Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: SGCE

Sarcoglycan, epsilon

Grabowski et al. Eur J Hum Genet 11: 138-144, 2003

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Equus caballus SGCE   Imprinted Paternal
Homo sapiens SGCE ESG, DYT11  7q21-q22  Imprinted Paternal
Sus scrofa SGCE   Imprinted Paternal
Bos taurus SGCE   Imprinted Paternal
Rattus norvegicus Sgce   4q21  Imprinted Paternal
Macropus eugenii SGCE     Not Imprinted Biallelic
Mus musculus Sgce e-SG  6 1.0 cM  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    cgataatttt ggcttcctta ataaggcctc agtcctccag tgatttaaaa agagggtacc   60
61   gaaaccgcaa gaaaagtcat gtcctcctcc tcctcgtctc cccctccata aagaaatcag   120
121   catttcctgc gtttgtatca gcttctctgt aaatgttaaa cagcaaattt ggcagcctat   180
181   aatttagatg gtgatggagg ttttggcagg taaaacccag acttccagga ctggctggaa   240
241   agtaaactta ttaattattt tagttagatt ggcagtcaag gtggaaaaat gagagatcat   300
301   ttattggcaa atactctgtt gctctcagaa aatgttgaag gtcttttggt gctttaggat   360
361   gtgtgccagt ccagagtggc cctaaccttc catagccgtt tcagagagga tgtgcctcag   420
421   gtggcctgaa gatacagtag cctaaaattt agcacacagt cactgattga gaagctgaac   480
481   aggaataaat tttgagggca gagatcctga aggacatgac aggtatttac agggtactgt   540
541   aagatggagg cggcggcggt ggtggtggtg gaggcggcgg ctgtggcggc gggtactgtg   600
601   gtaccggagg ctggcggtac cagtgtggat tccaagtgat catcacaggt acatatagtg   660
661   atcttccttg tccgtctcgt cccactgggt accaggcgaa tcctactggg taggtcgggt   720
721   acgcggcata tgtggggtat gtttggtatc caggtatttg aggtacgaat tcagtgtacg   780
781   ttgccaggtg tgcttggtct tctaaatttg gaatagatag gcgaggatac tgattctgga   840
841   tagtaaaatt gtttggagct cggcaatcat aagaaacttg cagtttccac cccctcttca   900
901   cctggagaac ttgggctcca ttaggtgcaa tcgttggagt aattagccca tcttttacat   960
961   ttcttgccac aaaatctcga agagctgcca tttcaggttc ggacagtgaa tacacatgtc  1020
1021  cactgggaat actgtgtgct ccaggtatca tttctatgtg agggtcaacc aggcggtgat  1080
1081  ctgggtagac gtgctcatct actggagtgt acacattctg gacatagtaa tacctcactg  1140
1141  gttggtaaac tctgtatcca tctactggat aatagagtgg cggttgtggt gctggtggtg  1200
1201  ggagcgatgg tggtattgga gaatacatcc ggcagtggta gcggcagtat tcagaatcaa  1260
1261  agacgataga tcgagtgctc catgtgatat tgggatcatg tgtgctcagc cagcgaaccc  1320
1321  ctaggacgac agggaagaat ggagactgag tcacatcaaa tgacagcacc tctcggtgat  1380
1381  ctcccaggtc aactatcagg tcgtgagttt cgtggacaac tgggcccgat gctatggggc  1440
1441  gcccatcaat tgcttccaca agtattggcc agtccttgat tcttagagga attccatttt  1500
1501  gagcaacata ttcgtgatca atgaagttgc cagaagcacc agaatcgatc atggctcgga  1560
1561  cgaacagggt gtgtctgccc ggaagatgaa tctggagcat cacttgcaag tgtggagatg  1620
1621  aggcatcatc ttgtggggac cttattattt ctggcccggt cgctgaaggt ccctctacag  1680
1681  cggggccggg gagtttcccg ccggcgaaga ctttgaggcc ttggcaggac aattgtcagc  1740
1741  gtagtgacct cctgttccac agtagaggca caggttcagc tttctgcgtc tttctttttc  1800
1801  ttcctgcgtc aggcgcatgc gggcacctcc caccggctcg gttggatcta cctggtggtg  1860
1861  gcttgcaatg tgaggcaaca ccagcgcccg gggtggcgag cgtggcttgc gagctgcagc  1920
1921  agccctggcc agccttctct caatgtgaat gcactgccca atcagagcag acagcgactt  1980
1981  ggcgacctcg aggtgggaga gctcctcctg aatgtggtcg ctgaggccct cgtggtactg  2040
2041  gtcaatcagc gcaggctcgt tccaatccag gtcctgggca atcatctgga aagcattgga  2100
2101  gtagtcgatg acagacccca tgccttggcg caggcgtctg atcttgcgtt tggcaacctc  2160
2161  tcgcctctga gggtcttcaa agacatgctt catttccatc atgaaagctg ggtagttgtg  2220
2221  catcaggtag tgggagcgct ccagctttgc tgaggcccaa cgggcagcac ggccggtcat  2280
2281  catgcttgtc acgaagcaga cacggacacg atcaactgag aaatccctgg tgctcttttc  2340
2341  catgaagatc tggcactggg ccatgaaagg agccagcatg tctgggttgc catcgaactt  2400
2401  ctctgggagg tcttctgggc actcttcctc tattggaggg ggtggggcag cagctgctgc  2460
2461  agcaccgcgg agctcgatgt catcatcctc atcctcaggg gtgggttcca cttgctctcg  2520
2521  aagggtggtg ttctcctctg tgagcttctg cacctggctc tgcaggttgt tgttctcctc  2580
2581  cgactgcttc atgaccttct ctcttaagtt gttgatctct tcagagagct cgtcccttct  2640
2641  tcgttcggtc atgttgggga cacacgcact cttatggccg gtgtgcttgg agttgttgtt  2700
2701  gttgttgttg ttggggggag ggggaggagg aggaggtggg cagtcgggac ccagggtgac  2760
2761  ggttggggtg ggaggagacc tcccagctgt agcttcactt ctgtggggat ggaggcctgg  2820
2821  atcctggccc cctcttccac tccttctttt ttttgttttc aaaacccgct tatttctgta  2880
2881  aataaagata aatgtatgta taaatccaac ttatacattc aaagcagcaa aagcagacac  2940
2941  aaaggatttg gtatttaaat tatcccttgc tctacgtgct tacattaata attagtgaac  3000
3001  aaagaaaata aactctcaag agaaagttag taatcagcac catatataac aaaaagcaaa  3060
3061  gtactttttg atgttcaaat gaccttgtct tcctcaaagg ccacctgttc attatgattc  3120
3121  aacaatacat tatcaacagc atgcttacct ttataaacta taaaagaatg ttgaaaccct  3180
3181  ctaaacaagt agttttgtat tcaaacacag caagaaactt caaggcaaac atggatacaa  3240
3241  aatcaattat gcaaattaaa gccaaaataa taacttttgt tattaaagaa gccaggccaa  3300
3301  aaatagttaa tactgcaact aatagaatct cattaaagca agaagggagt attaaaatca  3360
3361  caatgcatgt attcatcagc cctgtgggca ggagggtact ctggccaact gtcacaaccc  3420
3421  tattccactg ccaccgagaa ggtaactggt tatcaaatca aacaaccacc accacaaaaa  3480
3481  ccacaggact gcctaaatta cttttctgac cataatttaa atccccaaag aaaattctct  3540
3541  atgggacaga aatggcacta agcagcaata tgtgtatgtc agtttccttt gtcattatgc  3600
3601  agtcattcaa gaaataataa ttgatgcctc ctaggaaaag ctataaaatg ggacattcaa  3660
3661  agaagcccaa taatagtata cctcaaacta attatgagga cttaattaaa tagtgcaggt  3720
3721  aaattatgta gtgagtattc aacaatggtt agctgatatg aacaaagtta ttaattagaa  3780
3781  aatagaaagg tgactatctg tgtaaaaaga gtgggattaa aagagggagg ggctgcaact  3840
3841  atagcaacat gggcatgcat ttcccaccta aagacattta cttttttaaa aatactgtgt  3900
3901  tggtcaaaca aattcaaggc cttatttgtc ttgcagttta ccagtttgta atccatagtt  3960
3961  tttaatgaag atttgtcagc atagccccaa atgaaggttt gtaatgttaa ggtgggacag  4020
4021  ggctgcactc ctagggggtg agtggatgtg tgtggggagg tgggggtagg gtgtgtgttt  4080
4081  aagcattcta attatgagtg taatgacaat cacacacata aaaatcctga cacagtgtct  4140
4141  gcctgtgtac ttcctgaaaa tacagttaaa tgcatttaga atgatttaat tattttaaat  4200
4201  tttattaata atctcaagtc ccatatttgg aaaatttaaa tatataaaaa gtttaaaaca  4260
4261  taatatgtaa aagtttaaaa aagtttaaaa aactttgatt taaaaagttt aaaactttta  4320
4321  aagaaagttt ataaaacttt taaataaaca aaagtttaaa tacataagtt ggtcctctct  4380
4381  ggatactcac tatgtgattt acctgcaaaa atggacgcca aataaattac atagaataag  4440
4441  gccaaaaaga tacacagttg gtaattagag aagttaggtg aaaaatagtt actattttca  4500
4501  accaatagag tacaagaaaa aaaaaaagtg gtaattaaac atgatgccca gcccctggct  4560
4561  gtaaagaaat gctccttcct ctccaactcc taaactcttt aggtacctcc catgccccaa  4620
4621  tgtcaccacc cacagatact atccctgtgt cctttgcagt tggtgtagcc tctccaagga  4680
4681  gtggctatac agcaagcagg gtctttaaga gacagggagt agtgtgacat tttaacagtt  4740
4741  ttaaccccac tacttaatta ctttagtaac ttaggctata aaaacaacaa ataattgaca  4800
4801  ttcaagataa aatattcaag tttagaaaaa attagaaaac acaataaaca catcataacc  4860
4861  cgtgacattc agtatcattt ccaactcctt aaagacaatt gtattgctga ccctgacaat  4920
4921  ataacatcac aacataatgc aatttttcct tattaaatta ggagttttca tgtcccatta  4980
4981  atgaacaact aataaccata agtaaggtga ctaaggtacc acttttgtca tctagacatt  5040
5041  aatatcttca aaaccttgag acaagacttc ctaaagagca ttcacagcat ggcctggtgc  5100
5101  agcctgacca cttgtcaatc acggccacta agtggggctt tattgaagcc caggtctgat  5160
5161  ggttttatta tctgcaaaaa acagtgatgg gacagaaata acaatacatt aggaaatcag  5220
5221  caaataatta ctacatggtt tagggaaata aaagatcaat aagagttaaa aattcaaata  5280
5281  cctttggtat ataaggaagg tagttgaaaa gtgaaaagag accagagtta agatgggagg  5340
5341  ggctgcaaca atggaacttg ggggtgcatg ccctccccct taccaccctc cccacccctg  5400
5401  cccccctgcc accagacatt tcattctttt ttatttttta atttagttcc tggtcaaaca  5460
5461  aattcaaggc ctactttagc ctgcaaggtc actagcttaa gacttctgac ctttgccaat  5520
5521  aacaagcctg aggccttcat atgagggttg gcaagtttag ggtgggacgt taaaagagac  5580
5581  aactgcccag ggaacagtag tttatccatt aaaagtaata gggtaatggg caggcaggtt  5640
5641  aacagtgcgt ataaaaatgt ttaaacagcg actgaggcag cacaagttaa cctgggacaa  5700
5701  gaagcatgtt tacttgattt gaattataga actatgtatg gctccttaaa ctccccctta  5760
5761  gtaggggctg cattggaggg gaggggtcaa gaggtctcat tcctgaaaac tgaaaggaca  5820
5821  aactgcataa agccaagttg cctaggacag atgccatctt tacatgataa taatttcagt  5880
5881  tttagtcttt ttaggaaata aatacatttg gttaattatt gactcttcac aatagcttgg  5940
5941  aataatttct attccacaaa cacaccaaag agcaatagta gccaaaaacc ataaatgaac  6000
6001  atcctgttag gaaatgacat ctcattaagc aactcttagt tgcttcatat tttcaaatgt  6060
6061  ccaatttttt agtactatct tgtactattt atgaaatgca aattctctta atatgcatgt  6120
6121  tattactgtt gttttgaacc tcttcaatat gcaaatatac aatatccaaa gagaagggaa  6180
6181  aattacttaa agctgtaatt atgataagca caaattttcc atagattgtg tacttgtggt  6240
6241  ggggaggggg tatgtgacag agatttttgg gagccaaagc ccccaattcc tcccctacca  6300
6301  aagtcctggc tcatgatttg taatatatgg aaccaggttt taaaatttct tcattcagct  6360
6361  ggaaacacaa ttcttacatg gtacctctta ctagcaatca gttataaatt tgttttatac  6420
6421  agttgtttaa ttttgcaagc tgaaacaacc tatattttgt aatgtggcca ctttatatta  6480
6481  cattacacaa actttaatac aatatgtacc attaataata cacttgcccc aaatttaaat  6540
6541  tagcttttta tgaaaaaagc taattatttg gaataactag ctttttatga aaaaagctaa  6600
6601  ttatttggaa taactagctt tttatgaaaa aagctaatta tttggaataa ctagcttttt  6660
6661  atgaaaaaag ctaattattt ggaataacta gctttttatg aaaaaagcta attatttgga  6720
6721  ataactagct ttttatgaaa aaagctaatt atttggaata actagctttt catgaaaaaa  6780
6781  gctaatattt ggaataacta gctttttatg aaaaaagcta attatttgga ataattaaaa  6840
6841  ttaatttagt tgctttgtat tataattaca gcttatatca ttggagttta aaaacacata  6900
6901  cacttttttt ttattctgtt aaatgtgaga gataacgcaa acaaggcaac ccaggacagc  6960
6961  aaagcaccat aggaaaggag caaatcagaa gagacctaca gacaccaagc aagacactga  7020
7021  ataaaccaat ttactctggt catttaacac atatttaatg aatgcctacc atgtgcaggc  7080
7081  acaatttatt atacataggc aaataggcta gggttaatca cctagagatt caaggaaaac  7140
7141  acccagcttc ataggcacgc aaataaaagc cttatcctca ctcagaggcc aaaccaacag  7200
7201  caccaatttt gtatccacca aaacatccga ttcccaaagg tccactagtg cctctaaaaa  7260
7261  aaccttaaat gtgaaaatat ttttaaagtt tttaaaaata aattgttaag ttttggtttt  7320
7321  catttgcagt aaaaacattt ggctaaattg cctttagagg caccagccat gtcagtttac  7380
7381  aaggtccctt cataagccac tatcaggagt ttaaattgtg ggattatgtt attgaatata  7440
7441  tgcaaagaac atattaaaag tgctcataaa ttccagttat aattattatt gttaattgtt  7500
7501  ttatttatta ttctattaga ctctagtagc caaaaagcaa aaccaacaca gcagagaaac  7560
7561  cgcagggggg cggggctgta cagccagggc tcaggcaagg aaggtgcgca ggtgcagagg  7620
7621  accggcgcct gaagggaggg gctgagggtt cacactgcgc atgtgtgcta gccggctctg  7680
7681  agggaggtgg gactataggc cagcccggca gaggcaggct tagggagggg ccaagccttg  7740
7741  gagaggcggg gcctgagcag gctacctaag aggaggcggg cctggggagg tgggatctgg  7800
7801  gtgagctcac atcagaggag gcgggcccag gagaggcggg gcctgggcag ttcacctcag  7860
7861  aggaggcggg cccaggagag gcggggcctg ggcagttcac ctcagaggag gcgggcccag  7920
7921  gagaggtggg gtctgggcag ttcacctcag aggaggcggg cccaggagag gcggggcctg  7980
7981  ggcagttcac ctcagaggag gcgggcccag gagaggtggg gcctgggcag ttcacctcag  8040
8041  agggggcggc cccgggagag gcggggcctg gacagttcac ctcagagtag gtgggcccgg  8100
8101  gagaggcagg gcctgggcag ctcaccacag aaaaggcggg cctggaagag gcggggcctg  8160
8161  agcagctcac ctcagaatga ggtggccaga gagaggtggg gcctgggcag gcaggcgcta  8220
8221  aggagctggg aggaggggcc tgaggaggcc gcatctagaa ggcgcgctct gggaaggcgc  8280
8281  gctgcagggg aggcgcgctc tgaggaggcg ctgtaggagg aggcgctaag caccgcagag  8340
8341  aaggcacact aggatgggcg gggcaggcct gagactggct gctacagggc tgcagagtat  8400
8401  ctgcacaccc cccccccccg ccgccagaat cccccctccc aaacccctcc caccagtcac  8460
8461  caaagccaga ttcatttcat gcagcaagag caatccacag atccaattcc cccgccatac  8520
8521  tcagcaaacc cacagtttcc acaaactgtt gctggacgct gattcgcgcc accacaacta  8580
8581  caccgccact tcaatcaagc acaagtaggc aggcagcctg ctctgccatc accaaaagat  8640
8641  tcccatttcc actccaatca gtgcccctcc actccactgc tatagcggga atggtgtggg  8700
8701  cagaatgtta aacactaatt tttgcccggg gctccatttt gtctaccagc accatcatgc  8760
8761  gagaaccgtc ctgcagaaaa atagagtggg agccattcca aaaggtgaaa gggtggggtc  8820
8821  ctgctccaag aaaacagagg aattgtactc cgcagctcat gtcccactac ggctgcttta  8880
8881  tttgtagcgc aaacggtctg cagctcctgt acctctgcag ctcttaccac tttgtagtgc  8940
8941  atcttaggtg tgaattgttc cgcagctcat gtacctctgc agttcatgtg cctcgcagcg  9000
9001  caatgaagcg ctgttgtcgg gctggctaat cgcatcgttt ttgtagcgtt ttttgtagtg  9060
9061  ctactcttct gcagctcaga ttttgcagcg catgtaaagc gcaattcagt tttctgtctg  9120
9121  cagctcctat atcgctgctc ctcgttctgg attgtagcgc cactgaagcg cccatccgtc  9180
9181  agtttgtggc acataaagcg cccatcagtt tatagcgcaa tgaagcgcca gttgtagctc  9240
9241  ccatcagttt gtcgcccgcg tgaagcgtgc ttgtagcgca tctgaagcgc cagtttgtag  9300
9301  cgcatttgaa gcgcttatct gtttgtaaag catggcactt ggtagcgcat ttgaagagca  9360
9361  aattgcaaat cgatctatag ctcctgaccg tctgcagctc atcactgtcc gcagctcatc  9420
9421  tctgtctaca gcccgtatct ggacttggtc ctggaaaccc aagcctttaa ggcttggttt  9480
9481  ccccatttgt tttggggtac agccagtgaa ggcgtgacaa gttttgcgtg gagacattct  9540
9541  ggggtgctac tccatctccc gcagctcccg ataagcacgg ggaatgaacg tgatctttaa  9600
9601  aaaaaaaacg tcctcaccgc atactcacca cgcgaggact cctctgcgaa gacaggaagg  9660
9661  atggggtccc acacctgagc caggcgcggt ctccactggg tgctccgcag cccggagtgg  9720
9721  ctccggacga cagcccgctc agcggacctt tcgccaggct cggtggacct tctccgctgt  9780
9781  tctcctcagg gcgcagtcag gtttcttcga cacacaccaa ccgaagttga agcgcgtgta  9840
9841  ccaggagcgc agactgtgag ccttatatag gttgcaccga ggaggggggc gccaaatccc  9900
9901  agcgtgctcc gcgggctagg gggtggaggg gggtgcgggg atgggggatg ggggtggggg  9960
9961  cggtggccac gctgcagtgg cccgccgcta gagggagtac GGGATTACCG AGGGGGTGCG  10020
10021  GGATGCTGAT GCTGAACTGG CCAAGCTGGG AGGGAAGAAG AAAGGGAGGG GAGGGGAGAA  10080
10081  TCGAGGACGG ACGGCCTAGC CAGGCCAAGA ATGCAATTGC CCCGGTGGTG GGAGCTGGGA  10140
10141  GACCCCTGTG CTTGGACGGG ACAGGGTCGG GGGACACGCA GGATGAGCCC CGCGACCACT  10200
10201  GGCACATTCT TGCTGACAgg ttagtggcct gcgcgcgacg tggaggtccc ggggccaaca  10260
10261  ggccgccgcc tccccctccc ccgctcgggt tccgggcgcc tgagcgcgcc ctttgggcac  10320
10321  cagcctctct ttctgtcccg gaccccaccg tacccctcct tcagtacacc ctgtacccca  10380
10381  tttccccggc ccagcttctc tctccccagg cttgacccct ggcctttttt tcctctccgc  10440
10441  gcccccgcgg gcccctccct gctctgcggg cgcagaaatt ccatctccaa ttcctgttcc  10500
10501  caacatcccc ctccccgccc agccccaggg tagtcctctc ccgatccctg tagcaaagag  10560
10561  ctgggggtcg ttgcctgttt ttctgggggg cccgtttccc cgcgattggg ctctgcgacc  10620
10621  gcgatgcgag ccaaaggaaa tgggtgtcaa gctgcgtccc cgctacacaa acacatcttt  10680
10681  tttccttttc ttgatagtgg tagagaacac aaaaatgtga catttaaaac accgaatttc  10740
10741  cccctcttgc taagtgcatt tctcggtgac ggaaatctcg gttttcttcg gttttacgga  10800
10801  gcagggaagc ggaatcatga aatgctggga gctaaacagg gcgttcaggt cagggttaac  10860
10861  cccggctgga ggccagagat gctgccgtac cgagtgcgct atttccagaa accaaaacca  10920
10921  atttaaaaca gctgtggatg cttccagtgt gtttggcggg ctttgaaggc tcccagctac  10980
10981  cgacttttgg tggcgattac gaggtttaca cagagacctt gcttcccttg caacgttaca  11040
11041  ttttcctaaa tcttgtaggg tgaatgaatg cgtttagtca cggcaaccgc acgtttaatc  11100
11101  ctttccagcg ggttgccgag attcggccac aaatatttgc gtgcatttgt actatgaaca  11160
11161  tatatatttt atgtcaggga aaattgcagt ggctgataag acgctaaaat tctgatgagg  11220
11221  aaggatgcta aataaaacct taacgcggat tcccatctaa gcgcctcagt gtcaggtgct  11280
11281  tgggaaactg acaatctgtt gatgatctta gtaaaacaag tttaagttaa aagggaaaac  11340
11341  caaattgtct acagctgagt taggtttctg aaacacagat gaaacgcttt catatttgaa  11400
11401  gagcaaaatt gagcacattt tagtaacatt gctacggatt attttatact tggaatatca  11460
11461  ataagaattt gacttattgt cataacaacg ttgcagacac cgcactttaa aagagagcct  11520
11521  ttctaggaat aaacaaaact gtagcccatt tactgagatt ttacttttta ttagaaaatg  11580
11581  cccactatcc ggaatatgaa tgaatgaaat gcagcttttt aacaaagaca tttccctagg  11640
11641  aagttgggta aacacaatta tactttttag aagtgccttt taatttaatc tttaggatgt  11700
11701  tcaccctctt ctgcaagata gaataattcc aggatttctt atgcttggta gagtactgtt  11760
11761  ctggtgaccg ctgtcaaatt cttaccagtt ttgtttgttt gtttaaattc gaaagttact  11820
11821  tcacctagtt aactgagaca ttatttttct aaaaattgag atttaaaacc agtatagatg  11880
11881  aaaagcagga aaaattaaag ttcaaaaatc catcttaaga ctttaaaagt ttgaacaagt  11940
11941  ttgaaccaat ttgatttttt catttcaaaa tgctaaccag gacttttttt aaaaaacgta  12000
12001  attagtattt taccataata aaagtaattt caggtcattg tacaaaattc aggagagaaa  12060
12061  accctagaaa actctaaaga aaaggtcacc tgtaacctat tcaccctgca ataacaccag  12120
12121  taaacattat agagtctgct ttttcagacg ttctctatgc atatataggt agctatacaa  12180
12181  taaatatttt tcataggatt gcagttaaat actttctaaa agttaaaaac aagatcaaat  12240
12241  taattctcct cgattatttt ctttccaaag agcctttaaa tgttaaataa cattaagttt  12300
12301  ggagagcttt ctttaaagga aataatatta attttttaat taaaatttta aatgaacaac  12360
12361  cttagtacat aaatatttaa aaccagaaaa ctgagaagaa ttttctccca tctcactatt  12420
12421  ctaacatatt gtagtttttt attcctctac atatgaaaat attttcactt tgcttagaaa  12480
12481  tagaattttc taagggaaaa aacagcatca atatataagt aatttagata aaaccttttt  12540
12541  gttatccaaa aaacaaaaca atactaaaaa taaaacagaa agataacatt aatagagcaa  12600
12601  tactttaggt aacatttttg tgttgtctag aacaacaaac attttcaaaa ccaaaaccaa  12660
12661  aaccaaatta atagataaga actttaaaca tattttggat atttaatatc tatgtgaatt  12720
12721  ttggattttc tcagatattt atttctggtg ttgactattt ctgcccattt tgcacagggt  12780
12781  tgcatataca gcaaagagga gttaatgtgt attatttatt ttatcaaata ataactgggc  12840
12841  ttcgtattta gacattttat ctatttttat gagaatttgc tgtagatcta cgaagctgtt  12900
12901  gatttaacac ctatatttaa cttctagtat gttaagaaaa ttgtatttca aaacaaagtg  12960
12961  ggattttcac ttgttagata ataactagac tttctctttg gacattttac ccatttaatg  13020
13021  aaaatttgcc atgtatttat aaagctgttg aatttacctt atgtatttag cttaagttct  13080
13081  agggttttag aaaacgattt caaaacaaac tggaattttc acttgtaaaa tagtaattgt  13140
13141  actttctatt tggacatttt atcccttttt aatgacaatt tgctatagat ctatgcatct  13200
13201  gctgacttac cacatatatt tggcttaatt tctaatatag agaaaatata tttctaagca  13260
13261  aagtaaaatt ttcagttgtc aaataataac tggactttct atttggacac cttattcatt  13320
13321  tttaatgaca attgctatgg atttacgaac ctgctgactt accacctgta tttggcttaa  13380
13381  gttctggtat ggtacggaaa atttatttct aagcaaagta caatttccag ttgtcaaaga  13440
13441  gtaagtggac tttgtattga acattttatc catttttaca acagtttgcc ataaatctaa  13500
13501  aagctgttga tttgcttcat gtattttact tatcctatag tatggtggat aaattgcatt  13560
13561  tctaagcaaa gtggcatttt cacttgtctc acagacattg aaaataaggg acaacaccag  13620
13621  aaaaaactgg ttagcgacaa cctcaaggaa ataaagataa catgtatcca gtttctaaca  13680
13681  ctagttttcc actggtgaaa atcatgcagt acacaaaata ttgaagtagt gaagaaatcc  13740
13741  tgacttgtta aaaaaattcc caagtcaaat attcagattg tttctgattc taataagtgc  13800
13801  agtatttata gatcacattt tctccaaaat acccagccac cttcttcctt tttctttttt  13860
13861  gctaattatc cataatctac ccaaatcctt tccttaaaac ttacccttcc atattctgta  13920
13921  aacacctaaa tgcatattct aacacttatt tcctacctcc agtgtaaaaa aatgactcta  13980
13981  ggggaattga tgatatgggt ctgtgttcgt tagaaattct tgggctggag gggagatcgc  14040
14041  ttagtccata gcttcacaga aatatcaata tgatggctgt tttctttcta tccctctcaa  14100
14101  cctccccagc agagacagac agacagacag atgtgaggag catacataga ctaacgcaca  14160
14161  ctccattcag gctttttcta aacttcggaa tccagttctc cagtctgtta tctccctgat  14220
14221  ttccagaaat attaagccta aagtagcagt acgagaaaca aaaaaaaaaa ataataaaga  14280
14281  agaaaaagcc aatgtttcta ggtatcaata agtcttttca agtgaatatg tttctgattc  14340
14341  aagttttcag gttgatagga tcagatagag tctcaatgct cttaaatgct atttcacatg  14400
14401  gattgcttcc aagccaaatt ctctcttcat aattcccagt gttttaaatt ctgtaaccgt  14460
14461  attaaagaca gtattaagta aaaaacaaat ctccagtttc cacagactga ctctggaaca  14520
14521  accatttcca ttgatgttgt atcccttcta gtctttgttc tgtgtacata aatatttgta  14580
14581  tataattata attttaatat gtatagattt cttacacttt gttttgaaag ataagttaat  14640
14641  cctgctttct gcaaagcatt tgtcaaggat gcaggatgct cttgtgtatg aggtggtgtg  14700
14701  cagattaatt agcagtattg ctgtgtgagc gggaggcaga ctgaaccagc accggcgagg  14760
14761  tgtatacgtt cttgggtttg cgtcagggta tcgtccctgg ttaaggatca taagcctttg  14820
14821  ccctgagttt tgtcttcctc agcatttgta cgaatgactt tgatgaagat ctaagaggct  14880
14881  tgctttaaaa tccatggatt aattgaaaag ggatagctgt tagaaatagg taacaattta  14940
14941  gagttaacat ggtttttaag tgggctgcaa tgctgtgctg aaagcaaaaa aatattttat  15000
15001  agtagtaaat gcatcataat tcattggtat ggaagtatgg agatgacttt gtatggtggc  15060
15061  agttctttag gaaaatgaag gttattatga accagtggca tgatatggtt gcaaaagaaa  15120
15121  aaaaaattag ttaggttctg gtagtagtat agtgtccata tgtcacaaaa attaatagta  15180
15181  ccctgctcta atcaaccaca tctgtagtat tgtgtccatt tctggctgtc acatttaaag  15240
15241  agagattttg acaaattaga caacttccag agcagtccat ggggatgttg aagggtctgg  15300
15301  caatcctgtc atgggaggta tcctcacagg gtctggaagt gtttaacttg agaagactaa  15360
15361  acagtcaaca tgaactctct gatgtttgct tcggaaagta gaactagcat cggtgggtta  15420
15421  aaggtacaga tagatttcaa catgaggcct tcctaacatt gcagctcaac aaaacaatca  15480
15481  actttattta ttctgttctt taaatatcag aaatattcac ctttcttgca atgaatattt  15540
15541  aacttgaaga ccttgataac attttagtgt agacctgaaa gataattgtg atgagaacat  15600
15601  tttatttttc tgataaactg tctaaatagc cctatgtgtt gcaagttcat ttcttacaac  15660
15661  ttgaaaatag ctgcaacagg gtaatttaac acacaccctc ctatctctcc cattctgttt  15720
15721  caaacatgaa aacctgagaa gaagatgaaa gattcctttt ccccctgcaa agtgtcttaa  15780
15781  cttgcttaat ttgcttccta gaattactct ttcctggaat ttcttgctct gtccaagcag  15840
15841  gctactgggg ctgagtggcc gtggatgccg agggtaccta gggctagagg gggcaggctg  15900
15901  gctgctggag ctcagctgcc tcttctccag agggaaatag ggtcccttct gcaacctccc  15960
15961  ctcccttgtg atgtatctcc ctacaaaact taacagttac aatttttagc ttttacatag  16020
16021  caaaataaaa tatttttatc aaatgttttt aacttctgtc tgtttcaggt tagcctggtt  16080
16081  tctgcctggc tgaagggcac attcttagtg tctcaaacat gtcttgaggc agatttttct  16140
16141  ttcctgtatg gtgatctgcc tattgattgt ttatttgggt tagtatatca aactttgaaa  16200
16201  atatgatttc ttaaaatgaa tttgtggatt atatagggct tccttacagg accccttttg  16260
16261  tgagtagttt cggattctac aaaagctatt tttataccct ggagttatta gttcttgcaa  16320
16321  actaagaagt ccaatgagag aggtgaagaa atgatagaaa aattcttctg tcatattttc  16380
16381  taacttttcc ctgcagcttt cacttctgcc tcacacttag aactttctcc tccactccag  16440
16441  ttgttaggtc agaaatgcag tcactttcac tctgactgta tgaagtatat ttctaatgtt  16500
16501  gaacaacttt ctcttttcct tattctctct ttcatagaag ggccccatgc acttttgtgg  16560
16561  gattgtaata atgcaaacag cagtttgaga tggcttgcat ccctgttgtt gaagatgcca  16620
16621  cgggcgttct tgggctgagt tcatatttcc aagacagaaa agctcaaaga tgagtttctg  16680
16681  gcttgtcaac gctcagctga tctacaggcg gctacttgta attccttgaa tgcagtgctt  16740
16741  gcttgctctg gctctggctc ccctgctttg gaagtaataa tccccagtgt ctacatttta  16800
16801  aaacttaaag atgttacctt gggaaataaa taggtagcct caaaacatta gttgctggca  16860
16861  tgattattgt tatattcttg gaaacaatat gttagtaaaa gctacagtgc tgttttcttc  16920
16921  ttcggtcact ctttggtaga attttatttt attttttgta tcttcatgta agaatttttg  16980
16981  tgcaatgttt atgcaatagc agtttaagtg catttgatta tttaaaaacc acgcatgttt  17040
17041  agcacatttc actttgtatc taattgtctt agactaatca attttttgga atagatcttt  17100
17101  ggcatcctgt accacgggaa tcgccatggt atctgttgtg acatgtacgc agactctttt  17160
17161  ctgataaatg aagccgctca tttaaaaaat gtataggagt taggcagctc tggtatgaat  17220
17221  tctttcccat tctttagctt ttcacttcct tatctgatca ccactttgat tattatggag  17280
17281  atttggggtt cgctgcaaat ttgaaagaag ggatcacagt aattttctta cagcagttaa  17340
17341  agtggaatat ttgttaccta tttcttcagc agtatgcatg gaagtatagt tgctctttta  17400
17401  ccttggaaag caaaataaga gaaaaaatag ccctgaggtt ttttgtttct ccttcttagc  17460
17461  aaattcatgt ttcttgctgt gcagtaaaat gacattggct tttctcttct atgaaatagt  17520
17521  taatcagtgt agcactttta acatctttca ttttctgtag ttactgggtt cattctcatg  17580
17581  aaagaccagt actgccgaag tagaaacaga acagatgact acatgtgctt atcagaattt  17640
17641  gaaatgtaca gtattatttt tcatctaacc gttttactgc tagaagtcta gcttagagat  17700
17701  ataatggtga aggtgcttca aagatacaga taaggatttt tattatagtg ttgataatca  17760
17761  taataagaaa actagaaaaa atcctggtca tctttactaa ttagtaattc tttttttttt  17820
17821  tttttttttt ttggagacag agttttgttc ttgttgccca ggctggagta caatgatgag  17880
17881  gtcttggctc actgcaacct ccgcctcccg ggttcaagtg attctcctgc ctcagcctcc  17940
17941  caaatagctg ggattacagg cacccgccac caggcccagc taattttttt gtatttttag  18000
18001  taaagacgga gtttcaccac gttggccagg ctggtcttga actcctgacc tctggtgatt  18060
18061  ctcccacctc agcctcccag agtgttggga ttacaggtgt gagccaccac acctggccag  18120
18121  taattccttt attcattcat ttttttgagt gttgactagt tttgagaccc catgctggat  18180
18181  gctagggaat acacagctcg gctatcgtgg aactttttac actagtgggg ttgacaaaga  18240
18241  acagggtttt tttcaagatt atttgattaa tcaaacaatt acacatataa atgtgccctt  18300
18301  aaaactatgg taattgctat gaacctgact agaacttgta agtagaggat ttggccagat  18360
18361  agggggttta aggaaggctc ttccaaggaa gtactcagat cttaaggatg agtaaatatt  18420
18421  agtaaggagg gacggtatat atgaggtaaa aggaagacct ctgtagaggc cctggggcag  18480
18481  gttgaatatg gtcaacagaa agtgctaaaa gaagtccagt ggcgttggag cagtaaaagg  18540
18541  gtaagcacaa tgttaaatga ggctagacag gaggtcaggg aacaaatttt gcaggacctg  18600
18601  gtagacaacc ttaaaggatt taatctttat actaagagca atgggaaaat ctttgcaggg  18660
18661  atttaaccag gacatgatca gatctgcatt tcaaaaagag cactttagct gtttgtgagg  18720
18721  aaaaggttgg aggggtcaga atagtttgca gcagactagt aagctccttt agtaattgag  18780
18781  gatagagttg atgaccttgt gggctagcgt ggtgatgggg agatgaagat aggagggata  18840
18841  ttttaggggg taaaaaccaa cagaagtgag tgttgcattg aatttggtgc taagtttgtc  18900
18901  gggaggagat ttcaaggatg atttccagat ttctgtcatc tacatgagga cagatggtgg  18960
18961  tgccacacac aggatgaaga gggctggaat aggatcagtt tttaagggaa agagtatggg  19020
19021  tcctagtttg gacaagctta gtttgaggtg atgataaata aattatgatt gagacacata  19080
19081  gcagaaaatg atgtagcctt aaaatgtgct atcatgtaaa catgttcaag atatattcta  19140
19141  agtgaaaaaa tgtgatcata ttatgcaaaa aagagcacgg tatgtgtttt tgtgtgtaca  19200
19201  cacatagaat atggaaagac acgaggacga ttaagggtag atacgctagg cagtgacatt  19260
19261  ggtgggatgg caacagggat atgagggaga acatttatat tttgtaccct cctggttata  19320
19321  ctattggaaa gtatagtaca atgagaatgt atggattttt ataattaagg aaattaataa  19380
19381  caatttaaag caaacataca atataagaat atttcttttt tagaggttac ttagttggaa  19440
19441  agagcatgtg agcattgtta tattttttat tgtgaacaga aatttttcct gcagctttac  19500
19501  gtccctaacc caatagctca tacacttggc tttttaatcc ttttccacta gattgcacta  19560
19561  ttacactaga ttttatagtg cctgtatact gttttgtatt ctgcttttca ctaattttat  19620
19621  tattttcaca atagtccaac attgtgcaag tgaggacatt aaattgtaat ggtgcatata  19680
19681  actgttgctt atatgcattg tttttgttaa agtttccact ggtgttcctg tttcatctga  19740
19741  gatatatagt tctgttccca tgagtggaaa cccagactta tcttctcagg ctatttgagc  19800
19801  aaaggagcag aaaataccaa gagaagtgag taaccttctc ttctccatta actattctgt  19860
19861  caaaccaaaa cttcttatat tgaacgttta actttccact caattttgat attgtgttta  19920
19921  atgcagttga gtcttgctca cacataactt tttgcttttg ctgcattgct tcctctgaat  19980
19981  aaatatctaa aagcttatga gagtcagaat ataaatatcg atgtaattca tttcttacta  20040
20041  catcaggctt ccctcaaaag ggttaaactg cagccctcaa cttggctaag tgcagagaat  20100
20101  gaggattgac tgagatgcca tctttttagt ccttggacaa cgagtgtagt ggagtttggt  20160
20161  atggctgtcg cctcttctga gtagcctcta cagttgactc tactatatat ttctatagaa  20220
20221  tatcattttt catatgtgtc atgattgtgg aaaaaaatga gagtgcagta ttattatata  20280
20281  atgccacctg tagtgatgat agtttttttt catttgaaga tatattttta aaaacgattg  20340
20341  tatttaaaga aatccaaaat tttcttcaaa ttagttgaag agtaaatgta ataatagttt  20400
20401  tcatttttgg gggacatcat tatatgctag gcattcttct aaagttctta aatacattat  20460
20461  gtcatttaat actcaacagt atgtcactga tatgggtact attctattcc agatgaggca  20520
20521  cagaaacatt gagtagcttg cccaatggac aaaaattagg atttgaaccc agacactgtc  20580
20581  tgtaaagact gatgttaaac actacctttc tgtactacag ttttatttca ctctaaagtc  20640
20641  tcttatatct aattttttta gcttcttctg gcattcttca tttaaagcct tgctgtaaca  20700
20701  tttcttttag gattatcttt tcccaactcc tttcagaggt tggggtaaac agtcctcctc  20760
20761  agtaaagcca tttttttccc cataggttcc aaaacttaaa gctttcttct ttcaacaaat  20820
20821  tgtttttgtt cttgttttgg tgcccatagt gcatgagatt aatttccact gcacagtagt  20880
20881  agcatagtaa tggtgatggg aactttggct ttatatatga aaaaatatat ataaataaaa  20940
20941  atgtgtatat cattttgtgt aagtacattc tttgactgca caacaaaatc acctaacaat  21000
21001  gcatttctca aaaagtatct ccattattaa gcaatgcatg actgtatttg ggggtagtat  21060
21061  tgatgtgttc atgacataga ctttgcagtc aaccacgaaa tgggttaaaa attcaactct  21120
21121  gccacttagt aaacataaga cctggggtga gttaacataa ttttcttaaa cttggtagtc  21180
21181  tcattgtaaa atagagtgaa tactgcctac ttaacatagt cattgtaagg attacattag  21240
21241  ttaatatgtg tacaaccctt ggtgtagtat ccagcactta gtatttaaga cattgtagct  21300
21301  aaagaaaagt aatggccaac ttacattttt tagagagaaa aatgtaaaaa taatgttttg  21360
21361  atgtaggaaa caattttaaa agaaatgagg agaattgcat aaaagaaggg aagagaaaaa  21420
21421  tgtagagggt cagggagcag cgtaacaact tggatgggga tggtaagaga agggaaggga  21480
21481  tgccggacac gtgagctata taaccaactt ctgaaaacaa agtctttcat cccccttaca  21540
21541  gtggaatatg aaagagacaa atgaagtagt ggacagagaa agacttgaca gtttgctttt  21600
21601  aaggtgagta tgataatcag attaaatttc atttggcata tccggctgtt tacttggaca  21660
21661  gtgatgtctg aataagttat tatttattat ttcccttcct tgatattctg attagctcat  21720
21721  cagcaatcag tcactattca cagctcttca attactttta ttaaatagca atcctctcct  21780
21781  cccccagtca gcaaattatt caggtttggg aaacagtaat atctcttcag agagtgcttg  21840
21841  ccccaggcca gatgaaatgt agtcatgccg ctacaagact caaaatgaat catggaatct  21900
21901  taagacaaac tttaactgtc atatggtttc tagggaaggt gaaggcatgc cagccacctt  21960
21961  tggattaatt taggctttga tgatttagaa gggggaacat tgaaaagatg attaaattat  22020
22021  gtacagtgat atcctggcta attgtgtgaa tgccttctta gcttgggctt tgtaaatgca  22080
22081  agatgcatat gatgttttgt ttttgtgttt atgaactaga gtaaaactca cacccagata  22140
22141  taattgtaat gtagattacc atgaacctgg tgagcacagt ggcgttctct tccttttaag  22200
22201  attcctgagg atagtccagt gtctttggag gatgtccaag aaccagtctc tacaaggttg  22260
22261  acatatcttt acacattaga tttaatcttg aaaagttgta ggtaggatac atattttaaa  22320
22321  tattgagtca tatttttccg tcctagagaa atccattctc acataaaaaa atgcattggt  22380
22381  ccttttctaa tgaaaattaa actttaaaat actagccttt ttcaatgagt attctgtact  22440
22441  tgtcaatgta cagaatacaa tacttttcta tacaagaagt tagtcaagtg gatccatgat  22500
22501  attggacaca caattaaaaa taaatagtta tttccctatt attaaagttt ctccctcaat  22560
22561  atgtgggact tggtttaagc acatcattcg tggcatcgtg tcttgccttt agtgatattg  22620
22621  cctggggagt agagccataa aacattgtcc ttttattggg atttattgga cttcagtctt  22680
22681  ctgtggtcaa agtaggactt catctggatc aatacaaact tttaaaaaat gaatgtgttc  22740
22741  aaaagcagtg ctggccttga aatacagcaa tatctgtgtg ttgtgtttaa actattctac  22800
22801  cctgcctctc tgtttaaaca attgagacac caattcaatt tgctttttga atcctgtaaa  22860
22861  agccaactag actgccctta tgcaggacct ggaaagtatg agcaatgatg cattgattca  22920
22921  ctagccaagg acatgtagtg gtgttaaatc ttatgctggg ttagtaggat tctaaaagca  22980
22981  agagtgtaag aaaaaattcc atagacctaa aattatccta gtaaatcctt taaatagccc  23040
23041  ataaggtata atatgtgtaa ttttgtatat aaaactctga acaataattc ttatgcacaa  23100
23101  catagtctga gaaccactga gctagaataa aggaaggaac aaaagagaag ctgcctgggc  23160
23161  actcacccca ttctttcttt atggtaacta cccagttcat ggagaaatgg agagttctat  23220
23221  agagtgtctg cttgcctgca ggatttactt cattatgctt taagattaag cccctataat  23280
23281  cttcagacac attaatagat gatttggttt tgtaaggatt gaattagaca gtatatgtga  23340
23341  aagtaccttg ctcaggagct ggtgatggga agcagttaaa tctaaatgtt gcttgtcata  23400
23401  tccacaaata cattgttctt tggaacattg tagagaagaa tttggccacc tgtttcttgt  23460
23461  ccttctagtt gggatattcc actatccagc aaggtcttgc atgtttttac aaattggttg  23520
23521  tacctgtaaa tcagttggag gttggaatgg gtagggtttt caggtaatag tttatatttc  23580
23581  tttgggttct gtaatggctc ctctgtcttc tagagttcac agttttgtat gtgaattacc  23640
23641  tgacggaatt gtgtaaccca tctacctaga ctctccatgg tggagtcatg aatatgtgtt  23700
23701  ttagaatttt ttactatgta tattttgggg gtacatgtga atatgtattt tgggggagct  23760
23761  gcctacgtgc ttcctatgta accagcatgt tgcttttgga acatagccat caggaaaaac  23820
23821  cctgggggtg gagtattttg ccacaagaga ctattagcat ttctgatcct gttttagctt  23880
23881  aaattattgg gaaatgcctc ctgtattatt catctggatt taaaaataca taacttccgt  23940
23941  tattaaataa gccatttatt agagaaattc ataagattgg tcatttagta gataaaatta  24000
24001  atattcttaa tttgacatat attttaaatt gaatacaaat tcagtagctt attttggggg  24060
24061  gtgctgtgga ttttgatttg tactcctagg tgtcactgac atgatcacct gaggttttgt  24120
24121  ttgtttttaa taacctgggt ttaacaactt tttaaaattt taattatgga tatgtaatag  24180
24181  ttgtacatat ataaagggtg cctgtgacat tttgatacaa gcatacaatg tgtcatgatt  24240
24241  aaatcggtag cctcggtttt agccggttgc agtggtccca gcagtggttg tagtcctagc  24300
24301  tacttgggaa gctgaggtag gatgattgat tacttgagcc caggagttct agtccagcct  24360
24361  gggcaacata gtggacccca tctctaaaaa cactactact actactaata ataataataa  24420
24421  tctgggtttt gaattgtatt cttttctcat tttgaagggt tggatttttc ataatttagc  24480
24481  ttaagttcag atttttactg aaaattcagt ttgaaaagga aatatgcctt ttacttctga  24540
24541  tttattaagg tggggagctc ttttaaagtt aagtttgcta tactccacta actgttgctg  24600
24601  tcttcacttt cctttccttt tctcatgccc aaagtatttt ccttacttcc acatgcttgg  24660
24661  tcctacccat tctacctttt cttggattgt atcttatcag ttatgctcct gttctttatc  24720
24721  cttaatctct tcccccctta catcttttcc tctatttaga tacaaaatat gtcatcccta  24780
24781  ctaaaataac caaccttctg tccaccttgc tactcttcag tctatcattt gatctttttg  24840
24841  cttccctatt ctgaccagtg ttcttgaaag attaactgta atttctgcat ctacatcttg  24900
24901  accttttgca gtttggcttc tactctcacc actttatcag aactccactt tcaaggagtc  24960
24961  accagtaact tctcactttt caaatctagc agtcttttct aagctctcat cctctttgac  25020
25021  ctttttgcag taagtgagga tgttgatcac actctccttc ttgacatctc tcttctgttg  25080
25081  gcttatgtta ctcttcagac ttcatttttc aacctctgtg actgcttctc tctttctttg  25140
25141  ctgaatcatc ctctgctttt gatatgttaa tgtatttatt aacatgttgt tttgcttttg  25200
25201  ctgtccctct taccttttga gcattctttc ttactgcatt tcaggtccag aagttaggac  25260
25261  aggccgggtg cagtggccca cacctgtaat cccagcactt tggcaggccg aggtaggcgg  25320
25321  atcacctgag gcctggagtt cgagaccagc ctgcccaaca tagtgaaacc ccatctctac  25380
25381  caaaaataca aaaattagcc aggcatggtg gtgcatgcct gtagtcccag ctactccaga  25440
25441  ggttgaggct ggagaatctc ttgaacccag gaggcggagg ttgcagtgag ccgagatcac  25500
25501  gccactgcac accagactgg gcaacagagt gagactccat ctcaaaaaaa caaaaacaaa  25560
25561  aaacaaacaa aacaaacaca cagaagctag gacaaatccc atgggcagtt cttgggctga  25620
25621  gctgaatcca caaggaactt acctaaagta gcccaaggga gaataggatg gagagccaat  25680
25681  attgtaatca gaaaaaactg gtgcccaaat ctatcatgtc taaaatgtaa gggtgaaaaa  25740
25741  tcagagagta gacagcagat tggcagtttg gatggtgaaa aacaggatca ataagaacag  25800
25801  gaacatatat ttgctccaga tcactttcta tgtaagagcc tgatgtatgt gttaccaggg  25860
25861  acatggtatc tttaaggaat cacactaggg ctttggcttc aataatcatt tctctggaga  25920
25921  agaactttaa atctgtatgt gaagccccat tacattatct tcttcttctc agatagtttc  25980
25981  acctagatgt ccaactagta ccctaagttt aacatatcct gaatcaaatt aatcatcttt  26040
26041  ctcttgaaac tgacttttct gaggttccta aagtattgct attctatgtc attctagata  26100
26101  aaaaattcaa aggcgtcttt gattctcctt ttatccctgc acctagcagt ttgaaaaagt  26160
26161  attgtcagta ttatctccat tatctccatg tcagtattat ctccattaca aggtgtcttg  26220
26221  taattggcac cactttttgt ttccttgtgc ttcaccctga ctgctatctg acactcttgc  26280
26281  agtagcccct acttagtatt ccttaacccc tatgctagtc attgctgcca gtgtgaggaa  26340
26341  aattcaactg tgaatttaaa aggtacttta aacttaacaa cattcctagc cagagataat  26400
26401  tgcttcccca ttagtgttct tatagcacgt atgctttcta ccatttgtgt gtataattag  26460
26461  tatgatttat tatatatgtg tgtgtgtata tatgtgtatg tatgtatatg tatatgtaca  26520
26521  tgaattgcca atccccatag attgtaagct ccttcagggg caggaactat gccttggttg  26580
26581  tcttgtatcc ccacatactc cttgtattga catacaacaa atatttgctg actagaatta  26640
26641  aacagttagc tgggctggaa ggaatctgat cccagttaat tgtaggtgat ctgtgacagt  26700
26701  cattttaaaa aatcatgaca ttaatttcat ttttttgtac atttgtttta ttctgaaaag  26760
26761  cttttttatt aagctgtgct gatggcataa atggaacagt taactggaag accagacagg  26820
26821  ccaacaattt tattatcagc agaaaaatgg ctgctgggat gaaagatggt gagtttaggt  26880
26881  tgtaaatcta aatccctttg ggggagccaa ttaaatgtct gcttccaata gtctcttccc  26940
26941  ttttttagtc atgtgtggct ttttgttgtt gttgttagta agtctgaaaa actaaaattt  27000
27001  tgttttccta atcttctaaa acttctgttt tagatcccgt gtgttcttat tccattattt  27060
27061  ttcaagtcct cttccttggc tgtagctttg ccctttttaa agaaaaacta aaaaccattc  27120
27121  ctatgttttt aacttacctt ttatccagtc actagcttgc cacttataaa aattgtccta  27180
27181  ctgtggttac tataacaagt tatttataat actgaaaaac gtacatttaa catgtatcat  27240
27241  tttaaatagc agtatgtaac cttggaaaaa ctcatatttt ggttaatttt ggatgattct  27300
27301  tgttgcaaaa ccaaattgat atgttttgct attacttagt ggcacttgtt ttctattgga  27360
27361  aagatgactt gacctgtaaa tgattgattg atccttctaa atttttcttc agtatctata  27420
27421  aatgtgacca tcagcaatat tccaggacct ttgaaataac gcatttcatt atggagaaaa  27480
27481  ggcattactt aacagtcaaa atattagttg ttttcaaaat accagttacc attatgaact  27540
27541  tgcacttaat atttcttttt tttttttttg gctttatgat ccttcacaca gaatattaac  27600
27601  tacatgtgtt catgaacctc agcagaatag tagtttctct aacttcggag caaccaaaat  27660
27661  gtctataaaa ataatagtaa tattaaaatg ttttgaaaag aacagtaatt ttatgtgata  27720
27721  agatgataat gccagatgaa acctgctggg tacttgtagg attgattcct ggcttacttc  27780
27781  attttcttca tacatctctg aagttgggca tcactaacat ttttatagct ggaaccgaat  27840
27841  tattcttcag ctggacactt ctacccccag atctctttca caatgggaca aagtttccca  27900
27901  acatctattt tctcaagtga ctttgaaaca aacctacaaa tacctgtgta tttctaagga  27960
27961  attttccttg ctaagatctg taagaaaaca tagagtttca tacaaataac ttctcatgaa  28020
28021  aagatcacaa aaatttgttt taaaaagcac tagatgcact tgttccagga cacaggccca  28080
28081  tgatctcata gttcttttcc ccacattctc tttagatatt gccatcagat tctcccaagt  28140
28141  tccttcaagg gaatcacccc tgattacacc cttatctggc tggtttcttg agcaagctga  28200
28201  gggccatcgg cttctttgac acagtcactc ttcctttttt ctaatctatt ttctggttat  28260
28261  gggtccccgg tgtccttcac tgttgcagtc tgcactgcac ttctgctctg tcatctccaa  28320
28321  aggacttggg acatgccctg gttccttgtg cctcaccgag gatctctgaa gactcttcct  28380
28381  ctggacttca catcattttt cactagattg cagtcatccc ttttcttcag tctttcctct  28440
28441  ttagctttga tccctggaac ctctgttctc tctgagcatg cctctctctc ctcttgctgt  28500
28501  ttgatttcca aaaacaaaaa aatactctct caacagctgc tgcactcagc agagtcatct  28560
28561  attatggtgc tgttctcagg gaaatgcatt tcaagacctt gacatatagt gtcatctaga  28620
28621  atctctaaga gacgccagtc tcttcctgtt tcaaacttca tactgtcatt gaacctcaca  28680
28681  ctgattttct ccttgggacc caagagataa ctagagtttt cagaatagaa atgatccctc  28740
28741  catcttgaat ctactgaggt aaagagtttc gattatcaca ttttcttatt tcttcagttt  28800
28801  agcttgatct catcctttag attatttttc tttcttctca tcctatttat atcctatcat  28860
28861  tatagttctg aattatcaag ataccttata cagggagtaa gttttgtcaa ctgtatgagg  28920
28921  agaattgttt catcactttt aaaattataa taacaaatac tagtaacttg tatggcaagg  28980
28981  ccattttaaa tgctgtctca gatatagaat gttctttgag atgttcttga ccatgaatcc  29040
29041  cagtcatctc ttttagaaaa tttcaagaga gcacaaaaga tgataggatc atttatatat  29100
29101  aaaataaatt tgacaaatat atgttttgtg tagctttttt tttttttttg agatggagtt  29160
29161  tcgctcttgt tgcctaggct ggagtgcaat ggtgtgatct cagctcactg caacttcctc  29220
29221  ctcccgggtt caagtgattc tcctgcctcc tgagtagctg ggattatagg cacccaccac  29280
29281  cacgccctgc taattttttg tatttttagt agagatgggg tttcaccatg ttggccaggc  29340
29341  tggtcttgaa ctcctgacct caggtgatct gcccgccttg ccctcccaat gtgctgggat  29400
29401  tataggcgtg agctgccagg cccagcaaag aatattccaa ttcttagcta aagcggtagg  29460
29461  atggtacttc ttctgtaaat aggattctaa ggaatttgaa tgccttaact tttgacattc  29520
29521  tacctcagca cccagtaagt ggttacaaaa gcaataagga atactccaga tatggactat  29580
29581  ggaatctctt ctttttttcc ctggaatggg agtaggggac ctacttgagc aagctgaggg  29640
29641  ccatcagctt ctttgacaca cccactcttc cttttttcta ttttctagtt atgggtccta  29700
29701  taggcttgaa gcagtcactt agtccctcta cgttcaattt tgttatctat aaaatggact  29760
29761  gaactctcca agagagcaaa tgcatgcaaa ctctgattgt tagtaactgt caggaatcct  29820
29821  gggttaagta ggaggcagag gccatatgca ggtaggaaat aatgttatga tctgtctctt  29880
29881  aataaagaaa tatatttggc atgcccagac aggatgacat ataaagctct tttcaatgta  29940
29941  gcatgctatg acactaagct tattgatcac caattagcaa tggtttgcaa cctttttccg  30000
30001  attgacattt aaaaaacaca cacatgaaat cacacaataa tcaagatgtt tagttccact  30060
30061  ttggaaaaac tgaaagtaag tggttttagt tggggaaaat atcatgaaga aactcttctg  30120
30121  cttttttgta gaagattcaa gtaatggttt cctctcctac ttcatgtaaa gaaaagtggc  30180
30181  catatctcct agagaaatga agtttacaaa gacactgtaa tgccttctta gtgatggatt  30240
30241  ccacagccaa ggcatggact atctgtgact gaaaaaaaaa caatagctgg ccaatgccag  30300
30301  atgaatggcc tgcagtactt tgatgttgag tgaattaaag gtgaagggca gactgctgag  30360
30361  aaaagctttt gattcaaagc caagattcat aaagttgtat tgataaaaca caaggtaaat  30420
30421  cttagtgaga aaaacaaaaa caaaaacagg ttgtctaact ggctggatat tgatctctct  30480
30481  taaaatattt ctctacagca attacctggc ttaataatta aatttcaatt tgactgtagt  30540
30541  aacaacatgt taaaaaaata aattagaaag gaatccataa atgtatcagg ctatgcaaac  30600
30601  tttgaaatga gttcttttga tgcagagaca gcaagtgaga tttgcctctt gttcaattcc  30660
30661  tatgtataca gggactctga atctcataaa gagtttttag atgttaaaac tataaaatat  30720
30721  gagacgagaa gtattatttt ttgtcagtac ttaacatttt taattatcag ggatgatgat  30780
30781  acctagttgc ttaggcaaca atttatttta aaagatacag cagataggtg gctgtttagt  30840
30841  actctctttg tatcctcaac ataccttaaa accttcttaa tcattcttat ccaaaacatt  30900
30901  tttttagata atacttactg ttaaggcaat acttaaacta agttcaaatt acttgaacaa  30960
30961  ctaatttcct agctgtgaaa tatatactat catatttaaa taatttgaac ttagttaaaa  31020
31021  cacctttgcg atgcttccca atgaacagct tccatcttca aactcttcat gtgagaaaca  31080
31081  aattgataaa attgaaatgc ttttagaaat agactttaat tgcttattaa taagttactt  31140
31141  attaattata ttgtgttata gtatcttagg ctgatttagc tataactaag ggcaacatat  31200
31201  catttaatcc atagatctct tcgtttaaat tgtgcagtgt atttcccaca tatcgaatat  31260
31261  gtaagtgttt tatacaatgc attcaatcca ttttttattt gacagttcac agttatgtaa  31320
31321  tatatgggtt gaattaagac tttcaattgt acacctattt atttgtgaat gtattttata  31380
31381  acagagtttc tgctgccatc accttaagta atggctctct ctcaagtata gtaagatcat  31440
31441  ctattcagaa gtgtactgcg tcaactaaga actaggaaat acgccacaaa agagtctttc  31500
31501  ggcagccaaa atagatgctg cgaatgcagg ctcctgtctt ttacatctag cagagcccta  31560
31561  tgtgtgttaa acagcacgca tttgttttta cttcaatgtg caaccctgcc tcatttggta  31620
31621  gtctggtttc taaacctgca gccgattaat aacagcaaat tagaggggat agagaagctg  31680
31681  ctatgggaaa catactgata gcaatgagaa atgacagctg acaacttgtc tacaaaagag  31740
31741  aaaacaaaat ctgtaaaaca cacaacctta aaaagcatta gcagactggg acccacagtg  31800
31801  tgatcggtaa atgacaaggc aaccaaacag tccatacggg tatcaccgta taatagagca  31860
31861  gagtgcaaca attgatgtac aaaatgatga tcttatacca tcatgaaaaa gaatcaactg  31920
31921  cagagtactt cagaaacatc agctctgtgg aacaattcat ttcatgtggt tctggtaaac  31980
31981  tgagatttta ttagatcctt gtaaacctta aaaattagaa aatgatgata taaatggaca  32040
32041  ttttaaagtg attagtttat taataaagca tctataagag agacctaaac atactgggta  32100
32101  cctaatcaaa gtcacccgga cataaatatt gacaatactt tatgactttc ttctcaaaga  32160
32161  tttcagaaga cagatggctt taagatttaa aactagctca aacttgcagg gtcttatact  32220
32221  cagttgttat tttatcttta tagccatgta attgttcttg gtgatgcaga aaaagaactg  32280
32281  gcaagtgttc tctggacatt tttgtagtga aggggctgtg tgtgtgcctg tgcttatgca  32340
32341  catgccatta agaataatca ttgtgagaat tgtgaagtta tatgctgtgg attcattggc  32400
32401  agcgtaccac catagtactt tcaaaattta atgtttacta aatacattca aacttgcttt  32460
32461  gaaggtaatt gtaataagca cacgtgcaca cccatatatt ttcattatgg agagagagtt  32520
32521  tccactggac tattagtaaa ggaaaacaag acattgttta gctagcatga gctccctttt  32580
32581  tttttgctac tgctttcgtg gtctgttatt tgattctggg ctctatgctg tcacataata  32640
32641  tagagttgtt gaaatggctg cagattctat accctgtgaa tgaaacatac agataacagt  32700
32701  tttgtgaaca aggttttggt aacatggtga tgagataaat tggatctatg tttagggaga  32760
32761  gcgagataat gatcccagct acttgcttac ataacccttt ggctctctct actcagatat  32820
32821  gtaattatta cttaaaaaat tctgttcctt atgactacct gtcttcagaa gtttttaatc  32880
32881  tttgtaaatc tagctatgct tgctatttgg agatgatatt tttgacctct tgcgggttgg  32940
32941  acttttggtc tcattgtttt tcccattaat agtgatagaa ttgcatggat ttaaccaccc  33000
33001  atagttttcc agtttcattt atatctagtg gcgtatgttt gcagaggtaa tggatttgca  33060
33061  gccgtagaag attgcaaaac catgcgatac acagagaggc cagaccctgt taccttggct  33120
33121  tgattagcat ggcactgtac acatgtatat ttcagagatt attagatctt agtgttgtgg  33180
33181  attcttagag tgtttaaatt tgattttcaa gacttgctct taaggaaaac aacatgcttt  33240
33241  aagcttatgg tttgtgagtg ctgcctgggc atatgtgact gcaacatgtg ttaactgtta  33300
33301  gtaatagcct ctgtaggtgt tggagtggac cccatcagct ttatttatat agctcacgtt  33360
33361  tagaacaaga acctatagct tcgaattctc tgtgtcattt gttgtttttg aaaggaagca  33420
33421  taggtgtaaa tactgcctaa attgcctccg ttgcagagct atttgttttg caagtaacaa  33480
33481  atgcgaaagg gaaaggcaaa gggcactcct ctaaaatgtt gtgtgggtgc ctgtaattta  33540
33541  aactgatgct acagaaagga agtattattt ttacaaacaa aacatagtgg cttagtcatt  33600
33601  ttccatttct agatgatgaa tgtgtcatac atctgtatca tgtttttctc aaagtgaatg  33660
33661  gcatactata cttaaagtga agcagccttt actgtggagt tgccaaggta actgaccagc  33720
33721  aagtatgcag ttcagcagat tgctgaaagg caattgagta cacatgaata aagaaatgtg  33780
33781  cttgtcatct tcaaacccag gagggccatg gtagattgtg tcttggctct gtagaacgca  33840
33841  gaaatgtttt ttataaaagc agaaactgag atgttctatg caagttcttg aagtgagatg  33900
33901  atatggagtg gcaggtaccc tttctttaat ggttccactt caggacctgt ggagggcaat  33960
33961  gtagaaaatg gaatcatttc agtattattt aatatgaaca acctttcatt ttgctttgtt  34020
34021  agctagcttt taccacctta tagcagcaaa tactaaggga gactattagt ttataatgtc  34080
34081  aatgaaggat gataatctac agaatgctat ccctctaagt attatatata tttagttcac  34140
34141  taataggaaa cttgtgttta cctctgccgt actttgtatt agaatgtact catccattcc  34200
34201  ataggcattg atacaattat tcaaatatac cagactctct tctagctgcc gagaaaatag  34260
34261  caaggtaaat aaaacttagt gctgtacttc aaggtatttt taatctctag aaagaatgaa  34320
34321  ttagataatt agataaacta caaagagatt cctttagatt atttgtaatg ttctctgctt  34380
34381  tggatgtagg gttgtgatcc tgaatttaaa tactttgata tacagagtga aatgactttt  34440
34441  tagcaggagt tcaaaactcc ctattttaac tcttcttttc ttcccagttt tgcctccccc  34500
34501  taccttaaat ttaccccagg atccagcatt actgacttaa ttcccttccc cgaaaggccc  34560
34561  ccacagtatc cagtattgta tcttgcacat atgttcactg tgaaatgctg aaattccaca  34620
34621  tctctgagtt tcagaatcct actactgtag tattttaaga gccatattga attccacttc  34680
34681  ttccataaat cttttctgaa tctgtccaac cttaattgct cctcccatat ttccaggtgt  34740
34741  tgccaaagca gttttacctc tgggataata cctagttagg tggatgttgg tctcccatac  34800
34801  cagatggtga actcctggaa agcagtggca gggtctcttt catcttcata ttccccatag  34860
34861  cacctcacat tcagggtaca ttgtggtatc aaactggtaa aaaaaaaaaa gtataaaatt  34920
34921  ctcatcttta ctatttttct gtgattcatt cattcttgtt tcgcggaatg ggattattcc  34980
34981  tgctggtaag tacattgttc ttgagtagaa gttgggtact gtaaatgcca caggggaaga  35040
35041  tcacttatga atactagtac aaaacaaatc aggaaagaat agatctctct gcatacctag  35100
35101  tttaaacata acttgtagct tccttccctc tgttacacag cctttgaagt tatgttttta  35160
35161  gtagtaaatc tgtagatacg tgaagctaca agtcaaatat tttagctcag ttcccccttt  35220
35221  tctggcagcc atccaccgaa ctgcagggac aagttttcac agataaagaa acattttgtg  35280
35281  ggagttttta tttttgtgct gaaaaatgta gttcagtgat cttgctatcc aaggctttta  35340
35341  gtaagttgtg agcttggagt gagcagcctt gtggttcata aggttaatta ccatatttac  35400
35401  aaatccatta atgacttaaa agaaagaact ggcctgatag ggtttatctc tctaaaaatt  35460
35461  gcagccacta gccaatcagg aatatagaaa cccaaaagag atcgtagaag tgacaagagt  35520
35521  aacggcaata atgtgttagt ggagaagatg ctatcagagc aaaaacaata agtggaaact  35580
35581  aatcaaaaca attggtcatt ttaatgtact catatcatat gtcttaagta actggtaaat  35640
35641  catgaaattt gcttatttca cttaaattat tttgcctgaa ttttattatg taattgttat  35700
35701  tgcttattta ggatgcagca taatataata gattatattg tttgaattat taaatatcaa  35760
35761  gatcagagaa aattgaataa atcatttcta caagagatgc gaggaatgaa tacccagaaa  35820
35821  aagtatccaa tgcattttta taagtatacg taaaaaccgc attacatgta ttgatagtgt  35880
35881  tatatagtct gacatgcttt gtctagaaaa caattagtat agtatggatt cttaccactt  35940
35941  aaaaattact ctgtactttg ctttaaaaaa aaggaaagaa gaaaaaaatc tgtagcaatt  36000
36001  atgtagctgg tcagttctca tgatgtattt tgttggtaat aacttcaagt aaaaagaaat  36060
36061  taccaaaaag atattatgga tagcttcatt atttgataac agtctaaaat attaaatgtg  36120
36121  cataattttg tctatgtagt gtttgaaaag gctgtaaaca caaatcaaaa gaattttttc  36180
36181  ccattttgtc ctgaaatcac ttccatttaa aacaaattgt tattaacagt ttccttgcat  36240
36241  gttgcttcag tttttccaga aatgtctaca tagtgagacc cctctttata aacagcgtaa  36300
36301  gctgaattat caagggcgta tctcattatt tgtctttctg tcacttatct ttcctctttg  36360
36361  ttttcaGTGT ACAGTATTTT CTCCAAGGTA CACTCCGATC GGAATGTATA CCCATCAGCA  36420
36421  GGTGTCCTCT TTGTTCATGT TTTGGAAAGA GAATATTTTA AGGGGGAATT TCCACCTTAC  36480
36481  CCAAAACctg gtatgttctt tgtgaggaaa aaaaagcagt taacgtacta aattttttgt  36540
36541  ttaatttgca taatatagac atatatgata aaatatcatt aacattattt caaatggtct  36600
36601  aaatatgtga taaattgttg taggatattt ctcatttaca gattagaaat ttaattacag  36660
36661  acaaaaataa tttatttttg aatgttaagg aaagcatatt tctggattct cagtcttgag  36720
36721  ttttatgtct ctgacaagtg atctacctat attcacatgg aaataattat agctgtaaac  36780
36781  ttatgatttt ctatattaag acctagattc tcacatagta cattgatttt tggaaaacta  36840
36841  tacatatgtt gtagaggaga atgaaaaatg gcattaggta agagctttta aaaagctttt  36900
36901  acaataggag ataattttat ataactccat aataatatta tggagattaa tttttccttt  36960
36961  taagtgatac caattatgaa gtcttactta attcactatt ggtttaaata tgttattttg  37020
37021  agtgatcata aatgccatca agttaatgaa gatatacaaa gaatagcaag agaaaacata  37080
37081  tcattacagc tcttccttaa gcagcaaata aaagtgaatt ttctgaaaat tatattgtat  37140
37141  aagaatgttt ttagcattag aattgatata actattcttt ttgaagatta tatgatgaat  37200
37201  actgtacctg aaaactcttc cacaatatag ttagccatgt tcctaatagt attcaagaag  37260
37261  atgaaatacg gcttgtaaag catttaacac agggccagga tgtgctaata aatgatgctg  37320
37321  ttattattgc ttgtgattaa taaatgctgt cgttagtaca gttgttatgg atttgtaacg  37380
37381  tctttttcat cctatcctcc agtgttttaa aattacatta tttttgtttt gatgagactt  37440
37441  ttataatttt ggaatatctt tcatactcat atgatagtgt ccagagtttc atgaacggaa  37500
37501  tatttcgcaa aagaatgagt acattagcat gattagggaa ttctcctgaa agatagttgt  37560
37561  ctcactggca gaactatatc actgttaggt gaccaaaaat atatttccaa gaaaattgta  37620
37621  tgaatctgct ttctttgttg catcagattt tgaaacaaat taaacaacca aaaggatttt  37680
37681  ttttaacgtg gtgccctaat ttaaattccc agatgggttt tgtatgtgtg tatttagttg  37740
37741  gctacaaatg taagaaaaaa attttagaca gaatgttttg attgaaacta ccaaagcaac  37800
37801  atgtgtgaaa ataactgtct tatgtcttaa ttctctgttt cttatcTAGG CGAGATTAGT  37860
37861  AATGATCCCA TAACATTTAA TACAAATTTA ATGGGTTACC CAGACCGACC TGGATGGCTT  37920
37921  CGATATATCC AAAGGACACC ATATAGTGAT GGAGTCCTAT ATGGGTCCCC AACAGCTGAA  37980
37981  AATGTGGGGA AGCCAACAAT CAttgaggta atttacacct agaaagagca aaactataca  38040
38041  tatatgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tattgtaatt tgagttttaa gtgttgaaac  38100
38101  taaagttacc tgatggtggt ttttaatatt ttgtgcatgg aaacacagta gataacattt  38160
38161  ggaaatgtgc cattcttctc tgtttataaa gtttttgttt cagcttttat attaaaaatg  38220
38221  acagtctaaa tttgtgaaaa aaatatgacc ttaaaagaga ttattataat atgaattcta  38280
38281  tttgagaaaa taattgtaga cttgatagac ttatttgctc tgtattttga attcaagttt  38340
38341  tatgttcatt gaaatatagc catcaacaga catatacccc tgctacttgc caagcattgt  38400
38401  gataggtgct tagggataga atgataaata ataggtgaat cttgcccagt cttcttacaa  38460
38461  ttcaggggtt ggaggactgg gatgtaaaca aatacttagc caacactgta ataactgcta  38520
38521  tagtaagaag gtgctgtttg atgcagagtt gtaagaaggt aaagaattta cttgacaaag  38580
38581  tagaaggaag gccatcttgg gcggaggaaa caacacatca aaatcttaga ggtataagaa  38640
38641  aagtcacatg gtctcagaga actataagtg tggctggaat aggatgtacc ctagtaggta  38700
38701  aatgatggga atgggaggcg ttgatgctgg taggggcaga tctttgaggg ctctgtaagc  38760
38761  catcctggta cgtttagcct ttattctaga agtgatggtg atgttaccat tcatcaggtc  38820
38821  ctcaccagca cctagcattg tagctgggag atactagaaa ttaacaacaa caaaacaact  38880
38881  gttacattga atctttagta ggaattaata caatacttta aaaaaatgaa tggatgtata  38940
38941  aactaaaaga atacagcctt tcagaggatt acatactatg aatttttctc caaagtttta  39000
39001  gtcagctgtg tactgtggat gtgagcttcc acattggcca attcagttgg aattgaagtt  39060
39061  tgtattaact gttcagtgat ttctatctat aaatcatatt ccttaaggca gtgtaactat  39120
39121  aagatagaca ggtacttaga agaagcatgt tagtttgagc tattgtcaaa ttaatttttt  39180
39181  taaatattca gtaaaagtta taaaagaaat atataaatgc aattcaccac attattagat  39240
39241  taaagaagga aaaacagcat aattgtcatg atagttatgg aaaaagtgtt tattaaaatt  39300
39301  tactacctat tcttgataag aaaaaatagc tcttggcaaa ctaggaatag aagtgaagtt  39360
39361  ccttaatttg ccagttttta ccaaaagtaa tagcaaacat cattcttcat agtaaaatgt  39420
39421  tagagaaatt tcatttaaat tcaggaacaa aacaagaatg actctgtctg ataaatctat  39480
39481  tacagaatgt attggaggtc ccagccagta cagtaaagaa agaaaaagaa attaaatccc  39540
39541  taaggattta aaaagaagaa atggaaacca tcaatgatat aaatggtctg tagactatta  39600
39601  agaatcttaa gaaaggctag cagtgaactg tgagatcatt ataaattact gttatatttc  39660
39661  tacacatgaa tagcatgtat tgagaaaata cacgttttta aaaataccat tgttaatagc  39720
39721  aacaaaaatg ttgaggtact aggaataaat ctaacagaat atatgccagg tctcaagtct  39780
39781  aggtagatta gggattacat gtaaaatgca aatttttaaa caattatatt aaaatgtaga  39840
39841  aaaatctctt tgacctatgg atagggaagg atttgttaag taagacctaa atatttttaa  39900
39901  gagaaaaaat ttatcaattt cactatatga aatttgtgaa tgtctgttta tcaaccatta  39960
39961  aaccagagca tgatttaaaa agacaaccca caaactggga gaagatattt tcaacacata  40020
40021  tagctgacta agagtatcta aaataaaaac gaaatcctgc aatttaataa gaaacagata  40080
40081  tttcactaaa gaggagacac aaacgccaat aaacttaagt agcttgctct tatgggtaat  40140
40141  gaggaatatt cagatggaga tcacaatgaa aattttgcca tcagtaaaat gcattgcagg  40200
40201  tggatgtggg agttggcatc actactttgg aaagcagtac tgaatatctc atacagttga  40260
40261  gtatccctgt accttattat ctggcagtcc tacttctagc aatatgcccc aaagaagtac  40320
40321  ttgcaaatgc cctcctggag gcaggtacaa tcatgctcat caagcaacat ttgtatagca  40380
40381  caacactgga aagccacaaa acaatagaga cccaaaagtc tatcagcaag agaatatatt  40440
40441  aatcttggtg tattcacaca gtgaatgttc agagcaatag tgaacttaag cttgcccagc  40500
40501  aatatggata agtgttttaa acacaatgtt caattaaaaa aaagtactag aagaccacct  40560
40561  gtaatagttt gccattttgg tagagctcaa aaacaggcaa actaaaccat atgctttaag  40620
40621  cattcatgca attataataa aactgtattt taaatgaatg gatcgttaaa caccaaatcc  40680
40681  agaatgacta cttctggttg gggagaggta agggcttagg ctaggagaga aacacatgta  40740
40741  ctgggatggt ttcataagag ttcattgtga gtgcattcat tatatacttt atgactaaca  40800
40801  tactgtgtta tgaatatgta taaaaatata gtaaaaagat aaaaaaaaga aagtttacca  40860
40861  tatctttcat ataatatagt gacttatctg taaatagctc attttcacat tcatttatag  40920
40921  taacaggtat agtattttaa aatattctat ttagtcaaga atttttgtat cttaaatata  40980
40981  taatatttaa tcatataagt ctactaattc attcagtaga tttttatctg aaatatttag  41040
41041  attttaagta tctaaaatag atcagctctg ttttagaaat tggggaatca aaaataaagt  41100
41101  atgcacacgt agacactcac attttcttct gctttgacgg tcttcacatc atcataataa  41160
41161  gtaaaatctg aggatattac agcagttaaa tgtctcattg gaagtgatag aaggactaca  41220
41221  ttctgttata gctgttaaaa ttaagcatca actataaaat caggtaataa aattcttcct  41280
41281  cctgatatga aatattcttc actcccttca atagtctgca ttatttaaaa ataaagacat  41340
41341  ttattggaat ttatgaaact tataataatg aaatttgtga tgattaaggg aaggctaccc  41400
41401  ataaaaatat tgctattaat ttgaaaaaat ctattttttt tctaagctga agcttcatga  41460
41461  tattgtaaca aatagtagag gatcatactt tttattgaaa atgtgattaa attttttgca  41520
41521  gggtaaactt ttcaaatgat taagtttctc aaacaaaatc tattttgcat tttttgtatg  41580
41581  tttcatttga gcaaaagttc ctagtttgtt taatggctag tcttaatttt aatgtccggt  41640
41641  gtgaaattaa ttgatcatgt gtcccaacag ataacagcaa ggaaataatt aaatatgatg  41700
41701  gaaatttggc aaatcctgga gagagaggtt cttttaactt tatggagtaa tatgcctttc  41760
41761  aaaatatata ccttttaaac attgttaaaa gtttaaaatt atttatttca aaattcttac  41820
41821  tgttctaact cagtattttc aatgactgca acttattttt tgacacatgt aatgtataaa  41880
41881  aatctttgat atttgtttta aaatgcacaa gatatttatt tttagttgaa gtcagtttta  41940
41941  tcctactctt ttgtctcagt gtcacctcca gctgcaatca ttgccagaag gttagtgctg  42000
42001  ggattctaag attttgacac aatcatttgt tttttttttt ttttttgagg tactgcagat  42060
42061  gtgtccgaat gatttaatat ctgttataaa gttaaatagg ccttaagttt tgaagccata  42120
42121  tcctgttgtt ggcctttgct ttgtgtgttg tttgcactgg ctgtttctga attgactttg  42180
42181  atgtaagtct attggctctg caaatgttta ctaatatttg cccgtatgaa gggattgatt  42240
42241  tgtgtttttg agcatgttcc ataagcttca tggactatga tccttactac tttactccca  42300
42301  tcgtaagtga gatatgattt ccaaagggtt atttatgaca ttttttgact gattggggtg  42360
42361  cagtttagta ctaaatgcaa aaaaacacaa agatatgctt gttttaaagt gtacttttca  42420
42421  ttataattct taaactccat ttaaaagtac aaaaattatt gttttttttt tgaaatctta  42480
42481  gaacatcact ggtaagtaat tcataatggt taatccattt actaatgatg catctgcatt  42540
42541  gctaccagtg cttaatggcc ttctatgaaa gagtctttct gattttaact ttttgtttca  42600
42601  gtatattaaa tagacctgac taattattta ttttcccata atattgctaa aagctctgag  42660
42661  ttctcattgc ccagagaagg aatattttgt aagtatatca acaaataatg aaaatggaaa  42720
42721  gaatgacaat ttgttttcat tttaatcctt aatgaatttc attttacaaa gaacatttca  42780
42781  cttctttaat atggttttcc ttttatAATA GATAACTGCC TACAACAGGC GCACCTTTGA  42840
42841  GACTGCAAGG CATAATTTGA TAATTAATAT AATGTCTgca gaaggtaggt atgaaaatat  42900
42901  gttgatcatt tcttatttat aagaagtatt tcattatgtt ttataactac ataaaatata  42960
42961  gtcaagaatt ttaaaatgcc acatacctaa tataactgat gaaataataa gatatagaaa  43020
43021  agaaaactaa gcaatatgta atttattatg aaatattatg gtgtgttatg atggtgaaaa  43080
43081  ctcagatagg aagccaaaca gatagtcctc ttatttctct aagccttttt cattacctta  43140
43141  aaatgggact aacagtagca tttctcttat aagtgtgggg taaggattca caagttaagg  43200
43201  ctggagcact gcactccagc ctagctgata gggtgagagc ctgtctcaaa aaaaataatt  43260
43261  actaactagt tttattattt tatttaaaaa tttactgtag gtaatagtct aagtatatgt  43320
43321  gataatatag ggtttctgga aaacaaataa accataactt agggtacaat ttccttccta  43380
43381  aatagtttat agtgtattag taatttgtag agtctttcag caatttaaag tttcatatgc  43440
43441  tcaaattgta agtgatttcc taagaatttt gaaggttagg gataaggaag tattctcaga  43500
43501  attacactct caaatatttt aatcaattgg gaaaatatca ccaaatactt tgtagttaat  43560
43561  tttctttttt tttttttttg agatggagtc ttgctctcgt cacccaggct ggagtgcaat  43620
43621  ggcaccatct cggctaactg caacctccgc ctcctgggtt caggtgattc tcctgcctca  43680
43681  gcctcccgag taggtgggat tataggcacc tgccaccaca cccggctaat tttttgtatt  43740
43741  tttagtagag atggggtttc accatgttgg ccaggctggt ctcaaactcc ggacttcatg  43800
43801  tgatccacct gccttggcct tccaaagtgc tgggattaca ggcacgaacc accacacctg  43860
43861  gcctgtagtt gaattgtata aatcatggaa tgatcctccc tatgttagat atcatttatg  43920
43921  agaatgacag gagggaaact gatccagaat tttttccctc taaaaacaag aaaacaattg  43980
43981  tgcattcttg ataggggaat ttttgcttct atttactagt gcaactaaaa acaaatgagc  44040
44041  aaacaccaaa cattttatca gaacctacta atttagcatt aatgataatg cagtcaaggc  44100
44101  tgggttaaaa attactttta cacgatatga aagaaggaat ttctgtaaaa ttaaacgtgt  44160
44161  atggagagat tgcttgaaca cttaaacccc cttaagtgaa tgttttcccc caggtgttta  44220
44221  ccggtatcaa ttgtagacaa caaatgtgca agtttaaaat ttaaaatgac cttcatatat  44280
44281  gaaaagcaag tccaagtgcc agttctgtgg gcctggactg aagactccct gtccactctg  44340
44341  ccactcccca aaggcttttg gtaggtattt atgtttggat cagggagatt tttgttcttg  44400
44401  actacagtgg tgattggatg cttacatgct gtctaagctg gccctgtaga attggaatac  44460
44461  acttaatgag cagaataatt gaaaagtttc cttcctcctt aggaattcat cattacagtt  44520
44521  ataaagttat actacagtgg ccttggacca tctcacctca ccattatgct ctcaaaggga  44580
44581  ctcgaaactc tgtcaggtgt gagagtccct acaaattgaa agcttgttct atagtttgaa  44640
44641  cttcttcctt ctcaaatcta gtctcagtgc tgtagataca gattactcaa ggcatctcaa  44700
44701  tagatgttgt tgttgacgta tgaggacctg tggtcaagta gatactaatg gaagactgct  44760
44761  agacaactgt aggattgaaa attggcagca gggctctttg tctaaataac gggtttggaa  44820
44821  ggtgtgctag tgagaaggag tagtagacag gttttagaag cctccacctt tactccaggc  44880
44881  agtgcttgtt cctctgcttt ttgtgtaggg ttagtggccc aaacctattt gaaccactgc  44940
44941  actaaagtcc atgcatttgt ccttgctggt ctagacagaa atgtatatgt gcagtaggat  45000
45001  gtacatgttt gagcatggcc tacactcatg ttatttatcc cagattagat ttaggaaaag  45060
45061  aaataacaaa agttatatat cagggtaatc atgctctgtc caactccctg cccagctgtc  45120
45121  tcctgttctg agagatctaa tgggaaatta gtcatgtaga ctcacaccgc atgaagctca  45180
45181  aggagagtac ataaagtgat tctctaaatt gggtttagtg cctcagaggc ctgccaccaa  45240
45241  tctgttggcc tactgttctc ttggcctctg tgatttccaa atatagcagg catgggattt  45300
45301  ccccagagtt agaaagctgc tgtgactcat ctctgggagg cctggcagca gctcttggat  45360
45361  gggtagatag caggcagctg cccagctcaa agcctctgag gggtgtggtg gcaaccacag  45420
45421  gctttgcagc aggtctcaga aaaggagcca tgaagctggg tcacgtggaa caggaaaagc  45480
45481  cagataataa ttctccaaaa agtagcactg atcataagaa aaaagtttta gatacttttt  45540
45541  aagaaaactg gatgtaaaaa cattgaatga aatgaataga ttttagactt ctggcatatt  45600
45601  caaaagctgt atttgtatta tttataaata ttttattatt tattgccaag aaactttctc  45660
45661  ataacacatt tctgcatgac tatttctagg tatgcagata aatgtagcat gattaagcta  45720
45721  tttatctgta taaaacagga aatatgtcta taaaacgaaa tttatttgca tatatgagaa  45780
45781  taaatatatt ttaaattgca gatgggctat acattaagga aatctaacaa aattgtaagc  45840
45841  agaacaagtg acaatatagg agataagcaa agaactttct atgattaggg ctttgaaaaa  45900
45901  ctaaatcttt aaaaagtgat gaccacactc tagaaaactc tgttgaaaat tctgaagcgt  45960
45961  tagtttcttc tttgacttca tctcaggcat caaatgtcct ttaataggat gcttcataag  46020
46021  aaataagtta accaagattt taggtactta atgtaatttt tattttttgt tcattaaata  46080
46081  aaagtggaat atcttacaga tacatgaatt ttattgaaat aaatgagagg atatacatag  46140
46141  tgtaattact actggggact ttaaatctgt gtagcaccta gaaacatttt cttgtctttt  46200
46201  taaagtaaaa attcagataa tcaacctttt catattatta taattagagc taacatttaa  46260
46261  tattttatag gctcctacta tgttttggga gctctgctga gcaccttata tatgcagtct  46320
46321  cttttagcat agataaaagt cgtacaaggt aagttcacat tatgagataa gcttctggac  46380
46381  ctctctaaag ataagctttc acgtatgaaa gtacaatgaa aaacacaagc agctacacac  46440
46441  cctcttgttg tgagaattaa atgttctaat tcacctaagt cccctagctt ggcctgcctc  46500
46501  acagtacata catttaaaaa attaaccttt attcttacag aaatattatt aaataaacag  46560
46561  aaagctatta tttatcgtaa gagaacaatt agaatataga gagtgatgat ttgtaattga  46620
46621  agagtagcat ttgagtaaca aattatattt acttacagtt tctcatattg aaaggctgaa  46680
46681  tttgacatgg ggttgtttta agatgttaat catgaaatat ttagagggaa attttgatga  46740
46741  cacattgagg aggaaaaaac actaaatctc caacaatgtg aagtggaatt ccatgagaac  46800
46801  tttataattt ttctagaata tttaattata gtgtgattaa aaactgtgga attgttctgg  46860
46861  tttttagaat tccttttgga catataattg atttttattt cagaaaaagt aatattttag  46920
46921  catgctcccc aaaagatcag taatattata aatttaaaat gtagatttag cttttcttag  46980
46981  ttgttttgcc aaattctata actataaatt gccctgatga gcctctgatg agccttggat  47040
47041  tttattatat tgtagataaa gttctgtttc taatgtcagt tatgttttta gatacatcct  47100
47101  ctgttaaaca gaaagccttt aaagtcagta ttaatattgc ttcctgctgc caggattatg  47160
47161  acagaactca acaaatcgca aattgttctt ttgtttcctt tttaaaagac tacttcatta  47220
47221  aagatatgca tgcccttttt caccaAAATT AGACTTCCCG TTGCCATATC AAGCAGAATT  47280
47281  CTTCATTAAG AATATGAATG TAGAAGAAAT GTTGGCCAGT GAGGTTCTTG GAGACTTTCT  47340
47341  TGGCGCAGTG AAAAATGTGT GGCAGCCAGA GCGCCTGAAC GCCATAAACA TCACATCGGC  47400
47401  CCTAGACAGG GGTGGCAGGG TGCCACTTCC CATTAATGAC CTgaaggagg ggtaagcaga  47460
47461  tctttatctc attgccttaa atatagattt ttaaatacgg tgatcttatc aaacttatta  47520
47521  tagatggaag atggcctatt gcatttttcg ttttaataag aaatagatat tgtaaagata  47580
47581  tgaacatact agtaattttc tatattggca aagatgttgt gttagtggtt ttttatatct  47640
47641  caagttcctg gtctgtgaaa tctaattgta gatgaggatc agcatcataa attatagcac  47700
47701  taagtctttt gtaccttcca ttaagaagct gattatttag ggccatgaat ttcaaaggaa  47760
47761  attgacgccc cagttattag ctgcagaagg atgcacagac tgctgtaact ttattctagg  47820
47821  aaactatttc ttcatcttta acattctttc caccatgtgt cagtgactga tggctggggt  47880
47881  ggatttgaaa cccattcctg tgacacaaag gcctaaagcc tgaccttgtc actcacaagc  47940
47941  tgggtgacac tgggcaaacc ctgaactcct cagtgcctca acttcctcat ctgttcctgt  48000
48001  ggggatatgt tctccctcag agttgttata atgattaagt gagataatgc atttgaaagg  48060
48061  tatttgtcag ttctgaagct gtgcagatag aaagcatgac ttctgacctt gtggaggtca  48120
48121  agaaagaatc ctgcctgggt aaagttatta tcaagacaaa ctttgatctt taatttttaa  48180
48181  tctgtaggtt gaggcagatt tgcttttcct acctcaatcc tataaaagta tagtctgtgg  48240
48241  aataaatcac attttgcata gcatattccc ctttcaactt cttcgcccat aatcctggaa  48300
48301  acacttttat acaggtgata tctagaatta gctagaatac ctggattagt aagaattaaa  48360
48361  tttaaggata gctttaaagg agaactatgt acacatggat gcagtctgtg ggtaggtaaa  48420
48421  aggcagatgg ggaaaaacag tgagctgtaa agtccaactt aaaaatttca gaattaaatt  48480
48481  ttatcttctg ttttatagca atggattttg aaatcagtca agcatacata gaagtccttt  48540
48541  gaggaaaatg gttgctttat ctcttgtcta tgtacctagt tggctttcta tatgaaaaca  48600
48601  taattctaga gcttaaattt ttacttcata gttacagtta caacatggtt ctctttccta  48660
48661  taaagtaatt aaagcagaac cgtggaatga gatgaatggg ggtatcttcc ctgaaggcat  48720
48721  tctccaaata tggggttttt aaaacagttt tcttaaggta atgtgttcca caattgttaa  48780
48781  aacaatgacc aaataatgtt ggaggaaaca gcacaaaaac aaggcattgg tagagttttt  48840
48841  cattgttgtg ctttattctg gtctcacttt ttctcgttag tagtgcaggt cccacccgtc  48900
48901  gaggtacttt tagaacctga actaaactaa attgaaccaa gcaactccat aaaccaaact  48960
48961  gtgacctaaa gcactgcttt ccaactatgt ctagcctgaa aattgccaat agaacattac  49020
49021  taaaaatata gataggttcc tggcctttgt tccccctaga gactgattct ttgagcctag  49080
49081  ggctgggcct gagcatgtga ctctatatta agaacagaat ttttgtccta caagtacttg  49140
49141  tttgagaatt caatcactaa ctgactgacc cccaacaccc aacacctgct agagggtggc  49200
49201  acatgccgtc agatatttga gagaatcagt cccgtggcat ttatttggac tcttgtctca  49260
49261  gatcccttcc caacttgaaa cgctttccat gagttttaat ttaatgttaa gccttaacct  49320
49321  ttacaaaata ttcatatgga gtcttttaaa atagcatttc tataaattgt acgcaatgcc  49380
49381  agctctatta ctccagtgtg tctgtataca aacactcata aaataaaatc ttacttgagt  49440
49441  tataattcga aaaaaaagtt tgtcgctgca aatgattttg catgttttct ttagttgtta  49500
49501  tataaaatca tggtaataga aacaattttt tagccctgtt gccttaaatt tagaaaaaaa  49560
49561  atccaatgct taactaatac tttatttcct ttttacctgt gtatattatg atttttaatt  49620
49621  cacttaatat gctttctgcc tttgtatatt cttttgaaaa tatcaggggc tataaatcct  49680
49681  ttaaaaatga aatattaaaa agatcaagaa ataggttcag agctagcaaa ggaattatat  49740
49741  cccttgtaaa aatttttgtt taaaaatata ttcatacact tcagaagtat taactaggca  49800
49801  cctaataaat gtgctttgtg taatacttag cataagtctt agtcccagat ttaagaaaaa  49860
49861  gatctccatg aaattatttc ctatttatta cacatgtcag ccacaagtaa taagtgcaaa  49920
49921  atttttcata tttcatatgt atagtcagtt aaacagcaga tgaccaagag tagccctcag  49980
49981  tagtagaacc tcagagtaaa tctactaccg ttctactgcc tgaagtgtca ttaagtgtca  50040
50041  gtccccatga gcccaacctg cagcatctga gctcctcatc cttcttgatg agcatttttt  50100
50101  ttaatctctg cagaactcac tgacagcttt caaacttctc ctaaatcaaa cagaaagtga  50160
50161  ttatgaagat ttacttcaaa gtgaataagc tcctgcaaag gaaggctgag ccctctgaaa  50220
50221  agattcattt tcacttgcca gactgataac cccaaggcaa ctgtgctgtt tctgggcatg  50280
50281  gtcttggtgc tacttttcct cctgatgctg agccagaggc taaggccttg tggatgtatt  50340
50341  tagcctggga taaagctggt gggaagaaga gcaggttcat atttcattcc aggcatgtca  50400
50401  tggctgccaa ccacaggcga gtgatgtagt gtaaatggtg gctatgaagg gaatgatggg  50460
50461  gtgtgaggat taaagaatat actcactttt cctaagagat tgtcaaactt accactattt  50520
50521  cctctggtta ccaaagcatg tggatccagt ttcaatcaac aacagagaat cctattttat  50580
50581  tctctagacc atctcacaaa gtactcccac tgattgtctg ctttttgctg tatgtcaaag  50640
50641  gcctcagtga gaagttatac ttgaggaaaa gaatggaagt caatggctgc ccaatattgg  50700
50701  tctgatggaa agtcatgatc ctgggccaat ttcagtagag ttctgaaatt gtctctatct  50760
50761  atggtaactt acagaattgc cctttatcta tctatctatc tatctatcta tctatctatc  50820
50821  tatctatcta tctatctatc tatttatttt gagacagagt cttgctctgt cacccaggct  50880
50881  agagtgcagt ggtgggatct cgactcacag caacctctgc ctcctgggtt caagcgattc  50940
50941  tcctgcctca acctcctgat tagctgagat tacaggcacc tgccactgtg cctggctaat  51000
51001  ttttgtattt tcagtagaga tggggtttca ccatgttggc caggctggtc tggaactcct  51060
51061  gaccacatga tccacccgcc ttggcctccc agagtgctgg gcttacaggc gtgagctact  51120
51121  gtgcctggct gaattgccct ttattcttaa atgatgtccc tcctataatt ttggtacaaa  51180
51181  tatcctttat tttatggaat agtggtgata tagaaatatt tgcaaatgcc tttaataaaa  51240
51241  ttggaaacct gtatcaattt ttataacaaa aaaacaaatg aagtcaatgc aactatatgt  51300
51301  ttaatatcta ctcttctgag ttctatcatt ttttctttca tagtttaatg tttattcagt  51360
51361  atttttttaa tgggagaata ttttattagt ctttggagta cagtgatttt aaaaacacaa  51420
51421  tctaggcttg cagtctacta gggagcaggc aaataatcag ataattaaaa tcagtgtttt  51480
51481  aagtaccaca attgaggcat cacagagagg gctcctctct cactacattt ctacacctga  51540
51541  aaaaggttta tagaggagct gaaggctgac tgagttgaaa atataagtac aaattagcct  51600
51601  gctgagaaaa tgagaaatgg gaacgctatg caggggaaag ggcttgggcg agtaccgaag  51660
51661  gtaggagaga gcatagtgga ttcagaactc tacttagtgt ggaaatggag aaagagatcc  51720
51721  agaaggggca aagaccagac catgtaagac gttgtcttct gggaaaagtt atttggattt  51780
51781  catcctgaag cattagggac ctgtgcagga aatggttgat actaaaattt ttgttttaga  51840
51841  gagatcacac ttgtagaata gggaagactg aatggaggaa atgctgtgtg gatataggtg  51900
51901  ctgggatttt aggggaccca atagcatcca ttttcccctg ccagaggata catgaacaag  51960
51961  aggaacatga acacatgaaa aaattctttt agaatttagt gccaataaaa catttaggtc  52020
52021  tctaaggaat agtcatgctt tcccctctct aatgatgaga actatgacat ttactgtgtt  52080
52081  tttttttttt tttttttttt tgatttcaat ttgggtacaa gaaaattaag tgccaaatgc  52140
52141  agtgctctgg cttgcaagag aattattagt cctgtcaagt tttcaatgtt ttcctaattt  52200
52201  ctggtgactt tttcacttgt ttattttatt atatgtgttt tgctataatc ccatacatct  52260
52261  ttcattcttt attttgtatc ttactttttg attgattaat tgcaggtatg tacattagaa  52320
52321  agaagttggg tggaggaaaa ggcaggaagt tttgtgctgc tgcttttgag tgctcaacat  52380
52381  ttcccaggca acatgtaaca tatatggaca tattcttctc taaactgtct tttatcttct  52440
52441  atatacataa aataacaaag tatattcatt aattgggcaa ttaggaaaaa atacaatcat  52500
52501  tggatccata tatttggcta ttgctggaaa cagtggagtt tctacttaaa ttgtttacca  52560
52561  ttacttgttt cttcacatta taaatgtaaa ggcctcaata aatgcatttt acctcaaaga  52620
52621  agagaaattg aattgttggg ataaaaaaaa ttcttcacaa gaaacaactc tatctagtgc  52680
52681  actccagtct ctagtctttt gaagtaccag gttttgttag cattcattga gagccttata  52740
52741  cttgataata gcctcctgtc tcatctgttt atacacattt gaaatttgaa aacatgtgct  52800
52801  agggtcataa aggtaaagat cattctcatt ttcacttcat acaaatttta aattttgaca  52860
52861  acaactagct gaaaggaaaa caacattatg aaaaacataa ttttagcatg tgtagcatag  52920
52921  ttattattat tacacatgga ctcagacaaa attacatatt tttaaaagcc agtgtgttca  52980
52981  aacttagtga ttctacaaaa gaagccataa atatactttt taaaaaaact taatgagaca  53040
53041  aatccaatat ctcctgcttc tgagcatgac atctgtgttc cgtttgtttt taaactggta  53100
53101  taatgctttt cattcatgca ttcatttagc cagtaggcta cctgaggaca gtggcaaaga  53160
53161  ctgggttcaa ggagcaccat taaggggctg ttccttcact ccctgtggaa ggtgatggtg  53220
53221  actagaacta cagttgtagc agtgggacaa aacaaagtgg acaggtgtgt atgagagtta  53280
53281  tttcagggta aatgtcagag actgatgatg gattgaatat gtggagagaa ggagaggagt  53340
53341  caaagagatg gtgcttgagt tcatgacttg agcatttggg gatgtcaatc accaagagag  53400
53401  aagaagatag aaggaggaac aggtggaggt ggggtggggt aatgatgagc tcagtttgga  53460
53461  acatattaag ttgaaaagct tatggatcat ccaagtagag atgaaagtag tttggcagta  53520
53521  tgtgtcaact gtcataaaaa tgtttccact tctagacctc tcttttagga tagtcacatt  53580
53581  aaagaatatg cagagatagt ctttgtaata ttatttataa cttcaaaaaa ttggaagcaa  53640
53641  cttagttgtc caactctgaa ataattgcgg aataaatcat gtgtacttaa aaagaaatta  53700
53701  tactgccata aaactataat tacaaagatt acaatgtgga atatgcttat gatgcaataa  53760
53761  gtgaaaaagc aggatacaaa attatatttt agagattatt gcaattagat taaaatatat  53820
53821  gcatttgaaa aatattctgc aaggtacatt ggaaaatgaa aatagttctt ttggcaatat  53880
53881  aaatgagttt tgtttttata cctcaggttt tctgtaatgt ttttatactg gttttataat  53940
53941  ttaagaaaaa aaacatttca aagcatgaaa atctcttatg cccatttatg ttaccttgag  54000
54001  aggaattaat taaaaatctt actaattgca aatacaaatc aatgtcttgt ctaagcaaga  54060
54061  gggccattaa cagttgtaag aaacattcat ttaatctcgg tccttacaaa tatatttcac  54120
54121  aattaccaag gaaaaatatg gtgttgcctt ggtagttact aaaaggatag aaactgaatg  54180
54181  tatgcaaggc ttaaaagtaa taacttgttt taaatcgaat atgtttatat cctctgatca  54240
54241  tctaaatacc aatggtttct catctctact tttgttctga atttttaatt tgatctttaa  54300
54301  ttttgcccat tatttactat ttgtttccca aaggtacaat aggtttttta aaagataatc  54360
54361  tttcaaatga gtcttaaatc ctaatataaa tttgatgtgt agagcaaatg aatttgtgtg  54420
54421  aacatattct cgaacacagt tgtcatctct ggcttggtca tgacttcata tttacattta  54480
54481  catagctttg aacttttgtg ctgtactttt atttcatttc attttaaaaa aataacagct  54540
54541  ttattgagat ataattcaca tatcatacaa tgcacctatc taaaatgtac aattttaaat  54600
54601  cgtgactttt agtaaattca cagtcatgca atcattatta taaccaattt tagaaagttg  54660
54661  ttattatccc aacaccacac acccaccctt gtacccatta gaagtcaccc ccacccccac  54720
54721  ccctacccct aggcagccac taaggaactt gctgtctcta taaatgtgcc tattctggac  54780
54781  attttgtata aatggaatta tataatatgt ggtcttctgt gactggcttc tttcactttg  54840
54841  tataacattt tcaagtttca tctatgttgt agaataaatc agtatttcat ttttaatcat  54900
54901  ggaataatat tctattttat ggatatgcca tcttttgttt atccatttat aagttgatga  54960
54961  gcatttgggt tgttttcact tgttgaccat gaatgatgtc attgtgaaca ttcatgtaca  55020
55021  agtctttgtg tagacatata ttttcatttt tctgaagtat atccctagga atcgagttgc  55080
55081  tgggtcatat ggtaactctg tatttaacat tttgaggaat tgccagactg ttttccaaag  55140
55141  cagatgcatt ttacatttcc accagcaaaa taggagagtt ccaacttttc catatcttca  55200
55201  ccagcactag ctattatctg cctttttgat tatagccatc ctagtgaaag tgaagtggta  55260
55261  tctcattgtg gttttgattt ctattttgct gatggccggt gatgttgagc atctcttcat  55320
55321  atgcatatta gatatctgta tatcatattt ggaaataggt ctattcatat cctttgccat  55380
55381  ttttaattga attattcatt ttttgattaa gttgtaagag tttttatatg ttctatatac  55440
55441  aagtccttta ttaaatatat gatttgcagt tattttctcc tattccatgg attgtcttca  55500
55501  cttttcttaa tggtgttctt tgaagcacag aactttttta ttttgataga gttcaattta  55560
55561  ttttttttct gttactgctg gagcttttag tgtcatattt taagaatcat tgcctaatcc  55620
55621  aaggtcatat ttacacctgt tttcttctca gagtttaata gttttagctc ttaaagtctt  55680
55681  tgattttttt gtgcgtatac tatttttaag agaattttta ggtttataga aaaattaagc  55740
55741  ataaggtgca gagattgctt ttgcatcgcc tcccccatta tcaacatccc ccaccagagt  55800
55801  ggtatatttg ttacaaatga tgaacctaca ctgacaactc actatcaccc aaagtcccta  55860
55861  ccttacatta ggtgttactc ttggcggttt atattctgtg ggtttggaca aatgtataat  55920
55921  gacatgtttc catcattata gtatcataca gagtagtttc actgctttaa aagtcatcta  55980
55981  tgtcccacct gttcatccct ccttcccccc aacttctggc aatcattgat gtttttactg  56040
56041  tctccatagt ggtttttctt ccagaatgtc atataattgg aatcatgtag tctgtagcct  56100
56101  ttccatattt gcttatttca cttagtaata tgctttgaag tttcttccat atcgtttcat  56160
56161  ggctcgatag cttattccat tttagcactg aataatattc cattttctgg atgtaccacg  56220
56221  gtttaattat cattcaccta ctggaggaca tcttggttgc ccccatattt tggcagtcat  56280
56281  gaacaaagct gctatagata tccatgtgca ggcttttgtg tggaaataag ttttaactcc  56340
56341  tttgggtaaa tatagggaga gtgatagctg gatcatatgg taaaagtatg ttattttgta  56400
56401  agaaactgcc aagctgtctt ccaaattggc tacaccatct tgcattccca ccagcaatga  56460
56461  ataaaagttg ctgttgcttc acatccttgc cagcatttga tattgccact gttctggatt  56520
56521  ttggccaatc tgtgtgttgc gtatctcact gttttcattt gtctttccat gatgatatgt  56580
56581  aaagtggagc atcttttcat gtgcatattt accacgagta taacttctat ggtgaggtgt  56640
56641  ctgttaaggt ctctggcttt ttgttgttgt tgttttttag acagagtctt actgtgtcac  56700
56701  ccaggctgga gtgcagtggt gcaatcttgg ctcactgcag cctctgcctc ctgggttcaa  56760
56761  gtgattctca tgcctcagcc tcccaagtca agtagctggg actatagaag catgccatct  56820
56821  tacacagata atttttgtat tttcagtaga gatggggttt cgccattttg gcgaggctgg  56880
56881  tctcaaactc ctggcctcaa gtgatctgcc caccttggcc tccaaaagtg ctgagattac  56940
56941  aggcttgagc cactgcatct ggcctctggc ccatttttaa ttggattgtt tgttgtttta  57000
57001  tgttttaagt gttttttgta tattttggat aacagtcctt tatcagatat gcattttgca  57060
57061  aatatttcct tgtagtctgt ggctttttgt actactggca gtgtcttttg cagaagagaa  57120
57121  atttttaatt ttaattaagt ccatcttgtc aattctttct ttcatggatt gtgcctttgg  57180
57181  tgttgtaact aaaaaatcat catcaaatcc aaggtcatct cgattttctc ctctattatc  57240
57241  ttctagaagt ttcatagttt tgcattttgc atgtagacct gtgatgcatt ttgagttaat  57300
57301  ttttgtgaag ggcatatgta tctagattca ttttttacat gtataagtct agttttttca  57360
57361  acaccatttg ttcaaaagac tgtctttcct ccattgtatt gcctttgctc ctttgccaca  57420
57421  gattagttga atagatttat gtgggtctat ttctaaatgt gtattctgtt tcattgatct  57480
57481  attttgtcaa ttatttccca atactacact gtcttgattg ctgtagcttt atagtaaatc  57540
57541  ttgatgttgg gtagtgtcag tcctcaaaat ttgttcttct ccttcaatat tgttttggct  57600
57601  attctgggtc ttctgtttct ccatataaac tttagaataa gtttgttaat atctgcaaat  57660
57661  taacttgctg agaatatgat tgagattaca ttgaatctat aattaatttg ggaagaactg  57720
57721  gcatatggac aatatttagt cttcctatcc attaaacatg gaatatctct ccatttattt  57780
57781  aggtcttctt tgatttcttt catcagtttt gtagtcttcc tcatacagat cttgtaccta  57840
57841  ttttattaga cttatattta tatttaagta ttttattttg gagggtactc tgtcgcccag  57900
57901  gctggagtgc agtggcacaa tctcggctca ctgcaacctc tgcctcctgg gttcaacccc  57960
57961  tggctcagcc tcctgagaag ctgggactac aggcgtgtgc caccatgccc agctaatttt  58020
58021  tgtattttta gtagagatgg ttttgtcatg ttggccaggc tggtctcaaa cttctgacct  58080
58081  caggtgaccc acctgcctcg gcctgcaaaa ctgctgggat tacaggtgtg agccatcaca  58140
58141  cccggcctct gtttttaatt tcaagttcta cctgttcatg ctggtatata ggaaagtgat  58200
58201  ggactttatt atattaatct tagtatcagc tctatcagct cttgcctcat gtattttgat  58260
58261  gctttctgtt ttggaaggtt attactgatt cctgcaacgt tgctgtaatc actcactagt  58320
58321  tttaggagtt tttaatcaat tcttttgaat catatcatct gcaaagaaag acagtattta  58380
58381  atcctttcaa atctgtatac tttttatttt ctttttgtct tttattacat tagttaggac  58440
58441  ttccagtatg atgttaaaaa acagtgatga gaggcaacat tcttaacttt ttcctgatac  58500
58501  tagtaggaaa acttcaagtt tctcatttag agtaatgtta gctgtaggta tcaaattgag  58560
58561  gaaattcccc tctattccta gtttactaag aatttttttt ttcacaaatt gccattggat  58620
58621  tttgtcaaat gcatttcctg catctgatga tgctgtcatg tgatttttct tctttagcct  58680
58681  gttgatgtga tattaactga tttttggatg ttgaactagc cttgcataac tggggaaagt  58740
58741  cccagttgat cattgtgtat aattcctttt atacattgtt gaatctgatt tgctaatatt  58800
58801  ttgttgagga tttttgcacc tgtgtttatg agagatgctg gtgtggtgtg tagtttcttt  58860
58861  tcatgtaatg ttgttttctg gttttggtat taaggtaatt tgggtttcat agaatgagat  58920
58921  aggaagtatt cttttggctt ttgtcttctg agaaatattg tagagagttg gcataatttc  58980
58981  tcccttaaat gtctagtaga attcaacagt gaacccatct ggacctgatg ctttctgctt  59040
59041  tagaagatta ttaattattg attcaatttc cttactacat ataggcctgt gcagattatc  59100
59101  tgattttttt tttcttctgc ttactttgga tttcatttgt tcttcttttt ctagtttcct  59160
59161  gagggggagg tttcaattat tgattttaga tctctcttct tttctaatgt atgcattcaa  59220
59221  tgctatgaat ttccttctaa gtattgcttt tgccaaattg taaacatttt gataagttat  59280
59281  ggtttcattt ttatttaatt cagaatattt tcaagtttca tccaagattt ctcctttaat  59340
59341  ccatgtgcaa tttttgaagt ctgttgctta gtttcctagt agtttgggat ttttcagtta  59400
59401  tcttttgata ctgagttcca gtttaattct accggggtct gagaacagac agtgtatgat  59460
59461  ttccattcct ttaaatttgt taatttttta tggtctggaa tgttgctaaa tgtttcatgt  59520
59521  gtacttaaga agaatgtgta ttctattttt ggatgaagta gtctctaagt gtctattaaa  59580
59581  acctgtcgac tgatgatgat actgagtttc actatgtctt taccaatttt ctgcctgctg  59640
59641  gttgtgtcca tttctgatag agagatgttg aaatgtccag ctataatagt ggattcatct  59700
59701  atttctcttt gcacttctat cagctcttgc ctcatgtaat ttgatgcact gttatgaggc  59760
59761  atatacacat taaggagtga tttatgttct taaagaattg acctctttat cattatgtaa  59820
59821  tgcctttctt tgtctctgat aagtttcctt gctgtgaggt tggctctgtc tgaaattaat  59880
59881  atagctcctc ctgcttttta gttattgtta gcatagtata tctttctcca cccatttact  59940
59941  tttaatgtat atgtgtcttc ctatttaaag tagatatttt ttataaagag tatagttgga  60000
60001  tcttgttttt caatccactc tgacagtctc tgtcttttca atggggtatt tagaccattg  60060
60061  atgtttaaag tgattattga ggccagccat ggtagctcac gcctgtaatc ccagcacttt  60120
60121  gggaggcaga ggcaggcaga tcacctgagg tcaggagttc gagaccagcc tagccaacat  60180
60181  ggtgaaaacc catctctacc gaaaatacaa aaattagctg ggtgtggtgg cgggcacctg  60240
60241  tagtctcagc tacttgggag gctgaggcag gagaattgct tgaacccagg aggcagaggt  60300
60301  tgcagtgagc tgagatctgc actccagcct gggtgacagg gcgagactgt gtctcaaaaa  60360
60361  taaaataaaa ataaaataaa ataaaatata aatctactat atttgttact gttttctgtt  60420
60421  tgttgccttt gttttttgtt tctatttttg tcttccactc ttttcccact ttttatagtt  60480
60481  ttcattgagc attttttatg attgttttct ctcctctttt aacacatcag ttgtattttt  60540
60541  taaactgtct tttactgatt gtcttagagt ttgtaatata catatataac caatccaaat  60600
60601  tcactttcaa ataacactac actacttcct aggtattgca ggtatcttat gataaaataa  60660
60661  tccctgtctt tccctcatct ctcttgtatc attgctgtca tttattttgc ttatctataa  60720
60721  gtgtatataa acatatatgt agatatatac atttatggat atatggtgaa tagattgttg  60780
60781  ctattatttt aaacaagtta tctgttagat caattaagaa aaataaaagg ttttatcttc  60840
60841  acttattcct tctctgatgc tctacttttc tttatgtaga tctgagtttc tgacttatat  60900
60901  cattttccat ctctcaaaag aagttatttt aacatttctt gcaaagtagt ttcactttat  60960
60961  tcattagagc cctctgcata ttagtcatag ttgttttaaa tttctggtct gataatttca  61020
61021  acatctctgc catatctgat tccggtgtga tgcttgttca gtcttttcaa actgtgcttt  61080
61081  ttgctgtata gtatgtttta taattttttt cttgctagct ggactaatgt atggagtaaa  61140
61141  aagaatgaat ataagtagat ctttagtaat atggtggtca ggtgttgtgg gaggggaaga  61200
61201  attctgtaat tctatgatta gttttcaatc ttttagtgaa cctatgcctc aggaccatga  61260
61261  atttcacata tgcttctcat ttgccttctt aggtaggacg ggatatgtgg atatccagtt  61320
61321  tttccagcac cattagttat aacaactatt atatatatat atatatatat atatatatat  61380
61381  atatatatat atatatatat attccagcac cattagttat aaaaaataat tctatgatta  61440
61441  gttttcaatc ttttagtgag cctatgcctc aagaccataa atttcacata tgcttctcat  61500
61501  ttgccttctt aggtaggaca ggatatgtgg atatccagtt tttccagcac cattagttat  61560
61561  aacaactatt ctttcctttt tgaattgtct tggtacctgt gatgataatc agtttattaa  61620
61621  atgtgagagt ttatttctgg attctcagtt ctattccatt gatctgtctg tctgttccta  61680
61681  tgcccgtacc agatgacttg cttactgtag ctctgagtaa gttttcaaat tgggaattgt  61740
61741  gagttttcca aatttgtttt tccttatcca aatttgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtatggc  61800
61801  tattctgggt gctatgaact tccttaggaa ttttaggatc agttagtcaa cttctgcaaa  61860
61861  gaaggcagct agaattttga tggttttact tcattttaca ttgtcatttt tttcctagca  61920
61921  ttgtcattat gaaaaggaac agtatttact tgtagtattt tcctggtttt ctcttttctt  61980
61981  ttgaaaggcc aatgagattc ctatcttctc aagctgctcc aagattattt aaatactgtt  62040
62041  gtcactattt cctgttgtga aatcttttta gccagttaag tagagatctt tccccataat  62100
62101  tcccccaaac caacaaaata ttttgtttgc ctctttgtgt ttaccaaaca atagttttac  62160
62161  ccttatatta atgtcttaga taaaagattg caaggccttc taatgagaga ccaagcatat  62220
62221  aggggtttgt gtagtagaaa aactaacaga actgataggt aaaatagtaa tgtctaccca  62280
62281  aagctccata cctccaggga tgtaatttaa aagttttatt acaagaaaat taagtgaaat  62340
62341  gtattactta gttatttatt attgtagtag tggggttatt tcctaattta ccttaaggat  62400
62401  aatgttttaa tgtaaatatc tactaaatat agtaattact aaatatagta atcagaatat  62460
62461  gatgcatgtt tatattgaat gaaaataaat gggatgaaat aaagttttta gaaattaaca  62520
62521  tagaatggag agagtatctg gtataccaaa gcactcagta aatattggtt gaataaagga  62580
62581  atgaatgaaa ggaagcccct acatgaatca ttgtttttag agccgaggcc cctacctcag  62640
62641  ggatgagtct agttaatctc tcaattcaaa aggctaaatc ctgcttttaa ggtggattgt  62700
62701  tttttagtgt tttcaatttt cttaaaggat aacctgagag tttcacaTTT TTACAGCGTT  62760
62761  TATGTCATGG TTGGTGCAGA TGTCCCGTTT TCTTCTTGTT TACGAGAAGT TGAAAATCCA  62820
62821  CAGAATCAAT TGAGATGTAG TCAAGAAATG GAGCCTGTAA TAACATGTGA TAAAAAATTT  62880
62881  CGTACTCAAT TTTACATTGA CTGGTGCAaa atttcattgg taagttttta ttttgttttt  62940
62941  gcaagtttag ttaaaaataa tgtggctgga gttaacgttt gactaaaacc tgaactgctt  63000
63001  ttaggaataa atcctaggtt tactttaact gcagttgact tcccttgaga ttaaggatct  63060
63061  ggtaagctcg ttgacagtgc atccgtttag gaaagaatat atccactttt gtacttattc  63120
63121  tatccttgat taattgctgg ggctggatta gcttggcagg tggtccaaat gaaccccttg  63180
63181  ggcatccata tagctgctaa tgagcacaga tagtggagtt agtatgatat gtgcagaaag  63240
63241  attcttctta aatattctgc cactaaccca ctttggaagg aaaggatgga gtacaataat  63300
63301  aaatctgaaa ataaagcagt attgtgctat gatttaatgt tctgacaact caaattatag  63360
63361  ggaaagtcca agaaacaaga gacaattcca agtgaagaaa gttagaatct tacccataat  63420
63421  tcataaacat aatatttctt tccaaatcac attttaattt gcatgttaac agatttagga  63480
63481  aaatgtaagg tttcaaatat atgtaagata tgtgtaatat tttacatatg tttgcatatt  63540
63541  ttatattata tgtctgtata taatattttg atcctgttat ctgaaaagca ggagagttgt  63600
63601  ttcaattctt tgtttttttt ttcttttcat attaatgtat ccaactgatg ttttaattat  63660
63661  ttagtgatct tttagatata acttctgtca attctttatg attggtggtg agtgaattag  63720
63721  atctaagttt aaagttgaca tttgaacaaa gttattgaca cataaacaca attatcactt  63780
63781  catgtcttag agagccagct gcatcctgga gaacatatta ctcacattgc aacacttagc  63840
63841  actccttgtg gccttttgcc ttgaactctc cttctcatgc ctcttgtctc atggccttta  63900
63901  gaaaaatggc cttctttgcc ttcctaaatc aagtaaaatt attattatag gcaaatttgc  63960
63961  tcaattatta taggaaaatt tgttcaatca tggtgctaac gatacaaggg tgcaggagac  64020
64021  tgagcagctg caaccataac ttaggttcct ctcccagcat catcagtggc caacagaccc  64080
64081  taacaatgcc attttacttg tggttgttct ggaaaatgag tttatgttta ggactattac  64140
64141  ccagtctcta aaagttaaaa aatgatatac tccttgaaga tttttgttta tctgttaagg  64200
64201  ctttataagt ggaaaggttg ggaattttta ttttttattt tacatgtatt tatttttatg  64260
64261  ccacatcttg ccacaaaaga tttcagaagg ttaaataaga ttcatacagt aaacataata  64320
64321  aataaaatat aaaagaaatg gaaaatcagg acctaaattt caccccccaa aaataagcac  64380
64381  aaggctgtgt tggacaacaa gccgccaatg tgcaggacaa aaataaatga aattcatatt  64440
64441  tagttctcat ttttaaaaag gaggcacatc aattccttgg cagaaaacaa aagtttttac  64500
64501  taacactgta ttattaacaa aatttttcaa gtggagtttt ttgggagaag atactgaata  64560
64561  atgctgcaac taattctccc cagcatttta ttttagtagc aaatgtagta gcaaatttca  64620
64621  catggctata tttttagtgt ccttcaataa aaaccttagc ataattaaat gcaactcagt  64680
64681  gaaagcagct caattaatgt ggaggtaaat taacatagtg caactgttgt agtttttttt  64740
64741  tttttttttt tttttttttt tttttgatac tgggatagaa ttaagtaaga ctgggatagg  64800
64801  ttccatattc cctagactat cttccataaa agttacttct gtcagctgga aggcagaaag  64860
64861  atcaaggacg acacgtttgg aaattgtccc tctttttttt ttcctttttt cttttgctaa  64920
64921  acttagaaac catacgtgca tacctggttt tcagccagtt ttaggtttgg taaaatctgc  64980
64981  acttgagctt tgccactagg aaataagaca tttacatggt agtgtaaagg actactgctt  65040
65041  tagaggaagg aaactgaaaa agaacaacta cacgtatagg cacacacgtt aaatatgtac  65100
65101  acatgtaaat gtatatgtat atatgtttta ggaagaacat agaaagtaga ccaaagtaaa  65160
65161  gcctttatta ctttcatttg ttacattccc tacctccaat aaatacttgc aaattcaaga  65220
65221  ggtgataaag taattggaaa agatggcttt ttagataatt tgtcaaagaa tgctttagtg  65280
65281  tatccagatc ttaaaatctc ataatgtttg caacgattaa tttgttgtgt aattgtcttc  65340
65341  TTTTATATCA GGTTGATAAA ACAAAGCAAG TGTCCACCTA TCAGGAAGTG ATTCGTGGAG  65400
65401  AGGGGATTTT ACCTGATGGT GGAGAATACA AACCCCCTTC TGATTCTTTG AAAAGCAGAG  65460
65461  ACTATTACAC GGATTTCCTA ATTACACTGG CTGTGCCCTC GGCAGTGGCA CTGGTCCTTT  65520
65521  TTCTAATACT TGCTTATATC ATGTGCTGCC gacgggaagg cgtgtgagta ctttaaaact  65580
65581  aataagataa ttagagatcc tgctaagata acaacataga agattccatt aaaagcaaag  65640
65641  tttcatttgg ttcataaaac actttgtaaa tgaattgaaa ttgtgtccaa actgcaatac  65700
65701  tttattcctt taaaatgaat taaaatagtt ttgagtctag taaatcaaat taggggatat  65760
65761  aattacttta ttcaaaaatt attaaggcta gatgtaaatt cacactggca aaacagtccc  65820
65821  aagaataatt gaggctagat attttggtta tacaagccat cttgcatgag cagagactgc  65880
65881  agaatctact gacatggtaa ttgcacttaa aaaaattgtg ttagtttgat cagaagtgat  65940
65941  ggtcaaaact cttgaaatca ttctgctgtc aaacagggta acacaattta atgtttaaaa  66000
66001  tatattttta aaacccaact taggagtaaa ttaatgaaaa taaggtataa tttgagtaac  66060
66061  aagtcttcac ttcatgaata gttagtacct tcaggacatc tatgtcaatt aaggtaatct  66120
66121  cccaagatta tctggaagtc agggcaacaa agcaaaggat aaaaaattaa taaagcagca  66180
66181  agtaacaaat tctttcattt ttacatgtag cttgatttca ttatgtcata gaatttattt  66240
66241  caatcaaggc cttgattctt aatctccatt tttttcattt ttctatgtgt ttctcatcag  66300
66301  tattccatcg ctgtatgtgt actcatccaa gcaatgtcat aaacctggtg gcaaatgctg  66360
66361  cctggttgca tttaatagtg acaatgtcag catttccaca tcatgcaaga tcccatgagc  66420
66421  atatagtctt aatgttccaa atatcaatgc tattatttaa ttcataaatt ttgttttgtt  66480
66481  tctagggaaa agagaaacat gcaaacacca gagtaagtgt cttctttcct gttattttct  66540
66541  tcatcatttt ttcccacctc tcagttgccc atcatgctcc atacatgtgt gtcaagcttt  66600
66601  ttttcatttg tcatctttca tagtttattt cataaatgtg aaagctgctt tctaaataga  66660
66661  gatatttagg aggggtagaa actaaaacta aaaagggttt gaaaactaag attacacaga  66720
66721  taaaaattaa acctaaaata tttcagattc agaatattaa cttaccattt atattatgtg  66780
66781  atttccaatc tgcatttcta taaaccagag aacagatgaa aagacctttc atacaagttt  66840
66841  tccagaatct acagtaataa cctaccataa aatgaaactt ctgtgagtat ttataaatgc  66900
66901  cccaccagaa gcaaaaatat aaaagctatg gtagttttat cttaaatcat agaaaataaa  66960
66961  tagaaaacta gttggttact taggacagta atattaatac aatgcttcat agcttagttt  67020
67021  aataaaacac ctatgtattt taaaatcagt ttataatttt cagttttgtt atattaaaag  67080
67081  tatgtgagat gtatgccttt ctgaaatagt ttattgaatg cccaaagtgc cataatgtct  67140
67141  tattatttta aaagataaaa atacttcata agtttttcaa attgatgacc catcaggcta  67200
67201  atatatgatt ttaaatatat gttgttttat ttCTTTTTGA CCTAGCATCC AACTGGTCCA  67260
67261  TCACAGTGCT ATTCAGAAAT CTACCAAGGA GCTTCGAGAC ATGTCCAAGA ATAGAGAGAT  67320
67321  AGCATGGCCC CTGTCAACGC TTCCTGTGTT CCACCCTGTG ACTGGGGAAA TCATACCTCC  67380
67381  TTTACACACA GACAACTATG ATAGCACAAA CATGCCATTg atgcaaacgc agcagtaagt  67440
67441  gtccacttag agccataatt attaatatgc atgtatattt ttactaatat ctgtaaagaa  67500
67501  cagagctttc tgttgttgtg tttgtttgtt tataactgga agagaaaata acaaaaggac  67560
67561  attgtgtaaa tctcacccct actctcctga aatatacaat acaattactt ttaggaaatg  67620
67621  cacttttttt cccccactga tccaaacaag actacatata ccttaatatt taagaaattg  67680
67681  acactgatat taaactcaac attacatgtt tgctcaaaga tgagttaatt ataaaaaaaa  67740
67741  gaaccatatc ctaagcattt caaattgatt atttttagag atattagaat tatttggttt  67800
67801  aaacctatta aaatgttatt accatagacc tttgtaatct aaatttttgc ctcagaatta  67860
67861  agggtgtttg ggttgttttt tatgatctgc ttgtatgtca gagcaagcag ctccaatttg  67920
67921  gactataaac acctatttta ttagtgcaaa ccttgtctag tgctataggg atcagggtta  67980
67981  gaaaggctag aaggactttg taaggagtag acaagggtga ggggtgagga aactgtacag  68040
68041  ttgcatttgg gagaccatgc tatataatgc tgtaatgcag cattatgcta catcatatat  68100
68101  tgctgatata atgtagccta gtggccacat ttttatataa gggaatggtg ggtaaaactg  68160
68161  ttatttataa gaatatgtct ctttttttct tttttttttt taagatggag tttcgctcct  68220
68221  gttgcccagg ctggagtgca atggagcgat cttggctcac tgcagcctcc gcctcccagg  68280
68281  ttcaagtgat tctcctgcct cagcctccca agtagctcgg attatacgca cctgccccca  68340
68341  tgcccagcta atttttgtat ttttagtagg gatggggttt caccatgttg gccaggctgg  68400
68401  tcttgaaatc ctggcctagg tgatctgcct gcctcagcct ccaaagtact gggattacag  68460
68461  gtgtgagcca ccatgcccgg ccttttttct ttttaaccaa atgttaaaat gagttgaatt  68520
68521  caattgccct aagcactaga agtcatgaag ttggcttttg aggtcctcct ctttttcact  68580
68581  ttacttttat agatggaatg gctatgcaga aaaatctctc tttctcactc tctcagtctc  68640
68641  tctttctctc tctctcatac acacagacac atacacaccc cttaggatat aatattaaag  68700
68701  tgaacacatt tacctgggaa ctctgctggg tacatttttc ccattgagtg cttattctgt  68760
68761  aaccaggtag aatgcatgtg gtaatttgaa gattaaataa taattaatat aagtagtata  68820
68821  gatagactag ataagtttat ccagaatact tcagaaaccc aaaagtatta tgaatatttt  68880
68881  tctaaagttc tctaacatca cttagggtca tacagactaa ggtgcctgtt tatgtgcatg  68940
68941  tgtgtatgag agtgtaagta atgggtagtg ggtaatttaa gaaatgggtg aaattgcata  69000
69001  tgtttacaat tttgaatttt tgaaacatta atatatcagg gatataaata ttaaagtcta  69060
69061  caaaatttag ttgtactgaa tgcaacggat gggtttctat gctctctggt ggtcagtagc  69120
69121  ccacctatta tgggtcatca taaaacccag tttaccggga ttagatactg atgagaaaaa  69180
69181  ttggtaaaat ttcaagaata ttgtaataat tcagaattta acaacctctt atcccttttt  69240
69241  agatgaaaat tatgaaatgg ctttatcatt cattttcaaa atgaaaagaa tttgtactta  69300
69301  ttctttaagg ttattatttc tgatattgtt taccctagcg tgccagtgaa atgttgacag  69360
69361  atatccttca aaaaaatgga atgatcaaat acacttggaa aaaagtagta gcaacactgc  69420
69421  agaattctaa catgaaacaa atcctgtagc taaccaaatt gtttatgaat gatgaattca  69480
69481  gtatacttag tatgaatgtg aagatgaaat gcatgccctt ttaagaaggg ttaattaata  69540
69541  agtacaaggc agcattatcc aagcatatac ctggttatcg agtactgtaa cgtaaaggtt  69600
69601  ttatttctct gttttttaag ctacaacagt cttcagtccc ttagtgtgtt gatacacttt  69660
69661  gtgaatccat aggaaaaggt cagaataggt aactcttcaa agaacacagt ttgagaaatg  69720
69721  cttctgttga taatgtaaca aacagtgctg tagaatttta gagtagaaaa ctagttataa  69780
69781  tgagtagggg aacttgaata tgtttgtaaa tcaataaaac tctattgcta gtgaaattta  69840
69841  agagcggaaa aaggttgctg tcattttaag ataacccttt ctaaccacat atattgaaaa  69900
69901  taagaatagc tccttaaaaa gtattttgat tccctgtggt tagaattttg caatgttgct  69960
69961  actaatatac aagcaaaata aaattttcta tctagtttac accaaatgga tctttctggt  70020
70021  ccttccataa ccccatcaag actgtcatta ggttgatcag atctctctat ttgcaaatgc  70080
70081  aataggctat tatattgaac ttgcaacaat ttaaacacat acgtattttt aagtccagaa  70140
70141  aaccttcaca ttattcagat ttctgctaat ggaaaagctc cattaactag cacttctata  70200
70201  taaatagggt acacagataa ttgatgatgt tcacaatgat tattctgagg cactgcagga  70260
70261  tcatcaagtg cgtctgactc atcagaggaa aattaaatta cattcggtgt cgtttcagtg  70320
70321  ttgagtgtat attatctttc ttttattctt agaaatggat aatatgtgca cagtctctat  70380
70381  ggtaactccc tataagccag aatatgtgat taacctcatt ttccagccat gccagataat  70440
70441  agggaattta ttgtatgggg ttcatcatag ctgtccttta tgcaaattca acttttactt  70500
70501  tttaccagaa aaacagctat gttttaaaag ttttacttca gcactgagta gacacacaca  70560
70561  aatattttgg tcatttggat tgaattgaat tctcaagatt aaaatgtgat attatatttt  70620
70621  gggaggcatt acagtactca ataaccaggt atatgcttgg ataatgctgt cttgtactta  70680
70681  ttaatttacc cttcctataa gggcatgcat ttcatcttca cattcatact aagtgtactg  70740
70741  aatttatcat tcataaacaa tttttagcta gccaaaggat ttcatgttta ttcttcagat  70800
70801  tgataccgga aatattcaga catggatatg gctaaaggtt tatattggct tctaagcaag  70860
70861  actcaagaat attcaaagct ttctttcaaa actgcataaa actagtttgt tcctttaaac  70920
70921  aagtcaattt acatcaaagt tatagagaac tcacaatgtt atgtaatgaa tggctgccac  70980
70981  cattatcaat tacatagtaa tattttcttt ttggtagaat gtttcacaga gctccagact  71040
71041  ggcaccataa attagtcagt aagaaaaaat gtttaatcat ttgcagatga taaatttgag  71100
71101  acactgataa gagacaaagt taaattaggt cagaactgag attagattat ttacctatcc  71160
71161  tgatatctag gcagggatag atagtgtcgg tcattgacct cagaaggatc tctgattcag  71220
71221  gttataagca aaatgaataa agaggcagtg gacagggaag ctggagcaga acctggagat  71280
71281  gtagcacatg cctagaaatg aggtgtttca ttttgtactg tgtttctttt gcttttcaaa  71340
71341  ttacagagac aatataaata ggctgttaaa actatcacat agtctagaaa tgtaaggcca  71400
71401  acttaatttg atcttggcta atgtgtttat tctttaataa actttttatt ttggaatgat  71460
71461  tgtagaggta caggaaagtt acaaagataa tagagagttc ccagatacgc ctcagccagt  71520
71521  ttctcccgtt gttaacatct tacagtacca tggtacattt gtcacaatga ggaacccagt  71580
71581  ttcggtactt tactgttacc tagacttcag acttttttca gatgtcattc gtttttccac  71640
71641  taatgtcctt tttctgttct aggattccat ctaggacaca ataatcacta tgtctcctta  71700
71701  gtctcctcag gtctgggcat tttcttagac ctttcttgtg tcccatgacc tcgacagtca  71760
71761  tgaggagcta tagccaggta ttgtgtagta tgtccctcat gccctcatat agtaagtttt  71820
71821  tctgcatctg tacttagtta tctttgtagc ctagtgaata agtgttgcca ttaatagcag  71880
71881  taataatttt ttcccctata gacatttgtc ttagttatta aaattcattc ctggaaatca  71940
71941  cattgtaaag taattcttaa aagtaaattg actttgccca aagaatcatt gttgtgactg  72000
72001  gtgttatgtt tgtgaccaaa gacttcacat caaaaatcta ttacgtattt gaccggtgta  72060
72061  cctcaatgat tgccctttct aattatttaa atgaaaaaaa tttaattcca agtaataaca  72120
72121  ttttaggtca tcaaaggaac gtcaagagag agtctagcct tgttcccaaa ccacgttgtg  72180
72181  tcagaatcac catagagctt ttacagtaca cattctgggg ctctgagtat gggaatttgg  72240
72241  agtctggtgg aagtgtatgt tatggtagag ctcctgcaga gagcttctca acaaagattg  72300
72301  agaattcctg gcttaataat caaaagactt aagtttcagg attggaaaat ccagagctct  72360
72361  gagtaagaag ggttgttatt cacattcctc tacatggagt tttaaaaggg gaacagtttt  72420
72421  tcctaaattc ccccatgtga aactgaaaga atagcagtcc atgcacattg tctaggaggt  72480
72481  tggagctgtt tgggagttta tacttctcag cctctagact cttccatacc tccttaaact  72540
72541  gcctgaggaa aatggtgtgg agaggttgag agatgagagc taatcagaaa acagtgcctg  72600
72601  gaacagctaa aagccattga aaaaatgtta ttttgtagtc ttatgcttgg ggaaagggac  72660
72661  attgactgga ggatcccaaa tatttgattt tctaaaaaat aatttattat tatattaaat  72720
72721  ttgtagtgag gtatgctgtc ttttggggaa agatctgcct cttcactact cttttcttat  72780
72781  gccaacatca ataccaattg atttttttgg agtggtaggc atcttcatga ggccccttag  72840
72841  gtaatgaata attggggaat agtactccac acatttttca ggaagatatt aatttgctac  72900
72901  acaaaaattt tccttattca ttattctaaa cataattcct aatccaggat aattgggtct  72960
72961  ctctcaaaac aggagatagg ttgtacttaa tcttttgaaa attaacaagt ataaaagtag  73020
73021  aattaagtct tctaattgaa gacagtatct aatcatttta gcttttattt aaatattttt  73080
73081  ccatttgtcc tgcttttggt cacaatgaca actaacttta tggtaaaatt ccataaataa  73140
73141  aaattaagtt ttaataaaag ttaatatcag ttgaagacag tgtttcaggg gactaagatt  73200
73201  atggtgtcct gttgagaagt atcaggcagc caagaatatt tcagagccat tgttttccaa  73260
73261  aaatatataa ctatttctta ttgttaaatg atgtcaccat actaactgaa aagtgaaatg  73320
73321  ttttgtattt cacacaacta gtgtcatttt ctttgaactc tggcatggat tctgtggctt  73380
73381  tatgcaaatc atcattttgc tttttagttt gaaacaagta gcaatataat cagttgataa  73440
73441  tcatcaacct tactcacaga attacggtat agggtatcca agaatgtcaa attactttaa  73500
73501  aatggttgta cacataagaa ataattgtgt actcccccca actcacttat ttattaattt  73560
73561  gcaagttatt actcttgcat tcttaaagaa tgaagtttgt gcaatgacta atttacacaa  73620
73621  ttttctattt aaatgcatga aattaatgaa cataaaatga gaaaataatt aatgctaata  73680
73681  atttagttac agttttctta aatttctaca taatgcagtt tacacataat aacttttcac  73740
73741  ttagtctaat aatcattaaa ttgttttatg acttcattaa ggtccctcct tggaaggatt  73800
73801  atagggcctc tatttgaagt cgaccccccg ctcctgtata attgccttta gcagcctgct  73860
73861  ctcaccaaag atgagaattt gccactttct tcctgcattc tctgcatctt aactagcaga  73920
73921  gttgggattg aaggcatttt ttccagtatg cctgaagcag tgctgttata aagtatgtcc  73980
73981  cttcaactct taaatgaaat acacagtttt aaatatgccc atcatagata cattcacact  74040
74041  ttaatactta caggttcaca tttagttaca agtttgggaa gccacaaaaa cagagctatg  74100
74101  tgcacacatc ttggagactc aagggtctcc ttcaaaacag gagataggtt gtacccaatc  74160
74161  aggggatgtt gaatctcagt atttttttgg ttgagcacct ttttgcgcac acaagcattt  74220
74221  ttaatataac tcatctaagt ttcctttgaa actgcaagga gtgcatgagc attgttcaaa  74280
74281  cacaaccact tagaacaccc actatggata cttttcagtc tctaaatcaa tataagacac  74340
74341  acagttgctt tcttatgcat cttctccgaa tttcttgcta gtttgtgtgt ggcatttttc  74400
74401  tcaaccagcc atgtcttttc acctagccca gcccattgtg atttagaaag tttagcaatg  74460
74461  tagcaaaaga ggaaaaaacg gaggctagaa aagaaacgac agggcatagg ttgactttga  74520
74521  tcagtggttt ccaagctaaa ttccacagaa aggtcagttg ggagggccaa caagagaagt  74580
74581  ggggggcatc caactacctc atccaaatgc tgattttgaa tttggaggat ccttaatcta  74640
74641  gtgcttttgg aaaacatgtg tctttgttta ctaaccacta cctatgttag aacacctaca  74700
74701  ttctatattt tctttatcct gtttgatttt tgtattttgt cagaatgtgt tgattcaatc  74760
74761  tgctgacagg ctaggtagag ctagagatgg taaggaatga ggaagtgctt gtgtgtggtg  74820
74821  tgcgcctatg tgtagaaggt gcactgtgtt cgttttgagt gtagaataga cccagatcag  74880
74881  ttatacctga gtaggtaaaa taaaacacat cctcccaccc tgtgtgagat gcccatctaa  74940
74941  ttgcattttg acttctgtag taaagatatt tgccttgcca tctttaaatg tagaacttat  75000
75001  tccctctttg tagtttataa attgatcttt ttacttttgt gaccaaaacc aatataaata  75060
75061  cattgtgtga aattctgaaa gaacaaacaa gctaaaaaag aaatactcct ctagcctaca  75120
75121  caaggataag gctgataagt aacaataaaa acgaatataa tcgtcgggat gaattattaa  75180
75181  gtaacttcct caaattgtgt tagagttgag tttattattt ccctagtaat atctttaaag  75240
75241  tggaactgaa acattaaaaa aaactctcaa aggtgttacc tatagattaa gagtttaaac  75300
75301  agcatttaac tagcacgcac tgttttccac tttagattgt tgtatttgga acataatatt  75360
75361  tgcctggctg aaataattca tatcaatggt tttcaaactg ttttttacag atttcttaga  75420
75421  attgctgtag gggccagcat gagggacaaa gaaaacaaag ctgacaggat tcctaactcc  75480
75481  cttgtttcaa cccaggcaac ctcacattta tctcttttgt acatcacagt tctgcttagg  75540
75541  gtttcaatta agaggaatcc cagtgctaaa gagaaaacaa aaaactgaaa atccccagct  75600
75601  tggatcaaac tttattacaa aggactgact cctggagttt cttccataca gaacctaaat  75660
75661  tgtacatttt cataaactaa ttttagtatc aatatgtgaa actaaatctg taagttaata  75720
75721  aatgtatata ctttataatg cttactgctg aggatactaa acaaaatatg atggttctta  75780
75781  ttcttaatat actttggggc aattaaatat tatatacaga gaatacaatg acaatcagca  75840
75841  tgtgaatgaa agcatgctaa atggtaacct aatttgtggg ttgcttagag agtgaggatg  75900
75901  cataggaagg tggttcttga gattttttta attaaaaata atatgttaaa aattttaata  75960
75961  acatttctca tgggaatttt taaactataa gagtaatacc tgtatgctgt aacaagttct  76020
76021  gagttgagtt agcaagaaca aatgggagct gattgtgtac aggacatggt agttggttgt  76080
76081  tggcttcaag cagacatggg gcactccatg taggagtgag atatattgtg gctttccagg  76140
76141  ccacattaag aaatctgaaa tttaatctgc agatagatac aaggaaatat tgaaatgtgt  76200
76201  gttatttaaa tgacataatc agatttgtgt cttagaacag tggtccccaa gctttttggc  76260
76261  accaggaact ggtttcatgt cagaccagga gtgggggatg gtttggggtg gtccaagtgc  76320
76321  attgcattta ttatgcactt tatttctatt attacattgt aatatataat gaaatattat  76380
76381  ataactcacc ataatgtaga atcagtggga gccctcagct tgttttcctg caactagaca  76440
76441  gtaccatcag ggggtgatgg gggacagtga cagatcatca ggcattagat tctcataagg  76500
76501  agtgcacaac ctagatccct cgcatacgca gttcacagta gggttcatgc tcctatgacc  76560
76561  gtctactgct gccgctggtc tgacaggagg cagaacccag gtggtaatgc aagtgatggg  76620
76621  gagcacctgt aaatacagat gaggcttcga tggcttacct gccactcacc tcctgctggg  76680
76681  cagcccagtt ccgtgtccca ggggttgggg acccctgtct tagaagatta ttctgacagc  76740
76741  aatgtgcaga gtggattata aggggacaag aatgtaaatg aggaaacaag tcaatcccct  76800
76801  tacaaggatc caagtgagaa atgatgatgg cttcaaccaa gttagcaatg gagatgggga  76860
76861  ggaatggggc agatccaaat gagacaaaaa gaaatgtcaa aagtccctaa gtgattgaat  76920
76921  gtggggactg aaggagaggg aaggaacaag gatgacttct gcattccgcc aatgcatctg  76980
76981  gatgcatggc cagtgtcatt cctgacacga agataaaaga gcacagatgt ttgggatagt  77040
77041  gaatgaaggt ggttatatat gttgttccat gaaaatgtgt gatctggatc tgaaagtgta  77100
77101  taggttaaga gcacaagcca ctgtgttcac atctttacct accatgtcct agctatgtgg  77160
77161  ccctggatct ccaaggctat ttcttcaccc ataaaatggg aaaaatatta acacctacct  77220
77221  cttagggttg ttgtgaggta ctttagagta tagcccgcag tgaaaatttc atgcatgtta  77280
77281  tcaaatattg ttaattttta ttctcctcag acctcagttt cctcatctgt aagctcatga  77340
77341  aaggggaggg gaattgtgct ggattacatg actggggtca tagtttaccc gtaaagtttt  77400
77401  tcattctagt atgtctgctc tctgtttaca agtgtgtaaa caaacagttt tactcaaaaa  77460
77461  tGTTCATCAT TTCTAGGAAC TTGCCACATC AGACTCAGAT TCCccaacag cagactacag  77520
77521  gtgagtgcta agaataataa attaatgttt atgaatgaat ctaatagatt aaaagataat  77580
77581  tatggcacta tataatttat gaagctttat cttcaccaaa taaggcaaaa cacttgtgtc  77640
77641  attccttaat cagacttaaa acctcagaat aatagcttag attattacat agattggcat  77700
77701  cagaatgata aacacagggt aaatgatctt agagcaaaag catccatgga ggtcctgtct  77760
77761  aattaaggaa gactgaatga aacccctttc cttcagtgaa gttccctatt cttccccttg  77820
77821  gtatgaaaga ttcttagctt ggatgcatcc aggatttgtc tcagtaagtg agcagcttga  77880
77881  agtttcaagc tctcttacaa aaggaaacca ttgtgactaa tcactgaggc ttcaggggga  77940
77941  taaatgagaa atggctggcc tggttttaaa gccgctttaa aaagctgtta taacatgacc  78000
78001  aatgacaaca agatggcgga caattctcct tggattattc tatttcccta agacttgctt  78060
78061  tctttatttc tttcaagtgt ccctaaaaat tttccacagc caattatttc attcatctct  78120
78121  atactgagta gataacttat tcatgattgt cttctaatta gtggttgatt cctagttcta  78180
78181  attgccaggg aaccattaat gcctttgtag ctcttttgga aaagcaagag aagttttaaa  78240
78241  aatgtaagtt gggtgtggaa ttctgagtat gaatagcggc attgtggtag ggaaactatt  78300
78301  aagtaagtct cttaaaaact tcaggcacat tcagaaatgt gttggatgtt ttcattcaga  78360
78361  aattatcttc tctattactG CTTTCGTGAA TTTAAGGAGA TTTTCGTTTG ACaacttttc  78420
78421  aaagatttga ggcaagtata atgaaattgt tcatcagatt tcaattacaa gatgtttatc  78480
78481  agaatttttc cctacaattt tgattacttg ctttaattaa atgctaacat gtttcaacaa  78540
78541  gactgttcaa tatattgatg tgttggtgct actttgtaag cattcaggag attgatgaag  78600
78601  gaacaaactt tgttataaaa atgagtcacc taaagagaga aaaaagataa atgaatccct  78660
78661  actaccacta atttcacagc tattttttaa aaggaaaatt tctaaaagaa tacttctacg  78720
78721  atagaaatga tagaacttct tcgttattaa ccttgtagct tccatctcgc ctaagatttc  78780
78781  tatcttctga ttcttaatta tttcaggcat ggagtgagta ggaagcaggc aatttctaga  78840
78841  aaaacagtaa atatttattt tgagtattta aaaatccaga ttttacttac ttacccacta  78900
78901  ggggaattag gaaacttgag tagatgatat tagggcaatt tgtttagtag tcacatagat  78960
78961  tttttagcaa gtactcttgt taacttgcta cattttagta atacagagca cttccaaata  79020
79021  caaggacaat ttatgcctaa acaaatataa gagccaaaga gttttcctag gggattttaa  79080
79081  ggttgtttaa cctaatttat aaaattattt ttctgaaaca gattttaggg agcaggtatt  79140
79141  ttgcttgagt caagaaagct ttgctctcct ttttagttaa cactagagcc tattaccttc  79200
79201  ttgttttctt acatttttct gcaatttgga tcatattata gactaaagta cagtatctcc  79260
79261  tcttggttgt tttgttgtta ttgttttatt tagtgagtcc ccaaaatatc ttaagtgcca  79320
79321  aagggagaga gaccacccta gcattttttt ttataattat gcaagattgg tgtgtttgtg  79380
79381  cctctggtac atttaaaact aaatggaggc tgggtgcggt ggctcacacc tgtaatccca  79440
79441  gcactttggg aggccaaggc aggcggatca cctgaggtca ggagttcaag accagcctgc  79500
79501  ccgacatggc gaagccctgt ctctactaaa aaaatacaaa aattagctgg gcatggtggc  79560
79561  atacacctgt aatcccagct acttgggagg ctgaggcaga aaaatcactt gaacctggga  79620
79621  ggtggaggtt gcagtgagcc aagatcacgc cattgtactc cagcctgggc aacagagtga  79680
79681  gactctgaat caaaaaaaga aaaaaaagaa aaaagaaaac ctaaatggag gcatgcctcc  79740
79741  tggagagaag ggctgatggg cagtttacat tccttatttc cattctgttc atttaaatga  79800
79801  aaaagtttat ttctcaattt ctaaattctt ctatctgaaa atgcatggat ttagtgctgt  79860
79861  ttatatattt ttgtgagtac ggcagctttt cttttctttt accctgatta tcctaatact  79920
79921  gcatagaggc agctacattt atgcatgatt atcatcaaac agtaactgga gttttccaag  79980
79981  taccacagaa cattatgcac atgtcagttt tctttatgaa ggtaatttag gcacaagagt  80040
80041  ttgcgtcttg gataccaagt aattttattt gtagctacct atatggaatt tatcagggga  80100
80101  aagtatatct tgaagttgtt gttttttttt tttttttttt tttttttcat ttagttcctt  80160
80161  gttttctttt aaattcctat caaagcttta agaaatgaac tagctgctgg tgttgtgttc  80220
80221  ctggacttga gcactagctg ggataataga gcagttaaaa gctgacaatt gcactaactt  80280
80281  ttggactagg cccaaaccat taggtttgat gccccttcag gttttctcat tttctctgcc  80340
80341  ctaccagccc acatgatatt tttttaaaag ccacgattaa aaggtacagt tatacatcct  80400
80401  gcagttaacc tccattcttt ttgtttattg tgggaggaat tttcagactg tacctcttgg  80460
80461  gaaatacaaa atattatagc tttggtccaa gaaggagaag actaatttag aattttttct  80520
80521  tttgttttct gttttttaaa aaaaccaaat acagagaaat aatgcaatgt aattatttta  80580
80581  cattgtatta agaagatgga aactttctcc ttgccataat ttgctttgct caaaatctaa  80640
80641  aagtatccat gccctgacta actcctgccc atatTCATTC TTACACATTG CAGGTAAATG  80700
80701  GTATCCCTGA AGAAAGAAAA CTGACTGAAG CAATGAATTT ATAATCAGAC AATATAGCAG  80760
80761  TTACATCACA TTTCTTTTCT CTTCCAATAA TGCATGAGCT TTTCTGGCAT ATGTTATGCA  80820
80821  TGTTGGCAGT ATTAAGTGTA TACCAAATAA TACAACATAA CTTTCATTTT ACTAATGTAT  80880
80881  TTTTTTGTAC TTAAAGCATT TTTGACAATT TGTAAAACAT TGATGACTTT ATATTTGTTA  80940
80941  CAATAAAAGT TGATCTTTAA AATAaatatt attaatgaag cctaatgact ggtgaaattt  81000
81001  acttcagtaa actatttgct tcctatttag tagaaatctt ttaatcgcta gaaacaggtt  81060
81061  tatgtgttca ttctcattcc acaagacttt agtgcttcct atgaatatat aaaatgcctg  81120
81121  tgcctccgtg ttccagttga gcaacccatt taaataatac tttaactctt gtggcctgta  81180
81181  aatcctgttg ttttatatac cacttgggag tgttttcgaa taaacctagt tttatggatt  81240
81241  gtgaaactga tgacacccaa ttcatgcagg gcagcccacg ctgcgtactt acttgacttc  81300
81301  ataatcagat atttggtggg tttttttttc tacagctaca cctactggaa tgggaggaca  81360
81361  tttggatcta gaagcaagac aggagctgtt acacaaaaag agaatagtta ctgctaatgt  81420
81421  gacatcagtt agctccaaaa ccccagagta ccttgcagta actcttttat gttcaaggct  81480
81481  ctcatgcatc ttggatacta ctggatcagt gtggctatca tgtcacctgg caggacagct  81540
81541  ttccttgcag actggactag ctggaaaacc ttctcttaat ctactttggg caaatttttg  81600
81601  tgtcacctat taggtgccca gaggtcacaa aaattccaaa atccagaaag attccctgtt  81660
81661  aatgttaggt accgtaactt gttttccact tagggagaat actctgtcat atcattgaca  81720
81721  ttagaacctc cctcttcttt ctaggacaga ggatgtaggt tctcttattt cttaaagatg  81780
81781  tatctctaat ttcttcctaa gttaactagg gcattgccac ttgctgttct ccaggagtaa  81840
81841  tcagcttgag attgtaaatg tattgcatca gtgtcatggc ctaggaggaa tgcaatgttg  81900
81901  tcaaggctcc agaggaccag attttggcac agacacagag taaacaaact gttgctctta  81960
81961  ccaggtgaaa tcaaactgct cctaatagtc caagtgagca ggaataaagt aatgcacaat  82020
82021  cgacatatca tggacaacag atgagaaatc aggaacttta ttcatctatt ctagtaaaga  82080
82081  agccatttgg agattgcaaa gtgcagttgg aattagcatt ggtttttgca ctgaccatat  82140
82141  tgaggtattg aatggggaga gaaatcattg gccagcatct tacaaatctt taataatagc  82200
82201  tttaatcgct gcagttcccc gtgaaaaagt gatcttgttt ctgacttaac attttgatgg  82260
82261  ggaaaagagt ccagataatt tccccttggt tgatgctacc ctaatagtcc ttaaggacta  82320
82321  ttaagggttt ttttgttttg ttttgttttg ttttaacaaa gtgaggattc tgccacatgc  82380
82381  tgaggactgc tatcccaact gtactctcct agtgggcaaa tgactatatg gtaagttttg  82440
82441  ggtcctgatg gtaaacttaa aacacctttt cagttagcca gcataatccc ttgatctaaa  82500
82501  atactgactg tagtggttct gtacattttc agcaattcca gtaaactcag atttagattc  82560
82561  caaatatccc ctaaaagttt gtggcttttc catcctccag ggtatattta cccatacaca  82620
82621  tgacagcctc tctttgagga aggtctaggt tcaatttcca catggtgtgt acctaaggtt  82680
82681  acaagatttc ccaggttcca ggttccacag gttccatgtc tataaattgg ttctttagaa  82740
82741  ttgactaagg gaccatgatt cttttaaaca ttgaccttag taaggccttc tcccaccaag  82800
82801  cttgtgtgtt tatttctatc ccccttcagt acttacttgg aggctacatc agtaatggta  82860
82861  ctgggcagtg agcaacaagg aattgttgat ctttagacag aagtgccaat ggcagtaatg  82920
82921  aaattgaaag cccctaaaca tttatttagg tcaaagtatg cattaaaaat tcacatctgt  82980
82981  aagtctacac tgatgacaga aaagagcact aagtaaagct attaaggcta aatttgaggc  83040
83041  taagagaata cttagaagaa aattaaatag aaaataacat caaggtcagt gcctccaagt  83100
83101  acatacatag caaataagtg aggtgagtga cacttgggat caatggtcca agatctgagc  83160
83161  tgttctcata tcttgaccat accaattaag gatgaataaa agcctttaag caagccatcc  83220
83221  aaaaataggg cagcctcaaa aatttgcatt tcagaatttc ctatgaaaca cctctaccat  83280
83281  ttgcttcctt actgaatgcc taatatgtta ctataagtca gagagtgttc taaggatgca  83340
83341  atggtgagcc aaattagaca taggcttgtt ctcaaggagt ttacattcta ctggaaaaga  83400
83401  cagatattaa gtcgtcatac aaataaatgt caacctgtaa tagtgataaa tgctataagg  83460
83461  gaaagtaatt gatgctataa aagtttatca cagcaggact tcacctagtc agcaaggtca  83520
83521  gagaagcttc cctaaagttt ggttgatacc aaaagaatga gtagtaaatg ctaagatgaa  83580
83581  aagaaactat caacagagta aacagacaac ctacagaatg ggagaaaatt tttgcaatct  83640
83641  atacatctga caaaggtcta atatccagca tctataagga acttaaattt actagggaaa  83700
83701  aaacattaaa aagtgggcaa aggacatgaa tagacaattg tcgaaagatg acatacatgt  83760
83761  tgccaaaaaa catatgaaaa aaagctggcc aggtgcagtg gctcacgcct gtaattgcag  83820
83821  cactttggga ggccgaggcg ggcagatcac ttgaggggta gtaaggagtt caagaccagc  83880
83881  ctggccgaca tggtaaaacc ccatctctac taaaaataca aaaattagcc ggccatggtg  83940
83941  gcgggcacct gtaatccaag ctacttggaa ggctgaggca agagaatcac ttaaactctg  84000
84001  gagatggaag ttgcagtgag ctgagatcgt gccactgcac ttcagtctgg gcgacagagt  84060
84061  gagaaaagct caacatcgct gatcattaga gaaatgcaaa tcaaaaccat aatgagatac  84120
84121  catctcacac cagtcagaat ggctattatt aaaaaaaaag tcaaaaaata acagatgctg  84180
84181  gcaaggttgt ggagaaatag gaatgctttt acactgttgg tgggagtgta aattagttca  84240
84241  accattgtgg aagacactgt ggtggttcct caaagacctg gagacagaaa taccattcaa  84300
84301  cccagcaatc ccattgctgg gtatatacgc aaaggagtat aaattattct attataaaga  84360
84361  tacatgcaca tgtatgttca ctgcagcact attcacaaca gcagagaggt agaatcaacc  84420
84421  taaatgccca tcaatgacag actgcataaa gaaaatgtgg tacatataca ccatggacta  84480
84481  ctatgcagcc ataaaaagga atgagatcat atcctttgca gggacatgga tggggctgga  84540
84541  ggccattatc cttagcaaac taatgtagaa acagaaaaca aaatgccaca tgttctcata  84600
84601  agtgagagct aaataatgag aacacacgga cacatggggg gtaacaacac acacagggac  84660
84661  ctgttggagg gcaggagatg ggaggacaga gcggatcagg aagaatatct agtaggtgct  84720
84721  gggcttaata cctgggtgat gggatgatct gtgcagcaaa ccatatggca cacgtttacc  84780
84781  tatgaagaaa cctgcacatc ctgcacatgt aaccctgagc ttaaaacaaa agttggaaat  84840
84841  gaaatgaaaa aaatgtcatt tgatgtcaat tgaaagaatg agaatggaag tttgcctgac  84900
84901  aactagtgtt ggacagtgta ttaaaactgg cattgatata cagccagtga gatttttagt  84960
84961  tggtaccact ttcctgggaa gagacttgac gatatgttct aagagccttt aagcttgatt  85020
85021  tcatatgcac caagcaattt ctaatttaag tttggattct catgtttatc ttttgtggag  85080
85081  acacagcact ggtcatggca ctaggagagt gatatttttc actatatatt taaaaattgg  85140
85141  cctttgagtc tatgtgtcta atgtgagtct acccctaaat ggtagctttc cttatgggat  85200
85201  tctggcaaaa tcaggctcct gatcctgtaa taccaaaagc cagcccatgg actatggtta  85260
85261  attgaaggag taagtgttcc ctggagaggg ctcttgacaa tgatgcaatt ggtatccttt  85320
85321  gcaacacctt ggctgactac tccctgttaa ttcaaactgc aacagaaaat atagtttatt  85380
85381  tgaaaagaaa ctaagagaat gatatgtttc agtgctggta tgcgaagaag tattccaagt  85440
85441  atgagcaaaa gggtagggca ggagtaaaca ctatgtgcat tgtgaaataa ttggtggctt  85500
85501  tgcagcctaa gatgagtagt ctcaggtgac aagtgactca agagttctaa ggccatctgt  85560
85561  tggaacaaag gtgattttgg aaaaacaaat ctaactgaac ttgtgatggt gctaagatta  85620
85621  ggaaagttat atcctgactt tatttgcaat gttataattt tttgtaagga agaaagtatt  85680
85681  catatcttac ttgagtaatt agaaaatctt caataaaaat ttagggaaat gtcaaagaaa  85740
85741  gaaaatgcta agatgatgaa gaataagaaa aaatatttga ggcagataga agagcattat  85800
85801  ttaagccctt ttggaagaag agagcctagt gagtctagag ttccattaga aagtccagtg  85860
85861  tagccgcagt aacgaagact aagcatgaga tggtgaagta taggggaagg tgagacccaa  85920
85921  ggtaggccaa aaccatgcat gaacttaaag gagaaaaata aagtctgaag gatgttaaga  85980
85981  atgaaaaata ggatgtggtc atatttgacc tttttataca tacaaataat ccaacaataa  86040
86041  tatagagagc agatacagca gttgggcaga atgggtgtgg ttataccagt ctgaaatctg  86100
86101  ttgtagatat aattggagaa atggtagctt tgactcggat agtggtggga gattcaagag  86160
86161  ctatttagga ggtaaaaagg cagcagttgt tgttacattg atactttgga aatagtgttg  86220
86221  aggaacagag aggagccaat tctgacgtgt gggttcttct tggtcaaatg gtggcaatat  86280
86281  ccattgtgat agacaatagt ggatgagaat caggattgag gaaataatat gagcttagtt  86340
86341  ttatgcaaag tgaacttgag gtacctctga gaaaaccaaa attagtaggc aattgaatat  86400
86401  atgaatttga aactcagagt agaggttcgg actggtgcta tgattggtaa gtcatctgga  86460
86461  tatgggtttt cactgaaacc acaggatctg atgagaaaac tggtgctcat tttgtcatct  86520
86521  gaacattcat gcagcagcta aagtgtgttg caattatttc tccaatagca aaaaagataa  86580
86581  ggtacatgaa gttggatatt tgccagaatc taacgatcag ggaaagtctg agatggtatt  86640
86641  ttattgacat ttcacaaaat taaaatacaa cattacttat tatttttgta caaattttat  86700
86701  tactttctta ataaatctta catttttaaa ggttgttcat ttgctccaag gatttctgtg  86760
86761  atcagatgat ctcactttgc agtcaattaa tagggtgcag tacattttag gcagtttatc  86820
86821  atgtagtttt catattatgt ttaattttta tgtgattaag attcttatta ccttaatttg  86880
86881  ggagtccatg catgtgccta aagcaaatta aatgttagga caatgaagaa agattgagat  86940
86941  aaactggcct agtagaataa cataccccct ttcctttttt tttttttttt aacatttaaa  87000
87001  aatgttattg gattgagtat cagggccctt tcattcattc attgagtgaa tactgactta  87060
87061  ggaccttttg tgttctaggc attgaactat gcactggtga ataaaacata gtgtattatg  87120
87121  gaagatgaac gaagtctagt acactatctg gtactagttg gtgctaagta aatatttgct  87180
87181  gacagaatta acctaatgtc taatataaaa gttatgaagg ttaaaaaaaa gtgttgtaat  87240
87241  agagaatgag gaaaggaagc tacctggatt aaatgatcag aataggtcta tctaaagaga  87300
87301  aaatatttaa gacataattt gaagactaat catgtgccac tcatgcttag cattctggtc  87360
87361  agaggaaaca gcatgggcac agacccaaag gcaatgtaat gaaaacaggt ggttgtggtt  87420
87421  tctgcccagt atcaacttac ccttcttcta gcaactttac attttttctc tacacaaaca  87480
87481  tttctgctct aatttccagc caggtacttc catttaaggt gactccacac cttgcaccag  87540
87541  atctcaggtc tggctaatca gaacactgca tctctcaggt cagggtttag acctctgact  87600
87601  cagtaggacc tgtgagatat aatttaattt tactgagact ggcaaatggg tggggggctc  87660
87661  ttatccaata tacttgaatt tggggtgaaa agaaggccaa cagaaaaaaa gtggaggacc  87720
87721  aacagaatgg tcagaaacca attatttata tactacaggc agttgggcta ggtaacactt  87780
87781  gactctcaag aacatgaagg atctctgtgt tgttggaaca tattgatgag gcggaagtgg  87840
87841  gattaaagat gattctggag atgtaaacgg agtcctatta gtcttataga ctttgattgt  87900
87901  ggagtttgga ttttattcta aaaacattgg aaataaagca tttgaagtag aaaaataaca  87960
87961  tgcaatttac atttttaaat tactctgggt ttgtaaagat ggtaaagaca gaaaactctc  88020
88021  ttctcaacaa ataagaaaac tggtaaaaat tgtcagcatt aaaaaatgta aaactctaga  88080
88081  agttaaccaa actttgctac acttttagca atccagggtg ggtttattca ggaaaaacag  88140
88141  tagaatcttg gtaagaacgg caagcttcat ggcactttac ctggccctat tctcatcttt  88200
88201  ccctctctag caccacagta gctttgaaaa cattctgcaa tcatggtgaa aaccagctgt  88260
88261  ttggtagctc ccaaaagaga cagaacaaag gtagagttcc ttctaagcct ctaatgaaga  88320
88321  gaattgtcat tttacctgtc tggtagttcc cttgatgacc cacttgcaaa gttgtcttta  88380
88381  tttgacctga ctcagagctc tcccagtata aaaacatttt ccctggggta tttttgaaaa  88440
88441  cacaggcaat ttataaactt tccagctgcc taaaattgtg gataacaact gggacaaaca  88500
88501  attgattaac caaagaactt accaggaaaa gcttagggaa tgagatttcc atagaggctt  88560
88561  tgaaaagttt cattatcttt ttggaatcta cacatgaatg tgtagggctg tgtgactgct  88620
88621  caggaaagac ctaagaaggc cctatgctct caccttggga taatcctgag tctctgtgca  88680
88681  atcagacagt gaatgctaac acagagctat caactgcctg tctcagtttt taaagcattc  88740
88741  cccaacattc acacagaact ccttcgcaaa ggcatgtaag aaaatatctg tttaattatt  88800
88801  agctgaccac taagataact aagcagagac ttcagtggct acacatgaca aagaatatgg  88860
88861  actttaaagg attagtttac aaaagtcaca aaacaacgct ttggggagca gaagtgggga  88920
88921  ggataatctg atttccagga ccaccatatt atttaaaaga tccagttttc aaaaacacac  88980
88981  aaaaccacat ataaaggtgc aaagaatcaa gaaagcatgg tccatacata ggaaataaat  89040
89041  caatgaatag aaactgccca ggaaacatag aagttggacc tactaggcaa gtactttaaa  89100
89101  tcagttattt caaatatatc tagagaacta aaagaaactg tgtctaaaga actaaatgca  89160
89161  agtatgagac taatatccca acaaatagag aatatcaata aaaagatata aattataaga  89220
89221  aacagaaatt ctgaaataaa caggaaaata actgagatga aaacttcact acatgggctg  89280
89281  tattgggaat tttcaatacc atactcaggt tcaatgattc agtagaaaga ctcacagaac  89340
89341  tcagacactg ccatattcat ggttacagtt tattacagca aaaggatata tcacagttga  89400
89401  cagagggagg agttacatgg attaagtcca ggagaaatca agttcaaact tccaagtaac  89460
89461  ccttcccagt ggagtcacat agggatgtcc ttaattgttc caggaggaat gtgtgactac  89520
89521  acatgtgaag tgttgctagg aaagctcacc gaagccttgg tatcaagagt ttttgttggg  89580
89581  ggtcagtcac ataggcatgc agtgcccata tgaatgacct cagctactca gactccatcc  89640
89641  agtcttcacc acagagcaaa accaggcatt catcataaat cacttttcta ggataaactt  89700
89701  atccagtcaa actggtacag tgtagcccaa gggcttaatc atacaaaaac aggtgtttac  89760
89761  aataaatacc ataaatacag catggttcag ggcttcgggc atacagaaac tcatatgagg  89820
89821  aagaatattc caagggctca gaggctacct tccaggggcc agccaatggc caggcctgaa  89880
89881  gataaacatt tctttgaaat gtgtaagatt tgagcaaccc aatcctcctg cccaaagatt  89940
89941  taacagcaga tttgagcagg cagcagaaag aatcagcaaa cttgaatatg ggacaactga  90000
90001  ggttatccag tctgaggaat aaaacgaaaa aagaatgaaa gtaaataaat ggagcttgag  90060
90061  agacctgtct tattccataa gcatatcatc atatgcataa tgggaatctc agaaggagaa  90120
90121  gagagagaga gcaagagaca gacaggaaga atacatcaag aaacaatggc caaaacttcc  90180
90181  aaaactttta tgaaaaacat tacgcattca agagctcaat gacctccaag taggacaaac  90240
90241  tcagagatcc acacttagac acatcatgat caaactattg aaagacaaag acaaagaaag  90300
90301  cctcttgaaa gcagcaagaa aaatgtaatt caatacgtgc aagggctcct caacaagatt  90360
90361  aacagtggat ttctcatcag aaaccatgta ggcaagaagg cagtgggatg acattttcaa  90420
90421  agtccttggg agaaaaaatc atcaaccaaa gattttatat ccagcaaact tattttgaaa  90480
90481  aactgaagaa gaatttaaga cattcccaga taaacacaaa ctaaagaaat gctagaaagc  90540
90541  ctgccctacc agaaatatta aagggagtcc tactgacagt attagacaga tcactgacgc  90600
90601  agaaaattaa caaggatatt caggacatga actcaacact ggaccaaatg gatctgatgg  90660
90661  acctctacag aactctccac ccaaaaaaac agagtatgca ttctcatcac cacatggcac  90720
90721  atactctaaa attgaccata taattgaaca tacaacaatc ctcagcaaat gcaaaacaat  90780
90781  ggaaatcata ccaaacactc tctgggacca gagcacaaag aaacagatgc taagactaag  90840
90841  agaatcactc aaaaccatgc aattacatgg aaattaaaca acatgctcct taatgacttt  90900
90901  tgggtaaata atgaaattaa ggcagaaatc aagaaattct ttgaaaataa ttaaaacaaa  90960
90961  gataaaacat accagaatct ctgaga                    90986