Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: SGCE

Sarcoglycan, epsilon
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens SGCE ESG, DYT11  7q21-q22  Imprinted Paternal
Sus scrofa SGCE   Imprinted Paternal
Bos taurus SGCE   Imprinted Paternal
Mus musculus Sgce e-SG  6 1.0 cM  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    atgcttcaag aagcttgcct ctttcttctc tgtgcatggc agcaaaatgg agtctcagca   60
61   acctggcagg aaggatgaca caaatcctgc agcagggtta acggcagtag taaacagaaa   120
121   gagagaggtt agacaaacag ttcaaggtag tagcaaggga tcaggctaaa ggaagtcagg   180
181   cagtcccagg ttagctcaaa gtgtccagga gacaccggct ggtgtcacca agttgaagac   240
241   aactcttgtg ttgtctgttg ctttgagttg ctttccgagg cctttcattc attggcagct   300
301   tattattggc tccattccct agagggtgct aaagtcactt ccccttccta agcatcctag   360
361   tgctacagtt ttgtgagggg attgatgatg aaatgcccag atgtatatgg aggcagagac   420
421   atggatagat gctcccgaga cttcaggtaa tgctcttcca gccattaaca acgttcatga   480
481   aaatccattc tgaagttcca ggtcaagttg gtaacattaa cttggagtct cttttttaag   540
541   agttgggtac gggatttagg agtccttttg atattagccc tcacacttgg ttgagaggtg   600
601   atcacatttc acaaacatct aacatacctg gagtcaccaa tagtctctgg ttaccaggtt   660
661   taacattttg tggaagccac tgctggcatg atgatggtaa ggtgttgtga caaagtcaga   720
721   gttattgggt acctgcgatt tgcaccagca gagatccgga aggacatgac aagtatttac   780
781   atggcgctgt aagacggtgg tggcggcggc ggcggcggtg gcggcggcgg ctgcggcggc   840
841   ggatactggg gcaccggcgg ctggcggtac caatgcgggt tccaggtgat catcacaggg   900
901   acatagagcg atcgtccatg tccgtctcgc cccacggggt accaggcgaa tcctactggg   960
961   taggtcgggt acgtggcata cgcggggtag gttggatatc ctggtatttg aggtacgtat  1020
1021  tcggtgtatg tcgccaggtg agcttgatca tctaaatttg gaatggagag acgagggtac  1080
1081  tggttctgaa tggtgaaatt gttgggagct cggcagtcgt aagaaacttg cagtttccac  1140
1141  ccccttttca cctggagaac ttgggctcca ttgggtgcga tggttggagt aatcagccca  1200
1201  tctttcacat ttctggccac gaaatctcgc agagctgcca tttcaggttc tgacagtgag  1260
1261  tacacgtgtc cgctgggaat actgtgtgct ccagggatca tttctatgtt ggggtcaacc  1320
1321  agacggtggt ctgggtagac gttttcgtct actggagtgt acacattctg gacgtagtaa  1380
1381  tacctcactg gctggtaaac tctgtaccct tccaccgggt aatagaatga cggttgtgct  1440
1441  ggtggtggga gcggtggtgg tattggagaa tacatccggc agtggtatcg gcaatattca  1500
1501  gagtcgaaga cgatcgatcg ggtgctccac gtgatgttgg gatcgtgtgt gctcagccag  1560
1561  cgcaccccta ggacgatggg gaaaaatgga gactgagtca catcgaatga cagcacctca  1620
1621  cggtgatctc ccaagtcgac tatcaggtcg tgtgtttcgt ggacaacggg gcccgatgct  1680
1681  atgggacgtc catcaatcgc ttctacaagt attggccagt ccttgaccct cagaggaatg  1740
1741  ccattctgag cgacgtattc gtgatcaatg aagttgccgg aagcaccaga atcgatcatg  1800
1801  gctcggacga acagggtgtg tctgccagga agatgaatct ggagcatcac ttgcaagtgt  1860
1861  ggagatgaag cagcatcatc ttgtggggac cttattaatt ccggcccggt cgctgaaggt  1920
1921  ccctctacag cggggccggg gagtttcccg ccggcgaagc cttcgaggcc ttggcaggac  1980
1981  agttgtcggc gtagtgacct ccattcccac agtagaggca caggttcagc tttctgcgtc  2040
2041  tttctttttc ttcttgggtc aggcgcatgc gggcacctcc cacgggctcg gtgggatcca  2100
2101  cctggtggtg gttgctgaca tgaggcatca ccagcgcacg tggtggggag cgtggcttgc  2160
2161  gcgcggcggc agccctggcc agccgtctct cgatgtggat gcactggccg atcagggcgg  2220
2221  acagcgactt ggcgacttca aggcgggaca gctctgcctg aatgtggtca ctgaggccct  2280
2281  cgtggtactg atcaatcagt gcaggctcgt tccaatccag atcctgtgca atcatctgga  2340
2341  acgcgttgga atagtcgatg actgacccca tgccttggcg cagacgtctg attttgcgtt  2400
2401  tggcagcctc gcggcgctga gggtcttcaa agacgtgctt catttcggtc atgaaggctg  2460
2461  ggtagttgtg catcaggtag tgggatcgct ctagcttggc ggaggcccag cgggcagcac  2520
2521  ggccggtcat catgcttgtc acgaagcaga cgcggacgcg atcgacggag aaatctcggg  2580
2581  tgctcttttc catgaagagc tggcactggg ccatgaaagg aaccagcgcg tctgggttgc  2640
2641  cgtcaaattt ctcaggaagg tcttctgagc actcttcctc gatgggcgtg gctggggcag  2700
2701  cagcagctgc agcaccgcac agctcaatgt cgtcttcctc ttcctcaggg gcgggctcca  2760
2761  cttgctcacg gagggaggtg ttctcctctg tgagtttctg cacctggttc tgcaggttgt  2820
2821  tgttctcctc ggactgcttc atgaccttct ctctgaggtt gttgatctct tcggagagat  2880
2881  cgtcccgcct tcgctctgcc agattggggt tgtactggcc cctctggcct ccgcaagggg  2940
2941  aggaggagtt ggaggaggat gggtcgttgg ggggaggagg aggaggaggt ggtgggcagt  3000
3001  cgggccccag ggtgagagat ggggtgggag gagacctccc aggtgtagct tcactcctgt  3060
3061  ggggatggag gcctggctcc tggcctcctc ttccgccctt tcgccttttg gttttcagaa  3120
3121  gctttttgtt tctgtaaatg aggataaaag cataaattca acatacacat tcaaagcagc  3180
3181  acaaaattta gcattttagc atttaaagta tttactaaag aactttaaat acatgagtat  3240
3241  ttaaagtaac atctttcctc tacttgctta caccaataat caataaacag acaaaaaccc  3300
3301  tgcaaaaaaa aaaaaaaaag ataatcaatt aggacagtag gtaataaaaa gcaccctact  3360
3361  ttttgatgtc catatgacct ttccccctca agaatcacca gttcattatg attcaagaat  3420
3421  acaccactat atcaatacca ccataccttt actgactaac gaagaacaca gatactccaa  3480
3481  acaatgtttt ataatgacag cagggcaaga cactttcaag gcaaagatta aaccagaaaa  3540
3541  gttacacaaa ataaagccaa aattataact gttattacag aagttatctg aaaaataact  3600
3601  actattccag ccagaagaga accaagaaaa agaaggggga aattaaaatc acaatgtcgg  3660
3661  tattcatcaa cctgagggga gggggcactc tgaccaactg tcataaccct ttgccacctc  3720
3721  tacagagaag gtaattggtt atcaaaacaa acaacaactg ccacaaaccc accagattgt  3780
3781  ctaaattact tttctgacca taattgattt accaaagaga attccctttg ggacagaaat  3840
3841  ggcactgagt agcaacatgt gtatattagt ttccctcctt attattcagt caatcaacaa  3900
3901  atattaattg atgcttccta ggagtagctg gactataaaa tgggacatcc aaagaggccc  3960
3961  aatactagca cacctcaaac ttataataag gatataatta agtaatgcag gcaaagcaca  4020
4021  cagtcagtat tcaataactg ttagctgata ttaaggctat taatagaaaa caaactttaa  4080
4081  ctttgtgtgt aaagaggctg agattgaatt agggaggggc tgcaactatg gtaactatgg  4140
4141  tagtatgtat gttccactaa agatattaat taaaaaaaat acttccgtca aataaatcca  4200
4201  gtgactcatt agatttgcag gtcacaagtc tgtaatcgct ggtttctaaa caagacttgt  4260
4261  tagcacagcc ctacctgaaa gtgtgtaatt tagggtggga tagggctgca cttccacggg  4320
4321  gtgagtggct gtgtatgcat tggagggggc aggagggatt aaatgtccta attatggata  4380
4381  tgataataaa tcagtccata gtgcctgtgt acttcctgga aacagttaaa tgcatttaga  4440
4441  gtaattattt taacacttca atgatttttt taaataggca tcaaattctc atatttggaa  4500
4501  aactctagga aagttctcaa aagtttaaaa acataatatg taaagcaggc agaccaccta  4560
4561  ttcactacat tttaacttgg cagtcttggc cacctgttcc tctttgacgt atcaaggcaa  4620
4621  aatggatacc aacttaatta tgtaaaataa agccacaaag ataaacatgt gtttttcagg  4680
4681  gaaggtaggt gaaaaatagc taatatttta caaggggtgt aagggaaaaa agaggtgatc  4740
4741  ataatcaaac ctgaggcctg gcttcatatc ccttcctcct ttcctaagac acctcctaat  4800
4801  tctttgtctt tttttttttt ttttgccttt tctagggcca cccccatggc acatggaggt  4860
4861  tccccctcct aattctttag gcccctccct tgccccaaac cctccaccca tagccatttt  4920
4921  cccttatgcc ctgtgctttt ggtacggcct cttcaaagag tggctgtata gcaagcagag  4980
4981  tccttaaggt acagaattac tgtgccattt aatagtttta aactattgct tagttaggct  5040
5041  acaaaaacaa ttaatagttg aaattcaaga taaaatattc aagtttagaa aaaattagaa  5100
5101  catgtaatta acacatcata gcctgtgaca ttgtttcact tccaaatgct ttcagattcc  5160
5161  agataactgt acatgtgaca ctcagaatat gaggtcacaa aacaatgcaa tctttatttt  5220
5221  ttaaattaag agtttcaatg tcccattaaa aagcaactaa taagcacaag tcaggtgact  5280
5281  caggtgccac ttctgtcatc aaggcattaa tactttcaaa tcttagagaa aacttctgaa  5340
5341  aaagcattca cagcatggcc tggaacagcc tgacccaggt caggaaggtg aacaacctac  5400
5401  atgtcaatca cagtcactgg ggtgggcttt actgaggccc aggtctgacg gttgtaatat  5460
5461  ctgcaaaaca caatgatagg acagaaataa caatacatta ggaaatcagc aaataatcac  5520
5521  agtattgttt atggaaacag aagatcagta agaggttaaa attcaaattc ttttagtgat  5580
5581  gggaaggtaa tgtaaaggtg agaggagact gacatggggc aacagggagg gactgcaact  5640
5641  aattaacttg ggggtgcata tgcccctcct ctcactttca attcttatgg aatttttaaa  5700
5701  tccagtgaag agcaaataaa ttcagggtct tatctggtct gcaaggtcac cagtttgagg  5760
5761  cccctaactt ttaccaatat caggcctcac gccgctaccc cccagggttt gtaattttga  5820
5821  ggtgggactc tctgccccaa agagagtaag tttaaccatt aaaagtgata ggatagtggg  5880
5881  caggcaagtt aacagtaaag tttacacatg tttaaacagc aactagagca ctagttaaca  5940
5941  tgggaatagg agctttgtga cttcatttga attataagac tgtggctcct taaacgaccc  6000
6001  ctaggtaggg gctggattgg ggaggcaggg tcaagaggcc ccattcctga aacctgcaag  6060
6061  gacacagcat aaagctaagc cacctggaac aattgtcatc gctacacatg aaaaagagtt  6120
6121  catatttatt taagaattaa atacatttga ttaatctttg acttcacaat gacttctgaa  6180
6181  aatttctatt tcccccctcc caaacacacc atagagaaaa atagcccaaa cccaccacac  6240
6241  agtaaacatc ccactaggaa ataacatcgc attaaacaat gcttaattgt tttacatttg  6300
6301  taaatgtcca cctttctttt tgagaactat gagtactatt tatgaaatgc aaattctctt  6360
6361  aatatgtaca tttccaatac attttgtttt gaacttcttt aaaattcaga cacagaattt  6420
6421  ccaaagagaa gaggggtcag agtggcaagg tgtgtaaaag gggcttgggg acttattgaa  6480
6481  agctgtaatt atgataaata agaacatgtt atctgtagat tgtatacttg ttgaggactg  6540
6541  aggtcaaagg tggttagtgg cgtgtgatag atttttagca gccaaggctt tcaaatcccg  6600
6601  ccccaccccc cgtaacaaaa tcctggctca tggtttttaa tatacagacc caggttttaa  6660
6661  agtttcttca tttaattaga aacataaata tctaactagc agtaagttat aaatttgttt  6720
6721  tatatagata ttttaaaatg ccagctaaaa actgtcaatc tatattttta taatgtaacc  6780
6781  agtttgttac attacaaatt ttaaatgtga cacttatata ccattaaata atccacttgc  6840
6841  cccaaattga aataattagc ttttgctttt ttagtttata aaaaagctaa ttattttgaa  6900
6901  tgttttgaat taatttggtt gttttgaatt acaattacag cttacattag tggagtttaa  6960
6961  aaatgcacat ttttttttta agatcctgtt aaatgtaaat gagtaaagta agcagtgtct  7020
7021  tggacaatcc aggacagcaa agcaccatag gaaagagcca ggagcaaaac tagaaaacac  7080
7081  ctagagacag caaagaagac accaaataaa ccaatctact ctggtcattt aacacatatt  7140
7141  taatgaatgc ctaccatgtg ccaggcacaa ttaataaata tgcaggcaaa ttagccagag  7200
7201  ctaatcccct agagttccaa gaaaaaaatc caaataaaca cctcattctc actcagaggc  7260
7261  taagccagca gcaccaataa agccacttaa aactcctgtg aaacaaaatt caagttcttt  7320
7321  attttgcatc caccaaaaca tctaattcca gtaggtccca ccacaaaggt cactagtgtg  7380
7381  tcaaaaaact tatagatttt aatcttaaaa aactaaaatt taagactaaa aaaaattaaa  7440
7441  atttaagaac gctaatttaa gatatttaag attttaaata tcttttgttt ataataaaaa  7500
7501  tatttagcta gattgctttt ggaggcacca gccatgtcaa tttagaggca tctttcataa  7560
7561  cccactatga tgagttttag gttgtgggat tatgttattt cacatatgaa aactgattat  7620
7621  acaatgccat gtattgctat tgctgtcaat tattcttatt tgttattctt atttttgtta  7680
7681  gacactaacg gatagaaatc aaatccagcg cagggagaaa cgcagggaga acccgcaggt  7740
7741  gggtggggct gtgcagccag gctaggcagt aaaggcgcat aggcgcaaag gaaggggacc  7800
7801  tgattggttg gtggtgcggg gggcgggcgg ctcacactgc gcaggcgcag gcaggctctg  7860
7861  gagaggtggg gccctaggcc agttctgaag aggctggctc agggaggggc caagctttaa  7920
7921  gaggcggggc ctgggtaagc caccgcaaag agggcaggct cagagagagg tggggtttgg  7980
7981  gggagccacc caagaagggg gggcatgtgg gaggcagggt ctacgggaac tacctcagag  8040
8041  gaggcaggct tagggggagg cggggcctgg ggaggcaggg tctagaaggc gcgctctggg  8100
8101  aaggcgcgct ctgggaaggc gcgctctggg aaggcgcgct ctgggaaggc gcgctgcaaa  8160
8161  ggaggcgcac tctaagtagg cgctgggagg cgctaaacct gctcagagca gatactgcag  8220
8221  agaaggctcg ctagaatggg cggggcatgt ctgagactgg ctgcacgcct ctcccaggat  8280
8281  cccccctccc agaacccctc ccaccagcct ccaacagcca gattcatttc atgcaacaag  8340
8341  agcaatcacc cgcagatcca acctcctccc cttccaagac taagcaaacc aacagccaca  8400
8401  aactgttgct ggacgccagt tcgggccacc actacaacta cactgccact tcaatcaagc  8460
8461  gctactaggc aaggcagcct gctctgccac caccaaaaga ttcccttttg cgctcaagtc  8520
8521  agcgtccctc cacttcacta ccatagcagg agtggtgtgg gcagaatgtt aaacactaat  8580
8581  ttttgcccag ggctccattt tgtctaacag caccatcacg cagagaacca tcctgtagaa  8640
8641  aaacatagtg ggagccattc caaaaggtgt gttagagaca aagggtgggg ttcctctaag  8700
8701  aagagtaatc ttactcttca gctcatgttc gcttcagctg gtttctttgt agcgcaaaac  8760
8761  agcgcagctc gcgtacctct gcagctgtta ctattttgta gcgcatttta ggtgtaaatc  8820
8821  gttccgtagc tcatgtacct ctgtggttcc tgtgtcctac agcgcaatga agcgctgttg  8880
8881  tagtggtaat atcatatttg tagtgctaat cttctgcagc tcagatattg tagcgcattt  8940
8941  aaagcgcaaa tcattcatta gtctgcagtt catatatcac cgcagttgat actggttttc  9000
9001  acgcaatgaa gtgcccatca gttggcagca cattgaagcg cccatcagct tgtagctcat  9060
9061  ttgaagcgcc tatcagtctg tagcgcatct gcagcgctca tcagtctgca gcgcatttga  9120
9121  agcgcttatc agtttgtagc gaattgaagc gccaattagt ttgtagcgca taccactttg  9180
9181  cggcacgttt gcaaaagggt ctgtagctca tgtccgtctg cagctcatgt ttgtccgcag  9240
9241  ctcatatctg tctacagccc gcatctggac ttgggttctg ggaatcaaag ccctgaaggc  9300
9301  ttggtttctc caagcagttt tggggcacag ccagtgaagg cgtgacaagg tgtgcgtgga  9360
9361  gactttcggg cgctacttta tctcccgcag ctcctgataa taacagggaa tgaatgtgat  9420
9421  cttaaaaaaa aagaaacatc ctcaccgcat actcaccacg cgaggactcc tctgcgaaga  9480
9481  caggaaggac ggggtcccac acctgcgcca ggcgtgggct ccgctgggtg ctcagcagcc  9540
9541  cggagtggct ccggacgcga gcccgctcag cggacctttc gcgaggctcg gtggtccctc  9600
9601  ttcgctggtc tcctcaggtc gtagtcaggt ttcttcgaca cacaccaacc gaagttgaag  9660
9661  cgcgtgtacc gggagtgccg actgtgagcc ttatataggc agaaccgagg aggggggcgc  9720
9721  caaatcccag cgtgctccgc gggttagggg ggcggagagg ggggagcggg ggcggagggg  9780
9781  atagggggat ggggaaaagc gaccactggc accttcttgc tgacaggtta gtggtgtgcg  9840
9841  cgcgatggga ggtcctgggg ccaacaggcc ttcgcctccc catccccctc ccgggttttg  9900
9901  ggtacccagg tgccttttct gggcaccagc cccccttctg tggagtcccc aaggtacccc  9960
9961  tccatcagga ctccccatac cccacttcct gggccctttg CGGCCCTTAC CAGGCTTGAC  10020
10021  CCCTGgcctt ttttctccgc gcccccgcgg gcccctccct gcccagaggc gctggaattc  10080
10081  cgtctccaat ttccattccc actcgccccc tccgctctcc agcagccctg ctggtggacc  10140
10141  tctcctgatc tcttcctcaa agagcagggg gtcgttgccc atttgggggg ggggcgttac  10200
10201  cccaataatg gggttctgcg gccggtagac gagccataga aaatgggtgt caagctgcgc  10260
10261  ccccttctac agagacacat ctttttttcc ccttttcttg aatgtgatct ggagagaaca  10320
10321  caaaaaatgt gcattttgaa acgcctaatt ttcccctttt cctaagcgaa tttttcggcg  10380
10381  atggaaatct cgttttcctt aggttttacg gagtggggaa acggaatcat gataaattag  10440
10441  gagctaaata gggctttcag gttagggtta accccggttg ggggccaggg accctaccaa  10500
10501  gtgcactatt tgaagaaagc aaaaacaatt aaaaacagct gtggatgcct ccaatgtatt  10560
10561  tggcgggctt cggagcctcc cggctacggc ctcttggtga ttacgaggtt tacgcagaga  10620
10621  cctagatctc tctgcaatgt tatatttttc tgaatcctgt agggtgaatg aatacattta  10680
10681  gtcacggtcc tcacgtttaa tcctttaaag tgtgttgccg gccacaaata tttgtgtata  10740
10741  tttatacata taaacatata ttttacgtta gagaaaatga gaaaattgca gtgggttacc  10800
10801  actctcaaat acagatgagg aaggatgctt taaacaaaca aacaaacaaa cgcttaacgt  10860
10861  ggacttccta atcgcctcaa agtgttaggc actgagaaaa gggacaatct gctatttatc  10920
10921  ttagtaaaag aagttttaag tgaaaaacca attgtctaca actgagtgag gtttctgata  10980
10981  agaacacaga tgagacacat ttgtatttga aggctaaatt tgagcatatt tcaataacac  11040
11041  tagctgcaga ttattttata cgtagaggat aaaagagaat ttgacccatt gtggataata  11100
11101  ggatggcagg catctcacct taagtgagcc tttctggcct aaataaactg gagcacattt  11160
11161  actgagattc tgttttttat cagaaataga tgttgaccat aaaatatatg aataagtgaa  11220
11221  gtgcagattt ccaacactga agtataattt ttctaggaag ttgggtgatc ataattatat  11280
11281  tgtttagaag tgcctagtgc cttttaatgt ttaggatgtt tactcttttc tgcaatatag  11340
11341  aataatttca gaaattcctg tctttgccag agcactgtct ggtgaccgcc ggactgtcaa  11400
11401  attcttagca ttttttttaa tccaaggacg ttacttcatc tagttgtttg ttaactgata  11460
11461  gacattcttt tttcaaaaaa atgagattaa aaacagtaca gatgatagag aaaacttagg  11520
11521  tttaaaaatc tatcctaaga cttttaaagt ttgaataagt ttgaacctag ttgaattttc  11580
11581  tatcaaattg ttagccagga tttttgaggt gggaaggtac acagaaagaa caaaaacaga  11640
11641  tttagtatta ttactcttat cagaataaaa gtaattcctt ttcattgtac aaaattcagg  11700
11701  ggaaaaaact ccagaaaact ggggaaaaaa taaagaaaat caagatcacg tgtagcgtct  11760
11761  tcagcctgcc atgaccccag taaacattac ggactgtact ttctctatgc ttgtatatgt  11820
11821  gcctaagtga taggtatttt tcatagagtt acacatggta atttctaaaa aattaaaaat  11880
11881  agtatcaaat taatttcctc cattattttt tatccaagga gtcttaacta tcaaaatgac  11940
11941  atatatgtct gcagatatat ataatgcaaa tgtatatata tatatgcata tatatataat  12000
12001  tctttttaaa aaagaaataa tattactttt tctaatcaaa atgttaggtg aacaacatta  12060
12061  gtgcataaat atttaaaacc aaagaattga gagttttctc ttatctcact atcctaaaat  12120
12121  tcacgtagta aacatttggt acatttcttt gtgttattct acataagaag taatttttac  12180
12181  tttgcttaga aatagatttt tctaagaaaa aacaatgtca gttgataggt agttttgata  12240
12241  aaactttaaa atctgaaaca acaaaataaa ataaaaacaa aaatacaatg tcaacagatt  12300
12301  aaatacttga gataacattt ttgtattacc taaaacatta aaaccacccc ccccaaatta  12360
12361  atagatgaga attttaaata cttttttgac atttgatatc ataagtgaat cttgaatttt  12420
12421  cttggatatt tggtcccgga gttgaccgtt tcttatttgt tttgcacaag gttacacaca  12480
12481  aagcaaaaag aggtgctaat gtacattatt tagcttatca aataataact gggcattgta  12540
12541  tttgaacatt ttaatccatt attatgagaa tttgctgtgg atctataaag ctgctgattt  12600
12601  accacctgta tttaacttct agtgtggtgg gaaaattgta tttcaaaata aaatgggatt  12660
12661  ttcacttgtc aaataatagc tagagtttct aactggacat tttacttatt taagacaatt  12720
12721  taccatggta tctgtgaagc tgttgactta ccttatacat ttcacttaat ttctagggtg  12780
12781  gtgggaaaat tatagctcaa aaaagtggca ttttcacttg tcagataata actggacttt  12840
12841  ctggttgaac attttatcta ttttaaatga caatttgcta tggatctatg aatctgctga  12900
12901  tttaccacat gtatttcttt taaattttag tatagtagga aaaatttatt tttaagaaaa  12960
12961  taaagttttc agttgtcaga tattaactgg acttagtact tgatcatttt agccacttaa  13020
13021  gagtttgcca taaatctaaa aacttgatta tgtgatatat ttagtttaga ttctagtatg  13080
13081  gtgaacaaat tgtatttcca agcaaaatga aattttcact tgtctttcag acattgaaaa  13140
13141  ttagtgaggg acagcaccag aaaagactga tgagagagaa agataacaca tatcctgttt  13200
13201  ctggcattga tttttactga taaaaaccgg gctccaaaca aaatgtttaa gcagtgaaga  13260
13261  aaccctgaca tgttaaaaaa ttctcaacca aatattcaga ttgtttagga ttgtaataag  13320
13321  tacaatattt atggaacaca ttttctccaa aatcaccagc ttctttgttt atttttcttt  13380
13381  tttattgtcc ccacttactc catctgaccc cttttcttaa aacttacctt tatctccatt  13440
13441  ctaaacaccc aagtgtaaat tctgctgttg atcttatttc ctactttaag tttaaaagag  13500
13501  gactctaggt ggccagatga catgggctta tgtgtccgtt agagattctt gggctggagc  13560
13561  tctgtttcag tccaaagctt cagagaaata ttaacatgat tttttttttc cttctatcct  13620
13621  ttccaacctc tcttgcagag atagagccag acatgacaaa aagacagaca cacatggaca  13680
13681  ggcagaaaga caaacatgga cagatagacg cataggcgtg cacacacaca cagacgcaca  13740
13741  cacacagaca cacacacaca cacacacaca cacgacatcc aggctttttc taaacttcca  13800
13801  gatccagttc tccagttagc tgtctccctg atttctagta atattaagcc aaagcagcca  13860
13861  tgcaaaattc aaaacaagaa actggtgttt ttaaagatca acaagtcttt tcaagtgact  13920
13921  atttttccga ttggggtttt caggttggta ggatcagagt ctcaatgctc ttaaagttgt  13980
13981  ttcacatgaa ctgcttctga actgcttcca gtgaaaattc tctcaaagtg aaattctggt  14040
14041  catcttgtat tttttaagca atgtgactat actaaagaca gtattgaatg aaaaacactc  14100
14101  cacagtctga cgctggaaca gacatttcca ttgatgtccc ttctcttctc gtctttgttc  14160
14161  cacgtgcata tatattttta catgactgtt attttaatgt gtagattttt tatactttgc  14220
14221  tttgaaagat aagtgaatct tgctttcagc taagtatttg tcaaggcttt aggatgctct  14280
14281  ggtgtgtgag atgctgtgct ttgtagacta gcggaattgc tttgagagtg tgaggcgggc  14340
14341  tgaaccagca cccgccaggt gtgtgagtta ctgggtttgg gtttgggttt gggagcagag  14400
14401  tccctggtaa aggatcacaa gcctttgccc tgggtcttct cttcatcaat atttttgtga  14460
14461  ataactttgg tgaagatcta agatgcttgc tttacaaatc cgtgggttac ttgaaaaaag  14520
14521  gataactgtt acaaataaat aacagaattt agagttaacc tgttttaagt aggctacagt  14580
14581  gctgtccaaa aagatatttt ctaggagtaa atgcatcata attcatgatt ctaaggaaag  14640
14641  aggtgacttt atacggtggc aatttttgag agaaaaaaca gttgatatga accagcagca  14700
14701  tgatatggct gcagtaaaat aaaaaattaa aaaagaaaaa aggaaagaaa aaaatcaaat  14760
14761  ttagattccg gtaagagtat agtgtccata tgtcacaaaa attaatagta ccctgctcta  14820
14821  attaaccaca tctgtagtat tgtgtccatt tctggctgtc acatttaaag agagacgttg  14880
14881  acaaattaga taacttccag aacggtccgc agggatggtg aggggtctgg caatcctgtc  14940
14941  ataggaggta tcctcaaagg gtctggaaat gtttagcttg aagacataaa ctctcttctg  15000
15001  tttgcttcgg gaagcaaaac tagcttcagt gggtgaaagg cagcaatgga tttcaacttg  15060
15061  agacctaatg gtgcaattca gaaagagcat aaacttaaca cctttacttg gtctattctt  15120
15121  ttaaagtatc agaaatattc acctttcttg caatgagtat ttaatttcaa ggccgtgata  15180
15181  acattttagt ggaagacagc aaaaatatta gtgttagaaa cattttattt tttccaataa  15240
15241  actgtctgaa aagaatagtc ctgtgtgtgg caggttgatt tcttacaact tgaaaatagc  15300
15301  tgcaacagga caattgaaca cattccttcc cctctcattc caattcaaac ataaaaatct  15360
15361  gagaagtaaa gattttttgc caccttgcaa agtatccagg ctttaacttg cttcctagag  15420
15421  ttggtccttg cctggtgttt cttgcttgct gagaacaggc ttctcaggca gagtggctgc  15480
15481  agatgctgga ggcgctctga gttaatgggg gagcagactg ctgctggcca ctggtccagg  15540
15541  agagctcagc ctttggctgc tggagcctct taccggggaa aaatgtgggc cattctccct  15600
15601  tctgcagtcc cccttatatg tccttgcaat acagttacaa tttttagctt ttcaatagaa  15660
15661  aagaaaaccc ttcaatcaaa agtagctgct gaccctgtgc tcttttaact tctcttcaag  15720
15721  ttagcctggt ttctcccttc ctcaggggca tgatcttagc ggctcaaaca tggcttgggg  15780
15781  cagatttttc tttcttctct gtctgcctat tgtttatttt gattaccatc tctactttga  15840
15841  aaatgtgatt ttttcaaaat tagtttgtgg agtatgcaca cagtacccta cttctaaaag  15900
15901  gtgatataat gcatcgaact cctcagaaac tatgttttca ctcctgagcc ttgaaaacta  15960
15961  aggggactct gatgagaaaa gtgaagaaag cagagaacat tcttcagtca tctttataac  16020
16021  caacttcttc ctgcttcttt tactcctgcc tcttctctcc acacccagaa ctttctcctc  16080
16081  cctcaaattg ttagctcaga aatatggtca ctccatccct gactgtgtga agtgtatttt  16140
16141  gaatgctgta caagtttctc ctcttcttat tttctctgtc ttttataaaa gtgtcatgta  16200
16201  cttttgtggg attgtaataa tgtaccgggc aagttgtgat ggctgggttc ccagttgttg  16260
16261  aagatgccac aggcgttcct gagctgagct catatttcca agagagaaat gctcaaatat  16320
16321  tgtcaacgct cactcacctg atctgcaggc ggctacttgc aattccttga atgcagtact  16380
16381  cgctcctgct cctgggtttg gaaagtaaat aatccccagt gtttaaattt taaactttaa  16440
16441  ggaggtattt taggaataaa tagcctcgaa gcatgagttg ctggcatgtt tattaatgtt  16500
16501  acagtcttgc aaaaatcaac atgttagtaa aagctgaagt gctgttttct ttctgggtga  16560
16561  ctttggtaaa attttaattt ttttatcttc atctaaggat ttctaggcca tatttatgca  16620
16621  gtaggagttt aaatgtgttt tatcgcttaa atgcacccat ctttatcatg tcttcttttc  16680
16681  tacttaattg ccttggacga atcagatttt tagaatagct cttcggcatt ctgtaccacg  16740
16741  ggaatcgcca gggcatctgt tgtgacatgg aaggcagact ttttcttttc tgacaaatga  16800
16801  agcccttcat ttcaaaaatg tttaggagtt aggcagcccc aatgtaagtt ctttcccttt  16860
16861  ctctagcttt tcactcattc atctggtcac cactttgatt attatggaga tttggggttc  16920
16921  actatgaatt tgaaaggaga gatcacagtt aattttccta tagcagttga agtgaagtat  16980
16981  tttagttcct gatttcttca gcaatagaca tagaaggaaa gttgatcttt taccttggaa  17040
17041  tgcagaagaa aaaaaattag cccctaggtt tttcattttt tttttttttt cttagcaaat  17100
17101  tggtgtttct cggtgtgcgg taaaataaca ttggcttttc tctcctctga aatagttaat  17160
17161  caatgtagca ctcttaacat ctttcagttt ctatagttag agagttgatg ctaatcaaag  17220
17221  accagtattg cagaagtgga aacagaacag gttgctacat gcgcttatca aaattggaaa  17280
17281  tgtatgcgat ttttttaatc tagtcatttt acttctagga gttcaccttc taaatatcct  17340
17341  cttttaagtg atgaaaaata aaattataag gatgtttatt gtaatgccga cagtaataat  17400
17401  gaaaaactag gaaaaaataa tgggcatctt actaatagtt cttttattca tctttttttt  17460
17461  cgatattgac tggttttgag acccattacg ctaatggggt tgacaaagat taatcaatta  17520
17521  atcacacata taaatgtgcc cttagaacta tgataagtgc tacaaacaca actagaatat  17580
17581  ctaagcagag gatctggcca gagtcggggc aggtgtgggg gagtagggaa gtaggtactc  17640
17641  agatctgaag aatgagtaaa atgttagtga ggtgaagaga aaaggtatac tggaggtcaa  17700
17701  aggaagaaat ctgtagaagc cctggggcaa actgccctgg caaatagaag atgctggaaa  17760
17761  aagtccagtg gggttggagt ccagagaaaa ggggaagctc cttatgaaag gaagctagat  17820
17821  atgaaagggg gtcagggagc aaattttgca ggatccgtta gactactttt tttaaagagt  17880
17881  gtaatcttca tcctaaaacc tgcaggaagt cgttggaggg gtttaagctg gacttgatca  17940
17941  gatttgcatt tcaaaaagag cactttggct gctttgtgat gaagggattg aaggggtcag  18000
18001  aacagattgc cgcagtagtt ggaaggagac tttagtaacc cagagtagag atgatgaact  18060
18061  ccggggctag ggtggtgctg ggcagatgaa aatgggaggg atattttgag ggcgcaaaca  18120
18121  gcagtaggac tggatcatgg attgaatttc gggtgggggg agagtggcag aagatgtcaa  18180
18181  agatgatttc tagttttctg tcatattctt aagcgtggtg ataccattct ccggatgaag  18240
18241  aatgccagag aggaccagac ttgaaaggaa aggtcaggag tcctaatttg gacaggctga  18300
18301  ggttaaggtg acgataaata aattatgatt gagcacacag cataaagctg tgcagtctta  18360
18361  aaatgtgatt tcatgtaaat gtgttcaatg tatatgctta gggggaaaat gtaatcatat  18420
18421  tctgtaaaga acagcacggc gtgtgcatgt ttctatgtgg atgtatacaa acatatgttt  18480
18481  gcatatgcag agaatgtgga aagatgcaaa gattataaag agccaatacc cgcggcagtg  18540
18541  gcattggaag aatgacaata aataatctga gaggaaactt ttccatttta taccctcctg  18600
18601  gttatactat ttgaatgtat tacagtgtgg cttctataat aaagaaaaat agtgacagtt  18660
18661  gcaagtaaat gcctgttact ctattattat tatattttta atttcaaaca gttttccctt  18720
18721  ctgttttact tccctaaccc agtagctctt acggcttttg ccttttagtc ctttcccatt  18780
18781  agattgcaca atcaggatag attttacagt ccatgtagta ttttgtgttc taccttttac  18840
18841  tgattttatt aatttcaaaa cagtctaaca ttttgtagat gaggacatta gtttgtgatg  18900
18901  gtgcataaat tacatagccc attttttaag ggtctcactg gtgctcctta tttatctagt  18960
18961  gtttctgaga tggaacacag taccgtttcc gggcagtgaa aacctagtat gtgcctttgt  19020
19021  caggctattt gagcaaagaa gtaaaactac aaagagaact ggataaccct cccttttcta  19080
19081  tgaactagtc tatcatacca acatctcttt tactgaacac ttaatttttc ctccaatttg  19140
19141  atgtgtaatg caaagttgat gctggtgccc atgcagtttt tgcattttgt gcattcttag  19200
19201  tgcatcgcta tgtgttaagc actttcccaa gggtttaaag tgtactatct catttaatat  19260
19261  tcacaatgtc tttatgaact ggacagtgtt ctctccctac cagatggaga aactgaggta  19320
19321  gagagaaatg gaataacttc ccaagtggac aaacactggg attttgaacc caggcactct  19380
19381  gtctccagag actctgagtt aaaagactac ctttatccgt tccaattttt atttcactct  19440
19441  aatgtctaaa atcttaccga gcttgtgctg aaattataaa attccaataa ctttatatta  19500
19501  aataattacc tatgttttgc cctgccaggc tcttctctct taaagtttag aggcttctta  19560
19561  ttctggcatt cttggtttag agccttgctg ttacacactt ctcttaggaa tatcttttcc  19620
19621  tgacagtcct cttcagtaaa gctatttttt tctccgtagg ttgtaactaa acttttggct  19680
19681  ttcctctttt aatgaatcgt ttgtttgtgc atgtgtacat aacacatagg attaatttcc  19740
19741  gtggccattg cctcattgcc agctatttct aatccaacgg tcaggggaaa cttacttttt  19800
19801  tctaaaagga aaaataagtt gaaaaggacc gactagtgac aataataatg tcatctcaaa  19860
19861  ttacacaaaa aacatgtagc ttacaaattg ctttcccatt tatccatttg ggtgtagtat  19920
19921  taatacatag atgacagacc ctctgcagtc agccaagaaa tgggttcaaa attcaactct  19980
19981  accacatact aaacatgacc taggataagt tacaaaattt ccttagactt cttatcctca  20040
20041  tagtaaaatg gaactaataa tacctgtttc acatagttga tgatgtaagg attagaatag  20100
20101  ttatatataa aacctttatg atagtacttt gcatttagca ctcaaaacgt ggtagctaat  20160
20161  gataatgtca actaatgttt tttagagaca gaaatatcct atacaagatt tcagtatagg  20220
20221  agacaattta aacagtatga aggatagttg caaaaaaaaa aaaaaaggga agagaacatg  20280
20281  tagcgggcaa ggaagcacca tgatgacaga gaatgatgaa cgaagggaag agatgtaggg  20340
20341  acatgagctg tctatcccat ttatgaaaac aaagtgtccc ttttgagtga gatagggaaa  20400
20401  gagacagatc aaacagtgga cagagaagat ttgacagttc ggttctaagg tgagtgtgtt  20460
20461  aatcagatta catttcattt gacatatcct gctgtttact tggacagtga tgtcggacta  20520
20521  agttattact tatttctatc ccttgatatt ctgattagct catcagcaat cagtcactat  20580
20581  tcacagctct tcaattgctt ttattaaaga gcaaacccca cttctcccag tcagcaaatt  20640
20641  attcaggttt aggaaagagt aatgtctttt cagagagtgt ttgccccagg ccagataaga  20700
20701  tgtagtcatg ctgctacaag attctggatg aatcatggga ccttaagaca aactttaagt  20760
20761  atcaaatggt ttctagggaa tttaagggca tgccagacat cattggatta actcaggatt  20820
20821  ggatgatttt tgagagggag cattgaggaa ttggttaaat tgtattatac cttgatatgc  20880
20881  tggctaattt tgtgaatgtc ttcttagttt gggctctgtg aacacaagat gcatgttatt  20940
20941  cttacatgtg tgcttttgtg tttatgaatt agagtgaaac tcccatccag gtactactgt  21000
21001  agcctagatt atcatgatcc tttcaagatt cctgagaatc gtctgttctc tttggaagag  21060
21061  gtccaagagc cagtctctac aggttggctt ttttttccac actagattta accttgaaaa  21120
21121  gttatgtacg gaatgaatat tttataaatt gagtcatatt ttcccatcct aaggaaatct  21180
21181  gttcttacag aaaaaaatgg tattgtcctt ttctaatgaa aataaaacat ttatatacta  21240
21241  gctttttttc agtgagtatt ctgcatttgt catcatatag attacaataa ttttcttctt  21300
21301  tttttctttt caccgctgca cctgtgacat atggaagttc ccaggctagg ggttgaattg  21360
21361  gacctgcagc ttccagtcta caccatagcc acagaaatgc aggacccaag ccactcctga  21420
21421  gacctatact accgctcaca gaaatgccgg agccttaacc cactgagtga gaccagggat  21480
21481  cgaactggtg tcctcatgga cactctctgg ttcttaacct gctgagccac aatgggaact  21540
21541  ccaaattaca gttatttcta ttcaagaagt tagctgagtg gatccatgat cttggacata  21600
21601  caattatata tggatatttc aatgttacaa gatttctccc tgaaggtgtg ggacttgaat  21660
21661  gtttaagtag acgcattatc catggtgttg tgtcttgcct ttattgacat tgcctgatga  21720
21721  gtaaggccat aaaaagttgt cttttttata aatctaaata aaaaatcttc tctcatcaaa  21780
21781  gcaggacttt agatggatca gtgtgaactt taaaaaagtg agtatgcgca aagcaacgcc  21840
21841  agcattaaaa tagagctgta tctgtgttat gtgtttaaac tattttaccc tgcctgtgtt  21900
21901  ttttaacagt tgaggcatca gtgagatttg tcttttgaat gttgaaattt gtaaaagcaa  21960
21961  actagaccac ccttatcaag gacctagaaa gtatgagctg tgatatgttg attcacctgg  22020
22021  taaggatgtg cagtggcttt aaattttatg ctgatttagt gaggttctaa aagccaaagt  22080
22081  gaaagacaaa aaattccata gacaagttat gctagtaaat cctttaaatc acccataaag  22140
22141  tataatatgt gtggttttgt gtatacaact cagagcaata attcttttgc acaacctggt  22200
22201  ctgagaacca tggggctaga ctaaaggaag gaacaaaagg tgtgcagcct ggacgctgag  22260
22261  accattactt ctttatggta actcctcaat catggcaaag tgaagagttc caaagaatgc  22320
22321  atgcttacct gtgggattta ctccattctg ctgtaggttc aagcctttct acagacatgt  22380
22381  taatagattt gctctttttt gttgttgttg ttgttgaaag catctttcct gaacccaggt  22440
22441  aatgtgatgg atttaaatgt aaatgttgcc tatcaggctc acatatatac attgctcttt  22500
22501  gaaaaaaagt acagaagaat ttagccacct gcttcctgtc tttctaggtt gggatttccc  22560
22561  actgtccagt agtgacttac atgctcttgc aaattggctg ccatctctgg gccagttgga  22620
22621  gataggagga gtgaagtttt ctggtataag gctagcccta cactggcgca tttgaatatc  22680
22681  ctatataccc attgggtttt ctaggtcttc tgttgatctt cttgaggttg tttttgtgtg  22740
22741  tggtaatcac ctcatgaaat tgtgtctacc tagattctct gtggtagagt catgaatatg  22800
22801  tgtgttaaaa tttttatgta tgtatttttg gggtatgaga gaagaggtgt ttttagagag  22860
22861  ctatgtaggt gattcttctg taaccagcat gttgccttta gaacccagca attaggaaaa  22920
22921  cccctggggg gtgggatatt ttgccacaag agactgaaca ttttttcccc ttttttagct  22980
22981  taaattattt aggaaatgac tattgttttt ttcaatctag atttaaaagg atgtaatttc  23040
23041  agttattaag tgaatcaacc atttattagg caaatcatcc ataagattgg tcttttagta  23100
23101  gatataaaat tagtataatt aagtttccat attttaaaaa ttgaatacca accaagtcat  23160
23161  ttattcactt ggggtgttta ggcctttgat ttcccctccc aggtatcact gaaacaatca  23220
23221  ctcgaggttt tgtttgattg tttgtatgct tgtttattta tttttgtctt ttgtcttctt  23280
23281  aggggtgcac ctgtggcata tggatgttcc caggataggg gttgaattgg agctgtagct  23340
23341  gccagcctac accacggcca cagcaatgtg ggatctgagc tgcatctgtg acatctacca  23400
23401  cagctcacgg caacgccaga tccataaccc actgagcgag gccagggatc aaacccgcgt  23460
23461  cctcatggat actagtcagg tttgttaacc actgagccat gatgggaact cctgtttgtt  23520
23521  tatttttaat aacttgagtt ttgaattgtt cttttttcat tttggaaaag gacttgatat  23580
23581  ttctcaaatt ttagtttaag ttcaggattt tactcaacct tcagtttgaa aaggaggaaa  23640
23641  gcatttcacc tctgatttac tacggtgggg agccctttca acattaaatt tcctgtaccc  23700
23701  caacaaactg tcccttcgct tgtccgttct gattcgtgga gtattttctt taatgcttgg  23760
23761  tcccatccat tctagttttc ctggggttgt tttatcagtt atgcttcttt tctttataca  23820
23821  tagtctcttt ctctctcctt gtgtcttttc ctccgcttgt aaacaaaatc tgtttcctca  23880
23881  cactaaaata accaaccttt ctctctacct tgctactctt ctgtttgcca tatcatttta  23940
23941  tctctttgct tctctattct ggccagtgtt cttgaaagat tgactgtatt tattgcatct  24000
24001  acatcttgac cttttgccag ctgacttcca cttttaccac tttactggaa ttccactttc  24060
24061  aaggcatcac cagtaacttc tgactttttt gcagtctttc ctaaactctc atcctcttta  24120
24121  acctttttgg cagttaagtg aggatgttga tcaccctctc ctttttgaca tctcttccac  24180
24181  tgatgtatat atgacacttc aggttcagtc taacttttct gcctgccttg tctcttattt  24240
24241  cttctctgct gaatcaccct ctttttacta cataaatgaa tttaacatgt tcttctgcct  24300
24301  ttgttgtccc tcccactttt tgtgcattcc ttcttgctat atttcagctc cagatgctaa  24360
24361  gataaaacta tggggtatac cccgggggtt tggggaccga gctcgaccca gagggagcat  24420
24421  acctgaggtg gctagtggaa gggagaatga gatggagacc caatgttgta gttaagaaaa  24480
24481  ggtacccaaa tattaaggca aaggtaggga tgaaaatggg agagtaagca ataagattgg  24540
24541  tagtttggat gacgggatat aggatagaca aacaggtcaa gaacatgaat gtgtatcttc  24600
24601  tccagatcat tttgtacctg aaagtctatg catgttacct gcgatcagta tcccttagtt  24660
24661  acactggggc tttggcatca acaatcattt ctctggggtc gaacttcaac ttttcatctg  24720
24721  aagcctgcat tagactctct taggaaccag agctctagtt ccatcttcct cttagatggt  24780
24781  ttcacctaga tatccaactg gtaccccaaa tttaatgtgt cccgaattta atttattatc  24840
24841  tttctcccaa aatgaacttc ttttgggggt tcctaatata tcactattct gtgttattct  24900
24901  ggatcaaaaa ttcaaagcca tctttgattc ttttttttag cccacatcca gcaatttgaa  24960
24961  aagtattgtc agtattcttt ccatgatgtc ttgtaactgg cctcagcttt cctttccttt  25020
25021  tacttcaccc cctgatttat tgactggctg ctaccctacc ctccagagac agccccttat  25080
25081  ttagtatccc ttaaccacag ttcccttcat tgctgccagt ataatgtttc caaaactcaa  25140
25141  ttgcgaattt aaaagacatt ttaaacttct cacaacattc ctagccaagg aaaattgcta  25200
25201  tccctctcag tgttattata gcatttatgc tttttagctc gtgtatatac gtgtagttat  25260
25261  tatatattaa tacatatgtt tatatattac gtgtatattt ctgtacatga attatcaatc  25320
25321  cctatagatt gtaagctcct tggagggcag gaactgtgtc ataccgtgta tctctattcc  25380
25381  ttgtattgac atgcaacaaa tacttattaa atggtattaa ttagctaact ggattggatc  25440
25441  aaatctgatt ccagttaatc catagtaggt gatctgtgat agtcatttta atttgatatt  25500
25501  aatttcattt tctgtacatt tgttttattc tgaaaagctt ttttattaag ctgtgctgat  25560
25561  ggcataaatg gaacagttaa ctggaagacc aaacaggcca acagttttat tatcagcaga  25620
25621  aaaatgactg ctgggaagaa agatggtgag tttaggttgt aaatctaaat cccttttggg  25680
25681  gagtcactta aatgtctgct tccagtactg cttttgcttt tgcagtcatg tgtggatttt  25740
25741  tttttttttt gataagtcaa tctgaaaaaa atcaaatttt gttttcttct aaaacttatg  25800
25801  atcctctgtg ttcttaatcc attattctcc aagttgtttt tttttttttt tcctttgctc  25860
25861  tggttttgcc ttttttaaaa aaaaactaaa aataattctt gtttttaacc tatcattgcc  25920
25921  ccttacccag tcactagctt gccacttata aaaattgtcc cagtgtggtt attataacaa  25980
25981  tttatttcta acattgaaaa acattaagaa gtacatttaa cataaatcat ttaaaaacag  26040
26041  tatttatgta accttagaaa aatggtcata aaatattttg cctaattgtg gatgattttt  26100
26101  ttgaataatt tttgttgcaa aaccaaattg atatgttttg ctattaaata attagatggc  26160
26161  acttgttttc tgtggaaaag atggcctgac ccttggatga ttgattgtcc ttctaaattt  26220
26221  ttcttcccta tctttaatgt gtccattagc aatatgtcag gacctttgaa ataatgcatt  26280
26281  ttatatggga gaaaaagact tacttaataa ccaaaagatt agttgtttta aaaatattaa  26340
26341  ttatcattgt gagcttttta cttaatattt ctggattatt tgtctttaca gtccctctta  26400
26401  aacatccctc cccccccccc cacacacaca cgcctgcaca tgtgcacgca cactcttttg  26460
26461  gctatatgtg gtcatgaata ttagcaggac agtagcctac tttccataac tttggggtaa  26520
26521  acatatctat taaaataaca attttaaaat attttgaaaa gaacaataat tttttggggg  26580
26581  gtaataaaat ggccttactg ccagataaaa atttctaggt ctcttgtaga agtgattcct  26640
26641  gtcttacctc atgttctttt acatttctga gttgggatca ctccattttt tcccagttag  26700
26701  caccaaatta ttccccagct gaaatcttct atttccagat ctgtttcata gtaggaccaa  26760
26761  ggctcccagc atctctcctg ctctgctgtc tttgaaacaa acccacaaac acctttgctt  26820
26821  ttttaaggga tttttcacct ctgatatcta taagaaaaca gttttataac agtaacttct  26880
26881  tatgaaaaga tcacaaacat ttcttttaaa aggcactaga tgcacttcat atcaagcaca  26940
26941  ttgttctcct gtcaaagcgc atggttccat agtcctgtcc ccagactctt cttagatatt  27000
27001  ctcaagggat ttttctctgt ttccttcaag ggaatcaccc ctgactacct catctggctt  27060
27061  gcttcttaat caggcggaga acctttagct cctttggcac atccatgatt cctgttttct  27120
27121  aatctttcta gtgatggccc agatgaccct cagtgttgcc atctgcagta tacttttgtt  27180
27181  ctgtcatctc ccaaggacct gagacctacc ctgctttcct gctgtctcac acgtggtcac  27240
27241  gaaagactct tcctctggac tttgtaccat tttgcactaa gttgaagtct tcctttccct  27300
27301  tttcttcaat ttcttttctt taactttgat cccttgaact tctgtactct ttaagtatat  27360
27361  ccctctgttc ctctttgatt tgccatcagg tagtctctaa ccagctctta aacccagttg  27420
27421  agtcatttgc tgtggtgctt ttcttagtga aatgtactat tccaaggcct ttaacacagt  27480
27481  gttctcaaga gatacttatc tcttcctatt tcatacttaa tacttacaca ggaactcaaa  27540
27541  ctgattttct ccttgaaact tgggcaataa ctgtagtttt caaaatagaa atgatcaata  27600
27601  catcttgaat ctactgaaat aaccagttca gatgatcatg cgctcttatt tcctcagttt  27660
27661  ctcctgaagt cattctttag ccacttctcc cttccaggtc tcctcctcca gtttaaatcc  27720
27721  tatcattata gttctgcatt attaaagtat cttatacaga gagtaattca tcaactgtgt  27780
27781  ggtgagaatt gtttctagta gcttaataga aagaagattg aaaatgttct ctccgatatc  27840
27841  aaatgttctg cgaagtattc ttaaccatga aattcagcct tctctttttg acaatttcaa  27900
27901  gagagcacaa aatgttataa gagcatttac atagtaaaat aactttagca attatatttt  27960
27961  tatgtaactt tctttgaaaa taacattcca attcttaact ttagcagtgg gttggtgcct  28020
28021  cttctgtaaa taggattttg aggcatttgg aatgtcaaca tttgtggcat catactacct  28080
28081  tgacatgtgt taattgatca caaaaatcat aaggagcact ctgagcatga attcccttct  28140
28141  ctttttactg gggtggggat agaggaattt aaaatttacc tctagaataa tataaataaa  28200
28201  aagagaataa gccttcatat tacttagtta tctagttcac ttagataaac atcttcatat  28260
28261  gctccttcct tgcttactga gttctcaagt gggtcagcca taggtttact gataaacttc  28320
28321  tattgctttt tttccccaag aaataaagag aaagtcaaaa taatcatcat gttctaattt  28380
28381  cctgattatt ttcaacttaa acattaaact ttaattggac attcatggga atgaagtaat  28440
28441  atgtactctg aacaatttga tagaattgtc ttctgccacc ttaaagaagg ctccttccta  28500
28501  gtttactgac tgatagtcaa gggagtgcat ggctcgaaga tacaaatatc tctctagata  28560
28561  acttcttttc ctctatggtt ggaaaggaac aggaagtgcc cctgaagctg aaaatatgca  28620
28621  ttcttctttg cttctgaaag gtagcaaagt gaggaaggaa gatcataaag tttcagtact  28680
28681  tcaaaagatg acctatcaga gctgataggt ctggtcatga aggctgaaat gtctccttct  28740
28741  aaaatttcgg tttgtttctt tctttaaaca aaagaaactt caggttgatg tttttcttga  28800
28801  aattgtgatt gttaacttct tccagtagtg catgtaatta gaaatgatag attatttggt  28860
28861  caaactctac tttatcataa aaaggagata gaattatgaa agttacagtg ttagaaaaca  28920
28921  aaatgagttt tttcagtggt gggttgtaat aatctaatgg acagctacca aattataact  28980
28981  ttatgttatt caatcaacaa aattcatgac acccctggtt caagtcctgg ctcttcctct  29040
29041  tactagtcct ggaggcttga acttgtcact cagtttctct gagttcagtt ttgttatcta  29100
29101  tgaaacaaat gacttaactc tcctggggaa caaatgcatg ccaactccag ttggtattat  29160
29161  ctgtcaggct tgagtagaat gctgaggcct tgtccaagca ggaagtaatg caatgacctt  29220
29221  agcagagaaa attatttggc atgccccaac aggatgacat ctaaagccct tttcagttgc  29280
29281  agcattctct gagactgaat ttattgatta ccaattaaaa atggtttgca accactttcc  29340
29341  aactgacatt taagaaaaag ccaacaaaac aaaacaaaca catgtgatca ttctatggaa  29400
29401  aaatcaaaat atttaactcc agtttagaaa aacagtttta gtaggtggct tcagtttggg  29460
29461  ggttggaggg gacctcatga agaaattgtc ctgctttttg tagaaaagat caagtggtgg  29520
29521  tttcttttct acgtcaagta aagaaaagta gtcctatctc ttagagaaat gaagttttaa  29580
29581  aaggcaattt aatgcttccc catgatgaat tctacagccc aggcgtggac tgtctgtgac  29640
29641  tgaaataaaa acaatagctg accatggcca agtgaatggc cttcagtact ttgatgttga  29700
29701  gtaaactcaa cggtgaaggg cagcctgctg agaagatttt ttgattctaa gccaagattt  29760
29761  ataaagctga actgataaaa acgcaaggtg aattttcatg aggggaaaaa aaccaaaaca  29820
29821  aaacaggttg tatacctggc tagatattga tgcctctcaa aatatttttc tacagacatt  29880
29881  atcttgttta gtaattaaat ttcaattagg ctatagaaac aacacattga aaagtaaatt  29940
29941  aggaaggaaa ccctaaatgg ctctgaaaac cctgaaatga gttctcttga tgcagacata  30000
30001  gcaaatggga ttcatttctt ataatcaatt ctgattaatc ggtagtaggt tcttggagta  30060
30061  ttgtgtatac aggggctctg agcctcttaa agagattttt agctattaaa acttttaaag  30120
30121  aaaaggcaat tcttattttt ttgtcagtat ttatagtttt taattatcag agattattat  30180
30181  atagtaaaat aagttttcag caattgtatt tttggtgtaa tattcttttt aataatattc  30240
30241  cagttcttaa ctttagcaga gaaacagtgt ctcttctgta aataggattt tgaggaattg  30300
30301  tgatatctaa ttgcttagac aaaagtttat tttaaaagct gtaccagata agtagctatt  30360
30361  cagtattttc tttgtatctg aagcagattt aaaaatctta ttcatcattc ttatccaagt  30420
30421  tttttttttc agataatact cactattaaa gcaatgaaat actgtgaaca gttggaaaat  30480
30481  atgcactatc ttgttttaac agatttgcac tcggttaaag cacccttgtc gtgcttccca  30540
30541  atgagtagct tacatcttaa aactctctga acatgagagg caaattacca aattgaaatg  30600
30601  cttttagaaa taagcttcaa tttcttaata aattacttac tttagtgcat tatagtctta  30660
30661  ggctgatatt tagctattgc taaggttaat agatcactta atagatctct ttaaattaca  30720
30721  cagtatattt cccagatgtc aaatgtgtaa gaaattattt tacacaacac attaagtcct  30780
30781  aacatgtggt ttgaattaag actttctgtg tacacttatt tatttctgaa tgcatttaat  30840
30841  acatagagtt tatgctgtgc catctcctca aatagtggct gtctcccaat tatagtaaga  30900
30901  tcatcttttc aggagtatac tgtgtcaact aagaatcagg cagtatgcca caaaagagcc  30960
30961  tctgggtagc caaaatagat gtggcaaatg caggctcctg tttttcacat cttagcagag  31020
31021  acctccgtgc gttaagacag tacaaatttg ttctttaact cgcagtccca cctcatttgg  31080
31081  tagtatggtt tctaaacctg cagcagatta atagcagcaa attagaaggg atggagaagc  31140
31141  tgttagagga aacacactga tagcaatgag aaatgacagc tgacaacttg tctatggatg  31200
31201  aggaaacaga aaatctataa aacacacaac cttaaaaagc attagcagac ggtgacccac  31260
31261  tagcgctcct gtgattggta aatgacaagg caaccaaaca gtccataagg gtgtcattgt  31320
31321  ataatagagc agagtgaaat aattgatgtg ccaaatgatg atcttatacc ataatgaaaa  31380
31381  aggatcgacc accaagtgct ttagaaaact cagctcttta aaatgtttcc ttcctatcaa  31440
31441  ctgtttaaaa tatgctataa actgatattt ttactgtttt ttcttaagcc acaaaaaata  31500
31501  gagaatatga tatgtggacc ttttaaggtg attaatttct taataaagca tctatgaaca  31560
31561  agagatacac atgaaagata tctaataaag gtcaccttga catgaatatt gacaatactt  31620
31621  tatgacttct taaagatttc agcggagaga cagctttaat ctagctgaga cttgcagcca  31680
31681  gtttatcttt atagtcatgt acttattctt gttggtgtag aggagggact ttttgtgtgc  31740
31741  ttgtgcgtgt gcctatgcca ttaaaaataa tcattgtgat aattgcgaag tgacatgctg  31800
31801  tagagtcact agcaatgcac caccatattc ctttcaaaat ttgatattta ataaatatat  31860
31861  ccagattttc ttttgttttt aagtaattgt aaataagcac acaaatgtgc cccctcatat  31920
31921  ttttagttca ttgttgctcc catagggaga aaatttcaaa tggactatta ataaagggag  31980
31981  acagaatgct atttagctag catgaggtcc cactttattg ctgctaccat caccgtctgt  32040
32041  tacttggttc ttggctctct gctgttgcat aatatacatt gttgaaatgg tttgtagttt  32100
32101  cgagacctta tgactaaaac atacagagaa cggttttatg aaaagatttt ggtagcacgt  32160
32161  taacaaggga tattggagct gcaagtaggg agggtgaaat attaccccgg ccacttgccc  32220
32221  acatgcactt ttgatcttct caactcacat atgtaatttt tccttaaacc attccattat  32280
32281  ttatgactac ctgtcttcag tttttaatct ttgcaaatct agctaccctt gtggcttgaa  32340
32341  gatgatgttt ttgaccccct gtgggttgga cttttggctt aattgttttg cccattaatg  32400
32401  gtgatggatt tgcatggatt tagccacaca ctggtttcca gtttcatttg tatccagtgg  32460
32461  catgtgtttg cagaggtaat ggatttgcag ccgtagacaa ttgcagagcc atgcgataca  32520
32521  gagagcggcc agaccctgtg acctcagctt gattagcatg gcactgtatg cttgtatatt  32580
32581  tcagataatg ttcagagatt gttcaaggat gtataactca gagattctta gagtgtttac  32640
32641  ataggatttt caagacttgc ttttagggaa aacaatatgc ttcattctta ctgtttgtga  32700
32701  gtactgccta gacatgtgtg agtgcaacat gtgttcactg tttagtaaca gtatttgttg  32760
32761  gtattagcac atactctatc agtattattt atatagctca tatttggaaa aagaacctat  32820
32821  aactttgaat tctatgtgtc atttgttgtt tccaaaagga agctaggtgt aaatgctgcc  32880
32881  caaatagcct ctgttgaaga gctatttgtt ttgcaagtga caaatgggaa agataaggta  32940
32941  aagggggcac ttctctaaaa tattgtatgg gtgcctataa tttaaactga taccacagaa  33000
33001  aggaagtatt attttcacaa acaaaacata gtggcttagt cattttccat ttctagatga  33060
33061  tgaatgtgtc gtacatctgt atcatgtttt ctcaaagtga atggcatact atacttaaag  33120
33121  tgaagcaggc tttactgcag agttgccaag gtaactgacc agcaagtatg cagttcagca  33180
33181  gattgcagaa aggcaattga gtacactgaa taaggaaatg tgtatgtcat cttcaaaccc  33240
33241  aggagggcca tggtatattg tggcttggct ctggagattg taggaatttt tttttttaat  33300
33301  gaaagcagaa agtaagatgt tctgtgctag tccttgaagt gaggtgctaa gcagtgacag  33360
33361  gtacccttct ttggttcatt tcaggctctg ccatgggcca tacagaaaat agaaattatt  33420
33421  ccaatattat ttaatatgaa caacctttct ttttgattta taagccatct tttaccatct  33480
33481  tacggaagca aaaactaagg gagactgcta gtagtttata atataaatgg aggatggtaa  33540
33541  cccaaaaacg gctacacaca tatgagaatt aatttaaagt tacaaaactg aaattgaagt  33600
33601  gttatatata tttactacac aaacatgaga actgttcccc tacagtgctt tgtattagaa  33660
33661  tgtgttcatc cattcaacag gcatttatca aattcttcac atatgccaga cacctttcag  33720
33721  ctgcggagaa aacaacaaag gttcagtgct ggactccaag gtgtttttaa tctctagaaa  33780
33781  gaataaatta gataaactct gaagggattt ctttagatta tgcacaatat tcctgtactt  33840
33841  tggatgtagg attgtgatct agaattaaaa cacctttctg tttagaatga agtaacttct  33900
33901  cagcaagagt tcacagctct cccaaatttg actcttcttc tgagttttcc ctcccgtaac  33960
33961  tcacatatac tcctggatct ggcatcactg gcttagctcc ctttcttgaa agagccgcac  34020
34021  agttccccac gatggttcca gatttcatca ctggaattgc ccgtctctga gtttcagaat  34080
34081  cttgctagta ctttgaaagc cgtattgaat tctccttctt acataaacct tttccagatc  34140
34141  tcctcagcct ccattgctcc tcaccatctt tctgagtatt gccagaacag tttgtctctg  34200
34201  aagccatacc tagttaggtg ggcgctgggc tcccaagcca gatggtgaac tcaggaaagg  34260
34261  catgggttgg gtctctttca tcttcgcatt ctccatggca cctagcattc aacagatgcc  34320
34321  atggaatcca gctggtgaat ctccagtctc atcctcactg tttttctatg attcattcat  34380
34381  tcttgttttg ttggaatgag accattttca caggtgagtg agttgttctt gggtaggggt  34440
34441  tgggtacttt aaatgccatg ggaagactgg cttaagaatg ctggttcaaa acaagtcagg  34500
34501  aaagaacgag tttacctaca tacctggttt aaagctaact tgccgcttct ttccctgtgt  34560
34561  tacatagcct ttgaagttgt ttttagtagt aaagctatgg gtacatgaag ctacaagcca  34620
34621  aatattttag tttagttcct tatttttggc agccatccac agaactgaac tgcagggaca  34680
34681  cgtttttaca gataaaaaaa cgttttgtgg gagttcctat ttttatgctg aaaaatttac  34740
34741  tgtcagtgat tttgccatcc agggctttta gttagttgtg agcccggagt gagcagcctt  34800
34801  gggttcttaa ggttaattac tacatttgca aatccatcag tgactaagag aaagaacttg  34860
34861  cctgatagag tttatctgtt taaaaattgc agccatagcc aagcaggaag atagaaaacc  34920
34921  aaaggattgt agaggtgaca agggtaatgg cagtgatgtg ttggtggaga tgatgatagc  34980
34981  agaggaaaaa aaaatgataa gttgaagcta atcaaaccaa tttgatcatt ttaatgtact  35040
35041  cacatcatca tatatcttaa gtaaccagta aatcatgaaa tctgccccat ttcacttaaa  35100
35101  gaaatgattt gcactgaatt ttactatgta attattattg cttatttagg aggtagcata  35160
35161  atagactaga ttatatgtgt gaattattaa atgtcaagat caggtaaagt ggaattaatc  35220
35221  atttctagga gagagatgag gaataatact cgaagagtat ccaatgcatt tttataagtc  35280
35281  tgtatgaaaa tccccttaca tgtagcaatg gtgttatgta gtctgatatg ctttgtctag  35340
35341  caaacaatac agtggagatt tttaccattt aaaaattact ctttgtactt tgtttcgaaa  35400
35401  agagggaaaa aattgtatag ttgctcagtt ctcatgatag attttgtcgg taataatctc  35460
35461  tgtgaaacta ccaaaaagat attacgggtg tctattattt aatataattt aaagtagtaa  35520
35521  atgtgcctaa ttctgataac atggcatttg aaaagtctgt aaacacccca agttgagaga  35580
35581  tgttctatgt tttgtcctaa aaccattccc ctttaaaaca aacttcttaa cagtgtcttg  35640
35641  catgttgctt cagttttccc agaatgttct acatagtgaa gccttctcta ctgtgtaagt  35700
35701  gaagtatcag aagcaaacct cattatttgt ctatctctta tcttccttct ttgttttcag  35760
35761  tgtacactat tttctccaag gtgcactctg atcggaatgt ctacccatct gcaggtgtcc  35820
35821  tctttgttca tgttttggaa agagagtatt ttaaagggga atttccacct tacccaaaac  35880
35881  caggtatgtc gttggtggga gaaaaaaaaa gtagttgatt tactaaattt tcctttgggt  35940
35941  tcagcatgca taatctagat gatatataac cagatattat taacattatt tgaaatggtt  36000
36001  tagatatgtg ataaattggt tgttgtagga tagttcccat tttaagatta gaaatttaaT  36060
36061  TATGGAAGGA AATAATTCAT TTTTGAATTT TAAAGAAAGC ACATTTTTGA TTTTCTAGTC  36120
36121  TTGAGTTTTG TGCTTCTTAC AAATGATTTA CCTACATTCT CAAAGAAATA GTTATAACTG  36180
36181  tacaattaat gattttctat attaagtctt agagtcatac acagtacatt gatttttgga  36240
36241  aaatgataca tattgtagaa gagaatgaaa tatgatatta aagagttctc tagcttttgc  36300
36301  aatatgatat aattttatat aatttcatag taatataatg gagattaatt tttcttcaaa  36360
36361  gtaataccaa ctatgaagtc ttatttaatt taatattggt ttaaattata ttatgttgga  36420
36421  ttgtctcaaa tgccatcaaa ttaatgaaga tacagaaaga atagcagaga aaatatgtta  36480
36481  ttatgtttct tatttaagta acaaataaaa atgaatttcc tgaaaatcat agcattaaaa  36540
36541  ttagtataaa tactattttt atggattata taataaatag aatacctgaa aatactcata  36600
36601  aaatataagt taagcatgtt cttaccagca tttttttttt aaaggcagtc ttttcatcag  36660
36661  ttatttaaaa aatgatttct catgaggcat tctgtgtttg caaaactcga tagctaaacc  36720
36721  ttttgagcag cagctttaac atatagttga gagaagaaga aaacatgtaa ttaagagtat  36780
36781  agtttctggg gttggccaag attaaatcct agttttacca cttaatatga ccatgaagaa  36840
36841  ttaacatgga aaattacacg tttcatcaat aaaattaggg ctaatagtag aactactttt  36900
36901  gttggtatgt ttgaaaatca gatgcagtag tgcctgtaga gtccaggcac aaaagggcca  36960
36961  ggcacacacc aatactactg tttattatta atgtcatatt attacacttc ttttggattt  37020
37021  gtaataccat cttttccagc tcatcctcta gtgttttaaa attacgtaat tttgttttga  37080
37081  tggtactttt gtaatttgga gacatccctt aagatttgtt tgatagtggt tcagagtttc  37140
37141  atgaaagcta gttatttcat tggcagaact tttccactgc tatgtgacca aaaaagaaaa  37200
37201  aaagaaagaa agaaagaaaa aaagaaaaat ttccccaaaa ttgtatgaat atgctttttt  37260
37261  tgctgcatca gatcccttag acaaactaaa caatcaaaaa gatcatttct tttcatgatg  37320
37321  tcctaatcta aatttccaca tggatttttt tttttttgat gtgtatttaa tttgctacaa  37380
37381  atgtaagaaa aaacatttgt gtgtgtgtgt gtcttttcta gggtcgcact catggcatat  37440
37441  agagcttctc aggctagtgg tctaatccaa gctgtagcca ccagcctatg ccagagccac  37500
37501  agcaacttag gatccaagct gcatctgcga cctacaccac agctcatagc aacaccggat  37560
37561  ccttaaccca ctgagtgagg caagggatta aacctgccac ctcatggttc ctagtcagat  37620
37621  ttgttaacca tggagccacg acgggaactc caagaaaaaa atttttagat agactttttt  37680
37681  attgaaacta taaaagcaac atatgaaatt aactgtagta attacacctt acttctgtgt  37740
37741  ttcttaccta ggtgagataa gtaatgatcc aataacattt aatacaaatt taatgggtta  37800
37801  cccagaccgt cctggatggc ttcgatatat ccaaaggaca ccttatagtg atggagttct  37860
37861  atatgggtct ccaacagctg aaaatgtggg gaaaccaaca atcattgagg taatttactt  37920
37921  agagcaaaat tgtgtatata tatttttctt tttgtaattt gtgtttcaca tgttgtaact  37980
37981  aaaattacat ggccagaaaa acaaaaaaag ggagttccca ttgtggctca gtggtaatga  38040
38041  atctgactAG TATCCATGTG GGTGTGGGTT CATTCCCTGG CCCAGCTCAG TGGGTTAAGG  38100
38101  ATCTGACATT GCTGTGAGCT GCAGTGAGGT CGCAGACATG GCTCAGATCT GGTGTTGCTA  38160
38161  TGTCTGTGGC GTAGGCCAGC ACCTGCAGCT CTGATTTGAC CCCTagctta ggaacgtcct  38220
38221  tatgccacgg ttgcagccct aaacaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaattacc tggcagtgtt  38280
38281  tttcagtatt ctatccttgg aaacataccc agtaacattt gcaaatgtac cattccttta  38340
38341  cattcattta cagagttttt tgtttcagct tttatataaa aagggacagt ctaaattagt  38400
38401  gaaaaaaatt aaaagacatt aaaaaatgga ttgttatgaa ttctacttaa taaaatgaat  38460
38461  ataaacttaa aacacttatt tcccccacat tccagtttca aaattatgtt catttgaata  38520
38521  cagtcattaa gcagataact tatgaccccc tactgtgtgc taagcattat gaaaggtgcc  38580
38581  agtggtagaa agatgaatag tggctgtgtc ctgccgtgcc ttacaattca gaggttgaag  38640
38641  cactagaatg gaaactcaga cttagccaac actgacataa ctgttataat aagaaggtgc  38700
38701  ttttgatgca gaattgtaag agagtaaata agaatctaca gagtagaagg aagactattt  38760
38761  taggcagaag atacaacaca tcaaaatctt ggaggcataa acaaatcctc atggtcttag  38820
38821  agaactacaa gtgtgactgg aagacaggat gtactccaga gggcacatga tgggaatgga  38880
38881  ggcttgatgt tgggggcagg ggagcagatc tttcagggct ctgtgagcca tgatgatagg  38940
38941  tttgatcttt attttggaag tcatagtggt gttataatta atcagacttt tactagtatc  39000
39001  taatatcatg tctagacagt attagaaatt caaaacaata acaaaaacaa tgatgatatt  39060
39061  gaaactttaa tgagaattaa tatattactt taatgaatgg ctataaaagc taaaagtgtt  39120
39121  ttactctttg ctatacctaa caaaagcaga attataatgg aaattaatgg caggagagtc  39180
39181  cttctgtagt tttaagccca gttgccttct aatttaaatt agagtttaac tcttcaattc  39240
39241  cataaggact tcctggtaat gatcagggca ctagcatagg aactgctagt ggaattgcca  39300
39301  ggagtttgta caggtcctgg gtggcatgtt ttctgcctgg acagattgtc agaggagtac  39360
39361  ctgctttgga tttttcccca gttttaatca gccatgggcc atggatatga gttttcatgt  39420
39421  tagccaaaag aagaaagtgt ttcttcattt gaactggagt ttgtattaac atgacttttc  39480
39481  aataatttct acctataaat ctgctttctt aaggcagtgt agatataaaa tagagatata  39540
39541  tgtaggtaga tacaagaaaa agtttatttt gaattattgc caaaattatt ttttaaatat  39600
39601  tcattaaagt tataaaataa atgtgtaaat gtatgaaacc acattgatgt attaaaaaag  39660
39661  aaaaacagca caattacctt gatagacaca gagaaagcat ttaataaaat ccaacaccta  39720
39721  ttattaataa gaaaaaataa atcttagcaa actagaaata gaactgaact tcttaatgat  39780
39781  ttcttttttt tggccacagc atgcaatggc ttgatgtggg atctcagttc ccagaccagg  39840
39841  attgaaactg gactgcagcg gtgaaagtgg ccagtcctaa ccgctagacc accagggaac  39900
39901  tctcagcact gaacttctta atatgatagg ttatttacca aaagtaatag caaacatcca  39960
39961  tcattttttt gatgggaaaa cactagagga attccattta aattcagaaa caaaacaaga  40020
40021  acaacccctc tatcaaatct atcacagaat atattagaag tcctatccag tgcagtaaag  40080
40081  aaagaaaaag aaatacctaa gtatttgaaa ggaagaaatg aaatagtcaa cgatgtaaag  40140
40141  agtctatagg ctattagaat attaagaaag tctaggtgga gttcccattg tggctctgga  40200
40201  caaacccaac tagcacccat gaggatgtgg gttcgatccc tggcttcact cagtgggtta  40260
40261  aggatccagc attgccatga gctgtggtgt aagctgcaga tgcagctcgg attctgcatt  40320
40321  actgtggctg tggtgtagac ccgcagcttc agctccaatt caactctgag cctggaactt  40380
40381  ccatatgcca catttgtggc cctgaaaaaa aaaaaaaaag aaagcctagc agtaagctac  40440
40441  aggatcaatg taaaaaatgc agttacattt ctacacaaga atagcaagta ttgagaaaat  40500
40501  acatattttt aaaagctact atttttaata gcaacaaaaa ttataatgta cttgaaatga  40560
40561  atctaatatc aaagaattcc tatataaata gttcattcag ggataggaag attcaaaatc  40620
40621  atgaaggcat tactttcatg atctgtggat ttaacataat tccaatataa atctcaacag  40680
40681  gttatttcat aaaggttggc aagtaatcct aaaatttata aagaagataa tggctaagaa  40740
40741  aaattaaggt gctcttaaag aagaaaaaaa gcagggaagg tttctttcct ttccagaaaa  40800
40801  gatttattat aaatctgtag taattttttt tttttttttt ttttttgtct ttttgccttt  40860
40861  tctaggcctg ctcccacggc atatggaggt tcctaggcta ggggtccaat tggaactgta  40920
40921  gctcctggcc tacaccagag tcatagtaat gcaggatctg agccaggtct gcgacctaca  40980
40981  ccacagctca tagcaacacc agatccttaa cccactgaac aaggccaggg atcagaaccc  41040
41041  gcaacctcat gtttcctagt cagattcgtt aaccactgag ccacaatggg aactccattc  41100
41101  tgtagtaatt aatcataagg ttgtattgat agaggaatag agaaattaac caatggataa  41160
41161  aatagcccag aaaccgatcc atacacctaa agaacaatga catatgtcta aagagatggt  41220
41221  tccaaagatc atagattagg caaaaggtgg tctatttatt gactggtgct caaccatatg  41280
41281  gcaaccataa aattagattc ttacttcaca ggaaatacaa aattcaattc taggtaggtt  41340
41341  aaggatttag caaaatttta aactattata taaaaatgta gaggagtatc taagtttgag  41400
41401  cctagagaag gatatcttaa ataattccta aatatttttt atttaaaaga aaagatttgt  41460
41461  gaacttcggc tcatcaaaag aaaacattaa aaagactact cacaagccag aagatgatat  41520
41521  tttaaatata tgaggctgac taatgagaag tatataaaat ataacaaagg actcctacaa  41580
41581  tttcaaaaag aaaaagacat ggacagacct ttcactaaag aggagaccaa aatgctattt  41640
41641  aagtatagaa gcttacactc atcagtagga agaatattca aattaatacc acattgagaa  41700
41701  ttttaccttc agtaaagtcc atctcagtgt ttgtggaaat tagcataacc actttggaaa  41760
41761  actcaatatt tcacaaagct gagtatcagt tgtacccttc agtcccactt ctaggaatac  41820
41821  atctaaaaga aaaacctgca aatatccacc caaaggcaat gcactgtggt gttcattgag  41880
41881  caatgtttgt gtagcaaaac actggaaacc cacaaagcca ttgagaccca taagtccatc  41940
41941  agcaagagac tggataaata aatggtggag cattcacaca ctgaacattt acggcaacga  42000
42001  tgagcttaag cttgcctggc aacacgaata aatgttttta acctcatgtt gaataaaaat  42060
42061  acgagttcca gaagactgca aacagtttac catttttatg gtgctcaaaa cccagcaaac  42120
42121  tgaacaatgt gttttaagca tgcatgtgtt tataataaaa ctatgtttta aatgaaaggg  42180
42181  atcataaaga taaaatccaa agtggctgtt ctggttgaga gaggcaaggg ggtaggatag  42240
42241  gagagaaaca catgtgctga gtaaggactc aatggtttat tataccttac taccaacata  42300
42301  taatattgtg gatatgtatc agataatata ctaaaacgat ggttaaaaac ttagcctatc  42360
42361  tttcacctaa cacaaatagt gattatctat aaataactca tttctacatc caaatacaat  42420
42421  attttcagta tttaaaaata ttccagggag tttccatcat ggctcagacg taacaaatct  42480
42481  ggctagtatc caggaagttg tgggttcgat ccctggcctt gctcagtggg ttaaggatct  42540
42541  gacattgctg tgagctgtgg tgtaggttgc agacaaggct tggatcctgc attattgtgg  42600
42601  tggtggcata agctggcagc tacagctctg attagaccct tagcctggga acttccatat  42660
42661  gctctggcta cagccctaaa aaagacaaaa aaaaaaaaat tccattagtt atatagtcat  42720
42721  aagattttgc acatcttaga ctaatattga attatataag ttcaataatt actttattca  42780
42781  gtagatattt attaagcatc taaaatagac cggctactgt tttagaaata ggggatcaaa  42840
42841  aaagtgcaca catgcatagt atttgctatg aaggccttcc catcatcata ataagtaaaa  42900
42901  tttgattggg gatattatag tgtttaaata tctcattaga tgtgagagaa ggattgcatt  42960
42961  ctattatagc tgttaaaatt aaacattaaa tataaaatca gataataaaa ttcttcctcc  43020
43021  tgatttatga agtgttcttc actctcttgt gtagcctgtg atttaaaaat aaaacttatt  43080
43081  agaatttatg aaatttacaa taattaaatt tgtggtaatt gttggaatgc tagccataaa  43140
43141  aatattacca ttaatttgaa aatgtctaat ctttctgaat attagctttg agatattgta  43200
43201  acaaacagtg tctagttttt ttttcattaa gtgtataatt aaattttttg cagggtagac  43260
43261  ttttaaaatt atgaggattc ccaaatattt tttgtattcc ttcctttgct tccttgtgaa  43320
43321  ctagtttatt ttaatgacta gtcttaattt ttgtgttcag tctgaaccta attgatcatg  43380
43381  tgtctcagca gaaagcagca aagaagtcat taaatccaaa agaaatttga caaatcgtgg  43440
43441  agagagaagt tcttttaact ttgtggaata atatgctttt cagaattttt cagagtatgt  43500
43501  acttttaaat attgttaaag gtttggaatt ttttattcaa aaattctttc cactgttctc  43560
43561  tcatattcct gctgagtgtg atgcgtttta attaaagctt atttatgatg ctgttaaagt  43620
43621  atttgatact tgtattaaaa tatgcaaaat atttcttttt agtttgagtc agttttctct  43680
43681  tactcttttg tctcagtgtc aactaaagct gcatttactg ccaggagctg tgctgggatg  43740
43741  ctgagacttt tacacgtcat ttgggttttg ttttttgggg ttttttttag tatttttgag  43800
43801  gtactatagg actgtctgaa tgatttaata tctgctataa agttaattat tccttgattt  43860
43861  ttgaagccat atcctgctgt tggcctttgc tttgtttgtt gtttgcagtg gctgtttctg  43920
43921  agttgacttt gatgtaagtt cattggctct gcaaacattt actaatattt gactctgtga  43980
43981  aaggattgat ttgtgttttt gagcatgtgc cataagcttc gtagactgtg atccctactg  44040
44041  ctccctactc ccattgagag agaggatttt tgaagggtta tttgggacat tttttgactg  44100
44101  gctggtgtgc agttagtact ggatgcaaac aacacagaaa tgtacttgtt ttaaagtgtg  44160
44161  ctccttaagc tccatttaaa agtacacaaa tatatcattt tgagggtttt tttggaaatt  44220
44221  ttagaatagc gctggtaagt aactcataat ggttaatcca tttgctgatg atgcatctgc  44280
44281  attgctacta gcacttaaca gtcttctata aaagggtttt tctgatttta acgtgttgtt  44340
44341  ttagcatgtt aagtagatct gactaattat ctattttccc ataatattgc taaaagctcc  44400
44401  gagttcttat tgcccagaga aggaatattt tgtaagtata taaacaagta atgaaaatgg  44460
44461  agagaatgac agtttgtttt cattttgtcc ttaataaact tcattttcca aataacattt  44520
44521  cacttcttta atatgatttt ctttttctaa cagataactg cctacaatag gcgtaccttt  44580
44581  gagactgcga ggcataattt gataattaat ataatgtcag cagaaggtag gtatatggaa  44640
44641  acatatgttg attgtttcct tatgtgcaag aagtatttta ttacatttta tatttatgta  44700
44701  aaatatagtt aaggatttta aagcaccaca gacctactag aactaatgaa atagtaaaat  44760
44761  gtaggagaga aaactaagca atatttaatt tgttataaaa catcataatg tgttatggtg  44820
44821  ctgaggatct caaggtaggg agtcaaatAT GTAGACCACT TATTTTTCCA GGTTTTGGTT  44880
44881  AAATCATCTG TAAACTAGGA TGAAGAATAC CATTTTTTtc ataagtctga gataaggtgg  44940
44941  ccatcagtta aagctcaaaa tgtgctccac atagggctga ttatagaata catgcacgat  45000
45001  tggtattatt ttacttcaaa acctgccata gctaatagtc cagttgtatg tgataataaa  45060
45061  gatttgttga agttctcacc atgacacact gggttaagaa tccgactgca gtggcttggg  45120
45121  tcactgtgga ggtgtgggtt caatccctgg cccaggaact tccatatgcc acggtgtggc  45180
45181  cattaaaaaa aaaaaaagag ttgttgatgg acagaaataa actgtgcttt ggtgctttgg  45240
45241  gtcacaatct cctttcaaaa tagctaatca tgcatccatt attgctggag tccatcagta  45300
45301  atttagttac acatggacaa actgtaagtg acacctagga gcttagggac acagaaatat  45360
45361  gccaagaatt ccattctcaa gtattctgat cctagtttga catttgattg gggaaaaaaa  45420
45421  cacaccacca taatctttgt gattaaaatc tataaatcat aggatactat accagttatc  45480
45481  atttataaga gtgacagaag aagaactgat aaagcatttc cccctccaaa atagtaaaat  45540
45541  aattgtatct tggataggaa aatgcttact tctatttact agtaaaatta aaaacaaatg  45600
45601  agcaaacaca gtacctttta tcagggccta ctaatttaga atttgtagta attcagcaaa  45660
45661  ggctgagtta aaaattacct ttacactgtg tgaaagaatg atgttcttgc cgtggctcag  45720
45721  cagtaacaaa cccgactagt attcatgaag acgtgggttc gactcctggc ctcacccagt  45780
45781  gggttcacga tcaggcgttg ccttgagcta tggtgtcagt cgcagatgca gctcagatct  45840
45841  ggcattgctg tggctgtggt gtaggtcggc agctgcagct ccaatttgac ccctagatgg  45900
45901  ggaacttcca ttgccacagg tgcagatcta aaaagacaaa aacacaaaac aaaacaaaaa  45960
45961  acccactata tgaatgaaag tatttctgta aagttgataa tacagtgcat atttgggaag  46020
46021  attgcctgaa gattttgaac cccataacat gagttttccc ccagcatttt agctggatca  46080
46081  gttgtagaca acaagtatgc tagtttaaaa tttaaaatga cttttatata tgaaaagaaa  46140
46141  gtggaaggac cagttccttt tgcctggaca gaagaccctc tattcatttt tccatttcct  46200
46201  agggactttt cttaggtatt catgtttgga tcaaggagat ttttattctt gactccaatt  46260
46261  gtaattggat acttgcatcc agtccaagct gtccttgtag aatcagaata cccttaatga  46320
46321  acagaggatt gcaaaggtct ctttctcctt gggaattcat cagtacagtt gcctacttac  46380
46381  attacagtgg acttagaccg ctaacctcac tgttatgccc ccagagggac tcagaacctt  46440
46441  ttgtcaggtg tgagggtccc tacaaactaa aagataatct ggtctacagt ttgaacctcc  46500
46501  tccttaagtc tggtctcagt cccgtggata cagagtatac aggcatccaa caggtgatgc  46560
46561  tgctgtgtca ggacccatat tcaagcagat actaatggaa gactactagc ctaatgcaga  46620
46621  attgaaagtt ggcattaggg gctgtttatc tcaatcagag ttgagggagg ataaatacat  46680
46681  ggctttcaaa gccctctttt acatagggtc cctgaaacca gcatcaaatg cagtctctaa  46740
46741  aaaacgcgag actctacttt tttcttatgc catcttaata ggtatgaagt ggtctcattg  46800
46801  tggttttgac ttctatttta ctgatagcta ttgatgttga gcatcttttc atgcacttat  46860
46861  tagatgtttg tatatgttat ttggagaaat atctattcag atcctttgct gttttaaaat  46920
46921  tggattatct ttttgttatt gagtttcaag agtcctttat atgttatagg tataaacaag  46980
46981  tcccttatta gatatgattt acaatttttt tttctttctg tgggttgcct ttacacgttt  47040
47041  ttttagtttg tttgtttgtt tgtttttgct ttttaaggcc acacctgtgg catgtggaag  47100
47101  ttctcaggtt aggggtccaa ttggagctac agctgctggc ttaccccaca gcaatgtgga  47160
47161  atctgaattg catctgtgac ctgcactaca gctcacagca gcaccagatc gctgacccat  47220
47221  tgattgaggc cagggattga acctgcatcc tcatggatac tggttggatt catttctgct  47280
47281  gtgccacaaa gcgaactcct gcacattctt aatgatgtcc tttgaagcac aaagtttaag  47340
47341  tccaggttat tttttttttt tttctgttag tgatgaaact tctgctgtca tatctaagaa  47400
47401  accattgcct aatcgaaggt catgaaaatt tatgcctgtt tttttttctc agagttcagt  47460
47461  agttttagcc cttacattta agtctgattt gagtgaattt ttatatggtg tgaggtaggg  47520
47521  gaccaacttc cttcttctgc atttggatat cttagttatc ccagtatacc catttgttgt  47580
47581  aaagatcatt tttttcccta ctgaattgtc ttggcccttg tgacaaaatc agcttactaa  47640
47641  aggttttatt tctggacttt gaattctatt tcattgatct acatgcctag ctttatgcta  47700
47701  gtactgaatt ttcttgatta ctattgcttt gtagtaagtt ttgaaattgg taattgtgag  47760
47761  tcttccaact ttgtttttat tcatcaaaaa tttttttgtg catgtggcta ttttgggtcc  47820
47821  cttgaatttc cctatgattt ttaggatcaa tttgtcaatt tctgcaaaga agacagctga  47880
47881  ggattttaat gggtttattc cattttataa gtggctatgg tattgtcatt gggaaaggaa  47940
47941  gtaatattat ttagagtaat ttcctgattt tcccttttat tttgaaaaac ctacaaaatt  48000
48001  tctaccttct caagctcttc caagattatt taaatgctat tagcactgtc ttttattgtg  48060
48061  aacctcttac tagccaatta agtagagttc tttcccccag ttgctaagat acacaacaag  48120
48121  gaaataaatt gtttgcctaa cttgtaccac caaacaatac tttttctctt atattaactt  48180
48181  cttagatgaa agattgagag accttataat gagagaccta atagtagggg gtctatgcag  48240
48241  tagacaagat gacagaactc ctaggtagaa ttgatgagcc ttcctaaagc tccacacctc  48300
48301  tagaatataa tatcacagtc ttattaaaaa ttaaatcagg agttcccact gtggctcagt  48360
48361  ggtaacgaac ccaactagta ttcatgagga catgggcttg atccctggcc ttgctcagtg  48420
48421  ggttaaagga tccagcgttg ccatgagctg tggtgtaggt tgcagacatc gctcagattt  48480
48481  ggcattgttg tggctgtggt agaggccagc agctatagct ctgatttgat ccctagcctg  48540
48541  agaatctcca ttatgcctca ggtgtggccc taaaaagaca aaagacaaaa aaaaattctt  48600
48601  ttaatgaaaa aaaattaaat gaagatttgc tactgataat tcttttagtg ataatgtttt  48660
48661  ctaaacaatt ttctttgaga ataatttttg aatgtaagtg gtctatcaca tattgtaatc  48720
48721  aaaacatgat gcatgattat tctgaattac atagagtgaa aaaattttta gaaattagca  48780
48781  gagaatcaag agagtggtac tacatcaaag tactcagcaa atattggttg aataaaggaa  48840
48841  agaatgaaaa gaaggcccta catgaatcac tgcttttaaa gcctaggccc ctaccttaag  48900
48901  gatgattcta ggtaatctct caattcaaaa ggataaatcc tgctttcagg gtagattgtt  48960
48961  tttcagtgtt tccaattttc ttaaaggata acctgagagt ttcacatttt tgcagcgttt  49020
49021  atgttatggt tggtgccgac gtcccatttt cttcttgttt acgagaagtt gaaaatccac  49080
49081  agaatcaatt gagatgcagt caagagatgg agcctgtaat aacatgtgat aaaaaatttc  49140
49141  gtactcagtt ttacattgac tggtgcaaaa tttcattggt aagtttttat tttgtttttg  49200
49201  caaatgtaat tagaagtgat gtggctggaa tgtttaggaa tatttgacta aaacctgaat  49260
49261  tgctcttagg aacaaatcct gggtttactt tgttaactgc aattgacttc ccttgacttg  49320
49321  aaggatttgg caaactcatt gacagtgcat ccatttaaga aatagtacta ctgcttttgt  49380
49381  actcaggtct acccttgatt agttgttggg gcCAGATTAG CTTGGCAGGT GGTCCAAATG  49440
49441  ATCCCCTGCG ACATCCAGGT GGCTGCTAAG TCAAGATAGG CTTTGGGGTC AGTGTAACAT  49500
49501  GTGCAGGAAG CCTCAGAAAT GCTGCCCCAT CCCACTTTGG AAGGAAAGAC CGGAGTACAA  49560
49561  TAATACATTT GAaaataaag caatagtgtg ctatgcttag tgccctagaa actcaaattg  49620
49621  tagatcaggg aataaaagga aaaggagaga aaagttagaa tcttatctac agcccctaaa  49680
49681  gttaaacatt tcttttgaaa tcacttctta attattagca tgcttaaagg cttaggaaaa  49740
49741  tgtgggtaag atttcatata tatgtaagat atatatttta tataaaattt ctctcatatt  49800
49801  tttaatcctt tctgaaagat aggaaagttg ttttatttca ttagtgacct ttagatttaa  49860
49861  cttctgtcaa ctcttgatga ttggtggtga gtgaattagg tctaagttta aagttgacat  49920
49921  ttgaacaaag ttattgacac ataaacacaa gtgtcacttc atgtttagca aaccagctgc  49980
49981  aggcaccttt cccagatctg ggaccaggaa catactgctc acactgcaac acttagcacc  50040
50041  tgtggccctt ggccacgtct cttgtgtctt aggaaaataa tgccttttct ctgtcttcca  50100
50101  taaagtaaaa ttattcagat gctatctatg atttatttgc attatagata aatatttaat  50160
50161  caacaaatct cagtattttc actcacagtg ctaatcgtac aagggtgcaa aagactgaat  50220
50221  ggctgcagtt gtagcttaaa tagacacctc tcttcagagc cagtagacag tgggccctga  50280
50281  cagtggcatt taacctgtgc tgtacaatga tcatggttag gaatattacc taatttctaa  50340
50341  aggtttaaaa atgactcatg ctttgaatat tttagtttct gtggtaagac ttcataaata  50400
50401  gaaagcttgg gaatttttgt tttttctttt acatgtattt atttataggt tacatcttaa  50460
50461  gcacagaaga tttcaggagg ctcaaataaa agggtcagat aataaacata aaatataaaa  50520
50521  gaaatgaaaa attaggacct aaacttgatc gaaacataag cctaaggtca aatttgacaa  50580
50581  cagcctccta atgtcccaga ttaaatcagg aaattcatct gttatttagt tctcattctt  50640
50641  gaaggaggta gagcatcaat ttcttggcag caaataaatt tttttagtag cactatatgg  50700
50701  gtagcaaaat tcttcctgtg gagttttatg ggagagaatt tgagaaatgc catagataat  50760
50761  tctccccaac atatttttaa aagaggggaa caaatgtagt aacaaatttc acaaagctat  50820
50821  ttttctggtg cccttcagta aaagccttag cgtaattaaa tgcaacgctg tgaaagcagt  50880
50881  tcaattaatg tggaggtaaa tcaatatagt acaagtatga tacaattttg agcctgggat  50940
50941  agaatttaat aacactatag cattggatgg gttatgtgtt ccttaaacta gctcctaaaa  51000
51001  gctacttcca tcagttggac agcagaaaga tcagggttgt aatcatttag aaattgtcct  51060
51061  tgtctctctt ttttttatct ttcactaact tagaaaccag actacctact ggtcaccagc  51120
51121  tagttcacgg ttttttaaca tctgcactag tggtttgtca ctaggaaaca gaaaatatac  51180
51181  atggtagtat aaagggcttg tgctttggag ggagtaaact aaaaaagaac tacacacata  51240
51241  catgcacaca catttattat gtaggtatac atttatgtat gtgtataggt tgtgagaagg  51300
51301  acctagaaag taggccaata taaactcttt attactttta ttcattactt cttcctagct  51360
51361  tccataaata attgcaagtt caaggtgaaa agtaattgga aaagattgct ttttagaaat  51420
51421  ttgtcaaaga ctttcttgct atgtctagat cttaaactca taatgtttgc agccattaat  51480
51481  ttgatgtgta attgtcttct tttgcatcag gttgataaaa caaagcaagt gtccacctat  51540
51541  caggaagtga ttcgtggaga agggatttta cctgatggtg gagagtacaa acccccttcc  51600
51601  gattctttga aaagcagaga ctattacacg gatttcctaa ttacactggc tgtgccctcg  51660
51661  gcagtagcat tggtcctttt tctaatactt gcttatatca tgtgctgccg acgggaaggc  51720
51721  gtgtgagtac tttaaaacac taataaaaaa ttatagagct actaagataa caacatacaa  51780
51781  gattccatta aaagccaagt ttcatttagt tcataaaaca ctttataaat gaattgaaat  51840
51841  tgtgttcaag ttcaactaca gtactttatg cctttaaaat gaattaaaat agttttgagt  51900
51901  ctagTAAATT AAATTAGAGG ATACAGTTAC TTTATCCAAC AATTATTGAG ACTAGATGTA  51960
51961  AATTCATGCT AGCAAAATAG TCCCAAGAAT AACTGAGGCT AGATATTTTG GTTATACAAG  52020
52021  CCGTCTTGTG TAAGCAGAGA CTGCAGAAGC TATTGACGTG GTAATTGCAC TTTAAGTAAA  52080
52081  TTGTCTCAGT CAGTTTGATC AGAAATGATG GTCAgaattc ttcttgaaat tgttctgctg  52140
52141  tcaaacacgg tgatacaatc taaacgatga aaaatctata tagatacata aaaacttagg  52200
52201  agtaaattaa tgaaaataag atgataattt gaataatgaa ttttcatgaa tagttagtac  52260
52261  tttctggacc tctgtgtcaa ttaaaatagt ctcccgagat tatctggaag tcagggtaag  52320
52321  aaagcgaagg ataaaaaatg aataaagcag caagtaacaa ttccttccat ttttacatgt  52380
52381  agccgtattt cattatgtca tagaatttat ttctaagagc ttgattctta atctccattt  52440
52441  tttccccact ttttctatgt gtttctcatc agtattccat ctctgtgtgt gtcctcatcc  52500
52501  aagtcatctt gtaaacctgg tggcaggtgc tgcctggttg cctttaatag taacagtgtc  52560
52561  agcatttcca catcatgcaa ccccgacgac gggggggtgc tttttttttt tttttctttc  52620
52621  cctgctgtac agcaagggga tcaagttatc cttacatgta tgcattacaa ttacattttt  52680
52681  tagaaagggc taattctaat ggaggttagg gagcagaagg tggcgctgtc cattgtagta  52740
52741  gaaataccag ataagaactg ggattgaaga caacagtatg tattcagttg tatgtatggt  52800
52801  gaacttgagg ggcctttgag aagaccaaga gaagtagacc attggataca tgaatttgag  52860
52861  gctcagagta gaggtctgga ccggtgatat gatggtaagt tatctgggtg ttggtagtca  52920
52921  ttgatgccat gaaaattgtt gagaaatctg gtccctggta tgtcacctga gtatgaatca  52980
52981  tctgcattct gttacagtta ttccatcaat ggctggcaag agggtaggtt atgtaaggtg  53040
53041  agtgtctgcc agaatttgat ggacagagaa agacagggat ggtattttgt tcacattttg  53100
53101  caaaatgaaa atgcaatatt acttacattt ttattgaaac cttaccactt tattaataaa  53160
53161  tctcacattt tcaaaggttg tacatgggct gcaacaattt ctgtggttag atcatctcac  53220
53221  tttgcattcc attaataggc tgaagttcat cctaagtaat ttaccataga gttttcatat  53280
53281  tggtgtttat ctttgctaaa attgtggcag ccatggcggc atgctgcttg gatcattttt  53340
53341  caggaaagaa tttactattc agtggcaagg agagtggtta actgacagcg tccagttgtt  53400
53401  agcaccttta ggatctgcct ttgcctctca gcagaggaac actcttcctg ggcagcacac  53460
53461  tccagccatg actgagcatg gactgagtac tagggcctgg gactcctcta acgagaaatc  53520
53521  tttactctgg agcttgctat tgggttagcc gtgactttgt cagatttgca ttgtggttgg  53580
53581  acgacctcct tgcccagtcc tgcttcctct ccacctcctt tcctttcaga gatgtctgat  53640
53641  ggccatcatg ggtttaagat tttccttgcc caatcctgct tccatctcct cttatctatt  53700
53701  gcccccaata aacctttaca cttccatctt catttcagca tctggtttcc agaggatccc  53760
53761  actgacgact atagcagctt tacattccca atcatgaatg tggatcaatc attcaaaaat  53820
53821  ggatcactga agaaaaaaaa gtgataaaaa taagcacact ataccagtag gtacagatac  53880
53881  tttaattcaa aataatgcca tgaccgaatg tttaaggctc ccattgcaaa tatagaatat  53940
53941  atgtctccat gtactagaat acatgatttt gggtgaggat tttatgtaaa agaagcccaa  54000
54001  gtagaaaagt gccagtctta aaagtggatt ttattggatc tgaaatttct tccctaggac  54060
54061  ctcagtaaca agtctgttgt ttgtttttgc atgatgttca aataatatgc aatttctccc  54120
54121  tattaaatca attgggaatg aaatcgattg cttttataga taaattcatg aaagttagca  54180
54181  gtaccacaga agtattgaat tagttttgtt cccccttaaa acaggttatt ttggggggag  54240
54241  gttatcccag gaaccagagt atagaagcag aaagagtcaa gaggttagag ggaaagacag  54300
54301  taagacagtg aaaagtcatt gatctgtctg ttattctgga aagtagaact cagtcttact  54360
54361  gggggtcctt tagggaactg tgtaccatat acttcagaat tttccctcca agagacagga  54420
54421  ggcttagact ttcattcact caccgtctgt aggtgagaat tgcttcaggg gccgttaact  54480
54481  cccctgcact tgtgggctct ggctgtgagt agattgggtg agatcctggt gctttggaga  54540
54541  aaagcctggg acagagaggc tcagagatgc agtggacact tacttaaggt gagaaactca  54600
54601  gaaaaagctg aataagctgt tagcaaaatg ccttgatcaa ggcacactac tattttacat  54660
54661  agtattattg acatacagtg tcaataaaga gttattatca cttgcactta ttagctgaca  54720
54721  tctcagtctg aagtgagatg aagtcattga ttcacagcct acaagtcaac ttgtgatata  54780
54781  catgagactc ctatataagg aagaaatgct tgatggtttt tttctttttc ttccttcctt  54840
54841  tttttttttt ccccctctat ctcaggaatc tgatgctgtg agagaattta ttttcattta  54900
54901  gggaaaaatt attttgtgag ctgtgttgat gtgacagata tatccctgag atcacagtgg  54960
54961  cttaccacaa taatcactca tagcacagtg cagcgcaatt atgtcagctt tcccccctct  55020
55021  tggatgctat ataatttgga gcacatgatg tccacaattt ctatggaaaa ggaaattaaa  55080
55081  gctgaaaggt catgtgggat gttcctaaga gatgggcttt gaaatgactt ctaccatttt  55140
55141  catctgtact ctattggctg gtaatatcat attacccaaa cataattgcc atgggcactg  55200
55201  gaaagtatag tcttctgtgt actcaggaag aggaaatggt gtgataaaca caagcattgt  55260
55261  cccacaggtg tggactgaac aaaacaagct atcagtgcct gtaggctaat agctatatat  55320
55321  ggaaatgaag gacatattta tgcaaataag tagttctgtc atctccagtg acgttatttg  55380
55381  tcagaatttt taattcagtg gaaataaaaa taagaaagag gagtccccac tgtggcaaaa  55440
55441  tgggttaaga atctgactgc agcagcttga gttaccacag aggtgtaggt tgagtccctg  55500
55501  gcccagagta ctgggttaaa ggctctggtg ttgccatagc tgtggcgtag gtcacagctg  55560
55561  tggctcaaat tcagtccctg gtctgggaac ttccatatgc tgtgggtgtg gccataaaaa  55620
55621  acaacagcag caacaacaaa ataaacaaga aagaaactgc ctagatataa taagccaaat  55680
55681  acacaaattt tgaagaaata ttgcgttgca tttttataga aaaaaaatga ttttcaattc  55740
55741  atagtcagtc ctttatctgc aatttacaga tccaaagatc tcagttttta tcatggcttc  55800
55801  atagaaagtc catttaatgg tagaacttga cctgaacaaa aatgaagatg tttaattcta  55860
55861  cttgatatga ggttttcctt tagaaagctt gacatttatt acaaagtatt gccctttccc  55920
55921  tattgaatat gttacataat agaatgttat attaattgga cttaatagaa tcctaaagca  55980
55981  attgattatt aaaataaact tggccccagg agtttccagt aaagtattgt ggacttacat  56040
56041  gagtaatttt ataaacaata aatttaataa cttttatatg aaaagcttct ttttattacc  56100
56101  taaatttagg gggtccatgt gtgtgcctaa agcaaattaa gtgataaaac aatgaggcaa  56160
56161  gattgagaaa aactggtcta atagaataat atacccttga tccttcccac ccccaaaacc  56220
56221  ttctcagaat atcttattgg ctttggtatg aggtcatttc acccatgcat tcagtggata  56280
56281  tttatttaga gcctgttatg ttctgggcat tgaattatgc ctggtaaaca aaacagacat  56340
56341  aatgtgttat gaaagacaat aaacaaagtc tagtacactg tctagcacta gttggtgcta  56400
56401  aataaatatt tgttgggtga attaatctaa tgtcaataag taaaggctgt gaaggttaaa  56460
56461  ggggtgttgt aataagggat ggggtaagga gctgtttaga ttaaatgatc aaaatagttc  56520
56521  tattttaaga gaaaacactg cacgtttgag ataaaattgg aagaatgatc ccatgccagt  56580
56581  cccacttgga aaattttgtc aggtgaaatt gcatgagcat ggacccagaa catcttctta  56640
56641  tgccagtaaa atttttaatg cccaaagaat agtggaggtt tatcaaaaga attcagggag  56700
56701  ttcccactgt ggctcaatgg ttaatgaacc caactagcat ccatgaggac gcgggttcaa  56760
56761  tccccggcct cgatcagtgg gttaaggatc cggcgttgcc atgagctgtg gtataggttg  56820
56821  cagacgcagc ttggatcctg tgttgccgtg gctgtggcat aggctggtag ctatagctct  56880
56881  aattagatcc ctagcctggg aacctccata tgccacgggt gaggccctaa aaagaccaaa  56940
56941  acaaaaaaaa aaagaattta ggcgtcggct agaaggggct cacactggcc aaatataggg  57000
57001  ttatagggtt aacaaaatta ttaatgtatt ataaactata gataagagtc cctgaatcta  57060
57061  tactgatgta aatgaatgca tgcatgcatg aattaatgtg tgcttactta cagtagaata  57120
57121  cccactaatg tagaaaatat gagaattaga aaaatcattt tgcagctacc atagaaataa  57180
57181  ctgcttaaca caagaatcat aaattaagta gaaaccaaca cctgggtact aaacattcta  57240
57241  ggctgttgtt gcttctaagt catcctagta aacaaagcca gaaaatgtat aggtgtctgt  57300
57301  atgtaaacac acacatctct ctatagtaaa ataggatatt tacatagttt ccaaatatct  57360
57361  ccctgctatg taatgtgtta gtgcattaca tcgcagggag taattactgt attagtttcc  57420
57421  taaggctgct gtaataaagt atcatgcttt gggtgcgtta aaacagaatg cattgtctca  57480
57481  cagctctgga ggctagcagt ctgaaatcaa catatcagta gggccatgct ccctctataa  57540
57541  ccttagggga gaatcctccc tgacctcttc ctaatttcca gtggtttgct ggccatcttt  57600
57601  ggcatgccct ggattgcagt gaagccttcc atctctgtca tcacatggca tttctccctg  57660
57661  tgtgtctgtg gctctgtggc tcttcttctc ataaggacac cagtcaaatt gcattaaggg  57720
57721  cagacgctat ttcagtgtga gttcttaact agtgcatcta caacaaccct atttccaaat  57780
57781  aaattcactt cctagctaca gagagctagg acttcagcat atcctcttat ttgcccatgt  57840
57841  ttaatgcatt tatttctaaa atgcttttaa gaaggtaaca ccaatttaca ccctaatcta  57900
57901  tgcaaagaca agttggcata gatgacaaaa atagtaatat tcattgctga tactggttct  57960
57961  aattaatatt tctttgatta ccactaaaaa ggaatgtttt ttacatagtg ttctggccat  58020
58021  ctttttttct tcttactgtt gtaaaaaaac cgcacataat gttgaattta ccatcttaac  58080
58081  cattttaaag tgtacagtta agtacactgt attcacattg ttgtgcaaca gatctctaga  58140
58141  actttcatct tgcaaaattg aaactgtata ctcattaaac actaatttct cttcccactt  58200
58201  atcccagtcc ttagcaacca cctttctact ttctgtgatt tttgactact ttagttactg  58260
58261  catatgaagt agaatcatgc agtatctgtt cttttatgac tggcttcttt cagtcatcca  58320
58321  tgttgtagca tatgacagga tttccttcct tttttaaggt ggcatatttc attgtataac  58380
58381  tgtatcacat tttcattttt aaaattttat tttattggag tataattggc ttataaagtt  58440
58441  gtgttagttt caggtgtaaa gcaaagtaaa tcagttatac ataaacatat atccattcat  58500
58501  tttcagatta ttttcccata taggttatta tagagtatta agtagatttc cctgtgctat  58560
58561  actataggtc cttgttacct attttatata tagtattgta tatatgtcag tctcaacacc  58620
58621  ctaatttatc attctcccca tgtttcacct ttgataacca taaatttggt gtcaaaatct  58680
58681  ttgagtctgt ttctattttg taagttcttt tgtatctttt ttttaagaat ccatatatta  58740
58741  gtgatctcat atgatagatg tctttctctg tctcacttca cttagtatga taatttctag  58800
58801  gtccatccat gttgctggaa atggcattat ttcatgttct ttgtggctga gtaatattcc  58860
58861  agtgtgtata tgtaccacat cttctttatc tgttcctctg ttgatggaca ttaggttgct  58920
58921  tccatgccta ggctattgta aataatgctg cagtgaacat tggggtggat attttcaaat  58980
58981  tatggttttc tctggatagc tgtccaggag tgagattgct gtatgatatg gtagttatat  59040
59041  ttttagtttt ttgaggaacc tccatactgt tctgcatagt agttgcacca attcatattc  59100
59101  tcaccaacag tgtaggaatg ttcctttttc tccacaccct cctcagcatt tttgtttgta  59160
59161  gactttttga tgatggccat tctgactggt gtgaggagat acctcattgc agttttgatt  59220
59221  tacatttctc taataattag tgatgttgag catcttttca tgtgcttttt ggccatcttc  59280
59281  atatgttctg tggagaaatg tttgtttaga tcttctgacc cttttttaat tgggttcttt  59340
59341  gttttttttg gtgtaaagct ttatgaaagg tttgtgtatt ttgaagatta atcccttgtc  59400
59401  atttgcttta tttgcaaata ttttctccca ttctgagggt tgtctttcca ttttttttat  59460
59461  ggtttccttt gctgtgcaaa aatttttaag tttaattagg tctgttttgt ttatttttgt  59520
59521  ttttattttc ataggatgtg gatcaaaaaa gatatttcta caatttatgt caaagagtat  59580
59581  tctgcctatg ttttccctct aagagtttca tagtatttag ttttatattt aggtctttaa  59640
59641  tccattttga gtttattttt gtgtatcaca ttttctttat ccattcatcc actgataaac  59700
59701  atttgggttg cttctacctc ttggctattg taaataatgg agcggtgaac atgggtgtgt  59760
59761  aaatgcctct tcaatgtcct gctttgatct acatattata ataaatacat agggaaaaac  59820
59821  agtaacttta ttgtgcagaa acctggaaaa cactactttc accaaacaat caaagtttcc  59880
59881  atcaccagta atggaacaag ttgataccac atgcctcttg atatgatgca tcagaaagaa  59940
59941  ccaccaatac tgtgatgttc ctgcctaaaa tcatgtctca aatctaaaca agaagaaata  60000
60001  tctgataaaa gcaaactgag agacgttata caaaattact ggccttattg ttcaaaaata  60060
60061  tgaagcttat gaagctggac caaggaactc cagatttaaa atgactaaag agacactaca  60120
60121  atcaaatgca ggtgtatgat gctgagctga aattatcagc tgttttagaa aataaattgt  60180
60181  atagatagag aaatggatag atatacagat agaaataaaa aatcaagtat gataaaatgt  60240
60241  taacatttgg taagtgtgag tatagggtaa tagttgtgct atatatttaa aatgttttac  60300
60301  aagtctgaaa ttatctcaaa ataaaaattc ttaaaaatag cactctaatt aaaatattaa  60360
60361  gaattgatag aagggaaagg agttaatgca gaggaaagaa gagcaacttt tgagagtaag  60420
60421  atgaggaaga aaaaatggat agaactattt gtcttcgaga aatattttat acatagaatt  60480
60481  gacaggatct gctgattatt tggaaatgtg gggaaaggag gaatgaaaat aatttccaga  60540
60541  gcatggcctt gcttcctggg tatatttttg atctatttta ctgagtttga gaaggctgag  60600
60601  caaagaatat atattaagga taaaaccaag agtttagttt tgattttttt tctagtgaca  60660
60661  aaggccaact cttactaggg caagagcagg gtagatgtgc catctcagga attttctgtg  60720
60721  ccatttgcca aatttttgtg tatataaatt tgtggtaagc ctctgaaaca aattttattg  60780
60781  gctacagcag atagtaaaac gttaactaga tatgtatact aatgcgtgtt catgtctata  60840
60841  tcagtacaaa gtgtccaaag gttctgtcat ggatatagat aatgaagttc agggttcttt  60900
60901  tttcaggtga atgtgtaaca cagagctatc ttagacaaac ctaaagaaga acaaacacat  60960
60961  ttcataagta aatagagtta tggcctaatt tatctgcagt gattccttat ctctgaaaag  61020
61021  tattgaaaaa ttaaaatgaa tagttaaaat tgcttccttt ctgtgttcca ggatctgaat  61080
61081  gttgagatca acagcctcca ggctgagcca aatagtcagg gtcattgaaa cagacaaatt  61140
61141  ctttattgac tgtacatgga atttctaata agacataaca gtggttttgg tcctatatct  61200
61201  tgacagctga aaatcatgaa ttaggcatgt gaggtctttc ttaaaagagc ttggatctct  61260
61261  catgtctact aattctgcat cagagtgact cacaagccta ttttgtgaga aatagtctat  61320
61321  tttgtatgaa atgccaagtg ccaaaaaatt tttaaatgca gtggaagatg tgtcattcaa  61380
61381  ctatattatg ctaagtagct tacttcttga tgtgtcattt atctatagtt acaattcttc  61440
61441  tgtgtaacaa attacccccc aaaatgatga gcatttttaa agctcacctt ggatcaacta  61500
61501  tttaggctgg gtttgattag aagttttttc ctcacctcag ctaaatttcc tcatgtgtag  61560
61561  ttacgttgcc taactactgt ctcaattggt gtggtgggaa aacttggttt ccttcaagtt  61620
61621  tgtttcattt aattgggctg gcatgggcat gttcttgtag catggcataa acacaaaaag  61680
61681  ttataagaaa atgtatatct tctttcaagc cacctttgtt             61720