Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: PEG10

Paternally expressed 10
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa PEG10   Imprinted Paternal
Mus musculus Peg10 Edr, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, MyEF-3, AA407948  6 0.5 cM  Imprinted Paternal
Bos taurus PEG10   Imprinted Paternal
Macropus eugenii PEG10     Imprinted Paternal
Homo sapiens PEG10 EDR, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, RGAG3  7q21  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    agtcttttaa ctcagagtct ctggagacag agtgcctggg ttcaaaatcc cagtgtttgt   60
61   ccacttggga agttattcca tttctctcta cctcagtttc tccatctggt agggagagaa   120
121   cactgtccag ttcataaaga cattgtgaat attaaatgag atagtacact ttaaaccctt   180
181   gggaaagtgc ttaacacata gcgatgcact aagaatgcac aaaatgcaaa aactgcatgg   240
241   gcaccagcat caactttgca ttacacatca aattggagga aaaattaagt gttcagtaaa   300
301   agagatgttg gtatgataga ctagttcata gaaaagggag ggttatccag ttctctttgt   360
361   agttttactt ctttgctcaa atagcctgac aaaggcacat actaggtttt cactgcccgg   420
421   aaacggtact gtgttccatc tcagaaacac tagataaata aggagcacca gtgagaccct   480
481   taaaaaatgg gctatgtaat ttatgcacca tcacaaacta atgtcctcat ctacaaaatg   540
541   ttagactgtt ttgaaattaa taaaatcagt aaaaggtaga acacaaaata ctacatggac   600
601   tgtaaaatct atcctgattg tgcaatctaa tgggaaagga ctaaaaggca aaagccgtaa   660
661   gagctactgg gttagggaag taaaacagaa gggaaaactg tttgaaatta aaaatataat   720
721   aataatagag taacaggcat ttacttgcaa ctgtcactat ttttctttat tatagaagcc   780
781   acactgtaat acattcaaat agtataacca ggagggtata aaatggaaaa gtttcctctc   840
841   agattattta ttgtcattct tccaatgcca ctgccgcggg tattggctct ttataatctt   900
901   tgcatctttc cacattctct gcatatgcaa acatatgttt gtatacatcc acatagaaac   960
961   atgcacacgc cgtgctgttc tttacagaat atgattacat tttcccccta agcatataca  1020
1021  ttgaacacat ttacatgaaa tcacatttta agactgcaca gctttatgct gtgtgctcaa  1080
1081  tcataattta tttatcgtca ccttaacctc agcctgtcca aattaggact cctgaccttt  1140
1141  cctttcaagt ctggtcctct ctggcattct tcatccggag aatggtatca ccacgcttaa  1200
1201  gaatatgaca gaaaactaga aatcatcttt gacatcttct gccactctcc ccccacccga  1260
1261  aattcaatcc atgatccagt cctactgctg tttgcgccct caaaatatcc ctcccatttt  1320
1321  catctgccca gcaccaccct agccccggag ttcatcatct ctactctggg ttactaaagt  1380
1381  ctccttccaa ctactgcggc aatctgttct gaccccttca atcccttcat cacaaagcag  1440
1441  ccaaagtgct ctttttgaaa tgcaaatctg atcaagtcca gcttaaaccc ctccaacgac  1500
1501  ttcctgcagg ttttaggatg aagattacac tctttaaaaa aagtagtcta acggatcctg  1560
1561  caaaatttgc tccctgaccc cctttcatat ctagcttcct ttcataagga gcttcccctt  1620
1621  ttctctggac tccaacccca ctggactttt tccagcatct tctatttgcc agggcagttt  1680
1681  gccccagggc ttctacagat ttcttccttt gacctccagt ataccttttc tcttcacctc  1740
1741  actaacattt tactcattct tcagatctga gtacctactt ccctactccc ccacacctgc  1800
1801  cccgactctg gccagatcct ctgcttagat attctagttg tgtttgtagc acttatcata  1860
1861  gttctaaggg cacatttata tgtgtgatta attgattaat ctttgtcaac cccattagcg  1920
1921  taatgggtct caaaaccagt caatatcgaa aaaaaagatg aataaaagaa ctattagtaa  1980
1981  gatgcccatt attttttcct agtttttcat tattactgtc ggcattacaa taaacatcct  2040
2041  tataatttta tttttcatca cttaaaagag gatatttaga aggtgaactc ctagaagtaa  2100
2101  aatgactaga ttaaaaaaat cgcatacatt tccaattttg ataagcgcat gtagcaacct  2160
2161  gttctgtttc cacttctgca atactggtct ttgattagca tcaactctct aactatagaa  2220
2221  actgaaagat gttaagagtg ctacattgat taactatttc agaggagaga aaagccaatg  2280
2281  ttattttacc gcacaccgag aaacaccaat ttgctaagaa aaaaaaaaaa aaatgaaaaa  2340
2341  cctaggggct aatttttttt cttctgcatt ccaaggtaaa agatcaactt tccttctatg  2400
2401  tctattgctg aagaaatcag gaactaaaat acttcacttc aactgctata ggaaaattaa  2460
2461  ctgtgatctc tcctttcaaa ttcatagtga accccaaatc tccataataa tcaaagtggt  2520
2521  gaccagatga atgagtgaaa agctagagaa agggaaagaa cttacattgg ggctgcctaa  2580
2581  ctcctaaaca tttttgaaat gaagggcttc atttgtcaga aaagaaaaag tctgccttcc  2640
2641  atgtcacaac agatgccctg gcgattcccg tggtacagaa tgccgaagag ctattctaaa  2700
2701  aatctgattc gtccaaggca attaagtaga aaagaagaca tgataaagat gggtgcattt  2760
2761  aagcgataaa acacatttaa actcctactg cataaatatg gcctagaaat ccttagatga  2820
2821  agataaaaaa attaaaattt taccaaagtc acccagaaag aaaacagcac ttcagctttt  2880
2881  actaacatgt tgatttttgc aagactgtaa cattaataaa catgccagca actcatgctt  2940
2941  cgaggctatt tattcctaaa atacctcctt aaagtttaaa atttaaacac tggggattat  3000
3001  ttactttcca aacccaggag caggagcgag tactgcattc aaggaattgc aagtagccgc  3060
3061  ctgcagatca ggtgagtgag cgttgacaat atttgagcat ttctctcttg gaaatatgag  3120
3121  ctcagctcag gaacgcctgt ggcatcttca acaactggga acccagccat cacaacttgc  3180
3181  ccggtacatt attacaatcc cacaaaagta catgacactt ttataaaaga cagagaaaat  3240
3241  aagaagagga gaaacttgta cagcattcaa aatacacttc acacagtcag ggatggagtg  3300
3301  accatatttc tgagctaaca atttgaggga ggagaaagtt ctgggtgtgg agagaagagg  3360
3361  caggagtaaa agaagcagga agaagttggt tataaagatg actgaagaat gttctctgct  3420
3421  ttcttcactt ttctcatcag agtcccctta gttttcaagg ctcaggagtg aaaacatagt  3480
3481  ttctgaggag ttcgatgcat tatatcacct tttagaagta gggtactgtg tgcatactcc  3540
3541  acaaactaat tttgaaaaaa tcacattttc aaagtagaga tggtaatcaa aataaacaat  3600
3601  aggcagacag agaagaaaga aaaatctgcc ccaagccatg tttgagccgc taagatcatg  3660
3661  cccctgagga agggagaaac caggctaact tgaagagaag ttaaaagagc acagggtcag  3720
3721  cagctacttt tgattgaagg gttttctttt ctattgaaaa gctaaaaatt gtaactgtat  3780
3781  tgcaaggaca tataaggggg actgcagaag ggagaatggc ccacattttt ccccggtaag  3840
3841  aggctccagc agccaaaggc tgagctctcc tggaccagtg gccagcagca gtctgctccc  3900
3901  ccattaactc agagcgcctc cagcatctgc agccactctg cctgagaagc ctgttctcag  3960
3961  caagcaagaa acaccaggca aggaccaact ctaggaagca agttaaagcc tggatacttt  4020
4021  gcaaggtggc aaaaaatctt tacttctcag atttttatgt ttgaattgga atgagagggg  4080
4081  aaggaatgtg ttcaattgtc ctgttgcagc tattttcaag ttgtaagaaa tcaacctgcc  4140
4141  acacacagga ctattctttt cagacagttt attggaaaaa ataaaatgtt tctaacacta  4200
4201  atatttttgc tgtcttccac taaaatgtta tcacggcctt gaaattaaat actcattgca  4260
4261  agaaaggtga atatttctga tactttaaaa gaatagacca agtaaaggtg ttaagtttat  4320
4321  gctctttctg aattgcacca ttaggtctca agttgaaatc cattgctgcc tttcacccac  4380
4381  tgaagctagt tttgcttccc gaagcaaaca gaagagagtt tatgtcttca agctaaacat  4440
4441  ttccagaccc tttgaggata cctcctatga caggattgcc agacccctca ccatccctgc  4500
4501  ggaccgttct ggaagttatc taatttgtca acgtctctct ttaaatgtga cagccagaaa  4560
4561  tggacacaat actacagatg tggttaatta gagcagggta ctattaattt ttgtgacata  4620
4621  tggacactat actcttaccg gaatctaaat ttgatttttt tctttccttt tttctttttt  4680
4681  aattttttat tttactgcag ccatatcatg ctgctggttc atatcaactg ttttttctct  4740
4741  caaaaattgc caccgtataa agtcacctct ttccttagaa tcatgaatta tgatgcattt  4800
4801  actcctagaa aatatctttt tggacagcac tgtagcctac ttaaaacagg ttaactctaa  4860
4861  attctgttat ttatttgtaa cagttatcct tttttcaagt aacccacgga tttgtaaagc  4920
4921  aagcatctta gatcttcacc aaagttattc acaaaaatat tgatgaagag aagacccagg  4980
4981  gcaaaggctt gtgatccttt accagggact ctgctcccaa acccaaaccc aaacccagta  5040
5041  actcacacac ctggcgggtg ctggttcagc ccgcctcaca ctctcaaagc aattccgcta  5100
5101  gtctacaaag cacagcatct cacacaccag agcatcctaa agccttgaca aatacttagc  5160
5161  tgaaagcaag attcacttat ctttcaaagc aaagtataaa aaatctacac attaaaataa  5220
5221  cagtcatgta aaaatatata tgcacgtgga acaaagacga gaagagaagg gacatcaatg  5280
5281  gaaatgtctg ttccagcgtc agactgtgga gtgtttttca ttcaatactg tctttagtat  5340
5341  agtcacattg cttaaaaaat acaagatgac cagaatttca ctttgagaga attttcactg  5400
5401  gaagcagttc agaagcagtt catgtgaaac aactttaaga gcattgagac tctgatccta  5460
5461  ccaacctgaa aaccccaatc ggaaaaatag tcacttgaaa agacttgttg atctttaaaa  5520
5521  acaccagttt cttgttttga attttgcatg gctgctttgg cttaatatta ctagaaatca  5580
5581  gggagacagc taactggaga actggatctg gaagtttaga aaaagcctgg atgtcgtgtg  5640
5641  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tctgtgtgtg tgcgtctgtg tgtgtgtgca cgcctatgcg  5700
5701  tctatctgtc catgtttgtc tttctgcctg tccatgtgtg tctgtctttt tgtcatgtct  5760
5761  ggctctatct ctgcaagaga ggttggaaag gatagaagga aaaaaaaaat catgttaata  5820
5821  tttctctgaa gctttggact gaaacagagc tccagcccaa gaatctctaa cggacacata  5880
5881  agcccatgtc atctggccac ctagagtcct cttttaaact taaagtagga aataagatca  5940
5941  acagcagaat ttacacttgg gtgtttagaa tggagataaa ggtaagtttt aagaaaaggg  6000
6001  gtcagatgga gtaagtgggg acaataaaaa agaaaaataa acaaagaagc tggtgatttt  6060
6061  ggagaaaatg tgttccataa atattgtact tattacaatc ctaaacaatc tgaatatttg  6120
6121  gttgagaatt ttttaacatg tcagggtttc ttcactgctt aaacattttg tttggagccc  6180
6181  ggtttttatc agtaaaaatc aatgccagaa acaggatatg tgttatcttt ctctctcatc  6240
6241  agtcttttct ggtgctgtcc ctcactaatt ttcaatgtct gaaagacaag tgaaaatttc  6300
6301  attttgcttg gaaatacaat ttgttcacca tactagaatc taaactaaat atatcacata  6360
6361  atcaagtttt tagatttatg gcaaactctt aagtggctaa aatgatcaag tactaagtcc  6420
6421  agttaatatc tgacaactga aaactttatt ttcttaaaaa taaatttttc ctactatact  6480
6481  aaaatttaaa agaaatacat gtggtaaatc agcagattca tagatccata gcaaattgtc  6540
6541  atttaaaata gataaaatgt tcaaccagaa agtccagtta ttatctgaca agtgaaaatg  6600
6601  ccactttttt gagctataat tttcccacca ccctagaaat taagtgaaat gtataaggta  6660
6661  agtcaacagc ttcacagata ccatggtaaa ttgtcttaaa taagtaaaat gtccagttag  6720
6721  aaactctagc tattatttga caagtgaaaa tcccatttta ttttgaaata caattttccc  6780
6781  accacactag aagttaaata caggtggtaa atcagcagct ttatagatcc acagcaaatt  6840
6841  ctcataataa tggattaaaa tgttcaaata caatgcccag ttattatttg ataagctaaa  6900
6901  taatgtacat tagcacctct ttttgctttg tgtgtaacct tgtgcaaaac aaataagaaa  6960
6961  cggtcaactc cgggaccaaa tatccaagaa aattcaagat tcacttatga tatcaaatgt  7020
7021  caaaaaagta tttaaaattc tcatctatta atttgggggg ggtggtttta atgttttagg  7080
7081  taatacaaaa atgttatctc aagtatttaa tctgttgaca ttgtattttt gtttttattt  7140
7141  tattttgttg tttcagattt taaagtttta tcaaaactac ctatcaactg acattgtttt  7200
7201  ttcttagaaa aatctatttc taagcaaagt aaaaattact tcttatgtag aataacacaa  7260
7261  agaaatgtac caaatgttta ctacgtgaat tttaggatag tgagataaga gaaaactctc  7320
7321  aattctttgg ttttaaatat ttatgcacta atgttgttca cctaacattt tgattagaaa  7380
7381  aagtaatatt atttcttttt taaaaagaat tatatatata tgcatatata tatatacatt  7440
7441  tgcattatat atatctgcag acatatatgt cattttgata gttaagactc cttggataaa  7500
7501  aaataatgga ggaaattaat ttgatactat ttttaatttt ttagaaatta ccatgtgtaa  7560
7561  ctctatgaaa aatacctatc acttaggcac atatacaagc atagagaaag tacagtccgt  7620
7621  aatgtttact ggggtcatgg caggctgaag acgctacacg tgatcttgat tttctttatt  7680
7681  ttttccccag ttttctggag ttttttcccc tgaattttgt acaatgaaaa ggaattactt  7740
7741  ttattctgat aagagtaata atactaaatc tgtttttgtt ctttctgtgt accttcccac  7800
7801  ctcaaaaatc ctggctaaca atttgataga aaattcaact aggttcaaac ttattcaaac  7860
7861  tttaaaagtc ttaggataga tttttaaacc taagttttct ctatcatctg tactgttttt  7920
7921  aatctcattt ttttgaaaaa agaatgtcta tcagttaaca aacaactaga tgaagtaacg  7980
7981  tccttggatt aaaaaaaatg ctaagaattt gacagtccgg cggtcaccag acagtgctct  8040
8041  ggcaaagaca ggaatttctg aaattattct atattgcaga aaagagtaaa catcctaaac  8100
8101  attaaaaggc actaggcact tctaaacaat ataattatga tcacccaact tcctagaaaa  8160
8161  attatacttc agtgttggaa atctgcactt cacttattca tatattttat ggtcaacatc  8220
8221  tatttctgat aaaaaacaga atctcagtaa atgtgctcca gtttatttag gccagaaagg  8280
8281  ctcacttaag gtgagatgcc tgccatccta ttatccacaa tgggtcaaat tctcttttat  8340
8341  cctctacgta taaaataatc tgcagctagt gttattgaaa tatgctcaaa tttagccttc  8400
8401  aaatacaaat gtgtctcatc tgtgttctta tcagaaacct cactcagttg tagacaattg  8460
8461  gtttttcact taaaacttct tttactaaga taaatagcag attgtccctt ttctcagtgc  8520
8521  ctaacacttt gaggcgatta ggaagtccac gttaagcgtt tgtttgtttg tttgtttaaa  8580
8581  gcatccttcc tcatctgtat ttgagagtgg taacccactg caattttctc attttctcta  8640
8641  acgtaaaata tatgtttata tgtataaata tacacaaata tttgtggccg gcaacacact  8700
8701  ttaaaggatt aaacgtgagg accgtgacta aatgtattca ttcaccctac aggattcaga  8760
8761  aaaatataac attgcagaga gatctaggtc tctgcgtaaa cctcgtaatc accaagaggc  8820
8821  cgtagccggg aggctccgaa gcccgccaaa tacattggag gcatccacag ctgtttttaa  8880
8881  ttgtttttgc tttcttcaaa tagtgcactt ggtagggtcc ctggccccca accggggtta  8940
8941  accctaacct gaaagcccta tttagctcct aatttatcat gattccgttt ccccactccg  9000
9001  taaaacctaa ggaaaacgag atttccatcg ccgaaaaatt cgcttaggaa aaggggaaaa  9060
9061  ttaggcgttt caaaatgcac attttttgtg ttctctccag atcacattca agaaaagggg  9120
9121  aaaaaaagat gtgtctctgt agaagggggc gcagcttgac acccattttc tatggctcgt  9180
9181  ctaccggccg cagaacccca ttattggggt aacgcccccc ccccaaatgg gcaacgaccc  9240
9241  cctgctcttt gaggaagaga tcaggagagg tccaccagca gggctgctgg agagcggagg  9300
9301  gggcgagtgg gaatggaaat tggagacgga attccagcgc ctctgggcag ggaggggccc  9360
9361  gcgggggcgc ggagaaaaaa ggccaggggt caagcctggt aagggccgca aagggcccag  9420
9421  gaagtggggt atggggagtc ctgatggagg ggtaccttgg ggactccaca gaaggggggc  9480
9481  tggtgcccag aaaaggcacc tgggtaccca aaacccggga gggggatggg gaggcgaagg  9540
9541  cctgttggcc ccaggacctc ccatcgcgcg cacaccacta acctgtcagc aagaaggtgc  9600
9601  cagtggtcgc ttttccccat ccccctatcc cctccgcccc cgctcccccc tctccgcccc  9660
9661  cctaacccgc ggagcacgct gggatttggc gcccccctcc tcggttctgc ctatataagg  9720
9721  ctcacagtcg gcactcccgg tacacgcgct tcaacttcgg ttggtgtgtg tcgaagaaac  9780
9781  ctgactacga cctgaggaga ccagcgaaga gggaccaccg agcctcgcga aaggtccgct  9840
9841  gagcgggctc gcgtccggag ccactccggg ctgctgagca cccagcggag cccacgcctg  9900
9901  gcgcaggtgt gggaccccgt ccttcctgtc ttcgcagagg agtcctcgcg tggtgagtat  9960
9961  gcggtgagga tgtttctttt tttttaagat cacattcatt ccCTGTTATT ATCAGGAGCT  10020
10021  GCGGGAGATA AAGTAGCGCC CGAAAGTCTC CACGCACACC TTGTCACGCC TTCACTGGCT  10080
10081  GTGCCCCAAA ACTGCTTGGA GAAACCAAGC CTTCAGGGCT TTGATTCCCA GAACCCAAGT  10140
10141  CCAGATGCGG GCTGTAGACA GAtatgagct gcggacaaac atgagctgca gacggacatg  10200
10201  agctacagac ccttttgcaa acgtgccgca aagtggtatg cgctacaaac taattggcgc  10260
10261  ttcaattcgc tacaaactga taagcgcttc aaatgcgctg cagactgatg agcgctgcag  10320
10321  atgcgctaca gactgatagg cgcttcaaat gagctacaag ctgatgggcg cttcaatgtg  10380
10381  ctgccaactg atgggcactt cattgcgtga aaaccagtat caactgcggt gatatatgaa  10440
10441  ctgcagacta atgaatgatt tgcgctttaa atgcgctaca atatctgagc tgcagaagat  10500
10501  tagcactaca aatatgatat taccactaca acagcgcttc attgcgctgt aggacacagg  10560
10561  aaccacagag gtacatgagc tacggaacga tttacaccta aaatgcgcta caaaatagta  10620
10621  acagctgcag aggtacgcga gctgcgctgt tttgcgctac aaagaaacca gctgaagcga  10680
10681  acatgagctg aagagtaaga ttactcttct tagaggaacc ccaccctttg tctctaacac  10740
10741  accttttgga atggctccca ctatgttttt ctacaggatg gttctctgcg tgatggtgct  10800
10801  gttagacaaa atggagccct gggcaaaaat tagtgtttaa cattctgccc acaccactcc  10860
10861  tgctatggta gtgaagtgga gggacgctga cttgagcgca aaagggaatc ttttggtggt  10920
10921  ggcagagcag gctgccttgc ctagtagcgc ttgattgaag tggcagtgta gttgtagtgg  10980
10981  tggcccgaac tggcgtccag caacagtttg tggctgttgg tttgcttagt cttggaaggg  11040
11041  gaggaggttg gatctgcggg tgattgctct tgttgcatga aatgaatctg gctgttggag  11100
11101  gctggtggga ggggttctgg gaggggggat cctgggagag gcgtgcagcc agtctcagac  11160
11161  atgccccgcc cattctagcg agccttctct gcagtatctg ctctgagcag gtttagcgcc  11220
11221  tcccagcgcc tacttagagt gcgcctcctt tgcagcgcgc cttcccagag cgcgccttcc  11280
11281  cagagcgcgc cttcccagag cgcgccttcc cagagcgcgc cttctagacc ctgcctcccc  11340
11341  aggccccgcc tccccctaag cctgcctcct ctgaggtagt tcccgtagac cctgcctccc  11400
11401  acatgccccc ccttcttggg tggctccccc aaaccccacc tctctctgag cctgccctct  11460
11461  ttgcggtggc ttacccaggc cccgcctctt aaagcttggc ccctccctga gccagcctct  11520
11521  tcagaactgg cctagggccc cacctctcca gagcctgcct gcgcctgcgc agtgtgagcc  11580
11581  gcccgccccc cgcaccacca accaatcagg tccccttcct ttgcgcctat gcgcctttac  11640
11641  tgcctagcct ggctgcacag ccccacccac ctgcgggttc tccctgcgtt tctccctgcg  11700
11701  ctggatttga tttctatccg ttagtgtcta acaaaaataa gaataacaaa taagaataat  11760
11761  tgacagcaat agcaatacat ggcattgtat aatcagtttt catatgtgaa ataacataat  11820
11821  cccacaacct aaaactcatc atagtgggtt atgaaagatg cctctaaatt gacatggctg  11880
11881  gtgcctccaa aagcaatcta gctaaatatt tttattataa acaaaagata tttaaaatct  11940
11941  taaatatctt aaattagcgt tcttaaattt taattttttt tagtcttaaa ttttagtttt  12000
12001  ttaagattaa aatctataag ttttttgaca cactagtgac ctttgtggtg ggacctactg  12060
12061  gaattagatg ttttggtgga tgcaaaataa agaacttgaa ttttgtttca caggagtttt  12120
12121  aagtggcttt attggtgctg ctggcttagc ctctgagtga gaatgaggtg tttatttgga  12180
12181  tttttttctt ggaactctag gggattagct ctggctaatt tgcctgcata tttattaatt  12240
12241  gtgcctggca catggtaggc attcattaaa tatgtgttaa atgaccagag tagattggtt  12300
12301  tatttggtgt cttctttgct gtctctaggt gttttctagt tttgctcctg gctctttcct  12360
12361  atggtgcttt gctgtcctgg attgtccaag acactgctta ctttactcat ttacatttaa  12420
12421  caggatctta aaaaaaaaat gtgcattttt aaactccact aatgtaagct gtaattgtaa  12480
12481  ttcaaaacaa ccaaattaat tcaaaacatt caaaataatt agctttttta taaactaaaa  12540
12541  aagcaaaagc taattatttc aatttggggc aagtggatta tttaatggta tataagtgtc  12600
12601  acatttaaaa tttgtaatgt aacaaactgg ttacattata aaaatataga ttgacagttt  12660
12661  ttagctggca ttttaaaata tctatataaa acaaatttat aacttactgc tagttagata  12720
12721  tttatgtttc taattaaatg aagaaacttt aaaacctggg tctgtatatt aaaaaccatg  12780
12781  agccaggatt ttgttacggg gggtggggcg ggatttgaaa gccttggctg ctaaaaatct  12840
12841  atcacacgcc actaaccacc tttgacctca gtcctcaaca agtatacaat ctacagataa  12900
12901  catgttctta tttatcataa ttacagcttt caataagtcc ccaagcccct tttacacacc  12960
12961  ttgccactct gacccctctt ctctttggaa attctgtgtc tgaattttaa agaagttcaa  13020
13021  aacaaaatgt attggaaatg tacatattaa gagaatttgc atttcataaa tagtactcat  13080
13081  agttctcaaa aagaaaggtg gacatttaca aatgtaaaac aattaagcat tgtttaatgc  13140
13141  gatgttattt cctagtggga tgtttactgt gtggtgggtt tgggctattt ttctctatgg  13200
13201  tgtgtttggg aggggggaaa tagaaatttt cagaagtcat tgtgaagtca aagattaatc  13260
13261  aaatgtattt aattcttaaa taaatatgaa ctctttttca tgtgtagcga tgacaattgt  13320
13321  tccaggtggc ttagctttat gctgtgtcct tgcaggtttc aggaatgggg cctcttgacc  13380
13381  ctgcctcccc aatccagccc ctacctaggg gtcgtttaag gagccacagt cttataattc  13440
13441  aaatgaagtc acaaagctcc tattcccatg ttaactagtg ctctagttgc tgtttaaaca  13500
13501  tgtgtaaact ttactgttaa cttgcctgcc cactatccta tcacttttaa tggttaaact  13560
13561  tactctcttt ggggcagaga gtcccacctc aaaattacaa accctggggg gtagcggcgt  13620
13621  gaggcctgat attggtaaaa gttaggggcc tcaaactggt gaccttgcag accagataag  13680
13681  accctgaatt tatttgctct tcactggatt taaaaattcc ataagaattg aaagtgagag  13740
13741  gaggggcata tgcaccccca agttaattag ttgcagtccc tccctgttgc cccatgtcag  13800
13801  tctcctctca cctttacatt accttcccat cactaaaaga atttgaattt taacctctta  13860
13861  ctgatcttct gtttccataa acaatactgt gattatttgc tgatttccta atgtattgtt  13920
13921  atttctgtcc tatcattgtg ttttgcagat attacaaccg tcagacctgg gcctcagtaa  13980
13981  agcccacccc agtgactgtg attgacatgt aggttgttca ccttcctgac ctgggtcagg  14040
14041  ctgttccagg ccatgctgtg aatgcttttt cagaagtttt ctctaagatt tgaaagtatt  14100
14101  aatgccttga tgacagaagt ggcacctgag tcacctgact tgtgcttatt agttgctttt  14160
14161  taatgggaca ttgaaactct taatttaaaa aataaagatt gcattgtttt gtgacctcat  14220
14221  attctgagtg tcacatgtac agttatctgg aatctgaaag catttggaag tgaaacaatg  14280
14281  tcacaggcta tgatgtgtta attacatgtt ctaatttttt ctaaacttga atattttatc  14340
14341  ttgaatttca actattaatt gtttttgtag cctaactaag caatagttta aaactattaa  14400
14401  atggcacagt aattctgtac cttaaggact ctgcttgcta tacagccact ctttgaagag  14460
14461  gccgtaccaa aagcacaggg cataagggaa aatggctatg ggtggagggt ttggggcaag  14520
14521  ggaggggcct aaagaattag gagggggaac ctccatgtgc catgggggtg gccctagaaa  14580
14581  aggcaaaaaa aaaaaaaaaa gacaaagaat taggaggtgt cttaggaaag gaggaaggga  14640
14641  tatgaagcca ggcctcaggt ttgattatga tcacctcttt tttcccttac accccttgta  14700
14701  aaatattagc tatttttcac ctaccttccc tgaaaaacac atgtttatct ttgtggcttt  14760
14761  attttacata attaagttgg tatccatttt gccttgatac gtcaaagagg aacaggtggc  14820
14821  caagactgcc aagttaaaat gtagtgaata ggtggtctgc ctgctttaca tattatgttt  14880
14881  ttaaactttt gagaactttc ctagagtttt ccaaatatga gaatttgatg cctatttaaa  14940
14941  aaaatcattg aagtgttaaa ataattactc taaatgcatt taactgtttc caggaagtac  15000
15001  acaggcacta tggactgatt tattatcata tccataatta ggacatttaa tccctcctgc  15060
15061  cccctccaat gcatacacag ccactcaccc cgtggaagtg cagccctatc ccaccctaaa  15120
15121  ttacacactt tcaggtaggg ctgtgctaac aagtcttgtt tagaaaccag cgattacaga  15180
15181  cttgtgacct gcaaatctaa tgagtcactg gatttatttg acggaagtat tttttttaat  15240
15241  taatatcttt agtggaacat acatactacc atagttacca tagttgcagc ccctccctaa  15300
15301  ttcaatctca gcctctttac acacaaagtt aaagtttgtt ttctattaat agccttaata  15360
15361  tcagctaaca gttattgaat actgactgtg tgctttgcct gcattactta attatatcct  15420
15421  tattataagt ttgaggtgtg ctagtattgg gcctctttgg atgtcccatt ttatagtcca  15480
15481  gctactccta ggaagcatca attaatattt gttgattgac tgaataataa ggagggaaac  15540
15541  taatatacac atgttgctac tcagtgccat ttctgtccca aagggaattc tctttggtaa  15600
15601  atcaattatg gtcagaaaag taatttagac aatctggtgg gtttgtggca gttgttgttt  15660
15661  gttttgataa ccaattacct tctctgtaga ggtggcaaag ggttatgaca gttggtcaga  15720
15721  gtgccccctc ccctcaggtt gatgaatacc gacattgtga ttttaatttc ccccttcttt  15780
15781  ttcttggttc tcttctggct ggaatagtag ttatttttca gataacttct gtaataacag  15840
15841  ttataatttt ggctttattt tgtgtaactt ttctggttta atctttgcct tgaaagtgtc  15900
15901  ttgccctgct gtcattataa aacattgttt ggagtatctg tgttcttcgt tagtcagtaa  15960
15961  aggtatggtg gtattgatat agtggtgtat tcttgaatca taatgaactg gtgattcttg  16020
16021  agggggaaag gtcatatgga catcaaaaag tagggtgctt tttattacct actgtcctaa  16080
16081  ttgattatct tttttttttt tttttgcagg gtttttgtct gtttattgat tattggtgta  16140
16141  agcaagtaga ggaaagatgt tactttaaat actcatgtat ttaaagttct ttagtaaata  16200
16201  ctttaaatgc taaaatgcta aattttgtgc tgctttgaat gtgtatgttg aatttatgct  16260
16261  tttatcctca tttacagaaa caaaaagctt ctgaaaacca aaaggcgaaa gggcggaaga  16320
16321  ggaggccagg agccaggcct ccatccccac aggagtgaag ctacacctgg gaggtctcct  16380
16381  cccaccccat ctctcaccct ggggcccgac tgcccaccac ctcctcctcc tcctcccccc  16440
16441  aacgacccat cctcctccaa ctcctcctcc ccttgcGGAG GCCAGAGGGG CCAGTACAAC  16500
16501  CCCAATCTGG CAGAGCGAAG GCGGGACGAT CTCTCCGAAG AGATCAACAA CCTCAGAGAG  16560
16561  AAGGTCATGA AGCAGTCCGA GGAGAACAAC AACCTGCAGA ACCAGGTGCA GAAACTCACA  16620
16621  GAGGAGAACA CCTCCCTCCG TGAGCAAGTG GAGCCCGCCC CTGAGGAAGA GGAAGACGAC  16680
16681  ATTGAGCTGT GCGGTGCTGC AGCTGCTGCT GCCCCAGCCA CGCCCATCGA GGAAGAGTGC  16740
16741  TCAGAAGACC TTCCTGAGAA ATTTGACGGC AACCCAGACG CGCTGGTTCC TTTCATGGCC  16800
16801  CAGTGCCAGC TCTTCATGGA AAAGAGCACC CGAGATTTCT CCGTCGATCG CGTCCGCGTC  16860
16861  TGCTTCGTGA CAAGCATGAT GACCGGCCGT GCTGCCCGCT GGGCCTCCGC CAAGCTAGAG  16920
16921  CGATCCCACT ACCTGATGCA CAACTACCCA GCCTTCATGA CCGAAATGAA GCACGTCTTT  16980
16981  GAAGACCCTC AGCGCCGCGA GGCTGCCAAA CGCAAAATCA GACGTCTGCG CCAAGGCATG  17040
17041  GGGTCAGTCA TCGACTATTC CAACGCGTTC CAGATGATTG CACAGGATCT GGATTGGAAC  17100
17101  GAGCCTGCAC TGATTGATCA GTACCACGAG GGCCTCAGTG ACCACATTCA GGCAGAGCTG  17160
17161  TCCCGCCTTG AAGTCGCCAA GTCGCTGTCC GCCCTGATCG GCCAGTGCAT CCACATCGAG  17220
17221  AGACGGCTGG CCAGGGCTGC CGCCGCGCGC AAGCCACGCT CCCCACCACG TGCGCTGGTG  17280
17281  ATGCCTCATG TCAGCAACCA CCACCAGGTG GATCCCACCG AGCCCGTGGG AGGTGCCCGC  17340
17341  ATGCGCCTGA CCCAAGAAGA AAAAGAAAGA CGCAGAAAGC TGAACCTGTG CCTCTACTGT  17400
17401  GGGAATGGAG GTCACTACGC CGACAACTGT CCTGCCAAGG CCTCGAAGGC TTCGCCGGCG  17460
17461  GGAAACTCCC CGGCCCCGCT GTAGAGGGAC CTTCAGCGAC CGGGCCGGAA TTAATAAGGT  17520
17521  CCCCACAAGA TGATGCTGCT TCATCTCCAC ACTTGCAAGT GATGCTCCAG ATTCATCTTC  17580
17581  CTGGCAGACA CACCCTGTTC GTCCGAGCCA TGATCGATTC TGGTGCTTCC GGCAACTTCA  17640
17641  TTGATCACGA ATACGTCGCT CAGAATGGCA TTCCTCTGAG GGTCAAGGAC TGGCCAATAC  17700
17701  TTGTAGAAGC GATTGATGGA CGTCCCATAG CATCGGGCCC CGTTGTCCAC GAAACACACG  17760
17761  ACCTGATAGT CGACTTGGGA GATCACCGTG AGGTGCTGTC ATTCGATGTG ACTCAGTCTC  17820
17821  CATTTTTCCC CATCGTCCTA GGGGTGCGCT GGCTGAGCAC ACACGATCCC AACATCACGT  17880
17881  GGAGCACCCG ATCGATCGTC TTCGACTCTG AATATTGCCG ATACCACTGC CGGATGTATT  17940
17941  CTCCAATACC ACCACCGCTC CCACCACCAG CACAACCGTC ATTCTATTAC CCGGTGGAAG  18000
18001  GGTACAGAGT TTACCAGCCA GTGAGGTATT ACTACGTCCA GAATGTGTAC ACTCCAGTAG  18060
18061  ACGAAAACGT CTACCCAGAC CACCGTCTGG TTGACCCCAA CATAGAAATG ATCCCTGGAG  18120
18121  CACACAGTAT TCCCAGCGGA CACGTGTACT CACTGTCAGA ACCTGAAATG GCAGCTCTGC  18180
18181  GAGATTTCGT GGCCAGAAAT GTGAAAGATG GGCTGATTAC TCCAACCATC GCACCCAATG  18240
18241  GAGCCCAAGT TCTCCAGGTG AAAAGGGGGT GGAAACTGCA AGTTTCTTAC GACTGCCGAG  18300
18301  CTCCCAACAA TTTCACCATT CAGAACCAGT ACCCTCGTCT CTCCATTCCA AATTTAGATG  18360
18361  ATCAAGCTCA CCTGGCGACA TACACCGAAT ACGTACCTCA AATACCAGGA TATCCAACCT  18420
18421  ACCCCGCGTA TGCCACGTAC CCGACCTACC CAGTAGGATT CGCCTGGTAC CCCGTGGGGC  18480
18481  GAGACGGACA TGGACGATCG CTCTATGTCC CTGTGATGAT CACCTGGAAC CCGCATTGGT  18540
18541  ACCGCCAGCC GCCGGTGCCC CAGTATCCGC CGCCGCAGCC GCCGCCGCCA CCGCCGCCGC  18600
18601  CGCCGCCACC ACCGTCTTAC AGCGCCATGT AAATACTTGT CATGTCCTTC CGGATCTCTG  18660
18661  CTGGTGCAAA TCGCAGGTAC CCAATAACTC TGACTTTGTC ACAACACCTT ACCATCATCA  18720
18721  TGCCAGCAGT GGCTTCCACA AAATGTTAAA CCTGGTAACC AGAGACTATT GGTGACTCCA  18780
18781  GGTATGTTAG ATGTTTGTGA AATGTGATCA CCTCTCAACC AAGTGTGAGG GCTAATATCA  18840
18841  AAAGGACTCC TAAATCCcgt acccaactct taaaaaagag actccaagtt aatgttacca  18900
18901  acttgacctg gaacttcaga atggattttc atgaacgttg ttaatggctg gaagagcatt  18960
18961  ACCTGAAGTC TCGGGAGCAT CTATCCATGT CTCTGCCTCC ATATACATCT GGGCATTTCA  19020
19021  TCATCAATCC CCTCACAAAA CTGTAGCACT AGGATGCTTA GGAAGGGGAA GTGACTTTAG  19080
19081  CACCCTCTAG GGAATGGAGC CAATAATAAG CTGCCAATGA ATGAAAGGCC TCGGAAAGCA  19140
19141  ACTCAAAGCA ACAGACAACA CAAGAGTTGT CTTCAACTTG GTGACACCAG CCGGTGTCTC  19200
19201  CTGGACACTT TGAGCTAACC TGGGACTGCC TGACTTCCTT TAGCCTGATC CCTTGCTACT  19260
19261  ACCTTGAACT GTTTGTCTAA CCTCTCTCTT TCTGTTTACT ACTGCCGTTA ACCCTGCTGC  19320
19321  AGGATTTGTG TCATCCTTCC TGCCAGGTTG CTGAGACTCC ATTTTGCTGC CATGCACAGA  19380
19381  GAAGAAAGAG GCAAGCTTCT TGAAGCATGT GTTTCAAAAC ACAGTCTTTA ATTGCCAAAA  19440
19441  CACAGTTTGA GCAGTAGAAA ACAACATGGT GTATATTTCA AATTGCCTGT CATGAAGAGG  19500
19501  AGCCTAATGG TGAAGTTTCA CTTTCCATCA ACATCATCTT TCACACATTC ATTATCACCC  19560
19561  ACCCTTATTC CTGCATGTTT AAATACTTAA AATTTAGCTA TAGGTTGATA GTGTCTTTTA  19620
19621  ACAGTGTTTT AAGTGGTGAC TCTGCTTTCA AAAATTATTT CCATTGAACT ACAAAATACT  19680
19681  ATCCAACTCA TTATTAAACT AATTAAAATT GATAAGTAAC ATACTGTAAA ATATCTCTCT  19740
19741  ACTGTGAACT TCTCTTACAA CACTGTGAAT GAGAGGCTCC TCAGAACTGG AGTATTTGTA  19800
19801  TAATAGTTCA TCCTGTTCAT CTACAAACTT CTATTTTAAC ATCTATAATT TCAATTTTTT  19860
19861  GATTGGGCCT TTAAAAATCA CATAAAAAGA TATACAAATT CAAAGAAGAT ACCTAATTGG  19920
19921  CTATTTAATC CAAAGTAACT TTTCCCTTTT TTTTTCAATG GAATCAGAAA GCTTGTCAGT  19980
19981  CACTCATGTG TTTTAGAGTA ATTACTTTTT AAATGGTGCA TTTGTGCTTC TGGACTTTTT  20040
20041  GAAGCGTCAC GTCAGTTTAC CTCAGATATC CATCCATCCT CCATACATTT GAATTCAAGT  20100
20101  TGTTTTGTGT CAAATTTACA GTTGTCATTT CAATTTTCAA GCTGCAGAGG GCCTAGAAAT  20160
20161  GGGCTATTGT CTGCAGCCTG GGCATACACA CACGAACATT TGCCATCACT GCAAGCTGAA  20220
20221  GTCTGGAGAT GTCTGCCAAC AACAACAACG TTCAGGGGGA GCAGGATGGT GTGGGTTGAC  20280
20281  AGCTCACGGA TGAAGCCCCT GACACACTTT TGGCTGTTTT GCAAAGCTTG TGGAAAACTT  20340
20341  TTTGGCAGTG TGTACTATGC TCTATAGCTA TATATAGTAT CTATAAGTGT AGGTGTTAAG  20400
20401  GATAAGTAAA TCTCAAATTT ATTCTATAGT ATCAGAATTT TATTAAGTTT CCTTTCACTC  20460
20461  ATTTGATTTA TTTCATTGCT GTTGATCAAC TTTATTTTAA TTAAATACTT TAATTTTTTT  20520
20521  TTGGTATTTT CCAACAAAAT GCCTCTATTC ATAAGAAAGG GAAAAGGAAA GGAACTGAAT  20580
20581  CTCTAAAGAA GGTGGAAAGG GAGCAAAATA AAAACATAAT TTAAATAAAT CAAAACATCA  20640
20641  AAATTATTAC GCAAAGTCAA TAGTCTACCT TTTGAAACAA ATTGGCAAAA TCGATTGACT  20700
20701  TTTGGCCCAA ATTTTCAGTG TGAATTAAAA AAATCAAGGA AAAAGATATA AGCTCCCATT  20760
20761  GTTACACAGC CTCGGAGAGA ATTATGCTAG ATTGTTGAGA CAGGAAGTTT ACATATGTTT  20820
20821  ATGAAGGGTC AGTTTAGGTT GAGCAATGAG GTATTTGTAT TAGGTCTTGG AAAATGGAGA  20880
20881  ATTAGTTGGA TTAAATCATG TGAGCTCACA CAGTGAACTT GCAGGTGCAC AAAGTAAGAG  20940
20941  GGCACATCTG TATAGTGCAG TCTGGATTTC TGTTTGAGTT TACAGGTACC TCTTGGACTC  21000
21001  CTGAATTGAT CCAGTTGTCA TCCACCACAG ACGTCTAACA TCAGATGGAA TCCCAAGATT  21060
21061  GGCAACAGAG AACATTCTGC TGGAAAGACC TGGGCAGAAG TGAAGGAACA CCTGCAGAGA  21120
21121  TGAAGTGCTA GATGGGAACC ACGCTACGTT TTCATCAAAA GAATGCGTGT CACTTGGGAC  21180
21181  TGAAAGTTCT TTGTTGTTTC AGATTGTAGA GTGCTATCAA ATTGGTCTGT GGAAAATTGC  21240
21241  ATTGTTCTTA TTTCTTTGTG TAATCTTAAA CTTAAGTAAT TGGGGATATA TATAATCTTA  21300
21301  AGTATTTTAG AGAGGGTGGG ACTATTAAGT AATCTTAAGT GGGTGGGATT AGTTCAAAAG  21360
21361  CATGATATTA TGTATTAGAT ATCTCTATAA GTGGACACGT GTACTTACTT GTGATCCTTT  21420
21421  ACCCTATGAT TGCTACCCCT AGAGATTTCA AATAAACTTG GAGGGAACTG CAGGGAGATC  21480
21481  AATCTTTTTA GGGCTATCAG ACGTGGATAA AAACCTAGTG GGAGAAAGTT CAGTTGATTG  21540
21541  GATAAGTAGT TTAATAGAAG TTCTTTGCCC TGGATATTAA CTCCAGGAAT TAAGATTGTA  21600
21601  AGCAAAGCCT TTAGCGAGTT AGGATGGATA GATGCCCTTT GAGCAATTGT TGCTGGAGTG  21660
21661  AGGTTGATGA TGGTAAATGG TAAAGATTCA TGGAAGTTCT AGGAAAGTGA TAAGAACTGT  21720
21721  TGCTTATGCC CCTGACAGTA GCCCTCTTTC TTATCCCTGC CCCTTCTCCC TAACTCTGCA  21780
21781  CCTCCTACCT AGCCCTGCCC CATCTCCATA CGCTTCCTCA TTTTATTGCT GTATTCGCTT  21840
21841  TACTCTGTAT TTCTCTCTAT TACTAATACT GTATTGATGT TATAATAAAA ATTCAATAAA  21900
21901  GATTTAGTGG TTAAGTGCAA ACTATGTCTT GATCATTTCA GTGTTCACTG GCATCAAGGG  21960
21961  AACAGGGTTT CGGGGGTGGG GAGTGGACAG GGTTAGGGAG GAGGGAATAC GGTAGGTTTA  22020
22021  ATTAGGCACC TTCTTCTGTG TTAACAGTTC TGAAATTGCA GTCCCTGAAT CAAGAGCATA  22080
22081  TGCTCACATG GGAacttatt aaaaatgaaa atgctcaggc ccccatgcca catctagaga  22140
22141  atcagaatct ctcagtgggg cccaacaatc tgtaatttaa taagtccttt ggatgattct  22200
22201  gaatacctga agtttgggaa ccaattccct agataatcct tgggttagtg tcactcgtgt  22260
22261  atgacatggt acatggaacc aaagatttca caccattttc aaattttgcc tatttttcat  22320
22321  aacgaaagca ttaatacttt atactcttta ttgtccagat tttgaaaatt cctcccaatg  22380
22381  tcacttccac aattaaagcc cactctcttt cttactcctc tggtacttct ataggatgag  22440
22441  gccttgtttg ctttttgctt cttagggctg aaattgtggc atatggaaat tcccaggtta  22500
22501  ggggttgaat cagagctcca gccacatggg atccgagcag tgtctgtgac ctatatcaca  22560
22561  gctcacagca atgccaggtc cttaaccaac tgagcaaaac cagggaacaa acctgcatcc  22620
22621  tcatgaatac tagttgggtt tgttaccact gagccacagt gggaacccca ggtttactga  22680
22681  ttgtttttat ggccagcttt ttgtttccct aattttccct agtgttttct aatttttgat  22740
22741  attattaatt tctaatttta tttttaatta tttcattttt ctgcttgctt taagtataaa  22800
22801  tttctcttat ttctctagtt tcctaaacta gattattgaa tttagacttt gttcatgtct  22860
22861  aatatggaca tttattgctg tgaagttcca gctgagcact gtttttttct ttcattccac  22920
22921  acattttgac aagttgtatt ttaattttta ttaaaaattt ttataatttt tgaggtttct  22980
22981  ttgttaaccc atgttattaa gatgtctgtt gttttatttc caaatatttg agaatttttc  23040
23041  agatatagaa ttttattgat ctagttgaat tccatagtgg tcttaaagtg tactttgtat  23100
23101  gatttctatt ctttgaaatt tttaaaggtg tcttttataa ctcagactgt agtcttcttt  23160
23161  catgaacatt tcatgtgggc ttgagaagac tgtgtattca gttgttattg taacagtatt  23220
23221  ctataaatgt caattagatc aagtcgattg ataatactat ttccaccaat tatattactg  23280
23281  attttctgtc tgttgatcta catattacct acatagatag aggtgttaca gtttccacat  23340
23341  gtaatagtgg atttatctat ttgtcctaac agttctatca gttttgcttc atgtatttag  23400
23401  aacatctttt ttaggtacaa atatattagt tgttagtttt tcttgcagaa ctgacatttt  23460
23461  tacctttatg tgatacatgc accatatccc taataaattt cttttctgaa gcctgttttt  23520
23521  ccttgattaa aatagctagt ttagctttct ttttaaaatt agtgttggca ttttatatct  23580
23581  tccttcagtc ctttactttt aatctgcctg tgtctgtaca gatatatgtt gctttttttg  23640
23641  taaacaacat atagttgggt tttatttttt atccactttg acaatctctg tctttttttg  23700
23701  accaagtgat taatgataca ttgataaata tctaccttgt ttataactgt tttctattca  23760
23761  ttgtgcttgt ttattgttac ttttactcct ttttgtaaaa tgtggctcag ttgagcattt  23820
23821  tttatctcat ttatctcatc ttttagcatg atatttatat tttttctaaa aaataattta  23880
23881  gtaaaaattg ttctgaactt tgtaataatt atttttaaaa atcaaatttt accttcaaat  23940
23941  aacaagggag tctggaaaag caagtgtctg gcttctatct tagtgatgct cataggtgga  24000
24001  aaatttctca aatattggaa agatgttcaa aattgctgtg tagctagaaa gaatgacaaa  24060
24061  tatttactac ataatttctt aactattttt ttctcaacta ttttttatca tatttctcac  24120
24121  cttactactt aatctctaaa acagtgaatt tcattctatt ttatcttcct gttattacat  24180
24181  catctacata tattttgttg ctcttcaatt ttataattga gttttcaaaa atatcatagt  24240
24241  ggcatgtttt taatttccaa gaatcctctt attgcgataa tttcgtgttt ttgattgagt  24300
24301  aatctttcaa atctatttaa aggcatgcat tataaatttt tagaaggtta acttttctct  24360
24361  ccatctgcgt gtattcatta tcgtgtctct ctttttgcct atttgttttc ctcaaaatgc  24420
24421  ctggtaacat ttttttgcat ccatatttat aaatgaagga cttggttcat caagcaaggt  24480
24481  atcattatgt ttcttggtca ttttcaagct ttctttccta ttgagacctt ccacaaaaaa  24540
24541  acaaacaaaa aaacaacaac aaaaaaaaac cccaaaaaac ccaaaagcag tgatttccat  24600
24601  aaacatggtg gggaaaagca taaagaaaac ttcctgtcca gggataatgg taaacttttc  24660
24661  taaagagccc ataaacaata attagaccag gaaacatact ggatctttct gaaatggtga  24720
24721  gataaggaaa gcatcactgt ggtacaattc atttcaacct gaggctactt gttgttttct  24780
24781  acatatccat tcatgtccat ttgaggatca gatttcacat tttaccttgc tccagcccag  24840
24841  gagctcatgg tagatattca ttttccatga gtcagaattt tcacatgtta actattctaa  24900
24901  ctgaatttag ctgtagtcta gagcacattc aaattggatt gtcccaacta ttgcacaatt  24960
24961  ctgctatgaa ctggctcact aattggcctg tggccagatc ctatgaacaa cactgctgat  25020
25021  ccaatgctct gcattccact gcagtttcta gcactcatcc tgctatctct tggttatttt  25080
25081  caagaaattc ctcaaacttt cagtatcatg attatatcct tctttttctt cagccttatg  25140
25141  ttacatttgt ttcttctctt gcatcactct tatttatcaa aatgatttta tagataaaaa  25200
25201  ataatgtctg tcatcatggt gtggtgagca catgtgtttt ttcccacttc acagtaggtg  25260
25261  aataaatcag tgggtaaatc agaatgaaca ggctagctta gattaaatgt gcattggtct  25320
25321  gattgaaaat tcagcttttt aaaccagtat ttttggaatt tgtgcttctg cagattattg  25380
25381  taaatgggca tctttattaa ttttaaaatg taagatatta tttgatgttt gtacaattca  25440
25441  tttcagtact cctgagaaat tttttcttag ccctttttga accattatgt atattcatta  25500
25501  atataaaaaa catatattga cagaatgaat ttctttgcag aacagatact gactcacaga  25560
25561  cattgaaaaa cttatggaga cagtttgggg gtggggggat gcactgaggt tgtgggatgg  25620
25621  aaatcctata aatcctataa aactggattg tgatgatcat tgtacaacta taaatgtaat  25680
25681  aaattcattg agaaaaaatg aaattctgtg gataaatttg catggatgga gatagaattg  25740
25741  tggtatatat gtaaataaaa aatgtaattg gttttaaaaa catacattaa cataaataca  25800
25801  tttttatatg aagatgaaac cattacggtt attctggagg gtgatatttg aactggtgtt  25860
25861  atttttttgc ttctaaatat attttgttaa ttttctataa taaacttatg taatttaaag  25920
25921  gagtaagttg aaaatgaatg tatttgtttt gtcttctttt ggtttgctaa ataaatgtta  25980
25981  taccatgctc ttggctacat aaagaagtaa ttatattttg aggagtaaat tttttttagt  26040
26041  gatttttatt ttttccatta tagttgtttt atagtgttct gtcaatttct actgtatagc  26100
26101  aaagtgacct agtcacacat acatgtatac attctttttc ccaaattatc ctccatcaag  26160
26161  ctccatcaca agtgactaga tagagttccc agtgctatac agcaggatct cattgcttat  26220
26221  ccattccaaa ggcaatagtt tccatctatt aaccccagat tcccagtcca tccccctcct  26280
26281  tccccctccc tcttgcaacc acaagtctgt gcttcatgtc catgagtttc ttttctgtgg  26340
26341  aaagttcatt tgtgccatat attagattcc agatgtaagt gaaatcatat ggtatttgtc  26400
26401  tttttctttc tgacttactt cactcagtat gagagtctct agttccatcc atgttgtgca  26460
26461  aatggcatta ctttgttctt ttttatggct gtgtagcatt ccattgtgta catataccac  26520
26521  atcttcttaa tccattcatc tgctaatgga catttaggtt gtttctgtgt cttggctact  26580
26581  gtgaatagtg ctgcaatgaa catagataga gtcccagtgc tatacagcag atctcatgct  26640
26641  atcattcaaa gcaaatagtt tccatctatt acccccagat tcccagtcca tccccctcct  26700
26701  tcccctcctt cttgcaacca caagtctgtg cttcatgtcc atgagtttct tttctgtgga  26760
26761  aagttcattt gtgccatata ttagattcca gatgtaagtg aaatcatatg gtatttgtct  26820
26821  ttttctttct gacttacttc actcagtatg agagtctcta gttccatcca tgttgtgcaa  26880
26881  atggcattac tttgttcttt tttatggctg tgtagcattc cattgtgtac atataccaca  26940
26941  tcttcttaat ccattcatct gctaatggac atttaggttg tttctgtgtc ttggctactg  27000
27001  tgaatagtgc tgcaatgaac atacaggtgc atgtgtcttt ttcaagtaga gttttgtaca  27060
27061  cccaagagtg ggactgctgt gtcatatggt agttctctat ttggttttct gaggtgcctc  27120
27121  catactgttt tccatagcgg ttgtaccagt ttacactccc accaacagtg caggagggtt  27180
27181  cccttttctc cacaccctct ctagtatttg ttatttgtag acttattaat gatggccatt  27240
27241  ctgactggtc tgaggtggta cctcatatag ttttgatttg catttctcca atattgagaa  27300
27301  gaaaatttaa ggtatggaaa atctaaaagt ttaaaaggcc ttatatgttc tggttgcata  27360
27361  gagatttttt gtgtgtactc tgaagtttaa aacttcatgc attatttctt ttctactttt  27420
27421  tcctgccatc agctaacctt caaaacaaca tattattgag atgattcatg agaatcagtg  27480
27481  tgaaatacag tgtgttactg ctggaagttt tttcctcctt ggactacttt gtactatata  27540
27541  aaggaagagc aaaattataa aaattgagat cagaaattag ttctgtcaac ataccttaaa  27600
27601  agaactataa ttttgttagg gatatgcaac aaaaaattca atgttcacta ttcatttaac  27660
27661  aataacattg attattcaga aaaaataatg cattaccagc attagaagat gaaatcattt  27720
27721  tgtctaacac tcaaatacag agctttgtag gttccattat gatttgacta atctctagct  27780
27781  ctcaaatttc tctatagatt atatggaatt atatgtacac agattattta agtattacgg  27840
27841  ctttaacatt tctctttatt taatatttgg gcctcatcct atagaagtac cagaggagta  27900
27901  agaaagagag ttggctttaa ttgtggaagt gacattggga ggaattttca aaatctggac  27960
27961  aataaagagt ataaagtatt aatgctttcg ttatgaaaaa taggcaaaat ttgaaaatgg  28020
28021  tgtgaaatct ttggttccat gtaccatgtc atacacgagt gacactaacc caaggattat  28080
28081  ctagggaact ggttcccaaa cttcaggtat tcagaatcat ccaaaggact tattaaatta  28140
28141  cagattgttg ggccccactg agagattctg attctctaga tctggcatgg gggcctgagc  28200
28201  attttcattt ttaataagtt cccatgtgag catatgctcc tgattcaggg actgcaattt  28260
28261  cagaattgct aacacagaag aaggtgccta attaaaccta ctgtatacta tcaattaaag  28320
28321  tttcagactt ttaatttatg actgttgaat taattaaaca aggagactat cagactgaag  28380
28381  tggctctaat gcaatgatag cttatataag caaaccaaaa cctaagccta taaatgcctc  28440
28441  atggttacaa aattgaaacc caagaaacac cagtcacaaa tggccaacca ggctttaaat  28500
28501  tatagtcaaa cagtttccgt ccttggcttc tgtcagctga acagaaacac ttcctgtttt  28560
28561  gtgctgtctg aattgatttt tgctcaaata gaattttaat aactttaaca tgcctcagtt  28620
28621  tatcttttag caagactttt ttttcagtat acatggaaat ttctgtacag taaaacagaa  28680
28681  aacactaagc agtagtgccc tgtaagacat gattcatttt gatcatatct aaacatgatc  28740
28741  atcctagcta aacatttctg tgtgaatgtg tgcatgtatg tctatgatag cttctcaaat  28800
28801  gctccttgag taagttttaa caccttactg gttccctgca ataagttaaa tgacattttc  28860
28861  tttctttttt ttttttttct ttttgctttt tagggctgca ctcacagcat atggaagttc  28920
28921  ccaggtgagg ggctgaattg gagctgaagc tgccagccta tgcaatagcc acagcagcac  28980
28981  cagacctgaa ctgcatctat gaccaacacc acagcttgca gcaatgatgg atcctttaac  29040
29041  ccacagagtg aggccagggg tcaaacccat atcttcaggg atattaatgg atactagtca  29100
29101  gattcttaac atactgagac ataacagaaa ctccctcaat aacatttttg acacaaattc  29160
29161  gtgttatatt tgtatgagtt atgattttac ttttataaag ctttaataga tatgaataaa  29220
29221  tgaattttga tggaattttg gtgctcttct ggactttgta atgcaatttt aatcaagttt  29280
29281  agcagacaaa ccatcaacac cttctaaatt aaaaactaca tgttttctga aacattaaat  29340
29341  tactttaaaa tttttatttc aacagacttc tgtttcttgc ctcagattta tgagctctta  29400
29401  catcttctta aagctttata atgtattgtc actccagctt tcttttgatt tcatttgctt  29460
29461  ggaaatagct tcttctaccc cctcactttt agtctctgtg tgtttctaga tctgaagtca  29520
29521  gtctcttgta ggcagcatat acactggttt tgcttttgta tccattcaac cattttgtct  29580
29581  tttggttgga gcatgtagtt catttatatt taaggtaatt atcaatatgt tattaattgc  29640
29641  cattttgtta attgctttgt gtttgttttt ttccacctta attcttttat tttcttctct  29700
29701  tgtgatttaa taactatttt tagtgttata tttggattcc tttatctttt ttgtgtgtat  29760
29761  agctattaca gatttttggt ttgtggttac catgaggttt ttatatagca gtcatatata  29820
29821  tatatatata tcattgtttt acattgctga tcccttaatt ccaaatacat tttaaaaacc  29880
29881  ctgcatttgt actctcctct cctaatgatt aatgtttttg atgtcattat tttatatctt  29940
29941  attgttttat gtatccctta cctgcttatt gagtcatatt atatgatgat tattattcag  30000
30001  aggtaatttc ctctgttatc atttaagcag cttgtaaaga gttactttaa catgtggaaa  30060
30061  tacacacatg gatctatgta tgttctttat aaaaatttgg tggcatccat attaggtaat  30120
30121  aaaaaatata tttttataga aataataaca gaacatgaaa attaggtgtt tatatacgct  30180
30181  tccaggaatt aagttactag ttgggagatt tatagtcaca aattcaactg caagtttagc  30240
30241  ataaatttcc agtgagtcct gggaaatcac taagcttttt acttcttttg tgttactgtt  30300
30301  ggcaatagaa tgccaactat tgtaacattt actggtatat gatacagcaa cttggcaaca  30360
30361  ttgataaatt caatggtcta gtgcaaaaaa aaaatagtat caaaaaatat gttttcaaaa  30420
30421  ccaccatgag gtgttatttc acacttgtta gaatgactac tatccaaaat aaataaataa  30480
30481  ataaataaat aaataaaaca gaaaaataac aagcattgac aaggatgtac tgaaattgga  30540
30541  acccttgtgt actgttggtg gatatgctat ggaaaagagt atggagtgtc ctcaaaatat  30600
30601  taaaaaaaaa tagcattagt aatcccactt ctggatatat attcaaaaga attgagaata  30660
30661  ggtttttgaa gagatatttg catacttagg tttatagcag tgttactgac aatagtcaag  30720
30721  agttggagca acccaaaagt atgtggtata tacagacaag ggaatgtgat tcagccttaa  30780
30781  aaaggaagga aatcttgtca tatgctacaa catagatgaa ccttcaggac attgtgttaa  30840
30841  gtgaaataag ccagtcacaa aaaatcaaat attgtagtag tatatttata tgagttatct  30900
30901  acagtagcca aattcataga acagtagaat aatgcttccc agaccctgag agcatgggga  30960
30961  aaggggaagg agtagttgtt gtttaatgaa tacagtttaa cttttgcaac ttgaaaaatc  31020
31021  tgaagatgtg ttaacaaaac aatgtgaata tgcttaatcc tagtgcactg tacactttaa  31080
31081  aaaaggttaa gatggtaagt tttatgtttt tataataatt aaaaaataga aaaatatatt  31140
31141  aacctttcta gatagaacca actttatggc tttataaaaa ggcagataca ggagtataac  31200
31201  ataaagctca ttaaaggaat ctcttccctc tgaccttatg tctttatgcc ttaaatgcca  31260
31261  cccttagagc atcattctct gtgcttatga acatattcct tattgtgact aatacctaac  31320
31321  ataatgatgt ataatcaagt atttatattt aagaacattt atatcagatt gttaagagta  31380
31381  acttttgata gaataaggga agaaaaagag tagaagggaa aggggtgctt agtgaaggga  31440
31441  gagtccacct cagagctgag gaaaaacttt cccttcctat ttcctattgc cctggggaaa  31500
31501  gttgctgtta ccatagcaaa gggagtctat gtgtgtaacc tatgcattcc tttctagcgg  31560
31561  cagacaaaag aaacattgtg agggaattac ttt                31593