Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: PEG10

Paternally expressed 10

Metsalu et al, Epigenetics, 9: 1397-1409, 2014; Imprint Control Region(s): ICR_475; Jima et al. Epigenetics 17: 1920-1943, 2022

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Rattus norvegicus Peg10   4q21  Imprinted Paternal
Sus scrofa PEG10   Imprinted Paternal
Mus musculus Peg10 Edr, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, MyEF-3, AA407948  6 0.5 cM  Imprinted Paternal
Equus caballus PEG10   Imprinted Paternal
Bos taurus PEG10   Imprinted Paternal
Macropus eugenii PEG10     Imprinted Paternal
Homo sapiens PEG10 EDR, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, RGAG3  7q21  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gttcaatata agaagttttg gtttgacaga atagttaatg gagaagagaa ggttactcac   60
61   ttctcttggt attttctgct cctttgctca aatagcctga gaagataagt ctgggtttcc   120
121   actcatggga acagaactat atatctcaga tgaaacagga acaccagtgg aaactttaac   180
181   aaaaacaatg catataagca acagttatat gcaccattac aatttaatgt cctcacttgc   240
241   acaatgttgg actattgtga aaataataaa attagtgaaa agcagaatac aaaacagtat   300
301   acaggcacta taaaatctag tgtaatagtg caatctagtg gaaaaggatt aaaaagccaa   360
361   gtgtatgagc tattgggtta gggacgtaaa gctgcaggaa aaatttctgt tcacaataaa   420
421   aaatataaca atgctcacat gctctttcca actaagtaac ctctaaaaaa gaaatattct   480
481   tatattgtat gtttgcttta aattgttatt aatttcctta attataaaaa tccatacatt   540
541   ctcattgtac tatactttcc aatagtataa ccaggagggt acaaaatata aatgttctcc   600
601   ctcatatccc tgttgccatc ccaccaatgt cactgcctag cgtatctacc cttaatcgtc   660
661   ctcgtgtctt tccatattct atgtgtgtac acacaaaaac acataccgtg ctcttttttg   720
721   cataatatga tcacattttt tcacttagaa tatatcttga acatgtttac atgatagcac   780
781   attttaaggc tacatcattt tctgctatgt gtctcaatca taatttattt atcatcacct   840
841   caaactaagc ttgtccaaac taggacccat actctttccc ttaaaaactg atcctattcc   900
901   agccctcttc atcctgtgtg tggcaccacc atctgtcctc atgtagatga cagaaatctg   960
961   gaaatcatcc ttgaaatctc ctcccgacaa acttagcacc aaattcaatg caacactcac  1020
1021  ttctgttggt ttttaccccc taaaatatcc ctcctatctt catctcccca tcaccacgct  1080
1081  agcccacaag gtcatcaact ctatcctcaa ttactaaagg agcttactag tctgctgcaa  1140
1141  actattctga cccctccaac cttttcctca caaacagcta aagtgctctt tttgaaatgc  1200
1201  agatctgatc atgtcctggt taaatccctg caaagatttt cccattgctc ttagtataaa  1260
1261  gattaaatcc tttaaggttg tctaccaggt cctgcaaaat ttgttccctg acctcctgtc  1320
1321  tagcctcatt taacattgtg cttacccttt tactgctcca acgccactgg acttctttta  1380
1381  gcactttctg ttgaccatat tcaacctgcc ccagggcctc tacagaggtc ttccttttac  1440
1441  ctcatatata ccgtccctcc ttactaatat ttactcatcc ttaagatctg agtacttcct  1500
1501  tggaagagcc ttccttaaac cccctatctg gccaaatcct ctacttacaa gttctagtca  1560
1561  ggttcatagc aattaccata gttttaaggg cacatttata tgtgtaattg tttgattaat  1620
1621  caaataatct tgaaaaaaac cctgttcttt gtcaacccca ctagtgtaaa aagttccacg  1680
1681  atagccgagc tgtgtattcc ctagcatcca gcatggggtc tcaaaactag tcaacactca  1740
1741  aaaaaatgaa tgaataaagg aattactggc caggtgtggt ggctcacacc tgtaatccca  1800
1801  acactctggg aggctgaggt gggagaatca ccagaggtca ggagttcaag accagcctgg  1860
1861  ccaacgtggt gaaactccgt ctttactaaa aatacaaaaa aattagctgg gcctggtggc  1920
1921  gggtgcctgt aatcccagct atttgggagg ctgaggcagg agaatcactt gaacccggga  1980
1981  ggcggaggtt gcagtgagcc aagacctcat cattgtactc cagcctgggc aacaagaaca  2040
2041  aaactctgtc tccaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaagaatt actaattagt aaagatgacc  2100
2101  aggatttttt ctagttttct tattatgatt atcaacacta taataaaaat ccttatctgt  2160
2161  atctttgaag caccttcacc attatatctc taagctagac ttctagcagt aaaacggtta  2220
2221  gatgaaaaat aatactgtac atttcaaatt ctgataagca catgtagtca tctgttctgt  2280
2281  ttctacttcg gcagtactgg tctttcatga gaatgaaccc agtaactaca gaaaatgaaa  2340
2341  gatgttaaaa gtgctacact gattaactat ttcatagaag agaaaagcca atgtcatttt  2400
2401  actgcacagc aagaaacatg aatttgctaa gaaggagaaa caaaaaacct cagggctatt  2460
2461  ttttctctta ttttgctttc caaggtaaaa gagcaactat acttccatgc atactgctga  2520
2521  agaaataggt aacaaatatt ccactttaac tgctgtaaga aaattactgt gatcccttct  2580
2581  ttcaaatttg cagcgaaccc caaatctcca taataatcaa agtggtgatc agataaggaa  2640
2641  gtgaaaagct aaagaatggg aaagaattca taccagagct gcctaactcc tatacatttt  2700
2701  ttaaatgagc ggcttcattt atcagaaaag agtctgcgta catgtcacaa cagataccat  2760
2761  ggcgattccc gtggtacagg atgccaaaga tctattccaa aaaattgatt agtctaagac  2820
2821  aattagatac aaagtgaaat gtgctaaaca tgcgtggttt ttaaataatc aaatgcactt  2880
2881  aaactgctat tgcataaaca ttgcacaaaa attcttacat gaagatacaa aaaataaaat  2940
2941  aaaattctac caaagagtga ccgaagaaga aaacagcact gtagctttta ctaacatatt  3000
3001  gtttccaaga atataacaat aatcatgcca gcaactaatg ttttgaggct acctatttat  3060
3061  ttcccaaggt aacatcttta agttttaaaa tgtagacact ggggattatt acttccaaag  3120
3121  caggggagcc agagccagag caagcaagca ctgcattcaa ggaattacaa gtagccgcct  3180
3181  gtagatcagc tgagcgttga caagccagaa actcatcttt gagcttttct gtcttggaaa  3240
3241  tatgaactca gcccaagaac gcccgtggca tcttcaacaa cagggatgca agccatctca  3300
3301  aactgctgtt tgcattatta caatcccaca aaagtgcatg gggcccttct atgaaagaga  3360
3361  gaataaggaa aagagaaagt tgttcaacat tagaaatata cttcatacag tcagagtgaa  3420
3421  agtgactgca tttctgacct aacaactgga gtggaggaga aagttctaag tgtgaggcag  3480
3481  aagtgaaagc tgcagggaaa agttagaaaa tatgacagaa gaatttttct atcatttctt  3540
3541  cacctctctc attggacttc ttagtttgca agaactaata actccagggt ataaaaatag  3600
3601  cttttgtaga atccgaaact actcacaaaa ggggtcctgt aaggaagccc tatataatcc  3660
3661  acaaattcat tttaagaaat catattttca aagtttgata tactaaccca aataaacaat  3720
3721  caataggcag atcaccatac aggaaagaaa aatctgcctc aagacatgtt tgagacacta  3780
3781  agaatgtgcc cttcagccag gcagaaacca ggctaacctg aaacagacag aagttaaaaa  3840
3841  catttgataa aaatatttta ttttgctatg taaaagctaa aaattgtaac tgttaagttt  3900
3901  tgtagggaga tacatcacaa gggaggggag gttgcagaag ggaccctatt tccctctgga  3960
3961  gaagaggcag ctgagctcca gcagccagcc tgccccctct agccctaggt accctcggca  4020
4021  tccacggcca ctcagcccca gtagcctgct tggacagagc aagaaattcc aggaaagagt  4080
4081  aattctagga agcaaattaa gcaagttaag acactttgca gggggaaaag gaatctttca  4140
4141  tcttcttctc aggttttcat gtttgaaaca gaatgggaga gataggaggg tgtgtgttaa  4200
4201  attaccctgt tgcagctatt ttcaagttgt aagaaatgaa cttgcaacac atagggctat  4260
4261  ttagacagtt tatcagaaaa ataaaatgtt ctcatcacaa ttatctttca ggtctacact  4320
4321  aaaatgttat caaggtcttc aagttaaata ttcattgcaa gaaaggtgaa tatttctgat  4380
4381  atttaaagaa cagaataaat aaagttgatt gttttgttga gctgcaatgt taggaaggcc  4440
4441  tcatgttgaa atctatctgt acctttaacc caccgatgct agttctactt tccgaagcaa  4500
4501  acatcagaga gttcatgttg actgtttagt cttctcaagt taaacacttc cagaccctgt  4560
4561  gaggatacct cccatgacag gattgccaga cccttcaaca tccccatgga ctgctctgga  4620
4621  agttgtctaa tttgtcaaaa tctctcttta aatgtgacag ccagaaatgg acacaatact  4680
4681  acagatgtgg ttgattagag cagggtacta ttaatttttg tgacatatgg acactatact  4740
4741  actaccagaa cctaactaat ttttttttct tttgcaacca tatcatgcca ctggttcata  4800
4801  ataaccttca ttttcctaaa gaactgccac catacaaagt catctccata cttccatacc  4860
4861  aatgaattat gatgcattta ctactataaa atattttttt gctttcagca cagcattgca  4920
4921  gcccacttaa aaaccatgtt aactctaaat tgttacctat ttctaacagc tatccctttt  4980
4981  caattaatcc atggatttta aagcaagcct cttagatctt catcaaagtc attcgtacaa  5040
5041  atgctgagga agacaaaact cagggcaaag gcttatgatc cttaaccagg gacgataccc  5100
5101  tgacgcaaac ccaagaacgt atacacctcg ccggtgctgg ttcagtctgc ctcccgctca  5160
5161  cacagcaata ctgctaatta atctgcacac cacctcatac acaagagcat cctgcatcct  5220
5221  tgacaaatgc tttgcagaaa gcaggattaa cttatctttc aaaacaaagt gtaagaaatc  5280
5281  tatacatatt aaaattataa ttatatacaa atatttatgt acacagaaca aagactagaa  5340
5341  gggatacaac atcaatggaa atggttgttc cagagtcagt ctgtggaaac tggagatttg  5400
5401  ttttttactt aatactgtct ttaatacggt tacagaattt aaaacactgg gaattatgaa  5460
5461  gagagaattt ggcttggaag caatccatgt gaaatagcat ttaagagcat tgagactcta  5520
5521  tctgatccta tcaacctgaa aacttgaatc agaaacatat tcacttgaaa agacttattg  5580
5581  atacctagaa acattggctt tttcttcttt attatttttt ttttttgttt ctcgtactgc  5640
5641  tactttaggc ttaatatttc tggaaatcag ggagataaca gactggagaa ctggattccg  5700
5701  aagtttagaa aaagcctgaa tggagtgtgc gttagtctat gtatgctcct cacatctgtc  5760
5761  tgtctgtctg tctctgctgg ggaggttgag agggatagaa agaaaacagc catcatattg  5820
5821  atatttctgt gaagctatgg actaagcgat ctcccctcca gcccaagaat ttctaacgaa  5880
5881  cacagaccca tatcatcaat tcccctagag tcattttttt acactggagg taggaaataa  5940
5941  gtgttagaat atgcatttag gtgtttacag aatatggaag ggtaagtttt aaggaaagga  6000
6001  tttgggtaga ttatggataa ttagcaaaaa agaaaaagga agaaggtggc tgggtatttt  6060
6061  ggagaaaatg tgatctataa atactgcact tattagaatc agaaacaatc tgaatatttg  6120
6121  acttgggaat ttttttaaca agtcaggatt tcttcactac ttcaatattt tgtgtactgc  6180
6181  atgattttca ccagtggaaa actagtgtta gaaactggat acatgttatc tttatttcct  6240
6241  tgaggttgtc gctaaccagt tttttctggt gttgtccctt attttcaatg tctgtgagac  6300
6301  aagtgaaaat gccactttgc ttagaaatgc aatttatcca ccatactata ggataagtaa  6360
6361  aatacatgaa gcaaatcaac agcttttaga tttatggcaa actgttgtaa aaatggataa  6420
6421  aatgttcaat acaaagtcca cttactcttt gacaactgga aattgtactt tgcttagaaa  6480
6481  taaattttcc gtaccatacc agaacttaag ccaaatacag gtggtaagtc agcaggttcg  6540
6541  taaatccata gcaattgtca ttaaaaatga ataaggtgtc caaatagaaa gtccagttat  6600
6601  tatttgacaa ctgaaaattt tactttgctt agaaatatat tttctctata ttagaaatta  6660
6661  agccaaatat atgtggtaag tcagcagatg catagatcta tagcaaattg tcattaaaaa  6720
6721  gggataaaat gtccaaatag aaagtacaat tactatttta caagtgaaaa ttccagtttg  6780
6781  ttttgaaatc gttttctaaa accctagaac ttaagctaaa tacataaggt aaattcaaca  6840
6841  gctttataaa tacatggcaa attttcatta aatgggtaaa atgtccaaag agaaagtcta  6900
6901  gttattatct aacaagtgaa aatcccactt tgttttgaaa tacaattttc ttaacatact  6960
6961  agaagttaaa tataggtgtt aaatcaacag cttcgtagat ctacagcaaa ttctcataaa  7020
7021  aatagataaa atgtctaaat acgaagccca gttattattt gataaaataa ataatacaca  7080
7081  ttaactcctc tttgctgtat atgcaaccct gtgcaaaatg ggcagaaata gtcaacacca  7140
7141  gaaataaata tctgagaaaa tccaaaattc acatagatat taaatatcca aaatatgttt  7200
7201  aaagttctta tctattaatt tggttttggt tttggttttg aaaatgtttg ttgttctaga  7260
7261  caacacaaaa atgttaccta aagtattgct ctattaatgt tatctttctg ttttattttt  7320
7321  agtattgttt tgttttttgg ataacaaaaa ggttttatct aaattactta tatattgatg  7380
7381  ctgttttttc ccttagaaaa ttctatttct aagcaaagtg aaaatatttt catatgtaga  7440
7441  ggaataaaaa actacaatat gttagaatag tgagatggga gaaaattctt ctcagttttc  7500
7501  tggttttaaa tatttatgta ctaaggttgt tcatttaaaa ttttaattaa aaaattaata  7560
7561  ttatttcctt taaagaaagc tctccaaact taatgttatt taacatttaa aggctctttg  7620
7621  gaaagaaaat aatcgaggag aattaatttg atcttgtttt taacttttag aaagtattta  7680
7681  actgcaatcc tatgaaaaat atttattgta tagctaccta tatatgcata gagaacgtct  7740
7741  gaaaaagcag actctataat gtttactggt gttattgcag ggtgaatagg ttacaggtga  7800
7801  ccttttcttt agagttttct agggttttct ctcctgaatt ttgtacaatg acctgaaatt  7860
7861  acttttatta tggtaaaata ctaattacgt tttttaaaaa aagtcctggt tagcattttg  7920
7921  aaatgaaaaa atcaaattgg ttcaaacttg ttcaaacttt taaagtctta agatggattt  7980
7981  ttgaacttta atttttcctg cttttcatct atactggttt taaatctcaa tttttagaaa  8040
8041  aataatgtct cagttaacta ggtgaagtaa ctttcgaatt taaacaaaca aacaaaactg  8100
8101  gtaagaattt gacagcggtc accagaacag tactctacca agcataagaa atcctggaat  8160
8161  tattctatct tgcagaagag ggtgaacatc ctaaagatta aattaaaagg cacttctaaa  8220
8221  aagtataatt gtgtttaccc aacttcctag ggaaatgtct ttgttaaaaa gctgcatttc  8280
8281  attcattcat attccggata gtgggcattt tctaataaaa agtaaaatct cagtaaatgg  8340
8341  gctacagttt tgtttattcc tagaaaggct ctcttttaaa gtgcggtgtc tgcaacgttg  8400
8401  ttatgacaat aagtcaaatt cttattgata ttccaagtat aaaataatcc gtagcaatgt  8460
8461  tactaaaatg tgctcaattt tgctcttcaa atatgaaagc gtttcatctg tgtttcagaa  8520
8521  acctaactca gctgtagaca atttggtttt cccttttaac ttaaacttgt tttactaaga  8580
8581  tcatcaacag attgtcagtt tcccaagcac ctgacactga ggcgcttaga tgggaatccg  8640
8641  cgttaaggtt ttatttagca tccttcctca tcagaatttt agcgtcttat cagccactgc  8700
8701  aattttccct gacataaaat atatatgttc atagtacaaa tgcacgcaaa tatttgtggc  8760
8761  cgaatctcgg caacccgctg gaaaggatta aacgtgcggt tgccgtgact aaacgcattc  8820
8821  attcacccta caagatttag gaaaatgtaa cgttgcaagg gaagcaaggt ctctgtgtaa  8880
8881  acctcgtaat cgccaccaaa agtcggtagc tgggagcctt caaagcccgc caaacacact  8940
8941  ggaagcatcc acagctgttt taaattggtt ttggtttctg gaaatagcgc actcggtacg  9000
9001  gcagcatctc tggcctccag ccggggttaa ccctgacctg aacgccctgt ttagctccca  9060
9061  gcatttcatg attccgcttc cctgctccgt aaaaccgaag aaaaccgaga tttccgtcac  9120
9121  cgagaaatgc acttagcaag agggggaaat tcggtgtttt aaatgtcaca tttttgtgtt  9180
9181  ctctaccact atcaagaaaa ggaaaaaaga tgtgtttgtg tagcggggac gcagcttgac  9240
9241  acccatttcc tttggctcgc atcgcggtcg cagagcccaa tcgcggggaa acgggccccc  9300
9301  cagaaaaaca ggcaacgacc cccagctctt tgctacaggg atcgggagag gactaccctg  9360
9361  gggctgggcg gggaggggga tgttgggaac aggaattgga gatggaattt ctgcgcccgc  9420
9421  agagcaggga ggggcccgcg ggggcgcgga gaggaaaaaa aggccagggg tcaagcctgg  9480
9481  ggagagagaa gctgggccgg ggaaatgggg tacagggtgt actgaaggag gggtacggtg  9540
9541  gggtccggga cagaaagaga ggctggtgcc caaagggcgc gctcaggcgc ccggaacccg  9600
9601  agcgggggag ggggaggcgg cggcctgttg gccccgggac ctccacgtcg cgcgcaggcc  9660
9661  actaacctgt cagcaagaat gtgccagtgg tcgcggggct catcctgcgt gtcccccgac  9720
9721  cctgtcccgt ccaagcacag gggtctccca gctcccacca ccggggcaat tgcattcttg  9780
9781  gcctggctag gccgtccgtc ctcgattctc ccctcccctc cctttcttct tccctcccag  9840
9841  cttggccagt tcagcatcag catcccgcac cccctcggta atcccgtact ccctctagcg  9900
9901  gcgggccact gcagcgtggc caccgccccc acccccatcc cccatccccg cacccccctc  9960
9961  caccccctag cccgcggagc acgctgggat ttggcgcccc ccTCCTCGGT GCAACCTATA  10020
10021  TAAGGCTCAC AGTCTGCGCT CCTGGTACAC GCGCTTCAAC TTCGGTTGGT GTGTGTCGAA  10080
10081  GAAACCTGAC TGCGCCCTGA GGAGAACAGC GGAGAAGGTC CACCGAGCCT GGCGAAAGGT  10140
10141  CCGCTGAGCG GGCTGTCGTC CGGAGCCACT CCGGGCTGCG GAGCACCCAG TGGAGACCGC  10200
10201  GCCTGGCTCA GGTGTGGGAC CCCATCCTTC CTGTCTTCGC AGAGGAGTCC TCGCGTggtg  10260
10261  agtatgcggt gaggacgttt tttttttaaa gatcacgttc attccccgtg cttatcggga  10320
10321  gctgcgggag atggagtagc accccagaat gtctccacgc aaaacttgtc acgccttcac  10380
10381  tggctgtacc ccaaaacaaa tggggaaacc aagccttaaa ggcttgggtt tccaggacca  10440
10441  agtccagata cgggctgtag acagagatga gctgcggaca gtgatgagct gcagacggtc  10500
10501  aggagctata gatcgatttg caatttgctc ttcaaatgcg ctaccaagtg ccatgcttta  10560
10561  caaacagata agcgcttcaa atgcgctaca aactggcgct tcagatgcgc tacaagcacg  10620
10621  cttcacgcgg gcgacaaact gatgggagct acaactggcg cttcattgcg ctataaactg  10680
10681  atgggcgctt tatgtgccac aaactgacgg atgggcgctt cagtggcgct acaatccaga  10740
10741  acgaggagca gcgatatagg agctgcagac agaaaactga attgcgcttt acatgcgctg  10800
10801  caaaatctga gctgcagaag agtagcacta caaaaaacgc tacaaaaacg atgcgattag  10860
10861  ccagcccgac aacagcgctt cattgcgctg cgaggcacat gaactgcaga ggtacatgag  10920
10921  ctgcggaaca attcacacct aagatgcact acaaagtggt aagagctgca gaggtacagg  10980
10981  agctgcagac cgtttgcgct acaaataaag cagccgtagt gggacatgag ctgcggagta  11040
11041  caattcctct gttttcttgg agcaggaccc caccctttca ccttttggaa tggctcccac  11100
11101  tctatttttc tgcaggacgg ttctcgcatg atggtgctgg tagacaaaat ggagccccgg  11160
11161  gcaaaaatta gtgtttaaca ttctgcccac accattcccg ctatagcagt ggagtggagg  11220
11221  ggcactgatt ggagtggaaa tgggaatctt ttggtgatgg cagagcaggc tgcctgccta  11280
11281  cttgtgcttg attgaagtgg cggtgtagtt gtggtggcgc gaatcagcgt ccagcaacag  11340
11341  tttgtggaaa ctgtgggttt gctgagtatg gcgggggaat tggatctgtg gattgctctt  11400
11401  gctgcatgaa atgaatctgg ctttggtgac tggtgggagg ggtttgggag gggggattct  11460
11461  ggcggcgggg ggggggggtg tgcagatact ctgcagccct gtagcagcca gtctcaggcc  11520
11521  tgccccgccc atcctagtgt gccttctctg cggtgcttag cgcctcctcc tacagcgcct  11580
11581  cctcagagcg cgcctcccct gcagcgcgcc ttcccagagc gcgccttcta gatgcggcct  11640
11641  cctcaggccc ctcctcccag ctccttagcg cctgcctgcc caggccccac ctctctctgg  11700
11701  ccacctcatt ctgaggtgag ctgctcaggc cccgcctctt ccaggcccgc cttttctgtg  11760
11761  gtgagctgcc caggccctgc ctctcccggg cccacctact ctgaggtgaa ctgtccaggc  11820
11821  cccgcctctc ccggggccgc cccctctgag gtgaactgcc caggccccac ctctcctggg  11880
11881  cccgcctcct ctgaggtgaa ctgcccaggc cccgcctctc ctgggcccgc ctcctctgag  11940
11941  gtgaactgcc cagaccccac ctctcctggg cccgcctcct ctgaggtgaa ctgcccaggc  12000
12001  cccgcctctc ctgggcccgc ctcctctgag gtgaactgcc caggccccgc ctctcctggg  12060
12061  cccgcctcct ctgatgtgag ctcacccaga tcccacctcc ccaggcccgc ctcctcttag  12120
12121  gtagcctgct caggccccgc ctctccaagg cttggcccct ccctaagcct gcctctgccg  12180
12181  ggctggccta tagtcccacc tccctcagag ccggctagca cacatgcgca gtgtgaaccc  12240
12241  tcagcccctc ccttcaggcg ccggtcctct gcacctgcgc accttccttg cctgagccct  12300
12301  ggctgtacag ccccgccccc ctgcggtttc tctgctgtgt tggttttgct ttttggctac  12360
12361  tagagtctaa tagaataata aataaaacaa ttaacaataa taattataac tggaatttat  12420
12421  gagcactttt aatatgttct ttgcatatat tcaataacat aatcccacaa tttaaactcc  12480
12481  tgatagtggc ttatgaaggg accttgtaaa ctgacatggc tggtgcctct aaaggcaatt  12540
12541  tagccaaatg tttttactgc aaatgaaaac caaaacttaa caatttattt ttaaaaactt  12600
12601  taaaaatatt ttcacattta aggttttttt agaggcacta gtggaccttt gggaatcgga  12660
12661  tgttttggtg gatacaaaat tggtgctgtt ggtttggcct ctgagtgagg ataaggcttt  12720
12721  tatttgcgtg cctatgaagc tgggtgtttt ccttgaatct ctaggtgatt aaccctagcc  12780
12781  tatttgccta tgtataataa attgtgcctg cacatggtag gcattcatta aatatgtgtt  12840
12841  aaatgaccag agtaaattgg tttattcagt gtcttgcttg gtgtctgtag gtctcttctg  12900
12901  atttgctcct ttcctatggt gctttgctgt cctgggttgc cttgtttgcg ttatctctca  12960
12961  catttaacag aataaaaaaa aagtgtatgt gtttttaaac tccaatgata taagctgtaa  13020
13021  ttataataca aagcaactaa attaatttta attattccaa ataattagct tttttcataa  13080
13081  aaagctagtt attccaaata ttagcttttt tcatgaaaag ctagttattc caaataatta  13140
13141  gcttttttca taaaaagcta gttattccaa ataattagct tttttcataa aaagctagtt  13200
13201  attccaaata attagctttt ttcataaaaa gctagttatt ccaaataatt agcttttttc  13260
13261  ataaaaagct agttattcca aataattagc ttttttcata aaaagctagt tattccaaat  13320
13321  aattagcttt tttcataaaa agctaattta aatttggggc aagtgtatta ttaatggtac  13380
13381  atattgtatt aaagtttgtg taatgtaata taaagtggcc acattacaaa atataggttg  13440
13441  tttcagcttg caaaattaaa caactgtata aaacaaattt ataactgatt gctagtaaga  13500
13501  ggtaccatgt aagaattgtg tttccagctg aatgaagaaa ttttaaaacc tggttccata  13560
13561  tattacaaat catgagccag gactttggta ggggaggaat tgggggcttt ggctcccaaa  13620
13621  aatctctgtc acataccccc tccccaccac aagtacacaa tctatggaaa atttgtgctt  13680
13681  atcataatta cagctttaag taattttccc ttctctttgg atattgtata tttgcatatt  13740
13741  gaagaggttc aaaacaacag taataacatg catattaaga gaatttgcat ttcataaata  13800
13801  gtacaagata gtactaaaaa attggacatt tgaaaatatg aagcaactaa gagttgctta  13860
13861  atgagatgtc atttcctaac aggatgttca tttatggttt ttggctacta ttgctctttg  13920
13921  gtgtgtttgt ggaatagaaa ttattccaag ctattgtgaa gagtcaataa ttaaccaaat  13980
13981  gtatttattt cctaaaaaga ctaaaactga aattattatc atgtaaagat ggcatctgtc  14040
14041  ctaggcaact tggctttatg cagtttgtcc tttcagtttt caggaatgag acctcttgac  14100
14101  ccctcccctc caatgcagcc cctactaagg gggagtttaa ggagccatac atagttctat  14160
14161  aattcaaatc aagtaaacat gcttcttgtc ccaggttaac ttgtgctgcc tcagtcgctg  14220
14221  tttaaacatt tttatacgca ctgttaacct gcctgcccat taccctatta cttttaatgg  14280
14281  ataaactact gttccctggg cagttgtctc ttttaacgtc ccaccctaaa cttgccaacc  14340
14341  ctcatatgaa ggcctcaggc ttgttattgg caaaggtcag aagtcttaag ctagtgacct  14400
14401  tgcaggctaa agtaggcctt gaatttgttt gaccaggaac taaattaaaa aataaaaaag  14460
14461  aatgaaatgt ctggtggcag gggggcaggg gtggggaggg tggtaagggg gagggcatgc  14520
14521  acccccaagt tccattgttg cagcccctcc catcttaact ctggtctctt ttcacttttc  14580
14581  aactaccttc cttatatacc aaaggtattt gaatttttaa ctcttattga tcttttattt  14640
14641  ccctaaacca tgtagtaatt atttgctgat ttcctaatgt attgttattt ctgtcccatc  14700
14701  actgtttttt gcagataata aaaccatcag acctgggctt caataaagcc ccacttagtg  14760
14761  gccgtgattg acaagtggtc aggctgcacc aggccatgct gtgaatgctc tttaggaagt  14820
14821  cttgtctcaa ggttttgaag atattaatgt ctagatgaca aaagtggtac cttagtcacc  14880
14881  ttacttatgg ttattagttg ttcattaatg ggacatgaaa actcctaatt taataaggaa  14940
14941  aaattgcatt atgttgtgat gttatattgt cagggtcagc aatacaattg tctttaagga  15000
15001  gttggaaatg atactgaatg tcacgggtta tgatgtgttt attgtgtttt ctaatttttt  15060
15061  ctaaacttga atattttatc ttgaatgtca attatttgtt gtttttatag cctaagttac  15120
15121  taaagtaatt aagtagtggg gttaaaactg ttaaaatgtc acactactcc ctgtctctta  15180
15181  aagaccctgc ttgctgtata gccactcctt ggagaggcta caccaactgc aaaggacaca  15240
15241  gggatagtat ctgtgggtgg tgacattggg gcatgggagg tacctaaaga gtttaggagt  15300
15301  tggagaggaa ggagcatttc tttacagcca ggggctgggc atcatgttta attaccactt  15360
15361  tttttttttc ttgtactcta ttggttgaaa atagtaacta tttttcacct aacttctcta  15420
15421  attaccaact gtgtatcttt ttggccttat tctatgtaat ttatttggcg tccatttttg  15480
15481  caggtaaatc acatagtgag tatccagaga ggaccaactt atgtatttaa acttttgttt  15540
15541  atttaaaagt tttataaact ttctttaaaa gttttaaact ttttaaatca aagtttttta  15600
15601  aactttttta aacttttaca tattatgttt taaacttttt atatatttaa attttccaaa  15660
15661  tatgggactt gagattatta ataaaattta aaataattaa atcattctaa atgcatttaa  15720
15721  ctgtattttc aggaagtaca caggcagaca ctgtgtcagg atttttatgt gtgtgattgt  15780
15781  cattacactc ataattagaa tgcttaaaca cacaccctac ccccacctcc ccacacacat  15840
15841  ccactcaccc cctaggagtg cagccctgtc ccaccttaac attacaaacc ttcatttggg  15900
15901  gctatgctga caaatcttca ttaaaaacta tggattacaa actggtaaac tgcaagacaa  15960
15961  ataaggcctt gaatttgttt gaccaacaca gtatttttaa aaaagtaaat gtctttaggt  16020
16021  gggaaatgca tgcccatgtt gctatagttg cagcccctcc ctcttttaat cccactcttt  16080
16081  ttacacagat agtcaccttt ctattttcta attaataact ttgttcatat cagctaacca  16140
16141  ttgttgaata ctcactacat aatttacctg cactatttaa ttaagtcctc ataattagtt  16200
16201  tgaggtatac tattattggg cttctttgaa tgtcccattt tatagctttt cctaggaggc  16260
16261  atcaattatt atttcttgaa tgactgcata atgacaaagg aaactgacat acacatattg  16320
16321  ctgcttagtg ccatttctgt cccatagaga attttctttg gggatttaaa ttatggtcag  16380
16381  aaaagtaatt taggcagtcc tgtggttttt gtggtggtgg ttgtttgatt tgataaccag  16440
16441  ttaccttctc ggtggcagtg gaatagggtt gtgacagttg gccagagtac cctcctgccc  16500
16501  acagggctga tgaatacatg cattgtgatt ttaatactcc cttcttgctt taatgagatt  16560
16561  ctattagttg cagtattaac tatttttggc ctggcttctt taataacaaa agttattatt  16620
16621  ttggctttaa tttgcataat tgattttgta tccatgtttg ccttgaagtt tcttgctgtg  16680
16681  tttgaataca aaactacttg tttagagggt ttcaacattc ttttatagtt tataaaggta  16740
16741  agcatgctgt tgataatgta ttgttgaatc ataatgaaca ggtggccttt gaggaagaca  16800
16801  aggtcatttg aacatcaaaa agtactttgc tttttgttat atatggtgct gattactaac  16860
16861  tttctcttga gagtttattt tctttgttca ctaattatta atgtaagcac gtagagcaag  16920
16921  ggataattta aataccaaat cctttgtgtc tgcttttgct gctttgaatg tataagttgg  16980
16981  atttatacat acatttatct ttatttacaG AAATAAGCGG GTTTTGAAAA CAAAAAAAAG  17040
17041  AAGGAGTGGA AGAGGGGGCC AGGATCCAGG CCTCCATCCC CACAGAAGTG AAGCTACAGC  17100
17101  TGGGAGGTCT CCTCCCACCC CAACCGTCAC CCTGGGTCCC GACTGCCCAC CTCCTCCTCC  17160
17161  TCCCCCTCCC CCCAACAACA ACAACAACAA CAACTCCAAG CACACCGGCC ATAAGAGTGC  17220
17221  GTGTGTCCCC AACATGACCG AACGAAGAAG GGACGAGCTC TCTGAAGAGA TCAACAACTT  17280
17281  AAGAGAGAAG GTCATGAAGC AGTCGGAGGA GAACAACAAC CTGCAGAGCC AGGTGCAGAA  17340
17341  GCTCACAGAG GAGAACACCA CCCTTCGAGA GCAAGTGGAA CCCACCCCTG AGGATGAGGA  17400
17401  TGATGACATC GAGCTCCGCG GTGCTGCAGC AGCTGCTGCC CCACCCCCTC CAATAGAGGA  17460
17461  AGAGTGCCCA GAAGACCTCC CAGAGAAGTT CGATGGCAAC CCAGACATGC TGGCTCCTTT  17520
17521  CATGGCCCAG TGCCAGATCT TCATGGAAAA GAGCACCAGG GATTTCTCAG TTGATCGTGT  17580
17581  CCGTGTCTGC TTCGTGACAA GCATGATGAC CGGCCGTGCT GCCCGTTGGG CCTCAGCAAA  17640
17641  GCTGGAGCGC TCCCACTACC TGATGCACAA CTACCCAGCT TTCATGATGG AAATGAAGCA  17700
17701  TGTCTTTGAA GACCCTCAGA GGCGAGAGGT TGCCAAACGC AAGATCAGAC GCCTGCGCCA  17760
17761  AGGCATGGGG TCTGTCATCG ACTACTCCAA TGCTTTCCAG ATGATTGCCC AGGACCTGGA  17820
17821  TTGGAACGAG CCTGCGCTGA TTGACCAGTA CCACGAGGGC CTCAGCGACC ACATTCAGGA  17880
17881  GGAGCTCTCC CACCTCGAGG TCGCCAAGTC GCTGTCTGCT CTGATTGGGC AGTGCATTCA  17940
17941  CATTGAGAGA AGGCTGGCCA GGGCTGCTGC AGCTCGCAAG CCACGCTCGC CACCCCGGGC  18000
18001  GCTGGTGTTG CCTCACATTG CAAGCCACCA CCAGGTAGAT CCAACCGAGC CGGTGGGAGG  18060
18061  TGCCCGCATG CGCCTGACGC AGGAAGAAAA AGAAAGACGC AGAAAGCTGA ACCTGTGCCT  18120
18121  CTACTGTGGA ACAGGAGGTC ACTACGCTGA CAATTGTCCT GCCAAGGCCT CAAAGTCTTC  18180
18181  GCCGGCGGGA AACTCCCCGG CCCCGCTGTA GAGGGACCTT CAGCGACCGG GCCAGAAATA  18240
18241  ATAAGGTCCC CACAAGATGA TGCCTCATCT CCACACTTGC AAGTGATGCT CCAGATTCAT  18300
18301  CTTCCGGGCA GACACACCCT GTTCGTCCGA GCCATGATCG ATTCTGGTGC TTCTGGCAAC  18360
18361  TTCATTGATC ACGAATATGT TGCTCAAAAT GGAATTCCTC TAAGAATCAA GGACTGGCCA  18420
18421  ATACTTGTGG AAGCAATTGA TGGGCGCCCC ATAGCATCGG GCCCAGTTGT CCACGAAACT  18480
18481  CACGACCTGA TAGTTGACCT GGGAGATCAC CGAGAGGTGC TGTCATTTGA TGTGACTCAG  18540
18541  TCTCCATTCT TCCCTGTCGT CCTAGGGGTT CGCTGGCTGA GCACACATGA TCCCAATATC  18600
18601  ACATGGAGCA CTCGATCTAT CGTCTTTGAT TCTGAATACT GCCGCTACCA CTGCCGGATG  18660
18661  TATTCTCCAA TACCACCATC GCTCCCACCA CCAGCACCAC AACCGCCACT CTATTATCCA  18720
18721  GTAGATGGAT ACAGAGTTTA CCAACCAGTG AGGTATTACT ATGTCCAGAA TGTGTACACT  18780
18781  CCAGTAGATG AGCACGTCTA CCCAGATCAC CGCCTGGTTG ACCCTCACAT AGAAATGATA  18840
18841  CCTGGAGCAC ACAGTATTCC CAGTGGACAT GTGTATTCAC TGTCCGAACC TGAAATGGCA  18900
18901  GCTCTTCGAG ATTTTGTGGC AAGAAATGTA AAAGATGGGC TAATTACTCC AACGATTGCA  18960
18961  CCTAATGGAG CCCAAGTTCT CCAGGTGAAG AGGGGGTGGA AACTGCAAGT TTCTTATGAT  19020
19021  TGCCGAGCTC CAAACAATTT TACTATCCAG AATCAGTATC CTCGCCTATC TATTCCAAAT  19080
19081  TTAGAAGACC AAGCACACCT GGCAACGTAC ACTGAATTCG TACCTCAAAT ACCTGGATAC  19140
19141  CAAACATACC CCACATATGC CGCGTACCCG ACCTACCCAG TAGGATTCGC CTGGTACCCA  19200
19201  GTGGGACGAG ACGGACAAGG AAGATCACTA TATGTACCTG TGATGATCAC TTGGAATCCA  19260
19261  CACTGGTACC GCCAGCCTCC GGTACCACAG TACCCGCCGC CACAGCCGCC GCCTCCACCA  19320
19321  CCACCACCGC CGCCGCCTCC ATCTTACAGT ACCCTGTAAA TACCTGTCAT GTCCTTCAGG  19380
19381  ATCTCTGCCC TCAAAATTTA TTCCTGTTCA GCTTCTCAAT CAGTGACTGT GTGCTAAATT  19440
19441  TTAGGCTACT GTATCTTCAG GCCACCTGAG GCACATCCTC TCTGAAACGG CTATGGAAGG  19500
19501  TTAGGGCCAC TCTGGACTGG CACACATCCT AAAGCACCAA AAGACCTTCA ACATTTTCTG  19560
19561  AGAGCAACAG AGTATTTGCC AATAAATGAT CTCTCATTTT TCCACCTTGA CTGCCAATCT  19620
19621  AACTAAAATA ATTAATAAGT TTACTTTCCA GCCAGTCCTG GAAGTCTGGG TTTTACCTGC  19680
19681  CAAAACCTCC ATCACCATCT AAATTATAGG CTGCCAAATT TGCTGTTTAA CATTTACAGA  19740
19741  GAAGCTGATA CAAACGCAGG AAATGCTGAT TTCTTTATGG AGGGGGAGAC GAGGAGGAGG  19800
19801  AGGACATGAC TTTTCTTGCG GTTTCGGTAC CCTCTTTTTA AATCACTGGA GGACTGAGGC  19860
19861  CTTATTAAGG AAGCCAAAAT TATCGGTGCA GTGTGGAAAG GCTTCCGTGA TCCTCTCGCT  19920
19921  GCACCCTTAG AAACTTCACC GTCTTCAAAC TCCATTTCCA TGGTTCTGTT AATTCTCAAG  19980
19981  GAGCAGCAAC TCGACTGGTT CTCCCAGGAG CAGGAAAAAC CCTTGTGACA TGAAACATCT  20040
20041  CAGGCCTGAA AAGAAAGTGC TCTCTCAGAT GGACTCTTGC ATGTTAAGAC TATGTCTTCA  20100
20101  CATCATGGTG CAAATCACAT GTACCCAATG ACTCCGGCTT TGACACAACA CCTTACCATC  20160
20161  ATCATGCCAT GATGGCTTCC ACAAAGCATT AAACCTGGTA ACCAGAGATT ACTGGTGGCT  20220
20221  CCAGCGTTGT TAGATGTTCA TGAAATGTGA CCACCTCTCA ATCACCTTTG AGGGCTAAAG  20280
20281  AGTAGCACAT CAAAAGGACT CCAAAATCCC ATACCCAACT CTTAAGAGAT TTGTCCTGGT  20340
20341  ACTTCAGAAA GAATTTTCAT GAGTGTTCTT AATTGGCTGG AAAAGCACCA GCTGACGTTT  20400
20401  TGGAAGAATC TATCCATGTG TCTGCCTCCA TATGCATCTG GGCATTTCAT CTTCAGTCCC  20460
20461  CTCATTAGAC TGTAGCATTA GGATGTGTGG AGAGAGGAGA AATGATTTAG CACCCAGATT  20520
20521  CACACTCCTA TGCCTGGAAG GGGGACATCT TTGAAGAAGA GGAATTAGGG CTGTGGACAC  20580
20581  TGTCTTGAGG ATGTGGACTT CCTTAGTGAG CTCCACATTA CTTGATGGTA ACCACTTCAA  20640
20641  AAGGATCAGA ATCCACGTAA TGAAAAAGGT CCCTCTAGAG GATGGAGCTG ATGTGAAGCT  20700
20701  GCCAATGGAT GAAAAGCCTC AGAAAGCAAC TCAAAGGACT CAAAGCAACG GACAACACAA  20760
20761  GAGTTGTCTT CAGCCCAGTG ACACCTCTGA TGTCCCCTGG AAGCTTTGTG CTAACCTGGG  20820
20821  ACTGCCTGAC TTCCTTTAGC CTGGTCCCTT GCTACTACCT TGAACTGTTT TATCTAACCT  20880
20881  CTCTTTTTCT GTTTAATTCT TTGCTACTGC CATTGACCCT GCTGCAGGAT TTGTGTCATT  20940
20941  TTCCTGCCTG GTTGCTGAGA CTCCATTTTG CTGCCACACA CAGAGATGTA AGAGGCAGGC  21000
21001  TTTAATTGCC AAAGCACAGT TTGAGCAGTA GAAAACAACA TGGTGTATAT CTCAAATTGC  21060
21061  CTGACATGAA GAGGAGTCTA ACGGTGAAGT TTCACTTTTC ATCAGCATCA TCTTTCACAT  21120
21121  GTTCATTATC ATCTGCTCTT ATTCTTGCAT GTTTAAACAC TTAAAATTTT TAGTATAATT  21180
21181  TTTAGTGTGT TTTGAAGTGG TGACTAGGCT TTCAAAAACT TCCATTGAAT TACAAAGCAC  21240
21241  TATCCAGTTC TTATTGTTAA ACTAAGTAAA AATGATAAGT AACATAGTGT AAAATATTCC  21300
21301  TTTACTGTGA ACTTCTTACA ATGCTGTGAA TGAGAGGCTC CTCAGAACTG GAGCATTTGT  21360
21361  ATAATAATTC ATCCTGTTCA TCTTCAATTT TAACATCATA TATAATTTCA ATTCTATCAA  21420
21421  TTGGGCCTTT AAAAATCATA TAAAAGGATA TAAAATTTGA AAAGAGAAAC CTAATTGGCT  21480
21481  ATTTAATCCA AAACAACTTT TTTTTTCCTT CAATGGAATC AGAAAGCTTG TCAATCACTC  21540
21541  ATGTGTTTTA GAGTAATTAC TTTTAAAATG GTGCATTTGT GCTTCTGAAC TATTTTGAAG  21600
21601  AGTCACTTCT GTTTACCTCA AGTATCAATT CATCCTCCAT ACATTTGAAT TCAAGTTGTT  21660
21661  TTTTTGTCAA ATTTACAGTT GTCAATTGAT CTTCAAGCTG CAGGGTGCCT AGAAATGGGC  21720
21721  CGTTGTCTGT AGCCCTGGCA TGTGCACACG GACATTTGCC ACCACTGCAA GCAAAAGTCT  21780
21781  GGAGAAGTTC ACCAACGACA AGAACGATTA GGGAAAATAT GCTGCTGTGG GTTAACAACT  21840
21841  CAGAAAGTCC CTGATCCACA TTTGGCTGTT TACTAAAGCT TGTGATTAAC TTTTTGGCAG  21900
21901  TGTGTACTAT GCTCTATTGC TATATATGCT ATCTATAAAT GTAGATGTTA AGGATAAGTA  21960
21961  ATTCTAAATT TATTATTCTA TAGTTTTGAA GTTTGGTTAA GTTTCCTTTC ACTCAATTGA  22020
22021  TTTATTTTGT TGTTAATCAA ATTTATGTTA ATTGGATCCT TTAAATTTTT TTTGGCATTT  22080
22081  TCCAACAAAA ATGGCTTTAT TCATAAGAAA GGAAAAAAAT CAATGGAATT TGATATCTAA  22140
22141  AGAAGTTAGA AAGGGAGCAA AATAAAAAAC ATAAAGGAGA TAGATGAATT AGTAAGCAAA  22200
22201  TCAGTAGTCG AGTTTTTCAA ACTGGCAAAA TTAATTAATT GACTTTTAGC CCAAATTTAC  22260
22261  ATTGTTAATT AAATCAAGAA GGAAGAAGAT CTAAGAGCTC CCATTGATAG GCAAGCCTAG  22320
22321  AGAGAACTAG CTAAATTTAT CATGCTAGGA TATTGAAACA CAGAAAGTTT ACATACATTT  22380
22381  ATGAAGGGTC AATTTAGTTT GGACAGTGAG GTATTTGTCT TAGTGGAAAA AAGGAGAATT  22440
22441  AGTCTGATCA AATCGTGAAG TAATACAGTG AACTTGCAGG TGCACAAAAT AAGAGGGCCA  22500
22501  CATCTATATG GTGCAGTCTG GAATTCTGTT TAAGTTTGTA GGTACCTCTT GGACTTCTGA  22560
22561  ATTGATCCAG TTGTCATCCA CCACAGACAT CTCACATCAG ATACAGACAG TTCCAAGATT  22620
22621  GACAACAGAG AACAACCTGC TGGAAAGACC TGGGCAGAAA TGGAGAGCCC TGCGGGAACC  22680
22681  ATGCTACATT TTCATCTAAA GAGAGAATGC ACATCTGATG AGACTGAAAG TTCTTTGTTG  22740
22741  TTTTAGATTG TAGAATGGTA TTGAATTGGT CTGTGGAAAA TTGCATTGCT TTTATTTCTT  22800
22801  TGTGTAATCA AGTTTAAGTA ATAGGGGATA TATAATCATA AGCATTTTAG GGTGGGAGGG  22860
22861  ACTATTAAGT AATTTTAAGT GGGTGGGGTT ATTTAGAATG TTAGAATAAT ATTATGTATT  22920
22921  AGATATCGCT ATAAGTGGAC ATGCGTACTT ACTTGTAACC CTTTACCCTA TAATTGCTAT  22980
22981  CCTTAAAGAT TTCAAATAAA CTCGGAGGGA ACTGCAGGGA GACCAACTTA TTTAGAGCGA  23040
23041  ATTGGACATG GATAAAAACC CCAGTGGGAG AAAGTTCAAA GGTGATTAGA TTAATAATTT  23100
23101  AATAGAGGAT GAGTGACCTC TGATAAATTA CTGCTAGAAT GAACTTGTCA ATGATGGATG  23160
23161  GTAAATTTTC ATGGAAGTTA TAAAAGTGAT AAATAAAAAC CCTTGCTTTT ACCCCTGTCA  23220
23221  GTAGCCCTCC TCCTACCACT GAACCCCATT GCCCCTACCC CTCCTTCTAA CTTTATTGCT  23280
23281  GTATTCTCTT CACTCTATAT TTCTCTCTAT TTGCTAATAT TGCATTGCTG TTACAATAAA  23340
23341  AATTCAATAA AGATTTAGTG GTTAAGTGCa aactgtgtcc tgatcatttc agcatctacc  23400
23401  agcatcaagg gaatggggtg gggtagggtg gggaaggctg agagagtagg gagagtggga  23460
23461  gaggctagag tagggtgggg ctgtggggag ggtgggattg ttggaagggt agggaggtag  23520
23521  gagggtgggt agggtagggg tggaattgag tttgggatag tggggtggtg gtataaagaa  23580
23581  cattattgat tacaacctag tatgaattat atagccagaa tactccagga aatcagttat  23640
23641  tccagctgca aaagtttaac atataaaata aagatacaca attaatagca actctggttg  23700
23701  ctattatcac aaactttaac atcagtttta ctttaaatac ttgagattca ttaatataaa  23760
23761  attatgaagt attaggacat agaagaagag tttcaaaggg ctgctaggtt catatgacat  23820
23821  gacagtcaca taaatatgac tgtttattgg gaagatagtg actaaaagga aaaatctaga  23880
23881  actaatgaaa acacacaact aaaaactgtc taccctcaga agcaggctac cagagtagct  23940
23941  atccatcaag cagagctcac aaactccaat cgtgtgcagg gtggtgggtg ggtttgaaga  24000
24001  attgggagta agggtcctca gccaagaact actgagttat taagtacctg ccctgggggt  24060
24061  ttcttacaat ttaacctgat acaaaagtga ttagccaaat ccagttgaaa gaaaatggaa  24120
24121  atattttatt ccaatttgtt acacctagac tcctcctcat ctgggcccca cttctttcca  24180
24181  taatccatgt gattaaacaa aaacaaaaaa aaaaggtgct cagcctcaag attatattaa  24240
24241  gttatgcagc tgtatgacaa agctagtcca gaacaataaa cttattttac ataacaattg  24300
24301  caatattttt tgaaactttt tatgaaatga ataaagacac cctcttatct agtgtagtag  24360
24361  atgctagcaa ttaatcaaaa caactaatta caatcaaaac aattgtttag aatgatgacc  24420
24421  acactatgtt aacttaaaac acaaatgtac attcatttgg tcaatcttaa aagaggtcca  24480
24481  tattctactg attggagctc tgagttgccc ttttgaataa atcatcagta caaaatgtta  24540
24541  tacaacaatg ggaaaataaa caacttttaa aaacataaag gcaattaaat attcatgagg  24600
24601  ataagaatca ctcttgatcc atacctcaaa aaatacacta acgaattgca taaggactac  24660
24661  gagaaggaag aagaacttat tggtatgagg agggtaaact aatacatcta agatgaatta  24720
24721  aattaataaa gataacatgc acaacagaat ggaaacatat ttggtacata cctataaatg  24780
24781  atttgataac gaattcatta tccaaaccac ctcatatttt cctggaaaaa ttaagtaaac  24840
24841  acccaattcc caccctttac tccttatcct cgggttccac atctacagat tcaaccaacc  24900
24901  tcagatggaa aatactcaga aaaagtaaaa aaaaatatac aacaataaaa ataaaaataa  24960
24961  acaatataat acaactattt acatagaatt tacattgcat taggtattac aagtaatctg  25020
25021  gagataattt aaagtataca ggagggtgtg cataagttat atgcaaatac tatgaatttt  25080
25081  atataaggga cttgagcatc ttcagatttt actattggca gggagggagg tcctagaagc  25140
25141  tgttaccttc atacaccaag ggacaactgt acatgaagaa gaatctggaa ggatggataa  25200
25201  ataaaataag agagagcata tgtgtgtgtg gtatgttcaa taacaattta ttaatttctt  25260
25261  tcaatgttca aggcagtagg cttggtctag gggaatgcaa ctcagggcac agaccttgga  25320
25321  ctgcaacacc tagtgcagtt gaagggtgag cacccaaggg ttctctagct aggtgtctta  25380
25381  gtccattttc gttgttataa aagaatacct gagactgagt aatcaataaa gaaaaatagt  25440
25441  ttattaagct cacagttctg caggctgaga agttcaaggg catggtcctg gcttctggca  25500
25501  aggactttca agctttgtca caacatggct gagaaggtca aaggggaagc agacatatgc  25560
25561  aaatgaaaaa aacctgaggg gcatcctggc tttataacaa cccactcttg aggaaactaa  25620
25621  tccagttact acctcaagaa cagcaacaag ccattcatga ggcatctgcc tccatatccc  25680
25681  aaacacctac tactagctcc acgcccatca acactgccac attggggatc aaagttcaac  25740
25741  ctgagtttcg gtaaggacaa acaaaccata tccaaataat agcacccgag taccccaact  25800
25801  gctcttaggc accatagttg cccaagtcat ttgtgagtag gcactgttta attatcattt  25860
25861  agtgcagaca aaggatattt gacatttaag gtttttttct agaatacatt aaatttctta  25920
25921  aatatttatt tttactaatg tttttcaatt gaagattaga aagaatgaac aagagaaatg  25980
25981  gttcctccct cccaaattga cttcccaagc aactctttta gcatataata aaattccctt  26040
26041  attctattcc cagataatcc ctagaggtag ttgacagctg tatatctaga atctcagttc  26100
26101  ctggtaactc aggataattt acagaataac attttgatcc aagacagtcg aaaaagagag  26160
26161  caggtgaatc tttggaatat cattaaatca ttaattacta ttttctattt agccttatag  26220
26221  tccttacata agaaaatccc tgaattaaaa ttaattataa cttatataac tttgaatcat  26280
26281  tggctagtta ttctcaatca gtccatgtta caaaaaaaag aaacaggtgg aagtcagact  26340
26341  cagagatagc accttataaa aatttattat agataaaatt ctttttaaaa aacaaatatt  26400
26401  ttttcctatt ttatttccaa gaggtttcaa cattacttaa atctcatata tatcagcctg  26460
26461  atgttagaat aaatctaata aaataataca acatcctact ttctaggcat aagttgatgt  26520
26521  gaagactaca catgctcatt tctactttga gtctcttggg taatacccta agtttcatca  26580
26581  ctgactgcag ttcttaagat taattaaagt agggtgaatg atattttgct agcttttgga  26640
26641  ccacaacatt ggcccatcaa attaccctat cagtccaagt ctgaaataat acccaactgt  26700
26701  gacaactggg cttaagtctt cttactaagg gctaaacctc accaaaatcc aatgttgagg  26760
26761  ttggaagagt attcactaat gacctctctc ttcttttgta cctacttgag aatgaacaca  26820
26821  ggtagttaga cgtggattaa aatgcatctt tattatggtc aagctaagtt gtagaatgca  26880
26881  atttgggcct taggttaaaa ggttaaaatt atccatccta ctcctttcct cctccccagt  26940
26941  tctggatctg aggatgagat gtggtcagag tatataccct acatagcccc ctcaaggagg  27000
27001  aacatgagct gcctcacacc catcaataac ttgggagagg aacaaaagca aggccaatat  27060
27061  gcctagaagc ctaccttttt aagacaaggt ctttgtagat tgcatgtaag tacagagtat  27120
27121  agaactaaag ccccagtttg ttctcaggac attgtcaaca ccgatatata agttttctcc  27180
27181  agtccagtga cagctcttat caggagatac atatcagatt ggacttattt gcacatatgt  27240
27241  aaaatttaca accagatggc taggggttgt acatatgtct agtgcaacat attagggttc  27300
27301  actaagtata aaaatcctaa gagcttgatg acacttgttc ctgcttcaga ggacctgctg  27360
27361  tcctttgttt ccctaacatt gaaagatcaa gtctctgacc taataccctg gacttcatgg  27420
27421  tgatgaaagt cgtcacagtg attccaatcc acagtgatag cctaaaggat cactttgaag  27480
27481  aagacgcatt cctacctatg agatgataaa tgaaccatca cagacaccca cctagaggtt  27540
27541  aaaaggtggt gttctgtacc tactccaaag gaatgtgtga gttattttta ttataaatag  27600
27601  gaaagtgtag tttagacggt ttagttttat gtaggaattt tttttttttt taagatgaag  27660
27661  tctcactcta tcacccaggc tggagtgtgg tggtgtgatc ttggctcact gcaagctccg  27720
27721  tttcccaggt tcaagtgatt ctcctgcctc agcctcctaa gtagctggga ttataggcac  27780
27781  ccgccacaat gctcagctaa tttttgtatt tttagtggag atggagtttc accacattgg  27840
27841  ccaggctggt tgcaaactcc tgaactcaag tgatctgccc gcctcggcct cccaaagtgc  27900
27901  tgggattata ggcatgagtc accgcaccca gtctatgtag aatttctaaa tgttgattaa  27960
27961  ttccatactt atgtatatag ttaattctta taatacatat ttgttatgga ctaaattgtc  28020
28021  tgccttccct cctgcaaatc tatatattga agccctgacc cccagtgtga cctatttgga  28080
28081  gaaagggcct ttaaggaagt aattaagatt aaatgagttc ataagggtgg ggtcctaatc  28140
28141  aaatagaact agtgttttaa gaaaaggaag aaccaccagg aacacccgca cagaggaaag  28200
28201  gtcatgtgag gacacagcaa aaaaggtagc tatctgcaag ccaaacacaa gggtctcacc  28260
28261  agacaacaac tctgccagca tgttgatctt agaattctga catccagaac agggagaaaa  28320
28321  tgaatttttg ttattttatc caaccagcct atggtatttt gatatggcac cccctagcag  28380
28381  actaatacaa tattgtattt tgtattctat aaattttcta tttattatga tataatatag  28440
28441  aggagtataa catataatat agtataagaa tactaaatat tagtatacat tatatcatat  28500
28501  atcatagtta tttaataagt tttataataa tagtataata tagtataata gatgtaggta  28560
28561  aaataagtat aaatatatta ttatatgtta tatagtattg cctaaagaca gggatacagt  28620
28621  ctgaaaaatg tgtcaggcaa ttttgtcatt gtgtgaacat catagagtgt acttacataa  28680
28681  acctagatgg tatagcctac tacacaccca ggctgtatgg ctattgcttt gaggctacag  28740
28741  gcctgtatag catgttacta tactaaacat tatagataat tgtaacacaa tggtcaatat  28800
28801  ttctgtagaa aagttacagt aaaaatacag tataaaagat aaaaaatagg caaggcgcag  28860
28861  tggctcatgc ttgtaatccc agcactttgg gaggccaagg cgggcagtaa tcacaaggtc  28920
28921  aggaatttaa gaccagcctg gccaacatag taaaatgcca tctctaccaa aaatataaaa  28980
28981  aattagcagg gcatggtggc gggcacctgt aatcccagct actcaggagg ctgacgcagg  29040
29041  agaattgctt gaacctggga ggaggaggtt gcggtgagcc gagatcatgc cattgcactc  29100
29101  tagcccaggc gacagtgcga gactccgtct cgaaaaaaaa aaaaagataa aaaaagagta  29160
29161  cacctatggg gggacacaag ataagtggag tttataggac tggaagttgc tctgggtgag  29220
29221  tcaatgaatg agtcgtgagt gaatatgagg gcctaggaca ttattatata tgactgtaga  29280
29281  ctctataagc atagtatatt aggctacact aaatttattt aaaaattttt cttttttcaa  29340
29341  taataaatta agtttaactt actgtaattt ttagcttcat aaacttttta atttttttag  29400
29401  ctttttgact attgtaacac agcttaaaac agagatattg tacagttgta taaaaatatt  29460
29461  ttctctttat atccttattc tataagcttt tttctatttt tttttatttt tatagattta  29520
29521  gggagtacaa gtatatattt tttcacatgg atatatttta tggtggtgaa gtctgggctt  29580
29581  tccgtgtaac catcacccaa atagtgtacg ttgtacccaa caggtaattt cacatccctt  29640
29641  attcctttct ctccctccta ccttttggac tctccagtgt ctgttattcc actctctatg  29700
29701  tccatgtgta cacatttatt agctcccact tataaggggg aacatgtggg atttgccttt  29760
29761  gtttctcagt tatttccact gaagaaatac acacatactg aggcatacac acactgaagg  29820
29821  tatatacaca tatacaccat aaaatactac tcacattttc tttatccaat catccattga  29880
29881  tggacactta gattgattcc atgactgtgc tactgtgaat agtgtggtga tgaacataca  29940
29941  agtgcagatt tcttgttcat acaatgattt attttcctat gggtagatac ccagtagtgg  30000
30001  gatttctgga tcaaacagta gtttctgttt agttctttga gatatttcca tactgttttc  30060
30061  catccataaa tgttgtacta atttacattc ataccgacag tgtataagca ttatcgtttc  30120
30121  tccacatcct cacaaacatc tgttgttttg ttcttgtcaa tctttttaag ctcccctgaa  30180
30181  acatgggaat ctgttgtttt ttgacttttt aataatatcc attctgactg ttgtgagatg  30240
30241  gtatgtcact gtggtttcat tggcatgtcc ctgatgatta gtgatattga gaactttttc  30300
30301  acgtttgttg gccactggac aattctcatt ctggtcagtt attcatttga tcttgtgaat  30360
30361  gtcatggtga aaggaacacc atagttacaa gatgaaatga aaacactcac gtgcatcata  30420
30421  gtcacagaaa tttgtcacaa gatggaaaag acattgattc cactttgaac caaactttat  30480
30481  agaacactat taatggaaat tagtggaaat ggctgctaaa gtaaaagtta aggtgaatga  30540
30541  tctaatctga cttgatttat tgaatccaga acttttatgc taaatccccc tggtaatcaa  30600
30601  ctaaataaaa atccctttat accactactt agtaagtcag taaaggtgtg ctactcatta  30660
30661  gatgctaatc tcacttactg aggaatgcag aattgcatac tgtttccaca gttcagccag  30720
30721  tacaccctga tctcagtcta taactcccta ttgttcttcc ctactaatca actcactgtc  30780
30781  ttccaaaaga gcccatggca ataaaaaaga agccaaattc ccatgtcctt aaagaaaatt  30840
30841  aagcccagga atcacctccc ccattcctat ctggagtata agattagaat aaaaacccac  30900
30901  agtattacca gtgtattatt tggccacttt ttaatggggt ttgttttctt gttgagttgt  30960
30961  tttagtttct tatagattct ggatattagt ccttcatcag atgaatagtt tgcaaatatt  31020
31021  tctcacattc tgtaggttgt gtgtttactc tgttgattgt ttcttttgat gtgcacaagc  31080
31081  ttttcagttt aagtcccatt tgtctatttt tgtttttggt gcctttgctt ttgagtcata  31140
31141  aattctttgt ctaggtcaat gtccagaagt ttttctttgt gcttaggatt gctttgtctg  31200
31201  gtcaggcttt gtttttgttt ccatatgaat tttaagattg ttttttctaa ttatgtggaa  31260
31261  aatgatatta gtaatttgat aggaattgca ttgaatctgt agatttcttt gggcagtatg  31320
31321  gtcattttaa caatagtgat tcttccaatc tataagcacg gaatgttttt ccatttgtat  31380
31381  gtggaaagaa tactgataga agaatctaca atttattcca tcagtatttt ttagttctcc  31440
31441  tcatagagat ctttcaccac cttggttaaa tgtattccta ggtattttgt gtgtgtgtgt  31500
31501  gtgttttttt tttttttttt tggtagctat tctaaatggt attgagtttg tgacttggtt  31560
31561  ttcggcttga tctttattag tgtatagaaa tgctactggt ttttgtatgg tgattttgta  31620
31621  tcctgaaatt ttactgagtc atttattaaa tctaggagtc tttggaagag tcttttggat  31680
31681  cttttaggta taagattata tcatcagcaa acagataatt tgacttcctc ttttccaatt  31740
31741  tggatttctt ttatttcttt ctcttgcctg attgttctat ttaggtctgc cagtactatg  31800
31801  ttgaatagga gtgattaaag taggcatcct tgactcgttc cagttcttac ggggaatgct  31860
31861  ttcaactttt ccctattcag tatgatgttg tctgtgggtt tgtcatatat ggcttttatt  31920
31921  attttgaggt atgctccttt gatgcttggt tttctgaggg tttttaacat gaagcggtgc  31980
31981  taaattttat caaatgcttt gtctgcatct attgagatga ttgtatagtt tttgttttaa  32040
32041  attgtattta tgtggtgaat cacatttact ggtttgcaaa tgttgagcca tgcttacatc  32100
32101  cctggaataa aacccagttg attgtggtga attatctttt tgatgtgctg ttggatttgg  32160
32161  tttgctagta atttgttgtg gattttttaa tctatgttca tcagggatat tggcctgtag  32220
32221  tttctgttgt tgctgttgtt tgcttgcctg gctttggtat cagggtgata ctggctttgc  32280
32281  agaacaagtt agggaggagt cccttcccga ttttttagaa ccagttcttc tttgtacatc  32340
32341  tatcagaatt cagctgtgaa tctgactggt cctttattat tattactatt actgattcaa  32400
32401  tctcagtact cattattgct ctgatcaaga tttctatttc ttcctggttt catcttggga  32460
32461  ggtagtacgt ttccaggaat ttatccattt cctctaggtt ttctagttcg tgtgcataga  32520
32521  gatgctcata gtagtctctg atgatctttt gcatttctat gtaatcagtt gtaatgtgtc  32580
32581  ctttttcatt caattgtact tatttgagtt ttgctttttc tgggttaatt tagctagtga  32640
32641  tctatcaact ttgtttatct ttcaaaagaa ccaattttca ctttgttgag cctttgcatt  32700
32701  gtttcttggg gtctaaattt cctttattta tcctctgatc tttgttactt tttctcttct  32760
32761  gacagcttag cttctttctt tttaaaattt tttattttct ttttactgtt aaacttttgg  32820
32821  ttaacaacta agacacaaac acacacatta gcctaggcct acacagggtc aggagcatta  32880
32881  ataacattgt cttctgcctc cacatcatgt cccactggaa ggtcattagg agcaataaca  32940
32941  tgcatgaagc cgtcatctcc tatgattact gtgccttctt ctgaatataa tggatctgcc  33000
33001  tgaggctgct ttacagttaa cttttttttt ctataagtag aagaagtaca ttgtaaaata  33060
33061  acgataaaaa gtatcttata gtaaatacat aaaccagtaa tacagtcatt tgttatcatt  33120
33121  agaaatatct actctacata attatatgtg ctatactttt atacaactga cagtgaagta  33180
33181  ggttggttta taccagctaa ccacaaacac atgaataatg cattgcacta caatgctatg  33240
33241  atagatatga catcactagg cagtaagaat ttttcagctc cactataatc ttatatgcag  33300
33301  tcagttattg accaaaatgt aattatgaga tgtatgactg tatgtgcata tgtatttggt  33360
33361  atttattata g                            33371