Imprinted Gene Databases

Bos taurus: PEG10

Paternally expressed 10

Zaitoun & Khatib, J Anim Sci 86: 25-32, 2007

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Rattus norvegicus Peg10   4q21  Imprinted Paternal
Sus scrofa PEG10   Imprinted Paternal
Mus musculus Peg10 Edr, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, MyEF-3, AA407948  6 0.5 cM  Imprinted Paternal
Equus caballus PEG10   Imprinted Paternal
Monodelphis domestica PEG10   Imprinted Paternal
Bos taurus PEG10   Imprinted Paternal
Macropus eugenii PEG10     Imprinted Paternal
Homo sapiens PEG10 EDR, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, RGAG3  7q21  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    tgaaaaaatg atatttgtat ggcggagaga aataaacgct ggaggctgct ctccagcaga   60
61   gacaaacgcc caggggttcc aaccattcca ggctccacag ggctaagaag atggcatggt   120
121   agcaagtctt cattcccagt atctgccaag gcaaactggt ggagagccgc agtttaaccc   180
181   ttctgaggaa agccaggtgg aatgagaagt aagttatatt gacatctgta ctgtctgact   240
241   gtcataaact cttaggtatt tattctgagg aaataatgcc acaaaaacaa aaactgcatg   300
301   ggcacaagat tcaactttgc atcacatatc aaaaccggag aaaaacggaa acatccaatc   360
361   aaagaaaaag caatggttta ataaactagt tcgtggagaa gggagggtta tccacttctc   420
421   tttgtggttt aagagcccaa gcgaggcaca tactgggttt tcactgatag gatacagtac   480
481   tatctatatt ctatctcaaa aatactagat gaagaaggag atccttgaga tccactgaga   540
541   tctttgaaaa tgggatacat aaaacatgca atagttatat gcataacaat ttaatgtccc   600
601   catctgcaaa atgttggact gtttcaaaat tattaaaatt aatgaaaggc agaatacaaa   660
661   acatgatgca gactgaaatt tagcctaaca gtgcaatcta gtgggaaagg attaaaaggc   720
721   aaagcagtaa gagcgactgg gctcaggaag taaaactgta ggaaaaaatt ctgtccaaaa   780
781   taaaaaaaca tagaaataca gtaataatga gtgcttattt gaaactgtca ttatttttct   840
841   ttattataga agccacacat tttcactgta atacatccaa agagtataac caggagggta   900
901   tgaaatataa aagttccttc ctacatatct attgctgtcc ctccaacgcc actgctaagg   960
961   gtatcccctc tcaacagtgc tcacatcatt ctatattcta tgcatatata aatgtatgtt  1020
1021  tggacacaaa cacatataaa cacacacata ccatgctttt ctacccatga tgtgaccaca  1080
1081  ctttttttcc ctagcatgta tcttggacac gtttacatga tatcacattt taagactgca  1140
1141  tagctttacc ctttgtggct caattataat gtatttatca tcacctcaag ctcccgatct  1200
1201  ttcccttaaa gtctggtctt cttccggcat tccttatcct gagaatggcg tcaccactca  1260
1261  ctctcatgaa tataacagaa atctagaaat catccctgat tttttttcct agagaaatcg  1320
1321  tctctggtaa ccctccaccc aaaattcaac ccctgaccca ctcctattgc tatttacccc  1380
1381  tcaacatgtt cttccaaact tcacctcccc accactactc tagcaaggga ggtcatctct  1440
1441  tcctctctgc tctgcattac taagtagact tggaactacc gcttctattc tgacccctcc  1500
1501  aatcctttta tcacaatgca aagtgctctt ttttgaaacg caaatttgat caagtcctgc  1560
1561  ttagagccct cccaagaggt aggttttaga ttttaggatg aagattacac tctttgaggc  1620
1621  agtctaacgg acccagcaaa atttgctccc tgacccccgc atccagcctc ttcatactgt  1680
1681  gcttcccctt ctacccgggc accaacctca caggactttc tagagcacct tctgtttgct  1740
1741  agggcaccct gctacagagc ctctacagag ctcttctttt gacctccaat atacttttcc  1800
1801  tcttcacctc actcacatct actcatcctt caggtctgag taccttctca gataagcctt  1860
1861  ccttaatccc cctgactggc caaatcccct gcttagaaat tctattagta tttgtaacac  1920
1921  ttaccatagt tctaagggca cattgatatg tgtgattgat taatctttgt caacacccta  1980
1981  gtttaaaagt tccctaatct aggaccgagt attccacagc atttaacaca gtctcaaaac  2040
2041  cagtcaacac tcaaaaaata actgaataaa agaagtacta gctagtaaga ggagccacga  2100
2101  ttttttctaa tttttcattg actaccatca atataaatat ccttatactt ttatttttca  2160
2161  tcacccaaag gagtatcttt gtaagctaaa ctcctagaat gtcaatggct agacaaaaat  2220
2221  aacatatatc tcaaatcttg ataagcacat gtagcaacct gttctgcttc tacttctgca  2280
2281  gtactggcct ttgattagaa tcagctctgt aactacagaa gatgaaagat ggtaaagtgc  2340
2341  tacatcgatt aactctttca gaggagagaa aagccactgt cattttactg cacagcgagg  2400
2401  agcgccaatt tgctaaggag aaaagaaaaa tgaaaaacct tggggctaat tttgctctcc  2460
2461  ctctgcattc caaggtaaaa aaaaaaaaaa aatcaacttt tacttctctg tctattgctg  2520
2521  aagaaatccc agagaactaa aatatttcac ttgaactgct atagcaaaat taactgtgat  2580
2581  ctcttctttc aaattgacag tgaactccaa atctccataa gaatcaaagt ggtgaacaaa  2640
2641  tgaatgagtg gaaagctaaa gaatgggaaa gaatttacac tggagctgcc taactcctaa  2700
2701  acatttttga aatgagaggc ttcatttgtc agaaaagaga aatgtctgcc ttccgtgtca  2760
2761  caacacaaga gggggcaata tccgtggtac agaatgccaa agagctagtc taaaaaaact  2820
2821  gattagtcca aggcaattaa ctagaaaatg agacatgcta aagatgagtg cttttaaagt  2880
2881  gatgaaacac atttaaacac tattgcatag acactgcata ggaattctca gatgaagaca  2940
2941  taaaacgtaa gatttttacc aaagtgaccc aagaagaaaa cagcactttt ctaacattga  3000
3001  gtttggcaag aatataacat taacaagtat accagcagta catgtttcgt agcaacctgc  3060
3061  ttatttccta aggtaacttc ctgaagtttt aaaatttaaa cactggggat tatttacttc  3120
3121  ccaaacccag cagcaggagc aagtactgca ttcaaggaat tgcaagtagc ctcctgcaga  3180
3181  tcaggtgcac gagcgttgac aagccaggca ctcaggcttt gagcatttct ctctcggaaa  3240
3241  tatgagctca gctcaggacg cctgtggcat cttcaacaac tgggagccgg gccatcggcc  3300
3301  gtcgcaagct gcccagcaca ttactacaag cccacaaaag tgcattacac ttttctaaaa  3360
3361  gatagagaaa atgagaagag aacatgttta acattaaaaa tacacttcac atattcaggg  3420
3421  ttcgagtgac catatctctg acctcacaat ctgagtggag gagaaagttc tgggtgtggg  3480
3481  gagaagggac aggagtcaaa gaagcatgac aacgttgatt ttaaaagatg cctgaagaat  3540
3541  ggtgtcttcc ttcttcacat ttgtcatcag aatcccctta gttttcaagg gtcactcaca  3600
3601  ggcataaaaa tcgtcaccgt ggagtgagac gtgttgggct taccacttct tagaactgag  3660
3661  gtcctatgtg cctactccac taaggaactt tgagcaatca atcacatttt cacagttgga  3720
3721  gatcgtaatc aaaataaaca atccataggc aggtggaaag aaaatctgcc ccaagacatg  3780
3781  tttgagacat gaagccggtg ctcctagggc actgacgaac caggctcact tcaaagggag  3840
3841  ttaaaagagc acaaggtcag cggcctactt ttgattgaaa ggttttcttt gcgagtgaaa  3900
3901  agctaaaaat tgtaactgtt atgtattaca aggacataga agaggggact gcagaaggaa  3960
3961  gaagaatggc ctcacatttc ccctgggtaa gaggctctag cagcgtaggg ctcagctgtc  4020
4021  ctgtaccagc ggctggcagc agtctgctcc cccttaaccc agggcgcccc ccggacaccc  4080
4081  gcagtgagaa acaccaggga aggaacaatt tcaggaagca actgaaagcc actttagttc  4140
4141  tcagattttc acgtttgaaa tgaaatgaaa agggaggaaa gcatgcgtta aaatgtccag  4200
4201  ttgcagctgt ttgcaagttg taagaaatca acctgcaacc cacaggacta ctctttcttt  4260
4261  tagacagttg atcagaaaaa ataaaatgtt tacaccgtga catcagtgtg tctctgctgt  4320
4321  cctgcactaa aatgttatca tggcctcaaa ttaaatattt attgcaagaa agataaatat  4380
4381  ttctggcact tgaaaataaa gagaccaaga aaggtgctaa gttgattccc ttcttgagct  4440
4441  tcactgttag aaaggtctca agttgaaacc catctctatc tttcacccac tacagctggt  4500
4501  tctgctttct gaagcaaaca gaagagagtt tatgtctact tttagtcttt aagctaaacg  4560
4561  tttccagacc ctttgaggat acctcctatg acaagattgc cagacccctc accatcccca  4620
4621  ctgattgttc tggaagttgt ctaatttgtc aatgtctctc tttaaatgtg acagccagaa  4680
4681  atggacacaa tactacacat gtggttaatt agagcaggct actcttaatt tttgtgacat  4740
4741  atggacactg tactattact ggaatctaaa tttaattttt ttttaatttt gcagccacca  4800
4801  tgccactggt tcatattaac tgtccttctc ctcaaaaact gctaccatat aaagtcatct  4860
4861  ccttccttta tacaggccaa tgaattatga ggcatttact gctacaaaat atatttctaa  4920
4921  atagtagcct acttaaacca tattaactct caattctgtt atctatttgt aatagacttt  4980
4981  tttgaagtca acaatggatt ttaaagcaag catcttagaa cttcatcaaa gctatccata  5040
5041  aaaatgttga aaaagagaag acccagggca aaggcttgtg atccttcacc tgggaccact  5100
5101  ctcagaccca aacccagtaa ccaattcgga ttgccccagg ctcacaaagc aatcctgctt  5160
5161  gtctatacag catcttacat acgagagcct ccgaaaagcc ctgacaaatg cttagctgaa  5220
5221  agcaagattc atttatcttt taaagcaaag tgtaaaaaat ctacacatac gaaaattaag  5280
5281  agtcaagtga aaatacatat gcacgtggaa caaagactag aagggaaggc acatcagtgc  5340
5341  aaatgtttgt tctcgtgtca gactgtggag actctactct tttttattca acacggtctt  5400
5401  tactatagtt acactgtttg aaaacctgaa gtccccggaa ttttgctcag acagaaatgt  5460
5461  gtgtggaagc tgttcagaag ccatccgcgt gaaacaactt taagagcatt gagcctctat  5520
5521  ctgattctac catcctgaaa accccaatcg ggaaaaccag tcacttgaaa agacttgttg  5580
5581  atcttcagaa acactagctt ccttttttca attctgcagt gctgcttgtg gcttaatatt  5640
5641  tctagaaatc agggaggcag caaacagaag aactgcatcc taaagtttag aaaaagcctt  5700
5701  gatgccttgc atgtgcgtgt gcccgtgtgt ctatctgtcc atgtctctct gtctgcctgc  5760
5761  ctgcccgtgt ctgccggtct ttctgtcacg tctctgttgg agaagctgga aaggacagaa  5820
5821  agaaacaaaa agcatcatgt taatatttcc gtgaagctct ggacttcaca gagctccagc  5880
5881  ccagggatct gtagcggaca tgtaaacata tgttatctat tcacgtagag tcctttttta  5940
5941  caccaagatt gggtaataag atcaacaaca gaatctaccc ttgggtgttt agaactgagg  6000
6001  taacagtaag ttaaaagaaa agggaccaga cagagtaagc atggacgctt agtaaaaaag  6060
6061  aagaaaaaac aaagtgtctg gttattttag agaaaatgcg atccataaat actgcacttc  6120
6121  ttaaaacccc gacccatctg aataactgac ggagaatttt ttaacatgtc aaggtttcct  6180
6181  cactgcttca acgttttatt tcaagcctgg ttttcatcag ttaaaaccag tgctagaaac  6240
6241  tggatatgcg ttatctttct catcagtttt ctctggtgct gtcccttgct aattttcaat  6300
6301  gtccgagaga caagtgaaaa ttccactttg cttagaaaaa caatttgcct accacactag  6360
6361  aatttaaagt aaatagatga ggtcgatcaa cagcttttag atttatggca aactctttat  6420
6421  aataaatgga taaaatgatc aagtattaag tccaattaat atttgacaac tgaaaagttt  6480
6481  actttgctga gaaataaatt tttcctacca cactaaaagt taagtcaaat tgcatgtagt  6540
6541  aaatcagcag attcacagat ccaaagcaaa ctgtcatcta aatcagataa aatgtctaac  6600
6601  tagaaagtcc agttattgtt tggcaagtga aaattccact ttttatgaag tatatttttc  6660
6661  ctactctaga cattaagcta aatataaaag gtaaatcaac agcttcacag atacatggca  6720
6721  aattgtctta aataagtaaa atatccaatt agaaagctat tatttgacaa gtgaacatcc  6780
6781  cacttggatt tgaaatacaa ttttcctact acacttgaag ttaaacacag gtagttaatc  6840
6841  aacagcttca tagatccaca ggaaattctc attaaaatgg attaaaatgt tcccatacaa  6900
6901  tgcccagtag tatttgataa agtaaataat gcatattagc atctcttttt gctatgcgtg  6960
6961  tgatcttgtg caagacgggt aagaaacaga taacactggg aactatctga gaaaatccaa  7020
7021  aattcactta tgacatcaaa tatcaaaaga gtgttttaaa ttcttatgta tttatgtggg  7080
7081  ggtgattttt aatgttgttc tgtgctttag gtaacatgaa aatgtcatct caagtattta  7140
7141  cctattaaca ctgtattttt gtttttatgt ttgatattgt tttgctgctt tagattaaat  7200
7201  ttttttctca aagctactat ctattgttgc ttttttcctt agaaaaatct atttctaagc  7260
7261  aaagtaaaaa tgttttcata tatagagaat aagaaacaca aggatatata ccagattact  7320
7321  atgtgtgtgt tagaatagtg agatcagagg aaactctcag ttctttggtt ttaaatattt  7380
7381  ttgtactaat gttcatctaa atttcaatta gaaaaagtaa tcactattat ttccattttt  7440
7441  aaaaagattc taaaaattta atgttattta gaaagctaag gctccttgaa gagaaaaaaa  7500
7501  tggaggaaat taacttgacc ccatttttaa tttttagaaa ttacacccgt gcaactctat  7560
7561  gaaaaatata cattatttag gcacatgtat atagagaaag tagagtccct aatgtttacc  7620
7621  ggggttgtca caggataaag aggttacagg tgatcctgat tttctttttg aggtgttttt  7680
7681  ttcctccagt tttctggatt ttttccccct aaattttgta caatgaatag gaattacttt  7740
7741  tattatgata aagataaaca ctaaagctgg gtttttttcc tccaccctac ccccccaaaa  7800
7801  aaagtcctgg ctaacattct gaaataaaaa ttcaaataga ttcaaacttg gtgaaacttt  7860
7861  tttgattttt aaacctgagt tttttctatc acctatcctg ttttttaatc tcatttttta  7920
7921  gaaacagaat gtctatcaat taccaaacaa ctagatgaag taactttcct ggatttaaaa  7980
7981  aagtaggaag aatttgacgg tctggcagtc accagaacag tattctagaa aacataagaa  8040
8041  atcctgaaag cattcaacat tgcagggaag agtgaacatc ctaagcatgg aaagacacta  8100
8101  aggcacttct aaacactata attatattca cccaacttcc ttggaaggta tctttcagtg  8160
8161  ttggaaatct gcacttcatt tattcatata tctgatggtc aatattttat ttctgattaa  8220
8221  aaagcagagt ttcaataaat gtgctagagt tttgtttact cttagaaagg ctggctttaa  8280
8281  ctgagatctc taccattctg tcatctacaa cgggtcaaat tcttatctat cttctatgta  8340
8341  caaattaata tatagcaatg ttactcaaat ctgctatttt agcctttaaa tacaaatctc  8400
8401  atctgtgtct catctgtgtc tcaggaacct cacgcagttg tagacaattg gtttttcatt  8460
8461  ttaacttaaa gttcttttac taagattatc aacagattgt cccttttctt agtgcctaac  8520
8521  actttcctaa attgaaatcc acgttaaggc tttttatttc agctccttcc tcatcagtat  8580
8581  tttagtctcg taactcactg caattttctc taacgtatac gttagagaaa aatacatacg  8640
8641  tttataaaca tacacaaata tttgtggcca aatcttggca acgcgcttca aaggattaaa  8700
8701  cttgcggtta ccgtgactaa aggtattcat tcaccctaca agatttagaa aaacgtaacg  8760
8761  ttgcagagag atccatgtct ctgcgtaaac ctcgtaatca tcaccaaaag gccgtagctg  8820
8821  ggagtctccg aagcccgcca aatacactgg aggcatccac agctgttttt aattgttttc  8880
8881  gctttctcga aatagtgtac ttggtggggc aaaccgttgt gttttcagcg tctctggccc  8940
8941  ccagccgagg ttaaccctga cctcaatgcc ctgtttagct cctagcattt cacgattccg  9000
9001  tttccctgct ccgcaaaacc taagaaaaac gagatttccg ttgccgagaa attcgcttag  9060
9061  gcagaaagga gaattaggcg tgtcagatgc atatttttat gtcccctcca gatcggattc  9120
9121  aagaaaaggg ggaaaaaaag atgtggtgtg ttggtagagc tgggcacagc tcaacaccca  9180
9181  tttcctaggg ctcgcctctg ggccacagag ccccattcgc aaggtaagcc cccaaccccc  9240
9241  agatggtcga cgacccccag cctctgaggc agggatccgg agaggttcat cacccggact  9300
9301  gctggggacg ggtggggggc aatgggaatg gaaactggag atggaatttc ggtgctgctg  9360
9361  ggcagggagg ggcccccggg ggcgcagaga aaaaaggcca ggggtcaagc ctggcaaggg  9420
9421  aagcacaggg ttccagaagt ggggtgcggg gcatctcgga ggaagcgtgc actgaggact  9480
9481  ctgcagcacg aggggctcat gcccagaaaa tgcacccagg taccccaaac ccgggaaggg  9540
9541  ggggtgggga agcagcggcc tgttggcccc aggacctccc gtcgcgcgcg ggacactaac  9600
9601  ctgtcagcaa gaaggtgcca gtggtcgcgg ggctcatcct gcgtgtcccc cgaccctgtc  9660
9661  ccgtccaagc acaagggtct cccagctccc accaccaggg caattgcatt cttggcctgg  9720
9721  ctaggccggc cgtcctcgat tctcccctcc cctccctttc ttctttcctc ccagctcggc  9780
9781  cagttcagca tcagcatcct gcacccccct ccttaatccc gaactccctc tagcggcggg  9840
9841  ccagtgtagc ggggccgtcg cccccacccc catctccccc atccccccat cccctccgcc  9900
9901  cccgctcctc ctccaccccc cctaacccgc ggagcacgct gggatttggc gcccccctcc  9960
9961  tcggttcagc ctatataaag ctccgggtcg gcgctcccgg taCACGCGCT TCAACTTCGG  10020
10021  TTGGTGTGTG TCGAAGAAAC CTGACTACGA CCTGAGGAGA CCAGCGGAGA CGGACCACCG  10080
10081  AACCTCGAGG AAGGTCCGCT GAGCGGGCTC GCGTCCGGAG CCACTCCGGG CTGCCGAGCA  10140
10141  GCCAGCGGCG CCCACGCCTG GCACAGGTGT GGGACCCCGT CTTTCCAGCC TTCGCAGAGG  10200
10201  AGTCCTCGCG TGGTGAGTAT GCggtgagga tgtttctttt tctttaagat cacgttcatt  10260
10261  ccccgttctt atcgagaact gcggaagatg gaatagcgcc tcgaatgtct ccacgcacac  10320
10321  cttgtcacgc cttcactggc tgcaccccaa aactgcgtgg agaatccaag ccttcagggc  10380
10381  tttgattcct agtacctaag tctagatacg ggtggtagac agatatgagc tgcggacaga  10440
10441  catgagctgc agacggacat gagctacaga ccaatttgca gatgtgctgc aaagtgatat  10500
10501  ccgctacaaa ctaattggca cttcagatgc gctaccaact gatgagcgct tcaaatgcgc  10560
10561  tacaaactga taagcgcttc aaatgcgcca cagacccgat aggcgcttca atgcgctaca  10620
10621  gaccgatggg cacttcaatg cgctacagac tgatgggcgc atcagtgcgc tacaaagcga  10680
10681  tgggcgcgtc aatgcgctat aaactgatgg gcgcttcttt tgcactgaaa ccagtatgaa  10740
10741  ctgccgcgat ttatgaattg ccgcgattta tgaaccacag actgatgagt gatttgcgct  10800
10801  ttaaatgcgc tacaaaatgt gagctgtgga agattagcgc tacaaaaatg atacgatagc  10860
10861  actacaacag cgcttcgttg cgctacgaga ctcaggaacc gcagaggtac acgagctgtg  10920
10921  gaacgattta tacctaaaat gcgctacaga gtaataacag ctgcagaaat agacaagctg  10980
10981  tactgttttg cgctacaaag aaaccagttg aagcggacag gagctgaaga gtaagatcac  11040
11041  tctgttctta gaggaacccc accctttgtc tctaacacac ctttggaatg gctcccacta  11100
11101  tgtttttctc taggacggtt ctctgcatga tggtgctgtt agacaaaatg gagccctggg  11160
11161  caaaaattag tgtttaacat tctgcccaca ccattcctgc tatggcagtg gagtggaggg  11220
11221  gctctgactg taagcgtaaa aggcaatctt ttggtggtgg cggggctgcc ttgcttagtt  11280
11281  gcacttgatt gaagtggtgg tgtagttgta gtgatggcgc gaattggcat ccagcaacag  11340
11341  tttgtggaaa ctgttggttt gcttagtatt gggaggcgtg gggtggtggt gggggactgg  11400
11401  atctgggggt gattgctctt gttgcatgaa atgaatctgg ctggtggaag ctggtgggag  11460
11461  gggtttgggg aggggggatc ctgggagagg catgcagccc gtcttagacc tgccccgccc  11520
11521  atcctagcgc gccttctctg cagtatctgc tcagagcagg cttagcgccg cccagtgcct  11580
11581  gctccgagcg cgcctcctct gtggcgcgcc ttcccagagc gcgccttcta gatcccgcct  11640
11641  ccccggagcc cgcctcctct gaggcggctt ccctaaaccc caccttcccc tgaccccccc  11700
11701  cctcctttag gtggcacctc cagaccccgc ctctctctga gcctgcctcc tctgaggtag  11760
11761  ctcgtccaga ccccgccttt caaaacttgg ccccaccctg agcctgcctc ttctgagctg  11820
11821  gcctatggcc ccgcctctcc agagggcgcc tgcgcctgcg cagtgcgcgc ccccagccat  11880
11881  ctcatcaggg ttcccccccc caaccccttt tgcgcctgcg caccttcgct gcctgagcct  11940
11941  ggctgcacag ccccgccctc ctgcggtttc tctcctgtgg tttctcttct gcgcaggttt  12000
12001  tgccttttat ccactggtgt ctaataaata taataataat atataaggac agttaacaac  12060
12061  aataacaatt atacatggca ttaaaaagcc actttttata agcactttgt atatattaaa  12120
12121  taacataaac ccacaattta aattcctgat agtgggttat atgaaaggtg cttccaaact  12180
12181  gacatggctg gcgcctctaa aggcagtcta gctaaatgtt tttactacaa atgaaaaata  12240
12241  aaataacatt tttaagtttt gaggtttttt aaaatcttaa taaaaattta atttctttaa  12300
12301  agtaaacttt ttaaagtgtt ttggacacac tagtggacct ttgtgttggg acccagtgga  12360
12361  atcagatgct ttggtgaata caaaataaag aacttgaact ttgtttcaca ggagttttaa  12420
12421  gtcactttgt tggtgctact ggcttggcct ctaaaggagg atgatgtgta tttctggatt  12480
12481  tttttcttgg aatctctagg gcattagccc tggctgactt gcctacatat tattaattgg  12540
12541  gtctggcata ttgtgggcgt tcattaaatg atcagagtaa aatggtttat tcagtgtctt  12600
12601  cctccgtgtg tgcaggtgtt ttctggtttt ttgttccggg ctctttcctg tggtgttttg  12660
12661  ttgtcctggg ttgtccaaga cgctgcttgt tttatcttgc tcacatttaa caggatctta  12720
12721  taaaaaaaaa ttgcattttt aagtttgaat aatgtaagct gtaattataa ttcaaaacac  12780
12781  ctaagttaat tcaaaacact aaaaataatt agctttttta taaactaaaa agcaaagcta  12840
12841  attatttaaa tttggggcaa gtggtttagt taatggtaca taattgtcat atttaaaatt  12900
12901  tgtgtaatgt aacaaagtgg ttacattaca caatacagat tgacggtttt agctggcatt  12960
12961  ttaaaatatc tgtataaaac aaatttatag tttactgcca gttagatatt tatgtttcta  13020
13021  attaaatgaa gaaattttaa aacctggttc catatgttgt aaaccatgaa ccaggactat  13080
13081  tacaggggca tttggaagca ttggctcccc aaatttgtca ctcccaacca atcaccccct  13140
13141  acacacacac tgcctccaac aagtatatag tctatggata tatggataac atgtcataat  13200
13201  tacagcttca aatccccagg ttccatttgg ccaccttgcc gccctaaccc ctcttctctt  13260
13261  tggaaattct gtgtctgcat tataaagagg ttcaaaacaa tggtttttaa aatgtgcata  13320
13321  ttattagaat ttgcatttca tcaactgtac agttctcaaa aagaaatgtg gacatttgca  13380
13381  aatgtaaaac aattaagcat tgtttggtga agtatcattt actagtgtga tgggtttttt  13440
13441  gctgctgttg tgctttggtg tctttggtgg gggcattgag ggagggtagg gtggggggaa  13500
13501  tagaaagttt caaaaatcat tgtgaagagt caaagattaa tcaaatgtat ttaattctta  13560
13561  aatagagtgg tactgaactg tttttcatgt gtaaaggtgg catctgtccc aggtggctta  13620
13621  gctatatgct gtgtgttctt tgaggtttta ttttaggaat ggggcctctt gaccccgcct  13680
13681  ctgcaatcca gtccctacta aggaggcatt taaggagcca tagtcttgtc attcagatca  13740
13741  agtcacagtg cccctgttgc ctgtcatctg gtgctccggt tgctgtttaa acatttgtaa  13800
13801  actttacttc ggctcttaac ttgcttgccc actaccctat cagttttaat ggttaaacaa  13860
13861  ctctgttctg ggcagttgac tcttttagga cttaagagtc ccaccccaaa attacaaacc  13920
13921  ctgggggtgg gagccttaag cctgatgcct ggtaaaagtt agggacctca aactagtgat  13980
13981  ctcacaggtc aaataaggcc ctgaatgttt gactggcact ggatttaaaa aatcatacaa  14040
14041  gagttaaaag agtttgtagg ggtgggggga ggtattcatc cccaagtgat atagctgtag  14100
14101  cccctcccta ttgtccagtc tcttttcaca tttctattat cttcctgtcc ccaaaagcat  14160
14161  ttgaatttta aggtcttact gatctgctgt ttccataaac aattcagtga ttgtttactg  14220
14221  atttcctaat gtattgttat ttttgtcctg tccttttttt gcagatgtga aaaccatcag  14280
14281  acctgggcct caataaagcc caccccagtg actgtgattg acatataggt ggttaacctt  14340
14341  tctgacctgc tccaggccgt gctgtgaaat gccttttcca aagtcttgtc tctaactttt  14400
14401  gaaagtatta gtgttttgat gacggaagtg gcacctcagt catcatgaca tgaaacaatg  14460
14461  acctgtgctt attagttgct ttttaatggg acattaaaac acttcattta attaataaaa  14520
14521  atggcattat ttggtgacct catattctga ttgtcaccaa tgtaatcgtc tttaagcaat  14580
14581  tggacatgaa acaatgtcac aggctatgat gtgttaatta catctcattt tttctaaact  14640
14641  tgaatgtctt atcttgaatg tcaactgtta attgtttccg tagtctgtta ttaaagtaat  14700
14701  taagtaacag tttaaaaata ttaaaatggc acagtaattc tgtcccttaa ggactctgct  14760
14761  tgctgcatag cctccttgaa gaggccgaac caacagccta gggcataagg ggaaatggct  14820
14821  gtgggtggtg gggctggggc aggggagggg ctaaagaact tggaggcgtc tcagaaagag  14880
14881  gaggaggaag gggtatttct ctgtagccag gtaccatgtt taattaccat caccttcccg  14940
14941  ccccacccgt accggattga tgaaatatta gcagtttttc acctaactcc tctgaatagc  15000
15001  atgtttactt ttgtggcttt attttgcata attaatttgc tgtctgtttt tgtcttggtg  15060
15061  ggacagaaag gaacaggtag caaggactgc caagttaaaa tgtaatgaat aggcagtcta  15120
15121  tgggctttat atattccatt tttaaagttt tgagcacttt cctagttttc caaatatgaa  15180
15181  cactcaatgc ccattttaga aatcattgat gtgttaaaat aattactcta agtgaattta  15240
15241  accctgtttc caggaagtac acgtgcccct gtgtgctaat ttatatatgt gtaatttatt  15300
15301  gtcaccctac ccataattag ggcaataagt tccctcctcg cttcccactc acacagtcat  15360
15361  tcacccgtat ggacacagtc tttttttaaa aaaactgagt atctttaggt gggatatggt  15420
15421  atctttaggt gggatatggg acccagtttg ccatagttgc agcccctccc tgttttaatc  15480
15481  tcagcctcat tatatagaaa gttaaagttt ctgtttttat taataacttt attaatatca  15540
15541  gcaaacagtt gttgaatatg cactatgtgc tttacttgca ttatctaatt aaaccctcat  15600
15601  tgtaagtttg agggacacta ttactgggat tctttgaatg ttctatttta tagcctagct  15660
15661  actcctaaga ggcatcaatc aataactgtt ggttgactgc ataataagga gagaaagcag  15720
15721  tatatacagg ttgctgctca gtaccatttc tgtcccaaag gggaaatcta attagggttt  15780
15781  gaaaaggaat ttagacagtt ctctgctgcc tttgtggcag ttgttgtttg ttttgataac  15840
15841  cattcatagt taccttctct ataaaggtgg atcagggtag ggacaggggg ccaaagggcc  15900
15901  cccccttgat gggttgatga atacagtcat tgtgatttta acccccccct ccacctttct  15960
15961  ttttcttggt tctctattgg ctggaatagc agctgttttt tccagtaaca agtagttatc  16020
16021  attttggctt tattttacat aattttttgg tatctttgcc ttgaaggttt cttgctctgc  16080
16081  ttataaaggt tcttatttgg agtgtctcta cattattagt cagtaaaggt aaccatgctg  16140
16141  cttataagag ttgcatattg ttaaattatg atgaacaggt gattcttgag gaggaaagga  16200
16201  tcatttggac atcaaagagg aggatgcttt tcattgtcca cagtcctaat tgattaacat  16260
16261  cttttttgtg gggctttggt ctgtttatta aatactgatg taaacaaggg gaataaagag  16320
16321  atactttaaa tactcatgta tttaaagtac tttagcagat acatcgtatt gtggtgcttt  16380
16381  gaatgtatgt gttgaattta tgcttttatc ttcacttaca GAAACAAAAA GCTTCTGAAA  16440
16441  ACCAGAAGGC GAAAAGGTGG ACGCGGAGGC CAGGACACAG GCCTCCATTG CCACAGGAGT  16500
16501  GAAGCTACTA CGCGCGGGAG GTCTCCTCCC ACCCCAACCA TCACCCTGGG GCCCGACTGC  16560
16561  CCACCACCTC CGCCTCCTCC TCCCCCCAAC GATCCTTCCT CCCCCTCCAA CTCCCCCTGC  16620
16621  AGCAGCCAGA GGGGCCAGTA CAACCCAAAC CTGGGAGAAC GCCGGCGGGA GGATCTCTCA  16680
16681  GAGGAGATCA ACAACCTCAG AGAGAAGGTC ATGAAGCAGT CCGAGGAGAA CAACAACCTG  16740
16741  CAGAACCAGG TGCAGAAACT CACCGAGGAG AACACCACCC TCCGGGAGCA AGTGGAGCCC  16800
16801  ACCCCCGAGG AGGAAGAGGA CGACATTGAG CTGTGCGGTG CAGCGGCCGC CGCCGCCCCA  16860
16861  GCCTCCCCTA TCGAGGAGGA GTGCCCAGAA GACCTTCCCG AGAAGTTCGA CGGCAACCCA  16920
16921  GACATGCTGG TTCCCTTCAT GTCCCAGTGC CAGCTCTTCA TGGAGAAGAG CACCCGCGAT  16980
16981  TTCTCTGTCG ATCGCGTGCG CGTCTGCTTC GTGACCAGCA TGATGACGGG CCGCGCTGCC  17040
17041  CGCTGGGCCT CGGCCAAACT GGAGCGTTCT CACTATCTCA TGCACAACTA CCCAGCCTTC  17100
17101  ATGACCGAAA TGAAGCACGT CTTTGAAGAT CCCCAGCGGC GCGAGGCTGC CAAACGCAAG  17160
17161  ATTAGACGTC TGCGCCAGGG CATGGGGTCA GTGGTCGACT ACTCTAATGC TTTCCAGATG  17220
17221  ATCGCGCAGG ACCTGGATTG GAACGAGCCC GCCCTGATCG ACCAGTACCA CGAGGGCCTC  17280
17281  AGCGACCACA TCCAGGCAGA GCTGGCGCGC CTCGAAGTGG CCAAGTCGCT GTCCGCGCTC  17340
17341  ATCGGCCAGT GCATCCACAT TGAGAGAAGG CTGGCCCGGG CTGCCGCCAC CCGCAAGCCG  17400
17401  CGCTCCCCGC CACGCGCGCT GGTGGCGCCG CACGTCAACA ATCACCACAA CCACCAGGTA  17460
17461  GACCCGACTG AGCCCGTGGG GGGCGCCCGC ATGCGCCTGA CGCAGGAAGA GAAAGAGAGA  17520
17521  CGTCGCAAGC TGAACCTGTG CCTCTATTGT GGGAATGGAG GCCACTACGC TGACAACTGT  17580
17581  CCTGCCAAGG CCTCGAAGGC TTCGCCGGCG GGAAACTCCC CGGCCCCGCT GTAGAGGGAC  17640
17641  CTTCAGCGAC CGGGCCGGAA TTAATAAGGT CCCCCCAAGA TGATGCTGCG TCATCTCCAC  17700
17701  ACTTGCAAGT GATGCTCCAG ATTCATCTCC CGGGCCGACA CAGCCTGTTC GTCCGAGCCA  17760
17761  TGATCGATTC TGGCGCTTCT GGCAATTTCA TTGATCACGA GTACGTGGCC CAGAACGGCA  17820
17821  TTCCTCTGAG AATCAAGGAC TGGCCCATAC TTGTAGAAGC AATTGATGGA CGTCCCATAG  17880
17881  CATCGGGCCC CGTGGTCCAC GAAACACATG ACCTGATCGT CGACTTGGGA GATCACCGCG  17940
17941  AGGTGCTGTC GTTCGATGTG ACTCAGTCTC CGTTCTTCCC CATCGTCCTG GGGGTGCGCT  18000
18001  GGCTGAGCAC ACACGATCCC AACATCACAT GGAGCACCCG ATCGATCGTC TTCGATTCCG  18060
18061  AATATTGCAG ATACCACTGC CGGATGTATT CTCCGATACC ACCACCTCTC CCGCCACCAG  18120
18121  CACAACCGGC GTTCTATTAC CCGGTAGAGG GGTACAGAGT TTACCAGCCT GTGAGATACT  18180
18181  ACTACGTGCA GAATGTGTAC ACCCCAGTGG ATGAGAACGT CTACCCAGAC CACCGTCTGG  18240
18241  TGGACCCTAA CATAGAAATG ATCCCCGGAG CTCACAGTAT TCCCAGCGGG CATGTGTACT  18300
18301  CACTGTCGGA ATCTGAAATG GCAGCCCTGC GAGATTTCGT CGCCAGACAT GTGAAGGATG  18360
18361  GGCTGATCAC TCCCACCATC GCGCCAAACG GAGCCCAAGT TCTCCAAGTG AAAAGAGGGT  18420
18421  GGAAGCTGCA AGTTTCTTAC GACTGCCGGG GTCCTAACGG TGTCACCATC CAGAATCAGT  18480
18481  ATCCTCGACT CACAATTCCA AATTTAGATG ACCAAGCTCA CCTGGCGACG TACACTGAAT  18540
18541  ACGTACCTCA AATTCCAGGA TATCCGACCT ACCCCGCCTA TGCGTACCCG ACCTACCCAG  18600
18601  TAGGATTCGC CTGGTACCCC GTGGGGCGAG ATGGACACGG GCGATCCCTC TATGTCCCCG  18660
18661  TGATGATCAC CTGGAATCCT CATTGGTACC GCCAGCCGCC AGTGCCCCAG TACCCGCCGC  18720
18721  CGCAGCCTCC ACCGCCGCCA CCCCCGCCGC CACCCCCGCC TCCGTCTTAC AGCGCCCTGT  18780
18781  GAATAGGCAT CCTGCCCTTC AGGATCTCCG CCCTCAAAAT GAACTCCTGT TCAGCTTCTC  18840
18841  ATCAGTGACT GTGTGCTACA TTGGGCCACT GCACCTTCAG ACCAACCTGA GCACAGGCTT  18900
18901  TCCTCTGAAA TGGTTACAGA AGGTCAGGGC CACCCTGGAC TGAAACCCAT CTCAAAGCAC  18960
18961  CCACTGACCT CCACTGTTTG GTGGGAGCAA CAAAATATTT ACCAACAAAT TATCTCTGGT  19020
19021  TTTCCACTGT AACTGCCAAC CTAATTAAAA TTCATAACAA GTTTACTTCC CAGCAAACCC  19080
19081  TGGAAACCTG GGTTTTACCT GCTGAAACCT CTGTCACCAT CTGAATTATG AGCTGTCAGA  19140
19141  TTCCTCACTT AAGAGTTACT GAGAAGCTGA TGCAAACACA GGAAATGCTG TTTTCTTTAC  19200
19201  TGAGGGGGAG GTGAGGAGGA GGACATAACT TTCCTTGCAG TTGAGGTACT TTACAGCCTT  19260
19261  GGAGGAGCGA GGCCTTATTA AGGAAGCCAC AATTACTGGT GCAGTGCCAA CGGCTTCCGT  19320
19321  GATCTTCTGG CTGCACCCTT TGAAACTTCA CCATCTTCAG ACTCCATTTC CATGACTCAA  19380
19381  GGAGCGGCAA CTCGACCAGT TCTCTGGGga gcaggcaaaa ccccttcaac agaacacctc  19440
19441  aggcctcagg aggaagtgct ctcagaggga tttgtgcatg tttgagtgtg ccttcacatc  19500
19501  ctggtgcaaa tcatatgtac ccaataactc tgactttgtc acaacacctt accatcacca  19560
19561  tgccagcaat ggcttccaca caaaacaaaa agcctggtaa ccagagactg ttggtggctc  19620
19621  caggtggtta gatatttgtg aaatgtgatc acctctcagt catgtatgag ggctaatgag  19680
19681  tagctaataa ggactcctaa atccctgtac ccaagtctta aaggagagac tcacggttaa  19740
19741  tggtaccacc ttgacctgga acttcagaaa gaattttcac gagcattgtt cattggctgg  19800
19801  aagggtgcca cctgaagtct tgggagcatc tgtccttgtc tctgcctcca tatgcacctg  19860
19861  ggcatttcat taccagtccc ctcactagac tatagcacta ggatgctagg ggagggggag  19920
19921  tgtattttac catcctgtag aggatggagc cgataagctg ccagtgaatg aaaggcctca  19980
19981  gaaagcaacc caaagcaaca gacaacacaa gagttgtctt cgatccagtg acatcggctg  20040
20041  gtgtctcctg gatgctttgt gctaacctgg gactgcctga cttcctttag cctggcccct  20100
20101  tgctactacc ttgaactgat tgtctaacct ctctctgtgt ttactgctgc cacttacctg  20160
20161  ctgcaggatt tgacagcctt cctgcctggt tgctgagact ccattttacc tccatggcat  20220
20221  ggagaagaaa gaggcaggct tctgggagca tgtgtttcaa cacagtctcc aacagtttga  20280
20281  gcagtagcaa acgatatggt gtatgtttca aatagcctgt catgaagagg agtccagtgg  20340
20341  tgaagtttca cttttcatca gcatcaccct tcacatattc attatcactc acccttaccc  20400
20401  ttgcatgttt aaatacttaa aagttttagc tgtaggttga tagtgtcctt taacactgtt  20460
20461  ttaaagtagt gactctgctt tcaaagttat ttccattgaa ttactatcca gctcttctta  20520
20521  aatcaattaa aattgatacg taaggtagtg taaaatagtt ctttactgtg aacttctctt  20580
20581  acaacactgt gaataagagg ctcctcagac tggagtgctt gtataatagt tcatcctgtt  20640
20641  catcttcaaa cttctatttt aacatcatct atagtttaaa tttttttttg attgggcctt  20700
20701  taaaaatcaa acaaaatgag acataaattc aaagaaaata cctaattgcc taattggcta  20760
20761  tttaatccaa aacaactttt tttctttttt ccaatggaat ctgaaagctt gtcagtcact  20820
20821  catgtgtttt aggttaattt ctttttaaat ggtgcatttg tgcttctgga ctttttggag  20880
20881  catcacgtca gtttacctca atcaatccat cctccatcca tttgaattca agttgctttg  20940
20941  tgtcaaattt acagttgtca attgatcttc aagctgcaga gggcctagaa atgggctatt  21000
21001  gtctgcagcc ccagcatgtg cacacggaca ttgccatcgc tgcaagcgga agtctggaga  21060
21061  tgtgacgaca acgatcatga gggagcatgg tggtgtgagt taacaactca cagaggaaat  21120
21121  ccctgacaca cctttggctg ttttgtaggg cttgtgaaaa tctgtttggc agtgtgtact  21180
21181  atgccctata gctctatata ctatctatat gcgtaggtgt tcaagataag taatctcaaa  21240
21241  cttattctgt agaatcagaa tttattaagt ttcctttagc tcatgtgttt tcatcaactt  21300
21301  tgttttaatt gaatacttta aaacttttgg cattttccaa caagatgcct ttattcgtaa  21360
21361  gaaaggaaaa gcaaattaat ctctaaagaa tgtggaaagg gagcaaaata aagatgataa  21420
21421  aacatcaaag ttactagcaa agccaacagt ctgccttttg aaacaatgac aaaattgatt  21480
21481  gacttttggc ccaaattgtc agtgttagtt aaaaaatgaa ggaagaagat ataagctccc  21540
21541  attgttaggc agacctggag agaactagct aaggtcacca tgctagattg ttgaagtgga  21600
21601  ggaagtttat atacatttct gaagggtcag tttagtttga gcaatgaggt acttgtatta  21660
21661  gatactggaa aatggagagt tggttggaat aaatcatgtg agttggcaca gtgaacttca  21720
21721  ggcaggcaga ataagagggc acacctccac agtgcagtca gggtttctgt ttaagtttgc  21780
21781  aggtaccttg tggactcctg aattgatcca gtcatcatcc accacagaca tctaacatca  21840
21841  gaattccaag actggcaaca gagaacgctc tgctggaaag acctgggcag aaatgaagag  21900
21901  aaccacctgc agagatgaag agcctgatgg gaaccatgcc acgctttcgt cttaaagaaa  21960
21961  gaaggtgcat cagttaggat tgagagttct ttgttgtttc agattgtaga aagctatcaa  22020
22021  agtggtctgt ggaaactttg cttgtttttt tttttttctt tgtgtaacga tttacttggg  22080
22081  gatatatata atcataagta ttttgggggg ggactattaa gtaatcttaa gtgggtggga  22140
22141  ttagttaaaa agcatgatac tattagatac cgctataagt aaacatgtgc acctccttgt  22200
22201  gattctttcc tctataattg ctacccctaa agatttcaga taaacttgaa gggaactgca  22260
22261  gggagatcaa ccttttgggg gctgttggac acggatagaa attagtggga gaaagttcag  22320
22321  ggatgattgg ataaaaataa tctaatagag gctctttgcc ctgaggatta actccgggga  22380
22381  ttgagattgt aagcagtctt tagagagtta agatagatag atgccctttg agaaattgtt  22440
22441  gctggagtga tattgataac tatagatggt aaagattcat ggaagttaca gaaaagtgat  22500
22501  gaataagaac cgttggttat gcccctgtca gtggcccttc ttcttacccc tgccccttct  22560
22561  tcctaactcc gcactgccca cctgcccctg cgccacctcc ctacccttgc ccatttattg  22620
22621  ctatttactc tgtatttctc tctatttgct aatgtatcaa ctgatgttat aataaaaatt  22680
22681  caataaagat ttagtggtta agtgcaaact gtgtcttgat catttcagcg tacgctggac  22740
22741  atcaagtgga cggggttggg ggaggacggg gttgggggag gatggggaag ggaggaagag  22800
22801  gaaaggaggg gtggagagag aacagaagag acggtgaagg aagaaggagg agtgaggagg  22860
22861  gtaggggagt ctagaggatg gggctgggga tgggaagatg ggtgggaagg gtggcggtgc  22920
22921  tatatatcaa tcaagcaaca cagtgtccat tatttaccca gaatattcca agaaatcgat  22980
22981  gaaatcattc ccagtgaaac ctttaatgta taaaataaag ccccaagatt aatagcaact  23040
23041  ctatggacat aatataaaaa acttcctaag ctgaaaaact taaggccaca caattaatag  23100
23101  agattctatt gacatgtata actttttata tgaatttacc atggggtcac agagtcggac  23160
23161  acgacttggt gactgaagga caacaacaac aaacttggaa tacctgagat ttattaatag  23220
23221  aaaattatta aaaatttaat aatttaagga taaaagagaa gacataccaa atgtactcag  23280
23281  gtatgacatg aagggaaatg agcagacatg tttttaacac caaataacac taaaacaata  23340
23341  acagcatgaa aatcatctaa agtgacaagt gaagttgaag aggcactcat cctatcgaat  23400
23401  ttcataacag ttgtaggata ataggttgca tatagaaaac ctgagctaaa ggtatgatga  23460
23461  taatcatttc acaaaatata tgttgtcaaa ctattaaagc tgctcacctt atatatatca  23520
23521  ataaaactgg aagaaagaat aacattgcca gcttttgcca ttccttagaa aaagaaaccc  23580
23581  tgaaaaaaag gattcagtga taggcaaatt ttgaagggtt actgggttta ttgatggggt  23640
23641  aatgacgtaa atgcaatcgt ttattgggag gtacacatgg gaacgatgac taaatggaat  23700
23701  gatctggggt aaggaaggac acacaacctg aaaactttca ccgtagaaga acaccatcct  23760
23761  gaatggttac tcatctagcc cagagttcat gggcctcgac agtgcgccga gtagtgggcg  23820
23821  ggctttgaaa aattggtggg gggacacaaa tgcttacttg gggctgggcg ttacttaatt  23880
23881  taaacaatat gctgttgctg ctgctgcgaa gtcgcttcag tcgtgtccga ctctgtgcga  23940
23941  ccccatagac tgcagtccat caggctccac tgtctctggg attctccagg caagaacact  24000
24001  ggagcgggtt ggcatttcct ccaatgcgtg aaaagtgaaa gtgaagtcgc tcagtcatgt  24060
24061  ccgactcttc gcgaccccag ggactgcagc ctaccaggct cctccgtcca tgggattttc  24120
24121  accactttga aaaaaatggg agtatccata cattcctgtt ttgttgcacc tagactcctt  24180
24181  ccctttttga cctccacctc acttcctaaa ccacatgatt aaacaaaact taagggaaaa  24240
24241  tacacaaatt atgagtgagt gagtgagtga agtcgctcag tcatgtccaa ctcttcacga  24300
24301  ccccgtggac tgtagcccac cagcttcctc tgtccatggg attctccagg caagaatact  24360
24361  ggagtggatt gccatttcct tcgccagggg atcttcccga cccagggatc gaacccaagt  24420
24421  ctcccgcatt gcaggcagac gctttaacct ctgaaccacc agggaagccc aacaccaatt  24480
24481  ataaaaacat ataaaagcaa ttaagtatta atgtggaaaa ctttttgatc catacctcaa  24540
24541  aaaatacact cgtgaaatcc agatagatca agaactacag aaaggaagaa gtgcataatg  24600
24601  gcagaacagg gtaaacaaaa ttattcatgg aattaaatta gcaatcgcaa ctaagaccag  24660
24661  tagttttgaa ttcacaaaga actgttcaac ataatgaaaa gatacatggt atacacctat  24720
24721  aaactatgtg ataactagct tatttaccaa gcaactacta ttttcctaga gacattaaat  24780
24781  acccagcccc cacccttgac tcattttggg gcttctttaa aactatataa agaatagaga  24840
24841  tggtaaataa taaattaata aatgtgtgca cgtgtgtgtg tgcatgtgtg ttctggcttc  24900
24901  cttgaatata tacagagaaa aatatggata aaaattaaat aaatacatgt gtgtgtgtat  24960
24961  gtgttcttgc ttcctttctg aatataggta gagaaaaatc tacctggata aaaaatatgt  25020
25021  gtggggtgtg tgtgtgtgtt ctggcttcct tgaatatatt tatagagaaa aatcttcatg  25080
25081  gataaataac taaatatgcg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg ctcatgcggg ttctggcttc  25140
25141  cttgaatatg tgtagagaag agtctacatg aataaataac aataacttaa ttaaacaata  25200
25201  aatatgtgtg tattctgact tccttgaata tatatggaga agaatctagt tggataagta  25260
25261  ataaataagt gtgtgtgtgt ttcatgtgtg ttctggcttc tttgagtata tataaagaat  25320
25321  gtaggtggat gaataataaa catttaaatc aataaataaa ggtgtggtca ataagtatga  25380
25381  atttctctta acgtgccaga cactaaggta gctttggggg acacaatctg ggcacagacc  25440
25441  ttgcactgag atgcctactg tgcttgaagg ataagcaccc aaggatgctc tagccagggt  25500
25501  gccccaactt tttaggcata atagttaccc aagttatttt tgaccaggaa caatttaacc  25560
25561  gtcatttact gcaagaatct tgcttaattt gtggcattag atattttttc tagaatacac  25620
25621  taaatttctc aagtatttgt ttttattagt gtttaaatga gaattagaaa gtgccaagag  25680
25681  aaagagagcc tagatggctc ttttcctccc aaattaatct aagaaacctt ttcagcacac  25740
25741  agtaaacctc ctccctaatt ctattcccag ataatcacta gagatgggtg atacacatac  25800
25801  atcagaaatc ttgcttcctg gaactcaggg taatttacag aataacattt tgatctaaga  25860
25861  caatagctat tattaattat taattactct gaaagatcat tgattattat ttttttgtct  25920
25921  tatactattt tgtcttatta ctattgtctt gtagtccaaa cataagacag cagctggatt  25980
25981  aaaatgatca gttatagaac tttgtatcat tgactagttc ttttcaagca gtccatgtca  26040
26041  caaaccaaga atgaaacagg tgcaagtttt acctagagac agacactcat gaaagtttat  26100
26101  aatggataaa attcttttca aaaataacaa aaaaatgttt tctattctaa gagctttcaa  26160
26161  cattattgaa ggaacctgat gttagaataa gtctaataaa aaacacagca tcttaccttc  26220
26221  taagcctaac caaactttgg gactaggtat tgttcatttc tgtaactttg aatcacctga  26280
26281  gcactgccac cccaatttta atcactgcct gcagttctta agactaatca caaatagggt  26340
26341  aaaagcattt cgctagtttt aggaccacag aatctgaata tcgaattacc aattttgtgt  26400
26401  caatacaaca ctgaaataat gcccaattct gagaaaaagg accccttgga cactcttgtg  26460
26461  caaaggtaaa ctgatgcagc cactgtggaa aacagtatag aattttctta aaaaaaactc  26520
26521  aaaatagagc taccagagac tcagtgattc tactcctggg tatatatctg aaaaaaacag  26580
26581  aaacacttat ttgtagatac atgcatctca atgttcatag cagcattatt tacaattgcc  26640
26641  aagatttgga agtagcccat gtgtccatca acagatgaat ggataaagat gtggtatata  26700
26701  tatatacaca tatatataac tcagttatta agtaaaataa aattttgcca tttgcaatga  26760
26761  catggattga cttgcagggt attatgctaa gtgaaatcag tcagagaaaa gacaaatact  26820
26821  gaatgatgtc atgtatatgt ggattctaaa atgtgaaact aatgaatata acaaaaacgg  26880
26881  aaaaagactc aaagatataa agaatgaacg agtggttccc ggtgggaaag gggaaagtta  26940
26941  aagataggag ctgggcatta acaacttagt gaccagagat gtatgtcttt tgttacctga  27000
27001  atgttattga ccagacacat ttcaatattc actttaataa caaatggcca gccataggca  27060
27061  ttagtttctg caaaaatccc caatcagtaa cattttaaga gctaataaat aagcaacagg  27120
27121  gatatattgc acagcagagt tctcctactg agaacttctc taccacccac atgccccctc  27180
27181  cccccgaatc cgggcaaaaa aagagcatta acttctgcaa atgtgatggg aaaaagctta  27240
27241  aaaagtgctt cttatctggg aataacgggt atctttcctg aaggacccag agataaaaag  27300
27301  tgagacaatc tgctgacctt cctgaaatgg tgaaataagg aaaggttcgc tgtggtccag  27360
27361  ttaatttaaa cctgaagtta catgttcttt gttcttttct ccatgtccat ttgtgatcac  27420
27421  ctggggatca gatttgacat ttgtgactta ctccagccca ggaggtcacg gtggattttc  27480
27481  attttccatg aagtagaatt tgcacattat ttaactcttc taactggggt tagctgtagg  27540
27541  ctagagaaca ttcaagttgg gactgtccca actattgcac aattctttaa tgaattggct  27600
27601  tcccaactgg cctgtggcca gctcccatta gcaaccctgc cgactcaaca ctttgcattc  27660
27661  ctttgcgctt tctagcattc atcctgctag ctactttata tttttaagaa attcctcaag  27720
27721  ttttcagtat cattagaaca tcctgctttg tttccagtgc tgtaatagat ttgttgcttt  27780
27781  tcgtgtatca ttcctgtttt tcagggtgat cttagagatg aaggaaaata aagtctgtca  27840
27841  tcttggtgtg aagggcacat ttttttttcc acttcacaat gggtaaataa accaatgggt  27900
27901  aaaatcagaa tgaacaggct aacttagact aaataggcat tggtctgatt taaaattcag  27960
27961  ctttttatca gtatttttgg aatttgtgcc tgtgccaaga ataatggaca tgaacatctt  28020
28021  tattactttt aaaatgctaa gtattatttg atgtttatac agtttgatgt ttgtacagtc  28080
28081  atttcagtac tccagagaaa tttttttctt aattcttttc tgaatcacat ctatgtccat  28140
28141  taacataaaa aacattaaca aaatagattt ttatatgagg aataaccatt tattatggtt  28200
28201  attttggaag gtgaaatttt gactgacatt atttttgttt ctaaatgtat tttctacaac  28260
28261  aaacacacat gtaattaaaa gggggacatt tgttttcttt cagtttgcta gacaaatgtt  28320
28321  ataccatacc caccgctaca taaaaaaagt aattacattt ttgagcagta aattttaggt  28380
28381  atggaaaatc taaggcatga acagtcttat atattctggt tgcacagaga tctttttgtg  28440
28441  aagtttaaaa cttcatgcgt tatttctttt ctactttttc ctgccagctg ctgaccttca  28500
28501  aattaacatt attattgaga tgactcctga gagtcagtgt gaaatagaca ttttgccact  28560
28561  ggaagttcct agattgctta gtactacttg gcagtattgt ataaaggaag aacaaagtta  28620
28621  taaaaaccaa gattagacat tagctctgtc agcacacctt aaaagaacta taattttgtt  28680
28681  aagaatgtgt aacataagag tcagtgttaa ctattttatt caacaataac atttattatg  28740
28741  cagaagaaat aatgtgttac tagcattaga agatgaaatc tcttctaagg taacctggca  28800
28801  aatacatctt ttaaaaaaac tatttatttg tttatttatt tgactttgcc ggatcttagt  28860
28861  tgtggcttgc gggattttta gctgtggcat gctaactctt agttgcggcc tttgggatct  28920
28921  agttccctgg actggggatt gaacccgggt tccctgcatc aggatggagt cttagccact  28980
28981  gaccaccagg aaagtcccaa gataacatct tttaaaataa aaaatgtttt ctatatccct  29040
29041  taactgttta ttatatgatt attattaatc agaaataatt tcctccttgt tatcatttaa  29100
29101  gtcaatggca ccccactcca gtactcttga ctggaaaatc ccatggatgg aggagcctgg  29160
29161  taggctgcag tccatggggt cgcaaagggt cggacacgac caagcgactt cactttcact  29220
29221  tctcactttc atgccttgga gaaggaaatg gcaacccact ccagtgttct tgcctggaga  29280
29281  atcccaggga caggggagcc tggtgggctg ctgtctatgg ggtcgcacag agtcggacac  29340
29341  gactgaagcg acttagcagc agcagcagca tcatttaagt agcttgtaaa gagtcctttt  29400
29401  catgttaaca                             29410