Imprinted Gene Databases

Bos taurus: APEG3

Antisense transcript gene of PEG3

Choo JH et al., Gene 409:28-33, 2008

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens PEG3-AS1 APEG3, PEG3AS, PEG3-AS, NCRNA00155  19q13.43  Imprinted Paternal
Rattus norvegicus Apeg3   1q12  Imprinted Paternal
Mus musculus Peg3os Apeg3, Peg3as  7 3.89 cM  Imprinted Paternal
Bos taurus APEG3   18  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ggagagaggt ttacctcatc tgtaggtatg aagggcgagt ggggggggaa cttcatgctc   60
61   agcacctcat ccgcttacca gagggtaaag cagcatcacg gactcaatgg acatgagttt   120
121   gaacagaatc cgtgagatgg tgaaggacag gcaagcttgg catgctacat acagtccacg   180
181   ggatcgcaaa gagtcagaca cgactgagcg actgaacaac aatgaccaaa gtagcataga   240
241   ggtccctaga gaccctgcct caaaacttcc agcacccctg agcagccttg caccgccaag   300
301   agcagtgtgt actcaataaa aggcaaaaca ctgcattcaa caatatcaca agtttatgca   360
361   gattttgtat gagagtaatt taaacataga tttcaaacag taccttaaaa atagatggtc   420
421   gtgtctgatg tagacatttg aacactggct atctggcaat attaagaaat tattttaagt   480
481   gtaatagtgg tattgggaat agttttttaa aaagagttgt ctggtgaata tgtactggga   540
541   ttcgaggatg gcttaacacc tgcaaatcaa taaatgatac aacattaaga gacaaagata   600
601   aagatcatat tatcatctca gtagatggaa aaaaagcact ggacaaaatt taataccctt   660
661   tcacgataag aagtcccaat acactgggta tagaaggagt gaaacttaac ttaataaaag   720
721   ccatttataa caagccaaca gctaacatca cataagtggt gaatggctga aagtttttcc   780
781   tgtaagatct gaaataagac atgaatgctt attcttagaa ggcgatggca acccactcca   840
841   gtactcttgc ctggaaaatc ccatggatgg agaaccctgg taggctgcag tccatggggt   900
901   cgctaagagt cggatacgac tgaatgtctt cactttcact tttcacttgc atgcattgga   960
961   gaaggcagtg gcaacccact ccagtgttct tgcctggaga atcccaggga tgggggagcc  1020
1021  tgacagagtc ggacacaact gaagcaactt agcagcagca gcagcttatt cttaccaatc  1080
1081  ctattctaca taatactaga agcactagcc agagcaatta ggcaagaaaa aagaaacaaa  1140
1141  aggcatttaa atcagaaagt aagaagtaaa atagatattt aaatgaaaat cctaaatact  1200
1201  ccaccaaaaa tctgttagaa ctaacacaca aattcaataa agttgcaggg taaacatcaa  1260
1261  cactcaaaaa tcagtagcac ttccatatac taaaaacaaa ctatctgaaa aagaaattaa  1320
1321  gaaacaatcc tatttctaaa accatcaaaa agagaaaata cttacgaata aatttaccaa  1380
1381  agaggtgaaa gctctgtgca ctggaaaata taaaacactg cagaaaggaa tcaagtgagt  1440
1441  gagtgagtga agtcactcag tcgtgtccga gtctttgcga ccccatggac tgtagcctac  1500
1501  aaggctcctc tgtccatgga attttccagg caagagtact ggagtggggt gccatttcct  1560
1561  agacagacat aaatgggaca atacaccatg ttcattgatt ggaagaatta atactgttta  1620
1621  aatttctatt ctatccaaag caatcttcaa attcaatgca atccctatca aaattccata  1680
1681  gcattttaac ataaatagaa aataaatcct gaaattcaga tgaaactaca aaagacctga  1740
1741  ctagcccata caatcttgag caagaaaaga caattttgga actatcacat ttcttgatga  1800
1801  aaaaagaaaa aaaccttgta aatctacagc agtaacaatg gtatggaacc agcattgaaa  1860
1861  cagacataga ccaatggaac agaatagtca gaaataaggg cattcatctt cagatcttca  1920
1921  ataaagttgc taagaacaca cagtggggca caaagttcag ttcagtcgct cagttgtgtc  1980
1981  cgactctttg cgaccccatg aactgcagca cgccaggcct ctgtgtccat caccaactcc  2040
2041  cggagtccac ccaaacccat gtccatcgag tcggtgatgc catccaacca tcttatcctc  2100
2101  tgtcgtcccc ttctcctcct gccttcaatc tttcccagca tcagggtctt ttcaaatgag  2160
2161  tctgctcttt gcatcaggtg gccaaagtat tggagtttca gcttcaacat cagtccttcc  2220
2221  aatgaacacc cagagctgat ctccttcaca atggactggt tagacctcct tgtagtccaa  2280
2281  gggactctca agagtcttct ccagcaccat agttcaaaag catcgatttt ttggcactca  2340
2341  gctttctttg tagtccaact ctcacatcca tacatgacca ctggaaaaac catagccttg  2400
2401  actagatgga cctttgctgg caaagtaatg tctctgcttt ttaatatgct gtctaggttg  2460
2461  atcataactt tccttccaag tagtaagcaa cttttaattt catggctgca gtcaccatct  2520
2521  gcagtgattt tggagccccc caaaataaag tcagccactg tttccactgt ttctccatct  2580
2581  atttgccatg aagtgatggg accagatgcc atgatcttag ttttctgaat gttgagcttt  2640
2641  aagtcagctt tttcactctc ctctttcact ttcatcaaga ggctctttag ttcttcactt  2700
2701  tctgccataa gggtggtgtc atctgcatat ctgaggttat tgatatttct cctagcaatc  2760
2761  ttgattccag cctgtgcttc ctccagccca gtgtttctca tgatgtactc tgcatataag  2820
2821  ttaaataagc agggtgacaa tatacagcct tgatgtactc cttttcctat ttggaaccag  2880
2881  tctgttgttc catgtccagt tctaactgtt gcttcctgac ctgcatacag gtttcttaag  2940
2941  aggcaggtca ggtggtctgg tattcccatc ttttgaagaa ttttccacag tttatggtga  3000
3001  tccacacagt caaaggcttt ggcacagtca ataaagcaga aatagatgtt tttctggaac  3060
3061  tctcttgctt tttcaatgat ccagcagatg ttgacaattt gatctctggt tcctctgcct  3120
3121  tttctaaatc cagcttgaac atctggaagt tcacagttca tgtactgttg aagcctggct  3180
3181  tagagaattt tgagcactac tttattagca tgtgagatga gtgcaattgt gcagtagttt  3240
3241  gaacactctt tggcattgct tttctttggg attggaatga aaactgacct tttccagtcc  3300
3301  tgtggccatt gctgagtttt ccaaaaatgc tggcatattg agtgcagtgc attcacagca  3360
3361  tcatctttta gggtttgaaa tagctcaact ggaatcccat cacctccagt agctttgttt  3420
3421  gtagtgatgc tttctaaggc ccacttgact ttgcattcca ggatgtctgg ctctaggtga  3480
3481  gtgatcatac catcgtgatt atctgagtca tgaagatctt ttttgtacag ttcttctgtg  3540
3541  tattcttgcc acctcttctt cgtatcttct gcttctgtta ggtctatacc atttctgtcc  3600
3601  tttattgtgt ccatctttgt gtggaaagtt cccttggtat ctctagtttt cttgaagaga  3660
3661  tctctagtct ttcccattct ttgttttcct ctgtttcttt gcactgatca ccgaggaagg  3720
3721  ttttcttatc tctccttgct attctttgga acgctgcatt ccaatgggta tatgtttcct  3780
3781  tttctccttt gcttttcact tctcttttca cagctattta taaggcttcc tcagacagcc  3840
3841  attttgcttt ttttgcattt cttttcttgg ggatggtctt catcactacc tcctgtacaa  3900
3901  tgtcacaaac ctccatccat agttcttcag gcactctatc agatctaatc ccttgaatct  3960
3961  gtttctcact tccactgtat aatcagaagg gatttgattt agtcatacct gaatcgtcta  4020
4021  gtggttttcc ctactctctt caatttaagt ctgtattcga gggaaatgca aactaaaaga  4080
4081  ataagagggt ctttcctggc agtccggtgg ttaaagactc tgagcttcct gttcaggggg  4140
4141  cacaggttcg agccctggtt gagaagctaa aatcccacct gcctcgtagc caaaaacaca  4200
4201  cacgagagat agcaccgcat acgtgtcagg atggctatta tccaaaaaga cgaaagataa  4260
4261  ctaatgttaa ggatgtggag aaaagagaac tcgcatactt ttggaggaaa tacaagctga  4320
4321  tacagctact atggaaaata gtgtggtata aatactgcat gatctcactt atatgtggga  4380
4381  tttaagacag tcaagctctt agaatagtcg ttgccagtgt ctgggaagtg tggtggatga  4440
4441  aggggtgtgg cccaaaatgt ataaaggttt agttatgctg gatgaataag ttctggagtt  4500
4501  ctaatgtaca gcttggtgac tttagttaat actactgtat tatatacttg aaatttgcca  4560
4561  aaagagtaga tctctcttct tgctgccccc caaaagataa ccatgtgagg tgatggatat  4620
4621  gttacttatt ttgattgcga taattattat acaatatata tggaatcaaa acattacatt  4680
4681  gtaaacctta aatagataaa gctttttaat attaaaggtg aacaccagac tactggtata  4740
4741  ttttaaatta attcattttt tggctgcact gggtttttgc ctcgactccg gccttctcta  4800
4801  gttgctgaga gcagggccag ccctctagtt gtggtttggg agtctctcgc tgaggggggt  4860
4861  cctttgaggg gccaccgcat ccactgcagg atctgactac accagccata cttctttttt  4920
4921  aaacttattt tgtattgggg tgtagctgtg atagtttagg tgaacagcaa agggactcag  4980
4981  ccacatatat acacatgcac ccatttcccc ccaaactccc ctcccatcca ggctgccgct  5040
5041  taaccctgag cagagttccc tgtgctctaa taggtccctg ttgggtctgc attttgaatc  5100
5101  tagccgtgtg tgcacatgtg catcccaagc tccctaacca tccccctcca tcctttcccc  5160
5161  cacaaccata agcttgttct ctgagtctgc gtatgcttcc tccgtttcag tacaggggtt  5220
5221  cagcccatcc caaaggacat cagagagcgt ttcgacagct gccgctccca caggcagcgc  5280
5281  cccctgcttc ccgtcctgcg agagggaggt gatggatgag gagtgttttc aagggcttgg  5340
5341  agcttcagag gggtccgaag tcttccagac gccacctttc tgatcgccag gattccattt  5400
5401  ctcccggggc tgcctaagct tttgtcgctg gagacggggc agggctatgg acgcggccga  5460
5461  gcacagtcag agaggacccg cagcgtcctg tttcctgcct taaacccacc tgtggctttc  5520
5521  acctggacat ccttcgcagt ctcggggttt gtgacagttg ctgtcaagcc ctcccctgtc  5580
5581  cccgcccccc caagcagagg agccagagga ctgacgtccg ggtggtacgt agggatctta  5640
5641  ctgccacgtg cctcagtctt cacggtcccc atccctgtcc cggggcccga tcctgagttt  5700
5701  ttccgagtat cccagtttcc ctcagggttt atgatgtcca gcccactctg tgtctccctt  5760
5761  agggctcttt ggggctacaa atgaccaact ttggccaagt agagggaggg agaagcctgc  5820
5821  cgggacagtg tgctcagaga aagaatgggg ggcactgatg cgtggtcagc gccgaccttg  5880
5881  agacggggag gggccgggaa ttgatccttc tcagcagact tgccagttcc cagggaaggg  5940
5941  aaaaggattc ggggccaggg aaaacaccaa gaactgggtg acaaagtcag ctcgtgggag  6000
6001  aggcgttctt agggagagca cagggcagtg ccaccaagag ccccaggcgc cgggtgccca  6060
6061  gcctccctgg cgcaccggcc ggcccctggt ctgggtctga cgggaccgcg gggacccagg  6120
6121  agcgtagtca gctgaggcca gggaggggtc tggctcgggg aataagcgtg tggcaggggc  6180
6181  accggggagc tgtctgagag ggcaagcgct ggccaggcaa gccccagcga ccctcacctt  6240
6241  ttcccttcct acaggttgtc tgttagtgat gaactctgca ggaagtcagc cttaaaagag  6300
6301  aactgacccc ttgccctgac gatcttggac accccggaag gattactgaa gctgtgactc  6360
6361  gagagctggt caggcacctt cagacagatc cattcagctt caggggagtt agggacacac  6420
6421  actttatgta ataggtcttc tggcggctca gatggtaaag aagctgccta cagtgcagga  6480
6481  gacaggttgg gaagatcccc tggaggagga aatggcaacc caccccagta ttcttgcctg  6540
6541  aagaactcca tggacacagg agccaggtgg gctgcagacc ctggggtcac agtcagacac  6600
6601  gactgaatac aaagggattc caaatcacag tattaacatt ctttttatgt tacggggatc  6660
6661  attcttgttt gtgtttgagg gagtattgta tttagatgag attaaaattt taaatgcaga  6720
6721  ctcaaagtaa gtaaaactta cctaacgctt aatgtcaagt ttaaaaacac tattgatatg  6780
6781  tatcatcttt taattttatt agtgcagtta caaatgtggc tttgtgtagt actgagagat  6840
6841  cccttagaag tgtgctgttg aaatacacaa taatttaaaa agggaggaga tttgtagggc  6900
6901  ctaaggggga cactaagtgc tcatattttt taaacacccc gaacacttca aatggacaaa  6960
6961  agaagaggct gagagctatc ttattttcaa ctttattttt attggtgaca cgattacaga  7020
7021  tagaacgacc acaaccatac taacaaacca aaaacctgtg cacagagaca agatgaagaa  7080
7081  aacgtgtcca gatgttaacc gtggtctttg ggtgatggcg acaggggcac gcctctcttc  7140
7141  cacacttctg taagtgccgg gtttctacag tgagcagaca ctgcagttac aatggaggca  7200
7201  cccgtcataa aaggtcggtg accgggacac aacgagacag gcctcccagg aaagcgaacc  7260
7261  ccacagcctt aacgccggca aagaccacac gaccgttcct tcactgcttt cttctcctct  7320
7321  tcaaccctct gcattctcac cacagacacc cctgtcctga ctgtgcacag atcaaggttt  7380
7381  aacagcaatg attgttgggt gtcaggaata tgcgtgaatt tcttttgctt tactaaatct  7440
7441  cccccaaggt atgccatgag tatgtattaa gaattttaat ggaaaaacat acataagatt  7500
7501  taatactcaa aacaccaaag atcattcaag aaatttgaga caagatagtt aaccataatc  7560
7561  ccacaatgac aacactactt taattatttt ctgtgatttt ttttcatttt agactgtatg  7620
7621  cacacatatt caccacggtc ataaatcaca agcttgtgca ctgatacgag atggaggaaa  7680
7681  caagatgtta acagtagtcg ttgggcgttg ggaatatggg cgactttttt tgttcttttc  7740
7741  tcatttattt tgtattttcc aattattcct ctgggtgtgt attatgcttg ctaattgaag  7800
7801  caagcagaat caactttgtt atcaggaaac tattttaagg gccatctgaa aacattagga  7860
7861  tgaaagcgtt taaccataat tccacaaagc taacacttaa tctgagtaca cgtttgggac  7920
7921  acagttataa gcctgtgcac agaaagaaga ataaacaatg tagtgaggag catatctgtc  7980
7981  atctttggat ggtgggtata tggatttttt tccctccact tttctgtatt ctctgagtgc  8040
8041  ctgaataatg agctcaaatt atgttcacaa tggagacgtg attataagct tttgagtaac  8100
8101  actaccataa acattcaagg aatttaagaa aataatgctc aactataagc ctaccacagc  8160
8161  accaccacca cagcttttga ctataagcat acatttttaa acagctgtaa ttgtagtata  8220
8221  aatataattc tgtgtcctgc tttttccact tggtattccg taaatatatc tccacgtcac  8280
8281  tacgtaactc tccatgatta tcctttctag acagctgcgt tcagagtgcg cggacacact  8340
8341  cccttcacct tcctcctgtt tttggcattt gtcagttgtt cctgatcgct cactgaccaa  8400
8401  aggacggttg gaacggacgc tgggcaggcg gctctctgaa aacactctac cagttggtgc  8460
8461  cgccgacagc gatgaacgcc aggttcaccc ctacgccacg caggctggct cccagctcgc  8520
8521  agcccctcgg ggctccgggg cgtccgctcc aatgttgggt cttgtgatgc agctgccctc  8580
8581  atcgacacca ggccaccaag cggccccttc tcttaactgc caggacaccc tgctcattca  8640
8641  ttcaacctcc cccactgggg ccttccagtc cctgcttctg atgttccttc tgtcagaccc  8700
8701  tgccctccca ggtctggtaa ggcgtcagga cccccttctt tggctctccc tgactttggc  8760
8761  gttccctcca gctctgacac gctttcccca gccctcatgg cagggaccta ggagaggggg  8820
8821  gtccagacgc ggctcccgag cagatctcac tctgctctcc caaacaatct gctcttagct  8880
8881  tctgctcact gcagctacaa gatcctcttt ttttttttta agttttaaaa aaaatttttt  8940
8941  aaattttttt gccagccaac tcaaagccaa gaaatttcat aatagtcatt attcgaagag  9000
9001  ggggcgggga agcaaaggga gggcacaagg caggacgcag gagaccccag agcggcgagg  9060
9061  tcagcttggg acggcagcac aggagactgg ggcggcggga caggggccgc tctgagggca  9120
9121  gcgggggtgc ttgtcaggaa ggcgcgacct gagaggggga cagatggcaa cgaagcaaat  9180
9181  taaggctgcc ggggaacctg agtccgtgtc gagctcgagt tggctgtaaa gaaagctttt  9240
9241  ttctattttt tttttaaatg caagttagac atggggttgg ttgagggtca gacaggtgga  9300
9301  gaggaggatg aagtctcagg ctggaaagct ctaaggatgc tagctcctgg gcacccaggg  9360
9361  tgcagacttg ccacgtggcg gcacggaggg gccaagccac gttgctactg gtcacttaag  9420
9421  gcaggaagcg cgcaaaggga agtaatgaag tcgtaggccc tcaaccgtat ttacaccagg  9480
9481  agagcccccc tcccccgtgg ttctcaacct tcattaggca cgcgtgatct agtgatggtt  9540
9541  acaacccact ctttaaaggc aaggatgtaa gactcacagg gaaaagcttc ggcttttgta  9600
9601  aaattcacta tcgaagagac atcaaggtgg gttaaaaaat aaaaataaca aaaacttgta  9660
9661  gtgttttttg catgagaccc actgcaaggt tacaaggtgg caaccaaaga ggttacaaaa  9720
9721  ggccaatcca catacaggaa aggctgacac agcacgaggt ttcacaagtg tcggtgtaga  9780
9781  cgaggcgcct gaaaggggag cagacaggac ttcccttcac acggcgaagc gggcaagacg  9840
9841  ctctgccttt cacgcctaca ctgtgagggg gttatgtaga aagtgaggaa ccagtccgtt  9900
9901  agtcaaaaag atactgatag ggttcaaaca gctcacaata gatctttcta aagctctaag  9960
9961  atgcttacaa atatattgta atttgttgct ctcttcctcc tccaacaaaa agaaaaagca  10020
10021  aaaccagagt accaggtgag gtgcgtctgc aggtaagcgg ccagtgagcg gcacactcag  10080
10081  tccagttcac tgtgctgggc tgttctgtgc acagctcggg aggcagtgcg cggaggtccc  10140
10141  gggctgtcac agacgggcgc tctctgcagc cgcgaaggcc ccggcggcgg gcggccgagt  10200
10201  gccctgctgt cccgcaggta cctgctgtgc tggacaaggg agctgcaagc atctgcacct  10260
10261  tggggccgag agtctgaatc caggccgctg ggtgcagtgc aggccagctc ggtgggtccg  10320
10321  gttgtgtgtg ggtgaggggg ccggccgggt cccagtggag gccccggccc gccgagcctc  10380
10381  agctggcgtg gggctgtgtc cgggccgggt gtctgaagtc caggtcgggt gagtgcagtc  10440
10441  cgggtggtcg cagtgggtct ggtgagtgtg ggtgaggagg gtcgggtccc agggcgcccc  10500
10501  cgggcctcag ccggtgtggg tgttctggtg cctggccagg gacaggcggt cgctgaagag  10560
10561  ctgcccgcac acgtcgcact tgaagagctc gtcgtcgggc cggccgccct ctgggccacc  10620
10621  ggcgccctcg ccgtagaggc cggcgggctc caggatgacg aggctggcgt gcgccgtcag  10680
10681  gtgctcggcg taggcggcgc ccgaggggaa ggtctccccg cactcgccgc agtcgtagta  10740
10741  gggctcctcc acctggatct cttgctcctc gccctcctcc tcggggtcct cgatgcccgc  10800
10801  gccatccggc tcgtcgtcgt cgccctcggg ttcttcggcg cgctcctccg ggtcctcgat  10860
10861  gcccgcgccg tccggctcgt cggcgtccat gtcgggctgc tcggcctcgg cgtggggctg  10920
10921  ctccgcctcg ccgctcggct ccgcggcctc ccactccggg ccctcggcct ccccgagggg  10980
10981  ttcggccgcc tccacctcgg gctcggccgc ctccacctcg ggctcggccg cctccacctc  11040
11041  gggctcggcc gcctccacgt tggagccctg gatgcgcagg acttcccggg ggacgaggac  11100
11101  gttggcctct gcctcctggg ccgtggcggc ggccgcggcg gccgcgccct cctcctgcag  11160
11161  gtgcagcttc tggtgcttgg tgaggatggt gctgtggatg aaggacttgc cgcagtcctt  11220
11221  gcactcatag aagggccagt ccctcttggg cggctccgtg aggaaagacg tgtgcacgaa  11280
11281  ggcggccccg tagtcgtagg gctcgccctt ctcgtgcaca cgcatgtgct cctggagatc  11340
11341  ggcctggctg gggaaggact cgccgcaggt ctcacactcg tagcgctgct cctcgcccgg  11400
11401  gtcttgctgc ggctccgtgg gtgccgggcc gggccccgcc gcgcccgcgc ccccctggcc  11460
11461  ctgatccggc agcccctcgc cggcatggcc ccgggcgtgc tcgctgagga ccgaggcatg  11520
11521  gatgaagtcc tgcccgcata cctggcactg cgggcccacc ccggccgggg cgctcttctg  11580
11581  cggggcctgt ggccgccgcg ggctgacaat caggggctgc atgaagggct cgtaccgcct  11640
11641  gtggccgtag aactggtcct gctcgtggac cttctggtgc tcaaagagga acgagctgtg  11700
11701  cacgaacgac tctccgcagg ccgggcactc gtagagctgc tctccgaggc aatctttctg  11760
11761  gtactcgctg acaggcggca tgtgcaccgc ggggtgcgtg tactcacggc tgtccaccag  11820
11821  gtactcccgg ccgtggacct tctggtggtc ccggaggtcc gcgcggtcag cgaagcccag  11880
11881  cccacagtcc ttacagccat agatggagtc ttcgggctcc tcgggctcct cctgctcttc  11940
11941  cagctcttcc tccggagacc catccaggcc caggtcctgc atcacaggct ctccaaacag  12000
12001  cttcccatca tggaatttct ctcgggcata gatcttctga tgtctgccaa ggtcttcaac  12060
12061  ggtggcaaag cattccccac actccttaca ttcattgagg actggctgct cgcagtaact  12120
12121  agtctcactt gttagctcag catagctggt ctgagctagt ggttcagagt aactggtctg  12180
12181  agctgctagc tcagcataac tagtctgatc tgctggttca gaataactga tctgagctgc  12240
12241  tagctcagca taactagtct cagctggtgg ttcatcatag ctgatctgag ctgctaggtc  12300
12301  agcatagctt gtctcagctg ctagttcagc ataactgatc tcagctgcta gatcagcata  12360
12361  actagcctca gctggtggtt catcaaaact gacctgagct gctgggtcag cataattggt  12420
12421  ctcagctggt tcagtataac tagtctgagc tggtggttca aagtaaccgg tctcagctgc  12480
12481  tagttcagcg taactagtcg gagttactag ttcagcataa ctaatctgag ctactagttc  12540
12541  agcataacta gtctcagctg ggggttcctc agcatatctg gtctgagctg gttccctggc  12600
12601  atatctggtc tgagctggtt ccccagcata tctggtctga gctggttcct cagaataact  12660
12661  ggtctgggct ggttcctcgg catatctggt ctgagctggt tcctcagaat aactggtctg  12720
12721  ggctggttcc tcggcatatc tggtctgagc tggttcctcg gcataactgg tctgagctgg  12780
12781  ttcctcggca tatctggtct gagctggttc ttccgcatat ctgatctgag ctggttcccc  12840
12841  agtgtatctg gtctgagctg gttcctcact ataactggtc tgagctggtt cctcggcata  12900
12901  actggtctga gccggttcct cagcataact ggtctgagcc ggttcctcgg cataactggt  12960
12961  ctgagccggt tcctcaggat aactggtctg agccggttcc ttggcgtaac tggtctgagc  13020
13021  cggttcctcg gtgtaactgg tctgagccgg ttcctcagga taactggtct gagccggttc  13080
13081  ctcggcgtaa ctggtctggg ctggttcctc ggcgtaactg gtctgagccg gttcctcagg  13140
13141  ataactggtc tgagccggtt cctcggcgta actggtctga gccggttcct cggtgtaact  13200
13201  ggcctcagcc ggctcctcgg tgtaattggt ctgagccggt tcttgggtgt aactagtctg  13260
13261  agccggttct tcggcgtaac tggtctgagc cggttcctcg gcgtaactgg tctgagccgg  13320
13321  ttcttgggcg taactggtct gagctggttc ttcggtgtaa ctggtctgag ctggttcctc  13380
13381  ggtgtaactg gtctgagctg gttcttgggt gtaactggtc tgagctggtt cttgggtgta  13440
13441  actggtctga gctggttctt cggtgtaact ggtctgagct ggttcttcgg tgtaactggt  13500
13501  ctgagctggt tcttcggtgc aactggtctg agctggttct tgggtataac tggtctgagc  13560
13561  tggttcttcg gtgcaactgg tctgagctgg ttcttgggta taactggtct gagctggttc  13620
13621  ttcggtgcaa ctggtctgag ctggttcttc ggtgcaactg gtctgagctg gttcttgggt  13680
13681  ataactggtc tgagctggct cttcggtgca actggtctga gctggttctt cggtgcaact  13740
13741  ggtatcagct gctgagtcag tgtaactggt ctgagctggt tcttcaatac agctggtctg  13800
13801  agatggttcc tcagtataac tggcttcagc ggattccacg gtgtaattgg tctgagctgg  13860
13861  ttcttcagtg taactggtct cagctgctgg gtcagtgtaa ctggtctgag ctggttccta  13920
13921  atacaactgg tctgagctgg ttcctcagta taactggcct tagctgattc cttggtgtaa  13980
13981  ttggtctgag ctggttcctc aatacaactg gtctgagctg gttcctcagt ataactggcc  14040
14041  tcagctggct ccttggtgta actggtctga gctggttctt gggtataact ggtctgagct  14100
14101  ggttcttcgg tgcaactggt ctgagctggc tcttcggtgc aactggtctg agctggttct  14160
14161  tgggtataac tggtctgagc tggttcttcg gtgtaactgg tctcagctgc tgggtcagtg  14220
14221  taactggtct gagctggttc ttcaatacag ctggtctgag atggttcctc agtataactg  14280
14281  acctcagctg attcctctgt gtaattggtc tgagctggtt cttcaatacc actggcctca  14340
14341  gctggtgcct cagtgtaact ggtctgagct ggttcttcag tgtaactggt ctcagctgct  14400
14401  gggttggtgt aactggtctg agctggttcc tcaatacaac tggtctgagc tggttcctca  14460
14461  gtataactag cctcagctgg tgcctcagtg taactggtct gagctggttc ttcggcgtaa  14520
14521  ctggtctcag ctgctgggtt ggtgtaactg gtctgagctg gttcctcaat acaactggtc  14580
14581  tgagctggtt cctcagtata actagcctca gctggtgcct cagtgtaact ggtctgagct  14640
14641  ggttcttcgg cgtaactggt ctgagctggc tctacggcgt aactggtctg agctggctct  14700
14701  tcagcataac tggtctgagc tgctagctca gcataactgg tctgagctgc ttcctgggga  14760
14761  taactcatct gcactgactg gccttggtag ctggtctgag ggtcagtgga ggacaggctg  14820
14821  cgaaggacag accgtaggta gtttttactt ccagaaagct tcttcctgtt gtggatcttc  14880
14881  tggtgttcag ccagctcaga gctacggaca aagaactctc cacattctag acattcgtaa  14940
14941  aatctctctc tcgggcgaaa tgtttgagac tcaccaaaat gcagggagtg catcatggag  15000
15001  gcgtcgtaat tcttgcgctc gatgttcttc ttcttggcac gtgccttctg gtgctggcgg  15060
15061  ccatctgagc tggggccgga ggcttcgccg tctctctgcc acccgctggg gccttcccca  15120
15121  gcaaggtggt ccagaggagc agggcgcgat gcgcggtaga agactgagct cctgaaaaag  15180
15181  ctgtgcctgc ctccagcata agggctctcc caggctgggg tcttctgtgg cgggtcacga  15240
15241  aggcctgaga ggtatgtgga gggctccccg tcttccctga ggccacgggg aggccggaag  15300
15301  gcggccaggc tgtggaggat ggccctctcg taggcgctcc tctcgtagcc ccgggcctcc  15360
15361  tggccatctt cggggctgct actggcagtg aatgccttct cttcgtcctc atcctcgggc  15420
15421  ggcctggtga tcgtgtgact cttctgagag ccgggcatgg acatgctgtg gagcagcggc  15480
15481  ttctcatacc cccggctgtc aaagtagctc ttccgagaat gaattttctg gtgctccatg  15540
15541  aagtctgagc tccgcccaaa ggcatccccg ccctctctaa agtcgtagag cttctcttta  15600
15601  gagtaggtct tctggcgcct cttcagggac tggccaggaa tgaaggtctc ctcgaaggct  15660
15661  ctggccctgc cctcagacgg gctccctcgg ccgtgggtct tctggtgctc ccgcagggct  15720
15721  gcactgtggt ggaaggtctc cccacagact ttgcactcgt agcgtttctc cttcccgcag  15780
15781  gccctctgca actctccgag catgggggtg cgcctcacgg cgcccgtact acgctccttc  15840
15841  tccctgtcct cgtggttgtg gatcttctgg tgctcaatca gggccgagct gtgcaagaag  15900
15901  gtctccttgc acaccttgca ctcgtagaac ttgtccttgc cgtacatctt ctgaagctca  15960
15961  ctgaaggtgg ggctgggcag gaagggctcg tcctgctcct cgtccccact gccccggagg  16020
16021  tgctcttggg cctggccccc ccgatgctcg gccaggccag cggcctgcgc accctcagag  16080
16081  cgcctggcac cctcgggcct gctctgggcc tcactgacgg ctgcactgtg gatgaaggac  16140
16141  tccccatact cgtacaggct ctcccgggtg tgcacgatct ggtgctccac aaactcagaa  16200
16201  atgaccgcga aggacctccc gcactcatcg cacacgtagg gcatggcccc gaagtcgagc  16260
16261  ggctgcgacg gggccgcggg cggagcgctc aggctgctgg cacccgccgc cttggcggcc  16320
16321  ctgcgggcct cgcctccgca ctcgaagggc cgtttccttg ccccgcccct gggatcgtgc  16380
16381  actgggccct gcccttccgc gtcgaagtgg tagcgccttt ttctctccag agcacgcttt  16440
16441  ttggaaacca ggtctgagcc acagctgaag cctcctcccc caaaggcgcc cccctctggg  16500
16501  cccctctctg aggctcccgc ctccctcctg ctgaacgatg cttctttcca gtcgccgccc  16560
16561  gccctccggg agagccggtg cggccgctca cttgactccc gtgcccgccc ggacctggag  16620
16621  ctgcgggcca cgtccttgat gaacttctcc atgatcaccc catgggagga ctcggcctcg  16680
16681  cagatgcccc gccggtgggc tgacttcttg gtctcaggcg ccgtcttcag acctggaaga  16740
16741  agccccgtat gaacactcac tccctggggc cctgggatga acgtctgtac cctgtgccct  16800
16801  gaccacgtgc ccccaagtgt cactgcactt cgccttgtat ccatgtgcac gccccacgtg  16860
16861  actgtgtgtg ctgctgcgtg tgtgcacatg ccaccctatc agtgcatgct gctgcatgtc  16920
16921  agtgtgtgta aaccactgtg tctgtgcaca ccccccaccg cgtgtcagtg tgtgtacacc  16980
16981  gccatgtctg tgcacacccc ccaccgcgtg tcagtgtgtg tacaccgccg tgtctgtgca  17040
17041  caccccccac cgcgtgtcag tgtgtgtaca ccgccgtgtc tgtgcacacc ccccaccgcg  17100
17101  tgtcagtgtg tgtacaccac cgtgtctgtg cacagccccc ccaaggcatg tctgctcgtg  17160
17161  cgcccagcgc ccgctcctgc agcagggcct cgcgctcacc tctgctggtg ctcgggtagg  17220
17221  cacttctctt tgaccttgcc gagtggccct gggtcatgtg tgagtggcca tcgtcctcgg  17280
17281  caagctgaac ccctgtccga aggaagaaca cggcatgaga catgtcacca cggacgacgg  17340
17341  gctggctcgg gcactgagcg tgccctggac ggcctgtgtc tcgctccctc tcctcactgt  17400
17401  ccattccttg gccccttgcc caatttgtct tggttacttc tctggactct gctgacaagc  17460
17461  ttgcgcagag gcctcgagca cccctaaacc cagggcatcc ttgctggctc tcaggctccg  17520
17521  cccatttccc cacctgtcac ggcccacacg acccctcgcg gggcgactgc tgcctcaaac  17580
17581  tcaaccacgt gtcccccagg gaagccatcc aggaccccgg acctgcctca gagcagactg  17640
17641  gagtcgcagg gtggcactct ggggtgagag ccatgtgggc gcggccccgt cggagcaggt  17700
17701  cacaggacca ctccctcccg ctcccgctcc accggaagct gttctgaccc tgcttcgagc  17760
17761  gctcacccag tgagagcagc ttccggtagt tctccatgtt gtcctgaatc gggttctggg  17820
17821  gcttgcgatc ctcagtgagg gccaccatat cctggtacaa caccgcctcc tgcaacagca  17880
17881  gatgtgccct cagcggggtc tgcccgggcg accgcggcca ggaccgcgcc agcagcgcgg  17940
17941  gagccacaca cacacacgca cacagtgtgc agcaagtgct cacagcgccg ggggttccga  18000
18001  gtgatctggt caggctctac tagggaccta cgtcgtacct accttggcgc tacactctga  18060
18061  ggaagctccc aaagacggag ggcacatatt ccttgccctc atgcagctta tcatttggtt  18120
18121  ggagagaaac aatcagagaa cagtaaacaa caaagtgggg tgcagagagt cggcgctaag  18180
18181  caggcgtggc aggggcagct cagggtgggc cggggggcgt gagcaagacc cacaggtgtg  18240
18241  ggcggggccg caagcgctgc tgaggcccca ggaggggcac ggagcctgag gggcccccag  18300
18301  cggcgcagcc agaggaactc cagggtcaga ggagctcaag caccttaacg accgagcaag  18360
18361  ctgggaacag aagtcctccc aaacctcagc gtcctcatct gtgaaatgga gaggaaggtg  18420
18421  tccacctgcc cccctcaggc tgtgggggtc ctgccagctg ggccgctgac ctgggcgaag  18480
18481  tacagaggag ctaacactgt gtgtgcgtgt cctgccgcgt ggtctgctgc acgtggggct  18540
18541  aagtgtgcag gaagactggg tgggactccc ttggcgggcc agcagttaag accctgggct  18600
18601  tccactgcag ggcatgtggg ttcactccct ggtcagggaa ctgagacccc acacaccatg  18660
18661  tggcccggcc agaaagtaaa aaaagaaaat tatgtaaata aaacataagt tgttgtcact  18720
18721  actgaactat tatataaaga tattttgata ttaaatttgc tttagttctg ggaagtggcg  18780
18781  tatgacatga cagccatgtg gaagtgtagc aaagaaaaca aaaacgatgt gggcacaatt  18840
18841  aggtgcagct cctactgaga aaaataaaca ggcacaggca ttgggattta agagaatgaa  18900
18901  aacctccttt atacagttgc cactgttcag caattagaaa caaaacccct ggcaagatga  18960
18961  agcacagctt caaaaatgaa ccccttgcca gggcagggct gtggagtcca ggacaagaag  19020
19021  ctgcagaagc agcaggcacc accggactgc tggtgctggc caacgagagc tagacgctcc  19080
19081  ctttctgggg gtagggggcc cctccatggt gggcagctcc ccggagcggg cactgcgagg  19140
19141  cactcagggc tgacaatgcc ccctcctgag gcctccccgg gttatcacag tgcaggtgaa  19200
19201  gcctcgggct ggggagcaca gctgtgtctg cggtgggaca ggaggaaacc gcggctccta  19260
19261  gctcagggct ggcagagagc agatgagatc aagaattcgg ggggctgagg gtgccacagg  19320
19321  gcaccacccc tggtgctaac agaccccaac aggcaatggc aaaaggaaag gggcactttt  19380
19381  cacacctcct gttggtcgaa tctgagtgac ataaacgtgc attacgttct ggactacact  19440
19441  gtttccagga aagagaacgc ttgagctgac ccgacgagtg ggcagccctg agctgcgtct  19500
19501  gctgtctctc agacgctgcc ttctcacacg gctgcacagg cgccctcctc cacgccgcca  19560
19561  catcacacac gaccctcttg cccgagcccc tccttgccca tgcccctgtc cttagtgcac  19620
19621  aagaactggc agtgatagtg tgcccactgc gtgccaggcc gcacattgca cactgcatat  19680
19681  ctatgtgtga ctcacgcatc cctcacaaca gccctggtga ggctgtcatc acacccattt  19740
19741  cacagatgag gaaactgagg cttggtgcag ctagtgggct ggcaggtggc agagccaggc  19800
19801  tgcagactca gctcttctcg gctccgggac ctgagcgccc tctccctccg ctctgtgcac  19860
19861  agggcaggcg acctccaggg gacacgagtg ctgaccccgt tgacgagcca gaaagcaggc  19920
19921  ggcagtcact gcggccactg gtcacccctg ggctctctcc ccaaccctgg tgggcttcta  19980
19981  ggtggcagat aactcagcct cccgagaaag aaaggcacct ccagcacgga gtgaagacgg  20040
20041  ccctcccaga acgagaggaa acctgggcgc acctcagatc tggcatccaa atccagcagg  20100
20101  gagtccctgc gtctgtgctc tctttccttg gctctctccg ccagaggaag ggcgagatcc  20160
20161  cgctggtgaa accctgggaa gggagaggcc gcgtgaatgg atgcggtgca gtcagccggc  20220
20221  aggcgagttg ggggggaagg gggggggcgg ttcttgggga cacgtactgc tcctggggct  20280
20281  ccggacggac ggccagcggt cccgtgactc catgtcccgg ctccggccac ggcggcgctc  20340
20341  ccgctcccgc gcccggcctc gctcccggtc tcgctcccag tcctggtccc agtcccggtc  20400
20401  tcgctcccgg tcacctgcgg acacgggcgt gtggagctgg ccgtgggctc tgcacacccc  20460
20461  tccacacccg aacgctatgc ctgctctccc ctgggagctg ggtcc          20505