Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: PEG3-AS1

PEG3 antisense RNA 1

Choo et al. Gene 409:28-33, 2008

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens PEG3-AS1 APEG3, PEG3AS, PEG3-AS, NCRNA00155  19q13.43  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    cctccgtgtt aagaaatcaa atggaaaata ccaattagtg taagatttaa ggacaattaa   60
61   tgaggtcaca gaaaacagaa acccagggta cctaatcctt atactctatg gtccactctg   120
121   cctccaagtt gtacatggta ctcagtcctg gatctaaaag atgacttttt ctgcattcca   180
181   ctggccacag actctcagcc tctcttcact ttcaaatggc aggatcctca gacaggcagg   240
241   aaacagcaac tgacatttac tgtgttgacc caggtgttca aaaaacttcc ccaaaatatc   300
301   tggagaggcc ctagccatga agctggagga tctgaccatt tcgaatggat gggagaatgt   360
361   gaccaagcat tccaaaagct aaaaacccag ctcacgagag acccagaatt agccctacct   420
421   gatttaagca aacctttcca tgtttatgtt catgagaggg gaagaattgc cctaggaata   480
481   catattcaaa ggttggaccc actgacctgg gtaatgatct acttttccaa gcagctggac   540
541   tcagttgcta aaggatggcc accttgcctt tggttgggga tggccatggc caccctttca   600
601   aaagagacaa aaaagttaac tgtctggact ccccaccata cccagaccct cataaaagaa   660
661   agggggcaga agggctgtcc ccaggcaagg ctctccagtt acaggtaatg cttattgatg   720
721   acccccacat aactttgaag gtgtgtaaca gcttgaaccc tgccaccctc tttccatctg   780
781   aagatggtta cctatctcac aactgcttag aggtgatggt gaagtgtact ccagtagccc   840
841   agaccttaaa agtgaaccta ctgaaaatgt ggaagtccaa tggttcactg gtaggagcag   900
901   ctatctgcaa gaggaacaga ggagggcaga tgtgctatgt tctctcccac tgaagttata   960
961   caagccagcg ctctcttgcc aggatgctct tcacagaaag cagagcttgt tgctctaacc  1020
1021  caggcgttag agtttgggga agggaaagtc ctcaccgtat acactgattc caggcacgtg  1080
1081  tattccatct tacacccaca tggggctatt tggaaggaaa ggggcaggtt aaactcttaa  1140
1141  acgttagtgc catcatttta agattattgg aagctggaag aaaaccagcc cacatggcaa  1200
1201  tagtccgttg ctgaagccac cagaagtggg acattgaggt aattaaagaa aataataaag  1260
1261  ccaacctagg gtcaaaacag gcagctttag ggaaggtcac attccaaatg ccacttttgc  1320
1321  ctttcctcct gggtcctgct cttttaaccc cagttttctc tcaaaaggaa tggaaaaagg  1380
1381  cgaccaaatg gggttatacc aaaaatcctg accatccagg atggctaata aaccctcgtg  1440
1441  gacaatttct tttcctaaaa acagttgcac tgcaggccat taaaaaggct cactctaaca  1500
1501  cccactttgg tgaagaaatc ctttataact gattttgtga aagcatgact gtcccaaact  1560
1561  tcagggagtc aatcaaaaag gtggctggga ctcatcccac ctactatgtt aataacccct  1620
1621  gatacccacc ccacgtgggg atagcagggg tgagaggaac tcagagaggg ctcctcagct  1680
1681  ggtccagttc caaggtagat gtccagggga agatgagaaa gttttcatag ttatgcccag  1740
1741  aggcctggga aactttaaat acctcctgat cttcactgac accttttcag ggtggataga  1800
1801  agcctttgcc acctgcactg acactgcaca tcaggtggca aaggtgctat taaagaaagt  1860
1861  tgtcccaaga attgggctgc ctcagtcaat ccaactgagg gaccagcatt catatcttcc  1920
1921  attactgaag ctacttctca aagcctagaa acaagatagc acccacatgc tacctggaga  1980
1981  ccgcagtctt caggtaagca atgagtaggt gtagcgattt ctgtcaagac tattattcct  2040
2041  acctaatggt tatttcctct tctacatgct tgacgtacta tgatctcatg taaccctcac  2100
2101  aaggtagcct ctgttgttat ttctccattt tacagaagag gaaactgaga caagaaagct  2160
2161  tcactaactt gtcccactca gtatgattag aatgggacag gcagagggtt aggattagaa  2220
2221  gtgtgcatct aaccttcttc aagggtggaa atttccaatc agttatgtta caaacatttg  2280
2281  taaaataggc atgttccaag aatggtacaa gtaatgcact cacttaaacc ttatagtaac  2340
2341  cccgtaacgg gggtactaac accagcccca ttttacagat gaggaaactg aggcacagaa  2400
2401  tagttaagga aataacccaa gattgacagc tgttagtggc agaggcaata tttgtgacca  2460
2461  ggcagttaga ccccagagtc tgggctttca gcttcaccag gctggcattt tcagctgcga  2520
2521  ggcatcagag tagactggag ggttgggtct ctgctctgtc ccccttcctt tgcagaacca  2580
2581  tccttcctct gctccagggt ttttcagcct tggctctact gacattttgg gtcggttcat  2640
2641  tctgtgtcct gggggtgggg acactgtcgt gtgcattata gggtattgag cagcttccac  2700
2701  ctatgagatg ctggtagcat caccccttca gttgtgacaa ccagaaatgt ttccagacat  2760
2761  tgccacatgt cccctggagg gcaaatcgtt caatcccatt tgagaaccac agacttactc  2820
2821  cacaatttca ttgtttaact ttagggagag tctgggacct tccactggga agggccaggc  2880
2881  acgcaactca ggctgggcca ataagagtcc tacatccccc agttgtggat tggttctgca  2940
2941  gtagacatgt gacccatcat ggaccaatca aaatattccc caatccttcc ttacttgctt  3000
3001  tatctaagtg tctcccactg attgtttatt agttgcaagg agggaaacca gaaagtattc  3060
3061  agtgggtaaa tcaggcaacc accttgactg ggtggatcaa aactagcatc accagtgatg  3120
3121  gcatatggat ctcttgtggg ttaaaacgtg aggtcctgaa aggacacaga atcacttatg  3180
3181  tggtattcca ggaacgactg cataacctga atctaattca taggaaaatg gccccccaaa  3240
3241  ccccaaagtg tgtcagagtg tgacttagaa accaaagaaa ggctgaggag gttttccaga  3300
3301  ttaaaggagg ctactttaca actgctaaac acaggcctgg tcctagccct agaaaggata  3360
3361  ctgtactgga gaaaaaaaga atatttaaat ggagggtatt tagcaagttg ataaaattgg  3420
3421  aatattgaca gatttgataa aagcactgtg tcaatattaa atgtgcaaag gttataatag  3480
3481  tacctcagtt atgtaagaga aaattcttat tcttaggtga cacagactga agtattcaga  3540
3541  ggtgagcttt gtgatgtgtg aaatctatgc ccagtggtta taaaaataat gtattaggta  3600
3601  tatatataat agagtgtgca aatgacaaaa caaataggag aaatgttacc aatcagtgaa  3660
3661  gatgggtgat ctttgtacta ttcttgcaac tttcccatga gctttaaatt atttcccaat  3720
3721  atttgtttgt ttcattcctg taatgaagag cccccaatta atagatgctt aaatatgaca  3780
3781  gatgtttatt tctcatgtaa aagcctggat aggtagtcaa gaatcatcag acataagctc  3840
3841  ttatctcatt actctgacat cttcaataca tggcttccct tttttgatcc aagatggttg  3900
3901  ctccagttcc taccattatt tctacattcc agcctgtggg gaagggggag gagagagtag  3960
3961  aaggctggtt gtgacctgga aatcacacat acctttactg tgctcatccc atggaccaga  4020
4021  cattagtcac atgcctactt ctagctgcaa gggaagctga gaaaatattt acttcttcta  4080
4081  aatagccaca taaccagtca acatttagca agaacaggag aatgtatatt gggagatata  4140
4141  ttgttactgc cttcctcccc gtacatactg ctgtggtctg aatgtttgtg tccccacaaa  4200
4201  actcatatgt tgatgttcaa accccaatcc aacagtacta agaggtgggg cctttaggag  4260
4261  gtgattaggt catgagggct aagccctcat gaatgggatt agtgccctta taaaagatgt  4320
4321  gcaagggagc tacctagcct cttttgccat gtgaggatgc agcaagaagt catcatcttt  4380
4381  gaagcagaaa gcaagccctc atcagactcc atatttgctg gcaccttgat cttggacttc  4440
4441  ccagcctcca gaactgtgag cagtaaattt ctgttgttta taaattcccc agtctaagat  4500
4501  attttgttat ggcagcccaa atatacacat actcttggtt ccatgagggc agggaccatg  4560
4561  tctgatttgt cccccacaga atgccaaatg ccccaaacag tacctgacac ttacaaatgg  4620
4621  cccatcaatt attgaatgaa ttaaggtggc ttgggagttc agagtcagag aaattttaag  4680
4681  aagaccttgc atggagaaga gacctcatgg ttcttgaata aaaggcaaaa cgtggttata  4740
4741  aaccaaaatg aaaattgact tctttcccag tgatccctga agactaattc aagatgacag  4800
4801  gcaaatgacc aacgtatccc tttatgcgct tcctcatgat gggatgaggg aaaaaataga  4860
4861  ataaagaact taaatcagaa ttttttgaga aagtgagttc ccatttgtat catgttatga  4920
4921  ttatacagac agaaactttc catatgttca gctgtgatag gatagattcc cttgaaaata  4980
4981  agtcttcttg agtttggaat ggtcatcaat atctctgaca gggcaacaac aacaaaaaaa  5040
5041  catgtctagg ccaggcacag tggctcacgc ctgtaatccc aggattttgg gaggccaagg  5100
5101  caagagggtc acttgagccc tgggcaccat attgagatcc tgtctctaca aaaaattaaa  5160
5161  aaattggctg ggtgtggtgg cacctgcctg tgatcccagc tacacaagaa ggtgaggcca  5220
5221  gaggatcact cgagcccagg aggttgaggc tgcagtgagc tgtgtttgtg ccactgcact  5280
5281  tcaggctggg caacagagtg agaccttgtc tcaaaaaaaa aaaagaaaat taaaaagaaa  5340
5341  acacatttgt gctagaattc tctgcttgca agtaacttaa attcattcag gttaatttaa  5400
5401  gggggaaact ggatcttact ggaataatat tgtgtagctt aaaatagtga gtaaagagtt  5460
5461  atcagtcctt ctagtaggac agcaatcaaa gaagacttgt taatctcact agggggaaat  5520
5521  aatagactgc cttttctcag tgtggccata agaatgactg ggctttgaac accttcaatc  5580
5581  catgtattgc tctactgaaa attcaaattc ttgggtgagg aagtctgact ggtctacccc  5640
5641  aaaccatgta attagtcctt tgctggcatg agggaggggc agggatggtg atcagaagga  5700
5701  atggggtcag gatagtccac caaaaccatg cagtgtgctg ttatttaacg gatgctgggc  5760
5761  atacagaaga gctatcctgg acaattcacc ctttggcttt gtggaagaaa ccatgcaatt  5820
5821  atcacgggga accttcttga actactttgg tttgagagta gtctccccag attttttctg  5880
5881  tactccttgc tgcttcatat ggtatataag tggtacgagg catgcagtaa gtcagcagac  5940
5941  attcctgaga ggctggtggg caggaaaagt caagtctaag tccagaatga atctctattc  6000
6001  catgaggcta caaaactgcc ctttctgtgg ttaaaagggc ttggtatgat caatcaatct  6060
6061  gctgtctggc tggtggggag atatggtacc agtcctggct tcttcatcac tcctgccttt  6120
6121  ctaggggagg agtgacttaa actcgagagc tggctagcct gcagacagtg tatgttcatt  6180
6181  gctcttcacc ctgcaatgtt ctgatcccca acaattagtg tttagattca acatccacta  6240
6241  atccttgaga ggtttgtcaa aaaatggatt aaccatgtaa aagaaaccaa gggcaggcag  6300
6301  ttcagccaga ctccacaagg cactggggtg gatgaggcac caggaaccag gattccctct  6360
6361  ggctttatgg tctatttcct tctaggcctg tttattcaca agtataccca gccccaaccc  6420
6421  atatgaccac ctaggtagcc ctcactctga gtctgactgg acacggggaa cctatgggca  6480
6481  tcaatcaact gacaccaggg agaggtcaag tctaacagaa taagcatagc agtagggaag  6540
6541  ttagttaccc cttcaactgg gttgtggggt ggaggaagga attgcccaag agtataagga  6600
6601  ttggtcaaac aacccctaat gacacctact tcattccctt cctttacagc ctcttgtaac  6660
6661  acattattta ggaaatccat ccttaaaaag tcccaatcct cccaccctga cctatgctga  6720
6721  tgctcgtcac agaatgacca tggaagctgt gaccaaatag tcagatgcca caagatataa  6780
6781  agttctaaga acatgaaaga atgcaggact ctgtcaaatc ctagttagaa ttagtggcaa  6840
6841  gtacactttt atatcttaag aacaaaatcc aatcatgtga catgaaggat attagacggg  6900
6901  catgaagtac acaatcatct cctcctccga cttatggaat cagggacaca gcagccgcaa  6960
6961  attgggtatg gtgctatcca ctgtggtcgc caacagggtt ccagttagca agctggttga  7020
7021  aaagctctga tcattatgga atcacaggca tgtttaaaaa ttactctcag ggatgacaat  7080
7081  ctactgaatt gcatgggatg tttctcgtgg ggaagtcagg ttaaagtatg gttaatgaac  7140
7141  ttgggggaaa aacagtacag agatgaccca ctcaggataa ttacctttta acctcaggca  7200
7201  agagtcagga ataaacactt gagattctat aacatagtat caacactttt atgttaaggg  7260
7261  tttattattg tctgtgattt tttatgtttg agacaatctc acatttccaa ttaaaaatgc  7320
7321  ccactcaagt aactaagatg tacttgcggt cattatcaac tttaaaaaaa ttgttggaac  7380
7381  atatgtttta gtttcataag ggcagttaca aatgtgaaat caaacagtat ttaaaaatcc  7440
7441  cttagaagta attgttgaaa tagataatac ttaaaaatag agtaagattt gcaaaccaaa  7500
7501  ctttttaggc taaaggagga actaagcttt tggatttata actctaacaa aataacatat  7560
7561  ttaaagcccc aaaaacaaaa cagacaaaag agactgagaa atatttattt ttaactttat  7620
7621  ttttattgtt gacactatta cagatagaat gaccacaacc atattaacaa accaaaaacc  7680
7681  tgtgcacaga aacaagatga agaaaatata tcaagatgtt aaccacactc tttggatggt  7740
7741  gaaaacatgg gtgagtttct cttctacatt tctgtaactt caaagtttct ataatgaaca  7800
7801  catttcatat ataatggaaa tatatgtagt aaaggtggac taccaaaaca ctagaatgat  7860
7861  gacctttcaa ggaaaccgaa acaaaataac cataatccca caacaaccac acaactattt  7920
7921  cttgtttttc atctttcttc ccatctttga catttatgca tacttatcac taacacccta  7980
7981  ataatcacag actagtgcac agatcaagat gttaacagtt aattgttgtt gggtgttggg  8040
8041  aatatgtgtg aattttcttt actgaatttc caaagttttg tatgagtatg tattatattt  8100
8101  gtaatggaaa atacatacat aaaatttatt accaaaacac caaagattat ttaaggaatt  8160
8161  tgagacaaaa tatttaacca aattcccaca atgacaacac tattttagtt attttccaca  8220
8221  tcttttcatt taagacttta tgcacacata tttaacactg ttatcacaag cgtgtgcact  8280
8281  gaaacaagat agaggaaaca gatcaagatg ttagcagtag ttgttaggtg ttgggaatat  8340
8341  aggtaatttt ttaaaataat ttactttatt ttctaatttt tcctctgggt atgtattatg  8400
8401  cacaccaatg gagacacaca taatacactg ttatcaggac attattatag ggaacatttg  8460
8461  aaaaaattaa agtgaaagta tttaaccata attccacaaa ggtaatgtaa cagctatttt  8520
8521  gaatatacat tttgacacag ttataatcat aaacctgtgc acagaaacaa gaatgaacaa  8580
8581  gataagagga gagtatatgt ctttggatgg tggggatatg attttttttc ctccactttt  8640
8641  ctgtattttc caagtgtgtg ataatgagtt caaattatgt tcacaatgaa aatgtgatca  8700
8701  taaacttttt agtaacacta ccataaagaa cattcaagaa atttaagaaa ataatgctca  8760
8761  actataagcc tacaacaaca acaccacaac agcttttgac tataagcata tatattttta  8820
8821  aacagttata atgaactgtt taaatgaact gttaaatgaa cagcatataa atgaactgtt  8880
8881  gagttataac tgtagtataa atatactttc gtgtcctgct ttctccactt aatgttctgt  8940
8941  aaatatattt ccacgttgct acataactcg tgattatcat ttttaaacag ttgcattaag  9000
9001  tgtccacaga taggtttaaa caatcattct cttgtttacc atttgttact accttttcac  9060
9061  tagctgaagg ttggaacgga caccctgact tacagcaagt tgctttctga aaaggggcta  9120
9121  ccactgccaa caatgttaac accaagtaat gtacccacaa agttcacccc gacatcaaca  9180
9181  ctgattctcg tttcaagagt ccttttccca tgtagtaaac ctcactgccc ctcagctttc  9240
9241  ccgatgtccg ttccaacctc agtccttcct atgcagccag ccctcaccta caccatacca  9300
9301  tcaaaaactc cttttccaaa ctgctcagga caccccgctc aattcattct cagaaacctg  9360
9361  gccttctaca gttcttgcct ctggtgtttt cttctgtctg tctcctctcc cctcctagat  9420
9421  ctggtgatat attaggactc ccttctttga ctcactcatt tctgcttctt gctctcagct  9480
9481  ctacaatctt cctaaacttt gacactccct gcatctttga catacttcca agccctaatc  9540
9541  ctgcagatcc agaagagtaa gattcagaca catttccccc agtgggtact ttaattttgc  9600
9601  ttgttcaaat gatctacact tacattttgc aaatcttttt ttttaaattt tttaaatttt  9660
9661  atattttttt tccagccaac tcaaggccaa aaaaaatttc ttaatatagt tattatgcga  9720
9721  ggggagggga agcaaaggag cacaggtagt ccacagaata ggacacaaga aacctcaagc  9780
9781  tgtgaggtca atttgtaatt aaaagaatac taagattaga tgaacacaac actcagaaat  9840
9841  actctaggag agctgaaaaa gaaggaacag atgttaacaa aacaaattaa ggctgctggg  9900
9901  gaacctgagt ccatgttaag cttgggttga ctgtaaagaa tttttttttt tttaatgcaa  9960
9961  gttagacatg gagttagagg gtcagataaa taacgaagag aattaagtta gcgatagaaa  10020
10021  gatctaagga tactagctcc tgggcaccta gggtgcaaac tgacttgtgg cagcataagc  10080
10081  tgatgctgca caggggaccc aagccatgtt gctacttgtc acttaaggca ggaagcgcac  10140
10141  aaaggaagtg atgaaaggtt attagcctgc aacattattt acagcatgag agcctctcct  10200
10201  acggttctca accttcatta ggcactactg tgatctagtg atggttgtaa cccattcttt  10260
10261  aaaggcaaag atgtaagatt tacagggaaa agcttcgggt tttatcaatt cactatcatc  10320
10321  aaacacatat tgagttggtt aaaaaaaaaa aaaacccaga acacaaatgt gtaatatttt  10380
10381  tgcatgagaa ccacttcaac aaacataaca tgtggcaacc aatcaatctg ggtcacaaaa  10440
10441  agccaatccg tatattgtaa agccttacac agtattaggt tccaaagtgt tggcgcagat  10500
10501  gaaatggctg cagaaagaag ctaaagtact tatcttttca aacagtaagg agtaaaagcc  10560
10561  atgttatcta tcatgcctac agcttcacaa gactatttaa gggtaagaaa caaaacaatt  10620
10621  actcaaaaag atattgacag ggttcaaata atgcacaata aatctttctc aggatctaag  10680
10681  acacttaaaa atataatcaa atttgttgct ctcttcctcc tccaaaaaaa aaaaaaattc  10740
10741  aaagaatacc aggtaaggta cctctgcaga gtaaactgta actgtatatc atataaatcc  10800
10801  aaatatatgt gatcactgtt ctgtcataat ttgctatttt atatacacct catgaaacac  10860
10861  tatatatacg ttacacaagt gtcatttaca gttgatttgg gcaaactctg tagtctggaa  10920
10921  tactcatagg gttttctcaa tctgattact tggaaaggta agatgtgtgc tatggctttc  10980
10981  ccacatgcag acactgacat ctgaagggga aagcttaaga ctgtggaatc tgcacattcg  11040
11041  gtctcttttc aatctgagtt tagagatgtt aagtcaggtg tgtaacacac taaggttaag  11100
11101  tctcctactg acattatcat ggattggttt ggattctctg tggtttggta agggtcaagt  11160
11161  cctaggtgaa ggttttctaa cctttacccc atgccctcag ccagtgtggg tattctggtg  11220
11221  tctggcgagg gacaggcggt cattgaagag ctgcccacag acgtcacatt tgaagtactt  11280
11281  ctcatcagct tgattggcac cacctgtgct ggtgctggca cgttcgatgt agcctgagca  11340
11341  ctccccaaag gcatttgcag gctcaaatat gatcatgctg gcatgagttt tcaggtgttc  11400
11401  actgaatgct gtgctggaag tgaaggtttc tgtgcattca tggcagtcat agtatggttc  11460
11461  ttctacctga atctcttgat cttcaccttc ttctgggtct tcaattccca caccgtcagg  11520
11521  ctcgtcggca tctccctctg gctcttcagc ttttccctct ggctcttcag ctctttcttc  11580
11581  tgggtcttca atacctgcac catctggctc atcagcatcc ccatttggct gctcggcctc  11640
11641  tccatttggc tgtccagcct ctccaatggg ctctgcagcc tctccatctg gcccttcagc  11700
11701  ctctccgttt ggctcagcag cctccacttc tggctcagca gcctccactt ctggctcggc  11760
11761  agcctccact tctggctcag cagcctctac gtttaagccc tgaatcctca gaactacttg  11820
11821  tggaacatgg acattggctt caacttcctg ggctgctgct gctgcagctg ctgctgcttc  11880
11881  atcttcttct tcttcttcca gatgaagctc cttatgttta gtgaggactg tgctatgaat  11940
11941  aaaggactta ccacaatcct tgcattcata gaatggtata gctcctttga ggggctcagt  12000
12001  aagaaatgag gtgtgagtat aggaggaccc gtactcatag ggctcattct tatgaacagt  12060
12061  tacgtgatct gcaagttctg ctgggttgac gaaagattct ccacagactg cacattcaaa  12120
12121  gagtctctct tcggtctgac ttctctgaaa ctcagtgagg gctaagcctg gaatgatagc  12180
12181  ttcctcagcc atctggctct gctccagtaa atcatcttcc ctatgaagtc tcatatgctc  12240
12241  attaagggca gagctatgaa tgaagccttg tccacacaaa aggcatcgaa tggccgaccc  12300
12301  agcaagagca ggattcctct ctgcagcacg attcctccgt ggcttcatgg gcaagagggc  12360
12361  aataaaacca tcatcacacc ccttcatgga atacaactgg tcttgttcat ggattctctg  12420
12421  atgctcgaaa aggaatgagc tatgaataaa agattcccca cactttggac attcatacag  12480
12481  ctgctctcca gtgtaatctc tctgatactc gctgatggaa tgggtgtgaa ttacagaatg  12540
12541  tgtgtactcc cgactgtcaa ccaggcactt cctgctgtgg actttctgat ggtctgtgag  12600
12601  gtctgtgaga tccacaaagc ccaggccaca gtcctcacat tcatagattt tgtcatcagg  12660
12661  gtcatccttc tgagggtctt ccatgtctga gccttgaatg acagggtctt caattgtctc  12720
12721  ctgaccatgg gtctcctcgc tgtgggtctc ctccccatca gtattctcgc cttgagactc  12780
12781  ctcgccatga gacttctctt ggtcatagat tttctggttt gtgttgaggt cttcgctggt  12840
12841  agcaaaaaat tgtctgaagt ccttacattt gttccgcgct tgctctttag catactgctc  12900
12901  ttgggcgtaa cttgtttgag ggtcagtagg ggccaagctg cgaatgacag accattcata  12960
12961  gtttctgctt ccagagggct tctccctatc atgaatcttc tggtgctcag tgaggtcaga  13020
13021  gctatgagca aagcactccc cacactcctg acattcatag agcatccctc gagggcgaaa  13080
13081  tgtttgttca ccaaaaggca gagagtgaat tacagaggtc tcattgctcc tatgctcaat  13140
13141  gtatttcttt ttagcacgag ccttctggta ttcacggaca tttgagctgg gaacagagaa  13200
13201  ttcgccatcc ttcttaaact caccagatcc ctctccagga acacttttct gaggtttggc  13260
13261  acggaataca ctctgtatga cagagtcttc atagttgcga ttcttactgc ccccttcaca  13320
13321  agggttctct ctggcaggaa tcttctgtcg cttatcatta aggtctgaga tataaatgga  13380
13381  ggattctccc ttctcattag attccaccaa ttcatttcca ttgtgacttc ttggaggttt  13440
13441  ggaagccact aagctatgga taacagacct actgtattcc cttccttcag aggtgttccc  13500
13501  tccagcacga actctctgat ggttgatagc atcgaagctc tgaatggtag actctgccat  13560
13561  tacttttggt ttactgggcc ctgctacact gtgacttttc tgagcttcca cagaggctaa  13620
13621  gctatgaata acagacctct catatgattt tgcctcatag acattttcct tagtgggaat  13680
13681  cttctggttt tcataggggt tagagctaat ggtgaacgcc ttttcgtcct catcactttc  13740
13741  aagaggtctt gttatagtat gactcttctg agattcagtg aatggcccac tatgaatgac  13800
13801  agatttctca taccctctgc cttcaaagag gttctttcga gaatgaattt tctgatgctc  13860
13861  actgagctct gagctttgca tgaaggcatc ccggccatct gtaaagtcac agagcttctc  13920
13921  cttattgtaa gttttctgac gccttttaag ggactgacca ggaataaagg tttcctcaca  13980
13981  cactttaccc ttgttttcaa atgggttccc tctagtatgg attttctgat gttctttcag  14040
14041  ggatgagcta tgaaggaaag tctccccaca caccttacat tcgtacattt tctctttacc  14100
14101  atacattttc tgaaactcat taagggctgg gctgggccta aaggtttccc cgcgctcacg  14160
14161  ttcacgttca cgttcatgtt cacgctcatt atctttgtca tccccaaagt ggattttctg  14220
14221  gtgctcaatc agggcagaac tatgaaggaa ggtttcctta cacaccctgc actcgtagaa  14280
14281  tttgtctttg ccatatattt tctgaagctc actaaaggtg gggctaggca tgaaggcttc  14340
14341  ctcacattcc tgattcttac attccacaag ataacctcta gcatgaatct tccgatgttc  14400
14401  agccaaggcg gcactcttat tgaaggtctc tccacagtcc ttacattcaa aacgtttccc  14460
14461  tccaacctga cttttctgaa cttcactgac agccacactg tggataaagg actcaccata  14520
14521  ctcatagagg ttctctctag tatgcatgat ctggtgctca acaaattctg agatgacact  14580
14581  gaacgacctc ccacactcat cacatacata tggcattgcc ccaaaatcaa ttggctgtga  14640
14641  ctcggtaaag gagggggagc tgaggctgct caggctgctc acgctcatgg cttttctcat  14700
14701  ctcactacca cattcaaagg gcttcttcct gggacagcct ttttgatcgt gaatcgagcc  14760
14761  cttcccatct gtgtcaaaat gatagcgcct ctttctttca agaactctct ttctggaaac  14820
14821  aagggttgaa ttaaacctaa agcctcccct aaatgcattc ccttcataaa cccgctgctg  14880
14881  gatcactgac tccctcttgt tcaatgaaat gtccttccag ttatcatctg acattctggg  14940
14941  gaatctctgt gaccggtcgc ttgactccct tgctcttccc gatttggaac tgcgtgacac  15000
15001  atccttgatg aatttttcca ttatcactcc gtgggaagat tcatcttcac aaatcccccg  15060
15061  ccggtgggtt gattttttgg cttcaggcat agtttttaga cctggaaaga aaccccaaat  15120
15121  gtaaatactc cctagtcccc ataagaagga cagtgggact tggaggggtg cacccttctg  15180
15181  tgatgtttag gaatgcaaag tgtagaagtt ccttgatagc atctcactgg ttgtgtggct  15240
15241  cctctgtggg atgtgcctcc tgcttacctc gactggtgct tgggtaggca cttctcttgg  15300
15301  atcttgatga gtggccctgc gtcatgtggg agtggccatc gtcttcagca agctgcactc  15360
15361  ctggtcacaa ggacaatatg atgcctcaaa ttcaagttga ggaccaagac tcatcaccat  15420
15421  aaattgatct tcatctttca ctgagccact aaatatgagg tggcccacat ctgattcctt  15480
15481  ggatgtcaga agacatttgc tgtctcattt ccctactatc tattccctaa tccattctaa  15540
15541  tctacatgta attcttctga ctccactcag aaatgtgtac aaagacccca catgtccctg  15600
15601  aaatcagtgc attgtctttt agtcttcacc ttcttgtaac cactttttaa gtcctctttt  15660
15661  ccactggcct tcttcctctt acctcgcgac tgctcttcct ccacccactc ccttgaggcc  15720
15721  ccatggcctt acagacctgc agcacagcca actgcccact accaacttgg gctagatgtc  15780
15781  ttccaggaaa gtccacatgg gaactcagga tcccatcctg aatgtctact taaaaacctc  15840
15841  cagtgctacc actctggaaa aaagtatcaa ctcttgtggc aagaagcatc tccctgcttg  15900
15901  tccccaccct gtacaatgta tctttaccca aagccagagg catttcttaa aaacacaaat  15960
15961  tttatcattt actccctcat ttgaaatctt tcaaagattt cttattaccc ttgaagtcca  16020
16021  aatatattaa tgtggactct aacatccagc ttaaaaagga gcaagatgac aaaatgctcc  16080
16081  aatgactgga ctgggagtga ctgagagaag cagctgctta ccgagggaga gcagcttcct  16140
16141  gtagttttcc atgttgtcct ggattgtgtt gtgaggtttc ctgtcctcag cgaggtccac  16200
16201  cacattttgg tatgattcag catcctaaaa cagcaaacac agacctctca atggagtctg  16260
16261  tccccaccga tgttcaaaga cagaataatg ttggcaacat gggagttaca tatatgaagt  16320
16321  tatataggaa gtgctcacgg tattggggtt ctgagtgatc caagtcaagt gttactaggg  16380
16381  acctacgtcg tacctacctt ggtgctacac tctgaggcag atcccaaaga cgcatgacac  16440
16441  atattccttg ccctcatgca gcttataatt tggttggaga gaaaagactc atgaaacaat  16500
16501  tagagaacaa taaacaataa atcggggtac agatagtaag tgctaaacgg gttttgtaga  16560
16561  gggacagttc agggtgggcc tgaacagtgt gcaaaggttt gtggagggca ggtggggcct  16620
16621  taagtggtaa gtgagattat gacacatata gaaagggatt ggtgggaaaa cttagactaa  16680
16681  atatcaaaca ggcacggagt actcagggaa cagaaagaag acacacacat tcaggaagac  16740
16741  atctggtcag gatgtgactt aaacctccct cccggtttct ccatggcata gcatggctac  16800
16801  attgagggag tctccagttt gcacaatttc caaatcaccc aggaataact gtaagccctg  16860
16861  agggcatttt tataattgcc ttttctgtct taatggatat ttacctaaaa aggaatttta  16920
16921  aaattcctca cattactgag gagaaccttc taccaggatt ctaaaggacc tttgcttatt  16980
16981  gccagagggc tgactagaac tggtttcagg gagtcatggt cccaggaaga atggcactga  17040
17041  ggctggagag agacttgagg agggagatgg tgctgtggga agcccacagg ctttggagct  17100
17101  ggacagagat ctgggtcaaa gaaggattgc accaattatg agctatgcag ccttgggaac  17160
17161  ggaaatcttt ttgaaccttt ctttcaggtt cttcacctgt aaaatgggga gaagagtatc  17220
17221  tatctgcttt gcaatactgt gggtgaggat tttctgcagt gtgatgtctt gcttaaatat  17280
17281  taagaaaatt atgtaaagga aatacaaatg tcttgatatt aaatctacca tagttctatt  17340
17341  gctgggaaga ggcatggagc aacatgaaaa atgtagcaaa aaaaagagga cttgctgagt  17400
17401  aagcaaagac aaagaggtac gggtatctgg gtttaagagg gaagccttat ccatgaactg  17460
17461  cctgtgtcct gccacaaaaa agcagaaaca acaacaaaaa ctaagtaggg caaggaaaca  17520
17521  cagcagagct tcacagataa aattcttttt tcacatgaaa gaaaaagcac gctttgattg  17580
17581  aaaattaaaa tctaggccag tgggcagccc taaattggtt gttcgctttg tgtttgtaat  17640
17641  caacaatgac atcttaatgc atacaaactg caatcaagtt caatggaaga gatgctgttc  17700
17701  tgaaaacaat gctagtatgg ctcaatgtag ttttcacaac atgatctata catgtgaaca  17760
17761  attaagaaat ttacacatga agctaaaaga tgagagaatt ttctgttgtg tacaccttca  17820
17821  aaatgtaatt tgtgtcattt gctgctggtg ttaccaccat actgagtcag taggaatcag  17880
17881  tagcttccag acttttaatt atgcagacat ggggctcgga tgccaattct tcacacattg  17940
17941  tcaaggaagg gcatttaaaa agcaaaacaa gacaaagccc aactaccaag acaccagtgg  18000
18001  ccaggcccac acatgcctcc agccttcttc ctatatccca gccacctggc ccttggtttg  18060
18061  gttcccatcc cacaacttta gctgagctct ccctaatgcc tggggtcccc tcccccaaca  18120
18121  cctgacccgg cgtgctcctg gctctaaatg gcaactgtta atgcctccaa gacatttccc  18180
18181  ttcaatccaa atcaaggccc ttgttacaat ttcttgttaa ctctctattt ttccttgagg  18240
18241  acactgagaa tgatgagcag ttatatacaa catttgtgtc aatacttatt tgtgcaactg  18300
18301  tcaaaagctt ctcagggcag ggcccctctc tgtgttgctc actgctgtgc cccccagggc  18360
18361  ctaggcctgc tttctgacat gggatgggta ctgatatgtg aaggaaagga aggctcagcc  18420
18421  caatggcttc tcccttcttt gagtccagtc agtgctgggg tcctcctcca cactccacca  18480
18481  tgtataagtg acccctctcc tccttcctaa aaaacaagct caagttccac attttttttc  18540
18541  ccttcatgaa tctccccggc acatgctgcc tcttaaacca caactgccat aattgttaac  18600
18601  atttaacggt gtgcctacca tgtgccaggt actttatgta tgtgtgtgag tgacttttca  18660
18661  cagcagccct gggagcaatc accatattca ttttacagat gaggaaactt aaattcagct  18720
18721  tatgagtaaa tggcccaagg ccacacagct agcaagtggc agagccaggc tttaaaccca  18780
18781  gctcctgtca gctccagagc ctttgtgctc cctggccagt ctactctgca gacccacagc  18840
18841  tttcctggct ccctcctgag gaccagaaac atctccagag tcactctgct tccctggccc  18900
18901  tgtagggaac ggccaatgtg accaacctac caagtgacac acatgctgag ggggcaggag  18960
18961  ctcctctgac cacatgaacg acaaagaaac agccagcagc aacctgggct acttgtcacc  19020
19021  taagggatgg gcccgggctc ctcctggagc gctgggactc tcaccccagc tggactctag  19080
19081  ggggcagata aacacaccat ctggggaaag aaaggcgtct ctgccatgaa atgaagatgg  19140
19141  cctttctaga aagagaggaa acctgagcat acctgagatc gggactcata agccctggag  19200
19201  tccctgtcgt cctctctgtc catttcaaag cttgttttcg ccaccacagg aagggaaaga  19260
19261  tcccgcggag gcatccctgg gaagaaaaaa ggcatcaaca agaagcaggg cccagtccat  19320
19321  cctgcaggtc ccaggtttgt cccactcaac tatgaagcca gctggggtgt gagtgtatga  19380
19381  gagcaagtgc ctttctcttc tctgcattct gtggcagcct ctgaggagtc ccataaaacc  19440
19441  agtggcccta caacaaccca gacccagggc agggccaggg gccctgcctc atccttctgc  19500
19501  tcccagtctc ggaggtggtt cagattgtgc ccaagctgtg tgggtccagg tacagtgtcc  19560
19561  actagcctca tccttcgggc acaacctctg ggtctcccca gctgcaatgt gtgacaggga  19620
19621  gatggcatca gagaccgtcc cacagggtca tggctctgaa caatgcctat tgtgttgtga  19680
19681  accgtcacta aatgtcactc actcctgata tccttctcct gatcaatttt agggtgccct  19740
19741  gctgcccaca gcagtgttct ccaagtccag gaagaagagg aaatgatttc cagcagtatg  19800
19801  gacaccaaca atacactggt gtgatgattg attcccttcc aaatctcagg cctggtgctc  19860
19861  agatgtggca cttccctaac actgcaggaa gtcatggcag acattcctag ttaacaatat  19920
19921  tgttacaatg tgtttttcat tctcgccttc tgcctatggc acttcatact agttttcaat  19980
19981  ttttgcagtg gcatagtctt tcatacagaa acttccagtt tttttttttt taatgcacca  20040
20041  gcttaagaat actgagcaaa tagtttaggt ggcaacaggt ctatgtggtg aaacctgtgc  20100
20101  tggtggtacc gagtggaact tcaaaaatac gagccttgga ctaaactttt ggggaagcgg  20160
20161  aatatactcc aaatggagca gcagaaactt cgaggccctg gcactttccc cttgaacctg  20220
20221  tgcacagcac atgctctata tctcctactg ggaaagaaag tggttaagac tcactgcttc  20280
20281  ttgggttcct ggtgtgggac cagcggtctc gtggctccat gtctctgctt ctgcccctcc  20340
20341  ggtcccagtc ccggtcacct aagcaggtga gacattccag tggttaacaa agctctttga  20400
20401  cacacctgtt ttccctgcat gtgcacaaac acccctctgg aaagagatgc taccctcttc  20460
20461  ccacaaggag atggatccaa aacagagagc tccaggttcc caggctcatc tggccccttc  20520
20521  tttatcatat acccgcaaca tggtttctgc aggctttgcc caagtggggc ttgcttccaa  20580
20581  gcaagttcca aagctcagtc cagtagctaa cccccacttc agactctttg ctggcttccc  20640
20641  agttcctaag gggctgagtc cacattcagg agaatggact gcagaccccc tactgtctgg  20700
20701  cagccgatct taaagtacac gttattctac tacaaaaaaa acaaaaccca agaaaacaac  20760
20761  acacacaccc tccctgaaag cagtgctccc tataaaagct cactgaagca tctttaatga  20820
20821  accttcctga ggaggctggg ggtacagctg gaagcagcct gttgcaaatt ccaaatagct  20880
20881  ttatatactt tatcgttgaa taaaacggta ttaagtattt aaggtgtctg tttagatata  20940
20941  aaaatgtctc attatgacat caattaattt accctctcct cagatctctg agtgaagctg  21000
21001  accactcggg gatggcgggt catcttcatg gaggccccaa cccactgtgt ctccatctgg  21060
21061  aagcatctgg cagcgcctgc ccatgggtga ccagtgggga tgggtactca ccactgaaag  21120
21121  aatggactga gtgaggtggt gaggactctc ttctgttccg ggtcatgtcg tcgtcgctgg  21180
21181  tcacgtcact gttgttgtcg tctaagagga caccggtcgc caagttacta tctctggccc  21240
21241  acattctcac aatagttccc cccaatccct gagccgcatc tccctgtcac agacacacat  21300
21301  ggttggaatg acct                           21314