Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: DLX5

Distal-less homeobox 5

Cheng et al. Anim Genet 39: 395-399, 2008

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa DLX5   Imprinted Maternal
Mus musculus Dlx5 AI385752  6 2.0 cM  Not Imprinted Biallelic
Homo sapiens DLX5   7q22  Conflicting Data Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gatcatctaa actgaatcca gctggctaat tctaaattta aaaaagaaga gagagagaat   60
61   aatctatagg tagattgtga gataatatgt gaatgtgaag caggaggggg agaaagaaaa   120
121   gaatggaagc gaatggtggc ataaaatctc tagctcagtt ttatgtggag tcgtcattat   180
181   ttagttccag ggaccaactg ttcattgaca tttaatatca gttatgaaat taatctttct   240
241   gttagagcag cttcccctga attttcctgg ttccaatgct gaggacccca actcccagat   300
301   ttacaacgta tctcaattta acttcctagg ttaatatccg gcaactttat ccttcaataa   360
361   aggaaaggaa attgttggta taaataaaca ttacaactaa aagatttgtt gcctctgtct   420
421   aaaaacacta gaaagagaga gacagagaga gagaacagga gagaagcaac aaaatgttat   480
481   cctggtatct aaagccacaa ttctttgctt ttattttcca tagggtggag gatttccagt   540
541   ttgggagatt ccccatgcaa taaacttacc agccccacag gagcaaaatt aagattctta   600
601   accttgctgt cacacattcc tccatgtaaa tgaaagctcc tccttacagg ctgttgtaaa   660
661   gaacaaatga aataatatgc tcaaagcaat tagcacatag taaacaccta atgactgctg   720
721   ttaatttata cattaaaaga gtaccaaatt tgcttcagta tatgcccaac tgtttcggtg   780
781   tatgtatacc aataacattt tagccatggg aatttttgac taaccttagg taacagtaga   840
841   attttacata gtgtatgtta aacaggaagt taggaagtca gatttatcag ggccctattt   900
901   acctctcaag aaaattgtgg gggtaaatat caaattatat aacaaaccag tgagattttt   960
961   tgttgttgtt ttctttttgc ctttttctgt ggccacttcc cgtggcatat ggaggttccc  1020
1021  aggctaggag tcgaatcgga gctgtagcca ctggtctaca ccagagcccc agcaacacgg  1080
1081  gatccgagcc gcatctgcaa cctacaccac agctcacagc aatgccagat ccttaaccca  1140
1141  ctgagcaagg ccagggatca aacctgcaac ctcatggttc ctagtcggat ttgttaacca  1200
1201  ctgcgccatg acaggaactc ccagtgagat tttttttttt taagcttaaa actctaagca  1260
1261  aattcaatat attattatta ttataaaagt agactatttg gggctcagtt tactaatcaa  1320
1321  tcaaataggt attcaaggaa tacctattat tcaaaataga tgtatttata aagagctaaa  1380
1381  caaacacaag gtccctaatc atggttccta tccatgctcc ccacatctgg cccacgcttg  1440
1441  gagcccagag gacattgcag ctcgtctcca tgggcaggag agagctgagc caggcacctc  1500
1501  cctctctcga tgcccaggaa ctttcagggg caggggctta ggcaagccca atgtttagca  1560
1561  tatggaaaaa ggtaagactg caaggaaggc agtaagagga aaagagggat taggccaggc  1620
1621  agggagagat ggcagcccca catgagccaa aaattcccca ggcatagtgt ggcaggaaag  1680
1681  ggacactcac ttggcactgt ttacaccagc cctcaaaggc caagcgcttt agtcccaata  1740
1741  gtagtggctg gcaggcagtg ctaccacatc atggcttaaa cccaccaata aagggttggg  1800
1801  taagagtgcc aatatggcat acaagcaagt ccaagttaac tgaaaggtaa atatataaaa  1860
1861  gttgaagacc acccataaca gcctgacata gctacttctc aaggctactg tgaaaggaga  1920
1921  agtgaactac atatgaaatc cctttgggaa aaaccattta aaggtctata aaatttgcaa  1980
1981  aagacatgcc aaatgttcac cataagacta tgaagaggaa tgagacccaa taacatatta  2040
2041  gaaaacttag agaacatttt tcctaaacca tgatgaactt taatgaccca gtaaaagaaa  2100
2101  ctcacaaaga acagaactgt cattagcacc ttccacccca ttccccgaaa cttctctgag  2160
2161  aagtgctccc ccaaaaaaca atccttggac ggacacacgt ttttcctaaa tggcacccca  2220
2221  atgactattc taattcagag acaccagagt ggtcattatc gcctggctgt ttctatcttg  2280
2281  ttgttttcca ttcttctatt tctcatccaa tccttcccat tgctcttgta agttaagggg  2340
2341  aaattatcag gtgattttaa ttactaaata cttctttccc cagttttaca cctaactgac  2400
2401  aggcctcggg agtgattcta ttaaaaatat tatcattgta gcaaagatga tctctttggt  2460
2461  tcatctcttt ttctcaatat gaaaaatttc ttctatcctt tccaagttta ctatcaggtt  2520
2521  aagtaccagc gacctagcac aattgctcta taacatgacc ctgaaagtgt ctgaaaccct  2580
2581  taaatggcaa gtgtgaaaaa gctgtaaaac agtacacccc tgaagcagca agagactcaa  2640
2641  acaacaaagg acgcaaggga aagtggaaca acggtgcatc cacagtacat tctgaatttt  2700
2701  ttcacatatg catacatcta ctctagcctg cagctgttat ttatttaatt ttgtggggtg  2760
2761  tttttgtttt tgtttttgct ttttagggca gcacctatgg cacatggaag ctcccagact  2820
2821  aggggtcaaa tcagagctac agcagccgct ggcctgcacc acagctcaca gcaacgccag  2880
2881  atccttaacc cactgatcga ggccagggat tgaaccccac cctcatggat cctactcagg  2940
2941  ttcgttaacc gctgcgcctc gaaggggatt cctatttaat ttgctgattt ccaacttcac  3000
3001  ttttttttcc tacaagagga tttaatgcaa tgtttgtata tatgctgtgg ctagctcaag  3060
3061  tccagagttt cataaaaaga actcttccct caagagttcc aaggattcct ggaacttgtc  3120
3121  agtaaaactc cagatattcc taaaccccat tttatttttt ctattaaggt ataattgata  3180
3181  catatattag tttcaggtgt acaacataac gatttgatac ttgtacatac tgcaaaatga  3240
3241  tcaccacaat aagtctagtt aacatggata accatacaca gttatatttt ttccttttat  3300
3301  gagaactttt aagaactcct ctctaagcaa ctttcaaaca tgcagtacaa tatcattaac  3360
3361  tatagtcacc atgctgtaca tgacatccct atgatttatt tattttataa ctggaatttt  3420
3421  ttaccttctg ctctccttca cccacttaac ccacacctcc aacctcattt tagactaaca  3480
3481  atggtgcatg cagacacagt acgttacttg caaagtaaga gccactgaaa agttgcagaa  3540
3541  gcagccaaaa tgttccctga tttcctaagt caccaattaa aaatgcatac atcagtcggg  3600
3601  gataaaactg agaaaatgtg ctcaaaccac cagaaacctg tagtcacata ccctgttata  3660
3661  taccacagta caacaataaa tcagatgaat gtatatattt ataaactttg ctaaatgcat  3720
3721  catctaggag tctgctgtgt tgagaaaaac taaaagtaag acttgctgtt gcaaaagcaa  3780
3781  aatttggctt aactgcccgt aggctatata aattgactat tactgaggtt cagggtccaa  3840
3841  ataggggaat gtatcttttc tgcttgcaat tttaaagaaa ggactccact ggagttccca  3900
3901  tcatggcact ctggttaacg aatccgacta ggaaccatga ggttgcgggt tcaatccctg  3960
3961  ccctttctca gtggattaag gatccggcat tgctgtgagc tgtggtgtag gttgcagatg  4020
4021  cggctcggat cccgtgttgc tggggctctg gtgtagacca gtggctacag ctccgattgg  4080
4081  acccctaacc tgggaacctc catatgccgc aggagcggct caagaaaagg caaaaagaca  4140
4141  aaaaagaaag gactccactg ctgcacttca ctaggaaagc tattgacttt tcctttctgt  4200
4201  tgccttaatt cttcttcaca ggagcagagg gatgcaagtc caggtaggca ctgtgtcttc  4260
4261  cactgattat gctgtgcaac acagcaggga gagctcttat ctcaggctag ggttgcctgt  4320
4321  ttaagaatct ttctcttcat aaaaggtata aggtggtaaa cacagctgta caaaaaggtt  4380
4381  ttgtattttc ttgctgtttg ttttaatcta ttaaaatgat ataattaagg cagagagcaa  4440
4441  aatgtctata aaattatatt atctgtctat gtgtatacat ttgtgggcca agttttaccc  4500
4501  tgctcacact gtttgaataa tctgaatgga tttgacttta gaagtgtttt tttacatctc  4560
4561  tgcattcatt gttgtcagat cataaaaata cagtggctta ggatcaatga actctaaaat  4620
4621  tctaaattga tcttggaatt agaatgttat taaaaacgac ttaagcttta ctcttgctat  4680
4681  ttccttgcca gagttggatc attgctctga attcctatct gccaattact tttcttttaa  4740
4741  ctccacaagg ggtattttta aattggaata tttctatatc tttaagaaga ataaaggttt  4800
4801  tgtaaatagt gtcacagcca aaccttcttt tcaagaagat gaaatctgag tttaggagga  4860
4861  agaatatgac tcaatttcag tctgcaaaga cgtataataa tataatccca tttacttcct  4920
4921  acttagatga acttgaagtg ttttcagctg tggtatatta aattcatctc atagagaata  4980
4981  gatttgagtg gatacttaag gccttctcct aaacagttat gtttaagtta aatgaataaa  5040
5041  cacattttaa tgtcttaatt ataaaaacaa aacgtgcaga agtctatgat ctgcactatc  5100
5101  atttggaaat aaagtgaaaa atcctattag gttggaatta agtggaaaat agtttctccc  5160
5161  tctggtgact tttaatttat tcagaatatt tttataattg cctgctagtg aatcctttga  5220
5221  gattactttg ttggagatgc tctttaactc caaacacatt tttcttgagg gcaaggaggt  5280
5281  atatcataat taacttcaga atgggaggac tctttctact tatcctttcc ttcacctcct  5340
5341  cacaccccct ctgcctcacc tccttcccta ggtgagctca ctgtcaattt atatagactc  5400
5401  caaagcactt tagcttgggc ctagttagtt gagtttcatg agtgcacgga aagaacttta  5460
5461  atcccaggtg gggaattaaa caattttgcc aatgccaaag atggaccacc tctgaatgtc  5520
5521  agttccaagc cagtgttcct ggctctctac tgagagacac aaaggcaatc atctgagttg  5580
5581  tcaaaaccaa tgaccaacaa cctgtgatat ttttgaaagc cttcacccct tttgctatca  5640
5641  ctcctttcat ctaatcccaa ttcatggaaa tgtgtctttt ctaaacaaac atcaaattga  5700
5701  atatttcaag gcacttacct taagttatta aatgatcttc atgctctagc tcaaaggaaa  5760
5761  atgaaactcc attgtaaata aagtgattac tgagatctat ctccgcaaaa catatgacgt  5820
5821  aaccagctgt gtttgtgttt gagattctgg gatgaaaagt gctctgggtg gatcatgatc  5880
5881  aataaaaaca taataacagt gaactgctct gagagcattt tttactggac agataaagta  5940
5941  atggataaag cattgcaaat gaaaactaaa ctaaacctct gcccaagaac gggactttta  6000
6001  aaaggcaggt ggtccactga ttttaaaaaa ctctaaaata gagaagacac gtttagatca  6060
6061  agtttgcata tgtaatagtg ctatggggat ttttatccac ctgaattgtg ggtgtccaat  6120
6121  tgatgagtac aatgttttag ttaaataaaa tagcagtttc catatttaaa agatctttag  6180
6181  cttgcaaact aaattttctt gggtgcagtg atttgtctga gcttcaagcc caaaggaaag  6240
6241  gatggtctgc ttttggcaca cctgagagta aacagatttc cagataggcc agaaggagaa  6300
6301  aactgagtta acacagctat taaaatgatc tctccacccc ttcccaaggc acttgcaagc  6360
6361  aaactcagag tggcactatc tttccagctc cacagtaagc tgaatcatcc tcggcctctc  6420
6421  cagcacctca tggaactgga ggagagcttg attcttcaga attgtctagg aaacaagggt  6480
6481  tgcccttgac tatctccagc caccccagtt gaagagacta aactcagtat actccgccac  6540
6541  atcgcagtgt tttgtgctga aacccagaaa aaagggatcc ggtttggtga gaagcgcaga  6600
6601  ggaagagcac gaatgtgtaa ggattaaaag aaaggaacaa aagggcgtga gagtggagca  6660
6661  ggagatctgc tggaagtaga cagaaggaaa gccacgtggt agccacttca acccccaagg  6720
6721  acaagtcttt gtccagctag ggactcccag cctgggaaac atttgctatt tgcacgctgt  6780
6781  tacttgaaga cactgggtgg cgctcgtgct aaagacttgc acttatctta gggtccattc  6840
6841  ccccccaccc accccctccc gccctctgca aatttcagct actagaagat gaaattactc  6900
6901  acattcttcc tacgtgttgc agtggggagt gcacttctgg aaaagtctga agccatgggg  6960
6961  gtgtttctcc acagctaggg gattttgaaa gaggtaacag cgtacagcct gctggcttta  7020
7021  agacaaagtt ggagaacttg atgtcagaac caccacagta caagaaaagc tgctaccctg  7080
7081  agagccggga cactcagtgc ctatgcgccc agagcgtggg tctgaagcaa agccaggccg  7140
7141  ggtctgtgcg cagagccaca acgatgataa gtgataacag gaaaagaaat ggggccataa  7200
7201  tgtgatcaaa cttgggctcc ttctaattta tggctccctc tccctcctgc tgcctttaag  7260
7261  ggaaggaaga gtagggggaa gtgaggggtc gacctagaaa agacgaagga cagagtgaca  7320
7321  aagtagatgc tctggacctt cagagacaca cccagatttg gaggtctccc ccagcagtgg  7380
7381  cctttgcaca agtggcctag agtgagggcc aatactttag gaattgaaac aaaaacatta  7440
7441  aatccttctg cctcattcct ttctgtctta tataaacatg agagagaacg tctttttctg  7500
7501  tcaaaggaaa aagtgaaatt aatcaaggtc tagatgaact gaacattgca acatgatgtg  7560
7561  gtcaattgga tcctgaactt ctaaattttg cttacattct ccagtttcca gtccccaacc  7620
7621  tggttggatc tactttttca gtaaggtcta tccagcaaaa tcataatgac ctaatttcac  7680
7681  tccacggaat aacttctgaa tctgtaataa aagttcggag tgaggctggg gatagggtgt  7740
7741  gctgaggaag gctgcctgct ccctgtgcca cttgcctttg cctcgaggcg ctctgaacca  7800
7801  tccctagcat tactttgggg atgtgattca tgtaattaaa tggcaggatg tgtataaggt  7860
7861  gactctgtgg gcatggagaa cttccctgga gcagagacca ggatggcaag cccgatgcag  7920
7921  cagcagtgtt tccccaaagc cctgcggtcc ttcccagcct taacccaggc aatgatcagc  7980
7981  tgtgctgaca ttgacagcat agcgtgaggg tgagcagacg gcctcagctc tatttccctg  8040
8041  agcatctatc acagagaagt ccgggactgc acaggcctct agcaggagac aggggctggg  8100
8101  tggggggagg ggtgctgtgg gaccctatga cacacatctt ctcctccctg tgcgcccccg  8160
8161  tcccccaatg aatttgctcc caaagggcag tgtaacaata gctctggctt tatgctgccc  8220
8221  agagagcaga ggcagagaat tagtgcacat gcggctgctc agctttggag tttagaagct  8280
8281  aggctggcat cttgttccat acctgtcccc aaccccttgc tggtctgttt tgggtcaagc  8340
8341  tatagttcca cagccaaagt aaggctaaac taagactaga cacacaacta acatagatgt  8400
8401  tttcttgctc ggttgtgggg gagagtgagg aggcagtgat gagaggccag acatttccac  8460
8461  cctggatgtc tggtggaact aacaggtttc tgggtctcag gaacccctgg aggaaaatgc  8520
8521  tggggggccc cacatcagga tccagctcct ggaattgcct atctgagggg agtggaagta  8580
8581  gggagctata gattgactat tgttatatta ctaaactccc agctagatca ccactagagc  8640
8641  aagagtgaca catcatgaaa agcaaactct ggatttcaag tgtcaagtgc tcgattcctg  8700
8701  agtctttaat ccctttgcat atcagctaag atgttttcac tgcaggaaat aaagagactg  8760
8761  aaggtacggg catgggggac agaaaagtgg gccctcagtg ccacctccac gaagcctgga  8820
8821  gaatatctat gggcttcacc caacttttat ctctacttcc cagtgttctt ggggttccca  8880
8881  ttaggcccct gaagaatgac aggtcatgag cagactgttc actttttcag gagtctttgg  8940
8941  ccagtgaaca caattagaga tagtctattc caatggcatc caaatagact agaatactga  9000
9001  acaaaatgcg gggtttcctg ctcctcctgg ggactggcaa ttcgggagtc attaagttat  9060
9061  ttgcacttaa aactgatttt ttaagtcctt gtaaggttct gaggttgcaa aactctctct  9120
9121  gccattaaga gtgtgttttt gaacatcctt atctagccct tgtctgagat ataactcaag  9180
9181  gcaaagaaaa tgcttgctgc aaatttgtgt ctttccccaa atcacaaatt ttcaacatgt  9240
9241  gtacattaca acttggctcc cagtactccc ctaaaaatac tgctctcatc agtttcttgc  9300
9301  ctccatccca catccctgct ctcggaccca ctttgcttca ccatttcaat attagtgttc  9360
9361  aattacacat tagccccggt gcagctagag ggggcgggaa agtgagcgag taaagaccgt  9420
9421  catggccctc atccccaaaa catgtgctct gagacttcag accagtatac attgtctgca  9480
9481  gatagtacag agctgggtgt tggggcttct gcgttgtctt cagtcactga aaacagattt  9540
9541  actgagaccc ccttccccca acgaggaaaa gtgcgcgcgc gcgcgcgcgc gcgcacacac  9600
9601  acacacacac acacttcccc ctcttccccc tccctccatt tttctccctc tttttttaag  9660
9661  caatgctttg ttgtgctaaa actagttgga cgagttaggg tgttgctgct gctcccgagg  9720
9721  ccctggccaa tggaacccga tccaccccgc tgtgcgtaag cgcgcaatta aggatttaac  9780
9781  caaggctgtg ctgcgcctca gccagcagtc agcctgccgg agacggagcc tccacgactc  9840
9841  ccagcctcct cctcgccgcc gccgcctctc ctcctcctcc tattcctcct cctcctccct  9900
9901  cgctcccaca ccatgtctgc ttagacctga gcagccccac agcgaactcg gcagccgccg  9960
9961  ccacaccgca gcaaggacag ccgccaccgc cagtgaatga TGACAGGGGT GTTTGACAGG  10020
10021  AGGGTCCCCA GCATCCGATC CGGCGACTTC CAAGCCCCGT TCCAGACGTC CGCAGCCATG  10080
10081  CACCATCCGT CTCAGGAATC GCCAACTTTG CCCGAGTCGT CGGCTACCGA TTCCGACTAC  10140
10141  TACAGCCCCA CGGGGGGAGC CCCGCACGGC TACTGCTCTC CTACCTCGGC TTCCTACGGG  10200
10201  AAAGTGCTCA ACCCCTACCA GTACCAGTAC CCCGGCGTGA GCGGCTCCGC CGGCAGCTAT  10260
10261  CCCGCCAAAG CTTACGCCGA CTACAGCTAC GCCAGCCCCT ATCACCAGTA CGGCGGCGCC  10320
10321  TACAACCGCG TCCCGAGCGC CACCAGCCAG CCAggtacga gggtgggggt ggggacagat  10380
10381  acaggggagc caggattccg gaggagaaac cctgggaaat ccggggccgc gccatcagca  10440
10441  gcggtggggg cgcacccggc agaaggcact gggggccagg accctgcaac agagagaggt  10500
10501  tcctaggccg gcattttagg gagtcttaac agaagaagcc tgtggggcgg gaggtagcgg  10560
10561  gggtggggac cagcgtctct cctctctggt tcctaagggt gacccctcag tcagtggatt  10620
10621  cccagctatc cagatcaaga agccagctaa actggaaagg gggtaggggc ggagagagga  10680
10681  aagagtcttg cagtcggagt ggtgtttgcg taataaacgg aaggctgttt gttggaattt  10740
10741  tgggtgagcg tgctctgttg gtgggagtcg ggatggaagt gtctcaagga ctctgggggg  10800
10801  attagtgcaa gagcagccgc aagccagcgc cgtgtcagtg cccggagcgc gcgggccggg  10860
10861  ggtgggggcc gggtagctgt atctgccaga ggaagagcgc gctgagctcc ttgcggttta  10920
10921  tccaaggcat ttccaaaaac aaaaagccat ttaaaggtgg aggagggttg ctgcagggtc  10980
10981  acattattga agagatattt tttactttct ccattggcgc ctaaatttta ttttcccttc  11040
11041  tcatctcctt tttcttctgt cttgaaactt agttggagag ttcaagtggg ttagtgagct  11100
11101  tgggcggtaa gagagaggca tgaggtctcc ttggagaggt tttgctggtc agatttgatc  11160
11161  tcttcccacc agcacattaa taaccctact aatattagca acccctgctc tggcagaatc  11220
11221  aagaccacag ccctcatcct ccacccttcc tctcccagga gctgcccgct cccccacaca  11280
11281  caccccccca aggagaggtt ctccacccct tccagagatg ggcacttttg ataacaaggt  11340
11341  aatttcggga aaggggactt gcggccccag ggcacatttg taacacaagc gttcaagagt  11400
11401  ctttcccctc cttttctact cacaactccg ataaatttca tcctgacctg cggccccttt  11460
11461  cctacgaaaa cagcccacac cccacagcct attccttttc aaatggtaac tcttgctaaa  11520
11521  ctttaatgat tgcccccggg tggtggtggt ggggggggtg tcctcattcc tttcagtgtc  11580
11581  tctgtacttc gtacataaat gaaagatatt tttcctttgg ccaagaactt attaagtcta  11640
11641  tttgtaaaag aaaccagaca catctgtgcc ctagcagatc tgcagggaga ttatgggggc  11700
11701  tgcataatcg gccctctgtc tgtggcggcc cggaccgctt gctgctgaat tgaaggagca  11760
11761  tagtttgctt gtgggtcttt gaactttgga gacctcggtt agcgtcttcc ctgcccaagc  11820
11821  gtctggcctc tgcgggcgcc cgaacagacg ctgacataaa gggggtcacg gcccggggcc  11880
11881  tccccccact tgaagccccg ggaggagctg gccaggctca cctcagaaac gtgggtgaac  11940
11941  acggggtggg cttgaaaacg aatccaggtg aagcaggaac cgctgcaagg gctaaacctt  12000
12001  gaacgccggt aagggagttg ttctgtacaa agcgctttgc ttgagcccag gagaacctga  12060
12061  atgaaccaag gagggagtta atcaggctac ctggcttttc cattatggcg ggggcctgtg  12120
12121  gtctccggaa gcaacggtgg tgatatggca agaagagagt gaaggctgct tggtaagaca  12180
12181  ctcgaggact gtatttgcaa ggttctgcaa aagggccatt gtctgctgac aagctctgac  12240
12241  caggtctgtt tgtattattt aGAGAAAGAA GTGGCCGAGC CCGAGGTGAG AATGGTGAAC  12300
12301  GGCAAACCAA AGAAAGTTCG TAAACCCAGG ACTATTTATT CCAGCTTTCA GCTGGCCGCG  12360
12361  TTACAGAGAA GGTTTCAGAA GACTCAGTAC CTCGCCCTGC CCGAACGCGC CGAGCTGGCC  12420
12421  GCCTCGCTGG GACTGACGCA AACAcaggta aattccgcct cggcccggcc acagcccggc  12480
12481  ttcggctgca agcctgtctg ggccgcgcgg ctcgttcccc gggctagagc tcattcagtg  12540
12541  gcactcgcga gaaactcata gacagaaagc cactgatcct gcgcccttcc ctccagaagt  12600
12601  caggccgggt gtcgccgcca agcgacgctg gggacgggat ggagacttcg ttcataccga  12660
12661  gatgcacccc gacccccacc cctttcacgc ctccagggtc taggggccag attgaaaaca  12720
12721  aggggaggga cactcgcagc tttgagaaac tgattctctg ctcaaggcgg ggcctctcgg  12780
12781  ggtgagcagg gcccagaggc ctcgcggtgg tctctgccca cgcggagacc gggaacatca  12840
12841  cctcgggccg gaagagctga cgggtcacgt cctgctcctt cggagcttga agccgcagcg  12900
12901  acctgatggt ccgaggtggg ggcgctgttg tacggggaaa tgcgccctgg attgtccagc  12960
12961  ccccttcact cccaccccaa ccccacccgg gcttgtagac gatgactgtg tccctggagc  13020
13021  cgaggaggaa atgaaaggat ctgctcctca ccccataggc tcaagcgcgg gtagccgtgc  13080
13081  caacacacct cgcgcggggc tccggcactt gttttggaga cgtttgaggc gccgcggttc  13140
13141  cgtgcgctcc cctcagctct acacgtgcgc gcttcgcgcc gcggacgctc gcaccccctc  13200
13201  ccccggcccc aacaaaagag aaaggcttgt gggtcgacgg gtcccggggc ctgggcgccc  13260
13261  tctggggccc gcgttccaag ctttgcctct ggcccagccc cttgacccta ggccgcgagc  13320
13321  cgcggggaga tgccagggcc cggcctcctg gaggcccgaa gatgcctcca gtcgccgccg  13380
13381  tgggggaggc gcgcgggcag cctctgagtg tccgggtaac ctgtgccttt gttcccccac  13440
13441  cCAGGTGAAA ATCTGGTTTC AGAACAAAAG ATCCAAGATC AAGAAGATAA TGAAAAACGG  13500
13501  GGAGATGCCC CCGGAGCACA GCCCCAGCTC CAGCGACCCC ATGGCGTGTA ACTCGCCGCA  13560
13561  GTCTCCGGCT GTGTGGGAGC CCCAGGGTTC GTCCCGCTCG CTCAGCCACC ACCCTCATGC  13620
13621  CCACCCTCCG ACCTCCAACC AGTCCCCCGC GTCCAGCTAC CTGGAGAACT CGGCTTCCTG  13680
13681  GTACCCGAGC GCGGCCAGCT CAATCAATTC CCACGTGCCG CCGCCCGGCT CCTTGCAGCA  13740
13741  CCCGCTGGCG CTGGCCTCGG GGACGCTCTa ttagaccggc ctctttctct tgctcacttt  13800
13801  tttgggacta ctgtgttttt gctgttttag aaaatcataa aaaaaaaaaa agaattcata  13860
13861  tggggaagtt tggaaaacgg aaacaaaaaa agattcacgt gtaaagcttt ttttttgcat  13920
13921  gtaagttatt gcatttcaaa ggacccctgc ccccactttt ttacagacga acttttttgc  13980
13981  gcaactgtgg acactatcaa tggtgccttg aaatctatga cctcaacttt tcaaaagact  14040
14041  ttttacaacg ttattttaac catgtaaata agtgtagata gaggaattaa actgtatatt  14100
14101  ctggataaat aaaattattt cgaccatgaa agcaaaatgt ttcttaaaaa tgcccctccc  14160
14161  cccttaatgg gctcttgacg gttttgtgca ggcaattaaa gcaagacaaa ctctgcagag  14220
14221  atccaacaag gcaaaaagaa cttgagggcg gggtggatac agaactgtac atgtgtatat  14280
14281  gttggatgta ctttatatgt ctatatacat atgtggtctg tttatagtac tgccatataa  14340
14341  tatatattta ggtatttttt ggcctaaccg caaaaacatt tagataattt taagtttaac  14400
14401  cccaaattgt ttcaggtaga aagtaatgct ggaatctaaa tacagccctc ccactttgtg  14460
14461  tgtgagtaag aaagcatcag aaatccctca ataaccactc tgaattctaa gctcaaagca  14520
14521  attatggtgg agactgctcc ctcaccacca tcagcctctg tgtattgcca gagcaattag  14580
14581  acaaattaca ctcccttcaa agggagcttc cagagatgag aaaatgaaaa aaaaaaaaaa  14640
14641  aagaaatttc ccctcctatt acattttttt aaaaaatcca aaatgtttgt agtgtgacaa  14700
14701  atagtagtac cttggactcc ttaatgtatg attataaatt tatctgagct ttttcacgga  14760
14761  gaggaaagga tcacaggact tgagaacaat gatggccaag cagggaatgg gggtggcggc  14820
14821  atttgttctg ccaagagagg caattgtgag gtggaggaaa ggaaggaaag cattgtggtc  14880
14881  ccttgttgat ttcatttcat gtgagataat attccaaaca tgaatttact tcatactctt  14940
14941  cacaattctg gttttttcag gaagaagctc tctctctgct ttgctttgac ataaaacaat  15000
15001  ggcaaaacag gttccaaacg atgggaaatt gaatctgttt gtagggattt ctcttttgtg  15060
15061  ctgccttttt tggggcagag aggaaagact tgcaacaacc ctggcctctg tcctgtcctt  15120
15121  ctcctggcac ctctgcatag agacatcaac cgtgtgacca gagctgcagc cggggtctag  15180
15181  aactgtgctc ccaggcttga aatgtaggtg tctttttcac tgtcctttag tcagcctgat  15240
15241  tctatttcct tgggatacca agggaaatcg tttgttggaa attacaagac acgtgagata  15300
15301  tattttacag ctaggaagtc agcagcaata aatttgtcag aagagtcttg gggggatgga  15360
15361  tagagattag aacgtaaaaa aaaaaaaaaa ttacatcctg tcatctgcgg atttctgaaa  15420
15421  aggttcttcc agggttggaa gactagacct gaaaaggcac gctatgtgcc ctgaggggaa  15480
15481  tttacctgtg tgttctctcc tttttctccc tctccattcc catccacatc tccttccctc  15540
15541  tcttcgcctt tcctttcttg cctggcagtt ggaaaggcct tggggggatt caatgctttg  15600
15601  cgggtcttga gaggtaccct gcctggtccc ggggcggcgc gtgggccgtg gccggggctg  15660
15661  tggacacccg tcccacctcc cacctctaaa gcgcgggcgg cggcttctct tcgcgaagcg  15720
15721  ttaccctcct cttcgttccc ctccagatcc ccctttctcg gaagaaggtc ggggtggcga  15780
15781  cgcgctcggg gaaaaccgtg ggaagcacac tttgttttcc gagctggcag agaataagag  15840
15841  gatgagggga aaaggtagag ggatccattt cctgcttctc cttctcggct tgtaaggctt  15900
15901  tcgggagttt ccattacacc gaaacccttc gctttagagc tggaggatcc ggctgggagg  15960
15961  aaccacgctc ccgcttcccg ctgccgggcg ccccttgccg cccctgagtg cgcgtttcgg  16020
16021  agggttggag ggggcgcacc cactgatgtc taagagcggc cggaatgtgc ttggagcata  16080
16081  ctctttcact tctctacaca tggagagggc agatattttt tctgccgtcc gcatcatctc  16140
16141  ctgtcttcct ttcctggctt tggaaaggag atccctccat taccaccccc aattacccgg  16200
16201  cgcggtccag cagagggaag ggcgaggtcg tactcttccg ggatagaaaa gggaagcttt  16260
16261  tctttaagga tcaccccacc aaccccagcc ttgacactgc ttgttgttaa cgacaccaga  16320
16321  gcctcgctga gacgcgcggg caggcataat gccgtgcggg cagacttggt gtcagtattc  16380
16381  cttcccttgt gctaacttag cttccactcg caatggcttc ttctctcgcg cggttttttt  16440
16441  tttttttttt tttaaacttg gtccgggagc cttcgacaaa aatattctgg ggaaccagtc  16500
16501  tgcagcgggt tttccctggc accgcgggga ttctcccggg ggaatttaac tccctgcagt  16560
16561  cctgcgccca aggatataaa aataacagat cctcagcaaa gtctaaaaat atctgtgtga  16620
16621  tgtttctctg ccttgccctc cctcccaccc ctcctccttc tctccggtgt ttattcctat  16680
16681  atctaatgta aacgtgtacc actccctagc gtagtccggt ctgcccgacc ccactcttct  16740
16741  gacctctgcc tgcccctact gatccccact gcttagctct cagtctagtg ctcccgagat  16800
16801  gtcaagctca ccccaatatt tcatgttctc ttccatgggc ttcttcgcta cgcccctata  16860
16861  ctcccaagcc cctctcccca tcttcggatc tcttcacaaa gtccaggagg ccggcagcat  16920
16921  gttggcaggg ctagtatgat tctttggtgc cctgcccacc tcctgggccc tcctataaaa  16980
16981  gatcagataa attggccttt gtttgaggct catgttaggc taggcggatt tctcccctgt  17040
17041  tttccccctt tttcctggcg gccacctcct tgtggaacag ggggcggcct ggggagccga  17100
17101  gaggagctgc attcctgtgg gtgccaggcg gctccagtgc tgagccacag ggcctgagac  17160
17161  acacacactg gagaacccgc agacctcgct gcccttgatc tctctctccc tttccctcct  17220
17221  ccgcccccaa ctggggcacc cacccgggag cccgtccacc cacactcaga tccacccagg  17280
17281  tctcggcttc aggcaagagc gtgttgaccc gcacaccaac acacgcacac acaccctcct  17340
17341  gatgacacag gcacaggcca ggccaggagc tccccgccca tgccagtcct ctctctcccg  17400
17401  ccccttatcc cacaatccca gacgcgccgg ctggcctcct ttggcttctt tgatcccacc  17460
17461  ggacgcccca cggctcgcgg cgtcctggcc gcgccatcct gggagtcgcc cacggcgcgc  17520
17521  caaggccagg aggtgctcgc ctcctcccag cgcgccctgc agcttgctcc ggccttgaca  17580
17581  ccactaggtc tccagagctc cccagcccaa aaggctagag atgcccttcg gaatactgcc  17640
17641  ccttgcccct ctttctcccc ccagcgcttc cttttattcg cagagaggga cctttagggc  17700
17701  tacccaacct ccactccctc tccgccccat cccgcaaccc cttggatcgc gcgcctccca  17760
17761  ctggccactg ggatcccgcc aaccctgagt tctccagccc tccccggagg cacgccctga  17820
17821  gggcagacgc cctctggcac ctctgggacg cgcgccacgc cggcgaatcc gccggcggtc  17880
17881  atccctctcc accgccctta agcaccccct cccaatgcgg ctaggcggag gctcccgcct  17940
17941  cccgggaggt tggggagcgg gcgctgcggc ttgctcccgc cctccgctcg cgctcccagg  18000
18001  ttgcctgcta gtgtagcaca ctgtacttgg ttttttcaga gtcacagcga actctgggcc  18060
18061  ttgaaaacaa cccaaatagc ggttgcatct aagggattgg ctaaatgttt tcctacgcag  18120
18121  tcctgtcctc cacccccgct ccatccgtat tttcttctgc atctgacaag ctttaggttc  18180
18181  ccctgcggta cggggcagaa agtacacgcc gaatctgctg cggaggggcg ggggagcctt  18240
18241  ccctttcaat catccagggt tgctgtaatg taataacctg ttttataggt cgagctctag  18300
18301  ccataaagat aggaaccaag ggaatttaca tgaatctctc tttaaaaaga aaagagagtc  18360
18361  ctggtttgca gcaattaaat gtttctggtc ttttgtgcga tgagatttcg tatttacttg  18420
18421  atttatggga atccgaagga ctctctttgc caaaagcgca cgtattattg agtctcttcc  18480
18481  acatcctaaa ccaagattta tataaaagcg tgaaatacca cacattacga cctttcgcca  18540
18541  caggaaggca aaaaaaaaaa aaaaaaagct tcataacatc attacacaca cacacaccct  18600
18601  ttaagtttca gtaatgattc tctgtcaaat ctccaccatg cacagtctag tgtatttttt  18660
18661  tttaagaagt agttgggggt gaagggctct aaacagtccc caaactatga tttattttaa  18720
18721  ggcacttctt cttcttcttc ttcttctttt ttttcttgcc aaggtgagaa gacagaaatc  18780
18781  tgccactgga agaggactat ttctgccact tgcaaggtgg gagaacaggg tggggaaaga  18840
18841  gacaggatat ggactcaact ttcatctata tacattggtc actaaacagg ggactctgca  18900
18901  ttattgccct taaattcaca agagctagga agcctttttc cacctgtggg gtggccctgg  18960
18961  ctgggcagcc ccagggtttg tgaggtgggg gagtgggggt ggagagaatc atcacacact  19020
19021  ttcccagagg ctggaaaaga tgcccaggaa attctctgtg ctcatggtgg gaaaattgag  19080
19081  cctctgggaa taaaagggat ttaggtatcc cccaccagga catccccacc agaaaccaga  19140
19141  actggactcc agaagtctca gcctgggcag gtttcatcct ctaggaggag cagctggaac  19200
19201  ccaggatttg ccttcactct gaaccagcac agtgcctcag tccgtctcca gactcttttg  19260
19261  ctataaatac tcttcaactc cctctctctt cagcccttcc aaagtttaaa gatactgacc  19320
19321  ttggtctttt acaagcatat ctggggcagg gacagtcctt tataaaaaat actagccctc  19380
19381  ctggaataca gaaataagca tatcagtgag ttgtagcaaa agaagcagct gtactggttt  19440
19441  acatgagaag ggggatgtta attgataaaa gttaatgata ggattaaagc caatagtcaa  19500
19501  gccgagtgga ggagacaact tcccagccgg ctttacttaa ttagcagcaa ttaatacatt  19560
19561  ttcttctaat atctttagga ctctcaatgt ttgcagtgaa agagaataga gatgaagctc  19620
19621  aggaacactt acaaacatcc agggcatttt gctctgatga aaagagagat tgcaaattca  19680
19681  tttatgaaaa tgttcacaaa taaatgacag gcacattctg aggtggcttt ggtggaaaac  19740
19741  aatggtgaaa ctgccaaatg ttctctactt ggggaagagg cacttttttt ttaaagcaaa  19800
19801  gataatgctt gggggcggag ggagaagttt aaaaaaaaga gaaagaaaaa aattatttca  19860
19861  gactccaggc agcagcagat gtagcagcct ttgcaaacac atcagcccta cacatattga  19920
19921  agatttggac acgtaatgct tcagaccact gatttgctat tttcttaatt ctcgctcttc  19980
19981  tttttccata tgaatcaaac agtcttttgt ccttcagggt ttgatttgat cgctactgtt  20040
20041  cacatttcac ttttgtattt tcctcttcct ataccattac tcattgagtg ccctgtgaaa  20100
20101  ttacaatcgt acattttcaa ctcagcaacc catttgcagt gcaaaaatag ggtctaaata  20160
20161  atggctgaat tagccctact ggacagtttc agatgtaaca ctctgtaata attatattgc  20220
20221  aggctggatt aggatgctat tatcataatc tggacgttta caattatctg taatttgcaa  20280
20281  agatgcgcca ggtcttgatt acagcagttt tttttttttt tttgtatcac gctaaccatc  20340
20341  actaaacagt gacagtaata acagctaatt ttgctggcaa tataagaggt gctggggtgt  20400
20401  gcaaacaatt tcacacctgg atgtgctcac tcaaccaaga atatagagaa agagcttctg  20460
20461  ccctgagact cagaaaaata ttctcctctg cttctgttca gtatagattt ctagaccctg  20520
20521  atcattgttt aagagatact cattgggggt aagtttttat ttcttgaata cttcaacaca  20580
20581  cagttcatgt ttctcttctt acacttttca agctatatgt gttgctgttg taatgtatta  20640
20641  tgcactgcaa ctttgcttta gagatgtttt tcaatttgac cttttatccc ccttaacggt  20700
20701  aaaagggttg tcgttctggt gagtaaaagg gttggggtga gaatgggatt cttaagaatt  20760
20761  tgatttgtct tacttgcttt ctgtgctatt gatatttggt gactggagac tgggaaatgg  20820
20821  accaggtttc tgtaaggtgt ggagggagcc ggcaggagag tccaagctaa aacctatttg  20880
20881  aaaaattgtt gctcaaaact agtgctaggc aaatccattg agatctttat atgtggcgat  20940
20941  gattttaagt tttggggtgt tgagagagca tacagagctc cttcagcatc acaggtattc  21000
21001  ggacactggc aagggcaggt gtagtctgaa tctctcgact ttatagcccc tttaacgcct  21060
21061  tcctccgttt gggagaaagt ttctggtaac tggcctcaga aacccttcag ggctgctttg  21120
21121  cagggccttt gcttccagcg gggcggcggg agtggggggg aggttagagg tggggtgggt  21180
21181  tgagaacctt agagcattgc ctgtgaggcc ccaatgccgc gaccttggcg ttggagggca  21240
21241  tgattggcta agacctaaag ccgagctgcg gagccaggga accagtctga ttttaggaat  21300
21301  gcacccagga agactctagc aagaagcagt gcagttctat ctatagatga cgctgtttcc  21360
21361  tgaccccata gacactggaa gcagctagag atgttaagtg caggagtctg agaaatcttt  21420
21421  ggctccctca ccccagtgca gaaaggcctt tctccggcgg cagaaacctt tggactaaat  21480
21481  tgtgtcaaaa gataatgaga tgcttattgg cgccgagaag aaattttccc cttcactctc  21540
21541  accccctgca gctattgtcc cccctccccc cccccacaca cacttggaaa atatggtcag  21600
21601  aatgaggctc tagaactcga actcggggga agttcaaaca tggggaggag tagtaggcac  21660
21661  cgcgactggt cgatgccttc agctcacgcc cctcctacca acccttccct ggggaatcag  21720
21721  tttactatgg ggtcaataca ttctaaagag tgaaaatctt aacccttgag gttcagagga  21780
21781  cccagaggaa acccaattcc aaagccagtt atgaggatac cttaacagaa tttcttgttt  21840
21841  aattaaactc atattaagag atataaagat ggagacagga gcatcatgac aaaacctcca  21900
21901  atgtgttaaa acgcattttc tgggtttcag aattccatgc actcacagtg gtttggcatg  21960
21961  tgtctggtga attttttttt tttttaagga aaattagtgt tggtttcgat gtatggtagc  22020
22021  tttctctcta acgtaatttg aataattcag caaagcccca ctaccagctg tacttctgca  22080
22081  gcctcttcca ttcttttcag cattataatt ttggttaatt ttcaatttta ggtcctacgt  22140
22141  ctctgcaatt tgtgtatgaa taacagaata atttccctct tttgtttcgc ctttcctgtt  22200
22201  cctgaatcta aataaagatg gctttttagt attaaaagtg gaagaaaatt acaggtaatt  22260
22261  atctttgacg gtaaaaacgc tgtaatcagc gggctacatg aaaaattact ctaattatgg  22320
22321  ctgcatttaa gagaatggaa aaaaaccttc ttgtggataa aaaccttaaa ttgtccccaa  22380
22381  tgtctgcttc aaattggatg gcactgcagc tggaggcttt gttcagaatt gatcctgggg  22440
22441  agctacgaac ccaaagtttc acagtaggaa gggggaaaaa agaaaagaaa acatttttcc  22500
22501  taatgtaaca atgcgaatgc tagaaaatga caagactgat cggttttaaa ccattctgaa  22560
22561  gactgactga gcgtggaagt tgctcaacaa aaaaaggaac gggtatattg gtaagtagtc  22620
22621  tttgctttgt gtctaattat agtgactgtc cttttgcacg actgtatgtc gctgtcatta  22680
22681  tatggagcac tctgagtatc tctattgact tctgataaat ggctcagtgg tttcaaggtt  22740
22741  cataatttga aggatgccca ggtctgtagc cattaattct cacagtatgg ggcttcctgc  22800
22801  ttgtgtgacg aaaggacttt tcattttcat tatttctgtg ctttccacaa gatcggaagg  22860
22861  atgtatttca tccaggatca tgtattttcc tatctagcta gcttgcaaag ggttgtaaac  22920
22921  atgaagcagt cataattgtg catttacttt ctttttttct tttattcttt cctctttttt  22980
22981  gtttaaaaaa aaaaaacagc ttccaaacaa agacaaatac agctgtatta ttttggctaa  23040
23041  ggagaaggaa aggagaatac tcagtttcag cactggaaac tactggatgt ttagaggtta  23100
23101  acctggggat agatcattcc tgatgatttc taaaaataga taaatgtgta gaaattgaaa  23160
23161  taaaaataca gtatataaag gaagctgagt aaacacccat ggttcacatt aaagtactta  23220
23221  agacaaaggc tagtgctgca aactgctatc tttgcaggca cttgatgttt atatacatgg  23280
23281  tttcccatat taggaaatag gaattctttt aagagtgata gaaaatatac tgagagggag  23340
23341  ggaggagggg gtggtaagat agagacacac agaaatatac aggacactcc cagcattttg  23400
23401  tggcttttac tccatatatg aaagaagaca aaaacataca aagtatatgt acaactaaaa  23460
23461  ttcaacaata tatacagaaa tgtttcttga tataaacgtc cctattagct tagtgaatgc  23520
23521  caccaattca cctagtaaag atatcaaagc aacagaatga gattttggtt gttcctctgt  23580
23581  ctttcctgat tccagttcag ggttttgggg taggggtggg gaaagagtgg ttttgtttgt  23640
23641  ttaaatcctc attcttgctc attgcattct gataaaacat gcagcgttcc ttttgtggca  23700
23701  acgttctaat cttacagccg atttttcctt ttcctttaga gaagggctgt tatgtgaggg  23760
23761  tttctctttc ttttc                          23775