Imprinted Gene Databases

Ovis aries: GATM

Glycine amidinotransferase
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Ovis aries GATM   Imprinted Maternal
Sus scrofa GATM AGAT  Not Imprinted Biallelic
Mus musculus Gatm AT, AI314789, 1810003P21Rik  2 69.0 cM  Imprinted Maternal
Homo sapiens GATM AT, AGAT  15q21.1  Unknown Unknown

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    aaagagatac ctctccaaag aatacattta gatgtctaat aaacacatgc aaagatgctt   60
61   aacattgctc attattagag aaatgctaat caaaactaca atgaagtatc acctcacatc   120
121   agtcagcatg gccatcatca aaaaattaac aaacagtaaa tggtggagag gatgtggaga   180
181   aaagggaacc ttcgtgcact gctggtggga atgtaaattg atacagccac taaggaggac   240
241   agaatggaga ttcctttgaa aactaggaat aaaaccacca tatgacccag caaccccatt   300
301   acttgggcat ataccctgaa acaatcataa ttttaaaaga caacatgtat cctaatattc   360
361   atagcagcgc tatttatagt aactaggaca tggaagcaac ctaaatgtct attgggcttc   420
421   aatttaaaaa gtaaagaaaa aactgttaat caaaacaagc cagacacaaa agaccacata   480
481   gtgtatggtt ccatttatac aaaatgcccc aaatagataa atcaatagat aaaaagacta   540
541   gtggttgcca ggggctggga ggaggtagaa ggggagtgtt tgctaatggg tacaggattt   600
601   cttttgggta tgatgaaaat gtactggaat tagtgatgat aggtggacaa ctctgcatat   660
661   actaaaaact gctgactggt actgtttaat ggagttaact ttatgtttta ttatatctcc   720
721   gtaaggctgc tatttaaaaa gaaaagactg ggctggaaca gatgcagttg tttttctgtt   780
781   aacaaaaatt gcctgccata tactcatgta tcaagacatt attacatatt atcattatga   840
841   cctttgcctt ttagtttaag tttacttagg acttgaaaga ggagaatagt gttttactat   900
901   ttttaaattc cagagggtat caaaagactg aaatgaaaga aactcgaaga ttccttgaag   960
961   caggttctat atgttttttc ctcaattttc ttaaagccaa gtcagtttga atgccaattt  1020
1021  aagctgagat tattttaaat cttgaagaaa gctgggttta acttaattgg agctactgtt  1080
1081  ttgcactttt catctgaaga aacaatccac cacattgaga aatgctgggc agtaatgacc  1140
1141  catgctgttg acaactaata cacatcctaa aaagatctgt aagaggccag taaagaggct  1200
1201  gctttcataa aattttgcaa ctcattggat atggaggact agagtaaggg gatgaggcaa  1260
1261  agatgcctag agaatttcaa gctgaaatga ccagaatatg aagacatcat tgacaagagt  1320
1321  caggaagaag ggctggggtg tgttccacgg cagacacaga gtgtgagatg ctgacaaaat  1380
1381  accgtatata agtttagcaa ttttagagcc agcagggaac atattgatta tctagtgacc  1440
1441  agtttctttc cttttctttt ttttttccag ttcctttatt ttcaataaga aatctcaggc  1500
1501  tgggtgagga ggagtgcctt gcccaaagta tagctgaaaa ttgatatcag agctcctagg  1560
1561  ctaatattct gagctccaag ttttcggaaa tgtagatcag acacctcgga gacaaagtag  1620
1621  tgctacatgg aaagaacgac ctgaaatcat ctgaatagtg gggatagcgg acgttatgtg  1680
1681  agaggatttc tagagatgta aaggatgtgg aaatcagtga ctgcaagaca aatatcaaag  1740
1741  agtgaggccc agttattcaa gcctgggctt ccagagcagc acctccttcc ttgaacaatc  1800
1801  aatgaagggc ctatgtttca tcaggtagtg tgcttgggat atccaggagg ctcagtggta  1860
1861  aagaatccag ctgccaatgc aggagacaca ggtttaatcc ctgggtcagg aaattccctg  1920
1921  gagaaggaga tgacaaccca ctccagtact gttgtttggg aaatcccatg gacagagcag  1980
1981  cctggtgggc tatagtctat ggggtcacaa agagtcagac acgacttagc aactaaacaa  2040
2041  caagttcttg ggatacagtg gcagatcaaa caggctccct gcccttcggg agctaacagc  2100
2101  ccaacaagag acaaacagat gagcaggcaa ttccaatgca gtgtgacaga cactgtgagg  2160
2161  tcagagaaca tggtgttgtc agagcaagtc agacccatag catctcagat ccagaaactg  2220
2221  aatttcacca gtttacccag aattaatagg caagcaggca ggcaggcatg aaacagagaa  2280
2281  cattaagaag aacatacttt gagagcaagt actgagctac acctaccaaa ctcagcagac  2340
2341  tttgaaggat aagctgaaat aatgatttaa tgcttgataa gggaaggctt tatttttcca  2400
2401  gccctgtctt tcactttgtc ctcatcctgc aggataaccc cttccccatg ccaaggttcc  2460
2461  caagaatgag aaggctactt ggtaaactca gagtctgaag gaagtaaata ttcttaaatg  2520
2521  ataaaagaaa tattcttaaa gaataacttc aaaacccatg aagttattcc tgtcttcagt  2580
2581  ggatatcaac ctttccaggg accagaatat tctgactcta tcctcagttg gagctggatg  2640
2641  aatagactct gagagactgt acactctggt ttcctttgta aaaaactcca ttttgacaat  2700
2701  catacctcta taaatgcagc cctttaaata ttgatttgtt tattaggtag cacattcata  2760
2761  tgctcaaaat gtaaaagaac aatagggtag agagtgaaaa aatctccctc ttgccttgtc  2820
2821  ctccagttac tcaggcccct gcccaagggt aaatttatat tatccatatc ttatgtgccc  2880
2881  ttccaaggat atttgattaa ttcagtccaa atgggacttc ttaaaaattg catcttcctt  2940
2941  taaattacat tccagtcatg agaatatatt ttagtcacct gtttgaaatt aagtaatctc  3000
3001  acttttttcc tgatttaatt tgagagatat cctgtctctt ataaactaaa gatacaaatg  3060
3061  tctcagtgtg ggtaacttct gctgatcgcc aatctcacgt gtgtgtgtta tgagcttcac  3120
3121  agaatatctg tatctctaag ttctaggaat acattatgct tgcttcctat gcatagattc  3180
3181  tgatagtgaa ataatgaatt cttacaataa gctcttctgt tacttatttt cttgacccaa  3240
3241  tgactatgca agcttttcga tttaatctca ggacacatgt caaaaactcc ttactttgtt  3300
3301  ggttggaacc aggtagaggt gggcatatcc ccaaagcaac agtaatgaga gaggaactga  3360
3361  aagaatcatt tgccatactt ctgatgtatt ctgtattctc tcccctctta gctgccccca  3420
3421  cccagccata ttaccataaa ttatgccttt agattaactt acaggagtat actactatta  3480
3481  gacatgaata tgcataacca tattatgcat attcataata atattcttat tcataattta  3540
3541  aagaaagata agaagcttcc ataagcctct tatctttctc catcagaggg cagacagact  3600
3601  gaaaaccaca atcacagaaa actaaccaat ctgatcacat ggaccacagc tttgtctaac  3660
3661  tcagtgaaac tatgagtcat gccatgtagg gccacccaag acggaggggt catggtgcag  3720
3721  agttctgaca aaatgtggtc cactggagaa gtgaatggca aaccacttca gtattcttgc  3780
3781  cttgagaacc ccatgaacaa tatgaaaagg caaaaagata ggacactgaa agatgaactc  3840
3841  cccagatcgg taggtgccca atatgctact tgagatcagt ggagaaataa ctctagaaag  3900
3901  aatgaagaca tggagccaaa gcaaaaccaa aaactagttg tggatgttac catttccaaa  3960
3961  ttcagactta aattgaagaa agtggggaaa accactagac cattcaggta tgacctaaat  4020
4021  caaatccctt atgattatac tgtggaagtg agaaatagat ttaagggcct agatctgaca  4080
4081  gacagagtgc ctgatgaact atggacagat gttcatgaca ttgtacagga gacagagatt  4140
4141  aagatcatcc ccaagaaaaa gaaatgtaaa aaagcaaaat ggttgtctga ggaggtctta  4200
4201  caaatagctg tgaaaagaag agaagtgaaa agcaaaggcg aaaaggaaag attataccca  4260
4261  tttgaatgca gagttccaaa gaatagcaag gaaagataag aaagccatcc tcagcaatca  4320
4321  gtgcaaaaaa tggaggaaaa caatagaata ggaaagacta gagatctctt caagaaagtt  4380
4381  agagatacca agggaatatt tcatgcaaag atgggcacaa taaaggacag agatgttgtg  4440
4441  gacctaacgg aagcagaaga tattaagaag aggtagcaag aatacacaga agaactatac  4500
4501  aaaaactatc ttcatgaccc agacaattat gatggtgtga tcactcacct agatcctgaa  4560
4561  atcctggaat gcaaagtggg ccgtagggag catcactaaa aacaaaactg tggaagtgat  4620
4621  ggaattccag ttgaacttta tttcaagtcc taaaaaatga tgctgtgaaa gtgctgcact  4680
4681  caatatgcca acaaatttgg aaaactcagc agtggccacg ggactggaaa aggtcagttt  4740
4741  tcatttcaat cccaaagaaa ggcaattcca aagaatgctc aaactaccac acctcaaact  4800
4801  acaactgctc aaagtaccaa ttgtactcat ctcacatgct agtaaaataa tgctcaaaat  4860
4861  tctccaagcg aggcttcaac agtaagtgaa ccaagaactt ccagatgttc aagctggatt  4920
4921  tagaaaaggc agaggaacca gagatcaaat tgccaatact cgctggatca tcgaaaaagc  4980
4981  aagagagttc cagagaaaca tctatttctg ctttattgac tatgccgaag cctttgactg  5040
5041  tgtggatcac aataaattgt ggaaaattct gaaagagatg ggaataccag accacctgac  5100
5101  ctgcctcttg agaaatctgt atgcaggtca ggaggcaaca gctggaacaa cagactggtt  5160
5161  ccaaatagga aaaggagtat gtcaaggctg tgttttgtca ccctgcttat ttaacttata  5220
5221  tgcaaagtac atcatgagaa atgctgggct ggatgaagcg caagctggaa tcaagattgc  5280
5281  cgggagaaat atcaataacc tccaatatcc acccttatgg cagaaagtga agaagaacta  5340
5341  aagagcctct tgatgaaagt gaaagaggag agtgaaaaag ctggcttaga actcaacatt  5400
5401  cagaaaacta agattatggc attggttcca tcacttcatg gcaaatagat gggaaaacag  5460
5461  tgggaacaat gtcagacttt atttttttgt gctccaaaat cactgcagat ggtgattgca  5520
5521  gccacgaaat taaaagacgc ttgctccttg gaagaaaagt tatgaccaat ctagacagca  5580
5581  tattaaaaag cagagacatt actttgccaa caaaggtccg tctagtcaaa gctatggttt  5640
5641  ttccagtagt catgtatggc tgtgagagtt ggactataaa gaaagctgaa tgccaaagat  5700
5701  ttgatgcctt tgaactgtgg tgttggagaa gactcttgat agtctcttgg actggaagga  5760
5761  gatccaacca gtccatccta aaggaaatca ttcctgaata ttcattggaa ggactgatgc  5820
5821  tgaagctgaa actccaatac tttggccatc tgatgcgaag aactggctca tttttgaaaa  5880
5881  gaccccgata ctaggaaaga ttgaaggtgg aaggagaagg ggatgacaga ggaggagatt  5940
5941  gttatacagc atcaccagct caatggacat gagtttgagt aaactctggg agtctctggt  6000
6001  gaatagggaa gcctggcttc cttcagtcca tggggttgca aagagtcgga cactactgag  6060
6061  caactgaact gatgcgtaac cggtagctag gagaccacca agattcttga caagtactgg  6120
6121  ttcagttaaa agttattggt atcacatcaa cctattacca atgagagata aaaaggcaga  6180
6181  gttcacagtc tatgtcattt ctatggaaaa agcagcaacc aaagaccaag gcaataggta  6240
6241  ttataccacc atcaatactg tggagaattg gctcagtagt acacaaacaa accagtttgg  6300
6301  aagacttctg cttccaattg atgaggtcaa tttgaaaatt gctacagaaa ctttttccaa  6360
6361  gcaaaataat aatcataaat taataaatag gaaaggaaag aaagggtgtg aaagtgtttt  6420
6421  gatttgtttt tatagcagta caattagttt gggggaccct atccatacac attatataac  6480
6481  tttctctggt ttccaggaga taaggggatg ttctatggct ataattgccg gggtccagcc  6540
6541  ccggtggatc cagggtgatt cgaaggtggg gacggagtcg gcgtctttgg aaaaatacat  6600
6601  atttaatcac agatatagag agattggaaa tggatagtgc agtaggaaga ttagtggaga  6660
6661  aaaagaggct gaataacttg gattacgtgg aatagcatcc atgctccaga tgggaattca  6720
6721  gccagaaaaa cggggagcaa gaaagaagcg acatggggga atcagtcttt ccggaaactg  6780
6781  atccgatttc tttatttttg ggttcgctta tatacctttt gttacacata gggatgaata  6840
6841  cagagtcacg tgggggtcag cagtcctgac ctttgtcaaa atcaggtgct tcacataaat  6900
6901  gtataaaaaa aaaaaggtct tagggatatt acatcatctt caggccatga gtgagacctg  6960
6961  cttacatttt atgatccttt ctttctgata accaaaaaac ttattttttc caagggtgtt  7020
7021  ttttcttaaa ggaggcacca ccctccaaat aaagttacat tcctataggg tgagggtgta  7080
7081  gtgagttaca atcaagaaag gaatttattc aacccaaggt taacatgatt aatcttaaag  7140
7141  gttaatactt atttctccta tatgcttaaa ggttaatact tatttcttcc tatatgctag  7200
7201  ttatattcat tataagggta gggaacatgg agatttagca gcaaacatca gcccaacaaa  7260
7261  tgaaaatcct ttcaccaatg ctccccttaa gatctattta gtcttaagat atgataaagt  7320
7321  tacattctta catagcaggg acacagtgat ttataacaaa gtacagtgat ctattacaaa  7380
7381  agagaaaatc cattaactca aaaagtctag tattgctaac atcaaaaact actatatttc  7440
7441  ctttgctata ttccaaatac attgattaat atattcccag gtgcctaagg atatagaggc  7500
7501  ctggcggcaa ttattgactc aaacagaaga aaaagtccta tgctaattaa gactctcaaa  7560
7561  atactccaaa actctctgtg ctgtttatgg ttgagaggta gtaaacaatt atgtgcctag  7620
7621  tggcagcagt aaggataatc ctgtcacaca agctagtctg tcagcagaga ggtttgacct  7680
7681  gagacatcct tgtcccaccc agagcaggga attagcagca attattgaca caacaaatga  7740
7741  agagaccctt caccaatata attcctaacc aactatacta ataattttaa ctcccccaaa  7800
7801  taatttgcct ttagtaagtc taaaacatct cgtgcctctc aggttgggag gctgcaagca  7860
7861  atcacatgtg gccggacaaa cctatacagg tgggctagat aaccttcaga ggagtccgta  7920
7921  agctgaaaca ctcttgtcac gcccaaggat ttttattgcc ttggagctgc acgtttactc  7980
7981  cttctcagag agaaacggtt atgggggaga gccccccgta aagtcagagg tgtaggtgag  8040
8041  agcataaaac agactctggt tttggggtta gatgctcggg aacagggggt ttcctgaggc  8100
8101  ttgatcacgc ctttgcgtat gccaagcctc cttcctcatg acctttgcca tgggcggaat  8160
8161  tcctcacgct ggcccccggc atataataag tcttttttaa tgtaaatctt aaaacaccct  8220
8221  agtcttatta tatccagaca ttctcagttc ttacctctac aaaattaaaa tggtgtcttt  8280
8281  aatgagggac atgtggatgt cctcagatct cagacagaaa tggaactgag taatgtccct  8340
8341  cgtagctcag atggtagaga atctgcctgt aatgcaggag accaccctgg gtcaggaaga  8400
8401  tcccgcaaag aagggaatgg caatccactc cagtattctt gcctggagaa ttccatggac  8460
8461  agaggagcct gaccggctac agtctatggc gttgcaaaag agtcagacat gactgagcga  8520
8521  ctaacacaca tacataagtg tcaatcactt gtatagactt cctgtcccct tacatccctt  8580
8581  tgttgaggag caacaacaca tctctggcca cactaagtac attgagacaa ttagacctta  8640
8641  gacgtggcag catttgatca taggaagaag gcattttgca aattttgaga aatgttcgag  8700
8701  atttccaaaa acctttacta gaaaggtgaa agaatttgat cccaggtcac aaagcaagtg  8760
8761  agtagcaaac ctaagacagg aacctagatt tactggctcc tttcacccaa ttatcacatt  8820
8821  ctgaggcctc cctattgtta gagttgctga aatattacct cccattcata tagctcttag  8880
8881  tgctacatta acttctatgt tacagtctct ccttttggcc cagttgtgtg ctggagacaa  8940
8941  taaatgcgat tgtttgccct ttgaggataa gaagattgca actcaagaag acacatagta  9000
9001  gtctatgaca aagtcaagac cagaacccag ttttcccaac tccctctccc tggctgtttc  9060
9061  cataatgcta tcctgcttgt ctaagggcct tctgtcagtg aagtggaaaa caagcatgag  9120
9121  acaccagaat ttaaaagaca gctcattaaa aattaacaat tacattattt tgttggtaca  9180
9181  gatatgaaat actcaaatct gtctcctgtc cttctagcaa tttaaacgtt aaagcgagtt  9240
9241  ctccagttct acacaaatcc acagcaacta aaacctctcg ctcttagggt tgctgctttc  9300
9301  ctaacaaacg tacccttatc aaattgaaac aaaaatttaa atacataaaa tagaagggaa  9360
9361  aaggaaaaaa ctctctgcgg tcctcccttg tctctggccc acatttatct ctattttcct  9420
9421  gagtttctca ggccaggggc acacggccaa tgactattgg aaaggcacgt attccaaaga  9480
9481  acacccaaca ggctagcggg tggacagcgc agcaccgccg gagagggtga ctggagttgc  9540
9541  agacctagtc ccttctagct tacatcccgg tgttgctcta agaagctccc aaatcttgag  9600
9601  gtggtttcat tcactgcaaa atggggggga ctgagtcagc ctgtgcaccg agatgaactt  9660
9661  aaacttgagg ctgtactcat tctttgcata tttaaatcca taaatgtgaa tttaaaatta  9720
9721  tatatatatc tctctctctc attgcatagc ctcctcagaa gtagcgtccc cctctccgtc  9780
9781  gttcgagggg cccccacagg ccactgcaca agtcagtggg cggatcaaca cgctaacaaa  9840
9841  aggtcggttc gaaggcctcg ccgactcgcc cccgcgcccc cgcggtccgc gcagttccta  9900
9901  actctggcgg ccccgccacc tgctcccggc agccaatggg gcgcacgggg ggcggccggg  9960
9961  gcggggcgag gctacaaaag gccctgcgcc aggactcccc gcCGCGGGCG CGCTCTCAGA  10020
10021  AGGCTCGGGC GGAGGCGGCC GAGCTCCGGA CACGGTCGGC GTGAGGACCA GGCGGACGCG  10080
10081  GGGCGATGCT GCGGGTGCGG TGTCTGCGCG GCGGGAGCCG CGGTGCCGAA GCGCTGCACT  10140
10141  ACATCGGGTC TCGggtgcgt gcgccgccgc ctcgtcgggc ggccgcgtgc tctccccctc  10200
10201  tccttccctc gctgtccccc gccagctttg cccgaccgtg tcctttctgg gccccctcgg  10260
10261  aagctccgct tcaagaacct ccgccgcctg tcgggagctc ggcggtgtcc ctggggaagg  10320
10321  gggcgtgcgt tggggccaca ccgggtggac gcagctgctg tctgagcagg gggcgccgcc  10380
10381  ctccccaacc ggatgggttg gggtaacaag caacacctct gagtgaaagg gtgggctcgg  10440
10441  ggctgggggt gcccggggcg ggcagagagc tgggtaggcg tgtagagtgg acggacggga  10500
10501  gaaggggcgg agtggggctc ggggacagag cggggagcga gcaggcctgt tccaagtgta  10560
10561  acatggagtc ctgagacgcg agaggagtcg gagcgagttc gatctttacc cagatttctg  10620
10621  gccggtcctg ccctctgctt ccctggtatg caggcacacg cctgcagacc ctccctagct  10680
10681  cctggagctg gaatagtttg gcttccccct gcaactggct tcagaacagc tgtcactccc  10740
10741  tcctgttttg gtctccaacc tggcttccct cctgtctcct tcctaagact tttaacaaat  10800
10801  atttggcggt ggggggaggg cgaggtttgt cctgcgtata agggactctc cctcctctag  10860
10861  aattgatagg ctctacattt tcaaaaggct tttatgaagt tcttagatct cctttccagt  10920
10921  cgtttaaatt tgcacctgtg ttagttaatc cttatcttgg ctagggtact atggaccatc  10980
10981  tgcaaaatgc agcccgtggc acttggtcac tctctcataa ttgcagtgcc aaagactgtg  11040
11041  aagtgtatgt cagtgaggag aaatttatgg cttgaaactg attattctaa aagataaagt  11100
11101  cctttacaaa tgcttctata ttttcatttg aggaggtggg gaaactctaa tattagtaac  11160
11161  ctttgatctg gagggggaag gaggctccct cccccagctg gacttggcag ggaggttgct  11220
11221  ttccgtggct ttctgggaag aagggtgacc catcacccac agaagtgctt gaagcttgac  11280
11281  tgcagaaaac tcttctgaga tataaattgg ggtgtatggt ctttagggac aaaatattct  11340
11341  gaggagtttt aaagagttat tccaactcaa aaaaaaaaag gtttaaaagt acatgtataa  11400
11401  ataaacagga aagtaccatc tcctgtaacc ccactaccca cctataggct aacatctcag  11460
11461  tttacattct ctgcaaagat tttaaatgcc tgactgtgtt agcctgggtt ttcatcccac  11520
11521  ttctgcttct ccctcccaca agtactgtac aggaccacac aataatctct tctttgttct  11580
11581  tggaaGCTTG GAAGAACTGT AACAGGATGG GTGCAGCGAA CTTTCCAGAG CACCCAGGCA  11640
11641  GCTACAGCTT CCTCCCGGAA TTCCTGTGCA GCTGATGACA AGGCCACTGA TCCTCTGCCC  11700
11701  AAGGACTGCC CTGTCTCCTC TTTCAACGAA TGGGACCCCT TAGAGGAAGT GATTGTGGGC  11760
11761  AGAGCAGAAA ATGCCTGTGT TCCACCGTTC ACCGTGGAGG TGaaggtaaa gcaagggttt  11820
11821  cccatgtctg cgtgggttca ctgtctgctg tctggcttct gcgcccactc ctctggaaat  11880
11881  gcattctctc tagcttactc aggaccaccc aaatccagtg gccaatgtta ccttacttgg  11940
11941  catctctgca gtatttgacg tcatttactc cagggattac tctcccttca ggttctgtga  12000
12001  gaccttttct gagggtgggg gagtggatat tagttttttc actgtttctc acatcacctt  12060
12061  cttttactgt ctataatgtt gaacagaatt tcactttagc tgttctcaca gttttattcc  12120
12121  acgcctccgc tctggtccag atctctctcc tgaattctgt ccatatgaac gcactaaatt  12180
12181  ccttattgga tgttgccgct ggacctcaaa tgtggcacat ctgagttcag ctaccagcca  12240
12241  gtctgcaaaa ctggggcctt cattcctttc tttcaggttt tagcattcct atttactcaa  12300
12301  gctaaacatc aaagaatcat cttttgtttc tccttcagtc acatcctgca cgtccattct  12360
12361  ccaagatcta acaagtcttt tgtcaaaatg caccttagct ccgtctctct gctactacct  12420
12421  taggtcagga tctcatctgg tgcctgaact gttgcagtta actcccaact gtacatgtgt  12480
12481  gtgttagtca gtcatgtccg actcatggat tgtagcccac caggcttctt tgtccatgtg  12540
12541  attttccagc aagaatactg gagtgggttg ccatttcctt ctccagggaa tcttcccaac  12600
12601  cgggtcctga acctgggtct cccgcattgc aggcagattc tttaccatct gagccaccag  12660
12661  ggaagttaac tcctaactgg tctcccttac ttgctgtgct atctaaaccg cctccagctt  12720
12721  ctgtctgagt gattttttaa aaccagaatt cagtgttgtt actcatctgc ttctgtcagt  12780
12781  cctctatttt gccagcctct cgcctcttaa taatttcccc cagttttcag ctgactttgt  12840
12841  aagataacca tttaaacaac caaactagac tattcactgc tccccaaaca agcctcaggc  12900
12901  ctttgctccc acatagaact ctcccacata ctttcatgca ctccttttgt ctgcagttta  12960
12961  aacctcctcc tcttccttcc tagttcccat agcacctccc acgaagcctt ccaagatttc  13020
13021  cctggcaaca agtaatatct tctcttttaa aaactcttag tgctctttat ctgtaatatt  13080
13081  tttataacca gagcctctgt gggctggtgt tctagttgta tacggcataa cagttccatc  13140
13141  cacactgcag gcacagtcta ggcttccatt aataataggt tatgaatata tcttcggtac  13200
13201  acttaaattc ctcctgaatg ttaacatatt atttgtaatg tgggttgagg aattaaacaa  13260
13261  aaatcatcat catcagatat gttgcctatc ttgtatcagg gctccagagt tattagcaca  13320
13321  aaataacttc ctttccatct ggagagagag gatatttgtg atgtttatgt ttagcaactg  13380
13381  agattgttac tctgtatctt atggtaacta actgacaagg cagttgaatt caagtgccag  13440
13441  gagagggaag ggaaaaacag tgaccaagtc tggacaatta ggatgtcttc ctaaaggaag  13500
13501  aaaataattc ttgagttaga ccttgaagag aaggcttctg attgttctga aactacattt  13560
13561  ggttctgata tgtgaaattt gatgaacaga ttaatttatg taccatccac atgttttaaa  13620
13621  aaagacatga tcttttaagt cttttcttag aaggatttct catcacctaa ccattttaat  13680
13681  tgtgttggtc gctcagttgt gtccgactct gtgaccccat agggcttctc tggtggctca  13740
13741  gatggtgaag cgtccgcctg taatgcggga gacccgggtt cgattcctgg gtcgggaaga  13800
13801  ccccctggag aaggaaatgg caatccactc cagcattctt gcctggaaaa tcccatggat  13860
13861  ggaggagcct gataggttac agtccatggg gtcgcaaaga gtcggacacg actgagcgac  13920
13921  ttcactttct atgaccccat ggactgtagc tcaccaggct cctctgtccg tggaattctc  13980
13981  caggcaagaa tactgaagtg gactgggtga aattaaattt caaattcagg tgtagtttat  14040
14041  ccttctattt gtctttagga tgattgactt ttatatcatg tgatcttatg gaatcagact  14100
14101  tctaagacat tagtttgagt tctttgttat ttgatttatg accttatatt ttggaatttc  14160
14161  atgggctttt ggaaggtgtg ctaggctaaa gtcaggagac caggattgaa ttagttattt  14220
14221  gataaaagct tattagctaa tctcaattaa tcagctgttt gaccttgtga tcttgattcc  14280
14281  acaaatttct gggcctcact aaaatgaaga tattaaatgg tttgctatcc atccagtgag  14340
14341  attaagtaag aaggtaaagg gttttagatg tgaattactt ttaaaggaaa aaactacggc  14400
14401  tcattatagt tgtatggatg cagtttgcca cgtccattga ggatgtaatg attgtaaata  14460
14461  atagtagcat tagcagtact gatttcattc atttctctgg ttatttctgc tttatgccac  14520
14521  atatgaaact aggtattgag agagaagaaa ttaagactag aaggcaacgt cttaccttct  14580
14581  cgttggagga aaatgacagc tatataaagc agtttgggac cagtaaaata taatgtagta  14640
14641  aactataggt agttatagca taagatatgc aggaagatat aagtgctaga gaaatgttat  14700
14701  gggaatgagg aacatagtca ccaggaagca caagttttga aagctatatg gctttttgtt  14760
14761  ctgcaaaaca tagcgaatac tttcaatcaa atatgtgttt tttgcttttt tttttaataa  14820
14821  tgcccttgat gaaaggacta aattttaaaa atataaagtc gatcaaggtt aatataatgt  14880
14881  aagtttgcag ctggataaat aataagtttc tattgagatt tcctaacctt ccaaagacag  14940
14941  tgtttaaaat taatttggca aattcctctg aaggatttta ggctctaaat gactatccag  15000
15001  tttctaggaa tacagccaca tctctgcaac agattattaa aaaatcacat gctaagcatt  15060
15061  tagtatagtg gggttttttt tttttaaatc ttgcagaccc ttggtaaatg attgctaact  15120
15121  catttatcag ggttctaaag gaagtgtaaa taatttccaa ctatctcttg gaaaatgtag  15180
15181  tctgtcctga tcatttagac tttgtccaac ctttagccag agtttgagct acacaagaga  15240
15241  attcacactt gttcaaataa cttttttctc ccaggaaagt ttactttata tttatcaagc  15300
15301  aggctccact ctgcacaaat agtcatgtgg gctattctgg aatgtgtcca gtgagacagc  15360
15361  acggctgcgc ctctgctgtt acccagtgta aaactttcaa aggcttcttg tcccctggtg  15420
15421  gactgtaaga gatgtgcctg gcatgagaag caggaagcag tgaatggatg agtagtacca  15480
15481  ggatgtgtct gagaggaaaa taaagagcca ttattatcct ctcctctgct tgccactgca  15540
15541  ggacttccta ggagtagaaa accgtagagt gctcttaatt tatttatttt tttaagagtg  15600
15601  gattgatctt aaaaagtact cacattttta attttgataa cattgtttat gggccagaat  15660
15661  ttgagcttat tgtttgcata tagatcttca aaatgaaagc aactaaatcc tttagacagg  15720
15721  gcttaacaag cttttttgta cagggctaga taattgtttc aggctttgta cactataggt  15780
15781  ctctgtcaca ccactctcaa ctctaccact gtggtgcaaa cccaccacag acaatgtgta  15840
15841  aatgaatgtg tgtgtatctg tgttccataa aactttatta acaaaaaaaa aacaagcaac  15900
15901  agtccaggtt tagcccatgg actttagttt gccagcccct gttttacacc ttcactggct  15960
15961  tctccctgtt tgctgaagac ctgttcttca gattttcagt ccatctccag taggctccgc  16020
16021  tccagcctaa ttgatgtgaa cctagatgtt gaactgacaa gaggcaggtc tgcttccatg  16080
16081  tgtttgatat ttatcaggct gagatgaaag tggaagtaga gacataaaat ctggaaaaga  16140
16141  tatggtcttt gacattaaag agctagacat ctagacagtc ttatctcatt acccaattta  16200
16201  cccttcttta tggcacttaa ccactgtctg taactgtctg attggtgatg gaaaccttat  16260
16261  aggacatgat taggactcat agttgtctgg ttaatcagta atacaaagaa acatttttaa  16320
16321  aacaccagct tacatttttt aaaaaacttg agacatacaa atgtacattg atttgccaat  16380
16381  cttttgatga aagtccaagg ctttttctta gcagttggat cttttgattg gaattctgct  16440
16441  ttttctgtct caataaatta tatccatatg catcccctac attccccaac atatttcttt  16500
16501  attttgactg agaagttggc acaagcaaaa caatccaaat gcaaaagcct tcagagtttt  16560
16561  atacttttga aaaccaagat cttacagttg ttacctaccc taattcaaca gtaatttttg  16620
16621  gcagttgatt gggcattttt aaaacattca acttctttcc attcaggtgt cttttaatat  16680
16681  gcatagatag cccttgcaca cttcctaaat gttaagcttt tttttttttt cagctactta  16740
16741  aaaatttgtg aatttgctta tcagataact tctttttatg gtgaaagacc tgaggcagta  16800
16801  gcagagcttg gatggattgg ggagagaaga gctgtggtga ggagagacat gttggtgggg  16860
16861  aaggaaagga aacactaaaa gcagacttgt attgctgcac agttttgcca agtggtggtt  16920
16921  ctgttgaatg agaaaataat cacgaatgga tttttaagag aaacaaagca tatttgagag  16980
16981  catgtcccta acctttaagg gagcagtgtc ctatttttct acaaagtgtc ctgaagtgct  17040
17041  gtttttagac aaaattctgg gatgcatgga cagcccacag ttttatcttc tctttatctg  17100
17101  ttctgtttgt tctcttagtt gacttcatgg caactgtcca ttgggagcac catgtcctat  17160
17161  tttgtttacg tagcacgtga acactggccc aagagcattc caagcccctg tgagggcagt  17220
17221  catgttgtgc gtggtaaggc atgagatctc aggcagaagg aagaaaagct ctcaaaacat  17280
17281  caagagaatt tagagatctt cattcaacaa atattgattg tctccccaga gagtcaatca  17340
17341  agtgtgcttg tttctgggga tgaacactag accggatgta gtctcagtct tagttctttt  17400
17401  aagttataca aattattgtt cacaacctat gaacctattt tgagttgtat ttttttcctg  17460
17461  ttaagtttca tttactttct tctggttcTA GGCCAACACA TATGATAAGT TCTGGCCTTT  17520
17521  TTACCAAAAG TATGGGGGCA ATTATTTTCC CAAAGATCAC TTGAAAAAGG CTGTTGCTGA  17580
17581  AATTGAAGAA ATGTGCAATA TTTTAAAAAT GGAAGGAGTG ACAGTGAGGA GGCCTGACCC  17640
17641  CATTGACTGG TCACTGAAGT ATAAAACTCC TGATTTTGAG TCtacgggta agtcgtgttg  17700
17701  aatatttaaa ctgctagtgt ttagagtttt tcatttttct cagtgtgtaa ggggaaagct  17760
17761  cttattattt ctcagagatt cctatgtttt aataatcttt cgaaacttta aagattattt  17820
17821  agggacagtt taattctttt tggtaagatt gagatgtgta cattctcaac tccattataa  17880
17881  atccagagtc tccttaaaag aagcagaagt tttttctaaa cctcctgagc atttcctttc  17940
17941  ataagaacag tggattccat ttaattttcc tcaagaacag aaatgaaaag gggaacagaa  18000
18001  catggtggga atacattcac tacagatcag ggatccccgc acacccctag tttactgctt  18060
18061  accactggat gtacatcagc agcaggagac caatcctaga agtgccttga atgcaagaaa  18120
18121  caaaatcgtg agcaaagaac atgaaaaacg tgaatgagtt taaaaataaa atggaaaatt  18180
18181  ttgtttaaag tgggggggac agagacattc ccatcttatt tttaactgac attcttgcaa  18240
18241  gattgttctt gtccctgagt tcagtgttct aatttacagt tgtaaaagtg atccttgggc  18300
18301  cagttttcat cttgtagtac tgatattccc tgaaaaacac tgttaggagt tacaaaggtg  18360
18361  aaaacttggt ggttcgatag ctcttcaaac aagaggcgcc tttttttttt ccttttcttc  18420
18421  ttcctttctt ctctttttgg cttcattatc tccatacaga attcatgtta acattatcta  18480
18481  gcatgtatca tttaatattt tttcatctgc atgtaattat atatattata cacatacaag  18540
18541  ttttctgtaa tttctattta tttttttttt taccaaagaa agggatcata ttatatagac  18600
18601  tcttctgtct tggaaatcag catcactgag gttgctctgg aattttccgg cttAACAGGT  18660
18661  TTATATGGTG CGATGCCTCG AGACATCCTG ATAGTTGTGG GAAATGAGAT TATCGAGGCC  18720
18721  CCCATGGCCT GGCGCTCTCG CTTCTTTGAG TACCGTGCAT ACAGAGCAAT TATCAAAGAC  18780
18781  TACTTCCGCC GTGGGGCCAA GTGGACAACG GCTCCTAAGC CCACAATGGC TGATGAGCTT  18840
18841  TAtgaccaag taagtcctca gttgtaggaa agcttattag taacttttct aaataatcca  18900
18901  cagagactga gagattctct gttaccttgt atttattatg tatttcagaa actgagatca  18960
18961  cctacttttc aataaatgat tgtcttatga tgaaaataag agtaaattat attgtgataa  19020
19021  cagctaacac ttactgttgt ttaccatgtg ccagatcttg agctaagcac tttatttacc  19080
19081  tcttcagttc tgtttatttt tcacaaccct atgagggaat agcttcattc cattacaggg  19140
19141  aagaatactt gcctaaaggg acgtacctat tcattggtgg agacagaaga gtcactaggc  19200
19201  tgaacttcag cctcttctag aaaaagaatt tggtctgtag gccatactta cagtaaaagg  19260
19261  aagtgtatat gtcccttatt agatcactta ctatttaatc acttatgcaa agaatcaaaa  19320
19321  agtcaaaatt tctttaaacc ctctatgagt ttaaagacaa gtggaacttg cctggtggtc  19380
19381  cagtggttaa gactccatgc ttccagttca gggggtgcag ttccctagtc agagaactaa  19440
19441  gatcccacat gctgcatgga gtagccaaaa aaaaaacaaa gacagaagga agtaatgaat  19500
19501  gtgttaccca atatacacac ccagtcagat ttagttgggg atgcacggca gttcatttta  19560
19561  tggtaggagt taggctcagg gccaaattgc ttttctaaaa gaatagaatg gcttcatcct  19620
19621  gttgattttc aatactgtgg atagcttcat aagtcaacgt atgggttatg gaatattttc  19680
19681  attgtattcc tctgtatcac ttgcttccaa gtattgaata tcagaaactt ttctcgacta  19740
19741  gtttttaaat ttctttcttg ttggttttat ttattttggt ttgcttagca taggcctaca  19800
19801  tcttcccagg catgttttag tttagaacag ggtagtaata ttgggggaaa tgatgacatt  19860
19861  gaactaattt cttaatgata aaggcccttt tcctcatgaa ccaatgcact gtgtgtgtct  19920
19921  gttcttgttc CAATTAGGAT TACCCCATCC ATTCTGTAGA AGACAGACAC GAATTGGCTG  19980
19981  CTCAGGGAAA GTTTGTGACA ACTGAGTTTG AGCCATGCTT TGATGCTGCT GATTTCATTC  20040
20041  GAGCTGGAAG AGATATCTTC GTACAAagaa gccaggttga caaaggctgc cttggaaatt  20100
20101  tctcacttta ctattatatt ttaaatttct aaattaaaat attttcaccc tgtttttact  20160
20161  tatctaaaca cagaaccaag tttttacagg cttatgtctc tctctctcTG TTTTCAGGTT  20220
20221  ACAAACTACA TGGGCATTGA ATGGATGCGT AAGCATCTCG CTCCAGACTA CAGAGTGCAC  20280
20281  ATTATTTCCT TTAAAGACCC CAATCCCATG CACATTGACG CCACCTTCAA TATCATTGGG  20340
20341  CCCGGTCTTG TGCTTTCCAA CCCTGACCGA Ccatgtcacc aggtagggga gttcttagga  20400
20401  ctccggaaaa caaataagag tctggcaact gaaggaattg ccacttttat tttaagcact  20460
20461  tccatgattc ctaatggttc taaatgacag agtcagcaat gctcaatact attatgatca  20520
20521  aacactgcat tgcttgttac atttactaca ggatgtccaa cacagaaata tacattcata  20580
20581  attgtgataa ttagacttta actttgactg cttgctgctg tcagagcctc aattttgtgc  20640
20641  atttgtgtgt gtttttttga acagagtagt attaactcat aacttgcagg tgaggttcct  20700
20701  cagcagctga attgcaaaca agatgagctc tgcatgtctg gggtcacacc actgggtagt  20760
20761  gggtgtcttc ttccctctcc agtgggggcc ctttcagccc cccacctcca ccctgcaggg  20820
20821  aggaatggag ctgctgctcc tgcagcctcc tacctctgcc cactaccctc tacttccagt  20880
20881  tgggcggtga gtgattttgt gttatttctg ggttgcagta caccattgtg agattaacta  20940
20941  ttttaccata tcattgttca tttccattcc atatctttag acccaatgac aacaattacc  21000
21001  tattcatttc attttatata aattatacat attaaatatt ttaagacata atttattgac  21060
21061  atactaagtg ggtacgtgat catagggatg gttgggttgt aataggtcac taaggacagt  21120
21121  tacggttctt tgggagtaca ctcctaacgt ctgttattat accatgatca cagttgcaag  21180
21181  gtgacagact gtgaagtgga tggactatgg gtttaacata gtcatattct gtgttcttat  21240
21241  aaataggaaa tattttcatt ttctttaatg agaatttctc aaagaaagtg tctggttttt  21300
21301  tcaaatatct gaaacctgtg aaaagcacaa gaatattttt taaagctttt aacttttctc  21360
21361  ttactttttt aactgtaatc tggcaatctg aggattttgt gtacatttta actaagattc  21420
21421  agacaaaatc atccaaatgt tttgaaattt tcatttttta attttggcat ttgagaagac  21480
21481  agagtctcaa aaagaactgt taatcataag gactcccgga ggtcaagaat aagaatagta  21540
21541  tctattaaag atttaagtct ctttgggttt gggggatttt ttTGGTCTTG CAGATTGATC  21600
21601  TTTTCAAGAA AGCAGGATGG ACCATAGTTA CTCCTCCAAG ACCAgtcatc ccagatggta  21660
21661  tgtttacttt tgtatactca tagcctacaa tgattacttc agtggccaag catcttccac  21720
21721  ctgtagacag cagcccacat attagcaatt tagaatgttt tcccagtaaa gaataaattg  21780
21781  gcacttgggg ctacaggtac tagaacaagg ctagacttgt gttcacaacc tctccttccg  21840
21841  tagaaaatga aattgaaaat acaggaaaaa tcagtataaa gcaacatcac ggaaagcagg  21900
21901  aaatgagttt ttaaagacaa caaggtgaaa tccaaatgtg tgttgattca taacttttac  21960
21961  agatagcctt agaattaaaa taaaacttca cagggaaact gaaatactgg aagaattgag  22020
22021  cagtcacttg aatattcttc actttctaac cttctttgct ttaaccaaga atggcagcag  22080
22081  acatgattta acagttgTCG CTATTTTTAG ATCACCCTCT CTGGATGTCC TCCAAATGGC  22140
22141  TTTCCATGAA TGTCTTAATG CTAGATGAAA AGCGTGTTAT GGTGGATGCC AACGAGGTCC  22200
22201  CAATTCAGAA GAtgtttgaa aagctgggta tgtacaataa atgaaacacg ttgccacatt  22260
22261  tgaaaatatt aaatgataag aagtgacatg ataggtctga tgtgtgattt agtgaatgaa  22320
22321  atttctattc tttttagaag caccacatta ttatttcata gatggacagt atatttgttt  22380
22381  ccaaccgttc ctgggctcct tagatacccc ttggcaataa tgtatcaatc ttctatgatt  22440
22441  tatctaacct cctggtgccc aagggtggag aattacccct ttgcagatga gcacatagat  22500
22501  ggtttgtctc tttcccaagt aagaaattgt tggacttcgc tggtgtctcg gtggtaaaga  22560
22561  atccacctgc cagtgcaggc gacacgggtt caatccctga tccagaaaga tcccccttgc  22620
22621  cgcagagcag ctaagcctgt gcaatacaac tactgagcct gtgctctaga gcccgggagc  22680
22681  tgcaactact gaagccagca cactctaggg cccatgctct gcaacaggag aaaacccccc  22740
22741  agtgagaagc ctgagcatca caactagaga gtaaccccca ttcaccacaa ctagagaaaa  22800
22801  gccctcacat ctacgaagac ccaggacagc caaaaaaatt attttcaaaa agaaattgtc  22860
22861  aggatccttg aaaagtaatt taattgtcat tacatatttt aaaggacata taaggataca  22920
22921  aatacagaag taacttagat aagcaatgtg aacaaacaaa tgaaataaag agtgtcagta  22980
22981  aattatttca aaaaagcagg agtagttatt acttgggtgg gagtttggtt ttcctggtat  23040
23041  tcaaaattta gaccagttat tctatactga gaaagtgttg aaaaaatttt catatggctg  23100
23101  ttactagggt gcagcagtgt gtttatcact ctgtaccatt ctatttgaca tatcacatat  23160
23161  ttgacattaa cacatatttg ctgaataaag ccaggcagta cactggttga aatcaagtca  23220
23221  tgttttatgt gttatatttc aggtgtgcta ctcaaaagag attgtttgcc tctttgaaac  23280
23281  atctctcttt aaagaagtat cagtcaaaaa ggattagcct attagtttta gattgaaccc  23340
23341  aacctaatta tttcacccct aatgctatgc cactcttctc ctctggcttt taattgctag  23400
23401  ggttaagttt ccttatccat taagatttta tattttctca acttaaaata ctataaagtg  23460
23461  ccacatattt gatttataac tttaaaaatt tattatttat ttgccatgct gggtgtttgt  23520
23521  tgctacatgg gctcttttct agtgtcagtg agcaggggct cttctccagt tgcagtgcgc  23580
23581  tggcttctca ttgtggtggc ttgtcttgct gcagagcgcg ggctctcggg cgcacgggct  23640
23641  tccgtagttg cggctcctgg gccctagggc acaggctcaa tagttatggc ccgcaggctt  23700
23701  agctgcttca ccgcaagtgg gatcttccca gaccagggat caaacccaat ctcttgcatt  23760
23761  ggcaggcaga ttaattacca ctgagccatc agggaagcca tatagtttta tttttaataa  23820
23821  aatctttttg aacataggga acttgttaga gcaaattgaa ttctctccaa tttagggcta  23880
23881  atacaactgt agccatctaa gataggtatg tctttctatc aggaaacata tgcttgtggt  23940
23941  taaaagccta ctccttaacc catggcaaaa ccctattttt attcttcaaa gtcctgctca  24000
24001  gtctcacttt ctcaggaagg gctttccaga tgactcatgc tgcctttctg actataccaa  24060
24061  tggacccttt atagcaactc tatagcttag cttctctctc aaaataatgg gttcctggag  24120
24121  agagaggaga atagattttc tttttaaaat ccaattatgc caaacacaag agattcttcc  24180
24181  taaatgtcat tggttgcttg taccatgtac atcatcacca tgttaataca gatggtgctg  24240
24241  gattaaatta attggctgaa atgctttggc acctgtatgg ccataccaca cagatgagct  24300
24301  ctgttccact atttccttga agtggcctgg ctgagctaat tgtgtcagat aaattctgct  24360
24361  tatatgtgag taggtaaagt caacttttca aggtgactaa attttccttt tttcttaaat  24420
24421  tgacatggta aaaatagaaa cagtctgacc cagtagttaa agcataattc taaaaggact  24480
24481  taacgtttta ctacttggat tgtttctgat catttgtctg atatgtctgc ttatgaaacc  24540
24541  tgttgacttg tgaatagtca atagaacaaa atagacttca gagtctctgt tgactttctg  24600
24601  gtgaaggttt tatattagca gtggaataga ttagatgaaa tataattggt gaaaataaaa  24660
24661  atcaaaagac tatcctaggt tgggatagat ttaagggtta gaacagcagg attcctatcc  24720
24721  atttttaggc tcacttctat gagaatcttc acatgagtcc atctaactag ccacgtctcT  24780
24781  CTCTTTTCAT GCAGGTATCA GTACCATTAA GGTTAACATT CGTAATGCCA ATTCCCTGGG  24840
24841  AGGAGGCTTC CACTGCTGGA CCTGTGATGT CCGTCGCCGG GGCACCCTAC AGTCCTACTT  24900
24901  TGACTGACCA GGCCTGCTGG GGCTTGGGGC TTTGCCTCAG ATAAACCTAG GAAGCTTAGG  24960
24961  GACAAGGTTC ATTCTCCTGC TTTAAAAAGT GCATCAAATG TAGTGCTTTA AACAATCATA  25020
25021  TTTTTAACAG GGGTCTTAAG CCTGGGTTCT TTTTATTACT TTTCTCTGAT AAAAGGAAAA  25080
25081  TAACTTGTGT TAGGTCTTAC TCTCTACTCC TAAATTTTTT TACTGTTTGG CTTCAAGCAT  25140
25141  AAAAATTTGG TGAATGTCTA CCAAAACAAA AATTAGTCAT TTGAGTAACG TGGCCACTAA  25200
25201  TACATTTAAC CGTCTACCTC TGTTTTTAAT TTTCTTTCCA TAAGGCAGCT TGAAATGTTG  25260
25261  GTCCTAATCT TCACTGTTTT TTTTCCTTTT TGCTAAACTT GTGAATGTTT GTATCACTTC  25320
25321  TTTTTTCTAA ATGAAAGACT CAGAATGTAT ACAGATCTTA AGTAGAAACA GATAATTGTC  25380
25381  TCTTTTTCTA ATAAGGAATT CTATTCATTT TTAATTTTTC ATTAAAAAAA ATAACCTAGA  25440
25441  CTATGCAAAC ATTTAAGTGA ATTTTCCATG AATATTTTTA ATCTTCTCAT CTCAACATTG  25500
25501  GTGATATTTG CTACTAAAAA CCTTTTCATA CAACTTACCT CATTTCAAGT GATTTATTCT  25560
25561  CATCTCTTCT TTTTCTCCTC TGTTCAGAAT TTTATAGAAA TATTTAGTGC AATAGGATAT  25620
25621  AACAATAAGT TACAATTCCT AAATTTTCAT GTTCAGTATC TAATGGATAC TTTGGTAATC  25680
25681  TAAGATTTGT TTACAGATGT GCACATTATT TAAAGCACAG ACTTTAAAAG CATTAAAAAA  25740
25741  AAAAAACTAA TGGAGGTAAA ACCTACATGT CATGTGAAAT AATTTTAATG TTGGATACTG  25800
25801  TACATGTATT TTTATTCTAA TAAACTTttg tgttacagaa tggattttat cagtctaatt  25860
25861  attttcagca taactaagtt atgggaatta gctcttgaaa cagaattcta atagattgga  25920
25921  ttaatcgata cattctcccc agtagataaa aatttaaacc taactcttct attcagaaat  25980
25981  gtttagcagt cagatttcat ttattgatta atccaatcat tcaacaatat ctgaatgtct  26040
26041  tctgaatata agggactagg ccctggaaga ggataaagtc tccattctca agaagctcaa  26100
26101  tattttgacc tatgaaaaat ctgtggaggt cggggcaggg ggaagtatac ttcgaaaggg  26160
26161  cttccatcat gcccttgatt cctggtgtct ttttccacac accatagaaa tacctgccca  26220
26221  ttctacactt gaactgaatc ttgctttaga aaccttacaa tcttatggat tggtgcacat  26280
26281  ttagggtata tattcccagg tctaaatact actcagcaat tctattagac actcctccac  26340
26341  attctcctca gtggctattt caaactttca ctttattctc ttatctgatc acattgtttc  26400
26401  atctttcaca gaggaaacag agtccattgg cttttctgct gcaagcctct ataggtttac  26460
26461  ctgtgtttgt attccctagt gaaacttttt ttctccttgc ctgtactagc taagcttcta  26520
26521  aagagaaaag tcatgtcttc ctctcatcac tcagctttac ttctcagccc tctacataga  26580
26581  gacacttctc tcactgctgc aaaaagaggt gaaccttgaa gaggtgaacc ttgaaccttc  26640
26641  tgaccaggtc taatccacac aactgtcctt agattagaac cattctctct ttcaggaact  26700
26701  tgctacatca gttatcatca tctcataact ctaggctctg tgcatgtgct tgcgtgtgtg  26760
26761  ttttcttggc aaatagtcat gttcaaaata atgttcaaaa caaaaactat ttctctggca  26820
26821  actatcaatc ttgtttggag ctcagctttc aaaaagaatg atctattcct ctttccactt  26880
26881  tttcaccttt tatctcctca atctcttgct atctgatttc cacctgatta cttcaatgta  26940
26941  cttctgagat ccctgacctc agtgtcattt ccaggcaaca ctattcaggc cttactgacc  27000
27001  attccattca atgtctcttc ctcggggtta ctgagacgct gatttctccc atctcttctt  27060
27061  gttgacattt gagcacctca ctggattgtc ttcttcctct gttaagggtg gatgttcaca  27120
27121  gggtgctttc ctggggcctg ttcctccctc ctgggtcctg ctaggttatc tcacctgtgc  27180
27181  acaggtcttc ccctccatgt atccatcaat aactcccagg ggctatgagg gaggggagac  27240
27241  cctaggcctg gaccttctaa tctaggcctg gtcctgagac ccaggtactg ttccaattgt  27300
27301  ctgcagacta tctggaggcg caaaggtatc gcagtctcaa cacaatatca caactgactc  27360
27361  agttggccaa gccatcctgg actcttcctc atctcgtctc ttccagtggc cttttgtgtg  27420
27421  gttattgaag acaattattt caacaaagat caattgaatg atttaataaa gtctatttaa  27480
27481  agtcctcgag cactgcttct gcatgtgctc tcttgccaga gttgtggagg gaaacaagca  27540
27541  gcctggtttc catatcacag ttgctctcgg gcctctttcc accatccacc actcctgcaa  27600
27601  ccccggcttc tccaggctct gtagcaggca gcagccccac aacacactgc cgcagatccc  27660
27661  tggctttcag atcacgtgcc aacaactgtg ggttaccatt cttcctaggg cacaccaagc  27720
27721  ctgtgtgact cgctaaggga aacagctaag taagtttaaa taaaaatacc taatgtcgcc  27780
27781  agggcaggtc tagttcctag taaaaagcaa ggtattcctt tcaggaatag ccttttaaaa  27840
27841  ataaagttca tggatctgac cactatagtg tgttaactgg taactacata ggtatgcatg  27900
27901  catgcttagt tacgtccaac tctttgtgac cccatggcct gtagcctgcc aggctcctct  27960
27961  gtccatggga ttctccaggc aagaatactg gagtgggttg ccatgccctc ctccagagga  28020
28021  tcttcccaac cctgggatcg aacccaagtc tcctacatgg caggcggatt ctttactgct  28080
28081  gatccactgg ggaagccctc tgatgatatt gttttctcaa aaattgagga tcaagctaaa  28140
28141  gagaccttac taaggtcata aagggcttcc ccagtggctc agtggtaaag aatccacctg  28200
28201  ctgttcaaga gccacaggag acgtgggttt gatccctggg ttgggaagac cccctggagg  28260
28261  agggcatggc aacccactcc agtattcctg cctggaaaat cccatggaca gaggagcctt  28320
28321  gtgagctaca gtctgtgggg tcacaaaaag ttggacatga cagtgactga gcacacataa  28380
28381  tatcatcaat ataatgtgtt agaatgttgt ccagttgtgt tagatcaggg gtccacctga  28440
28441  ccagactatg acaatacatg tgagagctca agtatccttg aggtggtaca gtattatgga  28500
28501  ccataaaaca tgaatgcaag ttgctgttgc ccccaacccc tggtgactga taatgggaac  28560
28561  aacacatatt ctgtgggatt ctgtggtgaa ctgactcaca ttggtctctg cttcctgtac  28620
28621  cgtgctgtct ggattagaca tcactcctcc atcagctgtc ctgactcccc cataatttag  28680
28681  ggcagctgtc atctactgtt ctgtcttttt cccttctctt agtccttttg ggtttttacc  28740
28741  ttgttattac attactatca ttttagggca gtttcagggg aaagtgaaga taagtatttg  28800
28801  tttaatccac tttagtacct aatcatgtgc agcctttaga cagctaattc taaacagcat  28860
28861  gatgaagaaa ttgagggaat ttcaccaaat cacacaatct ggttgcacac caggaattaa  28920
28921  agtggaagtg agccagtcct tgcactgtct acagctcatt caaatcatct gagtagccca  28980
28981  gaaaatctct agcttggaat tgggttaaag tgattacttg attgcaggct ctcccaggta  29040
29041  cttggaaaaa agtgatcaaa attcttcttt gaggcaacat agtatttatc taggctgcaa  29100
29101  attgtttcta aaaataaaat ttcatataca aaataccata cacaaccaaa gatagacaga  29160
29161  tgcatgagta gaccccgtca gcaaaatatt caacagaaac atatccacag agactccaga  29220
29221  taccagatta tcaaacaaga gacagtaaag tatcctgcca ctaggaagct gcatatccat  29280
29281  taggggtcat tctccatttc tcttctaggc cactactaat ctactttcta tctctatagg  29340
29341  tttgtttatt ctaccaattt aataaatgga atcatacaaa atgtggtctt ttgtgatgga  29400
29401  attctttcac ttagcattag caaaatgttt tcaagtttca tctactttgt ggctcacgtc  29460
29461  agcacttcat tcttctttat ggctcaacaa aattctgtta ggcagttact tcccatttta  29520
29521  ttggtccatt catcagttgg tgaacacgta tgttatttcc actttgggga aattatgaat  29580
29581  aatgctgcta tgaacatttg tgtacaaatc ttcctgtgga cccagagtgg aattgctggg  29640
29641  tcatatggta actccatgta tgacgtacag gacacacaca cacacaaaaa gttacattaa  29700
29701  aaaaaactag taagaataaa actcactaat acaccaaatc agtatatgat ttgtatgatt  29760
29761  catttgtata agggttggta tcactgtatt atggttcaaa aagattatga aaaagatcta  29820
29821  aagggaaagt ggttcccaca tggagacagg ctaaattgat taagcacaga ctagaaggaa  29880
29881  agctgagaga gttaacaaaa tcaaaattac tgaagttacg aaatcttgac caactggtaa  29940
29941  acttccaatt tatttaacaa tttccaaaac atctcagtag gagtacagtc ttgattttaa  30000
30001  ataagatagt ttaggaatct aatagaaaag taatgtagga agcatgaact ttattggttt  30060
30061  tttatcaaaa aataatgaac atatatgaat attaatatca gttattgaga acctatcata  30120
30121  agctaggcat tattctgggt acagaatata ctttatctca tctggccttt ccaataaact  30180
30181  ttaagatagg tgttagtttc cctgattaaa aaagaaagag gaaataaagg ttaagtggtc  30240
30241  aaacctctcc tattttaaca acaataacag caaaacatca tcccccagct acctctcatt  30300
30301  tccttgtccc ctttcagagg gaaatttcat gaaaggattg cttatatttt tcatagtcac  30360
30361  tttcttacca tccacttata tgtgaagttt gcccccacat tttcagaaac tgctttctct  30420
30421  gggttcaaca cagaactgag agttccagtg ccatttgcta gattttttct taaaaaactc  30480
30481  ttccctttgc tcatcctcta gagcaggatt cagcaaatta tggtatgcag gccaaatctg  30540
30541  ggctgccacc tgttattaac atcctgggag ctgaaaatgg ctttgacatt cttcagtagt  30600
30601  tgaaaaatat caaaagaaga agaatatttc acaacatgcg aaggactgca tgaaattatc  30660
30661  acttcagtct ccataaataa cattttatgg aatccagaca tgcatactcc cctctgcgtt  30720
30721  gtctgtggtt gctcatgtgc ttacaatggc agagttgagt aagtggggac agagactttc  30780
30781  catggtgcta tcatcactgc ctcacactgc cacttaagag ctatgaatca cacagacaca  30840
30841  attaaaactt gacagtgttt caagtgcctt atgtatcacg gtatctgtga catttttttt  30900
30901  tctcactatc agtgcatacc catcatgtca aaacaagcag agtggacttc aaatgcttct  30960
30961  aaggcacagt ggaatgtgca ttattttgaa caaatgagat ggcaaaggct tgtgcttatt  31020
31021  atacaatgac attatggctg tgctgatatt accaatctaa atattagtca caatattccc  31080
31081  aactcactgg tgaggaacaa tcagaaaaat tggaaaaatt taaagggaat agctcatcac  31140
31141  agaaaagttt cttcaccaga aaaaaaaagt ggaaaaaagg ctgcaatgaa agcaagtttc  31200
31201  atactggctc atttgttagc caagcaagga aagccactta ctgctggcaa gttcactttt  31260
31261  ggtgcaaagc attgctacag gagttgaaga cattgggagc aacatcaata atcaattaaa  31320
31321  tataaaggca aatgattttg agtggttttc cttggctctt gatgggttac tgatatggct  31380
31381  acagatgtta ctgatactgt tcagttgttc attattggag aagtcaatac agagttttaa  31440
31441  atgactgaag aattgtatga ctattctgac ttgccctccc atgaagtagt tcaatgattt  31500
31501  agcaatggta aagtttctaa cacaattttt tgagctcagg tcgagactga aaatttttgt  31560
31561  gaaagagaat tgccctcaat tactatcatt ggtaccgaag aattgatgct tttgaactgc  31620
31621  ggtgttggag aagactcttg agagtccctt ggactgcaag aagatccaac cagtccatcc  31680
31681  taaaggagat cagccctggg tgttcattgg aaggactgat gttgaagctg aaactccaat  31740
31741  actttggcca cctcatggga agagttgact cattggaaaa gaccctaatg ctgggaagga  31800
31801  ttggggtcag gaggagaagg ggatgacaga agatgagatg gctggatggc atcactgact  31860
31861  caatggacat gggtttgagt ggactctggg agttgctgat agacagggag gcctggcgtg  31920
31921  ctgcaattca tggggtcgca aacagtcaga gacgactgag caactgaact gaactattat  31980
31981  tgaatacaaa gtagctttgg aaatgagttt ttgctgcaga cttgattatg tttcttaata  32040
32041  aagtcaacct aaagttacaa ggcaaaacag tgcttaggtg caaaactcat agcatggtaa  32100
32101  agtggttttg atgataacca attctatttc aatcataagt cataccaagt tgctttataa  32160
32161  acagataaat tttctgagct cagattacat ttccagcagt ttttcaaacc taaaggcaag  32220
32221  tacaaaggaa aatttccata tttcaaattc atctaaccgt gtaatttagg agtttctacc  32280
32281  taatcttcaa ttgaaagtgg tttatctgct acataatgac tacatatatg cagaatacat  32340
32341  catgagaaac gctgggctgg aagaagcaca agctggaatc aagattgccg ggagaaatat  32400
32401  caataacctc agatatgaag atgacaccac ccttatggca gaaagtgaag aggaactaaa  32460
32461  aagcctcatg atgaaagtga aagaggagag tgaaaaagtt ggcttaaagc tcaacattca  32520
32521  gaaaacgaag atcatggcat ctggtcccat cacttcatgg gaaatagatg gggaaacagt  32580
32581  ggaaacagtg tcagacttta ttttgggggg ctccaaaatc actgcagatg gtgactgcag  32640
32641  ccatgaaatt aaaagatgct ttctccttgg aaggaaagtt atgaccaaca tagatagcat  32700
32701  attcaaaagc agagacattg ccaacaaagg tccatctagt caagactatg gtttttccag  32760
32761  tggtcatgta tggatgtgag agttggactg tgaagaaagc tgagcactga agaattgatg  32820
32821  cttttgaact gtggtgttgg agaagactct tgagagtctc ttggactgca aggagatcca  32880
32881  accagtacat tctaaaagag atcagtcctg ggtgttcttt agaagaaatg atgttaagcc  32940
32941  tgaaactcca gtactttggc cacctcatgc gaagagttga ctcattggaa aagactctga  33000
33001  tactgggagg gattaggggc aggaggaaaa ggggacaaca gaggatgaga tggctggatg  33060
33061  gcatcaccga ctcaatggac gtgagtttga gtgaacttcg gaagttcatg ttggacaggg  33120
33121  aggcctggct tgctgcaatt catgggatcg caaagaatcg gacacgactg agcgactgaa  33180
33181  ctgaactgaa ctaatgacat tcttaacatc agctatcaag agaagagtct aataatactt  33240
33241  tcttctagga accctcctac actgttgatg ggaatgtaaa ctggtacagt cactatggag  33300
33301  aacagtatgg agattgctta aaaacagagc taccatatga cccagcaatc ccactcctgg  33360
33361  gcatatatcc agagaaaaac atgacttgaa aggatacatg taccccatat atacatgcat  33420
33421  acatgttcac cacagcactg tttacaatag ccaagacatg gaagcaactt aaatgaccac  33480
33481  tgacagagaa atggataaag atatgatata tatacataca cacatatata tgcatatatg  33540
33541  tgtatatgtg tacatatata tatgtgatgg aatattactc aactattaaa aagaatgaaa  33600
33601  taataccatt tgcagcaaca tagatggacc tagaaagtgt catactgagt gaaataagtc  33660
33661  agagaggaag gaatatcata tgacatcctt tatatgcgga atctaaaaag attcatatcc  33720
33721  aatgaagtta ttacaaaaga gaaagagacc cacagactta gcaaatgaac ttctggttgc  33780
33781  cagggggaag ggatagttag ggagtttgga aggtcatgta tacactgcta tattcaaaat  33840
33841  ggataaccaa caaggaccta ttgtatagca catggaactc tgttcagtgt tatgtgtcag  33900
33901  cctggatggc aggaggattt ggaggaaaat ggatacatgt ttatgtatgg ctgagtccct  33960
33961  tcagtgttca cctgaaacta ccacatagtt aacaaaacaa aaagtttaaa gtttgggaaa  34020
34021  aaaacctttc ttcttggtca tttattcatt actggaaaaa gtcataacat tttcttcatt  34080
34081  ttcttttcta cggtcttatt ttttctgatt cttttttctt acttacttat tttttagctg  34140
34141  gactgggtct tcttttctgc atgctagctt tctctagttt cagcaagcca gggatactct  34200
34201  tcattgctgt gcgtgggctt ctcattgtgg tggcctctct tgttgcagag cacaggttct  34260
34261  aggtgagcag acttcagtag ttgtggcacc tgagtttagt tgcccctaga ggttcaaacc  34320
34321  tgcatccctt gcattggtag gcgatttctc atccacagcc accagggaag tgaagagaag  34380
34381  tgaaatcgct cagtcgtgtc cgactctttg tgaccccatg gactgtagct taccaggctc  34440
34441  ctctgtccat ggaattttcc aggcaagaat actggagtgg gttgccattt ccttttctag  34500
34501  gggatcttcc caacccaggg atcaaactcc ggtctcctcc atttctggca gatgctttac  34560
34561  cgtctgagcc accagggaag ccctctgatt ctttttatgc tgaaattgat ccctttctca  34620
34621  tattctccca gaaaaaaaat gttaaaacat ataaaatgct ttaatgtgta tgagactcac  34680
34681  cttggaacgc ttgctaaaat gcagattctc cagtgcagca accagagatt ttgatttagg  34740
34741  aggtggtctc agaccatctt aaaagaagta ccaacataga acatgccaca tttcaatttg  34800
34801  tattatagtt tttatgtaca gacaaatttt tatctccttg ggtaaatttc tcaaggtcag  34860
34861  ggaccatttt taaaaattaa tttctgattc ctcctagttg cctcacactc aggtacttca  34920
34921  caggtatata atagttactg aatgaatgaa cactgattaa tgtcatgaca tttttatata  34980
34981  gataatagca ttgccaggaa taaagtttca tgagacaggt ttggcatgct tttttttcat  35040
35041  aatcagttca gttcagtcgc tcagtcgtgt ccgactcttt gcgaccccat gaatcgcagc  35100
35101  acgccaggcc tccctgttca tcaccatctc ccggagttca ttcaaactca cgtccatcga  35160
35161  gttggtgatg ccatccagcc atctcatcct ctgtcgtccc cttctcctcc tgcccccaat  35220
35221  ccctcccagc atcagagtct tttccaatga gtcaactctt cgcatgaggt ggccatagta  35280
35281  ctggagcttc agctttagca tcattccttc caaagaaatc ccagggttga tctccttcag  35340
35341  aatggactgg ttggatctcc ttgcagtcca agggactctc aagagtcttt tccaacacca  35400
35401  ccaattacag tttgaccagc acctacaaaa tgaataaaac tatcaataat tattcaagag  35460
35461  caagggcaga gagcctctaa agggaggaaa aaaaaactgg aagggttcct ttcttcacaa  35520
35521  acttcccctt tccctctgct ccagtgcata aaattgtggg gaaaggtagg aaaagggtga  35580
35581  tgagttcagt ggctggttca aaaaatgagg aataaaacag agcaagagat aggaaggaaa  35640
35641  gcaaaataat tacctattgc actctcctcc aaatccaaga aattactccc ctaatacctg  35700
35701  ctaacatgga gagggagcag cttgaagtct tacacacatc atgcccctag agcatttttc  35760
35761  acatttcctc ctctagccag taaatacaca cgtgcacaca cacacacaca caccacaaag  35820
35821  gcttcagatt cgttctactc ttg                      35843