Imprinted Gene Databases

Ovis aries: BLCAP

BLCAP apoptosis inducing factor
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Ovis aries BLCAP   13  Imprinted Paternal
Mus musculus Blcap Bc10, AI462828, MGC102074  2 88.0 cM  Imprinted Isoform Dependent
Homo sapiens BLCAP BC10  20q11.2-q12  Imprinted Isoform Dependent

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    tcaagcatga aagtctaagc ttcacttatt gtccctaaaa cagctatgaa ttataattat   60
61   gttctgcatg aggcaggaat atgatttttc atgttttctc agcattcatt cagaggcctg   120
121   acatagagga gttaaaaatg caaacttcag gtccacacgg cctgggttca aatcctgttc   180
181   tgtcatctac agctgtgtag ccttaggtga cttcctggct tcattttcct gaatcttcct   240
241   ttcctcttct gtaaaacaaa ggtaataaca attttctttt tatagaatta cattgaaaat   300
301   taactaacac aactcatgta acactcagtg tctagcatag ggaataccta accattactg   360
361   gtgaagaatg taacaggtat tgttcataca gttaatattg ttaactgtat tattcataca   420
421   gttaataagt tgaagataat ttaagaatgt caggcatttc cccatattac cactagatgt   480
481   cgccacagac taggctaaaa cagccacaag ttccaaatgt ggaagccctg aacgtcgaca   540
541   ttctaggaat caggaatcag cgaactaaaa tggactggaa tgggtgaatt taactcagat   600
601   gaccattata tctactactg cgggcaagaa tccctcagaa gaaatggagt agccatcatg   660
661   gtcaacaaaa gagtccgaaa tgcagtactt ggatgcaatc tcaaaaacga cagaatgatc   720
721   tctgttcgtc tccaaggcaa accactcaat atcacagtta tccaagtcta tgccccaacc   780
781   agcaacgctg aggaagctga agttgaacag ttttatgaag acctacaaga ccttttagaa   840
841   ctaacaccca aaaaagatgt ccttttcatt ataggggact ggaatgcaaa agtcaagaaa   900
901   cacctggagt aacaggcaaa tttggccttg gaatgcagaa tgaagcaggg caaagactaa   960
961   tagagttttg ccaagaaaac gcactggtca tagcaaacat cctcttccaa caacactaga  1020
1021  gaggactcta cacatggaca tcaccagata gtcaacaccg aaatcagatt aattatatcc  1080
1081  tttgcagcca aagatgaaga agctcgacac agtcaacaaa aacaagaccg ggagctgact  1140
1141  gtgactcaga tcatgaactc cttattacca aattcagact caaattgaag aaagtaggga  1200
1201  aaaccgctag accactcagg tatgacctaa atcaaatccc ttatgattat acagtggaag  1260
1261  tgagaaatag atttaagggc ctagatctga tagatagagt gcctgatgaa ctatggaatg  1320
1321  aggttcgtga cattgtacag gagacaggga tcaagaccat ccccatggaa aagaaatgca  1380
1381  aaaaagcaaa atggctgtct ggggaggcct tacaaatagc tgtgaaaaga agagaggcga  1440
1441  aaagcaaagg agaaaaggaa agatataagc atctgaatgc agagttccaa agaatagcaa  1500
1501  gaagagataa gaaagccttc ttcagcgatc aatgcaaaga aatagaggaa aacgacagaa  1560
1561  tgggaaagac tagagatctc aagaaaatta gagataccaa ggaaacattt catgcaaaga  1620
1621  tgggctcgat aaaggacaga aatggtaggg acctaacaga agcagaagat attaagaaga  1680
1681  ggtggcaaga atacatggaa gaactgtaca aaaaagatct tcacgaccca gataatcatg  1740
1741  atgatatgat cactaatcta gagccagaca ttttggaatg tgaagtcaag tgggccttag  1800
1801  aaagcatcac tatgaacaaa gctagtggag gtgatggaat tccagtggag ctgtttcaaa  1860
1861  tcctgaaaga tgatgctgtg aaagtgctgc actcaatatg ccagcaagtt tggaaaactc  1920
1921  agcagtggcc acaggactgg aaaaggccag ttttcattcc agttccaaag aaaggcaatg  1980
1981  ccaaagaatg ctcaaactac cgcacaattg cactcatctc acacgctagt aaagtaatgc  2040
2041  tcaaaattct ccaagccagg cttcagcaat atgtgaactg tgaactccct gatgttcaag  2100
2101  ctgggtttag aaaaggcaga ggaaccagag atcaaattgc caacatctgc tggatcatgg  2160
2161  aaaaagcaag agagttccag gaaaacatct atttctgctt tattgactat gccaaagcct  2220
2221  ttgactatgt ggatcacaat caactctgga aaattctgaa agagatggga ataccagacc  2280
2281  acctgacctg cctcttgaga aacctgtatg caggtcagga agcaacagtt agaactggac  2340
2341  atggaacaac agactggttc caaataggaa aaggagtaca tcaaggctgt atattgtcac  2400
2401  cctgcttatt taacttctat gcagagtaca tcatgagaaa cgctggactg gaagaaacac  2460
2461  aagctggaat cacgattgcc gggagaaata tcagtaacct cagatatgca gatgacacca  2520
2521  cccttatggc agaaagtgaa gaggagctaa aaagcctctt gatcaaagtg aaagaggaaa  2580
2581  gcgaaaaagc tggcttaaag ctcaacattc agaaaatgaa gatcatggca tctggtccca  2640
2641  tcacttcatg ggaaatagat ggggaaacag tagaaacagt gtcagacttt attttttggg  2700
2701  gctccaaaat cactgcagat ggtgactgca gccatgaaat taaaagatgc ttactccttg  2760
2761  gaagaaaagt tatgaccaac ctagatagta tattcaaaag cagagacgtt actttgccaa  2820
2821  ctaaggtccg tctagtcaag gctatggttt ttcctgtggt catgtatgga tgtgagagtt  2880
2881  ggactgtgaa gaaggctgag caccgaagaa ttgatgcttt tgaactgtgg tgttggagaa  2940
2941  gactcttgag agtcccttgg actgcaagga gatccaacca atccattctg aaggagatca  3000
3001  gccctgggat ttctttggaa ggaatgatgc taaagctgaa gctccagtac tttggccacc  3060
3061  tgatgcgaag agttgactca ttggaaaaga ctctgatgct gggagggatt gggggcagga  3120
3121  ggagaagggg acgactgagg atgagttggc tggatggcat cacggactcg atggacgtga  3180
3181  gtctgagtga actccgggag atggtgatgg acagggaggc ctggtgtgct gcgattcatg  3240
3241  gggtcgcaaa gagtcggaca cgactgagcg actgaactga actgaagtct ggaaccaaag  3300
3301  gacctgggag agacggaaga cagcttgggc aggaacttct caaggtcatg atagcaggtc  3360
3361  tgggacttga ctccacttgt cctgcctccc tgaggatggc aaatttaagg gccatggttg  3420
3421  ggaggcgccc tccccaccag ggctccacag ctcatccagc cccggggata gcctgttccg  3480
3481  tccatttgtt gttcagtcac taagtcgtgt ccaactgttt gtgaccccct ggactgcaga  3540
3541  acaccaggct cccctgtcct tcactatctc ccagagtttg ctcaaattca tgtccattga  3600
3601  gccagtgatg ctatctatcc catcttctgc ctcccctttc tccttttgcc ttcagtcttt  3660
3661  cccaacatca gggtcttttc cagtgagctg gttctttgca tcaggtggcc aaagtattgg  3720
3721  aacttcagca acagtccttc caacgagtat tcagggttgt tttcctttag gattgactgg  3780
3781  tttgatctcc ttgctgaaca agggactcca tttgtactaa taggtagctt tgagtgctaa  3840
3841  ctttgtgaca ctgtcaacag aaaaaggggc ttccctgtgg ctcagctggt gaagaatcta  3900
3901  cttgcaatgc acgagacttc cctgggttgg gaagatcccc tggagaaggg aaaggctacc  3960
3961  cactccagta ttctggcctg gagaattcca tggactgtat agtccacggg gtcgcaaaga  4020
4021  gtcagacatg actgagcgac tttcacttca tatacttcac ttaacagaaa aagagcaaaa  4080
4081  ctaagcatga acttcttgaa ttctcaggaa caaacacatg ggacagagtc tcaagttttc  4140
4141  ctcattatac ccctgggaaa tgcgatgagg cttgatcacg ccaactccgc ccatggcaat  4200
4201  gcgaggcaca gagaggttaa gccacttgtt cagtcacaca gccagtgaac gcagagtggg  4260
4261  actaaaaccc tggcattctg gctgcaatct gtgctactgc agagctcact gcttggtaac  4320
4321  agtgtttctt attacatttt ttaaattaga gtatagttga tttacaatat tagtttcagg  4380
4381  tgtgcagcat agtgagtcaa cctttttata gattatattc catttaaggt tattgcaaaa  4440
4441  taatggctgt atttctccat gctgtacaat atactcttgt tgcttatttt tatacatagt  4500
4501  agtttgtgtc ttataatctc ttatcgttat cttgcccctc ctttcttccc tctccttatt  4560
4561  gataaccacg agtttgttct caacatctgt gaatctgttt ctgttttcat atatatttgc  4620
4621  atcttactac attttaaatc ttttgatatc acatagcttc ttcggtgatt tagcaaataa  4680
4681  ctattgttct cttccagtta aatttcctga ctttcctgtc ttgataagga aataatgttg  4740
4741  atctgcaaaa aacactattg tcatgtggaa tgatgatcta ggaaagtagg tcttatcggt  4800
4801  tccccaaagc ttgtgctata aataacaacc ttttgctgat tcgttatcat ttagctccag  4860
4861  atttgccatc cagttccaac caacttccat ggacctggtt accagctaaa tcagaggctt  4920
4921  ggaggcaaat gagaaagggc agagattttc ctggcttttc atccatccat ccattcattc  4980
4981  accagttact gcctcctcct tcctgccggg ccctatcctg tgctctgaga ccaagaagtg  5040
5041  acctcaaaac gagccctgcc ctcaagcagc tgtagccaag tgagagttaa cagatgcagg  5100
5101  aagtgcgcac agatgggcgt tgcataactg cccacctccc cggaccgtgt acatagggcg  5160
5161  tttgtctcat ttctctatcc tccatgccta gcacaggact gggccacatt ttaggtgctc  5220
5221  aataaatgtt tgctgactga atgcgaaggc ttcgtggatt gacctggggc ttcgacactg  5280
5281  gagaggctac tgacaggtga agacgtggtg gcgggtagag ggggccaccc cctcaagagg  5340
5341  accagtgaca aggccatctt agaagggtca tcctagctgc tgtgtgggga atgcagattc  5400
5401  tgggtgagat gggaagtcgg ggggcgggtg gggagggaga cctgctagga ggccaataca  5460
5461  gtgtcaagga aagagaggac tgtggtctgg accaaggctt tgctagtgag gccaggaaag  5520
5521  gcctgagggg agactgtgaa ggaatggaca agatgtggga ggcgtgaagc aggagagggt  5580
5581  gggagtcaca ggtgagtctt ggtatctggg ggagggggca gattggctct gttgagcaaa  5640
5641  atttgagggc agaaagacct tccaggtccc tcaggtcagc tctggtgtca tttctgctac  5700
5701  ctggaacgga gctgggcagg agggggatgg gtgcagctgt cctgtgcaaa aagggaagtc  5760
5761  agttccttac gaattagagg ccctgcctca ccttcacctg ttttctgggc cctgaggggg  5820
5821  agaaggtttg cccctgggac cttgtcaatg cccagagggt cgctggaggg tgacgttcct  5880
5881  ccaaaaatgc acgttctgat tcttgctcag ctgcacacgc tgcaccccat ggacggcagg  5940
5941  acctcctcct ccttctgaat atcttttctt tttcttggga tataacatac ataaagtatg  6000
6001  taaaatcctc taatcttaag atatagcttg ctgaatttct gcccacatca tcaccatcca  6060
6061  gactgagata tggacctttg ccagcacccc agaaaattcc ctcctgctcc tctcccatct  6120
6121  ctatgccctc ctctgaccca ggtgactact attctgattt ttagaactgt aggtcagttt  6180
6181  tgcctgccct ggaacttcct gggaatggaa tcatacatga tgtgttgttt tgcatctgga  6240
6241  gtctttcgat ccacatactc tccatgacta taatctacat ggtcacgagt cagcaactca  6300
6301  ttattttttt tcttatgcca tgccactcgg tttgtaggat ttcagttccc ccatcaggga  6360
6361  ctgaacccag gccacagcag taaaagccca gattcctaat cactagggca ccaggggact  6420
6421  cccaacaatt tgtgcttttt tatatataaa catagtattc cattggatgg acacgccata  6480
6481  atttatttat ccattctgtt tatgaacact gggttatgtc ctctttgagc tatgaataaa  6540
6541  tctgctatga aaacccttgc acaagggact ttcctggcag tacagcggtt aagaatctgc  6600
6601  cttgcaatgc aggggatttg ggctccatcc ctggtggtgg aattaagagt cccatgtgcc  6660
6661  acagagcaac tactgaagcc caagtaccgc tagagttcct gcactgcaag gaagggtccc  6720
6721  gagtgatgca aaacagattt ctgcgtgccg caactaagag ctggcacaac caaataaata  6780
6781  tttttctaaa tccttgcaca agtctctttg taataagcac tcatttgtct tggaatgaaa  6840
6841  agcaaggagt ggaaattcta ggtcatagca taggtgtctg cttacattga gcagaaactg  6900
6901  ccagtattct gaagtgattg taccgatttc ctctctcaca ggcagtgggc aagaattttg  6960
6961  gttgctccac acccttgcca gtgcttagcc tttctctttt ctaaacaagt ttccactgtg  7020
7021  agactcctct tttcctccag tgttggatat tgggtgcgcc tggcatgagc acatagatcc  7080
7081  ctcagtccag aggcagcaag acagaagtca catctagttt gagtcttacc tctgggggaa  7140
7141  tggtcatctc cttgatgtgg atgggactcc aggatctggg gtggccattt tatgaccgtg  7200
7201  agtacgaaac caacatgagg acagcggggc agacctggaa tggacctgag agatggaata  7260
7261  tccgtaagga catggccaag ccattcaatt aatctaccac tgagtggcgg ggtacttatt  7320
7321  tttttaagcc aagtgaatta gggtcttctg tttggaacta gaatcataaa ggatacagtc  7380
7381  cataagtccc cctggtaacc aaactgaacg gtgccatttc cttcctccac agcagacagc  7440
7441  accaccaaac actccctcca cccttaaacc ttctctctgg aatcccatgc tcacctggtc  7500
7501  ctcctcatac cccacaggtc actgcttctc agcctccttt cttgtctcct cctcctctgc  7560
7561  ctacttttaa atctaccttt gttttctagg ctctcatcca gaaccatgac gtgtgtgctg  7620
7621  tgtgttgatg ctaccaaaat atgtctccag cccagacctc tctttggagc cccagtctca  7680
7681  tatacaaccg cctgctgacc ttctcacatc catacatgac cactggaaaa accatagtct  7740
7741  tgactagatg gacctttgtt ggcaaagtaa tgtctctgct tttcaatatg ctatctaggt  7800
7801  tggtcataac tttccttcca aggagtaagc gtcttttaat ttcatggcga cagagggtga  7860
7861  gatggctgga tggcatcacc gactcgatgg acgtgagttt gagtgaaccc tgggagttgg  7920
7921  tgatggacag ggatgcctgg cgtgctgcga ttcatggggt cacaaagagt cgcacacgac  7980
7981  tgagcaactg atactgaact gaactgattg accttctcaa tccagtcatt gcccaggctt  8040
8041  ttcaaacttg ccttcttagc caaacttgat ctttcccctc aatctgagcc ttctgcaggc  8100
8101  tttactgcct tagtcaagga ctcttccatt cctgcatacc cgaggcaaag atggaggtat  8160
8161  catcactgat gcctcaacaa ccacccacat cccatctgag attctttgca tctccacctc  8220
8221  cccaagccac gaccttgcca gggtcacagg ttggcatctg gaaaccttca gcagccttct  8280
8281  acctggtctc cccacaccca ctggaaagtg ttttctgagc catgaagcca gggtggcctt  8340
8341  tcagaaaccc agacctggta tgattcccgt gatgcaaacg gttctcctta ctctcaagat  8400
8401  aaaatccaaa ttcattaggc agcgctatct gcactacttg ctcattcctc accctcactg  8460
8461  gctccttccc tcctccacaa catctgggac aagcagttct ttctgcctag aacatttccc  8520
8521  ctctcagtct tgccccaaac aactcttaac tatccttgct ttttcagcct aaatgccagc  8580
8581  ttcccaagga gagtccaccc tcactcttca ccctgcattt gttgttgttc agttgctcct  8640
8641  cgtgtccaat tgcagcccca tggactgcag cccaccaggc tcctcagtcc atgggatttt  8700
8701  ccaagcagga gtacccgagc tggttgccat ttccttctcc ctctcaggga tcttcctgac  8760
8761  ccagggatca catctcttgc atcttctgca tcggcaggca gattctttac cactgagcca  8820
8821  cctgggaagc cctcacccta cattaagact ccattaattt ttcataacac tcttcattcc  8880
8881  gcccccccca gcacttccca tcatccataa ttatatgttg atttgattaa aagtattaag  8940
8941  tgatcgtttt gatgttttaa aattttgaca tatagttgat ttataatgtg gtaatttatg  9000
9001  ctgtacagca aagtgactca gttatacaca tatatataca gttcttttca tattcctttt  9060
9061  cattatggtt tatcatagaa tactgaatac agttccctgt gctatacaga tcttatttat  9120
9121  ccattctata tgttgcatct gctaatccca gattccaaat ccatcctcct ccccccaacc  9180
9181  acaagtctgt tctctatgtc tgcgcgtcag cttcgtagat ttgttcattt gtgtcatagc  9240
9241  ttagattcca cacgtaagta atttgatgac cagtttccca ccttccccca ctttttcccc  9300
9301  cactagcagg gcagcgtttt gagttaaaac agcgcctatg tcactctcca ttctatcctc  9360
9361  ttgcctttag cactgcactt acacagtaac tgctcaagga atgtgtttaa ttagctaata  9420
9421  gatggataca ctgagtcatt taattcctat aacaaccctg ttatgtaggt atccaatcaa  9480
9481  acttggggaa ccgaagagtc aaggcaagta gcaaagtaca gcacaagggg aagttaggtc  9540
9541  ctgactcaag tcaaatcgta aattctgagc cggaatattt ccgctcctga ccgctggcct  9600
9601  tggtaaaggg gccggggagg aggccgactt aagggtttcc ccgcagaaca cgggtcatcc  9660
9661  ccaagagtga aactgatcac ctacggagac tagggtacac ccactccgct ccccgagtgc  9720
9721  aaagatcaca atctactgca tatgcatgag gggaccaagg gagctgtgac tcggggctgt  9780
9781  tcaggacgcg cctgatcaaa aactcttcgg atttgaagag tccagagccc gcagatttcg  9840
9841  gcacacacta ataaaaatct tcaaatggtc atctatgcaa atgttaggag cgtatgaggc  9900
9901  cagggcgagc ccccagaatt taggtcgctg gatcaggcgt ctgctgtagg cagcccgatt  9960
9961  ccaggagggg tcctcgaccg gctcgactag aagacgaagg GGGCGGCTCC CCGGCTTCCT  10020
10021  GCGGCGTCGG TGGCGAGCTG AGGTGGAAGA GGGTCGCGGC AGCGAAGGCG ACAGCAGCGG  10080
10081  CGGCGGCGCC ATGGCGGGTC TCGCAggtac cgtggcgtcg gcctccgggg ggcgggatga  10140
10141  gaggccctca tgcgaccgcg ccgccatgtt gtcccttcgg ggtcacctta aggcgtcgtc  10200
10201  cggcccctct ctggggtttt ccttccgcgc accctggggg ccgcccctgt ccggtgtcac  10260
10261  gtgatcgcgc tgtttggcct ccgggccggg ccttatgggg gcgggggagg gggctactac  10320
10321  cttcctggcc cgagggcgga tccccagcct cctgggttct tgttctggcc tccaaggtca  10380
10381  gcgctcgctt gtcagctccc gggaaggggc aggcagaacc ggggagcgcg gggctggggg  10440
10441  tacgaccacc gtgtcttcag cccccgggac ccgtggcagg gggcccagct tgtgagagat  10500
10501  ctgtcactct gtccccgcca cttcagttgc tttttcttcc tctttttttt ttttttttta  10560
10561  aatcagaagg ggcatagagg agagggggga gaaaaaggtc tccctccccg ggtccccgcc  10620
10621  gtgctgtctg gggtgatagg ttgacgctct gctttggggc gcgggtggtt ctttacgcca  10680
10681  agtctagaca cccgttccct ttcctgcaat atatatgggg agtggccctc aacggcagct  10740
10741  gaaggaatga aatgcctggc acactaatgg cctggaaaga atgggggatg gaggacagtt  10800
10801  gatttttcct tcccccttcc acagcttctt taatttcctt cgaggcctgc atgtcccttt  10860
10861  gcaacgctaa atgttggggc gcactggggt ctatcctagg aaagaaatgg tctttctgtt  10920
10921  tataggtatg gatcgtgttt tatcccttac agggaactgg tgtcttgggg acggcttctc  10980
10981  tttgccttac ctgacatggt accaccatcc cctcagcctt ctggacggca gcaccaaagc  11040
11041  cagaacctcc cccccacccc tcaaaaaagt tccagcttaa gtgctaatgc caagtgttag  11100
11101  atcttgttta tttatttgtt tgaaatcaga gactaattaa tgtcaagcaa agctgttgaa  11160
11161  agattgccga gccctggtcg gtttccagtg accagatcac ttccataact aaaacaggtc  11220
11221  ttgttagaat tgctgccaat aacagtttac ccttttgtct gtaatctgtt gtttcaaaga  11280
11281  ggaatcttga agtctgggtt tggttgtgtt tttctgttgt tgttctctta tcttcgaagc  11340
11341  atatgcattc catttcaagc ctgtcactgt gtgatatacc aaggaccatg tgtggcttgc  11400
11401  ctctctgact tcctgttctg ggaatgctct gtaatctgga tcctgctggg gaatgggccc  11460
11461  catgggaggg agaaagggag aggggaggtt aagcaggacc ataaccagag aagatggtgg  11520
11521  catgtctctg gggcttatag aggaaatcag aggtcaccag ggaaaaagag actgttgtga  11580
11581  gattaatgtt ttgtatgtgt gtgcacgttt aaatctctgg gggtgaaact aactgcaaat  11640
11641  ttagaatctc actttagggt gctggctcct gagtaggtac aggtttgaaa atagttgtct  11700
11701  agcaaatggc ttacagcaca cctgctccca cctccaaccc acacgtaata agctgttgct  11760
11761  gtcctgcagc tgaagctcaa gaaacctgtc cttccatcga aatccaaata ttccacaggg  11820
11821  agaggtaatg gtgtcacata gcaccccaca actctcaacg gtcagggtac ctaaacccct  11880
11881  ttggggttta accgaagctg gttaggctaa gagactaaca tcctctgggg gcatttgtcc  11940
11941  caagagcctt gcctgctgtt gggagtccca ctcagccatt ccagttcctt cataactcat  12000
12001  ctgctctatc cttggtctcg tggaggcaaa gcgggggtgg tagagaaaat ttaaggaaag  12060
12061  gggggtgctg tggactaagg gctttgcaac aaaattgtag tcatttttaa ctcctcccat  12120
12121  tgttctctat cagaataaaa tgttttaatg gtattgcttc tggaaaaaaa attttataaa  12180
12181  caagttagtt ttggaccaga cttctaagca cttgaacagg agtggaaaat gaacacattc  12240
12241  cttccgtctt ctccagtgga ctgtgtttcc tcccataacg tgagggcttg atgcggagca  12300
12301  gaagggcggg gggagtggac ttggcatgtt taagccgcct gtgtgagtgc agcccaccag  12360
12361  ggcagccctg gccgggaagt ctgtcatctc atcatgccac actcaaagtc ctgctgctgg  12420
12421  atggatggag gaagccctgc agtgaggctt tgccaggatc atctgggaag ccctggggct  12480
12481  gccagcagcc tcctgccttt ttaaaggggg gcctactgtg tcaagagcat ccaggcactt  12540
12541  ccatgctgcc tcatctcgtc tccctaagcc cagctgcctt atacttgggc caagactaga  12600
12601  gcatctgggg cagtggggcc atggggcaca ccccttgaag gctctgcgag gaggggcacc  12660
12661  cttcattgag aacacgtgtt ggaatatgtt tacgggtctc ccggttgagt gtggaaaacc  12720
12721  acgaatactc ccagtcttga ggcttgccaa gatatgggct tcagaaggga ggtgtggaca  12780
12781  ttgcctgctg ctgagtcacc ctggggcatg aggagacctg ccccaacctt caggctgtgg  12840
12841  taaggactgg aaccacccag cccaagcctt ggatcgtaca tccccacccc agtcccgttg  12900
12901  agtcctgatt gccactttaa tggtagaatg tttctagcag gttggggttc cctgggatct  12960
12961  tagcagtcct ttcacagagg ggaactaaag gtaggactag gagtgacttg accaggttcc  13020
13021  ctgggctgac caatggcaag gccactacct gaactgaggt ctgcaccctc caccccctta  13080
13081  attctctaat cttgaactca agttataggt gcctctgaag gtgctggtgg ttggcctgag  13140
13141  aaatgctagg ggctggatta ggggcgggca acatgaggct caagggattg aggtcctctg  13200
13201  tgctctagaa gtgcttgcga cagctgtgac taagggattt aaggaagtgg cagaaagatt  13260
13261  tatggccctc cagctcactc cctggatgtt gacccgggaa caggtgtgtg gtgacaggaa  13320
13321  cacataaagc acagacgagg ctgaacaggc ggcagagcca cttggtgggg cagtcatctg  13380
13381  accccacgta aaagaagccc tgactcactg aggagtggga gagagaagtc aggagctgag  13440
13441  cagcctgccc acctacccac cctggcatga tggcagggga gagcccaggg tcgggggcct  13500
13501  ggtaagcacc cttaggaata tggaggctaa gggtgggaga agcagagaac ccagtgatgg  13560
13561  ggaaagtgag ctggagagag gttcctgagg gttggggagg aggccctggg agactaggcc  13620
13621  ggcctggcgg gatgcccatg tcgcagtcct ggtagaggtt atagggcctg aaggagtgag  13680
13681  ctgggcaggg gagagccaca ccacaccttt tatcccaggg aagtgtggcg tgctgcaatc  13740
13741  catagagtcg cagagtcaga cctgactgaa cggcagaaca ccagcagtgt ccaaacctgt  13800
13801  gtaccccatg cttgtttcct tggggatcct ggatggatcc ccaagacttt gtgttctgaa  13860
13861  ttcctgatta ccctcttggt ccctagtatc ctcagggacc tagggctcct cccacctttc  13920
13921  cactcctccc accttcccgc tcctcctccc accttccctc ctcctccttt ccctcctccc  13980
13981  acctttccac tcctcctcct ttccctcctc ccacctttcc actcctcctc ctttccctcc  14040
14041  tcccaccttc cctccgcctc ctttccctcc tcccacatcc cccccctttc cccctccttc  14100
14101  tacccttcgc ctcctcccat gttttccccc tcccatcttt ctttcctcat ctttgccaag  14160
14161  gcccctatcc caggatgagt gaagcccacc cctttgggga gggataagtg gtcccttatt  14220
14221  tcgagaccag aagtgaaaat ggttccccct tttcctgtgg gtggtggggg gtgacgtcct  14280
14281  ttttattagg acagtgttga gatgaaactg ggtgtgtgaa ggcttattcc cattttgttg  14340
14341  cctccctcca ccccaagtag tgtgcccacc cagaccagtc ttagaagtat gtgttgaagc  14400
14401  cataagaagt gacaggagac aaaatttttg gtgcgcctcc accgccccgc agggtcctgg  14460
14461  gacactgtgc gagacagggg aggtactttt ttatttttag tagaggcggt ccctgtcctc  14520
14521  caggagctta caatctagcc ggggagatac aactaatgca cacttataca attattacaa  14580
14581  ttagcgatta ccacaatatt gaccacaatt gcatgagacc tgggggattc aagatcagtg  14640
14641  aggggctggg ggcttggaga aggtgttttg ataaagatgg gattcgtttt cttgttcagt  14700
14701  aggtccaaat tgagtgacac atttctttgg ggtggcagtg aggaagaaag gggaatcgag  14760
14761  ggagcaaagg cagcaaggct ggaatgcaca tgccttaggc aaaggacagt gagggccctg  14820
14821  ctctgcttct taaccctccc ccctcaccct ctgccctcca gtcctgccac acaggcacag  14880
14881  agttgctgct cgtctggtct gctgcaccga gattcagggc ttcggctggt gatgctggaa  14940
14941  tgtccactct gctggctggt gtagttgtct ggatctctgt ggtgcggcct gctggcatgg  15000
15001  ccatggctgc ggggctggga tggcgctgtc ccgacttggt ccagatctga atgcgttgcc  15060
15061  tgtgcccaga tctcaagagt ctgctccctc cgagcccccc tcctccctct aggccacccg  15120
15121  cagtgggagg ggtgcaaagg ggtggggaag ggatctcgtg ttgtcgtcat tgtcggtgct  15180
15181  gcttctccgg gggcctacca gcccctcact gaccttggca agtgctcctc tggcgagagg  15240
15241  gcacagggga cgccccattc ctgcgcggcg ctggctcccg tgctggtgga atggcacagg  15300
15301  agcacctggt gacgcggccg cccaggggag cgggctggag cctcagttgg gggcccgctg  15360
15361  gcggcgctct cccagcacgt gccgtccggt tctcgacacc gtgtatgcca gcttctgcag  15420
15421  ggagtacctg aacacctgtg gcgagcgaga gacccaggac ctgcccttag aggcgggcac  15480
15481  ccgcagtgcc tgcagcgctg ccgggcccgc ccccgccccg ccccctgccc cgcccgcctg  15540
15541  tccaatgagg agaggcgggt gcgggcgcag cttgtccacg agtcagggca gctggagctt  15600
15601  ttccaactgt gctgaaggct gcatggccgc aagctgattg gacccacaac ttaggtatac  15660
15661  ctcacttctc gcaatgggct gtgtccctgg aggatttcga aaagcgaatc ctacccagta  15720
15721  aatgcagcat tccaggaaca ccttgaagga aatatgcgat tcctttggca aaggattcct  15780
15781  ttagcaggga attcttcctc caaggggtgc ttttagggta gatgatttta tgtacaaagc  15840
15841  gctttcttct aatatatttc tttttacaca aagcaatttc actattttta aataaagcga  15900
15901  actgtccttt ttcggaagca cttttttcct atttttcctg caaagaacct tttcctctaa  15960
15961  ttgttttctt gagagcgctt ttattgattc ataatttctg ttagatcctt tgtctgattt  16020
16021  ttttctgcag tgcgtttttt tatctaatgt atttttttct gccaagtgct tttgtctgat  16080
16081  tcttcctgca atgcgcgatt tctctaattc attttttccc gcgaattttt ctgatttgtt  16140
16141  gtattggtgg cttttgcaaa gtgctggggt tttttccctg agaaatgtct ttttctaact  16200
16201  tattttttgt cccaccccca caaatcctgt attttctgaa ggaaaatttt tccgcaatgc  16260
16261  gcaatttttt taaggcagaa aaattttact atgagcggta aagtctctct tcgcaaaaca  16320
16321  gaagtgcccc gcctccctcc tggggtggaa tctggtgtag cgggattttc ttaccacgtt  16380
16381  ggtcgctaag agcctcggtg atcatcagcg gcaggcgccc gccgcgcccc aactctttgt  16440
16441  tcccgagcgg gcgcactggg aagggtctac gcaaggagga gggcgcaggg aacgggcggg  16500
16501  ggcgtgcagt gccgcccgcg gcacttgggc gggcaaggat cgcggcagtt ggggcaggag  16560
16561  gggttgggat gcggcaactg caacgcgggc ttgccggttc tggggacgcg catcgggacc  16620
16621  ctctcccacc cagaacccga gcacgcttac ctgcagcagc acgcggaaaa tgtaccagcc  16680
16681  gatgatgagc aattcagccg acgctgccgc cactgccgcc atggttccga gactggtggg  16740
16741  tgggtggttg agagcgagtg ctgctggttc cgaggtccgc tggcctctcg gagtccgctg  16800
16801  ttgggcgcac tgccgcaacc gcggtggccg cgccttaagt atctgcccgc tgcccaagtg  16860
16861  cgcatgcgca cttgggcggg gggtccgtga ggaggggtag ctgggggcgc tcctcattcg  16920
16921  tcagaagagg aaaaaaaata atccatctgc tctttccaca tcgacccccg cctcctgagt  16980
16981  tcatcttcgc ccctttccag aagattccgc tgtgcccgct ctttgaattt taatttaaaa  17040
17041  tgggaaatgt tactctgagt tggcgcatag ggtggaagta gaggcgcgcg cttcttggta  17100
17101  gcggaacccc tctctctgac cccaagcctg cagattcgag cccagtgtcc gatgctgcgc  17160
17161  tatatcgcac cttgggctca ggtggaaaat caaggggacc taagttaggg atcgtctgcc  17220
17221  ctgcggagca aaaacaggtg ccccttctag aagccttgac ttcacaggtc ccctgcacag  17280
17281  tattcttttt ctaatactca atgtgttaga agcccacgtc ctctgctttg caagagtccc  17340
17341  tgcgctcgga acctttcagg gattcctcac atcccgcttc ttacggttgt tagatctgca  17400
17401  gccgtggcag ttgtagggag ctgagccagg acactgagcc ctaggtggaa gagcgatagt  17460
17461  caccgggtgt ctaccttgta ggatgggaag tggccgggat ggcgcctttg tgtgcgcgaa  17520
17521  agggatggga tgagctctcc aaagtagtcg tctgaaggcg ctctgggata gttttctgct  17580
17581  aggtgagtta tttcaacctc tgctacccta cccccaggcc ctggtaggtc ttccgcagcc  17640
17641  cgcgaggttc tttgtacccg ttaagctggc cgcctggagt tcggagcggg gttttgctac  17700
17701  agccactgga gggtcgtggc tactgcggtt cggatagcag gcgcggcagg aagactggat  17760
17761  cgcggtctgc gagcgcggcc ctggcgtacc agtggcccga cgctcaagcg cacttctctc  17820
17821  cagcgactgc ctggcacagg cgccaactgg catttgcccc aatatggata gacaattaat  17880
17881  tctgattaaa atcgcatcga gggcaagttc tatacagtgc cggcggcaga tggagagcgt  17940
17941  aagtgaactt gggcaagtgg tcatgttgga tgaagcagaa gggagatttt ttttttttcc  18000
18001  tattttgact ttcgaagaag ttggcagatt ttggcagaat gacactggat tatttgaaag  18060
18061  agccaagctc attctgggct gccatcttaa agcaaaatat tcggagatgc tgcggcagct  18120
18121  tcacagagct tgcgaggaac cattgcctgc aatctgccgc cggcggtgcg ccgctacttt  18180
18181  acaccaagca cctgctgtga aagagaccac aggcagaatc cttttcttat tcagcggggg  18240
18241  cacagcacgg agcccatggc cgtccggtgg caaccacagg gcggtattgt gaggtctggg  18300
18301  ccccttgagg acgggccgca gccccaggag gcgatacatg atctctgctg ggcagggccc  18360
18361  aggcaaagcc agtccactgt gccggacctg cctagagccc tctggccgag ccgccccccc  18420
18421  tccacccgcc agaaggggag acccccagga cgcttcttca aagggtgact tggagaagag  18480
18481  tagacttcca tgggagggca gggaggaaag ggcattcaca tttgctgttg ttaaccatga  18540
18541  tccatttttc caaataagta tacattctgt tcctgttttt tttttttttt tttttgtctg  18600
18601  tttgtctgtc tgttttgtgt ctgtttgtct attgtgttga cttttctctt caGGATCCCT  18660
18661  GCTGCCTTGG TGATCCCGGG CTGACAGCCA GAGAGCACAG CGGCTCAGCT CCTGGAGAGC  18720
18721  GAGGGTTGAA GAAAGCAGAG GGCAGCCGCC CGCGCCCGCT AGCTCCTATT AGGTCGGTTC  18780
18781  CTGCAGCGGT GCCCGGTGGC CTTGGCGAAG GCCCTGTCCG GCAGAGATCA TGTATTGCCT  18840
18841  CCAGTGGCTG CTGCCCGTCC TCCTCATCCC CAAGCCCCTC AACCCCGCCC TGTGGTTCAG  18900
18901  CCACTCCATG TTCATGGGCT TCTACCTGCT CAGCTTCCTC CTGGAGCGGA AGCCTTGCAC  18960
18961  AATTTGTGCC TTGGTTTTCC TGGCAGCCTT GTTCCTCATC TGCTATAGCT GCTGGGGAAA  19020
19021  CTGTTTCCTG TACCACTGCT CCGATTCCCC GCTTCCAGAA TCGGCGCACG ACCCCGGCGT  19080
19081  CGTGGGCACC TAACAGCCAG CCCAGTTAGC TTTCCAAGGA AGCAGAAGAC GGGAGGGGAG  19140
19141  GCATTGACAT AGGTCATAAA GCATTGGAGT TTCAAATCCC GCAGTCCTGC GGGTGCCACA  19200
19201  TTCCTGACGG CGCCTTTTTG GCCTGTGATG TTTTATCCTT ATAATGTGAA TAATGGGCAC  19260
19261  TGACCGGTGC TTTTATTGTG GAGTCCTGTA GTCGTGGGTG GTCTTGTGGT TGTGTGTGCT  19320
19321  CTGTCCCCAT CGTGGCCCCC GGCTGGCAGG ATGGCCACCC CCTCGCCACA TTCCCGCGAG  19380
19381  GCGTCTGCGC CCATCCTGGC CAGCTGCCCC AGCATGGCCG GGGCAGATAA GATGCCAGTC  19440
19441  TCACTGTCGC CTCTGTCCTT CCTTCCGAGT GGTACTGGCT CCTCCGTCCC TCTCTTGGCT  19500
19501  TCCTGTAAGT TCTCTTTACC CCTTTCCTTT TTGGGGGAGC ACCTGTTCAA GACAGGTCTC  19560
19561  GTTTTTGCAC TTATCTCGAA TATAAAGAGA TTGCTGACGC CCGAGAGCCT CGCTTTTTCA  19620
19621  TCTTTCTTTC CCGGCCAACA GGCTGGACAG CACTGTGTCT CGCCTGCTGG CCACAGATCT  19680
19681  TCAGTATTTT CCCCACTTCA TTTTGAAGGA AGAAGTAACA GATAACATGT TGCTCTTTCA  19740
19741  TCCAGGGGTC TGGGCTCCTG CTCAGCCACC CAGCTTCGCT TCCTTTGCCC TTCCTCCTGC  19800
19801  CTTTCAGCTG TCGTGAGGAG GGGGCCTCAT TGTGTCTCCC ATGCATGCAC TGCAGGATTG  19860
19861  ATGTGCAGGG TGTTTATGCA GATTTAGCAG TCCCCAGCTG AGTGAATGGG AGCGTACTTG  19920
19921  TGTGTTTCAT AACAGCCAGG ATCCCCTCGA TAGGTGTTTG GATATTTTTT GGTGTGGTGT  19980
19981  GCTGTGCGTG CTGCGTGTGT GTTTACGTAC CTGTACAAGT ACATGTTGTA AATCCCTTAT  20040
20041  AAAGAAGCTT TATTGAACGT GTTCTGATTT TGAGGTGTCA CAATAGGTAG CTCATAGGTG  20100
20101  CCGCTACAGT GTGTATTTAG CATGGGGATT GCAGAGTGAC CAGCACGCTG GACTCCGAGG  20160
20161  TGGTTCAGAC GAGACAGAGG CGAGCGGTGA CCATCGCCCT CGTGCCAGGA GTTTCTCCGG  20220
20221  TCCTGCGCGT GTATAGACTG TACCTTACGA AGAATACACA GGAAGACTTT GTGACTGTCA  20280
20281  CTTGCTCTTT TCTTTTTTCT GCGCTTCAGT AAAAGTGTCA GCAAATGAGA CTGTCTCCTG  20340
20341  GCCCCTGCCC ACTGGGGATC AGCATGGTTG TCCCTCCAAT CTAAAGCATC CATCCTTCTC  20400
20401  TTGCCTGAAG TGGGAGGGAG ATGGGCCAGG CAGAGGACAG AACTGGAGGC AGTCCATCTA  20460
20461  GGGAATGGGA CCTCAAGGCC ACACTTGCGG GACATTTGGA CTGCTATTCT GGGGCTTTTA  20520
20521  TTTCTGGTGT GTTCGTTGCA CAGCTGTTTG AAATGTTTAA TAAAGCTTTA TAAACTttac  20580
20581  tctgtggttt tatgtggctg cagtccgttt gggtcgtggt attggatttc tgagttggtg  20640
20641  gggggcagag agggtagtat ggaggggcag agtccttggc gccagaatac cttagctcga  20700
20701  aaattcgatc tgctttctgg agagcagatg gtggggttgg gggcagggga gcagagggca  20760
20761  ggccaggcgg tgaacaggag ggagcctgaa agttttcaga gaggagacat gtgcgtttct  20820
20821  cagctcccat ggcttctcgc ctgaaactgt ttccctccgt aggagatcgg ggtaaccaat  20880
20881  cccttgacaa acaacttaag acagctggag ctctaatcat cgagggtttt tatggtgctg  20940
20941  cttttgaagt aaaaataaag tgaaacccct ttcggcattt caagtggaaa aataaataag  21000
21001  gccggccggc catgcagggg cctctgggca atggctggaa gcgcggttct gtgctatcga  21060
21061  tgtgcacgtg ttcccgtggc cgtgaccttt gaggcaaagc cgggtgcctt gtcagggccc  21120
21121  catgctgggt gtccacctct ccatcttgtc tcctagaaaa cgtaacagga gcactgcctg  21180
21181  tccaaggcac aggactattg tgagagttta ttgtgaaaga acttgggtca ttttacctag  21240
21241  attgctaatt tattgctcta aagtactgtg taattttctc ctgccctttt caatctcccc  21300
21301  attgtccgtt tatctctttt tcattcctac tgttgcctat cagcgctttc tcttttcttg  21360
21361  gtcaaaactt gccaaagatt tgttcatttt aaaggtattt tgagagaacc aaacttactg  21420
21421  attgtatctg ctgggtgttt tgctttctga tgcttctgtt tttctccctg cattcttttt  21480
21481  tttcttcttc tgggtttctg gatgtatttt gtggttcaac aaagtcttgt caagctgagg  21540
21541  agtcctacac gtggaaggga tggtttgttc agcaaacact gagtccctgt cctgggcttg  21600
21601  ctggggattt cagggccaag acctgggcct gactctccag gagctcatga ctctaaccta  21660
21661  gtgggaagac ttaagaaaac agacaactgc aaattccaaa aacaaaacaa acaagcaaaa  21720
21721  aaggcttttg tgaccatgct ctcccatgga gacacctgga tgataaatga agccaagatt  21780
21781  attgcttatt ttgctctcct ctagaaagca gctttctgtc ataggtcagg ctcactaaag  21840
21841  agtcacaaac aggcctctct ctgaaagatg tgtggccttt tccatcaggg agcctgcagg  21900
21901  ccgcccctcc ccaaggtgac tgccagatca gcattctgtc tgtccagcac tgctctccat  21960
21961  cttaccacag cagcacccag cccctcttcc tgaaatgcct ttcaggaaaa tgagaaggag  22020
22021  atgcctctcc tgcaaaagag cagggtacaa ggtattagaa aaccgcaccc agcaattctg  22080
22081  gtggtctctg tggctcctag tatgaaatga ctacctgata accacaggat tccatgaggc  22140
22141  cttggtctgg gcttttgtag gagctggtcc atgctctcgt ctggccctca gtttccttat  22200
22201  aggtaaaatg tggtttttgg agcaaacagt cttcctaccc ctaacataca gggaatcctt  22260
22261  tctcctagga tcttcgtgtc ctcctggatg cacttaagga aggtgactga gctctgggaa  22320
22321  ggtggtattg cccttgcagg gcagcctgca tgtgctttat gatttaatca tcataccacg  22380
22381  ttagcccagg aggcctctgt caggaagcct tcctggactt cttccctctc ccgagagatc  22440
22441  cacttgccca ggtgacttca ctcagccctc tgttgagtgc taatgttcat gcagacttcc  22500
22501  tcaaagactg ggtttccccc cacctctcgg ggtcttgcgt tgttattcaa gccaaggtac  22560
22561  ttaagccgta tggaatcctg taggggacta ggccttgggg ccacacagtg gacaagatgg  22620
22621  atcgtctctg tcatcaggga gtcatctggg ctaaagggaa tgacgttggg tgtataatcc  22680
22681  cacagataag atataacaag cgccctaaat ggagaggacc tggtgaggtt caggctgtgg  22740
22741  cctgaagcca gtgtgagtac tggagccgtg aaataataaa ggagatgtta tttttcactg  22800
22801  tttaatcaaa gcatctctgg cttatagcta aagagactgc ctgggctgaa agtaacagga  22860
22861  aggaccatca ggatctggct gccctggagg gcaatgttgg gagagagtga aagggtctaa  22920
22921  ggttgacatg ttggtggcag gcccacaaac tcagtcctga ttgagaagcc ttcagtttcc  22980
22981  agctgatgga accatcacag ataagggtgt gctggggata gggggtgacc caatcacagc  23040
23041  agcacttaac ttaagatggg atttttttca gttagaaaca caatagcatt tgtgcagtga  23100
23101  aagcaacagg attggcagga aggcccctgc cctttctaga tcatcacaca tggggagaag  23160
23161  tggatccaaa gagccatgat ggatgaggaa gacaaggcag ggaagaaagc aggctgggga  23220
23221  gggaagacag agaaagatga tagactccca ttgaatagct gcaggaaacc gccagggagg  23280
23281  ggtcgctctt gcgttcagtc agcgggccaa gccagaaccc tggctcctgg catctagtgc  23340
23341  aaagctcacc ctcagtccca accccctccc gcaccccacc cccaagggga gaaagggtca  23400
23401  ctgctctgga aagaagaact aagcagtgct atccttggca acaagggaag gtgatcctga  23460
23461  ccaaaagcca gaagaggggc agagtttgat ctgccaggtt cagggagaga agtccgtatc  23520
23521  ttgagaaaaa cttaggttat agagtgttct tgaggtaaaa gggagtagct ggctgagcaa  23580
23581  cagcggaagg tttcagacag aagccttggg tcttcctttc agctgtcagg tcttggtggg  23640
23641  gtgaacttgg ggaacaactt agggctgaca aacgtgagag acgaggcttt ggggagccta  23700
23701  gaccctgtgc ccccgtctct gtgaccatat gtccctaagc ctcagtttcc tcacctgtaa  23760
23761  aacggagatc atagcaccca ctggagcctg gctcaaggcc gagtcttcac acatgttctc  23820
23821  gcctcttttc tgtgcccgca ctgccctcca ccgagcctag cttcttaggg atgcgatctg  23880
23881  atcaaccagt tctcccgctc attctttcct acagggagta tttgccaggc cctgtaccaa  23940
23941  acccagaacc tgagaaggcc gtgcgctgct tgaggagctc agcaggaggg agagctctga  24000
24001  ggcggtcctg taggcgcata attacagtcc tggtcatcag ggctgcatgg agttagggag  24060
24061  agacctcatt tgggaggcca tatgtcggca cctctacagg aattccctta attatttttt  24120
24121  tacaaggccc gaaatgacag tatcctaaaa gggagaggaa cacctagaca gtgctctttc  24180
24181  ctgagaggcc agagtcctgt ttggccacta gcttgcccag gaccatccag ggatttttgc  24240
24241  ctcttggaga gaaatccctg cctgtacggc cgtctcctca cgagggaccc ggatgttcga  24300
24301  gagtgtcgtg tcagatgtgg gtgaacatga accttctcca tggctggcca tttgagcggt  24360
24361  tctggcctct cacctctctt cctggcagct tgtggagtgt ctccacaggg aggcctcacc  24420
24421  actttttcca aacctgaacg ctgcccctcc ccgcttcaca ctgccagtgg caggaagctg  24480
24481  aggccgtggg cccattccaa ccctcttcca gtgtgaccct gccctcctcc gcctgctctc  24540
24541  ctccaggccc atttccccat ctgttcacca aagaggggct gacccaggaa gccgtccaca  24600
24601  tttccaaagc tgccttctga gaaatatcag tgaactttat ccttattact tcagtctgag  24660
24661  agatcttgat tgagagaaag tatgttaaag caagcattta atcaaatact tttttgcatt  24720
24721  aaagaataaa cttcacatct cttgggtgca gaagtaagtg tcaggagtct tagaggcaaa  24780
24781  gcagacttgg aagggcctct gagggaggaa gacaaacaca gcccttcagt ggctccctgt  24840
24841  cacttgtggt cctgactcct aaacttggcc gtcaaagccc tgcacaaccc ttgagggtag  24900
24901  gggcttgaac tttgttccct gaccaggcat ggcatagact gctagttggc ttgccggcgg  24960
24961  gtggatggct caatcagtca ctctctagac tccctaagga atgaagaggg ccagtctttc  25020
25021  ttagaagtga aagaattcag tttacctccc aagtctactc ttggcaactc tgaagtgaca  25080
25081  atattttcca gcctccagac taatatttta cacacagata tcacagacac taacatgtta  25140
25141  caacagatat gtgaaaagaa cctcctgaaa ggctcaatag cctggtatcc ttccttcagc  25200
25201  aacaggtggc tgtgagtcac ctcccctcac tgggcctcag tttccctatt tgtaaaatga  25260
25261  ggcatttggg ctagataacc cttgagttcc tttctagctc tggcattgcc ctcagatgcc  25320
25321  ctagttccta gagcagtcat tggacagggg tcatggtgac tccaggatct gggtcaagtc  25380
25381  cgcgccttgg agcatggtgg aatcgtggca atggctgcag cccccagaag atgagccagg  25440
25441  caggaactgg ctgagagatt tttctgctga tggtgaaatg tcctggcgag tctgtgcagg  25500
25501  taggttgatg caggtgaggg gagggcttgg gctctcccac ccttgtggtc cctgagtaat  25560
25561  gtttccttgc agagtcagaa gctatccaag actgtttgtt ggatgccagc tagattcagc  25620
25621  cactcatatt ggcaaagtgg gtgacccatc tttccacaca ctgccctggc caggcttcca  25680
25681  gaaaggtttt ttgctgctac cccttaaatg ctttcctgca tttcattgtc actgtgtctg  25740
25741  gagtcatacc ttccgatagc cttttggttc cctgtctagg tggcatattc tctaaggata  25800
25801  ttgtggtcct gatgccatca tcagccagga ataacttagc ttagtgtcag agccacaagg  25860
25861  ggaagacttc tccaaagttg gagctctgac tattgaaaga aaagtagtaa tccattttca  25920
25921  gcctccctga gagcacatac ccaaattcaa aaacttttga tgagaaggga gacaaaaatc  25980
25981  cattaaaaac cagagaggaa aggaattgga tatttaatgt atctgaaaga ggaagcccct  26040
26041  ctaagctaaa aaacaacaaa gtacaagaag gcaaagacca accaacttga ccacatcaaa  26100
26101  gctaagtatt tccaaagtca aacagtgtca caaacagaac caaaaagcag agcggatgaa  26160
26161  ttgtttgcag atctataatg tgtaaaaaga tgacacacaa atccttaaca gtaaaaataa  26220
26221  ccctcaccct tacccaacag ataggcatgt cattcacctc aacagcatac agaagagaaa  26280
26281  acagacttga ctgaaatttt tttgagaaaa taattcaatt tcagtaataa caggagatca  26340
26341  acaataaaaa cacaataaag aagcactagt tttcaccaac aaatttggag ccggggaagt  26400
26401  ttaagaatac tcagtgctga tgagatacag tcagacaggc actaagtaca aagggaactg  26460
26461  tggattggta taaactttgt ggaaaataat gatagtcaaa gagaaggaga aagatggaag  26520
26521  tttcaagcaa gggccaatga cctatatatt aacacaaaat ttgagtgtct actttgaaat  26580
26581  ctgcctgcaa ggctggagga tctgggtttg atccctgagt cggaaagacc ccctggaaaa  26640
26641  ggaaacagtg acccactcca gaattgctgt tgggaaaatc ccatggacag aggagcctga  26700
26701  taggctacag tccatggggt ggcaaagaat tgaacacgac tgagtgacta gcacattgtg  26760
26761  tcacccatag tgctgggtgt tagaatgtga agataaataa gatatattgt ctgctcttgg  26820
26821  gcatttggtc aaagagatag aaaaacacag atcctaaaat gatatgtagt aagaaggcca  26880
26881  gagatatgct tgggacatgg gcaaagcatg gagcagccga gatgggtggt gcaggtatga  26940
26941  agcttcacgg aagtatccag ggaggttact tgtctacgat tcctgtctct ggttacttgg  27000
27001  agacatttag aggtgcgaga accaatgaag agatgattgc ttcagttcag gtagagaagg  27060
27061  caaggcttga attagggtcg gggcaagagg atagacagaa ggtaagatta ggagaagctg  27120
27121  ctggccgact ggttgctggg tcagagagtc taggatgcct tccctgtttg tgtcttgggt  27180
27181  ggatggagta ctcgggagaa agagcaggct tagtggtgag aagaggatca ttgagcccaa  27240
27241  ttttgcacaa gttgaatgaa aggcgggcat ccaggtagag atggcctgtg agatctagga  27300
27301  gagagcttgg accccagcag ggatttgaat gaaagattca ggttatgact gatggcgact  27360
27361  gtagctatgg gctttgctga gctgtccttg gagaaggtgg cagctgagaa gagaaaggag  27420
27421  ggtctagggc tgagaatctt tcccctgttt aagcgtggac agagagaaag gaaagcccac  27480
27481  agaggcagag acagcagaaa gagagggaaa aagcacctgg agcctgtgtt ggcatggaaa  27540
27541  cccagggatg tggagcattt ccaagagaga ataatcagtc aacagaagag aaaagccagt  27600
27601  tagataggac ggagggccca ccacacagag caattagggg cccctcaagc cccacaggag  27660
27661  caattcctgt gagaggtggg cctaaagccc ccacaaggcg ggcagaggaa agtgaaagcg  27720
27721  gggcacagca ggcagcatgg cacctgtcct gaggaacttg gaatgtgagg gagaagctgc  27780
27781  agagaatttc tgggctggtg tgagaggaag gcaggacgga cgtgatggaa gagaggctga  27840
27841  aagggctgtc acctaaagtc ttcctgtctg tgtaaatcag aggcaagatc aaagggcatg  27900
27901  gatagcaaag aggaaaaatg gccataagtg accttgacta gagctgtttc caagaaaggc  27960
27961  cgtctgccag tctggagctc acaaaggagg tgtgggcctc ttcccagggg gtagatggag  28020
28021  aactcagagg agtgcagagt tcatacactg agctgtgacc gacatttcag ggacagatgc  28080
28081  agggatgctg ctgaggatgt taagcggggt gaggttgggg gtggagaaag ggctgaaaaa  28140
28141  ttgggggccc tggaggtcca gggaggagag agcttccaga gatcagcatg accattaatg  28200
28201  tgccaaaggc acagaagtca gaggagatga aagtgtccct ggtctttggg gaccccggcc  28260
28261  atagcatacc cctttggggt aaggggcaaa acccaactgg gtggggatga tctagagact  28320
28321  ggctgagaaa gcaggagggg aaagggagac ccgaggggac ggaagtttct agaaggcact  28380
28381  gtctcttaca cattgacatt tggagggagg agggctatac aaggacacaa gagcagggac  28440
28441  aggtaatgaa aggggccccc agagcagtgg gattaagtgt ataggtgaag ggattagttg  28500
28501  tgttggtgga aaggggcaaa attaaatcat gtacatttta ccaagtaacc ggatccctgt  28560
28561  gtttttctga aggtggtttt tctgccctct gagtactgac tgcagctcta attagcagta  28620
28621  gtttcatcct gcctcgtgtt tggggctgtg tcttattcat ttttgtacct ttcggtacct  28680
28681  agcaacaggc agcgagctag gtaaaggcag aataattatt tcctgcttga aatcaaatgt  28740
28741  ctgaaataga ggttcagaat tttttttttt tttaaccaca agattctgtg actattccca  28800
28801  aggaatcaac aaacagggaa atgaaagtca gagttgaagc tgtctatacg tgaggctgtc  28860
28861  tgggtctcag gaaatgcact ctgcattctg gtgtgggtgc tgctgtttat agtttttaat  28920
28921  ggtgaggttg tgattgttgt ctcatctgct cattgcaaat ctaccttcct gtccttactg  28980
28981  aggcagacag agaccactag ccccatttca cagattagga aactgagacc taaatcggca  29040
29041  gaatagaagg aaagaatcat gagcaatgaa gtcagtgggg ataggtcttg aatgctgcgt  29100
29101  tcagggtctt cacaccactg cctggtgtaa ccccctagca cgtgtgctca agcgctaagt  29160
29161  cacgtctgac tctttgtgac cccatggact gtagcccgcc aggctcctct gtccagggat  29220
29221  tttccagaca agaatactgg catgagttac catgcccttc tccaggggag cttcctgacc  29280
29281  cagggattga acctgtgtct cctgcattag caggcggatt ctttaccact gagccgcctg  29340
29341  ggaagcccag tatctcctac acattgagta attctgtttc ttccaaggtc aagaaggaac  29400
29401  cttggtctaa ttggttgcac ttgggcctca tgccatcccc tgataaaagc tggatggcaa  29460
29461  gaggcagggc ctgaaggagg ggcttctgtg ggttctgtgt gagagagcat cccatgtcac  29520
29521  accacaacca tgtaaaatgg agaacaggaa atctccctga atgtaacaag ggctggtagg  29580
29581  gggcaataag gcccgacacc cccacctcac ccccagacat ctgcgtaaga agtaaccagg  29640
29641  cagaggcagg cagacttgtt taggaggccg ttgtccagat gaaagtggga gaagtctgaa  29700
29701  ctcaaccagt ggaaatggaa tagatccaga acttagagga gattaaaaac cagaaatgat  29760
29761  gattagcttt taggaggaga gagagagtga agacaaagac tcctgtgtgt cttaggtaga  29820
29821  cagtgggtag actcctgtgt atcctgggaa gatggggagt gagtttgagg ggcaagacag  29880
29881  tggtctcaga tacagccagg gggtcaggat catagtcagg tggagcctag caggcacttg  29940
29941  agtcaagggt caggggctca gaaaaaaatt ctgctgggag tactggccta gggccatggc  30000
30001  cactcaagta ataggaaccc tgacaatgag taagatcacc agagaaagaa tgggacgggg  30060
30061  cccagggcag aatcctaagt tacagtgaca cttgaaatac caatcaaggt gtgggtaggt  30120
30121  gacaaaggag aaagagaagg aaaggcttga gacatgcgac aaccaaccag gagagtgggt  30180
30181  tgccatggaa acaaaggtag tgaagggttt caaggagaaa gtaatcaaca ctgtcaaatg  30240
30241  cagcagagaa ttccaataag ataaagacag acctcccccc cccccagccc ccgcctttgg  30300
30301  atttgatgat tagtaagctt tggttgacct caataagagc attttagggg agtgatgggg  30360
30361  caaaacttga ataatgttga gattggaggg ggaggtgaat tcgtcacaga gttctttgag  30420
30421  gaggccagaa ggaagacttg gagatgtgaa ggacaagagt ggggaggttg agcataggat  30480
30481  agacaggagc aagttcatag gctgatatcc actcccaaat gcgatgtgtt gtttagtgac  30540
30541  aaagttgatt cattccacat attctagttt accacctgtt tgtgcctggc agtgtgccca  30600
30601  gcattgtaga ttctgtggtg aatgaattga aataggcaga tttctgttct catagcattt  30660
30661  atatgatagt aggggagaaa gatgtgaacc acgtaatcac acatacaaat gtgtaatttc  30720
30721  caacgttgac agaacacact ctgaaagaag ggtagccagt gctggaggat gtacaagggc  30780
30781  ccctgcccca ggccaactcc agaggtttcc ctgccgtgat gcttgaacca agctattaag  30840
30841  gggacagcat tcatgggact caacagattc gagaagagcc ttctggccag agggacccgc  30900
30901  ctgcctgtgc aaagggaggc acactgaggc caaagaggca ggcagggctg ggtgggcaga  30960
30961  gctctggagg ccagggctga gctcatgtgt gcctcccgag agtgagggaa gcatgttcga  31020
31021  gacctgcctg aatatttcct gtgatctgag actggctggc ccctggataa gtcattagag  31080
31081  gaagcagagg tggacgtagc gagaccagct gggaagtttc tgttgtcacg gtggacagga  31140
31141  tctggacgac acattctggt cagtcttgga gctggatgga aggaagatgc gtaaggagag  31200
31201  gaggtgttcc agatgaccac tgagtttagg gcttgcctta ctggtggtgt ggcagtgctt  31260
31261  tcctccgaac tgggaagccc tacaaagaaa tgaggtctgt gaggcagacc cccaagtctg  31320
31321  gtggtaaaca gctgagacat gcaagccagg aactggggag gaggtggttg aatgcatgga  31380
31381  cctggaaccc agagagagaa atcacagaga ccgtttccgt actcctgcgg gatcctgagt  31440
31441  gaaaatgtga actgaagtgg tatcaggttt ctggagcatt ctgaggggat gagggaggct  31500
31501  gatgaagaag aggccaagca ccaacatttg ggggcctgta aaaagaaaga aagatcttcc  31560
31561  tggggcacag aaaagaaaga atgagagagg tctttcaaca gaaagatgga gtggtctgca  31620
31621  gtggttatgt gcagaaaggt cagaggtcaa ggtcaaatgc aggagctctt ctgaggtgca  31680
31681  actgcccaat caccatggca cccctggaat tgggcagtgt agtgtccctg ccgattggta  31740
31741  ccccccaggg cccatgggag acctcagggg accatagcag aggcagcctg tgtagggggt  31800
31801  gattaaggag agaagaagtg aaggaccaaa gtctaaggcc tttaaattaa attttagtct  31860
31861  tcaaggaaag agcaatactg gcatacagat attttgaggg aagggagcct gagtaatgga  31920
31921  gtgattgagg atagagacaa ttagtgaaat gagttcccac aggggttggg ttcaagtgtg  31980
31981  tggtggtgga taaattagtt tggggcaata atgtatattt gactgaatgg ggcaaaattt  32040
32041  aattgtttac cttttagaga gtatcttgat ctccatgttc tttggggagc ttttatctga  32100
32101  cctgtgtacc aaatacagct ctaattagca ccatttttat cttgtctcag ggctgggatc  32160
32161  atgtcttatt attttttgtg tttcttagca cctagcaaca ggcagtaagg tctttgggtg  32220
32221  ccgaatcaat attatctgcc ttggaatgaa aaatctgaag tcaacattca aactttttga  32280
32281  ccaagaagaa tcagtgataa ttctccagaa gtacagtgtg ggaaagaact ggtataaagt  32340
32341  cctggtggca ggagtttggg gtggtggggg gtggagagaa agtataagaa tcagctgtct  32400
32401  tcatctttat acgttctgtc ccatttatgc atttcacatt catcatctca tatgaacttc  32460
32461  acctcccccc ataagaagga gagcatcacc tcccatcaca gaggagggga cagaaaccag  32520
32521  aggaggggaa cttcctctag tggcccagtg gccaagaatc cacctgccaa tgcaggggat  32580
32581  gtggattcaa cacctggcag gggaactaag atcccagcaa ctaagctcac acaccgcaat  32640
32641  gaagacctag catagtgccc ccccaaaaaa acagaaggaa gtgccttgct gacatcaagc  32700
32701  acaaataaca ggaactggag tcaacctctg tctgtcaagg atcacagtcc tttccataat  32760
32761  caggttgaac tgagagagag gaagaggagt ctgtgaggtc cgggtggaga cgctccacct  32820
32821  ggacatgtgc ggaaggctgg aggcacgctc caacaggaga ccggatatta aagcatcata  32880
32881  tcaaacttcg gtgataacat ctgtagtgct agcaccagag cagatagctc atccgtctta  32940
32941  agaagcctcc ctacctcgtg aatgacacac gcattctgta tttacactga agacttctgt  33000
33001  attttttttc aatgtttgtc tttagaccca tctgaaatgt attttcatgt ttagtgtgac  33060
33061  acagagatct aatttgatct ttttccgaat ggataaccag ttggctaagc accatttatt  33120
33121  gtcccagcac tatcttttct cccagttccc tatgtctaca ctctattcag gtctgttgat  33180
33181  ctgtttgtct acttctgggc caacaccaga ttttaataag caaaagcttt atcttccaac  33240
33241  ctgatcaggt aagtgcccct cccttcctgg ccctttattc tttttttaaa agtaggttgg  33300
33301  ttgtattgca catttacttt ttcatgcaca cactttagaa tcagcttgtc gaagttccat  33360
33361  gaaaatcctg tgggaatttt gagagggact tcactgaatg gagaaatgac atctttggga  33420
33421  tatccgttcc tcccatccgt gaacatggta tctgtctcca tttaatcaaa atcttatttg  33480
33481  gtttagtttg atttttaatg ccttttaata aaggttggtt gattttgtcg taaaggtttt  33540
33541  tccacatttc ttattaggtt tattcctgag aaccttatca gttatgttcc ttttgtgagt  33600
33601  gtaaaagcct tttctttttt tctttttgct ttccaaattt taatcaattt actaatcacg  33660
33661  atgcttcatt cactgacaca ctctcggagt aaatgtgctt tgtccctggg tacacaaacg  33720
33721  agaacacagc acacatataa agtagaacta attgactgga aatgaattag aatttttgaa  33780
33781  ttaaaattta attatacacg taatacatga atacattttc ctttcaataa aattagagta  33840
33841  ttacagataa agaagtctct actgaacacc ccccaccccc agcctccacc aagacgcctc  33900
33901  tccccctgct gagggaactg ctcttaggtt tttgctgctt atccaaaatg ttttccaaag  33960
33961  cccactgaag catgtcttct gttctctttt tgtgtgtttg tttacacaga catggtgtgt  34020
34021  acaagctgga ggtgttactc agcttagcac gccctgtgag actcctggta tagctgacac  34080
34081  actgggccac agagttcctt gccaatggca agtggcggcc ctggccaatt acactgtgtt  34140
34141  tgatttcctg tttcctattg attgactatt aaagtgtttc cagtgtcatt ccattaagac  34200
34201  aaacctgtaa gagcctctta ggattgctca ttttgcacat gtacaagtat ttctctggga  34260
34261  tacttagaaa tggaactgat gggttgtagg aaatacgtat cttaaattct aatagaaatt  34320
34321  tctaaaaatg ttctccattt gctcctttct cctgctcata gtgtgtgtgt ccatttcccc  34380
34381  agaccatgtc caggttttcc atttttaacc agtgaaaaat agtatcttgc tttagttggt  34440
34441  acttttctga attacctaca aggctgaagt cttcatgtgt ttactgtccg ttttttgtct  34500
34501  ttttctattg attttaagag ttctgtatgt attcaaatat taatagtttg tcatgtatat  34560
34561  tgcagatgtt ttctacattg tgatgtgtgt catttaattg tatagtacct ttttcctttt  34620
34621  tgtcttagag aaatttaaat tttgatacaa tcaaatttgt caatcttaat gttatgccat  34680
34681  ttttgcagtc ttatttaaga aagcctttcc tatgtcaagg tcataaatat ttcctgtatt  34740
34741  tccttctcaa aaatttatag tttctacata catacatatt taagctctta tactatatct  34800
34801  aaaaaataaa ttccttatgc acaaatctta gggtctaact ttaatccctt cccattcccc  34860
34861  ctaaatggat aggtaattgt cccaacacca tttatggagt aatgtatcgt ttctccactg  34920
34921  atttataatt gctgtctcta cctgatacta aactccagtg caggtctatg tgagagctct  34980
34981  ttcttgtcca ctgatctgtt tgtttactcc tgagcttgat aatatgcttt ctaagtgatg  35040
35041  ggacaaatcc caccctcttt gttgtttttg taaaattgcc ttggtcatcc ttggatattt  35100
35101  ggcctaccac atgaattttt aaatagcctg tcaagtttca ggaacagttt tgctagtatt  35160
35161  ttaattggga tcacattgag ttctggatat ctttgaagaa aattgacacc tttttcatat  35220
35221  ttgaatcttt ctcccagtgc tccttgctct gtctctcagt tctggtcatc ttttatgtct  35280
35281  ttcagagaag ttttatttat ttattttaac tggaggcttt ctctagttaa aatcttgcgt  35340
35341  atttcttgat aaatttcttc ctaggtttat tacaggtttt gttggcaact gtgaatagga  35400
35401  tctcctctcc ccttgtttgt ttggccctta tttttccata tttcatttca acctgtttac  35460
35461  taatcagtgg gcttgacttg caggcacacc cgcaaagtga acattcttcc tccttgggca  35520
35521  caaacatgca agcacaacca gacttgcaga gccgggataa ttggctgaaa ataaattaaa  35580
35581  tcttttcaga ttagacttta attaaagaag taaagcatga atacattttc catttaaaag  35640
35641  tagaacaata tgaatgtaat taacgtttcc tttggtcacc tgaggtcctg gtcccttccc  35700
35701  cctccacaga ggtgaccact gttcagagtt ttatgctttg ccttccatag taaatatgta  35760
35761  gatagtattg atggaggtat ttggaataaa ttataccaag tcttaggtcg tatactatat  35820
35821  cccgcatttt tcatttaatc ttatatttgg ggggagttcc ccaagttagc gacacagcag  35880
35881  cccttgttcc tgctttttaa cagctgtctg cttggtatat aactctttct cacaactgta  35940
35941  ctgttttccc ttctctggta tccatagacc ggagggttcc tcctctctgc ccactatcat  36000
36001  gacgaatact gccaggaaca ccttggcacc tgccagcccc tgaaatgttt ctatagggta  36060
36061  ggatctgaga ggagaactct agcctctatg gtgtccactg tttcggtttt cataaacaca  36120
36121  gcccaggtca gcttcaaaag ctgctgtgcc aatttaagat ccttccacaa gtaaatgtca  36180
36181  gtctcccctt tttcagacca ttgacagctt ttaaatttat ggatctgatg gatgataaaa  36240
36241  agtggtttct tcttggtttc atttgtgttt tcccggtcac accatggtct cctcccaggt  36300
36301  ttcctggcca ttcttacttc ctcccgttgg ggtcatctgt gtcatctcct ttgtccgtct  36360
36361  ttcttctgtg gtgttctttc cttcctgact tacaggattt cttaatttgg tatattaatt  36420
36421  ccttgtctgt tctatgcgtt gcacataatt atttaccatt gtgacccttg tcattttaac  36480
36481  tattgtatct ttcatcatag aacttctcgt ttctatgtca aatttagaat ctcatcttgc  36540
36541  cttaagaagg ccctctctgt actaagatca caaccatttc ctgtgttttt cctaaagctt  36600
36601  ttgtaatttt ccttttattt tcacatttaa gtctttattg aatatgaagc taattttaag  36660
36661  tgtgatatca gtgcttaatt tttaaaaatg tcaaaattga taaccaatgt tttcaatacc  36720
36721  atttcttgga taacctgtca tttcttcagt aatttaaaat gctgcctcta cttgacacta  36780
36781  aattccaatg cagctttatg tcagagctct ttctggtcca ctgatctatt tgtctactcc  36840
36841  tcagcttgat aaaatgcttt gctaagtggc gggacaaatc ccaccctctt tgttgttttt  36900
36901  gtaaaattgc tttggtcatc cttgcatatt tggcccacca catgaatttt taaatagact  36960
36961  gtcaagtttc aggaacaatt ttgctagttt tttaattggg atcacattga gttctggata  37020
37021  agtttgaaga aaattgacgc ctttatcata tttgagcctt cccctcaatg ctcactgcta  37080
37081  cgtctctcaa ttccaatcat cgtctgtgtc tttcaggcga gttttatggt tttctctagt  37140
37141  tcaagactta cgtatctctt gataaattca ttcctgggtt tattacagac tttgttgtca  37200
37201  actgtgaata ggatatccgt tctcttattt gtttggccct tgtttttccg tatttcattt  37260
37261  caatctgttt actaatcagt gggcttgact tgcagacaca cacgcaaaat gaatgttctt  37320
37321  cctcctgggc acaaacctgt gagaacaacc gaacacgcag agctggcata attggctgaa  37380
37381  aacaaattaa aatcttttct gattatactt taattagaga agtgaagcat gaatacattt  37440
37441  tccgtttaaa agtagaacaa tatgaatgta actaaaattt ccttcggcca ccctcccaag  37500
37501  tcctggttcc cctgccttcc tcacagtttt atgtctctcc ttccatataa atgtagagta  37560
37561  ttgatggagg cattttgaat gagtcatccc actttataga gatttaactg taagctgcat  37620
37621  tttccctcca ccatatattt ctaagatata ctcaaattga tacaaatagc ccttgccagt  37680
37681  tccttttagt agctatgtta tatccattcc catgagtggg ccacatattt ccttccttaa  37740
37741  gatctgtgta catttagttt tatcttttct ttcctccttc ataagcagtg ccgctgaaaa  37800
37801  cagcttcaca cttgcctctt ctgtaatgtt tctctagggt agtggttgag aagtggaatt  37860
37861  ttgcttctca aggttcccac gtttctagtt ttagatatta ccaaagcgtc ctccataatc  37920
37921  tctgtaccat ttacacttct agccagaggg tatgagagga ttccaatccc cacacaataa  37980
37981  gcagttgttt taaatatttg ccaatttgat gggtgaaatt gaatcatttt ttaaagttta  38040
38041  tacatacttg tttgctagtg agattttcaa atgtgtatta gacatttgta ttttctattt  38100
38101  tctgaataat ctatttttgc tcatttaaaa aattaagttg tctttatctt attgagttta  38160
38161  tgaatttcct aatatactct gttaatcttt tgtgtgtgtg gggggggggg gcagttattt  38220
38221  acttccagct tgtctgttgc cttccaattt ttttaggaac ttttgttaga ggttatcaat  38280
38281  tttgacataa ccaagcttat ttttttttct tttattcctt ttatttatat gtcgtgttta  38340
38341  ggcctctctt actcctaagg tttaaatata ttctgcattc ctttctacta attttgtttt  38400
38401  tatgtgggtc tttagtgcag ctggagtata tgtttatgat taaaatgaga tacgatctaa  38460
38461  cctttctcca aatgtacagc tgattattac aacatgatgg attgactagt tcattctctc  38520
38521  cactgagctg agaggaaact ccctcaccat gtctaggtag gtctgaggcc cttgttctgt  38580
38581  ttcacccgtc agtgtatgtc tgtctgcatc agactctttc acccaccgta gctttagacc  38640
38641  accttttgat acctgttaaa tgaaatgctt catttcattg tgcttccttt tcagttatct  38700
38701  ctgctaacta ttactgcaca ttaactcctc ttcatgaatt ttaaaacctg cttgtcaagt  38760
38761  tctgtgaatt taaagattaa tttggggaaa atcgacatta atacaatact aagactttca  38820
38821  atccatgaac acagaagagc tctacactta ttctgatcat cttatctcct cttcagtccc  38880
38881  attttatggt ttttttcata aagaacctac ccatttccta atgtgtttat tcctatactt  38940
38941  tttattgttg ttgtcaatga gttttctcta cttcccccgc tttgtttttt ctcttgcttg  39000
39001  ctccattttt ttaaacctac taatcactgt atttcattca tagacacaca caaagtaaac  39060
39061  gttcttcctc cctggacaca aacacgcaag cactgccaaa tacacagagc tgacataatt  39120
39121  ggctgaaaat gaatgggaat ttttccaaat taaagtttaa tgacacaagc gcaacatgaa  39180
39181  tacattctcc tttttaagaa acagaacatt gcagatctca agtccctttt ggccacccac  39240
39241  tgccatccca tttcctcctt cttccccaga ggctgccact gtgatgggct caatgttcac  39300
39301  tttcttacaa cttgtaaata catagtaggt acccacgggg aattgtatgg tatcgttgac  39360
39361  tcaaataatg agaattttat cttttccttt tcacttttca ttgagagtca gtttttgtat  39420
39421  tgacctggat tttattgata ttatggttac cgaatggaat gtcaatatta tccatcacaa  39480
39481  tgtgaaagta aagacatgga agctgggaga cagaagtgga gggaagcggg tcagaggact  39540
39541  gacagggacg caggggaagg cacaagagca tctgtggaca cgcagtggag tcagtcagga  39600
39601  gtgaagggga agtagatttc ttaaaattgg accataattc agaaagatac atgcacccca  39660
39661  gtgttcactg cagcactgtt tacaatagcc aggacatgga ggcaacctaa atgtccatca  39720
39721  acagaagaat ggataaacaa tggatattac ttagccacaa aaagcaatga cattggatca  39780
39781  tttgtagaga agtggatgga cctagagtcc atcatagagt gaagtaagtc agaaagagaa  39840
39841  aaaacaaatg tcatatttga ttttgttcag tctctaagtc gtgtctgact gtttgcaacc  39900
39901  ccacagactg cagcacgcca gacttccctg tccttcactc tcccttggaa tttgcccaaa  39960
39961  ctcatgtccg ttgagtcagt atattaacac ataaatgtag aatctagaaa atggtactga  40020
40021  tgagcctatt tgcagggcag tactgatgag cctatttgca gggcagaaag agaaacgcag  40080
40081  atgtagagag cagatgtgga cacaggtggg gaaggggagg gtggagtgga ctgggaggtt  40140
40141  aggattgaca cggctgatgt atagtgacca ccgtgtgcgc aacaggtagc tagtgggaac  40200
40201  gtccgtagag cgcagggagc tctgtggaga ccaaggtgag tgggatggga tgcagacata  40260
40261  caactgattc acttcattgt acagcagaaa ctgcacagca ctgtaaagca gttatcctgc  40320
40321  gaaaaaaatt gaaagattac cagcagaagc atttgacagc tctgatggga agaatcaagg  40380
40381  agggagggga gcagcttcca agtgacccaa agcctcatct gccacatggg acattagtgg  40440
40441  gtcttatgaa ctagaaatcg ggtgtcgtaa atgctggccc gagaactctc atgacccaat  40500
40501  tttgactagg gtcttgttcg gggacattat tcggcagctt taaggaagca ctttcctccc  40560
40561  tgattaaaga gatgcatctg gaaggcttta ttggccctgc cccttccttt ccgcttaggt  40620
40621  gctgttgggt gaaaacatga tgcttggagc tctgacagcc atcttgtgac caggagggga  40680
40681  aggccaggag atccaactct gtgctgactc cagcttgaac acctggcacc actgacttct  40740
40741  ggactttctt tgaaataaat aaaatgttct tactgtaagt cactcttggg tgttttgtta  40800
40801  gctgttggtg aaggcagcct tcctaataca aggtatctaa gagcttctta gagctgggag  40860
40861  gtgaccccaa ggagcagatc acatattctg aggtgagagt ttggggatgg cgagaaggct  40920
40921  gctcttctat cttcttgtta atatgtggac agtgtttgcc tctgggtact ttgggtactt  40980
40981  agcaattttc taagatgtcc acaaattact tttgcaatta cagaaataca aagacccaaa  41040
41041  ttcttaggag atgacacatg agagagagaa attttaatac aggaaaagga agggcccaga  41100
41101  gcttaaaaga aacttcctgg gtaaaatcct agataaagaa ttggattcaa aagatttgag  41160
41161  agctgcaaga ttgggaggag ggcagtggag caagcagagt gggcatggat ctcatctctt  41220
41221  actgggtccc tgtacggcca gcagcctcca tgggatacac caaggacgga aatgagtcca  41280
41281  gcatgggtgg ggcacatgag gggtgtgaat gcgactggag ggaaagcagt gactcatgtg  41340
41341  tcaggctgag gagtctgggc ttttatctga agactgccac aactgtccgg gtgagaagag  41400
41401  atgcagggct gagctgaacc acagggcagg tggggaagag gtagattcaa gatacggagg  41460
41461  tagagggcct tctcgggtgg tccagtggtt aggaatctgc cttgcagtga aagagaccgg  41520
41521  ttctgttcct ggtccaggaa gatggtgcat gctgcagggc agctaagccc acaagccaca  41580
41581  gctgttgaag cccgagcacc tggagcccgt gctctgcacc aagagaagcc accgcagtga  41640
41641  gaagcccgct cgctgcacct agggagtagt ccccactctg agcacctgga gaaagccctc  41700
41701  agcgacgaag aaccagtgca gccaaaagta aatatgtatt tttagaagtg agatggttaa  41760
41761  aagagcaaca ttagaggtag aaataggagg cctgaggctg acaaagcaca agagatgaga  41820
41821  aagaatgaaa cgttgaagat ggccccagtt tgctggccca gaaactgcca caaacagagc  41880
41881  cttgccaaaa tacagctgct tttatttctc catgatcaag gtcactctta cctgcacccc  41940
41941  tacccctttc tgttcagaag cacaaaatct tttcagttca aggtaaatgc agttgcatct  42000
42001  ggatgtttcc taagtctctc ttaagtagat tcttggtccg cttcctgctt ctctgctttc  42060
42061  cattgcccct tcccttctcc tgagggtgtg tcatgttctg ggatctcctg ttttgacctg  42120
42121  gtcccagggt gtgcatctga tcctagatca caggctctat caactgccat cttctgaacc  42180
42181  agcatgtcac ccctgaatcc ttgtcctgac cacaaagcat ttttaagtcc accagctata  42240
42241  ctcaccggct gtactatgcc ctcatcaccc ctaccttgcc aaaggaactc acaggaccat  42300
42301  gtaggacatc ccaggcccat ctgtcaaaca cctcctccca tcaaggctct caagttctcc  42360
42361  agccctcgct gggaggtgtt ggtctcctgg gaaataccat gagaaaccag acaatattcc  42420
42421  cttctactct gggatactcc caaatttctt tcaggagatg tagcatctac tgttagttct  42480
42481  gtctccatgt gattcccctc cttcctctag atggtcagga ttttattcct tccaggcaga  42540
42541  aggacagctt ctgcattatc cccgtttcat gttcatggca tcagttttca gttctgagtc  42600
42601  ccctgagttc tgtttacaaa ccacaaccaa acaccctatc tctgttgtag gtttcaagag  42660
42661  actacttgaa accatcgact ttctttctca tcgccttcac actgtaacaa cgcaaatctt  42720
42721  cccccaaagc tgtgactgca tgcagagagg gtggccatgg aagctagttt ccagagtggc  42780
42781  tgccaacaat tcctgcctcc tcgtatgcac gtacaactca catcaagaag tagggtctac  42840
42841  tttctcttcc tgtgaatctg ggctgctctt agtgtttact tggccaacag aacattaggc  42900
42901  tgatggcaga aaagacattc tgggacttgt gaaactaggt cattaggagc cttgtagctt  42960
42961  ctgcacaggc ttcttgaaac agctggtctc aggacattcc ctcttgcaac ccagctgcca  43020
43021  tgttgtgaaa agtccaaccc atatgaatcc acatgtgagc actctgatcc acaaccttgg  43080
43081  ttgccagctg tgtgaatctt gctcagtaag ccctgttgag cctttgatga cttgagcaga  43140
43141  actgccttct gcctgcaact gcgtgagtga ctttaagcca gaaccaccca gctgagccct  43200
43201  gtcaatcccc agaaccatga gaaataataa agcatgcctt taagtagcta aagtttgggc  43260
43261  ctgtttgtta tgcatcaaaa gagtgacagg taaggaaatg tgtgggggaa cacactgagt  43320
43321  aacatataga acagtgtcca gcaacacatc gtgtaagtgg accattataa tacggcgtgg  43380
43381  taagtccaat catggaacat agatatgtat agaactttcc agagcaagtg accactggcc  43440
43441  tgatttctta aagatgagta ggaatgagca agctacaagg gattggaagg acattccaag  43500
43501  caaaggaagc accaaagcaa agccctagga gtgagtagta actagaggga gcttgagaac  43560
43561  atttggtgtt cctggaatac agagaagaaa gtgagaatgt taggagtgga ctgaagatgt  43620
43621  gaacagagat cagacccctc agggccgcag atgcgctcca tgtcaaggag tttggacacc  43680
43681  atccagtggg tgctgttttc acgttggtga tgtgttcaga tttgtggcat gggaaaatca  43740
43741  ctgtggaagc cctgcgaagg ctagatttgg aaaagtgaca gtctccagct aaggagatca  43800
43801  attcagagat tctggtcatg gtccaggcaa ggtaggatga gacctgacct ggagcaaggg  43860
43861  caagaaggat ggacagaacc tggaaacttt tagaaaagaa atgcatgttg attgttagct  43920
43921  gtcaggatga aagtgagggt agagctaagg gtgatgcccg tgtgttttgg gtgggaccct  43980
43981  ccgtagatgg tggggggcag ggatacttgg gaggggaaac acaatatggg ggccagtttg  44040
44041  aggtgtataa caatgggctt agtctcaggt agagctgttt ggggttggga ggtacagccc  44100
44101  ggcggggccc agctggatcc tagaccagga agagttttga ctggaggggc tgaccctggg  44160
44161  acagaggtta atggataatt cttacccaag aatgagtaag gtccccagag agagagagtg  44220
44221  gagggaaagg acccagggca gcatcgcgag ttactgtgac atttgagggg ctgactgaag  44280
44281  gtaggtggtc aacaaaggag agggagaagg aaagacttga gggatgagac aaacaactgt  44340
44341  gagagggggt tgccaaggca accaaggtag tgaagagttt caaggagaaa gtaatcaaca  44400
44401  ctgatatggc ccaaatctca ggaaaatgag aagccaagtc ctttgaattt agcaatcagg  44460
44461  gggctattat gaaccttagc aagtactgtt tcggggagtg aagaggcaaa agctagttta  44520
44521  tagggggcgc tggagtgaat gggtgaggag atacagacct ctcccacatg agggttagga  44580
44581  gactagggga ggagctggga ggcaaccaaa aaaatgcgag tgatcaatgg aggatttttt  44640
44641  taaaaatgag aggccctaga agttcctcct cttgaaagaa ggggcacctg cagagggagg  44700
44701  ggatgaaaag aggaatgatt tgtgaactgg gatccacctt ctgaacccag ctgaaaggaa  44760
44761  acaagtgggt acgattggag gggtctcagg ggaggagagc gggtcatgga gaagtctccc  44820
44821  cgtgatgacc tctccaatcc tgaaaacctg gaggccaggt tgtctgattc tgcaaggtgg  44880
44881  gtgaagactg acaagaaaag ggaaatagct ggagagtcat tggtgactgt tctggatatt  44940
44941  cttcactggt ccctccagag ccatcctctg tctttctgca tcctgtccca gcatccatgg  45000
45001  ccaacatgta ccaccatcca tgctccctgc gctctggctt ctagttgagt taaaccaacg  45060
45061  gaagaaccgg tgggagagtc gaggggaaag cggagtgagt ctcccctgat cacctgcctg  45120
45121  tgggctctgg gtttgcagtg accaccagtc cttactcatg gccacaggtg gggtctcttt  45180
45181  cttaaagcca cagcttctct ccaggttctg aaaacccaca gcctcttctc atctctttag  45240
45241  gcctagaggg cttccctggt ggctcagatg gtaaagaatc ctgactgcag tgcaggagac  45300
45301  ccaggttcaa tccctgggtt gggaagatcc cctggaggag gaaatggcaa cccactccag  45360
45361  tattcttgtc tggagaatcc catggacaga ggagcctaga gggctacagt ccatggggct  45420
45421  gcaaagagtt ggacacaact aagtgactaa caagaggtac tgatggtttc caactgttgt  45480
45481  ttgtccctgg gtcctttgtc atcactggaa cctttatccc tgccacaccc tgggagtcat  45540
45541  cctttcatta aagtaatttc tatcaaatta ttttggttgc accaccttct aggatcctga  45600
45601  ctatcagtga acttggttca tctaaacagt gggacagttg tgtctgaagg tacacaacac  45660
45661  tgaacaaaga caggcctcat ctttccccac ctgaactgcc actccagcaa gggagctata  45720
45721  tagtaatcaa gacaaaaagg aaatccctaa gtttcaactc tggtagtgcc atggagacat  45780
45781  cttcctaggt cagagaagta acatttgatc gggggggtgg gggggtggac attgactaga  45840
45841  aacgagaaga gctctgcaca tacggatatg gcgtgtgcag aactccgagc tgagtgtgtg  45900
45901  atatgttcca gaaaccagaa ggctatcatg gctacagctc ttcacagtaa gaatgatttt  45960
45961  gacacaagtg accaaaaacc caattcaaaa attgttaaac agagatttat taccatacat  46020
46021  aacaaggagc tgcaagggag gagctctgac gtcatcacgg acccagtttt tgtacgtctt  46080
46081  tcagttcgcc cagcccctga gtatgggctc tgtccccatg gtcacaatat ggctgcaacc  46140
46141  actccaggca ttatatccac cataccaaca tccagagatg gatggggaaa agtggttctc  46200
46201  ccttattctg tttttgagga ctaagaaacc tttcccagaa gactctacca ccaccaactc  46260
46261  tcattgatca gatttgcacc aaatacctac tcagaaggca gtcactgatg agagaaatag  46320
46321  tcctgccctt tgtgactctc agtgatcagt ctgtgtcaca aggagcagtt catgttagca  46380
46381  acaaccaaag agatatgact gtcaggtggg aatcatgtca aagaccaggg atgagactgg  46440
46441  agaaatcgaa gtccatcttg ctttgaaatc attcaaacca ctgaacagga ggtgggcatg  46500
46501  aaaaagatat gtattctttt ttttttttaa cgtttttttt tttttttggc tgcactgggt  46560
46561  ctttgctgcc gcacacagac tctctctagt cgcagcaagc agaggccact cccgttttgg  46620
46621  cgcaccagcc ttccttgttg tggaccatgg tgtgtgggct tcagcagctg tggctcccag  46680
46681  gctctagagc actgactcag tatttgtggc tcacaggcct acttgctccc tgtcatgtga  46740
46741  gatcttccca aaccaaggat cgaacctgtg tccccaacac tggcaggtga attcccagcc  46800
46801  actagaccac cagggaagcc caagatgtgt actcttaaat gaccactctg gctgctctgt  46860
46861  gaagattgga tcattggaag caagggtgga tttgaggaga caaattaaca gataactgca  46920
46921  ctggaccaag caagagatga tggcatggac caatctagca gtgatgatgg acagggttag  46980
46981  gaggtaagat ccacagcctc atgatgggat gctgcaggtg aggtcaaagg agattctagg  47040
47041  tgactgctaa gcgtctccta catagcaggg gcatcattct ccaaaatagg aaaccccaga  47100
47101  tgaggatggc tggtgggaag aaggattagg aatttgaatg aaaaaaaaaa ggataatcta  47160
47161  gtgattaaaa gcagaccagt aggacttccc tggtggtcta atggctaaga ctccatgctt  47220
47221  ccaatgcggc ggggggaggg ggggggcggg gctggatttg atccctggtc aggaaattag  47280
47281  atcccacatg gcccaactaa gagtttgcaa gctgtaactg aatatcctgc gtgctgcaaa  47340
47341  gatcccaagt gctgtagcta agacagccaa gtaaatgaat ttttttaaaa aaaccaggag  47400
47401  tttcattttg gttacagggt tgcggtgtct gagatgttgg tagataactg gctctcaggt  47460
47461  tcaggagctg cacgtgggag ggtggtagtt aaacagaagg atgaatgcgt tggtctagag  47520
47521  ctcagaggag gcttggactg gacagtcagt ttggagaatt agctcccagt tggtctgcaa  47580
47581  agcattaggg atgtatgaga ttgagaggaa aggtactcag tgaaagagca gcccgagccc  47640
47641  tgaacgacac tgacattgga tgggaccagt gtagacacgg gagcagagtg tgagaaagag  47700
47701  aagataagga aaggtgggcc tcgaaagccc acgaagagga gtttccagga tggagtggcc  47760
47761  actgagaggc cagaggaaca gacactgggg gagatgaggt catgccctgc accaggactg  47820
47821  tggggacccc tgctactgca actttgggga agggagcaaa gcccaactgg gtggaggatg  47880
47881  aactagaggc tgactgagaa agcaggaggg caatggggag tttgggggaa cagaagtttc  47940
47941  tagaaggtgt tatttctttc agagtgacat ttggagagag gatggctgtg tgagcccgag  48000
48001  tttgaaaagc aggaacaggt aaaagagatg gtgggattaa gtgtataggt gaagggatta  48060
48061  gctgtgtttg cagaaagggg caaattaaat catgtacata ttaccaagga acctgatctc  48120
48121  catgtttttc tggaggcttt ttctctgccc tctgcgtagt gactgcagct ctaattagca  48180
48181  gtggtttcat cctgcctcgt gtctggggcc atgtctttat tcgttttttc tttctttctt  48240
48241  tctttctttt ttttttgtaa ctctcggtac ctagcaacag gcagcaagct ctaggtagag  48300
48301  acaggataat tattttctgc ttgaaatcga atgtctgaaa tggaggttca gaattttttt  48360
48361  ctttttacca aaaagacatt atgagaactt ctaagggagt gagattagag gcaaaaggaa  48420
48421  gctctgaggg ttggtgggga tggaagggtt ggggggtggg accctggaga tgtgctcaga  48480
48481  ggatgtactc aggaggaagg actgggattc tcctgccaac atggaccagt tcctcatagg  48540
48541  tgacggctct gcccactagc cgggcatcat ccccacctgt tcttttcaac aatttccatt  48600
48601  ggcccatcca gctaacattt ctgacacagc tgacatttcc tcctgaaaac acctttcctt  48660
48661  ggcctctatg acatcaagac ctcccagtta acctctgcac tagggacttc cctgcagtcc  48720
48721  actggttaag acagccttcc attgcagggg tatgggtttg atctctggtc acagaactaa  48780
48781  gctcctatat gctgtggggg tgcatccaaa aatttttttt aaaaaaaccc ctcccccctc  48840
48841  actgtcttct ccacccacca tctaagctgt gatttccctc aagactcacg gctgggctct  48900
48901  tccatcttcc tctctgttct catcctgggt agaactcatg actccagttg caggccccca  48960
48961  gccctgccct ctcaagactg gcctgcccaa gctacctgac agctctacac agatgttctt  49020
49021  catccaactt accacagcca atcacgatgc taacttcttc tccccaaact tgccttgccc  49080
49081  tggacgtccc tggtggctca gacagtaaag cgtctgccta caatgcggga gacctgggtt  49140
49141  cgatccctgg gtcgggaata tctcctggag aaggcaatgg caacccaatc cagcactctt  49200
49201  gcctggaaaa ccccaaggac agaggagcct ggtaggctac agtccatggg attgcaaaga  49260
49261  gtcggacatg actgagcgac ttcactttca cttctctgca aaaggcccag ccttcaatcc  49320
49321  ggtttcccaa acccagccct tcgagtcagc ctggaatcta ccccgccctc cccgcccccc  49380
49381  atcgagtccc aggaaatcct gccatttcca tctccagaat cctccccagt ctgacccttc  49440
49441  cccctccact accacctgct tcacccctcc ccacccccca tctccttgcc acaagggcct  49500
49501  cacagccttc cttcctcctc cccacctctc tccttatcac acagcagtaa aagcagatcc  49560
49561  ttaatacgta aataagatca tatcattttt ctccctaaca ccatccctca gtgacttccc  49620
49621  atcaccctta gaacaaaatc caggctctgt ctctcaaagc tgacagggct cactggatct  49680
49681  gcccattcat ctcttcaatc cccttggatg ttcaactcac tgtcctcagc ctgcggcgaa  49740
49741  ttcctccagt tttctcttag agcctttgct cacttagtcc ctcatcccag gaaagctctc  49800
49801  cccacacctc ctcctctcaa atttccagac cagggtccct gcccacttct ttcctcaaca  49860
49861  ttccagtcac tttcctcgtg gcccttgtag tcttttcttt ggcagttgcc ttttccctct  49920
49921  gttttgaaga ctgttagtct ctcaatcatg tccaactctc tgtgactcca tagactgtag  49980
49981  cccaccaggc tcctctgtct gtggagttct ccaggcaaga atactggagt gggttgccat  50040
50041  tcccttctcc aagggatctt cccaaccagg gatcgaaccc aggtctcctg cattgcaggc  50100
50101  agattcttta ccgtctgaat cacgaaactc cactgaaaga gccctaattc ttactttttc  50160
50161  tcctaaaagc ttcctgaagg ccatttcttc agatcattcc ttccttgccc actctggcat  50220
50221  tcctgcccct catacacagt tgttaagtgg agaatgaagc tgtgttgatg ctctctactc  50280
50281  atttggttac agtaacccca ttttacagaa aagggaactg agaagtccag agacacagtg  50340
50341  cctggctggc tggggcagtg ctaaatccag acctcctgat cctgcctcca gatttcaggg  50400
50401  tcgtacccac ccctgggctg cccctatgga gcccagcatt gcaattttat ttccacagag  50460
50461  aagaaatagc tcgaaaaatg tgtacataaa atgtggacaa atggtgttgt gggaaaccca  50520
50521  agatgagaca ggaagttgga catggaggtt ggatgcttgg gcaaccaatc tgataagaaa  50580
50581  tagagattta atgtttgttc ataacaagtt ggtggacctc ttgtacagta ccaaagagaa  50640
50641  agaaacagaa aagtcagtct tctaaaaaac gatatggtga ttagctctgc taaccctagt  50700
50701  gtcaagtacc tcattgggac agatggctct ttatggaaat tgtctttatg aggacagaat  50760
50761  tatatttctt taatctagta tgg                      50783