Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Tnfrsf22

Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 22

Esperón Ede L et al, Epigenetics 7: 626-634, 2012

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus Tnfrsf22 SOBa, Tnfrh2, Tnfrsf1al2, mDcTrailr2, 2810028K06Rik, C130035G06Rik  7 69.57 cM  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ttctttataa gagttgcctt ggtcatggtg tctgttcaca gcagtaaaac tctaagatag   60
61   cgccccctgc agtgggagcc actaccacat gcaattatgt gatagaggga taggagagaa   120
121   taagaagcac tatgaactcg agccccgagg taccttgcca gtggaggcac cggacacccg   180
181   caaaggccca cacgggattc cccacgggat cctaagacct ctggtgagtg gaacacagcc   240
241   cctgccccaa tccaatcacg cagaacctga gactgcggta aatagggaag cggaataccc   300
301   gggcctgacc tggggcacaa gccccttccg ctccactcga gccccaggtt accttgccag   360
361   cagagttgcc cgacacccgc aagggcgcac acaggattcc acacgggatc ctaagacctc   420
421   tagtgagtgg aacacaactc cttccaggag tccggttcaa acaccagata tctgggtacc   480
481   ttccctgcaa gaagagagcg tgcctgcaga gaatactctg cccactcaaa ctaaggagag   540
541   agctaccctc ccagatctgc ttatagaggc taacagagtc acctgaagaa caagctctta   600
601   acagagacaa ctataacagc tagcttcaga gattaccaga tggtgaaagg caaacgtaag   660
661   aatcctacta acagaaatca agacaactca ccatcatcag aacgcagcac tcccacccca   720
721   cctagtcctg ggcaccccaa cacaaccgaa aatctagacc cagatttaaa aacatttctc   780
781   atgatgatga tagaggacat caagaaggac tttcataagt cacttaaaga attacaggag   840
841   agcactgcta aagagttaca ggcccttaaa gaaaagcagg aaaacacaac caaacaggta   900
901   gaagtcctta aagaaaaaca ggaaaacaca tccaaacagg tgatggaaat gaacaaaacc   960
961   atactagaac taaaaaggga agtagacaca ataaagaaaa cccaaagcga ggcaacactg  1020
1021  gagatagaaa ccctaggaaa gagatctgga accatagatg cgagcatcag caacagaata  1080
1081  caagaaatgg aagagagaat ctcaggtgca gaagattcca tagagaacat cgacacaaca  1140
1141  gtcaaagaaa atacaaaatg caaaaggatc ctaactcaaa acatccagga aatccaggac  1200
1201  acaatgagaa gaccaaacct acggataata ggaattgatg agaatgaaga ttttcaactt  1260
1261  aaagggccag ctaatatctt caacaaaata attgaagaaa acttcccaaa cataaagaaa  1320
1321  gagatgccca tgatcataca agaagcctac agaactccaa atagactgga ccagaaaaga  1380
1381  aattcctccc gacacataat aatcagaaca acaaatgcac taaataaaga tagaatatta  1440
1441  aaagcagtaa gggagaaagg tcaagtaaca tataaaggaa ggcctatcag aattacacca  1500
1501  gacctttcac cagagactat gaaagccaga agagcctgga cagatgttat acagacacta  1560
1561  agagaacaca aatgccaacc caggctaata tacccggcca aactctcaat taccatagat  1620
1621  ggagaaacca aagtattcca cgacaaaacc aaattcacac aatatctttc cacgaatcca  1680
1681  gcccttcaaa ggataataac agaaaagaag caatacaagg atggaaatca caccctagaa  1740
1741  caaacaagaa agtaatccct caacaaacca aaaagaagac agccacaaga acagaatgcc  1800
1801  aactctaaca acaaaaataa taggaagcaa caattacttt tccttaatat ctcttaatat  1860
1861  caatggactc aattccccaa taaaaaaaca tagactaaca gactggctac acaaacagga  1920
1921  cccaacattc tgctgcttac aggaaaccca tctcagggat aaagacagac actacctcag  1980
1981  agtgaaaggc tggaaaacaa ttttccaagc aaatggtctg aagaaacagg ctggagtagc  2040
2041  cattctaata tcggataaaa tcgacttcca acccaaagtt atcaaaaaag acaatgaggg  2100
2101  acacttcata ctcatcaaag gtaaaatcct ccaagaggaa ctctcaattc tgaatatcta  2160
2161  cgctccaaat gcaagggcag ccacattcat taaagacact ttagtaaagc tcaaagcaca  2220
2221  cattgcacct cacacaataa tagtgggaga cttcaacaca ccactttcat caatggacag  2280
2281  atcgtggaaa cagaaactaa acagggacac agtgaaacta acagaagtta tgaaacaaat  2340
2341  ggacctgaca gatatctaca gaacatttta tcctaaaaca aaaggatata ccttctcctc  2400
2401  agcacctcat gggaccttct ccaaaattga ctatataatt ggtcacaaaa caggcctcaa  2460
2461  cagatacaaa aatattgaaa ttgtcccata tatcctacct atcagaccac catggcctaa  2520
2521  gactgatctt caataacagc ataaataatg gaaagccaac attcacgtag aaactgaaca  2580
2581  acactcttct caatgatacc ttggtcaagg aaggaataaa gaaagaaatt aaagactgtt  2640
2641  tagaggttaa tgaaaatgaa gccacaacat acccaaacct ttgggacaca atgaaagcat  2700
2701  ttctaagagg gaaactcata gctctgagtg cctccaagaa gaaaggggag agagcacata  2760
2761  ctagcagctt gacaacacat ctaaaagctt taggaaaaaa aggaagcaaa ttcacccaag  2820
2821  aggagtagac ggcaggaaat aatcaaactc aggggtgaaa tcaaccaagt ggaaacaaga  2880
2881  agaactattg aaagaattaa ccaaacgagg agttggttct ttgagaaaat caacaagata  2940
2941  gataaaccct tagctagact cactagaggg cacagggaca aaatcctaat taacaaaatc  3000
3001  agaaatgaaa agggagacat aacaacagat cctgaagaaa tacaaaacac catcacatcc  3060
3061  ttctacaaaa ggctatactc aacaaaactg gaaaacctgg acgaaatgga caaatttctg  3120
3121  gacagatacc aggtacaaaa gttgaatcag gatcaagttg accttctaaa cagtcccata  3180
3181  tcccctaaag aaatagaagc agttattaat agtctcccag ataaaaaaaa agcccaggac  3240
3241  cagacgggtt tagtgcagag ttctatcaga ccttcaaaga agatctaatt ccagttctgc  3300
3301  acaaactatt tcacaagata gaagtagaag gtactctacg caactgattt tatgaagcca  3360
3361  ctattactct gataccttaa ccacagaaag atccaacaaa gatagagaac ttcagaccaa  3420
3421  tttctcttat gaatatcgat gcaaaaatcc ttaataaaat tctcgctaac cgaatccaag  3480
3481  aacacattaa agcaatcatc catcctgacc aagtaggttt tattccaggg atgcagggat  3540
3541  ggtttaatat acgaaattcc atcaatgaaa tccattatat aaacaaactc aaagacaaaa  3600
3601  accacatgat catctcgtta gatgcagaaa aagcatttga caagatccaa cacccattca  3660
3661  tgataaaagt tttggaaaga tcaggaattc aaggcccata cataaacatg ataaaagcaa  3720
3721  tctacagcaa accaatagcc aacatcaaag taaatggaga gaagctggaa gcaatcccac  3780
3781  taaaatcagg gactagacaa ggctgcccat tttctcccta ccttttcaac atagtacttg  3840
3841  aaatattagc cagagcaatt cgacaacaaa aggagatcaa ggggatacaa attggaaaag  3900
3901  aggaagtcaa aatatcactt tttgcagatg atatgatagt atatataagt gaccctaaaa  3960
3961  attccaccag agaactccta aacctgataa acagctttgg tgaagtagct ggatataaaa  4020
4021  ttaactcaaa caagtcaatg gcctttctct acacaaagaa taaacaggct gagaaagaaa  4080
4081  ttagggaaac aacacccttc tcaatagtca caaataatat aaaatatctc ggcgtgactc  4140
4141  taactaagga agtgaaagat ctgtatgata aaaacttcaa gtctctgaag aaagaaatta  4200
4201  aagaagatct cagaagatgg aaagatctcc catgctcatg gattggcagg atcaacattg  4260
4261  taaaaatggc tatcttgcca aaagcaatct acagattcaa tgcaatcccc atcaaaattc  4320
4321  caactcaatt cttcaacaaa ttagaaggag caatttgcaa attcatctgg aataacaaaa  4380
4381  aacctaggat agcaaaaact cttctcaagg ataaaagaac ctctggtgga atcaccatgc  4440
4441  ctgacctaaa gctttactac agagcaattg tgataaaaac tgcatggtac tggtatagag  4500
4501  acagacaagt agaccaatgg aatagaattg aagacccaga aatgaaccca catacctatg  4560
4561  gtcacttgat cttcgacaag ggagctaaaa ccatccagtg gaagaaagac agcattttca  4620
4621  acaattggtg ctggaacaac tggttgttat catgtagaag aatgcgaatc gatccatact  4680
4681  tatctccttg tactaaggtc aaatctaagt ggatcaagga acttcacata aaaccagaga  4740
4741  cactgaaact tatagaggag aaagtgggga aaagccttga agatatgggc acaggggaaa  4800
4801  aattcctgaa cagaacagca atggcttgtg ctgtaagatc gagaattgac aaatgggacc  4860
4861  tcatgaaact gcaaagcttc tgcaaggcaa aagacactgt caataagaca aaaagaccac  4920
4921  caacagattg ggaaaggatc tttacctatc ctaaatcaga taggggacta atatccaaca  4980
4981  tatataaaga actcaagaag gtggacttca gaaaaacaaa taaccctatt aaaaaatggg  5040
5041  gctcagaact gaacaaagaa ttctcacctg aggaataccg aatggcagag aagcacctga  5100
5101  aaaaatgttc aacatcctta atcatcaggg aaatgcaaat caaaacaacc ctgagattcc  5160
5161  atctcacacc agtcagaatg gctaagatca aaaattcagg tgacagcaga tgctggcgtg  5220
5221  gatgtggaga aagaggaaca ctcctccatt gttggtggga ctgcaggctt gtacaaccac  5280
5281  tctggaaatc agtctggcgg ttcctcagaa aattggacat agtgctactg gaggatccag  5340
5341  caatacctct cctgggcatg tatccaaaag atgccccaac tggtaagaag gacacatgct  5400
5401  ccactatgtt cgtagcagcc ttatttataa tagccagaag ctggaaagaa cccagatgcc  5460
5461  cctcaacaga ggaatggata cagaaaatgt ggtactacac aatggagtac tactcagcta  5520
5521  ttaaaaagaa tgaatttatg aaattcctag ccaaatggat ggacctggag ggcatcatcc  5580
5581  tgagtgaggt aacacattca caaaggaact cacacaatat gtactcactg ataagtggat  5640
5641  attagcccaa aacctaggat acccaagata cgagatacaa tttcctaaac acatgaaact  5700
5701  caagaaaaaa gaacactgaa gtgtggacac tatgcccctc cttagaagtg ggaataaaac  5760
5761  acccatggaa ggagttaaag agacaaagtt tggagctgag atgaaaggat ggaccatgta  5820
5821  gagactgcca tatccaggga tccaccccat aatcagcatc caaacgctga caccattgca  5880
5881  tacactagca agattttatc gaaaggaccc agatgtagct gtctcttgtg agactatgcc  5940
5941  ggggcctagc aaacacagaa gtggatgttc acagtcagct aatggatgga tcacagggct  6000
6001  cccaatggag gagctagaga aagtacccaa ggagctaaag ggatctgcaa ccctataggt  6060
6061  ggaacaatat tatgaactaa ccagtacccc ggagctcttg attctagctg catatgtatc  6120
6121  aaaaaatggc ctagtcggcc atcactggaa agagaggccc attggacatg caaactttat  6180
6181  atgccccagt acagaggaac gccagggcca aaaaggggga gtgggtgggt aggggagtgc  6240
6241  gggtgggtgg ctatggggga cttttggtat agcattggaa atgtaaatga gctaaataca  6300
6301  taataaaaaa tggaaaaaca aaattaaaaa aaagacacta gagaagacaa gacactacgt  6360
6361  aaataaagtg attcaagagc cacacacaaa aaaagaagca ctatgaagta ggtagagagg  6420
6421  aatagcctga tgtgagtagt ctgccctacc atctgaggtc atggtgaaat cctggccagt  6480
6481  gctgctgctg agggccatgc tttggtctgt gagcatgcag tagcagggaa ctctggctca  6540
6541  tatctgtggc tcatgtggtt accaccaaag atcctgcaga tgtgccatag gctggcacat  6600
6601  ggaaccatat tgatgtccaa ggcctgggca tagctttccc tgcccttcac tggctgcaac  6660
6661  acacaagaga gtaggcatta taccttgcct ggacagcaca gttcagctgg ctctggtggt  6720
6721  aggggcatgg gaaagctgcc cttgccaccc atattctgtg tagtatcgtg ggtcagggaa  6780
6781  agatgtcctc cccccattgc cccttccagc tgctagtaga aagtccagtc ccacttgctt  6840
6841  gctcccactg ccttctctca ggtattccac accaccaccc cgacccctgc agctgttcag  6900
6901  aggttccgca gcccctcact accaggggta tgcatactgt tattgtgagt ctttgcaatc  6960
6961  agtgcccttc aggctgtgtg catctaacaa cctggcctgg gcgtgcccct tgtacctcaa  7020
7021  ctacgcatga gtacgtgtct gtctcttgct tcttcgtctg gtccaggtca gaaatggaag  7080
7081  gggtcaatgc tctcatgccc gaggcctgtt cccacgttcc cacagcctgc ctgcctgctc  7140
7141  agttcattgc catacccact ccaggggagt cagtatgaca agtccaaaag cttagccgaa  7200
7201  gttctgaggc acaaagtttc atggaaactg gtctcctgga gagtctctgg catcccataa  7260
7261  ataaatatgg tccacagttg tgcttgcgat agttggtgga gggttctgag tgctttcctt  7320
7321  cagtattgtt ttattatagg tgccccaaag gaatgatttg acaaatagct aagttagatt  7380
7381  gaacattgct ttctggcctt cactggtgtc ccaatatcct aggcagtcgt tgagcccaac  7440
7441  atgggattgg gatttcgtaa gaacattatt cattcagaca aaatgcctcc agtgttgaaa  7500
7501  gagagatagt gaaagaaatc aggcattaca atttactgga tagagttaga aatttcgggg  7560
7561  caagtttaac aaagaaagct tagaattctt attatagtca tattagacag actagattcc  7620
7621  ctaatagagg aaagttgctg ggctcctctg gtaaatggag gtcccccaca aaacacttag  7680
7681  aatgacagcc tagtcactcc catatgcagg aatttacaat ggtctaggaa gaaggagggt  7740
7741  tgtagtttaa ggatgactag agtattgcat tattcatgaa aaggttagca agagtgaaaa  7800
7801  acccctggtg caagttttca caaggctcag aggaatacca cacttaggtg cttactaagg  7860
7861  gacccctggt ggtgggttat acagtagact agaattgtga ctagggtgtg aaatcttcac  7920
7921  ctggctccta gaatagctga ctttagatag ggctgctttt atctcagttg taatcactgc  7980
7981  ctggttcctg ctagtctttt atgtatgtat ttctctgttt tttgtcatta tgcatcagat  8040
8041  gacttcaatg taccttggct gatgtgtccc ctaacttcct tgttttcttc tgtaatataa  8100
8101  atctgttggt cactttgaga aattacattc agatacaaaa ctctcttgtg tttgtgtctg  8160
8161  tttgccactg gccaacttct tgcccacctg agtaccggga ccctgatttt tcccctaggt  8220
8221  tgagggacca actgagtcca gcctctggca cctccatccc accttaaaga gcaagggtag  8280
8281  aaatggctga agagatgata cagccattaa gaggatgcta tgatcttaca gagaacacca  8340
8341  gtttgatctc cagattcata tcaagcagat tacagccatg tgtatctcaa gctattggag  8400
8401  atatgtcacc tcgagcctct ggaggcacct gtgcgcacgg acgctcgcgc gggcgcgcgc  8460
8461  gcacacacac acacacacac acacacacac gcacacacac atgcacacac acacatttta  8520
8521  aaataaatgt tttaaaggag caaagggcag agggcagaga aggacctgga gcacaaatat  8580
8581  ctagcccagg gtagacaggc ctcttctttt cacctcccct ccacctacag tgtgggacaa  8640
8641  ggcagatctg taaactgtat gcagaaaagg aaagccacta gcctccccct gctcccgagc  8700
8701  tactcagaga ctggtgggac aacagcatcc acaagtgcac actcctctcc tcttcccttc  8760
8761  ctctactttc cctctgcttc ccaagggtgg gggacagttc agcgtgttga actaaccaaa  8820
8821  ctttctaaac acttgtttgt gttttgattt ggtttactcc tgagcagaca ccagcctgag  8880
8881  ggaagacaag aaatagaaga ggatcaggct ggccaaggaa ttggccgccc ccactcccca  8940
8941  gcctaggtga gggcagatgg gcacaggctc cactccctgg ccctagggag agaggcaaga  9000
9001  gatgatttaa agagtaccag gtgcctgaag tcacgctcct cttctttggg gcagccattg  9060
9061  aaatccagga ctctgagtcc tccctcattt taaagaggaa gtggcatttg gaagggagat  9120
9121  ggatggggct ggtagtgggc cactttttcg aatacctgga ggggccgggt ggaacagatg  9180
9181  aaccaaccca agttccctag agaaataagc gttctacttc ctgtgttagg ctagtagact  9240
9241  tggcttaaat gtcctgtgtc ccatgagctt ggattggcac acacagtgga gctaaacaca  9300
9301  gtgaaaggaa gaagaggtga gggactcaca gtccagggat gttcatacag ccctcctccc  9360
9361  ccgacacaca ccccccaacc ccagaactgg aagagtgcct accagtcctg gatattttga  9420
9421  ggtcctcaga gtcagcgagt cccacacagc ccctcagacc ctgacagtga agccttcagc  9480
9481  tgctgctcca gaccattgac cagtgaacac tcacaggaac gctacaggga tagagttact  9540
9541  tcaaacttct ccgtgttgag ctaagacagt gtgtgttgta gcttatcttc ctctttttgt  9600
9601  ttgttgcttt tgagaaggtt tacagtctgc tgcagtctga cttttataac gattccaaca  9660
9661  atagttcatg cctctccctc cactcaggtc caggaaaatt tttaattaac ttataataaa  9720
9721  gagcagtata ccgtaatgaa aaacaaacga aggcagagaa ttcgacttta acttgctgtt  9780
9781  tataacaaat atgattctgt taataacgtc ataggcattt aaaattacgt tatttataga  9840
9841  aaactagata ttactgagca ctgattgtgg tgggaaggca agagtggtgg cgctggaccc  9900
9901  gcccacgaga taaggcaacc atacaggaac caatccgctg aggagaggcg tggccaccac  9960
9961  agcagctcct cccagctgag cagcagcggc gtgcttgcac TCGGCCATGT TTGGCTTCTT  10020
10021  CTGCAGCTTG GTGTCCAGTC TGAGTCGCTG GTTCCTTTGG CGGCGGCTGC TGCTGCTGCT  10080
10081  GCTGCTGCTG CTGCTGAATC TGCCCTTGCA ggtgagtaga tatggccctg cggagctgag  10140
10141  actcgctctg ggcaccggat ccccggactg cagaggaaag ctactgccgg cggtgaactg  10200
10201  atggcgggct gtgccatcag cctgggcatc gccaaccaac acttcagaac ttcgtctgct  10260
10261  cttaagtggt ccagagttgg gggattgagg aggtgaagca gaggcagggg aatggccaag  10320
10321  cgggtagcca gagaaagtgt gtccggttgg tccctgagct ccgggacaag gtggacacgc  10380
10381  ctctcctccc tttctcatca gaaagcggtc catcggaagg cgactccgga aagtgccatt  10440
10441  gcggactgca gtggcccgcg cgactgtgcg ccttgggtgg gtccggcccg gctggtcttg  10500
10501  gggtgtagta ctaactacta caaaaggatc tgtgtggaag gcctggctat gcctttcctg  10560
10561  ggcctttcgg gtctctgcta agttcgtccc gagatcgctt cttgtctctt taatcataaa  10620
10621  ctgcagttaa acctaagtta gtgggcagcc tgatctacat aaggagtctc aaaaccaacc  10680
10681  aaacaaccaa acaaaaaacc tagacgatcc tgtaaatgac attttagtta cagccaactt  10740
10741  aattttatgt caattttctc tcataagagt cttcatccca aaaataggca gaaaaaggtt  10800
10801  tatgttttat aacctgtaag gatatccatt ttgtaacaca ttcagatctt tagttataac  10860
10861  aacaacaaca acaacaaaat aacccttaga ttgttctaag atagtatctg agcagtcaga  10920
10921  gaccacttac atgtaatcag catttcttta aaccacctag gagctggtta atagtaattc  10980
10981  tttgctagct gctggtgagc agctttcaca gaaatggacc cagagggcat ccagcttccc  11040
11041  tgggaatctc ctgggcaagg ggccagagga tatgcaactc agaggtgact tcaaagttcc  11100
11101  cagcactttg agggacttcg aacatatttc acaggcaggt ttcacatggg atggcccttg  11160
11161  accctgaaat ctcttcccat ccctattagg gctctggggc tccatgcctg cccaggcacc  11220
11221  gcctgaaaag tggtgcattt tgtcctccag aaatccccag aaacaatcta gacaatatta  11280
11281  ggttgttttt gttgttgatg ttttaaggtt gttgtaaaga aaaaatggtg atcatctcaa  11340
11341  ataatgccac aaaatgaagg tactccaaag aaagactgag gatgagctgg gccgggtagt  11400
11401  gcacgccctt aattctagca attgagagac gaggtagaca tgtttgtgaa tttgggttta  11460
11461  gtctgatctt tatagtgagt tctagaacag ccagactgtg tatgagacac tgtcctgtaa  11520
11521  aagtcaaaaa taaaaataaa agactgaaga taacatctct ttcaagaata ttttttaaaa  11580
11581  agactatcct caaagaatat tgaaatttta aaaaataggg catgtgtgta gatttttggt  11640
11641  cttttgagac aggatttctc tgtgtagctc tgactgtcct ggaatttgct ctgtagacca  11700
11701  gattggcctt gaactcagag gtctgcctgc tgggattaaa gacataggct gtgaagatat  11760
11761  cctactaaat ccactgtcta acctgtggtc atgtccttcc taagtgtaag tacaggtgaa  11820
11821  gcaggccatt tccaaggggt aaaatagtat tgccttcagg gcagtgatga agtgtcagct  11880
11881  tcaacatata ataatggtga cgatgaatca agatgaaggt attgaaccta ggaaccctaa  11940
11941  aaagaagact cctgcctagc agttaagagc agaattcctg acagaattaa atgggcagag  12000
12001  accaccagaa agagatagat acatagatag atagatagat agatagatag atagatagat  12060
12061  agatagatag atagcagaga ccaccagaaa gagatagata gatagataga tagatagata  12120
12121  gatagataga tagatagata gacagacaga tagatacatg gatagataca tagatagata  12180
12181  catagataga tagatacata gatagataca tagatagata catagataga tacaaagata  12240
12241  gatacataga tagatacata gatagataga tagatagata gatagataga tagatagatg  12300
12301  atagacagac agatacacac acacacacag agagagagag agagagagag agagagatat  12360
12361  cctatctatg aaccagactc ctgctgaagg ctggacaaca ctgacgagta tgagatcaga  12420
12421  gcacagtggt aagtatgaat gaggatggct cccacgaatg tatagatggg ccctaagggt  12480
12481  tgatgctgtg gagaattttt taccagagta tgtaccatag agatgcaaat ataaagaagt  12540
12541  gagcctcagt gctcaatagt tttttgtttg tttttttgtt aaagagctca gttgatttgt  12600
12601  gtgcttagtt tgagctcctt cccagtgttt gggtatcagt caaggtaggt tactcagaga  12660
12661  aggaagtggg gaggagatag aacgtcctgg gaacatatga actgttctat atgcattatt  12720
12721  taatttcaca accctaaata gtaagtatat tactatcccc attttacaga tgagaaaagt  12780
12781  gagacatgat gatggtaaat agtgaatcac ctattcattt ataggctcta ttagcttgtg  12840
12841  tgatatcatg gctccacaca tgatctttca atcccctatg tgatcaatga tcaccacata  12900
12901  aagtttgggg tttttatggt tttcgctctt gtttttttgt ttcttggggt tttttgttgt  12960
12961  tgctgttttg ttttgttatt tgcctctgtt tcatgttgca tgtatcagtg tctggagtgc  13020
13021  attaagtact ggctattctt gtagaggaat aggactcagt tcccagcacc cacacgtttg  13080
13081  taattctagt cccaggattc tgctgttctc ttctggcctc ctcaatcact gcacatacat  13140
13141  ggtgtatatg cattcaagca ggcatacact cataaacaca aatataaatc tttaaaatca  13200
13201  tctgttgcgc caatggtggc acacacactc agcactcagg aggcagaggc agaggcagag  13260
13261  gcagaggcca aggcaggtgg atttctgaga tcgaggccag cctggtctat aaagtgagtt  13320
13321  ccaggacagc cagggctaca caaaaaaacc ctgtctcgaa aaacaaaaac aaaaacaaaa  13380
13381  aaaacaaaaa acaactttaa aatcatctgt tgcagagcta gaaatatagc acattgctaa  13440
13441  ttaattagtg cccagagtga gccctgggtt taatcctcag tactacaata aaataaagta  13500
13501  aaaccagtta tttctttaca attacttgag gctttgagta ataaaagacc aaacaaaatt  13560
13561  agatattatt tatttgttta tttatttatt tattttagta tttgcttttg cttatttgta  13620
13621  taagtgtttc ctaaagggtt gttaagtatg tcacttttgt ctgcaattcc tgagaaggcc  13680
13681  agagatgaca tcagattctc atgaactgga gttacaggtg actgtgagcc tcttgcatgg  13740
13741  ttgctgggaa ccaaactctg gccttctgta agaacagcat atgtttgttt tttgggagtt  13800
13801  atggtcttgt tgttttaaga caagccctga ctatcctgga actcacagag atccaccttt  13860
13861  ctttgtctct cgagtgcttg gataacgatg tgtactgctc tgcctggact ccatatgctc  13920
13921  ttacctgcca tctcttcagc cctagaaaca cttctaaagc tttagggttc ttagagaaat  13980
13981  agtatgtgaa ggaggtgaat taaagaaaaa aaaggggggc tggagaaatg gctcagaggt  14040
14041  tcagagcact gactattctt cctgaggtcc tgagctcctg agttcaattc ccagcaacca  14100
14101  catggtggct cacaaccatt tgtaatggga tctgatgccc tcttctggtg tgtctgaaga  14160
14161  aaactacagt gtactcacat acataaaata ataaacaatt cttcaaaaaa aacaaaaaaa  14220
14221  aagaaggaag gaagaaagga aagaaagaaa gaaggaaaga aagagagaac aaaaaacaaa  14280
14281  gcagagctat cactccttta tccttttgca agttgttcca actggtgtct ccatctgcag  14340
14341  ccccagcata ggaagcagcc atcaaagctt gagatttgga tgataggatc ccagtaggtc  14400
14401  acaagttgtg ctagaacatt cgctgctgct gctgctgctg ctgctaatga tgatgatgat  14460
14461  gatgatgatg atgatgatga tgatgataaa agtgaactaa ggatggagtg gggtgggcat  14520
14521  gatactgctg tgcaaaaagc caagagccac tagacttggt agtggtgtat tgtgcaagct  14580
14581  ttcctgggca actgcaggct tcagagttct acagcatagc atcagccaca gcgtagcatc  14640
14641  agatagtccc cgctgggctc tgcacaagga ggccctgcct tggtacttcc ttttccacca  14700
14701  tcatccaaac catcctctgc agttaccaat aaaaataagc tgccccttgt ccttttccac  14760
14761  tcataGGTAA AATTTGCTAT GCTAGAATTA CACTCCTTCA AATGTCCCGC TGGTGAATAC  14820
14821  TGGTCTAAAG ACGTCTGTTG CAAGAACTGT TCTGcaggtg agttctttgc tgggacccaa  14880
14881  tgccacagca tagacatggg tgacctttga agcacaccag tggctataca agatgaggag  14940
14941  ggtgtgtgcc agggaggtca actcagccac tgcctactct ttcaaactct aggagatgct  15000
15001  tcctaaccaa ggtacacaga atgtcacccc taaaggaggc cctctgtgtg ttcaagaggg  15060
15061  ttggtgtgag tattcattgc aaggcctcac tagtgtaggg tcacccaact ctccaccctg  15120
15121  caaggcatga tgagttctat gcccatatcc aaaggcacca agctgagagg aaggttcaga  15180
15181  aaagggagct gggagggtta atttcatcta cctgtacttg tcttgggtgc cagggaaccc  15240
15241  ttagccccta ctgctaccac ttccaataga gaaagtggct taagtagctt gctatggtca  15300
15301  cactctacct tggtggcaat gtccatcctt gctcttctgc tctcagctaa cagcacatgt  15360
15361  gctctgtatc aggaaccctg gttctgtaat tatttctggg gagacataaa caccaactgt  15420
15421  tcactccaga taacaggaag tgataatagt cactgagaac agaccaaaga agcgatttac  15480
15481  ccaagtgtgg tttggtgaac cattgaggtt attggggtcg ctttcacacc cataggtgac  15540
15541  taatgcaact acatattgta atatgagcct agcatgggtg acaacttatt aaagctgtat  15600
15601  gcccaaagca ctcagcacaa cttacaggga gccagagtct cttttctaga gattgtttaa  15660
15661  agtataatgt ggctgtgaaa agacaccatg accacaactt ttatatagga atgcatttta  15720
15721  ctggattgca gtattgaaag tttagtccat tatcacaatg gcaggaggcc tgactgcagg  15780
15781  tagggttgaa aaagataaaa atggtgctgg agaagtaggt gagagttctc tgttcatatg  15840
15841  caaaggcaga agaaaaaaac aaacacttgg acccttgaaa cttcaaagcc cagccccagt  15900
15901  gatgcacttc ctccaacaag gccacacccc ttaatccttt caaatagtgt cactccctgg  15960
15961  tgacttacat gggcctatgg aagcccagta gggagtcagg atctcattct actcacccta  16020
16021  ggctatcttg gttcctagtc ccctaagggt cagatgtcca caggactgag tgtagctcag  16080
16081  ggaaccagca gccctcatag atcctcaagc actttgtgac agcccagaga ttattttgaa  16140
16141  cttgtgataa agatgttaag cctacataga gcaacatagc cctttattgc tgaatgcctg  16200
16201  agcaaggctg atcccatttg cccttatccc CAGGTACATT TGTCAAGGCG CCCTGCGAAA  16260
16261  TCCCCCATAC TCAAGGACAA TGTGAGAAGT GTCACCCAGG AACATTCACA GAGAAAGATA  16320
16321  ATTACCTGGA TGCTTGTATA CTTTGCTCCA CCTGTGAtaa aggtgagtat gtgacttagc  16380
16381  agaggcagac tagctatgaa gactggcatt agagtcagaa gtacctggat ggagtagtca  16440
16441  tgactaatgg atgccagaat gcagccacag aatccccact ggcataaaac ttgtttcctg  16500
16501  ccgatgggca tggttgtaca atgtttaatc ccattacaca gaaggcagaa gcagctggtc  16560
16561  tctgtcttgg aggccaccct gggttttgtt gtttggttgg ttggttttgg tttttgtttc  16620
16621  tcgagtcagg gtttctctgt gtagccctgg ctgtcctgga actcactttg tagatacgct  16680
16681  ggtctcgaac tcagaaattg gcctgcctct gcctctgcct cctgagttct gggattaaag  16740
16741  gcctgcacca ccactgtcct gggaggccac cttgtttata cagtgagttc cagggcagtt  16800
16801  ctaaaggcta cacagtgaga ccctgtgtca aaatcaaacc aagccacaaa ttattgatta  16860
16861  tgagtaaaaa ggactccgta aaatcaatgt cagaacaagc acaatcatag ccttctgcct  16920
16921  tttttataaa gataattttt cttctacttg tcaattgaat gcagaaccta gtaaaacaca  16980
16981  tgctggtacc tagaaagatc atacctctgt ggataagcaa tcatgtgtgc ttcccagaca  17040
17041  cacagagaag agctaaaaga gtagatcaga gggcacacag atctggggaa gcagcagaga  17100
17101  gacgagggcc acacctgcag atgtcttaca ggatatagaa atataataaa acctttttca  17160
17161  caaactttaa gcaggcagag catggcagca catctgttta atcccagcac tctaaaggca  17220
17221  gatctctgtg agttcaagga cagcctgacc aacatagtga gtttaaagac agccaaagct  17280
17281  acatagtaag actcaatcaa tacacaataa acatacaaac tttaagcatt tgttggagga  17340
17341  ctggaagcag ctcacagagt gcctgcctag tatgcagaag aaggcctggg tttgttctct  17400
17401  gacgtagagg ggagtggggg cgaagattct gttttgtgtg tgcatgcatg tgtgcctatg  17460
17461  cacacactcc tatgccacag aatcatgtta aactaagtgg caaatactac agtatctcat  17520
17521  gcttcagccc tgtcatttgc atctactaag catagagatg gaaacaggct gagtatacca  17580
17581  gcacacatct ctggttccag agcacaggag gcagatatag aaaggacgct ttagtgtgca  17640
17641  gcctaattgt agaaattagg ttctggttct tcctctcagc tccatgcacc ctgaaataag  17700
17701  acttgtactc agaatatatt tataaatacc ttggccatat agctaggctc ttctctgact  17760
17761  agatataact tagaataacc tatttgtctt agtctacatt ctgccacatg gctggttgcc  17820
17821  tgtgctcagg taccatgtgt ctcctcacat cttcctggac caatctcctg cctggctcta  17880
17881  tcccagaatt ctttctttct ctcagttgtc ccacctccta tttcctgcct aagccatagg  17940
17941  ccatcagact tattgacaga tgccacatcc atacaaacat aagacattct ctctatacag  18000
18001  cctgatctac gttgtgagtt ctaggacatc atgactacac agagacatat tgtcgcaaaa  18060
18061  acaaaaacaa aaacaaaaaa gacagaacca ttttccacgt tcacagatcc ctgatgctgt  18120
18121  aagacatctg cagagagctg ggctgagagt cctccctgcc tgtgctccct gctgtattct  18180
18181  gagaaaggac aatgcctaga ttcagagaat tgtgagaggt gacatttata gcttgagtgt  18240
18241  ttatggtgtc ctgaacacaa ggttaaaatc gaacacccca atgggaaagc catcttcttt  18300
18301  tataagccac tgagtaagtc tcacttaagg aaggtataca cccagagccc aagggcccac  18360
18361  tagggctctg ggtacaagat cactaggtgc tcttcagaga acaataaggt gattaaacaa  18420
18421  agcatcttca gagatgtctg atggacatgg tggcttctgg agagggaact ttgtggggca  18480
18481  gaggtgtgtc tacagatcag gaccacccat gttggagtcc ttaggggcag tgtgatgcta  18540
18541  ttacacagga tgctaaacaa tggacctccc aagccatcat ctctggtctg ggtaccaccc  18600
18601  cagaggccca aggatgagat actcccagta gtgctgctta gcactccgta catctgtgat  18660
18661  gggaatgtga aggtttacca ggacacattg tgttcctttc aggtgacagt ggggtctgtg  18720
18721  tgcatatgtg aaggtttata ctgcaacctg accctattct tccctggatT GCAGATCAGG  18780
18781  AAATGGTGGC CGACTGCTCA GCCACCAGTG ACCGGAAATG CCAGTGCCGA ACAGGTCTTT  18840
18841  ACTACTATGA CCCAAAATTT CCAGAATCGT GCCGCCCATg taccaagtaa gtaccactgt  18900
18901  ggcctgggta ggtggtagct ttatatgttg cctgaatagc ctctaatgtc cagggagagg  18960
18961  gacagtctgt ctcatacttt ggcagatgac attgtgtggt ggagactttg tggtctgggt  19020
19021  ggtacaggac ttcttgctgg agatctccat ggctaatgtc ccttgagaga aagtagacaa  19080
19081  caccgggtaa agcactaggt tttcctgagt taggtcttcc agagggttct tagtgtattt  19140
19141  ggctttggaa gggctgggta atgcctcatt cattatcagc aaggtagtac tgggttaaca  19200
19201  tgggggttct gggatgaaac tgctgggcaa ggtttgggaa atcctgtggt ttcacccctc  19260
19261  agtaagagtg ttgcttcagt cagatggagt tgttgagtcc taggggcacc agcacaagcc  19320
19321  acttacaaag gactgttact tctctgggga atctaaactc tgagtctctt gagagaggcc  19380
19381  aggcaggcct ctccttttcc tcactgcaag tccaccaaag aagctatgga catcaacgga  19440
19441  ggaggaaaat gtagtaactg acgtgtatta agtagtaata acacgatact gtctgagatg  19500
19501  ccagtgggtc tggtggcagc tgtgtggcca gaacactgtt gcagatcttg gatcaggatg  19560
19561  ctgcctgatg tggtttggag gggcatcacg ccttgctgga catctgctgc tgatgaatgc  19620
19621  aggaggggtc tggcaggatg aactgagggt gtctcTCTGC AGGTGTCCCC AAGGAATCCC  19680
19681  TGTCCTCCAG GAATGCAACT CCACAGCTAA CACTGTGTGC AGTTCATctg tttcaagtaa  19740
19741  gacagattta tttttaattt ccaaggcctt cctcctcctc ctcttgtcct cctccttctc  19800
19801  cttctcctcc tcctcctctt tcttcttctt ctcctcctcc tccttcttct tcttcttgct  19860
19861  cttcctcttc ttcacctctt cctcctcctc ctcttcctcc tccccctctt tcttcttctt  19920
19921  cttcttcttc ttcttcttct tcttcttctt cttcttcttc ttcttcttcc tcttctccat  19980
19981  attttcttta tttacattta aaatgtttcc ctttttccag gtctcccttt caaaaaaccc  20040
20041  ctatcccatc ccttcacccc ctgcctcttg agggtgctcc cactcccgtc ttcccttcct  20100
20101  ggcattccct acactggggc accaaatacc ctcagacctc tgggtctttc ctctcactgc  20160
20161  tgcccaacaa agccatcctc ggccacatag gtggccagtg ctatggctgt cttcttattg  20220
20221  aatgaaaata tacataccat agcattaact gtttcaaagt ggacatcaaa atgaaactga  20280
20281  ataccagctc ctctatctgt tacaatatgt ctcccaaacg tatgtctctc ttcgacccaC  20340
20341  CCTCCCAGGA AGATCTGCCT CAGTGGCCTG GCCTATCTGA ATggttcaca gaggtagagt  20400
20401  tgccatgtgt ggcttttgtg tctgggtttc agcatcatgt tttctctgca tggatggggg  20460
20461  ttttctgcat gtatgcctgt gccatgtgta tgggactgga gttccagatg gttgtgagct  20520
20521  gccttgtgta tgctggaaac tgaacttggg tcctttacaa gaaagcctta accactgagc  20580
20581  ttcccaagca tcatgtatta aggctgatct agactgaagc tctgtcagcg cctcatgctt  20640
20641  tttcatgact gaagcatcac attgtctcat tcccatgtta atggcatttt taataattcc  20700
20701  ttataatatg tgacccttgc accagacatt cagtgggtaa agggcagcct cttcaataag  20760
20761  taatgctagc cgggcagtgg tggcacatgc ctttaatacc agcattggga ggccgaggca  20820
20821  ggcagatttc tgagtttgag atcagcctgg tctacagagt gagttccacg cagccagggc  20880
20881  tacacagaaa aacacagtct tgaaaaacca aaataataat aacaataata atgatgatga  20940
20941  tgattataat aatgctagca aaagaaccta cacctatgaa agaatgaaag ctggaactgc  21000
21001  agttaacaat gtatgcaaaa ttgagggttt gggctgaagc tcagtggtag ggtattaccc  21060
21061  tacatgcatg aagccctaaa ttcaatcccc agtactgcca aaaatacaat aaattcaacc  21120
21121  agggcacact agccatggcc tatactttga gcattctgtt ctggagttga ccaaaatgtt  21180
21181  tcttgttttt CCCACTTTTA GATCCCAGAA ACCGGCTGTT CCTACTGTTA TCACCTTTGA  21240
21241  GTGTGCTAAT TGTGTCCGTT GTTGTCTTCC GTATCATAAG AAGATAAAGG TTCTACAGAT  21300
21301  GTTTTCTTAG CTTCCTTTTA TTGCTATGAA GTGATACTAT GGAGGCAACT CTTTTATTTT  21360
21361  ATTTATTTTA TTTTATTTTT TAATGTCTTG AACTTGATTT GAAGACCAGG CTGGCCTCAA  21420
21421  AATCACAGAG ATCCAGACTA AGACAACTCT AATAAGGGAA ACATTTAATT GGGACTGGCT  21480
21481  TACAGTTTCG GACGTTTTGT CCATGATTAT CATAGTGGGA AGCATGGCAG CATCTAAGCA  21540
21541  GACATGATGT TGGAGAAGGA GCTGAGATTT CTGCATCTTG ATCTGCAAGC AATAAAAGGA  21600
21601  GACTGTGTGC CACACTATAC ACAGCTTGAA CATAGGAGAC CTCAAAGCCT GTCCCCACAG  21660
21661  TGACAAACTT CCTCCAACAA GGTCATACCT CCTAATAATA CCATTTCTTA TGAGGCAAGC  21720
21721  ATTCAAACAC ATGAGTCTAT GAGGGCCAAA CCAATTCAAA CCACCACAGG TTAACAATTG  21780
21781  CCCTCTGCAG CTCTCTGGTG GAGGCCCTCC TTGAGAGTAA GTAACAATTT AGATGAAGGC  21840
21841  AAGTCCTGGT ATCAGGTCCA AAAGAAACTC AGGATGAATG GTCCACTGTG GTTCCTATTA  21900
21901  ACATACTGAA GAACATGACC TCACCTTACA CGTCTCCACC TCACTGACTT CCCTTCCCCT  21960
21961  AGCTTCTCAT TCCCAGGTAA CCCTGCCATT TTTTGGTAAT GTGCCTTCTT GGTTCTTCCT  22020
22021  CTCCTTTCCC CCTCTCTTCT GGTCCTTACT TCTCTTCCTC TCCCACTCTC CACCAGCCTC  22080
22081  CTCTTAAGGC CTGAATCAGT CTGTAGGTCA TGTTTAATCT ACTACTTTCT CTCTGCTCTG  22140
22141  GACTCATCCA GATGTCTCTG GCTGAGCTCT CCCTCCTATC TACAATAAAA CCCTTCCCCC  22200
22201  TAACCAGAAA TGGAACAGTT TTGTCCTCAC TTTGTACATC TGGTGCCTGA AACCAGAGAG  22260
22261  GAATATGACC CCCATCCAAG AGACTCAGCC TCTCCTAGCC AAACCATGCT GTTGGTTTGA  22320
22321  CGACTTCCTA AGGTATGCAT GGATGGATCA CTTGTTCCTG CAGGCTTCTG CAACCTACCA  22380
22381  TAGTGAACTC CAAACCTGGA ATTCACCTCT TCAGCTGCTT CTCCCCTCTA CTTGCGCTAA  22440
22441  CCATTTGCTT CTCCTCAGCA CATCAGGAAA CTCCCCCTTG CCTAGGGGTG TGATCAGTGC  22500
22501  TTTGCTCTCA CTGCTCAGTA AATTTCCACT TGTCTAGGGG TGTGGTCAGT GCCTTGCTCT  22560
22561  CACTGCTCAG TAAACTTTCC CTTGCCTAGG GGTGTGATCA GTGCCTTGCT CTCACTGCTC  22620
22621  AGTAAATTTC CACTTACCTA AGGGTGTGGT CAGTGCCTTG CTCTCACTGC TCAGTAAATT  22680
22681  CTCCTTGCCT AGGGGTGTGG TCAGTGCCTT GCTCTCACTG CTTAGTAAAT TTCCCCTTGG  22740
22741  CTAGGGGTGC GGTCAGTGCT GTGCCTTGTG CTCACTACTC AGTAAATTTC CACTTGCCTA  22800
22801  GGGATGTGGT CAGTGCCTTG CTCTAACTGC TCAGTAAATT TCTTTTTGCC TAGGGGTGTG  22860
22861  ATCAGTGCCT TGTTCTCAAT GCTCAGTAAA TTTCCCCTTG gttaggggtg tggtcagtgc  22920
22921  tgtgccttgt gctcactact aggtaaattt ccacttgcct aggggtgtgg tcagtgcctt  22980
22981  gctctcactg ctcagtaaat ttccacttgc ctaggggtgt gatcagtgcc ttgctctcac  23040
23041  tgctcagtaa atttccactt gcctaggggt gtgatcagtg ccttgctctc actgctcagt  23100
23101  aaatttccac ttgcctaggg gtgtgatcag tgccctgctc tcactgctca gtaaatttcc  23160
23161  tcctggctag tggtgtggtc gactatgtgg tcaactatgt ggtccctatg atggactgac  23220
23221  cgaagaggag aagactagag cctggtttac tgatggctct gcgcgttatg caggcaccac  23280
23281  ccagaagtgg acagctgcag cattacaacc cctttctggg acaaccctga aagacacagg  23340
23341  tgaagggaaa tcttcacagt gggcagaact tcgggcagta cacatggtat tacagtttgt  23400
23401  ttgcaagaag aaatggccag atgtacgatt attcactgac tcatgggctg tagccaatgg  23460
23461  attggctgga tggtcaggca cttggaaaga tcacaattgg aaaattggtg agaaagacat  23520
23521  ctggggaaga agtatgtgga tagatctctc caaatgggca aaggatgtga agatatttgt  23580
23581  gtcccatgta aatgctcacc aaaaggtgac ttcagccgag gaggagttca ataatcaagt  23640
23641  ggatacgatg accccttctg tggacagtca gcctctctcc ccagccatcc ctgtcattgc  23700
23701  tcaatgggca catgaacaaa gtggccatgg tggtcgggat ggaggttatg cttgggctca  23760
23761  gcaacatggg cttccgctca ccaagtccga cctggctaca gctgctgctg attgccagat  23820
23821  ctgccaacag ccgaaaccaa cactgagccc cagatatggc atcattcctc gaggtgacca  23880
23881  gccagcaacc tggtggcagg ttgactacat tggaccactt ccttcgtgga aaggacagcg  23940
23941  ttttgttctt actggagtag atacccttgg ataggggtgt ggtcagtgcc ctgctctcac  24000
24001  tgctcagtaa atttctacat gcctagggat gtggtcagtg ccttgctctc actgctcagt  24060
24061  aaatttccac ttgcctagga gtgtggtcag tgccttgctc tcccaccgtg accagctctc  24120
24121  ctatgatttc cagatgagga gtggggtcag ttggacagag acctcaaata tttatgtgtc  24180
24181  cccaagcaga agccaagacc aggggtatct acctggactt tggtaggaga cccctgctgc  24240
24241  cacaggacca aaacagttac tgacaggtgc tccagcccag tctcacaggg tccttgaatt  24300
24301  ggggtgtgca ctcctagcac cagatggtcc cacagcctgg acagcaggga gacagccagc  24360
24361  tcctcccaga aatagccaac aatcaagttt tttgggccac cccataatga tgccccaatg  24420
24421  tcagcaggaa gaaatcatag atgaataaat acatcacccc ttattctttt attatcaaca  24480
24481  gaaggctgga atgtttggtt tcagagccct ggacaagttg cttagttgca tattttacat  24540
24541  accaaagcag acctggcctc caggttctcc cagcatccct cagtccttac ctggcatacc  24600
24601  ctgaccccaa tcctgagctt tccacctagg gactgggctg ccattccccc agaggctctt  24660
24661  ccctatataa tccagaggat tttggtcttc cttgttctct ctctgcacat gggcactttc  24720
24721  tcttcccctt cccctttctc cccataccta tggtaacttc cctcaccttc ttccctgggt  24780
24781  cagtgaactc aactgagaac aatttcccaa taaacctgtg tttaatataa tctaatctgg  24840
24841  cttgaattgg ctcatttcac tggtggaaaa ataacttatc atcagggagt atttctaact  24900
24901  cttaaaaggg caaaggggag ggtttagttc agtgctcacc agtttctatg gttaattgag  24960
24961  ttaaggtctc ctttaagatt ggactcaatc tttctacctg tcctgaactc tgaggatgat  25020
25021  gtacatggtg taatttccaa ttgactccca aggttctagg tataccttgt acaacctaag  25080
25081  atataaatgc tggcacatcg tcaaatccta aggaacacca tagctgagaa gctgggagga  25140
25141  gttccgctaa gagtttcttt gccactatat gtaaagtttt ctttttttta aatcaggaac  25200
25201  acttgagtcc atcatgagaa gatatctaca aaacctagca aatatctatc catattgact  25260
25261  tggttggatc tcagtgaagt ccaattccca atatacccct gagacagttt ccctttctct  25320
25321  tttacccttg gtacaggaac tcccaatagg gttggtaccc atgagtcgag acatccggag  25380
25381  actgtatctt gcagaatctg gtccacacct gggatatagt agtccctgtt gagtaaactg  25440
25441  gtcaatttag tcatacctag atgactccaa atatgtaatt gtgccaacat cctttcagga  25500
25501  tctagggaag gattcatgtc ccatcagtgg tgaggtgcca tccttccttg gcagaggtgt  25560
25561  tagagagcct ttgaatggta tcctcagacc ctttggtgac ttcacataaa ggtctagcta  25620
25621  attcagcaaa tccagtaatc cagagcctcg cttatagtat cctgctgacc cccaaaattc  25680
25681  cctgaatcaa cttttcactg ataggatggt aattcctaac attgtttatg ggacttggat  25740
25741  aaggacttcc tatcttcctg gaggtcaaat cccaggtaca tggccttctt ggtgcagagt  25800
25801  taggccttct tgtcagacaa cctgtgtgct ggctgatttt gtgtgttgac ttgacacaag  25860
25861  ctggagttat cacaaagaaa ggaacttcag ttaaggaaat gcctccagga ggccttttct  25920
25921  caattattga tcaagtaggg agtgcccatt gtaggtggtg ctatccctgg gctggttgtc  25980
25981  ttgggttcta taagaaagaa agctgaacaa agcaggagaa tcaggccagt aagtaacatc  26040
26041  cctccaaggc ctctgcatca gctcctgttt tctgacctgc ttgagttcca gtcctgattt  26100
26101  cctttggtga tgaatagcaa tgttgaaatg taagctgaat aaaccctttc caccccatct  26160
26161  tgcttcttgg tcatgatgtt tttgtaggaa tagaaaccct gactaagttg gtaccaggag  26220
26221  tggggtattc ctgtgacaag ctgaccatgt tttgaggagg actgtggaag gactttggaa  26280
26281  ccttttccta gaagagtcat tgggatgtga agagctctgt gggatgttgc ttaggagctt  26340
26341  agaagataat gtgagaacag tgcagaaaat ggagatctga cttgtgagat ttcagaggga  26400
26401  aaattagaga cttttatcag ggctgttgct gttttgattg ccaagtttct gtggttttga  26460
26461  ttcgctgggg atgaagaatc cgctgtgatt aacacgatgc cagaactact aaatcaaaac  26520
26521  ctctgcatta ctgatactat tgattctggt tagctggaac caagaaatta gtggtgatta  26580
26581  ggaagatatc accaacatta cttaggtgaa atcttctgga aagtgttttc caagagcaca  26640
26641  aacctcagcg ttttagtgag gctgtgttcc agagagaccc aaggttgtac ctcgtgctgc  26700
26701  ggcttgactt agtaacatgt aagagtcacc caggtggtac aggttttgaa ggaatgaagg  26760
26761  ggtcatggaa agcagctgag gctcagcact gtgagaggct gtggaagttc actggtgaaa  26820
26821  gtacagcctc agtctcagtt gatggcccag gactgaaggg gtcatgcaaa gaaattgagg  26880
26881  cttggcacaa tgaatagagc ctatgagagg ctattggtga agcctagttg cagcagaaga  26940
26941  caccagtgtt ttggagaagc caataccatg aggcgaccac cagtagagta taggcagcag  27000
27001  tagagtgcag gcagctgaac agttggagtt tgattttgct tttgattgtg actatgccct  27060
27061  gatatttttc cctcttgaag gaagaaggta ttttagtgga gcccacagtt aagagacttc  27120
27121  taattgtaaa aagactttgg attttaaaag agattggaca ttttaaaagg attgaaattt  27180
27181  taatatgtaa gaattttcaa agactggaac ttttaaagtt atttagatct tggggatata  27240
27241  taagaaagta aggattgagg cttaatagtg atgtgtttgt gtgtcaagtt gtgaaagact  27300
27301  gtcttccaag aaactaactt ccttgttttc ttctgtaaag taagtctgat gctttgagaa  27360
27361  attacattca gatccaacac cctcttgtgt tcgtgtttgt ttgttactcg ccaactcctt  27420
27421  gcccacctga gtacggggac cctgccttct tccccaggtg gaaagactcc gactgggtcc  27480
27481  agctggtggc agttcatgtc acaggcctga acccacctgg acacactcac tttctgttag  27540
27541  cacagtctca tgccactgct gccagcactc ttactccctt acattctggt cctccacacc  27600
27601  agctcgaagg caagtgattc tctgctaata caaaatacat ttttctctat gctctattta  27660
27661  gtgtatatat tctcaaacaa gtaatttaac aaaaacaagt tttctaactc agatatgacc  27720
27721  aattgatata gctctcaatc ttgtcagaag ttgccaatta ttaatatctt taagtttatg  27780
27781  acagacagaa tctcccaaag cctaacagct tacccaacaa ggtctcagaa gatatagaca  27840
27841  catctacaag aggctgtttg gattgtggta tgataaccat tgagaaacac tgtggacaag  27900
27901  actggatatc ctaagagtca actgactcat attgcctaag tcaaggtgag tcatttctca  27960
27961  tttcacatgt tatctgttcc acagagaaaa ggctctttgt cttctgggct tgaaagccag  28020
28021  actaactcta cccaagtcgc catgagacca cagggaactg tttaggtagt ggattataga  28080
28081  tgaactctgt catttttaat taatacgtga cttctagatt ataatttatt catccccaca  28140
28141  tttctgacta cattgacaga taacgtagct gtagcttgac agctagaaaa cagacctagc  28200
28201  tccttaccct aaggcaatct acaactatat ttactcatta ataaattcat taactatcta  28260
28261  agatgccaga tttcttacag acttcatgat aaatgatata taagttcaga tacaggcttt  28320
28321  cacagatgta atctgttact tccttaccta aactttgttt ccattgacaa aatgtctcat  28380
28381  atttcctctc cttgctatac cactgcccta acattaaata tctccactat acaatccaat  28440
28441  tgaatagtca caaattcaaa ttttaagttt tctttggttg tcttttaact aaatttaaag  28500
28501  tgatgtatat tcagtctcct agacaagagg aaaagaccct tgatccttct gctccaaaaa  28560
28561  tggctcttct taaggattct tcatgttgtt agctcatgtt gttatttctt ttgtaaactt  28620
28621  ataagctaca ggaaaaccac gcagttctat ctctcatgga ccaaatagac tccatccaga  28680
28681  taagtacatc tgctaatcaa tagcctaaag ttcccactta ttacctattc tagagggtgg  28740
28741  gattcctctg ggtttcaatg tacatctaag aaaaaaaaat ctctttttcc caaacatacg  28800
28801  taatcttttt ctctacctat agtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgcgtgcttc  28860
28861  agcatcttgt caagtccagg tgcttactac atctaggaca gctctagaga agcaacttcc  28920
28921  agatgctcca atctcctctc acagacacag atccttctac tagacttgtt tcttctgatc  28980
28981  tatccacaga cagtccacag accctggaca gcaaggaaaa agtcaattct cctaagactg  29040
29041  aaccaacatt cccataccct ctttcctagg tttcctagag atacatggcc ccaaaatcag  29100
29101  caggaagtag ataaagatca caacaaccct attcctgctc caccatcacc tctttctaat  29160
29161  tttttctttt taattaaatc aaaatggggg aatgttagca ttttgtctaa gctctacccc  29220
29221  acagttactt agcaatggcc aggtatgcct gactcattat aaaaggggct gcttgccccc  29280
29281  tccactctct cttgctcttt ccttcttgct ccttctctgt tctcttgccc cttccctgct  29340
29341  ctctccccat tcctcttccc atctctctcc acatactcat tgccagcccc cctccccctt  29400
29401  tctctgtctc tactaccctc tcatctccca tccccatgcc ctgaataaac tctatactat  29460
29461  actgtcatgt agctggtctt gaaggaggaa gagatgcctc agcatgggcc tgccgaggta  29520
29521  ccccttcccc cacacctgac tacataccca ccaaaacata ttcctcctct atttatcttt  29580
29581  ttataaacac aacaatcttc tgtaaatatt agtttccagc atttctggag gcatctgtcc  29640
29641  ttaggcaggg aggggcttac agattagagg catttttgtt tcacacacct cttaggcaca  29700
29701  gtaataaaaa cttaaagcat aactctgttt ctcacataac ctgaataaaa agcagtttat  29760
29761  ctgggatggc tgagaactag ccaactattt ttctccagac actgtatgca cctatgtggc  29820
29821  tttttggaaa ttaccataaa cctagctgat gtcaagtgac tcatgacttc ctggtagctc  29880
29881  ctccactcag cactcatgat tgctgactgg accagcctgc tcattcactg agcttctgat  29940
29941  gaaccgtttc ctttactctt ttctctcttt cttttttttt tatgccctag agttctgcat  30000
30001  atccaaacat caggcccagc cttgccacat cctcagtcat acctgtgagg gtgtcacacc  30060
30061  tgtggtactt catcagagcc agtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  30120
30121  tgtgtataga gggaggcagg gagggggaga gagagagaga acagaaaggg agttggatgt  30180
30181  agtagtccat gcctttaatt ccaacactca gaggcaggag aatattcatg aattcaaagc  30240
30241  cagttcagtc taggtagtga gctccaagac agccgggact atcttgagag aacctgtcaa  30300
30301  aaaaagaagg aaagagccgg gcagtggtgg ctcatgcctt taatcccagc acttgggagg  30360
30361  cagaggcagg cagatttctg agttcgaggc cagcctggtc tacaaagtga gatccagaac  30420
30421  agccaggact atacagagaa accctgtctc cccctagggc agctctaggc ttgtgtgtgt  30480
30481  cagagggggt cgtctctgct gcctgaagta ttggttgttg ggggtctatg atgcctatat  30540
30541  tgattgattg gtggaggtct ctgctacctg cagtattgat ttgtgagtgt tgaatagcaa  30600
30601  actcaggacc tgaggtccct ctccccacat ggcccagctc agtctggtcc actctggact  30660
30661  ctctcagctg tctctgtgct ctcccacata ccaaccatag actttctctt ccaccatacc  30720
30721  taggagttct tttcctttcc atttcttttt ttttttttca ttcacttcat aacaataact  30780
30781  actgaagcaa ctctctagca ctaacagtaa gcatttttaa ccactgagtt cctccacctt  30840
30841  gttttgttga gatatgatct ctggagcatg ctgagtaggc taggtttctt ggtttttgtt  30900
30901  tcatttttgt tgtttgtgtt tgatcagggt ttcacatagc ccaggctggt ctggacctca  30960
30961  gctgaggatg accttgaggt tttgagcctc ctacagacat ttcctttgtg ctaggattac  31020
31021  aggtgtgtac tatcagtgac tgggtagcca tggtaggggt ggaacgcagg ggatgcatgc  31080
31081  caggtatcat tctaccaact gagtcacatc cctagccacc agctcccaaa gacatatcat  31140
31141  atagactttt gcaatcaagc caagtccacc catccacctt cagaactttc caatcttact  31200
31201  gaaataaaac tgtaacccca tgagctactt actcactgtc cgtccctctc cagtctaggt  31260
31261  gtttcattct gctttctgct tcagtaggcc tgagactcta gggttctcag aagtagatgc  31320
31321  ataagctctt tgtccttttg agaccatcca gctccttgtg gcctagggct ctgtagggac  31380
31381  gcctaacgta tatgaggctc tccttcctct ttatggctga cccacagtcc tggtctagtt  31440
31441  cattggtcaa tgcatgcacg catcgcttaa gctgcctcag ctttcagact tcttgacgct  31500
31501  gaagtgcctt ttgctgctgc ttagtgccag tggagccctg agagattttg aagaacttct  31560
31561  ctgtaaactt tcaaaacact aacagctcaa ttgagcaagg aagtcagtct ttctttggac  31620
31621  cggaagcagg gggtggtttt tttttgtttt tggttttttt tttttttttt ttttttttgc  31680
31681  ctcgctggca aggcagcatc tggactgcag caggctagtc ctcacaactc ctcaagcatc  31740
31741  tctctcggct ctgccttgtc ctaccttttt tttttttttt tttttttttt ttatcatgac  31800
31801  caggctgcga cttctgctac tgctggggct gcttctgagg gtgagtagag gcacaagtgt  31860
31861  gtgggaacca tagcggagcc ccagcaggct atcatggtca cagcagtaca caggatcttg  31920
31921  tttagtgata aggctgggtc tcctttctca gctcctttcc tgtatggtgg aggtggagaa  31980
31981  tggggtgagg ggatttaaca gagaaggagt tggttttata tctttatctt ttcttgttac  32040
32041  aaagcagtgg aacccccccc ccccatttaa cttttctctt tcctcttctc ctctcctctc  32100
32101  ctctcctctc ctctcctctc ctctcctctc ctctcctctc ctctcctctc ctctcctctc  32160
32161  ctctcctctc ctctcctctc cttcctttct ttctttcttt ctttctttct ttctttcttt  32220
32221  cctcctcctc ctttctttct ctctctctct ctctctctct ctctctctct tctttgtttt  32280
32281  ttttcttttt ttgagactag taattctggc tgtcctagaa ctcactgtgt agactagcct  32340
32341  gtcctcaaac tcaaattcac aaatacccat ctacatctgc ctcctgagta ctgagatgaa  32400
32401  atgcatgatc caacatgcct tgctaacttt tctacaaaaa tggtttcatc attttctgag  32460
32461  agtctcttgt tccgtcttac cttataaaca tttgtctttt attttaatta tatgtatggt  32520
32521  gtgcgtgtgt gtgagagaga gagagagaga gagagagaga gagagagaga gagagagaga  32580
32581  ctgtatacct atgtagagtg cctgtggaag ctagtgggta tcagactccc tagatctaga  32640
32641  gttactgatt attgtaagct accatgtggg tgctgtcctt tgcaagaaca agtgctctta  32700
32701  actacggagt catacttcca gccactagtt tttattttta ataatttttc gttattttac  32760
32761  ttatttattg gggggtcaag agttggttct gtccttcaac catgtggctc ccaggaatca  32820
32821  acgttaggtt atcaggctgg ctagcaagca cctttccctc taaagcatct tgccagtcca  32880
32881  ttcctcctcc ctcttttgag gcagatatta tata                32914