Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Jpx

Jpx transcript, Xist activator

Kobayashi et al., PLoS One 8: e71222, 2013

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus Jpx Enox, 2010000I03Rik, 2510040I06Rik  X 46.17 cM  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    actagaagtt cttctgcatt agttggcgac ctcagatgag gagaggaaag ggtagaaatg   60
61   cctcacaaaa tggctccttg gttcctaaat tatcagagta ttagttgtga ccgatttggt   120
121   gggcttacgc tcatagtttt gggtcattgg catcttagtc tttctctggg aacctggtga   180
181   ctccatacct tgggacaaaa acgcactgaa gtacgttact cgctagcagt aatgaaaaat   240
241   aattcctaaa tgccaaagca aagcctgagg gaataatagc tcattggtat cttactcgcc   300
301   ccagagacac tgctaactta aaagaactgt caaattttgt taactgtcaa actatgaata   360
361   tccacatgaa agagatcaga caccctgggt attagaaaat caaaggatat tgttgtctcg   420
421   ttgattcacg ctgacaaata attcacagtc tgttctaagt tccctttagg cgtcccatga   480
481   ataataaagg acacaaaatt ggtttgctta tggacgatca aagtgccagc aattcactaa   540
541   tcttactatt gaggtggttc aggtagggat ggaaaaatat ctgctacaaa ataaactgtt   600
601   tcaacaaaag aaaaacaaat taacaagtaa ataaatgatg cacacagact gaataaacca   660
661   gcaggtggca gcatgaatct ttccaaggca tctgaagcca aacttggagt gcaaaaggat   720
721   tcctatctga attgagaagt aaaggttact ttgtctaact ttagttgaca gagcgatcag   780
781   gatcagagta acaagcacac caaaagcatc accagtgaga agtcacatag gacatattag   840
841   ggaaaaaaga cccaaggaag ggctcttcac agctaagagc acctggctcc acgatggata   900
901   tggctttgta taaacgagaa cttctaaatg agctgtacaa agagaattta gaacttgcga   960
961   ggtactggtc acagattatg caagccagtg tatcattttt gtggggatgc tagagagaat  1020
1021  catcaaatta aagagttaaa tttagtctct gtgttttact tagtcccaat tcttgcaaac  1080
1081  ctcatcattc tttctcacac cgtgtacatc aaggtatgtc aggtttcggg gacacttttt  1140
1141  agtcttatca caagaaagca tgaagggata tgtgctaaaa ctcagttcct gggctggaga  1200
1201  gatagctcag tggttaggag tgctgactgc tcttccagag ggcctgagtt caattctcaa  1260
1261  caacttcgta gtggctcaca gtcatctgta gtgggatccg atatctaacc tcttctgatg  1320
1321  tatctgaaca gtgaccgaca gtgtactcac attaaataaa tatttttcta aaaaacacct  1380
1381  ccattcctgt acacttaact aggtaattta ttgcatattc tttgtttgtt tgtttgtttt  1440
1441  gtttttcaag gcaggttttc tctgtatagc cccagatgtc ctggaactca ctctgtagac  1500
1501  caggctggcc tcgaagttag aaatccacct gcctccacct cccaagtgct gggattaaag  1560
1561  gtgtgtgcca ccactgcctg cctcattgca tattcttaac attaagatta aaaatgcacc  1620
1621  tggggtaaaa tagtaatctt gaggaattct ccatgcaaat tcaaagagga gaagaaggaa  1680
1681  gaacaagatg atgatgataa tgggtcaaga aacaaggacc cactacaaag cagcaagaaa  1740
1741  cagaaatggg agttaagaaa tggtcttcca atgtgcagag agtaagagac tttagaacac  1800
1801  ttggtcctag atgagatgtc ttcatcaagc cctttctttc aatgctcagg catctatgaa  1860
1861  gataaggagt cagaaagact gcagtaaatg actccaagaa aacaccatcc agacaaaaca  1920
1921  gcgcagtttt cgttttgttt ttaagaaaat gaatatggat ttggatgagt ggggaagagt  1980
1981  tggaggaagg aaaaatgatc aaaataaatc atgaaaaatg gtttgttttt ttaaaggaag  2040
2041  ggatgttcaa tgacactact ggctctgtga acagagagaa agttggagcc acaactatag  2100
2101  gtagatcagg catccagtct ctccaggaaa tctatatttt tttcaattct aacgtatatt  2160
2161  gggagagggg ttgatctggt ataaaatggt tgaagaaaca ctcccaagtt catgaatcaa  2220
2221  cataatattg tctaagttgc atcaaaaacc catctatgga tttagcgcta tactcagcaa  2280
2281  aattctaatg acattcacat aaatagtttt taaaaatagg tgacatggta agtagcttat  2340
2341  gcctgtgaat cccagccctt gggagttaca aggatgatca gaaatagcca catagagaat  2400
2401  tggagaccag attgagctac atgacaaagc ttcaaatgaa tgaacaggtt gcaccacagc  2460
2461  gtcaacatgc tactgctcat aggtaggctt gtaaattagt gggatagaat agaggacctg  2520
2521  gagacagcca tccactactc aacaaaggta caaacaccac atgtaagaga catacagtca  2580
2581  cttggccaag tgatccttag catagtggta ctatctcacc ctatacagaa atcaatctac  2640
2641  caaagatcat gtaagaacaa tgactcctac agcctcagac attttatcac taagccatca  2700
2701  ggagcgggga ggaggtggca ctactttaga agaattagga aggacataag tcactaggga  2760
2761  gtgggctttg aggtttcaga agcccaagcc agggccggtg gttggctttc ttcctactac  2820
2821  ctgtggaacc agatgtcaaa ctccagtact atgtcttctt gaatgctgac atgctcccta  2880
2881  ccatgaagac aatagacttt aaccctagaa aatattagaa agccccttta caatgctatc  2940
2941  tcttaaagtg tggtcaacca ggtggacgtg gtgcatgtct ttagtcccca gacctaagaa  3000
3001  gtgatcaatt atggtgctta agactgctct tagattactc ttgagatgct taatattcca  3060
3061  gatgaccaaa gttcaagatt tacactcaca ctagacaaat ctttactgcc tgtaatttca  3120
3121  gtgctaaggg atctaaagat caggctttca tgtgcaactt cacagacttt atataagata  3180
3181  acaaaaaaca atctccagca cctcataaaa caggcatacc aacttataag ttatagtaat  3240
3241  agaaagtgaa gagtccccag ctccaagtcc cggaaaaata tcaacaaaat cagaagaaaa  3300
3301  ttttcccaac ctaaagagat gccacccttt cccctggctg gcagcatgga ggctgaacga  3360
3361  tgcctgaagt cactgtaaaa gatgttaacc atcaggttcg tcagagcgct ggcagccttc  3420
3421  ctcaaaaagt ccaggaagct gaaagttcgg gaatgggtgg acacagtcaa gttagccaaa  3480
3481  cataaagagc ttgccccata tgatgagaac tggttctacc cacgagctgc ttccacaact  3540
3541  ccggacctgt acctctgtac acaactgtag tgcaggagtt ggttccgtga ccaagatcta  3600
3601  tgaaggatgg cagaggaacg gtgttaggcc cagccacttc agcagaggct ctgagagtat  3660
3661  ggcttgccag gtcctccaag ccctgaaagg gctgaaaatg gtggaaaagg gccgagatgg  3720
3721  gggccgcaag ctaacacctc agggacagga aacacatctg gacaggatcg ctgaacaggt  3780
3781  ggcagctgcc aacaagaagc attagaaaaa ataatactgg gttaataaat tgcctcattc  3840
3841  ataaaaaaga aaagaataaa gaaagagaag cctataaaca tacaagaagc ttatagagta  3900
3901  ccaattatac ccaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa ccaaacaaaa caaaaaacaa  3960
3961  aaccctcctg gcatgtaata atcaaatgta aatacaaata ataatgtttt ggagaagatg  4020
4021  taatgatcca ttccattaat acgagcactt gggaagcaga gccatggtgg atgggtctca  4080
4081  gaggagtgtg aacttaatgt gggcctctgc tgtagcagca agtgttctta gctgctaagc  4140
4141  catctctgtg gcttctttta ttccaaggac tgtttaagct gacctggaat tcactatgta  4200
4201  gaccaaacta gccttgaact tatggtgaac ttcctgccta caaagtgttg tgcttacaag  4260
4261  catgtgctac cggtcacaga tataagtgat aagtataagt gttttattat atataaataa  4320
4321  gtaaataaat acatagattc tatatctgtt cttccacttg ccacatcagt ttttcccctc  4380
4381  tcagctcata ctccggatta catactccgg tgttatagtc ttggcacagg agcaggcaat  4440
4441  gcaagttgat ggtcacaatt atgcaacctg aggaatcctc agaaccgcag agttctctct  4500
4501  agttatatat tgttgtgatt cttgatttat attacagaaa acttaagaat gcttattgaa  4560
4561  taagatgaag gaaagatatg agtgggtatt gggaggggca tggactgaag tccagcagta  4620
4621  gtagctatat acctgatttg ttttttttta agtttctgtt atttaaagga agtattttat  4680
4681  aaccaaggtt gagagagcaa agaaaacatt tgttcatctt cccactctac ccttgccttt  4740
4741  tccatttttg tgtgtatatg cattttgtcc atagatgtgg atacacatgt atataggttc  4800
4801  atatgtatat gtgtgtgaat atataggcct aagtttaatg tcttcaatca tttttctacc  4860
4861  ttgtttactg aggcaagatc ttagccaaac cgagagctca ctgatatggc acgtcttgtt  4920
4921  aggcaacttg ctctggggat ccctgtttga gcctttcata gctgcaatta taggagggct  4980
4981  tcacatgggt tcacgccttg gggacttgaa ctctggtcct catgctttta tggcaaatac  5040
5041  ttaacctctg agccatctct ttagatcccc attacatcat tgaaaagtat tgagttttta  5100
5101  aggtttattt ctgactttag ttatgtatat ggtctgtgtg tgccctcaaa gaccagaaga  5160
5161  gagcagcaaa gcccctggag cggaagttat aggtggttgt caactgcctg atagtgctga  5220
5221  gaatcaaact tggattttct gaaagagtag caaatgtttg taagcatcga ggtatgtctc  5280
5281  tagtcccagg tttgtttgtt tgttttattt aaatgacgtt actgagggta ctggtgaggt  5340
5341  tgcaatatga ataaaagaga tgtgattaag ataaacccat ggaatgtgag cagtggaggt  5400
5401  gcacaccttt aatcccagca cttgggagtt agaggcagat ggatctctga gtttgagacc  5460
5461  agcatagtct accgaggcag ttccagtata gccaaggcca cagagaaacc ctgccttgaa  5520
5521  aacaaacaca aacaaacaga aagagtagat aataatacat ttggggggct ggagagatgg  5580
5581  ctcaacagtt aagaggattc gctgcttttc cagacgatcc aggttcagtt ttctttaaag  5640
5641  aataggccac tggcagtttg acctcacgag ctaataatgt tttatataac atggagtaac  5700
5701  ttagagtagc ataacctgat gacaaaggtg gtcaagtggt aagagccata gaagggttca  5760
5761  acgaccctgc ccctatcgct ggagtattga gatttaaact aaaaatagga gagacatttc  5820
5821  aatagagaac aaggagtacc cataataagt aattttcgct tttttcccct gccgccacca  5880
5881  atttgcgcgg aggcagaagc tcaggtgcgt tcaagattcg gcgtcaccca taatccaccg  5940
5941  ccatggccga ggaaggcata gctgctggag gtgtaatgga cgtcaacact gctctacaag  6000
6001  aggtgctcaa gaccgccctc atccaggatg gcctagcacg tggcatactc gaagctgcca  6060
6061  aagccttagt tagacaagcg ccaagcccat ctctgtgtgc tcgcatccaa ctgtgatgag  6120
6121  cccatgtatg tcaagctggt ggaggcactt tgtgctgagc accaaatcaa cctgataaag  6180
6181  gttgatgaca acaagaaact aggggaatgg gtaggcctct gtagaatcga tcgagagggg  6240
6241  aaaccacgga aggtggtcgg ttgctgttgc gtagtggtta aggactatgg caaagaatct  6300
6301  taggccaagg atgatatcga ggaatactcc aaattcaata aataaataaa ttgtagctca  6360
6361  ttatgaaaaa aaagtaattt tcttcgaggt gtagcctgac taattattgt gtcttgtggt  6420
6421  actgcaagat agcccagaga aaccctcatc ttgactggcc atggtagcac atgcctataa  6480
6481  tcccagcaga agaattgctt tgagcttgag accatactat gtcttgagag agttcttgtt  6540
6541  tttttaaagg gtggctcatg tttgaagcat aagctgatta cttttgcctt gcatcatgga  6600
6601  taactgccct catatggaag aaggtctgtc ctgggaggtt ttgctcttgg agttcaacat  6660
6661  gactaaggat gaatgaaata atttaggaag acactccttc tgttattaat atgcctatgc  6720
6721  acagtcaagc aggagtttga aatgaacgga aagacagact caaaatgaag gcagagactc  6780
6781  aagtctttaa tcctgtggtt ggttaccttg tgaagccaag taggccatca atacctttag  6840
6841  caaaagcact ttctgaaaac ctgttctaac aggacataaa tttctaacaa cagtgcaact  6900
6901  taaattgtaa gaaaacacag gactgtttca aagactgata gcatgttgtt tcctatgttt  6960
6961  catatacagc ctcatggttt gctttggctt tgctctccac ccctctttca cgtggtctca  7020
7021  tgtaattcag gctgatctgg aacttactgt gttgctgaag atgagctgaa ctcctgatgc  7080
7081  tccttcctaa ctctctcaaa ttctggaatt ttaggcaagc accactttgc tcagcttttc  7140
7141  tttgattttc atttagaata ttaaagaata gttttattta atcccaccat tcagtaggca  7200
7201  gagtcaggag gatttctgat tcccagtctg gtctacagag caagcttcag gacagccagg  7260
7261  gctacacaga gaaactctat cttgagatac caataaagaa agaaagaaaa acatttttct  7320
7321  tggggctggc aatatggctc agtggtagag caatggctta gcatgtaatt agaaaatcat  7380
7381  ggattcagtc cttagtaaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca  7440
7441  cacacgggct gagtcttgac tgcaagatgg ctcagctgat aaggagctta cctcaaagcc  7500
7501  tggcagacac cctgagctcc atccttggaa actatgtggt ggacacatcc atatattctc  7560
7561  tctctctctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc tctctctccc ttcttctacc  7620
7621  ccgccttggt ctttctcaaa cacaaaaata aataaatgta aaatattgta agaagttata  7680
7681  ggtcatttat ataaagaaaa ttaaaggaaa ttaaggaaat acttttagat gagaatagag  7740
7741  tataaggttt ttatcctaaa actaaaagat tgttcccata tggacaaaaa ggggtgatga  7800
7801  gggaaaaaac cagaaagttt tagtctattg ccaaaggcct gagtatgtca caagaagttt  7860
7861  gtagaagata aagtgaggcc cggggaagga aggagaattg ggaatttaca gtcattctct  7920
7921  gctacgtaat aagtcgaggc cagcctggaa taacgggggc cctgtctcaa aaacagaaga  7980
7981  gcaacaacga tatgcatgcc tgaaaagcca aatctttaaa aattagctag agtcacactt  8040
8041  tcctaggtac ttctttcaac agttttgcca cagacattag aatgaagttg gaaatgcaga  8100
8101  cagttgggct cccagatacc ctgaatcaac ttttatattt gacttttgtt ttttttaagt  8160
8161  ttataaaaac tttttttttt ttagaatttt tatgtgtgtg agtgttttgc ctgcatatag  8220
8221  gtctgtgtac cacactcgag catggtgtca gaggaggtga gaagcctcat gcagctgcta  8280
8281  ggcattgaac cccagtcctt tgtgagaata ttaagtactc ttacacacca agccaactct  8340
8341  ccagccctgc ttttggggtg ttcaacaaca aagataagta gaaaccaaat acgcacccag  8400
8401  agaaaaatca catatataca aaaagccaga aatttgagag gcaatgtgtg tgtgtgtgtg  8460
8461  tgtgtgtgtg tgtgtgtgta gtggcgagga ataacatagg aggaattgga gaagggaatg  8520
8521  ggggagaata tgtaattata tttagattaa ttttattttt tagtatagaa tagagtttat  8580
8581  tcagggcatg gggaggggag ttaagagggt agcagaggca gggaaaggca gagagagaga  8640
8641  aagagagagt agagaactag aggctggcca tgagcacatg gagagagggg gaagggaatc  8700
8701  tagattaaaa atttaaatgg ggggggcaat aaagtggtta tagtcacagg agcatatcaa  8760
8761  attgattgtc ttggccatgg gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt aataattttc  8820
8821  acaaacttgc catctcagag aaactctagg aggaagaaag gattccaaac aggcaaattc  8880
8881  tggctacagc tgaggagagc tcgcacagga aagaactgcc tgtaatggaa tgaaaagaag  8940
8941  ccagggcttt gctgtcttgg gaaagaggga aaccagtgta agggaaaatg tgctaccttc  9000
9001  tggagagagg acagccctcg gctccatgac agctgtccca ggttgcctta gcaaagcctt  9060
9061  cctcaagcag atattcactg aggccccttc ggcaactttc caacatggtt ttacttaaat  9120
9121  acacacacac acatgcattt acttcgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  9180
9181  tgtgtataca tgtttgcctg tgtagagaga tctgtgtaga gagaagtatg tgccggggac  9240
9241  tgaacctgca tcctttgcta gagcattaag cactgttaac cactgagcac tcgcttctgc  9300
9301  ccctgtgcct cgtggtgcaa taggtaaaat gagaactttt ttctttcttt tttaaatgga  9360
9361  agtgtagttc tctgccttta ttgataaccc aagatccttt tctaatttgt gtggtaacca  9420
9421  gtattggtgt gaacatccaa aagccaaagg agttattgtc agcttcggcc ctgtgaggtg  9480
9481  tccaatagga ataggacaag gtataattct gtctttatca aaaactaggg gacataccca  9540
9541  ggcctgtggt ttactttgcc acctagcctc tgtgacatgt agattgcagt tatagcagct  9600
9601  acagcaatgc tggcagctaa aaacacagaa ggggctccga aagagatctc gggagcaaaa  9660
9661  cacaagctgg tcttctatag aaacaaaaaa gaaaaaggaa tttcggtggg ggtagggggg  9720
9721  gggtgggggg tggggggtgg ggggtgaggg ggtggcaaga gaacaaatta aagacgggca  9780
9781  agaaacgcgg gagcacgtga aagatgctaa cagaggcagc cgggagagga accgcaagcg  9840
9841  ctcagtcatc tgcggaagcg accgcggaca gtcccggtca cgttgctgga gcagccattt  9900
9901  agggacagcc tgacagcgcg gcgccgcgcg gcacagggac tgttcggctg tgacgcatgc  9960
9961  tctccgcccg cccgaccccc cccccccccc acggcaccac caGGCTTCTG TAACTTATAA  10020
10021  AATGGCGGCG TCCACATGTA TACGTCCTTC CCGGGATTAG CCAGGCAGCT AGAGGATGAC  10080
10081  TTAATAAGGA GAGTGGAGAA ACTGGCCAAT TAATGAACAT GCCCTggtga gtgccgggtc  10140
10141  tcgcgctgtc agagagatgg ccgccgtagc ggtcaccacg ccgacccgcc gcagcggtca  10200
10201  ccactccgac cgcatggtct gccgagcggg acgagtagtc ggcggctggc actccggatt  10260
10261  tctcccctat tccgcccaca atagatgagt gatcagtgcc cacatcaccg gacctccacg  10320
10321  gatgaacctg tcaggctggg gaggctcatt cctaggagag atcgtgtttt gaggtttcct  10380
10381  tttgttttcc tttgtctaat tggggtttga cggatagtga gtgtctccaa aatggagtgt  10440
10441  ttattctagc tccccagagg cctcgaaaaa cggcctcagt tctttctcat caacacttag  10500
10501  tagttgataa aactagctta ttggtaacat taattatggt ataataacgc tttttgccct  10560
10561  atgccctttt tatgtactcc aaatgaggac cagagtatgt tactaaattt gtggtctggg  10620
10621  agcatctgtt ataatagggc cttatagggt gatctgtgtt cttttgttag atgcttactt  10680
10681  ggtcaaaaag acatttcagt accttagcta ggcattgctg aataaagtat gaattgttgc  10740
10741  aaccatttgg aagcattgat gtagctatat ttagaaaaat aaaaatatat atggagtacc  10800
10801  aagttccaat atctggaact cagtagtctg actttcacgg ctcaatcctt cagaaagaga  10860
10861  agcatcagta tataaataag gatacctaaa agaggatgtc tatgcagctc ttttcttgtg  10920
10921  gcaagtgata agaaacaacc tgtgtatcca ttaataggag gatgttttaa aagtctgtat  10980
10981  attttggctc tttggtgtaa aagatgatat gatagcttgt tacattaaaa acaagttgta  11040
11041  ggataatatg atctcatttt tttcatatat gtatgagggt gacaaaggaa tgtttgctat  11100
11101  ttttaaaaca tttcggcagc tttatatatt atgacctatt taacacaaat gcaaacacag  11160
11161  agaataaaat gaaaccctaa tattagagtt gacgttttgc catatttctc cacagttgcg  11220
11221  gctcactctt ttgtcatccc gtagattaag catcattttt agtttagtaa ttgtgcttat  11280
11281  ttcccccttt ccccccagta ttggttgtgg aacctaggac actgtggtgc tagacagtca  11340
11341  cactaccact gaactatatc tagatctgtt cccactttaa gatttgcttc taattgtgtg  11400
11401  tgtaggaatg tgcacatgag tacagttatg gaagccagaa gaagccatag aatcctgtgg  11460
11461  aactcgagtt acaggcggtc gtaagcccac tttttgagcc ccttaatgaa gtcttctgta  11520
11521  gttgaggctg tccacgaccc tcactaccca tttctagctg ccaagctttg ggattacaag  11580
11581  cttgtaccac catgcccagc ttgtctctct tactttatgt gtaataaccc aggctggtct  11640
11641  tgatttttct gcctctgcct cccaaatagc taggattata agctcagctt ctccacttaa  11700
11701  tttttttgtg acatgaggat ctaacatggc tggtatcttg catgggagtt ctcaatattt  11760
11761  tgtaactcaa gtcccaggtg gtccaaatcc tcttctgacc tccttgggta ccagacacgt  11820
11821  gatgcacaaa cacaaaatga aataaatctc atttaaaatt ttaataaata aaaacaaaac  11880
11881  taaaagtaat aatttctatt tgcataggat cttactaaga ccagaatagt ccatattagc  11940
11941  aattaatctt tattaattat agatacaggg caactgttgc cactgcataa acaaaggaag  12000
12001  ctttgaacag ggcattacgc gggcggctac actataagtc actttaaatg gttctgcatg  12060
12061  caggcaaagg aagtcacata tttgaatctt gggaatgcta tattctttgg gacactgatg  12120
12121  gtacttttga agagtaaaca atatagcgcc cgagactcaa atttagaatg ttatttccac  12180
12181  ttgtgtaaaa aacgttactg tgccgatgga tctttctgca cagcagtggt tcaggacttt  12240
12241  gattcagcta ctgaaagtca gtcagccaat tatgagaaaa gaccatatgt gtggtcccaa  12300
12301  cgagagggtt atcaggacat cagtgatgaa tctgaccttt ctgagatgta acaataccat  12360
12361  cacttaagtt ctatggagat ttgaaggcaa gaaacccagc aggttaggct ccagtatgtg  12420
12421  actggacatg tgactccccc aatatgacct ttgtaaggct caggagaaaa atatcctgct  12480
12481  gctccaccct tcgggtaaca ccaagggctc tgagactgtg ttcatatcaa tttctttctt  12540
12541  gtgtttttga gacagggtct tgctatgtgg attaggctgg cctggaattc ccaatctttc  12600
12601  tgcttcagac ttgatccatc aaacttatgg ctattaattg actttcagcc attgaactga  12660
12661  cactgaaaaa caggcaaata tttcagttta ataattccaa cattcagtac gtatttaagt  12720
12721  ctgatactaa tacatgctgg attttttaat tttaaactgt gttgtcttta ttgttttgtt  12780
12781  ttacttttct ttctattgtc atataacaca ctgaccaaag gcaaagtaga ggaagaaagg  12840
12841  atttatttgg cttgtacttc caGATCATTA ATCCACCACT GAAGGAAGTC AGAGCAGAAA  12900
12901  CTCAAGCAGG GACTTGAAGA AGAAACCATG GAGGAATACG GCTTGCTGGC TCAcctgtgc  12960
12961  gtactagctt gcttatacat cccggaacca ctcacccagg gaatgatggc acccatcagg  13020
13021  ccagtgtgat ttgatcagtc tctcagatga ctgtagactg tgtcaatttg acagttaaag  13080
13081  ggcatgtgct ttgtattctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc tctctctgtc  13140
13141  tgtctccccc cctcatttct caggtttttt tgaaagtcaa gtatgatgta gccagtaaaa  13200
13201  ggaactacag tacataggcc tgtagggctg tggtagtaag atacgtggtg atttgacatg  13260
13261  ttctgaatgt ccctggttat tctgtctttt actgcttgtg tgctcctggg ttgtgaagta  13320
13321  caattgccca ccctcctaat tatctctccc cctccatgta agtgagatgt gatgacgaga  13380
13381  gagctgtggg ttggaaactt caggctggaa ttgggtaccc agatatgtct gtcccctttc  13440
13441  ccatctcctt tagtccttga caaagcagtt tattttttta agcaggagcc ttgttcagta  13500
13501  cagaacactc ttatgtattt tgaaatggct gaatatattt gaaggtggtt gcaccctcct  13560
13561  aagcatatgg gatttttctc cgatgttcat cgtgagagat tatgaagaat ttttggactc  13620
13621  tccatggcat cgctctccct gtgcccaggc tctttgtttg cttgctttat cattatttgt  13680
13681  ttatttcttt gagacaaggt ctcactacat agccttggct gttctggaac ttactatgta  13740
13741  gaccaggctg gcctcagact cacagtgttt ctgcctgcct gtgcctctgc ctctgcctcc  13800
13801  cgagtgctgg ggctaaaggt atgtaccagc atgccaggct agaatgagtt ttcaagctct  13860
13861  gagcattctg tactgtaaag cagaaatcat ctataaattt ttgacacagt aagttagtgt  13920
13921  ccataaattt tttgctagga gttttggatt gcttttcatc tgtaggtcag tctgggggca  13980
13981  tcacattcca ttaaggcccc tttagctttg ctttgctttg ttttagtttt ccgcatatag  14040
14041  tagtttgtta tacatttatc actttgctgt tgtagaactt taatagtgac tttcccccct  14100
14101  actgttatat aagcaagact ttacaaattt ccagtttata ctggtttatt tttagcatat  14160
14161  tagcacattg atttttgtct tattttgaga taggatcttc tgtaactcag gctggcccca  14220
14221  aactccccag gtagctgagc ctttccttga actcctgatc ctccctccag tcttcatttc  14280
14281  ccaagtgcta ggattacaga tgtgctccac acagctttca cagtgatttt gtttgtttgt  14340
14341  ttgtttggtt ggttggtttt tggttttggt tttggttttt ttgagacaag gtttttctgt  14400
14401  gtaaccctgg ttgtcctgga actcactctg tagaccaggc tggcctcgaa ctcagaaatc  14460
14461  cacctgcctc tgcctcccaa gtgctgggat tgcaggcgtg cgcctggttt ccacactgcc  14520
14521  cggtttccac actgattttt attactggcc ttggatagta ccagtttggt gaaacaatct  14580
14581  actgttgata tgttatcctt ttgtatattc ttttggtttt ctttttttct aaacaccccc  14640
14641  tccccagtat tagggatgga actcacaatg gaacatggta ggcagtactc tcccactgag  14700
14701  ctacattcta agcccttaca gtttttattt tcttttgagg cagggagtcc ttgtagagat  14760
14761  tagccatggc acctaagttt ccttgggata gtctacttag tgtttgtggc ttcagttttg  14820
14821  atcattcttc tgaatatttt tcctgtctcc ccttcccccc ccccccccaa tctttaaaac  14880
14881  attactacat gaacagcaac caccactgct ttagactggc agtaaaggtc ttctttgttt  14940
14941  tattataatc ttgatttgat tttttaaaat tcaagacagg gtttctctgt gtatccctgg  15000
15001  ctgtcctgga actcactctg tcaaccaggc tggccttgaa ctcagaaatc cgcctgcctc  15060
15061  tgcctcccga gtgctgggtt aaaggcttgc gccaccactg ccgggcttgt tttactataa  15120
15121  tcttaagaga aaagtttcag actttaagca tttctatgat ttgtatgtgc atatgctttg  15180
15181  ttgtggtagc atttctttct attcctatta gctgagaata tatatatata tataatttat  15240
15241  ttttatttta tatacattgg tgttttgcct gcatggatgt ctgtgtgagg gtgtcagatc  15300
15301  ccatggaact ggagttacag acagttgtaa acgaccatgt ggtttctggg aattgaacct  15360
15361  ggatcctctg gaagagcaac cagtgccctt aaccactgag ccatttctca gcccctagct  15420
15421  gagaattttt aaaaaagatg tatttagtta catttccgtg tgtttgcatg agtttatata  15480
15481  cattacatgc atggaggagc ctatagagag cagagggtat cagagcccct gtaattggag  15540
15541  ttaataatac ttcagagata gaagcaggag gatcatgaag gagttcaaga ctagattcag  15600
15601  ctaacttgtg agtttggtgc cagtctgggt tagataagat tctttctcaa gtcaaaatta  15660
15661  gtgagctaat atattagcaa caaaccacta gaaattgaat tttgaatttt ttttataaat  15720
15721  taaattttat aaagtttcat ttatataacc acagaaaaag catcgcgcct atagtacctc  15780
15781  agtagcaaga tgatgaatgt gtagcagagg accttcagca tcagttatag ctactggata  15840
15841  tgactgctgg gagctgaaac ccagtcctct gcaagaccag gaatcgatac tgatcactga  15900
15901  accatctctc tagccttgtc cactgacagt ttttatcatg gaagaacatt gattgggagg  15960
15961  gcgctgggga aatggctctg ttgtaatgtg cttggagcag gatcaggaac acttgagtac  16020
16021  atcaacactg ggcatggtga caggcaattg tgactccagt tgagtgaggg tatcaggcac  16080
16081  aagtggatta ctgtagctcg ctggccagcc agcctagcca aataatggac tctaagttct  16140
16141  ttgagacctt gtcccaaaaa ctaacattga gagtgattgg aaatgacaca acatcactct  16200
16201  ctgaactcca cacacacaca cacacacaca tgtacatact tatgaacaca tatacacaca  16260
16261  aaataatgca tacacataga taataaataa atattggatt tttaaaaatg tatctgttgg  16320
16321  tatgattgtg tttcttcttt caactgttgg tatggaaaat ttattttgca gttatagccc  16380
16381  aagcaagaaa gtttcaaagt actatgaatg taagaccaaa ttagagtcct ttattagctt  16440
16441  ggaacagagt gcagactcct gctctgaaga gcactgaagc tcaaaggtac tgcatttgta  16500
16501  aaggcaaaaa ctgcaatgat gtcattggca ggcatgggtc cggggaaacc tggtaacgtt  16560
16561  tctcttgatt atacattcag ctgttaggtt gattattcac ctgtgctgtg gtcagggcct  16620
16621  tagaaagttc caaatatgct gtcaaggtgg gttggacttt ttaggggatt aggggctgaa  16680
16681  aaaggtacct gaacaaagtg gagtcagggt aaaatcagga caagatggcg ttaccacagt  16740
16741  cacttcagcg atggtggggt taaaactgga atgtgctatg caagcactct cccactgacc  16800
16801  tatgctctca gcccaggttg ttaaaatcat taattagtta atgaattagt tacttaacta  16860
16861  attcaaattt aagataaagt cttgcttgta gtctagctta cccttgaagt cccaatcctt  16920
16921  ctgccctgct tcccaggggc taggatttca ggtatggtcc accgtgccta gctcattatg  16980
16981  gattgacttt taaaacgttt aacctcccct ggggtctggc aataaactac atttgcctgt  17040
17041  agtatgttct cttcctataa gccctatgat cttgccatct ctacctccca gcgctgaatt  17100
17101  gacagatgct gtcatactgc ctacaaaaag aaaaaagaaa aaaaaaaacg gtggctggga  17160
17161  tcctaactaa gccctcatat gtacacagaa aacatttcac actgacatat ctcccaaact  17220
17221  cgaattcctt tcaggtggta tttaattaaa tgtaatattt tgttatagtc tttgtaccca  17280
17281  agcaatactg atttgtattt ttgattttcg tttacttgtt tgctttctct ttggttttga  17340
17341  ttatcagggt aatctggacc gatagttggg aagtggcttt tgcttttcag ttgttttagg  17400
17401  aaagctgagg attttgttgt ttctttgctt gcttgtttct gttttaaaga cacagtttta  17460
17461  ccctgtaggc tatgtggcat gcaccgtgtt gagtgagccc caaacttgcc gtgctcctcc  17520
17521  cgacttagcc tcctctttct cctacaaaca agagcgggag gcctgcctga gctggtgttg  17580
17581  actggagacg aagcctgatg atgtgtcaca catcatggag gcctttattg tcctggattt  17640
17641  ggtttctaca gtagatcaat gtgcttctcc ttatctttgt cttataaccc aacgatgaca  17700
17701  acttctgttt cccaagaaat tacttccttt tgtcttcatt tagcaaacgt tagtatcacc  17760
17761  attgccagac ttaatgtggg gtgctctggg ggctcttctt taactgttga tattcataaa  17820
17821  ttattttctc tttctcttat gatagtggtt gtttttgcat ttctggtctc ctgacaagac  17880
17881  aggagcaagg gcatgtccca gtttctggcc aaggatagaa ctcagagcta tttctttcaa  17940
17941  ggttcatacc ctaaatggtt tgagcacttt ctagctcctg ttgtcattag cagtcccagg  18000
18001  tgtcaggtgt gaactgtgtt ttttaagtca ttttctatca ctaaagtttc tgttccttat  18060
18061  acagatccta ccctcccact tccttgtata tctttccgtc tttattgaaa cttgaatatt  18120
18121  ttatgtaatt aatatgttgc agtgatttct tttattggag ggtgtttctg agacaaagtc  18180
18181  ttactctgca gtacaggcta gcctagaaat cactggtagc ctaggcctgc cctaaactcc  18240
18241  cagcaatctt tttttttccc ggttttttaa agagagggtt tctctgtgta gccccggctg  18300
18301  tcctggaact cactctgcag accaggctgg cctcaaactc agaaatctgc ctgcctctgc  18360
18361  cccctgcaat cttctttctt agtttccaga atgcagggat ataggcttga tgaactatac  18420
18421  tctgttcatc agagcgactt tgagtagtgt gtcttcctat gttttagagt tgattggtat  18480
18481  ggtctccttt tttcaattca cgatttgaca ggacttcaac taaagtgctt attatttata  18540
18541  ctacatcctc ggtgtcattc ttaggggaga acagcattga atttaatctc tggttcttgt  18600
18601  tatcatattg aactatcact ttgtattaat tatgtgctaa tctattgttt ttgtcccagg  18660
18661  cattgtgtgt gtgtgtgtct gtgtgtgtct gttttctcgc acacggatgc acacacgtac  18720
18721  acacgtcatg tgattagagg ttgactttgg gtgtcttcct ctattgtgct tcactttgtt  18780
18781  ttttagtttt aattgttttc tttgagacag ggtctctctg tgtagccttg gctgtcctga  18840
18841  aacttactct gtagaccatg ctggccccag aactcacaga aatctacctg cctctacgtc  18900
18901  cagagtgctg acatatgtct gcataccact tgtgtgctag gtgttcaggg gaggcaggaa  18960
18961  gagggacctg gatcccctgg gatggagctg ttgacagttg taaaacacct gtttataggt  19020
19021  gtcttatagg tgctgtgaat gaacctacat cctctggaag atctgagtca acctacctta  19080
19081  tgtttttgag atagggtgtg gtagtttgaa cgagatatcc accatagtct caggcattgg  19140
19141  gatacttggt ccctagttgc tgccattgtt tggaaaggct agggaggcac agtcttgttg  19200
19201  atggaattat gtcactggag gcaggctttg agagtttaaa aatttgcacc attttgactt  19260
19261  cactgtctct gccttatgct tgCAGTTCAA GATGTTCAAC TTGGCTGCTC CAGCTACCAT  19320
19321  GCCTGCTGCC TGCCACCTCC ACTCTGTCAT GGAACTGTAA GCCCAAATAA ACTCTTTTTT  19380
19381  TATCTAAGTT GCCTTGGCCA CGTTTTATCA CAATATCAGA AAAGTGACTG ATACACAGGG  19440
19441  TTTCTTACTG AACCTGGAGC TGGCCAGCAA GCCTGTGGGA GCCATCTGTT TCTATCCATG  19500
19501  AGTGCTGCAC TGTGCCGTCA TGCTCAGCTT CTAAAGATGT GCTTGGGATC TGAACTCAAG  19560
19561  TCTTCATGCA AGCACTTTGC CCATTGAACT ATCTCCCCCA TCTCTCCCAT GGCTCTTGGT  19620
19621  AATGTTGTTC TAAAATGTCA CTCAAATAAA TTTGTATCCT TTTGTAAAGG TAGTGTTTGA  19680
19681  AGCCTATGAA GGAGTCCAAG AATGGCCACT CCCAAACACA GTGCTTTATT ATGCTTGCTT  19740
19741  TATCAAATGA GAGTAGAAGA TACTAGGAAA GTATACTTTG GTCTGCTTAT ACAGCTCAGA  19800
19801  CCTGCTGAGG AATATAATAA TCACCTCTAT TCTCTTTCTT GAGTTCTCTT CTCTTCTCTT  19860
19861  CTCTTCTCTT CTCTTCTCTT CTCTTCTCTT CTCTTCTCTT CCCTTCCCTT CCCTTCTTTT  19920
19921  CCTTTCCCTT TCCCTTTCCC CTTCCCCTTC CCTTCTTTTC TTTTCTTTTC TTTTCTTTTC  19980
19981  TTTTCTTTTC TTTTCCCCTT AGAGATAGTG TAGCCCTGGC TGTCCTGGAT CTCACTCTGT  20040
20041  AGACCAGGCT GTCCCTGAAC TCAGAGTGCA TGCACCGCCA TCCCTGGCTT TTCCTTAGGT  20100
20101  TTTCATTAAA CTGATTTGTG CCACAAGGGG AAATTGGAAA CTATATATTC CTAGATACAC  20160
20161  CTTTGCCCTC CCTACATCAC TGCCTTAGCC TTAGGTTTCA TTTAATAGTC CATAAAAGCC  20220
20221  GGGCAGTGGT GGCACATGCC TTTAATCCCA GCACTTGGGA GGCAGAGGCA GGCAGATCTC  20280
20281  TGAGTTCGAG GCCAGTTTGG TCTACAGAGT GAGTTCCAGG ACAGCCAGGG CTACACAGAG  20340
20341  AAACCCTGTC TAGAAAAAAA TAAAAATTCC ATAAAAATAG TACACAAGCA GATGTCTGTC  20400
20401  TAGAGCAGTG GTTCTCAGCC TTCCTAATGC TGCTCGTGGC CCTTTAATGC AGTTCCTCAT  20460
20461  GTTGCGGTGA TTCTCAACCA TAAAATTATT TCCATTGCCA CTTCATAGCT GTAGTTTTGC  20520
20521  TACTATTATG AATCACAATG TAAATATTTT CGGAGATAGA GGTTTGCCAA AGGGGTTGTC  20580
20581  ATCTATGGTA GTTCGAGTAC CACTCACTGG TTTATAGGCT CAACAGAAAG TCCTAGCCCA  20640
20641  TTCTATGTTT CTCTTAAGTT TATTGAATTC TCATAAAAAC GACTTTACTA CTCCCACTTA  20700
20701  AAGTGTAAAC ATCCTCCACT TTCCTGCTCC CCAGTGGAAA ATAGGGTTAC ATGTAAGCTT  20760
20761  CTAAATTAAA TGAGACTCGT GGATAGCTAC CTTTAATTTG CAAGCTTTTT CTCTTATTCA  20820
20821  ATCTGTCACT TCCTACTAGT GAGCTTTCAC ATAAGGCAGA CTAAGTGATG AGTTAGACTA  20880
20881  GTTTAGTACC TTCAGCCAGT TAGAATTTCC TGTTTGTTGC TTTCCACTCT TAGGCTTTTG  20940
20941  CCTTCCCCCA TTGTGTTCCT AATCAGTTTT CTTGAGGATG TCTTTCTGGG CTCTGTCTTC  21000
21001  CTTCATCCTG GCCTAAGCCT CTGCCCCACT GCTCTGGAGA TGAAGCTGCG GCTTGCTTTT  21060
21061  CTCAGAGTGA TACATCTTTG TAGGGTGTTT GACAGGGAGC CATTGCCTCT GGTTTCCTAA  21120
21121  ATAACTCCAT TACTCTCAGG TGGTTTTTGC GCTGTGTCTC AGAGCTCTTG TTCCACGTAA  21180
21181  CTGTCTTTAC TTCTGTAGTA AGCCTTATGT TGTAGTGCTG TACTGTAGTG CTCCTTAGCC  21240
21241  TTGTGACTGG CAGGGAGTGT GCCTCATCTG CTGGTTTATT ATATCTCAGT CTTGGATTGT  21300
21301  GTGGTGGATT CCTGCTCCCT ACTCCTGCCC CCTGCTCCCT TTCCCAAATT TAGACACAGT  21360
21361  ATTTATTTCT ACCTTTTCCC CGGAACTGTT TTTATTTAAC CCCTTCCTGT CCATTCACCA  21420
21421  GGGTCAGATG GCTTTCACAA CTGGCCAGAG GCTGTAGTAT TTGTTGCCCT TCTTGTATGG  21480
21481  AATAAGGATT TTGTTCTGTA TAGGAGAGGA AGATCTAAGT AGGGCTTCTT TGTGTGTGTG  21540
21541  CTTCTGTGTG GATTTTTTTT CCAACTCTCC CCACACTGTT TATGCCTAAA ATGTGTGGTC  21600
21601  CGTGGGTCAT TTCCCAGTGT TCTCCTCAAC CTTCTGTGTG CCCTGAGCAC ATAAATGAAG  21660
21661  AAAATCCCAG AAGGGAGAAC AAATTTCCTC ATTTTTTATG CTTTTGATTC TTGTGCTTGC  21720
21721  TTTTGTTTGT TTGTTTGTTT GGTTGGTTGG TTTGGTGTTT TGAGACAGGG TTTCTCTGTG  21780
21781  CAGTCCTGGC TGTCCTGGAA CTCACTCTGT AGACCACGAT GGCCTTGAAC TCAGAAATCC  21840
21841  ATCTGCTTCT GCCTCCCAAG TGATGGGATT AAAGTCGTTG CTCCACCACT GCCCGACTAT  21900
21901  TCTTGTGCTT GTTAACACAT GTCCCAGCCA CTTCTCTTGA TGTCTTAGTG AAGAGGTGGT  21960
21961  CAGATCCACT GGAACTGAAA TTGTGAGCTG CCATGTGGAT GCTGGGAATG AAGGCAGGTC  22020
22021  CTCTGGAACA GCAATGAGCC ATCTCTCCAG CCCCTAATTA TCAATTTACC CTTTACAATC  22080
22081  TCTACTTTTT TTCTCCTGTG TGATAGGGTC TTATGTAGTC CAGAATGGCT CTTGCTGCCA  22140
22141  TCACCTCCCC AGTGCTTCGT GTACTCTAAG ATAGTGATGC TTACCTTGTA GTTCGCCTTC  22200
22201  ACTATGTCTA TCCCTAGCCA TTTCTATGAG GAGCCTGGGT ACTTCCTGTT GAAAAACAGA  22260
22261  TTTAGAAGGT ATTGTGTGAG TATTGAGTGT CCTTTAACCG GTGAAGCTTC ATTGCTTCTG  22320
22321  GACTAAGCAG CAACCTAGAA AATACATGTA TATAGTAATG CTGGTGCCTG GTTAATTATC  22380
22381  TCAGTGTGTA GCTATCTGTG TTATTTATGA AAATAAACAT GAATACACGG AGGACTCTGT  22440
22441  AATGGAGGTA GTATTGTTTG TTTGTTTGTT TTTTTAACTT TCCTCTGACC ATAGGAAAAC  22500
22501  TGGTCCTGAA ATGTCTAGTC ACTTCTGCAT TTAACTCTGT GTGTAAAATA GTCTCCTGGT  22560
22561  CGCTGATGCA TGTGGAGAAG TCCAGATTTA CCAGCTAGAA CTAGGACTGT TCCTTCAAAG  22620
22621  CCATTTCCAA ACAACGCACA AGTTTTCCTT TTTTTTTCTC CATAGATGTC ATATAAAGTT  22680
22681  TCTTTAGTAC CTTTAAATCT AGTATTCATT AGAATGAATA TTTGTATAAT GAATGAGTGT  22740
22741  TTTGTTTTGT TTTGAAATCC GGTCAATTGT TTCACCATCT TTTGTTGAAA GATCACCGTT  22800
22801  TACCGGTTGT ATGATGATTG CATCTCTGTG AAAATAAATT CTCAAAtcgt gtttggggac  22860
22861  actggcctgt aatcctagca cgaaacagag gcatgaggat cagaagttca aggtcataag  22920
22921  catctacata ctgagttcaa ggccagctta aggacatgat accatgtgtc aggagagttt  22980
22981  gtcaagccag gcagtggtgg cgcacgcctt taatcccagc actagggagg cagaagcagg  23040
23041  cgaatttctg agctcaaggc cagcctggtc tacaaagtga gttccaggac agccagggct  23100
23101  acacagagaa accctatctt gaaaaaccaa agaggggggg ggggagggag agggagagag  23160
23161  agaaagtttg tcagggagga tagagaaaga aggaagacct ctccgccctg tcgttctcct  23220
23221  gtacaggagg cagccatggc gtccagccgg aatggcgtga tcatgaagcc ccacttccac  23280
23281  aaacattggc agcagctagt agacacttgg ttcaaccagc tgccatgcaa gatccgcaga  23340
23341  ctcagggctc ggcaggcaaa agcgtgctgc attgccactc gtcccgcatc cggtccggtc  23400
23401  aggcccaccg tgaagtgccc tacagttaga taccacacca agtcgggccg tggtggcgca  23460
23461  cgcctttaat cccagcactt gggaggcaga ggctggtgga tttctgagtt cgaggccagc  23520
23521  ctggtctaca gagtgagttc caggatagcc agggctacac agagaaaccc tctctcgaaa  23580
23581  aaacaaaaac aaaaacaaaa aaaaaaacac accaaggtct gagctgtcag gggcttcagc  23640
23641  ctggaggaac tcagggtgac tggtaaccac aagaaatcat accatcggca tctctgtgga  23700
23701  cccaaggagg cgaaacaaat ccactgaatc gctgcaagct accatgcagc gcctaaagga  23760
23761  gtactgctca aagctcatac tttcccccag gaagccttct ctgaagaagg gagacagttc  23820
23821  tgttgaagaa cttaaattgg ccacccaact gacaggacct gtgatgccca cccggaatgt  23880
23881  gtacaaaaag gaaaaggcca gcgtcgacac agaagagaac tctaaggctt ttgccagtct  23940
23941  tcacatggcc tgtgccaatg cccaagcaaa aagcgtgaag gaagctgcgg agcaagatgt  24000
24001  tgaagagaaa aagtaatgtg cggttggaga gttgcaataa attttctata aagaaaagag  24060
24061  aagggaaggg aagggaaggg aagggaaggg aagggaaggg agagaaaaag atttaaagtt  24120
24121  tgtacaattt tccctggtgt gtgtgctttc aggagtctgt ctcatcgctc accttgtttt  24180
24181  gatgtaggac ctccagccag ccagctcctc ctgtagtaca cctacgctag tttgcagaaa  24240
24241  agcagacagc tcagacctcc cagttcaaga tcctaggtcc agaccagaga gttgggccac  24300
24301  tgagtaaaaa cacttgcagt gctactcaga caacccgaat ttgtcccccg gagcacagtg  24360
24361  aaacatctat aatcccagta ttgctccagt gagatgggcg gaacaaaaag gaagaatcag  24420
24421  acagaagctt gcaggccagc taacctggag aaggccacca agtggcagac ctgatcctga  24480
24481  aggttgtggt accctgtctc tttcacagca tcacacttca acacttgatg ggagggcacc  24540
24541  cttacccttt cagtttggta gaatgatcta aacccccccc cccaatcggc accctcccag  24600
24601  ttactccgtt ttctctccct tagcctcacc agctgttcaa acagggcttc ttccccttga  24660
24661  cctgtgtctc ctcatcagct agaccgaaac tttccactgc tatacctatt ccctagcccc  24720
24721  caacataaat gttgctccca ataaccagag ctttgactgg ttgcatgtgg aatagaagac  24780
24781  acgtgattat ttcctactct ttccttataa tcttagggtt aatgacagat gttggcacag  24840
24841  gaactatgta ctttgtacac tactattcct tatcgcaagc catacaggaa atccttgatg  24900
24901  caatttctca gtgtttaaca agaatctagg attgggcctg cgcagttggt taagagcact  24960
24961  tgttgctttc ccagagaatc ttggttccca gcaccaacaa ctgcctgtaa ctccaatgca  25020
25021  gtaagttcta ggggacccaa ctcactcttc tggcctgtgc aagcaccaga cactcatgca  25080
25081  cagtacttat gcatgcatgc aggcaaaaca ctcatgtgca taaaataagt atttaaaagt  25140
25141  aaaaacgaag aaagggtctg gtatcaggta gggttcttgg caggagtcac tcctccaaaa  25200
25201  cagaagaggc ctaaatctct tggccagaga aaaggggact tggcctcttt gggggaaagc  25260
25261  agcagagctt ttctgtaagt cattctggct aggttaggtt gcagcaacaa agctgaccat  25320
25321  atttcaaaac ctggagccag gcatggtggc acatgccttt aatcccagca ctcgggaggc  25380
25381  agaggcaggt ggatttctga gttcgaggcc agcctggtct acaaagtgag ttccaggaca  25440
25441  gccagggcta tacagagaaa ccctatcttg aaaacccaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa  25500
25501  aaaaacccaa aaaaaaaaaa aacaaacaac aacaacaaca aaaaaaaaaa aaaaacaaaa  25560
25561  caaaaaccaa aacaaaacaa aaactggaag tagttatcaa attctggaac aaatggtttt  25620
25621  agaactcatc ctgaatcgac ttgcttatag gagctgttac catgttaata accattttga  25680
25681  tttttatatc cataggtccc tttctactcc acgtgctatc cagatttacc taaaccacca  25740
25741  tgcaacacac aagcactatc cctctgatgt gtgaagtcag ataccagcct ctgattcaga  25800
25801  gactgccacc caataatgag ttgtaattca gcaggatgtg gccagaatga tctcagtgcc  25860
25861  acctacgccc ctaacaccac cttttctata aaatatgtcc ctctgttcct tttacctaaa  25920
25921  cgaagaagct gaaagcaaaa gaggctgaaa accttctgtc ccattagtga ggagtgtgtc  25980
25981  cttttcagag agcaaagccc taaacagaga gagctgtggg caaggactca ctcagcagct  26040
26041  tcccaggcac ccagggccta gaagccactg agcagtgact caccacagaa gtcactatgc  26100
26101  tcattgtcct gcagaatttt ccagctgtcc ctttatctca aaatgtattt gggatttttt  26160
26161  tttaagcacc cgcaccagcc caaactacaa agtttaaagc gccctttaac ccaatttggt  26220
26221  aatgtcaatc aacttggggc cgtcttgcag tacacatccc cctcactaca ggaccattaa  26280
26281  caccctttgc tttctgtggc tggcctaaag cattacctta gactatgcat actgtgccat  26340
26341  tgggaaggac attctgactt ggcgcctcct ttgacatccc tgccccctca atgatggggt  26400
26401  agctgagtaa atttgttgaa ataaaacaag atagcttgct gcatccgttg actctctaca  26460
26461  tctgttgatt tctccgtagt gctatgattg aactttaatt gcatttagtg ctttcaagca  26520
26521  ctgctactgt gctaccaagt gaatgtaata ttttcaattc tttgtgatgg atggaagcag  26580
26581  tgtttacagc atctttacaa catttaaaag ccatcacaag aaactcgttc tttttcatat  26640
26641  aagaaagcaa actcctcatc cattcatttt tatttattta tttgcttatt tgtttgtttc  26700
26701  tctctttctg agtgtgtgtg tgtgcatctg tgtgcctatg ctttcagaag ctggaaaaag  26760
26761  gtgtcagatc ccctggaact ggagttccag gcagttgtta gctgccacgt gggtgctgag  26820
26821  aacctaacct gggacctctt cttgcacagc cggtgctctt atctgctgag ccatccctct  26880
26881  aacaccaaca attaactaac agctttagac tcctttctca attctacctt ttgatatttt  26940
26941  cactacatct gaggttattt cttctactaa aatcttggct catccccaag atcacccatc  27000
27001  aaggttggaa tcagcttcct ccaatctccg gttaatttta ctagttttcc tggcaaaggt  27060
27061  tgatggaaca cactatgcaa gtgctctatc actacactcc tgccataaag ccactgtgtt  27120
27121  gctattttcc tcactcctcc catggatcac aaactgtaat acacactgtt aatgtttgtg  27180
27181  attcagtggc agagtgcttt taccaacatg aaggaggtcc taggttcaat ccccaggagg  27240
27241  ggcaaaagaa gacaaaagag aaatgtaatt cataattaaa cttgataatt taaattattc  27300
27301  cttcattgaa gcatcaactg agaaatggct actgtgttat taggtggcat ggaaataccg  27360
27361  atctcattgc gcatcatcct catagctttt gggtgagaga tacagatctg actgttaggt  27420
27421  ttgtatggcc ggcaccctga ctcactgagc cacctcacgg gctcagtata gactttttaa  27480
27481  ccttgtcttt ctgaactcct ttgttctatg actagtcttc ataataatac tgttttgtct  27540
27541  aaaatatgcc ttatctgcca aaaggaccag gaacaggaga aaatttcaag agaaattgag  27600
27601  aatcaaatgg tttttttaat aattttattc agactataca ttgaaaagtt gctctgcctt  27660
27661  ctgagtgctg ggatgaatta ctccaccatg actggttata ggaattttta atacttaggt  27720
27721  accattatcc ttaaagatat atttatatat ataagtttaa aataaaaact tttatgataa  27780
27781  tatataccac aaactatcca gaaggaacct aacttgcttt gcatacaaac aataaagcct  27840
27841  ttgtaattat ggtcttaaac taattaagtt ctaggccaac ctagtctaaa gagtgagttc  27900
27901  cacaacaacc aggacgaaac agaggaactt tgtctctaaa aacaaaacag accaaaaaaa  27960
27961  aaaaaaagaa aaagaaaaaa aaaccactgc aattcttact tttcaattgt atagtctgaa  28020
28021  taaaattatt taaaaaatca tgaaattctc aattattctc tcctgttcct gttgttatta  28080
28081  ttaactaata aaaataggta attaggcaaa aagataaaag tcagtgaaca aaaaggatac  28140
28141  taaggaaagg caagatgtag tggtaggtag catcttttca tctcttggac tgggataaat  28200
28201  tcagtacaca gcagaggtag tgataagaaa aggccctttt ttgtggtgct attgtggctg  28260
28261  tgaataatca ctttcttttt ggatagatgt cttggcttcc cgcaggcagc ccttcctcct  28320
28321  taaactcccc tttgtgtttg tttggccaca tttcttgcct tggcttccgt atagtagctt  28380
28381  tgatttcttt gtttttggta cccaaggaat gtcttttcta ctctttgatg tttcttacag  28440
28441  agtattaatg tgttcttctt tatacagtat ttctactttg agttgttttg cttaggcaac  28500
28501  tcctcagttt attattattt tttaatagca tacaacttgc ttccaagtat taaggaatta  28560
28561  acacaattgc atgtaaaata aaataattca tggaattagc atgcattagc tttttttctg  28620
28621  gtggtggtgt taatggtggc ggcggcagct gtgatgtcga tggtggcgct ggtgctggca  28680
28681  gcagtggtgg tgctggtggt ggtgtttgaa cagggttttg agtatccctg gctggcctta  28740
28741  aatttgagct cccagaattt ctatgatcct gccttcccct tctaagcaca aaccaccaca  28800
28801  gccttgcaaa ctgtgattta gtatcaaaag cagaatattc acattattgc gtatataaca  28860
28861  atattataaa tacattttgc tacctcccta ttcatgaagt cgcttggaaa ttattatttt  28920
28921  ttaattagca aacaaagaag tgggtttcat tacagcattt gaatacatat atgcctcaaa  28980
28981  ctcacaaaaa tcagcctacc tctgtttcct gggtgctggg attgcacgca tatgcctgac  29040
29041  ttgataattc ttctttgaat tgtttcaaga ctctccatac caacttccag agtcactgta  29100
29101  ccagtaaaat aaaagtttcc ctttccctac atccttgttg gctttatctc ctttccacaa  29160
29161  tctcaaatgt actcccaaac ttgcatttcc ctgatggctt agggtgatgg acatattttc  29220
29221  agatattggc cacttgtgtg tgttcagttt catttactgg ctgaattatt tgtggggttt  29280
29281  tgaagggttt aatttcttta taaagaacct gtcgatgtta atcttctgtc gaatgtacag  29340
29341  ttggcaaaga cttttttaaa gccccatttt gtggactgta ccatcatttt catgacaata  29400
29401  ttctttaaat gttatagatt tcattctttg atgtttaatt tattattatt attattatta  29460
29461  ttattattat tattattatt attactacta ccgttattat tagtgtttgt gtgcattgct  29520
29521  gtgctgtgtg tctggggtca gttctctcct ttcaccttta tatgtgttca agggtaccat  29580
29581  acgcctttac ctgtagggcc atctctccgg gcctttcata ttatttttat cctaatatta  29640
29641  gaatacactg ttttcatcta tcacaaattg caaagaaaag ctgtgtgtaa aggaatagcg  29700
29701  gggctggcga gatggctcag gggctggcga gatggctcag tgggtaagag cacccgactg  29760
29761  ctcttccgaa ggtccagagt tcaaatccca gcaaccacat ggtggctcac aaccatctgt  29820
29821  aatgagatct gactccctct tctggtgtct gaagacagta cttacatata ataaataaat  29880
29881  aaatctttaa aaaaataaat aaataaataa ataaataaag gaatagcaac aagaatgtca  29940
29941  ttgtattgat gctgcctttc cattatggtg ttcatcacac aagtctatgc atgtgataac  30000
30001  atgcaatgtt aatatggctt gggtactgtg ctttatgtat ttatttatta tttatttatt  30060
30061  atttattttt tggtttttcg agacacagtt tctctgtgta tccctggctg tcctggaact  30120
30121  ccctctgtag acaaggctgg cctcaaactc agaaatccac ctgcctctgc ctcccaagtg  30180
30181  ctgggattaa aggtgtacac catcactgcc tggcttgtac tgtgctttat ttatgggcaa  30240
30241  tgtgattcct tgggaaaatc tgggtggtgt gggcaagatg gctatattgt atttgtctca  30300
30301  tactaataat tttctatcac aacatgtaaa aatgtaaatc atcatggtaa aagaaaacag  30360
30361  tctggagaga tgactcagcg gttcagagaa ctggctgctc ttccagaggg cccaggttca  30420
30421  tccacatggc agcttacaac tgtctgtaac ttctgtgtcc tgataggaca ccctcataca  30480
30481  gacatatgca ctcaaaacag caatatacat aaaataaaaa taaataagta atcaaaaaac  30540
30541  aatctgaata taggagagtg acagtttgca aatgatagga ataatgaaaa atgatatgag  30600
30601  caactaaaag cgaagattag taggggttgg gagtttaggt cagcagagag tttgctagca  30660
30661  aggccttctg tcctcagata ggggggaggg aatgggggag caataggagg cagtaggggc  30720
30721  cagtaggaga cagtgggggg gcgatggggg gccagtagga ggcagtaggg ggggtgggag  30780
30781  gcactggtgg ggggcagtag aaggcagtag ggtgccctgg ggagtgagga ctaaataaca  30840
30841  agattagcag aaaagaaact gactccaaaa agggaccact gcatcactgc ctgcgggcca  30900
30901  ggcctaaatg cttttttttt ttttttttgg ataaaacaaa gacagaactt ataataaatg  30960
30961  aaacaaatac tgaactgaag gggaaaaggg ttccagaagt ttatgtgaaa acaacaggtc  31020
31021  taatttctca ttattagtta aaacaaataa aatgctaaaa tgagtttgtc aaatggaaag  31080
31081  atgaaggcac aaaatttaaa gttagaatgt attggaacac agaagttaag tattcactca  31140
31141  aatccataag agaataaatt catggaggta tgaattaaca aagttttcac atgaatattt  31200
31201  caagataaag ttgttaaaat aatgactaca gtgatttatg aaggtaaaca taacataaga  31260
31261  agagtcaagg cagaaagaat cagcataaga tagcatttgc aggagctctc cgctgctggc  31320
31321  tgaagggctc cccctaagca tgctggctgt agcctggcct gcaagcacta tgtgcatcct  31380
31381  gacctgctct tgctcaatac tttcgaaatc atcatcacgc tggtagttgg ctgccagctg  31440
31441  tcaaacatct ggagcgtcac ctccaaatgt ccttgatttg gtgcagatgt ttcaaagagg  31500
31501  gcagcttcta ttcagatggc ttggtagctt catggagtct ggaaaataat ggcagtcccc  31560
31561  ccactctttt gcagacatat cctggtcatc tgtttcatcc cctctttctc cttcttctgt  31620
31621  agaccccacc tgactgtttt tctgagagtg actggaggcc tcctggctag ggttgctgct  31680
31681  cttttccaga tcattcccct gataatctgt actgtgaagg acacacagac ctttaccttt  31740
31741  catgctaact ctggtcccct ttccccctat ttctttaaga gattattaat gtcattgatg  31800
31801  gacagggcaa cgtggtgggg ctttgtgaaa agatatggcc cacatggcag aatgagggtc  31860
31861  ccttctatca ttttagagga aaagtaaggt tctccagcac ttcagtaatg cacatgcttg  31920
31921  ctgtctcatc ctggctggca gtggggatga aaggagcctg ttagcctggg gcctataagc  31980
31981  tgagtcagct atgagggtgg agatagcaag aatgtaggag aactagttat tggaagaact  32040
32041  ttgtgaagta gcatggccct gactaacatt cctgacttct gtttctgtca gataggtttt  32100
32101  agaatactat aagatggttc atttcaaagg agcattaagc tttaagtcca gctacaaatg  32160
32161  agcagaaaac attagtcctt gctaatgcat actaggctac caatttccta acccccaaag  32220
32221  tctgcttcac cacacaccct tcaccccacc tagaagtgta gagaattaaa ttactcatag  32280
32281  ctaaactcgc ctgcacagct atgcacctga taagctggac caaataaaca agaggtaata  32340
32341  catagagatg aacccgtttt gttaagaaaa taaataaaca aacaaacaga taaataaatt  32400
32401  aatgtgacgt ggggaaagat aatgcctaga tgaaatgtta agattgtcca gactatgaaa  32460
32461  ggaaggaagg aaggaatgta ggaagaagga aggaaggaag gaaggaaggg agggagggag  32520
32521  ggagggaggg agggagggag ggagagagga aggaaggaag gaaggaagga aggaaggaag  32580
32581  gaaggaagga aggaaggaag gaaggaagga aggaagggga ggaaaggtca tgggttagag  32640
32641  tatatacatt tctctatgca ctgggccagc ccacctgaca ttccaggctg atgcaaataa  32700
32701  taaaccgctt tgctttcact tctgagtctc taacactctt ccctccctct tttttttctt  32760
32761  tattagtttt tttttcttgt aatgtatttt gatcatattc accgtctact ccacacttca  32820
32821  tttagatcca ctcccccttt cctacccacc                  32850