Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Htr2a

5-hydroxytryptamine receptor 2A
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens HTR2A HTR2, 5-HT2A  13q14-q21  Conflicting Data Maternal
Monodelphis domestica HTR2A     Imprinted Maternal
Mus musculus Htr2a Htr2, Htr-2, MGC124301, MGC124302, E030013E04  14 41.5 cM  Imprinted Maternal
Bos taurus HTR2A 5HT2A, 5HTR2A  12  Not Imprinted Biallelic

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ttatcagtga gtacatattg tgtgagttcc tttgtgaatg tgttacctca ctcaggatga   60
61   tgccctccag gtccatccat ttggctagga atttcataaa ttcattcttt ttaatagctg   120
121   agtagtactc cattgtgtag atgtaccaca ttttctgtat ccattcctct gttgaggggc   180
181   atctaggttc tttccagctt ctggctatta taaataaggc tgctatgaac atagtggagc   240
241   atgtgtcctt cttaccagtt ggggcatctt ctggatatat gcccaggaga ggtattgctg   300
301   gatcctccgg tagtactatg tccagttttc tgaggaaccg ccagactgat ttccagagtg   360
361   gttgtacaag cctgcaatcc caccaacaat ggaggagtgt tcctctttct ccacgtccac   420
421   gccagcatct gctgtcacct gaatttttga tcttagccat tctgactggt gtgaggtgga   480
481   atctcagggt tgttttgatt tgcatttccc tgatgattaa ggatgttgaa catttttttc   540
541   aggtgcttct ctgccattcg gtattcctca ggtgagaatt ctttgttcag ttctgagccc   600
601   cattttttaa tggggttatt tgattttctg aagtccacct tcttgagttc tttatatatg   660
661   ttggatatta gtcccctatc tgatttagga taggtaaaga tcctttccca atctgttggt   720
721   ggtctttttg tcttattgac ggtgtctttt gccttgcaga aactttggag tttcattagg   780
781   tcccatttgt caattctcga tcttacagca caagccattg ctgttctgtt caggaatttt   840
841   tcccctgtgc ccatatcttc aaggcttttc cccactttct cctctataag tttcagtgtc   900
901   tctggtttta tgtgaagttc cttgatccac ttagatttga ccttagtaca aggagataag   960
961   tatggatcga ttcgcattct tctacatgat aacaaccagt tgtgccagca ccaattgttg  1020
1021  aaaatgctgt cttacttcca ctggatggtt ttagctccca cagacacact gtgtggaacc  1080
1081  aagcagtaga taaacctact gcaattcttt cccccagatg aggtctgaag caagatgaac  1140
1141  ccccttagtc taatgctcta gagaattcca acagcatcca aagatgtggg gacaataatg  1200
1201  gccttcaaag aggggatact aggcttctta agatcaaatg attaattttg acaagtaaag  1260
1261  actatgacat ttttacttca tcgtcacaga gccagtctgc tgtgatttgg atttgaactg  1320
1321  tgtccctcaa aggacaatgt ggtaaagact tgacccgtag ccatgcccct attgaaaagt  1380
1381  agtgaaaacc tttgagaagt agaattcttg aggctaactg aaggaaggtt aatagtctcc  1440
1441  tgatcttgaa actactataa ggcttaaagt tgcctccaca acacgctctt actgtgtggc  1500
1501  actaagccac cacaggccca aagcagtaga gccaggtgac tccccagaaa tcatctgaaa  1560
1561  ctgagccata gtaaaccttt gctgcttcta agtcacttgc ctctggcaac ttttgtcact  1620
1621  gaaagttaac cccaggtctt agaagacagc tgacatacca aaaggaagca tgctacctca  1680
1681  tcctggagag cagagctgag ctaatttgag atgaacaact gaacaaggag agtaattttc  1740
1741  tgtggcctta gaagaaacca aattgaagtc atgttctgag ccatttcaac ggttcccagt  1800
1801  accccatctg agatatttat aaaatgtcct gagggcttaa ccgcatgaat catcgatatt  1860
1861  aggtagacag aaagaacagt catttggatt tgaaaagtag cctcctgaag gtgcaaattt  1920
1921  gactttgcta tcttggtgtc tctcagggaa ggcaatgctc tgtcacagtg actcacggta  1980
1981  gttaactcat tggaagacac agaaactgat aatacagtct acccatttaa tcatgtaaaa  2040
2041  gttcgaggct tcctttaact catggtgccc tcttactaca aaggaagcaa agttctaaaa  2100
2101  taggtcaagg tcaaggtcat acttgggaaa gaagcagcct cctatggaag aagcaaacga  2160
2161  gtaagatacc tcttctccaa acacaaacgt gtttctttct ctttgggtat atttcttcct  2220
2221  acccaaagcc tgcttttctc atgatgctgg tttgataaag ctaatctaga ggcctcttca  2280
2281  tgcttggaga gggcttcagc cattactctt gatagcccct taaacagaac gtggaaacca  2340
2341  ggtttgatcc ggcagacaaa tccaacaagt gtttttgtga tactgaacag aaaacagaat  2400
2401  tcacatcttc tatggacaac cctggctcac accagaccct gcttagaaat gagaagcaag  2460
2461  tcttactttg tcatgtgtat atgaggagta cccagcagtt cttactcaaa caaaattagg  2520
2521  catcctgacc aaacatcttc ctgcaagaaa gtttcaaatt ttgaaaaaaa aaaaaaaaaa  2580
2581  aaaaacacac agtgagtatt ttcaaagagt ggtacttagg gactagtgca gatcatctcc  2640
2641  cccaaaagtt ttctttttca tgtaagaaaa taaatgagag tctaggtggt gatatattaa  2700
2701  tttctctcaa accaaggtca tggccgataa taagttaaat acttgaggaa atatacttac  2760
2761  actactttta ggtcactcct gactagaggg gctacttaac tcccgcagaa gaatgtagct  2820
2821  aaatatgatg tttctcctga aacctaagga tgtctaagac cccagagaca gtgtgactga  2880
2881  gtaaaaactt actgaacaaa ataagtgtca aacagcacct tccatgaaca gaattaatag  2940
2941  tcttccttcc agagcagcct agccttggga aagcataggt taaaattttt ctccaaccta  3000
3001  ctttaataag ggttcaatct ctcctctagc ccaccaccca ccagaggcag tggaagagaa  3060
3061  aagttattag ggcataaggg aagttgacct gtttagaaat agttctttgg gagcaagtcc  3120
3121  aatctttgtt gtcagggtat cagcagatca gtacagtagc aaacaccaca tacaaaccag  3180
3181  cagcttcagt ccagtcctct caggacatgc ttaacaccat gcatgaacca tcagccgcag  3240
3241  ttcaatcgtc aagaaactac aagactcact agctggccca aggacatcta agtggcaaga  3300
3301  agtcacggaa cctcataaga aggtctttgg cgagtttctc tctgagatca ccacaagcag  3360
3361  agctcagcaa cgcaatgtca ggtgaaccaa tacatgcatg tcactatcaa agaatagcaa  3420
3421  ggcagaacaa agcagaccaa tgctctagct cccaaagtct gtcgggtcat aattatattc  3480
3481  cctcatcatg tgtcctttga cgtgtttgct acagcaaaac atcctttcac ctgtgtctgc  3540
3541  ttcaggaaaa attctttcac atgcctgctt tagcaaaaca tcctgtgtgc cccagcaaaa  3600
3601  catcatgtga cataattgac tttccaaaga aaccagaagt ttccactgaa gagaagccac  3660
3661  atttaactca ctttgcttgc aaaattctga atctggtatc ttctgacttc accacagatg  3720
3721  caaccttcat ggaagatggt ctcggactat cttaccaaaa gctgttcctg gcccttagca  3780
3781  cttgatccca tcaacctgtt aaccaccttc acaaaatgta tgcactttgt aaaaacactc  3840
3841  atccactgct ttgccaagct aatgaagaaa tggaaacatc tttcaccacc tctatcatca  3900
3901  gcacctacct gtcctatctc cctgtttcta tatttttaca tgtttttcaa ccccttgtca  3960
3961  tcacccaaga attttgtcat aagaagtatc taacaccatt ttagtatcaa ttgcctgtct  4020
4021  ccgtacttac tccaggcttg ccttgactgc ctggtcctct ttgtcttcac ctccgggtgc  4080
4081  tatgctctat catacccaac atcccttcac ccacctccgt gctcccagcg gtgctcccca  4140
4141  ggtatcttcc ataaggctgt ctgcactagt gcattgccaa tacttccatc ccttccacct  4200
4201  ttctcttgaa cccactcagc tgaatgtctg ctctaagcac cccactagaa caaggttaca  4260
4261  ctgaccactg gtgccattct cacaagctcg ttggtattcc atcctcatgg ttttgaactc  4320
4321  atcatgagaa gtttacccca ttgtaaactg agtgctatct aaactcaacc tacttaactg  4380
4381  actactttga tcctccctga ccaccaaata ctggaaaaag ccagagttca gacctcagtc  4440
4441  cttttccctt ctctgtctct agattccact atgatctcac ccagtgtcat acttcaaatg  4500
4501  ccatcaatgt gtcgctgatt gccaaattta tttcttctcc ccaaatccaa tagtcatcca  4560
4561  tgctgcagtc aagtgtttga gctagaagct ggttactttc aagggtgtac ttagcaccta  4620
4621  gcacagtaat cgacacagta ctcaacagtt atctagttaa taaacattgt aaactaagta  4680
4681  tccactaaga aaaaaatcaa agcttaacag tcgttcacta acttcaaacg tttgcttctt  4740
4741  ttgataaagg caatggcagt tgtacattac agacatacag cggtcaagag tgttagcttg  4800
4801  tatatcagaa ctctcagaga ctaaggtagc atgctcaggg cctacaccac atgggctcct  4860
4861  agagctgaaa aggaaaagta aatacatgcc cctagccaaa acccagaagc tatctgcaat  4920
4921  taaaaaccac ccacaaataa gaaattagtt ttctacaagg gagtctcact gggaaaacaa  4980
4981  aaacctctca agggcaggct ccatgcccag caatagatgg ccaacacaaa agagctcaat  5040
5041  ggtgtttttt acaggtcctc tgtcatacaa cattaagtca gggcttttga ttcttaactt  5100
5101  tacaggtgct ttgcatatat attatggttt ccaatttggg agtcttatgg gatccctctg  5160
5161  tgtgcaagtg tgtgtgtctc tgtgtctata tgtgttcctt gtgctctttt ccttgtttgg  5220
5221  ctgtttagtt atattctggt ttgtttattt tttatttgtc ctattttatt ttattattcc  5280
5281  ttagatgact gtttgttttc taatgagaga cagaaaggtt gtggatccag atgagagcag  5340
5341  aggtggggag gaacagggcg gcattatgag aagagaaact gtaatcagaa tatatcaaat  5400
5401  gaaagagtct atcttcaaca aaagaaaaaa attaaaaagg ataagcttgt ttcaaacctg  5460
5461  agaaatagag catctaaggg gggatggcag atcgagtacc acaaacaaac aaacaaagtc  5520
5521  tcctgtgaat agtgggttgt cagccttaga ccagtagtaa aatctatgtc ccagaaatct  5580
5581  cagggacaga ttcctaagga aggacatgga ctaaaagaac tccatgctgc caattcggga  5640
5641  caaaattaga tttagttgat taaatagaga ctaatgctgg caccatcttg gaaaggtaaa  5700
5701  attttaaaag gacagacaga atatagatcc agtctatatt catgtataga ctcttgaaga  5760
5761  ttttactgga ttatcacctg ttttttaaat taaggagtgt gggggggggg ggtacagttg  5820
5821  tggggagatg gctcaatggt taagatcatt tgctaagcaa acatgagcac ctcaatttag  5880
5881  agtcccaaca cacacataaa aggtagacat acccacgtgg acctttagtc tcgttgctga  5940
5941  tatgaggtgg atcaggagac ccattggagc cttctggtta accagctgac caagaaacag  6000
6001  tgagctccag gtgtagtaag agacctatct taagagaata gggaagaaag tgacagagta  6060
6061  ggacaccaga tatcctcctc ctttggtctc accacaccac acaccccacc caccttctgt  6120
6121  ctgtgtctgt ctctcagtct gtctgtctgt ctgtctgtct gtctgtctca cacacacaca  6180
6181  cacacacaca tgcacacaca cagagtttta cagtagcaaa ctgtatagag ctcacagaca  6240
6241  ttccatggag tgaaaggaaa ccagctgtct ccggcttaag cagaggtcaa ccatggatat  6300
6301  gaagagactt tcaaaagtaa tggaaatatg gaaatggtag gcttgctgat ttgggtggtg  6360
6361  gttgtgtggg tgtatacatt tttcaaaact cactaaatta catatttaag gcctttatat  6420
6421  tttgatgaat gcaaaatata actcaattct ttgaaagaaa ataaaattga cctacagtga  6480
6481  atgttttgga agaagggaga aaagagataa atagaagcaa atttccttat tacagcatct  6540
6541  ccccatagcc tttaaaatgc taatgcacac agtgtatttt taagagaagg ctataaagat  6600
6601  gcaatatgtt ctagatttat ttactcacag aactttttct tcacatattt caacaactat  6660
6661  aaagcattaa tatttcagga accaagtggc tatagaatgg gaggggaaac aaaagaggtt  6720
6721  cagcaagggc ttccaacgct actccagcaa tttttaaagc aactttaatc aaccatttcc  6780
6781  tgttggccta ttcaaaacaa atgaattata aaaggcaccc ccatatgtaa agcccaatca  6840
6841  tttgagaatt ctgcctcaaa taataaattg atttgagctg ttgattcttc cagcagtaat  6900
6901  aaggcagcca ttgtccattg gtaactggaa atttattcta aagcagaatt cactttaagc  6960
6961  aaccattcta cttctgctct ctgtaggaca gactcatcca gggggtggaa aataaataaa  7020
7021  caaacattga aacaggagtt gggaaagtta agtcttaggc tgagttaccc aggaagccaa  7080
7081  atcaggcagg tttgtgtgag agggtgtact ggggaaggct tacagagatc agcacctata  7140
7141  gggtagcaga agatggagag gggtgaggct tgtggggggc ggggctcaca ggagggggca  7200
7201  cagcttgcag aggaggggga gtctcagcac atctaaggag aagctcctct aaggaggtca  7260
7261  ctgacagcct tcaaaggtca tcatatcaga actacctccc cgcaccccaa gaaagtagta  7320
7321  ttgccacgcc acatgtcaag gggcctcttt ggctgagagt aattttcata gctgagagcc  7380
7381  atctgctaat agttcccaca gtaacaaagt tcagcactac agtccagcag ggggtgctgg  7440
7441  acagaacatt cagtgtccaa cacagccacc aacacactgc aaactcaaaa ggactatcta  7500
7501  acttggaatc agtagggttg aatattattg aaacatatca catttacaca tatattaaaa  7560
7561  tgtcacaata gtcttgttat tatctaaaac gtataggaat gcaacgatct tcctacccag  7620
7621  tctgactcac attctattat cagtagtcaa caacctagag agatcatgtc tatactgttt  7680
7681  tgtccattaa gccgcaaaaa ctgcaagtaa ccctgttttt atagtttagt ttcccccagg  7740
7741  gtagccttga acctaccacc ctacttccca agccctctaa acaactgaga tcacgggctt  7800
7801  gtgccacctt caaaaagcat tagacgctga ctaacacttt tatctcctga gtatctaaat  7860
7861  gaaaaaccat gcagccaacc atgaacaaga cacacacaca cacacacaca cacacacaca  7920
7921  cacacacctc ctctttcctt catgtggctt gaactcactg tgattagcat ccaaacgaaa  7980
7981  ggctgcagag gatgctgacg actttgcctt cactggggga ggatggcacc cagcaagctc  8040
8041  cctgaaagaa atatccaata acagcagtaa ggctaaaaac ctatgggctt gtaatatgca  8100
8101  aggcaaatct ataaatttac ttagctctga gattaactct ctgaagtagg tgcatggcta  8160
8161  atcccattcc tcttcatcca gatgaggaaa ccaggtgtgg agattgaaga gttttaatca  8220
8221  aagtcacaga ggtaactaac aggtgcccaa cctgggattc tcaacttggg agctgcaccc  8280
8281  tggaaattca caaggaggat acagaaagac aggcagtgag agcagtccac actccagtct  8340
8341  cgaggaactt caagcacgca aaatatgaga aatgtcagaa ttatgaagat tcaggctgtt  8400
8401  gccaggctgc ccctgaaaaa gctgtgagag tataggcctg aaaaatgggg gccccagaga  8460
8461  atgagcagac tgagaaaagg gttgtgtatc cctcaaagaa gagataagga atataggcaa  8520
8521  gagggtagtg atgtgttttt ccttcaatca gtaataattt taataggaat aaaatggcta  8580
8581  gtgtaaaatg tagagcatcc tataagccag gcataggcta aacatttgtg catgttgtct  8640
8641  gatacctcac tgtaacccag ggatggagct aaataccacc ctgggaggag agagcactgg  8700
8701  gctctaaagg caactgagtt aggttgtatg agttaaaaag ctggattctg aaccaaagga  8760
8761  ctatgactcc cacacctact ctgtatacac gtgcgcacta gcgcgcgcgc acacgcactc  8820
8821  gcacacgcgc acgcacacgc acgcgcgcac acacacacac acacacacac acacacacac  8880
8881  acacacacac acacacacac acacacggca tgcactgcac tcacaagacc agcagcccag  8940
8941  tcccaggtag gcaatctggg aaattatgtg cctgcccagg aagagcagaa gggctcccca  9000
9001  ctgtgggctg agcagaggag agctgagaac tttgcgtgcg gggcagggaa tgctgggaac  9060
9061  ctctgggcat aggcaggaag aagggatgaa gggctgggtg gaccgtatga tgatttcatg  9120
9121  agccaggagg acatgtggca ataaacctca aagagagggt caggatggaa ggtctcctgg  9180
9181  gtcatagaca aacggatcta gaaggcaact ggacatttag ctcactgcca tgaggagaat  9240
9241  tgacaacaca tcgaaggcac aggagtggct gaactgagaa tgtaaaagac agagagaaga  9300
9301  atgagatgga cagaaccccc caaaagcccc tggtgtccag gattattata agaaagtaat  9360
9361  ccattttctt atctgtcatg agtgcatcta tcttccttta aggaccactt gggagagagc  9420
9421  ttcttttgca tgtgagtcgc tttatcatta gggtcacttc tgggggaaaa aaacatagaa  9480
9481  caaaatagaa caaaaccctt cattttctaa catgaagttt ttcattattt cttggcgaca  9540
9541  ggtttgagat gaagaaaagt aagctagtta caggatgcat acacatagca atagtgtgtg  9600
9601  tgcttaaatg catttaagta actaaaaatt gttctgatag tttatcagtt attgccacag  9660
9661  acttcctgat tcctctgaac tcatgtcgcc acggtcagcc atccctcctg gacacatcat  9720
9721  cactggcttg gatagaagtg ctggatgctc ccagatccca ggacatgccg ttttctagcc  9780
9781  ttatttatct tctcattctt cacccctcag cctaaaaata tgactgccat gtacccctcc  9840
9841  tgcctgctgt cccctaagct gtctccttgt tctctctttt tttaaggaaa ggttcctaat  9900
9901  taacctgtag cagaaagaat gggggcgcgc gggggagggg gttgtttggt ccgcccttcc  9960
9961  tggctgttgc caccttgcag gttatgacac agtgacagag ggAGGTCTGA GGAAGGAGGC  10020
10021  AACCAGGAGG GGCTTATTCT TTTGGAGCTC CGGGAGCCTC TTGATACAGA CAGCGTTTCC  10080
10081  TACTTTCCCT GCGGCTCTTT TGTGTGACTT TGAGAGGGGC TCCCTAGTGA CTGATTCCTC  10140
10141  TCTGTGCGCT CGCCTCAGCA AGCAGCCAGG CTCTGGGAGG GAAGACCCAA CCAAGCTCAG  10200
10201  CAGTAGCAGA AGCAGCCAGC ACAGACTTCA ACCGTGCTGG AACCGGCATG CGGTTTTTGA  10260
10261  AGTCAGCAGA AACAGAAATC AAATTACTAT CATCTTATGC TGCTAGAAGC TCAAAGAGAG  10320
10321  GGGATTCCAC ACTGGCCTAG TCACCATGCG ACAGGCAAGT CACAGGATAG CGGACCCTGG  10380
10381  CGACAATGAA TGTAAGTTCC TCGGCTGCTG TCCTTTACTG CTGTGGGATT TTCTTTCTGC  10440
10441  TTAAAGTCAC GCTTGGCTAG AATGCCGTCA TTGCCGCGAG AATTTCTGAT GTGGAAAGTT  10500
10501  CTCTGCTGCG CTTCGGGATG CGTTTTCCTT TCGTTAACTG AGCCAGAGAT ACAAGCTGAA  10560
10561  ATTCCTGACC ATCGCTGCGG CGATTCTGCC TGAGACTAAA AAGGGTTAAC CCTTATGATG  10620
10621  GCATTAACAT TGCGTGGATT TTTAATTGAC TTCCTTAATT AATATAGAGG GCACACAGCC  10680
10681  CTCCCTCCTC GTTTTGGATC TCATGCTGTT TTAACTTTGT GATGGCTGAA CTCTTGAAAG  10740
10741  CAGCATATCC AACCCGAGAA TTGGCTGAAA GATTCTCACC GGATACAAAA CTTTTCTTCC  10800
10801  TTAACCAGGA ACACGTTTGT GTCTCCAAAT GCTCCACACT GCTTTTTTTG CCTTTGCTTC  10860
10861  CGTGAGAACT TACAGCTCCG CCGTGGACTC TCCCTAGCAC TGTGAAGCGA GGCATAATCA  10920
10921  AGAGCCATCA CACTTCTGTA ACTCTTACTA TGGAAGAGGA GAAAGCAGCC AGAGGAGCCA  10980
10981  CACAGGTCTC CGCTTCAGCA TGCCCTAGCT CCAGGACGTA AAGATGAATG GTGAGCCCCG  11040
11041  GCTATGACTC GCTAGTCTCT CCACACTTCA TCTGCTACAA CTTCCGGCTT AGACATGGAA  11100
11101  ATTCTCTGTG AAGACAATAT CTCCCTGAGC TCAATTCCAA ACTCCTTAAT GCAATTAGGT  11160
11161  GACGACTCGA GGCTCTACCC TAATGACTTC AACTCCAGGG ATGCTAACAC TTCCGAAGCC  11220
11221  TCGAACTGGA CAATTGATGC TGAAAACAGA ACCAACCTCT CCTGCGAAGG GTACCTCCCA  11280
11281  CCGACATGCC TCTCCATTCT TCATCTCCAG GAAAAAAACT GGTCTGCTTT ATTGACAACT  11340
11341  GTCGTGATTA TTCTCACCAT TGCGGGAAAC ATACTGGTCA TCATGGCAGT GTCCCTAGAG  11400
11401  AAAAAGCTGC AGAATGCCAC CAACTATTTC CTGATGTCAC TTGCCATAGC TGATATGCTG  11460
11461  CTGGGTTTCC TTGTCATGCC CGTGTCCATG TTAACCATCC TGTATggtga gtggtgttag  11520
11521  catgtcagct gtcctcacca tagtcccaaa gagcttgtgc atgctgttag tggagggact  11580
11581  ggggctccag gagagaaata gacaggaaac tttgttttag tcttaaaatt ttatttttct  11640
11641  tgagagaaaa aaaaaagtca gacagcctag tacctggtca ttggtgagtt gtgtgtctta  11700
11701  gaatggatac atctttgtag agaaattatt acctgtattc caatactctg tgagcataat  11760
11761  ttagctgtca ttctgtgccc atgcgatttt tttcctgctt ttatttgcca gcctcgggac  11820
11821  agaacagttt tctgtttctc accgggttct cagcacttct aatggagtgg taaaaccttc  11880
11881  ccaattacct tggaacattt gcagagagag cattagtgct ggaggagtgg gtttaatgtt  11940
11941  aaaatattca gagtctccat tagaataaat gaattactct ggttttaatt gccccctccc  12000
12001  cccccccaag cccagagaag acaatatcta agaaaacctt tgagttattc tttaaaaaat  12060
12061  gcacacacat aaactcctgt ctggttttgg agggtggaaa acaaactgaa agctctcagt  12120
12121  cttgctttcc ttgctacggt ttgacagtgt caaacttccc aggaagtcag caaacactgg  12180
12181  gatggctttc atggaggggc agaatgtgag actctttcaa agtgtgacta atacagccgg  12240
12241  atccctccta acaatgagca aatgaaagaa tattcgcact actggcacat gcccttggca  12300
12301  gtcacccgaa ctacaggcag ttttccctaa aattcacctt tacaggggaa ttttctggcc  12360
12361  aagtcctaga ggctacaata tgaacatgtc catccagccc cgaaaagctt caaggaagaa  12420
12421  ggaagcaagc caggagtagc aagcatccat ttgccccggc ttgaccattc aaatgacaca  12480
12481  cccaaataat tccattaaat ttgcttatca tttctcagcc acgggagaga tgctctcact  12540
12541  tcctaaaacc ctggccagcc ctcagaggca aaccctacta tggggtgagc agggtgactc  12600
12601  tgcaagaacc caaaccacag caggaaggca gagggacctg ctgggcagca ggggtaatcc  12660
12661  tggccacgta ggaagtgcag caggtccctg gactcagctc ggggtacaag gctgccccct  12720
12721  agtgacgact tctggggatg cagcctagag tctagttgac acttagccag gctggcccta  12780
12781  gcacacaatt cacaaacctg tcttgcacaa atattctctt cttacccttt ggtaagaaac  12840
12841  tttaagggga gaagtttctt tcctgagact aaagctagaa gatttgggat tagatttagg  12900
12901  tccagcatcc tttccttttc tgaatacccc tggaggcagc aaggtagaaa taagacttgt  12960
12961  gcaaaaggag ggtctgctta gcctgagctc taaactatcc taaagaaagt actgatctct  13020
13021  aatcttcctt cctattcgca ggcagatgta atattgttgc tccttacatt agcagaacaa  13080
13081  accaacagtc tatccaagtg tctggtcctc tccaaaacac tcagaaagga gcagggcact  13140
13141  tcatttatgt caccaaggca tctcaggcag cagagaacct gccaagcttc ctgccttgga  13200
13201  ctctggggag ttttaaaatc ctttgacatt ggggcttcat ctctagccac cctccagaga  13260
13261  gaatgattta aatgggccca aagctatact gtttgattgt gagacatcgg aggggggcga  13320
13321  gtgtcacctt tgccctaagc aggggttgtt ccctgagtgc caataccagc ctcagcagta  13380
13381  tgatttctta agtttttttt ttttgttttg tttttttttt tttttggaaa atgcacattt  13440
13441  cccagcctgt tccagactta cggaagcaga atcgccagag gtgggtctcc attttaagga  13500
13501  gccacctgcg aaaaccagct gtcacctgta gtttgagcac tgccctgaga caaagctcca  13560
13561  agtccagata cccttgatat tcttcaccat cctcaatgtt tctcacatgc cccaaattta  13620
13621  ataagacaca ttaagggact gtgcaccata aaaaaagaca ttcaagagat ttgaagacga  13680
13681  ttcgtcacac agccactaat tgcctgtcta tgtgagactg gacatgtcta agagtgacta  13740
13741  agattagact agctataggg accctaaccc caaagaaaat tatgtggata aataaaggct  13800
13801  gtatgtgacc ggcaacatca attgaagggc tcagaacata actttggaca cattgctaaa  13860
13861  taaaagtggc tttgaccagg tagagggtga gagagactcc attccagagg aaaaagcaaa  13920
13921  ttcctccttc attaatgcaa ttccacaggt cagaaacctt caaccctgca ctcccctgcc  13980
13981  cgtgccatca cagtgcacac tggctgttgg tttaaatatt gaaagtctct tgtagttccc  14040
14041  ttgcctgtca cctctacctg tccccaagtt gtaagtcctg gggtatagat tacacgctgc  14100
14101  agaaagcacg aagctagcta ttcactgatg ctaaacttct gccccacaGG GTACCGGTGG  14160
14161  CCTTTGCCCA GCAAGCTCTG TGCCGTCTGG ATTTACCTGG ATGTGCTCTT CTCCACGGCG  14220
14221  TCCATCATGC ACCTCTGCGC CATCTCCCTG GACCGCTACG TGGCTATCCA GAACCCCATT  14280
14281  CACCATAGCC GCTTCAACTC CAGAACCAAA GCCTTCCTGA AAATCATTGC GGTGTGGACC  14340
14341  ATATCCGtag gtaagctgga ccacctggca gggtggcatc tgaaactaga gtctgtccct  14400
14401  tcccgggaga cacgttccac atggctgtgg tgaaacctga ctctctgagt ctgtggtttc  14460
14461  atgtgttgca aggtatgtct ccacttcatg gttattggag tcgttctagg aaaggagaag  14520
14521  ctgcagatgc caatggctga cggcatctgt ccatattgtt ttgcacacgt aagaaaaagc  14580
14581  acagcagcgg atcctaaggc aggaatgcct gtgttctttc tcacatccga gctcaacact  14640
14641  ctaagccttg ggtctccccg aaacctatcg ttactggact gtgattgcta aggaatatgg  14700
14701  gcacttgacc cagacagcat tggccttgaa ggaggatcca gaaagggggc agaagctgag  14760
14761  gacagaggga aatggcttaa agggttgggc attgcagctg cctggtacct ctgtggcctt  14820
14821  tctccctgct gtgacatcca caccaaagga ttccaaccca cttctgttag gcccgattac  14880
14881  acacacttac ctctggctag cattgatctc ctgtcactat aaataggatc taaaggagca  14940
14941  gctctcaggc agcaaagtca attttacctg tcacctcaaa atacttagtt tgtaatcaaa  15000
15001  gattccctga gacctgctgt caagtctcaa agcttctcaa agggaaacgc tatgtttgct  15060
15061  aaggcccttg gggtatctac ttcctggaaa gagtgcaggg tttgatggta gattaaaatt  15120
15121  ccagagctca tttaatgcta cctactactt tgtaatttaa aatacctatt aatgggggtc  15180
15181  agagagatac attaacatta gagctatcta tctatcgctg tccttgcttc cagctcctac  15240
15241  aagggtgact caccacccag ttccaagaga ttcatccccc tcttctggcc tcttagtgca  15300
15301  tcaggaacac acatgtgtgc aaacacacat gtgtgcaaac atacaggcag gtaaaacgtc  15360
15361  cataacacat aaaataaaag cgattttttc aaatacttat cagcaagcac agtctgtgct  15420
15421  ccttggtttc cttcctgcta ataacaggag ttaatgtgac gtcatctcca ctttgtagaa  15480
15481  gaggaacggg tgttctaaaa gggaaatgag gggcgtgtgc agcaagtgtg agcacagtga  15540
15541  gcactctctg gctctgatgg taacaacaac gggttatggt tacacagcat ctttgcacat  15600
15601  tttgggaaaa cctcaccagt ttttcacctt gagccttaag ttatcactag aggtcagcag  15660
15661  cacagatgaa taccgttgta tttgtttgat gcgtcggggg acctcaggaa ataggacttg  15720
15721  tggtttcctg ggtcacaggt ctgactcaca agtgctatag cctgctggca cggagccctc  15780
15781  ctctttctgc tgagtgtagc acacctccct tagctgacag cttcagatcc aagaaaaggc  15840
15841  tgatggcatt gttctgtgca acctaggact cctcctcacc tggaacagga gggtaaagcg  15900
15901  gccagcaggt gtccatccaa gctgcttgtc accactctgg agaattctta ggtttaaacg  15960
15961  gctgggtgtt cctaagagag gtccacggtt gaggaccaca tgagccagat tatcagagaa  16020
16021  ggaagcaagg tcaaagggtc aagtgcaatt cacgcagcaa agtacactgt cttccctgca  16080
16081  tagactgtcc tgctagccga gcataaactg aagtggccca tcagcttttc tttccgtgtg  16140
16141  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgttcatg tgtctgtata  16200
16201  ttcaatgtgg tggccaaatg ttgatgtcaa gcaccctctt tagtttatct atactttatg  16260
16261  agtcagggtc tcttgctgaa cccagagctt gtcgatttga ccagtctaga cagctatttt  16320
16321  tgctccaggg atcctgtctc tgcttccgcc tcctgagggt tagggttaca ggaagcccat  16380
16381  cacatttaca tgagtgctga aaatctaact ctggccctca cattgtacag caaggacttg  16440
16441  tacccacaga gccatctctt cagtcccaga gttcgttacc ttacccatgg ccaaaacaac  16500
16501  tctccatccc tgtcaacctt catagtgaca ccattaacag aagttagaca tttattctga  16560
16561  aaaatgtaca gacccagtcc tgtacagagc acctcgtggg taagtccctt gcacaggatc  16620
16621  gaaacactta gagccaagag tcatctcagg ccaatccagc tctaaaatct gcactttttc  16680
16681  tactacctaa taaggctgtc tgccctagct ctttctggct gtcatcccag gagcgagaca  16740
16741  ggttagaatg gttgtaagga tgctgaccaa tggacatcgc tacaaagaag tgttcaggaa  16800
16801  tgatcatccc tctgtccttt tggttatgct agagtaaacc agatgacaga gtgtgtattc  16860
16861  aagtacctct ccaactgtgg tagaagacac ttaaatttaa gaaaactaga ggtcacccaa  16920
16921  ccttgtaact acctgtgaga tgatgctctg agaaacaatc agataagaaa tgctaaaaac  16980
16981  aaaaagtcag ttctaccctg ggtcctgaag aagctcggga ctcacttcct gctgactttt  17040
17041  cggctcttgc ttctggttct actgttttgt ttttgggttt gaggtttcag tttgtggatt  17100
17101  tatgcttgga tccttagtcc aactggaatt gtttcctgtt gttttgtctt gttttgtttt  17160
17161  tttaatcgtg tatagtcaac aaatgaaact gatttcaaaa tgcacactgt ggtgattgaa  17220
17221  cctatacatg ttttgtaaaa taaatactgt aattcaatta gtcaacttct ccatccgctc  17280
17281  accaagatgc cctgtagttt tcagtcagaa catggagaaa cttacaagag taaaactcag  17340
17341  agttagcaaa tgcagatacc acatcattca cggggtcccc tgagctaatc cgtctccctg  17400
17401  cccccactct gtctatggta atggagccag ccttgccaga gaggaaatat tctaaggtgg  17460
17461  ttctacattc acttctggct agcagactat ttaaacatta aactcagtga ctcaacattt  17520
17521  cccagagtcc tgtgctgagg gaagggaaag acagaagccc tggtaccagg ctgagaaaga  17580
17581  acttgcaagt ctggaagaga gctcacacta gtctgacatc ttagcagacc actttgcagg  17640
17641  acagaccaga gccagacaac aagtctcagt gctgagtgta gcatgctttg agaagaactg  17700
17701  tttaatgatg cattttaccc tctggggggg gggggggagg cgcactggac atcgttatcc  17760
17761  ttcccaaggc atccatgctg accaagttcc cttcctctgt gtctctggct agttcttttg  17820
17821  aatgggcagg ttgcttattg gaggctgcag gagcccagag ttttacccta aaatccctgc  17880
17881  taccaggaaa tgccatcctt ctgtttctat acatccaccc ttccttagat tccacgtatg  17940
17941  agtgtgatcg tgtgttctta ttatgcttcc aagacttagc cacactttgg gaaatgggca  18000
18001  gatttcattt ctatggctgc atagtacaga attctatttg tatatggcct actttgcttt  18060
18061  caactaacag ttaaagattt tacagaatct attgtagaac tttcctccag tgtactgata  18120
18121  tattctgttt tctggataag ttgatgaata cagagctaaa cttggattca tggggttttt  18180
18181  ttccagcttc cttaagtgaa agtcagaggt tgccattttt ttcctttgag gtctttatgt  18240
18241  aaggtaggag tatgtataga acttagtcct aacgctctgg tgcatatata tatatatgtg  18300
18301  ggtgtgtgta tatatatata tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtatg  18360
18361  tatatatata tgtatatgca tacatatata tatttatgtg tgtgtgtgta tatatatata  18420
18421  tatatatata tatatatata tatatatata tatactatct ttaaacttca tttacacttt  18480
18481  ctaccacttt gtcggttatt agccacacac aaattttatc tttcatactt atttttattt  18540
18541  gttaccaaat gctcacttca tttctaatga tgcttcttgc cttaagaatc aactctgtgg  18600
18601  atactatatt tatgcctttt ttccagattt ctcttgatta tcatttgtct gactatattt  18660
18661  tgctctatca tagtgtggaa ctgtgacttt gtattttaaa tgtgctacca ggatggaggc  18720
18721  acaatttcta aaaatgcaat tcatcttcat ctttaaacaa tttttattca catgtagggg  18780
18781  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgta gataagtgta  18840
18841  taagagtaca ggtgcctgtg gagaccagag gcgtggaatc cactggagct gaagttgcag  18900
18901  acaactgtga gatgcccgac atggatgctg ggagctgggt cctctggaag accagcaatt  18960
18961  gctcacaaca gctaagcctg atgtccagtc ccacctttgt ctttcaattg gagtatttag  19020
19021  ctcttttatg gttgatgtcg gtcaatcttt ttctgctctt cctctggaat gatcagaatt  19080
19081  gtcatttacc cttctctgta agcttattaa ttatctcttc tttatattct cttagcaaga  19140
19141  gcaatttttt tttaactttt taatcataaa gagcctaaaa caaatgattt tccacttctt  19200
19201  ggaaatgcaa gaacttgaga atgagaacgc ttgaacctca tttgccctgt gatccttttg  19260
19261  tgtttgtacg cagaggtgaa taagacccaa gaggtcattg cagctgcact atgacctggg  19320
19321  cgtgtgtttt ccacatgcaa actgctctgc tgccatgctc gcctttctgc tcttctgcct  19380
19381  gggtctacag tcctcactgc tgcacactga ctcacacgtg atactttttc tttgctctct  19440
19441  gcttccttaa ctctagatgg ctctacttta cctttattga aagcacccat ttctagagga  19500
19501  cagaacccaa actggcctgg tgacaccgac ccatgatttc agctgcttga gactctgttg  19560
19561  tcagaagagc acagattcaa ggccgacctg gcatcttagt gagaccttct catgaaacaa  19620
19621  aagttaaaaa aaaaaatcac cttagtctat agctcaatgg tagaccacct gcccagcgta  19680
19681  tgtgaggttc taggttcagt tccagattag aaatggctgg tagcccaaga atctgtaaca  19740
19741  caaattgaag caagaagaaa gtggtcttct caataaacaa gcaaacaaac aatcccctga  19800
19801  ccaatagata gatagataga tagatagata gatagataga tagatagata gatagacaga  19860
19861  caagtaaaac aagttagcag tctctttctc ccagaacttt ttccatggcc ttctgaatct  19920
19921  ctagattatt atagtttgtt gtttgtaaag agttcagctc tctgggtcta cagaagccac  19980
19981  catgtcaccc tggcttcata tagagtgtct tcatctgtat tttagaaatt ttcttaagtg  20040
20041  ctgcccagac ataggttaca tttgtcttca tcctgaactt ggtttgtgtg gatccttaac  20100
20101  ttggatgttc aacgtcacct tgtcgtcact ttggaaaact ccttagccat attatcacac  20160
20161  ccgccccctg ctcccttgcc ctcactctga ggctccagct tgtgtacagg aaactctggc  20220
20221  ccacgcttcc cactttcttc ttgcttcaat ccatgtaaca gagtcttctg ccaccagcta  20280
20281  cttccaatct actgccaaac ctgtctagta tattctcata taatgcattt cagataccag  20340
20341  attcttaggg tttttttttt ttcctggttg attatttagt agaattcagt tttccaaaca  20400
20401  ttctctacct tctcatctat caaacatcaa tcactgcttt ctggatacct ctgtcccctg  20460
20461  gttttccctg gccttccttg tttttactga gtttctgtac ctagtagatg tttttaaatt  20520
20521  gctttatatt atcttatgta aaaacctagt aggcagtggg ctgatattag ctttcatcac  20580
20581  aggggaatcg gtgagcttag cagacgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  20640
20641  tgtgtgtgtg taatgtgcat gtgtgtgcat gcataggcag gcatccctca acccaatcag  20700
20701  actctactta ttttaagcag tgatctcaga actgcctgat ctcctgttgt cgccttacac  20760
20761  tccctctgta tcccctacag ttccaggtga aaacttgatg tgttttgact ttaggagctc  20820
20821  tgacctcagc tctcacatcc tcagcccaca agatggctgc aaactcatcc tgcctctgac  20880
20881  agatcagtga gtgcttgaga aagtagttgg agcccatccc tggctcccga tgccctcccc  20940
20941  tcctgccctg gaagcactca cagagactat ctgcacactt gctttcctct ttgctctgta  21000
21001  tcaatgccag catgcctcct gctgtttggt cctctccagt gtatttcctg tctcttcatt  21060
21061  ttaacagttt ggttcattgc ctgatataca tttcacaact tggaggcgaa acttattttt  21120
21121  ttttcaaaat atgacagcca atgcctttta acctgaactt cagcctgtcc acattcaccg  21180
21181  cgacagttgg tgtaactagt ttcctgttgt ctgttttatg ttatatctga gtttgttttc  21240
21241  ctgtcgttct tttaagctgt ctccttcccc tttttattga actgcaaatt atgtttctat  21300
21301  ttcctttatc ccttctcact tactataatg tctacagcat ttttctcctc attcctctcc  21360
21361  agatcaaaat tttatcccag ataagaatcc caacctttct actaaggaac ataaagtaag  21420
21421  agtctgaatt tctctcatct gctctgtatc tccaggtcat cgtttggttg ttgttgctgt  21480
21481  tgtttgtttg ttttcctcgg catttttagc tcatttactg gtgcagcagg ccttttaaca  21540
21541  caggtcacaa agtgcaggga ctgcaaagat aattagaggc atagcaaatt ctgtggaaaa  21600
21601  tgtttgggat ggctaaaatc atcatgggca aactcaaaac tacttatgag aatcacagac  21660
21661  caagaaatgt gcttttttta agaggcaaaa tactcttaca tcttgattta ttttaaggac  21720
21721  aaataatcca gcaagggaag aaagaagcca gataagtagg caattttcag agatgtaatt  21780
21781  tgaaatgaac agtaagggcc tgggaacatg gctcaggggt catggagaca tgactgtgtg  21840
21841  gcaggagtgt ggtgtggctt ttcactcgct ggccagcctg ccagagcgac caaagatgcc  21900
21901  ccacccccgc ccttgcacat gctatggcga gcgtggcacc gtgtgtacag ccacagtccc  21960
21961  agtgtgacag tgtaagtaag ggattagctc ctggacaatc tagccaaggc tattaaacac  22020
22021  agacacccgc cctgcttgac agattttatt tttcctagaa aaataaaagt gatcgtatga  22080
22081  gtgttcagca cctctaagct gaggtttggt ggattgattt ttctatttca aaacaatttg  22140
22141  aagctctaaa agtcaccgag ctaggacgtt ggatattcaa gcagaggaga catgtctaag  22200
22201  gggttaaatg cagaagtcat gtgtggcagc acatatgcta tgacccgatt ctgattttaa  22260
22261  gaacactgat gtgttagttg tgatcacggg agacagaaga ctgagggctg ttgaagaact  22320
22321  tcccatttac agagactgga atcccaaaga gtggcggagc caccatctcc tccttcatac  22380
22381  acatcataca gttgtagtca ccgtgaccat tacttccaag gtgtcctaga taactaggga  22440
22441  tgaaatgtca cagttccatg atagaccaca gagaacactt cctggaggtg gtggccaacc  22500
22501  tttggggctt atattacaaa tggcagcctc tgcagcctgt ttacagagcc tttcggttcc  22560
22561  cttgaactgg gtaaatccca tcattcgctg ttttctcccc tcgcttactg ctaccagcat  22620
22621  ggctactttc ttgcttgtct aggcctgcct caacttccga gaaaaatgag cataattaca  22680
22681  aatcaatccc gtgtcccatc tgcgacttct ctgactaaag aagagatatc gagtgaataa  22740
22741  tcccagggct gtctgcacta tagtgtcctt ctccaaccca atcagaggtt atctgtgacc  22800
22801  cagctctaat gcgtacagcg agtgaactct ttccttgatc gccttgctga tgccaatggc  22860
22861  aaaagaaata tatctcattt taatttcctg actgttctta gccaagataa gcacgggata  22920
22921  agaaggggaa agtgtctgct tgcacgttgt cctttgatga caagcagatg agccctttcc  22980
22981  tgtccattcg ccataaatag tatttcactg cagaaatgcg tgtgcaactc atggggtcat  23040
23041  tttgaagtgc ttctaaagag aaagatttgc ccctcaaggc taagcacgac cacttttgtc  23100
23101  tgtgttatta tttcagtaac agacaaaggc aggccaagtg gcatctattc aagtcctgta  23160
23161  ccctcaagaa cttcatgcac agactaaacc agagcccagg tccctggatc aagcctcttc  23220
23221  tgtagtcaga aggaaagcgt cccttcccag gatgcgcaca cagggacagt gagagctatt  23280
23281  cagctaacca gttttaattc atcattattt tcacagggga ttcttagcat cttttcacac  23340
23341  tgagccacac agtgtataca cacattcaga tatcacgaca ccccacaaat agagacttct  23400
23401  gtacgccttt acatccgtca ataatttcga tttaaaaaga aaaaagaaaa aaaaaacagc  23460
23461  aggttttgcc ctttatgctc acggaatgct cacagggaag ttggatctga aaataccttc  23520
23521  acaacagtct ttccgataaa tgaacatcac tgacaattcc taagacaatg accaaaagca  23580
23581  atttaaggaa caaagagttc aggttttttg gcttagctac catctgggga cagcgtgttc  23640
23641  acatttttca aggaaacttc cacaggctgt gaccgcagct gtatctccta gcacagccta  23700
23701  gcccagtatt cactttgcat ctactacagg gcaccattaa gcgcctcccc acagtgcctc  23760
23761  cccgtcccct ggcttagagg atttttacct ttatccgcca cctctaagag gcttctcttc  23820
23821  tctccagaaa ttaggtattg ccctactttg gttcttctac gcccctatct cttcacctct  23880
23881  tccatttatg tgataatagt ctatctccca cccccacccc cacccccggc gaggtcacaa  23940
23941  gttcccagag aacaagaaat aaaaagcaat ccaaacaaaa aataaagtgt acttcatctt  24000
24001  tctcccagcc catatgataa tagaaaacat ctatccaagc actcgtgaga actcatttct  24060
24061  gcagtctgac accgagacac ctttaaaaga aattgtattt ctgtgtgctg tttcaaagct  24120
24121  atttttagaa tgtttcccta tacttcaagt aataaagact aatagctatg caagaaagga  24180
24181  cttgctttat cgtcctactt agcatcagac tggtacactt attaacaacg cctaattagt  24240
24241  agaggctgtt aggaaaggac cctcccctcc atgcgctttg ctctgttgtg cttcccgttt  24300
24301  gttggtaagc ctttgagatt ttgaaatttc ttcagaaagc atttgggaat cgatcatttc  24360
24361  caagtttgga atcgaagtac tctctaagag acgtttcttt ttaagttggg ccaacaggtg  24420
24421  aggggagaat cagagaagag agaaaaaggc acgcaggcag gcttctgtat ttgctggggg  24480
24481  ccacagtggg tctcccacgc aggttttcca tgcttcgctt ctgcttaggg ggtctccact  24540
24541  gcccacggta tcattggtta ccataaccgt ccatgtctag gttactcctc tgtactggct  24600
24601  tcctttattc cggtattgta acattctatg gaaatttgca tagcaaatga catttaaatt  24660
24661  tccgcgtttt gaatgtggag tccctgagat ttattttcta gggtccttca tttccataga  24720
24721  gccgtcctcc cagcagggga gtcctctcaa aggtcccatt aaacagtact gcaggtgaaa  24780
24781  aatgagtgca agcctgcagt gggcgggact gtgcaagtat gtgagggtac aaatgagcag  24840
24841  ccatcaggtt tgacatggaa atgttcacag actgttttaa aataaaaaaa ccagccgtgg  24900
24901  ggatgggagg gcgatgagag ggccacaggg tggataggct cgcaaaatac tgcatctgtg  24960
24961  tataaaattg tcgcaactta atctttaata aaaattttat agtaaatata taaaaacact  25020
25021  aaagcctgga gaaacagctc cgtgcagtag aaagtagaat tgcattatga ttgacatata  25080
25081  tagaactctg gcagggtttg gggatcaggg gagcccgcct aacagagaaa ggttaaactt  25140
25141  gactcttgaa gggtgagcac aatgttggcc aaagaaatga tgaagatgga gggagaactt  25200
25201  tgaagaggag accgcgggaa agaagcacca caaacaaaga gttaaagttc tcaaaaacta  25260
25261  ggtagagaga gagtgcacag ccttgtcctg tccctgcttt tagtgggatt gcttcaagtg  25320
25321  tttctccatt gaatttgatg ttggctattg gcttgctgtg tactgctttt attatgttta  25380
25381  ggtatgtgca ttgaattcct gacctctcca agacttttaa cataaaggga tgttggattt  25440
25441  tgtcaaaggc tcccccaagc ccctgcaggc atcttatgag atgatcttat gatttttttt  25500
25501  ctttgcatta gtttatatgg tggatgacat tgatggagga ggcacctaat cctgtagaga  25560
25561  tttgatgcct ctgggaaggg ggttgtaggg tgggggagga ggcatcctct ctgaggctaa  25620
25621  ggagagaggg gagagagtgg agaactctgg gaagggggga cctccagggg ggcaacattt  25680
25681  gagatgtaaa taaataatta attttttaag ctgaaattaa ataagttata atttaggggg  25740
25741  aaagtaaggc cttactatta gtcaaattaa tattttagga aaagtataaa aatactcttc  25800
25801  ataagtgata aatactaaca aggcagtaat cattaacagt gaaaaattaa attgttacag  25860
25861  atttatttta tttcactcca aggaaataga tttgaaaagc tctataaaat taaaaaaaaa  25920
25921  aaaagattct caaaaaaaag aaaaatcatt tctgtccaaa ggagtctcac tgggtataca  25980
25981  aaccacactt cagggcaggg cccaggccca gcacaaaatg gacttgatgg tatttaggga  26040
26041  ggtttttatt ctcatattgc actgtatggg catttggtat ttaccttact ggttctatat  26100
26101  actgtgagtt ctggttttgt atttttttat gggatttctg ggcatacaaa tgtgtgtgtc  26160
26161  tctaaatcta tatatgcttc ttgtgttttt ccctggctct tcgccccacc acctcaccac  26220
26221  cctaccctac ccccatttgt tttgttctat tctgttttgt ttctttttct tttaacttat  26280
26281  tttagtttta ttaacgttta ttagatattt gtgttttcaa tgagagagag agagagaaag  26340
26341  gaatgtggga atttggatgg gtgagaagga tctaagagaa gctggggagg aagaactata  26400
26401  atcagaaaat atagtataaa aatcagactt tcttagtcac tcttaaagaa gtcgtttata  26460
26461  actccaaatt ctctagtcct ctgccatggg tatcagtggt cggttacaca aacccagtta  26520
26521  tctaaaaccc gaatattgtt cccctggcac gtgcaggccc aacttgtcag acgtatccct  26580
26581  ctcgggtatc agccatcggc tatttttata tcacagttcc aggattaacc caggctcata  26640
26641  ccagccacat tgtaaattcc tgcttgatga catctagaga gcaaaatagt tttatcagaa  26700
26701  aacttgcaga attcttctgg ataggctatt ctaggaaaaa agcagatgag cagtttcatg  26760
26761  ggtctatgat aaacctctgt tgcttctcaa aaggaggcaa tttttggagg cattctaggt  26820
26821  ccctgattta gggcctctct cactggtatt actgtaagaa gtagaaacta caatggcatg  26880
26881  ttttaaaagt ggcatcttgg aagtgaattt tcaaatttgc ctttctcatt tattactgac  26940
26941  atctggctcc agtcgttagg tcctttggct gtagtgaggt atagaaccat ttgtgcttgc  27000
27001  tgctcttggt attatcaaat tgtatgtgta gggtgtgtgt agggtgtgtg tagggtgtgt  27060
27061  gtgtgtgtgt gtgatgtaca aatgtgtgta aatgaagtca tattatgagg accttgagta  27120
27121  ttggtccttg cctcccacat tgcttgagac aggtctcttg ttgttcatta ctatgtatat  27180
27181  caggctaggt ggtcagtgag ttcctagggc tctacctcct agtctcagtt aagagcgcag  27240
27241  ggcttgcaga caggattgca atgtccagct ctgtatgcat cctggggatc caaacttggg  27300
27301  tcctcatgtc atgtgacaag catcttaccc actgagccat ctcccaagcc ccatgcttgg  27360
27361  cctattagag actctttaaa atgtgaaatg ccttctgttc tgcactgact cctgtggagc  27420
27421  agactcacta tggcaccttt tcaacccttg ctgttgtttg tttgtttgtt tatttgtttg  27480
27481  tttgtttggt ttggtttggt tggttggttg gttttggttt tggtttttcg agacagggtt  27540
27541  tctctgtata gccctggctg tcctggaact cactctgtag accaggctgg cctcaaactc  27600
27601  agaaatctgc ctgcttctgc ctcccaagtg ctgggattaa aggcgtgcgc caccaacgcc  27660
27661  tgccccttgc tgtttttttt taagtgtttt tttcatgtgg atggtcatgt ttaacagggt  27720
27721  acattcccaa gctaaataca tcaccaggtt gatcagtatc accagtgtga tacaggagcc  27780
27781  aaggactgcc tcctatctac tctctaattg gtcagttcat ccctctgtaa acaggcttac  27840
27841  taaaatgttg cttcatctga agagagatgt tcaagcttat cttaaataaa gagaaaggat  27900
27901  ctccagttac caggtgtgca ggaagcatgg taacttcaca cctagtgctt ctaccttaga  27960
27961  cgacattgta ttctgtatct ggctacatct ctgcccaccc cctcacacac acacacacac  28020
28021  acacacacac acacacacac acacacacac acacttacat gatgcattta atgctggagg  28080
28081  tttcttcagt taaccaaaca tccgttgttg ttgttgttgt tgttgttgtt gttgctgctg  28140
28141  ctgctgctgc tgttgttgtt gttgttgttg ttgttgttgt tgttgtttaa tggtttattg  28200
28201  aggtcactgc aagagggcag tgagctaggt ccttaccaac tatagttcta ccaaagagtg  28260
28261  tttgtattct tcactatccc taattcccta aagcatctct actccggtct ctcagccatc  28320
28321  ctatcgcccc ttcacactga agatgtattc acaatgctgt caggtgttgg atattgggac  28380
28381  aaaaacagca aacctccctt cccatcacta tctgtttaat agataggttt cctagatatg  28440
28441  ctcaaacata gtagctttgt caattagctt ccctgaaaac tatgtatcac aagcctgagc  28500
28501  tagacaggag gaaatagaag tatatgcaca tacatattca accacaaatg ggggcacatt  28560
28561  gatgttgctg aataaatgac aaatgaggaa cgaaaggaga acaaaataaa gtgggccaac  28620
28621  caagagctga aagaagggag agaatgtttc cccagaggcc cttgtgtgtt tccctgataa  28680
28681  ggaagttgtt tcaacagtcc aatgtctgcc tatgcctgcc tgggtgcata tgggacctta  28740
28741  cttggaaaag tacaacaaat gagtctggat gaacatctcc tcggtggctt ttccagtatt  28800
28801  ttcacagatt taatgtcggt ttccttggag atagtcctgg caaagctggc tgcagaccga  28860
28861  agccaagaat gaaaaatcat atagcaggag gattttgcac tgagacagcg aggtgtacgc  28920
28921  tgtcgctctc cttgcactgt ctctctctta ggcttaggag agctacatat taattccacc  28980
28981  gagaactgtc ttccttgtgt gaatgttata tctccaaccg ctgcatcaga gtgggagcaa  29040
29041  ttgcagggac agtgtgcacg gggactgctc ttcagggggg tggagaactt agattccagt  29100
29101  tacagccttc acggctcctg gctcaagcct ttcccatggt ggatatgtag ccatactcac  29160
29161  tcacctggct gttttaaagc attttctcta ttaagtctgg atacaccctt ttaaggaaga  29220
29221  gattcaaggg gagactctaa ctgaactgta aatgtgactt actgctgatg atccagacga  29280
29281  gtctgagtgg gacacagatg caaaaatgat ggcccctgag gacctctgaa cctctgggtg  29340
29341  aaaacattta tcttttcaaa gtatgacttt tctgaaaagt tcatagcagt tactggaaaa  29400
29401  tgcattttct taaaggccat tcccagggaa tctgattcaa taggagctga ggagcagccc  29460
29461  gaggtgcaca tcaaacgttt ggtgagagat ttaagcaggt tttgcaggaa ccacacacta  29520
29521  tgtacacttc tgtctaaact cacagggttt ctctccagtc cgtgtgtttt gttatgtaag  29580
29581  cactatgcag tagcaacatg cagagtggcc aacttaacca tgccatagag cagaataaag  29640
29641  ctttaggctc ttggggcaat ggatgttatc gaaaattggg ggtgggggaa tgctgtggcc  29700
29701  agaagtgaca catactagta gaaaccaggg tcctctgtcg ggaattttta tcttgttagt  29760
29761  gaaataactt aagaacagac tcagaagaaa gctttaggac aatgttacta cagcttgaga  29820
29821  ggaaaactaa agaaggcaaa ctgttcatct cagcagctgc ccagaggaca gaggtggtta  29880
29881  agaggaagga agaaagaaag ccatacacct tgaattaggc atggaggttc agggatagaa  29940
29941  aaaggaagcc ccaggtacca gaaaaggcat acttgggctc tagctagcat cagaaagaag  30000
30001  aaagaaagaa agaaagaaag aaagaaagaa agaaagagag agagagagag agagagagag  30060
30061  agagagagag agagagagag agagagaaag ggagggagag aggaaaggag agaagggaaa  30120
30121  gagggaggga gggagatagg gagaggaggg agggagggag agagggaggg agggagggag  30180
30181  ggagggaggg agagagggag ggagggaggg agggagagag ggagggaggg agggagggag  30240
30241  ggagggaggg agggagggag ggagggaggg agatactatt cctcatttct ctttagcatg  30300
30301  gtcttaaagt agatccatat tcctaagggg tgtcccttag ccaggtgact ggcttctggg  30360
30361  atataaggtc tccacccaag tctcttaact gaacgaaagc atcttcctgt catgggcctt  30420
30421  cactacagcc atgacaagga tacatctcac tgggcttctc tcatagacac aagaagcact  30480
30481  taacccatac ttgcagatgt tctgtgataa atccatcagg acttcctcag gcaggtgtgc  30540
30541  tggccttcct gttttagaat ttcctctcgt gttccctttg atctggagtt tgtgctaagg  30600
30601  agaggttttc attccaagtt aatgaggagg ttaaaatgta tctcctctca ttgtaaatgg  30660
30661  caccacaata ttttaaatat gctcctgccc attaatgatt acttccagcc tgtaatagaa  30720
30721  aaacaaaagg aaaagtcaaa tactttccct ggtctgttct gagacacctc ataacgccac  30780
30781  aagtcttaca gggaatttac ctcaaatgaa acattttgat aatccttttc agtattcctg  30840
30841  ttatatcttg gctgtcaggt ctccacactt aagactttca gcaagtttca taaagggatt  30900
30901  tttggagcaa cagcatagaa tctgaggcac aggacccatg caattttcag agtcatgctc  30960
30961  aaaagtgctc ggttgtcatc attacacaca aggatgctaa agcctttcct cggtggcctc  31020
31021  atgagccaca gcgttgcctg cggacatcta actgtagagc ttacagacgc atgattattt  31080
31081  tcaattagga ctagttcctg gttggataca ctgagctgta gaaaaaccgt actgaatgag  31140
31141  tgatgctaag agtccatttt caagctgatt ttcttggatt tcttttcttt tccaaaatag  31200
31201  tcaaatgcag agcagaaaat tgattcttta acaacctcct ctgaaacagg agagcagtgg  31260
31261  ccttagacca ggaaaagcct gaagggacag aggagttcta ttttgcccca acctcctgct  31320
31321  ccaaatgaac ctggagagca gccccagggg cagcttccac attgatttcc ttctactccc  31380
31381  ttctacttct tttgagttaa gattgaccca aataatatat gtgttgggaa catgtttttc  31440
31441  tggggcagat ataaggaatc caaaccaggc tgtatttata ggaccatatt tagcttctct  31500
31501  ttcaaagtcg aagaatagct aaatgaaatc actcctataa tatgagaagg cacaacaagt  31560
31561  tatccaattt ggttcattta atctgtgtgt gcaagcacgt gcatcatgtg tatggatgca  31620
31621  tctatgtagg catgtatttg tggacgccag agggtaagtg tgggtgttat cctgcagaag  31680
31681  ccgggcatct gtctcttgta cagagacgtg aggatcaaac ataggtcttt acacatggac  31740
31741  aactttactg actgagctaa ctccctagcc caactctgtt agtttagtta gtataggttt  31800
31801  aaaacaacaa gctggtatca ttccgtgttg tctccaagcc ctgagttcat ccagtcctgt  31860
31861  ctccgtaaca gtgctgtgga atctgaggac acatcagagg ttgcactgct atagtgagta  31920
31921  ggagactaag acttgggaga ccctggcttc tgcgggctac caaagcccta tgctcattcc  31980
31981  cagctccata atcttagctg tacaaactga gtcttgaagt cttaccggtg aggatattta  32040
32041  gagagctctc aagcaaaaca ctatgtggaa tttttaaaat ctgtaaccaa accattggct  32100
32101  taactccagt gtcaccacct caattagaca tgatctgcag actaaaagtt tacattctca  32160
32161  gtgcaattct gataagatag aggaaatcta tccccaatct gccaagttat ttagttgggt  32220
32221  attgagtcaa cattgagctt caaaggtact aagtcaacct ttttctcttt tttaaaaact  32280
32281  gaatagtaca acagcacttg aaatatttta atcctagcat agctatttcc attttgtgtt  32340
32341  ttgtctgtca catgtagtat agcttaaagt tgcaagaaca ttgtctgctg gtctatgctc  32400
32401  tgatcctttt agtcttgtta tcttgtattg ctaacacctt tctttctctc ataatgaccc  32460
32461  caaaactcaa attcttccca tcatgtagat cgagcgtggt atgttaactg tcattcccaa  32520
32521  tctacttctg gtcaaccagc aaaagtgaaa taaagtaatg tagtcacaca gcgtttttgg  32580
32581  tctggtttcc catttttcaa aatcacagat aaagacacgt atattttaaa aacaaatctc  32640
32641  atagtgaaat atccaacact gactttgcta ttttaaccat tcttaagtgt gtcattgaat  32700
32701  ggcactcacg gccaggatca tctatcactt ctaccattcc cagacctcca tcttctaaac  32760
32761  agaaactgcc tctctattaa tcactaatct tttctcctct ccacccaagc tccaggttgt  32820
32821  ccttaaccta ctttccaatg gtttgtctat tctcggcatt ttatgtaagt gggattgtac  32880
32881  aatgttcgcc ctttcagtat tcagctcttg ccattcccct tagatcacca tttaactgct  32940
32941  aaataatatt ctgcgtgggt gcaatatctt gcttattgat gaatggatag ttaagctgtt  33000
33001  tctgcccctt gttgtgaggg acattacagt gaatgtttgc aaacaaataa ctatttagat  33060
33061  tcttgttttt aaaacttagg tttgtaccca ggggtgaaat taatgggccc tttaataaat  33120
33121  taggtttatt ctttttgttg ttgttgttgt tgtttttgtt ttgttttttg agaaattgct  33180
33181  ggtatcttct ctaaagcaac tgtatctttt tgggttccca ttatcaatgt ccacagcttc  33240
33241  tcttttctcc aagccctcat ctacactcct gcttccagtt gcttttattc tgatcactga  33300
33301  attacatatg aactgttatg cccttgtggt actaatttgt atttccctac caattaatgt  33360
33361  aattggcatt attccatatg tttattagcc actttcaagt cttctctgag gaaatatctg  33420
33421  agttctttac ccatctttcc ttggtggctt tatcttgttg agtttttggt gctctttgtc  33480
33481  tagcctggaa atgtaatctt atctgatatg attgacaaat atttccttct ttttacacat  33540
33541  cactccataa acccttttaa tgttcttgac aatgcccttt gatatacaaa gggttctacg  33600
33601  ttccatgagg ttaatatgac tattcctgtt tctaatgttt aaacttttta attgaaagta  33660
33661  aaggtttctt tatacaatac attctgatga cacggccccc tccctgttct cctcccagat  33720
33721  tctcccctgc cttcctcacc ttccaaatcc acacttcctt tctctctctg tgttaagaaa  33780
33781  acaaacaggc aaataaaaca acaacaaaaa ataagaatga aagagaaata aacaaagaaa  33840
33841  caaaaaaagg aaacaaagaa agaacactaa acacacacag agatacacat ataaataaaa  33900
33901  cctataaaaa tgcaaaattg taaaaccata atatacaagc aaaagaccag taaggtaaaa  33960
33961  taaaatataa agtaaaattt ttaaagcccc ccccaaaacc aaaatctcca aaaaaaaaag  34020
34021  ttttgagttc attctatgtt ggtcacctat tactgagcac agagcctacc ttaagcgtgg  34080
34081  tttgtaaaca cagtgagact cccttagaga aactattttt ttctttgaaa gcagttgtca  34140
34141  attgaagaga gcttcttgtt tggtgatggg agttcttgtc tacttcttca attcatcgct  34200
34201  gggaccctga gaggttttga tctgtgtggg ccttatgcat gctgccacag tctctttgac  34260
34261  ttcatgttct tcatcccctc tggctcttac actttttcct cttctgcata attccctaaa  34320
34321  ccctgaggca agagatttcg cagagacatc ttcttttatt tttttatgat caaaaaaatt  34380
34381  ttattggata ttttatttat ttacatttca aatgttattc cctttcctgg tttcccctct  34440
34441  ggaaaccccc tatcccatcc cccatactcc cctccccctg cttctatgag ggttctcccc  34500
34501  aacccatcta ccactccccc acccccccac ccccggcatt tgtggttgtc catattaatt  34560
34561  cccatctact gcaggagaga gctgcagttc agctcatgct ggctgagcag gacatttatc  34620
34621  tatgggtgta accagaatgt cttcagaagt tatttgattg ctatgctcct tcagcagaac  34680
34681  aatagcagtt ggttttcccc taggtccatg gcctgtctag tctcagattc caagccattc  34740
34741  aaattgtctc aggcattggt gccatcccat gcaatgggcc ttaaatctaa tcaggaactg  34800
34801  tgtagcttcc ccccacaaca tttgtggctc tattgtacca gcatattatg cagacaggtc  34860
34861  atcattgtag atcaaagggt ttccagcagg gcatttacct gtctcctctg agagtgtgca  34920
34921  gagaatatag tactatgaac actagtcagc agagatgaag gctctagttg ggcaccaact  34980
34981  tgaattctcc acattcagtg agatttgtaa gttttgtctt cagcaataag attttatcat  35040
35041  cagtttacag agatccacca ctagccttgg caatagcctg agttgtttga gggttttcat  35100
35101  gaggaccttt ggccaacatc tcaattatat gtcacttatt tccgacactg gaggttccac  35160
35161  ttggtgacaa gagatgtctt gttagggttt tgtttcctct attatttggt gagttcattt  35220
35221  agatttcttt catatctgta tatattttaa ggcgtgtcta ctctaggttc ccatatgact  35280
35281  ctcccaatgg cccttagtgt tacctggttt tctccatact ccctccctta ctcacttctt  35340
35341  cccttacact ctccatctaa tcctcccatg cccatagaag gcttgaaagc taacatccca  35400
35401  tgaaagagaa gacataatat atttgtcttt ttaggcctat gttacctcac tcaaggtgac  35460
35461  tttttcccag ccttatccat ttacttgtga atttcatgat tttctctttt taacaactga  35520
35521  ataatattct actgcataac tgtaccacat ttccctagcc actcgtgtaa gtttgcactc  35580
35581  ctacaagtaa ttgatgagat ttctccctta ccccacatct tctgagtatg agctgtcatt  35640
35641  tgttttattg ttcttgacca ttgtgaccaa ggtaagatga tgtattaaag tagttttgat  35700
35701  tagcattccc ctgctgaata aagatgctaa acatcccaac atttttctta accatttgtg  35760
35761  tttcatcatt tgagatcttt ggtttagttc tctatgaatt ttgattgggt tatttggggt  35820
35821  ttactattat tattattatt attattatta ttattattat tattactatt attttgttta  35880
35881  gtgttcaggg tttgttttgt ttttttagtt ctttacatat tttagataat gatcctttat  35940
35941  cagatgtata attggtaaag atcttttcct attttacagc ctgcagcttt gttgaaacga  36000
36001  tggtgtcctt taccatccag gagcttgtaa atctcattag tttccattta ctaacgttgg  36060
36061  tcttagtgcc tgtgttactc atgtgcaaga gttatttttt ggaccaataa gttcaagtct  36120
36121  attccccatt ttctcttctg tcagctacag gttaactagc cttaggttga ggcccataat  36180
36181  ccacttgagg ttgagttttc tgtggggtaa taaatatgga tctatttaca ttgttctaca  36240
36241  tgtagtctcc cagtttgaca gcacctttgt tgaaaatgct tgggtttggt tttttggttt  36300
36301  ttgattttca tttttgttgt tatttgtttg ttttcagtat ttatggcttt ttgtcagaaa  36360
36361  tcaggtgccc ataggtacat aaacttatat ccaagtcttc gatttgattc tactagacaa  36420
36421  catacttgtg tttatgccaa taccatgctg tttttattac tatatccttg tggtgcaagt  36480
36481  tgagattaga aatggatgat atatccctgt cagttcttta ttatttagga ttgtcttagc  36540
36541  tatcctgggt atttttgtgg atatgtgttt ccatataaag ctgaaaagtg tcctgtcaat  36600
36601  ttctgtatag aattgtgttg gaattttgat ggggattgtg ttgaatctat agattgcttt  36660
36661  tgggaggaca gccattttca ctatattaat tctactgatc cccgagcata gaagatcttt  36720
36721  ccatcttctg atatctcttc aattttcctt tggtgtgttt aagtctttat tatacaagtc  36780
36781  tttcacctgc ttggttagag ttattctaat attttggagg gctattggga aaggcattgt  36840
36841  ttccataatt tctttctcag cccatttgtc atctgtatat aggagggctc ctgatctcta  36900
36901  tgtattaatt ttacatcctg ctactttgct gagagtattt atcagcttca ggagtttgtt  36960
36961  tgggggatca tctatgtata ttatcatatt atctgtaaat atatttttta cttcttccat  37020
37021  tcttatttgt acctccttga tctccctcac ttgtctcatt gctctggcta agatttcaag  37080
37081  tactatgctg ataaggagag agggagggag ggagggaggg agagagagag agagagagag  37140
37141  agagagagag agagagagag agacccttgt ctcattcctg atgttagagg gcatgctttc  37200
37201  agtatttctt cacttaagtt gttgtatgtg ggcttgctgt aaactgcctt gttatgttta  37260
37261  ggtatgtccc tcatatccct aaactctcca ggacttttat cacaaagagg tgttggattt  37320
37321  tgtcaagggc ctttttgaat ctaataagaa gatcatgtga ctgttgtctg tgtttatatg  37380
37381  gtaaactata ttgatagatt ttcatatgtt aaatcatccc tgtagttctg ggatgaagtc  37440
37441  tacttgatca tagtgaatga tcattctgat gtgttactga ttcagtttgc aagtatttca  37500
37501  ctgagaattt tttgcatcta tgttcacaag ggaagttagt gtgtaatttg tcttctgtgt  37560
37561  tgggtctttg tatgatttag gtatcagggt aattgttgct tcataaaaga gaattacgta  37620
37621  atgctccttc tatttctatt tcatagaata atttgaggca tattaacatt ctttgaaggt  37680
37681  ccagtacaat tctgcactga atctaggtgt attttcatct aggccatttt caatttctgg  37740
37741  ttgtgatgaa tagcacaacg ttgagcatgc tttagcaagt gtctcagtag tggggtattg  37800
37801  agtcctttgg gtatatgctt aaaagtggta gggctggaac ttgatgcaga tctattcccc  37860
37861  tgggaagaac agccacactg attttcatag ccacacctgt aaatttgcac ttacatgtac  37920
37921  aaacctgagg tttgtttttg gggggtgagc gagactttta ggtacctttt ctatttcact  37980
37981  agagattatg catctgttta aattgtctat ctgatcttta tttaactttg gtaagtgata  38040
38041  tctatcaaga aaattacctt tcttttaggt tttttttttt tagatggtgt actggggatg  38100
38101  agtctaaaga gatcataggg atggcaggaa ggagaatggc attcacttac ttaaatccaa  38160
38161  gtccagggtg accactggga tcccaggtag caagttcttc taggtattag aagctgaccc  38220
38221  aagaggatga atggagggag aaaagcaagg ttgacaagag ccgccaggga atgggaaatg  38280
38281  catgtacttc tacttttgct cttggggtct ccttgacttt gttgcttcaa tttctcttct  38340
38341  tctctcttta gactctctaa agccaatcta tcatgatata ctcaaccact atggcaatgt  38400
38401  cttttaatta agtagtatat caaaaaatta aaactaaggg ctttcaaaag gttttatttt  38460
38461  tctaccactt ctttaaagta tttacctcat tttgacagtc tcctgtgtgc cagtagcagt  38520
38521  aaaaaatcgt tcgcttactc agtgttctat tgctgtgaag agacaccata gccggggcaa  38580
38581  ctcttatcaa ggaaagcatt taactgggct ttgttcagag gtttagttca ttgttatcat  38640
38641  ggcagggagc atggccgcat gcagtacgac atggtgctga agaagtagtt ctatatccag  38700
38701  atccataagc aatagggaga gagagagcct ctaagcctgg tttgggcttc tgaaacccaa  38760
38761  aagcccaact ccagagacac acttcctcca acaaagccac gtctcctaat cctttcaaat  38820
38821  agtgccactc cctggtgacc aagcattcaa atctatagac ctatggggac atttttattt  38880
38881  aaaactacca tacttacttt tagaaatagt gagctttcag aagctggtaa atgtggatac  38940
38941  gtttatgcct cactctcctg tgcacttctg gagacagaac atagaccctc acacagcgag  39000
39001  gtgagtgagc tgggcatgtt ttgcactcat gcttattcaa agatgagtat atgcccagat  39060
39061  aaaacctgaa gataaaccat ggtcacgcct tccatgggat aaaacaggaa ctaagtgaga  39120
39121  cctacagaat ttcacattga ctcccgatga agaggttctt ctcaagaact gggagtagtc  39180
39181  acggtctggt tgtcgggtgc aagtcccctc attttaaaga aaataatatc accagtgata  39240
39241  ttttctgggc tctggatggc cctaaccctg acatttactt atgatcatat gggggagtct  39300
39301  tggaaaccat tatcttgacg ctgtatttgt tcttgtccat gcctttaccc tccagaacct  39360
39361  tgtataaatg ttaaggccca gctcccagcc tgccccaggg ctttgctgtc catttcacat  39420
39421  ccagattacc tgcgctgctc aacctgactc tgatcctgct cactctgaca gctcacaaaa  39480
39481  gctgcgatgc taagctctcc ggccattcaa atgtccagtg ctccctaagg cctggccttt  39540
39541  taaggaaaac attcccatag ctgcagggtg gtagaagtgg ggtaaatgct tgaaaatgga  39600
39601  aacagaagtt gtcacaatgg cctaatgcat tcattctata tttccaatca cctaaagaag  39660
39661  cccgcgactt aagaacagcc tctttaacca cagcaaacca caaggtgctg gttctcccaa  39720
39721  ggacagtaag ttggtgtgct tccctgatct cttctgagga tgtctgaaga attaataggt  39780
39781  tgaaatatat tatttaaata tagttatgct gtgataataa ttgagccatt atttccttgt  39840
39841  gtactttaca atccggacat tcactacaca aagagttcaa tatattcatt attatgtttg  39900
39901  taaggttttt tttttaatca ttcctcctta aattccctta tattttatcc ttgaaaatct  39960
39961  aattcacata gatatccaga gcagaggttc ccagattata tctttaaagt ttattccact  40020
40021  agccaactgg tgagttagcc tgtcattctt tcttggctag tgacagatgc atgactcttg  40080
40081  ggtcagagat tcatccagta atagcactgt agttgcttgt ttccactagg cacctgagtc  40140
40141  ttactgccca tcgctataaa cacctgctgg cactagctag agcagtgggt ttcaaccatc  40200
40201  ctaatgccgt gaccacttaa aaactgttcc taatgttgta gtgaaccaca accataaaat  40260
40261  tattttcact gccgctttgt aactgtaatt ttgctactgt tacgaatagt aaatgtctgt  40320
40321  gttttctgat ggtcttaggt gatccctgaa aaaggtgttt caacattccc tcccccacca  40380
40381  aagagtcatt ggatctcaaa ggggtcatga cccacaagtt gagaatcact gccctagaga  40440
40441  aaaataaagc taagcttaag gaaaccagct ctttcataat gaacaataag caaatgtgcc  40500
40501  ctttgctcca ggtacagaca ccatctatgc ttcatcctat tcctcagaca tgctcagaaa  40560
40561  gaaatcgggg aaatatagct actgactgtc ccagggatcg ccaggtccta gtggctttat  40620
40621  gttccatttc ccacctctac atacctagcc atttcttaat tttgagataa atctccaatg  40680
40681  ataaatggag tcagattcaa gttgaaaata cccatttctt gagactgata gttcaaagtt  40740
40741  tcacagttgg ccttatgatg tgaagtattt agagctaggt atatggcaga gtgtgtacct  40800
40801  agaatgttca aagttttaat tcccagtaac acacacacac acacacacac acacacacac  40860
40861  acacgagaaa gagagacaga gacagagaaa ggagtgagag gagagagaca ggtgagaggg  40920
40921  agaaggagat ggagagaggg agagaagaag gagtgggaga tggaaggaag agggaagaga  40980
40981  aagtgggggc aagaggggag agagagagag agttttaaat tatttggcat ttagcagtta  41040
41041  gacacttcca gggtagctgt tattatcacc agtgagagtg accaaaccca ttgtactttc  41100
41101  agagtccccc ctgttctgaa ccaagcctgt gttacttgaa gagcttgacc atataggatt  41160
41161  atacttcatt tctttccagc ttttgctctg agaaatctac cctgattcca cagcagaaat  41220
41221  tatatcctct cccaccctgg cctcaaactc agaaatccac ctccctctgc cacccaagtg  41280
41281  ctgggattaa aggcgtgcgc caccaccgcc cggcagctgt tatgctttct tttcagttcc  41340
41341  ccaagtagaa acataatttc tatgaggtag ctgatcacag gatgcctcta gtccccaagg  41400
41401  aaataacacc tggcctgtca ctggtcatca aaatgtgtta aatgagggtg ccaaggctca  41460
41461  aagagataat gtacctggtt gtgctttcat aacctacaca gagcagcaga gctcaaaaga  41520
41521  cttgtcttcc gacttcaaga tgaccaggct ctcactgtgc tatgcttatt atcactgtga  41580
41581  ccatcctctc cctgccctca gacagagttg atgacataag cctcagacag accagttgac  41640
41641  agagccccca ggcaagtgtc aggcagagac tgtgaaggca ggctgcggag gtagaatggc  41700
41701  tagctttctg ggtaggaatc ttctcttccg agggtgtgtc tccaagggcc cgcctcctga  41760
41761  gttaatgaca cagagtcctc cctctgaacc ctgtaacagc caactgtcag aagtctaatc  41820
41821  tctctaagtc aggactgcca gtggtaatag acactttcta ttgaatttta atctacaaag  41880
41881  ccatgtctaa gactctcaca aatgaatcct cttaggagtc ccgggatgtg ggcaagataa  41940
41941  agatagcaga acttgaaaat aatggaatat gtgaaagcaa aacagcagaa agttctcagg  42000
42001  cgatggctgc acagagccca agagagctta gctcatccct gcaggatcaa ccttcagggg  42060
42061  ctctaagtcc tgggcagccc ctgtcagggt ggatgatggg cagtgccaac acctgcaaat  42120
42121  cactcacatt caacagcacg ggtgctgtaa aacggttccc tagtgaatgg cccctcaatt  42180
42181  tttcccttga atcatccaat tctgtgctgc ccacgggaat agacactagg tatcatatta  42240
42241  tgacatagat ttaagctgat taaaaacata attttttaat taaaatgtta aaattctcca  42300
42301  gtcatactgc tcgcatgcag tggtgagttg tctctctctc tctctctctc tctctctctc  42360
42361  tctctctctc tctctctctc tctttctctt tctctctctc tctctctctc tcacacacac  42420
42421  acacggctgg tagctaccac aggaacaaca caggcctata acactttcct cacttctgaa  42480
42481  ggtccaagag aagtcaaggt atgggcagag ggagcatact tgcaatccta gcatttagga  42540
42541  ggccgaggtg gaagatctca tgttagaggc caaatgctct gaaggaccta gcatgaccct  42600
42601  gtctaaagga atggcaaaac accatgccat tggtcgttgt caccagtgaa cagatatggc  42660
42661  atgaacatga agggctggtt tgggcatgct ctcaaccgta tcagccataa ttccaggagc  42720
42721  cagggatgaa gtgtaacatc tccccttgct tcttttcttt ctgtgaactg tacaccattg  42780
42781  ttccatctta gtctgccttg ggggaccatg aaatgtttta tatgctgtct tacactcact  42840
42841  gaccttgaac caccaacagc tgagtctctc tctgctctga ggcggttgta atcagtcccc  42900
42901  tttctctcag ctgcctgaca gttcccagcc tcccagagcc caaataaccc gccttgttct  42960
42961  ttatctcact ccttttgaga gtgtcttaaa attaaccctc tatatttaaa ttcaagtttc  43020
43021  agtatgctat taaagataag gtcagaacag ggtggggagg acagtaacgc atgacctaca  43080
43081  gattaacaca gtgagcttta gaagtagttt gacaccaacc attaatccag acactaagag  43140
43141  tcttaacatc ggctggcatg aggttttaag agcatggaga cccattaaca tgatcaatat  43200
43201  aaggtcatat gggggagatt ccaaatgaaa tcatcttcaa catagaaaat ttcttctcaa  43260
43261  gaatagtcca gaaaacaatg ttgttgttgg gcacttaatt tatcaggaat gatacacaaa  43320
43321  ggcacagatg agagtttaca aagataggaa gaactttcat ttttttgggt agtcttgaag  43380
43381  atgcaaccca tgacacacat atttttttta agatctattt attattatat gtaagtacac  43440
43441  tgtagctgtc ctcagacaca ccagaagaaa gtatcagatc tcattatgga tggttgtgag  43500
43501  ccaccatatg ggtgctggga tttgaactca ggacctccag aagagcagtc agtgctctta  43560
43561  actgctgaac cttctctcca acctgacaca cattttcaag ataaagacta gctagtcctc  43620
43621  aagaaagatg acggacagca ccatctgcca cacatggtcc attttagatt ctcctagaaa  43680
43681  ccggagtggc catctgtatc aactaattgg cttcttgcaa aggaacaaga catcttagtg  43740
43741  acaaaaggca gttttgtaat ttgggggggg ggggaggcac ctctaaaaaa ctggactccc  43800
43801  tcctacctgc cctctcaaca tgagatatag gagcactgtc cttctgctga tttcatgtca  43860
43861  aacactagct cactggccct tagggaaaga tactcagaaa ttccaagaaa gattaggcct  43920
43921  ccaagagcag agaagcaatt tataatcata agagtacaaa ggaaaatgct gtcagcaaag  43980
43981  ggcaagcatg tggcttcctt tgctttatgt ccatagtcat acagaaatct tcacaaacta  44040
44041  cattcattca aggctttata cagccattta tagaatggca ccttgtttga ctaatctgag  44100
44101  aaaatcaacc ttgaattact ctagataaca aatggcctta gagatttcac accttcaaat  44160
44161  gtacgtggga actagtttgc caaaaggaac atcagtgggc agaggttgct ggggtgtctt  44220
44221  ctatcatgac caaactgaac cttttctaat tagtagctga catcatcaga agtgatgggc  44280
44281  aagggcttgc aaatggtctc accattcaat ttccttcccc aaagctcact ttacgctatt  44340
44341  tttctttaaa attttcattt tataggtggc acaaatgtac ctttgcatgt tctgaagtgg  44400
44401  taattaatat tcaaataaat ccgtacaaat cagacaactt aattgttttt tagattcatt  44460
44461  gccctgctta gattcttttt ctgccttcat tgagttacta gaaaatattg cacgtagcca  44520
44521  tgttacactc tcgcagactt tctgttagag ctcaggaaaa ctcccttcca catggtttgg  44580
44581  aaaaaatgat ttcaattctt attaagattc tgatttgaaa aactaacccc atcgttcatg  44640
44641  tcaaggatca gttggctaca gttcctgtat tattcgtcta tttcattctt caaagatcag  44700
44701  agccgtgcca agatctttaa taaccataca aaacaattag acagctgggt atggtgatgc  44760
44761  acgtctgtaa tgccagcact caggaaacag aggcaggggg attgctacca gtttaagatc  44820
44821  tatctggttt acattgtgag gttcaggcta gccaagacta gacagtaaaa ttccatgtta  44880
44881  aaaaaaaact gtatatacac ataaaccata cataatatta tactaatata tacacacata  44940
44941  tggtacacag atacatttat cccattaatt tggaattgaa tacatatata gcagctaagt  45000
45001  cattatttta gacaacgaag ttttcagaga tgtgagttgg aagtatatct cttctgaagc  45060
45061  tgtctattgt ttgaagtata atctttcctt gcccttagga cagtttaaaa ggtcttccag  45120
45121  agcccctccc cccattcttc cccctgtcac tgcacccttc ttcctcatat ccctccttta  45180
45181  aagcagacag gaactgcctc cagttaccaa tttttgctgt ttaaggggtt caaactgact  45240
45241  ttctgttcat accctccatc cacttcattt cctattcttc catcaggcct gggttccaag  45300
45301  tttatatagt ggtatatttt aaccctggat ctatttatta ggaaccagaa gatttttttc  45360
45361  aagttaacca atacaacaga agtcagactt tgtctgaaac agttcatttg atatgtaaac  45420
45421  tgtggtttgc agaaaaatta aagattctaa aaagctaggt aagcatgagc tcccagtggg  45480
45481  acagagttgg aatgtcgtgg gtccaagagc ctaattacca tttgtcccct tgggagctgt  45540
45541  tcattgctct tttggacctg ccatcctaca ataatcaggt agatctcttt caaatgagca  45600
45601  agaatggaaa taactaatgt agcttctacc aacacaaagg tttggagtgt cttcagctag  45660
45661  gatctgaagc ctagagcaga gacttcctca ctttgctctg accccctttc ctgctgttcc  45720
45721  cccatcatac ttgaaaagtg tcttacttca tggcctccct tttctctgat acactataaa  45780
45781  accccatgca actattgtca cattggaaca cggttacttg gggtggccag aatctacatc  45840
45841  cccggggcca tgaccacttg gctctagaat accttactcc ttttgaggga gagctgaggt  45900
45901  ttttgtatca acagatggac attgctgtta atttatgtca cacaagcaag agtcactggt  45960
45961  tttcctgttt ccagggctcc tcactggggg actatgttcc caaagccttt ttcatctatc  46020
46021  tcaaaaataa ttatgctaca attttttgcc aaataaattt cattaaattt agtagtatgg  46080
46081  gagctagaga gatggcttag tgattaagag gactggctgc ttttctagag gaccaaagtt  46140
46141  taactcccag cacctacata gccactttca gttccaggga tctgacctcc ctggcctcca  46200
46201  ccagcaccag gcttacgaat ggtgtgcaga catacatgaa gcccaaacac ccatacacat  46260
46261  aaaataattt ttaatattaa aataaacgac ttggtaatac aacatagcat aagatcccct  46320
46321  aataacacac ccaattgcac acatattgca ggtccataat ctgcagtgtg atcatctttg  46380
46381  taatcttagg atgtaagaac tacagagata tacagaaaaa aaatgaattt ttaaaggagc  46440
46441  tagttgcttt aaagtatgat gtgtctaaaa ttgcatctga tttcctatat gctatgccct  46500
46501  gatgatcaag gtcaagaata tttacaaatg atactgcact tgtgtaatta taattgagca  46560
46561  gcagcagcca ggaatccagt catatctggt attttgcatg cttaatcagg ggtcattttg  46620
46621  aggtccacag ctaatttctt gtgtaggaaa tcacccacaa cctaggccac tgactcaggg  46680
46681  agacaagcat agcaagacag agtccacttc tgccttccag ataaagaaag catttgctct  46740
46741  tgtgggtgct cagttttcat cacggggctc cagtgcaata gacaggcaca aaaagcccta  46800
46801  agctggcctc tggctggagc atcagtgagc cacagagtct gggtagctga gattggctaa  46860
46861  gccagagcta attcctccat cttcagagca taagacaggc aaggtggctt ctgccaatcc  46920
46921  ctcaagtgct attttccctc atctagatga caattacaca ataataatag tagttgtaat  46980
46981  aataataata atccacccca catggttcag cctgggcaag actttccttc tggctgaacc  47040
47041  cccacatgct aagagcaaaa ggggtttaag ccactgtctc ctccggatgc ttgtgtgctt  47100
47101  tcaacagaga aggcagaaag gccaaaagtc tctgtgggcc tgaagaaata cgtgtgtggt  47160
47161  gcaaaatttt agcaaggttt tgggaacatc tgagctagaa caggcctttc cagtgtccca  47220
47221  caggttaaca cggaggaaag gaaactccgg tgcacatttg ctggttctgc ccaggaaaag  47280
47281  gaaagagcgg gttgttttct gcaaatcaaa tatttaaagg tgatgaaaat ttaacacttc  47340
47341  tgaagggagt ttttgacaag ctcaatgagg ctaacctgtg agtacccttg aacaaaacta  47400
47401  agaagagcat gtcttttatc catcgactca agcctccaga ttccagaaat gctgggagct  47460
47461  gacttgattg gtaggatttc agcttgcttt tcctcccatc ttgttctggg gtttccccct  47520
47521  acattcccct cctaagcctg gatgctttca gtttatcagt tcagcgtctc agcagctctt  47580
47581  aaaaaataac cagagctttt tcaaaggacc agttcttatc ttaatctgcc tctcattcct  47640
47641  gcttccaacc agaacatctg gaaagtctaa ttttaagtaa tcaacccttt cagtctggcg  47700
47701  attaagagat atagatctaa atttgcattt catttgtaga attctgccta ggaagtattt  47760
47761  gtttcccatc aagctctggg cttttcatta gtttcttccc ttaggtcagc ctgactgaat  47820
47821  aagtagctct ccttcacccc agtctagtgc tttctttgca atgtggagcc attagcaaat  47880
47881  aatagtatcc catcaggtat cattattttc ataatgggat ctgtcaaggt cagccgctga  47940
47941  tcactcttaa tgaccactct gttgataaat agggggtaac tgtagtaata ttcattttaa  48000
48001  gcaaataaaa tagattctga ttaagactcc attctgccca gttggaatcc aattaagaca  48060
48061  actaaagagg aaggttcatt caagattctc cacttaagaa tatactgaat aatcaacaca  48120
48121  gttcaagtta gactcctttc acaaagccat aattttcttt gaaagcaata aagcattgtc  48180
48181  ttccattcaa aatagaataa atgtaattat tctctagcac cccacccctt tctccagagc  48240
48241  ctgtatatac tgcctgtcac aaccatatac acagacctac ccgtctatac ccactatagc  48300
48301  attggaatgg tttttcttta acataaatga gcttgttcct tgctagtatt aggaatcctt  48360
48361  tcttgatcta attgctgtgg aattttccat gcattacgca gcaaaacaaa ttaaagatag  48420
48421  taagggatga tggtcaaaat atgagcatgc acacacagac accagcttga ccaaatgtca  48480
48481  gttttagtag cagggcaaga gcctgcttga cctggttgtt aagcttgaag tggtgggtta  48540
48541  ttggaagaaa agaaaaaaaa aaaaaacaac ttgaagactc ccaggagaag gagagctgtg  48600
48601  acgcagtaat ggggaaggat tccagggctc tgagcagtgg ttggtaagga acacaaaaag  48660
48661  cattgagctg ctagccatca gcgtggtcag aaaagtggtg ttggttaaaa gagcctgcca  48720
48721  acagggatct ccaagactaa gtatttacag aacagtgatt tcactgcaga catgatgctg  48780
48781  ctattggtta tgtgcaggtc agaagctgaa caactcccca cctacccgca cccacgacct  48840
48841  taagtgttag gaaagaaaga caatgagcca gtaaacaaac atgcttgaac agtggcaagg  48900
48901  gcagtgctgt gaatgggcag gttctggtgc cacggcttca atgatggaac agagagatat  48960
48961  ttctaaaaag gcctcgttgg ccatcttcat gtccactgag tcttggatga ggaggaggag  49020
49021  gaggaggagg aggaggagga ggaggaggag gaggtagagc cgccttcacc acataagaca  49080
49081  tctcaagaac ttgagcaaac ttcaaagtcg ctgctgcaga caaagcattt cacaaataca  49140
49141  ggactaattc ctaagcccta atactggggg cggggggagg aataagtgac atcacacatc  49200
49201  acacgcctca atacagatca aagtggttga tggttgtttc ttgtagggac acaagttcta  49260
49261  ctgtttcaga gactaataag gttagactga aatgaaaaac caaggtttgt gatcaacctg  49320
49321  tcatgatgtt ttgcatgtaa ggttccctag cccccagctg gtgttgccca tccgacaggg  49380
49381  tgaccaaagc aaagcccaga cactgtcctt accaccttcc cccataccta cttgaatgct  49440
49441  gcgattctca tttctcccac atgcatctct ctcaaactca ttccttcctc tccaactcct  49500
49501  ggccttcagc ccaggttggg agctgatctt ttgaacgcag tcttactgta ttactcggtc  49560
49561  ttactacatc actccgcttt agccccattg acaggccata tctctactag tctaatttca  49620
49621  aaaacagatg ctgtgttctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc  49680
49681  tgtctgtctg tctcatctga agtctttggc tctttccaaa accccaaaca ctgtaatgta  49740
49741  caaggtcaat caggaacgct cagccttgag tctattcccc tctgtgccaa ccccagctcc  49800
49801  ccacagttct tactctcctt catcaacaca cttgtttctg gggcactttc tgttctttac  49860
49861  ctcctaacca ctagcattta tccttcaaga cttggttcag cactctcttc ttttatttat  49920
49921  ttatttattt atttatttat tattagatat tttctttata tacatttcaa atgctatccc  49980
49981  aaaagttccc tataccctcc ctcctccctg ctcccctgtc cacccactcc cacttcttgg  50040
50041  ccctggcatt cccctgtact ggggcatata aagtttgcaa taccaagggg cctctcttcc  50100
50101  cagtgatggc catcttctac tacatatgca gctagagata tgagctctag gggtactggt  50160
50161  tagttcatat tgttgttcca cctataggat tgcagacccc ttcagctcct tgggtgcttt  50220
50221  ctctagcttc tccattgggg gccctgtgtt ccattttata gatgactgtg agtatccact  50280
50281  tctgtatttg ccaggaactg gcatagcctc atacgagaca gctataacag ggtcccttca  50340
50341  gcaaaatctt tctggcatat acaatagtgt ctgggtttgg tggctgatta tgggttggat  50400
50401  ccccgggtgg ggtagtctct ggatagtcca tcctttactc ttagctccaa actttgtctc  50460
50461  tgtaactcct ttcataggta ttttgttcgc tgttctaagg aggaatgaag tatctaccca  50520
50521  ttggtcttct cgcttcttga ttttcttttg gtttgagaat tgtatcttgg gtgttctatg  50580
50581  tttctgggct aatatccact tatcagtgag tgcatatcta atgacttctt tgtgattagg  50640
50641  ttacctcact aaggatgata tcctccagat acatccattt gttcaagaac ttcataaatt  50700
50701  cattgttttt aatagctgag tagtactcca ttgtgtaaat gtaccacatt ttctatatcc  50760
50761  attcttctgt tgagggacat ctgtgttctt tccagcttct ggctattata aagaaggctg  50820
50821  ctatgaacat agtggagcat gtgtttttat taccagttgg aacttcttct gggtacatgc  50880
50881  ccaggagagg tattgctgga tcttctggta gtactatgtc cagttttctg aggaacctcc  50940
50941  ggaccgactt ccagagtggt tgtataagct tgcaatccca ccagcagtgg aggagtgttc  51000
51001  ctctttctcc acaacctagc cagcatctga tgtcacctga atttttgatc tgagccattc  51060
51061  tgactggtgt gaggtagaat ctcaaggttg ttttgatttg catttccctg atgattaagg  51120
51121  atgttgaaca ttttttcagg tgcttctcag ccattcagta ttcctcaggt gagaattctt  51180
51181  tgtttagctc tgagccccat tttttaatgg ggttatttga atttctggag tccagcttct  51240
51241  tgagctcttt gtatatattg gatattagtc ccctatcaga tttaggattg gtaaaaatcc  51300
51301  tttttgtcat attgagagtg tcttttgcct tacagaagct ttgaaatttt atgaggtacc  51360
51361  atttgtcaat tcttgatctt acagcacaag ccattgctgt tctgtttagg aattattccc  51420
51421  ctgtttgtac ccatatcttt gaggcttttc cctactttct cctctattaa tttcagtgtc  51480
51481  tctggtctta tgtggaggtc tttaatccac ttagacttga gctttgtaca aggagataag  51540
51541  agtggatcaa ttcgcattct tctatgtgat aaccaccagt tgtgccagca ccatttgttg  51600
51601  aaaatgctgt cttttttccg aaactggatg gttttagctc ccttgtcaaa gatcaagtga  51660
51661  ccataggtgt gtgggttcat ttcttcaatt ctattccatc agcactctct tcttaaaggt  51720
51721  ccaagagttg actgaggaag atacctattc tagatgaatt cctagcatct ccctgctctg  51780
51781  gactcagcaa gcataaatgc tggctagtgt tctgtcatct tgacacaatc tggagttatc  51840
51841  tgaaaaaaag aaaccttaat tgaaaaaaaa aaagcctcca taagatccag ctgcaaggca  51900
51901  ttttctcaat tagtgatcaa cgggggaggc cccagcccac tgtacgtggg gccatcctgg  51960
51961  acaggtagtc ctgagttcaa taaggaatag ggtcaagcaa accatgggaa gcaagccagt  52020
52021  aagtagaacc cctccatggc ccctgcatga gctcctgact ccaggttcct gccctgcttg  52080
52081  agttcctgtc ctgacttcct ttaataatga gctacaatat gaaagtataa cccttaactc  52140
52141  cccaagatgc ttcagtcatg gtgtttcatc acagcaatag aaatcctgac taagacaaca  52200
52201  tatatcaact tagatacact ttacttccaa cacaggatgt acaatgcgaa gccagtacct  52260
52261  tccctttaaa acttgtctct tccttcacaa attcttatgc cagaaacctc cagtgttttc  52320
52321  cttagctcct agttaattcc tagttaatta ctaagtcctg ccaattctgt ctctcagtat  52380
52381  cttaggaatc ctctacttcc tgtccccaat actgctgtca ccacccacct tgtttgctct  52440
52441  cacatcctct ctgcccctct agcccaaatc catcctccac gtggccaggc tattcaccac  52500
52501  atcatttctg ttctctgcct ggaatcagtt tcgagctacc cattgcctct aggatgaagt  52560
52561  taaattttct ctaaatggct tgcaaacccc ttcatgatgc acctctcaca tcttcatctg  52620
52621  agcccagctc tgcctctcga gcacccttac ctcatattga attactttct gttctgatta  52680
52681  tgtgctgagc tttctcgcct ctggggcatt tatccaattt gtctggataa agtcttggtg  52740
52741  gttttttttt tttttttttt tttttttgat ggcttgcttg gctatcactt tccacagaaa  52800
52801  tctttcctaa tcagttctca aatccaagtc aagggcccct ccctgcatca tagggtctga  52860
52861  atattggagt agatctccaa atctgtgtac taaaatccaa tcaccaatgt actggtaaga  52920
52921  gctgattaaa tcctgggggc agaactctca tgactgggtc agcacctttg tacaaggggc  52980
52981  tctgaagagc agcttgggcc ttctgctgtg tgaagatgcc atgaatatag ttttgtgtat  53040
53041  aaataaggaa gacacccaat tactgtggcc tcccatttag attttctagc cttaagaatt  53100
53101  gtaagaaata aatgtggatg atttataaat gacattgctg gtggtatttt gttatagcag  53160
53161  cctattggct ctaagatgcc agtgtgcctc ataccttgtg ctgtcttctt gctagtactt  53220
53221  atcatagtga tatgtatgct gcctactgac ctgtaaagct gtttagtgat aggaaccgtt  53280
53281  gctgttttgg acaaagggta tatttctcag gattgaatct catgtatgac acactttcag  53340
53341  taaaatatac ccttccatga gtcggttatg aattgaataa cagtatgtct cttaatctaa  53400
53401  gttataagga atctgataat catacatagc caccacactc gatggcctcg gtgacctatg  53460
53461  cagcctagga ctgttcaaga agcctcatga ggcttaagga attcgctgcc acaaacgtga  53520
53521  atgtgtattc agtgtctgtc ttagggtttt gttgctgtaa agagatacca tgacaacagc  53580
53581  aactcttata aagaaaaaca cttcattgtg actggcttac agttcagagg ttcagtccat  53640
53641  tatcatcaca tggcaccatg caggcaggca tgatgctaga gaggagctga gagatctaca  53700
53701  tctggatctg cagccagcag aaagagaaaa agactgggcc tggatggatt gtgcacttga  53760
53761  aacttcaagt gcacggattc atggaagggt atattttact gaaagtgtgt catacatgag  53820
53821  attcaatcct gagaaatata ccctttgtcc aaaacagcaa cggttcctat cactaaacag  53880
53881  ctttacaggt cagtaggcag catacatatc actatgataa gtactagcaa caacccagcc  53940
53941  acacaacaag gccacaccta gtccaacaaa gccacacctc ctaattgtgt cactctctag  54000
54001  gagtctattt gggccatttt cttttttctt tttttttttt aattagatat tttctttatt  54060
54061  tacatttcaa atgtctccac ttcggaaatc ctctatccct tccccctccc tctcttcccc  54120
54121  tgcctctgtg agaatgctcc tccactcatc cacccattct tgtttccctg ccctgtcatt  54180
54181  cccctactct ggggcattga acaccctcag ggccaagggc ctctcctccc actgatgacc  54240
54241  aacaaggcca tcctctgcca catatgtggc cagtgtcatg ggtcgctcca tgtgtattct  54300
54301  tttgttggtg gtccagtccc caggagctcc gggggatctg acctattaac actgttgctc  54360
54361  gctccattgg tctgcaaacc ccctcagctc cttctgtccc ttctccaact cctccattgg  54420
54421  gaacccccat gctcggtcca atggttggct gggagcatcc acctctgtgt ttgtcaagct  54480
54481  ctggcagagc ctctcaggag acaaccgtat caggcttcca tcaacaagca cttcccagca  54540
54541  tccacaatag tatccaggtt tgatggctgt ttatgggatg gatccccagg tggggcagtc  54600
54601  tctagatggc ttttctttca gtctctgctc cacattttgt ctccatattt cctcctgtga  54660
54661  gtgctttagt cacccttcta agaatcactg aagcatccta tgtgggccat ttttctttca  54720
54721  aaccattaca gggtccatgt ccatttaaaa gacctgaacc ccttgggagc aactgaacct  54780
54781  cacatacatt tttaaagctc tcttgctatt tgaaatcttg ctgtgttttc tacctcttga  54840
54841  atttctgaag ctcatgccat ttccactaat atttcttaaa taatgtccct tcccacctgc  54900
54901  ctttgttagg aaattatgga agtaattaga tttattgaag ttccatcaga aagagagaat  54960
54961  tctgtgccta agccttgact ttgtcttttc aaaatggtat attagtttga ttataaatct  55020
55021  atgagggact gatgccttgc ttttacttta atgagtttct acagagaaaa atttcaactg  55080
55081  tgtactctca caagggatga gacagtactg gcaggggccc aagaatgtct tgagtcttgt  55140
55141  tctcagccca ctgcgaaatg cctcagtttt ctaagacaaa gcacaggaag ggactacttt  55200
55201  catctacccc tttgtcctca actcacatca catcattgct tcccccattg gatgctagga  55260
55261  agcaggtccc ttataagaag gtctaggtga gagcaggtgg gatcagaagg cagcataagt  55320
55321  tctagcattc agtgccattt cagacctttg atacctctta tttttggaga gcctacttac  55380
55381  atatatataa atgtgttatg ctaaataact tagatgttta actattaggc atgtccaatg  55440
55441  aataggaaca ttttaacaga tatttaaatg tattaattct gagattgcaa attgtcatat  55500
55501  tttggataat acatttttcc acacttaaaa ttctcataga ttcctacctg cctgtctgcc  55560
55561  accttcatta gggagggtaa tgtggggatt ctacctatgt ttacatgttt gttggctaca  55620
55621  tggaatgaag ggcattctaa aagcattaaa aaataaataa aaagcaaaga aaaatgtctc  55680
55681  tatttgggta ttccttcccc attttctcac tccccgagga gctgcaaact gaaagcgaca  55740
55741  tgaccatata tggttccaaa gagatgtcta cagagatctc tttgctaaaa gacatactag  55800
55801  attaagtcct gtgaaatttt tgtttcgaag atcataatgt ttatcagact gtctgtattt  55860
55861  tagtctgtat ttgtgtaggt gtccctgagt ttgaccagcc tacagtatcc cttctgaatg  55920
55921  atagtgcagg ggtgtatcaa cttcctgggt ttggtgcagc atggttcttg tctccctttg  55980
55981  gacatcagga gactaggatc aaggtagcag ccaggacact tccctctggg gcccttttta  56040
56041  tgcctttgtc ttagattctg gggctatgtt agtgattcct gatgtctctt ggctttcaga  56100
56101  gagtcaccta atctctgtct tcactttcat aaagcattat ccccaggtgc aggtcttcct  56160
56161  ggacccaaaa cacccctctt tttatgaggt cattagtaag actagattgg ggccaccctc  56220
56221  atgacatgac tttatcttgg tcacagacaa atagtctact tccaattaag atcacacttg  56280
56281  ctcctggact tggagcaggt tgtagaaagc atgccaaccc cagcccggaa cagagctctc  56340
56341  aagattgatg atctggccac aaactgttgc tgccttgaat gtggggaaaa aaaaagttaa  56400
56401  ttatattact cctgttctag tttgctttgg atcctgtaat gaaacacctt ggccaaaagc  56460
56461  aacttatggg aaaagggttc ttttggctta caggttgcgg tccatcactg agggaagtca  56520
56521  aggtaggaac tggaacacag gcctatgagg agtgcaacca caggcacact caacctttct  56580
56581  acctcttgtt tctacctata caaccaggaa ctacctgcct gtggctagca ctccccattt  56640
56641  agaaggctga gatccttcca aatcaatcaa gaaaattccc acagaccaat ttgatagggg  56700
56701  caattactca acaaggctcc ctcttcccaa gtatgtcaag ttgatcacca agagctccac  56760
56761  gtccctgtgc ccaggagtct ttcttgactc aagtcagtag tcctgtggat cataaaagcc  56820
56821  tggggcaatt tttaatctag aaagaacttg tcctggaatg atagtatttt cttcagtatc  56880
56881  actccccgac ccctcttaga tggcttccct atgacagtcc caaactggtc caacctacaa  56940
56941  atgaactctc tggatgggct aataaagtca tttctgacca tgtctacaaa aacatcttag  57000
57001  tggggaggag caggaggcat ggttaaggga gcagaggtat ttataagctc acaatgggat  57060
57061  taagaggtgc taatgtccac aaccacctgc ctgagtcagg ctcggttccc cttctctcag  57120
57121  gatcacaaga gagaagcctg gagagatgac ttagcagcta agggcactgc ttctcttctg  57180
57181  gaggacctgg gttcaacacc caaaacccaa atggtgactc agaaccatct gtaacttcag  57240
57241  ttgcaagagg gtacaatgcc ctgttctggc ctccacgggt attaggcaca caggtggtat  57300
57301  ggggatgtgc tgacaaacac tcatacacat aaataaatag ataaataaat aaataacctt  57360
57361  atcttgttct gaaggtacac tagctgggac tacagactat tcctcccaat caggggaaga  57420
57421  tgatagactc aactgaaaaa ctaaatatct acacaccaga tcattaattc atctgtagga  57480
57481  accataggca gcccagagca gagaaatact gagaaagcca aatagtagac agtgccctat  57540
57541  tatagggtcc acagtgcctg gccaaggacc acccaccttt tgcccaaagc aaagagagga  57600
57601  gtggtgtcct agcatcttct ctagcctagg aggaatggag agcttgtgca aagtacattg  57660
57661  gaatcacgta ggggttccat gggacatgcc tgtgcccatg tcctcaggct ttcctaaaat  57720
57721  gcaaagtcaa actccatatg gatgcagcca gatgtttgtt tgtttgtttg tttgtttgtt  57780
57781  ttttaagttg cacattggtc ccaatgtata tccaataacc aataatactg caaagaggac  57840
57841  caagagccat tagctggcct ctgagccttc tcttctgttt ctaagcatga agtcagagga  57900
57901  ttttgagaga gagtgatagc ccatgcagat gttcatagag gtacccaggc aggatatggg  57960
57961  cacatgatac cttttagtat gatctccctg gaagccagtt ttcctccttc aaaacacaag  58020
58021  agagagacaa gctaggccta tatattcgct ctatctgcaa agccaggcag gaccaggtgg  58080
58081  gccttcctct ccctcagttg ctttgatcaa atcaattttc ctgcctcctg cttccacttc  58140
58141  taaagacctc gatgattaca ttgggcccac ctgggtggtc caaggtgtac agcctatttt  58200
58201  aatatcaact gatccgtatg ctttactcct gactgtcacc ttaacgcctc tttactgtgg  58260
58261  aacgtgacct agaacatagc catgcattcc gggagcctag tgagggtacc tctagaacac  58320
58321  cattattctg cctaccacaa aatacatcag gtacaaatgt ttaatgggct gcagaaaact  58380
58381  aaacaacttc ctgttattct cacaaaatct aaaagttagc ttgcacatta tagagatgtt  58440
58441  tgcaacttga tcagcaggat ctacacatac aacacaccac acacacactc tctttctctc  58500
58501  tcacacacac acacaacata ctacacatac aaacacatga aatcaccaca tacacacaca  58560
58561  cgcaccacat ataaacacaa cacacctcac atgcacacac acacacacac acacacacac  58620
58621  accacaggta cccataatat ggctaaaaag atgatctcat tattctaaac gtacccctgt  58680
58681  gaaatggaaa actatagcaa ctttctagaa gtttctgttt ccatcctatt gatttcccac  58740
58741  attgcagagc ccttcctacc tgacagactc taataggtcc ttttgtgtta acctggaaga  58800
58801  gctacccagc aaatgaactc cttccgggat gtcagggtgc catgtttccc cggtagctta  58860
58861  tcacccttcc tctgcatctc ctcataaaag atctgactca tttacttctg actgtgactt  58920
58921  ctgttcctta cgatgtgtcc taattataaa gaacttccct gttctcaaga aagcactgtc  58980
58981  cagaaaaagc agaacaggga agcagggagc ctgttttacc aacagggatg aacatgtgtg  59040
59041  cacacagacc acacatatcc aacacattca ctgttcatct aggcccaggg atccaacatg  59100
59101  tcttatgcat gagagtactg gcagagccca cctcttctaa acttggacac acaaatgtaa  59160
59161  acgtctgcgt tcatctctaa gggtgtctgc tctctgtccc caccccccac cccgacatcc  59220
59221  tccacagctt acgttggggg agaatccatg acagtacagg gctagggcac cacttctcag  59280
59281  gaattcaatg gcggaactta aacgttataa gaaacagtgg aagagatggt aatttaaaca  59340
59341  atattagcct gcaaattgtg cattaaaggc ctatagtaaa aggcaattat cccttcacac  59400
59401  taaggtccag aggctacccc atgccgcctt catttttatg tttcctctgg gaagccataa  59460
59461  ccctgctttc acctcaactg catcttaatg gctctaaaac tgaggtgatc tcccctgtgt  59520
59521  tacaagtaca cgaaagaggt gtgtgttcaa aaaacattgc acagggcatg acataacttc  59580
59581  taagccccta taacctgagg attcaagacc caagagagag gcctgaccac ctcaactctt  59640
59641  taaagggaga gaacttggcc cctgaacctg cacaactcat gtctaaactt gttatgctgg  59700
59701  ggccacacgg tgttaaagaa caaagactac agagccagat tgagtatagg tcaaaattct  59760
59761  agttcagcca ctcactgtgt gaccttgggc aagctgatta acccctctgt ctctccattt  59820
59821  tctcatcagc aaatagagat aatgctactg cacagggttg ctatgaggaa tgagcgagct  59880
59881  aatttgcaaa aagcacttag ggtgagtctg gaacaaaata agttttatat aatatttgct  59940
59941  gctaatctga ttttttaatt tttggttata taaaatgctg ttttcttatg acatttttgt  60000
60001  acacacacac atatgtatat atctcattat tttgctcatt gtcaccccca ttatcctgtc  60060
60061  ttttgtccct aagtaatccc cattctgctt taaagtgggt atgtggttgt tgtgaccacc  60120
60121  ccatgccaag ttctcccagt acagggttag gtcagaagca ttaagagaat tttaccagct  60180
60181  gaaacattac agacaacaca aattagagga gtctctaata gagagtttag atagaggatt  60240
60241  ctcaaattaa tatctttatc tgcatcttct acgaagccca agctgcctaa attattaacc  60300
60301  ctcaaaagac ctatatttgg gcagcctctt aggtctgttg ctaagatgag aaagtctacg  60360
60361  acttagtcat aactgttttg cctcattttc ttggtcggtt atctcagaaa cattatttaa  60420
60421  gcactgtgtg ctggacatga ccttaaaaga ctctctgttc cactggagct cacattcatg  60480
60481  acacccacca gataaacaaa gagaccaata gagtggcctc agtgtatggt gaatgcttaa  60540
60541  gaggaggcca accagaaacc aagctcaggg ggtgatctga gccagttcag gctaagtagt  60600
60601  caagagggaa cctctaacga cagggtattt gtgaggatag gcaatcctaa ggacacatct  60660
60661  atgtgagtta tcaatggaga aagtatcctg gcagtgggcc cagtaagtcc cacaaccata  60720
60721  atgaagtaag caatgtatgg ggctgaagga cagagaagcc aacagtgaag gaggaggact  60780
60781  ggagcattcc atggagaccc aagggtacat agacaggact tgaagcagta agaacagtgg  60840
60841  gaaagatcaa acatgagtcc aaaaggcttg cagtgcaggc ctagcaatgg gaatagaaag  60900
60901  gtagacttga tcattaagta ccccgcaggg tagaatgtgt ctgagttcct ggctttctta  60960
60961  ggattctgtc agtggcgttt cctggcctaa ggggaccagg caatggcaca cagtccatag  61020
61021  cactgctctg agtacccaaa ggtaggagat gcaaaaccga gaggctaagc aggcagctcg  61080
61081  gtccatgcat cttcctgatt gtgacagtgc cctgccctgg ggttggaagt ttgatttgtt  61140
61141  tctgttttct aactcttctt tctgttcctt ggcccatgtt taagtaatgt aaaatcttga  61200
61201  ataatgtcta tgtgcatctc aatgctccca caaggaaatg cacttaatcc tcagaaccca  61260
61261  gaagtattgg ctataaaacg agagtcatga aaatgctaat aaacctcaag ttgtcaaggg  61320
61321  atctatgaaa actccttcca attgccctat aaacacaaca gcctagttaa accagacaag  61380
61381  actagcatcc accaggccaa gatccataag catctgagtt atgggaaaat gaaataaatc  61440
61441  agatctagct cgcatttcta gttcatccat gtgttagcta taagagtaat agaaagccat  61500
61501  aagctatatt ggcacctgtg ttttcttcat aaaaatagga agaatacctc ctaccctgtc  61560
61561  atcccctcat tcggtcgacc atctgtgatg acctatgcag agctggacac cttgtgaatc  61620
61621  atttctccct gcctgttacc tttgaatgta tgtttgcaca aagcgttgaa tataaaggaa  61680
61681  agccatttca ttcgatgacc attaagcgct actgagctct ttacaagaaa gctctacttg  61740
61741  gtcttcttgg taactaccag ataaactcta tcaaaggtgc tttgtaactt gaagccggtg  61800
61801  cctctctcta caagcctaat gggcatcctt agtctggaga agctagagca tgcacaagta  61860
61861  ggtatcagag agcccaggaa agtttctctg atataaaaaa ataagtaaat aaatcttcct  61920
61921  cccaatccca gacctaaggt gtcagagtgg aagacagagg tggtaaactc ctggctgggt  61980
61981  aacagctctc ctgttcctca gctcatggca aatacaactt gagaaaaagc aaaactcgga  62040
62041  gttctgcatc ctgagctgga tttaatatgt gagggtttga gctaattaga caggtgttga  62100
62101  aaaatgaaat cctagagaag cttccagaat ggtaggagca caagcagagc taagacagaa  62160
62161  ggggaatacg gcagtgtggc tggggttaga agatgaagtt gctagttagg gactttcccg  62220
62221  ggtcctgaga tggccctgtc aaattgagaa cttacctatc tgtgtaaaag tggtgttttc  62280
62281  tgagcccaag ggcatgaatc tggaatgaag ctgagagcaa gtccagctga tctcaggatt  62340
62341  taggaaccaa ataaaaagcc actttgagcc ttgcggtaga aatggtgtca gtttatcagt  62400
62401  acagggacaa tgatcccgag agcaaggcca aggtgagaag cccatgaaga gtgtgaattt  62460
62461  aaaagaactc aagagaaatt ctctaaagct ctaagcctgc caagctaata accaaatgga  62520
62521  aacgtgtatc tagccctcag acacattttg ttttgcttgt acagtgtgtc tcggttctcc  62580
62581  tattaattga atctgatggc acagatatta tcatttacca ggcaccagtc tcccaaccat  62640
62641  cctccaccaa ccacacagct caggtaggct tcagaattat aaacactggc tctggagaca  62700
62701  tctgagttca tggttgttat tgaaggggtc tgtgtttcca gctggtctgg tctgtgtgtg  62760
62761  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtcca ggaatgcttg ccacgtgaat gtagggaaga  62820
62821  gagaggagga ccttgggcat cttcctttat catcccctgc cttactcctt tgacacaagg  62880
62881  tctctctcac tgagcctgaa gctaggcttc tggccagaag gccccagtga ttgtgtctcc  62940
62941  atcctcaaca ttatgccagg cattaatgac caagttttat agttatgaac tggggattta  63000
63001  aactgaggtc ttcatccaga aaatgttctt agccacaaag ccatccccca tgacaccccc  63060
63061  tgccagagcc tgtcattgaa cctggagctc agagattcat ctaggtctgc ccagtgagtt  63120
63121  ccagggatct tttcatctct gccccacctt tcagttctga ggttgtagtt tgtgccactg  63180
63181  tgcctagtct tttgttttgt cttgtttaca tcccaccatc agtttcccct ccctcctctc  63240
63241  cttccagtcc ctcctcctca cctctacacc cccccccatc cactcctcct ccttttctct  63300
63301  tcagaaaagg tccaacctca atggatatcc actagccaaa ccatatcaaa ttgcagtaag  63360
63361  actaggcacc tcctcttcta aggctagaca agacaaccca gtagggggaa acagtcccaa  63420
63421  aggcaggcaa ctgagtcaga gacagcccct gctcccactg ttgggagtcc cacaagaaga  63480
63481  tcgagctata caactgcaac atgtgtgaga gtgtctagtg cctgttttcc tgtgtgggct  63540
63541  ctggggatct tacctcaggc ccttgtgctt gtatagtagg taattgacca acttagccat  63600
63601  cttgctagcc ctaatttttt tagctcttaa atacttgatc ctattctaat tgcaaacgtc  63660
63661  acagaaaaac agtaaaaccc aacaaacatg gggaaatggt gggggtgaac agcagaaatt  63720
63721  ttagcatcag cacttctgaa ataagccatt tcagcagcta catatcatac ttcatgttgg  63780
63781  cagagggtgc cagcccctgc actccagagc tgtggctctt ctcggcctga tgtcaacatt  63840
63841  tagaagaaca tgagaactct aaagccttcc agaactctgc caacttttcc tgagagccac  63900
63901  ttggaaccag tagaaccgac cacactggtc aaattttgac ttgggaagga gtgaagtgaa  63960
63961  caaatgaggt gaagcagttg cctggggttg gaaggctcac acttggtgcc aggtactgct  64020
64021  tcacacatcc ctatcgccaa ggactgagtt cctgagaccc aagtacggaa gtgacacttc  64080
64081  catgagcagg aagcattctt cacctacagg ttgcatctac agtataattt tacttctgag  64140
64141  attttagcct ggagctaagc cctctcccac attcttgatg tgctcagtat ctctttatta  64200
64201  agctcagttt cggctgcacc agccagaatc tgtttccatt tcttaaatcc aaacactttg  64260
64261  actagcaacg atgtcaatgc agacctttca ttgaaagcct catagacaga gggtcactca  64320
64321  tgctgattcc catgaaaaat aatgccaacc aaggaatccc acttgtcgta aggcacacag  64380
64381  agaaaggcca ctgtggacat ctcttatcct tgctctgtga atctgactca tcatgtgtta  64440
64441  tcttagtcat atccattttt ttgcacccat tatttagtgt tgaaggctga ctccattgct  64500
64501  cccaccccag agaataatat gttcagcact tctgtcgcct tgcaagaata cagtcttgct  64560
64561  ctgaagggcc ctagcttggg tggttaatgg tttgatgtta atagaagccc atgtgcagag  64620
64621  gagttaagcc atgtacacat ctccaaacca agttataaaa atgatagcat ttctgttgga  64680
64681  accaaacaag ggcggctgga ggtttgggat acagcagggg tttccagctg gaggtttggg  64740
64741  ctacagcagg gacttcgggc catataaagg actctgagcg ttaagggagc tgatggagca  64800
64801  ctcttgtctt tgccagatct tagacagtcc ctcaactgcc actcatggta cagcaagtct  64860
64861  cctttctatt cctgatgaca atcctttcaa gggacattac tgaacaatcc tcattttata  64920
64921  gaagaaactc agagacttga agaggttcac ttcaaataac aggggagcca aaatggactt  64980
64981  ttctgagata agctaactgt ttttcctctc ttatgctaga ggccttcaag ggcgctgtgt  65040
65041  gggtctgcag aatccacgga cactctcggg gagtccaagg gggtcaatgg tattctcaag  65100
65101  accagggttg ccttcttccc ggctcatcct cttatgagaa tagggagcag tttccagata  65160
65161  caaggattag tggcacacaa agactgaaac cgagagatgg agccctgcca acctaccatg  65220
65221  ttctatgaaa ctagtagaca gattctcact tctaaaacag tgccacttca tgttttggat  65280
65281  gagaaatatg gggggggggg ttaaaatata ctaattgtgc taatgtgtaa tattttatta  65340
65341  ttaaatgaat caattacaaa aactgctttt aaagcagtct gttgaatttc tgaagtaaca  65400
65401  gatacttaaa actctccaaa acaaaagctt gctggaccct ttaacaatgt taagtatcta  65460
65461  agcgagtctt gagaccaaat attccaggat ggctaatcca ctccaaatgc actttatatg  65520
65521  ccattcagca gtgactaagt tcaaggtgag cgcagattcc ccctagtgca tcattttttt  65580
65581  tttagcagtg tgatgctgat agtaaccctg acactgtatg ttctcccctc cctcccccac  65640
65641  aatcttcttt gggactgatg acagcgaaag gtcttggatt ataaagtaac tgatcatggt  65700
65701  aaagctccct cttcctcttg aactcctaag aatctcattc agtggggact caattaaaca  65760
65761  cttgattgat gaataaatga ccaaaactgg ttgctgacct agagggagga cccacttggt  65820
65821  gtctataaga aacaagacat aagtgtggaa ctcttatgta ggtcatcagg gacatattta  65880
65881  gtaagcattg gctcccacac acaaaaaaga aaacagaaac aaaacaaagg aaatgtgtgc  65940
65941  acatgtttct gagattgcag tgactcggtg actggagatt gccaagataa acacagccag  66000
66001  gtgcctgcct cctgggatgc acaaggccag gtgttcctca gccacgatgc acagagatcc  66060
66061  catcctgtat cctgccttgg ttcagaatcc catccagatg ttattcagcc acagggacaa  66120
66121  ctcagcagct gtttcccaca agactctctc ccagaactat gaactctggc cacccccact  66180
66181  ccaccatcac tcagctgtgc ttctctgtgt cttctgcttt gcctcttgat ctcatttcct  66240
66241  cctgcactgc ctccttaata aatcatgtat gcacatttaa ttttctctat aagatccggg  66300
66301  gcttcctgaa gcttctcgta tgccctttgt attacctaca gaatttcacc cagcgtgaag  66360
66361  tgaattgtaa ttgcttccat ttaaataaat cttggaggtt tacaaaaata attctaaacc  66420
66421  agtgtatcac tatttcctca tcaaagatct atgtgaagat gagggcagat ttctctcctt  66480
66481  aatatccctt tccttgaagg ttgaatcatt aaaattccac agcctgaggt cacccagcta  66540
66541  aagatgagca gtcaggagac aaacttctgt tttaaatact gtctttaaat atagtcttct  66600
66601  gttttaaaga ctctttcccc actatatgag tctctgtttt tctactaata aatatacctt  66660
66661  agaaacagct ttaagcaaaa taatgggcca ggaatcagaa tagtaaggaa gaaaactgaa  66720
66721  attcctgctt tctgtatggt tctgcctata cccatctcca caacccccag tggtttgggc  66780
66781  tgttcaagta gtctgttctg tgctgcccca tcctgtgggt agctctccta tctcatataa  66840
66841  atgtccactt cacacctcat tactgcattt ccccagcagc aatgaaggaa aacactatga  66900
66901  aattattcaa taattccaag atgtgtctat aaaatgtatg ccaattccca gcccatctcc  66960
66961  ctccacccca cccccatttg tagtgcttga tcctcagccc cacaggcttt tacctgaggt  67020
67021  cagaacttat aagtgtttca gatgaagtat ctctgctatt aataagattg ccaacccacg  67080
67081  aatgtaatga tattcctaga atttaaaaaa gaaatcacta aggtgttgga aacaccgtgt  67140
67141  aaatgtttag ggagtcaaca aggagtgcag agttaggacg gcatccttgt tagagagaga  67200
67201  atgatttgga atgttttcac aaaggatctg ccttgagaaa tgccttgaaa aaagtggagg  67260
67261  gggaagcttg gaatcacggt atccatctgc agcccaatgg catacttggt aagcacacaa  67320
67321  aataacacat gttctttcta tgcaaatgga gccatgagat aggtggccca cccccagatg  67380
67381  ctcaactggc tgctttaccc aagcccctgc ttagcaggaa tcctggaacc acaaacagca  67440
67441  gttcataaag cgttggcaga actggatcag tagggaaatg agctgtgagt ctctgtatcc  67500
67501  cgttagtatt tacggtgccc cttgatgttc tagacattta ataacatgcc agagtatatt  67560
67561  tatcatctta ctctcagcct aacatcctaa gctatccctg tggcttctct ttcatggcag  67620
67621  ccaaggtcca tgtggaccca cctctattca ctgccatttg aatttgggtt aaaaccaccc  67680
67681  ctcctgtgta ttctagatat gcaaaaagag acacctcata ctaacaacaa gacactgcat  67740
67741  acatcaacca agtcattagg agatgatact tgtgagagga ggcaaagttt cataacatct  67800
67801  caaatcacta tgcaaccaat tgaaagggca agctatgtac aaggttgttc tgaatatctc  67860
67861  cagatgtgag gagtcagaga gaaaaaatga cacaattatg tgaaatttta agaatgtgaa  67920
67921  tagttacatg aagacaaaat tgcaaagacc tcctaaggtg agctgaatgg ttagtaattg  67980
67981  cctgagcact aggaacattg tgggtatatg ccacaatgtg tatgtatgta gtatggttaa  68040
68041  tccagtgtgt taacccattt aacttcccat agacatgggt tgtatgaaca catagctgcc  68100
68101  acaccctagt tttctagaca ccaaggctat ttctacacat accttataga tgggacttgt  68160
68161  caaaactaga catatcacat gtaaaacttt ctcaagaaac ctgtcccagt aggaatcaga  68220
68221  gaagctataa tttaaaaaaa aagagaggtt caataatgtg accaggcatg acctttatct  68280
68281  aaataaattg ttgcttataa gcgtgttgct aaatactcag ctaagaaaag aatacttggt  68340
68341  aatgcttgat aactatatga tcatttaaaa agaaagcgaa gtatataaaa ttttgagttt  68400
68401  tattattaat gctttgttag aaaatcataa cggatatgag tgtgtgatat aaagtgagct  68460
68461  tttagacatg tatatgatct aggataatta aaccagatta atttacatag ccatcaccca  68520
68521  aagttccttt attatttgtg gtttcaacaa taacttgtct cagggacact gagatgactc  68580
68581  agcaggcagt gatgcttgca gaataagcat aagacctaag ttctgtcccc agaactgaca  68640
68641  gtgggaggag aaaaccaact ccacaaaatt cactgattgc cacacacatg aggcggccct  68700
68701  tgtgtcctcc tcacagacat aacggatgaa ttccttaata ataactttca atgatttcaa  68760
68761  ctatatcata tgattcagac actcatattc tcaaagggca aaaatgtcaa atggagataa  68820
68821  agcttccctg ggaaagtggg gagaggtgtt aagtgacagc caacaacctg catctccaag  68880
68881  tcacaattca gtgggacccc atcacagttc ttaaccacag cctcttctct tgggtggggc  68940
68941  cagcagagcc aggagccact gaacccagag tctgtgatga ggcagcctct gtgctgcatg  69000
69001  ctgcagctta gctctcagag gccactgaca tggttattgt ttcaatgtca ggaaagagcc  69060
69061  tggtcattca tatttcttaa agtctgtaaa ttgctcttgg aatgaggcac aggcaacgta  69120
69121  attatttaaa gcttcctggg ttactaaaat ctgcaagcag agttgggagc aaccattaca  69180
69181  tgtggcagag agcaagtgaa ggttttaagt tgtctttcta atttctagcc ttaaaaatgt  69240
69241  actgcctcac tggaggaaac ttaattgggg attaagaatg atgattccaa tttctgagaa  69300
69301  tcattgaaga gaaatgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgaatgtatg  69360
69361  tataatatgt gtgtatgctt gtacatatat gtaggcatat gaatgtgtgt gcatgcatga  69420
69421  gtatgcatta ttagtgtaat tctgtggtaa taacaaggtt ggttggtaaa agttttcaga  69480
69481  taatctaatg gaagttctag atttctcata gactgtgtat aaatatgtat ctatgtcagt  69540
69541  taaagctttg ggggactttc taaaactaac atcaataagc cctgatacag ccataatttt  69600
69601  ataactacta taaaaataac atacagtttt ttaaatatat gccataaaaa ttaagaaact  69660
69661  gatatgtctt aattttgttc ctaaatttct gtgcaattct aagtaagttg cataagcttg  69720
69721  ctagggccaa ttttcatctc catatggtga aattcttatc agcccttagg gtagtctggg  69780
69781  taatgtttat ccaatctgta aaatatctca gtgtggagtg agtgcatgtg tgcaacatat  69840
69841  cttgaagtgt tgccacgtgt tggagctggc aggttgatga gtgagcgcca ttcccacttc  69900
69901  cagttttccc atgtatcttt ttattctcat tctctgcagc gtgaagatta gcctgtagca  69960
69961  ctgacttata agatgctttc tgtcaaactg ctaccaattc cctcttacct tttttttaag  70020
70021  gcaagggttc aaatgcaaag gaaaggtaac aatctgaggg aaagtgaaac ccatagctca  70080
70081  aaactttcct cggagtcctg gaatacctgt tttccttcca tcttctccgc tctctatcca  70140
70141  ctgaaagtct cagtgactct cagtgcttca tttcccaaga gaccctcgct acctagtact  70200
70201  tcaaactgct tgattcaaaa ggaaagtact tgtcacaaaa gaaccattag gtctaagatc  70260
70261  ctaaatcacg aaactgtagg attacaagga gagcctgtct gtcataactg gtagttcaga  70320
70321  attaagatcc tttagcccat ggaaagattc taactagatt gggggacttt atgggcaaag  70380
70381  caagcagaga gctgcgctca cggagaatgc ccaacaaaac ctttgtgttc ttagtgtccg  70440
70441  tgattccccg ctgttcactt cgctgtctga attttaatgc agaggaataa gaaatgtgca  70500
70501  cagaagatct cacaccttta gtgcattttg atgtttccta ctcctcgggg caaaaagtta  70560
70561  ttaaacaaaa tgcagagtag agtagttcaa accaccgtct gttcataaag caaaatgctt  70620
70621  aatatgcaga aatctcaggg tagagaagat gtcaggtctc caaaagccac tattatcaaa  70680
70681  gaaagcagcc agaaaattaa cgcccttgag atgactgtgg ccacactctt ggctatcaga  70740
70741  cagggctctc atttctcttg gtaggagcat acttccgagc ccctcatcaa acacacaaag  70800
70801  cccacggaga tgcctttgtt ccttgacaaa agtttcttcc cctttctaga gtgctgcttt  70860
70861  aactttccta ccagtctttt tacaaatatt tgctggtcac acttactcag gaagaatcac  70920
70921  tgaaaacaaa tggtaagcag cagtagtcag gagagtttta tttagccatt taaagaccca  70980
70981  tgagtttgat tctcccccat ccaaatcaag gtgtcctctc caagcacaaa acaatcctgc  71040
71041  ctatgacctg ccaggatatc ctcctgtcag gcaagtcttt ccctcagaca ttttagagga  71100
71101  agaatctgtg tccatgtgag tggttccatt accctctcat gtcacagctg ctgaaatcaa  71160
71161  aatatcccac atggagtgta tactgtgtgt gtgtgttttc tcaacccaag agacagttac  71220
71221  aaagtccaaa tgaattaaca attagatatt ttcggctgtc ttacattctg gtccagtgaa  71280
71281  aataagccac tcattaccag gtcataaata acagggcaaa aaggctttca aggtaggaac  71340
71341  ttcctttgta ttcatcaaga aaatgaacac ccaagagttt aataacaaaa tcatacacct  71400
71401  ctttggacag ttgatatttt gtttatatgc atcatgacta atagtaatgg ctgcaatcca  71460
71461  tcacattaga aaagtaatca acagggctag ctgtaccaaa ttaaaattga ttgagacctc  71520
71521  ccatgaccct ggcagaagct aatacttaca tcatcattac atagccaata gtgaacagtc  71580
71581  aaaacactat ctcgcttctt atggtttatg aactctatta tataaaggct aacatagaac  71640
71641  actgaacaaa aaatagatta gaacaaaata atgttggtaa tcatttttct gaataattcc  71700
71701  cacacacaaa aaaaattatt cccacctgct ttgccgtttg ttatgctatc tcacttgagt  71760
71761  caggcaccat tctggtgatc tgcatatttg atctatttta tcttcacgcc atccatgagg  71820
71821  gcatgttggc accagcctca tcccatagag gagctgaaca tcaccccagg agcccagacc  71880
71881  catagccatg actcacatct aagcccatct gaagtagatg ctcagtgtac ccctcctgat  71940
71941  caagtaagca ggaagtctat gtaataagac tggatgaata taagaaccat ctctcaaaaa  72000
72001  tatgcgttca aatattggca gaaaaagaaa acgctcttct tagaaatccg aggctatctt  72060
72061  ttatggttaa ttttctgaag tccctgaagt ttgatgagag gtcaaaaggt ctcctaggat  72120
72121  gcctctgtta tggccacagc ttttagctca gaaggagttc ccagcaatgt agcagataca  72180
72181  cacaggaatg ttgtcattca tgtttatctt ccaaaaaaca aaacatcaag aactggcata  72240
72241  accttacata gacaagaaac aaatatcatc cctgaagcct gtggagttat gtcgaatggc  72300
72301  acttggaaag agatgtgtca ttctgggaaa acaacttggg gtaaagtgca ttccaggcca  72360
72361  agcatgtgga cccaagtttg aatcccaagc actcattcga agacctgggc ggggcagcag  72420
72421  gagggaggga caggacagag acagacagat ctggggctca ctggccatca gtctagctga  72480
72481  aattgttccg tgagggaccc tgtctccaaa catggtggag aggtgattga agatgttatg  72540
72541  ttagcctcta gctcccacat gagcctaaat tattatggcc aagcccttgc ttccttactc  72600
72601  gtgttctctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc tcatacacac  72660
72661  acctatacac acaaacacac agggcagggg gcagagagac attcttgtca aatattacac  72720
72721  taagctccag ctgctgtccc ttctaccaac tgggtgttag gacagccata cctgtgtttg  72780
72781  cagatagtgt ttgcatggtt gttctaacca tggagagttt ggctattctt ttcttctcgt  72840
72841  tgttgttgtt actgctgctg ctgctgctgc tgatgccact gccgccacca ccaatggact  72900
72901  gtttgtatta catacatgtc ttcaaaggaa actattttcc tattgggtgg caagacaaag  72960
72961  gtcaaacagt ggccactaag caggcctgac agcagcatct tgggctacag agtggctgga  73020
73021  agtacaacca agggtgctct gtcaggaaac tggaaataca agccaatgtg gacaggaaat  73080
73081  agcttttctc agagcgtctt agagtgaagg aagcaagctt gaactaagct gtacagttgt  73140
73141  ttcttctcct ttctcagcta caggattctg cctctgtggc agagagaata acagaagagg  73200
73201  aagtataccg tgactgcttt ggcctaacca gattccatca aacctccgta gctccaaaaa  73260
73261  gggaacaaaa acctcacatc aaggtcaagc taaacttcac taagtaggat caaatcacca  73320
73321  tggagagaaa ttatcatgat tagagccagc tgtgacattt cttcacagct aaacgcctct  73380
73381  gtctgagccg tgtacctgga ggcccattat agaggcccct aatcagaatg tgcagtgaca  73440
73441  ggccggctgt aagctcacat taccatgtat tatagcaatc tgcatctaac tcatacatta  73500
73501  gagtctattg actctgcaga tgccttgttt tttggcaatt catccttata gatgttctgc  73560
73561  tatgaaaata tatgactttt atgggccaat ggaagtctga acacaaattc tatatgttat  73620
73621  ggtgcgaagg gaacactaaa ttcctcttaa ggagaaagcc tgtctgtgat tgtgggtttc  73680
73681  tctgaaagtg tttcacttta aatctacata agaatatgtg tacatgttta atcatatgat  73740
73741  atctgaggtt tgcctcaaaa tgagggttcc aagtgagggc cctggaagac acaatatttg  73800
73801  tcttgaattt ataattataa aagctaagag gcatccttgg gaaaccattt ttctttgttc  73860
73861  gttttttttg gggggtttgc agatgtaaga atttttccaa agtaaaaact ttataaaact  73920
73921  aacccaagtt catttgactt acttgaaatt aatattggaa aatgtctttc aaaagtagtt  73980
73981  tagaatatgt tcaactttaa aaatggccat agtggctcat gtcattcaag aagctgaagc  74040
74041  aggatcaatg tgagtctgag gttatcccag gctagtatca gaccctgtct caacaagcac  74100
74101  acgttttatc ataaatactt aatgccatag ggagacctaa aactgcacag aaagttctgt  74160
74161  gcaaacaaaa gtaacctagg caccttggtg gtgagaataa gtgcgatttt cctttactca  74220
74221  ctgttacctt tttatatttt tcaaatttgt tagaaagcaa agatgttagg cttataagtt  74280
74281  tacagaagaa gtcgtgaatg ctgatagtat aatatgaagt gggaagttaa aaaaaaaagt  74340
74341  agataaacta gacccttgtc ctcttgccca gtgtgtgcac gagtacatat gtgtgtgagc  74400
74401  gcgtgcgtgt gtgggtacgt ggggggggga gtacatgcgt gcatatgttc ctgcatgtgt  74460
74461  catgtgtgtg atacatgtta aactgtccct gcggttagtc tgttgatctc tagatgatgg  74520
74521  tgttagcggt catttgtatt tgtttcactt tgcctctgca tgtgtttttg ccagttaata  74580
74581  agtaaaaaat aatataattc gaaaaaatat agaataagaa ttagcccaat cttcattgaa  74640
74641  gtaatactct taaagtaagt tggcatcact ttcttgacca ggcattaagt ggtgatgctt  74700
74701  gtaccttcat agtctcagtc ccttgatggt ctgtctcact tttcatcctt tttCAGGTAT  74760
74761  ATCCATGCCA ATCCCAGTCT TCGGGCTACA GGATGATTCG AAGGTCTTTA AGGAAGGGAG  74820
74821  CTGCCTGCTC GCCGATGACA ACTTTGTCCT CATAGGCTCT TTTGTGGCAT TTTTCATCCC  74880
74881  CCTAACCATC ATGGTGATCA CCTACTTCCT GACTATCAAG TCACTTCAGA AAGAAGCCAC  74940
74941  CTTGTGTGTG AGTGACCTCA GCACTCGGGC CAAATTATCC TCCTTCAGCT TCCTCCCTCA  75000
75001  GAGTTCTCTG TCATCAGAAA AGCTCTTCCA GCGGTCCATC CACAGAGAGC CAGGCTCCTA  75060
75061  CGCAGGCCGA AGGACGATGC AGTCCATCAG CAACGAGCAA AAAGCATGCA AGGTGCTGGG  75120
75121  CATCGTGTTC TTTCTGTTTG TTGTAATGTG GTGCCCATTC TTCATCACCA ATATCATGGC  75180
75181  CGTCATCTGC AAAGAATCCT GCAATGAAAA TGTCATTGGA GCCCTGCTCA ATGTGTTTGT  75240
75241  CTGGATTGGT TATCTCTCCT CAGCCGTCAA CCCACTGGTA TATACGTTGT TCAATAAAAC  75300
75301  TTATAGGTCC GCCTTCTCAC GGTACATTCA GTGCCAGTAC AAGGAGAACA GAAAGCCGCT  75360
75361  GCAGTTAATT TTAGTGAACA CTATACCAAC ATTGGCCTAC AAGTCTAGTC AGCTCCAGGT  75420
75421  GGGACAAAAA AAGAACTCAC AGGAAGATGC TGAGCCGACA GCTAATGACT GCTCCATGGT  75480
75481  TACACTAGGG AACCAACACT CGGAAGAGAT GTGTACAGAC AATATTGAAA CCGTGAATGA  75540
75541  AAAGGTTAGC TGTGTGTGAT GGACCGGATG CTGGGACGAT TGCCCAGGGT GTGTGAACAA  75600
75601  GTTTACACCC ACGTGTGTGG GGGCAGGATA AGGAGGCTCA GATCAAATTA GACTACTCCA  75660
75661  GTGGACCAAC TATAATGTCC GGACAGCATT TGAACTAGGA GTGTTGTGAT GCTTTTAACA  75720
75721  TTGCCAATGA GATCTTTAAA ATCATTGGCC TTTATTGTAC AATTGTAATG AGGCATAAAA  75780
75781  TCCATCTAAT TAACTTCTAT TGTCAAATAG AAACCGGGCT GCCATGTTGT TGATGGGTAG  75840
75841  CATGGGAGTA AGTTGGTGAC ATATTGTTGT ATATAAAAAT AGCTATAAAT ACTGAAAATA  75900
75901  ATGAATAGCC TCTTTAAAAA CAAAAATGAG TGTTTCAAAT TCACCACAAC ATATATTTTG  75960
75961  AAAAGAAAAA TAGACAGTAT TATGACATTT GTATTGCTAA TACAATTCAT TGAAATactt  76020
76021  gacgatattt ttcattcttg cttttttcat agatgccatt ttgaaatgtt cacaagaccg  76080
76081  ctggcatttg ctgcatttgt cattaattct cagacgtgga agggtcttaa atgttattca  76140
76141  ataactcgct gctttctctt ctacttcttg ggctttacct gaatttgcaa tgtggtctta  76200
76201  tttcgtatat ttttcttctc tgtaaactat caaagggtaa ttctactttt ccaagtacag  76260
76261  ttctagaact cgcttcaaag aaacagcatc ccggaggtat ttggtaactc actagggaaa  76320
76321  tgactgtgtt gcgcatgcgc cctttgagca gtgaccagta caaagagttg actgtcacag  76380
76381  ctgaacatta aactcaggtt tctcgctgtt agcagtagct tcttaggtta tttctgtaaa  76440
76441  actcaagtga ctttcatatt gacagttatc aggtaaaact ggtgttttca aagagctggc  76500
76501  aacgtagccc agttgataaa agagtgcttg cctaacatgc aggaaatcct agtgtggatg  76560
76561  cccaacacta cataacataa cataacataa cataacaggc accacggtgc atggctgtaa  76620
76621  tcctagcact taggaagtgc aggcgagagg atcaggaatt cagtcaccct cagctattta  76680
76681  tctagtatga ggccaatgtg gactgcatga gagactctgt ctccaaacta aataaatata  76740
76741  gggtttttta atgatacttt tagattaatg tatttatatt atttataaaa atgggttagc  76800
76801  ttggttccac agtgatctgt tgactgtatc ttatgagtgg agcagtttct tagttaataa  76860
76861  ggatatttaa aaaaagatat ataagatttt tgcattaaaa atgacaactt aattggttgt  76920
76921  tatcaaaaaa aagtatatag attcattttc agaatcaacc agttcaattt tttccttacc  76980
76981  tgattcagaa aagagtttgt atcaactctt gagaattttt tttaataatt ctcattggtt  77040
77041  atagatattt gccaaggaaa caaggaaatg ggaaaatatc aattgaatca aagattgcat  77100
77101  gtaatgcata aaaataaaca ccacaaattg ggtccaattt ataaatacaa ggttaaaagc  77160
77161  aatatttttg ttgcttccct ctaaaactac attcattttg ctctgacaga cactagcttc  77220
77221  cagtcaaaag gcaagtatca gctaccataa cgttcagtag aaatggctac tacagactaa  77280
77281  ggccagttat agtgaatcca ccatgacact gtgacacacc ggtgaattgc acattactgt  77340
77341  tgagacagag taaaaggctg aaacatcctt attggctaca aaggtgtttt gttgcaagcc  77400
77401  tttgggaaat gttacaggtt taggaactaa agcatgtaga aaacttcatc gtgtaagttg  77460
77461  gaaattaagg ttttcctaag tatgtcttta cagacacttt gaatgaaggt catggcttca  77520
77521  ggtctaaaat ttataacatg tcaccagtcc caaggttata cttgaaagaa gttagtcctt  77580
77581  agtgattaga ctatactgac taataaaaaa tagaagtgtt aagaagcctg ttctaatgtg  77640
77641  ttttgcctta gtttgaaact ctgcacatgc caatacgtat gaaggaacgg gtgcagattc  77700
77701  taattccatg aacttactct tcatcagaat gaacagaaac cccgctgaaa ggtgtctttt  77760
77761  gactacacat atattaccag tgtgtatgtg gcttttccct ctctgtaact atctcttaaa  77820
77821  gggtatataa gaaaacgtgt acctgtatat atatgtacag acatgttcca tgcactttat  77880
77881  tcaacattta tatatttata tgaagaagag caagtggtga aaacatacac atgtgcatgt  77940
77941  ttgaatcatg ttgatctaaa tgtgaattaa tgttctaata ttcccatgac cttccatgac  78000
78001  ggccaaagga ggttactgtg taacagaggt acactttaaa taaactggaa gatgctttaa  78060
78061  tataaggaaa gattttaaca ccattctatc agggtgttga aaacaaatgt ctatattcag  78120
78121  tttattaatc tgaagttgaa tgataacttt aggcctctct ttagtctggt acttctagac  78180
78181  atctatggct tcttagatat actcctctcc ccaggagggg agaaaaaaat aaccattgaa  78240
78241  tgatttatgg atccatgatg aaaggattca cttctagtca atattattaa aagagtaaca  78300
78301  aacttcactc ttctttaagt tgattgatag agtctactag acttaaggga ttcaacgcca  78360
78361  tatttaagaa aaactcagtt aaagcttaca taatctattg gaccacagcg ccatctcatg  78420
78421  gtcagttttg aaaaatgcta ctgtagtcca aactgctacc gggctgcttt tagcaaaagg  78480
78481  gttcttctcc cattttgtgc actgatgaaa catatttata aaagtgttaa gttattctgt  78540
78541  gccataatgt aacaaataca gtgaagattt attttatgta ctggttttaa tctattctaa  78600
78601  aatatttcaa gaatgaatga ttaattgcaa ataaagtcca cttaaaaaaa aaaaaagttg  78660
78661  actccagagt tgtgtttgct agaaggaatt gtcccagacc tcccaggtct tcaagttggg  78720
78721  gatagttgga aagcaacaac ctgtgcttct ggcttcaact atctcacaat gctagaatcc  78780
78781  cctgcatcag cttaacggtc atgagtcagc ttccagtcac ataggttctc tgtgtcctac  78840
78841  tgatacaacc cagaaatata gagacacaca catataggtg tgcatatgca ttaccataca  78900
78901  tgcacaaaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca cacaaacacc agcacaggaa  78960
78961  ccatagttaa acagggatat gtaacatcat taaacaggcc agaaagtcac atgactcatc  79020
79021  attgcacctt taagtgtagg aacaaagcag ggctttatgc ctgtaacccc agcatcagaa  79080
79081  ggtgggggga aggatgccta cagattacaa ggctttatat gacaccttgt ttccaaaaaa  79140
79141  aaaatttaat gaaaaaaaag tgtagaaata attacaaaga gggagagtag tttttttttt  79200
79201  ccaggttgtt atgtgttgag cacctaccta ctgtagagtc catgtgttca gctgttttgt  79260
79261  ttattttaca tacatggact ccttcacatc tagcctaaag gtaggaatag tctattttga  79320
79321  aaatgagaaa actgagattc agttagtgat gtgtcaaaag ccacaccact aataagaaat  79380
79381  atagcacttc aagccggggc catctgattc caacccctaa gtgcttcatc caagtgggag  79440
79441  aagaaggaca tttcagaacc caaactctcc tgtttccaca tttgcttctt gttatacact  79500
79501  ggctataagc ttaagtcgtc ctaaacaccc tgtacctcat tggaatgtct ctaggatgca  79560
79561  caggtttggg tcacgccctg cctaattgac agagatggct accgcagatc atagccgtcc  79620
79621  ctgacagcct gcaacacact ggaagtgtaa aaactgggtt tgcttgcttt agttttggtt  79680
79681  tttgttttta ttattaagat actaagaatt ggatctagga tcttacagtg ctaggtaagc  79740
79741  atcctgccac tgggctgtag ccccagtcgt cgtcgtcttc ttcttcttct tcttcttctt  79800
79801  cttctttttc ttcttcttct tcttcttctt cttcttcttc ttcttcttct tcttcttctt  79860
79861  cttcttcttc ttcttcttct tcttcttctt cttctccttc ttcttcttct tcttcttctt  79920
79921  cttcttcttc ttcttcttct catcctccac cttctccttc ttctttttac tttttccaat  79980
79981  tttttattag gtattttctt catttatatt gcaaatgcta tcccaaaagt cccttatacc  80040
80041  ctccccccct cccgcccgcc ctgctaaact cctcttgcct tcaagccctt tcccatattc  80100
80101  atgtatgtct ttccttctgt tttatggctc actggttcta accaggacca tttatgtgag  80160
80161  cgtgggtttt aagctgttaa ctggagcttg gtggattcat ccatgggcac agctctgaag  80220
80221  acaaggactg actcttgtcc agaagctaca ggtagccgat atttcagcag ggggatgggc  80280
80281  tctgggggct ccttcctaac ctacaatgga ctagtgtcag atctagagat gtgcaagtcc  80340
80341  aacggaggca gcctcagatg ctgtgggatc ctgattgcaa tggctgtcat gcccaggaag  80400
80401  tagcatttca aagacttttg cttcatctcc tggctcttac attttatttc ttctcctttt  80460
80461  actcagtgtt cccccaagtc ttaccagggg tgattaaaat aaaaaaaaat gttgtgttta  80520
80521  aggctcagca ctcagctatc acttagtgtc agcagggaga gcagcttggt tctctgcatt  80580
80581  caattctctc tgcattcaat tctgctcact ggaaagaaag gtttctctga ttaaggctaa  80640
80641  gattagtatt tgtctatggg tataatttac tatagaagta aatattagaa ggcagctata  80700
80701  caataggaag tttccaccta gggcctaaga cctgctggca ttgtttttta ctgggataac  80760
80761  tgtgccaggc atgaatcccc tcctgtggag tggacctcaa gtctaatcag agactagctg  80820
80821  gctaccctgt taacacaaaa acatcactct cttttgcgaa tggaataaga aatagttgac  80880
80881  tttgaagcta aaaaaaatat gaacgagtac agcctgggaa cattgatttt gattacccaa  80940
80941  aattccatgt tacaacatgg taacatacag tagtaaaaca aaaggagatg taaatcaagc  81000
81001  attttaaaaa tacattggta aaaacaatta agttggcatt tacagcacag aggaaaaatc  81060
81061  tcagctatag acctcatatg ctatccaatg atactcaggg gttttgttaa gttagtacat  81120
81121  tccaaaggta tctgatagtc accaactgta agatcagaca cagacctgtt taggggacta  81180
81181  aatggctcaa gataaatgct attggctctg gacctctcca caatcattga agtgctagtc  81240
81241  agttaatcat ccttgcagag gtgcagctga aggctcagtt tctttctagg gtgtttcatt  81300
81301  caccactcca taacaatcat cacttttgca ccagtgagca ttgtctggca ggttaacatt  81360
81361  acaattcata gagtttgcag ctgattaaga ctctcttaat gccttttctc tccatattaa  81420
81421  tcagggttcc ctagagaggg gaaaactgat agaatgaatg aagagtttat atatatatat  81480
81481  atattatatt ttacatattt atatacatat aaatatgtaa aatatatata tatatgtaaa  81540
81541  attccaaggg atttattaga gttccttagt ccaagaagcc agtagtttgc tttgtccaca  81600
81601  aggctggata tctctgctgg tcttcagtaa gtatcagatc ccatataagt aggcttccat  81660
81661  tgaaacaaaa ctgagggtga gcaggcagag tcaaagcttc ttccattctt gttctttaca  81720
81721  taggccgcca ccagaaggta tggcccagaa ttagggtggg tcctctgacc tcaagtgatg  81780
81781  tggatttaaa gtctccctac tggtaatggc ccagtttaat aaaaatccct cccaggtgta  81840
81841  gtcagccact tgggttctat ttaattgcac atttagccaa gtttacaacc aagaatagcc  81900
81901  attttactct cccagcatcc tgtgtagcac cttctaggac tacgagagcc atctagcaga  81960
81961  ggtaaagctt ccagctcaac tccagcttga cttctctttg tgttccactg aaggtatgta  82020
82021  gcgtcttcag caagagggtt gatcagctag tcttggtagg cactcaagag gaattgtaag  82080
82081  agccttacaa tttaccacca gtctgttccc atgagccagc acaccataca aagtctttct  82140
82141  gcttacttag aacctccttc atgcggtcca gtggcagctg aagacagaca gaaaactcag  82200
82201  atctggtctg ctgctcttgt ttgaccttag gaaattgttt cctttaccta caaagtagac  82260
82261  caaagactta gagataatcc ctgaggagcc tgttctagtt ctcaacttat ctgaacggta  82320
82321  gaaaatccta gtccttcaga cattgatgaa ccaaagcaaa gaacattctg gaactcctaa  82380
82381  attctataga tgaattccac ataattcaaa ctttcataac agtaagcctg tgataaatca  82440
82441  tcaatgatct caggaatgtg taagctatga taccaaaagc gagatataaa cataaatgat  82500
82501  tctttctgag gcgttttctc agtcagaccc tcttttgaac agtttcatag ctgctataaa  82560
82561  ataaacagtt gctcttttta gtggtctcta ggcttcttaa agataaattg aacctattat  82620
82621  gtgagatcca tttccctgaa ggtttaaaaa ttgaaagccc aaatagattt agaactcatg  82680
82681  gtgacaaata tccatttatt tatttactta tttacttatt tatttattta tagctagatt  82740
82741  cttgttgaaa gggagccaag gtcatttagg tctttattta taattaaaat tatgagctct  82800
82801  tcagatggtg tttattctgc ctcctagaga acagcacagt atgtacgtcc tgtcccacat  82860
82861  ttctttctga tattgaacag taatgtatgt cattactcat catgtctgag ttagggtgac  82920
82921  tctgaaaaca gagccaagag tgagtgaggt tcaaattacc aataagcaag atgacaggag  82980
82981  gaaggaaata cagtagtcag ggaatatgat attgtggggg gctgggcatg tcgctgccca  83040
83041  ctggcgctat gttgaacaca ctgttcactc tctcagcagc tttgttcatg aaagccccag  83100
83101  tgtgtccatt ctacacaatt cttccccact acatgtgaga agtctaggat agcagtgagg  83160
83161  ccacatacag gaggttattc aataaacatt acaaaatgcg tgttgattta ttcagccctc  83220
83221  caacttggtc acaaattaac ctaattaata tgcagctggc ttaaaagata tatccggcct  83280
83281  gaggggtgca tacgacaaga tgacgcttga ggaaatgcca ccactcgagg gctgtattag  83340
83341  ctcccctaga cattgctgaa aaacaagtat atgtgccagt gacaaaagtc ttcagattgt  83400
83401  tgtagaattc ataaagatcc tttaaataaa aagataagta aactactaga tgtcactatt  83460
83461  tcctgactcc atcgttaatg gtcttcatcc taagcaggtt tatagtgggt aacatgaaga  83520
83521  gtcatgtgta agagaggggc cataagtcaa cctaaacaag agtttttcaa agtaaccatg  83580
83581  gagacaaaaa agaaatgaag agtaatcaag tcaaagctgg acttttcaac atacacgtat  83640
83641  ttaatcatta gcatctctgg tgctctgaaa atgggataga tctgtttatt taatctctgg  83700
83701  aaggagattt ttcttatgaa ttagaaagaa aatatacact tagctattca tgagtgaggt  83760
83761  gaatttgaca aaattaagac aacaaaatgt gtctgagagt aactggtatg atttgtatga  83820
83821  aatgtcatgg tttagtcagg cttctaatcg gatctcagag aacatgacta tgattaagtc  83880
83881  atctctgaac ttctttcgac agaataagga gctgtggccc atacttggtc ttgttcccat  83940
83941  atacacaaca gacccaacaa agttcaggaa ctcactagga ccattcaaaa agaatgcatc  84000
84001  ttgaattgtg gggtatggct taagagaaga ccatctgcct aacatgcaca aaaccctggg  84060
84061  ttttattctc agcagcctcc caaaaaatta actaaatctg gaatcacaat catgatataa  84120
84121  ataaattatc ttaataataa tcagaagaga taaaaacact gatgttagag gaacatttac  84180
84181  ataatattct ttgagaagtt tcccttactg atgtcaaaag ataagtgaat tatttcttct  84240
84241  ttgggtatga gtagtgttta aatagaacat cttttatttg ttctttgaca gttttataca  84300
84301  tgtaagcaat gtaccttgat catggacact cccatttcct ttctctattc ataccatatt  84360
84361  gccgcagacc ctctgggtcc ctggtctgca aggaacggga tttcttaggc agatgggaaa  84420
84421  aagagtcgga tgacgtgaca atcaggcaca cacaagagag gtgttgaatc tgaatgtaat  84480
84481  gttctggttg agcttcagac ttatattaca atgaattatc agaagataca aatcacaaaa  84540
84541  agacaagata cactgaaatt catcagttac agcagaaagg aatttgcagg gactaattaa  84600
84601  atgtttacat taggaataac aagccctgcc taggatcagc ctaaaagcat caggaggttg  84660
84661  ttaactcttg ataggcctta agagtagtgt gttatcagga gctctaaatt cttaggtctt  84720
84721  gtaaaactta tcctgtctgg agagttcccc cttattaggg tagtatatca acttatactt  84780
84781  gacatggaat gtagcctgta gtaaaagatt tctatctcag tgagactttt agtctctttc  84840
84841  tgcaaacagc tgagttaatg gcaagtgctt tattgtttta tggtagagct taattagtta  84900
84901  ctgaataggt taaactcctt gctgctatct ggattctaag aacactggga aagggcttta  84960
84961  gctatgttag aatacaatct taaaaggcat ttactataag gtaatgctat atagagtgca  85020
85021  cgtggatcca tacactagac taatgtggat ttggaaattt aattttatgg gttaggggaa  85080
85081  tagccaaaga tccgggagta agtttccttg aaactctttc ctcatgagaa agctttcaga  85140
85141  ttttcatctg acaagctgac tccaccggag tcccgtgaca ccatatcatt ccaataataa  85200
85201  taataaccaa tgaaacttag tgctgcctgt ctgaagggtg gctgatcttg tcttgatctt  85260
85261  gtgtgggtaa cctcagctgc agtaaactca tgagtgcaac agcatgccat ggccagggac  85320
85321  aggttcaaca gcacctgtcc catccttcag ctcttatgaa ggatattccc ttgtggtggg  85380
85381  ggagaaggga agctgatata gatgtcacac ttaggactga gaacttgata gtcactcagg  85440
85441  caacaatatt aatatatcca ccatccatcg cttctgatgt taaaaattct gaatagactg  85500
85501  actagagtct aagatctgag taagttatag tcacttgcta gtcatttgcg ggtaggtaag  85560
85561  taattcatac caaagtagaa attagcagtg tttcagcctt ttcttgcact gtgcatatta  85620
85621  ggctcagcac taaccagtct actttcttta cagtaagaga aaaggtaaga gaaatacaag  85680
85681  atggtggtga ttctgaaatc tgttgagcaa ggattttctg caaagttctc ccaaatgtaa  85740
85741  tcaccataaa tcagccaaca aagaaatagt ctcaggaaac agttttacca actttaccaa  85800
85801  gctaaagagt agaaatcagt ctgcattgga agggagggaa gatagaattc actggtatag  85860
85861  aggatgaaaa aggaataaca gaacaagaag gggtcagaag tagaggacag aggaagtaaa  85920
85921  tggatggaca cccacacaca tacacacaac aataaaaaaa tggagtttcc ctataactaa  85980
85981  caaaaacaaa cagaaaacaa tgccaagtat aagttaagtc             86020