Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Chrac1

Chromatin accessibility complex 1

Epigenetics Chromatin 7: doi: 10.1186/1756-8935-7-5, 2014

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus Chrac1 YCL, YCL1, 2410152E03Rik, 2810406L04Rik  15  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    aactaatggg cacacacttc ttgggagttg agacggctga gctctctctg ggctcttcac   60
61   aatgcaggga ggttaacccc tgtgatggtt aagaccgtca gctagctggg tgtggtggca   120
121   tatgccttta atcccagcac tcaggaggca gaggcaagcg gatttctgag ttcgagacca   180
181   gcctggtcta caaagtgagt ttcaggacag ccagggctat gcagagaaac cctgtctcga   240
241   aaaacaaaaa aacaaaaaac aaaaacaaaa acaaaaacgt ctatggccta tggcttaggc   300
301   aggaaatagg ggtgggatat ctggtagaga gaaaggattc tgggagagag ccaggtggga   360
361   gattcaccag aaagatgtga cgagatagac gcatggtacc tgagcacagg tagtcagtcc   420
421   catggcaaaa tgtggctata ataaatggga tcttttaagt tatatctagc cagagaggag   480
481   cctagctata tggccaaggt atttgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt   540
541   gtgtgtgtgt gttgagtctg agtcttattt agtcttattt ctgggagcat ggggctagga   600
601   ggaagaatca aggtttaact tctccatgtg tctgtaacct agactgggtt aatcaggtga   660
661   gaagatctca ccctaacctg ccagattaag gacaaagcca gctgaatgct aactgtgttt   720
721   tctggttgct gacacaatat aaccagctac ttgaagatcc tatgttggga ctttctgtca   780
781   tgactgacct ataccctggt gctgagtcaa aatcatcctg tccttcccta aggtggtcag   840
841   ctattttgtc atagcaacat aagtagtctt cagtgcttct gctggtttag ctcagctttc   900
901   tctgacatgg tggacatttg ccatttccag cctgaatatc gccttggctc ctttcccaac   960
961   ctcccaagtg tctgcagcat ggacacacca ctcaattccc ttgttattag acgcgttctc  1020
1021  acgaccggcc aggaagaaca ccacagacca gaatcttctg cggcaaagct ttatttctta  1080
1081  catcttcagg agccagggtg caggaagcaa gagagcaaga agcaagagag agagaaaacg  1140
1141  aaaccccgtc cctcttaagg agcattctcc ttcgcctcgg acgtgtcact ccctgattgg  1200
1201  ctgcagccca tcggccgagt tgacgtcacg gggaaggcag agcacaagta gtcataagat  1260
1261  acccttggca catgcgcaga ttatttgttt accacttaga acacagctgt cagcgccatc  1320
1321  ttgtaacggc gaatgtgggc gcggctccca acatctcccc ctatcctttt aataagagca  1380
1381  aataggccac ccatattaat gagagtggag atagaggtca aatccccagt gtgtaggtaa  1440
1441  aggagccatg tacaggatta gctcttaggc tcacaggctt ttacccagag caaccctgac  1500
1501  ctgctcccgt gtcgttttgc ctgggggaag ggaactagga cactgaacct tcatgaaaga  1560
1561  tgacatgtct ccctagaata ggctcatata tgccgcagag cctttccatt gcagtgctta  1620
1621  gccgtgcaac tctctcgggc tgctgaagca cactcactct atcccgtgca atgagtctag  1680
1681  cctcgtgaga tataagagct gagtggccag cgacctattg cctaagcata gatatatcat  1740
1741  atatcagggg gaagctccat gttctagtcc tgcaagcgcc tgggcaataa ccaccttgtc  1800
1801  tctcctagtt taggccttaa gcttacagac caatcaaaga agcaacacta atccacagca  1860
1861  aagtgtatct ccaaataata ttaatcccac ccatttttta aagaaagaaa atgctgagga  1920
1921  gatccaattg ggtaatcctt tggtcagcga caggtccaag cgcgtggagt tgacctgaag  1980
1981  tctcaattcc cgaaggatct gttcaaattc agccatccaa ttctgtaaca tatactgaaa  2040
2041  aagacttttt gacaaattag ctgccctagt aaatttaaca tactgaatgg aaataacaca  2100
2101  caatcccgga aacttttgtt cacatccctg ctgagttatt tgtcataata catctagttg  2160
2161  tatctggaca agatctatga gttgattaac cagcatgaga cctccctgta tcttgacatt  2220
2221  agctgaggcc tgtttatcta tgactgtagt cactgaggct gacaaagtgt taatggtgtc  2280
2281  agtcgtctgg acctgtccag acagagccaa ggctgtctga attaaggcca aacccagttc  2340
2341  ctagttagtg gtaaaaaagc aggagaatac ttgagcatta tacatcaccg tcattgggag  2400
2401  tggaaatgtc gacattatcc cccaacgctg ctctctcttt attattgacg ccctggacat  2460
2461  caccaagacg agggacatta gtattccctt ggtcagtctg gatttttcgg gtgagtcttt  2520
2521  ctggtaccca aaatgggttg tcttcattct gtgggaaaac acagatagct cccctggatc  2580
2581  ttatcaaaat aggatccggg ccataccatt tattatcaag gacatttttc catttaacca  2640
2641  tctcattggg cctatctggc tctgaacaat gacgttcagc cgcagtatgg ccatgaacat  2700
2701  caatatttaa aaaattgagt gtaaagagtg ccatagacac cgacactctt ggtgcttggg  2760
2761  gtacagtctc ctcaaaagtt cccctcttct gttttataag ataggctttg agggtgcgat  2820
2821  gcgcacgctc aacaataccc tgtccttgag ggttgtatgg aagtccagtc aggtgggtta  2880
2881  cgtccatctg acggcagaac tgttggaatt tttgagacgt ataagctggt ccattatcag  2940
2941  tcttaaggag tctgggtttc ccccaagcac tccatgcctc aagacaatgt tgaatcacat  3000
3001  gtgaggcttt ttctccggtt aacggagaag caaacatgat gccataacat gtttcatcat  3060
3061  attgtttgga taccacttta ccattagcca cacaggcacc tatgccagtt tttgatccat  3120
3121  cagtatatac cacaatccca tttttaagtg ggtttcttac tgttatttgt ggaaacacaa  3180
3181  cagattgatt ttgggcaaac tgtaagattg gatgctttgg ataatggtta tctatttttc  3240
3241  ctgaaaagga ggtaactaaa actgcccaat cattagatgt ggctgccaag gtttgaacct  3300
3301  gtgcagcggt ataaggtaca attaaaagat atggactttg cccaaagtgg gtgattgctg  3360
3361  cttttagacc tttaagggca agctgtgcaa ttgcatcagg ataccaatct attattttag  3420
3421  ctggggatac gtttggatgg atccacaaca atggcccatt ctgccacaaa actgcagttg  3480
3481  gcaattgtgc tgtcttaaag acacacaaac tgaaaggctg cgaatcctca atacgttgta  3540
3541  attgtgcatt ctgtaaggcc ttttccacct tttgtaaggc ctggttagca gctagagtaa  3600
3601  gagtcctagg ggaggagata tgaggatctc cttctaaaat actaaacaaa ggccttaact  3660
3661  cagcggaagg aatctttaaa aaaggtctga gccaattaat atctcccaac agcttttgaa  3720
3721  aatcatttaa ggtatggagg tgatctcttc ttatctctac cttttggggc acaatcttat  3780
3781  ctggggacac cacagagccc aagaattgtc ctgtatcaga aatttggacc ttttctgtgg  3840
3841  ctatctgtaa accccactga cttaaagttt taagtagaaa aggatatgcc ttttgtagca  3900
3901  tggtaaggtc tttatggcac aggaggatgt catccatgta aaggagcaaa attaaagagg  3960
3961  ggaattgttc cctcactggc aaaagagctt cttgtacata aagttgacac atagtaggac  4020
4021  tattggacat tccctgtggt aagaccttcc attgatacct cttatcaggt tccatgtgat  4080
4081  taatagaggg gatggtaaag gcaaatctgg gcctatccct tggacacaaa ggtatagaaa  4140
4141  agaaacaatc tttaatatct ataataatta aattccagcc acgtggtaag gcggaaagta  4200
4201  cagggagacc cctctgtact gggccaaata agttcatttg ctcattaatg gctctgaggt  4260
4261  catggagcag tctccacttt cctgactttt tcttaattac aaaaattgga gtattccaag  4320
4321  gtgaggtaga gggttcaata tggcctaatt ttaattgttc ctctaccagt tgaatcacag  4380
4381  cttctagttt ttcagaggat aggtgccatt gaggaaccca cactgggtcc cctgttttcc  4440
4441  atggtatggg tcgtgctgcc ccaatggccg ctaaggaaaa cccagaccct gtctgtcttg  4500
4501  gtttccatta ggtaagatgg gctctatcct tccctgttct tgatgtccta acccttttcc  4560
4561  ttctttataa cccatctttg ccatgatatt ttttgcttta gttgaatacc ctcccgatgg  4620
4621  ggcgttttca ttggacaaaa taaggcccaa atgctgcata atatcccttc cccagaggtt  4680
4681  aaccgggagt gggagcacat aaggtatgaa tttcccttgc tgtccttcag aggattccca  4740
4741  cgtcaaggca acggagctta tagtgggaca tgattgatat cctaggccct gtaatgaatg  4800
4801  agatgactct gtggtgggcc atgctttggg ccaccaatgt gtagaaatta tacttttatc  4860
4861  tgctccggta tcaaggatgc cttcaaactc ttttccgttg atcttaaggc ggagcttagg  4920
4921  tctatcattt aaagatacaa ccaaataggc agaatcattt cctgaggagc ccattttctt  4980
4981  tatctcaggt cctgcagatt tttccctggt attatcaggg aggagcagca gctgagctat  5040
5041  cctatctcct ttactaatag aaaaaacgcc tttagggctt gagcacagga cctgtatttc  5100
5101  aggggaatgt tgacaatcca taactccagg gtggactact aagccctgca aggtgagtga  5160
5161  accccggccg agaataaggc ccatggttcc cgggggcaag gatggtatag gctccactgg  5220
5221  caccggctga atactcattt gaggcattag taggaagtcg gaggcggcac gcaggtccac  5280
5281  ccttgtgggt cttcctgggt cgcctctctg actgcttcct gggtcctgac aaaccggttc  5340
5341  ccatatcttt gagggccctg ggaccgaggg cccgatgacc cgttttttgg cacatcagtt  5400
5401  gattgactat caggtggggg aagaattctg ccctttatat ccctcacaga gcgacactgg  5460
5461  tcagctctat gataaccctt gccacactta gagcaaagag tgagagtccc tccctgttta  5520
5521  tctggagctc tgcaatcttt cttaaaatgc ccaggctttc cgcaattaaa acatgtcctc  5580
5581  tgatcatttc tgctcatgga gcggttctga gattggagga tggcggccgc taagcctgca  5640
5641  ttggtgagag gtcccccaag ctctcgacag accctgagcc agtcttgtaa gcctttgttc  5700
5701  tttcttgggg ctatggccgc tcggcactcc tttgtggctt gctcatagat tagctgttct  5760
5761  atcagaggcg cagcttgctc tgactctcca aaaatacgct ctgctgcctc tgtcattctg  5820
5821  gccacaaaat ctgagaagga ttcctgaggt ccctggatta tctttgttaa ctgcccagtg  5880
5881  gtttcacctg ctcgagagag cgccttccag gccctaatag ccgtggaaga aatctgggca  5940
5941  taagctcccc aatggtagtt tgtctgatca gcagaataag ctccctgacc cgttaacaag  6000
6001  tcaaaagtcc aatctctctg ctctggagtc aaagcagctg cgtttgctcg ggcctgcgct  6060
6061  tgtgcagctt cgtgccaaag cgctctccat tccatatatt tgcccatact agggagagcg  6120
6121  gcttttacaa ccgtttgcca gtcggcagga gttagtgcca tgccagcgag cctgtctaac  6180
6181  tgcaccaagg taaaattagc attggttccg tatttacgaa ccgactcggc aatttcctta  6240
6241  atttgtaagt attctaccgg agcgtggaca cgcccaccct cggctccttc aaagaccgga  6300
6301  aatgcctgtt gtattttcct ttgttcctct ctgggaatga atgagtctgc gcactgcctc  6360
6361  tctgcgcact gcctctctgc gcatctctct gcgcattgct gacgcactac gcagggcggg  6420
6421  gactccgcat agggcggacc ttgaagccga ctgccctgag gccaatcagc aaactggcct  6480
6481  tcgccagccg cttttggctt ttttcttgac caattagctg gctggtaatg ggctgcttct  6540
6541  tcctcccagt ctgtttcctc agaggaggat tcttcacctg cttcagagct actaagagct  6600
6601  ggcttcctga gcccatccag cgatgagcac aggctccttt tcctagagac ctccgctaat  6660
6661  tgatctttct tcttttccct ttttcctctt tttcttctaa tctctctcca ggtattccta  6720
6721  cctaacctta acttttcctc gggttcaaga cccttggaaa ggcctgtata cttattttgt  6780
6781  gtaccatatt tcctctttgt tcctactctc tctccccact ttacttctga tagcttgtcc  6840
6841  tgaatttcat ctagaatcct ccctgcctta accacttgat aacatgtgaa aaggaacaaa  6900
6901  agggcttcta acactagaaa aaattcaagg ccaaacattt tccactttac ttctgataga  6960
6961  ctgtcttgaa tttcgttaga aagttcaaga tcagacttac ctcgtaaagc tgtactcact  7020
7021  ggtactctcg ttccccagct gaaaagttct gaattcatac agttgaatcc ttcttaacag  7080
7081  tctgctttac gggaaccttt attaccgcga cccgcagttc tggttctgga atgagggatc  7140
7141  ttccttgcgc cagtcccgag ttttttctcg tcccggaatt cggcaccaat tgttattaga  7200
7201  ggcgttctca cgaccggcca ggaagaacac cacagaccag aatcttctgc ggcaaagctt  7260
7261  tatttcttac atcttcagga gccagggtgc aggaagcaag agagcaagaa gcaagagaga  7320
7321  gagaaaacga aaccccgtcc ctcttaagga gcattctcct tcgcctcgga cgtgtcactc  7380
7381  cctgattggc tgcagcccat cggccgagtt gacgtcacgg ggaaggcaga gcacaagtag  7440
7441  tcataagata cccttggcac atgcgcagat tatttgttta ccacttagaa cacagctgtc  7500
7501  agcgccatct tgtaacggcg aatgtgggcg cggctcccaa cattccctca tccctgctct  7560
7561  ttgggaattc tcatttctct gaactctcta gacatcttcc tgattccatc tcctcccgtc  7620
7621  ctgaatccaa acccactcaa aacaaactgt acaaaaacaa tcagttaaag agacaagcca  7680
7681  aaacaaaaac ccttgagggg caattgcaca gcatttcttt agttttctgg ccatgtcctg  7740
7741  tgcttgctgc tggttaaaat ttaatttata aggtaccagg tggtgatagg gtcaatgtca  7800
7801  catgcctttt aatcccagtc ttcaggagac agaggcaggt ggatctccgt gagttcaaca  7860
7861  cccgcctggt ctagagctag ttccaggaca gccaaggcta tgtgaagaaa ccctgtctta  7920
7921  gaaaacaaca aaaaagaaag aagacagatt gcaaaatagg gaaactttat tcaaagcaaa  7980
7981  gcaatacaga ttaggagtgt gtggtcaaga aaacagtggg tcacatcagt gaagatactc  8040
8041  aggggcctca cattattatt gccctagctt cagagatctg aagggagggg agctagttac  8100
8101  taagggggta tagtttgggt gattcactat tttgacagat tacaactttt ctaccttaca  8160
8161  tgccctccaa taatgtttga tttttaactg catgcacacc cagttgcaac taggcaataa  8220
8221  gatggtaaaa tgggttttcc taagagttca ctttaaggac agtttgcttt attatgcatg  8280
8281  cactccaaac tagttctggc tggcctcctt ctcctttcat tactagaaca caaccaaata  8340
8341  gaatctaagt ttataccaac taagtggagg agaaacattc cagtgttcag agcggtgtgt  8400
8401  gtttgtgtgc caatcctccc gtgcatgatg gggagagtgg taccataggc tattagtggc  8460
8461  attgttcaga agtgtgcaca gcccaagcct agtggcatcc tagcttccta aaacagtcct  8520
8521  atgcttgtct gcctcacttg ggtgaaagga agcatgtgaa aggcaggcaa aactcatctt  8580
8581  gtctaacggc tttcctttgc tgcagatctg agaacaaaca tcacttctca gaggccagct  8640
8641  taccagttat gacacttccc actggaaatg gtattctttc cccagacatc tgggtgaaca  8700
8701  tagccttatt gagagcacgc agctagcttg ctcaccaact gtgccttcgt gcctgacact  8760
8761  aacactggat ataagttcta catctatggt ctcaaacaac ctgggataca aagtattcag  8820
8821  gaaaaaaaac aaaacaaaac aaaacaaaac ccatccctgc tgactggaca tgtagaaatc  8880
8881  tctcatcatt gttccctaac agtccagcaa ctactcatat ggcattcacg aagcacttaa  8940
8941  tcaagaagac atgggtattg tatgagaatg tgcctaggcg ttatgcagtt gtcgtctttt  9000
9001  gtatttaaga cttttctgtc gggcgtggtg gcgcacacac tccggaggca gaggcagggg  9060
9061  gatttctgag ttcgaggcca gcctggtcta caaagtgagt tccaggacag tcagggccat  9120
9121  acagagaaac cctgtctcaa aaaaccacac acacacacac aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa  9180
9181  aaaaaagact tttcagcatg tacaatttca gtatgtgtgg ggatcttaga accaatcccc  9240
9241  caatagatac tgagggacag ttgtatctta tgtttattgg actaggatat actacggtaa  9300
9301  tgacgacact aaaaccaaac atgatccaat ctataaaacc ctgccgattt agttcctcca  9360
9361  actatattta gtgccatctt aggagttttt gttctcttca gaccacatca actttactct  9420
9421  cccaagttta ctccacagct catctaagca aaagtccacg gtctcacggt ttcatctgcc  9480
9481  gtggagtccc actttctgat attcttggac gctccctcca gaccacttga taggatgttt  9540
9541  ctaatagtct tcattctaaa gtcatggccc atcttcttca acaagacctt gtgtggccag  9600
9601  gctggctaga actcttggtg atccttttgg cattgtggtg ggattacaga agactctagg  9660
9661  accattcagt tcacctgtct gcttagcagg ctaatcccca tacgcctcaa gaaagacatg  9720
9721  ggtagtggcc gcctttcctc cctattcctc tggccaaact gttgccatgg ttcgtttgat  9780
9781  tccctccaga acatgacctc ctaagacatc tctccagttt ttgaaaggac aaatctgtgc  9840
9841  agctcgggac tgcccgagca agcactcgga cgcctgagag cgcttcttcc gggagactgc  9900
9901  cccggcgttt ccgagaggga ttttcccggg cgccggctcc caggctttcg ggccaccgcg  9960
9961  ctccacagcg tctgcgcagg cgcggccgcg cgaagcatca cgGGCCGCCC GGGACGGACG  10020
10021  CGGAAGATGG CGGACGCGGC CGTGGGGAAG GAAAAGTGCG GGGACCAGCG GCTCGTGTCA  10080
10081  TTGCCCCTGT CCCGCATCCG AGTCATCATG AAGAGCTCTC CCGAGGTGTC GAGCATCAAC  10140
10141  CAGGAGGCGC TGGTGCTCAC GGCCAAGGCC ACggtgagcg gccggcgggg cgacgagagg  10200
10201  ggcgggcgcg ggcaccaacc gcccctcggg ctccgcacac acgcgccttg gcctttggct  10260
10261  gccctgcggg ggccgcgcgg cgcctctttc tcttgcgtct gcgcgctaca cacctcctcc  10320
10321  tcccctcccg cgggctcagc tccgcccact gcgccgcttt cgctctgcag gatcgtctgg  10380
10381  ctcccagcgt cctctgcgcc ccgcctcccg cgtcactccc cgctgggcct cgcgcacgcg  10440
10441  tagttaaggg ttcggctgcg tgcgcgagtt gaggcgggtc tatgtcgtgc gggaggtcgg  10500
10501  gctgactctg acttccccca ggaagatgcg ggaaggttct ccaagcttcc aggacggctt  10560
10561  gcaaggctgt ctagggctct tcagccctca ggactctgga ggtagtcaga gtttacgcag  10620
10621  acatccgctg tcacaagtta aattataacc gcatagtccc ctcccaacac acatcgcttt  10680
10681  gtcttcttat tttgttctat atttccagcc atctctcagt atgttttccc tatcctggag  10740
10741  ctctgtaaac caccagaatt accttgaact cgaaagagat ctgcttgtct cagcctacca  10800
10801  agtgttgctg gggtttaagg cttgtgccac cacaccctgc caccttggtc ttggcccttc  10860
10861  tgagtacggc gattaaaatt tcctgacccc actcctggtt taaagtttgg tttcgatagt  10920
10921  ggtaggccgg gaaccttatt gttctgagac ccagccatga ctattggctc taccttcttt  10980
10981  tccagcctct gcttctagaa cttcattcag tgcgtggcat tttttttttt tttttttttt  11040
11041  ttttacaata ttttggacta gggacaaagg tacaaatctt gtgactgcaa tagagtcaac  11100
11101  cttaagtaga tcctgataaa ataacaatag ttccccagta tctttggatt ggtcctccaa  11160
11161  agccaaatac aaatcttagg ataacaagcc ccttttagac agtggtgtat atttacatgt  11220
11221  aaactataca tgtctcattt ctaaatcatc ttaagatcat ggtggtggct gggcaatggt  11280
11281  ggcgcatgac tttgatccca gcacttggga ggcagaggca ggcggatttc tgagttcaag  11340
11341  gccagcctgg tctacagagt gagttccagg acagccaggg ctacacagag aaaccctgtc  11400
11401  tcaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aacaacaaca acaacaacaa aaaagtagaa  11460
11461  cctatttaaa aacaaaaaac aaaaaaaaag gaaaagatca tggtggtctt cctcttattt  11520
11521  ctgtgtggtg ctaggattca catttttttt gtaagcttca ttctagtgtt aaggacctaa  11580
11581  tcactatgca gacagttctc tgatcacgta ctagctgaga taatactgaa ccctggggaa  11640
11641  ggttcagttt ttatttctga gcattgggct cttgtcagtt ctgtacctag aaggtatttg  11700
11701  ggcaaaatga gatgtcattt ttcagtctga ggtttttgat ttttattata gttatgagaa  11760
11761  aacaagggac tgaaatagac acagacgcct ggcaccttat gtctgtaata tagtcctttg  11820
11821  caagccagat gtaatttggt tgattggttt tcatttttca agacatagtt tctctgtgta  11880
11881  gatctgggtg tcctggaact ctgtagacca ggttagcctt taactcagat aggtctgcct  11940
11941  ctgcctccca agtgctggga ttaaaggcat gcaccaccac tgcctggcct tttactccat  12000
12001  tttgtgtagg ctggtaacac cccacccctt cctccctttt agacagcagc tcatttagct  12060
12061  cagactggcc ttgaacttga tatatagcca tagctgccct tgcttccctg tgcctcctac  12120
12121  ctccacctga gtgttgatat gataggtatg gatcacagca ctccctgaaa ccacttgtaa  12180
12181  atatttttga tacccctgta atcatttgta aatatttatg ttatacacct aagctcagct  12240
12241  gggaactaac tgcctgctgc ttcctttctg gtcttatgtt tctgtctctt gtaaactgat  12300
12301  ttcctgtcat ttgaatcgag gaaccaagat aatctgaagt attaatggag tgttaagctt  12360
12361  ataaaatgtg cggtgggttt ttgaccgagc cctctcgttt gattttcttt gtgttggttt  12420
12421  aGGAGCTCTT TGTTCAGTAC CTAGCCACCT GTTCCTACAG ACACGGAAGT GGCAAAGCCA  12480
12481  AGAAAGCACT GACGTACAGC GACTTAGCCA GCACTGCAGA GGACTCGGAG ACACTTCAGT  12540
12541  TTCTCGcagg tacttaacct ttggggcatt ctgttaaaaa aaaaaacaaa caaaaacaaa  12600
12601  aacaaacaaa ccttgtagtg tgagctcttc ttccctttgt tctgcttggt gcctcagttt  12660
12661  accctgatct ggcacaggga gatattacta gccttctcca tttgagccca ccaagaagcc  12720
12721  aacagtatgc aggtgcttcc ctggccaagc cgactcactt agagcttgtc ctgtaccccc  12780
12781  agcaccccta gacagagcat gcacgcagcc atggagcagg ctctggctag aaagagcttc  12840
12841  agtctagccc aggggccagc tcagcctccc tcagctagct tggacagtgc tgttcacaaa  12900
12901  acgtgtttac cagctgtgga atgtgaacga ttttgtaagc atgcgccagg aaactgcctg  12960
12961  tttctgtgac tcttcaccta gaatcatacc tggatttcat ctgctttaga aggtgttcta  13020
13021  gagttaaagg tggaaatgat acattttgaa acttgaatca ttgtagtcat agttcaccat  13080
13081  aaccaattat tgacaatgtt ttccgctttt AAGATATATT ACCAAAGAAG ATTTTAGCTA  13140
13141  GTAAGTACCT GAAAATGCTC AAAGAGAAGA GGGAAGAGGA GGAGGACAAT GAGGACGATG  13200
13201  GAAGCGACCT TGGTGAAGCC CTGGCTTAGG CCAGCAAGAA GAGCTCTCAT CCTGTCCTGT  13260
13261  GAGCACATGC AAGGACAGAC TAACAGCTGC GAAGTGAAGG GCACTGCAAC TTTGTCTCAG  13320
13321  ACTTGCAACT TGTTGCATTC CCTCTTGCAG TGGAAAGGAC TGGACAGCAG CAGCCTCCTC  13380
13381  TACAGGCCCT TCAGCCATCT CCTCTCTCCC ACTGGGAGAG TCCTGGGCAG ATGGCACTGC  13440
13441  TCTGGCTTTG GGTACAGTAG CACACACCAC TGAACCTCAC ATTGAACTTG CAGGGCAGAC  13500
13501  CTGGGAAGCT CCCTGGCAGC TGTGTAGTCG CGTGGACACA CTGTTCTCAC AGACTACATG  13560
13561  CATACTGTGC TACCTTTGAT GTTCGCTTTC TAAAAAAAGG ACTATGCAGT TTTATTGTAC  13620
13621  AGGAATTTGC TTTCCTCTTT CCATTAAAGG TCTGTATTGT acagtaatat gcttcattga  13680
13681  agtggtttta ggttctttgt gaaatttcat agtgagcttt tctggcttga gctgtgatgc  13740
13741  tggtagaata tgtgcttagc acacacacac tgggctctgg gaccattctt agcaccaaag  13800
13801  caaacagcag cagcaagtaa gtagctgttt catttccaga gaagagcccc agcttatcca  13860
13861  cccatccatc atatgcaact gaagcagctg tcttcagtgt ctgagagcgt atgtagctgt  13920
13921  gatgaaacac catgaccaaa aggcaagttg gggagaaaag ggtttactca atttacactt  13980
13981  ccacatcgat gttcatcacc aaaggaagtc aggacaggaa ctcacacagg gcaagaacgt  14040
14041  ggagacagga gttggtgcac aggccatgtg tgtatgtgtg tgggtactcc ttactggctt  14100
14101  gctcagtctg ctttcttata gaacccagga ccaccaacca aaggatgatt ccacccacaa  14160
14161  tgggcttggc cctcctccat tgatcactga gaaaatggct tacctcatgg agctttcttt  14220
14221  ctctcggatg actctagctt gtatcaaact tatagaacca gccagtccac cgtgtaaggg  14280
14281  tgttagacaa gctgagcatt gaggacactt ttcatttttg tcttatgtat atccagtaca  14340
14341  atcatctatt atggtctata aagctagaca cattgtgttt gtgttttagt cttgctgtct  14400
14401  ataacccagg ctggcctggt acttgtgatc ctgcttcaac ttcccaaata ccagggataa  14460
14461  taagggtctg ccaatcctgc tggctgttca cttgtacttt gttacaaatc aattcacaga  14520
14521  ccacccaaaa tattctcatt ctaccccata gttattctct gtcccttacc tgctaatgac  14580
14581  caccattttc tctcttcctc cttcagtgtc tcactatgta gccctagctg gtctagaact  14640
14641  ctttgtagac caggtagact ggctttgaat tcagagatct cccatctctg cctctgagtg  14700
14701  ctaggattaa aggcagcaaa atcctctctg cctactttgc ttctcacgtc tgctttttaa  14760
14761  aatgatttaa aataagccca cttaaaaatc cactttctgg tgtacagatt tggtcacgtg  14820
14821  caatcatgtg accaccatta agaacagttc tagcaccctc ttgaaaaatc tcttgccatc  14880
14881  atctccatcc ccatgttacc atggcaacca ctgagctgcc ctctgcccca gtaggggaaa  14940
14941  aaaaaaaaaa aaaagactgg atgaacagag cacagagcgt tgctgctgtg atcacgggtt  15000
15001  ttgccatctt gttccgttcg tcttcgggac tttcagctgt ctgggctttc tcagggcatc  15060
15061  tctcccctgt ctttccaaca ccacctgcac actgtcaatt gggctcacag gtcagatcag  15120
15121  tcaggagaga ggcttccagg gcctggagag ctctgtattg tttaccccgc tcaggagaga  15180
15181  gcaggcataa aaatcaatca atcaagactc agttctaaca cctcacacac cacaatgttc  15240
15241  tcctgcctgg gggctcatca accacagcag aactccggga gccagtctac cctttgggca  15300
15301  cagcccttgg ctctgcagaa caggacccag ccccggggga aaggtgcact ctatcaggga  15360
15361  aactggactc agcccgtgca tttaacagca ctctccaggg agacagacag tgagtaactg  15420
15421  gacaccttcg gaataggcag ctgtaaatac gaggaatttt attttatttt attttttgct  15480
15481  gacacactat gcggcaaaac aaaatcgaca ccatacaaaa taactttata aaatatccac  15540
15541  atcatatctt aatcaggttt acagcattct gtgcatgtta tggggctaca taaggaggtg  15600
15601  aaaagaaaac actatagcaa acctttagtg ttagtttata cacacagtaa gaacaacaac  15660
15661  ataagtagcc attaggtttc ccatgaattt attgcaaaaa tagtgcaaac tatttaacct  15720
15721  aggaagctgt gaaaacaaag gacccagcta agcttaaaac aggacaggag acgcgcagtg  15780
15781  ttctgagcat ccggcttgct tcaccagctg tcctgtccac gcggaccacc cggccaggtc  15840
15841  agcgtggctg agtgctgaga gagagagaga tgcgaaggcc gccactccca ggccaggctg  15900
15901  cacgctgcca gtgtctttag gctcatacta cttcctcagt ggacacccat gaggtctgtg  15960
15961  tgtaaaagtt aagatgccac aacatcgcaa tggaggtacc cacccttagg tgatgtggag  16020
16021  aagggactag aagcagcatg aatataaaag atctcaatgg cacggcccgc tgagaagcgc  16080
16081  ccgtcgtacc cttttcctcg ggtgtgcttg ggggagattc ctaatggggg gggggggtga  16140
16141  cctttagaac cacatactgc aggggggaga aaacaaggat actaactttt taggtttttc  16200
16201  tttcaacaga ctattggggt ccaaaaagca taacaccaga acaaaattaa gtaaaacata  16260
16261  atgatacata gaaaagcaaa acaaaacaaa accaaaaatc caaatgcagc acgcgcaggt  16320
16321  cttgacttga ggtacctgtg taaatttcat cacctgccca aagtacacat taggttaaaa  16380
16381  gaaaatgctt ccagcgagcc agttggaggg cattgattac agagaaagtg caacagctct  16440
16441  gagcttcata tccatatgca gcatactaaa gggggattta ttctataaaa tatagcttaa  16500
16501  gtatcaacct gatggaagct taaaaaaaaa aaccaacaat aaaaaacccc cacaaatcta  16560
16561  actagaacca tcattttttt ttcttgtttt ccttttttga gaccctgcaa agggaaaggg  16620
16621  ggggggggga gcagagcaag aagggaaggg acagggctcc ccaaatcacc ttttggagcc  16680
16681  accaagtaca ataggttctc ttctaaaatc cagagatgac tttaaaagag taaaaccata  16740
16741  cactacagga aagaccgcta aaactttgac ttctcactgg tataaaatca aattcataag  16800
16801  acttcaaaat attgtgttac ctccaaagaa ttatggcaaa aaggttgccg tagtaggaaa  16860
16861  agttgtaaac tgccaaatat aaaggcatgg aaagttatcg atctccgatc ttattttctt  16920
16921  accagagtgt tcctgacttc ataaaccgcg ggctgccgca tcgtgcacat cctccccgcc  16980
16981  tccggcctgg cctccagaca accgtgagct tgcccccgcc tctgctcctg gcgtttagca  17040
17041  ccttcactgt gcaagccagg agatgggatc gacaacagtc cacttgctgt ttatgaaaga  17100
17101  aagtcttata gaaaacatgc cagagaagag agacacggac agctgaaaaa gcagagacaa  17160
17161  agcactcgag tgtcagtttt gggggttgcc ccttcagatg gcacagaaat gaagcgaaag  17220
17221  ctatgaaggt aagcatgtaa gagctggggt atgtgatgtg tgaaatttgc tcttggacac  17280
17281  attttccccc tccgtttccc aagagggtag gttaggatcc cagtatactc tagcagttag  17340
17341  atggctgctt gtatggtcag ttgggctccc cacacgcaag agaaaaatga ctattctgaa  17400
17401  ttttaaaaaa cgcattaggg ttaacataaa aggcacaaaa taaataaaaa gtattattaa  17460
17461  agaaacggaa atgatgtctt caagtttcac gtggagttag ttatgtccca ctgtttggtt  17520
17521  actttccaat ttaatttgac agacttagtt aatagcaccc aactgtttaa ctgaggtaga  17580
17581  tccacattgt aaaagaaagc tgggtcccct ctaatttacc tcaagattga agatgctttt  17640
17641  acccgacaca aatctgttat aatctatgca gaagcaatag caggtggcag taacagcgga  17700
17701  gagcttggcc gctgagcagg ttggtgaaac ctacgcccca gctgtgctcc cggcagtaga  17760
17761  cgctcgctcg tcacagacca gaggagagaa accagacatt tgaagacaac cctgcaaagg  17820
17821  tctctagata gactgccaca gaaatgcaca cgatcagttt catcacgcca catgggagag  17880
17881  cgcaggtggg agggaagagt gtaacccggg taacggccct tttttcaccc cagagggaac  17940
17941  ccattagact ttttcactcc agaaggaacc tgttagttag ggttgaacat cttgacctgg  18000
18001  gcagttgaaa ctcactctgc tttttttttt tttttttttt ttgcatactc tgaaatgcac  18060
18061  aaattcactg tctgattaag gcttaacttt aagtaacatc actactggta ttgcgcaagg  18120
18121  cctgggcagc ctcccgatca gactggtatc aaaccaaaga caatgacatg aagcctcaga  18180
18181  attgggttta gcaggtacta taattttata attaattata caatccatgt agcaaatgaa  18240
18241  aaattataca gaggggccaa gggatataaa taatagttta cacagaaact gtcaatttac  18300
18301  aaaacagcac tgcgtggttt ctaaaccgca agcacaagac gtcgtcacac agatccactg  18360
18361  tacaggtaca aacatgtcca tgacatacag agtaccatct gaaacaggcc ctcgtagcca  18420
18421  ctccacttct cagaaagtag caaacgttaa atgggtggaa tacattttga ttcaaaatgt  18480
18481  cttctaaaac atttgagtgt gtgtgtgtgt gtggggggga ggggattaag actgggggag  18540
18541  gagccactgg ggaacttctg gattcctttt tggttctttt tcaattattt tataaaaata  18600
18601  aaataaaact agaaaatttg ataaaaccaa gggttaaacc ccctcaaata catattaggc  18660
18661  aggtagtcca aggtatgtgg gaggtgagag agtcggattc agggctacgg tctcttcctg  18720
18721  tatttatgag gcagtagcca aattgttgta cagaaactta caattattct cttataactt  18780
18781  ttataaatac tcacttgcca cttaacttta tcaactatac tgaaattccc tctcaaattc  18840
18841  acaactcaaa ttttaattta atgctgaatt gtaccctctt ggagtttaat caacataggt  18900
18901  ctatttggct ttgaagagga accaaaattg ttaaatgtgt tatctgtctg cagctagtgc  18960
18961  tgcacgggcc ttttctatgt aattaagaaa atagaatatc cagactggac tactcctgtt  19020
19021  aaaaccaccc aaagcaatca cttgacaggg aggaaagatt taattagact gagctaggga  19080
19081  tgggtaccac ccctggcttc agaaggtcag agatgataat cacaccaccc gcacagcaca  19140
19141  tcaaagctgg agtcctatgt gacaccacac ctaagtgagc agtctccctc agtgtcatag  19200
19201  aacagagagt aacaatggag taacaacgac ggaaaagcat tccaaaacat taggaccaag  19260
19261  tagcaccgta cccctgatga cgtcacactc gattcacaaa gacatgattc caaatccctc  19320
19321  taaacctact tccactacaa cagacagtct tgctgagggg cagagaacac aaggccagca  19380
19381  agtagccttt gccagtgccc caccaacccc cagcagaggt gcacctgcat ttcagggcac  19440
19441  aaagaaccca ggacggggct ccacagccgt aggctacaag gtggcatcac agtttgcaag  19500
19501  aaagagctga gggctgacag cttctgggca gggtcaacta acgaccagcc ccagcatgat  19560
19561  tctaaaagga caccaagaac agactttcaa ggctctcaac taggtgtcca gatagtaaag  19620
19621  ccagtgcctg gaggtaggac agaggccacc tgctgtgcag gatggagggc ctgccctgtc  19680
19681  acaggctgga gtggccatta caacctgtaa atttgccaat ttctgtcccc atatgtatac  19740
19741  ttgactccac tgatggctga tgtgggtgct ctcgtgatcc cactgatgtt ggggcgcttg  19800
19801  aagatacaga aaggactgaa tgagaagggt ctccgcacct acttgctggt gactcaggga  19860
19861  gaggagacag tcccgtgctt cacctttaaa tggactcaaa taaaggcagc tctaagcaaa  19920
19921  acaggagctc attcaacctt ttagccctca ggaacggagg aactagaacc accagggcat  19980
19981  tagaaggttt caaatagtgt tctcctttca accgggaaaa agaagtgtta gctgaatact  20040
20041  gcagcggcca gggctctggc ttgtttagta tccttcccaa atgtcacgag tggggaggct  20100
20101  ggctgcctct gtgctggtgc cctgagggct gtggcttaca ccacggcacc tgggtgtgac  20160
20161  cctaagtgta acatatctag caccctgtgc ttccctggat tttcaaattc cagccaagtc  20220
20221  aggggattta agtaacctgg ggtgcaggtc aggggtgttg cagacacccc accaccctcc  20280
20281  acgcctcagg ttctctacac agagaaatat gtgagggctc ttaagggtac tgagctgtcc  20340
20341  aagtcaaaag aatggaagat gacacccccc aaaacaatac aatgggggtg tatgtggggg  20400
20401  aggttgggga gggcgcagag acaaccttta gaagagctcc cctaagccca gcccaatccc  20460
20461  caggcaccga ccttcacgac actgtcaatc tgtcccttca tggtactgtc catctgtccc  20520
20521  tcaagctaaa cagggaaatc tgggatctta tgctgacttt ccaaggaaac tttaggtgga  20580
20581  gaggccaagg agatgcaggt ggagccatga tgtaagagga tgacctcctg gacagcaaag  20640
20641  cagacagcca caggacagct tggtcagagg tggcaggtcc ccatgacaaa tctctgttct  20700
20701  gccaacacta aagggacctt ctagtcaagc agagcccatt gctccttcca aatggagcgc  20760
20761  agggctttca gtccttcact ttcaccaggg tcccaaggtc agctgtgcct gcactatctg  20820
20821  aatccatgca actgcttaac tacattatct gcacaagagt cggtgttgaa gcacctttat  20880
20881  gagtttatag tgtacaaaaa gggaggagag agcaggaaag ccactttcaa tccattcaga  20940
20941  agcaggggta aagatgcctt cttacacgat tcaacaggaa agcaaagcca ggcaggaaca  21000
21001  gaccatctcc aggctcagcc gcacgcggcc ctgcgcagtc acgcccgcca gcctggaggg  21060
21061  tgcacgttcc ccatgcagag aagccagtct accagcctct cggacgctag gatcttgcag  21120
21121  ctgggtggtg ctgaggagtc cctgggtcag tggcagcaga ggagctgcgg ccccagatca  21180
21181  cagtatggca ctcacacatt ttcaagccag aactgaacag aggagttcgt aactcggttt  21240
21241  attcaggcga tattttggct atattcagtg tggatagcga tgcttcagag caaacacaaa  21300
21301  tctatgagaa gtcagaggta gcttttatgc atctgtctaa aaggtttaaa gaaaccacct  21360
21361  tctgtagtga tttggctaag ccggtacatt caacttgaga caaataaaat ggctgaacaa  21420
21421  atccaaagac acaaggtgag ggagggctct gcaatgtctg caatggcact gtctgtctgt  21480
21481  ctgtctgtct gtctgtctgt ctgtccgtcc gtccccagta cccccctccc ccgcggtttg  21540
21541  agtgtaataa ttccttttgt ttcagactct gggcaccctg actacagaca gtccacgtgg  21600
21601  ggctaaacag accatgtact taggtcccag caaggtcaca tggcataaag ggctgcacca  21660
21661  ggctttaggt ctcccatgga tggaccacaa atgacagtct gacacagcag tgacctcaca  21720
21721  actttaagtt gaggggctga ccaaagaatg tagcaatggc ctgttaacac tgactgggct  21780
21781  attcatatgc tgtccatgct gacaaaggcc acacggaact agaaggacat acttttgggg  21840
21841  ggccttgcag atcacaagaa aactaaacag accaaagcgc cacaaagact cctaactaat  21900
21901  ctgttacatt caagccttca ggtctcaaag agcatgctgt cctgtataga gagggagaac  21960
21961  ttcttgtcag agtgttgaga caaggctagc ccacaatgct cgagagagta agagcccagc  22020
22021  ccgcacactc gagcatgtaa tactgaaatg tgtgttggga tggcagacgt gaggcaatgt  22080
22081  cccactcttg ccactgtgaa tctgtttaca atcacttcaa atgagtacag cagatgggga  22140
22141  gttggacgca ataaaggaaa ctgttgagag atcagtgcaa cttacaggag tcggcatgcc  22200
22201  tgcaacgggg cgcttgtgac aagagtcacg tgtgctctgc ctatgtgaga gccagccagc  22260
22261  atggttactg cagggaaggg cttaaaacaa acaaaatatc tgcattcaca agtgaggcag  22320
22321  atgaacacca aggaagtgta gcttctactc agggcacatt ccttttctca tgggtgtgag  22380
22381  agatgagtca gggggaggtc acagaaaggt tgcttatggc ttgtctgggg ccaccgggat  22440
22441  tgtccactgt ctgtgtagca aaatgcccat gaaaaaaaaa aaatccttgt aacaatccaa  22500
22501  gagttcaggg ccatgctgaa ggaccctgca ggttcctgtg accagtgcta ccaccacagg  22560
22561  gactaccaag agaggccacc cagccctaag gcctcctgga cactcagggg tccccagctg  22620
22621  catgacttcg ggctggtcta accttaacac attgtatcaa atatagaatt tgattgaaaa  22680
22681  actgcttgta aaaataaaat tcaaatcacc ctgcagatca atgcaaaagc ataccgctgc  22740
22741  atctatagga aaagcaattc atccagaaaa actacatctg tggcttccaa aaataaagca  22800
22801  ttagcaagcc tgaaggtaaa cactgggaca gttataaaag gcaggggaaa taatctctac  22860
22861  catatccatc tatcaggtac cacatgcatt gggatagcca gatcagctta gtcaaaccag  22920
22921  agcaggagag agaggaaaaa ataaatagca acatttgcat ttaaagccaa taaaataaca  22980
22981  caagaacaag acaatggaaa aacaaaacca aaaccaaaaa aaccaaacct gcccaagccc  23040
23041  gctgcagggg ccatctttct atcaagcgcc gctcggtgac aggtaaacat taggatacag  23100
23101  atgttgggcc agctgcagac agcacggagc tagcagtctc ctcactggca gtgccctgtg  23160
23161  gcctggaggc cagcaagcgg gtgggtgtga ggagtggcca agaggccaaa tctggagaag  23220
23221  gcagagcaga cccaaagtgg tatcaagtgt gcatgtgagg atttccccaa aagggagaag  23280
23281  gaagccaaaa cccaacagcc cctgactaga agtacaggcg tgctcggttt cagacttgat  23340
23341  ggggactagg agaatctggg cttaaaacac gcagtgacag ggtgggagtt ttgctagtat  23400
23401  cactaagggc taaatctatg gaatggggcc tcgatgtctc tctagagttt tgcattgctt  23460
23461  catcagcttg gggagggagg gacctgctgc atggtgcaca cagtggtaaa gggatggatg  23520
23521  tcatgatggg tttttaagag tgagtatctt acagtgtact actaggagag tcccaccatg  23580
23581  aaaggctaat tgggtagcct ctcttaaaga gacaggcaca tcctagtttt ccttccaaat  23640
23641  ggatacagag cacaacacaa tcac                     23664