Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Atp10a

ATPase, class V, type 10A
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Macaca mulatta ATP10A   Tissue Dependent Maternal
Homo sapiens ATP10A ATPVA, ATPVC, ATP10C, KIAA0566  15q11.2  Imprinted Maternal
Mus musculus Atp10a pfatp, Atp10c  7 B5  Conflicting Data Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ccggccggct cagtgttttc ttttggtttt gatgcttgct ttttatgtaa atacataaaa    60
61    tagagttgta tgtatgatag gaaagtaaaa gcagaggaag aatgtggcta agtgaaatac   120
121   aggcgacaat gcaaggttgg aggattcagg tattgggggc aaacaacgta tgctttatga   180
181   aagcatagta tcgtgtacag tgagcatgta caataaaaac ataaagatta aacccaaatg   240
241   aaaattgcat tcattattat tattaatata gtaggtatca ctagttatga aatgtaacaa   300
301   ctatatgtag acatatgaca atcagaagat taatattctt aaatgttttt catttaaaaa   360
361   gaagttgaat gtggtagagg attcttgtaa tcctgcaaca tagggaccac aggcaaaact   420
421   gtttccctca atttctttaa gggatttatt tatattctct ttaaaggccc gtatcatctt   480
481   catcagatgg gattgaaggt cacaagtctc tatcttcagg gcttgctgta gtaggagagt   540
541   tctgatggat tctgatgggt tctgatgttg ccataatgca ctgacttctg ttgattatat   600
601   tctttggttt gccttttatc atctggctgt ctgtggggtc cagggttgga ggaggccttt   660
661   tgggaagcaa aggagttgtg gggtggggta gaagtgtgag ctagaaggaa gatggaggtc   720
721   tgatagggtg gggcagaact tatggctgtt gggcttgctg gggacccagc aggtgagggg   780
781   gttggggtgg ggatgtctca tctgggtatc tcccaggttg gggcaggact tccatgaagc   840
841   agacagaact gtggggtagg aagtgttatt atattttgat agtgaaatgt atgtctctat   900
901   ttttttgtag cttatcttct gaatattcta tctagcatgt gaatagtata tattaggtat   960
961   cactagttat gaagtgtaac aactatatgt agacatatgg caatcagaag attaatattc   1020
1021   ttaaaattag ttaaatgtaa gtttaatgac taatgaaatg tcaggtttat tattacattt   1080
1081   gagtatattg gtcatatgtt tatataactt taatataaat attcgttaaa tgtaacttta   1140
1141   cctaaagttt ataaaatgta agtatatgtt taaataataa ctaatgaaat ccatcagctt   1200
1201   tatttagagg tcatcataca tgcagatgta tgtgttctat gagtctgtct tatagctacc   1260
1261   tgcagctacc ccaattaaat acagaacaac tctaacacca gaatactctg gagtaagttt   1320
1321   ccttttaaaa ccattaactg ttctatccct ccctttttca tcatcaccag taatcagcat   1380
1381   gctactctta tctttattat ttgttggttt caaagggctg tattagtgaa accatataac   1440
1441   atgtagccta tagagatgag ttttctccac tcagtatcat tctcttgaga cccatccaag   1500
1501   ttctgtgcat caatagcttg cttttattgc tgactagtta attccaggat gtgctagcca   1560
1561   ttagcctgtt ggaagtattt gttctgttcc tagtctgtga ctaccatgga tagagctatt   1620
1621   gtgctgtgtg catataaatt ttaatttatc taaggtaagt gtcctagagt gcagtggttc   1680
1681   tattgtaaag taagcacact ttatgagaaa ttatcacgta tgattaacaa tattcttatt   1740
1741   attgctagta atatctgtga tctcaaaaaa tagcaatgcc ctgcatgtag gttcttaaaa   1800
1801   gttgtgcttt tgtccagtgt tgggtttcat caaattttgt tgcctgtgtc tctcgttaac   1860
1861   attcatttta tatgtttttt tccattgtct gaatacaaca accacatcat tttatgatga   1920
1921   aaatacacta tgagtgtgtt atttatgtgt aaaattcctt tgtacatttt cttaggaatg   1980
1981   agaatattga gttttgagga tttaattttt gaacaagcta tatcaaacat tagcaccatg   2040
2041   ggttcacaat tcaaccaaca gtgcccaacc aacagtgctt aatggttttt ctaatccaca   2100
2101   ttctttcaat ctttcagtat caattgggtt cttagctttt gtcaacgcac aatacggtta   2160
2161   cattcctagt tctagataaa ttttgctcat ttatctttat ttgttctttg cctgcagagc   2220
2221   tttgcttccc tgtttcccta gtttgaggat gaagcattac caccttagcc tgcagagtca   2280
2281   catgctggtt ctattctgtc ccttctcata cacagatgga ttctgctggt tttgcttctc   2340
2341   tagggttttg gaagtttttt tttttttgtt gttgttgttg ttgttgtttt tcatatgatt   2400
2401   tgtttgaaac ccagtctctc tatggagaac attctatctt caaccacatt attttgtttg   2460
2461   ttttgtttgt tttggacttt taaagatgag gtctaacaca gctgatgtct tgaatttgct   2520
2521   tcaaagccca ggctagcctt gaactcctga cctatctata tttacagtga agcggttgca   2580
2581   ggtatgtgct ccttttcttg gcgcctttac taataaagag caaatcccac ttgcacgagt   2640
2641   ttcttttatg ctgtcaggtg ttcttgaaaa cccagtgact tgactggaat gtaggctcaa   2700
2701   gctcattgca gatgtagaac agatgtgact aaacctggct tctcatgaca atcagccaag   2760
2761   aagtctttgg gaaacatggt gctagaacct gtaggtcact gtgattaaca gctctagcag   2820
2821   ctttgaatgt agtatgacaa ccgtagaaga tgatttgatg acactaataa gaagctagtt   2880
2881   tggagaggag ctacctgtaa atctccagct tggatacagg ccatacctgt tcaagatgct   2940
2941   acctcattat tttcccaact gctccaaaat agcacaggcc tactttctca gattttaagc   3000
3001   tttctcaggg gaacttttgg ggtgggggtg gggattacca gtttttatga aaaggtcatt   3060
3061   gctaacataa ttttataata catagtcatc tttccatata tgtaggatac tagttttaaa   3120
3121   acctgttccc aatctgcaaa ttaatctgga ataacaaaaa acctaggata gcaaaaactc   3180
3181   ttctcaagga taaaagaacc tctggtggaa tcaccatgcc agacctaaag ctgtactaca   3240
3241   gagcaattgt gattaaaaac tgcatggtac tggtatagtg acagacaagt agaccaatgg   3300
3301   aatggaattg aagacccaga aatgaaccca cacacctatg gtcacttgat ctttgacaag   3360
3361   ggagctaaaa ccatccagtg gaagaaagac agcattttca acaaatggtg ctggcacaac   3420
3421   tggttgttat catgtagaag aatgcaaatc gatccatacc tatctccttg tactaaggtc   3480
3481   aaatctaagt ggatcaagga acttcacata aaaccagaga cactgaaact tatagagaag   3540
3541   aaagttggga aaagccttga agatatgggc acagggaaaa aattcctgaa tagaacagca   3600
3601   atggcttgtg ctgtaagatc gagaattgac aaatgggacc tcatgaaact ccaaaacttc   3660
3661   tgcaaggcaa aagacaccgt caataagaca aaaagaccac caacagattg ggaaaggatc   3720
3721   tttacctatc ctaaatcaga taggggacta atatccaaca tatataaaga actcaagaag   3780
3781   gtggacttca gaaaatcaaa taaccccatt aaaaaatggg gctcagaact gaacaaagaa   3840
3841   ttctcacctg aggaataccg aatggcagag aagcacctga aagaatgttc aacatcctta   3900
3901   atcatcaggg aaatgcaaat caaaacaacc ctgagattct acctcacatt agtcagaatg   3960
3961   gctaagatca aaaattcagg tgacagcaga tgctgtcaag gatgtggaga aagaggaaca   4020
4021   ctcctccatt gttggtggga ttgcaggctt gtacaaccac tctggaaatc agtctggtgg   4080
4081   ttcctcagaa aactggacat agtactaccg gaggatccag caatacctct cctgggcata   4140
4141   tatccaaaag atgtcccaac cggtaagaag gacatatgct ccactatgtt catagcagcc   4200
4201   ttatttataa tagccagaag ctggaaagaa cccaaatgtc cctcaacaga ggaatggata   4260
4261   caaaaaatgt ggtacatcta cacaatggag tactgctcag ctattaaaaa gaatgaattt   4320
4321   atgaaattcc taggcaaatg gatggacctg gagggcacca tcctgagtga ggtaacacat   4380
4381   tcacaaagga actcacacaa tatgtactca ctgataagtg gatattagcc caaaacctag   4440
4441   gatacccaag atataagata caatttccta aacacatgaa actcaagaag aatgaagact   4500
4501   gaagtgtgga cactatgccc ctccttagaa ttgggaacaa aacacccatg gaaggagtta   4560
4561   cagagacaaa gtttggagct gagacgaaag gatggaccat ctagagactg ccatatccag   4620
4621   ggatccaccc cataatcagc ttccaaacgc tgacaccatt gcatacacta gcaagatttt   4680
4681   cttgaaagga ccccgatgta gctgtctctt gtgagactat gccggggcct agcaaagtgg   4740
4741   atgctcacag tcagctattg gatggatcac agggctccca atagaggagc tagagaaagt   4800
4801   acccaaggag ctaaagggat ctgcaaccct ataggtggaa caacattatg aactaaccag   4860
4861   taacctggag ctcttgactc tagctgcata tgtatcaaaa gatggcctag tcggcaatca   4920
4921   ctggaaagag aggcccattg gacacgcaaa ctgtatatgc cccagtacag gggaacgcca   4980
4981   gggccaaaaa aatgggaatg ggtgagtagg gaagtggggg ggagggtatg ggggactttt   5040
5041   gggatagcat tggaaatgta attgaggaaa atatgtaata aaaaatattt aaaaaaaatc   5100
5101   acacacacac acaaaccctg ctccccagtc ttctaccttt atgcagatac caaagcccta   5160
5161   gattcttaaa actgttatat tcaaaatgtc tagtagttat tacaaaatat tgcatgcccc   5220
5221   gatattttaa atcactcaca gacttttttt ctaataccca atattgctga tatgctatgg   5280
5281   aaagagtttg actatattgt tcagagaata ataacaaaga aatatatctg tatgtgttca   5340
5341   atgcaaatct actttcccca aaatattttc tagctatggt aggttgaatc ttggaataca   5400
5401   aaatcttttg acaggggcag gctgatatac ttccaaactg cctcctaatt tattgcctta   5460
5461   cctgaccctg ctgtgcttag cacccatcct ctatctatta aaaaaaggac aaaccattcc   5520
5521   tcttgtcctt tgcttttgtc atgggggacc catgcttcta tgcaactgca gcaaatatag   5580
5581   attcaaaccc tgtccctcac aaagggtagc gaaaccctgc gtgctgacaa ctctgctctc   5640
5641   tcccactctt tcttgcatat tgactggtta actctcctct tagacttgac cttcctgtct   5700
5701   acctcggttc ctgtggcatc accctgtggg aatgtgacag tcagctctaa cctgatgata   5760
5761   ctgtgttatt gccttctccc aaataaactg ttctatccca cttattagag atacttcccc   5820
5821   tagagtgctc agacctgtgt aataatttac atgcaagtcc cctgtgatgg ctaaagcaac   5880
5881   ttaataaggc actagtcatc ccttaagagc tattgactgt tgccctggaa tgcttgtgag   5940
5941   accctagggg cctgcaggtg agatgagaat gggataatgg tgtttgtgct atgaggtatt   6000
6001   taacagcttg ctttttgctt ttgtacactc acttattgct gtgggactgg gacgagtgaa   6060
6061   ctttttatta ctatattgtg ggaaagagaa acagctgagg ggagtaaaac aattttcatg   6120
6121   tccaggtgta gatttcatag ataactgtaa tgtacatcgt tgatacccac ctttgagaac   6180
6181   ccttccttta gcccccttca gcacagcatg ctgattgact ctaaggctgc tagcctgctc   6240
6241   gaagtaagga tagattcagt caatttaaat gtgagttgag actaagtctt tggtctttcc   6300
6301   cagtagattt gaaagctaca acagccccaa cctgacacat cagatgacag ctccactttc   6360
6361   agccgcttgg ccatatgcag ttctttcctt gatatactaa ctaatattaa atcctcttgc   6420
6421   cctaagcagc cccctttcac ctccacataa ccacctgcct gagccactgt cccctatctg   6480
6481   ccctgcagtg actttttgtt tgtttgtttg tttttcaaga cagggtttct ctgtgtagcc   6540
6541   ctagctgtcc tagaacacac tctgtagacc aggctggcct tgaattcaga aatccgactg   6600
6601   tctctgcctc ccaagtgctg ggagggatta aaggcatgct ccaccactgc ccggctgtga   6660
6661   cttcttacta tactgccccc tttgcttcta ctctggtcct tgagtcacaa acctgagtcc   6720
6721   aatgacatgc tttttttgct gaaaggcctc cctttgcact taatattaaa gtcaaaattc   6780
6781   tcaccaggat ttatatacct atgtgatgtc acgtttctgc tcccctactt agctccagac   6840
6841   atacatctcc ctgctggacc tagactccta tgactaccta tacttgacat ctgcatcact   6900
6901   cctagccttg gtcaggcttg tatttagggc tgttggaaag tctccttcct ggcttctttc   6960
6961   cacggaggca gcagctgcat gcttatgtgt cctgtgctct gtgctccagc atgttcatgt   7020
7021   cttccttcta gggatgacta cactgggata tggtgatgtt catggggtat tctcatactc   7080
7081   cagcacagac ttggggagga ggaaggactg tgggtttctg aatgaatggc agacagaatc   7140
7141   ctacctgcgt cgatttcaat tctagatctg tccttctctg aggcctttgt gcagaataat   7200
7201   ctcctgtccc tggttctacc acagattttg cctcatccag attttatgcc ctgtagactc   7260
7261   cctctcactt acctctccta tacccctaca gggtcccact tatgactctt gagtggttct   7320
7321   caagatttac tgtgggttgc attctcttcc tgctgggatc tcagtgctgt aagtatgttt   7380
7381   cttgacttgg acagttttcc ttctcattcc tgctgcccac aacaatgcca gggtaaatac   7440
7441   cagtgatgaa aagaggctta ctggacaaga tgggttcagt gatcttccca ggacccagga   7500
7501   cccagaaccc aggtgccatt aaaaaagtac agagatttga ggggcaagca ttggccaggc   7560
7561   tacgtcacag ccttgtttct tgtcaagtaa gcctaaagtc tatgcattcg tctggtgggc   7620
7621   aacatctaag ctcaaaagtc ccacaaaacc tgggattgtg tacatgtgta tgtgcatgca   7680
7681   tgcatgcgtg tatgtgtgtg taagatgagc taagaccaac tagaaatact gaatttggat   7740
7741   tggttaagag tatgtgagag aagattccag actggtgggg tagtgtgact cacagaatct   7800
7801   tggaatctta gcatggaatg tagacggggg gacacggtct gttctgagaa gggtaaggag   7860
7861   gcctctcacc ctggggttgg cagggactag aaggtgcaga gttaaagcat ctggtgccag   7920
7921   ttccccgagg tcctcaaggg acctttgcct gaggagtcag catttgactt tgaaagcaac   7980
7981   gggggattcc taggagcttg agggtaagga aatgaaataa agtgctcatg tgactacatt   8040
8041   gacagtgggg actgaatgaa gcacagatct taaaaggggg tcaactgact tgaaggctgt   8100
8101   ggggcaatcc tggaatatct gtaaagacaa gcgaccgcca aggaatgaag gaactggccg   8160
8161   acctggaact ccactaggtt agatgatgga gttgaaagca gagtcaggtg ttaaagactg   8220
8221   gattttctcc taatctttgg cttaggattg tcaaccctga gatgagagtt cttttggggg   8280
8281   aaatgcagac actttagccc aatgtttttc ttatcttggt ttcacccttc aaatttgaac   8340
8341   ctcttactgg gagtggatat ttgataggga gggaaatttt ctcttctctt ctcttctctt   8400
8401   ctcttctctt ctcttctctt ctcttctctt ctcttctctt ctcttctctt ctctctcttc   8460
8461   ccttcccttc ccttcccctc tcctctcctc tcctctcctc tcctctcctc tcctcttccc   8520
8521   tttcattcct tctctcttcc ctccctccct ccctccctcc tttccttcct tccttccttc   8580
8581   cttccttcct tccttccttc cttccttcct tccttccttc cgtagctgtt actttactct   8640
8641   tctaatgctg gattctattg actactatgg gcttggtcaa ggatgataac ctccaatagc   8700
8701   tgggtagcat gtgaaccaag gagcacaagg ttggacaccc aaaaagaggg ataggaaaag   8760
8761   acaagtgatt tttcagtaaa gccagatcag gaccctcaga ggaagtaccc aaagctagca   8820
8821   aatggtgctg aggtagggag agaaaggaag gactagcctg ttaaaggaag aggctaaggt   8880
8881   cctcaaatct gaacacaaag taccccaaag ttatttctca tttatttgcc agccatgctc   8940
8941   tcctagacca caaatatccc catttctcat ctctgtatct gtaaagaggc acacggagtg   9000
9001   gaagttgtgg gcccctactt cacctgtagt atgcttccca gctccttcca aagtcacctt   9060
9061   caatttccca atattcaatg tatgtaaact cctctctccc atcaacagga aaggaaccct   9120
9121   ttgctcacat tccctcagct gcccatcagg ctccctctct gcccagtctt tttctagatc   9180
9181   tctagaacaa aactgcccta gggaatctca gtccttgttt accaggcagg gaaacagtga   9240
9241   cccaaatgtt tctttggatc tatattataa tcttctcttc tatgaagaaa tttaaaaaaa   9300
9301   agtcctattt ggggaacaaa gaatgttgaa ggtaattcta gaaaaagaaa atttccagtt   9360
9361   caccaaaaaa ttatatctga aagtaagtgc aagctggagg gtagggtgtt tttttgtttt   9420
9421   tttttttgtt ttgttttttt ttgggggggg ggacagaaat agtgacttta tggagagtac   9480
9481   ttaggtggca atgcgctttt caaaacataa tttggaaact ggaaaatcgg tatactaagg   9540
9541   attctgggtt taacttcaaa tgacccagcc ttgaggaggt cctaaaccag ctctccagac   9600
9601   aacatttcct ggtcctggat caagtctgtc tgctctagtt agagcgcgcg ggctaggagg   9660
9661   ggatggggcg aactgatact cagtcttcct ctcttagtgg cacagtgagt ttgcaaactc   9720
9721   tctgggacta aactggatgc ctcagagaaa cgaaagtaaa gctctctaaa gtttccagcg   9780
9781   cgggctcttt ttgtttcccg ctatccgccc aatctgaatc tgggcgctga gtgagggcgg   9840
9841   ggcagaggag ccacctcggc ggaaaccgcc caggccgcct gggtggcggg aggggactgc   9900
9901   gaggggaaga gcgccgagcc ggcccgcgac ctcctgcccg cggggactag tagacctgga   9960
9961   agtctggaca ggctgcgcgg gctgggcggg gctcggcacg ctGACTGTGG TGTCTGTGCG  10020
10021  TCCCGCAGGA GGGGAGTCCG CGCTGCCGCG CCCGGGCGGC GGGCGATGAT CACCTAGGAG  10080
10081  GCTGGCGCGA GCGGCAGAGG AGCCGGGCGC GGCGACACGC GGCCATGGAG CGGGAGCTCC  10140
10141  CGGCGGCCGA AGAGTCCGCA TCCTCGGGAT GGCGGCGGCC GCGAAGAAGG CGCTGGGAGG  10200
10201  GCAGGACGCG CACGGTGCGC TCCAACCTGC TACCGCCTCT GGGCACCGAG GACTCCACGA  10260
10261  TCGGAGCCCC CAAGGGCGAG CGGCTGCTGA TGCGCGGCTG CATCCAGCAC CTGGCCGACA  10320
10321  ACCGCCTCAA GACCACCAAG TACACGCTGC TGTCCTTCTT GCCCAAGAAT CTCTTCGAGC  10380
10381  AGTTCCACCG CCTAGCCAAT GTGTACTTCG TCTTCATCGC GCTGCTCAAC TTTGTGCCGG  10440
10441  CTGTGAACGC CTTCCAGCCG GGCCTGGCAC TGGCGCCTGT GCTCTTCATT CTGGCGGTCA  10500
10501  CAGCCATCAA AGACCTGTGG GAGGACTACA GCCGACACCG CTCGGACCAT GAAATCAACC  10560
10561  ACCTGGGCTG CCTTGTCTTC AGCAggtgag ccaaactgag catccgaaaa aagggtgttg  10620
10621  agtgtgactt gcacgagtcc aggatggccc gcggagtagc ctgggccagg tgaaaatcat  10680
10681  tcatcctcaa agatgcaggg gtgcacacag gtcccctgtt ccagattagc actaaactta  10740
10741  atttctaaac tagaacgaac caatggttgg catctggttg cacgtgttta gtttcatcca  10800
10801  catctgccct taccctatgc ctagaatatg atcacctgaa gtcctggcct caatccttgg  10860
10861  ccaagtcacc atggcattta acacacagga atttatagct tggtcttaga taatagatgt  10920
10921  tttgggacaa aaagttctga ttcatcgggc acagattaga ttgaaggtca ggcaaaaaca  10980
10981  acagtccatc catttaagtt agctatgatc ccgccacagt ctgggtacca ttttttagtc  11040
11041  tccttgctcc ttctccctga ccctgccggt gcccctctct ctccctctgt cctcctttgc  11100
11101  ctctcctttt cttaggcttc ttctttctcc accttgctgc agtgtttttg agataggatc  11160
11161  tcaatgtagc tcagggtgat gacctagtga tgagcttcct tccttagttt ccccagtgct  11220
11221  gggacatgcc acgagccatc ttttccttcc ttccttcttt ccttccttcc ttccttcctt  11280
11281  ccttccttcc ttccaccccc cctctttttc ctttctcttt ctttccttct ctctcttttt  11340
11341  ctctttcatt agttcttttt aaaattaatt agttaattaa tttatttttc actccagatt  11400
11401  ttattcccct cctggttacc cttcgacttt tccacatccc ataccttctc ccaccctttc  11460
11461  tccacaagga tgtccccacc cctcacccca ccagacctct aaatttcatg gggccttcca  11520
11521  gtctcttgag ggttaagtgc atcttttctg attgaaccca gacccagcag tcctctgctg  11580
11581  tatatgtgtt gggggcctca tatcagctgg tgtaggctgc ctggttggtg gtccagtgtc  11640
11641  tgaaagatct cgggggtcca agttaattgg gaaattggga cttctagtcc tcctacaggg  11700
11701  tagccctctt cctcagcttc ttccaggttt tccctaattc aaccacaggg accagcagct  11760
11761  tctccttcct tcttcttctt tttttttttg ttttttgttt tttgttttgt tttctgagac  11820
11821  aatttcttta tgtaaccctg tctgacccac aactcactca gtaggccagg ctggcttcta  11880
11881  attcagagat ctaccttcct ctgcctcctg agtgctgggg ttaagggtgt gggccaccac  11940
11941  tatccccctc tggccaaaac ttgtttccag tggaaaagag accttgaggg gctgcttccc  12000
12001  aggttggtga cctgagagtt acttccttct gatggaagtc atctctcaga accccaaggc  12060
12061  tctgatgtga gccagggttt cctggtgaac tttctccctt tattccccac ctggatatcc  12120
12121  acatggaggt agatcacctt tggagctctc tgttcatcag ctggagcacc cctgaagaaa  12180
12181  atgatgtctt ggccatcatt tgtagttcag ttcattgttt gtctctggct taccttgttg  12240
12241  gacatggctt cctagttgga tgatattctt catgttcagt tttttttttt tttttctttt  12300
12301  ttcgagactg ggtttctctg tatagtcctg gctgtcctgg aacttacttt gtagaccagg  12360
12361  ctggcctcga actcagaaat ccgcctgcct ctgcctcccg agtgctggga ttaaaggtgt  12420
12421  gcgccaccac tgccccagct catgttcagt tttcaccatg cctgaaaaca ccctaagaag  12480
12481  ccctgctttt cagtggcaag ttgagccttg aacatatgag tgatgatgtt gaacttatcc  12540
12541  cttgggataa cttagaggac tggacatcct tttctctata cgagagtttt ctgttttgtt  12600
12601  tttgatatgg gtccatgttg tgttgcctag gtcaacttga atgttttgac tgcctgagca  12660
12661  gtgttaaggt tctgagaggt taagtaactt gtagctactg cagagtggtc tgagcctcaa  12720
12721  acaggtttct cacattccta tgcttgcggt ttttagactt tttgtaagaa ccactggcac  12780
12781  tttttttttt tttctaaagt atcacatctt caatgtgtta ggcttagcag atttgggaat  12840
12841  aggcccagga atgagtatga aatagcaaag atgtgatgct tatgtgatgg cccacatttg  12900
12901  cgtaaggccc ggtgcttgct ctggagaggc gctcattggc tagtcaccag acatgatgac  12960
12961  gtggatggga agggctatgg aatttcctga atcctgtgca ccagaagcct cagcaagcca  13020
13021  gtgtggaatc ttcatacaaa gccctcagtg tctccaactc taggcaaccg tgtgtctgtc  13080
13081  ctctgcacac gtcaaggtgg ggctctaaca agtctctgca tctgggaatg tgtatttccc  13140
13141  acttctatcc agcctgccat tccagtagcc tccttttcaa aaatacttta gctttaggaa  13200
13201  atagtttatt ttctgttggc agagtgtggc ccatttgtca tttgccgccc cattctgtgg  13260
13261  atgagaaaac agaggcagag aactgacatt gtaaacccac atctactgaa gttcaggttt  13320
13321  ccagttggtt cctgagcatt tagtacagcc ttcaaagagg cctatgatat tccccatact  13380
13381  ccctgcctct aagttaattt cttagtttcc cttggaagtt ttccttctcc tccagggaag  13440
13441  gaactgggta gtttgtgggc ttgagagaga tggtatgtgt atgtggagcc ttacctcagg  13500
13501  tatcttacct ccatctttga cctttcatca ttccaatgca gaagtcccct ccccccctcc  13560
13561  tttatcactt ccgtactgtg ggaagagctg taggcttatg ccccacttct cttccttgtt  13620
13621  atgggaagac aggtcaaatt cttccattct gtgaagtttg ggattgatat tatcgggccc  13680
13681  tttgtgtgaa aggaggagga agctgagttc catccagggc tgctgttagg gccctgagcg  13740
13741  aggccctagg ctgggctctt aatcctgaga agcagagtga ttactaggaa acacctctta  13800
13801  gagaagaaga taggtaagga tctggagttg ccatgtaagg accagagagg gatgtgacca  13860
13861  gagatgtgca gaggctgtgg gtgctgcaga tcagtgatgg tggaaatgga gtagcacatg  13920
13921  ggccagggca tagggagacc aagaatgaat tataaggcat atggagtgaa gacggatatg  13980
13981  aaccttgact catgggtcac cgaattcagt gggctcagga agagacctcg gttaggtcac  14040
14041  tctgactagt accttggtaa gcacaggaag ccacaggcta ctgtaaaatg tggaagtctg  14100
14101  tcttctcttg tgcctattcc aggtgccatg tttcagttac agtgcaaatg aggtatttat  14160
14161  tcaatcagat ctgttctctc tctctttctt tctctctctc tctccatccc tctctctctc  14220
14221  tctctttctc tctccctctc tctcactctc tctttctctc tctctctctc tctctctctc  14280
14281  tctctctctc tctctctctc tctctctctg tgtatgtgtc tcactctctc tctgtgtttg  14340
14341  agatgtgtaa tcttagtctg gtgcccaggc ttgctctgac ttctgggctc aagtaaccca  14400
14401  tctgcctcag tcattgagta gctgggacga tgggtgagag ccaatacttt gagctcaaag  14460
14461  cataaaagcc cttacccagg tccttgtcct tgaaggtgaa ttaatgacat gtcactcttc  14520
14521  atatggcatt ttgtatttct gctgcccagt cacagggctc ttgagctcct tgcgccgagg  14580
14581  atcctctata gtgcttgcca ggagtgcagc ttcctaggct atgcctttta agcagtcact  14640
14641  gtctatgttc tgaacacgtt ttatcctcta ctggattgca gactctattt agggagatcc  14700
14701  cctgagccac acttaatggg cttgagaaat atctgtctct gggacagggg ttgagagagc  14760
14761  gggatagccc acattagcgt atgttctggt aggagtccag ggcaagagtc ccagcaatgt  14820
14821  atagctgata gcaatctaca gatgaagtgt ccaacaggga ttatgtgggt accaattacc  14880
14881  aagtatgctt caatacctta tgtgaagagt gtagatcttt gcatcaaact ctctctctct  14940
14941  cacatacaca cacataccct ggttacttta aatcaactct agatgactta atacattgga  15000
15001  aatactatgt aaggagttgt tcttttgcat tgtttaggct taattctagg ttggttgggc  15060
15061  ccttagatgt gtaacctgca ggtatggagg gttggctgtg cggtaaagga acagaagaac  15120
15121  ccacccttta actattgtct ggacggtgat cagtgtagct tatcaaaagg acacagctgt  15180
15181  ggatagacaa gtcagaaaga aagaaaaaga gaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga  15240
15241  aagaaaggaa ggaaggaagg aaggaaggaa ggaaggaaga aagaaagaaa gaaagaaaga  15300
15301  aagaaagaaa gaaagaaaag aaagaaagaa aagaaaaaag aggttttgcc tgaccctagg  15360
15361  taggacgatg tttattcaca aagatgggca tcttgtcact catgtatgag atggccaaaa  15420
15421  tgtctccaag ggaaggtggg aggtggcctc ttatggggtg aaagtgactt ccgtagtctg  15480
15481  caagagaagc tgaagtatag accttcagca gtaaaccaac atttctaact atgagaggat  15540
15541  ataaagaaat gcaggacagg ggtgttataa ctgctttctg atgaagagag tctttgttag  15600
15601  agtgggtacc tcagagtcct ctggtcatgt agctgggggt gtgtcttaac ttgattggct  15660
15661  atgctggatc aggtgatttt catcctccat tcctaaagag accctggaaa tagttatgag  15720
15721  aggcccccaa gcagatggtt tgcttacaga atcagagatt tcctgggaag ttggagggat  15780
15781  agggaagaat agaggagaga gagagtgttc atagagttga ttcagggtga cagtgactga  15840
15841  tcccattggc aggattgttc caccaaaatg agctagcaga agtagcaggg agctacaaag  15900
15901  catcagagga gaaaatagag ggctagtgta aaaaattgac agggtaaaag gatgaaggtt  15960
15961  ccttttagcc agagtgttgc caccgcatct aaaaggtctt tttttttcag atattttagg  16020
16021  aatatatgga tcttttgtag ggagataggt attgggagag cttatatggt acattttctt  16080
16081  tgggtagaga gtgaagttcc gaagggaaac atttaaaaga cagggtaaaa tcataggtat  16140
16141  gaggataata aggagaaaga cagagtggga gggtgccaga gtaattcttg cctggttcct  16200
16201  gtgtctttag attccatttc aaaccagggt ttgctggccc ggaagcagca atgtttgagg  16260
16261  aggacataga ttcccatcct tagcagtagt tggatatagt gccttttact ttcggagtac  16320
16321  tgtatcagac aaggagtcaa ggtggtcctg aaggatgtta agctgatctg agctagtgag  16380
16381  acagagaggt taatctatgc aaaaaaggct ccagtctagc tgttgtcatt ctgagtcccc  16440
16441  aaatcaatgt ctagagtggc aagaagagca atgagttggc ctgaccatgc ctcattaggc  16500
16501  cctttttagt ggtcaccgaa ctgttttatc tcttggtaac tgtttcaagg gtgacagtag  16560
16561  ggtgataagg gaagcagcaa ttaagagtgt ctcagaggag ggtccatgca aggggttatg  16620
16621  ataaaactta atagttgaca gagatataga acataaatca ggagataata actgtacaac  16680
16681  tttgtgggga atattaagag acaaggttat atgagaaaaa tgtttacatc aagattaaca  16740
16741  tgagttaaaa tcggttgtac aattgacctt atacccaagt tctatacaag ttctataatt  16800
16801  agctgtttgt taacatcaga ctcctgtaag taaggaacaa gaaacaagct ctttggaagc  16860
16861  tttgtaaata aagtcagcat ccaaggaatg aatctgaata gaaagtgtct gtcttagtta  16920
16921  ggattttagt gccgtgaaga gacaacatga ccagagcatt tcttacaaag gaaaacattt  16980
16981  aattggggct ggcttgcagt ttcagaggtt cagttatggt gggaagcatt ccagtctgac  17040
17041  atggtgctgg agaagctgag agttctacat cttgattcat aggcagcaga aagaaattgt  17100
17101  atgccagact gggcctagct tgaacatagg agacctcaaa gcctgtcccc acagtgacac  17160
17161  actttctcta ataaggacac acctactcaa caaggtacta cctcctaata acaacacttc  17220
17221  ctatgggcca agacttaaac atatgagtct gggggccata tctattcata ccacaacaat  17280
17281  ggttaagtgg tattttttgc tttcccatat gatgaacttt gtatatttgt tttaaatatt  17340
17341  attaaatatt aacaatacca gctattattt aatgaacaaa accagacaca atttgataag  17400
17401  ctaaatattt taaaatttgg aactgtcacc ttaaatgatc ataccatacc atagtatttg  17460
17461  aaaacatggc aatacatatt ttgctatcat caaattgtta aacccaaggt tatatagtaa  17520
17521  atacatttta tatgtcaagc tgtgaaaaga gttaatgtaa ttttaagttg tattctccca  17580
17581  aaagaaatta ttttcaattt ccattttaaa agtatactcc cagagatagt gactgccttg  17640
17641  ctttttcctc aacagttact tttcgagaac actctagaac agtggttctc aactccctta  17700
17701  atgccataac ccttaataca ccttatatta tggtgactcc caaccagaaa attatttcat  17760
17761  tgctacttca taattgtaag ttcgctactt tctaggaatt gtaatgtaaa tatttaacat  17820
17821  ggagaatatc tgatatatga cccctgtgaa aggtcattcg atccccaagg gattgaaact  17880
17881  cacagcttta gaaccagtga acatcctaga gcatcccaag tcactaccca agtcagtggc  17940
17941  taccatgtga agagtaaatt atttacttta caaaaatttt caaaactaag cccactaaga  18000
18001  gaaccttttt taaaaatcta ccttcccatt ccatacactc ggccaacaga tgaaaacaat  18060
18061  cagtcatata acgtctgtaa taaagaattt accttacaga ttgaattaac aaagaaggct  18120
18121  aaagccaact ctttactcct tttgtctaca ggcaaatctt taggtcttca tgtcctgaca  18180
18181  acagtaagcg tatttcttaa taccttcctg cttaaaatta gactgcctgt ttagaggcat  18240
18241  aatttgtaaa gcaaaataac aaaattaaat tagtattggc ttttggaatg ttttagaaaa  18300
18301  catccatagc atcattgcca aactctttgt actacttgga tcatatgtta ttctacaaat  18360
18361  aaaactgtca aagatactat tttggtattc tgaaggattt tccaaaactg tgagtttgat  18420
18421  gaccaagtat ttgggattct cctttaatga ggggccttgg atggttaggt tattgtccct  18480
18481  gaaattagct tttcttaaga ggaagaactg aatgccaggg taaagagcat gacaaattga  18540
18541  actatcatgt ggtctcatgt tagttaggtg gtaggcttag gtacaaggct gccctggtca  18600
18601  cagcatccct ttatgtcaat ttgggaaata ctgagagcag agtcattgct atttgcctct  18660
18661  ctgttgtttg aggcatttac agtgtgggtg cagaatctga gatcctccac tgggccagag  18720
18721  aatccacccc tctgtcatgt gagacatggc atgtaattcg tctttagata aggaggtttt  18780
18781  atttttggtc tttttctccc ctgctttggc ctacacgacc tatgcatcag aggcagaagc  18840
18841  agccaacttc tggcagatct tattcccgtg cctctttgtc ctgtaatgaa gctatcatgc  18900
18901  aatgtactct ggaaggatag gtccaagaac tgcctgagcc caggactttc ctgggggata  18960
18961  tgttctatgg aggtgtggtg aggtgtggag gaaggagttg ccttagtggg cccatgctga  19020
19021  ggcattcctt ccccccccaa gggaccagtc acaggacaat atagtataga atagagttta  19080
19081  ttcagagcat ggagagggga atcaaaagtg ttgtagaggc agagaaagac agagagagta  19140
19141  ggggagtaga ggagtagagg ccagccatga gcccatggag aggggtaaag ggattgggag  19200
19201  acaggggcaa ggaaaagcaa gaacaagaga aagcaagaga gcgaggaagg ggcaagcagc  19260
19261  cctttttata gtgggtcagg cctacctggc tgttgccagg taactgtggg gcggagcata  19320
19321  cctggctgtt gccaggtaac tgtgaggtgg agcttgcctg tcgccaggta actgtgggtg  19380
19381  gagcttagac agaatgttaa cactcattta gacttaactt tgacaacata cacaggatac  19440
19441  tctatgatgg gagataacag aaaactatat aatagcaata aaagttagcc tctccacgct  19500
19501  tgtctaccct ctcagattaa ggaatgatag tttcctgctg aaggactaca cttcttagca  19560
19561  tcctttgtgg actacagaag gcttttctgc cccatataag ggaccttctc ttgtgtgtgt  19620
19621  tgtggtcacc tgcacttgtg ggcgataaga tgccccttca gtatgagtaa ggtcaggcta  19680
19681  agcctctttc tttcctactc ctgtctttaa acagctgtct tttaaaatca atctaacaca  19740
19741  ctagaaccag cattctcatc ccttcagctg taggcaacag atctccatag acaaacctcc  19800
19801  ctaggcaaca gtgactgagg agtatatcat aaatgagccc cactgtgcat ggagccctgg  19860
19861  tgctaggttc gacatccctt cttatacaaa ccctacctaa gtcatcactt acttccctac  19920
19921  atcttatctg agttatcttt ttttttcctg ctacagggga ttaaacctag ttttacacat  19980
19981  tctaagtgtt ctacaactga gatacacttc tgtgcttgac tttgtcttca gtctgctgtg  20040
20041  tgacctcagt catgtctgtc tgtctgtctg tctgtctgtc tgtctgtctg tctgtctatc  20100
20101  tatctatgga aattgccctg cttcattact tttattctca gttgcttcag ggagccaggg  20160
20161  cagcttctaa cttgtgctca ctgatcttcc tgggtggttg tttcagtaga gctgagaatg  20220
20221  tgactctctc ctaagcattt gttcttctct ccttccacag tgccttgctc tgtatcctga  20280
20281  cttcctactg ctcttctccc tctgtgtccc taccttcctg tctctttcct ggtgagctcc  20340
20341  tctcttcttc tacagagctt tgagttcctg agttgaggtc tctcccacca gcatacctgc  20400
20401  ctgattttac tttaaaaaaa aaaaagagac cttagtgtgt agttttgggg ccctgaggta  20460
20461  gcactggcat tgtattcttt tgactgggag gaggcagctt tgttttaatg ggcctgggga  20520
20521  aagcccaggt tctttcacct ttcatatggt aattggactc ctaaggagtg gcaaagctgt  20580
20581  ttacaactct agtgttactc agggaaatag tgttagcggg aaaagaagga tgtgggccca  20640
20641  aagtctcaat ggcttgtgaa gcctctgtgt tatggccaga gttgttttgt ctatgttctc  20700
20701  accttctcag ttttctgaga cagggtctct ctgtgtagta caaggtggtc tcataagcat  20760
20761  agttctccat atcaccctca acttattttg aagcaactat cagtcattgc aaaatttcat  20820
20821  ctgtagatgc tttaaaaata agaacctgac cagttgtagt aaatgaacct aaaagtacca  20880
20881  tcatcaatcc taaaactctt aagttcttta aattattaaa tagcccagtt tttgaatatc  20940
20941  cacaggtctt aagtggattc gtttttcaat ctgtatgttt gaatctgatc cacataaagt  21000
21001  ctatttgttg caattagctg gtaaattttt agacctcttt caatatgtaa attgccatta  21060
21061  taatcctttt cctgcccatt tctcttggtt tggctttaga atttactttc agcaattggg  21120
21121  ctatttgtgc tatagggcct gtggcttgct ggtgacacct gtagctttct taccatgtgt  21180
21181  ctagacattt ccttagaact tcatcaggct taggtttaaa tttgctttgg ccaaaactat  21240
21241  gttcataggt ggttttatga attaattaat atcaagctat atatatatat atggcggaaa  21300
21301  aaccaaacag cagaccaggc caaggttgtt ccacgtggta gaggtttatt gtacagacgt  21360
21361  agaggggcgg cgaagcgggt agaagggcag agaagaggaa aaagaaagag ggggagagaa  21420
21421  gaaagagaag aaagaaagag agaagagggg gcgatcccct aatttataca gaaaatgaca  21480
21481  ttacaccagt gatggtagga actgagccaa gtgggttgtg ggattgaggg tgttggcctg  21540
21541  gcaatgcagg tcaagggtca catagtgagg ccagggcttg gagagtcctg gtactaacag  21600
21601  gtggtatctc cactttattt agagacacat gctgtttcct tgttttgtga caaggcaatg  21660
21661  cttgggggcc ttccctgcac ctcctgaaat gctggaaggt gggaatggtt cttactttgt  21720
21721  acagctcaaa tagaaacaca acaaaacaca gcagaaagcc agaagtgctt gctggtggtc  21780
21781  tctcttttgt cttcctatga gaaacagtta gcttgctgtg tttgctaact ttgttttgag  21840
21841  ataatttttg acacataggc aagttataaa aacagtgcag aattcttgtg tacagttcat  21900
21901  ttactcccct ccaagtctcc ctgtgtaatg ccgagtattg ataccagggc ttactctgtt  21960
21961  gctgagcctc ttcctcactt tgagctcatg tcaccatttt cccattcctc cagttttact  22020
22021  acaaaggctc aaaatggaag ctggtgtctg agtaaagcta tgaatttgat tttttcccct  22080
22081  ggtgctgggc actccatcag agagctctat ttccagcttc aaaacattaa ttaaactatg  22140
22141  tctaccccca ctctcacccc caccctcacc ccactcccac ccctgctccc ttcatgtgtt  22200
22201  taaccctggc tctcctggca ctttgtaggt caggctggtt tggaatgcag agatctgctt  22260
22261  gcctctgtct cctgagtact gagattaaag gtatgagcca cccctgcctg gctagtcttt  22320
22321  gttctatttt tgtttccagt ctcacatcct ctctcccttc cttttgctgg tctctctcct  22380
22381  ctccctaaat agtcctagct ttcatgctgt atgtattcca taggcctctt gttctttcac  22440
22441  catcttcccc tgtagatcca tcctttccag tgttccaatt tcactctcct ttacagctaa  22500
22501  gtattgcaca ccacattttt gttatccatt catttattga ggaacatcta ggctcctgtg  22560
22561  ttttggtttt gtgagtaaac atggatgtgc aggtatctgt ttgttgtctt aggatccttt  22620
22621  aaatatacac ctaagagtgg gtagctggag atagcacagg agctcatttt tcaggctttt  22680
22681  gtgggacctg catgttgctg tgtacagtgg ctgcactagt tatcacttct atccccctcc  22740
22741  cccgccccag cagtatataa agtttctttt atttcaaatg ctaagcagca tttgatgcca  22800
22801  ttctttttgg tgatgacagc catcctgacc acggagaggt tggactctca cagcaactat  22860
22861  agttggtgtc tccctgattt gtaaacatac tgtgtgcttc tcaactgttt attgatcatt  22920
22921  tatatatttt tttctttgtg atacactatt catttcacta tgcctttcct gacaggatga  22980
22981  tgtgtgggag gagggagtaa gtacttagtt ttgggaattc ttttagatcc ataatatgtc  23040
23041  atttctttcc tgttgctgtg ggaaaacaca atgccccaaa acaacttaag agaatgttta  23100
23101  ttttggctta aggttccaga gcagtaagag accatcatgg cagggtagag gcatggcagc  23160
23161  aagcagcggc catggtggca gggacagaaa gctgggagat cacatcttta gctgtaagaa  23220
23221  tgaagcaaag agaggagaac aaactctctt ggggtaagac gctaaattca gacgttacct  23280
23281  cctgtggcat atttcctccc agcaaggcca tatctcctcc acatgcaaga tagaggcact  23340
23341  ctttacaata tgttttggct ttattttatt gaatgagaat tccatacaag catccaactc  23400
23401  ccattccctc tcctccaact ctttacccct tgtctaccac tcctcccaca ggatccactt  23460
23461  actgctatca ccagtatgtg catgactgta gggacatttg ctagagcatc catggcatct  23520
23521  tcaggagata ttttcctgaa gaaaactacc tttccaaact gccgtctctt gccaacggct  23580
23581  cctcatctaa gggtgcaaca ccttgccgct gcctctttct atgcagggat tttatctggc  23640
23641  tttgatatca tgtgtgctat cacaaccatt gtcacaatta atatgtgcaa ctgctctgtt  23700
23701  gtaactggaa agcactgttt ctgtgtagta gtcatgcaca gcagtcacaa tcattctacc  23760
23761  cacctcaatg agaggaggag tatgtgattc atgtgtctca cgttctgcgg aacactctac  23820
23821  aatctcttac tctttgcatg ttgatgagtt ctgggcctct gtgtgaatca ccatctacgg  23880
23881  taaaaagaag cttccctgat gagggttgag agacacacta atctattgct acacaagtca  23940
23941  ttgggagtct gtttaatact atgttgattt agcagaataa gaacagtagg ctcttccttg  24000
24001  aagtctatga gatgcctggc ctcagattct tggcactatt agtagtagct ggaataagtt  24060
24061  gaccttgtgg agtgggctgt aaatccaatc ataaaattgt tggttgttcc cgtaatattc  24120
24121  atgccactat tgcaccagat gacatgtttt gccaggctgg ttcttattac agcttaaaga  24180
24181  taggtaagtg agcataatgc cttctaggac tgtgaaagct agccagtagg catgaagctt  24240
24241  gcagttcagt acgagcctga tttcaccata ctctctggct tgaatgtgtg gtatttttca  24300
24301  gagtaggggc ttaccatcaa gttctgcagg ataattcaga gcaatggcaa cagcctatag  24360
24361  tttgggatcc attgaatgtc actgacaaac aaaatgaaaa gaagtaattc ctgacatttg  24420
24421  gctttttatt tgctagccca tggtatctgg gagaattaaa gtcccccccc caaattatag  24480
24481  agtaacttca cttaaacccc gtgtgcgtgt gtgtgtgtgc gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt  24540
24541  gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtagaatgct tccatttgag tttttcaaac gtcttcagtg  24600
24601  ttagttttct ggccctatcg tctctttccc ctttcctccc atcctccaac ctacttaacc  24660
24661  ctttattagt tcccattccc ccttcatgcc agctgccttc tatcaatcct ctctctctct  24720
24721  ctctctctct ctctctctct ctctctctct ctctctctct ctcctagtta tttatttatc  24780
24781  ttatgtatac aacacactgt agctgtcttt agatatagaa gaaggagtca gatctcatta  24840
24841  cgggtggttg tgagccacca tgtggttgct gggatttgaa ctcagaactt ttggaagagc  24900
24901  actcttaacc actgagccat ctctccagcc ctcaactctc tcttaaaaac tacctaccta  24960
24961  ctgtctctta cttgtctcct gagttctgtg tgtactcata atttaggtat tcacatatcc  25020
25021  aaaggttgaa agctagcatc cacctatgat agagaatata cgatgttagt ctttctgggt  25080
25081  cagggttact tcactctgat tcactgattc cagctccacc cattcatctc tagaattaca  25140
25141  taacatcttt tttcttaaca gctaaatagt ataacattgt gatatgtacc acactttaac  25200
25201  tatctgttta tcagctgagg agcatctagt ctgtttccat tccctggcta tcgtgaatag  25260
25261  agaagaatga acatggataa agagaatata gcatctttta ggtatatggc tgaatcatgt  25320
25321  ggtagactta cttctagttt tcaaaaaact ccagactgat ttccttaatt actggagtgg  25380
25381  tttgcactcc caccaacaat gcttgcttca gtttgcagtc agccactttt ctaggcacta  25440
25441  tttcatttaa acatttatta ttataaattt agagacttaa agtaggtagt tggtttaagt  25500
25501  aaagatcaat cgatcatcta tctctgtcta tctatctatc aatctaccta cctatttatc  25560
25561  tatcattgta tgtttcaagt taaactcagg gctttgtata tggtaggcaa acaacttgat  25620
25621  gcctagctat ttgccttccc tgccctgaag atattttcgt aactgatact ctttagtcag  25680
25681  tagaaaacat ttgacttgac ttcaaaagcc ttctgatata accccgatca tctcctttgg  25740
25741  tctttatttc aggcttgtct tatatatttt ctacttggtg actggattca tagatggcct  25800
25801  tgttatttct aatgtatttc ttttatagat gaagctccca tggactggct tgagcccata  25860
25861  attcattata gtgactatca acctctgcgg attgtgtctt tcctgacgag agtgttcagg  25920
25921  tggtctcatc ttagagggtc aacactatta ggtgtgcagc catatattta gctatcacag  25980
25981  tgacttccat agttcctgtg acttgatgct catgagccac aactgcgcaa tatgatattt  26040
26041  tttttccatt ttttattagg tatttagctc atttacattt ccaatgctat accaaaagtc  26100
26101  ccccataccc acccaccccc gcaatatgat attcttgttc tgtttgacat agtcccactt  26160
26161  ctgaacatca tttgggcagg tattaaaaag catttttgaa agaacattct gaaggcaagg  26220
26221  cttagccaca catctggatt ccttggctgt gggagactga gatggtggga cctgcaggct  26280
26281  ctttgccctt cagagttcgt ggtggccagc ttcttcctgc tgggttcctg gaacagggga  26340
26341  acccagaagg cttgtttgtt caagacctcc ttgctatata tagcagagtg aaataactta  26400
26401  caggaaaaat cgcagatgct attttgattt ctacattttt agaacatcct tagccttcta  26460
26461  agtttacttg gattgcattt gcagaagtaa agttcatata cattgcccca tacaaattct  26520
26521  ctggctgttc ttccactgga gataattatg ttttgaaata cttctcagac caagttgttt  26580
26581  ttacatgctt ataaggaatt cttttatata ctttaaatta gccagggata attaaaatct  26640
26641  ctataaagca gaactcctgc cagcgggtag gtgctggaca gatgcagcgt tttacaatca  26700
26701  ctctcctcat tttaacctga ggagtactac tgtctaagca gatggaagcc cctccatgtc  26760
26761  ttgtgaggaa taaggccctg aacactgaaa gggtacagat catctgacag gcaggtgccc  26820
26821  ttatgcccaa tgcacctctt tgtagacata ctgcattttt ttggggggag ggggataaat  26880
26881  atagcaaagc atttattgta gtttaatttt tgactttttt ttattgggta tttatttcat  26940
26941  ttacatttcc aatgctatcc caaaagtccc ccacacactc ccccacccac tcccctacgc  27000
27001  acccactccc acttcctggc cctggcgttc ccctgtactg aggcatataa agtttgcacg  27060
27061  accaatgggc ctctctttcc attgatggcc aactaggcca tcttctgatt catatgcagc  27120
27121  tagagacacg agctccgggg gtgtattggt tagttccata ctgcaatttt tgttttacca  27180
27181  aaacctttac atcacagtat gaccggtctt caatgtggtc tagatgttct tccagccaag  27240
27241  acaaagctac cattagcttg tgtagcttta ttgagcaaca cagtagagta tggacagcac  27300
27301  ataatgtcag gatgactgtg gggactgcat gtaatcctag ggtgactttg aagactgcac  27360
27361  acaatcccag gtataacagt ggggactgca cataaaatct ttttgaaaac gtaaaagcaa  27420
27421  ggcactgttt gaattaacag tttaacagtg ttacgtatat gatgacttgg tttgtaaata  27480
27481  taccttggtt tttgtttgtt tgtcttaaga gtctcactta tttagccctg gaggactttg  27540
27541  aactcactat gtagtcaagg ctgtaatctg tctgcctcag cctaattgct tttttttttt  27600
27601  caaacataaa gtgattttaa ttcactgact catttaatgg tgcctttgaa atggtctttc  27660
27661  taaatgtgtg tgtgtgtgcg tgtgtgcgtg cgtgcgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  27720
27721  tgtgtgggtg tgtgtaggtc agaggaagct tacctgttgg ttttctccta tctcttctga  27780
27781  ttctgaaaaa taatcatttt ctgcctacaa ataattataa aaatgaaaac tcaaaaacat  27840
27841  aagtctctag tttcttaaag ggatataaat caggaccagc cttgcaggga gggagcttcg  27900
27901  tcaccaagat gctgtgggaa gcctcatgga atacacgggt cctctgggga cctgaggcct  27960
27961  tttccataat aagcagatgc cagcactcag agggcaggcc ttatttgtac ttcagcatca  28020
28021  ggcttgtggg aactgtaggg ctttcctaga aagtcctcgg ggtaagaaca gctttgcagg  28080
28081  ggtgggctga gtgaccaagc cccacaatga aactccccag tctgcttttc ttccctaacc  28140
28141  agacagtatt cctctgggag aaatcacagc ctctaaagga attccacacc agaggagtta  28200
28201  atgaaatggc aggaatccta atgtgtcata tttgaatgga gtcattcaaa aagctttgct  28260
28261  tcgtttgatt cttttgcttt gccttttttt tttttttttt ttgagacaag gtctcgctct  28320
28321  gggtattctg tagttctcag ggcgcttgtt tgtttgtttg cttgtttgac accaggtctt  28380
28381  tctgtgttgt actagctggc ctcttgattc tttttctcta cttctgagag ctgccattac  28440
28441  agatgtatgt gactaggtcc agctattact gtttttttta ttccttgctg tgcagaggac  28500
28501  caaaccttgg tacatacata acagctgcgc tacatgcccg cctgatttca ctattgttaa  28560
28561  gcattttgtg tttgtacttc taataattgt taagaacacg cattcagaag ttatgttttg  28620
28621  gttcctggta ggaccgtttg tcacattatg actcttaggg aaccttgtac tgagttccgt  28680
28681  gtgttagcag attttctgag tcactgtgtg ctggagacga ctaagttatt aagtctggta  28740
28741  tccggtcact cagcgacatt gatttacctc aggtgaagcc aagaggtgag cttgacaatt  28800
28801  gtatcctgtc tctatttcca catgcctctc ccatgactgc tcacattagg caagctggcc  28860
28861  agctggccta gtgagccact gtgactcagg agggaggagg acatgagctc tctggtctgc  28920
28921  ttcaaccaga caccagcact tgttctgtag tccatccaat tctccagact cctaagcaca  28980
28981  tggaaggacc gtttggagac ttctgactat tgccaagcca gagggtgtgg ccgaatcctt  29040
29041  ctctgagctg ttctctcgaa gtttcagtca tactttgtgg agattgcaac acactctgct  29100
29101  acggtctttt cctgttggtt gaaaaaaaaa accccaaatc ccccaaaacc aagaagccca  29160
29161  atgtcacttc tgtgacagaa taccagactt cttatacttg agtcccctcc agcactcagt  29220
29221  ggctcagaaa atgtgctaac taggggaact cagagcaatt tgagtaagat agtgcaggaa  29280
29281  gagagtgggc cacctagagg aggcagttgc tcccaggggc tgccacggga tgtaccctga  29340
29341  acaaacttgt tattttacac agaaggcaac ttttctctga atgtcttatg tagataatac  29400
29401  tcagaggaaa cagttcagga tgtgggtttg ggcaaggatc ttttggtaat agctcccaaa  29460
29461  acaaggcaac agaagtaaaa aatgaacaaa tcgggctgta ttaaatgcaa aagcttccac  29520
29521  acagcaaaat aaacagtcaa cagagtgaaa agatcctaca cagaatgagg ggaaaccact  29580
29581  gcataactgg tctctcctga acagtcttta agattatata tgtggggttt atttagtaaa  29640
29641  caatagtgct tttattaaac actgcgattt tattgcatac gtcttgcccc tcggatctct  29700
29701  tttgtagaaa agtaagtaat aacattttat attataatgg ttattgctgt cattattttt  29760
29761  tttacacctt tttttctgtg acagatatgt gagatttttc ttggcttctg tttctcatta  29820
29821  ttactctcac tgaacaattt tttatttata atttgttgtg tgtggggtca tatgctgagg  29880
29881  attgaactca ggatctcaaa atgtgttagg taaacactgc ctattcctat catctatccc  29940
29941  tatccctccc tccctccctc cctccctccc tccctccctc cctccctccc tctctcttat  30000
30001  cttctctttt tctttctctc ttacttgctt tccccccccc ctcccttccc aatcatttct  30060
30061  ttggtataga aaattctgat tcatagttga gatctgatga ttttactttg taattagggt  30120
30121  gtatgtgtat gtgtgtatgt gtgtgtgtac atgtgctatg gggccagcag gttcctcctg  30180
30181  tacagtttgt ctgtagttag tggtatgttc tcaagttctc aaggccagca tgtatcaagg  30240
30241  ccagcatgga tgccctctac agtctgcatt gcaggtatgt gcttaggacc agcaagtcgt  30300
30301  tcttgtacag agtgtagttg atagtgtgtg caggtgggtt tccttaccct gtgtttgcat  30360
30361  tcaccactcc caccatcaac ctccatgttt cctattttcc cctttcagtt tcctttttca  30420
30421  ctgatttatc agtgaattat ctggcagtgc agagtagcaa ataacttcct aatgcagcaa  30480
30481  ggcttgaaga tggcagatct gagtgcaagt acatgtatgt aatacccagc tccattccca  30540
30541  cctcctgcct gcagtgacat cttaatgttc atcttaatgc agtgtcatct tagtgtacca  30600
30601  gtcctgcatt agccgtgtct tttcagtttg ctactgattc tgggacatct gggacattgc  30660
30661  tgggcttaat aggaactgcc ttttccaggg ctcaatagtt cttagagagc aaatagctct  30720
30721  tttgaaagca tgcttttgga atgcagacag gatttgagtt catccctggc caccttcatt  30780
30781  aggctccctt cattacctca ggtcaggcac tacaaaaata gctgtgggcc atatgtctgg  30840
30841  ggcctgcgga cacacagacc actaaactga tttgctctac taatcttctc tggctatagg  30900
30901  gaattgacaa aggtccctct tggacctcta tggcgtgggg cagtgggcat cctcctcttg  30960
30961  agagtcgctc ctagttaaaa actgtctaat cacatgattc attcattcat tcattcattc  31020
31021  attcattcat tcattcagta gcactagaaa tcaaatccag aggctctctt agtctcaggt  31080
31081  caggcaagtg ttttcccctg aattacactg agagccctgt ttttgatctc agtggcagtt  31140
31141  gtctcctatt ttttggattt accacacttg aaaaacaaaa gaatatatgt attaaaattt  31200
31201  attctgggtt gttgagaggg cccaataaat gaagtatttg cccagcaagc atgaggacat  31260
31261  gaaggacagg tcctcagaac tcaagtaaaa gacatatgcc tataatccta gggtgcagat  31320
31321  ggggcggggc gggcaagcac agggagtctc agaagcaagc tagctagttg cttaaatagt  31380
31381  gaggactgaa ttaagtgagg aatttatctt caatgctcta acctcgatcc tctacccgct  31440
31441  taaacataca tatgtgcata ccacacataa atgcaaatac agaaaaaacc caacacccaa  31500
31501  aatattttgc ttcatcatac acacacacac acacacacac acacacacac acacacacaa  31560
31561  ttttttaaaa aagttttact tgtagggtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt atgtactcgg  31620
31621  gcatccactg tgctgtggtg catgtgtgga gatcagtgga gaaagagctt tccttggagt  31680
31681  aggcagccca gctataaaga agtctgaaga aaaggtgcta acattggtgg agggtcttcc  31740
31741  tcctcaataa atccttccac gagatcccct ctcagaccct tttttccaga ggcctgtcca  31800
31801  gtattggtcc cagatccagt caaatagata gccaagatta agcatcaaat cttctcatct  31860
31861  tataatttgc acacacagga ttcgtcattg ttgctgagag tctgagcccc ctggagcatt  31920
31921  tttgtgcttt cctttaagtc aattcattat aggaaatgca taaacatacc atttatcatt  31980
31981  ctgttaactt tagtggaagg atgtatattc acattgctgt gtgaccatcc ccactttcca  32040
32041  tctccaaaat attttccaag tgaagtcttg tacccatgaa acactggcag ctcctttcta  32100
32101  cctcccctgg tccctcttaa ccactttcta ctgtttgtct ctgtggattg taggcataca  32160
32161  ttttttgcaa cctactttta ataaggtttc aatccctcct ctagcctact acccagcaga  32220
32221  ggaagtggga aagaaaaatt attaggatat ggggaatgtg gacctgttca gcaatagttc  32280
32281  ttgggggttg ggggggggtg agcttgctct tcttttggca acagtttagt cttgtagcaa  32340
32341  acaccaaata caattcagca gctgtagacc aatcctccag ccaggcagac cctaggcatg  32400
32401  aactagcacc tacagtctag ttctttcagc aagcagacac caggcaactg tagttgaatc  32460
32461  ctaaagaaac cgagtttctc tcaatggcgg cattatcaca agttgagctc aacaatgcta  32520
32521  tttaaggcta accaatacat gcctgtcttt agcaaagaat agcaagatag agcaaaccaa  32580
32581  accaatgctc agtggtcatc ccccactgtc tgtggggtca tatttatact ccttcatcaa  32640
32641  gtgtcctttc actatatcca aacatccttt cacccgtgtt tgcttcagga aaacagtcct  32700
32701  tcatgtgttt gctttagcaa gacatccttt cacttgtgtg taccagaaaa acaacatttg  32760
32761  gcataaataa ctttccaaag aactagaagt tttgtttcta ctttagtgga tattgaaatg  32820
32821  ttttgtgtag gtgaagtaat atagtattta tgtttttggt actggcttgt ttcatttagc  32880
32881  ataaggtcta tgtggtacat gtgtaagcat ttgcctcctt aaggccaaat aatcttttat  32940
32941  tttatggata taccacattc tgcttgtcta cttagctatg agctgagcaa aattttggct  33000
33001  attcttgtca gtgcagctgt gcacatagat acactagcat ctgcttgaga attggtgctt  33060
33061  cccatgcatg tagacctttt ttctttcttg tttttggatt tagtttcaat gctctttttg  33120
33121  gaagttgtat ctagaacagg atgagcaagg tggttgtcaa taccaaagga cagagacata  33180
33181  gctctacact gccaccctca ctgatctgaa gtgtctttga aactttgtag ggaccttgtt  33240
33241  tcaggccaca ctagggtacg tggctttcat gctgaaaata atttcaggac taaccaatta  33300
33301  tgatgagaaa gaattgggaa ttgtatatta gtagaagcga aagcacaagg gctaagcgga  33360
33361  agagaaacag gtggaaggaa atgaggcaca ctctagcttg gagtatgtgc ttcttaaagg  33420
33421  agaatggggt gagatctagc taagtgtaag cacaggcttc ttcaagaaga ataagtcgtt  33480
33481  atttgtctta ccattagaca tgttcactct tttagtgact ctcaggttgt atctcaaagg  33540
33541  gttgttaaga aatcctcttt tcctttgtac acatgcatgt gcgcttgcac acaaaaggtc  33600
33601  cttgctgatg ccttcatttt gaaggcttcc ctgctttcag aagctctgtc aagtatttct  33660
33661  cgtccatctt tcatttattc ttctcagagc ctgttgcttt gttcaagctg gctttggtct  33720
33721  ggcagtgaga agttgtttct tcctatcatt tcttcataga ttctggggct tggtggccat  33780
33781  ggatagatta acaatctctc tggatcaatg tttaccacat tgcatgcaag ctccacttta  33840
33841  tccctgattt gggatttgct gcttattctt gacaagacta ccttagtatc ccatactacc  33900
33901  aggccaaggt actctgctcc aagatgccaa taggaggaat gatcatactc aaatggaaca  33960
33961  acaaggctca gtgtcacagc ttatgaaccc tctcttttgt gtgagtttga cctgttcaaa  34020
34021  gttaggtact tctgagggtg gaagtgggcc tgagctggag aaaggtcaca ggttccaggt  34080
34081  cccctgttcc cacttgcata gcacagcgtt ccccaacacc atgctgtgtt acatgcagcc  34140
34141  ttgataattg ggttttcagt ctctttcact gatttctttt gtatgatagt tttcactcta  34200
34201  acttaatatc ccaccacatg atccttgaac tcactatcaa ctgcctctac ttcccaggtg  34260
34261  ctgggattac agatgtggcc ttcctatctc cagattcttt ttactgagtc ttcaccagat  34320
34321  tgcaatggta tcccataacc agtagcaagg aataagtata taatcaaagc caccttggtg  34380
34381  atgtttagtg cttcttagct gctttgtgtt cttgtgccat tgtggtatct ggcttcctca  34440
34441  tgttataggt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gacagtaaat gaaggcacgt  34500
34501  gtctcatatt gaaaatgaat taagtgttct tgtatcttca ctacaaatat atactttggt  34560
34561  agtgttgaga atcaaaccca gagcctgggt catagcagac aacggctcca ttactgagtt  34620
34621  acctcaagaa gttaaatatt gtcattttat gaaaatcctc cacaattgtg tctcaagacc  34680
34681  gggaaatgga agaaacaggt acaaagaaca gccctgccct ttatatgatg tgcttgtttt  34740
34741  ggaacttaga gtttcttgct ttaactggaa agagctcctc tagaaatagc tttggcacct  34800
34801  gtgagcctgg cagaaaagca gagtgctcaa atgttagggg cttcatattt atggctgtga  34860
34861  ggttatttta ttctactttt tttgtgggga caagattctc ctgaatatct cccaaacttt  34920
34921  attctattct ccatgctttg gataagtaga ggagatgggg atctatggga tgagagcatt  34980
34981  tggagaaatg ttgaaaagca gctgtataac tacaagtcta caatctagaa gctttgcaac  35040
35041  cacagggttt acaagtgtgc ttttgctatg acacagacta cacatggtag atcagagcac  35100
35101  agagaggctt acccacctga tgtcccaaga gcttccatct gtttctatgg agctgatgtt  35160
35161  cagccaggct cttactggtt actgtgtacc ctttctcatt tttaaaaaga tttcttttat  35220
35221  ttttaattat gtttctgtgt ctctgtgtgg atatgtgcat atgagtgctg gtgcccacaa  35280
35281  agggtagaag tttatgatac cccccagagc tagaattata ggtgattgtg agccaccctt  35340
35341  agacccaagg aggactttgt tgtcttttct cactttccat cttacttttt gagatagaat  35400
35401  tggtcattaa atctggagtc tactaattag gcccgagttg ctggccagca atccccctaa  35460
35461  ggatctacca gcttggtggt ttgaatgaaa atcatcccat acaggatcaa atgtttaata  35520
35521  tttggtcctt agttgatgaa gctgtttggg aatgactagg agctgtggcc ttcttagagg  35580
35581  agatttgttg ctggaggaag agtttgagat ttcaaacgtt aaagccattg cattcccaat  35640
35641  tagctctctc tgccttgtgc ttgtgtctcc agatgcactc tctcagctac tgcctgctgg  35700
35701  agtgctcttc ctcactctga tggtcatggg ctctaaccct ctaaatttat ataagccaca  35760
35761  aataaactct ttctactata agttgccttg gtcatcgtga ttgatcacat cagcagagaa  35820
35821  gtgactaagg caagcaatat tctgtgccac ccatgctgag gtgatagata cctactgtta  35880
35881  gtcactgtta gctggggctg agcaactgaa ctcaggttct caggctcttg tagcaagcat  35940
35941  tgagccatct ctccagccca ctcctccacc tgggttaagc tgcacacctc gaactgaaga  36000
36001  atttcctccg gtctctgagt cttaacattt ttggagctgc agtccttgga agcttcagca  36060
36061  caccccagtg tgggctggcg tggtaaaact tggaatgtag ctgacccagc ccagactgag  36120
36121  gtagatgtct gagggctggg cctattattg ttgtcagttc accatagaaa aatgtgaaaa  36180
36181  cagagacttt tggtgctaga acaagatggt atcaattcac tttaacctgc tcctccctgt  36240
36241  acaacttgac cttggaagta gttcaatagg ctacaatcaa aagccaaggg ataataatag  36300
36301  caggggacct gtaggatctg aggacaactg tccggggctt ctgttctaac tccaggtgca  36360
36361  tccagcctag gcacaggaga tcagaatctg aaccacttgt ctgtgtagac aaaagcattc  36420
36421  acagcacagc ttaaaaaaag atactgtgga ggccccatgg agatccaggg tacctcatgt  36480
36481  caggttcaca gctagggtac cagtcagcag gatgacccct tattgttcca cccttgtctt  36540
36541  catcagagaa ttatctcatg tcttgcttgt tttcaaattg tgttctttgt tttgttaatg  36600
36601  ttgaattttg agtacttgtc atcatcttgt atctcaccgt tttaaaattt ttaaattaca  36660
36661  ttgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtat ccatgagtat gtgtgctcct gtatactcta  36720
36721  aagaggtcaa aggacaactt attggttctt gtgggttcca ggagtcaaac tcatatggtg  36780
36781  aggcttccgg gcagctccat tatcctgtga gccatcccat aggttccagt atgttacctt  36840
36841  tctgtacaag tcaaatagct atggtataaa gagatgtgct aatgcacaaa cactgctcat  36900
36901  tatccctgtg ctgatttagg aatgccacag ccctttactc ttgatgttgg cattgtaact  36960
36961  gttaatgagg ggagggcaat atgaaccact gttggcacca ggtaaacatg ttaacacact  37020
37021  tactacaaga catagcattc atagagaaat actattctat tgtgttatga gatgttcctg  37080
37081  aaatgcaaag cttatgggta gagaggcacc tactgtttga gatggatata tactgaacac  37140
37141  agagcagggt gagaaagttc tcagttgggg aggtttctga aaccgtgctg atcactaatg  37200
37201  gtgaggaagg ctgctttagt taggacacta gtgctctgca gtgtttccca tctttctctt  37260
37261  gcttgctcag ggaaacagtt taaggacata tcacagacag tactattatc aggagccaca  37320
37321  gttcttagag gggtgcttct ccccagaatc cctaagggcc tttactgcat aatgactttc  37380
37381  aagatgcagg gcatgaaatt tacagccaca acactgtgaa cttgccagat cttgaaagct  37440
37441  aatcagggtt gggcctgatt agtacttgaa tgagaggaat ttaaaacttg atctgaagtt  37500
37501  gagtgataac acttagttgt tcaatcaaat tttttttaaa gaaaaagtct attccaggct  37560
37561  ggagatgaaa gggatagctg ggagaactga gccaaaccct gaggttataa ttctaacact  37620
37621  gtacagcctt ttgcggaaag gcctcttgga cttgcacact aatatgtggc cacaaggtca  37680
37681  cacaaaagtg gctttatggg ggtagggctg tgtcaccatc acttagctgg atatacagtg  37740
37741  ggcccttttc catctgacat tctggcacct gtactccatt tgttaaagga aatggatggc  37800
37801  taggcagatg actaatgttc tagtgtcttc ttcctgtgtt tgtagacagg taactcaggg  37860
37861  caacgagcca tatatcctta agcttcttga attctttttc agagtaatgc actctttact  37920
37921  tttgggatgt gttagttgtg cattgaaaag tccactttaa aaaccactct tgcatgggtg  37980
37981  aatatcctta gtccaaacat ctcagagcac aacacaaagc cccctttgct cttgagctgc  38040
38041  tgctgaccct ggagcctagc taggtctcac tcctgagctt gagtgctttt cctctcagcc  38100
38101  acacgagtgc ttcgattgca agcatggact gtggattcag ttgttagaaa tttttcgatg  38160
38161  ccagaagtag aaagtgttac aatgatagac tatggtcaaa gggaaggtgc actcaagtaa  38220
38221  tgaataaaag tcacttcatg ctgtttgttt taggggaatt ataaatacat ttggacttgg  38280
38281  gagctatgct ggctagtttt tattgtcaat ttgacacaac tcagaattac ccaaaagaga  38340
38341  gaacctcaac tggaggtatg cttcaacctg attggtctgc tgccgtgtct gtgagagcct  38400
38401  gatgtgggag ggcctgaccc accgtcactc gtcacttggg caagtgggcc tgggttgtgt  38460
38461  aagaaaacct aactgagaac gagccagtaa gcaagcgggg agggaacttc cttcatggtt  38520
38521  tctgtttcag ctcctgtcct gactcctctc agtgacagtc tgtgacatgg gagtgtaagc  38580
38581  caaatgaacc ctttcctccc caagttgcat tttctcagtg tttatcacag cagcagaaag  38640
38641  caaactagga cagatggcat gcctaagaca cagtgctaca gtatagtgac tacacataca  38700
38701  tgagcattcc caaatgggaa acatttaagt gtgaaccact tttggttcca agcatctcgt  38760
38761  ataagggatc ctctactata cctgtttctg ttatgtttga attggagcca atgagtaccc  38820
38821  atgttacctc aggaaaacct gcatgtctgg ttgagtacat gtataaagtg ctttttcaag  38880
38881  tggctagctc cttctaacaa gtgaggtgga ctcccggcaa ctctagatga ggataagggt  38940
38941  aggtctgtac tcttccctgt gcaagtcata gtgttgccca tctctatggc cttgacatcc  39000
39001  cccctggcct tcttgttctg taattattac agcttcttag tacttgtatc actttccaga  39060
39061  gccacctttc taccgtttct atatatatga gtttggtttg atttttagct gctatttctg  39120
39121  agtaaaatta tgtagtatct gtctctgtgt gtctggccta attcataggt tcatctatgt  39180
39181  tgttataaat attaggattt ccttttattt tttttgttgg taatagatac ataatctcta  39240
39241  aaataccatg tgatgttttg acaaattttc tttctcttta gattctgagt agtagttcac  39300
39301  ggtgcctaca agccacacta tttattcatc attgaacact taggttgatt tattatcttg  39360
39361  gctattgtga atagtgttgc agtgaaatgg ggagagacga atgtataagc ctaagcactt  39420
39421  aatagacaac atgggggatt atactcaata atgtagtaat attgtgttgt aaacggaaag  39480
39481  tttgttaaaa gagcatattt gggaggtgaa agctaagcaa caacgaacta gaaatgatgg  39540
39541  atatgttaat ctgcctgttt ctagtgatgt catcttgctg tgtatatgca tatcaaagca  39600
39601  ctctagtgta ttgtttagat atatctttga agagttggtg gctgaaccct ggacctcaca  39660
39661  catgctaggc aagtgctctg tcacagagac acacctccat ccattctctc tctttttttt  39720
39721  ttcactttat tttcagatag tttcaccgag tcacccaggg tggctttgaa tttacaatct  39780
39781  ttctgcttca gtctgctcag tacctgggat ttcagaaccc taccactgta cctggtatat  39840
39841  aattttaaga aaataaaaga aagctccatg tcacttgcta catgggcaca aaggcaaaat  39900
39901  ccctggcctt tgtctttgag aatcttagcg actgaaagtg tgatggatgc atgcacttat  39960
39961  ggctttaccg gctaggtggc ccctggtctg ctatggcttt aaggttgaaa catcactgct  40020
40021  gtcctagtat tgtggaggag gataccactc atgagacagt gcttggaaaa tgctaggata  40080
40081  gacctgtcac tgagatggac tatccccaaa tctgctcagg agatgagaac actgtgagaa  40140
40141  ctggtggcta gtcattttgg ctacttggct gaggaagatg tcttggagaa ggttggattc  40200
40201  atggtgggtt tcagagcaat ctcagggcct gaataggtag gtgggtcatg gttatagaac  40260
40261  atccacatgt gatagcccaa gttctgtatt cctgcccctg tgtgctttaa gtatagatct  40320
40321  tgttttgatg ctggtattgt tacttctatg gtcagaagct ttgactttgc caactcatac  40380
40381  ccattacaag aaagtagtcc aaacaaccta gtgaaaggaa attccaaagg gaagagaata  40440
40441  aacaaaaaga aaggatacat aaaaagaccc tcaaggatgt ctacctggga aagatagaac  40500
40501  agggatatac aggatggggg cggggatgtt acagtggagt acagtagccc cctcctattg  40560
40561  caggcacatg ttttgaggct catagctgtt gtttacagca cagatattac acaaccctgt  40620
40621  gtgtactgtg cttctcgtat acacatagaa gctttcacca cttcacaaaa tggaacatgt  40680
40681  tacagcgtct ctttgcatgt ccaaattgcc atcatggtct catgcttcac gactattatc  40740
40741  agggtaagat tttcatgggg gcacaagcac tgtgatgtca caagcgtata aactgataag  40800
40801  tgaacctaaa aggctggtca cctcaataga ttcgatacgt ggagtgggac agttgttaga  40860
40861  tatggtcatt ttactcagaa tggcatgcaa attgaaattt gggaaccatt tctacgaatt  40920
40921  ttcagtgata tttttgggct atagttgatg ggtaatagaa atttccaaag taaagccttc  40980
40981  agttaagaaa cagcagcaga taaggtttta atttctgtgt gtccttgcct gacttcttga  41040
41041  ctgtagcgct cctatgagat atgaattgat tattatggct tgatttttca tacttcttca  41100
41101  ttgctgatga tgttgaggct cctatgtgtt gagtgaacaa tgatacatgt gtattttaga  41160
41161  ggactatcta ttcattgtcc cttttaacga atttcctagt tgtcatttta ttttatatat  41220
41221  aagtaatttt gcttttagat gcacattcca gtttaggtat gacttgaaaa tactttcctg  41280
41281  gactaggggt gtagctcagt tggtcgagtg ctgtcctacc atgcagttag cctgggttca  41340
41341  atccgcagac ctggataaac atggcacagt ggcacaggct tgtgtaatgc cagtacttgg  41400
41401  gaagtggagt gaggaaaacc aaaaagttcg aggtcctcct tggctacata gcatttcaaa  41460
41461  gtcagctcag gatgctaaga ctgcgggtgt gtctcaaaaa aagaagaaga agaaacactt  41520
41521  tcatactaca tgaacttctt tttaattttg gctttctagt cttgagaagt gtgtagcaca  41580
41581  ggctgcccag attctgcctg ctggcagatc atgccaccac gcctggcagg aaatgtataa  41640
41641  ttttaaaaga tttttattaa ttttcggtga atgaagatgg cgtgtagctt ggcattttga  41700
41701  agtaagtgtt catggtggac tagttaattg ggacatatac gttaaaattg ctaacaatag  41760
41761  agtttaagtg tttgttccac ccccaaaagc cttggtttag ccagccaaca acatgtgtat  41820
41821  atttttttaa cttcaaggga agaagaatat ttggcagatg tgacctactg tcaaaagact  41880
41881  gcttctgtcc agtcagcttc tagtactgtg cttccctggc tggttgctta gtaacagcac  41940
41941  tgcagcatct cagtaaggtc cttcagagaa caagtcctac atgttataat cttttgttcc  42000
42001  tttcctttcc tcccttaggc acatggtaat gttgcttagg tcctgcagct tcaatctttg  42060
42061  tagtgctgta tctgagcaag gtgtgctgca gagctcctgc tgcagtgagg cctgtggtct  42120
42121  gggtagggga gagtagcaaa cagacctccc atctcctgtc acttccaagg gatgccttac  42180
42181  agcaacagga attgtgcttc agttctggaa gctgcaggtc tgcaagccat gattggcagc  42240
42241  aatgtgctcc cagaaggctc ctagaagctt tccctgtctc atggtgttcc ttggcttatg  42300
42301  gatatctcac tacagtttca gtctctctct gttttttttc ggtgtgaatc cctgggtctg  42360
42361  tgttatcttc tcgttagatt aaagccgacc ttaatccatt atgacctcat cttaacagct  42420
42421  cacatcacat cggcagaggc cttgtttcct aataaggaca cattcggatg tgccagatgg  42480
42481  acatcagtta ttgagggatg ctaatcagca cagcacaatc accatagact gtaattgaca  42540
42541  attagaaatc tctacattgg gtcttttctt tttctttcac ctggtctgtc tgtctctctg  42600
42601  tctgcctgtc tgtctttctc tttttctttc ttcatttcat tcagtgttcc ccttttgtac  42660
42661  caaataatga attattaact gcagatgatt ggatggttct ttggaaatac gtggtattgc  42720
42721  tattttctag acatatacag ggacttgtga gttcaggata gctcaactct acccctggca  42780
42781  catcctgtga gttctagaaa ctcagaagtg gtacattcat tcaatagact gtgatacttg  42840
42841  gagcatatcc tacagcatgc atgagtcgtt taaacttgat gaaaagcttt catatctttc  42900
42901  cacagcatgt tttggattgt gctgatgtgt ccccacccca ttagaaattc ccttctctga  42960
42961  acgtttttat caagtagatt aactgtgcaa ggataaagtc agcatttttc tgggcaagca  43020
43021  taaacacaca gagcccatta cagttgtagt aattgtcaaa caatgtacaa ctgcagtgtg  43080
43081  gaggaccttg taagggagga gtccccaaaa gccctggatg ccccaaacca cacacagctt  43140
43141  tggaatgaga gagggcgtgt gcagatgatc cagatgctca gatatagtaa aagggctgct  43200
43201  gggccagacc cagtgtacgg cctgtccgct gaatgtgtga cagggaaggt gggtgggtgg  43260
43261  taggcatttg tctgcatttc attgcatgtt cctttctcac cccaaatgta attttgcttt  43320
43321  tgaataatgt taatgaagtt cagtctggtt caactctagg atgcattcta gaaagcactg  43380
43381  agagcttcct cggagcattc ttagctcagc taactgtttc tctggcttca ctgacagttc  43440
43441  tggggagtga atttttatgt ttgagacatt ggttcccatg acagttatgt tctacaggtc  43500
43501  tcattaggta ccagagttat ttaaagctgc ttgtgtgttt tgaaaaggtg tggtagcaga  43560
43561  aatgaaaagg gagttaacca tgccaaggtg ccattcctcc atgggcagtg cagatgtagg  43620
43621  aaaatcgttg taagggtaga gcttagatga aaggtcccag gatcaaatga gagaagggaa  43680
43681  ggggtactga agggtgtttc tcagagatgg cgtgagagaa gaaacagaag gattctgtag  43740
43741  gctgcttctt agagatgatg ccacagtaaa agaaacaaaa gagtaaacaa gagttcctgg  43800
43801  aaagaagctg ggtctacagc agctgattga tgaggcttgc agtgatgtaa agagattggc  43860
43861  atgttgttgg ttcaacaaca aatgacagct taatgtggac aatttgtagc cccctccctc  43920
43921  aaagctattc tttacttacc ttcatgttgg acctaacctg tgactaagag atataaattc  43980
43981  tttgcaatgc atagaaagac ccctagtttc taataatcaa aggcaaaaaa aaaatgctgt  44040
44041  cagaaaccat ctatgggttt tctgtatatg gtataaccca actgtctaat tttcccactg  44100
44101  aagtatttaa agtgtatctt gatttattgc tgcctttgtt attttactat gaaaatatca  44160
44161  ttaaactgct ttcatgttga aacgtggaat tttgatagat ttaaatgtgt gttacctgac  44220
44221  cattttcact catatttggc tccagaataa actatctctt cccttgagct gagagttgat  44280
44281  tttatataga ctggaggggt cctacagggc acttcttgga ggaaccctga gggccagttc  44340
44341  tagaatctct aaagcattca actcaacatg gttttctttg gaattataaa tacttattat  44400
44401  ccaagccagg ttctgacact ggaaatggtg tagctgtacg cattcttaag atgtacattc  44460
44461  tccagcaaac tgtgtaattt tcgagggttt gcccaattct tagggcactc taaagggaca  44520
44521  gcaagaactt ccattagcac cctggcagac agccaggtgt actctctgtg agatgcagga  44580
44581  gaggaagaca ggaaggcctt gggctataca cacttttgct ggggttccct gtctctctgt  44640
44641  ctcatcaccc agctgtgctc tggcttcttc tagtgttacc caaagagcct ttactattct  44700
44701  gctttcttgg actccactac cattgtcttg ttcctaaata tgataaggcc cctcattgtc  44760
44761  ctccaacctg tattcttatc tccaccctgg agttcaacac tcttcatcat tcggccagag  44820
44821  taaggcctga aaacagaaaa catcccagag tactcatggg aaactgccag gggcccctgg  44880
44881  aataagaccc aagctttgtt tggtctacag gactctgcat ccatctgcct ggtgcctcac  44940
44941  tccttacttc taattatgcc acaccatgtc ctctttattg ttcatgctat tccaaggcca  45000
45001  gctctacttc agagtgcggt gtggctattt gtactggaac cttcccccag cttttgcctg  45060
45061  actctgactt cactttcata catcccaata tcttgtttcc agagggacct tctttctcat  45120
45121  acaaactcgg ccttactggg ttttatttat ctttatagca cataccactt ccctgccctt  45180
45181  ttacagattt gtgcacttgg ctagttccca aacctctctc agtgtaagaa tgtaaactca  45240
45241  caggagcaag aactttgttt tatttgtggc tgcgtgcctg gttgctatag tagaaaacac  45300
45301  ctgccacata aaagatgctg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  45360
45361  tgtatgtgtg tttgtatttg aataactaat aatagtatca gtatttattt cttcctaaag  45420
45421  ttaagatttt aaaagaagat taggatgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt  45480
45481  gtgtgtgttt gtgtgccaca gctcctgggt ggaaagcaga ggacaacttt aaggaagtag  45540
45541  ttcttgagtt taaccatttg ggtccaggtt attagtctga gcttcaggtg cctatacccc  45600
45601  ctggaccatc ttgcagttcc ccaaatttat attttgctgg ctttcccatt ttggttgatt  45660
45661  taaagttcta gctgatgcta tgtacctaat gtaagttcag gggtacttaa tgcaaagtcc  45720
45721  tacaagacac tgattggtct atggacacag gcaagaggtg tcatcctcat tagtagcatt  45780
45781  actctattgc catgagaacc tatgaaccaa caactctcct ttccatcaac agatttgaat  45840
45841  aatcatcata gttttctttt cttctgtgaa aaggcacatt ttaccatgtt ctcctgtggt  45900
45901  acaaaaacca aaactggaaa ggcaaggaca cccagctctg ccttttccgt tcctgcttct  45960
45961  gcaggcagat tggagtttta gtacccactg ccccatcccc ttttaggtat catcagaact  46020
46021  gtgtgtgtgg tcttagctct gctgccaagg ttgcttgcta taaacagcca tagagcgatc  46080
46081  tactgttgtg tttgtgtttt gaggcagagt ctagatatgt tgctgaagtt ggtcctgagt  46140
46141  tcacaatcct cctgcctcaa ccttttaagt actgggatca catacatgct accctatccc  46200
46201  acaatgcagt taaatattta tgtaccaaaa taacccattt taaagcagca aaaccagatg  46260
46261  ctatggtgcg ttcattttgg ggggatgttg tctcattatt aaattatatt caacaacttt  46320
46321  ttaattacaa ggagctgctt aaaattggat acaataatac aaaggatatt aagtacaaga  46380
46381  tattaagttc tctaggcatt gcttttggct gcatcctgtc agatttgctg tgctgcattt  46440
46441  tgcattcatt tcaaagtatc caaatttatt ttggtggctt ctctttgatt cattggttat  46500
46501  ttaacaatgc ccatatattt atgcttccct caaagttgct attgctgtta ccatcgttta  46560
46561  taaatgtatt ccaataaatt ccacatggtg tggaatttgc ctcttatact tattgaggct  46620
46621  gctttactgt tcaccatgcc ttgggagctg cattgtgttg catttgcaca tgagaaaaat  46680
46681  gtgagtttac tgctgttggg cagagtagtc tatagccgta tcaggccgac tggcttatga  46740
46741  ttttgttcat tctgtttaag ttcttgccac atgatgatga tgatggtagt ggtggtgact  46800
46801  aatttttgtt gttagtggag gcatgaaaac ttcagttatt gttgaatccc tatgctgttg  46860
46861  attttgccat ttgtttctgg tgttttggag tttatttgat gcatctggtg tgtaattacg  46920
46921  gtgacctctc tatagagtgc ccctttatca ttacagagtt tcttttgtct ctactctctg  46980
46981  tgttcgcttt caaatagccg gtctagataa ctttctcgat gccatataca tttttttatt  47040
47041  tgtttttgaa cgtcatctgt cttttatact gaacatgttt gatgttttaa aacaagccgt  47100
47101  tcttgctctt tatcagagtt tgacccgttt acactaactg tctgtaccaa gaatgtggaa  47160
47161  tttaagtgca ttcattatgt catacatttc tgttcctttg tttctccttt cttgctttat  47220
47221  tttgctaaac atatgtttcc tagaatacca ttctaaccac ttggttttgt tttgttttgt  47280
47281  tttgtttttc tatcttttga ggcataactt aagaagttag tgatgatgtt gagaataact  47340
47341  aacatcttaa tttcaggtca gattaactct gcttgggctg cagcacagtt gaaggctttt  47400
47401  ttcctggaag ctcccagtgt cagctctcca ttggcctgtg ttgtgataca caccacatct  47460
47461  taacacctct aagtctgtta gcatagcctg ctaagtattg cttcatgctg ttgttaggag  47520
47521  ttacagttct agtcttctgt ttatgtagca atcagttcct ggtggttagt agctcttgat  47580
47581  actcaagtta ctgtcctgtt ggctttcatt ttattcagag gactcccttc cctagtgctt  47640
47641  gaaacaaaga tctatgagtc gcaaattcac atttttccta tcaatagttg tatttggatg  47700
47701  tggacttagt gtctgatagt ttttctctta gtactttgaa agtgccactc agttcccgat  47760
47761  tgtcttccat tatttctgac cagaaatctg ttgttaagtt tattggtgcc ccttgcacag  47820
47821  caagacagga agctcgtgct tcttgaaaat tctgttactg aaagaacgga gcaccgaggc  47880
47881  tgaggttttg tcccattggt ctgtgaggta catcgattta gatgtttagt tttttacttt  47940
47941  gtcttgagtt gtccactgag cttctgtgac agtgccatca tattttcagt cactgagatc  48000
48001  tgtgttcctc ctagaacact aactgttcac ccatctgtat gcatgatggt attgcatgtc  48060
48061  tttccagggt tctgtggaag actctcttct cttcctgcag cctcagctga tggctctttt  48120
48121  tcctcactgg gaatctgctg caattccccc agtctctcct ttcagtgctt ttcaactcca  48180
48181  gaacttccgt tcgttttctt tctctattat gtttttcttc actgatacac tccatttccg  48240
48241  aagatgtgat tatcatactt cttgttagct ctttagactt ttagttcctt aaatataatt  48300
48301  gtttggccta gtaaattcag tgctgtgctg gcccctgggc tgtgtttcct acatgagtta  48360
48361  tatcttcttg tgtattttca tgtcttatta atcttttcct tccttttcac agggagacag  48420
48421  ggtctcatta tatggcccag cctaatagcg aaccctctgg aattgtgggt tacaacagta  48480
48481  gtccacaatt ctggacttca cgacttttct ttgttgaaaa tgacatttga gccagttgga  48540
48541  gtggtgtata cttttaatgc cagcatactc aaaagcagaa ggagatagat ctctatgagt  48600
48601  ttgaagccaa ctggtttata tagtaaattc caggtcagcc agtgctacag agtaagtctg  48660
48661  tctgtctgtc tgtctgtctg tctgtctgtc tctctctctc tctctctctt tctctctcaa  48720
48721  caaaacaaga caaaacaaga aaacaacaaa ccacatttaa gtaaaacaaa gtacaaattc  48780
48781  tggaagttga ggtcttctct ttctacacaa gaactgaagg ctctctgctt ggttagcaca  48840
48841  gtaatcagaa agaccctgac ctaaaaacac agaagaaaag tctgaagctg taagaaagga  48900
48901  gggcaaatga ggagtttttc tgccgcttgg tttagcaagc ctttcccttt gaaagcagga  48960
48961  agtgctggct ttggagcctg tgctcatatg caaaccactt tgctgcaagg ctttggttat  49020
49021  tggtaggtgt caagaaactc tccttggaat acatctttgc ctgttccttc ttgcagaacc  49080
49081  agaggtgagc aggtgcaata gaaaggctca aggttcttac tgaacaaagc ctgttaatcc  49140
49141  ttcaactaga acgaagtaag ttagtggttt gcattacttc tgtggttcat gtggactctt  49200
49201  tacccccccc cccccaagtg ctgttccctc cccccccccg aaaaatatta cagggcctta  49260
49261  ttgtgtagct caggctggct tcaaaacctc tatatattcc ttgaatttgc cctgcctcct  49320
49321  tcccgcctcc tccctgcctc atcctctgag agtggggatt acagatgtgt accattcctc  49380
49381  ccactatttg ttctgtatag tcctgaatgg gaaatatgtt aacttagttt gcatattgct  49440
49441  acattcaaga atgaattcat cagaacattt ttgatatgga aatgttttgt tttccttatg  49500
49501  gaaataaaga tcaacagaag ctgaattaat ttgagtaatg tttttccaca ctctgcatag  49560
49561  attatatttt ttgaaagctt gtgtgtggaa acaagttggt ttagcagcat gaattttaac  49620
49621  atttgaacta caatatggta gatttgagtc tcaaaacagg aggaatgcct agtaggggcc  49680
49681  ttatttccac agaaaggtgc aagattgggg gggggagtgt aaaggctcaa actttctgtc  49740
49741  atcaggtgtg tgaacttggg ctgggaggct atcttctgat tttccttttc tctttttatt  49800
49801  agattggcat tatacaactc tcatgaaaaa ccagaaagcg gggcccaggg aagatggctc  49860
49861  agtcattaaa agcacttgct tttgaaagca tctctcagag gatgggcatt tggttcctag  49920
49921  aacttatgta ctcacgtcaa gtggtcctct ggtggctgta cctccagccc agggaatgag  49980
49981  atgtcctctt ctggtctgtc agggtaactg tacatacagg caagtaccca cagacatata  50040
50041  catactcata aataagaatg aatcttaata ttttagaata agtgaatcaa atgaggtcat  50100
50101  aagtgtgatt accccccata cactgtaaga gcttaaaaac tgctcattac tattattact  50160
50161  aacaatatcg ttatgtatat aaagaagatg caaagggatt tccatctgtt gccagtgcct  50220
50221  atagtatttt gcctttcaaa tattcattta ccaacatgta ttaatagtgg tagtaaaggg  50280
50281  gtttatgcac gcacgcacgt atcctggcca cccattctaa tctcgagcaa tccactcttt  50340
50341  ccttcagtct cctcacagga aagagaatgg gtgctgcctg ttgctttgtg tctggcttat  50400
50401  atcattgagc ctaatgttgc ccagttctgt gtgctgtact gcagggaacc ggctttcatt  50460
50461  ctttacacct tcgtgagatt gcactgtctg tccattcgct acactttccc taccctttca  50520
50521  tcttctcaca ggcaggtgtt aattctgcat cttggcattt gtgaatagtg ctggagtgaa  50580
50581  catggggaca taggggtcca tttgataaca gattttattt gttttggatc tatgcccaaa  50640
50641  agtggattat gggaccatct ggcagatcca ttttgagtgt tattttcttg gtggagggga  50700
50701  tggtaggagg gtaccatcca tagtattctc tatgtgacta gattaattac attcttaaca  50760
50761  gtagtatata agagatcttt ctcacctcct tcgcagcatt tattttattt tatttcttat  50820
50821  tttatgtata tgagtgctct atctgcatat acacctgcgt gccagaagag agcatcagat  50880
50881  ccaattatag acggtactga gccaccttgt ggtagctggg aactgaactc aggacttctg  50940
50941  aaagagcagc cagtgctctt aactgctgag ccatctcttc gtattttata ttgttagttt  51000
51001  aatataagta acatttatta tagatcttta taataataaa atcatattta taataatttg  51060
51061  tgataattat tatgaattaa cataacattt tgtgtattta ttttgataat tgccattttg  51120
51121  actggaatga gctggcatca ctttatggtt tgatgcattt gctagattgc taatgacatc  51180
51181  aaatgtgttt tcttattttg ttaagttctt ctagcttctt aagcgttctg aatattaacc  51240
51241  ctttgtcaag tgggagttgg tcatacctac ccattctttg catgtctttt cagttgctcc  51300
51301  tccccttagc tttggaggaa catttcagtc tgatgggatc tcctggtttt aattgattga  51360
51361  tttctttctt ccttccttta aagatgtatt tattttatat atttgagtac actgccaatg  51420
51421  tcttcagaca aaccagaagg ggaatcggat cccactacag atggttgtga accaccatgt  51480
51481  ggttgctggg aattgaactc agaacctctg gaagaacagt caggactcat aaccactgag  51540
51541  ccatgataca gccccctggt ggaatctcat ttgccagctt ttcactgttc ttaatgtgct  51600
51601  ctgggatcct accttgaaaa tgggaacctg cattgagatg ttaacttgtt ccacctgagt  51660
51661  gtttttttgt tttttttttg tttgtttgtt tgtttgtttg attttagaat tttaggtttt  51720
51721  gcatttaggt ttttgaagcc aaactttcat taaatatata ttaatgaata ctcttaactc  51780
51781  aaaatgagta caggatttct aaactgaggt ccaaaatttg aaattttaga atttaaaaat  51840
51841  tatgctgtat gttacaaata ttatttctac caatagttgg ccaacatctt taagtttgca  51900
51901  cattgcagaa gcattgggaa tttttgtgta ggctcaatgg ttcaaaactt catagatgtg  51960
51961  cagtttgtgt ccatagatga aaagttaagt gaaggacaat gggctcataa gtactactca  52020
52021  gctattaaaa acaatgaatt tatgaaactc ttgggcaaat ggatggatct ggaggatatc  52080
52081  atccttagtg aggtaaccca atcacagaag aactctcatg ttatgtactc actgataagt  52140
52141  ggatattagt ccagaaactt agaataccca agatacaatt tgcaaaacac aagaaaatca  52200
52201  agaaggaaga ccaacatgtg gatacttcat tcctctttag aatagggaac aaaataccca  52260
52261  tgaaaggagt tacagagaca aagtttgaag ctaaagacaa aaggatgggc catccagaga  52320
52321  ctacctcacc tggggatcca ttccataatc agtcactaaa tgcagacact attgcatatg  52380
52381  ccagcaagat tttgctgaaa ggactctgat agagctgtct cttgtgaggc tatgccagtg  52440
52441  cctggcaaac acagaagtgg atgctcacag tcagctattg gatagaacac agggccccca  52500
52501  atggaggagc tagagaaagt acccaaggag ctgaaggggt ctgcaatcct ataggtggaa  52560
52561  caacaacatg aactaaccag taccccaaga gcttgtgtct ctagctgcat atgtagcaga  52620
52621  agatggccta gttggccatc attgggaaga gaggccccta ggtcttgcaa actttatatg  52680
52681  ccccagtaca ggggaacacc agggccaaga agtgggagtg ggtgggtagg ggagcagggt  52740
52741  gggggtgtgt gtatagggaa ctttcgggat agcatttgaa atgtaaataa agaaaatatc  52800
52801  taatttaaaa aaagaaaaag aaagaactta atttgctttt attttagggg gaagttgcaa  52860
52861  tttagtttga ttagctttga tttaccgcag tcaaacattc actcagttta taaatcctag  52920
52921  cagctggagt tgtaggccag cctagaggcg gggttgggtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  52980
52981  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg agagagagag agagagagag agagagagag  53040
53041  aaggaaatgt gttcagctgt ggactgataa tacactgtat aaaggttaaa gattgtgtga  53100
53101  gagaaggcag gagcaagaga aacaatttgt gggaagaaga gtgtgacagc tctgtggtct  53160
53161  acatgtggtg ggagggaggg tgacctgggg tttgtttccc ttgctactaa ggtgatgact  53220
53221  ttcattgttg tctgtgtatg aaacgtatac cctgatttct catagcctta ttgtgtggta  53280
53281  gagcacgatc gtatgatctt ggtactccga tcctttggtt accaggaaca ggacaggaca  53340
53341  tggctcacat aaaatccaca gagtctccca cagttataca tccagattaa aattttaatg  53400
53401  tattgctgaa ataaatacaa gttgttattg atgggaacat gttttggcca cagttcccag  53460
53461  ttgaagattc cacagtctga atcacactgc atgattactt gatgggctag ttcccggcca  53520
53521  ctgactccac cctgtgttgg tgtgcatcct tggagctttg tatccctgtc agttcactat  53580
53581  gattatagtt atgtgtcata aaatattctg cacgagtgca tttttttttc aatgagacgt  53640
53641  ttctttgtat aactctggct gtcctggaag tttctctgta gtccaggctg acctcaaact  53700
53701  cagaaatctg cctgcctctg cttcccagtg ctaagattaa aggggtgtac tacaataccc  53760
53761  aactaaaatc gtcattttta aagactacaa agtttctgtt tacaagaatg ttatcattac  53820
53821  ttcactattg acgaagtgta gtaatggttg caaattgtag taatggttgg gtgagtgtgt  53880
53881  gtacatgcat atgtgtgtat tgtgttattg tgtgtgcatg tatgtgccta tgtgtacatg  53940
53941  tacctgtttg tacttgtatg tgtgtatcca tatgggtatg tttgtgtgtg catgtgtgtg  54000
54001  tgtgcaaggg tgtgtgtgtt atgttatgtg ttatggcaca tgtggaggca tgtggtacat  54060
54061  gttagaggac aactttaaga agttagtcct cttttacctt gctaagatag agcttgtttc  54120
54121  tgctgctgcc ttggatcttg caagcttcta aattcgatca tctatctttg tctctcacca  54180
54181  taggagttct gggattgcag cactctgccc ttttgtgtgg gttccctgga cccatcattg  54240
54241  attgtcaagc ctagtgctga gccatctccc taaccctgaa atcttggtac ttgcttgttt  54300
54301  agcccaagca aagcttcctc tctgatattc cgtgtctcct cttgaaatat cttctccacc  54360
54361  tcagaacctt tccctagcgc tcaaatcaag tctgcctcca agacatacta gttattggct  54420
54421  tatgtttatc tgtctgtgtc tccagggcaa gtgaacactg tttctttaag gtcattagtt  54480
54481  acattttgtt ttttcttttt aaaaaaaaaa actgattttt ttcatttcct taaaaattct  54540
54541  gaattttgaa aggtgttagt aatcaaatcc agagccttgt gcgtgctggg caagcacacc  54600
54601  tacacttctg ggtttttaaa acctgatgat cttttttttt tttttatgtc taagtggtgt  54660
54661  aaatgtgtag acacaatgca tatgagtttt gcacatcatc attaacacca gtaagtatat  54720
54721  tttgccatgt aaatatgaaa acttgatttt gcttaagctt atacattttg ttttctatat  54780
54781  tttaagaaaa ccagaacctg aaaatattct ttgaaaccct gaagggtctt cttatagttt  54840
54841  cttgttgttg tgataaaaac actctgatca aagacaagtt aggggagaaa gggttttact  54900
54901  ggcccactac tgccttgggg cagtacttcc tgcagtgtgg ggtcctcctc ctgtatcaat  54960
54961  tagaagtcag gaaagtagcc gggtggtgtt ggcgcacgcc tttaaaccca gcacttggga  55020
55021  ggcagaggca ggcaaatttc tgagttcgaa gccagcctgg tctacagagt gagttccagg  55080
55081  acagctaggg ctacacagag aaaccctgtc tcaaaaacca aaaaaacaaa acaaaaacaa  55140
55141  gtcaggaaag tacttcacag aagtgcccat agtccagtat tatccagtca ttctccacac  55200
55201  taacacactc taaggtaact ttgggctgtg tcaagcggac agacactaac ttgtgatgct  55260
55261  atgcggtccc actggctctt actagagatt ttttggatgc agagcctcat gtctactcat  55320
55321  gcatttctag ctctacccag ttttcttgtc ttattctttt catatctcaa tttgtcacct  55380
55381  ttcgccgaca gtgcttgtga ttgaacatag gaccgtgcac attctaagca agggctctac  55440
55441  caatgaagtg aatgccatca tccctttcaa ttccatcctg aaatagggtc tgtagtccag  55500
55501  actaactttg acttcactga gtagacctag gttagcctgg atctctctga tcctgatggt  55560
55561  ttggcctctt gagtactggg actgcagaca ggagccgtgg cctgggtttc atgtctcata  55620
55621  cctatagttc ccctttcatg taatgaattg tcccaggaag catttattga attctctctt  55680
55681  ctgcataagc atttattgaa ttctctcttc tgcatcagtt aaaaattgtt acctctattg  55740
55741  tctttatcag tatggagatt gcacataaat ttgtagacat tctttttcta attctagccg  55800
55801  ctgatactat cacatacaac ctgaacatac atttataaat tttgtagtgc atgatgttga  55860
55861  aaatttccat cactgagatt gggtctttat ctatttttat ctattgattt ttttttccac  55920
55921  ataaaatatc tactgtcaag tgtcccatca ggtctgattt agttctctca cacaaggagc  55980
55981  actgccatca acctggtata gagaagtgtg tgttcctttt tttttttttt tcattctcca  56040
56041  gcccctttaa gccattcaga aagcactttc ttcttgcatc tgatgattga ttattccatg  56100
56101  ttattttttt cacactttcc agttcaaaaa gcatgctggg tgaacacatt tctttatttg  56160
56161  caacagggtc ttgttataca gcatagacca ctgtcatttt ctcagtgtga atactgcaca  56220
56221  taagttttct ttctttgctc tttgtcattt taggctgctg tgaatggatc actgtccctg  56280
56281  cacccctact gatccctctt ctggagtttt gagctagttg ttgctggtac ttaagaagct  56340
56341  agtcctgaga atcagactgt tctatttaaa attttaacta tgatcatagt tctaccaact  56400
56401  atactttaaa aaattttgcc tctataattt ggtttatttc ttaaccctct tctattttaa  56460
56461  aatgtttaac atcaatttac tgctttttct tggattttct tatagggagg acaaataata  56520
56521  tgtttttcaa atttaaaatg gtctattttt tgtacatttt caatttatat tgtaaggtta  56580
56581  aaactggcca tttaggacta tccctatagg cactgggatt gtagccaggt tggtaaaata  56640
56641  cttgcctagt ttgaacaatg tcatggatta gtggccagat ccccataaaa aggaatgata  56700
56701  gatagcacgt gcttgtgata tcagcccttg ggaagtagag acagaagaat cagtaattca  56760
56761  gagatatcgt ggcccatgca gatttcactt tcatcctagg atgtatgtga ctttgcctca  56820
56821  aagaaacatt caatagtaat attgttcgct caaaggtgat ttttatggga tttaagattg  56880
56881  agttggtggt ataatatatg agttatttgt tctttaaggt agctgtgagc tttggggtct  56940
56941  agtggctctt gttttgaaag cttgttcccc agtgttttga gaagctgtgg agactctagg  57000
57001  aggtggagcc tgattcatag aaataagcca ctaggggcag aactttgaag gtaatagtcc  57060
57061  cacctctggc ttcctggctg ctcagtgata tgaggaattt atgttatatg ctcctgccat  57120
57121  atataacttc ccaccacgat acactgaagt ctccctgaaa ctacggacaa aaataagcca  57180
57181  ttctttcttt aatatattta atttttgatc acaataacac agcagtaaat aatacaatat  57240
57241  atacagtaca ttgtgtgtgt gtgtgtgagt gagtgtgagt gtgcatgcat gtgctcagga  57300
57301  acatccatct cccaggtatt tcaatagaat tcagttaagt aaaacattaa aatttctagt  57360
57361  gaaggggctg gtgagatggc tcagcggttg agagcattgg ctgctcttcc ggaggtcatg  57420
57421  agttcaaatc ccagcaacca aatggtgact tacaaccatc tgtaatgaga aacaaataaa  57480
57481  aaccctatgg gctggagcgg gtggagcctg gagcgagtgg ggcccgagca agagggagaa  57540
57541  gggaaggggg tacaaaacaa aagaaaagaa aagttaaaaa aattctagta gaaaagaaaa  57600
57601  atgagtgtat gtgtgttatc tgtagaaatg tattgtagaa gtccattcat aatcatcacc  57660
57661  atagtaccag taatccttac gattcaattt tagatacaag aagtctgacc acaggaaagg  57720
57721  taaaaaactg tctgtctaag gttatacatc tgttaagggt tgagctgaat gtgattgtca  57780
57781  ctgtcttcct aaatctaata gtggttggta tcctgtagcc ctgaaatggg tgggcaggca  57840
57841  gttcatggaa aggaagtgga agtagcttat gtacatttgg acagctgttg tgtattctca  57900
57901  catgttaatt actgtaatta gtttttagat acttttgtaa catgaagtag gctaagtgaa  57960
57961  attttatttc caaacatggg tagtagtagt agtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  58020
58021  ctttgttgaa aaggctagca tattctttga acaatctttc tattaccgaa atttgatttt  58080
58081  tcaagtttat tttaattagc tatttgttaa tttatgagac aggactcgta taacacaggt  58140
58141  tgtccaactt agtatataac tagcaatgac cttgaactct tgacccttgt gccttcactt  58200
58201  ccccagtatt ggtattatag gtatatgcta ctatgcctgg cgttgaagtt atttatttat  58260
58261  ctatctattt atttatttat ttatttattt aatttttgtt tgtttgtttg tttttcgaga  58320
58321  caggctttct ctgtgcagtc ctggctgtcc tggaactcac tctgtagacc aggctggcct  58380
58381  cgaactcaga aatctgcctg cctctgcctc ccaagtgctg ggattaaagg tgtgcaccac  58440
58441  caccgcccgg tgaatttaaa tttgattggt gtacctacac atgtggtatc atgtaagcct  58500
58501  tcattacatg tctatattga gtaatgttga cttactttcc aattgtgtac agatttgcat  58560
58561  gcttagaaaa gaatagagga acatttgatt ataggtacat aggattgcat agatgaaatg  58620
58621  agttacaaat ttcaatcaga aaactttttg tcttttactt tttgtctttt tatcaaattc  58680
58681  tattaacaaa ttctaagcca gaggcactta ttttcagtgg tctgcaacat gaacagcagc  58740
58741  aggaattcaa ccttcattct caaattgagc gtttggggtt cattttcccc tagtgaggag  58800
58801  aaggcttcac gatcagttga ctttgtgtat agggcacagc tcagagatca gcgagggttc  58860
58861  tgtgttgtag ctcaattaca gaggacctaa caaatacata ggaggttttg ggttcggttc  58920
58921  ctaaccctgc aaaaaataat taaaacactt aatgttgttt taaaagtaag acaatcatta  58980
58981  cttttttcct ctcattaatt tcttgtaaga caatctgtac tgtttcaaat ctgcaccctg  59040
59041  actgttggga caggaagagc aactgagaca gaggttagcc tttatttttt caaaggtact  59100
59101  actaatggat ttgcaggatt ttgaaaatgg caaataaaaa acaaaaatta cacaagtttt  59160
59161  aaactttctt tttttttttt tttgccctag aattaatcat taacagaaat gtgaattttt  59220
59221  gctttatatg tagcccagtt tgatctttag gctatattgg aagggaaagt caaaggcatt  59280
59281  gactttatgt aggtttcagt atttttcgtc tttttttttt tttaagcaat gtcagaaagc  59340
59341  agaatgagtc ttatttcatt catgattttt ttgctcgcca aattctcagc aactacaaat  59400
59401  atttcaaacc ctaaaattta aatactcttg ctagtaaaga atcaagtagg cattccttga  59460
59461  gttaattttt ctggctgccc tataaattaa aatttaaagc tagtttagtt tctctgctac  59520
59521  gaacatattt ttatgatgta atttttctcc tttcttaaaa cttttgtata atacatgctt  59580
59581  ctaaattaag tcttggatcc tccaactcga atcggaaagg taacatttcc atgtgctcac  59640
59641  aaaagtcaga actaatatga gttaattaaa gcaaaacagt attactccat ttaaaacaaa  59700
59701  atgtatcagc gggagggagg ctgccagtag ctattttccc taaatggcta gcaagtgaaa  59760
59761  gaagtctgct gtttaacatg tctgacattt ttattttcac taggaaagcc atttttcata  59820
59821  tatgcagtca ttttaaactc ttgttttctt ttctttttca aaaatacatt caaagtcctt  59880
59881  agcatgtgtt cctattataa ccagtagaag taatccaatg ttttgggcat ttactttgcc  59940
59941  tttgatgacg ctgatatatt taaatccctg ttcctggggc atgccacaca agcactttta  60000
60001  ctactgagcc acaccctcaa tccaaagtgt tccctcttac tgactggtca ctcatgtcac  60060
60061  aggaaagttt tgaattgatg ggaggttcta agtgttgtga gggcccagga caggtgtgtg  60120
60121  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtatgaaac tttgagagtt tagcttgtgg  60180
60181  aacaggggcc ttggctctgt gtgtccgaaa aagacagttc actctgggag atgggcctat  60240
60241  tgtagttgca gtattggctg agtttcccaa caaattagac atggagattt tcataagtat  60300
60301  gtttttgata gccattttta gaggactttg ggcttgttga ctgcttatca tagtgcccca  60360
60361  gtgccccata tgatagacct tgtatggggt ctcaggagtg gtagactcag aaacttgtgc  60420
60421  tacattctct cttgtgtggc atgagaaggc tgtgtacata tacaaagaga atccatgtgg  60480
60481  actctggaac atgtgaatgc cctgtctgtg gtataaagcc cttgcacaca gttccttgat  60540
60541  ctttggttgg aagtcatggt aatcatttag ggtgctgcta atctcctcta gtcagaatcc  60600
60601  taaagctgac cattactgtg tggtggacat ctatctctgg ccttgatgtt tgtactggat  60660
60661  aattgggttt catggaatta aacctctgct ttgtgacttg ggtataggga gtggagggta  60720
60721  ttctgttcag gtatgcagaa ctaaactatc tggaactcag ttgtagcatc attttcttta  60780
60781  aaaggacatt ctggtccctg aagagaactt tcttacaacc ttattgttca caaaccagat  60840
60841  ggatatttcc agtttctaag gcacattgtg tacatacaaa agaaatacaa atatttgcac  60900
60901  atgttgtcat ctattttcaa aaacaatccc agactctgac agacttcata gtaccatgtg  60960
60961  atacagcagg ctccatcttt attgtgtcct tgccctcgtc tgggaaatta aaactagttc  61020
61021  ttttcacctt gtcgtagaca caaaatgact tcccaaacta gaaagaatat agtgccaaaa  61080
61081  gcagtgtgca atagcttgtt tgaagaaact gactcccgtc aagccagttt tacaactcag  61140
61141  catctctagg gatcacaagg aaatagatac ttcacagagt cccacttacc tcagacagtg  61200
61201  atgatgaaag acaactgggt ttggatccat gactcatggt gttgatcagc agccattttc  61260
61261  agagaaacta ggtagatggc accatctcca gtctggtacc ctctgttccc tggcaccctt  61320
61321  gcagattctt gcagactggt ttaatcctgc tgaaaaggac taactttaat tgtccatctt  61380
61381  gccagtttgc ccttaataag ttatgtccat tttttaaata agtttagaaa tgtctttatc  61440
61441  tttctctcat tttgaacata catttttaat gtagaaagtt ataggattca tctttctttt  61500
61501  ttttttttca ttaagttttt tttttttttt tcagtctcct tttgcttcat tgtttgttag  61560
61561  gaggtttggt aattgtcttt ctctctccct ccttgaacat cattacttat ttgtatgttt  61620
61621  acaatctagt tgtggaattt tcagcagttt tgtgagcctg ggtctagcac ccctcccctc  61680
61681  ccctacccct tccccacttt ggaattcatg gaacattttt aatttgtggc tgtagttttt  61740
61741  catcatattt ggaaattttt gaaaattatt tctttagccc cagcctggtt tctgtttaca  61800
61801  actgcatcag cttactgttc ttgctctttt tgattttcat gtcactcacg ttgcttcctc  61860
61861  agtttcagga tctctctctc tctctctctc tctcccccct ctgttcttat aatcggttaa  61920
61921  tctgatttat ctttatagat ttttaaatct acacagttag ttcacatcct taaaagtatt  61980
61981  tttaaaaatg cattctatgc atgtctgaac gtgcttgaat ttttcttctg acatttcaga  62040
62041  catgtggaca catcagctgc ccaacacccc tgtcaggtca tttctaccat ctgtgacatt  62100
62101  tctgtatctt tctctcatag attcttaccc tctgtagtgt gtacaatttc ctgcctcttt  62160
62161  tttttttttt tttttttttt tttttgcatg cctgcctaac accttttggt tagaggctcc  62220
62221  catggtgcac tgtgccttac tgaattgtgg tcatttatgc tccagtatag acagattcct  62280
62281  gagtggtttt tagatgagcc tgggtacatt cagggtggta tggctgtaga ctcccaaggg  62340
62341  gttttagaat cagctagcat actctgtttg tttctctgga ggcctccttt gcactttgcc  62400
62401  taggtgggat ccaagcagcc ctttctcctg ggcttacttt tcccaacgac tgagatagta  62460
62461  tctaccagtt cacctgttgg cctctgaaat gtctgattta tctctcctgg ctggtgagaa  62520
62521  ctagaactgt tgtggagatg ctcaactcag catctctgac tcctgctcct ctctttcctc  62580
62581  attaagactt ggccaaagct ccggtggaac cctctgaaga ccccaagagg gtactttcta  62640
62641  gggcttcact ctgcaacttc ttgctccctt gctccctcta taccctaagc tctatggttg  62700
62701  ctgagtttga gaccagggta ctgccatgct ccttgtctta ttccagaaga ctacaggaaa  62760
62761  ggaaatgggc tgacatgaaa atgacatgct tttggcctta cagtagaatc attatctatg  62820
62821  tttctatcat ttaacgtgta aaacacaagt taaaaatgtg tcacttgttt gttgtaggtg  62880
62881  ggtagatcat gggctgtaat ggcgtctttg tcagaagtga ggtgtggtca ttgctgcaaa  62940
62941  ataatttata tggagttggg gctcttgacc actttttaga gtacttgcaa catgcatgaa  63000
63001  cccctagctt cagtccccag catcgcataa aaccaaggac attggtagca cataccagta  63060
63061  ataccagcac tctgaagtgg aagtgggtgt gtgtctgcca aggtcatctt ctgctaggaa  63120
63121  ggagttggag tagatcctgt caaaaataag agaattatac tttgtttttt ttttcttaaa  63180
63181  aaatatccag ttcagaggtt aataatgtat ttgactgcca agagaaaata atactataaa  63240
63241  tagtgtgttc ccatgagttg aaagaaaaat aaaggcaacc tgctcccctc ctccccccac  63300
63301  aaaatccaaa ccaaaaacgg agcaaaatga gtattttttt cctctgtact tgaatcaggt  63360
63361  tgattgtaga taaattaaga cttagatact atcagcaaaa cattcttaga gacttaggaa  63420
63421  caaatgtaaa gtgttctagg ggaaggcttg tgggtgtgct cacggcgccc tgcctatctt  63480
63481  cctccgcttt gaatgaaaag agaaatgtat ttatttttat agtaatattt ccttagagtg  63540
63541  attgttcagc agtagaacac agcactgcat attacaaagc agaaacaaac agctttgtcc  63600
63601  cgtgtacaga gcacgatatg aaactacaga ggctctctgt ggcaggcaag aagcttcggg  63660
63661  ccggttcctg tttcctgctt tgttgttttg agtgtgatgg ataccgtggt ctttgccagc  63720
63721  caatactcag aaactaagag agcagtgaaa aaaaaaaaag acattaacct gaaaaatgat  63780
63781  tgtggtttta actcctacct ttcagctagg agccaagccc agcccacagt ttccagtttt  63840
63841  aatcttagga aacattcact ctgccgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tacatataaa  63900
63901  gtattttatt gaatatttta ttatttcata tgatgtattt tgatcagatt cattccaact  63960
63961  cttccccatt tcttcttcct aatccatcca atctctctat gctatcccct caacttgcgg  64020
64021  tcctctttaa ataagtccat attgcattta tttaaatctg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  64080
64081  tgtgtgtaag actatccatt gagattgata aataaataaa actatctatg gaatggaata  64140
64141  aaaccattag ataaccatag ctccccagcc aggggtggga actcacagaa cctgttttta  64200
64201  tttcatgcta aaatgttgac tggcttgatc ttttgcaggt cttatgcagg caaccactga  64260
64261  tgctgtgaat taatgagtat agtggtctta tcatatccag aagacacttt cgttctggtc  64320
64321  ctccccagac cccggctctt aacactcttt ctgcttcctc ttgcatgatg gtctttaagt  64380
64381  cttagagatg aaagtgtgat tgagattcac caacttggcc aagctctccc ctggcactct  64440
64441  tcacttagaa cagtcctaag tttctgggtt aaccactatt gacagcatca acaaactttg  64500
64501  ctgatgaagt ctgagagtgc acgaatctgt agctggaggg atatgattca gggaacagtt  64560
64561  taatactagg tccatttacc taaataatag taataggatc atccctggac ctatgagctc  64620
64621  taaaagcatg tggtattggt cagattttca gtacttaggt atgtgtttcc ttcttgtggt  64680
64681  gtgggcttta aatttaataa ggaagaagat ttaaccccca aaatgtacat tccactcttc  64740
64741  tatttattta tttatttatt tatttattta tttatttatt tatttggttt ttcgagacag  64800
64801  ggtttctctg tgtagtcttg gctgtcctgg aactcactct gtagaccaga ctggcctcga  64860
64861  actctgaaat ccgcctgcct ctgcctccca agtgctggga ttaaacgtgt gcgccaccat  64920
64921  gcccggctgc cactcttata cccatagata tagcttgcca tgctggtcat tattagagtt  64980
64981  cacagagttc acaactaggt atgactgtga atggattttc ttcctaatta tgattagatc  65040
65041  cgtttcagag ggaataggtg ttgaattagg ctatgagagc aagcgttgac tgagtctgta  65100
65101  gcatctcatt tgagtctgtg tatctaacag ggctatagca ctcaccctgc ctacaacttc  65160
65161  tggtagcatg tctgttttcc tctggcacta gggcattctg ttctgtctta gtacttacat  65220
65221  taatgaggtc cagcctggct tgacgggtgg ggccatggaa gccttaggag gccaggtggg  65280
65281  ttaggctggg ctgttgtggg cattgttggg atgctggttc aagcatagca ggcactgatg  65340
65341  gtgtcttcca gtcatctcac aaaagctttt aaaatctcct ttcttgtaag ttttcacatt  65400
65401  actttctacc tatcatcctg ccacaaacac taaaaatagc agaagtccta ggccagccag  65460
65461  ggctaggtag tgagattggc tctaaataag gaaataagta aaaacagtag catatgcacc  65520
65521  atctccaagg gatgcttatt ttctgctggg tcagagggag ctactgtgaa aaacctgagg  65580
65581  agtcactgaa gtgtggagtc tccatactgg cgggtcctag agctctctca gcatgcctca  65640
65641  tgatgctccc ttatatcttt ccttggtctt tacctcagag ttctttctta gttccatcat  65700
65701  ctccttgttt ccagctgtgt gttttgctgt gaggaattct ttattcttgg tggcaagttc  65760
65761  cagtctgtaa gaaaagattg cttctgtctc agaggttcct gtatgtttta caggctatga  65820
65821  taccctataa tgtccccatt ccacctagga gagtcttctg gatttggaca gggtacatcc  65880
65881  ttgagcttgt ctgcttctca gtgagttatg gttggcatga gcctattgtt gtaaagataa  65940
65941  cttacaagta tttatgtgct ttaataaata ccatgacaga aattcttgcc atgacttcct  66000
66001  ctaggcagga tggaagactg tgagttctgc ctgatgatac aattccagac ccttttaaca  66060
66061  ggtccaggtt ggggctcagt gtgtcaaggt tcttgtcagt acacctgatg accagaatgt  66120
66121  gacccttggg ataccgtgga aggggagagt ttactcctgc agtttgtatt gacctttaca  66180
66181  tgcacattgt ggcacatcca tgcccctctc cccatataaa taaataaaac gtattaaaac  66240
66241  caggtttgaa agcacagctt actgggcttg ttagtgtcag aggtctgggt accactcctg  66300
66301  cactgcctgc catgaatagt gatgctgtag gtagcaggga ggatgcagag tgactgccat  66360
66361  ttagcactca tggaatttac tgtgttttcc cacactctcc tctccctcac ttcgatgctt  66420
66421  accactggac tttcatagat tcagaatgac gtcatccctt gtctgttcct gtggttggaa  66480
66481  ctgcttactc tgtgtgtacc atttggtacg aacacatccc aaagattttg tggctattaa  66540
66541  aggcagtgac gaggaaaacc ctattggacc cacgatttga ggtttgtttg gctacggctt  66600
66601  gcttttgcca gccatccatc aaggagaact tttagcgttt tcagaacagt cagtgtatcc  66660
66661  agacccctac aggcatcact atgttttgaa agcaagtaca caaaaatcat ttcctagaat  66720
66721  atctcagatg taaaaaatga cgtaagagac aggtaaaagc atcggaccat gcctggcctc  66780
66781  agactggatg cagtgtatag gctgagcatt gcagccacct ccagttcctt tgtgggtggt  66840
66841  ggcggtggtg gtaggaagct tctctgagct tggggacttc tgctgtggta cctatccgca  66900
66901  gcaactccat tgcctattat agcaaacagc tgcactatga agtgactagg atccaggttt  66960
66961  ttggattatc tggcagcaga tcacacagaa aggtttgggg tgtggaagat ctttgaggat  67020
67021  tcctttcctt ctgttaccat ttcttccctc acattgctgt gcactgtaga ggatgataag  67080
67081  ggaacgctca gcagtgttct ctcatcttat gatcggattt ttctatttgt gtgccttggg  67140
67141  acttgaactg agggccaggc agatgctaag cactctgcca aattgtgact ttgttacagt  67200
67201  ccctttggat aatgctgact tttaaggcaa gtccccaaaa taaatgccac tcttttgggt  67260
67261  gttataaaaa aggaagaaac aaccttggga ttaatttctt ctgctcagac agtttgtcag  67320
67321  gcttgtcttg actgaagtgt ttgtattccc cagcgtgggc aatcacaaga cagcttgcct  67380
67381  tggtggagaa gctcaacttc ccctttggat gatcagccct gttattatca cctgggtggc  67440
67441  tgtagtgcag aggtgaaact gagaggaaat cccacaggaa agggggccat ctggtttttc  67500
67501  attttttctt tcttctttct tctcttttct ttctgtatct cattggtcct atatttgggg  67560
67561  tctttggcag gaagccttct ttagttacat ggtgtcattc ctaggattac agaaggagtg  67620
67621  tggtatggag gcccctcctg gccagctttc cttgctggga aacctactct caggcacaaa  67680
67681  ctgcacatat ggaatgagaa ggactctgga gttttcccca gtagaaaatg aaaatgaaat  67740
67741  aaaaatgaag cagttaaagc acaaatataa tttatgtatt actttaaatg ggctttattg  67800
67801  cacagacaca caaaaaagga aaagtcattc ttgtataaat gtcctacatg ttcattctta  67860
67861  aaagctcaca gcaactttct gatgaagtgc atgggtttcg tcagttaatc tttgacacgt  67920
67921  cgtgtgagtt ttttctttgg tttttaaaag gaaatgcatt cctgaggaaa ataagaacaa  67980
67981  aaagcatgct ttccattccc cgacccccac caaatctctc tgaagcatca cctcctaggc  68040
68041  acgagctctc tcccaggccc atctctctgg ctcttttcca cctggtatct tctggaccct  68100
68101  ttccctcctt acattgactt tttcttattc ttctctgtcc acaccatcca ccaagcagcc  68160
68161  tggaagcgac tgcagagtat agaggaaact gtagccatcc agagccccct tcccaaggct  68220
68221  gcctacctag agccttatgg tctcttattc ctactgtgtt ttactgtcca actggagagt  68280
68281  ttcatgtcct cacagttatg ttggggatcc tttctaagcc tgggaaagtc tgttgtgact  68340
68341  tgagtactga ggtgaagctc agccttctac attcaggaag ttctgcaaat ttccctcaaa  68400
68401  gtggcacagt atttgtcatg taactggagt agagattctg gctggtaacc tagtgggtga  68460
68461  gagcggtgat gtaatagcat gtagtggtca cgtatgtgga ctgtcttccc acctgggaac  68520
68521  tgagctcaac tggaggacag ctgtgggttg tgctgaagca atcgcttaag ctgtctgcca  68580
68581  cagtgatgta agcaaaggcc acatgagaat gggccttagg actggagaac acttttaata  68640
68641  tgcaggaagg cttcctgtta ctgtcatttg cagaattaag agctgtgatt attgttcatg  68700
68701  gggacaaagc tcgattagaa ggaacatctt ctcagaccac tgatgtgttt gtcatatgtg  68760
68761  agagtaagat gttatactta ctctacatgt tcttttcctt taaaaaattt aataatgttc  68820
68821  caccatgggg cagtgtcttc tgtatgctgt ttgtatcagg ggcttcttct tacgattatg  68880
68881  ataagttgat tggggaaact gttttggaaa atgttcattg cttctagttc caagttctca  68940
68941  tctccccaaa atctagggag attgtagaga ttacagggat gctcttctag cttttttttt  69000
69001  tttttttgtt ttttgagaca gggtttcttt gtgtagccct ggctgacctg gatctcactt  69060
69061  tgtagaccaa gctggccttg aactcagaaa tcctcctgct tctgcctcca aagtgctggg  69120
69121  attaaaggca tgcgccacca ctgcctggct cctcctacct tttgctttcc tagttttttc  69180
69181  tggactttgt tccattatgt agtccaggtg ggtctagaac ttgcaatgta gctcagacta  69240
69241  atcttaagtg caagacctac cttcctcagc tcctgagtgc tgggattgta gatatgagcg  69300
69301  gtcacactat gagtgtgtcc cttctctctc tttttaaagt gaatgtaggt ccttgttcga  69360
69361  atggagcata ctgtgaaatg tccaataatc ttcacatatt aatgaatttg atcttatttg  69420
69421  gccttcaatt tttaagcttg gagtcagtgt ttttctttta aggccgatgt ttctcagtat  69480
69481  ctgtagggtt tgtttcaggg cccctgattt caactttagg tacccaaatc tacatgctga  69540
69541  agtttcatat gtgtatatta aattattcct ggaagactta tagcaatagc taatgcaata  69600
69601  tggtgtaata tcaggttaaa gttgggtcct gggaaactgc attaacacag tgccctccag  69660
69661  caggcatcag ccacgtctcc tcaaagtgta cagtatagat ataggtaagt tctgctaatg  69720
69721  gttcatttta ggcacagtga ccttcaagat gtgcacgacc agatctttag aagatgcgag  69780
69781  tctattggtt tgcatggcag agcgaaggaa ggcgttaatg tgataaccat ctgtagggag  69840
69841  gttgttttgg ataatgtgga taggacagtg tgatcgcaat cattcttaaa acactgaaga  69900
69901  gaaagacagt gagatgccag ctcaaggagg gacctggcac tgctgctggt ttcgaagatg  69960
69961  gggtgcacat tagaacagag gtgttctgta gaaaatgaga gggagagaga cagagacaga  70020
70021  cacagacata gagacacaga gacagaccca gagagacaca cacagagaga cagagagaga  70080
70081  cacacagaga aagaaaccct tgcgtgggcc tccaattcct ttctgggatc ttaaatttgc  70140
70141  tcatctgttg ggattctttc ctagagaact gtagacagta catttgaaag aattacctac  70200
70201  tagggttgtc aaaatctggt atagcatcaa gaaaggccag tgggagatac agaagagctc  70260
70261  ctccagggat tcaagcttca gctcagggtg cacaactcag tggcattctc cctgtagcat  70320
70321  gatgtagccc cgagagccct ggatgatagg ctatgctatt tccacagtgc atttttgcag  70380
70381  tttctgttct gttctccaag aaggaacgta tccagatgga gaggtcccaa gtaattctgg  70440
70441  cttaagcagc atcttactaa cttaatacag gaaagtagtt ttagcaagct tacccaatga  70500
70501  acaacaacag ttttgtgttt tctgttgaac cttgttgaac ccagtcatgt ggaacacatg  70560
70561  tcttctttgt tcataagaat gctgatgaga cctttggctt tggagtacca ggaagtgtcc  70620
70621  agcctcctgc ccagtgctgg caaccagcta cttaataacc tggattgatt tttgtgcttt  70680
70681  tcattagcca acaaagttgg gctcagaaat aagtattggg gcttttctct ggtgagctat  70740
70741  gataccactg tttccctatt acgtggggtg cagggagaac aggccagagt agatgcagtg  70800
70801  acctctagga tctgcgaaga acagaaatgt gtgctttctg aagaagcagt tcttctccac  70860
70861  cagactgtac aaggaacacc acgagtaaat ttaggtttga taaataggag ctcagctgtt  70920
70921  ggtattactt cctgggagtt gagcaagagt gggcctgtgc agagtgcttt tgtgtgtctt  70980
70981  ggagactcac aaacttctat atgtcacaca atatatatac cagccatact acctgtgatg  71040
71041  cacacactgt actatcctcc ttacctgttt tgcacttgag gatgcttagt ccaagaccca  71100
71101  gtgggctgtg cagctcatga cttctcatgc cagggtttaa gtagagaaat aacccctgtg  71160
71161  tactctggtt cctgctttgc agttggctca cccggggcat gggttgctgt tttctgaatg  71220
71221  gcctgctcat tagaggtgtg cattaaattc cataatgtac agggcacagt gtaaatgaat  71280
71281  gcatactttt atgaagactc tgcatgaacg cctgtctccc tggaggcacc taacggttct  71340
71341  ctcttttaag gttagttatt tcaattggaa caagtttcct ttcatttcct ttcacccaga  71400
71401  gcagactact caagtccaag gtcactgtgt atgcacagtt ggggagcacc aataactcac  71460
71461  ttagccatta cttattcaag tgatttcagg aatgctctca tttgtaagca caacttctgt  71520
71521  gaccttaggt ccaactgtgc gtgtagaatt tgcacacact cttggtggta acacaaatta  71580
71581  gttctaaaga acaccatggc cattccttaa aggcttccag tgatctctct ctggttattt  71640
71641  atagcatgct ctagtactgg gataattctg gaaagagcaa aatggcctaa gtaagaggaa  71700
71701  gacatgccta ttaagaatgc acaaatatgt ctcctgtcag ttaaaaaaaa caattaagat  71760
71761  aaaatagaat tatatgaccc agtcatccca ctttgggctg tgaattcaaa ccatggaagt  71820
71821  cagcgtatgg aagagatatc tgtagcgcct tgttattagg gcaccactga caagaaccga  71880
71881  ggtgtggagt cagccctcag cacatgagta ggtgaagaat atgtgctaga tagccatgat  71940
71941  gtaatgttat ttcacttaat aagatcctgt ttttttgcag caacaggcaa ggatgaaccc  72000
72001  agaggagtgt gcgctaagca aaataatgca gatgcagaaa tacaacttcc tgcttgtata  72060
72061  atctcatgtg catgtggaat ctaaaacagt ggagcttata gcagcaggga gttgtaggaa  72120
72121  ggttaacaga agctgagggc tgacagagtt agagctgatg gataaaattg ttagagagaa  72180
72181  agaatccatt attgctgtta aggtgataga tatgctaatt agctcgatcc ttccattcta  72240
72241  catggcacac atatatcaca tcatagcaca ctccactatt aatatagtaa gttggagaag  72300
72301  tggagagaga aggaagaagg agggggaaga gaatgaagag agagagagag acagagagag  72360
72361  agagagagag agagagagag acagagagac agagagacag agagaaagag agacagagag  72420
72421  actgaggccc tgaggggacg aagagttgtc tgggcgtgaa gttgttagaa gtttgagtaa  72480
72481  acagagaaag atctcatgtg tccagggctt caaaggcctg agaagtttat cggagcccag  72540
72541  gacccactga aactacactg aggttctttc agtgttttct ttgtcagtgt tattttgcat  72600
72601  acatttaaac atttttctat taaaaaattt tacacagtaa tataattgtt gcaccttata  72660
72661  ttgccctttg cttttttttt ttttcactgt gacagtgttt tcatctgctc tacccaggcc  72720
72721  ccagggagct cagtgtctta ctaacaagtt taaaaaaaaa caaaacaaaa caaaacaaca  72780
72781  acaacaacag caataaaaaa aacctagaca aaaacaaaca aaaactctaa aaaggattgg  72840
72841  aggcgatgga tgtattgatt aagtgttttg gcttaaagat ttctcaatgc aaatatttac  72900
72901  ggaagcactg cattaaactt ctataagtgg ataggatgcc ttgtcgggta aacaggcaaa  72960
72961  actgtctgga ttctgagcag catggctgag catcaggccc tgaacgtggt ctgctgctga  73020
73021  actctctgtg gttggcttac ctgttgggag atggccagaa ggtgtggcgc tatggtctag  73080
73081  accttagagt ttgtttgtga atccaccctt ccagttgatc tgggtcacac ccactcacac  73140
73141  tgctcttcct gggccatgta ttctcaggga tttttctttt atttctttcc agagtgtgtt  73200
73201  gatgccactt agttgagtgt tttgtttggt tcttgcttta aacaaaagtt gtttttttct  73260
73261  ttttttaact tttgtggttc atctcaagtt gctggctacc taagacatgc tcagccctcc  73320
73321  atcagtaacg gagggaacca cttcaggtga agcagaggaa acctgcaggt acaaatggga  73380
73381  tctttaggtg ggattattct ttctggcttg tagatctgag gggacgtgtc agatctgaga  73440
73441  gaggggattt ggcaaactgt caggatgtcc tggaggctgg gctgtgtgtc cccagattgc  73500
73501  tgtgttctct ggccatagga acctggaagc tgtcgtgcca gattgcaatc tagcacttca  73560
73561  caggcagtaa aaggggcccc tttttctgct ggtgacttga agctcccctt tgttctggtg  73620
73621  tgccctggtc attctgtaaa ctgtccagac tggctgtgga aggacatctg ataccttgac  73680
73681  gctcccatac cttttgatat ttgtgtcttt ccatgatatg tcattcatat gggccttttt  73740
73741  tctataacag atgatctata cagctatctt taagggtcct gggagaccct ccagacttct  73800
73801  ggccaaaggt agaagagtgc tgacagtatg tgctgcccct ctctacacag gaggacatgg  73860
73861  gattgatctg ggtgtggcct ttcctgggat tcgggccctg aagcaggagg gacacattgt  73920
73921  tccaggtact tccaatgtac attctgcccc agggagatca gaatattttg ttggctttgg  73980
73981  ggttcatttt ttttccagta ggcaggattg ttgtggccaa gtgtacccac tgtgggtggc  74040
74041  atagacaagc tgtgccaaca ggttatttgt tatcagtgac aagaagagga aggcagccat  74100
74101  ttgaggggcc ttcccttgcc ctgttaagag tctagcttcc caagtttgtg gtccaacaga  74160
74161  ctttataggg gttgcatttt tacaaaggtc aagtatacca cagcaatgtg tcatctcatt  74220
74221  cgtcatagaa acctgatgta gcagagggtg atctttctgg tttgacagat gtcatagagt  74280
74281  gtgacctaga catagaaccc atgctcaggg tgaaagtgat ggttgacggt gctgtgcagt  74340
74341  tcagacaagg tatctttagg ttcccatttc gcatgagaag acagtcgctg attgttatgg  74400
74401  gtgccaagta cttacgcaga ggaactttct tggggttatc tgccctaggc actgtagagc  74460
74461  ctaaggtccc acttccactt gtccagtgct gaagggtcag gtgctagact atactgaaga  74520
74521  tatctcaagt ctgtgagaga gtctttaaaa tagtaatcta aattaaaaaa aataacagta  74580
74581  taaacttgca aagtgggaga gaagggaagg agggacgtga ggtgaggtga acataatcat  74640
74641  tgaaaggtgt gtgggggtct agagcctgta acaactcccc cctgccctca cacacacagg  74700
74701  gctaataagg gcttctccaa tcctgaccag tggcacaagg agtccagagc cttgtatttt  74760
74761  gtgaatcttt ttctgaaaca acagcaacaa caacaacaac aacaacaaca acaaaacccc  74820
74821  aaaacatgac agtgtgctgt aatacagaag aatctagagg acatatgtga aataatctag  74880
74881  ctatggacaa acactgctta tctcgactgg tgaggatccc ttctcgacca acatttttca  74940
74941  tatttgtttt ccagacttgg atgtttatgt acacacaatg aattgtcttg ggctagggca  75000
75001  caagtctaag caggaatgtc attgtcattt atttattttg tatgccccaa gtgcataaag  75060
75061  gtaattttgt gcaatgttct caacatactt ttgctttgac tacaacatgt cacatgaatc  75120
75121  ctgattaaaa aatcttcctc ttgtagaatt gtggagacac acaaaagctt tcccatgttc  75180
75181  tggttaaggt gcttagtatg gatgtggaac aacaacaaca acaacaacaa caaaaaacct  75240
75241  acacagggac agacagagta gggtggccag gggctggagg taggagggag aatacctagc  75300
75301  cttggtacta tcaagatggt ccagaggtat cttagtcagg gtttctattc ctgcacaaac  75360
75361  atcatgacca agaagcagtt ggggaggaaa gggtttattt agcttacatt tctacattgc  75420
75421  tgttcatcac tgaaagaagt caggactgga actcaagcag gtcaggaagc aggagctgat  75480
75481  gcagaggcca tggagggatg ctctttactg gcttgcttcc cctggcttgc tcagcctgct  75540
75541  ctcgtataga acccaagact accatcccag agatggcacc acccacaagg ggcctttccc  75600
75601  ccttcatcac taattgagaa aatgccttac agttgtatct catggaggca tttcctcaac  75660
75661  tgaagctcct ttctctgtga taactccagc tgtgtcaagt tgacacaaca ctagccagta  75720
75721  caggaggcta taggtgcttg tctgcaagac tgcagactgt agttcagctc cattgcaagc  75780
75781  tctctctctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc tccttctctc  75840
75841  tctctctctc tcacacacac acacacacac acactcacac acacaaaata aatgtgatta  75900
75901  aaaattagag aatatatagc tattgtttaa agtatccaag gtttaagaca ttgcatgaat  75960
75961  gtttggttat ctgttgcaca gcatggctgg taactatact taatatctat ttcaagattg  76020
76021  ctgagttgat tttaactgtc cccctctata aacacacaaa ggtatgtgat gattgatatg  76080
76081  ttcaatagct tgtcttgatc actgcactgt gcatatatat caaaatgtca cattgtaccc  76140
76141  atacatgtat tttgacagtt attaatcatt tcaaaatcta aaacataaaa aatggaagaa  76200
76201  ttatttctca aaatgcaaga agaagaaaat ctgaccagta ggaactcatg ctgctaccac  76260
76261  cttctccagc cacaaattgt ccctatacct ggccagtcag tcccagagga aacagacagt  76320
76321  gttcagttag aacacacctg tccaggatgt gtgtggcatt gccacctgct aatgcctttc  76380
76381  taactgtgag ggtcacctgt agattgatcc attagtacag gctatgtccc acagtgccca  76440
76441  tggaggatga tagtcctccc tagagactca tcttcaaggc atctgtgtaa gtctaaaagt  76500
76501  accatagtcc cactgtggag ctctccaggt tccagtcata gctggggatg cacacagggt  76560
76561  cacagctaga tctatgagat accatttgtg atggatggct ttgaactcat ccttcatcct  76620
76621  caggttcttg agagttacaa ttacaggtgg gtaccgccac atctggcttg tctttgcatg  76680
76681  ccccagccac ttccaaagca cttactttct ctaaggaaag ggaaatgtag tttttcaaag  76740
76741  ttataggcaa gaacagcagc ttagcatcat gcatttctca gcattctttc cagtcagaca  76800
76801  acctaaaatt agaagatggg agttaactta tttgggggct gtcaatgact tgcagctggg  76860
76861  tgttgtatta ccctcctttg cctctcagta tcttcatcct tggagggagg ctatcacttg  76920
76921  ctcacaggaa cacaataagg acaatgtagt tatcttgggg gggggggggt ctctgctcat  76980
76981  ggcctccagt tttagagtgt ggccaccagc agcgagggaa acaaagtttg ctgtgaactc  77040
77041  tagtgccatt gcttattctc tgcgtataat tgatgagagc attttctctc tgtgctgcca  77100
77101  cctctcttac tttactgaat aaagctggga ggtgaactcc aagcttaaat cacagaggtg  77160
77161  tcttgtcact ccacaagtgg catcacaagg aattgcatcc tagtagcact tttaaatttc  77220
77221  atatgtaaca acgcttctac tccagtgtct tcattcacca agacatgctg tgtttattta  77280
77281  cgatcccata gtgatcataa ttgtgtaggc tgccatgatt taggacattt gctgtaaata  77340
77341  tattaccagg agatattgct ctggtggcat ttttagaaat gaaagctttt tttttttttt  77400
77401  ctgtctaaaa gaggttgctt tttaggatgt ttaattctgc attgtggaga gaaggtagca  77460
77461  cctagaatgg cgttggttgg ggtgggttgg aggggtgctc tcagtgaggg actccagcaa  77520
77521  gcctcaggaa gcacctccat catgaatgca ggctgctcct ctttgtgtgt aagaaagctc  77580
77581  atttgccttt ctggctgtca gtcttctcat aaggcagaag ggaggaaagg ctcttgttat  77640
77641  caagtccttt aacatatagt tctgatgtgg aggaaacagg gccattgggg aaatggtggt  77700
77701  ttggactaac tgttcttcta ctgcatacag gggtgccatg tgtccaggct tctgggaaag  77760
77761  accttgactt catacaggtt tgtgggcagc attagtcaca tttcttgatt gtaggataag  77820
77821  catgcacagg ggaaccctac tttcagacct gaggagcaga gcctgcagag attaggggga  77880
77881  ccaattcttt gaaaggtaca agcaagggtg ctacctaacc caccctggcc tgattctcct  77940
77941  tgctttcatg gcagagtctg ccagaaggac ctacaggaag ctgtagttgt ctattcttgg  78000
78001  gacaccactt cagcttgcct tgggaaagaa gctggcatca tgtcagaaag cagacagtgc  78060
78061  ctgagcctga taagcaagaa gggtaacatg gcatagggca cctggctgct tcaggagagt  78120
78121  atggagtcag acaatagaac ctagtgaaga caagcctcat aagaatattc acaaaaatgt  78180
78181  ggagggcagt gagcacctag aaggggaagt ggtgaaggcg cttttgacag aaaggactaa  78240
78241  agacattact gagagataag tggaacagtt ccagtgttgg actctactat gtaaggagag  78300
78301  gaggaaggca gtgtgtgttg ttgacatggg tatagccatg tccaggatct cagcctcaca  78360
78361  ctcatggagg acatggcaat acctattttt ctggcagtga gacgcagagg acaatgacaa  78420
78421  tgctgtccct tcttgtccat gtgtgggtat tgcgtgcaga atatgtccac catagctttt  78480
78481  ccctctggga tgtttataga atgcaagctg ttcctccaca gagactgctc ctcctgagac  78540
78541  tagctaaacc taccttcttt atccagctgt gtataacaac tctgcctcct tgtttttctg  78600
78601  cggataataa ccctcttttt gtgatctacc ttcatgtaat aacccagcct cctccatcct  78660
78661  cctgtattta ctaatctggc ttctttgttt ctcctttatg taataactct accttcttgt  78720
78721  tctgctgtgc acaatagccc tgactccctt gttcaactct atataacaaa cacaccaagt  78780
78781  gtgtagggtg ctgttgtttg tccagcaggg aacacagtca agacaatacc agcttttctg  78840
78841  tctgtctggg ggtctctact ccctcactgc cctggtcagt tccaagtcac tggaagctgc  78900
78901  acaaggactc agaagactta tatttaaaaa caaacaaaca aacaaacaaa caaacaaaca  78960
78961  aacaatcaat caatcaaaca aaacctaagc aacaacaata cccccctccc caagccctcc  79020
79021  aaattgcatt tgtttcttac agtattgggg atcaaactta ggatgctgtg taccctgagg  79080
79081  aaattacatc ccccatccca actatattca gccccttccc cagtcaacta caaagtatat  79140
79141  tttaagaagt gaacaagagt aagaccatat atcatcttcc ttggccctac ataggtattt  79200
79201  acagagatgt cttgttactt cacaagtggg atcagaaaga attgcatatc agtagcacat  79260
79261  tcaattcata tgtaacaacc cttctactca agtgtctgca tccatcacga cgtagcagtg  79320
79321  tttctttata gaccttgagt gatgataagt gtacagcttg tcatgactta ggacatttgc  79380
79381  aataagtatg ttactgggaa aagttgctct ggtgacattt ttagaaagct ttttgttgtt  79440
79441  gtgggaaaga gtttgctttt ataatgtctg attcctgatt gtggggagaa ggtaacaccc  79500
79501  agagtggtgt gggttgggtt agatagactg gaaggaatgc atttagggag gaacagcaac  79560
79561  aagcctatat gtacactgtt tggtcccacc tggaaggttg tattaccaag atgtttaaaa  79620
79621  gacaaggaac aatttttgca ccagatattg aaatcagggt gactcccaaa tattccaaag  79680
79681  caagcaatgt agaagctcac ccatcacatg ctctgagtct caagggcact gtcttgagaa  79740
79741  ttcttttacc cagaggaagg ggatccctca gtcagtttgc ctgaaaattc ttccctattc  79800
79801  ccagggaatg gtagaattga ttagatatct tttggtcaga caagtatgat gttgacatga  79860
79861  aaaaacatag caatagaggg agagagagag agagagagga agagagagag agagaggaag  79920
79921  agagagagaa agagaacaga aagaaagaga agagagagga ggaggaggag gaggagagag  79980
79981  gaagagagag gagagggagg agagaggaga gatagactat tagaatacag tagacaaagc  80040
80041  caacaattct atacagaaca gaggggcatt tccattcact gggtgaaaag atggttttat  80100
80101  aactagagtt aaaagaactg gctggccagg aacagtgtgc tggacactgt tgtggtttga  80160
80161  atatgaaatg cactcagtag gtttgtatgt ttaaagacct ggttgtcagc taatggtgct  80220
80221  cttttggaac ctttacaagg ttttctcctc actggagaaa gtgggctact agtgggacag  80280
80281  acagaccctg aatggtgata cttcagcccc acattctgtt ttccatccct tggcacccag  80340
80341  actgtggaca tgatgtggct tgccacttca cacatctcac acttcagatc ctttctccac  80400
80401  catggtagcc atatcctttt gaaatcacgg atttaaaaac aaaacaaaac acaaccctcc  80460
80461  ttcctttagc tgttcttctc agatatttgg tcacagcaag aaaaggaata tagaccctca  80520
80521  ctcaagtttt agcataaaaa tgagtatcaa atggtttgaa tgtttaaatg tagttaagga  80580
80581  aaatagtctt gtactcaccc cacaataaag gaaactagga aacaccacca tgcccagatg  80640
80641  tttctagagt tcctcccgga gacatcagat gcatgtaatg gtctacaaat ataaagccat  80700
80701  gagtcacacc acaactcaca ccaaaatgca agagaggtgt tggggccagg gagggagaga  80760
80761  agtgggaaac agagaaaggt ttctagttta cctgtaaatg cttccacagg tcaggggtca  80820
80821  aaaacaaaac aaagcaaaac ggaagttagg aggaggtgtg caggtgaact taaatcttac  80880
80881  agatttgggt atccaagtga tgtcctggct aagtgcctgt ggagaccaag gaccggtgtg  80940
80941  gtttttgaaa attccttact atcaaaagaa tgaccacctt agaaatgatc atccaaaggt  81000
81001  gttttaagac tgacagagtt tgtattgcaa tcttggttca ggtatccttt tgctttcctg  81060
81061  ggccggtgta cttcctagga aaaagtcatt tatcatgggt gttactgaac agtgccactt  81120
81121  tggcatgcat aattgtgctc tttaaatagt ttggtctgtt ctcttcttgt ctgggaaatt  81180
81181  tggcctgctg gcctgctccc aaagaagcca aggggcttca tgtctgcttg agctcttctg  81240
81241  ggacactgca cagagctttc tgacttcacc gtggagtaga cagtgtttcc cactatttta  81300
81301  attatcttat ttttgtttgt ttgtttgttt tttttgtttt gttttgtttt ctttttttga  81360
81361  gcttggtttt gtccagtagc ttaagctggg ctcagactca gttccccttt gcctatctgt  81420
81421  agctgtgtgc ttccacactc agctttgcca ttcatcttga tgtgttgtgt ttagcataca  81480
81481  tgcaattaga aaataattta gcaaatggat ttttctttgt tttactcact cagtttcaat  81540
81541  tggcgtgcca aagttgcacc tatttatggg gtgcaactga tgttttgaca atgaacattg  81600
81601  ggtaacgtcc tgtcagaggg tgcgcatggg tcttgccatt tacctgtatc tccttggtgg  81660
81661  taaaaaattc attccattct cctagctttc ttgaagtata tgtcattgtt atccagagtc  81720
81721  ctacagctat gtagtacaag actgcattca tttctcttgt ctaaccaaaa cttagcacat  81780
81781  gtctaccaaa ctattcttcc tccaacctcc ccactgactt atgtccactg ctttcttttc  81840
81841  tgcctctctg agctcccatc ccttcctcat ctggtgttgc ctttcccccc cccccccctc  81900
81901  ttccctactt ctgtgagatc agtttttaac aatgtgagat cagaaagtac atttcatgct  81960
81961  gatagttcag gcgatggtat ttttagtagt tttagaaggc ttggttcaga agagccaccc  82020
82021  gccggcgtca tctttcactg cctctgattt catgtcagct cctgagtcag ttagcacatg  82080
82081  gtgctgaaag agcagatgtt tgagctgtgg tagaaggaag agccttcccg ggtgttatat  82140
82141  aacacgtttg gctcaggttt ctgcttcgaa ttttgcccat tctgtttcag tgatgagttc  82200
82201  gcacctacat gatttttaaa atatgttgct cctgtaaatg tttacttaat aattcatttt  82260
82261  ccagaatatt tttcttggat gcttcaatgt aacacctctc aatcagggcc agttctgatg  82320
82321  cctgagaggc ttttggcaat ttctacagct gacttctcca gttaggagga agggtgctgg  82380
82381  catcttttga atgcaggagt acttactatt cagtgtccca tgatatgaag acacctttct  82440
82441  ccaggcaact actacctggc tcccagctac tgggtaggca caggcagtaa tatggctggt  82500
82501  tcaaagatag cctgggcaat ttattgagac cctgtcacaa aagtaagaaa aaaaaaataa  82560
82561  agaaaagtag aaagagaggc tatttctcag tagtataata cctgtttagt atgagtgaat  82620
82621  cctgagctca atatccagtc ctgggagtgg gaagtgaaac agagctgccc agctcagcat  82680
82681  gtcagtggtg ttgcaactgt gaaaccctct aaagctctta tctcttattc taggcttcct  82740
82741  gtctccctgt ttgttgagta atgagggtat agagcgttta gataacttga aaagtgtaaa  82800
82801  tttctgtttc ttttggactc catctcttta tctctgtttt tttgtttctc catttttcct  82860
82861  cttgtaaaca caggcacaca gtcatatata cctacacttg tctgtctgtc catcatctga  82920
82921  aaaacaaatc acatgagagg atttcctacg tcaatagaag gaaaccatct cactacttat  82980
82981  ttcgcgagtc tctgtaaacc aagagatcac agacaaggtt gaaatagagc aaagacagtt  83040
83041  ttatttgaga gcagattaag gttgcaaatt tggagatagt gggtatgcgc ttcgtcaggg  83100
83101  tcagcaggtg aagcctgatg ctgatgtagt ggttgtgctt gtatattttg tggatctctg  83160
83161  aaaactcggc atccgagatg aactgagctc tgtagcactt ttcacatcct gtaatggatt  83220
83221  gtcaggttct gaaatgtctg ttagtggtct gtctcctctc agtaaatctc tatagcctat  83280
83281  ctgtgccttt ttaaaaaagc atttattcac tctccccaca ttctgcagtc cttgacgttt  83340
83341  taaaaaattt ttaaattttt ttttaaaaaa aattcagtcc atttcagggt gcttgggagg  83400
83401  catcagatga gcagatctga gtgatgggct ctggtccttg tgctttccat tttcttggat  83460
83461  gcctcttctg tggaccttac tatatgtttt acctttaaat ttaccaggcc acgatgtact  83520
83521  ttggggttta taaacacatc tggctgctta taaaacagga cgcatggaca catccaggca  83580
83581  tgcttggcca atggagtttc ttttggttta ataaatgcaa tcactttagt ggtaatgtgc  83640
83641  ccactatgtc ttagcaggat gtcttagcag gaaatacaag gtgacagaga ccagaagata  83700
83701  caagatccct gttgttacat ggattgcaat taataggata aagagaagac cctaaccatg  83760
83761  tagtcatatt ttaatgatta tgttggagat gtacctctct gttgtatttc attgaaacca  83820
83821  tgtgaacagt tgcaggcagt gtctttctcg taaacaagac acattttaaa agtgtgccag  83880
83881  ctttcgtttt aattccatac cacaaatcaa ctatacgagg caactcctgg atcatttggg  83940
83941  ggcttctaac cttattagtt aaaatgaaaa aacttgcttc aaaggcatca ttggggaaaa  84000
84001  gtcacccaca aagcagcctg caaggtgaag tccagctgtc aggtgccagg agacggtaaa  84060
84061  gtgtataggg caggggttaa gggttgtggg aagtcgtgtg aaggggcagg cttgctggga  84120
84121  aactgaagta gcttagcctc ctctgttata aatcaggagg cgaggcattc agaactcaga  84180
84181  gcctggttct agggatgagt cacatctcag aggagaatgt gtacgcacct ggctgtgtgg  84240
84241  ctgtaagtga aaggatggcc agatgggagc aatcactccg aagtcagagg ctttgtagac  84300
84301  gaatcctggg agaatacata ccacatggta ctcaaacctc aggtctgtgg cttcttctgc  84360
84361  agtcaggttg gatttgtcta aggagaaagc agagctcaga gctgtcactc aggagaaaaa  84420
84421  acagctttcc acctcagaga gaacttcaga gggaagtgcc cagagtggga ggacgcagtg  84480
84481  gaggactgtc cttctatagc gacagttcag atgggtctgg acacctgtgg tcccgggaat  84540
84541  aatggcttat ctctcagtct gctcaggcct gtttagggca catgtgccaa tttgtagcac  84600
84601  aaactataac ttgatgtctt ttgaccttgg atgaggtccc tccaattgtt taaaaaatgt  84660
84661  gtaggagttt ttgactaaaa gaactagagt tgctgttctg tgcctctcaa gccctgggat  84720
84721  gttcctttca gctgcctttg tttttgcttt gtttttgttt ttgttttttt tttttgtttt  84780
84781  tttgtttttt gtttttgctt ttgtttttag catgcataac aatacgcttt ctcagactcc  84840
84841  accagtcttt ggctgtgcaa tgtcaaatag gcaggggagg tggattttct tgtttagcat  84900
84901  tttccagtct ttgtggcatg tcccttcttt aggcctccag atcagatgtg cttttaaggt  84960
84961  taaacctcct tcgccatcat gaatcccaga gtaacatgtg tttgtgacaa cagactgctc  85020
85021  agtctcttta gaatcattgt taggaccaaa agagtgtttc ctaagattca ggttggagag  85080
85081  tgcactgtgt ggtgacctca tctggtgtgg tgtggaggga gctgtgttca cttttttggt  85140
85141  tgcaattact gccaggacta agatgatgga gtctcagtgc tgagagaaac tatgatgtaa  85200
85201  agcgcctaga ccagctggtg ttcgctgtag acctcaaata aaagcactgg tcgctctgca  85260
85261  gagtccatgg cccttgctga gaaggctgtt tctgaagaac agttgagtct ttcaagagac  85320
85321  taaacagtct gatatatttg agtgctgagt aagtctctga ggagataaat gcatgccaga  85380
85381  tgtttgcaaa gatgaccctc tgtgttcacg ggtgagtcgc tgggagctac agtttccaaa  85440
85441  agttggagaa tgtggcaact ccacacatgc attccaggac tgtttgcagc tgcattctct  85500
85501  cagcatggaa ggataaggca gggtttgtat gcagaacgca cagcattcta gtcttttgct  85560
85561  ttcagtgccc ccaggacatg ggtaggcacc atggaatcct atgctcgcct tccaaatgtg  85620
85621  ggcatatccc tcacccattt ggcttcattt tgatgctata gtgcttccca gatacctaca  85680
85681  atctaggcct cactgtgaat ctgcttttgg tctttcatag ttctagtctg ctgctgtctg  85740
85741  ttctctcaac gctccctaat cctgtgatca aggctcacct ctgcctgtct ctccctcccc  85800
85801  ccctacctcc cccccccccc cccgcatcct tctaaggatc tcagaagaga catgcatggg  85860
85861  tgtttgtagt cccaagcaat gtttatgggc attctcagaa gcatggagaa gcatgcaaaa  85920
85921  gctcatggca ctttgtgctg ataacaaaca gtaccaatgt tatgaagagg gacagaggga  85980
85981  ctgactacca agtccgaagt gagtgtgctt tttattctta cctcttcctg tgtagcatag  86040
86041  aaaaactcag agagatgaaa ctattacatt tataaattca gagaccatgc tggacacagg  86100
86101  gataatgaca gttcgaacaa ttacaatgac ttttcatgta catggaacag caataggcca  86160
86161  ctagttgtaa gaaacatcag attctgattt cacctaacaa acaaaacaaa acaaaccttt  86220
86221  tattccctta cttctgaggg caaatagcct aatgtaaatc ctcatgagag caattcattg  86280
86281  aagtagaaga gtagactttt attttctgta ctagttactt ctctcctttc tctaatacac  86340
86341  acctgttaag agcaatggaa ggaagaaaga gtggattttg actaaccatt tgagagtata  86400
86401  gtctgttatg gtagcagagg catgaggcag ctggtcatat tgcatccaca gtcaggaagt  86460
86461  acagagacca ggttactggt cctgctttct gaatttttcc atttattttg tctgtcacta  86520
86521  cagtccacaa atggtgccag cgacacccaa ggagggtctt cctacatcag ttaaacatct  86580
86581  ctagaaatgc ctcgattgac actcccagag gtgtgtctcc tgggtgattc aaaattcatt  86640
86641  tctattgaca atggagatga actatctctg tttttcttag ggtttcctcc atgcttcata  86700
86701  ctagaaatag atcatctcta ctttagagag ataagtaaat gcacagtaga gacccctctc  86760
86761  actatggaga cactggagag ccaggagaat tatgtactaa gtggaaatca ttgtgtgtgt  86820
86821  gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtatatat gtaccacaaa ggagtaatat caatttcctg  86880
86881  gcctaagtaa aagtgctttt agctggatag agcaattact ttaaatttta cattactttt  86940
86941  aatagtctta gaaacatgat ttctataaat aaagtagttt tagccaagct taaaccaatg  87000
87001  atcagaataa tgaattggga gagcgtgttt tattttttcc tttaagtgaa attggtcatt  87060
87061  ctaattctta gagcagattc cttcagccct ggagtatcta tgatagacaa ataaagttca  87120
87121  gatgacaaca gaaggcaaca tgtgctggat tataaagggt taacaacttt tctctggaag  87180
87181  caaactacag aaaccacaca ttccctcatt tctgtttaca ccttcacttt ctagctgtgc  87240
87241  aaacagagac tgaaaggtga tgtcacaggg atacagatga ttgatggcag actgaccagg  87300
87301  caacatttct accccattct gagggtaaca ggatattcac cttgcttgaa aggacttgct  87360
87361  tatgctttta accttaggcc tggctttttt aagcatacaa cattctattc caattttctt  87420
87421  ctgttcctta tttttattac tatacttatc tattttttta agaattttat acatgagtac  87480
87481  tacttttatt tattttccac tcctgcttct cttccaccca ctcctcctgt gacctcctca  87540
87541  aattcatgac ctcttcttca ttattgttac atgtatgtgc gtgcatgcgc gcacacacac  87600
87601  acacacacac acacacacac acaacaaaag caacaaacca ctgagtctat ttagtgttgt  87660
87661  tcctgtgtac atgtgttaag ggatgattac ttcggattgg atgataacct atcagggagc  87720
87721  tcaccattgg agaaagttga aattctcttt cagctgtcac tgattgcttg cagctcttgt  87780
87781  gggatttctc ccatcttcat cagtacaccc actggtgttg tcatgatgca tgtcttattt  87840
87841  aagcatccat gtttttaaga tgttatgggt gccaacttcc ttgtcatgtc taggtaacac  87900
87901  tgttttgctg cccgtatctt agtcttctgg tttacaatat ttccacctcc tttccaatat  87960
87961  gtcttgagcc ttatatgtaa agagtacatt gtaaatatat caggtgcggc tggctgaaca  88020
88021  taccacagtc acttattctg tgcagtctga tgagttatgc attctgtaat ggtctccatt  88080
88081  tgttctctgt aatggtcacc atttgttgta aaaagaagct tctttggtga ggaattaaag  88140
88141  ctacccttat ctgtaggttt aacagtaagt atttagaaca gttagaaagt taattggttt  88200
88201  agaaaagagg cagaaagtta gcctctaggg cagtggttct caacctgtgg gtctcaaccc  88260
88261  cattgaggga gaagtataag gaccctttaa cagaagtcat catttaagac tatcagaaaa  88320
88321  catgtttcca ttattcttca taacattagc aaaataatag ttatgaagta gcaacaaaaa  88380
88381  caattttgct tggggggggg tcagtataac atgagaaact atattaaaga gatccagcat  88440
88441  taagatggtt gaaaagcact gctctagggt ctaggatatc tccagccatc agtagttgat  88500
88501  gaatgtcaag aaacacacac acatattctc tcttgtaatt gctctctgaa ctttccttgg  88560
88561  gttgacagtt ttcagttagt tgaatcttgg tgtgcctggc taacagaaga gctggttgtc  88620
88621  attcctctgg agtgactatg atttatgatg tgtgaccaca tcccagctca tgcttcacag  88680
88681  ctgtacactg tcaagtccct ttgtttatgt gtcatttcac cctctggtga accacacttc  88740
88741  ctttcatgac ataattcttt ctcaggagtg gacattgtaa acctatgtga tgggcatatt  88800
88801  tcttgtttac tgcttggtat atatagacta tggagctgcc tgggagagag aagaggggaa  88860
88861  aagaagaaag gagaaaatgg aataagagga aaagggagca gagaggaagg gctggagggc  88920
88921  cctagccttg gtgtaggagt tagagatgac atgtgttggt tttatggctg tgtaataaaa  88980
88981  gtcacacata taagccgcta aacaccatac aaacatgatc tcatcacact ttctatggcc  89040
89041  agcagggatt agctgtattg tctgctccga gtcttgccag ctgtcctcat ataggaggtt  89100
89101  ccaaggtgta ctggctagtt ttgtgtcaac ttgacacagc tggagttatc gcagagaaag  89160
89161  gagcttcagt tgaggaaatg cctccatgag atccaactgt aaggcatttt ctcaattagt  89220
89221  gatcaagggg gaaaggcccc ttgtgggtgg gaccatctct gggctggtag tcttggttct  89280
89281  ataagaaagc aggctgagca agccaggaga ggcaagccag taaagaacat ccctccgtgg  89340
89341  cttctgtatc agctcctgct ccctgacctg tttgagttcc agtcctgact tcctttggtg  89400
89401  atgaacagta gcatggaagt gtaagccgaa taaacccttt cctccccaac ttgcttcttg  89460
89461  gtcatgatgt ttgtgcagga atagaaaccc tgactaagac acaaggcttc tgcatttaga  89520
89521  aagttttctt gtccacctct tcccattggg taggtctggg ctgtaattag acagacccca  89580
89581  caaaaaatta caaggaaatt taatgcccat tgtaagggac taaaaggtgg gacactgatc  89640
89641  aattaattct cttaccaaaa aaggatggag tgatgggtga tggagtgtca cttctatgtg  89700
89701  ctgtctcata gctacccatt tctgggtagg gtggggacgg gcacagggaa tcttagtgtg  89760
89761  attagtgggc catacagttc cctaggctaa acatagtaag tctatatatc attacactgg  89820
89821  acataaatgg aagcatgtat tgttgtatgg ggtgtatgat caactacatg ggcttgattg  89880
89881  gtacagccca caggatgctc tctagtgatt gtgtctctct ttgtgtttat attcgaggat  89940
89941  agaagctaca tttaaatctt actttataat ggccattgct gcactttgtg catcattggt  90000
90001  ttggtggatc ttgaagtagt aaaacataag aaaatagagg tgtaaaatgg aggaagagcc  90060
90061  aggagtggtg gtgtgtacct gcagttccag ctactttagt ttctgcggta gggtcatttg  90120
90121  agtccagaag tttgaggcca gcttgggcaa caaagcctct gtatcaagag accgtgaccc  90180
90181  agactgagac agatgagagg agagagacag ggaagggaaa cacaagaatc cgaaggcggc  90240
90241  acctgtagcc cttgaagttc gtggggattt cctcaaatcc agtgtggaat ttaagacagt  90300
90301  tggatatatt cacagccagc tccttacact gtatacaaaa catccaagaa acagttaaaa  90360
90361  gtgacatttg tgttggatta gaagtttgct tttcccagtg gtcatatgga tgacatagtg  90420
90421  agcacattct gaaggctaca gaggttggta actgtagttg gtgtcatggg tttcttcttg  90480
90481  attcagtggg gagaatggac ctggcctcat gtccattttt gcagaccaga tcctgaattg  90540
90541  tggctttgct cagagatcac tccccccccc ccccccccgc aagagctcta agacaaccca  90600
90601  atgtcttgtt aaacaggtgc aatataattc tagtttaaag ttttttaaat gatgttcttt  90660
90661  ttagttcttg taaataaaca taacataaag attgccagta cagttaagtt acattttgaa  90720
90721  ataaagaaaa atggcatatg acaaaaatct gccattgtga ccattttaaa tgtatacatt  90780
90781  ggtagcatta atgaagctgt gcagggcaac catcatcact attttcataa ctttgccatc  90840
90841  accaggtagc aactatatca atgaagaaat atttttgtcc tcccccagtc ttttctttat  90900
90901  taaatatttt cttcatttac atttcaaatg ctatcccaaa agtcccctat accctccccc  90960
90961  caccctgctc ccctacccac ccactcccac ttcttggccc tggcatcccc ctgtactggg  91020
91021  gcatataaag tttgcaagac caaggggcct ctcttcccaa tgatggctga ctagtccatc  91080
91081  ttctgccaca tatgcagcta gagacatgag ctctggggga tactgattag ttcatattgt  91140
91141  tgttccactt atagggttgc agaccccttc agctccttgg tcccccagtc tttggtaact  91200
91201  cttttgtcct ctgtacatat gcctgcttga agtcccttat gagtggaggg atgagatagt  91260
91261  ccttttgaga atcattactt cactagcaca acatcttcaa ggttcacctg cattctagct  91320
91321  ttctttgggt aatattcctc tgtatgtgca ctgtatttgt ctgcctgttc atcagtggga  91380
91381  ggatgggttg attctacatg ttggctgttg tcataccaca atgaacacag gtgatctgta  91440
91441  ggaatctttg ctttctcttc tttggggtac aggactgggc atagtcattt tgactacttt  91500
91501  caagtgaaga agcacatggc atatatggta cccacagtgt tgaactccca catcattgtc  91560
91561  tctagctcct gaacattttg tcaacccaaa agcaccctcc tcgatcatta agcagtcact  91620
91621  cttcatctcc ctccttccag cacagtagct ttccacaatc agtccctata gttctgtcta  91680
91681  ttctggccaa ttccaacagt gatgcacagt tatagctttc atcttgtttt tttttttttt  91740
91741  tctttaaata actttttata gtgaaaaaag tagaaaaaat ttaaatgact ctcaagtact  91800
91801  cattggccaa attcagcata gttggatttt gtcaaccatg ttaatcgaag tctctcacta  91860
91861  GGGAAGAAAA GAAGTATGTG AATCGATACT GGAAAGAAAT CCGAGTGGGC GACTTTGTCC  91920
91921  GTCTTTGCTG CAATGAAATC ATACCTGCGG ACATTTTGCT GCTGTCATCC AGTGACCCTG  91980
91981  ACGGGTTGTG CCACATCGAG ACTGCTAACC TGGATGGAGA GACCAACCTG AAGCGGCGCC  92040
92041  AAGTGGTCCG TGGCTTCTCG GAGcttgtaa gtggtctgca ttctcagagc accacaggca  92100
92101  tctgtctcgt ctgaaagcct ctgttattgg gctggaccaa ttttcctagt aactcagagt  92160
92161  ctgatagccc ttcttcatgc ctaagcccat gcttaacctg ttcctgtgtg gattgggctt  92220
92221  tttccgactg tgatttccag tgtacactta atgagtttct cagaatgata tttagtcttt  92280
92281  gaagaattct gaggggacat tctgaaacag tcagcgttta ctgagtcctt gttctaggtc  92340
92341  accaaatggc agcatagcag aatcacgacc tgttcttacg taggttggga acattatctc  92400
92401  ttcaaaggac ctgttcagtt cagcctcggg gcttccaaag ttgagctctg cctctgatgt  92460
92461  gttaaacaac agctaagaat ggggttgagt ggggaatagg aatgggaggt tttacccaca  92520
92521  aacaagctaa aaaatcccaa aggggttttg ccatgcatgt tcttaataag ggttgcccct  92580
92581  tctaagccta tgcagggaca tccagtgcta acactgaatg aaatcatgag acacaagtcc  92640
92641  ccagacaccg gaactgtcta aaaggaagtg aggaaacctc ctcctgacca tacctactct  92700
92701  gtctcacatt gcctgtctga gtcagtcctt caggtctggc cattgcatgt actgaggacg  92760
92761  ctttgaaaag tagtcgaagg aagtgagtac tgcattcaaa gaagatgtca ttggagattc  92820
92821  cttctgccac atggcgtcat cctacccact tgcctaggag atgtggttta gaagcatagt  92880
92881  ccatggggcc tggttttagc aactggcctt gtttgatagt ttatggatct gaaggaaggt  92940
92941  ggagcagtca ttgtggatga agtgattcct tgatcaggat tgctgagggt ctaggagccc  93000
93001  tgcctcccac tcttgcaata tcttgcagtt tatttcattc accatcgctg gcagagatgc  93060
93061  cacttcacac tctgagaaga aggcctcaaa gagagattaa tgctgagacc tgtggcagga  93120
93121  gtgtttgagc cagctgcctc catggatgtc actttattac aagtctttgc cttggtgtcc  93180
93181  tgctctttcc tgtttccatc acaattttcc cgcttaagac taagaaacaa aaacaacaaa  93240
93241  aaacctcttt gattgtctac caaatatatt ttgtgaaacc atagacataa aatttcaaaa  93300
93301  ttactgtatt gtaatggtgc atgtttataa tcagggctga tggaaactga ggcaggagag  93360
93361  ggacagctca aagcgcagat gggctatgta agaagacatc attgaaaaca aaataaccat  93420
93421  gagaaactta atgtatatgt ataaacatat atagagtact acatatatac atatatgtac  93480
93481  accccctaca tatacataca catatacata ccagacaaaa gtacacattc atttgtttaa  93540
93541  gtggaacact tttatccagg gacaggaagt ctaccaaacc tgtttgttag gggctcttcc  93600
93601  atgcaatttc tgaccttgcc tgataattat gctttctgat ggtagttgtg tgagaccacg  93660
93661  tgcagggcag tgtgttaagt cttagcagta agccaggctt atgcctatta gcctgggcct  93720
93721  acctggcttc tctgtcctag aacatgaaac tcctgccttc tcttcaggag acaagtagat  93780
93781  gatgtgtggg gagataacac tgtgcagcaa tgacagttgc aaaggacaca agtccccttc  93840
93841  cagttttcag tgtctcacca ggaggaagga agaggtgggg cccggtacaa cgagcagcac  93900
93901  agaagtagtg cagtgtgtag aggatgaggc agacctaagt gagcacgtgt gagtatctga  93960
93961  aattgaggga aagatgatga tatgtagagc caagagtata gtggccatgt ttagcatggt  94020
94021  ggtagggatg gacacggact gactccttag ctaactccaa agaacttaat catttcatgt  94080
94081  cttttattct tcaacttctg aactcttcta aacccctctt atttctcaag cagcaactgt  94140
94141  gacactttgt agcttcatca tgtttcctat aaacaagtca gatgtaagtg ggatgcttaa  94200
94201  gattcaaagt tggtatgatg ggtaatcttt ttaatttgat gggctaggga atctccatgg  94260
94261  aaacaaatct ttgagatgtc tgtgagggat tatgtggttc actgaagtga gagacccagc  94320
94321  ttagctgtgg gtaataccat ccctggcctg ggattctgga ctgactagaa aggagacagc  94380
94381  aagcccagca caagcatccc tcatgctcca cttcctgact ctggatgtcg tgtgtgtgtg  94440
94441  actaagctgc ttcatgtatc tgctgccatg atggccatga ctgccatggt agactgtatc  94500
94501  tgtagaaggg cagagataaa ccctcaagct gctgtctgtc atgtgcctgt cacagcagga  94560
94561  aaagtaacta atacagaagg ttgttctcta tcaccctcta gggagacttg aggaagcaaa  94620
94621  tagaactgag tcataatcta gtcaaattag gtcacactaa caatttaggg aactctgact  94680
94681  tcttattaat ggtttcttgg acagcagcaa aattcttcaa gatgtataca cattttggtt  94740
94741  ttcatattga tgtatttttt tcattttcat gattaatatt gacatactat aattctgaaa  94800
94801  tttatgtatt tatttccttt attgaaagta aaaagccata agtctttggt tctaaatgtc  94860
94861  caacaactga caagacaagt gtctcatagc agcattacaa tgcaagttct ctgtatttaa  94920
94921  gtgtttgttt ttgcttgctt gtttcttttg tttttaagcc atagaaagat gaagaatgaa  94980
94981  cccaatcttg atttatataa gagtcacaga aatattttac ccatttgata gatagtaaat  95040
95041  tggaaggagt agactgcagg aaaacttaaa ttagaaggga tttttatgtc tgtatttctt  95100
95101  taataaccaa tgaccttgcc atttccacag gggaggagtg tgtcatcaga gtccagtcag  95160
95161  gagacaagtc acacatgatt gcaccagaga aagtctatca aggactttta tgtgttcttg  95220
95221  tggtggtagt aatggagcac aggatgcctg tctcactggc caggtattct gctgttgaag  95280
95281  cgaaaactgc agtgccacac aggaagcaaa tgtaatctgg gataaggctg atgggtagag  95340
95341  gagtggctgt tgcaagcatc aggtctaaga caaaacacag ccttctctac tcagggcact  95400
95401  tccatagcct atggtggtgg ggagggctaa tgaggaactg taattttgga actcactgga  95460
95461  aatgtaccac agaggatcat agagagctgc caagcttgga taccacggga ccctctgatc  95520
95521  actggccact ggggaggcta cactatgtgt tcttgaggtg gacagccctg gcagctgcag  95580
95581  tgagccataa tcaagacagg cagatgcttt ctagacattt gtgccacgga gccctagcct  95640
95641  ttgagcctag ctcagagaag tttttcagtt ttattatcct gaaataaatc atggagaaag  95700
95701  tgactagtga cttgaagtgg cccaaacaat gtctttctcc acttccccta ctcctgaaac  95760
95761  ttggatttag tcatttactc ctccacctcc caccagtgcc ctctactgac aatgtagaat  95820
95821  ttagcatctc tcttacactg tcattcatgt aagatgaagt gttcatctgt tgagagacta  95880
95881  acaaagaggt ctacccgctg atgcttctgt tagggcctaa tactggagaa agtagccatc  95940
95941  ttcagcagtc aaggatgttt ctagaaagag gaccttgaac ataatctgaa tgttagaagg  96000
96001  aatattaaga cactagctct ctgtggcagt cacacagacc tacacacacc ctgaagtgga  96060
96061  aatgtgtttg ttcagtgacg atgactgaat aaaactgaac atggtcgagg ggctatagaa  96120
96121  tgggtaggag gtgatggtca tgccccactc agacctaata tatgggtgag ggtccagact  96180
96181  gggcagatgg ctccatcatc aagctctgtc aaaggaaact taagagtttt tgacttaaag  96240
96241  agaaatgttt catttaaaac ttggaattta atgatagcat ccaagaattc agaaaggaat  96300
96301  tccagtgtga aaaattacat tcctatttgc gcatcacatt tgttatggtc tcttataatg  96360
96361  cctttgccgt tgagatccag taaacactat ttttaaaatt tttcatgctc taaaacaatg  96420
96421  aattctatga aataatgatc atctcattgt gttaccagtg tgaaataaat aaggcaaatg  96480
96481  cagatactct acctaccata tttaaaactg ctggtccagg tggagctgga acaagcaggt  96540
96541  actgtctgaa ccatcaggga ggggtcagaa gcattcagga tttctctggg ttttccaacc  96600
96601  attcacacag acctgcaggc ctagcctgaa gctgtgtcaa ttccactgaa gcccagggaa  96660
96661  gaagttctag ctcaccagta atagttgtat gcacagctct gcagaataag gtattctcta  96720
96721  agcattacaa gtcatataca actttgcaga tgttaacaca attcaacaaa tatttataga  96780
96781  gcatctgtta agcatcaaag gtgcattaat caaaactaga agcattttct tctggcattc  96840
96841  gtattatcta tgtaaggaag tgaatggggt ggaaggtgga aataaaacag aagtagagtc  96900
96901  atgaaacttg ggggtggggg tgggggtggg ttggaatttc agatgatggt gggaagagga  96960
96961  gggcaggcca gtccagaggc tgcctctgtt ggagaagagc cctctatgag tggtttcttt  97020
97021  gtcagttgat ttactaaagc tatgtgttct gatggttttt cttaagtgga tctgctgtcc  97080
97081  cacttgataa taagtttctg tttataagtg ggtgtgattg tatatgtttt tacgtgtgtc  97140
97141  tgtacacaag aatgtgtgta cagaagtatg cacaaatatt tgcagtactt ttgtattgta  97200
97201  gtattagaga agagatctgg ttatgtagct caggttaact tcaggcttgt gaccttcctg  97260
97261  cgttagcttc attaaatgct gaaattacag gcatgtgtta gcacacctga cttgtattac  97320
97321  ttttaaattt acagaatggt aaataatctt ttctgcaccg ataacgtgtt ctagaaacag  97380
97381  tgggtctctc agataatgat ctgaggaaca gggcctgcag tcttgtcgtt gacacgcctg  97440
97441  cggatgcagg ctgtaggtca gtgtgctcag attctccatc cactgcagag tggacttaag  97500
97501  aacactctgc tctttgttga aggggccctt tctgctgtca tctgtctctc agttgttttg  97560
97561  tgagcaaagt gtcctatggg cagaaacttc tccatgccca tagaacatag ctgggaccag  97620
97621  ctcactgcat tttacttata gccattgttt ctgaggtcta caggtgtacc tctgcatttc  97680
97681  tccacatggt ttgtttagtt tgcatgtggc ctccaagaga aaagctatgt ttcagttctc  97740
97741  actgtggtga gagcgtgtct tggagtgtca cccatccaca ggtagataga ggaggtggaa  97800
97801  gctgtgagat ggggatgcaa agcagacctt acaaggcatg aaattgactt caagaaaagc  97860
97861  tgtcacctac gcaggtgtgg atggaattgt gctatctgac aggatcaatc tgggattcaa  97920
97921  tagtgagatg aattcagagc cttccacttt atttatgcta atgaatgact catgtgctgc  97980
97981  agagtgactt aagggcccct tgagaatctt aactaatctg agactgggac aaatctaaac  98040
98041  ttctctagcc cgtcagattc agtaaagcaa tttttagtca ctcatactaa agtgtatgtg  98100
98101  tcagaatgcc ttactcccca ctgttcctca cctactaaag gccaagaaat gtgggtgtca  98160
98161  ctgactgatg agaagtggcc tcccctaagc tccaaagtca gttacatgga aatatcagag  98220
98221  gaaaggttca taggtctgga attggcccag agccctttaa agatattctc tctgtgtctt  98280
98281  tgtctttgtc tctgtctctg tctctctatc tctgtctgtc tctccatctc cgtctccgtc  98340
98341  tctgtctctg tctctctcct tcactagtgg acacttaggg tgtatgaagc cctgagatca  98400
98401  acaaccagta attcaatatg cttcccactt ccactccaaa gattcaacta agtgaaaatg  98460
98461  tcgaatttaa actttgtctt cgagttaaaa gaacaaatag ttcttgttta cctggcgtga  98520
98521  ctgactttca tcagtggcac ctgtcatggg ctgaaagtaa gcttttcatt gtgtggagag  98580
98581  aaaggctaac ttaggtcaac ttcaaaggct tacacatcta cgtttgtttt ggacaaaaca  98640
98641  tcaaatggtt ggttggtttg ctcatccggc ctttatcaag tacgaggagc cttgaccacc  98700
98701  aagcaggaaa ttctccagag tagactctga agcctgtgtt ttttccttgg ctcaggagat  98760
98761  cctatgtact gtggactgtt gtcatttccc ttagaaaggc tggaacggga tttttcaggg  98820
98821  tcagagtcta agactgttaa agcatcagaa atcaaagccc ccccccccct tttggtggag  98880
98881  ggggtgggaa agagaatctg gagttctcgc tcatcctcag ccccatagtg aatttgaggc  98940
98941  tagcctgggc tccttgtctt tcactgaaac acatgattaa gataaccaaa taggcttatt  99000
99001  tgatttatca tttaggagga gtcagttcat gagctattgg ttgagtagat gcagtaggag  99060
99061  cacagactga acaaactcac tcacacatgg ccagaaagag aagagggaga ggaaggggtc  99120
99121  agtggtccca ttgttcccca gtgacttctc ccaactggcc caatgtctta tagattctat  99180
99181  caggttccaa tggcatcact gtaacatcta ggggatacgt acagtctaca ctgtgacatt  99240
99241  ttctgataaa gtggcaagat accttcaccc tttagcagtg ccagctatac tcccttcacc  99300
99301  cactgggtgc tgcacccttt cccaggtgtg cactgacatt ttaatttttt acttatactg  99360
99361  aaaatacaat acatttcata caatatatcc agattatggc tttacttccg cctacgtctc  99420
99421  ccagttcctc cctatctttc ctcccaccca gactcagacc ctcgcagatc cttggtagaa  99480
99481  aacaaacaag catataaaga acaataacaa aatacaataa gctaaaacaa agcaaaccag  99540
99541  tagggatagc acaaaacggg ggaaaaaaga cccaaagaaa aagcacaaga ggatgcagag  99600
99601  gcacaggttt gcatacacgc aatcccatgg agacataaag tgggaagcca aaactatata  99660
99661  tgcaaaggac ctataaaggt ttttttgttg ttgttgttgt tggttatttt attttatttt  99720
99721  ttaaaaagat gctctgactc aacattatga gacaaagacc ctccccaaat gccactgaac  99780
99781  tcatttttgt tggctgtcta cttctgagca tggggcctgc ccttaagagt gttttgtttc  99840
99841  ttcagtgaga ctccctttga gaaaaactaa tttttttcaa atagttggag atagattttg  99900
99901  ggtcagtaat gtgtacattt ctcttttcag ctctgggagc ccacctggtg cggacccatg  99960
99961  caggccctgt gcacgctgcc gcagtctctg agtttttatg cgcatctctt gtgctgtgct  100020
100021  tggaaggcca tatttccttg ttctccattc actttggctc acacactttc cacctcctct  100080
100081  tccaccaagt tccatgagcc ttgagatttg ttgttgaggg atttgttgga ggcatcccat  100140
100141  ttattgtgga ggatttcaag gtctcttatt ctctgcatat tttctggctc tgggtttctg  100200
100201  tattcattcc catttgctaa aggagaaagc gtctctgatg gctgagcaag gcactgatct  100260
100261  tactcataga ttcccatggg actctattaa ccagcaactc aattagatgt agccaagtcc  100320
100321  agactgggaa ctttctttgg taatgagaca tgttcagttg gactctctcc cgcctattat  100380
100381  ttggtgatat catttaaatc tccattatat atttatatac agtaggaagc ttctactata  100440
100441  ttaggattct ctatgagccc tcacatggcc cttagtttta gcatccctct ctgtatttcc  100500
100501  tctcttgctc tctctttcct ccttccccca tttgatcttc ccatttcact cccccatcta  100560
100561  caagtccatc cttaactatc tattcttatt cctaggaaga tacagccttc ctctctacct  100620
100621  ccttactctg tacctagcct cagtgattat atggtttgta atttatcaat gacttaacaa  100680
100681  ctagcatcca catataggag gatgcatact atatttgtct ttctgggtct aggttagctc  100740
100741  actcaggatg atttttctag taacatgtat ttacccatga atttcatgat ttcattttta  100800
100801  aacagtgagt gtaatagtcc cttgtgtaaa tgtatctcat tttctttatc ctttcatcta  100860
100861  ttgatggaca tctagttttc ttctagtttc tagctattat gaggagagcc acaaaaaaac  100920
100921  aaaacaaaac aaaaagttaa aaaaaaaaaa aaaacaaaaa ccaaaaggaa accatggttg  100980
100981  agcaagtgtt ttttgcaaca gaatgaaagt tcctttgagt atatactcaa gagtagtatg  101040
101041  gctggatctt gaggtaaacc ctttcccagc ttccagagga acctccagcc tgagttccct  101100
101101  agttgctgta caagtttgga tgaatactct ccttactcta cattgctgcc tgcatgactt  101160
101161  gctatttctt atattgatct tggccattct gtctgatgtg agatgaaatc tcaaaagtgt  101220
101221  tttgatttac acttccctga tgaccaacga tgttaaccat ttctttaagg gtttctcagt  101280
101281  catttgaatt tctccttttg agatttctgt ttagatctat acactatttt taaatttggt  101340
101341  tgttttcttg atgttcaggt tttttttttt ttgagttctt tatatatttt ggatattgat  101400
101401  cctctgtaga aggtggagtt ggtaaaaaat gtgtagcctg tacctttgaa tggtggtgtc  101460
101461  ctttggtgta cgtagctttt tagtttcact aacacattaa ctgttgatct gagtacatat  101520
101521  gcgaatggaa ttctgttcag gaagtctttt cttgtgctaa tgacttcaag actattgtac  101580
101581  attttggtcc tctggaacct aagtgctgcc aactctttca acatagacta agcaacatag  101640
101641  aaactcaccc gttaagtctt aacagaaaat gtccagcgga atggaggaga aaggcagctt  101700
101701  gtgtcttgcc aagagaaagt gatgcctcat atgaaggtat gaatgatact cttggctcat  101760
101761  atcccagctt ctagaccgca gggcccagca ctgctcagtc atctctgctc attttcactt  101820
101821  tcggtctgga ggagctagga gtagagacac ctgctgacgt gtttcagctg ccagatctaa  101880
101881  gggtttttac agctctagtt atgggcagca tagctgaggt ctcctacaca catattttag  101940
101941  actactaaaa tcaagaatta cacattctgg aacttaaacc tgaatttatt ttctcagtcc  102000
102001  tggagactgg acgttagggg tcaaggtagg gttggctagg gcttggtagg gttggctcca  102060
102061  tctgagctgc tctcttcagt ttgtgggtag ccatttcttt agtcttcact ggttctttcc  102120
102121  tctgtgacct catctcctgt ctttataagg agacagtcac aatgggtcag ggcctactct  102180
102181  aacactccat tttaactcac atcttcaaag gcttgttcca tgtatacagt catatttggt  102240
102241  agttctgcat aggactttga aagaggcaca attcaaccat cagtgtattt tcagagggaa  102300
102301  ctttactcca tgtgcagtgt cagtcacatt ggtcatctcc atgagctcat tcaagctcac  102360
102361  tctgctccca gaggtggaaa gtgccttttc ttgatgaatt tccggccgga aaaatcagca  102420
102421  atagtagaag agaaccttgg ctcagtaata tatggctcca ttcttccaga aagctgactg  102480
102481  tctgtgtatt aatgtgctaa ttactaaaat ctgggaatga cagggcatca taaggagcca  102540
102541  gaatctgtga tggaacaata ttcagaactt gtgctacatg gatttatttg tttgtttgtt  102600
102601  tttagagatg tgttaaatgt caagctatta gttgccaaga cagaagaatc tttttcctca  102660
102661  agttttttgt tttttttttt tctttttttt ttttttctgt agaaatagtg aaagaacacc  102720
102721  tttcaacccc tggctagaat atacttttta ttataggatt tccttgaggg aagactaatt  102780
102781  tccactggaa gagatatctt gtgtttccca agttggtgtt tgttttacat tacaaaaaga  102840
102841  gccgggcctt ggtttgcttt gttcccacag ttaatgaaaa aatagcaagc acagatctgc  102900
102901  tgagagtccg tttagaagcc tgaccttgtg ttggaggtgg gcagggtgct gctggactgg  102960
102961  aggagtgggg cacatctatg gcttgggccc ctgcttttct gccgcattat aagcctgtat  103020
103021  ttctaagact gcatctgtga aataactgca tcagaaagca tgagcactgt tttaagcaaa  103080
103081  gggaacaatt ttcctctgat tgcactgtcc acccaatgtc ctcagttaac tgtggcacga  103140
103141  gcactgggaa aggtttagtt ctgacctctc tccactctcc tgggctgggt cttgactgac  103200
103201  agcgttttat tagtggtcta gtcacttccc gatcaagctc agtcctgcct ctgaagtctc  103260
103261  tctgaccctg tgtgttcagg tacacgttcc ctgaaatggt ggccactgtt tacctgtaca  103320
103321  cacgagctac tgctagtgca atcagaacgt gatcctcacc aggacccagc aggcttattg  103380
103381  agtccatgta gcaggactca atgagcctgc tcttgctcct tcgcctgctt gctgcgtgag  103440
103441  actgagtatc tgctagactt ccattcacag ctgcgactga accattgttg ggaattgggc  103500
103501  tgccaactgt aagtcatcaa taaattcctt tactatttag agactatcca taaattctgt  103560
103561  gactctagag aaacctgact aatacagagt aatagtagaa tagacctttt gacccactat  103620
103621  tgtgaggtag gtcatgtcct aagatttccc tgggttctaa agggtccatg cttgaagcac  103680
103681  tgtgtggttg cttctttgtc ttccgagcga ggatctaggt ttagagaggt ctcacttttt  103740
103741  agtcacacag caagcccagc attgaggctc cagagactgt ctacctcatg tgccttctgc  103800
103801  ttcctacctg cgttatttca tacacacaca cacacgctgt gtctggcctg tcctgcagtt  103860
103861  tgaacacaaa agcttggctc cttccgttgc cttcccaagc tgctacatta cgctgtgtag  103920
103921  tctcagtctc tgcagtccat gctttgcagc agcagctgcc aggatgtcat tcctaaataa  103980
103981  tagctctgac cttggaactc tggctcaaga atttcactag aaagacacac tttgagctct  104040
104041  ctggtgaaat agaggaatgg atccctagac cagagcaaat ggcaggttat ttgattaccg  104100
104101  tgcacaaaga aaacagccta aggagaacct atgcgtgccg agaatccagg aagagcaaaa  104160
104161  tgtctatgca tatacatatc tttacacaca atactacact atggggctca cttaggggcc  104220
104221  gttggtttga aagggagtct gcactaaatt ggaatattga caaaaccctt gctagattat  104280
104281  ttctgaaata cttttctttg gttgatgcat tgtgacttga tgcctcacta agtgacagct  104340
104341  ctgatcccca acctagctgt tctcctagtg gtttggcaga ggcattgtga ccctttgcag  104400
104401  ttaagcacac agagtgagct ccaggattgc aggataatga atggagcctg agctccagga  104460
104461  gtctgcttcc gtgacagatg tggaagctgg gcttccttcc taacacacat gggacggggt  104520
104521  ccataaggag accttttgag gttgaagggg attggatggt tgaggtgctc catatgacct  104580
104581  gtgcacagca caatacatat tcaggaaagg taaatgtagc tgtcatttgg acagagtagg  104640
104641  atgagaagta gctgctctgc tatagaaaga cctatagtgt acgagagccc acactgaaca  104700
104701  atggtatgca ttggggctct tcagacttta tggtgatgtg gctgtggttt ggagaaagcg  104760
104761  atggcccctg ctgtgcattt tattcccccc tttcgtctct cttgctagcc tgagaagttg  104820
104821  acagagcagg gctggtgtgg ggggagagtg ggaggaggat aggagcatct agaagtaggc  104880
104881  taaagtggcc catgtctaca tatagctcta aaaggtttct tccctctctc agattcttga  104940
104941  gcactttaga aggtagtcct gtagtagaca ctgaaaaaac aaaaatcaaa ggccaaactc  105000
105001  tttttgcttg aggtaagaaa cctgagttgt taggcagaat ggaatcagac caaagccttc  105060
105061  ttataatgct gagaccaaaa catcaaaaaa ctagaggcct tgagctcctg gcctacactt  105120
105121  acaccacaga gatgttttgt agaatgtttg gatcttaagt gcttagcact ggacacccaa  105180
105181  cactctcctt cttggctgtc agaagaaaac ctgtggttct aagagtagag gaactgggcc  105240
105241  agtggactag atacccgctg ttggagccct gtcccttgta ttgtgcattt aaggccacgc  105300
105301  cttctgtggc ttggggctgc ctgtctttct gcctcttcct gttggctcac tggaaaagca  105360
105361  tggaaagaag gcattgatag aacctaagga ggagcctggc tggatgacat ttgaccttag  105420
105421  gtgagctggt atagcagcca ttgtaagctg tgagatctgt ctcctgcacc agttaggttt  105480
105481  tgatccagag aagtgattta atctctctgg gcttctgttt taatacatgc aaaatggggc  105540
105541  tctcatgttt gtgtcactca ccctcaacac aatattagtg ggcattaagc actcctgtca  105600
105601  tggaaacatc attttacaaa ggaactgccc actggctgtc accatgagag aaaacttgaa  105660
105661  cttgcaggtg aagtaacaga gggaaaaaaa aagatctacc ctatcagtga acatcaccat  105720
105721  ctgtgcaggc aggttttgct cctgtgacaa agggactcct cagcccaaga agaaaaagca  105780
105781  gactcctaca agtctaggta ttagatgaga cctggccagg cctgtggatc cttgctcagt  105840
105841  aggacttttg agcaggagat ggttgaatca cactggatgc tcccttgctt agtaatccac  105900
105901  tagtatcttg gctcctgtgc atagctcagg acagcatctt tgcagtgagg gtcatgttga  105960
105961  cagatgtggt ttccatgttt attgcctcat tttctagaca ctactgaaat agccacccct  106020
106021  ctgttcttgc cttccaattc cttccataat tcactaagac acttttgttt aaaacacaca  106080
106081  ctctcagact atactttaca aaacaaagtg cttttgaaaa gctttctttc aacctacgct  106140
106141  ttaaaagctt tctatacaag tgtctttagg gatgctttgt tcatgctgtt tattaattga  106200
106201  tccatgtagg aagaacctcg tgctatgcaa ctgtattctt tgaagcacaa ggagcctgtt  106260
106261  tgctggggtg aacgatctta gaacggatgc tgcaggacta gctctagttg tgttgctgta  106320
106321  tcctagtcac aaacctgcag ccagaattct gtccagtttc cttggggagg acagacacac  106380
106381  atagcaactg tgtttaactt ggccactcac tcaaacttac tcatgcagtc aaccctcaca  106440
106441  tgcgtgccat tggtgtccag tggtgttttt cttggctaca gtatgagaag ttaaagggga  106500
106501  aaaggtgttt tgaaactcca gttgagggct ctggtgggag gaccattctg ccagagatgc  106560
106561  ctttagaggc ccactatcat cttggtagac ctcccaccct aaccctaaat gtagtgggag  106620
106621  tggaaaaggg tagaatgata cactgcttag gggcaatgga gctgggcagt aggtggggct  106680
106681  gagtgaagcc tggctataac atggttataa catagctttg aggttttggt caaatcagtt  106740
106741  ctcacccaga ttcatggaca tggtaggacc acaagatctc ttgagtcccc ctctgccctc  106800
106801  ttccactatg tagtacattt tttttgaaaa aattgcaaag accttgcaat ggatgctatc  106860
106861  aattaggaac aaagagaatg agtgtgcacc tgtgccccag ttatcacagc cttccaacct  106920
106921  ctgtgatcac tgtgtgctta ccatctgact ctaaatttgc ccttagcagc tggcaggtgt  106980
106981  gaggttgtga gtggctctgt tttacaaagg caatcaacac acaagaatat aaggttcact  107040
107041  tgtgagagag atgcagccaa aggcatgctc tttctgcaca ctacattcat aggtccagct  107100
107101  tcctcaggaa agaagagact cagcactaaa gggtgaagat ttcagttgaa ccctggtttg  107160
107161  ttattgcaat ataatgattt tattccatcc ttctgtagga aggctatggg gctgatcagg  107220
107221  atttcttgtt ttacgactac tgcaccaaaa tactctggca aaagaaactt aagggagaac  107280
107281  catatttagc tcatagttcc aagttaagaa cccgtcatgg cagggaggtc acattaggtc  107340
107341  tgtagtcaga agaagaaatc agtgcatata tacatattag tgctcaggtt gttttctata  107400
107401  ttctataatc acccaggatt atagaactgc ctgtggaatg gtgccactca cagtgggcat  107460
107461  gtctttccac ctcaattaat taagataatt ccccttagac atggtcagag tcccatgttt  107520
107521  ctctagtgga cagtttaccc taactaacac agctatctac cttgggactg gttggagctc  107580
107581  ttggtgctac tgcaatgttg taaatgactg tgagagaaaa gagtgaaaac tttttccagg  107640
107641  agaaagggcc tggatggtat caactgctgt cacacagtaa gggctttggt ggcactcaaa  107700
107701  gtaagggttg gatttttgcc agttcgaaca tcttatcaga tcctctgtca gtgaaggaag  107760
107761  acccaagtac ctctgtctgc agaattttct ctgtgtccta gttagctcca ccatgcatgt  107820
107821  tctgctctct ctgttccaca tggactggac cttcctcatg agccttgtct tccctgtaac  107880
107881  ccttacttgg gggctctccc tgtcatcctg ttgtcagtgc tcaccccaca gaaggatttc  107940
107941  agtgtgtgtt ccacctcaca gccaaggaag gtggtttaac tgtcagggga ccagtgcatg  108000
108001  agagacctgg gctttcagtt ggatttgtct ggctgttttg tcctttgtcc tcacagttaa  108060
108061  tcagtggttt ccagtctttc ctgtcatgta tctcaacctg aaaaaggctt gagtgtttat  108120
108121  ttccttataa attagattat gcatgttagg ttgaaatgtt ttgcaatttt ctgttattct  108180
108181  tgggatctaa tcctggtctt tatacgtgag agacaaactg tccatgcacg ctcaacctcc  108240
108241  attagtaggt cagaatacta gtattcagct tgagaattcc tagtcaaaaa tctaaaattc  108300
108301  tccagaacct aagtgttttt gatgatatca ctgacataat gatatcatgt tttataaaat  108360
108361  tttgtttcat gaacaaaatt atttttttta aaaaattata aaagtgcttc agactataac  108420
108421  ttatatataa aatgtaatga attttgtttt tagatttggg catgccctca agatatatca  108480
108481  taatgtatat gtaagtatcc caaaataaaa aagaaatcac aactgaaaaa aatctctggc  108540
108541  cctaaacact tataatttgc catattttat gtccatcatg aaggtgaaaa gggagaaaga  108600
108601  tttaaggata aggtttaaaa taagtgtcaa cagaggccta ccccttgttg cttctccctg  108660
108661  ataattgagc tgccactagc tgtatatata taccctttgc aggtccttgg atggatgtgc  108720
108721  aggtaatagt ttccactagt cacacattac tagagcctac tcttacatgt gtatgaccaa  108780
108781  ggaggctgga caatcagaat tccagtgcta agactctgga caaaatagac cttacatttg  108840
108841  agtacagtag gactcttcga acttaaactc taactccctt tcctgtgctt tagtttctta  108900
108901  tgtttttttt ttttcttgct ttggtctaca tgtcttggtg gagttcatgt gattgatggc  108960
108961  tgtaggtttg acaggagggc tccccattag ctctatgttc agcagtactc aagcacccct  109020
109021  tgtctgtctt gtgaggatca aggcaggacc actctcgtcc catagacagt gaatggatgt  109080
109081  ctgggaagca ttgagagtgt aggctgagta gacttgctat ctgattctgg tccccttgta  109140
109141  gcacaaagag ggttccttcc atttgttcat tttaatcctc acaagggtta ggaatttcgc  109200
109201  aagaatgcct gtggctggcc aattgagcac tgttttaatc atcttgtgca ggaaaagtta  109260
109261  ctgaagcctg tttggctcaa gtgctgatct tagcagtgtg ttttctgtag gtgtgagtga  109320
109321  aagatgagag tggctgaagg gtacatcagc accagacagc agggttcttc cacttcccaa  109380
109381  tgggacactg aagggaatga gagagataag taagagaaag gaatggtgac agagagggaa  109440
109441  ttaaagtctt gtttgtccct aagtggggcc agttacgtgg tctatgtggc ccagttgcct  109500
109501  tgtatgtcta catcagttaa acaatattgc ctgtgctgtc ctcagaatca gagacagatt  109560
109561  aaggtacagt ttgtcatagc tgaatatctt tcctgaaagt tctactgaaa acctgctcaa  109620
109621  cttaatatgc tggtggtgtt tggaggtgag gtctcaggga tgtaatcaga attaaatccg  109680
109681  gtcataaaat agagcttcca tatgatgttt gtggcattat aagaataaga agattgtctt  109740
109741  ggaacattat gcctcctagt atactatgaa ggaacaagga ggttcttact agatgtgggt  109800
109801  tctatgatgt tggactttcc agtttcctac catgtcccat gttttgctat agtaattgaa  109860
109861  agggacatag cttttgttca gtgtaaaatt agtacagttg tgagtagtta gttgtgagta  109920
109921  gtttgttcta aggtcctagt gggaaacaag cagaggaaga tgaggagttt atatgacttg  109980
109981  agtgggggag ggtttgagtc aatgaaaggc agattggagc aactcttata aagaagaaca  110040
110041  tttaattggg actggcttac agtgtcagga gtttagtcca ttgtcatcat agcaggatgg  110100
110101  atggtagcct gcaggcagac atgagctaga tgatcagaga gttctacatc ttgatatgaa  110160
110161  ggcagccagg aagagattgg gagactgtgt tccacattgg atagatcttg agcacagcag  110220
110221  acctcacagc gccccctcac agatgactca tttattccaa caatgctaca caaaccctaa  110280
110281  caaggccaca tcgcctagaa gtgccactcc ctatgggcca agcattcaaa cacatgtgtc  110340
110341  tgttggggcc aaacctattc aaaccaccac acccagtgtg gggaggaata aggaaagttt  110400
110401  gagtgtccta aaagtgagtc ctgagctgaa gtgaagggag ttgccgccaa ctggaacctt  110460
110461  gctgtcatct ggagttaatc agctttgcca gttgctaata ccctgaacct aataaacaga  110520
110521  tgctatattt attagctgga ataaaaaaaa aaaggaagcc cagttgcact gacagtcatt  110580
110581  tcattaaatt tacacagcca ggctgtgaat gcttttaatc caagcacttg agaggcagag  110640
110641  gaaggtgaat ccctgagttt gagcccagct tagtctacag agtaaattcc aagactacag  110700
110701  ccaatgctac acagcgaaac cctcttttga aaaaagacaa aacaacaaca aaaatattat  110760
110761  atacacatgt attttagatt ttggaaaatt aaatcaggac tctaagcagg taatgttgca  110820
110821  aactttgtga gtgtgtggag gtggaaagca attgtgttct taaaatcaca gtctccataa  110880
110881  gaggaagcta gctttcattg atcagacgac agtgctgctc ctgttagcta gcttttttag  110940
110941  cttcctctta aaatttttct caaaaaataa agggaaaact agtgtaccac caaggaaaaa  111000
111001  cacacatatg cgaacacaca cacacacaca cacacacaca cacacacgtt gccaatttca  111060
111061  actacttgtc tttatacttg ttctattgag gtgaggttga cacattgcct actgtgcata  111120
111121  gtgaaagtgt gcaggtgcag gaaagagccc tggcaaaagt gagaaacccc acaacagtca  111180
111181  ggcaactgtc atactaaagc tgggaggcgc tttctgcact tcttcctgtg ttcccaaact  111240
111241  attgatcttt aagtcactta agactggggt tttcgagaaa gttgtataaa tgcacattgt  111300
111301  aaattttgga cctggctttt tttcactcag tatgtatgtt tagaagttgg gctacattgt  111360
111361  gtggatgaat agtttcttcc ttttttttta tagctaatag tattcaatat aatatagcta  111420
111421  tatatactgt attgacttat tcagcagttg atagacattt gaggtaataa cagtatgggg  111480
111481  ttaacaaaaa agaaaagaag atgtggacta acttgatcag ttgggaaatt ttctaaaagg  111540
111541  gctaagccat tttgcaacct accagcaggg cacaagtttt ccattttctc ctcactctca  111600
111601  gaggcacttg gcattgagga acggtcaccc agtgcgcatg cttgaattgt ggtgtcataa  111660
111661  ataatgtatg atttgccaca ctgtcacttt aaatgtacac tttaatgata aacacttctt  111720
111721  tcaggtattg tatagtgtta gcacattttg cccctaaaaa tctatcatat ttcaaacaga  111780
111781  aactcataaa aataccaggc aggagctgtc attttctcca tcttctagcc cctggtcatc  111840
111841  tacctgcttc tgtctacaca tttgccctgt gtgattctgt gttcagcctt taacaacttc  111900
111901  ctgtttattc tcacttgtga tgcccagaag ctccaatagc tccgcttcct tgccaacact  111960
111961  gcctttactc ttttgggaga tgttttcata gatcagaaat tttaccagtg atttttgttt  112020
112021  tcacaatgct aggtgcaacc agttgccttt tgcctttttg ctcattctag ttctttaccc  112080
112081  ttgttttgtt tttgcactag gttttattat gcagtttgca gtagcctgaa acttactgtt  112140
112141  accagactga tcttgagctc acaacaattc ccctgcctca tgagtgctca gaggtataag  112200
112201  ccacacagtt ggctcatgtc ctttttgttt tcgattgtta cttttctact cttctattaa  112260
112261  attcttgttg gacatatgat tacaatgttc tgtgggctac cagaagatat tattgtaaac  112320
112321  aattcttttc attctaatga caacatccct tcatgtcccc atgttcctac tatttataaa  112380
112381  gttcttttta cccatttgtc gcttgtacat ttgctcatat attttaaaga ccatcatttt  112440
112441  atacttcagg aatatttgcc acatattcag ctaataattt aatggtttta actcatattt  112500
112501  atatcactga ctgacactgt attatctttt atgtgtagtg tcatataggc ctccaaatac  112560
112561  attcattttt gtttgttttc atgtgtagtg tatgtgtatg ttcatgctgg tgtgtgtgtc  112620
112621  tgtgtgcact agaggtagac atgagtgtct tcctaaatca ctatcttatt atttgaaaca  112680
112681  tctctcattg aatctaggtc tcgctaatgt ggctagactg gctgtcgaat tggcaatgaa  112740
112741  ttctgggagt ccacttatta gtgttactcc cagcccttgt ctgacagaca tcagatcttt  112800
112801  ccatgggtgc caggaatctg aagtccaatc ttcatgattt tgtggcaggc agtaaccaac  112860
112861  tgagccatct ccttagttct ttgctttctt ttgtttgaga cagggtctca ctgtatagca  112920
112921  ctggctgacc cagaacccaa tacataccag gatggccttg aatttatagt gatctgtgcc  112980
112981  tctgcctcct gagtgctggg caaatattcc tgtataagta gaaactcagt tgatctggca  113040
113041  atatttgttg aatacttatt tttcccattc acagacatta taccaatctc aaatatcatt  113100
113101  tgactatgta tgtaaggagg tactgataat tgttttggct gttctggcct taggcaataa  113160
113161  cacgctgctt taattactgt agttctttgg attaaatttt gaaatcgact tctgtcttct  113220
113221  ttctgagaat cattttggct gtttctgatc cctgtaattc tacataaata tgagaactgg  113280
113281  cttttccatt tctggaaaaa caaaataaat aaaaaagctc gctgccatca tgacaggctg  113340
113341  cagcactgcg tttggagatc tagtttagta atgcctgagt gacttttctt gttgtgatac  113400
113401  aatactctga caacttgaga gtggggattt attttggctc acaatccaaa gtacagccca  113460
113461  tcatgacaag gaaggtcctg gcagcaggag cttgaggtag caggtcacag tgcatctata  113520
113521  gtcacaaagc agagaatggt ggatgtcaat gcccagcgta ctttcttttt tatcaagctg  113580
113581  gaatccagcc tttagaatgc tgctgcctac atgtaggatc ttctcacctc catgatttaa  113640
113641  tctagataat ctcttactag tttgcctcga ggattcagga taaatcttga tgtttatagg  113700
113701  tcctatggca tcataacatt ttaaagtcac tctgcctata agtactagct gcattttcat  113760
113761  ttacatgtga cttctatcca tttttccact gaggcttatg gtcctcaata ttcaaccatt  113820
113821  gattcaagtt attttccatt atttcactct tttaaacgtg attctaagtg ggataccttt  113880
113881  ccatccagac tgttcatttt tgttgcataa aaattgtaag cagtatagcc aagtgccttt  113940
113941  aaagataagt gtaatattca caggaaaagt gtcttctgct gggagggaaa tcttgaaact  114000
114001  tatggcacat actttggcta gtagggttgg tgataggaag caggctgacc ctagagtctg  114060
114061  acatgacaaa cggtggacaa aatatagatg cttctaagct tctgatgggc ttatggtcta  114120
114121  ataagcacat tgttaggttg aacatgtcct cagtccagag tgtagtactc ttaaccgaaa  114180
114181  ccatggctta ccctgacctg ttccaaacgt gctcagaatc actgagcctt acattgaaat  114240
114241  aaattgttga atgtatcaac aatgaagatt attttgaaac tgaaaaacat ggcagttgtg  114300
114301  tgggcatgtt ttcccatttt aaagttgaac atctgaaatt ggacttttaa agggaaacgg  114360
114361  aacattgtac catgatattg aggttaagct gggatactag tgaataattt tacaagataa  114420
114421  caatcctttt attcttattc tgataacata tcatgaatca gtgttgaatt gtatcctgaa  114480
114481  aattatacat tttctgcttc acctgagacg atcaggattt ctctcctgtg tcaatgaggc  114540
114541  tattacactg atttatttaa tgctctgctg acattgagct cctagaacgt ctctctttcc  114600
114601  tagtatagtg ttatttatat ctttatatct gagcgggctc agtgtgttca cattttatta  114660
114661  agggtttttt ttccaataat tgaagcggca tgtgattttc tgtttatatt gggttgcaag  114720
114721  caggtgtcag ctttaggaag tatttgttct cattggatgg agtgtggttc ctccacactc  114780
114781  ttcgcttgct tcgctggtga aaccacctgc ttctgactgt tttttacagg acaggtttag  114840
114841  acttcccttt ggtctccttc atgtgaagca gttatcaagg atgtatggtt ttccttgctt  114900
114901  catgcaaggt tagaaattta ttgtcttaac aaattgaact gttgccattt catattcgta  114960
114961  atctgtgttt acatgggaat gtcttttgag tctgaattgt atttgatatt attacagtta  115020
115021  tacgaggttt ctctctgtta ccctgcacta gttattttat tttgcgcctt ttttttttag  115080
115081  cctttcacct tcttttcttg tatctataat tttttatgtt actttttata ctaataatat  115140
115141  ttttgggtgt tttaaaaaag attcagtcta acagtctttg tgattccatt aaaagatttt  115200
115201  aattggccta tcttaaaaca ttactgagat ttatttttct tttttattag atatttacat  115260
115261  ttcaaatgct atcccaaaag ttccctatac cctccccacg ccctgctccc ctacccacgc  115320
115321  actcccaatt cttggccctg gcgttcccct gtactggggc atataaagtt ttcaatacca  115380
115381  aggggcctct cttcccaatg atggccaact aggccatctt ctgctacata tgcaagctac  115440
115441  tgggggtact ggttaattca tattgttgtt ccacctatag ggttgcagac cccttcagct  115500
115501  ccttgagtac tttctctagc tcctccactg ggggccctgt gatccatcca ataactgact  115560
115561  gtgagcatcc acttctgtgt ttgccaggca ctggcatagc ctcacaagag acagctatat  115620
115621  cagggtcctt tcagcaaaat cttgctggca tatgcagtag tgtttgagtg gatatagaaa  115680
115681  atgtggtaca gttacacaac ggagtactac tcagctatta aaaacaatgc atttatgaaa  115740
115741  ttctggggca aatggatgta tctggaggat atcatcctta gtgaggtaac ccaatcacaa  115800
115801  aagaagtcac ttgatatgca ctcactgata agtggatatt agcccagaaa cttagaatac  115860
115861  ccaagataaa atttgcaata cacaagaaaa tcaagaagaa tgaagaccaa agtgtggata  115920
115921  cttcattcct ccttagaata gagatatttt taaatattaa aacagtactt ctatttgtgg  115980
115981  gatgcccaca gagaccagaa gaaagtgtca gatcccctag aactacagat ggttaggatt  116040
116041  tgccaagtca ttaagtgctg ggagctgaac aagggtgtcc tgctagagca gcaagtgctc  116100
116101  ctaactgctg agccacttct ccagtccctt aggactgata ggtttttttc ccttctagca  116160
116161  catgtagctt ttgtttgtcc tgcctgatct attttcccct ttctcttcta ttgactgttt  116220
116221  tatcattctc tcttcagatg gtctgttggt gctattttcg tgtttagact acacattaca  116280
116281  gtgcagattt atttttgtac tctcccagac agtgcaagaa tgctctaatt ccttttagca  116340
116341  ttctgttctc ttggagtgca ggcattcatg agttgcaacc atacctgtct gcaagcccct  116400
116401  gagacattgc caccaatagt tcagcaatga cacctcaacc atttttattg gattcattct  116460
116461  ttccatgtat tagccgtctt aaaaggattg actttttaaa aattattttg ctttaaacag  116520
116521  ctttatttag tactttcttt agtcttaacc catgacagca attttctcta tcctgttgta  116580
116581  tttttattta ttattattac gactactatt cccatgtgtg aatgaaataa ggaggcatat  116640
116641  gtcaccgcac atgtgtagaa atccgaggac aactttgcag agtcgtaaac ctcctttatg  116700
116701  tatgttggtt acagagatgg aacttaagtc tccaggtttg tgctacaagg gcctttgctc  116760
116761  atgaaggcat ctctccagcc caccccctca cccccgaccc ccacatacac acactttttc  116820
116821  tgtttatttg gtttatcttc tttgcttttc agcattttgt tgttgttata ttactgtttt  116880
116881  gagaaagagt ctcactcaaa gtactgctcc tagacgacaa gattcctccc tcccacctta  116940
116941  accctggatg ctggatcctc aaatatgagc tgcaaatctg accagctttg tgcactttca  117000
117001  tgtcatatac ctaagaatag tctgcctcaa tttgttttta tttaaggctt aatcttctgt  117060
117061  gccttacagt caacatgcta catcatcagc tttctttccc tccagtcctg gctcattcac  117120
117121  ttctgcctgt gtgattttcc ccctctccct ccagcttctt cacactctgt ccacaattcc  117180
117181  cagcctgtag ctcacaccat gctctgtgcc aaatgactct ttccgatatt tattataggt  117240
117241  cttttttttt aaatacttcc caaatctaat aaaggcttcc taagttttaa attggaattt  117300
117301  gagggctcac aaactacttg gatgcatttt agcttctgga acttctaaaa tttcactttt  117360
117361  ctcattggct tcatgaccat agcaaaaaag gtgaatgaaa gtgttatact actgtttcta  117420
117421  tctcattctc tctcgcgttc tctctctctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc  117480
117481  tctctctctc agagagagat ctttggtgat ggatctgaat tgcactcgga agcttgatcc  117540
117541  ctacaaatac atggagaact tgcatcatat atgcgtattt gtacatgtac atatgtgtac  117600
117601  atgtttagtt ttctacacag agaggggacc cttctctctg tgtgtgctct gtgtggaatc  117660
117661  actataatct gtattttagg actgagattt tctaacctcc ctattgactc tcagctgggt  117720
117721  agctatttta actcaaggtt acacggtacc ccctatgcag tctccatgct gaggatcttt  117780
117781  ctttcggttc cctcattctc ttgggggtgc agttctccat gaactcattt ttaaaaaaac  117840
117841  ctctttatag gcgtagtcta tatctcaagc ctctcggcct tttaatatat tgagctaatg  117900
117901  atggggaaac tgaggttgaa aatgagatta aatgaatagt cagcttcttc catgatgcga  117960
117961  agatggtccc agattatccc tgggaattta gtgtaaccac agaagcgaaa ggtcaattat  118020
118021  caaagtgact ccacaagaga aaggatcact cttcccagtg ttgattgtga aaatgaatag  118080
118081  aatcccaaag cccagggtga tggtggattc tctgctggag ttttctttgg ctcagagcct  118140
118141  gtaccttgac ttcagcccag agagcagcta ggtaccagac ttgtgttgct ttctgagtcc  118200
118201  tatctgtggt tatttgatgc agtgacagta aagtgaatac aaacccccta gggtatagaa  118260
118261  tttgttccat taggcacact caggtgttcc ttctcctctt tcagagcgag taagcctgtg  118320
118321  agttaaaggg gccccggcaa gacctgacct cagctttctt gagtttctgc cttatgtggg  118380
118381  tcctggcttg atgcctcttc atcttttgct aaagttggtg tttgggataa gtgactttag  118440
118441  cattcagtcc cagcatgtcc ttgtgtgaag ctggagctct ggtctagatt gctgggctga  118500
118501  tttgcctttt gaagctgatg gaggagctaa tctggatgtg gtctagaatg tcatatccca  118560
118561  gctgccatct gtgtggccat tctccaagtt ggattcagaa tgcattagct gcctgtcttt  118620
118621  ttctatccct catcttaatt ttcctcaaaa atacctgtga gagaaatgta ctattgcttt  118680
118681  ctaataagta aacctgaggc ctccattgct ttctacctct aggtacctgt ccctctgtct  118740
118741  ctgggtccta gaaatcttcc tttcaattca gctattctct gggatgcagt tctttatggc  118800
118801  ctcatttaaa aaaaaaaaag aaacaaaaag aaaaagaaaa caaacaaaca aacaaacaaa  118860
118861  acaacctcac gggtgtttcc taggtctgtc tcagcaggat agccttttct cgcaccaggc  118920
118921  gatgggctca ctggtctcta agacacgtag gtcacagacc tcagcccgtc tttgctaatg  118980
118981  tcatccctgc cactgttagt gatggaagag gcacaaagta gttattggct gtgagacaga  119040
119041  acagagtaga gcctggactt gtgccctggc tgtgcagttt agctcagcag cgccactgca  119100
119101  gagtgcttcc tgcggcggca ccgtgctgga ataagtacag actctttcaa gccagctatc  119160
119161  ttaaagaaca gccctcattt caggactggg tgaaacagca ttcattactt gctatctaaa  119220
119221  tgcacaatca gtctttgatg cacttaaaca catttgataa aaggtaatgt ggggttctgc  119280
119281  tgacaactgg cccactaaag cagcatgaag tatttgtggc caagagggaa agaaaggctt  119340
119341  tgattttgag aattcaggct caagcacggt actctgagcc ttttgatttt tgctaccatc  119400
119401  taaatggagc ttctagggtt ctgggctgtg aaccagccag gaggcaagag aacaaaggac  119460
119461  taaaaggtgg gaagggagag gagggaacgg ctcctacaag cagaacggaa tcagggaaaa  119520
119521  gctggctttc tactctcaaa gaaatgtccc tttaatctct aatacttggg tttatgacaa  119580
119581  gaaaatttgc agttagaaga gaaatgtgta aagacccaga ctctcgtcct caatacctat  119640
119641  cagatatgtt gggcttcctg gaggccccca atggtatgga catgtgtgaa gttgtccctg  119700
119701  aagaaggacc tgatgctctt cttggggcat ctgctttgat accctggaaa tgatgatgcc  119760
119761  aggaaatggt gagacccaca tagaactgtg agacccacca gaacatatac tatgtcactt  119820
119821  gtatgcatga gcataataga agtaccttaa atagcaccat cacagcaatt gtggtatatt  119880
119881  aaatttaatt taaatgggag gaatgtcatc tgaacacata cctatttaac aaacaggctt  119940
119941  gaattccctc ctacatgtca gaggagccat aatggactgg acccataact tccttaacaa  120000
120001  gttgaagatt ttgattagtc caaccaatgc tggcaaagtt cacccactca ttggttcacc  120060
120061  cactcattta gtatagtatt ggcccagtgg cctcctggga aatctcgcaa cactgccagg  120120
120121  cttgtgtgca gcacagattg ctttccaagt gcagaagtag aatggggtaa ttacttcatc  120180
120181  aatttgggtt aaaatgcttg cctaaattag atcagtattt ttcacacact gtcaagagat  120240
120241  atagaacgag attacaggct gtggagaaat catcttacat tttttttgag atgaaacatg  120300
120301  cttggccttg taaaagaaaa ggctttggtg tttggaacta tggggaatct ctcgtagcct  120360
120361  cttaacagtc gtaccttccc cagtgccagg caaagcctgt ctactgttga caaacagcag  120420
120421  tcaatacgcg ttctacctct ttatccccaa tgagtccact gcagaggttt gtggtaatgc  120480
120481  agaagagtat ggaacataag caggcattac ctcttgacca tccctaaaca tcaagttctg  120540
120541  tggtggctca tggggtacag agttcttgtt ctcaagggac ctgtggtcca gtgaaggagc  120600
120601  cataggtctt ctcagccttt cccagagaag caggaggcta atatgcatgt gctctctttc  120660
120661  tccctctctc cctcctccct cccccctctc tctccctttc cctctccctc ccccccctct  120720
120721  ctctctcctc cttttctctg tctctgtctt tgtgtgtgtt cgtgtttgtg tgtgtatacc  120780
120781  tggggtagat ggagggcatt gtgcaagttc caaacagtgg cacttgcctg ctgtctttag  120840
120841  gatgctatca gaagttcctg ggaagacagc agcttaggta ccagagcagc tatccatttt  120900
120901  cgtagagaga gaatgcgagg agagctatcc caatcactgg ggcaggaatg aggacaggga  120960
120961  aggtggtcag gatagttacc ctgacagatt ctcaccactg tcttgaaata tgtttttgtt  121020
121021  tctaggaaat agcagaaaaa tacttctgtg ctcaggctag cctggcccaa gcctatggca  121080
121081  agtgttaaga cctaataata caggaaacca gtcagagaca ttgttccagg cagcgaacat  121140
121141  ttaggggctg atgtccagag gtggcataca gactgaaggt aaaggaagga cctggagttt  121200
121201  cttttggcct aggattgttc tgacaagtga tagtgaggat gttttcggga tagggtcctg  121260
121261  atagaacaga atgaagtgtt ttccaaacgt gcttattgca gaagtaggca gtggttctgg  121320
121321  ccagctagga ggtgctgctg cacacagcat cccttctcac cagggccagt gtcatgaaac  121380
121381  gaccttgaca ggaggtctcc ctcttaattc tacctcgtag ctcgtcaaga ttcttgtagg  121440
121441  cagtgctgta ccggaggcac agaatgtgca cctgtgcagt ccttacactt catcagctaa  121500
121501  gcctaaagat tagcctattt cacttctgtg aactggaaat gtccttttgg ttgccactac  121560
121561  tgctgtagta agatgcagaa aatctgcttt gcattcactg aataattatg agtaatttaa  121620
121621  ttaatgcaag tgtgaaatgc cagtttactg ttgggaattg gttccaaggt tccccacctc  121680
121681  catcctgagg atataaaaat ctgcaggtgc tcatgtcctt tgtcaggaat agcacacatg  121740
121741  tccatagtac gtgttttgat cctcctgaat actttaaatc atcagcttta aagaagtgga  121800
121801  tggagcatta ggaagatacc ctgctttgga ggcttcgggt gtctctgaaa gaaaggagta  121860
121861  gcacttactt tgatgacttt gcttcataga atgatgcagt ttctagcaga attgcaagtt  121920
121921  caaggaaagg ggaagaggac tctcagctgc atcgccatgc cacttctttc tttccagcta  121980
121981  gtaaggtcca cctatgttat ttcatgtact gaacattcag agccatcaga agaacagcca  122040
122041  cttggagcat tacacagcca gggagctatg tagcaactgc tatccagtgg cggaaccttc  122100
122101  cctatagtca gttgcagtga atcccagact attgccctct tgtggccaaa ttgctgaagg  122160
122161  ctgcagcttc agctcaaggc tggtctgtgc atgtgagcat cacccttgta ggaattactg  122220
122221  cttctgtaac actgagcagc catcacgatc atcctccttc ttttagagaa attttagaat  122280
122281  ctactgcaca gttactggtg tattagatat agtatggtct cattttaagg caacatcaag  122340
122341  tgtctatctc tggtgaaact gggtgtctcc gatgacaagg cagctctagt tattgcaggg  122400
122401  cctctttgac cttggtcaaa cccttaagaa tgctaacttc tcagtggtgt agaaactgag  122460
122461  gtgggtggag agatggctca ggaatttaga tcatgtcctg ctcttgtgga agacccctgt  122520
122521  tcagtatcca gcacccatca tccacattca ggctctgact ctagctttag ggggatctga  122580
122581  aacccttttc tgtcatgaga gagcacttgc actcatgagt acatatccac acagagacat  122640
122641  aactaaaaat aatacattct taaaaaaaaa caaaaaacaa aaaaactctc ccagcagagc  122700
122701  tctgaaggag cactgcccaa gctcaacccc tgatattttt gtgttatcaa atatttgtta  122760
122761  ctaggttgac catgctgacc ctgatgtaag caatgagact ttcaaaattc atttgtattg  122820
122821  gctgtgggtg tggctcatga taatgcatgt tccttgtgta atcaagacat tgggcccagt  122880
122881  ccctagaaaa aagttgaaag ttaacaaaac taattaaaaa ataaaaacag aagaggtaga  122940
122941  tacagacaaa attgcccaca tactcagttg tctattgtgt cacacatgct aaatagggac  123000
123001  ctaggatcct acagaggctg aacaggtacc tagggtctca caaatgctgg agagagatct  123060
123061  aggatttctt ataggctcga caggtacctg gggtttctca tagtctggac agatgtggta  123120
123121  aggtctcacg gaagctgggg agatatgcta gggtctcatt gaggctgtag agatgtgcta  123180
123181  gggtctcata taggctagac aggcacctag gatctcatat tttggacaaa tgtgctagga  123240
123241  tctcacatag gctgcacaga tgtgccaggg tctcatacag gctgtacaca gggtctcaca  123300
123301  tatgctagac agatgcctag ggtctcatat aggctggaca gctatgctgg gattttacag  123360
123361  agactggaca ggtgctcttc cactgagttc catctccagg gtgagagaca ttttaaatga  123420
123421  gaaactgaag tggccttagt atggtttgtt ggggctgcca cagacttcag ggtgaaccaa  123480
123481  cagacacgtt catggttcta aaaacggaaa gtctgagtcg aaaggatcaa cagtttaatt  123540
123541  gatgtctcct gagacttctc ccatgggtat ctttccccta tagactcatc tttgccctac  123600
123601  ctaccctcac tccatgtgcc tgtgtcatat ctgcttttga ttataagggc accagtgcta  123660
123661  ttggattggg cctagcctca tgacctcatt tagtttaatt aattgtctat agggcctgtc  123720
123721  tccaaacaca agcacattct gtattcctga aggttatcac ctcaacccgt gcattctgtg  123780
123781  cacgagagga gtgcagttca gctcctaata gactgaagat tcctccagtt ttaaagtcct  123840
123841  ccccagttcc agatgaaaca agattctggg ccctgggcat gtgtgcttcc caagacacat  123900
123901  ggttgggaca gagcattaca aatgcagtaa tgaagccctg gggacagaat gtcctactgt  123960
123961  tttcaagctg tgcatattgc tttttttttc cttagtgaga atgaataata aacagaaatg  124020
124021  gaatatttta agtcatacct tctttgtatg ccaaaattca tcctggcatt cttcagaggc  124080
124081  tactcccttc atggccctct tgtatgctgt atctgccagt gtctgctatg ggaaaaaagc  124140
124141  agtcctctag tgtcaccata attcataaag ctttaaataa acactagaag ctgaagtaga  124200
124201  gcctgactct gcaaatggaa tgcaaggcta tttcagtaaa ggagagagac ttgtgatgac  124260
124261  taagagactt taagaaaagc ccttgtaagc tgggtggtgg tggcgcacgc ctttaatccc  124320
124321  agcacttggg aggcagaggc aggcggattt ctgagttcga ggccagcctg atctacagag  124380
124381  tgagttctag gacagccagg gctacacaga aaaaccctgt ctcaaacaac aacaacaaca  124440
124441  aaacaaacaa aaaaaaaaaa agaagaagaa gaaagaaaga aaagaaaagc ctttgtaaat  124500
124501  ggcattccat gacccaaagg cggagctcag tggtagacca cctttgtaat accagaggtt  124560
124561  caaatcctag tacttcacaa taaatgaaaa cttaaatatt tcaaaattag ctattgtact  124620
124621  ggggctagta ttgccagata attcctcctt aaggtacacg gggcacaata ggaaacatta  124680
124681  aaatgtgact tttgagtaat ttcctctatg gctatattgt gttcagggag atacattgtg  124740
124741  atacattgtt gtgatggaat acaatttacc tggattgatg tcagcactaa atgtatcctt  124800
124801  tttgtgatgt ttcagcctgg ttttccagtg atgcatatga gcaaagacag ctcaatgggt  124860
124861  tttttttttt tttttttttt ttttttgttt tgttttgttt tgtgacactt gacagaaaat  124920
124921  ccaatgaacc tgaccagagg ctgattggaa aaaaaaagag agaaagaaac aaatccctcg  124980
124981  gtttcactgg gctcattaga gttgttgact ccatatttct cctttattat ctttcccctt  125040
125041  cttctccttc ttacctcttt ggaggaggcg ccatcttttc caccaatgga aagatctaaa  125100
125101  cattctcttt acagtgagtt gccatttctt ttacagcaca gtcatggtga aggcgctgag  125160
125161  ctctttgctc atacgtggct atttaaattc tttctggcaa aggtcaagga agaatcttta  125220
125221  gagcacatcg agcaaatggg attttagcac aaattcatat ttccaagtag gaattactcc  125280
125281  tctaaattgc tatgaagaat tagaaaggct cttatgtgtc tcgggaaacc acacccatcc  125340
125341  cttttccttg ctggtgcctc cttttctgtt atctcagcct ctgattttgc attagaacta  125400
125401  atcatttcat ctcactatcc acaagtctgt tcatagttaa aacaattagt tattgtttgg  125460
125461  tattaaaatg agaaaacatg cattaagcac tggctgtgtg gcattctgta gaaactctag  125520
125521  ccagagtcca tgatggtttc cctactatgg gtgtgaagca gatgaacaag agccttttag  125580
125581  accagagcct aggtttctct aatgtgtatg tactattatt tCAGGTTTCT GAATTCAACC  125640
125641  CTCTGACGTT CACCAGTGTA ATCGAGTGTG AGAAGCCAAA CAATGACCTG AGTAGGTTTC  125700
125701  GTGGCtacat gtgagtatca tgcatctttg caagctttct tacttttctt ttttaaacca  125760
125761  tatgcacaca cagatacaca gattcataac atgttcttgg atagtctttg ccacatacat  125820
125821  catttttggt tgaccttgaa agtaatttgt aagatcctgt cagcagtggg agcttgtcaa  125880
125881  aggcactgtg ttattgagga gtgactgatt ttccctctga gagattgagg aacatgacaa  125940
125941  gggacaagaa gtttatggcc attatatatg atttcacaaa tggaagtcag aggccaggca  126000
126001  gaaagcaccg gggaaataca ttccttcttg aacaatgcat tagagtattt gctgtatatc  126060
126061  ggtcctagcc agtacactga caatacagca gtagcagtta ctgccttaat atttattcct  126120
126121  tctaattagt ataaaagaga tttctatgtg caataggtca gcctccttct ttgttcctaa  126180
126181  gcagaaagac caaaggtgga taaatggtcc gggagtggcc gagtaaagtg acacttggtg  126240
126241  aatcttggtc aggggtatgt agagctcagg aggtcactca ctatatcagt cagtctgttc  126300
126301  ttagtggttg tttggaaaaa ttcctaatag tgataatgtt agtgtaggag aaacagtgaa  126360
126361  ctgagagtag catgtatctg gaattcctga actgcaaagt ggagctgtgt gaactatttc  126420
126421  atggagaatg aagcaggtga taaaagtcta aggatatcag gttcaggctg ccatggcatg  126480
126481  cctctggacc ctttctgtaa gagcagaact caaagattta gctccctcag catccctgtg  126540
126541  ataccactgt ccaatgcaga gcagcctcct ctcttaagcg gactcctgga aatgggcttc  126600
126601  atattgaaga actctctctg tgtgaatccc tgatttgctg atagtaccct gcactgctgc  126660
126661  ctgtgtccag tccaggcacg ggaacaatgg gatttgttac taaacagaag cttcacagaa  126720
126721  gaaggtaaag tggacttctg tgccccagag atgacccagc cattcactgg acttgctctg  126780
126781  tagttcagaa cttggaagtt gttagatgat ccctttaaga aaccaaaaga ggctaaactc  126840
126841  ctaaaggaaa gtgttaatgt gctaccaccc agccagtgtg ctgtgcattt tcttgtcctt  126900
126901  gttgtcttct ggcctatctt cttctggcct gcttaactag cctctaggag ttcacaaaca  126960
126961  gagcaccagt tccaggacct ctgtgaatcc tgagaccaaa ttagctgcag agaggagatg  127020
127021  ccaggtgttt aaggagtctt gacattaaat aactaataaa ggaggaacaa gcaatttcat  127080
127081  gttgccaact caatcaaaaa taaagggtag atcatttccc aatggctttt ggcctagacc  127140
127141  ttgggctctg ttccctttgc ctcctgtgag tcctgaagga agtttctaag tgacaccgca  127200
127201  ttaacatgtg cagataactg ttcatatatt catcacctct catagggttt cgttcacagt  127260
127261  aaaggagaat gaatctttca tcagccactt cccatccctc ccctgaggac cttcaagcaa  127320
127321  ttaagtactt tctgaatctt tagaaggtag tttgaggact ctaactagca ctcaaactga  127380
127381  ggttggcagg ttctggagac catactttct agataattag tagtgggcat aattttaggg  127440
127441  taccctccgg gtcactgttg aaagctcatt taatgtgtag aagataggaa gtgccttcta  127500
127501  aatactgacc actgtcatcc tagaagctgc tgttagtttc gctgctacag ggaataccga  127560
127561  gtacccggtg agaagggcca gaagataaga gatggtcatt aggaaggaga gtagttcaca  127620
127621  aggtggctgg aagaattgtc tgccttttat ggatatcaga atagcatttg aaatgtaaat  127680
127681  gaagaaaata tctaataaaa aaaagaaagc tatatgagat aggaaggtgg gtttgaggtt  127740
127741  tgcttagctt gagatgatgg tgaattcata aacagaatga ctgatttgat agtaaaatct  127800
127801  gggtaaatgt aaagatgttt atgtaccggt ttcaacatct gaaagtacaa attggttcac  127860
127861  gctgtggcaa ggaacccgag ctatgtgttt tcccagtcaa tggcattgta gtgggattat  127920
127921  aaatgagtag gaactctatt cagaaaggca gatcttaggg aagggctaat agcaacctcc  127980
127981  ttccctgtga ggttgccagt acctcttaac actgacacac acaatcaagt ttctaatttc  128040
128041  tgtgtccttg gaagacaacc atgtcacatt taaatcacat cagggattga ggtgagggtg  128100
128101  ggacctagag ataaagattt gaggaccctt tgcctagatg ttgtatttag tcagtgaaga  128160
128161  ggccaggcca tgaggaaaat tacaaattag gaacatcatc tttgatgtga aagaaatgcc  128220
128221  gacatgggca gtactcaatg gaggagacat tggaagggat attctgggtt tcgcagagtc  128280
128281  gaggaaaggc gatagccatc atggaaaatg aaatggaatg gccagtgtcc agaggatgga  128340
128341  gcagcatgtg tcagttgctc agcactctag aagtacgtcc tgaaaaggct agagatgaag  128400
128401  gcctgggaac tatagagagt tgtcagaaga agaagtttga gaagactaat actagtaatg  128460
128461  tgtttagtta tgtgcaaggg gcatatgaag gcgtgaatat atgaagtctt gagtacagag  128520
128521  tggcttgtag cctttggctc acccacagca cctacctctc aattggctca gcatcctaat  128580
128581  tctgcctttt cttctggaca ctggggaaga cacctcatct gtggatttta ttccactaac  128640
128641  tcaagctttt cttataatga caacataaat gtcctcctgg caggcacgtt tatagagaga  128700
128701  aacacccagt acagtatgac gtagttcata cctggctttc caattagtca cttgttagtt  128760
128761  tttctacttt ttctccataa agctttggct gaggcatgac ataaagacac aggtggccaa  128820
128821  aaaagtgcca cctgcctaga ccactgtatc cttaccgcca tctctctgat tcttgcatct  128880
128881  cttttgggca cagtaattta agtaggccat gggatggact ctggggcaaa tgaacccctg  128940
128941  ctccattgct cactttggat ggttctctgg aggtgggctg taggcagcag catacttaga  129000
129001  atttcctgtg actccaagac actacagagt gagaagctct gcttcagcta gccagactaa  129060
129061  tgctgtcttc atgggaacag tacagaggac tatggatgta ggtgagtgga tatcaggatg  129120
129121  ggatctgggt tgaggggtgt acctttccca ggagcaggcc tgattgtgct gagttcctta  129180
129181  tccttccctg agatggaatc ctcagcctac ctcatcctga tacgcgtatt gggggctagc  129240
129241  tcacaaaata catcagctac agaatctgtc cttggtcagg ggctcaaggg ctcttgctcc  129300
129301  tgttatcttc tcagagtggc ctccccccag tctctatgag agagaagcta cttgctagag  129360
129361  agccatggta tgcatccaaa ctcactgcta ggcatgcctg cagattgtgc tgttttatgg  129420
129421  tccacttaat ccaaacttgg tcattgttac ttacaaagtg taactcagaa ttttaggtcc  129480
129481  tcatcatctc cttgcaagag ctggcagtta gaggaattac cttgcatttc tgtactctgg  129540
129541  ggtaattttg taggtaatat gactgctcct tcagccccag gttaaccaga gaagcaagcg  129600
129601  aaacaaccat gtaaactatc ttgcaatata gaagccattg tatagagagg gtagtgtttg  129660
129661  cctcagtgtg tggttccatt gataggaaat tgtaggactg tctaaagatt gaggctttga  129720
129721  attagaagtt aagcagggtt tgggggaaag gactaagaag aggaaagact ggctgtggta  129780
129781  tagggtttca ttgtgggttg ggaaaacatt cttgaattat tttctggtga tttcacagct  129840
129841  ctgagtgtat aagcatgagc tttgtacttt aaatgacttt atagtgtggt acaagaaata  129900
129901  cattgtaggt tattaggaag agataaatgt caggtgcttc atgattcaag tgtactttag  129960
129961  tattctgtgt tctttaggtt agtccttata attaacccct aatgagatcc ccagaagctc  130020
130021  catcactttt ggctatttcc aaaattcttt cactagcata ggcctaagcc tcgcctttcc  130080
130081  tatgacgaag agaaagcttt ctcaggtagc ctctgttttt ctatgttcag tcaacttcac  130140
130141  agcatgtggt gattttttta ttattcatga gtatgtgtgg gtgggtagcc acagagccca  130200
130201  gaaagcatca gagcccatga agttagaatt acaggcagct ttgagcagga ggacatgtgt  130260
130261  attgggaaac aaactcaggt cctctaaaag agtggtaagc aagcttaacc acttgagcca  130320
130321  cttgctcagc ctcttacatg atgatctttg agagcatgat ccagaggtct aaaacataaa  130380
130381  gccataggtt gtctggttgt ttgtctgata taaaatttat ttcacatcat aaagccagtt  130440
130441  gcctgctctt ctcttcagat ctccctgtat ttgcttctat atatgagtgc tttgatgttg  130500
130501  ggtccattta taattgttat agcgttctgt tgtgttgatt taaaaaaaga gagagggttt  130560
130561  tgtttttatc tcttgggaag tttttgatct caagcctatt ttcccatgga agcgtatcca  130620
130621  gctactatgc tctctcagtt accataccat ttttgcccca aagtaagcat tcacagagat  130680
130681  ttcctgcctg catatcatag acctgggtac agtatcacaa caccagggtg actgctggat  130740
130741  gcccctggaa tggagcctgc tcacttgggt agcctcctca ctctggtgac caatgcaggg  130800
130801  actcttgtca ccttgtgttt tggttaatgc actattgctg gaggaagcat catgactaag  130860
130861  gcacttataa gagaaagcat ttaataatgg actttgctta cagtctcaga aggtgagtac  130920
130921  ttttccatca tggtgaggag tatggcagca gggatgcagg cagacaccag agcaggagct  130980
130981  cacatcctga gcctcaagca ggaggcagaa agaaagtgaa actgggctaa acctagtgac  131040
131041  ataccttctc caaccaggtc acatctccta agctctccta aacagtccag caagtggggg  131100
131101  actaagtatt caaatatatg ggcctagggg agctattctt attcaaagca ccatatccca  131160
131161  agaggtatag cagcaggatc attactgaca attgaactgt ttcagttcct tagcttctcc  131220
131221  cagcctgtgt tgagagtgag atttgtgtga aatgtatcca agcaacagtg gcaatgagca  131280
131281  ggctttaagg tgaactgtaa tcatatcagc cagactcgtc aatgtttgag tgctttcatt  131340
131341  cacataatca tccctcgaga aaacgtcagc acaaagcagt ttggtcattt ccacgtgtat  131400
131401  ttgaattaga tgaacagaaa cctgaacaat gtattatacc aaaagaaagt ctgcctatgg  131460
131461  attggcagtt ccaaactgtt atcatcttgt ccttcatgcc tgtgtcaatc agtgctgaga  131520
131521  ggggcagaag gtgtccttac agtcatggaa gttagagttc agttacctac acagggatgg  131580
131581  aggaaacctt ggaacgtata agtggcagta gaaatactga atcaagaaca gttgtgttgt  131640
131641  taccacctca aggtctgtgg actcaagggc aggagtggac acgaggtgaa aagacatagt  131700
131701  cagtcagtgc tccctgacca agaaggtgca ggagatttac tccctaaccc ctgttgctcc  131760
131761  catctatcct tcaccatccc tcccaacatt cccattcaat agatccaacg taaagccgag  131820
131821  accagagcag tagtcagcat ttgccaatta cttaggggga caacagggta gagaatgtaa  131880
131881  taagacagga ggaccctgcc tggggaccta gaagtttagc agagatggtg tacatgcagg  131940
131941  ctgtaaaact gagcccacac tataagaggg acctcctctg acaccaaagc cagcataagg  132000
132001  agggaaggac atttctgtgg gtggctgccc agcacagaag cctacagaga gctaaggcac  132060
132061  tgcagagttg acagcctgta tgggaagcta cggaagtaca cagcctacaa agtctcctcc  132120
132121  cagaggagtg ccgtgctcat gtgcatggat agaaggttgc atgcatgtct tgagatgcag  132180
132181  aaggacaagg gcagcaagac tgggctgtag gttcctgcag aggagtttgt aaaacctgaa  132240
132241  ttggagcagc gcttcagaca tggagcaaaa ataaaggcct tggattacaa agttcaggga  132300
132301  gtataatgtt gaggtcttat cactgttgtg atataaaagc agataggagt tcatcataca  132360
132361  ttagtggacc tcaaggccag gttggtatag aactacctca gagcagaaca gattgaagat  132420
132421  gcctggtgtc taagtggtac agattagcta ccctggagaa agagctgact tcaagccttt  132480
132481  gcaagttgct acttctttgc actgggggct tggtaggcat tacctaagca tcagggcctt  132540
132541  ctcctcctat gtcagtgcaa ctgcatgatt tttcaccccc atgcctgtcc ttttgtcatg  132600
132601  tatgtggtag ccagtcctca cctttcctca cacactactc agatgaatga gacctgttct  132660
132661  cagcagcata tgagttagag agatgcaatg cttcttgaga gagaaaagca gacacttgtc  132720
132721  tgcttgagtg ctgctgtttc ccaggatcac tagatcttag cagttcttta tggttttgct  132780
132781  tccaaagttt tcattaagaa gagcatggtt aggtgagtca agaagcctaa ggacttgaac  132840
132841  aagacgagta cttccaagga ggctagacta aatggtaaag gttgtgcttg gttgccatgg  132900
132901  acagagtacc acactcaggc agaattgaag acagaggttt atttcttctt cctggagcct  132960
132961  ggaaggccaa ggccaacata tcagtgtgtt gatttctctc aatctttctc tgcttgactt  133020
133021  gtggctggcc aacttgtgcc catgtctttt cccattgcca tctctctgtg tgtctgtgtc  133080
133081  ctaatctctt tttagaaggt cactcagatt gggttagaga tgccccatgc tcacatttaa  133140
133141  gctagttact tataaacact gaaatatctt ggggctctgg ttattaagat ttcaacacat  133200
133201  gatttctagg gacaatgtag ttgggcctat aatcaagaaa caggtgctaa tggcagctta  133260
133261  gtgggctttc ctcttgagca tctttgcaac tgagatacgt gcctgtgtct cttctactgc  133320
133321  tgatgggaac actctacctc agaagttcaa ggaagtagac cagttactga gcgctagaac  133380
133381  cacttattct cttctctagt cttccttcca cttctgatat gggcactttt ctcatgggag  133440
133441  tatgtctgtg gtacctgcat ctgctgcctg ttcctgtagc tatggtcttt atctaggctg  133500
133501  gtttaactgg atcatgagtt tactcctcag ttgatttgat ttgaaggcac aatattggat  133560
133561  tcaggagtgt tgctcagttt caaggtgcac ttgcctagca ttttggaaga cctgtgttta  133620
133621  atctctagta cgatacacac acacacacat acacacacac acacacacac acacacacac  133680
133681  acacacacac acacacaccg agggggtggg ggggagcgag agaggaagag agggagagag  133740
133741  aaaaagacag gtagagacag agagtgaaag acaattctta gatcctcaat accttggagg  133800
133801  ttattcacag aactcttcac tatgaatacc aaaactcaaa cattcaagtc acttgtataa  133860
133861  aatagcataa tgtttgcata taaactacac atatcttcct gtaaattcta aataatatga  133920
133921  tataaaaact atatagtgta aatagttata tactgtattt tcaagaaata acaagtacta  133980
133981  actgataagt ggatattagc ccagaaactt agaataccca agatacaatt tgcaaaacat  134040
134041  atgacactca agaataacaa agaccaaagt gtggacactt cacctcttcc taaaattggg  134100
134101  aacaaaacac ccatggaagg agttacagag acaaagtttg gagctgagac gaaaggatgg  134160
134161  accatccaga gactgcccca cctggggatt gatcctaaat cagccaccaa ttgcagacac  134220
134221  tattgtatac accagcaaga ttttgctgaa agcacaacaa gcattgtagt cttgattttt  134280
134281  atatagtttc tcttgtagtc ttgatatagc tttctcttgt gaggcctggc aaacacagaa  134340
134341  ctggatgctc acagggcccc caatggagag ctaaagaaag ttctcaagga gctgaagggg  134400
134401  tctgcaaccc tataggtgga aaaacaatat gaactaacca gtaccccaga gcttgtgtct  134460
134461  ctagctgcat acgtagcaga agatggccta gtcggccatc attgggaaga gaggcccctt  134520
134521  ggccttgcaa actttatatg ccccagtaca ggggaccacc agggccaaga agtgggagtg  134580
134581  agtgggcaag ggaccagggt ggggggaggg tataggggac ttttgggata gcatttgaaa  134640
134641  tgtaaatgaa gaaaatacct aataaaaaat tggaaaaaga aaaaattaag aaataacaag  134700
134701  aaaaataaaa tcaacctatt aactatagag aattcctcac ccccagtgtc atctacctat  134760
134761  agctggttga atctgcaggt gcaatgctca gagatataga ggactgccag tagttacaca  134820
134821  tgatatcaga gaaggttgaa tatgaaatac tattcttatt tttgctgagt ccgtcttgtt  134880
134881  tctagaaaag tgggcttttc tttctccact gctgcccaaa ggaatttttt tcatgtctag  134940
134941  ttgtcactaa agaaatatcc acatgagaaa tacaacattg cagttttcta tctggtaatg  135000
135001  ggacagtaat ggggtagggc tttatatgta tctgcctttg tgtgtatctg cctaatctct  135060
135061  tgatgcttag cttcagcttt gaacctttat cttggttttc ctgctgtgag ccttcgtcat  135120
135121  aggacttttt taatagtccc ttgagtgtcc ctttctacat actctgcaga agaactggca  135180
135181  ctgtggtgaa ttatgttaaa tgaactacaa tgcacttaag cacaacaagc attgtagtct  135240
135241  tgattttata tagtttctct tcatcattga aaatatattt atttctgcag ctaatgtgca  135300
135301  ccactctagg agctgtaagg aatgaaagac ttttaggttc acctgagttg ccaagaggag  135360
135361  acattttgat aagggtgggg agaagggtgt ctatggtggg tatgggaagg tagcctgtat  135420
135421  attgtgctcc tgggtctgct ctcgtatagt gctagtgtag accctgttgg acaacactgg  135480
135481  tcattggacc aagaggacaa gttttaaagt caatggctta aacttgaaca gtacttttga  135540
135541  ttctatacag cactgacaca atttgtaatg ctcatagttt acatatatct cagattaaat  135600
135601  atattaatat ctttataact ttatgaaaga tagatgtaaa gtgatgccaa aattgggctt  135660
135661  gaggaacggg ctcattgact aagagaacgt gtacacatga ggatctgagt tcaaatcccc  135720
135721  agcacccatg taaagataag gtgtggccat ccatacctgt ggcactagca caggaagcag  135780
135781  aagctgggaa cagaaacaaa aggacagctg catttgccag ccatacaact tggctgaaaa  135840
135841  atgataagcc ctgggttcaa cgacagaccc tgtctcaagg aaacaaggca aaaaaggata  135900
135901  gaggagggta atagatgtct actccatgtt ggtacctata cacacttgtt ggcatataca  135960
135961  cttacaccta agatagggaa actcacacac acacacacac acacacacac acacacacac  136020
136021  acacacacac aaactgctgt caaaattcat accatccctt ctcaatggct gtgtgtgttt  136080
136081  tgtgacatcc caaggcactg actggcactc tcatttctgg cggagtagat agatgtacca  136140
136141  gctatcaccc agcgagactg tccttgtcag cttcccaggt ctgccctgca actacagaat  136200
136201  tggcactttc tgtagtcagt tcccagttaa tcccattcaa agtagataaa cagcagcttt  136260
136261  gggacttctg tgctaatttg cagcagcttc ctcagagctg ctatggagtt acaaccagac  136320
136321  agccatggca gggccttctg ggtacttcaa caaagtgctt gtgtagccat gtgacatgcc  136380
136381  ctgctccgtg ttcttcCACA GCATGCACAG CAATGGGGAG AAGGCTGGGC TGCATAAGGA  136440
136441  AAACTTGCTG CTTCGTGGGT GCACCATCAG AAACACAGAG GCTGTGGCTG GAATTGTCAT  136500
136501  Ctacgcaggt aggcacaggc tacacctaag accatctact gccacactgt gccacgtact  136560
136561  ctccaatgtt tctttctaat ttctatctca tattaaaagt tgtacatacc cattgtagga  136620
136621  aattggaaac ttaaaattta tgaaaacaga aaagtatcag aaaaacaaaa acaaaaacca  136680
136681  aagttctaat aacaactcaa ttgaagtgtt cttccgtttt ctttagaata tttctttctg  136740
136741  ttcattttac agttgttata taatgcattc tgaatcctat tttgaccgag gttcttagag  136800
136801  agctgaaatc cagcataatt gctctgtagg ctccagtccc tggttccttg tctttaggag  136860
136861  attggtgttt catacccctc catcctccTC TGCAGGACAT GAAACCAAAG CCCTGCTGAA  136920
136921  CAATAGTGGG CCCCGCTACA AGCGCAGCCA GCTTGAAAGG CAGATGAACT GCGATGTCCT  136980
136981  CTGGTGTGTC CTTCTCCTCG TTTGTATATC TCTATTTTca gcggttggta agtctcccaa  137040
137041  gatgagtcct cagtgaagta gactgctgca cagcctacag gcaagcttgg gggctatcct  137100
137101  gactccacta gacccagcac cttaaaggtc aaaacaccat tttcactact tggattccag  137160
137161  gagtgcctgc atcagcatca gtgtggccac actgaggtga atgagcttgc agagtaatgt  137220
137221  tccttttgga gttgaaggct acttggatgg gggcgatggg tccgtcatag ccgtagtaat  137280
137281  gtgtccagtg aaagaggatt cagcaatagt gatgaaagct agcgacagga gaggaacaca  137340
137341  tatagcaatg aggcggtatg acaaaagaga aaacaacaat atgggtcttg gaaggggacc  137400
137401  aaaagattgt agaacctttt cagtagcatg ttttgaggct ccagcacttg atttatacct  137460
137461  tgtccctacc ttgtcaacat ggaccagaca ggtgtagcat ggtgtcagat gattaaagca  137520
137521  gagccacata gaacaccaaa aggtttctgt aaccagagag gtgtgcaaat tagtttagcg  137580
137581  agaaacacgc ataacccttg acttcttaga aactgtaaca tgtgaaagtt gaatccccaa  137640
137641  gaaggggcca catgggccgt atttaggtcc taatgcgtgc ttacccaggc cgttgtgact  137700
137701  ctgtttttta ggcacctgga tgatgaagtc attctcccag cacacaggcc gtgttttata  137760
137761  tcaggatcag tggcgccatt cagcaccatc aataggaaac ccttgagtgc agttgtgggg  137820
137821  gttcttgcta tgttgtctag gatgggggag aatgtttgat ccttctacct tagcctccca  137880
137881  agtgacacga tcacaagtgt agtatcatac acagtttaag aaactctgga tgggagcaaa  137940
137941  actcagtgtg cactcttccc agctgcctgc cgaagggtgc tttcttttat gacaaagaaa  138000
138001  gctgatagaa cgaatatgtc aataacaatg tcagtagcaa tttttaaaaa aatgtcttaa  138060
138061  ttttcccaag cagcgttctt tctttcctgt cagatgaatg atgcctctct ttaaaCATGC  138120
138121  ACAGGGCATG GATTGTGGGT TCGGCGCTAT CAAGAGAAAA AAGCACTATT TGATGTTCCC  138180
138181  GAGTCTGATG GCAGCTCTTT ATCCCCAGCC ACAGCTGCAG TTTACTCATT TTTTACAATG  138240
138241  ATAAtagttc tgcaggtaac agtaataaat attatatggt aattacttta ctttcctctc  138300
138301  gagaacataa aaatcttgca aagaattttc tatcaattct gcatcttgaa gaatcacaaa  138360
138361  tccacgttgc tttttgttct atttgaaggc tctttggtga ctttccagtt catgctcttc  138420
138421  ttttgctttt ctttaactga tcaacgcttt ggggattgag ttttcccatt gtttctctgt  138480
138481  ttttctatta ctatttatga attattacta atttattatt attagcctca cgcatgcgag  138540
138541  gcaagtgctc taaccactga ggtacatcct gagtcctctt ttaaaaaata aatttaatct  138600
138601  gggaataata tttagatcta cagaaatttt cgtacactaa tggaggacat ccacattcgc  138660
138661  ctctcaccca gttccctgac atgagtgtgt tcctactgat gtagttctcc acgaaatcga  138720
138721  ggcagccaac ctgaatactt tgctacaagc aaaaccccaa gctatttcat tcacagcatc  138780
138781  tctgcagatg agcccctctc ccagaattca ttctggtgct gctgcatata ttagcattag  138840
138841  tattcagtag cagtcatagg cattcacatg cctgcctatc tgtaactgaa tggcagcacc  138900
138901  agaaaggtct gttaaggagt aaaaacatcc ccagagctct aaggggcagt gatggtcaca  138960
138961  cctagcctgt gtgaggacag agcaaccaga ggctgtgtcc agcctcgcct tatcacaagt  139020
139021  ggttccttcc tacagttgga aaacagtatc atttgacatt gcaaattagg ttttgttttt  139080
139081  tgttttatgt tgtttttttt ttttttgtaa atgtaaattt tgttctagcc ttgagttagg  139140
139141  ataatagttg gtgtcttatt aacataatta atttaccaag agaacccagt tagtcagaag  139200
139201  atgatattct gggctcataa atattaggtc agtgttgtgg ctctataaat aaacattcat  139260
139261  ttccagaaat ttggtcttga atgatcaaac cacactgcat tttttttttt ctcaagccat  139320
139321  cttgcatttg ctctctattg cacaagatca ggaaattgta ctgcaacata aaaccagcct  139380
139381  ctgaaacaac tcttttcatc ccatggctgc cccccccccc ccccccccgg actgtggagc  139440
139441  gcatccttgg gtaatagaca gctcctgtca ctggggctct ggggaaacat gagggagagt  139500
139501  gctgctatag ttagaggtga ctttgctcat gaggactctg actgtgcctg ttttcttctc  139560
139561  ttctctcttt cctttcctag cccctctcaa gcacaactta gtctccaggc catcgttatc  139620
139621  cttccagaca taggagtgga tttccgctct gcaattgcac cagcctaggc tattctagtt  139680
139681  taaactcttt gtcagtactt ttaatccttt tccaatagtg actttaagcc aacccattta  139740
139741  agctcttaaa ggtacagtac agttcctgct tccttggtca tttgtcattt gatttgattg  139800
139801  tattaactga gaactgctcc ctggtgctca tagtcattca tcccgtgtgc ctTTGTATTC  139860
139861  TAGGTTTTGA TTCCAATTTC CTTATATGTT TCCATTGAAA TTGTTAAAGT GTGCCAAGTA  139920
139921  TACTTCATTA ACCAAGATAT AGAGCTCTAT GATGAAGAGA CAGATTCACA GCTGCAGTGC  139980
139981  CGAGCTCTGA ACATAACAGA AGACTTAGGG CAGATAAAAT ACATCTTCTC GGACAAAACC  140040
140041  GGCACATTAA CTGAGAACAA GATGGTCTTT CGAAGATGCA CTGTGTCCGG CATAGAATAT  140100
140101  TCTcacgatg ccaatggtga gtgtgaggac agaggcctcc agtctgggct ggattagaga  140160
140161  actgctctct ccaaattgtg catgggcagg agacagtcca caaggttcag ggtttgctgg  140220
140221  ctgaagggaa gataaatctt tcttgatcac ttgggagccc agaactattt atagaatgag  140280
140281  ctgacattgt cgtgctcgct gctgtgtctg gaatgatatg catctgtttt ggctcatttt  140340
140341  ctgccaggca agcacagcag ccagacagca cacccttgaa gtgctagttt ctgcggtggc  140400
140401  ttcactttgc accacagagg ggcagagaga ttttctgttg tcactcattt atctttcagc  140460
140461  tatcagctga aaattctcag acgggcactg tgtactttac aatgcattct tagccttgga  140520
140521  acacaatgtc tattcaaggc tgagagaaat gagtctctag ccctgcctcc catctttcct  140580
140581  ttccttatcc tttgctgcct ccctccttgc tgaagaaagg ctctggcaaa atcaccaagc  140640
140641  ttcttaagcc ccttgccaag agaaaataca gtgatgaaga tgcctgcact tcagtcatag  140700
140701  ctctagagta atagcaattt tgagtgagtc accccccccc cactgccgcg cacacacaca  140760
140761  tacccctgcc ccacagttcc cttctttcca ataagaaaag caaaaaagca cagactgcca  140820
140821  agagaataga gtggggaatg ggatccagtg agtggctgga tcagtagcta ctaagctatc  140880
140881  tccccagcac ctaagaatta tcttgatggg cactatcttc ctttgtatac aatataacag  140940
140941  aaagcagacg agtctaccta ctgtttaaca ctttcatgtg caccccaagt aaactgctag  141000
141001  tggtgttttc catgcctttg cctatctacc ctgtctacct tcctaacctc attccgcggt  141060
141061  ccctaccaca ctctaaccct cttgcttccc ctttccctgc ccacttactc agctttgtgc  141120
141121  actgaagtgt actcccaggc attgtgtttt tagaagcctt gtagagctgg gactcagttt  141180
141181  cagacaggca agaacaggtt tgagatctct agcacaccag tgccttcaat caatgctgat  141240
141241  atatccactg agggtgaggt aatggatata ttaaatagtt tcgtgtgtat gtatagcaca  141300
141301  ttttattcta tgtcaaaaca aaacatctgc accctctaaa tgtgttcagt tatgatttgt  141360
141361  caataaaaga taatattaat agcacaatta aaaaataaag ttgtcatctg agactttatg  141420
141421  ggacagaatc atagatttga cagaagtcaa atgcaaagct aaggttaaca ggttctgtca  141480
141481  cttccagagg aaacagttaa gtatttgagg cataaaagcc tttatgcatc tttgtgctgt  141540
141541  gcagaagtgc caggactgaa atagatcatc tccaatcagt tcagcccatg gtttgccaga  141600
141601  gctcacatac caaagctagc cacagagact atgggcatat tcttctctca cctcttgacc  141660
141661  taataaccta caggtagctg gctgcatgcc tatgtgtagg cttctccaac gcctctacag  141720
141721  ttacaaacag tacaacagaa gtagctcctt tcaggctcca cagcttcaga gaggaggagg  141780
141781  aggaggcctg aaggtataag ttgctcctct ccaggctgga gttaattcaa ttcacaatgc  141840
141841  cagaaagtgg gcacaacagc tatgtgcccg ggcttttctc ctccttgcaa tccagcaggc  141900
141901  acactaggcc atatgtcacc agagaacaga gggtatgttt ggcatcctgg tatggagaag  141960
141961  tacttagcct gatgacattg ggcatgggca cccacttctc tggagatcag aatctcctga  142020
142021  tattaggccg ccctaatatt tctaccaagt gctgtgcctg cacttgacct tctgattaaa  142080
142081  tacttagttt gaaagagtaa ttctgaatac attgcttatt gctcacccat gtctcgaaga  142140
142141  gccatcctaa cctggaaatc ctggaaagat ttgatcagag ccactggcaa aaaaaaaaaa  142200
142201  aaaaccagtg gcatgagctc ttcttcatgc catttttcag acactcatgt gaatatgggg  142260
142261  acctcactgg ccagtgaatc cccaaggctc aatctcagga atgtagtcca gatcctcttg  142320
142321  gatagagcct cactggctgg gctcaggcct ggctacatgc gattagactg tgcaacctca  142380
142381  agagagtgaa ccttgttgtt ctatagcact tcacggtcta ctggtgcatg tagacagctc  142440
142441  cctctctatt agttccactc agttcatgga gaatgcaagt tagtaagaat gctagagaac  142500
142501  attttaaatc cccttgaaat actaactata accttaccat tggagagtgg ggattgggtg  142560
142561  ccctctgaga cacaggctca tggaacctac aacatcctga attaattccg tctgccccca  142620
142621  ttgatgtcta acattttgtc CCTATCTCCA CAGCTCAGCG ACTGGCCAGG TATCAAGAGG  142680
142681  CAGACTCAGA AGAGGAGGAA GTGGTGTCCA AGGTGGGCAC AATATCCCAC CGTGGCAGCA  142740
142741  CTGGGAGCCA TCAGAGCATC TGGATGACTC ATAAGACCCA AAGTATCAAG TCCCACCGGC  142800
142801  GCACAGGCAG TCGAGCTGAG GCAAAGAGAG CCAGCATGCT GTCTAAGCAC ACTGCCttca  142860
142861  gcagccccat ggtgagtgca ggcagtgggt aacccttctg aagggatggg agcctatcac  142920
142921  tctgctttct ttccactgtc cactgtctct gataatcaaa attacctctt ttccatcaca  142980
142981  caaataagct caggcttggc tgtgctccag gcacagaaga tttctagaaa cacccctcta  143040
143041  catcatttta tctttcctga aacatttatc cagcctcttt gccatagtat ctgatgctgc  143100
143101  gtggttgcta agtgagccat ctgaagaggg tgacaaagag gaggaagcct agccaaatga  143160
143161  aatgaacaaa acatcagaac aaagtgacat gtgtgaaaag gaagagccaa ttacctgccc  143220
143221  cattaattag atgagcacac agcatagaaa actgcttctc tcttgtcttc tccatggcca  143280
143281  gtgtgttcat ggattcctat cattaggcag gggaatttct caaagtgagt aacaagttct  143340
143341  gaaagggttc tttcactgtg ttttaagaac agaggagaag tgaattgtgc taactttgaa  143400
143401  tggcctcatt cttttgagac tttctagacc catgtagaag ctaccattta agtacaggca  143460
143461  tctagaattg tagatgctaa tctttgggtt tacatctgtc atgtgggaag gaaggctctg  143520
143521  ggatgcaaga agaacccatt tctcttccag cattctacaa tgtagatcca gactacgtga  143580
143581  agtactcaaa agttatagtc cagaaattca gtcactcaat caacaattac tgtagcagaa  143640
143641  gtttaccaat atgttattta tactggcaga atgatgaagg ttaaatatct agtgaaaaag  143700
143701  atcaacaatt gataagtggg atgtcatgaa actgaaaatt ttctgtaagg caaagaagac  143760
143761  tgtcaatagg acaaaacggc aacctaaaga tctttaccaa ccctacatcc aacagagggc  143820
143821  taatatccaa aatatacaaa gaactcaaga agttagactc cagaagaaca aataacccaa  143880
143881  ttaaaactgg gatacagagc taaacaaaga attatcaatt gagggatctc taatggctga  143940
143941  gcagcaccta aaggaaagag tcagcatcct tagtcgtcag ggaaaagcaa accaagacaa  144000
144001  ccctgagatt ccacctcaca ccaatcagaa tggctaagct caaaaactca agtgacagaa  144060
144061  gatgctggct aggatgtgaa gaaagaggaa cactcctcca ttgctagtgg gattgcaagc  144120
144121  tggtacatcc actttgaaaa tcaatgtggt ggttcctcag aaaattggaa atagttctac  144180
144181  ctgaaaactc agctatacca ctactgggca tatacccaaa agatgaccca acatatagca  144240
144241  aagacacatg ctccactatg ttcatagcag ccttattcat aatagccaga agctagacac  144300
144301  aacccaaata tccctcaaca gaagaatgga tacagaaaat gtggcgtatt tacacagtgg  144360
144361  aatactcagc tactaaaaat aatgaattca cagattttga aggcaaacag atggaaatag  144420
144421  aaaatatcat cctgagtgag gtatctcaga cacaaaagga catacatgtt atgcactcac  144480
144481  tgataagtgg atattagccc aaaagctcag aatacccaca atataactca cagaccatat  144540
144541  gaagcttaac aagaaggaag gccaaagtgt ggatgcttca gtcccactta gatgggggaa  144600
144601  caaaataatc atatgaggca gagggaggga ggaactgggg gggagagggg aggaggaggg  144660
144661  gaaagagggg acaggatcag gtacgggaag agacaggaga gaagtgcaga gagtcaggag  144720
144721  aatgaataga aatagcatta tggagtaggg gacagggtgg gggctgggaa ccgatagtaa  144780
144781  gttccagact ccagagatgt gggaggctcc cagatctgaa atacccaaca gtggggagat  144840
144841  agaacctcaa gagactacct ccagtcgata gacatggccc ccagttgaag ggtggggcca  144900
144901  tccacccatc tcaaaatctt taacctagaa ttgctcctgc ctaaaggaaa tgcaggaaca  144960
144961  aaaaaaatga gcagagagtg aaggaaaggc catccaaaga caccccccat cttgggaccc  145020
145021  atccattctg cagatatcaa acctcaacat tattggtgat gccaagaagt gcttgtagac  145080
145081  aggagcctgg tgcagctgtc ctctgagagg ctttgccagc atatgactaa gacagatgca  145140
145141  gatactcaca gctaaccatt ggagtgagct tggggacccc aatagaagag ttaaggaaag  145200
145201  gtctgaaaga gctgaaaggg attgcaaccc tgtaggaaga ataacaatat ctactaactg  145260
145261  gaccgcttag agctcccagg aactaaagta ccaaccaaag agtatacatg agttgatcca  145320
145321  tggctcttgc tacctatgta gcagaggact gccttatttg gcatcaatgg gaggcacttg  145380
145381  gtcctgtgga ggcatgttgt cccagcaaag gggaatgcta gaggggtagg tgggagtgga  145440
145441  tatgtggatg ggtgagcact ctcttagaga caaaggggag aggtatggag tgggggggta  145500
145501  cagaggggag attgggaagg gggttaacat ttgaaatata aataaataaa ataattaatt  145560
145561  aaaaaataaa taaaataaaa ttacaacaga aaaaaagtta aatatctagt gagaaatgtt  145620
145621  agccagataa tcataatgtc tctgtctact tggagaatgt tttttaaaat gtgttctcat  145680
145681  atagttttaa gccatgtaaa agttcctatg atatgctttg agagacaact gttgattttc  145740
145741  atatcaaata tattgattat gtaaactaat ttaattatct aaatgtaaag atgtgagatc  145800
145801  tcaaggaaat gtataacatt gctttcaaaa agtagacatt ttgtgggttc atgagatgta  145860
145861  gacctgttga gattttctat actgattgta tatcatctgt tttatctcct taagaagtat  145920
145921  attcacacat aatggaaata tatgcattta tttaaatata taagtatttt aaacaattga  145980
145981  ggttgcatat aatgtagaat tgtaaaatgt tatgtctata gtgggattga attctattca  146040
146041  caccttataa taaatttaag tctacttgca tagttaataa ccaaaccact tggcaagtta  146100
146101  atgggtcaaa cacaccatgc agctCTATTT TCTTCCCAGG AGAAAGACAT TACACCTGAC  146160
146161  CCCAAGCTGT TGGAGAAGGT GAGTGAGTGT GACCGATTCC TCGCCATTGC AAGGCACCAG  146220
146221  GAACACCCTC TGGCCCATCT CTCACCCGAG CTGTCTGATG TTTTTGATTT CTTCATCGCA  146280
146281  CTCACCATCT GCAATACAGT AGTTGTCACC TCTCCAGacc aaccacgaca aaaggcaagt  146340
146341  tctgcaaaag ctatgagacc ccaaagtgcc cttgacactc tcttcatcgt gatagctgac  146400
146401  tgaaggtagt gagcgtgctt cactttcctg caggaagctg cttgtgagta gtccctcagg  146460
146461  cataaggcga tgcaacagga tgctttatat gaaggaaaga gggtaccaag ctgcagtagg  146520
146521  tgagaggaca ggttgtttag ataccttttg agcccatgat ggaaaggatc catatagagg  146580
146581  acagtgaaaa cttggcctca agggtaacac atgacttcaa ggaaatcaca cttaccctgg  146640
146641  gccgtcctgg gccttacggc tttgggcaga ggtcgaatga tggctagcca aagtgatttt  146700
146701  atccagagcc ttgggcttcc agcatcatat aagagagatg ataaagatag gctgggaaca  146760
146761  gattctggga gaaaaatgtg caaacctcac tcttgactgg aagcctttta gacatgctat  146820
146821  tctaatcgcc gtgtcatctg ggccatagag ctgtggtgag catttaaagg aaggtctcag  146880
146881  agtcaaattt tggatataga agatacgagg tgatcataat acatttatca tgatttctca  146940
146941  aggtgaagtg aatgagagag attcagtcag aggtcattta gcattttgta aacagcagaa  147000
147001  ccaaagctga atttcctttg gtgtaccatt acgattcttt ttggagagaa gaaagattca  147060
147061  tgtgaaaagg gctcctgtgt agcccaagtg ttcctcgtag aattgtgctc atgaatcagg  147120
147121  ctgcataata gatgcctgtg agcctggttg ttcgtatcaa gtaagtcatg gatggaaatg  147180
147181  gtgttcaggg ctgaatgtgt gccctagacc tgccccctac cagcctcctg gctcacctct  147240
147241  tccagcaacc ttcctccact aatagaaccc ctgggagatt atgtggagtg agcaaggtag  147300
147301  actaccactc tctacaatgg cagaaaacat tgttcacttt gctatgctct taattctcaa  147360
147361  tacttcaact tggcaaggcc ctaagagacc tgaaagatcc taaaactgga cagaagacct  147420
147421  caagcttaca ctcccatgca aagcttgtat agccagctct aaggagaagc tgattcctac  147480
147481  ggtggtacaa gctgccttag catcccttac ctggctgtgg gaacttttat cacaaagcat  147540
147541  caaagccctc tggcatgtat acttctggag ggctgagggc gtgctagctt accctttaac  147600
147601  taacataagg tgtgttcgga aggtcacatg tgccatccta cagagggaac agaaagaata  147660
147661  gttactcacc cacccttgca ctgcaaatga atatgtttct gaatacattt ttgttcctgc  147720
147721  atcgaggtaa atatcaccgt caggagtgtt ggaggcatca ggtgctgcag agtgatacct  147780
147781  ttacccactc agacagatag catagtcatt ccagtgtgca aggacatacg gttccatggc  147840
147841  agaaggtagg cttagcatgc acgaggtcca gcactcagtt ctcagaacca aaagaagcaa  147900
147901  ataaaaagag aggcactata ggtccaaagg aaaaatgctt ttgtcataat ttaggcctgt  147960
147961  gtctcacttg tcctaatgcc tggattagcc ggaaactact atggtaatct acaactttgg  148020
148021  tcccaaaaga tcaggtataa agttttaaaa atctgtacat ttcagatttg ggttgtttta  148080
148081  acatttgctt tttctcccat cttttttgtc tctatcacta ctactactac tactactatt  148140
148141  accattcctt acagtgtatt atttgtcatt tcatcctgtt ccccagctcc tcttaggagc  148200
148201  taccctaccc actcaaattt tgtctgtctt tcccccactc catttttttt taaactgctc  148260
148261  aaataatttg tgctgtccat atactcatgg aggtatggcc atcgctggag cttggtcgac  148320
148321  ttagcatggg ccacaccttt aaaactagct ttccctccaa tctctgggaa gctatcaatt  148380
148381  gccaacagct ctttagctag gggtgagatg tcatgccctg tcccctccat gctgggattg  148440
148441  gggctgactg gagcgcatcc ttacatttca ggtttctctt gtttcagtat attctcatta  148500
148501  agtaaagagt ggcttcattg ctctcctgtt aaccttttaa acctctaaca atattctgtg  148560
148561  tgtgcctcct ttttcttttc agatgcttgt taaaaagatt ttagtaattt ggattacgga  148620
148621  tcagtctgtt tattaatttg ctgagaaagg tttttggggg tttagacatg ttgactggta  148680
148681  tataagcatt ttagtgatat aagtcaaaag aatatgtaaa ctagtctcat aagtagacac  148740
148741  aattggatta gaatctgtgc tcctcctgtc tcagcctcct gagtactgag attgcaggtt  148800
148801  tgatccacta ttctagtcct taagtggctt ttccattgtg gagtaggtgg aagagacagg  148860
148861  ctcagtttgt cctgaacgtc agcgaaccac ttgctcccct gaggtactta tgaagagtga  148920
148921  gggatagttg ggatttttct catctgcctt tgGACTGCTT CCATTACAGG TGAGGGTGAG  148980
148981  GTTTGAGCTG AAGTCCCCAG TAAAGACCAT AGAAGATTTC CTTCGGAGGT TCACGCCCAG  149040
149041  CCGCCTGGCT TCTGGCTGCA GCAGTATCGG GAACCTGAGC ACCAGTAAAT CCAGCCACAA  149100
149101  ATCTGGATCA GCTTTTCTGC CCAGCCTGTC TCAGGACAGC ATGCTTCTTG GGCTGGAGGA  149160
149161  GAAGCTGGGT CAAACAGCAC CGTCCATTGC CAGCAATGGC TATGCCAGCC AGGCAGGCCA  149220
149221  GGAGGAAAGC TGGGCCTCAG AGTGTACTAC AGACCAGAAG TGTCCAGGGG AGCAGAGGGA  149280
149281  GCAGCAGGAG GGGGAGCTGC GATATGAGGC TGAGAGCCCA GATGAGGCTG CACTGGTGTA  149340
149341  TGCAGCCAGA GCCTATAACT GTGCCCTGGT GGACCGGCTT CACGACCAGG TGTCTGTGGA  149400
149401  GTTGCCACAC CTAGGCAGGC TCACCTTCGA GCTGCTGCAC ACACTTGGCT TCGACTCCAT  149460
149461  CCGCAAGAGG ATGTCAGTGG TGATCCGCCA CCCGCTGACT GACGAGATCA ATGTATACAC  149520
149521  CAAGGGGGCC GATTCGGTGG TCATGGATCT Tctgctgccc tgttcctcag gtaattagcc  149580
149581  tcctcttctt acattgcacc ctagagccag gcagggcatt ttgagaaact ctacccagct  149640
149641  gagtcaaggg attttcatta atcctgcctg tagcacagac cctttgagag aatcccagca  149700
149701  ttcttagtgc ccagtggcat gaatttaggg ggctttggca tcttgacctc actttcttct  149760
149761  gccctttaag catagtggag ttagagattt cttggaaagc atcccactta aattataagc  149820
149821  aatgaaaact ggagagcctt tagatcgaat gttctggaaa tttcctttct gctgtagact  149880
149881  tagggcagct ttgagttcta ggccacaatc tttagcttgt ttgtgggcta tgtaagagta  149940
149941  gattggtgtc ataggaagtg ggcctcccaa catctttatt ctgctttcaa tgggctaagg  150000
150001  acccctcttt ccattacttt tggggtaaat tgtggtttgt aaaaccacag tgtgattaac  150060
150061  catcaaaaag gttgtaactc tgtgcagcta gaaatcccct cctgacctgc agaaggaaag  150120
150121  caaaggccac attgtaaagt gaacttggct ttttctctgt caacactgta gtgagaacaa  150180
150181  aggagtgagg atgaaggtgg atgcagaatg ctgatagtag cccaaaagga tccagcccag  150240
150241  ggctttgatg cttgacccct acaatctttc tggcttccat atctggaatc acattgggta  150300
150301  tcacctgttg tgagactgta tatggagttc ttgatgctca taacagagcc ctattaatgg  150360
150361  gttgattttt ttttccattc caagataacc ttcattttta ttcttgatgc ttgtttacac  150420
150421  ctacatgaaa gaaagcacag agaaggtagc tgtctgagca gatttccttc tactggcagt  150480
150481  acttcaaggc agaatgatag acggtagagg cttcagcctc tctcacaaga aaaaggaaag  150540
150541  gtactgtaga aaaaggactg tatgtggaag gcatgtggtg cgagtaggag ggagattaga  150600
150601  gaggcagggg gacagtaatc aggatgcact gtatgcatgc atgaacttct caaagaatga  150660
150661  agtcactggc atgtacagtg gggaagagga cagctgaaga agcccatcac atcctatgct  150720
150721  agctgtaggg ggcagtaagc cctacgtagc tgggtgagga accagactcc ctgaaggaag  150780
150781  ccatctaatt taagaggttt aagaacatca caactgtata gataaaccat aaagaaactc  150840
150841  ttactactca gtcttgtaat gccacctgat agtcaacttt ttttatcact gccacaaaat  150900
150901  acctgaaaat atcagcctat agagaggatc acagttaaga gatgttaata cacagttgct  150960
150961  tgaccctact aatcccagta ttgtgatgag gcaggctgtt gttgtaggct cacctactag  151020
151021  aacaaactcc ttatctcatg gctaggaagc aaaagtggaa gggggtgcag tccaggtact  151080
151081  atttaccccc tttgaaagca tactcctggt gatctaatga acttccacca agcttcaggt  151140
151141  tgtgggcatc attcaccctg ctccaaaaca gtgggaccaa acctttaata catgggcttt  151200
151201  gaaggaccca cacttcatca ccactgtttc acgttttatt ctttttcatt cattcattca  151260
151261  ttagtttgtt tattcacttt acatgccagt tgcagtcctc ctcttctcct atcccaccat  151320
151321  cacagcccct tccccaacta ccccttcctc ttctcctcag agaacgggaa gcccctctgg  151380
151381  ggtaccacca gccctgggat ttcaagttat agctggaggc acttcctctc ccactgagga  151440
151441  tagacaaggc agcccagctc tagaaaggtg atccagtggc aggcaacaga gtcagagaca  151500
151501  accccattcc aattgtagac aaacatgcac aaatgctaca aatgtgtacg gggacctagg  151560
151561  tccagcccct gcatgctctt tggttggtgt attggtctct gtgagccccc aagggtccag  151620
151621  attagttgac tccataggtc ttcttgtagt gtaaaagaca ttttaaaatc aaccaaagcc  151680
151681  aaggctatct cagaaacaga tgtcattaaa taaaataaat gtaataggat ggactgcttg  151740
151741  ccattttatg cctcattttc tcctaatatg tcacagggga aggagcatta tctggggcag  151800
151801  tgtcaggaca ctcactaagg acaggaggga acattaacag agtacccaga gatggtggct  151860
151861  actaagtgtg cccacggctt tgctcctgtg cagcatctgc aaaggaagaa aatatttacc  151920
151921  atttacaaag cataaacaga accagcttta aggtcaaggt tggggagctt tgcaacccct  151980
151981  tccactaagt catgctgcca caatgcaggg ttgctgtgca cccatgcgcc ttgtcctgtc  152040
152041  caccccctag ggtaggcctc aggaagaagc ctgccacctg cagataccag cagataagga  152100
152101  cagagctcaa attccttaca tactggaagg cctggaaggc ctaggtgatg acagttgtat  152160
152161  cttatattct ccaagtgcca cctggcaagt agaacaaata gaaatcacct gtttgtgtgg  152220
152221  atctccacct tcctctggga agtattgcag ttgttttgga taggaaggat gtataagtat  152280
152281  actgcacatg tcaagattga gactgtagct aacaggagga gcagctgtag caaagcactg  152340
152341  gaattccagt gaactcaccc acctggacac atgaccatct acataattgt ttagctttta  152400
152401  gtttgagaag ataagatagg tgtggagaag aacagacttg ttacagatgg ctaggagtaa  152460
152461  ccaagaagca acaggccacc tgacctgtgt acacatgagg acagtaggag ggtacccagg  152520
152521  tctctttgct ggatgaaaga cacacgcttt cttcaaagag ctcacggcac tttaccagaa  152580
152581  gtgaatgtga cagggcaaga gaggctatta tatcagcaca tagccaagtc ctttcgtctt  152640
152641  gctggccacg gtgggaagtg acaacaagtg ggtgtgagat gcgtagcaac atgccaccca  152700
152701  agtcttcaca ttcctctgtt caatcaaaca tcacatctgg acttcctggc tcttccaccc  152760
152761  tgtgtgagtc attcactttc tgtgtgtcaa tgcctgcctc aaaggaagcc ctgtacacac  152820
152821  tggctcaatt cccggtatgc caccgacttc tattcctctg tcaccgctcc tcaagatgcc  152880
152881  cttgcctgtg gtttcgtgga gtcaccactt tagaaagact ttaagacagt gaattcagtc  152940
152941  tgctctggcc ttctttctct gggagcaagg acagaaagca tattcactgt agccctctgc  153000
153001  ccagcagggt ctcacatgct gctacctact acagcagtta agctttttat tctcttttct  153060
153061  ctctctctct ctctcataaa caaccagaga atcacatttc ccccgtttct caataaaata  153120
153121  taatttttat tggaaaaata taattccaaa agtgtaaagg aaataacact taacactcta  153180
153181  taaaaaatac acattgatat caagaagaga aactgtattc cccattggga gcctcacagg  153240
153241  ttgtgagcag caacagcagt ctcccagtat ctggccagtt cctgctctct caatccctct  153300
153301  gtatttgaaa gttggtgaac atgtaggcca tcattctaga cggtggtagg agctgtcact  153360
153361  ctggcacttg tctgccccac cctggctcag tctcagcatc cttctgcgtg gatccctcta  153420
153421  caagcagtgt aggtactggc agccttcatc ccacttctga atatactggt gttccattat  153480
153481  ctatggtgct gaacaccaga cacagaattt ccccctatta ataggtaggt aactaacccc  153540
153541  agagattgct gtagaatatg ggggggggga taaggaggct ttggcatgag tatgacatta  153600
153601  caggcattgg gaatattata actttagcct gagtcagcag accctggctt cagtccaaga  153660
153661  catgagaaga ctaatgggtg atgtataccc ttgctccaga atgaatttcc ttagacttac  153720
153721  aagatcttcg gtgtgctcca gtggagcttg ggtattttgc aacctccttc atcctctacc  153780
153781  agattatata tagatcaatc caagcataga aacaggtcct tcaagcccca gcactatttt  153840
153841  ccctctgacg gccctgcctg tctcttatag ggagctgcct gatagtgtag aaaaggtttc  153900
153901  tccaaatgtg gtagagtctt atgtccttgt gcctgggcta agtgcaggcc agagagcagg  153960
153961  ttttgtgaag cagtgtagct gcccgtttat atcagacact atctatatct tggtttccgc  154020
154021  ccagcccaga aatggatgcc tagggccatc cttatctcca tccatttcaa gtcttgaatg  154080
154081  acttagccta ctttcattca agtagttgtt ttgttttttc aataactgtg gttgatcaga  154140
154141  gtcactgccc ttttattatt atcctcttct gaaccatcca cactctcctc tccagagacc  154200
154201  aaggaagagc ttgggtgatt tgcattttaa tttcaaagtg aatcagtgac cagagactca  154260
154261  ggaagcatgc aacagtgatg agaaaacact ataaggcagt caaactgagc atatctttga  154320
154321  acttgtcttt aatttaaata ttaaacatta gcttatcatt catttaaata ttaaagttaa  154380
154381  atgatccagg acaacacttc atgttcacta ctaactataa gaggccacct ttaaggaatt  154440
154441  ggcctgccaa gacattttca tgccataggg tacaatttat gtatgttctg cttcatacac  154500
154501  gagactgaga attctattta tttatttgtt tatttattta tttatttatt tatttatatt  154560
154561  tatttacttt gccccagttg tcagacgcct cttgcatcct ttgtcacact cttgcattgc  154620
154621  tggccacatc cagcttgtct cgaggtgaac ttgaatagta gacaagactt cttgggttca  154680
154681  gcggccttat ggttcagaat tgccgaggga gaaaatacag ttccacttaa atttcaaatt  154740
154741  cagtgtgtgt gtgtgtgtgt gtttagtaaa aatatgacat atgcaatact tggacatctt  154800
154801  ttctcaccag tggggaatgt tttggggaga gaaatgagac tttgaagttc ttttcataaa  154860
154861  taagttagta tactcctcta tttagtagac tttacaaaaa ccatgtcaag tcacttttga  154920
154921  taaaattttg ttctcttgtg cttctcaaat gattttataa acaaccctaa acttgtgttt  154980
154981  tgatgagatt cccttattaa agtaacagct ggctgatttt gagctctatg acatttgcac  155040
155041  gctgtttgta atcaatatga cgggcaccag gaaaacctca tgggggcact cagctgggct  155100
155101  gctcttactg attcTTCTTG TACTCTGACC TAGATGACGC CAGAGGAAGG CACCAGAAAA  155160
155161  AGATCCGGAG TAAAACACAG AATTACCTCA ATCTTTATGC AGTAGAAGGC CTGCGCaccc  155220
155221  tgtgcattgc caagagggta agtgagggcc tccttcatga gggcacatac tagcaactgc  155280
155281  cctccccagc ctcccatgca cagcacccag cgcagcaTTC AACAGTGTGT CTCCATAGGT  155340
155341  TCTGAGCAAA GAAGAGTATG CCTGCTGGTT GCAGAGCCAC ATAGAAGCCG AGGCGTCTGT  155400
155401  GGAGAGCCGT GAGGAGCTCC TCTTCCAGTC TGCCGTTCGC CTggagacga acttgcacct  155460
155461  gctgggtaat tagctttcca ggtgcctgtt gtattgagta gtgctggttg caggggttct  155520
155521  cgagtgacta gtgacatggc tgctcctctt gctctggact gtcctggcct tgtctgagga  155580
155581  accacttggc ctgaagctag cttattccac attggaagga acacattctg taggcttttt  155640
155641  ccatgggcca cacatatgaa ctccttacct cctttaagcc tcactatcca atcaaaatgg  155700
155701  ctacgaggag cgagcctttt ttaaccatat atagttgaaa agatttcaac cccctgctaa  155760
155761  tctatgtgaa cattcatgga aatactgagt tttgcatctc ataaatattt cagattcatt  155820
155821  tggaatgaaa agaagatgac tcttattttc tcctttgtcc ctatttaatt ctaataaaat  155880
155881  ctaattagtt attaggaaga cgttaaggta tttatttctt tagtacctat tttaatattt  155940
155941  aatttttcag tggtttaaca ttttatatta aaatagtgaa taagttcggc tgagtgtccc  156000
156001  acagttgtgt atgtgatgtg tgctcacacc gcaactaaac ttagatgtta ctaaatttcc  156060
156061  actgggcttg cacacagctc cagagaactc accttttctt gtttaacaaa ggatgcattc  156120
156121  ccttgtcctc attttctgag caaaggagtt aagaatctat atatatttct atatatacat  156180
156181  gccttttaca atagttacta ttaatattta atagcatgat gtgtctatag tagttactgt  156240
156241  taatatttaa tagcatgatg tgctctagat aaaataccat cacagacttt gtctgacaga  156300
156301  ccatatccta ttcaggaatc ttcagggttt ggaacccaga gacatagtga atactatctc  156360
156361  tagtacatta aatgaaggtc ctcacaagtg tgtctgccta ttttacgccc ctggcttgat  156420
156421  tactgaattg ggattgctct catagtgaga ccactgtctt cagaaagcaa tcaacaggca  156480
156481  gttaaggtgg ggcatacctg ttaagtccta gatgaggagg tacaggctat aggatgtgaa  156540
156541  tgtggcatca gcctgagata aatagaggag cctagtctga aaaaaaaaaa atcaaatcaa  156600
156601  acagcataaa aacccagaaa gggaagttct ggaatgttct ttattgatgg ctagagtgag  156660
156661  aagagggagg ttgccctgct gatacttcta gaccacctgc tcaacctctt tgctcccagg  156720
156721  cactacccct ccatggctga ggtgggtgag tgatgaagtg gcatttctcc tggatggtgc  156780
156781  taagttctca gatagagtga agtttacaat gcagatagaa tctattccct ttcctgagtc  156840
156841  ataataggat gactgtgact tccttcccta ccttctatct cttctcagtt tgaagtcctg  156900
156901  gctcggttgt ccagtccagg ttctgccact tactattcct ggaagcttgg gcaagttact  156960
156961  cagtctttgt atccaagttt agttatctgc tctgtgtaga gtaatgatgc cagtatggga  157020
157021  aggctactgc aaggatggaa ggaggagatg gtgtgaagca ctgagtggtg ttggggcttg  157080
157081  ggctctacct cagccaatgg cattctgatg agtctcaggt gcttgcatcc acacgtgaca  157140
157141  tggcttgact gacctttttt ctacaaattg tctatggtaa ttggacatcc accattccct  157200
157201  gtctttgtga tgtgtgtctg atcatatacc ctaggtcaga ccagccctag tcaacctcag  157260
157261  tcacacactg atgatgacat cagcacacct tttgatcttc tgcatgaatt catagaaata  157320
157321  ataaacaaaa attcaacaga tctttcttgc tcttgaagac cagttattaa ctactttcaa  157380
157381  cctcctatca cctgaaaaat ttatgttttg agtgatggaa cctaagcttg taaaagagtc  157440
157441  aaccaacaga gcttcaccaa gggccaaggc atttaggaag ttccccaact cctcactgtc  157500
157501  atttctgaga aagatgaaat gagctgttta tatatttaat attctaagct aaattcttct  157560
157561  ttcttagtct ttttatttgg gtgattatgt taaacaaccc acaaataaca tttcagcagg  157620
157621  aagggtcact gtcattctgg cttcttaatc tgctttctcg ggaagagaaa gaaagaaaat  157680
157681  gtagctataa cattcttctc attttcccca gaatttttgg tggttcctct aaatgtcatc  157740
157741  tggaacccct tagtcctttt ctgtttcatc aaaaaaccat cttatatcta ggtattgtaa  157800
157801  tgtgggtgta tggaagagtt cagaactcaa ctagtgcttc tgtgaatcat gggactcagc  157860
157861  atctcccctt cgttgcctca tctaaacatc atcacctgtg caaggccata cctcctaaca  157920
157921  ctgggactta gggcttccct ctgcgaatct caaagcattg ttggcagctg gggacacacg  157980
157981  tatgcagttc atagcggtgc tccaggacag ggagcttgaa gtaggaatgg caagaatcct  158040
158041  gggtcaaagc tggagcccag gaaataatgg gattcagctc acttctagcg gtaggaatgc  158100
158101  agaaaccatc ttaccaggat gtacacagaa gaggaatggt ggcagacttg agcacattac  158160
158161  agcactggat aaatagtctt cacccaaaat tctcaggaaa agaagtgttt tggtttcgag  158220
158221  tgtttgtggt ttcttttaca tacacaagag agtatgacct tacattttgt atactttaca  158280
158281  catgcatagt ctgaaggtaa tttcagacac tgcagaccct cttgttttga ttgtaatctt  158340
158341  ttctatgaga taatggcaga tccacaagtt tgggattctg gagcctttca gatttcatct  158400
158401  ttttctacct gtcatatact ttcctaagca caatgaagtc agtaagggaa tcttacctct  158460
158461  taaattcttc gtgtttttgg aaaaggcatt cattatagta ttgtttgaaa aactattgaa  158520
158521  tctttctgca ccatccattt ggataacaaa tggttgacat gtttgaacac aaacattgta  158580
158581  ttttatacat gaaaactttc caaaggaaga taggggatgg gttactacta agacttttct  158640
158641  tttaatcctt ttggcatatg gatatggtaa tttcttctcc ctgtggtcct tgttgtcaga  158700
158701  ttatatacaa agttagctgc ttgttagtca gaaagatttc aaggtactct ttatgagtgt  158760
158761  acataattgt ttgttggctt gcctttgtac cttctacata ttcttgactg agtcatgtca  158820
158821  acagctgtgg gaagtatcta gttcagtcct gaaatgggga atcattttat cttggttcca  158880
158881  gagggacttt ttgccattca gtgtcatctg gcaggtgagc cctaagaaag tcttaggtag  158940
158941  ttggtagtac gtcatctgtc tttggtatgt ttggtacatg gcatttgtac ctcatcacaa  159000
159001  attgtgattt aaggactcac tGGAACTGTC ATACATTTAA CTAGGTGCCA CGGGGATAGA  159060
159061  AGACCGCCTT CAGGAAGGAG TACCTGAAAC CATTGCCAAA TTACGACAAG CTGGCCTGCA  159120
159121  GATTTGGGTT CTCACAGGTG ACAAACAGGA AACAGCCATT AACATTGCAT ATGCCTGCAA  159180
159181  ACTGCTGGAT CATGGTGAAG AGGTcatcac actgaatgct gactctcagg taggtaactt  159240
159241  ccagagaggc tgcatcttgt cctgggggca tgggtgtggg tgtgggcaat gcttaatatt  159300
159301  ctgcaagctc caaagacaga gttatattag aaagccacca aggcttccac ttctggcagt  159360
159361  caccatgaga agaatgctta cccactgcat ccctcctatc ataggtactg tttctgagac  159420
159421  ttgggacatt cttaacattg tcttgtgaga tgtcgacttc tatgggattt cttttttatt  159480
159481  ttatttttct aagtttcata cttagagatt ataatataat cacatcatat tttccctttc  159540
159541  ttctctccag accctctcac ataccacctc cttattctcc ttatggcctt taaaaaaatt  159600
159601  gttgtgacat aggtatttct cccactctca gcattccata gctgcctgta gttctttttg  159660
159661  tagagtgaga atctcttggg ctttcctcca tccatgttag cttgtctttt gttgtccttt  159720
159721  gtatgtttag gcagtcctgt tgataagact tcatgggtgt agcttctgac atttctagaa  159780
159781  gaaacaatct cacagcaaac tccatgttcc tctggctctt atgatcattc tgcccacttt  159840
159841  gccctatgat ccctgagcct taggttctac ttgcctaata attgtcttat aaatgtatct  159900
159901  attgggaccg ggcttcacag ctctgcattt tgatgggcta tagttttttg taatggtctc  159960
159961  tagctgttgc aaagagaaac tttcttgagg aaggatgagg aataaactta tcaggtagac  160020
160021  cctggagaac gatgtctcct gggtgaagaa attggattta ggatttctta atgccaaaag  160080
160081  aatgtacata tggaatttat taatgcaagg ttgaacaaca acaacttctt cttcttcttc  160140
160141  ttcttcttct tcttcttctt cttcttcttc ttcttcttct tcttcttctc ctcctcctcc  160200
160201  tcctcctcct cctcctcctc ctcctcctcc tcttcttctt cttcttctcc ttctccttct  160260
160261  ccttctcctt ctccttctcc ttctccttct cctcctcctc ctcctcctcc tcctcctcct  160320
160321  cctcctcctc ctcctcctcc ttcttcttcc tcttttcatg tttcttcacc gagtttatag  160380
160381  aggtcttgcc ctccaaggat atgcaataga tgtagaggag gcttgttatt ctagaattct  160440
160441  tggtctgtct ctgttgccat tgcttctttc ctagagtcct tcagaagtgt caacaaagat  160500
160501  ctgatagcca atggaggatg gggcagagtg taggacatgc taggctggca tggcattgcc  160560
160561  tacatatgca caatcacctt gtgcagaagc cataactctg ctgccataac acacatcttc  160620
160621  cctcatggtg tatctgtcta ggaggtgatc tgagaggctg tccctgaatc ctggtgtggg  160680
160681  aaggggttaa ggcatttggg tgtttataaa aatcacacgc agaagcacct gtgttctctt  160740
160741  caagtaggga tttacttcaa agctggtgat taatgaatat cttagagtct gtttatgtat  160800
160801  aacagtcatg taaactctgt ttagggtgag gaaaacagtc atcaatttga agataaattt  160860
160861  tctttcttag tcaaactttc cagtgaaggt tgaacttctt tttcatattt ctggagtttt  160920
160921  tgttgatttt tttttttaaa tgaggtccta catgtctaga atgtggagcc aaggcagcga  160980
160981  tccatttagc acgagcttct ctagtttcgt caacggcctc tagacccttc tctggtctag  161040
161041  tcacatttat ttgcttaaat cctcaagtat gcaagggtta tcaactccca gcccctctct  161100
161101  gatctagaat ccgatttctc ccatgagctc cacttgaaat ctcttcaggg tatccacaag  161160
161161  cttcttcatg aagcctgagc ctccttccat gcaaagctcc tcctctgcct tctttacaga  161220
161221  agctccaggc catgacagcc tctatggaga ttcatggatt ccatctaagt tctacagcca  161280
161281  gatcatcagc tgtccagtcc ttaggaccct gtctctgaga gccacatgtt gacagtctcc  161340
161341  ccttgctatc ttgatgtttg tgggtctttc gtgatactcc ctctcttatt tatgacattg  161400
161401  gtattttgtg tctgttcttt gattactttt gatgccagtc tgtcaattat attgactctt  161460
161461  caagaacgag gtttgcatta ccttggtgtc tttttctttt catgttggtt tgttgtattt  161520
161521  gaagctttat ttataacaat ccgagctttc tccttcatcc tcttcctctt ctttttcttc  161580
161581  ttcattgacc tccttctctt cttgtgcttc tttgttttta tttcctgtgc tcaaacattt  161640
161641  ttcttttcta gtataagatc tacattccaa ctgtttgact cagcactatt tgtctgcacc  161700
161701  tcacaatttt gaagtgtgtt ttcaggtgca tacagctcat gatgttcctt ataaatattt  161760
161761  tccattttct tttaggtctg tggatttttg cagagtattt tgtttcattt ttaagttttt  161820
161821  aggatgtctt ttcatctttc tcatactgat tcctagtttg agtccaacct gattaatatt  161880
161881  tcatttcatt agcttttcaa taacaaaaaa gaatagcata tattggtttc cattgtgtgg  161940
161941  actcgggtgc tctcttctcc aaagtcagag ccattcagtt gacaaataga atggttcaat  162000
162001  tcttgtgtct taagggtcag gggacaggac ttcctgagtt tccttggctc actacttcct  162060
162061  ttgtgtctga agcaattggt agagggcaag cccactgaca acaaatatta ttgttttcct  162120
162121  caggaagtag cttaactaca ccttccttct ggaaccatgt cttccctttg aattgaagac  162180
162181  tgaaatggca attatttcca ttcagcacac taaacatatt ccacttcctt cccgacatgg  162240
162241  tttcaaatga aatcagcaca gtccttgaac ccttgctatg taataatcaa tgtttctgaa  162300
162301  tggctactat tgcgatttac ttctttgcct cttgttttaa gcagtttgag catggtgtgt  162360
162361  ttgtattttg agcttgctga ctcttatcta ttattgcctc ttttctacta agcctatata  162420
162421  gtgaggattt tagaaaataa attccatata tagaatgatt ttagatttac aaaaatgttt  162480
162481  ggaaaaacct atggggcatt cccatattac acccagtttc ccccaattag catctcacag  162540
162541  tagcatagca catttgttat acccacaaac acatattaac acatgctcta actaaagcta  162600
162601  tagtagtgct atagtagatt gtcttagttg gcacctccgg ttctatttta ggacttcata  162660
162661  ttacatcagt ttgtcaaagc tctcttgaat gtccctggct gtgacagttt ctaaggctat  162720
162721  ctttgtcttt cctgtccttg gcagtttgaa gagggctgat aaaattcttt atagactgat  162780
162781  ttgatcgtta gatttacctg atggttttat tgtgattaca atgaagctgt gaattctgag  162840
162841  tgaagggcat ggtgtatcgt tatttaatca cattgtatta tcatgcttac ttgttcatga  162900
162901  tgccctagta tttgctactt gtatccattt cgcaaagaat gcaactcccc acccccacct  162960
162961  cttttctata ctgaactctt tggaagtaag tccatgtgaa tttgcactta aggagtgtgg  163020
163021  tgctgcagtc tacctcctca gaggtagagt ttctacataa attatttagg attatactca  163080
163081  catttctata tgtttttttt ttctgtgtat tgctcacaat ttttccccac aaactgtttt  163140
163141  gctactgatt ttcaaaatgc taatgctggc ctggagcttt tctatgatgg ctgcttttat  163200
163201  gttcctgtta gattatgcta gtgtcagggt caccttctgt tcactgcttt ttcacgggag  163260
163261  ctgggatttc ctagttcttg tgacactgaa cctttgtcat gtgacttatg tcaattatgt  163320
163321  tatgactcac ccttccccga cctttttgat tcctctggag tatggagttt tggaaacagg  163380
163381  tgatctgtcc ttttggattt gtacttcagg ctctgcgcag actctggatg ggtcatttgc  163440
163441  tcagcctttg tgtgcttcca gtgcccatct ttgaatgtac atatttttcc cttagaaagt  163500
163501  cagtttggac caggggtagg gactgtacca gagtgtcatt ctttgtgtta ctgtcccctc  163560
163561  aggattatac ctatgtgtgc acagcatata gggaacccat gaattcataa atagcattat  163620
163621  agggccagct acagtgtctc cctttactct ctttccagga ttttctagta ttttccatga  163680
163681  gttcccttta atgttctctg gtgaaaaaac ctgggtgtat tttacctcct tctgattctt  163740
163741  ctttttcctc cccaacccca cctgcctata atggtaggac ataaagacag tcattatact  163800
163801  gctgtcttga caccatagca cctgagagaa gaagcaggtt ccaagccctt ggagtcttta  163860
163861  tttctagatt gctctgtttg ctgccagtat gaggattagg aggaaacgag agagagagag  163920
163921  agagagagag agagagagag agagagagag agagagagag agagagagag agatatttcc  163980
163981  tgcatcttct ctgagcattg ggagtgcttt ttcttcctcc tacagccaga gcccagagtt  164040
164041  tcttccagag ctcctgtttt taggtaacca cttctgattc ctcagtctct tggcctatgt  164100
164101  cagaggcttc tagggtaaaa tgaaacattt gcaacccttt ggtgtcctta ttgtgatcat  164160
164161  ctcctttccc tatccaaatg gtactttcag agttcatgag ttgctgctct gtgcacctgg  164220
164221  ccaggtacaa cagctgcatc agggttgaaa ctggatgggg tgagcctgct tcatctaaca  164280
164281  gagaactagc tatgtgggtg ctttgtaata aattcgacaa cctcatggct ttctacatcc  164340
164341  acattcttct taagttttcc caggttacca gaatgtcctc tagcagagga ttctatctcc  164400
164401  agtcacaagt ctgtgtgttc cccattgtga caggcagtgg tcatgtccaa aggcctatct  164460
164461  tctccaagtc ttcctaaggg cactggccat cttttttcag atttaatagt ttctgcatgt  164520
164521  aaccgctttc agtaagtatc gattggccac agcttgatgt ccacagtgtg ctgtaaggaa  164580
164581  ctaggcctta ggccagtggg ttgtctgtct tcatcaggac aggagccttt taaacttctc  164640
164641  catggtgtgt ttgttcctgg aaatgagtaa cctctttggt ctctggctcg tgtctccaaa  164700
164701  gtatattaat atccaagttt tcctttgttt tggaactcag ctccaatttg ggaagggcat  164760
164761  ggataactga aaaaaacaca gtaatgggac tagataggca ggctgatcca gcaagggctt  164820
164821  tgaaagggct ttgtgtacca ctgttgatgg tgcagtatga ggcaggaagg tttaggtaaa  164880
164881  agccgaagag aacctaacag catacaggtt aaaccttcag cctaatcacg tacagtatag  164940
164941  cagtaatgca gccacaccta taaacgtgaa catgctccat ttcaatttca gctcacaggc  165000
165001  agtcaataaa gtataatcca gtggaagctg agttcctctc ctccgcagaa agtcattctc  165060
165061  tctagctgca attccttttc tggaggttta aagagccatg agcccagtgc ctgagaagga  165120
165121  cttcagttgg gggtgttgca gataaccagg atcagtgaca tgaccctact GAAACTGGTT  165180
165181  GTGTGTCCAT TTCAGGAAGC ATGTGCAGCC CTGCTGGACC AGTGCCTCAG TTATGTGCAA  165240
165241  TCCAGAAACC CTAGAAGTAC CCTTCAGAAC TCTGAAAGCA ACTTGAGTGT GGGGTTCTCT  165300
165301  TTCAACCCAG TCTCCACATC CACTGACGCC AGCCCCAGCC CAAGCCTTGT GATTGATGGA  165360
165361  AGAAGTCTGG CCTATGCCCT CGAGAAAAGC CTGGAGGACA AATTTCTTTT CCTTGCCAAG  165420
165421  CAGTGTCGCT CAGTCCTCTG CTGCCGATCG ACCCCTTTGC AAAAGAGCAT GGTGGTGAAG  165480
165481  CTTGTCAGAA GCAagctcaa ggccatgacc ttggccatag gcaagtactt aggctgaccc  165540
165541  tgctgctatc ttacttagcc actccctttc aatgtgaccc aaatttctga ttctcttcca  165600
165601  tctagaacta tgaagtaaga aaagccggtt cacctgttcc atttacaata ttatgcccag  165660
165661  catggtaaag tagagcattc cagacataaa gcatagatca aagagccaca agatgtgggt  165720
165721  ggtagcagac acatgtagtg tagtattata agatcagcaa ttgctgattt aagaagacca  165780
165781  gctggagtgt agacaaattc ttcaatgaca agactttagg taatgattgt tctacacaat  165840
165841  ccagccacag tgatgtccta tgttagcata ttttgactta gcagagaccc ttttcaaagg  165900
165901  ctttgagata ttacatgcat cttggtgaca aggctttatg atgttctaag aacccagact  165960
165961  gcaccatcca aaagccccag tgactcttct cagctgaatt ttgtctactg ttctgagatg  166020
166021  agagtctcat taaatacatc caaaatggca cacacatcca tttcaagaca gcacagtttt  166080
166081  agatcattta aggattatat ctaacattat ttttctttgc aggtactctt gtctgggaaa  166140
166141  ctcttcaatg acaggttaga ggtcacttat cacaccctta gggagcatct cttcccattt  166200
166201  ctaaattgcc tatagtctcc tgcacaggct tagccacttc ctggtgagaa ctaagaaggc  166260
166261  agtaactatc ataacaccat tataaatatg acccatttct ggaactagta ggctcagtga  166320
166321  taaagatatc tttaccaact agtgaaacac atgcatttat agtataattt gcagaaagtg  166380
166381  tgtagtatta ccctgtatca catgtgtact ttatctacta ggaataatcc agtattaagt  166440
166441  ataagacctt agtagccata gtctgaacac tctaagattt atagagatca gtagtatcca  166500
166501  ctaaggaaag tacacaggtg gacaaaaggg tgcatgctca ggatacatga ccagagtgtc  166560
166561  taccatgact tccctgcctt aagctgaggg aaggtaacat ctcctccagg gaaagagaag  166620
166621  cttctctccc attagaacat cacatctctt ttggaccatg tgccccagtc ttaagaacct  166680
166681  actatttaga tttagagagc cccattgtgc attgtaatta ttttgaaagg tgctttatgg  166740
166741  gaagctagag agaatgccat tgttcccata cttttaattc aacaagtact actaattaat  166800
166801  catccatgtt gagcttagcc caataaagaa aaataaaatc acaaggaaaa gacatcctaa  166860
166861  tcctgaccta tgtcatgcct gggtaattca actatgaaaa tgattgagac aaaaggatta  166920
166921  catttagacc acccttaaga gtacatagta agttcaagac tattatgaca aactccatga  166980
166981  gaccctgtct caacgtaagt gaagaaagaa cttcgtacat aggccagtgg cataacactt  167040
167041  gtgaaaaccc taggtttgat ttctaagact aaggaaaggc agaaattaaa gggtcaacct  167100
167101  atagccacat catgagttgc cttgacattt gtgtgtcgta gacttttaac tttacagctt  167160
167161  ggcatatctg ctttgccttg ggtcactctg agtctaattc taagaatggc cacaattgtc  167220
167221  taaattataa tggctatgtc tatgtctgac atccaaaaca tgtccaggtc tctgacttct  167280
167281  tgttttaata ttcctcagtc aacaacttga tggaacaaat gggcgttttc tttgctatgc  167340
167341  ctcaaagaac ccaaaagcat atgttagtta attcacagtg tgcataaaat gctgaacaga  167400
167401  attcaacctg cttgatgtaa taagaaaatt gctaaggcaa ctatgcgttg gagaggtcct  167460
167461  gatgcccaga gttgagtctc tgcaacagtg atgatgatga tgatgatgat gatgatggct  167520
167521  tctcttattg tgccaggcat cacatcaagg accttttcta tgtgtatcct gacagaatag  167580
167581  agcccactga ataagatgat ggctaaatgc tagctgatta ctgggacagc ttgatgtgat  167640
167641  tggcaattcc gtatactatg cctaattctg attggttacc tcagttttcc caggaagatg  167700
167701  ttcttcttcc ctttccccag tcttttccac agaactcagt ccagcaggag accaagacgg  167760
167761  tcaatttgtc catgtgcttc tgtgaatttc aaaatcaatG ATTCTTTCTG ACTGTGTTAT  167820
167821  TTTCAGGTGA TGGGGCCAAT GATGTCAGCA TGATCCAGGT GGCAGATGTA GGTGttggga  167880
167881  tctcaggcca ggagggcatg caggtaaaag accatttgga ctgtcctgta ggaccaaatc  167940
167941  accctcttat cccattagag cacaagtttt cccagtctgt ctggcctctg attaaggtaa  168000
168001  aggatttgct ttcagtatgg gtcagtgctc accttctgct aagccagtag aagctaagaa  168060
168061  atattgtaat tctattaatg agccatgtgt ggaaacccaa gtatattttg ggaatctctg  168120
168121  actccaagag gcaaggtgag tcatagcccc ccccccagct catctctgaa ggcattatgt  168180
168181  ttactattgc tcaacagtgt ctatactctg tgaaagttgc ctcatgacac tgttcgaacc  168240
168241  caaaatccct ctgaaaatgg aaggtagtca tcctaactcc catggaagtt ccatgtgtgc  168300
168301  ttttcatttg tctctgtttc agttctgaat gttccaaaat ttgaatgcac cagttaaatt  168360
168361  atacagcttc tggagatagc actgtatcaa attctaacat ctgagcaagt ttgagctgta  168420
168421  tatgtgtata tatatatata tgtaaacatt tttattagat attttttatt atatattttc  168480
168481  tttatttaca tttgaaatgt tatccctttt ctggtatccc ctctgaaaac cccttgtccc  168540
168541  ttcccacttc cccctgctca ccaacccacc catgcccact tcctgaccct ggcattcccc  168600
168601  tatattgggg catagaaccc tcacaggacc aagggcctct cctcccattg atgacctccc  168660
168661  attgaggcca tcctctggta catatgcagc tagagccatg agtcccacca tgtgtactct  168720
168721  ttggtggttt agtccctggg agcacagggg gcactgttta gttcatattg ttgtccttcc  168780
168781  tagggggctg caaccccctt cagctccttg ggtactttct ctagcgcctt cattggggac  168840
168841  cctgtgctcc atgcttggta aagattgtga ggaacaattt attcagtggg ttttttaaaa  168900
168901  taatagtctt tatctccatt tattcacagg gtagatcact tattcaatca gagatgattt  168960
168961  atagaaaact cactatatat aaagttgtgc agaaaacaat tttctggctt tgtattaaac  169020
169021  agcagtcaga tgataggctt ggaagtacag tatagttgcc tctcactatc tgaggagctg  169080
169081  ttttaacatc aaagttcaca gatgcattag tctcccacat aaactgttac atttgcataa  169140
169141  accctgcaca cacccatcta tatactttga atcatcccta gatgatttct tgtactcagt  169200
169201  gcaatgaaac agtatgtaaa tagtagttat gctgtgttgt ttagagagaa cactttctac  169260
169261  attttcaata cattttcact gaatgtttta catccacact tgtttgagtc tgcagattct  169320
169321  gttctacaaa tacaaaaggc taacttacat gcttaatgga acatgcattt ctgacccaaa  169380
169381  tgcttcatat gctctgtgat tcttcagtca tttaccctat tattcattct ttcaaaactc  169440
169441  agtgcacctt cactattgcc tgacacagac ttagaaacag atgccatcag acatattact  169500
169501  gtccttagtg gagtaagttt agaaactcac acaaaggggg actgtcattg gaaagacaag  169560
169561  aggacacagc tcaggagtgg ggagcttacg tagcacacat agtgactcca ggttggattt  169620
169621  caagggctga aaaccgaata gattaatagg ccacagggta gactttagga ctgtctttgg  169680
169681  aaacatcttc acatgctgtg gattcctgaa gatgctcact tgtctctcta accttctcct  169740
169741  ttcttaccca ctacaaatcc agccaagaca cagtgcctgt tcctttgtag ccgtagccca  169800
169801  taccaatgct gttggctttc ccacctgttc tgctacagct gaggtggtag aagctgtgtt  169860
169861  gacttcatgt ctgcctctgt cagagcttga cttcagcctt ttgtacaata tggtggccag  169920
169921  aagagttcac agagactgag catctcaggc atggaagctc tgtcgtccat tccagctcct  169980
169981  gacctgaggg tggctgtccc acagtggctg ggctggtgac ctagcctgac ttgtccatag  170040
170041  agactcagcc tagatttttc atacccatat ataacaagaa aagctcagga cagtggtctc  170100
170101  tcacttactg gaataacata ttagcagcag ggcagaagag gtgtgcccat cttgcataat  170160
170161  acatccttta ttacatgtca cttgaagtac atacaaaagt attcagccac accctatcta  170220
170221  gaaatttgct tgctcaacgc tatctgacct atgggcccaa ctgtttccaa cactgctcat  170280
170281  tagattcaag tcacaagtct tatggatggg gaatgatgta tttgcaacaa gcctaggaac  170340
170341  agaggtaaca gataagtctc ctcactaagt atttaccatc aaggtctttc atataaaaca  170400
170401  tttctttgtt ggtcttcttt gcatatggga ttgacaagta ttctcattag tctttcctta  170460
170461  ggggaaatag agaaaactag caactctgag aaatccctcc tgaatttttc ctttcattca  170520
170521  ttcaacaaat atttcttgag cttctccata ttcatggtgt tgtgtggggc attgtgagga  170580
170581  gacaaaagaa aatcaaatat ggactctcaa tttcatgagt gaacagtgtt gaagacagca  170640
170641  ggaggggaag ggaagggctg agcgtagacc tccacaatac ctgcccttca tacccattcg  170700
170701  ctccctgtct gcatacacca gcacccgaga gggtggtttt tgtgaacaaa atgcatgagt  170760
170761  gccaaacatt tagagatctt ttttatcttg tcattccata aagaccattt attctcttgg  170820
170821  aaaaggtgtc caaagcacaa ctctgaggat gtcttgatgt ctgtctgtct gatacccatt  170880
170881  ggtgggttag ctttagttca tctttgaaac gtgggtatag tataaggaaa aggaccattg  170940
170941  gcactggaga aaggtgggat ggcggggggg acctccatac atctctgttt tgtggcttgt  171000
171001  tagaaaacaa cattagaaga gggaaaaaat gaagcctgta taaactcatt aatcacatat  171060
171061  ctagtatttg tggctttaaa tagttctaga aagtgccatt catgagcaac agggattatt  171120
171121  gaatgatttt tttctgttta attggaggac ttaataagac aaagccaccc ttagtaatgt  171180
171181  gttaggctgg attttttttc ctctcctatt ttctttgtct tgcttttgtt ccatgccaag  171240
171241  tggggcatca GTGTGATGAG AATTACTTTC CTTTTCAAGG CTGTGATGGC AAGTGACTTT  171300
171301  GCAGTGCCAA GATTCCGATA CCTGGAGAGA CTTTTGATCG TCCATGGACA CTGGTGCTAC  171360
171361  TCCAGACTGG CCAAtatggt gctgtatttc ttctataaaa acacagtacg tatttgacat  171420
171421  gggtcttgaa ttttacaatt tgtaggattg ctgccttcat aaatcatcaa gagtcttctg  171480
171481  tctgccccat tgttttgggt ttgtctgtga tcttagcctt gccttgtacc ctgtaatatt  171540
171541  tgaagactag ctcatgggaa atgaaaacag ctgcattttt ttaaggggga aaattctaat  171600
171601  aagcaggcag acaggactgt tcatatatga ctttgtaaag tagcataatg acaaagccag  171660
171661  cagtttccaa gtgatttaat agataggttg ctaagtctgt gtccctacct gatgtctaat  171720
171721  tctgctctcg agtattcagc ttctctgcgt gtgttttgta ggagtgtttc acaggcatgg  171780
171781  ccacagtagg aaaatgattt ctctgctgta gaccaggaag gttaaagaga agagtgttca  171840
171841  gtggtcctgc aatcagaaaa ttacttaatc ttgtgtagtt caggcattaa tggtgtctat  171900
171901  cagagacaca ctcacaccag gccttgtaca aagcccccac atgtgccctt gaacctagtg  171960
171961  aaaaaggggg attgcacatc tttttgtgct aagagtagat agatactttt ctggctagct  172020
172021  ttaataggta gctccattaa gggaagactc ctcctagaat agatgtgctg tgaatgtttg  172080
172081  tgtcttttta ggggctttta atacaaagcc cttcctgatc tctcccacat ggtccctcat  172140
172141  gtttaatcct agttccttca tactccatag gcttgcagga tggaacacag gaccatcaca  172200
172201  gaactctgac tcatttgtaa ggtttctaga cattctcctg agaggctgtt agactgctct  172260
172261  cttggctctg cctctagcag cttgaggcta agtgaaccaa caaagagaca aactaaactc  172320
172321  ttgggataaa tgagaatcta aacttgttcc agaaatctca ctgtctaggt accagaactc  172380
172381  cagtatcaaa ataccttgtc ctcttctgaa aaagagtaaa ataagttaaa aggtttaaaa  172440
172441  aaaattcttt ttttgttaaa tatattttat tttattttta gatttttatt aatattactt  172500
172501  tatttttatt agatactttc tttatataca tttcaaatgc tatcccaaaa tttccatata  172560
172561  ccctcccccc ctacccccgc cctgctcccc tacccaccca ttcccacttc ttggccctgg  172620
172621  cattcctctg tactggggca tataaagttt gcaataccaa ggggtctctc ttcccagtga  172680
172681  tggacgacta ggccatcttc tgctacatat gcaggtagag acacgagctc tggtgggtac  172740
172741  tggttagttc ataatgttgt tgcagacccc ttcagctcct tgggtgcttt ctctagtgcc  172800
172801  tccattgggg accctgtgtt ccatcttatg gatgacttct aatgaaaacc ttcatgctaa  172860
172861  ctctaagctg atgtcagtat agctcctttg tattcttaat ggttcattct ggaaactgac  172920
172921  acattttctt tcctaacctc tcccacccac tggcctgatt accaaaatgt cttctaacaa  172980
172981  atgaatacaa gatgctcaga accaatcaag atatggctaa ttgagtagat ttagaaatta  173040
173041  aatcagatta aactctgcct gggaccacat ccccaaaaaa aaaagttgtg ctgtttctga  173100
173101  ccttgtgagt ttatgtgtcc attcattgta agccagtatt gaattgccag cacggtgcat  173160
173161  cctcagatac ccagagccta gagtttccca attccctctg cagaagtgaa tggcctctgt  173220
173221  agagtaggcc agaatggaat gcagcctcat ttacttcagt ctttttagtg gcaacttaag  173280
173281  cacattgctt ctaaaccgat agtagggttt tgttgtcttg ataacaaccc attacaagtt  173340
173341  gaaaatatca caaatggaaa acacattcag tccacctaga tcaactacta tcatagcttt  173400
173401  gtggcacaga accctgcaac attgttacct tgcagacagc tgggagcttt ggctcaaaac  173460
173461  cactatccat cattttatga gagaataaag cccaggcaaa gaaccaatca aaattcaaaa  173520
173521  tttgggtgaa tgcatattgc tttcacccta catcaaaaac ttgaaaaaaa aaaaactaaa  173580
173581  ttgaggcctc ataagttgta gaccatgtct gtttgacacc tttgggttat agtttctttt  173640
173641  aatctcccca aaacaaaact aggaattaag ctagcttatc tctgtcattc ccaattcagg  173700
173701  tttgccaact tgagaaggta gtgagaataa catactgtaa gctttccaaa gttttggagg  173760
173761  taaatcgagg ccaaagtggc agcctgacat gtgtacactc tccttctgct caccttgtta  173820
173821  agcctgcctt tgttggagaa cacagggagg agaattagcc tgttttcctt catgtaagat  173880
173881  gcagggcttt gttaagagca tttatccaca tgaggagttc aagggtaatc agtcctcaca  173940
173941  ggagagagtc attaatttta agaataaaat ggcctttcca ataaagagca gagaagaaca  174000
174001  gtttccatag taaccgagct ttgggaataa agctctttgg tacgatgaga gggggctctt  174060
174061  aattatctga gtatttttct tcctgttccc tttgactcca tttgctttac tatgactcat  174120
174121  aaggctgagc ccacggcggg tgagcaagag tgagctgtgg gcggaaggca ggggggaaaa  174180
174181  atcaatgaaa agcccaagac tgtcagtggt ttgtgtgaag gggggaaggt tgcatattag  174240
174241  gaaacttaag tcatagatta aaacagtaac ttgggggatt tagtcatcgc ttccacccac  174300
174301  atggactagc atttcttctg atcctcagaa gcaattttct aggctagata ctaaagccca  174360
174361  gagacaggta aagtagctct gccaagagct ggagacataa agcaactctt tcaagagcca  174420
174421  tgaagagctg tagctcagaa ccctcactgg gctcagtgga acattcatcc actctatcac  174480
174481  atctcttttg gagactggtc ccctgcacct taagccaaga ttcatgtgtt tgaacaagtt  174540
174541  ggatgtattg ctcatactct gatcaagtgt tttcatatct catttctgta aatgttaaga  174600
174601  ggactttgag tgtgagcctc aaagaaggaa atgaagacat taagctagga agagtatgcc  174660
174661  tctgacaaga gctacagtat tccagagatc taatgagtgt tttaaggtat cagatccttt  174720
174721  acttctcaac atcccccacc tccagcccca tgtaggtctc agtggtatgg ccatatcatg  174780
174781  gacagggaaa ctgaagtaga gagggtgata tgatctatgc cagattacac agtgagtctg  174840
174841  aaaatacatt atatgttggg tttgtatcac tatactataa taagtgaaat aaataagtta  174900
174901  taaaggaaac ggtttttatt ttggctgact gttagaggtt tgggtttatg gtgaggcagc  174960
174961  acatcatgat gggaataaag atgcttaccc catggttctc ggagaggcag agggaattgg  175020
175021  gtttccagta ttctgtttaa tgacatgccc tcactgactt cccttcacta ggcccacctg  175080
175081  ttttgactac cactactcca aatagctctg cgatctggga aaagagcttt aacttagggg  175140
175141  cctctgggag acacttaaga tctggaccac agtgttttat atctgtcatc agactgccat  175200
175201  gctccccatg taaatgcagc ccagccactg acaacctgat ccagtgaaag tagaaagacc  175260
175261  tacctaaccc acagcactgc tgagcaggct attcaggctc tctgcttcat aacatctgta  175320
175321  tcttggcctt gcacttgtgt gtgccttcct ctaatgggag ctgttgataa tttttcactg  175380
175381  ttctttttca aatagaaagt aaaaatggga ggatcatgaa ttcaaggcta gactgggcca  175440
175441  catagttaaa ccttgtctcc cccgaccccc aaataaagga ggagaaaaga aaacacaaag  175500
175501  aaaatgggaa aacaagagga catgggctca gagatctatc ctagggtagt tgtttgggaa  175560
175561  gaaaggaaaa tgaaagcccc aaggaacaag ccacaggccc ccttgaaaag tgagccatta  175620
175621  taagccccag tcacaccttg attgtttaat gttgatcatc tccaactcct ctggcacaaa  175680
175681  aatctcatct ctccctaaga tgttcttagg aattttaaat tcctgtttca agtctcttga  175740
175741  agataggagg ttgtggtaga agagggtatg aggcaggcta caagaaggct ggaatttagg  175800
175801  gctgcctttt gggaagaaat cactgcctag tcacttaacc tacagaaaat ctctacaagg  175860
175861  atcttgggtc ctttagatga gtctcagtag tgacagcaaa aacaaaataa aactaataaa  175920
175921  gaaacagaca aacaaaaaCT GTTCTAAATG CCTTTGTTCT CTCTTGCAGA TGTTTGTGGG  175980
175981  TCTCTTGTTT TGGTTCCAGT TTTACTGTGG CTTTTCTGCA TCTGCCATGA TTGATCAGTG  176040
176041  GTATCTGATT TTCTTTAATC TGCTCTTCTC ATCACTTCCC CAGCTGGTGA CTGGGGTGCT  176100
176101  GGATAAAGAT GTTCCAGCTG ACATGCTGCT GAGAGAGcca cagctttaca agagtggcca  176160
176161  aaacatggag gtaagctccc tgtgtctccc agccctccat tctccactca accttccaga  176220
176221  aagtaaaatt cccccaaatc tctactaata gacacccctg ggaaaaaatt gaagttgtag  176280
176281  aagggatgct gtctgctagg ctctgtaata cattgtgtta gctttgcatt gctaatacaa  176340
176341  aacacttaga agagacgatt gtttgcacag agggttctgg cagttgcgat ctaggatagg  176400
176401  gcaattccag ttgcgcttct ggtgacagtg cctaatcatc agggcaatgg tgagaaacac  176460
176461  atactggagc aaactgctca tgtcaggaag caaagaggaa gcaaacagga cctcatcatc  176520
176521  cacttagcag catggccaca gtgactaagt gacaaagtgt cacttcctga agcttccatc  176580
176581  acctccccca aatgccattg cattcatgaa agcaaataca tgaaggtaca tggagtaaaa  176640
176641  acagtttcca cctctgcttt ctccagaaaa atcttcagca aatctgcctt ggtcacaggt  176700
176701  ggtaaacaat ttctctaaag caggccaaat taaagaagaa acaaagtgtc actttcgact  176760
176761  tgaattaaac aacagactca cagggtaacc actcagtgag cagacagatg cttacattag  176820
176821  cactagatat ttggcaaact gatggccagt tgtcccagct agcccttaaa gtaaagcatg  176880
176881  tatgcttctc tttggccagt ttagttttga tgtgtgcaga aataatgaag caccctattg  176940
176941  cttcggcagt atgtcagagt caggatgtat ttgcttcaag ttaccttcct atggctactc  177000
177001  tgctgttcct atgagaacac tcacagatag tgagttctca taggaacagg tgtcacagct  177060
177061  tagaaagcag tttgttagga gataccagtg gtcttgacag gattcccatc ccagctggct  177120
177121  tactgtcctt ggctggccat gagacaagac actgttaact tgtcatgtgg agtgaggtaa  177180
177181  ccatgaggat gtcaccagcc ttttctttaa gtggtggtaa atgctcctcc tatctcctgt  177240
177241  gtgtaccagg caagcaatca aagcctctgg gagttacttg aggacttatg aggctgctgt  177300
177301  tgagggggtg gtggggtcct gggtgtttct ttaaatacag atttgtatca tccaggtact  177360
177361  ggaacactcc atttgtctgt atcaggacca ttttgtctca tagtgtgctt ggcattgtta  177420
177421  aaatggaata cctatgtctg gttttttatt ttgttttgtt ttgtttgttt tttgtgtgtg  177480
177481  tgtgtatttg ttttgtttta agcaagcctc gtttttttta ttggatattt tatttattta  177540
177541  catttcaaat gttatcctct ttcaccgttt cccctccaca aaccccctat cccgtccccc  177600
177601  actatgtcag tattttagtt acttctctat tgctgtgaca aaacactatg accaaagcaa  177660
177661  ctttttaaaa gactttattg gagacttcgg gtttcagagg gtgagtctac agacaacatg  177720
177721  gtgaggagca tggcggcagg caggcaggca ggcaggcagg caggcaggca ggcaggcggc  177780
177781  aggcaggcag gcaggcaggc ggcaggcagg caggcaggcg ggcgggcggg cgggcgggcg  177840
177841  ggcgggcggg caggcaggca ggcaggcagg caggcaggcg gcaggcaggc ggcaggcagg  177900
177901  caggcggcag gcaggcaggc atgcatgcct cctccaggag caggcggcag gcaggcggca  177960
177961  ggcaggcagg catgcatgcc tcctccagga gcatacctcc caatcgttcc caaacagttc  178020
178021  caccaacatc atgagaggtt ggagagtggg cttggtggtt aagaatactt actgttctgg  178080
178081  gcagtgatac acatcctgta tcactacata tacatataca tatacaggtg caaacactat  178140
178141  gcatgaaaga aaaatagaca gttccaaaaa tcactaagat tttaaggcta attgataaga  178200
178201  gtctttcaaa gtattcatca taaagccttt tcaaagtgga aggagggccc tgactggggt  178260
178261  gggggcataa caggaggtgg tgcagactgg gcagcaggat caatatttta gatagccttt  178320
178321  cctgatgaga agttccatag tgagcaatgt ctggttttgt ttttgttttt gtttttgttt  178380
178381  ttgtttcttt ctgggaattt catgagtact gaacatactg acatcatttc tacccttccc  178440
178441  tcttctcctg tccaattcct cctactcccc tcaccccagc ttctgaaatt cataactctg  178500
178501  ctgacctata cctaaaaggg ctcatgttct tggttcagag gttcccagtc acccggatac  178560
178561  ctgcaactct ggctctgact gtttttggtt tctcatccac aatgttggag ccttgctctc  178620
178621  cttggctcct gaaacaaaac attgtcttcc aggccttgga atacttaggg tatcccatgc  178680
178681  tccaaaattc cttggaggag acaagccctT CTCTGTAATC CCTCCTTGTT TCTGTGTCTC  178740
178741  AGGAATACAG ACCACGAGCA TTCTGGTTAA ACATGGTGGA TGCTGCCTtt caaagcctgg  178800
178801  tatgcttttt cattccctac ctggtaagta ggaacccagc attggttttc tcctcagctg  178860
178861  cttctaggca cctacagtcg CACAGAACTT AACCATTTTG CTTTCTGTCT TTCAGGCCTA  178920
178921  CTATGACTCC GATGTGGATG TCTTTACCTG GGGGACCCCT GTCACAGCAA TAGCACTGTT  178980
178981  CACcttcctg ctgcacctgg gtattgaaac caaaacctgg gtgagagcca ggggcaaggc  179040
179041  cacacaccac aaggggctgg tattatgaga catgtccttc ccagcaggtg ttttgcacat  179100
179101  atagaaggct acaatgctgc cctacctatg tcataaaaag gaaaataaca cacactcaaa  179160
179161  gttgctggcc tagctttgag tgacccacca ccaactgtcc tgagcagctg tttatctacc  179220
179221  tgccttcttg tctccttcgc tgctctgctt ttgcctagcc ctctcctctt gccctcatgc  179280
179281  tcctgtccca ggctgctcca ctaaggccca ctggccagca atggcaagaa tcttcgctaa  179340
179341  gacctggaag gcacaccctt aaccgtccct gataaactca tgttgctcac actgttgcta  179400
179401  ctcttaaTGT GAAGTAAATG CCCTTTCTCT CTGGTTCCTT TTAGACCTGG CTCAACTGGT  179460
179461  TAGCCTGTGG CTTCAGTACC TTTTTGTTTT TCTCCGTGGC TCTGATTTAC AACACTTCCT  179520
179521  GTGCCACATG CTACCCTCCA TCTAACCCTT ACTGGACCAT GCAGACATTA CTGGGTGACC  179580
179581  CTCTGTTCTA CTTgacttgt ctcatcgcac ctattgctgc attgttgccc aggtgagtag  179640
179641  ctgagttggt aaagccaagt gataaggaag tgtagaatat acacagcccc tggccttgct  179700
179701  gtgcttgaac ctcggtgagt ctcatgaagc tcagccatgg cccggtttaG AATCTGATTG  179760
179761  GTTTTTTGTG TGTGTGTCTT CTTTCTAGAT TGTTTTTCAA AGCCCTCCAG GGGAGTCTTT  179820
179821  TCCCCACCCA ACTCCAGCTA GGACGCCAGT TGGCCAAGAA ACCCCTCAAC AAATTCAGTG  179880
179881  ATCCCAAAGA GACTTTTGCT CAGGGACAGC CACCTGGACA CTCAGAAACC GAGCTTTCAG  179940
179941  AAAGGAAGAC CATGGGACCT TTTGAGACTC TCCCTAGAGA CTGTGCCTCT CAAGCTTCCC  180000
180001  AGTTCACACA GCAGCTGACC TGTTCCCCAG AAGCCAGCGG GGAACCCAGT GCAGTGGATA  180060
180061  CAAACATGCC ATTAAGAGAG AACACCTTGC TGGAAGGACT TGGCTCTCAG GCCTCAGGGT  180120
180121  CCTCCATGCC CAGAGGGGCT ATTTCAGAAG TATGTCCTGG GGATTCTAAG AGACAATCCA  180180
180181  CCAGTGCTAG TCAGACTGCC CGTTTGTCGT CACTCTTCCA TCTGCCCAGC TTTGGCTCCC  180240
180241  TAAATTGGAT CTCCTCGCTG TCACTGGCCA GTGGGCTGGG AAGTGTCTTG CAATTGTCTG  180300
180301  GAAGTAGTTT ACAGATGGAT AAGCAGGATG GTGAGTTTCT ATCCAACCCA CCACAGCCAG  180360
180361  AGCAGGACCT GCACAGCTTC CAGGGACAAG TCACGGGCTA CTTATAGTAT CACCTCCGAA  180420
180421  gggccacagc caaatgtggt gacaaagaaa tccttgaaat ggccttttta ttattatgta  180480
180481  acaaatgtta attttattta tgtttattat ttgcacagaa gagttctaga aagatgtatt  180540
180541  ttttaaatgt ttccaagaca tatataggaa gccagaggta ccaaaaagaa agtttatttt  180600
180601  ttaaaagttc taagtagagt atacttaaga aaaataagaa cacatatctt tatctatcta  180660
180661  tatataaagt ttaaagaaga gtgacacttg aaaagtgtgt ctagatttat tttttcatct  180720
180721  catttttgta aggaaaagca atgtgcattg tttcttcaac acacatgacc ctcactttct  180780
180781  gccagcagac ataaacatac agttagtccg gtgaagcctg gggtagctgt ggcgggtgtg  180840
180841  gacacaggac agggaggaaa gaagacagac ggaagggcat gtgacctttg aggcaaatac  180900
180901  ctccattgtc ttccaatgtt actaacagtg aacagaaagt gaaaccttga ggaaaaccca  180960
180961  tgtgacgttt ctgccaccac tcacatctgg gcaggcattt cataaagttc acctcatggg  181020
181021  tctgacagct ccggtgttgt gtgtatttct tgcttaaatc atcacaggca ataaacaacc  181080
181081  cccactatgc aatgagagtg tctggtgcca ctgttgtgtg aagatcctgg tgggtgacac  181140
181141  aagctagagt gttctgaata ctgtgaggac acttcctcat gcaagtcctt tcagacacca  181200
181201  aagaaaaaaa tactgtgggg tataggtcag ggccaccaag tgacctctta tcccaatctc  181260
181261  cttgcaccag gccataggca acagccagat tctgccaacc aaactcttaa acgttctgag  181320
181321  tagctacgat caggcttttg tctgatgagc tagcatttct ccttgttcca aaatgattaa  181380
181381  aactctcatg acaaactctc atatatcaat gacagtgtta actcaccccc aatgtagtga  181440
181441  ccatcctgtc ccacacttag gataggaagt gagcagagta tgtctcaggc tcatccagtg  181500
181501  ggtagctgtc tccttaggct gcaatgcaga gggacagagg ataatgattt gggaaagaac  181560
181561  tacccactaa atatggttct tgtcaaacag aatgtccctc attcctcaga gtggaagctg  181620
181621  tgaggaaact gtgtgtagag gggtatattt tctatggtac tgtgttccta gacacaggct  181680
181681  cacttgccct gacaaacttg gtaaataaat gaagaaatga cagacagaca gacagtcaga  181740
181741  cagacagaca gacagacaga cagacacggg agggacagga agggaatggg acagagaaag  181800
181801  gaagtggagt ctggtggagt gagctcccgg gtggcgaagc attgtcaccc agaagcacag  181860
181861  tatgtttatt acatagagtt gaagagagag gcaggtctat tgcacccaaa taaacaagga  181920
181921  ggcagggttt atggagtaca gttggatcga ggagacaggt ttaggtaaat taggaggaag  181980
181981  tcgctgtagg ggagtggtct gcagcctatg aacatccagc aagcaggaag ctgtggtaga  182040
182041  catttttgat aaacagtgcc aacatccata gatggaacag aagggaaagc tttgctgtcg  182100
182101  ccctttaggt ctgaaaccat ggtccttgac atgtctgtgc cgatgtcaac agtgcatgcc  182160
182161  cactcaggac ttcatccact gggggctttc tctgctcccc acactacact tcttgataga  182220
182221  gctggcagag acacctgggt gctttgagat gggggtggca gaagttagtg ggaggcaatt  182280
182281  tttgcactgg cattgcagga tcaaaggcaa cagctctcct aactgggtcc ctgttgtgtc  182340
182341  actccctgcc atgcctagtg ccaccttttc tgttcttggg agccacacat ctgaaaagtt  182400
182401  tttatgtgtg aagctgtgtt cttatcacaa gaccacaata acaagcatat acctgtgtgt  182460
182461  gtgtgcatgt gtgtgtgcgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgc atgcacatgc acacacacgt  182520
182521  aaatgtgtgc atgtctgact ttaaaatgac ccaatgtcca gatgccctgc actcacagcc  182580
182581  ttgcttcttt gcaggagaaa tattccctct gaggataggg tttcttggca aaggatctgg  182640
182641  gcattagctt cagaaacttt catagcaaag cccggttaga gaaatatttc aaaagttatg  182700
182701  gcagttggct atttataggg tgagaaatac ttatgcaatt taccgtagtc tattccagcc  182760
182761  aaccacgttc atctcaacat agcataatat ggggtgaaag tcatgaaccc ttctgaaaca  182820
182821  ttccacctaa aatacattgc caaaacctaa caaaaggttt gaaaatttga atatttacaa  182880
182881  aagagcaatt agtggaaggg gagagactaa aatcaacatt attactacat gactgggtaa  182940
182941  tatgcctaga agttcaaatg aataaataag aagctctcag taatctaagg aggaattcta  183000
183001  tcagctctct atgctggtgg atggttgcac tcatccagct ttgggcatca aagtaactga  183060
183061  atgaggtaat aaacattgca cagcatggct acttgcctca aaatcaaaac caacttctca  183120
183121  ggcagcaggg attgtgtcat tctgccttgc atgtctgaca ttgcacagaa tctaatatct  183180
183181  tagatgcatt caacaaatat tggtaagtaa aagaatcaac ctattaataa aaattaaaga  183240
183241  tactcctatt aaaatcatat taaaaattac ttgttataac tcattatttg tttaatagtt  183300
183301  tccagatttt ctcgctgata ccatagcata tgaatttctt aaagttaatt cctaaatggc  183360
183361  agaaagtaaa gataaccatt gttcatacat gatacaattt aatacctgga aaatcccaaa  183420
183421  tgaataaatt taaaaggctc ttagaattaa tgaaaaggaa gaaataaatc atttcactgg  183480
183481  aagaaaaact agccacagtt tgtatagaga acagtgggaa tcatgcaggt gtactgatga  183540
183541  aggctgaaga ggtctcagtt gccacaatat gaagaaaaac aaatattgaa gaacaatctc  183600
183601  tgtgagcaga aaagaaggcg tcatctctaa attagaaaat gtgaagctgt ctcattccat  183660
183661  acatatttcc tgtcagccat tctcaatttt cagtttcttt gtttgggtag ttctgaaatt  183720
183721  aacaaagtgg ttcaagattt tatgtaggac aatatatgga aaaaaaaata ccaaagaaag  183780
183781  ttccaccaat aaatcatgaa cagaaaatgt ctgctttatt cagtaaagta ttagttaatc  183840
183841  ctagagttga acacaaagct aactacgatc gttaagggat aatggacagt tcagatagga  183900
183901  atgctttatg gcattcagat tcttaatgta caatttgttc aagaaagata tatgaagaga  183960
183961  agaaacatga tatgccattt tacaataaga atttatggtt aaaaggatta agggaaagct  184020
184021  atttataaat tcatatttat aataaatgta atatatatat cacatataat caggtgatat  184080
184081  agaaaatatt cattatatat gtgtgtatat atatatacac atacatacat acatacatac  184140
184141  atacatacat acatacatac atacaataaa ataaacttga aattttttaa ttgaaagcca  184200
184201  tagtataggt agagaaaatc cgaaggtgac atctttaggg ttaggtggct cctaaacata  184260
184261  aattccttcc cttggccctg tgcactgtgc ctttcactgc acctgctcaa cctcaatggt  184320
184321  tcgtctgctt cttctggatc agtcaatcct gttcagtcct actatgtagg acttttagaa  184380
184381  gcctctagta ttaggagcct ctagtatacc tgtggctcca acgagctaga aagcaagaga  184440
184441  cactgtaacg aggacacttc cctgacctgg ttctaggatg tatgtcatca taaatcaatt  184500
184501  actgggcagc ttatttgctg agtaaatcta acaagaaaga tgggtattaa ctgaaaaata  184560
184561  acagtaaacg ctccaaagag gcaagcattg gcactaaaaa cagtttagta tttgtgcatt  184620
184621  aagagttaaa actgaaaggt ctaatctcat ggtttaaaaa ggtatattac acaaatgatt  184680
184681  accatgaata acaactatga aatcactatt tttccaaaga gttgattaat tgaacactca  184740
184741  tataatttag caagaacacc ctaccatcta agaagcttaa gccctctcct ctttgaccca  184800
184801  gtaaacccac tttgatggac taattttttt catatgtatg tggtgtgcat gtgtgtgcat  184860
184861  acatgttcac acatgtatgg catatataca tgtgcaaaac agttgtgaaa gtgtgtgtgt  184920
184921  aggttcaatg ttgatgtgga ttatcgtcta ttattctcta ccttaggtat tgaggtagaa  184980
184981  tctctcattg cacatttaag tgcagcactg gggtagtcta gctagccatc ttgctctggc  185040
185041  aatcccgtct ctatatgtta tgtgcccagt cagggcccat actcccacac atcttttaag  185100
185101  tgagatctgg gaatctgaac tctcatcctt gtgcttgcac cacaagtgca ttacctgagg  185160
185161  agccatctcc caacccaact ttagggacta aatttgaaga aaatatccag ttatgctcat  185220
185221  ttaagatatt cctagtaaga gtgctaaaaa tttagaaaca ttttggaatg tcagtgaaat  185280
185281  aagaaaataa ccatttaagg aaataccaga ggtatcacag attcaaaaca cgaaatccgt  185340
185341  tgagagaagt gccatgagta gtctttctgc atgttagaga ccaagtactg cattattaat  185400
185401  gcccagtaca aagctggcac ttgctatgca aaacatattt tctatagcaa gaagcaaatg  185460
185461  acagtacatt gaagccttgc tgatgggggt ggggcgtgac ccttaaaacc ttggtgtgag  185520
185521  actgtatggc aacgggtata tggggtatat ggcccttaaa acctgggaca taaggacatt  185580
185581  agatctggga gatatgacaa ttaaagcttg ggtgtgtgta ttatttcaaa cccagggtta  185640
185641  cacagaggat cctagtgaaa ctgattgggt aggataaaca aacaaacaaa aaaagacatg  185700
185701  aatatgggaa aggaactagc aggacgggag aggagttcta ggggtaaaag ggaaacttag  185760
185761  catgtcttat gagaattaga atatacttaa tacaggtgtc atgctgtcaa aaaataaatt  185820
185821  caataaattt aatttttaaa aaatctcagt atggagtgtg gatgtctacg gtcccagcta  185880
185881  tgtaggacac tgagactgga ggattctcag ttaaggccat ctcagaaaaa gggggaaaaa  185940
185941  gggagggggg gataaaggaa ataaatgaga ctactcaaga atagaataca ctttatttga  186000
186001  catatttgtg gtcctgctca tcaaattcat tggatcttta aggtttgttt atctgtaaac  186060
186061  atcaagtttt agagcctcat cagtttaaac agcataatgt gtcacaaaac tgaatctgtt  186120
186121  ctcaaccagc gatccaaaat ggtaaccaca aactgtcaac tcttcttttg aatagtttcc  186180
186181  agttgaaata agtactgtca aaaatgtaaa atgtacttta tttcattatt ctagcacaga  186240
186241  acatcctata tagacataga taatggtgaa aagttgaagg tctgggtgga aagagtacaa  186300
186301  tagtagagga ttattcctgt cattcctgag agcctgggtt ccatcccaat acgacataga  186360
186361  gaggttactg ggatggaact ccaaataaaa tgtgagcttt cactatatat gatataatgt  186420
186421  gccacccaga gctcttcctg tctgctcaga ttgctttctc agcacagttc taccctactt  186480
186481  ggggccacat aggtatatca aggtcttact ctcagtctcc attctgaaca gtataggaaa  186540
186541  taggaaccct ggtaggaata taagctatct ccacccaatc ctgctgcttt catgtccctt  186600
186601  catgttgttc caaggctatt ccaagtaagt ctactgaact tgaacctgtt tctataaact  186660
186661  tcctgcagtt cttgatctag catagtactg aatcaagaaa taattcccca ggaaaaaggc  186720
186721  agggtatcac tccttataat taatcatttt atatatgtgt gtgtatatat acatacatat  186780
186781  atatatatat atatatatat atatatatat gaatcattat atgaaatata actaagccag  186840
186841  gtgtaatggt ggacatctgt aatcttggta cccagcagac tgaggtggaa ggaccacaat  186900
186901  tttaagtcta gatggaatta aagtaaaaac acatacttga aaatgtaata taaatcttat  186960
186961  tgtagagcta gaaagatttc ttgatggtta agagcactgg ctgctcttgc agaggacccg  187020
187021  ggtttaattc ccagcaccca catgatagct tacaactgtc tgtaacacat atccagggga  187080
187081  tataatgctc tcttctgacc tccatgggta ccaaacatgc aagtaatgcc catgcatata  187140
187141  tggaggcaaa atatgccaaa ccatttaaaa taaaatcaag tctttttttg tcataatact  187200
187201  ttttttatta caatattcaa aaaaccgggt atgcaagttt ccttcttcaa ttttagaaat  187260
187261  gtgccatctc aagactctat agtcaaacta taaagaagtt caaatgtaaa gaaaaatgaa  187320
187321  aatgcaattc cttcataaac attgttacta ctaatcacat attcttttgt aaaccctgaa  187380
187381  aattttccct gtaaagcaaa taatatacac atattataca cacacacaca cacacacaca  187440
187441  cacacacaca catatatata tatatatata tatatatata tatatatata tatatatata  187500
187501  tagtgtatgt ataaagtatt ggtagctccc cttcccaaga gatcagctgt tttccttaat  187560
187561  catgttatta gtgtcaacaa ccagctacag atacatatta ctttgagaat taaatacata  187620
187621  attgtgaaat tcaaacaagc ccatgggcaa aagcacgatg tggatggcac acctggggga  187680
187681  catcaccaga gtacctttct ttctgcgttg ctacctccct cttttgcaga ccaactctaa  187740
187741  ccaaaaccct cttttattgc aagtacagcc tcaaaggcac tgggcagttt tctcaccacc  187800
187801  atttccccag ggtttccagt attgctatcc acacagtttt ggactcctgc agtgcctgga  187860
187861  gccaaaataa aataaaatta aaaagtaaaa ttgaaaaaaa aaaaaaaaag aaagaaagaa  187920
187921  agaaacaaag aaagcaaagc aaagcaggcc caggacacag gctgccggtc tggaccagca  187980
187981  tgctgactag aggcaccaaa cacccatgga cacagctctc ggagtgtgtg ccaaggtcac  188040
188041  atattcacta catacagcct cgcgaccctc tgaagcagct ccagtctttt agtcagtctc  188100
188101  tctctctctc catccccccc cccttttagt cagtctctct ctctccatcc cccccccccc  188160
188161  cctttccctc tctgtgtatg tgtctgtgta aggattcaaa caggttgttt ccggctggaa  188220
188221  aggaaagaag tgagtagctt tgctccctct gaccctcatc accagaaggt ggtggcctgg  188280
188281  ggcatggttg tgagggccta ggtagccgtg gttgaccaac aaagctgaaa agaaggacag  188340
188341  actgggccac agaggtgatc caggccacat gggtggaggt gaccagaagt gctgggctct  188400
188401  aggaggcaga ggtggcagcg aggcccacag tgggcagggc atgagggagc caatggctgc  188460
188461  tttcactgta gggctcagac aatgtagagc ttctccccgt gctcgctggt gaaaatgggg  188520
188521  gccttcttgt agtgctccac aagctggtcc atgctgtgga accgctgctg cccaatgcag  188580
188581  tagacgctgt ccaccagctg caccttgaag tgcttgtttc tcccggatgc tttaagagac  188640
188641  acggagaagt cactgggcga ggactcgctg tccctaatga ggaagtcgcc ctcgacgccc  188700
188701  cgctcattga gcgcacactc ggcctggtgc cgtgtcacgt tgccatagta ccactcccga  188760
188761  ccagcaaagc gcccactggc tgaaggcccg gtgtagctga tctgggggct gtgagcgggg  188820
188821  tgtagagcag gcccatcact gagaacaacc acgtagtttt gggggaccag gcccacttgg  188880
188881  cctcgggcat ttttgcattt ccaccattca gggtcattct ccggcttctc agtcacctcc  188940
188941  gtggtctccc ccttctcgaa actaagctcc tcctcagtga ccaagctgaa gggatacagt  189000
189001  gtctgcacta cgtgcagcac ccgtgcaccc tgcccattgc tcagtgcagt gccccgacgt  189060
189061  aggctcagga agctgggggc ctcagctgca gcttcgcatc tgcttcctcc agaatgtagt  189120
189121  tggaggggga accagccgat ctgcccgttg aagctgccac accaccagcc atcactgcat  189180
189181  ttctccataa ctgtgacacg ggagcccttc accagggaca gctcatcctc tcgttctgct  189240
189241  aagtaggcaa acttgacaaa ggctgggatg ttgaggtcat agatgcggtc agcaccactg  189300
189301  ccattggctg ggtactccgc atcagtgctt ggcgttgggg aagcatcccg agcacttggc  189360
189361  ttcctgcgcg tctttccgag gcctagtgtg tccttgaggt tcttcaccag ggagcccttc  189420
189421  ttcaggctgt tcttatgctc cacatagttg gaaggcacat agcctgtcct gttggccgca  189480
189481  ttcctcaccc gccaccacgt cttggagtca tctagcagcc acaaccgctc gttcttcctg  189540
189541  atgtcgagct cctggtcctg ctgggcagtg tagtcccact tggctatgac aatgacttct  189600
189601  tctgtcatct ttcatggagt ccttctttgg cacgcagtta caagaggtga ctggaaaaat  189660
189661  tgtagcactc ttcaacaaga taaggttttc tgctgtctga ggacaccttg aaggtgacag  189720
189721  agctatagtg atcttccaag ctcttaagtc agctgggatg acactatagg agaggaaccc  189780
189781  gtgggatctg tgtgatcctg atcttgagat tggaagacac aagtttctga cctggatcat  189840
189841  ggcatggaga ttttgaaaca tagtctaaaa tcaagtctta atgtgccaca tctgtccatc  189900
189901  gtatttaaga tctctcagtt tagttttgta ttgatattgg tccctgatat cctgaatata  189960
189961  tgtttaaaag caaactcacc ttctctttat gatttttgag aacaaacagt acttgagtga  190020
190021  ttaatcccca gagtggctaa ctctgttttc aaggcctgca gcactctatc atcacagatc  190080
190081  acacctgtct gaggtccccc aaacccccac ccctgactgc tagtatctca gttccattct  190140
190141  cttgtctgcc tctgcttaag gtcctgtttc tctctcgtgc ctagcactga aatctggcta  190200
190201  tcctgctgag ctgtgtccct tgaactaaac cactattagc tctttcagag taaagcctga  190260
190261  attcttcaga atagggtaat tcttccaaga tatgtaataa ttgcctaatg aatccttgct  190320
190321  aattcaaatt agctggactg tccatgccat gcctttctcc ccctgccttg ggcatactct  190380
190381  agttctcatt gtgtagtctt atcttccctg tgttgtaagt gacaacacac catgatttgt  190440
190441  gttctgattg cttcttaagc                        190460