Imprinted Gene Databases

Mus musculus: AF357359

SnoRNA AF357359
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus AF357359 MBII-426  12  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ttctgcaaag agctattgga cagctcttca cagagaaggc tgcacacagg aagagggaag   60
61   agagacagat gtgactgctt tgaggcaggc atgcgaattg atccatccat ggttcactga   120
121   aggcccctgg aaagagaatc aggaagagaa ctcagcaatg agaaaagaaa gaaactgtaa   180
181   ggagacccca gtcccaagca caagttcttc tcacttcatg aatatttatc ctattgcccc   240
241   cagggaggct atgaatgggt caataaacaa aactgtccct gaaagaaaaa gacagaggtc   300
301   aaaggtggct catgtggatc actgatgagt accctggggt gtctgaatgg agggctttga   360
361   ctaagccctg tcactcagga ggtccatcgt gaaaaatccc atttattatc tctttcggat   420
421   atgagcttag tctggctatc taaaataaca tgggctgtat tcttgggctt ctgtgcacta   480
481   aagcagtgta tgaatcaacc aagaacccta taaatgaaca ctaacaaaat gggtcattgc   540
541   tctttcaaat atgtgggtag tacaataaga atctttacta atgtatttat gaagcttgac   600
601   attctagcaa tgtattgatc aaggctgatg ccatggggca aggaacattt ggatagatgt   660
661   ttgttctttt gacatattgt gtgtttttta aagggaagag caaaatattt atttaagatg   720
721   attattaact aaataaaatc tgagtagaag agggcttata catgaatcta ggctgacagc   780
781   tcgccccaga tgaacaatta gggtttctgt tctactttcc actgtatttc aattctgtcc   840
841   ctcactttaa tttaaatagt tagagacatg tgttaatcct tccatgactg aacatacaat   900
901   gtaatctgga attaatctat tgttccattt ttgtggaatc acagttgtaa tggcattatc   960
961   atatatagaa aaaggacatt actatctcaa ttaatcaagc taagctgcag gaccttttat  1020
1021  tatgagagaa gtagatagtt acagtaccaa cgaaattaga gaaacctaat aagtggagca  1080
1081  cctcacattt ttcctatttt ttttctatta tttatttaga cataatacaa tattataaag  1140
1141  tttttgtttt gttccttgaa gttgcagggt caaagagtta catatgcaac cacatatata  1200
1201  ttatatgcat atgtatgcat aggctcctgt agagacacct tgcctaggtc cagtcagaat  1260
1261  atttcactct tgacagaccc atgaaccagt cttggtgttc atgtttgtat ctagtttgca  1320
1321  gttattggaa agttactact tattgtaatc tcagtggctt tgccagcaag cttattcctt  1380
1381  agtcccatca atttttgttg agttataata atctgagtac ttttggctat aaaaatatga  1440
1441  gtttagactt gagcttccta tctgaccatc tgtacaatga aatagtaatt ttcattttgt  1500
1501  tactgctttg tcctcagaat gcatgcacca gtccccattg ttctcaggtt aggaaggaat  1560
1561  ggatgtttat cgtcctgagt cttctttgct cataaccact ggcttcccaa ttcactgtcg  1620
1621  gtctctgttc taatatcaga ggggaaaaaa aagaagacat tcttaatttc tcaaacttga  1680
1681  ttagaaaaat gttgcaaaaa cctcatcaca cgctcaaatc agaccccaaa cacataaatt  1740
1741  tcattagatg acaatacata gctattacca cagatttaca aacatcttca caaaaagttt  1800
1801  caaaaaactt ccacaagtta aatcatccaa ttttcatccc atgtgcttat ccctcagaac  1860
1861  cactggtgga agttgttgtt aaacagtggg tcttgcatgc aagctctaca gttatgcaca  1920
1921  gtatttccat gacatcccaa gccatgtgag taatattaaa aattattctg tttgctgatt  1980
1981  gagtgcatcc cagcaaggga ttgcattatt ctgaagaaca aaataaaatt gttcttaggc  2040
2041  tgttcttatt catagacatt tttattatct ataaattggt gtgttaatca acacacatgc  2100
2101  atatgttact agagaagaaa actgtaaata tggaccaatg atgaccttgt ctatattata  2160
2161  agtcatagac gatgacaaca tactggattc tgaggttcat accataagat gtctcaagtg  2220
2221  cccctcttgg acagctggca aaagttagac atgtgcagta tatactgtgc acaagagtca  2280
2281  ggcactctca taattttctt atattgtgat caatgaatta cgatataaac ataaatacac  2340
2341  ttgcagataa attactagag ccatcaacta attatgaaaa taaatatttg accccaaata  2400
2401  ctactaattc atttggaaaa tctgaaagtc tgttaagaaa tcattggcat aaagatgtat  2460
2461  ataaccttta tccaaattga catattcggt gtaattaatg gcttaccctc tagtgagggt  2520
2521  taaggccttc atttgaaatg ttatttgatt tcttaagaaa ctttcatagt aatttgaatc  2580
2581  ttaagtaaca agtaatggaa agagaaatgt agaaagaatt ggaaagtatc aatttttttt  2640
2641  ttttattctc tttgctcttt tgtcctacct ggatggatgc tgcctaacac cttgtttcct  2700
2701  ggctaggagg ttcatgctgc catatccccc tgtttaacaa gtgtggaaac tgatgtaagt  2760
2761  ggagtcaaag tcttggtttg ggtggccatc gtaaatgttc ctgctaagat aggcataggc  2820
2821  tccagtaaga tcaactcaac atgatcataa ataccatgtt gaggatttcc aaaatttaga  2880
2881  gaaatgacag agagtcacag gggcacaaac tctgttgatg aacttcaata caccaagatc  2940
2941  ttgtgcaagg atctgtgatg aagagttatg taaatattct aattgatcca tatagttgtt  3000
3001  aataaaaggg gaaagtgtga gagaagttga aggacagtgt tgagtcaatg atggccagtg  3060
3061  atgatgtatg aatcgggatc atagctacag gtctggtcgt cagaggtcca cacccaaaca  3120
3121  cgtgtagtgt ggagctgtga tatagatatt ggatgtaaat tagtgtgtta aaatccttag  3180
3181  gttcatctgt tttcattcta cccggactta gattaaacta aatgaaagag gtcaaagcat  3240
3241  tctctaatta tttaaataac accaagtagt actactaaca gtatgaatat caaagtttag  3300
3301  aaattcatta gtaataaatg gccagagtta gaaaccctta gctgagaatt ttgtgtgctg  3360
3361  ttttaaatgg cggacaaaat tctcgtttgg ttaagaacct ggtctcctgt ttattttcta  3420
3421  gagaagaatg tatcacagct tcatgtaact cgaggggtaa aataaaaaaa tgaactacta  3480
3481  caaggatcat aattgcatag aacataatta tgtttataat cgtttctcct tttcatctct  3540
3541  gtatcttttc aagctgcatt acctatccat ttcgatcatg gagtctatgg ctagcctatg  3600
3601  gtcttgggtg cacagtaggc tctctaagta tagttcatgt tctcgggttc ttacagattc  3660
3661  tgccatactt aagaattaca cccataatta atgacagata cagtttgttc agggcatgct  3720
3721  tcattaataa ctttaagatg aaaattgatc tgatgacaca ctgaatcacc aatgtcccct  3780
3781  tagacagctc taaaacatac ttagtaatat aatccattag cttttatatg tatgatataa  3840
3841  tctgttatta atatcgtaca atatctgtgc atggacagca gtaatggcac tatcataaat  3900
3901  atagaaaaag catattatta ttattattat tattattatt attattattt caattaatga  3960
3961  agacagagtg cagtccattg aggacctttt cttgtgagac aagtagatag ttaattcaat  4020
4021  ccactacacc atgactccag aaaaggcagg ccttttgcaa tggtgactgc atctatttac  4080
4081  ttagacaacc ttccagttgt aggaacaaac catcccatat gcaaccagac agctccattc  4140
4141  tgttttcacc ggccctgtga gatctacaca ctcagttctg ggtgagaaga cacaggtggg  4200
4201  tccttgggac ttggtggtca gtcagctgag cttaagagac aagctgcagg ccaatgaaag  4260
4261  atcacatctc ctgagaaaca catgaagttg acatctgacc ccccccccca cacacacaca  4320
4321  tgcagacatt ttcatactta tggaaaattt gcaaagattt tattgtgaag taatgcaaca  4380
4381  ttcatgacat aaataatttt taagtgacag ttgatttatc ttccactgtc atgctaagac  4440
4441  tttagagttc tgtccaatat acaagctcat gctaaagtct cagtggattt agtaagactt  4500
4501  atatgactat atagaaagtg cattcattct cataacctgt gttttccccc ccagaatgga  4560
4561  ctcacaattg ctgatgtata ggttctaatg ttttctattg tggacacggg acacccagac  4620
4621  tgaggttcgt ggatttttga aatttctaat aataagataa atttgtgact taattttgag  4680
4681  tggatgaact tgatttgttg tggttatatt gttcagttag tatgtaagta aatatacaaa  4740
4741  taaatgaaaa aggggttggc caactatcaa tgtatagagc acattgatag caaagttgtt  4800
4801  tacataactt acacttttag tccttaaata ccatacgaat tgagcatgtt ttatctctcc  4860
4861  ttctgagatc attaaatggg tcattaaata tagggactat aagcaactgt caatattgat  4920
4921  tagggtagtt caatgttaac attgttgatt tttgaagctt tattatgaac ttggaagcaa  4980
4981  aggcgccaca cactgaaatt aaggagatcc aaagacttac tttgataata gaaaattcat  5040
5041  agcgattatc ataggttcat atgatatcac attaattgtt atgcaaaact tattcttgtg  5100
5101  agttctcaaa ggtagttatc ctctctattc atcccacaga accaatggct ccagtctgat  5160
5161  ttaaacatgg gtccgtgctc acacactcaa tacctaccct ctgtgctcac aagtcctgtg  5220
5221  tgagtaagac tccaaattat tctgtcttgt tttactcaat ggtatgctct accttattat  5280
5281  agagtatacc atgtattgag acaagaatgc cagtcattct gagaaacaaa atgcaaccat  5340
5341  tagttgtcat tttaattagt gacgaatagt tgtgtcaatc atcaaacatg cttgtataat  5400
5401  tggatgagaa gaggtgtaac acgggccaat gatgacgagg tttcgggatt ataagtcacg  5460
5461  gacgatgact acgtcactag aggtctgagg tccatagcag aagatgcctc atgtgaccct  5520
5521  ctcatgcagg ggttgcatgt caggcatgtg catacagtag atattagcca tgcactctca  5580
5581  ccatttcata gtagatcaca gaatcaagat acaaatctcc atgcacggaa aggatttaag  5640
5641  gcattgatca atcctgaaca taaatatttg gccatcaatg atatttacgc acacactgaa  5700
5701  aaatctattc agaatgactt acacaaaggt ttatataacc tttatcaaag gtaatttata  5760
5761  tagtaagatt catggctgaa gtcttcatga tggtcaaggc cttaattttt aaaattatca  5820
5821  atttttttct tttctttttt tttaacttga attttttttt aatgaaaact atcatgacaa  5880
5881  tttgtctctt aaatgaaagg agaaatgtaa aactaaatgg acaaatatca acctttttat  5940
5941  tatctttgct gttgtgccct ccctggatgg gtgctggcac atgatgtctt gcctgctggt  6000
6001  ccgtggttgc actctcacca tgtggatgga gctcggcagc tgaagtaagt gaagccaaag  6060
6061  atctgctctt catttgagtt tctttgataa gacacccctg ctgtggtaaa gccatgcata  6120
6121  ggctcctttc agccctattc agactgtgtg ctcaacgcaa catgaccaca aacactgggt  6180
6181  taagaatagc caaaattaag acagagaggc agggtggcac aagatctgtt agttattcaa  6240
6241  caaacgagga taggaatttg tgaggaagac tttacaagtg agatgaatag ttaggcaatc  6300
6301  catcacaact ataggtctga gagtctcagg tccacaccag aacacaggta cagctacagc  6360
6361  tgtgagctag atatcagaag tggtttaata tgttatcttg atctttatat tcatgagttt  6420
6421  tcattttatt tttataaggt agctaaaata taacaaacaa tagcacattg caatctcaaa  6480
6481  ttatgaacaa tacacacatc caaatttcta agtgcatttt gaatatgtag acgagatctt  6540
6541  tgtccagtga tcgatttctt atattggcag agcagttctt atagttatct tcccttcccc  6600
6601  agaaaagagt accatgcatt atgtttgtgg aaaaaaacac aaaacaacat aattatcatt  6660
6661  ggaacgaata taattatgtg cctagtctgt tttgtttaca tctgtatgtg atatctcaag  6720
6721  ctgtcttccc tttcctacct agtcctgaca cctctgacta gccttgggtc tttagagcac  6780
6781  attaggctgt gtaaatgcag ttcatgttct tttcttacta tgaacacttc tccttattga  6840
6841  caaatgaatc cctaataact caaggatgac acccatgttt aatgacagat gtagcatgtg  6900
6901  acagatttta ttaatattca taaaattagg atagatatga tgacacacga aataagcaaa  6960
6961  gatcctttag atagctctaa agcatattta agaatatcaa ttaaaagctt ttataagtca  7020
7021  tgtttatcta attagtataa aacaataagg atctcaataa ataaatataa agattaatga  7080
7081  aaatttgtag ggcttatgtt ggataaatga taacccctgt cgcatatgaa tcaaggacca  7140
7141  tgactcctgg gctgctctta catcttaaag cctgtggttc atgcttggca ttctggttat  7200
7201  agatgccaga tgaatgtttg tgttgattaa ttttactata ttccatacct gaagtctgct  7260
7261  gaaggagtca ttgatgaaat aaccccaaag taaatccagt atttttattt gttgactgga  7320
7321  aaataaatac atgacaaatt ctagaaatat gcacaaaata actgcactta agagtatcta  7380
7381  ttgatgtgat tggtaccatg ttgaactgta agttgggaat cttagagcct gtccattatc  7440
7441  aaataaagtt cgggaagaaa ccaggggata aatatggagg cctttactga agcagagatc  7500
7501  acagaggaat gtttctcgtt cttcataact ttcatagctt gttttttata gctccaaaga  7560
7561  gtatttaacg cacaccagat cctagcaagc acttatttct ttaggtgcat cccaaaatat  7620
7621  atccaaatat tcgaaaatat acccaaaaat ggagtgttgg taatgctttt ctggtttcaa  7680
7681  agttcatgtg ttcagaatat aaggatcaat ttttatgtca ttaatggatg tacactgaaa  7740
7741  tgtatctgtg cattgagaaa ttaatgatta ctgtgggtgg atgatgactc gtggtctgga  7800
7801  tatcaaaggt ccatatctta cactatctca tccataaccc tgatactagt ggcagagtct  7860
7861  aggaatagtc ttcctttata attagacaag aacattaaca gaagtaagtt tgtaagtcac  7920
7921  tttctaacac caaactactc cagagactag agagacagat agctcagtgg ataaaagaac  7980
7981  ttactgttct tgtagaagac ccacagtggg ctgaatcgcc catgtgacag cctgtaactc  8040
8041  tagttcttat gtatctggta ccatcatctg gtctctttac cacatacatg tgtcacaaat  8100
8101  acaaaatgca gattaaaaaa atcattaaat agataaaaat aaaataaata tttgagaaaa  8160
8161  taattccaca tgagttatta aaattagtta taccatcatt atattaaaaa atacagtaat  8220
8221  ttatgaaaac aggatgactg aggagtagac aggaaagaaa actgtaagaa ccttcttagt  8280
8281  atggttcaga gctatatgtc tagtgtttta catcataata gaacatatag tagtgtcaca  8340
8341  catacagatg tttgagaaga ggtgcgaggc aagtacacag atcatctgaa caaaggaaca  8400
8401  aaataccaat tttcttttgt tgatctcttc tgttttgaac tctcagaatg cattcttcca  8460
8461  ccaagatgat ttacacagcc tagctggatc aggagccccc taataagctg cttcagattg  8520
8521  taatatagac acagtgtaag tacagtccat attctgctgt cgcttcatgt tgcatttaaa  8580
8581  ggccatttac tgtattgata agggcactat ctgttttagg aagaacagtc aagtaaaggc  8640
8641  tgcgtatggc atgtgtttga cgcacaaggt ttaatgaagt tgtttcaaat taaggatatg  8700
8701  tattgaaaac tgcttcataa ctcaaaaaga aactgaggaa ctctgaagtt tactggaatc  8760
8761  tcttgtcttt agttttttgg tgtttttttg gtggtttttt tgtttttgtt tttgtttttt  8820
8821  ttttttgtga atcacaatga tcccagtagt acttgtaatc gtttgcacac taaagatgcc  8880
8881  tacgtgagta gagaagcaga gactgatgtt ggatcaatga tgactgtggg tgctgtatga  8940
8941  gtcgtgtatt atgactatgc gtctgagagt ctgaggttca catcgtaata tatgtagagc  9000
9001  atcctatgat cttagtgaca gatgttagga gtagtctaca tttacatgta gataaaatgg  9060
9061  tgatacattt ggaaatcatt tctaataaga cataattcca tagcaataat gttaagcaca  9120
9121  tagactaaat agtgtttcat tcagatatga taactggggg ttccccatga gtgatctaaa  9180
9181  attgttagca aagttcttgc tcacctcaga gccatgccca tttgatctgt aatgcagaga  9240
9241  tagtaataga ataatgaaga cctcatgagg gatatggtgg agaatgaccc agagaagcag  9300
9301  acggaatgca gttacctaaa cagaatctta acctttttat aatttttctg ctttttgctc  9360
9361  tcagaatgta tgcctgcagg atgagtccca ccttcttcat tagtcttgag gtttgagatt  9420
9421  ccctgtttgt gtctgcagga ttcagatagt gtgagtatag tctgtgttct tgtgttggaa  9480
9481  ttcttttgct tgcataaaaa cagggtagaa aatatttctg gggctggtga gatggctcag  9540
9541  aggttgagag cactgactgt tctccctgat gtcctgagtt caattcccag caaccccatg  9600
9601  gtggctcaca accatctgta agggctctga tgcactcttc tggtgtgtct gatgacagca  9660
9661  gcagtgtact cctgttccta aaataaataa ttattttaaa tacattatta tctctgaaga  9720
9721  gcagatgtag ccataggcat ataagatgta tatgaagcac aatgtttaat aaaattttac  9780
9781  caaattaaga ttgtgcaaca atagagatag gcatcagtgc agaagatccc gtagaggttt  9840
9841  aactgcactc acggatctta tagttagggc ttgtctccag tggagatttt cgcaatggtc  9900
9901  ctagtcatcc attgctcaat aattttacat agattagtag ggaagaggag gactgatgtt  9960
9961  ggatcaatga tgaatgtctg tgagcattct tagagtcatg aatcatgacg acaaatttaa  10020
10021  ttctgagatc aacatcataa agtatccagt gacagctata agaagtagtc ttcttttata  10080
10081  agtcagtaaa tgtaaataaa aattgactag gaagtcattt aatcaaaagg cagctcacaa  10140
10141  agaagactac atatatgtat atatgtatat atgtaagaag aaagtgtgac agagtaatga  10200
10201  ccatggaggt gagggataag atgaaatgag cagaagcagg cagaatacat agataagcga  10260
10261  acggaacatc aatctcttta taacctcttc tgtctatact tcaagaatgg atatcctgca  10320
10321  agtcggcttc gtagagtctc ccttgaaagt ggacctcatg atctagcctt tatgtccgtg  10380
10381  gattgacact gtgtgagtat catcagcgtg tgtgccattg tttatggtac ttacagatgg  10440
10441  ccctataagc tagaagagaa atcttgagaa aatgataaac atggctattg tgtgtagtac  10500
10501  attgttaatt ttcccaaatt taacaacaaa ttaattttgc caaatttagt gcatataaat  10560
10561  aaatactcag tttgacaaaa ggtcctttag agatctaagt ctcactcaag gatcttgctg  10620
10621  tttgagattt gtgagtcata attatctgca tagtgtcttt aattactcaa aaaaaaaaac  10680
10681  cacatacaaa ttaatagaaa agaggagggt gcatgttgga tcaatgatga ccagcggtag  10740
10741  ccgtatgatt catggatcat gactacagat ctgggagtct gagttccaca tctcaatagg  10800
10801  acatcatccc ccaagcactg ttaccgttat gagtgctagt ctatttatat aattagttta  10860
10861  aaacatagat ataaatttgt agcatatact ccacttaaga tgttacttct taggaaaagt  10920
10921  tttaaggata tatcccaagg catgactgag gataccgtat gaaccataat taaagacaat  10980
10981  gttcatggtc agatgtagag ctgccttttt tctcaagaag cacacatatt agtgtgatct  11040
11041  acattttgga taatagtcaa ggagaaagta gcaagacaag caggtagcag tcatggatgt  11100
11101  gtgaacagat taaaaatctt ttttattatc tcttctgctt tacattctca ggatggattc  11160
11161  cccccaagtt catttagata ttctctctta ttcataaatg tcacggtcag ctctgttctt  11220
11221  atagatacca ggtgagtata gccaacgttc ttttgttgct tcatgttgct ttttaatggc  11280
11281  tgtgcatata ctgagaaaag aaagtccagt tattatctgg gaagagcatc ccgcttaaag  11340
11341  tgttaaatgg cagttagatg aaacagaatg tttatgagta tttccagaag aggaatgtat  11400
11401  aacagaaaag attctaatca tggcaaaaga tcctgaggac cttcagagta cacgcaacga  11460
11461  tcttgtcctt agattgtgtc atttattatc atcttagagg cactagtgag attaattgct  11520
11521  caaaaaaaaa aaaaaaccat tgataaatca atagagaagg atagagctga ggttgggtca  11580
11581  ctgaagacac actgtgtgta ggagtctgag gtccatatta tgaatatagt ttgtacccat  11640
11641  attcttagac aaaaatggga aaggcttatg ggaaacaaca ctatttttta tttaattgaa  11700
11701  catcttaaat tttaattgtc aagtaatttt ctaagtaaga tatcattcta tagaaagtgt  11760
11761  actaaaatta cataccaaac tcagtagtta ataaacagtg gttaattgag cttgccatgt  11820
11821  aatgtgttac ttggtaggtt catagccata gccatttctt ttctcataaa atattcatta  11880
11881  tagtatgcca tacacttaga tgagtgacaa aaagcacagg gctgtgaatg caatggtctg  11940
11941  tagacagagt gtcatgggtt ttctttaata atttcttctg cttttgctct cagaatggat  12000
12001  accccaaggt aagctatggt catcaccttc acaatctgat tccttacaag tgtattcagt  12060
12061  gtgcatgtct ttcttgacat tgcatctaaa gattgggtac tgtattgttg aaaccctagt  12120
12121  tatgacccat tggttaatat gacatgtatg taaatacaat atttcacaaa attttgctaa  12180
12181  ataaaaattt ataatataag atatgatcaa taggagaaaa aattacattc aggtctaata  12240
12241  tatactgaag aatctttttc tttgattttt gtgattcata atcatctcaa taatcattgg  12300
12301  gaagttgata ggaattggag tcctgagggt tagtcttgac ctctggtagc acacgatttg  12360
12361  tggatgatgg gtacaggtct ggaagtctga agtctatatc tttaaactct tagtatgaac  12420
12421  tcatgtcaat tattaggaat aagctacagt tagataaaat atcaataaaa taaatcccta  12480
12481  attcatgttc tattcagcac ttacttgccc aagattgtta aaatatacac caaacgtaat  12540
12541  actttttgag atgtgatagc tgaggatgtc acatgaatta aatttattgg cactgttcct  12600
12601  tgtaggttag aataatggcc atttgttttc tcaataagaa catagtatta gagtgcatat  12660
12661  gtagataagc aataagaaag agggtattaa gacaagcaaa cagagagcat ggatgagcga  12720
12721  agggacctcc agtcctggac ttgccctaag ttgattctca cttggatata agctccattt  12780
12781  tgctctttga gtcaatggat ctgggttggc tcatggtttt ttcactgact gtgtatacat  12840
12841  tgatgaaaag caataatcat ttgagaggac agcctttgcc atatggttat taccgaaagt  12900
12901  gggtcaaaca caatgtttag aggttttttt gtgtttttgt tttatttata atgtgtaata  12960
12961  aaaggggcac taataatggc aaaaggtatc tgggaacact ggcatatact taaggatctt  13020
13021  gtccctagat ctttgtgagt tataattatc tcagttgtac tcatagttaa tgtctcataa  13080
13081  gtcaagagca gagcggaaga tgatcgtgga ttaatgatgg ccgctagtgc tgcatgcata  13140
13141  gtggattgtg actataagtc tgggaagctg atattcacat ccttaaatac tgaatatata  13200
13201  cccatcattc tagtgacaag ctgagtagtt tacttttata ataaaaagta ttagtgacta  13260
13261  ctaataaatt atatttagat aaattagaaa aaaatataaa aattggaatt tatgttttaa  13320
13321  tcaagtatag taaatgtata catttactat acttacatta caaacagtaa ttcatttgaa  13380
13381  tttgatatat gagaatttca tactacatcc aaaagactat aggcaatggt cttggtaggg  13440
13441  tcagtgccat gctttctttt taaaaagagc acactgtagc atattgtatc cagagaggag  13500
13501  taataaagag tggggttatt tacagtaggc acaaagtgaa tatcagtctt tttattttct  13560
13561  cttctgcttt gtatttagaa tggatacccc taagctgatg tatatacacc cttcctcggt  13620
13621  tgtgagattc ctgctctggt ggttgtagtc ataagatata catcgttgcg tacaccttgg  13680
13681  ttgtgggcac gcacactact gttgaattac caccttgtcc aagtggtaag taagcctctg  13740
13741  cctcagatgt ttaacgagat ttttgccatg taggcaacat ataattaaac cattactata  13800
13801  ggataaaaga gcccgtggct gttggtcata tactcagtga tgttttcctt agatgttttt  13860
13861  gtgatgcatg atcacttgat aacgatatag atattaaaag agatagaggg gtctgatgtt  13920
13921  ggatctgtga tgacaaaggg tggcgtatga gttgtggatc atgagtacat gtctggaagt  13980
13981  ctgagattca catcatgaaa gatctaatat atcctcatga ccttagggac agatgttagg  14040
14041  aacaacctat ttttacaagt aaattggctc atggtataaa cacagtaaat agtttcttcc  14100
14101  agtcaagaca tccttctaca gcaagagtcc tactaatgta aaccaaacag agtcacacat  14160
14161  tcatacttgc tgacattgga tgacacatca agtaaaatca atggcaataa ttttgccatg  14220
14221  gttagagact agttacgtgt tttctcaaaa atgatatata atagtgtata gtatacttat  14280
14281  atgagtgaaa aaataaaaaa aagtaaacag ggaaaaagca ctggatcagg aaacagaaca  14340
14341  tccatacttt tatagcctct tctgatatgt tctctcagaa tgtattatca gcctaattca  14400
14401  tgtgttgctg ctcgggagtt ttctgccctg cattccaaat cttccaaata tagccgatat  14460
14461  tcaattctca tttgagttac agctaaagac agtttaattt attgataaaa ccctggttgg  14520
14521  taatctggaa gatcaacctg gttcaaatag taaccatggc atctgtgtga aataaaattt  14580
14581  ttaacaatat tttaccaaat ttaagaatgt atatgagatg ctgaagaaga caaaagattc  14640
14641  tataaaggtg tgaagttccc taagaatttt gttcttggat ttttgtgaat cataattatt  14700
14701  tcaataatgc tggaaatata ttgcttgata aacatttatt aattaataga gggcggttga  14760
14761  tttttgattt ataatgacca gtgtttgtag aattctgagt ccgcagcata gcatgtagct  14820
14821  tatgaccatg cacatgaccg tggcagcaga cttgtatgat cttccccctc tactaattaa  14880
14881  ggactaattc cgcagcaaga gtcatcgcaa tatataccaa accaaagtca catttatttg  14940
14941  atagcattat tcaggatgcc atataaacaa taatgctcat tgtgtaagag aaccatggcc  15000
15001  aaatattttg tccagacatg tacaagtata aagcagactt agctgagagc tagagaaaaa  15060
15061  gacgctaaat acacagacag aactcatgga tgagtaaaca caatttcagt ctctataatc  15120
15121  tcatctgctt tgtactctca ggatggatgc cctcaatggg attggcactt tctccattgc  15180
15181  tcctgcactc tgttatcagc acttcgggtt cataatgtac acacagcgtg agtatagtca  15240
15241  accttgtgtt gatttggggt gctcagaaat gctcacactg tgttgataaa gccggcttat  15300
15301  catttgagat gagaagccat tgccaatgac taatatgcca tgtgacttaa gatagtgttt  15360
15361  aacagttttt tttgtcaaat taagagttag ttattttcca gtgaaaagta ttttgataaa  15420
15421  gcttttcatt ttataaatat actgagttaa taccccatcc aaaaataaga gagtaacaaa  15480
15481  atctatactc agcatggcaa tatcttgaat aatatcttga atacgtattt ttaagggcct  15540
15541  tattcttaaa tctttgtgat tcctaatcat ttccatagca gtagtgatca ctgcttaaca  15600
15601  aagatgcaga cattaataga ggagaggagg ctgatgttgg atctatgatg acctctggtg  15660
15661  ccgtatgagt cggggatcat gatcacaggt ctgggagtct gaggtccaca tcttaaaata  15720
15721  tctagaatat gccgatcatc tctgtgccaa atgctaaaac taatttattt ctagaattag  15780
15781  ataaaatatc aataaaaata aatttgaaag tcattttcta atcaagacat aaattacata  15840
15841  acaagaatac taaaactacc taccaaacaa tagctctttc acacttgatg cctgcgatgc  15900
15901  catgccccgt gagctcaaat tggagacaat gcttttggta gggtcagagc catgaaatag  15960
15961  tataggttat tatatattta ggtgggtgat gagcagaggg gtaatttcaa gtattaaaat  16020
16021  gtgtgaataa attaactgaa tgccaatatt tttatattct gttctacttt aaactctcag  16080
16081  aatggatttt ctgcagctga ttttctatat tctgttttct tcgggtaagc agagtgagta  16140
16141  taatcttgtt gttttgtttg tttgtctgtt tatagtattg ttgaaagttt tcctctcttc  16200
16201  tggaagaaat agcttgccca gatcataaat atagcatctg cgtgtcaaat taataatgtg  16260
16261  taaggaaaga aatatgccac agggctaatg acctgtcgct ccccaaatta aactaaaaat  16320
16321  cttgttttat ttttttgtga ttcacaatta tttcagtatc acaattgatc agttgctcaa  16380
16381  ttcacatcaa gaaataaata cagaagagaa gggctgatgt atttgtgatg atcactggtg  16440
16441  ccagatgagt tatgcatcat ggtcacaggt ctgcgagtcc gaggtccaca ttataaaaca  16500
16501  cctaaatata ctgatcacct tagtgacagt tgataggtgt agtcaacttt tacagtttaa  16560
16561  taaaatacta agaaattgga gagaatttta caatcctaat atacagaaag agtatataca  16620
16621  ctacatatac caaacacagt cgacctatgg gaagtaagaa tgccccattt tattaaaatt  16680
16681  ataatcagta atcttagtgg aactgtaagc catgacaata tattttattt taaaaaatga  16740
16741  acagttgtgt aacacattta gatcacaaac cactcacctt tgttgacctt ggatccttta  16800
16801  tttttaaaat tttacttttt tcacaaggta tagcctgatc aaggtttctt ctccttcatc  16860
16861  tccccccaag tcctccttca cactcatcta gcgtttcccc ttcttgctct gtctctttag  16920
16921  aaaacaaaga ctcaaacaat accaaaacag acaaaccaaa atagagccaa atcagccaac  16980
16981  agaaaaaaag agaggaagat aagcacctga agctcactca tacacagata caaatgcaga  17040
17041  catagacaac ccacaaaacg caaagctaga aaattaaaat tatatataat taaaattaat  17100
17101  attatataag tataatataa tatagtgcaa aaattaaaaa tataagtata tatgtatgta  17160
17161  tgtatatgtg tatgtatgtc tgtatatatg tcatacctga ataagattaa agaaaatgtc  17220
17221  catgacacta aatcttccaa atttaccact gagttcttag tgagttgtcc tttgttgaac  17280
17281  aatgaaataa aagattgtgt gtatattaga gccccttcac accctgtttt cttttgtacc  17340
17341  ctcagaacag atgccttcct cactggtcac caggttcaag gtccctcata tgtgtcaggt  17400
17401  gcatagtcac caacgtaagt cgaagttctt ggtttgaatt ctttcttctg tttttataaa  17460
17461  ggcatttcct agaatttaaa gaccattggt ctagggagaa gtatgctgtg gccatgaaat  17520
17521  gcttggttga ctaattaata ttattgaaat taagtttaat ttaagcagac ataataacct  17580
17581  taggcaaagg agctaaaata tttatgtaaa ttataattaa agatgttttt catgattaat  17640
17641  aataatcagc taataaacaa taataatgaa agtttatcgg agaaaccaga ggcggaggtt  17700
17701  ggatcagtgg tgacatcttg ttggaggtga gcagtggagc aggagaacag gtccggaagt  17760
17761  ctgagtccca tcccttacag gcatctcctg tgctttcctc cgaggtgtgc tcaaacaagc  17820
17821  atgttacctt tccgattgtg aaagtgtgaa aattatgtaa tgtgtacatt agaacaaagc  17880
17881  cggtcagcag tgttgagcat gagactcttg ccaactgaga cacagtaata atccaggaaa  17940
17941  ccatgtgcat ttagaaataa ataagtacaa attacaataa aagttaagca aacaataaca  18000
18001  agagaaatga atttcttaat gatactacta gctaaggaca atgcatttac caaaaataat  18060
18061  ggcaagtcct tgtcttgttc agggcttaag catttattat tgccttgtca agtcaacaaa  18120
18121  cctaagagaa ttttgctcct gcccatgtga ctaataaaat agaaggggga atgagagaat  18180
18181  aattggctat aatacaagtc tccttcttgg tactgtcagc atagacgctt tcgttgtgat  18240
18241  attcacatta tgactcccca gaacacagag actcatgtta gaatgctcaa atcccctgac  18300
18301  ttaatttggg aggttttaaa agcttaaagt atcacgcaga atctattaaa accaactaca  18360
18361  ctgattagaa ataagcatgg ccttccacca ctaagctcat taaagcttgc acaattgaga  18420
18421  accacaaaga aaaacaaaga gatctcatct aagtagtaaa agacactgtg catgacttaa  18480
18481  gcatcttgtc cctaactctt cttgattcgt tgtcacctaa gtgtcattag gaaaatttca  18540
18541  gatttattaa ctaacaaatg tagaaatcaa tggaactaga cctatcttgg gttatggaca  18600
18601  accactgtat ttacagttct gtatatctga agtccaccct gacccttaga catggttctc  18660
18661  cacacagatg tgagaacagt agcaccatta tatcctgtct cgtagtatta atgggctcac  18720
18721  aagaataaaa tgcagataag aaagaattct tctattaaaa gaacaaaata agattgaagg  18780
18781  taattcctac tatattttgg aagtgtcagg ttttttttct tagtatttac aatatattcc  18840
18841  tcttgtctca tgacaaggct tatagtctta atgatcaatg ttattatttt gagttattaa  18900
18901  aatattctgt cctattctgt ctctgaagag aaagtaaatc tgagtaaaca atttgtaggt  18960
18961  aaattgactg gtgaaccgca tctcagttta ttcttgtctg ttctgtgcct tccagaaagg  19020
19021  ccaacttcac atcaatgggt ggatcgtacc tcggcctaag ctccaggatt gattgtgctg  19080
19081  ttagagtcac agctacaacc gtgagtaata attacagtct cactttctga atgtcattta  19140
19141  aaaaggatat tccatacaga tatttgatct gcttatagtg tccagaaaaa agcttgttgt  19200
19201  caccaaccta gctagcacta cctataattt gtacacacac acatacaaaa aaatgccaga  19260
19261  tgtcttggac acaaaagtca aagtgaactt gggtcccctt gatagttctg tgttgcgttg  19320
19321  gtgacaggat acaagcattg tgttattgat tttggtattc atgggcttcg cttctattgt  19380
19381  tgcaatttca tatattaaaa ttagaaaaag aatcaatgaa caagtataca tttcaacagt  19440
19441  taagcattat tcaattatgt aaatgtcaca aaggaaagca acctatcaag ctaaattaaa  19500
19501  aatattgaaa ccaattcagg gtaacttggg gaaaagggcc gttgatagtt cagtggtaga  19560
19561  gcccttgtct tggatccgtg aagcgctggg ttctatcctc agtatcacaa aatcaaagaa  19620
19621  ataaaaagat aatatctagg aatgttagtt tttttggaca gtgatttaaa aaggcagtac  19680
19681  atggtgtact aattatgaat atgaatatat gaatgattaa tcaatcaatc ataaccataa  19740
19741  tcagcacaca taccgtattt attttggttt ggaaacctaa tatacctctg aacaatagag  19800
19801  aaaattgagg catgtccact gagagcactg tatcagattt tcaaacctcc ttttcacttt  19860
19861  gttcccttac ttaccgatgt gccaaagatg gtggtggctg cctctgtgtt tgtctcattg  19920
19921  agattagatt agtaatgtct catttgcctg aataggcaat ttctaaaagt atctatcccc  19980
19981  tcttaccttg gaacactcag tcctaactga gatgtctcca tcaaatccct       20030