Imprinted Gene Databases

Mus musculus: AF357355

SnoRNA AF357355
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus AF357355 MBII-343  12  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    tattattatt attattatta ttattattat ttcaattaat gaagacagag tgcagtccat   60
61   tgaggacctt ttcttgtgag acaagtagat agttaattca atccactaca ccatgactcc   120
121   agaaaaggca ggccttttgc aatggtgact gcatctattt acttagacaa ccttccagtt   180
181   gtaggaacaa accatcccat atgcaaccag acagctccat tctgttttca ccggccctgt   240
241   gagatctaca cactcagttc tgggtgagaa gacacaggtg ggtccttggg acttggtggt   300
301   cagtcagctg agcttaagag acaagctgca ggccaatgaa agatcacatc tcctgagaaa   360
361   cacatgaagt tgacatctga cccccccccc cacacacaca catgcagaca ttttcatact   420
421   tatggaaaat ttgcaaagat tttattgtga agtaatgcaa cattcatgac ataaataatt   480
481   tttaagtgac agttgattta tcttccactg tcatgctaag actttagagt tctgtccaat   540
541   atacaagctc atgctaaagt ctcagtggat ttagtaagac ttatatgact atatagaaag   600
601   tgcattcatt ctcataacct gtgttttccc ccccagaatg gactcacaat tgctgatgta   660
661   taggttctaa tgttttctat tgtggacacg ggacacccag actgaggttc gtggattttt   720
721   gaaatttcta ataataagat aaatttgtga cttaattttg agtggatgaa cttgatttgt   780
781   tgtggttata ttgttcagtt agtatgtaag taaatataca aataaatgaa aaaggggttg   840
841   gccaactatc aatgtataga gcacattgat agcaaagttg tttacataac ttacactttt   900
901   agtccttaaa taccatacga attgagcatg ttttatctct ccttctgaga tcattaaatg   960
961   ggtcattaaa tatagggact ataagcaact gtcaatattg attagggtag ttcaatgtta  1020
1021  acattgttga tttttgaagc tttattatga acttggaagc aaaggcgcca cacactgaaa  1080
1081  ttaaggagat ccaaagactt actttgataa tagaaaattc atagcgatta tcataggttc  1140
1141  atatgatatc acattaattg ttatgcaaaa cttattcttg tgagttctca aaggtagtta  1200
1201  tcctctctat tcatcccaca gaaccaatgg ctccagtctg atttaaacat gggtccgtgc  1260
1261  tcacacactc aatacctacc ctctgtgctc acaagtcctg tgtgagtaag actccaaatt  1320
1321  attctgtctt gttttactca atggtatgct ctaccttatt atagagtata ccatgtattg  1380
1381  agacaagaat gccagtcatt ctgagaaaca aaatgcaacc attagttgtc attttaatta  1440
1441  gtgacgaata gttgtgtcaa tcatcaaaca tgcttgtata attggatgag aagaggtgta  1500
1501  acacgggcca atgatgacga ggtttcggga ttataagtca cggacgatga ctacgtcact  1560
1561  agaggtctga ggtccatagc agaagatgcc tcatgtgacc ctctcatgca ggggttgcat  1620
1621  gtcaggcatg tgcatacagt agatattagc catgcactct caccatttca tagtagatca  1680
1681  cagaatcaag atacaaatct ccatgcacgg aaaggattta aggcattgat caatcctgaa  1740
1741  cataaatatt tggccatcaa tgatatttac gcacacactg aaaaatctat tcagaatgac  1800
1801  ttacacaaag gtttatataa cctttatcaa aggtaattta tatagtaaga ttcatggctg  1860
1861  aagtcttcat gatggtcaag gccttaattt ttaaaattat caattttttt cttttctttt  1920
1921  tttttaactt gaattttttt ttaatgaaaa ctatcatgac aatttgtctc ttaaatgaaa  1980
1981  ggagaaatgt aaaactaaat ggacaaatat caaccttttt attatctttg ctgttgtgcc  2040
2041  ctccctggat gggtgctggc acatgatgtc ttgcctgctg gtccgtggtt gcactctcac  2100
2101  catgtggatg gagctcggca gctgaagtaa gtgaagccaa agatctgctc ttcatttgag  2160
2161  tttctttgat aagacacccc tgctgtggta aagccatgca taggctcctt tcagccctat  2220
2221  tcagactgtg tgctcaacgc aacatgacca caaacactgg gttaagaata gccaaaatta  2280
2281  agacagagag gcagggtggc acaagatctg ttagttattc aacaaacgag gataggaatt  2340
2341  tgtgaggaag actttacaag tgagatgaat agttaggcaa tccatcacaa ctataggtct  2400
2401  gagagtctca ggtccacacc agaacacagg tacagctaca gctgtgagct agatatcaga  2460
2461  agtggtttaa tatgttatct tgatctttat attcatgagt tttcatttta tttttataag  2520
2521  gtagctaaaa tataacaaac aatagcacat tgcaatctca aattatgaac aatacacaca  2580
2581  tccaaatttc taagtgcatt ttgaatatgt agacgagatc tttgtccagt gatcgatttc  2640
2641  ttatattggc agagcagttc ttatagttat cttcccttcc ccagaaaaga gtaccatgca  2700
2701  ttatgtttgt ggaaaaaaac acaaaacaac ataattatca ttggaacgaa tataattatg  2760
2761  tgcctagtct gttttgttta catctgtatg tgatatctca agctgtcttc cctttcctac  2820
2821  ctagtcctga cacctctgac tagccttggg tctttagagc acattaggct gtgtaaatgc  2880
2881  agttcatgtt cttttcttac tatgaacact tctccttatt gacaaatgaa tccctaataa  2940
2941  ctcaaggatg acacccatgt ttaatgacag atgtagcatg tgacagattt tattaatatt  3000
3001  cataaaatta ggatagatat gatgacacac gaaataagca aagatccttt agatagctct  3060
3061  aaagcatatt taagaatatc aattaaaagc ttttataagt catgtttatc taattagtat  3120
3121  aaaacaataa ggatctcaat aaataaatat aaagattaat gaaaatttgt agggcttatg  3180
3181  ttggataaat gataacccct gtcgcatatg aatcaaggac catgactcct gggctgctct  3240
3241  tacatcttaa agcctgtggt tcatgcttgg cattctggtt atagatgcca gatgaatgtt  3300
3301  tgtgttgatt aattttacta tattccatac ctgaagtctg ctgaaggagt cattgatgaa  3360
3361  ataaccccaa agtaaatcca gtatttttat ttgttgactg gaaaataaat acatgacaaa  3420
3421  ttctagaaat atgcacaaaa taactgcact taagagtatc tattgatgtg attggtacca  3480
3481  tgttgaactg taagttggga atcttagagc ctgtccatta tcaaataaag ttcgggaaga  3540
3541  aaccagggga taaatatgga ggcctttact gaagcagaga tcacagagga atgtttctcg  3600
3601  ttcttcataa ctttcatagc ttgtttttta tagctccaaa gagtatttaa cgcacaccag  3660
3661  atcctagcaa gcacttattt ctttaggtgc atcccaaaat atatccaaat attcgaaaat  3720
3721  atacccaaaa atggagtgtt ggtaatgctt ttctggtttc aaagttcatg tgttcagaat  3780
3781  ataaggatca atttttatgt cattaatgga tgtacactga aatgtatctg tgcattgaga  3840
3841  aattaatgat tactgtgggt ggatgatgac tcgtggtctg gatatcaaag gtccatatct  3900
3901  tacactatct catccataac cctgatacta gtggcagagt ctaggaatag tcttccttta  3960
3961  taattagaca agaacattaa cagaagtaag tttgtaagtc actttctaac accaaactac  4020
4021  tccagagact agagagacag atagctcagt ggataaaaga acttactgtt cttgtagaag  4080
4081  acccacagtg ggctgaatcg cccatgtgac agcctgtaac tctagttctt atgtatctgg  4140
4141  taccatcatc tggtctcttt accacataca tgtgtcacaa atacaaaatg cagattaaaa  4200
4201  aaatcattaa atagataaaa ataaaataaa tatttgagaa aataattcca catgagttat  4260
4261  taaaattagt tataccatca ttatattaaa aaatacagta atttatgaaa acaggatgac  4320
4321  tgaggagtag acaggaaaga aaactgtaag aaccttctta gtatggttca gagctatatg  4380
4381  tctagtgttt tacatcataa tagaacatat agtagtgtca cacatacaga tgtttgagaa  4440
4441  gaggtgcgag gcaagtacac agatcatctg aacaaaggaa caaaatacca attttctttt  4500
4501  gttgatctct tctgttttga actctcagaa tgcattcttc caccaagatg atttacacag  4560
4561  cctagctgga tcaggagccc cctaataagc tgcttcagat tgtaatatag acacagtgta  4620
4621  agtacagtcc atattctgct gtcgcttcat gttgcattta aaggccattt actgtattga  4680
4681  taagggcact atctgtttta ggaagaacag tcaagtaaag gctgcgtatg gcatgtgttt  4740
4741  gacgcacaag gtttaatgaa gttgtttcaa attaaggata tgtattgaaa actgcttcat  4800
4801  aactcaaaaa gaaactgagg aactctgaag tttactggaa tctcttgtct ttagtttttt  4860
4861  ggtgtttttt tggtggtttt tttgtttttg tttttgtttt ttttttttgt gaatcacaat  4920
4921  gatcccagta gtacttgtaa tcgtttgcac actaaagatg cctacgtgag tagagaagca  4980
4981  gagactgatg ttggatcaat gatgactgtg ggtgctgtat gagtcgtgta ttatgactat  5040
5041  gcgtctgaga gtctgaggtt cacatcgtaa tatatgtaga gcatcctatg atcttagtga  5100
5101  cagatgttag gagtagtcta catttacatg tagataaaat ggtgatacat ttggaaatca  5160
5161  tttctaataa gacataattc catagcaata atgttaagca catagactaa atagtgtttc  5220
5221  attcagatat gataactggg ggttccccat gagtgatcta aaattgttag caaagttctt  5280
5281  gctcacctca gagccatgcc catttgatct gtaatgcaga gatagtaata gaataatgaa  5340
5341  gacctcatga gggatatggt ggagaatgac ccagagaagc agacggaatg cagttaccta  5400
5401  aacagaatct taaccttttt ataatttttc tgctttttgc tctcagaatg tatgcctgca  5460
5461  ggatgagtcc caccttcttc attagtcttg aggtttgaga ttccctgttt gtgtctgcag  5520
5521  gattcagata gtgtgagtat agtctgtgtt cttgtgttgg aattcttttg cttgcataaa  5580
5581  aacagggtag aaaatatttc tggggctggt gagatggctc agaggttgag agcactgact  5640
5641  gttctccctg atgtcctgag ttcaattccc agcaacccca tggtggctca caaccatctg  5700
5701  taagggctct gatgcactct tctggtgtgt ctgatgacag cagcagtgta ctcctgttcc  5760
5761  taaaataaat aattatttta aatacattat tatctctgaa gagcagatgt agccataggc  5820
5821  atataagatg tatatgaagc acaatgttta ataaaatttt accaaattaa gattgtgcaa  5880
5881  caatagagat aggcatcagt gcagaagatc ccgtagaggt ttaactgcac tcacggatct  5940
5941  tatagttagg gcttgtctcc agtggagatt ttcgcaatgg tcctagtcat ccattgctca  6000
6001  ataattttac atagattagt agggaagagg aggactgatg ttggatcaat gatgaatgtc  6060
6061  tgtgagcatt cttagagtca tgaatcatga cgacaaattt aattctgaga tcaacatcat  6120
6121  aaagtatcca gtgacagcta taagaagtag tcttctttta taagtcagta aatgtaaata  6180
6181  aaaattgact aggaagtcat ttaatcaaaa ggcagctcac aaagaagact acatatatgt  6240
6241  atatatgtat atatgtaaga agaaagtgtg acagagtaat gaccatggag gtgagggata  6300
6301  agatgaaatg agcagaagca ggcagaatac atagataagc gaacggaaca tcaatctctt  6360
6361  tataacctct tctgtctata cttcaagaat ggatatcctg caagtcggct tcgtagagtc  6420
6421  tcccttgaaa gtggacctca tgatctagcc tttatgtccg tggattgaca ctgtgtgagt  6480
6481  atcatcagcg tgtgtgccat tgtttatggt acttacagat ggccctataa gctagaagag  6540
6541  aaatcttgag aaaatgataa acatggctat tgtgtgtagt acattgttaa ttttcccaaa  6600
6601  tttaacaaca aattaatttt gccaaattta gtgcatataa ataaatactc agtttgacaa  6660
6661  aaggtccttt agagatctaa gtctcactca aggatcttgc tgtttgagat ttgtgagtca  6720
6721  taattatctg catagtgtct ttaattactc aaaaaaaaaa accacataca aattaataga  6780
6781  aaagaggagg gtgcatgttg gatcaatgat gaccagcggt agccgtatga ttcatggatc  6840
6841  atgactacag atctgggagt ctgagttcca catctcaata ggacatcatc ccccaagcac  6900
6901  tgttaccgtt atgagtgcta gtctatttat ataattagtt taaaacatag atataaattt  6960
6961  gtagcatata ctccacttaa gatgttactt cttaggaaaa gttttaagga tatatcccaa  7020
7021  ggcatgactg aggataccgt atgaaccata attaaagaca atgttcatgg tcagatgtag  7080
7081  agctgccttt tttctcaaga agcacacata ttagtgtgat ctacattttg gataatagtc  7140
7141  aaggagaaag tagcaagaca agcaggtagc agtcatggat gtgtgaacag attaaaaatc  7200
7201  ttttttatta tctcttctgc tttacattct caggatggat tccccccaag ttcatttaga  7260
7261  tattctctct tattcataaa tgtcacggtc agctctgttc ttatagatac caggtgagta  7320
7321  tagccaacgt tcttttgttg cttcatgttg ctttttaatg gctgtgcata tactgagaaa  7380
7381  agaaagtcca gttattatct gggaagagca tcccgcttaa agtgttaaat ggcagttaga  7440
7441  tgaaacagaa tgtttatgag tatttccaga agaggaatgt ataacagaaa agattctaat  7500
7501  catggcaaaa gatcctgagg accttcagag tacacgcaac gatcttgtcc ttagattgtg  7560
7561  tcatttatta tcatcttaga ggcactagtg agattaattg ctcaaaaaaa aaaaaaaacc  7620
7621  attgataaat caatagagaa ggatagagct gaggttgggt cactgaagac acactgtgtg  7680
7681  taggagtctg aggtccatat tatgaatata gtttgtaccc atattcttag acaaaaatgg  7740
7741  gaaaggctta tgggaaacaa cactattttt tatttaattg aacatcttaa attttaattg  7800
7801  tcaagtaatt ttctaagtaa gatatcattc tatagaaagt gtactaaaat tacataccaa  7860
7861  actcagtagt taataaacag tggttaattg agcttgccat gtaatgtgtt acttggtagg  7920
7921  ttcatagcca tagccatttc ttttctcata aaatattcat tatagtatgc catacactta  7980
7981  gatgagtgac aaaaagcaca gggctgtgaa tgcaatggtc tgtagacaga gtgtcatggg  8040
8041  ttttctttaa taatttcttc tgcttttgct ctcagaatgg ataccccaag gtaagctatg  8100
8101  gtcatcacct tcacaatctg attccttaca agtgtattca gtgtgcatgt ctttcttgac  8160
8161  attgcatcta aagattgggt actgtattgt tgaaacccta gttatgaccc attggttaat  8220
8221  atgacatgta tgtaaataca atatttcaca aaattttgct aaataaaaat ttataatata  8280
8281  agatatgatc aataggagaa aaaattacat tcaggtctaa tatatactga agaatctttt  8340
8341  tctttgattt ttgtgattca taatcatctc aataatcatt gggaagttga taggaattgg  8400
8401  agtcctgagg gttagtcttg acctctggta gcacacgatt tgtggatgat gggtacaggt  8460
8461  ctggaagtct gaagtctata tctttaaact cttagtatga actcatgtca attattagga  8520
8521  ataagctaca gttagataaa atatcaataa aataaatccc taattcatgt tctattcagc  8580
8581  acttacttgc ccaagattgt taaaatatac accaaacgta atactttttg agatgtgata  8640
8641  gctgaggatg tcacatgaat taaatttatt ggcactgttc cttgtaggtt agaataatgg  8700
8701  ccatttgttt tctcaataag aacatagtat tagagtgcat atgtagataa gcaataagaa  8760
8761  agagggtatt aagacaagca aacagagagc atggatgagc gaagggacct ccagtcctgg  8820
8821  acttgcccta agttgattct cacttggata taagctccat tttgctcttt gagtcaatgg  8880
8881  atctgggttg gctcatggtt ttttcactga ctgtgtatac attgatgaaa agcaataatc  8940
8941  atttgagagg acagcctttg ccatatggtt attaccgaaa gtgggtcaaa cacaatgttt  9000
9001  agaggttttt ttgtgttttt gttttattta taatgtgtaa taaaaggggc actaataatg  9060
9061  gcaaaaggta tctgggaaca ctggcatata cttaaggatc ttgtccctag atctttgtga  9120
9121  gttataatta tctcagttgt actcatagtt aatgtctcat aagtcaagag cagagcggaa  9180
9181  gatgatcgtg gattaatgat ggccgctagt gctgcatgca tagtggattg tgactataag  9240
9241  tctgggaagc tgatattcac atccttaaat actgaatata tacccatcat tctagtgaca  9300
9301  agctgagtag tttactttta taataaaaag tattagtgac tactaataaa ttatatttag  9360
9361  ataaattaga aaaaaatata aaaattggaa tttatgtttt aatcaagtat agtaaatgta  9420
9421  tacatttact atacttacat tacaaacagt aattcatttg aatttgatat atgagaattt  9480
9481  catactacat ccaaaagact ataggcaatg gtcttggtag ggtcagtgcc atgctttctt  9540
9541  tttaaaaaga gcacactgta gcatattgta tccagagagg agtaataaag agtggggtta  9600
9601  tttacagtag gcacaaagtg aatatcagtc tttttatttt ctcttctgct ttgtatttag  9660
9661  aatggatacc cctaagctga tgtatataca cccttcctcg gttgtgagat tcctgctctg  9720
9721  gtggttgtag tcataagata tacatcgttg cgtacacctt ggttgtgggc acgcacacta  9780
9781  ctgttgaatt accaccttgt ccaagtggta agtaagcctc tgcctcagat gtttaacgag  9840
9841  atttttgcca tgtaggcaac atataattaa accattacta taggataaaa gagcccgtgg  9900
9901  ctgttggtca tatactcagt gatgttttcc ttagatgttt ttgtgatgca tgatcacttg  9960
9961  ataacgatat agatattaaa agagatagag gggtctgatg ttggatctgt gatgacaaag  10020
10021  ggtggcgtat gagttgtgga tcatgagtac atgtctggaa gtctgagatt cacatcatga  10080
10081  aagatctaat atatcctcat gaccttaggg acagatgtta ggaacaacct atttttacaa  10140
10141  gtaaattggc tcatggtata aacacagtaa atagtttctt ccagtcaaga catccttcta  10200
10201  cagcaagagt cctactaatg taaaccaaac agagtcacac attcatactt gctgacattg  10260
10261  gatgacacat caagtaaaat caatggcaat aattttgcca tggttagaga ctagttacgt  10320
10321  gttttctcaa aaatgatata taatagtgta tagtatactt atatgagtga aaaaataaaa  10380
10381  aaaagtaaac agggaaaaag cactggatca ggaaacagaa catccatact tttatagcct  10440
10441  cttctgatat gttctctcag aatgtattat cagcctaatt catgtgttgc tgctcgggag  10500
10501  ttttctgccc tgcattccaa atcttccaaa tatagccgat attcaattct catttgagtt  10560
10561  acagctaaag acagtttaat ttattgataa aaccctggtt ggtaatctgg aagatcaacc  10620
10621  tggttcaaat agtaaccatg gcatctgtgt gaaataaaat ttttaacaat attttaccaa  10680
10681  atttaagaat gtatatgaga tgctgaagaa gacaaaagat tctataaagg tgtgaagttc  10740
10741  cctaagaatt ttgttcttgg atttttgtga atcataatta tttcaataat gctggaaata  10800
10801  tattgcttga taaacattta ttaattaata gagggcggtt gatttttgat ttataatgac  10860
10861  cagtgtttgt agaattctga gtccgcagca tagcatgtag cttatgacca tgcacatgac  10920
10921  cgtggcagca gacttgtatg atcttccccc tctactaatt aaggactaat tccgcagcaa  10980
10981  gagtcatcgc aatatatacc aaaccaaagt cacatttatt tgatagcatt attcaggatg  11040
11041  ccatataaac aataatgctc attgtgtaag agaaccatgg ccaaatattt tgtccagaca  11100
11101  tgtacaagta taaagcagac ttagctgaga gctagagaaa aagacgctaa atacacagac  11160
11161  agaactcatg gatgagtaaa cacaatttca gtctctataa tctcatctgc tttgtactct  11220
11221  caggatggat gccctcaatg ggattggcac tttctccatt gctcctgcac tctgttatca  11280
11281  gcacttcggg ttcataatgt acacacagcg tgagtatagt caaccttgtg ttgatttggg  11340
11341  gtgctcagaa atgctcacac tgtgttgata aagccggctt atcatttgag atgagaagcc  11400
11401  attgccaatg actaatatgc catgtgactt aagatagtgt ttaacagttt tttttgtcaa  11460
11461  attaagagtt agttattttc cagtgaaaag tattttgata aagcttttca ttttataaat  11520
11521  atactgagtt aataccccat ccaaaaataa gagagtaaca aaatctatac tcagcatggc  11580
11581  aatatcttga ataatatctt gaatacgtat ttttaagggc cttattctta aatctttgtg  11640
11641  attcctaatc atttccatag cagtagtgat cactgcttaa caaagatgca gacattaata  11700
11701  gaggagagga ggctgatgtt ggatctatga tgacctctgg tgccgtatga gtcggggatc  11760
11761  atgatcacag gtctgggagt ctgaggtcca catcttaaaa tatctagaat atgccgatca  11820
11821  tctctgtgcc aaatgctaaa actaatttat ttctagaatt agataaaata tcaataaaaa  11880
11881  taaatttgaa agtcattttc taatcaagac ataaattaca taacaagaat actaaaacta  11940
11941  cctaccaaac aatagctctt tcacacttga tgcctgcgat gccatgcccc gtgagctcaa  12000
12001  attggagaca atgcttttgg tagggtcaga gccatgaaat agtataggtt attatatatt  12060
12061  taggtgggtg atgagcagag gggtaatttc aagtattaaa atgtgtgaat aaattaactg  12120
12121  aatgccaata tttttatatt ctgttctact ttaaactctc agaatggatt ttctgcagct  12180
12181  gattttctat attctgtttt cttcgggtaa gcagagtgag tataatcttg ttgttttgtt  12240
12241  tgtttgtctg tttatagtat tgttgaaagt tttcctctct tctggaagaa atagcttgcc  12300
12301  cagatcataa atatagcatc tgcgtgtcaa attaataatg tgtaaggaaa gaaatatgcc  12360
12361  acagggctaa tgacctgtcg ctccccaaat taaactaaaa atcttgtttt atttttttgt  12420
12421  gattcacaat tatttcagta tcacaattga tcagttgctc aattcacatc aagaaataaa  12480
12481  tacagaagag aagggctgat gtatttgtga tgatcactgg tgccagatga gttatgcatc  12540
12541  atggtcacag gtctgcgagt ccgaggtcca cattataaaa cacctaaata tactgatcac  12600
12601  cttagtgaca gttgataggt gtagtcaact tttacagttt aataaaatac taagaaattg  12660
12661  gagagaattt tacaatccta atatacagaa agagtatata cactacatat accaaacaca  12720
12721  gtcgacctat gggaagtaag aatgccccat tttattaaaa ttataatcag taatcttagt  12780
12781  ggaactgtaa gccatgacaa tatattttat tttaaaaaat gaacagttgt gtaacacatt  12840
12841  tagatcacaa accactcacc tttgttgacc ttggatcctt tatttttaaa attttacttt  12900
12901  tttcacaagg tatagcctga tcaaggtttc ttctccttca tctcccccca agtcctcctt  12960
12961  cacactcatc tagcgtttcc ccttcttgct ctgtctcttt agaaaacaaa gactcaaaca  13020
13021  ataccaaaac agacaaacca aaatagagcc aaatcagcca acagaaaaaa agagaggaag  13080
13081  ataagcacct gaagctcact catacacaga tacaaatgca gacatagaca acccacaaaa  13140
13141  cgcaaagcta gaaaattaaa attatatata attaaaatta atattatata agtataatat  13200
13201  aatatagtgc aaaaattaaa aatataagta tatatgtatg tatgtatatg tgtatgtatg  13260
13261  tctgtatata tgtcatacct gaataagatt aaagaaaatg tccatgacac taaatcttcc  13320
13321  aaatttacca ctgagttctt agtgagttgt cctttgttga acaatgaaat aaaagattgt  13380
13381  gtgtatatta gagccccttc acaccctgtt ttcttttgta ccctcagaac agatgccttc  13440
13441  ctcactggtc accaggttca aggtccctca tatgtgtcag gtgcatagtc accaacgtaa  13500
13501  gtcgaagttc ttggtttgaa ttctttcttc tgtttttata aaggcatttc ctagaattta  13560
13561  aagaccattg gtctagggag aagtatgctg tggccatgaa atgcttggtt gactaattaa  13620
13621  tattattgaa attaagttta atttaagcag acataataac cttaggcaaa ggagctaaaa  13680
13681  tatttatgta aattataatt aaagatgttt ttcatgatta ataataatca gctaataaac  13740
13741  aataataatg aaagtttatc ggagaaacca gaggcggagg ttggatcagt ggtgacatct  13800
13801  tgttggaggt gagcagtgga gcaggagaac aggtccggaa gtctgagtcc catcccttac  13860
13861  aggcatctcc tgtgctttcc tccgaggtgt gctcaaacaa gcatgttacc tttccgattg  13920
13921  tgaaagtgtg aaaattatgt aatgtgtaca ttagaacaaa gccggtcagc agtgttgagc  13980
13981  atgagactct tgccaactga gacacagtaa taatccagga aaccatgtgc atttagaaat  14040
14041  aaataagtac aaattacaat aaaagttaag caaacaataa caagagaaat gaatttctta  14100
14101  atgatactac tagctaagga caatgcattt accaaaaata atggcaagtc cttgtcttgt  14160
14161  tcagggctta agcatttatt attgccttgt caagtcaaca aacctaagag aattttgctc  14220
14221  ctgcccatgt gactaataaa atagaagggg gaatgagaga ataattggct ataatacaag  14280
14281  tctccttctt ggtactgtca gcatagacgc tttcgttgtg atattcacat tatgactccc  14340
14341  cagaacacag agactcatgt tagaatgctc aaatcccctg acttaatttg ggaggtttta  14400
14401  aaagcttaaa gtatcacgca gaatctatta aaaccaacta cactgattag aaataagcat  14460
14461  ggccttccac cactaagctc attaaagctt gcacaattga gaaccacaaa gaaaaacaaa  14520
14521  gagatctcat ctaagtagta aaagacactg tgcatgactt aagcatcttg tccctaactc  14580
14581  ttcttgattc gttgtcacct aagtgtcatt aggaaaattt cagatttatt aactaacaaa  14640
14641  tgtagaaatc aatggaacta gacctatctt gggttatgga caaccactgt atttacagtt  14700
14701  ctgtatatct gaagtccacc ctgaccctta gacatggttc tccacacaga tgtgagaaca  14760
14761  gtagcaccat tatatcctgt ctcgtagtat taatgggctc acaagaataa aatgcagata  14820
14821  agaaagaatt cttctattaa aagaacaaaa taagattgaa ggtaattcct actatatttt  14880
14881  ggaagtgtca ggtttttttt cttagtattt acaatatatt cctcttgtct catgacaagg  14940
14941  cttatagtct taatgatcaa tgttattatt ttgagttatt aaaatattct gtcctattct  15000
15001  gtctctgaag agaaagtaaa tctgagtaaa caatttgtag gtaaattgac tggtgaaccg  15060
15061  catctcagtt tattcttgtc tgttctgtgc cttccagaaa ggccaacttc acatcaatgg  15120
15121  gtggatcgta cctcggccta agctccagga ttgattgtgc tgttagagtc acagctacaa  15180
15181  ccgtgagtaa taattacagt ctcactttct gaatgtcatt taaaaaggat attccataca  15240
15241  gatatttgat ctgcttatag tgtccagaaa aaagcttgtt gtcaccaacc tagctagcac  15300
15301  tacctataat ttgtacacac acacatacaa aaaaatgcca gatgtcttgg acacaaaagt  15360
15361  caaagtgaac ttgggtcccc ttgatagttc tgtgttgcgt tggtgacagg atacaagcat  15420
15421  tgtgttattg attttggtat tcatgggctt cgcttctatt gttgcaattt catatattaa  15480
15481  aattagaaaa agaatcaatg aacaagtata catttcaaca gttaagcatt attcaattat  15540
15541  gtaaatgtca caaaggaaag caacctatca agctaaatta aaaatattga aaccaattca  15600
15601  gggtaacttg gggaaaaggg ccgttgatag ttcagtggta gagcccttgt cttggatccg  15660
15661  tgaagcgctg ggttctatcc tcagtatcac aaaatcaaag aaataaaaag ataatatcta  15720
15721  ggaatgttag tttttttgga cagtgattta aaaaggcagt acatggtgta ctaattatga  15780
15781  atatgaatat atgaatgatt aatcaatcaa tcataaccat aatcagcaca cataccgtat  15840
15841  ttattttggt ttggaaacct aatatacctc tgaacaatag agaaaattga ggcatgtcca  15900
15901  ctgagagcac tgtatcagat tttcaaacct ccttttcact ttgttccctt acttaccgat  15960
15961  gtgccaaaga tggtggtggc tgcctctgtg tttgtctcat tgagattaga ttagtaatgt  16020
16021  ctcatttgcc tgaataggca atttctaaaa gtatctatcc cctcttacct tggaacactc  16080
16081  agtcctaact gagatgtctc catcaaatcc cttccttcag ggctcaggga acccagtgga  16140
16141  agaggaggtg gagtgtgaga gccaattgga atggaagaca gtgaggaaac aaggccttcg  16200
16201  agacacaaga ggactgctga gctcacaaag actgaggcag caccctcagg acctgcacag  16260
16261  gtctaagctt gatgcgatct gagtactgag agggcaactg gacacaattc tatattgata  16320
16321  acccagaagc tttctccagt tgataaactc tttcaaagga aaaacttgtt ttctaccatg  16380
16381  gagtgacact ggatatagaa actaccgtta acagcagact ccatggctca gacttccaat  16440
16441  acaatatgaa ctcagttgca attttttgca aggtttttcg actcatagtt ctttgtctgg  16500
16501  gtactttttc accctacaga gaatttctgt atatattatc gtttctgatt ctagtgtttt  16560
16561  gaattttcgc tgggtctaaa tatctctgtc tcagtgtcag tatgtgtttc tcatgatttt  16620
16621  tctttgcttc tctttttcct attctttgct tgtattccct ggtttgtgtt tgagtgtctg  16680
16681  ggaactctga gggtctggtt ggtgatattg ttgttcttcc tatggggttg aaaacccctt  16740
16741  cagctccttc agcctttcac taagtcctcc attattatga ttcctatgct cagtccagtg  16800
16801  gttggatgtg agcccccccc cccctctgca tttgtcaggc tccggcagag cctctaagga  16860
16861  gatagctata ttaggctctt gtcagctttg tttgttttta ttctgtcttc tctatactgt  16920
16921  ttattttaga taactgtgtt tattctaatg tatgaatgaa taaatgggtg tgtgtttggg  16980
16981  tgggtgggga attggggagg gtgggggtgg atgtgggagg ggaaactgta acacaaatac  17040
17041  attgtataaa agtacatttt aataaatgta tttcttctat gactaaaaaa agtgtgaagt  17100
17101  acaattattg aaagtgagta gaaggatcaa tggaaaatat aaatgaaccc atgggtgagt  17160
17161  gggtacttgc ctcgttgtat caccctgaga tctaacaggg atgtctgtgt gggatgggga  17220
17221  tggatttgac tgacccatgt tgtatgcatg tgtgagtatt taataacatt ttcaaagaga  17280
17281  ggtagcacta atgatcgtac tatcaaaata aaacaaggca atagtttagc taagaaaatt  17340
17341  tcatggtgcc catggttgtt tctaacttca tggggaaaaa gcttttagtc agtgatacag  17400
17401  cacttggctg tgtatccaga ggaccagatt ccccccagta ctgaaaaaga aatttgtcat  17460
17461  tggtcaaagt atagcttctt tttaatgacc atatcaatat caataaaata tattaaataa  17520
17521  aattgaacaa aagtagccat ggtgtataat tctataattg atatacaaat ttacattggt  17580
17581  cagtccacac ttaaaacctt atgggttata agtgagatac ctatttctgt aacatatgag  17640
17641  gcctagatag gaaaagctag cctaggttca ttcctgtttg aagtgtagtt ttctgtagac  17700
17701  tttggattat tcacagggag ctagtgagtt aattgataaa caaggctgga gaacaagaag  17760
17761  tgaatttacc agaactctgg atcgatagag ctgctggtgt gagtcacagg tggtctggaa  17820
17821  cactgaagcc ctcagataaa aacaattact ccttttgccc actccagaat ggatgtgata  17880
17881  gatagatttg gcattttgta aggatctcgc ctcagtttgc ttttcacagg ttttgattat  17940
17941  ttttgcagtc aggaaatcaa taagagaatg tacaatcaaa acacgttgtc ggacacatta  18000
18001  aagaggtatg ttttttttat tgtgagtcat tttaagatat aaagaacccc tttacaatta  18060
18061  taagtcagta aagatacggg aacataatat catctaatga taataaaatg agaaagaaca  18120
18121  ctaattccta acattactaa tgccaataaa tagtgataat tagttaaggg ataaatgttc  18180
18181  agaaatgttt cttgtggtta ccagtcatga ctggtacgct ttcattttgt tagtggaagt  18240
18241  tcaaggctgc cttgttattc ttaatagact ttgaaatata tattaagctt aatcagatac  18300
18301  atccaagtga cccaatgata ccaggggcaa tgatataaat gtctcaactg tttaagtgtt  18360
18361  tgctccagtg tgtggtaagg ttgaggccat tacactggac cgtatgagtt cctcccgatg  18420
18421  tgcacagtaa gataggacgg tgtctgtgcc cattcttaat gtagcagtaa gaacagttca  18480
18481  catgaatgtg cacacaaact agacaaatta caaaagtgcc tatggacaaa tacaccatgt  18540
18541  atattgttgt attgttatta gagatttatc aactaattac ttacaagcta gatgagaata  18600
18601  actagaaacg tacccaaccc attgctgctg atgttggcat atcaatccca caatgtttac  18660
18661  cctgtatgaa gctgtcaggt ctggtaaaga catgataaaa tgcaacattt ctgcttgaag  18720
18721  gctcttacct atggctgcta ggaaagccat aggacatttt ccttaaattg tttttatgca  18780
18781  gcaatattcc tgtagtgtaa ttagataaat gtgactgcta cagtagatat aaaaatacag  18840
18841  ataaatgtgt caagtcttta acatatgggg caatatttag aaaatatgca caaaaataca  18900
18901  ttacttcaaa taacttcatg aatgaacaac gactatgcct taatcttttt ttaactatgt  18960
18961  tttgcttttg acatcctagg ctgaacatgt gacctggagc tttctgtgtc ctgcaggttt  19020
19021  ctggccccca ccattgctcc taacggtatg accattttgt cccatgtaaa agagttcttg  19080
19081  gtttaaaagt ttactcattg ctgcatttaa aatgagccaa ccatggtccc agggataaat  19140
19141  agggtttgta ggaaattact gtattcactg gtggtggtca caatgaagat aattgatggg  19200
19201  agggagtttt tccattagag actaattcta aagacaaatg gcaggggtgt aaagctcttg  19260
19261  agattaattc attcacaatt agtaaagcaa tgatcaaatc aatgaaaacg ttagatgaga  19320
19321  atgaagatag gcacacactc gggccagcaa tcatgtctca gtggcacagg gcaccttctt  19380
19381  tatccatact gtggctctgg aagactgagg cttagacaga actccctcaa ttcttgtcct  19440
19441  gttaatgatt ctgtgggggc aaggttagga ttatacaatg gtcttgtttt tcttacgttt  19500
19501  acttatttgt cttggaaggg ctgtggcagt ttgcgtccca gcatatgctt tggggttcag  19560
19561  aggacagccc ctcagagcct tttctctcct tctagcatct gggttccaga gattggactg  19620
19621  tcatccagga ccctgttata tagaccaata aacaggaagt aatgaaacta aagtattgcc  19680
19681  ctaccatgaa tctatgaaac gttaatgtaa actgaaaact gctgtgtgtt aagaacaata  19740
19741  atgctcaatg ctgggagcat gtgtcagaac cacaaatgca gacacacaga gatgatcatg  19800
19801  aaatttttaa ttaatatctg aatgaattaa tgattgaagt gttggaaaga aggctgtttt  19860
19861  ggggagggtc tttctcactt tctctgtctt ttctttgagg atggatgctt cctggctttt  19920
19921  cggcttctgg agcaccctgc catgctgttt gcttcattgg ttggggccat agagaccaag  19980
19981  gtgagtaaaa attattgttt atatccttgc aaaattttct aaaatcattt attaaattat  20040
20041  cataagtgta acatagcctc cacaaggcca a                 20071