Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: SLC38A4

Solute carrier family 38, member 4
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens SLC38A4 ATA3, NAT3, PAAT, FLJ10191, MGC126876  12q13  Unknown Unknown
Mus musculus Slc38a4 At, SN, Ata3, SNAT4, mATA3, mNAT3, 1110012E16Rik, 1700012A18Rik  15  Imprinted Paternal
Sus scrofa SLC38A4   Imprinted Isoform Dependent
Bos taurus SLC38A4 Ata3  Not Imprinted Biallelic

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    cagatgctgg caaggaagtg gagaaagagg aaccctcatg cactgttggt ggaaatataa   60
61   actagtatag ccattatgga taactgtatg gaggttctca aaaaactaac aatagaacta   120
121   ctatataatc caacagctcc acttctgggt atatatccaa aaggaaggaa atcaatatat   180
181   tgaaggtata tctaaacttc catgtttttt gtggtaatac tcaaaattgc caaaatatgg   240
241   aatcaatcta ggtgtccatc aatggaagaa tggataaaga aaatgtgata tatatataca   300
301   agggaatatt attcagctga aaaaagaatg aaatcctgtc atttgcagta acgtggataa   360
361   aactggaggt cattacacta actaaaataa gccatacaca gagagacaaa tattgcattt   420
421   tctcagtgac atatgggagc taaaaaagtg gatctcataa aaataaagag aagattggtg   480
481   ggtacaaaag tgcagttaga tagaaagaat aagccctagc atgtaataga ttagtaggat   540
541   gactatagtt aacaataata attgattgta tatttcaaaa tagctagaag agaataattt   600
601   taatgtttct agtataaaga aaagataaat atttaaggta atagcccaat tacactgatt   660
661   tgatctttac aaattatatg aatgtattaa attatcacat gtgcttcaga taatatgtac   720
721   atctatttaa aaaataaaac ctttgaggaa tcacgataat tgtaacagtg ttattttaaa   780
781   cttgttgcag catagaactc tgtctacaag cattagcttc agttctgaaa aatatatttc   840
841   ataaattttt aaatatagat ttttcttaaa acaaaagcaa ccacaacaaa accaatgacc   900
901   actcctaaaa ccagagtgtt aaaataattt tagagtgttc caatcaattc agctttatca   960
961   aaatgatgag taaattctaa ctgttctgta aacttctgtt tttctccatc actaagtgtg  1020
1021  tttgtagtac tgtctgaact tgacttaagc caggaaagca atgtatcagg aaacattctg  1080
1081  tatttttcag atgacaaact gagccactaa gagctaaaga gacttgtcca agtttccata  1140
1141  gctagtaggt ggtgactctg ggattctaaa tcaagctatg tactctacag ccagtgaatg  1200
1201  atctgaggag aaaccaaaat gtgtttcaca atgtggcctt caggaatact catgtcatta  1260
1261  gttagaattg cttcccatcc tttcaaacac tagtttaaaa gaaacccttg aggattggtg  1320
1321  agcagattca atgtggccat taatggttca aactttttat tgtaacacag aaaataaaga  1380
1381  gttgtcagtt gtcttatcct acctaggcat tgcgttagat cttctcagac tctactgatg  1440
1441  tataatagcc ataattttat tgttttatag atgaatacaa gactcattta acctcaaccc  1500
1501  acaacctgat taatattact agcacatata aatgcataac tcatagttct ctattacatt  1560
1561  agaccatgaa ccactgcttt tgatctcttc tgtactagct aagatatgat gtcaagaact  1620
1621  gattaaataa gcagtccctt taaaagttga gcagttgcgg tcaggcgtgg tggctcacgc  1680
1681  ctgtaatccc agcgctttgg gaggccaagg caggcggatc acgagaccat cctggctaac  1740
1741  acggtgaaac cccgtctcta ctaaaaatac aaaaaattag ccgggcgtgg cggcgggcgc  1800
1801  ctgtagtccc agctactcgg gaggctgagg caggagaatg acgtgaaccc aggaggcgga  1860
1861  gcttgcagtg agccgagatt gggctactgc actccagcct gggcgacgag tgagactccg  1920
1921  tctcaaaaaa aaaaaaacaa aaaaacaaaa aaacaaaaaa cgttgagcag ttgcacagta  1980
1981  aaccagtttg tgtcgtggaa ttacttatct tgagaagact caaatgatct taccttcatt  2040
2041  tgagtcttcc ttctctggaa tggctttttg ttttataaac ctgagttttg cttttactaa  2100
2101  atcgcaggtt aggaaaagag aaatgtgtat ctaccttgat ctcactaatt ctctccaaat  2160
2161  cctaccaatt ttgacatttt agtagcttta taaaagatgt ttatatttat aaagtaagaa  2220
2221  tcaatggaga agtgtgataa tgtgtagaga atctagtttc aacaagctta tagggaattc  2280
2281  aaaactattc tgatacagtc taattccaca aaatgtaaac ttcttgctat gatagagagg  2340
2341  tttaccgtat ttgcttgggg gctcagaaga aaatcagttt ttacaaaaca aacattttta  2400
2401  tataattttt tttagtttct aaaattgtag ctccagtgaa agtgtgttac atcatccttc  2460
2461  tattgaatct gtattgtcag attgtcctag tacagtttga tgtgtatgtg tgtgtgcatt  2520
2521  aatcctgtgt tcttagtgtt tctgattatt atgcattatc caggtgagtt tctgctgtta  2580
2581  tcttattttt ttaaagcact aagctgttgc tggttttagt tattgggagc tataaaacga  2640
2641  gaaggttcta ggtggacagt atggacaggc agtgaaactt gccattctga ataaagttaa  2700
2701  actggatgtg tgagaataca aaaggtaaat tgtgttgcct ggagagttag ttacactgtg  2760
2761  ggttcaacgt ctccatagga tagttttctt tccctaaaga atgacaactc actactaaat  2820
2821  aaatggggga ttgtgaacat atttgttaca caggccttct tcgaaacaag aattttgttt  2880
2881  aatactagag aatagtttca acgtaaataa ttttccttac aatggtaggt tgtaacttta  2940
2941  acaaatagaa ttaacgttcg aatgctattt attattatag cctaattcct tcttcatatg  3000
3001  tactgaggat tgtgcttaaa ctggaattct agaaaaaaaa attatcacca aagacccact  3060
3061  cttaagtact agcaagttat cccatttctt tcatgcataa agtgacgttt actgtgaatg  3120
3121  acaggttttt catttgtact ccttcctcaa atgtttcttt ttctttatgt aaagttcacg  3180
3181  tttgtcacct ccataccagg aggaaattta gtgagtcatc taccctgaac actcttttac  3240
3241  agactttaaa ataaagatcc acatgtactt cagcttatag gacagatcca ataaatgcaa  3300
3301  ccttgactca tggaagaaat ctaaccgtcg aaaaataaac ccacaccagg atcttctcgg  3360
3361  ttatcccgga cccaggaaag agggagcagg gaccgggctt ccaggcttca ctcctgaagg  3420
3421  acagctggac atctcagccc cacctgggag gatgctttgg tctacttctc aggttgccgc  3480
3481  ctgacgattg gtggctggcc tggaagggag ggtccgcagg aaacgcgaca ctggggatgt  3540
3541  tgcccctatc acatgatgga aatttccact ctttagaaag gcgaaaagaa aagaaagaag  3600
3601  ggtctctcca tccatccctt tctgatactt tccctgaatc ccagtctgga aagggtagta  3660
3661  aaagaggcgg gtgagtgaat ttttttttgt atttcctgtt agacttgaga cttgtcagtg  3720
3721  tccaaacttg cagctggatc ccagcctatc ggatgggtgc ttgtgtgtat gcacggggga  3780
3781  catccacacg tgtgtagccc ggtctctcaa tcatctgggg cttatgtctg gggctcttca  3840
3841  tgacatgctc atagttccta attcttatta ttttccaaac attcacgctt tgggtgggtt  3900
3901  attgcaggct aatgattcgg ttgactagaa ataacgtaaa ctagggcaca tggagggaag  3960
3961  agactgattg ggcgggctca tgtgtgactt cttttcaagg agaagcggtt gtgccaaggt  4020
4021  agcctattcc aggagggctg gggtatgggg cacctccgcc tcccgcactg ggattccctg  4080
4081  ggctgttgga tttcgagttg gttgtattgg gactgcgttc cgtggccgcg ccgcctgcct  4140
4141  ggctgagagg cccgacttcc cccgcgggag ctggctccgc gaccgcccgg gatcctgctg  4200
4201  gcaaggtgtt acccgagtcc ctggacccgc gcccgcgtcc tcaggtcggg gacactgggt  4260
4261  ggaaggctta aaatagaact gtcgtctctg atagctgggt cgccccagag accagcatga  4320
4321  ttccccgggc ggggtactct gacctgggga gcccccaagg agtctctttc aagggagaag  4380
4381  gcgagagcag agctggatgt gggcccctgg tctctgggcg gtgggcgagt ctgaaaactg  4440
4441  cgccagcggt tccgagggcg gcttaccgcg cggtcggatt gcccggcctg ctgcgcgctg  4500
4501  gagtgaaggg cagggcggtg cagaaatgcg aacggggacg gatagtgggg tcgcggcaac  4560
4561  cgagctaaga gaagcctagg gaggaggggc agaaggcggg aattgattac aggttagagc  4620
4621  tgatggagga aaaattgaga gaagagcgaa tgaaggaaga aagtgagacg ggggagaggg  4680
4681  aacccggacc cgggaagccc cgagaagcgt aagccgggag cacccttgag tccaggagag  4740
4741  gtggcgagcg cggcacacca gctgtgcgcc caggcagcgc gcggtgaggt actcttcatc  4800
4801  tagcggtggt acaggtggac gctgcgctct gggccagggc aggtgccggt tgtgggggaa  4860
4861  aacggcgaat ctcccagctc ctctttgtga tccagcaggc agagatggaa gattgccctt  4920
4921  actttgagca ccaggactga ccctggaatg ctcaccgggc tgctgacttg gaggaaaagg  4980
4981  ggtgaactaa gttaggaaac tcagggatac gtggtcgcgg gtgtgccagg gcatttgcag  5040
5041  aggagtgcag gaggcagtga tgcgggcact tgtgaaactt gtgaacttga gcacttgtga  5100
5101  atctcccggc tagggccggg acaggttggc gcttgtctat ttctcagagt aaaagctgca  5160
5161  tctctacctg tctcagggag atattaaatg ccgaggtctt aaatgcacag tgtgaaggta  5220
5221  gtaggagtgg ctctagagca ataagcccat cctggcaggc acttcccgca gactctccct  5280
5281  agcccagagc cccatcctcc aaggctaaag gacccactgc ttggttatcc acttagttgt  5340
5341  gcggacgggg gcgggtgggc aggcagtttc tcaccttaaa ggaagcggaa agaggccaga  5400
5401  gcttcaacag tggatggcct gttcccgatt tctagctatc ctacagccat ccttttttgc  5460
5461  ttctgggtag ctgtgacata atcattaggg ctaaaatgtg ttatgttgta aagagagcat  5520
5521  cctacacata gatctcaatt tccagggcct agcagggggt gggagaaatc agcctatgtt  5580
5581  gtattttgtt gttgttccca ctacaagcaa gtctcctaaa aagtcgctga aattggtgaa  5640
5641  ctctttcctg tgcaacacaa gaagagtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgag  5700
5701  agagagagag agaatttctt aaattctaac aaataaatct atagaaaatc taagttttgg  5760
5761  gtagaagtct gtaaaaatag agacattgaa aagaatatct gatctttcca tatttctgaa  5820
5821  taccagtgtc cagagaaagg aaacttttta tcaggctgat tttatcacaa agcaacaaaa  5880
5881  ggctggaaga ttggtggtgt aaagagataa ataacttttt ttggaggctg ctgggacagg  5940
5941  aggcaagctg gaggctggtc tgaactagat taatggtaat tccggctcac acatatgtag  6000
6001  gaacttttac attatatgtt tctaagtact tcctttatgt taacatttga ccttcataac  6060
6061  aaacttatga gatagattct attattatac ccattttata gatcagaaaa tggagataca  6120
6121  cagtgtgaag aacacaaaat attttggaag ttctacttgg gcattaattg ttcataaacg  6180
6181  taaatgaaca attctttgtt ctttatcaag ggcagagctg gacaggtgac ttctaaggac  6240
6241  ctggggctga cttcttattc tattacagac taatcctatt ccaagcaagc taaagacatg  6300
6301  atcacgcagc tggactctct gaatctttgc agtcttagga ctggactttt ttctatataa  6360
6361  gtgacatttg agaaaggaat agtgtacctg tgttccatgt cagtttatca gcacaaacgt  6420
6421  ggtgaggaca atcacagtac acttaacagc ttgtggactt cgtgatgtac acataacagc  6480
6481  ttgtggacgt tgtttttttc tttttgcctt atcctatttt tagaacctta accctccttt  6540
6541  tttttttttt tactttttac atatccaaag caaatatttc tataaaaatc aaaggctgtt  6600
6601  atatatttta tatacatcaa aacaataata tatcaaaatg attacacagt tttaaaaaat  6660
6661  gtgcttccac ctatcaattg aaatcatctt gcaagccact actgccctga tgatgttctg  6720
6721  caggaaggat aagaggtaga agtaggggag ggacaagtga aaggaaaggt gctttaagag  6780
6781  ccagtcttta tactaagccc tttaatgtga atctcattta atcttcacat gatactctat  6840
6841  tctataggta tttgttatct ctgttttaca gacaggaaat tgaagaggtt aaggaaagag  6900
6901  ccaagagtca caaagctagt aagtaacaat gctgatatta gaataaaatt catcctatgc  6960
6961  aaaagctcct gcttgttgca ataaagacag cagtaaaata aagacaacca gagggaggag  7020
7021  aacaaaaact taaggaaaca agggtgttag aaatgtgtta cataacacag tatggtgtga  7080
7081  gagataggag aaatggaaaa acagaatcac tttcatgtct cttagttctt tcttccactg  7140
7141  tgtatataat gacctaattt cactcattca ttccataaat aattatcaag tgttactatc  7200
7201  ttcaaagaac tatattaggg agtttctttt attcctatct tcctagcacc tagcacagtg  7260
7261  ctgggcaaat accaggtgct caagaaatat ttgtggaaca atgaatgagt ctactggagg  7320
7321  aaagaataga taaggaaaca tttgcaatac agcatgatta aaaaccaggg aaaaggctgg  7380
7381  gcaccgtggc tcatgcctgt aatcccagct ctttgggagg ctgaggagag tggatcacct  7440
7441  gaggtcagga gttccagacc agcctgacca atatggtgaa acaccatctc tactaaaaat  7500
7501  tacaaaaatt agctggatgt ggtgacgtgc gcctgtagtc ccagatactc gagaggctaa  7560
7561  ggcaggagaa ttgcttgaac ccaggaggca gaggttgcag tgagccaaga tcatgccact  7620
7621  gcactccagc ctgggcgacg gagcgagact ccatctcaaa caaacaacca accaacaaaa  7680
7681  caaacaaaaa taaaaataaa aaaaaggaaa aatcagattt gaatactcta ccagagaacc  7740
7741  tggcttagga aaggggtcag agaacatttc aagaccaggt ggtacctgag caaggttttg  7800
7801  aagtagaaat aaaagttagc caggcaaaga attggaggat gtgaggaaag gactctcagt  7860
7861  ggagagacca gactgagaaa ggataaggag ggagtcagtt caggaattta agagttcagt  7920
7921  actcttagtc agtagagaat gcttgggagg aggctgggga gggaggtgtg gtcagggaga  7980
7981  tccttgcaca ttctctctgc aagtgtccct tagctctgcc cctcccctga attttgaaag  8040
8041  ttacctgtgc taacagaaca aagtaactga acataggaat tagcaataca ttttattatt  8100
8101  ttattatggc cccataatag aaagcataca gcttttttga ttgcttttaa tgttaggatt  8160
8161  taaaaccagt gctcaaatgg aaagataaga caacaaagtc ttatctttcc atttgaggga  8220
8221  aaaccaaatt atttttctgg ttctcaaggg catattctat tttagcatag ataaaattta  8280
8281  cacaaacata caacaaaatc caaacaaatg ttcttctatg cttttatgag gggagaggtg  8340
8341  gaggggattt ctcttctgat tttagttttt aatggctata tttttcattt tagtatatta  8400
8401  tagcagagtc aggaagtaca aatgtatttt taaaaggtga tgtagggaat tgaatgacag  8460
8461  taacaaatgc tatcctttta tctttttagt agatgtttat gccagtcaag atcctgggtt  8520
8521  ttcataacag actttgacaa cttttgtttt gtaaggatct attattccag gtttttattc  8580
8581  caagctcaga ggtctgcata cctctttacc atatccatgc ttgtaaaata ctcttggtca  8640
8641  taatgttatt aggaagggaa ttcaattact tctaccaccc aaagcattat ttgaaatgtt  8700
8701  agcaaatgtc catacgaaat gtttttcgat agcgtgattt cctctatcat aactaaaaca  8760
8761  aaggaaaaag gagaggagat ggaaaaaaga actaaataat actcatgcca gacagtccag  8820
8821  cccagagaat gtcattccct gtatatgatt atttcttgtt ggctatttct gcctattgtt  8880
8881  cccaataaat ctaatgtgta ttcatgatta aaatgactat tatctcagtt cccttgtttc  8940
8941  ccctcaattt tgtctctttt gttcactact gtcaccctga tgcctaacac agtgcctggt  9000
9001  ataaacagac actggtacat gtttgttgaa tgaatgaagg aagaaagaaa acatgtttct  9060
9061  ttctgttttt tgacagaaaa tattcttcaa ataaacattt ttttcatgga cctactaaag  9120
9121  gcctttgcaa aatgattttg tgcattgttt atagtcaata caaatacttt taaattgttt  9180
9181  acttaatttg catgattgca catgattaag agtataagct tggtaggcaa ggtaatgtgg  9240
9241  atatgaatcc taatgccatc ataaagttgg gcttcctggg ctcagatctt gactctacca  9300
9301  tccaacttcc tgggttccaa ttttggctct cccacttttt gcctgagtta ccttgagcaa  9360
9361  gtcagtccac tttattgctt cactcatctc tgaaatgggg aaaataatag ttccaacctc  9420
9421  acagggattt taggaggatc aaattagtga atatttgtaa aacatttaga atcatatctg  9480
9481  gcacttttta aaacaacagc tatggtatag aattattgtg atgatgatac tgcatggcac  9540
9541  gtaaacactc aataaaatag gattgctact atagatatta tcgcaattct tcatttctat  9600
9601  aatctgctat gaagatttgg ggccctaaca gcctttccat gttttggtcc agtgaaagtc  9660
9661  ttattgtttc taccttccct ttcactcgta actctttcta cccaccctgt gtttgtcctg  9720
9721  tcattttgcc ttgcgtcatt tattcatttt acactgcata ctcctaaggg cagggacttt  9780
9781  gctctttgtt ttggcataat ttaataacac tgggtacact cgcggtacta taaagatgtt  9840
9841  gaagaaaaag aaaaaagacg caatttacca acaggcaact ttggcttacg gcgggatagg  9900
9901  tcgctgttct gtctgcaatg ttggtactcc tgcaggccgc ccagcagcat ctaggggcgt  9960
9961  ggctgggggc tctccagtga ccgcacgtcc tgggcggcca CTGGGGTGTG CGCAGCGCCT  10020
10021  GGAGCATGAG CCGGGTGGTG GCGTGCACGG AGGATCGCGG GAGGCTGCCG CCTCGGGACA  10080
10081  CCCCACTCAC ACAggtttgc ttgctgcttt tgcgtggcaa cttggttaga gggtccagga  10140
10141  gagtgggtga gacgaacgtg gaaggggaaa gagaaaaaga catactgcaa agcactgaaa  10200
10201  aacgaggtgg gtgggaggga ttcattaaga agagaggctg tggcagtcct tgcttttaag  10260
10261  aagcgtttcg tgcatgctag atagtgctat tcaggctata gtcttgtttc tggaattttt  10320
10321  ccaaatggga ggaatgtgtt tcaaggatgc agagtattct ttaaaaccgt atgaccaaac  10380
10381  tgacctctat tgttaaaggg atctaactaa aagggttcgt gtttcccact ttgctttgtg  10440
10441  aatgcctgaa aagcaatcca aaggttgaga acactggaaa acagagctat tttattgcag  10500
10501  tcctgagaat gcagtcatta ctgttttatt ccttcttatc ttttgaagca atactttagt  10560
10561  aattctttag taacagtatg ctttaaagaa ggtatctgac acatttttgg catgtgccac  10620
10621  tatgctatat ttcattattc tttctgtaca gaggcatctg taaggaatat atatatatat  10680
10681  ataaactttg tatattaaag taattataaa tttgcatcca gttgcacaga gaggccacct  10740
10741  aaacctttca cctggtttcc tccaggggtt acatctgaca cactttagta caatattaaa  10800
10801  cccaggaagc tgacatttaa acttcgtata ttaaagtaat tataggttcg catccagttg  10860
10861  cacagagagg ccacctaaac ctttcacctg gtttcctcca gtggttacac ctgacacact  10920
10921  ttagtacaat attaaaccca ggaagctgac atttaaactt tgtatattaa agtaattata  10980
10981  tatttgcatc cagttgcaca gagaggccac ctaaaccttt cacctggttt cctccagtgg  11040
11041  ttacatctga cacactttag tataatatta aacccaggaa gctgacattg gaataatgtg  11100
11101  tgtatagttt ctatgccatt ttgccacatg tgtagatttg tgcaatctga cccactatag  11160
11161  gcctgtcaag atgcagaact tccacctgta tcttgcataa gatctccctt gttccacctc  11220
11221  tttatcatta tctccacctg ctcctcgcta ccccggcaac cacttgtttt ccatctctat  11280
11281  attttcatcg ttctgaaact attatataaa tggaatcata ctgcatgtga tctttttgag  11340
11341  actgagtttt tttcttttta cactcaactt gatgctcttg agatccatgc aagttattga  11400
11401  gtagatggat agtttggtcg tttttcatgc taagtagcat tccagttgtt tgactctatc  11460
11461  tagtgctgca cattttcctt tgctttttaa atcagtgaaa cttggaactt cagtgggatt  11520
11521  aaggaggtac ttgagggcac ttgaagaggt gaaaagtgtg aggacgaaat gtgaatattt  11580
11581  ttattttcaa aatgacattt gtttgtgtta gggcaaaagg atgtatacac tccatcttca  11640
11641  tttaaaacac tggaggattg gaaaggagaa aaggaacagg acagaaaaaa agtatgtact  11700
11701  tagacaataa ggtataaaat ctagtacctt ttaaaatttt tacattggta cagtaatctg  11760
11761  ttactttacc ttagttaaga catttcagag ttcttgaaat gaatcaaaac aatgcctctg  11820
11821  caatcggaag ttccctgcct atctatgctc agacacatac tgccaactga gggacagtgg  11880
11881  catggctgga aatgacagtg agtagctatt gggtttgaca ggggtcaccc agagcccaaa  11940
11941  acagcatctt tagcccaagg gcaactatca agggcagatg ttcaggttca gagactgtca  12000
12001  gtgttacact actttcacct ccacctcatc tgctgctggg aggaggtctc ccagaggtcc  12060
12061  cttcaaatca ggttttaaaa tgaaatgtta ttctttatct gcatgctcac aagcatgaga  12120
12121  aaccttgaaa ctggaggctg taactagcca agggaaatgc atcacttctg aatagtacct  12180
12181  ggaaggctta ggctaaatcc ctcccttcag cccgtaccca ttgaagaatt cctcccacct  12240
12241  ccaaagagag aagagaacaa aatatccact actatctgaa agcatttgta aatatcccgt  12300
12301  tgaggtttcg gaatttcaca ttctggaatt tcagagacat attgtcaatt cacagaacga  12360
12361  aacagtcagt ctggagccct gactagactt gagtttaact gaatgcattg ccctgagtct  12420
12421  ctgttttaat gatttctgtt accagaaaaa tattccttgt cctaaatctt gggaaaggat  12480
12481  ggagtgtagc tggcaatggt ggttccaaag tctcaacatg aagaaacatc acagctaaaa  12540
12541  taatttataa ctctttttat aggtagatct gcttttctga gtcttttgaa atggaataga  12600
12601  atcatttgtg ctgtctttat aatgtatttt attttaagta aacattagat atctcacatt  12660
12661  gctttgcagg ctgttcttct gggtcatatc tcctgtgtgt gtgggcaggg cagataattt  12720
12721  aatcctataa acttgaggga atgaacactt ctctgtaagt cacgagacca aacaaaagac  12780
12781  ccactgaatt ttgcataccg ctcttatact gtttacttat ttgactaatg atgacagtca  12840
12841  ttaggaaggt gtgataagaa atgtaaatat attgactatg atgctcaaca ttgcaggcat  12900
12901  tgttttttac agggtgatgg gagggttgtt ttctgatttt ttaaagcttt ttctttgaag  12960
12961  ggaagtaatg cagtttttga aagaaaagta aaatagaaat gccttatgtg cattgtataa  13020
13021  ttacttttaa actatatgtt aaactgtgta tgttgcataa ttactttaaa actatttcat  13080
13081  aatattatca tggtacccac attgaagaat taaaccaaat ataatgcttt ccattattct  13140
13141  ttataccaaa attccttaaa gtttaaactt cttaatctgg tagtcaagat caacctcagc  13200
13201  caaactctat acaaacattc tattttagct gaagtagact cttgtttgtt gtttccaagg  13260
13261  tcaaacttct gatcccatgt cccctgcctg gaatccactc ttctgtctct gaagtcacac  13320
13321  cattcttcct atacaaaacc tactctattt gcctcagctc tccagttcat ttccacgtgt  13380
13381  cttggagaca gggatcctat cttttgaatc atgttcaaca taaagtaggt gcccagtggt  13440
13441  gatggactgt cttaggagct gggctcagaa gttagacagt gggttgtgag ttttggctca  13500
13501  gctatcatgc caggacctta ttagctttgg tctttgagta agttgtctct caaccctaat  13560
13561  tgctgtcata agaaggggta gggtcccttt atgcctatca actaggaaga cagaatctcc  13620
13621  agttacccac ccactgagac agaaacaaat agaaggagtc ttcccatctt aggtctcata  13680
13681  aaaatatgta tgtttggcac agattttatt tttggtaaga gattctagct ttattctatt  13740
13741  cctgtgactg tatcttaaat aattaccctt tgttaagtga ttggaaccct atgtgtacgt  13800
13801  gtgtgtcaaa ataacaccct cccaaagatg tcaaaaaagc gaattaaggg gtgtggtgca  13860
13861  tacatgcaca tttcatatgc atacatttca tgatcttaca tgtagaagaa tcctaaagac  13920
13921  cccacaataa actcttgaat ctagtaagca aattcagtaa agttgcagga tacaaaatca  13980
13981  acatacaaaa tcagttagat ttctatatgt tgacaatgaa ctattctgtc aggaaattaa  14040
14041  caaaacaatc acgtttatag taacattcct aaggaatgaa cgtaattaaa gaggtaaaag  14100
14101  tcctatgtac tgaaaactat aaaaggtaaa tgaaagaaat taaagcagaa aataaatggg  14160
14161  aacacatctt gggttaatgg aatggaagac ttaacatcgt taaaatgccc atactatcca  14220
14221  cagtgagcta caaattcgat gctgtcctca tcaaaatccc aatggcattt tttacagaaa  14280
14281  taggaaaaat aatcataaaa tttatatgga accatgaaag actcaaaata gccaaagtga  14340
14341  ttttattaaa gaacaaagct ggagccatca tacttcctga tttcaaaata tattacaaag  14400
14401  ctatagtaac tgaaaaaata tggtaccaaa aaacaaacaa gacaacaaaa gctgtatggt  14460
14461  attggcataa agagagtgat agatcaatag aatggcatag agagcccaga agtaagccca  14520
14521  cacatatatg gccaactgat cttcaacaag ggtcccaaga acacacaata gggaaaacat  14580
14581  agcctcttca acaaatggtg ttgggaaaac tgtatatcca catgcaaaag aatgaaattg  14640
14641  gacctttatc ttacatcata aacaacaaaa aactaaaaat ggattaaaaa cttgaatgta  14700
14701  agacttgaaa ctgtaaaact cctaggataa aacataggga aaaacttttt aacattggtc  14760
14761  ttagcagtga tttattggat atgacaccaa aagcacaggc aaaaaagcaa aaatagacac  14820
14821  gcagtactac atcaaactaa aaggcttctg cacagcgaag gaaataatca atagaatgaa  14880
14881  aaggcaacct gcggaatggg agaaagtatt tgcaaaccat gtatctgatg aaattaatat  14940
14941  ccaaaatata taaggaacac ctacataaca aataacatga tttaaaaaag gatcgaagga  15000
15001  cttgaataga catttattca aaaagacata cgaatggcca acaggtatat gaaaagatgc  15060
15061  tcaacatcag taatcatcag gacatgcaaa ttaaaatcac aatgaaatat caccacacac  15120
15121  acattaggac ggctattatc aaaaacacaa aagataacaa atgttagcaa acatatggag  15180
15181  aaaagggaac acttgtacac tgttggtgcg gatataaatt agtacaggca atatggaaaa  15240
15241  cagtatggag gttcctaaaa aatgaaaaat agaactacta tatgatccta caatcccact  15300
15301  ttctgggtat atatccaaaa gaattgaaat caaaatctca gagcgatacc tgcactccta  15360
15361  tgttcattgc tgcgctattc acaatagcca agttatggaa acaacccaaa tgtccatgga  15420
15421  cagatgaata gataaagaaa acgtggtata tacataaaat gaaatattac ccagccttga  15480
15481  taaagaaaga aatcctgcta tttgtgacaa catggatgaa cctggagaac aatatgctaa  15540
15541  gtgaaataag ccagtcacag aaggacaaat cctgcatgac tccaattata tgaagtagct  15600
15601  agagtagtca aactcagaag cagagaatag aatggtggtt accaggggct ggaagaagtg  15660
15661  gggaatggag agttgctctt aaattggcat aaagttttaa ttatgcaaga tgagttagtt  15720
15721  ctagagatct gctgtatagc ataatgccta tcgttaggca cgaaagtgtt gttaataggg  15780
15781  tagatttcat gttaagtgtt cttatctcaa acaaaactaa acaaaaggac acaaagaaac  15840
15841  ttttgaaggt gatggatata tctattacat tgaccatggt gacagtttca caagtgtata  15900
15901  gacatgtcca atctcatcgt tgtatacatt aagtatgtat aatttgtttt atatcagtca  15960
15961  tacctcaata aagctgttaa aacaacacag tgaggcccac tttaaaatca aaattttgtt  16020
16021  gcacataatt taacttttca atgtttcaga gtgcctcgga gtcatcatta taaatttcat  16080
16081  ctataatggc acaactcaag agtgctagtt aattaatact tctggttgac tgaaagaatt  16140
16141  tgtagtatct tctttcaaac tttcgaggga actatcaaga aaactatgtg tagtagttcc  16200
16201  aaactaggaa atttaaacaa atcttttcaa ttgggaaatt tttcaacatt cccaagtaca  16260
16261  gagaatagtg taatgaatct ccagcttcac ttggtttcaa caataatcaa tacttgtctg  16320
16321  ttgtagttta tctatactca catcttttct cctctgctac cccaccacaa tcattactaa  16380
16381  attatttcca agacgatcta agtcatcata taatctgatc catgaatgat cactatgtat  16440
16441  ctcaaaaaga aaagaactct ttaagaataa ctaaaatatc atcacatctt aaatataacc  16500
16501  aacatttatt ttcttatttt aatttttaat tggtatttaa taattggtac agaatgatat  16560
16561  attgatacat atatataatg tgtaatgatc aaatctgggt aattagcata ttcatcaaac  16620
16621  caacattttc ttaatattat caattattca tgcagtgttc atttatttct catattctct  16680
16681  ctctctctct ccccctccct ccccttagtt agtttgaatc agaatccaaa cagggttctc  16740
16741  actctcattg gttgataagt cttttaagtc tctttcagtc ctcagagtta ataacttctc  16800
16801  atgtcttttt tccacatctt acgttttatt tgatgatgaa atctagttgt cttacagaat  16860
16861  tacccatatt ctgaattgtg ttgatttaca tgacttttaa aatgtcattc tcaaactcca  16920
16921  aaattctgcc ttcttcaatc taaccctcat aaaattgatt cccttttttt taaattgcaa  16980
16981  attgtcattt cttcttctgt tgccctgagg atcctccagg ctatatgttg cctaattttg  17040
17041  atcaattcca ctttaatacc catgatttac ctaacatttc ttcctgaaag aactcagcct  17100
17101  gtctgaagtg tcctttcaat caggtttcaa aatgtactgg tctactcacc cagaggcact  17160
17161  tgctcaactt tctgtaagat tgcaagatat aaccagtaaa cactaagtgt tgttttgatt  17220
17221  tttaaaattg tcccacatgg ctacatttta aaagtatttt tctattactg atatacatag  17280
17281  aaatatttat tatgcaatta tgtatctggg atttacctta aaataatggg agagggggca  17340
17341  cagtggttta gatgtaatga ttggccacag ttgatattgg ataatgccag ctgagggttc  17400
17401  cttatattat tccatctact tatgtttaaa tttaaatttt ttcataataa agaagtaaaa  17460
17461  atgagttgta ctatattacc aaaactaagt aatcagacct ttcactttgg ggtctagatt  17520
17521  ataacacttt tgccaaggat catgaaaaat catgtttaag gaacaattta cttgcttttc  17580
17581  tcattctgca aatctgattt agctaaaata atcagcatat aaataatatt taaataaaat  17640
17641  agggaactgg tttgggatga atgaaaatat gactcatata aaggtggttc ataggttttg  17700
17701  tctaagctgc ttctcttaag actctagtgt ggcagaactc actgacatgc ccctgtaacc  17760
17761  taccaatagt ttacagaata ctcccagaag atgagtgaca gcaagacaca aaccattgga  17820
17821  ttatctcata acaaacaaat gctagcatgg attatgaagg tcacacttac atgttctccc  17880
17881  tactacaatg acagatgaac atgcaggtct tattttccca agatgaaagt caaaagcaaa  17940
17941  cttttacaaa aacctgtcat cttctcactt ttgtattatt tctctttatt ctattcaact  18000
18001  cttgaaaaaa taagcaaatt taacacttta tgtttactca attcacctat actagaaaat  18060
18061  atttttaaag aacatataac ctttattaat aataattttc tattacttta ttagtatatc  18120
18121  taagtaattt tactaatagg aattaatttt aactgcagtc agctatgcaa aaatcatagt  18180
18181  atgaatttgc ttcaatgtat cttttaggaa gttgcatgaa tttaacatca tatatgcaaa  18240
18241  tcccagtcag tctgattaag aataattaag agaaaaagag taagacccag gggctcactg  18300
18301  atagaaaggg aatataaatg gaagcacagt gagaggagat ccttttgtcc aaaggcttag  18360
18361  aagacataag aggctcctgg ggcttcaggt aaggccttag aactgggttt tggtttcagg  18420
18421  ggagggagca acaataagtg caagaagggt tggcaatttg taccttgtga tatcgttttc  18480
18481  gtgcaccagg ttaaaaacct ctgctttgag aggcagagga acaagcttga gaaatatcta  18540
18541  ctcatctaga cctagtaggt caattaaagt tatcagaagt ttctccctgt caagcatcta  18600
18601  gtgagtcctg ttcctgaacc aacactggga gttagcaagc aggagacaat tcctctaatc  18660
18661  cataaaatca aaaaggcatt ggatgtcttg atagaaaaag gccaaacatt tcctctggta  18720
18721  tgtgtttatc tacaacaaag tcgtatgagt ttgctgttgt tggaactctt gtacagaacc  18780
18781  actctagaaa cttttttagt gagcaaaagg tgggaactca aaatttaatt gtatttatta  18840
18841  ttgccactta aaactatgta aaaatatcat tggtgatttt tttttacttt tatttgtgtg  18900
18901  aaaatgtttt acagatatac acaagcctgg ccccaactgc ataaaccata tcttcccctt  18960
18961  aagctattaa gctactctac ctgaaatttt ccggtcatgg acttttcagg aatttgattc  19020
19021  cctcaactgg gtaagaggtt attctatgcc aagatctccc aatacctctg agctgttact  19080
19081  tcctacatag ttactttctg aatttttcat cagaattgaa attaaaagcc catttggtgc  19140
19141  ccctttgtaa ttctctcagt aagactaata tatatgcata tatttctgag tttctaccat  19200
19201  tataaatatt ttgttttgca aaaaaattta gaaaaccgtt cagtagccat gtgaatacat  19260
19261  tttttattac tcctttattc tccactagaa ttaactgagc aaaaataaat gagtgcacac  19320
19321  cttctaaata gggaaaatgg ggaaacagtc aagtgtggta ggcttcaaat tccctataag  19380
19381  gtttaggcca ccaaatatgc tgattgaggc cgaaagaagg cctaatcagc tgcccgtatt  19440
19441  tttatttcta tagaagttga agcaacgttt tatgcatata ctttagaaat aggtatagaa  19500
19501  tgttttttgt ctgtttttta aagttttttg aggttcactt ttcacaaatt atacttcaga  19560
19561  catacagaaa gtgtcaggca aaagaaaaca aagacattat atttatgtat tatgcttttt  19620
19621  ctaaagtgac agtcatgacc ccaaattctt acatgtatgg ttttgtgttt tttgccagag  19680
19681  tcaatattat gcatccaaat attacccttt aagattcctt ttgtaaagta ataataataa  19740
19741  gtaacttaga aattttctaa gggtttagaa gtattctatg gtctcatatt aaaatattgc  19800
19801  tgctatacac atttccattt tgcagaatat ctcattggtg cctatcacta acatattttt  19860
19861  gtatgtttct ttaaaagaaa aagttttctt tatcttagaa acacgtatac tctttgtgtt  19920
19921  gcagacattg ctatggcaag tccatatatt ttattaaatg tcagactaca gttaacagat  19980
19981  gttgcagcag tgctggagga attaagacca tgtcagcatt tctctttaaa tatatatttt  20040
20041  ttcagggctt tctatgtatg aaacgttaac tccttaacaa gttaacacaa gacaaggaat  20100
20101  gctaatgccc aagtggctgg atattttaag ggacctacta aagaaagcca tctctcctgg  20160
20161  ggacctgtta atattattaa taacaaaagt tgggaaccat tcctgaaatg tttgcctgga  20220
20221  ggcctacgaa ttaaatttgt catctgattt ttagccaaga aatacagaat taaatttttg  20280
20281  aattggagtt tagttattta atatttgatc gttattctga attcaaaata atctactgct  20340
20341  tatgaataga ttcccttaaa atattgtgtg cctaggcgat tttatggagt ccactgattt  20400
20401  aaaaatatac agccaacaac aacagcaact aatatttatt tagctcttac tctatcccag  20460
20461  gccatattct aaggttgtaa attatctcat tgaagaaaag taaataaact agacacatgc  20520
20521  cttctttact aagttactgc tctgtgcaaa aataaaaaag gaagaaaggg aaggatggaa  20580
20581  gagaggaagg gaagagttga ataacgagca aaaagtggtc ttaatttacc agtctactca  20640
20641  agagataaaa ggaaggccat ctcaatatga ttcatattct caatctctgt gtgtgtgtgt  20700
20701  gtgtgtgtgt gtatatatat atatatatat atatatatat atatatatat atatatcctt  20760
20761  tagccattta taatccttga aaagtcattt tgcccaaaaa tctagttaat acagtatact  20820
20821  atctcatata catcttctat tcaattattc tcaaataatt ttagcaacca taacatagaa  20880
20881  taactgtgat tacatgagat aatgcaaagc tttggaagaa aattgttttt taagcatttt  20940
20941  aggtgaaaac tcatgccaca aagccatggt acgtgatcta tttctccaca ctgaaatgaa  21000
21001  taaaactcct catttctaaa tctcaaagaa tgagtgaaac tggacctaat aaagtatttg  21060
21061  acaccacagc cttttagtct tcagctcaaa ttctaagcaa tcttagccag gttaacctca  21120
21121  aattaatgag aagtagcatg tatgcatgct tgcaagactg ccttgaattt aagagatgta  21180
21181  aagatgggag attcccatgt atcttgtcca agacaagcat gttgtcttgt ttgatcaaga  21240
21241  aactgcctca aagagagcca gtcatccatt cttgctgcca gctaatccat gcactgattc  21300
21301  ataatgatta aaaacgtctt atatttgatt ctactgaatg tgattagacc aaaactgtgt  21360
21361  ggctgttttg gcaattagta ctaaaatgct cagcaacatc aaatggtaca gtgtgagtga  21420
21421  aatgtaggtc acttacttta gcatttggaa agtgtgtcgt ggtacatctt tgggtcttca  21480
21481  tgttttatca atctcacaaa aaagattaac ccaaagcaaa gccaaccaac cccccaaatc  21540
21541  tgccagtaca cttgcatgtt taaacactgg cgctgatgac aggttcaggg gtaaatatgt  21600
21601  accatggggc tgttcagctt cacaggttgg ttaatattaa acaaacacat attgcaaact  21660
21661  gtgccttgtt atgaggttgt tttctgagat tccaggggtc agggtcaaat cctcacattt  21720
21721  ttcacctttt ccccagtgcc aaccaatagt ataacaagtg aaataatagt ctaatacaca  21780
21781  gtaacaatac actttcaaag caaaaagtgt tgaagctaat ttaattctat aatctatttt  21840
21841  gctaatgtca tttcactttt ataaaaaaga acaatagaaa taccttgtat gtttataatg  21900
21901  ctgtatatcc aatacatcat ttaaccctca caataacctt gtctaagttt tcattagacc  21960
21961  cagtattaaa gagaaaactg agttccggaa tatttgcatg actttactta ttcaaaaaag  22020
22021  acttattaaa tcggtatcat attaggtatt gaagtcagag acaattcttt aaatatgcat  22080
22081  gtataacaaa tgctcacaaa tgttcactat gtgccagatg ctcttctcaa tgctctacaa  22140
22141  atattaactt acttaatcct cataacagca ctgtgaggta ggcactatta ttatctcctt  22200
22201  cttgtagatg cggaaactga ggcacagaaa tggcaaataa cttgcccaaa gtcagacagg  22260
22261  ataaaagaca gaagtcggat ttaagtctag gcagtggagc tccagaatct actatttgac  22320
22321  tctgtgctgt gctgaataag acacagtatc tgtgtttgaa gacttcagag tctagaaggg  22380
22381  caggcatgta aacaaatatg ttacagtgca acccttaagc tcaacagtga ggcttgcaag  22440
22441  aggcacagac agcacgaagg aggaaggggt taacttgact tatctaaggt ctctcagctc  22500
22501  ctaggcagca gagtggggat tggatccgaa tccttgagtt tgaactccag agtcaatgtg  22560
22561  ttctccattt cactgggcag atccatattt gagaaaaaga gttcggattt acagcgagaa  22620
22621  aacaataacg aacttagagg aacatagcat ctgaacacag gatgaaagct gagctcattt  22680
22681  gaacagaaaa taaaggactg tgctttgtaa taaatataaa tacagacata gatataggta  22740
22741  tgcagatctc tttgtttata taacatataa ttaataaatt aatgtacata tgtatatgtc  22800
22801  aacagaactc ttgtgaatat cagttcagct gtaactctcc caggttatct taaggcttat  22860
22861  ggtcagtcag aataaaacag ggccaatgtg aggaagcaga aggaaagcca aaagacatag  22920
22921  agacactgat gtcaaccatt ctgggtgcat aatagatatt caaagattac tcactgatgg  22980
22981  aataattggt taattgacta attgattaaa aacaggaaag ggaattaaaa aaatactaaa  23040
23041  gacagctcat tccaattcac atttagtgaa aattttgctg aggagaatta gtgaaattga  23100
23101  aacattcaga attgagattt catatcgaca tgtcagaatt ttatgcccaa catttctttt  23160
23161  ggatgaccac tttgatattt ctctgacccc tttttaagtg taattactac ttattgacat  23220
23221  tgttaaggtt tttaatccaa acaatggcaa aaaagagttc cacagggaga aagaaatttg  23280
23281  gctagtttga actccagtca tgtttatagt ttattttagg tttgtaaaat tccttgcttt  23340
23341  aatttactaa aataaaagaa tgtgtacatt ttttctgctg ccaccaatag ttctattgtc  23400
23401  accctaggaa ctatatacta ttttataaat gagaaaaaag ctcatacagt ttgccaagtt  23460
23461  gttgatagca cagctagtaa tttatggagt cagaattaga acccagatct tctgaatcaa  23520
23521  agtccagcac tgagtgttag cataacagaa gagaacatgt tcagacattc agatcaatag  23580
23581  ggtgtcagaa gacttctcat gtagataaaa agggatgaac agacagtttc aagacaaaaa  23640
23641  cagtgaagct cctctcagga ttcctcagaa aaagctaatg ctaaaagtct taagcaaaca  23700
23701  tcaaaggaaa tgccatcagc ctttaattta aagagaaaga aaagatgcaa gcaaaactat  23760
23761  ttaagtcaat atgattatct tattcacatg taaaaatcag attacccatc caaataagca  23820
23821  catatcagtc tttcaactgt tacttgtaac actatactag accctattaa gaaataatta  23880
23881  aggaatataa atgcttgcaa attaagatat taattaatat tactggaaaa ttgctcatat  23940
23941  ataattaact taagcattga tcttcactta ggtggatttt aaaataatta agacaagttg  24000
24001  aaatatgttg aaattcagag tctaacttaa aaaatcaact tcaaatatct aggaaggaag  24060
24061  agtcaggatt tctatagtta aatattcaac tcctgtaaga cttgcaatta gctttttttt  24120
24121  tgacatagtt tacatcattt gaagcaaaat acttcatgaa cctaagcttt tctgttctta  24180
24181  gcctaataca ataatcctga tggtccaaac acaaagcaga ggaccaggtc cacataaaca  24240
24241  ctctctcgag ggatgcaatg taagaaggat tgcctcatgc tacccaggtg gtttttactg  24300
24301  tttgcagtaa cctttattat cacaatttct aacaaaacac attttcttca tgtatctgaa  24360
24361  atctcaagct ctatgtggaa ctgctgagct ggactttttt aatgaactca tatgaattaa  24420
24421  acataacaaa gaaaagacat ggtatcctca gccctctgtg atccctgcac tgacctttcc  24480
24481  agtggtgttt tctattcttt cagaaacacc cagctgccag taactgcttc ttgcctcctt  24540
24541  gcctttgctt gtgccatctg ctctgcctgc agtctgctcc ccatcgcatt tctcctgcca  24600
24601  acttctattt gttctttcag atttagccca gctgttactt cctccagtag cttctctgcc  24660
24661  cctttcaagt tgagttgggt gccacacttc tcctgcccct cagatgtcat gggcattttg  24720
24721  tgcatcctgt tacatcatca tgacctacat aagcaatgaa ttcacttgaa agactaggtc  24780
24781  ttgagaggag agattgggtc ttttattttt taattgtctc tttgccttag cccctagcat  24840
24841  aaaatctggc acatgtaggt gttcagtaat gtttgttgaa tgaatgagat gattctttat  24900
24901  tctgccataa tagaaactga ttatctcaca acattgtaaa aaatattata tgcccatttt  24960
24961  tctcaacaat attttgagat ctatttagaa tatctcttgc agatggggaa aaaacaatca  25020
25021  tttttttcct attctttcag aacaaactgg agatgtataa ttttatctag attctaaata  25080
25081  gctcataaat gcccattcag aatcaaagat tttttaaggg agttgattgt ttgctggtta  25140
25141  agtaccccaa actagagatt tagctagtgg ctaatgccca ggatttgact aacaattgtt  25200
25201  gaaaaaccta agataggaac tctttgtttt gttgcttttg tttctaatta tgtttattct  25260
25261  tttttgataa taaaagtaat ctgtattttt taaaggttag ccggcaaata taaattaaat  25320
25321  aaaatagaca ctatctacat ttccacattc tggaaataac cacgattaac attttgatat  25380
25381  acatgatttc tctttgcata tatttttata tgttatgtat ataattttta ttttatttta  25440
25441  tttatttatt ttttatatta tactgtaagt tctggggtac atgtggagaa tgtgcagttt  25500
25501  tgttacatag gtatacacat gccatggtgg tttgctgcac ccatcaacct gtcacctaca  25560
25561  ttaggtattt cttctaatgt aattatccct cccctagccc cctacccacc gacagccccg  25620
25621  gtgtgtgatg ttcccctccc tatgcccatg tcttctcatt gttcaactcc cacttatgag  25680
25681  tgagaacaac ataatctttg aaacaacata gggaccttat tattattaga ttttctattt  25740
25741  caccatttat aacttatttt aattataatt gccctatgtc cttattttct tgaacacagc  25800
25801  atttgtaatt actgcttaat actgaagtaa ggtagctctc tctaaagcaa ctaatgggtc  25860
25861  cttgcatata gcatgaatat ttaccatttc acaattggct ctgaggataa gaaggaacat  25920
25921  tttaatatat agcaggaccc atcaactgat aattattaga atgtctcttg ctgcaacctc  25980
25981  atacacaaat aagttttaaa gaaagatttt gaatgcacaa attgaatcag tgccttaaat  26040
26041  aaagattttc attcattcag tgtttatata gtacctatta tgcacgaggc atagtctaat  26100
26101  attaatcaag gtaaacaaaa aaggagaata cttataatta ctgcaaatcg gccatctaaa  26160
26161  catacttgaa tccatcccca gacctaaata taccatctgt ccaaagtctg ccctctgctg  26220
26221  ctgtcccacc aaatgaagtc aaaacattta cttttctgaa tagaaattgc attctattct  26280
26281  gaatttattt ttcctatatt taaagaaaga ctggtgctac caattttata cccagccttc  26340
26341  caagaattat aattcctaac taaagcaacc gtaaagtaca aaaagctcag ttaatgtccc  26400
26401  atgctgggca ctgcaaactc ttgtggtgaa gaatgggtgc attaggcaac aagtgtccct  26460
26461  gtgaagggct ctgactacac catggcccca cctgggagtt gcttggagtc cagcagcaga  26520
26521  aataagcttt tcaggcagaa gcctgccctc ttctctactg aggagacctg actcggaaat  26580
26581  cctcccgagt tcattaaaaa gtgaatgagg aaatgtcgat gacactatta tttctctctc  26640
26641  tctgctcaga ttcctttgaa agacattttc tagtgaacat gcatttctta tttctaacat  26700
26701  tctggatagg atagtaaaaa ggccagcctg aacatatctt tagttagtag ggatcctgat  26760
26761  tctttgaagc atatgttagc attatcacca tttaggaggg cccccttgct tttaaagtct  26820
26821  atccacacag catattgggt cacagcttaa actaccgaaa gtccaaattt aagcaagatg  26880
26881  ataacaggtt tacaaagtcc aatcactaat gaaattacaa aatcaaaatg catcaaaatt  26940
26941  gttctggtag ggacaggcag gagtatgaaa gagagtcatg gaaattaata tgctgtgatc  27000
27001  taagaagaat gtaatttttt aaactatcaa ttgctatgaa ctagagagtc aacccagccc  27060
27061  agcactgcca taatatgtat tctgtatgaa gaacttacgt taacaaggtg agtcagtttt  27120
27121  caggaagtat tgttatactt attataatta tacatctctt agcagtgctg ttttctgaag  27180
27181  caggcatttt aaaggctaga aattattctt taaagcaagc ttctaaaagt tctaatttaa  27240
27241  catttagaat ttcagtacat tatttaagtt gtaatcaccc ataagtccta tagaccttgt  27300
27301  tacattacat ttctgcttag gtggaagcct gaaatgaact tgtgatactt ttcattgcat  27360
27361  catttcagtg tgggatcaat aaatgaagtg gaccagaagg atctttttca aaggtgaaag  27420
27421  gcagaggcaa aatatagaca tcatgggctg ttgtctaacc agattttttt tttaatttaa  27480
27481  ttttcttgtt ttgtcagctg aggctaaaag caattttcta tttaggtctg tggcaaagtc  27540
27541  aataaatttg tcaacctgaa ccaaacttgt ttgctaattt tgcaacatag tagttgacta  27600
27601  ttcaaacatt tccagaatgc tccattatat aactgaaaag gtggtttagg ttgggttgaa  27660
27661  gagaggggcg tgcgatcagc taagcaattt cctcaaaact tgtgggtcat tgcatttcac  27720
27721  ttggtggggt ttcttagaat ggaaaatcag agcctctccc aggggcctgg gctgaaagct  27780
27781  ctttggggct tcatatttgg gagggtctca aatttagatt ttttgaaggt atcatcaaat  27840
27841  gatcctaatc atgtagtcat ttgtattgta tgtgtgttaa gatgttgttt tgttaaatag  27900
27901  aaatgtttaa aatgcactac attttagtaa tcccattttg gattaaaaca atgcaaagat  27960
27961  atatatgtat atttggtgtc ttaaaaaaat agaagtggct caagcttcca cggaaatctg  28020
28021  agaggctttg ccaaagcaaa ttagaaaatt attgatcttt acttctttgt ttgcaattaa  28080
28081  ttttatatgt ggctttgggg gggggggtaa catttaatta tctcttcttt tctttccaat  28140
28141  tttttatttt gtaagttgag gttaataatt acagaaccat gtaaagagat gcctatagtg  28200
28201  tacctaagtt ttcattactt tacaagtgat acaaataata tgacagctca ggtatagaag  28260
28261  tgcttgactc ccctttatca tggcagagaa ttctgctatt tgaataattt aggaagattt  28320
28321  ctgtaacatt tttctatgga ttttctctat ttttcttttt ttgcaagtat ctatattaaa  28380
28381  agagaaataa aatgaagaat ttgaagtgcc aaaacaatga catcaaaaaa gatcacaaat  28440
28441  tctctttaac actgtaagtc tgaaaacgaa aaggcagaca gcaaatccat attaaagaga  28500
28501  agtaatcaaa atattgtttc tttctgcagt cctgctagta ttttccactt tttaggaaag  28560
28561  acctgggagg tcagatagac atttacctat gatgtgatta aaaaaatcaa ttagatcttg  28620
28621  agtttatgaa tctacggtaa aaggtaactt cttggagaat aaggcatcat aaatacaatg  28680
28681  ttgtatagaa aagttaaaaa gaaatggaag caagaaaaaa gggagatgac ctaaagggaa  28740
28741  attgaagtga gagcaaagaa aagcaatgac tacagaaaca aaggcattac aaaagtatta  28800
28801  aaaaatacat aatttgtttc ttagtcatta ctgtttctaa atgtcttctt ccaatttggc  28860
28861  tacaaccaaa ttttattttc aaatattatt tcgtcctatg actaaaatta gaaatttagg  28920
28921  tatagtcatg acgagaacaa cagtttatct ctcccactgt cgttgcaaaa taccatgatg  28980
28981  gtctaagatt ttttttttta attgttgact aattttaact tgatcccgct ggaactttct  29040
29041  ctttaaggtc attgttggag gtagaaattt taaaccatat aatcaatgat tttaaatatg  29100
29101  tataagaaaa tttcttactc aatgtacagg tataatctga atcactgtat tttgagccaa  29160
29161  cattcttgta ttttcaatag ataacattac attgggatgt acattctaag accttctcta  29220
29221  cactatttga aggtgatagt catagattga tgaaacgggt gttgaaatgg atgaattatc  29280
29281  accatacgtt ctctttctct atgtaaggaa aatgaagatt ttattgctag ttcttgtttt  29340
29341  tcataaaatg atcacttaaa attcatagca ttgtgagcta gtgaaagtga taaaaagaaa  29400
29401  taggaataca agagaaagag tcaaattacc attggttcca atttaaattt tgtccatcta  29460
29461  cctttccttc tgccattatt ctcagatagg caaacatcac caaacccaaa ctatcagtca  29520
29521  accttcctac tggcctcctt gtacccacct ccacctccac caccacctcc acaccatcat  29580
29581  ctctcctaca tttttactat gctgattttc ttactttctt cagaagtttt caaaagatct  29640
29641  tcatcactaa aaatctgagt tccctagact taacaccttt tgcagtctgt actattccat  29700
29701  tctgttctcc tattctgctc cagaaggtct ctactggagc cagaatgatt ctcactgttg  29760
29761  ccagaatata cttctggcat tttaattttt agcttttaat tttaatccaa catgctaatt  29820
29821  tactgtaact atttagtata cttgaagatc agaattacaa gggtattttt catctaggat  29880
29881  gtctttcctt ttcctctcca cctactagaa tctcacatgg acttttaata gccggctcaa  29940
29941  ggtctgtggg ctctctgaaa tcttgaatgt cctcagtccc tagggactcc ttatttcctg  30000
30001  gagtcctgga gcatgctgtg cagttctgct gacactaagt aggttctagt ctgggaagcc  30060
30061  aagtctccct ttatgtggat gtatcttacc cccagcccct acccctatag acacacagac  30120
30121  caaatctcat atatctattc atggtggcac atattttaat ttcttatgtg aaggtcaagt  30180
30181  taaagtgttt gtcatctcat tcccagactt gcttcattat tcactactta cgtatttttc  30240
30241  attttattca tttttaaggt ctgcccatat tctgatgatt agctctttct actatggtac  30300
30301  atgaaacaag catgagccta actgaatgtt gcatgtgcca tgcattaaaa ttcaaaacag  30360
30361  cacaagtcta ttagcaaatg cgcatgagat tacattgtgg tatgatttta ataaatattc  30420
30421  agaacattaa attataatta taatgattaa gtctgtgttt tgcttatgaa agaaaagtta  30480
30481  tcgtgagttt tgttgagagc agaccatata tttcttcact aattttggcc acatctgaaa  30540
30541  atgtcaaatg atctagggaa aaaaatagtc aaatgatgaa ccagatactt aattgtttta  30600
30601  atttattaac ttttgccaaa ttagttttca tgtgtatata tctgattttt aagtcagtgt  30660
30661  tagaaaagtt ttgtaataag aattttgcta tgtagagtag gtttaaaaga aacatgatta  30720
30721  aactcttcaa tagaagtctc ttgtgtgtgc ttttaatttt tatccaatgc taatttacta  30780
30781  taattattta ctatacttga agatcagaat tacaacaaag ccaaagctta caattttagg  30840
30841  aagagtaaaa ctttaacgat ctatacattt atctccaccc gattttaaat gatattataa  30900
30901  tttaatatca aattaacata ttggagtgca ttcattcttg tttgattgac ccactattaa  30960
30961  atgaaatttt acaagaatag atttgatttt ctaacaatta ttgcaatttt tgcatggtta  31020
31021  atcttttatt tatctggtaa ctttgcaaac agaaagaaat cttaaattgg aaacatcact  31080
31081  attaaatgat ggaaatagaa attttaaaag gaattttttt gagatttccc taccgttaaa  31140
31141  attagtacat ttgttattat cattgttccc ctagaccaca atacttctcg tctgataaaa  31200
31201  gacaaaacta tggggtaact ctaaaaaata gacaatgagc taagagacaa gtaaaagtaa  31260
31261  gtttgcaata ctatacagtt aatagaccaa acgggcacat ttggaaagga aaaaaaattg  31320
31321  ttaactacac attttgttta atgtttaatg tcttgcatcg acttaagaat atcttactcg  31380
31381  aggagcaatg tttagttttc ttttatagaa ataggaattg acacatctgt tgtaatctag  31440
31441  cattgcttct gattggttat tagattgttc attcatgtca taaatactta aaaggcaaag  31500
31501  aaccctcaat tcttgattcg tttgtgattt gtttttcttt cctcactttc agaatagttt  31560
31561  ctagttgata cattttaata gcagaataaa taaatgattt gccaacatat aaaatatggc  31620
31621  agagttaaaa accctacctc tgacatgttg agagccaagt agattttttt tttaatgcag  31680
31681  aaaataccta cttaaaaatt cttttaaaat gccaaacagc cttttgccta ctcagcacac  31740
31741  tgccgttggt gtaggagtgg tggctgatat tggcctgtga tttccaactt catggcatct  31800
31801  tgagtaactg taccgtttgg aagtatttgt cattctgtaa aattttctct gaaaagatca  31860
31861  acaacttaaa agaaaataac tctttcacta tgtaatcaat attttctgga gatttcgatt  31920
31921  atgtttcatt aaacaatctg acctcataac tattgttact gtattgtttt gctttgactt  31980
31981  caattcataa gtcttttgaa aacggaatat ttctggattc atcagtcaac caacctagta  32040
32041  aaatcttaat agagaatgac accaaccaag ctaaaacttt cagtgattat tttattgtat  32100
32101  gaaagccaaa attctaaaag caaatagaaa ttggtgtaac tgatgtttaa tccaaatgta  32160
32161  caacagtaaa ctgacttagc ttctcttttt ttttttttca agagctgacg caagttggac  32220
32221  agaaggaggt gttggggtga ggtggtggtg ttgattggct tgtctcgttc actcccactg  32280
32281  gtctttaaat caatgtctag atctctaaag tttcatataa atcaaagctg ttacacgggt  32340
32341  ctgccattcc aaacaagtca ggaaagcctg cacaggactg gataaataat taaggtacag  32400
32401  ctgtttttac atgaatattt gcagtgttaa aataatgctt actttcttat ttttattgtg  32460
32461  ttgtttgttt attaattaaa aattaaaatg tttgaaaata ctacttggat aacttttttt  32520
32521  cctcatttta gaaatgatca attcagtata atgtcaaaca ttgaaattat ttacccaggt  32580
32581  cctgattgca gttttctttt acagataatt ttaggtttaa cataaaatta ggacagtgaa  32640
32641  taataagaaa gggaaacatt gcaaatacag ccggtaaaat gtgtttagtt atttatatct  32700
32701  ccaggttgat catggactat aatgaagaat tgacataatc tgtcttagga aaaaatatga  32760
32761  aagttcagaa atacattctc aatattacac tattaaagat ttttgtttat cttgaaaaca  32820
32821  aataaaaccc cacaaaattt ttgactaatc aaagaaggaa catcacttca gtgcagcaga  32880
32881  tgtgaatggc taagagtttg ggctgtacca ttatcaaatg aaaaagaaaa aatgttgtgt  32940
32941  cttacctttt cttcttaatt tgaccatttt agttaaggag tatttttaga acaaagttac  33000
33001  taaaagaaac tagggaattg aatggaatat aagcatagct ttagattttg aaggagtaga  33060
33061  gtcaattatc taaaagtaga ggtgttctcc tcaaatttat taatcagaca gaggagaatt  33120
33121  cccagtggat ttaagtatcc ctgtactttg agtatcttac agagcatatg tggatggttt  33180
33181  tagttaaatg cccagggtat agtaaaacta agagtgtttt gtaactcagt ggaagaatat  33240
33241  ttgaattgat gatatatatc acattcatga acactgggct aaaaagtttt agttttgaca  33300
33301  aagtaaagaa atttgggtgt gtttttaata aaagattgcc atttagttta tagttcaaga  33360
33361  tcctccagtt tcgatttata tttagatagc attctgggat tttcttgaaa gtatttacat  33420
33421  ttgtactcct aagaagtata taagcaacat ttaagatctg aaaaatgtag ctttaatgac  33480
33481  tcaacttttg agttttcttt aaacatgtta tacagtgtgc tttaaggtta ttgaagctgt  33540
33541  tttttagtta tgtgagttag tttaaagaaa gtgaaaataa ttattctaag aagaagaaaa  33600
33601  aagtacctct gggaatggtc cagtatctat tataatgaat ggaacttact gcatccagaa  33660
33661  ctcatgacag attaagtatc atgcattaaa atgtggagca gaaagagttc actatgttaa  33720
33721  tatcatgtat gctacatatc cctgtgcatt ctggaaacta ctctttggga aaatatgaac  33780
33781  taaaatttat gtggcaattt atgtttaaga tgactatgtt ttcttctaag agcagagcta  33840
33841  gaaagtctgt aaacaaaatc gcatattcaa atcttatgac cagtccttta tacctcatca  33900
33901  aatggctgct ttaattctta tattagcaag catgtaatct tttcagaaat gggaaaagac  33960
33961  cttagtattt ggttatttat cttaactttt ctagttcttc ctagatatta tctgtaagct  34020
34021  atatctgagt agaggaaaaa aggaaatgcc aaaatattag cactagcaat aggaaatagt  34080
34081  caagtacagt tctgctgtta ttgttggttt cttctttaag agctacctca gactgaatac  34140
34141  ttttatggaa gctaatttct gtgagaactc atgctataga ccaacaagcg ctctcactga  34200
34201  caaaatatga caagaatggc attgttgggg aaattaagat aatttaatat aaaggtaata  34260
34261  ttagactgat tgtagtgtaa aagctacatt catttatcta tggtacaggg tggatgtaga  34320
34321  tttaaataag ttccttggat acaagatgat ttggctttta gaagttgcat gacccttgct  34380
34381  caaccaaagg gtaaatgata ggtgaggctt tctgctacct aaacctaaat ttcaaagtga  34440
34441  atttgtcaat actgggtagg catgaaagat gagacagata gcaatgctgg gaaatctgct  34500
34501  ctggctatat tagctccctt tttcactttc acttatcagg taaaataaat gtttacagta  34560
34561  actagggaag gtcagaactt ttgcttctcg actcaaggac tgttttgctt tccagacttg  34620
34621  atgtctttct ttaaagttga accatacagg taaaatttaa gaaatttact gttttgacac  34680
34681  ccttacaccc tgaacttctt aggtacccat ccaaagaaca agacattaca atgtttaata  34740
34741  attagaattt ggatataaag aattagctac tcagaacact tagatacctt ttaattaata  34800
34801  tgatagaaat gaaattattc taatataata atattctaaa tacttggttt caagttttga  34860
34861  ctttgtattt tcatgaagag tcaattgaat taacaacgca gttgagcact gctgtgctag  34920
34921  aaaatccagt ctgtttctgc gagacctctt tgtattagag agaaacttaa ctttaatgag  34980
34981  gagaaaggct agactataga aaattctgtt gaactaaatt tgacttttct tttagaagca  35040
35041  ttttgaacat tccctgtgca acaaagcgat tttttctcct gacaatcaga ggagagaatt  35100
35101  ttcatttcat tttgaagcat tatcctataa aactataatc aaaaagcata cctctatcta  35160
35161  ttactataac acagatcata tcaaattgca tttatcttag tggaatgtaa cactaggcac  35220
35221  tgtgctagat gctaggaata tgtagaatcc acaaccccag cagcattcct attctcatga  35280
35281  agcttctgcc taagacagtt aattatcaaa taggcaacta aaagagtaag taagaagtgt  35340
35341  gataaatact acgcaggaga ggagagcata tagtggcaga tctagtgtaa tgtgggaatg  35400
35401  tggggtcaga gcaggacact ctgaccaatt ggcctttaaa gattttcagg ttgttttagt  35460
35461  taacattggg agggacctgg gctaagaatg tggggaatgg cagtccaagc agagggaaca  35520
35521  gtgccttaag aggtcctgca gtggcagtgg ggaaatgaaa gaagcctaat atattcagtg  35580
35581  agtgaggggt gatcggcttc agtatgagac taaagagcta tgtctgggtc aaagtatata  35640
35641  gaccttccag tgtattagga aatttgactt tagtctaaaa gtgatgacaa aatcacagta  35700
35701  gggccttcag tagcgcagtc gtttggaata acatagtggt catggagata gaagtggatg  35760
35761  aattttaaat aaatgttgaa agaaggactg ataggacttg gtgatacgtt ggacatgagt  35820
35821  aggaggtgaa ggatagagaa tgggacagcc aggtctaccc agtgagtggt tgggtgaatg  35880
35881  aaggtagcat gttctgagat ggcaaacagc agaagaatct atgcctatga aaattttatg  35940
35941  tttcaattac agtgtttgcc agcaatattc ttttctatcc tacccatgca ataattcttt  36000
36001  gattaattca atgcacattt attccaagaa aaaggtaaaa aatgttaatt atattatgct  36060
36061  ttaagagttt gctcaaaatc tgtttgtttt agtaggctga gttcctcagg tgcaaggagt  36120
36121  ctgttttatt catcctctgt gtcttccata gtttctgatt aaattttagc aattatgata  36180
36181  tagtctaaag gcttcaaggt atatactttg tgctgtagac agatgattca gaatatttag  36240
36241  tttctcataa tgtgctaatt ctttttgaat tgtgcattta accattgttc ccttaaatag  36300
36301  atcagtgata taatcttcag agttaagata taagccatga aaaagtgtct caacttttgt  36360
36361  gagagctccc ttggccaagg caaaaataga atacattttt ttttgagatg gaatcttcgt  36420
36421  tgcccaggct ggaatgcagt ggtgcaatct cagctcactg caacctccga ccccgggttc  36480
36481  aaaccattct cctgcctcag gagattaact gggactacag gcatgcgcca ccatgcccag  36540
36541  ctaatttttg tatttttagg agagatggag ctttgccatg ttgggcaggc tgatctcaaa  36600
36601  ctcctgacct caggagatag accctcctca gcctcccaaa gctctgggat tacaggtgtg  36660
36661  agccaccgtg cccatcccaa taaatatttt atatatgtta aaacagcata aaattaggtc  36720
36721  ttaatttgtt catttgtgaa ggggcatcta cctcactcac aatgtttgtg agagttttga  36780
36781  gaactgtaaa gccctctttt gtaagtgtct aattatgcat atgaaatatt atgtatgttt  36840
36841  gcagctacat aaagacatca attcaattct gattactgga agagagaaaa cagatctaaa  36900
36901  tttattgaag gcctactata ggccaaactt tgacactcat tatctcattt aaattctcac  36960
36961  aacactgctt tgtggtaaat aatattaact tcatttcata gaaaatggaa aagtcagaag  37020
37021  ttagttaatg cagccaggat ttatacccag tttcgcttac tgccaaagac atagttcctg  37080
37081  ttccctgatt aggctttagt tctctgtagt agagatggca atacaaaggt ggcatagcat  37140
37141  gaaggccact caacttggtg cctccattac ctcatctgta caatgggaat aagaaaaaaa  37200
37201  attgtactca cctcagagga ccgctctgaa gaattgatag atgtaaggcc ttaaaacagt  37260
37261  ggctggcatg tggtaagtgc catatgagtg tttgatatat cttttctaaa aaaattctgg  37320
37321  gattagcatg gcttaatgca aatgaaatga atgaggttcc tattaatata caaagtagaa  37380
37381  cagactttaa ctgaagcttt tggactgcag acatgtatac ttacagcagc aaagatctca  37440
37441  gccctgctgc tccttcttca gagaagcctt ccctgatccc ccagactaag ttggatacta  37500
37501  tgaaagacac tgctatggcc ccctagaggg gctggataaa ttaaggatgg agtggaggag  37560
37561  ggaggggagc atgccagtca ctgtgaccca catgtgcaaa tgacctgaga tgtagagaac  37620
37621  acggtggatt tctggaatgg aaagactagt gtagctagaa cactaaggtg aggagagtgt  37680
37681  ggacggagat gagaccagag aggtgggtgg accaggcaga atcttaccag gcatgttgag  37740
37741  aattttggac tttatcctca gagtaaaggg aagacattaa agggttttaa gcaaataaat  37800
37801  gatatgatct gtgttgttgc tgttatgttt caaagatcac tctgggtatt gggtaaagaa  37860
37861  tgaatggtgg gggtggttag gggaggcaaa agagaattga agatcaatta ggagattttt  37920
37921  acagtagaca tgatggtagc ttggacaaga gtgaaggtga aagaaatgaa gagaaaaaga  37980
37981  ctaacttgag aaatacttca gtttattgta aaagtcaacc agactttgta aagaactgga  38040
38041  tgtggagggt aagaaagaaa aatttataat agaaggctct tatgcttttg acttgaataa  38100
38101  ttggataaat ggtgacaaca ttctttggaa tggaaacatt ggaagaagag ggcctatcac  38160
38161  aagttagact ttgaacacat tgaatttaaa ctgcctttga gatatataga tgacatttag  38220
38221  gcccctggac acatggaact tgagttccca ggagaagcct aggctgatgt aacttgagga  38280
38281  gtctttggta tatgtattca tcagagttct ccagagaaac agaaccaact ggagataaat  38340
38341  agacagacag gtatagatgt atatagatat aagatgacat ttataatggg aattggcttt  38400
38401  catgattatg gagccaagag atctcaaagt acagcatctg caagctggag aaccaggaaa  38460
38461  gctggtggta taatttaatc tgaggccaaa ggctgagaaa caggatgttg ctggtataag  38520
38521  tatcagaatt acgaggtctg ggaagcagga gctccaatgt tcaagggcag gagaaggcag  38580
38581  cagaagatgg atgtcctagc tcaagcagag acagtaaatt tgcccttcct ctgccttttt  38640
38641  gttctatgtg gaacctggag tgtttggagg atgctcacct tcagtggtga gagtggacct  38700
38701  tttttactca gtctattgat tcaaatggta atcttttcca gaaacaccct cacagacaca  38760
38761  ccccaaaata aagttttact tgctatcttc ccatccttta atgcagccac aatgacatat  38820
38821  aaaattaacc atcacgttat atgaagtctt gggagtggac tggaagaatg gggcttagga  38880
38881  tctagcttta aggaagtcaa gcaatgaaat gtcacatatt tttaaaagga caaaccacaa  38940
38941  aaactgtgaa aagcaatagt ggtgtcatca gcaaatagaa atttttgaga attcctagaa  39000
39001  ggcagaaaga agatagggtt ggaaaatcta agagaaaagg aaccaagata agtgtgcttt  39060
39061  tcccataggg agccctgcag tagcttcaag ttaagtcgat aaagacaaag aggaggcata  39120
39121  gatcatgggc aaccagtgat caggtatcca ccaaggaacc tcagtttaga catcatggtc  39180
39181  tgtttgggat accatttttg actataagat aaagctgtga tccaatctgt aaagaaacct  39240
39241  caagggagga tgctaggata agcattaggg cctctactgc agacaaagag gtataacaaa  39300
39301  caggaatgga agctctacca aaaagaagat acattaaaat gcttcacccc cggagtaact  39360
39361  gctcctagag tggcagctgt gtctgggagt gggatgctcc tcccacagac aagcagcaga  39420
39421  agagccactt acacagaacc tacaagggag cagcccatca gtgaaatggg cccacacaat  39480
39481  ttcagagaag ctctgagtac cagctgtcca agctaatcga tgcgctctgt cattcacaaa  39540
39541  tatgaacaga taacctagga acacttgaaa ctaaggaaaa tgagcagcat ggaagagaag  39600
39601  gaccaaaggg aacaaacaga ataactaact tcagaagaaa cgtataattt agggaacaaa  39660
39661  aggaacttct gaaaacctca catcaatatc cttagaaaaa tctgagaaaa tatagtatcc  39720
39721  ataaaacaaa aaaagtgata tgaaaaaaga gaaagaggat aagagcaaat tattagaaat  39780
39781  taagagcatg attgagaaaa atagctgaca agttgaaaaa tgaaacggat atagctgaag  39840
39841  gtgaaatttg ttattttgga tgtgacattg aggaaatatt cctgaacatc gagcagtaag  39900
39901  atgaacagat cgaacataaa cagaaaagct tagcaatatg gatcaagagg tccaatacct  39960
39961  gattaataaa agtttcagga gtaaacaaag gggaagaaat agttttttta aatagtagaa  40020
40021  ctttttttat ttttagaaaa tgtgtcttct atagaagaaa gacaagcctt ttgattgggc  40080
40081  cgtctgcatg ctgagtatga tgaattttaa aagcgactca catctagtca cgtcgtgatg  40140
40141  aaaggataag gataaaaatt ctgaaatcct cagaaaacca tcgataaatt atctataaag  40200
40201  aaataagagc cagactcatc aatagaagct agaagagaga agtttcttca atattctgaa  40260
40261  ggaaaatgct tctgaatcta gaattcaaac aattaacaaa gtttgaaggc aaaataaaga  40320
40321  attttccaac atgaagcaac tcagaaattc tatttacaga cataggctca ttgtgtgaaa  40380
40381  aaagttattc aaggcattat tttagcataa tgcaaaataa actgaagaaa gaagatagaa  40440
40441  tgccgttcaa gaaactagca gctgagcaag actcagaggt tggaggagga agccattcag  40500
40501  aatgagaaag agcatagaaa atttgctttc aaagttttgg taatatagaa ttatatttca  40560
40561  cttattatgt agtcaaatac accactttgt ctttagggca tactatttat acagtgataa  40620
40621  tactgtaatt gctgcttatt ggttttccat gtttagaaac aacctacagg caagttatga  40680
40681  cacttgtttc acagaacaag atgaaaatat tatgattctc aaattgtaaa agtattttat  40740
40741  taactaaaat aattaggagt gtaggagaag gaaggaaaga aagaaaaagt atgctaatgt  40800
40801  ccttattttt tatgggtaac cagtctaaaa tcagtaaacc aagtcaaaaa agctttagtg  40860
40861  aattattcag atctagaatg gctaacttta agtaacaagc taaaaacaga aaccgtcaat  40920
40921  agtggttgct gctgggaagt gagactggta ctgtgtgaag aatgaggaaa acctttgtac  40980
40981  tcatttagtg agtttctttt ttttttcttt tacccatatg catgtcttac ttctattctc  41040
41041  tcttagcttt taacctgctt cttttcatct tttatgtata tacatttagg ctgccttata  41100
41101  ttaataatag tttcattttt gttcctcctg cttaaaacac tgtgtgctat ttttttaaat  41160
41161  tctgagaact gctttcttta tttctagaca attctctgcc attatctctt tctgttttgt  41220
41221  ctcaccctag tctcacaatt ctctatattg gaatgactat cagtgtatat ttgaacttgt  41280
41281  aattcttatt ttttccccat tcctcttaac ttcttatttg tatttttctt tttttaatct  41340
41341  cttcatgcta taatttgagt gatttccaca gatctgtctt tcaattttat aagtcttcct  41400
41401  tcagctgagt ttttttaaat ttcaatgatt ctattttttt ctttttttta agaattcctt  41460
41461  tttttgactc tttttgcaac agcctgttct ccttttatat tcctttataa tgtttttatt  41520
41521  ctgtgaaagt tattctctta ttttgaatgt tttctttcaa aatgtctttc tttttattaa  41580
41581  tttaatgtaa aagtcccttt taaattgctt tgttatttgt agttccttag atgtgaattt  41640
41641  tatcatttct tgtgcctact ggcactcttg ctagtgagtt tccatgtgtg ttctatatgt  41700
41701  tttgtaattt gaggatgtga acttttctca agtgtgagtt gcctttcaaa aaagtactgc  41760
41761  catggcactg ggttgtggag gtattcccat gtggtagttt ctgtttgtca gaggaatagc  41820
41821  acattttgtg acttctggag caatttttat gttagtttct ctgctcaaga tttccttatc  41880
41881  aaatgggtat tgcacatgtc atgaccacac ttttcaagaa tgatagtgtt tctcctaata  41940
41941  cgatggttca acaataattg aatgaatcta atggtaagaa tttcagaaga aattatatca  42000
42001  actacatata gtagattcaa ggcatttttc aaaaacacaa tgccagtcca ccccttttca  42060
42061  ctatacaatt gaggaaaatg aggtccccaa atgttaaatg acttctgctg agatccaatg  42120
42121  aattaaaggc agagcagagg ctaaaatcta gatctctttg ttgttaaaat acattttaat  42180
42181  ttgacacaga tgatgagtaa tgctgaccca gaggtaaatc tgaactttct tttgttacta  42240
42241  ttcttaactt tggcttcagg atccaagtgc ctagaaagtt acttcctaaa cttgatcctc  42300
42301  acctatgttg catattatca agcatttggt ggtgttaatt ctttcatgtc caattaaatt  42360
42361  aaagcagtaa ttttctttct agttattgct agtagagaca ctggtagatt ctgccttggt  42420
42421  agaccttcct ctgtcaacaa tttacttttg tcttcctttc ttttaaaaca tgtatcccac  42480
42481  tcacaaatac ctaaatttcc ttgaagactg ctgccatgtc ttaagatttc tttttttttc  42540
42541  catagtgact agtaaaacct gccattttca ttatacatag gcactctata aatatctgct  42600
42601  aatttagcaa ttattagtaa tttcctttct tctcttccat ttcttccttt cttgtattgg  42660
42661  gtaaaggaac atttcaggat tttcttatgt aaagttttca ggagtttctt tccttcctcc  42720
42721  cttttacaga gagcatacaa aatgtagatg attcatattc acttatttca tttaaataaa  42780
42781  attataatga tgtatgttgt gttctgtttg caGAACAGAG TGTTCTGAAC ATCAACACAA  42840
42841  AGTGGAAGAA CCTTAAGCTG AAGGTACAGT ATATTATTTA CACTGAAGGG GCTTGTGTGT  42900
42901  GGACAAGAAA GCGCTGACAG CTCAAATGGA TCCCATGGAA CTGAGAAATG TCAACATCGA  42960
42961  ACCAGATGAT GAGAGCAGCA GTGGAGAAAG TGCTCCAGAT AGCTACATCG GGATAGGAAA  43020
43021  TTCAGAAAAG GCAGCAATGA Gcaggtatgg ggttaaaaat tactatgttc catggaaaaa  43080
43081  taagacagga tgtggacatg gaaaacaggg tcttgatggg aagaactgga tttattacag  43140
43141  gtaaatttgt gataacaatg atattgatgc tagcacatca attccctggt cctgaaatac  43200
43201  agtgataatg tcaatctctt ttgtgactga tttagaattg aggttacaat gtctttgtct  43260
43261  ccattaataa tgtgtaataa ttttaattat tttagcctat tgctcctctt atctttctca  43320
43321  gattcctctt tgaatgttgc tacacctcct ggtttctgta gggattcttt tctctctaaa  43380
43381  agtatcctct gggcaagctc actcacaact actatggcct caccctccaa atatatgcca  43440
43441  tatacccagc ctgttaagtt tctctactga atttcagata attatatctg aatgtctact  43500
43501  gcacgtctct actggaccat tactgtgtct aaattgcctc atttataaag ttaaacctgt  43560
43561  aatgtctaat actgaactcc tatctttccc tccaaaacct gctcctcctc tagtaatccc  43620
43621  catcctagtg aaaatcactg ctatcatgta gcaactcact caaaagcccc taggtgtaaa  43680
43681  ctttgaccca catagccaac ggtcagtcat atccagttgg tttgacctta ttaatgcttc  43740
43741  aaatacacct acttttctgt acccattcta ctgtggtctt acgttaggcc tacattaaat  43800
43801  gtgagacagg gagagagccc tgatttctct ccctgtctta cattttgctc tcctctgtct  43860
43861  agccctctac actcctgcaa gagcaatctc ttacaattgc aaattgaatc aatttccatc  43920
43921  cttagataaa gcccttctgc acctctccaa tagccataag agaaagtaga ttacacacac  43980
43981  tgctgggcac gtaaggtcct ttgtgatctg ttcttgacct gcccctcctg tcctgttttt  44040
44041  tgccctctcc ctatttgtta cttgttgcct tcactcattc tgctccaact gcctggaatc  44100
44101  agtcacctgc tccccctttc tccgtgttga cacctctcat ccttcaagaa tcagctcaac  44160
44161  atcaggtctc ctatgcagcc ttttccaaat tactctactc ccccatgtag aagtgactgc  44220
44221  ccctccttca tgtaccctct ccctgtgcag atgttaatta cgccactact acaggttaat  44280
44281  ggcctctgtg gtcccaccac ctgccacatt gtctggtgca tagtgagtgc acaatagtta  44340
44341  tttgataagt caattgattt cccacaaaat gttatatcaa attgtacatg atttaagatg  44400
44401  ctcagaaggg aatttttgac caaatctagg cgtgaaatag agaatattgt gctcaaacaa  44460
44461  agacttctca ttttatttac aacacccagg aaaatccatc aggagaaact accgttcttc  44520
44521  cttcaagtag ctcagtgcaa tgaactttag ggatgtcgga ctagagaggc cactgagatg  44580
44581  taaattatag cattttctaa attaggtgac ccttgaagaa acactagggt gctagaagac  44640
44641  agggctttgg agtctgcaga gtagttgcct gactttagag aagctgtttg tcctctttga  44700
44701  gcttcaatgg aaaatgtaaa atggcaaacc aacagctgct tttcaaggat gagatgggtg  44760
44761  accagaatat agatgacatt caatactttt ttattacttc tccttcactg cattaccctc  44820
44821  agtaaattga ttcaaacctg aggatgtttc tgaaaggcat gcacacaaat atgagctctg  44880
44881  ccgaggttga cagagttaaa ggggacaccc tcctaagaac tgtcatagtg tcattccact  44940
44941  tgatcctcaa aagccagagt agaaagagca tgaatgcttt tcttaagctt catgcaatgt  45000
45001  gttccgaacc actcacagtg acttaccttt tatctcctgg cttaaacata ggacatcatt  45060
45061  ttgcagtttt taaaatcagt ttaaagagat gggttttatc tatgtgtggt ttggattgaa  45120
45121  cccttaaatg taaatttttg agaaattcaa cataatgtat ttatttgtga tcattatact  45180
45181  tgtgttttca atacatgctg ggtttggtat caaaacattt aacatactgg ggacatttct  45240
45241  catctatttt atacaatctt ggcatgttaa atgactacaa ctcatctcat gccaaaataa  45300
45301  gaacatgcaa atgcctcaaa gaaagaaaat ctgtttactt tcaaattctc aattttaaaa  45360
45361  actactatgg aatacagatt ttagtttatt gattaaaata aagattccag agtttaaatt  45420
45421  ctaggtggca cttttgtttt tatagtcctc aggcccattt taggcttcat tttatcctgt  45480
45481  catctcagtc tccaactgtg aacattatgt accagtcttc acatagcagg tacattaatt  45540
45541  acagaccatt aatgtaaacc acaaaagagt ggtgggcagt gggtgggggg tgaatggaaa  45600
45601  tggaaagagg caacaactga gggcattgtg ctttctgtga gaaatatggg gagaaggcta  45660
45661  ggaaatgttc ttaacttgtg tactcagagc tatttatgcc ttgagttcta gaaaagcaca  45720
45721  tacaactttg tggtttcgtg tgctgtttct atctacatct catactgttt tctattctca  45780
45781  aaaagtaacc ctgtcatcct ctttcctctc cagattattt tcaggattag cttctgttat  45840
45841  aaaaaatagc ttgtacagat ctcctacaat aattattttc tattttattt ctaaggttta  45900
45901  tttatttatt tattgagaca gacagagttt cactcttgtg gcccatgctg gagtgcaatg  45960
45961  gtgcaatctc ggctcactgc aacctctgcc tcccaggttc aagcgattct cctgcttcag  46020
46021  cctcctgagt agctgggatt acaggcgcct gccaccacac tcggctaact ttttgtattt  46080
46081  ctagtagaga cgaagtttca ccatgttggc caggctggtc ttgaactcct gacctcaagt  46140
46141  tatccaccca cctcagcctc ccaaagtgct gggattacag gcgtgagcca ctgtgcctgg  46200
46201  cctctaggat tatattaata gaacaatctt caattatttt atctttcttt atctttcttt  46260
46261  tcatgtagga aatgtcctaa aattttcaaa ccctcaattt gaaagcactt ttaaaattat  46320
46321  acatagtcga gcattttata taaaaacaac taaaaagtct gtgacatttt gcagtataaa  46380
46381  aatgcaatgg cagcagcagg ccttattaat tgagcctctt ggaaatgtgg ctggtcctag  46440
46441  gtccgtagcc tcaaaggccc tggcttgtaa ctgcaggagc tgaccagcac agctctataa  46500
46501  ccaagttgta catcttctag cctgtgtcca agaaaaccag aatcacaacg ctctgtggat  46560
46561  agtgacatct taaagttttc tttccctccc aactcttttg ccagttcatt gaattgcttt  46620
46621  aataatttcc ttagtttcat tcattatctg ttaataatcc atgtacattt tgagagtaat  46680
46681  taaaacacat acgcacacac agaaacaacc aacacaacac acagctacca ctgaattact  46740
46741  ttccagtaag agatgtatgt ataaatgatt gtaccaaaaa aaaaaaaaga aagaaaatac  46800
46801  cagctacagg gccctgcctg ggactgcttg atgccagggg gagaatgggg tctccccctg  46860
46861  ggtatgggtg ggtatgggcc tgctgcttca cctttctgag ccacagttcc ctatagggat  46920
46921  attttgaaca tcagatgaga taaggatcac agtgcctagg catttaataa atattcgttg  46980
46981  aattaataaa atcatctgat tatggtatgg tagtagttca gaaaattctg tcataaccct  47040
47041  gtactctttc tttggaaggg ctctaaatgg gaacacaatt agttgtagtc tcttgcatag  47100
47101  ctaatgtgag aaagagggaa tgtggtataa acaatttttt aactaaaaat aatatttcct  47160
47161  tcctttataa catccttctt ccatcccaaa gtatagttgt aaatggaact caaaattgtt  47220
47221  ggtctggaat gaccgttagt gtgaaggagg aaaagaaaat tggggtgtct tatttcccct  47280
47281  cctctgattc agttacttag atcacctgaa acatacatat gattcagagc atatatttag  47340
47341  atgttttcac tttcttattt gtgtgtgtgt gtgttCAGTC AATTTGCTAA TGAAGACACT  47400
47401  GAAAGTCAGA AATTCCTGAC AAATGGATTT TTGGGGAAAA AGAAGCTGGC AGATTATGCT  47460
47461  GATGaacacg taagtgaatc tatgctttca ggcaataaac gggactgagg gtgtctgatc  47520
47521  tacctaggtc tctgtgggaa aacaatgtga ctgaaatttt ccaagccttg atcagcacat  47580
47581  tctgtgttta ttcaggctct tactggaata agggcttgtt ttttcctgtt cgccatatgg  47640
47641  ctgcatgaat catttatgaa acttatgtgt tttgggggga aatcattcta acccaaaggt  47700
47701  aatctacaat catacatgtt ttcccttctt tatgtgactc cccttgtaat ttgtattttt  47760
47761  actgaggcct ctgctgaaac caagcactgc attccgttga aaattacatg cttttattga  47820
47821  tgttgagtaa tggctttact cctgtaatgt tatcttagtc ttcaattttg gactgtaatc  47880
47881  tgcagataat gtgagaataa ggataacccc taaaggtatg ccctttggca aatgtttgct  47940
47941  tataatacat cccttctttt TCAAGCATCC CGGAACCACT TCCTTTGGAA TGTCTTCATT  48000
48001  TAACCTGAGT AATGCCATCA TGGGCAGTGG GATCCTGGGC TTGTCCTATG CCATGGCCAA  48060
48061  CACAGGGATC ATACttttta tgtaagtgaa tgtatatgtc tacatttggt gatgaagtcc  48120
48121  atgcatacct ggtggctttt tcaattaaca atctcaagtt tgatctttgt gaacgtgaag  48180
48181  actcagagga ggctaatcat ggcacttggt cacccaacca tccctaaccc aacggcagaa  48240
48241  agtgtatgtg ctcaatcaac caaagtgctg gagcagcctc gccagaagaa ttttgttatt  48300
48301  cagtaaatac ttgaaataat ttggtgttta gcaaccaaaa agatctttcc cagaagcaaa  48360
48361  tctgatttta tctcattctt aggaaagaag caaccaagcc taagagccct gcatgccctt  48420
48421  gcctacctta tgtcccattc cctgtacccc tgtgcgacag atacactggg cacaatagcc  48480
48481  ttctctccat cctatgaaga tgccacattc cctctcacca ttggaccttt gcacatggtc  48540
48541  ttggaaccct cttctcttcc ttcttcatct agttaactcc tcatatgtca gttcagtctc  48600
48601  acctgaatac tgcgcgccct gatctccatg actggggcaa atcaccttat cataacactc  48660
48661  accacaattt taatgtttta gtgccatttg tctgattcat ttggttaata tctgtccctc  48720
48721  ttgctggact ataagctcta gaaagttgag cccatgtctg tttttactca ccaatgtctc  48780
48781  tacctccaaa cctagagcag tgcctggtac aggcaatatt tgttgagtga ccaaacctta  48840
48841  ttcctaaacc tacgtacttt caccaaactt gttcaaatgc tgcctaaggg tagcagcatc  48900
48901  tggtagttga cctgtagggt ggatactgca ctgtctatga cagacaacaa cagacgttta  48960
48961  tgtgcatcat gtacagcctg gcattttcca ggatatagtt ggcagcagtg gaattcttca  49020
49021  caagaataaa gtctgatgtt aggcaccact gtggacacag atcctaatcc caaatgcaac  49080
49081  gctagagagt taaataactg tctaagaatg caacatttat atcacaaata tgtgctgttt  49140
49141  atgttctgaa tatcacatat gattagtaat cacacagcta tttgagggct aagcatcagg  49200
49201  actataaata tttgtattgt gttagtgctt tgattgaact cttttatgta taatattctt  49260
49261  cagctgaatg ggtttttata tcaactttac ttttatataa gccatgtttt gaaataaact  49320
49321  aggattttaa taatctgaat tttaatagct atgtatgtag tcatatattt gtatgctttt  49380
49381  gtaatgtgct tacctctaag acaaaaaaag ctgcctttcc ttattaatta tacataccat  49440
49441  taaaatgaat taggaagtta cagatcactg atgaatagaa ataggaaaaa cttcccccaa  49500
49501  tcccacagtc atagatcatc ttcatgagag aagaatgttc cactttttaa aatgagggcc  49560
49561  tcattttagg cttataaaca cttagcagat gaatttggtc agaacaatta aatcactaaa  49620
49621  catcatgggg tgtgttttgt gtgtctaagt agcccagact ggattaagct ttctctctta  49680
49681  atttatagca agtgacacag tattttaaag gttttactct tagtattttc tgccagagaa  49740
49741  agtacatgtt tagaatacag ggaatgctca ttatttttcc agggaacaaa attatataat  49800
49801  ctgaattaca ttattcctta aaaacagtta agttcataag gcatatggaa aaatatagga  49860
49861  ataagtcatt ggttagacag ttctggcaaa catactctat ggaaaataag agtgcaacat  49920
49921  agctacaggg gttataaaat ttataattca tggtccaaat gtacatttgt agtattgatt  49980
49981  tcattgggaa ttaccaaggg attagatcaa ttgtggggaa agtgtatttt ttaaaaataa  50040
50041  acaaagataa agattttttt tctgaattcc aggtaaaagg cagcattgct cctccattta  50100
50101  ttacgtagat gcttctatca acattcttat ttttgtgctc caaatcttgg atttggaaaa  50160
50161  ataccaatcc gtataaacat aaagaaacca tacatgcatg tgggggtcct aacaccagaa  50220
50221  ataactctga atgcaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaagg aattttcgtg ccccatcctt  50280
50281  agctttctct gctttctcta ttatatatgc aactgcctgc ccctctatct tacaaagtac  50340
50341  ttcgtaatct aatgcacagg atcagcagta atgcagctca gactgcatgc tttcgccttt  50400
50401  ggattcctag atttcagatt aaggtttagt caggctattg aatagccctt caattctaag  50460
50461  tgttgatgtg aatatcatgc aaatatgatg tacatattcc catgtgctga gtaagtagat  50520
50521  gtagcatttg ctaatgttgc tatacattta gcatctaagt tatgaaccag attctaccac  50580
50581  tgggtaacat taaaaaagtt agggacttca ggtatgtaaa atatagcaaa ttctatttct  50640
50641  acgactttaa agggtatgtg tagagttctg aaaagaattt ctcagcctcc cccaaatcca  50700
50701  catacttttg gaaagctgat gattgaaaag attaatgtga tcctttattg taacatctaa  50760
50761  cataattaca ttttatttat tgtagaaact ttattaccta ctctctcttc ccTTTGCAGA  50820
50821  ATCATGCTGC TTGCTGTGGC AATATTATCA CTGTATTCAG TTCACCTTTT ATTAAAAACA  50880
50881  GCCAaggaag gaggtatgct accacttgag tccaacacat tctattttaa ttctcataaa  50940
50941  agagtatttc agtctgttgc ttcataacct taggatgatt atagtcagtt tcacatttca  51000
51001  ttttcttctg agcccagtga cacgatctct cagtgtttat agttgtttgg gcaagtgaga  51060
51061  ggcaggagtg aaagtcaact ggctcaggtt caagacaaat agaaaaaaga aatttctgat  51120
51121  atatgataga aataactgtt ttgacttgct acatgcagct aaaataaata aaaccattga  51180
51181  ttcttgtttg gagaacattt tgatatattg cttattggtt tttgaggttg catcttttgg  51240
51241  gcttataatt tctatatgat gtttatttac atgtttgaga ctccagcatg gaattatatg  51300
51301  acaaaaatat tttagtcatt aaaacaatct ctttaacaag gctattttat cttTGATTGT  51360
51361  AGGGTCTTTG ATTTATGAAA AATTAGGAGA AAAGGCATTT GGATGGCCGG GAAAAATTGG  51420
51421  AGCTTTTGTT TCCATTACAA TGCAgaacat tggaggtaag gggatatact tttcaatgga  51480
51481  tcccataaac tttctatagc gtgttcaata aataagaaaa cttatggcaa taaacaggca  51540
51541  ctttagatac agaaaaattg ctacttatag ttcttaaatt ttaaaatgat agtttcttaa  51600
51601  ataggtttgt gtcctgcttt aattaaaaac agcaatatct aagaatgaaa taacatataa  51660
51661  aaccctgcca attgaattct agaattaaaa tataaaataa aagctttctt gatttttaat  51720
51721  gttattacag catgaattat tactcttaaa aattgaagaa tttgtgctta tatctgtcat  51780
51781  tgacaaaaca gttgacgttt tctatgtgtg actgagttcg atttactaaa ctgaaaagtg  51840
51841  gttgtctggg ggaacatagc caaatgctgt ggtccttgaa acgcagcctg cactgagcca  51900
51901  gcccactaga cagtgtctct ggaagtttac taaggcaaaa gtctggctag gcatcaaatg  51960
51961  cactataaac cccggtttgt tgattctatg gattcttata attcccactg aattatcatt  52020
52021  tccagtgtag gacctagaaa tatatatata tatttttaac aatgttctct cgttggtgtg  52080
52081  tttgcccacc agcttcatac tgtttctgtt gtgtctttgg ccctcagaag gcatccaaac  52140
52141  ccatatttca gatgtcctgc cggctgcttc ctggcacatg gccccagcca tctccccaca  52200
52201  taatgacact tactccctca cctcctaccc agtccctaaa cctgctattc tatttctctg  52260
52261  atctttcttt tctcagtgaa taccaccagc agtcatccag tttctgaggg cagaaatctg  52320
52321  gatgtcagcg taaatgtttc cttttcccca actctgcatg tccaatcaaa tggcaaagtc  52380
52381  tgttcatttg atctcttact tatctcttga acctctcctc tctgtccgtc ctcatgacca  52440
52441  cagatgatca ccatttatag ctcagactat tgcagtagtc ttctaactgg tcttcctggc  52500
52501  ttgagtttcc cctgctctca gataaactct aatttgttct ccagataaac tttctcaaat  52560
52561  ttgagtctgt ttctactttt gtcgtgcata aaattcttca gcatgccttt attattttca  52620
52621  aggaaaaact taaactcatt ggactgacac aagatcttcg tctagttctt ctgctcaatc  52680
52681  tttctaaacc tttcctagca atgcccatat ctatctatct ttatctatct atctatctat  52740
52741  ctatctatct atctatctat ctatctatca tctatcaatt tatccatcat ctatacccta  52800
52801  catgtcctgt gtcaaaccat aacaaattat atttattccc ctaacagtac tattttaata  52860
52861  tttttaaaaa tcatccatgc cttcttttca caggctactt tctccccttg actgtctctc  52920
52921  aaagtcctcc aaccctaaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca cacacatttt  52980
52981  ctctctcact ctgctcacct ggtctattgc tcctctagac tggtaaatac tagttcctct  53040
53041  gggctctcat ggtcctgttt gtatctagta tgttactgtt ttctaaagga tattttaaaa  53100
53101  cacttgagta gagaataagc ttttggagtc tgatggacct gaatttgagt ctgtttctgt  53160
53161  cactatctgt gaacttggga agatcactgt actcctttgt ctaatttttt catgtataaa  53220
53221  aattacctta caaaggctat tgtgaggatg aaataaggta acatatggca cataataagt  53280
53281  gttctgtata tgcttctctc ctccctggtt ctctgcttcc atatccatgt ctctggagtt  53340
53341  gcctgaatta ttttttaaat aggcatttaa aaaattataa aacaaatata tgatgattgt  53400
53401  gaaaaactaa aacactgcat aaatatataa attaccaaga aaagtttatg tcagtcatcc  53460
53461  tcagaaataa ctactcatag gttttcccct atgcctaatt caacaaatac attgaatatt  53520
53521  gttagtattg gatcatctta tgataccgat tttcagcttt ctttttaaat ttaacaatat  53580
53581  gccttgaata tatttgcatg ttattctttt taatgatttt tgaggtttcc attacacaaa  53640
53641  tgtgccataa tttgtttaca gtatccttat tgatgaacag ttggattgtt tctaattttt  53700
53701  cactgttata aaaatgctac agtaaataca cttgcacaga gatcttgcaa acaggcaacc  53760
53761  cattttaata aataaattca ctggagttat caaggatttc tggaatgcag aaatttcttt  53820
53821  agtaatctat ctaactatac tcaccctgat aatggatagt tggtaagcag ataagtaaaa  53880
53881  ttcagccata tcttatgatt tgtgttaaaa aaatttttat atgttaagac tacaatcttg  53940
53941  ggtagaattt gacagtaata tcaaaattgt ctcattcatt ttactggttt ggagccatat  54000
54001  gcatattagc cccccaaatc ccaacaaata gaccacttta catttgtttc aaactctcag  54060
54061  ccttatcaag gtttaaagta tcgagcattt cataggattg ccttatagtt ggtctaattt  54120
54121  aacaactgaa ataaccaggc ataagcataa ttaaccctgg actcaagaag ttgagtggca  54180
54181  gcacctcagc tgtggttcaa agcatagcca ctactacgct tctaaacaat ggaataaagt  54240
54241  ataaagcggt ctctcagtca agcctcacac aggtaagagg cgtgacttta agggagtaag  54300
54301  atgaaatatc gtaacatcac cccagaaata atgctctcac tttggttact ttatttgatt  54360
54361  agttgatatt tggcataaga gaaatcactt gtatttctct atttaacaac tctacattta  54420
54421  gaacacttaa ttttctcaat cccctaaaaa attaacattt actgcagatg ttttcacatt  54480
54481  aacagattaa tgtctggatc attctgaatt tttgaagacc aaacatgtta acatcactga  54540
54541  catcactgaa aaccagcaat taatagctgt aacattgaat ggtacctcac caagccagct  54600
54601  aatcagaaat atctcctgtg ttcacactct gtaagattta gctttagcca aggtctttgc  54660
54661  aaagattaac caaataatgt gtacagaagg tacatccgct attgtaaaaa tcatttcact  54720
54721  ttgacagtac agaagaagca ccagcccttc tgttttagat gtagtccgtc cttttcaagc  54780
54781  tgtatgattg tggacatgtc aacttaacat ctcggagttt ttatatcttc atcagtggaa  54840
54841  tgagaataac aacatatatc ttgtcatctc acagggtttt tcagatgatc aaatgaagta  54900
54901  atgtgcagaa ctaaccaatg tggggaatta ttatcatcac tgttactttc atatgaagtg  54960
54961  aagaaaatat ttttaaactc agtagtttaa tttacaattt aagtatgtgt tttaaagtgc  55020
55021  ctgttagcaa aaattcacta gaaggatgta ggacacactt aaagttttca tgtaaaattt  55080
55081  gtgagttcta tttttaactg aatcttttgg ccatgtgtca acaaattaac gttatccttc  55140
55141  accaaatggg tgggcttgaa aaaggcgtga tgcataaata tttacagttg taggcaaaat  55200
55201  tgtaatgtta tgtatatgaa tacatattca ttttttcagg gagaaggctt gtagatttca  55260
55261  tcaagaaatc tttcacaaga gtagataatc attcatgtat cacttaccta gatgctcatg  55320
55321  aaattttgcc actttatata attccttagt tagccaaaag gagagtaaga tgaagagggg  55380
55381  ggaaaaaaaa aaacttcttt gacaaagatg gagagaagct gtcatctctt gtattctttt  55440
55441  atcaatccag gaagcctttg gttctgacaa taagtggtct gagactttgt gtactcctca  55500
55501  gataggtccc ggaggactag attggtgccc atctgcagaa aaccagaggg gatatattga  55560
55561  ctctgcagat ctgccctttg attctgccat ctctcagctg gcccatgcct tttgttgcca  55620
55621  gactactgcc caagttatag acactaacac aggcacactg agtatgggct atgttgattt  55680
55681  ataactaatg agggcagaac cttagaactg cagcttcact gtaaactttg gagcaggatt  55740
55741  taacacagaa tcagccctga tactgttaac aaaggtccac ctgaaagagc tggaaggtca  55800
55801  aatgtctatc ttggaagaga acttggaagc agtgccaaat acacaatgac ttttttttcc  55860
55861  atttggggga ttagatgttc atcttacata tcccaaatgt cataacttgc ttgcatgtga  55920
55921  cttcagtact gtccacacca ttaagctgtc acattTTCCA TTTTAGCAAT GTCAAGCTAC  55980
55981  CTCTTTATCA TTAAATATGA ACTACCTGAA GTAATCAGAG CATTCATGGG ACTTGaagaa  56040
56041  aatactgggt atgtcttatg ctccctctgt gacatcaagt gactcattct acttggtctt  56100
56101  ttctgattct aatatccttg tCTCTCACTT CTAGAGAATG GTACCTCAAT GGCAACTACC  56160
56161  TCATCATATT TGTGTCTGTT GGAATTATTC TTCCACTTTC GCtccttaaa aatttaggta  56220
56221  aagatatttt ctaactggaa atatttttat ttttatttca catttaaata ggttagctaa  56280
56281  ttgtagatgc catattcacc ttccaaaatg ctTCTTCTAA CTTCTAGGTT ATCTTGGCTA  56340
56341  TACCAGTGGA TTTTCTCTTA CCTGCATGGt gttttttgtt agtgtggtaa gtgatgtgat  56400
56401  gacatgatcc ttgcaggttg gttagcatga gtttttttgt gcctaaatta gtgtcctcat  56460
56461  tttgttcaag cacttcacta atatgaaata gttcttgtat cacaagtgat tttcttgtag  56520
56521  actaatttag agcaaaaaaa gagcagctac gatttaaaga tagttgaggt agaatatcaa  56580
56581  agctactact aatggtttgg tctaggcaca ctggttatat atggggaaaa aaggaaaact  56640
56641  tcaagcagga acatgacaat aatctggcat ttagaacagc agaggagagt cccagatgag  56700
56701  aaacaagaag gctataccca tattcacatg aatcagccat tctctcttac acattccacc  56760
56761  cattaagaga ggacaagaac agtgggatta aagaagaaat cctcctctct aggcccctga  56820
56821  caaaagaggg aatttcttgc actatcatga atgccaaaat ttataaagca tttccccaaa  56880
56881  gaggtaaagg agaaggaaaa aaagttttga agacccatgt caccttagtt tgaagaaata  56940
56941  aggaaatgat catctttctc atggaagggc atgaaagagg gtgggaagga ttcttgcaaa  57000
57001  atattgtcct gttaactcta agaggcaggg ctgccaatca cagctccaac tcttccctta  57060
57061  gaacagaggc tagaggaagt ttactttgtc cattagtcta aaaggaatcc ctaactgagt  57120
57121  tccctcaccc cccaccctat aagccacaca tatggattct tatttcattg ttttttctca  57180
57181  aaaagctgat ttttttttct tttTTAATGA CTGAGTCTAG GTGATTTACA AGAAATTCCA  57240
57241  AATACCCTGC CCTCTACCTG TTTTGGATCA CAGTGTTGGA AATCTGTCAT TCAACAACAC  57300
57301  GCTTCCAATG CATGTGGTAA TGTTACCCAA CAACTCTGAG AGTTCTGATG TGAACTTCAT  57360
57361  GATGGATTAC ACCCACCGCA ATCCTGCAGG GCTGGATGAG AACCAGGCCA AGGGCTCTCT  57420
57421  TCATGACAGT GGAGTAGAAT ATGAAGCTCA TAGTGATGAC AAGTGTGAAC CCAAATActt  57480
57481  tgtattcaac tcccgggtaa gtgagcggtc cgggcttcta atgagtacag ttatgtgttt  57540
57541  tctaagtttt tattcaataa actgagatgg cctgagatca ccatctatgt tggaatgcta  57600
57601  aacacgtggT GTTGTCTTTG TTTTTCAGAC GGCCTATGCA ATTCCTATCC TAGTATTTGC  57660
57661  TTTTGTATGC CACCCTGAGG TCCTTCCcat ctacagtgaa cttaaagagt aaggcagcca  57720
57721  tcattttagc attctaattt gctttgaaat tctgctcata tgttcaaaga ttctttaaca  57780
57781  ggaaacacag tttatagctt cctcttcaga gaaaatatgt actccatcca ctcctcagta  57840
57841  acatgcttta atcagaaagg tgggaatcag cccaccacag cactacctta tcttctttct  57900
57901  ctcctttctc tccaccataa tggttcaggg gaggggttca tggcaggtgg acaaggagtc  57960
57961  gatggttgta ataattttgg caggtgttgg gaatttaaat ttgaattttg ttcggaagaa  58020
58021  acgatgtcag ctggactaga aatgaaaaca cccatgacga ccaaaactta tggttagggg  58080
58081  cagcctcgat aagccagtga tgtcatttat agtcagcacc taacccttgt ctagaacaca  58140
58141  ttcattacaa gagatgtgtc aatatctgtc ctttgttgtc ttatttgtac aatagagtca  58200
58201  ctggctagaa aatcttgttt cttccagctg atggtctatg gttcatttgt attcttttcc  58260
58261  ctttgaagtt gttgatattt gcttgggaac aaaggatatg aactcattat agctgttttc  58320
58321  ctctttcctt taagggaggg tattatataa taattctcaa cttctttaat ctagacatca  58380
58381  gtaacctcag tcttcattct cactaaatag caaaactttc cccataaatt ctgatttacc  58440
58441  tcataaaaaa tttcagaaca ctttcaagta ttttgatgtc tttgatttac tttgaaaatt  58500
58501  acatgtagca gttactccag aagcctgaca attgatcttt ggcagccagg ttccttctag  58560
58561  aatggttttc agaagctttt caggtagtct ggactcctgg cagtagtact ttgctgactc  58620
58621  tactaggttc ttttcctcat ctaaagtcat ctcattatga aatgcaaaag ctttctatgt  58680
58681  taggagcctg tttgatcttt atgttaatta tattcttatt cagtgggcaa gcttactgac  58740
58741  ctacgtgaaa tagactgttc ctcttctagg gaaatgattg tttttaagac tgaaggacta  58800
58801  gtgtttaaga aaaatggaaa tgaatcctca ttagctctct aagacaaatt taaatcagct  58860
58861  ataagtttat gtactaaata tgtcttcatg atgagcaata tagatatact tttttattat  58920
58921  tattttcatt ttgaaaagtg attttttttt gtaagtttaa aaaacaaagc tTGGTGTTCT  58980
58981  TTCTTTTTCC AGTCGGTCCC GGAGAAAAAT GCAAACGGTG TCAAATATTT CCATCACGGG  59040
59041  GATGCTTGTC ATGTACCTGC TTGCCGCCCT ctttggttac ctaaccttct atggtaggtc  59100
59101  actctgaaag tcattctcta tatgcaaatc cttgttaggc tggtccttga cctgggtagg  59160
59161  tatgattttt aaaaattgcc ttctataagc atgctctata gatgacacat attcaattaa  59220
59221  tatactattt tagttttgtc acttgacctg aggaaatggg gcctgattca gcctggctaa  59280
59281  caagttacaa gaatttgtga attaacacct attttataaa aaatatccct caaacaaaat  59340
59341  tattttcctc tagggataga tgatatttct ctggctagac tccatagtcc aactcaggct  59400
59401  acaagtgatg agaatgaatc cacttgcatg tgataaagct cctttgatgg aattattacc  59460
59461  tgccacacaa atagcaggga aactgccagg tcctcaagtt tgaatttgcc tcctctttac  59520
59521  cagtcaagtc aaatctggga gcttgggact ttaggtaaaa tttctgacat atcccattct  59580
59581  attttgttat actaaatgat ttcctaagaa agaggacatg acagaatttc cttcaatcta  59640
59641  agaatgcacc accaaaaaaa agtgactatg gccacattag attatgcctg caacatttcc  59700
59701  tctctggcat cttaacagtt cacaaaggga gtaggattgt actccttcca tgaagtgtgg  59760
59761  ccacataaac agatttcatg gaatcacata ttgacctggt agcatatgtt tacatgaatc  59820
59821  agtgtatcaa tataaatata tttttgtata aacctccttt taaagttttt aacttaattt  59880
59881  ttttcttact gacttggtaa attgaattgc atgtatgaca aattgtggag gaaaagattc  59940
59941  aggagtaggc caccatttgc ttaggttttt tttctatttg actaatattt gactattaac  60000
60001  caaacatgtg ctttagattg ggcattaact ttttgccggt tgtgaaataa tgaatgacga  60060
60061  ggtcaatact actgaaggta ttttcactcc tttttgtctg atcttgaggt gaaaatccaa  60120
60121  ctacgcttga ttccatagat attttcttgt tatttgtgct tggagtcctg aatgaaggtg  60180
60181  ttttcaagta gggctgcatc ttcgtcttag agtagtaccc actgggagac catctaaaaa  60240
60241  ttatactaat ttatccctgc atgttactta tacttatttt aatgagtttc ataagacaag  60300
60301  caaaaacttg aaagagccca aaaatatctg ttttagtgtg gtgatggagt catagttgtt  60360
60361  gagcttgaaa aaatggtagc aatcattcat cctagagttt acacactggg tttgtaacct  60420
60421  gcatcaggag tggctgcgca ggtagggaca ggggaggtgg taggctggga gagacaatat  60480
60481  gtggggcttg ggtctctcat ccccttcaac aagagcacct tggtctctgt ctgatttgta  60540
60541  attgcttctg tacagcggag atagatttat cacaatgtaa atgagcttga gaggctcttt  60600
60601  attttgtatt ataccttctg caacgttatc agcttcagga cctctttgtt catttgaatg  60660
60661  aaggttgcat agctaatgag ctcagaggca agaccagagg tgcctggatt cccaggccta  60720
60721  ggtcttttcc tctgttctgt gttctctcta taaaatgttg ccataagtga cctgtgctga  60780
60781  tttgacaaca ccaagcggtt TCATTCTCTT TTTCCTGTTG TAGGAGAAGT TGAAGATGAA  60840
60841  TTACTTCATG CCTACAGCAA AGTGTATACA TTAGACATCC CCCTTCTCAT GGTTCGCCTG  60900
60901  GCAGTCCTTG TGGCAGTAAC ACTaactgtg cccattgtcc tcttcccagt aagtacataa  60960
60961  gactttgatg aaagaaacct acttgacccc ataaattagt acatgtgttc taccttcatt  61020
61021  ttgatttaat tatagggtga gtttgcaatt gcaatgcctg aggatattat tttcctatag  61080
61081  cattttgagt cacttaaaat tggccattta atgtgtagat agagcaagta gtttcaggtg  61140
61141  gtatttttat agtgtaggaa aaaaatcata aaacttattt ttaaactcaa agttgaaaag  61200
61201  tggagctgga gcttctgtct tgtggattag taaaactgag taggagttca tataactttg  61260
61261  gaaccttgaa agccaaaacc atattaactt tcaaatctta ttaaatttca tcacagtttt  61320
61321  gaaggcattt catttttttt ccagtttgtt gtgctgcaat aatatacaaa agttgccttt  61380
61381  tttaacctga tgccttgaag gctaatgaaa aggggattca tgttaagtaa attatatacc  61440
61441  agaaaaaaat ttttcaaaaa acagttatgc tatctatcac atatctctct cacacatggc  61500
61501  ctctgccaga ctcacaccag gtcacccctc cctggcattt gtcattggtg tcagtttgtt  61560
61561  ctgagatccc agagcagagc tggtagtgaa gatttgggct gtgtgagtta aaaccaccac  61620
61621  ctaaggataa acacaggtct tcaccctcct gccagctcct gtttcataaa cactgaattt  61680
61681  actcattcat ttgaggggga aaaaaataag tgacacagta accagcactg tcctggacat  61740
61741  aatgttccat acagggcttg catatgaaga ctatttctat aatgacactg tggtcacttt  61800
61801  aaatgcagct tgtgtgctga aatatatttt ggcacattcc tttttcatga gtgcatgaaa  61860
61861  tcagatccgt actactatgg tggctaatat tttactctta aatcatgtct tgcctctaat  61920
61921  atatctgaaa gtatttcaga tgacatacac atagctttag cctaaaatca gctccgtctt  61980
61981  gggtacaaga cagaagacaa ctataaacag aaggtatacg atagggtaaa attgccaggc  62040
62041  aaacaacttc actgagaaaa ggatatctgg agcccttctt tttatgtgta aaaaaatcac  62100
62101  tcactaaatt ttggcacagt gtaagcattc acatcattgt agaatcaaag cataagaaat  62160
62161  ctgtgatgtg cttctgtatt gctttattca tattcatata gtgttttcaa gccatggttt  62220
62221  taagggattg ccagaattgg ccatcgtcac acagacagct ggtaacagtt caactagtgc  62280
62281  agctcatagc ccaacactga gggctgcaat tattgtcatg ggaagtaaaa gtcatttact  62340
62341  gatgaacatt tcacctcagc atggaaaatc caaatctccc cttagaaatt cttaccctat  62400
62401  gtgagaaata aagcactgat ataaatctga ccatcaggaa cagcaatagt gtgtaaacat  62460
62461  tagatgccat tagaaccaaa attgaccata agaaccagag ttcagaaaaa tgactaactg  62520
62521  ctgtccttca ttatgtattt ccactcaaca ttagcattta tgaaacattt tgcacattat  62580
62581  cctgtcctca cccttgcaat gttacattta tataatctgt gtaagtgctc cactgcccca  62640
62641  cagagtcata agtccctggg acttggtgat gtgcacagtg actggcacag agggtgagct  62700
62701  ccgtcgtgct tgggaagaaa aatggtcttc aaatgaatct tgctttgtct tgaaatgtat  62760
62761  aaactgcctt ttctagcaaa agcatagaca ctctttccct tggtgacatg tgctacgaat  62820
62821  tcagctgggt tgaggatctg ggctaaatga accaaacctc cctatacatg aaggatacac  62880
62881  agagaaggtg acagagagtg gtcacttccg tgagtggatc tcaatcaagt cctctgaagc  62940
62941  taaattcaat tttttttctt tactaaaatg ataaaagttg ttattggcgc ttttgcttgt  63000
63001  ttatttcgta taacttaggg ctcagatttt caatgtgtca aatgctgact cacagcatgg  63060
63061  ttctcctgac agtttatttc atttaaggaa ctcttcacca gtaagtttat ttacttgcct  63120
63121  tgatatctcc acacattaat aataaaacta acaaaaccta atctgaatta aaatctatca  63180
63181  gctttaggca ttattttgtg ttctccttct ttcaacatgg taactgggct ctctttctta  63240
63241  ggagcttgag aagatatgac tggggtttgt ttttctctac ttcatttatt atctttcttt  63300
63301  tttccaatca ggttagtttt ttccttttta gtaaaaggtg catagtaact gcttgtagta  63360
63361  tttgttgaac aagtgaataa atgaaatgaa ttaaggtagt gttttcacta gcagcccaac  63420
63421  atttctttct ctcttagtag tgggtggggt atcagttatg gaatggcacc tccttccaga  63480
63481  ggactgatca tgtcattttc agcttatgct tccctttatg cagtaaagtt tccatatttc  63540
63541  cataaagaac aagaaaccaa ataatcctaa tggatatata atgaacacac agatgaaaat  63600
63601  ttcacctgcc atgcctttga aaaaagatcc ctagctactt gtatttcatc ttataattaa  63660
63661  aatcagtctt ttcacttatg ttgccttcag atctcctgtt ttgaagtgta tatagatatc  63720
63721  aacatagaaa tgcagcgtat attgctatca actgcagtgg agcagtgatt cgtaggtttt  63780
63781  ccaacatcct tgccttaagc aaacctgcaa aatcaaagtg tgagctacgt ctaaacaatg  63840
63841  ggagaggctt tttttttttt tttaagagtt agaactaaga ctctcacttc ctcctgtgcc  63900
63901  tccacatttt tgaccttcac attgggcccc tgcatcagaa tacagcaccc cctaacaggc  63960
63961  tcctgttcag gactctttct ctggaaataa cagatgttgt ctctagagct gcatagaacc  64020
64021  ttaatggaat cattgtgggt cagaggccct ggatggtgct ggggacctcc ctgacccaca  64080
64081  gcatctgacc cacatttcca ggttcctagc gacttgtgtc agtaaagaaa aaggcacata  64140
64141  gctaagtgga agagcagatg aggcttggtg ggaatcagcc agtggtctgc cctagcaaag  64200
64201  gtaaacagaa ctgctggggg cttttggtcc taggctcact actcagggag gcactttaac  64260
64261  atggaatgac cagcaagttt ccttcctgat cttttccacc accaccacaa gcctagtacc  64320
64321  tccctccctc tttgctctgt tgctctcttc aggaatgcac tggaaaccac cttcagttct  64380
64381  gtttggaatt ttcctattcc ttattcagaa agaggaagaa gcttttgcat ttactccaac  64440
64441  cgttctacct attattgcca taaactttct gtgatctcat atcattaggc caaatgttaa  64500
64501  tctttctggg agccaggaga ctgctttcac attcagaggc cctggacata taggactgcc  64560
64561  tctaactcac tctaactcag cttattgact tgaatgcacc tttttaacaa gtgactaaaa  64620
64621  aacaaactgt gactattctc tgaaaatgag cctatatctc atacttattt attctgttta  64680
64681  acactgtgaa acaaattaag tcctctggca ctatgtatat accataaaaa gcttattcgt  64740
64741  aagcctacta attggaccag ttttgacaat attgaataag cactaattgc agatcataat  64800
64801  gtagaattat aggctgctga ggaaaacaat atcacaccat ttgctttcct cagtttcctt  64860
64861  ttcagaatga gtttcataat gttcactaat ccaattttta aaatccttta caaagttatt  64920
64921  cttaaactat ttccagagac tatctggttt gtcattctag aaatgaaatt gccttttcag  64980
64981  cctaaacaga tggccttaat ttttggtgga gtggtatgaa aggaatgtca catgagaaac  65040
65041  tgcaagctat ttagcttgaa ttttttgtca ttcatacatg tttcaaaata tattttacat  65100
65101  tttctctctt ttaaatgagt tcccatctct gcaccttaag tgacttcaga actaaaattt  65160
65161  taaagtgaac atcaatcaca gcatttccaa aaatgtgaac tcctagctta accgaagtat  65220
65221  tcacttattg gaaagctgat agagtaattc cactaagtcc aaaaagtgtc ctctaaaaga  65280
65281  ttccaaagat aagagtgttt tcaactttgt caagctgtac aaacacaaat gtcactccct  65340
65341  ccctctgccc acagggatct ttatccagtt acagcagcgt aacttgagca gctgctgcaa  65400
65401  actgaggctc tcttgaccct tcgcctactt atttcagctg ctaaaatagg gctgaaatct  65460
65461  gtcaaggatc ctgaagggaa ggataagatt cctactattc aatttaattt aagcttttat  65520
65521  tcagtgcctg ctgtgtgcac aacactaagc tagaaagtct gaggaatgtt tagattatta  65580
65581  ggtcctgttc cttgcctttc atagatttac aatctattga tagggagagc taaaaaggag  65640
65641  agaaagagga aggagcaaac acaaaaacgt caaaatttta aaataccatt ttaaaatttt  65700
65701  attttaaaat gttaaatacc atgcaaaatt aaggaaaacc tagattcata aaaattcctt  65760
65761  tcacaatctt gtgtaaatca attcagtgct tgcccttaat gtctcatcca gtctgatgag  65820
65821  acatgttttg tgatcaacaa gggttttact atgtttctta attatgtgtc ttgcctgtta  65880
65881  tctctttctg accgagatta tttttaacaa taaattctga aaactaagaa agtgaaagca  65940
65941  taaaatattg tcttataaaa taggccaagg aaaaaatgac actccatttc aaatatcaaa  66000
66001  agttagcatc aagactgcac aagatgaatg tacagtcatg tgttgcttac aaatgtggac  66060
66061  atattctgag aaatgcatct ttaggcaatt ttgtcattgt gcaaacacca tagattgtac  66120
66121  ttgcagccta attggtggag cctactatac actaaggcta tatggcatag cctagtactc  66180
66181  ctaggctaca aacctgtaca gcatgttact gtactgaata gtggaggtac ctgtaacata  66240
66241  atggtaagta tttgtgtctc caaacgtaga aaagctactg taaaaataca gtattacaac  66300
66301  cttagggtat cactgtctta tatgtggtct gttgttgacc gaaatgacta tgcttaatac  66360
66361  cactgaactg tacacttaaa aatggttaag atggtaaatt ctatgttatg tatgttttat  66420
66421  aataataaaa aaattgaaaa aagcatcaac atcttttctg ggaaaaaaga aaaggaaaga  66480
66481  aaatgcatta gagtgatgag aatatttgaa gtaatagata aagtcaaaaa caaagaaatg  66540
66541  atcTTGCCTT TGAACTTTCT TGTTTAAGAT TCGTACATCA GTGATCACAC TGTTATTTCC  66600
66601  CAAACGACCC TTCAGCTGGA TACGACATTT CCTGATTGCA GCTGTGCTTA TTGCACTTAA  66660
66661  TAATGTTCTG GTCATCCTTG TGCCAActat aaaatacatc ttcggattca taggtgagtt  66720
66721  tcagaaaggc ttcaatttgg tcaacccaaa ctcacgcctc attaaatgat ggacagggaa  66780
66781  ccagtgctgg gtcatccaga tccccgttct ttctcaggct catggattcc ctttatccct  66840
66841  gagaggctct ggtgattgag ctgctcactg tctcttcctc ctaactgaca ttgggagcca  66900
66901  ccttataggt catttagtca agctgctttt tctgatagat gaggaaactg acccctataa  66960
66961  aagtcaagtc atataccttg gtgtggaccc aggatttgga cttaggtatt agctccacca  67020
67021  tcaggaaaag aggaagatag attttacctg ccagaagctc tctgatacta cgagtatcag  67080
67081  ctgaacattg aaaggtatct tcagaggaat aggaggttga ttatataaag tgtattatta  67140
67141  gtatttcccc ataactgcat ggtctattaa ttttcattct actcattgag ggtttactta  67200
67201  aactttaaac acaatctaaa actttaaaag aaccatgggt aggtcacttg caaagtaaga  67260
67261  ggtggatagg gtgtgtcatg agttcagcca ccttagtatg tatttatatt actaatcccc  67320
67321  tgtaaatttg tgttaaattc agccttttgt tgcttattat atgttgcata tacttatgca  67380
67381  gctttgatgt taggtacatt ttaattgtct ctataaacat atcttctatg aataaataac  67440
67441  caagatgagc ttatgtgact taagtgtgtg tttttagtgc taagtatagg atagctttat  67500
67501  atttggttta tttaaagtgt gtgctggcat ctcctttgct aggaactgct gggtaagaca  67560
67561  ttGACCTTGC CCTGTGTTTG TCTTCTCAGG GGCTTCTTCT GCCACTATGC TGATTTTTAT  67620
67621  TCTTCCAGCA GTTTTTTATC TTAAACTTGT CAAGAAAGaa acttttaggt caccccaaaa  67680
67681  ggtcggggta agtaaacctt gcaatttccc ccattattag ttgttcttcc aactacttag  67740
67741  aataaactag aaaatacaca tagttcagaa aaatgaatca atgtacaaga accaaaaatc  67800
67801  aaaactgggc tagaactttc tggtagcaga gaaaggggac atatttctga aactcaaatg  67860
67861  attctacttc aaatatcaaa tatcctgtgt tgagtctgtc atacatgtca aatagtagta  67920
67921  gcctttccca cagacacata tgcttcaggc aaatagcagt gtccaatacc aagctgctgt  67980
67981  tgtgctatcc gtggaaaatc atgcaagaag gaattaggct ccctagcggt gttatggaat  68040
68041  aatttaaata ttttggtcat ggttgttagg tttgcaaagc caaaggaaag atgttgcttt  68100
68101  tgttttccct tccatagtac ctgttgtccc tggtgtggac taagatccag aacagaacca  68160
68161  ttcatcgttc tgttaacctc tttagataca aaatacagtc ttattaaatt agagagtaca  68220
68221  tatttctttt ccataagact actatagaaa caaatgctag aaataattgt ttttccaata  68280
68281  aggaaatatt atctttcact ccttaataaa gtcatgttaa ggcttgaaaa gaatatttct  68340
68341  tactgaatta ctctgaattt ttaccttgaa gtcatttacc tttgggatgt tctggggact  68400
68401  tcaggataat ttggtatcaa aaggtccacc cagcagcttg ctcccaaatt ttaactctat  68460
68461  gtagtccgtc ttgcttggat ttttacagca gtgtgacctt ggcaaattac ttgtcctgtt  68520
68521  tgtgacctat tttcagtttg accaattgtg aaatgagtac aattatctcc tagacccatt  68580
68581  ctagtgaaaa atgtttagtt gctgctttct tatatgtagg attaggaggt ttaagtatgt  68640
68641  gataaaatgt aaggcctctt ctggtgttaa aatgctgaag tattttatat gtaggtatgt  68700
68701  acatatatcc ttatatatgt gtgtgtatat tatatgtatg cacacacaca cacacacata  68760
68761  tatacacttt ttgttgcaac atctattaag cttttggttt tgtttgcttt ataaaattag  68820
68821  aatcatatca tatatgctat tcttttttaa cctgctcttt ttcacctaaa agattgtaag  68880
68881  cattctctag attattgaat ctttttctgt cccttgattt ttaataatca cagggtattc  68940
68941  catcatcttg gtgtactaaa tcaattaact attactccat tgttgaacct gtaggttgta  69000
69001  tctctccact gtattcctct tctttcttca actaggattc taaattgact gataggttag  69060
69061  gcctgggcat ctgagatatt aagaataata tggctcaata tatagatcag attgccatat  69120
69121  tatgtaaaca actaaaaaac aaattgtact aagtatggtt tctgtGCTCC TAACAGAGTC  69180
69181  TCTCTGAATT ACAGGCTTTA ATTTTCCTTG TGGTTGGAAT ATTCTTCATG ATTGGAAGCA  69240
69241  TGGCACTCAT TATAATTGAC TGGATTTATG ATCCTCCAAA TTCCAAGCAT CACTAACACA  69300
69301  AGGAAAAATA CTTTCTTTTT CTATTGGAAA TGGTTACAAG TTATACTCCA AAAGATATTT  69360
69361  GAATTATCTT GATTGGAATG TTATTCATAG GAAATAACAG GAAGATTCCA AAGACGTTTA  69420
69421  CCAGTAATAT CACCAGGCAC CTGCAGAAGA GGAAAATCAC TGTTTTTGTC AAGGATGGTT  69480
69481  GTGTATGTGT TTAAAATAAA ACCTGTGGTG CACATTTCTA CCCAGGTTTT GCTAGAGCAG  69540
69541  TGTGAGATGA TGAAGGTGTA TTTTTGCTGC TTTACGAGCA GAATAAGGGT AACTGCATGT  69600
69601  AACAATCATC AGATAGTACT CTTTCCCCTG CCGTCTCCTC ATCCTGCACC CCCTAAAAAA  69660
69661  GTACCAAACA TTTGCATTCT CAGAACATCA AACAAAAATG CCCTGGTGGC AAAGCTATCA  69720
69721  CCATTTAATG TCTTCTCTCA GTCTTGCACC AAAGTCTCTG GTCTGTTTAC TAACAGAGGC  69780
69781  AAAAGGCATG TCTTAGGAAC TGTTTCTGTT TCTGTAAGGT ACATGAATGG TCAAACACCA  69840
69841  GTCTAGAGCA TCTTATTGTC AACAGCAAAA TAATATTTTG CCCACCCTGT TTGTGACATT  69900
69901  GAGTTGTGAC TTCTATATTC AATAGATTTT TGTAAATGTT AAAACATCTA TATTTAAATG  69960
69961  TTAAAACACT AAATATAGAG AGGGGCTTTA TTTCAATCAT AGAGCAACAA CAAAAATAAT  70020
70021  GCTTATAGCT AAACTGCCTG TTCTAGAAAG CATCTGCTTT TTCATGTTAT TCCTAAATCC  70080
70081  TCTTGTCATA CTTTTGTCAT TGAACAATGC TCTCCCTCTC GTCTTCCATC CTCATTCAGA  70140
70141  ATTTTTAGAA GACCACAATC GTGGAGATAC ACTACCCAGT ATTGTTTGAT ACATTTTTAT  70200
70201  TTGATAAACA TTCAGTGCAG GAAACTGTGA TTTGCTATAT GTTTATGTAT ATAATCTTAT  70260
70261  TCTGTAGTCA TCAGAATGTT AATGTAAGGT ACATTTGATT TTTATTTTTT ACATGTGTAG  70320
70321  TTTTCTTTCT TCACAGTCAA AGCATTTATA TTATTGGGGG TGGGGGCAGG GAATTAAGTT  70380
70381  GGTGGGCTCG AAAATCCATT CATATGTATC TGTCTACAAA TGTCTGGGGA TAATTTAAAT  70440
70441  TTGAAACCTA AGTTATATAT AGTTTGGCAA TGCTCTTCTT CAATATTTAC AATAATAGGA  70500
70501  TGATCTACAA GAAAATAAGT TTCTTTTTGC AAATTTTTAT CATACTAAAG TTGTTCTTTT  70560
70561  AATTTAGCAT ATCTAAAATA GGATTTAGTT CAGTTTAGCT CACACAGGTG TTTGCTGACA  70620
70621  TTCATTGGCC ATTTAATACA GTGTTGAGTG GTTCTCTGTA AAAGTATAAG TGCTAACACT  70680
70681  ACGAAGAAAT GCACACGATC ATTCTTGCTC ACTTCTATAA CAAACTTACA TAAAATGGAT  70740
70741  TTAAAAATTC CTACTCACAG CCTAAAACTT CTGGAGTTCA CTACCTTTTT TTCAAATCAT  70800
70801  AGTAAGATCA CTTGTGTATT TTATATTTTA GTAAAGCCAA TTATGAAGTA CAAGTATCAT  70860
70861  ACACGTACTT TTGAGCTACT ATTATTTGAA AAAAATCTGC CAAATAGCAT CTTTAGGATA  70920
70921  TATTTACATT TTCACTCATC TAAAAAGTAT ACAAAAATAA AAAGTGGAAA AAGGTATCTT  70980
70981  CTGAATGTTC AAGAGCATCC TATAGTGCCA AATAATAAAG CACCATTTTT TTCTTCATAA  71040
71041  CCAGGATTAA AATTCATATA TACTGCAGGG CAGACATACA TATGATAGCT TGTGCTGATT  71100
71101  AATTTAACCC CATTTGTAAA CAGATGAAAA TTTTATTTTC TTATTTCATT TATAAGATGG  71160
71161  CTCAATGTAT TGGGAGGCTT CTTTTTTATT ACAGAAAGTG TATATtggta tataataaat  71220
71221  gaacttttca aatgactatg atgtgatttt tgatctattg ttaaagaatg ttgtgttatt  71280
71281  tgtccatgaa acaaaattta aaatccaaat actgtctttc ttatattggt ttatgttcca  71340
71341  ttttcattgt tacctttgac acataactaa catctatagc catcatcctg aaaataattg  71400
71401  ccatcttatt ttggcaaaat agatatttaa tcctaaatta ttatgatgat tataattttg  71460
71461  gcatcacata tataccacct agaatgaatg tggaagaaat gagtctttta tggttagttt  71520
71521  gaaagaatcc attgaagata gaaaatgaga gaatagaaga aacctgagaa tagtaaaata  71580
71581  aagagcagag aaaatatggg ggcagggaaa acatgtgagt gctaaggatt gattatgaat  71640
71641  gaacgattag ggggattgac ggatcacagg gtaagtatat gcttaacttt ataagaaact  71700
71701  tccacatagt tttccacagt gtttctacca ttttcatttc cacccgtact acctacaact  71760
71761  tccactgact ccacagccct gccaacattt ggtgttgtct tttgcatttt agcctttcta  71820
71821  gtgggtctga aatggtaact cattgtgatt ttcatttctg cttctgtgac aactaatgtt  71880
71881  gaaaactttt caagtgttta atggtcactc atatatcttc ttttgtgaag tgtgtattca  71940
71941  aatcttttgc ccatttttaa aatttaggtt atgtgttttt attgggtatt tgtagaagct  72000
72001  ctttaaatat ggatccatgt ccagattgcc aatatatttt cccagtctat ggtatggttg  72060
72061  cttattttcc taaaggtgtc ttaattacat ctttctgggg ccaggtcacc atagctcaaa  72120
72121  gttttgcaat ttatgtctta atgagataaa attaatcaga gtggtatagt caaaattaaa  72180
72181  tgttttgatg tcctgggccc atataggtag gactggatca tctaaccaag atgcaaaaaa  72240
72241  aaaaaacaaa aaaacaaaaa tagtacttgg aaaaacttat tttaaattaa acatctttat  72300
72301  aaaggcaaac tagatcagca tacattaaaa ctagccacaa ggcaaaaact ataccaagaa  72360
72361  aaaaatgaca gaaattttaa aaagaagcct cagaagcctc ttgacatggt atggatctgt  72420
72421  gtccccacca aatctcatgt agaattgtaa tctctaatgt tggaagtggg gcctggtggg  72480
72481  aggtgattgg atcatggggg tggttttggt ttaacaccat cccttttggt actgtcatag  72540
72541  tgaaagtgaa tgagtgatct caaaatctag ttgtttaaaa gtgtgtggca tttcccactt  72600
72601  ctcttttcct tctgctctgg ccttgtgaag tgccagctcc ctcttcacct tccactatga  72660
72661  ttgtgagttt cctgaggcct ccccagaagc caagcagatg ccagcatcat aattcctgca  72720
72721  cagcctgcag aaccattaac caattaaacc tcttttcttt ataaattatc cagtctctgg  72780
72781  tatttcttta tagcaatatg agaataaact aatacaactc ctatcctcca aacttaaatc  72840
72841  ctaaacctgt aatttgttgc acacctgccc ttaaagattg actaaaggaa gttcttcaaa  72900
72901  cacaaagtaa atgataaaag gagaaatgtt ggagtatcag gaaagaagaa gaaatgaagg  72960
72961  aaagataaga aatatgggac atatataaga cttttctgtt tttaatgagt tttataaata  73020
73021  catttttgat tgaaaaaaac actgatactc aagacaaaga ttttttttta atggggaagg  73080
73081  taagggacct aaatagaagt aatgtgtcta cacttcattc aaggtggtta aatgatacca  73140
73141  atagactgca ataagtcacg tatgtctaat gtaatataca aaacaaccac tataaaaact  73200
73201  atacacagat atacattcaa caacactata aatcaattaa gatgaattta tttaagtatt  73260
73261  taaatattta agtaacccac cagaaaccaa gaaaagcaaa gcaggaacaa gaaccaaaga  73320
73321  aaacaaataa taaaatggtt ggcctaagca ctaatatatc aataattacc ttataagcta  73380
73381  gtggtttgaa tatacccatc aacagagatt ggagagtgaa taaaaaccat gacccaacta  73440
73441  tatgccactt ataagaaatt tacttctagt tcaatgacat agttggttga aaataaaagg  73500
73501  atggaaatag atatacatac aaaaattaat aatataaaga aggagtatct atattaatat  73560
73561  atggtaaaac aggctttaga gaaaataaaa ttactacaga caagaggtgt ccattgttcc  73620
73621  tatcatgaac ataagaataa agggtcaatt aatcaggaag agataagcct aagtgtgcac  73680
73681  acaccaagca acaggcttca aaacacatga agcaaaaact gatagagtag aaaggagaag  73740
73741  tagatacatc tgcatttagt tgaggacatc aacacccacg tttcagaaac taatagaact  73800
73801  actagataga aaattagcaa agatatagaa gatataaaca acacaatcaa ccaagttcta  73860
73861  attgatatat atatagaaca gtctgccagc aacagtggaa aacacagttt tttcatattc  73920
73921  ccatgataga tcatattctg ggacataaaa caaaccttac aaatttaaaa acctgaaata  73980
73981  atatagagta tattttctga ccataatgga atcaattaaa aatcaataac aggcaataac  74040
74041  aaaatctcta aataaatgaa aattaaacaa cacacttcaa tattacccat gggtcaaaaa  74100
74101  agaagtatca aatgacattt taaaatacat agagctgaat gaaaatttta aagtcacata  74160
74161  ttaaaatatg gaggatgcat tcaatgcagt gctaggagga aaatttatag cactaaatgc  74220
74221  ttgtattaga aatgaggaaa agttgacagg gcgcagtggc tcacgcctgc aatcccagca  74280
74281  ccttgggagg ctgaggtggg tggatcacga ggtcgggaga tcaataccat cctggctaac  74340
74341  acggtgaaac tccatctcta ctaaaaatac aaaaaattag ccaagcgtgg tggtgggcac  74400
74401  ctgaagttcc agctactcag gaggctgagg caggagaatg gcttgagcac gggaggtgga  74460
74461  gcttgctgtg agccgagatc acgccactgc actccagcct gggcaacaga gcaagactct  74520
74521  gtctccaaaa aaaaaaaaaa aaaaagaaat gaggagaagt ctcaagccaa taatctaagt  74580
74581  tcctatagca agaaactatg ctgatgggtt gatgaaaggg taaagctgct gctaagataa  74640
74641  tagaattcct catcttgctg tgcagaaaaa ggaaaaaatg aaattggatt attttaccaa  74700
74701  atgattattt gccaatgaaa agtactcatc acatggatca ttttctattt taaaatgtga  74760
74761  taaaacaaag tattgtttag tggagctttg tcattatttt ggctagttgt ttagaatcaa  74820
74821  gggttgacta aattatatta ttttactact gactccagct ctactgatgg gagagtagaa  74880
74881  aagtcatgga ctggctgagc gcggtggctc atgcctgtaa tcccagcact ttgggaggcc  74940
74941  aaggcacaca gatcatgagg tcaggagatg gctaacacag tgaaactccg tctctactaa  75000
75001  aaatacaaaa aattagccag gcatgctggc acacacctgt agtcccagct actccggagg  75060
75061  ctgaggcagg agaatcactt gaatctggag gtggaggttg cagtgagccg agatcgcacc  75120
75121  actgcactcc agcctgggtg acagagcgag attctgtctc aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa  75180
75181  gaaagaagaa aagaaaaaaa gaaaaagaaa aaccaggaat tgaggctctg gaagtctgag  75240
75241  tgctagtcac cacctcctac caggtgatcc tgggaaagcc cttccctcca tccaatctct  75300
75301  accatcagaa aacaccaagg aactgaactg gatgatccca agagactctc tgggtcaaaa  75360
75361  aaggaggctg cagctagtgg gaaatttatc aagagttgta aaacagctgg gttcctatga  75420
75421  tattttaaaa tatcaccttg gccaggtgca ggattacagg ctctagcctg taatccaaga  75480
75481  actttgggag gctgagacag gcagatcatc tgaggtccgg agtttgagac cagcctggcc  75540
75541  aacatggcga aaccctgcct ctactaaaaa tacaaaaatt agccaggggt ggtggtgcac  75600
75601  ctttaattcc agctactcag gaggctgagg catgagaatc acttgaatcc gggaggtgag  75660
75661  gttgcagtga actaacattg tgccactgca ctccaccctg ggtgatacag caagactctg  75720
75721  tctcaagaaa aaaaaaaaaa aaactccctg aaagacagat tgccccacag attgggcaga  75780
75781  atcttgcgtt aaagcagggg gtccagatat gacctactgg tttatacaac tcttcacatt  75840
75841  ccagccccgt gtttctctta ccagtgatac atagactact atggactgaa tatttgtgtt  75900
75901  tcccccaaat tcatatgtgg aagcactaac caacgatgtg attgtattag tcctttttca  75960
75961  cactactaat aaagacatac cagggactgg gcaatttaca aaaggaagag gtttagtgga  76020
76021  ctcacagttt cacatggctt gggaggtctc acagtcatgg tggaaggtga aggtcacctc  76080
76081  tcacatggtg gcagacaaga gaagaatgaa aaccaagtga aattggtttc cccttaaaaa  76140
76141  accatcagat ctcatgagac ttattcactg tcatgagaac agtgtggagg aaaccacccc  76200
76201  catgattcaa ttatctccac tgggtccctt ccacaacatg agggaattat gggagataaa  76260
76261  attcaaaatg agatttggat agggacacag ccaaaccata ccattctgcc ccaacccctc  76320
76321  ccaaatctca taacctcaca tttaaaaacc aatcatgcct tcccaacagt cccacaaagt  76380
76381  cctaactcat ttcagcatta actcaaaagt gtgcaatccc aagacagggc aggtctcttc  76440
76441  cacctataag cctgtaaaat caaaagaaag ttaggtattt cctagataca atggggttac  76500
76501  aggtattggg taaacacagc cattccaact gggagaaatt ggccaaaaca atggggttac  76560
76561  acccatgcat gtccaaaatc caggggggca gtcaaatatt aaggttccaa aatgatctcc  76620
76621  tttgactcca tgtctcatat ctgggtcatg ctgatgcaag aggtgagttc ccatggtctt  76680
76681  ggacagctcc atccctgtgg ctttgcaggg tacagcctcc ctcccagttg ctttcatggg  76740
76741  ctggtgttaa gtgtctgtgg cttttccaga tgaactgtga aagttgttgg tgcatctacc  76800
76801  attctgggtt ctggaggatg gtgaccctct tcttacagct ccactcggca gtgccccagt  76860
76861  ggggactctg tgtgggggca cccacccaac attctccttc tggactgccc tagcagaggt  76920
76921  tctccatgag tgccctgccc ctgcagcaaa cttctgcctg gacatccagg catttccata  76980
76981  catcctctga aatctaggcg gaagttccca aacctcagtt cttgactctt gtacacctgt  77040
77041  agactaaaca ccacatggaa gctgccaaag cttggagctt ataccctctg aaaccacggc  77100
77101  ctgagctgta cctggcctct tttagtcatg tctggagcag ctgggacaca gggcactaag  77160
77161  accctagact gcacacagaa gagggacact ggacctggcc catgaaacca tttttacctt  77220
77221  ctaggcctct gggcctgtga tgggaggggc tgctgcaaag tctctgacat gccctggaga  77280
77281  cattttcccc attgtcttag ggattaacat taggctcctc attacttatg caaatttctg  77340
77341  cagctggctt gaatttctcc tcagaaaatg ggattttctt ttctattgca ttgccaggct  77400
77401  ccaaattttc caaattttta tgctctgttt cccttttaaa actgaatgcc tttaacagca  77460
77461  cccaagtcac ctcttgaatg ctttgctgct tagaaatttt ttctgccaga aaccctaaat  77520
77521  catctctctc aagttcaaag ttccacaaat ctctagggca ggagcaaaat gccaccagtc  77580
77581  tctttgctaa aacataacaa gagtcacctt tgctccagtt cccaaattcc tcacctccat  77640
77641  ctgagaccac ctctgcctgg atttcattgt tcatatcgtt atcagtattt tggtcgaagc  77700
77701  cactcaacaa atctctagga agttccaaac ttttccacat tttcttgtct tcttctgagc  77760
77761  cctccaaaga gtttcaacct ctgttaccca gttccaaagt tgcttgcata tttttgggta  77820
77821  tcttttcagc agtgccccac tctactggta ctgatttatt gtattaattt attttcacac  77880
77881  tgctaataaa gacataccca agattgagca atttacaaaa gaaagaggtt taatcgattc  77940
77941  acagttccac atagctgggg aggcctcaca atcgtggcag aaggtaaaag tcacgtctca  78000
78001  catggtggcc cacaagagaa gaatgaaaac caaataaaaa gggtttttca tcataaaacc  78060
78061  ataagatctc atgagactta ttcactacca tgagaaaagt atggaagaaa ccaccccacc  78120
78121  gtgatttgat tatctcccac tggctccctc ccacaacatg agggaattat gggagctaca  78180
78181  attcaagatg agatttgggt ggggacacag ccaaaccata acagtgatgg tatttgaaag  78240
78241  cagggctttt ggaagataat taggtttgga ggaggtcatg agagtagggc tcctgtaatg  78300
78301  agaatagtgt acttataaga agagaaagag accatagctc tcactctgcc atgtgaagac  78360
78361  agtgagaagg tagtcaactg catgccagga agaggctctc accaaacacc aaatccactg  78420
78421  ctcccttgat ctcagacttc ctaccctcta gaactgtgag aaataaatat ctgctgttca  78480
78481  atccacccag tgtatagtat tttgttatgg cagctggagt tgaataagac accagcatgc  78540
78541  atgcacacac acacacactc tcattgtact acatgcacat gtgcataaac acacacacca  78600
78601  tacacagata acatactata cacacgtaca cacaatttca tgcatatata cacaccacac  78660
78661  tacatacaaa gcccatgtac acacacccct ccccatctac cttcacacac acatatcact  78720
78721  cagcaccatg cccttgatcc acattgattg gtcattctcc aggtgtgaaa ggtcctttct  78780
78781  cgcctttcag gccttgacac atgctgttgt ctacacatgg aatatttctc tgtgactgtc  78840
78841  ttcatctgac tcattctttc tcatccttca gttctcatct tagatggccc ttcctccaga  78900
78901  aagccttcct gacatctcca ttctcctacc ttaaatggct tagatccgat agggccctgt  78960
78961  tgttggcttg tacaatagtt cctgctgatc tatggttcca ctttccatag tttcagttac  79020
79021  ccacggtcaa ccacagtctg aaaatattac atgcaataat atattttgag agagagaaag  79080
79081  tccacattta tgtaacttta ttacagtata ttattataat tgttctatta tattaaaaga  79140
79141  tgttaaccac ttactatgcc taatttataa attaaatttt accataggta tgtatagaaa  79200
79201  aaaacatagt gttcatgggg tttagtacta gccatggttt caggcatcca ttgggggtct  79260
79261  tggaatacag cccctgtcga taagaaaaaa gtactgttca tttttttgta gctccattca  79320
79321  gtgatgtcat gttgctgctt gaaattggtg ggaatcttta caccatggaa attgacaaac  79380
79381  actataaatc aggagctttt ttcttttttt ttcctttttt aatttttttt ttggtagagc  79440
79441  cagtaattag accaagcata ccactaatta gactccgcat agtcttccca tagcacctca  79500
79501  taatttcttt ttatttatac ctaacatgta ttacccatat tttctccttg tctgtatagc  79560
79561  ccaccagacc ataagctctg tgaggacaga tgctgcctat cttgttttct actggtacac  79620
79621  ccagtacttt gcatagctct cagctacatg gatctcaaca aatatatttg gatagattac  79680
79681  taaatgaatt cttattgtct ctctccttct atttggtatc tgacatagtc aatctcctaa  79740
79741  ttgtggatca taaagccatg ggaatgtggt tacaggacag ttctgttcca ggtaacaatg  79800
79801  aacaagtcat cagaagctga gacccaagct ctggagcaac atctgtgaat taagagctca  79860
79861  gtccttccag ggtgacatta cccttttatc tccagccagc ttttaagaag gtggaggagg  79920
79921  tgaagcactt agaaaatgat gagatgagac ttaacagcaa gactccaaga agctcttccc  79980
79981  ccacttgctg acgcctgaac ttgccttaaa gagcgataga gcatttattt ccatgatcag  80040
80041  agagagatat caaatgtaaa tgtctgttag gagtgacatg tcttgtttta aatccacaat  80100
80101  tcaagtaaag cattcctaca aaatctttct ttaaagcaaa ctttgatggg agatacagag  80160
80161  ggaagcaaag gagccaagag ctggaggatg ccaattgcct aaaatggggg aaggaaaata  80220
80221  tagtagacaa tttccttttt ttattattat tatactttaa gttttagggt acatgtgcac  80280
80281  attgtgcagg tttgttacat atgtatacat gtgccatgtt ggtgcgctgc acccactaac  80340
80341  tcgtcattta gcattaggta tatctcccaa tgctatccct cccctctccc accaccccac  80400
80401  aacagtcccc agagtgtgat gttccccttc ctgtgtccgt gtgatctcat tgttcaattc  80460
80461  ccacctacga gtgagaatat gcggtgtttg gttttttgtt cttgcgataa tttactgaga  80520
80521  atgatgattt ccaatttcat ccatgtccct acaaaggaca agaactcatc attttttatg  80580
80581  gctgcatagt attccatggt gtatatgtgc cacattttct taatccagtc tatcattgtt  80640
80641  ggacatttgg gttggttcca agtctttgct attgtgaata gtgccgcaat aaacatacgt  80700
80701  gtgcatgtgt ctttatagca gcatgattta tactcctttg ggtatatacc cagtaatggg  80760
80761  atggctgggt caaatggtat ttctagttct agatccctga ggaatcgcca cactgacttc  80820
80821  cacaatggtt gaactagttt acagtctcac caatttccaa aaatggttgc catcaattcc  80880
80881  accaccccac agcaggtgca tgccacacct tctgctcctc ccatgaagag gggaagtcac  80940
80941  cttgcagctg gactgacctt aacttgcttt gaccaataga atgtattcaa agtggccctg  81000
81001  ggtcagttct gggcatttaa gaggctgctt ccctttcaca ctttctggga aagccactac  81060
81061  taagagtttg ctgtgcatcc ttccagacct ctttttatat gttcatatca tagattaaaa  81120
81121  atacaattgt tttatgtcgt gtttacttta aaatttttca tttgtatata tttaggaggt  81180
81181  ccaagtgcag atttctgaca tgcatatatt gcatcatgat gaactctgga cttttag   81237