Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: SALL1

Sal-like 1

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens SALL1 TBS, HSAL1, ZNF794  16q12.1  Predicted Maternal
Rattus norvegicus Sall1   19p11  Imprinted Paternal
Mus musculus Sall1 Msal-3  8 43.51 cM  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    tcccacctca gcctcccaag tagctgggac taaaggggca cactaccctt cttagctaat   60
61   ttttaaattt tttgcagaga tagggtctca ctatgttgcc caggctggtc tcgaactcct   120
121   gggctcaagc gatctgcctg cctcggcttc ccaaagtgct gggattatag gcatgagcca   180
181   ccatgccagg cttgatcagt tttgaaatag gtatataact gtaaaaacat gaatacaatc   240
241   aagataacaa acatttctat ctccctgcag aatttccctg tgacccttga caatctccct   300
301   ccctcccctt ccactccagg caaccgtgaa accactaatt tgatttctgc ccctatggat   360
361   tcatttgtgt tttctaggaa ttttacataa atggaattac actgtgtgta ctcttttgct   420
421   actggcttct gttactaagc ataatacttt tgagatttat ctacatcatt gcaagtatcg   480
481   gtacttcatt ccttttatat tgctgagtag tactccactg aatgaaactg tttactatgc   540
541   aattgcaaaa accagttttg aaaaaggaaa tttaactttt ttaatcctcc tgaaagtata   600
601   ataacaagga aaaaggaaaa taaaaaagga tcccacttct ctgccctcat tcccacctca   660
661   ggatctttgc acttgccctg ttcttggcct ggaatgtttc ccaaatcttg acatagttca   720
721   taccttctca tcattcacac ctcaatgctc cagtcacttc ctcagaggtc ttccaagatc   780
781   accattatac cctagatgcc tataatattg actgctatat agtaggtgct caataaatat   840
841   tagttaagtg aaagtataag agaataaatg aatgaatgta tgaaaagatg aaagaccact   900
901   atggattgaa ctatagtttt aaaagttata aaacaggttt tttttgcaaa atctcagaac   960
961   tccctaatag agtaaagaaa tctggaaggc cacccactaa cacgggcttg ctcatggatt  1020
1021  ggcacaaggg cctggaccaa acccagcagc tgtgacacga aaatctattt aacatgatgg  1080
1081  tgagcaagtc agccttggtg atccccacca cactggctgg ctccggtgct cctacaaatc  1140
1141  atttgaaatg ctaaatcatg tttaaatccc tctgattgtg accactaggg accctgaagg  1200
1201  acactcacat gtaatttaca tactgccaag ctcctaagag cctctaaata aagcccccga  1260
1261  gggctcccaa gcactatttt tgaggagaag gacatgcagc gacagattac atcaagtctg  1320
1321  ctaccccaac accaggaaga aaagaaacct caccctccag ttgctgggac atctgcgaat  1380
1381  gtcttaaact acattcgctg tcagatgctt cccagggaag ccgtgattac attgaaaacc  1440
1441  atacacagat gctattgtct ctcattttat acaactccgc tggtaacagg tttttttgct  1500
1501  ctgattttca ttccttttcc agattctaac cataaaaagt gttttaatct gaaagcacaa  1560
1561  gggagggggt ttcacaaggg cactgtgcct tctgcctgca aatgttaaat tacatttggt  1620
1621  cacaacatgg ttatcatgcc aataatgagt tggtccatgc agcagctatt gcagggtctg  1680
1681  aatgcagatc caggagacac acacctttaa gggcaggaca ggctgatggg aggagtttcc  1740
1741  attccaactc ttagatttgg ctgcagattg ctctgttgta ataaacatga ctaattttta  1800
1801  caatctgaca aaatgggaag taaaattgcc agaaaagtga ggcctatgag accgtaagtg  1860
1861  gtttaaacct tacaggtccc cactccccca aaaaaacggc acctgttttg ttttgttttg  1920
1921  ttttttcttt ttctgcacaa ttcggaaaac tacacaattt tttgttttaa gtgaaccaaa  1980
1981  taaaacaacc aagtgaatac atgctggcac ctgagcaaaa ggccacttac atgtccaccg  2040
2041  gtgcttctaa accttctaga agcatgaaga tggtctgtcc ccagcccagg agacccacag  2100
2101  gcaaaaggat gctttggctc atgcacaact tgctgtagtc tcaaatttct ttactagctt  2160
2161  gaaccaccca ttcaaatctt agaaattacc tgagatcaag caatgctttt attttttcca  2220
2221  ctacactgtt cccttcaccc ccaacactga gccaggcaat aacatgctct caggaaataa  2280
2281  ggtttgatta attgcttgta agcaaggaaa agatatccca tgcctagcac gcacctctgt  2340
2341  gacgtgaatg aataaatgga tggatggatg ggtgaataca gaatgatatt ttaaccatag  2400
2401  gatataattt tattctcaca accaccttga gaagtaataa caataaaagt tcacacctat  2460
2461  aatgtgctga ttatatgccg gccactattc taaatttttc atacatatta actcttttaa  2520
2521  ccctccagaa ctctatgaaa tacgaatgat tattaccttc atttagcaga ccaagaaact  2580
2581  gttggagaca tatacaggtc acactgctgg taggaggcaa agccgaatcc ttgttagatg  2640
2641  ctcttaagca ctatgcttct tttcccttgg ctacatttta tgaagcagaa aatggagggt  2700
2701  agcaatctta atttttatta ttattattat tattattatt attattatta ttattttgag  2760
2761  acagagtgcc gtggcgcaat ctcagctcac tgcaacctct gcctcctggg tccaagtgat  2820
2821  tcttctacct cagcttccca agtagctggg actataggca cgtgccacca tgcccaggct  2880
2881  ttttgtattt ttagtagaca tggggtttca ctgtgttagc caggatggtc ttgatcccct  2940
2941  gacctcgtga tccgcccgcc ttggcctccc aaagtggcga tcttaatttg aacaaggctc  3000
3001  cccgatccgc agaggcaagc ttagggctgc gttccctggc cagtgttaaa tggcagagcc  3060
3061  agaatgtgca cccaaataac ctgactgtga gtctgcacgc tcaactccca agtagcacat  3120
3121  gtggaatcaa gcgagtccac agcaaatatg tgagatctgc agaggagaga ttgtccatgg  3180
3181  ggtggagata ataggaactg ggttattcag cactgttctc ccaaactgaa cgtgttgtgg  3240
3241  ggtccaggaa agaaagagga aacaaaaaca aacctggaaa atgtgggctg caccccagtt  3300
3301  ctcttgaaat cattttgctt tggttggaga aggaggaatg tgctggcatc ttcccttgtt  3360
3361  tagttcccag gcatccatta cagcatgagc aaagtccaca gcaagacctg ggcccagttc  3420
3421  tcagcaaaag ttacagatat tacaccctga gcaaacttct gggtgaatct tctcgaggat  3480
3481  tggaatttac tacaaaacat gtcaaagagt cttggggaag tgaggaaagc caggatgaaa  3540
3541  gaggggaggc caggacagaa ggagaattta taaacatgaa gaggaagaaa agactggaac  3600
3601  tagttgctaa cattagtgtg tgggtttggg attatggctt cagggataat tgcttctgtt  3660
3661  ttaagaaggc ataagaaaac agggagacac gggtttgggg ttgggaaatg ttggtgtctt  3720
3721  aaatgtaaaa ctctatgtca aactggatgt tgagttgaag agaacaatat tgttaatgtg  3780
3781  gctgaagaga caaagataaa aattgaaaga aagaaattat agtgcaataa ttaagaaagt  3840
3841  ttagtcaatc tgggaaaagg ggaagaggga gaagagtggg ctatccctgc cacacccttt  3900
3901  tttttacccc ttccttactg accacacata tggagctgaa aaggaaagaa tgtgggtttg  3960
3961  aactgaaaag gttgcacagg attgacgaat tgaagttcat tgtgggggca gggtaaagct  4020
4021  acaaatgtga ttcaaactgc agccccaaga agcacctctc tccatcaggg aaaaaacaaa  4080
4081  aaatgatctt tgcttaaaag tcagtagcaa gaaaccctga gaaatattcc ctatgaaagt  4140
4141  catagctcag ctgagacttg aggggtttgt aaattatcta taatgtgagt gacaggcaga  4200
4201  ccttgctcac agccaagtgt cagtacgcca gcacagttct gaaatcagac cttgccattt  4260
4261  catttccacc aaacagaaac caaaaggtgc tttttcctgc atgaaaactg aggaagagaa  4320
4321  gccattcacc agcaagggtt cactgcacac aacttttttt tgtaaaaacc aagatgcaca  4380
4381  tctctgagaa ttttttatct gttctttaac aatggaagtt ctgctgaaaa agtggcagcg  4440
4441  taaatttttt ttaaataaaa ctttgttgca agagatgtgc taagttagtt catccaggaa  4500
4501  tgccataagg aggtcgtttg aggggatctc atttatgaat gaaagtgagt ttcctggcag  4560
4561  actaccagtc tcttccaaat gcacacgctc cgagaacagg actccacaga tctcacacct  4620
4621  atttccaaca gaagacacag gaactaacca ctattcgctg gatcctaact aaggtcctac  4680
4681  tggagcggca gatgggaatc tgtgcgtcct gctgggcttc ctgaacatcc tactactagg  4740
4741  ttctaagaat tagctacact ctattacatg gtgataattt ttttttcgcg ctcagaaaac  4800
4801  cgcaaaggga tttaaccaaa aggaggaaag attttctttt tataaattcg attagccttt  4860
4861  tccactttct ctacgtcggg acatttcctc tgggaggaat ttcataccca gaggcccctt  4920
4921  ggcgaggcac tgttgcatgc ggggcgcagt gaatttaagt gcaagacgct caactgtgga  4980
4981  cggaaagtca aaatcgcaag cacttgcagt cgctagcgaa gtcggtttct taataccggt  5040
5041  gtaggaacag ccctccaagc ggagaaagac gaactttgcc gcgggcagac agtacgcgac  5100
5101  tcttggctcg ggcgcgcgcg ggtggttacc aagcccaccc tccgcttgcc accgctgaat  5160
5161  ttcgcgcccg agccggcgcc agggcgcccg gtcacggcgc tgcacccggc gcccgtctgg  5220
5221  agatagccct tggtggcggg cggcgggagt tcccccaaaa acctgcgttt tgctgctggt  5280
5281  attgaactgc tggagagcga gtgcgccgag ggcgcacagt gtagacttgg ccaggggcga  5340
5341  ggtacccacc caagcctgct ccatacttcg ggttcgaagc cgctccagtg ttctaagaga  5400
5401  ggttaggatt gagtgacagc agttcagtag gaaaggagtt tctgaaactc ccggggaagc  5460
5461  aaggtcccgg ggtttggaaa aataaccgaa tctacggaga gctttccaaa cttgatcttt  5520
5521  ttttctgtca tttttttcct gttctccccg cacccctccc ccaaccctaa ctccaacccc  5580
5581  aaccccaacc ctagttaaga gccctaaggg ctagagggta caagccacct caacccttcc  5640
5641  ttttccctct gcccccgcaa actttcagac aaggaaaata caaataaacc ccaggtggtt  5700
5701  aatgcgggtg cattcaggaa caccccccca ccaacacaca cacatgcaca cacacacaca  5760
5761  gctggccacc cgctctgtcc cacccacctc cgggcagggg agggactggg aacctgatct  5820
5821  ccgggctcct gccccgaact tttccccatc aataatgttg ataccatcga tgtgcctcgt  5880
5881  cccccgcccc cggggcgccg ctgccgcctt ttcgccgctt tttgccttgc ttaagaaaac  5940
5941  gaaacctcca ctactgccct tctagcctcg gccgggggcc agcggggcct tgagctgggg  6000
6001  actgaggaaa caggggtgca gggagagcac ttggagacgt cctccatttc tggggtaggg  6060
6061  tggccaagca ccgtcaacgg aacggaaaag agggtctggg gcccaggcaa ggcctcatcc  6120
6121  caggccccat cccagacccg aggtcagatc gggccagaat aagatacttt tgagggtaga  6180
6181  agaaccaggc ctcagaatgc gcgagccttg acgcccccca cgttgccctt cgtaggacca  6240
6241  gaggttgagc aaagaagcct ggaaacctca tggctgggac cccagttgtg gcctgcggcc  6300
6301  ttggggcaca gaccttcggc cccgccaacc caccaaggat actctaggac ttgggaaaac  6360
6361  taaggggacg tattagtagg aacgagcatc aatcccccaa gatgggagtt tgcaaaactc  6420
6421  gccaagcgcc tcccccgggt gcggttcctc tccgccagtg aggtcgcgac cccggcgcag  6480
6481  ctgccgcctc acttcgggct atccccattc gctattgcgg atcagcccct aagtaccagg  6540
6541  ccctctggcg gaacctgcaa gtccaaactt cgctacccgg attccccagt agtccccccc  6600
6601  ccaccccacc tccacccaga gttaggaggg tgctaccgca cgtagagcgc gcaggtctct  6660
6661  ggggtgagca gggcgcgtgg agggactcca ggagtggcac ctcactcccg ctcgccgcct  6720
6721  actttcgacc cgcacaaaaa taaagaataa cccccactct gcttctgttt ttattgatgt  6780
6781  atttctttgc atcgcggcac gcggagcctc gccagcgccc tgacactgca gcgcccgcac  6840
6841  cagcgaacca cggaacttgg gaccgagaca atggcccgta attgatgtat tgccatcaac  6900
6901  aataaagacc aattctcctc tccccgccat tccgaccatc cccctcctcc catccccccc  6960
6961  tcctccacct cccatctcct ttcccggggc caccgaggga aagaaaacaa acaagaaatt  7020
7021  agcgggggac gccaagcgca gatcgaaacg cccgcctcta cgccgtcgag gacgcaaaaa  7080
7081  aacgaaaaaa gttattaaag tttggatccc ccaatttatt cgtctctgct cgcccatttt  7140
7141  taattaagca tcgcgtagct gcttttcgca tgttcatttc gtttggttgt ttgttgtggt  7200
7201  gtttttttgg ggggggggaa tttttttttt tcctacactt aatcttaaat cacacgtaga  7260
7261  ccaagtaaca aacacgtgtg aagttattcc cgggagcttc ctgctgcgca cgcggcgcgc  7320
7321  accaggagaa aagctttgcg ggaccgccag ctccgctagg ttcctggctg catgcggtgc  7380
7381  ccgggaggcc cggactttca agaagccaag attgttagag aaggatgcgg gcggctccaa  7440
7441  acacgggcac attccgggaa aggagtgtgc aagtgcacac aaacgcgttc gtgtacctgg  7500
7501  gacagtgtgg attggtgggt gtgcgaggac ccctgtttgt gagatggagg cgggtgcggg  7560
7561  atttacacgt gctcccgtac acgttccccg gggtctggga gatgcgagcc gctcacaccc  7620
7621  caggagtgcg cagatccatc tttgccgagg gatctcttta aatattcagt gagaaataat  7680
7681  ggcatttgaa gcaccaccta tggaaacatt attatcttca ttcttcaaca tcagccccac  7740
7741  tgatagcttc gtttgtcttt ttatcaaaat ctactgtacc catcaggacc tggcgagaac  7800
7801  gggagagcga ggcggagagg gtgtgaatgt gtgtgttagg gagtgagcga gggcagaaga  7860
7861  taagtaagag aaaaggtgga aaacggacga gcagggagag agaagggaga agttatacca  7920
7921  ataaaaaaaa ataaagtcag cagatgaaaa acagaaacat tcatcggcac acacacacat  7980
7981  ttacacctta aaagaaaaga tttaagaagc taagagaaag ggaagggtcc tctaccggag  8040
8041  cgcagtacag gtccggagta cacgaagtcg gctcgggaga ccggtgccca cttcgcgcga  8100
8101  accgaccgtg gcaccggcca gactcaaggg cgctcgcgaa ttggggcgtc cttatgagcc  8160
8161  ctctcctttc ctgatcgtga gatagggcag ggattgtgta tctgcacccc cctcctcccc  8220
8221  cattactcag ccgaagttta gtttagttta gtccttcggg cgcaagactt cgagaacctt  8280
8281  ggagcgagga gaccccgagg cgcgagggga aagagctagg ctgagccgcg taccgagtct  8340
8341  caggttcgcg ggcgcctgag cccggcagag ggatcgggct cctggctctg ggctctgggg  8400
8401  cgagggtagg gaggttgcat ctcagcttga gggagatggt gatagagcga aaagttcggg  8460
8461  cgccgcgctc ggcaagtgcc caaaaagtgg aggcgagctt cggcgccgcc aggcagcctc  8520
8521  ggacagaaca cctccccacc gccctccccc caccccgctt tccggctctg cgccgccacc  8580
8581  tcgtcccgga aggctggggc gcggccccct ccccagggcg gggtgcccag gggtcccagg  8640
8641  gactggccca gtccagtgcc gggtccgccc gggctgtgtc tccctaggcc ggtgctcgct  8700
8701  gctgcgctca gtgtgagccg cagcccctcc cctccccccg gccggagctg aactcggagc  8760
8761  ccaggccggt ccccgctctc cgcccgcccg gggctctgcg gcgccaccgc tgccgccgcc  8820
8821  tccccgcgga gtgacgcgcc ctgcagccaa ccggggcagc cgggggggag gtccgggagg  8880
8881  ggtcctgggc ggagccgggc cgccccctta tcccacgggc tcggggctgc ttctcccgaa  8940
8941  aacttcagcc ctaattgtcc tgggaatgtc cgaggtagag aaagggagcg agggagcaag  9000
9001  caagaagctg gaggatcagt gcccctggcg gggaggggat ggggtggcgg gagaactgcc  9060
9061  cctcccccca gccacaaacc catcaggttc ccaaaccttt cctggatcct cttctccgcg  9120
9121  cccccgcgag cccgggatcc aggggatgga gaactcgggg cggaggagcg ccgagccagg  9180
9181  cgggagggag gccgagccgt gggcgggagg cggaccggcg tggggctggc tcttccccac  9240
9241  tcgcttattt ttttttttaa tgggggtggg ggtgggctgc tttctggtag ctcttaaaga  9300
9301  aacgaagaaa cactcacgaa acgggacgcc ctcccccctg atcccgccgc gggactccct  9360
9361  ccccccgcgg gccggcgcgc ctcgcccccg agttgggaag ttcgcagcgc gccggcagcc  9420
9421  cgggtcccca gccctcgccg cccggcccca ccccccaccc ggggcggctc aattccgggg  9480
9481  agggcatgct aatttgggtc ggcccagccc gggattgtgg gggggggcga aggagggagg  9540
9541  gaagagggag gggagaggga gagagcgggg ggcgcctgcc ggggcgccgg gcccgcagtg  9600
9601  gagaggaggc cggcccccgg cggccgggcc gcggagtccc gggcggtcgc aaagagggtt  9660
9661  aacccagtgt cgggcggcgc ggcgcgcaga gccagccccg cggccggctt attgggccag  9720
9721  cgcgcggaga gacaggggtc tgcagcaaat cacgaactaa ttgattaagg cgagcgggtt  9780
9781  tgaatagcgc tggcccggtg ccaatcgcct ttcaaagagc ccctctatga ttaatcgcaa  9840
9841  tgcattattg ataatcataa ttatagcagg acacatgcgc gctgcgcccg gggccgggga  9900
9901  gccggggagg gggcgggcgg gccggcgggc ggggggagcc gccgccgccg ccgccgctcg  9960
9961  atttccgtaa ttttgagaag attttttttt agtaattttt TATTCTGCCC CAGCTGATGT  10020
10021  TTGAGCCAGC ATGTCGCGGA GGAAGCAAGC GAAGCCTCAA CATTTCCAAT CCGACCCCGA  10080
10081  AGTGGCCTCG CTCCCCCGGC GAGATggtga gtgctccggc ccgcgccgtg gacacacaca  10140
10141  cacgcactca cactcacgca cactcggacc cactcacacg cggctggccc ccgcgccccc  10200
10201  tacctcaccg ccgccgcggc cccgattgct tcttccactc ggcgtaattt tttttttctt  10260
10261  tttaattttc aatgtgcctt tgctgggctt tcccccgctg ccccggggaa agcgagcaca  10320
10321  tctcccggca ggatctttcc ggagttgttg ggtcctcccg ggggaaggag ggcgggcatg  10380
10381  ccggcctggc ttctccgtcc ctgcttttcc ggggatccca gccgcggcca agacccggga  10440
10441  gccccatgag gcgtgggtgc gggtggaggt cgccccggcc tgaccgcacg gggcccctag  10500
10501  cgctcccggc gccggcccca gggcacccgg cccggcctcc gccgcccggc cttgctgcca  10560
10561  gcggtaagga agtttacttc gggcgctggg ctgaactccg agcgtggggg agttcgctgc  10620
10621  gcccccctgc ccccacgcac actccccctc ggcctgcgag gcagaaccgg gtgtctttgg  10680
10681  aggttcagag ctgcaagaag atggggactg gtgtcggggc gccagcgcct gacccgctgg  10740
10741  ggttgcggcc ggggtggaga gtgctgctgg ccgccagttg ttccggagac ggtgcaaacg  10800
10801  gacggggaaa gtgtcggggt ctggctcgca aaatttatct ccgcatctct tcccacaaca  10860
10861  cttgcaccct ctgcccccca aaatctttct ggtcggtatg cgccctctgc ggatcgtggt  10920
10921  gctccctact tccagggggg tcagggaaga agtcatagaa tagttttcca ggtttgcggg  10980
10981  tggccagcca gagtggaatc ccccctgaaa caggggcact tgttttctcc gatggaggcg  11040
11041  acaactgtgg gtcccgaagg ggctgaacaa gtccagaaca aagtttgtgt gtgggggcta  11100
11101  tggcagagag tggaagagat ccgggcaggg agttggggta caaagggagg acacctggaa  11160
11161  tccctccttg ctcctaaagg tgtttcacgg taccggcctc aaagctccca ggcctagcgc  11220
11221  ccgaggcggt gtagcggcgc ccggactcgg gtccccgggt cgtcccggca cgatgctggc  11280
11281  ctctcggctg tgggaggacg cacaaggagc aatctcggcg gggtctcagc ggctccggat  11340
11341  gccactcggg atgcccacgc cctaggcggc attttggggt gtgaaggagg gagctgggcc  11400
11401  ccgacagagc tccgaagcgt gaccctgatc ggcacctcag cccactaagc tgcggccgcc  11460
11461  cgggccccca ggtccccggc tcgtttccca gaggcctgcc tctcggtaga gctggggcac  11520
11521  agtgaagcga agggaccccc gctcccttta cccctgatgt cgggaaaggg gaatcctgac  11580
11581  ttggggtccc tgtaaaaaaa tggaggactt gaaattaatt aagaaatgct ttacaatagc  11640
11641  cctcctcccg gcccccagtg tttcctcaag cttgaatcct tacccacggc ctctgcgatt  11700
11701  tctcagtccg ctgaaaagag cccctgaacc ccgctttcca ccccaagcga aagcgagcac  11760
11761  gcggggtaga tggaggtgag atgacccaag gccgcagcag ctgcgccgag tatttttccg  11820
11821  ggttttctca gcttagtttc ttctgcttcc cgcagtcaca ctcatctttc ctaaagtttc  11880
11881  tggtgagacc ttttgcaccg gaaaactgtt caggttaaca gtttgtacac aaaaaagcaa  11940
11941  actagagata agagagcatt atatagtgtg ttttgtaaat ttgtactggt tttctacatt  12000
12001  taaaaaaaaa aagtctcggc cttcgaggag aaatgatgcg tggaagatct ttgccttttg  12060
12061  ccttcagtat caggaatttt taatagttaa gtcttctcat aaagcaataa tataaaagga  12120
12121  gttcactacc tcttaccatt attctttatt agtactattt ttttcaattt agtttatttg  12180
12181  agctttgagg taagttaagt aactcaatca agtttccttt ctttctcttt tctctccttc  12240
12241  ttttgatttc tttctcttcc ttcctttctt ttttcttcgc aaaagctggt acattgtcct  12300
12301  aaagaagcag taaactgtta ggggctccct aggaaacacc ccctcccagc cttctttcct  12360
12361  cacctctccc caccccctcc tctttttctt cagtagtaat ggttttaggt tatgactgtt  12420
12421  tttacatggt tgaacaataa gtttgggaga agttgcctag agggtagatt ttgtaatagg  12480
12481  gtttcaggat ttagtgtgtt gtaataatat tagtacacaa gtaatcctcc cccaacgctg  12540
12541  gacatacagg agggcctaac atactccagt tcttttattt gggagtagtt ctgaaataaa  12600
12601  tggcattgaa agttcatgac ataactcaag gttacctttt aaaagtcacc ttttctgcag  12660
12661  tgagttcagc aatctcattc ttctccccac atataaccca tacttctagg agtagctgga  12720
12721  ttttctgttt tgttttgttt tttacgtaaa gaaacattgt tatattttta gaaggcaagc  12780
12781  cccttttcaa acattctgat tactttttct tatgtcttga gatggtcttt gaaatatgac  12840
12841  aaatgaaata tgaaacatac caaattaaat ctagttcatg cacttctcat ttatcagcac  12900
12901  ctcagattgt atgacttcta cccagagtga gacctagaaa agtttgtaga cctaagttac  12960
12961  aggagcccta aagaagcagc tcccaaagct gaaagcagct agggctgctt ggtgttgtgt  13020
13021  gtcctgcctg tgtgtgtttg agtgtgtgtg tgcttacaaa gaaaatccag accatgctaa  13080
13081  ggagccacac agacagcttc atctgaagca aatgcaaaca aaatacaaaa acaaaaacaa  13140
13141  aaatgagtat ttggtcgatt tcaggatgct ggtattttat tttactttag tgtacagctg  13200
13201  ctatgccaga aacactctaa acttggtaat ttttctgctt cttatgaaac caagattatg  13260
13261  gcaaatatga cttgtctcct aaatgatatt caacaagtct tgaattactt gcagaaagat  13320
13321  gactgctact ggaaagactg tttatcaagt taaataattc tgaggaaagg gaatattaca  13380
13381  atctaatgat tttatatgtg ggctctttac tacaaattgg gatttcagtt atgtgttttg  13440
13441  tgtgcgtaag tgcatgtgtg catgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg ttggagttct  13500
13501  tcctttggtg gcgtttttaa gattcctgta acttctacat ggatggccca tttagactcc  13560
13561  attcatttat ttaaaaagta ttttggtgct cagttttttc aaggaaaaga taatattgga  13620
13621  agaatgaaac accatgaatt gcagataaaa cactaacaat catatgaagt atcataaaaa  13680
13681  ttcctcttat ttatattaat aatgaaattc tattatttaa ccgaagtaat ttgctcattt  13740
13741  tgagcagctt catagcaaca cattgatctc tgggcccaaa aggttagcga gaactgtaat  13800
13801  taattgcttt ttttaaaaaa aaccaacacc tgcaagataa ggcagttgga aagaattcat  13860
13861  gtttaatcag agctgtttta agtttgtcat aatggaagat tctgaatgag aaaatgcaaa  13920
13921  ctgttttttt tgtgatttgc ttcaggccac acatactttg taaaatatta aaaaacaaac  13980
13981  acataaatga gcaaagtcta gttaggcatg agggtagtat gtgtgaaagt gaatatgtga  14040
14041  tactgaatgt tttgtggttt attttacatc acatttcccc tagagttcat tggcacaagt  14100
14101  gccaacgtat aggttcttct ttgggggctc tatttgtttt ctttatactt ttggaggtag  14160
14161  caagttgtct ttaccaacag aaccttttag aaggtagaac tccacatttt tatggtggag  14220
14221  atcttactgg ggcagaaata ggcagactgg ttaagttttt gaaattgtca aaagccaagc  14280
14281  tctgtgtagg aactagaata aactccttct acaacctcaa ctaggttttt ctgagacact  14340
14341  tcttggtgca gatagcacca gaatattcca aaaatattct tagattatta aaactgaagt  14400
14401  agtttggcaa aagaggtgga aagttaacca aagaactaac acccctcccc ccaaaaaaga  14460
14461  aaaaagttta tgtgccaggc tttagaaaac ctagatgtgt caagctgttt taacctttgc  14520
14521  tagcctcctc ccatgcaaag gtgacaaggt ccagatcata atatgtcctt cagtatcttc  14580
14581  ccagtgaccc ccaaattgaa tcctgctagt cacttagcag gaagttagta gtttatttta  14640
14641  gtttcacctt atcagcttgg cgtcttttcc taaccttatt cccctgtcac cctcagatgc  14700
14701  cagaccccca aaggggaaga ttgacaggta gttcccatag ctcagtttta ccctcaaaca  14760
14761  acagggattt agtttcttgt gcctttgcca atgtttatgt agtcaaagtt tagatctcgc  14820
14821  cttaaggagt ctctttttta cgcgtcactg caataggaaa gccacaaaga agtttttgaa  14880
14881  caaacccttg caactggaac cccatctagt gttcagtttg attcatccat gggaaagaca  14940
14941  ttttcccctt tcatttattg tgtacattag gtgggcttgg atcactattt taaaagcaac  15000
15001  gcctcgtcca tgttgttatt ttttcagaga tttcacttgt attcttccac aagagaatac  15060
15061  tctaatcccc gtcagaacag tgagtgaact tgaagggtac caggaaattt gtcatttggt  15120
15121  ggcatatcac atagaggaaa ctttagacat cacagaaaat atgcacagca tatgtcgtag  15180
15181  tgtttaaaat ttctttggaa tcctaagttg gattcagact tttccatttg gattcagact  15240
15241  tttcccaggt cgatgcagaa aaaaaaaaaa agaaaaagaa aaaaaaaaaa aagaccaatc  15300
15301  aatcaaatat gtttgtgata aaaaaaggaa caggctgtta aaattaagga ctcctaaacc  15360
15361  actatcatga gaaattctat tagggagtgt aaatgcaatc ttaagataat gggaagtaca  15420
15421  gtgaagtgtc tttctgaaga gctccaaaaa agaaaactaa acctagtaga gtaaggtggt  15480
15481  tgcatttgtt ttttgttttg ttttttccct tcctggctgg ctaaaccttt ctgtgtggga  15540
15541  catagtttta tttttatttt ctcagtagac agatatggta gaacacttca attttctgct  15600
15601  tccgactctg cagtttggtt cagatgatga aaaactgaca aatttgaatt aggcatcagg  15660
15661  tacctaaata gtacaacagg aactaaagca tctgggattt tagtataaat ttggtggagg  15720
15721  tataagatca ctcttcccgc ccccccaaca aaaggcccag aaaattccaa atatctgttt  15780
15781  gtgtgcacat acttagaaaa ccactgcttc ttaaattttg ctatctgact agggttgctt  15840
15841  acaaaataat ctgtatgcaa aatccataga aaaggaacag gaatgttatt ttcaccatag  15900
15901  tacaaggaac aaggcaactg tatttactat aatggggtca ccagttgcaa tcttgtgtaa  15960
15961  cagattactg agagagatac aagatagcag acaatcagaa aaattaatta taacatgttc  16020
16021  gtgtgtacgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtatgtgt gtgtgagaga gagaatgtgt  16080
16081  gtgtatgtgt gtgtgtgtat cttactacaa attaaaatat tccctttggt aaagagtcca  16140
16141  actagtcctc atgttttgtc tttttttttt tttaagtaaa agactgtttc cttggaattt  16200
16201  tgttccgaat gcagatagat ttcaagttaa gaattattgc agtgtagcga cacctgcttt  16260
16261  tgaaataaat caaaatagat accagtattt tggggatgtg ggggtgttca taaacatcag  16320
16321  gaaattaaat tagttcactc tacagtgaga tcaaatgtca gcttattaaa aatgttgtga  16380
16381  aaacctaagc taaaatatgg acaacttttt aacacagtct cttaaaagca agcaggcatt  16440
16441  tgcatttatt tttaaacatc tatattttcc atccagttag cacaatccta aatataaaaa  16500
16501  tgtttagatt gaaaaacttg aaaattctca agtgagtctc gaggcagcac aaatgcagaa  16560
16561  tttgagtgca ggaaagtaat aatcagctaa atcctgtaaa gtaaccttcc ttttattttc  16620
16621  tctgtatatt atgagaatat cagatgtttg caagttataa agaattaaaa tctcttttaa  16680
16681  tcgtgagcac agatgtgcta aatatttgaa gcaactacat tgtaatgtgt acaattgatg  16740
16741  aagtcagttt tctgatttcc cttgctagtt atttagttct gaatctgtca ttatttgtct  16800
16801  aagcccagct gaccaagcaa aactgtgttt taaagtggct ttatgttttg ataaatgtga  16860
16861  gctggttgaa aagtattttc cactgaatgc agagcttaat agaacatgct gacataatag  16920
16921  ttttaatgca ttttgttgaa aatgtgtgaa caaacagaat agcttttgtt ccttcataat  16980
16981  tggctgtaaa agtagatgga aacataacca ttacatatgg aaatgtgcaa agagaaagaa  17040
17041  ataacatttc tgttgaatat attaggaatt gcatttccta gtttaaaata agcatctgaa  17100
17101  atggatgcat catttaaaat tgattgtcaa aataagaagc tttaaagaga atttttgtca  17160
17161  cattattttt gtcccaagtt aagcaatata acttcagcaa atttcatcta atattttgtt  17220
17221  tatatgattt taaggcaggg gagaagcaga aagggcttaa aacagcacct tccatgtgca  17280
17281  taggaatcca gtgccaatta gaatgcttaa acattaaatt aaaaccaaat cattattggt  17340
17341  attttctgct gcaactaaga tttgtttggt ggtgttaatg catcttgcac tatgcccttg  17400
17401  tggagattaa aagatgggta ttaggaaagc tagcttgtta agtataactt agctactcaa  17460
17461  ataacactcc cagtgaataa agtgtgcgta cgtttggcat acttcaccag ggattctaat  17520
17521  caacttcggc atcactcaag gcaaatagag ttaaggaatt tccagaagtt agtatttagg  17580
17581  tattaatttt attttctgga atgcaaaact agtcaagttt ttaaaaatgt ttactacaaa  17640
17641  aaagcaaaca gctgaccctt tccaacggac ttttaagttt actgaaaaaa gcagcatttt  17700
17701  gattttacat ttattcatat ctgcaattac tttgttttct gcaagttttc tgggagattc  17760
17761  aatttggaag tcatggaaac tacctattat ctgattcagt tctgcagaaa agcatgcagg  17820
17821  gaggtaatcc ttgaattaaa cagttttttt tttttcttca cagccttcgt agatgaccac  17880
17881  acaccatttg tacaacagaa gttggtgttc cccatgctgg gcaaacaatg ggaagccatc  17940
17941  ctgtctttga ataggatgtt agcttggagt tagagatttt tctgtttaat ttacaaatgg  18000
18001  atcttagtga gaagacatct gagcaaccaa tggaaacaaa catgaaataa agggattttt  18060
18061  ataataaaat gttcaggaca atctgttaaa cgattgataa cagttaagag caaactgttt  18120
18121  ttaaaggcat tcagacaagg agagctgcaa agcattttca aactctaaac caagaattat  18180
18181  ttcttaggag atgggagcac ttctcaactg cacatccttc ttgaagttga tgtttaatca  18240
18241  gaaatgtaaa tcttgtgcca gtttttatag acatagagag cacttttgat gaaatattta  18300
18301  gaggcataat gttgccattc ggagcatggt ggcatatatt ctttgattag tggaatggta  18360
18361  gccggagtta catctttaat tttaaaaata aacatgccat ggggtgatat ataggtgcca  18420
18421  ggcaagcctt gtaatggatt aggatcattg tgtttctctt cattgtgtgt gttgccatcc  18480
18481  ctttgtgttc aagtgagttt tgaggaacgg tctggaggat ttgttactga tgtgactaaa  18540
18541  gtgcgtttgt cagggatcag acttagcgca ggttcgaggt aggggcttga ggtgattttc  18600
18601  aagttgtcag tctacagctt ggtgatatgc atttttttcc cccttgtcaa caactgattg  18660
18661  gaacctgaat gactacaaat tagtttagtg acagaacaaa ctgtcacaga tatctttgag  18720
18721  tcggttgaaa atgaataagg ttgacagaaa ctcaagagcc taataagtcc tcagaatggt  18780
18781  ttgtggaccc tctccggaca agtagacaat aaggtgtata aaagattgga aatcaatatt  18840
18841  ttgctatgga atttcatcat gcaccaatgt ctcccatttg tagtatttta tattttgatg  18900
18901  aattatatga aggccatgac tctctgaaat accggatgga taggaattcc tccataccct  18960
18961  tacaaattaa ttatggatgt tcttaggtaa tattgattgg ttttcaaggg ctacagtttt  19020
19021  gagttttgca ggtggaaaac cattgattag cctttttttt tttaagtcat aggtgactgt  19080
19081  gtgtcctggc cccttttcta atcctgcacc tttttgacat ttgtaGGAGA CACAGAAAAG  19140
19141  GGTCAACCGA GTCGCCCTAC TAAGAGCAAG GATGCCCACG TCTGTGGCCG GTGCTGTGCC  19200
19201  GAGTTCTTTG AATTATCAGA TCTTCTGCTC CACAAGAAGA ACTGTACTAA AAATCAATTA  19260
19261  GTTTTAATCG TAAATGAAAA TCCAGCCTCC CCACCCGAAA CCTTCTCCCC CAGCCCCCCT  19320
19321  CCTGATAATC CTGATGAACA AATGAATGAC ACAGTTAACA AAACAGATCA AGTGGACTGC  19380
19381  AGCGACCTTT CAGAACACAA CGGACTTGAC AGGGAAGAGT CCATGGAGGT GGAGGCCCCG  19440
19441  GTTGCTAACA AAAGCGGCAG CGGCACTTCC AGCGGCAGCC ACAGCAGTAC CGCCCCAAGC  19500
19501  AGCAGCAGCA GCAGCAGCAG CAGCAGCGGC GGCGGCGGCA GCTCCTCCAC AGGTACCTCA  19560
19561  GCGATCACAA CCTCTCTACC TCAACTCGGG GACCTGACAA CACTGGGCAA CTTCTCCGTA  19620
19621  ATCAACAGCA ACGTCATCAT CGAGAACCTC CAGAGCACCA AGGTGGCGGT GGCCCAGTTC  19680
19681  TCCCAGGAAG CGAGGTGCGG CGGGGCCTCT GGGGGCAAGC TGGCCGTCCC AGCCCTCATG  19740
19741  GAACAACTCC TAGCTCTGCA GCAGCAGCAG ATCCACCAGC TGCAATTGAT CGAACAGATT  19800
19801  CGTCACCAAA TATTGCTGTT GGCTTCTCAG AATGCAGACT TGCCAACATC TTCTAGTCCT  19860
19861  TCTCAAGGTA CTTTACGAAC ATCTGCCAAC CCCTTGTCCA CGCTAAGTTC CCATTTATCT  19920
19921  CAGCAGCTGG CAGCAGCAGC TGGATTGGCA CAGAGCCTCG CCAGCCAATC TGCCAGCATT  19980
19981  AGTGGTGTGA AACAGCTACC CCCAATCCAG CTACCTCAGA GCAGTTCTGG CAACACCATC  20040
20041  ATTCCATCCA ACAGCGGCTC TTCTCCCAAT ATGAACATAT TGGCAGCGGC AGTTACCACC  20100
20101  CCGTCCTCTG AAAAAGTGGC TTCAAGTGCT GGGGCCTCCC ATGTCAGCAA CCCAGCGGTC  20160
20161  TCATCATCGT CCTCACCAGC TTTTGCAATA AGCAGTTTAT TAAGTCCTGC GTCTAATCCA  20220
20221  CTTCTACCTC AGCAAGCCTC CGCTAACTCG GTTTTCCCCA GCCCTTTGCC CAACATCGGA  20280
20281  ACAACTGCAG AGGATTTAAA CTCCTTGTCT GCCTTGGCCC AGCAAAGAAA AAGCAAGCCA  20340
20341  CCAAATGTCA CTGCCTTTGA AGCGAAAAGT ACTTCCGATG AGGCATTCTT CAAACACAAG  20400
20401  TGCAGGTTCT GCGCGAAGGT CTTTGGGAGT GACAGTGCCT TGCAGATCCA CTTGCGTTCC  20460
20461  CATACCGGAG AGAGGCCATT CAAGTGCAAC ATCTGCGGGA ACAGGTTCTC CACCAAGGGG  20520
20521  AATCTGAAAG TCCACTTTCA GCGCCACAAA GAGAAATACC CTCATATCCA GATGAACCCC  20580
20581  TATCCTGTGC CTGAGCATTT GGACAATATC CCCACGAGTA CTGGCATCCC ATATGGCATG  20640
20641  TCCATCCCTC CAGAGAAGCC AGTCACCAGC TGGCTAGACA CCAAACCAGT CCTGCCTACT  20700
20701  CTGACCACTT CAGTCGGCCT GCCGTTGCCC CCAACCCTCC CAAGCCTCAT ACCCTTCATC  20760
20761  AAGACGGAAG AGCCAGCCCC CATCCCCATC AGCCATTCTG CCACCAGCCC CCCAGGCTCA  20820
20821  GTCAAAAGTG ACTCCGGGGG CCCTGAGTCA GCCACAAGAA ACCTAGGTGG GCTCCCAGAG  20880
20881  GAAGCCGAAG GGTCCACTCT GCCACCCTCT GGTGGCAAAA GCGAAGAGAG TGGCATGGTC  20940
20941  ACCAACTCAG TCCCGACGGC GAGCAGTAGC GTCCTGAGCT CCCCAGCGGC AGACTGCGGC  21000
21001  CCCGCGGGCA GTGCCACCAC CTTCACCAAC CCTTTGTTGC CGCTCATGTC CGAGCAGTTC  21060
21061  AAGGCCAAGT TTCCTTTTGG GGGACTCCTG GACTCAGCTC AGGCATCAGA GACGTCCAAG  21120
21121  CTTCAGCAAC TGGTAGAAAA CATTGACAAG AAGGCCACTG ACCCCAATGA GTGCATCATC  21180
21181  TGCCACCGGG TTCTCAGCTG CCAGAGCGCC TTGAAAATGC ACTACAGGAC ACACACTGGG  21240
21241  GAGAGGCCCT TTAAGTGTAA GATCTGTGGC CGGGCTTTCA CCACGAAAGG GAATCTTAAA  21300
21301  ACCCACTACA GTGTCCATCG TGCTATGCCC CCGCTCAGAG TCCAGCATTC CTGCCCCATC  21360
21361  TGCCAGAAGA AGTTCACGAA CGCTGTGGTC CTGCAGCAGC ACATCCGAAT GCATATGGGA  21420
21421  GGCCAGATCC CCAACACCCC AGTCCCCGAC AGCTACTCTG AGTCCATGGA GTCTGACACA  21480
21481  GGTTCCTTTG ATGAGAAAAA TTTTGATGAC CTAGACAACT TCTCTGATGA AAACATGGAA  21540
21541  GACTGTCCTG AGGGCAGCAT CCCTGATACA CCTAAGTCTG CAGACGCCTC CCAAGACAGC  21600
21601  TTATCCTCTT CGCCTTTGCC CCTCGAGATG TCGAGCATCG CTGCTTTGGA AAATCAGATG  21660
21661  AAGATGATCA ATGCTGGCCT GGCAGAGCAG CTACAGGCCA GCCTGAAGTC AGTGGAGAAT  21720
21721  GGGTCCATCG AGGGGGATGT CCTGACCAAT GATTCATCCT CAGTGGGTGG TGACATGGAA  21780
21781  AGCCAAAGTG CTGGCAGCCC AGCCATCTCA GAGTCTACCT CTTCCATGCA GGCTCTGTCC  21840
21841  CCGTCCAACA GCACGCAGGA GTTCCACAAG TCACCCAGCA TTGAGGAGAA ACCACAGAGA  21900
21901  GCGGTCCCAA GCGAGTTTGC CAATGGTTTG TCTCCCACCC CAGTGAATGG TGGGGCTTTG  21960
21961  GATTTGACAT CTAGTCACGC AGAGAAAATC ATCAAAGAAG ATTCTTTGGG GATCCTCTTC  22020
22021  CCTTTTAGAG ACCGGGGTAA ATTTAAAAAC ACTGCTTGTG ACATTTGTGG CAAAACATTT  22080
22081  GCTTGTCAGA GTGCCTTGGA CATTCACTAT AGAAGTCATA CCAAAGAGAG ACCATTTATT  22140
22141  TGCACAGTTT GCAATCGTGG CTTTTCCACA AAGGGTAATT TGAAGCAGCA CATGTTGACA  22200
22201  CATCAGATGC GAGATCTGCC ATCCCAGCTC TTTGAGCCCA GTTCCAACCT TGGCCCCAAT  22260
22261  CAGAACTCAG CGGTGATTCC CGCCAACTCG TTGTCATCTC TCATCAAGAC AGAGGTCAAC  22320
22321  GGCTTCGTGC ATGTTTCTCC TCAGGACAGT AAGGACACCC CCACCAGTCA CGTCCCGTCT  22380
22381  GGGCCTCTGT CTTCCTCTGC CACATCCCCA GTTCTGCTCC CTGCTCTGCC CAGGAGAACT  22440
22441  CCCAAGCAGC ACTACTGCAA CACATGTGGC AAAACCTTCT CCTCATCGAG TGCCCTGCAG  22500
22501  ATTCACGAGA GAACTCACAC TGGAGAGAAA CCCTTTGCTT GCACTATTTG TGGAAGAGCT  22560
22561  TTCACGACTA AAGGCAATCT Taaggtacct tgctctctct gcaccatacc tgctccatca  22620
22621  accctgtccc actgccattg attatctata atgcatgccc ccagagtcat cagcccagat  22680
22681  attcagggag agagctcttg caagggaacc tgctgcacat ggttgacggg ggagaaatgg  22740
22741  gggagagggt gcctgggagg gtcaggatca tggcagggac aagggcaagc tgcagctcac  22800
22801  tgaatgtcag tgcacattga ataatttggt acctaagcga agcagcggcc tctctctgtt  22860
22861  gtctcgctaa gtgcaccaaa tgaattgctt tacctaccaa gaaagcctag cgttgccatg  22920
22921  gggtattgat taaagacctc cacgtggcct gtgtgctgcc cgtatcactt aataattagg  22980
22981  gttctcggcg tatgtatcta tttttcataa ctatgcagtc cagcatggtt tgtttgtcta  23040
23041  aaaacaataa cgtcactgct ctgctaatgg gtattatgat aattgattat acagcatttc  23100
23101  ctactgatat gtgttggaaa taaagcaaat atgcttaagt tctagagcaa cagttgagtg  23160
23161  ctcttagtgt gtacattttt ctgttgacag agtatttctc tggagattgc tcccagtaat  23220
23221  gtgagatgaa taattacttt ctggcttttc tctccatacg caggccctcc aatgggcaat  23280
23281  cagggaggga taccttctcc ccatctgaaa aggacattta tagggtaaag ggtgtcagat  23340
23341  acaatactta ccattgcaat gagagtggac ctaacaattc taaccctgaa aggagctatc  23400
23401  cgccactgcc tggcttgctt gaggccatta taagctaaat atggttaata aaaaaagagt  23460
23461  aagtaaggca tccttgcctt ggaagagggg agacagccca gggctgcaga gagtgaacac  23520
23521  gttattacta gacaggagga atggatggtt cctgttgcct tcactgtctg tcacatgatg  23580
23581  agaatagaca tttaggccac ttgctttgtg gacatttggg atatgagttg agacagattc  23640
23641  agctattaag cttctctccc cctcctcttt tttttctctc tctctctctg tctctctgcc  23700
23701  tgccctcccc atatctCAGG TACACATGGG CACTCACATG TGGAATAGCA CCCCTGCACG  23760
23761  ACGGGGTCGG CGGCTCTCTG TGGATGGCCC CATGACATTT CTAGGAGGCA ATCCCGTCAA  23820
23821  GTTCCCAGAA ATGTTCCAGA AGGATTTGGC GGCAAGATCA GGAAGTGGGG ATCCTTCCAG  23880
23881  CTTCTGGAAT CAGTATGCAG CAGCGCTCTC CAACGGGCTG GCGATGAAGG CCAACGAGAT  23940
23941  CTCCGTCATT CAGAACGGTG GCATCCCTCC AATTCCTGGA AGCCTCGGCA GTGGGAACAG  24000
24001  CTCACCTGTT AGTGGGCTGA CGGGAAACCT GGAGAGGCTC CAGAACTCAG AGCCCAATGC  24060
24061  TCCCCTGGCC GGCCTGGAGA AAATGGCAAG CAGTGAGAAC GGAACCAACT TCCGCTTCAC  24120
24121  CCGCTTCGTG GAGGACAGCA AGGAGATCGT CACGAGTTAA AGCAGCTCGG GCTGGAGACA  24180
24181  TAGCATTCAT TCCTGTTCAG AATGCGACCT ATGGTGGCCT CCTACTCCTT GCCCCCCACC  24240
24241  CCGCCCCGCC CCTTCCTTCT GTTCCCCAGA TCTATGAACT ACAACATTAT GAAGACATTC  24300
24301  TTTTGTACCT TGTTCAACTT TAGAGTTCTA AGAAAGCTTA TTTATTAGCG ATATAACCTT  24360
24361  GCTTTGCAAA CAGAATGCAA GCGTTAACTT TGGTCTTCTG TATTTTGGAC TAAATACTAA  24420
24421  TTGACTAGAG TGCTGTAAAC TTGCTGTAAC ATTTATGGCA ATTGCAAGTT GCCCTGCTAG  24480
24481  GCAGTTGTAA TCTGGCATTA ACTTATTTTC TATATCCAGT TTAATATGAA TCTGGTGTTG  24540
24541  ATGCAATGCC TCAGTGATGC ATTAGATCTC TAATAAAGTC TGTATATACA TGTACACTTT  24600
24601  GATCCTGCTG GAAAATTTTA TCAGCAAACA CATTGTCTAA TCTTTCAAAA CAGATTTAAG  24660
24661  GAAAGGACTG AAAGTACAGA CTGAACAGTG TGGTTCTTTG AAAGGTTTGG TTTTTTAATT  24720
24721  TTTATTCTAA AATTCAACCT TTTTTTTTGT CGATTTAACC ATTTCCATTT TGAACTGCTA  24780
24781  TTTGTATTGT GCTTTTTACT TGAGTCGTCT TCAATGTTAA TAAGTTTCTG TACAGTAATA  24840
24841  AGCACGCAGA ATTCTTTAGA GAAAAAGAAA ACAAGCGTTG TTTTGGTAGT TGAAACTGAG  24900
24901  ACGTAACATT TTGCCTTGTA GGTATATTCA CGATAGAAAA TGTGTGCTGG AATTTCACAA  24960
24961  TGCTGCTAAG TATAGCATCT TGAACAACCT TCAGTGGAGA AAATGTAGAT GCTCTTGTAT  25020
25021  ATACAATAAG AAATATCACT TTCATTCAAA TGTACATATG TTCCTTACAA GAGCAAATGC  25080
25081  TTCTTCTTGA TCAAGAGAGC AGGTATAGTG TTTGTTTATT TTGTCTTAGG TATGGAAGAA  25140
25141  AAAAATTGGA CTGTTACATG CACTTTCTTG GAAAGTTGAA AGGAAAGGGG GGGTCCAATT  25200
25201  TCTTTAACAT TTAATACTTA CTAACAACAG AGATACTGTA ATTTTACTCA AGTAATCAAA  25260
25261  TACATTTTTT TTGCAACAGA TAAAACAAAA TActgtgtct gtgtttttag agtgcatttc  25320
25321  catttagcca ggccccaaat gcgttttaac atttccccag gcagcagtca attgtgtatg  25380
25381  tgagtgtgta tccctcttta aatgaggaat tgtaaaaggc ataacaaacg gctttgcatg  25440
25441  ggcctgcgtt ttcttttatt ttgaaatttg gaggccctag atattttccc agtatctatg  25500
25501  atttatttag gaatggattt tatagactcc actcgctacc caccccaccc ccaagaaaag  25560
25561  caaaacaacg aaatgacata aaaagatgtt gttggaggtt ttaacccaac aggtaagttt  25620
25621  cttttaagca agatatttat gccgatttag atttcacttt tactattctg gttttatttc  25680
25681  acttaatgca gtcacgtttt ttcaggcagc tgagagccac attgctgggg agttcctgat  25740
25741  gctgcggggt tatataatct gacttaaact gggcctcaac ccagagaggt caacatgttc  25800
25801  tttatttaat tggtctttta ggcatttaaa cgcacatgca tatttgaaag aaaaagtcta  25860
25861  ttagaaaggt tatgtagagt cagcttgaat atttcatcaa gcaaattcaa atggattctt  25920
25921  cccctctccc tgttgttctg gggcggaggg gggaacaggc tttcttcctc ctgagcactg  25980
25981  ttttgaggtg agcaaacgga ctgaagggaa gctgtgtcca gaggggtcgc cgattttttt  26040
26041  ttttttttta atgtttcagg gagctggtga accgcgcatc cggcggttgt gcccaggtaa  26100
26101  ggtagaaagc gtcgggccgc ttcctgcaga agtttccacc agggcgcggg ccactcgggt  26160
26161  ccgcactccc ccgaccctgt cgttagactc tgtgccgagg gggcgccctc aacccctgct  26220
26221  cggcctccgg gtccgggtcc gggtccgggt ccggcgttcc agaaggtggg cgctgacctg  26280
26281  ggccgggaga gttcagggga gggggtggga gcccccaaag ccagagaggg cggcgggggg  26340
26341  ggcaggggag agggttgcgc gacgtcgtga ttgatgctga gaatcacccc gaaggcttgg  26400
26401  cacccgaaca tttagaggga cagatttctc gctctcctct ctcctgtccc gtcccctccg  26460
26461  ctccaggagt gacatttttt ccccaagagt ggggacacgg attgaaggcc ggagttccag  26520
26521  ccagaactct ggttctgcgc gggccagatg gagctgtttc cgttgcacag acgacgtcca  26580
26581  caacttccca tcgctgggcg tggcgaggag gggctgcccc gggctgcgcg ccctttacgc  26640
26641  ccagggacag ggcctgggga catctgaggg aagtgatccg gggggctgcc gcccaccgag  26700
26701  aggggcaggc ttcgacagcg ccaccctgcc gcacatgccc ggcgcctcgc cggccctctc  26760
26761  caaaggtgtc caggggctgc gccgcgacac tttccaccga gcgtctgcca gcagctggac  26820
26821  cccgctctcc aatggccgcc gccgccaagt ccccggggct cccgcactcc gggccgggcg  26880
26881  cgaaggtcac cgccctgcac caccttgggc tgcgcgtcca tttccaagag gcaggcagtg  26940
26941  gggagagggg agcgggggcg ctgtgttccc tttccctctc atcactaacc tcccaccttc  27000
27001  cagcggtttc tgaaagtgag ttaaggggag caaaagtcac ttctctttcc ggagccatca  27060
27061  gaagagttta ggaaaaggtc agagggtctc tctgtctctc cgtctctttc tctccaaccc  27120
27121  cctcctctct ctctctctct ctctttttct ctctctgtgt ctccttttgt ccctgcctat  27180
27181  ccatttattg attgactatc tttctaatct attgattatt acctgcccat tcattcccct  27240
27241  ttccatccat ttccaaaata agaaatcgcc ctctgccctg cttctcctcc cagtgtgaaa  27300
27301  aatacactca gcctttgggc tcggcccgca gaacagaact ggatttacat ttacaaagca  27360
27361  acagggttga ggtgaaggca gctgacgggc gcgcaccccc tcctcaccta ctccccgacc  27420
27421  cttgccccgc tacgcctcac tagaggtgcc tcgtggtggt attgaaatca ccgagaaccg  27480
27481  aattcactga attaaggaag gattgttgct gcaactaagt tcacagaatt gtttagctaa  27540
27541  aaatattcac tttggtgaca gtttccccag cttttttttt taaaaagggg ggaattgtaa  27600
27601  aaatacagaa cagcccagag aagaatttaa gaaacgcttt gtgtctatca ctcaaaattt  27660
27661  acaaacgtta ggaatttgta gtttattcga ggttttttgt tgtttttgtt ccccccaccc  27720
27721  ctccccagga actgcgtttc ctgttcttcc tctctgcctg ggtagctgtc attctctcat  27780
27781  tctctctatc tttccttcct tatattccgt cgtgcttttt ctttcttcct tctcccgtca  27840
27841  tctccactac cctccctttt ccacccaccc ccccgccacg ggcttccttc ttcctggaaa  27900
27901  atatacttgg aagagcagtt tggtgattga cagggacctg gggaggggaa aaaaagagag  27960
27961  agagaaccaa tgacaaaccc aagctgctcg agatgacccc tccctccctc cctccccccc  28020
28021  cacccccacc cccggtctgg gttggggaag ggtgggtagc gtaagggagg ggtcctgcag  28080
28081  atcagctgga gatacctgaa gctggctttg cgctttgagt ttttacatcc caatcttcac  28140
28141  aggccaggtc tattcaaatg gctttttagg gagtggaggg agggcatttt ttttttttaa  28200
28201  ttacaagaaa aaaatgtctt caaacagaaa attcttaatg atttgcagtt gacataaatt  28260
28261  tctagcagta gattatttgc ttattgtttt tggcatgtcg tgaatgtcaa gaatgagaga  28320
28321  gcaaaaaaaa aaaaaaaagc tcctactctg ttaaaactta gcagtcctgt tagaaaaata  28380
28381  aagcaatgga ttatttgcta ggagttacac actccatccc aaatgaaaca aatgtcagag  28440
28441  tgggtaacaa agtggaaaaa agtataaagt gaatttcaaa gggctccaca gtaaagcgca  28500
28501  atctgagatt cacagaaaag tagagacgga taagacagga attaggtcat ctcgtccaga  28560
28561  ccccaggaaa tatgtctaga tcaaagcctg ctctgttaga ataaacaaaa caggacccat  28620
28621  tgggccctac caatattttc atctcagtgc taagagctgc taatctaacc agctctattt  28680
28681  gatgaaaggg agtaaaaatt acaactgtaa aaatgacgac gtaataaatg tcctctcaac  28740
28741  tcttagagga agataaagat ttagatttga gctaaaaagt aacaagatcc aggcccagat  28800
28801  caacacaaac ttcctggaat tttagcacta agtaaattat ctaatcctag ccattgttcc  28860
28861  ctccctgctg ccacccctca cccccaccca tcccgtgtac cccatgcaat tgagtatgcc  28920
28921  agatgattta cattaaaaat ttgttaaatt ttaactgcag tctgaggaca ttgcaggggg  28980
28981  cctttggggt tcccttcttt tgcattcctt aaagacccac cggttttctg tcccccacca  29040
29041  accccaatgt ggcctgcccc cctggcagtt gttggggtag caggctggac ttctttgtgt  29100
29101  ggatgctttg tttaagccca gtcttaaagt ttgggctctt tttccaccgt gaagggcaga  29160
29161  tggacagagg cctggcacgt gtgtcccatc agcctggctt ggggtccaca cagttcggca  29220
29221  gctcattgat attttcgcag ctaagctgaa gtactgtgta agtactgggt aagactttca  29280
29281  ccgccgactt gatggccttc aaccaatgac cagggaacat tcgatagata gaaacatcta  29340
29341  caaaaaagga caggaaatcc cagagaagga aaattggacc aggctaaatc ccgggttgta  29400
29401  gttccttact gagcctggct tcctcttaac tgtttaaaca taggacttgg ctcctctcat  29460
29461  gtttctgtgt ccatctgagc tcaagttgaa caaagactca tcggccgcat gtcaacctgg  29520
29521  ctccagtgct ttctgaagct agggacgatg acaacggggg tggcaagtgt gactggcctt  29580
29581  tccgaacgcc accaggaaca gactgttttc tgtgtgtggc ccctggctgc tcacctcgcc  29640
29641  aagggcaatt ccaggatcag atttttactt acattctgcg gagggctttg aagacaagtg  29700
29701  aaactgcatt ggaggccaca cacaagtcga tccttcctta taagacccag agtgggacct  29760
29761  agtccagctg caccaggcat agctgaatcc tgacacagtg cagtctgtta ggtcatggat  29820
29821  gcctggagac caggaggtca catcatcttc tcatcccaac tacattcagg atgaggtcct  29880
29881  ggaagtcacc tggaaacaag ggtaaacatg taaacatggt agaccccact cctgagatta  29940
29941  gggccagaca aaacataact atactaatca gcctgcagac ctgcttctgt attcagaatt  30000
30001  tggaattctc catgtctcat cttgcttgtc atcgtaacaa tccacttaac agatgacaaa  30060
30061  actaaggccc tgagagcaga gaaggaacat ttggacacca ggagacctgg agctatcact  30120
30121  agcctgaatg ccaactttgg gcatttggca atcattgcct gatcaatggt accattcccc  30180
30181  aaactgtacc atgagaggtt agacttccat caataggctc cagtagcttc cttcaaactc  30240
30241  ttgccatgtt tataactaca ttagtggaat cccatcttta cttttactta tttaataatt  30300
30301  taagctgact ccccttttaa aacttaagta tatttatttc aaaaggaatg ggaaacatta  30360
30361  aattcattta tctccaatag tctttctaat cctgtgccag agaaaccctt atagtgcaga  30420
30421  atggttttac actggtgacg ttccccaaat tcaaagtaat ctgaacaaat cccacggctt  30480
30481  cactcatcga caccctttct gggttctctt ctaaccatct gtctcttgtt tcagacaagc  30540
30541  atgaggtctg taagtcttac agagttttat ttaaacccca tctcactgcc catatctgtc  30600
30601  aatacatacc ttagacccgg cctagagttt tccaaactgc aggatgtgac ccactggtgc  30660
30661  attatgaaat cagaatatat aatcgccagg actatttttt ttaatgtaat agaacagaaa  30720
30721  atatcagagt ataccacatg tagtaagggt aagtggtgtc ttgtgaagct tttatttcag  30780
30781  ttatatatat gtgtgcactg ggcatggtgc cgttcttagc gtgagttgac atcaaaaaag  30840
30841  tttgagtcgg gcatggtgtc tcaggcttgt aatcccagca ctttgggagg ccgaggaggg  30900
30901  aggatcacct gaggtcagga gttcgagacc agcctggcca atgtggtaaa actttgtctc  30960
30961  tactaaaaat acaaaaatta gccaggcgtg gtggcgcgcg cctgtaatct catatactcg  31020
31021  ggaggctgag gcaggagaat ggcttgaacc tgggaggcag aggttgcagt gagccgagat  31080
31081  tgtgccattg cattccagcc tgagcaacag agcaagaccc atctcaaaaa aaaaaaaaaa  31140
31141  aaaacaactt tgaaatgggc caggtgcagt ggctcgtgcc ctgtaatccc agcactttgg  31200
31201  gaggccaatg tgggcagatt gcctgaatcc aggagtctga gtttgagacc agcctggaca  31260
31261  acatggtgaa accctgtctc tacaaaaact acaataatta gccaggtgtg gtggcatgtg  31320
31321  cctgtagcct caactactca ggaagctgag gtgggaggat ccattgagcc tgggagacag  31380
31381  aagttgcagt gggccgagat tgtaccactg cactccagcc tgggtaacag agcaagactc  31440
31441  tgtgccaaaa aaatttttaa aaaaaagttt gaaacataaa gaaatgataa atatttcaaa  31500
31501  tgatggatat gctaattacc ccattctgat cgctatacat tatatgtatc aaaacatcac  31560
31561  tatgtacccc atacaattat tatcatttaa agaataaaag ctacagtaat attaattaca  31620
31621  cataattctt cgtttaaaaa tgtttgaaag ctattgacaa agactctaaa agatatggtt  31680
31681  atcctctctg tttctcagct gaaacacaga accagggtcc tcagagagag gactgacact  31740
31741  caggtttttg aggatcaaga gagcagggat gaagacacat gaagacgaag tggattccag  31800
31801  agtctctgcc atcactcatc cactgtgcag agttttctag ctgctgcttc tgcgaggaaa  31860
31861  gaggccagcg ctggctcctg gtgctggctt gtgtgtgttc tcccctcgta ggctgcttcc  31920
31921  acttggagga ttttaatagc atttcgtcgt caaggggatt tctccttaaa cacacgcatg  31980
31981  agtgcagaag gggaaagaaa aaccttgagc aggaaagctt aatgactgca gcaagcggca  32040
32041  ctgtctcttt aagatccctc ccccattggt aattgggccc agtcttgggt aactaagata  32100
32101  acatccctcc caaatcctgc catttctagg cacccttagt cactgtgtat taactgtggg  32160
32161  gtttagcata gcctaatagt ataaagtcct aagaagtcat tcctagaaga gtccttgtag  32220
32221  aaatgctgct ctgataggga ggttgtctga ggacttcaac aaagataaga ttccaactct  32280
32281  aacacacaca cgcgcgcgca cacacacaca cacacacaca cacacactta tttacctaaa  32340
32341  tgtccagagc taagagtggc cagggaggaa cttctttggc tatatagagg ttggtctgag  32400
32401  ttgaggcctg agtcatttag aattatccct ctcaatctgg gagcagaagt gacttgccca  32460
32461  aggtcaactt atgagttgaa gataagatac actaactcat tcttggttct caattcaata  32520
32521  cttcctgttt aaataataat ttaaaaaaaa aaaacccacc ctagtagttc ctttatcggc  32580
32581  atcagctctt cagcctcttc gatccatgcc ctttgccagg taacttacag tccctcccca  32640
32641  cttccctgcc tctttgggtt tgactatgtg gcttgctttg gtcaggagag tgaggtcgat  32700
32701  gctatggtgt gccagttctg agccaggcct caagaagcct gcatgtttct acttgtgccc  32760
32761  ttgcacctct gagaagcacg tgacatgaga agcacgtgcc ggctgctctc aggaaaagag  32820
32821  tggaagccct gtggagcgga gctatcccca gccaacccca gccaacccca acctagatgt  32880
32881  accagagtga acccagccac acagagccta cccacggttc tgtaggaata aacggtgctt  32940
32941  gttttaagcc accagcttgg gagcgattcc ttacttagca tcaccggggc acagttaacc  33000
33001  atttcaataa gatgtattta gtaatgacag taagatgtat gcaatgataa ccgtgtcaga  33060
33061  catggcttta gatgctttat ttgaattaac tcatttaatc cctgtaacta tgacaagagg  33120
33121  taggtgttat cattgacccc attctatgga taaggaaact aaggcgcaga gaggttaagt  33180
33181  gaaatgtcta aggtcacaca cctggtaagc aacaagaatg tgaacccaga cctcctggct  33240
33241  acagagcaca catgccggtt cttcatcact atgctgctat tttgccctat ctcaagtctc  33300
33301  cctgagaaac ctgctaacgg tccctcccta actaaacccc aggtctggaa ttataaaaga  33360
33361  aagaaacctc accctgcacc ttccccactc tgatgttctt aactttctct actttatata  33420
33421  taggtctcca gaagaagaat tcttagcgat ctacaggcaa gagatttgct ctctaaactc  33480
33481  ctccttctcc cagaagagct ctcctaccca gagtccctca tgctcagcat gcagtgcaga  33540
33541  cagaaatagc agccatctac atgaattgtg gatccacgca ctcattccaa gatcttcttt  33600
33601  cagcgagcaa tggattcttc atgcatgtga tcctcactac gtaccctaca aagaccttgc  33660
33661  taatgcttag agatcaaatt atttgtgtat cttttcagtg gaggaaatga tccatccacc  33720
33721  tgatagtgtg tgagcttgta tcccctcctt ctttttccct ctcatgggaa aacaaatcaa  33780
33781  ctgtttttcc ttttccttct cacagactgc aagtcatgct atctttcacc aaggaggaaa  33840
33841  agttgcatct gagttattgc tgtgaagaag tagtttgcag gcacgggcag ctggcatttt  33900
33901  tttgtctcta tgtgaagagg atcaatgcaa ttcatgtttt cttgttcgca caaagctaga  33960
33961  tttgaaaatt cctggaaaat caaggaaatg tttagagaaa ttgttaaaat tttgggaaac  34020
34021  aggaaatctg agaggaaggt caggttttcg tagtctggat atgctatcgg agaagtgaga  34080
34081  aggggtgaga agatgggtag ggtgagcttc tttcttttct aggcgctcat cccctgattg  34140
34141  gccaatgtgt tggtttccta gggctgctgt aacaaataaa gcaatagaaa tgtattctct  34200
34201  cactgttggg aagcgaggag tctgaaatca aggtgctggc agagcagtgt tctctctgat  34260
34261  gcctgaaggg cagaatctgt tccatgcctt tcttttagct tctggtgtca ctggcagtcc  34320
34321  ttggcactcc ttgacttgta gacgcaccac tccagtctct gccttcacca tcgcatgaca  34380
34381  atctccacct catctccctc tgtgtctgta cctgtctctg tgtctcttct cttcttagaa  34440
34441  agacatcagc catactgaat taatgtctac tccacggact tcatcttatc ttgattatat  34500
34501  ctgcaaagac cctatttcca aatcagattc ctaccaggtt agagagaagc tgtcacaata  34560
34561  gctcaggtga ggcacaatga ggacctaaga agaaaaggaa gtatgaaaag agctttgggt  34620
34621  attttatttt tatttttatt ttttagcaga gttcacagtt cagaaagacc atggctctca  34680
34681  gagctaaaaa ggtgcccaga gcccccaggt cacaaattgg agactcacag actgcgctgg  34740
34741  gctcacagat gtgttttagt tggctcaggc agcatagtta acaaatttgt aagtgttgcc  34800
34801  aatgtttaaa agtcaggagg tctcctataa aagttcagat ttccagattt ttttttgaat  34860
34861  gtcagatgat ctagtgttct tgccttccca catttcaaca atgggctggc acaaaggcat  34920
34921  gaccatcccc tttggaggga acaaatgtgc tctccacctt tttttcattc ccacccagcc  34980
34981  atctcactca tccacccgcc tgccgacctc tgtcaggttt gacttcttgc aagggaggaa  35040
35041  aggaaggccg agagacagaa agactttgct ttcatgatga gtgcaaccac agatgagtcc  35100
35101  agcaggggca ggttgcggtg gaatggcccc aactcagaca ccttcaaggt aaagagacaa  35160
35161  agataccaaa gaaggccatg cacagcctac aggtaatttc aagagaaggg ctccacccgg  35220
35221  aagccaacct ttgggttcag acaggaccct ggatttcctg cagaatttct tgtgggagat  35280
35281  gctagacaga gaaaggga                         35298