Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: RB1

RB transcriptional corepressor 1

Kanber et al. PLoS Genet 5:e1000790, 2009; Imprint Control Region(s): ICR_825 & ICR_826; Jima et al. Epigenetics 17: 1920-1943, 2022

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens RB1 RB, pRb, OSRC, pp110, p105-Rb, PPP1R130, p110-RB1  13q14.2  Imprinted Paternal
Mus musculus Rb1 Rb, pRb, Rb-1  14 41.0 cM  Not Imprinted Biallelic
Sus scrofa RB1   11  Not Imprinted Biallelic

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gtccttcccc accaccctct cccctgagaa ctggttgtta aatttctttc cagtacatta    60
61    cagagtcagg ggtaacatag aagattcaat attctcaggc tcatctatcc aaatgcccta   120
121   tcctaggtct tagggtaata ctctttttcc tttcaagaac aagatgtggg ctaggagacc   180
181   ctgaaagtcc atgcatttgg ttgccttttc aactcttctg cccttacaat cagcttccgt   240
241   gacttcctgt agcctaaagc aaactacact aaatattact aaaaattgcc agtagaggcc   300
301   ctctggcctt cacggtgtga cttaaggtga caggtggctg ccctgaggca tcattttgtt   360
361   ttacaaggta tacaattcca tcaacagaat caagcccctc tatagtcctt acagttattg   420
421   tccccacact gttcaaacag tatggctact acctatccca atgccccacc ttctatctgc   480
481   actgcatctc aattagctac aggtgggaag cctttgtaat catggtatca ctgtgttgct   540
541   tcataactac ccactcactg tgccatgggt ctttattgcc acacggtcgg taagtaaccc   600
601   aactctagca ttccatcctg agtgtctgca ggacgctcct ggtgccaagt cttttagcct   660
661   gggttctgta gaaaacagag cctgagtgta gtttgagaga aactggagtg aagacgaacg   720
721   ggctgggcaa agaaggaaga gaaactatta ataataaaat agtgtattac cgaactagct   780
781   acctcttggt atcaagcccg ggtgattggt cagtatcatg agggtcatat tttgagaggt   840
841   agtatggact actgtgtttc aggacaatct gtctgggtgg aggaaggaga ggagtttata   900
901   tgctggaccc atcttgtttt gattagattt accccaagga cattaactcc actgcactta   960
961   cggctacact ttgttagaag cccaacagtt aggcactatc tcagccctct tggggtggga   1020
1021   ggtgagatgt gtgtggcttg gggaaaggga ggggaaccac tgggatgtgc caatgtaaag   1080
1081   tctgttgctt cagtagtctc tgggcagggc ccatacagtt ggttgctatg gtggcagttg   1140
1141   gggaaaacaa gtggtcaatg accctggagt taggccaggc tgtttggctt ataggtgaca   1200
1201   tatacactgc ttgatatgtc taccacactg cccttcttga atcttggttt tcggcatttc   1260
1261   tttaattcta tttagtgttc ttccaataaa ttctcatttt ttggttgcta atcagagccg   1320
1321   atttctgttt catgaggcca aggaaacaat tttaagcaat attttatact ctctttagtg   1380
1381   ctccaaacac tgttgtatac ttatttggtg ctaatgctcg atgaactgca gaaatttgtc   1440
1441   tatgtactgt accacttatc tatcgctgta taacaaattg cccccaaatt aatgactaaa   1500
1501   gcaataatga ttcactggtt cttctgctga tcttctctgg taggtgggtg ggtataggct   1560
1561   cagcctcttt ctccatgtgg tctgtcatct tcatagggac taacccacac ttcttacatg   1620
1621   gcacctggat ttcaggacag caagccctaa tgcacaagca cttatcaagg tgcttgctga   1680
1681   gatcctattg gccaaacaag tcacaaggcc aagcccagca tcagtgtgga actctgcaca   1740
1741   aaggcatgaa tgtcagtagg tgtgattcat tgtaggccat cagtgttagt ctaccaccag   1800
1801   gtatttacat tgttctttag agcagagact tccggtggtc ccccaacagc tgttctccct   1860
1861   tgcttctgta ttaagagatc cctgaattct gttaatgaac tcatgattgt caaaaaaagt   1920
1921   tttttttccc tgtaccccac agtaaggtgt ggctttgcat ccacgttttg atcaatggga   1980
1981   tgtaagcgaa ggtgtattgt ggcagtttcc aggaattttc cttaagtgag aacaggcgtg   2040
2041   tgcctctggc tttttcttta tgccttccag caccctgctg tttaaaacgt aggtacgact   2100
2101   tttggctgcc atcctggacc cttaagtacc ctccagggat gatagagtta tgagctgaag   2160
2161   gtgcctgtgt ccctgaggac ttcactgagc agaaccttca cttagtccta gaattcctac   2220
2221   ctctagactt ttacctggga tactaatctt ttatttaatc tattgttatt ttgggttctg   2280
2281   ttattagcag ctaacataat cctgtcatac tattgaaata tagtctctct atgtttttag   2340
2341   gtcatactcg acagtatgta attttttttt ttttttgaga cagagtctca ctctgttgcc   2400
2401   caggctggag tccagtggcg tgatctcagc tcactgcaaa ctccacttcc tgggttcagg   2460
2461   tgattctctt gccttagcct cctgagtggc tgggactaca ggcatgagcc atcacgcctg   2520
2521   ggtaattttt gtatttttag tacagatagg atttcgccat gttggccagg ctggtcttga   2580
2581   actcctggcc tcaagcgatc tgcatgcctt ggtctctcaa agtgctgggg ttacagatgt   2640
2641   gagtcaccaa acctggccca cagtatgtaa tttcttacct tccgctcatc ttcacccaaa   2700
2701   acattctgat agcccttatt gattagaaga ggaggagaat gcattaagtt tagttggcag   2760
2761   aaattgtgtg aatttaaaat catgcattta gagaaacatg tgtggctcat caagccatta   2820
2821   agaaaacaaa aaagaggaaa ctacaaaatg tttgcattcc tgtagcccac aagagacaaa   2880
2881   tctagaacaa tgctggggtc tggtcaagta gggaaagctc tcagtaagac caagcacaaa   2940
2941   ccccacttct ggtttccttg gtttggggct gtctcatgtt aatgatattt ttcatgagaa   3000
3001   aaaccacatg caaatgaaac aattcgttgt ccccacttgg aggtgcagtg gtggtggtgg   3060
3061   ggagaactag ggaagggttt gtgcatcaga caaaggttgg gattacaagg gttgtagatg   3120
3121   aacgagatgt gcctttagtt acagccactt cttgagtgct gtatgtctat gtgactcctg   3180
3181   atgacttggt caaagaaaat atcaacacat tgccttagct gttttccttg atggggagaa   3240
3241   atcgacacac ttggaaatgg aagaatttcc tctcttgttg cagtggcttt gtgcattggc   3300
3301   ttgagctgca gtcatctggc agtttgttgc ttcagtcact ggccctggcc cttgccactg   3360
3361   ccaggcagag ttgagcctgc actgaagaca tgagaatact ggatcaatac aaacgttatg   3420
3421   gaaaatgttt taactttttc tttttttaaa aggcctgcct gttatcttta tacctctgtt   3480
3481   acccgcccca ccaccccaga aatgagccag agcctttgtg atggctagat ttgtttgaac   3540
3541   atttaatctc cttccccatc tgttttgaga aatatctagc ctctttatca gaagagagct   3600
3601   taaagtctca ccaacattct tgccccaggt gtcatgggct gaactgtttc cctcaaattt   3660
3661   atattttgaa gtcttaactc ccagtacctc agaatgaaac tgcatttgga gatagggtct   3720
3721   ttacggaggt aattaagtta aaatgaggtt gttagagtca ttcattggaa aagtatttgt   3780
3781   caaatgtcta ctatgtgcca ggcacatgtt aggcatgcag ccccactggt taggagaaca   3840
3841   gatatagacc taccttcaga gactgtctgg cttcgtggac atgtagcctg tgtagtcact   3900
3901   tagttctcca tgttagaaag accctgtggt tggtttaatg ctctgttgcc accatcttga   3960
3961   aattcttagt aatttttcaa tgaggagttc tgcatttttt ttcctctgga ccctgcaaat   4020
4021   tatgtaattg gtcctgctca tggaaattgg tatagtagga gaatcaatca tattctctgc   4080
4081   acttaggagt gtggtttggt ggcatggaga gaaggtcagt gtagcagaag tagtacagta   4140
4141   taaaaagatg aagatgataa tattcacaat ggcgggaagg agtggagtct gctgctgggg   4200
4201   gatgaaaaga tacatgagtg gaacagcagg ggttcttttt tgttttcttt acttttcctc   4260
4261   ccagacctta ttattaacct tgaataattc agataaactg aacaggtctc tgttccttga   4320
4321   aacctgaaag aatctaacat gcacatatgg gaagttattt aagtcatggg attgaaatag   4380
4381   agcaagaaga gaggaggatt gaagacgctt gaagaccagt gtttcccaca ctatctgtga   4440
4441   aggaactttt cattcttttt cattaactgt ttgtcatgaa gtgatattaa cactttggaa   4500
4501   tgtaaaatag aaacaaattg caaaaaatta taatgaaaac agaggcacac caaatattgt   4560
4561   acaagctcac attttttaga ttaaacagaa atagaattac atttcaataa aaattatcag   4620
4621   aacaaacata aataaaagaa aaaattacaa aatgtacatt gcttattgaa agtgtccaga   4680
4681   tagataatta ataaagagaa ttgccattat cctcctaata tttatcacct cacagccgta   4740
4741   acaactaaca aaaagttggg agtgaagtag taatttccca ctaaacaaca tgaatgttaa   4800
4801   tatttgaagt tttaatgtga gaaatgagtg ggctctttgc ttgttaaatt atctaatcta   4860
4861   ggttggattg gtgacatgct acttgcagga gatgatgtat atctaaattg tttttatatt   4920
4921   ttattttaac aacactagta gtagaaaaac tagtctctca aaaatatgtt gaagggaaca   4980
4981   gaagaagact taaagcaatt taacaatatc aggataatca cttttaactt ttatccttaa   5040
5041   tgatggaaac aatgcgttat tttcaaaatt catcttcaat ctttcatcag tagccagttt   5100
5101   caaaaactgt cactcaagtt atctttcaat gaaataaacg gattttggat ccatgaattt   5160
5161   cttgcatgtg gagcttgttt tgatagaaaa tactcagata ttttatcaaa tttataatta   5220
5221   gttttttaat attttgtata taaatgtcct ttaagtttga tggctttatt gtttcattag   5280
5281   tctgtaatga ttttagcact tcactatgag ttatggctac aaactcaata acaagggatt   5340
5341   atacttctga gtaaaattag tacaaactcc tatttgttta attctttgga attacttctc   5400
5401   tgatcattat ttagtttact actgtgatta ctaacacatt actgatgtgt gtcttgtatt   5460
5461   ggcaaaattg gacagtaagg attgttttgc catctataat ttagggttaa aaacaaatga   5520
5521   cacaaatttt actcccctaa tttagctaag aatttacaaa aaataggctt gattaaaaat   5580
5581   gaaaatgatt gtaaaaataa caagttatat aagtaaataa atatttacat tttcatagat   5640
5641   ttttactctt gggttgcagg tgacaaacct tgaaatttta ctcattgtaa tatcgtacta   5700
5701   ttgcatatga cagggacaca accatgccac ctgcaactca agaaccaggt tgaagaatac   5760
5761   ctgaactgtt taacaagcaa tgtccaatga tcatgcactc ggatattcct gaaatgtcaa   5820
5821   attgatataa acactgctaa gcacttatcc ttttaatttc tgtacttatt tccttgtgga   5880
5881   ctaaacacaa acagttcgca gactgtcact ggtccaagaa ctacactttg agtagcatta   5940
5941   ctctagggag cacttgcatt gaagggaccg gcagaaagag aactaatgaa ggaatttgtg   6000
6001   aagtaacaag ggaggagaac aaggagacca tagatttgtg gaagactagg gaatttttaa   6060
6061   gaggaagtgg ttaactatat tgactgcaag aaaggtcaag taggttgagg accaaaagaa   6120
6121   gccatgggat tgacaactat catcagtgac atttgaaaga gtgatttcag aagggggctc   6180
6181   ttggtggtag tgaaagaaag ccaggggcca gcaggctgag aaattgggga agcagagaga   6240
6241   accaatgggg actacccttc taagaagcta gatggttaag aaatggaaat agtgtggtag   6300
6301   cttgggggta taaaaacttt gaaggaaggc tttttagaac gatgaagact ttttagaccc   6360
6361   ttccccaaat tttaatatca ctgaaggagt ctcaaactga agagagttcc ctctctagat   6420
6421   agaaaatcta agaaatacat atattttttg taggagtctt acagcaatct tcttaaaatt   6480
6481   accaagcagg ttggaagaga tccatgaatt tcaagaagtt cagggggaat ttttttaaga   6540
6541   ctctgctgaa atatatatat atatatatat atatatatat atatatattt tttgagatgg   6600
6601   ggtcttgctc ttgtcgccta ggctggagtg cagtggcatg atctcagctc actgcaacct   6660
6661   ctgcctcctg ggttcaagtg attctcctgc ctcagcctcc agagtagctg ggattacagg   6720
6721   cacctgccac cacactcagc taatttcgta tttttggtag agatgtggtt tcaccatgtt   6780
6781   tgccagcctg gtctcaaact cctgacctca ggtgatccac ccgccttggc ctcccaaact   6840
6841   gctgggatta caggcgtgag ccaccgtacc tggtctagac tctgccgaaa ttctaatact   6900
6901   tctttggtaa tgcaacagaa aactaaagat tttgatggtg aactcaattg cttctgagtt   6960
6961   gtgtggatga aaatatattt tattattttt tccttcaact tttaagctcc caggtatatg   7020
7021   tgtaggatgt gcaggtttgt tacacaggta aatgtgtgct atggtggtgt gctgcacaga   7080
7081   tcaacccatc accatggtat taagcccagc atccattagc tctcctgatg ctctccctct   7140
7141   ccccaccctt ccccgctaca ggccccagtg tgtgttgttc cccttcctgg gtctatttta   7200
7201   tggtatgtat gtgtgtatgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtatctat   7260
7261   ttatgtgtat atattatgat atatacacca cacttttttc aaactattat tttaggttta   7320
7321   gggatacatg tgcaagtttg ttatataggt aaactgtgtg tctctggggt ttggtgtgta   7380
7381   cagatttttt caccacccag gtaacaagtg tagtacctga taggtagttt tttgatcttc   7440
7441   tgtcctctca ccctacaccc tcaagtaatc ccccagtgtg tgttgttccc ctcttcatgt   7500
7501   ccatgtgttc tcattgttta gctcccactt ataagtgaga acatgcagtg tttggttttc   7560
7561   tgttcctgcg ttagtttgct gaggataaag gcttctggct ccatccatgt tcctgcaaag   7620
7621   gacatgatct cattcctttt tatggctgca ggaaaatata ttttacatac tagtgaacat   7680
7681   agttaaatta atccatggtc aagacatata ttcttttgta aattgagaaa tctctttatc   7740
7741   ataattgtaa tatggtaata aataaatcta gattacataa atgtaatcta gatgttgata   7800
7801   aactggtttt aaataaagca agtgatatct acgtatgaag agagtttact tcagttccta   7860
7861   gaactttcct tcactttcct gccatcccta cttttagtaa gcaagcattt actgtgtgtg   7920
7921   taacactgtg ctaggtacta aggcaatgat gatacccaag atttggtctc tatcctgaag   7980
7981   ataagcacag gagaaacatt atcagtcatg atgctttctg ttgcaaacaa gtgaaaacct   8040
8041   cagctcagct taggtcagct ccagggctgg ccaaatcaga ggctcattta taacactgag   8100
8101   gatccagatt cttttgaaat tcctcctgca ccaatatcag catttctacc ttctctgtag   8160
8161   gttggcttgc ctcacgttac aatggctgca gcaatcagaa gtgtcacatc ctcagtaata   8220
8221   cttaatatta ttactattat ttaataatat ttagaactgt gccatccctg tttcaattta   8280
8281   tcaggctccc agcagactac tccttatctt tcaaatgtca aaactgcatc ctgagctctt   8340
8341   gcctaaacta atctggggtg aggtgaatgg aagtagcact ttaattgtat tcattctttg   8400
8401   tagctggacc tgggcctggg ccctatctcc tgacatttgc ccacaagaaa gatttctgaa   8460
8461   gttaggtagg actggctgtt gagtaggcca gtgcttgcca aacctttaca catcctcaca   8520
8521   tatgtcataa tatgcagata aaaagataat cccttataca acttgctggg ataaactcag   8580
8581   gaggcttaca gccatgacct gcttgaaggt tcttcctgcc ttagaccttg ctcagctgct   8640
8641   ccaggatgag gggatttaca tcacagcaca actgtatttt attcacagca taaaccatct   8700
8701   ctttccttct cagttgacga gttcagatgg gcaataacag tgtctgccaa agagaaaaaa   8760
8761   aaatgtattc aaactagata atctattggt acaaataccg agacacagaa gtgataacag   8820
8821   ctttaagcca atgtttgatg gtggtagtcc cagcaagctc ttttctgatg tctttgtgcc   8880
8881   tttgcacatg ctccttctct gtcactgttt tcttcatcaa acataatata atggacaagt   8940
8941   ggaatcaaat agaattgagt tcaaattctc tgctacccat cggccctggt attggacaaa   9000
9001   ttaactcctc tgagcctgtt tcctcatctg caacgtagac tagctaatac tacccattgg   9060
9061   aaagcgttgt ttcttagcta atgcatgcaa ggcttaaaac ctagatgacg ggttgatagg   9120
9121   tgcagcaaac ctccatggca tacgtatgcc tatgtaacaa acctacacgt tctgcacttg   9180
9181   tatcccggaa cttaaagtaa aaaaaaaaaa aaaaaaagaa aagaaagaaa gaaaaagaaa   9240
9241   aaaaaggctg tttctgggga ttaaataaga caattatgta aggtggccag cacagttcct   9300
9301   ggtacatagt aaatgtcagg cctgcctgac agacttctat tcagcagcta ctgctcccct   9360
9361   gaaaatcttc ctcagacgtt tccacggtgc ttcccgttct tacaccacta caatccttta   9420
9421   ttacactact atccgttcat tccccacagc tccctccctt cctttcccta accagtgatc   9480
9481   ccaaaaggcc agcaagtgtc taacattttc tatcttctaa gtgactggta aagttccgca   9540
9541   cctatcagcg ctccaagttt gtttttgttt tggccgactt tgcaaaacgg attgggcggg   9600
9601   atgagaggtg gggggcgccg cccaaggagg gagagtggcg ctcccgccga gggtgcacta   9660
9661   gccagatatt ccctgcgggg cccgagagtc ttccctatca gaccccggga tagggatgag   9720
9721   gcccacagtc acccaccaga ctctttgtat agccccgtta agtgcacccc ggcctggagg   9780
9781   gggtggttct gggtagaagc acgtccgggc cgcgccggat gcctcctgga aggcgcctgg   9840
9841   acccacgcca ggtttcccag tttaattcct catgacttag cgtcccagcc cgcgcaccga   9900
9901   ccagcgcccc agttccccac agacgccggc gggcccggga gcctcgcgga cgtgacgccg   9960
9961   cgggcggaag tgacgttttc ccgcggttgg acgcggcgct caGTTGCCGG GCGGGGGAGG  10020
10021  GCGCGTCCGG TTTTTCTCAG GGGACGTTGA AATTATTTTT GTAACGGGAG TCGGGAGAGG  10080
10081  ACGGGGCGTG CCCCGACGTG CGCGCGCGTC GTCCTCCCCG GCGCTCCTCC ACAGCTCGCT  10140
10141  GGCTCCCGCC GCGGAAAGGC GTCATGCCGC CCAAAACCCC CCGAAAAACG GCCGCCACCG  10200
10201  CCGCCGCTGC CGCCGCGGAA CCCCCGGCAC CGCCGCCGCC GCCCCCTCCT GAGGAGGACC  10260
10261  CAGAGCAGGA CAGCGGCCCG GAGGACCTGC CTCTCGTCAg gtgagcgagc agagccgccg  10320
10321  tcgcctcacg cgggaagggc gccccgggtg tgcgtagggc gggcgccaag gcggctcggc  10380
10381  ggggatccgt cctcgccagg ggccgggtcc cggcgggagg aggcgccctc cctgcccccc  10440
10441  gccacggcgg agcgtctgca gaatggtgac aggattctgg gttcttgggc gaggggtctc  10500
10501  ggcttcaact tgacaggtgt cgggcgggtg gggctagggt cctgagcgaa gtgacaggtg  10560
10561  cagttccctc ttgtgaggct cggaggcaga gggtcgttgc gagcgtccat cagacgcaaa  10620
10621  aaatgaaaaa taaaaataca aaaatggtgt ctgtgggaga gtttttcacc ggagaattgg  10680
10681  agtactccgg tggtcgtctg actttctgtt ttggttcacg cgatgcaaca gttgggaagt  10740
10741  attttcttcc gggcgtgcac tgcatctgaa gtccatttgt gggagaggcc gaccagaaag  10800
10801  ccttggacaa gaagcgcagg gtcctgagtg tccattgccc acaggatact cggctcagga  10860
10861  gctttgcggc gtttccttag aacaataatg catcgaggcc ttggggactc aaagccatct  10920
10921  gtagtgattg atggagcgta actctttaga ggaactgaaa catgggcaaa actttcatga  10980
10981  gacatttacc agaagtgctt gaaagtttct aaactttttt ttttcctgtt tgatgaactc  11040
11041  ttcttgcgtg ttagtcggct tcggcttgtc tcattatttc ttccattttg ccttttgact  11100
11101  ttgaaccagc aaggatcttg gtgtcccctc tttttgcctt tgtttttggc acaaaattag  11160
11161  tggttctgtg cgcaaatgga aattttcgtt ttcccttatt aagtggaatc taaatttaag  11220
11221  caagtccata cgaatgcact agatcttgaa gggaagtatt tattgtatta caacatctta  11280
11281  cttttcttga tttttctact ttatggttaa atagctatga ttgaaagagt gtaattgtca  11340
11341  ttattgtcag cactggttct actttgagac aagttcattg cagagggaat gggacttgtt  11400
11401  tctgtttttc actattttct ctcccattct tgtctatcac caaatccttt caccctcacc  11460
11461  catttctttc cactcggtat acactaacaa ttcacggcag aaaagattga agtgggattt  11520
11521  aggaaatggc ccctggaagg ctattaaaaa tttatatatt taaatggact gtcttatagg  11580
11581  tcagttaaaa accatattcg ttaaaaaacc aaaataacaa caacaaaaaa ttaaaaacca  11640
11641  cgtctggggc atgttctggg aaaagacatg gctttagttt ctgattaaat tctgatgtat  11700
11701  ccaattcttg caaatttccc ttgggaaaat gcagtaatgg ctactctaaa gaattccatg  11760
11761  ttatgcacac agctttggaa gcatactcta atgtagggta accaggaata ttgacgttgt  11820
11821  ggccactgct tggaaaaaag aggactgttt ctttcatttt ttaactcatt ttatatattt  11880
11881  taagtaatgg aactataaaa aattctctta taagtcaaaa ccatacaaga tacagtctgt  11940
11941  tcttgattat ccatacccac aaagggtttc attaacatag acagttgaac tctataaatt  12000
12001  aaccagcaag ggtagaaccg ctgccgtgca gtctgatact gagcatcttg cctggagatg  12060
12061  gaatcaaggc tcagtccaac tgcacctcca gtgacagatt ccattcctga tttgagagtt  12120
12121  tagatcttat ttctgttgcc ttatctctgg cctaagtaat gtagctggaa gggaaactgt  12180
12181  cactaggaac agcataccac attcattgtt gaaataatca aaggttaatc atgtttcgag  12240
12241  ctgggtgtga tggcgcgtac ctgtagtcca tgctactcag gaggctgagg caggaggatc  12300
12301  acatgagctt gggagttgga ggccagcctg ggcaacaaag caagacccca gtctttaaaa  12360
12361  aaacaaaaaa gctgaccagg catgttggct cacgcctgta atgccagcac tttgggaggc  12420
12421  caagatggga agattgcttg aggccaggag tttgagagga gcctgggcaa caaaacaaga  12480
12481  ccctgtctct aaaacaaatt ttaaaaaatt agccagtggc tgtggcacac ctgtaggctc  12540
12541  atctactcag gaggctgagg tgggaggatc ccttgagccc aggagtttga gactgcagtg  12600
12601  agccatgatt tcaccactgc accccagcct ggatgacaga gtgaaaccct atttcaaaac  12660
12661  aagaaaaaaa aacaaaaact aattatgttt tgaaggagga attggcagtc tagaatagtg  12720
12721  gtcaagggca tggattatag agttagactg ttgggctcac atagtggttt acctcttacc  12780
12781  ggctgagacc tcaggtaagt tctttaactt ctccaatttg acagacatct gtaaatgtct  12840
12841  acttttacag atgagaatac ttatctaaaa gggctgatgt cgggattcag tgaaaccata  12900
12901  tgtttaaggt actttctaca ggatcatagt aaatactcaa aaattattaa ttattcttca  12960
12961  tactattctt attagtagat aacacataga aattagatga atgaaaatga attagccaac  13020
13021  aagaatttat taaatgcttg tctttgttaa ggggaaagga caaaaataag cagtcgcatc  13080
13081  atgtaagatg tgctagtagg tagagagata tatgaaacat tgataagaga agactacagt  13140
13141  ttaacaaagt cactggcgtt gaattgtata atattatcta tgggttttta tctttttgtt  13200
13201  gttatcttta tcctattttc ccaaacagct ttagctatta catttacttt ccttcacaga  13260
13261  agtgttttgc tgctttgaag tatatttgac ttaccatgca agcaaatatt tttcactgtg  13320
13321  tggtatcctt attttggaat gaccatgaaa aagataatca tatgtttaaa tttgaagtgt  13380
13381  aatgtttttc taagataaaa taagatctta aagtatttaa taatgttctt tttcacagta  13440
13441  gtgttatgtg caaactattg aaacaagtat gtactgaatc aatttgattt ataagtatat  13500
13501  gccaattata tgattatttt catttggtaG GCTTGAGTTT GAAGAAACAG AAGAACCTGA  13560
13561  TTTTACTGCA TTATGTCAGA AATTAAAGAT ACCAGATCAT GTCAGAGAGA GAGCTTGGTT  13620
13621  AACTTGGGAG AAAGTTTCAT CTGTGGATGG AGTAttggta aggattttct taaaacgttt  13680
13681  tgaaattttt ttttctcatt ttaaaaacaa cttcaaatca ctatacaaaa attgaaagat  13740
13741  agaaaaatat aaagacaata aaagctaata ataattccat tacccagagg aaatttacct  13800
13801  ctgctaacat taaaaatgtt tgaggccggg cacggtggtt catgcctgta atcctaccac  13860
13861  tttgggaggc tgaggcaggt ggattgcctg agctcaggag ttcgagacca gcctgggcaa  13920
13921  catggtgaaa ccctgtctct actaaaatac aaaaaaaaaa aaaaaaatta gcagggtgtg  13980
13981  gcgtgcgcct gtagtcccag ctatttggga agctgaggca ggagaattgc ttgaacccag  14040
14041  gaggtggagg ttacagtgag ccgagatcgt gccactgcac tccagcctgg caacagagcg  14100
14101  agagtctgtc tcaaaaaaaa aaaaagtttg aaaaaaattc ctccataaat gcctcccacc  14160
14161  aaactatttt aaagcaggtc ttagttatat tttattcact atgatacaag gacttttaaa  14220
14221  aaaacaccgc cataccttat aaaataattt ttataccttc taatatgcaa tcagtgttca  14280
14281  gatttcctga ctgactcaga attagttttg ttagaattca ggatcttgaa aatatattga  14340
14341  tatattcctt tcattttttc tttgcgtaag tatagatgta tatgtttaat aaaaggagca  14400
14401  aataattact agagttttat atgtactggg gcaatagtat aagaatttta catagccggg  14460
14461  catggtggtg tgtgcctata gtcccagcta cttgggaggc tgaggtggga cgatcacttg  14520
14521  aacctgggag gtggaggtta cagtaagcca agatcgcacc actgcactcc agcctgggca  14580
14581  acacaggaag accctgttgc aaaaaaaaat aaataaaaat aaggctgggc gtggtggctc  14640
14641  aaacctgtaa tcccagcact ttgggaggcc caggcaggtg atcacttgag gtcaggagtt  14700
14701  ctagaccagc ctggccaaca tggtgaaacc ccatctctac taaaaataca aaaattagcc  14760
14761  aggcatggta gcagatgcct gtaatctcag ctacttggga gggtgaggca ggagaattgc  14820
14821  ttgaacctgg gaggcagagt ttgcagtgag ccgtgatcat gccactgcac tccagactag  14880
14881  gcaacagaga agactccatc tcaaaaaaaa aacaaaaaaa accccagaac tttacaaatc  14940
14941  tacgaataac tcatttaaaa atcattgaga tatgaaatat aaaatctttt tttatgtgta  15000
15001  aaatgtgaaa tgttcattta acagatgaag acactgagta gagtgaggtt gagtaacttg  15060
15061  accaaggtcc ctaggaaata agatctcaaa tataaatttg agattataca tgtagttatg  15120
15121  tatagttacc tgtagttaca catagttttg tattttcctg tttttttctc atatgagcat  15180
15181  tttcttatta aagttttttt gtaatatagt ttctagtgat agtataatat tttagctagt  15240
15241  ggatgtattt taatttgtta actcttactg gatatttggg ttttttccaa ctttttgatg  15300
15301  ctataaaata atgtaataaa catttgtatt cgtaagaata atgcctggca caaagtgagt  15360
15361  ccttgataac ttgttaaata aattaatgaa tgaatctctg attattttat tagaataaat  15420
15421  tcttataagt tgaattacta aatcaaaagc tatgaacatt tttatgactc ttgatgatta  15480
15481  ttgctagatt acacttcaga cagatacttt taatgaattt actttctcaa catagtagta  15540
15541  taagagtata tatctgtttt tactgatctg attaacacag cggaatgtgt ttatgtatgt  15600
15601  cccataagaa aattgtttaa aaccattaaa taaaatctct ggcagtaaaa aggagaaaac  15660
15661  aagtgtcatg atttccaaag aattgaacat agtctcacat ttcttatgta aaaagagagg  15720
15721  aatactgaag tatcttgaat gtatgacttg ggtattataa tccccaggca tctaatgtat  15780
15781  attttaactg acttgggtac ctcatgtaca aagctgtttt tgtgcatata caattaaatg  15840
15841  ggatcagagc tccttcactt ttctcttcct aaaatactag atttttagtg ttcagaaatt  15900
15901  ttggaaggga tagctgatta taaagagcat tagtgaatat acatactgta gttttcaatt  15960
15961  tataagtgca ttgtgttcca aatctgtttg caagtttgat atagtagtta ggtttccagc  16020
16021  ctggttcaca taacttattt ttttttgtac taaactataa caataatagt tttaacagta  16080
16081  gaggctcttt tgagcttcag aattgaatac atatataagc aaatgttact gctttattac  16140
16141  cctttttcat cctggctttg tctctacctt ccctgggaac tggcccagtt tgaatcttat  16200
16201  ttcctaatgg agctcataat ggggactagg atgtgtgaaa ttatttatgg ctaggtactg  16260
16261  gaggaaggta agaaaggaat ttcatgttat ttttgggatt tgaggtgtgc ttttgaaggg  16320
16321  tatgatggaa gatgatgtcc tgttgtcctg ttgtaaatca acagactttt ccttgaaata  16380
16381  tgattttaag ttagagttac gtttttgagg tttggcctga gaatttaacc ttcatttata  16440
16441  taataatatc taagggagaa tgtgatacag tgtgttctaa gaagcaaatg taatgacaga  16500
16501  ataaatgtgt ttccagtgca gctattctag tggcagttgt ctctcttctt tgaaacaaga  16560
16561  ggaggaatat tgtcaaaaag gaaacccttt ttaacaatag aaagtaggtg atgtttattg  16620
16621  ggatagagga tgggttaaga gcaaggatta agagtcaaac agatatacca tgtccgaact  16680
16681  ccattatctt gaacatgtta tctacaattt tcaagcctta gttttcttac ctgtaaaagg  16740
16741  gactgacagt aatttctgga tcttggagtt atgtgcagat taaataaatt aatgcatata  16800
16801  aagctcttat tagagtcaat gagtatgtat attaggtctt gcaaacagaa taattttact  16860
16861  taagaaatac cccagaaaat tttatcattg atgtattttt ttttaggaga acttaggata  16920
16921  tcagttaaaa tggttacaat tttaaatgca ttgtagtgat tttgatgtag taatgtttgt  16980
16981  taaaattctt atttttaagt actttagcat cagaaaagtt gtttatgcat acatgaaagc  17040
17041  atatattaat ccctttaaag gaaaagtttg tggtattttg tctagaaaag tgttttcttt  17100
17101  ttttaaaata aatatttagt aaagtgtaat aataaagatt agctttgttc ataaggttag  17160
17161  attgtattta tgctgattat agcatatgaa taggactttc cattaagaaa ttggctaagg  17220
17221  tgatgttcat attgtgactt aaggtgaatc agctgttaga attttggttt actttctgca  17280
17281  tcttgattgg tagtatggta gaatggaaaa tgccttggac ctcaaggcag gaaactttgg  17340
17341  ttgtaattat attgtagcta tatgatttta ggcaaattgg ttaattctgt gagtctcagt  17400
17401  ttgctcacct gtaaggcaga aataatgcct gaatgtgaac ctcataggct ttttgttata  17460
17461  catacatata tatgtatatg aaatgtatga tatacatatc tcaaagagct ttgggatata  17520
17521  ttgctcttga tagaaccact tacttatttt tgtgatatgg tggttatatt ttaaataaat  17580
17581  acagtcatgt gttgcttaac aatgggaaca catctgagaa atgcatcatt aggtgatttc  17640
17641  atcgttgtgt gaacatcata gcatgtactt acacaaacct ggatggtata gcctatgaca  17700
17701  cacctatgct gtgtggtata tagcatgttg ctcctagtct gcaaatgtgt acagcatgtt  17760
17761  actgtactga acattgtagg caattgtaac acaatggtaa gtatttgtat atctatacat  17820
17821  agaaaaggta cagtagatca tccatatcct tactgatttt ctttctatgt gttttactaa  17880
17881  ttattgaggg agaaatatga agcctccaac tataattaga atggtccttt taaattctgt  17940
17941  tttttattaa tgtatttttt attttatttt attttgagat ggagtcttgc tctgtcaccc  18000
18001  aggctggagt gcgtggcacg atctcggctc actgcaacct ctgcctcccg ggtccaagcg  18060
18061  attctcctgt ctcagcctcc cgagtagctg ggattatagg catgcgccac cacacccggc  18120
18121  taatttttgt atttttagta gagacggggt ttcaccgtgt tagtcaggct ggtctcgaac  18180
18181  tcctgacctc atgatctgcc ctcggcctcc caaagtgctg gcattacagg cgtgagccac  18240
18241  tgtgcctggc ctttattagt gtattttaaa gctttatcct tgggtacata caagtttaga  18300
18301  atttttatgc cttttaggta aattggtacc tttatcatta tgtaatgtgc ttttttatcc  18360
18361  aaatttatat cttttgttct gcagtgtcca catatcgatt ccacttttct tgtgatcact  18420
18421  ctttacaatg tgtatcgttt accttcattt tgattttaac ctatttcttt tttatattta  18480
18481  aatggatttt tgttgttttg taatcagcat tcattaaaaa tttttagctg aatacttttt  18540
18541  acttttgtta gggttccctg tgtctcttcc tttcatgttg tgccacagat gagccattat  18600
18601  ttatatcttt tctctcattg gaggttcctt tttttagggg aaattaaata atctgaaata  18660
18661  taaggaaagg atatgttgat ttcaagaaag gttgtttttg ttccttatct ggcttgttct  18720
18721  tgttgtgagg gtgggagcaa tactctttgc agctttctgc attctaggaa gaagtggaat  18780
18781  tttacactac catttgcttt ctttacaggt ttaccttggt attcagtgtc tgtccatagg  18840
18841  actaattaaa actataccag actccttcta ttttaaacct atccgttcag tctcaagtta  18900
18901  tctttttgca ttgcctctca cgtctgtccc ttcatttctt ttaccagcag tgcttggttt  18960
18961  ttactgtttg ctttggtttt aatttccttt ttattttttt aatttcagaa ggtggaagct  19020
19021  tatgtcattg acttgagcat tttttatgca tgttttagtg cctctttctg actagtctct  19080
19081  tcttttctcc atccaatcca tcctgtgcct gatttttaga aaagactggt gtacagtttg  19140
19141  ccccttttgc tttaaaattt atttttcatt gttacaaccc actctcagta gcctccattg  19200
19201  taacaccctc ccatgctccc accaccatta tgaagaagta aagtccaaac tttctcagta  19260
19261  tttgtagttc ttcatggtct gtgctttaac cttccttcca gtcttatttt ttatttccat  19320
19321  tgttggcccc caatgcctgt gttctcttcc cttccatatg aatcttccat atgaatatct  19380
19381  tccatatgaa tatgatagta ttcatattca tgcgatctcc cctttttttg gaataccctt  19440
19441  cttttttctt ttagcctaaa ttctgttttt aagatgcagt taaagcttct cctttatgca  19500
19501  tatctcttat aagatatatt atttgcagac ttttcccccc attctgtgag ttgccttttc  19560
19561  actttcttga tgatgtcatt tgcagcgtag gattttaatt ttgatgaagt ccagttttct  19620
19621  attttttttt tggtggtggt tttttttttg gttgcttggg cttttgatgt tgtatctaag  19680
19681  aaggccttga ctaacccaag gtcatgaaga cttattctgt gctttcttct aaaagtcata  19740
19741  tggtttttag ttcttgtcag tcttgggttt ttttttgttt tttttttttg agttaatttt  19800
19801  tgtgtatgat gtgaggaaga ggtctaactc cagtcttttg aatgtggata tccagttgtc  19860
19861  tctgcaccac ttatggaaaa gactattctt tcttcattga attgttttgg tgcccttgat  19920
19921  gaaaatcagt tgactataaa aaccagggtt tatttctgga gtctcagttc tattccattg  19980
19981  ctctgtatgt ttattctttt tttttttttt tttttttgag acggagtctc gctctgtcgc  20040
20041  ccaggctgga gtgcggtggc acaatctcgg cttcctgcaa gctccgcctc ccgggttcat  20100
20101  gccattctcc tgcctcagcc tcccaaagag ctgggactac aggtgcctgc caccacgccc  20160
20161  ggctaatttt tctgtatttt tagtagagac ggggtttcac tgtgttagcc aggatggtct  20220
20221  cgatctcctg acctcgtgat cgcccacctc ggcctcccaa agtgctggga ttacaggcgt  20280
20281  gagccaccgc gcctggccgt atgtttattc ttatgatagt accatactgt tttgtagtat  20340
20341  gttttatagc tttgtagtat gttttgaaat agggaagtgt gagttcgaca actttggttt  20400
20401  tctttttcaa gattactttt gttactcttg gtacttgaat ttccatgtga atttttagga  20460
20461  tcaatttgtc aatttctgtt ttaaaaaaag gcagctggga ttttgatagg gattatgttg  20520
20521  gatctagatc aatttgcgga atattgcatt cttaacaaca tgaagtcttc agatgcatgc  20580
20581  atatggaatg tcttttcgtt taagtctttc tttcaccagt gttttcagtt ttcagagtat  20640
20641  aaatcttact aaatatttat tcttggtgat attattataa atggaattgt tttctttcct  20700
20701  ttttggctta ttcattgtag gtggatagaa ataaaatcta ttttttttgg ataagagcag  20760
20761  ctaaaatcag ttgggcacgg aggctcacgc ctgtaatctt agcactttgg gaggccgagg  20820
20821  tgggtggatc acttgaggtc aggaatttga gaccagcctg gccaacatgg tgaaaccctg  20880
20881  tctctactaa aaatacaaaa aattagctgg gtgtggtggc atgcgcctgt agtcccagct  20940
20941  actctggagg ctgaggcagg agaatcgctt gaacccggga ggcggaggtt gcagtgagcc  21000
21001  gaagtcgtgc cactgcactc cagcctgggc aaaaaaaaaa agaaaaagca gctaaaatct  21060
21061  atgtatttaa caaaaatctc taatacagta ccattttatt tattatagtc ctcatgttgt  21120
21121  atattagatc tctggacttg ttcatcctat gtatttgcta cttcgtatcc tttgaactac  21180
21181  atcttttcaa aggatgaaat tgggtaatgt gatgcctcta gctttggtct ttttgtgtag  21240
21241  ggttgccttg actattcggg ctctttttca gttccatatg aattttaaaa tagatttttt  21300
21301  ttttcttttt cctaactctg tgaataatgt cattggtagt ctgatagaaa cagcattgaa  21360
21361  cctgtaaatt gctttgggca gtgtggccat tttaatgata ttgattcttc ttatccatga  21420
21421  gcatggaatg tttttccatt tgttcgtgtc atctctgatt tatttgagct gtgttttgta  21480
21481  attcttgtag agagctttca cctccctagt tagctgtatt cctagatatt ttattcttta  21540
21541  ttgtggctat tgtgagtggg ttgcattctt gatttggctc tcagcttggg tattggtaca  21600
21601  caggaatgct agtgattttt gtacattgat tttatatcct gaaactttgc ttatcagctg  21660
21661  aaggaacttt tgatcagaga ctatgggatt ttctaggtgt aaaatcatca tctgcaaaca  21720
21721  ggaatagttt gacttccttt tttcttattc cgatgctctt tatttccttc tcttgtctga  21780
21781  ttgctgtggc taggacttcc aataccatgt tgaataggag tggtgagaga gagcatcctt  21840
21841  attttgttct gcctttcaag gggaatgctt tcaacttttg cctcttaagt atgatgttgg  21900
21901  ctgtggattt gtcatagatg gctcttatta ttttgaagta tgttccttca atgcctagtt  21960
21961  tgttgagcta tataccacac tttctttatc cactaatcgg ctgatgggca cttcagttga  22020
22021  ttccatactt ttgcagttgt gaattgtgct gcaataaaca agtgcaggtt tctttttgat  22080
22081  attatgactt cttttatttt gggtagatac ccagtagtgg gattgctgga tcgaatggtt  22140
22141  gatctgcttc tagttctttg agaaatcctc acactgtttt ccatagaggt tgtgctaatt  22200
22201  tacatttcca ccaacagtgt ataagcattc ccttttcact gcatcctcgc caacatctat  22260
22261  tgttttttta ctttattttc catataaaaa ggggtttatt tagatgttag aatcatctag  22320
22321  tgattcagaa agattggaca tgaatccacc caggcccagg gctgagctgc agagcagccg  22380
22381  ctgacatccg cggggatttc acatgcaaca gggagctctc acgtgcttgc tggccattgt  22440
22441  gctttaaatc gttttttcca gcggacagct gtgactgcag ttttcaaatg tgctctggcc  22500
22501  tccaaggacc aggggggcgg tggggggcgg gggtgtcctc tgtataaaaa gtgctgtcct  22560
22561  gcgagcttcc cgacggacac tttggggcat ctgagcgatt cccggggagg gcagctctgc  22620
22621  cttcctcagg ctaccactgc agccaccgac ggacattctc accagcaatc aaccaaaaaa  22680
22681  catcagagtc tctgtgaact tggctgcgat gataagaacc aaatgttttc taatctaaga  22740
22741  cttgtatgca gaacacagga aattgcaatt aggaacaccc tacaaaattg aacaacagta  22800
22801  ttttctaaaa atatttttta catcacttta aataatttac agaaagctac agaaatcata  22860
22861  tttaccagga cacatctgtt aaataaaagc attgtttcat gttggtgtac gtctatacag  22920
22921  ggctatgtat aaccgactcc tgtttctcct ccctgcaacc acagaaccat cacacacaca  22980
22981  cacacacaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca cacacggata  23040
23041  cacgcacaga tacgctcctt tccacaaatg cacgcaaacc gggacgcaaa cccacaactc  23100
23101  gagggcttag accttcactg ctgagctgcc gccactgtcc tccgtgcgcg gagtgtcgct  23160
23161  gaagtcactg gcgtcactaa ccaaggcgtg cccgcccaag gtgccctggt cctggtcgtc  23220
23221  cctatcgatg acccttcgtc aatacctcag gtctaaaatg ctttcctccg agcccgagtt  23280
23281  cctcctgtcg ggcaaactcc gccctgtctg tgccttgctg cttggccagg gcccgccgtc  23340
23341  cttcttcgcc agcaagtgtg ggcttccaaa gacagggctg ggcccggcct gggcctccct  23400
23401  gaaggcagag aaggacgggc cctgtggagg cagccccatg tcgggctgaa gaggctggcc  23460
23461  tgcctgcccc cctgggagac accctttcca aaatggaaga gctgggtgga cagcgcgggg  23520
23521  agaagcccac aaggggtagg ctgggcaggc cccaggcggg gccctcggac cccttgtctt  23580
23581  tcccgctccc gacgccccgc ctccactccg catctctact ttccgagcgc agcgcgcacg  23640
23641  ggttccggtg ggtgaagtcg ctcgagggca gggtgtggtc agcctgggct ccagagtccc  23700
23701  tttcagcttc ctggctaggg gtcaggaagc cccggctccc gcagcccatg tgaaagctcc  23760
23761  ccccagcacc tccggcctcg gtgcccgctg tggcactgct gggcagctga ataaaagcac  23820
23821  ttctggcagc atgctcggcc cctcgtgagc gctggtcttt ctgaatgtaa acatttctcc  23880
23881  tgctcgctga gagccccttg gcggagacac tgccactggt gctcctgggc ggtgccggat  23940
23941  ccccttgggc gggagcagcg gggagcccct tcctgccctg gctgaacagg tcggctgtgc  24000
24001  cctgtgctcc agcgctctct gcacctcatg gcccttctgc cggctgtggg acccccctgg  24060
24061  cccactgact ccgcgtgcac acgccaggcg gtggggcccg ctccttcctg cacagcaact  24120
24121  ctggcctgaa tgagccccat ttcccgagag cagcagggcc ctctgcctga acttctgaac  24180
24181  tgctcagact ccttggcctt ttccgccaaa aacttactaa tctacagttc gatgctctcg  24240
24241  tcactgtcca ctgaactcct gtcgtcagac agggagccgg ggctgggagc tgggccctgg  24300
24301  cattccctgg ggaaatggat tcccttcaga ggcggaggca gaggcgcatc ccctcactcg  24360
24361  gaaggccggg gccgtgtcct ggctcctgac gccctcctgc ttcgtcttct ctgccatact  24420
24421  gccacagaca ctgggaggtt tgttccctgg accctcgccg ctgtctctct tggacttgga  24480
24481  gagtcagcta ttaagcaccg gcgggcttct gtctttccag tctctcggga gcccgcccag  24540
24541  ctgctccagg aagtgcatct gggcagtgct gaacctgacc ttcctgcacg cagccctggg  24600
24601  ttccctgcac ctcttcttga gctttcgctt ggaccttaag tccttgatgg ccgtgtccag  24660
24661  gtcctcgtca ctgtccaggg agctgctctt gtcttcggag ctctccttct cgtccaggtg  24720
24721  cctcacctcg tctgtcttac cctggccctg cgtcatgcga gtgtcgccgg gccccttggc  24780
24781  tgcgccctcc cctcccggga cctcgctggc tttgccctgg acgggcaggt cccgcccctc  24840
24841  atggccgggc acggctcacg cctggctgtg gtcggcatcc tggccaccat ctttcaccac  24900
24901  ctcccgcgtt ttcttgggcg tggacggcct catggcatgg ccgccgcctc tacgtttcct  24960
24961  tttgcagctc agcagcgggt ccggtgtttt agagaggggg gccttggggc cactggtctg  25020
25021  gctgttgggg ccaggcggtg aaagtgggcc ctgggcagcc tgcgagcagc tctcacctct  25080
25081  ggccagcaaa ctccccgact atgccttgag ggtcaaaacg tctggatttc ctgatcgatg  25140
25141  ctgtcgtcgc tgtccacgga gctactgtcg ccgtcagagc gggaaggcac gttcagggag  25200
25201  tagaagcgtg ggcttgcaga aagggacctg ttgctgcctt acatgggggc cggcagggta  25260
25261  gtcttggaaa tgcccaagat tgcttccgcg cgcgtcagtt cagcggacgt gtctgcctgg  25320
25321  cacgaggacc gttctacaaa ctcgttcctg gaagccgggc tcgctggagg cggagctttg  25380
25381  gtttccttcg ggagcttgtg gggaatggtc agcgtctagg caccccgggc aagggtctgt  25440
25441  ggccttggtg gccactggct tcctctagct gggtgttttc ctgtgggtct cgcgcaaggc  25500
25501  acttttttgt ggcgctgctt gtgctgtgtg cggggtcagg cgtcctctct cctcccggcg  25560
25561  ctgggccctc tggggcaggt ccccgttggc ctccttgcgt gtttgccgca gctagtacac  25620
25621  ctggatggcc tcctcagtgc cgtcgttgct gctggagtct gacgcctcgg gcgcctgcgc  25680
25681  cgcacttgtg acttgctttc cccttctcag ggcgccagcg ctcctcttga ccccgctttt  25740
25741  attctgtggt gcttctgaag ggctgcaggg ggctgctggc ttcgggctgc ccttgttctc  25800
25801  ctgcttggtc gtgaccctgg acttgaggct tctgggctgc acgttcgtct ttgctaaccg  25860
25861  gggaggtttg cgaaaggcga actctttatg ggcgcccttc agaccctgcc gatgcgccac  25920
25921  ctttgcggct agctcttcgt gggatttcaa gagtgacttg gtcgaatttt cgtttgggtc  25980
25981  tggtttttta tctattgacc ccatcacatt tttgggtcgc atgctatctc ttctcattca  26040
26041  gaagctgttc tatttccgcc ttaatgctct gctcgaagga gtcgttgctg ctcgctctga  26100
26101  ccgggaaggc agaaccctag tcctcactgg atctcacctg gctgccaggg ccaccacctg  26160
26161  agccaggtac aagttttggg gggacacacg gaagtcgggg cactgccgtg agatagttct  26220
26221  ggcttacatc tactgccact gcctgcagcc ctggaaggct gggctgcgcc tggctggccc  26280
26281  ctgccagccc cgggctgtgc ggctccactc tttgccttta ggtactcccg gatggcttcc  26340
26341  gcaatgtccc ggtccacgga atcatcattg aatctagcac caacgggcca aagtctgcag  26400
26401  tttcctcctc cctcatgggg tcaaagtcag caacaagacc acaggcaggc aatgcgggct  26460
26461  gctccttgtg cacggtgggc ttggcagctg gcttggcgtc tgccctgtgg cccctctgtg  26520
26521  cagcgcgctc atcggtggtg ccccgagcaa ccccgctgcg ctgcagcgtg ctgatgagca  26580
26581  tctgcacccg ggcgctcacc gacacgctct ccaccccctc gtcagcctcc gagaagcacc  26640
26641  cggggaacct aaagctccct ggtgggccaa aggcctccca tttggactgg ggagcaaccc  26700
26701  ctggagtagc gttcctgaga aacattctag cagaagggga gggacgcgca gagggacgac  26760
26761  gctttatttc tctgccagct tcatatactc aaaaggttgg cagcggggtg cagtggctca  26820
26821  agcccgtaat cacagcactt tgagaggccg aggcgggcgg atcgcgaggt caggagtttg  26880
26881  agacccgcct ggccaacata ctgaaacccc gtctctacta ataatacaaa aattagccgg  26940
26941  gcgtggtggt gtgagcctgt agtcccagct actcgtgagg cagaggccag ggaatcgctt  27000
27001  gaagccggaa ggtggaggtt gcagtgagct gagatcgccc cactgctctc cagcctgggt  27060
27061  gacagagcga gactccgtct caaaaaagaa aaaaaaaaaa aagagtggca agtggtgccc  27120
27121  atgagataaa gtctgcaaat gcttctttgc agtttaaaaa ggacgacgac tataaaccca  27180
27181  ggatcaggac gacgttacgc atagatttat tcttgacctg accaacgagc tcttgaaatt  27240
27241  ctctttgcaa ctaggtcgac tgtgaaactg cagccagtgt ccccaaacgc cccaaggata  27300
27301  aggcctttat cactccgacg catcctctct ctgcttttta aatagacttt tgactcggcc  27360
27361  aggccccctg ccacccaccg cgctgaccct gcctgcgctt gcgtcccgcg tcccgcatcc  27420
27421  ggggggaggc ggcgggcccg ggtctctggg gctggcccat ttacttagtt ttgtttttgt  27480
27481  tgcatttgct tttggtgaca ctcccttttt gatattccac atataaatga ggcaataatt  27540
27541  ttctttctat gtctgcttat ttcacttagc ataatggtct ccctgtccac ctcggctccc  27600
27601  gcgcggggag gaggggcaag ggccctccgc ccgggccccg cctccccgcg cgccgctgcc  27660
27661  accgccccgc accttttttt gactttttaa taatgctcat tctgactgtg ataaggtggt  27720
27721  atctcattat ggttttaatt ggtatttccc ttgtgattgg tgatgttgag tatttttcat  27780
27781  gtttcttggc catttgtgta tcttcttttg aaaaatgtcc gtttggctgg gcgcggtggc  27840
27841  tcacgtctgt aatcctagca ctttcggaag ccaaggcggg tggatcacct gaggtcagga  27900
27901  gttcgagacc agcctggcta acatggtgaa actccgtgtc tactaaaaat acaaaaatta  27960
27961  gctgggcgtg gtggcatgcg cctgtaatcc cagctactct cgagactgag gcaggagaat  28020
28021  gacatgaacc caggaggcgg aggttgcagt gagccaaggt tgcgccattg cactccagcc  28080
28081  tggacgacag gagtgaaact gcattgcaaa aacagcaaca aaaaaaatcc attcatctag  28140
28141  tttgtccact ttttaacagg attatttgtt ttcttcttgc tgattttctt gagtttcttg  28200
28201  tagattctgg atcctttgtt ggatgtatag tttgtaaata ttttctccca ttctgagggt  28260
28261  tgtctctttt ctctgttgat tatttatttt gctatgcaga aactttttag tttaagtccc  28320
28321  atttacttag ttttgttttt gttgcatttg tttttggtga caccccctat tttttagatt  28380
28381  ccacatataa atgagatcat gcaataattt tctttctgtg tctgcttatt tcacttagca  28440
28441  taatggcctc catgtccacc tgtgttgtgg caagtgacag gatcaccttt ctttttatgg  28500
28501  ctgaataata ttccattgtt tatatatact acattttgtt tatccacttc tctgttgaca  28560
28561  gacacatagg ttgtttccat attacttagc tgtatataga aatacaggtg gtttttgtat  28620
28621  gttgattttg tactctgaaa acttggtgaa ctaatttatt agcttcaata gtttcttagt  28680
28681  gaattcctta ggattttcta gatgtaaaat aatgtcattt gcaaatagag atagttttac  28740
28741  ttcttccttt aaaatctgga taccttttat ttctttttct tgcctaattg ctttgtctaa  28800
28801  aatctccaat agaatgttga atagaatgat gagaaggaca ttgttgtctc ttcctggatc  28860
28861  ttagtgggag accatccagt ttttcaccat taagtagatg ttagctgtgg ggtttttgta  28920
28921  gatgcctttc atcagttgaa gaatttttta tttctagggt gttgagtgtt ttgttatgaa  28980
28981  agggtgttgg attttgtcaa atgatttttc tgcttctatt gatataataa tgtagttctt  29040
29041  gttctttatt gaaatggtgt agtatattag ttgattttca ggtgttaaac caacattgca  29100
29101  tctctggaat aagtcccact tggtcacaat gtataatcct tttgatatgt tgctagattt  29160
29161  ggtttgctaa tttttttttt tgaggatttc tatacgtgta tttataagag attttggtct  29220
29221  ttagtttttt tccttgtgct gtctttgtct gattttagta tcaagataat actggccttt  29280
29281  cacagaatgg actgggaagt gttccctcct cttctgtttt gatggggcag tttgtgaaga  29340
29341  atagatatta attcttcttt aaatatttgg tagaattcat cagtgatgcc atctgggcct  29400
29401  ggacttttct ctgtggaaag tttcaaaatt actaattcag tcattttact tgttataggt  29460
29461  ttattcagtt tgtcagtttc tttctgaatc agtttttata ctttatattt ttctaggaat  29520
29521  ttgtctacct catctaagtt acctagttca ttggcaaata attgttcatg gcattgccat  29580
29581  tataatcctt tttatttctg taaggttagt agtaattttt ttttatttca ttcccgattt  29640
29641  tggttaattt gagccttctc tcttttatct tggtcagtct aactagaagt ttctcaatgt  29700
29701  tggtgattta aagttttttt ttctggtttc attgattttt ctttatttct ctattctcta  29760
29761  aaaaattttg atcaaacgat ttttccctgt tttttcacta cccaatgttt atacttaatg  29820
29821  tgtgtattgg ataactctat taaagttcat catcatgtac tttcatcatg taatagtcag  29880
29881  atatatctta tatataattg tactgcctac ttttagaatt gcttgttctt taaggctttg  29940
29941  acttcataaa agttttcact cttggccaat attatttact acagcgtgtt ttcttcttca  30000
30001  tgaggaacca tggaagaaat ctttggtcca agacccatta agctttcctg gagaagctaa  30060
30061  ctaattaatt taatttaacc ttatagatac tatgaatctt ataattgttt gttactgttt  30120
30121  taactgccag ctttcatgat agcatgcatt ttgggggata ctaacatttt tcttgtcatt  30180
30181  tttttcacct ttctatattt tactttcaca attataagta aataaagact tgttttaaca  30240
30241  taaatcacac tttatagtaa taaagagcgg atctctgttg ctctcctttt ttactttaaa  30300
30301  attttttatt tttaattatt atggagacat aataggtgta catatttatg ggatacatgt  30360
30361  gatgttttga tacaagcata taatgtgtaa tgaccaaatc atggtagttg gagtatccat  30420
30421  catcttaagc ttttatcatt tatttgtgtt aggagcattc caattctaat cttttagtta  30480
30481  ttttgaaata tacaataaat tattgttaac tatagtcact gtattgtgac tatatagtgt  30540
30541  ttccatagaa cactagatct tgttccttct atctaactgt ctttttgtac ccattaacca  30600
30601  actcctcttt tatcctccca tccccactac ccttcacagc ttctggtaat catcattcta  30660
30661  ctctgtctcc atgagttcaa tatttttttt tttttttaag ctcttgcttg taagtgagaa  30720
30721  catgtacttg tccttctgtg cctggcttat ttcacttaac atgatgttct ctggttccaa  30780
30781  atgacaggat ttcattctgt tttatggctg aataacattc cattgtttat atgtaccaca  30840
30841  ttttctttat ccatgcatcc attaatgggc attcaggtta attccatgtc ttggctgttg  30900
30901  ggaaaaatgc agcattcaac atgggaatgc agatatctct ttgatatact gtttttattt  30960
30961  cttttggata tatacccagt ggtgggattg ctgtatcata tggtagtttt atttttattt  31020
31021  ttttgaggaa cctctaaact attcttttat agtggctcta ctaatttaca ttgccacaag  31080
31081  cagttgtgct tttgtttttt ttttgtttgt ttgtttttgt ttttgttttt ttttactgtt  31140
31141  ttaacataat tatttggagc ttcattcatg atggcatatg catcaacaat ttatttattc  31200
31201  tcattactga gtagtatctc actgcatggg atttgttttt ttttttaagt tcaggggtac  31260
31261  atgtgcagtt ttgttacata ggtaaactta tgtcatgggg gtttgttgta cagattattt  31320
31321  cattgcccag gaatgaagtc caatacctac tagttgtttg tcctaatccg cttcctctcc  31380
31381  caccctccac cctctgatag gtcccagtgt gtcttgttcc cctgtgtgtg tccatgtgtt  31440
31441  ctcattatct agctcctact tataagtgag aacatgcagc atttggtttt ctgttcctgc  31500
31501  gttagtttgc taaggataat ggcctccagc tctatccatg tccctgaaaa acattgctct  31560
31561  ttttctattc ctagttatat ccatagaaat gaccattgat agtttttgct tactctgtcc  31620
31621  ctccagtttt tccttcctcc agcatataca caaggatttt aattttaccc aattgaagtc  31680
31681  ttacttatct acacctttta acaagtcatc atcagtaatt ttggaatagg cattagattc  31740
31741  acatggttca agattcaaac gaaagaaaag tataaacagt aaaaagtctc ctcattcctt  31800
31801  tccctaagcc acccacttct cttcagaggc aactaataaa agtttctagt tttgcattat  31860
31861  tctacacctt gcttttttca tttagcaata tatcttgaag agcacatctc cctctgtatt  31920
31921  tagcttaatc cttttagtgg attttttttt tattttttgg gtatatcata atttatttat  31980
31981  gaatttcatt gttgagagac atttagtttg tttttgaatg tgtaatacta caaaccgttg  32040
32041  cggtgaatta tccttatata tacattttca tgcacaaatg agagtacttt tatagtgtag  32100
32101  attcctagaa gtagaactgc taggtcagaa ggtattcaca tttaaaaatt ttaaatttgc  32160
32161  tcatagaatg aagtctttgc tcatagaata gtctttgctc aaatctcact ttaccaaaga  32220
32221  ggcctatcgt gaccactctg cttaatactg taacctgccc ctacttctcc ctgaacttct  32280
32281  ctatccattg cactctattc cttttctagc atagtatatg gtttacctat ttatactgct  32340
32341  ttttggttac tgtctttttc cctctgctcc aagaaacagg aatgtttgtt ttgttcacta  32400
32401  atatatattt ctagcagtta gaatagtgtt tgatgcttag taggcattta gtaaatattt  32460
32461  attgaataaa tcgaatacat aagcaaacag tatccaaaat tatcctccgt aaaaatgcct  32520
32521  aatttctttt ttttcctctg tatctcaatg aataaaaaaa aatactgtct ttctttaccc  32580
32581  acttattttg gatttttttg gtcttgtttt ttgtttgttt gtttgttttt gagtttgaca  32640
32641  aatttattgg tattttatta aagacattca tctcagttgt ttctctctcc cagcttgacc  32700
32701  ttaggttaat atttcatttg ggtcaagaaa agaatatcag aagaggtatg ttattttaac  32760
32761  aaacaggaaa atggacaaaa atggatagtt tgcctacatt aaagtgagtt aaattcaagt  32820
32821  atcttgatat aattaaatca tataagaact aagagttcta tatacatttc cattgtttta  32880
32881  cctggggctt attctaaact taaatactag ttaacaaaga gttaggaata tacacaggtt  32940
32941  gcttctctga gttattaccg actaaaagag ctcagcgagc agttaccacc aataaaacgg  33000
33001  tctgaagctg cctccaaata caatattgta gtaggagttt tcaaggaaat ttttatactg  33060
33061  tatttttttt tgtctgtgac tgtgctttta aagatgtgtt taactgtcac attaaaaaaa  33120
33121  aagttcgtat acaatacaaa aatacaaaaa gaaaacaccc tacaatacac aaattcacaa  33180
33181  agtatgtgtg gtgagattcc aaaaaatgtt tgaagatgca ttttctttcc ttctatttca  33240
33241  gtatctaaaa tgtgcttttt gagaggccat tggtcaatat gtatacattt aaaataaacc  33300
33301  atataatttt actagtaaga aagccagtag ttaagttcaa ttcaaattgg atttcacaag  33360
33361  ttagtaattt aaatccttgg acaaagttac agaaagtgca tcttcttgtt ttccatcttc  33420
33421  atacaatgtt aaattttttt tttttggtgt ttataccttt taaaaaataa aagcagccaa  33480
33481  atacttaagc aatatgtaca tttaaatttt tggtggtggt ttgtatttta aaagaaacag  33540
33541  ttttcttatg attcgcttca agttctggtg gaaatgctta caggaactag ctaataaaca  33600
33601  aaaaacaaga gaagcacatt caaaatactg atttactttg gtagcaaatg gtttttcttt  33660
33661  gaagattaat gaagatagac aagacccatt aaggtgaagt gggctatttc aaatattcaa  33720
33721  cagtttacat ataaaaaagt tattttaaga gctaagcgtc tgtatccact gatagcaatg  33780
33781  caacacctag tttatgatga cttgaaagaa aacaaatgcc catgaagaaa aaagctgtat  33840
33841  tttaatttta tctaaatgta ctttcagtca atagttcagt aacattttcc tcccaataca  33900
33901  atactccctc tctctataag gctattcctg ggagccagac aagtttaggt aataagggag  33960
33961  ttaagagagt aactgcttgc agttttaaat agacaattaa ctttttgctt ccctcttaat  34020
34021  gtgctaatag ttgtgtctaa aaaaataggc aattcttaaa aaggtaccat ttctgatttc  34080
34081  tttattatct gtaaactttg gaaactaatc acacaaaact accaaattag caaatgtctt  34140
34141  gaaatctgta tacaaaacat aaattacctc taatttcaaa ctctcattta ttggtgtacc  34200
34201  actcaatctt ttaaaaagat gaaaaagaaa aaaaaagtgg ctccaaaggt agtcttatac  34260
34261  cattcttaaa aaaaggaaac tgttcttttt aactttatac ccacccacac cccaatttca  34320
34321  aaacatcatt taattgtctt ggtcatagac atttcgaaga tgagatttta tattccactc  34380
34381  ccatagcttc tggttatcag aaaacccatg ctttccttta ttgaaggagt ttggtccagc  34440
34441  tgatgttggt gtatcccttg caatattctt catcctcatc tttgcttctg gaggcctttc  34500
34501  ctctgattca ctatcttcat cttcattaaa agctgctgct actgaaagag tttttggagc  34560
34561  aagagttgga acagtttctt taggcttact tgatccaagt ttgatggata tgggtgatgc  34620
34621  tttctttgtc gtctgactac ctatggcaaa tccaaagttg gagatctttg caggctttgt  34680
34681  tggaggtctg cagcttcttc ttcagctgat cgcttctcag cgctgcggct ggaactttcc  34740
34741  tctccattac tccagcagct ccagctcatt gcgacttttc cggcttctcc tctcccgcct  34800
34801  tcccatcagc catttccccc gccgcattgt ttttttaaga tttcagaaat ctttctaata  34860
34861  caagttggga tataaataat tagatataga aaatagctac aaggtatttc ttttaacttt  34920
34921  ctccaccccc agctcccagc agtcaagagt caagccctaa gtcttgtcct ttctgtcaga  34980
34981  aatagataca agaaggatac agcaaacact gctataacac ctctctcata ggattcaaat  35040
35041  cagtgtggag attattatag gctccagatg agttaggata tctttaagtc tcaatttaat  35100
35101  aaaactaatt gttttcctgt gctttaaata tctctccatt ctatataaat ataatataga  35160
35161  tctaacagat gtagtcttga aatagatggc tataatgtca gtgaagtatt tttttcctta  35220
35221  tttatataca ttataacttt ccttatttat gtacattata attttaaagg cctgatagtc  35280
35281  ataattattg atgttcagat tggtagttat ttctgtctct tatgtattca actataaaca  35340
35341  tttaatcaag tttatgagac ctagatattt agcagagttt tggagtaaat tattttatta  35400
35401  aacaaagaat ataaaataaa catttctact tatgttcctg ttttaattta cctcatttat  35460
35461  atgcatcttg atattgcatt ttcatattct aaaaactatt tttaaagaca ggttgattca  35520
35521  gaattacagt gtacttgaaa atcatcaggt acctattatt agttttcacc cacattgaat  35580
35581  ctgtgtttca gaaactgtct accaaacttt gtttattaag taattatttt ccctagtttt  35640
35641  attcaagata tacaaagctg ccaactagtg cttttcatca gcatcaggta aattgtgtta  35700
35701  ctatactgcg ttgaatttta gcaaaggtaa agtatttgct attttagtta ttgtagcttt  35760
35761  attgaaagca aacatatagg ttttttaaag tattggaaaa ctcgccagat tatcattata  35820
35821  tgacttggaa ccctagaaac tcccagacca cgagacttaa tggttaatga tctctttcag  35880
35881  ttctctttca acttggaatt ctcttattcc aatgccaact cattgctctt ttggaaagac  35940
35941  ccattctttc ctctattgtc ttggtacctc ctcaggacat attccccaaa gtggaaatgt  36000
36001  cagtttaaga taattttcag cattgtgtag aataagaatg gttagacagc tgatgtcagc  36060
36061  aagatggtgg aatagtagcg ctgtccttca gaaacaccaa ttttgacaac taccatagaa  36120
36121  agaatgcctt tatatttgag catacatgga acattctcca ggatcaatca tatgtcaggc  36180
36181  cataaaacaa gtattaatat atttaagaag attgagataa tatcaagcat cttttctcac  36240
36241  cataatggca taaaactagc aagcaaaaat aacaggaaaa ctgggaaata ctcaaatatg  36300
36301  tgaaaattaa acatgttcct gaacaaccaa tagtcaaata agaaatcaaa atggaaatta  36360
36361  aaaaaaaaaa atgtgataca aatgaacatg gaaacagcac atcaagattt gtggaatgca  36420
36421  gcaaaacagt tccaatagga gatttcatag tgataaacac caacatgaag gaaacagtag  36480
36481  gaccccagat aagtaaccta actttacatc tctcagaact aggtagaaaa agaacaaata  36540
36541  agcccaaagt aatagaagga gggggataag aaagatcaca gcagaaataa atgaaagact  36600
36601  caaaaaacaa tagaaaagag caacaaaatg aagagttttt ttgaaaagat aaacaaaatt  36660
36661  gataaacttt tagctagaat aagaaaaaaa gaagattcaa ataaataaaa tcaggaatga  36720
36721  aagaggagac attatgactg atatcacaga aatacaaaga atcctgagaa tactttgaac  36780
36781  aaattatata ctaacaaatt ggatgacctg aaagagacag attgtttgcc acatactacc  36840
36841  tgctaagact gaatagcaga agaaatagaa aatctgaatg accaataaca aataagggac  36900
36901  tgaatcagta atcaaaaatc taccaataga gaaaagcctc aggacctgat ggcttcactg  36960
36961  gtgaattcta ccagacattt gaagaatacc aatccttctc aaacgttttc aaaaatttga  37020
37021  ataggaggaa acacttccaa actcatttaa caaggctagc attaccttga taccaaagtc  37080
37081  aggcaagggt atcacaagaa aagaagatta taggtcaata tccctgatga acatatgtgc  37140
37141  aaaaattgtc aacaaaatat tagcaacagc acattaaagg gatcatacat catgatgaaa  37200
37201  ttggatttat ctctgggatt caaggatggt tcaacatatg caaatctata aatataccac  37260
37261  ttcaacagaa tgaaggacaa attatgtgat catcttaata gatccagaaa aagtgtttga  37320
37321  caaaacttaa cattctttca tgatgaaaac tctcaacaag ttaggtataa aaggaatgta  37380
37381  cctcaacaca acaaaggtta tacgtgataa gcccacagct agcattatac tcagtgggga  37440
37441  aacctaaaat cttttccttt aagatcagga tcaagacaag gatcatttgt cacttgcatt  37500
37501  caacatagta ctggaaatct agccagagat attaggcaag aaaaagaaat aaaagacatt  37560
37561  tgctacagtt tgaatgtttt ccccctctaa aactcatgtt gaaacttaat tcccaatatg  37620
37621  gtagtattaa agatggggcc tttaagaggt gattgagtcc tgaggcctct gcctttatga  37680
37681  atggatcaat ctattcatgg attaattggt tttcctgaga gtggcatcag tggctttatc  37740
37741  ccaagctaac atcttagcat gctcagttct ctcaccatgc gataccctgc accacctcag  37800
37801  gactctgagg actcacagct attattcaaa aagtcagaag ataacagatg ttagagagga  37860
37861  tgtggagaaa agggaactat tgttcaatgt tagtgggaat gtaaattggt atgtctttta  37920
37921  tggaaaacag tatggaagct cctcaaaaaa ttaaaactaa aactaccaca tgattcagca  37980
37981  atcctacctt ttggtagata tccacaggaa atgaagtcag tatgttgaag agatacatac  38040
38041  actcccatgt tcattgcagc attattcaca gtcgcaaaga tatggaaaca acctaagtgt  38100
38101  ctgtcattag atgtatagat aaaatgtggt acagattgtt ttaaactaat gattggttat  38160
38161  atcctgataa acccattgta agtcaaaaat atcttaagtt aaaattgcat taagatcatg  38220
38221  acaaacccag ttgaaaaatc gcaaattgaa ccattgtaag tcaaggacta tctgttatat  38280
38281  atattggaat tttattcagc cttaaaaaag gtaggaaatc ctgccatttg caagaacacg  38340
38341  gatgaacccg aaggacatta tgttgtatta gtcagacaca gaaagacaaa tactgcatga  38400
38401  tctcatttat atgtaaaatc tttaaaaagt caaatacata caaacagtaa aaaggtggtt  38460
38461  agcaggggtg gggagcctgg ggagaatgtg gagatgtttg tcaaagggta caaactttca  38520
38521  gttataaaat gaataagggt tagatgtggc agctcacgcc tataatccca gcacgtttgg  38580
38581  agaccaagat aggaggattg ctttaggcca gagttagaga ccaacttggg caacatgggg  38640
38641  agacccccat ctctacgaaa aattaaaaaa aattttacag gcggtgacat gtacttgtag  38700
38701  tcccagctac ttgggactct gaggtaggag gagtgcttgt gcacccagga ggttgaggct  38760
38761  gcagtgagct attattgtgc cacagcaatc cagtctgggt gacagagtga gaccctgtca  38820
38821  tgagacctgt ctcaaaaaca aaaacaaaaa aagtagtagt tctggacact taatttacag  38880
38881  catggttgat tatagttaat aataatgttt tgtattcttg aaattcacta agagaaatct  38940
38941  taagtatcct tacgacatac acacagacaa aatggtgact atgtgaagtg atagatatgt  39000
39001  taattagctt aattgtagtg cagtagtgcc cccttatcct cagaggatat gttccaagac  39060
39061  cctcagtaga tgcttgaatc cacagatagt acttaaccct atatatacta tgttttttcc  39120
39121  tatcctgtac atatatacct gcattaaagt ttaatttgta aattagccac agtaagagat  39180
39181  tagtaacaat gactaagaaa atagaacaat tatgacaaga tgctgtaata aaaagtatgt  39240
39241  gaatgtagtc tgtttctctc aaaataggta ctccgctcac ctgttttcaa accatggttg  39300
39301  accatgggaa actgaaactg tggaaagtga aaccgtggat atggaatgac tgatgtaatc  39360
39361  acttcttatt gtatagatgt atcaaaatat cacattgaac accttaaata taaacttttt  39420
39421  cgtttgtcaa ttgtacctcc ataaagctgg aaaaaaatgt gacctcattt gtttgttggt  39480
39481  gatttccttt tttgaaacag cacatgtcat atttggtaaa aggagttgat attgttaatc  39540
39541  catataattg gatctgagtt gtaggaatta atctccttac tcaatggttt tcaaccttgt  39600
39601  ttccaagagt agtagatatc agttttgtag ctatttttca gaaaagctaa ttagtagccc  39660
39661  tttgagtatg gtggcagttt tctttcctat atggttatac ctttttggat ggatcatttt  39720
39721  tgggctttga gctcaataat ctaagcagag agcttgacca gaaacttagt tctaggtagg  39780
39781  ttatgtatca tctgttcaga aaatgaggtc tgtaatgtcg ttctttgtgt gtgtgtatgt  39840
39841  gtgtgtgtta cccttattga tacttaccag tttgctatta atgtgtgaat gggagctgaa  39900
39901  gaaactatag tggaaccaac agtcttaact tacactttgg tggttcagtt gctgcttgtt  39960
39961  tctctgagca tatggagaaa aaaaagaaaa aaaaacaaag agagaaaaag ccactctgta  40020
40021  gctactgcca caactttttt tttttttcct ttttagaact acgctagtgt tagtgctgga  40080
40081  cactacaagg ctcttggggt aaagtagtga attagataca atatttctgc cttcaggatg  40140
40141  cttacatatt catagttgag atagggacaa atgagcaagc aagcaagtca cagttcagtt  40200
40201  aagagctgac aggtttatga actgagttcc ataggagttt ttcaaattta ttttaatttt  40260
40261  tctgatcata tgctgcatga tctgtaagag ttcttaaggg agggagtccc aggtgctcaa  40320
40321  cttttgggca gatggccagg taaatctgaa tttgccaggt acatgttttt ctggaaatag  40380
40381  aatcaacttt cttacccaca aaggcattgt gtaactgggt gactgattca catggtgttc  40440
40441  acccctgcat gttgtttcaa aaatgtgatt gagtacaagt aaggtcagtt tttacattcc  40500
40501  tcttcttggc tttgccactc ttgcctttta cttctgtgca catccaagaa tgtccttaac  40560
40561  actagactgc tgtaagctca tattatacag gtgaaatttt ctagcgtctt agcctgttat  40620
40621  tccttctgtt cctacgtatc acctaggtaa ggaggaaatc taggagcaaa agataaaggc  40680
40681  agttcttccc cctatttctc tgtaatacct tcatatttca tttaatgtaa ccctactgct  40740
40741  aattacttat tacagtctca tgaactatgc gtaaggatat atcttttgac cctgaggtag  40800
40801  agcacaaaag cacatgtttc ttatgactta ttttcatctt tcatatttca caaagtgcaa  40860
40861  gctagataga acattatttt taacttttga aattgcaact taaatttatg tcagttgtga  40920
40921  cagcatacat agtagtactt ttctgatagt tccaggatga tttatgtcac cacttggtgg  40980
40981  agctctttta taagtaagtg cattgtttaa aaaagcgagt ataagttgtc actaattagg  41040
41041  ggttatcatt agattggttc aaatgaactc aactaaatga tggtataatt ggtaatctct  41100
41101  tcaagtactg agtgtagatt ttgttttaaa ctgtaatgta tgtgattaaa attttgataa  41160
41161  agatttttct cgagtatttc taatttttct ctctcctgct ttatgtaaat gtagcactta  41220
41221  ttgacttttc tcctatttta caattgtaga taatttaaaa aatgtatgca ggattaataa  41280
41281  ggaaaatgaa aactgttcgt aatcctacca tgtagagata atcgtgaaca ttttaatata  41340
41341  tattttcatt ttctcttctt ttttgttttt tcacaaaatt ggaatcaaaa tatgtgcaga  41400
41401  actttttatt ctgttttttt cttaacgtta tatgttgggt atttttacat atccctttaa  41460
41461  tattccttga aactgttttg ggtttttata ttattctatg atatagctct atcacaatat  41520
41521  gtttaaccat tctgttttaa gatttttagg ctcttcctac tatttttgct attataaata  41580
41581  acttttcaaa catctattac actaaatctt tttttaattt ttaagttttg tgggtacata  41640
41641  tcaagtgtac acatttatgg gacatatgaa atgccctgat gcaagcatgc agttctgtta  41700
41701  ctctaaatct tgactcaact ctatttttac ttgttaaatt cttagctata aaactgaggt  41760
41761  attttaagga tttttatgta ccttaacaaa atgtccttca attgacatta ttctcaaata  41820
41821  tgtttgttga aaatatgttt gttgaaagta cctttttttt tttgcaaagt gcttgttctt  41880
41881  tgcccatttt ccccccattt tttgttcttt ttttggtgtg tgtgggggaa ttgttttggc  41940
41941  taggtaagaa ttacttttct tctgtttcaa caatttttaa agtgctatcc tgagtccttt  42000
42001  tcataatttt caagaaaaca catcagttac agattttagg ttgcaaattg ttgttggaaa  42060
42061  aggagacctg gaccttaaaa gaggaatcag gctggaaagc agaatgagat atgagaatca  42120
42121  tctgtatatg agatgatgag ggctgtagga gtggatgaga gtgctgagga aaaaagagaa  42180
42181  tggtgggaaa aaagcccatg gagttgagaa accccatgaa aaagttgtga gaggaaaaga  42240
42241  gaagagaatg aggatgtgag ggcatttaaa aaagctactg aaaaaagttg catggaggta  42300
42301  tactgaagga gaaaaattgc aacagtgtca gatgctgcat agaggtcttt ctggattttg  42360
42361  catccatgtt catcagggac atcagtctaa aattctcttt ttttgttgtg tctctgccag  42420
42421  gctttggtat caggatgatt ttggcctcat aaaatgaatt agggaggatt ccctcttttt  42480
42481  ctattgattg gaatagtttc agaaggaatg gtaccagctc ctctttgtac ctctggtaga  42540
42541  attcggctgt gaattcatct gctcctggac ttcttttggt tggtaggata ttaattactc  42600
42601  cctcaatttc agaacgtgtt attggtctat tcagggattc aacttcttcc tgatttagtc  42660
42661  ttgggagggt gtatgtgtcc aggaatttat ccatttcttc tagattttct agtttatttg  42720
42721  cgtagaggtg tttatagtat tctctgatgg tagtttgtat ttctgtggga tctgtggtga  42780
42781  tatccccttt atcatttttt attgcatcta tttgattctt ctctcttttc ttctttatta  42840
42841  gtcttgctag tggtctatca attttgttga tcttttcaaa aagccagctc ctggattcat  42900
42901  taattttttg aagggttttt tgtgtctcta tttccttcag ttctgctctg atcttagtta  42960
42961  tttcttgcct tctgctagct tttgaatgtg tttgctcttc tctagttctt ttaattgtga  43020
43021  tgttagggtg tcaattttgg atgtttcctg ctttctcttg tgggcattta gtgctataaa  43080
43081  tttccctcta cacactgctt tacatgtgtc ccagagattc tggtatgttg tgtctttgtt  43140
43141  ctgattggtt tcaaagaaca tctttatttc tgccttcatt tcgttatgta cccagtagtc  43200
43201  attcaggagc aggttgttca gtttccatgt agttatgcgg ttttgagtga gtttcttaat  43260
43261  cctgagttct agtttgattg cactgtgatc tgagagacag tttgttataa tttcttttct  43320
43321  tttacatttg ctgaggagag ctttacttcc aactatgtgg tcaattttgg aataagtgtg  43380
43381  atatgctgag aagaatgtat attctgttga ttttggatgg agagttctgt agatgtctat  43440
43441  taggtccgct tggtgcagag ctgagttcaa ttcctggata tccttgttaa cgttctgact  43500
43501  cattgaactg tctaatgttg acagtggggt gttaaagtct cccattatta ttgtgtgaga  43560
43561  gtctaagtct ctttgtaggt ctctaaggac ttgctttatg aatttgggtg ctcctgtatt  43620
43621  gggtgcatat atatttagga tagttagttc ttcttgttga attgatccct ttaccattat  43680
43681  gtaatggcct tctttgtctc ttttgatctt tgttggttta acgtctgttt tatcagagac  43740
43741  taggattgca acccctgcct ttttttgttt tccatttgct tggtagatct tcctccattc  43800
43801  ctttattttg agcctatgtg tgtctctgca cgtgagatgg atctcctgaa tacagcacac  43860
43861  tgatgggtct tgactcttta tccaatttgc cagtctgtgt cttttaattg gagcatttag  43920
43921  cccatttaca tttaaggtta atattgttat gtgtgaattt gatcctgtca ttatgatgtt  43980
43981  agctggtgat tttgctcgtt agttgatgca gtttcttcct agcctcgatg gtctttacaa  44040
44041  tttggcatgt ttttgcagtg gctggtacca gctgttcctt tccatgttta gtgcttcctt  44100
44101  caggagctct tgtaaggcag gcctggtggt gacaaaatgt ctcagcattt gtttgcctgt  44160
44161  gaaggatttt atttctcctt cacttatgaa gcctagtttg gctggatatg aaattctggg  44220
44221  ttgaaaattc ttttctttaa gaatgttgaa tattggcccc cactctcttc tggcttgtag  44280
44281  agtttctgct gagagatcca ctgttagtct gatgggcttc gctttgtggg taaccctacc  44340
44341  tttctctctg gctgccttaa cattttttcc ttcatttcaa ctttggtgaa tctgacaatt  44400
44401  atgtgtcctg gagttgctct tctcgaggag tatctttgtg gcattctctg tatttcctga  44460
44461  atttgaatgt tggcctgcct tgctaggttg gggaagttct cctgtataat atcctgcaga  44520
44521  gtgttttcca acttggttcc attctccctg tcactttcag gtacaccaat cagatgtaga  44580
44581  tttggtcttt tcacagagtc cggtatttct tgtaggcttt atttgtttct ttttactctt  44640
44641  ttttctctaa acttctcttc ttgcttcatt tcattcattt gatcttccat cactgatacc  44700
44701  ctttcttcca gttgatcgaa tcagctgctg aagcttgtgc attcatcacg tagttctcgt  44760
44761  gccatggttt tcagctccat caggttattt aaggatttct ctacactggt tattctagtt  44820
44821  ggccagttgt ctaatctttt ttcaaggttt ttagcttctt tatgttgggt tagaacttcc  44880
44881  ttctttagct cggagaagtt tgatcatctg aagccttctt ctttcaaatc gtcaaagtca  44940
44941  ttctccatcc agctttgttc cgttgctagc gaggagctgc gttcctttgg agggggagag  45000
45001  gcactctgat ttttagaatt ttcagctttt ctgctgtttt ttccccatct ttgtggtttt  45060
45061  atctaccttt ggtctttgat gatggtgacg tacagatggg ggtatggtgt ggatgtcgtt  45120
45121  tctgtttgtt agttttcctt ctaacaggac cctcagctgc aggtctgttg gagtttgctg  45180
45181  gaggttgact ccagaccctg tttgcctggg tatcagcagt ggaggctgca gaacagtgaa  45240
45241  tattgctgaa cagcagatgt tgctacctga tcgttcctct ggaagcttcg tctcagaggg  45300
45301  gtactcagct gcgtgtggtg ttagtctgcc cctagtgggg tgtgcctccc agttaggcta  45360
45361  ctcaggggtc agggacccac ttgaggaggc agtctgtcca ttctcagatc tcaaacttca  45420
45421  tgctgggaga accactacgc tcttcaaagc tgtcagacag ggacatttaa gtctgcagag  45480
45481  gtttctgctg ccttttgttc ggctatgccc tgcccccaga ggtggaatct acagaggcag  45540
45541  gcaggcctcc ttgacctgcg gtgggctcca cccagttcaa gcttcctggc cgctttgttt  45600
45601  acctactcaa gcttcagcaa tggcgggcgc ccctctccta gcctcgctac tgccttgcag  45660
45661  tttgatctca gactgctgtg ctagcaatga gcgaggctcc gtgggtgtgg gaccctccga  45720
45721  gccaggcaca ggatataatc tcctggtgtg ctgtttgctg agaccattgg aaaagcgcag  45780
45781  tattagggtg ggagtgaccc gattttccag gtgccatctg tcacagcttc ccttggctag  45840
45841  gaaagggaat tccgtgaccc cctgtgcttc ccaggtgagg tgatgcctcg ccctgctttg  45900
45901  gctcacactt ggttggctgc actcactttc ctgcacccac tgtctgacaa gccccagtga  45960
45961  gatgaacctg gtacctcagt tggaaatgca aaaatcacct gtcttctgca tcgctcacac  46020
46021  tgggagctgt agactggagc ttttcctatt cggccatctt ctagtcttta atttttcatc  46080
46081  tgtatgatga gaagtgaatc caatgacttt tttagattga aaaattttga atcaaactca  46140
46141  actaaaatga acaaaatata tgaaactaca ataatgaaga cgttatgata ttggtgaaaa  46200
46201  aagacaagta aatcaatgga acagaacaga taatccagaa gtagacccac atatatatat  46260
46261  tattataagt tcattttcta cagaggtgcg aaggtaatgg aggaaggata ttcttctcaa  46320
46321  caaataatgc tggagcaatt gggtatccaa atgcagaaaa tgaacttcaa tccttacctc  46380
46381  acaccattta taaaaactaa ccagaaatga agcatagacc taaacttcta gaagatgaca  46440
46441  taggagaaag tcttaatgag cttgggttag gcaaagattt catagatacc taccactgaa  46500
46501  aacataaccc ataaaagaaa aaaaatgaat aaattgagct taatcaaaat taaaaacttc  46560
46561  tattccttga aatatacttc ttatggaagt caaaacacaa gctgcatctg aaataaaggt  46620
46621  tacattttgc tcataggaaa gttcttcagg tccttaaaaa tcagaaccta cttgtagaac  46680
46681  atttcactta tgcattttat catatcagat gatcctgtgt ttcattgttt tgactactaa  46740
46741  atgttctaat aaaattcgct gttttaaaaa aatgaataaa caacatacta aattttagca  46800
46801  actttcgctt cattttttaa tctttaaaag agagagagag aaaaaaaaag gctggaattg  46860
46861  atgaaaggac atatattgag agcagttatt gcctgagtgc aaagaaacaa accaaaatgg  46920
46921  taagaaataa gcataaaaat ttaaagacta tggtagttgg ggttatttat taaagagaca  46980
46981  aacaaccttt gacatcttat tagttcccaa gaaattgacc atattaacat aaacacaaat  47040
47041  acagaagttg atttttgttc attttattaa aatatatatt tttaattagt cttgaaaaca  47100
47101  gtgaagcagt gtatactttg tatcttcaat ttcagaaaca gtaagtatgt aacatagttt  47160
47161  caaaatcaga tttattgagg tataatttac atacacaaaa tatgccaatt ttaagtgcac  47220
47221  agttcaatac gttttaacag acatattcac tcatataatc accaccatta agatatagaa  47280
47281  ctttttgatc actccagaaa gttctttcat tcccctttgc agtcatttcc caacacctcc  47340
47341  cctctgttcc gcaggcaact acagatctac tttttgactt taaagattgg ttttgccttt  47400
47401  tctagaattt catatgaaag gaattattca atgcatcctt ttgagtctgg ctttttctca  47460
47461  gtgtaataat tttgagattt atctatattg ttatatatat taggacattt ccttttgatt  47520
47521  ttcaaataac attccattgt agggatatac cccaatttat ttttccatgc acttcttttt  47580
47581  tttttatatt tgggttgttt gtagtttttg gccattatga ctgaagctgc tatgaacatt  47640
47641  cacatataat gttttcattt ctcttgggta tgaatatctg ggagtagaat tgctatgtgt  47700
47701  tatgaaaagt gcatatttaa ctttataaga acttccaaac ttgttttcca aaatgattgt  47760
47761  gccattttac attttcacca gtgatgttta agtgttccat tgcactacat cctcactgac  47820
47821  ccttgatatt gtcagtcttt tacattttag ctattctagt gggtgtataa ttgtaattta  47880
47881  agttgtaaaa tatttacatc ccaagtagct aaaattaaga aaaagtttag agttggatgg  47940
47941  tggtaaacct ttaattacct gtaaaatttg gtaatctgga acaactcact tatcctaaag  48000
48001  cttttatata attgatattt caaaataatg taagatggta ttacatgctt tttagctcta  48060
48061  ttgtaatctc cagttaagag taagtaaata gttccaacta tttaatgaac attaatttga  48120
48121  catttctttt gtttccaact taatgtaatc caaaattacc cataaaatgt aatatttagg  48180
48181  ggtggtatat attgtgggga aaaatgtgtt ctaaagataa tgaaaaagta ctctagtgat  48240
48241  aatgatagcc atcaatcatt aagaactgac tgtatactat atactacgcc aaaggcttta  48300
48301  taaatataat ttcatttaat tgttacaaaa tggggtacat attcttattt tgattttaca  48360
48361  aagacagtta aggaactgaa acatgaaata caaggttaaa aataattgaa taaataaatt  48420
48421  gataaaagga atgaatgaat agagcaagga aagaataagc gaataagaac gtgggcttgt  48480
48481  ttttttcaaa caaattatat gttatggact ctagatctct taacttagct tcagtgacat  48540
48541  tggattattg aaaaatgaaa ctattttgag gaattgactg acccctaaag tttccacaat  48600
48601  aacttattta attttttatc tttctaatac ttttttgcct tataatataa aatttgaatg  48660
48661  tttgttatta gtgtgaaatg aaatcctttc aaatatatgc catcagaagg atgtgttaca  48720
48721  aatatacagt attacaaaca tttattttgt atgctgaata agaaaaaatc agttataata  48780
48781  cagttttaac atagtatcca gtgtgtgaat tatttaatga aatatttgat ctttattttt  48840
48841  tgttccCAGG GAGGTTATAT TCAAAAGAAA AAGGAACTGT GGGGAATCTG TATCTTTATT  48900
48901  GCAGCAGTTG ACCTAGATGA GATGTCGTTC ACTTTTACTG AGCTACAGAA AAACATAGAA  48960
48961  atcaggtaaa gtttcttgta taaatataag cctctgccat aaaaggaaac gaattctgga  49020
49021  ttttcctctc aatagacttt tgtgaattag tgagaaatgc taaaataaag taaaacaaaa  49080
49081  agaacttgga ccaaatagtg aactgccatt ctctcatgga gccgttatga aagtgtattt  49140
49141  atgctgtatt tctttaagag gtagcagttt gtgtcctgga aaaattttca ttgtgtctct  49200
49201  cactattcat gtgtaagctt tcttaattgt ggctgttaat aaagtgaaca gaaaagcaag  49260
49261  gatttgtaaa taggcttgtt ttatattaaa acctttatat aagtagtttg agtttatctt  49320
49321  aaaggtattt aggtaagatt tattaaagcc taagattgtt ttaactagag gatattataa  49380
49381  ctaaatgctt tttttcagat tatatattga tttgaacatg ctacaatact tgaaccagtt  49440
49441  aattacttaa taggtgtttg ttgttgagtt tataagcctc ataagaagag tttattaatg  49500
49501  tgttttcaat aatgtatgaa ctttatcttc agaaagtatc caggacttcc agtcattttc  49560
49561  tttgcaacat atttacaaaa atgcaacagt atgtattttt accaaatagg taattatgtt  49620
49621  tctccttgaa caaagacatc tagaattaaa cataattgat attttattta aacgagatag  49680
49681  attaaattgt tgcatttttg aaatactttt tttgctatat ctaaataaaa tgtggaaaca  49740
49741  aaggccttgt atatttgtaa atatacaaaa taatagaaat gacataaata gttcatagag  49800
49801  tcaatacctg caacaccaca ggcactcact gcttctctcc cttccttgtt ttcttccctt  49860
49861  aagtttcccc tagaaaaaag gctttgttgt aacaattcag ttttcatggt aatctcagga  49920
49921  caggtattgc catatacctc aaaaaaactg gaactgagag tagttcttta ataaatgcta  49980
49981  ttctgaggct gatttctttt tctttggata tatctgcact tttgttcctt tctcttttct  50040
50041  cttctaatca acattctgat cttctattct ttgtcatttc tactctttct ttatttgctt  50100
50101  tttcacatag cttgtcatgg ctcccccatt cctttctgta tcataggaac tttaataacc  50160
50161  ttttggttcc cctgctgatt agctgaagct tttatttccc cagtgtttga ttggtccagc  50220
50221  ccattttttt gagtgagggc tataactcat tggttgctgg acagcctatg gatgggtcag  50280
50281  gtgactatct tttgtttcag ttagctgctt tggtataatt ccttatacaa aattcatgat  50340
50341  tagaaattag catgtgagat gtagttgatg attgctatct ttaatatcct attggaaaat  50400
50401  gtatatattg atgtttcaaa tacgttaatt tttatggaaa agagtaacga agagtgattt  50460
50461  aaagttatta tttaaactgc ttaaattatt taaatcaact ttccttttcc aaaaataatt  50520
50521  caattctaaa atcattggtg gggcaaataa agtatgcatt ttggtgtgta tctctgacag  50580
50581  gagggtgcca cagggcccag agcaggatgt tagagtcaaa gtagggtgag gagggcatcc  50640
50641  tttgtgtggg ggcaacctga tggggctgct ttgtgtgcag tgtcagagac taagcagggt  50700
50701  gtgcaggcag ccggtgcaca agtgaggtga ggagggcagc ctgctgtggg gagtcagaac  50760
50761  ccttccacag tgaggaagtg tctatgctaa ggggtggggt aagtccagaa ctgggagtca  50820
50821  gttctgagaa gaacagaaaa gtgtccacac gggggagggg gtggctttgg agatagaaaa  50880
50881  tggttactta cagggggatt gattaaatga gtaagtaaac tgaggatgaa tgggttccag  50940
50941  gtttcccact gtcaatgaag agttacaaat atagaaaggg aaacactaaa atgaagcata  51000
51001  tggttttata ttggaattgg atgaatggat gtgaactcat gttttttaaa acacatagac  51060
51061  agatacagaa taaatatacg catatctctt cttgaccctt cgttttctta tattctcaat  51120
51121  gatgaataga tataagcata ggtatataga taatagaggt gtaagttgaa ggctaattat  51180
51181  ttttgcaaaa agtaattcct tccaaaggat atagtagtga tttgatgtag agctgataat  51240
51241  cttttgaatt gaaatatcta tgatttgaaa acgaaataac acaaattttt aaggttactg  51300
51301  atttactttt ttctattctt tccttTGTAG TGTCCATAAA TTCTTTAACT TACTAAAAGA  51360
51361  AATTGATACC AGTACCAAAG TTGATAATGC TATGTCAAGA CTGTTGAAGA AGTATGATGT  51420
51421  ATTGTTTGCA CTCTTCAGCA AATtggaaag gtaaagtaaa cattttatta ggtttacact  51480
51481  ctgatttttt atgtcattgt tcacaattag attctgggaa ttatttaaca catttagtaa  51540
51541  agttagtaag tattaattct tagacttgtc ccttttaatg ttagctcatt aattcttagc  51600
51601  tttcttattt atccagtaat atgcattctg aatgcttcct ggaaaattaa ccgttttatt  51660
51661  atcctttcat gtcttccatt tgttttcaaa aactttaagc ttatctccca ttttagcctt  51720
51721  ctttgccaga aaacttctag ttctgaatag aatggtgaca taaatttaaa cttcttccta  51780
51781  atagtgttat ttagtttgga acgagaaaac acttgcaatg gatggtgtat gtgacctata  51840
51841  ctataaagta atgatttgta ctcccaatgg tggcttagag gactttttcc attacagttc  51900
51901  gagtaggagc ataattaata tgcttaggtt aagttttttc tatacttttc atcaaaactg  51960
51961  tacttcccta ccccaaatgt ttcagccctt aatttggcat atgtctgtta tcatgtttgt  52020
52021  tttgaggctc atttcatttg cggttaagag aatatgaaag ttacagtgtt agctaaataa  52080
52081  gcaattgtgt aatagcatgg taaagggaga agggtaaaag aggcatggcc ctattctgga  52140
52141  gagaatgagg atggagatag aggtggaaag aagcatctcc ttaggaggat ggctctattt  52200
52201  tctccccctt tttctttttt gaccactaaa acttcacaac tgtggtggag gatgagaaaa  52260
52261  attagagaaa aaactcaaag gcctagggct tttgaaggac tgtcttttct tgcccctggt  52320
52321  tttaattgta atatggtagc attggccatc tttttttttt tttttttttg gtcttttctt  52380
52381  gatgagaata gaagcttttt gcacaagaaa aagggaaatt tttaattatt aatggagata  52440
52441  aattatctaa ataatttgca taacaaacat gaactaatta tagaatactt ggaaaacaca  52500
52501  gaaaggcata aataaaatat gaatcgacca aaatgtcaac agtggagaga atcacttttc  52560
52561  atattttaga atgtttcttt cctttgggta ttgtttcaca ttgagtagaa tattatatat  52620
52621  atgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtggcttt taaaatttac  52680
52681  ctaattgtga ctttctaaat ttttttctat tctttaaact tgtttacaac ctttttaatt  52740
52741  catatctggt agcttatttt aatatgatcc taaatacaat gttgctttag agtttttttg  52800
52801  gtacaatatt atttaggccc ctgaaaaact ggaaacaact gatattcaca gctgaagtta  52860
52861  aacaatacat attaaacata tctaaacata aaatgttata aatataaaat aaaatgtgat  52920
52921  aaagaataat ggcaatattg gcaagtgctt ctaatgttaa acaaatgaag caggatatac  52980
52981  tctgattatg actgtgtgta aggaagaaac ctagaccact aacgcataga atgaaatgac  53040
53041  tggagagaag tttaccacaa tgttaaccca agttttatat gagtaactta catttgtaag  53100
53101  gaggatgtat tacctttcta gtaaacaaag caagcaaaaa cttctttaag ccaactttaa  53160
53161  tgagtattct atacatataa gtactttaag atctataatc atcagggttt ttttttttct  53220
53221  agatatagaa tttggggact cattggtagg agtgatttgg ggtacagttc tgattttttt  53280
53281  tcctgctata gtaatttcga ctggatgctt ccaagttgtt tgctctgctg tctgagataa  53340
53341  ggaatctgct tggatatttg tttctgttgt aagaagcagg aattacatag tggacaaagc  53400
53401  attacattgt atatgtttaa gggtgaaggg taactatagt ggtgattttg gtcagagaaa  53460
53461  aaaccataga aggcaatgtc cgaatagggt ttacaggaaa aatagaaatt caccaagcaa  53520
53521  aatgagtggg aactgggagc gagcatctta gagattagca tgtgtacaaa gccaaagcag  53580
53581  tgatatcagg atgtactttg atattgctaa tggctgaaag gtaagaaggg atcagattgg  53640
53641  tagtaatctt gggctttgcc ctgcaggcag tggaaactcc ttgaatgatt ttaaactagg  53700
53701  gagtaacagt tggatttggc ctcaaaagac cactcaggac tttgtaaaag ggatttaaaa  53760
53761  tttttattga caaatcatat gagataattt aaagagtaaa ctttactaac cttaggtgga  53820
53821  tcagctgggt gttttctatc ttatttatac cttttttttg aagactaatt gagaggatta  53880
53881  actgtaatta tatattaaag tgatgtgaga tgtcataaat tgggaaaatc tacttgaact  53940
53941  ttgttttata atgctatata ttttttgttt ttaaaatata tacttcttaa aagaagataa  54000
54001  ataaagcatg agaaaactac tatgacttct aaattacgaa aaaatgttaa aaagtcataa  54060
54061  tgtttttcTT TTCAGGACAT GTGAACTTAT ATATTTGACA CAACCcagca gttcgtaagt  54120
54121  agttcacaga atgttatttt tcacttaaaa aaaaagattt ttatggaata atctcaaaca  54180
54181  tcttgatagt tagggttagt ttgatcgatt atagcaggct acttcataaa ttaagcccat  54240
54241  agatttaagt cctgtgtaga ttatttatct tctcacaaag aaaatagtat aaaatacatg  54300
54301  ccttgtacta caaagaagaa ctaataaggt ggaattgatt caggacagca tatcaccaac  54360
54361  tctgagaaaa atgcaacaaa tgcaaattca ttgactaaat ctttattgag ggtctgttac  54420
54421  aggcacttta ttaactaata atcagcataa tttctgtgtg agaataaatg taaaaatctg  54480
54481  tattaaaatt tccaaatgat tattttaaat gtataatgca tgctctaaca gtatgcccat  54540
54541  gtagagctcc agagtttttt cttggaaaca gaatgagtag tacatgagat tttctgcctc  54600
54601  attggagtag tattgaagat aattaatata aagggaaatt gtatatttac tgattaattg  54660
54661  atatcaatct attaattcca acaagtgaat gtctctggaa agattatcaa ggcaaagtgt  54720
54721  taaattggca aactaaagtc atccaaacct tcatttttct gctcacagtg ttgataatta  54780
54781  atcagaaaaa agagcaaaaa atattaaggt aatttgaaac aaagtatgtt ataacatact  54840
54841  atgtttttta tatattttta tattagaatt gaaatattca gtatttcttt tacaaaattt  54900
54901  ttctttcaaa atgtatactt ttttttctta attttttttt ttgcagcttc tcatggtcaa  54960
54961  gaatgtatac tattctgtgg gctaaatatc atatcttaga attataagac atagaaacat  55020
55021  taaatgaata gagataaact caggtgtaaa ttatgcaatt aaaatggact gcattctatt  55080
55081  atgcatttaa ctaaggtcat ttttttttta atgcacaaaa agaaacaccc aaaagatata  55140
55141  tctggaaaac tttctttcag tgatacattt ttcctgtttt ttttctgctt tctatttGTT  55200
55201  TAATAGGATA TCTACTGAAA TAAATTCTGC ATTGGTGCTA AAAGTTTCTT GGATCACATT  55260
55261  TTTattagct aaaggtaagt tcattatatt tattaaatgc taatatttca aatgtaataa  55320
55321  ttaaattggc attcctttgg actaaattcc ccaattttta ttgagtaatg tactcctccc  55380
55381  tcattctctg cttggcttat taactgttag caagttccta taattctggt actagaaaca  55440
55441  accttggaaa tgctttattt aatttttgtt tctaatattc catcttccct ccctttcttt  55500
55501  tttttgaaga ataatgatgt tactgttttc ataaaaatga tatttgctca tgataaataa  55560
55561  ttcaaataaa ataattttgg tcacaaaagc acaaagaaaa attatctaaa atccacccag  55620
55621  ggataatcgg cattaaaatt acataattgg gatgcagtta aggtatagaa tttttattat  55680
55681  ttttgtttgt ttatgcaaac agtgttaact tgttatcagt tgaaataatg ggttataaga  55740
55741  tagtatttgc aagcctcata gtaacctcaa accaaaaaac atacaatgta gacatgaaaa  55800
55801  ataaaaagca agaaactaaa gcatatcatc agagaaaact actttcacta aaggaagaca  55860
55861  gaaaggaaag aaagaaggaa gagaagacca caaaacaacc agaaaacaaa taacaaaatg  55920
55921  acatgagtaa gtccttactt accaataata acgttgaaca taaatggact aaagtctcta  55980
55981  attaaaagac acagactggt tgaatgatgg aaaaacaaga ctcatttgat ctgtttccta  56040
56041  caagaaacac actttgccta taaagacaca taccgactga aaataaaggg atggaaaaat  56100
56101  atattccatg cccacagaaa ccaaaataag agcaggggtc actatactta tatcagacaa  56160
56161  aatagatttc aagaacaaaa ctgtaaggac aaagaaggtc attatataat gataaagggg  56220
56221  tcaattcagc aagaggatat aacagtgtta aatatttatg caactaatac tggagcaccc  56280
56281  agatatataa agcaaatatt attagagcta aagagagaca taggccccaa tacaatagaa  56340
56341  atagctggag acttcaacac cccactttca gcattggaca gatcttccag acagaaaatc  56400
56401  aacaaagaaa catcagactt aatctgcact atatagacca tatgaatcta atagatattt  56460
56461  acagaacatt tcatccaaga atatacattc ttcttgtctg catattgatc attctcaagg  56520
56521  atagaccatg tgttaggctt aaaacattaa aaaagcatga aataatatca agcatattct  56580
56581  ctgatcacaa tagaataaaa ctagaaatta ataacaaggt attttggaaa ctgtacagat  56640
56641  acatggaaat taaacaatat gctcctgaat ggccatgggt caatgaagaa attaagaggg  56700
56701  aaattaaaaa aatttttgaa acaaataatg gaaacataac aaaccaaaac ctatgggata  56760
56761  cagtaaaagc agtacagagg gaagtttata gctgtaagtg cctacatccc aaaagaggaa  56820
56821  aacatctttt tttaaaaaaa cttttaggtt caggggtaca tgtgatggtt tgttacatag  56880
56881  gtaaacttgt gtcacagggg tttgttgtac agcttacttc atcacccagg aattaagccc  56940
56941  agtatccaat agctattttt tctgttcctc tccctcttcc cactttccac cttcaagtag  57000
57001  accccagtgc ctgttgtttc catctttgtg ttcttcagtt ttcatcattt agctcccact  57060
57061  tataagtgag gccatgcagt atttagtttt ttattcctgc attagtttgc taaggataat  57120
57121  agcctccagc tccatccatg ttcctgtgaa ggacatgatc tcattctttt ttatgggctg  57180
57181  catagaattc catggtatat atgtaccaca ttttctttat ccattctgtc attgatgagc  57240
57241  atttaggttg atgccatgtc tttgcttttg tggatagtgc tgcagtgaac attcacgtgc  57300
57301  ttttgtcttt atggtagaat gatttctatt cctttgagta tgtactcagt aatgggattg  57360
57361  ctgggtccaa gggtagttct gcttttagct ctttgcggaa ttgtcagact gctttctaca  57420
57421  atgtttgaac taatttacac tcccaaccaa gagtgtataa gtgttctctt ttcttttgca  57480
57481  acctcaccag tatctgttat tttttgactt tatagtaaca gctattctga ctggtgtgag  57540
57541  atgatatctc attgtggttt tgatttgcat ttctctaatg atcagtgata tggagctttt  57600
57601  ttttcatatg cttattggct gcatgtatgt cttcttttga aaagtgtctg ttcatgtgcc  57660
57661  ttgcccactt tttagtgggg ttggtttttt ttctcttgca aatttgtcta aattccttat  57720
57721  aaatgctgga tattaaacct ttgtcagatg catagtttgc aaaatttttc cccattctgt  57780
57781  aggttgttca tttactctgt tgattgtttc ttttgctgtg cagaagctct tgagtttaat  57840
57841  tcaatcccac ttgtcaattt ttgattttgt tgtgattgct tttggtgtct ttatcatgaa  57900
57901  gactttgcct gttcctatgt ctaggatcta tttttttttt ttgagacaga gtctcactct  57960
57961  gtcacccagg ctggagtgca gtggcacaat ctcggctcac tgcaacctct gcctcccggg  58020
58021  tttaagtgat tatcttgcct cagcctcctg agtaactggg actacaggtg tgcaccacca  58080
58081  tgcccggcta atttttgtat ttttactaga gatggggttt tactatgttg gccaggctgg  58140
58141  tcttgaactc cctacctcag gtgatccatg cacctcagcc tcccaaagtg ctgggattac  58200
58201  aggaatgagc caccacacct ggcctggcca tcttcaatcc atcttgagtt gatttttgta  58260
58261  tatggtgtaa ggaatgggtc cagcttcaat cttctgcata tggctagcca cttatcctag  58320
58321  caccagttaa tgaaatggga gtcttttccc cattgcttgc ttttgtcagc tttgtcaaaa  58380
58381  agatcagctg gtcctaggtg tgcaacctta tttctgggtg ctctattctg ttccattggt  58440
58441  ttacattatt ctgaaaaaaa tgtgcctgtt tttgtaccag taacatgctg ttttggttac  58500
58501  tgtagccctg tagtatagtc tgaagttgga taatgtgatg cctccagctt tgttcttttt  58560
58561  gcttaggatt gccttggcta ttcaggctct tttttggttc cagttgaatt ttaaaatagt  58620
58621  tttttttttt ttatttctgt gaagaatgtc attggtagtt tgataggaat agccttgaat  58680
58681  ctgtaatttt tttggggcag tatggccatt ttaatgatat ttattcttcc tatccatgag  58740
58741  catgggatgt ttttccatgt gtttgtgtca tctctgattg ctttgagcag tgttttgaaa  58800
58801  ttcttgttgt agagagcttt cacctccctg gttagttgta ttcctatgta ttctttttgt  58860
58861  ggcaattttt aatgggattg cctttctgat ttggctctca gcttggctct tgttggtgtg  58920
58921  tagaactact agtgattttt atacattgat tttgtatcct gaaactttgc tgaagttgtt  58980
58981  gatcagctga aggagctttt tggctctaag actacagggt tttctagata tagcatcatg  59040
59041  tcatctgcca cagagatagt ttgactccct ctcttcctat ttggatgccc ttcatttctt  59100
59101  tctctcacct gattcctctg attaggactt ccaatacttt gttgaatagg agtggtgaaa  59160
59161  aagggcatcc ttgtcttgtg ccagttttca aagggaatgc ttcaagcttc tgcacattca  59220
59221  gtatgatgtt ggctgtgggt tagttatagg tgaaaaaaag aggaaaaact caaataaaca  59280
59281  atctaacatt gtatcttaaa gaagtacaaa aataagagca aatcaaaccc aaaattagta  59340
59341  gaagaaaaga aagatcgagc agaaataaat gaaattgcaa tgaaaaaatt gcaaaagatc  59400
59401  aatgaaacaa agtgtttttt taaaaagtta aacaaaattg acaagccttt agctagatta  59460
59461  actaaggaaa aaagagagaa gatacaaata agatcagaaa tgaaaaagga gacattacag  59520
59521  ctgatactgc agaaactaaa agtatcatta gtggcttcta taagcaacta tatgccaata  59580
59581  aactggaaaa tatagaagaa atgggcaaat tcctagacat gtacaactta ccaagattga  59640
59641  accaggaaga aatccaaaac ctgaacagac caataacaag taatgagatt gaagccataa  59700
59701  taaagtctcc tagtaaagaa aagcctggga cctgatggct tcactgctga attgtaccaa  59760
59761  acatttaaag aagaactaat accaatccta cttacagtat tctggaaaat agactaggaa  59820
59821  gaaatacttc taaactcatt ctacaaggcc tgtattaccc tgataccaaa accagataaa  59880
59881  gacccattaa aaaaagaaaa ctataggcca gtatttctga ggaatattga tacagaaatc  59940
59941  ttcaacaaaa cactagcaaa ctgaattcaa taatacatta gatagatcat tcattatgtc  60000
60001  gcagtgggat ttatccctgc aatgcaagga tggttcaaca taaacaaatc aatgtggtat  60060
60061  gtcatatcaa cagaatgaag gacaaaaatc atatgatcat ttaaattgat gctgaaaaag  60120
60121  catttgataa aattcagcat ccttcatgcc caaaacccta aaaaacctga ggatagaagg  60180
60181  aacatacctt aacgtaataa aagccatata taacagaccc acagctagta taatacttaa  60240
60241  tggggaaaaa ttgaaagcct ttcctctaag atctagaaca tgatgaggat gtccattgtc  60300
60301  atcactgtta ttcagcatag tactggaagt cctagataga gtagtcagac aaaagatata  60360
60361  aagggaatcc agattggaaa gaaagaagtc aagttatcct tgtttgcagc tgatacaatc  60420
60421  ttatatttgg aagaacctaa agactccaca agaaaactat tagaactaat aaacatgttc  60480
60481  agtaaagttg aaggatagaa aatcaacata caaaaatcag taatgtttct gtatgccaac  60540
60541  agtgaataat gtgaaaaaga aatttaaaaa gtagtcctgt ttacaatagc cacacataaa  60600
60601  ataaaatgcc taggaattaa ccacagaagt gaaagatctc tatgatgaaa accatagaat  60660
60661  actgatgaaa gaaattgaag agcacaccaa aaaaatggaa aaaaatttta tgttgttcat  60720
60721  ggattggaag aattaatatt gttaaaatgt ccatactacc caaagcaatc tatagattca  60780
60781  atgcaattcc tatcaaaata ccaatgacat tcttcacaga aatagaaaaa acagtcctca  60840
60841  aatttatatg gaactacaaa agacccagaa tagcgaaaac tatcctaagc agaaagacga  60900
60901  cgttgcttga cttcaaatta tactacagag ctatagtaac caaaacagca tggtactggc  60960
60961  ataaaagcag atacatagac cagtggaaca gaacagagag cccagaaaca aatccacatg  61020
61021  cctacagtga actcattttt gacagtggcc aagaacatat gctggggaaa agacagtctc  61080
61081  ttcaataaat ggtgctggga aaactggata tccatatgca gaagaatgaa actagacccc  61140
61141  tatctgtcac catatacaaa aatcaaatca aaatgattaa ggacttaaat ctaagacctt  61200
61201  aaactatgaa actgctataa gaaaacattg gggaaaatct ccaggacatc agtctgggca  61260
61261  aaaatttctt gagcaatacc tcacaaacac agtcaaccaa agcaaaaatg gataaacgag  61320
61321  atcatatcaa gttaaaaagc ttctacacag caaaggatac aatgaatgaa gtgaagagac  61380
61381  aacccacaga atggaaaaaa tatttgcaaa ctacccctct gacaagcaat taataaccag  61440
61441  aatatataag gaacccaaac aactctatgg gaaaaaatct aataatctga ccaaaaaatt  61500
61501  ggcaaaagag ttgaatacac atttctcaaa agaagacata caaatgacaa acaggcatat  61560
61561  gaaaaggtgc tcaacatcag tgatcatcag agaaatgcaa atcaaaacta caatgaggta  61620
61621  tttatctcac tgcagttaaa atggctgata ttcaaaagac aggcaataac aaatgctggc  61680
61681  taggatgtgg agaaaagaga acccccgtac actgttggtg ggaatgtaaa ttagtacaac  61740
61741  tactatggag aacagtttgg aggtttctca aaaaaattaa aaattgagct accatattat  61800
61801  ccaacaatcc cactgccagg tatataccca acgaaaggaa gtcagtatat caaagaggta  61860
61861  tctgcactcc tatgtttgtt gcagcactgt ttacaatagc taagatttga aagcaaccta  61920
61921  agtgtccatc aacagatgaa tggataaaga aaatatggta catatacaca atggagtact  61980
61981  attcagccat aaaaaagaac aaggtctagt catttgcgac aacatagatg gacctggaga  62040
62041  tcattatgtt aaatgaaata agccaggtac agaaagacaa acatcacata ctctcattta  62100
62101  tttgtgagat ctaaaaatca aatctgaact catggaccta gagagtagaa ggatggttac  62160
62161  cagaggctgg gaagggtggt ggaggtttgg gagaggtgag gatggttaat gggtccacaa  62220
62221  acatagaaaa aatgaataag actttatagc acaacagggt gactttagtc aataatacct  62280
62281  taattgtaca ttttaaaata acttaaagag tgtaattgga ttgtttgtaa ctcaaaggat  62340
62341  aaatgcttga ggagatggat accccattct gcataatgtg cttatttcac agtgcatgcc  62400
62401  tgtatcaaaa catctcacat accccgtaaa tatatgtact atgtacccac aaaaattaaa  62460
62461  atttaaaaaa ttatgtaatt gtcattccag atatcttcat atatacattt tgattaaaaa  62520
62521  gatgggtagt tgagtgcatt cacgaatata attttctaaa actaggttca tattacagtg  62580
62581  ctacctttaa aatataaaaa ttaatttcac tgaaatttta tagaagagag aaatggaagg  62640
62641  aattgcttaa atttagataa gtattttgtc actttaagtg atattatttc taaaattatt  62700
62701  tctctaagat tatgaaaaaa tgtgaaaaaa ttaagaggtt acaatcttta tttaagtttg  62760
62761  tgtttttatt taaagcaata tactttaatc tggtttgaag aaggttacta tcttcactct  62820
62821  tcctggtgcc tccccctctc cattttcaga ttagtccatt ttattgttat gacattatca  62880
62881  agtattataa catttaaatt ctattttgtc actataatta ttgcatttgg ttagtctcag  62940
62941  ttctgtattt aaatggattc taaggttatc ataactccta tatcatagtt tctccatttc  63000
63001  tcagttcttt atttttattc atctcttagc tggctgtatt ttacaatcaa caagttttta  63060
63061  aaaatatgct ttttggttcc atgttcttta tgtttgacat gtttaggaat catgtctata  63120
63121  gcttttatac ttgaaggaca gctttgtcat gtattctatt cttgagtcat attttgtttc  63180
63181  cctcaggaca atattttctg gcattgaaca ttgctgttga gaaagctgag actagcgtaa  63240
63241  ttccgctcct catttacttc ctgaagaatt ttttttttaa tttgaggttt aataccttaa  63300
63301  acaggataac atttcttgat tttgttattc tgtattagct tttttttttt gaacaccgta  63360
63361  tcccttttta aactgaaggt tctgctgttc attttagaaa atcttaacat actctattta  63420
63421  aaaatattct attcagctag gttgttctat accattgtat tttgggaaca ttttcttatg  63480
63481  ttggattgct tttattctcc ctatttattg tcttctctca tattattctg aatttttaaa  63540
63541  tctttttctt acatattggc tgtttttatc tcaagcattt tttccatttt gagctaaact  63600
63601  atttttgtaa tggtgttatt tggtcctcat cttttttctt agcttgtcta gttccttcct  63660
63661  tttatataat ttgttcatta atttcctttt tatgatacat ttttattgaa ttggatttat  63720
63721  aatagacgaa ttattcaata atatgtattt ggatcactaa acaaatatat tgagaatagc  63780
63781  aaatggattt taaccctcct gctaacccag atcaattgct agtggcttcc cggcccattg  63840
63841  tgttaagaag gactctagat tagcatcagg tctctacagg gaggggtaca cttagtgatg  63900
63901  tgatggctgc caagtaaaag ctatgaggtg gtgatggtga tgctaccctc ttatctcaga  63960
63961  ggcacgttta catttcatat agtacattac aggtgactaa aggtcatggt tgtgcatcag  64020
64021  agagggtaag atgatgatca ggagaagctt caatattacc atttatttat tgattcaaca  64080
64081  gttagttatt tattagaatt tacaatgtct caagcatgat attacgtgct aggttaaagt  64140
64141  ggtggaagat gtatatgttc cctgctcagc tagaacttac agtcaagtaa gggagataga  64200
64201  cattaaatga acaatcacag aaatacttaa ctacatttgc gataaggaat gtaaagggaa  64260
64261  agtgtaatcc cccaatgggt tcttcctgct ggctgcacag acaaaatcaa tccaccaaga  64320
64321  ttgtggcatt gcagtagaga tagtttaatt gaccactagg ctgacccatg tgggagaact  64380
64381  ggagttatca ctcaaatcag cctcagctgg ttaagttctt agtgcaagca ctcatagggc  64440
64441  attttcttct tttagattat ctttcagatt gggttctctg tctgattttt ttccccttct  64500
64501  tatgttgtga ttcttttttg attttctatg tttacataat cactgtgctt ttccccctcg  64560
64561  tattgctggg actgtatatg tgtaaccctg atttgatgtt ctgttttctc tgatttaatg  64620
64621  tgagtgaata tcccttcact ctgcacttaa tctgtgactt gtttatgttc cccaaagagc  64680
64681  tatggtatgg gagcaggcat ttttattata tctgctttta gtcaggaggt aagggagaaa  64740
64741  gtagataatt caactgtaat gatacaagcc gttgttctga gtttttgtta gaatgaactt  64800
64801  tataacagaa cacttctagt ggcagtttta tcttttttct atagcaggat tgttttggga  64860
64861  ttcaaattgt ccccagttca acacagtatg cagagtctct gtgttgtcag aaaaataagc  64920
64921  tatagttgtt tacttcctcc attttactct tctcttatca gcagtttctc cctccaagtc  64980
64981  agagaggcaa aagatgagga taccgtttga gttagtctcg ctcagtcagt ctctcatttg  65040
65041  atattggtac cagcacttta atacctaata aaatgaaagc aaaagaatgt acttgagaga  65100
65101  gattctttca tctgacttca ccgtttttac ctagaaatcc ttgatatcgt tctttaccac  65160
65161  tatggtattt taaaataact tatttgtgaa tatattgcag acatattttt tgcaccatac  65220
65221  cattgtatct agaaaaccta taaagatgca acgttatctg ttttctcaca aagtttctgc  65280
65281  acatccagtg tttgctgaga ttattactgg tttagcagtc agatactcag aaaatagaaa  65340
65341  gtgaatcaaa ttgaacttct cttttaaaaa taatgtatga catggagcca taagcaaatt  65400
65401  tgtaatagct gtgttttatc atgatttgta tattttatgt agctacacta tttgttttct  65460
65461  taggtatctg ttatatgcat ttattttctc acagccatct agttgtatat atattctaat  65520
65521  aactttaaag attttatggt gaacaattat tttatagatg actttaaatt tatatactaa  65580
65581  ttttgttatc tcttaatggt tttggttatt gtaagatttt agaggggttg aaattaaaaa  65640
65641  tatataaggt ttagatataa ataattggaa taaaatcata attttataaa taaaataatt  65700
65701  attttaaatt tttagataat gagaattaat tgaatcattg gaattagaat aaattctaat  65760
65761  aaacttagta attttatata ataaatatac ttataaaagt ggaattaaaa atttgaattc  65820
65821  taattattat aataaaatat tatacaaata taaataaaat atttataaaa ttagaattaa  65880
65881  agattagcat ttatcatact tcaaaatctt tctctggagt aatacattct atagttctta  65940
65941  aaattagaaa taaatttaaa aagcaaaatt tatagtgatt ttagacataa agaattaatt  66000
66001  ataacagaaa tacttaaatg taaaattctc agagtagact taacacttga tttataattc  66060
66061  cataacttta catatttcta ttttacatat tttatacctt ttaaaacaga tttttttttt  66120
66121  ttttacaaaa aaaagaaaga aaatctttac catgctgata gtgattgttg aatgaataaa  66180
66181  tttatggata tactctaccc tgcgattttc tctcatacaa agatctgaat ctctaacttt  66240
66241  ctttaaaaat gtacatTTTT TTTTCAGGGG AAGTATTACA AATGGAAGAT GATCTGGTGA  66300
66301  TTTCATTTCA GTTAATGCTA TGTGTCCTTG ACTATTTTAT TAAACTCTCA CCTCCCATGT  66360
66361  TGCTCaaaga accatatagt aagtatttaa tttatgcccc ttttactttc tcattcagca  66420
66421  gttgcttatt gaatgtctag tgggtaccaa acatggttct aaggctgaca ggatgataaa  66480
66481  aaataaatca gacatggact ttgcccataa gtagtgtaag ttatagaagg aaagataaga  66540
66541  catggaaaca aatgattaga gtatatggta gaaagtggtt tgggtcaaaa tacaacaaat  66600
66601  ggaggtttgg gagacaagaa agtttttcca gctgtggaag accaaagaat accatataaa  66660
66661  agaagtagta tttgaaatta acatggaaga gtggttagga ttggggaaag gcattctcag  66720
66721  taaagtgttg ggggagggca ttcccagtga agaaaagcaa gaaacaagaa aaagatatga  66780
66781  atgaaattgc atggggaaga gtggcctatt ctaagggaac agcttaacta agtttttatt  66840
66841  actattggat gttgtaataa ctatgtattt ttttgtatat aagctataac tcatactatt  66900
66901  tcagtgggtg atgagtgatg agatgggaag tatatttaaa taaaaataac ttgctaatat  66960
66961  aattagatag cattaaggaa gtatgagtaa ggtatattcc ttttagccta gaattgcttc  67020
67021  ctttcatggc ttcaagagta ggatttcaaa gtcacttatt atattattat atacagaaaa  67080
67081  atgtaaactt acttaaggtc agactaattc cttgcttctg aaatgatgaa agtattaatg  67140
67141  ctaaaaataa tagataacat ggaagtttca aagtgttgtt gaaatggatg gaaggatgaa  67200
67201  ggctcattaa actttgtgaa caagaattta gtggaaaaat taagtatgga gcagaatttt  67260
67261  gaagatgtgt tgaacatggt ttggcagaga aggcagaaac cttcatttag cagaaaccac  67320
67321  atgcaaagaa agaaataaaa aaaattctat atagaaaaca aatatacttc aaattttctc  67380
67381  ccaaatttta taaatttcct ttatataccc tttccccact tttttcaatg ttataacttt  67440
67441  aataagttga tgttgcaagt tactttaggt tgacaatctt tgttcttttg gataattcaa  67500
67501  atgtacatgt gaattctcta agtgctctgt taaagagcaa tcagcatggg gtattattga  67560
67561  actgactgaa tatggtaact cttagttaat ttttgttgta gagaatttca aatgaataca  67620
67621  aaaatagtag tataataagc ctccatgtac ttatcatgta acttcaacag ataatttaca  67680
67681  gttaatctgt agccccattg cctgctcagt tcccccagct gtattatttt gaagcacatc  67740
67741  tttgcatacc atttcatcct tatacatctc agtatatatc tctaaaaaat actttttaaa  67800
67801  aagcataatt acagtgctct ttgttatcac acctacaaat caataaatag tgactcctta  67860
67861  atattactga atatctagaa agtgctcaga ttttcttgta aaaataatta aaaaattttt  67920
67921  ttacagtttg aatgagaatc taaataagat ttatactttg tgtttggttg acatgtttta  67980
67981  aaaactcttt taaaagtttc tcttccatcc tttctttttt tccttgtaat ttatttttta  68040
68041  aataatcaga ttgtcttgag ttttccacag tgtggttttt gctgatcata ttctgtggta  68100
68101  tagtttaaca tgttcttctg tcctctcaat ttcttgtaag ttgttgattg gatctagagg  68160
68161  caatacatac tttttatact taatcatctg taattttttt tttttttttt tgaggcagag  68220
68221  tctcactcac tctgtcgccc aggcctggag ttcagtggcg cgatctcagc tcactgcaaa  68280
68281  ctctgcctcc cgggttcaag caattctcct gcttcagcct cccgagtagc tgggactatg  68340
68341  ggcatgcacc accacacctg gctaattttt gtatttttag tagagacggg gtttcaccgt  68400
68401  gttggccagg ctggtcttga actcctgacc tcatgatcca cctgccttgg cctcccaaag  68460
68461  tgctaggatt acaggcgtga gccaccacac ccagccatct gtaatatttt taatagctga  68520
68521  acctgtattt agtttggatt gggaatgctg aaaataatcc aggagatttt ttttttaaat  68580
68581  cacagtttat tatcatatta ttatatttac tataatatat tttataccta tcttttaaag  68640
68641  acatcataat ttactaaaac ttaaaatatt gtttttatgc tatgtctaga aattgaattc  68700
68701  agaaatattt gctaattatt tttaagactc taggacagaa aacttttttt tcctcttgca  68760
68761  gactaaaata cgcttagatt tagtttgaaa gttggctatt tccatgcctt ctctttgtat  68820
68821  ttgtttatga gactgtagtt tacagttctt tttgggagca gagtagaaga gggatggcaa  68880
68881  aaactaatat tagtacataa tttgtagtag atatggatga aattgttatc cttctaatga  68940
68941  aacctaataa gtaaaagtag tagaatgtta ccaagattat ttttgaccta agttatagtt  69000
69001  agaatacttc attattttat atgatggatg tacaattgtt cttatctaat ttACCACTTT  69060
69061  TACAGAAACA GCTGTTATAC CCATTAATGG TTCACCTCGA ACACCCAGGC GAGGTCAGAA  69120
69121  CAGGAGTGCA CGGATAGCAA AACAACTAGA AAATGATACA AGAATTATTG AAGTTCTCTG  69180
69181  TAAAGAACAT GAAtgtaata tagatgaggt aatttaactt catgatttct ttaaaacagt  69240
69241  taaagtagat ttagatgtaa gttctcccta acaatattta cttcttttgt tatgagcatg  69300
69301  ttttttttgt aattagtgct aactcttttg cagtagcaaa atatttagaa aaaattaatt  69360
69361  cgttatattt agttactttg attttaaaga gagtagctcc ctcactctgg aatcactgaa  69420
69421  aagtatataa tcaagacaat agttttcaaa tgtagttttt tttttttttt attcctctga  69480
69481  ggttactgat acccctaatg ttttaaaata ccctgccaag gctgggcatg gtggctcaca  69540
69541  cctgtaatcc cagctctttg ggaggccgaa gtgggaggat ttcttgaggc caggaggtct  69600
69601  agaccagcct gaacaacata gcgagactct gtctctacaa aatacatatt taaaaaaatg  69660
69661  aactgggcat ggtggcatgt gcctgtagtc ccagctactt ggaagactga ggcaaaagga  69720
69721  ttgcttgagc ccagaagttt gaggttacag tgagacatga ttgcaccact gcactccagc  69780
69781  ccgggcgcca gagtgagact atgtctccaa aaacgaacaa acaaaccaaa aaagccctgc  69840
69841  ttagaaaact ctagtgctct agtgttttag tttagtgata agtgatacca acattaaatt  69900
69901  tctgtttggc cttctataat tactctcttt ctaaatatta cagcacataa tgactgctgg  69960
69961  agaatacata tgaattccca ggaattactt gtcttgttca tagaatgtgg atgttagaag  70020
70021  gaatcttaca aataatgtat tcaatctcct ttttataatg agtaaacaag cttccaggga  70080
70081  ctgatagctt attatttaca gcgtctacat tagactttgg gatatctggt actattgctt  70140
70141  ctttcctttt taccatacag tttttctcat agtttgtttt attgtccaca atcactaaca  70200
70201  ccagatagca gtaaaaaatg ttacatcttt gaaatttctc tgttaacttt gggaaggagt  70260
70261  gagagtgtgg tcctaaaatc tagtttaaga agtattagaa tgatttatca agatatatca  70320
70321  tagtttttgc actatggctt actaatttca acaaatatac agttgactct tgaacaacag  70380
70381  gtttgaattg catgggtccg tttatacaca gatatattta attacatata ttagaaaaaa  70440
70441  ttttggagat ttgcaataat ttgaaaaaat ttgtagcaaa ccgtgtagcc tacaaataca  70500
70501  gaaaaaatta agaaaaaggc atgtcttgaa tgtacaaaat atatgtagat actagtctat  70560
70561  tttatcattt actataccat aaaatacata caaaactgta gctgcagatg cctgctgttt  70620
70621  caggcggacg atttttgtta acagatgaca taaacttact gtaaatgtat tttgtcttct  70680
70681  tacaattttc ctaatatttt cttttctcta tctttatcat aagaagatga tatatttagt  70740
70741  atgtatatat agtacatata caaaatatat gtgaattcaa tctttatgtt attggttggc  70800
70801  ttccagtcaa cagtaggctg ttagttaaat tttgggtact caaaagtaat cgataggtct  70860
70861  gtagtctcag ctacttggga ggctgaggtg gaaggatggc ttgagcccaa gcatttgaag  70920
70921  ctgtaatgca tgtgattgca cctgtgaata gccactacac ttcagcctag gcaatataga  70980
70981  gagacccctt ctctaagaaa ataataaaaa ataaaaaagt tatacacaga ttttttactg  71040
71041  catgggggat tgacacctct aacttaccct gcattgttca agagtcaaga gattagattt  71100
71101  tgttttaaat tttaatgatc atgttgtaaC TTCATCTTTT TCAGGTGAAA AATGTTTATT  71160
71161  TCAAAAATTT TATACCTTTT ATGAATTCTC TTGGACTTGT AACATctaat ggacttccag  71220
71221  aggtaatctg aaaggaaatt taataaaata ttaatgtttt gagactgtgg agggaggata  71280
71281  attgtctaac tttcttagat caatttactg tgtatcacat tttttttttg cccaagaaga  71340
71341  atctagccaa gtagaattgt ggtgaaacta acttttgtat agtaacaaaa agcttttgag  71400
71401  tatataatca aatgtattag catcattttg tgatttatac tagaaatcaa tctttattga  71460
71461  attttttcca aaatcaaagt atagactttt aaacttctaa ataccattaa atagctaaat  71520
71521  tttaatagct aaatataaac cattaaattt gctttggtaa gcctcattaa gcgtaggaac  71580
71581  catgattaat gccatcaaca ttattggcat tactacattg tggaacatct cttttgagga  71640
71641  tttttaagaa ctgcttaatt gaaaatacaa atgtatttgt tgaaatgact gtgactattg  71700
71701  cagaagtgtt ttaccttagt gatattccat ccatctacct gttttgtttc gcattttgct  71760
71761  acaaatgtct ttccaatgag aacagaataa ctgagagctt tgcatggtaa gacgaaatat  71820
71821  gtggagaaaa ggatgctgtg atagatgatg aagaacaaaa ccagtgtttt agaagacata  71880
71881  gtattagtca ctatgaccaa aaggcatgaa ataaaatagc tagactgcta gttctgtaac  71940
71941  ctgaattgat agctagtttt tgaattaatt tattaattca acaaatattt tttgaatgct  72000
72001  taatatatgt caggcacgtg ctagatacta tggatacaga gatttcactc tcagtcacta  72060
72061  tccttaaagt gctagtggga gaggctgaca aagaaataga gcattacagg agtctacaag  72120
72121  agtgtgaaaa aagtattcac agggttctgt gatatctcaa aggagagcta cctaatccaa  72180
72181  actagggctg ataggttttg tggaaaatag tttagaggtg atgtgatttc aaatctgagt  72240
72241  aagcattaca gatatagcat ttccaagggt tggacattgt agattcaaag gtgcagtgat  72300
72301  gtatgatagt atggtctgat cagtgaactc taagtaattc attaaggttg ggatacaggg  72360
72361  cagaacaatt aaaatatggt actgaagagg caagaaggga ccaaatgtta tattaatgag  72420
72421  tcttgttacc acttttggta ccaaaaacta ggctgttcat aactttaaaa tctgttgtag  72480
72481  caatcttttt ttctccttta aaaggattat agttttaata taaatcttaa gagtaatttt  72540
72541  actttttctc caatatttca cataatatag ccaatcaata gatgactggt aattagtgcc  72600
72601  tcaactaagg taggacagga acaatgatta aacataagca tggattactg ttctatctaa  72660
72661  tacatttatg aagattaatg aaaagtttgc atttaattgg atttcttcct atcactcctt  72720
72721  ttaaaatgca attttacttc tctgaggttg gaatcacttt ggcgttaaaa gtcacagtag  72780
72781  aaggcatgcc aatagttttc tcttgggcat tggtttttaa agtataatta aaaaattatg  72840
72841  gatcagaact gatgaaagat ttacaaattc tagcaattga aaaagtatct aagattggga  72900
72901  ataaattgtg caagtgtgtt aattgaactg ataaattgag ctaattgtct tgcccaagat  72960
72961  acttaactga agggtactgg agtgaaccaa agggtttaga aaacattggt agaatatgta  73020
73021  atcaagagga tttgcaacaa tgtttgaaaa aatattttat attgataagc ataaaagatt  73080
73081  aaaagcaggc tgggcgcggt ggctcacgcc tgtaattcta gtactttggg aggccgaggc  73140
73141  aggtggatca cctgaggtca ggagttcaag accagcttgg ccaacatggc gaaaccccgt  73200
73201  ctctactaaa aatacaaaaa ttagccgggc atggtagcag gtacctataa tcccagctac  73260
73261  tcgggaggct gaggcaggaa agttgcttga accccggggg cagaggtggc agtgagccga  73320
73321  gattgtgcca ctgcactcca gcctgggcga aagagcgaaa ctccatctca aaaaaaaaaa  73380
73381  aaaaaaaaag attaaaagta aagcatatat gggatgtttg gaaaatcttg gcagttaaac  73440
73441  agttattata atacctattt ttatcttagg tactgttttg tagcattggc tatctttgtc  73500
73501  tacataaaat tctaataaat attttctatg cacgaaatag acctaaaatc aaagttgaac  73560
73561  aaatgttgca attttctgta cctcactttt agatagacct tatttatatt gcatgcgaac  73620
73621  tcagtgtata ttacaaaatt aaatgtatat tatacaaaaa ttctttaatg aaatctgtgc  73680
73681  ctctgtgtgc tgagagatgt aatgacatgt aaaggataat tgtcagtGAC TTTTTTCTTT  73740
73741  CAAGGTTGAA AATCTTTCTA AACGATACGA AGAAATTTAT CTTAAAAATA AAGATCTAGA  73800
73801  TGCAAGATTA TTTTTGGATC ATGATAAAAC TCTTCagact gattctatag acaggtattg  73860
73861  cacatggtat atttgattga tttgctttag atataggttg atactgatat aggtagatta  73920
73921  tatagtcttt agcttagtga cctttagata tcatttataa caaattactt tcaaatgtct  73980
73981  ttatacaaag aaaagtttaa cagtatttta agcatataac ttatctacaa atatagattt  74040
74041  aatgtgaatt gtgtgtccta taacagttac ctttttgcag ttaactgaat ataatttttt  74100
74101  aaaatgtgca ccaaaagata atggctaaag taattagttt cttcaaatag tggtctctac  74160
74161  cttatttcta tcctttcata tactattgcc tgcctggttt atttaaaaaa gtttatacaa  74220
74221  aagtgtagtc tctgttatta tcatgtagaa acctaaaatt ggaatggttg agagtgattg  74280
74281  ttaaaatttt tgactgatca taagtaaagt taattttgtg tctttagcat gaactctttt  74340
74341  aatatgaaac tgaaaatatg cgtaatttag aagttaaaca cagtaaaatg ttttaaattt  74400
74401  tatttaagtg gaaataaagt ttttagaagg aataatgcat tgaaaaactt gagttttaat  74460
74461  gctttttaat actgaacaac ttggttatca ataccaccag ggagaaagca tctgactttc  74520
74521  acttttaaaa aaagacttaa tgattggtat acctctttgt cataaacata atggaaagag  74580
74581  acccacaatt aaaaagagta gtgaaaaata ttttatttaa gcagcagctg ggtcatctat  74640
74641  tttctatcct atctattatt gagttatcat tttatatgat tttatgagac aacagaagca  74700
74701  ttatactgct tttttgatgc ataaagcaca aattgtaaat tttcagtatg tgaatgacTT  74760
74761  CACTTATTGT TATTTAGTTT TGAAACACAG AGAACACCAC GAAAAAGTAA CCTTGATGAA  74820
74821  GAGGTGAATG TAATtcctcc acacactcca gttaggtatg aattttccta cttttaatta  74880
74881  tattataatt ttgttattca tggctttata gtgtttcaga tttgttcacg tttctttatg  74940
74941  tattcataca tacatgtaag aaatatatat tgaaggccag gtgtggtgga tcacacctgt  75000
75001  aatcccagca ctttgggagg ccaaggcggg cagatcacct gaggttagga gtttgagacc  75060
75061  ggcctggcca acatggtgaa accccgtctc tactagaaat acaaaaatta gctgggggtg  75120
75121  gtggtgtgtg cctgtaatcc cagctgctcg ggaggctgag gcaggagaat tgcttgaacc  75180
75181  cgggaggcgg aggttgcaga gagctgagat cgtgccattg cacttcagcc tgggtgacaa  75240
75241  gagcgaaact ccgtctcaaa aaaaaaatgt gtatatataa tctttgtgtg ctgggcattt  75300
75301  tactggttgc tgaagatatg gttattggac ctagttttgt ctgttcttaa agaacataac  75360
75361  ctaaaatagg aatgtgttcc atttcagtaa ataaaaaaga aaaaattaaa gtatcactat  75420
75421  ttgatctgca tgcaacctta aaggattaga actatttttt atgtcttttt cctcactcat  75480
75481  ttcccacatc aaaatctgtt atcaaggctt gttgaataat ctacctccaa aatatttcct  75540
75541  gagtgcatct acttttctcc atttctgctc tcacaactct tgtccaagac attgttctct  75600
75601  ttctcttgga ttttttgcag tagcctacta cctgatcttg ctccttctgg tctcatcatt  75660
75661  gttcctgtct cctcaccatc aaagatattc tccatagagc ccccagaatt tctcctagaa  75720
75721  atgtaaatca gttacattca ccttgctgtt aaacccactg actgcttccc attgcaattg  75780
75781  gtatacagtg caaattcctt aacaatgcct aaaagatctt atatggtctg gtttctgttg  75840
75841  cctctccaac ctcatcttgt tttctttctc actctgtgtt agccacactt tggccttctc  75900
75901  tgtttcttgg gctttccaag ttttttgaaa accctcgtac ttgatattcc ctcttcttga  75960
75961  aatttcctcc ttttctttcc atggattacc aactgctact cttcattcag cacaaatatt  76020
76021  gcttttgaaa agatatttct ctctgaagta ttttattatt tctcatatca tcctgttcca  76080
76081  ttcctttata gcatgtatcc caatttatat tgatagattc atttgtgttt gcttgctttt  76140
76141  actaataccc aaaatagcct taaaattcca tatcacagag accataacct ttttgttcac  76200
76201  tgtctaataa ttagggcctg ttataaaact tggtacatag taggcaatca gtaatatatt  76260
76261  tcaaatgact gtatagatat gtaaatggat acattttcat ataagtatag tatatacttt  76320
76321  ggacaagata atgagatgac acagaaggga ctataaagca atgtctgaac tgaattttga  76380
76381  aacatgcaaa ggcctgtgtc acaggataaa gattttaggg agtgggaaca gcatgttcaa  76440
76441  agggctggaa ttgtgaaaca tgtaagtgga gaaaaccctg ctgtcacacc accgacaaca  76500
76501  atcaacacag aagacttttg tgaccaaatg tgggaaagtt ttcctcacca agaaacaagc  76560
76561  aatcagttct gcagcagtca ccagctgggt gtcctctaat ttacttctga cactgcttac  76620
76621  ctggagatag tgtcagatcc cacaggttga gggctcagtc cccaaaactg gccccaactt  76680
76681  cagatgccag ttgcaagtct gggtttttgg atcttctgac caaagggctt caagttgggg  76740
76741  ttcccatgac acctcttagg ttcgattaat ttgctagagt agttcacaaa actcaaggaa  76800
76801  acacttctgt ttactggttt attatagatg atattacaaa ggatgcagat gtaaagatgc  76860
76861  ataggatgag gtatggggga tgggatggga agcttctatg ccctccctgg ccagacagct  76920
76921  gtccaggagc ctccacatgt tcagctatcc ggaagttctc tgaaccctgc ccttttgggt  76980
76981  ttttatggag gcctcattgc ataggcatga cagattagat cattggctat tgattatcaa  77040
77041  cctaaccttc agcttccctc cccttcctag aggttggggg ctggggctga aggttccaac  77100
77101  cctctaactc tgcctcgggc tttctagtga ccagccccca tccagatgct tcctaggggc  77160
77161  tgccagccat gtcaattcat tagcacacaa aaggacatca ctggagtttc taagtatttt  77220
77221  acgagttgta tgtcaggata tggggtcaaa gaccaaacat ctatttcaca atatcacaca  77280
77281  acacaatgtg tctggggaac tattagcagc tctgtattga ttgactataa aatgagagta  77340
77341  ggaagtcaca ggagaggaga gtgggtacta gatatgaagg gccttatatg ccatactcac  77400
77401  aaatttggag tgtagcatgt gcatgatata gcctgtgcta taaatggatg ttaagcaggg  77460
77461  gtaaggataa aatcagacat aatttttgca agttcacatg gtaatagtca gtggggggat  77520
77521  agactgagga gaataagaaa aagtgagaaa tagacctgtc agtctgtctc agtggttctt  77580
77581  aaccatgtgt gcaaattaga ataacctgag gaattttgtt ttgttttttc tttttaaaaa  77640
77641  ttttgtgtcc cattccactg aggaatatgc ctaggcctta ctaccacaga catagtgtat  77700
77701  aaaaatctct gggcttgtct gttgtagcag tttacttgag agtttttaaa gatctgaacc  77760
77761  aacgatagtg gtgggaatga aggaacaata acagatttga taaatatttg atgaattcat  77820
77821  acttagaatg ttgttcttga ggcatttctg aagaagatat ctagtaagca gtaggatagc  77880
77881  cttctataga tttgggaatc atcaggggag ttaaacccat aaaaaaaaat gagattgctt  77940
77941  gaagggaggg tgcataatgg caagagtggg tggctaaggg ctgaagccta aaggatgcta  78000
78001  gcattaagga ctagacagaa attgttaggt tctagagcag gggtccccaa ttcccgggcc  78060
78061  agagactggt ctgtgtccca ttacgaactg ggtgatacag caggaggtga gtggtagaca  78120
78121  ggcaagtgag cattactgcc tgagatctac ctcctgtcag atcagcagtg gaattagatt  78180
78181  ctcataggtg catgaacctt attgtgaact gcgcatgtga gggatctaga ttgtatgctc  78240
78241  cttatgagaa tttaatggct gatgatttga ggtagaacag ttcaaaacca ttccccctac  78300
78301  tctccatggt ccatggaaaa attgtcttcc atgaaaccag tccctgttgc caaaaaggtt  78360
78361  ggggactgct gttctagaga atgggaaagt atgattgggg agtgcagaga ttgaagcgaa  78420
78421  gaaagctgag ggagggaggg agtttcatta agagcaagta tttctctaac agtgtcaaat  78480
78481  gcttcaagga aggtcaagta ttagaacaaa tgagaaaagt cttttgtttt tatcagttgg  78540
78541  tcatttgtgg ctttaatcac tgtagcttaa atatgattag tggacacaga agcatataga  78600
78601  agctgtgttg caatatattt gaaagacgag gctgggtgtg gtggctcacg cctgtaatcc  78660
78661  cactttggga ggccaaggtg ggcggatcac ctgaggacag gagttcgaaa ccagcctggg  78720
78721  caacatggca aaaccccgtc tctactaaaa atacaaaaat tagcccagct gggcacctgt  78780
78781  aatcccagat aatcaggagg ctgaggcagg agaatcactt gaacccggga agtggaggtt  78840
78841  gcagtgagcc aagattgcgc cactgcactc cagcctgggc gacagagcaa ggctccttct  78900
78901  caaaaaaaaa aaagaaaaag aaaagaaaga tgaggaagtg taaatactgg tttagacatg  78960
78961  cttagctgag aacactgagc atattttact aaataatagt tgaggatctt ttcagcccta  79020
79021  aacattctac agttctttgc ataattaaag tgtcccaaat gttcagctac tccaaaattg  79080
79081  taacattgat atttaccata tactgccccc ttcataatac acacacataa aattatagaa  79140
79141  ttaacaagat cttaagagat tgacctaatt ttatgctgtg aaagtggtga tttttaaatg  79200
79201  tatccaggat cttagtatcc tttcttcttg aaggtctctg taaagaaaaa tcatctgatt  79260
79261  ctttacttga gttgctaagt atcttattgt ctttaatttg aaaatgttta atatttggtt  79320
79321  gtaataatgt tttcttaaaa caataccatt ttgttgccag tttatatagt ttctcctaaa  79380
79381  aataatgcca ctattttatt gatatgtagt tttattagta aataagtata tctgttctat  79440
79441  aactataaac ttattgattg tgaatacata ttttcttaaa gatttaagta aaatgtaatt  79500
79501  tcttataaac cacagtctta tttgagggaa tgtagagaca agtgggaggc agtgtatttg  79560
79561  aagatacatt taacttggga gatggaaaac atttcatttt ttcttttttt ctcccttcat  79620
79621  tgcttaacac atttTCCTAT TTTTATCCCC TCTAGGACTG TTATGAACAC TATCCAACAA  79680
79681  TTAATGATGA TTTTAAATTC AGCAAGTGAT CAACCTTCAG aaaatctgat ttcctatttt  79740
79741  aacgtaagcc atatatgaaa cattatttat tgtaatatct tggcaaagaa acttgaaatt  79800
79801  aaaagttaaa gtactgagtt ctttttaaaa tactaatctc ctatctaaca tgtagttatc  79860
79861  cataatcttt tcttgctttt ttaatcttac aaattatata ttattagtag tattgtttta  79920
79921  tttatacagt gttatttaaa acatttttat gtttacctat ttgccttgct caccattctt  79980
79981  ccttgcaact tatgcctcac ttctgagata atttttttct tcttcagata tatcctttga  80040
80041  taattacttt agtggtatta atttgggatg aactttttga ggttttattt tgttttttga  80100
80101  tctgaaattt tctttaccct tatttttttg tgagatagct ttgctcgatc ttcaattcca  80160
80161  ggttgacatt tactttttag actcttataa gtttgaagat aatacattac ctggatccca  80220
80221  tttttgctaa ttaagaagtc ttatgccact caatctaact gttgttcctt tgtagttaat  80280
80281  ctgtcttttt ctctctggct acttttaaga tcttttcttt gaatgtagta ttagatagga  80340
80341  cttaacattc cccatacccc tacaatcttt ttcatccaat atttaaccca tttttattta  80400
80401  caattcttac ctggccctgt tagcattata gtttgcaact cctgatagac aataagttta  80460
80461  atatctgaag gcatctgata ccctctctcc cctaaagaca aggagaaaga aagagagaga  80520
80521  atgaaactat catctatatt gcttgcttgc tccttcactc cttacttaaa ctcagatgag  80580
80581  gattgggacc cactgaaatg ctcatccact aaaattggac atagggtcag gagacttatt  80640
80641  aaaatttggc ttatttcagc aactgtgctt tttgtacttg ttaacaattc attcattgcc  80700
80701  ataacctgcc tgtgattttg tcataatctg ttgtcatctc ttgctatgtt cccccaggaa  80760
80761  ttagcaaagt aatttctgtc atcatgttcg taattgtttt ggctcagaat tgattttgtt  80820
80821  tgtccaatat gcataaagtc gcttttgttt atgagttatc tatagcacaa gaatatatgc  80880
80881  caaaacatat gtaccccaat tacctaaacc ttttagcaag ggctaatgaa agaatttaaa  80940
80941  agaatgataa gccctttctt ctcatatcat tttgaatact tcctccaata tttggagtat  81000
81001  gtaggagttc ttttttattt aaaaaattct gcctcaaaga ctttttttta aacttggaaa  81060
81061  ctatatgatc tttttttatg tttttataca gtttttcaac cctcgctctc ttccttccct  81120
81121  cctccctcta gtagtctcca gtgtctattg ctgccatctt tatgtccatg agtacctgat  81180
81181  atttagctcc cactcattag tgagaacatg cagtatttgg ttttcttttt ctgtattaat  81240
81241  ttgtttagga taatgacctc cagctacatc catgtggctg caaagggcat aatttcattc  81300
81301  tttttttatg actgtatagt actccatagt gtataagtac cacattttct ttatccaatc  81360
81361  caccactgaa gggcacctag gttgattcca tgtctttgct attgtgaata gcataccagt  81420
81421  gaacatatga gtgcatgtga aagacatttt ctagagctca atttaaagct taacttttaa  81480
81481  tgaagcttaa aagcttaatt atgtagatga taagttgcat atgtcaaagt gaacatgtct  81540
81541  tgaaggtcat tatgtttttc cttcatttta cttccttatt agttcaaatt tcttcatttt  81600
81601  taaaattaat gccaccttcc ctccatgtaa aatcttagaa gctatgaaca ttttaatgga  81660
81661  cattttggca acaattcttt tatgacagga aatgcttgtt tgttatatgt ttctaagttt  81720
81721  gtgtgctgtt tttttttttt aggaatatag aattgctgat attctagaat gtgaaaatgt  81780
81781  cgccagacaa tgcacattac aatgaaaatt ataatcttat ttttatttat atatatatat  81840
81841  atttttgaga cagagtttca ctctgttgcc taggctggag tgaaatggca tgataattgg  81900
81901  ctcactacaa cctccatctc ctgggttcaa gcgattcttg tgactcagcc tcccaagtag  81960
81961  ctgggattgc agaagcctgc taccatgtcc agctaattat tgtaattttt gtggagatgg  82020
82021  tgtttcacaa tgtttcccag gctggtctca aactccagac ctcaggtgat ctgctcactt  82080
82081  cagttttcca aagtgccggg attacagtca tgagccactg tgcctggcca taatcttaat  82140
82141  tttagaaact ttatttttga atgtatatat tgaatgtgtt ttatgtataa aggataaaaa  82200
82201  atagaataaa tctttgtagc tgatgagaat catgctgtga ttacttttta tatatcataa  82260
82261  tatgaattat ataatattat ataatatgca ttttaataca tcatcttgtg atgtgtttta  82320
82321  attattaaag ttgaatagcc ccactccaaa tgatacatgt attggaactt cttttgcaac  82380
82381  aatttcccta tcttgtattt ctgaaaatgt aatcaaatga tttagctaat tcataactct  82440
82441  ttcaaagcac gttttaaaat taggaaatgg tccgggcatg gtggctcaca cctgtaatcc  82500
82501  cagcactttg ggaggccaag gtggttggat cacctgaaat caggagttcg agaccaggct  82560
82561  ggtcaacatg gcaaaacccc atctctacta aagagacaaa aattagtgag gcgtggtgcg  82620
82621  cttgcctata atcccagcta cttgggatgc tgaggcagga gaatcacttg aacttgggag  82680
82681  gcggaggttg cagtaagccg agattgcgcc actgcactcc agcctgggcg acagagtgac  82740
82741  acttcatctc aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa attagtaaat gataccaagc tcaagccttg  82800
82801  gttttatttc atttgctttt tcggaagcaa catacatccc aatataactc ttaattgaag  82860
82861  gtattttatg agaatgtatg aggctctttc tgatggatgg aaagcttaac aaatttgctc  82920
82921  ttctctagcc tagtggcaga aaatttagat aatagggttt tttagttgta ctgtagtatt  82980
82981  ttttgctcat taacatccag tgaaatgata ttgtctgctt atgttcagta gttgtggtta  83040
83041  cctagttatt atggaagtgt ttccacattt ttatgaacaa tttaaaaagt catatattat  83100
83101  ggagcagaaa atattaattc tgattacaca gtatcctcga cattgATTTC TGTTTTTACC  83160
83161  TCCTAAAGAA CTGCACAGTG AATCCAAAAG AAAGTATACT GAAAAGAGTG AAGGATATAG  83220
83221  GATACATCTT TAAAGAGAAA TTTGCTAAAG CTGTGGGACA gggttgtgtc gaaattggat  83280
83281  cacaggtaac ttgaattcat tgtaattcgt ggtactatag agtaataata ttaaaagcag  83340
83341  catctttcca gttcgtataa atactctaac agtatttgtc tagtagtata aaatactgtc  83400
83401  agatactata tccctgctgc ctgtgtatgc tgctatttat gggtaacttt atggaaaact  83460
83461  acctcccacc ccattataaa aactatgtaa taaaggaaca catagccatt gtagaaattt  83520
83521  tggaaaatac aactaagaaa aaaattgaaa tctttgatat taaatttttg attttgcttt  83580
83581  gacttctaca tgtatgactg ttcatgtatg catatcctaa tgtgaatggg actatacatg  83640
83641  ccatttgtca gtgatattat tgagtgatat tatttcagga aatctaaagc taatataata  83700
83701  ggtaagagta tgggccatgg agtgacagcc ctgggtttat atttggttct accattgttg  83760
83761  atcttggaca tgtcatttaa cttctctgag attcaggttc tatatttgct ctgctttgtt  83820
83821  gtgtggcatt aatgaggata atatacaaaa atatattgga aaactggagt ccactgtaca  83880
83881  catttatttc agtgtagtga ggttatattt tgatgccatc agtgttttaa acattgatat  83940
83941  ttaatggttc tttttgattc tacagccatg caccacttaa cagggatatg ttctgacaaa  84000
84001  tgcatcatta ggcaattttg ttgtgtgaac ctggtagagt gtgtctgtac aaacctagat  84060
84061  ggtatagccg attgtacatc taagctgtat gatatagcct attcattcct aggctacagg  84120
84121  cctctacagc atgtgtactg aatactgtag gtaatggtaa cataatgtgt taccatttgt  84180
84181  gtatctaaat atatccaaac atagaaaagg taaagatata gtacaaaaga taaaaaatgg  84240
84241  aacatttgca cagagcactt actatgaaag gagcttacag gattgaaagt tgctctgaat  84300
84301  gagtcagtga gtcgagtggc aagtgaatgt gaaggcctac aatattacct atgacatgac  84360
84361  tgtacactat cgtagacttt ataaatacta cacttaggct aaactaattt cataaacatt  84420
84421  ttttctttct tcagtagtaa attaaccata gctcactgta acttttttac tttataaatc  84480
84481  ttcagtttgt aagaaacttt tgactcttat aacacttagc ttaaaacaca aacaccttat  84540
84541  acagctgtac aaaaatattt tctttcttta taatccttat tctgtacact tttttctatt  84600
84601  taaaaatttt ttcaatttca taaagatttt tgccaaaaac aaaggcaaac acacacatta  84660
84661  gcctaggcct acacaggatc aggattaaca ataccactgt cttctgcctc caaattctgt  84720
84721  cccaagtctt cagggacaat aaaatgcata gagctgtcaa ctcctatgat gatgatgcta  84780
84781  tcttctggaa tatctcctga aggagctgcc tgagggtgtt ttacatttaa cttttttttt  84840
84841  tttttacaag tagaaggagg atgctctaaa ctaataaaaa gtatagtata ataaatacat  84900
84901  aaaccagtaa catgttcatt attaagtatt atgtactgta cataattgta tgtactatac  84960
84961  ttttatatga ctggcagtgc aataggttta tttacatcag catcatcaca aagatgtgag  85020
85021  taatgtaatg cattgcacta cattacacta aacaatagga atttttcagc tccattataa  85080
85081  tcttatggga ctactgttag atatgcagtc agttattgac caaaaacgtt gttatgcggt  85140
85141  gcatgattat atatgagatt tttgctctta gtttggaagg aaataatatg gtgtgtgttt  85200
85201  atatttctaa aatttggtta ttctttcaaa taatgggaac tagttatttg gctaaaactt  85260
85261  cttgctcata aggtcagttt gatctgattt ttgcctgtgt cagttttact aaatttatgg  85320
85321  acaaagactg tcctcttaat cctggacagc tatcttgaaa atacatgtcc taggtcatga  85380
85381  gaaatgttat ataaggtaca taaagtgctt aaaatagtac tgggcacata acctatcttt  85440
85441  agtatgaatg atataaactg aaatggagtt aaggaaatcc aggtactgga cctaccctct  85500
85501  tgttaattta cttgggaatg ttaatcacca cttaatactt aagttgtgag ttttagacaa  85560
85561  gctagctttt gtgttgtctt ggcggccata tttgtaagaa gggtgagaag tatgttttaa  85620
85621  gaaaaggctt tttaaaaaat tttagtaatt gtcagctggg tatagtggta catgcctata  85680
85681  atcccagcct cttgggaggc caaagcagga ggatctcttg agcccaggag tgtgaaggcc  85740
85741  agcctgggca aaacagtgag actccatctc aaaaaaaaaa aaaatttcat aattgtgatt  85800
85801  ttctaaaata gcaggctctT ATTTTTCTTT TTGTTTGTTT GTAGCGATAC AAACTTGGAG  85860
85861  TTCGCTTGTA TTACcgagta atggaatcca tgcttaaatc agtaagttaa aaacaatata  85920
85921  aaaaaatttc agccgggcgc ggtggctcac gcctgcaatc ccagcacttt gggaggccga  85980
85981  ggtgggcaga tcaggaggtc aaggcatcaa gatcatcctg gccaaaatgg tgaaaccctg  86040
86041  tctctactaa aagtacaaaa attagctggg cgtggtggtg tagacctgta gtcccagcta  86100
86101  cttggcaggc tgaggcagga gaatcccttg aaccagggag gtggaggttg cagtgagcca  86160
86161  agattgtgcc atttcacccc agcctggcaa cagagcaaga caccatctaa aaaaaaaaaa  86220
86221  aaaaaaaaaa aaaattcaat gctgacacaa ataaggtttc aattaaacaa cttcttTTTT  86280
86281  TTTTTTTAAA TTATCTGTTT CAGGAAgaag aacgattatc cattcaaaat tttaggtaaa  86340
86341  ttttttactt ttagtaaaaa atttttttct ttttatagaa gtaagtATTT TATAATCTTT  86400
86401  TTTTTTTTCC TTTAGCAAAC TTCTGAATGA CAACATTTTT CATATGTCTT TATTGGCGTG  86460
86461  Cgctcttgag gttgtaatgg ccacatatag cagtaagtta aattttcata aataaacact  86520
86521  tttgttcaat ttaaagttaa aatgtggtgt gtttctttgg tcgggggaga gggatagtgt  86580
86581  gaggttaagg agaaggaatg cttattttag atcactatat actgaagaat gtaattggtc  86640
86641  attataagcc atttaagagg cttatttgag ttatttgagg ccatcttggg gataatattt  86700
86701  cactaggctt ctcttctgag tatactggta tactgaatcc aaaaaaggta ctttttgaaa  86760
86761  tccctccgaa gacctttgag attgtagagt gccaaaggag tattcaagag tggcctctac  86820
86821  tgatatggaa gcactgctgt aacctccatg gttatgaaac taaagattga agctagaatc  86880
86881  cactggataa acagaacaaa ggccaattac aatgttttta aaaacataaa tgtatatcac  86940
86941  tttgcaaatt atgttgcaaa tgttaaaaga aagttttgct tgcagaaaca aaaggaacat  87000
87001  ttgtataagg atgcaaaaca cagaaaaaga ggaactttta gtttccttat tagtaaacag  87060
87061  ataaggaaaa ctgtgaatcc tcatttataa ccaagaaatg catattttaa tgagatacca  87120
87121  ttttgtaact aatgaaatta gcagaatctt gaagaatctg tctatcctct taccaaggat  87180
87181  taatgagaat taaaatagat atgccaatgg ctgataagat actaaacctg ttcctgatat  87240
87241  aagtttaggg tatttaaatc tttgaaaatt tgagatcagc tataagtcct ttctctagga  87300
87301  aaaacacaga tttgcttaca ctcaaaattg gaaggctatt tcctatgagt ccgtagactc  87360
87361  caaaataaaa aattctgctc taaataaaaa tggtttaacc tttctactgt tttctttgtc  87420
87421  tgataataac ttccaaaaaa atacctagct caagggttaa tatttcATAA ATAGTTACTT  87480
87481  TTTTTTTTCA TTTTTAGGAA GTACATCTCA GAATCTTGAT TCTGGAACAG ATTTGTCTTT  87540
87541  CCCATGGATT CTGAATGTGC TTAATTTAAA AGCCTTTGAT TTTTACAAAG TGATCGAAAG  87600
87601  TTTTATCAAA GCAGAAGGCA ACTTGACAAG AGAAATGATA AAACATTTAG AACGATGTGA  87660
87661  Acatcgaatc atggaatccc ttgcatggct ctcagtaagt agctaaataa ttgaagaaat  87720
87721  tcattcatgt gcatatggct aacaaattat tgttagtgag aggtgtttct taacatctac  87780
87781  ctcaagaaca tatagggaat ttaatgaata atgttatttc agtctatagc ccaaggatca  87840
87841  agtggaatat tagaatggag ctttaatcga gcaccctaaa ccatctaata cagcacagtg  87900
87901  atttatttaa gaatagcttt tcttaaaaca tgccacttta aaacaaaacg gatttttttt  87960
87961  ttatacttta agttctaggg tacatgtgca caacgtgcag gtttgttaca tatgtataca  88020
88021  tgtgccatat tggtgtgctg cacccattaa cttgtcattt acattagata tatctcctaa  88080
88081  tgctatccct ccctcctctc cctaccccat gacaggcccc agtgtgtgat gttccccacc  88140
88141  ctgtgtccac gtgttctcat tgttcatttc ccacctatga gtgagaacat gcagtgtttg  88200
88201  gttttctgtc ttggcaatag tttgctcaga atgatggttt ccagcttcat ccatgtccct  88260
88261  acaaaggaca tgaactcatc cttttttatg gctgcatagt atatatgtgc cacatattcc  88320
88321  atggtatata tgtgccacat tttcttactc cagtctatta ttgttggaca tttgggttgc  88380
88381  ttccaagtct ttgctattgt gaatagtgcc acaataaaca tacgtgtgca tgtgtcttta  88440
88441  tagcagcatg atttataatc ctttgggtat atacccagta atgagatggc tgggtcaaat  88500
88501  gctatttttg gttttagatc cttgaggaat cgccacactg ttgaactagt ttacagtccc  88560
88561  accaacagtg taaaagtgtt cctatttctt cacatcctct ccagcatctg ttgtttcctg  88620
88621  actttttaat gatcgccatt ctaactggtg tgagatggta tttcattgtg gttttgattt  88680
88681  gcatttctct gatggccagt gatgatgagc attttttcat gtgtcttttg gctgcataaa  88740
88741  tgtcttcttt tgagaagtgt ctgttcatat ctttcaccca ctttttgatg gggttgattt  88800
88801  tttcttgtaa atttgtttga gttctttgta gattctggat attagccctt tgtcagatgg  88860
88861  gtagattgta aaagttttct cccattctgt aggttgcctg ttcactctga tcgtagtttc  88920
88921  ttttgctgtg cagaagctct ttagtttaat tagatcccat ttgtcaattt tggcttttgt  88980
88981  tgctattgct tttggtgttt tagtcatgaa gtccttgccc atgccgatgt cctgaatggt  89040
89041  attgcctagg ttttcttcta gggtttttat ggttttaggt ctaacattta agtctttaat  89100
89101  ccatcttgaa ttaatttttg tacaaggtgt aaggaaggga tccagtttca gctttctaca  89160
89161  tatggctggc cagttttccc agcaccattt attaaatagg gaatcctttc tccatttctt  89220
89221  gtttttgtca ggtttgtcaa agatcagatg gttgtagatg tgtggtatta tttctgaggg  89280
89281  ccctgttcta aaccaaaaca gaattcttta aagtatttag ataatttatt taaagtacag  89340
89341  ttgttatata tttgaaaatg caaatgtctg ctcttaaatt gtgagattat gctatttaga  89400
89401  ttattaaaaa gtgcattttt ttcttgttaa atatagtagg attcattttt tcccattatt  89460
89461  aaagtataaa aatgtatact attgttcaat tataggtatt ggttcaatca atataggggc  89520
89521  acaaattata ttgtctagga ttctctttat agcattataa ctattgataa ggcttttgtt  89580
89581  ttaataaaag tggcaacttg aggttatgct cttcaaatca acatagttgg ataatacttt  89640
89641  gtgaatcatc agttttgtaa attaatggtt tcttttgaaa ctgtgttgca tgctaagtat  89700
89701  atatctttta atttgtatca gtatatagaa gtggtaatta aaaaattaag actttaggta  89760
89761  tgccataatc ctaatttgca catgtaacct tagttttaat ttccttacgt tttgaatttt  89820
89821  taatgactaa gcgataattt atttcttagt gttttcttgt attgccatat agacagagtg  89880
89881  aatagaggag agaaacatgg gaaattgata gaagaatgtt acactcctat tattgaattt  89940
89941  cataactact tatggaatga atttacactt gataaggagt acttagaaga aaactttctg  90000
90001  aatctgggta attaagtgaa agtaaaaata aatagataag taaataaaat aagcacatag  90060
90061  agtacttttt aaaggcttat gtgtcctctc ctcccagaaa ttgatattga gatattcctg  90120
90121  tatcatctga aagtgactat tgttatttct tttagagaat taattttatt tctatcaaca  90180
90181  catatttatt gaacatacgc catatgcctt gaattgagag agatactgtg aagatacaaa  90240
90241  aaagataaag gcttggaaaa ttgtggagga tgtaatagaa atttactgtt taaaaattgt  90300
90301  ttgtactcaa gcctgtttag ctcagttatt tagggcttct aaacaatatt cctttatttt  90360
90361  tgagaatttt tggagaaaaa gtgacaagcc ccaaatctgg aaaagagtat gattgattta  90420
90421  caataggaga cgtggaagtc ataagcctct gaatttaaat attaaatgta gtatctctgg  90480
90481  cagatgaaac tatagaggac ttttatttag tcatatattt ttagtgtttg agtcttatat  90540
90541  tacattttta atcataaaaa ccttgagtgg tagtggataa ctttgtgaag ataagttatg  90600
90601  ccacacaaac aggatactgt gtatttttcc tgtgagaata attgacatta tagagaaggg  90660
90661  atatggcata gatacatttg cgttttcaca gacttttttt taaaatttga aatataacac  90720
90721  atattaagaa aagtatatat ctcaagtgac agtttggtga atttgtcaca aattgaacac  90780
90781  atccgtgtaa acaacaccca gataaaggcc cagagcaagc tttcatagtc ttttgattct  90840
90841  gtgtcataat aaaaaattct cgttaaaact gtagattgat aggaacatat tcacacagag  90900
90901  ttgttgactg agggaaattt caaatgaggt gctgcttact tctctcctgc caataattta  90960
90961  atgaaagaaa gaacatcatc ttatttttaa tggttgtgtg gggaactggg ttcagcattt  91020
91021  ttgcttgaca gccttgagat aaaataaatc cataaggaaa aagcccactt ctgtttcttt  91080
91081  tcatcccaga gagattaatg ggcaatatat gagtgtaaga tactggaaaa gtctgttgag  91140
91141  aaacctagtg aaatctcatt ctctgaaaag ttgggggatt acaggtgcta tcgaatgcat  91200
91201  catacctaag ggttagatga aatgacttcc aagagtttgg ccctattaaa tctgttaaga  91260
91261  ggtttataat gccagcaggt gatgaaatga aatttggatg ccttagtttc agtattttca  91320
91321  gaatttatca tattttttca ataaatgttt ataaatcaaa gtatgtcaga tgctttattc  91380
91381  cctatatgat ctgtctttcc tggactattc tggactcttc ctattgatct ctcatttgct  91440
91441  accttgagac catttctctc acagcagcca gagaaatctg ctcataatgt aaatctcatc  91500
91501  atgctaattc ctcaggtaaa aaacctcctg tggaggacat attcatctgg taatgttgga  91560
91561  agaagaccct accatatggc tttctgcaaa aaagaccact atactacctg tttggaatac  91620
91621  aaaaagtaac tgactgaaat tactggacag gaagaacaga tgctagttga gaaagagaag  91680
91681  aggggagctg ggagcctgag gagaaggctt ttagtctagg gctaagtgca gtaggtatag  91740
91741  ggaaggacag taaggtaggg cagggatgtc agtgggaaaa ctatgggtct cttcaccagg  91800
91801  aaaactggaa aattgaagct agggaaacct tggccactga agagagtgga agaatcctgc  91860
91861  aagggaaaga gccaagaaag ggtacccaga ttctgtctga aatctgaata attcctgtgt  91920
91921  gtcacagact cagagcagcc aaatgaaggg caaaagatct gaactgaaac tggagttgct  91980
91981  gcccaataaa cagaacagtt caagttaagc aaagataatt gcttcttaca acaaaaccat  92040
92041  tctcatttta gaaaaataac agaatttagg atcttcacaa tgtaacattt atgatgttca  92100
92101  ggatacagtt ctaaaattat ccagcataga aagaaggtca aagaaaccaa atgctggttt  92160
92161  atagaatagg agctttaggc caggtgtgtg gtgcacacct aatcccagca ttttgggagg  92220
92221  ctgaggtggg aggatcattt gagcccagaa gttcaagacc agcctgggca acaaagcaag  92280
92281  accccatctc ttaaaaaaaa aaaaaaaaag ctaggtgtga tggcatggtg gcatgttcct  92340
92341  gtggtcctag gtacttggga ggctgaggca acacagcgag actctgtctc aaaaaaataa  92400
92401  aaaataaaaa caaaaaaact agaatgggag ctttaagtta actttggtta ggcattgcta  92460
92461  aatgatgggg atacattcta ggaaatactt catttaggca actttgtcat tgtgtgaaca  92520
92521  tcatagagtg tgcttacaca aacctaggtg gtatagcctg ctacacatca gggtaggaat  92580
92581  agcctgttgc ttctagacta cagacctgta tggtattttt tttttaatct ccactcttga  92640
92641  gtatgtcttt ttaatattca atgtgatgaa actgaagtat gtagaaagtt gcataccaaa  92700
92701  gtatgatagc tgtcttgagg aaaaatactt attttattgg ttgagttgtg aactgaaccc  92760
92761  gtcactcttt tcgtgaaaca catgtgttac ttgtaagact gataagcaat tgtgtttatt  92820
92821  tatgcttggg tatgtggtag attcttgaaa gtgaacaaag tgagcctgtc atttcaaaga  92880
92881  aaacaactga cagtaaaggt tgccaatgat aaattttgtg ttttcaagta aaaattagaa  92940
92941  ttttagaaac ttgtatccac cactgaaagc ttgacagagt cctaatatat aaaatacttt  93000
93001  tctgatgaaa tcggtggtga tatcaatgaa tgtgagagat ttgtaaacat ttacaagaag  93060
93061  tacataattc agtgaaccag tatttccaaa tgaccaaata catcgttata aaatcattca  93120
93121  cgggtaagat attcattaaa agttcaagat aaaccaatgg attttaaagt cttaaaatac  93180
93181  gaaaaattta tttcggttca ttgagattgt ttccagttcc gccctgcaac taacctttaa  93240
93241  gaaactatga cttgtcgagt tttggcgtag tgtcagaaaa cagtaaccat aattatctga  93300
93301  aaaggttatt aaagtactcc tcctctttcc atatgaggcc agatttttct ttgtatactt  93360
93361  caacctaaac agcatattgc aacaaagtaa atgtagaagc ggataggaaa attcagctct  93420
93421  ttgctgttat gccagatagt gaagacattc agaagatcat aaaacagtgc tattgttcta  93480
93481  tcttttttgt tttgtagaat atggttattt ttcattaaaa attatttatg ttaacataat  93540
93541  gggtttatta agataaatat ttttaaattt tctcaagttc ttttgagccc tcaacatcct  93600
93601  ttaatgtaaa aaagctatta gctactttat gcttcctaat ggaagaatat ataaccacct  93660
93661  tgaaaacatg atgttgaaag aagccagtca cagaaaacca catattgtat aaattcattt  93720
93721  atatgaaatg tccacaagag gcaattcagt agagatagga agtagattat tggttttcta  93780
93781  aggctggtgg ggaggactag gtgttttgag gatgatggct agagagtatg gtttttcttt  93840
93841  ttgagataat gaaaatgttg taaaattgac tcattattgt agtcaatttt ataacacttt  93900
93901  tatcatctct gtgaatatac taaaaactat tgaattgtac acattaaatg ggtgaattgt  93960
93961  ataggatgta attttttaaa tttctgtttt aattaaattt taactaaatt aagttttaat  94020
94021  tactaacaaa gtaaatatta atagatttaa cccacacaaa caaaagcttt tggggtcctt  94080
94081  agtaatttta agaatataaa agggttttga gtccaaaaag tttgagaacc cttgcctgta  94140
94141  ttctcttccc cactcagact tgtctttcac tcacacaacc atgtttgttt ttgcctgtcc  94200
94201  ctgagtcttg aaatgctttc ctctgccttt ttcttgacca gattttaagg tccattttgc  94260
94261  ctttcctgat catcctagtc tatagtcatt cttccctcat ttagtcttaa attgtttatt  94320
94321  atctatatac ttaactagtc atttataaac tttgttttac tatatgtgca tatctcatgt  94380
94381  taaattcatg taaagtactt aaaacaatat ctgacattgt attataaaat gtagcagtta  94440
94441  attacataag ggtaaagaac agagaggagt caacttatga tgacatgcag gtttctggct  94500
94501  tgtataactt aagtggatag tagtgtcatt cattaaaata agatacctag gattgaatga  94560
94561  ggtttgcttg ggaagatgaa tttcatttga tgagttttaa gtaattatag gtcatttcaa  94620
94621  tagaggtgtc aagtagcagt tggatatgtg tgtctggaac ttaggaaaga aatctaggct  94680
94681  aagattatgg accataaaaa atgccaccct tttttgacag tttatcttgt gccaggcact  94740
94741  ttggtgagca cttcttaaat ttaattttca tcataatcca tgaggtagtt taccctagat  94800
94801  caggaaatga atgcttagaa aagtttaata acttgcccta gaccacacaa gcaaaatggc  94860
94861  aagatctgtg atttgaaccc aggtctttct ggctccaaag ctattaatcc ttatgctttg  94920
94921  ctgagtaact gaagtttgga gaagggataa gatcacttaa ggggagaata tagtatgaga  94980
94981  agagaaggag gctaaagata gaattctaag gagctctaac atttaaagga tggacagaaa  95040
95041  agagaagcct gtgcctacaa aagagattga aatagaacag ccaggaagat aagaagaaaa  95100
95101  tcaggagaag tggtatcata gagagaccga ccaggtgcaa tggctcccgc ctgtaatccc  95160
95161  agcactttgg gaggctgagg caggtggatc acttgaggcc aggagttcga gactagcctg  95220
95221  accaacatga caaaaccctg tctctactaa aaatacaaaa attagctggg cctggtggtg  95280
95281  aatgcctgta attctagcta ctcgggaggc tgaggcatga gaatcgcttg agcccgggag  95340
95341  gcggaggttg agtgagccaa gattgtgcca ctgcactcca gcctcagtga cagagcaaga  95400
95401  ctctgtctca aaaataaaat aaaataaaat taaattaaat taaaaactga aaaaaaggaa  95460
95461  aaggagagag agaacattac aaagtctgag tgagtgcttg ctcactcaga cttttcagat  95520
95521  aggagctgaa aagttttagc aacaatgaag tcactggtga cagtgacaag gactgttaaa  95580
95581  tgaaggggtg gggataggat gagatctgaa tgagagataa agtggacaca gtcaaataga  95640
95641  tggcttttat caaaagtttt gcctgtgaag agaaataaag atataacaga agtaaagata  95700
95701  cagcttgatg tatgtgaagt agagggaata taaacatatt ttttaaatca gaaaggtagg  95760
95761  gtttaaatat tgatggaaaa gagccattag aagtgttctc tattgctgga taacaaatta  95820
95821  gtggctttaa acaaatattt tattttgctt atgatttttt gggtcaggaa tttgggttga  95880
95881  acttgactgg gtggtttgtc tccgactatg tgtcagcagg tgcctggagc tatagggtcc  95940
95941  acttccaaga tgcttcttca ctcacaggtc tggcatctta ccgctccttg gtgcacactc  96000
96001  agctctcttc ctcccatcct ccctccctag agtggttaga atgttaagct ttggagtttt  96060
96061  cacctgcaga gagaagatag gagattcata gtgaaagtag aggttttaag aaacaggata  96120
96121  tttggcaggg tgcagtgtct cacacctgta atcccagcac tttgggaagc caaggtgaga  96180
96181  ggattgcttg agcccgagtt caagaccagc cttggcaaca tagggagacc ctgtctctac  96240
96241  agataatttt taaaattagc caggtgtggt ggcacacacc tgtggttctt gggaggctga  96300
96301  actgggagaa ttgcctgagc ctgggatgtt aaggctgcag tgagctgtga ttgcaccaca  96360
96361  gcacaccagc ctgggtggta gaatgagatc ctgcctcaaa aacaaacaaa acaagcaaac  96420
96421  aaccccaaaa caaacaaaca aaaagtaaca ggatatttca ttaaataatt cattcattaa  96480
96481  ataatgaagt tgaacgtaat gaatttaatg aagtttaata ggtgtagtgg gagtaacaat  96540
96541  gagaatgaaa gtgtaggagg ttgtagtcaa agagttgttt caccttagaa tttctggaga  96600
96601  cagaacattt ctgggtagtt tactgtattt taagaaatga tcttgggagt gcatgaggat  96660
96661  cctggccaag gagccagaaa gtacagtgag caagagtcca ggacatgtag caaggaggaa  96720
96721  tgtgactgaa ataaagacta atgtcttcag tgcttgaggg gagtaaccag gagacaagtg  96780
96781  ggactaaatg gggcagaggg ctagagaggt cctgaaagca aaactcctgg ctcacttaaa  96840
96841  aaaaaactaa tctctctctc aatacctaat ctaatgtcta acatatagaa tttaggtgca  96900
96901  taaagcatta gatttgtaat gtcctttgat gaatttacct ctttaatcat tataaaatga  96960
96961  ccctctcttt atccctcgta atattgtttg ctctgaaaac tacttgtgcc tgatactagt  97020
97021  gaagccattc cagctttctt cccattaata tcaacatggc atattttccc cattctttat  97080
97081  ttaacttata cgtgtcttta ttcttaaaga agtgattttc ttataggcag catattgttg  97140
97141  ggtgttgctt tcttaaatct tgcctaacag tatctgcctt ttaattggga tgtttagatt  97200
97201  taaatttaat gtgactattg atatggttgg gtttaaattc tccatcttat tattcatttt  97260
97261  ctatttgtct catctccctt ttcctccctt tcctcttttt ctgccttctt ttggattgaa  97320
97321  tttttaaaat tctgttttat cttctttgta ggcttactgt ctatacttct ttattttgta  97380
97381  attgtttttt gatttataat atgaatcttt aatctttaat agtctttctt taaatagtat  97440
97441  tacactactt cacatacagt ataagaatct tagaatagta tatttccatt ttcccttttc  97500
97501  caacctttgg gctgttgttg tcatacattt tgcttcgaca gaagttataa gctctacaat  97560
97561  acactcataa cttttgtttt aaaccaatta tctcttaaag agaattcaaa acaagagaaa  97620
97621  aaagatgttt ttatttgatt acatatttac ctttccagta ctcttcattc cttgtgtaga  97680
97681  tccagattcc ttttgttttc cttctgactg taaaactttt tttggccagg ggcagtggct  97740
97741  catacccgta atcccaacac ttagtggggc tgaggcggga ggatctcttg aagccaggag  97800
97801  ttcaaaacca gcctaggcaa caaagcaaaa ctctgtctct attcttataa aacaaacaaa  97860
97861  aagcatttct attttttttt tctttttgag atggagtctc tctctgtcac ccaggctgga  97920
97921  gtgcagtggc gcgatcttgg ctcactgcaa cctccacctc ctgggttcaa gcgattctcc  97980
97981  tgcctcagcc tcctgagtag ctgggattac aggcacacgc caccatgcct agctaatttt  98040
98041  tatattttta gtagagaaag ggtttcacca tgttgatcag gctggtctcg aactcctgac  98100
98101  ctcgtgattt gcctgcctcg gcctcctccc aaagggctgg gattactggc atgagccacc  98160
98161  gcacccagcc aacaaaaaac atttcttgtg tgcatgtcta ctagtgatga attcttccag  98220
98221  cttttatgtc tggaaaaaaa cattttacct ttatttttaa aaggtctttt gctgggtatt  98280
98281  gaattctagg ttgacagtct ttttgttttt tctttgagtg ctttaaaaat attgctccac  98340
98341  tgtcttctgg tttgccttgt ttcttttttt cttttttttg agatgaagcc tcgctctttt  98400
98401  gcccaggctg gagtgcagtg gcatgatccc agctcactgc aacctctgcc tcccaggttc  98460
98461  aagcgattct tctgcctcag cctcctgagt gactgggact aaaggcacat gccaccatgc  98520
98521  ccggctaatt tttgtatttt tagtaaagat ggggtttcac catgctggcc aggctggtct  98580
98581  cgaactcctg atctcaggtg acccacccac cttggcttcc caaagtgctg ggattacaag  98640
98641  catgagccac cacgcctggc cttgttcttt ttttgctgta tctttttcct gcaggttttt  98700
98701  ctttctgtat ttcatgttga ataccttcta aagctatgtc ttcaagttta ttaatttttt  98760
98761  tcttctgagg tatctaatct gctattaatc tcatttattg tatttttagt cttactatag  98820
98821  ttttcatttc tagaaatttg atttgggtcc tttttatatc ttccatatct atttttatta  98880
98881  tgtttatgct tttctttacc ttcttgaaca tatgggatat aggtattata actttttaaa  98940
98941  tgtccctgtt actaagtcta gtacctatgt ctttttaggt ctgtttctct tgactgatag  99000
99001  ttctctctct ctctctcttt tttttaagag tcgtatgttt ctgctttttt gactgcttgg  99060
99061  tgattttttt gttaggtgcc agatatcatg aattttgctt tagtgggtcc tggatatttt  99120
99121  tgtattcctt tcactatttt gacctgtgtt ttggaacaca attaaattat ctggaaataa  99180
99181  tttgactttt ttaaggcttc atttatttat ttatctggtt tttgtttttg gacacagagc  99240
99241  agtctttaat caatagccga ttttccttca ctatccaggc attgctcttc tgagtactct  99300
99301  actgaatatc ccatatatga caaggttttt ccactctggc tagttgaaag cagaactctt  99360
99361  cctgaccctg tgtcagctcc tggaaggatt ctactccttc ccatggttct tccctggttt  99420
99421  tgagtagtat catcacatcc atgcactgat cagtactcag ctgaagactc aagcttaacc  99480
99481  ctctgcagac ctctggagtt ctctttttgt agctttcttc tctctagtat tctgtcctgc  99540
99541  taattttagt ttgccttggc atctcccatt tcttaactct gtttcttcaa ctgggggacc  99600
99601  actgggctgc attccagttt ctcatctctg gactgtggac cataaactgt ccccaggcag  99660
99661  taagctgtgg caataatgag gctcaccatt tgttttcctt ctcccaggga ttgctgttct  99720
99721  gtactgcctg ttgtttattg tgtaaaaaga attcttttat ttatgttgtt caattttgtg  99780
99781  gttgtttaaa cgaatctggt ccctgtttct tcatcagagc tggcagggtt actaaacgta  99840
99841  aggcttagtg attgatgaag tatttacaaa tatgaaatat gtacacttac agaatattta  99900
99901  gggtatcatt tccgcttcct tgtgttaaat gcatcaggtc ttctgactga tgcattatac  99960
99961  tgtttcagag gggtgcttac tatatggaga acatagaagt actagttatt aactattttt  100020
100021  ttgtattaaa ttttggtacg tcacataaac attgagtctc ctttaaatgt gtcaaatgta  100080
100081  gctgacttac taattggatt ctgtcatact ctttttctgt ggtcaccaaa tattagcaaa  100140
100141  tttcttcatt cagttacaca agtacttggc caacatactt ttacataaga aaatacttag  100200
100201  gatgggctgg caagatagcc aaataggaac agctctggtc tgcagctgcc agcgagatca  100260
100261  acccagaagg caggtgattt ctccatttcc aactgaggta cctggctcat ctcattggga  100320
100321  ctggttagac agtggatgca gcccacggag ggcaagctga agcaggatgg ggcatcacct  100380
100381  cacccgggaa gcacaagggg ttggggaact ccctccccta gccaagggaa gctgtgacag  100440
100441  actgtgtcat gaggaacatt gcattccagc ccagatacta tgcttttccc acagtcttcg  100500
100501  caacccacag accaggagat tccctcgggt gcctacacca ccagggccct gggtttcaag  100560
100561  cacaaaactg ggcagctgtt tgggcagata ccgagctagc tgtaggagtt ttctttcgta  100620
100621  ctccagtggt gcctggaatg acagcgagtt agaaccattc actcccccgg aaagggggct  100680
100681  gaagccaggg agccaagtgg tctacctcag cggatcccac ccccatggag ccaagcaagc  100740
100741  taagatccac tggcttgaaa ttctcgctgc catcacagca gtctgaggtc gacctgggat  100800
100801  ggtagagcta ggtaggggga ggggcattcc ccattactga ggcttgagtt ttcccctcac  100860
100861  agtgtaaaca aagccaccag gaagttcaaa ctgggcagag cctaccacag ctccctaaat  100920
100921  ccgctgtagc cagactgcct ttctagattc ctcctctctg ggcagggcat ctctgaaaga  100980
100981  aaggcagcag ccccagtcag gggcctatag ataaaactcc catctacctg ggacagagca  101040
101041  cgtgggggaa ggcgcagctg tggacacatc ttcagcagac ttaaacattc ctgcctgctg  101100
101101  gctctgaaga gagcagcaga tctcccagca cagtgctcaa gctctgctaa gggacagact  101160
101161  gtctcctcaa gtgggtccct gacccctgtg cctcctgact gggaaacacc tcctggcagg  101220
101221  aatcaacaga cacctcatac aggagagttc cagctgccat ctggtgggta cccctctggg  101280
101281  acgaagcttc cagaggaagg aacaggcagc aatctttgct cttctgcaac ctccactggt  101340
101341  gataccaggc aaacagggtc tggagtggac ctccagcaaa ctccagcaca cctgcagcag  101400
101401  aggggcctga ctgttagaag gagaactaac aaacagaaat gaatagcatc aacatcaaca  101460
101461  aaaaggacgt ccacacagaa accccatttg aaggtcatca acatcaaaga ccaaaggtag  101520
101521  ataaatccat gaagatgagg aaaaaccagc acaaaaaggc tgaaaattcc aaaaaccaga  101580
101581  gcgccttttc tcttccaaag aatgacaact cctccccagc aaggggagtt tgacgaattg  101640
101641  acagaagtag gcttcagaag gtgggtaata acaaactcct ccgagctaaa ggaccatgtt  101700
101701  ctaacccaat gcaaggaagc taagaacttt gaaaaaaggt tagaggaatt gctaactaga  101760
101761  ataaccagtt tagagaagaa cataaatgac ctgacggaac tgaaaaaaca caacacgagg  101820
101821  actttgtgaa gcatacacaa gtaccaatag ctgaatcgat caagcagaaa aaaaggatat  101880
101881  cagagattga agatcagctt aatgaaataa agcgtgatga caagattaga gaaaaaagaa  101940
101941  tgaaaaggaa tgaacaaagc ctccaagaaa taggggacta tgtgaaaaga ccaaacctat  102000
102001  gtttgattgg tgtacctgaa agtgacaggg agagtggaac caagttagaa aacactctac  102060
102061  aggatattat ccaagagaac atccccaacc caacaaaaca ggccaacatt caaattcagg  102120
102121  aaatacaggg aacaccacaa agatactcct caagaagagg aaccccagga catataatcg  102180
102181  tcagattcac caaggttgaa atgaaggaaa aaatattaag agcagccact gctcaaggaa  102240
102241  ataagagagg gcacaaacaa atggcaaaac attccatgct catggatggg aaaaattata  102300
102301  gcgtgaaaat ggccatactg cccacagtaa tttatagatt caatgctatc cccatcaagc  102360
102361  tacctttggc tttcttcaca gaattagaaa aaactacttt aaattttata tagaacctaa  102420
102421  aaagagccca tatagccgag acaatcttaa gcaaaaagaa caaagctgga ggcatcacgc  102480
102481  tacttgactt caaactatac tacaaggcca caataatcaa aacagcatgg tactggtacc  102540
102541  aaaaaagata aataaaccaa cggaacagaa cagagacctc agaaataatg ccacacatct  102600
102601  acaaccatct gatttttgac aaacttgaca aaaacaacca atggggaaag gattccctat  102660
102661  ttaataaatg atattgggaa aactgactag ccatatgcag aaaactgaaa ctggacccct  102720
102721  tccttacacc ttatacaaaa attaactcaa aatggattaa agacttaaac ataacaccta  102780
102781  aaaccataaa aaccctagaa gaaaacctag gcaataccat tcaggacata ggcatgggca  102840
102841  aagacttcat gaccaaaaca ccaaaagcaa tggcaacaaa agccaaaatt gacgaatggg  102900
102901  atctaattaa actaaagagc ttctgcacag caaaagaaac tatcttcaga gtgaacaggc  102960
102961  aacctacaga atgggagaaa atttttgcaa tgtatccatc tgacaaaggg ctaaagtcca  103020
103021  gaatctacaa ggaacttaaa caaatttaca ggaaaacaaa caaccctatc aaaaagtggg  103080
103081  tgaaggatat gaacagacac ttctcaaaag aagatattta tgtggccaac aaacatatga  103140
103141  aaaaaagctc atcaccactg gtcattagag aaatgcaaat caaaaccaca gtgagatacc  103200
103201  atctcatgcc agttagaatg gtgatcatta aaaagtcagg aaacaacaga tgctggagag  103260
103261  gctgtggagt aataggaatg gttttatact gttggtggca gtgtaaatta gttcaaccat  103320
103321  tgtggaagac agtgtggcga ttcctcaagg atctagagcc agaaataata tttgacccag  103380
103381  taatcccatt actgagcata tacccaaagg attataaatc attctactaa aaagaacatg  103440
103441  cacacatatg tttattgcag cactattcac aatagcaaag acttgaaacc aacccaaatg  103500
103501  cccatcagtg gtagactgga taaagaaaat gtggcacata tacaccatgg aacactatgc  103560
103561  agccataaaa aaggatgagt tcgtgtcctt tgcagggaca tggatgaagc tggaaaccat  103620
103621  cattctcagc aaactaacca ggaagagaaa accaaacaac acatgttttc acttataagt  103680
103681  taaaactgaa cagtgagaac acatggacac atggagggga acatcacaca ccggggcctg  103740
103741  tcagggggtg cgggtctaag ggagggatag cattaggaaa aatacctaat gtagatgatg  103800
103801  ggttgatagg tgcagcaaac caccatggca cgcgtatacc tatgtaacaa acctgcacat  103860
103861  tctgcacatg tatcctagaa cttaaagtat aataaaaaaa cagaaaatat ttaaaatata  103920
103921  tctttcaaat tatcttttca aatttaaatc gagggtcatt ttatgtatga gtataatttg  103980
103981  taatgaatag cccatagttt tagagtcctg attcattgac aaacttataa acaaaatttt  104040
104041  aagctttttt ggtattcttt tgaaatgtca aaattgatgg gaagcaaaca caaaagggag  104100
104101  aacagtctgt ggctctgaaa aaaccaaaaa ggatatctgt tgtatgtttg tatggtgggt  104160
104161  cattaacctt tggtgtactt tgcagaagta ttttaagtat ttaccattgg acattatttg  104220
104221  ttttaagtta tattttgctg agagctacaa ctcaggaagg caagtgaatt gtaagataac  104280
104281  gattaagcca catttaacac tttttaaaag catgggccag gacaatgaag cagtatgatg  104340
104341  ccatatatac ttttacacaa cagccatgct aatataatga taaagcaatt atgctatatt  104400
104401  tttaaaagct tctcatgaat tacctaaaat aaccatgtat ttacttttct ttgccagaaa  104460
104461  gaggaaacat tttattttaa ttttaaaaaa ttcaattctg aaaacatagc taaagcttta  104520
104521  acctttctca ctctgaccca atatattcct aatatagctt tgcccttgac ttccacagct  104580
104581  aaatactagt ttctcaagtg atttaggaga cttgacttca ttattcaaaa ctgaaattat  104640
104641  ttagcttgtt ctaaatgcaa ctttgcttcc cactatgtct atttttccat tacttttcaa  104700
104701  atcatctggg cttaaatact gagcactttc tccttttctt tctcaatagt ttgatagagt  104760
104761  cctgtaattt ttttttaaag ctgtctctca tatttattat attattattt taatatactt  104820
104821  cattacactt ccctagaaca gatcatcagc tctctttaag taatttgtct gaggtcaccc  104880
104881  agttggcatt tgaactcata ttggtttgat tccaaattcc atactggttt ctagtaaagg  104940
104941  tctctgtcac tgtactacat tatttctgtg aaatcattca tgctgttttt actacctcta  105000
105001  taatatatag tcaggcatat gggacagtat aaagggagca atacaaatag taagttaatt  105060
105061  ttattctaag tgaaagcata atatgtatgt gtatttttta tcctgagtaa caagggaagt  105120
105121  gttttgccta ggagctaata agtaacaaga aagggaaaag taacatttgt tgactagctc  105180
105181  ctttgtgcag tgcactgtga ctattggtct ggcttattcc tcaggaagaa ggattaaaag  105240
105241  aagactttac aaaaatgagc aaactatatt ataaaagtaa atgctagtat gcatatatgt  105300
105301  ttcattcatg caactcctag aaatgagaat ttactataag tgttttcaga atccacaata  105360
105361  atttaggttg aaattaggta tttggatcaa ctttcaaggg aaggggtgac aatgaggtga  105420
105421  aatagacatc tagattgttt tcgtagactg aaacattgga cctgaggttt ttgttgttgt  105480
105481  tttactcttt ctctgttttt agtaaaagat tccaggtatg cctaaagtca tcttctatac  105540
105541  gaatgcaaaa atgtaacgac aaagaaggga aaataaaaga aggcaatatc ttaggaataa  105600
105601  atattttata gtgacattat ttttctgcta gtgaactaat aatctacaaa aattttaaga  105660
105661  tagataagca gaaagaatac aaacaaaaaa agatagtaat ttaactcata tgaataatca  105720
105721  tccactgaaa tgtagcaagg atatgctaca tatgaaatgt aattagatga ttgcttaaag  105780
105781  atctaggaat ataagctcaa tgtaataaaa taactttctt catcattgtt aaggattaat  105840
105841  aaggcattaa atgggttttc atgtgggtcc tcatatgtta aaaaggacaa caataagaaa  105900
105901  atctaaagaa actgagataa cttataaatc aatgcaggta ttctgtgtta aatgcttatg  105960
105961  taagcctgag ttcttcatcc agatctgttt atgattttaa acataaaatc attttcattt  106020
106021  ctaaaccttt gctcaagtaa cttgtagtac ctgagtccta tgtctgatcc ctaagtctat  106080
106081  tcttttctct atgtatctat acccttcttt aattttaaaa cactctgaca tatgaaaaaa  106140
106141  tgccagagtt tactgtagag aaatattcat aacttgtcta ttcatgtcac tcctccccac  106200
106201  cacaccatcc atattataca cattacccat tctctttgtt cattaattgg caaaagggac  106260
106261  taagaaattc aaggatgtcc aaaaataaaa aacaaacaaa aatctaacaa ctcaggaatg  106320
106321  tcctgtaggt agctcataga aacttagttt aggaagtagt gctcatcact tgcttacttc  106380
106381  tttggaagtt tgtctgataa ttatacagac cagcatcaaa ataactctca tttatgtgtg  106440
106441  tgacatttca gtgtagaagt aataataggt aatgtttttg catatgtcct attataggta  106500
106501  ctgttaaaag tgcttcagtg tattaactca taacttctca caactctatg aaatagattc  106560
106561  tgtcatcact gtttcacaga tggagaaact ttcctgtgtc cacaaaactg gttggtgaca  106620
106621  gagccagaat tttaactcag gctatctggt tccagagact atacttttag cctctatgtt  106680
106681  gccttttagt gtatattagt ttactgtttg gtatgtgcat tgtcatgatt cgtttatttg  106740
106741  ctcatgtttt atctgtgttt gtatttttgt gtttgtgagt gttactatgc tatggcaaaa  106800
106801  agggcctaga ctttgaatta gcggatctta cttaatattc acagaagcct ggaagtgtaa  106860
106861  acactgctat ccctatttta tagataaaga gacctgaggt ccagagatgt catgtaactt  106920
106921  gctttggtgt ggttctgaac aaattatgtc tctgtatctc aggtttcctt gtatgtaaaa  106980
106981  tagggataac tttcagttgt tgtgaggaat aaatgagcat ttatgagaat agtaattaga  107040
107041  aacataacaa ttaattgtta gtacccttca ttccttttcc tctgctatac agtgatttca  107100
107101  taagaacaga gaaccgagga ttcagttaca cagtattaac ctgtttatct tggcttacta  107160
107161  taagtacaga gaatttttct cttctcttga ggcacccctc ctcccccatc accttctcaa  107220
107221  aatggaaaaa gttcaggggg aaaaggcatc atgggactcc agcattgtta agtatgggca  107280
107281  gtgttcactg ttatattaca gttggaattt gttatgttgc tttagttatg aatcatgtca  107340
107341  gtaattaccc tgagggtggt gttagttcac tattcaagta caaacaagaa gggaagtagc  107400
107401  aatggtagaa gaatagctag gacatactct ctgtacctaa cctgtgggat ggaagcacat  107460
107461  atactcttat tcagagaatt ttataaagag tcatgatgtt agataattac ttgaatttag  107520
107521  ttttagaatt ttcagtttgt aaacttacag tcaaatctta actggaattg tgaggaaggg  107580
107581  ctctagaatt ctggatatgc aagaaacaaa gaagagaaat aggagaaatc gatcctaatt  107640
107641  agtgtggctt ctgaatttct gcagcaaaat aaaaggctgt tattaattat tgagtttact  107700
107701  aaaattttag aactactcta aggcaattat gcttcaatca tctaagctta cttaccttta  107760
107761  attataaaat agaacaactt tttggcattt catttttcca actatttata gcatgtttta  107820
107821  aaaactctga actgtcacga cccagtctgt ttcaacatac acatttgtgg tccttggtgt  107880
107881  tgttactaat ttacttaatt gggtcttcat attttcagct tttctcagaa atggccaaat  107940
107941  atcaaaggta tttttggtgt cttcctgtaa gtgctagatt tagaacatga taaggaaacg  108000
108001  tagaatagga aacagctgga tttgtttctt agccttttca aaaaagcctt ttcttacttt  108060
108061  gctaagtttc agtggttctt atctccacta aatataacaa caaatttatc tttaagattt  108120
108121  tgattatatt ccttaagaat tcttcaaaga ctaacataaa tctgtcttgc tatcttttaa  108180
108181  gtctggtcat tttatcatta tgcccttttc ttattttaag ataatttaat tgtctaaaag  108240
108241  tttttaaatt tacatattaa gtaatgatag tttttatatt aggttttatc atttagtttt  108300
108301  tttcttttaa acattaagat gaaaaaggtg gagaagtgaa attacttgtc ttttacatga  108360
108361  gtcataaaca aaaatgaaca taggatacac taatccaata ctgaacttac tatctgttct  108420
108421  tgaaaatata atttttttgc attatctttt tcataggaat atcagacacc tttaatagtg  108480
108481  tacactttta gattggcatc tgatttagtt gaacccacat attttaacgg ggtcttctga  108540
108541  aaataaacgt ttgcacattt cagttccaat gaagaacaaa tggcctgggg aagggatgga  108600
108601  gagtggtaaa gaaatccctt gtagaaaacc tttttttttt tttaaacaga tgagtctcac  108660
108661  tctgttttcc caggctggag tgcaatgaca caatcatagc tcactgaagc cttgaactct  108720
108721  tgggctcaag tgatcctccc acctcagcct ccttagtaga tgtgactaca ggtgtgagcc  108780
108781  aacacaccca gctaattttt tttattcttt gtagagacgg ggtcttgctg ttgcccaggc  108840
108841  tggtctcaaa ctcctagact caagtgatcc tattgctttg gcttcccaaa gtgctgggat  108900
108901  tagtcatgag ctgccactct tggcctacag aaactattta tatgtgtcct ttgctttatt  108960
108961  tttctttaaa tgcaggtcca ttttttcccc tcgttttagg tagctaagat tatattgaat  109020
109021  catgtgtgtt tcagtctttg tcatctcagg aagtcttatg agaccacaac ataaagtata  109080
109081  gtaatttttg tccaataatt ttggccatta gcaaaaatta cctatatgac atataaatca  109140
109141  aatggtataa ttttttagtg ctaagtctta agtagtattc atttttattt aaataaattg  109200
109201  cttctgttcg taaagtacta tatataaaac ctttttacct tttttatata taaaacctat  109260
109261  gattcatagg ttttatgtcc tattaaaata tgagctaaca ataattggta aaattagttg  109320
109321  gaaaattatc agttttaaaa gaaaattaaa ttgaaggtta tgttgttagt aatttaaaga  109380
109381  tctcctgtgt tttgatgtaa aaacactatt ttttagcagc agtcaaaggg cttaagtagt  109440
109441  atgacttttt gtgtaacttg gattgtgcaa ttgcttttaa aaatgaaact atttctcatt  109500
109501  tataatgaga taatggaact cagtgtatcg gaagagcaga ctgaacacac acttctacct  109560
109561  cctttctccc cgcaaaccct acagaagtga caaaaaagac acatatcaca ggggagtgaa  109620
109621  acccagcagt actcagactg tgaagcagaa aaactgtgga gggaagtgga ggagttgatt  109680
109681  cattttttta gtataaaaaa taaatgatga gtgtattgtg gatacaataa agtagagaaa  109740
109741  accacagcac acaacacccc caggaaaggg gactggtgga agtgggagtc ttagagagcc  109800
109801  cccaagctca aagtagcaga tacagagagt ggggcaataa tcaggaaggt tttctaaagt  109860
109861  gctgtttggc aatggtcctc aaacttgagc atgcatcaaa attaccagga gggcttgtta  109920
109921  aaacacatat tacagattgc tgggcccagt cacaaagttt ccagtgtagg gtccaagaat  109980
109981  ttgtatttct gatatgtttc caggtgatac tgatgctgct ggtctgggta ctacactttg  110040
110041  tgagcaacat tttaagaaca tgaaacacct ggaccagtcc cccatctaag gccatgccag  110100
110101  cctatgagaa taaaaaaaat gcacctctgt agtcccagct acttgggagg ctgaggaggg  110160
110161  aggattgctt gagcctggga agttgaggct gcagggagcc gtgactgcac tactgcattc  110220
110221  cagtctgggt gacagaatga gacactgtct caaagaaaaa cgaaaaaaaa gcaccttcct  110280
110281  ctttactaat ggattataaa aagatgccgt ccggacacag caaccctaag cttggtatgc  110340
110341  agagtttagg ctgaagcccc atgctgttgt gcagtgcata aactgtacag atacaagccc  110400
110401  gcgcccacct tcaaattttg tgtacactta cagacacggg gctagggttt cctgatggtg  110460
110461  ccaaagagag aagcagaaca gaaattgaag taaaccgaga cttctgtaac agacctaaag  110520
110521  aaaaagaaat aggaaaggca gttcttccta ggaggaaaat acaacaaagt attgtactgg  110580
110581  taggttatgt agttccttac tttggtattt tcaggtacct cagttcaata tttattcatt  110640
110641  accataagaa agaccagagg aaatggagga gagaaaataa taaaaaagaa cagaaaaaaa  110700
110701  aaattccaaa actaatgaaa accagggggc ttcagatgga aagggcccat agtgccaagc  110760
110761  atgatgaatg aatgtggata ctttttgttt ttttttaatg acagtctcgc tctgtcgccc  110820
110821  aggctggagt gcaatggtgt gatctccgct cactgcaacc gctgcctcct aggttcaaac  110880
110881  gattctcctg ccttagcctc ctgagtagct gggattacag gcacgagaca acgcgcccag  110940
110941  ataatttttg tatttttagt agagacgggt tttcaccatg ttggttagcc tgatcttaaa  111000
111001  ctcctgacat cgtgatccgc ctgcctcggc ctcccaaagt gctggaatta taggtgtgag  111060
111061  ccaccccacc cagcaaaaaa ttcagaattc taaagataat gagaaaatta taaaagcttc  111120
111121  cagagagaaa aagtaagcta ttttagggga atgagatcca gatcagcaca gaagttctca  111180
111181  ttaggaatac tggatatttt ataacctaaa atttgtcaaa tatgacagca aaatgaaatt  111240
111241  tggaaatgca aggactcaga atgtttatct tttgactgcc cttttgaaat gaaattacta  111300
111301  gggaatatgc tttaaaaaaa tgaaaaaaga atccacaaaa gggaaatcat aagacctaat  111360
111361  aaaaaaactg tcacaccaga gcagagagaa aaatgcaaaa aatcctacga tgcaacaagc  111420
111421  ccagaaaatg tttgttccac atgagaaatc agatagtttc ataaagaatg ccttcaacaa  111480
111481  caaaatggtt tcttttaaca attgtataac ctcatctaaa tggtgggaat ttaacaaata  111540
111541  cagtttaaag ttgataaatc aagtaataag agtaataatg aatttgtgta ttaacaaaag  111600
111601  aaaatttgcc ttttttcctc gggcttttga agaattttaa gattcattct aattattgag  111660
111661  accaattatg tgccagacac taaaataaat gaagttctag ggtgtttttc tcccatcctt  111720
111721  gttggcccat agttttgact gcatataaca ggagatggca tgcacagccc acagaccata  111780
111781  aattttgttt taacacagcc gctttattca tttatatatt gtctgtggct gcttttgcac  111840
111841  tgcagtacag agctgagaag ttgcagccag aaagtagagc ctgcaaaccg aaaatattta  111900
111901  ctatctactc cttgagaaga aagtttgtca atacccaata taaagcatta acatgtttcc  111960
111961  caaagtcgta actatacaaa aaggtataat ctgaaaaatg tcatattctt tgatattcct  112020
112021  tctatcccat ttccaacccc acccttgttt tttggtttat ctttcctgtg tttcttttta  112080
112081  taaaaataag caggtatgca cgttttattt tgcctttttc ttatacaaaa ggtggcatac  112140
112141  tatgtgtgct cttttatgct ttttttcatt taacactacc ttcttgaagt cattccatat  112200
112201  caatttatag agatatttct cattattaca gctgcatagt actgtatttt gtatatatac  112260
112261  tacagtctgt tcaactagtt ttctatgatt ggacatctag gtggtttcca gtattttgca  112320
112321  atttcaacta ttaccacaat aaataactct gtgtgtgtgt gtgtatgtat gtatgtatgt  112380
112381  gtgtgttatg taattgaaat tgtgtcttga ggatcaatac ctagaagtaa gaatgctggg  112440
112441  tcaaagggtt aatgtgtgtg tgtatgtgtg tgttagatat tgccaaatcc catccataag  112500
112501  gtttgtacta tttttcattc ccaccagaaa tgtatgaagg tagcaatttc tccatgacgg  112560
112561  ccactgtcca aattttgcca agtaatgaca ttaaaatatt cttctcatct attatcacca  112620
112621  tcatttaaaa aagaatttct cccattttaa taaaggaaaa aggacaaatc agaaaaaaag  112680
112681  gataagaaga gccctttaaa ttgtataaat atagttcttg ttgtgattat ttttcttttc  112740
112741  ttgctgaaga caaatgcatc tctaccctgt atcagacgaa tctttatttg atcatgtctc  112800
112801  ccctaccttg aaattcttga ggactttcca cagcttctca gcacttaacg tggtcttaac  112860
112861  atggcatata agtacgtgta agatgttagc cctatttctc cagccacttt gaatgtttta  112920
112921  attctttcag tatccaaatt ctctcccaca gggcctttgc ctgtggtgct tgccttgcca  112980
112981  ccattaagta actagacaag taaaaacaaa gaatctgggt tcagccaggt gcagtggcct  113040
113041  gcacctgtag tcccagctgc ttgagaggct gaggtgggaa gattgcttga gcccaggtat  113100
113101  tcaagtccag cctgggcaat atagcaagac ctcatctttc tattaaaaca aacaaacaaa  113160
113161  caaacagggt tcttaccctg gcgctacatt aatttgttat gtgacattgt gtctgttgtt  113220
113221  tagtcttaca gttcctcagt ttccccagcc taaggtgtag ttacatcaga tgaccatcag  113280
113281  gccctttctg ttctaagttg tgaatgttcc agaagccatt ttgataggac gataatggaa  113340
113341  cctagcacat ttaccccatg gctattaact gtaacgctgc tgtaagtata caacacataa  113400
113401  ttgtttctta caattattta tttttaaaaa tcacttgaaa tctattatga gtaaaccaag  113460
113461  ttttgagaaa actgattatt aaatttttga attatacccc ttctggggct ctatcttttg  113520
113521  aattctgttt ttaacactgc ttttccaatg aaagaggtaa ttttctaccc ttttaagagg  113580
113581  ttattgtagt aaatcttttg ggagcaggaa gacaggaagg taggagaggc ttaacactat  113640
113641  cattttaagg taataaaaaa gagagagaag tttgcctggt gttaatctcc tgttcattta  113700
113701  ttatctgatc tgttgccttg tttaattgac attctttgta cttttataaa actgtctgac  113760
113761  atcaagtaaa aatgataaag agaaaataga aatttgagaa ttagagattt taggagttat  113820
113821  gtacatgctg atctctggaa aatattgcta aataagtaat gctgttgatc attaagtact  113880
113881  ctggtcggtt tagatattaa tgtgtgttct acattcttaa gtttgttcat tagtcctttt  113940
113941  taatttgtaa tttatttctt agaagccatg ttataaatgg gtaattcagt tttcaggaaa  114000
114001  gccccaaaaa gctttttaaa aagtttgttt ttggagtctt taagatttca tccctgccta  114060
114061  agcactgttt ataaaattgt ttctacacaa aaatttattc acaactaaga acatttgtga  114120
114121  catccagagt tggactggca tttaggcacg aaaaaagttt aggtgctgga aggtagtgat  114180
114181  gcttcttctt ggaaatagta atttaatata ttgacaaagg acaaaatact tggttcatca  114240
114241  ggtgtccaaa attgtaggac caaaaagcaa ttgcttcaga ttcttgataa ctatgtacca  114300
114301  ttcatgaacc aaatgtttct cggatgggaa tatgaagttt gctccatttt ctattttata  114360
114361  tttctcaatt tagtgactaa tttctttaaa taccaatatc tataattaag atttctattt  114420
114421  ccaatttact tttcagcatt ttgaatgtag aatattaagg ttcattgata gctccttaag  114480
114481  tagtgtcttc agtttaattt tctgtgaata taatatatat aatacatata tttttatgct  114540
114541  ttttaaaata aactaggtac ttgatatttt ctcagtaaag atgatttcta agttcagaaa  114600
114601  ttattaggat gctggaaagc catttttcca cacctgaaaa attttctcag cttactgtgt  114660
114661  tcctttgaag ggagttaatg tgggaaggaa gattagtcaa atcatctacc gttttatgaa  114720
114721  aatgttaata acagtgggca cagtttttat aggggggctt agtgctatca ttttcaggta  114780
114781  atcaaaagta aaatcatcag agttctaata ttaatatagg tttttctgaa taaaggggga  114840
114841  agggaagaga aaaccctcag aatatatgac ttaccacaaa gtacaacact agcaaaggaa  114900
114901  aataaatttt gttctggtac actttttttc catagttcta gatgagaaaa ccatgtttgt  114960
114961  tatctgttat gtattgcttt atgaagaatc ttacaaaact tttgattcat ttatcttcct  115020
115021  gttgacaaga gacaccaaaa agtttcttta tgaacatagt aataacaact atttaatgac  115080
115081  tgttttattt gcattttaaa gttatattca tgttttatga tcttgcctta agttgagatc  115140
115141  tttaagctga ggagagttct gagaaatctc aaagttatac aattctccac ccctttcccc  115200
115201  cagatcagta gattggtagt tgcttctcaa ctcagtatgt ttaagaaaga gtgtattttt  115260
115261  atttactgaa gtgtaatatc aaataaagga atttcaggtc aatggaagaa aacacattta  115320
115321  tattatgtat atatttctct tgggatataa aggaccatgg ttagtatctt cactagtttt  115380
115381  ttgggttttt tttcttttct cttttttttt tttttttgag ataggatctt gctctgttgt  115440
115441  ccatgctgga gtacagtggt gtgatcatat ctcactctaa cttggaactc ctgggctgaa  115500
115501  ggcattaaag atgtattttg ctttaggttt atctaaagga aaccatggat ccctaaagaa  115560
115561  aaccccccac tgttatttta ttgaaaatgg gtttacctgt ctagcaaatg attgtgattt  115620
115621  ttctgaaatc attacacctc aaacccagag aacagcaaaa atcaaattta tgtcttaaaa  115680
115681  gagttttttg tccaagttgt attgaggact tgaaagatta agacagtaga aatcagatag  115740
115741  gttggatgct gaatttaatt acatgtcctt ttccttaaat agaaggcatt cttttttagt  115800
115801  taactttgga gaactgcttg attttttttt tttttttttt tttttttttt gagatggagt  115860
115861  ctcgctctgt cgcccggctg gagtgcagtg gcgagatctt ggctcactgc aacctctgac  115920
115921  tcctgggttc aagcgattct cctgcctctg cctcccgagt agctgggact acaggcatgt  115980
115981  gccaccacac ccagctaatt tttgtatttt tagtagagac ggggtttcac catgttggcc  116040
116041  aggagggtct tgatctcttg accttatgat ccacccgcct cagccaccca aagtgctagg  116100
116101  attacaggtg tgaaccaccg tgcccggcct gaattttttt aaaaaaggaa tatgttggat  116160
116161  aataaaaaag ttttagtgta cttggtactt tttttctaaa gtatacctca gagccagacc  116220
116221  tattttatgt ttagtgaaat gaaaatatag ttttgtttag ttatttggcc ttgtagtttt  116280
116281  gttactttat aatgtaagga actgtgtcct taattaatca ttttgacgta caataacatc  116340
116341  ttgcctactt gaaataatgt tttgaacttc ccaatatttg gcttaaaatg gccagaagag  116400
116401  tgaaggaaaa gaaaatattt acagtcatgc atcacgtaat agcattttgg tcaatgaccg  116460
116461  cataaacgat ggtggtctca taagattatc atactatatt tttactgtac cttttctgtg  116520
116521  ttgagatgta tttagataca caagtaccat tattttacag ttgcctacag tattctttgc  116580
116581  agtagcatgc tgtataggtt tgtagcctag aagcagtagg gtgtaccata taagcctagg  116640
116641  tgtgtaatag tgtatacctt ctagagttgt gtaagtacac actgtgatgt ttgcacgaca  116700
116701  taattaccta agcaagcatc ataagcaaca cgtgacagta tattactttc taaatgccaa  116760
116761  gtactatatt tcactatctc tgatgtttct ccgacctaac atacttaaaa cataagttct  116820
116821  tgactgtgat gtaagtgcac ctttaaaatg tacctctggt agtattttat ttttttgcta  116880
116881  agtaaaaact tagcaaaatg acattttatt agttttctcc ctctcaattt ttgtggcata  116940
116941  tatcattttg aaattgggtg cattatatac agaaaatcaa aatagtaact tcaaagcata  117000
117001  ccatatagat agcatctgct ttctacaaat tgcctacaca gaccaaactc ccaaaatgtt  117060
117061  atcaatgtgt tactgctcaa gatcttccaa caatgttaat atgtcatcat ttctacagaa  117120
117121  gactacgttt ttagttatac atatatttta aaatactccc aaaacattta tttcaaatta  117180
117181  ctcttctttc tcatttgtta atcatagttt aagaaatatg attagtagtt ttaattcaaa  117240
117241  ataaaaatgg tatgttgaat aaaatattac ataaacataa attagtataa aataatttag  117300
117301  taaattaaat catttaatat aaaaaggaat tcaaagacat tacagattgg caccacataa  117360
117361  tttaagtcag tcacttttag acactaaata actttaagag atttttttta atgaaggaac  117420
117421  aaatcaaaat ggctcagaaa aatcagatgg agtggataca caaataaaat acatgttaat  117480
117481  gcttaacaca ttgaatacaa attttcttta tactaaagac tttaaaatgt ccatgtgtta  117540
117541  atttcttttg gaggtggaaa aatagtttgt ccaaaaagac acttttcaca gttgaaggaa  117600
117601  cttgaaagtt ctgtcccagt gagtcctaat ggttttattt caggcagcag attcattgtc  117660
117661  aaatatctta ctttttaagg tctgtaggtt atgctgaata aaattctctg caccatgaac  117720
117721  ttcagagaat ctgaagtcac ttctcctgac agaccagttt ttcattttta ttgaattctg  117780
117781  aattgtgtcc gatgtaaagt agtaaactat agggtcaaaa caacagttgg aaacagcaat  117840
117841  acagagagtg attgggtaca ttgtccttac tgctgccact actgagcaat taacaaatgt  117900
117901  ttgtgttctc acaagagaat ataaaataag attgatattg taaggaacaa aacagaaaca  117960
117961  gaatatgatc aaatgtacaa aaatcatttt taaaacctta gttttgttta ttttgcttct  118020
118021  acttaatgta acaggtttgg ttaaagtttt tagcaccata ctagaacaag ttacatttaa  118080
118081  aattagagga ataaaaaatc ccactatttc gatgaaaatt acaatccttg agagatatgt  118140
118141  tttccatgtg gcttctggaa aattttcaaa gcaggcttct gaggcattgt taccctgaga  118200
118201  gtgggtagac tgaacaaaaa cggcgggtgc acttcctccg atcacagtta accacacgcc  118260
118261  agtgcaaaca atctttgcat ttcttttggt tcttagagtc tttgacttaa atgggtagac  118320
118321  aattgccaga aatcgatcta cactaataca ggttaagaac agaatgcttc cgtacatgtt  118380
118381  ggtataaaac agcatcacag aaatcttaca aagtaaatct ccaaatggcc aattccgtgt  118440
118441  tgtgaagtaa aaaatcctga agggtaaagt aaaaacaaaa agcaagtctg acattgccaa  118500
118501  gttaatcatg taagttgtag tttcatttcg gactttgagg acgcagatga aaatgtatat  118560
118561  ggcaacacaa ttggatatta acccaagcac aaacaccatg ctgaacatgc acccatacaa  118620
118621  agtgtactta aaggagtcat tatagaagca gtgggagctg ttaacgctta ccatcgtaaa  118680
118681  ggcacgtcca attttcagtt tggaagcact ttcatcagct gcagtctcct ttgggattca  118740
118741  gattataacc tctataacct ccaatttatt tgcaaattat ctggatcttt ggatggtttt  118800
118801  ataaatattt cctttttctc agaaataccc aaaagaaaca tgaaatttgt tgctgtaaaa  118860
118861  tttccgctgg gttcttcaac aggaaaatat tttcatttgt tagtctttag aaaatccatg  118920
118921  aattccaagg ctcagttaac tgacgagcaa cctttaaaaa atacagtcaa cgagtccaac  118980
118981  ccataggatt ataaatttaa agaaaagctg tgatctgtga ccagaatgaa accacttgtc  119040
119041  ttctaaactt gtatttcagt agtcaagatg aatactccaa agttaatgtt tctttatgcc  119100
119101  tcagaatgtt aagcttaagt tatcaatctt attttctttt cagtgcagag tttcagagac  119160
119161  ttaaacattc ccaatttgtc ccattttact tcttgcttct tttaaatgaa gttttccttt  119220
119221  tttgttttcc tgcagtggat cccagattgt gggtaagcag aagagtcttt taaagattcc  119280
119281  gaaataaact cccaagcttg ttagctcttg ttgaattgag gccttttcct cagttgccag  119340
119341  ttgtatcttg aggtcgcttt ctctgaagtg aaaaagaaag gcttcctaga tttgtaatat  119400
119401  gacatcacag gaagaagagg ctgggtttgg acaaagaaac tttcagccca gtttgtttgc  119460
119461  acttccttta atctgataat gtgtctgctg ggaatatacc taggaggctt gcaaatggtc  119520
119521  actggctgtt gaactgcgtg gtctgctcat taactctttt tatgtggaaa tgccttctgc  119580
119581  ggtgctggca acctctcaga gttgttttga tttgtttcag tagtaataat tgaaagaaaa  119640
119641  aaatcactat tcagcctgtt ctcttattcg attgttttcg tgtttgggat atgacaattt  119700
119701  agaaaagaaa atgtgtatgg gtgtgtattt ataaattgaa attgttagtg atatcttaac  119760
119761  atagcatttc aaagaactgt ttaatgacta tgaaacaggg gcctttaacc tttaaggtat  119820
119821  aacaagcatt tgactcttgg tttctgaaaa atactcaata tttaattgtt atcattatga  119880
119881  gtagctctta tcctgggtct cattagtttt tgataagcaa ttttctaaca ttctttcctc  119940
119941  tttcctatgc agttgtatta atattttaga gctgtttaaa tttttaaatt actcatttct  120000
120001  ccaaaagaac aaactcaaga atgtttatct ttggtgtggt gttaatttta ctttctaagc  120060
120061  acaaaatgaa attgcatctt tttaagcaaa atttttttaa ccttaaattg attgaaataa  120120
120121  ggtttagaga ataaaaatcc tactacttgg caaaatttta ggttcatagt cttatcttcc  120180
120181  ttcttcctcc cagctcttcc cttaacccct taatatgaca ttaactatat attgaaatat  120240
120241  atttcagatt ttgtctccat ctaaaagttt ctatgaatgg tttatatgtt tatatttaaa  120300
120301  gtatactcat attttgggcc aggtgcagtg gctcacgcct ataatcccag cactttggaa  120360
120361  ggccgaggca ggtggatcac ctgagatcag gagtttgaga gcagcctggc caaaatggcg  120420
120421  aaaccccatc tctaccaaaa atacaaaact agcctagggc aatagtgcgt gcctgtagtc  120480
120481  ccagctaccc aggagactga ggcaggagaa tcgcttgaac ctgggaggca gatgttgcag  120540
120541  tgaaccaaga tcaagccact gcactccagc ctgggcgaca gcgagactat ctcaaaaaaa  120600
120601  aaaaaaaaaa gtatacttat attttaaaga ctccaaaatc agaagaagaa agtgtgtgta  120660
120661  aggtgagggt acttaaatgt aggtgttatt tcctcaaaga ttgaggatat cacaacctct  120720
120721  atggcacatg tttttcttgt tttaaatatc attttcttca gaaaaggcta gatctagtta  120780
120781  tgccttactg ttattatttt tttaatttgg tctagtttaa gctgaaactc ttcctcttgg  120840
120841  gtattaagta atttaagaac aatttatttt tttctcataa attacttagc tagcttaaaa  120900
120901  ataacttatt acagtaaaat gttttgtgtt gttttgcacc attctttcac actcagcaat  120960
120961  ttttgtcatt tgttgatgaa ctataatcta tttctactgt ctggactaga aaattcatct  121020
121021  attatcaaat gacaaaaaaa gatgagtatt acttataacc aatacttaaa attttgaagg  121080
121081  gttgaatatc ttttatatca catttggtat agaaaagatg tatgtgtgtg ttcttattag  121140
121141  aaggctggta gaagctgagt gagcattaat gaaaaaagga gtggttaata agcttgtatt  121200
121201  ctcattggaa aaaattttct gttagtagtt atgtcttact gttatttttt ttttatttgg  121260
121261  ttcagtatgt tttaaaaaaa caaaatctta gtaatcttct ttcaaattga tagtctcctc  121320
121321  tttagtcatc tttaattaat gaaatatatg cagttgtata tgctgatctc atcctacttt  121380
121381  tactttcatt ttgaatatgg cggcattttc tcattcaaat aattaaaatt tattaattct  121440
121441  acttggaata tttttctaca tattgtcatt actcacttga cttgttattc acttaagtca  121500
121501  ttcatctata gttttttctt ttcttttctt tttctttttc tttctttctt ttttttttct  121560
121561  cactctgccg cccaggctgg agtgcagtgg tgcgatcttg tcttactgca acctctgcct  121620
121621  cccaggttcc agcaattttc ccacctcagc ctcccgagta gctgggatta tgggcacccg  121680
121681  ccaccacacc cagctaattt ttgtattttt agtagagata gggttttacc atgtggccag  121740
121741  gctggtcttg aactcctgac ctcaagtcat ccacccactt cagcctcccc aagtgctggg  121800
121801  attccatgtg tgagccaccg tgcccggcct gttcatttat agttttttaa tgtttgagtt  121860
121861  actggggctt aaaaatggat agatcactat ttgttgaatt aggcttttca ttattatcag  121920
121921  tatcatagta aatgtttgta taattcttac cacaattctt ggttctttgt agatgattct  121980
121981  cacatgtttg ctgatgaatg aatcataaac ttgaattttg ttgccagttg tttctactga  122040
122041  ggaagagcca tagcagaggg actgtttgaa caggaagaag ataattgaat actgcatttt  122100
122101  ttccagatat taaatttggc ctctaattaa ggaaccaaag gggaatttag aaactttgaa  122160
122161  aaattcttag gttagaattg gaaaaataca gagtaactac ttgcaaaggg aggtaatgaa  122220
122221  tccatataat caattatatt taatagatac ttttgtattt gataaactca ggcaaactgt  122280
122281  tattttaatg tgagatctct acacttctgg aacttaactc tgagaatcaa cttatttctt  122340
122341  atatggattt tttgggggga gcgaaaatta aacagagcca gatagatgtt aaaatggtga  122400
122401  acacaggaac agctggagtc tgcagctccc agcgaaatca acgcagaagg tgggtgattt  122460
122461  ctctatttcc aactgaggta cccagctcat ctcattgaga ctggtcagac agggggtgca  122520
122521  gcccatggaa ggcgagccaa agcagggtgg ggcatcgcct tacacgggaa gtgcaagggg  122580
122581  ccagggaact tcctccccta gctaagggaa gccatgaggg aatgtgccac gaggaacgat  122640
122641  gcattccggc ccagactcta tgccttttcc gtgatcttca caacccttag accaggcaat  122700
122701  tccctcgggt gcctacacca cccaggccct gggtttcaag cacaaaactg ggcagccgtt  122760
122761  tgggcagaca ccgagctagc tgcaggattt tttctttttc gtactccagt ggcacctgaa  122820
122821  acaccagtga gacagaactg ttaactcccc tggaacaggg gctgaagcca gggagccaag  122880
122881  tggtctagct cagtggatcc cacccccaca gagcccagca agctaagatc cactggcttg  122940
122941  aaactcttac tgccagcaca ggagtctgaa gtcgacctgg gatgctggag cttggtggga  123000
123001  ggaggggctt ctgccattac tgaggcttga gtaggtggtt ttcacctcac agtgtaagca  123060
123061  aagccaccgg gaagtttgaa ctgggtggag cccactgtag cccaactgct tctctagagt  123120
123121  cctcctctct gggcagggca tctctgaaaa aaaggcagca gccccagtca ggggcttata  123180
123181  gataaaactg ccatctccct gggacagagc acctggggga agggtgctat gggtggctat  123240
123241  tggtgcagct tcagcagact taaacgttcc tgcctgctgg ctctgaagag agcagcagat  123300
123301  ctcccaggac attgctcgag ctctgctaag ggacagactg cctcctcaag tgggtctctg  123360
123361  acccccatgt ctcctgactg ggaaacacct cccagcagga atcgacagac aactcacaca  123420
123421  ggagagctcc agctgccgtc tggtgggtgc ccctctggga caaagcttcc agaggaagga  123480
123481  acaggcagca atctttgttg ttctgcaacc tctgctggtg atatccagac aaacagggtc  123540
123541  tggagtggac ctccagcaaa ttccagcaga cctgcagcag aggggcctga ctgttagaag  123600
123601  gagaactaac aaacagaaat gaatagcatc aatatcaaca aaaaggactt ccacacagaa  123660
123661  accccatttg aaggtcacca acatcgaaga ccaaaggtag ataaatccat gaagatgagg  123720
123721  aaaaaccagc gcaaaaaggc tgacaattcc aaaaaccaga atgccttttc tcttccaaag  123780
123781  aatcacaact cctcgccagc aagggaacaa aactggacag agaataataa actcctccaa  123840
123841  gccaaaggac catgttctaa cccaatgcaa ggaagctaaa aaccttgaaa aaaggttaga  123900
123901  ggaattgcta cctaaaataa gcagtttaga gaagaacata aatgacctga tggagctgaa  123960
123961  aaacacagca caagaacttc gtgaagcata cacaagtatc aacagccaaa gcagaagaaa  124020
124021  ggatatcaga gattgaagat cacctttatg aaataaagtg tgaagacaag attagaggaa  124080
124081  aaagaatgaa aagaaacgaa caaagcctcc aagaaatagg ggactatgtg aaaagaccaa  124140
124141  acctatgttt gattgtccct gtacctgaaa gtgacaggga gaattgaacc aagttggaaa  124200
124201  acactcttca ggatattatc caggagaatt tccccaacct agcacgacag gccaacattc  124260
124261  caattcagga aatacagaga acaccacaaa gatactcctc aagaagagca accccaagac  124320
124321  acataatcgt cagattcacc aaggttgaaa tgaaggaaaa aatgttaaaa gcagccagag  124380
124381  agaaaggtcg ggttacctac aaagggaagc ccatcagact aatagtggat ctctctgcag  124440
124441  aaaccctaca ggccagaaaa gagtgggggc caatattcaa cattcttaaa gaaaggaatt  124500
124501  ttcaacccag aattttgtat ccagccaaac taagcttcat aagtgaatga gaaataaaat  124560
124561  ccttcacaga taagcaaatg ttgagagatt ttgtcaccac caggcctgca ttacaagagc  124620
124621  tcctgaagga agcactaaat atggaaagga aaaattggtc ccagccactg caaaaacata  124680
124681  ccaaattgta aagaccattg acactatgaa gaaactaatg ggcatcaact aatgggcaaa  124740
124741  ctaactggct agcatcataa tgacaggatc agattcacat ataacaatat taaccttaaa  124800
124801  agtaaacggg ctaagtgcca caattaaaag acacagactg gcaagttgga taaagagtca  124860
124861  agacccatca gtgtgctgta ttcaggagac tcatctcaca tgcaaagaca cgtgctctaa  124920
124921  ataagggaat ggaggaagat ttaccaagca aatggaaagc aaaaaaaaaa aaaagcaggg  124980
124981  gttgcaatcc tagtctctga taaaacagac tttaaaccaa cgaagatcaa aaaagacaag  125040
125041  aagggcatta cataatggta aagggatcaa tgcaacaaga agagctaact atcctaagta  125100
125101  tgtatgcacc caatacagga gcacccagat tcataaagca agtccttgga gacctacaaa  125160
125161  gagacttaga ctcccacaca ataatagtgg gagactttaa caccccactg tcaatatttg  125220
125221  acagatcaat gagacagaaa attaacaagg atattcagga cttgaactca gctctgcacc  125280
125281  aagcagacct aatagacatc tacagaactc tccaccccaa atcaacagaa tagacattct  125340
125341  tcttagcacc acatcacact tattctaaaa ctaaccacat gattgggagt aaaacactcc  125400
125401  tcaacaaatg caaaacaatg gaaatcataa cacagtctct gagacctcag tgcaatcaaa  125460
125461  ttagaactca ggattaagaa actcactcaa acctgcacaa ctgcatggaa actgaacaac  125520
125521  ctgttcctga atgaatactg ggaaaataat gaaattaagg cagaaacaaa gaagttcttt  125580
125581  gaaaccaatg agaaccaaga cacaacatac ccaaatctct gggacacagc taaagcaatg  125640
125641  tttagaggga agtttatagc actaaatgcc cacaggagaa agcagaaaag atgtaaaatt  125700
125701  gacaccctaa catcacaatt aaaagaacta gagaagcaag agcaaactaa ttcaaaagct  125760
125761  agcagaagat aagaaataac caaggtcaga gaagaactga aggagagaga aacacgaaaa  125820
125821  acccttcaaa aaatcaatga atccaggagc tggttttttg aaaagattaa caaaatagat  125880
125881  agaccactag ccaggctaat aaagaagaaa agagagaaga atcaaataga cacaataaaa  125940
125941  aaatgctaaa ggggatatca ccactgatcc cacagaaata caaactacca tcagagaata  126000
126001  ctgtaaacat ctctatgcaa ataatctaga aaatctagaa gaaatggata aattcctgga  126060
126061  cacatacacc ctcccaagag taaaccagga agaagtcgaa tccctgaata gaccaataac  126120
126121  aagttctgaa attgaggcag taattaatag cgtaccaacc aaaaaaatcc caggagcaga  126180
126181  tggattcaca gctgaattct gccagaggta caaggaggag ctggtactat tccttctgaa  126240
126241  actattccaa gcaatagaag aaaagagagt cctccttaac tcattttata agccaagaat  126300
126301  catcctgata ccataacctg ccagagacac aacaaaaaaa gaaaatttcg gccaatatcc  126360
126361  ttgatgaata tcgacgtgaa aaccctcaat aaaatactgg caaactgaat ccatagcaca  126420
126421  tcaaaaagct tatccaccac aaacaagtcg gcttcatccc tgggatgcaa ggctggttca  126480
126481  acatatgcaa atcaataaac gtaatccatc acataaacag aaccaaagat aaaaaccaca  126540
126541  tgattatgtc aatagatgca gaaaaggcca ttgatgaaat tcaacactgc ttcatgctaa  126600
126601  aaactctcaa taaacttcat attgatggaa tgtatctcaa aataataaga gctatttatg  126660
126661  gcagacccac agccaatatc atactgaatc agcaaaagct ggaagcattc cctttgaaaa  126720
126721  ctggcacaag acaaggatgc cctctctcac cactcctatt caacatagta ttggaagttc  126780
126781  tgttcagggc agttagaaaa gaggaagaaa taaagcgtat tcaagtagga agagaggaaa  126840
126841  ttaaattgtc tctgtttgca gagacaatga ttgtctattt agaaaacccc attatctcag  126900
126901  cccaaaatct ccttaagctg ataagcaact tcagcaaagt ctcaggatac aaaattaatg  126960
126961  tgcagaaatc acaagtattc ctatacaaca ataatagaca aacagagagc caaatcatga  127020
127021  gtgaactccc attcacaaat gctacaaaga gaataaaata cctaggcata caacacacaa  127080
127081  gggatgtgaa ggacatcttc aagaactaca aacttcactg ctcaaggaaa taaagaggac  127140
127141  acaaacaaat ggaagaacat tccatgttca tggataggaa gaatcaatct tgtgaaaatg  127200
127201  gccataccac tcaaagtaat ttatagattc aatgctatcc ctatcgagct accattgact  127260
127261  tcctttataa aattagaaaa aactacttta aatttcatat ggaaccaaaa aagcccatat  127320
127321  agccaagaca atcctaagca aaaagaagaa agctggaggc atcatgctac ctgacttcaa  127380
127381  actatactac aaggctacaa taaccaaaac agcatggtat tggtaccaaa acagatatat  127440
127441  tgaccaatgg aacagaagag aggcctcaga aataatgcca cacatctaca accatctcat  127500
127501  ctttgacaaa gatgagacaa aggattccgt ttaataaatg gtgttgggaa aactggctag  127560
127561  ccatgtgcag aaaactgaaa ctggacccct ttcttacacc ttatacaaaa attaactcaa  127620
127621  gatggattaa agagttaaat gtaagaccta aagccatgaa aaccctagaa gaaaacctag  127680
127681  gcaataccat tcaggacata ggcatgggca aagacttcct gaccaaaaca ccaaaagcaa  127740
127741  tggtaacaaa agccaaaatt gacaaatggg atctaattaa actaaagagc ttctgcacag  127800
127801  caaaagaaac tatcatcaga gtgaacaggc aacctacaga atgggagaaa atttttgcga  127860
127861  tctatccatc tgacaaaggg ctaaagtcca gaatctacaa ggaacttaaa caaatttaca  127920
127921  ggaaaaaagc aaacaactcc atcaaaaagt gggtgaagga tatgaactga cacttctcaa  127980
127981  aagaagacat ttatgtggcc aacaagcata tgaacaaaag ctcatcatca gcggtcatta  128040
128041  atgaaatgca aatcaaaacc acaatgagat accatctcat ggccgttaga atggcgatta  128100
128101  ttaaaacgtc aggaaacaac agatgctgga gaggatgtgg agaataggaa tgcttttaca  128160
128161  ctgttggtgg gagtgtaaat tagttcaacc attgtggaag acagtgtggc gattcctcaa  128220
128221  ggatctagaa ccagaaatac catttgaccc agcaagccca ttactgggta tatacccaaa  128280
128281  ggattataaa taattctaat ataaagacac atgcacacat atgcttattg cagcagtatt  128340
128341  tacaatagca aagacttgga acccacccaa atgcgcatca atgatagaca ggataaagaa  128400
128401  aatgtggcac atatatacca tcgaatacta tgcagccatg aacaaggatg agttcatgtc  128460
128461  ctttgcaggg acatggatga agctggaaac catcactttc agcaaactaa cacaggaaca  128520
128521  gaaaaccaaa caccgcatgt tctcactcat aagtgggaac tgaacaatga gaacacatgg  128580
128581  acacagggag gggaacatca cacatcgggg cctgtcgggg ttgggggtta gaggagggat  128640
128641  agcattaaga gaaatactta acatagatga tgggttgatg ggtgcagcaa accaccatgg  128700
128701  cacgtgtata cctatgtaac aaacctgcac gttctgcaca tgtatcccaa tacttaaagt  128760
128761  ataatacttt taaaaaatgg tgaagacaag ccttttttta ggactgttgc cataatgacc  128820
128821  ttgtagactg atttgaaata tagtgtatca gctttggcaa catagggaaa ccctgtctcc  128880
128881  ataaaaaatt taaaaattac ctgggtgtgg tgatgtcaac ctgtggtccc agctggttgg  128940
128941  gaggctgaag tgggaggatt gtttgagcct aggaggttga gactgcagtg agctttgatt  129000
129001  gtaccactgc acttcagcct ggtgacagat caagaccttg tctaaaaaaa aaacaaaaag  129060
129061  gaaagaatat agcctacata tacaaccaat tcaaaatata gtgaatcttg gccaggatct  129120
129121  gtggttcaca cctataatcc caacactttg ggaggctgag atgagaggat cacttgagac  129180
129181  caggatttca agaccagcct aggcaacata gtgacaccct gtttccaaaa attagccaag  129240
129241  tgtggtggtg ggcacctgta gtcctggtta ctagggaggc tgaggtgggt ggatcacttg  129300
129301  ggcccgggag attgaggctg cattgagcta tgattgtacc attttactcc atcctgagtg  129360
129361  acagagagag gcctgttctc aaataaataa gtaaataaat aaaaagaatg aaatatagtg  129420
129421  aatttcatta tgtaatgcat cggtttttaa aatttaatga catctgattc tgattctttg  129480
129481  aatactttca ctgcttaagc tgctgggttg ggtttttgtt tttgtttttg tttttgtgtt  129540
129541  tttgagacgg agtcttgctc tgtcatccag gctggagtgc agtggcgcga tctcggctca  129600
129601  ctgcaacctc cgcaggttgg gttttttcac tctcaggtat aatagatcaa ggagtcacct  129660
129661  tacactcttt atgtttaagg atttctgatt tttgaaacag gttgcacaag aaacatgtat  129720
129721  aagattaaat attctgtaaa aggcttccct ttatgtttca atagcattct tctttaaaag  129780
129781  acctattttt ttccacaata agacaccgtg ttcttttact ataaaattga tcaaagagga  129840
129841  atcgattaaa actttaaaga attctctcat taaaagtttc gaaggccata attgaaattg  129900
129901  tacataacat tgagaacagg ggatatgcaa aaagaaaaaa gaaaaaaatc aaatgagaga  129960
129961  gtatgtgaga cttaaaacag aaataaattg atttaagttc aaaagaaagt gtgagccagg  130020
130021  catagtggta cactcctgta gtcgaagcta ctctagaggc tgagacaaga ggatcactta  130080
130081  aggccatagg agtttggggc ttcattgctc tttgatgaca cctatgaata gccacagcac  130140
130141  tccagcctgg gcaacataac gagacactgt ctcttgaaga aagaaagaaa aaagtatggg  130200
130201  acattgatat tttaaaattt aaaaagaatt attctaaact tacttcagtc attttgcatg  130260
130261  cagcaaatgt ttgccatggt gaaatgtgac ttccatctct taatttacac ttatgcaaaa  130320
130321  agcagttttc tcatttggga ttcttttgat gctcattatg ataaaatttt ctatttaggt  130380
130381  atagaaacaa ataaaccttt ttcaatttga gaaatgaaca tttgtaattt atgttgacag  130440
130441  aatatattta ttttctataa aaatatcttt tagcctaagg agaaaaaatc ttaaattcta  130500
130501  gactagtatt accataagtc tatcggtatc atttcgaagt gatttacctt cctttcatta  130560
130561  ttgtaaacac ttaatacttt atgttacttt ttaccggaat gtgagtcatc tacccaagtt  130620
130621  caaagagttg aaccaacttt tatagagttg gatgggagta gaagaggaaa gatttaaagg  130680
130681  gtgatgaatg atgattagag caaagtaaaa gttgatggga atgatggttg aagcaggttc  130740
130741  aaacaagtag ggaaaggaaa tcaagaggag tgaaaatgtt attgtggtaa gatttaaaac  130800
130801  ttgaataagc atatttatct gtgcatacac ttgagttgtc ccttcttcct tatctttttt  130860
130861  tccgaactct cttgttgctt cttcatctcc aactcttaga atcatatcac gtcttttcta  130920
130921  tggagtctcc ttaatctcat cagttccttt tctgtacttc cacagtactt agtttgcctt  130980
130981  ttaagacata tacgtgcaat tcaattaaga atgaaaaaca aggccatgtg tggtggctca  131040
131041  tgcatgtaat cctagcactt tgggaggcca aggcgggcag acctcttgag gtcaggagtt  131100
131101  tgaaaccagc ctggccaaca tggtgaaact ctgtctctac taaaaataca aaatgttatc  131160
131161  caggtgtggt ggctcacacc tgtaatccca gctactcaga aggctaaggc aggagaatca  131220
131221  cttgaacctg ggaagcagag gttgcagtga cggagatcat gccactgcac tccagcctgg  131280
131281  gtgacagagc aagactctgt ctcaaaaaaa aagaaaaata aaagaataca aaacaaagaa  131340
131341  ataattgcaa tacaagatat aacaacagct attagtaaca catagacatg agaatctacg  131400
131401  aatttagtaa agagcttctt gaggagatga tgtgtaatga aggctagcct ttacagttga  131460
131461  atacaaattt taaatttcag gtcttgaagg ctagagccat tcctggtaat aatgtcccat  131520
131521  taatatagtc atgctgcctt tctcatccaa aaacacagaa aactatttga gtgactattt  131580
131581  tctccattct ctcaaggatg ctatgtaacc tagtcctact ctgaattcct ggaagatgtt  131640
131641  aattcttcac atacaatata tgccttgtgg cataaaggct gaatttggtc ataaaacctt  131700
131701  agttgggtaa ggctaggtgg gttgtagctt tcaaaaattt ttcacctagt ttagacgctg  131760
131761  caaagtgtaa tgaaaggacc aatttcacta ggtgttaagt gacttggatt ctaatccaag  131820
131821  ttactaaaaa ttaatgtgcg tctcctgagc cccacctact caggaggcag aggtaggagg  131880
131881  atctcttgag cccaggaatt ccagtttagc ctgggcaata tagagagtcc tcaactctta  131940
131941  aaggaaaaaa aaaatgacat gaccttgagc aaataattta gcttctctat tgtatatttg  132000
132001  taaaaggaga gtattaaatt agacctatag aattcttttc agctcttagc tttctatcta  132060
132061  attcagtctc cccactaatt ttcaatgaca agaaagaaca tatattattg tttcaatttt  132120
132121  acagaccaag aaactaaaat tcagagaagt tgtgacttgc ttaggattac aaagtgatta  132180
132181  ttggtggaga atgacgaagt caaaactaaa aactgggtcc tcacaagaag tacccaaccc  132240
132241  agttccttat acatgtttgt ataatgaaag aatacaactt agtgagtgca tgcataaagg  132300
132301  ataatagaaa gcactgtgac ctagagatcc agaatccttg atttctaaat tttgacctta  132360
132361  ccttgggcaa actctgccct gaactttaag atggatatga catgcccttt tgaccttatg  132420
132421  aagagttttc agaataaaat gaaatgaaaa catattctga atgtaaacct ctaaaaagat  132480
132481  actattatag atgacatcac ctataatatc ttaactttat agaaataaag gttatgttgt  132540
132541  gggaaatcat ggaacaataa gatttgtttt gttttcttga ccagatagga tgcctgtgct  132600
132601  ctgtcagata aagaagtgat catgtgatgc atttggtatg ccttttttag cactgctaat  132660
132661  gtacagccaa tttaaatcaa atagacatag gctttgctta taaaaaccac atatatttct  132720
132721  aagttagttt gcttggtggt taacacattg catattgcat tagtcttaat atcctctaat  132780
132781  gttggagcta gcactggatc ctagaaattc agaataaaag tccaccttac ccctgttaca  132840
132841  actagccatt catcttcttt ggtatatagt ttagctctcc ttccagtcac tcaagtacaa  132900
132901  cttaggaaac taaaaccata gctgattatt gctggagcag gaactcgaat cctagtttct  132960
132961  tgacttctag tcaaatgttc tcgtagtaac aggtagcttt cacccttttt ttcttactga  133020
133021  tgttgtgcta gttcgttctt gcattgctgt aaagaaatac ctgagactgg gtaatttgta  133080
133081  aagaaaagag tagggtttag ttggctcacg gttcttcagg ctgtacagga agcatggcat  133140
133141  cagcttctcc tcagcttctg gtgagtcctg aggaagttta tattaatggc agaagtcgga  133200
133201  ggggaaacag gcatgtcacg tggtgacaat aggagcaaga ggaaggagga ggtcccatgc  133260
133261  cctttttaaa caagcagatc tcttgtgaac taactgagcg agagctcggt tatcaccaag  133320
133321  ggggtggtgc taaaccattc atgagggatc cacccccctg atgtagtcat cttctaccaa  133380
133381  acctcacctc cagcattggg gagcacactt caacacgagt catctaccaa acctcacctc  133440
133441  cagcattggg gagcacactt caacacgagt catcttctac caaacctcac ctccagcatt  133500
133501  ggggagcaca cttcaacacg agtcatcttc taccaaacct cacctccagc attggggagc  133560
133561  acacttcaac acgagtcatc ttctaccaaa cctcacctcc agcattgggg agcacacttc  133620
133621  aacacgagtc atcttctacc aaacctcacc tccagcattg gggagcacac ttcaacacga  133680
133681  gtcatcttct accaaacctc acctccagca ttggggagca cacttcaaca cgagtcatct  133740
133741  tctaccaaac ctcacctcca gcattgggga gcacacttca acacgagtca tcttctacca  133800
133801  aacctcacct ccagcattgg ggagcacact tcaacacgag tcatcttcta ccaaacctct  133860
133861  cctccagcac tggggagcac acttcaacac gagtcatctt ctaccaaacc tcacctccag  133920
133921  cattggggag cacacttcaa cacgagtcat cttctaccaa acctcacctc cagcattggg  133980
133981  gagcacactt caacacgagt catcttctac caaacctcac ctccagcact ggggagcaca  134040
134041  cttcaacacg agtcatcttc taccaaacct cacctccagc actggggagc acacttcaac  134100
134101  acgagtcatc ttctaccaaa cctcacctcc agcactgggg agcacacttc aacacgagtc  134160
134161  atcttctacc aaacctcacc tccagcactg gggagcacac ttcaacacga gtcatcttct  134220
134221  accaaacctc acctccagca ctggggagca catttcaaca cgagtcatct tctaccaaac  134280
134281  ctcacctcca gcattgggga gcacatttca acacgagtca tcttctacca aacctcacct  134340
134341  ccagcattgg ggagcacatt tcaacacgag tcatcttcta ccaaacctca cctccagcat  134400
134401  tggggagcac atttcaacac gagtcatctt ctaccaaacc tcacctccag cattggggag  134460
134461  cacatttcaa cacgagtcat cttctaccaa acctcacctc cagcattggg gagcacattt  134520
134521  caacacgagt catcttctac caaacctcac ctccagcatt ggggagcaca tttcaacacg  134580
134581  agtcatcttc taccaaacct cacctccagc attggggagc acatttcaac acgagtcatc  134640
134641  ttctaccaaa cctcacctcc agcattgggg agcacatttc aacacgagtc atcttctacc  134700
134701  aaacctcacc tccagcattg gggatcacat ttcaacacga gatttggaag ggacaaacat  134760
134761  tgaaaccata tcagacataa aataggaaac ttggtccata gcttaggtaa atattaagca  134820
134821  aagaactttg tctttaaatg agtaagctct gcagactttt taaaacacta aattctaaca  134880
134881  ttatgataga aatttaagat taagagattt tagacatttt catccttctg tagattaaaa  134940
134941  tcgtatgatg accatccttc atttttagct tcatctttat ttatttaaaa agtttgcatt  135000
135001  tgtacatagt aatgtgccaa gttttataca aaagcaggaa atatctctgc tgctttcaaa  135060
135061  taattagaac aagggttttc tgtgaatagt aaatttaaca ccttccagca tagattatta  135120
135121  tcagaaatcc aagtactctt cagttaaagt aaacacttat tgacttgtat cttttaccta  135180
135181  ttactgaggg gtagaagtta aaaaggattg gtctctcagg atgctcctgg aagctgcatg  135240
135241  cttgtggcta taaagctatt ctctgatata cctgaattct tttgctccca gtagtgaaat  135300
135301  tgtgtgtgta ttaaaagttt aagcattgtt tactccctga tttatatttg ctgatttttc  135360
135361  atattattgt aatgttataa aatggaagtg caaaaaaggg ttgttttagt caaaccaagt  135420
135421  tcggtgcttt gaaatgactc agaggcaagt tgcagaaaat attgtagact tagatgtaga  135480
135481  aaagatatga gggggcaacg taagaaacta gaaaggattg ctaggtgcag tgacacatgc  135540
135541  ctgtagtccc agctactctg taggctgagg tgggaagatc actggagccc aggagttctg  135600
135601  ggctgtgcgc tatgctgatt aggtgtccac actaagttct gcatcaatat ggtgacctcc  135660
135661  tgggagcagg ggactaccag gttgcccaag gaggggcgaa cccacccagg tcggaaagta  135720
135721  gaaggattgt gtctctaggc ctcagactcc tttgcatttt tctgtcctca ccctgcacat  135780
135781  agtgaaaatc ataaacccac attattggtg tggtttatag aagaaaaaca acttagaact  135840
135841  aaaaaaaaaa caaaaaacct tgaccttacg taaagagatt ttcaaatgaa tacacttttt  135900
135901  gtgtttttaa aattaaaatg ttatatggaa ttatatatat tattttaaaa tgatttcctg  135960
135961  cttagctttt taaattaact ggtgccaatc tctcaaataa gacaatttat gtaccagcag  136020
136021  taatcaactg gaaaatgtaa tgaaaaatat tcaatttaca gcaataacaa atagtacaaa  136080
136081  ataccttagg aataagctta ataggcaaag tgcaggatgt agatgaaaac aaagcaaaag  136140
136141  actacaaaac tttaataaag gccataagag aatacttgaa catgtgccag gcagtttttc  136200
136201  tgggacaaat ctatacattt aatgccaatc cagtaaaaat ctcagtatgt tttcagtgca  136260
136261  tgtttttaca agtttgttca cctgtagata ctgtgggtta tatcacctag cagtttcatt  136320
136321  tctaagaaaa aaatcccctc ctaatttgca ttctccacac cttcacccaa accagattat  136380
136381  tattagactt ttaacaggtc aaagtagtat cttgtttagt ttgcatttct ttagttataa  136440
136441  ggagtccaga aataatccca tacccagggg aatttaatgt atgataattt atccacttca  136500
136501  aatcagtgga gaaaattcag gataattcag taaatgctca tgagttatca ggatagcaat  136560
136561  ttgaaaaaaa gaggtagact ttgatttatt ctttatacca aaataaattc tagctagatc  136620
136621  aataatctca ataaaaaatg actccattta aaaaatgact ccatataagt tctggaaaaa  136680
136681  aatgagcacg ttagaaaaat aacagtagag gccaggcact gtggctcatg cctataatcc  136740
136741  cagcactttg ggaggcgaga caggtgggtc atctgaggtc aggagtttga caccagccta  136800
136801  gctaacgtgg tgaaaccccg tctctactaa aaatacaaaa attagctggg catggtggca  136860
136861  cgtgcctgta gtcccagata ctcggaaggc tgaggcagga gaatggcttg aacccagggg  136920
136921  gcggaggttg cagtgagccg agattgtgcc actgcactct agcctgggtg acagagtgag  136980
136981  tctccatctc aaaaacaaaa aaacaaacaa acaaacaaaa aaaaaaaaca gtagaggcct  137040
137041  gctgtggctc acacctgtaa tcccagcaaa gaggctgaag cagaaggatt gatttctgga  137100
137101  gcccaggagt ttggggctgc agtaggccat gccactgtac ttcagcctgg gtgacagccc  137160
137161  aactctaaca attaaaataa aataatatat ttaaaaatag cagtagaggc tttctaagta  137220
137221  ttatataaaa tctagtgttt aaaaaaagat aggtttgact aaataatttt gttgcaagaa  137280
137281  caacataaag tggaatgaaa acatcagtcc atcatatgaa tcatatgagt tataacattt  137340
137341  acagaatagt taaatgacaa attatggaaa caagtctgtt agaacaaact aacaaaaaat  137400
137401  aacaacccat tcaaaaaggt gggagatgca tctaaacaag catatcattt tgtccttaac  137460
137461  ttaaaagtgg ttctcagttt taggtaccca aatttaatat ttgtattttt tttaagtttt  137520
137521  ggccttcaaa ataaaaatga ctatacattt gattagactt ctttcttttc tttttattat  137580
137581  agatgattga tttttaagga ctagtgctat gaacattaaa gcaagtatgc ttaaaaccaa  137640
137641  aaacatattt tgactttagg catttatgca gataaatgtt tcgctcttaa cccacttgga  137700
137701  attcaaagag actagctctt taacagatac tgatactcaa aggtaaggaa gaattattgg  137760
137761  tatgattcta agccactagt catctattcc cagagcaaaa tttctgtggt tacttttttt  137820
137821  tattggtttt ctagtgtgct tgctttaatc aactgttttc acatgtttgg aaaatttgag  137880
137881  ggtttcctgt ctatactaga agatacgagc actactccag aaaggttaga aacaaaagac  137940
137941  caaaggacgg cttctacaaa aggccccctg ttaaagccca gccgtttgtt gttgttttag  138000
138001  ttaaacagaa gtggactatt tcaacctaac cgaaaaagat tgctggattt ttgccctggc  138060
138061  catataaata ggaaattaag acaggcatat taaaattttt tcctgcttat gttgtcttca  138120
138121  tctctgggtc aactgatact tatttttttt tccagtagca aaatatttat tgagtgtaac  138180
138181  tgtgtaccag gtgcttttct aggtgctggg aatatagcag tgaataaaac aaaatccctg  138240
138241  agcttatatt ttatttggag aagacaatca ataaataaac aattatacaa ctggtcatat  138300
138301  ggtgataagt tctctgaaga aaaataattt aggaggaaaa agggggtggg cttttactgt  138360
138361  tctacatagg gaggtcaaag aaggccttgc taataagggg acatttgaac agagacttga  138420
138421  aagaagtgaa ggaatgaatc atgtggttgt ctcagggaat taacctttaa ctgatcaaca  138480
138481  tctttaaaag gccttctcca atctgtattt ccagctcacc tcccagaaat tcactcacca  138540
138541  tgttcatgtc cccaagatct ttggggcaaa tagaaatttc taaacagtat ttcaacttgg  138600
138601  taagattcta catttctgct tctgattctt atttttcatg gcacctcata aaataggaat  138660
138661  gcatgttttg tttttttgtt tttttttttg ggctacttgc cagtgttctg aaactaaata  138720
138721  cttctcggag agtagctgtc tctcattaaa gagccccaga tcaacagttc catttcagtc  138780
138781  acattccacc ctgacttgtc tcttctcacc attcggtgat taggttcatg tcttttactc  138840
138841  tttaatgctt tggttagcat cctgtttacc tcaagagact gaactttctt ctcctgaatt  138900
138901  taatttccct gatagcaggg acatctgaca gcctatgtca actgtcttcc ttgacttctg  138960
138961  tcaattattt gtcctaacta tgcttgagta agcgtacagg aatataaaat tttatttcct  139020
139021  tggaataaaa ttttaattta taatatagga gagatattac tattaaggct cttgaaaagc  139080
139081  aattataaga gacagaataa aattaaaagg aaaaaagata gcataaccct acaactctaa  139140
139141  taaatctgct gtttatgatt ttccagattt aatttcagtc tttgctatta tgcttatata  139200
139201  gttgaaatca gagaataata tctttaagat ttggaatggg atactgctct ttctttttat  139260
139261  gtgctcttag ataagaactc tttctactgt gtcttataaa ctctgtcata ccataagttt  139320
139321  ctcaaagtga ttttaaccac tgtacatttt aaacaatatg agaaataaat taatttctga  139380
139381  tatgaacata catgtaagct actaaacctc agtattatga aatatctaaa acgtgactta  139440
139441  ttagaaatag attcttttag acgttaattt ttttttcaaa aagatacata tgtacttttc  139500
139501  tatttatgag tatacctggg taaatataga acataggaaa atgtactttg atgttttaaa  139560
139561  acatttaaaa ttatttaaat ataccactaa ctctaaattt taaaattatc tttgattaga  139620
139621  agcattaaaa ttcttattta agatgtatac tatttgaaga agagaattgg gattctgttg  139680
139681  ccttgctttg taacttaaaa gagctttttc agggactccc tcagagtacc tgctggagat  139740
139741  gaatctgtaa aaaatttttg ttcagagaat ttctgccact aaataagtct taaataagta  139800
139801  tgccacatag gatagactgt atttaaatga aaccattttt tataacttac accaaatatt  139860
139861  atgacaaaag cataattgtt tcttgataaa actgttccac tgttttattt gttttactgt  139920
139921  taacaaaaat gcattttttt ttttttacct ttagtaggta tgcattgtat tacaaaacaa  139980
139981  tgatatcttt tggaaaactt tcagttaaac tagacaaata aggactttgg cttattcaga  140040
140041  tttattccat tcatcatctt tgaattagtt tcttcttgag aagaagcata tcttacaact  140100
140101  tttgtcttta ttacctcaat atgttttatt tatatgtata tacatatata ctttttttca  140160
140161  gatagggtct tgctatgttg cccaggctgg tcttgaactc ctggactcaa gttattctcc  140220
140221  tgccttagcc tcccaaagtg ctgggattat aggcatgagc cactgtgcct ggcctcaata  140280
140281  tttatttaaa ggttacaaga atatatgttc ttaaaatgtt gagaattaaa ataaataatt  140340
140341  tctccaatca taatagcttt gtattttatt atattataaa ttgaaacatt gaagttttaa  140400
140401  aattcttctt caatgagcca ggcctggtgg ctcatgcctg taatccttac actttgggag  140460
140461  gctgaggcag gaggatcagt tgaggccagt agtttgagaa cggcctggac aacatagtga  140520
140521  gaatctctct ccatttaata aataaataaa taaaattatt cttcagtgaa tctgtttttg  140580
140581  gattcagtct tgataataaa aacggagaaa aaaaatttta acagatagat tatttcaata  140640
140641  ttgctctgtc agcaatatct ggaaatagca ttagtcattt ttcttcaggt gcttttatcc  140700
140701  aacaagccta agactcctaa gattcccttc cccattagga agctccaggc aagcaagtga  140760
140761  aaccagcaga aggcacccag ccacaaaaaa caccctggcc caggaagtct ctttaaccct  140820
140821  acagccgaga ctctttctca gcccaggaac accaggcctg tagagagaca ctattcaggg  140880
140881  gtttccacta tacaccattc caccaggcag cttgacctgg tgaaaatgtg taggtccatg  140940
140941  tatccaccac cacaagcaat tgcacccata tccctccagc ctctctaccc ctgtccctaa  141000
141001  cacctggcca ctgctaatct gcccttcaat tctcaaattt tgtcatttca aaaatgttat  141060
141061  gtaagtggaa tcaaacagga ttagtttttt ttctcattca gtataatttt ctggagatcc  141120
141121  attcacgata ttgcatgtat caatagttca taccttttta ttgctgacta gtattttgta  141180
141181  gcatgaatgt actacagttt ctttggccag acacatgttg aagaatatca ggacaggttc  141240
141241  tagtttttgg ctatcacaaa taaagctgct atgaacattt atgtttagta tcagtatggg  141300
141301  ttttcttttc tctgggataa atgcctaatg agtaaaattg aagagttgta tggttatttt  141360
141361  gcattttctt tgataaaaga ctgcaaaagt attttccaga gtggttgaat cattttaaat  141420
141421  ttccgccagc aatatacgag tgagtgatcc agtttctctg cattctttcc atcatttggt  141480
141481  gatgtcttta ttttttattt tagtcattct gatagtgtaa ggatatctca gtgaggttat  141540
141541  aatttgcatt tcccatcagg atgatagcta atgatattga ttaacctttc cctgtttatt  141600
141601  tgtgacctgt atttcctctc tggtgaaatt tctcttcatg tctttgctca ttttctgatt  141660
141661  ggattgtttg ttttttacca ttgagttttg agggttcttt atatgttctc aatactagtc  141720
141721  ttttttgtta gatatgtggt tagcaaatat tttctcttgg cctgtagctt ctttcttcat  141780
141781  cttcttcaca tcatgtttct catccaaaag tttttaattt tcataaagtc cagtttatca  141840
141841  ctttttcctt ttatggatta tgcttttggt gtcaaatcta agaactccag atcctgaaga  141900
141901  ttttccctta tacttaaaaa attatagttt cacattttaa gtccatgatc cattttaagt  141960
141961  ttatttttgt acaaagtttg agatttgggt tgaggttttt ttagggggtg ctgagttggg  142020
142021  caccatggat gttcagttgt ttcagcacca tttattttaa aggctatcct ttttctattg  142080
142081  atttgctttt gtatctttgt caaaaaggga acaaagaaaa gatgagacaa atagatgtag  142140
142141  aatttaaact aattatatta ataattgcat taaatgtcag tgctctaagc agcccaatta  142200
142201  aaaggcagag attatcagag tggatgaaaa acaaaaccca actctatgct atctaaaaga  142260
142261  aatctattgt aaatataaag acacgaatat gttaaaagga tgaatgaaaa gattaggtcc  142320
142321  tggatggaac tgaggttaac tgaggataat tttaagattt gtactatggg tgattaggtg  142380
142381  gttgataaca caattaacca aagtaggtat tgaaagacca tctcatagct ggttggtgat  142440
142441  gaaggaaatg agttcatgtt aatgtttgaa cctattatat ttgagatgtt tgccacatat  142500
142501  tcatgtggat atctttggtg tccagttgga aatatggatc tagaacttga aagcatagtt  142560
142561  ttagtcagaa atgtagactt aggaataata tagatatagt taaaatcatg aggccaattg  142620
142621  ctgtggctca tgcttgtaat ctcagcactt tgagaggcca aggcaggcgg atcacctgcg  142680
142681  gtcagaagtt cgagaccagc ctggccaaca tggtgaaacc tcatctctac taaaaataca  142740
142741  aaaattagct gagtatggtg gcacatgcct gtaatcccag ctactcggga ggctgaggca  142800
142801  ggagaatcgc ttgaacccgg gagacggagg ttgcagtgag ccaagattgc accactgcac  142860
142861  tccagcctgg gtgacaagag caagactctc tcttaaaaaa aaaaatcatg atagtggctc  142920
142921  agccagcata tgtattggca agcagatctg cagaaatatt agtattaaag gaccagcaag  142980
142981  gtaaaatgga aaagatcttc agaaaggcca aggtctgcca aaattcttct attttctatt  143040
143041  ctagtttcct cttgcgaggc aaaacagtct tagaatttag cttagggtgg cacaaaaaca  143100
143101  tttcctgtaa tgtagttcta ataatattcc ttaaaatacc cagaaaacaa tagcaatttc  143160
143161  tgccttccac ttcctctatt gttaattttt ctactagcac tactgacttg tacttacttt  143220
143221  gataatcaga atctctttta ggagcacctt gacttaatag ccttggagtc ctttactttc  143280
143281  tagacaagtt catgcttgcc ttagaaatgt atgttagtta tgaaaagtca tgtagaacag  143340
143341  acttatagct tctacttttt ctatcaatat tatttaccca gtgaaattta tactaatctt  143400
143401  gctgacagtg agagcctggt ttccttcaca agactaagta gcaaaacaga gtgaagcgtt  143460
143461  gttcagagag caattaggct gacagttaat ttgagtagat aagtaataac atgagttgag  143520
143521  tacaagagaa aactactgcc caagtcctgg atagaaacaa tgctttagaa agaaatatac  143580
143581  atattttact ttcaaaagtt aagtattcca tgaaatattt tctttatagt taaaaaagat  143640
143641  caattgctat attaattatc tgttagaaca actaacattt attatctcac acaaattctg  143700
143701  aaagtcggga aactgggagt ggctttactg tgtgattttg actcatgttt cctcatgaga  143760
143761  gattcttaaa ttgtcaacca aggctgcagc tagtttaagg cttcactggg attggagagt  143820
143821  ctacttccaa gttcactcgt gtggttgttg gcaggcctca gttctttgct ggctgatggc  143880
143881  caggggcttc attttttttg ccatgtgagc ctctccgtag ggctactcca tagcagctcc  143940
143941  ctgcctcaac cccagtggaa gagatcctag agagggagag aacctaagat ggaaactgca  144000
144001  gatttttata aattcatctc agaagtgaca tgccatcact tctgccctat gtcattggcc  144060
144061  cacagactaa ccctggtaca gtttaggaac tgtctgcaca aggatataaa tacccagtgt  144120
144121  cagagattat tggggtgatc ttggaggctg gctgccatag ttatgactta gtgtcaatta  144180
144181  gaaaacaaat cctattatca gttttcttgt ttgtgctttg ctgtagttaa tttgactcat  144240
144241  gatatggctg catcatatgt caatattcta gaaatattta ccaagtgtcc attatatgct  144300
144301  tggcactgga attttatttt aagaactccc tgaaagtccc atctgaaccc tggtagtcac  144360
144361  ctgtctaaaa tccttcagcg agtttatatt ttgctatttc cttgctatga aatctgtatt  144420
144421  ttagcattat ggaaagaaaa atttctgtct caaaggcttg tgtgccaggt gcccttctaa  144480
144481  gcactttaca tttattatct aacttagttg tcaaaacagc cctatagtaa gcattatttt  144540
144541  tcttatctta tagattagct gcatgaagtt tccccagggc catattattt tttcttctct  144600
144601  tgcttctgag cacactattc ttctgctttt tacttaaaat aatttgttct ttctttagga  144660
144661  ttcaactcaa gcataatctc ttccaagaag ttttctctaa tgctcctaat ctgagttagt  144720
144721  tgtctcttct gattttcatg gcaccctgtg tattctttta ttctggtact tagcactttg  144780
144781  tattgctatt ttttatttac ttatctgttt tttttttcat tagactgtaa actatagcat  144840
144841  aaaagttcaa aacaaaggct ctgaaatcaa acagtttgga actgtgtcct ggatccacca  144900
144901  cttattcatg tgactggaca atttactcct tgtctacctt tcttcactta taaaatggca  144960
144961  tttaaaaaat aattaccttc tttctagagt ttgttgtgag aattaaataa tataagtaat  145020
145021  gtggttggtg ctatgtctgg cattcaataa atgttatctg ttaagctctt tgagggtaga  145080
145081  attattgatt gcttatcatg tgccatgtat cataccaaac tttttatata ggttatttta  145140
145141  ttttcacaac aactctatgt agtgggtact actatgaatg tgctatttct cttagcatct  145200
145201  ctagatgaat ggatcagtga atgaatgata gatggaattg tggccagtgg aactaattgt  145260
145261  aggggtaaac agcaacctag aaacatggtt aaaagcatga caatgggcaa agaaagagtg  145320
145321  aaagaggcag taagcaaagg aacgtgactc ccatactagt atagcagcta acggcacaag  145380
145381  ttttagaaac aggtagactt gggtttgaat cactgctcca tcacttatca gccatataat  145440
145441  atggggcaaa atttataatt tctataaaat acacatatct actttatgga cgtattttga  145500
145501  agattaaatg agataatata tgtaaaatat ttagcataga acctagcata tagtagatat  145560
145561  tcaataaata ttaactagta ctattattaa attaagataa tcatgaagac agaattttgg  145620
145621  tagtgaggta gtgagagaaa taaaatagaa tcatgaagta taaggtaatg actttgaatc  145680
145681  attaatcata gttatcgaaa tcaggcatga tagaaagatt acggttgtta atcttcctta  145740
145741  tagtgcaata tcctcaccag tccacacaac atttttgccc actgagtctg ggataaagtt  145800
145801  aaaaattaat cctcataaac taaagttaat gaaatgttca gaatattctg ccttcttacc  145860
145861  gtatcatcac tttagcccaa atgctgggaa aaagagaaac aaaagtcttc tgtcagctat  145920
145921  tgaatgtgtt atgatttaga gaatttctga gattcacagt agagtctgta ctttttacat  145980
145981  ttgatagacc tcaaatttgc ctgagttttt agtgttccag aaaataggct ttggggaagg  146040
146041  tttgaaagaa ggcctttttg aacctaagaa gacaagaaat tgaactgtta tcacaatatt  146100
146101  gctatttaag aaagaatatt aagtcacttt tcagaaattt atatcagaat tagaaaaatg  146160
146161  cagaaatata gtttatactt cttaaggagg tggtggagga gattagatag atacatgcat  146220
146221  acatatatac ataagtctaa atatttttat atgtatatga gagaagtatc aggaataggg  146280
146281  taggaaggag atagaatagt aggattacat tagaatctgc ttaggagctt ttcttacatg  146340
146341  tagatattct ctctttttgg gtatatcaaa atcttgggag taaaagggaa acctggcatg  146400
146401  catgtttaat aaagcttcct tggggactct gatatatgct gcctcccaaa taaattacaa  146460
146461  gccatatcag gaaataggag tttacagtat aaaatataac cgaaaactaa agtcagatgt  146520
146521  tctacaaaat attaactatt tttcctgaga tagaagtggt tgaaatttgg gagataactt  146580
146581  ttgctatgtt ctgtgaggca aagaggaggg aggctagagt tgatgaagac atctttcttt  146640
146641  tatgtatgat attgtctatg ttgggccctg ttaattttca tttacttatg tacaaatagc  146700
146701  taatgcatat tttttaactt taatgtttgt tatttacatg catagcctga tgggcacatg  146760
146761  atccaaagtt taattttttg gttgaaattt agtatttggc ttcatatata taaagattgg  146820
146821  ggtaaggcga tctgccttgc ctttcttcta ctgtgtcaaa gaatttatga tcaagggcta  146880
146881  gagtcagtat taattatatg attttgtttt aaccaagaag aacttagtta aatttaaaat  146940
146941  tgtagttgca ctcatagata aagggttttc tttgttaaaa ggtaaaaaag agacatctct  147000
147001  tatacttgct taacttttca tttaaaaaat taatgtattc ataataaata gaaaatgaaa  147060
147061  ggagcttaaa aagcaaattg aacacatagt tatcagagaa aacaatttta aaattatgat  147120
147121  tttaaactct catctgtatt gctaagaatg ccctatattg taatattcaa ggtttgctta  147180
147181  taattaaaat gtagggaaga aaaaaagaat cctgcagaca ttctaaggat gacctaggcc  147240
147241  attgatagtc taagcttgaa attaatcatt agattttctg aactcttatt acactggatc  147300
147301  tgttcagtct gctttaacaa aataccatag atttggtggc ttataaacaa cagaaatgta  147360
147361  tttctcacag ttctgaaagc tgggaagtcc aagatcaagt ttccagcaga tctgatatct  147420
147421  ggcggaggcc tgtttcctgg ttcatagatg gcaccttctt accatgtcct cagatggtgg  147480
147481  aagggacaag gcagctctct ggggtccctt ttataagggt actaatcatc cttttcatga  147540
147541  gggatgtgtt gaaactaaat tgtgcctgaa gacccttatg ttacctttac atatcaaatt  147600
147601  tctattgtat ctggccaacc tttgatttta aggcactagg gcaagaatga ccaacgggtt  147660
147661  tccaaacata tagaagtagt aacatgtgca tatcaacaaa aatcacttgg taggaaccca  147720
147721  atactagcta ataagcctac tcctactgtc ttagatctag ttctgtttca gaattggaag  147780
147781  ctttaaggat tatgaaattc tgggaacttg gagtaggtcc acctagaagt agaagcagca  147840
147841  aaacccaaaa aaccaataca atttttaata gtgttgttta atttttaagt gttatttact  147900
147901  agaaaataaa actatactgt gtttaatcat caagcaattt ttaacaaaaa agtttagcac  147960
147961  taggaatagg ttaaacttga cacaatttgc tatcatagaa ttatatatat gggtaaaggg  148020
148021  taccagttag attcccattg gcaaaaacct ggtgattttc attctgtggt atagagatcc  148080
148081  tagttaagag gcaggaatta tttaaaaatg actttaattt tgatcattta attataggac  148140
148141  ctatttattc acttgttttt aacttattca caaatcttag tcatgagcat tattaataga  148200
148201  taatttgatg ccttgtcact tagcagtaca agcatgttta tttctgactt ttaaactcga  148260
148261  attcaccctt cttgtgtttt tctattcagt cgtaacccac tccttctaca tctacaaaat  148320
148321  ttggtgaggc atctttgact ttcatcatat tcagacatgc tagcttcaag aactttccta  148380
148381  ttcctctttt aatgtctgtt tctcacattg tattagttcc ttttatagta ttaattcttc  148440
148441  ctacagtatg aattttattt tttttttttg aaatggagtc ttgctctgtt gcccaggctg  148500
148501  gagtgcagtg gcaccatctc cactcactgc aagctctgcc tcctgggttc acgccattct  148560
148561  ccttcctcag cctcccgagt agctgggact acaggcgcat gcaaccatgc ccggctaatt  148620
148621  ttttgtattt tttgtagaga tggggtttca ccgtgttagc caggatggat atagtatgag  148680
148681  tttttattca ttttgcaaat attcatcata gatatttttg tcttatttca gttagaacag  148740
148741  gatttttttc tttggattca gaaggtaact ttcctactgt acttaggata aattccacaa  148800
148801  aaactcttta acaaggtttt tttcctggct attagaaagg aggaagaccc tcactgaatt  148860
148861  gaagatagta atgatgggtg aggactttga cttctgttaa cacctcattc agataagtga  148920
148921  ctattttagt ttaattacat gaattttgtc atctcccttg gagctgcctc ccagagctgg  148980
148981  tatatcagac atcctcaagt aaacctggac ccaattttag aaatcttggc taattttgag  149040
149041  ttaggaagtc ctttctttaa acaatatttt aaaattaaca gaacaatcac aaaatatatt  149100
149101  ttacatattg cacttttcaa aatactttaa atatttaaaa aaatacccaa caccacaaag  149160
149161  taacttagtt taaaataaaa taaaaatttt tgaaatcaga cctaatcaaa ttgatatatc  149220
149221  tctcattttc tttgaaaatt ttgaccaaga tatcaattaa taaatccact ttgaaagaca  149280
149281  ttttaagaca tttaattaat aaatccattt gaaacacatt ttaaaatgtg tttgttcatg  149340
149341  tgtataaaat tatgtcattg atataacatt actattcctt taaacattgt tatgttctta  149400
149401  aaaatatctc ctcttagtct ataatttagc gaaaggatta ctgttttgaa agacttaaaa  149460
149461  aaaatgctta gctatttttt agctaagaaa aaagattcct ttttcagtaa atggataaag  149520
149521  ctgaaaaata agaaattaat aaaatgtttt aaagaaagag tcataaatat cttaatattt  149580
149581  aattctagga agcttctcta ttcatttgct tttttatttt taaaaagaag tttaaaagag  149640
149641  ttttagtttt aatatctata aacttcaaat gttattccac actcaaaaaa tatttctaat  149700
149701  gtattaagtc acagtttact aaaatagcta agttttctga ttcataaaat gaataataac  149760
149761  acttaatttt aagacttatt ttgaagatta aatgaggtaa tacattcaaa taaaaccttt  149820
149821  taaactgaaa gtactttcat tcttgtgtaa ggaaaccatg aaagtaaaag acacatcatt  149880
149881  ctattttgcc agtgtatctt aaattaacta gcttttattg tcagtttagt gttcagggca  149940
149941  ccaagggtac atttcatact aagattgtgc aagtgagagt aaatgcctcc ttaaattttc  150000
150001  catcttaggc acctccgttg cttttagacc tggctatgtt ttatattgct tatatacatt  150060
150061  tttttttctt ttggaaaaaa gataagctga aaaacatttt tgttgatgac atgctattgc  150120
150121  tgaaataaaa acccagaaca tagtgatgtg taggaaaaaa ctctctcaaa ccatgttttt  150180
150181  cttctgctct cataccacca caacagttgt caacacaaaa gacttctgtg acaaaatgtg  150240
150241  tgggtttttt tccccacaca ctaagcagca gataccagct gggcatcctc caactcagtt  150300
150301  ctgatactgt ctacttggag atagtgtcag atcccactgg ttggggtctc agtgcccata  150360
150361  cctcataccc ccagacacca tcctaggcct ccagaacttc tgacctactg gcttcaaatt  150420
150421  ggggttctca caccacactc ttcaggttca attaatttgc tggagctgct cacaaaactc  150480
150481  aaggatactg ggcacggtgg ctcaagcctg taatcccagc actttgggag gtcgaggtgg  150540
150541  gcagatcact tgaggccagg agttcaagaa cagcctggcc aacatggcaa aaccccgtct  150600
150601  ctactaaaaa tacaaaaatt atctgggtgt ggtggcatgc ccctgtagtc ccagctactc  150660
150661  cagaggctga ggcacgagaa tcacctaaac ccaggaggca gaggttgcag tgaactgaga  150720
150721  ttgtgccact gcactcctgc ctgggccgca gagcaagact gtctgaaaaa acaaaaagaa  150780
150781  aaaatcaaag gaaacacact taccggttta ttacaaagga tattgcaaag gatacagatg  150840
150841  aggagatgcg tagggtgagg tatgggagca ggggtgcaga gcttccatgc cctctggggg  150900
150901  ccacaccctc cagaaacctc catgtgttca gctatccaga agctctccta atccagtttt  150960
150961  tatgatgtca gcattgggat ttttatgatg tcagcattcc tcccctacac tatagggcaa  151020
151021  aaaccatctc tggggagggt cttaaagaca cacaatttac aatgatgggg gaaaaattag  151080
151081  agtcctgcct tggaacaggt taaaggaggg caagagaagg tccgaggcct gcccctgagg  151140
151141  cctaccacac caaacgttat aacaacacaa cagtttttat atattttcag ttttgcataa  151200
151201  tatgaagtta aagacttaag taaattgagt aaatagtagt tttttttttt ttaatttcac  151260
151261  agatcaatag agttaactcc tgagttatat gcatacaacc ccaaagttgt ttgctgtctg  151320
151321  gagctgtgcc tacacccgcc tggcatattc ttgagacatt ggagctagga agttggaaat  151380
151381  tgatagaaaa ttttgtcact tgtaacagag ctaaagcaat atggattatg gtggacccta  151440
151441  tcacttggaa tactttcctg aaagcaacac aggtcatcat tgccaaatat ttttaggacc  151500
151501  ccaattctgt actaagtgct agtgatgtga taggaagcca gacacaattg aactagctat  151560
151561  ctctatatta gtgacttatc ctaaaacaga gtttctgttg taattggttt actgtttctc  151620
151621  ttagaatatt taaacgtttt accatggtct ttcagattct gcgtgatcat acagcaacct  151680
151681  cttctttagc aacctctcca ctatcccacc cgggtacttt agttctggtg gcctctttca  151740
151741  ttttctgaaa gaacatcagt ttcttagcat atgatctttc atcttttgga agatctctgc  151800
151801  cccttctcct ttcaaagcac agcctccttc tcacatttca agactcagcg tccatgttac  151860
151861  cttcccagat cagccttcct tgaacccacc ccatccacct ggatctccct gtttattctt  151920
151921  catgagagaa ccctgttctt tcataggatt tttctgaatt tgtcatcaca tacttatttc  151980
151981  cttgtttgtg tgcctcttct caccagaccc tgagcaccgt gtaagtagga acaaagtatt  152040
152041  atttcaaaga cccaagtctg aaacggttta tctgtttata cttaatggct aaggtataca  152100
152101  tgtacacgta ttctatttga ctaacatttg aggtaaaaaa catgggggaa aggagcagat  152160
152161  aacacatatt tttagaggat ttagagtata tataactaag aaggttccct ttatttgtta  152220
152221  ttttttggga gggaatcctg ctctgtcacc cagactagag tacagtggca cgatctcagc  152280
152281  tcactgcaac ctctgccctc tgggttcaag cgattctcct gcctcagcct cctgagtagc  152340
152341  tgggattata ggtgcgtgcc accatgcccg gctaattttt atatttttag tggagatggg  152400
152401  gtttcaccat gttggccagg ctggtcttga actcctgatc tcaggtgatc cacctgcctc  152460
152461  agccttccaa ggtgctggga ttacaggcct gagccaccat gcctggcccc attttaaatc  152520
152521  ttattctcac tttgaggtgg agttaatctc agaaaacttt gagattaagt tatcttaata  152580
152581  tcaaccttct cactttattc atttattcaa caaatgttta ttgagccctt actgtgtgcc  152640
152641  aggtagtttt aaacattggg gatactattg aataagatag acaaagccca agccttcctg  152700
152701  catcttgctt gctagtagcg agataataaa taagaaaata aatgaattta taacataacc  152760
152761  tcaagtggtg atcaatacta tgaaggaaat agagcagagg taggagtagc aaataaatgg  152820
152821  gaattatggc tgtcttaggc aagatgttta gacaaggctt tgcttaggag gtgctatttg  152880
152881  aggagatatg tgaataatgg agtggggtga gtcataggaa gcatggtcaa agagtatttt  152940
152941  gggcagagga aacagcaagt acaaaaaccc agagaaagga agaattatgc cacagtcatg  153000
153001  gaatagaaag atgaccagga tggctggagt aagaagagtg ttagagcatg aggtctgaga  153060
153061  ggtatcaagg ggccagaact catgtagtgt tttgtaaacc aagataaggc atttgaattt  153120
153121  attctacgtg tgacaggaag ctcttgcagg gttttgagtg tggaggtggg ttagggagta  153180
153181  acatattagc tctatgagga catctaggag gcagcaagag tagaagtatg gaaaccagtt  153240
153241  tgtaggatgc ttttgcagtg ggacagaaaa gagataagaa ttgctttgac tctagcaatg  153300
153301  gtacaggtaa tgaaaagaag tcaaacttgg aatatatttt gaatttagag ccaatatgac  153360
153361  ttgcctggtg tcttggataa gtatgagaga aagaataata atgatgactc cttgtctttt  153420
153421  ttgctttggg caactggata caaggagtga tttaatgata tggtaaagac tagggagaag  153480
153481  cagtcgtttt tggggggtgg tagaggatga ttaaagttta ttttatacat agacatcaag  153540
153541  tgaagatgtt gagtaaggtc aaatagggca gatgcttctg aaatactcct tcaaggctat  153600
153601  ttagtatctg acaaatggag cattgttaca tttatggctc tacttcctag catagacata  153660
153661  caacatatac tgggtggatg gatggataac taggcataca gtcatacgtt tgaggaaata  153720
153721  gagtgttctt tgtataatgg cactcataga tgtaaataat cacaaccata ataatatcaa  153780
153781  atattatata ttactctgtg tcaagcactg ttcccaattc ttaacattat taattcactt  153840
153841  ctcatatact atgatttaag ttactactat tatcattagt atctctgctc tacagttgag  153900
153901  aagcttattg agggtcatgt agctacaggt ggccaggatt tgaacccatg tactgtggct  153960
153961  ccagagtttg tgctcctacc tactgcacta tagttttccc gtgatcatga catactcatc  154020
154021  atcataaacc aatatctata tatctgtgtg accatttggt ttggggtgat ggagtgataa  154080
154081  aagtgatatt tgaatgaaat atgaagacta ttggtgaaaa atgccacctt aatccttgga  154140
154141  agagaaattt acttttagta taatcctatt gggtgaatct gaagcacaac tagattttat  154200
154201  ctcatatctg aaaggtatct aaaatatcta attagtgtac ttaagtccta ttaatcacac  154260
154261  atctttgcaa ggtctcaaga gtctcctaaa atttcattgt ttgaaagaaa aattggtagt  154320
154321  aggccactct tgaatatatg tgggtttata ctcataccat tttagttaaa gattttcaat  154380
154381  tcatccatgg ctaggaagta taaaatattt agtataacag tatgtgtatt agctggaatg  154440
154441  aatttcctaa gtgttaattg ttagcattac tttgctcaga tgaaagccat tatttacact  154500
154501  gcagtgcccc taatgaatat aggaaaagat gacttgtcaa caaaaattat atgattggag  154560
154561  ttgtagagtc tgcttctttt tccaaagcat acatgccacc ttctcttttt tctccccgcc  154620
154621  ataaaatcca gctcctgtag gacacctttt cttctgatgc ctccatagga gacaactcat  154680
154681  gctcaccatc tccaccttta agaattattt ctgtagtgag tcactattac agataataac  154740
154741  ccatctcctg ttggtctgct gaaactgaaa aagggctgaa aattgttaaa cttttgcagt  154800
154801  gatatgtgta atgactatat gattatcatg cctcttttta ttcacagctt atcaagtacc  154860
154861  tacttgacat gtagaaagga aaagagtaaa gttaagaaaa gacagtttgt ttctcctgaa  154920
154921  agtttagagt tgaaagcgca tctttaacac attcatacat acatccaaga aattcaaata  154980
154981  aaataatcaa gccaaatcac tgaaagctga gaaaagagtt gaatgttcaa gtggctactt  155040
155041  gaagtcactt catgtgatgt atcatgtaat cctgcaaaat gagtgctgta ttcctgtttt  155100
155101  tcaagtaatg aaactgaggt tcagagagca aaacgtttca ttgctagtaa acttcaaact  155160
155161  agtaaacaag aatttgagct tatatatctc taattccagg acctgtgctt ttattgctaa  155220
155221  tggctttttt aaaacttgtt cttcatgctt ttttttattg agtgaattaa gagcaggata  155280
155281  aataagaaaa atagtattta gtaatgtatt gcttaggcat gagtaacttc ctatttgaaa  155340
155341  gaactgttgc gtaatcgccg tttttttttc tttcttttta aatttcttct ccctgcatag  155400
155401  tttctgcatc tcccagatcg cctttttgtt attttgtttt ggcatattta tattagggac  155460
155461  tttctggaaa tatttgattg ccactcatat aaaagagtaa atcactaaaa attagttaga  155520
155521  aactctgagc acctggatga ggtttgggaa cttcattgta tagttatttg gtagagcaat  155580
155581  ttcttaagaa acccccattg cgtatcttta ggttttttat cctgttactc agtacctcac  155640
155641  tgcccaaagt acctggtatc gccactgcca catccttttg gtgggttaaa agtttatctg  155700
155701  gtttgcctgt tggctttcct taatgctgag ttccaattca gttttttctc acctactgag  155760
155761  taggttacca tttgtgtatc tgccttccaa gctttcaaaa ttttgtatct ccagcctgga  155820
155821  caacataggg agaccctgtc tctacaaaaa aaatttcaga aaattagctg ggcaccatgg  155880
155881  cgcattccta tagtcccagc tactcaggag gctgcagtga gccatgattg tgccactgtg  155940
155941  ctccagcacg ggtgacagag caagaccctg tctcttaaaa aaaaagtgtt gtatctgaaa  156000
156001  ggtttatgtc ttttaaaata agtcagttta ttgccgtttt agtggggttt tatgagagag  156060
156061  agttaatgtc tgcattcatt tggcatcttt aaccaatgtt gtttatcttc tgcagattcc  156120
156121  atttaattta gtttgttgta gttttagtca tccagaagtt tccaatttat atgaattcag  156180
156181  atctgttcat atcctttgcc cacttttgaa tggagttgtt tgtttttttc ttgtaaattt  156240
156241  aagttccttg tagactctgg atgttagaac tttgtcagat ggatagattg caaaaatttt  156300
156301  ctcccattct gtaggttgtc tgtgcactct gatgatatat atatattttt ttttttttgc  156360
156361  tgtgcagaag ctgttgaatt taattagatc ccactgtcaa tttctgcttt tgttgtgatt  156420
156421  gcttttggtg ttttcatcat gaaatctttc cccatgccta tgtcccgaat ggtattgcct  156480
156481  agattttctt ctaggatttt tagagttttc ggttttacat ttaagtcttt aattcatctt  156540
156541  gagttaattt ttgtataagg tttacagaag gggtctagtt tcaattttct gcatatgact  156600
156601  agccaattct ccgaggacca tttatttatt taatagggaa tttatttagg accatttatt  156660
156661  taatagggaa tgctttctcc attgcttgtt tttgtcaggt ttgtcaaaga tcagatggtt  156720
156721  gtaggtgtgt ggtcttattt ctgagtcctc tactctgttc cattcgtctg tgtgtctgct  156780
156781  tttgtactaa taccatgctg ttttggttac tgtagccttg tagtatagtt tgaagtcagg  156840
156841  tagtgtgatg tctccagctt tgttcttttt gcttaggatt gtcttggata tttgcgctct  156900
156901  tttttgattc catatgaatt ttatgaattt tggttccatg tgaattagtt ttttctaatt  156960
156961  ctgtgaagaa agtcaatggt agtttaatgg gaatagcatt gaatctataa ataactttgg  157020
157021  gctgtatggt cagtcttaca atattgattc tttctatcca taagcatgga atgtttttcc  157080
157081  atttgtttgt gtcctctttg atttctttga gcagtggttt gtggttgttg aagaggcccg  157140
157141  tcacttccct tgttagctgt attcctaggt attttattca ttttgtagca attgtgaatt  157200
157201  ggagttcatt catgatttgg ctctttgctt gcttattgtt ggtgtatagg aatgctagcg  157260
157261  attattgcac attgattttg tatctgagag tttgctgaag ttgcttatca gcttaagaat  157320
157321  gttttgggtt aagatgataa tttgacctcc tctcttccta tatgaatatc tttgtttctt  157380
157381  tctcttgcct gattgccctg gccagatctt ccaatactat gttgaatagg attggtgaga  157440
157441  gagagtatcc ttgtcttgtg ctggttttca aggggaatgc ttccagcttt tccccattca  157500
157501  gtattatgtt ggctgtggat ttgtcataga tggctctttg agatacattc cttgaatacc  157560
157561  tagtttgttc agagttttta acattatgtt gaattttatc aaaggcctct tctgcaacca  157620
157621  cagataatca tgtggttttt gtctttaatt ctgtttatgt gatgaatcac atttattggt  157680
157681  ttgcatatgt tgaaccagcc ttgcattctg gggatgaagc cagcttgatc atggtagata  157740
157741  agctttttgg tgtgtgctgg atttggtttg ccagtatttt attgtggatt tttgcattgc  157800
157801  tgttcatcag agatattggc ctgaagtttt ctttttttgt tgtatctctg ttaggttttg  157860
157861  ctatcaggat gatgctggcc tcataaaata agttagggag gagtcccttc ctttcaattt  157920
157921  tttagaatag tttcagtaga aatttgtacc tctggtagaa ttcagttgtg aatgcatctg  157980
157981  atcctgggat tttttttttt tttttggttg gtaggctatt tattactgcc tcaatttcag  158040
158041  aacatgttat tggtctactt agggatttga tttcttccta gttcagtctt gggagggtgt  158100
158101  atgtgttcag gaatgtattc atttcttcta gattttttag tttatgtgca tagaggtgtt  158160
158161  tatagtattt tctgatggtt gtttgtattt ctttggggta agggtggtat ctcccttgtc  158220
158221  atttctgatt gcgtttattc cattcttctt tctttccttc tatattagtc tagctagtgg  158280
158281  tctattttat taattttttc aaaaaataag ctcctggatt cattgatttt ttaagggttt  158340
158341  tttgtgtctc tgtctccttc agttctgctc tgatcttggt tattttttgt cttctgctag  158400
158401  ctttggggtt tgtttgctct ttgaactggt tttagtatca atattgtact agcttcataa  158460
158461  aatgagatga ggaatgtttc tagtttttcc attccaggaa gaaaatctga gtaaaagtgg  158520
158521  aattatctgt cccttgaatg tttggtagaa tttactggta aaaccaaatg agcttgatgt  158580
158581  tttatttatg ggaagatttt aaattattga ttcaaattat ttaatagttg caggactatg  158640
158641  taagttattt tatttctttt ttattgagtt ttggtaattt gtatttttgt agtaattttc  158700
158701  cacttggtct acgttttcca atttattgat ataaaattat tcataataat tccctattat  158760
158761  ctttttaatc tttgtgattt tgtcccattt ttcataccta atactgccta tctatctctt  158820
158821  ttctttatct tgatcaatct gactggagat ttgttagtta tttcaaagaa tccatttttg  158880
158881  gctttgttga ccaaactgtg ttttatcttt gttttcagtt tcattaagtt ctgctcatgt  158940
158941  cttcatttct ttctctccac tttcttcgtt ttttttctgt ctttcctcct aacttctaac  159000
159001  ttattttcta atataagcgt tgaaggttat acatttttct acttttttgt gtgtgggaag  159060
159061  tacaaaaatt gtcaattggg aatttcgaag tagagaaaaa tatttcattc tgacttttaa  159120
159121  attgccactg tcaattgtgc ctaaaattca tagtacttac catgtcaaac aatatgattt  159180
159181  tgatatgtac ctgggaaaat tatgcttact AATGTGGTTT TAATTTCATC ATGTTTCATA  159240
159241  TAGGATTCAC CTTTATTTGA TCTTATTAAA CAATCAAAGG ACCGAGAAGG ACCAACTGAT  159300
159301  CACCTTGAAT CTGCTTGTCC TCTTAATctt cctctccaga ataatcacac tgcagcagat  159360
159361  atgtaagcaa aatatatgtt atgttgacca ttcaaactgc aaatagattt taagcataag  159420
159421  tgcaatgtaa cattctataa agaaactgta gggaatagaa ttttgaataa gaatagtttc  159480
159481  tgtttttaag aaattagtaa taaaaggtac atgacccaaa taaagtcata taaaagagta  159540
159541  cagagtgcta ctgaatcacc taggatttgc ataatgagag cagttttcat ggcagagttg  159600
159601  gcagtttagg tggaatagga tttcaatgtg gaaactggag agaatagagg agacagagga  159660
159661  gtgtgttcca agagtcagaa tggcattaac tcaaaaatgt caaaggaagc agaaaacatt  159720
159721  tttcagagtg tgcaggtcag tccatttgga gtgaagcata ggataagtgt agggagaagt  159780
159781  atgggatgtg gactaacaca cagttgatta gtgtgtgctg gtgatgacga tgggaaaaga  159840
159841  aaatgtaaac ccaaatgtat ctgaaacagg tctcaatcaa tgtagtagtt tattttgcca  159900
159901  aagttaagga cgtgcccagg agagagatct gtgcctttct ccagtgatga ttttgagggc  159960
159961  tccaatattt aaatgggaaa gtcagtctgg aggggaaaga aaaagggtat ggtaatccac  160020
160021  atgttgcaag agaaaaagag caggtagagg aatcgtcaat tatctatcca tctcatgctg  160080
160081  agtgaatcga cattttacat aagataaggt gaacatagag tcactgtctg tggaggtatt  160140
160141  taacctttta tctgtattta tttgtgtggg aacaaaagga aaggcagttt cttgcatgac  160200
160201  tcagatttca gcttaatttt ttccttttgg catagtgaat tggggtccca agtgtttatt  160260
160261  ttcctttcac aaaagcaatc actaactgtg tgctgggcaa tggcctaagt acttaagatt  160320
160321  tattttttca tttaatcttc ataacagccc ataaggtaac agatactgct gtcagcctgt  160380
160381  taactataaa ataggaatta gagaaataag ataacttgcc taaggtcaat agaattcaaa  160440
160441  cccaagctat ctaatcccaa agtccaggct cttaatcact ctaactacat tgcctttcac  160500
160501  agaaatgtgc ctaatatttt gtttctgttt aattctgtgt aggaactgac attacagtat  160560
160561  tctgtattag tgcaggggcc attttccaga gatgtcattt tcatgctaac ttgtacccaa  160620
160621  agtgtttctg gcatatggag accctgcctt catgtataca tttgtttcct aagtaatgca  160680
160681  ttgtataaat aagttaagcc ttgttttttt aaaattcaag aagcagtcat ctgtaaactg  160740
160741  ccaggaagtg gtgtaggcac tgggaataca gaagtaagat ggcctgggtc cttcccctca  160800
160801  tagagcttac attctggagg aggaacacag gcaatgaaca agtaaaccaa gatgtaagat  160860
160861  gattttagag tataataagt gctacaaagg aaataaacag agtggtgtga aagagagaaa  160920
160921  cggagaggct gatagaatgc ttagtggcac tttcctttct ctgataaagt gatattttga  160980
160981  cgtcacacct gaagggcaag ctgatgctag ctaggcaaaa acctgcatga tgtgcattcc  161040
161041  aggcagaaca aacagcaagt gcagtggctg tagggcagat caaacttagc tggatttagg  161100
161101  aacagaaaga aagaaatcct agtgtggctg gggtattgga agaggagaat ggtgcaagat  161160
161161  gagactgaag agctaagctg gggtagatct tgtagagatc tccactctct agctgctatc  161220
161221  tgaagtacag gtgggtttgg aggaaaggga cagggcaagg caaaaagcga ggaaaccaat  161280
161281  ttggagacta tttctgtagt tcagatgagg gatgtaggtg acttggtcta aggtatggta  161340
161341  ttagaaatag aaatggagag atctggggtg tatttagaga taaattaata ggttttacat  161400
161401  tggttttatg ttggatttca ggaatttgga aaatggagaa attaaaaata accctaggtt  161460
161461  tttgacttaa gacactagat gtaatgtgga gctattcttt gagatgggaa aataaatcca  161520
161521  gagctctgct ttgttcttat taagtctgag attcgagtag ttatatccgg taggtaattg  161580
161581  gagatttaca cctagaactt cagagactaa ctttgcccaa gttaggccag tttacgatac  161640
161641  tgtcagtgaa ctgaatgaaa atccaaagtg gatactagac cagacactgg tccttctaaa  161700
161701  atcattgtga taatgggtcg cttttcttag tgtactggtt aatatactac gtgttgtaga  161760
161761  aacatccata gtaaggtaca aattctactt cctgttctct ttgttcttaa agtttgtctt  161820
161821  taaaaataag ttcatttgcc agctaccaaa agaaaatcag aaagtagatc tagattattc  161880
161881  tgttaaatag gggcagcaca gaacgataat atttgtaata tctctgcctt gagttatgcc  161940
161941  tgacatattt agtatggtgt aaatctgtct gaataatgtt atttgaagta ttaattcata  162000
162001  gaattctgta ctgtgtaatt taggtgtgtg taaatctgtg tgtataactg aaatcttaga  162060
162061  tatgaaccat agttatcgct aaaaaaattt ttagaaggag aatcacaaaa acaagataac  162120
162121  agtatttaat atcaataaat tgttttttaa gctggaatca ccttatggtc tcaataccac  162180
162181  tataattatt aaaattgtac attatacata tatagctatt tttttctaat aaggcagtaa  162240
162241  tccccaggaa aagccattta ttaaaataga attagatatg atgatgacaa gcagttttcc  162300
162301  tattaatata tctttcccag cttgcattta aatagtctgc tataatacca attaaataga  162360
162361  caagatgtat ctgggtgtac aaccttgaag tgtatgtata atctgtgatt cttagccaaC  162420
162421  TTGAAATGAA GACTTTTCCT TTAAATATAT CTAGGTATCT TTCTCCTGTA AGATCTCCAA  162480
162481  AGAAAAAAGG TTCAACTACG CGTGTAAATT CTACTGCAAA TGCAGAGACA CAAGCAACCT  162540
162541  CAGCCTTCCA GACCCAGAAG CCAttgaaat ctacctctct ttcactgttt tataaaaaag  162600
162601  gttagtagat gattattttc aagagcatgg actctgaaac taggctgact gggttcaaat  162660
162661  catgtttctt ctactttcta ggtacattac tgggcaagtc acttaatatc tctgtgtctc  162720
162721  agtttcctca tctataaaat ggaaatgata atgttgcgag atctttcttg actattcaga  162780
162781  gtcgtttttc tggccggaaa cctctgtgac cggtggcgcc cttgatcaat ttttgctcag  162840
162841  gcccaccggg ctcatttcag ccccttggtc tgacaggctg cactcggctc acactaccgg  162900
162901  cctgggtcca tgccagccag gagcaagtca gacatggaac ggagaggggt gtgtgggcaa  162960
162961  gcatgagatc tggccattgc ccacagtcag aaatgctggc tgctgcagcg gggcgggcag  163020
163021  ctccaggtgc tggcacaggt gccaactctc tgtgaggctg cacctggacc agacacacca  163080
163081  caagcggttt ccacagctgg cactggggaa caataaaatg gctcccagaa gcttggagac  163140
163141  gccagaaacc acagggcccc aaagagggag tcacagccct ggctcaagga gctcccaatt  163200
163201  ctgggctccc cgaagggccg cagctcttct ctcttcttta cccacaacat ggcgagcaag  163260
163261  gggcatgttt cagccctgtt tgtgttacag ccctttcagc ctcgccattt ggtgggtcct  163320
163321  gagttcttgt cctgcagcca ggaagaatga ggtacacaga caagtggagg gtgagcaaga  163380
163381  tgaagaggag atttattgag caatagaaca gcttagagaa gacccatagt gggcagctcc  163440
163441  tctctgtaac cacaaagtcc cgatgagtgt tcagctccta gcagagaagg tagctcctct  163500
163501  ctgcaggcag gtcgtcccaa caagtgttca gttctcagca gaaagggtag ctcctctctg  163560
163561  cagctgctcg tcctgacaag tgttcagcta tcagtagaga gggtagttcc tctctgcagc  163620
163621  tagttgtctc tccatcctct gctctgctct ggctgagact cgggcttctg tgggcctcag  163680
163681  cgggaagaaa gtgtgcaccg attggtacat gggcggccac tagtgggccc agaaaaggta  163740
163741  ccacaagtcc tcactcctgt ccgtgggact ggcagcgccc acccccagcc ttcaggcgct  163800
163801  ccctggcctg aaggtggggc ctcaacaggg actcatcctc tactgctcag gagcccatct  163860
163861  gcctcctgcc gccatccatg cgtcaagggg cacctgtagg ccagtgccaa gctgccctca  163920
163921  gcccccgcct cggcttcccc cccgtgctcg tcagcgccca aagtctggag agggctgagg  163980
163981  cggcaggggg ctggcgtgtc agcgctgcct tgagcgtgcg cacatctggc tgggctgcag  164040
164041  cagcacccag gctcagccct gactttgctc cgagattgga gtgggcgctg gcagcaggga  164100
164101  gaaaccaggc agtgggagca ggcacttctg agcctgcgag ggcggtggca gttggggggt  164160
164161  gccttccccg gcccccaagt atacagagat gcctgggtcc acagccacgg tttgggtagc  164220
164221  tgcagctgca ctggggaggg tgggactcct acctgctccc cagcccagag agcacaggga  164280
164281  tgcctgggtc cgcagcggtg gcttgggcgg ctgcagaagc actggggagc tcctgtccca  164340
164341  actcggaagg ggcggggttc ctgcttgtcc ccggctcctc cgggcttcct ggagcgtgcc  164400
164401  gccccatcca cgcctctctg ctgcagcagg tgtgatgtac atacaaaagt agtgtgttgt  164460
164461  tgcctactgc agacacattt cctggatatt ttcaggacat ttaagaaggc cagtaaccag  164520
164521  gtcatgtagc attctctgag tgtgtatata tggtggggtg gggaggttga tttgagtgtc  164580
164581  tgtgcatgcg tatatacttc ctagtgcata tccacttgga gctctttgaa agacagtaaa  164640
164641  aggtcatgtt cctccatgat aatctttttc ctgattttat tcaagtaaga attatgctga  164700
164701  gctttacagg catattgtca gatattatcc ttaggttaga gcagtggttt tcaaagtgtc  164760
164761  gttcccaacc agcagaatcc acatcacctg gaaattgtag aaatgagaat tctggggctc  164820
164821  cagcctagac ctgctcaatc agaaactctt aagatagggc cctcaaaacc ttgttttaac  164880
164881  aaccctccag ctaagtctga tgtatgctaa agtttaagac cactgagata aattgttagc  164940
164941  tttaaaaatt tcaaattacc tcatgcaagt cgttgaaaga gatatataaa aggtctttat  165000
165001  atgatattta aagtagatga aggaaaattc aattttatgg attccttttt gccaaatttg  165060
165061  cattttcagt agtatttttt ataaactaaa taaattacat attgcagtca ttttacatat  165120
165121  aggtaatcta caagtttacc atttttcaac agagtatgtt ccattggtat tttatagaga  165180
165181  aatgtgtggt ttaatttttt taggattgga aaaattcata gacactggca attatataat  165240
165241  ttaaaaaaat gattattcct ctttaatatt gatagtggga atgaccagtg gtgagtgatt  165300
165301  attaatagaa ttgaaacaaa ccctattggg tttgtctaat tttacagtgt cttatgacct  165360
165361  ttcctccact acttcccacc tctgccccaa tttcatgcca taatagttaa ttcagcaagt  165420
165421  atcattctgc cttatatgta cctagaaatg tgctaacaca aggaatcaat tatttttaag  165480
165481  gaaaatagtg gtagaaaaat cttaaacatc accactaaag aacttattca tgtaaccaaa  165540
165541  caccacctgt tcccccaaac acctattttt taaaaaaact catgcctaca taatgaagcc  165600
165601  tccataaaaa ctcaaaagga cctggttctg ggagcttctg gatatttgcc caactggagg  165660
165661  ttcctggaga atagcatgcc tggggagggc aaggaaaatc catgcccctt ctcacatgcc  165720
165721  ttgccctctg catttcttca tctgtatccc ttgtaatatg cctcataata aaccagtaaa  165780
165781  catgtttctc tgggggaaag aaaagagtgg tagaaaagag gtttctgtta aaatgctact  165840
165841  taacagcatt ataattagag cgatttcatg atttgaaaaa aatctacttg taattcaaaa  165900
165901  tGAACAGTAA AAATGACTAA TTTTTCTTAT TCCCACAGTG TATCGGCTAG CCTATCTCCG  165960
165961  GCTAAATACA CTTTGTGAAC GCCTTCTGTC TGAGCACCCA GAATTAGAAC ATATCATCTG  166020
166021  GACCCTTTTC CAGCACACCC TGCAGaatga gtatgaactc atgagagaca ggcatttgga  166080
166081  ccaagtaaga aaatcaagca cttcaccttc tctcctccct acttacttgt taactgattc  166140
166141  tttctttctt tctttctttc tttctttctt tctttctttc tttctttctt tctttctttc  166200
166201  tttttctttc tttctttctc tctttctttc ttttttttga gatagagtct cactctgtta  166260
166261  cccaggctag agtgcagtgg cgcaatctcg gctcactgca acctccgcct cccaggttca  166320
166321  agtgattctc ctgcctcagc ctcccaggta gctaggatta caggcgtgta ccaccacacc  166380
166381  ttgttaattt ttgtatttta gtagagacag gttttcacca tgttggccag gctggtctca  166440
166441  aactcctgac ctcaggtgat ccgtctacct aaggcctccc aaagtgttgg gattacaggc  166500
166501  atgagccacc gcacccagcc ttgttaagtg atttctaaag aaaatattag attcaaatga  166560
166561  gaaactagat caatttatta gacttaatat atgttcactt tttggctacc atttacattt  166620
166621  ttgttgtaat tcttacaaat tagagcttta acactcaaga gtatatttta gtaactgctt  166680
166681  atttaatgac acaaaagatc ttacctgtaa aaaaaatagc tgaagaacct tcttatcact  166740
166741  ggctttttct atgtagtagt gagctagata tcattttagt gtgaaaaaag catgagactt  166800
166801  aagaatcagt tgatttaaaa caatacctat tgaatgaatg aatgaagtca attagtttac  166860
166861  aatgagagaa tcatttttca tctcctcctt tttctctata aaataggtta ataagaacaa  166920
166921  tatacttttg gctgggtgca gtggctcacg cctgtaatcc tagcactttg ggaggctgag  166980
166981  gtgggcagat cgcttgagct caggagtttg agaccagcct gggcaacctg gcaaaactct  167040
167041  gtctctacaa aaaatttaaa aattagccag gtgtggtgac ttgcacctgt ggtcccagct  167100
167101  acttcggaga ctgaactggg aggatttctt gagcccagga ggtggaggtt gcaagtgagc  167160
167161  tgagatcaca ccactgtgct ccaacctggg taacagagca agaccttgtc tcaaaaaaat  167220
167221  tttgttaatt aaaaaaatat atacatatat agttaatagc tttactgaaa taattcacac  167280
167281  accataaaaa ccacccattt aaaatgtaca attcagtggt ttttagtata ttcacagtta  167340
167341  tacaaacatc accataatca attttagaat ttgtatcaca ccagaaagaa actccatacc  167400
167401  ctcaagcagt caccccctat tcccctaccc cctcagccca aggcaatact aatctatttt  167460
167461  ctctctatgg atttgcctct tctagacatt tcatatacat ggaattatat aatatgtggt  167520
167521  cttttgtgta tggcttcttt catttagcat aatgttttca aggttcatct gtattgtagc  167580
167581  ttgtatcagt acttcattcc ttttcattgc cagacaatat tccattgtat ggatatacac  167640
167641  cacattatgc ttatcattca taaagtgata aacatttggg ttgtttccac tttttggcta  167700
167701  ttatgaataa tgttaccgtg aacattcatg aacatgtttc atttctccta ggtacatacc  167760
167761  taggagtaga attgctaggt catatgataa ttctatgtta actttttgag gaatgcccag  167820
167821  atcattttcc aaagtggcta taccatttta catgcctacc aataatgtat gaggttctaa  167880
167881  tttctctata tcctcaccaa cttttttatc tttttttttt aataatagcc atcctagtgg  167940
167941  gtataaaatg gcatctcagt gtggtttgat ttgcatttct ctgatggcta gtgatggtga  168000
168001  gcaccttttc atgtgtttac tggccatgtg tatatcttct ttagagaaat gtctatcaga  168060
168061  ccgtttgccc attttatttt ttatttattt tttttatttt tgacacggag tcttgctctg  168120
168121  tcgcccaggc tagagtgcag tggcacgatc tcggctcacg gcaatcttcg ccttctgggt  168180
168181  tcaagcaatt cttctgcctc agcctcctga gtagctggga ttacaggtgt gtgccaccac  168240
168241  acctggctaa tttctgtatt tttagtagag acggggtttc attatgttgg tcaggctggt  168300
168301  ctcgaactcc tgaccttgtg ttccacccgc cttggcctcc caaagtgctg ggattacagg  168360
168361  catgagccac catgcccagc ccattttgtt ttgagacatg gtcttactct gtcacccagg  168420
168421  ctggagtgca gtgacatgat cacagctcac tgcagcctcg aattcccggg ctcaagtgtt  168480
168481  cctcccactt ctgcctcctg agtagctggg actataggca cacaccacca cgccgagcta  168540
168541  atttttgtat ttttttgtac agatagggtt ttgccgtgtt gctcaggctg gtcttgaatg  168600
168601  gttgagctca agtaagccac ccaccttggc ctcccaaagt gctaggatta caggcatgag  168660
168661  ccaccatgcc cagactgctc attttttaat agagttattt gtcttgttat tattgaactg  168720
168721  taaggggtca ttatgtagtc tacatacaag tcacttatca catatataat ttgaaaatat  168780
168781  tttctcccat tctgtgagtt gtttcacttt cttgttagtg tcctttgaaa cacaagtttt  168840
168841  ttattttgat gatgtccaat ttatgtagtt gttttcttgt tattgatgct ttagtgtcat  168900
168901  atctaagaaa ccagtgccaa atctgaagtt gttaagattt atccctgttt tcctccaaaa  168960
168961  tgtttataat tgtagttctt acatttaggt tttgctccat tttgagctaa ttttttaata  169020
169021  tagttgaggt aggggtccag cttcattctt ttgtttgtgg ataactagtt gttccagcac  169080
169081  cattttttga agagtttttt tctctcttca ttgacagttg tcaaaaaatc agttgactgt  169140
169141  aaatatataa gtatttattt ctggactctc aattctgttt catatgagat ctacataagc  169200
169201  tattcttatg tcaggactac actgtacact tggctgtagg atgccaagca aaaatgatta  169260
169261  tttggcattc ttggcaatag taggtaagag caagaatgtt gcagaagcaa tgagtactta  169320
169321  aattaggcta taaagttcat acaaataaag aaaatctgac attttaaagt cacagggaat  169380
169381  cattttcaga tcttattttt gcatttaaaa tatcttttat tgaaatgtaa tacacatatg  169440
169441  taaaaacctg tgtatcaaaa gtatacattc taacaaaaat tcatcaactg agcttagtta  169500
169501  tataaccagc atccagatca agaaacaaaa cattgtcagc aacacataag actctcttac  169560
169561  atgctcttcc agtcaccata gcctccttac caccaccacc aagtgtgttc aatattattt  169620
169621  tatctaatag tttgaaacat tttcacacct ggctttttaa agtgctagtt atacaaaatt  169680
169681  aactgattct actttcaact tttctgggaa acatttaagg gacaagagcc aaagttaggg  169740
169741  taatttacaa accaggtgat cagtcctgaa taattgagcc ttggtgattt gcattttgtt  169800
169801  ctttaaacac actttgggtt aaacacttca tgtagacttt caaactgagc tcagtatgga  169860
169861  aagaaataac tctgtagatt aaacctttct tttttgaggc taaaagaaag aaaatggtat  169920
169921  tttttaagaa caaaaccatg taATAAAATT CTGACTACTT TTACATCAAT TTATTTACTA  169980
169981  GATTATGATG TGTTCCATGT ATGGCATATG CAAAGTGAAG AATATAGACC TTAAATTCAA  170040
170041  AATCAttgta acagcataca aggatcttcc tcatgctgtt caggaggtag gtaattttcc  170100
170101  atagtaagtt tttttgataa atccatatcc ataacataac ataggtaatt catttgatct  170160
170161  catttattca ttaatgagat catatattct gtctgacctt attatgtaaa ttcacaaata  170220
170221  aaaactttta tattatttat ttgtaactta aatagaattg gaaagataag ggtaattatg  170280
170281  aaattaccca tattcatagt tttttataaa gttaataaat aatattttat ccctgtaata  170340
170341  agcaggtatt tgtaataaac ttgacatgag tcatagaaca ttagatattc tttgaagtta  170400
170401  tttttattac tttataggaa aagccagtat aaatgcagcc ttgcaaatca ataatacaaa  170460
170461  tgttcagtat aaacacattt tgtgtttccg gtttaccttc cctttagaga aatagtagta  170520
170521  gtaaaatata cttggtatga cacatttcat attgttctgt ggaaagtgag ttgaggggta  170580
170581  tttttcccat ttattattgg agttttcaaa agtaatacaa accaagtcat ttttgtttgt  170640
170641  atgtttgaag ttattttcta aattcaatca ttttaattgt atatatcaga ggcatctgat  170700
170701  ataacctctg tgtttttccc taaaatttga gtgaaatcta actatcacta aaatatagtg  170760
170761  cttttactaa atgtctactt cttgcaattg cgtaatgtat actgaaaccc ttatagattg  170820
170821  ggggggatac cgggaggtac aggccagaga atgtagtcca aatattggtg gataatatta  170880
170881  ttggctttcg ctcagctctg gccctttgat tcccatcatg ctttccattc taccagtcta  170940
170941  tctactcctc tcttcccagt ctatatactc ttctcttctt ggatggccag ctcttccatc  171000
171001  tgctgctgcc tggctatttc tctcaatcat tctgtgacat ttcacttcta gaagagcagc  171060
171061  tataatccaa gcctaagaag taattttatt tatttattat tttttccttt ataatatgtg  171120
171121  cttcttacca gtcaaaaagt attataaact attagaaaag aaaatctaaa ggtagaaatt  171180
171181  ttaaaattca tttaacaagt aaattttACT TTTTTTTTTT TTTTTTTTTT TTTACTGTTC  171240
171241  TTCCTCAGAC ATTCAAACGT GTTTTGATCA AAGAAGAGGA GTATGATTCT ATTATAGTAT  171300
171301  TCTATAACTC GGTCTTCATg cagagactga aaacaaatat tttgcagtat gcttccacca  171360
171361  gggtaggtca aaagtatcct ttgattggaa aaatctaatg taatgggtcc acCAAAACAT  171420
171421  TAAATAAATA ATCTACTTTT TTGTTTTTGC TCTAGCCCCC TACCTTGTCA CCAATACCTC  171480
171481  ACATTCCTCG AAGCCCTTAC AAGTTTCCTA GTTCACCCTT ACGGATTCCT GGAGGGAACA  171540
171541  TCTATATTTC ACCCCTGAAG AGTCCATATA AAATttcaga aggtctgcca acaccaacaa  171600
171601  aaatgactcc aagatcaagg tgtgtgtttt ctctttaggg aagtagtaaa gaatgagagg  171660
171661  gggattattt tgatccaaga ataaaaaata taaagcattc ttcatttcaa ataagctaga  171720
171721  ctcttgaaac tctatttgct tatttaagta acataataag aatatggggg cggggtgaag  171780
171781  aaaatctatt tacgacttaa gcaacgcaag atggccgaat aggaacagct ccggtctaca  171840
171841  gctcccagcg tgagcgacgc agaagacggg tgatttctgc atttccatct gaggtaccgg  171900
171901  gttcatctca ctagggagtg ccagacagtg ggcgcaggcc agtgtgtgtg cgcaccgtgt  171960
171961  gcgagccgaa gcagggcgag gcattgcctc acctgggaag cgcaaggggt cagggagttc  172020
172021  cctttccgag tcaaagaaag gggtgacgga cgcacctgga aaatcgggtc actcccaccc  172080
172081  gaatattgca cttttcagac cggcttaaga aacggcgcac cacgagacta tatcccacac  172140
172141  ctggctcaga gggtcctacg cccacggaat ctcgctgatt gctagcacag cagtctgtga  172200
172201  tcaaactgca aggcggcagc gaggctgggg gaggggcgcc tgccattgcc caggcttgct  172260
172261  taggtaaaca aagcagccgg gaagctcgaa ctgggtggag cccaccacag gtcaaggagg  172320
172321  cctgcctgcc tttgtaggct ccacctctgg gggcagggca cagacaaaca aaaagacagc  172380
172381  agtaacctct gcagacttaa gtgtccctgt ctgacagctt tgaagagagc agtggttctc  172440
172441  ccagcacgca gctggagatc tgagaacggg cagactgcct cctcaagtgg gtccctgacc  172500
172501  cctgaccccc gagcagccta actgggaggc accccccagc aggggcacac tgacacctca  172560
172561  caaggcaggg tattccaaca gacctgcagc tgagggtcct gtctgttaga aggaaaacta  172620
172621  acaaccagaa aggacatcta caccgaaaac ccatctgtac atcaccatca tcaaagacca  172680
172681  aaagtagata aaaccacaaa gatggggaaa aaacagaaca gaaaaactgg aaactctaaa  172740
172741  acgcagagcg cctctcctcc tccaaaggaa cacagttcct caccagcaac ggaacaaagt  172800
172801  tggacggaga atgactttga cgagctgaga gaagaaggtt tcagacgatc aaattactct  172860
172861  gagctacggg aggacattca aaccaaaggc aaagaagttg aaaactttga aaaaaattta  172920
172921  gaagaatata taactagaat aaccaataca gagaagtgct taaaggagct gatggagctg  172980
172981  aaaaccaagg ctcgagaact acgtgaagaa tgcagaagcc tcaggagcca atgcgatcaa  173040
173041  ctggaagaaa gggtatcagc aatggaagat gaaatgaatg aaatgaagtg agaagggaag  173100
173101  tttagagaaa aaagaataaa aagaaatgag caaagcctcc aagaaatatg ggactatgtg  173160
173161  aaaagaccaa atctacgtct gattggtgta cctgaaagtg atgtggagaa tggaaccaag  173220
173221  ttggaaaaca ctctgcagga tattatccag gagaacttcc ccaatctagc aaggcaggcc  173280
173281  aacgttcaga ttcaggaaat acagagaacg ccacaaagat actcctcgag aagagcaact  173340
173341  ccaagacaca taattgtcag attcaccaaa gttgaaatga aggaaaaaat gttaagggca  173400
173401  gccagagaga aaggtcgggt taccctcaaa ggaaagccca tcagactaac agcggatctc  173460
173461  tcggcagaaa ccttacaagc cagaagagag tgggggccaa tattcaacat tcttaaagaa  173520
173521  aagaattttc aacccagaat ttcatatcca gccaaactaa gcttcataag tgaaggagaa  173580
173581  ataaaatcct ttacagacaa gcaaatgctg agagattttg tcaccaccag gcctgcccta  173640
173641  aaagagctcc tgaaggaagc gctaaacatg gaaaggaaca accggtacca gccgctgcaa  173700
173701  aatcatgcca aaatgtaaag accatcgaga ctaggaagaa actgcatcaa ctaatgagca  173760
173761  aaatcaccag ctaacatcat aatgacagga tcaaattcac acataacaat attaacttta  173820
173821  aatataaatg gactaaattc tgcaattaaa agacacagac tggcaagttg gataaagagt  173880
173881  caagacccat cagtgtgctg tattcaggaa acccatctca cgtgcagaga cacacatagg  173940
173941  ctcaaaataa aaggatggag gaagatctac caagccaatg gaaaacaaaa aaaggcaggg  174000
174001  gttgcaatcc tagtctcgga taaaacagac tttaaaccaa caaagatcaa aagagacaaa  174060
174061  gaaggccatt acataatggt aaagggatca attcaacaag aggagctaac tatcctaaat  174120
174121  gtttatgcac ccaatacagg agcacccaga ttcataaagc aagtcctgag tgacctacaa  174180
174181  agagacttag actcccacac attaataatg ggagacttta acaccccact gtcaacatta  174240
174241  gacagatcaa cgagacagaa agtcaacaag gatacccagg aattgaactc agctctgcac  174300
174301  caagcagacc taatagacat ctacagaact ctccacccca aatcaacaga atataccttt  174360
174361  ttttcagcac cacaccacac ctattccaaa attgaccaca tagttggaag taaagctctc  174420
174421  ctcagcaaat gtaaaagaac agaaattata acaaactatc tctcagacca cagtgcaatc  174480
174481  aaactagaac tcaggattaa gaatctcact caaagccgct caactacatg gaaactgaac  174540
174541  aacctgctcc tgaatgacta ctgggtacat aacgaaatga aggcagaaat aaagatgttc  174600
174601  tttgaaacca acgagaacaa agacaccaca taccagaatc tctgggacac attcaaagca  174660
174661  gtgtgtagag ggaaatttat agcactaaat gcctacaaga gaaagcagga aagatccaaa  174720
174721  attgacaccc taacatcaca attaaaagaa ctagaaaagc aagagcaaac acattcaaaa  174780
174781  gctagcagaa ggcaagaaat aactaaaatc agagcagaac tgaaggaaat agagacacaa  174840
174841  aaaacccttc aaaaaaatca atgaatccag gagctggttt tttgaaagga tcaacaaaat  174900
174901  tgatagaccg ctagcaagac taataaagaa aaaaagagag aagaatcaaa tagacacaat  174960
174961  aaaaaatgat aaaggggata tcaccaccga tcccacagaa atacaaacta ccatcagaga  175020
175021  atactacaaa cacctctacg caaataaact agaaaatcta gaggaaatgg atacattcct  175080
175081  cgacacatac actctcccaa gactaaacca ggaagaagtt gaatctctga atagaccaat  175140
175141  aacaggctct gaaattgtgg caataatcaa tagtttacca accaaaaaga gtccaggacc  175200
175201  agatggattc acagccgaat tctaccagag gtacaaggag gaactggtac cattccttct  175260
175261  gaaactattc caatcaatag aaaaagaggg aatcctccct aactcatttt atgaggccag  175320
175321  catcattctg ataccaaagc cgggcagaga cacagccaaa aaagagaatt ttagaccaat  175380
175381  atccttgatg aacattgatg caaaaatcct caataaaata ctggcaaacc gaatccagca  175440
175441  gcacatcaaa aagcttatcc accatgatca agtgggcttc atccctggga tgcaaggctg  175500
175501  gttcaatata cgcaaatcaa taaatgtaat ccagcatata aacagagcca aagacaaaaa  175560
175561  ccacatgatt atctcaatag atgcagaaaa agcctttgac aaaattcaac aacccttcat  175620
175621  gctaaaaact ctcaataaat taggtattga tgggacatat ttcaaaataa taagagctat  175680
175681  ctatgacaaa cccacagcca atatcatact gaatgggcaa aaactggaag cattcccttt  175740
175741  gaaaactggc acaagacagg gatgccctct ctcaccgctc ctattcaaca tagtgttgga  175800
175801  agttctggcc agggcaatca ggcaggagaa ggaaataaag ggtattcaat taggaaaaga  175860
175861  ggaagtcaaa ttgtccctgt ttgcagatga catgattgtt tatctagaaa accccatcgt  175920
175921  ctcagcccaa aatctcctta agctgataag caacttcagc aaagtctcag gatacaaaat  175980
175981  caatgtacaa aaatcacaag cattcttata caccaacaac agacaaacag agagccaaat  176040
176041  catgagtgaa ctcccattca caattgcttc aaagagaata aaatacctag gaatccaact  176100
176101  tacaagagat gtgaaggacc tcttcaagga gaactacaaa ccactgctca aggaaataaa  176160
176161  agaggacaca aacaaatgga agaacattcc atgctcatgg gtaggaagaa tcaatatcgt  176220
176221  gaaaatggcc atactgccca aggtaattta cagattcgat gccatcccca tcaagctacc  176280
176281  aatgactttc ttcacagaat tggaaaaaac tactttaaag ttcatatgga accaaaaaag  176340
176341  agcccgcatc gccaagtcaa tcctaagcca aaagaacaaa gctggaggca tcacactacc  176400
176401  tgacttcaaa ctatactaca aggctacagt aaccaaaaca gcatggtact ggtaccaaaa  176460
176461  cagagatata gatcaatgga acagaacaga gccctcagaa ataatgccgc atatctacaa  176520
176521  ctatctgatc tttgacaaac ctgagaaaaa caagcaatgg ggaaaggatt ccctatttaa  176580
176581  taaatggtgc tgggaaaact ggctagccat atgtagaaag ctgaaactgg atcccttcct  176640
176641  tacaccttat acaaaaatca attcaagatg gattaaagat ttaaacgtta gacctaaaac  176700
176701  cataaaaacc ctagaagaaa acctaggcat taccattcag gacataggcg tgggcaagga  176760
176761  cttcatgtcc aaaacaccaa aagcaatggc aacaaaagcc aaaattgaca aatgggatct  176820
176821  aattaaactc aagagcttct gcgcagcaaa agaaactacc atcagagtga acaggcaacc  176880
176881  tacaacatgg gagaaaattt tcgcaaccta ctcatctgac aaagggctaa tatccagaat  176940
176941  ctacaatgaa ctcaaacaaa tttacaagaa aaaaacaacc ctatcaaaaa gtgggcgaag  177000
177001  gacatgaaca gacacttctc aaaagaagac atttatgcag ccaaaaaaca catgaagaaa  177060
177061  tgctcatcat cactggccat cagagaaatg caaatcaaaa ccactatgag atatcatctc  177120
177121  acaccagtta gaatggcaat cattaaaaag tcaggaaaca acaggtgctg gagaggatgt  177180
177181  ggagaaatag gaacactttt acactgttgg tgggactgta aactagttca accattgtgg  177240
177241  aagtcagtgt agcgattcct cagggatcta gaactagaaa taccatttga cccagccatc  177300
177301  ccattactgg gtatataccc aaaggactat aaatcatgct gctataaaga cacatgcaca  177360
177361  cgtatgttta ttgtggcact attcacaata gcaaagactt ggaaccaacc caaatgtcca  177420
177421  acaatgatag actggattaa gaaaatgtgg cacatataca ccatggaata ctatgcagcc  177480
177481  ataaaaaatg atgagttcat gtcctttgta gggacatgga tgaaattgga aaccatcatt  177540
177541  ctcagtaaac tatcgcaaga acaaaaaacc aaacaccgca tattctcact cataggtggg  177600
177601  aattgaacaa tgagatcaca tggacacagg aaggggaata tcacactctg gggactgtgg  177660
177661  tggggtcggg ggagggggga gggatagcat tgggagatat acctaatgct agatgacacg  177720
177721  ttagtgggtg cagcacacca gcatggcaca tgtatacata tgtaactaac ctgcacaatg  177780
177781  tgcacatgta ccctaaaact tagagtataa taaaaaatat aaataaaaaa aaaaaaaaga  177840
177841  aaatctattt acttggatgg gtttacagat ttagttatca gctttcctga ctgttaggta  177900
177901  tcttcttttg agaacaattt gagaaccagt ttggttatat gtttcaaaac acttttatat  177960
177961  tttttaaata gccaatctgc taaacaaagc aggttacttt aggttgagta cttttagttt  178020
178021  gcagtttatt ggatgtcctg taagttttgc ttcctgtgga tttttttcct tttgcttgtt  178080
178081  atattaaatg tagattactg tcaattaagt ctttagaggt ccatccctaa tcctgctggc  178140
178141  ggcctcttta ccacctcacc ttgggcaggt ctctatctgt acttcacaag ggtgctgtgg  178200
178201  atcagggaaa tgatgagtat gaagctgttt taaattctca gatgaaaggt tgtatgcaac  178260
178261  tacaaatcat tatattatct tccacatcca accacaagtg ctctctagct ttgaagtgct  178320
178321  tcagttgact aattatatgt tatcatgggc tatttgaaac tgactttatt tgtgtgaagt  178380
178381  aggaggcaga ttagctagta tagttaatgt agtctcatct cagaaattat cagcccatat  178440
178441  ggttgtacct aatgggcaag aaaagggggc atatgttggc ctttcagaaa atatttgcat  178500
178501  ggtatattta attatttaag tagtacgtac tcattataaa aatttcaaac tctacagaaa  178560
178561  aatatgaagt aagaaataat tggcaatatg atacaaatgc tctcatgtgt ctctgtatca  178620
178621  tcctttattt atttggtgtt cttgtagttg gatatctgtg tactgatatc tactacttgt  178680
178681  tctaagctgc taagatgcca cgtcatgtct atttaagaaa atttacattg ttccatgcca  178740
178741  ctatatgaaa atgtatactt aggtagtttt ttttaatagt gataattagt ccatattatg  178800
178801  gtgataatga tggctacttg ctgatcctta gtgaaataaa ttctgtgttg gtattcttca  178860
178861  gcaaaaacgt cacattctga acatcctaac taataaatca ttgaccaggc attaggagag  178920
178921  catcttaaca ctctacccag tacatttagg tactctggtt aatcaaatat tatatgtaga  178980
178981  gtgatggcca cttatcaagg aattggaggg caaaaaaatc tctatattca ctagttccat  179040
179041  gttcatgttt tcaaatcttt gtcgagtcat gtcaggctaa tgatgttctt cagctttatt  179100
179101  ataaagaaca taaattatat ggttcaaata aagacagact aataaagatt tctgactcta  179160
179161  tgatatatga taaatagcct ttactatatc aatatagatg ctaattagaa ttctgattat  179220
179221  tacttaatat tctaagtttt ttccaaatat aacttgaatt ttaaatgaga aaatatgaaa  179280
179281  gaaatttgat aacttaccca ttgatttatg aagaactaag taggggtaac cttgaaactt  179340
179341  gcctttgccc tccctaaata tgggcaatgg cagaatatgt tcttgcagac ctataacttt  179400
179401  tgctttaaaa ctaagagact aggtgagtat atgattagac gggcactgtt agaataattc  179460
179461  ccaaatgaat atagtttgtc agtggttcta gggtagaggt aacctttaat ttggtattcc  179520
179521  taatagttca gaatgatgta tttatgctca tctctgcaaa attgtATATG GTTTTTTATT  179580
179581  ACTAATTGGT ATTTcatctt aacttgacag aatcttagta tcaattggtg aatcattcgg  179640
179641  ggtgagtatt ttctttctat gaaatataat agtatgcatt gtaagtataa aagaaattaa  179700
179701  agctttctat aatttgaatt tccaaatgca gttattcaaa cacctcatcc aggcatattg  179760
179761  catagaattt tatgagatat atatatctca gatttacttt caaatcaagt ttaatctcaa  179820
179821  atcatactcc taattggtga acttcaaaac ttttctaaat atccacttga gattatataa  179880
179881  tacatatata catttgtgta tatacataca tatatacgtg agctgttttt gctcacaaca  179940
179941  tttctatcac caaatgtgtg agattttttt ctcacccaaa tctattcttc aactctctgg  180000
180001  tgttctacaa ttcaattcaa ttctgacact aattacccag agtcagcatc agactccaca  180060
180061  ggttcaaggg ctcagtccca caaaaatggt ctcactgcag acaccagtca caagtgtcag  180120
180121  gtccccaggc tacaccacac ttccgtctga cttgaatacg aagttggggg gttccgatag  180180
180181  tgcctcttcc ttacagtttg atccactgcc agaactactc acaaaactct ggaaaatatt  180240
180241  ctacttacta ttatcagttc atcataaaag atacaaatga acagccagat gaagaaatat  180300
180301  tatatagggt gaggtccaga agagtcccta gcacaggggc ttctgtccct ggggagttgg  180360
180361  ggtgcaccac cttcctagca cttagacatg tttaccaact ccaaagatct cccaacctta  180420
180421  ttgttgaggg gtttttatgg gggtttcatt atataggcat aattgattaa ctcaatttcc  180480
180481  aaccccctcc cctccctgga tagagggtgg ggctgaaagt tccaagcttc tactcaagac  180540
180541  ttggtctttc tggcaaccag cttccatcct aaattagcta ggtacccacc aagtatcacc  180600
180601  tcattagaac aaaagatggt cccatcaccc ttatcacaca tgaaattcga agggttttag  180660
180661  gagctctgtc ccaggaacca gggacaaaga ccaaatatct ttcaatgata ccatgtatgt  180720
180721  atgtacataa cctcacagga atctttataa aacaattttg aaattcactc attatgagtg  180780
180781  tgatttgaaa tgagatactc caaaatgtaa gcccgatatc caaatgtcac cagcctgtcc  180840
180841  ctgcctactg gtctccttcc atacatatgc actttttgct tgtccttcct ctcagacttc  180900
180901  taggatattc tttttctggt acactgatta ggaattgttt gcatgagatc ctgcctcagt  180960
180961  gaaagtggca gagcttcatt ctaggagatc caagggaaag ctttgctttg aaacatttat  181020
181021  tctaggctgc aaatccacaa ccctagttgg ccttccatta aagtcactaa ttcagcagtc  181080
181081  ccatattcaa tatgcattac tgttaatatg ttgcaccatc tccattcccc tgagagctta  181140
181141  tatttttaat ttttaaattt ttatttttag agacagtgtc tcactctgtc acctacttat  181200
181201  tataacctca aactcctcgg cccaagcagt cctctcacct tagcctccca agttgccagg  181260
181261  actacaggca tgcaccacca tgtccagcta atttttaaat tttttgtaga gacagggttt  181320
181321  tctatgttgg ccagattggt attgaactcc tggcttccac gataccccgt ctcagcctcc  181380
181381  caaagaactg ggattacaga tgtgagccac tgcacctggc cagagagctt atattcttat  181440
181441  aggaatggga agactgccta tgttatgtgt tgctacataa tacattaccc ccaaacttag  181500
181501  tgacttaaaa caaacgctta ttatctccat ttctgtgggt caataatcta ggcatgactt  181560
181561  agctgggcca gagtttctcc aaagtctgtg atcaaggtgt cagttgggct gggcctgcag  181620
181621  tcatctcaag gctccactag aggagcattc actggcagac ttattcaaat ggctgttggc  181680
181681  tgatcctcga tggctattgg cccctctatt ggtttcttgc ccttgggccc ctccatagta  181740
181741  ctgcttgcta ttcacaacat ggcagcttgc tttgcccaga gcagggactc tgagggaggc  181800
181801  agggaaataa agagcaagag agaggtcaca gtcttattgt aatctaattc tggaaatgac  181860
181861  agcccattac ttttggcata ttattttggt tagaagcaag acaacagtag atctagccca  181920
181921  cacacgaggg gaggaggatc acacaaggag gtgaatacca ggaggtgggg tcattgggag  181980
181981  ccatctgaga ggctgcccac cacactgcct caagtaacta gggagaggta aaagtttata  182040
182041  tgccagatga ccaaatatta aaatgtgtgt tacaaatagt tcacgatggg ctcagctgtc  182100
182101  agactttaca aaggagctat gggaccttat aaggacagtt ggaactggct aggtatcaca  182160
182161  tagtggtctt caaacatttt tgcttgccat aacctctaaa ataattggga aaaagttgaa  182220
182221  tgtacttcca tatcttaaag ctgataattt aaaatattat acatttaata gcagcacggg  182280
182281  atttagtttt tgttaaattg tatatgtgct ccaaatagat ttaccatcaa aacctgtttt  182340
182341  gaatttaata ttgggagaat tcgctagttt aatttttgga aaataaagta taattggcaa  182400
182401  agctaatcct cactgttgaa tctatccgtc aaatcagata taatttctat cagaaagtct  182460
182461  atatgacttg tcaacataat acccataaag tgaatcaaaa attattattc attgaacaca  182520
182521  tcatctctta tcaaattctt gtgaccttcc ttctggttgt ataatagcct aaaaaacaaa  182580
182581  aaaaggacaa aagcaagttt ccagaaagct gttctgactt gcctacttct gaaaagtagt  182640
182641  cctgtatggt gggttctgaa aatgaggaac caggacttgc agagtaggca gttgctggag  182700
182701  gaagaatgtg agctgcatgg gaaaagacag gaggatttac aaagagtggg tgtttaattg  182760
182761  gggatggaat taggtagtta ttctgatttt tagatttttc atatctttta tttggtccaa  182820
182821  tgaagcagaa aatttaaatg aagttattac ctttgcctga tttttgacac acctcaaact  182880
182881  ataacttgag gttgctaact atgaAACACT GGCATTTAAT GATTTAAAGT AAAGAATTCT  182940
182941  GTAATTTGTA GACTTCTGAG AAGTTCCAGA AAATAAATCA GATGGTATGT AACAGCGACC  183000
183001  GTGTGCTCAA AAGAAGTGCT GAAGGAAGCA ACCCTCCTAA ACCACtgaaa aaactacgct  183060
183061  ttgatattga aggatcagat gaagcagatg gaaggtagga accagttttg aatgttttcc  183120
183121  agtagccgag atggtcatct ggggaatcca gagtctcagc actgctcctg gcttatacca  183180
183181  atttctttca tgccaagttt atttggaagt tgtgagaatg gctcaaaata atagatatga  183240
183241  gtgtagtgca aagttaaaaa catcttacaa attgcatacc aacattcagt gaagatatct  183300
183301  aataaaccct gatctttttt acaaagctat tgataaaatt ttgttattct taacattaaa  183360
183361  tttaaaaatg tttactcttg aaaaatatta accactgtat tttgtgagaa ccactgaaaa  183420
183421  aatacatagc atcataaatt tgtgacattt atgttttaga tggttagttt ttaaatttta  183480
183481  aaattaaaag ctactcacta aaataatagc ataaagtaag tcatcgaaag catcatagtt  183540
183541  actggaaatt tgagttTTCC ATTTATAAAT ACACATGAAA TGTTTTGCAT TTTTTTAATC  183600
183601  TGCAgtaaac atctcccagg agagtccaaa tttcagcaga aactggcaga aatgagtaag  183660
183661  tacttttttc accttgtgta aatgaaataa acaattgttt acactgcaag aagtcttttc  183720
183721  gttatataaa agaatgtata atttcttcag ttggcaggtt tgtttatgca tttaaaatat  183780
183781  aattcaatca aggttattta tctacaaaca tttgtggatt aaatgtatga tgtaaaatga  183840
183841  aggtcatttt taccctttct atgatctttc atgcaggaag actaagaagt gaaacattgc  183900
183901  ttgaccacat tcaacacaaa tggctacagt tagaaaatac tttagcagaa ctacaaagag  183960
183961  gagctatttg ggagtgttag atatagggaa aagttttata aacctagcat atgtaaacat  184020
184021  catcaccctt atttaaggaa taacctttga ttctaccatt tttaaacttt ccttatttgc  184080
184081  aaatcttaaa acaatttcaa acaaaagttt ccattactgg aaatcagaat tttaataaag  184140
184141  aacacttatg tcattttcca agttatacag agtgatatca tgttagggta agtggaattc  184200
184201  tattcaaaac tactctgaga ctagacaaaa aaaataatcc aaggatagta gatggaaagc  184260
184261  acattaggaa agagataaat gttcactaac tactattggg ttgtcttagg tagttatggt  184320
184321  agtgagtgta acatttccca gtatctgctg ccagatccat tgataggaaa aggaactggg  184380
184381  attttgaaag aagacaaata ttcaggagat aggtgttaaa acaatcattc ctaggtcaca  184440
184441  ggacacacta atgagaacaa taccaattaa aatgagaggc tttcttttaa tacatctttg  184500
184501  tagatactaa ctttgaaaat aagatattta aaaggatgct ttttttctat gtattttttt  184560
184561  aaagtgtaat taaaactaaa taactaaaac aaaattttct agttataaat gaatctcttt  184620
184621  ttggatttta tgtcaactta catattccta ttttaactct taaatagttg catcttttcc  184680
184681  cctcagtaca tgaaaataga caagaggctc ataaccaaaa tcaggccttg aagacatatg  184740
184741  gaaacatttt ggaacccaca aatatgcact taaaaaggag ctgaaagctg taaaaacatg  184800
184801  tatattttct tagagaagtg ttcagttgct atagttagta catttcccag tgacacactt  184860
184861  agctatgatg gcgagcttcc tctgccaggc caaagttcag gacctttgtg catctacaaa  184920
184921  attgtgacaa agcaggcaga attttaaccc ctgaggctaa ggcatttctt taggatgctc  184980
184981  ttcagctttt cttaaagaat tacatttaga aaagatcatc atacaatgct ggattgccca  185040
185041  gaatggaagg gcattccatt tttccaaatg tgcttcttta taaagaactc atgcctacct  185100
185101  ctaaaatcaa gttaagaatt tttaagaaat ttaataagta tcccggcttt gtctatattg  185160
185161  taattcataa tatgctttta acatggccat gccccgggta ggcatgatgg cttatgtctg  185220
185221  taataccagc actatgggag ggcaaggtga gaggattgct tgaggccagg agttcaagac  185280
185281  cagcctgggc aacatagcaa gaccccatct ttacaaaaaa atccaaaaat tagccaggcc  185340
185341  tggtggcatg tgcctgtagt cttggctact ggagaggctg aggtgagaga attgcttgag  185400
185401  cccagaaggt caaagctgta gtgagccatg atcatgccac tgcactccag cttgggcaac  185460
185461  agagcaagac cttgtctcaa aaaaaaaaaa tccatgccca gtttaaatga gctatgattt  185520
185521  gatgtatttg cagtacctgc aaggcatctg caaacataag ggaacctata gctttgtaaa  185580
185581  gaataccacc actcactctg gcagattcag tctgggccag ccgagtattc tagtctgctg  185640
185641  aagtatatgc caagcatcaa ccacctcatc tctagaatag tggcctacaa aatggggcat  185700
185701  acctgaagta tgcaaagtca tcttttgggg tacataaagt agaagttcta tttatctcat  185760
185761  tttaatgttt gcttggggta tgtgttttat aatttgtaca tacatacgta tttttgtggt  185820
185821  acaggcttgg aaaaaaattt actcacaggg atatatgatt tttaaagatt tggagaccac  185880
185881  tgtttttttg gggggtgggg agggaatttt ttttttaatt gatatatcat agttatacat  185940
185941  attttagggg tacatgtgat gttttgatac gtgtacacaa tgtgtaatga tcaaatcagg  186000
186001  gttattggga tatatatcac ctcaaacatt tttctttgca ttgggaacat tacaattcta  186060
186061  gctattttga aatatgcagt aaattaactg taactcccta cggtactgtc aaatactaga  186120
186121  atgaagacca ctgcttttgc aaggtcctga gcgccatcag tttgacatga gcataataTA  186180
186181  TATGGCAGCC ACTTGCCAAC TTACCCAGTA CCATCAATGC TGTTAACAGT TCTTCATCCT  186240
186241  TTTTCCAGCT TCTACTCGAA CACGAATGCA AAAGCAGAAA ATGAATGATA GCATGGATAC  186300
186301  CTCAAACAAG GAAGAGAAAT GAGGATCTCA GGACCTTGGT GGACACTGTG TACACCTCTG  186360
186361  GATTCATTGT CTCTCACAGA TGTGACTGTA TAACTTTCCC AGGTTCTGTT TATGGCCACA  186420
186421  TTTAATATCT TCAGCTCTTT TTGTGGATAT AAAATGTGCA GATGCAATTG TTTGGGTGAT  186480
186481  TCCTAAGCCA CTTGAAATGT TAGTCATTGT TATTTATACA AGATTGAAAA TCTTGTGTAA  186540
186541  ATCCTGCCAT TTAAAAAGTT GTAGCAGATT GTTTCCTCTT CCAAAGTAAA ATTGCTGTGC  186600
186601  TTTATGGATA GTAAGAATGG CCCTAGAGTG GGAGTCCTGA TAACCCAGGC CTGTCTGACT  186660
186661  ACTTTGCCTT CTTTTGTAGC ATATAGGTGA TGTTTGCTCT TGTTTTTATT AATTTATATG  186720
186721  TATATTTTTT TAATTTAACA TGAACACCCT TAGAAAATGT GTCCTATCTA TCTTCCAAAT  186780
186781  GCAATTTGAT TGACTGCCCA TTCACCAAAA TTATCCTGAA CTCTTCTGCA AAAATGGATA  186840
186841  TTATTAGAAA TTAGAAAAAA ATTACTAATT TTACACATTA GATTTTATTT TACTATTGGA  186900
186901  ATCTGATATA CTGTGTGCTT GTTTTATAAA ATTTTGCTTT TAATTAAATA AAAGCTGGAA  186960
186961  GCAAAGTATA ACCATATGAT ACTATCATAC TACTGAAACA GATTTCATAC CTCAGAATGT  187020
187021  AAAAGAACTT ACTGATTATT TTCTTCATCC AACTTATGTT TTTAAATGAG GATTATTGAT  187080
187081  AGTACTCTTG GTTTTTATAC CATTCAGATC ACTGAATTTA TAAAGTACCC ATCTAGTACT  187140
187141  TGAAAAAGTA AAGTGTTCTG CCAGATCTTA GGTATAGAGG ACCCTAACAC AGTATATCCC  187200
187201  AAGTGCACTT TCTAATGTTT CTGGGTCCTG AAGAATTAAG ATACAAATTA ATTTTACTCC  187260
187261  ATAAACAGAC TGTTAATTAT AGGAGCCTTA ATTTTTTTTT CATAGAGATT TGTCTAATTG  187320
187321  CATCTCAAAA TTATTCTGCC CTCCTTAATT TGGGAAGGTT TGTGTTTTCT CTGGAATGGT  187380
187381  ACATGTCTTC CATGTATCTT TTGAACTGGC AATTGTCTAT TTATCTTTTA TTTTTTTAAG  187440
187441  TCAGTATGGT CTAACACTGG CATGTTCAAA GCCACATTAT TTCTAGTCCA AAATTACAAG  187500
187501  TAATCAAGGG TCATTATGGG TTAGGCATTA ATGTTTCTAT CTGATTTTGT GCAAAAGCTT  187560
187561  CAAATTAAAA CAGCTGCATT AGAAAAAGAG GCGCTTCTCC CCTCCCCTAC ACCTAAAGGT  187620
187621  GTATTTAAAC TATCTTGTGT GATTAACTTA TTTAGAGATG CTGTAACTTA AAATAGGGGA  187680
187681  TATTTAAGGT AGCTTCAGCT AGCTTTTAGG AAAATCACTT TGTCTAACTC AGAATTATTT  187740
187741  TTAAAAAGAA ATCTGGTCTT GTTAGAAAAC AAAATTTTAT TTTGTGCTCA TTTAAGTTTC  187800
187801  AAACTTACTA TTTTGACAGT TATTTTGATA ACAATGACAC TAGAAAACTT GACTCCATTT  187860
187861  CATCATTGTT TCTGCATGAA TATCATACAA ATCAGTTAGT TTTTAGGTCA AGGGCTTACT  187920
187921  ATTTCTGGGT CTTTTGCTAC TAAGTTCACA TTAGAATTAG TGCCAGAATT TTAGGAACTT  187980
187981  CAGAGATCGT GTATTGAGAT TTCTTAAATA ATGCTTCAGA TATTATTGCT TTATTGCTTT  188040
188041  TTTGTATTGG TTAAAACTGT ACATTTAAAA TTGCTATGTT ACTATTTTct acaattaata  188100
188101  gtttgtctat tttaaaataa attagttgtt aagagtctta atggtctgat gttgtgttct  188160
188161  ttgtattaag tacactaatg ttctcttttc tgtctaggag aagatagata gaagataact  188220
188221  ctcctagtat ctcatccatt cctagccttt aaggggctct atatgctaga gatttccaaa  188280
188281  tttatttctt cagccctgat cttttcacag aggtcaaggc ttttatagcc aacagaactc  188340
188341  ttgattccta ctcccctcta cccaatgtct ccaaatataa actaaaatca aataaataaa  188400
188401  aatctttttt ttctaccctg gtctttctcc attttattaa acatttatca agtcaaaaac  188460
188461  ttaggagcta tctattaatt cttgtctgga ccactgctaa agacttctaa ccagtctccc  188520
188521  tgttcccttt ctttctttac tgtcaaactc cacaaagaac aaaaatgatt gtttaaaaat  188580
188581  ataaattgat tcacattgct ctctacttga agtacttaac aggaattata aagcccctac  188640
188641  tgacttccca tcctcatctt gtagaatttt ctccttgtca ctgtgcttta gccacactga  188700
188701  acctttttct ttaaaatgcc aagcctattc ttaccttagg cttttatatt tcttcttcct  188760
188761  tctgcctgga atactctttt cccacagttt tgcatagcca gtgcctttct gtctttcaga  188820
188821  actcagctca gagggcttcc ttgaccacca agctaaaatc atcactgtgt attgtatcat  188880
188881  tctccttcaa aagtgtaaca gcatccatct atgactattt cccaccatct gaaattgcct  188940
188941  ttcttgttac ctgtctcccc atccctagcc actccccacc ccagattgta accatcagcc  189000
189001  tatctattct tatttaccac tttaggtcta gcacctagaa agtccatctg tagagtaaga  189060
189061  aacagaatat atgttttcca tatttttcca agtatgtgac aacaaacaac actctcttcc  189120
189121  tcttttaaaa tgccatgtac tagtatctac catattccag gcacagttct aaatgctaga  189180
189181  gctataacaa tgaataaata aaaccaaaat ccccatcctt gcagaactga ctttctagtt  189240
189241  tcaggcaaag agagcaaatg aatgaataaa tgaggaatac atagtatgtg agattgtatt  189300
189301  aaagactgca gagaaaaaca aagcaaagag gagggcaagg aaggctggta gggaaaggag  189360
189361  ttttaaaatt taaaagagag tgatcaggga aagacttgag tgatatttgg gcaaagatct  189420
189421  gaaggagaca agagagtgag ccagacacaa acaggagtca aacattccac agagagaggt  189480
189481  aggagtatgt ctggtgtgtt tgaagaacga ttaggaggtc atagcaaaat gggcagcaag  189540
189541  tatctctctt cgtctaatgc aaagtataaa aggcctttat gtatattaca agtctataat  189600
189601  cctttatctg tagttccaaa attgagaaag ctttaaaatc cagtgattct gtgtgttttg  189660
189661  tgccaaaagt catatggcat caaaaccata tgtaaactgg cacagagcta tttataatct  189720
189721  ttatcataat tggaatattc tcatttcact gcagaaatat taatatgttt gattgggagc  189780
189781  taacccagac ccaccttagg tgttaggtat tatttggcat acgtaccata ttatcattct  189840
189841  aatcattcta aactccccca aaattatgaa acccatctgg caccaagggt ttcagacaag  189900
189901  ggattatctt aaatttatat gatttctcaa aaacatggca gatgaaattc tttccttctg  189960
189961  ggacagtgac atgtttgttc ctgaaagaag aaaggcaaag tgcgcagagc aggaaaagca  190020
190021  gcaagcatat ctcagtaggc tgtatttata ttgggcgggg atcttaaatg aaatgcagtc  190080
190081  tcttaggtca cgtcaaaatc aagcagccta aatgacacta aaaaattttg tctgcatggc  190140
190141  agagaattgt tcacttctag agatgaattt agtattccaa tgaataaata ctcactataa  190200
190201  taaaaggggc aaattcaaat tcatatattt actttttttt ttttttgaga tggagtctca  190260
190261  ctcttgttgc ccaggctgga atgcaatggc acgatcttgg ctcactgcaa cctctacctc  190320
190321  ccgggctcag gcgattctcc tgcctcagcc tccccagtag ctgggattgc aggagcacac  190380
190381  caccacgccg gctacttttt gtattttcag tagagatggg gttttgtcat gttgaccagg  190440
190441  ctggtctcga actcctgacc tcaggtgatc cgcccacttt ggcctcccaa agtgttggga  190500
190501  ttacaggtgt gaaccactgc acctggccta tttacttttt cattacagct ttctaaaggt  190560
190561  acaaatggcc aggaacaaac tagttatact agttctatta tcatctggat ggtttcatag  190620
190621  aaacttgctt ttagaagtac atttttgttc ctcattttag ggccaatata gtatacatag  190680
190681  cataagtaaa gtttcagtag aattttcctt tggactaaat agatatttta caggacgact  190740
190741  caaaccttac ctccagaaat attaaatttc caccataggt gtagcttctt aaatagaaat  190800
190801  atggtagcac tgtataatat ctacgtgaga ttcaaacaag ctcttttaat acacagtaag  190860
190861  catagtcatc cattctcaat actttttttg tgtgtccatt atcttgggac tatatatagt  190920
190921  agtattgaca tatgacaatt gtcatattaa acaatgacaa tacgaaaggt taaatttact  190980
190981  acacagacca acctcagtta cttcctaaat gcaaaatgtt atttttaact gaatttactg  191040
191041  agaaaattgg taagctttgt atttctatgt gttttgacaa agattgaatt aaaaataaca  191100
191101  gtaagatttg attttttcct ttctcttcac aattctccca actctgttga tgtaataaag  191160
191161  gggggttgca taataagata gttaagatta tatagtttgt agttgcatct tttcattatt  191220
191221  cttggttaag aatccagcct ctaaataaaa ctctccatgt taaggtccag aatgactggc  191280
191281  aatttacatg aactataacc tgaagaacat acttaacatt cttaaccttt gttttttaaa  191340
191341  atgaattcaa tggcatcttc acaaacctct atcagcagat gagggcactt cttcattcct  191400
191401  ataaaatctt aacctttctc tgtgtaaatt agtggacaat tattttagaa gcactaaaac  191460
191461  attgacttcc ttgtgtgagc aagagaggaa acaaaacttt tgggaaaatc taagataaac  191520
191521  ttgtgcaaaa aaaaggatcc attaatttct aatgtagtgt ccttatgaaa atgtaccttt  191580
191581  tctctcatat cactaaggtt cttcaaacac tcatctgtta gaaggaaatt ttaaaaagga  191640
191641  aatctttctc cttcccatag gagtgtcaat ggcaagccta tcctcaaaga ccagaaagaa  191700
191701  agcatgtttt ttcagataga tgtacccaca cccaggactc atctgtcatc tctcagatct  191760
191761  aaaactagct cttctttatt gtttggcgtc agaagtttta agggctaaac cactaattct  191820
191821  catccttggc tgaacatcaa attacttgtg gagcttttaa aatgtactga atttgggcag  191880
191881  ggcgtggtgg ctcatgactg taatcccagc actttgagat gccagggtgg gtggatcacc  191940
191941  tgaggtcagg agtttgagac cagcctgacc agtatgatga aaccctgtca ctactaaaga  192000
192001  tacaaaaatt atctgggcat ggtggtgtgc acctgtggtc tcagctactt aggaggctga  192060
192061  gacaggagaa tcgcttgaac ccgggaggca gaggttgcag tgagctgaga tcgcgcctcc  192120
192121  agcctgctgg gcaaacagag caagactctg tcttaaaaaa aaaaaaaaaa aaaggccagg  192180
192181  cgcagtagct cacgcctgta atcccagcac tttgggaggc caaggcaggc aaattggcaa  192240
192241  atcatgaggt caggagatcg agaccatact ggctaacact gtgaaacccc gtctctacta  192300
192301  aaaatacaaa aaattagctg ggcgtggtgg cgggcacctg tagtcccagc tactcgggag  192360
192361  gctgacgcag gagaatggcg tgaacccggg aggcagagct tgcagtgagc cgagatcgca  192420
192421  ccactgcact ccagcctggg cgacagagcg agactccgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaaaa  192480
192481  aaaaaaaaat ccatagatta ttctgttgtg tgcagagata agaagcatgt aaacctacac  192540
192541  aaaacaaagc ttagggagca aaacggggta agagtccaga gtaacaatct gtactctggc  192600
192601  agtatgccta ctgacccatg gtggagtgtg taaaagtagt ccatttttca tcccccagta  192660
192661  aacttatctg ttcccctttg agtgttccaa tttttatatg aagtgagttc acaaaagaaa  192720
192721  aaggcactga ggagcttcag aagaccctgt cagaaataag caagaaaaag gaagacactg  192780
192781  tgaagctata aaagcttggt cagctatagc tagcacagga aggtggggga gagagaccaa  192840
192841  agaaacaaag actgtggttg tctaatggcc agaacagatg ctataggtgc ttgccatgtt  192900
192901  tgaatgtttt tttgttggat aaaatagcaa acttatcaaa aaatgaaaac aaatggtata  192960
192961  atgctacttt taaaataaca acagaataaa actatatagt tttaaaaaca ggattcagat  193020
193021  ttagatctag agacactcag actctgcctc taccagataa agtctgaaga aaaatggtta  193080
193081  agcaatttgt taaagagaaa ctctgtccat ttagtgttgc tgtaacagaa taactgaggc  193140
193141  tgagttaatt cataaattag aggggtgtat ttggctcatg gttctggtgg ctggaagctt  193200
193201  caagattggg cagatgcatc tgctggggac ctggggctgc ttcaagtcat ggtggaaagc  193260
193261  caaagtgggg cagacgtgca caaagagatc atgtggtgag aaaccaaggt cgctgaaatc  193320
193321  cctttgattt tttagacaga gtctcactct gtcaccaggc tagagtgcag tggtgccaat  193380
193381  ctcagctcac tgcaacctcc gcctgccagg ttcaagtgat tctcttgcct cagcctcccg  193440
193441  agtagctggg attacaggtg cccgccactt cacctggcta attttttgta tttttaatag  193500
193501  agatggggtt tcaccatgtt ggccaggcta gtcttgaact cctgacctta tgattcgccc  193560
193561  gccttggctt cccaaagtgc tgcgattgca ggtgtgagcc accacacccg gcctgaaacc  193620
193621  ccttttataa caactcagtc ttgggaacta attcagtccc aagagaacca gaacccactc  193680
193681  ttgctggagg gcattaatct attcacaatg gatctgcccc caggacccat acacttccca  193740
193741  ccagtcccta aggcctccca acaccaccac agtggggatc aaatttcaat atgagttttg  193800
193801  gcaaaggaca aaccacatcc aaatcatagc agaaataatg gattcaaaat gtgacccaac  193860
193861  gaagagaatg aaaagacaag ccacaaactg ggagaaaata tttgcaaaag acatatcaga  193920
193921  taaaggactg ttacccaaaa tatacaatga actcaaaaca attttaaaaa aagatttaaa  193980
193981  aattggctac caatctgaac agatgcctca tcaaagaaga tatgcagata gcaaataagc  194040
194041  acatgaaaaa atactccaca tcctatgtta tcagggaaat gcaaattaaa acaaaaatga  194100
194101  gatggcacta tacacctatt agaatggccc aaatctggaa cactgacaac acctaatgct  194160
194161  ggtgaggatg tggagcaact agaactctca ttcactgctc atggacatga aaaacggtac  194220
194221  agccactttg aactacagtt tgacagtttc ttaaaaaaaa aaaaatactc ttaacatata  194280
194281  atccagtaat catgctcctt ggtatttacc caaaggagtt gaaaacttat gtccacacaa  194340
194341  aaacctgtac acagatgttt atagtagctt tatttgtaat tgccaaaact tggaagaaac  194400
194401  caagatgtcc ttcaggaggt gaatggataa actgtggtac atccaggcaa tggagtatta  194460
194461  ttcagcacta aaaagaaatg agctatcaag ccacgaaaag acttgtggaa acttaattgc  194520
194521  atattattaa gtgaaaaacc aatccaaaaa ggctatatac tgtatgattc caacgatagg  194580
194581  acattctgga aaaggcaaaa ctatggatac agtaaaaaga tccatggctg ccaggagtta  194640
194641  ggggcaaagg aggaagggat gaattccgca gagctcagag gatttttagg gcaatgaaac  194700
194701  cactctctat gatacaataa tgatggacac aggtcattat acatttgtcc aaactcacag  194760
194761  aatgtgcacc accaacaatg gaccctaatg taaactatgg accgtgggtg ataatgatgt  194820
194821  gtccaagcag gttcatcagg tataacaaat gcaccactct ggtggggggt gttgacagca  194880
194881  gggaaggctg cgcatgtgta gggcatgagg cataagggaa aactgtgttt tcttcacagt  194940
194941  tttgctgtga acctaaaact gctctacaaa aatagtcttc aaaaaagtca cctcaccaat  195000
195001  aaagagcaga ccaagacaat aatatgaatg ataattaggt tgtttataag ctatttgtgg  195060
195061  tctagggtgg gctttcctat gagactttat ccgagtaact gcttgataag agcataatat  195120
195121  atccaattta tttatgtaca tctaagagac atgaggttga cattttataa ttttgctgct  195180
195181  gttttgggat taaaaaaaac cccaacacat ttgttctgtt atctgcaaat aagcacttta  195240
195241  ttaccaaata gttcagcatc agaacaagaa ttctaattcc aaaagggttt cctttacatt  195300
195301  acatgacatt gtgagataca cattagaaga atctgagact atgttccatt tcagtttctc  195360
195361  ttttgcaatt aggtaatttg ttttgatcta aaaagtacaa atttatctca ttcttgttaa  195420
195421  tgctgtccat gaaatgtaag tatcagttcc ttctcagcta gtgctttata gttatactgg  195480
195481  tgccaggtta agagacctat tttatagtga gtgacatgaa agtcaactac aagaaaagca  195540
195541  cattgtcatt ttcatttaca gaggcaagtc cctcttaaca caaagaaaag caaaggacct  195600
195601  tatgtgatta tgtaaggcag atcagcccag gaatttcatt caaagataat acttcatact  195660
195661  ccataatccc atgtgagaaa ttaatgaatg actccaagta aaaagaaaat taaaattagc  195720
195721  ccttgggcct tgacaattta attgccaggg ccttttgtca attctaaaca atgttctaaa  195780
195781  ttagccacaa tttctcagaa tgatatacca gaagaatatg aacctcaata attacaggct  195840
195841  gttttaagtt tattttgtga aagttattcc ttctcccagt attccatgac taaagctgtt  195900
195901  ctcaggacat actgaagatt tataataaat tgagtgccta ttatacacaa ggcactgtgc  195960
195961  tgagtgctga aaatgtggta aggacagaca gcactccttg tcaagctatc tatgtggtat  196020
196021  cagccagctg aataatggaa catttgggcc agaatagcat atactgagac cagggtacca  196080
196081  aaggtgtcca atttaagtga ctcaaaaaga ggaaatggta aataagatat ttcaattttt  196140
196141  tttccttgac cttagtcaca tctgatcaga acattcaatg ctttctacat aaactctggg  196200
196201  tttaggcaga caaagaccac tcaccaccat ccttcttctg acagttacaa gtactcagcc  196260
196261  aaacatagct catcatacat actattaatt aaagagaagt gattcatctc tggcttttgc  196320
196321  aggggaaatg gaaaggctca aaaactttcc tgcagatggg atcaattttt aaaggctcca  196380
196381  actctgcttg ctttgctgat aaagttcttc aggagatcat ggtccatttc tgcaaaacct  196440
196441  gatgtttgtg ttactacagt cagatggttt atgcaaaacc tgaagcagaa ttcttctaaa  196500
196501  tcctaggaac aacaacaaag atggtttaat aaattcatat ttactaattc aatgcaacat  196560
196561  agcatgaaaa tcgctaaaac aagttaggca aagaaaaagg atttaatagg caagtggagg  196620
196621  aaatgatggc atggtaatac ctaaagaata gtcataaaaa gtataacaag tatgaatcat  196680
196681  ctatgcttgt aaaaatttaa gtagcacaga gtaacattca agttcctccg cactaaccta  196740
196741  ggtaaagaat ctaacttttt cttcccagag ataggcatgt gagtgtgtga attccttggt  196800
196801  acctttgtct agtgacagta tttgtaactg ttgatttcac tttcaataat tgttaaaagc  196860
196861  cctatactcc tcttttatat ttatatcagc gtctttaagt atgtctgcct ataaagagtt  196920
196921  gatggaagaa aaaggtaagc cataaaaagc agtaatgcca agaaattgct gctctgaagt  196980
196981  cattaacagg ccaccgcttt ttctctttat gagacgacac aggatgggat ggatggattt  197040
197041  gatcacacta catatgcctt caataatctc aactgggaaa atgctttaaa gaaatcatga  197100
197101  cttccaagtc tctggtaaga gagacccaac agattggtgt tttctggctt actgtaatgc  197160
197161  actctgggcc aaagaataat gctgtaataa ttctcttgat tagaactata acttgaaaat  197220
197221  cagaatgagg ctgaccagat gctttttggc cctggagaag tgagggcagg gtgctgagac  197280
197281  ctccaatatg cctcaaaccc taggctactt ggcctaggac aagatgctgc taggtggtgg  197340
197341  tcaattttta aaagtttcct ctccaagcta ctgtaggtaa tttataaaaa ataaaagccc  197400
197401  caaatacttt ctaagcaatt acatatgaac attacacacg atagtctttt cttctttaga  197460
197461  cataaattat agcaaatgct gaagatggaa aaaataaaaa aaatagcaat gctgatagcc  197520
197521  ttgccaatgt acatataaac ctacggtaca ttttctttta agaaaagaaa gaaactatac  197580
197581  taggaaaatg tttatttcat gcctgaagat aactgggcag gctgttggta ccacaccagc  197640
197641  aatatgatgt gtctctgtcc caggtaagcc ctcagtgata aacagggaaa attcacacac  197700
197701  ccacttgtca tcacagcata ctatacataa aaatgtgctt caatgataca tgctgaatat  197760
197761  ctcagagtcc atttaaaatt atgtgctgtt gcttaaattt ttagaaatga catttttgcc  197820
197821  tacagcacac aaaagtgaaa ccagatagag atgcatcatc tctttggctg aagtctacag  197880
197881  agaggaatgg aggaattcat acctacacca cacacattag agtgtgtctg gagttaggtg  197940
197941  gctgggcagt ttgatgcctc acagatctgg acagcatcag gaaaattgct aattaatggg  198000
198001  agaatgaaag gaccctaaaa agttatcact tggatccatg ctcctttact ttattctaga  198060
198061  gtgggatctt cccctaaata ctaaattaag gacaggactt ggaaagagtt cctgtgattc  198120
198121  taagaattca ataaattggc                        198140