Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: RASGRF1

Ras protein-specific guanine nucleotide-releasing factor 1

Sanchez-Delgado et al. PLoS Genet, 11: e1005644, 2015

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens RASGRF1 GNRP, GRF1, CDC25, GRF55, CDC25L, H-GRF55, PP13187  15q24.2  Imprinted Paternal
Rattus norvegicus Rasgrf1   8q31  Imprinted Paternal
Sus scrofa RASGRF1 CDC25, CDC25L, GNRP, GRF1, GRF55, H-GRF55, PP13187  7 53.66  Imprinted Tissue Dependent
Mus musculus Rasgrf1 Grf, Gnrp, Grf1, p190, CDC25, Grfbe, P190-A, CDC25Mm, Grfbeta, AI844718, Ras-GRF1, p190RhoGEF  9 47.31 cM  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    cctactccaa agaatcagta tgggattttg gaccaaccgt tcctcattta gtaaggcagt    60
61    aaaaatctct gctccagaat actctagaaa ctctctagaa ctgtaccatt gtagatggat   120
121   gaacactcta aatagctgaa gatttgccta ctctcttaag caccagaagt ttttgactga   180
181   aaacatttct taaagtgttt tatttcttta ctatcgtaac tttttattac aaaaagtaga   240
241   aaatatagat cagagaagaa agaatattga atctaaataa gaaactgagc acatatgcct   300
301   acctcccctc ccactcccct aaaatgattc aaaagatcag attagctggg cctgattcca   360
361   atgaaggggg tggtaaatct ttgacttatt tttcatattc ttctgtgttt ataagtcaat   420
421   tctagctctc tgtatttaac aaaattggat tgaaagaata ctggagaagc aagaatagca   480
481   aactaagatt ccagtgtccg gaattctagt tctagccata aacctgtgac ctttagcatg   540
541   cctttttccc aatcaaaaga tgaggaactt cggctaaatt attcctaagt ttcctaccag   600
601   ctctgtatcg tttagggtcc agcaggaaac agatgaaaca ttcaaattgg gtaatttgag   660
661   aggcggttgt aataaaggga ctatctgcaa aggtttgagc tgggagtagg gaaaccacag   720
721   gagccggtgc actgccctag aataagaaca tccctagtcc tagagcagta aaggcaggga   780
781   gcagttacag gagcctaggg acagggctgg taggagaggt gcaacaccaa cctcattctc   840
841   ctctctccct ccaggaaaac aattatcttg gtccaacccg catcagaagc ccttgatgca   900
901   gttgagaccc acaactgata ccagcctcct gggacacagc agagtggaga agagtggaga   960
961   gcaggtctgg agtggcaaat gggagctgtc cagcacaaat ttgtactgat gattgcacta   1020
1021   gtgcatgata ctctatcctc tgggctcatt gaaggcttag atacgtttct cttcacttac   1080
1081   tgtcaaccac atgtttggct cactcaccta tgagtttttc gtgcccaatc caaaatgtac   1140
1141   taggaggccg catcaccaga ttcactaaaa ggcactgtat aatgtaaacg cggaggcaat   1200
1201   gagctatgac ctagggggct taactctggt aacaacggag cttgggagta catggacact   1260
1261   agtggtgttc cttttggcta ctcaggggcc ctttatgttt gtttcctggc ctgctgctga   1320
1321   gctctagact ttagcaagtc cttgagcctc agggacactg gacagtgtta gaggagaaaa   1380
1381   atatcagctt tctccagccc tggtgctctt gacagtacaa acatctgcaa cttcggtgca   1440
1441   cagctgcact tactctaaac agagatcagt atcagagatt tgttcctgaa taatataatt   1500
1501   tattaaactg atatgtgcct agatatgtgt ccaactctac cccctgtgaa aagagtgtgt   1560
1561   gttccctttc ccaaagtcca tggaacaatc acaaaattga ccagatacag gacaaaacaa   1620
1621   aaacagcaat aaattttgaa ctgtagaaat aatacagacc atttttctga gcacaatgca   1680
1681   atatagctag aaataagcaa aagcaagcaa aaaaaaatca acttggaaat tcagaaagta   1740
1741   ctcagttaaa ctttgataaa tatccaccta aagaataaat cagtttcata ctattttaat   1800
1801   atagtggtaa tcagaaattt atatagcaat cctgttgtat ctggaagaaa tctgcactta   1860
1861   caagaaaagg tgtagtctta aacactatta ttattaaaca agaaataatg aaaataaact   1920
1921   aagcattcaa gaagttgagg ggacaacaaa acaaatctaa agcaagcaga acaaataata   1980
1981   taataaataa acatataggt atatattaat gagctagaag aacaatagaa ttgacaaata   2040
2041   aattggaagt cttaataata tgatttaaac tcttgtaaga aaagacaagt aatataaaaa   2100
2101   cacaaaatca gcccttaaaa aggggaagta acacgtggag aaaattagaa aaactgtaag   2160
2161   ataatatttg gtagggctat ttaataaatt gggaaatgta aataaattat cttgggaatt   2220
2221   ataaattacc aagattgact caaaaagaga caggaaaaac taaataaatc aatgataatg   2280
2281   taaaaattat ccatggctaa gtggggttta tctaagaaat acaagcatgc ctaaatattg   2340
2341   gaaaatatat taatgtactt cagttgccta actggcaaat ccaaacagat gaattaaaat   2400
2401   tttagaaata agaatgattc aggattcagg ccaataacag cttaaaaata aatatataaa   2460
2461   tagcaatcat tttcttatat actaagacag ccccgttttt taaaaaaata ggaaggagat   2520
2521   cttatttcca acagtaactg caaaacatat ctagaaataa attagataag aaatattcaa   2580
2581   gacatgtata aagaaaagtg taaaattcca ccaaaagatt tttaaaaaca aagaattggc   2640
2641   atgacacctt tttcctgaat aagaagacaa aacatttgta aaagtattca ttcttcctaa   2700
2701   actaataaac attttcaatg taattccagc tgaaacctca atgagacttt tttgaaacta   2760
2761   gacaaacaga gtatgaatta atcttgaaaa gtaaatacaa aagaatattc aggaacagta   2820
2821   taaaaaggaa aagtgatgaa gatgtgtctg taccagcagc tttcaaaatg aataataaag   2880
2881   caataagaaa taaaatcatg tgtcagtggc ataagaacag atggacagaa caatgggaca   2940
2941   aaaagtgaaa tctggaaata gtcccaagca tggacaagaa tttggtatat gataaaaacg   3000
3001   ctacttctta tcagtagtag agtttgaatt attcaaacaa gtggtggtag acaacttgcc   3060
3061   agccatttga ggaaattaat aataaagcca gaccctaacc ttaatccttt ctcaaaaata   3120
3121   aatccaaatg aattaaatga taaatgcaaa aaataaaact acaaaagaaa atacagcaaa   3180
3181   tacgtttcaa tcttgagcta gcacggtggg ggggcgatct aaaatcagaa actattaaaa   3240
3241   aaagatttgt caacattcat ttaaaatttg ttacaacata cacaacatat agatatggat   3300
3301   acacaggatt aaaatacaaa taacaaagtg aaataagcca gtcacaaaaa gacaaatact   3360
3361   gttgtatgat tcagttacca gaaaaagggg tctcactgca gaccccaagg gagcattctt   3420
3421   ggatctgagg cgggaaagaa ttcaaggtgg gtcacagagt atagtgagaa gagatagttt   3480
3481   attgaaagca attgcattac agagtggggt gtcctcagaa agcaagcaga gaaatgcacc   3540
3541   atctttaaga ttttatttta tagggtcttg tctatgcaaa gacgaaacta agctgtgcct   3600
3601   atatgcgggt gagcaggcag catgacaaaa tttattattc tattgattta aagaaaactg   3660
3661   tccttgacat tttagtgtgt gagtacaccg aagcctaact attattatct tgaaagcaca   3720
3721   cgttgttatg ggtattaaga catctggctt tctgatgttg taggtgtgtg tccttgtggg   3780
3781   ttttcttcaa ctataaacat ctttggacca tgggttgcaa ctggcacaga atgtgccttg   3840
3841   ctagttctaa gatggagctg aacttaaaac ggctttactc tggcgctcct aggcttctgc   3900
3901   ttccctaaca attccattta tgtggtactt agaatagcta aattcataga gatggaaagt   3960
3961   ggaacgttgg ttgccaggga ctggggagaa gggggaatgg ggagttgttg ttgaaggggt   4020
4021   acagtgttcc agttttacaa gataaaaagg gttctggaga tggatggtgg tggtggttgc   4080
4081   acaacacggt gagtgtattt aataccactg aactgtacgc ctaaaaatga ctaacatgta   4140
4141   aacattatgt gtattttacc acaatgagaa aaagacagca ctatttccag catgtatgat   4200
4201   agccaatggt taatatccct aatatataaa acactgtgat aaatctacaa gaaaaatata   4260
4261   aacacgactg ccaaaataaa gatataaaac aaaaattcaa aaagaacaaa tgtgaatgac   4320
4321   tgtaaacatg ttaaaatgtc taacctcaca actttaaaaa gaaattaaaa ttaatacaag   4380
4381   aaggaatatc attttttgcc ctttcaaaat gggcaaatat ttaagaaact ggcaatatta   4440
4441   atatccagga ttgacaagtc aatggagaaa tgaactgttt catccactgc tggtagccat   4500
4501   gtaaggagta aaagctctct gaaaatcaag taacacaaac caatgttgca aatgtgcatc   4560
4561   attttaaccc cgaagtgcaa ctttcagaaa ttcagcctaa gagagcgaag tgtatataaa   4620
4621   aagatattaa ttgcattatt tccaaaaact atgaattgaa aacaacctaa atccccaatc   4680
4681   agaaagaatc cattaattaa atctgtagta atatttaaaa tgtccccaca tactgttaag   4740
4741   taaagagaca gcaagagatt gagatcataa aatagcatag catagtttct gtattccaga   4800
4801   aacacacttt ggtagatata tttacttagg aaaagaggat tgtatagaaa aaagtgatca   4860
4861   ttggagaaat tatctgttta ttttctatat tgtctaagtt ttttacaaag agcctgcagt   4920
4921   aattttaatc aaacggaata ctatggctat tttcattggc tagaaagtaa aagcgtaaat   4980
4981   cgctggtgtc cgcagttgga tgtctgggca aagctgacca attgagccca aagttggagt   5040
5041   agtaaatccc caagggcaaa gcctccattt ccaagtctgc ttctgacccc ttgtgcttaa   5100
5101   gtcttcattt ctttaaatga catggaaact acatttttct tatggaatat gttgccaagg   5160
5161   aagcagaggt tctctagata ttccatccac acacacgctg catgccccac acacatacac   5220
5221   accataccac tcagaaactt ccacacatgc aatagacaac acacatcaca cacacacata   5280
5281   cacacacaca cacacacaca cacacacaca cactagaaat cctcactagc gggcacctcc   5340
5341   catccagtca gacccacagg acacccatct caacaaatgc ttaagttgag ctccagtcca   5400
5401   aagtctaatc aaaatcccac atgaagactt agcaggattt tgaactgggc aatgtccctg   5460
5461   tcattagcta gccatttcta aatgcagaga ccaaacccac caaaatattc cttaattctc   5520
5521   cttcttgatt ctttatctac agagacctca gcccacaggg ctgggaggtg ggaaatccag   5580
5581   gaagccagtt cttctgggat gaggcctgga cgagcagtca gagtacctca tcccagctcc   5640
5641   tccctgtaag actctgtgca tgttgtttcc actgtctggg cctcagtttt cccatctgtg   5700
5701   aatgggatta ttaaccctta tgcaaatcct tcttgggaga atggaatgaa gcatggcaaa   5760
5761   gcccagatgc acctacggtg ctcctgtaga catcctctcc acctttgagg gagggttgac   5820
5821   ctcaggacta gtggacagca cacatgagag ctaggtgtgc ccacttccac cagctatggc   5880
5881   agggaatgcc tacccccttc ttggcattcc ccaccccagc ccaagctagg gccggcctgg   5940
5941   taaacgttgt cttcttagcc agctaactta agcaccttcc aggggctctg agctctgact   6000
6001   agtattgagg caaacgacca cagaggggcc aatcagctct tctccggttt ccagctgtgg   6060
6061   ggactggaga gaaatcaata tgcacacagc tcagatggga gtaatcaaag cgccagggct   6120
6121   gatgccaccc ccctctttct cacagagagg ttttaagcca agcccagccc tcctgcatgg   6180
6181   actggcccac gaggaattcc tgtaactcca agaccagcaa aaggaggtgg ctcagactcc   6240
6241   ccaatgccag caaggggaag gagggagtgg agagcagatg ttcttggccc aggctttaga   6300
6301   ccagtggttc tcaaccccag ctgtgcattg gaatcatctg gggagctttt aaaagcacag   6360
6361   atgcccaggg cccaccctca aagtttctga cttaattggc ctggggttca gcctgagcac   6420
6421   agagattttt aaaacatctc caggtggttc caaagtgcac cagggctgag actcactgaa   6480
6481   gtgggttcat tttttttttt tttttttttt ttttttggag acagagtctc gctctgtcac   6540
6541   ccaggctgga ctgcagtggt gcgatctcag ctcactgcaa cccccgcctt ccgggttcaa   6600
6601   gcaactctcc tgcctcagcc tcctgagtag ctgggactac aggtgtgtgc caccacacct   6660
6661   ggctaatttt tttgtatttt agtagagaca gggttttacc gtgttgccca ggctcatctc   6720
6721   gaactcctga gctcaggcaa tccgcctgcc acctctcatc ggaatctttc ccccagatcc   6780
6781   aagggaagat ggttttcttc ctgctacact aagggtcaga cagagaaggc atgcttgggc   6840
6841   atcccttgta agacagggac tgtattttgt ttatcactgt atccccagtg gcccacccat   6900
6901   gcctggcaca gatgaagggc taaatgaaca ctagtggaat gaaatgtgtg tgaatgagtg   6960
6961   aatgaatgaa tgaatcccat tgcctcccac ctctcgagtg ccctagaact ttcaaagtgt   7020
7021   ggtctgcaaa ccagcagctt ttcatgacca gggaacttgt tagaaatgca gattatcagg   7080
7081   tcctgtccca gatccactga aagagaatct gcattttcac aagatcccca ggtgattcat   7140
7141   gtgcacgtga ccatatcatg agttctcccg tatatgagcg gttctccacc ttcactgcac   7200
7201   attacaacta cccatgaaag tgtagctagc ccacccatga tctctgggaa gtgcttgtta   7260
7261   agtgctccca ggtgattctg atgtgcagcc caggttcaga acctatgtac cataagtccc   7320
7321   tctgccacag cagcctctgt gcaggctcag ccttgactcc agcctacctg ggagaccctc   7380
7381   tcttgaccat cgtaccccct cttgggataa aagccaacct ccctgcaacc cagggaccac   7440
7441   ccacttagct ctacaaagac ctctgggaca gactgccccg ttcaaatcca acctccgctg   7500
7501   cttcctagct gagcggccct gagcaagtca ttcaactctc ccatgcatca gtttccccgt   7560
7561   ctgtacaatg gagctcattg gggaaaaaaa taaacttact acattgggtt gcatgacgat   7620
7621   tcaatggctt aattgatcta aagcacttag aacagtgccc cttccctgaa gttttcttgg   7680
7681   cttctgtaac agacttccga ataaaagagt ttagataaag aaaggccaga ttaagaacct   7740
7741   caatcctgca aactctgctt ccatgaagag agcaaatgag aagaaaagat ggtgatagtg   7800
7801   tagggaaaat taagactgaa tgaaaaggct tagccatcta gcctattttc attatttgtg   7860
7861   aagaaaaatc agcaccactg agtccttggg gtccctagga ctggaacgat ggcactagag   7920
7921   ggaggactaa ggttaacaag gccagttcct cccccaaaat gctcccactc caggaacaca   7980
7981   ggcctgcctc actgtgctca ggacaggggc agctccattc ctccacagca gagcttctct   8040
8041   gtggattctt ccgtgaccta cacagggctg cctggtttcc aagcccttcc ctagggctcc   8100
8101   aaactagggt gtgtgtgtgt atgtgtgtgt gtatgtgtgt gtggtgtgct gcatgtgttg   8160
8161   tgtgaggtgt gatgcgtgtg tgtgtgcagc ccaggtttgg tctgtgggag gggtgtgtta   8220
8221   tgtggtgtgt gtgtggtgtg gtgtgtgtgg tgtggtgtgc atggtgtgtg tggtatgtgt   8280
8281   ggtgtgtggt ctggtgtgtg gtgtatgtgt gggtgtgggt gtgtgtggtg tgtaggggtg   8340
8341   tgtaggggtg tgtgtggtat gtgggtgtgg tgtgtgtagt gtgtgtggtg tgtggtgtgt   8400
8401   ggtgtgggga gtgtgggggt gttgtgtgta gtgtgtggtg tttgtatggt gtgggttgtg   8460
8461   tgtgtgtgtg gcggggggtg tgggggagtg tggggggtgt gtatgtggca tgtggtatgt   8520
8521   gtgtggtgtg tggcatgtgt gtggtgtgtg tgtggtgtgt ggtgtgtgtg tggtgtgtgt   8580
8581   gtggtgtgtg gcatgtgtgt ggtgtctgtg tgtggtgtgt gtggcgtgtg tgtggtgggg   8640
8641   tgtggggggg tgtggggagt ggtgtgtgtg tagggtgtgt ggtgtgtgtt tggtgtgtgt   8700
8701   ggtgtttggg tgtgtggtgt gtgtgtggtg tgttggtgtg tggtgtatgg tgtgtgtgtg   8760
8761   tggtgtgtgg tgtttgtgta tgcggtgtgt gtggcgtgtg tgtgtgcgtg tgtggtgtgt   8820
8821   gtggtgtatg gtttgtgtgt ggtgtgtgcg gtgtgtgtgt gtggtgtgtg tggtgtgtgt   8880
8881   gtgtggtgtg tgtggtgtgt gggtgtgtgg tgtgtggtgt gtatctgtgc gtgtgtggtg   8940
8941   tgtgctgtgt gtgagtgtgg ggtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg   9000
9001   tgtgtcgggg gaggggtata cgcagtttcc gtgcggaaag atggtgtctt tccttcacag   9060
9061   ggctgcgcgg gcacccatcc ccgctgcaaa gcgcccgggc caggcgcggc ttgctccggg   9120
9121   tcggggcgag ctcgctgccc tctgcggcag acagcgatgc gcgctccccg ccccagctcc   9180
9181   cggctcgccc ggcggcccgc gcgccctccc ggtgcagcat gcgggcgctg tgacgttctc   9240
9241   ggataaatgc cgtgtaactg tgtaggcgaa tgagagctaa aaataagaac ggaaaatcta   9300
9301   tcattaaggt atcattgcgc cagcgcagct atttgaaggc tcccatggtc cccggcgcct   9360
9361   gcgtttgaag cccgccttca ggctttgggg ggtatttgca gaaaactccc agcagcggct   9420
9421   cgccaaccag acctcagggt gcacgggggg tggcgccggt aattatggca actctcaaaa   9480
9481   taaaataata taaaataaag taaccaacgt tcaccaacca ccaccccatc tcaccccctg   9540
9541   tactgtcctc aggtagctgg ggaagccgcc gggagtgcag ccggatgctg gaattcaatg   9600
9601   tgacccggct gactatgcaa agactaggac tggacgcttt tgcagctcta tttcgccacc   9660
9661   caccttcctc cttccacctc gtattagaaa taaagtgggg ggggggggcg agcctttgga   9720
9721   ggagaaaatg acaactggca cttaacccca ggtctacagt gcgccgcggt ggggcgcaaa   9780
9781   gacgcaaact cccgggatgg cgagccttcg gggtttcatt gggttaaacg aaaattgatc   9840
9841   tgatttgctt tttaacatcc gagggagaga aggggagatg aggggaggga gggcagggtt   9900
9901   tgagtgtgtg cgtgtgcgtg tgcgtgtgtg tgtgtctggg gagggggagg aggcaccaag   9960
9961   ttgcagcctg cgcgcggctc tgcgcctcgg cggggctgcg TGCGTGTGTC CCTGTCCGCG  10020
10021  CTGCTGAAAC GGGCTCTTCG AGGGATCGGC GTCACATGAC TCCGCCTGCC CCTCGCCAGC  10080
10081  GCGCAGATCG CCAGTCCCTC AGTTTGCCCG GCACCGGAGG AGGGTCGGGC GGCATCTTCC  10140
10141  GGGTACTGGG GCTCTGCGGA GCGGAGAAGA GGTTCCAGCG GGGAATGGTA TATCTGGATT  10200
10201  CAAGAAGCCG CGGCTCGGCG CCAGATCCTG GAGTGTAGAT ATTTGGGGGG AGGGGAGAGC  10260
10261  TAGAGGGAGC GAGCGAGCGA GCGCCAGAGA GAGGCAGCGC GCAGCGCGCA CGGACGGGGG  10320
10321  GCTGCTGCGC GGAGAAGATG TAAGCGCGTG GGGTCTCGCT GGCCTCTGAG CACCATGCAG  10380
10381  AAGGGGATCC GGCTGAATGA TGGCCACGTC GCGTCCCTGG GACTGCTGGC GCGCAAGGAC  10440
10441  GGCACGCGCA AAGGCTACCT GAGCAAGCGG AGTTCGGACA ACACAAAATG GCAAACCAAG  10500
10501  TGGTTCGCGC TGCTGCAGAA CCTGCTCTTC TACTTCGAGA GCGACTCGAG CTCGCGGCCC  10560
10561  TCGGGGCTTT ACCTGCTGGA GGGCTGCGTC TGCGACCGCG CGCCCTCCCC CAAGCCGGCG  10620
10621  CTGTCGGCCA AGGAGCCGCT GGAGAAACAg gtgaggcgag cgtcgcgtcc tgacctccct  10680
10681  gcgtcccggc cgcggccctg ggggctcagg gccttcggct ggctgatggc gcttgaactt  10740
10741  tggcccctct actcttggcg ccctaggcgc tctctgcacc ctcagcgaga ggggaggctt  10800
10801  gctcccagcc aggcgagtga ctgcggcggg cagagggggc agggattgag ggcggggagt  10860
10861  agatgtgggc tgcggctgcc cttcgccgga cgagccccgt gggaggcggg tacagagggg  10920
10921  ccgacacctg gagatgcaga ggaagatggg gtcctaagga ccagagacga tgagtctgga  10980
10981  cacacgtcca gccaaaaatg gtgctcccaa cccccactcc caccgcccag ccctaatagc  11040
11041  cccgatcgtc tgttctacac cgggaacgtg taattccccg cgcttaggca tgggaagggc  11100
11101  aagacggagg cgtccgagcg ctgccagccc ttgcctcgcc gcagctgagg gcggagagcg  11160
11161  gtctgcgcta gctcctcgga gttgggctgg ggttatgggg ctacacgggt cggttcggta  11220
11221  ccatcgagcg gtggtgggct cccagctggc ggccgccgga gcaacaagcc caaagattcc  11280
11281  caaggaccgc tctgatgcgc cggggctagg gccagggctg ctgcggaggc agcgggacga  11340
11341  agtgggcgct tctctcctcc cccgccccct gcgccgccgc cgccgccgca gtcgcggcta  11400
11401  tagcgctgcg ctctggtttc ctgagctgca aggctgaaga gccaggcctg gctctaacag  11460
11461  ggagcccggg cggggtgggg gtgagcctct ggcgtgaagg gaggaggggc acctgcagag  11520
11521  agagccacct ttaagcttgg tgcgctttcc aaaagcatct ggtccagtcc cttgccacta  11580
11581  ggaagataaa gcagatgata gtggatccta aaatgccact gcaggcagga accttccatc  11640
11641  catagggcct aacggctggt gattgcctag atggggacac tgaggcccag agagagaaat  11700
11701  tcacttgccc agcgtcatgc aagttgttga ggccgtccca atgttctgaa aagacaaccg  11760
11761  agatctcaaa agccactgct gcatgaagac acagactggt ggtgattgaa ttggttgaaa  11820
11821  taaaagcatc gcttgaagtc ttcctcccaa ttgtcaggac agagatccga gctcagtctc  11880
11881  tctagcacat ctcttccttc cctaccttca gccaatgggt gttaggagat agtttctgag  11940
11941  gactgggaag tgtggacagg aatttttgag ggtgggtccc tggggatgac aagccatgtg  12000
12001  gtgagcaggg gctcccagat ggaaagaaga gcaaagagca ggcagctcct taagcttcag  12060
12061  ctcaaatgga gcctggggaa ctcatgtgga agagccagtc ccaggccaga ctagagaatt  12120
12121  tgctctcagc ccttcagaac ttgcccctct ccagccagtg tctacccata tacccatacc  12180
12181  tacccggggc ctgcagccca agccccagcc ccagccagat cccccctcca tccctcaacc  12240
12241  cactacacta gatcacagag ctgagctcct gggtaggcag gaagtgaggg gtgggggaag  12300
12301  ccaagttggc atgggctcat attatctgtt ctcagccccc tggacgtgaa ggcagacagg  12360
12361  cctgagactg aatctcagct gtatgacttc ctggctgtgt gacttcagtt aacttgctga  12420
12421  acttctctga gtttccattt tgtaatctac aaaatgaaga taataacacc tacctttctg  12480
12481  gggttttgag agccctacat taaataatgt atatgaaagt aagcgcccaa tacattttag  12540
12541  ttagatctag acgaatcaca gttgaatctg aattataccc acctggacag agctatttag  12600
12601  gtcaccagat gttaaagtcg aacagaacct cagagataca gccttcccat tttacagacc  12660
12661  aagaaactga gaggcaaaga aagggagtta cccaacaacg gggtaaatca gtggcagaat  12720
12721  cagacctaga attcatccaa tgcctaagaa ttcctgaaaa tgagacccta cattgatttc  12780
12781  aaatcatcca actcttggcc caggtattga atcatcctag cagtagatca tgggaggaac  12840
12841  atcagtgcaa aactaattga tgagatgcac tcatgttcag agctgtttcc ccagaacact  12900
12901  actagtcaga gatcctcagg tttgttcacg agagcagccc tcctggcaca agagaacaga  12960
12961  accgggttaa aagtagcaga tgatggtctg gcgcaaattt ctgttaaaga ctcatactta  13020
13021  aatcacatat gtttatatag gttccatttg cctctagacc aactttgact cctgtggaaa  13080
13081  actagatcct gctccttccg gctacacatg tgtacaaaaa ttcatcgctg tttcttttct  13140
13141  caatctttga gtaaaatcga tggtgccagc agctgctcca tgtttctctt tgacttgggt  13200
13201  gccccatggc ataagccaca gagcctagca tgataggtct aactccaggc cattctgtga  13260
13261  ccaggcttga gcctacgaga agctttggct caatctgctg ggcatgtaca gagtgcctga  13320
13321  gttgagaggc gtctacgaag ccatctgttt aactagacta gctggtgtct gatgaagaat  13380
13381  tggtttcagc aggaagccat tttaccaatg tccaagcaga cagcttcctc cctgaagggc  13440
13441  cagggatggt ttttgaagga atagaaacca actcttggct gggaacccct aagtggctgg  13500
13501  ggcagaatca gggaccgtgc acatagtaga tgcacaggaa atgcacacta agctggactt  13560
13561  gttagcctat catatgttaa ttccatattt tatgtcctca acctagaagc tgactgtcac  13620
13621  aggctgtgag cccctgagga agacagacat agataagggt gagctcctca ccccgtgaag  13680
13681  atgctctaat agcgggatat gcaaggcgct ctggcaccaa acaccaagcc catcctaaca  13740
13741  ttgtgcagtc tcatctggct gtatccagac cagtctgact gcctctgctg cagcctcagt  13800
13801  gtccagggag ctctagccta ggatcctaag gcctcatgaa gtcagactgg cacagccatg  13860
13861  ccccctattc catctggcag ctgcaagcca cctccctggc ctgggccctt tgctcagtcc  13920
13921  tgacctcttc tgctcccagc cctgtagccc acacactgaa agcccaagtg ctgttgactt  13980
13981  agagcttggg ttcatcttcc ctagaggctg gcccttggtg ttccataccc ttctttggca  14040
14041  tggagtcccc caaccccgac ttttcccact ctcattccaa gctccctgaa ataaaatgtc  14100
14101  cagccccagc ttctcagtag ggtacccagc caaaccaact ccagcactcc tttcactctt  14160
14161  cccaaccagg aagggtcaaa atgtgggcac caggctcttc ctgattctct taggacagaa  14220
14221  gagactcaga caaatcctgg cagccagaac ctcagaacct gatgttgttg gaggtcccag  14280
14281  aagctggggg gggggggtct tagaacctgt tgtctaccca cttagttccc ttctctagag  14340
14341  acaagacaaa gccccactcc tgagtcctca tgcacaggac acattactgg ttggcctggc  14400
14401  agattcagat caacaacagc cccgaggtta atgagtacac tcattttaca gatgaggaaa  14460
14461  caatttcatc tgtggctgcc cagcaaggca atggcagaaa tgagatgcgt tctctggctt  14520
14521  tctcactctg tagctattct gttgtcacca caaagcacac cctccttgga gttataacac  14580
14581  attcaacctc tcagccaatc agaaaaatga aaagctgaat gtagaaaaat aaggttgctc  14640
14641  taaaagcagc agcccttaga cacagaaccc tgggacgctg gtatacatat ggtgccaaca  14700
14701  acgcagaatg taagatgctt gcacctatag gaaaccagca agactaccca acccgttcca  14760
14761  gaccatgccc aatcctagca ggtgtggggc cccaggatca actgtgtggg ctactcatca  14820
14821  cccaccccat cccccaaatg ttcctagagt tggaatgaag ttgaagaggc acagtaatta  14880
14881  tgcctggagt gggacaaggg aatatcggct ccttgcgcct atgcttggtg acagtgtggt  14940
14941  gaggatcaga aacaaatcgt acatccacaa gcctgaacta aaattccaca ttgtttattc  15000
15001  acgcagcaaa cattttggcc cttggtgtca ggcctgtggt aggtccttca gacacagaga  15060
15061  agaagaaaac ttaatctttg tcttcaaaac actcacagtt gagtagggag ctcgcctctc  15120
15121  tcctcaaaac tcactcccac agtaatcacc aagtgatggc aattcttccc tcctgaagag  15180
15181  cctgggactc tttctccctg ccttgccttg ttcaggagct catggaaccc tgcctgagac  15240
15241  ttattgtagc tattctgttg tcaccataaa gcacatactc cttggagtta tagcacattc  15300
15301  aacctctcag ccaatcagaa aaatgaaaag ctgaatgtag aaaaataagg ttgctctaaa  15360
15361  agcagcagcc cttagacaca gaaccctggg atgttgtgaa agcatcagtg gctcccattg  15420
15421  cctttagaaa gatattcaaa ctcccaacca tgacctggag tacccagtaa gatccaccct  15480
15481  ttgctggccc ctctaaccca gagccaccca tcccactctc ctccttcctc atcctgctta  15540
15541  ggccaccact tttcagagct gcatgtgcct cccctttcct atctcaaggc tgtggcagaa  15600
15601  gccattccct ccacctgaaa tgatctccca ccaaccatgc ccttagaatg aacagctcct  15660
15661  tcttctcctg caggtcttag cctaaacgtc acctctgtca tcacgtgcat ttacagcact  15720
15721  ggactcttca ttcatacagc tgatcacagt ctgtgattac ctcatgtatt tggccagttg  15780
15781  caaaccatcc ttctccccac tggaatgtaa gcaccaggag agcaggaggc aggcagaggc  15840
15841  aggagactaa tcaggggctg ctggaaccca gagtccaggt gagagaggtg gaagccctga  15900
15901  gaggatgaag gaacggggtc tttacgatta aaaaaaactt caccaagaga cactcacgtg  15960
15961  gaaaattggc aagacctgcc atcccattgg ttgtaacaga aaagaagaca ggatcaaacc  16020
16021  tgaagtccat ggttctgcct gaggccacca ggcagatgca tgtcaccagt agagagggga  16080
16081  gagctgaaga caagcaggtt tatgggcagt ggaagaggat gagtggcagt gatctcatca  16140
16141  catttaatct cagggaggtc acatttgaga agcccaaggg cagaaaaggg ctttaatgcc  16200
16201  cccaccctct agtatggtaa ggacacttat tacagaaacc agcggagccc cacgaggagg  16260
16261  acagtgggtg gtgtgtgctg agaggggtgg accgaacaaa acggcatgtg cagaagctca  16320
16321  gcaggtggcg gccctgttgt ccagagccca gggaatgaag tgatgtggct gccaggtgca  16380
16381  ccgcagggga cgtgcaggct ggctgagaat agtgccagct gggcagagcc tcatgaggtc  16440
16441  actttggggt ctgcctgcac tcaacgcttt cacagcctgg cctggctggt cagcctttgc  16500
16501  ttgcacttct tcaagagcaa cgagccagca ctgggaagtt gaatttggcg gctcgtctac  16560
16561  actaggattt cagttttcaa gactgccagg caggtgccat cactcctcct tcatagtatt  16620
16621  tgccaaacct gcacaggaga agtaggattt gaaccttctc tcccactggg tcactataga  16680
16681  caaatcctta acttcccttc atcgatgatt ttctgcctca ttctgaggag ccctgggggc  16740
16741  cacactccca catcaatcag agcagtccca tttttaactg ttttatatgt taggtttcca  16800
16801  catgagattt tatctttcct agtgctttaa aaagcttgac cttcaccatg agttattact  16860
16861  aaatgccctt caactctgcc atgctatgaa tgcagattta aatgtatata attttgtagc  16920
16921  aggatgtttc aaaacgccag atcaaaaatg ttgaatgaca ataaatacca tttattgagc  16980
16981  acctgctgtg tgccaggcac cagagtacat gttttaccta cagctcttcc cttaattatt  17040
17041  ccaacagccc tgtgaggtta tcactaattg cccattttct agatgacaaa actgaggctc  17100
17101  agagatgtta agttgttcaa agttacagag caagtacatg cagaagctgg gccatgaacc  17160
17161  caggaggtct tcctgattct aaaacctgag ctcttcatcc acaaacacat cataaagact  17220
17221  ggctggggac tgttattcct tgctgtctat tgccaaaata catggagaaa gaaagagaat  17280
17281  taatagcagg tgaaaatatg tcacagtcgc gccagtgatt tttgtgaagg cggcttttgt  17340
17341  ttctgcttgg gtgggaacct cgcaactctg aatcccctga gcattgatgg gaagcgcacc  17400
17401  aaggcaggca tccacacccc acaatccggt ttccctggaa tctgtgggag catggagccg  17460
17461  gtgcccgtgt gcgtgcagcc aagaacagaa ctcagccccc tgatgtttat gcaggagcac  17520
17521  tagtgacgcg tggacttgag agaggtccag aacactgcca acgcccaaac acttccgtga  17580
17581  gggcgactgt cgtgcaggga gcagctggga ggtgtggaca cccccactct ctgtccccga  17640
17641  ctcagagagg agagtacagc ccctcacatg cagccttcat ttccagcctc cagcctcctt  17700
17701  cactgaggag ttattttgtc cctgatagtg aggcagcatt gagaattcgc agccatggcg  17760
17761  acccggcatt agatcctggc tctaagtctc ggctctgcca cctcctagct tgggaaggct  17820
17821  tttaagttct ctgagtctca gtttccccat ctctgtgtta aactacacgc tgtttggaaa  17880
17881  gccctagcac agcgcaatag gtgttatcag taaattgcag cagctggggc tttggcttcc  17940
17941  acctttatga caagactgtt cctcactata gcagtgaccc aggtccctgg ggtctctcgc  18000
18001  aggctggaag caagccaaca ctgagccctg accctgcata tgaaaatagg atggaaatct  18060
18061  tagctcaaag aacctgtgag ttcctgaaaa ggtccaagca agcaagccct taccaaagga  18120
18121  cagatgattg ctgcaggagc tttcttcatc cctgtggaca aatcatcacg aagccctgtt  18180
18181  agtttttcct cctgggtata tctctcagag ctgtgccctc tgtccctctc ttcctccacc  18240
18241  actgtggtcc aggttggcat cacctctcac ctggactcat cttacgcagt ggcctcctaa  18300
18301  ctggtgtgtc ggtcagggta ggttgggttg tgctgcaata acaaccaacc cccagatctc  18360
18361  catcagcaca actaagactc atctcttgct tgtgctttat gtcccatgca gctggcagga  18420
18421  ggccactgct catgatgatc actcagggac ctgggctggt agaggcttgg tcctgacacc  18480
18481  agcctccatg gtcccctcca ctgaggggaa ggagtgtgac agatgtctca ttggcttttc  18540
18541  ccagaaggga cccactctga gcacagttca ctagacaggg tgagccacct ggctttattt  18600
18601  cagaagaggt gcagaagtac agacttactg tgtgcctgga cacagagcgc cagaaaggct  18660
18661  gagaggagaa tatggtgcta atggtagcca ctgtccccac acatgcactg tgcccccacc  18720
18721  cccagtccac tggcctctct gcagccagaa aaatctttct aaaatgcaaa tctgatcatc  18780
18781  gggcacacac acagtagctg aagagaggtt ttatggtggt ttcatgagga cacggatagt  18840
18841  atgtggtgtg agtgtaagct cagagcttac aggggcagga tccttgcctg gcctcccctc  18900
18901  ctttcattaa gctcggtgac tctgtcattc ttgaccaaat gtcacagaag cattttggcc  18960
18961  actaggcttc cctggaatta acaagggaga ggattttaaa ggctaaagtg tcctcctgag  19020
19021  atgttaacac tccattgaca gccttcactc aacagagatt taccagtacc tctgaggggc  19080
19081  caggcctatg cctccctggc actgggagga tgggacaaac agcaggggcc ctccctggag  19140
19141  gggcttgcca tacagcgagg ggacagcctg tgaacagaca gtgacaatgc agtgtgatcc  19200
19201  ctgctggcac acaggagagc caaagagggg tgagaactat gggagtccag taagggcact  19260
19261  tcccccagcc ctggggtgtg gggggtgatt aggggcatat aggttgcagg ggacaccaaa  19320
19321  gctgccctaa aagcctgtgt gctatgtcac aaagctcagg ccttcccagg cccagtgcag  19380
19381  agccagtgca gggctctgag tgggaaaggg gctgctccga tctgtgtgtt aggaagatca  19440
19441  ccagagtgtg aatgaacagg agaaaaccca tctggaggca ggaagccaat taagaggagg  19500
19501  ctgcagaact gagcagtagc aaaggcctga atttggggag taccatgagc actaaaggtc  19560
19561  tcccctccac tcccatccca gccgtgactc agccactgaa gcctgtgctt tagtggtggg  19620
19621  ccattaataa cacccagagc tcaagattct gagactctgc agccccatgc cctctgcccc  19680
19681  atgccctctg gggcttccca catcctgggt ttggggcggc agtgggaatg tcaaattctc  19740
19741  atcccgtgaa agcttcaagt gttgtctcca caccttccaa gtcagccacc cactcagata  19800
19801  aagcaccttt tcagattaca aagtcttttt cacgattagc atttcattta accaccacag  19860
19861  tgaccctgca gttactgtgg ttctacataa gagaggcacg atcctcattt gacagacgag  19920
19921  gcttgcatag acagagttca ttctctccac aaataccaat tgagtgtcta ttttgtgcca  19980
19981  ggccctgagc tctcgctgct aaatgtcaga atcagaatct gcaccaggcc tccaggttct  20040
20041  aggtctagtg gacattgagg ctggttgtta aatgaggtca tttatactct aaagactaga  20100
20101  ttttactaat ccatcagggc taatgcaatt tctttcccct gaaacatgag ataattattt  20160
20161  tccaaaagat acttcctagt tgagctttct tttttttttc aaactggaaa atccaactca  20220
20221  gatcttaaaa taaagtcctt tcaaaatcag ttttagaaga atgaatgaat ttttggtaac  20280
20281  cttagctggt attccaaaac tccatgtaga aatttagaga aacgtgatca agatgaactt  20340
20341  ttcctgtgag actatatgag tgaaatataa tcaactttgt ttagatacct cttgggctct  20400
20401  tagccaaact caagaaatta gtgaaatcat ttggaagaac ctgttcacat gtagtgttct  20460
20461  cagcctgccc agtttccctg tgccctaagc ctgctgctgc cctcccaccc cctttcctcc  20520
20521  ctcaatgggc cttcctgccc cctcactgca ctagtggcca ccccagctcc cttcatctct  20580
20581  ggtcacatct gcaggcagca aggaattgga gttggaggga agggctggtg tttcaggagg  20640
20641  aaagccaata tcaggtgggc accagtgagg agaagcaagt aattacatct tagagtttcc  20700
20701  tggtagcctg agcaaggagg gaaacaggct agttatgaga tagtcattgc ctcatggaaa  20760
20761  gacaaagtcc agttgctcag gcaagagtac ctgtgtccca gaagcttaca tacaggggac  20820
20821  cagcagggaa atgatgatga cctcgagggc agaggcaccg ccagtatagg gcatgccccc  20880
20881  atgagtcgca tctgctggct cttaggggag gctgagcatg ctcagtgaag accacattcc  20940
20941  aggaggctta aatggtgggg tcccagggag gtgtgtcctg gtgtccagat aacacagggt  21000
21001  gcagcttgga gaagcctggg gaatggaagg tcaattggac cctcttaaat agccattgct  21060
21061  ttcttttatt ttaaatttta ggattggtaa tgcatgtcca tagctcaaca ttcaagagac  21120
21121  aaaaaaagta tacagtgaca atgctccttc aatgactctg ttcacttccc tagtggccat  21180
21181  tataccagtt tcttatccat tctcccagag ggattatata tatatacatg tacatgcaaa  21240
21241  catctgtctg tctatatgca tgcatgtata attatataaa tggtaacaca gtctgcacca  21300
21301  tgtttttctc actattttgt ggagaggatt ctctgcaagt acattgatca ccattctttt  21360
21361  ttgtggctct atagtattcc atggtgtgga catgctatca tttttttttt tttttggcca  21420
21421  gtctcttctt gagggatatt taggtaattt aaagtatttt gctattacaa atggagccgc  21480
21481  agttaataag taaatatccc tgcacatggg ccatttccaa ccaagttttt gacagaagct  21540
21541  gaagggcaga tatatccata ctgaagtttg taccttcatt cagcaagtat gagaaaaggg  21600
21601  gctgttgaaa aggggagggc aggctggctg aggcgtcatc acagatcgaa agatgtttgt  21660
21661  gcaggaccag ccaagtgtaa cagccaccag gacccgtttc atctgtagcc atggcgccca  21720
21721  ggccctggag tagtttacat taaaacagag acccttccgc agacagaagc ttggaggcct  21780
21781  acactgacat gggcccccag gccttgggtc aagcacagcc tcgttcgagg ctgattctga  21840
21841  aagagggggg ctttcaaggg cttctaagcc ctgaggttgc agtcacttcc tgaatctcct  21900
21901  cccacctact tcctctcaac tcccagcgag gccaggcagg gaggatgagt gagcacatag  21960
21961  catggcaccc aggaggtcag tctctggccg caggcctctt cctgggctgg tttggggccc  22020
22021  agagtgacgt atgtcttagg ccttaaagac tgggaatctg gacagagacc tgagacaggc  22080
22081  actgagaaca gggacaaagc agaggttctg gtgcggccac cacggcccag gaagactcag  22140
22141  acttgagaac tcagaggcag agttgggcag aaagaagcca attggagcta ggaaggaggt  22200
22201  cacaaagtgg ggtcctgacc ctgcatgaag ccacatcagg agaggtaggg ggtatgagta  22260
22261  gtcagggtgg atgagttctt tctggattgg tgtgggggat ctagtggggc atgggagaag  22320
22321  ctgatacttc ctgctccgtg gactgccttc ctgctcaatg gaagtattag cctctgctgg  22380
22381  ccccacaagt gcaggaagta ttccctgact tgggaataat gtgcttagtg aatcccccac  22440
22441  tgtacaccac ggcatgagca cgtgcagcca gggctggaag gaaccagcgt tggtgagcat  22500
22501  gcactgcatt gcagcagctg tgagagaggt tggaagatgc tcttggggtg gcctgcaagg  22560
22561  gtcatgggac agtgacttcc cctgggaagg agatggaaaa gggagctgga ggatctgggt  22620
22621  ggggccgggg gggcctatat gggtgtcccc atatagatgg aaggaaggag agaagatgga  22680
22681  ccctgggcca gggcaagtgc acacatacgc acatgcatgc acacacacac acacacacac  22740
22741  caggttctct gtagcacagc cactccctgc actgggatat cacgcagcat gtggcagaag  22800
22801  cacagcacct gtgggccctc agccccaaag gtcaatgatg gcggggagga ggagccagga  22860
22861  cccagctggg gagagctggc cctaaccaga gcagcagagt gggacctggt aaggggtggg  22920
22921  atcagccaag agtggtagca tctatccccg agcccacccc acccacccct tctctcagag  22980
22981  gaggcaatga gcagaggccc aggcagcagg tctgaactcc caaaaggcgg gatgaattgg  23040
23041  agggggcaag gagatcagag gggactgttt gatggtccag gtgggtaatg aagaatccct  23100
23101  gaagcaggca tggcagtgag gatgggggaa ggcacagatt ccagaaatac tagagaggaa  23160
23161  aaacggatac aactggcagc cagttacaca gcgggaagag gagagaagca ggaactgaag  23220
23221  ataatgtgca agatgccaca aacgccatct ccctgtaacc cactgatctt gcatggctgt  23280
23281  gaccgttctg gttatgagcc cctccccacc acgccctcag gacagtggct ggatcctacg  23340
23341  ttgtgtgtat gtgtgcaggc atatgaatgc tcatgcatgt gtgttttcca gtaatgtgcc  23400
23401  actgctaggt tgattagacc catcatttga ccttgtaaat gaatccagtg gtttacaaaa  23460
23461  cactatttga gccttttcat gaacgaggag ctcccacaat gctgtcctaa acaaccccat  23520
23521  gaggtgagta atattgtccc cattttgtga aagaggaaac tgtccacaga agtgaagagg  23580
23581  tgtgttgaag accccaaggc caaataataa ataataaatt tgaacccagg tctgatgact  23640
23641  ccaaaccctg gtagacccca caaccccagg gccccaaaat ggactccctg gaacactggt  23700
23701  tttatggaat attaatagat cttcccaaaa aatgaaaaca agattccatg ggtgttccag  23760
23761  aaaaggctcc ttatggaagg actgccctgt gccctgtcag ctatccctga agaggcacgg  23820
23821  atggctttca tgaaaaacca gtccccccaa ccccttccag ccagctccat tgcccatgcc  23880
23881  tgaggggtat attcaatacc accctctttg tggcttttgc tattagccaa ttaataagct  23940
23941  gggctcctgg gcagtggtga caaacgcatt cagtcaccca ttcagtcaac cagggctacc  24000
24001  ctgtgctctg gccaaggcac ggtgccaggc tccagggaga gttcttggtc aggaatcatt  24060
24061  tctttgaaag gagcaggagc cttttgctca aagcagcttg agcaagagag gactatcctg  24120
24121  gaagaaacac agcggtagtt aatggaaccc agggagaaaa tacacgtctg ggtctccatg  24180
24181  gcctgaacac ctccgcctag ccttgccccc accacttgat tccatcacca cctcttgcca  24240
24241  ctttctctga gacccttctg cttccttctt ggcttcttac ttgcacttag agctcagcac  24300
24301  atgcagctca tcagcctggt ctctctgtgc cactatgcca cattcccagg agcctcagat  24360
24361  gggtgaaccc tggtgcatgt ccactgctgc tccagtcagc tgcatccagg accatgggcc  24420
24421  tctgagaggg catgaggagc aggggagaag tcctgggttt ctagtatgac aacaaccacg  24480
24481  ttgctcctcc ctcaggggtt ccaaactctg ggtgattata accagctggg gggctttcaa  24540
24541  aaagaccagt gcctgcaacc tcccctcccc tcccctcccc acccaccact ctgttttaat  24600
24601  ggatctgaga agggacttga gcgacagggc ttctttaagt tcccagacat cgctaatgtg  24660
24661  tagcctggat tgagactatg ggctgtagct ggaaagataa tcagaacatc attatgatat  24720
24721  gagttgagaa tggccttgat ggcacaggat ggggcgctat ctgggagccc ccagcagctt  24780
24781  gcccatttgg aagaaccacc atacctttcc aaaagcacat atacagctga catgcatgtt  24840
24841  gtcattgatg gctgcaaagt gaactatgtc tggcttctag tgggggctaa atactggttg  24900
24901  aattaatgaa cgagaaatga cttggagagt aaaaggtgtg ggaaatcttc actctaatac  24960
24961  cacgtgtata gaatagacca aggcaagtgt tgttgggcct gtttgtcaga aaggaaccag  25020
25021  ggctcagaga gatgacaagg ctgcccagag tgcccagctc tgagcttcac tgccagaccc  25080
25081  agactcagct atggagggtt ccacctgctc ctctgtctgt aggggaacca aacatcccag  25140
25141  tttgctcagg actgtcttgg ctttagtact gaaagtgcca cacccccagg aaactcatta  25200
25201  gtctcaggca aacccaggac agttggtcac cccactgtca gtggttgtcc aatgttctgt  25260
25261  gttcagtgga gaggctgtag gggctgctgg tcagttggga gaggcaggag gcaaaagaga  25320
25321  gtctaagtag gtggggcttc aagcccccag ccccagcttc cagaggggaa gtagatccag  25380
25381  ctccagactg acctggggta gcaggggcca ttttgcagcc cagttggaca ggagaggcat  25440
25441  actggggcca ggaaggacat actggacagg aagggcatac tggggccagg tatgcgctgg  25500
25501  agctcaggca ccgccaggtc aactgaggcc acaggtgtgg ttccagaaca tttcctccag  25560
25561  caaagacaag ggcccacatg tgagtctagt cctggcacaa ccccagatgt gatttctgaa  25620
25621  tccctgcctg tgagcctggt aggtcgcagg tatagtttgt ggatcaatcc ctcttttcct  25680
25681  actgaagccc caggcaaaag tctagactag tgagttgttc tcaaccttgg ctgcccattg  25740
25741  gaatcacccg gggatgctac gtcaaactcc agtgtccagc catggttgag actcgcaggt  25800
25801  ctagggatac tcagcaaccc aggtcaagcc tcaggaggtc caggctccat ccatgcactt  25860
25861  gggaaggcct tggaatcatt gtggatctgt tacagtgatt ttgattctgc gagtatttct  25920
25921  cgctcgatct taggactcct ggtggaatct caaatcaggt tatccatctc ttacttcagg  25980
25981  tctaggaaag ctctaggtcc atccttgatc tctgtggagg ccccaggtgg agctctgggc  26040
26041  ccatctctgc agccctgcag gggctttaga agtggttcac caagtcttgc ctcttctgta  26100
26101  gcaaaatcgg gtgcggccca ttggtggttt cttcctctgt tgcatttctg gggagtccct  26160
26161  gaatgaggct gtggtctgtt catacaactg cagttggacc ccagcgatgg ttctgtgaat  26220
26221  ccctggatgc attatggggc ctgggtgtgg ctctgagttg gcccatgcag gctagtgagg  26280
26281  ctcacgataa gggtctttct acacagccca tggcaccttc caggtgtggt agtggacctg  26340
26341  ggcctcccgc ccaggtgaag ctccacatag ggtactggcc ctgccctcac aacctggtga  26400
26401  gtgctctggt agtgctgagg ctgtccttgc aatactgggc taagccaggt tcggatgtat  26460
26461  ctctggacta taagacttcc catcattgac cctcacatca actgcctatc ctcaccctaa  26520
26521  actggctcca gtccagttca gggaagagcc tcagcccaat ttccccacag gggccacttg  26580
26581  cccttagaag gagccatggg cttatcagtt ccccttgaag catgagcatg tacggaatca  26640
26641  cctagggtgc tctttaaaat aaattccagc cataccccta gggatcctga ttcagaaggc  26700
26701  agctagtgcc tggagatcta catttttagc aagcgcccca agggatttgg agtggaaaac  26760
26761  tgggatactg aagtaggaga aatgtatttt tacatctact tacctctggg gcagctcctg  26820
26821  cccagcagag ctgtagatct gagcctggac ctagaaaact ggtggcaccc agcaagactg  26880
26881  aagacagtcc tggccccaca tgtagtttta tctcaagtaa tggtggcttg ccttaagcaa  26940
26941  tgcttctcat accacagggt gcagcaggat cacctggggg gcttgtttca aaacagaggt  27000
27001  ctggggtgga gcccaagaac ttacagtcct aacaaattcc aaggtgattt gggtgctgct  27060
27061  gcagctccag tgactttaag gactctcatg gcagtaaggg tggtgggaca ttcttggaag  27120
27121  aacaagaacc acagtacagg cagcattccc agcacacgta actgagaaga ggtggaatcc  27180
27181  aggtgttcca gggcagccag tcttgtcccc atgccatcct caaccacctg tagccagagc  27240
27241  ctgacacgcc acctctagct tcccaccctc agtgcaactc agcggcaccc cgtgtctgcc  27300
27301  agtgccaccc tcggtgctct gctatctctg cttggcctca cacctcctcc tcacctgccc  27360
27361  ttctcgtctc tcacaacccc gactccaggt ggtctcctta tagcttcgga tgatactgcc  27420
27421  aaccaactgc ctctcctcct atttcctaag gcaaactccc cgcctcactt ccctgttggg  27480
27481  gcagtttggg gagcccttgc tctacctggc tccagtccag ttaagggaag agccccagcc  27540
27541  cagcttcccc acaggaacca gctgccctta gaaagagcca tgggcttatc aggcatcatg  27600
27601  actccccttc tgggatctgg gcagtctggt ggaggactgc gggggatact agatctattc  27660
27661  cagcaactct agtaggcctg tgaagatttg ttattgaaac ttggactcgg gtcctgtatc  27720
27721  tgaatgtatc ctatatcctt gatcacatat agtgagtcct gatctcatcc agggcccagg  27780
27781  gaaggtgggc atgaggctct ctgttgcatt ggagagttct aggatgtccc tgggactgac  27840
27841  tccagaacaa tgctgctgtt ccgcagagga atccaaccgg gatccaggca agcctatgtg  27900
27901  gtcccattgt tgtggcaggt gtgatttggg tcctatcctg tggtcacact gaggctcgtg  27960
27961  tgttgtgagt ctgagaagct ctgggtagct ctggttggtc tcagcatcat tctggggatg  28020
28021  tccaagttgt gatcctggcc tcatcacagc agctccagtg ttgcccccag tgtgagtctg  28080
28081  gtttttactc tgcagctttg gagggatctg tctctggcct ctgcccaacc ttgtaactct  28140
28141  gaggaagctc aggtgggagt tcagctttca aaggtgactc aggtcagcca gagctctgaa  28200
28201  ccgataccag ctgaggttat gagactgtct caagagctct ggtgctatgc agggtcattg  28260
28261  tttttccatg gaagaaattg atattaagat tatttattgg ccgggcgcgg tggctcacgc  28320
28321  ctgtagtccc agcactttgg gaggccgagg cgggcggatc acgaggtcag gagatcaaga  28380
28381  ccatcctggc taacacggtg aaaccccgtt tctactaaaa atacaaaaaa ttagccgggc  28440
28441  gtggtggcag acgcctgtag tcccagctcc tcgggaggct gaggcaggag aatggcatga  28500
28501  acccgggagg cagagcttgc agtgagctaa gatcatgcca ctgcactcca gcctgggcaa  28560
28561  cagagtgaga ctgcgtctca aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaagattg tttatcaaga  28620
28621  actcccagaa accccctaac tgctccagac caccaccctc gtgaggtcct caggcagtcg  28680
28681  ctggcaatat aatgctcctc agttctctcc agctatctca gagctccagg gagctgagct  28740
28741  ggcctgactg aggctttgga gcttgggcct tgaaccaaag caggcctgtg actcctcctt  28800
28801  cctccctaag ctcatttccc aatagcagat ggtactactc cagaatccag aaagcctctc  28860
28861  ccaaaacaca cccaaaccag ccagaaaaga tcatagggac aggagagcaa gtcttagggc  28920
28921  cagaagatat gtgttcagat ttctaggaca gtgggaagga gatgggagcc cctggccctg  28980
28981  gtacactcag tcacagcctg gagaagagga gggagccaag aaagggaaaa ctagggggcc  29040
29041  ctaatatggg gtgccacttt gcagctggta ccaccctgac cagctgactt cacctgccat  29100
29101  gtggaaagaa gctgggaaga gtggggaggg aagacctggg aaggggacac agaggagaaa  29160
29161  ggcaggaaca gagacacaaa gaaagaagga gacagctgca gagggccagg cacagtggct  29220
29221  cacaactatg atcccagtac tttgggaggc caaggaggat ggatcacttg aggacaggtg  29280
29281  ttcgagacca gcctggccaa catggcaaaa ccccgtctct actaaaaata caaaaaaaaa  29340
29341  aaaaaattag ccgggcatgg cggcgcacac ctgtagtccc agcaattcgg gaggctgagg  29400
29401  caggagaatc acttgaacct ggaaggtgga ggttgcaatg agcagagact gtgccactgt  29460
29461  actccagcct gggcaacaga gtgagactct gactcaaaaa aaaaaaaaga aaaaagaaaa  29520
29521  agaaagcttc agagaatgca aaggagagag agagaaatgg aaagaacaga gaggaaagga  29580
29581  aatgatccct ttccaggctc aaagagccaa gaggtggagt ttttctagaa ctttggccta  29640
29641  tccatgccag aggcagctct gctccttgtt gaaggtgcag taaggggaga tggccttgca  29700
29701  gtgggtcctg agacccgcca tgaaaacaag gcttcaggct caagcatgtc caagccaaca  29760
29761  ttcatctccc ttgcatattt gctccttggg gacacagcat gagcatcggc agcccagcct  29820
29821  gagggtgcag ctgctctccc ggggctggag accagcagag gataagaggt ctgagtgtcc  29880
29881  cttggggagg gttgccctga gccttgacat gctcctatgc agccaccagt cacccacgag  29940
29941  atgggcaatt cagatcctca acaactttgt gtctatttcc ctgaagttgt cctgaacttc  30000
30001  taaaatggag tagggcctag aagatcatca tatttttacc ccaagcccat actagccaag  30060
30061  aaatcacctg tgcttcaaag taggcaccca agcttgccaa ggagaaagtt attaaaaata  30120
30121  ttaataaaaa aagaagtata gtgaacatgc attggatgct tgcttgcagg caccagcatt  30180
30181  atctcacttg actctcacaa caatcatgca aggaagggac tcttcttatg cccattttgt  30240
30241  agatgaagaa actgaggtga gaacctcagt gactggcccc aggttacaca gctagcaagt  30300
30301  attaccaaca atagcatttc ccagataaca caatgccacc tacacctgtc atttgttgtc  30360
30361  atctgaaaca tgtaggaata tgaacctcca cctgcttagt cctcctccaa ttattaaggc  30420
30421  cacttcttta tctcaaaagg aaatcaagtt tcccaaatag agtctccctt tatttaaaaa  30480
30481  accccagaca gaaactaagg ctgaactgaa gcatctgtct cccttttttc ccagttatat  30540
30541  gctctgtccc cgtcagggga gctgcccagg taggggctag gtggagagtg ggctctttga  30600
30601  cccaaactgg accacaaagc tgggctattg caaccctgag acttccatgt gctctccatc  30660
30661  tccaaagtcc cagaagatca acgggacaca caagcatatc ccagacccaa cctcacacct  30720
30721  gtggaaccaa atgcgacctg agcagaatgt tagcacctgt gcatttccca ggcagaagca  30780
30781  aggcaccccg aacattactc cccagcccct gctgccacca tccatggacc tcatggggac  30840
30841  atcctgggtt gggggcttcc actgtcttca ggtgtctgtg tcagctcatg gcagggaaac  30900
30901  ttccatttgg gtgaatggtg cataagagcc tcataagggc caaggttttc tgcaagtgcc  30960
30961  ataaagtgta atggtgaaag ctaggttgtg ggatatgggt ttttactgta aaataattat  31020
31021  aatgtctgtg aatgtttaaa attttcataa tgaaacgttg gcagtgggtg aggaaggcag  31080
31081  acaaagatca aggccttttc agcccaggca cctcaaggac ccaagaagaa gcaataggaa  31140
31141  gtcccttctt ctgcccccgt ttcccccaaa tctttgactt cccttactta agaaacacca  31200
31201  gcatttatag tctttactat tctgatacca tcaccaaaat atctctttct gtccgactgc  31260
31261  tgcagcaaga cctgcttccc ctggagaaat ctgcccagtc cctccatcct ggctggaaag  31320
31321  caggataaag atgggaaatt ggttggcaca gagaaaattc tatcacttat attcctcact  31380
31381  cccagggctc cacttatttg gggtgagtct acattgggac aaaaacagtg gttacagatc  31440
31441  ctcactaacc aaagacagca aacggggtct tgccatcccc acatgggcct gtgtccctga  31500
31501  gagatacagc agtgtggctg ggatgtcaca agtgcccaca aaggttgctt gcaaaatcat  31560
31561  tattagcaag tgcaagagga gtgaggacca tcatgaggtc ctgggtgcct catcaggatg  31620
31621  tcatcagaac cccaaggtga agcattcatg tgtctgttca ttcactcatt cttcagctat  31680
31681  tcatcagcat ccactcagta ctaggctctg tgcagggttc tagagtttcc aaattaagca  31740
31741  ggtacaagcc ctggccctga gcagtccaag accaaagggt cagccaggtt gtgaggctcc  31800
31801  aaggaaggag gggcctcagg gagaagtcct gtaggtgagg ggaaggatgg agtgcagaca  31860
31861  ccccccaccc ccaagcctaa gcccggccag gcctgtggtc caggcaaact cttttccctg  31920
31921  agacctgaat ctctggcctg tgtgttccct ggggcccagg gagaggtcat cgcctggcct  31980
31981  ctgctggggt tcagcctgcc aggctgaccc caggacacag tgccatgcct agaccctcag  32040
32041  accacactta ggccacacac ctgaccctca cagagaagag gggtgggcca gaaacataca  32100
32101  cagcctctga gagctatggg agagattggg aacaacccaa ggcctatcca gaagtgcagg  32160
32161  gaaagaccca aaacacatcc acacacatcc acactctcat tcacattctc cagatatatc  32220
32221  gatagatgga tagatataaa agcgtgtgtg tgtgtgtata tatacacata tatataaata  32280
32281  tatatgtatg tatatatata tgatacatcg atataaaagc atgtgtatat atatgtatgt  32340
32341  atatatatac ttatacatat aaatatacgt gtgtgtgtgt atatatatat atatatatat  32400
32401  aggctcaaaa agaccttgag cccagctcat ttaactcccc atttcataga tgaggaagct  32460
32461  aaggatgaca aggaggaaga gacttagttg cccccaagcc acactgtctc aactgcagaa  32520
32521  ctgacaccag ataagacccc ctttccagtg ctctttccct acccagaaag ccacttgccc  32580
32581  cctattaact cttctccatt acagtgaaga gaacaaacag cgtgaacaga aggaccctgg  32640
32641  gctaagagcc aagccactgt caccctagac agccatccca gagacacctc acacccacct  32700
32701  ccaagcctca gccccctctg tgaagtgggg tcgtgccacc tacctccacc gtggctgggc  32760
32761  tccctcagga acacagggac agtgcctgca gggtgacagg cacacagcag ggcctcacaa  32820
32821  aatcagtcac tttccctttt ttttccccac accactggtt gtgttttagg ttttcctgca  32880
32881  cataggtttg gaaatctgac attctcactg agtccctttc acctctctaa gctccctttt  32940
32941  ttgtagcatc ttccaggagc ctggagctca tcctctctct ctagacgtgg gctttggtct  33000
33001  ttcccagtgg attatactct gtctctgtgt ctctgtaggc ttctccctct cccacctgcc  33060
33061  ccccacccat ctatctctat cttatctctg tctctgtctc tatctctgtc cctaccaatt  33120
33121  cctacataga gcaaagtctc atttacttgc tacccaaagt ccagatttgt gctgattcag  33180
33181  aaactctggg tggaagctga ctttccctta gcaaacaatt tctacaagtc agtcgggcaa  33240
33241  tgtggttgca taaaacagat gtcagggggc aggtttacga gcacaaaggg aacaaactgc  33300
33301  tctcaagtca ttcgaggcac ttatattcca gctcaggcct cctgcagcag caaaagcacc  33360
33361  actgggcaaa ggcagcccag ggttctggct tcagtgatgc tgcttctagc ccagtgacct  33420
33421  tggacaaatg aatgtgtctt gcctccacat gccctctaaa tggggataac agacttaatt  33480
33481  tctagggcag ttgtgtctct agtcaggtgg tgtgtgcaaa gaacctagta ccatgcctga  33540
33541  ggcgtggtag atcctccagt ttccccttct tcttaaggtg gaggccctca cagctgcctg  33600
33601  gactgcagtt cttctggctg ggagcctgaa gtggctctgg atactcccag agctcgccct  33660
33661  ggcccctgga gcctggctgt tatgcctcac agggaagctt ctgggtcacg cttgtcccga  33720
33721  aggccacccc tccataaact ggccacttca cttgaacgct aagcctgtca gtcactcagg  33780
33781  gtctaggcag tgtctcctat cccaggagga cagcagatgc aggatgcttg ttaggagact  33840
33841  gtgacagtag cccaggagaa aggtcgtggg gcctaaccta gggcagcagt gatggggtca  33900
33901  gagcgaggcc acacagatgg agtagacggg cagatgaact ggcaactatt ggagtgacag  33960
33961  gaagggagtg gggaaagcct ctgggtagcc tgcggccggc ttcctgaagc ctccaggaac  34020
34021  cccgtgcctg gtctgcagga tggagagttg ggcatcataa cctgtcagaa gctcaaggtc  34080
34081  tctgatgact gggttcaggc ctggagggtc ttcctggcat ccttcctcac agttaggttt  34140
34141  ccagcagggg tgaggctgta ggggattcca gtacacatgg gtagcaggga gccatctgct  34200
34201  tccctaccca gtagggctga ttgggaagaa gtctctgtga agagtgaaag gcctcagcca  34260
34261  agcccatcac cccatgcagc tctgagtccc ctggtgaccc agtagggaag gagaacactc  34320
34321  ctgctgtggt cccagcaatg ggctcctata gctctgggac attccccttg gggctctaag  34380
34381  gagacccagc aactccactg tgcctgtatg tagctgagtg ccttgtttct gatttgggac  34440
34441  tctgagtctc acctacctac aggctccctg aggtggggac tttgcctttt tgtctttgca  34500
34501  tcccagggcc aagcccaggg cctgagcagg cggcagttgc ccagtgcagg tgtgtcatcc  34560
34561  cagcttctct gctttcccgc tgtttggcct taggcaagca gctcaacctc tctgagcttc  34620
34621  aggttcatca gctgtaacac agagaatacc tgttctgctt ggtgaatgtg gaaataatga  34680
34681  gatcatggga gacaagcatt tgtgtgttca tcatctctcg agagatgggg aaagtgctag  34740
34741  gtagctgcct gccactatgt gtcacctgct tcctcctcta ggggggcagg gtgcccactg  34800
34801  gagcctttca gattcagtta tttgaggctg tagctgacat ttcattctat agccccagtt  34860
34861  atctgtttcc taggaaacaa gagacagaca ttgactctgt aacaactcac tctctctctc  34920
34921  ctctctctct ctctctcctg ccatactcat tccccccgcc ccccacttca catacacccg  34980
34981  gctgccacct agactgacaa ttaacaaaaa tacataaatg tcagcagaag ctaaaattag  35040
35041  tttacacact gcaccttgtg ctgctgctcc ctgccacctg gacaccgagg gatggaggga  35100
35101  cgggcaccct ctctggctca gtgtcacacc atggctggcc cgtggtgcat cctctgaaca  35160
35161  gcagacctaa gggcccctct ttgtacctca ccccctgcct ctctcctccc agtttcacca  35220
35221  ggcccaggcc caggctgggc ccccagcact tcgtttgtct gccctctctc tccgacgaat  35280
35281  ccctctgcat gcggagctgg cccctcagag ccccctgccc cttcctcctg ccaatgcccc  35340
35341  agcccagtct atgactctcc caacatgccc agttgctcaa acctgaaacc tgggctttgt  35400
35401  ccctgctgct ctctcctccc acggctcctc ctctcagctg caccccaggt ccctgcccac  35460
35461  ctgcccactg gcatccctgt acagccccct ccccctccca aatatgctat gagctctgga  35520
35521  caccaagctg cccccatgct cttccattca gctgaaataa aactgaacca atgtcccatc  35580
35581  ctctgggaag ccctcctgat ctccctggga taagtcagtg ggtgactttc tctgtgcccc  35640
35641  cacagccctt tgttcttacc tccatgacag tagtgatcac accacattaa ttacagcaat  35700
35701  tacagtgctt actaggtgcc aagcattctt ctaggagctt tacatgcatt taactcatat  35760
35761  aacagtattg cagatgggtg tctattgtct ggctcttctg cttccctgag tccttaaggg  35820
35821  gcagggccca tggttggcat ggttctaagt tagtcacctg cacccaacac agaggtggct  35880
35881  ttcagtgggc tcttacaggg accgtgtctg tttactcatc gctctaaccc caggacctag  35940
35941  aagggcactt attccatttt tgtggagtga gttaaataca tgctgcattg aattggtacc  36000
36001  cagttcccaa aaggatgttc taatgatgtg ctttccctgc cttccctcca gcgcgcctga  36060
36061  tgatttcaaa ctggcttttt tgcaatttgt tgttgaacag ggctttgtgt gttttgtttc  36120
36121  cttcttacaa tatcctaagc ataggctctg ttacacgata caaaagccct tttaatcgag  36180
36181  aactggaaac tgctaaatag aatggcattc tgattatcac aaacaaggaa tctgtgccta  36240
36241  gctgatgtgg cagcaggcac tttgcaaaac agctagattg attgcaagag tcgttgttgg  36300
36301  tcccatggac actctggtaa ttggagatgt cttcttcttg atacaGCATT ACTTCACGGT  36360
36361  GAACTTCAGC CATGAGAACC AGAAAGCCTT GGAGCTGAGG ACAGAGGACG CAAAAGATTG  36420
36421  TGACGAATGG GTGGCAGCCA TTGCACATGC caggtatgtc tccttgccca gggcaggaag  36480
36481  cccctactcc acagtccagg cagaaaagac cagacccaag ggcctttgaa caaagccaag  36540
36541  ccccatgaag tggagggcat gggaaaggag gaggagaagc atctcttggc agggtccacc  36600
36601  cttacatcct gcacctctgg gatgagcctc tcagtgccac agggaatgag aggccatgag  36660
36661  tattgcagct cctaccctgc tcccacacta gttacctttt ttatattagc agaaccaagt  36720
36721  atgatttggt ttggttaaag gattttgtgg ctcctgaagc ctaaggcctc caacattctg  36780
36781  acccaaatgc agccactcat ttgctgcatt accatggacc agtcctctct gctctctgga  36840
36841  ccttggtttt ctcatccaga ggctgacatt ctaagcctct ctgaactttg acactcaggg  36900
36901  attctaggcc tgctcctccc ctctgctcca gcagtaagtg ccccctgtag ggagactccc  36960
36961  tgggccagga gaggggaaag ccaaaggaca ataggtgcca cagagacaac aggggctcca  37020
37021  agctgaactg agtccctttt gggtcctaag gaaatgatgg gtttgtgagc caggatgtgg  37080
37081  tcccagagct gacaatcgcc tggcagagct gaacatggtt aggggcagca gcacccagac  37140
37141  ttacgtttct gggcagtgga tttttctacc ttagtggata atagtgtttc tgtgtctcct  37200
37201  gcctaaaaaa atggaagctc ctgagggcag cgaccagatg tgattctttg cattaccaag  37260
37261  gcctgataaa ggcatagaca gagtgcccag taaatatggg ttagaggaat gcaaggatgg  37320
37321  atgggtggtt ggaggatgga tgcaaagctg gttgttgagt ttatatatgg aagataaatg  37380
37381  gtgaattaat gcaggataca tggatgatac atggacaagt taaaagtatg tgtggatgat  37440
37441  ggacatatgg tttgatagat ggatcctagg gcccgtcctt gagccttggg tcagactagt  37500
37501  taaccagaag cccttattat gactatagca atgacattgg ccctgagata aggccatctc  37560
37561  tagttctttc ctcaaggggt atccattcta gctacagaga ccaggttgtc acatatgaac  37620
37621  caatagtcag gcccagtgca cagtgctggg agacagatgg atgcaacata agtattcccc  37680
37681  cagggatatc gcagtctaat caggtagaca ttagacatat gcacaggtag ctctggtgta  37740
37741  tagaggctga gttaaataca aaacaacatg agagagagac attacttcca tctgcaggga  37800
37801  aatgggagaa tctggggaag ctggaaatag ggtaagattt ggcctgagta aggggattgg  37860
37861  gagtcagact taatgggtta gattggtagc attgaaatgc tcatttctcc ccacccaccc  37920
37921  ccctacgaca acaacaaaaa aaagccttaa ataaaggtgc tgatacagga aagagaattc  37980
37981  caagaataat gaagaggcaa agtttgggtg tcataaagta gatgaggttg gccaggtgca  38040
38041  gtggttcacg cctgtaatcc caacccttta ggaggccaaa gtgggcaaat cgcttgaggt  38100
38101  cagcagttgg agaccagcct ggccaacatg gtgaagcccc atctctacta aaaatacaaa  38160
38161  aattagctgg gcatagcggg gggtggtagg gaagcctgta gtcccagcta ctcaggaggc  38220
38221  tgagacagga gaattgcttg aaccagggag gcggaagttg cagtgagcca agatcgcgcc  38280
38281  attgcactcc agcctgggca acagagcaag gctcagtctc aaaaaataaa aaaaataaaa  38340
38341  ataaaagaca gaaagtagat gaggttggac tatgggctgc aaccagacca taactggatc  38400
38401  ttgaataccg ctaaggtgtt tgacctttcc cctgtgaacg gtgggaagcc attgagggtt  38460
38461  ttatacaagg ggagtagcat gatcagaact atgatctgaa ttgaaaattg ctcatgatgt  38520
38521  agaggataaa actgagtgag gaagaaccca gatgcagggg gagcgattgg acctcagtct  38580
38581  cctaagcact aaagtagaac caagagccag ttattttgag tagcaaatga aattatttat  38640
38641  gtgaaggggc tttgtaaatg tagaagtatt atagaattct aacttttacg tgctgataac  38700
38701  caggactaca ttgatttaga atctcaatca atacaaaaag tttataaagg taatgaaata  38760
38761  ccaatactta tagagtagag tggctaaaat gcttaagaca gacaatagtg aatgttgaag  38820
38821  atgagtggaa caaacgtaac tcatctagtg ctggcaggaa gataaaatgg cacaaccact  38880
38881  ttggaaaatt gcaaggcagt tgcttaaaaa gttaaacata catctgctct gtgacccagc  38940
38941  agttccactt cttagtgctt atccaagaga aatgaaaaga tgtccataag aagtctcata  39000
39001  tgcagatatc ccttagcagc tttatgcatg atagtccaaa actaagaata gccagcgtgt  39060
39061  ccatcaacag gcaaatgtct aaagtcacct tggtatgctg ctcagcagta aaaggaacca  39120
39121  gctacaaatg catgcaacct ggtggaagaa tctcaaaatc aatttgctga gtgaagagcc  39180
39181  agacacaaaa tagtacatga tatttggttc cagttacatg aaattctaaa ataggcaaaa  39240
39241  taagcctgtg gtgatagaaa tcagaatagt agttgcttct ggtgtaggga ttgacaggga  39300
39301  agaggcataa gggaacttcc tggggtgatg gaaatatcat ctggatttga gtgcatgcgt  39360
39361  ttatcaaaac tgatcaaact gcacttaaga cctacgcttt ctacaatatg tacattaaac  39420
39421  ctcaaatttt aaaaatgaat gatatatata tatatatatt ttaaagatag tgttctaatt  39480
39481  ttctattgct gcatgagaag ttaccaccaa ctcagcagca tgaaacaaca cccattattt  39540
39541  tacctccctg ttctttgggt cagaagtcca ggcttagctg aggtctctct ctgccagggt  39600
39601  ctcacaggct aaaattaaag agtcagtggg ctgagctcct ctctgaagac tctgagaaat  39660
39661  catcacttcc aggctcgttc ttgttgttgg caggatttag ttccttgtag ccatgggact  39720
39721  gaagtccctg tttccttgct gacagctaag aaggggagga gggggcagtt cctagaggct  39780
39781  gcatactcct tgccacatgg cctcctccat cctcaagcta gtaactctcc agcctcagat  39840
39841  ttctcactgc cccttctaca accagcagag aaaactcccc gcttttaaag tctcattcaa  39900
39901  ttggatcaca accaccaaga caatctccct gccttaaggt caactgagcc acattgacac  39960
39961  aagccggtga caggagaaga agccctgcag ggcaactgtg caacggtgca tgccaggcag  40020
40021  gccatgcaca cctctcctgc ctaccatgga caggataatt tttcaagcaa ttcactaaat  40080
40081  taaagactgg ctctaagaag ccaataaaat aataataatc caattgacat caatgttgcc  40140
40141  aagcctgtct gggcctccag agcctgacag aatgttctgc atctgagggt gtctgtctgc  40200
40201  tctacagtct gtccagctct cacagttcat catgtgctta tgataaccca gggaggggtc  40260
40261  ccttcagccc atttgacaga cgtgtgaccc aatgtcacac aggacatggg tgcctgagcg  40320
40321  ggggtggtgg agtcccagat cctggctccc agcttagggc tctgcaactg ccaggtaatg  40380
40381  cagattcaac acaaactaga agccttcctc ctcaataaag gagcagctgg tgatcaatac  40440
40441  cacctacctg tgaacaaaaa cctctccata tgcatcatcc ttttggaagc cagcagcacg  40500
40501  tgtcaatggg acaatggtgg aatgatggga catgctgatt gtttgccttc ttcctttgtc  40560
40561  aagccctggg gtctgggtca gcccactggc ctcccaggaa tgtctcccat tcaacctggg  40620
40621  gggtggggag tgatacagtg atggtcgcag aaagggaaat cgaggcacct tccttagaat  40680
40681  agtcaacatc atcatcagcc atcctggctg agctgaggct tgttgagcag tgcttgggac  40740
40741  aataggagct atcattgtac cacttatcta ctatctaggg agttggccat aagaccagag  40800
40801  gcggacacta taactgtaag catcactgaa cctcagacac cgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  40860
40861  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tctgtgtgtc tgtgtgtgtg tgtgtgtgag tgtatcagtg  40920
40921  gagacactgg ctgtcttcca cagccatatt gagtattaag tatttttaca tattcccaat  40980
40981  ttagttttta tttacatata cataatagat acttcctatg tacgaaaaaa ggcactggag  41040
41041  tgtattaata tcatgtagag acacaatgtt ctctcgcgct gtatgtataa tattctggta  41100
41101  ttatgggatg cctctgtggg gggtgtgtgt ttatatacag caaggtataa aatgcaacat  41160
41161  caagtgcatt ttacagtgta cgtttcaggg gagagaactg tataccaaac cagaagacaa  41220
41221  aaccactaaa gggggcacaa atgcatggtc aggggctgga gcccgactct agctccagct  41280
41281  ttgacgctca tggactgtga tttggacctc agtttcttca tttgtgaaat gagataattg  41340
41341  gtcttttgtg atccccaagt tcccttctca ctctgagagt ctgtgagtct gtaaagattg  41400
41401  cacctgcacg aggggggata gaaggatagg gaaggataag ggaggatagg gaagggaagg  41460
41461  gaagggaagg gaagggaagg gaagggaagg gaagggaagg attgggaagg gaaggatagg  41520
41521  gaaaggaagg gaaggatagg gaagggaagg gaaggatagg gaagggaagg gaaggatagg  41580
41581  gaagggaagg gaaggatagg gaagggaagg gaagggaagg atagggaagg gaagggaagg  41640
41641  gaagggaagg atagggaagg gaagggaaag atagggaagg aaagggaagg gaaggatagg  41700
41701  gaagggaagg gaaggatagg gaagggaaaa gaaaggagga aggagaggaa aggaaaggag  41760
41761  aggaggatgg agggagggtt ggaagaggga cagaaggagg gagggaggtt agcagagcag  41820
41821  cctgcagatg aggcggacgc ctattttaca gcactctgac ggggtccatt agtaagaaga  41880
41881  gactaacgaa gcagctgaat tttcacaccc atggggtgag gggagttgtg gtggtacaaa  41940
41941  aacagactcc ttcatgctct caactgaatt tcctttacaa ggaaaaacaa gtctcttgag  42000
42001  aagttggaaa aacttaaaaa cctgatattc attttcatca cagaagcaca aaatcttatt  42060
42061  atactttaat aggatagcat tataaactaa aggattctct cttctagccc tgttatttat  42120
42121  ctttaaaagt gggtgggaac aagaacacag atgtgctttc tggatcaggc tcgcactcgg  42180
42181  gcccaccgcc ccgccttgct ccagctctct ccctgcctgg actgccccca cctctaccct  42240
42241  gccaagccct ctcactctgc agggtgctgg gagtcagggc cttctgctaa gtgcaggtgg  42300
42301  gtgggtgagc ccctctcccg gtcagtgccc tgcttggttc gccagaggac aaggagtcag  42360
42361  catcttacct gccatgtcca tctgtccaCA GCTACAGGAC CCTCGCCACA GAGCATGAGG  42420
42421  CATTAATGCA GAAATACCTG CACCTGCTGC AGATCGTGGA GACAGAGAAG ACCGTGGCCA  42480
42481  AGCAGCTTCG GCAGCAGATC GAGGATGGGG AGATCGAGAT CGAGCGGCTG AAGGcagagg  42540
42541  tgactgcggg ctggggggtg ggcccaggcc ctaggcacaa catctcaaac cctgggctcc  42600
42601  tgcaggattg gggagccaca tgacaggcag ggaaagcagc tcccagatgc agttcttcca  42660
42661  gactccaaac ttaggacgtg gtggtactgg cagaatgaga aggtcctgtg gtcagactgg  42720
42721  gtttaaatct cacctctgtc acttattgac tgcaacctgg aacaagtccc tcaatgtgcc  42780
42781  tgtgcctcag tttctgcagc tgtaaaacag ggctttctat aaacacctga ccaggtcgtg  42840
42841  aggattgagt gagattatct acgggcaagc tcctagttac tgtgtcagcc actgtattga  42900
42901  ctgagcattc tgcattatta gcccaagact ctggagagcg cagggtcact ggtaggtcat  42960
42961  tagagtgtgg gcttctgctc aactccaagg cagccccttc cctccatcca tcttgatgaa  43020
43021  agctcctgca gcggcccacc agccagcatt ctggaggcgg cattgttgcc agactaagcc  43080
43081  tctttgcacc tggcttcccc aagtgtggtc catgaagcag cagcattggt ttcacctgga  43140
43141  gcagaatctc aggccccacc ccagatcttc tgaattggaa tctacagttt aacagcccag  43200
43201  gtgattccat ttacattaaa ccttaggaag cactagctct tagtccctta gatgcccctc  43260
43261  accagctatc aaccctggca cagaatgatc tgatcatctc ttccccttat cacctcacca  43320
43321  gcatgctcag aaccatctgg ccatatcata caaggaccac agattttgca ctgaggaggg  43380
43381  gaaaatgaaa acaaagactc ctgaagtcag ctgggtatct aatttgcagg gtctgatgtg  43440
43441  aggtgaaaat gcaaggccca ggccagggaa gtcattctcc tgtcccacag cctcctgact  43500
43501  tgactcatgg cagacaggca gcacccaacc tcaacctgta gcctcccctg ccctgactgc  43560
43561  caggaagtgc gcagtagctg gactggggtg ggcaaggagc tccttctgag tcacccacgt  43620
43621  aatgcaccct ggcactgcca gcctgcagca gggatggctg tcgccttgcc ctgcgacacc  43680
43681  atggggcgca cactggaccc cagcctgcac ctatgcccag gcatctgctg agggttgggg  43740
43741  gtgatggtgg actgtgagtc tcctcagctg actcaaccgg ttgctccctg agcagatggt  43800
43801  agcagaggtc ttggggtctg ggatgccaga gtgtggggaa taagcagcca aggacccatc  43860
43861  caaggagctg aaaaagcggt gggaggtagg aacatgcatg aaccaaggct ccaagaacct  43920
43921  gcagtgtgct catggtccca tcaaattcca ctcactaaac acaattcaaa gagaaaacta  43980
43981  tcttaagaat ttcaacaaaa gagcttaaag tcccgaatgc agagccttct gagcataggg  44040
44041  ccccatcaca cctgcgaatc cagctctgcc tggaatgttc aaagatctaa agccaacaat  44100
44101  ttcaccttgt tccgcagcag ccaagccctg aactaagagt aatatcaact tgcaacctca  44160
44161  aggtcaacaa aaattccaga ttctacacat ctctgctagc ctgataacag gcaccttcac  44220
44221  gacatacttt cattccccac aaccatcctg ataggatcag tcacctgcat ttcacaggag  44280
44281  aaaccagact cagagagccc aagtcacttg cccaagctca cacagctggg aagtggcaga  44340
44341  gctgagactg gaacccaggt ctcctgtctg cttgccagtc tttccactct actctggtag  44400
44401  cctcttccca cagggctacc agagctcagt tcagggatgt ccccactccg gcccacccag  44460
44461  ttcattctgg gatcaatcct cgcccaacac agattgctaa atctaaactg aactcctgta  44520
44521  tgggatcagg gaaggagtcc agccccagta ccagattatt agcttcatga tcaagagtgt  44580
44581  ccaagtgtca ttcattcatt cacttactca ctcactgaag atcacctacc actgacctca  44640
44641  tccttttccc caagcaccac ctcttcagtc actgtgggca ccagtgcact atccgcctcc  44700
44701  tggcctttgc acatgctggt gcttctgttt ggaatgccct tttcatcccc acgcatccta  44760
44761  cctggtgaca tcctaccaag ctcaaacgcc tcaccctggg ggacccctgc ctcagagggt  44820
44821  gctccctgct gtctgctccc atggctttcc cacactcagc tcaccatgtg agagcaggct  44880
44881  ccatgtgtgc ctgtcacccc aacaggcctg gcaggaactc cataaggacg ggctgtgtcg  44940
44941  cttatcactc cttcttttgg cctggcacac agtaggtact cagcaagggc ttgatgagtg  45000
45001  gacggttgtc aggctcggtg ggaagcatta aagagatgac agtttctgcc tttgggtctg  45060
45061  attgtggtag agtgtcttca gtgccatagt agggcttgcg ctgtgaaccc aagtcaggaa  45120
45121  attggttgtt tgatagcctg ggaggtgtgg gtttatgttg cacgtggcct taaatggtgt  45180
45181  cagggcattg taggtcagag aaggggtgta ggtgcaaagg gcagagcccc ctgtggtgtt  45240
45241  ggggagcaga aagcaggtca gtcatgactg agtgagagag tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  45300
45301  tctcaaaatg gcagcagaga cccatttgat gggaattttc ggagcaatgc ttccaattga  45360
45361  gtgtattagg gcaagatatt tttaaagaag actttgaaag aaggaccatc ttgggaaagc  45420
45421  tttctggcca tagtgtctct cttggtctct ctctgtctct ctctctctct gtttctctct  45480
45481  ctgtccccct gatatacaca cacacataca catatgcaca aacacgtcct gcaggtcaga  45540
45541  gggtagttgc tggctctgag tgggctctag gagaatggaa acagagctca ttcttgagga  45600
45601  gtggccacca ggtgggcagg acacactgaa aagccatgtg agtgatgagt gccaccagtg  45660
45661  aggaaggccc agggtcttag actattggag ccagcaggac tctgaagaca ccaagatcca  45720
45721  tggggaggaa gcgacttacc caaagtctct cgcctccacc actggatctc ctggctgaaa  45780
45781  tccttggcct gagcctgccc caccacagcc ttctcctccc tgctgaggag aggaccttga  45840
45841  taacagagta catattcagg aatgacagtg ttgcctggat ggccctacac tctcatagtc  45900
45901  cacctctctt ctgatggcca aataagcttc ctcaggcccc atcccacata ttcctgagga  45960
45961  ttcccagggg tttccctggc cacctcttgc tttcaaactc cactctcctg atctatcact  46020
46021  gcacttctca tggcttcctc cactcagtct tcactgctgc tttccccttg tgtggtcact  46080
46081  acctgtatct gtcagaatag gctagattat gctgcagtaa caccctccaa atctgaatgt  46140
46141  cttaaaacaa cagaggttga ttactgactc tgtgtgtcca ttgagagttc tgctgaagac  46200
46201  tctgctcccc aaaatcctcc agtgattgag acacaagcca aggaggcttc tgccatcaag  46260
46261  aaattcacca gtcatatggc tgggctgggg aaaggcacat ggcacactgc tcacatcaca  46320
46321  ttggacaaag caagtcacgt gactgtgccc aacttcagag gatctgggaa atacaatccc  46380
46381  accatttcca agaagagaga gaaccagagt atctgcaaaa gtcccaacaa cgactcagag  46440
46441  gaggctcctc cttcagtccc tacaacccac gacacaggct gttgtatgta acagaatgga  46500
46501  ggggcactcc actattaaaa cagaaaacag ctcaaaaatg aatagaaaac acctctgccc  46560
46561  tcatgtcact cagcctttcc tgccacaacc atccttcacc aacctcccct ttaaacactg  46620
46621  acttctctcc tcacactccc acgtgccact tttgttgttg tccataacct ctttccctac  46680
46681  caagatcttc cccctgcatc cagtgatgtg ccagagcctg cttctaccat tggccattgg  46740
46741  ccatctgcac aacactctat catgccagct tgcaagagcc aactgttaga ttttcaagaa  46800
46801  tttcgctagc tgggtatttg acctttggta gcttgaaatg ggctgagcta gaaatgggct  46860
46861  gacatcatgg gaattggcaa atgctacaag tcagttttcc tttcagagag ctttactgtt  46920
46921  tataatgtac catcatatca ttgtctgcaa cttttttcat gaccagctct gtaatttgca  46980
46981  gggctaagca caaaagaaaa tgtgaggcct ttaaaaactt cgagacagca actgcagaag  47040
47041  cttaaaccaa ccattgggcc cttgtaagcc tggggctctg tgcgagtgcg caggccacac  47100
47101  atccatgaag ccagcccgtc tcttctccct ctgtgccctc catcctgtgg cacccacccc  47160
47161  agccatctct gttaacagga gatcatgccg acacacgtgt aactttacta agtaaaacaa  47220
47221  tcaatccact gctgacttag tctcttctct cccttctaaa caatcctatc aggacttctc  47280
47281  tttcattacc agaaagcccc atgaaggaac catctaaaac aagggaacat ctacctatga  47340
47341  gaagactcct cccctcctct agaatgctca gtttggcatg atttcatttt cttaatagct  47400
47401  atttctctcc catttgcaat tggaagtaaa tttggagagc taagacaggc cctaaagggc  47460
47461  agcataggag tttgcaggtg gctgtaatat tttattggaa cgggaacaca catatcctag  47520
47521  aaggctgaca gtggagggaa ctgcagagat ctttacccta aggttcaaaa tgaagactta  47580
47581  gccttggaat cagttttggg ttggtttttc tttttttttc gatcttgtcg cccaggctgg  47640
47641  agcgcaatgg cacaatctcg gctcactgca acctctgcct cccaggttca agcaattctc  47700
47701  ctgcctcagc ctcccaacta gctggtatta caggtgtgcg ccaccacacc cagctaattt  47760
47761  ttgtgttatt agtaagatgg ggtttcacca tgttggccag gctggtctca aactccagac  47820
47821  ctcaggtgat cacctgcctc agcctcccaa agtcctggga ttacaagtgt gagccattgc  47880
47881  aactggccta gaatcagttt tgcaaacaca ctttgatgtg gaaccccaat atacaaaata  47940
47941  gatagaagac tgctctgggg aaaggagggg agggtggcct tggtccttcc ccaccagcac  48000
48001  cccctctcca tggccaccct ccctgctgtg gccctgctcc ccatctctcc tgccatcccc  48060
48061  cattcccaag acctgctgcc ctggcacaca acactctatc acacccatgc ctttgttcat  48120
48121  atcattcctt ctatttgaat tccttccccc acatatacca actgttggac tcctgtttgc  48180
48181  ccttcaaaac ctttcctggg gagccttgcc acttcctggc caaggctctc ccatggcagt  48240
48241  gggtacacag ctctgttctg gcctggcctt gttggattgc aagccacctc tatgaatgcc  48300
48301  tgacctcctt cttaggctgg gagctcctcc aaggaagggg cacttggcat ggtgctcaac  48360
48361  acagacacca tcagagcatg ctgataaggt tggcacaaag ggaaacagag atggggggca  48420
48421  cctgttgggc ttggatgggg gcagagggaa gcagggaggc aggagagaga gctgagctgt  48480
48481  gtggcacctg cttgaaaagc aagcaatgca gcaatcttta gtaaaccatt ggctgctaac  48540
48541  aaagagaaaa agatctggat taattccatc acccattact gcactgacta aacacattcc  48600
48601  aggttaaaga aagtgtctcc agagagggga gtagggtgga gcaggagcca ttgcaccgtg  48660
48661  cccaaagcag gtgtagcaag tgacagtttg cctctagggg gcaaagaaag ccagtctgag  48720
48721  ggtggtgggt gggcaggagc cagccaagac accaggcatg gagccaggtg tggagtcggc  48780
48781  cagccagagt cagggtgtga gccagaggtc cagttcccca tggctgtaat tcacgagggt  48840
48841  caactaagta ggggcaggat gtaaccaaac aaagcagggt gcaaagcaaa atctacttcc  48900
48901  aggaggcacc tgccagtgtc agggaaaggc tgcctccatg agccctccat gagcccttta  48960
48961  ggcctggggc tcccaccacc atcccgatat tggctcctag ttgcaatggg ccaagactag  49020
49021  acatagttca agacttttgc agtccccagg cttgcaaccc tccagagctt tgcccactta  49080
49081  gcttgatcct taaataaagc ctccaaagtt tttgttgcct gcgcatgtag gatggtgcct  49140
49141  gacctaattg catctatttt ctgccctagt ccctgttgag tagatgtccc ggaatgcctc  49200
49201  tctctgagaa gagcaccatc agttttaaac acagaccact tccccaagcc cagcacacat  49260
49261  acacacacat atcaccatcc taaagtgaaa aggggtgcta tgtgcaaatc ccaaaactgg  49320
49321  caaagaaagc atcctggcac agaggtgaga agaagccgaa ggtaaaagtg ttgactgaac  49380
49381  aggctccaaa ggcggtgtgt gtgtgtgtac gcttgcgtgt tccttagccc tttagagtcc  49440
49441  agatcaaaga atcagtcatc atttcaatgt gcaaatgttc tcaaaggatc gaaaaggggg  49500
49501  agggggtggg gagaaaagcc catctccaca ctgactattt ctcagttaga tattttcagc  49560
49561  cactcttcaa tcacaggctg cggtaatttt agcaaccagg gagtggagag cgggtaactg  49620
49621  ttccattttg ctttcaaagt gcttgattca ctcaattatg agcgcccatt catcctgtgg  49680
49681  ttcagcaagt ggccttgagg ggacaaaagc catgtgttcc caagagagaa cagcactggg  49740
49741  ctttgcggct ttgttcgtag aatcccctga gctactatct ttagacatgt ggggcttcat  49800
49801  tactgcagtg ttttcccttg gttaatgttt ttgttgctgc tgttgctctg atttttttta  49860
49861  attcacttat ttgtgtagac aacaagaatg tgttgagtgc ccaaccttgc gctaggcacc  49920
49921  aggagcacaa taaatgaaac agctgcaatc ccttctccct tagagctcac ggcaaagata  49980
49981  gaagagtaga caagcaattc cagcattttc acaggaaagt ccatggtgct gtgggaaccc  50040
50041  tgctacagga cacaaaacaa ggactcacag aattggagtg gttggacgag ccctgcgcag  50100
50101  gaggatacac cactggcctg tctatgggat gagtcccaga ggcccctggc cacagtgcag  50160
50161  cttaaggtgt accttctcct aggcaccatg ccttggtttt gttcttgcag ctatgtcgac  50220
50221  atctgtgatc cccaaattat gcaaatggag atgtttagag cagctagata tttgaagagc  50280
50281  tgctccactt ttctaggcca gcagtttcca ggttatgatt gaaataggcc tctgattcta  50340
50341  agaggtgctt tggggctgcc caggaaggaa agcgccaagc cagcaggact tcacccggag  50400
50401  ccacctgctc tatctgattt atatccagat acaattttgt ttgaaaaata aagggattac  50460
50461  ctagatgccc atcaaagggg gaatggataa ataaaatgtg gtctacacac acaagggaat  50520
50521  attgcttggc cttgaaaggg aaggaaattg acccacgctg caacatggaa gaaacttgag  50580
50581  gacattatgc accatgaaat aagccggtca cagaaagaca aatagtgcat gattccgctt  50640
50641  agatgaggta cctagaggag tccaattcag aggcatagaa ggtggaatgt ggttgccagg  50700
50701  gactgggagg aaggggaatg gagagttatt gtttgatgag tacagagttt cagttttaca  50760
50761  aaatgaagag ttctggaggt aaatggtggt gatggttgca caacaatgtg aatgtcctta  50820
50821  atgccactga accataccct taaaaattgt taaaatggta aattttaata tgttacatgt  50880
50881  gttttatcac agcaaaaatt atttttaaaa aaagggaccg gttgtttggg gagtagggag  50940
50941  gagaaccaca gatttaggcc aaattctgag attacaaatg aggtggctac agccccgaga  51000
51001  gcagaagggc ttcgtccaag gtcactctgg ttgggcagcc cagctggcct ggaacccagg  51060
51061  tgtctaccca tcccccgtgc agcgcttctc acagatgtct ggggcctgtc tggttccatg  51120
51121  acctggatgc acagagtcag aatcacaagc tgtggcatca tggctcttgg ggaagaagag  51180
51181  gcagggcact cggctgccac cctgttcctg ccacccaccg gccaaagacc tggggcctct  51240
51241  gtgagccagc gcccctcaca ggctgacctg tgttgctgtT GCAGATCACA TCCCTGCTCA  51300
51301  AGGACAATGA GCGCATCCAG TCCACCCAGA CTGTCGCCCC CAACGATGAA GACAGCGACA  51360
51361  TCAAGAAAAT taagaaggtc agtgctatcc ctctgggtgg ccttctttgg agctctctct  51420
51421  ttagagagcc agcccagggt tggcagtatc cacaccacag ccccactgtc ctcagagcgt  51480
51481  gccccccatc ccccaacctc agctccaaag acagagccca cactccctta tccctgaagg  51540
51541  gtaccctgtc aagtcatttc ttctggttgt ccctatgggg cagagtgctt cagcccattt  51600
51601  tatagataag aaaacaggtt ccacaagagg aaggagtggg gaaagccagg acagaaaccc  51660
51661  aggcctggga ctctcagctg actgctttcc tcgcattgcc attcaccttg ccaagacccc  51720
51721  cagggccacc tctccactgc cactccctgg catgccaccc ccactgccat gtacacgcca  51780
51781  cctctcacaa gtacctcctg agtccccagc agacccagca cggtagtcca gcctttttca  51840
51841  gacctcactg cttttaccct attagagttc aggagggaca gacatctcag aagctaccaa  51900
51901  ggatctgccc agtggccagg tagtgacata ccatgggcca ccctgtggtg gtgtggcaga  51960
51961  gggaaggagc gtgggctgtg tttgtagctt gccagactca agacagggga gcctgactca  52020
52021  ccctaagaaa aacaggtgaa accacggaat cctatttgtt gagtgcatga aaggacccca  52080
52081  acgccatccc tagaaactgc aaactggcat cccatgggcc aagttcagcg taccagtgtg  52140
52141  tttgagattt tgagattttc atcccacaca gtgggctttt tttggtttac atttttaaaa  52200
52201  atttgttgcc agtgctttaa aagctaaaca catcacacaa aaatctggat ttctggtttc  52260
52261  tcaagaatag aaatagctaa cattaattaa ctacttttta tgtgccagac attattttaa  52320
52321  gagctttatg cagattaatt ctatcctcac taaaatcctc tgaggtttat ttattatttt  52380
52381  cattttacat atggggaagc tgagacacag agaggcaaag gaacttgccc aaggtcacac  52440
52441  agctaagtat ttacagagta acattcaaac cctggcggcc aagctccaga ggctatgctg  52500
52501  ccgggacaca acatctcctt aaaaagcaga aggcccagca gccccaggcc acctcctgca  52560
52561  cataacagca gccagcccag gcaagaggtg ccaccttatg acatccccca cccccagcta  52620
52621  gcctcacgca cctctaggaa ctgccagggc cccacaggca ttgggacttg ccacccaggt  52680
52681  ctgagtcaag tcccacctgg gcagagacgc cctgaccggt gttctctact acagccccag  52740
52741  tgagcttccc agctcacccc tgtatttgga gcattctggt tggaacattt tgttaaaggc  52800
52801  tagctgaaat ccacctccca tcgctctatt ttcaccctcc tggagcctca gagtaagccc  52860
52861  ctccctcttt gagaaagccc ttcctatctt cagagatagc tcttgggcct cgggcaggcc  52920
52921  tcttctgtct acggcaccca tctctagcca gcaggtctgc ccctggacaa ctgtacctgc  52980
52981  tgtttggaga cagcggtcct ttcagtgaag aatactgtat gagcacctct gcctgatccc  53040
53041  agtacccttc ctcccagtgt ggaccgtgag cttgcacaca gctcagaggc cccttgattg  53100
53101  gaagcctgta cagcttaaaa caactctgtg tgtgtgtgtc aatcaaggcc ctttcccaag  53160
53161  ttcttgccaa catgaggcca ctccaagcag cccagctcca aggcaactga gttaagtgtc  53220
53221  tctgttcatt tccctactga gtcaggagga gaggctccag gcaggcacta ggactcagaa  53280
53281  gccgctgatg agggctaagt atgagattaa ctaattttcc atgttccgtt caatttgata  53340
53341  atcacccttc tatccaaaag agctttaatt taaacttctg ggctctcagg caagtcatta  53400
53401  gacaagacaa ggcatgagct gtgcccagca aggccctgca accctttatc ctcgggcgac  53460
53461  ctcccattat ggagacatag agccacattt ttcctcctcc agcgaatgct tccaaagcaa  53520
53521  cccaggggtc ttgttaaact gcagaggtct ggggtggggc ttgagaatct gcatttccaa  53580
53581  taagctcttc agagatgccg atccaatttg tggaccacac tttcagtcta gccatcatct  53640
53641  ctttagcccc attttacaga tgggaaaact gactcagggc aaccaaacaa cttgccctgt  53700
53701  atcatgtggg caacagagct atgcctggtc tacatctgag ctctttttgc tacatgcccg  53760
53761  gcgtaggaat aacaaagcct tggttcctac ccttggggag ctcacagcct ggaaggacag  53820
53821  gagtggtcca gactccctga caggagcctc tccccaccgg tcttgcTGCT CAGGTGCAGA  53880
53881  GCTTCCTGCG GGGCTGGCTG TGCCGGCGGA AGTGGAAGAC CATCATCCAG GACTACATCC  53940
53941  GGTCACCCCA TGCTGACAGC ATGCGCAAGA GGAACCAGGT GGTGTTCAGC ATGCTGGAGG  54000
54001  CTGAGGCTGA GTACGTGCAG CAGCTGCACA TCCTTGTCAA CAATTTCCTG CGCCCGCTGC  54060
54061  GGATGGCCGC CAGCTCCAAG AAGCCTCCCA TCACACACGA CGACGTCAGC AGCATCTTcc  54120
54121  tgaacaggtg agcaccccta aaggttggcc aaggcaggaa ggagactagt gagcattggc  54180
54181  cgcagctaag ctttgacaca ctctctcacg tggttcccac cgagtgcaga tgaggcccag  54240
54241  agaggacaga agtgcccaag atcacgtggc tagaaaccac caaccccaat aattgtgggg  54300
54301  tctggggcag gggcacaaat gtaggctcac aaagtatagg tccaaaccag tgggcctcaa  54360
54361  ctggggcagt tttgctccgt ggggaacact taggaatgtt tggaaacatt gttgattgtc  54420
54421  accacttgag ggaggttgct gttggcatct aatgggtaga ggccagaggt gctgctaaat  54480
54481  atcctacaat atgcaggaca gttccccatc aacaaagaat tattccaact acaatgtcag  54540
54541  tagtgccacg gttaaggaac cctggtttaa atgtttaaga gttataaatc aagctacaaa  54600
54601  acgtaaacta aagtacctta ttctttgacc ttgataccat cataatgacc tggaggccag  54660
54661  gttgaaactt agaattctca ggtgccttag agttctgctg tggaccacgc tacccacatg  54720
54721  tcttacaaag aagtcacttc tcccagatgg tgaccctggc attaatatgg ggcttgtggt  54780
54781  tcttcagaag gctgtgctga cggctgctct tctgctgtca acttcttttt aaaaggaaat  54840
54841  ggtttaaatg agctttctgg ttggtgataa aattgtataa actagataaa agcaacaaaa  54900
54901  cagcatgcta tttacaatgg aatgtcatct aagaattcaa gtaaatcatt atgttcccct  54960
54961  atcattcaac tacatttctt ttcaaatatt cagcattcag tcctttcact aatctcaacc  55020
55021  agccttttct ccaagccctc tgcatgaata tttgggaccc agggccacct tccctgtgtc  55080
55081  cttctcttcc ccctttccct aacagtgtga tgtgctgagt ttgaggggac tgtggaacac  55140
55141  cccagcgtgg ggatgtatga ggttgtgagt cagacatgag tctgaggctc aggtgagaga  55200
55201  ttgggctgaa gaaactgaaa gtcactgggg tgggacaggt tgacaccata gatgtgggca  55260
55261  agccatcaga atatggggga cagagagaga aggaaagaga gagaagcagg caggaggagg  55320
55321  aaaatagctt ttggcctcat gagacctttc gagaccaaat cacagggccc cacaaggctg  55380
55381  ctttttaata gacatgttga tcacagttct tagacattca ataaatgctt ttatgcattg  55440
55441  actaaaacaa caacaaaaaa gagaattagg tgtgtgtgaa atcaggtaac atttaaccca  55500
55501  gaaagtgggt tgtttagatt cagtgacctg gaatttgaat gaaaaatgtg aagaacgtgt  55560
55561  tccttgctga gcaaaccctg gatagctcag ctgacttcac atattctcaa acacaagccc  55620
55621  atctgtaggt ctgggtggag cccaggggac tgcatttcca acaagcttgc aggtgctgct  55680
55681  gatgctactg gtcccagatg gcaccaaaat gggaggcttg agataaacag aggtggctgt  55740
55741  ctgtgtttat ctccaccatg actccttatt tgaggtttac ttcaggaggc agtagtgtag  55800
55801  ttctatgttg tttgtgcttt ttttgcattt taggccacca ttgcaaactt ttggtgacca  55860
55861  tttatcatca tcactaagag gtgtcctttt gtgtttgtta ccttttcgta attttattat  55920
55921  acttcattga ttcatctgaa atagaattct tttgacctgg aatctttggt agagaatatt  55980
55981  catgccagct cacagcattt gttcaaaagt tgttcagaaa aaaaaatcac aacatggttt  56040
56041  tatattttta tcttcaaaga actgaatgga tcaggtcaga tacctttaat ggagaacaaa  56100
56101  tgagaaagag gaaaggggga ttttgccttc tcatgaagct gatattttca acaatgacct  56160
56161  caaaaagaaa cacgatagac ctcaagatag acccaggaat ccttcagcag ggcaactgga  56220
56221  aagatttacc taaatctgtt tttccctttc tgttgtcaat acaaggcagt ccatagggtt  56280
56281  gggccccagc aatgattagg gatggaagga atgggttggt agccagcagc cccaccaaag  56340
56341  gcaaggacac tcatccactc actcattcaa cagacaagca acacagagtg cctccctgcg  56400
56401  tgctgggttc acatatacag agtgagccat gcaaacccca ccatcaggtc aaatgatcca  56460
56461  gcagatgttt accatgaaat gtggtgagaa ccaccaaaga ggctccctgg aggaggtggt  56520
56521  gtctgagctt agtctttaag gacatgagag agtttacagg aggaggagga ggaggaaaga  56580
56581  actttccaga tagagagaac agcatgtgca aaggcccaaa gatgagagtg ggacttgatt  56640
56641  ctggaggcaa gaaggagcca tcacacattt caggcagaga atgtcatggt caggtctgtc  56700
56701  gcaggaaact cagcccctct gccatgtgga ggggcactcc ttggggagag tggagtatgg  56760
56761  gaggctggta gacaggctaa gtgagcatgg agggattcca gggcctgagc aggcatgact  56820
56821  gcccagcaca tgtttgcatc ctgccagcag aggcaaatgt gcatctgagt gcacttccct  56880
56881  ggtgccttgt agggggctgg ataactgaag gctggtggac ccagaggcaa aagttcggaa  56940
56941  gagtaatgag ctccctatca cactaagaat tcagaagagt aaccctttgt cagaaacatc  57000
57001  aaagaggttt agaagttgaa ttagatgccc tttaagatcc tccagctctg aatagtgaca  57060
57061  ctatgactgt gatgctttca gggcctcctg ggcagtgtgc atgcctgcct agaacaaaga  57120
57121  tgagtggcat cctccacagg cttcagcctg agaagctccc ttacccatcc ccatctcccc  57180
57181  aggtagccac ttcttcatcc caaggatgct gcccatttca ccttctttac aatgggtcca  57240
57241  aggccaactg ttgcctactt tagcaatctt attgatccca ggaaaaaata gcagcagcct  57300
57301  ggtgaattct caagacctct agaatatgga ctctagaggt catcagaaaa ggcttcccca  57360
57361  ggaatggtac ctgcctctta caggcactga aggatcaaag aagagacttg gtgtaaagtg  57420
57421  tttagcacag agcccagcgt agcccaggtg ctccataata atgcaccctg caagaaatca  57480
57481  aaatcaaata taacatggaa ggaacacttc tgactcattt tacaaagtca gcattaccct  57540
57541  tatatcacaa ccaaatacat cacaagaaaa ctacagccca atatccctca tgtgcatata  57600
57601  tacaaaatag caaagtgaat ctagcaatat ataaaaagag taatacatcc tgatcaagca  57660
57661  ggatccatcc caggaatgca aggctggttc aacattgaaa atcagtcaat gtaatttact  57720
57721  ctattgtctt cctagattaa gtgagaagac ctggtggtta tatcaatggt tgcaagtctg  57780
57781  acgaggctgg ttcctctcct ctaccctggt ccctgttctc aaacaggtgc aagccagaaa  57840
57841  tctttccttc cccaggggtc aggatgggaa ggaagagctg gaacatgact gcctccagat  57900
57901  catcctcgct ttatacctga tcacttaggg acagcacaag cttcactctc ttaagctcta  57960
57961  tgcttttttg caaacataag gaactatttt ttgtgacctt aaaacagccc ccactcagca  58020
58021  ctttgcagga ttgaagcttc tggactatac ttcccacact acagcagggc tttgtgggac  58080
58081  ctgcattgtg ctgggctctc tgccagcact tggcctgcat gctttctgat cctcagaggc  58140
58141  acccatgagg ctggagccag gatcagagag gtggcaggaa atgctcaata gcacacagag  58200
58201  agtgggggca ggctgggatt gtaacctaga tctgtttcat ggtaaggccc cagcttcccc  58260
58261  ctgctgcctt gttaaataat gggttggaat tctctccagc aacccatttt ccttgccccc  58320
58321  actgctaatg agtgtgggtc attacagcac aggtctgggc atgcaccctc tgttggagaa  58380
58381  ctcccccttg tgtgtgagcc ccaccttttc acttgctgtc cacgctgtgg gggctgatcc  58440
58441  aggatgtgaa cctcactgct ctccctgcct cagaccacag cacagaggtc tgtgtgtcat  58500
58501  aagccacggt ggagctgcta gctcacttgc tggaaagctt tttcatatgt agctgtcccc  58560
58561  tagatttgct tttaggctga aatatacagc cacattagaa acctggtgct aatttgatga  58620
58621  tttaatttac tgaagctcat tttaaaaggt ccttgggaag agagaagcct ctctccagct  58680
58681  tggcagattc attgaggatg ttgcagagct ggggagggtg ttaattgtgt acttctcaaa  58740
58741  taggggggaa aagatctttg aacgaaacat ttgcagcagg ctttgttcag ccaagacaat  58800
58801  aagcttagag acgggctatt tccctttaat aaaaaccatg cccagcacca tgtgcaggga  58860
58861  accacaggtg ttgcccatga caagaggcat cctgtcccag tggcagatgg tttgtatctt  58920
58921  gcttcctgcg ctgactgatt ggcagtggct gcctggagcc ctgagctgag ggaatgatga  58980
58981  ggttcagcag gggagcatgc cacaatcaat tcatcctgtc tgcatgggct ggagggtgac  59040
59041  gaggggcagg ccctggaacc catgatgagt gactggtgca atgcaacagg cagggtgtgg  59100
59101  gggcaagagt gagggggcct ggttctgtcc tgctcctgcc cagtcctatc tgccttggac  59160
59161  tggccttggg tatgtcatgc ccctttctgg gctcagggag ggaaccaggc aaaatgaaca  59220
59221  tgtcctgcag tcaggccact tctctggctg gaacattctt cctaccctac tctccttcca  59280
59281  acagcagtcc tactctttgt tcatgtcttt ccttggatgc catgtccctg accaccccca  59340
59341  catcccttgc tgccattggc ttatgtcccc ttgtcgtgct gtcccagagc ccctatgctt  59400
59401  ctctttgttg catgcatcac acttaaataa agatttcttt ttgtgtctag gtctctcact  59460
59461  atattaactg ttcaatatga atggggacaa ggccatagat tacagctgca ccagctgtgc  59520
59521  actgcacaat tctgggagca ccattcgcat tgcacagggg tgggtggact ttattctgta  59580
59581  aagagccaga tagcaaatga tttagacttt gtgggacata ccatttctgt tacaaccaag  59640
59641  cagtcacaga taatccaaaa acaaatgagt gtggctatat tacaataaaa cttttctttt  59700
59701  gttttcaacc atttaaaaat gtaaaaatta ttctaagctc tcaggccacg caaaaacagc  59760
59761  agctatgcta gatttggccc atgagctgta ctttgccaac ccctggcata cactagactg  59820
59821  tgaatggtgc ctactagaat tgtgcatcca gcagccttga tggggactat ttctgttttt  59880
59881  atcattgctg gagttagaca cagggagacc actgtctgag caagtgcctg aaacctagta  59940
59941  ggtactcaat cactatgtgt tgaatgagtg aatggaacac tagctctgca agatgttatc  60000
60001  aggtattcca tcttcaaggg gtcatgtaga tttgagaaag gtgcatggta tattcccctt  60060
60061  aaagagttgc aatgaacttg gcattttaaa agaatcaatc atttttattt aaactgttat  60120
60121  agaacatatg ataaaagtgg aaaacttccc aatttttttt taccaaaact tgattttaaa  60180
60181  aatagcacat ttgtgtgtgt acagactctc tctctctctc tagctctcgc tctcgctctg  60240
60241  ataagtagaa gagctatgtg aacaaagggg gtggtgagag caaagggaat ggcctgtgca  60300
60301  aaggccctaa ggcagaagaa agcaaatcca gggaacagaa ggccagaatg gtaagagggc  60360
60361  atagggaaga gggagtagcc catgagacag acagaggcag ttcctacagg gtgttgaagg  60420
60421  ccaagttaag gccactcccc ctgattagat tcaattttta agagatgaat ccactatgta  60480
60481  gagaatgggt ggaccagggg caagagtgga agcaaaagac cagttagggg cccactgaca  60540
60541  acagtctagg cagaggtgac aggggtggca gatgcaacag acagaagaca gcagaatcag  60600
60601  caactttgat ggagtagata tagggatgaa ggggggaggg ggtgataggt gattcccagg  60660
60661  ttccgtctga gaggctggtg ggaagggctg ctatttaatg agaagagaag gaggagaagc  60720
60721  agctctgtgg ggtagacccg aggtcagggt caataaaaaa aaagtcctaa aaactattag  60780
60781  gagttcatgt tgttaaaata taagcaaaat caggctgggc acagtgactc atgcctctaa  60840
60841  tccctgcact ttcgaggcag aaggattgct ttagccagga attcaaggcc agcccgggca  60900
60901  acatagggag atcccatctc tacagaaaac ttaaaattag aatgtcatgg tggtacacac  60960
60961  ctgtagtccc agcttctcag gaggctaagg tgggaagatc acttgagccc aggaggccga  61020
61021  ggctacagtg agccgagatc acaccaccat actccagtct gggggacaga gcaagaccct  61080
61081  gtctcaaaaa aaaagaaaaa tcagtagttt ttccctatat ctacagcaac cacttagaaa  61140
61141  atatactatg agaaatagca acaagaacat aaactgtcta ggaagaaaca caggacctat  61200
61201  gtgatgacgc ataaacaaag acacagtaaa gtagagagat gcacctggat gaaaagatgt  61260
61261  gtgtcgtaaa gatgtcattt cacccaaaat attctgtaaa tttaatgtaa taccaatcaa  61320
61321  agtgcagcct agcaaaatga ttttaacatt caattggaag aatgaatgca tacaaacaga  61380
61381  taatgttctt aaaaaacaac aatgaaagaa ttccccacct gtaattaaaa tatattataa  61440
61441  aggcttataa atatattgta aaataacaaa aacaacctaa gactaatcca agatcaacaa  61500
61501  aataaaatag aaagtccaga aagagactta agcatatatt agaatttttc tttttttttt  61560
61561  tttttttttt ttttttgaga cagggtctca ctctgttgcc caggctggag tgcagtgatg  61620
61621  tgatcttggc tcactgccag cctctgcctc ctgggctcaa gccaccctct caacctcctt  61680
61681  agtagctggg accaccagtg tgcaccacca ttcctggcta atttttttta ttttttgtag  61740
61741  agacggggtc tccctatagt gcccagactc aagcgatcct cctgcctcag cctcccaaag  61800
61801  tgctgacatt acaggcgtga gccacctcac ctggcaagaa tttggtaact atgaaaaacc  61860
61861  agcctagtaa aaagctggta tatttgatta attggttaat ctggctaatt ggttagccag  61920
61921  aattgacaac tggctaacca aactgaggga aaggctatgt ctatctccct tattcatatc  61980
61981  gtacaccaaa gcaaacaata gttaagtatt tacatgtaaa aatgaaacaa taaaataata  62040
62041  tatatgtgag tatgtaagca gtttgggagt ggggaaagat atgattcccc aagccaagca  62100
62101  gaaagaaaat ggtctgcctt acaaggaaaa atggaaaaac ttcagaataa caccagacac  62160
62161  aaaatcaaca ggcaaatagc tgagcaaaga tgtctacaac atagatgtca gactatacac  62220
62221  ttaatatagt tatttaaaat taataagaga gaagattaat aagagagaaa atagcaatga  62280
62281  acatgactag gcaatttttt aaaaagaaat acaaatggcc aatatataag aaaaatgttc  62340
62341  aaccaaccca ttaataattt gattttttta agcaaatcaa gtcaatatga gataattttt  62400
62401  ttagttggct gggcaatgat agtaatttct gagtagtagg attacaagtg aaattcttta  62460
62461  aatttaacct tagaaatgga ggcttcatca actaaatttt tataattcta gcttatgatg  62520
62521  ttcctgatat gctgctacac aggcatgtgc agtattggga tataagaagg ttcatttcct  62580
62581  ccctggtcca tcctgaacag ttgtctgctg tgctgaagct gtctgggaat ggctagccta  62640
62641  actcttgcca tggcagtact cagggttatc taaaaggatc tagacatatg tcaagatcct  62700
62701  atatatcagg ggtccccaat ccctgggcca cagactaaca ctggtctgtg acctgttaga  62760
62761  atctggaccc cacagcagga ggtgagcagt ggatgagcaa gcaaagattc atctgtattt  62820
62821  atagccactc cccattgctc acattaccac ctgagctcca cctcctgtca gatgagtagc  62880
62881  agcattagat tctcaaagga gcacaaaccc tatcatgaac tgcacatgtg agggatctaa  62940
62941  gttgcgtgct ccttatgaca atctaatgcc tgatgatctg tcactgtctc ccattacccc  63000
63001  cagatgggac catctagttg caggaaaaca agctgagggc tcccattgat tctaaattat  63060
63061  ggtgacttgc ataattattt cattatatat tacaatgtaa taataaaaga aataggccag  63120
63121  gcatggtggc tcacgcctgt aatcccagca ctttgagagg ccgaggcagg tggattacct  63180
63181  gaggtcagga gtttgaaacc agcctggcca acatggtgaa accccatctc tactaaaaat  63240
63241  acaaaaatta gcctggcatg ctggggcgca cctgtaatcc cagccactca ggaggctgag  63300
63301  tcaggagaat cgcttgaaac cggaaggagg agattgcagt gagccgagat cgcgccatgg  63360
63361  cattgcagcc taggcaacag agcaagactc cacctcaaaa atataataat aataataata  63420
63421  ataatagaaa taaagtgcac aataaatgta atacacttga atcgtcctga aaccatctcc  63480
63481  ccaccgcacc tcccccaccc caccatccgt ctgtgagaag attgtctttg acaaaaccag  63540
63541  tccctggtgc caaaaagatt ggggatggct gccaaatatg gctccctcaa gaacccctga  63600
63601  gagtcccctg acctgacctc cttgcctccc acctcaagtc agacattctt ccttctctgc  63660
63661  actctcatgc acccctgggt tggtctcttg ctactggaca ttttgaaggg tcttcacatg  63720
63721  tggactccca aaattcttaa aattggaaca tttatccatt caacaaactc gtttgggggt  63780
63781  cagagccaga cagaaaccag ccttaccaag ggtcataaga agttgctata cctggaggga  63840
63841  ctgtctctct tggaacttta gggagatgat agacaattca caatactggt gggatccaca  63900
63901  ctcagaagtg agagctcaaa gtcttctctg cttggatttt taagttcgca ttggtttcgg  63960
63961  tctttctcag ttttcctttc tttctgtata ttctctggaa tgcagttgct agtttcgccc  64020
64021  tttagcctgg aggtgttgtg ttctgttctg ttctctctcc ctccctttct tcctcccttc  64080
64081  ctctcttatc tccctcaccc ctttctctct cttgctatct ctctcacatc ctctgtctcc  64140
64141  ccaccctacc tgtttctctg caaagcaggc atgagcagga catttcacat ccctctgggg  64200
64201  tcctgagcct ctaacctctg agccccctcc atcaactggc ccctgtgccc tgccccccac  64260
64261  cgcctcaatg ctggagcatc tctgtgctca ccaaatgtct tccacccttg gctctcattg  64320
64321  tgctaagaca gtgagatgga ggagggctgc ctcagagcac aaactgctgg gagaagggcc  64380
64381  agcaccccaa ggtgggaaac accaggtgcc tcaaacagcc aaacaaagca gtggagaaac  64440
64441  agaggcggga gggagcccag agcacacagt ggagaatgcc gccaaagaaa gacaggagaa  64500
64501  cattccaggg acagagaggg tccggcccaa aggctcaggg ctgtccctga ctcctgaggt  64560
64561  actcactttc tctctctggg cctcagtttt cctatccata aatggagtgt accacaaaga  64620
64621  gcctaggggg catctgggga aaacccccac gtctccaagg cggtaggagc taaggagcag  64680
64681  agggaaaatg gttgggcagg aaggaatagg agtgccttca ggaagcagca gaagccgcct  64740
64741  cgctctggtg ttctctcagt cctcacagct tgtcctggga gaggagacgc ccggactgtg  64800
64801  ttctgggacc agctgcttgg ggagcagtgg atggaaaacg ggttgggggg aaggccgggc  64860
64861  aaatgtggct gcctgtaccc agcccgcgct aagctgccaa tgagaatacg agttcagcac  64920
64921  gttacgtggc gacaaaacag gggctttgca agcagcggga ctctgggtct tttggcttct  64980
64981  ctgactttga ttccaaacag cgggggcggt cactgggtgt tgggaaacta gcgttttctg  65040
65041  agcgtctcct gtgcactggg cactcgaatt gtcccattgc ttccagggga ttcctcattt  65100
65101  caccttcata ttttacacag aaggactcga ggctgggaga ccttagataa cttattcatg  65160
65161  gtctcacagc cgggaagggg catcaggcag atttcagccc ccctctgtgc taatcccaaa  65220
65221  ctctagctct tccgttgatc catggctttt actcgtgttt gccagagccc tggtttcctc  65280
65281  caagatacct tgggggaggg ggtgtggggc ccagcaggcc gggacttgag gagacagagg  65340
65341  ccactggcca gagcagctcc ctgccctctg ccggcccgtg gatgtgccac cccatgcata  65400
65401  gacgagcctg ggcttgattt aatgctgtgc tgtcaccatc tgggaatgct tagtgattct  65460
65461  ttaaccaggg gcctgcattc tcatttagca ccaccaggca cccccagatt atatgatcca  65520
65521  tcctgccggt gcagttttca cgttaaggtc tcacatgaga aaagggttcg ctgctgaagt  65580
65581  cacgcaggag gtttggggac agtcacctct ggagcagcag gaagtccctg gggcagagct  65640
65641  gaccctgtgc tttCTCTTTC AGCGAAACCA TCATGTTTTT ACATCAGATC TTTTACCAAG  65700
65701  GCCTGAAGGC CCGCATCTCC AGCTGGCCCA Cgctggtcct gggtgagtag tcagccctca  65760
65761  ctgcggcccc cagagaagtc cccctccagg ggccacccca aaagcctggg gcagttttgt  65820
65821  ccttctagag cataatagag tgtcactttt taaaacccac agaatccctc agagggggca  65880
65881  gaagagaaaa gacaagttgg caaatgctgt atttctaaga ggaaatgata tatttttagt  65940
65941  ttcctatcca ctttcccctt ttataaagaa tgtatacaca tccatttaag aaaaattgag  66000
66001  aacccataaa agtagaaaat gtttaaaaat atcaagcata gttctgcttc ccaaagataa  66060
66061  ccactacaaa cactttggtg tgttttcttc caattttttt ctgtgcatag atcttgggtt  66120
66121  tttttccact ttacataatt gcaaacatac tgaatataga atttgtatct tgctgtgtgt  66180
66181  tgtttttttt ttcttttact tagcattatc ccataagcat tttctcatgc caaaagcatg  66240
66241  ctttttgatc gctgtgtaat actccagtac ccatgaaggc actgtcattt atctaaccat  66300
66301  ctgctatggt tggctcttag agttgttcca attttttatt gttagaagta atcatctctt  66360
66361  cataagaaat tttctccata ttagagatca tttccttggg atgggtttcc aatgagcaga  66420
66421  attgctaaaa caaagaatcc aaacatgtga aaagctcttg cttcatacat attgtcccat  66480
66481  tgttctccaa gatggctgca ctgctctagt tccacaagca acagacagaa gaacctcctg  66540
66541  catctcaccc tcaacctaca ccaaatgtct ttcttttttt ttttcacttt cttaatttgg  66600
66601  tagataaagg tgagtgttgg tgtcatctcc atgatggagg caaagaaaat ggcttaggga  66660
66661  agtaaaggaa tagcaaaggc tgcataggtg gagggcacag agcagaccca ggcctggctc  66720
66721  tccagagctc ccttgccctc aggcatggag gcttcccagg gggaagtagg cactattatt  66780
66781  tttctcaagt caaagacccg tgtttttctc taaggtcaaa ataaggtgtc cttagaaaga  66840
66841  tggggtccgc atattctgca gttgcattgt tgaagacatt gtccgtcagg tggtcagaca  66900
66901  cccatcacat gagctaccct ctaaagttga ttacaaggaa accatgtttc ctttcttaaa  66960
66961  tgggacttat aagaagatgt tttggccgag cacggtgact catgccttta atcccagcac  67020
67021  tgtgggaggc tgaggcaggc agatcacctg aggtcaagag ttcgagacca gcctggccaa  67080
67081  catggtgaaa ccccgtctct actaaaatta caaaaattag ccaggtgtag tggtgcacac  67140
67141  ctgtagttcc agctactcgg gaggctgagg caggagaatt gcttgaaccc aggaagcaga  67200
67201  agtcgcagtg agccgagatc tcactactgc actccactcc agcctgggca acagaacgag  67260
67261  actctatctc aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa agaaaagaaa aaagaagaag aagatgtttc  67320
67321  aaggccaggc acagtggctc acgcctttaa tcccaccact ttgggaggcc agggtaggca  67380
67381  gatcacttga gggcaggagt tcaagaccat cctggccaac gtggtaaaac tctatctcta  67440
67441  caaaaaacac aaaaattcaa aaattagctg ggtgtggtga tgcacacctg tagtcccagc  67500
67501  tacttgggag gctgaggtgg gagaatcact tgaacacggg aggcagaggt tacagtgagc  67560
67561  cgagaccgca ccactgcact ccagcctggg caacagagca agattccatc aaataaataa  67620
67621  ataaataaag ataaggaaga tgtttcacat gaccccatcc cagcctatca aatcgttgaa  67680
67681  gggcagattt ggggagattg gttgggactt gggggcactg gaaaggcaaa gtatataccc  67740
67741  aggaagcttg agacagaact ataggcagaa agggccccac ctggtgaact agataatgca  67800
67801  gagcctggaa gccctgcttg gacaatggca gatgaacgaa ggagcagaga ctcatgtgtc  67860
67861  atatggtagg aaatccctgg aatcaggagg tcaggagacc cagccccagg ccggctgctg  67920
67921  acttgccctg tgacctcaga taggccactt ctgtctcagg acggagactg caggagggag  67980
67981  ggtggcctct tggggagtgt cctaggccat agcaccatag ggcacgggga caggcagagg  68040
68041  gaggaactgg gcagccttcc agctgcaaca gaagcctcag ccgaccccac aggaagctct  68100
68101  ggagaagggg tgacctcaca ctggtgtcct gaattgaagc aggaggacag accaggcaag  68160
68161  gcagcttcct ccagctgagg gcaatgcctg gagagggacc cagctgacag ccatcggcca  68220
68221  ccagcactcc tggcagctgg ggggatccag gtggcacccc acagcgccca ctctacctcc  68280
68281  tctctctgac actcccatca caagtgtcga ctagacaggg ccccacgtct ctaagagtct  68340
68341  gtgattctaa tgtggtccca atgatggggg cccacctact agcactggat agggcagtgg  68400
68401  tactggagtc atccccaaga gcagagatgt ctctggggtg gggaacttga acctggcccc  68460
68461  tggcctctct gggtgtagct gggggagcca agggcctagg ggattctgtc cccaccaagc  68520
68521  tgccctagcc acccgctgac tgcctCGTCC TTCCAGCTGA CCTATTTGAC ATCCTGCTGC  68580
68581  CCATGCTCAA CATCTACCAA GAGTTCGTCC GCAACCACCA GTACAGCCTG CAGATCCTGG  68640
68641  CCCACTGCAA GCAGAACCGT GACTTCGACA AGCTGCTGAA GCACTACGAG GCCAAGCCTG  68700
68701  ACTGCGAGGA GAGGACGCTG GAGACCTTCC TCACCTAccc catgttccag gtggcgtccg  68760
68761  gccctgcctg ggtggggtag agtcagggag gcaggtgtgg gggatggacc atggcggtgg  68820
68821  gggcacagtg cttaacgcac cccagctctg ggctgccaaa gggggcgggg gaggtggtca  68880
68881  gggccagcag ccgacaatgc tgggtgcagg gcaagctgac tgtgggcctg tccacgccac  68940
68941  ctttctctcc tggctcctga gcaccccacc ccaccctcag ccagagcaga gccctagaca  69000
69001  agaccctgga agagcctcca agttagagtc tgtgaccaaa gggcagccta tctccttcct  69060
69061  cagttctgct catggaagtc ctctgggcta aaagaaccat tttctctctc ccaccacccc  69120
69121  ctcgtgctct ctctcccctg gcccgcaccc catgctcacg cgctctctct ctctctctcc  69180
69181  ccctttcccc cgccctcgcc acctctctct ccctccctct ctccctccct ccctcccttc  69240
69241  ctctccctct ccctctccct ctttctctct ctctcttgct cactccctgt ctgcccctgc  69300
69301  cttgctcccc ggccatactt ccctggctct ttctccaccc tcacctctcc CACCTGCCCG  69360
69361  CAGATCCCCA GGTACATCCT GACCCTCCAT GAGCTCCTGG CCCACACGCC TCATGAGCAC  69420
69421  GTTGAGCGCA ACAGCCTGGA CTACGCCAAG TCCAAACTgg aggagctgtc caggtgaggc  69480
69481  ctggctcttc agtgcaccag accggcagac agggcagggc tgagggtgcc cctcaccagg  69540
69541  agttcgctga acccctgaca aagcttgagt tcagatgggg attgtaaggg aggggcacag  69600
69601  cttgccacag ctcaaagcag aggcccctgg agtggtcctg agggggttac aactcaagcc  69660
69661  ccggtaggca ggaatagtgg gtgctgtgct atccctggca cagatagggc ccgagggagg  69720
69721  gccctgggca ctcaacacct cccaggagag ggactgtcca tgactcccag gcactctctg  69780
69781  ctctccagtg tcaatgtgtc aaaacctgtg gccataggag gcccagaggg ggtcctgggt  69840
69841  gacaggccct catgtgccca aggctctagt taaccagagg caggtagtgg cagtggttgg  69900
69901  ataagcacat ggcttgtcca atctagtgcc cctgtcctct ggtcaaggcc cctcacctgg  69960
69961  ccctctttca gcccctgaag cccagaggga agcttcctct gcaagggcag acacagggga  70020
70021  gcacggaggg ggctcttgca gcaccccagg cagcagatga ctgtggtcat ccaggaagag  70080
70081  gttccaggaa gaggttcagg tcctggatgc attttgaagg tggaaccaac aggattttct  70140
70141  gatggatttg atgtggaaag agaaagacta gagtcaaggg tgattccagg atgtggggct  70200
70201  gagccaccag agggcggagg tgccatcaac cgagctggag aaaactgcag gagggacagg  70260
70261  tctggagggg agttcaggag ctttcttggg agcatgttga acttaggtgc caattcaatg  70320
70321  tccaagtgta gatgacaaga agggactggg gaatttgagt ctggagcaga ggggaaagag  70380
70381  aaatccggca atcatcagct tgcagatggt gtttaaagcg acagcactgg tgagaccgcc  70440
70441  aagggaatta gcttgggcag gaaaaagatg agaaccagaa gctgagcccg ggggtatgca  70500
70501  ccctgtgaag accaagagat gagggagggc cttgtggtca gaactaggct gccaagggct  70560
70561  acaaagaagg tcagtctgca gggcctggga tccagccccg gccctaccca gggcactgcc  70620
70621  aaacactcag tgccctaaaa gtcttcctga ggccggcaag gggcagccaa ccaggccaca  70680
70681  gctcccagct gggtggaggg agggacagca cagggtatag gctgcccccg atccttccat  70740
70741  gacccagcca agttgcacac ctgagtggag aatcagggca aggatgtcat cagggtgtga  70800
70801  ttgcagagta acgaaaccac caagcaggaa ggtggaggga ctccagtcct cccatgccca  70860
70861  gggatccaaa tcccgcacac tcttccccaa gggagaaggt ttgggactcc ggtaaggcag  70920
70921  caggctcctc cttgctgagg gatatcctat cctgttgcaa acagagctgc aggtggcaca  70980
70981  tggtgccaag gtatttgaca taagaccctg atcccttatc cccgggatcc taggtgtatg  71040
71041  gcctactctt ccttcctccc acccaactgc ctgtacctgg ccctgaaccc agcccaagtg  71100
71101  gcacagaagg ttttcctatc accatgacag catcccttta attctccttt cacgctccca  71160
71161  caagcaggaa gccattagat agccaaaccc ctcctaggct gcgctcagaa acactcccca  71220
71221  cctctgggga ctgggccttc ctcccacctt tttatcctga cccctatatt ctctgctcgc  71280
71281  tgataaccca aatcatcatt tccagggctc ccaggagcct cgcgaccttg aaactcccac  71340
71341  cgccttccca gagctcccca gctgtgtgcg catatgggtc ccaaacacag acccccacct  71400
71401  ggggctggaa cttagaatgt gtaaactgca gctgctcagg aaaactagtt ttgctacctt  71460
71461  ggaattaccc gccttgtgtt ttaccaaaca caggcttccc ccgcaaaacc ccaccctcat  71520
71521  caagagaagt ggttttaatt accattggct atttccataa tggatccatc tctagggaac  71580
71581  tagcatgtgt ccagaggtgc ctccctctca aacatcaagc aggggtctgg gcttccaaga  71640
71641  agagcattgc tggggaagaa agggggaaac tgaggctccc aaggaagaga ctccagcgaa  71700
71701  aggccctggt ccatttatta aagggctagt ctagtgaatt taagcctaaa atgcatgtcc  71760
71761  tcaaccagga aagataataa taactctttt gcaaccaatg ataatagcaa caacaatcac  71820
71821  cactaccctt tatttaagca gctgtcacat gccaggcatg gcatagcatg cacgggtacc  71880
71881  tgaaatccct tttattccac ctttgcccca gcattctgta gatgaggaaa ctaaggatca  71940
71941  gagggattga ggagtctggt caatgtcatg ctgattcagt taagcacaga tccagctccg  72000
72001  gaagaggcag tgtcatcttt gttttggggt ttaaattgaa taatgtctat gagagaagtt  72060
72061  tgtaagccgc acatattaac cagccttctt gttggtctta actgtggaaa ttcaggcatc  72120
72121  agcagcagat aaaaggtttt gtactttgct tggagtaggt ggggtacttt tgccagaagc  72180
72181  cccccttccc cactccccag accctgccac tgccaaattc ccctctacct tcccaagact  72240
72241  cctggaaacc caccaaggca aaattggcag ctaacaccca ccttttccca ccaacgccat  72300
72301  tttgtaaaag ctattggatg gcgccatctc ttggagagga ggggtattac agcagtcgga  72360
72361  gagcgaaata ggggagttgt ctatattccc tcccagaagg gccagagcct acagaagtag  72420
72421  gctaaggtca gtcatcccct gagccagcgg gattgccagg tgctccaaaa ggtaagccat  72480
72481  ttcagggccc aagcgatatt aaggacacaa ttatgcaaat atttggagaa agagcattca  72540
72541  agaagaagag acagcaagtg caaaggccct gagggagtaa tgagctttgc tcttgggatg  72600
72601  ggaataaggc tggtagaagg atgagggtca gggtcatgaa cacaggatgt ctcctgtgct  72660
72661  cccatatcct tcccagtgct gagctgcacc tgctgtctgt tctacatagt tcagactgta  72720
72721  aaatctgaca gatgtgcttc atagctgctg acttcagttt tcttttttct gaaataagaa  72780
72781  cacttgcctc cttgagctgt cagaaggata aaatgaggtc gtgcctatga agtgcccggc  72840
72841  atgcagcagg cactcagtaa atgcacactc ccttcccctc catgaccaca gactccacct  72900
72901  gagaatcctt gtgccaggct ttcttcctag gtctggccag aagcctggca ttctcgcctc  72960
72961  cctgggaagt aggggcagcc tgtctctgac tgtgcagtTT CCCATCCCCA CAGAATAATG  73020
73021  CACGATGAAG TAAGTGAGAC GGAGAACATC CGGAAAAACC TGGCCATCGA GCGCATGATC  73080
73081  ATCGAAGGCT GTGAGATCCT CCTGGACACC AGCCAgacct ttgtgagaca aggtatggcc  73140
73141  tctgcaccct gtctcccctg cccccaccag gtgggcccca gcagcgggag ggaggcggca  73200
73201  ctcggggacg ccaccagttg gtttggctgc cacatgccaa gacctgccaa tgtgattgca  73260
73261  gaatattccc aggctgctgg cggaatgcaa cagctatatg tagatgtcag tatctataca  73320
73321  tatagatgca gatattattg gttttcacag tttccttctc tccagatgta aacagaattc  73380
73381  tacccagatg gccttggttt gtctattgta tgtcatagta aacatcgaca tgtccttttt  73440
73441  ggggagaaag tatggggcgg gggatgagga gctaacagtt gtctctgtga gtcagaagcg  73500
73501  ttttcagtgt ctgggaggag gtcagtgttg ggtccattcc cctgtccttt cctcatcatc  73560
73561  ctctgctgct ttggagagac cattttcaca gtggttctca tgggtagaag gtctttccca  73620
73621  agcttcagcc tcgcttacct tgggagcagt gtttgagagg cacggccccg ttgagagggg  73680
73681  tgggtgaagg ctctctgtgg ctcaggggac tgacatcaga actgcaatgc atttgaaatt  73740
73741  catcacattc aacttccatg ttttgtggga gactcagctc ctgctggcat gcctcacagg  73800
73801  tgacctccac ctcaaacgga cctccagagt cccttctctg tagccctggg attctctgcc  73860
73861  taacgaaata cttgccagcg cctcccgctg gcctgtgcag ctgccttgga caagggtatc  73920
73921  accttttcgg agttttgtcc cagcccctgt gtgtggtggc ccctacatcc ttccccaggc  73980
73981  ccaccctgtg acctgctgag ctcagagcca gccctgcctg tttctcagct ccccttgggc  74040
74041  tgtgttgggc attctctgtg ccagaaatat tctcacacag tattttaggc cccctctgaa  74100
74101  ggaaccccaa gtggacctgg cttggaagta gcccaagaaa tgacccctcc tggggtgggc  74160
74161  agtatcccca cagaccagaa atctgctcca tcaccctgag tcaaggcatt ttctccctct  74220
74221  ccagccgggc tggacctgga gacaaaatga gtggattctg caaggcgttt ctcacttgtc  74280
74281  agtcatgcag ccagcactga tacctgccct gctcatgcca gacgtacagg gggttctggg  74340
74341  gacactcaga gaacagcctc agccctgccc tccggaagcc tatggtacag aggaagagag  74400
74401  tcatgagggg acaaacgcag gaacaccagg tgccaggtgg atctccctga tgcaggaggc  74460
74461  agagtggtgg cctggagcag gaccaagaga gtcacgaggg ctttcccaag gataagcagg  74520
74521  aattcacagg gaagacagag tgaaggaagg gcttttcaga actaagagtg acactcaggc  74580
74581  taacttgacc cagaactaca tgtgaggcag aagaagggga caatggtaag agtgcaggct  74640
74641  gggaggtgtg cccaagccag accactggga ggcctcaagt gcctgaatcc tgggaacagt  74700
74701  gaggagctgt ggacctcagt ggggaggggg cctgaagggt atgtattagg gtgggtacac  74760
74761  cagagtaggg cagcaatggc tttcatgaca ggcacctact ctgctcagta atggcttcct  74820
74821  agagtgctgt gctgaggact gagaagctct gtctgggctc tgcagtatgg tgcagtgatt  74880
74881  gattggtgat gcctgccatg gctgtggaca acaggagtgc aatgtatctt tttttttttt  74940
74941  ttttttaaat cttagtagct atctttttta caagtaggat gggaggcagg gtttgcccta  75000
75001  agtagttccc agcaggagtg caatgtatct tgttaacccc tcggggcctg cagccagctc  75060
75061  cccacttgtt cagctccctg ccatccccag acctcagccc agcccttcat tctcaccaca  75120
75121  tgggccatgc cctttggggt tcctttgctt gcttagcccc tagcccctgg ctgggatgtc  75180
75181  agtgggccct gcatggagct tctctgatca cctctcatcc ctcagccatc tggccctgca  75240
75241  gagaggccta aaggagtatc ccaggggcac atttgctact gggaaacaga atggacttgt  75300
75301  cccactgctg ctgccccagc atctcaacct tcaaggctgg gtcagaggca aaggtcaccc  75360
75361  caggagatgg gctcagggtc tCTCTCCTCC ACCCACAGGT TCCCTCATTC AGGTGCCCAT  75420
75421  GTCTGAAAAG GGCAAGATCA CCAGGGGGCG CCTGGGGTCT CTCTCCCTAA AGAAAGAGGG  75480
75481  CGAGCGACAG TGCTTCCTGT TTTCTAAGCA TCTGATTATC TGTACCAGAG GCTCTGGAGG  75540
75541  gaagcttcac ttgaccaagg taagggctac gggagagggg cttgggggct gcccagctag  75600
75601  ggtcatgcag gcgctgtcct ggccagaggg tctatgggcc caggtggtgg gcaggggtgt  75660
75661  cagagacgtg tgcatgcaca cacacacaga tatacacaca acccatagtt tggccagctg  75720
75721  gagagagcag aacttgaccg attttccact agggaaatcc tgggagatgg gaaggtgaga  75780
75781  atcgagggct tcagattccc cacactgggc acctgggcag aggagccaga gggcctggac  75840
75841  agacccctaa aaggcatgtg tgtgtgcatg tgtgtgtgtc tgtgtgtgtt tgtgtgtatg  75900
75901  tatgtgtggt gtttttgtgt ctgtgtgttt gtatatgtgg tgtgtgtgta tgtgtatatg  75960
75961  cgtgtgtgtg tatgtgtgcg tggtgtgtat atatatgtgt gtgtgtctgt atgtgtttat  76020
76021  atctctctgt gtgtattagt ccattttcat actgctatga agaaatacct gagactgggt  76080
76081  aatttacaaa gaaaaagagg tttaatgggt tcacagttcc acatggctga gaaggcctca  76140
76141  caatcatggt ggaaggcaaa ggaggagcaa aggcatgtct tacatggcag caggaaggag  76200
76201  accatgtgca ggggaactgc cctttacaaa actatcagat cttgtgttac ttattcaata  76260
76261  tcacaagaat agcatgggaa aaatctaccc ccatgattca attacctccc actgggtccc  76320
76321  tcccatgaca catggggatt atgggagcta aaattcaaga tgagatttgg gtggggacac  76380
76381  agccaaacca tatcagtatg tatgtatgtg tatatgtgtt tgtgtctgtg tgtgtggtgt  76440
76441  gtgtatgcat gtgtgtgtat atatttgtgt atatgatgtg tgtatttgtg tatagtgtgt  76500
76501  gtatgtgttt gcctctatgt gtgttgtgtc tctgtgcatt tgtgtgtgtt cattgtgtgt  76560
76561  gtgtgtatgg tatatggcat atgtatgtgt gtatatgtat tgtctttctg tgtacaggtg  76620
76621  tggtggatat gtgtgtggta tgtgtctgtg tgtctatgtg tatatccgtg tatgtttata  76680
76681  tgtatgtatg tggtgggtgg gtgtggtata tgtgtatatg tgtgtgtgtc tgtgtgtggt  76740
76741  gtatgttttt gtgtacatgt gtctctgtgt atgtatgtgt gatgtatgtg tggtgtgtat  76800
76801  atgtgtgtgt atgtgtatgt gtgtgtgtgt gtttgtatgt gtgtgtgtgt gtgatgtgtg  76860
76861  tatctgtgtg tgtctatgtg tgagatatgt gtttgtgtgt ctgtgtgtgt ggtatgtgtt  76920
76921  tttgtatctg tgtgtgtggt gtgtgtgtct gtgtctgtgt gtggtgtgtg tgaagggcag  76980
76981  ggtagagggc ctccactggc tgagggccaa ggcatcactt ggagcttttc tttcatctcc  77040
77041  accccaaagg agctctgaca gagccccttc cagtgacctt ctcaggtgtc ccctcctcca  77100
77101  gcacaggaga cctggaggct gctgagctgc tccacacaga gcctcaggac cttgcggccc  77160
77161  tgcatgagac cctgatgctc agctaaccag ctcatcccta aagggggagg gaatgagcat  77220
77221  ctcagacccc ctcctgactc ctcataggcc gagggccttt gctcatgctg tctgttcagc  77280
77281  cacacagcct cctctcccct ggcagaccac cttaacatgc ctcaaggcct gttcaagtgc  77340
77341  tacctctgct gtaaagcctg tggcctgggc aggatctcct gtcccccgac acagcccact  77400
77401  acttgtctca ttgctgtgag ctcagcatca gtcccagctc catccctcac acacatgtga  77460
77461  ccctggaaaa gactcctgcc cctgtccaca cttcctctat caaataagga cattgaccct  77520
77521  cacagagaca ttgcacagat aagttagcag tgagctcaca gtggatgtgg atttgctgtc  77580
77581  aattaggaag cacttgcctc tgtaagctac agtccctcca gccctgcatt catcaccttg  77640
77641  gaagcctgaa cacactgtgg cctggaaagg gccagaaggt gctttttttt tttttcccca  77700
77701  agacggagtt tcagtctatc gcccagactg gagtgcagtg gcgtgatctc ggctcactgg  77760
77761  gaactctgcc tcctgggttc accccattct cctgcctcag cctcccaagt agctgggact  77820
77821  acaggagccc accaccatgc ccggctaatt ttttgtattt ttagtagaga tggggtttca  77880
77881  ccgtgttagc caggatggtc tcgatctcct gaccttgtga tccgcctgcc tcggcctccc  77940
77941  aaagtgctgg gattacaggc gtgagccacc gcgcccggcc cagagggtgc tcttaattaa  78000
78001  gccacagcat cagataaacc attcttccag accctggatg cctggcccat aacctcctgc  78060
78061  agagctaaca tacccagcaa tggcttcagg gaatatgttg cttatgttca catggccaca  78120
78121  aattagctgg ttggctgcac aaggggaaat taatttacaa atattgaata cttctgtttt  78180
78181  aaccaaatta tgtgtcaagg aacgctttca ttatttatta gctctggagt ttctactgat  78240
78241  aagatctctg tctaggctgg gggtgtggcg ggggtcagtg gaggcaggtt aaactgaaga  78300
78301  cacgaaggct ctgaaaatcc aaaagcatgt ttttatgtta gttttatttt atctggagtt  78360
78361  ttctgtttgt ttgcttgttt gtgattagtt tttttgtggg ggtttttggg ggggggttgt  78420
78421  ttgtttgttt ttgaggtgga gtttcgctct tgtcacccag gctggagtgt aatggcgcaa  78480
78481  tctcggctca ctgcaacctc tgcctcccag gttcaagaga ttctcctgcc tcagcctccc  78540
78541  gagtagctgg aattataggc acccgctacc atgcctggct catttttgta tttttagtag  78600
78601  agacggggtt tcaccatgtt ggtcaggctg gtctcaaact cctgacctca ggtgatccac  78660
78661  cagcctcagc ctcccaaagt gctgggatta caggcgtgag ccaccgcacc cagctgtttt  78720
78721  tagttttaaa agtctcttag cacattggca aagagcatgg aatcagaaat caactcaaat  78780
78781  cccagcactg ccacccacca gtaggtgacc tcagacaagt cacatggcct catcaggctt  78840
78841  cagtttcctt atctgcataa agggtgtaga aatacctcct ttacaggagt gctgtgagga  78900
78901  gtaagtgagg gagttctcgt gtcaggtaca cgctcagtgc tcactggata acagacattg  78960
78961  tcactcttaa ttatgaataa cgaacttgta tttataacat caatccttgc ataatgctta  79020
79021  ctatggggca agaactcgct caaatacatt atgtatattt aattcccaga acagcccact  79080
79081  gagacggata ctaccatttt ccccatttta tatagacaag ggaagtgaga cagaagaagc  79140
79141  cagcacgtgg cagggctggg atttgaaccc agccagtctg gctccagagt ctgtgttctt  79200
79201  aatcactatg ctctagtctc caatagccat aagctaaaat tcaaatcact tctcttgaaa  79260
79261  tatccaagtg gcaatagaat gccttaagtc ctttctgaag ggggcagact acagatctgc  79320
79321  aagatttaaa atgactgtaa gaatttttga gaccctgaag taagagaatg tcagagctag  79380
79381  atggggcttt caaaatgatc aagctcagtg acatcactgg gcaagcttga ggcccagtgg  79440
79441  gttagtcctg ggggctaacc caaggccacc aaagagcaaa gcaagaagtc aaacacaggg  79500
79501  tttggtggtc cactttgcct cccaaggggc agcctgctct gcaagcattt tcatatatag  79560
79561  attagtcaca tggccaggtc tccattatca ttcattattg ttttacttta tctgttgctg  79620
79621  tgtaacaaat tacctccaaa tgtagtagct taaaacaaac atttattacc tcacaatttc  79680
79681  tgtgggtcag gaaatcagga gctacttacc tgggtggtct tggctcaggg catttcaggg  79740
79741  gtttgcagtc aagatgtcag ctggggctgc agtgttccga aggttcaact ggggccgggg  79800
79801  tatccttttc caagatgata tgcctccatg gctgttggct ggaggcctca gttcctcatt  79860
79861  catagacctc tccccacaac atgccagttg gtgtccccca caacaggtga tgcaagagac  79920
79921  agcaagagag caagcaggag aatgtggtct ccaaagtggc acaccatcac ttctgattta  79980
79981  ttcttttaat tagatgtaag ccactaagtc cagctcacac tcaagaggaa gggaattagg  80040
80041  ctttgccttt tgaaaagaaa aatgtgaaag aatttgtgaa catgtcttac aaccaccaca  80100
80101  gctgtggcca ctcttatttc tcactacaat gttaagggac ctcctaccca agagatgctc  80160
80161  ccacactcat ggatgggagg catttttcca ggtattccta ataattaaaa taagtaactg  80220
80221  accaggactg ggatcgggcc cttgaggctc tctccagact cactgctaac ttgccagcgg  80280
80281  accttgaaca agacatgcaa cttctctgtc ttcatttctt cacctgtaaa atgagaatta  80340
80341  caatacccat aagaccagcc tctgtcttcc tgtgggtaac ctgatagctt tggcctaaaa  80400
80401  cgggggattt caaacctctg cagatttagg gctatgaagc gatgccctgg agctgctgtg  80460
80461  gaagcaagaa ggggccaagc aggccaggtt ctgtccgctc cacccatggc cagaactcaa  80520
80521  ccttggtttg gggaaggcct ctctgagaca atctcctttg acccacttca ttgagcttct  80580
80581  tatatgaaga taaagtcctt ccactgaaaa agcaaaatac ccacttggca tataatatat  80640
80641  ccatccatac atctgtgtgt atacatggat gctccttgtt aaagtcccct ccaaccctat  80700
80701  catccaggga ctcctaaacc agcatatcta cccctcaatc caaagcagcC CCTGCTGCTC  80760
80761  TTTTTCAGAA TGGAGTCATA TCCCTCATTG ACTGCACTTT ATTGGAGGAG Ccagaaagca  80820
80821  cggaggagga aggtgagtgt gaaagctgca tgtgcgcatg tgtgtgcttg cacagataca  80880
80881  cacacgctca ctcctaaagg ttgggccagg cattagtttc tttgggagga atggaggatg  80940
80941  ctgaagtgcg gaggggaggt ccacacatgc cctcatgcac acaccctgtt cagtccctgc  81000
81001  tacagctggg ctttgctccc cttgtacttc caataaggtg tggagaggcc agagcctgag  81060
81061  gctttaaaga aagagctccc agcccggcag gtgatgaccc tgatccacct tcctggttcg  81120
81121  ttccaagctc cctgggctgc tggaccagtt ggcactgtta ggttttgggg tcacagcatc  81180
81181  tcagtgagca cccctcattc acacacctgt gtgtgacatg cacaagggct cttggggcca  81240
81241  tgtgctggaa gccagggaca cacccagccc tatctctgtc ctgcagtgga aaaggaaaga  81300
81301  atgtgcaggg gccactgaca gagggattgc agggctgagg gtcctgagag agagaaccat  81360
81361  gcccttgcag gggccaggag gggaggcaag acctcggtga gaaggggctg aacaactcaa  81420
81421  atggggctga atggggaagt gtgcggaggg cagagtcctt ggtgctgtga tgtttgatgg  81480
81481  gatttatctc ccaaggcatc agaattggag gtggggtcat tattcagatt agggggtggg  81540
81541  atcactactc tctcttgatt gggccaaagt tggcactcat ttcccttctt cactgacccc  81600
81601  aagccaagac cctcagagat gtctctggat gccctgccct gtggggacac cagcaggacc  81660
81661  cgtgctcttt tccctcctca gactgggcct cctggggtgg gctgtgtctg aagcacctca  81720
81721  gcatcacagg cccagcatgg catggggatg ggcatgggcc tgggggttgc cacacacacg  81780
81781  cttggcaaac acacacacac acacgccctc atgcacacac cctgttcagc ccctgttacc  81840
81841  actgggttct gctcccctca tgcccttcca ataagggcca aatcaagtgg ttccccaagg  81900
81901  gaagaataaa cgaggaggca gcttacctgg agccttccta ccagtgcagc cttctttcat  81960
81961  cttggccaca gcaggtccac aggaaaaccc aggctcaagt ggcactgtca ggccccaaaa  82020
82021  ctctttaccc tcctaggccc agggaggtgg gatcctggcc acaagcgttc cccacctgaa  82080
82081  acacacccac acacaggcac ccacttctca gagactccag cacagtccca ggagaatggg  82140
82141  ctccctcgtg cccagcaagg actcctaaaa ttctcaggtg tcagaactgg aagggacagg  82200
82201  aacctcagag aaatcaagtc ccactcctgt tgcacaggag gacatctgaa gcccagaggg  82260
82261  ggaaggaaac cacctcaaca tcacacagcc atagagcttt ggagcaaagc agaaccaaag  82320
82321  caggcccttt acaccatgaa cccattcagt gcacccctaa ttaatgtgag tgcattgaaa  82380
82381  agaatcttga agctgtggtt ttagtttttc caaataaaca gctttcaaga cttcaaggga  82440
82441  ctttcaggtt aagagcagta acaaaaatac ctagaattca cttttgcttt ggggagctct  82500
82501  aaactgaact aaatgtccag cccaatccat aaaagtttaa gaccttgaag ttcctcattt  82560
82561  ggccccagaa ccaccttggg gtagcaggag ggcctggctg agaggcccat tctagccctg  82620
82621  ccctggcttg gccaccaccc tgctgggagc cttgggcaag tcctcgcccg tgacctcacc  82680
82681  tccattggtg taatgagggc agagggcaga ctgtgattcc taaaggctct cctgctctga  82740
82741  atccggaact gcccctgagt ggttgtaagc tacgtcttag ttcttccatc tttgaaatgg  82800
82801  ggatttccca cttaggaaaa taatattctg aaagtagcag caattggcct ggtgccttac  82860
82861  caacgcagag cctccactgg tacgtacgac agggaccact aaaacatttt ccacctgaaa  82920
82921  aggcgtccac attcatgctg ctaacTTTAT GTTTTACAAC TGGAAGCCAA AGGATCCGGC  82980
82981  CAAGACATAG ATCACTTGGA TTTTAAAATC GGGGTGGAGC CAAAGGATTC CCCGCCCTTT  83040
83041  ACAGTCATCC TAGTGGCCTC GTCCAGACAG GAGAAGGCAG cgtggaccag tgacatcagc  83100
83101  caggtgagta gcgtcacctg ttcctgaaag cgagtggtcc cttcatgcct aaccaggtca  83160
83161  gggatttggc tggtggcagg tagggggtgg gggtggtgga gtagctgcac tgttctacag  83220
83221  agaaagatgc aagaatcttc caagtccaca gccctaccca aagctgagct cagctagtcc  83280
83281  atcccgtttg tagtcccctg ggtcaccttg aaagtgtggt ctggaaaccc ctcttgcatc  83340
83341  tgtatcacct agcaaggtga ttttaaaaac ttcagtttcc tggacccttc tcccctttcc  83400
83401  ccactatcct gcagacctac agatctaaat tgttggcatg tgacctgtaa atccgcattt  83460
83461  tagtacatgc cccaggtcat tgatacgcac agaaaagtct gaacatatta gatgtaataa  83520
83521  tgttcacagc gagagaacgg tgtccctgaa agccaagggt agcttcttca gtgagtcggg  83580
83581  gcagctacct aagatcaaac ccagcctcaa ttatgcacac ggaagattta gttttgcttt  83640
83641  ggcctgctgt aagcattagg gtcattcacc ctatttggag cattaagcag gaagcacaga  83700
83701  cttttccagg caccagtgag cagacccaga atgcccatgg gtgcctaaag tacaaggggt  83760
83761  gagacttgag tctataaaga ggctgtcagc agcaccgggg tttaggcccc aggacaggcc  83820
83821  cctccctgag cccagcaagg gcctgtgatg ggtcagggat gtgccatccc agcagctggg  83880
83881  agccttggcc atcctctctg cggggtgggg tggtaggaga gcagccaaca gcagaagggg  83940
83941  agggaggttg gtggcccccc atggtctaga gggttgcagg aggcctgtgc ctgtagaaac  84000
84001  tgaaagggca gggcagcatc ttcgtgggac ctaggacggc ttcccttgct tgctccccac  84060
84061  cttcttggtt ttgtgcccct tccaggctcc cctgactgcc gctcccagcc ttccttctgg  84120
84121  cccacctgcc catctcgcag tcccagagga gtaaggcggg tgggatgatg catggcacgt  84180
84181  gcctgttctg agtcttccca catgtcttca aaacacccag aaagccctag agaaaactgc  84240
84241  agaccctgag ctttgccctt tcacatcccc agtgagccgc agccgtcaaa ggcctggggc  84300
84301  tgcttgccca gagggtgccc accaggcctc tgccctcctg gcagccgttg tggatgccag  84360
84361  tgaaggggtc aaggtgggag tcctctggcc ccttccccaa gccctcctgc ctccataaca  84420
84421  ctctgagccc atggccaagt cttctttgtt ttggagttgc tggtagaacc aaagctagag  84480
84481  agattgtcag atgggtggga gaagtggggc tgagaaatgc aaatgacaga agcctccctc  84540
84541  tttggggtcg tggccttgcc cagaagtctg ggcctgggag ctccaccacc cactgtgcca  84600
84601  gctctcagct gccacttccc aatgactttg acaccctcct ccctgcaaca cacacattct  84660
84661  caaaaccaga agattctgtg atgtgccacc aagccttccc tatcgctatg ccaagaagaa  84720
84721  accctctcat ggcagaaatg tgaagaccca gggcagggga cagtgcaggg gaaaagaggc  84780
84781  agctccccca agagatgcag tttttatttt tgtttgggcg ggtacttcct attcaaagca  84840
84841  aaatttggat tttgaatatt tttggaggcc gagtgaaatg tacaatcatc tgtgcccctc  84900
84901  ccgccagcag ccttgccttc tccagggccc cacacccatg gactcttcat atggaaaacc  84960
84961  atccacagca tccaagtgtt ggcactgtgg tggtcagagg acagagagaa cagttcagca  85020
85021  ccctcgtgca gtggcgcaga ggccctgctg ggctggcctc ccaggagaga gatcccacat  85080
85081  caccatggat ctgatcttgt ccttgacact ggaccccaga ggtcagcaac agaatggtca  85140
85141  gtgtcagatg cattcatttt gcatcccagt ggttgtttgt aatcaaccca gtgaggtaga  85200
85201  agtcattatc cccactttgc atataatgaa actaagactt gaggtcaagt aagttcccca  85260
85261  aggtcattca actgagactt gacttccggc caaagtctaa aggatgcgcc acgctgaccc  85320
85321  tgcctttgcc aggacaatgc ccttgaagct tgaggaccct gtatcagact gaggcatgtg  85380
85381  aactttacag ttggcagagc tcctggtggg cctgggtcca ggaatggaga gctctgaccc  85440
85441  TGGGGTCCTC TCTCTGATTC CAGTGTGTGG ATAACATCCG ATGCAATGGG CTCATGATGA  85500
85501  ACGCATTTGA AGAAAATTCC Aaggtcactg tgccgcagat gatcaagtaa gtgcccttaa  85560
85561  ccccatcttg accaggcagc attccagaga ctgagtacca caaggtgaca gccaggacac  85620
85621  tgggatgagc cagctactgg ggttcagaga tgctgggctt tgtctttggg ggtgttttgg  85680
85681  atgttttctt gtttgtttgt tttgagttgg gtgattgcta tttggatgat tgctttggct  85740
85741  tagttttttg ggtttttttt ttaaattttt tatttccata ggttttgtgg aacaggtgat  85800
85801  atttggttac atgagtaagt tctttagtgg tggtttgtga gattttggtg cacccgtcac  85860
85861  cccagcagta tacactgaac cccaatttgt agcctttttt tgttttgttt tgttttgttt  85920
85921  gttttttgtt ttttgttttt tgttttttgt ttttttgaga ccaagtcttg ctctgtcacc  85980
85981  caggctggag tacagtggtg caatctcagc tcactgcaac ctctgcctcc cgggttcaaa  86040
86041  taattctcct gcctcagcct cctgagtagg tggaactaca ggcgtgtgcc accatgcctg  86100
86101  gctaatgttt tgtattttta gtagagacag ggtttcacca tgttagccag tatggtctcg  86160
86161  atctcctgac catctcgtga tctgcctgcc tcagcctccc aaagtgctgg gattacaggt  86220
86221  gtgagccacc gcctccggct ccaatttgta gtcttttatc cctcaccgcc ttcctaccct  86280
86281  ttccccctga gtccccaaag tccactgtgt cattcttatg cctttgcatc ctcatatctt  86340
86341  aggtcccact tatgaatgag aacatacaat gtttggtttt ccatccctga gttatttcac  86400
86401  ttagaataat agtctccggt cctatccagg tttctgtgaa tgccattaat tcattccctt  86460
86461  ttatggccaa gtagtattcc atcatataaa tataacacaa tttctttatc cactcattga  86520
86521  ttgatggaca tttgggttag ttccacattt ttgcaaattg tgctgctata aacatgcatg  86580
86581  agcaaggatc ttttttgcgt aatgacttct tttactctga gtagataccc agtagtgggg  86640
86641  ttgctggatc aaatggtagt tccacttttc cttctttaag gaatctccac actgatttcc  86700
86701  atagtggttg tgctagtttt cattcccacc agcagtgtag aagggttaca gaagtcttac  86760
86761  cttttcacca catccatgcc aacatctatt tttaaaaatt ttttttatta tggtgctttg  86820
86821  gcttagtttt gttatggttc atctgttttg tacatgtgga ttatttctgt attaggttgt  86880
86881  ttaaaatata acattaggaa tgaaacttta tgtactcttt tttaataact atttttctct  86940
86941  tcctaattaa aaaatgaata tatagaacat ttcaaaaacc agaaaaacca aaacgcaggc  87000
87001  tccaggacca ctgtgtttgt ttgaacaatc cccagagaca atgtcctact aaacgcagct  87060
87061  ctccaagccc tgggtaatac agcctccctc acctgcacca ggcacaattc tcttgcagtc  87120
87121  acctgcacgc ctaaccccct caccacacac tccttcctgc cccaaccctg gagcccactg  87180
87181  gctctctggc ctccattccc acctctgaat tctgagcctg ccttgctcat ctggtgcacg  87240
87241  ctaggactct gctcccatct gggccatgtt gctgttgcca gaacaatcat ctgggtaacc  87300
87301  caggcctgtt tgctacttca catacatgct ctggggaact gcagatgtaa tgcgtttaat  87360
87361  gcagaatatg atttaatgtg tgaaatcctt tgtttccact cgccaccact ctgaagtcaa  87420
87421  gtctgatgaa gtgagtcctt tatgaaccta ctgtgtgcca ggagctagcc gaggcagttt  87480
87481  caggtccacc aggtctttaa gcctctgcac aagttgataa ggaattattc ccctcatgac  87540
87541  tacatcactg aacaggtggt ggggtacagc agaaaggtct ggccttgaag gcaacagccc  87600
87601  tggtccccag ccctagcttt gtgtgtgacc ctcgtcccca gccccagctt tgtatgtaaa  87660
87661  cctggtcccc agccctagct ttgtgtgtga atatggacaa gtcgcttaac ctttccgagc  87720
87721  ttgggtttct cacgttgtaa atgggggaca tgataatacc tacctaccta cttcctagat  87780
87781  ccgtttcaat aatccaataa aactcacagc tggaattacc attatatgtt tagtgagtac  87840
87841  ccactcaatt accattatat gtttagtgag tacccactca tgctctggaa agggtgccca  87900
87901  ttgagacagc aaaaggagca gatgaacttt gggaggccga ggtgggtgga tcacttaagg  87960
87961  tcaggagtcc aagaccagcc tgaccaacat ggtgaaacct cgtctctact aaaaatacaa  88020
88021  aaattagcca ggcctggtgg catgcgcctg taatcccagc tactcagaag gctgaggcga  88080
88081  gagcatcact tgagcctagg aggcagaggt tgcagtgagc cgagacctca ccactgcact  88140
88141  ccagcctggg tgacagagtg aaactctgtc tcaaaaaaaa gagagagtgc ggatgaaaca  88200
88201  aaaataaaat taaaatcacc tatgaaagaa aaaaataaca aaattttgaa taatgatggt  88260
88261  gataaagtga atggaatgtc cagattaaac ttacaacttc aaggacccat ctgcttacca  88320
88321  atctaaagcc tggttttctt cacaggagga ccagggaggg gaccagggaa gcagaaatga  88380
88381  gcaggtgggg tctccgtcct cgggaaattc atcgtttagt gagagagaga gagacataga  88440
88441  gagattatta gaaagcagtg tagtgcatgc tgtaaaatgg aatctgtgta atccaggcga  88500
88501  ggtccagaag atgagtgata gatctacctg gcacagttga ggatggtttc ttatggaatg  88560
88561  ggacattaga gctggcctcg aaggaccagt tggagtttgc tagacgactg agggggaagg  88620
88621  gcattctggg aagagggaac agcatgaaca taggttcgga ggcaaaaaag tgcacggtgt  88680
88681  ttggggagag tgcagggtcg aggagagtga tgtcatgcag gcaatgacct tgatgcaatt  88740
88741  gtggcctcca ggtacactac cagacaaact attctagagg ctttggaaca gattcatagg  88800
88801  ctaagttaag atgcttcatt acggcatcta atgtatcaat tttttttttt tttctttgag  88860
88861  acagggtctc gctctgtcac ccaggctgga gtgcagtcgt gtgatctcgg ctcactgcag  88920
88921  cctctacttc ctgggctcaa gtgttcctcc cacctcagcc tcccaagtag ctgggactac  88980
88981  aggcgtgcac caccacacct ggctaatagt gtatcaatta caaacacata gcaagacacc  89040
89041  agggaaaggc gatgagatag ctggttaggc tagtgtgtgt gcagatggga ggaccacact  89100
89101  gcctgcatcc tgctgacaca gtgtttcttt gtgccacctc tctccctgcc acatcagcct  89160
89161  tcactgctga tggagtgaag tttgaaccaa ggagcccatg caatggaaag cacttgggcc  89220
89221  aatggcacag aattgccctc tctctggtat agggacgagt gcctggccac agctgtagcc  89280
89281  gtcagttcac ctggagaaca gctacacctt tctctgcatt tcttgggcag gggacacaga  89340
89341  gggtcagaat agccattgcc aatgggtggc tgacttaaga cctaataaat attgaatgtt  89400
89401  ccatatgcct catgaatatt aagcatagca tcaatatttg gctatttagt gccattggtc  89460
89461  cctctgtccc ttcctatgtt cagcatgtag gtgctctcct tggtatactg tgtctagtat  89520
89521  aaatcttctg tacttagctt catctgtctt ccttatttaa ttctcttatt tttatggccc  89580
89581  aatttgactt tcttaaataa tacagcgatc cacatgacat agtgaaagat ggggctggcg  89640
89641  gtgggcaagg gtcagatcac ggtaacgcga ccggcaagga gtggggcttt attctgtagg  89700
89701  tgatagggcc aaacccaggg gagtggcagg ctccccactg ccagccactc ttatggggag  89760
89761  aatggggagc ggatagccta gctggagaaa ggtgcagggg tgataggtgg gaagtggggg  89820
89821  gtattccttc catatgtctc ccaaaacgtg ctgagtttct ggcacagttc cctgctctca  89880
89881  gactgagtca agagcatcct gattttgggt ttgcaagaca aaggtatacg ccccacgtgt  89940
89941  cccgagtact cccaccagcc cctaacatga tgcatccagg ccttcccgca gcagctctgt  90000
90001  ggatggatgt agcggtcagc gtctcaggtc agccaccagc aacccaaaac tgaaaagtct  90060
90061  ccttccacct gccaggctcc tggggctgag gccctgcccc aacatgtggc ctcaagagca  90120
90121  ggtagactca aggtgggggc actctccctg ggaaaaaaga aagagaaagt cctttaccct  90180
90181  tcaggcaagg cctgtcattg atgcctggga gataggaata ccacttggag cattcatcaa  90240
90241  gaagtgttga aagatcagag agaagcaaat ctgaatttcc actgagaaaa tgttcacatt  90300
90301  gtaaggcact gaatacactt tctagcaggg atagcaagta tctggcactc aagccagtca  90360
90361  tctcccatcc agagcccctg gcagacattg ctaatggatc acagcactct cttgtgttga  90420
90421  gtctggaagc acagctctgg gccactgcta ccagtctgcc tactttaatg cactctccca  90480
90481  ttttgcagac agggaagctg aagtgcagga tagttctaca gaatattgga aatattgccg  90540
90541  ggtgcagtga ctcaagcctg taatcccggc actttgggag gctgaggcag gcagatcaat  90600
90601  tgaggtcagg aggtcgaggc cagcctggcc aacacagtga aaccccatct ctactaaaaa  90660
90661  tacaaaaaat tagctggtca ttgtggtgca tgcctgtaat cccagctact caggagtctg  90720
90721  aggcaggaga atcgcttgag cccgaggtgg aggttgccat gagccgacat tgcgccactg  90780
90781  ccctccagac tgggcgacag agtgggtgag actctgtctc aaaagaaaaa aaaaaaaaaa  90840
90841  caaacaaaga ggctgggtgc agtggctcac tcctgtaatc ccagcacttt gggaggccaa  90900
90901  ggtgggcaga tcacaaggtc aggagttcca gaccagcctg ggcaacacag tgaaaccccg  90960
90961  tctctactaa aacacaaaaa attagctggg tgtggtggtg ggcacctgta atcccagcta  91020
91021  ctcaggaggc tgaggcagga gaatcacttg aacccgggag gcggaggttg cagtgagcca  91080
91081  agatcgcacc actgcactcc agcctgggca acagagcggg agtccatctc aattaaaaag  91140
91141  aaaaaaaaaa aagaatattg gaattgccag aggcactgga accaacagtg attgtgaggt  91200
91201  ttaaaacaga aaaggaaagg aaaaggaagg agtagagaat gcaggggctt ttcttcactt  91260
91261  tctcttcccc ttccggtggc aggagcccac agagaaggtg ctagaagcaa acccttgcca  91320
91321  gaggggtcag atgatcccta tttggatgcc aggtctgggc tggatgcttt gggatccgtg  91380
91381  acatgggagt agctgtactc tccctctgaa acatgcagcc cagtgggaat gacttggctt  91440
91441  catttgagag acagttactg agccccttca gcctccaggg ctggacgtag cccttactcg  91500
91501  atgttgctgt cccaggcact tcctccagcc cagtatttct tttattattg cttcttcaca  91560
91561  gtttctcacc ttccttttga gacttttagt gttgactaaa ggaaaaatga tcaactttta  91620
91621  aagaattcag gtttgttttc ttcagaagcc ttcctgagga ctgtagacgg aggccagcag  91680
91681  cccgggagcc acccttctgt gaggtcctat cagatatcag cacagtgttt cagcccactg  91740
91741  cttaaatgca ggtggggggc tcagcacctg cagaatcaca tcagacttgc tgagaagtga  91800
91801  cactgaagca gaatcacatc aaggtttggg cctgagagtg cgtctggtta gagatgacag  91860
91861  aggtgtcatc actaacctta tcagacgtca tattatgttt gggaaaggca aagacgaggg  91920
91921  tcatttatct tgtagggaga atagagactc aggcaagaga cctgggaggc catgtgctct  91980
91981  ggcctgcttt gtcctcaaag catctttccg gagcgctgca catcgtcacg gagtcagggg  92040
92041  ccttgtggag tcatgccagc aagcagaaat gagcaggcgt ggcttctctc gtttgctact  92100
92101  ttgtctcacg gtagtgagag gtcccctctc tgtccactct gtgttgcttc cattttctgt  92160
92161  catttcaacc tctttgtcct tctctgagtt ctaggggact ttctcaaatg tgtttaatag  92220
92221  accactcaga ttttctgagt gtccgatctg ccatttgctg catccgtccc agccttcaat  92280
92281  ttagcactct tgtttttcat gtccaggaaa tccttctgac cttggattac tccctcttca  92340
92341  tggttgcttc tcaaggtccc atagatgcag tgtatacttt cctgaatctt ggtggaaacc  92400
92401  aaatcaggag ttttctaaaa tgttttgtgt cttgcagcaa agctaactta gaaggcagca  92460
92461  tttcctcggt ttctttggaa tgctctcttt ttgaactgca gtatctttac gggccctgtg  92520
92521  cttttcccat attgttctca tcctaaaaag aaatcccact gccctgctca ttgaaggcac  92580
92581  tcgataaagt ttatttattt caaatcccaa gaatgcttcc aaagaaaagt atttaagaaa  92640
92641  gacagtgtga aagggatgct atgtccattt gctcacttcc tctgagcact atctgcactc  92700
92701  ctaggtagaa gataccctcg aaagaacagg tgagccaggt gcggtggctc acgcctgtaa  92760
92761  tcccagcact ctgggaggcc aaggcaggtg gatcaagagg tcaagagttt gagaccagcc  92820
92821  tggccaacat ggtgaaaccc catctctact aagaatacaa aaattagctg ggcgtggtgg  92880
92881  cgcatgcctg taatcccagc tactcgggag gctgaggcag gagaatcact tgaatcgtgg  92940
92941  aggcagaggc actccagctt gggtgacaga gcaagactcc atctcaaaaa acagaaaaaa  93000
93001  aaaaaaagaa aaactagata gtctgggcac agtggctcac acctgtcatc ccagcacttt  93060
93061  gggaggccaa ggcaggagga ttgcttgagc cctggaattc gagaccagcc tgggcaacat  93120
93121  ggtgaaaccg tgtctctacc aaaaaataca aaaattagcg aggcatagtg gcatgtacct  93180
93181  gtaatcccag ctactgggga gggtaaggca ggaggatcac ttgagcccag gagagcaagg  93240
93241  ctgcagtgag ccatgatcac accaccgcac tgtactccag cctgagcaaa tgagacctta  93300
93301  tctcattaaa aaaaaaaaaa aaaaaaacta gatacggcca tcagcatgta agtaataagg  93360
93361  acaaacaaaa aataaagaag taaataaaaa gaaatgagca ctatatttga ttctaagatt  93420
93421  cttggtagtc aaaacaaaaa gtaaaacatg attacaaaga ctcacaacat ccaaaaaatg  93480
93481  aaaacccaga gttgcccaag agtcctaata gctcccattg gatgaccaat aaaagacgat  93540
93541  tccagtggcg taagcaccag agggcgctgt gtggtacagc agccttcagg gccactggtt  93600
93601  cccactatgc cctgtagagg ctgctgacct caagttcaca agcagctgaa acaagacccc  93660
93661  tgcaagttca ccccatctta gcccctttgt tctggctaac tgcactggac acctgtcctt  93720
93721  acatcttgac agctgctagc agatcaaata gaccacattt tgtttttcca tgtatcagct  93780
93781  gatggacacc tgggtagttt ccactttggg gctattacaa ataatgctgc taagaacatt  93840
93841  catgtacaca tatttttttt tgaggcagag tctcgctgtg tcacccaggc tggagggcag  93900
93901  tgtcacagtc tcggctcact gcaacctcca tctccagggt tcaagcgatt cttgtgcctc  93960
93961  agcctcccta gtaactggta ttacaggtat gggccaccac acctagctaa cttttgtatt  94020
94021  tttaagagag acagggtttc gccatgttgc ccaggctggt cttgagctcc tgacctcaag  94080
94081  tgatcctccc acctcagcct cccaaagtgc tgggattaca ggcgtgagcc actgcacccc  94140
94141  atccacatac acatttgtgt aaacagagtt ccttacgtct tgtgaactca acaacaaatg  94200
94201  tttttaaatt tgtaatactt ctccagtatt tctaggggtt ttataatgga gagtttttag  94260
94261  gatattggga aaaagaagtt gtagccctcc ttcagtgtca tccttcccaa gcttgttctc  94320
94321  ttaataagac catcctgtgt tgtcagtgtg tgggggaagc agtgatgagc aggcctggtg  94380
94381  ggtgccattc agatgccttt agacccacat cacCTCTGCA TCCTTCCTCC CCTCTCAGGT  94440
94441  CCGACGCCTC CTTATATTGT GATGATGTTG ACATTCGCTT CAGCAAAACC ATGAACTCCT  94500
94501  GCAAAGTGCT GCAGATCCGC TACGCCAGTG TGGAGCGGCT GCTGGAGAGG CTGACGGACC  94560
94561  TGCGCTTCCT GAGCATCGAC TTCCTCAACA CCTTCCTGCA CTCCTACCGC GTCTTCACCA  94620
94621  CCGCCATCGT GGTCCTGGAC AAGCTCATTA CCATCTACAA gaagcctatc agtgccattc  94680
94681  ctgccaggtg gctgaggtgc cctcctcctc ccatgcccgg agagcttcca agccttggag  94740
94741  gaaaactgag cttgcacggg gccggggggt gacctggaag gtccctggag gagcagcagt  94800
94801  aacgtgttgg ggtgctgcgg gacacacacc gccactgccc cctctcccca ggaaccaagc  94860
94861  ctccctctgc agagaggcag ggacagctca cctgcctggt gctactgctc agtctcagct  94920
94921  gcttccatct ccacctgcca ggatcctggg gtgtggaggg tgctctcacc tcttagcccc  94980
94981  gctcctggaa gcacagggtc ccaccgtcac caaaggacag tgcttccttt ggtgaaaaaa  95040
95041  gagaaaggaa atgaggaggg gaaggaggac agaaggagag agggagaggg agaaagaaaa  95100
95101  ataaagggag agaggaagga aggaagggag ggagggaggg agggagggag ggagaaagga  95160
95161  ctcttacccc tgctttgctt agaccacctc ctactctaag aaatgatgga gccctttttg  95220
95221  gcctacttgg ggtgagtcaa cataaggagt gcaggccacc ttagcctttg cttctcaaaa  95280
95281  gtcatggggc aatgaaggac ttggccaagg ctgtccagca gtaggccaag ttcagggatt  95340
95341  ggctcaggcc cctaatggac ttcactgcat ccaggaatgg taggtgatta tcttttccga  95400
95401  gaggccacct acccagatcc cagttgtgga cagcccatcc cagccctcag aggctcagag  95460
95461  gctctctgag tgccctgccc caaaacaccc taggcaagac attatgccag agcctcagct  95520
95521  ctagggctgc ctggagcaga gctcctgaat cacactggct ccccagggct ccccaggaac  95580
95581  ctcaccattc ctcccccaat ccacacctct gctgccagag caacgcaacg acccagaata  95640
95641  cacccgttcc ctcttctgtt ccctcctcct gcccccacct caggcctcac tggggcaggg  95700
95701  tacatcttgc ctctctgccc tgaacttctg aaacctcaat gatcagattc ccagggctct  95760
95761  gagaaaacag aagcaaacat cccatccagg atggatttac cccctaaaag tcactgagat  95820
95821  cattcccagg ggcccagcag acagtgtcct tcctttccca gcagcagtgc cctgcagaac  95880
95881  aaagaggctg gttcagagcc agctctcagc cctatggcct tggctgagtc ccttaacctt  95940
95941  tctgagactc agtttcctac ctgtgacatt cctgcagtta tcctgtagga ataagagtgc  96000
96001  ctacgtcctg gggcaacagt gagggttaaa agatcaatcc tatcctgtgt gcaacgtgga  96060
96061  gcagacagcc tcgatgagac aagctatggt ttgcaatgtt ctggatgtat aacctgtttc  96120
96121  cagcctggcc tgaggtggaa ccctgtcatg aggatggtag gggccacttt cagcttccca  96180
96181  tccccctaag tttgcatata gggccgctca agccccaaag caggtggaaa ggaccctgcg  96240
96241  tttagagtag gaggcatcag atgagtcatt tcctgtctct gagcctcagc ttcctcattc  96300
96301  cacaaaacat gcctgaggac ctctctaagg atgaggccag agagtgtagg cgggagcagg  96360
96361  ccctgtgtgg gatggagggg ggttttgcac agtccgcagc tcaggggacc cttagcactt  96420
96421  caggtcagat gctgcagctg ctgccctgag ggggtggggg ggcggagcat agaagcccca  96480
96481  gatcctctgc ccaaaccatc cagagcagga cccttggccc caggccattt aatcgcattg  96540
96541  tccctgctca gaggatcagc tcaagtatgg gtttcaggga tcctaagaat gatggagccg  96600
96601  ttgctgccac tccgagcccc accggagacg gcccccaggc ctaggcgggc aggcaggcct  96660
96661  acgctaactg TCATTTTCAC CCCCGCCCTC CCCACAGGTC GCTGGAGCTC CTGTTTGCCA  96720
96721  GTGGCCAGAA CAATAAGCTC CTGTACGGTG AACCCCCCAA GTCCCCGCGC GCCACCCGCA  96780
96781  AGTTCTCCTC GCCGCCACCT CTGTCCATCA CCAAGACATC GTCACCGAGC CGCCGGCGGA  96840
96841  AGCTCTCCCT GAACATCCCC ATCATCACTG GCGGCAAGGC CCTGGACCTG GCCGCCCTCA  96900
96901  GCTGCAACTC CAATGGCTAC ACCAGCATGT ACTCGGCCAT GTCACCCTTC AGCAAGGCCA  96960
96961  CGCTGGACAC CAGCAAGCTC TATGTGTCCA GCAGCTTCAC CAACAAGATT CCAGATGAGG  97020
97021  GCGATACGAC CCCTGAGAAG CCcgaagacc cttcagcgct cagcaagcag agtgagtggc  97080
97081  catgccgtcg gagctgcccc ccagcctccc agccccactg aggctcagcc tggcccagca  97140
97141  aggcctcagg gctgctcttc ctgctcccat ggggaaggaa gggagaggct tgggggtccc  97200
97201  accaggcaga tagtggaggc agcacagagt ctgggcggtg cagagaggta gccgtatgtg  97260
97261  ggagcccagg ctgcgggggg aggcaggcag aaattcccag ggcatcgcca cactttagat  97320
97321  gagtcagttc ccatcacgag caatttaggc atccctctgc cctgaccaca gcatcctacg  97380
97381  gcatccctgt gtttgtccat gtctgcagag gacagggcct gggccaggcc cattcagggc  97440
97441  ccgggagaga agaggtcgtc agcagctcct gccccctggg attcagtctg gctgaggacc  97500
97501  cagaccagac actgaaatgt ggacacctga tacgaatggc ttgtgtcagg aggatgctcc  97560
97561  aggggcacag aggttggggt gggaacacca ttaggagcgt catagaaggc ttcccggaag  97620
97621  aactgttcga tctcaatttt taccaagagg aaaggagaac attctagacc atgggaacag  97680
97681  gatgggaatg actgaggagc aagaaaaggc cttgtgtgtt tcggggacag ctggacgcca  97740
97741  ggcagacctg gaatgctgag tgtgagacag gctggagatg attccaggac aggctggagc  97800
97801  ctccctactc tcagggtttc tcctgactgt tctaaaagtg tcaggtctgg ttctgattta  97860
97861  gatccgaaca ggccacatct tgggtgccac aagcattgtc tcggttagca catgagagca  97920
97921  cgtgcacaca cgcacgcacc cacgtgcaac caggggctgg tcagacgccc caggctttga  97980
97981  ggaggaggcc tttgaagagg gaaggatttc tctcctctga gctggcaaga gggaaggcag  98040
98041  agggcacccc cagcagaggg cacagctggg gcaagataaa tcctccgcca ggctccatac  98100
98101  caagtaacac tcaccgtggc acatgcagtt aatgggtgat gcatgcagct gaaagtcagt  98160
98161  caccaaggaa atggcctgcc agaaatttca taatttcaca ttctgaaatg taacgcaagg  98220
98221  cagtcctgag aagtcatctg gtaccaggct tcttgactgg tgatccagga gcccatgaat  98280
98281  ctaattatgt gccaaactgt gtgtgtgtgt atatgtgtgt gtatgtgtat ttgttatgta  98340
98341  taaatgtgtg tgcgtgtgca tgtgcctgtg gacattcttg tctaaagaga agacctgtgg  98400
98401  ctttgtgttc tcaaggtcag atgcaactac atccactttc tacgtgggta aactgaggcc  98460
98461  cagagcagtt aagagtttct gaccaagacc tcactgtgcc agacctaggc ttttaatata  98520
98521  attcatcagc ctccccaggg tgtgtggacc aggagtctcc caagattagg aagcctctat  98580
98581  aattaattat ccaagacagg acattttaag agtgaccagg ggcacgcggc aataggttaa  98640
98641  aagcagagga aaactggagc agatggtcac cttaactaat aagcttcacc aaaaaaaaaa  98700
98701  agagagatcg tgtaactcaa agtgtggtcc gtggaccaac cacatggcca tcacctggaa  98760
98761  cctgttagaa atgcagactc tcaggccctg cctgagaccc ctgaatcaga atttgcattc  98820
98821  tgacaagatc cccaggtgtg tctggtaagg tttgagaagc cctggtggag caaaagccac  98880
98881  cttggagatc gacagtgctc attagcaaga gaaaggttct gatgagtcct gcgggaaaca  98940
98941  aagctgttaa actttcttca gtggctgtat cccaagttta ctctgttttg cctcagtaaa  99000
99001  ttatagacat aaattttaaa atcaaatatt taaattttaa aattaaaatt aagaaaAGTA  99060
99061  AAATTATTTA TTTCTTTTCT CCCAGGCTCA GAAGTCTCCA TGAGAGAGGA GTCAGATATT  99120
99121  GATCAAAACC AGAGTGATGA TGGTGATACT GAAACATCAC CAACTAAATC TCCAACAACA  99180
99181  cccaaatcag tcaaaaacaa aaattcttca ggtacaatgc accaattcaa aaccacaaat  99240
99241  agatttccag tttgggagag ggcagtaggt caagtcgagt caaggcaagt gggtgtcatc  99300
99301  ccttatgctt tatgagtgac tcctaagagc agtaactttt ctgatatttc ataacccacc  99360
99361  caccaccacc cgccccccgc caccccaagg gaaggggctg tgggcactgg aacattggct  99420
99421  gggtagatcc tgctcttcaa ctcaaccaag tcactctccc aacttcagac aagactgcct  99480
99481  tgagcccacc cagcacaggt gggcagggag gctcagcatc tagggctcat tcgtggaaga  99540
99541  tcctgattca gaaggtgctt cctgaacccc agcacaggtg ggcagggagg ctcagcatct  99600
99601  agggctcatt catggaagat cctggttcag aaggtgcttc ctgaactgag tgccaggctc  99660
99661  tgcacagacc cctttcatca tcttgacagc tttgcaaaaa ggctaggtgt ttcaaataag  99720
99721  gggaaagact ccaagaggcg gtgacattgc tcacccgcag tcccagactc ctgatcctga  99780
99781  aggatccttg agaagcagtc ttggtctccg gttttcataa agccctttcc cctatacaag  99840
99841  ggggctgtga gatacccaat ggtgagagag agctcccagg ggacccacct cccaggcagc  99900
99901  ccctccccac acagctttct ccaatgtccc tgctctcaca tgcaaagggc cgcctgcagc  99960
99961  ctgaactccc cactatccag gctttcaaaa ggaacccaat aggtaacagg gtcaccgagc  100020
100021  tttagagaga aactgcctgg acatactgca gccctgccac agctgctcag acacacagaa  100080
100081  acagagctca tggagagcca aatttcagaa ataagctttg agtccttaaa ataaatcata  100140
100141  tgtgcctcac agcattaaat actgctattt tgtcttcagt agtctggatt gctttccaga  100200
100201  gacaagatga aaccaaaggt ttcaagagta ggtttctcct atcattacta ctaaaaatta  100260
100261  tgattattat tattattact aatagcaatg atattccatg gcatttatat agcttttcac  100320
100321  ctaacacaaa gtactttcat ctatgttatt gcctttaatc tttatatcca ccttttgaag  100380
100381  ctttatccct attattcaaa ggagactact gaaacccaga ggggttaaat gacttaccca  100440
100441  aggtcacaca gctagtaggg ggtaggggag aatttcaact caggtggctg gactccaaga  100500
100501  gccatcctct ctccatccca ctgtgcccac gagcccatca gtatgaattg ttatggatgt  100560
100561  cagacattgg acaggttatg tgttaatccc aagtagactg agagggtaag aaaactcatg  100620
100621  atgctgccct caggcaggcc tgtgccctgc tggacctgag aggtgaaggg gttgagagct  100680
100681  gcagaaagat ggacggggtg actggagacc tttttcagaa gcaggagtgt gctccccaac  100740
100741  ctgggacagc cctgagggtg ttgtggtgtg actctcccca gagcttctaa cacagagaga  100800
100801  gacacacaca cacaccagca ccacccgaca tgccctggta ccctgaagac acagcctgct  100860
100861  ggctcttaag gctgctctag cctcgggacc cctggttttc taacagcctg aggagttggg  100920
100921  actggggaCA GCTGAGGGTT GGTTCCCTCC TCTCTGCAGA GTTCCCACTC TTTTCCTATA  100980
100981  ACAATGGAGT CGTCATGACC TCCTGTCGTG AACTGGACAA TAACCGCAGT GCCTTGTCGG  101040
101041  CCGCCTCTGC CTTTGCCATA GCAACCGCCG GGGCCAACGA GGGCACCCCA AACAAGGaga  101100
101101  agtaccggag gatgtcctta gccagtgcag gtatgtgggg tgttctccac tcacagggtc  101160
101161  ctccccatgg tcagccccag tggcaggtga tagcagccat ggtcccgggg acttgctctg  101220
101221  ctgtgggtgt ttaaggtgtg ctaaggatgg cacaggtggg tcctgttaaa gcacccaccc  101280
101281  tcggggagct ccctgcttca attgactaca gtcactcact ggacacgaag cttcctgaat  101340
101341  cattattttg gcttgggcac cgccttccac ttgtggaggt gctgggtcac aacccccacc  101400
101401  tctctgcact ggttggggct ctgcacacac ccagggcctg aaccccacac ctagagccag  101460
101461  ggccactgca catctagggc acagcgtgcc ctgcaccctc ctcttccagc tgccagctga  101520
101521  atgccatcca tccttccccc aaacttccat cctgcaggcc tttgctagtg ctgaccctcc  101580
101581  tgcctggagg ccccttcctt cccacccatc gccctttgct acttggccag cttctactcg  101640
101641  acataaagcc cattgcccat gggaacctct gtcccgccat gctcccacct cccacttctg  101700
101701  catccttgat cctgcagcag agactggaat aggggcccct ttgagctctg ttccctgggg  101760
101761  aggccctgcg tggctctgtc ttgggaggct gcctgaacct tccagcagct cttgaaagat  101820
101821  ggagaggtct ggaagaggct gggcatgcat ggaccgtgtt gactgaggag ccatgacatc  101880
101881  tgtgctattg gtcagacact agttgttaaa catgttgtta tccccctgcc catgaccccc  101940
101941  tcactcaccc cagctcagcc agatccgaga ggcaaatcca gactagtgtc aagctctgtt  102000
102001  tcttgtcctc acctGTCCTC TCTCCCCTCT GCCACGCATG CTGCCAGGGT TTCCCCCAGA  102060
102061  CCAGAGGAAT GGAGACAAGG AGTTTGTGAT CCGCAGAGCA GCCACCAATC GTGTCTTGAa  102120
102121  cgtgctccgc cactgggtgt ccaagcactc tcaggtgggt gggagccctc cctgggcagg  102180
102181  ctgctgggga ccaccaggca atggccccag gaaccagctg ccttccaaaa gcagctgcgg  102240
102241  gcagagtgag ctgatggctg gcagtggggc agcagaaggg agggagctca aatgtgccac  102300
102301  cctgatgttc ccggaggact gctcagattc cctaggaggg aacaaaggac atggaaggga  102360
102361  caatgggtct ctgtctatcc accctgcctg tagcaggggt acaggtaggt ttgtgcctcc  102420
102421  ctggcccagg ggtgcagcca gctgaaagat gggctttgat ctggttccag tgcctttatc  102480
102481  taagattctc taggcctgga gagcctctca tgccctgcca ggaagccaac agaaaggaaa  102540
102541  tgaggcaggt cagcctgccc tgggcagaat agaaactgga gctccttcct ctggcctggg  102600
102601  cccagaccac tgcagagcag ctcaaaaacA GTAACCAGAG CCACCCATCA CACCTTCCCG  102660
102661  GCAGGACTTT GAGACCAACG ATGAGCTCAA ATGCAAGGTG ATCGGCTTCC TGGAAGAAGT  102720
102721  CATGCACGAC CCGGAGCTCC tgacccagga gcggaaggct gcagccaaca tcatcaggta  102780
102781  aaggcagtac ctggttcctg gctcagaact gcctgctggg acaggagccc tgccttctgc  102840
102841  ctccatgtgg gctggtcaga ggcccgggag gtgaagagcg cccttgtcaa ggacagcccc  102900
102901  aagtaggagt gctggggtag aggtgagctc ttgggggcag gctcagggct gggtagtcta  102960
102961  tttgtccttc tttcctctct ccccaccctg cgccagacct tgatctcttc aaagcaagaa  103020
103021  cccagcacac ttctccatgt gtgtccacag ctgctaaccc ctgtctagcc tgtgccatcc  103080
103081  aatatggtag gcactagcta cataaggcta tttaaatctt tttttttttt ttttttgagg  103140
103141  cgaagtctcg ctcttgtcac ccaggctaga atgcagtgat gtgatcttgg ctcactgtaa  103200
103201  cctccacctc ccaggttcaa gagattctcc tgcctcagcc tccccagtag ctgggattat  103260
103261  aggcacctgc caccacgccc agctaatttt ttttgtattt ttagtagaga cggggtttca  103320
103321  ccatgttggc caggctggtc tcagtctcct gacctcaggc gatctgccca cctcggcctc  103380
103381  ccaaagtgct gggattacag gcatgagcca ctatgcccgg ccttggctat ttaaatctta  103440
103441  atgaaaatta aataaaattt aaagttcagt tcctcagtga catgagccca gcagcctcag  103500
103501  cttcaccccc gacatgtggc tagcagtccc tgcattggac agtacagggt gtaggatgct  103560
103561  gccatcactg cagagatcta ttaaacagtg ctggcgaggc ctgatttgta ggtgcttgag  103620
103621  tgtctgttga attgaattca gttaagttgt ttatccccaa acccatgctt gtcctctcct  103680
103681  ggtggaggtc agggtcaggc agcccgatgt ctgagatgct cagccagtga ctcatgtgac  103740
103741  ctgggcaagt ccccgctctg agcctcatcc ataaaatggg tgaacaatac ccgcttcaag  103800
103801  gctgggatga gatcacgggt gtcactttta caggctgttc agtgggtggc gggcacctac  103860
103861  cgactcagcc tgtctgctcc cagcccagcc caggtgtgag ggcttgggcc ctggcctttc  103920
103921  ctcctcacct cttgcctggc cccagcctcc ccagactttc ccccaagtcc tgcctgtgac  103980
103981  cagagtgccc agacatcctc cccagccagg ccgtggaggc cccatgctgg ggcccattct  104040
104041  tccctcaggc tcacagtcct aaaatctctt tcaggcctcc acatcttcag tacagaggcc  104100
104101  agagtgtgtg cacacatgcc cacacacaca cacacgcaca cacacacaca gccgccactc  104160
104161  gtggtcctcc caggaggcct taggagtgtg tggagccccc caccgagcat attgatcaaa  104220
104221  gccaccctcg gaggggagcc tgttccctgg gtgtgatgaa agagcaggct ctggagttgg  104280
104281  cagccctggt ttggagcgtg ggcccaccat gctccagctg cgggacccca ggtgaggcag  104340
104341  ttccctgagg ggccgtttcc tcagctgtaa gatatacacg acaatgcctt ctgccaggct  104400
104401  gatccagaga gccactcccc gcagccccgg caggcctgca gacccctggc tgtccccacg  104460
104461  cagcccaggc ctggctctcc agtgtccgca gcctccgttg gtactcacca gctgtggctc  104520
104521  tgagcccatc actgtgagcg tgcggcactt tggcctgact ttgaggctct accctcattc  104580
104581  cccaccgtgt gtaccactct cctctgctct cccaattcca tccttgcagt ccctcctctg  104640
104641  ggcctgtggc tgccatgctg ctgcctcccc actccctgtg cttccttcct gtcatgcatc  104700
104701  ctgtcatcca tgtgctcgca ggagcgcctg ctgaatgtcc agtcctgtgc tggcaccaga  104760
104761  gctatggggc tgaatcagac accgtccctc cctcaagggc tccctgcctg aggtggcaga  104820
104821  aaggccattc ccacccagcc agatgcagga agcccagggg ctgagagggc cccagaaggg  104880
104881  gacctcccac agccaggagc gccaggacca tcaggaagaa gagtgaagga ggaaggggaa  104940
104941  agggtgctcc tggcaatggg gatgacgagg acagaggggc gtaagagcag aggccgtgtg  105000
105001  gggctgtccg agctggggag gggctgctgc aacgtGAAGT GGGGCTCACC GTGCCTTCTC  105060
105061  GCTCCTGCCT AGGACTCTGA CCCAGGAGGA CCCAggtgac aaccagatca cgctggagga  105120
105121  gatcacgcag atggtgagct gggcctgccc tcttgctttc caaggctttc ctccccatcc  105180
105181  tcctgcccag gacccctgac ccatcacagg catcacccgt attcattttc tgtggctgtt  105240
105241  gtgaaaaaat accacaaact gggcggctta aaacaacagg aatgggctga gcgcagtggc  105300
105301  tcatgcctgt aatcccagca ctttgggagg ccaaggtggg cagatcacct gaggtcagga  105360
105361  ggtggagacc agcctggcca acatggtaaa accccatttc tactaaaaat acaaaaatta  105420
105421  gctaggcgtg gtggcaggtg cctgtaaccc cagcttctca ggagactgag gcgggagaat  105480
105481  cacttaaacc caggaggcgg aggtggcagt gagccaagat cctccactgc acgctccagc  105540
105541  ctaggtaaca gagcgagact ccatctcaaa aaaaaaaaaa aagaaagaaa aaagaaatgt  105600
105601  attctctcat agttctggag tctgaaatta agatgtgaga gggaggccag gcgtggtggc  105660
105661  tcacacctgt aatcctagca ctttgggagg ctgaggtggg cagatcactt aaggtcagga  105720
105721  gttcaagatc agcctgggca acatggtgaa accctgtctc taccaaaaat acaaaaaatt  105780
105781  acccgggcat ggtggcgcat gcctgtgatc ccagctactt gggaggttga agtgggagga  105840
105841  ctgcttgagc ataggaggga gaggttgcag tgaactgaga tcgagccatt gccctccagc  105900
105901  ctgggtgaca gagtgagacc cccatctcaa aaaaaaaaaa aaaaaaggtg ctggaagggt  105960
105961  tgtgctccct ccgaagcctc aaggggaggc cccagtggtg gtataagagc tggtgttcac  106020
106021  acccaggtct ggctgactcc agagcgacaa ctctccctca ttccgtctac cacactgcct  106080
106081  catccccaga agttggagtg cagctcacca cctgcccaga aatgatggga ccccagagac  106140
106141  agagctgtgc tcaccatgaa caaatccaag ctcatagtgg cattccagac ggaataaggg  106200
106201  aatgatggtc ttgtgcactt ccagggtcca gctacagccc acttttttcc aagtcagtga  106260
106261  tgtgcacccc agaatgccat cacaagccac cccagagccc ttggcccctg catcacagcg  106320
106321  gctggggata ctcaagacag gctcactctg accacacctt ccccaccaga ggcagagatt  106380
106381  gtgccatgct ggctcagccc cttgctggtt gagtgacctt cagtctgttg gaagtagcca  106440
106441  gcgtgaggac ttgggactct gggttctggg cccctgctgc ccctgcccct cccatgttcc  106500
106501  cctcctggtt cctggaagtg gtgagggcac ctatgaagct gtaagcactc tgcccacact  106560
106561  ctgcccccag agcagtgctg cagggctggg cccccaggaa cccacacgtg gtccacaggc  106620
106621  agggaggttg acggtcccca gaccctactt cctccagact gaccctttgg ggccagaatg  106680
106681  ctgggtaaac cccaagacgg aagtactcct ctcggcagct gaaaggaagc cgactgcact  106740
106741  ctgctcctgt ttcccaacag gggctcacct ggaatgttta cccctcaaca gcatgagggc  106800
106801  cccttgttcc ttcgtgaaca gcctgaggtt cttccagaac aaacagctgc tgagctgccc  106860
106861  tctcttgtcc ccagagcctg tgtggggcag atccgggttg agagggcccc gcggcctcac  106920
106921  tagagacagt gaggattttc aaaagcctat aaaaggtgga ggaagttgtc agttttgatc  106980
106981  tctgcttcca gggtcaccct ctttcccagg ccaccccaga agtgagcgga aggagccaac  107040
107041  caccccacct tggccagaat gcctcttctg gcctctggta ccagtgcagg cctctgggcc  107100
107101  ccacagcgcc tgggcctctg ggccataagc cacccagccc cttgagctca cccttggccc  107160
107161  tggcagttca gcccaacccc agggcaccag gcaggaccct cagatgggaa ggtggctggg  107220
107221  ctgcccacct gtatttattc actcagctgc ttcagaggct gagggtcccc tccctgtgag  107280
107281  cacacagggg atcccctgcc tgggttctct cactacaacc cggcatccca gtggccctgc  107340
107341  cactctcctt tctgtgtccc caaaggcttc atgtccccca acacccatgt tcctgcacct  107400
107401  gggtttctct acacaccctt ccctgcccag ggcagctctg ccaggaaaaa ctcaccgaca  107460
107461  gccaccacac aaacacacac acacacccac acacacacac tacacacacc aaacacacac  107520
107521  cacacacaca tacactacac acacccagca aacataccac acacacacca gaccacacac  107580
107581  acagacacca cacacacacc acacacacca caccacacac accacgtaca cacacacaca  107640
107641  tcacccacac aggcacacgc acacacacca catacacacg ccacaccaca cacaccacat  107700
107701  acacacatca cccacaggca caccacacac acacacaccc cacatacaca tgcacacacc  107760
107761  ccacaccaca aacaccccat acacaccacc cacacaccac acacaccacc cacacaccac  107820
107821  ccacatggca cacacacacc acccacacac cacccacatg gcacacacac agaggctgtt  107880
107881  tttctccacg gtcctcgctc cattcacatg acttggaacc acttaggctg gagatccctg  107940
107941  acgtcaggaa ccgtgtttcc tgcctttcta tctcagcgtg tagcaagggc cttggtgcag  108000
108001  acctcagtgc ccgtctgtgg aggaaatggg aggaagggag acacttagtc taggagggat  108060
108061  ggccccactt cccttgggac ccggcagatg ggctgcttgc aggtgctcag cccagccggg  108120
108121  acttctggac agggtaaagt gagcatggaa aagtgaaggc atgaggcaca cgagacagtc  108180
108181  atctctcaga gcacctgctg cctgaggggt tgaccgctct cctcctgtgt ggcccaggtg  108240
108241  gtcctgaggt ggtgatgggg gaggattctt gttcctaaca ggctcctccc aagaccaaca  108300
108301  cagttgtccc tttacccacc gccttccagc atccctcact cagatccagc agaccttcca  108360
108361  cgaggccttt gtgcccaata cactggcctc cctatgtcca ccactcatcc atctcctgcc  108420
108421  gtggccacca ctgtcctctg gctaacgttt ccctgaagat tttctctggt cgaagggccc  108480
108481  aaatagtgga atcccttaat gatggtgtcc aagggtggcc cctgggggcc agggacacgg  108540
108541  actaaggccc aggactaagg caggacagct gtcttctgag cacagggcca tcccaggagc  108600
108601  taatcacgcc tgggagtcca cacctgctag tttcaaaagg aaattgtata gagccagctg  108660
108661  tgggctcagg cggacgctga agggagtggc caggcacagc ctgaagtcag acgacctggg  108720
108721  ctccagtcct agtcagccca cttccagctt agcaacttgg gccagtggct cacctctgga  108780
108781  agcctccatt gtctcatgca cgtgctggga gctccctggc agggtgggtg agggcagtcc  108840
108841  gagcactggg ctgcacacac cggcacaaca gggcggggcc catctccctc cgtccccttc  108900
108901  cctccacctc ccctcatcat actccatcca ccctctcatc agattcgagg cagcgtcata  108960
108961  ccccgtccac ccgcccaccc aattcgaggg cgagataccc ccacagaggc agctgggaat  109020
109021  ccaggaggtg tccgtcatgG GCCTAACTCA AAATGTTGCT CCCCCAACTC AAAACCAGGC  109080
109081  TGAAGGCGTG AAGGCTGAGC CCTTTGAAAA CCACTCAGCC CTGGAGATCG CGGAGCAGCT  109140
109141  Gaccctgcta gatcacctcg tcttcaagaa gattccttat gagtaagtgt tgcaggcacc  109200
109201  acccgcctcc ccccgcttcc tcaggcactg tcttggacag caccctggaa gcacacgcag  109260
109261  tgaatttcca gagctgcacg gaccctccac agcttgaaac aatagtgcct gggtcagcag  109320
109321  aatgagggag agaagcctgt tcccgttcct gcccaccaaa ttctctcctt acctgtcagc  109380
109381  tgcacacaca cacttttctg gaatcatctc taactcagag ctcctagaaa gagagtatct  109440
109441  agaaaagagc atgtgttcat gtgtgtgtgc acatgtacct gtgagaaact gtgcacacag  109500
109501  gcaagagcgt gggcacgtgt gtaggtccag tgacctccag tagctgattt aggggacagg  109560
109561  cgtggacttt gaagaagccc caaggcctgc tgttacctgt tctggcctca gtcatccctg  109620
109621  gtgttcactg caattattct acttatgtaa ttttctatcc ctcttccttc atctgatgct  109680
109681  atgccaaaag ggcatttgta aacactattt ttaataagta cacagcattc tctaacagtg  109740
109741  tgttactaag ccacgagagt gttttcagcc ttcactttta tatttatccc tgcggtaaac  109800
109801  atccttgcaa caaatatgtc tgaattccta acaatggtcc cagaatggtt tcccagaatt  109860
109861  gggctcaccg gatttgaatc attgtggggc ttttggcctc agccccacct ggcactctcg  109920
109921  cagccctccc cagcatgggt gctgcctcgt gtaaatagag agggtcggca ctttggaaac  109980
109981  ctgtcacatc tcctggacat agaaacagat gatattcctg atatgtccct ctaggaggag  110040
110041  aagcgggatg tgttttcaaa cacaaatcac ctccccggcc ccttctgccc acaggactct  110100
110101  gccgaggtcc cctctccctg tcactttatg atgtcaggag cctgtggctt ggcttgcagg  110160
110161  ctttttaagc cttttatctg ccccctttta gggccttcta ttccctcatc ctacagacca  110220
110221  gctgctgcag tgactaaaat gtgaattctc cctgtcagaa aacaagattc ataacaaatt  110280
110281  atttccacca tgtgtgcctt cccacacctt atttcagcct cccagtaaac ctgtgaggaa  110340
110341  aggattgtct tgattcccat tttacagata aggaaactga agccctgagc tataaagggt  110400
110401  ttgtctgggg ccacacagct gcgacaaggc agagctggac ttgagcccaa ggttccttcc  110460
110461  ttccagggct ctgcagaagg ttgttccccc agaaatgaca gcctcaaaaa gccaaaaaat  110520
110521  aaaataaaaa gcatggagca atgaaatcag caaggcaaAC CTCACCCCCT CCACCTGGGT  110580
110581  CTCCCCTTAC TTCCTACAGG GAGTTCTTCG GACAAGGATG GATGAAACTG GAAAAGAATG  110640
110641  Aaaggacccc ttatatcatg aaaaccacta agcacttcaa tgacgtgagt atggatggga  110700
110701  gcgcctctct cactggggtt tttctttggc aagacgctca agaggctggg tagagaacgg  110760
110761  gctatacacc tggctggaac cagactcctg ggtcctctcc agccctgcca ccccttgcca  110820
110821  tgtggcctcg ggctggttgc ctcacctcag tctcagtctc ttctcctatt aagtggggct  110880
110881  gaccatggaa cagtcatagg aggattaact gcgtggtcat ctaaagacat tcagcccagc  110940
110941  attggctcgc tgtgagccct cacccagaac ttgtgattcc taagtggggg ttactcctcg  111000
111001  gagcagggtt tttgcggagt ctgtggcaaa gagaacagaa gggaatgaag gattagaagg  111060
111061  aaaggaatga agaccttgct atgcttccta tttttaaacc tcatctcagt attagcaaca  111120
111121  agcaatattt ggctggacaa tggcagacag cttccctcta attcatacat tatccagaac  111180
111181  cctcggaatc tcctaaggtt ttggctgttt cagctactct ggcaatgatg tcccactcgc  111240
111241  tgcccctctt cttgcctttc ttgtggtaag atggtctttt gggataacac taaagagaat  111300
111301  gtttaattct ctttaatgtt aggaggccac agtgctgagc gaatgtttaa ttaaacattc  111360
111361  tctttaatgt tagaaggcca cagtgctgag cgaatgttta attaaacatt ctctttaatg  111420
111421  ttaggaggcc acagtgctgg gcgagactaa ggctcctgaa tctccctggc taggatcagg  111480
111481  atggcccaat atccagctcc tccagccccc ttctctagac ctcccagccc cagctttcct  111540
111541  ggggaagaac tgttgagatg ggaccaagca ctggacctgc aaactggcct ggcataagca  111600
111601  gctcaaaggg cctggactga ctctgattgg cacactaagt tcagatgggt gcatcacaca  111660
111661  cccccagctc ccagaatccc tcctcagaga aacatgggag cagcagagaa ctggggggca  111720
111721  gacaggtccc agagccttct gaggcacaat tcacatccac agggagcatt tgcaatgttc  111780
111781  tttaataaga atatccactg ccccctaacc gggtgcctac cttgtgccta gcactgagct  111840
111841  ttttgtgcat agtaatctca ttgaaagctc acatcaacta aaagatgggg gctgtcctca  111900
111901  catttttagg tacaaagaaa ccaagactct ggaagggcaa atgctgaggt ctcctaactg  111960
111961  gtgtgtggta gctcatggct tccattgcta cacagtgcaa atcagctgtg tgaggaaaaa  112020
112021  aaaaaaaaaa aaactccctc ccagcaactt ccccacatgt gtgcaagttc caacccctga  112080
112081  accacagagc cgggtccact cccagcctcg tgacagccct gagaacagtt gcactcagca  112140
112141  tcctcattct tctgagttta atcatcaaca cgaggaaaga gcctttgagg gccggtggtg  112200
112201  ggagcacatg attccacttg ccctgaccac cttggccagg gccacatcct accaacccca  112260
112261  gccgccagca caccatatcc tgggaggatc ctcagcagcc tagaagaaac aagaaagacc  112320
112321  cagagattgc agctcagggg aggagccctt tggggcctcc taggcctggg cacccagtgg  112380
112381  ttcctgcagt gagcacagca gcagaaagga gactcgtgtg cctctcagga gagaaagagg  112440
112441  gacagagacc aagcctcggg aaacataacc tgacagaggc ctgatccaac cacaccttac  112500
112501  agcaccaggc aacaaatcac tgtcccctcc cttccctgtc ccactgtgtg cccaggagtc  112560
112561  gagcaagtga aagacaagaa tatgaagtga gcattcactg agtgttcacc ccatgctaga  112620
112621  cgctgtgctt caaaagcatc atctcattta atcctgccat gcccactttg tggatgaaga  112680
112681  aactgaggct tgaggagggg aaatttcatc cccaacatta cacagcagag tacaattttg  112740
112741  aacgcacacg gtctacttca gaagctgccc ttgtaacgac ctggcatttg gccatctctg  112800
112801  ttcaaatcca ccatttggtt ctgatacaca ggatgtgtgc tggcacaaca atgattttcc  112860
112861  tcgtctctcc ctggcacagt tctatttgct gttttctggt ccttttgcct ttaatttctt  112920
112921  tgtcctctta actggtactg gccaggatct tcaggaccat ggccaagctg gggtactggt  112980
112981  gtaaggcaag caaggttccc agagagcaaa atcgaaggag ctactcgccc ttctgcactt  113040
113041  gtaccccaca cctcaactgc ctcaccctag tcccgtctct ctccacaaca gcatggaatg  113100
113101  gacatggtga tcatgtgtct ccttcttggg ttttttgtgg ggttttttgg ttttttttgt  113160
113161  tttgttttgt tttgtttaag acacagtctc cctctgtcgc ccaggctgga gtgcagtagt  113220
113221  acaatctcag ctcactgcaa cctccacctc ctgggttcaa gtgattatca tgcctcagcc  113280
113281  tcctgagtag ctgggattac aggtgcatgc cactgcaccc aggtaatttt tgtattttta  113340
113341  gtagagacag ggtttcacca tgttgcccag gctggtctca aactccggac ctcaggtgat  113400
113401  ccacccgcct cagctcccaa agtactggaa ttacaggtgt gagccactgc actcggccac  113460
113461  cttcttggtt ttaaaggaga tatttctaat atttccccat gtggaatgat gtttgctcct  113520
113521  ttaccaggtt ttttttttta attatctttt attccttggg tgctaatgga tttaaccatg  113580
113581  aataaataca gaattttatc aaatatttct ttctgcatcc atagagatgg tcatatggtt  113640
113641  tttctccctt gctctgttga tatagtaaat gacaattata ctttttttct aatattcaat  113700
113701  catccttgca ttccagggac aaacccaatg tggtcatggt atattaaaca aatgggtgtg  113760
113761  taattttcct ttcttatatt atccatctct ggtctcagta tcaaggtaat actggcttca  113820
113821  tagaataaac tggaagatat tccttttatc cttcttctct ggaagatttg actgatctat  113880
113881  ttctttcaaa aattagtata acttttatat aaaattcttt ttaagttcca tgttctcttg  113940
113941  atggaaaaaa attttaacta ctacttcaat ttaattaaga ggtataatac atgtactact  114000
114001  ttgtgttatt atccttcctg attctcttaa gtagtagttc cattcttaag tagttttaca  114060
114061  attcattttt cttgatgagc atcctttaga aattgttttt gagaagattt cttagcgata  114120
114121  aagccctgta atttttaatt catctgtaaa tgtcctttta tcgccttttt taaagtagta  114180
114181  gtcttttttt taacttttta ttttaaaata attaaacagt cacaaaggcc gggcgcggtg  114240
114241  gctcacacct gtaatcccaa cactttggga ggtcaaggcc ggcagatcac ttgaggtcag  114300
114301  gagttcgaga ccagcgtggc caacatggta aaaccccatc tctactaaaa atacaaaact  114360
114361  tagtcaggca tggtggtgtg tgcctgtaat cccagctact tgggaggttg tggtaggaga  114420
114421  atcgcttgaa cccaggaagt gcaagttgaa gtgagccgag atgacaccac tgcactccaa  114480
114481  cctgggcgac agaacaagac tctgtctcaa aaaaaaaaaa agagtcttag aaagttgcaa  114540
114541  aagaatgtac cagaaagccc actgcttcct gctgtttcag ctccttgcaa ttctaattcc  114600
114601  ctgatgttct agccccagct tcccaccccc atccccagct gctccagatc caacctacat  114660
114661  ttgatttgtt catgtgtgtg tcatgtttgg ccaggtgatg gagtccttga agatatcttc  114720
114721  tactgtgtat gtgagaccag cagtgcttca aagtgtgtcc tgtccaagct ctagttgtat  114780
114781  gatggtagat tccctcagaa tttggcacct tttaactgtt tatttttcca gatgaacttt  114840
114841  ggaattactt tgtctataat tacttttcta gagaaagctc tcgttggtat ttggtttttt  114900
114901  gtatgtttgt ttgttttcag attttttttt tttttttttt ttttttctga gatggagtct  114960
114961  cgctctgtca cccaggctgg agtgcagcag cgcaatcttg gctcactgaa acatccacct  115020
115021  cctgggttca agtgattttc ctgcctcagt ttttcaagta gctgagatta caggcatgcg  115080
115081  ccatcacgcc cagctaattt tttttgtgtg tgtatttttt gtagagacag ggtttcacca  115140
115141  tgttggtcag gctggtcttg aactcctgac ttcaaatgat tcgcctgcct cggcctccca  115200
115201  aagtgctggg attacaggtg tgagccaccg cgcctggcct gagtgtttta ttggattaca  115260
115261  ttaaacacat gtattagttg tcagaaaaat gacatattta cattcccatt tgggaatttg  115320
115321  atctctttct ctgttattca agccttttat atcctttggt gacctgtttt ttccatccta  115380
115381  catagttctc attaagttcc taggtattta cagattccca ttgttatttg gaaggttgta  115440
115441  tttttgttgt attttctaat tgattattgc taatgtatat ataaactttt catttttgta  115500
115501  tattgaacct ttagccagca accctagcaa gctctgttag ttgttctcgt agttttccaa  115560
115561  ttccttcttg tattttcaag caggcaatca tatctgcaaa tagtgaccat ttatcatctt  115620
115621  tgcaaTACTT ACTCCTCTTT TTCCCTGTCT TATTGCATCG GCTTAAAGAT CAGTAACTTG  115680
115681  ATTGCTTCAG AAATCATCCG CAATGAGGAC ATCAACGCCA GGGTGAGCGC CATCGAGAAG  115740
115741  TGGGTGGCCG TAGCTGACAT ATGCCGCTGC CTCCACAACT ACAATGCCGT ACTGGAGATC  115800
115801  ACCTCGTCCA TGAACCGCAG Tgcaatcttc cggctcaaaa agacgtggct caaagtctct  115860
115861  aagcaggtgc gggcaggagg ctggcaccac tgcctccctg gggctggatt ggggctaggg  115920
115921  caggaagacc cgtgggctgg ccactgggca tccacaagtg ggcaaagtac tgggctgagg  115980
115981  tctaacactc ccaggtaaaa cagaatagct tcccctatat cacctgggac cagatagcag  116040
116041  gcccacagat atggcagtga gacctggact gtaatcccca cttgagtaat taatacctca  116100
116101  aagtggaaag aatatgatgg tgattattgg tcccaacatt tttcttctgg agttggggca  116160
116161  agagtggtgg ctttatgggg atctgcaggg cagctgagac agtggtcaga tgacccttcc  116220
116221  atcagaggac ccttccatcg gaggaccctt ccgtcagagg acacttccgt cagatgatcc  116280
116281  tgcaagcccc ttcccaggat tctaatttca cctgcgcttc tggccacaga gagttagctg  116340
116341  cttcctggaa cgtgttggct agttgatcac cttaaatgtg tgctcaatcc ctcttcactc  116400
116401  agaacatgaa cctgaaaagc cataaacata aaacatgaac ataaaaccat aagatagatt  116460
116461  cttcctcagg aatgaagttg cctgcattgg ggtcaggagg gaccagcact ccttatagga  116520
116521  gaggacaatg aggcacttgg accacttcct tggtgcactt ggtggatgcc cccaccccag  116580
116581  cctgcatgtg tgcaggaggc cagacaagca cccccagtag acagggcaag cccccaagca  116640
116641  caatcccttg gcagcagtgt ctgtcatcct gacgctgggt gggctgtgtg ggacccagtg  116700
116701  gctccaaggg ccctgtctca tctggaccac tctggacttg catactgtgt ccccctcatt  116760
116761  gttctcttta tcacctgctc ctcactaccc tcctcatgtc aatggcaggt catgattcca  116820
116821  cccaccaagc agacgacatg tccataatcc tccctactta gcagccaaac tcatctggga  116880
116881  catctctgct acccttccct caccttctgg tcactccagc ccctgatgac agcaggacta  116940
116941  cagaacatgc agggacaccc cattacaacc cagtgggatt gggcctcttg cttcttggca  117000
117001  cacagagatg ccaggcttag ggccaaggac cgtgaaagat gctactcttg tttgtgggct  117060
117061  ccaggaaaga gcagagctca ggagcacagg agctcagagc tgcaggcaca tctagccaaa  117120
117121  catggtacat gctgtcatga actcgtggag gcaagtgttg agcaaggctc tgcaaaacct  117180
117181  ccaagtcacc caacctcgtt tggcttgtca aggttcaggc agggcccttg ccacagtctg  117240
117241  ggggcccatt ccaagtaaat ctctctctcc ttctcccctg ttcttgggaa tgacatcatc  117300
117301  ttttccagag gccctgcaga ccaggcttca gtttcccacc ccacttaggc ttcctggaac  117360
117361  ccacactcct tgcatttctt ggtcttgctc tcctgcattg ccctcctcat ggagttggga  117420
117421  gggaatgagt ttggccatcc tgaaatcttc tgttctctac agagagtgca aatcaaggac  117480
117481  agtcagtggt cagggcatgt gattcagcct gtgttctagg atgtcattct ggacctaggg  117540
117541  tcagctggcc tggtccaaaa atcaaaaata cctttggcac cacatgagat ctccaccctc  117600
117601  tatgcagtct ggacccagct gtcttctgca gcccccagcc gtgtaagagt tgtgtgtctg  117660
117661  cacagcacct ggccccagga gcttctggaa gttcctggcc atggcctgct cggcatctgc  117720
117721  cagaggcagt tcattctctc tctacaggcg tcccatggac actggagacc ctctaaaatg  117780
117781  gccacgtttc ttagatggcc tgaactgtaa cctcagcagc cagtttttac tgctcactta  117840
117841  aatgtgctca ccatagcaga aaagcattat gtccaagtct ggttcagccc ctggcaagcg  117900
117901  tcaggcagtt ggatttcatt tgggactttt catttcccct ttcttctttt aacccctctc  117960
117961  cccatcctct ttggggaaaa aaaaaaccca agagacgatc tgatgatgat actcttccat  118020
118021  acgacagtac aatgactaac gtggatttgt gtgtcgcctc tcctggggat cgctgtactt  118080
118081  tagtggagac aaaagcctcg ccttggctaa caatcgattt tggcctctct gggagggaac  118140
118141  attcttgtcc agccagaagt cctctgcttg gtgaacagga agtgatggaa tttaggagac  118200
118201  cacaaaatca tctttcttcc tgacactgac tccaagggtc cttgcttggt tcctgctttc  118260
118261  aatcccatat tccaagggcc ccccatttct gcctgctggt gtccacactc taacagagac  118320
118321  acccaagatc ccagaggctt ggtatcccat ggagcatcac aggatagaag ctcctggccc  118380
118381  agctagaaga tgcttgaact gcttcaactt ggaacatact ttttaagcag cagctgagaa  118440
118441  aattctgtgg cttcccaggc catagagctc cttcctggag acagcatgac aacccaaaga  118500
118501  ggagcatcca tacacagcaa gcacggggat gtggaggaag ttaaaaacgt gcccagccca  118560
118561  gagccacaaa ttggttccag aatatcttct gcacattttc acagcctcag agtacggtga  118620
118621  cacttcatct agaactgcat ggccactggg acctcctgat caagcttctg tgtcttccac  118680
118681  aattctagag tatctgagct agtattgcct tagggaacac ctggacttac cctcccattt  118740
118741  tccagatggg gacactgagg cccataaagg caagaggagt ggtgatttgc cagtcggcat  118800
118801  gccagggata ggtgacagag gctggggagg ccctaggttt cctgactcag cccccgcctc  118860
118861  tgacctcaag ccgtatcagg tcattcctct gcaggtggat ggagaagaaa aggaaggagg  118920
118921  gtgctgctct ggaaaggggc aagtgcagga gggaagctga gactctggaa cggaggtggg  118980
118981  ccagggcatc cagcctttgc cagtcatcgg acagcagaca tctcaagtga aagcagaatc  119040
119041  atctgccttg actccgtgtg gtgtgtgcta ttctgctgca tgtctctttc accagatcca  119100
119101  gaatacagct gtgctctgaa caggattagt ccacaccagg tggcgaggct ttttctactt  119160
119161  gttgataagg catggaactg aatggtacgc tcagcccttc tttccccttg aagagcacac  119220
119221  acagatctct tcctgtcaga atggagactt agattgtcct tctcagtaga caaatttctc  119280
119281  agcagaaatc tgaccccaag attgggcgtg tgcttggcct ccggggcctg tgtcccctcc  119340
119341  aggctgacta gggctctggt ggcgtgacgt accgctgtgc tcccgcggtt tctcagccac  119400
119401  attctgaatc ttgaggaaca gagctgcaaa ggaagtctct aacctatctc accattttat  119460
119461  caatgaggga gctgaggacc cctgagggaa agggccttcc ctcgggctac acagggaaag  119520
119521  gtgcacaaag ccaggcttga cccggggtgc tccatgggtc agacaaactc cagccaccga  119580
119581  aactctgctc cagcctgatg tgtgcgctgg gcctggcgag gtcgcttggc aaagcccttt  119640
119641  gctgtggagc ttcctcttct ccagccaggc cttttctttt ctgatgatca gttcgtctcc  119700
119701  catctttttt cttgatcctt aaatttgggt ggcatttctg gtgtgaaaag gggaacgtgt  119760
119761  gaaatgacgg tcacatcctt tgggtctagt tcatgagaaa gatcaggaaa atgaaaaatc  119820
119821  tgccatttcc tgctctgagc gcaggctcct gggagtcacc cactaagtcc ttctaaactg  119880
119881  cccaggtctc gggatcctgc agcatttcca agggccaaat ccacactcag gtccctcaca  119940
119941  cccacttcct tgcttctgag agatgtggga gcacaggcac actcaacaag gacccgtgcc  120000
120001  caactcctga ggagttcagg ggcaaggtgc ccaaacacag gaggccccca gatcccaagg  120060
120061  gaaggcaatt ctggagccct gttgggcagc atgttggagt gtgggcctga tccccgggcc  120120
120121  tcggggatCA CAGCGTGTGC TGTGTGTTAG TAAATGCTTC TGCTTCCTTC TAGACTAAAG  120180
120181  CTTTGATTGA TAAGCTCCAA AAGCTTgtgt catctgaggg cagatttaag aatctcagag  120240
120241  aagctctgaa aaagtaagtg tgtgtcgttt tgtcgctgtt atttttaaaa tcatagacct  120300
120301  gcattgcaga ggcattcacg tgccgccccc agccagagca ggaggtcttt ctgtctgtct  120360
120361  gttcgtctgt ctacccacaa gacccctaga tttcctggac cccaatggtg gagtcctcca  120420
120421  tggtctgcca gagaaactcc agagtttgct agcatttcct gagagaagca caggaatact  120480
120481  gctgggatcc ctgaaagcat agtagctgtg atgataatag tagtggtgcc agatttctcg  120540
120541  attctaaaat gcacgttttc ttttcacatt ttaataattc tgacatcagg agacgtctta  120600
120601  acgtcagttt tgtttattta acacaattgt gtttcctttt tcactccaga attcatcatc  120660
120661  aaaatgtttg cattttataa acaatggcat ccgggaatta aaaaaataca gttttacaat  120720
120721  aatcatactt aaagtttgta aagcacttgc ctagacattg tgcgcttaac gccatcaaca  120780
120781  ttgcccacac ggcggggtcc tcagcctcag cacccttgct gttttgacca ggatgatcct  120840
120841  ttgttgaggg ggactgtcct gtgcattgta gaatctttag cagcatctct ggcctctacc  120900
120901  tgtgagatgc taatggcacc cctccaagtt gtgacgacca aaactgtctc cagacattgc  120960
120961  caaatgtcca ctagggggca aaatcctccc cacttgacaa ccatcaggat aaggctgctt  121020
121021  cccgcatcct gttcttccag acaaagaaac tgaagagcta gtgtctggtc caaggccacg  121080
121081  tggacggtcc aaggccacat ggccgtggcc tagcaccagg actggcccag gctggcctcc  121140
121141  agagcttgtc aaggtttgcc ctgggctcca gacgagctct cccagggaag cagtgattca  121200
121201  gcccatctgc acacactgtg gccacacact cacatgaagt ggggggtttg cttctgtcac  121260
121261  tctcattagg tgcttactca ggcttctgca ctagtctcaa ccctcctttc cttgagtgag  121320
121321  tgttccttcc tctcctcgcc tgactggcta ctcgccagac cttggagaga ccctgggaga  121380
121381  tccctggggt cccggttccc tatatagctc aggaagcctc tccccgcttc ctggtgttcc  121440
121441  catgatcacg gctgacgcag ggaacaccag agtttactac ccccagaccc tgaggatggg  121500
121501  gccagccaaa acctccagcc cttgacagtg gctttgacag actgctcacc cctctgccag  121560
121561  cctcgtctgc ctcctctttg cgttttcttc ctgccgcatt tggtctgtcc tttgccagct  121620
121621  ctgtgtgcca tcgccttgac catctccact ttgtttgtgt cctcagacag atgttgcacc  121680
121681  catctgtgct gtccagccgt ctctcttctg cctgggctcc cgagagcccc tgtggactgt  121740
121741  gcttgtgggg agctgccccc tccgtgcatt caccaacttg tccgtccgtc cgcccccggg  121800
121801  gcaccactcc atccacctcc tcacatggct ggcttcctcg tctgccgccg ccaccaccgc  121860
121861  tgcctccact gcctctgggg ccccccattc tgtctgagtc cccaccctga ccgtcttccc  121920
121921  tctttcaggt ggcctgtggg cccgtgtaag tgtctctccc acattcccct gctccctgca  121980
121981  gcacagggca gaggtggcct gcgggcctct ggaagctaag agctttatgc aaaccaggtt  122040
122041  ctggacttgc agagacatag gcagggcaca cagaggaggg agggactggg gaaacctggg  122100
122101  gcaaatgctt cccgcacccc ctctcctgag gctctaaggt tttcacaaag agcggtgttg  122160
122161  catgaatact gagcgtctgt ttcactaggc aggggacggg ggcaagagta gcgaggtggc  122220
122221  agtccatggg catagccaat gacctcccca gagaaggagt cctgctatgg gcctcaccat  122280
122281  gttggtctgc agcccattca tacgtcccag gcatcttttt ttagcttttc attaagatat  122340
122341  ccaattcggg ctaggcacag tggctcatgc ctataatccc agcactttag gaggccgagg  122400
122401  tgggcagatc acttgaggtc aggagctaga aaccaacctt gccaacatgg caaaaccctg  122460
122461  tctctactga aaatacaaaa attagccagg cgtggtggca catgcctata atcccagcta  122520
122521  cttgggaggc tgaagcacga gaatcgcttg agcccaggag gcagaagttg cagcgagctg  122580
122581  agatcgtgcc actgcactcc agtctaggtg acagaacaag actgtctcaa aaaaaaaaaa  122640
122641  aaaaaaaaaa aacaaaagaa aagaaaaaga aaaagaagaa aaaatatcca atttctgcca  122700
122701  gcatccaggc tggagaatgg ccttattgca tttcccagcc gagacttcac caccaaacac  122760
122761  cccactagcc actctcttaa atgtcccttg ccccacctgc aacagcccta actatgtgtg  122820
122821  ccccttcagt ccctgccaga tgccctgaga gtggcctcat ctccccttct cattccccaa  122880
122881  gcctacatac tggcaaagtc ctatgcctgt tccctcctcc caacctccca gcaatcggaa  122940
122941  ccttccccca gctccaggca acaagaattt ggttgaaaac tgaatttagt agcaaaatgt  123000
123001  ggtcaccagc atttttgggg ccgattccag ttttgactac cctgtctaat ctcaaccgag  123060
123061  cacacacttg catatctgca ccttttgtgt ttaatttgaa taggaagccc ttgatttaga  123120
123121  ggaacacggg ggacaggctg ttattgtagg ctgctgcagt gaaagccttt cccctttgtt  123180
123181  cccctgaatt aaggatggga acagccatgg aggagcgtgt cagctagctg actgccaggc  123240
123241  catcccctat accctttaat cagggtgaga atcaatttat ctacatggat gtcatgagcc  123300
123301  caaaggctga gctctagagt ctcaggggtt ccagcaaagc caagtatcta tctctatctt  123360
123361  tattctctgc ctgtgaccac agagcagcct agcaacccag tggtaaaatg ggactttcca  123420
123421  cccccacccc atcgcagttt tgtttttcaa agactactta cctgatcacc ctgtacctcg  123480
123481  tgccagaacc ttggaccctg gccccagggg attcagccca cacagcccag cctcaagggc  123540
123541  cctcatgccc tccctgaatg cccttcccca ggcctcaaga tgggagagag gagatcccca  123600
123601  accacagccg gcagaaactt gtaagagaga atagcccatc ccacagccag ggcagtacag  123660
123661  ggaagagaga agttggagag aaagaggaag gggaggtgga ctcattgctt gtctcgggtt  123720
123721  ggtttcctgg agtttggtgt agagcatggg cagctgcctc ttgccagcag cagctggtcc  123780
123781  cccataatct cccttattcc atttaacatc atcaggagcg tcttggtgga aagaaacatc  123840
123841  cagtttgggg gctccaaaca accacaggca aggccaggtg tcaccagcat gggagtgcga  123900
123901  cagcgaggcc ttgcccagaa accagaagca gctttcaggc taggggtggg acactttcct  123960
123961  ctctgctccc taaaatgcta gctgcaggcc cgtgagggct ctgccagaag aggaagccac  124020
124021  ccccgtatca gctctgcttg ataggccctg ccaagggcaa gactggacct cacccgagag  124080
124081  aggccaaaag gccaatatgg aaggttcagg acttgcctgt tgttgggtgt cttgcctgca  124140
124141  ggaagcccca acatgcttcc cttttcattc agaggctcgg tgtggctcag tccctatgcc  124200
124201  gtgtgtccct gtggggccct ccagcagtcc tctgtcccaa tctggcaact ccatacattt  124260
124261  gcccacatgg ctctggattt cggatgggtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtttgattg  124320
124321  agtgttctct tgtcccctcc ttcatggccc ctcactatag agcaagcttg tccaacccgt  124380
124381  ggcctaaggg ccgcatatgg cccaggatgg ttttaaatgc agcccaacac aaattggtaa  124440
124441  actttcttaa aacattaaga gatttttttg tgattttttt ccagcttatt agctatcgtt  124500
124501  agtgtgttag tgtattttac gtgtggccca agacaattct tcttccaatg cggccaggga  124560
124561  agcgaaaaga ttggccaccc ctgccataga ggtagtaaat agggacagag gttagtactg  124620
124621  gggctgggcg tgctacttgc aagtgattcg attgcaaatc caccaccttc ccacagctga  124680
124681  accatgactc cccataaata ccaggggaag tcgaccctca gtgatcagag gacctctgat  124740
124741  ccttttcact gatctgggtg gtcagaaacc cccaaaagcc ttgagaaaca ctctgagtcc  124800
124801  tttggtcatt tgcagtcagc ttgcagtcac caggcctccc gttctccctt ccatccttag  124860
124861  agcactccac ggctacctgg ctactgtcac acatgcaggg tgaaggggga gagcacctct  124920
124921  cagaacccac cggtcagcac tgccacagcc ttacgactcc agagttactt ctcagatctt  124980
124981  tggattattt ctccatcaga ctcataagcc tgggcttcag acttggagta tgatagaaag  125040
125041  gaaatgaaga gctggccggg cacagtggct cacacctgta atctgagcac tttgggaagc  125100
125101  tgaggcgagc agatcacttg agcttaggag ttctagacca gcctgggcaa catggcaaaa  125160
125161  atacaaaatt tctgtcccta ccaaaaatac aaaaattcgc tgggtatggt ggtgcatgca  125220
125221  tgtagtccag ctacttagga ggctgaggca ggaggaccat tggagcctga gaagtcaagg  125280
125281  ctgcagtgag ctgtgattgt gccactgcac tccagtctag gtaacagagt gagaccctgc  125340
125341  ctcaaaaaaa aaaaaaagaa aaagaaagga aggaaatgaa gacctgtgca tgtaataatc  125400
125401  atggactgga agggatggaa ggatgcaaag cagcccctcc agtggctgga tgctccttac  125460
125461  tcttttcttt ttttttttaa tcacaaagca cagtaaatat atatatttga aactacaagc  125520
125521  ctgtatacaa atgcatatat gcatcacagg aacaaaaatt ccacaaaaca atatatacct  125580
125581  ttatttcatt tgatgaagtc agatattttc tttttcactt gttattttta tttgttttca  125640
125641  attaaataga gatggggtct cactatgttg ctcaggctgg tcttgaaccg ttggactcaa  125700
125701  gtgatcctcc cacctcaacc tctcaaatcc cactgcctgg gattacagga gtgagccacc  125760
125761  actcggccct ttttcacttt ttaaaaattc tggtctacac cttctaaatt gatttcaaca  125820
125821  cccatgaaag ggtcagccct acatttggaa aaacacttct gtctgctgtg tccctaacgc  125880
125881  caggcctctg cctccttcac gactttgcca tactgtgcca actgtatttg tgtttaccta  125940
125941  acagcctctt taaattaatt cactttttcc caaaaagaaa taagaaggaa attttgtatc  126000
126001  atggcaaatg gaaaaccagc ttacttgctg taaatacaag aatgccattt aaaaatatat  126060
126061  ggtaaaaaca aaataatgtt tttgaattct ggccaaatac tgatgtttgc caacactctg  126120
126121  attctgacac ctgttgctat ttgtctaaaa agagaaaatg tgaaaggagg agaatggcaa  126180
126181  gtatcaaaag tgtcaaagtc acactatcac caaatgaggc gctctccctg agcagaaggg  126240
126241  aaaaaagtaa aaatccaatg tttcttacca cgtgaattca tgttatttaa tatcgtgcct  126300
126301  gtaaatcagc tgtgagacca cctaaaactg tcttagctgc tatcattgct ttatacatga  126360
126361  ggagcctgag gaccagagag ggaaagacct ggcctagggt cacacagcag gcaggtgagg  126420
126421  gacaggggcc aggtttctgc tcttgctcta tcatcctccc ggcctcacct tcctccaggc  126480
126481  tagcagggtt gccaggtggc cacaaagaga caaaggtaag atgggctggg aataagggtc  126540
126541  actgcactgt gctcgatgat gccaccgcat ctgtgtgctg agctgagagg aggcggcaga  126600
126601  gcactgggga ggaggcccca gaaggagcta aagggagccc tgccggcaca taacgaccgc  126660
126661  cgggctccat cacaggctcc atcaaccctt acccagcacc gagccaaggg caccagaaca  126720
126721  cgctgggaag gaacagtaac aggaggccct gctttggacc aaaaatcaga gaggcatggc  126780
126781  ccatcactcc gggggcccag ctcccaaaga tgcagtcccc catgagtcac caaccatgga  126840
126841  aactatcacc caaccccctg ccccaaagcc actttcagga aagtgatctc agagagcaag  126900
126901  ggtttcctgc cctggcaccc aagcccagtg cttaggtggg tgggagatgc cagtggagac  126960
126961  aggagaggtc tcagggagca gagacaaggg tgtcagatag ggtgactggc aggagttggg  127020
127021  gggctggggc tgcagagccc tccaggaggt gattcggggg aggatccgga tgggagagtc  127080
127081  tcagggagag ataggaaagg tgagtccaga ggggctggtg acagagccca gggactgact  127140
127141  gggacagaag gcagagaggt aggggaggac cttctggctc agggaggaaa gagacaatct  127200
127201  gagatgcccc agtgggtgta agaggcccca gtcagcacca tgttgccccc accaccccag  127260
127261  aggactggcc ctgagaccca gccgacagtc ctgggcgtgt agaatagtca gttctagagt  127320
127321  gtagtgtgat tcttggtgac tgcaagtccc tttgcctcta gcaaagcaaa aggtgcatgc  127380
127381  gggatgttct gttcttggta gacgtTACTT TTTTAAAATG AAAAACTTGT GTTAATGCCG  127440
127441  TTTGCTTCCA AGTTGTGACC CACCCTGTGT CCCTTACCTG GGGATGTACC TCACCGACCT  127500
127501  GGCCTTCATC GAGGAGGGGA Cgcccaatta cacggaagac ggcctggtca acttctccaa  127560
127561  gatgaggatg gtgcgttccc cccagccagg caggggaagg ggggcgttga agcccagatg  127620
127621  actcaacctg gggcccaccc acactctgcc ccccaaggcc caacctgctg catagggtgc  127680
127681  ccccatttgg gagcctgggt ccagcttccc caatgacagc catcactatc attgatgagc  127740
127741  agttagaatc tggcaggccc tgagccatgc tttcaccggc atttcctcct ctagtcctga  127800
127801  cagtctgaga ggtagctgct cttcttattc tgcacctttc agatgagcag actgaggctg  127860
127861  agtgaggtca agtgagcagc ccaaggtcac cccacaagta aagggcagag ccaggtctgg  127920
127921  agcccgggtc caggtgactc caaagcccca cactgtcatt cacacccatc cgtattgttc  127980
127981  gtatcgacac ttgcttgatg tggacaaagt aaaaccactt acacagcacc tcctaaaaga  128040
128041  gtaagtttcc agttttccca gaaaaatcta gaacttggga taagggctga ggagacttct  128100
128101  cccattagga acaggattct aaccgtctcc ttctcccctc tcacttcgcc agaaagcctc  128160
128161  tacttgcacc agttttatat aatgggcctt gacattagat ttttgttgga tggaaagggt  128220
128221  tttttcaggc accatcctga agagcgaaag ctgcttttca tcgtgtcttg tgcacagcag  128280
128281  gcgctaagga agtggctgat gcctttaact tttgctggag tcgtggggtt ttgttctagt  128340
128341  gatgttaggt agcttatgcc actaattaaa ggagattttt tttcttctct cagtcacata  128400
128401  gtgtaattta cctatagagt cttgacaagt cttggaagca gatttctgtt taaaaaaaaa  128460
128461  aaaagaaaaa aaacatgagg ccgggtgtgg tcgctcacac ctataatccc agcactttgg  128520
128521  gagctgaggc gggtggatca cttgaggtca gaagttcaag accagcctgg tcaacatggt  128580
128581  gaaaccccat ctctactaaa aatacaaaaa ttagccgggc gtggtggcat gcacttgtaa  128640
128641  tcccacctac tcaggaggct gaggcaggag gatcacttga acccaggaga cagaggttgc  128700
128701  actgagccga gatcacgcca ctgcactcca gcctgggcga cagagtgaga ctccatctca  128760
128761  aaaaataaaa ataaaaacaa acacacatga tgcctccgtg ggaccttcca ggaggcaaca  128820
128821  tgtatggaat taagaggctg acttcagatt tagttgttga tgccccttca gctctgcaaa  128880
128881  gttgggggtG GAACTAGGAG AGCAAACTGC ATTCTGAAAC ACTCCTTCCT TCCCACAGAT  128940
128941  ATCCCATATT ATCCGAgaga ttcgccagtt tcaacaaact gcctacaaaa tagagcacca  129000
129001  agcaaaggta agctgtgcct tttcctggtc acttgcatgc tttcacagtg gctctgtcta  129060
129061  ggccaccttc caccctgtcc cctccatacc cgtccacttt cccttccaga attctctcga  129120
129121  gcccagctca aatgccatcc ctgtaaggaa ggcttcccta gtccctattt cttcaaattg  129180
129181  ggcctgtgtt catcttgtga ctcttgtctg attttacctg ccataggatg gtttatattc  129240
129241  atgtctaatc tcccccaggg caagacaggc agagttgata acatctgttt ctgaaaggta  129300
129301  ctatgcttac aagttacaaa atccacagat ataaggagtg cacagtgaaa tgtcccccag  129360
129361  ccacctagtt ccccttccaa aggcaacatt tccgcccgtt tcttgtgtct aggtccacag  129420
129421  gcaatccata aacacaagcc aactttgcat accattctct agcatactat acactgctca  129480
129481  gtatcattcc tttttttcct tcataatata tcttggagat cattcctatt aaaatagaag  129540
129541  catccttatt ctttcttaca gctgcagaga aatctattta gccaatcctc tgtattgatg  129600
129601  aacatttagg ttgttttgat cttttgctgc tacagacaag gcacaaagaa atactttgta  129660
129661  catccagaaa caggcaggga gggccatagg gtatggatcc cagggtctgt gctgctctga  129720
129721  gggcctagag agccttactg gagtaggaga atcctggaag agttttcctg gtcggggtag  129780
129781  acatgtcttt cttgcagaga gacaggcttg tgtaatgcta agtacagtga ccccctccac  129840
129841  caccaccacc aaatggctgg ctgcagagag tagcatcagg cctgccagaa acagatggaa  129900
129901  ctggtgggat cctaaaagga tcagggactt tgtccgtagg accataggaa gccctgaaag  129960
129961  gaggttatat aattggacta gtttgcattt ttaaaagatt tgcaaggcca tgtaagagaa  130020
130021  tggttggtct gaaaaaaaaa aaaaaaagtc tcagctagcc aaaaagaaaa aaaaattgtt  130080
130081  taataaaaaa gaatggttgg catgttagtc tcattacatt attcaaagcc tgtactgtag  130140
130141  gccccatttt acagataaaa taacagattt gctaacccag actcttgggc tcccaatcct  130200
130201  atgacttttc ttttcttttt ctttttcttt tttttttttt tttttttttt tgagacagag  130260
130261  tctcactctg tcaccaggct ggactgcagt ggtacaatct tggctcgctg caacctccac  130320
130321  ctcccgggtt caatcaattc ttctgtctca gcctcccgca tagctgggat cagggacttt  130380
130381  gtccttagga ccatgggaag ccctgaaagg aggttatgta attggactag tttgcatttt  130440
130441  tgaaagattg caaggccatg taagagaatg gctggtctgg cacgccacta tgccccaata  130500
130501  atttttgtat ttttagtaga gacggagttt caccatattg gtcaggctgg tctcagactc  130560
130561  ctgacctcag gtgatccact cacctcagcc tcccaaagtg ttgagattac aggcatgaac  130620
130621  caccacgccc agcctccaat cctatgacct ttcttccctg cccagagata cagcatctta  130680
130681  acctcctagt gtgcagttca caaaaacatc cagctccaga cacaccctca agcacaccgg  130740
130741  aaaatcaagc ttttattgtt tttcccttct aatgtccttt gtgatcaatg tgttttttga  130800
130801  gaatgtgtca attttttgcc atattctgag aactcatgat ctgctttata gctgatagcc  130860
130861  gtatcgaagg agaaaaatca gtggactaac tacaattagt taaactggcc acttttgctt  130920
130921  tgctttccat tcattctctc actccacaaa tattcattga gcaagtccta catgccaagc  130980
130981  actatagtag gctcttggct cagcagtgaa caaaacagat aaactcttgg ccctcacgag  131040
131041  cttgtgttct agagggaaat agactaagag gcaaaaaata taatatgaca gatgattatt  131100
131101  acaaccatgg aagaaatgaa gcaggggaga ggaatgggag gttgggaaag gaataggggg  131160
131161  ccatagaatc ctagaatttt cttttctttt cttttctttt ttttaagaca gagtcttact  131220
131221  ctgtcaccca ggctggagtg caatggcgcg atctcagttc actgcaacct ctgcctcccg  131280
131281  ggttcaagca attctcctgc ctcagcctcc tgagtagctg ggactacagg tgtgagccac  131340
131341  cacgcccggc taatttttgt acgtttagta gagacggggt ttcaccacgt tggtcaggct  131400
131401  ggtctcaaac tcctgacctc gtgatccacc cgcctcagcc tcccaaagtg ctgggattac  131460
131461  aggcatgacc taggattttc aatgttggac aaaacagaaa taaagggcat catgagccac  131520
131521  aacatcacct atattatgca tccaagtgtt tgaatctaat caggaggaac caacagacaa  131580
131581  tttcagaata tgggacattc tgcgagacaa ctgctctgta actcagtggt gtgctagtaa  131640
131641  atgttaaact ggtcttgggg gtagaggatt gagtcttgat gtgtagcatt tgctgttgaa  131700
131701  gagaaaaatg attggaacgc ttgttaaaaa tggtaacatt ggaacatttg tttaaaatag  131760
131761  taggtttatt caaacctgat gcaatagagg ccaagactgt ttcttggggg agagagattg  131820
131821  aactcaactg caaatacaac agggacaggt ggggatttgt agtcaatggg ccaagaaagg  131880
131881  gggtcagtgg atggaaaatt actaagagga gatagcaaga gtaggggaat tcttgctaaa  131940
131941  ccggcctaac aggtttttat taaagtccgg ccaaagactt cgggtatcag gggtggagaa  132000
132001  tgaagaattt gagcagatat caaggtgggg ggattcttgc taaaggcaag ccaaatttga  132060
132061  agcctaggca tgaagagaac tcagaggagc ctgttaggtg atgccagcag ggccactttc  132120
132121  aaaccaccac ctggacatca ctgaaagcag agttgggaac agaggctaaa aattggcaca  132180
132181  tgcaggctgg catgagccag ctccaacaca ctactgcata tagtcttcaa aaatatcaat  132240
132241  gtcttttagc aataaaatat tttcaattaa aaatatatat atatatatca gctgggagta  132300
132301  gtggctcatg cctgtaaatc ccagcacttc aggagactga ggtaggagga tcacttgagc  132360
132361  ctaggagttt gaagtgagcc tgggcaacat agggagatca gagatcctat ctctagcaaa  132420
132421  aatcataata ataattagct gggcatggtg gtgcacgcct gtagtcacat ctactcagga  132480
132481  gtctgaggca ggcggatcac ttgagcccag gagttcaagg ctgtagtaag ctatcattgc  132540
132541  accactgcac actagcctgg gcagcagagt gaggctttgt gtctaaaaat aaaacacaca  132600
132601  cacacacaca cacacacaca catcagtgtc atgaaaaata aaaaagacta aaacacacag  132660
132661  gctgggctca gtggtgagct tttaatccta gcactgtgag aggcagaggg aggaggctac  132720
132721  ttgagttcag gagttcaaga tcagcaacat agtgagaccc tgtctctata atgaaaaaaa  132780
132781  attttttcaa aaaaaaataa taaaataaga ctaaatcata tgacatctaa atgcaatgtg  132840
132841  tgaatgtcgg ttagatctgg gattttaaaa aacagctata aagattattt tattcattaa  132900
132901  aacttgaaga aatttgaatc tggtctgtac atcagctaat tttattttat tgatattaaa  132960
132961  tgtcctaggt ataatgatgt tatggttatg taagagaatg tctgtattct taggagatgc  133020
133021  atggctgaag tattcagtgg gggaaacact acactattta ccttcaaatg gttcagccct  133080
133081  cagaaaaagg attatacgta tatgttgtat gcatagtttt tatatttttt aaataaaaag  133140
133141  ttggccggaa aacagacaac agtaaaagca ttaaccatgg aaaaacagat ataaatactg  133200
133201  gaagaaatat gtaaaacagg actatccact agaaatataa tgcaagctac atatgtaact  133260
133261  ttaagtatcc tacagggtca cattttttaa cttattttta tttatttatt tattttagtt  133320
133321  ttttgaaaca ggatctcacc ctgtcaccca ggctggagtg ctatagtgtg atcttggctc  133380
133381  actgtagcct cgacctcatg aggttcaagc gatcctccta cctcaccctc ctgaatagct  133440
133441  gggactgcag gtgttcacca ttacacccaa ctaattcttt tatatttttt gtagaaacag  133500
133501  ggttttgcca tgttgtccag cctggtctcg aactcctggc ctcaagtgat ctgcctgcct  133560
133561  cggcctccca aagtgctggg attacaggaa tgagccactg cacctggcct gtttttttgt  133620
133621  ttgtttgttt gaggcagggt ctcactctgt cacccaggct caaatgcagt gacacaatca  133680
133681  tagctcactg caacctcaac ttccccggct taaggtatga ccacacccag ctaatttttt  133740
133741  atttttttat agagacaggg tctgcccatg ttgaactcct gcgctcaagt gatcctgtcg  133800
133801  tcttggcctc ccaaagagct gggattacag gtttgagcca ccattcccag cctcattttt  133860
133861  ttttaaaagc aaaaagaaat aggtaaaatt aactataata agatatttta tttaatacaa  133920
133921  tatatccaaa taattgtcag ttcagcatgt aatcaattta aaaattgact gagatatttt  133980
133981  actttatttt attcatacta aactttcaaa aatccagtgt gtattttaca cgtcacatct  134040
134041  taattcagat gagccctgtt tcaagtgctc agtagctaca cgtggctaat ggctgctgca  134100
134101  ctggatttgg ggggctctgt aagaactgaa aatggctatc tctagagagc caggcctggt  134160
134161  ggctgagaag gggcaacaaa ggattgctgg ttttcattat gaaccgttta atgctacttg  134220
134221  gcttttttaa ttacacaaaa taaggtataa attaatttta tatctaaaat aagatataaa  134280
134281  tcaactttaa aataaaaaga aataaaaata caatttaaaa ataaatagtc ccgggcctgg  134340
134341  cacggtggct ctcaactgta atcccagcac tttgggaggc caagacagga gaattgcttg  134400
134401  aggccagaag tttgagacca gcctaggcaa cagagtaaag gctcccaact ctacaaaaaa  134460
134461  ataaaaacat tagccaggcg tagtggctca tgcctgtagt cccagctact caggaggcta  134520
134521  aggcagaaag atcacttgag cccaagaggt tgaggctaca gtgagccatg atcgtgccac  134580
134581  tgcagggcag cctgggcaac agagtgggat cctgactctg ttaaaaaaaa aaaaaaaaaa  134640
134641  aaaaaaattt aagtcctcat ggtctggtag ggaaactttg agttttcggg catggctctt  134700
134701  agaggataaa cacatggtga ttttaataac aagatcaaac attgaattca tcagcttaaa  134760
134761  gcactaaggg aatcaggcct aagccactgg gggtacagaa tggctccctg gccaattaac  134820
134821  agcagcaagc cagagcctgc tcagcatctc tggggctcct ccctctgcct tattcaacac  134880
134881  caaccagcct ccacccagcc cactctcaca tccttctctc agtcgaccag ggaacacctg  134940
134941  ggttcaaatc ccggcgaagc cactcaccaa ctgtgttacc ttctgcctca actgtaacat  135000
135001  gagattcttt tattttattt ttgagacgga gtttcactct gtcacccagc ctggagtgca  135060
135061  gtggcgcgat ctcggctcac tgcaacttct gcctcccagg ttcaagtgat tatccagcct  135120
135121  cagcctccca agtagctgtg attacaggtg cctgccacca cgcccgacta atttttgtat  135180
135181  ttttagtaga gatggggttt taccacactg gccaggctag tctcaaactc ctgacctcaa  135240
135241  gtgatccacc tgctttggcc tcccaaagtg ctgggattac agacataagc cactgcgcct  135300
135301  ggctggtcac atgagattct tataccagtg tgggatgggt tgtttttgat gattaaatat  135360
135361  gacaaccttt gtaaaaggac tttataaaaa aagcattgct gtctgatgca agaactcatg  135420
135421  catacatgag taacggttgg tttctggtct ccatgaatga gtgaggggat tttgagggcc  135480
135481  tgttgagggg gtctaatgtg gctaaagagg ggggttgttg gcaactgcag ggctagagcc  135540
135541  cctgctttgg gggcaagaac ctccgggaaa gagcagaggg atttaaaggc agtgggtctc  135600
135601  cagtgtccgt gtgcatccga atcatgctca ccaaaaagag tgagttgtac tgtatgtacc  135660
135661  tttttttaag taaaatgata ctcaatcctt gacaagccta ctctgctgac agtgttggcc  135720
135721  gttgtagtaa gaaacccatg atccttctcc tagggattta tgatttaaac acttagttga  135780
135781  ggcaaaaggc tgtattctag aagatcttca ttgcaacatt tattttatat ataaaatatc  135840
135841  aaaaaacctg aaaacggccg ggcgcggtgg ctcatgcttg taatcacagc actttgggag  135900
135901  gccgaggagg gtggatcacc tgaggtcagg agttctcaac cagcctggcc aacatggtga  135960
135961  aacctaatag tataaatgaa agcataccaa gtgctgtcca ttccataggt acaactatgg  136020
136021  aaaagtactt ttgtattcta agaacgagac gatcacacaa aaaaatgaaa acagttattt  136080
136081  tagagtggtg agattatggg cttctgtttt tctccaaaaa tgtattttat attgtcatgt  136140
136141  cctttattct acaataaaaa atattaagat aaaagtatca acataactca gcagtatttg  136200
136201  agggtctgtg tttgtgtgtt catccagcct gagaaccaca gagttgccat gtggatcaca  136260
136261  cagggctcat ccagaaggca ccgtggtcac actgggccct ggaaagtctc agaagttacc  136320
136321  aagaaaattt cagggttttc ttccatctcc tgcttttgtc tccttaaact ttgatgtgca  136380
136381  atacaaataa atattactgg ccagggccag tggctcatgc ctgtgatccc agcactttgg  136440
136441  gaggccgagg caggcggatc acctgaggtc agaagttcga gaccagcctg gccaacatgg  136500
136501  tgaaaccctg tctttactaa taatacaaaa attagccagg catggtgacg catgcctgta  136560
136561  atcccagcta ctcgggatgc tgaggcagaa gaatcgcttg aactcgggag gcggaggttg  136620
136621  cagtgagcca agatggcgcc actgtactcc agcctgggtg acaagaatga aattccccct  136680
136681  caaaaaaaaa aataaataaa taaatattac tgctcctcag acttctttca ttaactgctt  136740
136741  tgcaatggtg ctatatgctg ccagtcttcc tcgaaagtac aatgtcttag gaaaattagc  136800
136801  ctgacttagc caagtcaggt caagagttca acaccagcct ggccaacatg acaaaacccc  136860
136861  gtctctacta aaattgatcc tgcacatgct cactacggag gaaactaatc agtttcctga  136920
136921  tccccagggg gcttgggagg tagagattca tgcattctag aaaggactgt tcacatgaca  136980
136981  ctactatcta ggtataaaag actatttcac atggtcataa aatcgccatg tctttatcac  137040
137041  tgggtgtagg ttaaaccaga ctgtgatatc taaagtcatc ttcctagaag tgctgggaac  137100
137101  gagctgctaa tcagacatag taatcacttt atctgtgact attaatcagc atagcagaca  137160
137161  gccggttcca acctttatag tagcagagtc aattagccaa gacaaaagca gcagacttta  137220
137221  tttttctcaa gcagctacca aaagattccc aaacatataa taagaaaatt tggccaggca  137280
137281  cggtggctcg cacctgtaat cccagcactt caggaggcca aggcaggtgg atcacttgag  137340
137341  gccaggaatt caagaccagc ctggccaaca tggcaaaacc ctgtctctac taaaaataca  137400
137401  aaaattagcc aggcatggtg gtgcatgcct gggatcccaa ctactcagga ggctgagaca  137460
137461  ggacaattgc ttgaacccgg gaggcagagg ttgcagtgag cccagattgc accactgcac  137520
137521  tccagactgg gcgacagagc aagatgctgt ctcaaaaaaa aaaaagaaaa tttttttctt  137580
137581  tctgctctgg atttatgtag cggggaaaaa tgtgccttta gttccaaaca actgacaagt  137640
137641  aaataagtct tggaaagata ctttttggag cagggggctg cctgtgaggt tagagctcag  137700
137701  atctctcatt gcacatttaa tgcgcaggca ttcagcaaaa tgcttcagag caggagtggg  137760
137761  gtggggagag aggagaagac aggataacct aactcatgtg agtgcatctt tctgattttc  137820
137821  cactcttaag atttctcccc agggtgagaa aaagggaggc tcttctctca cacagcctcc  137880
137881  atttccactt gcctctcttg gagtggatct ctcacagtac catgtaatcc tagcgtttta  137940
137941  atacattttg tcccaacatt ttattataaa actttttatt ttattttatt ttattttaag  138000
138001  acaaggtctg tacccaagct ggggtacagt ggtgtgaaca cagctcactg ctgccttgac  138060
138061  ctcctgggct caagtgatcc tgctgcctca gcctcacatg taactggaac cacaggtgca  138120
138121  caccacaata cccagctact tttttgattt tttgtagaaa cagggtctca ctttgttgcc  138180
138181  caagctggtt tcaaactcct gggctcaagc gatcctcctg cctcagcctc ccaaagtgct  138240
138241  gggattagag gcatgagcca ccacgcccag ccttatgaaa cttttcaaat atacagaaac  138300
138301  actgacagaa ttgtgacaga cagatcaaac atacagaaac actggcagaa ttgtgaacac  138360
138361  atatatctgc cacctagttt ctacaattga ctttttttta cttttgtacc agccttaata  138420
138421  ttatgacaat attaaataat aatcctaaga caatacttac gtcgactgct taaaacttat  138480
138481  gtcaagatgg aacactactg aatgcatttt tgcctcatat gcccacctga ctctccacag  138540
138541  taagaggctt gggccctagg agataaagtg catccacaat cagtaCTATG GAGGTCCCAC  138600
138601  AACCCTCCCA TTCCCTTTTC TCTTTTCTTT TCTCAGGTAA CGCAATATTT ACTGGACCAA  138660
138661  TCTTTTGTAA TGGATGAAGA AAGCCTCTAC GAGTCTTCTC TCCGAATAGA ACCAAAACTC  138720
138721  CCCACCTGAA GCTGAGCCCA GCCCAGACCC AGCTGCTCCC GGGGACATGT GCTAGATGAT  138780
138781  ACTGTACATA TTCGTTTGGT TTCACTGGAT TTTCTTCTTC AGTATGTGCT TCTCCAAGAA  138840
138841  TACAAATCGT CCTTGTTCTT AGATTCCTGT AGAACCGGAA TATGAATTTC TGCACCGTTT  138900
138901  CAGACTTCGC CCACCCATCC CTCCCCTCGT CTCCTGCAGT GCCTGTTTCT TTTAAACAGC  138960
138961  TGTACTCTTG GTCCCTCTTC CCTAGACTCC TCACTCTTCT CAGAGGGGAA ACAGCACCCT  139020
139021  TGCATACAAG AATCTTAGAC TCCAGTCCTG CTTCCGTCCC TCCCCAGCCC AGGCTCCTGG  139080
139081  GTTGAGGTGG CCACCCAGGC ATCCTCCCAG CATGTTCCAT GTAGTTGTTA TAACTGGGTG  139140
139141  GGGGGTGGGG GGCGGCGGGA GGGGGAAACC ATACCCTGAA GTCCAGTCAT TGACAAATCT  139200
139201  TCCCGCTGAT GGTGATGTCA ATTTCCAAAG CAGCTTCTCC AGCCAAAATC GCAGGTCTCA  139260
139261  AAACTCCCCA TGTGTCTCCC AGTAACCTGG ACGGAAGGGA GTCCTCTCTG CTCAGAACCA  139320
139321  CACCCCTCGT ACCAATGCTG CCATCTCGTT CAGGCCCCAC GTCGCTCCTT GCTCTAGGAT  139380
139381  TAACACCAGA TAGCATGAAT AGCAGTCTCA ATACAACTGG ATGAGGCCCT AGACTTCCCG  139440
139441  AGGAAATGGA GTCACAAACA CCAAGCCACG TCGACTCTTG CCGACCACTG GCCCAGCATC  139500
139501  CACTGAAAGT CGGGAACACA AAAATGTCAC TTTTCCTCTT TAAGCTGCCT AACGGTCACT  139560
139561  ACAAGCTTAC ATTGAGATGC TCTAAGTCTG TATACCTTGT GATAATTAGT ACCACACTGT  139620
139621  AGAATTAGGA AATCAATAAC CAAGTGTTTT TATTGCATAT ACTGTAGTCC TGTCTAAATG  139680
139681  CCTTCTAGCA GGAATATAGT AATGTAGTGC TTATTCTGTG AATATTACCA TGTATTTTTT  139740
139741  ACACTGTACA GTATAGAAAA CACAGGTTAA CTCCGAAGTG GCAGGCATGC TCCACTACAA  139800
139801  CAGACAGACA ACTTTTGCTG TAAGCAATAC CTAGTGGTAT GAGAATTCTA TTTCAAGTCC  139860
139861  TAAAATATTT CAACTTACAG CTTGTTTGGA AAAAAATTTC CATTTTTGTA AAAATATATG  139920
139921  TTTCCTGATT ACCTCTTGCT AATAAATCTA TTCTATCTCA GGGTGAACAG CGAGTTTTGA  139980
139981  TGGGTTTCAT TCGTTCAGTC AAGGAATATT TGATGAGCAC TTGCTCCTTA CCCAGCCCAG  140040
140041  CCTGGGACCG GAGATCCAGA GTGTCAAGGA CACCATACCT GCTTTTTAGG CACCAACAGT  140100
140101  TTGGTGGGGA AGACTGTTTC AGTTGCCTAT TGCACCAAGA ACAAGCCACT CCAAAACATA  140160
140161  ATGGCTTAAA ACCATTTTTG TTACCTTTCA CAGTTCTATG GGTTGACTGG GTCCAGCTGT  140220
140221  CAGTTCTTAT TTGGAGTCTC TCATGAAGTT TCAGTCACTC AGCAACTGGG ACTGGAGTCA  140280
140281  TCTGAAGGCT CAACTGGACC GGGTGGTGCT CTAGTTGGTG CACCAAGATG GCGCTGTCAC  140340
140341  ATGGCTGGAT GTTGATGTCT GCTGGGCTGC ACTGGGGCTG TTCATGGGAG CATCCACACG  140400
140401  TGGCCTCTCT GTGTGGCTTG GGCTCCTCAC AGTCCGGAAG CTGGGTTCCA AGAGCGACTG  140460
140461  TTCCAGCAGC CTCAGGCAGA AGCTACAAGG CTGCCCAGAT GCCATCCTGC CCAGATGTGT  140520
140521  CCTCACTGTC ACCCAGGAAG GGAAGCCCCG GAACACCACC CTCAGTCACA GGCATGGGGC  140580
140581  CCACTGCAAG GCACAACCCA CTCCAGAGCT CCCAAGGCCG CCTCCCCTGG GACCTGCAGC  140640
140641  CAGCTGGCTC CATAACTGCT TTTCCGTTTC CTCCAGGCAT TTTCATCCTA GCCCTACTTT  140700
140701  GTGCTGGGAT CTGAGGGGGA TAGCAAGCGG AGAAAGAAGG GATCTAGAGG GAGAAGATTC  140760
140761  TAGATCCTTC TTTTGACTGC CAGCTGATTT TGATTGCCAG CTTTACCTGC TTCATGAGCT  140820
140821  CAGCCAAGTC ACTTAACCTC TCAGAGCTTC ACTGTTCTCA TCTGAAAAAT GGGgatgaaa  140880
140881  atggtatctc attacagagt agaattaaat gaattattat aattaatggt attaagtact  140940
140941  attaaacagt taatggtaaa gaaggaagaa tgtgttttga ggtgccaatg aagtagtata  141000
141001  agacaagctg ctttgttaag caagacatca gctgttactc ctggcaccaa aagccgtcct  141060
141061  ggggttccat gggtcagtgg ccttgatacc aaaacaaact tgggcccacc tgcccggcac  141120
141121  agcaaagcca agcactgaca ttgggattgc agcgagagaa agtgaggcat ttattgcaag  141180
141181  ggcaccaagc aagatgaatc acgccgctca tgcttaacac ctgaacttaa gtctttaccc  141240
141241  tacctgatgg cttacaggta agagttttta aagttgggat ggcaggggtt acaggcaagg  141300
141301  tcataaatca accacagagg ctacacattg gttgatgtat aaaggcggga catcttcagg  141360
141361  ggggtgccgt gcaccggtca taggtggact caaagatttt ctgggccagg ctcagtggct  141420
141421  cacacctgta atgccagcat tttgggaggc cgaggcggga ggattgcctg agctcaggag  141480
141481  ttcgagacca gcctgggaaa catagtgaaa ccccgtctct actaaaaata caaaaaattg  141540
141541  gccaggcaca gtggctcacg cctgtaatcc cagcactttg ggaggccgag gtgggcagat  141600
141601  cacaaggtca ggagatcgaa accatcctgg ccaacatggt gaaactccat ctctactaga  141660
141661  aatacaaaaa aattagttgg atgtggtggc aggcgcctgt aatcccagct actcgggagg  141720
141721  ctgaggcagg ataatcactt gaacccagaa ggcagagatt gcagtgagcc aagatcgcac  141780
141781  cactgccctc cagcctggtg acagagtgag actccatctc aaaaaaaaaa aaaaaaaatt  141840
141841  agctgggcat ggtgttgcac acctgtaatc ccagctgctg gggaggctga ggcacaagaa  141900
141901  ttgcttgaac ctgggaggca gaggtttcag tgagccgaga tagcacaact gtcctccagc  141960
141961  ctgggcgaca gtgcgagact ctgtctcaaa ataaataaat aaataataat aaataaaatt  142020
142021  tttaaagatt tttctgattt gtaattggtt aaggaagaga agctttgtct aaaaatttgg  142080
142081  gatcagcaga aaaaaacgtt agctctggct tgtgggcatg acctcccaca ggcccctcag  142140
142141  gaagaaattt agaacaaaac tgcagtcaga gttcagttct atgtgctagc gggtccattt  142200
142201  ggtggggtct cttcctcttc accgaaggtg aaaagcacag ttgggcggct tggccttcca  142260
142261  gcctcagcag ggaggcttct gcctctgtcc ctacaagcag acactggggc aatggatgca  142320
142321  tcagattgga agtcaagcat ttcttcattt attcaaaata ggaaggcagc gtggtggagt  142380
142381  gattacaaat tctagagcag gccgggcgtg gtggcacaca cctgtgatcc cagccgaggc  142440
142441  gggcggatca cttgaggtca ggagttcaag accagactgg ccaacatggt caaaccctgt  142500
142501  ctctactaaa aatacaaaaa ttagctgggc attgtgacgt gcctgtaatc ccagctactc  142560
142561  tggaagctga ggcaggagaa tcgcttgaac cccagaggtg gaggttgcag tgagccagga  142620
142621  tcgcaccact gcactccagc ctaggcgaca gagcgagact gtctcaaaac aaaaacaaac  142680
142681  tctagagcag cgattaccaa cggggtgatt ttactcctcg cctcagagtc tggagacatt  142740
142741  tttggtggtc acagttgggg aggccaggtg atacatctac taggtagaga ccagagatgc  142800
142801  tgctaaatag cctacaatgc acaggacagc ccccaccaca aagaactatc cagcccaaaa  142860
142861  tgtcaatcat gccgaggttg agaatccctg ctctagagcc agactgctca ggttcaaatc  142920
142921  ccggcttcac tgcttactag ccatacgacc ttaggcaagt tacgagacca ctctatgcct  142980
142981  cagttttccc acctgtgcaa tggagacaag catagtacct gccttgcaaa gttgttgtat  143040
143041  taaatgagct gctacaggtg aggtgatcag cacgtggcaa gtgcttgaga accatcagct  143100
143101  gttgttcatt catgaactat ttctagagca cttactttgt atcaggcccc attccaggca  143160
143161  ttgctgactt aatgaacaaa gcaaacaaga tccctgccca cacaaggcct atgttctagt  143220
143221  gggcggtgga cagtgagcaa ttttttaaaa tacccaagga ggctgggcac ggtggctcat  143280
143281  gcctgtaatc ccagcactat gggaggccag aggtgggtgg atcacctgag atcgggagtt  143340
143341  cgagaccagc ctgatcaata tggagaaaca ccatctctac taaaactaca aaattagctg  143400
143401  ggcatggtgg cctgtgcctg taatcccagc tactcaggag gctgaggcag gagaatcact  143460
143461  tgaacccagg aggtggaggt tgcggtgagc cgagatcgca ccattgcact ccagcctggg  143520
143521  caacaagggc aaaactccat ctcaaaaaaa aaaattaaat aaataaataa ataaaatgaa  143580
143581  atacccaagg tagggcaata aagaccacga ggacaaccat taggggaaca ctgaggctgg  143640
143641  gacatctagc ctgaaacttg gataatgcaa agccagacac ctattgttaa ggaagctgtg  143700
143701  aggtcatcac tcactcacct tgagaggact cctcttatag gcctgctggg caccccccag  143760
143761  ggatggaaat aaaggaaaat cttgagttcc ttcaagggaa attccaggca cctagctctc  143820
143821  cctgagaagc aaatgagaaa cttgataagc aagaaggtaa cagtagcctg aaacaatagc  143880
143881  caaggaagtt agagtgttgg gatgtttcct atggaaacca aagataacct cttaatatat  143940
143941  gttatttttc agaaacccag atgaccctgg cacatagacc tcaggtaagg gggaaccagg  144000
144001  actaaccgct gtcccctact ctttgctctt cctgaggggc ctggaggagg tcatgcccac  144060
144061  gagccagagc taacattctt ttctgctgat cccaaatgtt tagacagagc ttctcttcct  144120
144121  taaccaatta caaatcagaa aatctttgaa tccacctatg acccatgccc ccctccccaa  144180
144181  gatgtctaga ctttttaggt ccaaccaaat atatagcctc catgttttgg aggtttgttg  144240
144241  gtggtgtttt tttgtttgtt tgtttttgtt tttgtttttg agacagagtc tcactctgtc  144300
144301  acccaggctg gagtgcagtg gcgcgatctc gctcactgca agctccgcct cctgggttca  144360
144361  tgccattctc ctgcctcagc ctccagacta gctgggacta caggcgccca ccaccacgcc  144420
144421  tggctaattt tttgtatttt tagtagagac agggtttcac tgtgttagcc gggatggtct  144480
144481  cgatctcctg acctcatgat ccacccgcct cggcctccca aagtgctagg attacaagcg  144540
144541  tgagccaccg cgcccagcct gttggtggtg gtgttgttgt tgttgttgtt gttgttgttg  144600
144601  gtggtggtgg tggtggtggt ggtggtggtg gtgtttattt gagacagggt ctcactctgt  144660
144661  tgcccaggct ggtgtgcagt ggcatgatca tagctcattg cagcctcaac ctgctaggct  144720
144721  caggtgatcc tcttgcctcc gcctcccaag taggtaggcc cacaggtgtg tgccaccttg  144780
144781  cccagcctgc ctccatgtat tgatttatga cattgcctgt aacctctgcc tctccatctt  144840
144841  taaaagccct tgctgtaagc catgagggaa ttcagtctta agtatgagct gcccaattcc  144900
144901  ccttgctggg tgccctgcaa tcattgcctc cctttctctt actgcaatcc caatgccagt  144960
144961  gcttggcttt gctgtaccag gtgggcagac ccaagttctg tttggtaaca acctgctgca  145020
145021  gatggtcagt gttctgatcc ggcaggaggc actgggcaat tctcaggggc tttctcagga  145080
145081  cctacactag gatgaggcaa gagaagcacc cacccaggca taacatttaa ggggccacca  145140
145141  aaaaaaaaaa acagtattat tattgaaatg aataacattt tacggcaata ttttaaaaag  145200
145201  tcaaaattta caataaaatc cacaatgacc aaaataccaa aatcatcaaa gacaggatca  145260
145261  atatttctgg tgttcttctt ttgcctcact cttcaaaatg gcagacactg ggcttcttgg  145320
145321  cccttggtca atgaatcata aaatacttct agtgtcacga aaggaaatag cactccaggc  145380
145381  tctaggctag ttcctgggga gagaggcagc ggatttggtt agcttctctg tttactggcg  145440
145441  gatgtacgtg gttggttgga tttttagggt ctcccctccc aactctgtga aggagttttt  145500
145501  taaagtcagc acaaaagaaa gtttgtacct ggcctattag cattctttgg tgtaagtggg  145560
145561  tttcacaatg gcagatggtg tcacctgttg atgtatgact gcccctcagc aggcttcatg  145620
145621  ctcttgcctg gtgtttagtg attacagtct ctttcccaag agtggccctg tggaggcttc  145680
145681  cctggctgcc aggccaataa caagctgaag aggcaggttg ttattgtcag gggagtatga  145740
145741  aggtgccacc caaaaccacc cagccttcaa gtattcatga agcgcctgtg tgtgcatacc  145800
145801  taggtaacaa gcatctaacc agctcctgac ctccccgagc ccatgaccca gctgaagagt  145860
145861  ggaaaaccac aagtcaaata acatgtgtct agctcccagc ccacacatca ctccagactc  145920
145921  cagatcctta tagccaacca cctagacgcc gtctcgattt gggggcccta tttccacctc  145980
145981  caattcacct ggaccaaact gacctcattt tctccatcat atctcagttc cttcaacccc  146040
146041  caactcagtt gtgcaggcca gaaccaaagt taataataaa tgtcagagca agggtctcct  146100
146101  gtcaggttca ccttgccttc ccacttccct gccttcgtca aagctcttcc ctccaccctg  146160
146161  agcaccattt ttgctctgtc ttttctgcct ttccaaatcc catccttctt caaatgtcct  146220
146221  tccctccagg aagcctttcc tgattttctc ccagccaagg gcttcatctg tacccatctc  146280
146281  aggtcaatag gctctatctg atggcacaga cccatgtcac ttccctcaca cgagattcta  146340
146341  catgggccag ggaagtctga cttggctatt gtctcatgca gcaaactgat ccatgtctga  146400
146401  cccatgggag atgctcagga gtcaggtctg attcaaagtg gggctccaca aaaaaggaga  146460
146461  taaagtggac ttcacccaaa ttataacttc tgtgcatcaa aggacatcat taagaaaatg  146520
146521  aaaggacaac ctatagaagg gcagaaaata tttgcaaatc aagtatctca caatggttta  146580
146581  gtattcagaa tacacagaga acacctataa ctcaacaaca aaaaccagac aagccaatta  146640
146641  aagatcaatt agccaagcat ggtgatgggc acctataatc ccagatactt ggggtgctga  146700
146701  ggcagaagaa tcgcttgaac ccaggaggcg gatgtttcag tgagccaaga tcgggccatt  146760
146761  gcactccagc ctgggcaata gagcaaaaac ttcatctaaa aaaaaaaaat agacaagaga  146820
146821  ttcgaataga tatttctcca gagaaaatgc acaaatggcc aacaagcaca tgaaaagatg  146880
146881  ttcaatacca ctggtcatta gggaaataca tatcaaaacc acaatgagat accacttcat  146940
146941  gcccactaga agagttatga tctaaaaaaa atggaaaata ataagtgtca gtgagaatat  147000
147001  ggaaaaataa gaaccctcat acattgctga tggaaatgtt aaatggttcg gctgctgtga  147060
147061  aaaaatagtc tggcagtttc tcaaaaaata aagagagtca ccatatgacc cagcaattcc  147120
147121  actcctaggt ttatatccaa gagaaacaaa aatgtgtcta cacagaaact ggtacacaaa  147180
147181  tgtttatagc agcattattc ataatagcca aaaggtgaaa acaagccaaa tgtccatcaa  147240
147241  cagatgagtg gattttaaaa acgtagtata ggccaggtgc ggggtggctc acacctgcaa  147300
147301  tcctagcact ttgggaggct gagcctgagg atgaattgct tgagctcagg agttccagat  147360
147361  cagcctgggc aacatagtga aaccttgtct ctacaaaaaa aaatacaaaa attagctggg  147420
147421  catggtgggg agtgcctgtg gtcccagcta ctcaggagag taaggtggga ggatcgcctg  147480
147481  agcctgggag atggaggatt cagtgagcta tgatcacgcc aacgcactcc agcctgggca  147540
147541  acagagggag actctgtctc aaaaccctgt ctcaaaaaca aaaacaggtc ccgtcgctac  147600
147601  taaaaataca aaaattagct ggacgtggtg gcaagcacct gtaatcccag ctactcaggg  147660
147661  tggctgacac aggagaatca cttgaacccg gaggcagagg ttgcagtgag ccaagattgc  147720
147721  accactgcac tccagcctgg gtgacagagc gagactccat ctcaaaacac acccacacat  147780
147781  acacaaacac acacacaaaa catagtatag ccatacaata aaatattact cagctttaaa  147840
147841  aagaaataag tactaacgca tgctataact tggaagaacc tagaaaacat tacgctgaga  147900
147901  gaagagagac acaaaaggtc tcttatcata tgattcctct tacatgaagt gtccagaata  147960
147961  ggcaaatcca tagacacaga aagccgagta gtgggtgcca ggggaatggg gtggggagag  148020
148021  gggaatgagg aataattagt tcatgggtat ggggtgttct ttgcaggtga tgaaaaagtt  148080
148081  tggaaactag agagaggtga tagttgcaca acattataaa tgcactaaac acctctgaat  148140
148141  tatacacttc aaaatggcct atttcatgtt atgtgaattt tgcctcaaca aaacgaggaa  148200
148201  aactggctgt aactgctcat tcacaaagca cttcagatgt gatcaggaga ttatgtagat  148260
148261  taatgggata actgaattgc ataccttaaa atggctgagt atatgatata tgaatttcac  148320
148321  tttaattttt taaaagttaa aaaaaaagaa agaaaaaggg attggcaagg cagagcttct  148380
148381  cagaggaagg gtcttaaact tgttcttgaa ggaatagaag aagcccaggg tttctggaga  148440
148441  gaagaggggc tggggtgacc cagataaggt agacgtaagt gatgggttga gctgcaatgg  148500
148501  ggtgaggagt ccagggagag agggaccctg ggggcggcag ggaggtagag gcaggtggcg  148560
148561  ggtgggtggg cctgggtatg gggctgggtg ggtggctggt cccggaagtg tgcagaggca  148620
148621  ccacaatagg gctttggtgc tgaaatcttg caggctcagt tcctacctgg cctgattcca  148680
148681  ttttcattca gtcaagccct tatcagccct tgtttgcttg tttactatgc aattattacc  148740
148741  caaatcagac caagtgactc atgacccaga aatagtcaag gcccttctca tcgccaggaa  148800
148801  ggggagttag gaatgttctg ctcacgtcgg gcaggtccaa gcaaacttgc aatcctctct  148860
148861  ggtcactgcc tcttctgggt ctctccatgg ccccaactgt gcctttctat ttctttgttc  148920
148921  cctctaaacc ttgcacccac ctgcaaacac catccaccca tttttgcttc tctcgagaga  148980
148981  cttctcaagg cacccacaag cctaatcagg aggtgagtac agcacctcca aatgtcttta  149040
149041  ttccaggacc cgaagccctt caaacatcac cttcaatgcc acaagccttt taccatctga  149100
149101  ctcagaataa acagtaacaa ccactgctac tgctactgct accatttgtg ttgtgcctgc  149160
149161  agagagccag gctctgtgtt tgagcactaa cacacgagtg tgttccattt cactgaagac  149220
149221  acaggaaacc agggaagtga ttttcaaaat atttaaccac cagtgtggcg tgggcactga  149280
149281  accactcaga ctcacggcca aactggtaca aactggctaa agatcagtca gctgcaggaa  149340
149341  accctgaaaa gtcataaagg attaaacgtg agtgtgtggt gcagattatt aattcaggag  149400
149401  ttcaggaaga ggaagtttcc gtagaggaaa aattcaactg gggtgaaatt tggaatgggt  149460
149461  tggggacggt gtggctaaga aagaggagag gtgggcagaa gaattgggat ggggctgtgt  149520
149521  ccaggacagg aagtagacct gtgaactgat gctgagtgca gtggtggtgg gcattacaag  149580
149581  caggataagg aaaaatcaca gagggtccta agtgcaaagc aaaggagtat aggctgtgaa  149640
149641  aatttgtgaa caaagagaga ctgaaggagg ccctggagaa gaaacaacga ggctgtaact  149700
149701  gtgggattca gaactcctgc ctctgaactc caacttcccc tagaggtagg aattatgcca  149760
149761  actaagctgg gataagctca cactgcacgg gagtttgcag cttgcagaaa agtccagaaa  149820
149821  tgagtactct gttacagggc caggactagg gcgagagcag tgaggcatac tactgaggtg  149880
149881  caaaatgtca gggagtgtcc aaaaatgcag taatcaagat aaataatact tgaatgcaat  149940
149941  gttttaaaat gaaaagttaa tgcaaaaaac acatggtgag caaaatgtca cgttttaaaa  150000
150001  ataaatatgg gatcaggcag tcgctcgcgc ctgcaatccc agcactttgg gaggccgagg  150060
150061  cgggcggatc acctgaggtc aggagtttga gaacagcctg gccaacatgg tgaaaccccg  150120
150121  tctctactaa aaatacaaaa attagccagg cgtggtggcg ggtgcctgta atcccagcta  150180
150181  ctcaggaggc tgagacgaga gaattgcttg aacctgggag gcggaggttg caatgagccg  150240
150241  agatagcacc attgtactac agcctgggca acaagagtga aactccgtct cgaaaataaa  150300
150301  taaataaata atcgaccttt ggacttgcac agcataacct cgctgcttca ccctgatcct  150360
150361  ggctgtgatg aaacaccagc ttctggactt ttctgcaggt ctccacactt ttcttggctg  150420
150421  tgggtgcagc atctccaggg tttggccaaa ggggtggtgt tctccatgtt ctctggcttt  150480
150481  ccaggggaca aacagtgcct tctcattcag tcaatggaca tttttcaggc tggaattctc  150540
150541  tgacccacag ccaagggaag taatcaaggt ggctaggcag gatgtctcct ggccaacaga  150600
150601  actaacaaga gttcaaattc acattacaag gcagctgaag ctcctttggt ggctgaacct  150660
150661  ccttgatgcg gacttacacc cctactgtat tcgttacctt ttccactcta caaactttgg  150720
150721  tcactcatcc ctgcatccat tcatccctcc ttccacccat ccatccaaca atacagctgt  150780
150781  tggtccatct tgccatggac agagccgtct atccagccat cccttcttct attcattcat  150840
150841  ccacacatgc atccaaacac atagccaggc acccaaccac tgagccaatc ccctaccgac  150900
150901  ctaccatata aaatcagcct gtggatg                    150927