Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: PEG3

Paternally expressed gene 3

Murphy et al. Genomics 71: 110-117, 2001; Imprint Control Region(s): ICR_1142; Jima et al. Epigenetics 17: 1920-1943, 2022

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Ovis aries PEG3   14  Imprinted Paternal
Rattus norvegicus Peg3   1q12  Imprinted Paternal
Macaca fascicularis PEG3 ZIM2  19  Imprinted Paternal
Equus caballus PEG3   10  Imprinted Paternal
Bos taurus PEG3   18  Imprinted Paternal
Homo sapiens PEG3 PW1, ZNF904, ZSCAN24  19q13.4  Imprinted Paternal
Sus scrofa PEG3   Imprinted Paternal
Mus musculus Peg3 Pw1, End4, Gcap4, Zfp102, AL022617, mKIAA0287  7 6.5 cM  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    cttttaaact cattttatga ggtcagcatt accctgatac cacagccagg caaagacact   60
61   acaaaaatag aaaattacag gccaatatct ctgatgagca tacacgcaaa aatccttaac   120
121   acaataacta gcaaactaaa ttcaacagct cattgaaagg atcatacgct atgattaagt   180
181   gagattaatc actgggatgt aaggatggtt caacatacac aaataagtaa atgtgataca   240
241   ccacattaac aaaattaagc atagaaaatg tgataatttc aattgatgca gaaaaagcat   300
301   ctgacaaaat ttaacttcct ttcatgataa aaactcaaca aattatgtat agaaggcaca   360
361   tacctcgaaa tattaaaggt catatatgac aggcccacag ctaacatcac tatcagtggt   420
421   agaagacaga aaggttttcc tttaagatca ggagcaagat aaggaaaaac gaaaggcata   480
481   caaattcgaa cagaagaagt gaaattgtct ctgctgatga tgtggtctta tatatagaag   540
541   accctaaaga tgccaccaaa aacttgttaa actaataaac aaattcagta aagttgcagt   600
601   aaaaaccaat attgtttcca ggtactacta ccatctgaaa aagaaatcaa gaaaacaatt   660
661   ccatttacag taccatcaaa ttattacagt accatcaaat tatttaagaa taaatttaac   720
721   cagaatttat aatatatata atataataaa ataaaattaa cctgttcact gaaaactata   780
781   agactttgat gaaagaagtt gaagacacaa atagaaaaat atctggtgtt catggattag   840
841   aaactattgt taaaatctcc atactaccca aagtgatgtg tagattcagc gcaatttcca   900
901   taaaaaaatt ccagtgtcat ttttcacaga aatagaaaaa tactcctaaa actcataaga   960
961   aaccacagaa taccccaaat aaccaaactt tcagcaaaaa gaacaaagct ggaaaggcat  1020
1021  cacactacct gatttcaaaa ttgagtataa agctacagta ataaaaacag catgatactg  1080
1081  gcataaaacc agacatagag accaatagaa caaaatagcc cagaaataga tcccgtaatt  1140
1141  tatagtcagt caatctttga caaaagtgtc aagaacacac aacagggaaa ggactttttt  1200
1201  ttaaataagt gggtggggaa aactagatat ccatatatga aggaatgaaa ttagacacac  1260
1261  catattacaa aatcaactca aaatggatta aagacttaag agctgaaact gtgaaactaa  1320
1321  tgggagaaaa cgtaacggaa gaaacttctt gtcattggtc tgaccaatga tttttggata  1380
1381  agactttaaa agcacaggca gaaaaagcaa aaatagacaa aagggattga atcaaactaa  1440
1441  aaagcttcaa gtgttggcaa agatatggag aaagggaacc tgtgtacatt gttggtggga  1500
1501  acgtaaatta atatagccat tatggaaaac agtatggaaa ttcatttaaa aaaagtaaaa  1560
1561  ctaccgtatg acccagcaat ctcacttctg gctacatatc taaacaaaat cagtatacac  1620
1621  ttctatgttc attgcagcat tattcacatt agccaagatg tggaatcaac ctaattgtcc  1680
1681  atggattgat gaatggataa ataaaatgaa tatatgtaca atggcatact tttccagcct  1740
1741  ttaaaaagaa ggaaatgctg tcacttatga caacatggat aaacctggag gacattacgg  1800
1801  taagacaaac actgcatgat ctcatttata tttggaatct aaaaaagttg aactcataca  1860
1861  agtagagagt agaatggtgg ttgtcagggg tcagaggaga tgagctgatg ttggccaaag  1920
1921  ggtgcaaaat ttcggttaga tgggattaaa aagtcctggt gatctgttgc acagtatggt  1980
1981  gactatagtt tatacttgaa aattgctaac agagtagatc ttaagtgttc ttcacacaca  2040
2041  aaaatagtga ggtgatagat atgttaatta gcttgatatc cttttacaat gtatatgtat  2100
2101  attgaaacac catgttgtac actatatata caatttttac ttatcaatta tatcttaaga  2160
2161  aaaaattaag ccatttgaaa tgtgtatttt atttaaaata atggtagtaa acctattaca  2220
2221  ggttaatgga agcaacattt tttatgaaaa ataacaattt tcaaaaccaa aggttattga  2280
2281  gaagaggcgc attattttac atctttgtaa atctccttgg catttgactt aatagaaaac  2340
2341  agctggattc gcatctgctt tggccttcaa tttgtcatga tatcacaggt catacagcct  2400
2401  caggcaaacg tcactccaca cttgcgaaag aagtgaaaac tgttgtagtt cacagaagat  2460
2461  aatacttttg attgagatgg tgctatgatg ctatgagttt gtgagttcac aatttaacct  2520
2521  ccttttaata taaacttgca ataataggaa tatttaagat atccatatgg gtcaaaactt  2580
2581  gaaagaaaaa tgcaaggata tgtggaattg aaaacataaa ccttctgaac taatgatctt  2640
2641  gaaaaaggca gaggaaatta aaaatctgac tgctcttggg taatgaggtc cggaagcact  2700
2701  ccatgcatgt tgaggtccca ggctcattgt ggcaaacagg tactggattt ggactctcct  2760
2761  gacataaaag gagcctggaa aaacaacaac aacaacaaac agtgatggat acccaggttt  2820
2821  tttacttacg agtggtggca gggggtgaaa aaacaaagcc atgcagagag gacccagcct  2880
2881  aagctttaat cttgctcagt gactaataca ccccttttgt cacatggcac aaaatcccca  2940
2941  gttgacaata caagattgtc tctggactgt gcttctcatg ggtgaggtag agacagccaa  3000
3001  aaagacatgg agggaagaaa agttcagaga ggaggggaaa agataaccca taggaaaaac  3060
3061  acttagaaac taaacttgca aagcactggg ttaaagttag gaaatcttaa aatgaacaag  3120
3121  acagcaaaac tagcaatcaa gacatgaatt cagtcctttc aaaatgcaat tcaaatagtg  3180
3181  ttagtgtgac tttacgattt ttgaagaaat aaagaatagt gtccataaaa tgttcatcca  3240
3241  tttgagaaag gtagatataa aaaaagtacc aattggaaat catagaacag aaaacatagt  3300
3301  tactgtattt aaaacatcta gggaaatgct attaccagat gcagttaaaa agagaagtta  3360
3361  ctcagaaagc acagaaaaca gtatgaaaaa cagaaagatt gagacaaatg gaggatggat  3420
3421  taagacgggt cattatactt tataggttga aaagagtaga aatggaatgg cagaaaagtt  3480
3481  ctatttaaag aaacactggc ccaagaattc tccagaatgg aagaaagacc ttcattggtc  3540
3541  acatcaatcc tgagcaggat aaacaaaaat ctatacataa catctattct gaaagctacc  3600
3601  gcgggaaaaa ctagacgtta ttagaaagga acattacgct gatgcagacc tcctcatcag  3660
3661  gtttgttaga agacaatgga ataatatctt caaaataagg agagaagata aaggttacct  3720
3721  aagaattcca tacctggcta aaatgtcatt caaaaatgtc tcataaagac atttttagaa  3780
3781  atacaaatag actaccttat acacttattt aaagacacat ttaaggattt attgcaatga  3840
3841  gaaaaagtaa acctcgaggg acgaggagtg agattcaaga aacaagaatg agtgaataaa  3900
3901  ttcttgaaat accagtaaat ataattaatc attgactgta aaaatgtttt catttgttta  3960
3961  aaacaggtat aattaaaatt ctagacaata ttaatgaagg tgggaatggg aaatccagtg  4020
4021  aattgctaac gtgtgccaac atgtttgctt tagtacttta tagtctgtta aaaaaatata  4080
4081  tgcttatgta gaaattagga acttaaagat agacagtgaa gtaataaata taattgaaac  4140
4141  ctcccaaata agcagaagga agaaagggga ctaaagaaaa cttgatcaat ttagtagaat  4200
4201  gcaggaaagg agaaaataaa tgaccaaaag catattaaac aaatacatca ataattaaaa  4260
4261  atgtaagcag attaacttcc ctgtgtttct caacaaagag tcatggcctt gtttgcacct  4320
4321  aaaaacatag ccttgaaata tatatatata aagcaaaaac tattaattat aaggagtggt  4380
4381  ggataaaacc ataggaatat tgggagattt tattatatct agaacagata gatcaggcag  4440
4441  acaaaaaatt accaagaata ctaaaaatct gaacacagtt aacaagttga tcctatgaac  4500
4501  ataaatagaa attgatacct aacaattaga caatactcat tcttttctaa tatattgaac  4560
4561  aattaaaatt aaccatatct taagatcacc aaggatgctt tgacaaatgt gaaatagtag  4620
4621  catatgggcc atgctatatg agtataatgc aattaatttg gaaatctgta ttcaaaagat  4680
4681  agtttttttc cccaagatct ttgaccccta aagacgtttc ttcatgtcgc aaagaggaaa  4740
4741  tctaatggaa acaatgaaat acagaactga acaagaaaga actacaaaaa gaacagaaat  4800
4801  taattacatg gaaaagaagg aagaatatgg tcaacaaaat caagtcattt taaaaagaca  4860
4861  aaactgtcaa atctttagca aaactgatgg agaaacatgg agagattaat aatattagta  4920
4921  atagaaaaag ggacataatt tccaatggag aggagtttat aaactatggt agagaatata  4980
4981  agaagtgaga taacaatcca aatcattcta taaggctgtt acaaccttgg tagcaaaacc  5040
5041  agacaaggat agtgtaataa aaaagtataa ctcagtagta cccagctgca tgtgtatacg  5100
5101  aatcagatac acataatcat gatcaagcag ggtttaggaa tacagttttc aacataaaac  5160
5161  ctgctttatt caccaatcat cagatgatgt taaataatac aatcttccca atgaatgcag  5220
5221  agaagtcatt atataaaatt aaacttatga taaatttttt taaaaaacta gaacttaagg  5280
5281  caatttcctt aacccccaat aaagaggctg tacaaaacaa gcctgcagtg aatgttttta  5340
5341  cttcatagta aagataagag tatccccttt catagtaaag ataagagtat cccctttcaa  5400
5401  atataggaca agacttgttc aatatcaccc cagaagtcct agccaatgca ttatgttaat  5460
5461  gaagtgaggt atgattgtca atgagagtaa aaatgaagtc attaattagc atgttaatat  5520
5521  tttaaaaata caggaacatt tttttctgta gaaaaaaaag tcaacaagtt cactggatcc  5580
5581  aaagtcagcg tataaaaagc aatagcaggc cgggtgcagt gtaatcccag cactttggga  5640
5641  gaccagggta tgctgatcac aaggtcagga gttcgagacc agcctggcca acatggtgaa  5700
5701  actccgaaag taaaaatgaa gtcattaatt agcatgttaa cattttaaaa atacaggaac  5760
5761  ttttttttgt gtagaaaaaa aaagtcaaca agttcactgg atccaaagtc agcgtataaa  5820
5821  aagcaatagc aggccgggtg cggtgtaatc ccagcacttt gggagaccag ggtatgctga  5880
5881  tcacaaggtc aggagttcga gaccagcctg gccaacatgg tgaaactcca tcgctactaa  5940
5941  aaatacaaaa attagctggg catgatggca aatgattgta atcccagcta cccaggaggc  6000
6001  tgagggagga gaattgcttg aacccgggag gtggaggttg cagtgagctg agattgagcc  6060
6061  attgcatcgc cagcctgggc gacacagccg gactctgtct caaaaaaaaa aaaaaaaaaa  6120
6121  aaaaaaggca atagcagata ctcttctcaa aaattcataa cccaaatcaa gttgtgagaa  6180
6181  aatatcaaac aaactgagta ttctacaaaa tactgagaag ctgtcacagc cttggggagc  6240
6241  ctaaggagat gtaatcacta aatgtaatgc tgtgtctggg atgagatcct ggaacagaag  6300
6301  gaagatagta atggaaaaat gggtgaaatc aaaacaaagt ctgtagtttg tttagtgtta  6360
6361  atattatctc ttctttttga caaagtagca aggttatgta aggtattaac atcagggaaa  6420
6421  acagggtggg gaagttttgt actatctttg caactttttt gtaattctga aactattaaa  6480
6481  taaccaatta tacaattaat gggggaaaaa aaggacctcc taaagtcaaa taaggccttt  6540
6541  atagggaaaa aaaattacag tgtatcattg acagccgtaa gagatataga cagtggtcaa  6600
6601  agatgagaga tcttgatata atgttttcaa tttctctaaa ttgctgtgtg gatttaataa  6660
6661  aatgtcagaa tctcaatagg atagttcatc aaactttaaa agctgcttct aaaaattatt  6720
6721  tgaaagatgg tgggctaaga gtcagataat tttgaaagac aaggtagggc cagacacttt  6780
6781  tgaaaaacaa ggtagggccg tcgccctttc aaataccaag atactgtaaa gctgtaataa  6840
6841  tatggtgcgt taatgcacag agatagagaa atggatcagg ggaccaacaa gagagttcaa  6900
6901  gcacagacct gctcatatag agaaatatga tacaaagtca ggggaaaatt agatccctaa  6960
6961  cacagaacat aggcaaaaat aaccataaag aaaactaaaa tgcacagcta tttgaatatc  7020
7021  tttatgacat cagtgtgggg aagaatttct taaattaggc attgaaggaa gagattgtga  7080
7081  aattttacaa cacctatatt taattgtcct ctaagacaaa agataatgtt ggctcttcta  7140
7141  attttgggct tttggacttt aaatgcaatt gggatggggg caggaggtca ttcaagctgg  7200
7201  aacattgaca tcttttttgc tttgcaagat cacccttaat actgtgtgga gaatactgga  7260
7261  ggaagggttt ggaatggaag aagggttttt gtaggaagat aatgtttctt aggactacca  7320
7321  tggaaaggga aatcatggga caaatttggg atttgcctta gatagggtca gcaagacttg  7380
7381  ctgataaatt ggatgttggt ggtaaggaaa aaaggaacga gaacaatcgt gagggttttt  7440
7441  tttgtcgttt tttgtttttg ttttttggct tcagcaactg gtactgttta tagaaatggg  7500
7501  gaaaggggaa attaatattt gtttaaaatg ctttgagttg cctgatagac atccaagggg  7560
7561  agcagtcagt ttctaagcaa aagactgcgc ttttgtggac agtcctgtgg cagaggattg  7620
7621  gaatttggga gccattggca tgtaggtggc atttaaatta tgtgactagg tgaggaggga  7680
7681  agggttgtta cctagggagt ggacattgat ggagaagact agtgactaag ttctgaggca  7740
7741  agaccctcca gcgtgtagat ggcaagcaga gcagaagcca tttatgactg agaagagacc  7800
7801  actgatggca ggggagcgga aaccaggacc atgtaattgt caccaaaaat aagatagcat  7860
7861  gcatgggatt ttgtttttgt ttgcttgttt taatgaggat gttgaatatt actgagagat  7920
7921  aaagtgagat taagagcaag tttcttggcc acataaggaa ttgctgaaat tgtcaagcaa  7980
7981  tttcagtggg tttggaaggg atggaagcct gtggggcata tatgttagca ggagagaatg  8040
8041  tatggtaaaa ccattgagtt agtgacagta gactgctcta tcaagaggca ttttcagggc  8100
8101  caagaggtgc tgagcaaggg ggtggtaact gcaggagctc tgagagcatg tggtgtcttg  8160
8161  tggaaattaa tgattcagga tccggagaga aactggtatt gcagatagag gcctttgagg  8220
8221  agacaggggg atgatggagt ctttaaaata tattaaaatc acctacaaaa ccttaactag  8280
8281  acattaggat cccttgggaa cctgaaaaac aaagatctct gtgggacact gggaatctgc  8340
8341  attgtttaac agctctccag gtgagcctaa tgagagtagc cagatttgaa aatctgtaac  8400
8401  ctaagtcagg gtactaccac attcaccttc aatattcctg ctggggaatt tgttttgaac  8460
8461  gtgtattttc ataagaagca cagtgttttc attcgtatat tatgtttatg tggcactgct  8520
8521  gggcaaaaag agactgttga tggtctaggg agtctaaaac acataaagca gcttctcagt  8580
8581  gtagcaagca accactgata actccttgag tataatataa agtttaattt ggggtattaa  8640
8641  agtctgtgtg ctccttaggt aaacaccttt tggtaattaa ccacatctta cagatttttt  8700
8701  cctttaaagt taaaatcata cagcattttt attagtcagt taaaatcgcg ctgtgtaaat  8760
8761  ttaccagaat acagtttaat tcttttctgt ggagcacatt tttggtgata aaaatgatgc  8820
8821  tccgtgaata tccctgtata gaatcttctg tatatccctg tatttccttt gcttttttag  8880
8881  ttccttgaga gtggaatagt tggaccaaag agtacattag tgaactttta gtaattcatt  8940
8941  gattttactg ccagagaaga aatacgtatt tctgccaagg aaattcacag tatggatggc  9000
9001  agaagggaaa aatccctctt ccaccccaca ttccttgtcc ctagaagtaa ctcatcaaca  9060
9061  atttcttgcc tacctttcca acagttttac ctatatttgg gtttatcctt aaaaaacaaa  9120
9121  taaatgagaa aacacttacc agttcgtttc tacaaacttc agtaacttgt atatttcact  9180
9181  aaatctactg agaattcaat ccttaataat cccatacaat tctacctcat tatttttctc  9240
9241  tctcattttc ttgctgtttt attaaatggc aatgcagtgg gcttacgcag tggaaggtct  9300
9301  gtattgacgg ctgctgggaa acaactcagt agtgtgtgag actgcccgct cccctaaacc  9360
9361  gcacgtgccc ggtgtttcag gtttgcattt ctttatgcaa acaggtcgtg atgtttcctt  9420
9421  cgcaggtcgg ccagccgttt ggattttctt gcgaattgcc agttttatcc cttttgccca  9480
9481  tttttctgtc ttggtttggt ctttatctcg ttggtttcca agagctcttc atttattaag  9540
9541  gaaattagct cgatgtcttt catgtgtccc aggcggaaaa gtcttgtctt ccctgcaggt  9600
9601  ctttagacgt taatgtatgt gtttttgcgg ccaggatttt catttttttc atttagacag  9660
9661  atgtgtacat ttgtcccttt attcttcagc ggttttacat ttgagcatct cagtggggtt  9720
9721  tcctccattt cgacccccat ttctttgggg gctgcacccc caccacccaa cccacccccc  9780
9781  ttttccagac ctggctttgg ggtccctcac ggccactccc tgacgtcagc ccccagcctt  9840
9841  cgcgccaaac tgttgctgtg gcaaccgcag cctgattggc acgtcacagg gctgtggtga  9900
9901  gggggcccgg agagggcggt gaggctgctg attggctagc acagaagccc cgcctctgcg  9960
9961  gagaagccct gacaaggagg cgtcgagctg cacctcggtg CAGAAGTCTG GGCAGCTGCG  10020
10021  GGAGGAGAGG TTTGGGAGGC GCGGGAGATG TCCACCCTGG GCTGGTGGCG CCGCCGGGCG  10080
10081  CCGGGCGCCA TGAGGGTGCG CTAGGCGGCT GTTCGTGCCC GAGGCTGCGC AGCACTGAGG  10140
10141  TGAggtgagt gcgccttcgg ccgccccgcg cgcctcctgc ccgcgggacc ttggtgtcgc  10200
10201  gacggctctg ggccagagtg gccgtcttgc cgcaagccca agaccccgcg gcaagccagc  10260
10261  gacccttgtg gcagggcggg ctggcggaca tggtacttgg ccgcccgctg cccagtccga  10320
10321  gagtgggcac agtggcggcc aggctgtgga tggttggtgc ctttttgggg caggggtggg  10380
10381  cgcagcccgg gctgctgcgt tggtgccgcc atcttgcagt ccggggtctg aggggctgct  10440
10441  gcagggtctc cgcgcctttc tgactggccg ggggccaccg cagcaaaccg ggggcattag  10500
10501  ggcagacagc cgggggctct gccacggcaa gtccagcaag gtcgacacca atgctatccc  10560
10561  tgttgccacg gcggaatgcg gctctcggga gccctgggcc tcctgggctg ggtctggggg  10620
10621  ctgcgaaaat gccccttcct gcggggtgcc atcggcctcg cggcgccggc gtgcccggct  10680
10681  accctctggg ggcggggctt gtttgccgca gtggtggtgg gaggggcgaa gggctgtcct  10740
10741  gcctgtaggg gttttctttc cccgccctct cgggcggtat cttaaataag ggcggctgag  10800
10801  gcttgctgcg caggagctgc cttggttggt tggcggcaga tggggcgggg caaggctcaa  10860
10861  gtgactgggt ggcattggac gtaatcgtct gctcaagccc cacccactgg gtgccatctt  10920
10921  ttatgagggt ggctgaggtt tgccgcgcag gcgctgttct ggttgattgg tggcagatgg  10980
10981  ggcgaggcaa agctgaatga ctgtgggttg cattggatgt aatggtctgt tccagcccca  11040
11041  cccattgggt gccatctttt atgagggtgg ctgaggtttg ccgagtaggc gctgttctag  11100
11101  ttgattggcg gcaagtgggg cggggcaagg ctgaagtgat tgggtaacta tccactcagg  11160
11161  ccccgcccgc tttgacgcca tgtttgatgg gggctgctga ggtttgctgc gcaggtgctc  11220
11221  ccctggttgg ttggtggcat atggggcggg gcaaggctga agtgactggg tagcattaga  11280
11281  tgtgacgatc tgttcaggcc ctgcccgctt ggacgccatg tttgatgggg gctgctgagg  11340
11341  tttgctgtgc aggtgctgcc ctggttggtt ggtagcagag ggggcggggc aaggctgaag  11400
11401  tgactgtgta gcattggata tgacgatctg ctcaggcccc gcccacctag atgccatgtt  11460
11461  tgatgggggc tgctggagtt tgctgcgcag gtgctgtcct ggttggttgg tggcagatgg  11520
11521  ggcggggcaa ggctgaagtg acagggtggc attggaccta gtggtttgtt caagccccac  11580
11581  ccacctgggc gccatcttta atgaaagtgc ttgagatttg ctgcgcaggc gctgtcctag  11640
11641  ttggttgggc gagacaaggc ccgcccgcct gggcgccatc tttgatgggg gcagctgagg  11700
11701  tttgccgcgc aggcgttgcc cggattggtt ggcggcagat gcggcggggc aaggctgaag  11760
11761  tggctgcagg tggcatgggc gggacggtct gttcaagccc cgcccacctg ggtgccatct  11820
11821  ttgatcgggg cggctgcggt ttgccgcata ggtgtggggt tgtccacagg gaggggcggg  11880
11881  gccacggttg ctgtgcttgc ctgccttgcg gtgatggaaa gctgtggagt gccgcgctcc  11940
11941  ttgggctgtg tgtgctggtc gccaggctgt tttgccagtg ggactggctc agtccccgca  12000
12001  tctgggggag ccgggagacg tgcctaaaga gtttgcctta gcggccgcgg agccatttat  12060
12061  gcttaaggac agggtgacgg gttatcaccg cgctcgctgt gtttttggct aacggtggca  12120
12121  gaggctcacc ccttcccctg ttgttgcctg accaagactt tgttcaccac aggatgcgtg  12180
12181  tggttccatc ttgtgtatgg gggcggctta gtgggggagc tgcgaggcgg gttgtgcagg  12240
12241  cgccctgctg gcggggctaa gggctggggc ccgggaccgt tcctcgggac tgatagggct  12300
12301  gagagcaccc tcacctccac tgcccctcac cgcctctacg gtactgtctg tgctagccac  12360
12361  agggtggcgc ccgaggttga ttgcgcaggc gccatcttga gtgacacctg ggtcggcccc  12420
12421  aggggcgggc atgagggagg gctttctcag tgactagggg ctgccgagcc tggtccactg  12480
12481  tggtgcaatc tttggctgta atggggcacg tgagggcagt tacacaggca ctggtttgaa  12540
12541  tgactgctgg gttggctgta gggccgggtg cagaggactg agtgactgac ggggtctgca  12600
12601  tggccccgcc cactctgtgg catcatcttt gctggccatt aggtggcagc cacggtgtac  12660
12661  tgtgcaggtg ccatcctgaa tgacagctgg gctggctgca ggtgcggttc tgagggaggg  12720
12721  tctgctttgt cttgagtgac tgaggggggc catagcatgt gtgtcttgtc tgatagagca  12780
12781  gccggcattc aatgtggcgg gtgcagtgcg gaggcaccat tactgaatga cagctgcgct  12840
12841  gtaggagtga gcgtgagccc cgtccatcct agtaccacgt gtgttggccg gtggcggggg  12900
12901  cagcagaggt gtactgcgca ggcgccatct tgagtgacag cagggctgtt ggagggggct  12960
12961  gaggggattt caaggtaggc agggccgtag agccgtgttc attcattctg tgccatcttt  13020
13021  gccggttcat gggtggggcc tgcactggag ccttcctgag tgaccgcggg ctgcactggc  13080
13081  gtgccagctg agccctaccc ccgctatctt gggcagcgtg ccctcatggc tggtggcgcc  13140
13141  ttacttcctc cagggggcgc caaagccagg cctcgggaag cgggcgggtt cagctgtgca  13200
13201  gccttgggtc agtgagcaga aaagtggaat ccaaggccaa actcagacgt tttaagagat  13260
13261  ttggggaaag gtgggatttt aagtgagaaa atggaggaag tgggctgtgg gtgtaagatt  13320
13321  tggggtctag gtgatttgga gactctgttg gtgaaggatt ttcactcaaa atcgtacagc  13380
13381  tggaggtgga aaaattcagg gctgcgggtg gtcctgagag gggcagtgca tgggaactag  13440
13441  gaggctgccc tgggcaggtg ggggtgtgtt taaaggggct gccccatagg tagggtgggg  13500
13501  cctctggaga aactgttcat gagcagagcc gctagagggc tgcccagctt ccaaagctta  13560
13561  gttcgtttgg gtgtggccct cccagcccta gctctcctac ggagtcctag agctcactta  13620
13621  cctagccctg gctccaccca aggagatctt aagtcagccc ttttgttttg tttgaggtag  13680
13681  ggaaagtgac acatatgacg cttccttcct agcctgtcat aatttttttt tttttttttt  13740
13741  tttttttttt ttttttgaga cagagtctgg ccctctcacc caggctggag tgtggtggcg  13800
13801  tgatcttggc tcactgcagc ctctgcctcc cgggttcaag tgattctccc accccagcct  13860
13861  cttcagagta gctgggaata caggcgcgcg ccaccatgcc catctaattt tatattttta  13920
13921  gtagaccagg ggtttcgcca ttttggccag ggtggtctcg aactcctgac ctcaggtgat  13980
13981  ctgcccgcct tggcctccca aagtgctggg attacaggcg cgagtcactg cgcccatcct  14040
14041  ttgaatagtt tttaataagc tctttaacct caccaaaata tgcccacctg actcttggaa  14100
14101  tataaaccag tctcataatc atgaaggtcc ttcccccagg gacctctaat tgattgaaca  14160
14161  catactctga ggtgcagtgg gacttggact atgtcctatt agtccactga gaacatgttg  14220
14221  ataaacccta aaatatttta cgtgataaag ggtactatta cctaataata acgataggat  14280
14281  agcggtccta acatggggac ggccagcgcc aaaaatgggg ttcttgaatt gattccttaa  14340
14341  tctagagccc cagagaaggt tgtaagacac cccagaaatt gacttgaatg cctttgatgt  14400
14401  aaccttgttg gagaaagtct atgagtacat cccagggtgt gaggtggtct aagggagcta  14460
14461  tacccgtggc cattcatcct ggatgggatg cttttcatgg tctcatttga cctgtgccat  14520
14521  catagaagat aaatgtggaa ctgttgtggt attgttcccc cctgaggaac ccagtaactg  14580
14581  caaaataaac ttggcgtctc acattttctt ttcctctaca GCTTTGCCTT CTTGATCTTC  14640
14641  CGTCCTTCTT GGAGACGACT GGCGAGAGGA AGAGGGACTA GGTCCAAACG CTAGGTGGCT  14700
14701  GGGTCcaggt gagttgaatt tcctcctcac agtgccacat tcatctttgg agtgaccacc  14760
14761  gcacttcctt actctgacac tttcctactg catatgtgtt ccacatagcc accccagcac  14820
14821  catttgtgcc ctctgagaac acccagactc ttctggtgga ttgtgtattc tctaaaaatt  14880
14881  ctccttggcc tcacaccatc catttcagta tcctccctct ttttctcata ctcagctact  14940
14941  ccttcagggc tactcttttt ctcttgcctg gtgattaaag aagcatgaga gattcatcca  15000
15001  ctcatttgtg aatattgatc aagtgtgtac tttgtgccag gtactgggac atagccccaa  15060
15061  tgggggaaag gaagtgtttt caaagagttt ttagtctatt tgggaattaa agctgtggaa  15120
15121  aacataattg tttgatttat acttttgcaa gagaacatct gctagcaaca gctgacttaa  15180
15181  tcttagagag gccacatagg ggcctccctg agatggtaaa gaacattaaa gctgagccct  15240
15241  gaaggagtgt gaatggtgtg tgtcatgggg agagtagtct cagcagaggg gatagggttg  15300
15301  ttgttgagag atgcagagag aggagctgaa aatccaggat tcctagagca agggaatcgt  15360
15361  tgagtggcat ctgattgagg taggaagaag gtaagttgtg gtttcattgt gaaaagactt  15420
15421  gtaatctgtg gtgagtaact gggcttgacc ttaagtgcag cgggaagtgc ttttaaccat  15480
15481  gggagtatca tgataatcag atttgtggtt ttaaaaagat catctggttt cagggtgcag  15540
15541  aaggggaggg tggacgcagt gggtgtgggg agaccaactt gggcctgggt gagagatggt  15600
15601  ggcttggttt gtggtcatat cacagggagg agtgaagtgg gtagattatt tgagaggtgt  15660
15661  tgaggaggga gactcctcac tttctctgtt catggcctgc tgactgattc agaggaggca  15720
15721  cagtgagtca catgatgtgg ggaagcaagc acatagctag aggttgtctg tttgttcatt  15780
15781  tgttagcaag cattgatact gggcctgatc caggacagga tcatgccagg cttagagtct  15840
15841  ccagaagtga atgacataat ccctggcctc agtgtctact gaatggaaac tcccatcaca  15900
15901  agaagagtaa gaatgtgttt accaagatag gtggctatgg tggtggtgga atactgctta  15960
15961  gggagaagct gacatgacca ggtgagccct tgggatgggt tggtgtattc ctggcctcag  16020
16021  tgctcaagat atgcattatg gtgcttaacc ctgtggagac ttggaaacct cctttgcccg  16080
16081  agggctcatg ttggtagatc cacatttaac taagctcagg agacttaaaa ccgtactgac  16140
16141  atgtgacttg aaataggatg ttcctgttcc cacaattctg gtttattaat tcatggtagg  16200
16201  agtacaatag cagggaccca agtactcagc agtgtgtatg atcagcaaat tctctccctg  16260
16261  taggcagacc tacatgggaa acacaaccat aatgagaagg ttgcttggtg agtacggaat  16320
16321  cagaaccaag aggatgtggg tgagctttaa tagcgctggt ttgtcacata gcctggtaca  16380
16381  gccatgttgt cacagtgaaa cccttgctta gggttaccaa gatatcggaa gccccttatc  16440
16441  taacaccctt gtcctcccca aactccattc aagttaggtc tgatgagagt tgttcactat  16500
16501  cctgtagatg gttggatgga ccaagctttg tggcctactt tttagtactc cctcccctta  16560
16561  aaaaaatcag atgagccaat tattgttatt agaatatagt caaataactc atactgttct  16620
16621  ggaagacatt ttgtctcttt aaagtagctt tatttgtctt gaaccatttt gtgctggtca  16680
16681  taagactgaa ctcttagata ttatttcctc tctttctaaa cttttgggga aatctctcaa  16740
16741  ggatggacaa caacaaggag attttgctgc agtgtggtaa gtgctaagct taatgtggta  16800
16801  gaaataagcc caggatgttg agattatctg agagaagcca gccaacagac cagagggtgg  16860
16861  aggttgtggc ctgtgagatg gagttggtgg tcatttactc cttgctccta tataaaattt  16920
16921  tccctctaaa gtccctatgt cccatatgta ccttattcat aggtgattgg accagactgg  16980
16981  ataccttaga gcagtggttc tcaaagaaca gctcctggag tgattgtagg aatgcttctt  17040
17041  tcctggggaa ccacagacct cctgagtcat cccacctgga aaggtagctc cgtatttcat  17100
17101  aagcacccta ggcaactctt ctgcacatct gagtttgaga accactgccc tagaaggaat  17160
17161  caggctgtag catgcacttt aatactgaga atttggatga agggacactg agtgtcgggc  17220
17221  atttaaactg ggaggtgacg taggcctggg ctgggacagc atcttactcc atgtgcgtgc  17280
17281  tgaagtagag aatgtcggtc tgcagagaga ggcaggagaa tggagcaaac aagaagagag  17340
17341  acgagaccac acaccacgct gtccctggga gacgaagaga gtaacctcct cggttcctga  17400
17401  ctttaaagtt ctcaattcca gccccctttt aatgaggtag gtagaacgag ttagggggct  17460
17461  gaatctaggt gcaccatggt gagggaccaa agtaagtaaa tagaaatggg actgaaggag  17520
17521  actcggtgga ttttctcctg catcagatgg gatgtgggag cctgaggcca aaccggagtc  17580
17581  acaggatttc ttctcacaca tggtcccaga cgctttctag tgcatgatgt gttctttcat  17640
17641  taagttcttc cctgctcagt tgaacactga cccatcattt ctctgattaa agccatggat  17700
17701  cttccctgac ttctggcaag gatgcctgat gagtttcatc tttattatgt gttatattaa  17760
17761  ttgtaagagc catgctttta tttcctactc attttaatgg aatagaagta aagtgtcata  17820
17821  aaatatccaa agaatggcat cagtaccacc atccagactt caatggcaat gctgtcatgc  17880
17881  agcaggcagc gccaggcttg ttctgtatac agagaggttt catgtttaga catctagtgt  17940
17941  aaagaaaaca tcctttggag atcaaagaac gccagactcc cagaagcacc cttcctgcct  18000
18001  ggctgtgtag agggatcctt tattagtggc cccatcactt ggcgcctctc ctccctcccc  18060
18061  ttgaagttgg tgacctttct ttgtcccctg gcccagagtc agctagccct tgtgtgcccc  18120
18121  taactgctgt tggctactac ttaacactga gtcctgctct gaagagagag cagagggaga  18180
18181  tatggaagct ttagtaatga ggggtgtgtg ggagcccacc ttcaagccag gaaggatatg  18240
18241  ggtttgccct gtgggccaga gttcagtctt gagccatatg acggctagac agctgtcaat  18300
18301  gaagtgagga tttgggtgtg gagcttgatg cgtgttagcc ccctctgtgg tacagtcact  18360
18361  ggagagggga ggtacagatg gtgaccacag ggtactgtcg gtgggagtgc ttaagggtca  18420
18421  gagggagatt gtattatggg gaacccagca gagaaagggc agggcctgat gtgctgtaac  18480
18481  aagctgggca ggaaggaaaa caaacacgct aggaaacagt aattgcattt acttacattt  18540
18541  ttatattcag tttttttcct gattgcgaag ttaaaataac attttaaata gagatggaaa  18600
18601  aagaaacaga gacttgttat tattaatcat ttattctgat agatttcctc tattttatga  18660
18661  atagtcttaa tacaagttta tgtgagtttt cttccagttt agtttgtatg tactgccata  18720
18721  tgtttgatta ttttttacat acatgagatc atgccattta ttaaacagtt cacactcaag  18780
18781  gtctccatct atagctttgc tttctgaaaa ctgcattata ttccattgtg tggacattct  18840
18841  cattctctgt gtacacgtaa atgggaatat ttgcagtaag aacaacataa gtatagattt  18900
18901  taagatttat taatagcaac aaagttaacc agtgggtgtg gcttgcagtt tctatggtga  18960
18961  atgttttgca atacctgcat gtagtgctgt gttttatttt tataatcaga aaataaagct  19020
19021  gtaacattcc ttgacaacac gacttaatgg ttatgtaaca ttttgctaaa tactttgttt  19080
19081  tcattccttg tttaatgaaa actcaggaga gatgctgatt tttggatgca gtaacttact  19140
19141  tagaacaaag tatgtttgtc actggcccta gtggccttag ccttccagag atgtgtagct  19200
19201  gaaataccta atttcttagg ggaggctcca tgccagcagt ggttatattg gcctttccta  19260
19261  acgtcaaagg ccaaccctaa ttctagaaat gcatgcttga gtaaccaaac actgaggtat  19320
19321  tagcggtcct gtcatggcct ttttgttaaa gttatccttt gccatttagc tgtaagaaag  19380
19381  ttcctagttt atatttaaat aaggaatcca tttccagtcc tttattataa attaagtccc  19440
19441  catgtgtcta tagactttta cacagttgaa ttctggactc tgttatgtcc cagtggtata  19500
19501  tttgtcctag tgcttatatc cttatattgg aaaaaacact ttatttttgt gtgttggagt  19560
19561  cattttacag acaaaccacc tcccactcca aatagacctt atgcagggtt gtcttgatat  19620
19621  tcttgtacat ttattcttcc agaagaactg gattatcagt ttgtcaaaac tccccacctc  19680
19681  aaaataaaaa ggagcttttt aaatgtgata cacgtgtctt tatgtattta tttcagactt  19740
19741  attgcccttc tgtcatttat tttattttat tttatttttt attgtttttt atttttttgg  19800
19801  tgattcagtc tagttctgtc acccaggctg gaatgcaggg gcatgatctt agcccactgc  19860
19861  cccctccacc tcccagggcc cccctgcatc agcctcttga gtagtttgga ttacaggctc  19920
19921  atgccaccac acccggctaa tttttgtgtt ccttctgtaa atttttgaaa ttttgtttga  19980
19981  agttgcaggt aactttgtta aatttattta tggagattta tttatttgtt ttgctattaa  20040
20041  tgggaattat ttctcttgct gtatttactc ataaggtttt gtagttcaaa ataatgcttg  20100
20101  ccccatattt atacttttct ttttcttcag ttgcactagc taggacttcc agggtcatgt  20160
20161  taaattgtag ttgtggtata gctgtccctt ccttgtcccc acttccagag gaacatcttt  20220
20221  aatgtttaat aacatgcttg tttgcatgta tttgagataa gtctttataa tgcttagatg  20280
20281  gtctcctgct tttactctgc taagaattta tgaggaaagg ctgttgaagt ttgcaaatgt  20340
20341  tttttaactt gaaatactgc ttgtgggctc cccttcccct ttcatccttt atgtaacagt  20400
20401  ttaccctgat gggacatcct ccttgtattc ctggaatagc ctttcaagat catgggctat  20460
20461  tatttggact ttgttagttt gggtttatta aatgtttttg catctatatg caaataatgt  20520
20521  ttattgaaca cctataaaaa tatagagatg aaaaaggtaa cagagtcttt gcccatggag  20580
20581  ccttgcggta gggtataaat acaggtgctc tgttgttctg ttggattcat acatcttcaa  20640
20641  gcacagctct gattaataag ctacgttttt attgatggcc cgtttaggcc atcctcaggc  20700
20701  agattaactc ctcagcttta atatttcatt tgatagcatc aggcaagcct ttagaccttt  20760
20761  cttcctctca gcacctgcaa acacgtatct tctgttttct tcagtggtag gcgtggctgt  20820
20821  tgccatggag aagctggcct ggggaagtgg gggccaagtg ggcagagcag ttatgctttt  20880
20881  gattggccag actcgctgtc acagaaggtc acgtgggatc tggtcttccc cagtcagggt  20940
20941  gaggtaagta tgtggccctg gcaggtgcaa atttcagcat ctggccccac tgctagttgc  21000
21001  cctttgggca gcaagtagag gacgggttga atccaaggct aagggttggg ccactcggcc  21060
21061  aggaaggcag ctaacctcat tgcatatggc ccaccttgtg tcaggtagcc ctgcaggaga  21120
21121  aggttgacca gcacttcctc ttcctgcctt tggctctggg ttgctctaat gtgacttgtg  21180
21181  ttaggactgt ggttacatag cagtaacaca acagaacacg tttccctgtc agtggtgctc  21240
21241  gtcccttccc accattccat gtgtaaaatg tgttacctgc cattattttg tgttcaaggt  21300
21301  tttacctttt acaaaccaga aattagctgt acatacaaag gttaaaccat agtgtgcagc  21360
21361  tgactttttt tttttttttt ttgagatgga gtctcgctct gttgcccagg ctggagcgca  21420
21421  gtggtgcgat tttggctcac tgcaacctct gcctcctggg tccaagtgat tctcctgcct  21480
21481  cagcctcctg agtagctggg attactgcca ccacgcccag ctaatttttg tatttttagt  21540
21541  agagatggag tttcaccacg ttggccaggc tggtctcgaa ctcctgacct caggtaatct  21600
21601  acccgcctcg gcctcccaaa gtgctgggat tacaggcgtg agccactgcg cccagctgca  21660
21661  gctgactttt tagctttttt ttcttattat cattttatct acttggctat atttgttctt  21720
21721  aaatggagaa ttgctggttc aaaagaagta ggtgtttttt ttagtatctt taaacagtgg  21780
21781  ccaaaatggg atccagaaat gtggttcatg cctgcaccag ctagcttctc tacaccctca  21840
21841  ctagcatcaa ttttcatctt ttaaacattt gcccattcga caggtcaaaa aaggtttatt  21900
21901  gtaatatttt acatttcttt gatttttgat gttaagtaac cggcctttat tatcactaat  21960
21961  tttaggaact ctgtgtatta gtgttgttta ttttcatatt gggctatttt tcctaatgcc  22020
22021  aaaagccttt tacatttcaa acattaactg tcatctgtgt tataaaatac ttttccccct  22080
22081  ccctttttgc ttggttttta ttttggttgg tttttatagt gcagaaaagt tggacccatc  22140
22141  tttattttcc tgtctcccac gtggtggcct ttcagtggtc tctgccattg gaattacgct  22200
22201  tgagcatttg tttgactgtc cctgttctct gctgttgtaa acagtgcttc tgtgaacaca  22260
22261  cttttgaact gtatatcttt gtgcacatgg gcagatgggt ctgtgagtta gatttcagaa  22320
22321  gtggaattgc caagataggg gatggcattg tatttatgta ctgacagttg ttgggtgtaa  22380
22381  ttgaggggta tattcagatt gcaactgcaa tatcataagt atttattggg tctaacaggt  22440
22441  ttcaaagttg attctttagg gttttctaaa ttgactttca tgtacctgct aatggccagg  22500
22501  ttagggtatg actatggatt caagctgtgg atggtgatag ggaggcgatg cggggagagc  22560
22561  ctgggctcag catcagtgta aagatgttac ggctgcctgc acctgctctg tgagtagcac  22620
22621  aacctctaaa ggcctctact ggtagttttg tttattgttt tgttttaact ttgaatttat  22680
22681  ttttttgact aggtaataca tgctcatggt aaaataaaaa taaaaacaaa aaacaaaagg  22740
22741  agaatataca atgaaaaagt aagttgccct ccctttcctg acccctagtt cccttcccca  22800
22801  gaggcaattg cgattagtca tcattaatag tctcttatat atccttctag aaatcatctg  22860
22861  tctaagcaca tcttttttta gtttctgaga atgctgtata cagtgctgtg tccggttttg  22920
22921  cacttaacta tcttggagat catttcatac tcatttattt agagttgcct tattttaaag  22980
22981  ggtttcatag taattcatta tacaaacata acatatcttg tctattaaca acacttcaat  23040
23041  gaatatattc ttgcacatag gtcattacat atctctgagg taaattcata gaagtagaat  23100
23101  ttgtaggaga ggaggatatg tgcactttta attttgataa aatttgcatt gccacaggca  23160
23161  gtatatgagt gtacttgttt cttcccgtgc atacaaacat atgttgcccg gctttatgat  23220
23221  tgattgtttt gtttccaaag cctttcttta ctcccaaatg agtttcctct gccatggtgg  23280
23281  gaagtagctc agatctgatt ttttttttta aggtttttct gttaaaaaaa taacttccat  23340
23341  ttttcaatgg cttctattga ccaagggcca agttctattg gcctggtcag aaaatcttga  23400
23401  gcatgttaag ggaagattgt gtatgtttaa tcctgaattt cttgaggaaa agcaatgtgt  23460
23461  tttatttttt ttggcacaga agttggcatc caccttgtga caagatacat atgggcattc  23520
23521  aagtggtcac aaaattaatt gtaggaagtc ctccatctct tttctgtgct ctggaatggt  23580
23581  ttttataaca cggtaaatat tttattcaca gaaagtttac ttgggaagtt gctctttaca  23640
23641  ttatttcagc tttttagatt tcttccctag tggtcatatt tttctctgct tcttgagtca  23700
23701  ggttgggcta tttgtatttt ctttaaaaaa attattggtt tcctattgaa ctctataagc  23760
23761  ctgccattct gatatatagc tttcacctag ggtactttat gcttcaattc atgtctgtta  23820
23821  gggagagaaa ttcacagaat agaagcatat atatgtgtat agatcttaca taagggaatg  23880
23881  ttagttttat ctctctgtgc ctcagatgtg tttttcttgt cttattgtaa ttgagtagaa  23940
23941  ctgcatagaa taatgttcaa taatagcagc attaagactt ttatttctgc tttcatgagt  24000
24001  tttggttcgt ggtttcttag tgatatcttt gtcttgcgtt tttgacttgt tctggtttca  24060
24061  taaagacagt ttgaaagctt tttatttctc ctgtctggca tggtttatat agcatgggaa  24120
24121  tggcctttcc ccgaaggtat agaaggcatc accccagtgc tatttgagtc cccagttgtt  24180
24181  tggggagtta attctctgac actccttcta catgtctttc atattcttag tctgtgtatt  24240
24241  tcttccttta aaacttctgc agatacctgt gttttgactc tgttcctgtg gatagctgct  24300
24301  tggtctgaag ttccagaaag gatcctgttc ccagacaggt gattacatat ctgagggtat  24360
24361  cttgttgcct gaggatgagg gctagtatca tttcaggtac cagagtgttc tcctgagtct  24420
24421  gtctgccaca taacagagtt gggccgtctg cccttgcctg tctccctcac aggcacagac  24480
24481  ctctgctctt gccctgtcct gggttagagt gaccatgtct gaaatgtcac accaatcatc  24540
24541  tggagcctgg actctctggt ctgttgcctt cccttgcttt gggattcttc tgcccagcag  24600
24601  agcattatct atgttgtgct ctccgtggtt tctcagtcct atgaaggaag gcagcaagga  24660
24661  aatagtccag tcgctaaggt cttcaggatc gaggcatttg cattggatgg tgcccaagct  24720
24721  ccatgggatg ataatatgca ggagagagcg tgggagggca gtttgcatag ggagggaagt  24780
24781  gggagcccat cactgagacg agtaaacatg agtttaccgt gattaccaca ttgatttgca  24840
24841  agtgataatg tctaatgaga gactctgaat aatggaaaca ccttcagttt tcctttagac  24900
24901  tttttccaaa ttaaaaaatt taaacttgct ttccttttaa aacaaaggga gaaaatttct  24960
24961  gttgcatatg gttttttttc ttctctggaa gtaaagccag taggtagttt atgctcccag  25020
25021  acctagattt ctttcccata ttgccttact tagttgcacc agatgtgctg accagtcatt  25080
25081  aaaatacgca ataaaatgca aataatagca aaaatgcttt aaggaaatgt atagctttac  25140
25141  ttggttacat aaaaaaaagg agagattgaa aatctttaca tttatgtcca atctcaaaag  25200
25201  tttaaaaaat ggaagggggc agataataaa ataaagagaa ggaaataaat gaactaagta  25260
25261  aagaaacagt aagaaaggaa tgtcaaaaca gaaagccggt tcttttagac agattagacc  25320
25321  tttgtcaaga ttgatgaagg caaaagaacg tgcagtagca tcaagaggct caatggtcac  25380
25381  ttctcactgt gtgagggaat aatgtcatat tacctagagt tgagtacttt taatattttt  25440
25441  gaatggtctt ccatttttta catgttgtat actgtgtttt aataattgtg ttaagggaag  25500
25501  aaatgttagg ggaggatttg ccccaactcc tacttcccct tttcattttt gctaataaac  25560
25561  gtgctgacgt ctgattttag tactggctag ggccttgaac atttctcttg tgccttgcat  25620
25621  tgggcagtta agtcttttta ggtatcttag tttatttaag cttcacaatt ctgaaaggga  25680
25681  tggaggtgct gttattctta tttctcagat tacagagaga cttctagggc attagacaag  25740
25741  ttgcccacag tcccaagtta gtagcccaag ttagtagccg agctaactcc tcgagtaggt  25800
25801  ctctgtgaag cccagaggtc atgcttgtaa ctgctgtgct gaggccaact ttgtgcggtt  25860
25861  gtttgcctat ttactgggga ctcccatatc ccaaaagcat tgtcgatgcc tctggtaagg  25920
25921  tggcctccac tgctgcctgg tcttcaactt ctgggacatg tgtatatctc cttacgatcc  25980
25981  acaggtccct gagtactgac ggtcacaggc tgccgcgtct ttcctgttga ctcatgtttg  26040
26041  gttcctccag tgaaaatttt acttagagaa atgctgcctc caaagcactt gtctgccacc  26100
26101  aaacctaaga agtcctgggc cccaaatctg tatgagctag acagtgactt gactaaggag  26160
26161  ccggatgtca tcataggaga aggtccaact gactctgagt tttttcatca gaggtttcgg  26220
26221  aacctaatct atgtggaatt tgttgggcct cggaagaccc tgatcaaact ccgaaacctc  26280
26281  tgcctcgatt ggttgCAGCC GGAGACCCGC ACCAAGGAGG AGATCATCGA GCTCTTGGTC  26340
26341  CTTGAGCAGT ACCTGACCAT CATCCCTGAA AAGCTCAAGC CTTGGGTGCG AGCAAAAAAG  26400
26401  CCGGAGAACT GTGAGAAGCT CGTCACTCTG CTGGAGAATT ACAAGGAGAT GTACCAACCa  26460
26461  gaaggtgaga gtctccacgg ggtgttggtg gtcagtgcag gcctcaggtg tcccctgggg  26520
26521  ctctcagcct ccacacttct gacatggtct ggactggata actctctgtc ctgggcagcg  26580
26581  gtggggatgt cctgtgtact gtgggatatt gagctgcatc atgattttct gggtgtggcc  26640
26641  accaaaagtg tctccacaca tgcccaggta tcccctggtc gccaaaacct ccctagtgca  26700
26701  gaaccaccat cctgagtcag gagagggaaa ggagacactt ctgtagaagg gagaaaacct  26760
26761  cctatggctc ctgccttttt ggtgtggtgt gctaggaggt tgccttctgg ctgtttgtgt  26820
26821  ctgggggtga ggtcggggtg gtcacagcca ccatgctccc cccacccagt ttttagtatg  26880
26881  ccaggagtgg ttggaagccg ctgaagggtt ttgaactcag aaatgtcagg atcaggtcat  26940
26941  tccaaccatg tgtgtctgtg acagggagat gcggctcagg gattgggggg aactattgtg  27000
27001  agaatgtggg ccagagatag taacttggcg accggtgtcc tCTTAGACGA CAACAACAGT  27060
27061  GACGTGACCA GCGACGACGA CATGACCCGG AACAGAAGAG AGTCCTCACC ACCTCACTCA  27120
27121  GTCCATtctt tcagtggtga gtacccatcc ccactggtca cccatgggca ggcgctgcca  27180
27181  gatgcttcca gatggagaca cagtgggttg gggcctccat gaagatgacc cgccatcccc  27240
27241  gagtggtcag cttcactcag agatctgagg agagggtaaa ttaattgatg tcataatgag  27300
27301  acatttttat atctaaacag acaccttaaa tacttaatac cgttttattc aacgataaag  27360
27361  tatataaagc tatttggaat ttgcaacagg ctgcttccag ctgtaccccc agcctcctca  27420
27421  ggaaggttca ttaaagatgc ttcagtgagc ttttataggg agcactgctt tcagggaggg  27480
27481  tgtgtgtgtt gttttcttgg gttttgtttt ttttgtagta gaataacgtg tactttaaga  27540
27541  tcggctgcca gacagtaggg ggtctgcagt ccattctcct gaatgtggac tcagcccctt  27600
27601  aggaactggg aagccagcaa agagtctgaa gtgggggtta gctactggac tgagctttgg  27660
27661  aacttgcttg gaagcaagcc ccacttgggc aaagcctgca gaaaccatgt tgcgggtata  27720
27721  tgataaagaa ggggccagat gagcctggga acctggagct ctctgttttg gatccatctc  27780
27781  cttgtgggaa gagggtagca tctctttcca gaggggtgtt tgtgcacatg cagggaaaac  27840
27841  aggtgtgtca aagagctttg ttaaccactg gaatgtctca ccTGCTTAGG TGACCGGGAC  27900
27901  TGGGACCGGA GGGGCAGAAG CAGAGACATG GAGCCACGAG ACCGCTGGTC CCACACCAGG  27960
27961  AACCcaagaa gcagtgagtc ttaaccactt tctttcccag taggagatat agagcatgtg  28020
28021  ctgtgcacag gttcaagggg aaagtgccag ggcctcgaag tttctgctgc tccatttgga  28080
28081  gtatattccg cttccccaaa agtttagtcc aaggctcgta tttttgaagt tccactcggt  28140
28141  accaccagca caggtttcac cacatagacc tgttgccacc taaactattt gctcagtatt  28200
28201  cttaagctgg tgcattaaaa aaaaaaaaac tggaagtttc tgtatgaaag actatgccac  28260
28261  tgcaaaaatt gaaaactagt atgaagtgcc ataggcagaa ggcgagaatg aaaaacacat  28320
28321  tgtaacaata ttgttaacta ggaatgtctg ccatgacttc ctgcagtgtt agggaagtgc  28380
28381  cacatctgag caccaggcct gagatttgga agggaatcaa tcatcacacc agtgtattgt  28440
28441  tggtgtccat actgctggaa atcatttcct cttcttcctg gacttggaga acactgctgt  28500
28501  gggcagcagg gcaccctaaa attgatcagg agaaggatat caggagtgag tgacatttag  28560
28561  tgacggttca caacacaata ggcattgttc agagccatga ccctgtggga cggtctctga  28620
28621  tgccatctcc ctgtcacaca ttgcagctgg ggagacccag aggttgtgcc cgaaggatga  28680
28681  ggctagtgga cactgtacct ggacccacac agcttgggca caatctgaac cacctccgag  28740
28741  actgggagca gaaggatgag gcagggcccc tggccctgcc ctgggtctgg gttgttgtag  28800
28801  ggccactggt tttatgggac tcctcagagg ctgccacaga atgcagagaa gagaaaggca  28860
28861  cttgctctca tacactcaca ccccagctgg cttcatagtt gagtgggaca aacctgggac  28920
28921  ctgcaggatg gactgggccc tgcttcttgt tgatgccttt ttTCTTCCCA GGGATGCCTC  28980
28981  CGCGGGATCT TTCCCTTCCT GTGGTGGCGA AAACAAGCTT TGAAATGGAC AGAGAGGACG  29040
29041  ACAGGGACTC CAGGGCTTAT GAGTcccgat ctcaggtatg ctcaggtttc ctctctttct  29100
29101  agaaaggcca tcttcatttc atggcagaga cgcctttctt tccccagatg gtgtgtttat  29160
29161  ctgcccccta gagtccagct ggggtgagag tcccagcgct ccaggaggag cccgggccca  29220
29221  tcccttaggt gacaagtagc ccaggttgct gctggctgtt tctttgtcgt tcatgtggtc  29280
29281  agaggagctc ctgccccctc agcatgtgtg tcacttggta ggttggtcac attggccgtt  29340
29341  ccctacaggg ccagggaagc agagtgactc tggagatgtt tctggtcctc aggagggagc  29400
29401  caggaaagct gtgggtctgc agagtagact ggccagggag cacaaaggct ctggagctga  29460
29461  caggagctgg gtttaaagcc tggctctgcc acttgctagc tgtgtggcct tgggccattt  29520
29521  actcataagc tgaatttaag tttcctcatc tgtaaaatga atatggtgat tgctcccagg  29580
29581  gctgctgtga aaagtcactc acacacatac ataaagtacc tggcacatgg taggcacacc  29640
29641  gttaaatgtt aacaattatg gcagttgtgg tttaagaggc agcatgtgcc ggggagattc  29700
29701  atgaagggaa aaaaaatgtg gaacttgagc ttgtttttta ggaaggagga gaggggtcac  29760
29761  ttatacatgg tggagtgtgg aggaggaccc cagcactgac tggactcaaa gaagggagaa  29820
29821  gccattgggc tgagccttcc tttccttcac atatcagtac ccatcccatg tcagaaagca  29880
29881  ggcctaggcc ctggggggca cagcagtgag caacacagag aggggccctg ccctgagaag  29940
29941  cttttgacag ttgcacaaat aagtattgac acaaatgttg tatataactg ctcatcattc  30000
30001  tcagtgtcct caaggaaaaa tagagagtta acaagaaatt gtaacaaggg ccttgatttg  30060
30061  gattgaaggg aaatgtcttg gaggcattaa cagttgccat ttagagccag gagcacgccg  30120
30121  ggtcaggtgt tgggggaggg gaccccaggc attagggaga gctcagctaa agttgtggga  30180
30181  tgggaaccaa accaagggcc aggtggctgg gatataggaa gaaggctgga ggcatgtgtg  30240
30241  ggcctggcca ctggtgtctt ggtagttggg ctttgtcttg ttttgctttt taaatgccct  30300
30301  tccttgacaa tgtgtgaaga attggcatcc gagccccatg tctgcataat taaaagtctg  30360
30361  gaagctactg attcctactg actcagtatg gtggtaacac cagcagcaaa tgacacaaat  30420
30421  tacattttga aggtgtacac aacagaaaat tctctcatct tttagcttca tgtgtaaatt  30480
30481  tcttaattgt tcacatgtat agatcatgtt gtgaaaacta cattgagcca tactagcatt  30540
30541  gttttcagaa cagcatctct tccattgaac ttgattgcag tttgtatgca ttaagatgtc  30600
30601  attgttgatt acaaacacaa agcgaacaac caatttaggg ctgcccactg gcctagattt  30660
30661  taattttcaa tcaaagcgtg ctttttcttt catgtgaaaa aagaatttta tctgtgaagc  30720
30721  tctgctgtgt ttccttgccc tacttagttt ttgttgttgt ttctgctttt ttgtggcagg  30780
30781  acacaggcag ttcatggata aggcttccct cttaaaccca gatacccgta cctctttgtc  30840
30841  tttgcttact cagcaagtcc tctttttttt gctacatttt tcatgttgct ccatgcctct  30900
30901  tcccagcaat agaactatgg tagatttaat atcaagacat ttgtatttcc tttacataat  30960
30961  tttcttaata tttaagcaag acatcacact gcagaaaatc ctcacccaca gtattgcaaa  31020
31021  gcagatagat actcttctcc ccattttaca ggtgaagaac ctgaaagaaa ggttcaaaaa  31080
31081  gatttccgtt cccaaggctg catagctcat aattggtgca atccttcttt gacccagatc  31140
31141  tctgtccagc tccaaagcct gtgggcttcc cacagcacca tctccctcct caagtctctc  31200
31201  tccagcctca gtgccattct tcctgggacc atgactccct gaaaccagtt ctagtcagcc  31260
31261  ctctggcaat aagcaaaggt cctttagaat cctggtagaa ggttctcctc agtaatgtga  31320
31321  ggaattttaa aattcctttt taggtaaata tccattaaga cagaaaaggc aattataaaa  31380
31381  atgccctcag ggcttacagt tattcctggg tgatttggaa attgtgcaaa ctggagactc  31440
31441  cctcaatgta gccatgctat gccatggaga aaccgggagg gaggtttaag tcacatcctg  31500
31501  accagatgtc ttcctgaatg tgtgtgtctt ctttctgttc cctgagtact ccgtgcctgt  31560
31561  ttgatattta gtctaagttt tcccaccaat ccctttctat atgtgtcata atctcactta  31620
31621  ccacttaagg ccccacctgc cctccacaaa cctttgcaca ctgttcaggc ccaccctgaa  31680
31681  ctgtccctct acaaaacccg tttagcactt actatctgta ccccgattta ttgtttattg  31740
31741  ttctctaatt gtttcatgag tcttttctct ccaaccaaat tataagctgc atgagggcaa  31800
31801  ggaatatgtg tcatgcgtct ttgggatctg cctcagagtg tagcaccaag gtaggtacga  31860
31861  cgtaggtccc tagtaacact tgacttggat cactcagaac cccaataccg tgagcacttc  31920
31921  ctatataact tcatatatgt aactcccatg ttgccaacat tattctgtct ttgaacatcg  31980
31981  gtggggacag actccattga gaggtctgtg ttTGCTGTTT TAGGATGCTG AATCATACCA  32040
32041  AAATGTGGTG GACCTCGCTG AGGACAGGAA ACCTCACAAC ACAATCCAGG ACAACATGGA  32100
32101  AAACTACAGG AAGctgctct ccctcggtaa gcagctgctt ctctcagtca ctcccagtcc  32160
32161  agtcattgga gcattttgtc atcttgctcc tttttaagct ggatgttaga gtccacatta  32220
32221  atatatttgg acttcaaggg taataagaaa tctttgaaag atttcaaatg agggagtaaa  32280
32281  tgataaaatt tgtgttttta agaaatgcct ctggctttgg gtaaagatac attgtacagg  32340
32341  gtggggacaa gcagggagat gcttcttgcc acaagagttg atactttttt ccagagtggt  32400
32401  agcactggag gtttttaagt agacattcag gatgggatcc tgagttccca tgtggacttt  32460
32461  cctggaagac atctagccca agttggtagt gggcagttgg ctgtgctgca ggtctgtaag  32520
32521  gccatggggc ctcaagggag tgggtggagg aagagcagtc gcgaggtaag aggaagaagg  32580
32581  ccagtggaaa agaggactta aaaagtggtt acaagaaggt gaagactaaa agacaatgca  32640
32641  ctgatttcag ggacatgtgg ggtctttgta cacatttctg agtggagtca gaagaattac  32700
32701  atgtagatta gaatggatta gggaatagat agtagggaaa tgagacagca aatgtcttct  32760
32761  gacatccaag gaatcagatg tgggccacct catatttagt ggctcagtga aagatgaaga  32820
32821  tcaatttatg gtgatgagtc ttggtcctca acttgaattt gaggcatcat attgtccTTG  32880
32881  TGACCAGGAG TGCAGCTTGC TGAAGACGAT GGCCACTCCC ACATGACGCA GGGCCACTCA  32940
32941  TCAAGATCCA AGAGAAGTGC CTACCcaagc accagtcgag gtaagcagga ggcacatccc  33000
33001  acagaggagc cacacaacca gtgagatgct atcaaggaac ttctacactt tgcattccta  33060
33061  aacatcacag aagggtgcac ccctccaagt cccactgtcc ttcttatggg gactagggag  33120
33121  tatttacatt tGGGGTTTCT TTCCAGGTCT AAAAACTATG CCTGAAGCCA AAAAATCAAC  33180
33181  CCACCGGCGG GGGATTTGTG AAGATGAATC TTCCCACGGA GTGATAATGG AAAAATTCAT  33240
33241  CAAGGATGTG TCACGCAGTT CCAAATCGGG AAGAGCAAGG GAGTCAAGCG ACCGGTCACA  33300
33301  GAGATTCCCC AGAATGTCAG ATGATAACTG GAAGGACATT TCATTGAACA AGAGGGAGTC  33360
33361  AGTGATCCAG CAGCGGGTTT ATGAAGGGAA TGCATTTAGG GGAGGCTTTA GGTTTAATTC  33420
33421  AACCCTTGTT TCCAGAAAGA GAGTTCTTGA AAGAAAGAGG CGCTATCATT TTGACACAGA  33480
33481  TGGGAAGGGC TCGATTCACG ATCAAAAAGG CTGTCCCAGG AAGAAGCCCT TTGAATGTGG  33540
33541  TAGTGAGATG AGAAAAGCCA TGAGCGTGAG CAGCCTGAGC AGCCTCAGCT CCCCCTCCTT  33600
33601  TACCGAGTCA CAGCCAATTG ATTTTGGGGC AATGCCATAT GTATGTGATG AGTGTGGGAG  33660
33661  GTCGTTCAGT GTCATCTCAG AATTTGTTGA GCACCAGATC ATGCATACTA GAGAGAACCT  33720
33721  CTATGAGTAT GGTGAGTCCT TTATCCACAG TGTGGCTGTC AGTGAAGTTC AGAAAAGTCA  33780
33781  GGTTGGAGGG AAACGTTTTG AATGTAAGGA CTGTGGAGAG ACCTTCAATA AGAGTGCCGC  33840
33841  CTTGGCTGAA CATCGGAAGA TTCATGCTAG AGGTTATCTT GTGGAATGTA AGAATCAGGA  33900
33901  ATGTGAGGAA GCCTTCATGC CTAGCCCCAC CTTTAGTGAG CTTCAGAAAA TATATGGCAA  33960
33961  AGACAAATTC TACGAGTGCA GGGTGTGTAA GGAAACCTTC CTTCATAGTT CTGCCCTGAT  34020
34021  TGAGCACCAG AAAATCCACT TTGGGGATGA CAAAGATAAT GAGCGTGAAC ATGAACGTGA  34080
34081  ACGTGAACGT GAGCGCGGGG AAACCTTTAG GCCCAGCCCA GCCCTTAATG AGTTTCAGAA  34140
34141  AATGTATGGT AAAGAGAAAA TGTACGAATG TAAGGTGTGT GGGGAGACTT TCCTTCATAG  34200
34201  CTCATCCCTG AAAGAACATC AGAAAATCCA TACTAGAGGG AACCCATTTG AAAACAAGGG  34260
34261  TAAAGTGTGT GAGGAAACCT TTATTCCTGG TCAGTCCCTT AAAAGGCGTC AGAAAACTTA  34320
34321  CAATAAGGAG AAGCTCTGTG ACTTTACAGA TGGCCGGGAT GCCTTCATGC AAAGCTCAGA  34380
34381  GCTCAGTGAG CATCAGAAAA TTCATTCTCG AAAGAACCTC TTTGAAGGCA GAGGGTATGA  34440
34441  GAAATCTGTC ATTCATAGTG GGCCATTCAC TGAATCTCAG AAGAGTCATA CTATAACAAG  34500
34501  ACCTCTTGAA AGTGATGAGG ACGAAAAGGC GTTCACCATT AGCTCTAACC CCTATGAAAA  34560
34561  CCAGAAGATT CCCACTAAGG AAAATGTCTA TGAGGCAAAA TCATATGAGA GGTCTGTTAT  34620
34621  TCATAGCTTA GCCTCTGTGG AAGCTCAGAA AAGTCACAGT GTAGCAGGGC CCAGTAAACC  34680
34681  AAAAGTAATG GCAGAGTCTA CCATTCAGAG CTTCGATGCT ATCAACCATC AGAGAGTTCG  34740
34741  TGCTGGAGGG AACACCTCTG AAGGAAGGGA ATACAGTAGG TCTGTTATCC ATAGCTTAGT  34800
34801  GGCTTCCAAA CCTCCAAGAA GTCACAATGG AAATGAATTG GTGGAATCTA ATGAGAAGGG  34860
34861  AGAATCCTCC ATTTATATCT CAGACCTTAA TGATAAGCGA CAGAAGATTC CTGCCAGAGA  34920
34921  GAACCCTTGT GAAGGGGGCA GTAAGAATCG CAACTATGAA GACTCTGTCA TACAGAGTGT  34980
34981  ATTCCGTGCC AAACCTCAGA AAAGTGTTCC TGGAGAGGGA TCTGGTGAGT TTAAGAAGGA  35040
35041  TGGCGAATTC TCTGTTCCCA GCTCAAATGT CCGTGAATAC CAGAAGGCTC GTGCTAAAAA  35100
35101  GAAATACATT GAGCATAGGA GCAATGAGAC CTCTGTAATT CACTCTCTGC CTTTTGGTGA  35160
35161  ACAAACATTT CGCCCTCGAG GGATGCTCTA TGAATGTCAG GAGTGTGGGG AGTGCTTTGC  35220
35221  TCATAGCTCT GACCTCACTG AGCACCAGAA GATTCATGAT AGGGAGAAGC CCTCTGGAAG  35280
35281  CAGAAACTAT GAATGGTCTG TCATTCGCAG CTTGGCCCCT ACTGACCCTC AAACAAGTTA  35340
35341  CGCCCAAGAG CAGTATGCTA AAGAGCAAGC GCGGAACAAA TGTAAGGACT TCAGACAATT  35400
35401  TTTTGCTACC AGCGAAGACC TCAACACAAA CCAGAAAATC TATGACCAAG AGAAGTCTCA  35460
35461  TGGCGAGGAG TCTCAAGGCG AGAATACTGA TGGGGAGGAG ACCCACAGCG AGGAGACCCA  35520
35521  TGGTCAGGAG ACAATTGAAG ACCCTGTCAT TCAAGGCTCA GACATGGAAG ACCCTCAGAA  35580
35581  GGATGACCCT GATGACAAAA TCTATGAATG TGAGGACTGT GGCCTGGGCT TTGTGGATCT  35640
35641  CACAGACCTC ACAGACCATC AGAAAGTCCA CAGCAGGAAG TGCCTGGTTG ACAGTCGGGA  35700
35701  GTACACACAT TCTGTAATTC ACACCCATTC CATCAGCGAG TATCAGAGAG ATTACACTGG  35760
35761  AGAGCAGCTG TATGAATGTC CAAAGTGTGG GGAATCTTTT ATTCATAGCT CATTCCTTTT  35820
35821  CGAGCATCAG AGAATCCATG AACAAGACCA GTTGTATTCC ATGAAGGGGT GTGATGATGG  35880
35881  TTTTATTGCC CTCTTGCCCA TGAAGCCACG GAGGAATCGT GCTGCAGAGA GGAATCCTGC  35940
35941  TCTTGCTGGG TCGGCCATTC GATGCCTTTT GTGTGGACAA GGCTTCATTC ATAGCTCTGC  36000
36001  CCTTAATGAG CATATGAGAC TTCATAGGGA AGATGATTTA CTGGAGCAGA GCCAGATGGC  36060
36061  TGAGGAAGCT ATCATTCCAG GCTTAGCCCT CACTGAGTTT CAGAGAAGTC AGACCGAAGA  36120
36121  GAGACTCTTT GAATGTGCAG TCTGTGGAGA ATCTTTCGTC AACCCAGCAG AACTTGCAGA  36180
36181  TCACGTAACT GTTCATAAGA ATGAGCCCTA TGAGTACGGG TCCTCCTATA CTCACACCTC  36240
36241  ATTTCTTACT GAGCCCCTCA AAGGAGCTAT ACCATTCTAT GAATGCAAGG ATTGTGGTAA  36300
36301  GTCCTTTATT CATAGCACAG TCCTCACTAA ACATAAGGAG CTTCATCTGG AAGAAGAAGA  36360
36361  AGAAGATGAA GCAGCAGCAG CTGCAGCAGC AGCAGCCCAG GAAGTTGAAG CCAATGTCCA  36420
36421  TGTTCCACAA GTAGTTCTGA GGATTCAGGG CTTAAACGTA GAGGCTGCTG AGCCAGAAGT  36480
36481  GGAGGCTGCC GAGCCAGAAG TGGAGGCTGC TGAGCCAGAA GTGGAGGCTG CTGAGCCAAA  36540
36541  CGGAGAGGCT GAAGGGCCAG ATGGAGAGGC TGCAGAGCCC ATTGGAGAGG CTGGACAGCC  36600
36601  AAATGGAGAG GCCGAGCAGC CAAATGGGGA TGCTGATGAG CCAGATGGTG CAGGTATTGA  36660
36661  AGACCCAGAA GAAAGAGCTG AAGAGCCAGA GGGAAAAGCT GAAGAGCCAG AGGGAGATGC  36720
36721  CGACGAGCCT GACGGTGTGG GAATTGAAGA CCCAGAAGAA GGTGAAGATC AAGAGATTCA  36780
36781  GGTAGAAGAA CCATACTATG ACTGCCATGA ATGCACAGAA ACCTTCACTT CCAGCACAGC  36840
36841  ATTCAGTGAA CACCTGAAAA CTCATGCCAG CATGATCATA TTTGAGCCTG CAAATGCCTT  36900
36901  TGGGGAGTGC TCAGGCTACA TCGAACGTGC CAGCACCAGC ACAGGTGGTG CCAATCAAGC  36960
36961  TGATGAGAAG TACTTCAAAT GTGACGTCTG TGGGCAGCTC TTCAATGACC GCCTGTCCCT  37020
37021  CGCCAGACAC CAGAATACCC ACACTGGCTG AGGGCATGGG GTAAAGGTTA GAAAACCTTC  37080
37081  ACCTAGGACT TGACCCTTAC CAAACCACAG AGAATCCAAA CCAATCCATG ATAATGTCAG  37140
37141  TAGGAGACTT AACCTTAGTG TGTTACACAC CTGACTTAAC ATCTCTAAAC TCAGATTGAA  37200
37201  AAGAGACCGA ATGTGCAGAT TCCACAGTCT TAAGCTTTCC CCTTCAGATG TCAGTGTCTG  37260
37261  CATGTGGGAA AGCCATAGCA CACATCTTAC CTTTCCAAGT AATCAGATTG AGAAAACCCT  37320
37321  ATGAGTATTC CAGACTACAG AGTTTGCCCA AATCAACTGT AAATGACACT TGTGTAACGT  37380
37381  ATATATAGTG TTTCATGAGG TGTATATAAA ATAGCAAATT ATGACAGAAC AGTGATCACA  37440
37441  TATATTTGGA TTTATATGAT ATACAGTTAC AGTTTACTCT GCAGAGGTAC CTTACCTGGT  37500
37501  ATTCTTTGAA TTTTTTTTTT TTTTGGAGGA GGAAGAGAGC AACAAATTTG ATTATATTTT  37560
37561  TAAGTGTCTT AGATCCTGAG AAAGATTTAT TGTGCATTAT TTGAACCCTG TCAATATCTT  37620
37621  TTTGAGTAAT TGTTTTGTTT CTTACCCTTA AATAGTCTTG TGAAGCTGTA GGCATGATAG  37680
37681  ATAACATGGC TTTTACTCCT TACTGTTTGA AAAGATAAGT ACTTTAGCTT CTTTCTGCAG  37740
37741  CCATTTCATC TGCGCCAACA CTTTGGAACC TAATACTGTG TAAGGCTTTA CAATATACGG  37800
37801  ATTGGCTTTT TGTGACCCAG ATTGATTGGT TGCCACATGT TATGTTTGTT GAAGTGGTTC  37860
37861  TCATGCAAAA ATATTACACA TTTGTGTTCT GGGTTTTTTT TTTTTTTAAC CAACTCAATA  37920
37921  TGTGTTTGAT GATAGTGAAT TGATAAAACC CGAAGCTTTT CCCTGTAAAT CTTACATCTT  37980
37981  TGCCTTTAAA GAATGGGTTA CAACCATCAC TAGATCACAG TAGTGCCTAA TGAAGGTTGA  38040
38041  GAACCGTAGG AGAGGCTCTC ATGCTGTAAA TAATGTTGCA GGCTAATAAC CTTTCATCAC  38100
38101  TTCCTTTGTG CGCTTCCTGC CTTAAGTGAC AAGTAGCAAC ATGGCTTGGG TCCCCTGTGC  38160
38161  AGCATCAGCT TATGCTGCCA CAAGTCAGTT TGCACCCTAG GTGCCCAGGA GCTAGTATCC  38220
38221  TTAGATCTTT CTATCGCTAA CTTAATTCTC TTCGTTATTT ATCTGACCCT CTAACTCCAT  38280
38281  GTCTAACTTG CATTAAAAAA AAAAAAATTC TTTACAGTCA ACCCAAGCTT AACATGGACT  38340
38341  CAGGTTCCCC AGCAGCCTTA ATTTGTTTTG TTAACATCTG TTCCTTCTTT TTCAGCTCTC  38400
38401  CTAGAGTATT TCTGAGTGTT GTGTTCATCT AATCTTAGTA TTCTTTTAAT TACAAATTGA  38460
38461  CCTCACAGCT TGAGGTTTCT TGTGTCCTAT TCTGTGGACT ACCTGTGCTC CTTTGCTTCC  38520
38521  CCTCCCCTCG CATAATAACT ATATTAAGAA ATTTTTTTTG GCCTTGAGTT GGCTGGAAAA  38580
38581  AAAATATAAA ATTTAAAAAA TTTAAAAAAA AAGATTTGCA AAATGTAAGT GTAGATCATT  38640
38641  TGAACAAGCA AAATTAAAGT ACCCACTGGG GGAAATGTGT CTGAATCTTA CTCTTCTGGA  38700
38701  TCTGCAGGAT TAGGGCTTGG AAGTATGTCA AAGATGCAGG GAGTGTCAAA GTTTAGGAAG  38760
38761  ATTGTAGAGC TGAGAGCAAG AAGCAGAAAT GAGTGAGTCA AAGAAGGGAG TCCTAATATA  38820
38821  TCACCAGATC TAGGAGGGGA GAGGAGACAG ACAGAAGAAA ACACCAGAGG CAAGAACTGT  38880
38881  AGAAGGCCAG GTTTCTGAGA ATGAATTGAG CGGGGTGTCC TGAGCAGTTT GGAAAAGGAG  38940
38941  TTTTTGATGG TATGGTGTAG GTGAGGGCTG GCTGCATAGG AAGGACTGAG GTTGGAACGG  39000
39001  ACATCGGGAA AGCTGAGGGG CAGTGAGGTT TACTACATGG GAAAAGGACT CTTGAAACGA  39060
39061  GAATCAGTGT TGATGTCGGG GTGAACTTTG TGGGTACATT ACTTGGTGTT AACATTGTTG  39120
39121  GCAGTGGTAG CCCCTTTTCA GAAAGCAACT TGCTGTAAGT CAGGGTGTCC GTTCCAACCT  39180
39181  TCAGCTAGTG AAAAGGTAGT AACAAATGGT AAACAAGAGA ATGATTGTTT AAACCTATCT  39240
39241  GTGGACACTT AATGCAACTG TTTAAAAATG ATAATCACGA GTTATGTAGC AACGTGGAAA  39300
39301  TATATTTACA GAACATTAAG TGGAGAAAGC AGGACACGAA AGTATATTTA TACTACAGTT  39360
39361  ATAACTCAAC AGTTCATTTA TATGCTGTTC ATTTAACAGT TCATTTAAAC AGTTCATTAT  39420
39421  AACTGTTTAA AAATATATAT GCTTATAGTC AAAAGCTGTT GTGGTGTTGT TGTTGTAGGC  39480
39481  TTATAGTTGA GCATTATTTT CTTAAATTTC TTGAATGTTC TTTATGGTAG TGTTACTAAA  39540
39541  AAGTTTATGA TCACATTTTC ATTGTGAACA TAATTTGAAC TCATTATCAC ACACTTGGAA  39600
39601  AATACAGAAA AGTGGAGGAA AAAAAATCAT ATCCCCACCA TCCAAAGACA TATACTCTCC  39660
39661  TCTTATCTTG TTCATTCTTG TTTCTGTGCA CAGGTTTATG ATTATAACTG TGTCAAAATG  39720
39721  TATATTCAAA ATAGCTGTTA CATTACCTTT GTGGAATTAT GGTTAAATAC TTTCACTTTA  39780
39781  ATTTTTTCAA ATGTTCCCTA TAATAATGTC CTGATAACAG TGTATTATGT GTGTCTCCAT  39840
39841  TGGTGTGCAT AATACATACC CAGAGGAAAA ATTAGAAAAT AAAGTAAATT ATTTTAAAAA  39900
39901  ATTACCTATA TTCCCAACAC CTAACAACTA CTGCTAACAT CTTGATCTGT TTCCTCTATC  39960
39961  TTGTTTCAGT GCACACGCTT GTGATAACAG TGTTAAATAT GTGTGCATAA AGTCTTAAAT  40020
40021  GAAAAGATGT GGAAAATAAC TAAAATAGTG TTGTCATTGT GGGAATTTGG TTAAATATTT  40080
40081  TGTCTCAAAT TCCTTAAATA ATCTTTGGTG TTTTGGTAAT AAATTTTATG TATGTATTTT  40140
40141  CCATTACAAA TATAATACAT ACTCATACAA AACTTTGGAA ATTCAGTAAA GAAAATTCAC  40200
40201  ACATATTCCC AACACCCAAC AACAATTAAC TGTTAACATC TTGATCTGTG CACTAGTCTG  40260
40261  TGATTATTAG GGTGTTAGTG ATAAGTATGC ATAAATGTCA AAGATGGGAA GAAAGATGAA  40320
40321  AAACAAGAAA TAGTTGTGTG GTTGTTGTGG GATTATGGTT ATTTTGTTTC GGTTTCCTTG  40380
40381  AAAGGTCATC ATTCTAGTGT TTTGGTAGTC CACCTTTACT ACATATATTT CCATTATATA  40440
40441  TGAAATGTGT TCATTATAGA AACTTTGAAG TTACAGAAAT GTAGAAGAGA AACTCACCCA  40500
40501  TGTTTTCACC ATCCAAAGAG TGTGGTTAAC ATCTTGATAT ATTTTCTTCA TCTTGTTTCT  40560
40561  GTGCACAGGT TTTTGGTTTG TTAATATGGT TGTGGTCATT CTATCTGTAA TAGTGTCAAC  40620
40621  AATAAAAATA AAgttaaaaa taaatatttc tcagtctctt ttgtctgttt tgtttttggg  40680
40681  gctttaaata tgttattttg ttagagttat aaatccaaaa gcttagttcc tcctttagcc  40740
40741  taaaaagttt ggtttgcaaa tcttactcta tttttaagta ttatctattt caacaattac  40800
40801  ttctaaggga tttttaaata ctgtttgatt tcacatttgt aactgccctt atgaaactaa  40860
40861  aacatatgtt ccaacaattt ttttaaagtt gataatgacc gcaagtacat cttagttact  40920
40921  tgagtgggca tttttaattg gaaatgtgag attgtctcaa acataaaaaa tcacagacaa  40980
40981  taataaaccc ttaacataaa agtgttgata ctatgttata gaatctcaag tgtttattcc  41040
41041  tgactcttgc ctgaggttaa aaggtaatta tcctgagtgg gtcatctctg tactgttttt  41100
41101  cccccaagtt cattaaccat actttaacct gacttcccca cgagaaacat cccatgcaat  41160
41161  tcagtagatt gtcatccctg agagtaattt ttaaacatgc ctgtgattcc ataatgatca  41220
41221  gagcttttca accagcttgc taactggaac cctgttggcg accacagtgg atagcaccat  41280
41281  acccaatttg cggctgctgt gtccctgatt ccataagtcg gaggaggaga tgattgtgta  41340
41341  cttcatgccc gtctaatatc cttcatgtca catgattgga ttttgttctt aagatataaa  41400
41401  agtgtacttg ccactaattc taactaggat ttgacagagt cctgcattct ttcatgttct  41460
41461  tagaacttta tatcttgtgg catctgacta tttggtcaca gcttccatgg tcattctgtg  41520
41521  acgagcatca gcataggtca gggtgggagg attgggactt tttaaggatg gatttcctaa  41580
41581  ataatgtgtt acaagaggct gtaaaggaag ggaatgaagt aggtgtcatt aggggttgtt  41640
41641  tgaccaatcc ttatactctt gggcaattcc ttcctccacc ccacaaccca gttgaagggg  41700
41701  taactaactt ccctactgct atgcttattc tgttagactt gacctctccc tggtgtcagt  41760
41761  tgattgatgc ccataggttc cccgtgtcca gtcagactca gagtgagggc tacctaggtg  41820
41821  gtcatatggg ttggggctgg gtatacttgt gaataaacag gcctagaagg aaatagacca  41880
41881  taaagccaga gggaatcctg gttcctggtg cctcatccac cccagtgcct tgtggagtct  41940
41941  ggctgaactg cctgcccttg gtttctttta catggttaat ccattttttg acaaacctct  42000
42001  caaggattag tggatgttga atctaaacac taattgttgg ggatcagaac attgcagggt  42060
42061  gaagagcaat gaacatacac tgtctgcagg ctagccagct ctcgagttta agtcactcct  42120
42121  cccctagaaa ggcaggagtg atgaagaagc caggactggt accatatctc cccaccagcc  42180
42181  agacagcaga ttgattgatc ataccaagcc cttttaacca cagaaagggc agttttgtag  42240
42241  cctcatggaa tagagattca ttctggactt agacttgact tttcctgccc accagcctct  42300
42301  caggaatgtc tgctgactta ctgcatgcct cgtaccactt atataccata tgaagcagca  42360
42361  aggagtacag aaaaaatctg gggagactac tctcaaacca aagtagttca agaaggttcc  42420
42421  ccgtgataat tgcatggttt cttccacaaa gccaaagggt gaattgtcca ggatagctct  42480
42481  tctgtatgcc cagcatccgt taaataacag cacactgcat ggttttggtg gactatcctg  42540
42541  accccattcc ttctgatcac catccctgcc cctccctcat gccagcaaag gactaattac  42600
42601  atggtttggg gtagaccagt cagacttcct cacccaagaa tttgaatttt cagtagagca  42660
42661  atacatggat tgaaggtgtt caaagcccag tcattcttat ggccacactg agaaaaggca  42720
42721  gtctattatt tccccctagt gagattaaca agtcttcttt gattgctgtc ctactagaag  42780
42781  gactgataac tctttactca ctattttaag ctacacaata ttattccagt aagatccagt  42840
42841  ttccccctta aattaacctg aatgaattta agttacttgc aagcagagaa ttctagcaca  42900
42901  aatgtgtttt ctttttaatt ttcttttttt tttttgagac aaggtctcac tctgttgccc  42960
42961  agcctgaagt gcagtggcac aaacacagct cactgcagcc tcaacctcct gggctcgagt  43020
43021  gatcctctgg cctcaccttc ttgtgtagct gggatcacag gcaggtgcca ccacacccag  43080
43081  ccaatttttt aattttttgt agagacagga tctcaatatg gtgcccaggg ctcaagtgac  43140
43141  cctcttgcct tggcctccca aaatcctggg attacaggcg tgagccactg tgcctggcct  43200
43201  agacatgttt ttttgttgtt gttgccctgt cagagatatt gatgaccatt ccaaactcaa  43260
43261  gaagacttat tttcaaggga atctatccta tcacagctga acatatggaa agtttctgtc  43320
43321  tgtataatca taacatgata caaatgggaa ctcactttct caaaaaattc tgatttaagt  43380
43381  tctttattct attttttccc tcatcccatc atgaggaagc gcataaaggg atacgttggt  43440
43441  catttgcctg tcatcttgaa ttagtcttca gggatcactg ggaaagaagt caattttcat  43500
43501  tttggtttat aaccacgttt tgccttttat tcaagaacca tgaggtctct tctccatgca  43560
43561  aggtcttctt aaaatttctc tgactctgaa ctcccaagcc accttaattc attcaataat  43620
43621  tgatgggcca tttgtaagtg tcaggtactg tttggggcat ttggcattct gtgggggaca  43680
43681  aatcagacat ggtccctgcc ctcatggaac caagagtatg tgtatatttg ggctgccata  43740
43741  acaaaatatc ttagactggg gaatttataa acaacagaaa tttactgctc acagttctgg  43800
43801  aggctgggaa gtccaagatc aaggtgccag caaatatgga gtctgatgag ggcttgcttt  43860
43861  ctgcttcaaa gatgatgact tcttgctgca tcctcacatg gcaaaagagg ctaggtagct  43920
43921  cccttgcaca tcttttataa gggcactaat cccattcatg agggcttagc cctcatgacc  43980
43981  taatcacctc ctaaaggccc cacctcttag tactgttgga ttggggtttg aacatcaaca  44040
44041  tatgagtttt gtggggacac aaacattcag accacagcag tatgtacggg gaggaaggca  44100
44101  gtaacaatat atctcccaat atacattctc ctgttcttgc taaatgttga ctggttatgt  44160
44161  ggctatttag aagaagtaaa tattttctca gcttcccttg cagctagaag taggcatgtg  44220
44221  actaatgtct ggtccatggg atgagcacag taaaggtatg tgtgatttcc aggtcacaac  44280
44281  cagccttcta ctctctcctc ccccttcccc acaggctgga atgtagaaat aatggtagga  44340
44341  actggagcaa ccatcttgga tcaaaaaagg gaagccatgt attgaagatg tcagagtaat  44400
44401  gagataagag cttatgtctg atgattcttg actacctatc caggctttta catgagaaat  44460
44461  aaacatctgt catatttaag catctattaa ttgggggctc ttcattacag gaatgaaaca  44520
44521  aacaaatatt gggaaataat ttaaagctca tgggaaagtt gcaagaatag tacaaagatc  44580
44581  acccatcttc actgattggt aacatttctc ctatttgttt tgtcatttgc acactctatt  44640
44641  atatatatac ctaatacatt atttttataa ccactgggca tagatttcac acatcacaaa  44700
44701  gctcacctct gaatacttca gtctgtgtca cctaagaata agaattttct cttacataac  44760
44761  tgaggtacta ttataacctt tgcacattta atattgacac agtgctttta tcaaatctgt  44820
44821  caatattcca attttatcaa cttgctaaat accctccatt taaatattct ttttttctcc  44880
44881  agtacagtat cctttctagg gctaggacca ggcctgtgtt tagcagttgt aaagtagcct  44940
44941  cctttaatct ggaaaacctc ctcagccttt ctttggtttc taagtcacac tctgacacac  45000
45001  tttggggttt ggggggccat tttcctatga attagattca ggttatgcag tcgttcctgg  45060
45061  aataccacat aagtgattct gtgtcctttc aggacctcac gttttaaccc acaagagatc  45120
45121  catatgccat cactggtgat gctagttttg atccacccag tcaaggtggt tgcctgattt  45180
45181  acccactgaa tactttctgg tttccctcct tgcaactaat aaacaatcag tgggagacac  45240
45241  ttagataaag caagtaagga aggattgggg aatattttga ttggtccatg atgggtcaca  45300
45301  tgtctactgc agaaccaatc cacaactggg ggatgtagga ctcttattgg cccagcctga  45360
45361  gttgcgtgcc tggcccttcc cagtggaagg tcccagactc tccctaaagt taaacaatga  45420
45421  aattgtggag taagtctgtg gttctcaaat gggattgaac gatttgccct ccaggggaca  45480
45481  tgtggcaatg tctggaaaca tttctggttg tcacaactga aggggtgatg ctaccagcat  45540
45541  ctcataggtg gaagctgctc aataccctat aatgcacacg acagtgtccc cacccccagg  45600
45601  acacagaatg aaccgaccca aaatgtcagt agagccaagg ctgaaaaacc ctggagcaga  45660
45661  ggaaggatgg ttctgcaaag gaagggggac agagcagaga cccaaccctc cagtctactc  45720
45721  tgatgcctcg cagctgaaaa tgccagcctg gtgaagctga aagcccagac tctggggtct  45780
45781  aactgcctgg tcacaaatat tgcctctgcc actaacagct gtcaatcttg ggttatttcc  45840
45841  ttaactattc tgtgcctcag tttcctcatc tgtaaaatgg ggctggtgtt agtacccccg  45900
45901  ttacggggtt actataaggt ttaagtgagt gcattacttg taccattctt ggaacatgcc  45960
45961  tattttacaa atgtttgtaa cataactgat tggaaatttc cacccttgaa gaaggttaga  46020
46021  tgcacacttc taatcctaac cctctgcctg tcccattcta atcatactga gtgggacaag  46080
46081  ttagtgaagc tttcttgtct cagtttcctc ttctgtaaaa tggagaaata acaacagagg  46140
46141  ctaccttgtg agggttacat gagatcatag tacgtcaagc atgtagaaga ggaaataacc  46200
46201  attaggtagg aataatagtc ttgacagaaa tcgctacacc tactcattgc ttacctgaag  46260
46261  actgcggtct ccaggtagca tgtgggtgct atcttgtttc taggctttga gaagtagctt  46320
46321  cagtaatgga agatatgaat gctggtccct cagttggatt gactgaggca gcccaattct  46380
46381  tgggacaact ttctttaata gcacctttgc cacctgatgt gcagtgtcag tgcaggtggc  46440
46441  aaaggcttct atccaccctg aaaaggtgtc agtgaagatc aggaggtatt taaagtttcc  46500
46501  caggcctctg ggcataacta tgaaaacttt ctcatcttcc cctggacatc taccttggaa  46560
46561  ctggaccagc tgaggagccc tctctgagtt cctctcaccc ctgctatccc cacgtggggt  46620
46621  gggtatcagg ggttattaac atagtaggtg ggatgagtcc cagccacctt tttgattgac  46680
46681  tccctgaagt ttgggacagt catgctttca caaaatcagt tataaaggat ttcttcacca  46740
46741  aagtgggtgt tagagtgagc ctttttaatg gcctgcagtg caactgtttt taggaaaaga  46800
46801  aattgtccac gagggtttat tagccatcct ggatggtcag gatttttggt ataaccccat  46860
46861  ttggtcgcct ttttccattc cttttgagag aaaactgggg ttaaaagagc aggacccagg  46920
46921  aggaaaggca aaagtggcat ttggaatgtg accttcccta aagctgcctg ttttgaccct  46980
46981  aggttggctt tattattttc tttaattacc tcaatgtccc acttctggtg gcttcagcaa  47040
47041  cggactattg ccatgtgggc tggttttctt ccagcttcca ataatcttaa aatgatggca  47100
47101  ctaacgttta agagtttaac ctgccccttt ccttccaaat agccccatgt gggtgtaaga  47160
47161  tggaatacac gtgcctggaa tcagtgtata cggtgaggac tttcccttcc ccaaactcta  47220
47221  acgcctgggt tagagcaaca agctctgctt tctgtgaaga gcatcctggc aagagagcgc  47280
47281  tggcttgtat aacttcagtg ggagagaaca tagcacatct gccctcctct gttcctcttg  47340
47341  cagatagctg ctcctaccag tgaaccattg gacttccaca ttttcagtag gttcactttt  47400
47401  aaggtctggg ctactggagt acacttcacc atcacctcta agcagttgtg agataggtaa  47460
47461  ccatcttcag atggaaagag ggtggcaggg ttcaagctgt tacacacctt caaagttatg  47520
47521  tgggggtcat caataagcat tacctgtaac tggagagcct tgcctgggga cagcccttct  47580
47581  gccccctttc ttttatgagg gtctgggtat ggtggggagt ccagacagtt aacttttttg  47640
47641  tctcttttga aagggtggcc atggccatcc ccaaccaaag gcaaggtggc catcctttag  47700
47701  caactgagtc cagctgcttg gaaaagtaga tcattaccca ggtcagtggg tccaaccttt  47760
47761  gaatatgtat tcctagggca attcttcccc tctcatgaac ataaacatgg aaaggtttgc  47820
47821  ttaaatcagg tagggctaat tctgggtctc tcgtgagctg ggtttttagc ttttggaatg  47880
47881  cttggtcaca ttctcccatc cattcgaaat ggtcagatcc tccagcttca tggctagggc  47940
47941  ctctccagat attttgggga agttttttga acacctgggt caacacagta aatgtcagtt  48000
48001  gctgtttcct gcctgtctga ggatcctgcc atttgaaagt gaagagaggc tgagagtctg  48060
48061  tggccagtgg aatgcagaaa aagtcatctt ttagatccag gactgagtac catgtacaac  48120
48121  ttggaggcag agtggaccat agagtataag gattaggtac cctgggtttc tgttttctgt  48180
48181  gacctcatta attgtcctta aatcttacac taattggtat tttccatttg atttcttaac  48240
48241  acggaggata ggagtactgc aaggggattg acaggccctc agaagtccct gttttctaag  48300
48301  ctttttaatc attggggcca tcccttttag tgcatctcgt ttgatctagt ttatatttta  48360
48361  ggagctcaat aaaggggcta tcttttgcct tccctcacgt ttccatagtc aattttggtg  48420
48421  ggtaatttta tccttgaggg tattcaaaac caagtaggtg gccccctgtg ttgaccaaga  48480
48481  agtcaacagg cttgttcctc atgcccagtg tcagcctggg ctcctggggg atggacacct  48540
48541  ggagggccaa ttgaggagtc cccaggacct gtcattttta ctacttggac catctgcctc  48600
48601  tgtgaggcac ctggtggaac ctgccctctt ccccctccct tcagacatga aggagacagt  48660
48661  cccttttcca gtgatcctcc cccttataga gggcatgttg gtttggtcct agtcccttag  48720
48721  gtctttagga tcctttctgt tagttagggg acctgggatc actctcttca gctgtggtac  48780
48781  tttatggata ggtatcctgt gagttatcca gctggcactt gagggcaaca gccagtaggt  48840
48841  gggcttgcca tttgtcctct ctgtcttctt tatgttcttc atccctatcc cggttgttgg  48900
48901  acaccttatt ggccaggtct actagtcttg agatgagagc atcgagctct aattttactt  48960
48961  tttggagttt atgtctaatg tctgctgtgc tctgagagct acaataggat tgtttgtctc  49020
49021  ttctctatgg gattggtcca cttcctccct tgcccttttg agagcagagg tatttttctg  49080
49081  tttcactgag gagaatatta aaagggactg gacgtctgcc cagttgaggt catgggtctg  49140
49141  aaactattct gaatgaggtt ttgaaacccc tcaggatctt cccttagtcc tttagaatga  49200
49201  gactttccgt tataaagctc tgaagttgtg aagggaaaat gtacagcaaa catctctatt  49260
49261  tccgcactgg ggatctgctg gaaggggcat catagagtaa ggctggtaaa tgtcctgctc  49320
49321  caggtagtgg ctgggctgag tccctcagca gagtctgaag gggattggta aggagggagt  49380
49381  gtgttgcctg cagaggccac tgaggataag ggagctatag gtcaaagatt atagaattaa  49440
49441  aaatcaaaac ctcttacaat ctcattaata gtaaattaat accataaaga gaccgggaga  49500
49501  ggtggctcac acctgtaatc ccagcacttt gggagggcga ggcaggtgga tcacgaggtc  49560
49561  aggagttcaa gaccagcctg gccaacatga tgaatgccct gtctctacta aaaacacaaa  49620
49621  aaaattagcc gggcatggtg gtgggcacct gtaatcccag ctactcggga ggctgaggca  49680
49681  gagaattgct tgaacctggg aggcggaggt tgcagtgagc cgagatcgtg ccactgcact  49740
49741  ccagcctggg tgactgagca agactctgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaaaa agtaatacca  49800
49801  tcaagaaacc ttgttttaac ataggggacc aatctcagaa agactattat gaataatttc  49860
49861  ttattaatta tagccaactt aatcatatac aaaattcctt ttataaattt tcttccacag  49920
49921  acttgatcat gaacttacac agaccatcta tgacatgctt ggaccttttg atttgttcta  49980
49981  tcatacctct tttaaaataa tcggtcattt tattttagga caaaacttta ccacatgaaa  50040
50041  tccttttctt atataaaatt atttcttttc ttaccaaaaa tacatcttta tgtctaaaaa  50100
50101  tcttttctct ctttctctct cttacttact ggttcctttc taccttttta aataaataac  50160
50161  ttttaaataa cctctaaact acataaaatt attgttttct caataagaat acaacttaca  50220
50221  gagttatata ttattgcaat tcttactttt agtaacctta aattttagtg aaaactcagg  50280
50281  aagcaataaa tcttgaactg tttatcagat gttagcattt tatagctgaa accattctgt  50340
50341  aatttttaga aacatgtttt tttcatatta taacccattt ttaattggaa aacacccaac  50400
50401  atctaatgag tatttattat tcaagataat tataagattt taaattacat gaaaagtctg  50460
50461  tctacaagca tttttcccat ttatatgtac ttagttcttt cattttttta aggattcttt  50520
50521  tttttctatt gtgaggtcaa atttacatac atcaaaacat acagatctta aggatattat  50580
50581  tcaatgagtt ttggaaaata tgtacacctg tgtaactcaa atctctatta atatacaaaa  50640
50641  caatattgtc                             50650