Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: MAGEL2

MAGE-like 2

Khatib et al. Mamm Genome 18: 538-547, 2007 ; Imprint Control Region(s): ICR_887; Jima et al. Epigenetics 17: 1920-1943, 2022

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Equus caballus MAGEL2   Imprinted Paternal
Rattus norvegicus Magel2   1q22  Imprinted Paternal
Sus scrofa MAGEL2   Imprinted Paternal
Mus musculus Magel2 ns7, nM15, NDNL1, Mage-l2  7 28.0 cM  Imprinted Paternal
Macaca fascicularis MAGEL2   Imprinted Paternal
Bos taurus MAGEL2   21  Imprinted Paternal
Ovis aries MAGEL2   18  Imprinted Paternal
Homo sapiens MAGEL2 nM15, NDNL1  15q11-q12  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    aaccaattca ctaaaaagac atagtcacac atgtaatgtg tatgacctaa taaaagagat   60
61   aacactaagt taaattgcca aactaaggag ggaaaataga taagtctaca actgtgtttg   120
121   gaaatgttaa catacttctt tgagtgattg atagaaggac cagattttaa aaatcagtaa   180
181   acatactgaa gatgtgaaca gtatgttcaa ccaactagac ctaggcgaca tttatagata   240
241   tatctcacta cagcagaatg cattttcttt tcaagtgctc acagaatatt ttaaacagac   300
301   tcaatgctgg gcattaaacc aggttctaat ataaaaatta ttcaagccga atcgggcata   360
361   ctcttatcat aatggtatta tattcataat taatattatt aaaatttgta taaaatatcc   420
421   taatgtttgg aaattaaacc aaaaaataaa aacagcccat gagtcaaaga agaaatcaca   480
481   gtaaaaatta tattttgaaa taactggccg ggcgcggtgg ctcacatctg taatccagca   540
541   ctttgggagg ccgacgcaga tggatcacga ggtcaagaga tcgagaccat cctggccaac   600
601   atggtgaaac cctgtctcta ctaaaaatac aaaaattagc tgggcatggt ggcgggtgcc   660
661   tgtagtccca gctactcagg aggctgaggc aagagaatca cttgaaccct ggaggtggag   720
721   gttacagtga gccaagattg cgccactgca ctccagcctg gcaacagagt gagactctgt   780
781   ctcaaaaata aataaataaa taaataaata aattattaaa aaataacaaa ccataatgtg   840
841   taagatgctg ctataatagg gctaagagat aactttatag ctttaaatat ctgtactaca   900
901   aaagagaata tatttaaaat caatgacata agcttataca ttaagaatgc aaaaaacagg   960
961   aataaaataa aaagaaacta gaaaaatgta cagaataggc caggcgcaag gtagctcatg  1020
1021  cctgtaatcc agcactttgg gaggctgagg caggcggatc acgaggtcag gagatcgaga  1080
1081  ccatcctggc taacacggtg aaaccccatc tctaatataa atacaaaaaa attagccggg  1140
1141  tatggtggtg gttgtctgta gtcctagcta ctctggaggc cgagggaaga gaatggtgtg  1200
1201  aacccgggag gcagagcttg cagtgagcca agatcgtgcc actgcactcc ggcctgggtg  1260
1261  acagagcgag accccatctc aaaaaaaaaa aaaaaagtaa cctgcacatg gatgtttata  1320
1321  acaggtttgt tcgtaatgga caaatcttgg cagcaaccag ggtgtccttc atcaggtgaa  1380
1381  tgggtaaata aacttcggta catccagaca atggaatatt attgagcatt gaaaagaaat  1440
1441  gagctattaa gctataaaaa tatatggaag ttaactaaaa tgcatgttat taagtgaaag  1500
1501  aagccagtct gaaaaggata catactatat gtgtccaact agtttacatt ccagaaaaga  1560
1561  taaaactatg gagacagcac aaagatcagt ggttgccagg tatctgcagg ggaggggagg  1620
1621  ggatgaatag gtagaacatg gaggatttgg gagctaggaa actatcccgt gttatactat  1680
1681  aatggtggat gtattacatt agacatttgt caaaacacag aatgtacaat accaagagga  1740
1741  aacttaatgt gaactccaga ctttgggtga taatgacatg tcaattgatg ttcatcagct  1800
1801  gtgagaagca tacaattttg ctggaggacg ttgacattgg ggcagatcgt gtgtgtgctg  1860
1861  ggggaaccaa ggggtgtatg gaaacttgct gtagttttgg cttaattctg ctgtgaacca  1920
1921  aaaactgctc tacaaaataa ggtctatttg ataagaagaa aaacatgagt taccaggcca  1980
1981  caaaattagg aatattaaat gtgtattgct aagtgaaaga agccaatctg gaaggctaca  2040
2041  cattttatga ttcccactac atatgatatt ctggaaaagg cacaactatg gagaaggtaa  2100
2101  aaaaaatcaa aatttgccag gggtttggta ggagaaagca caggtttttt agggcagtaa  2160
2161  aattcttcta tataataatg caatggtgga cacagaaatc tgttatcaca caattgtgat  2220
2221  aacccattta tcacacaatt gtgtgaaaac ccataaaatg tatacataaa gagtgaatac  2280
2281  taatgtaaac tagggagttc aattaatgat attggctcgt tgactgtaac aaatataccg  2340
2341  ctctaacgca agacattaaa aataaggggc attgccaggg gtagggggac agggatggtg  2400
2401  ggagaggaga ggggatacat gagaagtctc tgtacttgcc tctcattttt tctgcaaacc  2460
2461  tacaactgct ttaaaaaata atccattaat taaaaagaaa agacacaaac aaaactcaca  2520
2521  ataaatgaca taccatttct catttactga actgcctaaa atactgaaat gcctaaaata  2580
2581  aaaatggctg actgactgta tcaattttgc aatgatgtgg atccattgga accctcatat  2640
2641  ttgctaattg cagtgtaaaa ctgcaatcac catttcacat ccagttgaat aacaaaaatc  2700
2701  aaaaaagact gacactacaa aattttgcaa ggttgtcaag tacctggaat tcgtatgcat  2760
2761  tcttaattct taacattatt cttatgttag agtgtaaaat ggtctaaccc aactatggag  2820
2821  aactcttaca gtttcttata aacagccgtc tatcctatga cccagacatt caactcccag  2880
2881  gcatttaccc aagataaatg gaagcatata tttacaaaag gcttgtaaaa taatttgtaa  2940
2941  tgcagccttt ttctcataat agcatcagat tttaaatgtc tcacatgcca acaggtaaca  3000
3001  gataaattat ggagttataa atacaatgga atacttttca gcataaaaaa tagcaaactt  3060
3061  ccaatacttg caacatattt acattaaaaa atgttgaaca aaggaatatt gacctctatc  3120
3121  tgtgtgtctt tctctctccc tccctccctc cctcctacgc tgattccatt ttatgaattt  3180
3181  ttagaacagg caaaataatc tagggtgaga gaaataagga agtgtatgtt tttggagata  3240
3241  gaataattga ctggaaaagg gtgcacggta attttgtttg ataataaaac tattatttat  3300
3301  attgttttga gtgttaatta ctcagtggca aagctcatta aattgaatac tttagatctg  3360
3361  tgcatgttgt tgcatgttaa ttatatctaa catattttaa aaggttttgg cagccctggt  3420
3421  gtaatggtaa gagtgatggg ctgggcacag tggctgatgc ctacggtccc agcactttgg  3480
3481  gaggccaagg ttgggggctc acttaacccc aggagtttga ggccagcctg agcaaaatag  3540
3541  tgagacccca tcgctacgaa aaacaaacga acaaaaatca cctgcgtgtg gtatggcctg  3600
3601  tctgcagtct cggctactca ggaggctgat gcaggagaat ggcttgagcc caggagtttc  3660
3661  agactgccgt gagctatgat cataccactg cactccagtc tgggtgagag agcaagaccc  3720
3721  tgcctggtgg tcagcggcaa aaagaaaaaa aaagaatgca agctctcaca acgaatagat  3780
3781  tgggatttaa atctgaattc tgatatgtat tgctagatct tctgagcctc aaattcttgc  3840
3841  catgtaaaat caagccaaat acttatggat tttgtgagaa atcaatgaat agagtctatt  3900
3901  atactctgag gatggtattt tatcaaataa taaattgttg ataactagta gttacactat  3960
3961  tttaatcctt ccaattcttt ttttttcaaa cctcatactt atgatatctc ctatgctttt  4020
4021  taaataattt ttctacttag actgtctatc tggatcacat gaatctttca cagcctcagg  4080
4081  tttgttttct ttcttttcac tgctacaatc agcatcacag ctcccctcac cccatgttcc  4140
4141  aagcagaagt gagtatttga ttattttcat cctctatgac caatatgagg tttaaacaat  4200
4201  gcgacaacac cttattgtac taaaaaacca tatgaatatc cctatatgac taacaataga  4260
4261  ttcgtgaaat gtccctatgt gactaacgat agattagatt aatgtcccta tgtgactaac  4320
4321  aatagatgta aataggactt gcatcagatt tttctctgta gtcttatcta tagcacagtg  4380
4381  ctgggcatat agtgaatgct taataaaagg tatttcataa ataagtaatt ttagagttta  4440
4441  tgaaaatcat aactgatttt gttactcact tatgaatatt tacacaaagt ctaacagcta  4500
4501  cagaagattg gaagacaggc agttctggtg ctaatcttac catttcattt tgtagctcct  4560
4561  tagtgaccac tcaatgcgag ctggggatac caaggtgagc aaaacaggct cccgtctgct  4620
4621  cctagttccg caattttcct actcccatca caatacttca gttctccctt ccctgttttt  4680
4681  aaaaatcatt ttgtatactg ctgttatata ctgacgtaag ccattaaaag tcctttctaa  4740
4741  ttagggaaca gaggccaaca tttcatggat gttttgtatg tttttccctt ttgttttcta  4800
4801  ctcaccttga attttcaagc tgtttcatat aaaagtgagg aaagggaatt ttgacaacac  4860
4861  ttggttcaaa ggtgttgagg aggaagaaca tatgcacaga aagggaaaga gggcttcagg  4920
4921  aagcaggaag gtttcacagg agtgatttgg gaagacccaa cacttgtggt ctaatgcctc  4980
4981  actagactca gggcaatatt atgttttgct gtgattaagg cagtcagttt tcaaaaacga  5040
5041  cccgtatgtc cctgtttcct caggtgaatt ttgctcacaa gtaatttgta aatagctagg  5100
5101  gagagcccca ggaacagcct gggtctgaga gcactgacta tctgaaataa gcagatgttt  5160
5161  cttccaggga gaataaactg ggtttaccct ctttacttgt tcctatagaa tcaatggata  5220
5221  cataatctct gatttttccc tgccggttaa agaatgtttc caagcagtgg caatagtgct  5280
5281  ggtgtagaag ttattcatct tccatttcta actactccta cgcacctgtt ttttcctttg  5340
5341  tataatgcct aatcttttct ttctggcttt ggtgttgcct cttaacataa accggacctc  5400
5401  ttttcataga acagattcgg tgggagttga cactgtatgt cagtgctatt cactgacctc  5460
5461  caacatcagt gagaatagcc agaccctagt gggagccatt cattgtgtgg gatgaccaac  5520
5521  agcatggtgg acggcaggac aaacctgtca taattcccga aaataaacgg ttagtgggag  5580
5581  aacttaatct ctgtgtagtt tatacatttg cattagagtg gaaaaaaagt atgctttaga  5640
5641  aatgccctag gctaaaaaat aaactgattt ttccaaagcc atccatagcc agtaacagcc  5700
5701  atgtagcaga gttgataata gcaggtcctg agggttaggc atttagagtt tgtccttcta  5760
5761  cagtgtttcc aaacccccat gaaactgaga aatcctgtgt ggatctgggc cattaaccca  5820
5821  agggagaaac gaaaaccatg aaacacggta gtatccattc tgcagaagct ttttgtgtgc  5880
5881  tgtggtagat ggccttctct ggggatacac aggagtgatg tccagtagtc cacccttatc  5940
5941  cttgggggat atattctgag acccccctgt ggaggcctga aactggaaat agtactgaat  6000
6001  cctatatgta ctacgatgtt ttcaactgat agccgagaca gctactaagt gaataacagg  6060
6061  cgggtagcat atacagcatg gatacactag acaaagggat aattcatgcc ccaggcagga  6120
6121  cgaaacagaa caatttcata atactactca gaatggcatg caatctaaag cttataaatt  6180
6181  atttctggaa atttccattt aattttttgg actgcatttg attgcaggta actgaaacca  6240
6241  cacaatgtga aactgcaggc acaggagtgc tactgtattc gctacctgct cattaaccac  6300
6301  ttagtagctg cttcagatat cagatctacc atcggtttcc cagtgtttgt gttcaaggaa  6360
6361  cccttgtttt acttagtaat agccccaaaa tgtaagaata gtgatcctgg caatttaggt  6420
6421  atgccaaacg gaagctatga agtgcttcct tgaaggaaaa aggtgaaagt tcttgactta  6480
6481  ataaggaaag aaaaaatcgc atgctgagat tgctaagata tatggcaaaa acaaaactat  6540
6541  ctgtgaaatt gtgaagaagg agaatgaaag ggatacatgg tatatataag gtttggtgct  6600
6601  gtctccaggt tcgggcatcg agagttttgg aatgtatccc ctgcaggtaa ggtggggggg  6660
6661  gctactgtat catcaagcac ccttaaaaat ctgactgttt tgaaaagagt ttcctgggaa  6720
6721  taacaacatc ccttaagtgt ccagaaaatc actgaaactt tacccccaaa ttcttctatt  6780
6781  attgtttaag gcaataataa cattgggagt gtgtacatac cttctcttgg gtccataaat  6840
6841  taccaaattt gaggacccct ggctaagggt acctgggaag gagtggggtg tacccttcat  6900
6901  cgtcctcatc tgccccctgg tggcacgttt tgtcactctg gactcctgcc gtaggctgcc  6960
6961  aacagcctat ttaaacgaaa catccttgat atttagtgct ttgtatattt ccagaaagct  7020
7021  tttcaattac tgagattatc acttcctctc accataaagt tgtatagcat tgcccaataa  7080
7081  tactattgtc atctgcttta tctgttaata cttgatttgt ctcatattta aactgatttt  7140
7141  tgtcacgaga agtttcccca gaaatttttt tattctttgc ctgtttttcc tatatatcca  7200
7201  aatatatcaa tttttgatct atttatatac ccattttgtt atcttcaggt gcgttatttg  7260
7261  gttttcattt tttaaatttc tttcccattc tgcagatgaa aaatactgag aaacctactc  7320
7321  tgttcctgca tccgagccat tccacaggca gttttcccat actaaaaatg ctgtcttcca  7380
7381  ctgatgtgtg gcatgtctca gttccgtgac ttcttttcct ctctctctac tcgctgctgt  7440
7441  cccttttctc catgtgtctc taacatgcct gtgttcttca agacccagtg caaccacatt  7500
7501  ccctcccaca actctatttt catgaggaat agccaagcag gactcccaag acatcataca  7560
7561  ggagtgccta cagggtatct ctccttggca gtcccacagc accgcaaatg ccctgtgtct  7620
7621  gccaatactc atcagcctct cttcccgtgt gcctctcctg ggaccctaag agagtaacag  7680
7681  tccctgcaac ttcccacttt ctccaggcag ggacttgtgt gccttttcca tgtctttgac  7740
7741  tcctttattc aattataata caggtatctg tctgctataa ctcctggaac tctcttatgt  7800
7801  aaatgcgctt ttttcattct ccgcctcaca tcttagccca gaccacacca tctccccccg  7860
7861  ccgtcttgga taccttccat gtttccagtg gtctgctccc actccacact gcagtacagt  7920
7921  gatttttcta aaacatggat gggttcctgt cactcccctg tgaaaagtca tccatgtgga  7980
7981  gtctgactgg tctgcatttg gggactggac agagtgagaa gggatcctgt gtcagccagg  8040
8041  actccggtag acgcccctat gcaatatcca cttgtggtgg tcgggggcgg ggaaggggcg  8100
8101  ggattgagcc cccttccccc ctcctcctta ctgcggaaag ctgcggagcg agcagcactc  8160
8161  acttcctatt cagcattcag cagggaggga gcctctgaac agccacgtag gcattctctt  8220
8221  ctctctggag gaaaaggccc agcagctgtc cgaggaaaag acccaccagc tgtcagcaaa  8280
8281  gggacatgtc gcagctaagt aagaatctgg gtgactcgag tcctccggcg gaggccccga  8340
8341  agccgcctgt ctatagccgc cctacggttc tgatgcgggc cccgcccgct tcctcccggg  8400
8401  ctccgccagt cccttgggat ccacctccaa ttgacttgca ggcttcattg gccgcttggc  8460
8461  aggcacctca gcctgcctgg gaggccccac agggccagct gcccgccccg gtggttccga  8520
8521  tgacccagcc tcctgcccta gggggcccga tagtcccggc tcccccgctg gggggcccga  8580
8581  tgggtaagcc tccgactccc ggggtcctga tggtgcatcc tccacctccg ggagccccga  8640
8641  tggcccagcc tccgaccccg ggagtcctga tggtgcatcc ttcagctccc ggagctccca  8700
8701  tggcccatcc tcctcctccg gggaccccaa tgtcccaccc tccccctccg gggaccccaa  8760
8761  tggcccatcc tcctcctccg gggaccccga tggcccatcc tcctcctccg gggaccccga  8820
8821  tggtgcatcc tcctcctccg gggaccccga tggctcatcc tccccctccg gggacaccga  8880
8881  tggctcatcc tccccctccg gggacaccga tggctcatcc tccacctccg gggacaccga  8940
8941  tggctcatcc tccccctccg ggtacaccga tggcccagcc tccagctccg ggagtcctga  9000
9001  tggcccagcc tctgactccg ggagtcctga tggtccagcc tgctgctccg ggagcaccga  9060
9061  tggtccagcc gcctccagca gccatgatga cccagcctca gccttcagga gcaccgatgg  9120
9121  ccaagcctcc aggtccagga gtcctgatga ttcatcctcc aggtgcgaga gctccgatga  9180
9181  cccagcctcc agcttcagga gcaccgatgg cacagccggc ggccccacct gcacagccga  9240
9241  tggccccacc tgcacagccg atggcttctt gggccccgca ggctcagcct ctgatcctgc  9300
9301  aaatccagtc tcaagttata agggctcctc cgcaggttcc ccagggcccg caggcacccc  9360
9361  cagcgcagct agccacaccc ccgggctggc aggcgacctc gccaggatgg caggccacgc  9420
9421  agcaaggctg gcaggccact cccctgactt ggcagaccac gcaggtcacc tggcaggcac  9480
9481  cagccgttac ctggcaggtg ccgccgccca tgcgccaggg gcccccgccc atccgccctg  9540
9541  gcccaccacc catccgccct ggcccaccac cggtgcgaca ggccccaccg ctgatccgcc  9600
9601  aggccccacc ggtgatccgc caggccccac ccgtgatccg ccaggcccca cccgtgatcc  9660
9661  gccaggcccc cgctgtgatc cgccaggccc cacctgtgat ccgccaggcc ccacctgtga  9720
9721  tccgccaggc tccacctgtg atccgccagg ccccgccgct gatccgccag gcgccgccgc  9780
9781  ccatccgacc tgccccacag gtcctggcca cccagccacc gctctggcag gccctgccac  9840
9841  ccccacctcc actgcggcag gccccgcagg ctaggctgcc ggccccgcag gtgcaggcgg  9900
9901  cgccgcaggt gcctacggcc ccacctgcta cgcaggtacc cgcggcgccg cccgctggcc  9960
9961  cgcaggtgcc ccagcctgtg ctgccggccc cgctgtctgc CCCACTGTCT GCCCCGCAGG  10020
10021  CTGTGCACTG CCCTTCCATC ATCTGGCAGG CCCCCAAAGG TCAGCCCCCG GTGCCACACG  10080
10081  AGATTCCAAC GTCAATGGAA TTCCAGGAGG TGCAGCAGAC ACAGGCGCTG GCCTGGCAGG  10140
10141  CCCAGAAGGC CCCCACTCAC ATCTGGCAGC CCCTGCCTGC CCAGGAGGCC CAGAGGCAGG  10200
10201  CTCCCCCCTT GGTCCAGCTG GAGCAGCCCT TTCAGGGAGC CCCGCCCTCC CAAAAAGCCG  10260
10261  TGCAAATCCA GCTACCCCCC CAGCAGGCCC AGGCATCGGG TCCGCAAGCG GAGGTGCCCA  10320
10321  CACTGCCGCT CCAGCCTTCC TGGCAGGCAC CGCCTGCAGT CTTGCAGGCC CAGCCCGGAC  10380
10381  CCCCGGTAGC AGCGGCAAAT TTTCCCCTGG GCTCCGCTAA ATCATTGATG ACTCCATCAG  10440
10441  GAGAATGCAG GGCCTCTTCT ATAGACCGCA GGGGCTCCTC TAAAGAGCGC AGGACCTCCT  10500
10501  CGAAGGAGCG CAGGGCCCCT TCAAAAGACC GCATGATCTT TGCTGCCACC TTCTGTGCTC  10560
10561  CCAAGGCAGT GTCAGCTGCG CGAGCACACC TGCCAGCTGC CTGGAAAAAC CTGCCTGCCA  10620
10621  CACCGGAGAC CTTTGCTCCC TCCTCAAGTG TCTTCCCAGC TACCTCCCAG TTTCAGCCTG  10680
10681  CCTCTCTGAA TGCCTTTAAA GGCCCCTCTG CTGCCTCAGA GACCCCAAAG TCACTGCCAT  10740
10741  ATGCTCTGCA GGATCCCTTT GCCTGTGTAG AGGCCCTGCC TGCAGTTCCA TGGGTCCCAC  10800
10801  AGCCCAATAT GAATGCCTCA AAGGCATCGC AGGCAGTGCC CACCTTCCTG ATGGCTACAG  10860
10861  CAGCTGCCCC CCAGGCAACT GCCACCACTC AAGAGGCCTC CAAGACCTCC GTCGAGCCGC  10920
10921  CACGCCGCTC CGGCAAGGCC ACCCGGAAGA AGAAGCATCT GGAAGCCCAA GAGGACAGCC  10980
10981  GTGGCCACAC GCTAGCCTTT CATGACTGGC AGGGCCCAAG GCCCTGGGAG AATCTAAATC  11040
11041  TGAGTGACTG GGAGGTCCAA AGCCCTATCC AGGTCTCGGG TGACTGGGAG CACCCAAACA  11100
11101  CCCCCCGTGG CCTGAGTGGT TGGGAGGGCC CTAGCACCTC CAGGATCCTG AGTGGCTGGG  11160
11161  AAGGGCCCAG CGCATCCTGG GCCCTGAGTG CCTGGGAGGG CCCGAGCACC TCCAGGGCCC  11220
11221  TGGGTCTCTC TGAAAGCCCA GGGAGCTCTC TGCCCGTAGT TGTGTCTGAG GTCGCAAGTG  11280
11281  TCTCTCCGGG ATCCAGTGCC ACCCAGGATA ATTCCAAGGT GGAGGCACAG CCCTTGTCTC  11340
11341  CCTTGGATGA GAGGGCAAAT GCGTTGGTGC AGTTCCTCTT AGTCAAGGAC CAAGCCAAGG  11400
11401  TGCCTGTCCA GCGCTCGGAG ATGGTGAAAG TCATCCTCCG AGAGTATAAA GATGAGTGCT  11460
11461  TAGATATCAT CAACCGTGCC AACAATAAGC TGGAGTGTGC CTTTGGTTAT CAATTGAAAG  11520
11521  AAATTGATAC CAAAAACCAC GCCTATATTA TCATCAACAA GCTGGGCTAC CATACAGGGA  11580
11581  ATTTGGTGGC ATCCTATTTA GACAGGCCCA AGTTTGGCCT TCTGATGGTG GTCTTGAGCC  11640
11641  TCATCTTTAT GAAAGGCAAC TGTGTCAGGG AGGATCTGAT CTTTAATTTT CTGTTCAAGT  11700
11701  TAGGGTTGGA TGTCCGGGAG ACAAACGGTC TCTTTGGAAA TACTAAGAAG CTCATCACCG  11760
11761  AAGTGTTTGT CAGGCAGAAG TACCTAGAGT ACAGGCGAAT CCCTTACACT GAGCCCGCAG  11820
11821  AGTATGAGTT CCTCTGGGGC CCTCGAGCAT TCCTGGAAAC CAGCAAGATG CTTGTCCTGA  11880
11881  GGTTTTTGGC CAAGCTCCAT AAGAAAGATC CACAGAGCTG GCCATTCCAT TACCTTGAAG  11940
11941  CGCTCGCAGA GTGTGAGTGG GAAGACACAG ATGAGGATGA ACCTGACACC GGTGACAGTG  12000
12001  CCCACGGCCC CACCAGCAGG CCCCCTCCCC GCTAATAGGT GTAGCAGAGA TCTCGCTCCT  12060
12061  GTGTTTCCCT GGCCAGAGGC CACTGACAGG GTGGGGGGAC ATTTTTGTTC CTGGTGTTTG  12120
12121  TGTTCCAGTT CCACGAGTGT ACGTTTGGAT TTTCAACTTG GTTTCGTATC TGCCAAAGCT  12180
12181  TTGTACATTT TTTATGTGGT GTTGATTTCA ATCGGCTACT GTTCTGTTCT GTATTTTGGC  12240
12241  ATCTGTGTTT TTAAGTGAGA TCTGTGGTTC TCTGTTTTGT GTTTTAATTG TTATGTTTTG  12300
12301  GTATCAGCTT TGTGCTGGCT TTGTGAAATG AATTGAGAAG CTATCCATCT CATTTCTGGT  12360
12361  ATAGTTCATG TAGCATTGTA ATCGGTTGTT CTTTGAACGT TCAAATGACT CATCAGTAAA  12420
12421  AACTGTCTAC AGAGAAGTAA ATATCTATAT CTATATATAT AAATATACTT TCAGCATAac  12480
12481  agaagtgttt gtctttattc taatttttac actagatggt ggaagccaag ttttgccgta  12540
12541  ttctctgaat agacatgaat agcaagacta ctctcagtta tagtaaaaac cacggtgatg  12600
12601  gaattgtttt ccaaggagag tactccattc atctttataa ggatgcagtg atttcagtgg  12660
12661  gtggttatac ataagatttc tccaggagat taattaaagc acacacgtta gtgcccagct  12720
12721  ggtaacgttg ttattagaag cagaaatgtc cttaagggta tgtggagaag aagggccatc  12780
12781  tgcctgcagg actacaaata accaggtggt cccgcttcat ggagaatttg gccaaaaggg  12840
12841  tatttgtcaa tcatgtggcc cgtggcgggg tgtccagcag ttcaaatttg ggtttcatca  12900
12901  acacactgct accgggatgg aaacgtgctc cctgcaggat atccaggctt ataacaggga  12960
12961  aaaggaaaaa acagtcttca tttaattaga aaccctgcag attgccagca gtagtggctg  13020
13021  ggttagggga gggcgtggca gggtgcattc ctatcaacat agagttctag gggaaggtcc  13080
13081  tggggggaag ggtcattcta acttgtaggg gaaggcagcc ggcaacgcct gaagttgctg  13140
13141  aacaaccgcg gtcagccctt ggctatgaac ctggtctagg caggaaaggg acaagggaat  13200
13201  gaactggcct gagtgttttg aggaaggata ttcaagcaca caccaggctg gtgtacacaa  13260
13261  aaggacgttc ttgtggtcat actctcttcc tgtggacagg ggaccatcag ccctacttgc  13320
13321  caccgcatac tgtcttatca gaaggaagaa atccaatccc atatcccgct tctagggtga  13380
13381  agccaaagtc ccagatgcgg ttagtggcga tggtggaatt ctcctgccac ctagcggcag  13440
13441  attagaggtg ccaccgcagc tgccgcagca acagcccctc ccacagtgct taacttcaca  13500
13501  accatgtata tacttggatt gcagctactc cttgcttcac cacttttgct cataatttta  13560
13561  tctatatctg tgcccagaga ttccttcttt tctcttatag gccaaggtag catctgtttt  13620
13621  caagtccaat ccgctcttca ctcaacaatt tctatccttg gtcctgcagc gctgccactt  13680
13681  aggaagctga ctaggagagg agcccacaag atgcagactc tactcctagc acccgcagaa  13740
13741  ctgagctttc caggacgatg atccccgccc caggacctgc caggccgcag gagctctttc  13800
13801  tcaagttgtc taagtggtca ggtagtccaa aaactgggag gcagtttcct ataaactcct  13860
13861  tgggtcagag agtcctgcgc atttgtccgc aagcaatgtt tacttatttt tacaacaaca  13920
13921  gcaaatgtcc attgaaggag acagcaatgc cccagctgag aactgtcccc aaaggaggtt  13980
13981  ttgctgggcc agtaaagtgg catattggtc tagtatttct tgtttgtgtt tagtttattt  14040
14041  atgattgctt ataaagtttt ctccagacca ttaactcatg gcgtgcctga gcaagatgct  14100
14101  ctttgtggaa caaaatttgg gactttgttc caaatttggg actttgtccc atcatgggac  14160
14161  tttggtgcca tacttaaggt gggggctggc tctgctccat ggtagagagg cttacttccc  14220
14221  agctgcaaac ctcactctca cacgtgacat atatctaatg gccttcttta agtaatgcca  14280
14281  aggacttaaa gcctaaattt gtttatattg taatgagata taaattgcaa caatgaaaaa  14340
14341  tgtgttcatt accaatgagt aaactagtta gatattcaac tgaaaagttt aagaaagtgc  14400
14401  agctaacatg acagtgaaaa gcagaaaaca aagaccagga atatagaaaa atacaggtta  14460
14461  aaaaacagcg ggaactggcc gggggtgcgg tggctcacgc ctgtaatccc agcactttgg  14520
14521  gaggccgaag agggtggatc acaaggtcaa gagatcaaga caaccctggc tgacaaggtg  14580
14581  aaaccccatc tctactaaaa atacaaaaat tagccgggtg tggtggcggg cgggcacctg  14640
14641  tagtcccagc tactcgggag gctgaagcag gagaatggca tgaatcatgg aggtggagct  14700
14701  tgcagtgagc cgagatcgca ccactgcact ctagcctggg caatagagtg agactctgtc  14760
14761  tcaaaaaaaa caaaaacaaa aacaaaaaca aacaaacaaa caaaacagtg ggaacgaatt  14820
14821  caaatcccac ttatttgaaa gtgctaaaat gtagaaaatg tagaaaatgt aacacaaatc  14880
14881  tcttttacta taaaattgag caaaaagccc aaacctagta ataggcaaaa tgtatcacag  14940
14941  gaaaaaaatg gcaaataact gttgaaactg ttacacctca ctaataaaga tagaaatatt  15000
15001  aaatctgtat tccagttttc atttattaaa ttgtcataga ataaactaaa accccatgta  15060
15061  atgtccaatg tcaatgatat tgttatgaaa ctggaaccat tatacacaac cagtgaaagt  15120
15121  ataagttatt acaatttgcc tggaaatcaa tgcagccaac tctgtcttca aaaggcttta  15180
15181  acatggtaat actattttac ctagaaattc ttcatttggg aatatgttga atgagaacaa  15240
15241  tccacagaga aggcaaagac ttcttcatag agaaagctgt tcatgaacat atgggaaatt  15300
15301  tatcagggtg tgagcaggcc cccctcccca atataaacct acagtgtcaa gggagtacag  15360
15361  tgagtttctg ctgaaaaaac cacaggcttc ctcagaaaac aacttgtagt ttgtttcaac  15420
15421  acacagaaaa tgaaagactc agcatccacc attatgggct gtagagaagt cattgcactc  15480
15481  tgtgcctgaa aattttaaaa ctaggtgcta gcacactctc caaagccata aatgacctca  15540
15541  gtaaaatata tgatttctag tgaagaaaaa ctatagttct caaagtgatg aaattcaatg  15600
15601  tgctcctatg tcgagtgttc aactataagc aagttaatat tttaggatat ttgtcttaag  15660
15661  aagatgatct gaattttgga ataattttac tcaaagacat tactcctgag agcaacagag  15720
15721  aaaaggaccg gttgtttctc aaagccacca gtgaatcaac cttgtcagca aacgagagtt  15780
15781  aaggattgtg gctgcaattg acagaggact ttcaagatta aggggccggg gccctgtggc  15840
15841  cgcagtaata tccattttac tgggcatgta gcctatatta ttgatttgcc ctcagagtta  15900
15901  taggcacccc cagaactcag caattcaccc cgatggtcat gatacttgaa aggatacatc  15960
15961  attcttgcac tcctgcccct agctgccggg gctggaagcc tgggtccctt tttctctctg  16020
16021  atttgatcgg ttgtcaggtc ttgcccgttt tgccaatttg tatgtcagtg ttttttctcc  16080
16081  tctccatccc tgtggacacg gcaccctgcc agaacttggc agtttccttt ttcatggtct  16140
16141  ctgccttcag tactgcccct taatcaaacc tccacattgg ctgcacaggg gcctctgtgc  16200
16201  cgccgccaca cagctgtgca cacctcataa tgcctctccc tgcctaaagc atttcaaggc  16260
16261  cttcagtgtt ccttagagta aggtgcagca accctcagct caccttccac acgtgagggt  16320
16321  ccaggagcgg ctggttagag taggtttacc tacagagaaa tctacagacc atgccagggg  16380
16381  tccctctgtg ggacagctca aagaattcct cggattctga attgaaagcc taagcagacc  16440
16441  accaggaggg tcctaaaggg aaaaaggcct tgatatacag ggcccaagct acattttcct  16500
16501  gtgtgcaagc aaatttgttc tttcggatct cccagagggt tccattgtga attccaccaa  16560
16561  gggatatata caacactact agcacagtaa gtagtacaat cctctaatct gtcgagattc  16620
16621  tgaaagttgt acctgcctct ttttaagaga tgacacttac gaggagcctt cttcattatc  16680
16681  agcttcctcc tactcttatt agtgacgcta aatagatcat cctggctgtg tcagcggcat  16740
16741  gcgcttctct gtgcaaatgg tctggttctg caagctgccc attcacctcc caatgagact  16800
16801  tgctttctgt gctatccctt gttctgagtg aattcagctt gtgagctgct gttaacagaa  16860
16861  gcaatcacca cagaacattt tctagaccca ggagacttcc tggagcttct ctccaatggc  16920
16921  tcagaatctt cccctgaaac agccagctgg atggggccac aaagctgtgg aatcaaaata  16980
16981  ttggccttgt aacaagcttc tgcgagaaag cctcaaaaac attctgtttt gaaataatca  17040
17041  tagattcaca ggaaatagca aaaactgtgc agggtagtct catataccct taacctagtt  17100
17101  tcccccagtg tttatatcct gtatagctgt agtacaacat caaggacgtg gacactgtac  17160
17161  catctgcacg ttcagctcaa ctcaatgcca tcttatcacg tgtgtagata gtgtaactag  17220
17221  cactgcaatc aagatgcagc actcttccac caccaccaag atttctccca cgctactcct  17280
17281  ttacagctgt gtccatctct ttcccccaca tccttaacct ctggcaatca ctactctgat  17340
17341  cttcatctcc ataactttgt aatttcaaga atgtgctcta aaagcattaa tacctttgag  17400
17401  actggcgtct ttcactgagt atcatgccct cgacatccat ccacactttt gtatcagtca  17460
17461  ttcatttttt gatgctaata aaatatttac tgttttgtgg gattggctat ttccattttt  17520
17521  tagctactgc aaagttgcta ggaacattta agcgcaggtt tttctaagga cacacatttt  17580
17581  catttgtctg tggcaaatgc ccatggccat aattgctgta tcatttgata ggtctatggt  17640
17641  tacttattca aagagccttt caaactattt tccagaggga ctgtaacatt ttacatttcc  17700
17701  accagcaatg tatgagaaca aatttctttc tttttttttc ttttcttttt tttttttttt  17760
17761  ttcttttttt gagatggagt ctcactctgt cgcccaggct ggagtgcagt ggcgccatct  17820
17821  cagctcactg caagctccac ctcccgggct cacgccattc tcctgcctca gcctcccgag  17880
17881  tagctgggac cacaggctcc cgccacctcg cccagctaat tttttgtatt tttagtagag  17940
17941  acggggtttc accgtgttag ccaggatggt ctcgatttcc tgacctcgtg atccgcccgc  18000
18001  ctcggcctcc caaagtgctg ggattacagg cgtgagccac cgcgtctggc cccagaaatc  18060
18061  caatttctct gcaacctcac cagcaattga tataatcttt ttgttgttgt tgttaattcg  18120
18121  gctgtcctaa taggtgtgtg gtgatatggc attgtggtct taatttacat tcctcttatg  18180
18181  gctggagttg tcgaacatct ttctgtcggc ttctcatttc tatatcctca ttgataaaat  18240
18241  ggcttagttt ttctaagtga cttttttttt tttttttttt tgatggagtc ttgctctgtc  18300
18301  gcccaggatg gagtgcggtg gtgccatctt ggttcactgc aagctccacc tcgtgggttc  18360
18361  aagcgattct catgcctcag ccaccagagt agctgggacc acgggcgcac accactatgc  18420
18421  ctggctaatt ttttgtgttt ttagtagaga tggggtttca ccatgttggc cagactggtc  18480
18481  tcgaattcct ggcctcaagt gatctgcccg cctcagcctc ccaaagtgct gagattacag  18540
18541  gcatgagcca cggtgcccag gctctaagtg agttttttta aaaatgtatt gggctttgag  18600
18601  aatgatttct atattccgga tatgagtcct ttattatata tgcattttgc aagtcttttc  18660
18661  cccagtgttg agtgtggctt tcgttatcat aaccgggcct ttcacacagc aaaagtttta  18720
18721  aatttcgatg aagtctgatt gattttgttt ttcttttatg ggtcatgatc atggtgtcat  18780
18781  atatatgtaa gtactcttca tcagacccca ggtgccgaag attttctgtt atgttttctt  18840
18841  ctaaaaatgt aatcgtttta tgttctgtat ttaaatctat gatcgatttt gagctaattt  18900
18901  tgaataaggc gtaaagttta ggctgagatt ctttctttgc tgtgtgtgtg tgtttgtgtt  18960
18961  tgtgttttgt tttgttttgt ttttgccttt ggatgtccag tggtttcatt aacattttaa  19020
19021  catttgttaa aaatactata tactatcctt tcaacattga atattttctt ttgcacattt  19080
19081  gtaaaaattc agttagccct atttacgtgt gctatttctg agttctgaat tctatattct  19140
19141  gtcccatttg cttgataaga taggtattta aaagatagat atagatatgt gtattataca  19200
19201  gagatatatc cctccaccaa tgccatactg tcgtgattat tgcagtcata taataagtct  19260
19261  taaaattgag tatagggatt cttcccatat tcttttttca aaattatgtt tagctattct  19320
19321  agatcttttg atttttcaca taaattttaa aataagcttg catatattta caaaatgtct  19380
19381  tggtggaatt ttgataggaa ttgagttaaa cttgtatatt aagtggggga gaactgacat  19440
19441  ttactgcatt gaatcttcca atccataacc acagtatatc gctccattta tttggatctt  19500
19501  ttttggtttc tttcatcagc acttgtattt ttcagcatac atgtcctata catgcttatt  19560
19561  aagtttataa gtatttaaaa ataaataagg tttatttttg agtgattgta tattatatta  19620
19621  tattatatta tattatatta tattatatta tattatgttt tttgaaatgg agttccagtt  19680
19681  ttgtcaccca ggctggagtg cagtggcacg atctctgctc actgcaacct ctgcctccca  19740
19741  ggttcaagca attcttctac ctcagcctcc tgagtagctg ggattacaga cgcctgccac  19800
19801  cacgcccggc taattttttt gtatttttag tagagatggg gtttcaccac attgggcagg  19860
19861  ctggtttcga actcctgact tcaggtgatc cgcctgcctg ggcctcccaa agtgctggga  19920
19921  ttacaggtgt gagccaccat gcctggccct atattatatt ataagtttta gtttccacct  19980
19981  gttcaactca aaactcaaaa tggttgagtt ttgtatgttg atcttgtagc ttgcaccttg  20040
20041  ctgaactcac atattagttc taggagtttt catatatcct ttgggatttt ctttgcagac  20100
20101  cattgtgtca tctgcaaata gagacagttt tatttcttcc tttcatattt gtatccttct  20160
20161  tttttttttg agacgaagtc ttggtctgtc acccaggctg gagtgcagtg atgcgatctt  20220
20221  ggctcactgc aagctccgcc tcccaggttc accccattct cctgcctcag cctcccgagt  20280
20281  agctgggact acgggcacct gccaccacgc ccggttcatt tttttttgta tttttagtgg  20340
20341  agatggggtt tcaccatgtt agtcgggatg atctcgatct cctgacctcg tgatccacct  20400
20401  gcctcggcct cccaaagcgc tgggattaca ggcgtgagcc accgcgcccg gcctcccttg  20460
20461  ggattttctt tgcagaccat tgtgtcgtct acaaatagag acagttttat ttcttccttt  20520
20521  cctatttgta taattttaaa gtaaaaagtc ccttattatg ctggatttcc agtgatatgt  20580
20581  tgaataggag tggtgagagc agatatgaat tccttgctcc tgacgttagg aagaaaacat  20640
20641  tcagtttttt gctatgaagt ataatgttag ctgtaggttt tgtgtaggta ccctatatca  20700
20701  agttgaggaa gttcccttct atttctattt ttcttagagt tttttttctt tttgtcatga  20760
20761  atgggtatga agttttgtca aatgtatttt ctgcattgat tgctatgatg atgtgatatt  20820
20821  tttcttttta gctagtcaat atggtggatt attttcattt atcttttagc attgaatcag  20880
20881  ccttctattt ctagaataaa cacaatttga tcattttata tgtatgtaat tgctgaattc  20940
20941  tctttactaa tattttgtta ggatttttac atccatattc atgaagaatg tttgttcata  21000
21001  gtttggcttt tttggattgt ttttgtctga ttttggtatc tgggcactat ttattttata  21060
21061  aaataaattg ttcccttctt ttctgttttc tgaaagagat tgtgtaaagt tggtgctaat  21120
21121  tcctttttaa acatttggta gaattcgcca gtgaaaccat ctgggcatgg agatttctgt  21180
21181  tcttcggaaa gcatgtgtat aatttctcaa tgaagcacat ttgcatcatt tcagcatttg  21240
21241  tttctgatga ctttcgtttc tcattccagt tgagattttt gtggttcttg gtgtgaagag  21300
21301  tgacttttta ttgtatccta aatattttgg gtgttgtgtt atgagacttt ggatctaatt  21360
21361  aaattcttct ctttcaatag actttccttt ttaagagact gtatgagtgg gaaataagga  21420
21421  ccccacctca gtaccgcctg gtaggaacat aagtccggga cccccaggtg gtctccatgg  21480
21481  acacccagtg agcgggaggc cgtgctctcc agcacagagc tggggtaaaa gttcagcttc  21540
21541  tgcactctgc ctttgctgac accaccctgt tcagagggga agaggcccct tttcattgct  21600
21601  cgcctgtgaa ctccaaggac agaaaatggg gagggaggcc tcattagcat gggaaggctt  21660
21661  ctcacttgcc accccttaac agcaccccag cagggaaggt gcaggaaggt aaaagttcaa  21720
21721  gctccccagg ttgtctccgt cggcaccaca ctgtggcagc ttgttactgc ctggtgaacg  21780
21781  tcgaagtccc agattctcac cctgacacca caccagcagg ggagggctac ctcagtatca  21840
21841  ccaggccagg ctggaagtct aggctctccc ctctgtcctg ctgagtgggt cgagggtggg  21900
21901  gccacaagtt ttcctacggg cgtttgtctc cagtagggaa actagcctcc gaaagttttc  21960
21961  tgtcttgcta gctttctcct ttcatggtct tttggctagt gattgcaggt tattcagggg  22020
22021  ccttttgtgt gtggtctcat aggaggggat attcatggat tgggaagaag acaattttaa  22080
22081  gtgtgcccgg aacagagtga gtatcagagt tgaataggct aggataaggc agcaggtgta  22140
22141  aaaatccaga aagccggctg ggtgcggtgg ctcacgcctg taatcccagc actttgggag  22200
22201  gccgaggcgc gtggatcaca aagtcaggag atcagaccat cctggccaac acagtgaaac  22260
22261  cccgtctcta ctaaaaatgc aaaaaaagta gccgggcgtg gtggcaggcg cctgtagtcc  22320
22321  cagctacccg ggaggctgag gcaggagaat ggcgtgaacc cgggaggcgg agcttgcagt  22380
22381  gagccgagat cacgccactg cactccagcc tgggcaacag agcgagactc cgtctcaaaa  22440
22441  aaaaaaaaaa aaaatccaga aagccaaaat ctgcctacaa             22480