Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: DDC

Dopa decarboxylase

DDC exon1a initiates from an alternative first exon in intron 1 of the canonical DDC transcript in humans as in mice. Evidence indicates DDC is also imprinted in the fetal heart of humans, but only one polymorphic sample was available for investigation. Menheniott et al. Mol Cell Biol. 2008 Jan;28(1):386-396

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus Ddc Aadc  11 7.0 cM  Imprinted Paternal
Homo sapiens DDC AADC  7p12.2  Imprinted Isoform Dependent

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gacagggaga atggaaccaa gttggaaaac actctgcagg atattatcca ggagaacttc    60
61    cccactctag caaggcaggc caacattcaa attcaggaaa tacagggaaa accacaaaga   120
121   tactcctcga gaagagcaac tccaagacac ataattgtca gattcaccaa agttgaaacg   180
181   aaggaaaaaa tgttaagggc agccagagag aaaagtcggg ttacccacaa agggaagccc   240
241   atcagactaa cagctgatct ctcggcagga actctacaag ccagaagaaa gtgggggcca   300
301   atattcaaca tccttaaaga aaagaatttt caacccagaa tttcatatcc agccaaactg   360
361   cactttgtaa gtgaagggga aataaaatcc tttacagaca agcaaatact gagagatttt   420
421   gtcaccacca ggcctgccct acaagagctg ctgaaggaag cactaaacat ggaaaggaat   480
481   aaccaatacc agccactgca aaaacatgcc aaattgtaaa gaccatcgag gctaggaaga   540
541   aactgcatca gctaatgagc aaaataacca gctaatatca tagtgacagg atcaaattca   600
601   cacataataa tattaacctt aaatgtaaat gggctaaatg ctccaattaa aagacacaga   660
661   ctggcaaatt ggataaagag tcaagaccca tcagtgtgct atattcagga aacccatctc   720
721   acgtccagag acacacatag gctcaaaata aagggatgga ggaagatcta acaagcaaat   780
781   ggaaaacaaa aaaaggcagg ggttgcaatc ctagtctcag ataaaacaga ctttaaacca   840
841   acaaagatca aaagagacaa agaaggccat tacataatgg taaagggatc aattcaacaa   900
901   gaagagctaa gtatcctaaa catatatgca cccaatacag gagcacccag attcataaag   960
961   caagtcctta gagacctaca aagagactta gactcccaca caataataat gggagaattt   1020
1021   aacaccccac tgtcaacatt agacagatca acgagacaga aagttaacaa ggatatccag   1080
1081   gaattgaact cagctctgca ccaagtggaa ctaatagaca tctacagaac tcttcatccc   1140
1141   aaatcaacag aatatacatt cttctcagca ccacagtgca cttattccaa aattgaccac   1200
1201   atagttggaa gtaaagcact cctcagcaaa cgtaaaagaa cagaaattat aacaaactgt   1260
1261   ctctcggacc acagtgcaat caaactagaa ctcaggatta agaaactcac tcaaaactgc   1320
1321   tcaattacat ggaaactgaa caacctgctc ctgaatgact actgggtaca taacgaaatg   1380
1381   aaggcagaaa taaagatgtt ctttgaaagc aacgagaaca aagacacagc ataccagaat   1440
1441   ctctggaaca cattcaaagc agtgtgtaga gggaaattaa tagcactaaa tgcccacaag   1500
1501   agaaagcagg aaagatttaa aattgacacc ctaacatcac aattaaaaga actagagaag   1560
1561   caagagcaaa cacattcaaa agctagcaga aggcaagaaa taactaagat cagagcagaa   1620
1621   ctgaaggaaa tagagacaca aaaaaccctt caaaaaatca gtgaatccag gagctggttt   1680
1681   tttgaaaaga tcaacaaact tgatagactg ctagcaagac taataaagga gaaaagagag   1740
1741   aagaatcaaa tagatgcaat aaaaaatgat aaaggggtat caccaccgat cccacagaaa   1800
1801   tacaaactac catcagagaa tactataaac acctctatgc aaataaacta gaaaatctag   1860
1861   aagaaatgga taaattcctc ggcacataca ccctcccaag actaaatcag gaagaagttg   1920
1921   aatctctgag tagaccaata acaggctctg atattgaggc aataattaat agcttaccaa   1980
1981   ccaaaaaaag tccaggacca gatggattca cagccaaatt ctaccagagg taaaaggagg   2040
2041   agctggtacc attccttctg aaactattcc catcaataga aaaagaggga atcctcccta   2100
2101   actcatttta tgaggccagc atcatcctga taccaaagcc tggcagagac acaacaaaaa   2160
2161   aagagaattt cagaccaata tccctgatga acatagatgc aaaaatcctc aataaaatac   2220
2221   tggcaaactg aatccagcag cacatcaaaa agcttatcca ccatgatcaa gtgggcttca   2280
2281   tccctgggat gcaaggctgg ttcaacatat ggaaatcaat aagcataatc cagcatataa   2340
2341   acagaaccaa tgacaaaaac catatgatta tctcaataga tgcagaaaag gcctttgaca   2400
2401   aaattcaaca acgctttatg ctaaaaactc tcaataaatt aggtattgat gggatgtatc   2460
2461   tcaaaacaat aagagctatc tatgacaaac ccacagccaa tatcatactg aatgggcaaa   2520
2521   aactggaagc attccctttg aaaactggca caagacaggg atgccctctc tcaccactcc   2580
2581   tattcaacat aatgttggaa gttctggcca gggcaatcag gcaggagaag gaaataaagg   2640
2641   gtattcaatt aggaaaagag gaagtcaaat tgtccctgtt tgcagatgac atgattgtat   2700
2701   atctagaaaa ccccatcgtc tcagcccaaa atcttcttaa gctgataggc aatttcagca   2760
2761   aaatctcagg atacaaaatc aatgtgcaaa aatcacaagc attcttatac accaatagca   2820
2821   gacagagagc caaatcatga gtgaactccc attcacaatt gcttcaaaga caataaaata   2880
2881   cctaggaatc caacttataa gggatgtgaa ggacctcttc aaggagaact acaaaccact   2940
2941   gctcaatgaa ataaaagagg atacaaagaa atggaagaac attccatgct catgggtagg   3000
3001   aagaatcaat atcgtgaaaa tggccatact gcccaaggta atttatagat tcagtgccaa   3060
3061   ccccatcaag ctaccaatga ctttcttcac agaattggaa aaaactactt taaagttcat   3120
3121   atggaaccaa aaaagagccc gcattgccaa gtcaatccta agccaaaaga acaaagctgg   3180
3181   aggcatcatg ctacctgact tcaaactata ctacaaggct acagtaacca aaacagcatg   3240
3241   gtactgatac caaaacagag atatagacca atgaaacaga tcagagccct cagaaataat   3300
3301   gccacatatc tacaaccatc tgatctttga caaacctgac aaaaacaaga aatggggaaa   3360
3361   ggattcccta tttaataaat ggtgctggga aaactggcta gccatatgta gaaagctgaa   3420
3421   actggatccc ttccttacac ttatacaaaa attaattcaa gatggattac agacttaaac   3480
3481   attagaccta aaaccataaa aaccctagaa gaaaacctag gcaataccat tcagaacata   3540
3541   ggcatgggca aggacttcat gtctaaaaca ccaaaagcaa tggcaacaaa agccaaaatt   3600
3601   gacaaatggg atctaattaa attaaagagc ttctgcacag tgaaagaaac tactatcaga   3660
3661   gtgaacaggc aacctacaga atgggagaaa atttttgcaa tctacacatc tgacaaaggg   3720
3721   ctaatatcca gaatctacaa tgaacccaaa taaatttaca agaaaaaaac aaacaacccc   3780
3781   atcaacaaga aggcgaagga tatgaacaga cacttctcaa aagaagacat ttatgcagcc   3840
3841   aaaaaacaca tgaaaaaatg ctcatcatca ctggccatca gagaaatgca aatcaaaacc   3900
3901   acagtgagat accatctcac accagttaga atggcgatca ttaaaaagcc aggaaacaac   3960
3961   aggtgctgga gagaatatgg agaaatagga aaacttttac actgttggtg ggactgtaaa   4020
4021   ctagttcaac cattgtggaa gtcagtgtgg cgattcatca gggatctaga actagaaata   4080
4081   ccgtttgacc cagcaatccc attactgggt atatacccaa aggattataa atcatgctgc   4140
4141   tataaagaca catgcacatg tatgtttatt gcatcactat tcacaatagc aaagacttgg   4200
4201   aaccaaccca aatgtccaac aatgatagac tggattaaga aaatgtggct catatacacc   4260
4261   atggaatatt atgcagccat aaaaaatgat gagttaatgt cctttgtagg gacatggatg   4320
4321   aagctggaaa ccatcattct cagcaaacta tctcaaggac aaaaaaccaa acaccgcatg   4380
4381   ttctcactca caggtgggaa ttgaaaaatg agaacacatg gacacaggaa ggtgaacatc   4440
4441   acacaccggg gcctgttgtg gggtggggag agtggggagg gatagcattt ggagatacac   4500
4501   ctaatgttaa atgacgagtt actgggtgca gcaaaccaac atggcacatg tatacatatg   4560
4561   taactaacct gcacgttgtg catgggtacc ctaaaactta aagtataata aaaaaaaaag   4620
4621   agagacattt taaagctggg tgtccggaag cgacatcaca tgtcggcagg ttccatgatg   4680
4681   ccccctgagc cgtaaaacca gcaagttttt attagcaatt ttcaaaggag agggagtgta   4740
4741   cgaatagggt gtgggtcaca aaaatcacat gcttcatagg gcaataaaag atcacaaggc   4800
4801   agaaggtcaa ggcgagatca caaggtcagg gagaaactag aattactagt gaagttccat   4860
4861   gtcccactgt gcatgcattg tcattgataa acatcttaac agggttcaag agcagagaac   4920
4921   tggtctgact agaattcgcc aggctggaat ttcctaatcc tagcaagcct aggggcactg   4980
4981   caggaggcca gggcatgttt catcccttat ctgcaactgc ataaagcaga caaccccccc   5040
5041   agagcagcca ttttagaggc ccccctggga atgcattctt ttcccagggc tgttaattat   5100
5101   caatattcct taccagggaa agaattcagt gatatttctc ttacccattt tcggtaataa   5160
5161   gagaaatatg gctccgtcct gcctggctcc caggcagtca gacctaatgg ttatctccct   5220
5221   tgttcccgaa cattgctgtt atcctgttct tttttcaagg tgcccagatt tcatattgtt   5280
5281   caaacacaca tgctttacga tcagtgtgtg cagttaatgc aatcatcaca gggtccggag   5340
5341   gcaacatata tcctcagctt acaaagatga cagggttaag agattaaagt gaagataggc   5400
5401   ataggaaatt ataagagtag tgattgggga ggtgataaat gtccatgaaa tcttcccaat   5460
5461   ttatgttctt ctgtcacggc ttcagcaggt ccctccgttc ggggtccctg acttcccaca   5520
5521   acatctttcc ctttcttttt atataaatgt gctatggtga tgaaggcttg ttcattctct   5580
5581   cgattttgat gcaggattct ttgactggtc tggcacacta aagacaagtc aattaaacag   5640
5641   agaaacctaa ttccaaattg cactaggctg tccccctgaa aagctgagtc tttttcacta   5700
5701   cctggctaga aggcatatga gaaacggaag caggaaattc acagaagaaa aactatacat   5760
5761   gactatggaa catttcaatg taatttttaa aattacatag aaaacatagg catagctagt   5820
5821   tgtccatgag ttgccttgtc tagctttttg tagtcattga ttaatcctca ctttcagatt   5880
5881   tcacaaatct cgacccactt tatttttata gaatgagatc atctcttgat agaggccttt   5940
5941   gcagtctgat cacaacctac agtaagaaat gcattctata ttatgaccca gtacacatat   6000
6001   tcctgtacat cattgaaagg ttcagaaagc aatattttca tcattaggtg caatgtctcc   6060
6061   tgttttatat tttattctgt tctattgcat tttttaaaat gctggtcatg agacctgcaa   6120
6121   aacccattcc atgacccacc aatagtctga ggccaatgat ttgagacttt tgagagaaaa   6180
6181   acaaacttgg aggactgaca ctgcccaact taaagactta ctacagccag gcgcagtggc   6240
6241   tcacgcctgt aatcccagca cttcgggagg ccgaggtagg tggatcattt gaggtaagga   6300
6301   gttcaagacc agcctggcaa catggtgaaa ccccatctct actaaaaata caaaaattag   6360
6361   ccaggcgtgg tggtacatgc ctgtaatctc agctactcgg gaggctgagg cacaaaaatt   6420
6421   gcttgaacct aggaagtgga ggttgcagtg caccgagata gcgccactgc actccagcct   6480
6481   gggcaacaga gcgagactgt gtctcaaata agtaagtaaa ttaataagta aatgaataaa   6540
6541   agacttacta caaagctaca gtagttaaga aagtgctatt ggtaaaagaa tagacagatg   6600
6601   aatggaacag aatagagagc tcagaaatag acccacacaa atatggtgaa atggtctttg   6660
6661   acaaaggagt gaaggcaata caatgaagaa aggataggct ctttgacaaa tggttgtgga   6720
6721   ataaatggac gtccacatgc aaaaaaaaaa aaagaatcta gatctagacc tttactcaaa   6780
6781   atggttcata gacttaaagg taacatgcaa aactataaaa ctcctagagg atgacacaag   6840
6841   agaaaatcta gtttagtttg atgatgacct tttagataaa tcaccagttt cctccattaa   6900
6901   atacaatcta tggaggaaaa ggactgatga attggacttc attaaaataa aaaacttcta   6960
6961   cgctggaaga aaagaaaaca gaattgatat tctcaccagc tcctaaacaa attggctttt   7020
7021   ccaggaaaac tcagttcccc tgacactcct gtctgtgggc ttggccagag tgtgggcata   7080
7081   gcagtagagc tcctctctct tcacccatgg cctcagcaaa gcccccagtg cccactttgc   7140
7141   tctggcacac agtggtctca gcaggaagcc ccgtctcttc tgctcccagg agccacactc   7200
7201   aggtgcactg tgaatctctt tcacagtcac gtctgcacct gcagtctccc tcctgcaaca   7260
7261   tgcacactgt tgcgactgac tgcaggccac tctggcatca tgagagatgg ccgttgctgc   7320
7321   tcctgtggaa gagcagactc accctcttcc aggaacagcc ttggctgcaa cccatgctac   7380
7381   cttcccctgc cctggggcat tacaaggtca cacgagatca gcctttctca accaggggca   7440
7441   attttgccac caggaaacat gcaatgcctg gagacattct tggttgtcac aactggggac   7500
7501   tactggcacc taatgagtaa aagccggatg ctgctaaaca ttctataatg cacaggacag   7560
7561   ctcccatcac agagaattat acacccttaa tgtaatagtg ctgggatggt taatgttatg   7620
7621   tgtcgactga agtgggctaa gagatgccca gagggccagt aaagcaggat ttctggttgt   7680
7681   gttcatgagg gtgtttctgg aagagattgg cattggaatc tccagaaagt aaacaagatc   7740
7741   catcctcacc agtgtgggct ggtaacatcc agtttgttga gtgccagaat agaacaaaaa   7800
7801   ggtggatgaa gggcaaattc tttctcttct tgagctggga tatccatctt ctcctgctct   7860
7861   tgggccttca aactcaggat gaattacacc accagcttat ctagttctcc ggcctgtaga   7920
7921   tggaagactg tgggacttcc cagcctccat aatcacatga gccaatttct acaataaatc   7980
7981   tcttcttata ttcctatatc catatcctat tatttccagt tttctggaga aacctgactg   8040
8041   ataaagtgcc atggttggga aatcctgccc tagatttctt tctttggtcc tcgaagcctc   8100
8101   acccctattc cccataaatc ccacacctgc aagaagaaag gaaatgtaaa aagagtccct   8160
8161   tctgggaacg gatgctgatt cctatgtaga tttctctatt gagagataac tgttgctcag   8220
8221   tagttggaca ctactagttc acttttttga ggatttcaaa actgaggtct ctcttctcta   8280
8281   tggatgtttt ttttccagtc ctattgcttc aaatatcatc taaacacttt caacccataa   8340
8341   ctttatttcc tgtctgggcc tctttttctg agctgtactg gacatctcaa atcacacgat   8400
8401   ttgtggatat ctgaaattta attcccaaac tgaatccttg gtgtccttca cctccccaca   8460
8461   cccaatactg gtccacccca gtcttcttcc tctcagtcta tgaccgtcat cccctgccca   8520
8521   ctggcttcat cactgggtag tcgttccatc cccttgactc ctccccttgt ccagcaacct   8580
8581   cctaacatgc acacacacac acgcacttat ggggaatatt agcacgcttc ttcatctcaa   8640
8641   gccccccctc cctcccccag cccatctcct agaatggatt cacttgaatt cactcctggt   8700
8701   ttgcaggaaa gtgcagaaat ccaaggaatg tggtgggaat tggtggtcca acttaaaggg   8760
8761   tctaaccctt tcacccttat ctccctctga tccattttct accccagagc cagagtgatc   8820
8821   ttaaaccata agtaagctaa ggttactgct ttctagaaac acttcaatgc cttctattac   8880
8881   agttgggggg atacaaatta cgtaacgtgg cttgcaagac tccccctccc ctactttgaa   8940
8941   tggtccttag gagttggcct tctgtcaggg cctgggagat gccgagcttg atcctcagta   9000
9001   actttgcaga ggctgttccc tctttggagc ccttccctca ctcttcccct taccaaggac   9060
9061   aatcacttct tcggttctca gctcctgtga gaccccaggc gggagcattt gggtgtgcgt   9120
9121   cattggaggg ctcacttgcc attctttctc ttttccctct ttcctccaat ggctcctgtg   9180
9181   gaggttttga gactcctcaa tgtcactctg cttctctctc cagttccagt cctaacaata   9240
9241   ggaaccctag gtgccccgcc ccagcctgct ccagtcccct aggatagagc aaggagagct   9300
9301   cttccctgca tctagcctgt gacaaatggc tctagtgaca gccctctctg ccttgtttcc   9360
9361   agtcctttaa tgagctgccc gcagccagcc tcactctcac tctgctcttc acacccactg   9420
9421   agccccacgc ttggagctgc tgggggtctg ccagaaagac cagctcctaa gatccctgca   9480
9481   ggctgtgcct gctcaacttc tcaatgtggc tttctcagcc ctgctttgtg ctctcataaa   9540
9541   attctatcga ctttggggtt tttttataaa tttgtccaaa ttccactcag agtattgttt   9600
9601   catgcatctc aactatgatt ttgatgggtt tggggaagga aggtgagttc ctgggttctg   9660
9661   ctgatatctg aacctggaaa tcttacccat attgctgagt gctgcaccgg gaagtgcagg   9720
9721   cttactttgg ggctgccttc aggggcagga ggctgtgtgc aatgcaggca tcacctggtg   9780
9781   cagggctgga acatatcaga tgacttaatg ggctccaaac ttgaaatcag ggctgcttag   9840
9841   taaaagatgg gatgtatgta gaattacata agaaagatcc aagcttccag gatttggaat   9900
9901   gaaacagtct cttcagaatg tgctctcagg attcccagag gcgagctatt tctcaagatt   9960
9961   tccttgacct ttgtcaccat caggaattaa tgtttaactg GCACATGTGG CTGGAAATGC  10020
10021  AAGAAGAGGG AAACGTGTGG CTTGGAGTTT CAAGAAGAGT GACTGTCTCA GTGCCGAGTG  10080
10081  CCTCAGCAGC TTCTCCACAT GCTCTTCAGT CCCCAAAGTT GGAGAATCCC ATCAAGGAGA  10140
10141  GTAGCCCTGT AAGGAATTCG AATTTCCAGC Atgtaagtct ctgattttat acctactcag  10200
10201  attgtagtag tggaaaacag caacatgtac cttgactctc tggccccatg ttactgaaca  10260
10261  tttgcttaaa ggttaactca cttgagggag cttgtgtggt gctttctctt ctgctgcagg  10320
10321  ctggcagggg tttttgttca gtgggggctg tgcacttggt ggctctccat gcacacacag  10380
10381  tcactccagt gacacatgtt tgataggtgc tgggaatgat ttcatgactg gctcagtagc  10440
10441  aaatgcgggc cagatgtgat tctatttttt ccatgcacca ccagggatgg tgttgggtat  10500
10501  tttattcccc cagcctctgt ttcttctgta aatgaggatt ttcttagtat ctaccttgtg  10560
10561  aggattaaat cccatgattt tatggaggtg attagtaaat gtgaactctg cccttccctt  10620
10621  tataacatct gaggctccgt cagggctctc tccttttggt gtatgttata gtttacttag  10680
10681  aggtcaattt ggtgtctacc tatgcagtgt gatttgagga gaattagaag atctttccca  10740
10741  ccaacttgcc atgctgagta caattcccat ctgaaaacat atgcggatag gaatttctat  10800
10801  tgggagaatt gttcggttat cgacttcaag gagtcgaagt tctcctggtt ttaagtctgt  10860
10861  tgtcggaagt atataagaat caaagcttaa tcgatggaaa tcattgctct ccatcatgcg  10920
10921  tgagttaaaa ccattacttc tgagtggtca gtttacattg ggctctgtct agaaggtttg  10980
10981  ccttcttcac ctccagtcac atccccattt cacaagtgag caaacagcca gaggagggga  11040
11041  ggaggatggc ataagatctt gcagctggca gagacgaaat gtgaatgtag cccgtttgca  11100
11101  cttggtgctg tcgggcagcc aagcaatcca gtgtgtaggt ccagggcgac aagcgctgct  11160
11161  cccatggctg gggtaagtcc ctccagcatt cagccttgct ccctgtgctt atctggatgc  11220
11221  ggtgtaggat gaagatgacc ctatagaact ctaccctgga agtcctggca aagtggatat  11280
11281  gtgacatttt tgaaaccagg gacatgttgg tgctgcttaa tatttaaatc ataattttca  11340
11341  gactcttaaa aattactaaa taagtttgaa gagacacagc catctgccta cagtgccacc  11400
11401  cctgagcttc acgccaccct ggtctccagg aaaggggaga gtctcaggaa tattgaatgc  11460
11461  aggtaagatg tggaagaaga gcggagtttt cacattttaa caaggtcaat tgagtaatca  11520
11521  actcaataaa taaataaatt attatataaa atgagggctg ggtgctgtgg ctcacgcctg  11580
11581  taatcccagc atttggggag gctaaggcgg gcagatcact tgtgctcagg agtttgagac  11640
11641  cagcctgggc aacatggtga gacctcattt ccaataaaaa tacaaaaatt agccaggtgt  11700
11701  ggtggcatgc acctgtagtc ccagctactt acgaggctga ggcaggataa tcacttgagc  11760
11761  gtgggaggcg gaggttgcgg tgagccgaga tcgagtcact gcacttcagc ctgggtgaca  11820
11821  gagtgagact ctgtctcaag aaataataat aataataaaa taaaattatg aaagttttac  11880
11881  tctgccaaga atatgttgca gttttaaaga tacatagagc cttaaatata taaagaaaat  11940
11941  cttggttcaa ctatggagag aaatcaacaa atccaccatc tttaccaatt atagtaaact  12000
12001  ggatgataga tttagcaaac aaaacattag taaacattta gaaaatttca aagacaaaag  12060
12061  taatcatctt gctttattgg acatatatgg aatcaaatac ctaaaaatta gaaaatacac  12120
12121  tttcttaagt gtcttaagtg gcattatgca aatgtcaaca tctatcagag aactgctctc  12180
12181  acaccaacat gttctctgac tgcaattcaa tccaattaat taaattagaa ttcaattaaa  12240
12241  aaataagcaa atattgctat gtatgtctgg actttttttt tttttttttt gagatggagt  12300
12301  ctcaccctgc cacccaggct ggagtgcagt ggcacagtct cagctcgctg caacttccac  12360
12361  ctctcaagtt caagcagttc tcctgcctca gcctcctgag tagctggaat tacaagtgcc  12420
12421  tgccactgtg cccagctcat ttttgtattt ttagtagagg tgggatttca tcatgctggc  12480
12481  cagggtggtc tcgaactcct gacctcaggt gatgtgccca ccttggcctc ccaaaggctg  12540
12541  ggattacagg catgagccac tgggcccggc agtctggaca tttttttaat agctactgaa  12600
12601  taactcatgt atcaaagaaa aacaaaatag agattaaata ctatttatac ataaatgata  12660
12661  ataaaatatc agcacctcct catacctgtg tccccctggt gtgtagccca agccgtgtgc  12720
12721  agggtgaagg gcacacatcc agggagcagt gcagccccag ctccgccctg taggagccct  12780
12781  gtgctcagtc acccactgca gcccccaagc tcctggccag tcctccctga ccagggctct  12840
12841  ttctcatggg tgcattgcca ggggcaagaa agtgggagtc tgtgttcctc aggacagagg  12900
12901  agtttcagct caagaagtgc ctggctgtcc agcttgacac tgtcccctcc cacagacctc  12960
12961  caatgctcac ggctggggcc tgcctctcct ctgtggtcat ggctgaactc acagtgtttg  13020
13021  gggggatgag ccaccttgct gctggcttct ggctccccct ggatggtgac gcttgggcag  13080
13081  ctcccatctt gccctctgtg cagatggggc ctaatctcct tactgcctcc attgtccaca  13140
13141  tggctgctgc ctgcaggtcc ctgcacggct gctggaggga gctgcttatg cacaggctga  13200
13201  gaccaggatc ccctcacttg taccacctgc caggtccccg ccctgcagcc cctgcactca  13260
13261  tggcatgttc tgctgcctgg aaggccgctg cctctgtccc agttccatgg ggatctctgc  13320
13321  tctagagggg tagcttcttc cttgaaaaga tgctgcttaa agtcagagga tggatggctc  13380
13381  tccttggggc atttctagct ctggactgtg ccacaagccc tggatgtggt atgtgtatgt  13440
13441  gtgtgtatgc atgcacttag gtatgtgtgt gtgtgcatgt gtgtgtggta tgcatgcata  13500
13501  tatgcatgtg ctattgtacg tgtgtagtgt gtataaacat gcatgcatgt atgcttgtgt  13560
13561  atgtgtgtgc atgcataagt gtgcatggtg tgtgtgcatg tgtgtgtggt cggggcaggg  13620
13621  gcacctgcag gctgctcgtc atctgagtgg accctgttct ccactcttcc tcctctgcaa  13680
13681  agcccaggcc cctttcctag cttcacatga ctctgcgtgc accttcagga gaaacggagt  13740
13741  cctgctcctt ctattgcacc catcaaccag gagtgggggg agggggtgga ggtggggaag  13800
13801  atgatcctcc ctgttgctgc cccatggtgg gaggagagac tgagcccaaa ccatgtttta  13860
13861  gatgctgata ggcttaaggg taacagcaca ggagtttgag atgcatgcgg ctcaacacct  13920
13921  aatctacatc tcacttcact ttctcatctg gggaagtggg cttgggaccc tgagcctccc  13980
13981  gggtatcaca gggtcctaat agtccctcac agaaggagca gacccagagt gagcactccc  14040
14041  caaatgccac gccgtccctt cctcaccctt ggagtggagc ctggtcgttc tcaaagttgc  14100
14101  tgggagagtc ccaggagccc tggccccaaa tctgcatcct acacagtgcc tgggaacaca  14160
14161  gggcccattt tttccttggc ctctcgccag tcccagcagg ccctgatgct cctctccatc  14220
14221  ctgctaggat ggctctctcc ccctgggggc agagtggggg caggaggtgg tgggagggtg  14280
14281  gagggatgct gctcagtaaa taatgcagag ccggcagctc tgattggctt cggggaggca  14340
14341  gacactctgt ctacataaat ggcaatcaca tcttctgtgc ctcttaactg tcactgtgga  14400
14401  gaggagagag agaggacaga gagcaagtca ctcccggctg cctgtgagta ctgctctttg  14460
14461  tcctcatggc tcacgcgtcc agctctctgg atggccgtga ccctggggtt tggggtggga  14520
14521  ggtttgccgg ttgattctag ctgtgctgaa ttctcctcct gcaggaggaa ggaggttcgg  14580
14581  ctgacaggga cagctgagca ttcagtgtgt gcaggtgaca cagggtttac aggaactttt  14640
14641  caagaaaata ggcaccaacc taggtcggct tgcttttttg tgctatctgc aagcaacagg  14700
14701  tcaggcagag aatctgaaac tttggattgc tttttaggcc acattcctag agccatgaca  14760
14761  gcaacataac taagtgagtg gaaattattt tccagactgg ctcatgtgca tgtagagacc  14820
14821  gtggaggcca cacgatgggt gggaaagaag gaggctatgc agccccacag actcaggttt  14880
14881  gcattcagat gcacacctcc ctggccgcct ttccttcctc agacgtgaag gagaggagct  14940
14941  aattaacagc atcctccccc agatcatagt aaaaaccagg tttgatttta taaaggggcg  15000
15001  ggcacacaat aggtgctcaa taaatgagag ctctattgtg aataagggag gaaagtgtga  15060
15061  ggtcactgaa aatgctgctg agtggtctgc tgcgccctcc acagcctgtt ttcttcagtt  15120
15121  tccaagcgaa attcaggcag gtgacatggg ttcttcccac aagcttgttt ctctcttgaa  15180
15181  gactccaagg gcgaggctcc ttgcgaaaat ttctcattca gataagcaga gtttcccctc  15240
15241  caaaaggtga caatcactgc acaaaagctg gtcctctgtt ggtttgtcaa gggtgccaga  15300
15301  gaaaaacact ccttttgctg ggggcaccgg agtcctgctg gcagcgtgcg gtgaccccag  15360
15361  actagaacac aggcatcctg gatggctgac cacagagcaa gttaaggggt gtctggatgg  15420
15421  ttctgaagga aacaaaatca agccattctc agcagtttct tttcttcctg tcttctgggc  15480
15481  acacgctagg tgggcgtcta cacacagcca gtgtgaagaa aataattaaa ataaatcccc  15540
15541  cttaactccc cttgccacaa attcaaagag atagcctggg ggatctaatt acttttgttt  15600
15601  tctgctcttc aagatgttga ttattctgaa ggttttactt tcagacactc aacttgagtc  15660
15661  agcagttaag tttagggaac ggctctagga aaaccacact atgcgggtat tttaaaagaa  15720
15721  gtgttctgcg gctgggcgca gtggctcacg cctgtaatcc caacactttg ggaggctgag  15780
15781  gcgagtggat cacctgaggt cgggagttca agaccagcct ggccaacatg gtggaaccgt  15840
15841  atctctacta aaaatacaaa aattagacag gcgtggttgt gcgtgcctat agtcccagtt  15900
15901  actcaggggg ctgaagcagg agaattgctt gaacccggga ggcggaggtt gcagtgagct  15960
15961  gagatcatgc cattgcactg cagcctgggc aacagagcga gactctgtct ccaaaaaaaa  16020
16021  aaaaaaaaga aatgttctga tgttttgtgt ttatctggtg cttgttggca tttctggagg  16080
16081  aagacattca gggagcccag aggcacctcg tgggcatatg ggacagcgat gggcacagga  16140
16141  cctcgtagaa aaggttagaa tcccactgtg ttgagagaca gcagagggtc ctggtcttct  16200
16201  ggtttgtaca gaggcaagtg tgaaagccat ttctgagctg tgcgggctga gaggagctcc  16260
16261  gtgcctgctg catgcttccc tcagcctctt cgcattgctg taaaggggat caggctgcta  16320
16321  ctttgcagag ctgatgtgaa gtttaggagg atataggtaa agggcttaca ctgctgccct  16380
16381  gtatatggca actattcaac atttcttctg ctttggagga ggtagaggag aggcacttct  16440
16441  cttggggcat ggagggcagc agagtttgtt gagcctctgc ctgtttctgt tgggatcagc  16500
16501  ccaggtgggt ggaggcagac gtgtgtctgc gggctcagca ctcccacccg aagccacatt  16560
16561  cccctgttct ctcatgtgca gtgaaccagg caggagccct ggaccacact ctgggttgca  16620
16621  ggcaccacct tccccatccc cagtgagagc cctgtttaga gtcctgtggt ctcatctctg  16680
16681  gccatggtga ggacacaggc agctgacagt ggaggtgtaa gtggattccc aggccaaagg  16740
16741  tgtgttagga aaatgctggc ttcagaacac cagcacccac tccttcactt actggctgtg  16800
16801  tggctgtggt caagttaaac agcaataact ctactggcct ggcagtgttg tgagcgtgtt  16860
16861  cagtgagata atgtatacca cgagcttatc aggagcttga gcactgctga tttgtttggt  16920
16921  ttcttggaca ataggatgtg gcaaccaaag ttcaacagat tctcaggatt ttttcttgga  16980
16981  ggggggcacc tcaagtgcag gcttcttagc aacaccaggc cccaggccag cagctgttca  17040
17041  atatgaggaa tagggaagca ttcactgtga atgtagaagt caatatttac caccaaattg  17100
17101  gctcataagg actccccaaa gagtgtacca aagcatacta aatagattca cagtgcaggt  17160
17161  gtcctgtgtt tgtaatagac ggtaaaccag gacatgtcat gggcactgga tattatgact  17220
17221  atgatgaaaa gaagcaacca actagaacat aattcgaatt gtctcaagcc aatagcaaag  17280
17281  gcagatggtt atgatctctt gtgaactatt aatgtgactg caagagaaag ggggaaagaa  17340
17341  ttgagaaaaa ataagggaaa aaatttgtaa gggggggggt gatttctgaa aagtttcttc  17400
17401  tgacataact cttcaataaa atgaaaacaa aggagaaaag ttaaaattac ctagtagtta  17460
17461  tcatataaac tttcaaaatt agcaaccatg aatgaaaata ataaaatttg aatgttttaa  17520
17521  ggtttaaagt taaaatgtga atgaaggagc aaagcttaca gagatggagt gtctatgctc  17580
17581  aatgcctgat ggtgggtgac atttctgtat cattccagtt tttcaaaaag aaattgacaa  17640
17641  cacgcaaaaa gaactgtaca actcacatgt ctcaattcca ctggggaatt aatatctttg  17700
17701  agagacagac ccaataggtg cgacctatat ggtgatggtg gggtggcatc tactcatgac  17760
17761  ggtgctgccc ataacagcaa acagctaaca ggcaaagtgg ggatggatgg tgtcatagga  17820
17821  acacggtgaa atccccactc agcagccctt aataagtgca aataggagcg ttatgttaag  17880
17881  gaaattctgc accttgtaat taggcataaa ggaaaaatgt caagtgaaaa aaggatcccc  17940
17941  agtcatacac acatcctcat tccaactatt tgaattgtct acggtcagga ctaaaatgga  18000
18001  ataatatcaa tcagtttcat gtccttggca ttcttttttg tctttggaag ttgctcaagt  18060
18061  tatgaatttt tccagccagc attaactaag gtcacagcat ggttacagag atatgagtgg  18120
18121  aagtagcatc tttccatggg aggaaaactg aaaaccaaga caaacttctc tatggctcct  18180
18181  ttccacggat aattgttggc caagaatcta ctttgacaga gcattgttta ttaaacaggg  18240
18241  aatgaataag aaacagctgc acaaagctcc ttcctccttc atgtcagcag aggagcaagg  18300
18301  ctttcccctg aattttgatc tttgtttgtt gtagaaaatt tctccctttt ctcttatgct  18360
18361  acctcaggag aagaggcttc tgcctgtctt ttgtagcatc aataataata attgctagac  18420
18421  acaggtttac agtccaaagt gctctctgcc tgcatgagct tgcggcccca ttttataagt  18480
18481  aaagaaacag actcagagac tccaagacgt cagccagcag ctgcatgcct cttgccgcag  18540
18541  agctatgggc tcaagctgtt ttctctgaat gcaaatccac cattctttct attcttcatg  18600
18601  aggaggagga ggaggaggac tgtcctgtgg aattgtagtg ctgaaagctt agctccactt  18660
18661  gattgtggca gttccatttt ccaacgcaga ccaatctcgc caaggaggcc agctgggcgg  18720
18721  agtgggactt aggacccagt gcaaagtccc ttacaggagt tcctttctgg acagaaactc  18780
18781  ccttgagatg atggatttga ttcctcctga atttgcacag gtgtggagag tgaaatgcta  18840
18841  tgcttcgagc atctactttg taattatctt gtactctctt catggttttg tgtggtgcct  18900
18901  aggatgatgg ccatggtaca gattgcaagt ggagctgcaa tggagtggac gtgtgtgttt  18960
18961  ctcccaacat tcctatgttg aaatccttgc ctgcaatgta ttaggaaata ggaactttga  19020
19021  gagatgatta ggtcatgaag tcagagccct catgaatgga atgagtaacc ttataaaaga  19080
19081  gaccctagag agacccatca cccctttcac catgtgagga catagagaga aggctatgtc  19140
19141  tatgagaaac aagcctcacc agataccaaa tctgccgggg ccttaatctt ggacttccag  19200
19201  cctcagaact ctaagaaatc attgtctgtt gtttataagc tgcccagtct atagtacttt  19260
19261  ttatagtagc ccaaagggac taagataggg ggcttggcca cggtctcacc tccagccaag  19320
19321  agctgcccaa accctttctc tttctggtta ccatttgtaa cgaacatgat ctataagcaa  19380
19381  acaagcaccg tggaagctgc ggtgcccctg tggtcctcag taggcattcg ggaaatcatt  19440
19441  ccttgcagcc ctaggagaaa ctggtattac aagtttctaa tcctgaagtt acttaagcca  19500
19501  tgctcttttc atcaactgat atgcatctgg ctacagctgt tagagatgct ctgtacctgt  19560
19561  gtttgagtcc aggacattct ctcaggtgcc ttcaggagcc agactgcagg aattcaactg  19620
19621  tggcctcatc tgactacagc aggtgtggag tcttggttca gttgtgcagc ctctctgcgc  19680
19681  ctcggtcttc tcatctgtta aagggagtaa tagtagtcct gacaaggttc ttatgaagat  19740
19741  taaatacgag aaccaggcaa agagcttaac gtggttcttg gcacatgtaa gttcatatca  19800
19801  atgttaacta ttttttagac caatgagaga gtgcctattt aaacaagaac acccgggttt  19860
19861  acataaaaat agtggtacaa gtgtaagaca gtcgcaagtg tgtgtgcgta tgtgtgtgtg  19920
19921  tggtgccctg gctttattgt gtcaattata agtagagaca ctttggccta caggatgaag  19980
19981  gaaacagggg ttctgccttg gctttgctgc aaccagcttc acacctggga cagtcctttc  20040
20041  cttctctggg tcccaggtcc ctccctttta aaatgagcat agtaatagct ctcaccaata  20100
20101  aagcattaaa ggagctaaga tgtcagcctg tcctgggtct cgtttccaac agatctcttg  20160
20161  tctcccccac tgactccaaa ccacacaagc catgcttctc aggaacccag gacacccgga  20220
20221  ttgtggtagg gttctgccaa tgggaggttt agtgggaggc tcgaaggcag aggtaccacc  20280
20281  atccccgtga cactggctca gcctcctcct ccatgcctgc tgacccggca agcctgacct  20340
20341  ggtggcagct ttgcacggac agcctggatc ctggttccag gagcacagtc tctcccatct  20400
20401  ctccatccga gggatgggag tgcatcatat tggccataga ggttacctga gcttcctcgg  20460
20461  ttacctaagg tcacccagct aataagcctt ggagataaga cgcaagccga gttctctgga  20520
20521  tccagagtcc acccttctcc cccgcagtgc catgctgcct cccagaacac tttatgttgc  20580
20581  tttttaccca tgtgaggaag tctgtgatgt ttctctctct gtagttgaga aaactcatgt  20640
20641  gctaagggcc tcagtgacac agaatcttca tgactttctg aagaatgctg cgggaacctg  20700
20701  gggtcaatca tgtagaataa ttggctttga ggaccacagt ctctgagaag agcagttgta  20760
20761  tggaaagtag gcctgagcac taactctggc tctagtccct gactgttatc tcatcaaaga  20820
20821  atctgacaaa tctgtcagcg ctacctaagt cttgtaagct aaaaaaaccc agcagttgca  20880
20881  aaacagtgga tttccagttt gtaaacagat gagtttgaga gctgtggaag agaaatacaa  20940
20941  gtgaagataa tgtgtcctag aaagggagga aggaaggagc tgaggaagcc ggcctcaaaa  21000
21001  gcctcaaaat gaggccactt ctgcccagtt aataatttta ttttttactt aaagaaaatt  21060
21061  aatagacttt cacggcagtt tcaggtataa aggaaaattg gacagaaagt agagagtcct  21120
21121  catatttccc ctctccccct gccccccaca gttgccctat tattaatgaa aacattttac  21180
21181  tgaacactga ctctgcagca ggctctcacc ccatcatctc attcatcttc ccagcagcac  21240
21241  tggagggagg tatttgcatg cattcttgct ttcacagagg ctgagaagga gcctcagaaa  21300
21301  ggggtggagg ttaaaggtaa cagagtaact gaaagcagtg actcttgacc tcaggtctgc  21360
21361  ctgacacttg gtggtgtagc tggaggccac ttgtgagcgg atttagatta ttcacgtacc  21420
21421  tcctggccac tgacaaaaat gctcacgtaa agcttcttag tggcctgttg tgtaaccaga  21480
21481  gtcttaaggg ttaaagaaag aacttagagg atgttttttt gaggcaagtt tatcagatag  21540
21541  ccattctcct gtgattaaaa agctctcatg gctagaaact tctttatggt cttgcttgga  21600
21601  agcatttctc ctactgaata tttttatggt ctttgaaccc acagagaaaa tgtccatcaa  21660
21661  gaaacaagtc aggctgggta cggtggttca cacctgtaat cccagcactt tgggaggcca  21720
21721  aggcaggcag atcatgaggt caggagttca agaccatcct gaccaataag gtaaaacccc  21780
21781  atctctacta aaaatacaaa aattagccag gtgtggtgac gcacacctgt agtcccacct  21840
21841  actcaggagg ctgaggcagg agaatcgctt gaacctggga ggcggaggtt gcagtgagcc  21900
21901  aagatcgttc cactgcattc cagcctgggc gacagagcaa gactccatct caaaaaaaaa  21960
21961  aaaaaaaaaa agaaaagaaa gaaaagaaaa gaaaaaaaga aagcagctaa tccaggggga  22020
22021  aatcagccaa attagtgttg tgcctggatt tataagtata tgcttgaggg ggatagtgag  22080
22081  ccagagcctc aggcccaaaa gcttacgtgt tttctgagac ataaactatg gctccttttt  22140
22141  actggaatag tgtaaaaaat gtcaacccta tttttttcat caggatggaa aaggaaagtc  22200
22201  aagagaggct gaacaaagtc tccagtatcc cggtgtttgc agcaaaatca tgtcttgcgt  22260
22261  gcatgaacag gcagtaccat ggacagatcc acagtgcatg gttgccatcc ccactccggg  22320
22321  cttgtgagga atccactacc tcacatgcac agtggcgtgg atgggcttgc ccatggtgct  22380
22381  aggggcctgg gctgcattct cttcagtggc tgtggcagag aagtcctaag agtgaaattg  22440
22441  cagtgcccag actgcaggac acttagtcaa gtgctgaaca tggagggcta gatgttgggc  22500
22501  agggactgag acaggagatg gcacaggtgg aagtggtcaa gactcaatgg tgggaggggc  22560
22561  tgtggctcct gagccatagt gtctcctgtg actcttcctt gtggcaaata tgtgaggggc  22620
22621  tggtgatttg aattgtctca aaggtagaga gtagagtcca atagggtata ttacagaaac  22680
22681  aaaatgtcta gaggaccaaa tatcattcat tcattcatca ttcagcaaat acctacagtg  22740
22741  ctctctgttg tccagggccc ctgactggtc ctgcaaatgc aaaaataaat aagttgagga  22800
22801  ccctgcttgg agaagcccac cattagcaaa gggtgttatt gaaatgttgc attacaacaa  22860
22861  aataacccca caggtcaatc aggaggtctg agggagttca ggggagtcca tctcttcttg  22920
22921  aagcgtgtgg ggctggagat gagctctgac tgttgctgat gcaaaaagac attgagccag  22980
22981  aagtccaggg aggcagccag ctcaccgtgc acaggcaatg caccacaggg gctgcatgga  23040
23041  gaatagcgca gcatggagaa tagtgtgggg tagagaatag tgtggagaat agtgtcgtgt  23100
23101  gcagctgctg gaacactggg cagtttatgt caacagaagc tatttcaagg gcctggagag  23160
23161  gcataagcca cagcctttat cataggctaa gtcttccagc taatatttac acagcttggg  23220
23221  ggcataaaat atcaaacagc tacaaatgag cacaagattc tctgtggctt catgctaaga  23280
23281  gccttctaaa aaggtctttg tgggaaataa tctgtgaata aataacagag aataatttaa  23340
23341  aatataagaa ccaggtctta ctttacactt tgactaggaa tatttctttt ggtgtatgtg  23400
23401  gtatgtgtct gcttgttgtg tttttttatt ccagagccac atgctttggc ctggtgctgt  23460
23461  gacttaaagc tgatatcccc agaagctgag cgtctttctg aatctttccc agctacccct  23520
23521  tctgagtctt cagcttgctg cctcacatgt gtggcccccc aggagggcaa atagatatag  23580
23581  ctagaatatt tgcttcaaaa ggcattgcta atagtcacac atcaggtaca agtcctgaag  23640
23641  aaaagattat gagatttcac tacataaaaa ttgacattct cataggtcag aatagaatta  23700
23701  taagcaaatt gggtccaaca aaaatgagga aaatgcctgc aaaacattta acagacgtaa  23760
23761  gagtagaatt attagtatat tagaactctc acaattaaat aggaaatatc taacacccta  23820
23821  gtggaaaaga atgcagtgag caagaaattc agtaaaaaag taatccaaat ggcaaagaaa  23880
23881  cacacgaaaa agctattcag tttcattagt caaagtacaa tggggccggg cgcggtggct  23940
23941  cacgcctgta atcctagcat tttgggaggc tgaggcgggt ggatcacttg aggtcaggag  24000
24001  ttagagacca gcctggccaa catggtgaaa ccctgtttct actaaaaata caaaaaaaat  24060
24061  agccgggcat ggtggcatgc gcctgtaatc ccacctactc aggaggtcaa ggcgggagaa  24120
24121  ttgcttgaac ctgggaggca gaggttgcag tgagcccaga tcacaccact gcactccagc  24180
24181  ctaggcgaca gagtgaggcc ccgtctcaaa aaaaaaaaaa aaaaaagtac aacggaatca  24240
24241  ttaaggctgg ttaaacttaa aatggatatt caagcccagt gattgtatgg taaaatgagc  24300
24301  attcttatac atgttttagg ggaaaatttg gcaatatatt ttcaagacac taaaaatatt  24360
24361  tatctctaga agaatttgtt ctaaataaat tataaaataa gtgttctcct ttttataaat  24420
24421  ttttaatgca aaagaaagtg tgcagaaacg taaacaagag gttgcacatt ttaggattat  24480
24481  ttggaaaagc taatagctga catttattga gtgctaattt gttaccattt atttatttag  24540
24541  ttgttacaca aagttcttca aggtattacg ggcatacctc ttgtgaaagg aaaatatctt  24600
24601  aggccctttc aagctgggaa ccactcaggg aaaatctgtc tcccattcta ttcaagtcat  24660
24661  ccctttgctc acagagatag atgcatattt tgattgcctt ctttagaaag acttatcaga  24720
24721  aactcaaaag aatgcaacta actgtatctc acctaccgtg acctgggagc ccacagcggg  24780
24781  agggccttgc tttgcactgt ctcacctttc tggatggaac taatgtactt ctttcaaatt  24840
24841  gattgatgtc tcctgtctcc ctaaaatgta taaaaccaag cttggccaca tgtcataagg  24900
24901  acttcctgag gctgtgtcac gggtgtgtcc tcaaccttgg caaaataaac tttctaaatt  24960
24961  aactgagacc tgtctcaaat tttcggtgtt cacacctcag aaatattgca aattcagttc  25020
25021  caggtgacca ccataaaggg agtcgcatga attttttctc tccagtgcat acaaaagttc  25080
25081  tgtttacact atactgtagt ctattaagtg tgcaataaca ttatatataa aaagtatata  25140
25141  ccttaattta aaaataatgt attgctaaaa atgctaacga tcatctgatc cttcagcaaa  25200
25201  cataatcttt ttgctggtgc agggtcttgc ctccatgtcg atggctgctg actggtcagg  25260
25261  gtggtagtac ctgaaagtta tggtagctgt ggcaattcct taaaacaaag taacaatgaa  25320
25321  gtttgctgca tcgatcaact cttcctttca tgaaggatgc ctctgtagca tgtgatgctg  25380
25381  tttgatagca ttttaccccc agtagaactt ctttcagaat tggagtcagt tctcttaaat  25440
25441  cttgctgctg ctttagcaac tcagtttatg taatattcta aatcctttgc tgttgtttca  25500
25501  acaatactca cagcctcttc aacaagaata gactctatct caagatgtct ttgctcatcc  25560
25561  atgagaagca actaatctgt ccaattttat catgagattg cagcaattca gtcatatctt  25620
25621  caggctccat ttaaaattct agttctctat ttccaccata tctgcagtga cttcttccac  25680
25681  tgaaattttg aaacttgaag tcgtctgtga ggattggaat caacttcttc cacctcctgt  25740
25741  taatgttgat attgtgacct ctttccatga atcacaaatg ttcttttttt tttttttttg  25800
25801  agacagagtc ttgctctgtc gcccaggctg gagtgcagtg gtgtgatctt ggcttactgc  25860
25861  tgcaagctcc gcctcccagg ttcatgccat tctgttgcct cagcctcccg agtagctggg  25920
25921  actacaggag cccgccacca cacctggcta attttttttg tatttttagt acagatgggg  25980
25981  tttcaccgtg ttagccagga tggtctcgat ctcctgacct cgtgatccac ccgccttggc  26040
26041  ctcccaaagt gctgggatta caggagtgag ccactgcgcc cggcccacaa atgttcttaa  26100
26101  tggcatctag aatagtaaat tctttccaaa aggtttttaa tttactttgc tgaagttcat  26160
26161  cagaggaatg actatctatg gcagatgcag ccttatgaaa tgcatttctt aataagactt  26220
26221  gaaagtctaa attactcttt gatcaatgga ctgtagaatg gatgtcgagt tagcaggaat  26280
26281  gaaaacatta atttccttgt acatcttgct cttgagtgac caggtgcatt gtcaatgagc  26340
26341  agtaatattt ttgaaaggaa tctttccttc tgagaagtct ctctcaacaa tagtcttcaa  26400
26401  atattcagta aaccatactg taaacagatg tgctgtcatc caggctttgt tgttccattt  26460
26461  ataaagcaca ggaagagtag atttggcata gtttttaagg gccctaggat tttcagaata  26520
26521  ataagtaagc ataggctgca acttaaagtc accagctgtg ttaccccctt tgagagtcag  26580
26581  cctgtacttt gaagttttga agccgggcat tgacttctcc tctctggcta tgaaagccct  26640
26641  agagggcttc ttgttccaat agaaggctat gatgtctata ttgaaaatct atggtttacc  26700
26701  gtagccacct tcatggatta tctttgctgg atcttctgga taacttgctg cagcttctcc  26760
26761  actggctctt gctgtttcac cttgcacttc tatgtaatgg agacagcttc tttccataaa  26820
26821  cctcatgaac aaaactctgc taacttcagg cattttttct gcaactttct cacctctttc  26880
26881  agtcttcata gaattgaaga cagttaagac cttactctgg attacgcttt ggcttaagga  26940
26941  aatgttgtgg ctggtttgat cttcaattca gaccattaaa atactctcca tatcagaaat  27000
27001  aaggctattt tgcttagcat tcatgtgctc actggagtta tacttctaat ttccttcaat  27060
27061  aacttttcca ttgctttcat agcctggata actgtttggc ttcacttttg acctggctca  27120
27121  acttttgaca tgccttcctc actcagctga atcatttcta gcttttgatt taaagtgaga  27180
27181  gacatactac ctactcttcc tgtcacttga atacttagag gccattgcag tgttactaac  27240
27241  tgacctaatt tcaattttgt cacatcttag agaacaggga ggcccaagga aaggaagaaa  27300
27301  gacaggcgaa taatgggtca gtggttcagt cagacacaaa tttattaagt tgaccatcat  27360
27361  gtgggtgtgg tccatgctgt cccaaaacaa ttacaatagt aacatcaaag attgccgacc  27420
27421  atagatcact ataacagatt aataataatg aaatggtttg aaatattaca aaagtttctg  27480
27481  aaatgtaaca cagagtcatt gagtgagcac atgcttttgg aaacattgtg cctatagact  27540
27541  tgctggattc agggttgtca caaaccttct atttgtaaaa aatgcaataa aacggggtgt  27600
27601  acctatacta ttattgtcac gatttttgtt gccagttaaa gaaaatgagg tttagcatgg  27660
27661  cagcaattta cgctgggttg tacagctaat acatgctgtt ataatagcta atacatgcga  27720
27721  ttatgatagc taatacatag aatcagggtg tgactcgcag tcctttcttt ggctctcggt  27780
27781  ctcggagtgt tggccactgg gatacaccaa tgcttcccac tgtgtgggtg aaaattggaa  27840
27841  ataatataaa tgctcaacaa tagaggtaca tgttgtgaat atggcacatt cacattgtga  27900
27901  aatacttgtg agaaatcaca caatagaaaa gtatttatcg ggcaggtgcg gtggctcatg  27960
27961  cctgcaatcc cagcactttg gaaggccaag gcagacagaa cacttgagat caggagttca  28020
28021  agaccagcct gaccaacatg gcgaaatcct gtctctacta aaaatacaaa aaaaaaatta  28080
28081  gccaggtgtc tgccaccatg ccctgtagtc ccagctactc gggaggctga ggcaggagaa  28140
28141  tcacttgaac ctgggaggca gaggttgccg tgagccaaga tcgcaccact gcactctagc  28200
28201  ctgggtgaca gagcaagact ccgtctcaaa aaaaaacaaa aaaaaaagaa aaagaaaagt  28260
28261  atttatcaac atgagaaatg tacttagaaa ttagtaaaga aaaacaggct agcaaaaaga  28320
28321  tctgcagtgt gataccattt gagttaaaaa tttgagtcat attaatttga aatacttcca  28380
28381  cttgaggtga aaaccaagtt tcactgtatg tgcaaaatta aaaaaaaaca gtcacttcaa  28440
28441  actaaaaact aatttcaaag cctgcaggcc ccaaggaatt gtaagctggc tgctttagca  28500
28501  catggccttg atgttttgct ggtgaacagg acactccttg gtcgttggct taagaagcac  28560
28561  aaaggtgcaa cagaacttca gacagtcatt gtggttgttc tcatgcttgt tagtttggca  28620
28621  tttgctgttg ctataatcta gagtctaatc ttacgtctca atcactgcca ctcaagcact  28680
28681  cactagctga gaaatgcatc ctcaaacaat agctttaaca tgggggctgg atctaataag  28740
28741  ccttgaaatg acataaaaac ttctgtaact gttcatttaa cagagaacat ggaagtaaaa  28800
28801  atattagaga gaatgccaat ggaaggaaaa gcacattcta gcaggtttac ctttgtcaaa  28860
28861  gtaccttgac caaacatcag ccaagctcct ctggcccaag ggggaagagc ttagccaagt  28920
28921  ctcctccttg gccttctgag cacaactttg atgtccaatc aggctcatgt gcttccactt  28980
28981  ttggtatctc atccagagtt cctttttccc ctccaccctt gatacttacc caagttcctc  29040
29041  ttagtaattt tccacccagg gaccctctca cctgaccgtt ggctgtaagt ccctatgtgc  29100
29101  ccctgttgtt tttggaattg agttcagccc ctcccctttt gcaacattct atccctattg  29160
29161  cagtggtctt gagtaaaatc tgtcttgtca cttttaacaa gtgcctggtg aacaattttt  29220
29221  ctttaccacc tttaacctca caaaaattgt taaaaatccc agcatggaca atgggaaaat  29280
29281  agagaagtgc tggaagctga tagtaaggtc atcaccattg ctaataacag tgaatttaga  29340
29341  gtattcctaa gcacttaact cccatgggaa aatttatctt aaatttgtcc tggagccagc  29400
29401  tataaatttg aatcctattt ctgcaattac tggtcatgtg atcttgggca tgtcacattg  29460
29461  cctctctgag cttccatttc ctcatctaca aaactttgga gtatgaaaaa gatttgaaaa  29520
29521  tgcatcccta tgcattttcc ttgtgccatc ctatgcacaa gacgtgcctt atggagaaaa  29580
29581  tacatgtgtt agagaagctt ccccagacag gagttacagt gctgttggct gtgagtccat  29640
29641  ccctagcatg caattgtctc tcataaatag aaaatattct agaggctggg agcggtggct  29700
29701  catgcctgta atcccagcac tttgagaggc cgaggctggt ggatcaccag aggtcaggag  29760
29761  tttgagacca gcctggccaa tgtggtgaaa ccccgcctct actaaaaata caaaaattag  29820
29821  ctgggcatag tggtgggtgc ttataatccc agctactcag gagactgagg caggagaatc  29880
29881  acttgaaccc gggaggcaga ggttgcagtg agccgagatc gtgccattgc acttcagcct  29940
29941  gggcgacaag agcaaaactc cgtttcaaaa aaataaacac ataaaataaa gtaaaataaa  30000
30001  aattctagaa agacatgtgc cagaattttg ggttgtggga ttttaggctt atctttttct  30060
30061  ttgtgttgtt cactgtcctg ttttgaaaat acaattgatt cttattcaca tattccacct  30120
30121  atgcaaattc tcctacttgc taaaattcat ttgtaacccc caatgtcaat aaatatcaat  30180
30181  actcatggtg cttttgagac cactcaggga cgtacatatg tgtagcgtag tggagaatgt  30240
30241  gcttgtccga tgcgtatgtt cccagctgag gctgaacaaa gggacacact accttcttgc  30300
30301  gtcagctctc ataatgtaaa catgtccttc tctctgtcta ttcagtgcca catccttcac  30360
30361  atttttatgt ttttcttctt ggtgattttg ctgtttaaaa tgacccccaa atgtggtgca  30420
30421  gaagtgctgt ctagccatcc tatgcacaag acgtgcctta tggagaaaat atatgtgtta  30480
30481  gagaagcttc cccagacagg agttacagtg ctgttggctg tgagtccaat gttaatgaat  30540
30541  caatatatat taaataaagt gtctcttaaa aacacatgaa aagtttatgt actgatttgt  30600
30601  tgacaaaaat gttgggatca cgcttcagga aattgtattt cccctagaag aaatggttca  30660
30661  gtattcacta attcagagtt tatggccatg gcaactgttg tagatagaac acagctacca  30720
30721  gcaataatga gaattgcctg tatattactt atgcaaggag ggaggagagc attagtttta  30780
30781  aaaagcagat ggtgcgtaaa ggtgcagttc catctgtgac agaatcaaga ggagagaaga  30840
30841  agactaagtt tgagggggtg tgctgcccca ggctctgagc tgaggctcgt gtgcattgtg  30900
30901  tgactgtgcc ttcatgccct cctgagaggt cagcatcaca gtcttcattt ctcagatgag  30960
30961  gagaggggct ctaaggggca agcttgtctc tttcaaaggc aggtaagggc agaggcagga  31020
31021  cttggaccag tgtttgtcat taaagttgga atcgatcatg aaaataaacg tgtgcttcta  31080
31081  gtctattgaa ataaagcgac gttgtgttgt tcccagttga atagctggtg aagaggagaa  31140
31141  gcagcttttg cctcagtccc aaatccagtg ccatttctac ctcctacaga catggaggga  31200
31201  aagcgcccct tacttgggat ccaagtggcc tccagggcat gcagtcactg cccaggtgtc  31260
31261  cctacccacg gcttgcttgg tatccccgcc ttccagttca gaggttgcaa aatttgctca  31320
31321  ctgaatcatt ttctttctgc aGTTTTCACC TCTGACAGAG CCCAGACACC ATGAACGCAA  31380
31381  GTGAATTCCG AAGGAGAGGG AAGGAGATGG TGGATTACAT GGCCAACTAC ATGGAAGGCA  31440
31441  TTGAGGGACG CCAGGTCTAC CCTGACGTGG AGCCCGGGTA CCTGCGGCCG CTGATCCCTG  31500
31501  CCGCTGCCCC TCAGGAGCCA GACACGTTTG AGGACATCAT CAACGACGTT GAGAAGATAA  31560
31561  TCATGCCTgg ggtaagtgtg tatccaaggt cagaaaacag gagggctaga actcacatag  31620
31621  cacctacttg gctctgagca attcacatac tttgtttcaa ggaatcccta tggcagtcag  31680
31681  gttggagaga aattttgtca tttctatttt acaactgagg aaactgaggc tcagagaggt  31740
31741  taggtggtcc acctcaggtc acacaggtag tacacgatga agtcaggatt aaaatccaaa  31800
31801  tccaagggca gtgaggctct ttcccccagg tcccctgaga ctcagtccct gcccagagac  31860
31861  actcggtaca tagagcgtgt cctcatatac attaggaagc aagacactgg tggctgcttt  31920
31921  caaataagtc aattgcccca aataaagcac acttccacca tccttgggtt tagcaatagg  31980
31981  taattagcat atgtggaaga aacgttttct ttagtttatt tgagagtggg cagtgtggtg  32040
32041  ctgcccacca aggcagccct ttttctctga agccagtagg cctggggtac acagagggca  32100
32101  gaaatcagcg ggactggctg ctgtctccga tactcactca cagggcagca gagttggagc  32160
32161  tcagagaaac ttcccttcag ctttacgctt ccacagtaga ttttctctgc caaggagttc  32220
32221  acctaaaagc ctgttggtta aagtggctct ggcctagtca gggtctgggt gggagttgca  32280
32281  gcccggccag tttctagatc acgaatgttt atgaggatgg ccaaacctgc ccttccatgc  32340
32341  aacaatgtgc agagtccagg cagggaaaat ctccgtgggc tccactggtt gatcactgcc  32400
32401  gcgacccagc atgtctgtgg ttgtaaggcc tatgagcaac gacatgtgat tttcatagaa  32460
32461  gaggggtctg ggaccatcaa gacccactcc ctcaatgtag acagaatgcc aaggccctgt  32520
32521  gaaggcataa ggtcagacaa ggttacagtc cactgatcat gggttgagac taggcctcag  32580
32581  gccctggacc tcagggactg gtttctcagt agctgagcgc ctctctcacc acactgctca  32640
32641  catttcttct tccaggggat tctcacttgg catttatgct ttgagcaaag aacaggattc  32700
32701  aggttcttct agaaattgtg caagtacact aagctgttca gcataaaacc ctttgggaga  32760
32761  ggtgtggcta aatgtcaggc agtggggagt acaggagagt aagggaggat ttgaagtctt  32820
32821  tctgcttcct tctatggggg cattcactgc gcagagctga gctgggaaat gcacaggcgt  32880
32881  tgggcaaggt ccctgggtgg gagctgcagc ccacgaactg ctggctgtgt gatcgcagga  32940
32941  aaccaggtga gctctcgagc cgtgagcgga gcaagtgcag gcccagccat ctcaaaagtt  33000
33001  gctgtgaata tcagcggaga gtgaagcaaa agagcacaca tctgtcccta atcaagaatc  33060
33061  gcttctgtcc ttttccagcc caaaggccac aggaagggga gagagacaaa ggcacatggg  33120
33121  ccctccaggt gcggaggggc tagtcagcca cagggctgct cttaaactct cctgggcccc  33180
33181  gggcgctttg tctttgtcgg ctccttcctc cctagaaata tggaaaatta tgctttacaa  33240
33241  atgcattggc ataaagatga atatattaac atcgattttt tttctttaac ctgaaagttc  33300
33301  actgtttttt cctcctgatt acagaagaaa tttaagcatt ttttcagccc ctaacagtgt  33360
33361  cgtgggcctg gacctgctgt gctgaaggca tcacagcctg tgcagctcct ctcggcctct  33420
33421  cagcctcatc accaacctcc cacacctgag cccccaagcc tagactgtgt tagctccctc  33480
33481  tctccaccac tccccaagcc ctggcagact tggggtggcc gtggttgtta aataaacctt  33540
33541  actgaacact cctagttctt ggtgagctct ctcagttggc tgccttcaca atcagagggg  33600
33601  gttgctcatg ctacatctta gacaacatat atttaacgat gagtgctatt gagaaataaa  33660
33661  tgtttgcatc tcttctcaga ttgtaagaga tatcttacag atatcttagc ttggactgct  33720
33721  atatcaaagg acgtagactg ggggcttaaa caacattgat ttctcacagt tctagagaca  33780
33781  ggaagtctga gatcaagata ttaggttcag gtgagggctc tcttcctggt ttacagacag  33840
33841  ccgtcttccc agtgtgtact cacgtaacca agaggtagcc agctctctgc cttttcttat  33900
33901  gagggcacta atcccactgt tggggggcac taatcttatt aaggggaccc caccctcatg  33960
33961  ccctaatcac ctcccaaaga cgctgtccct taatgccatc actttggggg ttaggatttc  34020
34021  gacgcgaatg gtgtgcagat actcacattc agagcagagc agccaagccc gatagagcat  34080
34081  atcctctgct gctgggattc tgagccagac ctggaggaag catcagagca cgtgctttca  34140
34141  ttttatctga agggatgaca gggcccaggg aggtgcagtc agttgtctgg ggtaacccag  34200
34201  caaatcaggg ttcctgctgg acttgcagtc caggggtgct cccaacacca tgctattccc  34260
34261  acaggcagga tggacatgga gcaccagcag gggacaatgc ggaacagggc aatgtctctc  34320
34321  agaaaccagt gcgtggtcac agcctgagag gggtctgaat ggcaatttct ataccttctc  34380
34381  catgcacagg ggctgagggt tgtcctgagg gctttaggac tttattctgt tccttcaggg  34440
34441  caggtactgc attggcagga acaaattaaa gacccaaaga ctaggctaca cctgctcctt  34500
34501  ctctgtcctc ccctgatcgt cctcccagac tccaagatgt ttgaggctgg ccccttgtta  34560
34561  ccattgctaa atgttccctg cctgggtgtc caccacaacc cttgcctcct ggatcctgaa  34620
34621  accccctgtc cccaagtata ccacctggag ctgtcactac cccttatgga tctcctccct  34680
34681  ggcccacatg agcttttcct ctgtgcctca cccagggagt ggcaggtgtt caccttatgg  34740
34741  gctggagaaa ggtgggatgc ccctagccag ggcaaatggc aaggggcagt ggccaggctg  34800
34801  agggacagca gaggtgagac atctgtgggg tgatccagct gcttggctgg agggaaggcc  34860
34861  tcagctcctc tagaagagcc aggggcagcg ggaagaccag atgcatgttt gtggcttgac  34920
34921  tgaagaaacc tcgaaaatcc agagcttggt tttttttttt gtttgtttgt ttgtttttaa  34980
34981  tggagacttt attttttaga gtagttttag gaaaactaag cttttggcac aaagagatca  35040
35041  gccttggggc agcgccttca ctgacgagag caccggagca agaacttgaa gcacagtgtg  35100
35101  gttttttgag acttcttttg ttatggaaaa tgataaggat tttccacttt attttggaga  35160
35161  tagaactttt ccttctgagc tagcaaatac attccagtgt caaaaaggga gctggtttaa  35220
35221  agggagtggg gacagtaagg tgatgtgtaa atgctccgaa ataatggagg aaggtaatgg  35280
35281  gatggctgac atttggggaa ctgcactcac ctaactctgg gtctggctgc atctggcagc  35340
35341  tgggagccat gggggtacct gggtcccccg ctctcttgag gcctggcttt cctcactcct  35400
35401  cagcagctgc tctgtcctcc catgCAGGTG ACGCACTGGC ACAGCCCCTA CTTCTTCGCC  35460
35461  TACTTCCCCA CTGCCAGCTC GTACCCGGCC ATGCTTGCGG ACATGCTGTG CGGGGCCATT  35520
35521  GGCTGCATCG GCTTCTcctg ggtgagggtc cggatgcacc tcgggaaggg gtcctggctg  35580
35581  tggtgggatc ccggggtggg gacacggtac ctatgcacaa gggacctgag cagatggcgg  35640
35641  tgctgtctgt gggcagacgg gctactgttg cagggaggag aaaggattca gcccagagag  35700
35701  agtgcctctg agaaagtagc gattgagaac agagaaagtc tcaacaactc aaagcccatt  35760
35761  ctgcacaggc tgtgttggaa gcacttggta tgaactaaca tcatggtctg gggcccagag  35820
35821  tttctgcagc tcgaacctgg gaatctgcat ttctccaagc agctcagaga atttctatat  35880
35881  cctccaaagc ttgagaaccg cgactgcccc tgtctcattc cttctgttct ccaccagggc  35940
35941  tgctgcctgg ggagaggctc caaccagcct atcagatgtg tccagagcct tggagcaggg  36000
36001  gggtctctgg aaaagggcct agctcctgcc tgcaaaccac cagtcccacc ctatctggag  36060
36061  gtaaaatgcc taaaaaagtc cctactcaga agaacggtag gcagggctgg ctctgcccgt  36120
36121  gactctgtgc tccaggcaca gattacagga aagatgcatt cctcccaaat gcagagagct  36180
36181  tggaggtaga gctgcctgct gatggccagt gtccgagggc tgctgcaccc tggggagttc  36240
36241  ctcaaaagcc aggggctgtc cttggccttt ggggtccaga gcactcacct tgtctgtggc  36300
36301  ttggagccag gtggacttgt gggcatcggt ctatgtggca tgctgtgatg tgtaaaggag  36360
36361  ctgtcaatta ggaatttgca gcactgagcc acagggccca gctgagccac ctctgcttca  36420
36421  ccagcctggc acttgctctt ctctgggctg gggcactgga agttgccggg tgagcaggca  36480
36481  tcatgggccc tacaggcagg gctgaagagc ccacagatgg gctcttcagt gtctgtgctg  36540
36541  ctcctctgcc aggcactggg gcctccctct ctgctgggca gggctggcct gggctgagca  36600
36601  taccctctcc taaagagcat tttctatcac tggatattgc agcagatttc atttagctct  36660
36661  gctggtccaa atccattctg tcccacagag gtacttggca tccatctcta tctgctcatt  36720
36721  ctgggacagt ctgattgccc tcaggccttg aagggagtgc ctcactatct ctcaggctgc  36780
36781  gttgcctgat acctcatccc tagcagagag cataggctcc tggtagagct gggcttggcc  36840
36841  aggctcaggt agaacccagc aggatggggc tgaccagaag ggagaatgca ctcttctcac  36900
36901  ttagatctta ctggtgacgc atcgggatgt tgctgtgcac atctaggcac gagaacatct  36960
36961  tggacccctt atgttggaga cttttatgaa ggtggagact caatccacct ttggatgggg  37020
37021  ctcaagacca gcctgttcag agagagggga gagttcatag agaaaagtca ctgggagttt  37080
37081  aaaagacaag atcaatggct tctcgggatg cccagagggt gacagctgcc cagcgcccac  37140
37141  tttctcattc ccttcatttg tgactacgga ggaaagtcca ccagtgggct ttctggaccc  37200
37201  ttctgtgagt gaacaaatga atatcctagc aagcccgcag agcccatgca gtgaggctca  37260
37261  gtggagtaag gttcattatg gtggcccgta tgttccttcc caaccgctct ccttgcatga  37320
37321  ttctaggtca aacagccttc aggcctttga atcacatctg agattgggtg attttaatct  37380
37381  gggctttagt ggaaggttaa atccccttgt tactgctgac ccccaaattc tgcaatgcct  37440
37441  ggccctcggt taatcccttc ccttccccca cGACAGGCGG CAAGCCCAGC ATGCACAGAG  37500
37501  CTGGAGACTG TGATGATGGA CTGGCTCGGG AAGATGCTGG AACTACCAAA GGCATTTTTG  37560
37561  AATGAGAAAG CTGGAGAAGG GGGAGGAGTg atccaggtaa ggtgggagct gtgagggcca  37620
37621  cttttgggat gcatgggctc tgcacaggac tgtagccgca ggtggggaaa gaggcactca  37680
37681  tgcttcttgt tagttcctca aatttctcct ggagaataaa caaaaccgag ctcttgggaa  37740
37741  aatgctggct ttgggattgg caggatctgg attaggatcc cagtgctgtc tttcactcgc  37800
37801  ttccccaggg cagggcactc agttccccag gcccctagct atggtaggta gcacagccgc  37860
37861  tatctcacag caggtgcgtg gaagtaacaa ctacagcaac tatcgtttgt gtggggttcc  37920
37921  ccatcgccgg ccactgtgcc taagcatttt ccaggcatta actcatttaa ttctcacaac  37980
37981  aacactgtgc attttagtac ccctttttac aagtgaagaa acattttaat agcccttttt  38040
38041  acaggagagg aaactagggt ccagaacatt aggtagcttg ccccatggct tccagctaca  38100
38101  gactctgtgt ggctcagagc ccgtgatatt cctcggagga cagcacaggt ggcagatgtg  38160
38161  accaggcttc agaggctata aatactattt gtctttgaac caatcattta cttaaagatg  38220
38221  ctgctgcttc tatgcagcaa ctgaattcat tttcttcatg taacatgtat ctattgagag  38280
38281  tgactgtgtg tcagagctta caccagggaa caagatagac aaaagacaat catgatggaa  38340
38341  tttctattcc actggggttg caggacaaat ggcactggga tgacttggac ttgatgcatt  38400
38401  aaaaaaaaaa aaaaaaaaca acttcctagc atggaatatg aactatattg aacccagtac  38460
38461  tctcccttaa tcatttttct catgtcaagt agatgatagt ctcattagga aagcattgtt  38520
38521  aactttggga aaaaggggct tccttttcag atattgtctt tcacaaggct ctgagaattg  38580
38581  gtgaaggccc attcagtgga tgaggacagt gaggcacaca ctggagaaca cctttgtgca  38640
38641  gagcacatgg ccagtgtggc cacgcgaaac tagcaagcaa gtctctccac ttccagtcct  38700
38701  gagaatgagc aacaagactg ataattttat gtatttgttt ctattgatgt tgtgacaaat  38760
38761  tttgtggctc aaaataagac aaactgatta tcttacagtt ctgtacatca gaagtctgac  38820
38821  ctgggtctta ctgggctaaa accaaagttg acaccttgga ggctccaggg gtgaatctgc  38880
38881  ttccttgcct cttctgactt ctagaggctt ccaaaattcc ttggctcaca gccccatttc  38940
38941  cattttcaaa gccagctgtg tcccatcttt ctgacctttc ttttgtaaac cccaaatatc  39000
39001  tgagatgggt ctcagtcaac ttagtttatt ttgccaaagt taaggatgcg tgcctgtgat  39060
39061  acagcctcaa gagatcctga ctacatgtgc ccaaggtggt tgggcacagc ttggttgtat  39120
39121  acattttagg gggacatgag atgtaagatg tacattggtt tggtctggaa aggtgggaca  39180
39181  attcaaagca gggagggggc tttcaggtca taggtagata agagacaatt ggttgcattc  39240
39241  ttttgagttt ctgattagcc tttccaaagg aggccatcag atgtgcagct atctcagtgg  39300
39301  gcagaggggt gactttgagt tctgtctgtc cttcatccaa aaggaaattc cttatgaggg  39360
39361  aggcatgtag ctttttatct tagtagctat ctcttttagg aatagaatgg gaggcaggtt  39420
39421  tggcctaagc agttcccagc ttgacttttc cctttggctt agtgatttgg gggtcccaag  39480
39481  atttattttc ctttcacact ttcctggtcg catctccttg tgaccacata taagatcgga  39540
39541  aagtgggtct ccacttttaa ggacacatat gattggattg ggtccatcca ggcaatctga  39600
39601  gataatctct caagtcaagt ttcttaactt aatcacatca gcaaagtcac cttttccctg  39660
39661  gaagggaaac agtcacagat tctggggacc aagacctgaa atctctggga atgagggtgc  39720
39721  attaatgtgc ctaccacatc cagtgtgctt cagagtcatg gagggaactt gcttgtaatg  39780
39781  cctattccta gactctgggc caaaaaatgt gaacgctaat tcatccggat gacacccaga  39840
39841  ttcctgaata ggccacatgc cgggactgat gactgccttc tccatgaccc acaggccctg  39900
39901  tggccaggct cagagtcatc cctccacgtg ctcctccttc gcattctttg gttatctctt  39960
39961  tttccatcag acataagtga tattaaatgg ggagctgagg aaaatgaaat gtcaggcata  40020
40021  gtggctcacg cctgtaatcc cagcactttg tgaggccaag gcaggcagat cacctgaggt  40080
40081  caggagtctg agaccagcct ggccaacatg gtgaaaccct gtctctacta aaaatacaaa  40140
40141  aattatccag gtgtggtggc gggcacctat aatcccagct acttgggagg agaattgctt  40200
40201  gaacctggga ggcagaggtt gccgtgagcc aagaccttgc cattgcactc cagcctggtt  40260
40261  gacgagaggg aaactccatc aagaaaaaaa aaaaagaaag aaaagaaaac gtcagctatg  40320
40321  ttgtaagcaa agcttcaata cgttgctgtg aaccatacca ttctacgtag cagcaacaat  40380
40381  gactcagcaa tgattcagca aatgaatcat gcttcagtcc cagcacaatt ttcttctggt  40440
40441  cagtgagtat gcagctggag aagcctcctt ggccaagatc acagcaagga taggctgtca  40500
40501  caggtgccct tccagcgagg ggagggagct actgcacact gtccgcagcc agtgctctgt  40560
40561  cagctgcact ttgccttggt gagggccaga tggctttctg gcctctggaa catcagtcct  40620
40621  gattctccag gggacagagg gcagcagcac tcagcgaccc agtgggacag ctgcgtgcct  40680
40681  gcagagggcg tggttttgat tccaggcaag ggcatgcatg gtctaaccct ttacaagagg  40740
40741  cctcgatgtt ggtggccgac ttactttttc ttttagtttt atacacggga caaggtctac  40800
40801  ttttccattt cttttccatt tgttcctctc attttttttt tttattttgt cttgttttta  40860
40861  gacgaagtct cattcttgtc gcccaggctg gagtgcagtg gcacgatctc agctcactgc  40920
40921  aaccactgcc tcccggttca agccattctc ctgcctcagc ttcccaagaa gctgggatta  40980
40981  caaggcaccc atcaccatgc ctggataatt tttgtatttg tagtagagac agggttttgc  41040
41041  cattttgccc aggctggtct caaactcctg acctcaggtg atccacccac ctcggcctcc  41100
41101  caaagtgcta ggattacagg tgtgagctgt aggagatcgg tcagagtggt gggagaaact  41160
41161  atagggaaaa ggagcaggcc ttctgaaagg tcagaaggct ctgcaaagct ccatggcaga  41220
41221  atagctgaag gcagctgttc tataaccctg aggcagagga taaggagtag gtacaaggga  41280
41281  gtgtagggga atttatcttg gtcaagcttg tttgttagaa gttgtccagg aactgacctc  41340
41341  ggaacatcct tgcacgtgac attccctgaa aggggaacaa taaatgttaa ttatctacag  41400
41401  gttgtgtttg ctccaggttt tcagcattgt gcttgcactc aataaaagca agctgctcca  41460
41461  gcttctcagg gctgctctct ggccactaga gccaggcagt cacttagctg ctcttacact  41520
41521  gcatacctgt gtctgagcac tcatttcctc catcggccag ggtctgcagg acagatccag  41580
41581  cagtgagcca ctgcacccag actgttcccc tcattttgac cctccctagc atttggtgag  41640
41641  ccctgctgat tcaagactca gctctgtgca gtgtggagat ttttcttcta ctgtatgtta  41700
41701  gttattgtgg gccacgtcac tctttttcag ggacttcaat tttccacaga ttgggtacct  41760
41761  cttccatgat ttctctcttc ctttcgatat ttcccttttt tgttatcttc tatattttag  41820
41821  gaagcttttc atggttttct ccacatgatt atgtgattat ggacctggtg tggtggctca  41880
41881  cgcctgtaat cccaacactt tgggaggcca aggcgggtgg atcatttgag gtaggagttt  41940
41941  aagaccagcc tggccaacat ggtgaaatcc catctctact aaaaatacaa aacttagctg  42000
42001  gacatggtgg catgtgcctg taatcccagc tactcaggag gttgaggcag gagaatcatt  42060
42061  tgaacccagg aggtggatgt tgaggtgagc tgagatcatg ccactgcact ccagtcgggg  42120
42121  tgacagagtg agaccctgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaagt cccctttcca cctagatact  42180
42181  ggacattcat ggtaaaaatg aaaagacaca ggagctttct tgtcatattc cctgtgttat  42240
42241  ttcagtatct acatgtgaat atatgtatac agacaaaatt gaaatgatac tacgcatatg  42300
42301  gattttctgc atggtgcttt ccttatcatt ttattgtgag catttcccac tatttaaata  42360
42361  ttgtttgaaa aaagtattac tccatgattt tctatgatgc atcacaatct atataaatat  42420
42421  ataaataata cctaagatat ttgtgttgca tcaaattttc cattcttata aaaaaaattt  42480
42481  tggaggacac cctttaggat gaagtgcaac aatcttccaa gatgatcacc ttcctcctag  42540
42541  gactctcctg gctgtattca tgtttaacat tcatgctccc cactaaatcc aaatggaaca  42600
42601  aaacaaaaat tgaagcattt ctaggtcatt gcatcttata acaaaaacaa tttcatattc  42660
42661  aattttttca gcagatgatt cctctaatta tatactcctc aaaaaaatct tatcaatccc  42720
42721  tcataatata agctgtgtct attataataa gagctacttt tcattgaata gcaattatga  42780
42781  gcttggctat gttttagcct atgtcttgtg ctttgtgtta ttgtcttcat cctcaaagta  42840
42841  tttatgaaga ttgattggat tatggacaat ctttttcatg gatgaggata ttgagtccca  42900
42901  gaaagttagt agaacatgca tagcagcaaa agtgaattaa agccaaggct agtaggaaag  42960
42961  acaaccagag ttatgactgt tacaccagct catccctgac cataggcttg ggttggtgtc  43020
43021  cagagatgtg catgctacta tgggctgcat tttcgtttca ttaaagacaa cctcattttt  43080
43081  gagagaccat acaagtcttt agcatttggg taggaatatt cctggcatct ctcagccccc  43140
43141  gctttaacac aatcttcctg tgagcccaat ccactcagtt tttttctgga tgaaaggaag  43200
43201  aaatgggatc tgtgtttgcc accggaagct cacccttctc agcagacaag gctgattgtc  43260
43261  tgtaattggt gaggccccaa agagcacagg agcctggtga cagcctgtga gccagcctgc  43320
43321  attattgatc ccctcagagc tgtaatcaca gctgtgggcg tcagcgcagt gatgcgtgtc  43380
43381  tgagtcaaat ggcaaactgt tgttgtgagg ctggacaaat gtggtctggg aaaatggtct  43440
43441  cttaattggg ttttaaagtt cttgtggaag aaaagacaat tttttgcttc gaaaaaaact  43500
43501  gaagatgaaa ggacatttct gctcacggca tcagcagcca gaagcgtcag accttaccag  43560
43561  catcccctcc tacctcctga gcaggcttgc catggcaacc tttgtctgct gctatcgcac  43620
43621  agagccatcg ttcctgctct gtaccacatg tcaccctccc cgtgcttctc tccgcgaaga  43680
43681  tctgctgcca gcaaagtgca gagagctcca cctgacatca tgcttgaggc caccaggcca  43740
43741  ccctggtggc atcggggtgg tgtggttcta gatgtgctac tgacgatttg ctccttcagg  43800
43801  cttttaaaac atcattttgt tgacttaaga aggtgaattt tctcttagga catgaactaa  43860
43861  gctcccccat ccccccccag agaaaagcca taatgagttg tcatggtgat tcaggtgatt  43920
43921  catggtgact catttcatta gaatgttcag agaatgaaca cctgcgttcc aacgcttcaa  43980
43981  gcagagggta gaatttagcc ggggaagctg cagtcacgcc tgcttgtcaa gcatcagaac  44040
44041  agggaattgt gccttccacc aggcttttca tgttacattt ccaatgagaa tgggtgggac  44100
44101  atgacaaaca aaatgtgtgt gggggcagat agggggacag gaggaaatca gggacaggaa  44160
44161  tgatggggta cataggagaa gtgtaagtaa ggtacaatgc ctgctctcag ggagcctggg  44220
44221  tttcctggga tggctgattt agctttgcca gccaaaattg gtttctcccc ttctctctcc  44280
44281  tctggccaag gtttgtaaac ctggcctaaa acaatgtcta aaatcattgc tcatgaaaat  44340
44341  atagcctgaa ggaaataaag tacccatttt agatgctgaa ttaagagacg catatatctg  44400
44401  tatatttgaa cccatccatt agtgctacag aaacatgaat aaatgtattt atctttcaat  44460
44461  attactgtcc caccaaagga tgtgggttgg ctcaaaagaa taagtaaaag tagtgtcaag  44520
44521  gcaaagtcaa aatgagaaat cagggtcaat gaagagagca tcaaatgtta agaagagagg  44580
44581  ttagcatttc tacttaatta ttttattata tatttctctg taaaaaccta tcatgttata  44640
44641  aactttttca gagtcaacaa gaacctacct tcttttattt gccctttcta atgtcctttc  44700
44701  atactggtcg gtagatgggt ttcttctacg acttacttaa gagggaaggt gctcgctgcc  44760
44761  cctacctttc taggcccatg gcaccctaaa aagcgcaggc gtgggctcac tcctaaccgt  44820
44821  gccctaccta gctgctgatt tggggcaagt tagtgaacct ctctgcacat ctgtttcccc  44880
44881  acctgaagat gataaaacac aaaaatggga ttatttttac aacttaaatg ggataacata  44940
44941  gcaggccctg aatccattag tttgccaggg gttccctaac aaaataccac tgactgggtg  45000
45001  gatcgaagaa gaatttcttt tctcacagtc ccgaaggctg caagtccaaa atcaaagtgt  45060
45061  ccacagggtt ggttctcctg gggcctctct cctgggcttg cagatggcca ccttctccct  45120
45121  gtgtcctcac atggtcttcc ctctgtgcac ccacatgtct gggggccaca tttccccttc  45180
45181  tttttattta tttatttttt tgagactggg tctcactctg tcgcccaggc tggagtgcag  45240
45241  tgttgtaatt gcggctcact gcaacctccg cctcccaggc tcaagtcatc ctcccacctc  45300
45301  agcctctcga gtagctggga ctaccaggca cgccaccatg cctggctaat ttttgtattt  45360
45361  ttatagatac agggtttcgg tatgttgccc aggctggtct cgaactccgg ggctcaagtg  45420
45421  atcgaccctc ctctgcctcc caaagtgctg ggattatagg caaatttcat attatcagaa  45480
45481  acatgtcaga ttggattaga gcccagccat gtgaccccat tttcttttaa ttacctctct  45540
45541  aaaaagccta tctccaaata tggtcacatc tgaggtcctg ggggttaggg cttcaacaca  45600
45601  tgaatttttg gggacacaat tcagcccgtg tcattaggaa tcaaaagaaa ccctttaagg  45660
45661  catctcttag tctcaaggaa aatgcacccc tattttataa acaaatgcaa atcgctctgt  45720
45721  ccgagtgaat atgaacgcag agtcaggctt gcatgctggt gccctgggcc gttctcctct  45780
45781  gatagagaca ggagcagtcg tcctaggcca ggctgggggc agtccatgag gagaagctct  45840
45841  cacaatacct ggcgcaggga agtggtcaga aatgttagct gctgctgtta cacaaaatag  45900
45901  acccaccaat ggcaaactca taccaacagc tgaagtggtg gtctcaggtg tcaaaaatat  45960
45961  tagttttctc ctaagcaaag gagagtgaat tttgccattt cagactcata ttttaagaaa  46020
46021  actatggaca caaaacaata tgtcttccaa tagtgtaggt accaatgcct tcgctatgtt  46080
46081  tgggatttca tttggacctt ctcttgAATT TAGGGAAGTG CCAGTGAAGC CACCCTGGTG  46140
46141  GCCCTGCTGG CCGCTCGGAC CAAAGTGATC CATCGGCTGC AGGCAGCGTC CCCAGAGCTC  46200
46201  ACACAGGCCG CTATCATGGA GAAGCTGGTG GCTTACTCAt ccgatcaggt gagtgtgttg  46260
46261  tgggggtatc agccaagact tcaagacccg aatgtttggt tttatgtcaa attcaaacca  46320
46321  aaccaaacag catccttcca aatctaagaa cagttcctca ggtatcacta aatagagacc  46380
46381  tgaactacag ggaaggggtg gattcttggg tgggaactgg atagatcaag ttaagaagga  46440
46441  aataaatgtg tggagacatc accgcgactg gctctgtcac cttttctacc agtgcggact  46500
46501  tctgttgtga ttatctggcc ttccgagcac cattgcagag aaactagata tggggatcaa  46560
46561  agtcctcggc cctaactgca gctttgttat tctgtgatct caggcccctg ggtagcgtca  46620
46621  agcaggagac agtggcggtg ggggctgcag ggcaaaaggt ggccggcttt catgagaatt  46680
46681  gcctttcctg agaatctctg agacaggatg gatctgccac agtggtgatg cctcctggct  46740
46741  ggtttctttc ctccaggtac tgtttactga gcctggccac caagctcccc aaggctccac  46800
46801  agtcaggggc agggcacaga tttgagccta ggatttctaa gtccacctct gggatctact  46860
46861  ttccagggtc tcgccactta tccttgagtt caaacaaatg aaaaacttca taaatattga  46920
46921  cccagcactt tacccttgtt agtgcctgat actttaaact taaaagcaag attccacagg  46980
46981  aacagaaaca actccaggaa aaaaggggtc tcatgaaggt gcaggggaga gggagcagtc  47040
47041  aggagcagtt ctgcctcctg tgccgttaag agggaccttg tgtttgcaat gttggctgct  47100
47101  ctctgccgat ccagggcctg gtaataactg catgcacaca cctgtacaaa tccaactctg  47160
47161  ctgtctTCTT TCCAGGCACA CTCCTCAGTG GAAAGAGCTG GGTTAATTGG TGGAGTGAAA  47220
47221  TTAAAAGCCA TCCCCTCAGA TGGCAACTTC GCCATGCGTG CGTCTGCCCT GCAGGAAGCC  47280
47281  CTGGAGAGAG ACAAAGCGGC TGGCCTGAtt cctttctttg taagttcggc agcacttgtg  47340
47341  gctcctggcc aataaggtga aactccgtct ctactaaaaa tacaaaaaaa aattagccgg  47400
47401  gcatggtggc gcattcttgt aatcccagct actcgggaag ctgaggcagg agaatggcgt  47460
47461  gaacccggga ggcggaggtt gcagtgagcc gagatcgcgc cgctgcactc cagcctgtgt  47520
47521  gacagagcaa gactctgtct caaaaaaaat taatctttga gaaacgcttt ttacctccat  47580
47581  tttttttttt gttttgtcaa ttcaagtcaa ttccacagtg taatgtggaa gaactgacat  47640
47641  ggctcaaagt tagcacgcag agcaaggtga cagccaagac attttgaagg atgcaaaaag  47700
47701  agtctgccag tggatcaagg tgtacctgcc atcttatccc aaaagtctta tctttctccg  47760
47761  ttgcgttcat ctccacaggc catacaggtt tgttcctata tgtgtttact gcttccttct  47820
47821  tcccaacaga atgtgcgggg aggtaaggtc catttgaatc cctgccttat ccctagctcc  47880
47881  tgaaacagtg cctggcactg aacagaagct cgataaatat ttgtcaaaca aataaagatt  47940
47941  tggaagaaag atcattcagg tagaaagaaa gatctccctt aaaattccca caaacaattt  48000
48001  cagtacaatt tgaatagatt ctatttaaat aaggtgaatt tctttgaacc tatagtgtca  48060
48061  atattaagac tcagaatact ctgtctaggg aaaaataaat ctgtcaaaac acactctttt  48120
48121  aggtttcaag aatgaaaaca atgcaggaaa catcactgaa aatgttaaga ttgtatttta  48180
48181  caaaaatttc aaaactcatg aaataaaaag acaaatgctg gcaagaacca cttatagcgt  48240
48241  atgtcgtaaa gtaaatctta aaaagaaggc ttacatatca gtaagcaaaa aggcaacatt  48300
48301  ccagtgggaa aacatgcgaa atatatgaag tcagtttcat atataaccac aaaaaactaa  48360
48361  gaacacaaaa ccgattctga tcctctaata accaaagaaa tgcaaattag ttgccaagag  48420
48421  aggtatgtta aaaatctcac actatgagtg tagatatgtc tatttccact tttatatctg  48480
48481  ttaaattgtg tacatatttt gaagcatatt aatttggtgc atacacattt agaattgtca  48540
48541  tatctccctg gtgaatgatc gtttatcact aggagatgcc ctttatatct ctagtaatgc  48600
48601  attttgtcct gcagcctact ttgtctgaca ttgctataat tgcatatgtt ttctattggc  48660
48661  taatgtttgc atgatataga cattttccat tctactttca acctccctgt tcatttatat  48720
48721  ttaagatgta tcctgtgaaa gcagcattga ttgttgctat tttaaaaatt tgtttttaaa  48780
48781  atccagtgtg acgattgata tttattttgt tcatttacac tcaaggtagt tattgataca  48840
48841  tttaaatgtt atctgctgtc tatttgtttt ttatttggct caactattat atgattgctt  48900
48901  ttctctatgt tcttgcctct tcttggatta attatttcat attattccat tttcttatct  48960
48961  ctgcattttc ttatttccat tcggcatctt ttcttttagt ctgtagaatt ccctttagaa  49020
49021  atttttagtg tgaatttgat ataatgaatt atctcagttt tgttaatctg aaagtgtctt  49080
49081  tactgtgcct tcacttttgg aagatatttt ttctgggtat agaattctag agtgtttggt  49140
49141  agctagtttt atttttggta ctttgtataa gtccattgaa ttctttcttc catgatttct  49200
49201  gttgagatgt cagttgtaat tttaatgttg tgatgatgaa gaacatacaa aaatatgaca  49260
49261  tttccttctg tgccgccaat ggaggtgctg cttgcttttt gtctttgttt tactgtgata  49320
49321  caaggataat tttcttttta tttactcttc ttggatttca cagaacttcc tgaatctgta  49380
49381  atttggtgtc tctcctcggt tttggaaaat tctaacctat tatcttccca aagtttgcct  49440
49441  ctcctcattt cctctctcct cccattctgg gactctgatt atgtatatgt taaatctttc  49500
49501  tgcagactgc catatatctc ttatgccctt ttacatgtct cactttcttt ttttttttaa  49560
49561  tctccatgct tcatcaactt atttacaatt taccaattaa tctctttagc tatgcctagc  49620
49621  tgataaatat gtcatgctca taattctaaa cattaaaaaa ttttaactta ttttatttta  49680
49681  ttttattttt ttgagacaga gtctcactct atcacccagg ttggagtgca gtgatgcaat  49740
49741  cttggctcac tgcaacatct gcctcccagg ttcaagtaag tctcctacct cagcctccca  49800
49801  agtagctggg attacaggtg tgtaccacca cgcctggcta atttttgtat ttctagtgga  49860
49861  gacggggtct catcatgttg gccaagctgg tctcgaaccc ctgactgcag gtgatctgcc  49920
49921  tgcctcggcc ttccaaagtg ctgggattac aggagtgagc cactgtgcct ggccaacttt  49980
49981  ttattttgaa ataatcgtag attcatagaa aattacaaag ttagcacaaa gaaattctgc  50040
50041  gtactaaccc ttcacccaat ttcccctaat tgttccaact tttataacta tagtaccata  50100
50101  tcaaagacag gagactgaca ctggttcatt gtgtgtgtat aggtctatgt catttatcac  50160
50161  aagtgttgat tcatgcagcc accatgccaa tgagaatact gaaatcctct agcaccacaa  50220
50221  aggtctgcct ctgctactcc ctgatagtca ctctcacctt cctgatctcc taccatcatc  50280
50281  aacccttggc aatcactgat atgttttcta cctctacact cttgtcattt tgagaatgtt  50340
50341  atataaatgg aattatacaa tatgtgacat ttcaagatca gcttttctca ctcagcataa  50400
50401  tggccttgag atccatccaa gttgttgcat gtatcaatag tatgttcctt ttcgttgctg  50460
50461  caccacagag atttggtacc atgttatcta tactacagtt tgtttaccca ttcacctgtt  50520
50521  gaggggcatt gtagttgttt ccatattttg gctattacaa ataatgcatc caggaacatt  50580
50581  aatgtatagg tgtttgggtg gacatatact ttcatttctc tgggataaat gcctaagagt  50640
50641  gcaattaagg gtcctatggt agttgttaca tttaattttt ttaacaaaga aactgacaag  50700
50701  gtattttcca gagtgactgt attattttac atttccatta tcaatgcttg agaaaatcag  50760
50761  gctctttata catccttacc agcatttggt attgtcacta ttttttattt tatccatttt  50820
50821  gatagatatg cattaatatg ttatcatggt cctaatttgc agttccctga taactaatga  50880
50881  acatcttttc atgtgcttat tcactatcta tatgtcctcg tcaatgacat gtgtctttat  50940
50941  gtcttttgcc cattttctaa ttggatgatg gattgatttt ttaaatgaat aagcttaatt  51000
51001  ttgttagagt tgttttaggc ttacagaaaa ataagtagga agaacatata ccttcttata  51060
51061  tcccaacctt catttccccc attattagca tcctgcagta gtgtgataca tttattaaaa  51120
51121  ttgattcacc aatacataac atccataatt taccttaggg gtcactattt ctattgaatt  51180
51181  ttctatatgt tttaacaagt gtataatgac aagtatctac catttcagtg ttacacagaa  51240
51241  tagtttcact gccataaaaa tcccctgtgc tccacctgtt tatccctctc tccctccact  51300
51301  tgaaccactg gcagccacta atctttttgg ctgtctccat catttgttct tttttagaat  51360
51361  gtcatacaga tagaatcata caatatgtag ccttttcaga ttgacttatt tcactaacat  51420
51421  gtatttaagt ttcctccatg tctttttgta ctagtttatt tctttttatt gttgaatgct  51480
51481  gttttctgat atgaacacgc cacaattcat ttatgcattt atctattgaa ggacatcttg  51540
51541  tttgcttcca agttttgaca gttattaatg aagtgctata agcatttgtg tgcaggtttt  51600
51601  tgtgtgtaca taagttttca actcatttgg gtaaatacca aggatcacaa ttgctggatc  51660
51661  gtatggtaag agtgtgctta aagttttata aggaaaggct gaactgtgtt tcaaagagac  51720
51721  tgtaccattt tgcattccca caatgaatgt tagtgtaggt tttccaatat ctttgtcagc  51780
51781  tgttaatttt tttcagtgtt ttttatttta tccattctaa tagatgtgta gtggtatctt  51840
51841  attgttattt tacttgaaaa ttctgtaata acatatgatg ttgagcatta tttcatgtgc  51900
51901  ttatttgcta catgaacatc ttctttggta agatgtctgt tcaggtcttt tgcccacttt  51960
51961  ttaattggat tgtttcatta ttattgagtt ttaagagttc tttgtgtatt ttgggtagca  52020
52021  aacctttatc aagatatatg ttttgccaat gttttctgcc agtctttagc ttgtcatttc  52080
52081  atcctttaaa caatgtcttt tgcagagcag aagttttaat tacaatgaag tccagattat  52140
52141  caattacttc tttcatggat catgtttttg gtgtggtctc caaaaattca tcatcaatcc  52200
52201  taaggtcatc taggttttct cctatattat cttctcggaa atttatagtt ttgtacttta  52260
52261  aaacattaaa atagatgtag gtctatgatc tattttcagt taatttttgt gaaaggtgta  52320
52321  aggtctatgt ctagattcat tttttgcatg tagatgttga tatggtttgg ctctgtgtcc  52380
52381  caacccgaat ccatgtggaa ttgtaatcct cagtgttagg ggaaggacct ggtggaaggt  52440
52441  gattggatca tggggatgga tttctccctt gctgttctca tgatagtgag tgaattctca  52500
52501  tgagatccgg ctgtttaaac agtgtgtagc acctctccct ttgctctctc ttgctggcaa  52560
52561  tatgaagatg tgcttgcttc cccttcacct tctgccatga ttgtaagttt ccggaggccc  52620
52621  ccccagccat gcttcctgta tagccagtgg aactatgaac caatagttcc tttctttgta  52680
52681  atggaacaat aaacctcctt tctttataaa ttacccagtc tcaggaagtt ctttatagca  52740
52741  atgtgagaat ggactaatgc agatgttcag ttgttccagc accttttgtt gaatactaca  52800
52801  cttcctccat tgaattgctt ttgttccttt gtcaaagatc agttgacttc atttgtgcgg  52860
52861  atctatttct gttcaactca tttatttgtc tcttcctttg ccaataccat attgtcttga  52920
52921  tttatagctt tctactaagt cttgaatttg ggtagtgtca tgtcagatct caaacactgt  52980
52981  tgtttaatat tatgttgact attctaggtc ctttgcctct tcatataagc attagaatca  53040
53041  gtttagcaaa atgcacaaaa taactttctg ggactttata taggattgca ttgaatttac  53100
53101  gcattttgtt gaaataactg acatcttgat gatattgaga cttcctatcc atgtatgtga  53160
53161  aatatgccta catttattta gatcttttaa aaaattttct tcattagagt attgtagttt  53220
53221  tcctcatata aagctcattc tttttttttt ctttttactt tttttggtgc taatgggaat  53280
53281  ggtttttatt ttattttcaa atttcatttt tttaattgct ggatgataag aaaacaatta  53340
53341  acttttatct aatattatca ttttatccta cagcttgcca taattgttta cttagttctg  53400
53401  ggagagtttt gtttttgttt attctttggg atttctacac agataaccat gtcatctgca  53460
53461  aagatacttt ttttctttcc ttccaatctg tatatctctt atttcctctt cttgtcttat  53520
53521  tgcattagct gaaactctca gtacaatgtt gataggagta gtaagaacag acatccttgc  53580
53581  ctcattcctg atcttcgtag gaaaacatct agtttttcat catcaagtat gatgttaaga  53640
53641  gtaggttttt cattcatcaa gtatgatgtt aagagtagat gtcattcatc aagttgagga  53700
53701  tgttctgctc gaatcctagt ttgctaggag tttttattat gaacaagtgt tgaattttgt  53760
53761  caaacacttt tctgtatcta tttacataat catgagattc ttgtccttca gcctgttgaa  53820
53821  atgatagatt atattaattt atttttctat gttgaatcag ccttccatcc tggaatagat  53880
53881  ctcacttggt tctgatatat aatttttttt acattgttgg attcaatttg ctaatatttt  53940
53941  gttgagaatt tttgcatctc tatttatgag agatattgtt ctatagtttt ccttcttgca  54000
54001  atgtctttgt aatactggtc tcatagaatg agtcagaaag tattcctttt gcttctattt  54060
54061  tctgtaagta atccttactt ccttaaatgt ttggcagaac tcagcagtga attcaattgg  54120
54121  catggtttct ttgttttaga aggtttttaa ttattgatct aattttaaaa tagatgtagc  54180
54181  accattgagg ttatctcttt ctctttgtct gagttttggc aaattgtatc cttcaaaaag  54240
54241  ttggtctatt ttatttaggt ttttgaattt gtggccttgg aatccatttt gtttctttat  54300
54301  tatcttttta atgtccatag gattagtaat gatggttcta ctttcctttc tgatattagc  54360
54361  aatgtgtgtc ttttttctta acctgtataa atgtttgaaa atttatttat catttcaaag  54420
54421  agtcagcttt tttctttatt tcctatttcc aatttcattg atttctgctc taattcttat  54480
54481  tatttctttt cttttcttct gcttacattg catttattta tttatttatt tatttattta  54540
54541  tttatttatt tattttctga gacagagtct tactctgttg cctaggctgg aatgcagtgg  54600
54601  cacaacctcc acctcccagg ttcaagcaat tctcctgcct cagcctcttg agtatctggg  54660
54661  actacaggca tgcatcacca tacccagcta atttttgtat ttttagtaga gatgggattt  54720
54721  caccatgttg gtcaggctgg ccttgaactc ctgacctcag gtgatccgcc tgcctcggcc  54780
54781  tcccaaagtg ctgggattac aggcatgagc cactgcacct ggccacattg catttaaatt  54840
54841  gccttttttt ctaggttatt aaggtggaag cttagattat agattttaga tttcccttct  54900
54901  tttctaatgt actcattcag ttctgtaaat ttccctttaa gtactgtttc actgcatccc  54960
54961  acaaattttg atgagtttta ttgtcatttt cattgaagta cttttaaatt tttcttgaga  55020
55021  cttctccttt gaccttaaaa tgtgttgttt gatctctaag agttttcggg tcttccagct  55080
55081  atctttttat tattgatttc taatttaatt ccaatgcagt ctgagagcat actttgtata  55140
55141  atgtccatta ttttaaattt gttgagatgt attttatggc ttggaatgtg gtatatcttg  55200
55201  gtgaatgttg attgtgagcg tgagaaagaa aatatattct gctgtcattg gatgaaatat  55260
55261  tttacaaata ttgatttgat ccagttaatt gatggtactt ttccattcaa ttatatcctt  55320
55321  acctattttc tgactgctgg acctgtccat ttctgacaaa ggggtgacaa agtctccaac  55380
55381  tataagagtg agtttatctg tttctcctta gagttctatc actaataata tagtaactgt  55440
55441  gaaaagtaga ttctcgccca tcttcaggat ttactggttt ttgtttgttt gtttgtttgt  55500
55501  tttggttttg attgttgtag actacctctg tgctgaaaat tggccttagg tgtaaacttt  55560
55561  ttttccccca taagttatta gggtacaggt ggtatttggt tacatgagta aattccttta  55620
55621  gtggtgattt gtgagatttt ggtgcaccca taaactgagc agtatacact gcaccacatt  55680
55681  tgtagtcttt tattcctcac ccccgctccc actcttcccc ccaagtcccc aaagcccatt  55740
55741  gtatcattct catgcctttg tgtcttcata gcttagctcc cacatatcag tgagaaccta  55800
55801  caatgtttgg ttttccattc ctgagctact tcacttagaa tgtgtccaat cttatccagg  55860
55861  tcactgcgaa tgctgttaat tcattacttt ttatggctga gtagtattcc attgtatgta  55920
55921  tatataccac agtttcttta tttattcgtt gattgatggg catttggttg gttccacgat  55980
55981  tttgcaattg tgaattgtgc tgctttaaac atgcatgtgc aagtatctct ttctaataat  56040
56041  gacttatttt cctctgggta gatacccagt agtgggattg ctggatcaaa tggtagttct  56100
56101  acttttagtt cttttaggaa tctccacaca gatttccata gtggctatac tagtttacat  56160
56161  tcctaccagc agtgtagaag tgttcctgga tcaccacatc catgccaaca tctaatgttt  56220
56221  ttgatttttt gattatggct attcttgcag gagtaaggtg gtattgcatt gtggttttga  56280
56281  tttgcatttc cctgattatt agtgatgttg agcatttttt ttatatgttt gttggccatt  56340
56341  tgtatatctt cttttgagaa ttgtctattc atgtccttag cccagttttt gatgggattg  56400
56401  tttgtttatc gtgttactga tttgtttgag ttcattgtag attctagata ttagtccttt  56460
56461  gtcagatgta tagattgtga agatttcctc ccactctgtg ggttgtctgt ttaccctgct  56520
56521  gactgttcct tttgccatgc aaatgctctt tagtttaatt aggtcccagc catttatctc  56580
56581  tgtttttatt gcatttgctt ttgggttctt gttcatgaaa tccttgccta agccaatgtc  56640
56641  tacaagggtt tttccaatgt tatcttctag aatttttata gtttcaggtc ttaggtttaa  56700
56701  gtcctcaatc catcttgagt tgatttttgt ataaggtgag agatgaggat gcggtttcat  56760
56761  tctcctacat gtggctagcc aattatccca gcaacattag ttgaaaaggg tgtcctttcc  56820
56821  cccactttat gtttttgttt gctttgttga agatcagttg gttgtaagta ttggatttat  56880
56881  ttctgggttc tctattctgt tccattggtc tatgtgccta tttttatacc agtaccatgc  56940
56941  tgttctggtg actatggcct tatagtatag tttgaaatca ggtagtgtga tgcctccaga  57000
57001  tttgttcttt ttgcttagtc ttgctttgac tatgctggct cttttttggt ttcatatgaa  57060
57061  ttttagaatt gtttttttct atttctgtga agaatgatgg tggtattttg atggggattg  57120
57121  cattgcattt gtagattgct tttggtagta tggtcatttt cacaatattg attctaccca  57180
57181  ttaatgagca tggaatgtgt ttccatttgt ttgtgtcatc tatgatttct tttttttttt  57240
57241  ttttgagatg gagtctcgct ctgtcaccca gggtggagtg cagtggcatg atcttggctc  57300
57301  actgcaacct tcacatttcc aggttcatgc cattctcctg cctcagcctc ctgagtagct  57360
57361  gggactacag gcacttgcca ccacgcctgg ctaatttttt tgtatttttt agtagagatg  57420
57421  gggtttcacc atgttcgcca gcatcttctt gatctcctga acttgtgatc cgcccatctc  57480
57481  agcctcccaa agtgctggga ttacaagtgt gagccaccag gcccggcccc atctatgatt  57540
57541  tctttcagca atgttttgta gttctcctgg tagaggtctt caactccttg gttaggtata  57600
57601  ttcctaaggt tttttttttt tttttttttt agctattata aaagtgttct tgatttgatt  57660
57661  ctcagtttgg ttgctgttgg tgtatagaag agctactgac ttgtgtacat taatcttgta  57720
57721  tccagaaact ttgctgaatt cttttatcag ttttaggagc tttctggagg agtctttagg  57780
57781  attttcaagg caagcaatca tattggcagc aaacagtgac aatctgactt cctctttact  57840
57841  gatttggatg ccctttattt ctttctcttg tctgattgct gtggctagga tttccagtac  57900
57901  tatgttgtaa agaagtggtg agagtgggta accttgtcat gttccagttc tcagagggaa  57960
57961  tgctttcaac ttttccccat tcagtattat gttggctgtg ggtttgctgt agatggattt  58020
58021  tattatatta aggtatgtcc ctttatgcca attttgctga aagttttaat cataaaggaa  58080
58081  tactgggttt tgtcagatgc tttttctgca tctgcatcta ttgagatgat catgtgattt  58140
58141  ttgtttttaa ttctctttct gtggtgtatc acatttattt acttgtatac attaaaccat  58200
58201  ccctgcatcc ctggtatgaa acccacttga tcatggtgga ttatctttat gatatatttt  58260
58261  tggatttggt tagctattat tttgttaagg attttagcat ttatgttcat caaggatatc  58320
58321  tgtctgtagt tttctttttt ggttatgtcc tttcctggtt ttggtgttag ggtgattctg  58380
58381  acttcataga atgaattagg gagggttttt ctttatcttc tgtaatagtg tcaaaaggat  58440
58441  tggtaccaat tctttgaatg tctggtagaa ttctgctgtg aatctgtctc gtcttggact  58500
58501  ttttttgttg gtaattttta aattaccact tcaatctcac tgcttgttgt tggtctgttg  58560
58561  agggtatcta attcttcctg atttaagcta ggagggttgt atttttccag gaatttctcc  58620
58621  atgtcttaag ggttttctag tttatgtgca taaatgtgct catagtagcc ttgaatgatc  58680
58681  ttttgtattt cagtggtgtt acttgtaata tctcctgttt cgtttcttag tgaggttatt  58740
58741  tggattctct gtcttctttt cttggttaat cttgctaatg gtctatcaat tttatttaac  58800
58801  ttttcaaaga aatcagcttt ttgtttcatt tatcttttgt attttttttt tgtttcaatt  58860
58861  tcatttagtt ctgctctgat cttggttatt tcctttcttc tgctgagttt gggtttcatt  58920
58921  tttttcttgt ttctctagtt ccttgaggtg tgtccttaga atgtcagttt gtgctctttc  58980
58981  agtcttttca atgaggtgtt tagggctata aattttcctc ttagcatccc ctttgctgta  59040
59041  tcccagaggt tttggtaggt tgtgtcgtta ctgttgttct gtttgaagaa tttttaaatt  59100
59101  tccatcttga ttttgttttt gagccagtgc tcattcaggt gcagtttatt taatttccat  59160
59161  gtatttgcat ggttttgaaa gttcctcttg gagataattt ccagttttat tccactgtgg  59220
59221  tctgagagag tgcctgatat aatttcagtt ttcttaagtt tattgatgtt tgttttatgg  59280
59281  cctattatat ggtctatctt ggagaaagtt ccatgcgctg ttgaacggaa tgtgtattct  59340
59341  gtggttgttg gatgaaatat tctgtatata cctgttaagt ccatttgttc caggatatag  59400
59401  tttaaatcca ttgtttcttt gttgactttc tgtcttgatg acctgtctag tgctgtcagt  59460
59461  ggagtactaa agtctcccac tattattgtg ttgctgtcta tctcatttct taggtctagt  59520
59521  agtaattgtt tgatcaattt gggaactcta gtaataggca catatatatg taggattaca  59580
59581  atattttcct gttggacaat gccttttacc attatataac gtccctcttt gtctcttaca  59640
59641  actgctgttg ccttaaagtt tgttttgtct gatataagaa tagctacccc tgcttacttt  59700
59701  tggtgtccat ttgcatgaaa tgcctttttc caccccttaa gtttatgtga gtccttatgc  59760
59761  gttaggtgaa tctcctgaag gcagcagatg gttggtgagt tattatccat tctgtggatc  59820
59821  tgtatctttt aggtggagca tttaggtcat ttacattcaa ttttggtatt gaaatatgag  59880
59881  gtacccttgc attcatcatg ctctttgttg cctgtgtact ttttttgttt gtttgttttt  59940
59941  tgtttttgct ttttaacttg tatttttgct ttataggtcc tgtgtcattt atgctttaaa  60000
60001  gaggttctat tttgatgtgt ttccaggatt tgttttaaga tttagagctc cttttagcag  60060
60061  ttcttgtagt ggtggcttgg taatggtgaa ttctctcagc atttgtttgt ctgaaaagga  60120
60121  ctgtatcttt ccttcatata tgatgcttag ttcagctgga tacaaaattc ttggctgaca  60180
60181  attgttttgt ttgaggaggc tgaagatagg gtcccaatcc cttctggctt gtagggtttc  60240
60241  tgctgagaaa tctgctgtta atctgatagg ttttctttgt aggtaacctg gtgcttctgt  60300
60301  ctcacagctt ttaagattct ttctttcatc ttaactttgg atagtctgat gtgcctaggt  60360
60361  gaagatcttt ttgccatgaa tttcctaagg gttgtttgtg cttcttgtat ttggatggct  60420
60421  gggtctctag ccaggtcggg gaaattttcc tcaattactc ccccaaatat gttttccaac  60480
60481  cttttagaat tctcttcttc ctcgggaaca ctgattattc ttaggttcaa cataatccca  60540
60541  gacttcttgg aggctttgtt catattttct tattcttttt tctttatctt tgttggattg  60600
60601  cgttaattca aagaccttgt cttcgagctc tgaatttctt tcttctactt gttcaattct  60660
60661  attgctgaga ctttccagag catttcacat ttctaaaagt gtgtccaaag tttcaagctc  60720
60721  tgaatttctt tcttctactt gttcaattct attgctgaga ctttccagag cattccacat  60780
60781  ttctaaaagt gtgtccaaag tttcctgaag ttttgattgc tttttcttta tgcatctatt  60840
60841  tccttgaata tttctcctct tacttcttgt attgttttgt ggattttctt gcattgggct  60900
60901  ctgcctttct ctggtgcttc cccgattagc ttaataacta accttctgaa ttatttttca  60960
60961  ggtaaatcag ggattttttc ttggtttgga tccattgctg gtgaactagt gtgatttttt  61020
61021  tggggggtgt tgaaaagcca tgtgttgtca tattaccggg gttggtttcc tggttctttc  61080
61081  tcatttgtgt aggctctgtc agggggaata tctagggctg aagactgttg ttcagattct  61140
61141  tttgtcccac agggtgttcc cttgatgtag tactctcccc tttttcctat ggatgtggct  61200
61201  tcctgtgagc tgaactgcag tgattgttgt ctcttttctg ggtctggcca cccaggcagt  61260
61261  ctacccagct ctgggctggt accaggggtt atctgcacag agtccttcag tgtgaactat  61320
61321  ttatgggtct ctcagccatg gataccagca cctgttctgg tggaggtgag ttggggaggg  61380
61381  ggtgcaatgg actccgtgag ggttcttagc gttggtggtt taatgctctg attttgtgct  61440
61441  ggttggcctt ctgcaggagg tagtgctttc cagagagcat cagctgtagt agtatggaga  61500
61501  gggcccagtg gtgggcaggg ccctacaact cccaagatta tatgcccttt gtctttcgct  61560
61561  actagggtgg gtagggaccg accaccaggc gggggtgggg ctaggcatgt ctgggctcag  61620
61621  gctttccttg ggtgggtctt gctgcggctg ctgtggggga tgggggtgag agtcctaggt  61680
61681  cactggagtt gtgtacctag gaggattatg gctgcctctg ctgagtcatg caggttgtca  61740
61741  gagaagtagg gaaagccagc agtcacagcc ctcacccagc tcccacacaa accgaagggc  61800
61801  ctgtctccct cccaccgtgc ccctgccaag agccccaagt ctgtttctgg gcatgggcga  61860
61861  gaggggctta aaaacttgcc ccaggctacc tacttcccag ctatgaaaga aaagggcttg  61920
61921  gtttttcccc tccctctgga gcctgcacac cggatttgca ccgtccccga gttctggcca  61980
61981  ggaggcttct catccgttcg aactgttaca atgttcagct ggagatttcc ttctccctgt  62040
62041  gaagttttac ccactgctcc tctggctgcc ttcccaatgg atccctgtgg tgccagcagg  62100
62101  aatgacctgc ttgggaaccc agtgagttcc cagtgccttt ctgctgcttc ctctacccct  62160
62161  gtattttgct cgactgtcta aattgactca gatccaggta aagtcggaaa cttctcccgc  62220
62221  aacagacctt cactttctct agtgggggtg tgtgttcagg agaggagggt ctccctttcc  62280
62281  cgcttctgca gctggggcac tcacagtact tagggtgcct cctgagacct gcaggagcat  62340
62341  ttcacttcct tcacagagtc tgtgggtcct ctcgggattg ctggtttgtt cttgcagtca  62400
62401  acctggagct aaaattcaca aatgtgagcc tccacacgct gctctgtcca gtgctgcaat  62460
62461  ctcaatctag tcctgcctcc catatgccat gatgattggc cttaggtata aatgtaaggt  62520
62521  tctttcagtt attttctgag cctgtgtctt ttctgggtat gtgtgatgac tttctaattt  62580
62581  cccctacata ggtgttagtc tttgaatatc caagtcttca cactgtctgt atccttaaaa  62640
62641  agggaaaaga ggaaaataag gggggaaaaa ggcactggcc ctttttatcc cccagaagtc  62700
62701  acttcagttg gataaggtgg gtcttgcagc aatgggcagg gtgtacaaca atggccacca  62760
62761  cctctttgca cctgtgactg ggatcagtaa tcaacaatca acaatcaaag tgcagactcc  62820
62821  caatatttgg aggacagttc cctttttctc actttggctc ttgcaagctc tgtgcaagct  62880
62881  gctccaggga cacatgctca gctatgtgcc atgggcctgg gggtggtgga tgggtaggta  62940
62941  ctactgtact agagctaaaa ttgaccaaaa ttaactgtat tttcctgtcc aacccttata  63000
63001  ttgaagttgc aagccttcaa tagaccccag agtttcaaaa taattgcatc aaacagattc  63060
63061  tgccagtagg taaaagtttt gtttagctgg gagacagatt tcctggtgct tcctactcct  63120
63121  tcatctcctc tttaccctat atctgtaatg ctctttttta tccctgacaa ttttctttaa  63180
63181  caattttctt gatccacttt gtctaaaatt aatatagcta ttccagcttt attttcattg  63240
63241  gtgttagcat ggtatatttt tctacatcgc tataccttta atctgtatct tgacatttaa  63300
63301  agtgcatttc ttatacagaa aatatagttg ggtcttgttt tcttacccat tctgacagtc  63360
63361  tgtgtgcttt attttatttt taattatttt aattttaatt ttttatttca ataggctttt  63420
63421  gtggaatagg tggtgtttgg ttttgtggat aagtttttta gtggtgattt atgagatttt  63480
63481  ggtgcaccca ttaccctttt caattagtgc atttagacca ttgatattta aaataattat  63540
63541  tgatgtagtt ggataaatat ctacaatatt tattaccttt tcctatttgc tgctcttatt  63600
63601  ctttgtttca tttttggtct tctattcttt gccttctctt gttttaactg agcattttat  63660
63661  agaattccat cttttcttct ctcttagtat gtgaatcaat tttttttctt tttctttttt  63720
63721  tctttttgag atggagtctc gctctgtcgc ccaggctgga gtgcagtggc gcgatcttgg  63780
63781  ctcactgcaa cctctgcctc ccagattcaa gcaattctcc tgccccagcc tcccaagtag  63840
63841  ctgggactac aggcgtgtgc caccatgcct ggctaatttt tttgtatttt tagtagagac  63900
63901  acggtttcac cgtgttagcc gggatggcct caatctcctg accttgtgat ctgcctgcct  63960
63961  cggcctccca aagtgttggc caggctagtc tcgaaatcct gacctcaagt gatccatctg  64020
64021  ccttggcctc ccaaagtgtt ggggttacaa gcatgagcca ccatgcctag tcagattttc  64080
64081  tttctttaca tcaaatatta caagcatttt tttcaggtca ttatatatat tatataaaag  64140
64141  tataattttg ttaaaaaaag tcgcatagta ctctattata tctctatctt tcccagctat  64200
64201  ctctctcata tatacatata tgtacacaca tacatataac ataaataaat ataaatgtaa  64260
64261  tttatttaat aggaattcac atatatgtac atatatgtat gtatttgtat tttatgtatt  64320
64321  cataaaattc atattttatg aactcctatt aaataaatta tatattattt tgtgtgtgtg  64380
64381  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtatagata tatcctaata tcctagcaat aagctagtgt  64440
64441  taaacagttg agtttttttt tttttttttt tttttgagac agagtctcgc tctttcgccc  64500
64501  aggccggagt gcagtggcgc tatctcggct cactgcaaac tccacctccc aggttcatgc  64560
64561  catcctcctg cctcagcctc ctgagtagct gggactacag gcgcccacca ccgcgcccag  64620
64621  ctaatttttt gtatttttag tagagacggg gttttaccgt gttagccagg atggtctcga  64680
64681  tctcctgacc tcgtgatccg cccgccttgg cctcccaaag tgctgtgatt acaggcgtga  64740
64741  gccaccgtgc cctgccatct tacttacatt tttttttttt tttttttgag atggagtctc  64800
64801  actctgtcac ccaggctgga gtgcagtgat gtgatctcag ctcactgcaa ccactgctac  64860
64861  ttaggttcaa gtgattctcc tgcctcagcc tcccaaatag ctagaattac agatgtgcac  64920
64921  caccacacct ggctaatttt tgtatttttg gtagagatga ggtttcacca tgttggtcag  64980
64981  actggtctta aactcctgac ctcaagtgat ctgccagcct tggcctccca aagtgctggg  65040
65041  attataggca taagccacag cacccggcct acttacattc tttcttgtag taattggtgc  65100
65101  acttaaaaat tttattcatt tacttattta cttatctata atagcttatg taaacaaagt  65160
65161  aaataagtaa gatacataag tggccaggtg cggtggctca cacctgtaat ctcagcactt  65220
65221  tgggaggcca aggtgggcgg atcatgaggt caggagatcg agaccatcct ggctaacacg  65280
65281  gtgaaacccc ttctctactg aaaatacaaa aacaaaatta gccgggcatg gtggcagtca  65340
65341  cctgtagtcc cagctacttg ggaagctgag atgagagaat ggcctgaacc ccgggaggcg  65400
65401  gagcttgcag tgagctgaga tggcaccact tcactccagc ctgggcagca gagtgagact  65460
65461  ccgtctcaaa aaaaaaaaga tacgtaagta tcttatataa gtaagataag taaatgagaa  65520
65521  aatttactta tcagaatttc ttgggaatga tttatagccc tgaaattact taatgaaaga  65580
65581  gatgggtttt ttttccccaa gactttgata catactctca cattctactt caaaaacatt  65640
65641  gtaccaattt ataccaaaag tttctttata aagagttatt aaacataaaa gtcatgttaa  65700
65701  aatagtgact tctactgaaa gaaatgtaat ggtgaaattg ctggaagtgc caagtaatac  65760
65761  aggcactaag aaatgactca ttcattcatt cattcattca tttgctaaga ggaagtaatt  65820
65821  tacgattttc ttaggagttt atttactaga gtgtctgtgg gtgaaattca gattccactg  65880
65881  ggcaaatgag gaaatgaaaa atgtgggaat ggattccttt ataaagaagt ttgcctgtga  65940
65941  aggaaagaag agtaaatagt gccattgctg gagcaagttg ggccgaggga gatgtgctga  66000
66001  gagagagatt tatctgtgca tgtgaaggag ctggtggagg aggcagaagc acgaaagaga  66060
66061  agactacaca tttcattaag agaaacaaaa tcaaatttta ttttctttga ggaagatgga  66120
66121  aggaccaaat taatatgcct ctgttggaat tttgccctaa agaccaaaat tccagaacat  66180
66181  tctgctgata gaagccacag atgtgggcca attgtaggta tcggatcaga gaggagaatc  66240
66241  acttttttgc cgtagactgc cccatgcacc ggcaccgtac cagccctgga ggtgtgtggc  66300
66301  gagccatggt ccctttcctc atggcatggt tcttggtggg gaagacaggt atgttcccat  66360
66361  ctccacgcca tttgatgaga acaatgcata tatacatggg tagagggcgc aaataaactt  66420
66421  cctagagggg atttggaaag cctgttgctg agagagaaca caggagctgt gtcaggggat  66480
66481  atccaggcag gtacttctgg gcatggtgcc tttcttgttg gagggaagag ggctgcagcg  66540
66541  tacagagatc agaaaagcac aggacattcc aggaaatgca ccttgtttgt tgtctttaac  66600
66601  tggcagccaa aggattgtaa agctggagag agtctgggcc ctcataggag aggggttgga  66660
66661  gcctgagcct tgtctcactg cccagctgtg cccttgtggt tataactggg catgtgcata  66720
66721  atgactatat gcgtccttct gggatgtagc cacatggtct tcattatatt ctcaaagggg  66780
66781  ctgtagatcc cttaaaattg aagacttgct gctgagggca aggggcacat ttggcagggt  66840
66841  ttgaaccaga aaagctgaat cattgccctt ccatgaacag gcttggggct tgtaataaag  66900
66901  tttccccttg tttctcagga cagcttgctt ccctaatgag ccagcttgat aaggtcgggc  66960
66961  cacagagggc gatgcctgcg aggcacttac gtgagcacag agggctagtc gaaggggcaa  67020
67021  ggatgcagaa gagaaggttg tgctgggctc tgccactgca ggaagactgt gggctctttg  67080
67081  agatggaggc ctgaactgtc ccctacccct ccttccccct gcacaaatgt gattatgcct  67140
67141  ctgcagagcg cctggaatca ggttagcgtc attgagcaat gctgagctgg agtaatcaga  67200
67201  gcctggagcg gagcaggtgc tggctttaaa gtggcttctg agaattagga caggctgact  67260
67261  tgtagctcag ccccacgtag acaagccact tagaacactg tccttgcagc ccccaggcct  67320
67321  cctccttacc acagcaaagt gcttgggttt gttggagggg cctctggcat ggcccaggtg  67380
67381  ctgagctcgt taactgatgt tcagggactg gtgtcccagg ggtcctgttt gcccagcatg  67440
67441  tggcaggaca acaagagcta accaagcctg gggtcacatt tggtctgctc ctgcctatct  67500
67501  gggtgtcctg ggacaattac ccacctcttg gagcctcaca taagtcaact gtaaagtggg  67560
67561  aatcacgagc atatctaact cataaggtgg tggcaattaa atatcatata ggaaaggctg  67620
67621  tcagcattag gcctgctgca gagttagccg caaagaacat cacccctatt ctcaacctag  67680
67681  gccactgcca ggacaaggcc gggttttatt gtttctgcaa agatgtttca tactcagaac  67740
67741  aaaaaaaatc agtaattaca taagaatcta agaataaagg tttatgttaa ccaaaatctt  67800
67801  aagagaaatg cagtattact gtttggtgaa catcactcta gatactcttc tatgcacaca  67860
67861  ttaatagaga gaaaataatt ttaataaggg cacatttaat aaatttttaa taatagaagt  67920
67921  tattggctgg gcatggtggc tctccccagt aatcccaaca ctttgggaga ccgaggtggg  67980
67981  tgaatcacct gaggtcagaa gttagagacc agcctagcca acatggtgaa accccgtctc  68040
68041  tactaaaaat acaaaaaatt agctggatgt ggtgcctgta atcccagcta ctcgggagac  68100
68101  tgaggcagga gaatcacttg aacccaggag gtggaggttg cagtgagctg agatcgcacc  68160
68161  actgcactcc agcctcgaca aaaagagtga aactccatct caaaaaaaaa aagttattgc  68220
68221  atttagttta gtgtttaact gaagaaagtc agatgaaaca gaaggaattg ctaaactaga  68280
68281  gatatgtcat ttctaagata tgactctggg agttgagaaa ataagtttca agcaatatta  68340
68341  atattgttaa gtcattcttt ttcgctattc tcttaaggat aaagataagg cattctaaga  68400
68401  ctctcatgct ctacaaactg agtagccagg tgtcttagac aaagtgcttt aacattcaat  68460
68461  tatatgtcaa gatgaaattg caaatagcag agaaaaacaa cacactgact tcaattccca  68520
68521  ctaaatgact tatcttgcca aaatgaaaca aatgcggaga attattgatg cttgacatga  68580
68581  ggaggggaca tccagaggtt aagaaaggat gctgacagca ccaggagaaa cattgaggta  68640
68641  tgcaagatgt tagcccgttg gcacctgata gaccgggcag gtctgtaagt gcaatacgtt  68700
68701  gctttgtagg taagaaaaat aaagcccagc caggtgccaa tgtgacatgg agttgggcct  68760
68761  ccagcccagg tctctgtgcc ccacatacat ggtttaacta tctgtattca ctgtgccttt  68820
68821  ttactatctg tgcttctgat gctgtgacac ctttgggtct tgctgaccct ggagggactg  68880
68881  cccttctcag ggagaggggt ttcctagagc tcttaaagga ctcacttgca agttcacctt  68940
68941  tcttttcttt tcttttttat tataagttct agggtacatg tgcacaacgt gcaggtttgt  69000
69001  acatatgtat acatgtgcca ggttggtgtg ctgcacccat taactcgtca tttacattag  69060
69061  gtgtatctcc taatgctatc cctccccact cctgccaccc catgacaggc cccggtgtgt  69120
69121  ggaactcaaa caaatttgta aaaaaaaagc aaattcacct ttgaaatgca aaatcatcag  69180
69181  tacagagctc ctaccccagc atctcctctg tggggctctc acactctggg ctactatcct  69240
69241  cctgccctga ccactcaagg gctaggtacc agacatctag ggacagccac tgctccaaat  69300
69301  gtgacctgga gcagaccaaa tgcgacccca gagcccactg aaattattca aaccagccga  69360
69361  tcctaatcct gctcaccctt gccctgcctg gttcttcctg tggaaaccac aacacaggcc  69420
69421  cttgccgctg tttttccccc acccctctgc tgcccaactg atcctcgtgc ttccccatgt  69480
69481  ccccctcccc ttggggactg tgaggaacaa gctgttttta atggcagtca tctcctgact  69540
69541  tgttgggctc accatcctga acaagaagaa agcctacatt taaacagact gcccctcctg  69600
69601  cgcctgaggg tagccccttg ggggactgac tcccttgggc atagctcagt gacacagaga  69660
69661  gcccttccag agtccagcca ggacctgttt tgggcccacg ccccggggtt tggcatggaa  69720
69721  aactctggtc cctgagcagg catcgctctg tctgagaagt accttgtcca gcccagccac  69780
69781  ctgtgagagg agcagggcaa agctggtgag acgaaccttc tgcaggctga ctctgtgcta  69840
69841  cctgggcatg aacactttgt ctctctctaa aaggaaaagt tggtttccag gtgaaatgcg  69900
69901  aggcagtcat aggtgaaatg gagccacaaa ggtctcgaac tggggttctc acatacgagt  69960
69961  ttctgacctc tctatcttta tcctcaggac acatggcatt gctaagactt tacagggggc  70020
70021  tcaataaagg tcacacaaat ttaattctat tccacactct tgtcgcatct gcaaagaaat  70080
70081  ttcattatct agactgcatg acatccataa atcaattagg ccctttggtt ttgtaaacat  70140
70141  aatgtgcgtt ttgatccttt ggagagagct gtttcaattc agcaataggt ttcagcatct  70200
70201  atgcaatgtc cagcaaagtg caaatgctca gcccaacaca aaacaatgag acagggtccc  70260
70261  tggctttggg agcatcatgg gtctggaggg agagacagac atgtgtgtgg ggacaacaca  70320
70321  gtcaggctgt gccagtgcga tcgtggcacc acaaggtcct cagagctcgg gagaggccgc  70380
70381  agtgactccc agcccgtatt ttctgggttg tgtgactgac agcactcaat gctttctcag  70440
70441  aacatccctt ttaaaattat tttcaatgtc agcagtgttt tctcatgacc tcctgaggat  70500
70501  ttaattaatc tttgggaaca gtatcattca gaaagagaaa ggcagcggat taaagctggt  70560
70561  aaatgatact cttgctcaaa atcctagtgt gactcttaac tgatgccaaa gtctgttctg  70620
70621  aaagaagcat tccatgagtg ccttgggcag tctgggccct gctggaggga gactcatctc  70680
70681  tactgcgctt gctctgctct gtgcattgca catgggtgta tgcacacaca cacgtgcaca  70740
70741  cacacagaca cacacacacc cccccaaact aggaaaaaat cccaggcttc tgctccatag  70800
70801  tagtaactat gttcttacat tctctatata tgtatatata tacacacaca tatatatata  70860
70861  gaaaataaaa tatatacact tgtgtatatt ttaattataa cttaattata aatttaatta  70920
70921  gattataatt aaattaaaat gtatatatgg aatataagaa catagttaca ctaatgttac  70980
70981  atagaacgtt aattaaaatt taacaaaaat atacacacat acatatatat gtatatttaa  71040
71041  taaagtagaa tatagtatat gtatatttac taaagtagaa tataggtatc attgtccagg  71100
71101  tggtagattg cttcatgtct gccccaaggc accctggaaa atcttttgca acttcccggt  71160
71161  ttctaacctc agagcttagt tttctgtctg caaatctgtt tctcttaacc tgttatgatg  71220
71221  ctttcaccca aagattcaat gtgcatccat gggcttacgt ttccatgtag cagacattca  71280
71281  ttgggatctc ggctcatggc cccaggttgg accatggggc agcagttgct tgtgtggagg  71340
71341  ttacagcggt gactggcacc tggggaataa aaggctgtct gctttTTACC CTCTAGATGG  71400
71401  TTGCCACCCT GGGGACCACA ACATGCTGCT CCTTTGACAA TCTCTTAGAA gtcggtccta  71460
71461  tctgtaagta tccgattcca ttttcttttt ggaaaatgtt ctctgtacac ggggaattta  71520
71521  gcaaaccttc ctcgttgatc tctttcttgt cgttaacttc atattgtgat ggtttgccca  71580
71581  gctcttctcg tatttgcaat aacacaaacc tcattagctt gaactccaca aactcagaat  71640
71641  ttgggctaat tggaaaagaa ctgagcttag ttctaccaac acactatttg taagaaaaaa  71700
71701  aatccgagca atatagaagt tatgtaaaat tgcaggttat gttggccctg ttgaggagaa  71760
71761  taaactcttc aaaatcttag agtaaccacc ttcatatgtg ggtcgtgcat acacctgata  71820
71821  tgagaattgt ccacacttga atttaattct ttggtatatc cctttttcac ctttttttgg  71880
71881  aattactgaa tgcagttaag aaaattgctg aaggtagttt agcaaatcaa cacaatgaaa  71940
71941  ctggatttcg ccaaggaata atctgtgctt cagatgtttt cctggtcact ctcacctcct  72000
72001  cccttcctca ttcagagatc ctaggttttc tcattgagac taggatgctg tgttttcaaa  72060
72061  aggtgaatgt gaatgagcag ctctgtttct agagtttcac ctttgacatg tagctctggg  72120
72121  aactcagcag gtcttgaagc tgcttctgtg gacagaagaa ccctcgtagg gcagggacac  72180
72181  tggctcaggg ggctccccct ttctctgtcc ctctaggatg ggaatgttct gaccgctcgg  72240
72241  ctgtgagtgg agctgcccaa gtggggcctt cagatcacat acctgtggcc tgtgccagat  72300
72301  cccacaacag ctaccaggga attggcttcc tccttagtct gcacaagcca agcacagttc  72360
72361  tcacctctcc taacccaaga gtcacccata gtccatactc agaggagtgg accctcctct  72420
72421  cctgggcgtt ggcctccctt cttggggtca gcagctgggg aaggccggtg ctgaaggtgc  72480
72481  aggtgccttt gtgtgagcta gacatgaaat tggtgacaag gaagctaggg tgcagcccag  72540
72541  gatccacccc tgaatcttac attctgagct tcatttatgc tgtctgtaaa gtgaagagaa  72600
72601  aaaccccact tgtgctcata aaataacaag atttccccac acgattattc agaggataaa  72660
72661  ttaatgcagg gaaaatgcac catcccaaag gtagagtgca ttgctgcaca gcaaggaatg  72720
72721  cagtgctggg aactactggg aggtgggtgg catagactta cccgctctca cagggtttat  72780
72781  gctccaccgt ttatgctctg tggcacacag ctgtaagaac aactggcggg aagtggtcgt  72840
72841  gcacagcccc gggctgggga gaagggatag aactggctga ctcaggactg cagccacagc  72900
72901  attggcctca tcagctgcaa accttcatca gctcagccaa gcaacttgga gtcctctgac  72960
72961  tcagatgtca ggctaagaac tgaatgtcct ggccagtagc tggctgatgt aattccctag  73020
73021  ggctatcgga tttaaagggc cgaggtcttc tgctggatag agcccacatg gcctgctgtc  73080
73081  ccctgggcca agtgtgggct gcccgctgga ccatggagat gacagccagc gtgtgtcacc  73140
73141  tgccagtcac agtcccctgg atggatccag ctcaggcctt cctgctatct ggggccccct  73200
73201  cttctttgta gaggctggag gctgtgcaca gagcttgatt tatgatttgt ttggtttgaa  73260
73261  acactgaggt tgcttttggg gttgtgcaga aggagctgac atgggtgaat gccaaaaccc  73320
73321  tttcatccat tggcagaatg cataggggag gtcagttttg acaattcctt tttttttctt  73380
73381  tatttttgag atggagtctt gctctgtggc ccaggctgga gtggcacaat ctcagctcac  73440
73441  tgcaacatct gcctcctggg ttcaagtgat tctcctgcct cagctttctg agtagctggg  73500
73501  atcacaggca catgccatca tgcctggcta atttttgtat ttttattaga gatggggttt  73560
73561  caccatattg gccaggctgg tctcagactc ctgacctcag atgatatgcc cgcctcagcc  73620
73621  tcccagtgtg atggaattac aggcgtaacc cactgtgtcc ggccaacatt tccattttta  73680
73681  ttgatggtgt tatattacta actgttggtg gtaccttaac aattaagtca gcaccctttt  73740
73741  acctactttc cctctcctgc taccattttc ctatcaccag atatttagca ttctccaact  73800
73801  ccaagcggga ctgttctgag atcctgagct gaccttattc tatatatgat tagaataatc  73860
73861  taacataatt cagataagtt attcacccac catcatttga caaagaaaac aaatcagaag  73920
73921  atggttttct tccaattgct gccttaggaa agacattttc tttttattgc atttgaaatg  73980
73981  atttgccagt gagggtattc agattggtct gcttggatgg atcagttgtc tggcaggttt  74040
74041  tactgagaag atggaataca aaaagtggat agttgaagtc agttaggttg ccgatgggga  74100
74101  agtggggaaa ctgaggacga gggtatgggc tgagttgggg aggccatctc aaggtgtgag  74160
74161  gaagggaata gcacagggca ggcagccaaa gctgcatcct gaggtgccag cataactgag  74220
74221  agaggacgtg cagctggagg ggcagccagg cctgccgcaa gttcctggga agtctcagaa  74280
74281  ggaaagagtc actgacagca ggaagctgga ggggtgtgag cctgtcccat ccctccccac  74340
74341  tgaggcagcc ttgcctcagg gctaggtgtg cccctggtgc atgcaacttc tcaagctctg  74400
74401  gccgagggtc tctgtgtctg cctggttcct agatgggccg tgctatgcag tgtgtgctgt  74460
74461  tagtggatca catatgagat gcagaatgca gaatgcagag gcatgcccac agctccatgc  74520
74521  atccccatgg aaaccagaga agcccttcag agtccacttc ctttaggggt ctgtaagttc  74580
74581  ccttctgcag gagttgtagg ccaactgcaa gcttagagag aacacagtcc tccacaaagc  74640
74641  tgataaaaga cataaggcgt ttcaaagctt tgactcagtt taatcatcag gatgaaagcc  74700
74701  ctcagttgga ttaaggtcaa gtgtgtcctg cggacacgga tatccacccc agggcatggg  74760
74761  aggccaaagg tcacagagca gtgtggacct gaaccgaggc ttaggggctc atcacttccc  74820
74821  ccagaatcag tctcacctgg tgcttgcata accccagatg gatgcagcag tgagccagga  74880
74881  agagcacaag gccttaggat ttgcagagtt tctccctgag gagtcactca gtaatcatgg  74940
74941  gatgtccatg cctgtagctc agatcagcgg taaggttgag aaaaacctca gatcacatca  75000
75001  taagataggt gtaaatttga agcttgctgt agtctgaacg tttgtgtccc ccgcaaagcc  75060
75061  catttgctga aattctaacc taaggtgatg gtattggagg tggggccttc cagtggtaat  75120
75121  gaggtcagca cagtggagcc ctcctgattg gaactgtgac taattagtgc ccctgagagt  75180
75181  ctcacgcctc attgcacaat gagcaccatg gatggtgagt gaacggtgaa tccatggatc  75240
75241  cctacaaatg catatgctga ccctgacacc taccccacgg taccctgaca ctggtatcca  75300
75301  ccctgtgagg tgagggtggc tcgcgccctc tctgtggtcc ttcacccttc aactcttact  75360
75361  ctcctgggtg cctagggctg agaggcagca accatggaag ccacatttat ttctccccta  75420
75421  ctcagtgctg gggtcctggc aagcacattg taaatattcc cttgctcatc ccttgggcct  75480
75481  atgggtacta tttcatctcc atcttcctgg gaggagagtg aggcttggag aagtagatag  75540
75541  ggccccttgg ctggggagca actggaagca ggagttgagc ccagatctgt caaaattgag  75600
75601  ggagcatgct acatctgtgg ctctcccagc tcctgaatga ggcagcccct gcccacaagg  75660
75661  ctgctatgca tggttggaaa acagaaccct gttcatgaag aaagcagggg atggtctaag  75720
75721  atggtgtaaa gtaaagaact tcacctggtg gtggggatgg agtggggcag gtagaggtca  75780
75781  gcgtggactg tgtgcagacc tccccttgga tgatgtttgg gggaggactt gagaatggat  75840
75841  tagcaaaggg aaccaggaag ggaattccag gtgggtggaa agggtggtgt cactggagag  75900
75901  aaatgcaggt gagtaacatg aggctgtcac acgatggtcc cttggagtta cacttagccg  75960
75961  ccagggtcag gagagaaaac caagtggtgc agtggcttcc attttccctg gtgtgtctgg  76020
76021  ggccagcagc acacacactg ccctcagctt tagacccttt gaatgagggg gccttttggg  76080
76081  gattcagcca ttagttcagc aaatactgtt ggcatgctct acccaagaag gtgctcagac  76140
76141  agggcgaggt cagctggcag gctccgtggt gaggcatcca tctggggact cacaagttga  76200
76201  TTCTGAACTT TAGGCAACAA GGAAGACATA TGGCTGCACG TTGATGCAGC CTACGCAGGC  76260
76261  AGTGCATTCA TCTGCCCTGA GTTCCGGCAC CTTctgaatg gagtggaggt aggtgcaccc  76320
76321  ttcgctctcc ctaaggctgt tttcacagtg ctctgttatt gacctctccc ttcatgagga  76380
76381  gctgacgtcc agtctcttgc tattgaggtt tgtttcagcc aattatgttt gaaccaattc  76440
76441  cgacttcctc agaatagggg ctgagagcct tccccagcca tacagcctgt cctcctgaaa  76500
76501  tactcctgac acttacagtt ccatttcaat ctacacaaat cccaaacaga aagaataaat  76560
76561  gttagcttat aaaactgtgg gaaagtagga acaaaataaa atcttaatga acttaaactc  76620
76621  aaaagagtaa tttaaaatac caacccgcaa ttccatacaa tctggttcaa tatgacagtc  76680
76681  atgttctgcc catacatctg aacatgatat tcactttaac caatattgaa cgagaagcta  76740
76741  ccaatgcatt taaatgcccc taggcagtct tctggaaatt gtaaagcatg atctttaatg  76800
76801  ctaagtgaaa tgcctgcttc ttttgagaag tagcaatcaa aattattgac cagcactccg  76860
76861  cttctccaaa aagcaacaga atgtaaattg gtacagactt aacacaaaaa aatgacctta  76920
76921  ttgatatact gtggtgtgtt atttcagact caagcgggat ttcattgttg gtggtggctc  76980
76981  atagggtagg aagtctcttc tccccaagaa ctcagctttg aatgccatag agggtcctga  77040
77041  gaggcagtct ttggcagtgt ttccaagaga aggaggtagc aaagcagggg agctgtggca  77100
77101  ctggccaaga aagaaatgct ttctgccaag gggcaggagg tgtcgtgaga cctcacccat  77160
77161  gtgtgatggc agatgaaggg cacagtcctc tgcattagac tccttggttt gaatcctaga  77220
77221  tttatcctta agactagctg tgtacccttg ggcgagttag atatcctccc tatcctccag  77280
77281  aaaatagatt tcataagaat acatccggtg tgggattgtc gccaggagta gatgagttaa  77340
77341  tcatgtttta agggcttaaa aacagtgcct ggcagacagt aaatactgaa attgcattag  77400
77401  gtgcttttgt gattttctac tacgtcttag aaaaactttc ccttgacagc ttcctctgct  77460
77461  tgcatgtcag gtttgctaat cactattcta attacaactt tgaattctca taatgctgta  77520
77521  ataccagaaa agagggtacc agaggtatag aatacaaatg tccccatctt tggaaagaat  77580
77581  aatcctctta ctactaatca atgaagtagt attctggttt atgtctgcat cacaatcatt  77640
77641  cactcattca ttcaataatt acttgttgag tacttaatac aacctaggac ttacatgatg  77700
77701  gatccttggg ggtaaatgga gcttccaaag acctatgtac gcactggaga gagggtatag  77760
77761  tatatgagaa gttctcataa tgtgatgcca gtacccagct gatatagttc attgccggta  77820
77821  gctagtttgg tgcgtgtttg gtgctgggaa acgaagagta aatctctgta tcatataaat  77880
77881  gcatggcatg atggagataa tctccattat ttgaaacatc tgtcctggga cagtttcaag  77940
77941  ggaggaaggg ctaagcagtc ctctgggatt tatgtgccct ccccacggct ggcctgagct  78000
78001  tgatgctctt ttctaactct gggtatcagg tttagggttc gtgatctttt cctaccactg  78060
78061  ctcttctttt ccccaagaac tgacaacttg aggtttcatc tttcatagaa gggtgcctca  78120
78121  ttgtcagacc accacagcaa tgggctttcc agccagatcc tatcagcaac agacaggatt  78180
78181  tcatgctgta caatgagtca ctgccatttt tcttgcatta ttgctcccga ctctttccat  78240
78241  gcccagctga gggctgtgcg tctcagtggg gcagataagg aggctgcaat atcctgttgt  78300
78301  ggccctgccc ttggagataa gagcctttct ctccggttgg caggaggaaa atatcactgc  78360
78361  tgggtaatga gagaagttta aacagatcag ccccatagga gggaactcat aagactccta  78420
78421  gcaaacagag ctcctcttta accttttgtc tccttttatc aacaaatgaa acttgctgta  78480
78481  atttcctgtc cttttctcaa aattactttt attaaaacct agaaggaaat gaacctgggt  78540
78541  ctccagagca gtggaaagtt gtcatccacc aaccaaatgc ctcccaggac gccccccagg  78600
78601  tccctcaagc ttctgctgcc tcctcggtgc acatccctga aaccaagtag acaggaggtg  78660
78661  ccctagggcc ttgggaagac tgaaaagttt cccagtagga gagtcggcca gactggcgcc  78720
78721  tcactgcaac agccaccttt atttcggtat caattatgaa tccagccgca tggccaaatc  78780
78781  cctggccatt aaggtggacc ctgttcctgt tcaccagtca ggtgataaac caggacatgc  78840
78841  atttgaaaaa gaaagcacca tttatgacag ctcagggaaa atgcagagtg tcctcctctg  78900
78901  ccactcttgg tggtttaaac ctcttatttt ctccttgaaa ataaggtagc ccctaacact  78960
78961  gatgcatgca gccagagccg gttgttcaca gtttttaccc aggatcttcc agctacggga  79020
79021  gcctgtagct gttaggaata caatgaactt taaaaataaa ggagctggtc ggggtgcagt  79080
79081  ggctcacacc tgtaatccca gtactttggg aggctgaggc aagaggacgg cttaagccca  79140
79141  agagttcgag atcagcctgg gcaacgtaat gagacacact gtctctacaa acaaaatttt  79200
79201  aaaaattagc tgtgtgtggt ggcacacgcc tgtagtccca gctacttagg aagctaaggc  79260
79261  aggaggatca cttgagcttg ggaggttgag gctgcagtga gctgtgttca tgtccagcct  79320
79321  gggcaacaaa gtaagaccct gtcgctcaaa aaaaaaaaaa gagagagaag catttaggta  79380
79381  aatgaggaga attgttgata tgttacagca atgctggcaa aagaacccat caattaaatg  79440
79441  aaaactgggt ttacccctat ctactgtaga ttagtaataa aatttcctct ttcccactgt  79500
79501  ttatcatgac acgtgtagtc tgagaacttt gctagctcag caagtggaag gaacttcaag  79560
79561  catgaagtat tccacaggcc aaatcagtac aattcctgta cgttgtgctt gtgaaggaca  79620
79621  attctgattt ttccaaatat tccagtaatt taaaatataa tatggataca ttttatgtca  79680
79681  cattagatta tgtaaatttg aaaatgcttt tcatttggga atataaactt ttaattttaa  79740
79741  aattcttgtt ccattttatg agagtataat ctagatatag caaaacatac aaatcaactc  79800
79801  taaatacata tacccacccc catgtactta ccacccagat caagagtaga acaattccag  79860
79861  cactccagaa gactccccta cccactacaa gttactactc ccctgggcaa ccctacctgg  79920
79921  cccctaccac tgtggattag ttgtgccata aacttttatt atcatgtatg gggtcttctt  79980
79981  tataattaaa catttataaa gaaaatgttt tctttttctt actCTTGTTC TTTGGCAGTT  80040
80041  TGCAGATTCA TTCAACTTTA ATCCCCACAA ATGGCTATTG GTGAATTTTg actgttctgc  80100
80101  catgtggtaa gtttccctgc tcacagatgt cagttgcctg tccgaggtga cagtgaaaga  80160
80161  agctggcagg gaagatgcca gagccaaagg ggtgcaatag tcacttagct cactgcttgc  80220
80221  tgccttttct gaacccttga tggaattatt gctaattctt agcctcactg gaaactttta  80280
80281  tctagggaat atcattgcaa catactggca taagaaatga gaagcctaaa aaggacaatt  80340
80341  ttttatttga tttatccagc attgacagaa aacaaatgca agtacacact tctaattcag  80400
80401  tagcttgtgt tttcattctt agattcgtaa ccagtcttag tgtaatgcta agtttaagca  80460
80461  atctgagtcc aaatgcttaa aagtatttgc taaggccggg cacagtggct cacacctgta  80520
80521  atcccagccc tttgggaggc cgaggcgggt ggatcacctg aggtccggag ttcaagacca  80580
80581  gcctggccaa catggtaaaa ccccgtgtct actaaaaata caaaaaatta gctgggtgtg  80640
80641  gtagtgcatg cctgtaatcc cagctactca ggaggctgag gcaggagaat cgcttgaacc  80700
80701  tgggaggcag aggttgcagt gagccgagat catgccactg caatccagcc ttggcgacaa  80760
80761  gactctgtct caaaaaaaaa agtattcgcg aaagaaaaat aatagtaacc atgtttccta  80820
80821  agaatttccc tggaaattct tttcttcctc tctttttttt ttttcgagac agtgtctcac  80880
80881  tctgtcgccc gggttggagt gcagtggtgc gatcttggct caaaatcttt tctttctttc  80940
80941  tttctttttt ttgagacagt gtctcattct gtcgcccagg ctggagtgca gtggtgcaat  81000
81001  cttggctcac tgcaagctcc gcttcccagg ttcatgccat tctcgtgcct cagcctcccg  81060
81061  agtagctggg acaacaggcg cctaccacgc ccggctaatt ttttgtattt ttagtagaga  81120
81121  cgaggtttca ccgtgttagg caggatggtc tcgatctcct gacctcatga tccaccctcc  81180
81181  tcggcctccc aaaatgctgg gattacaggc gtaagccacg gtgcctggcc ggaaattctt  81240
81241  aataacagca tgataatacc ttggtgatat ttagaataag aaaaagaact aaagcattaa  81300
81301  agtgggtgat attacaccac ctacacaatg tttaaagaaa taatgatgat gggcagtgat  81360
81361  acagggacac tagaaactag tttctctaaa gttttaaagt aagaagttga ttgattgatc  81420
81421  atagggccag gaggatttgc atgaattttg tacagtatgc aaaactgcaa aattttccaa  81480
81481  atattcagaa ggctttgcaa aattgttcag tatgtaatta agtgaataac ttttcacttt  81540
81541  cctcctaagc atgaggaaag cagcttttat acaaaacaac taatgtcagc tctcaaggtt  81600
81601  accaaaatac ccgtttgacc ttttcctgtt ttttttttta aggctaacca catttctagt  81660
81661  cctttacttg tatacaaatc aaattatttt ttgtcagtct ttttccccaa acttctgcta  81720
81721  tataatttta aaaccagttg gtatgtgggc atttcagact taattttgtc tgaaataagt  81780
81781  atttatgaaa gacatggccg ttatgaatgt gagtattctt ttgtattctt gtggttgtgt  81840
81841  ttttctgttt cacccaaggt ggaacacagt gaggacagtt tgcaccgtgt gccagaggtc  81900
81901  cctttattcg aggggtaatt ttgattgaaa tgtaaatccg ctctgctgag gtttttggtc  81960
81961  agtggggaaa atcctctaag gtggctggag ttcggaagga ccaggcagag catccacagg  82020
82021  ctctggcggg aacaagtggc tctccctaca tgcttttgtt ttgcaagggg caggcgtcct  82080
82081  cagatgcctt ccacaaagga agccctagaa ccacccttga gcagggcagg gctgatgggc  82140
82141  tgtccggagg aggggttctc gtgcgccctg aggccgtcct caatgcctgg atagaacagt  82200
82201  gatatcagca aggctgttta gtgactgcgg ataggtacat ccaggctccc ttctaagtcc  82260
82261  ctaacctctc gtagctctct ggacccccac gacagccctg tgttgaggga cacagacatt  82320
82321  gccacgctct ctttacagat gaggaaactg aagcggtcag ggaccagaaa tattttgggt  82380
82381  ccctaatctt ggaggcaaat attgacacac gataagaagg agtgtaatga atgcggcgtc  82440
82441  ctgccctcag gtccagacaa ccagtgcgta tgttaaggct gaagaaaacc tgcttagtca  82500
82501  gtgcggtggt gagaaggagt tgagcctttc gggacgtgga gtgcctgccg cagagctgat  82560
82561  gccccgaggc tgccgcagac gctgcagagc tgatgccagc aagttggcgg ctgtgcgctc  82620
82621  atctctcccg gacaactctt ccccggcgct cggggttcag ttcagccacc agcctgtgag  82680
82681  gggaaatttg acaaagtgga ggtgatgtag ggaagagaca caggacacac agggatgagg  82740
82741  ccaggccatt tggaaaaggc catttggaaa atttccttgt agaaggaatt aaacgtaagc  82800
82801  cctaagacac aagagaggcc tgcggtgtct ggaagtctgc cacaagagaa gggtgatggg  82860
82861  gttagttccc atcctctgga gtgggcgaca gtggtggggc agggtggttg caatacttga  82920
82921  ggaacctctt accttcctat gggcttgaaa ggctacaaaa tatgttttta aattgcaata  82980
82981  gagaatgtgc tctttctctc ctgagccggt gcgttctcga cagaacaaga gtcaaagaat  83040
83041  ttggtgagat gctgtgtacc tggaaaaatc agatctctcc aaaacccaag gttttgtccc  83100
83101  atgacactat aaaaatggca tgaatgttga tagatgaaat ctgatctttg aaagatttgt  83160
83161  gttttaacac agaaattgct gatctttact gtttgggggc actgtgcctg cattagttgg  83220
83221  ctagggctgg cttaacaaag tgccatggac aagcggctta aacaagagat gatttatctc  83280
83281  agtcctagag gccagaggtc tgagataaag ccatcagcag gctggtttct tctgaggctt  83340
83341  ctctcctggg cttgcagatg gctgtcttct ccctgtcctc acatggtctt ccttctgttt  83400
83401  acctgtgtcc aaattttctc ttcttataag gacaccagtc acattggatt agggcctgtt  83460
83461  aaccaaaaag tatctgagac aggtctcaat caattcagat gttttatttt gctaagctta  83520
83521  gggacattcc tggaagaata aacatggaat cacagaaaca gggtgtgctt tgtgcctttc  83580
83581  cccaaagatg attttgaggc cggcagtatt taaaggggag ggcaagctgg aggggaaaga  83640
83641  gggagggaat ggtcacatta ctgaatccac gtgttgtgag agaaaaggag caggtagagg  83700
83701  aatagtcaat gatatatttg tctcacgccc agtaaatcag ctctttatat aagataaggt  83760
83761  gagcatagag tagctacctg tagagatatt taacctttta tctgtagctt tctgcttagg  83820
83821  aacaaaagga agggtatctt cttgcatgaa agcatccagc ttattttttt tcctttggca  83880
83881  tagtaaattg aggcaccaag tttttatttt ccgttcacat ttcttcccct ccccttttaa  83940
83941  aaaaagtctt cagaaaatgc attttagaag aaaatgcgtc tctagtcttg gggttttgtc  84000
84001  tggtctcttg tgactaagac agtttatttc tagacaggtc ccacgtggtt aggaaagctc  84060
84061  atttttagca ggttgtaaag tctcatgacc catgaaggaa aaaaataggt ggaggaagag  84120
84121  agagagaaac aaacaaacaa acaaacaaaa ataaagggag aacaatcctg gaaaactgac  84180
84181  ataaaccgta ttactctgaa gtccctatgt cagtaggcag gtatgaaagt gatttacgta  84240
84241  tataaatagg ttcctgttat tttcttccaa agttgacgtt gtctagcttc agtttacagg  84300
84301  gctttaagaa aagcatagct taatatttag tgatttcaaa tcacgattaa aaaggaaaag  84360
84361  aaagaaggaa aaaaaactga caacattatt ttccagaatt gtagccagga aaaattttag  84420
84421  aattcagccc aaattgtaga aaataataaa aacagacaaa cattaggcaa ggctagactc  84480
84481  taattacaga tgtactatag tttattttga aacataattt ttctctttcc agttccccaa  84540
84541  ttgtattaaa tacaagatta taatagggcc aatttatttg taaaataagt tttagttcta  84600
84601  ttatgattgg cttgattatt tggataaagt gcagcaagaa taatcatttg ccatataggt  84660
84661  ttgctctctc gctctttttg ttgttgttgt ttttaaattg gttttgttgg aaccttttca  84720
84721  taaagaatct aagatttaga gcttttgttg ttgttgttgt tgttgttgag acagagcctt  84780
84781  gctctgttgt ccaggctgga gtgcagtggc atgatctcgg ctcagtggca tgatctcagc  84840
84841  tcactgcaac ctccacctcc caggttcaag cgagtctcct gcctcagcct cctgagcagc  84900
84901  tgggactaca ggagcgtgcc accacgcctg cctaattttt tgtattttta gtagagatgg  84960
84961  agtttcacca tgttagccag gatgatctcg atctcctgac ctcatgatcc acccacctca  85020
85021  gcctcccaaa gtgctgaaat tacaggcatg ggccactgtg cccggctgat ttagaccttt  85080
85081  ttaaaagcct cagtcccagt caaggatttt tctgtgccta tagatacctg tatgaattgg  85140
85141  ttgaattttt ctattttcaa ggtcccaaga gaacttgagg ttcctagccc tgttagaaag  85200
85201  tgacattttt tacttaccat aggtcaggac cctgtaaagg acaaggtatg gggccagttt  85260
85261  ttctaagagg cttttactag ctctgtaggt cacccttatt ttctcaaggc aatctgaaaa  85320
85321  tgtcattcca atcaaagcct tggtaaaata accaatgaca gaacaggatc acacagaggc  85380
85381  cattgtaaaa tcagtcattc atttagccaa agcgataact caaagatttc acaaccttta  85440
85441  ttctttgaga gaagagactt acttttctaa acaataaact ctaataaaga cagtatgagg  85500
85501  ccaattaaat ctctctcaaa ttttataaac aaatctatta aattttaatc atcttgacca  85560
85561  aaatatataa tttccataaa tcattttata accttttata attttttaat taaagaatgg  85620
85621  gttaatgtcc caagaaaacc ttgttaaact ggcataggga cacagatgct ggtcttgcat  85680
85681  cagtgtacct ttgatattag tgtttaattt atagagaaac taagctaatt ttatctgtca  85740
85741  atattagctc ttccaatcta tgtgtccacc tcttctgtga tactctgata gtccctgggc  85800
85801  ctagaggggt tgaatagttt taatttctgg ccctgtgtct cttgaacaca gtttattttg  85860
85861  attgtcatct tctcctgggt ctgaagatga ggcttttaac tgctgtcagt gtttaagatt  85920
85921  tagctggact tggtatcttt tttagaccca ggagtcaaag tcctgtaata gtacaatgac  85980
85981  tttagaagca atacagaaag ttatatggat ataataacct taatttttta aatctcagtt  86040
86041  ttcgtaggac tttaattagt tagacatagg aagagtgcat cctgtgttat aagttttcta  86100
86101  tttcatagaa gaatttagag aataatatag gaagaaagca tttgctttag gctgcgtgtg  86160
86161  gtggctcatg cctgtaatcc cagcactttg ggaggccgag gtgggaggat tgcttgaggt  86220
86221  caggacttcg agaccagcct ggccaacatg gtgagacctt atctctacta caaatacaaa  86280
86281  aattagccag gtgtggtggc acgtgtctgt aatcccagct atcctggagg ctgaggcaca  86340
86341  agaattgctg gaacctggga ggcagaggct gcagtgagct gagatggtgc cactgcactc  86400
86401  cagcctgggt gacagagcaa gactccatct caaaaacaaa caaacaaaca agcaaacaaa  86460
86461  gaaaaccatt cagtttagat ctttaagtta agatatattt tttaattagg ccacaacatc  86520
86521  agtcagaacc agaggggaaa aagttaaagg agctgataaa aagttgaaag agttactatc  86580
86581  tcgggccctc ttgaagggga gagaaagctg aaaacagcga gatgaaatta aagttgaaat  86640
86641  tttggtttat gaaaattaaa atgtcttgta attttattaa gaataaacca gtaccttaag  86700
86701  aaaatttagt tgttctaaca atttttttag tttattagtg tatttttaat atcaaagccc  86760
86761  aatttctaga aagactatta taaataattt tcttttaatt atggccaact tgatcacata  86820
86821  aatatttttt cataaattct ctttttataa accttattat gacttacaca aaccatttac  86880
86881  tgaatacttg gagtttctgt tttatcccaa acatcctctt ttttaaataa ccagtgattt  86940
86941  tattttagga caaaaaatat atcacacaac atttttgtca tgtaaaattg ttttcctttt  87000
87001  aatctttctt accaaaaata ccacttaata tttataactt tttttgcatc tcttttattt  87060
87061  actgtttcct tttaccttgt tttagaaacg acctttaagt aatctttgaa ttagacaaaa  87120
87121  attatttctt tttaataaga aaacattgtt tttcagaaaa acattttcct atattttttt  87180
87181  ttaaattgga aatgacccag acatttaagc aatatctatt attttgttta atgttacttt  87240
87241  agattctaaa ttatatgtcg ttttttaaca agcatttatt ctattatatt tatctaatta  87300
87301  attttttaat agattactta taaaaactga tggtcatcat ttaaagttat ttccctgcta  87360
87361  accaatttta tagcctgcga atttcaggtg tttacctatg taaaaaactt aaggttaaat  87420
87421  aaatgtattt gttttttctt tttgccaaat aattcagtat taactgtttg ctattaaacc  87480
87481  aacaatatta aatgccttac ttaccaaaag ttacacaaag ataattctct tttgggctgc  87540
87541  atttatggct ttataaccct cattccaaat attgacacct tataatattt agcaaacata  87600
87601  aatataaaac tacttgacca ataaatctaa acaataatat gtgttgacag tacttaagac  87660
87661  tttctaattt tatttggcca ataattttaa agccagctta tttattaaaa gttaagtcat  87720
87721  gtgaacttga aaagcatttg gattatttac taaatttatg agtactcctt tatttttaag  87780
87781  ccaatttggt accttgtggc cacaacacat aacaaaatgc atgtatgtat acataaacac  87840
87841  acctaagcac acataaacag tcatgcaaat aaagatccta tagcttttac ttcagaactc  87900
87901  tagccatgat atatcaatac agactcatca gtttacaaaa aaaaagatta aatagaaaca  87960
87961  gtggttttta tctcaacacc agtagaaagg tcctctaaac tagaaaaata cattttctta  88020
88021  agcaaaaaac acatcctcgc gtgttttata aactttacca aaaacacatc ctacgataca  88080
88081  ctactaaccc taattctccc tgaaaaatca aggattactt aatttaatat aatatgactt  88140
88141  taagtgttca aattactggg gacagttttg agactaactt taccaaatta atcttaccaa  88200
88201  agattactaa aactatatga actgaaaagc ctctgagcta gtttctatta gtctgataaa  88260
88261  aacttacttt tctttaggcc aattaattag aactctttca tataattggt agcaaaatat  88320
88321  tatttccaca tgacatatct gaacatatag acataacaga cccaggcaga ggcagatctt  88380
88381  atatatttaa aatttttcat ttgcctgttt tcaaaaatgt tctttttcct acttaaacta  88440
88441  ttaaagttgt ctggagggaa agagggaggg tatggtaatc cacgtgttgc aagagaaaag  88500
88501  gagcaggcag gggaatagtc aattatgtat tcatctccca ctcagtaaaa tagcacttta  88560
88561  caacagataa gatgaactta gagtagttac cagtggagat atttaacctt ttagctgtag  88620
88621  ctctctactt aggaacaaaa ggaaaggcaa ctccttgcat gacttagctt taagcttaat  88680
88681  ttttcctttt ggcagagtga attggggtgt caggttttta tttgcctttc aaagtcccca  88740
88741  ccatatgacc tcattttact aaatcacctc ttaaaggcct tatcttcaaa tacagtcagt  88800
88801  catattctga ggtcctggga ggtggagctt caacatgtga atgaggagga agggggacat  88860
88861  aatttggtcc ataacagcgc tcacaagaaa tcactagtta aagccataag cctcatatct  88920
88921  aaggatttaa accaggtcag cttattttaa actccataat cttaatgatc atctacttac  88980
88981  tgatttgttt atttgatagc tatgaaactt atattttcat ttgatctcac tatacccaaa  89040
89041  cacccacatc cctgtttttt cctcattttc ttaccaccaa aaacttattt tcttcattcc  89100
89101  acagtggata gtcttcacat tgccttgctg acacagtggc ctgtgctgta tctgatagta  89160
89161  tgcaaaccaa gagtgcatgc acgcaaagca acatacgttt tacaaataca aatacaaaca  89220
89221  aaaagatgca catagaaccc actgggatca cttcttatgg atatagaagc tggagaatga  89280
89281  gagctgtttt ttggtgtaaa tgagccaaaa tcagggtcac ttttgttcaa gctgttattg  89340
89341  acttggtttt cactgtaaac actggaagta gtctcgaatt ttagcccagg atgtacagcc  89400
89401  tcagagcaaa agacaagtag gtggaacaca gcatcccttc ctctagacac cgttacatta  89460
89461  aaatggcaat cattacaagt acagcaagta tacttcataa tgaattcatt attctgttca  89520
89521  taagcttttt agggactata ttattatccc atctaagagg caggatccac tgatcatgct  89580
89581  tggtcgaggt tggcttcccc tgcctgtttg cgaatggtgc cttgtaacgt ggagacaggg  89640
89641  agtggggaga gtgagggctg agaatctcta ctcagaggct ttttcacact gtccagatat  89700
89701  catgaaataa aaataaatat tttgacagtc taagagaaga ttacagtaac gtgatctacc  89760
89761  ttaacacaat agaacacaga taataaggac acttgtaaga accagaattc acaaaaggac  89820
89821  aaatattcct ctagattcct aagagtttaa actaagcaaa aaaatcctaa gtggtgaatt  89880
89881  tttaaagtgt cttttaaaat ttcactaatt cagtaaacaa catataaatg gattttttat  89940
89941  tgctttcact ggtttctttg tattctttaa aattagaagt gtttctcttt tgtttaatga  90000
90001  aattttacta atggttagtc cataatttaa cataaacact ttggttgtac tctttaaata  90060
90061  ctgaaataga caaaataatt gaagtttctg aaactggcaa tcattataag cacagtaaat  90120
90121  acattttata atgaaataat tattctgttc ataagcttct tattgttcat ttgatattct  90180
90181  gaatctttta tctgtaaatg tgagccattc tgtccagagc ttattgcctc tttaatatca  90240
90241  gatctccaaa gaaagactca aattccatac acacgaaagg catatattat ccacatttaa  90300
90301  aagatggcct gttttttttt cccaaaatgt taaattttgc cacaaattat tttatagtgt  90360
90361  ttgtacactt ctgttgcatt gggaggtttt taaaaattct atttctctga aacagtttta  90420
90421  atcattctag taatcgttga gacttgattc tagaacttgt tttaaaagtc ttagtggata  90480
90481  gttttctatt tatctatttg gattctttgc acttagatct gggaaccctt tattatcttg  90540
90541  aattttttat ggatgttatt gggaccagga ggtcatgtga gtgctcattc agtgagcact  90600
90601  atgtagtgtt gtagattttt taaaaaagaa aacgtaagga gccaggcttt caacccaaca  90660
90661  caagggtcct tttcctgatc ccctaggaat gtgtctggtt acagagagag gctttcctca  90720
90721  ccaaaagtct catgcaggtg aggtcaccat gtgaggtgac tttggtgcca caaaagcatg  90780
90781  tttctctgtg tgtgtgtgtg cccatgtatg tcctcaagta cacatacaca tctgtttcca  90840
90841  taaaattctt tctctttata atatccatta aatcttaaca agaaatgcaa atttagtacc  90900
90901  taaatattga agaggcgact accacaggcc cattagaaac atgggccaat gaataaagta  90960
90961  taatgggaag ctgcaaatac tgagaattga acaaaaagaa acatgcaacc aaacttgcca  91020
91021  cacacagcta aagcagcacc tacaaaacag acatcaattg aaaagaggaa agccagaaaa  91080
91081  tcataagcta agtatcaaaa ttaagctaga aagcagcaac aaaataaacc tccaaaaagt  91140
91141  aaaaggaaga aagcaataag aattaagaaa tgtaacaaaa tacacaaaaa agacccaaca  91200
91201  gagaggatcg acaaagccag atgttggtag ttggcctgcc taattacata aacgatctct  91260
91261  ggaaagatag gtcaaaaata aagaaaacac agattaactt gtagtagaaa atacaatggc  91320
91321  acaattacag atacttcaga gatttccgaa aatagtaagg gagcattatg agtaacatca  91380
91381  tgccaagaat tgcccataaa cacatatatt caataactac aacaaaacat gataccaaaa  91440
91441  ctgactcaag agtaaataga aaacctgaaa aatcttattg ttaatacaac atgtcaatag  91500
91501  taaaattttc ttacagcaga aatacccaaa ttattattct tttttttttt ttgagatgga  91560
91561  atcttgctct gtcgcccagg ctggagtgca gtagcgcgat cttggctcac tgcaagctcc  91620
91621  acctcccagg ttcacaccat tctcctgcct cagcctcccc agcagctggg actacaggtg  91680
91681  cccgccgcca tgcccagcta attttttttg tatttttagt agagacgggg tttcactgtg  91740
91741  ctagccagga tggtctcgat ctcctgacct cgtgatcctc ccgcctcggc ctcccaaagt  91800
91801  gctgggatta caggtgtgag ccactgcaca tggccagaaa tacccaaatt cttaaataat  91860
91861  gagtatccta aactgcagga aacttatcag tccaatccta agtataattc acagagagca  91920
91921  gcaaaagagg ccacactgcc tcttatatct tgaagccagt ctaaatttga ttctaaaacc  91980
91981  agatgagaag ctgagacaga aaagctataa acaatctcac aaacttaaat gtaaaaattc  92040
92041  tatgtcaaac attagcaaat aaaatccaat gagattttaa aaaatatagt ataccatgtc  92100
92101  caaactgtgt ttaatctgga tatggcagga tggtttaata gtagaagatt tttaaagtgc  92160
92161  tagtcaccat gttaacagag aaggagaaaa aaagttatca tattagatgc agaaaaagca  92220
92221  ttagataaaa gtcaacaaca tttcaggaca aaatgtctta gtaaaatcgg aacagcagag  92280
92281  aacttcttaa tctgataaaa ggtaactacc aaaaaacata gtgaaccttt acttaatggt  92340
92341  gaaatattag aagcactccc tttaaaatca gaaaaaaatg aggattccca taatctgcac  92400
92401  ttctattcaa cactggactt tcctaacctc cataataatt taaaaaaaaa aagataaaga  92460
92461  agtaaacatg taaggatcag tatggaagac ataaaactct cattgtcaga tgatgtaacc  92520
92521  tcaataaaaa gagaatcctc aaagtattat taataaaaga acccagcaag atgtctagat  92580
92581  acactaacat ttttaaggtt gcattttttt acatctacat taaacagtat gtgtaatttt  92640
92641  tacaaaggta acactcttta taatagcaag aaaagatatg tttactatga acaaacatat  92700
92701  ccaaacctgt tcagatttat atggagaaaa ttctataatt ttttggaagt cattaaagaa  92760
92761  gtcctaagta ggatgatatg ttcataaaga agactcgata ttagacctca gcacaattct  92820
92821  aataaatatc ctggcataat atttatatgg gccaagaata gccaagataa ttgtgaaaaa  92880
92881  aaatatagtg aggaagttgc ctccttaaat atcaacgtgt gtgtgtaaag taaccacgac  92940
92941  tgaactcatg tagcaccagc gcgggcacag atgggtagag cacattagaa gagagagcca  93000
93001  gaaacagact ccacatattc caattagggc ttctaatgtt tacagaattg ttgcaatcca  93060
93061  atatgacaag ataagcaatc taacagaaaa atgaacaaaa aattctttat caaggaggaa  93120
93121  acagatatgc ttaataaata caaagttact caccctcctt agtaatcaga aatgtaaatt  93180
93181  gaaatcccag taaaacacta taggttgttt acaatagtct cttcatacta aacgttgacc  93240
93241  aggatatgga agaggagctc gcagactgca gaactgttgt ggagactgat ttggagctat  93300
93301  tgaatacggc cgtagataga tgctttcctc caaccttaac atagctcacc ttgtgctatt  93360
93361  ccattggcag atgcatggcc gacgggcgct gccactaggg gctccaggag tatgcacagg  93420
93421  gatggtccca tgtccacatc agtgtagttt gtctatcaat aaatgggaaa tgatagaatg  93480
93481  aatggattgg gatatgtgca tgcactaaaa tcccaggagg tcatacaaat gagtgagcaa  93540
93541  gagccctgcg catgaatgaa tgtgaaactc ataggtctat tttggggtaa gaaagcaaat  93600
93601  tatagaaaca tgcatggaat tataaaattt aagataatac atcttaagtt tatggtacag  93660
93661  tatgtttagc agtgtgcaaa ataatataga ttgcttaggg atttggagag aaaattttgt  93720
93721  agaactatgt aagagtagga acacaaattc agccttgtgg cctcttgtgt gggacaggga  93780
93781  gaggaagtag gtgagggaca ggaatattta acttttatta atacttataa tttaagtttt  93840
93841  atttcataag cagggggtgg tgatttattc tttacatctt ttgtatggct ttaattagtg  93900
93901  caaaattttt taaattaaaa aacagctgga aggcccctgc tgagaatgag aagggaaagt  93960
93961  gtgatctttg tggacaaagg gcagagttct actgatagcc ataaatattc acatccctct  94020
94021  tggtcccctc tttttaagtc taggcacaga gctttctcta atgcagagag acccaaagga  94080
94081  cctcccccca caaccagtgg ctccccataa aatgcctatg atgcaagaaa attcctatac  94140
94141  acacaaaaaa ttaggtgcaa ttttcttcca caagtcaaag aaagaatata cactagacag  94200
94201  cttattattc ctactgactt tgtctgtctt taaccttaaa acaaaaataa aggctcaatg  94260
94261  accatttata gataaatcca gcctctctct cacctccttg gtaagccaca tctcagcatc  94320
94321  ctattttgtg ctcactgggt tctgtctttc agggactctc acgttttatt tgttttcaag  94380
94381  cctaagctac tgtcagatta acatttcttc tctagtttgc ccttaggata ctttatttgc  94440
94441  tacaaaattg ctttgtgatg gtgtcaccac actgccaatg aagcagagca atggcaatta  94500
94501  ccgtaaagca caggcccttc aaaggccagc ccagtgagag tttgcgtccg agttctgcag  94560
94561  aatgactacc agtgtgagtg ctctgtgtgc agacaggtga aagaggaccc ctgtctgcag  94620
94621  cccagggcat cctggccttc tcactcatta gcccttggga ttttcacccc acacacactt  94680
94681  actgatgcca gcagggccag tcactgtgct gtccctggaa agagagagag gagcaaatgc  94740
94741  taacctctgt ggttttccct cttgacacca attctccaac tctgcagaca ccagctgggt  94800
94801  gtcctaaact cactcctatt ctgactgtaa ctacctagag gtagcgtcag actccacagg  94860
94861  gttaagggct cagtcccatc agccggcccc cacttcaaat gccagttaca gtgttgggtc  94920
94921  tccaggttac ccacagttct gtccaccgtg gctacaaact caggggggtt cccataaccc  94980
94981  ttgccccagg ttcagtaact tactagaaca actcacagaa ttcaaaaaag cattttactt  95040
95041  aggtttacag gttataaaga gtacaaacaa agaaatgcaa tggcaaagta caagtggggt  95100
95101  ggtaggtcac gtggcttcca tgccctctct gtgtatgcca ccatcccagc atcatgaagc  95160
95161  atttaccaac ccagagctct ccaatcctgc cacttaggag tttttaacgg agtttcattc  95220
95221  agtagggatg attgcttaaa tcactggcca actcatctcc agccccctac cctccctgga  95280
95281  gattggaagc catcgaggag accccagctg ccagctatct tattaacatg caaaatgaac  95340
95341  ccttatcact aggagatctc aagggtttta ggagctgtgt gccaggaact ggtaacaaag  95400
95401  accaaatatt tattttttat tctaagacgc cctccccagg tacttggagc agagacaggg  95460
95461  ccgtgcaggc agagtggtgt tcagggcagg gctgggagca ggtgcctgag ctgaggcagg  95520
95521  tggggagagg ggagaggtgg tccagtctag ggtacttggt tatcagccct ttcatTTGTT  95580
95581  CTCTAAAACC AGGGTGAAAA AGAGAACAGA CTTAACGGGA GCCTTTAGAC TGGACCCCAC  95640
95641  TTACCTGAAG cacagccatc aggattcagg taagctgtga gcctgctttc tgtggactgt  95700
95701  ttctggtctt gttcccctca gagctgccct ggaggtccct gggagttagg ggaagaccat  95760
95761  ccatatccaa ggaggctttc acagagaaga cggggtgctg tgcattcctg gatttgccct  95820
95821  tgtagcccac tccctgtggg ttggttaaga ggcttgggga ggctccctgg gggaggctcc  95880
95881  tgctctagaa gcactgagaa cctgctgggc tcattgcagg agcaggggca ggtgggcaca  95940
95941  gccatgggat tttaatatgg gcatgcatac cacctgcaga taaggaaacg tctttaacat  96000
96001  aatgacagcc ataatgtcta caaaaaggct ttgcatcacc ttccaccaat accatgaggg  96060
96061  ggcaaagtaa atgaagaagg ttgagtaggg ttggtgaggg aagagaaaat aagatgaagc  96120
96121  caaggctcag atcagcacac aaaggtgcac ctaagtcatt tggtcagtag gcctgctctc  96180
96181  tgtgcctggc gctggtgaca gccaaggagg ctcagcaccc acctgcaacg tctagcaggg  96240
96241  aggggatgag tgggcagtta tcgagtggca tcaggggaca caggctgctc tggggccaca  96300
96301  gcacggaatg cacaattctt ggcttttgca cttcacctat gtcgtctcat ttgacttggg  96360
96361  ccagtgtatc tggctaatta atggtaggcg ttgaactaga accaaaataa atagaatttt  96420
96421  tttgataact gaaaattctg tcacaacgct ggtgaggagg taaagtggtt acactagtca  96480
96481  tgtaggcttt gaagatgtat tccttattat taaagatgta catttggaaa atagagtcaa  96540
96541  cgctgggcca gaaaattcct gtaatcccac cactcaaatg caaatattgc taatatattg  96600
96601  ctgtatttct taccagtctt gttcaatgca ttgttcgctt taactctgca ccacttacca  96660
96661  attaccaata tacaagctgc ccttcccaca tgtacctcat gaagttttac atcttatgag  96720
96721  gcacataaga cctattaagt agtccacagt tcaagtaaaa ccattgtcag aggaaactac  96780
96781  tggctaagag gtttgtcatt tctttatgtt aacagtaaag aattgtgcaa ggaagcttct  96840
96841  aactgggcca gttctttact cgtccataag gaagcagatt cacggagaag cagataggaa  96900
96901  cttgcactaa ttagacaccg tatctgaatt cttctactga aagcctccag tttttctttc  96960
96961  ctgtagaagt ttctgcaatg agggaaattt ataattctgc accacccaat atggcagcca  97020
97021  ccagtccgca tgtggctact gagtgcttga aacgtggctc atctgttgaa gaactaaagt  97080
97081  ttaatttcct ttagttttaa ttaacttaaa tttaaacgtc aacagccaca tgtggctact  97140
97141  agctaccgta tcagatggtg cggtaataga aactaaaaag gtgggccatt ccctcatttt  97200
97201  cattcatgac aatcatctgg ttctttgaca attttttttt tttgagacag ggtttggctc  97260
97261  tgtcacccaa gctggaatgc agtggtgcaa ccttggctct ctgcagcctc cacctcccag  97320
97321  gctcaagtga tcctcccact tcagccttcc aagtagctgg gaccacagac gtacagcaca  97380
97381  aggcccagat aattttttgt attttttttt ttttttggta gagacggggt ttcaccatgt  97440
97441  tgccaaagct agtcttgaac tcctgagctc aagcgatttg cctgccttgg cctctcaaag  97500
97501  tgctgggatt acaggtgtga gccaccacgc ctggcgtcga caatttctta ctgagtgctt  97560
97561  tctgcatgca ctctgttgag tgttgttgtt tcatttgcag tggtttctgt gaatcattgc  97620
97621  cagatgctgc tattgatgtt atgtttgttt aacaagctcc cttactaatg agaggccatg  97680
97681  tgtcgtaaag gagagtactg tgtatgggtt gagataggct gtatgacttt gggcttccat  97740
97741  ctcagggtca ctcataaaac agggggtgga ggtcttgcat ctcctcccag cactgccatt  97800
97801  ttttatgcta gtggagaaaa taactattag ggaatgatac caagtggtga cttcagatgt  97860
97861  tcttgtaaat acaatgtagg cactcctgtg cagtggatga agtgcagggt ggggcgtggg  97920
97921  ttgtattagg tggacagctt gtcccagctg agcatggtca gggcctgcta tggccctgcc  97980
97981  acagcccctg ttgactgcgg aagtagggga cactgatgtg cctggtccag cccacattcg  98040
98041  tggatctact cccagagcac aagactccct tttccaccga tctgtgcagc aggactgcag  98100
98101  catgttgtca taatcctcac ctgatgtctt gtgcaggatc acttgtatta atagaaactc  98160
98161  ccgtctctga gcctgcattc agggttcctt ctcctttatt gtcctggggt ttgctgcttt  98220
98221  aggcatgagg ggaggctcaa aagcaaatca tccatttttc ataaccaatg tggagccaat  98280
98281  gattcctgga tgttaaaact gactcagcag atattcactg agtgtctgct ctgtcccaga  98340
98341  tactgaacta agatctgcta agatccacgg atacagagat gaataatccc accaagagtt  98400
98401  tcattctcct ttttaaaata ttctaatcac tccgtatatc acaaattcac cttcccatgc  98460
98461  atgaatgaat gaatgatgaa cgatttacgt gatctgaatg ctaactctct actgggcact  98520
98521  agatgaaacc tcagatgttc atgctatgta actgcagaaa gcaaaactaa tgggggtcta  98580
98581  ttgagagtgt aacatttcca atttgtgttt tgggcatcct gttctcggga cacaccctta  98640
98641  gaatatgtta ccctgggaag tgccgcaaag aacacccaga cccagccttt gggcagtttt  98700
98701  atttctggct tagaagacac aagaaattta cctggaaaat gaaaaggatt agcgtgtgat  98760
98761  caacaaacct gtctaacgat ttcttttttc tttTTCTTTC TCTTTTCTCC Agggcttatc  98820
98821  actgactacc gggtaagtgg gagattccac tgtaatctca aatgctagtg gagtgctggg  98880
98881  gggctacgcc acagctgtca cacatctcct cccccactct catgatcagc acgcactggt  98940
98941  gggcaccttc taactgggtc ctaactgaca aattaggggg gtcctgccag gtggcgggca  99000
99001  gctctgctga acccctcagt cagaggtctc aggttaggag ggggaaacct ggaccctgga  99060
99061  ctttgctcct ggggaggaga aaggagcttc tgcccctcat tcctctggaa ggaaaaggcc  99120
99121  cttctgccct gggctgctgt gtgcctgggg ctgcactggt ggtggcagtg ggagagtgag  99180
99181  ggaggagtca gggaacagaa aaagctccca ggtggggcca gtcatctcag cagcctagtc  99240
99241  tcaaatgcat tggtcctctc tcgtttttat ttgaaacaag tgttgaatga ggcatacttt  99300
99301  gaaaatgcca ggttgttcta gtgttagtct ggaaaggaat ttgggaccaa aggcagtact  99360
99361  gcgaagctta tcaaaagaat agaacccaag ggggagggtg aaactcaggg ggaacagagg  99420
99421  tgtggccact gagctggctg tcttctgcca tcaagagatg acctgtggcc aggtgctgtg  99480
99481  gctcactcct gtaatcccag cactttgaga ggctgaggtg ggtggatcat ctgaggtcag  99540
99541  gtcttcgaga ccagcctggc caacatggtg aaaccccatc tgtgctaaaa atacaaaaat  99600
99601  tagctgggtg tggtggcagg cacctgtaat cccagctacc ccggaggctg aggcaggaga  99660
99661  atcattggaa cctgggaggc agaggttgca gtgagccgag atcatgccac tgcactccag  99720
99721  cctgggtgac agagtgaaac tctgtctcaa aaaaaaaaaa aatgacctgt gtccacgtgt  99780
99781  ggtgggcacc agacatcatc aaagcagagg ctgccatttc ccgacagagg tgtgtgtcta  99840
99841  agtgcgtttg gagcaaacat tgtcagcagc cggtgtgata atgacccagc aggggcttcc  99900
99901  cctcaaaggc atgggtagct tgccttcttc ctgtgacagc tgtgagccag gaggcagggg  99960
99961  ggcagcagta aaccttccca agccatcaag gctggtccta ggacagtttt ggcaaagttt  100020
100021  gcctgggacc acccagctct acacccaggg agaaaggcca gggtgtgtgc acataagggc  100080
100081  acactgggaa gatccatgga tgatgccatt taaaactttc atataatccc attgtcaatc  100140
100141  tgacttatct tttggaaagt tattattgaa gggaaaatat gacaataata ttaaaaataa  100200
100201  cctgaggacc agctcaccct gacctttcat cctcgcgcct ctgtggcctg tgtttctgtc  100260
100261  tcctcctctg gttcgtggcc tttctcagac ttcatgttgc atgagggcca cgtgctgtac  100320
100321  aaacgacatt gcagctggtt ctcatggcac tgaaactaaa attgcaatac cttctccact  100380
100381  cctccacagc cttagtaagt acagaaaatc tacacagaat cccatgttat atggtataat  100440
100441  tatttccctg ttatttaact acttccctgg gaaagtccct tgctttccta aatgactatg  100500
100501  cagtgggcat ctggcacatc cagctttctg ctgaggatga gctgcttcct gcagcatgag  100560
100561  actgaaaatg gggtaacagg cacgaacact tcatgccttt tattttatta ttttttaatt  100620
100621  ttgctctttc ccagcttaga tatcattaga aaaaaaggca caacaccatc tctggttcac  100680
100681  ataaaataac ataggctttg ctaaaaactc cgtattgact aacaagtcct ctgggaacca  100740
100741  aagtcctttt agataaactt ggcactgtct ttcaaaggcc tggggcacaa tccccagcaa  100800
100801  tgctggctta tgttacattg cccaagacaa aaaccagccc agctctgccc gcatctagca  100860
100861  gctcagggaa catgatctcc tcagacagtt tctaccgttc accaagaatc acagatctgt  100920
100921  actggcaccc gcctgcagga ccacgaaggt ggcagggctt gcctgaggct tccccagcct  100980
100981  gttcttctgc tccatccagg gccttccagt cctcagggct cactccttct tcccaaccct  101040
101041  aggttcttca tcctactccc tccaccacca gtccctgacc ctcatggggt ctttctgtcc  101100
101101  ccttctgtct ttagtgctga gcctcactct cctcagcacc tcaggccctt tccgcactgc  101160
101161  taatccagaa gacttgagcc caccattcac cctgccttga taggccaagc attctttgaa  101220
101221  aagcgtttgt ccttctgtta cttcaactag ttatctctac tagttatctc tactagctta  101280
101281  atgaaaggca ttggcctcgg ttaaggaaag gtcaagcatc agcaacctgt gctccagccc  101340
101341  tactttcaaa gcatcctttg atcagcccct gtactcccca ccctgttggt cctgctgtga  101400
101401  gacctgggtc tctttcaccc catctcaagg cagccccttg actggcactc cctttccaac  101460
101461  caggagctat gagctgctcc tgcagctact cagaggtgag tgaggcccaa agccacctcc  101520
101521  aagactccca ggccactgag ggagacagag gcgcagacca cgcaggccct gatgcctgtt  101580
101581  ctgaaacaca cctgagacac ctcgatcctc cagcctgccc tttgtggccc aagaggacat  101640
101641  gccccaagtc cttagctagt cctctgcctg ccagctctcc tcttgccgct tgtggcaggc  101700
101701  aatgatgctg agatccctgg cactatggct ggcagtgcat gagtcaggag ccatgtgggg  101760
101761  acagtccttg tttggctgcc tgttgcttct aaaggaaccc aggcagatgg gaagcaccac  101820
101821  agcagcccag tcccactggc atccatccac caggcttggg aggctctctg gggtgattgg  101880
101881  ccttctgtgc tgctgtgttc ctagagaggg ctggagatgg cacatcatgt gttcacagcc  101940
101941  aatgtttcat ggctgatgag gggacaaacg catgaacctt atgaaagatg gaatgcagaa  102000
102001  ggtgaaagct gttctggagc agaggggctt ctaaatgcga agcacaggca ttaggcctca  102060
102061  gcataccagc cccaggaagc aggagtggcc atgtggggac agccccgggc agccaccggg  102120
102121  aaagcacaca caagttggcc gggtgtgagt atgggagcag cctcagggcc ctggtgtgca  102180
102181  gagcccccag ggcacctctc agcccagctt tgctctttct atcccttggg tgcaggcaca  102240
102241  agtgtcactg cctcttactg aaccctctcc atctgccaca acccagggat gtccctggcc  102300
102301  gtatttcccg gcatcttctc tttgctgcta ttttagctac aatgcagtga cctctttccc  102360
102361  tctctgtgct cacatgcacc tctcaggctc ctctatgatt cccaccttga atgtgaattc  102420
102421  caggcaaatg tccccagagc atttgctttg ctgggctcag cagggaatgg gaaggaatat  102480
102481  catagacatt ctcattttgt tcaaagaggc tggaaaccca aacctaaggc ggtctgggga  102540
102541  gaagatccat cagtctgggg agaagatccc tggatggtgg gctgcctact gggccagtga  102600
102601  gaaagtgtgg ggtgaaaagg atgagcagac cctggtagtt ctatcccccg tcagtagatg  102660
102661  agggcacgag gacagagtgt tagtcccagg aggaggctgt tcaggacgcg aggtatggca  102720
102721  agagagctct gtgttctttc tgatggtgaa cggcacactg aagatgtaag acagcaccat  102780
102781  ttgcctccag tttgcacggt cctgggtaaa gtgggcatca ttatgcctgt ttcatagggg  102840
102841  aggagacaga ggttcagaaa agtttgctga acctattgaa agacaggacc acggacctag  102900
102901  gtcacaagcc actgagccat gcagccctgc atgctatttg gatgaggaaa ctgcatcttc  102960
102961  tggaagatgt tgatggctta tcaaaaatgg gacaaaatac aggtttaaaa atgatcaatt  103020
103021  gtggaggaaa aagtaccagg aaatagatca tttgatgtcc gggaagcatc aaatatgaat  103080
103081  tgacttctac ataaagaatc ctttcagatg acccatgaat gagggtcaaa tgggttttac  103140
103141  tcctgattta tttaagtacg tccatcaaca atcttccaca aaatgtgggc tggccgcgcc  103200
103201  atgccaagcc aggtgctggg cttggggctg ggactaaaaa ggcaaatgag acagagtccc  103260
103261  tttcctctgg gaacttagtc tggcaggagg tgaggctggg tacacagggg tcacagctgt  103320
103321  ctactgcagg cacccaggag catattgggg gaggggacag tgcatcgaat tcagtctctg  103380
103381  gagagaacat gacaacattt ggagccacat ttgagtgagc attcaattag attgtgtgca  103440
103441  ttttcactcc gggaccacag aaattaagtt taccttggta ttcttccaaa tgttagactg  103500
103501  aaatctaaca ttttaatttg taggaagttg accagtcgag gaatgatttt ggaacacagc  103560
103561  gcccatgctg aaccatggca gggaagcgtc gttttactga ctgttagata gtcagtcagc  103620
103621  tagtggtggg ataaggggtt cttcttttag atttcccaaa agacaagtta gcttagttct  103680
103681  tgagcagccc aacagcttgc aaacagtgct gaccagcaga caactgtgtg tgcaggttcg  103740
103741  gctcaggctc tgctgcatgc tggcttggtg acattgggca agtcactctc catacctgct  103800
103801  tttgctccaa gaaagtgggg atccgaaccc ttgtttacag tgctgctagg aagctcaaag  103860
103861  gagataatgt gtcaacacac cgggcagggc ctggtgtgca actgggggga accacactga  103920
103921  atgcctgagt cagaggttgg gtccctgttt cccttttgac ttgagaagct cctgcagaac  103980
103981  catggctctg ggcccttgag ctacttctct tgtgttcaga agcagttgcc acctgttcat  104040
104041  tccacccaca ctttatttta tttatttatt tattttgaga tggagtctta ctctattgcc  104100
104101  caggcttgag tgcaatagcg ccatcttggc tcactgcaac ctccgcctcc tgggtcctgc  104160
104161  ctcagcttcc caagtagatg ggattacagg catgtgccac cataccaggc taatttttgt  104220
104221  atttttagta gagagagggt ttcatcatgt tggtcaggct ggtctcaaac tcccgacctc  104280
104281  aggtgatcca cctgccttgg cctcccaaag tgctggggtt acaggcgtga gccaccgcat  104340
104341  ccggccttca cccacacttt aaaaaacacc tgcaagccct cctactgggg agcagtgcgg  104400
104401  gactcaggac tccggctaag cagtcccacc cggcagatgg cccagctgcg ctagagtgtc  104460
104461  gcgcctggct gcactgtgtc acccaggccc agtagggagc tggctcagct ctcctcagtg  104520
104521  tctcctttat agctgaaata gaatatgact gttaagatga ccacacagtg ctgctatgct  104580
104581  cacttcccag cagtctcctc gtcccagtcc ttccttactc acttcaccac atctccatcc  104640
104641  ctcagtgtgt gggggccggt caactgactg ggtctgggaa aaccagagga aggacaggga  104700
104701  aagcttctgg agcaccagca tggagacaca cattgtgtct tctgatgagg ggtcttgggg  104760
104761  tcactccatg gtgatcagta ggaccaagag ggaaccagta ttgctctaga aaacagtgcc  104820
104821  agaacatctg gggcagaagt ggcagacaag agcaggttct ggctccctcc ttcctcgtag  104880
104881  gcaaggacat caatgaaaat taccccctta tccccactgg atggtgagct cactgggggc  104940
104941  agggccgtgt cttccctgtt tgctcaccac ggaaccctag gggacagccc aaggtctggc  105000
105001  cctgctgtgc atgccgcaaa cacctgttga gtgaaaacaa tgaacatcac tggctcccag  105060
105061  gtcaacagtc cccatctgtg ttcctttctc ttggagattt gcaaagaaag cctctgccca  105120
105121  catcaccgag ggccctgcca tccaagacag gccatggcaa tgggagcagg ttggccacca  105180
105181  gggaatcggc tgcctccaag agaaataggc gagccggtga gccgaaaagg aagccagctt  105240
105241  ttaatatctt cctcactgat ggtCTGTTTC ATGTTTCATT TCAGCATTGG CAGATACCAC  105300
105301  TGGGCAGAAG ATTTCGCTCT TTGAAAATGT GGTTTGTATT TAGGATGTAT GGAGTCAAAG  105360
105361  gactgcaggc ttatatccgc aaggtgactt tgtttttatt atttatcacg gtaaaattgc  105420
105421  ggaggtcttt cgggacttta gaaataaatt caaatttttt ttcttttttt ttttttgaga  105480
105481  cagagtttca ctcttgtccc ccaggctgga gtgcaatggc acaatctcag ctcactgcaa  105540
105541  cctctgcctc ctgggttcaa gcgaatctcc tgccttagcc tcctgagtag ctaggattac  105600
105601  aggcatgcgc catcatgccc agctaatttt tgtattttaa gtagagattg ggtttcacca  105660
105661  tgttggtcag gctgatcttg aactcctggc ttcaggtgat ccacccacct cagcctctca  105720
105721  aagtgctggg attacaggtg tgagccactg cacctggcct tcaaatgtct taataagcaa  105780
105781  atacatggca agagaaccag actgtagttt gggttgttga gatgaggtta tttataagat  105840
105841  ctgttaagtc actttcgtta agattgcagg ttatcaggtc caggaagatg gtcacagtag  105900
105901  aaacatcaca taggttgtgc tttagccaca tctagccaag aatgaagttc attgagcaat  105960
105961  ggcaattatg agaacataag gactgtgttt ttctccccca aaattgccag aataagatag  106020
106021  atattcccta gtccagtggt tctcagacat gcttccagac cagcagtgcc ggcctgcagt  106080
106081  ggggcccagc aacctctgtt ttaacaagca aaccagacac cttctctatg cactaaaatt  106140
106141  tgagaaccac ttatcagctc caagccccac tcccctgctt tttttttttt tttttttttt  106200
106201  aaaataacaa ttggctgggt gtggtggctc acgcatgtaa tcccggcact ttgggaggcc  106260
106261  gaggtgggca gatcatgaag tcaggagttc tagaccagcc tggccaacat agtgaaacct  106320
106321  tgtctctact aaaaaaaaaa tacaaaaaat tagccaggca tggtggcagg cacctgtaat  106380
106381  cccagctact cgggaggctg aggcagaaga atcacttgaa cctgggaggc agaggttgca  106440
106441  atgagcagag attgtgccac tgcactaaag cctgagtgac aaagcaagac tccgtctcac  106500
106501  caaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaatgagga aactgagtcc tgaatatgag cctggatctg  106560
106561  cctagagcca cccgtttagc cagctgcaga aggcctgctg ctgttctgct ggctctctct  106620
106621  gatcctggtg tccttcctaa gctgtggcct catcttgatg gacagaggtc cccaggcttc  106680
106681  atgggaacaa gcacacttat gatattcagc cttagtgatg gtaacagccc tccattttaa  106740
106741  gtcctgttgc cacttcacaa ccaggtgtgc aggggcaggt gtccccagcc acctcctctg  106800
106801  tggcacagca tatataaaca catccatctg caagcttcat agaatgccta ggatgtgcca  106860
106861  tgaactgcct actcccaaag cttcggtgag gacagttcca ggagctgccg agcactatga  106920
106921  ggacctgttt gggggcgaga actgggaaag gagtatgtat atgaattcct gggtaggaaa  106980
106981  tccccctcta cccatttgag acgaattcag cttttttggg gaaagaaagc caaaaaataa  107040
107041  gggatttatc tccccacaat gatgacgtct ttaagctcaa ggacaactag ttatgatcat  107100
107101  gctggctcct gtttaaaaca cactccactt ctttcttaaa ggggacccaa tcctgcctta  107160
107161  ggagcagagt ccagcgatgc tcaaagcctg tctccttggg cgggaaccgg ctttcgggat  107220
107221  cgcccatgag gccgaggtct ttggcgctct ctggtggcat gacgaggaac cactcgtatg  107280
107281  acacgtgttt ttgtcccagc caccccctgc ccgcgaggcg ccgcgtttcc gcaggtcctc  107340
107341  cccagcacct gcaacatggg ggccctgctg tatccgcggg cttagaatga gcaaggcacg  107400
107401  ggcctacgcc acggagggct ccttctccta ggatcacatg ctgtctgaat agcttctgag  107460
107461  ttctataact atttggaagt gaaataaggt cagtgtgata ttcaatgaga ggaaggccgt  107520
107521  ttctgaatgt gacagagcgg acaggatgcc cagctctagg tggcaaacgc ggaggaggag  107580
107581  caacagctgt ggcagccaca gagctgcagc tccatcaggc tgccttagaa tcctagctca  107640
107641  gccaaggcct ccgggtgcac cttgggcatg tcgctcaccc tctcccagcc tgttttctta  107700
107701  tctccaaaat ggggataatc atgatatctt ctgtgttgtg ggctgtcctg aggatgccgc  107760
107761  agtggtgagc gctggcacct caagcacaga ggagcaactc gatgggcatt agccattgtc  107820
107821  tcttccagaa tgatcaaata cctcctcacg gtgtttattc taacattata aaagacagtt  107880
107881  tgggtgggat aagaatagtc ccatgaacag aagaaaatga caattggtgt tctgaggaca  107940
107941  ctagacctgt gctaatgtag ggaatgagtt tcttagcctg cctggaaaca gctggtcagt  108000
108001  gaacggtaaa agcacttgag gaaaattgcc aagagcgtct aaatgaatta tacatgggca  108060
108061  gtctaataag gttttctagg tagttaagtt ctgaattaaa tggccatgag aaaaacaGAT  108120
108121  TTTCCCTTTC CTCTTTGAAG CATGTCCAGC TGTCCCATGA GTTTGAGTCA CTGGTGCGCC  108180
108181  AGGATCCCCG CTTTGAAATC TGTGTGGAAG TCATTCTggg gcttgtctgc tttcggctaa  108240
108241  aggtttgtct acatctattc cattcttcat tttctgtgaa tgtgacagag gggaaagtgt  108300
108301  tgttcattac ctccatgctc aaacactggc actggctctc cagagatggc agagcaaagc  108360
108361  ctgcattctt tggcccaccg gcctgccctg ccccatgcta cacagccttg tttccacgca  108420
108421  cagcggctgt tcccgcttcc tcaagcctgc catgagactt ctaacttaca tagcttattg  108480
108481  gccgcagaat ctttaccatt tttccttcct caaggctcca tcccacacct ctgccactgg  108540
108541  ccctccttgg aggacagcgg cctgtccata gcctcactaa tctgagtgtc ttctgtggat  108600
108601  caacagcatc agcatcatca gcattgtctg ggagctcctt agaaaagcca gtcttgggcc  108660
108661  ccaccctaga gctgctggct gcgcaccttt acaagatgcc cacacaggag tctgtttgac  108720
108721  actgtgttgt ggcgtgctgt tattttgctg cctgatgctg tgcattcacc aggtgagggc  108780
108781  aggctggccc acacgggttg gggcataagc catctctact gagaatcatg atacagttct  108840
108841  caaaaaggct ctaagatgca ctgcacacat gccccttggt aatctccctt gtgtacacag  108900
108901  agccaggtga gaccaaatgc tctgtttggt ttataaggtt tttttttttt tttttttttt  108960
108961  ttctttttgg agacagagtc tcccactctg ttgcccaggc tggagtgcag tggtgtaatc  109020
109021  tcggctcact gcaacctctg cctcccgggt tcaagtgatt ctcctgcttc agccttttga  109080
109081  gtagctggga ttacaggtgt gcgccaccac gcccagctaa tttttgtatt tttagagatg  109140
109141  gggtttcacc atgttggtca ggctggtctc gaacttctga cctcgtgatc cacccgcctc  109200
109201  agcctctcaa agtgctggga ttacaggcgt gagccactgc gcccggctga ggtagctttt  109260
109261  aattcacaat catttcaagc ctttccagga ggcttccttg ttcaaattaa agacagcact  109320
109321  caggagaagg agcaggctgg ggtcagtgtc attgtcaagg ggctgccagt cagagtgtgg  109380
109381  cactgccact ccacctacta tgtccttttg cctcacctga ctcttggagc tctgaggcga  109440
109441  ggaggagctg cagccgtggg aaagcctgca ggtagcagag caggagagga gacttgagcc  109500
109501  cttggaagag cacaaagtga tgagacctgg gaggtgcaca gaggaccgag agggcaagac  109560
109561  acgctctgga tgtttgtggg aggagcctca gtccatccat gtccaggatg tgtccagtca  109620
109621  accaacctta gtgttggcat cgtgcttatt agactcatct gctgtcaagc agttgttttc  109680
109681  attcttgttt ttgttgacag ttttcttcta ggacttttat attctatttt tttaacagtt  109740
109741  ctattgagat ataattcact ttgttcattt aaagttaaca tttgggctgg gcgtggtggc  109800
109801  tcacgcctgt aatcccagca ttttgggagg ccgaggaggc cagatcactt gaggtcagga  109860
109861  gttcgagaac agcctgacca acatggtgaa acctcgtctc tactacaaat acaaaaatta  109920
109921  gtcaggagtg gtggcacatg cttgtaatcc cagctactcg ggaggctgag gcaggagaac  109980
109981  cacattgaac ctgggaggcg gaggttgcag tgagctgaga ttgtgctact gcgctccagc  110040
110041  ctgggcgaca gagcaagact ctgtctcaaa aaaaaaggct acgtttgagt atttttagta  110100
110101  tatctacaga attgtgcagc catcaccaca atctaattct agaacatttt catcccccta  110160
110161  aaagaaaccc cacacccagt catgccactt tccccatcct cagggctact aatctgtttt  110220
110221  ctgtctctgt aggtttgtct attctggaca tttgtataaa tgaaaacata caacatattg  110280
110281  ccttttatga ctgttttctt cacttagcat aatgtcgtca aggttatggc ttttatttta  110340
110341  tttgcataat ttgtagatgc caccaaaccc atctgtgtac tggtttctgt ccattcttct  110400
110401  ctcatgccat atagtgagtc ctctcatgaa ggaagtccaa ggcatttttc agctgacaaa  110460
110461  tgtttccttt tgtaaaactt tgcttgtgcc tccagtctgc aaatccagtt tctggaggaa  110520
110521  gcgcgttagt caaacactgt ggctcacttt tctgcctcca tatctgccat cttggcctca  110580
110581  ctctctcctg gtctaatcct ctctaatctg aatttcaggt cctctcatgc tgaatgcttc  110640
110641  agtgtgtcat gtggctcttt actaaagcag aagtgatgtt gctatggcat cacggtccct  110700
110701  ctccctccat cctcattatg gccagaactt gcttggtctc catctgtgtg cactcagcct  110760
110761  actttgttca ttgtaattgt cccacctctg ctaggcttct tgcctctact tcatggaagt  110820
110821  actgccctat ccagtctgtt tgaaaatggc aagcacattt ttcctaaata atttgcttcc  110880
110881  attttctgtg ctctatactt tgcagatgtt tgctctcata ctgagtcttt ttggtaaaat  110940
110941  tccattccct tggtatgata atttcttttt ttctctatcc tcatccttga gtcctcatcc  111000
111001  agattcaccc agccttggtg ttcacccacg gtttccaaat ttcctctggc ccatcactgt  111060
111061  ctacctgggc acaacaggag cagggcactc aggcccatag ctagaggcca ggggatttgc  111120
111121  acagctctat ggccaggtgc caacatccag caggtgctcg tctgaggtgg ttccatgcag  111180
111181  tggatagaac tctctccttc ccactcatcc tccctgcttc tccactctga agacagggcc  111240
111241  acgaagtgca gtcctgtgag gtttgggtga ctaggatgca gtgtcccaca ttcagttcct  111300
111301  tctatttaag actccatggc ttagaagaca tggagtcact gcctgcaaac agaagaagga  111360
111361  cagaggagca aagggagatg gaggtgaagt gtcagaagac cggctgctat ggaagcaggg  111420
111421  cccaggcagg acagcaaggg cttcccattg gcttattgat accaggcttc caactctagt  111480
111481  gtagtgggag gggtggggcc tctgcgccta ccccaggctg gtgggccgtg cttgtctgga  111540
111541  gaggcaccag tggttgctcg gtcctgtggt tcatggacat tcttctcaga ttctagcact  111600
111601  agcttgaccg ttatgcttca ttttctaggt tgctgagact cttctatgtt tccgtgagaa  111660
111661  tttagagact cctcccctgg tgccatcaga aaccccaatt ctgctgttta agctcatata  111720
111721  tttgtagatt acatatccag ggatccttat tttccttaaa aaaacttaga ccatggaagg  111780
111781  gtcatctttt gatggcacat cagaatatag agaaattgtc tgtggggaga agatgcatgc  111840
111841  agtcttttag ggtgcattac tattattttg ttgaattttg taacatcgta aacgcaaggg  111900
111901  ggatggttag tcggcttctt cctgatgtac ggtagggttg ccaagcactg tctttcctac  111960
111961  atgaccagtt gatttttgag tcctcagaga cctgagcacA GTTCCTCTCT TTCAATCCCT  112020
112021  CCAGGGTTCC AACAAAGTGA ATGAAGCTCT TCTGCAAAGA ATAAACAGTG CCAAAAAAAT  112080
112081  CCACTTGGTT CCATGTCACC TCAGGGACAA GTTTGTCCTG CGCTTTGCCA TCTGTTCTCG  112140
112141  CACGGTGGAA TCTGCCCATG TGCAGCGGGC CTGGGAACAC ATCAAAGAGC TGGCGGCCGA  112200
112201  CGTGCTGCGA GCAGAGaggg agtaggagtg aagccagctg caggtaggct gccctgggct  112260
112261  cattttctgc ctgtctcctt gtcccgtggc aagagtgtcc tcctggagtc cagacccagc  112320
112321  tacaggccca gcccggccac tcaatgctgc cagagtgcat ttccctcacc ttaaaataag  112380
112381  gaagagaagg ccgggtgcgg tggctcacgc ctgtaatccc agcactttgg gaggccaggg  112440
112441  tgggcagatc atgaggtcaa gagattgaga ccatcctggc caaagtggtg aaaccctgtc  112500
112501  tctactaaaa atacaaaaat tagctgggcg tggtggcatg cacctgtaat cccagctatt  112560
112561  ccagaggctg aggcaggaga atcgcatgaa cctgggaggc ggaggttgcc gtgagccgag  112620
112621  atcgcgccac tgcgttacag cctggcgata atgcaggact cagtccaaaa aaaaaaaaaa  112680
112681  aaaaaaacaa gaagaagaga aaaccatgtt aattctggag aagtagaagg aatgatacat  112740
112741  tgtaataatt cttttaaaac ttagattttt actttttatt cttacatcaa tctctataat  112800
112801  acttcaggtt tcttcaaaca gcatttgttg agataactta ctatcataac aagctcatat  112860
112861  aagaaactgg tgacctttag agaactaatg aaaacaataa aaagggaatt tattatgact  112920
112921  cacgacttgc cgtccaaatt cttgatggtt tgaagaaagg atatgtttcg actaccgggc  112980
112981  ttcttgcagt tgtgaggggt ttacccctca tagttaaacc ctggagacag catgcagtta  113040
113041  atttgtaaaa acaaagcaca cattttaaat aaatgcagtg ttggcaacat ggagggtatt  113100
113101  taaaattatg tttgtgggaa cctagacaac cttagaaagc ctcttcatta ggttatctta  113160
113161  agaatgtcat cctgttgggg tatgtctacc tttttctgtt tattttcttt tttttttttt  113220
113221  tttttttttg tctttttgtc ccatttggtg gaagaatctg tgatccctcc ttagggtctg  113280
113281  cttctctttc tctctctccc tatccttttt gcaatggctc gttcattata acccgtgggg  113340
113341  gatttagaat ctgtggatca tgtaatgcat ttcctgattg cctacaattt ttatcttctt  113400
113401  tgctgttgat tttaattgtg aatatctgaa aaagtatagt gctcaacaag tcagaagttg  113460
113461  aaaatcatgt ttggtatatg tgatagacct gtccatggct cctgaaagtt gaagccaaag  113520
113521  ggctaccttc tgagtcaaaa tgtgccctga gaaccaggtc ctttccctgg tgcaaccagg  113580
113581  gccttcccct actcataagc tgagaaagac ctggggtctg aggaagaact gctgacccag  113640
113641  agcaactcca aagtggtatc tcaagcatct ctggaaggta gtggggagag gcttatatgt  113700
113701  tgaagttatt ccattgctct cagcataaga ctatgtgagg ggagggaaag taccgctgta  113760
113761  agctctgtat gaaacaaatc cctatcaggc aaacgctccc gactcgcatt tctgcaaccc  113820
113821  cacgtttgca tctgtctcat aagcatgtat catatcagga tcttattgac atacgcccag  113880
113881  aagaacatat gtggagagtg tagctctgaa aatttatcag caaaggtgtg tttccgatag  113940
113941  gagtctcagt tcctctggag tcattatatt tgctgtagat tcaaaaggta aaaatgaaat  114000
114001  tcaattttta aaaagatatg tgatacaata gtaagtccta atgcatgtat gttgttttgg  114060
114061  acagattaga acaataaaaa tcttaatatc ttgattttac ttgtacttat ttgagtttat  114120
114121  tacacatatt catgtggtca tagctctgag agaaagtagg aactattctt attttacaga  114180
114181  gggtagaaaa ttaggcagag attctagttg acactaatac agttttcatc agagaagcca  114240
114241  gattggcaat aaaaattcct ttatttaagt tcaaactctt tggcattgca caattgtctc  114300
114301  tgtttcattg gagaaattat acgttcgttc tttatattca aataagaagt acatgcaatt  114360
114361  cttattcttt atttttttaa tttttattta tttatttatt ttttttttta ttgatcattc  114420
114421  ttgggtgttt ctcacagagg gggatttggc agggtcatag gacaatagtg gagggagggt  114480
114481  cagcagataa acaagtgaac aaaggtctct ggttttccta tgcagaggac cctgcggcct  114540
114541  tccgcagtgt ttgtgtccct gggtacttga gattagggag tggtgatgac tcttaacgag  114600
114601  catgctgcct tcaagcatct gtttaacaaa gcacatcttg caccaccctt aatccattta  114660
114661  accctgagtg gacacagcac atgtttcaga gagcacaggg ttgggggtag ggtcactgat  114720
114721  caacaggatc acgaggcaga agaatttttc ttagtacaga acaaaatgaa aagtctcctg  114780
114781  tgtctacctc tttctacaca gacatggcaa ccatccgatt tctcaatcct ttccccgcct  114840
114841  ttcccccctt tctgttccac aaaaccgcca ttgtcatcat ggcccgttct caatgagctg  114900
114901  ttgggtacac ctcccagacg gggtggtggc tgggcagagg ggctcctcac ttcccagtag  114960
114961  gggcggccgg gcagaggcgc ccctcacctc ctggaccggg tggctggccg gacggggcgg  115020
115021  ctggccgggc agggggctga cccccccacc ttcctcccgg atggggcggc tggccgggcg  115080
115081  gggggctgac cctcccacct ccttcctgga cggggcggct ggccgggcag aggggctcct  115140
115141  cacttcccag taggggcggc cgggcagagg cgcccctcac ctcccggacg gggcggcagg  115200
115201  ctgggccagg ggctgacccc ccacctccct cccggacggg gcggctggcc gggccagggg  115260
115261  ctgacccccc cacctccttc ccggacgggg cggctggcca ggcagagggg ctcctcactt  115320
115321  cccagtaggg gcggccgggc agaggtgccc ctcacctccc ggatggggcg gctggccggg  115380
115381  cggggggctg acccccccca cctccttccc ggacggggca gctggccggg cagaggggat  115440
115441  cctcacttcc cagtaggggc agccgggcag aggcgcccct cacctcccag atggggcggc  115500
115501  tggccgggca gggggctgac ccccccacct ccctcctgga tggggcggct ggccgggcgg  115560
115561  ggggctgacc cccccacctc cctcccggac ggggcggctg gccgggccgg gggctgattc  115620
115621  ccccacctcc ctcccggacg gggcggctgg cctggcgggg gctgaccccc acctccctcc  115680
115681  cggatggggt ggctgccggg cagagacgct cctcacttcc cagacggggt ggttgccagg  115740
115741  cggagggtct cctcacttct cagacggggc agctgggcag agacgctcct cacctcccag  115800
115801  acggggtcgc ggccgggtag aggcgctcct cacatcccag acggggcggc ggggcagagg  115860
115861  cgctccccac atctcagaca atgggcggcc gggcagagac gctcctcact tcctagatgg  115920
115921  gatggcggcc gggaagaggc gctcctcact tcctagatag gatggcggcc gggcagagac  115980
115981  gctcctcact ttccagactg ggtagccagg cagaggggct cctcacgtcc cagacgatgg  116040
116041  gcggccaggc agagacgctc cgcacttccc aaccggggtg gcggccgggc agaggctgta  116100
116101  atctcggcac tttgggaggc caaggcaggc ggctgggagg tggaggttgt agcgagccga  116160
116161  gatcactcca ctgcactcca gcctgggcac cattgagcac tgagtgaacc agactccgtc  116220
116221  tgcaatcccg gcacctcggg aggccgaggc tggcggatca ctcgcagttt ggagctggag  116280
116281  accagcccgg ccaacacagc gaaaccccgt ctccaccaaa aaaatacgaa aaccagtcag  116340
116341  gcgtggtggt gcgcgcctgc aatcgcaggc actcggcagg ctgaggcagg agaatcaggc  116400
116401  agggaggctg cagtgagccg agatggcagc agtacagtcc agcttcggct gggcatcagt  116460
116461  gggagaccgt ggaaagagag ggagagggag accgtgggga gagggagagg ggggagaggg  116520
116521  agagggaaag ggagagggag agggagaggg agagggactt ctttattttt tttaatgtag  116580
116581  ccataTGCTC ATGCTATTTT TTTTCCCTGT AGGAATCAAA AATTGAAGAG AGATATATCT  116640
116641  GAAAACTGGA ATAAGAAGCA AATAAATATC ATCCTGCCTT CATGGAACTC AGCTGTCTGT  116700
116701  GGCTTCCCAT GTCTTTCTCC AAAGTTATCC AGAGGGTTGT GATTTTGTCT GCTTAGTATC  116760
116761  TCATCAACAA AGAAATATTA TTTGCTAATT AAAAAGTTAA TCTTCATGGC CATAGCTTTT  116820
116821  ATTCATTAGC TGTGATTTTT GTTGATTAAA ACATTATAGA TTTTCATGTT CTTGCAGTCA  116880
116881  TCAGAAGTGG TAGGAAAGCC TCACTGATAT ATTTTCCAGG GCAATCAATG TTCACGCAAC  116940
116941  TTGAAATTAT ATCTGTGGTC TTCAAATTGT CTTTTGTCAT GTGGCTAAAT Gcctaataaa  117000
117001  caattcaagt gaaatactaa ttgtgtcaga tgatcatctt gttctatgtt gtatcaaatt  117060
117061  tattcttgtg atacagacat tccctccaaa gtagacaaag atacagcatc cttggatgtt  117120
117121  tttaaacggc attcatttat tcagcaaatg ttcactgagt gcctagtata tgtcaggcac  117180
117181  tgttctggat acattaacaa tacacaggtt ttacttgaag atgacttcaa cttctgtgga  117240
117241  aataaaatta gaaccaagag tcaacctgga gcaatgagat cgaggtctct gctgtgatgg  117300
117301  gaaggattct ctggctttct gggccttgat tttctggtcc gacaagtcta tctgtcctgt  117360
117361  agtatcatga ttgataagca actgaagagt acttctgtaa acattaattc caacaaggat  117420
117421  atggtattta ctcaatctca ctttaagttc actatctgta ttgggaacca ttttgctttt  117480
117481  agaaacatgt gttttaatcc taagattagt tattgtcctt tgaagactac agaactatca  117540
117541  aaggcactgt cagaaagggt ccttgggtta ttaccaagta tatttgaatt tcaaagacct  117600
117601  cagatatcta tgtgaactaa gtgaatgata cgatctgtta ctcaaaaatc tggaaatatg  117660
117661  tcagatgcca agtagttccc catctaattt agtcaggtca tttgttctct actcaacagc  117720
117721  aaacaagacc tgttctccat catgatgtgg ggacagaggc tgtgtttttg gggcccacca  117780
117781  ggggccaccc ttgataggac cagtggagtg tggagtactc aggttgagtt gaggctggga  117840
117841  tgtctaaatt ttacaagatt atttttcagc ccgtgagtta agattgctgc aagggctcca  117900
117901  gtgtgagcca ccaacatcat tgataccagc tctctgcttt agtgggctca tccagcctca  117960
117961  tccacaaata tacttcagaa agatggctga gacctgatgg gagggaggag actgggtggc  118020
118021  aggggccaac ggggatgctg tacagaagca gggcaggagg ccagcaagtg actgaagatt  118080
118081  tcctccctcc gaactggctg gatccttttg atggagagtc taagacatca gcttagacac  118140
118141  agacccaaca gagagaaaag cttgtctgat ttctcgctca tttctaggta actcatagca  118200
118201  gttcacccca cctcctgact tctccaggtt cctccataaa gtggttctca gatctgaatc  118260
118261  ccccagccct agaaacagga agaataactt cctcccagtt tatttaacaa gaacacaccc  118320
118321  atagcacttg ctgtatgcca ggcactgtta cacgtgtttt aaagtattaa tttaatactt  118380
118381  attttaaaat tctacgatgc gggctcaatt attatgctca ttttacaagt gagaaaactg  118440
118441  aggcattgca aggtttagtg atttatccca aggtcatata atcagtgacc aagctgggat  118500
118501  tggagcccag tcagcctggc tctagaatcc atgctcttgc ccagtaaact atgctgcaaa  118560
118561  agatgccatc tgctacccag gattaaccat ttctgaaggt aactggcagt gaagacattt  118620
118621  attctcttct gggtaaagcc ctatctttgc ctaccaaggt aaagtcttgg accctagacc  118680
118681  atccctaggg ggcccctaga ccccacatcc aatgtgggga agtttttaaa gttttggatt  118740
118741  attcagacta atctgtggtc aatacagagc atctttattt aaatacatat tcaagttagt  118800
118801  gtcaaaaaga gtgcacaaag tgctgctggc actggaatta gatgtttcct tactgacctc  118860
118861  tggtatctcc tgataacagg cccctcctgc ttagtgttgg gaaagtccca gattgatcta  118920
118921  gacacaacta acagctgata tgaaagattt gtcctggaat cacatgtctc ctctctaaaa  118980
118981  tccagcaaac agcaatactc cctaaacctg gagaatctca ttgttgctga ccacatgccc  119040
119041  atcaccaagg agcctgcagg aaagcccaag acaaaaaggg gagcaggtgt cactgggtgg  119100
119101  ccccttgatc atcatgaggg tgtgccacag ttcaaagaga aacaagagag gagaagaccc  119160
119161  caagggaggg cagttctaat atccactgac tccacacccg caccccttaa ttcagaaatc  119220
119221  caacagacat gacaaattag aaactgattc tgctggtatg caattcagaa agtctacatt  119280
119281  tgaggaaaga tatgaacatt gactaacggc ttttttatct agggatcatt tcattgcttt  119340
119341  tctaaattat gtaaatatcc aaacgtcaaa cactataatt tttttttgcc ttttcaactg  119400
119401  catttgatat caaaatctat ttccttaata cctctgggtt acttgccata acttacactt  119460
119461  gtaataagta gtagaaaaaa attaataaga aagcactgtg agtgtaagtt gcttgcataa  119520
119521  actggataca tctggagcta ccaatttaga gaaacttgtg aatggttccc cagagcacag  119580
119581  atgtgcagtg gatggtagag gaaagaggaa gaagataaca gagcaggctg tattgcagca  119640
119641  gaccttgtga atcccaaagt gctccaatgt ggaagtgaga tctagacccc aggatttatg  119700
119701  agatggatgt gtccccaggt gttgtgagag aggagccaag tcacacagga agagttctaa  119760
119761  atggaagggt gtctcacagg acagactcaa agaggactca gcagctgtct tcacatttta  119820
119821  cactcccttt aatttgaaga gtctcctctc tagctccaaa gacaaagtga aagagacaga  119880
119881  ttttcaatac aaagaaaaac ttagaagtca gcctatcagc aagtggaagg tgttttctta  119940
119941  cagggcagtg aattctccat tgtaggtgct caaatggaga taggaaaaaa ccaagagttg  120000
120001  ggacatcgga aagtcagtct tctatgagac tgacttttca gtccatgaga ttggactgaa  120060
120061  aattagaaaa ttcttcagct tccttgtata tctgagattc caatgtcctg tgaaaataag  120120
120121  agaatttggc tactttatga aacagcaagg ttaagcagcc taaaaacagt agaaaaaaac  120180
120181  accaacaagg tgggttattt tttccttccc aaactctaag caaggaaacc taagaggaag  120240
120241  aactggccag cccagccata ataacacctg gcacctgggc agtgcttacc gtgggcgagg  120300
120301  ctccggtcta aatgatcttc agacctcagc tgggttgatt ctgaacaatt ctcagtagtg  120360
120361  gctcctgagc agtggagcta ggacttgaac cctggaaagc tgactccata gcccctgctc  120420
120421  ttaatcactc cacccctgcc gcagtgctgt aagaatgcag ggcattcgtt tcctgtggct  120480
120481  gctggaacaa tggacggcag tctcagtgtc ttcaaataac ataaacgtgt tctctcacag  120540
120541  ttctggaggc agaaactgaa atcgaggtgt tggcagggcc atgctgtcta caaagtccag  120600
120601  ctgttggtaa cccagacatt ccttggcttg tgacagcatc actccaatct ctgcccccat  120660
120661  cttcacatgg ccttcttccc tctgtgactc ttttcctttt ctttataagg acaccaatca  120720
120721  atcagatgag ggcccaccct aatccagaag gacctcatct taactggatt atggctgtaa  120780
120781  caaccctctt tccaaataag gccacattca caggtgccag gggttagggc ttcaacatat  120840
120841  ctgtttgggg gatgcaattc aaccccttac atactgtacc aaactggagg cacctagaag  120900
120901  tgttgactcc aattggtagc gcagtccttg aggaaaatga cgacccaagc aaatgtttcc  120960
120961  ttcaatctct gctctacccc gtttcaggtg ctatagaaaa attacgggag ggcattgttt  121020
121021  tagagtgagc tcctgcacta ggtcccaaca gaccaaacta aagtggagtc actcatgcta  121080
121081  agtgccattt aaccaagctg aaactttaag aaagctggtg gtccccaaat agaccagttt  121140
121141  ttcttgaaaa caagagtcac agcaacccat cagaaagagt tcagtctgcc tgagtcagag  121200
121201  taataaggaa gtcccatttg ctttaaccat gacgagaaaa gtagtctgaa ttaagctgac  121260
121261  actaaccaat caacctttaa aataatactg tttccttgtt cccaccttac aaaaccactg  121320
121321  ttctgccatt ccccagtggg aactctaatt ctattttata gaatggaggc tactggattc  121380
121381  atgaatcatg aataaaagcc aatttgatct gtaaataatt ttgtcttttg acaccaggag  121440
121441  aacaccacct cccccctcac cagctgtgtt tatgacaatg atgccagagg tagcctcttc  121500
121501  acatcccttt atgattcatt cagtatggcc aatgaaaatc ttttactaaa attgtgcact  121560
121561  tgcttcaccc tgggctcaca catcttactc ctctgctgga gggctagaac accatcccct  121620
121621  caatcctggt acttttttct tccttaccac tgagtcaggg agctgagagg tttggaagtc  121680
121681  agtgggaatc cacacagaga aagaactgga tttagattgg gctgttttcc ctctgagctt  121740
121741  tgtcctgttg gcttccctat ctcctcaaca ccacctgcct cccgcaccca ccgacacaca  121800
121801  catctccaga atgtaactct cctggctgac agggaagcac attatttagg gccgtattat  121860
121861  cccctctgct caaaaacaaa tgagctcacc gaagtgtaca cttgcattta tctgagacca  121920
121921  tgtttataaa attcatgaat atggaaatgg gcagccatct cccagaatcc ctcacaccaa  121980
121981  gagaactggc actgtctgct gtaggtgaaa acctcttccc ttgaaggctc aacaacttct  122040
122041  acccagaaga agaaaagaac agcatattct ttctcataca cacacacaaa cacacacaca  122100
122101  cacacacacg cacacagtat ataccaccag tctgtggtct tggaagcaaa gtttaataat  122160
122161  tgaatagctc aagcactaaa ctcttacata ttattaagat actatcctaa tatgtctcat  122220
122221  ttgtcaaaga tggaaaagtt ttgatatgac ataagggttt caatcccaat aggaatatta  122280
122281  atggtaacaa taaaaataac atagcaacac ggtttctgtt gaatgcctgc cacatgccag  122340
122341  caactgcttt gataattaaa gaattatatc ttatgttgat tataatcctt ataatggctt  122400
122401  cctgggtaag aaaggtttat tactgtttta catttgagga ggagactagg gttcagagag  122460
122461  ggtgcagaag tgagttacac ttttgccaac caggccagaa gatgaaagcc gctggattgg  122520
122521  gaaatgcttt tgtatcaaaa gcacaaaatg aagtggctag tgttacttgt tggaaaaaaa  122580
122581  ttaactttgg caagcataaa tataattcag tatttgagca atacttttag gagggtaaca  122640
122641  gagtggttta tgtgaattct ccaaaatgcc atcatgaaaa ttttgatgat gaaaatcacc  122700
122701  taaaattgct aattacctgt cttagcctgt ctagggctac aaagtaccat atgctgagtg  122760
122761  gctcataaac aatagaaatt tatttctcac agtggaggct ggaagtcaga gtgccagaat  122820
122821  ggtcgagttc tggtgagggc tcttccaggt tgctgtcaac tctttgcatc cttaggtggt  122880
122881  ggcaagaggg ctagaaagtt ctttggagtc tcttttattg tattttattt tttggagaca  122940
122941  gtctcactcc gtcccccagg ctggagtgca gtggcgcgat ctcagttcac tgcaacctcc  123000
123001  acctcctggg ttcaagcaat tctcaggcct cagcctccta agtagctggg attacaggtg  123060
123061  cccaccacaa cacctggcta atttttgtat ttttagtaga gacagggttt tgccatgttg  123120
123121  gccaggctgg tctcgaactc ctgaccccag gcgatccacc tgcctcggcc tcccaaagtg  123180
123181  ctgggattac aggcatgaga cactgcaccc agcctctgga gtctctttta taaggatact  123240
123241  tactattctc atccatgaag tctccactct catgacctaa tcacctcaca aaggccccgc  123300
123301  cccttaaaac catcacattg ggcttaggat ttcaacatac aaattttggg gggacataaa  123360
123361  ctttccatcc ctaacattac ccaaatagta tctatatagt catttctaaa tatacacgta  123420
123421  tttagaaatt tctaaatagc cagtaaacat acaactgact tggccttgat ataactgttt  123480
123481  tcattttctt ttattttcat tctacatgac atattttggg taattataaa ataattaaaa  123540
123541  ttagttgata aagtatggaa ttagaataaa ataattttct attactatct aagccatgaa  123600
123601  atgaattagg agatgctgtt ttcagtgaaa cgtcttctag tttttaaagt gcattgtcca  123660
123661  attccttttt attttgtgaa gattttaaaa acttaaaaaa agtcttcaaa ttgtttgtgc  123720
123721  cttgcatttc tttaaatctt atgtttaaac atcatgtgct gctagttgct agtcattttc  123780
123781  tctatcccct gccccagacc ctctctttct caggaaagga tatccaggga tccgggtccc  123840
123841  agttagtcaa ggagatataa gaggaaggct atgaggcttt ctgggaaaca ttttcttttt  123900
123901  ccaagagaga agtgttcaga gggaaaaggt cctttctcag tttggctccc tctttgtgtt  123960
123961  ttagatctgg tcatgtgagg ctgcctggct tggattgtga gggcatctct cgacaatgaa  124020
124021  gtgacaagcc tggggaggaa aatccacagg cgagaaggtg gcagaatgga gagatggtcc  124080
124081  ttcatgactt ctttgagtca ccaggtccag atttcccgcc aacctccagt cttcttgtta  124140
124141  tgtgatctga tatcattatt tactgcagag gccactgagt ggatgctctt acttgtgtct  124200
124201  gaaaatccaa ttcactaaat taatcaaaat acggcactct tcttttgaaa ccttgctcca  124260
124261  gaacaaagtg gaaggtaatg atggggtgct tttcaaagtt ccagggaggt gtccctacac  124320
124321  agcagacagc tgtccaaagg aatgtagatg ttggctgcgg ggagatctga gttgccagac  124380
124381  tcagtcagaa caggtgtcct ctcccttatt ttatcttaaa catgcatgtc atttttgcat  124440
124441  gctactctat gcggttcttt cagccaggga acattgctga gcacccgctc acgtgctgta  124500
124501  tggagcgcag actgcagggt gcgaggggcg gaggtgatgt gctaggcctg aattcaagag  124560
124561  ggggcgcagc cacaggcccc gcgatgccgg ggtggcctct tgtaacgacg ttttaaccgc  124620
124621  tgacctaagt ggatccgctc ctctcccgcc gcccgctccc tgcctgcagc acaggatggc  124680
124681  ggctggcttt cccgagtggg cgcaggtgag ccacgcttgc tctcccgggt gggcgcaggt  124740
124741  gagccattgt ttgctctccc gggtgggcgc aggagagcca cgctttgctc tcccaggtga  124800
124801  gccgccgctc gctgtcccgg tgaggggaag tgagccacgc tctatgggaa tccttcgaat  124860
124861  cttcattcaa tttccatcgc ctccttgtat ttatttggga gtacttttaa aaatgaagcc  124920
124921  tatgcacaat gatgtaataa gcgtttatag aacaccactg gtcggagcta gggcctaggt  124980
124981  ggcggtgccc gggcccaggt gccgcgccca cgccccgcgc gccgaacgca cgcacgcacg  125040
125041  cactcacgca ctcacgcacg cacgtacggc gcgagtccga gggcgacagc agcgcgcagg  125100
125101  cgcacgtcag tccccgcgct tttcggaggc tgccagcgtc ccacaccagc cgcaggtagg  125160
125161  atgcggtgac gggaggcggg gcaggggcgc tgctgacccc tgtggagcat cagggttggg  125220
125221  gcgtagggga gaggcgggcg tgtgcctctg gaatgctggg ggtcgcgggg cggtgacttc  125280
125281  gcgggaggcc gtgggaggcg ggagccaggc agtggctgtg cccttttgct tctgtcttag  125340
125341  cgggagggtg gctgacccgc tagcccagaa ccagactcat ccaggattag gaagctgggg  125400
125401  cccggcgtgg acggcaggct cggggccagg tctgcgggcg gcttcctttg gcagagcctg  125460
125461  tccgggggcg gggccgctta ccgcaggcat ttactgggcc cagcggggct ctgggcgccc  125520
125521  acagcggggg tcagtcagtt cccctgtgac ccaggcaagc tcttaatctc tgtgatgaga  125580
125581  aagaagggct catacctttc aggggtcatc gtgaggaatc agaagaagca gtattttata  125640
125641  gagtattttc taagtgctga gtcctctgtc tagtgctttg cagaattaaa ataccttgtc  125700
125701  agctcagtga tgttgctgcg cttcttttat aggtgaaaac cggcagaaag acattaagag  125760
125761  attttcctgc agtcactgct ggcagatgat agagccagga tttgaaagca ggcagcctgg  125820
125821  ctccagaccc tgtgctctta actcccgttt tgcatcaaga acagaatcct atgaaaggct  125880
125881  tgcacagtgc ttggtactga gtaggcactc cgtcagtatt ttagtagcta ttattccaaa  125940
125941  ggacactgta ttctaggtac taagacaatg tgaatggaat ggaaaacaat tcctccctgc  126000
126001  agaagccaac tgtctaggaa gacagataat gacattatta aaataatcag aacattggca  126060
126061  aaataaagaa gattgaaatg cagttcatat gacagtgcta attaatcata ctttttagat  126120
126121  ctaggaaagg ccataaaggt taaattgact tggaaatggt aaacaagaca atggttgtgt  126180
126181  cactgatcgg tgatggccag tttttggtta tccttatttg ccatttaaat gattgaattg  126240
126241  aaaggaagaa gtaagacttg gaagatgaat attgaaggaa aggtgaagat ggaaaagaga  126300
126301  agggggttta ttctgagaac agtgactaga actctgaggt atggtagaaa tttcaggata  126360
126361  acagatgata aaggggaatg aagccatgga gaggaagaga atgataatat taattgtgaa  126420
126421  agtttgtgtc aagtgttttc tgagtcacct ttctttcagt ttctcatttc tagtattgta  126480
126481  taaatgagtt taacatcaaa atggtatagt gaaaaaaagg atgaactgct tgacagaaga  126540
126541  ggtcagatct agttttgact ctagcttatt tagctttaca gctttaaata aattacagtg  126600
126601  tctttaaagc tctggatctt aagttttcta attgtttttt aaacaaagat ttgtgaacac  126660
126661  ctacttacaa tgtgacaaat gtctttgtaa ggcattatgg gagataaaag ctgcattaaa  126720
126721  cctggctgtt gtacttacaa gtaatttgga aggcaaaatt tcaaatactt gaacctaaag  126780
126781  tagggtttct tggttttcat ttaattgaaa tactgttagg aaacaaaaat ttttcataaa  126840
126841  tttttcttgt ggatatgtaa gtaaattcta tatatctagc aatatgatac atctatagtt  126900
126901  ctgtttaaag gtaacaatgt gaggaagctt atgcgaataa cttgacagaa gaaatctaaa  126960
126961  gtaaaagcat tttcctagta ggctagcttg ttctcttatt tcatttattg taacagtttc  127020
127021  a                                  127021