Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: ASB4

Ankyrin repeat and SOCS box-containing 4
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens ASB4 ASB-4, MGC142039, MGC142041  7q21-q22  Not Imprinted Biallelic
Bos taurus ASB4   Imprinted Paternal
Mus musculus Asb4 AV117194, AW060255, 8430401O13Rik  6 1.99 cM  Imprinted Maternal
Sus scrofa ASB4   Not Imprinted Biallelic

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gatcccaaga tcctatttca aataccattt cctctgtgaa atctttcttg attcctcaaa   60
61   ccgaatggtg tgatctttcc tttttataat gccagctccc tgtgtttcgt atttctggca   120
121   cagtagattc tggtctgcct tattgtataa ccagtatggt ctaatttcat tcgtctataa   180
181   gttcttgaga ttggggctga atcctacaca tctgtcggtc cctactacac ctatcacagt   240
241   gtcagacacc taataataac tcagtcaata gtgttcaaat tgtggtatgc agcggcaagg   300
301   cttccagccc agcccagagt catcggatag ctttcagcca aggctgttag ctgtgtgagg   360
361   taggtgcgta ttgcatgctt gtcccaaaat attctcttgc aggtgactga cattcttttt   420
421   tatatttaaa aaaaaattta tagaaagctc acagcccatg tttaaaatac aaaattcacc   480
481   tatgagaaat caagaaatgg aaggaagatc tagaggacaa gcctagctct tttaccccct   540
541   ggagcaatca aggggcagct acagacacta gaaaagacca gggctgggaa acgggaacaa   600
601   tatctttgat ttcacagtct tgcctggggc cttgactgac agtagctgct gctttaacct   660
661   ccatctgtgg cttcacgcct ttttagaaag gactcaggaa atcacactct ggtcttatag   720
721   ggaatatttt cagcctagga gaaaaattgt gagcatgaga agcaagcttg tcttgctttc   780
781   ccacacccaa agacagagac tcataagaca acggtctgta aagaatctgg agacacatgg   840
841   tatgaaacat ttttagctta ttattttgaa tgttcttctt aataccattg tagcaaaaac   900
901   aaacaataaa gggacaaccc actcctcctc caaacaatgt ttaatttatg tatttgttag   960
961   atacatattg aaatttattt tatgaaatca taaaccaata gcaaattctc agtagagaaa  1020
1021  ttcattgtag gaaaatatga tcaggaaaga tatggtttac gtggattaaa acaaaatttt  1080
1081  taaaatccat atttgtggtt taacctggat cacgttttat ccgcattggc ttggattttt  1140
1141  tttttttccc caggatactg cagctgttct tccgggttca tttatcgagg aacactgcca  1200
1201  tcatgtggcc tgacgtgtta acacagtccc taaaagacaa ctagcagcac ggttttaatt  1260
1261  ttgattctct ctctagaaaa acgtttgtgg ctttaaaatg tgcttcgtta tttgaagctg  1320
1321  tgtttgttaa tacctttctg aaatggcatc cttaaaatat ttgccaaagg gtcaactcta  1380
1381  cgtcaccttt tgaatttctc aagtatatag ttatcacatc aaaaaatata taaaataata  1440
1441  attgaacatt gctcatttta taaatttgtc aagttttcac aaatttatct actgtaaaaa  1500
1501  gagtggaatg ctttgcttat atacactagt gtggctgctt attttttctt tacactatca  1560
1561  gtttagggag aggagatgca aaactataga aaactacaga aaggcagcgt tgtgtagttc  1620
1621  aaaaactaaa gtatgaagct tgacattagg ttggagactt cgctttgcga ctaattaatt  1680
1681  atgcaatttt gtgcaaacat gtaagtgaga tggcctcagt actttttttc ttaaatgaga  1740
1741  agatttgata cccttaacaa gaaccttttt tttttttttt gctataattc tgtgattcta  1800
1801  caagcaaaat taagttcttt taaaaagcaa gagtgttgtt tctctttagg tatactattt  1860
1861  ttctatggtt ttctgaaaat atgtgccccc tttctctcca ctcctctttc ccattcctaa  1920
1921  ctgcagcttt gtctgcaaat ttgttgtgca attttttttt tcctgcaata tcccatagtt  1980
1981  ttggtgttgt gttgaggatt gctccttcat gaattagata cttccatagt ataaaataaa  2040
2041  actgatgaat ctttgcaatt ggtaaacaac ttattggctt ctgacaactg tgggtgtaaa  2100
2101  aagaacgtta cagaggacag tccaatttct ttacccctta aaagggaagg ataatttttt  2160
2161  tttcttactg cacctctgca tcataaattt gtcaaaagta aaaagaggat gcaaatgctg  2220
2221  cctggagtac aattgtgagg taaatgttct gaagagacaa aattatggta aattattccc  2280
2281  tcgagttgat gttgtgaagt gtgtaactgg gtgagggatg gaaatacaag ctggtgttga  2340
2341  tgtttaaact gtgctggacg gcgtgtaaat gcaggtcagt tgctaggaga cctggaacac  2400
2401  agagctaatg ccccctctgt ggggcaggga tgtttgatct gaaaaaacct tgtctttcac  2460
2461  agtcaaagat gacgtgaaat gaatagtctg tcaaaattca ggtgggccag tgcttggtta  2520
2521  ctgcttatgt caatccagcc attctgacat ccaccacctg taaagagagt cgctgaaacg  2580
2581  gaacaatcta gcatcgtgcc agcgaccaag attctccgga aacactcagg gtaattagct  2640
2641  acgaattctt taaatactct tacatgaaag gcagctggtt tgttcgctga tatgggatcc  2700
2701  aagaagtggg cagtagcggc taaataatta cttcagcatt ccaaagagag ggatgccagg  2760
2761  ccacaaatag agttccaagc gaagatgtgc ttgcgtagga ctttggaccc tcccgtttac  2820
2821  aaagcaatca tttctgccat ttgtgaggat tgttgaacag attttatgtt aaacacacat  2880
2881  gctcccagta tgtaattaca attgagaatg aatacgccga actttagcgc tgaagcatct  2940
2941  tagcagttct tccagcgccc ccaactgctt gaagacagaa cctgaatcag tctgtggaca  3000
3001  agggcagccc ataacatggc tgccacaggg aagactttca aaaaatctca gcaaggtctt  3060
3061  ctgcccttgc aaaatggtat taatctttgc caatgtccag gacactgtgt tccataaggg  3120
3121  agaaaaaagc cctaaaggct gaggagtgtg tctagtaggt ctcattttac ttacaggaaa  3180
3181  agaagtcact gagaggtatt ttgaattatt tgaaacacac agcttatgac caccagagct  3240
3241  gggaatacga tccaggtgtc tcagtctgac ggtctttcac cataacacca cttagtattt  3300
3301  ctcaggaaaa attgtgatgt tctattagtc cactgatatg aacaacagta ataatatgta  3360
3361  actctcctat aatgcttcac aatatgcaaa gtacgtttat atacgttgtt tcatgtgatt  3420
3421  tttacaaccc tggtaattat tcttatgaaa tagtatgctt agtccacaga attgatctgt  3480
3481  attgttataa aagtatagtt ttaattgtac tagcttgctg gctctttatt ataatattgt  3540
3541  ggccatgccc ccaaatcaag atggcctctg ggaatagatc attgaaatcc taatgtggtt  3600
3601  tgaaaatttt ttgtgtgttt gccccacttt tttgtgttaa atattgaata tccactgata  3660
3661  aaatatgcac tttattgctt gtctacagaa gaaacaaaac tatcatcaat tataagccat  3720
3721  tttggagaac ctactatgta tcaggcctag aacacagcag atatgaggat gctgttgtgg  3780
3781  gtttagcttt gagagaattg gacttgggtt caagaagtag aagaaaggaa ataaatgcat  3840
3841  attcatcagt tatactccta agcttcattg agcttcaaaa atatctgaaa agaggtgcag  3900
3901  gcatctgaat aggatggctt cctggtgtcc cttcctgttt cttgtctcag ggtcttagaa  3960
3961  tctgctgctc ccatggccta gaaatctctt tccctaaata tcagcatagc ttattcccgc  4020
4021  aattcaagtt tttgttcaag gcaagtgaat acttctctga ccatttattt gaatttgcag  4080
4081  tgctttccag ggccataaca ccttcccagg accaacctgg aagtggagga gacttttctt  4140
4141  acttgttggt ccacaggagc acaccttgtt ctgatctata caagggtggc ttatggtgtg  4200
4201  gctgcaatcc tagaccttac ccagtttact tttcttggta gcacatatta ccatgtgaca  4260
4261  aactatatat cttactgtct gtttttttgt ctgttccctt gtagcccctc cactggtata  4320
4321  aaagctccat aaaggtaaag attttaacat gctttctttg tgtatctgca gtacttataa  4380
4381  aaagtacagg tggtagctaa gatggacccc attgattctc acttcctggt tttcacacct  4440
4441  ttaacaaaat cctctctcac tctgaatcag tgctagtcag tgtgaccata ggatatgata  4500
4501  gaaacagtgg tatatgactt cctaggttag gtcacaaaag atgttgcagc ttccaactgg  4560
4561  ctctcttgga tctttcattc tgggagaaat cagttaccat gttgtgagga tactcaagca  4620
4621  gccaatggag agaactacat ggacacaaac cacataacca gcatcaactt gttagctaag  4680
4681  tgactgagcc acttttaaag gggattgtct aacccccgac ctttgtgtct ttagtttgag  4740
4741  gccacagaca tcatagagca gagacaagcc tttcccactg tgtcctgatc cacagaaacc  4800
4801  atgagagata ataaatgatg actgttgctt taagccaata cattttgagg ttatttgcta  4860
4861  tgcagcaaaa gataactaat acagtgtctg gctcatagta agttcccaaa aaatatttat  4920
4921  tgaatgaagg gctaaatgtg agctgatttc ttactagatt actcagtgat caaatagaat  4980
4981  atctaattaa cctgaaaaaa accatataaa aatccatttg agcaatagga acattggttg  5040
5041  ggagtgtcaa gatctaggct tgagtgttat atctgctgct tatttgctat ctgaccttgt  5100
5101  ataattcatt tatagtcttt gattcttagt ttacctgatc tgtaaactag aaataatgat  5160
5161  aacaattaaa attttaccac aaataatacc tcctgcctgg aagagccttg ttgacattga  5220
5221  gaacttctgg atcagacctc tgctgaaacc caaacactac aactggaatt ttccattata  5280
5281  ggaaccaata aatctttact ggttcagttc cagttgctgg tgttacttac aaacaaaggc  5340
5341  atctttatgc taagcattaa cactaaccta taaaagaata gcaaaaaaag gaaaaaaaaa  5400
5401  caacaagatg acgtgtaata agtaagatgc tacatattac agaagtataa cagatgagaa  5460
5461  gaaagggatg tcagaccact taatcatcca tttctgtaat agcaaggaca tctaattcag  5520
5521  ctgctgagaa agtcaggagg cccaaggggt tctgttgcca cagaaattct agtttccaat  5580
5581  tctagctggc ttcaaatttc ttccctatgg ttgcatttga taagtgattg tggcttagta  5640
5641  gcatcaaatt catgtttaaa tgccatgata aaccaaggag ccatttgtgt tccagagaag  5700
5701  atattccaag tagacagatt atgttgtaca cagacaagca tctgggactt tgtgcctgct  5760
5761  gtctcagcca tgggtcccca gagagtacac cagggtctta cgggccactt gccacatcat  5820
5821  tgccttgtca gaaaggtctt catactattt caagagcaaa ggacactgtt ctggacatgt  5880
5881  aatgaaacag taataaaaag ctcatcttat agaatggaga gttttcattt ttaagagctg  5940
5941  aggagacagg aatttctgac aggcctgact agacagtgtg aaacatgacc actgtgtaat  6000
6001  ttgacctcct gaggtgagtt gaagcggtgg cttggatagt ggaggcaggt ctcacacctg  6060
6061  ctattagcat tggtggcatt gcttcctatg ttagaaggac tttgatgggc aatttaatta  6120
6121  agctgctatt tgctttgtag gtgcaaataa tctgtaagtt ttatcctttg ctgctcaggt  6180
6181  aaaataatca attgattttt agcagaatta tatagataac attttcaact tgatacattt  6240
6241  tttaaatgaa aatttgcttt gtttgttttc ttggattatt ccacgaagtt tagatacagt  6300
6301  atttatttat atagctatgg gacaagactg aaatagcttc tgtgggaaaa attatagcca  6360
6361  tctctttagg ctaaaatttt aaatttgcat ccagatatta aagcaatgct ttaaaatttc  6420
6421  attctgaagt catgttccct gtggcctttg accttgaggg ccaagttttg aagtttgcca  6480
6481  acctgaggaa aggactgaag gacaatctgt ccattgatca gctttaagtc tcaatgcaga  6540
6541  cacttacaaa gacagccgtt gtgagactca aggattagga aatgaggata tttctaaatc  6600
6601  accttatctc cttatttagc atttcaagga ccacgcctga aggactcacg tcatagggtt  6660
6661  tctttcacaa ggcaaagatg ataaccattc cacctctgga gggagatcaa taggcttgct  6720
6721  gacgtaggga gaaaaagaaa agctagagag gcagtaaatt gtccaactgg acccttgtag  6780
6781  ctaggaaggc tagaagtctt gatggattat gagaggatat atagcctgat ccaggggtca  6840
6841  gatggcatgt actcagccct cctcacacac ttcttccggg gttgaacttt gatgggatgg  6900
6901  ggggtggttt agaaacaacc agatatgcct gaggaagttc gaggacactg aggttagcgg  6960
6961  ctcagcatta gagagaatgt agaccccttg ggaactccat tccttagctt aggttcatgt  7020
7021  ctattctggc cctaagaaga tggcacaata gaagatgact tgttcttcat cgtccttgtc  7080
7081  agccgacggg ctgcagcgtt tgagaacatc aaaactggag tcaaatgatc agaatcacac  7140
7141  actctagtag ccagatagga ccaagtaagt gacgacccat tctgccacgg agatatcagg  7200
7201  gagggtccag aggacaatga gtccatctga ggaccccctt ttctttcagt caccatgagg  7260
7261  tctcgtaagc tgcactctta ctgctgactg ctattcactt gatacacgtg gtctggccat  7320
7321  actggtaatt tatgacaaaa gtctcttcta gttaatacca gttgttaaat attagcattg  7380
7381  tgaatattgt tcctccatgt atcccatatt ccctgaagct ctcttagagg gaaagcctga  7440
7441  actctcaaac acagagaatt ttattcaaag agactgatca tttacctaaa gagactgcta  7500
7501  aatatttgga tcagattaac acatcaggtt ggacaaaatt aaattgtcct tctttttgcc  7560
7561  actgagttag gtggggagac ccataatggg ggatcagatc aaatgattag atataaacaa  7620
7621  actatattat ttttgtatga aatttagtat atttgcagct ttgtgacaaa ttctagtgta  7680
7681  tgggaaatgg aggcgatcta gggattccca tcgccactta aatctgttag tgagctaagt  7740
7741  tacacacggg cagggatttc tgtgtttgtt cactgctgta tctgcagtgc ccagaataag  7800
7801  tgtctgacaa atggtagata ctcgatgggt atttgtggaa agaatcataa caatagcata  7860
7861  aaacagactt gcaaagtgct ccctaaaaat gccaatacaa tttcaacaaa agcagtgtgt  7920
7921  cacagagagt cagttgggag ccaatccctt ggttgaggaa gtatttccat atatggctct  7980
7981  ttttgttgtt gctatttttc aaaaattata taatttaaaa tcttcaaaaa ttgtaaaatg  8040
8041  tttaacatta aaaagtaaaa aaaaaaaaaa aaaattgtca ggcatagtgg ctcatggctg  8100
8101  taatcccagc gctttggatg gctgaggcag gaggttcgct taaacttagg agtcggagat  8160
8161  cagccggggg aacatggcaa aaccctgtct cttcaaaaaa acacacaaaa tttagccaga  8220
8221  tgtgctggtt gcatgcctat agtcctaact actccagagg ctgaggtggg aggatggctt  8280
8281  gagcctgaga ggcaaaggtt gcagtgagcc cagatcacac cactgtgctc cagtctggtg  8340
8341  acagagtgag atcctgtctc aaaaaaaaat aacaaacaaa actaatctat agtattagaa  8400
8401  gttaagattt attgttatct ctttgaggca ggtgttttga ttagaagagg acataaaggg  8460
8461  ggcttcaggt aaacttgaac tagtctatgg tttaacctca atgttgatta catgagtttg  8520
8521  ttcactaaaa atttgacaag ctgtatacct gtaacttgcc aatttcttgc atttatatta  8580
8581  cacatcaata aaataagttt aaaattatgt tgtgatttgc atcatttaca tgcttaagta  8640
8641  aattctaaga atcaaatagt atcattgtaa gtttttaaaa attcatgttt ttaattattc  8700
8701  tgcagaaagt ttgcaccagt tttgacttcc acaaacgaca tataaaaatg caatttattt  8760
8761  gcattctctt tagaacttgc tattataatt ttcctaattt ttaatgattt tatgtaagaa  8820
8821  aaattaagtg tatacttttc tctccaactt tttatttgaa aaatttcaaa cttacagaaa  8880
8881  agctgaaaga ataatgtaat ggataccaat atatccctta ctagattcac caagtcttta  8940
8941  agtttttgcc acacttgcta tctctctgtt tctatttaca cacacatata tatatgtgtg  9000
9001  tatatatgta tatatgtgta tatatgtata tatgtgtgtg tatatatgtg tatatatgta  9060
9061  tatatgtata tatatgtgta tatatgtata tatatgtata tacacataca cacacatcta  9120
9121  tttatctgtc tgcatttctg agctattttt aaagaagttt tagacatcat gacaatttat  9180
9181  cccttaatgt atcacttaag agtaagaatt ttttttacat aaccacattt atcattacac  9240
9241  ttctatattg tcaagtaata tctagtccac atttatagtt ccacaatact gtcttttcta  9300
9301  gctgattaaa aaacaggatt caataaagtt cattcacatg ttgcatttaa atgttttatc  9360
9361  tcttcagttt cttttttacc taaaagagtc cctgccccgg accgtctccc cacctcctcc  9420
9421  cttcccagct tttcatatta aaatttttca agtctaggtc acttgaaaac ctcctgtttg  9480
9481  tcttcagata tgtatgacaa tggttgattt tacaagctca tattgcaaaa ttattacagg  9540
9541  tttttagaag caaatgtatc cacaactgta acagattttc atttttggat attggcttgt  9600
9601  cagagcaaga cgctggatct ccagccaggc accagatgtt tttattgagg ggaaaaaaag  9660
9661  agcattaaga gcttttaaat cttatattat tactttgatc atataagaaa taattgtgac  9720
9721  atttcatgcc tggaaatgta tcacgggggc tttcgttcat attgacacta tatattactg  9780
9781  aatggatcag ttaatatata accagtttaa aggacctgaa aatgtagtga cagccaagaa  9840
9841  ggatattttg aagtttgaaa tgatccctat ataaatagaa cggatcagca taactttggg  9900
9901  ataaaattag ccgacagttt gtggactctc cagcatgcgc ctgtttgctc ggtgctgttc  9960
9961  tctcgataaa tcacaacaaa gcttccagag ggagaggaag gaTGGACGGC ACCACTGCCC  10020
10021  CTGTCACTAA ATCTGGAGCT GCCAAGTTAG TTAAGAGAAA TTTCCTTGAG GCGCTAAAGT  10080
10081  CCAATGACTT CGGAAAATTG AAGGCTATTT TGATCCAAAG GCAAATAGAT GTGGACACTG  10140
10141  TTTTTGAAGT CGAAGATGAG AATATGGTTT TGGCATCTTA TAAACAAggt aaaaacatat  10200
10201  aggtgttatt gtagaactgt tagaaaatga tttaaaaaaa tgcacagtgt cagttatcca  10260
10261  ctctaaacag tagtttttat tgtttcttta agtattcatt taaaaaatat ttctaaattg  10320
10321  atattttctt tctttttaaa ctaaaacaca ttgtgggctg atatatatgt ataagtcgtg  10380
10381  tctctccttt tcttttccca cccttgggcc taggacttga aatcccagac aatcattttt  10440
10441  agcaatgcac tctctctgtt tttaactttt cttctgacta tgatgatata gaaggaagaa  10500
10501  aacattttta gattatggct aagcagattg ttgaaaccct atcttagaca atgtacctgg  10560
10561  tttaagaaca cgctgctaat tctccattaa cagctactta aagatatatc ctctctatgt  10620
10621  ccatgtggat gaaaaagagg aatctcccca acatttggag ggttaataaa tggataaagc  10680
10681  ggtgccacag gcaccttcat ggtcttcttc attttaatga gttttcagtt caggcacaaa  10740
10741  agctgaattc agcaaaacca aaaagttaac ttttttcctg gactacaata attgttcaaa  10800
10801  attgtagatg tgtttaatac agaatatctg tcttataacg acctaaggaa aacaaaaatt  10860
10861  agaccaattt ttttttacca aggaattttc tggaacccat gcttaataaa tcagaaatga  10920
10921  attagagttc cactgattct gatttcccaa atcaactggt taattggggg aacgtgagta  10980
10981  gttagatcat ctggcgagca tactgcaaac atgctgctca acatcactaa tgtttaatac  11040
11041  aatatagatg ctaaggtctt gtgtatagca tttagagaca gtcattattt taatgtttaa  11100
11101  aaatgatttc tggccatcta taaatcatca gtataataca tttccagata caaatgctaa  11160
11161  tggtacagta tatatttctt cattaattta ctgtcctccg attgtcagtt ctgagggaca  11220
11221  tatagaagag ctcaggctag ttactatgtt tatgattttt actcaagggc tttataatat  11280
11281  tttggcatta atggcattaa tattttgatg ggaagacaaa gaagggatct attttttaaa  11340
11341  aagtttatgg ggtctgttag aaaatttgta tactatataa tcagattgct ttcatcttat  11400
11401  aattttgttc agtgatagaa tgtctgaatg ctaaactaat ttttaagatg tttttaaaaa  11460
11461  gcttatattt gtgcctaggg tgaaataact caggttcaag tcagtgggta agttatttga  11520
11521  ccctgagttg caaagactgt cttctctcat ctgagcaggc caagttgcac agattgtggg  11580
11581  aagtttctga ggatataaga aaccaagttt taggtgcagg ctctagggaa gtggagggga  11640
11641  gaggtggggt tggttctcct acttccaccg gtgtcatctt ccttgaagga aaagaaaata  11700
11701  cattttaaat tcttcttgtc aatatgagct gactcctatg gtcctcatag agctaaattt  11760
11761  tcattcccac gaattgaggt gttttcatag tgttaggact gtgggatgtg gctttcaatt  11820
11821  agggagatag caaattacac cctctggaaa aggaaaagaa cagttccatt cttatgtatg  11880
11881  ccaagtggat gcttgcacag aactagtaaa atttgtggtc ttacttttag ggtttatgca  11940
11941  ggaaatttgt gtctgcactc atgtgtagaa agaaacacac ttgaaacaca cttctccact  12000
12001  actctgttta atacgcacat gggcacaagg acctgtctct ttagtcttaa acccaggtta  12060
12061  aaacttcatc tttcttaaaa gtttcttcag gccgggagtg gtggctcacg cctgtaatcc  12120
12121  cagcactttg agaggccgag gtgggctgat cacgaggtca ggagatagag accatcctgc  12180
12181  ctaacacggt gaaaccccat ttctactaaa aatacaaaaa attagccagg cgcggtggcg  12240
12241  gccgcctgta gtcccagcta ctcccgaggc tgagacagga gaatggtgtg aacccgggag  12300
12301  gcggagcttg cagtgagccc agatggcgcc actgcactcc agcctgggtg acacagggag  12360
12361  actccgtctc aaaaagaaaa aaaaaaagaa gtttcttcca atttttttca catgcttcca  12420
12421  accttatcat cgatcctttt aaacttagga atggaaagtt aggaatggaa atgacaaata  12480
12481  gaatcctagc tgctagtaga tctaagtggt tatatcaatt tcttaagtca taaagtcatt  12540
12541  gtcaggcaac agcgtggagc tgagcagtct acagtggtta gttagttctt ttctaaatag  12600
12601  ttcaaaggaa taggacccat ttctgtgtgg ccttaaaagg tatgtggctg gattaaagtt  12660
12661  tgtgagactt tattaaatca aaggagaagt tttggacctt ggacgctgtt gaactgctac  12720
12721  acactgctct ttgatttttt taaagcactt ttgaaaagct ctccgcaaaa gtgcataaat  12780
12781  aagtgtgcag cttgattact tttcacaaaa taacaaacct atgtaaccag catccagatg  12840
12841  aggaaacaga gcattcctgt ttacttttaa agtgtgggaa tcttcaggtt tcagttattt  12900
12901  ttggcttaat aagaaagaca atgcacaaaa cctataacga atctcatgct actcttaaat  12960
12961  ttccttgtgt aatcaatact aaaattctat attcaacatt tgatagtcct atagaaagtg  13020
13021  aaaagtagta caatcaattc taaaccattc ttatttattt agaacataca gcatttttat  13080
13081  aggatttaag aagtaactaa attttatccc taaatatagt ccatctaagc ctatatgaaa  13140
13141  gtcagtgtat aatttttgaa aagggaactc agaactctgc tggcaaataa atcacctaaa  13200
13201  atctaaatag tgcttcccaa atttacaatc tactgggcac accagtaatc aaaagtttag  13260
13261  ctcataagca aatatgaaat gtgtattttg tgaggaagac agaataaagc tattggatta  13320
13321  caaataagtc tggaagctca tttctgcttt cctctgtagc actgggccca tctcattgaa  13380
13381  tagcttctct taccaatttg gcagagaaca gatttagaag ccagcctcca gagttcatgt  13440
13441  tcaaactgtg gatcctgtct ttctccagca cctaatcatg attcttaaag ttagagagct  13500
13501  ctcactttac ttttctaagt tattttaagc ttcataataa aatctgcaga tgaaatcatg  13560
13561  ttttattaat ttaaagaaac ttttctcaca ttttgtaaag caaacattta aaatgtgctg  13620
13621  gttggcattt gagagacctc cctgggaatg gcggagataa tgggtcttaa aagcaaaaac  13680
13681  aagtaagcca aaattgcgtt taccagatga tcactttaaa ataaaaacga tataaagaaa  13740
13741  acataaagaa tgactttcta actgccaaat gcaataagtc attgaaagtc aagggatgtc  13800
13801  agtgatataa cattaattat gagccaacca ctgagtattt agagtgaagt caagcacaga  13860
13861  agaaatcttt aaagaaaaca caaatgtccc ttctattggt tttcactggt tacttccata  13920
13921  ctggaaagac gaaggactgt ccataaaact gtttccaaag gctttaccaa cttgatcttc  13980
13981  cttcagatgt atgagctttt gctcataaat gatacaggca gaatttcata cttatctctt  14040
14041  tggtatgaaa ttccctagtc agcaaggtta atcagagtcc ttttattaat cagggtaatg  14100
14101  cactttaagt acttcgttta tggcccatag ccactgattc cttggttggt agtcatattt  14160
14161  ttaattaaaa taaccaatga atgatttcac ttaaaaaact ttctggcagg tactctgttt  14220
14221  cctttactaa gtagcaactt atatcccaat attgtgaaag ctcttatttc cactctctga  14280
14281  atgaataatt tctttatcac ctaattttcc tctttgccag aaattcactc tcctgctttc  14340
14341  ccatttccat cctagggttc ttttcctttc ttcgatgttc aaactttttt cttttacatt  14400
14401  ttacacttca aacttgcttt tatcccccct tcccagggga actttgagtt atctggaaaa  14460
14461  tattagctat taaaaaatag ccaagaattg tgcttcagtc tgtaatcctt caggactgtg  14520
14521  taaatacatg gacacaggca gagcaaatgt ctgctaatcc agccacgagc agtgtgtgta  14580
14581  acctttggct gtaataacag aggcttctca tgtgtggggt tcttttgact cagataacat  14640
14641  tatagttgat aactgttgca gagcccaggc ttagctgaag gtttaccaga aatgtgtaca  14700
14701  tcctctccaa acgctggagc agaaccaatc ccctcttcca aaagaaggcc caaacacttt  14760
14761  gctccttgct atatttctag gcagctttct acccagctat tggggcatat ctctttggtt  14820
14821  tcagatttaa attaaacaca cacgcgcacg cgtgcacaca cacacgatta gtctgcatat  14880
14881  tttcttttca gggataaaac ttctcaaatt cctttagaac ttttagctac aagtgatatc  14940
14941  agtttggagg taaactgcat gtagccttcg gatcatagac ggctatttaa agatttgggg  15000
15001  gcaatggagt ttgagagtta gagttgattc tgtgggtact tgttatatga acatggacac  15060
15061  tttatactac ttaacctctt ccagactaat tatcttcatt tgtaaaatgg aagctttgac  15120
15121  aagaccctct ctaagttcag attctggcat gcagataatt aatcacatta tgaaggtgaa  15180
15181  actatgtaaa cagattatgt atcatggtca aagccacatg ggcatggcct gtatttggga  15240
15241  gttcctgtgg gttttgtaca caggggaaat aatctctatt tttcttttct tcttagtgga  15300
15301  gcttcttatt caaacagaac tcttctgcaa ggagctgtca ctgcacacag actctagaca  15360
15361  tggggtagcg tgtgagtggt ttacattaga gggaggcagc cgctgcttca cctcccaccc  15420
15421  ctagctccca tgggcttggt tccccggttc tccctcacct ctgtcctttg tgaagtctaa  15480
15481  acacatagta aaagggcagc ctgaagtctg cagaggtgag cagagggggg cttttgaaag  15540
15541  acaaatacta ggaataaatc acattctagg tttcgaagcc ctggaaaaat tttgctgtgg  15600
15601  gaagaaggga gtgtgtaaaa aatgaatctg cctcatcagt taattgtgtt tctagcatgc  15660
15661  tgtggtcatt ggtggttata ttttggggga caaattctga tctcttgaca tatcagcatc  15720
15721  agcagaagat tgtgaatagg cacagcctca tctgtagttt ttgaagatag ctttacctgg  15780
15781  ggtttggtcc tccatgacag taagtgtatt tacttccaca cttgctacac agtgacctgt  15840
15841  aggcccagcc tcattttaaa gtgatgattg tacgctgatg gcccttttgc caggggctgc  15900
15901  tcttttctct gctcaaagca gcagactttc ctgatatgct cagggctgaa ttattcaaaa  15960
15961  atccctagcc ccacattacc accaaagttt tgcaacacag cttccagata cacttcagta  16020
16021  taccctaagc tatagcctgc aaactgtcct cttgccattt ctccacttca gctccccaga  16080
16081  ggcagcagct aaggtgtctt gttaccacct acctacacac attcctatct taggagaggt  16140
16141  gagttgtaac cacaactcca ttctgggagt tggctgaatt ccaggacctt gtagtctgtg  16200
16201  agcctgattg accagataat gtttatgatt acaggagatg cagaagaaac tgactgagag  16260
16261  gccaaggatg actgactcac ataatacacg aacaggatag agtctttagg tgctacctgg  16320
16321  aagttaggag gaggaaaaaa attcaactag caaatgcatt tccatatcag agatgtgaaa  16380
16381  tattacagat gaattgagga tcttcttcct ttccttgtga tttgtgaagc aggcttggag  16440
16441  gtaattctat tctgcttcca caaagacaaa gacagatgaa aactgcattg cgggtattct  16500
16501  gagtccatga gtttggattg aggcaggcaa ctcatggctc tagcaggctg aaaaagtggc  16560
16561  agttttctca tctggaaaat gaaaggcttg gactggataa tcttccctcc agcgctaaca  16620
16621  ttctgtgttt ctttgatttt acatcaaaat ggtgttttct taatcagctc tctgctgctt  16680
16681  cctttctggg atcatttttc ttcccattgc agaagcaggc gcaaatttcc aatcagttgt  16740
16741  cacagagagc tgcctaattt ttgctgttaa tcagcaggca aaacacatcc tggttttcag  16800
16801  acctggaacc aacttcttag gcagttagga aagactgttt ttgccagttg ctttttgagg  16860
16861  aaatttgagt attaaaatga ctgattaagt attgaagtta atgtgattcg ttcatcatca  16920
16921  aaagcaagct gcatgacata cagcttagga actctgctcg gaacagagat tcaatgtaca  16980
16981  taactcaata gaaatgtata aatgaatcta tatgtacata cattgtgtgt gcatatcaat  17040
17041  ttgcacacac atacacacga ggcgtggagt tgatgctccc cagcccagac tgtctatgac  17100
17101  actacttagt tctgccatgg aaagtccata taatccaaca ccatctcttc ccagtgtctg  17160
17161  gaatctcaaa gtaatatatt agaatttaat tctattagct gaatatagat tcttctataa  17220
17221  attcagataa tcctcagagt gatcatactt taaacaatcc tcagtccatt agaccttaat  17280
17281  gtgaaataac tggatttctt tttaaagagg agatttggat aaagggaaag gtgggagaga  17340
17341  gagaaagcaa gatggctcta gaattctgaa tggagtaaaa aagagatgaa agtgtgtgtg  17400
17401  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tatgtgtgtg tgtgtgtata gctaggttgg aggatacatt  17460
17461  acagaaagac agacaaactt tgggttgagt tcattcattc ctgtgggatt aatcactgtg  17520
17521  cacaaccttg taaatagctt ctttaaatta aattattttt tcccctctgg acagagagac  17580
17581  aatagcttat tttgatttta tttatttttg ttaaaaagca atacatgcac aggatactaa  17640
17641  atttagaagt tgccaaggag gtaacttggt atgttacctc cttgtaacaa gaacaagtgc  17700
17701  atttctgtcc tgatccccca accccccagt tcttcttgga ggccaccact ataaccagtt  17760
17761  tcgtgttctc agtgtttaca aatgtatttg catatgatag catagtttgt atactgtttg  17820
17821  gctccctgct tctctcattc agtaatatat cttgagatct ttccatttca gtctatatag  17880
17881  aactgcccct ttttttaatg gttgtatagt atttgattga cggatgtatc ataatttatt  17940
17941  taagcaatct cctatcaatt aacatggagg ttgtttaacc attcgaacaa tgctgtagtg  18000
18001  tagtgcatgt tcttgtatgt agaccaggtt gtcaagattc ctaagtccag gagcacattt  18060
18061  cacagagtac aatgcaaatg ttgttttttg tggagttgtg caatacagtg gtcctttagg  18120
18121  acatttcaca tgggtgttta tgcttatagg ataaataccc aggagtggca tgtctctagt  18180
18181  gtttttcact taaatgagag aaatttaata cctgatcacc aggcccactt ttaatgtggt  18240
18241  catcatcctc agagcaccct ctagtagttc atcatttctt gtaaggggca atgcccagca  18300
18301  gtcatcgtaa tattctagat ttcttatgac cttatctaat cagtgaagaa tacaatgttt  18360
18361  acttctcttg ttctggacac tacactttta ttaatgtagt ttcagattgt attagttttt  18420
18421  tggcagtacc atcccactgt tggcttattt tgagattaca gctcaaatcc ctaggttgtt  18480
18481  tctcaaataa atgaccatta aatcatattc tgcttacttt gtacttgtaa gtggaatttt  18540
18541  tataatctat aagcaaactt ttgatttatc catgttaaaa tttattttgt tgtttcagcc  18600
18601  ctaaagtaac ttctacgctg tgactgttga agaactatct cttcatcttc ttgccctcag  18660
18661  tattttttct ttctgtacct attttccgtt ctccattcat aaaagcttaa atgctatggc  18720
18721  tattggcatt gacatagaaa gaaggtttat aaagtcatca tagttatagc ttgtcaaatg  18780
18781  tggcaatagt tgcagattta tagaaaaaag accagctcag cgtatagaag tcagagatca  18840
18841  gtgggagaaa agagagagag agaggcagag agagagaatg cacatttcca aaaaccaatg  18900
18901  ggaaaaatta ttgaagatct cagttctagg cacatctatg cttcccctgc ccaatcattt  18960
18961  atgtatggct tgtagacata gttaattatg caacatatct tattttcctg tttattttgg  19020
19021  ctgctaggaa attcaaaggc aaatttgcaa tgccattcta gtgtatagga tacagtttat  19080
19081  attttgtgta tgtatttgtc ttacttttga catttttatt ttcctacttt tttattttgc  19140
19141  ccttattttc taaatcgttt aaaaaatctt taagtgtgtg aaagttgaga gttgccttaa  19200
19201  attcgtcttt ggaaagcgat attgcataaa tcaacaggca ggcaaataaa atcttggagt  19260
19261  gataattttt ttaaaaagat taaatatatt catatgttgg attgacaaca actataggaa  19320
19321  aaaagatttt ggatagaata aaaattataa gcttgcaact gacagccttg gaatcattca  19380
19381  agacaaactc tcaatgattg aaagtttttt aaaaaaatat ccttgaagca tctcaaataa  19440
19441  ctcagcatgc aaaataaaat acaattacat aaatgaagat cccaaactta aatgccttca  19500
19501  agacctagaa aggtaaagta aataaaggaa caagacacag taataagaaa cagtagagac  19560
19561  agtgagagct tgagaaagcc tgttcccctg atgaatatca gaatatgcta tttaacaaaa  19620
19621  cgcttgcaga cccattagct attagtttaa aacctctgtc atcccctctc caccccactt  19680
19681  ttataaatgt ggccaaaata aaatacttgt aaaaatcctc acaaaacagg gagaaagcct  19740
19741  aggtcaagaa gttaaacttt ccttttcctt tttttttttt ttttcaGGTT ACTGGTTGCC  19800
19801  TAGCTATAAA TTGAAGTCTT CCTGGGCCAC AGGCCTCCAT CTCTCTGTCT TGTTTGGCCA  19860
19861  TGTGGAATGT CTTCTGGTGC TACTGGACCA CAATGCTACA ATCAACTGTA GACCCAATGG  19920
19921  GAAAACCCCT CTTCACGTGG CTTGTGAAAT GGCCAATGTG GATTGTGTTA AGATCCTCTG  19980
19981  TGATCGTGGG GCAAAGCTCA ATTGCTACTC CTTAAGTGGA CACACAGCTT TGCACTTTTG  20040
20041  TACAACTCCA AGTTCCATTC TCTGTGCCAA GCAATTGGTT TGGAgaggta agcctttctg  20100
20101  ggtggccaac attgttgtct gcttgtacac tcatggtttc aagactttgt gacccctacc  20160
20161  taccccagat gatgtagtaa gcataaagat gcaattatgc ctagtacaga aggccctaaa  20220
20221  aaatacatag ttctgttgat tcaggtaatt caatgatgat cacattaaaa tcttattatc  20280
20281  taatagcagg aagttcattc atttactcat ttacttaaca aatatttatt tagctcctat  20340
20341  tatgcatcag gtaatgcact aagtcaatga aaaagagaaa atactcctgc cctcaaagaa  20400
20401  agtatattct aataagggag acaaatatta acaaaataaa ttcataaata tataattata  20460
20461  aattgggaca gtgttttgaa ggagaaaaca ggagttatga atgaggatgt cagaagtgaa  20520
20521  ttactataaa atgtataaag tcttctctaa ggatattatg ctaggtaggc tgaaatttta  20580
20581  agaatgaaaa ggacggccag gtgctgtggc tcatgcttgt ggtaccagaa gttttggagg  20640
20641  ctaaggtgag aggatcactt gagcccagga gttcgagacc agtctcggca acatagggag  20700
20701  accccatctc tacaaaaagc aaaaaaaatt agccgggcat ggtggcatgc acctgtggtc  20760
20761  ccagctactc aggagactga ggtaggaggg tcacttgatc ccaagaggtc aaggctgcag  20820
20821  tgacttgtga ttatgccact gcactccagc ctgactgaca gagtgagacc ctgtctcaaa  20880
20881  acaaaaaaca aagaacaaaa acaaacaaaa aacaaatggg aaggagacag ccattaaaaa  20940
20941  agaacgccga gaggaagagg ggtctagcta taggaaatag cttgagcaaa attgctaaga  21000
21001  gagcaataaa acttggaata ttaaacagat agaagagggc tactatgacc agagtatcat  21060
21061  gggtgtgggg tagggtggga aggacaagag ggtagagggg agtgttacaa gatgacattg  21120
21121  gatgtgttag atcctacagg gcctttgagg gtcaaagtgt agggctctga aatggagcca  21180
21181  caaaaaagtt ttcagtaaga cagtgacatg atttaatttt cctttaaagt cattattctg  21240
21241  gagctatgca gaaaatagat tggaggtaga caagaatgga agcagggaga ccagtaggga  21300
21301  agctattgta atagtctagg tgagagaaga tggtggcttg caccaggggc aagctcagat  21360
21361  aggaagttta ggagatgggt ttgcaataca ttttggaagt agaattgttg ggattcagag  21420
21421  atggattgga tgtgggtggg gtgtgaagga aaaaggaagt cccaagtatc attgcctggt  21480
21481  ttcaggtttt agtaaatagg cagatagtga tgccattttt tgaggtaaag aaacttgagg  21540
21541  aagaggcacc tatgtaggga taatcattaa atccattttt taaaaagtca gtttatggag  21600
21601  gtataatttt cactcagcaa aattaacagt acaatttaac attttgagaa atattgtttt  21660
21661  tgtgaaacta tcatgccaat catcttaaaa agtttcctga tgccctttgt agttagtcct  21720
21721  ctccccctct acatctacag acaaccactg atgttttctg tccctataat tttgcctgtt  21780
21781  ttcagaatgt catatacatt aaaatataaa atatgtaggc ttctgagtct ggtttctctc  21840
21841  acttagcata atacatttga gatccatcca tatggttgca tggaccaata aattagacct  21900
21901  ttttattgct gagtagtatt ccattgtata cacataacaa aattgatcta ccccccagta  21960
21961  gagggacatt tggaatgtcc ttaggttttg tcagttttca aagaaaggct gatataaaca  22020
22021  tttgcataca ggtttttatg tggacttttt atttctctta tataaatacc taggagtggg  22080
22081  atgatggcta tgtggtaaat ttataagaaa ctgcaacact gttttccaaa gtagttctgt  22140
22141  catttcgtat ttctatcagc aatgtatgag aattccagtt gcttggcaga acttgataat  22200
22201  gtgagataaa aaaaattagg ctgggcacgg tggctcacac ctataatatc agtattttgg  22260
22261  gaggccaagg tgggagaact gcttgggtct aggagtttga gttcagcgtg ggcaacatca  22320
22321  gtttgcaatc attacaaaca tattagaata gctaacatat tggctaacat tctaaatgtc  22380
22381  cctctactgg ggggtagatc attagaatgt tagccattct aaatatgttt gtaatggtat  22440
22441  ctcattgttt taatttgaat ttctctgatg actaaggatg ttgaacatgt tttcatgtat  22500
22501  tgatttgcca tctgtatatt atttactttg gtgaaatgtc tgtaactttt actcctttaa  22560
22561  agaaatgggt tgcctgtatt cttattgatt tgagagagtt cttgatatat attccgaata  22620
22621  ctagtcattt atcagataca tagtttgcac gtatttctct tcattctgtg gcttttcttt  22680
22681  tcattttcct aacagtatct ttcaaagaga agaagtattt agttctgata aattcaattt  22740
22741  accaattttt ttcctcctag caaaaaattt gtttcatatg tttatttcta gaggttttgt  22800
22801  catttcagat tttactttta ggtgtaggat tcattttgag ttaatttttt tatatggtat  22860
22861  aagttatggg ttaggttcgt ctttttttat atggatgccc agttgtttca acaccatttg  22920
22921  ttgaaaagaa tattctttca ccatcaaact gccttagtat ttttgtcaaa aatcaattgg  22980
22981  caatatatgt atgggtttat ttctggactc cagcctattc cattgaccta tatatctttt  23040
23041  tatttttttc cctaatgctc cactgacttg attgccacag gtttgtatca agtcttgaaa  23100
23101  tcagatagag tgagtcctcc tagatcagtt ttaagtatga gagttttcat atctctttga  23160
23161  aacttcagtg aaaatgtcaa ggatgcactt tatataaaag tatagatttc agaacagagc  23220
23221  cctggactaa aggtataatt tcagaattgt tggcctatag attgtatttg aagtcaagga  23280
23281  aatcaatgga atcgcctgga taaagagtat atatagagaa aagtgaatct atgaaaaagc  23340
23341  cccaatgaat tctaacattt caatgttaga aggatgagga gaaaccagta aaggagagta  23400
23401  agatatactg ataagtaaaa ttggagaaaa ccaagagtat tttggcaaca caaggacaaa  23460
23461  gaaagaggta gtaggttcca gaagcagaga gtggccagct atagtgatag ctacccaggg  23520
23521  ttaattagat gttcattaga ttaggtgaca gagttatcac tgacaaaaat agttttggtg  23580
23581  aaacagtgtt aaaagccaga tttgaatggt ataaagtgca aatgggtggt aagaaaccag  23640
23641  agatgccaca ggtaaacaat tggtaaaaag aagtgaggct gcagaagtga acataagaag  23700
23701  agcatgattg ctggaggggg ctggagggag gtcacaggca agacttacct acagttggag  23760
23761  atcaaagaaa aagcttgtgt gctaaaggaa atgattcata gaaagaaaac agctgaagat  23820
23821  gcacgagaca ggataactga aagtccttca gaagttgaga tgagattaaa tccagagact  23880
23881  acgggataca tcctcttttt tttttttttt tttttttttt tgagacggag tctcgctttg  23940
23941  tcgcctgggc tggagtgcag tggtgcgatc tcggctcact gcaagctctg cctcccgggt  24000
24001  tcacgccatt ctcctgcctc agcctcccaa gtagctggga gcatcctcat ttttaagaag  24060
24061  cgggacaaag taaaagatgg ttttaaatgc cagaatattt atagatttga tggtgctacg  24120
24121  atgagggagt tcggatggtt tttcccctca acaatgtgtc aaagtcacca gccaaaaaat  24180
24181  gagaggagag cagaaagcat agacattttc ataagaatgg agaaggaatg ggaggttcgg  24240
24241  gagaaaaaaa atgggagaag aaacttacta gagaaatgta gtaggattac tggacttata  24300
24301  aaagatgcca tgtggctagg agccgtggct tatgcttgta atcccagaac tttggggagg  24360
24361  ctgaggcagg aggacctttt gaggccagga gtttgagatc agactgggca acatagtgag  24420
24421  accacatctt tactaaagga aaaataaatt aaccaggcat ggtggtgcat ctgtattcct  24480
24481  agctactcga aaggctgagg caggagaatt gcttgagctc acgagtttga ggctggctgc  24540
24541  tgtgagctat tattggacca ctgcacacca gcctgtgtga cagagcaaga tctgtctcaa  24600
24601  aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaagcca tgatcttttc aacctgcgga aatgaagggg  24660
24661  aagaaaaaat tcagcccagc atattctcct tcttctttgg ttcacttgtt aaaaatgagg  24720
24721  ctgtatccca tattctctgg atttcatctc atctcaactt ctgaaagact ggaacctttc  24780
24781  agttatcctg tctcatacat cttcaactgt tatttctatg aatcacttac tttggcacac  24840
24841  aaggttttcc tctgatctcc aactgtagat aatagtgacc tgtgacctcc ctccagcaat  24900
24901  tgtgctcttc ttcgcttttg cagcctccca cttaggaagg aagctacagg gacaaggtta  24960
24961  ggcataattt ggagcttact cacattttct atgtgtagcc atcaccactc ttcacattta  25020
25021  ctcattcatt tatgtttaga tttagttttt atctttattg atttttaaat ttaattagtt  25080
25081  taaacatgca agctttttat ttttaagagt ttaaggaatt ttagaaatta tatattaatt  25140
25141  taatcattaa ctttctaatt aaaacatttt ttgtctcact tttcgtaata atgaaatgaa  25200
25201  aatgaaagct gcccacttta ctctgcatga agcaaatcct gacagtagga ggaaaatttg  25260
25261  ttactgcagg aaagccataa aaattcaaat gtttcttagc agaatgtagc atgggggcaa  25320
25321  tgtaaagggg gccatgcctt ttaaaagact gttccctgct actttatctg acagtgacac  25380
25381  aagtcaacca catgttagga aattccctgg tcaatgaagt ggaacatggt aaggcaagat  25440
25441  gtcactggcc ttcattttaa tccgaaatag ataggcctgc tggacagacg ctgctcttac  25500
25501  cacctcaccg cattccatct tttcatctta atcataaata agaacactta agatctactt  25560
25561  tcaacaaatt tccagtaaac aatgcagtgt tactaactat agtcatcctg ctatacatta  25620
25621  gatcttcaga acttattcat catccggtgt aactgaaact ttgttaactt tttacattgt  25680
25681  ggccttttca tgtgacttca tcaaccacaa actgacagag tggccaacct ttcactccct  25740
25741  agaggtgtca cctttcccag ccggtacagt tattccccat ctcttttgtt cttgtcaaca  25800
25801  gagggagact acctagagat gagaaggaag aaagaggtag ggggaagctt gggcaatgct  25860
25861  tgtaggctga cactaatgaa ttaggcttat aagaatcaag gagagagaat agaagtccat  25920
25921  taaagatcca cttactcttt caagccatgt catcaaaggc cgaattcaca aagaaaatag  25980
25981  agataaatta gagaaagcaa aaatgttcaa cttcagaagg gcaaacacca taaaattaaa  26040
26041  aggcaatcat aaaactgggg aaaatatttg agactatatg acaaagggct tactatacgc  26100
26101  agaagttttt caattaaagt aatgaggcta acaactaaaa aaaaaagaga gagaaagagg  26160
26161  taaaaaaaga aaaagaacaa aacgaccaag aacaggaata tttaagggaa aaaaaagaaa  26220
26221  aatcatataa acagcaaata aatatatgac ataatgatag ccttcattgg taatcagtaa  26280
26281  catgtcaatt aaaatgacaa ttagctattt tgttgttgtt tgttacgtta ataagcatac  26340
26341  aaaagataat acatatatga caaacacata gggaagtgct cttacacacg cttaatagaa  26400
26401  tgtaaatagg taccagcctg cggggggggg gcaaattgat aacacatatc aaaagcttaa  26460
26461  aactttcttg taacttagaa aattcgcctc taggattagg gaccaattct aggcaggaga  26520
26521  ccattttacc cagggctgtc atttacttag ggcctcaaat tcagacttta gatgttatct  26580
26581  ctgaactagg ttatacctaa agtcaaagag ataactgggg agaaagaaaa agaaagacac  26640
26641  tgatcatgta acttagaatt gtgcttggtc acatgacctg cagtacacta gaaattagag  26700
26701  actttctcct aattctgtaa gagttttcag aataatgcag ttagagtata ttttacttat  26760
26761  tttaccttat attttcatct tagaagtttt gattggttaa gaaaaacatt taaaatgtac  26820
26821  cacaattgaa aatatataga taggcacttt taatttttaa atgtatttag agtctcaaaa  26880
26881  aattgcttga ttcctatttg ccctcagaga gtcatttata ttactgaaaa actgaaaaat  26940
26941  gcttacatat ctaatagaaa atttcatgtt gttaccgcca taccatgcag atatttaaaa  27000
27001  tgatgtttaa aggaatgtcc attcacatgg gaaggttgta aaaagcagct tatgggacag  27060
27061  tatggactgt atagatgtat ttttctgaaa attatatgtg actatgcata tcaaaataat  27120
27121  atttaaaata tcagagtgaa acttgatatt atagctaatg tttaactgta gctaagcaat  27180
27181  ttcaaaaagg caaatctgtt attttagatc cttgctgcta gaataatttt ttttaaagtg  27240
27241  tggcagctgg cagatatata aataagaaaa caaacctgtg aatcagatca ctgggtaaaa  27300
27301  tttcaaccca tcttatgcat gaggagaaag taagtgtttt gcaggtaggt cttctaacct  27360
27361  ggaaactaaa agactgtgag catcttgttt tctttccttt gcatttttat gcctcagctt  27420
27421  cttggacagc gcttggcaca tagaaagtgc tcaataaata gttactgaga ttactgacag  27480
27481  atctgggaat ggctccagaa gccctgagtg catggatggg gacccactgc cacctaataa  27540
27541  atgaaaactg tgtggttcat ggttaatgaa atgctgctct tcatcagttt taccctctca  27600
27601  gtctctagag gtatagccaa aggctaaatt ttctctctct tagattatgt cacagatact  27660
27661  ctgggggaga actcaaatac atcactttgt agctggacag agggaattga gacaacatat  27720
27721  agacgaggaa aatacgtcag gctaacatta agctcaggac cacagaagtc cgttagagga  27780
27781  agaaccaatg ccatggcaac tgaaaaccga tgtaatttca tttgctattt aatgggctct  27840
27841  ttgtggaaaa gtgctctttg tggaaaaggc taattgaggc aaaaaattgc acccaatttt  27900
27901  ctcttaaagg attttcccct attttttcag tgttgcagag cctgctttgt ccccatgctg  27960
27961  gattttgtct gttatttttc tgtttgcctt tctacttaat gcccccatct cctggccttt  28020
28021  gttgcctttg gtattagtaa aataatgttc atcagttgag aaggcttatt taccctgctg  28080
28081  aaaaacctcc tctccttgaa tcctgcattt ccctatgaat aaagagagtc ggggcaggtt  28140
28141  taggtggctg ctaagcagca tattatttct acctattcca ttcgtaagag gaaaatgaaa  28200
28201  gctgcccgct ttactctgca tgaagcaaat cctgacagta ggaggaaaat ttgttactgc  28260
28261  aggaaagcca taaaaattca aatgttcctt agcagaaagt gacatggggg caatgtaaag  28320
28321  gggaccatgc cttttaaaag actgttccct gctactttat ctgacagtga cacaagtcaa  28380
28381  ccacatgtta ggaaattccc tggtcaatga agtggaacat ggtaaggcaa gatgtcactg  28440
28441  gccttcattt taatccgaaa tagatatgcc tgctggacag acgctgctct taccacctca  28500
28501  ccgcgttcca tcttttcatc ttctgcgtta tacattgtaa tagcataaat ctgaccatgt  28560
28561  tagacatttg caaaccaccc tgaggatttt tgccacatct gctgtattgt gagtaccacc  28620
28621  tgtgcaatat gaatttaatg ttgtcatcaa attgatatta cttatgaaat tcaattttaa  28680
28681  aggaaacttg atattactat aaaaaattga aacccaaaat cccttgacat acactgaggg  28740
28741  taacagtaac agcaaataaa aggcaattaa attcttgacc tccatctgct cagagaccct  28800
28801  ctgttctcag atggcagaaa atgactctaa aaggccgtgt cttctggtca ctgctttttc  28860
28861  cagaagactt gcctccaatc attctgctct gagtgagtga acttgaaatg agtttgcagt  28920
28921  ccctatctca cacctagtca gtcagcagtt actccagtcc cgtaaagcat gttccacgaa  28980
28981  aaatcatacc acacttcagg aaacacaacc ttaagcagtg ctttcaagtt gatagtctat  29040
29041  ttagtggtga aattgtagaa gcatctcttt agaatcacga atgaaacaac ttttctgctc  29100
29101  tcgtcacagt ctcttcagcc ctgtcctgga ggtcctaact ggcacaaaga gaagagaaaa  29160
29161  atacataatg tacgatgatt gaaaagaagg aagcaaaatg gccgttattt aaaacaggat  29220
29221  gtttgtctac atggaaaatc caagaaaatc tacaattaaa tggttacaac tagtaactga  29280
29281  gttcagaaga ggtagtgcat ttaagatcaa tatacaaaaa tcaattgcat ttctgtatac  29340
29341  cagaaataag cagctagaaa ttgcaatgta agaaaagata tatttataat atcacaagaa  29400
29401  atttaagggg cctagaaaat atatttagca aaagaggtgg aagaaatatg aaaattgttt  29460
29461  aaaagacatt aagaagatac catattcaag gtttataatg aaaaatgtag tactagatta  29520
29521  ttccttcttc agaggcaacc acttttactt ccttgagctg attagtttgg tatttagctc  29580
29581  caaattacta aataaatacc atttatttat ccataaaagt ggaaaagaat aagtagcaat  29640
29641  agaagcagct ttatgagaat ctattgattt attctaatgg aaaatgagga tctggctcct  29700
29701  tttcctctat ccgtgtcccc ccccccccaa atacttattc attccctgtc ccttatgatg  29760
29761  ttatattata actatgaggc ttgtggtcaa ctatgatagt ttcttttttt gtgcaatgtt  29820
29821  tgttatctct gtagaaaact gtcttatttc attcttttgc ttaattttct acatactcat  29880
29881  tgctatttaa cctcaaagct tttgccaata tttttatttt attttacttt attcattttt  29940
29941  agagacaggg tttcactctg tcacccaggc tagaatgcag tggcatgacc atggttcact  30000
30001  gcaggtttga cttcccaggc tcaagcagtc ctcccacctc agcctcccaa gtagctgaga  30060
30061  ctacaggcac atgggccgtg cctggctaat ttttaaaaaa ttatttttag tagagacagg  30120
30121  gtcttgctat tttgatgagg ctagtctcca actcctggcc tcaagtgatc ctcctgccta  30180
30181  ggcctacaaa gtgctggaat tataggtgtg aggcattgta cctggtcaga caatagtttt  30240
30241  aatcttttct gaaatattta aactcagtgg gtattttatc aatgttattt tcttgaaaaa  30300
30301  gttccttctg gagtcttcag acctgctcca atgagtttca ggttgatgtg catctggtga  30360
30361  accactgtca tcctgggatt cccattccct atcatcccag ggacaccctt ttcctctctc  30420
30421  ctgttttctg gaccacaagt cttcctaaat cttggtgtgt tgcctgtttg ggttagatat  30480
30481  gtcctctggt acatttctga gaaagggtgc atgagaccat acatgcaccc cagtgcatga  30540
30541  attctacccc cgacttagag tagaattcta gattcataaa cattttcttt tagcatggtg  30600
30601  aaggcattgc cccattgcct tctagtttcc agtactgcag ctggaaaatt gaaagccatt  30660
30661  tacatcttca tttttttatg tgaattttta tcttcctctc tggggaattt agattctttt  30720
30721  tttttttttt ttttggtctt tgatgttcta aaatttcaca atgaactgtc ttggtaggtt  30780
30781  tatcttcatc ctttgtactg agtccattca attccaaact gcttgtctat cagttctgaa  30840
30841  aaatgttcct gaattatttc ctgggtgagt tcttttcttc tgctttctat atgctctctt  30900
30901  tcttgaatta ctattatttg gatatcgaac ctccctggac tgtttctcta attatcttgt  30960
30961  attgtctcgt ctctcctatt ttatgttttt tattctctac ttgctgggag atcttttcta  31020
31021  ggttgttttt ctctgttttt attgtctctg tcaactatat tagaggtttt cctcagatgt  31080
31081  cttataatcc ttggctgtct gcctatattt aagatccgag tcactaaaag ctgatttgga  31140
31141  atctaattat ctacgtagag gttttttgtt tgtttgtttg tttttttgct gcagggtatc  31200
31201  tggctgcacc tttcatctga ggaatctctg acatagtctc ttatgaattt ttttttcctt  31260
31261  gagattggtc agattctccg aaaaaaaatc taactggctt tttttctaga gagtcaagac  31320
31321  ctaaatgcca ttattccagg tgctaagtta ggggaaaagg ctggggatgc aaatacagca  31380
31381  tatctgctat ctagaatgct ctgctcctct tctttgccga gcaaacttct actcctgtgc  31440
31441  gaagtcttag ttcagacttc acttctgagg atcagtcttc cttaattcct ttaaaatcaa  31500
31501  ttaggtccca atgctatgtt ctgtattctc atagcacatt gtagctttcc tctgtggcac  31560
31561  ttacatttta tttgttgaat tctttgatta gtaactgcct ccctcactaa accataagtt  31620
31621  tcaggagacc agagactgtt ttgcttggca gagcccagtg catagtacat attgggtgtt  31680
31681  gattgttaaa aatttattga atgttcaatt gacaacaagt tctagcacta gggaaaagag  31740
31741  tgcagttgaa ccagagcaat ttcatgatca ttaccagtaa aatcatgctc agttgtacac  31800
31801  attgcttctt tcccatatga agagagtatg tcaggaagga gggagaagtc agaagtgtta  31860
31861  aatactacgg agagatccag taagttgaga gttaaacagc tgctattgga tttagtgaca  31920
31921  tggatggaac tgaagattat accaatgagt tgagcgacgg atgcagaagt cagagtgggg  31980
31981  gggattgaga actaaaaagg agggtgtctg aaagtgtgaa caagcctttt aaggagtatt  32040
32041  tgtgaagagg agatgagaag gtagatgaag aggaaaatgg gtttgaactt attttttttt  32100
32101  tagattttag atgatagaaa cctgagcatt taaaaaactg atggaaaaat ccaccagtag  32160
32161  ggcagacatt gaagacaaag aagacagtag ggataatttt tggtgtgagg attctgagaa  32220
32221  gtttgggaaa tgagatccag agcaggtaaa aggattgact ttggagagga gaacctctgt  32280
32281  tctatcgtag ccagaggcag agaaggagag aatgagagtt gatgtgtgtg gtgggaaggc  32340
32341  tttaaggaag cttccctttg aagggcattt tttatgtaaa gtaagaagtg aagagagttg  32400
32401  agagtgaaaa gagaagaagt ataaaagatc tgaggaaaaa agaggtttga aataattgtt  32460
32461  agagaggaaa tattatattt tctataatta tagagaataa ttattatagg gaattataga  32520
32521  gaacaggaaa gtaagtcaaa cagagaaaca ctgggtttcc gagcagtctg gagggtccaa  32580
32581  ttgagttttg atgtttgcct ttatgatgct actagtcttg cacaggtggc acaggtggtt  32640
32641  tttgtcacac agcactcagc tgcttgggtg caggcactga gacagcagat aattgggctc  32700
32701  acgcaggttt agggtcactc ataatggccc cagatagatg ctatgaagag atgaagggaa  32760
32761  tttaaagttc cagcaaaaga gttattaaaa tgataaaata tggaactaag ctggatagag  32820
32821  aaggagagaa gaaaggaaca tttaatggac aaagagaaca cagagaggga tctgatggag  32880
32881  tccaagaatt gttatagtgg acactgaaca agcaagatgc aaagacagaa gattgtgggc  32940
32941  agagaattgg atatgtgaat cagtgatttc tggagacaga taaatttcag ataacgactc  33000
33001  agtccaggta tgactgtggg ttggagtcat caagtcagag taggagaaag tcactgaagt  33060
33061  gaatgagatt cagaaacggg gagaccagga gattgggtgg gtcattcatg tggtattaaa  33120
33121  gacccccaaa ataatgtcag gaatttttga ggtgaggagt aatgtgagtt aggtgctaaa  33180
33181  atcttaagaa acagatggga agataattat attcgggaag gagattaggt ggtatagctg  33240
33241  aaaaagcaaa gccctaaaga agtaggggtg ttctttttat ttatctttcc acgagaatta  33300
33301  gggagtaatt ggaaggagca atggggagtc agatatatga aaaagaacac ccagctatat  33360
33361  accacaggcc agagttaagc atcccacatc cgttgtttga gcttggaaca cagcaaagct  33420
33421  agtttggttg ccatggtgac caacgccatg tctccgggct cattaatcct ctattccaaa  33480
33481  ctaagcactt agcaatagct tctgaataaa tgcaacaaag ctctgcatac tgaaaagggc  33540
33541  acattcatgt taagcagagg aaaagggttt tcaatttcat tcattaaact tgagtaaata  33600
33601  atttaatatc tttgtgcgtc agtcctccta gctaatgaat aaggataaat gcttaatgga  33660
33661  aaatctagct taataaagtt aacagcattg gcactacata taaaggaaat tgatgttgcc  33720
33721  ggtatacatg catatgaagg ggaaaactga aaggaaaata atatatatta agcatctatg  33780
33781  atgtggctat gtcaggtact tgaaaataaa atgtttcatt taatccttgc aacaaccatg  33840
33841  tgaggttgca cattattctc cttatttaaa aaatgaggaa tcggagactc agataagttg  33900
33901  aatcaggcct cagtacaaag cttgtcagat tcaagcagat caaattttat ttgttttggg  33960
33961  tccgtgatgc tcccactgtg tcttgctgga aattgaataa tgcttatcct tctgggacat  34020
34021  ttggctaatt aaaaaattag gagaaaagac tgtgctaagg tgacacttaa tatctaaaag  34080
34081  agaagcttaa atgctatatc agaatcctat tagcttaaaa aattaactat cctaagattt  34140
34141  tttaaaggct tttcttaaaa aaaaaatgag aaggcagctg ggtatattag aagtgtgttt  34200
34201  aatgaaaaga tatgaaaaac tgtcgatgtt tcttccgaaa tgagtcccat caaggcaatc  34260
34261  gtttatcccc attctgtcgt tttctaacat gaagaattgg agttgcaaag cacactctca  34320
34321  acacagaaac tgatcctttc cttttaagta tcatgccttt attttggttt ctggatttgc  34380
34381  tccaacaagg gtgtagataa gtgattgaaa aagatatatt gaaaatccat taattcattt  34440
34441  tccttaaaat taaactcttt aattaaaaac aacactttga tcaatttcta atttctacct  34500
34501  ccaacaatgt aatatagcaa gggttaaaat aatagaaata actaggcgta tgttaaatat  34560
34561  ccctgtcact aaacttagat gttagcattt ttcttttttt ctccaaacac taattgtttt  34620
34621  ggtctcacct atacgacaat tttaggtcaa ttttctcaag tttgggttgc ttactgcagc  34680
34681  caggtgattc ccaagtgctt cagaggaaaa gtagtaatca cagccttctt tcccacctgt  34740
34741  tagcattaca ggtttccttc tctgacccac tctctttaaa ttctacaatc aaaaaccata  34800
34801  tgtgtcttct gttttgagtt ttcagtctgg atgtgttatc tttgttttat aactggaagc  34860
34861  atctgaaacc ggaaattgaa ggatgaagtt tccttaggcc tgtacttctt tatttatttt  34920
34921  ctatcagcac tttaatttgt ttcttactta ggggagcctg gagcttatta tcctctgaac  34980
34981  attttaaata cccatttagc aaaagatatc agacttacaa acagaaatgc aagtgttttc  35040
35041  tttgtcatct ctgtaagtaa taacttatgg aacataatat aaacaatttt agaaggtttt  35100
35101  tccattaagc taaccaagaa aacatacaaa taggggaaat gatgaaagct cagaattgga  35160
35161  tgctaagaat caagcacatg ccagcttctt gaagttttta ctaattagaa agctaatggg  35220
35221  gacagaataa cggtggaccc ctctcttttc caagacaaaa cattttgttg acagcccgcc  35280
35281  cctaccgaga gccaccaaga agtgaacgct gcagggaagg cccagttagg gagtcccctg  35340
35341  aaagcaaatc actccagccc ccttttcttt gttttcttgc ggcctcagaa ttctggcagc  35400
35401  cctcagcaac actcttgaat taagagggcc acaccaacca aagacctggg tggtaagagt  35460
35461  aggaagtacg tgcacttctc gcaagcatag ttgaattaac ctgggtgggg gcaggaggaa  35520
35521  gagccgtgaa gaaagatcgg cttggactta ataattaata ataaccctgt aatcacagct  35580
35581  acttgggagg ctgaggcagg agaatctctt gaacctggga ggccgagggt gcggtgagcc  35640
35641  gagattgcgc cattgcactc cagcctgggc aacaagagca aaactccgtc tcaaaaaaaa  35700
35701  aaaataaata aataaaaata acaacagctg gatatggcat ttattttgca tgcttggcac  35760
35761  tttgtctatg ctttcactaa tcctcacaac tatcctatga ggttaagatt tgcagattaa  35820
35821  aacactgagc ttgagacaaa ttgcttaata gtgaaatcag gttttgactg cagtgacctc  35880
35881  aatacagagc tctcgttttg tccactaggt ggtgctgcct tccctttgct actttagagt  35940
35941  cctgccgcta atgtaaatta gtctcgggac tgccttgggt gactttgctg tttttgcctt  36000
36001  attctgtgga tctcatctcc actgtagact gtatatgtca gtcagcaaac ctgccactcc  36060
36061  ctcagcttct tctataactg ccttgctccc agcccctgat gaaggggaag cacaggttgc  36120
36121  tatcttctgt aacacttgat cctcccatgc tgtagcctat tagaccaggg gtggtgttca  36180
36181  accaagggct ggccaggagg ctcgaacatg gcttgatatg aaaagaggaa ctcaaggaca  36240
36241  gtgcttaaaa gtgaaggttc tggagtaaga cggactcggt tcagaccttg actattccat  36300
36301  tcatgagggc aaaatttaac ttctttgaat cttagccctc acctaccaaa tggggctacg  36360
36361  gataattcaa gttgattcta gggaactcca gcaaggcttt atggattatg taaggctctt  36420
36421  ttcccccatc cctggacctg tgaaagtatc tttatgttgt ctagaaatgc gtttcccaaa  36480
36481  gtccactgta ttaagcaatg atgctggagc tgttaatagg tgtttcaaaa agagaattcc  36540
36541  ttggaaaaat aagtcctgga aaatccatgt taaactggac agatttcctc aatataaact  36600
36601  tctcagaatc tttcatgtgc taatgtgaat tgtaaagata caaaggtaca taaaatctac  36660
36661  acatttattt aaccacagag cttttatttt taatccatct tgcaatacta atatgccaca  36720
36721  gagcagactt tgggtaatgc tggcttagaa gaatgaaatt agggcctata gctagaaggg  36780
36781  gaactcacat ttggtgcagc aagaactcca tttagccctg tgtacgtcag tcttctttcc  36840
36841  agcttctctt ctgagggcag attctatcag tgcgttagga agaaaaacga ccctccaaag  36900
36901  atgtctaagt cctcatcctt ggggcctgtg attacatgtt acttgatatg gcaaaaaaag  36960
36961  cactttgcag atgtgattaa attaagaact ttgagatgag gagattatct tggattatcc  37020
37021  atgttggtca tgtctcttta aaatcaggga ccttttttgg ctatagttag aggaaatgtg  37080
37081  gctatagaag gaaggtcaga gagataggat gtataagaga ttctacccac cattgttagc  37140
37141  tttgaagatg gaggaaggag gccatggtca cgaaatgtgg gaagcctcta gaagctggaa  37200
37201  aaggtaagga aatggactct tctatacatt ctggttgact tcaatcttag cccactgtca  37260
37261  gggttttttt tgttttttgt ttgttttttt tttttttttt ttttagaaat cgagccaata  37320
37321  gaatgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gttcagagac agggaatgga  37380
37381  atgatttatt ttaaggaatt ggctcatgca atgtggaggt gcaagtctga aatctggagg  37440
37441  gaaggccagt aggctggaga cctagggaat agatacagtc tgttgccaga gcccttcctt  37500
37501  gcttgtggga ggttagtctt cgttctatga agactttcaa tggagtggat gaagcccacc  37560
37561  cacattaagg agaacaatct gtttttaact caaagtttgc tgatttacat gtgaatctca  37620
37621  tctagaaaaa caacatcaca gaaacatcca gaatattgtt tgaccaaata gctaagcagc  37680
37681  atggcccagc caagttgtta cataaaatta accattacct ccactgagac ttgtgtcaga  37740
37741  cttctgacct gcataactgt aaataatcaa tttgtgttgt tttcagctgc ccagtttgtg  37800
37801  gtaacttgtg acagcagcaa taagaagcta ggactctcac ctacccaccc taggcatcct  37860
37861  aggcattact atctgctata atgtaagtga tttccttttg aggaattggt catctgtctg  37920
37921  tcaattctgg tccatttctc taattctgcc atcatccacg aaggatttcg atgctggcat  37980
37981  aaattaccag tccaaaatca ccctcacaac tcctggacct ccacaattct aacaatctgc  38040
38041  atttcactcc aggtcagctg tgcactcaca tgatctcatc cttggtcctt tatggctctc  38100
38101  cagtattttc gcttcttatc tttccatcat tctctctcag ttacactgca ccaattcttt  38160
38161  aatgtcttca tgactccagt tccttgcccc tttttgaata caggtctctc accctctctt  38220
38221  aacgtcattt ctttctctac tcagtctggg cttccttgtt gattacttga atttctgtct  38280
38281  caccgacact ataactttgc cacagtacaa tccttctaga ttagcacaga ccatatacac  38340
38341  ctctaataca ccattccctg cctactatta aatcatctat aaaaatacag aaaaacttac  38400
38401  caaagccctt tagcaatagc tatgtaaact aaatatatga acaaactata aaccaaagaa  38460
38461  tggtgaaatt tctattaatt acatcataaa aatgaatgaa tttggatgtc cctcttaaac  38520
38521  aaaatggaca gacaacccct ccaagagtta gaggaagagg ttgactgaca tgttcagtgt  38580
38581  ctggcttcag ggtacacaaa ttctccctcc ctttaaattc atcattctga caggcatgca  38640
38641  acctatcagg tatttgaaaa gatagtctca gatgattagt cactacctgt cttacccatt  38700
38701  tctcagtgat gaagatggta caaagaagcg caacctggag tccatgaaaa tattctggcc  38760
38761  cagcatagag ggagccttac cctgactaca cacgggaaga taattctgaa atggcctttc  38820
38821  tgcaagaaac agacaaaaat tgtgaagtct tttgcttaat tccatccaaa gtgtgaaggg  38880
38881  gacttggtct ttatgagacc taaggagatg atggactgag ataaaggcag aaatgcaaag  38940
38941  ggagctggag aaaaaacttc cctcttcaat tcacctaagg ggctgttcta aacctttatg  39000
39001  tagccatagc tctagtttca ccagctggtg acgtagacag tatgacacct aggcatccct  39060
39061  gtgtttaaca actgtggtcc tccacacact gtgttagcag ggaatcttgt ttcttcaagg  39120
39121  tactccttcc tcatatgaat tcccagcaga gacaacctct gtccaagcaa ttgtttttct  39180
39181  ttctttcttt ctctttctct ttctttcttt ctttctttct ttctttcttt ctttctttct  39240
39241  ttctttcttt ctttctttct ttttctttct ttctttcttt ccttctttct ttctttctct  39300
39301  ttctttcttt ctttctttct ttctttcttt ctttctttct ttctttcttc cttccttcct  39360
39361  tcctttcttt ctttctttct ttttctttct ttcttttctt tctttctttt cttttctttt  39420
39421  ttttcttttc ttttcttttt cctttctctc tctctttttt ttttaagaca gagtctcatt  39480
39481  ctgtcgctag gttggagtgc agtgatgtga tctctgctca ctgcaacctc tgcatcccgt  39540
39541  gttcaagtga ttctcttgcc tcagcctcca gagtagctgg gattataggc atgtgccacc  39600
39601  aagcccagct aatttttgtg tttttcatag agacggggtt tccccatgtt gaccaggatg  39660
39661  gtctcaatct cttgaccttg tgatcccccc gaccttggcc tcccaaagtg ctgggactac  39720
39721  aggcgtgagc cactgcgccc agctgcagtt gctctttctg taaggcactg gttgtagaat  39780
39781  aaaccctggt attccccctg gactaaagga ctccttactt attatcaaag atgctggctg  39840
39841  ctccagagat gggcaccatc acccttgctt ttgctgctgt tgctgccact caaaaaagta  39900
39901  ggctcactgt tgcttgacaa attccttctc atacaattgg cttctaataa cccaaagccc  39960
39961  cattggtacc actctccttc atgccatgtt atctccctgt ttcactccag tcctgcctcc  40020
40021  atgagccagg gccattcacc tctaccccta gggctggtcc aggcctcctc ttgcctttga  40080
40081  gtccagaaca gacagaattt tgtccctgag tggaggaaga agtccttatc actttatcca  40140
40141  aacttgtatc ttctaaaaaa atcagtcttc ctcagggtta acctcttttt cagttgaatg  40200
40201  ataatagcag cattaatttc cttcaacgaa aacacctttc tgaccataat atatggtctg  40260
40261  atttcatgag cccaacagat tagtgcaaaa taatacagta atggtacata ttccaaagtc  40320
40321  tgagttattc agtcttatct atggttactt tgcaaaattt taatcaatgg ttttttggaa  40380
40381  ttaaaaagat aaaaaataaa ataaatacag ggtgactgag ctcagtgtct gcatcttggt  40440
40441  tattctccaa tagcatgtct agaaagatat cctttcttta aggttgagta agttaaaaat  40500
40501  aaacaaaatg ataaataaac atgggttcaa tgaaaaaaat gtgtctccca aaggatgaga  40560
40561  agcaatattc tgtggagttg gcagataagc tttgatatga aaaagatttg cttcaggaga  40620
40621  caggggaaat agtttgtgat atttgcttcc tgttttcaat atggcttaaa aaatacgagt  40680
40681  agctgttaaa gaagaagaaa cttgtcatga gagcagacca agtgtcaaaa agtttggttt  40740
40741  aataagcatt tataaagccg agctgttttc ctattccttc actggtcttt gttcagtctt  40800
40801  atttgctgga tctgctactc ttttctgtgt ttaaatattt gcatgtccta gggctcagtc  40860
40861  taagaggccc ttttctccat ctgaactcaa acctgtgtga tcccatctgc ttctgtgact  40920
40921  tcaaatgtca tcaaatggtg ttcactttca gcttggtatc tctagcttga gcctctgctc  40980
40981  tgaactccag actcatctat ccaactatat ataatctgtc tccactggat gtttagttat  41040
41041  cctctcaagc tttccatgtc cagaaagaaa gtgtttccta tccctgtgtt aatgatcatt  41100
41101  tgcatggttt gttcttgtag aaatgtctgt ttatatactt tatccatttt taaattgggt  41160
41161  tatttggctt tttctattga gttgtaatag ttctattttt tttgttgtta ttgttggaga  41220
41221  caggttctca ctctgttgcc caggctgagg tgcagtggag ccatcatagc tcactgtaac  41280
41281  ctcaaattcc tgggctcagg caatcctcct gcctcagact ccccaaatgc tgggactaca  41340
41341  gacgttagcc accatgccag gtctagtttt aatagttctt tatgtattct agacacgagt  41400
41401  cttttatcat atatatgatg atagaatttg gggacctgtc tgttcacaga taaagagaaa  41460
41461  atagtagttt tgatttctcc aggaagttat gtataatagg aagtgcaagg agcaaatgat  41520
41521  gatgcccaaa gtgaggcaaa aatttaggga gtgagaagaa aggaaatcac agaaaaatca  41580
41581  tcacagactt tgttttcaga gagggagaag aaagcacacc caaggaaact gaaaaaaaaa  41640
41641  aagaatttca agaaatgagt catcaatacc attagatata gtagagaggt gtggtaactg  41700
41701  gaaggttgaa aaatgtagat aatcaattac aggccactag tgatcttcgt ctgagcagtt  41760
41761  ccagtggagt gtggggacag aggcaaggtt tgatggactg aggagtgtat cggtggtgag  41820
41821  acagtggatg tggaaaacag agaccaccct ttcaaggagt tcaaacaaaa agcaatagaa  41880
41881  agaaattgga ggttagctaa aagggagaaa agagttgcaa aagcttaagt atgcttagaa  41940
41941  aatgagggca aagagtccat gggaatggag atgttgggta aataatagag ataaattact  42000
42001  tgtggagcaa tgttctactg ctgggtgtat gatcaattgc aaagaggaag gtgttggtct  42060
42061  taaattggag gagagaccct acttccccta aaaggataga gagaaggtaa agatgctgaa  42120
42121  ttagtcagca tttctgtttg ttttaccaaa acccacagaa actcaattca gcaatggtag  42180
42181  aaataactag ttttcaccaa tatcttgttc tcttccactc caggctcatg gaagaccacg  42240
42241  ctttctagtc cacttgaagt tcagcaggca tatgactctt ctagctaatg acatatgaac  42300
42301  aaaagaaata agagtggctt ccaggcttag acaatgaaaa gtccatgagg aatttttaaa  42360
42361  gtcttcttct ccccatgata ttgtgatagt ggggcaagcc tcaggtagag atggcgaagc  42420
42421  cataagacca aggcagcttg gagccctgag aaatcaaatg gagggccttg attctgaatt  42480
42481  gccccttgga actgcagtgc actatgtgac agtgagaaat aaccttctgt tgctctaagc  42540
42541  cactgaaata tgagtgtctt tacaacagca taattaagtt tattctgact aaatcctaac  42600
42601  ctaaggaaaa aaattagact atattggcac tcaagaaaga gttgaatgac ctagatacct  42660
42661  agataagggt aagatagaga ttaaactggg taactggaac cactaactca aactgagtcc  42720
42721  aacaagatga tgtacaaatc tttaacaggg attccactgc aggaacgacc aatgagattt  42780
42781  tttatcattg ccacacaatt tgacccagaa ggtttagaat tgtaagtgca agtgtgttgg  42840
42841  atgggccatc cacaaaggtt ttgcagggtg acttcaggac agagataaaa ggaagacttg  42900
42901  agccagacac ctgtgccttc agggaaaatg ggagagtcac tgggagttag taagattata  42960
42961  gataagaaga aataaagagt aatttcacgg gatgacataa atcttaaaga atgaggtgca  43020
43021  caggtgagga attaatggtt cttgttgctc tagaagaagg tagttctcaa ccccagactc  43080
43081  tagagaatgt gagtgttaga taaatgagaa ctgaaaggaa atggtacttc atttaagatt  43140
43141  tcatttgaga caagactatg gaagacacaa gagaatatat ttgccataga atgtagactg  43200
43201  aaagggcaaa attgaaacta gaaaaaagca accaactgaa aatatgcttt ggcgacagtt  43260
43261  catgacatac tcgacactgt acaaaattgc atccttgaca aagaagcaga cttgagaaat  43320
43321  aattccagaa catgcagaaa atgaaaagcc ctgaatagaa taaaagggat ctaacctttg  43380
43381  aataatagat gtttctaaat aattcgtgct gtgagaagta agcgagacaa tatatgtaaa  43440
43441  actcttagtg agtgctcaaa aaagagcaga cacaattaat attttcataa aagaatgcat  43500
43501  gacaaatgtg ctgttcttta tctgcacaga agcctatacc agcccagcag tgttttgtac  43560
43561  tgaggcaggt gcaggtcaag gtgatgagag caagtgtaaa ccaacatgga tcaaacatct  43620
43621  cagataaaat aaacaactaa tgaggattct ggacttctac ctgaagttat agtaaatgga  43680
43681  accgaattcc ttctcaaatc cttacgaata aaccatgata atattttctc catggtcttt  43740
43741  ctgacctgtc ttaatacctt ttctaagaaa agtgtaattt tttaaggtga tgttaaaaag  43800
43801  gcagccatta gtgatttact atgttttaag tcatgcattt gaggactgga gttaaaaatt  43860
43861  ttgagagggg attttttttt tcattgactt taactcactt gataattggt gggtggtgaa  43920
43921  tattttaagc aaaaatggtt ttatagtttt taatacataa agagatgttt tctttttgaa  43980
43981  tatgaacaat gtttcaaaac agagtagaat aaaaaaaatc ttcatctaaa aaacatgcct  44040
44041  tgtttggaga tgaaatgggt aggttcagtt tggtaaaatt aacaaaaaca tctaagccca  44100
44101  gaaaaacctt taataaaata ttaaatttca gtgctggggc attatattca atgatatgct  44160
44161  atatccctga gtcaaggaat aatttgaatt ctgaattttg aaagtgtccc cccaacaggg  44220
44221  gcacatgtgc ctctgacacg gtggtgggta ctgcactgca gaatctttaa ggaagttacg  44280
44281  gacaaaggga gcagaaacaa aatataccat taacagctgt tcagctgatc tctccaactc  44340
44341  ttccagccaa ctaagagact gaacaaagtg aaaacaatta acactctgtc tacaaactca  44400
44401  ggtttattgg aaagtataca aacaagctca actggtggaa gaataaaaaa ataatgctct  44460
44461  gttgtttcag atctcataga aggcttggct aaaaatgtgc ccatcaaaag taaataagtt  44520
44521  gagagggtat tctggaacca tagtgactga atacagagta ttgcccattc ttttccaatc  44580
44581  cctacttcta cacctttatc ttagaagctt attatttagc ttttcatttg cttttaattt  44640
44641  atctgaaatt aaacacacac tcccactccc caccccccat ccccatccac acacactaga  44700
44701  gatgaaatct gtgcttttac aacattgtta gtctttggtt ccaatacctt tattaatagt  44760
44761  ccattcttta tccactgcca cacctgtcat tacagatgct ttctgtaggt aggtctgttt  44820
44821  ctaggcttta cgttctattt cattggtcca gttttctctt tatgcatcaa caccacatta  44880
44881  ttttaattag tttgctttga tatttggtgg ggtaagtacc ccttattcac tgtcttttct  44940
44941  ttccatctta ttctttttta attttaagaa aatttctttc tcattctttt tacttcactt  45000
45001  ttccaaaatt gatttatttt tgctctttac tctgcaaatt ttgtggggaa aaatgtttga  45060
45061  attgcattga atttatagat taattctgaa agaattgcca tctttacaat aatgagtctt  45120
45121  tctatttatg aacatagtaa aactttccat ttattgagtc ttttgccttc aataaaaatt  45180
45181  ttatcatttc cttcatagta gatctttata tattctgatt atgttttcaa tacataaaga  45240
45241  aatgtttcct ttttgaatat gacctttatt atgaaaaata aataagaaaa gcccaaccca  45300
45301  atgaaaaatg ggcagaagct atgaagagac aattcttaca agtgagattc tgtggcctgt  45360
45361  aaacatatga gaatacactt tactggtaat caggagaatg caaattaaat caaaatacca  45420
45421  tttaattggc aaacactaag aagtttgaga gtatcaaatg ttggaaatga ttttgaacct  45480
45481  ttaaactcta ctgatggaca tatacattga tatatacact gatgaatata atttaatatg  45540
45541  gttgaaaatg ttcatacatt acttcccagt aattctattt cttcctctca agtaactact  45600
45601  gcacagtttg aaagatattt actattggga aaaagctaaa acaactttac catccttcat  45660
45661  aaaggaatag ctaaactgtg gtttatacaa ggtaattctg ttcagcagtt gaaattaaaa  45720
45721  aaaaaaaaac agttctctat tcaaagacat gttgtgatgg ataaaaacag gttgcaaaag  45780
45781  tgagatacaa tgtacgtagt tttttaaaac acaaaataat agtatatttt ttaaatggat  45840
45841  acacatataa atagtaaaaa gaacaaaaat ttaccaagca atgataagca tcaattttag  45900
45901  aacagtagtt acctctgtgg aggaaaaaat tatgggagaa agaagaaaga aaagggctag  45960
45961  ggttttctgt aaaactcgta ggacagaaga aaactaaagc aaatatggta ataattaaat  46020
46021  tcagtcaaat atgggtatgg tgtacaggtg tcaatatttt ctggaatttt ctctatgttt  46080
46081  gactatttca taattcatta aagtcttaga tttggtgctg atgtaataat agatatttag  46140
46141  atgcagtaac acaacagagt tctctctttt atatataaac acaaaataat tttgagtttt  46200
46201  taaataacta tagcatttta aataactaca gctgcatttc tagaaatgca gctatggtat  46260
46261  aaatcaagga gaggctgaac tttgatttat tagaacttta ccaataattt tttttatttt  46320
46321  ggaataccat tcatgatggc aatgatgctc gtggtgtttg aattacaata taaaacacct  46380
46381  ctatcagttc gaatatgtag ctgttcaaat tctacacatg ggcttaagca aataatattt  46440
46441  cattatatca tttaggataa tctttcctaa atattaacat attgaatttc acactacatc  46500
46501  actgtagttt atttatatta tttgtaacca tcataaattt gcctctacat gttaggcagg  46560
46561  gcattgtatt tatttttaaa agattatgtg tagatgatac tctctatggc ttacactgca  46620
46621  gcataggaag tgtctggaag ggttgggaag cacttatctg tgttggtcct cccgtttagt  46680
46681  accagtctct ttccacacaa aggcttttca agaaatcaag accatcagga caggaagggg  46740
46741  tctccatctt ctctgctgaa attcttatct tatctgtcct gttcatccca ttctcagtgc  46800
46801  acacaaacca gtgtttcttt tgcccacaga tgaaatctga aaattccctc ttctttatca  46860
46861  tgcagagaaa atttaatttt ttatctctct catttactat aattctagac tagttctgga  46920
46921  gaccctcttg cataaattaa aaggttcatg aaggaacttc tcccattaaa agtcacttta  46980
46981  ccccagaaac aatgtactct gcccacttag aatgaaaact gctacaaatt ttatagggta  47040
47041  tagtttatag aaatgtaaag aaaacttttt agagaaacag actgtatgtc tgcatggaag  47100
47101  gactccatac tgtaagaatg tcaattcttc ctaaattgat atgtacacca aaataaaatc  47160
47161  cagacgaatc aaattttaaa cattttttta acatttataa aaactagatt ataattaatc  47220
47221  aagattgtta tgcaacttct gaaaggagta ggacattctg gtacaaagga aaaggcaagg  47280
47281  gaaaacttga caatcgaaag tcaacatcac tgtgtttagg aaaaatcaaa ctggttacaa  47340
47341  cgtttatagc aattatgata gcataagctt atatcttgat gaagagctca taaaagtgca  47400
47401  aacaaagccg aacgatttca cctaataaag agacaatgaa ctaaatttgg acaattaact  47460
47461  aaaaaagaaa taccattagt taataattac agagaaagtg tctaaactct aataatcaaa  47520
47521  tgaattcgga ttttaaaaaa taagaatttt tgcaagaatt tctctttaag tgtgtaatat  47580
47581  actgcttagt gaggtaatta gtcttatgca tcacagagag agataaaaat ataacttttg  47640
47641  gtagttatta ataaagactc ttaacatagt tcaaatgttt cagcttaata attctatttt  47700
47701  gggggaattt attccaagga aataatccta aaatttacat acaaaattat taattgtagc  47760
47761  attaatttta agatcaaaat tttggaaaaa atcagcacag tagggtaaac ttactctaag  47820
47821  gagtatgtag ttattttaaa ttatgtttaa aatgactata taattacatg gaaatgctta  47880
47881  taagagtaat ataaaagcat tgttggtcag taaaaatatt aacgtgtcta acttcattgg  47940
47941  taattaggga aaccattcaa atgcaatgag atatcactct gcaaccaaga aattggctaa  48000
48001  aattaaatag acggaaaata ccaatgttga taaggatgta atacaatgag aaaccctcac  48060
48061  ccatggctta tcggagtgta agctggtaca actgcttatt tgacagtact taatgaagtt  48120
48121  gaagatatgc atacccagtg acccagcaat tccactcata gatgtagagc ccagagaaat  48180
48181  ccctgcacgt gagcaccaga gtacaagaat gtgcaagaat gcccatggca tcagtgcttg  48240
48241  ggatagcctg acacgggcaa tgcccatcta cagttgaatg gataaattgt ggattactcg  48300
48301  tgctaaaaga cagacataat aaaatgaaca aatgagaact aaacagcaca agacagatta  48360
48361  ttttcaccaa tacaatattg agtgaaagaa gcaagtcaaa agaatttgtg tttatgattc  48420
48421  catttattca aagttcaaaa attggaaaat ggaaggattt tctggggcta agagtgtcta  48480
48481  atttcttgac caaggatgtg attagaaggt gatggcttta caataattaa aaaaaactgt  48540
48541  acatatatat tttatatact atgtaacgta tgttatgtgt tatgggtcga attgtgcgcc  48600
48601  accccccaaa acacacacac acaaagatac gttcaagttc caacctccaa tacctcagca  48660
48661  cgtgaattta tttggaaata aggttgctgc agatgtaatt acttaagtta tgttaaaatc  48720
48721  atactagagt aaggttgttc cctattgcag tatgactggt gttcttataa gatgaccatg  48780
48781  tggagacaca aatgagacag ccaagtataa tcgggtcccc agagaccctc taaccagcct  48840
48841  gtgcactggg agaatgggat ggagctatgg aagttcctgc cgtttgcagt ggggagcagc  48900
48901  ctggcctctc cttttcctgg gtggtaacct gggatccagt ctgtaagatg ggggcctgtt  48960
48961  aacaggaacc cctcttactt tgctgagagt ctttttcctt tttgccaaat aaattctgta  49020
49021  accactcacc cttcaaagtg tctgcgtgcc taaattaacc tggtcatgtg acaagaaccc  49080
49081  agattttcct gcaacacaga gacacagaga aaatgccatg tgaaggtgaa ggcagagact  49140
49141  agagtgatag gtctacaagc caagaacttc cagccatcac cagaaggtag gagagaggtc  49200
49201  tgaggcagat tctcctccaa agtctctgga agaaaccaac cctagacact ttaattttgg  49260
49261  acttccagtc tccagaggtg tgggagaata aatttcagtt gttttaagct acccagtgtg  49320
49321  tggtattttg ttagggcagc tcttggaaac taatacattg tattttcaca ttaaaaatat  49380
49381  atttcaaagt tcccaggagt tgatgtttct ggtctctaat ttattgaata aatcacaaaa  49440
49441  tctaaaataa aaaagtagcc aaataattgt actttatata tttcctggaa aagttacact  49500
49501  ggcgacacaa ttcaagtata aaaataagga actcctattc agaaaaggaa accatgtagc  49560
49561  atatctagtt gcaccaacag gtcaaagatc aatcgtaaat gtccaagtac attaaaaaag  49620
49621  gatgtggttt gttccaagtt ggcctgtaag aatttcatcc tgaccctttg attctcttcc  49680
49681  ttactggaaa ttctccagca tctgaagtga ccctgcacat ggcttctggg aagacattct  49740
49741  cattcgttcc atttcactcc agagcaaaga cgagctgacc tgaaataaga cctgacccag  49800
49801  aacttctcta gggcagaata ctgataaaca cagatggctt catgaaagac catctttggt  49860
49861  tacaattctg ccttctacaa gttaggaata cagtctcaga gtttacagag caatgtactc  49920
49921  ttgggtacct tccttgggga ctgagtttgt ataggatatt gagcatgctt gtaggagttt  49980
49981  tggctttctc aaatatgttc catatgatca ggagatgcca taaataaggg cataaaggaa  50040
50041  caatacatgg taaacggatt ttttttaaag ctaacaaaat gcaatgttat ctttctagta  50100
50101  ctttctggtt ttcatatagt aaaagagagt aaactacaga aaaattttcc ttcagaaaag  50160
50161  taatatgagg tggaatagaa cagtgataag gaatttcgaa gccagtctgt ctgttttcaa  50220
50221  accttggttc aacaatgagg aaggggtccc cagtgggaga gagccccagg tggggaagaa  50280
50281  caatgaacag ttgttctgag aaatgggaaa tcacaagcaa tgacttcttc ctggcacaat  50340
50341  gaccttgttc tgtgcgcaca atgacctcct tcagcacagc agctcccccc agcacaactc  50400
50401  tataaaactt cgctgcagtt gcaccctgcc tctacacagc cccttctctg ctgtgctgcc  50460
50461  ggttgcaact ttgcaacgca ttttcataca tactttctct aataaatctg cctttcttta  50520
50521  cctacaactg tcttggtaaa ttactttacc acctgtgaca ccggccccag ctagttgcac  50580
50581  tcgtgacaac tagctggttg tacttttggc caattattaa cctctctgag tacaaatttc  50640
50641  ttcatccata aaattaggat taaaaactgc acccactgca aaggattact tggaaggttc  50700
50701  aatgaggcaa tatatgaaaa gcatttagcc cagaatgttt cacatggtta agtgcttaat  50760
50761  aaatactagt tactagcata ataataacaa taataataat aagtctgtac agactaatac  50820
50821  ttgaagtagc tataaaaaat tccagcagcg ctgatattag agttggcccc ctaagggtca  50880
50881  tttggttcac ctcattaaat taggcagaga aggaaaattt cagcttcttg agttgaccac  50940
50941  tctcacattt aacatttcta attagaaaaa caaaattcac ttaagttttc tagtctgtta  51000
51001  aataaatggg ttggattaag taattctaag gagctttcca agtacaaaaa attcctattt  51060
51061  ctaacatcct ttgtcaacca taaataaaac attttgcagt ctctgaatca ttttctctct  51120
51121  ttcaatgaat atttctacta taccagcttc tgcccctttt gatgaaaaat ataaccttta  51180
51181  ggctagtttg gtgactaaag tcgtgtgtgt gtgtgcatgt gtatgtgtgt gtgtgcatgc  51240
51241  acaggcatat gtggtggtgg tggtgctgcg ttccaagaaa gcctcacaga cttgggcagc  51300
51301  cctaatactg caatttcagt caaagggatg ggaagtttcc ataccactaa agtttacttg  51360
51361  catcaaactt ttaggtttat ctgctatgaa agagaagaaa agtattattt tgtggaatat  51420
51421  tctaaacagt tgatttttaa agagtcaagt gttgtgacat aacatttgtt tttaatgata  51480
51481  ttagcaaata tcattgttat gttgattaag aagatttagt tgtagaaatc tcttggtatt  51540
51541  tccaaatcca cctgggagta agaagtgaaa ttcagcaacg ctccagcatt ctggcacaaa  51600
51601  tccttccttc tcctcccctg ggtacctttg ctggttgtcc aggagatggc actgttgctt  51660
51661  caagggaatg gcttccacga ggcccaggaa gagagcctgg gggcaaaggg gttgagggtt  51720
51721  ggggataata tacggcagtc agaagttaaa agagaagcag tgagaaaagt cttgtttaat  51780
51781  gaaccttagg aataatgaca aaacatgttt aaataattgt cttcctcaat ttccctttaT  51840
51841  AGGGGCGAAT GTGAACATGA AGACCAACAA CCAAGATGAG GAGACGCCCT TGCACACGGC  51900
51901  TGCCCACTTC GGCCTTTCGG AGCTGGTGGC CTTCTACGTG GAACACGGGG CCATAGTGGA  51960
51961  CAGCGTGAAT GCCCACATGG AGACCCCCCT GGCCATCGCC GCCTACTGGG CCCTCCGCTT  52020
52021  TAAGGAGCAG GAGTACAGCA CGGAGCACCA CCTGGTCTGC CGCATGCTGC TTGACTACAA  52080
52081  AGCCGAAGTC AATGCCCGAG ATGACGACTT TAAATCTCCC CTCCACAAGG CAGCCTGGAA  52140
52141  CTGTGACCAC GTGCTCATGC ACATGATGCT GGAAGCTGGC GCCGAAGCCA ATCTCATGGA  52200
52201  TATCAACGGC TGTGCTGCCA TCCAGTACGT GCTGAAGGTC ACCTCCGTGC GCCCTGCTGC  52260
52261  CCAGCCTGAG ATCTGCTACC AGCTCCTGTT GAACCATGGG GCTGCCCGAA TATACCCTCC  52320
52321  ACAGTTCCat aaggtgaggc tctgcccagt ggtcagcagg ttgaggaaga ttcaaatggc  52380
52381  agccttgtct gaaatctcca agtaactcaa gcttgcttga ggcttgagtc ctgggctaac  52440
52441  tacctctgat cctctttgac cttccattac atacctaatc ctagctgtct cctcatctca  52500
52501  tcctagtcta ggtttgcttg aaattgggtg tgagagctag aatgagaaaa agagtagcaa  52560
52561  ataatttgtt ttgccttgtg tgaacaccag tgcactggtg gcttcctgag ggactgaggt  52620
52621  aagtctgcca gaaaggtgaa tagtgttaga caggcataca tttgccatct tttaaacaga  52680
52681  atgactgatc taaagatgac tcagcctgct ttgaaattag cttgtagcca tgaaagggcc  52740
52741  acccgatttt ccagtttaat gaaagctaac gtttattaag tactaaaatt atatttatta  52800
52801  tgtataataa ataagcacac tgttataagc attttgtatg tcttcattta attcttacaa  52860
52861  caatcatacg aggtatatat tattattgtc cctatttgac agaggaggaa actgaggcac  52920
52921  agttaagtag cttacctgag ctcccacagt gccagtgcca ggattcaacc ttagatactt  52980
52981  tggttccagc atctactctt atgatatcac actgcacggt ttttcttaac aacattcata  53040
53041  atctcaaaca ggctggtagg gaccagttgc taccagtatt gatatgacta agacatggga  53100
53101  cgtatcctca agaagcttag aatctagcag atgagacaag caaataaagg ggtaatttta  53160
53161  atatgctgtg gtaaatgaca aggtagaaga ataatgagtg ctacagaaat atggaagaga  53220
53221  gtgaattttg catagtttta tagctagtaa ttaatttgga ggccaaaatg cattttacct  53280
53281  gaaaataaat caaataatac tatacttagg tttccccctt gctctaaaaa tttaattaac  53340
53341  aacaagaaga gtttgaagta tacaacaact gactaattag gccacagaaa gcaaagtaac  53400
53401  agatgttttt ctgaattcac agcttaagtt ctacgtctta cctgggtaaa atgtcaggga  53460
53461  cttgtctgaa gtcctgcagt gtgaggctta gttagaagaa aagttctact agagaattta  53520
53521  agggtagtgc cttcagtcag ggcagattcc agatggacaa accagagaac tttcaaatga  53580
53581  agatttgatg ggttcagcaa tcctgtgatc tcaataggaa ttttctcttg gttatcagga  53640
53641  tgctaatgga agattaacta attctttttt aaaaaattat atgtaaagcc cagaatgtca  53700
53701  tgaattttcc aaaagttttt tagggaacta caaatgatta agatgaggaa tagaataaga  53760
53761  ataatgttac agtaactgtc ctgtgttgag ctctaaatag gttttataca gactatttca  53820
53821  ttttattttt ataatggact ctgaggtggg cactggcatt actcacattt aaaaggtgac  53880
53881  taagctaaag ctaatagtgt taatatattt tcataaagtc acacagagta agtgtcaagt  53940
53941  tcactcattt gtttatttaa caaatattta cttaacacct ccgaagtgtc aggtactgtt  54000
54001  ctatttgctg gaggtagagc aatgaaccaa aggccttcat gaaagatact ttctagtggg  54060
54061  agacaggaaa caaacaaaac aacaaccaaa taaatatact ctgatatgtt aggtgctatg  54120
54121  gagaaaaagc agggcaaaaa aaaaaaaaaa gagaatgcca gattatgtgt gctactttaa  54180
54181  gttgattaga aaaaataagg atgtgggggg ctgggtgcag tggctcaccc ctgtaatcct  54240
54241  agcactttgg gaggctgagg cgggcggatt gcttgagttc aggagttcaa ggacagacag  54300
54301  cctgggcaac acggtgaaac cctgtctcta ataaaataca aaaaattagc tgggtgttgt  54360
54361  ggcgtgcgcc tgtagtccca gctacttggg aggctgaggc aggagaatgg cttgaacccg  54420
54421  ggaggcagag gttgcagtga gccgagattg tgccactgca cttcaccctg ggtgacagag  54480
54481  cgagactctg tctccaaaag aaaaaataag gatgtggagg aacaagccat gcaaatacct  54540
54541  gatggggagg tggggagagc attccaggcc taaggaaaag caggtgcaag ggtcctgagg  54600
54601  taggagaggg ctaagcatgt ttgagggaga gcaaggaagc ctcagtggct gaagtggagt  54660
54661  gagcaagggg aagataaatc caagaggtat atatgtgggt tgtttgcaga ccatatatgt  54720
54721  cgccttgtaa gctgtgggaa tgttcttggt gttatactct gcatgggaga ggaagtcact  54780
54781  gaaagatttt gagttgagaa aaataaaagt ctgatttata ttctaaaatg gtccttttga  54840
54841  ctgcctttca gagaataact ctgagtgggg ggctggcaaa tttgcaataa tttagatgag  54900
54901  agatgagggt aacttagatt cacagtggaa tagtgaaggt ggtgagaatc atggactttg  54960
54961  gggtcaaact tggattctgt cacttactta agagtgtgat taaataaact gctgaaagtt  55020
55021  tctgggcctc agtttcttcc cctgttgaat gagtataccc tgaatttatg ccttggcaat  55080
55081  gcgatgcaga ctcagtcctt ccccagaagg aagttattcc tactcatagc acatcacaaa  55140
55141  tatgctcaaa gctcagagga tggtgccaaa catttctttc ctctttctct tggacttctt  55200
55201  tcagtcacag cagagtctct ttcccagttc ctcccttcag tcctatccta catctataca  55260
55261  catctctctc tttgtttact tccatctttt tttcttacct acatcttgct aagggctggt  55320
55321  cattcttcat gacgttagct ctagaagaca aaaacatcta cctctgtaat acagctcact  55380
55381  tcacaaagca taattttctg catattgtcg ttcaaagact actttccctc cagcgaaaag  55440
55441  gatggacagg gacacagggc atgaaggtgc cagagaaaca tactctatca ctttatccat  55500
55501  gaatagtaat agccttcttg taaggctgtt ttgataatta aatgagatag catttgagaa  55560
55561  gtggttagca cggtgccatg ggcatggtaa ccattaaaca aatgatggct atgactatta  55620
55621  ctattcttaa acatgtgttg agcaggagaa ttggtgctcc tgggcctgct ttactatagc  55680
55681  agtcttccca tccaggagag acagtatgtg tgtgagtccc tgcccagaga ctaaatgttg  55740
55741  acttgtattc tgaaacttgc tgtggaatct agtagtggca ttcaacccta gtgttcactt  55800
55801  ttctcctcct ctcaacatgt gctcttggtc cagcataagc atctcccctg ctggcttttc  55860
55861  ttggtagctc caccagcctg taaagtaggc atacaatttt gtgttccaac caactttgtc  55920
55921  catggttagc attttcttat tcagttgttt tgctcctttg agttccttta gtttggctgt  55980
55981  atgctaaaga catttaggat agagttggct actggtagat ggctggtatt acaaacattt  56040
56041  ttgttgctac tcaacagact gtgtaggaga gctggccccc ctccaaagga aaagtaaaga  56100
56101  aaaactattc aatttactat gcagatgctt caaagtgatt tagaacaact actccacagc  56160
56161  ccgactttcc aaagagaaag tcatctttac gacaagtaag tgactgactc atttatccag  56220
56221  aagataaagt gattcgttct tgtgtggatg gggaattcag tttccttatt tacaaggaac  56280
56281  aaggtcagag ctgaagatgt tttcttccaa atacaaagcc aatttgtaga gggtgtattt  56340
56341  cactgaaagc caatgtgtaa attacataag cgggggaaaa aagaattata gggtctgcaa  56400
56401  ttgctttcca gggtacaaaa ggacatttga tttttttttc tcccagcgta attcagaaga  56460
56461  aagtgacacc ccagggagcc aagattgggt tttcttgtag ggcaagaaag acatttttct  56520
56521  agaggaggaa aaggtaacac gagggtctgg gagaggtaag gatgatttct gccattgaac  56580
56581  aatgctgtat atgaaggtag gcagttctct ttgatcatta agtacctttc tgaacacata  56640
56641  tatatcaata taaaagagtg gaagtagctt gagaatgttt ctgctgaagt ggcttacaga  56700
56701  tgatgtttgg atgagaagag aggcaggaag acttaccttg aatctctttt ttaagagatt  56760
56761  gtgtattaat ccatgctttt gggggttgga tggtgagatg aggtgtctaa atctctcttc  56820
56821  agtagtcacc acagtagaaa taactttttt gtctaattgt tcctccatga agggagaata  56880
56881  agagatgcca gagactcatc aaggtgagct tactgaacat cttctgtttt ctgggctggc  56940
56941  aaggtcaaaa ggaggctgtg gtttctccct ttggggtcca catcagtctg ctgtctcatg  57000
57001  tttcctttgt cttatgtttt catgaggaaa atgctgctaa aataaaactc ccactaatct  57060
57061  ctgtccctaa ccttctcact tcacttaaca gattgatgag ttgggaggag gaattgactt  57120
57121  agcttgctca accttgggtc tagaggatcc ttgaattctt tgttcattta tgtggcaggc  57180
57181  ttccagtaat aaactctgtc tgccagggag aggcctgcaa ttttagggta taaattcagt  57240
57241  ttgggggtag aatgttagaa gctgtgtatg gccccctaac taaacatatg taatctattt  57300
57301  tatcagtagt aaagatgata ttctgatctc tgattgtcat cttcatttca ttttttaata  57360
57361  ggtcctacac taaaaaggga aaattactta ttgggcttct aacactcttc gtgctgtgac  57420
57421  accaagggtc ttaaagatga ggacagggca gccctagcta caacttttcg tttatccttt  57480
57481  atttatcccc cacaatctgt tccttacctg tttcagtcca cccaactccc agtgacttga  57540
57541  ccttctaatt caatctgctg gtatttaatc tgtcttcatc tcttgatctt catgaccccc  57600
57601  ttgataatct cactttgaat gctttcttca tttggtatct ttcactctga catgtctggt  57660
57661  gtttttttga ctttggagtc atgcagactt gagtttaaat cctgactcta ccatttccta  57720
57721  gctaaaagac ccagaggtta aattttctca gcctttggtc ttaaatctct gaaatgggga  57780
57781  tgaatatagg accaacctca taggattgtt caacggctga gcaagttaaa gtatatgaag  57840
57841  atttaacaca gtcccttgca catagtaagt cctcgaaaaa tggtagctat tattttccct  57900
57901  tcttcctctc tcgtgcctat taggatttct gaagctgtag gtaatgatcc tctatctttt  57960
57961  ccatttatac ccatttagac tgtcactgaa cttcatggct tctgccagca catactttga  58020
58021  tgacacataa taactccatc ttagctttct aatggggagc atctattgtg tacatttttt  58080
58081  gctgacatga atggctgggc gcggtggctt acacctgtaa tcccagcact ttcagatgcc  58140
58141  taggcgggcg gattactgga ggtcataaat tcaacaccag ccttaccaac atggtgaaac  58200
58201  ctcgtctctg ctaaaaatgc aaaaattagt caggagttgt ggcatgattt gtaatcccag  58260
58261  ctacttggga ggtgaggcag gagaatcgct tgaacccagg aggtggaggt tgcagtgagc  58320
58321  tgagattgca ccattgcact ccagcctggg ctaaaaacgt aaaactccat taaaaaaaaa  58380
58381  aaagatgaac tatcctcctc ctcattatct gtccatccca gattagtatg ttccttattt  58440
58441  ctgtcaatca gtggcaactc ttgtttgtcc tctatctctg gcttccaagt tgtattcttt  58500
58501  cttcctccta tctgattagt attaagccct atacttgttt cttctcccag cttcagccac  58560
58561  ccctccttcc cagcactagc cctgacacca gcctgggagc cggttggtgc acttcccatt  58620
58621  agcctcccct ccactctctg ccctcgatgc acttgtcttc tcctctgtgg gttgctgatg  58680
58681  gtgctcaagg atcacctgat gatctttatg ttagtctttt attatttact gacttatatt  58740
58741  gctctctaac tctttgaaat tatttgtgtc ttttctcttc aactaggttg taaactgctt  58800
58801  aaagacaaaa aacaggtcat aaatctccca gaattactgt catagtacta aacccagtgc  58860
58861  tcaataaagg cttcttaatg gaatggatag gttgaatatc atcccttctc gttaagagtg  58920
58921  tataatagcc tcttcttgcc tgtcaagtca atcccaagct cttcaggctg acttccagat  58980
58981  gtgctgccag ctggcttcat cttaccagct ctgaccttta gccctgccct gactccatcc  59040
59041  aggttggcct ctttactgtc aacacacaca gacacactca ctcacacaca cacacatgca  59100
59101  catgcacaca catgcgcaca ctcttactta gttggatatt aagatcataa cctttctgtc  59160
59161  tctgttttat ctgtgatccc aagacattag gtctttacca ccctacactg aaaaaggcaa  59220
59221  tgctagacca cctatgagga aggttgtcga gcaacacatt tccctatgga gagaaagtcg  59280
59281  gttttgtgat cttttgctca acagtaatag gttgaggttg atacggtctg ggaaattagg  59340
59341  aagaaatgtc tttggagaaa gttgtttaag tgcagaggca tgcctctctt ctaatgcctc  59400
59401  acctaacacc aagtgaaagg ggctttagga ggaccccctc agaaaggttg atttatgttc  59460
59461  tccgaagttt catgggaaaa atggaactga tacgaaactc atgatgaaca aatttagaag  59520
59521  agcagatctg tggctggagc tgcttgttgg gtggcaatgg aaagaaagat gattaaactg  59580
59581  ggagtcagga atgcctttta ctggccacac caaaagttgg ttaagtgtat aaacatccat  59640
59641  gtagtttaat ctaaatgtta aagctaaatc tttctatctc ctgaaggaga ttctggccat  59700
59701  cttgactaag ctttcaagta tttttggttg gttaataaac tattaaacag agtgtgctaa  59760
59761  gagctaactg aatttcatgt catctttcat ttgttaatga aaggtaaaat accaataagt  59820
59821  gtggtttagt acatgacacc agccctctgc aggcattgga ctgggaagat aacttggctc  59880
59881  aacttgcatg ttactctgta gtttacttta cctcgtggtc accagtgaat ctaagttgat  59940
59941  tgactaacat tgaatttttt gataaaatgt tctgtagagc tggaagagtt tcccaggcag  60000
60001  ctgggaatgt attctgtgtc cagtctgtct ctaaattgct tcaattatgt acaaaggcaa  60060
60061  agtaattctt caattctcat cttctttgtt agtgcctctt tttcacttgc tcgtggaagg  60120
60121  tgaaagaaat tggtttgatt ttattaatct atctatttgc catggtggca gtgtactgga  60180
60181  atactcaaag gcgtgagact tctgaaaatc gttttagcat tccagggagc ttaataggtc  60240
60241  tgtgggttct ggtttttttt ttacagatag ggtcttgatg tgttgcccaa gatagctttg  60300
60301  aactcttggg ctcaagcaat cctcctgcct cagtctccca agtagctggg attacaggca  60360
60361  catgctacca tgcccactgg tctgtgaatt cttgatgtct ctgtgagcag aatgaatgaa  60420
60421  ccatatatgt gcatcaaaca gatgaaactc tgtgcttcct cTGCAGGTGA TACAGGCCTG  60480
60481  CCATTCTTGT CCTAAAGCAA TTGAAGTTGT AGTCAATGCC TATGAACACA TCAGATGGAA  60540
60541  CACAAAGTGG AGAAGAGCTA TCCCCGATGA TGActtggag gtaaataatc gattcccttc  60600
60601  taatagtttt cactatcaag tacttccaga ctgctctaga agtacagaaa attgtaacaa  60660
60661  aaaagttggt tttgagaatg cctttaaagc gtactcaaat gcaatgagac aaagggttat  60720
60721  aaaatgcagg tttgagagtt aatatttcca tcaaatatgt ggcattaagg agtgtcttgg  60780
60781  ggaattcctc catttaaggg caagttgaat taagtatata aaggtggcag ttttcctttc  60840
60841  ttctcattaa tttagatgag ttaaatgata acatttggaa ttgcttatat agcattttta  60900
60901  ccagaatatt aaagcgtttt gtgtagatta tttcatttac ttttaaatat catgaagtga  60960
60961  ctattaggca ggaaagagtt ttaaaaaccc tgtcttgggt cctacagaaa accattggca  61020
61021  gagtcaagtt ctcacttgca gactttcaga ctttgctacc aatgtatacc agtccttccc  61080
61081  actgaacacc cttggttctt ggttttagat gtcaaagtct gtctgtaaca catggagagg  61140
61141  tatcaggcac agggtgcaaa gttcactggg cttggaggtc tgtggcttag gtgtaatctt  61200
61201  attctgctac ttattggctg tgttactttt aaaagtcacc taacttgagt gagctgcatt  61260
61261  aatccttcac ttccattaaa tatctgaata tatgcatcac accaagcaca taatgtgttt  61320
61321  aaaattgcta ttttggttta gattcatcca ggcacttcac acttgcatat tttatcttat  61380
61381  ctcctgggtt ctgaattgta gaatgttatt tcccctcccc tttccttgta taccaccgcc  61440
61441  tcactgctcc catttcaata ttgcgtttaa tttttgcctc accaatagag accctaggaa  61500
61501  gctgccatta cgtatagagg ttagttgcag cattgctgat ttttattgat gtaaactgtg  61560
61561  gggccttgct aactttaatt tgtcttgcct tccTTTTCAG AAATACTGGG ATTTTTACCA  61620
61621  CTCTCTCTTT ACTGTGTGCT GTAACTCTCC AAGGACTCTC ATGCACTTAT CGAGATGTGC  61680
61681  CATTAGAAGA ACATTACACA ACAGATGCCA TAGAGCAATT CCTTTGCTTT CCCTCCCATT  61740
61741  GTCATTGAAA AAGTACTTGC TTTTAGAGCC AGAGGGAATT atttattaag ccttatgaga  61800
61801  cagcagttcc caatcctagg tatttaagtg gacttgctgg gtagacacag tttgcctaaa  61860
61861  taaaatggta cttgggttga ttataacact tcagggattt caaaacactt tacaaacact  61920
61921  gccattaatc ctagaatatc atggtatggg gaaataaaga agaagtaaag ttaaggaatt  61980
61981  ttcaaagaca aggatgtatt cagaatgtac tgatagaaca gtaataacta atatgtatag  62040
62041  tgttcttact aagtacctga aatatttttg taaaacttct tatatcttat ctcatctgaa  62100
62101  atgggaccca ggttttcttc caaccaatat aattctgtgc cttatcagta atatgtttac  62160
62161  attctcattc aaatggccat atagcaggct ttgcaattgg cctcttaaac ttggtgtttt  62220
62221  cccccattac cccttagcag taattactgt cactagtttt gcaaactcct actccccaaa  62280
62281  ccaagctact caagtttatt tcagtgatga aggcatatga gcatagtcaa aacaaggaga  62340
62341  tcttggagtc aaattagaaa tgagaaagaa acatcagtcc agttaatagt caagaatgga  62400
62401  catttgaacc agacatcact gagccagaga ctggagatgc aaagatgagt cccatgtgac  62460
62461  tcctgccttc caggatctca ccatttagca gaggatccag acatacacac agctaactgc  62520
62521  aatataaagt gatggggcaa gagtacaggt gcagactcac ttttaatgct tatctttcaa  62580
62581  agttgtgttt ctgacatgaa gtgtgatttt tcttttaagc atgaagttaa agagtgaagg  62640
62641  ggttatgtaa agtagaggga tctcctgctc ttgttagggt atttttaagg ttttttctag  62700
62701  atagtgtgtc tttttggtat ggtttcttgg ttagtattaa tactttccca gactccttga  62760
62761  gaaaaatatt gcacactcaa tggctccagt gcatgtgaca aggaagcata ggaaaatggg  62820
62821  ggaaagaaag tgtgtgaggg gacctagttg attacttcgg tctttttatg tagcagactg  62880
62881  acatttcata gcattgtagc taagagataa ggagcacttt gctagtgaca gtgggctacg  62940
62941  aaaagtaaat agagagactt tttgaaaatg gtaaaagttt gagaaacttg ggaagattag  63000
63001  tgtgttaatc aggcttgcta gttagtggat tgcagaaaga aaaatgtagg tgattaagct  63060
63061  ctgggccttg tggtttatga ggtcaatttt gcttcacttt tttttttgtt cttgctataa  63120
63121  tcacttttag ataagctcat tgctcttagc atcatttttt agaggttaaa gcagaagtaa  63180
63181  attgcaaaca aatctgtcag ttgtgagcag atttctttta tgtgtgtggt tctccatcat  63240
63241  atttaacttt ggatgctgga gtgttgaata gagatgatgt cagatattcc aataggctat  63300
63301  catttaatgt taactggcaa tcacctaact ggttaatctc agttgagact gtgcttctga  63360
63361  actgggattg tcttactccc agggctgtgt aagaaaagtc ataggtggat acaataatct  63420
63421  cttttaagta tcagttttac tcagatattt tggtggagat attttgtact aaaacaagat  63480
63481  ctatatcatg gaatagaatg ctgaatttgt atgaattatt cacataaagc ttgatctttc  63540
63541  aaaaaatagt ttgcttgcag caagtggtat tagaacacat cctaaaacag aatgaaatga  63600
63601  tgtcttttgc agcaacttgg atggagctgg aggccattat tctaagtgaa gtaactcagg  63660
63661  aatggaaagt gaaataccat atgttctcac ttataagtgg gagctaagca atgaggatgc  63720
63721  aaagacatcc agagtgatat aatggactat ggggacttgc aaggggaagc ttgagagtgg  63780
63781  ggtgagggat aaaagactac atattgggta cagtgtacac tgctccagtg atgggtgcac  63840
63841  taaaatctca aaattcacca ctaaagaatg tatccatgta accaaaaacc acctgtaccc  63900
63901  ccaaaactat tgaaatctta aaatagtaat aattaacaaa gtaaaacaag atcacaccct  63960
63961  ggaacaattg gaggattgct tgctgccctg catcttaagg cgtattctag cagcaaagct  64020
64021  tgtgatgcac tgacttgggg caagtaaaac tgatgctgag gacaaaggga gaagatgttc  64080
64081  ctcgcccagg gaaatgaaaa cttttcttat tcaccttgct tgtgcttaaa cacttatgtt  64140
64141  catctagtgt agaatacatg gctacttgtt tgtaattttt ttattggtgg aattaaagta  64200
64201  atttttcctt atctttgaac ttttatttag agaacttaaa taaagctctt ctgtctcctt  64260
64261  tcatctttgt gtttacttac caataagact ctttttccta accccgcttt gacttttcag  64320
64321  caatgacact gaagaactct acacatttca ttgcttttat caacagttaa aaagaaaaag  64380
64381  agaatcaggg attgtgcctg taaataaata atgttttcaa aagaaagtaa agggtaactg  64440
64441  tggccaaaac acaaatacaa tgcagcctct tgctgtaaga acaagtgtgt tttaatagta  64500
64501  gtaaagaaat tgtactgaat cattctcctc tgcctctcac catctctgtc ctcctggggt  64560
64561  ttttcatttt ccttcattct cactgtccac taaaccctgg gcaaagcaac agaggaaatt  64620
64621  acatcctcat gacgcctttg ttactttctt agaaaacttt ctgtaaatag gatctactgt  64680
64681  cttgaagaaa aaaacaatct ctcttctgaa acttacatga gaggaagaat cttagatatg  64740
64741  agggaaagat cacctatctt gttttctctc cttcttagga actagacaca cttgtgttct  64800
64801  attttttaat catcgagtgt tatgtctcta ctttgtcctt ccattctaaa cccagtgggt  64860
64861  tctgataaaa acacagtagt cgaacgatga ttgtagggat aagaaaagta acaaaccatt  64920
64921  tgcagtgggt tatcaatgtt ggaaaagaca gctgagtctt acgtttttat tactcatctg  64980
64981  attgtttgtg aagaacttac aaagttctaa gttggtacac tttccaaact tttacaaatg  65040
65041  aattcaacta ttcacccatt ttctttgaaa cacaaacacc acagctagta tctggaagga  65100
65101  attcctgtta ctttctttag gaggataaag tagatgcatt acagttaggt gtttggaggt  65160
65161  ttggctctga tgctctctgt ctgggtcccc tctttatctg actcataata tagggaaaat  65220
65221  gacacacctg ctccaggcct cagttttttc atttgtaaaa tgagaatagt cacggtgcct  65280
65281  acttcatagg acttttatag gattgttttg agggttaagt tattaacaga ttaaaacatg  65340
65341  tagagcagac catgacactc agtagcattt tattggtatt aatgtccttg cttttgtcat  65400
65401  aatcattata ttgtagagat aggctcccac cagtggagta gtatatcctt agagtgaatc  65460
65461  tgtagctgca ggtgatacat tgtagatttc tattcacttt gggaactgtt gggtgagctt  65520
65521  gtactgtgtc aggactttga tgacagctgg gaatccacgg gggaacaaga caaaccaggt  65580
65581  ccctgacctt cctgggcttt tttgagatag ggagtaggga tagaaattct ccactgagtg  65640
65641  ggggattagt aaacatgcca accaattaat ttttgcatct ttgtattttt gtaagtagta  65700
65701  aaatagacgc aatgatctat tttactatgg aaaaatttag tcacttgaaa atgtatcata  65760
65761  tacggagctg atttcgcagc tgtttccatc ttcagtgggg gaaagagaag gaggagatga  65820
65821  attttgtagc aggacataga ttagcaatga gatccctagc agggagggtc attgggtatc  65880
65881  agaatgaatg agcagagggt agaataattt cattcattta ttttttgaca tgcaagaatt  65940
65941  tattctctta gctgggtatg gtggcacatg cctgtagtcc cagctcctcc ggaggctgag  66000
66001  gcaggaaaat cacttgagcc cacgagttca agtttacagt gacctatgat cacaccactg  66060
66061  tattccaacc tgggcaacag agtgagacct tgactgtaaa aaaacaaaaa aaacaaaaaa  66120
66121  aaaacccaaa aactttattc ggtattacta cctgtgtagt tctctgataa atgtgggaag  66180
66181  aagaagagga gtgttgttat caagtcactt taagattcat ttttagtagc tcaaggtttt  66240
66241  ggtttatttg tttttattta gaaataagga taaaaactac acagtttttt aaaaaaatta  66300
66301  gatgctgtct aactgagcca tttggttcat cagaaaggat tttcaaaacc tacatttcag  66360
66361  tgataagttg ctttgttcat gtttgatcat atctgccatc aatgaaaaac aatgtatgca  66420
66421  aaaacatccc ccaaaagtgg tttttttttt tgttgttgtt tgtttgtttc tttgttttga  66480
66481  gacagagtct tgctctgtta cccaagctgg agtgccatgg cacgatctcg gctcattgca  66540
66541  atctccacct cccaggttca agcgattttc ctgcctcagc ctcccaagta gctgggacta  66600
66601  caggtgcctg ccaccatgcc tggctaattt ttgtattttt agtagaggca gggtttcacc  66660
66661  atgttggcca ggatggtctc gaactcctga cctcaaatga tccacccacc ttggcctccc  66720
66721  aaagtgctgg gattacaggt gtgagccacc gcgcctggcc agcagttgtt gttaaaaaag  66780
66781  cgacactaag tcgtttaagt gaacttaaat ttcttcttta ctaattggtt ttctgttttc  66840
66841  tcagaaagag ctatgtctca atgatattgg ataaccactc tgcaaatata tgctgaatcc  66900
66901  agttatggaa ataaaatagc caccttgtat ttcttaaaga cagcctggat tagttttcag  66960
66961  tgctcactaa gcagagaaaa atggacaaaa cagctatcat gctggggtgt gtaaggcagc  67020
67021  ctcagatgta gaaggtaggt actgaggtcc ttctcaagat ccaggagcca agacacacct  67080
67081  gctgagaggt acaaaggcaa acattcactc cttgtcctgt tccagatgtg gtggaagctg  67140
67141  aaagtcagta tttgactgac aagtggtggg aaccaatata gattacgaat aatttgattc  67200
67201  aggaagcaag acatacaaaa tgagctgccc attctctaaa caaggatcct ctctctaccc  67260
67261  tgctctgggt cttggcagaa tgactttcac agactgtatc aactgactcc ctgtcgcctg  67320
67321  gcttcctaga gggttcagtc catgggaaga tcggcagaag attggggccc ttcctggctc  67380
67381  cctacctaca cttccacaga tagcccttaa ttagtttctt ttcagtcacc cctattgagt  67440
67441  gtgtcctcca tttcctctag ggatctgact gatgcacaca caaaaaacac tgtgacaagt  67500
67501  ccgtgacagc ctgggcggtg gtcgggatgg taagtgctat tggagtcgag ggcagataga  67560
67561  agccactatg gaccacggaa ggcaggtgga cttgatctgt gacctgaaga ggggtggggt  67620
67621  ttaggtaata gtttgggtaa cagtaaggcc ctggggtttg ggagggaatt taaaagtgag  67680
67681  tatccctgac aaagggtgag agctggagta tacactgagt attcaccact gtcagttaga  67740
67741  gtaacttgat gcacgtagat gaacatttgt tgtgtgtggg gagcagagga tgaggttgga  67800
67801  agagctgagt gggatgaaat tatgaaatgt ctcaaagagt ggggaagcac catggggaat  67860
67861  caatgaatat tattatcatt ataattatac tttttccaac cttataattt ttatagcagt  67920
67921  aacaattatg atacaaccat gtaacattta cagggtattc atcattttta gagcaccgtc  67980
67981  atgatgttta ataccaggta attgccttta tcattactct tttcttccat gccaccccca  68040
68041  aatacaattc tgatccttta gatctgaaaa aatatgtaaa aatgatacta attaaccctc  68100
68101  ccttctcatg taaaacactc caatcatatg gaataattta ctctggagca acaaagggga  68160
68161  tgatagcctt actttttctt tttatcaaaa gctaaagatt ttaaaaattg cattaaaaaa  68220
68221  agaaagaaat gtttcttcca gggcatcaga aaatgacaga acagagcaaa atttggaggt  68280
68281  ctaggactgc ttatacttct caacatggca gtgttcaagt gctaaattat tcactgaagc  68340
68341  actgacgtca ttacagtctt tcagggatcc caggactcca aatactgctg aagtcagatg  68400
68401  gacaacaaaa ggtctcttag gatgatccat caaggaaaac acaggcatca gcaaattgtt  68460
68461  cctaagcaac atctggttaa ttctatgaca aaaatacaaa gaagctgaaa actgtttact  68520
68521  ccaactagca ctgcagtgtg gcacaaagaa aaatatatgg actttggaat tcaatggctt  68580
68581  gagttttaat cttgattgtt ccatttaata tctttgtgaa cttgggtcag tttcttaatt  68640
68641  caagtgtcaa tttctttatt taggtaatgg tgattaacta cttgacattc cagactcttt  68700
68701  gggggaattt atttattttt atttatttta ttttattttt ttgagatggg gtctcactct  68760
68761  gttgcttagg ctggagtgca gtggcacaat ctcggctcac tgcaacctcc gcttcccagg  68820
68821  ttcaagggat tctgtcatgt cagcctccca agtagctggg attacaggtg catgccatca  68880
68881  cgcccagcta atttttctat tttttgatag acagggggtt tcactatgct gaccaggctg  68940
68941  gtctcaaact cctgtgatcc acctgtctcg gccttccaaa gtgctgggat tacaggcatg  69000
69001  agccactgtg cccagccaga tatgacaggg tttctaagac atttatgtgc acaggccaaa  69060
69061  gatccagctt tttttttttt ctttttattg cattttaact gcaacgattt tcccgtggta  69120
69121  cagactcact ctctgaaaca aactgtccca agctgttttg ttaagggttc attgctcctg  69180
69181  gcagtttggc ctaaaggagg cactgtagga gaattttctc cctgctgtga atcacagcta  69240
69241  tggaattaca cacagctttc atttctaaag gccgtcttga agaaaattaa accagaaaga  69300
69301  tcaagaaagg taaataggta ttctatggca cctttcttta atctcctggt tacagtttca  69360
69361  aagaattttg ctcttgcctt cattggaaag agatctgggt atcaggaaat gattttagaa  69420
69421  ccataggttt ctgtcctgtg gttacataat ctggaaggaa aaaaacaaca ttgcagttag  69480
69481  tttctctctg tgtagcactg aaatagacaa tttcattagt aattccattc attcaatttc  69540
69541  ccttctttct ttcttcctcc ctgtttttct ttctgtctct ttcatattct ctccatttct  69600
69601  ctcttccctt attgtttctt gttctcattc ctgggtgtgg ttttgttttt gtttttgttt  69660
69661  tgcttcttcg tggctaggat ctcagtgtga gcatgtactt atgtagagta aatgttgata  69720
69721  tattcttagg gtctgtcaac aactggcaag aatagcattt gttgtctttc tagcaataga  69780
69781  ttgcaggtga gagatcagga ccaagctagg attaaaaact accaaagaga caggagaaaa  69840
69841  gcctccaaaa tgagatatgc atgtttctgc ccatcccagg caatgccaga gaagcctaat  69900
69901  catgccatct gagtcacagg tgtcccatgc acttttgcac atagtcagac atctccaccg  69960
69961  gtatggtcac agagttgctc ccttctggaa aatcataaaa gaattagtta ttgagataat  70020
70021  atagctgaat aggtagccat acagagtaat gcatagaatc agacatgcca gagttggaac  70080
70081  tcctccctgt cacttaatat tttctgaggc ccagttccca cctttgtaac taggagcaat  70140
70141  aattgtttag tacaatgtca ggcacctggt taacttttaa taaattgcaa ttattattat  70200
70201  agtcccaccc tgcttgaatt ctagatttct gtaagtgact gacttgtaga ccctgcacat  70260
70261  tccacaaatg gttagacaca cacatatcta acaaaaatat gtgagcatat gaatagatat  70320
70321  tcagtgatat tccagttgca gcccactgaa ggaaatctgc ccatttgtag acatgggccg  70380
70381  catctaaata aattaatatg ggccctcttt caatgtgtag atatttgatt tagtttccaa  70440
70441  tgattcttaa atattttttt ttctgcgttg gagcaaggtt gactcattga acatatgctg  70500
70501  tgtctgtatc ttattttgat attatgtggt gcttgaattt gagctcttca gggatggcaa  70560
70561  aagtggggtg tgttattttt tacacctacg gcagacaata ataaccaacc aaaatattct  70620
70621  ctccttttga gcccagactc agccgcagag ttcttctcag tacagtgtaa ggactgttac  70680
70681  ttccaattgc ttagagttga taggcaaggt gaaatacatt tgtcatcctt ggatttcatt  70740
70741  ctcaatcctc tcacaggctc ttggtctcga attgtataaa taaaaagctg gatggagtta  70800
70801  gaaggcaggg ctgccggcac aggatttcac ttttggtttt ctttggtcag gagaagcata  70860
70861  gaattttgcc atttattcaa caaatattta ttgagctgga ctctgtacct gctgtggatt  70920
70921  caaaggtgaa taatggcaaa gtcttggcct tcattgggaa actgatgagt ctgcacattc  70980
70981  agatacctgg ggtgctttca aaaataccac tccaatttcc cacgtcccct tttaaaagct  71040
71041  ttaataggcg aattaggtta agtacctcac ttatactatg ttgtaaatgc ctgtctgcca  71100
71101  gtctctacca ccaggctgta acctccttaa aagaaggaac tgtaatctct tcagtttttt  71160
71161  aaaagattaa ggtaaaattt accaatagtg aaatacacaa ctttaaaatg gataattgta  71220
71221  tgaatgatta caagtgtata tacccttata atcaacactt tagtcaaggt aaacaataca  71280
71281  tttattaccc cagaatatct tcatgtattc ttttgtctct ttctagtaaa ttcctatctc  71340
71341  ccacaggcaa ccactgtact gtttctatca ccatgggtta ggtttacttg gttttgaact  71400
71401  tcacaaaaac agaattatac agcatatatt cttatgtgtt tggcttcatt ctcgtaacat  71460
71461  aatattttgg agattcatcc atattttgca tatattagta gtttatactt ctttattgct  71520
71521  taatcgtgtt ccatcctgtg aatataccaa aataaatatt tatgcattct cctagcgatg  71580
71581  aagatttggg ttatttccag cttagggtaa taatagatgt gagggttagt tttgtgtgtt  71640
71641  aacttggcta ggctatgtgt atccagatat ttggttaaac atcagtttag atgttgctgt  71700
71701  ggaaatattt tttagaagta ataaacattt aagttaatag gttttgagta aagcagatca  71760
71761  ctctccataa tatggggttt gttctcat                   71788