Imprinted Gene Databases

Bos taurus: ZNF597

Zinc finger protein 597

Gu et al., Theriogenology 143:133-138, 2020

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens ZNF597   16p13.3  Imprinted Maternal
Bos taurus ZNF597   25  Imprinted Maternal
Mus musculus Znf597   16  Not Imprinted Biallelic

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gttccagatt catttaaagc catgatgcac tgggacttcc caatggtcca gtggttaaga   60
61   ctctgccttt caaaataaag acaaaaaaaa agaaggatct gccttccaat gcaggggatg   120
121   aggcttcaat ccctgatcag ggacccaaga tcccacatgg tgtggggtaa ctaagcccga   180
181   gagctgcgac tagtgagtct acacactctc gagcccaagc tccacagcaa gagaagctcc   240
241   cttgcacccc aactagagaa gtccctgctc aatgcccatg cacagccaaa ataaataagt   300
301   gattaaacaa ataaaactat gatgcattct cttggatcac aatcttcctg acacccagga   360
361   aaacagctgg gtttccaaaa ccagactttg caggtagacc tcaaaaacat ttttccagga   420
421   tcctagaaac agagcatgaa caagccactt catggcaagt tctacagaca gacagcttgc   480
481   tgaccagcat ctgctttgcc tgagaggaca cgggactatc cttggagcac tcccaggaga   540
541   ggagaaaggc tccaggagac tggcttgagg tgaagtggat tgttctgact catggttctg   600
601   atgggtttat taacatttgc atggatcata cagaaatcca ctgcacttct tcacactaac   660
661   aatgaaagag agagcaaaat ttaaaaatcc cttttgaaac tgcccacccc cccaaaaaaa   720
721   aatatttagg aataaacctg attaaggagg taaaaggctt agatgttgag aactataaaa   780
781   tgataaaagg aaattgaaga ttatttaaat aaatggaaag agatcccatg ctcttggatt   840
841   agaagaatta atgttaaaat ggtcgtgcta ctcaaagcaa tctatggatt taatgtgatc   900
901   cctattattt aattaactgt gatatttttc acaaaattag aaaaagtaat cctaaaattt   960
961   atatggaacc ataaaaggcc ccagattacc aaagcaaccc tgggggaaaa gaacaaagct  1020
1021  ggaggcatga tccttccagc aacagtaatc aaaacagtgt agtatttgca caaaaacaga  1080
1081  catatggatc aatggaacag aacagaaagc tcagaaataa actacataac tatggtctat  1140
1141  taatcttcaa cacaggggca agaatataca acagaaaaaa cagtctcttc acgaagtggt  1200
1201  gttcagaaag ttagacagca gcatgtatat caatgaagtt agaacacacc tttacactat  1260
1261  acacaaagat aaactcaaaa tggcttaaag acttaaatat aagacacaaa actcctagac  1320
1321  gagatcatag gcaaaacatg ccctgacata catcgtagca atattttctt aggtcagtct  1380
1381  cccaaggcaa tagaaataga agcaaaaata aaaaacaaat gggacctaat caagcttaca  1440
1441  tgttttcaca cagcaaagga aaccataaaa tgaaaagaca actaggagaa aatattttta  1500
1501  aattatgtga ctgacaaggt cttaatttca aaaaatttac aaacagggac ttccctggtg  1560
1561  gtccaatgac taagactcca tgttcccaat gcagcgagca cagttttcca tccctggtca  1620
1621  gggaactaga tcctgcatgc cacagctgaa gaccccacac gccacaacta agtccaagca  1680
1681  cagcctaaaa aaaaaatttt aatatacaaa cagctcatac aactcaagcc acaactaagt  1740
1741  cccagcacag cctaaataat tttttaaaaa tatacaaaca gctcatacaa ctccacaaca  1800
1801  acaaaaacaa cccaatcaaa tgggaagaag atctaaacag acatttctcc aaagaagacg  1860
1861  tacagatggc caacgggccc atgaaagatg ctcagctctg ctaattatta gagaaatgca  1920
1921  aatcaaacct atgaggtaca atctcacaca ggtcagaatg accctcgtta aaaaaatcta  1980
1981  caaataaaaa gccagcaatt gcacttctag gcatatacct agagaaaacc gtacttcaac  2040
2041  aagatacatg aacccgaatg ttcattgcag cactatttac aattgccagg atatgaaagc  2100
2101  aacctaaatg ttcatcaaca aaggaatgga tagaacttcc ctagctgtcc actggttaag  2160
2161  aattggcctg ccaatgcagg ggacatggat ttgatccctg atctgggaag attccacatt  2220
2221  ccatatagca actaagccca tgtgccacaa ccactgagcc tgcgagctgc aactcgtgtg  2280
2281  cctgtgtgct gcaactactg aagcccatgc agctggagcc tgtgctctgc aacgagagaa  2340
2341  gccactgcaa tgagaatccc gtgctctgca acgaagagta gaccctgatc actgcaacta  2400
2401  gagaaagcct gtgcgtaggc aatgaagacc cagcacaacc aaaagtaaat aaaaataaat  2460
2461  aaaatttaaa aaccagagga atggataaag aagatgtgta ccaaatatac gtcagaatat  2520
2521  tattcagcca taaagaggaa tgaaattggg tcatctgtag agatgtgaat ggacctacag  2580
2581  attgtcatac agagtgaagt aagtcagaaa gagacaaata gcatatatta atgtatatat  2640
2641  gtagaatcta gaaaaatggt acaaatgatc ttatttacaa aacagaaata gaggcataga  2700
2701  tgtagaaaat aaatgtatgg acaccaaggg ggatgggagg taggatgaat tgggagattg  2760
2761  ggattgccat atatacacta ctgatactgt gcataaaata gataactaat gagaacactg  2820
2821  tatagctcag ggaattctac tcagtgctct gtgggtgacc taaatggaaa agaaagccaa  2880
2881  aaaagagggg atatatgtat atatgtatag ctgattcact ttgctgtgca gtagaaacta  2940
2941  acaacgctgt aaagcagcca tactctaatt aattaaaaaa gaaaagatac atgcagctca  3000
3001  atgttcactg cagcactgtt tacaatagcc aagacatgga agcaacctaa atgtccatca  3060
3061  acagaccaac aaggacctac tgtatagcgc aggaaactct actcagtatt ttgtaataac  3120
3121  ctatgtgggt aaagaacctg aaaaagattc aatatatgta taactcaatc actgtgatgt  3180
3181  aaacctgaaa ttaacacaac attgtaaatc acaaaactac acaatttgaa gtctttttaa  3240
3241  ttgtcgttgt tcagtcgcta agtcgtgtcc aactctttgg actgcagcac accaggcttc  3300
3301  cctgtccttc accccggaat ttgctctgat tcatgtccat tgagtcagtg atgctatcta  3360
3361  accacatcat cctctgcttt ccccttctcc ttttgccttc aatctttcca agcatcgggg  3420
3421  tcttctcaag tgagccagct gttcacctca agcagccaaa taacaaatgt tggagagggt  3480
3481  gcatagaaaa gcagaacctc ctacaatgtt ggtaggaatg taaattatgc agccactatg  3540
3541  gagaacaata tggaggcgcc ttagaaaact aaaaatagag ttgtcatatg atccagcaat  3600
3601  cctagtcttg ggcatatatt accaaaggag aaagggaatg gtggaggaat aaattaagag  3660
3661  tctgggatta gcaaatacaa actactgtat ataaaataaa taaacaacaa ggtcccactg  3720
3721  tataccactt ggaaatatat tcaatattct gtaataaacc acaatgaaaa gagaaaaatc  3780
3781  cataaaatag atctgcatgg gcaaacaatc tctctagaga atttctggtg atctagtgac  3840
3841  tgggacttgg tgattgggat caatccttgg tcagggaact aggatccaca agctgggtgg  3900
3901  cattcccaaa aaacaactac caccaccaca acaaaaaacc aacaaagaag cccccacaac  3960
3961  tctctggata catgtaagtg taaagaaaca aagactttat cacatttgta ttgtaaaata  4020
4021  agtgaagggg gaaaatttgc atggatcaaa gaccgtacaa ccaggaatca agtaagttgc  4080
4081  ttccaaaaaa aaaattcctt tggctgaaaa atgatgcaag tgtacacttg gatgacaaag  4140
4141  gatgatactg atttctgcaa ttaaaactga gacagagtca cttagagaag actctacaca  4200
4201  tggacatcac cagatggtca acaccgaaat cagattgatt atattctttg cagccaaaga  4260
4261  tggagaagct ctatacagtc aacaaaaaca agaccaggat ttgactgtgg ctcagatcat  4320
4321  gaactcctta ttgccaaatt cagacttaaa ttgaagaaag tagggaaaac cactagacca  4380
4381  ttcaggtatg acctaaatca aatcccttat gattatacag tggaagtgag aaatagattt  4440
4441  aagggcctag atctgataga tagactgcct gatgaactat ggacggaagt tcatgacatt  4500
4501  gtacagggac agggatcaag accatcccca tggaaaagaa atgcaaaaaa gcaaaatggc  4560
4561  tgtctgggga ggccttacaa atagctgtga aaagaagaga agcgaaaagc aaagaagaaa  4620
4621  aggaaagata taagcatctg aatgcagagt tccaaagaat agcaagagat aagaaagcct  4680
4681  tcctcagcga tcaatgcaaa tagaggaaaa caacagaatg ggaaagacta gagatttctt  4740
4741  caagaaaatt agagatacca aggggacatt tcatgcaaag atgggctcaa taaaggacag  4800
4801  aaatggtatg gacctaacag aagcagaaga tattaagaag aggtagcaag aatacacaga  4860
4861  agaactgtac aaaaaagatc ttcacgaccc agataatcat gatgatgtga tcactcatct  4920
4921  agagccagac atcctggaat gtgaagtcaa gtgggcctta ggaagcatca ctacgaatag  4980
4981  agctagtgga ggtgatggaa ttccagttga gctatttcaa atcctgaaag atgatgctgt  5040
5041  gaaagtgctg cactcaatat gccagcaaat gtggaaaact cagcagtggc cacaggactg  5100
5101  gaaaaggtca gttttcattc caatcccaaa gaaaggcaat gccaaagaat gctcaaaata  5160
5161  ccgcacaatt gcactcatct cacacgctag taaagtgatg ctcaaaattc tccaagccag  5220
5221  gcttcagcaa tatgtgaacc gtgaacttcc tgatgttcaa gctggtttta gaaaaggcag  5280
5281  aggaaccaga gatcaaattg ccaacatcca ctatcatgga aaaagcaaga gagttccaga  5340
5341  aaaacatcta tttctgcttt cttgactatg ccaaagcctt tgactgtgtg gatcacaata  5400
5401  aactacggaa aattctgaaa gagataggaa taccagacta cctgatctgt ctcttgagaa  5460
5461  atctgtatgc aggtcaggaa gcaacagtta gaactggaca tggaacaaca gactggttcc  5520
5521  aaataggaaa aggagtacgt caaggctgta cattatcacc ctgcttattt aacttatatg  5580
5581  cagagtacat catgagaaat gctggactgg aagaaacaca agctggaatc aagatttctg  5640
5641  ggagaaatat caataacctc agatatgcag atgacaccac ccttatggca gaaagtgaag  5700
5701  aggaactcaa aagcctcttg atgaaagtga aagtggaggg tgagaaagtt ggcttaaagc  5760
5761  tcaacataca gaaaatgaag atcatggcat ccggtcccat cacttcatgg gaaatagatg  5820
5821  gggaaacagt ggaaacagtg tcagacttta tttttggggg ctccaaaatc actgcagatg  5880
5881  gtgactgcag ccatgaaatt aaaagatgct tactccttgg aaggaaagtt atgtccaacc  5940
5941  tagatagcat attcaaaagc agagacatta ctttgccaac aaaggtccat ctagtcaagg  6000
6001  ctatggtttt tcctgtggtc atgtatggat gtgagttgga ctgtgaagaa ggctgagcac  6060
6061  cgaagaattg atgcttttga actgtggtgt tggagaagac ccttgagagt cccttggact  6120
6121  gcaaggagat ccaaccagtc cattctgaag gagatcagcc ctgggatttc tttggaggga  6180
6181  atgatgctaa agctgaaact tcagtacttt ggccacctca tgggaagagt tgactcactg  6240
6241  gaaaagaccc tgatgctggg agggattggg ggcaggagga gaaggggacg acagaggatg  6300
6301  agatggctgg atggcatcac tgactcaatg gacgtgagtg tgggtgaact ctgggagttg  6360
6361  gtgatggaca ggcaggcctg gcgtgctgcg attcatgggg tcgcaaagag tcagacacga  6420
6421  ctgagcgtct gaactgaact gaactgagag ttacttagcc tggactaaca caggacagta  6480
6481  tattgggagg atctgattct ccatttttct gtcagtgtac cctgagactg ggcttaccca  6540
6541  tcagactcac agaagagtga ggtttaaacc aaattctgac ttactttctg atagttaaga  6600
6601  gttactggaa tgctcctact cctgctccag acacctcttc tcttagtgtt tctgggacac  6660
6661  tagattgata accagaaact tggtaagcag ggtataagag gaagggaaac agtctttttt  6720
6721  aaaaaaaata ataatattta tttaacctgg ggcccccact ttgggagtgt ggagtcttaa  6780
6781  ccagaggact accagagaag tccctcaata catttttaat tatgatggta tttcatgcac  6840
6841  aacttgtata caatgtatac aagttgtagg tatacaagtt gtatacattg tataaatgta  6900
6901  tacaagttgt atacattgta taaatgtata caagttgtat acattgtata aatgtataca  6960
6961  agttgtatac attgtataaa tgtatacaag ttgtatacat tgtataaatg tatacaagtt  7020
7021  atatacattg tatgcattgt ataaatgtat acaagttgta tgcattgtat aaatgtatat  7080
7081  aagtatgcat tgtataaatg tatacaagtt gtatgcattg tataaatgta tacaagttgt  7140
7141  atgcattgta taaatgtata caagttgtat acattgtata cttgtataaa tgtatcacat  7200
7201  tttaaaactt acattggata catttccgca tgttatcaaa aacttctata tagcatctta  7260
7261  attggctgca atgtttcctc ctgcaaaaga ggaaaaatac ttagaaatta agtcatctcc  7320
7321  aatttttctt gactgtaatt cttcaatgaa catcttcatg tcttcccatc catgtccatt  7380
7381  catctttttc cattttcaac atatctccat ggcacttact gccagctgtc tccagaatct  7440
7441  gcttccttcc tttctgtcac tgtaatagca cttgtgcttt ttagctgggt gtgagctgcc  7500
7501  agagtactac tagcttccct gcctcctttg agctgggtgt ggttatgtga cctcctgact  7560
7561  aagatctaaa gactggaatg tgaacagaag agataggtgc atcctcccaa gaaaatatat  7620
7621  tgagacgtac tcagaatttt ctaagaagat aatatcatcc gtgtttttgc aaacaccttt  7680
7681  gtaaactgaa aacttctttg taactgccct ctgaagagag atattctgag cttttatcac  7740
7741  ctggggaagg caaacctgta ttgatataca ggccaaaaag tcacaagcaa ttagtgcaga  7800
7801  gctgcggaag gagctcaaat ttctaatacc aaacgcctac actacggcac ccagtgccag  7860
7861  taaagaggat atatgtggta atggggcaaa tcgactgtga agtattaggt ggcctaccat  7920
7921  gtccctcgaa gcgatcggat ggctctactg ccgcttgagg cccgttgtgg ctctgagctc  7980
7981  aatctgggtc ggttggggtg cattccccgg gcacaatgcc cttagaatac tttggacata  8040
8041  tcagcaatcc cgcctatgcc gacctgaact ctgcccacgc agatgatacc tcatttacat  8100
8101  tccaccgcct cgcagtccac ccaagacaca ggtcaagact agaacccgta ctcctggcca  8160
8161  cacagagacc tcaccccggc tcgaccgaag tttaggaccc atgggacaat gccggccaaa  8220
8221  cctacatgtc agtaccgata ctcttcgggt accggattct cctcatctgc ttgctctcct  8280
8281  tcttccttga aacattacgc ccctccctcc gtggtcaagc taacgttcca cttcctcagg  8340
8341  tcggcaggta gggagctcac agaggagacc caggtagcgg aaccggaaat gcttgggaaa  8400
8401  accgaggaaa aactatatct cccagaatgc ccggtgagcc tcagatcttc tgttaaggcg  8460
8461  cccaattggt cgatattcaa aagggactat cccctctgag atcacgctgg ccaatcacag  8520
8521  ggcagagctg cggaaaagca cgagggtgga ccgcgtcccc cggctttctt ggcgggtcta  8580
8581  gcgtaaggga gagtaggagc ttagttgtgc cccggctcct ggtctctagt ctcagctgcg  8640
8641  cgtcgctttt tgttgctttt gcaggcttcc tgagattttt agtcttgacg cgctaggtgg  8700
8701  gcccgaccag cccgggagtc tgcctttccg aggctgcgcc cgggagagga gttatcgcct  8760
8761  caggtcttaa agggttcaag gaagcgaggg ggtgcgtgga ggagctcgac agctgaattg  8820
8821  gcccctccaa ggactattct ctcccctccg ttatctgccc cgaggtccct gtggcgactg  8880
8881  gaagaaagca ctaccaccac cccaccctcc cccgcaagat ggcatccaca caccctacag  8940
8941  ccgaggccca cgtgagacca ggtccccttc tcttggtcca aggtccggtc gctcctttct  9000
9001  ggcctccgcc tggcctcttg tagaagaggg ttaggcatgc cggtcgtgat gcgagggctc  9060
9061  ctgatccccg tgagcccttt caccaagctg tctttgttcc tacctaaggc agaagagatg  9120
9121  gctaatcaga accggccttt taggacctcc aactgggaac agggcccata ggagactaca  9180
9181  taagagtacc tccgagtatt tctgaaatgc tgctcaaacc taaacagttt tctaagcttc  9240
9241  attccacacc tgttgaatga acagaaacaa acagaaaccc caggtgatct taatcacacc  9300
9301  agaattctat agatttatag aactggtgaa cttagcaaag gagaaatagg cctggatatg  9360
9361  actgcgctta acaatgagtg tcaggaggaa gaaggagagg gaccagcaaa gggaaaaata  9420
9421  ttgggagaat cctagacctc gtgttcgctt tgtgattctt cctgggctgc tcactcatct  9480
9481  cctttctctt agagcaaggg tccccaactt ccagaatcta atgcctgatg atctgaggtg  9540
9541  gagctgatgt aataatagat gtagctgctg ctgctaagtc acttcagtcg tgtccgactc  9600
9601  tgtgcgaccc catagacggc agcccactag gctcccccgt ccctgggatt ctccaggcaa  9660
9661  gaacactgga gtgggttgct atttccttct ccaatgcatg aaagtgaagt cgctcagtcg  9720
9721  tgtccgactc ttcagcgtcc ccatggactg cagcccacca ggctcctcca tccatgggat  9780
9781  tttccaggca agagtactgg agtggggtgc catcgccttt aaatgtaatg tgcttgaatt  9840
9841  atcccaaaat ccaccacctc cccatcctcc cacctctagc cctggaaaag ctgtctccca  9900
9901  cgtaaccagt ctctggtgcc gaaaagaatg agtagcgctg tcttagagca accctactta  9960
9961  actcccttgc tgagagttgt tccctctatt ctcttctaac acactcttcc agaacttctc  10020
10021  agggtttacc attttggtcc ttatactgct gcctccaaaa ttacatctat ttttactccc  10080
10081  tccttcctaa atcctacctc cagcactcag aacccactca ggaccccacc ccagcgctca  10140
10141  gatacctttt ccaacaagct cttgcctctg atatttctag cttttctcag cattcccaga  10200
10201  ctgagtaagg tagtaggttt ctggcttggc ctgagatggg ctgtcctgtt gtttcaggga  10260
10261  ccagtgttgt ttgaggacct ggctgtctat ttttctcaag aggagtgtgc gagtctgcac  10320
10321  cctgcccaga ggtccctcag cggagaagtg acacaggagt gtttcgagga caaggccttg  10380
10381  agtggtaaca caattgtttt tcctgcgttt tggaactttc taggattagg attgcatatc  10440
10441  tcatctatgt gttggtatgg gagagtggga cctatccttg aatgatttat gtggaaatga  10500
10501  caataacttg aatgagagtg tgattttcaa agggtgagat gagtcttagg caaaaatcag  10560
10561  taattccctg gtggtccagt ggttaggact gcccaggtgg agaactaaaa tccagcaagc  10620
10621  caaagggtgt ggccaaaaaa aaagggaaaa acctgtctat tacagtgact atggttttgc  10680
10681  ataagacatg gaagtacctg gtaatcattc caaatatttg ttatgatcaa ttcataattt  10740
10741  tacttgtgaa attccattag tatgggttac tattatttgg aaatttttta aaagttggaa  10800
10801  attgctttaa tcttaaggaa atggtgtgcc tttctcactt aaaaggagct atatgtagaa  10860
10861  atgtcctcat gcccaagtag attttatcct tgactagggt tgactatttg aactttccca  10920
10921  ttactcacat tttatatttt ctacttcttt ttcatcatgt tgttttcctc taacttcttg  10980
10981  aacatgtgag gcacatttat aatagccctt taaatgttct ttctactagt tttgtcatct  11040
11041  gtcatttctg ggtctgattt tcttgattga ttttgcttcc agttacgggt catatttttc  11100
11101  tgcttctttc catgcccggt aatttttgac tgaatgttga acattgtgag ttttatgttg  11160
11161  ttggatgctg gtttttattg tttttttcaa aacagttttc agactttggt gtggggtgct  11220
11221  aatttaagtt acttggaatc aatatgatcc tttcaaggct tgctttttgt tttgttaggg  11280
11281  tgtgttcaga gcaatcttta atctggggct gatttggcct cctgctaagg cagtgtctaa  11340
11341  ggatactgcc tgatgctttg tgcggcaggg actgtctcca ctttggaaca tgaactactg  11400
11401  aagtgttttg tgaactctgg agactgctct ttctattcct ttttagtggt tctttcctgg  11460
11461  gcctggggtt gtttcctcac atgcatgtac agattaatat gcagccagag tcttaagggg  11520
11521  accccatcta gatgcccaga gctcagtgcc tggacatctg ccctcttctc tggtttttgc  11580
11581  catcacatta gctgcgttga ctttcctgaa tttggtcttt ttgaatcagc aaaaccactg  11640
11641  aggactgggt ttccacacac tgccctgcag cccagatacc ctttctaggc agcgaactgg  11700
11701  ggcaatcata gtgctgttgc tttggaagga aaagaaaatc ccttttgggt tgacatattg  11760
11761  gctttataaa ttatgaatat ttgggagaac actaaaaagg aatgattttt ttttctttct  11820
11821  ggcaggcctg agttttgtca gctatcctac aacttcctgg tcctctgtgt aactatcaat  11880
11881  agtttgttct taccctagta ctacttgagg gtgtttatat tttgttttgt ttttatcagc  11940
11941  agaaaatgat aagattgaga ttaatcagct gctacatcta gaatctatgg ggcttgaaga  12000
12001  gcttgcccta gaaaaatgtt cccttgctgt gcccctcatc tattaccaag aaaaatgctc  12060
12061  tgagcatgga gctggaaact ttgaaaggaa aatatcaggt ggaatttctg cttgcaagaa  12120
12121  aaggttcaga agccttttag ttaccattga aaaccacacc ccaaagatag aactagctca  12180
12181  aagtttaaga accagagcac ttcccaaaat tcttccattt cccaaagaag aaaccaaaaa  12240
12241  gtcatacaag tgtcctgaat gtgaccaaag cttcagtggt agttcatacc tcgtttggca  12300
12301  tcagaaaaca catgtaggaa agaaaaagtg tgaatgtgat gactgtggga agattttcaa  12360
12361  tcacagatcc aacctgagag ctcacaggag aatccacact ggtgagaagc catataagtg  12420
12421  cttcttgcca gtgtggagtg cggcacagtg tggcagcagc ttccaccagc cctcgcacct  12480
12481  gtctcagcac aggaagaccc acctgaagga gaaaatccat aggtgtggca tatgtggaag  12540
12541  ggggctcacg cagctccggg gactgtcaca gcatcagaaa acccacactg ccacaaaagc  12600
12601  cggcgataaa tatgtcagtc agaaaacaaa tctggctttg cctgaggaaa agcaccggta  12660
12661  agccgcccag cagctgtgca gccccagcag gaaatgcttt gggcagccct tgtatccctg  12720
12721  cccaggagag gccacaggac aatctgaaca ctacagcaat tgaggggaaa ttttgctttc  12780
12781  attctcaaaa ttcaaacctt taaagtgttc cacgtgttcg aagacctttc tttctgcctc  12840
12841  tgagcttatc tctcatcaga acattcacag aggggaaaag ccccataaac ccaaaacatg  12900
12901  cacggaaagt tttattttgg actcagagct tacatgccac cagaagagtc acgtgagaga  12960
12961  ggaacctttt aaatatacca ggtgtgggag aaatttcagg ttgaaaacac atcttactct  13020
13021  cgatcagcaa acccattcac aaaacactgt gtagatatag caaattttca ttaatgtttg  13080
13081  tgtttctcag tatctgtact gaaaactggg gcacaattac cctttatgtg ccaggcactg  13140
13141  tactaagcac cgtacacaga ttccatgtaa tataccattt aattttcacc acagccttga  13200
13201  tttagacacc atagtttctg ttttataacc aaggaaacct agttaatttc acagccactg  13260
13261  aaggaaggca gaattctaac tcaattacta tccagattcc atttgtatga accaaagaat  13320
13321  gatacacaat ttctaactct tgtttagtct gcacacttga tactttatgt ttatcattta  13380
13381  ctcttcagaa taaatctgac agaaaaggac tatcctcact tcataaaagg gaagtagagg  13440
13441  gtaaaagcgg tactttgccc atacacaaaa atagcaacgt actgaagcta gcatttaacc  13500
13501  ttgggtctct cagccacatt gtgttgcaag ttggcatttg caccacgtgt taaaactgca  13560
13561  ggcagctggg gactgagaca ggtgggtaag gatgctcatc acgatggctg ccctgtgcac  13620
13621  gtgcttcact cccttagcac ttcatcccaa gcctgactta catgtatggt tacaaagcaa  13680
13681  cagagagact ccccaggact gcaggttcaa accccatccc tataatcaga gattgcagac  13740
13741  tctacagagt acagccttta aggttttagt tgagttttgg ttttttaaaa aaggttttct  13800
13801  tcctcacatc taaaggaaga tacatataaa aagttgttta atcaaaatac ttgaaaataa  13860
13861  ataggtctct agatactgtt gttacctata aatactggag caaaatactg ttatatggaa  13920
13921  tggttgttaa agaaccagag gctctgagcc caaggggttg agggaagagg tcagtgtcca  13980
13981  tcagtgagac ccatgctgtt ttatgatgat ggctttttta cccttctgtt tacagtgctt  14040
14041  taacctggtg gctcagaggt taaagcgtcc gcctgcaagg tgggagaccc aggtttgatc  14100
14101  cctgggttgg gaagatcccc tggataagga aatggcaacc cactccagta ttcttgcctg  14160
14161  gagaatccca tggagggagg agcctggtag gctacattcc acaggatagc aaagagtcag  14220
14221  acatgactga gctacttcac tttctttaca gtgttaactg acagagtcca cagatggtca  14280
14281  ttaactcaga gatatcatta gcctaccatg ttagttttaa tgaatacttg gatgaaagtt  14340
14341  aagaatgaaa aactaagtgc agaagtttat tactaggaac aattggttca caacatttgc  14400
14401  agcatggatg ttgacacatg cagagtgaaa actttgtact gaggaaatca accactgaac  14460
14461  aaatgcattg ggttttgtta ttgatgtagt gataaaaatg tgtgtcaaac aagtctttca  14520
14521  tgtgattgct agaatatcag gtctgtaaca gccatcactg atgaaaacag ctttattcca  14580
14581  ataacattca gattttgtaa ttgacatttt gtaattttaa aaactgtgga attgttattc  14640
14641  ttgaactaaa aataattttg tttacagctt tactgcagta ggtaatagtc tattcacatc  14700
14701  tccccattta acacagaaaa tgattaatgc agtaattcag ggagttaaaa ctaaaaacaa  14760
14761  gtgacatttc accacaaatg acattctgag tctgactctt gcagttctgt ataattaagt  14820
14821  agcattgttc tgataactac aacatgttgt ataatgatac tgcagatttt gctcaaagta  14880
14881  atctgccaat ttactgcata tgtgtgctaa gcaggttaca gtttatctga ataaagagtc  14940
14941  tatttgaaat tgttcattaa acttgttatg cctataggat ttcagttgca aagtgttttt  15000
15001  gcttggacca tctgtttaaa aagtgaataa atgatcttca ttagaaatgt gtatatccat  15060
15061  tgtttagttt tgcaggttga gaaagctgtt gatctaatat caagatgact tgatatttga  15120
15121  tatccatcct ttcagggccc aatctgactg caggtgttct tattttttga catctttcct  15180
15181  tgtgttagtc tgaggagggt ggggaaatga catatgttta tataaacctg agaatatgct  15240
15241  gcaatctcta gttcctttgg accccttaga agtatgtttg ttggaggcac tgggctgttt  15300
15301  aatattttga cttttacagt ttttggtgta ttcgcatcag tgcaggctct cactgagcag  15360
15361  tgactgtctt atctgatgtg ccaatttgac atctaataaa tggttttttt aaatgaacgt  15420
15421  tggcaatgag gtgaacttga atgaaaaatt ttttctttac acttccgtag ttttagatgg  15480
15481  cactaagatg aattttgaag gctggcggga ttgtggtttg cagggggtta acgaatgact  15540
15541  tcgggccatt taataatgga ggtaaaacgg aagtcagaag aaaattccag agctactcca  15600
15601  ggaaactgca ttagaagtca acttcctttg cagtctctgc tccacggcgg cggtacctcc  15660
15661  ggccccgcag gccagcgaag acccgcgtgg gcctccacct ggagcaagga ctagaggcaa  15720
15721  gactcgcgaa gtggggttcg cacgtgggtt tgcgcgggct cggaacaatc ttgcggcctt  15780
15781  tgactcgagc cgtgcagggc ggtgggaata ccaacgaggc gagacgcgct agagcggccc  15840
15841  acaggctggg aaccggacgt cgtgcgctta cttccggcgc tctatttggg cggtgcattt  15900
15901  tcgcgctcgt agagcagcca agaaggcaat ggcacgccac ttcagtactt ttgcctggaa  15960
15961  aattccatgg atggaggagc ctggaaggct gcagtccatg gggtcgctga gggtcggaca  16020
16021  cgactgagcg acttcacttt cacttttcac tttcatgcat tggagaagga aatggcaacc  16080
16081  cactccagtg ttcttgcatg gagaatccca gggacggggg agcctggtgg gctgccgtct  16140
16141  atggggtcgt acagagtagg acacgactga agcgacttag cagtagcaga gcagccaaag  16200
16201  tgtggggagc tgcagggtca gtgggcgctt tgcctggctc ccggccaacc cctactaccc  16260
16261  agggagagga ggcctctgca ggggctgggc ggccgggtga gagtgtttgc cgaggttcat  16320
16321  ggtgcccagg ccccagcgag agggttaggc gggtgtgact gtccgtcacc cccgaccccg  16380
16381  gatctcgcac gactaggcgc cgactgccca ggggacggga gaaggagcct gatgccacct  16440
16441  ccctggccct aacaccgttt tggcaacgcg aagttacggg ttcgccctgc ctgagttgtc  16500
16501  aaaggcatac tttgacctca cttgccctgg gtatggtatc ttctgccagc taaggagtgt  16560
16561  tgctgcctgt ccagtgctac aaatcttgag tgtttagaca gggtagtcaa tgactttcaa  16620
16621  caagccatga aaggaattca gggtggagat caggaattgg gcactcggct atggggaaac  16680
16681  tggcagaaca aaccttcaga taattaagac atttttagga gaaaattcta tgaatccaaa  16740
16741  ttcttatatc ttaccgtact tagaaaaaca ctaaaaacat ttaagatatc tgttcctttt  16800
16801  gaattaatag taccttctaa gaaggggtgt gctgcatacc cctgtgttaa aatcacatat  16860
16861  atcgtgacct cacctctaat ttctccagaa cagtttctca gagctgagag gctgtttccc  16920
16921  cagctgtagt cctcagtaag acactgaata aacttgatcc acaactttta agttgtgtgt  16980
16981  tgttttaaaa gttgacactt ctatctagaa ttaatgccag tcttgcatga cttctgtgtg  17040
17041  ctcccagatg acttctaaca tgcttctggt ttgagtgtat cctgggatca cctgcatgca  17100
17101  tggttccctg cttccatgac tacaaatacc tccctttatg tctagcccca atttttcctg  17160
17161  tgtcctgcac cctaaatccc tgtattcaac tgccaataaa agatcttcct ttggggtctc  17220
17221  tgaggcatca aaacacatgc ccagtggaat actactctgc cgtaaaaatg aaatgatgcc  17280
17281  atttgcaaca acatggatgg acctagagat tggcatacta agtgaagtaa gtcagagaaa  17340
17341  ggcaaatatc atatattact catatgtgga acctaatttt ttaaaaaaaa tgatacaaat  17400
17401  gaacttattt agaaaataaa taaaaagaaa agaaaaaaaa attttacata ctcacagatg  17460
17461  taaaaaataa acttatggtt accaaagttt gtgggggggt gcggcagtaa atcaggagct  17520
17521  tgggatgagc gtacacacat tactgtatat aaaataggta accaacaagg accaactgta  17580
17581  tagcacagag aactctactc aatattctgt gaaaatctat ttgagaagag aatctgaaaa  17640
17641  agaatgaata tatgcagatg tataactgaa tcactttgct atacacttga aactaacaca  17700
17701  ttgttaatta actatacgcc aataaaattt aaaaaacaaa aagcaaaaaa accccagata  17760
17761  tccaaaacca aactcacgct tttagtcttt gatctgtttg cctctagtac ctggcgccat  17820
17821  gtgcatacaa ttgctcatgc taccaaccaa tactccttcc tttgtgcctt aaactttcaa  17880
17881  tcatcaagtc ctgtgaattc tacctcaaac ctgtatctca aatctaactt cttctgtatc  17940
17941  cacccttatc caacagcact ggcctggact gacaggaagg caaggacagg gtttcaacgt  18000
18001  tgtggggttg actgtagcca gatgctgcag attagcacaa gcccggagat gacagacact  18060
18061  caggagatta ctgcaacaga gtgagtgaaa gatgagggtc tgaaggaggg gtcatgggaa  18120
18121  tgaggaagat ggtgtggctt caagacagat tgaggaggaa aaagtgatga tttggtggag  18180
18181  tgagagagca gggagtcaga gatgactcgg aagtttctgg tttaggtgac ttggtggttg  18240
18241  gtggctttgt agagagaaag cttgcctctc atgagtttac agtttctcta agctttctag  18300
18301  ggaaattgtt aatcaaaaat gagggggaca gcatagctgt gttcagtgcg atagagaaga  18360
18361  ggtatgttat gctatgagag aggttgcacc tgtccagcaa gacaagctga cagctaaaca  18420
18421  ctgacttgac gacatgattg gaggcttatg gaaagggcac agggtcctaa tggagaactc  18480
18481  tgcaaaggtc ttagctaatg tgtcagctga ccccatgtat agtaagcttt tcctgctcac  18540
18541  ttgtactgtt tttggtgaaa aacagccaga aatgggagaa cccagatgcc caagcacacc  18600
18601  ttacagagag accaggttca gtcccaagtg gtatgaggct atcccctgag ccataagatg  18660
18661  gttgcaaact ctgatgccct ggaattccat tcccccggac tggagagcct cctgataaaa  18720
18721  gaaaccacct gggggcagga gtccaaccta caagcccacc atcgtggtcc tgaaagactc  18780
18781  ctgtcagtgc attaggcccc tctgccagga taaggcaact gggccagaga ggctcttagt  18840
18841  cacctccaga gactgtgcca tcagtggcta aggccagaga tgcccacgca ggagcagatg  18900
18901  ctgaagctcc tggagctgga acactctggc ccatcctaag agatccacat gggttcagtg  18960
18961  tcacacccag agggtgacaa gaggcagcaa cccggatgga ggatttgcag tgacagccca  19020
19021  ggaaccagga tcctgagtga gaagggccag agacccagag agtgaacaca aggtgggtag  19080
19081  taaactcttc tccttgggat gttacacctc tgctttctct tccctgggga tcctgtgtcc  19140
19141  aaggcctcca acaagaatct acaccattga gctgagggtc acctttattt tggtccaaga  19200
19201  aagaaccaaa tttttgaggt ttgatgggca gctcagagta gacctgaaaa taaaactagg  19260
19261  gagcattctg tttagaccct cattttactg ataaggcaac tgaggtgcga gcatcggaga  19320
19321  gctcagtaag tggctgcctg cagcactgga aatggacccg ggctcttcag cctcccccag  19380
19381  tgctgatctt attgtcccag gctgtctcct ggtcaagttc aactgcagca acatgtgtgt  19440
19441  gattagctaa ctccctgtga agaagcaact tttgtgtctc tcaaggacat ggatctggtt  19500
19501  gtacaacttt gtgactataa ttttttttaa aaaacccact gaactttgta ctttaaaggg  19560
19561  atcaatttgg gggcttccct gtggtccaat ggctatgact tcatgctccc aaaggagggg  19620
19621  gtccaggttc aaaccctggt cagggaacta gatcccacat gttgcaacta agagttcact  19680
19681  tgctgcaatg aagactcaag atgtcacgtg ctacaattaa gacccagcga tgccaaataa  19740
19741  gtaaataaaa tattttcaaa aaagaatgaa gttatggtat ataaattata tctcaactga  19800
19801  aaaaattgtc tttgaattaa aaaaaattga aataagtatt ttaaagctgc tgtaaaatat  19860
19861  ttcaacgtaa tatacaaaat aatgtatcag agacataaaa ataatttatg ctatcagcat  19920
19921  gacatatttt tgtatttttg tgcagacctg atagtaaagc tgcttttgcc ttttctgtgc  19980
19981  agagtatctt gtaagatgag ctattagaac cattaacatt cgcaactact gatctatgtg  20040
20041  cattgcaatt ttctcaatag tatgcaacca aactaaaaat taaataaacc agatgttaat  20100
20101  ataagaatgc agttcccaaa aggattttta aaaatactga aaagacatgt gtcctggttt  20160
20161  aggcactatt tccttgagta aaacccacct gttgcaaggg gaaagtgtct tatagtttca  20220
20221  aaggactgag cataggagag ttttccctgg ggtttggggc aaggctccag actgaacagg  20280
20281  aaatcaagat gaaagaggag caggtgcatg aatatgctgc gggggagcac ttcccactca  20340
20341  gctcctcagc agactcaggg tgaacagtcc tttgggatct aactagttgc ccccaccgac  20400
20401  tccgcccacc ccttactctt tattcttatt ttttttaacg tttattttta tttatttatt  20460
20461  ttggctgcac ccggtcttag tggcatgcag gatctggttc cttgaccagg gatccaaccc  20520
20521  aggccccctg cattgggagg gtgaagtctt aaccactgga ccaccagggg agcccccatg  20580
20581  agtccttagc tctttagaag caaacttctc catcagaatt ttctccttag ctctggtttc  20640
20641  tccctctgaa ggcatgtgtc tgatttctgg tgtgatcctt gacctccgat tctcacaatc  20700
20701  ctggatcaga gaggactctt atcatctctt ccagaagaga gcctgtttcc caggaaatca  20760
20761  tcctgcacag tgtggtaaat gcctcagaag tggacacaca gaggcatgtg ctctggaggt  20820
20821  gtctgtgtca ctgaggtacc ctgaagacac attgcgctgg tggacttctt ccgtgcattc  20880
20881  aggagttcag atggaccgat gtttgtggag ccttcctgtg ggtctgtaac atgagccccc  20940
20941  tccttcctgg acctctgcac cagcccatcc cctctccaag gtattcacag aagcaaccag  21000
21001  ggctccaggt gcacaagcct gagtggctgg aagtccagct tcttagaact taaagcaact  21060
21061  aggatgcccc tccaaataaa atgttgcacc gtatgatgag ttcccctgtc catgaaaatt  21120
21121  tctaacaaga gctcagatga cagctcatca gggtgtggaa aaagaaacta tgcaacaggc  21180
21181  agtttggaga atcttggttt ttcctccagt aagatgctgt gatttttgaa aaggtttgta  21240
21241  aagagtatgg gacagttgat cacctcccac tttttctgtt ggtcagttct gccagaggca  21300
21301  gccgtgccca ctggtccaca ctgccatagt ggctggacca gacctcagag ccaccctgag  21360
21361  gggtctgggt ctcttaatgg gtgaggcatt tatgccccat ggagactttt gccttcgagt  21420
21421  gcaggggcat ccaccatgat ggaggcaaat acctcggatc cttgcattta aactttataa  21480
21481  agttgaagaa acaggtttga aaggggaact aaagctgggg ttgagtctag gtctgcccaa  21540
21541  agccaaattt catgcacact aggtgctgtg atctgaatgt ctgtgtttcc cctaattcct  21600
21601  gtgctgaaaa cctaaccccc aacatgatgg tcttaggagg taggtcacga ggatggagcc  21660
21661  ctcatgaatg ggattagtgc cctcaagaga gatcccacag aactccctca gcctttccac  21720
21721  cacgaggaga cacagcaata ggacagccca cctgcgaagc aaaagataaa acaaacacct  21780
21781  gaaaactctt cttctgaaca ctgtctttag cctggacagc cccatttcat atgaactatg  21840
21841  cagctctctg cagcgtcacc tcctgggctc tgccatttcc tgagactgtg cctctcgcag  21900
21901  gtttttgtgg ctctggcctc ccttccactg ctgaaaacac actgctcctg tcctcccaac  21960
21961  aaggctgatg taattgttgg gaaggggacc tcagactagt ctgaagggcc accaaaaatg  22020
22021  atggggcaga ccactgggct cccattaatt atctcttagc ccaacagaca aaatgttttg  22080
22081  tcctcttgca ttcaacatac tgccaccttt tgtcattctt ggaaacttaa ctgagacata  22140
22141  atttacatgt cgtaaaatta atgaacgtgt cagtgatttt tagtacatgt tctgaaataa  22200
22201  tttggattta gaatattttc atcattccaa tcattttgtt gtgcttaaag ctactggcct  22260
22261  gagtgagaaa agacactagg aaggactccc tttgcgtctc cttggcagtc ttacttctgg  22320
22321  tagcttctct ctatcgctac gggtgggggc tatggcagcc atgattttat ttcaccaaat  22380
22381  caaaagtgct ttgatataaa aagatccctc agtgcgtgta tatgtgtgtt tattttgtta  22440
22441  acaccaccaa tacttgaaga cccctcctca cacaagcaga tccacacttc cacttcacgc  22500
22501  gtctttgtta tgaacagcca ggaatgacag gaagaatatt agggaattta cattccagtg  22560
22561  aacttctgct ttgaaattct tgcagatcac tcatttttat taaaagagta tgcgcatgat  22620
22621  aaagattgtc aggtatggaa gcaaacgcat aactatatgt aagatttatc cttgaacata  22680
22681  gttacaggat aaataaagca gcagggggag agttaacatc aaggtgtggg gcacacctgc  22740
22741  aggattgtcc tgattctccc tcagtgggac tccccgctct ccacccgaca cctcagtgct  22800
22801  ctctgaccca aggcccagac ctgccacttc ttccccatca ccagacatgt caggtcccct  22860
22861  tcagcctcct cctggacagg caccccttgc tttcttcctc gtaaatctgt gatttacacg  22920
22921  cgagcaaggg gaaggaggaa tgcaagtacc tcccttgtga acagcgagga cccaggcctg  22980
22981  cctgccctca gtccccgtgg tgaagcctgt gatgctggtg aaggttggag ctctggcgaa  23040
23041  agcttttccc acactgacca cactggtatg gcttctcccc cgtgtggatc cgctggtgca  23100
23101  gcttcagggt ggattgccgg ccaaagcagt tcccacactc tccgcaagtg tagggcctct  23160
23161  cccccgtgtg gactcgctgg tgccttttca gctctgaatt ccacgtgaag cttttcccac  23220
23221  attcatcaca tttgtaaggt ttcttggccg agcgggccgg ctggtgactg agacgctgca  23280
23281  ggtggttgct caggctcctt ctactcccct tgctcttctt cagctctctc agtgggtggc  23340
23341  ttttcagagg ggcaccgatg tactccagtt ccctgcaatg tctctggtag tgagcaaagg  23400
23401  gcttctgggc gctgggggtg ctgaactgcc tctgggatag ccggggctca ctcagacttg  23460
23461  cccctctggg ttcgggactc tgcaggccac tccctttcgg tctgcccact gacaacacac  23520
23521  atggctttgc ccctttagcc ccttcttgct gtggattctc cttgttgtca cttttcgtcc  23580
23581  tgggggtctc tacaattaga aagaatatgc ttcatttctg ggcttcgaag aaagaacctc  23640
23641  agcaaaagag ctctgaatgc acacaaagtt tctagaagtg cggttctcca ctgggctgct  23700
23701  cacattagat tcatctgggg cacctgtcaa ccaaacaggc tgccctgctt ccccacagct  23760
23761  gctgggtcag aagctctgga ggtagggcct ggaagtctgc aggtaacagg gggagcctgg  23820
23821  gggtatttga cttatactaa agttagggac catgttctcc aacccctgcc tccttcctac  23880
23881  gtttgggaaa aggtttagga aaggagaaat agggggaagc aagcccatca gaaacttcaa  23940
23941  cactacaaat acaccctcac ttatatggac actgaccacc actctctctt caaataatga  24000
24001  taaatctagt gagtgtggtg tttttgctca ttacaaggtt gacagatagc atatgtcaac  24060
24061  tgggatatgg gccagtcagg tactctcatt acagaaactc tataacttct gactaccagg  24120
24121  attaaggatt aggagagaaa tgagtttgag tggcctgtgg gcaagttgga ggattcctgc  24180
24181  catgtggaag acctattcaa catggcagcc actagccaca tgtggctact gagtacttgg  24240
24241  aacatggctt gtgtgactga gaaactgaat ttttatttaa ctttaagatt taaaaagcag  24300
24301  cccacacaat tatggtcaat tgcttttcaa caaggttgtc atggtaattc agtgggggta  24360
24361  aagatgtctt ttcaacaagt ggcgctggaa caactggatt tctatacata aaagaatgaa  24420
24421  gttggaccct gactcacaac acaaaaatta agtcaaaatg gatcaaagac atacatgtaa  24480
24481  cagctaaatc tctctctttg aatagaacaa aggtgtaagt ctttgtgaca ttggattagg  24540
24541  caacagtatt ttagatatgt caccaaaagt acaagcaaac aaaaagataa actggatctc  24600
24601  ctcaacattt aaaacatttg tgcttcaaag gatactatca agaaagtaaa aagataatcc  24660
24661  acagaatggg agaaaacatt tgaaaattat atatgagagt ctggtgtcca gattatgtaa  24720
24721  agaacttttg taacaacaat aaaaagacca acctagttta aaaatgagca aaggatctga  24780
24781  aatgacattt ctccaaagaa gatatattaa tacaattggc caataggcac acaaaaagat  24840
24841  gctcagcagc agtagtcatg agggaaataa ttcaaaagct ccaagagact ccatttcaca  24900
24901  cctaatagaa tggatataat caaaagcacc aacagtaaca agtgtcaaca ggatgtagag  24960
24961  aaactggaat cctcacagac tgctggaaat aaaatagtgc agccatctcg gaaaagtcca  25020
25021  acatcaaaaa gttaaacaga gagttaccac aggacctggg cttcccttga ggctcagctg  25080
25081  gtaaagaatc tgcctgcaat gtgggagacc tgggttcgat tcctgggttg agaagatccc  25140
25141  ctggagaagg gaaaggctac ccactccagt attctggcct agacaattcc atggcctgtg  25200
25201  tagtccatag ggtcacaaag agtaggacac aactgagcga ctttcactgt cactttcacc  25260
25261  atgctgctgc tgctgctaag tcgcttcagt catgtccgac cctgtgcgac cccacagaca  25320
25321  gcagcccacc aggctccctc gtctctggga ttctccatgc aagaacactg gagtgggttg  25380
25381  ccatttcctt ctccagtgca tgaaagtgaa aggtgaaa              25418