Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: PGM2L1

Phosphoglucomutase 2 like 1

Wu et al. Zool. Res. 41: 721-725, 2020

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa PGM2L1   Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    aaactcaaag aataacgaaa aataaggaca aagctggaga acttaggcaa cctgatttta   60
61   agactaacta cacttagcta tttcttcccc taagatacct tccatggctc ttctaggctg   120
121   ggttaaatgc ctctcttctg tattcccata ggattctgga ctactgtcat caaagcactg   180
181   accacagcac atttcaatgg tgtgttattt gtctctgctc cccatcttag gtttcatata   240
241   ggcatggacc aggatctctc tggtttacca gtgaatctgc accatctgga agggtgcctg   300
301   cacactacag acatgcaagt atttgccttt ttttttttta tggcaacacc tgcagtatat   360
361   ggaagttcct gggccaaggg tcaaatcgaa gttgcagccg cagggctatg ccacaaccac   420
421   agcaacactg gatccgagcc ccatctgtga cctacaccac agcctgcagc aatgctggat   480
481   ccttaaccca ctgagtaagg ccagggattg aacccacatc ctcacagaca ctttgtcagg   540
541   ttcttaaccc actgagtcac agcaggtgct ctgtatttgc tgcattaagt tgaacttaat   600
601   tttttgtaac aaagttaata tttaaaaaga aaacccataa aagtcatctt ttgcctgaga   660
661   actacttaca caggtggcca ggactagttt atttggtttg gtttttaaaa catattgatg   720
721   tcaccaaaac agagctaaat aaagatcatg cagttccact caaaggaaat tagatcaagc   780
781   ctttggaaat cgaacgtcgt aacattcata gcatactgcc cagtaattgt actctcaaga   840
841   agttagacat atggaataat gcagaaggca aaaacagctt tgtgaacaaa aatattcact   900
901   gttattatta tttattacag aagaaaatga agacaagcta agagtcatac aaaatgagat   960
961   ttatttaaaa aaaatcatgg taggtcaact tgatgtaata ttttagagcc aaaagatgat  1020
1021  tatcaaagta atataatatt tcttaaaata gcagactagg tgtaaccttc ccactataac  1080
1081  taaattaaaa agctcaatta atgttttttt tttttcacct tttaaatcac aaaggtgaca  1140
1141  agccaacaag aaattatcag gccagaagtg aagggaaaag atcatccaga gaggtaacta  1200
1201  tggaaaagtg gcttctaccc tgaaagcctt tgccaatcct aaaaattttg aaccttaatt  1260
1261  taaaaatctt ttttttggcc gctcccgcgg cacatggagg ttcccaggat aggggtcgaa  1320
1321  ttggagctgt agctgccggc ctacgccaga gccacagcaa cgcgggatcc gagccgtgtc  1380
1381  tgcaacctac accacagctc acggacacgc cggatcctta acccactgag ggaagccagg  1440
1441  gatcgaacct gaaccttatg gttcctagtc ggatttgttt ctgctgggcc acgacgggaa  1500
1501  ctccaataca gacattcttt ttcatattct tttccattat ggtttatcac tagatattga  1560
1561  atatagttcc cctgtgctac acagtaagac cttgtggttc attcatcctg tacataatag  1620
1621  ctgcatctgc taatcccaaa ctcccaatcc ttccctcccc cacacccctt ccctgccgac  1680
1681  tatctttgta aataaagtct tattggaatt taggcacaca tacacagccc aaggcctact  1740
1741  caatttagtt tactgcattc tgatgagacg agaattagga agttaaaaaa agaaaaataa  1800
1801  taaagattag agtgaaaatt aatgaaataa agaatagaaa agcaatagag aaaatcaatg  1860
1861  aaactacacg ttctttgaaa acagcaacaa aacttaaaat gtttagctgg actgaccgag  1920
1921  gggaggaaaa aaaaaaaaaa gactaaagtt actagaatca gaaataaaag aagggacatt  1980
1981  atcactgacc ttatgaacac aaaaacgggg ggggggatta taaaggaata cgataaacaa  2040
2041  ttttatgcca aaaatagata accttcatta aaatggacag attcctacaa agacacaaac  2100
2101  gactggtata gacccaagaa gaaatacata aatgaataga cctataacaa gtgaagagat  2160
2161  taaactaata attagaaatc tactcacaaa ggccagaccc agctggcttc accaagaact  2220
2221  ctactaaaaa tttaagaaga attaatgccg attcttcaca aactcttcca aaaatagaag  2280
2281  aggagggaac acttctcaat tcattaggcc agtatttttc tgataccaaa atcggaaaac  2340
2341  cacatcacaa gaaaaccata gaccaatacc tattatgaat acggacaaat taatcctcaa  2400
2401  aaaatactag caaaccaaac atagcaacat gtaaaaacaa tgctatacca tgaccaaaca  2460
2461  ggacgcaagt ttggtctaag tttcaaagtt caattaatgt aacatttcat atcagtataa  2520
2521  taaaaaacaa aacttacaag aacatctcca tagatataga aaagggtttg acaaaatcca  2580
2581  acactctttc atgttgaaaa acacttaaca aactagaagg gaactttacc ggtgtgataa  2640
2641  agaacattca cgcaccaaac aaccaacaac taaaaaacag agttaacatt atacttactg  2700
2701  gtgaaagctg gctgttttcc ccccccaggt caggaacaag gcaagaatgt ttggtcttac  2760
2761  catttctatt caaccttgta ctggaggttc tagtcaggca agaaaaagac ataaaaggca  2820
2821  ctcagatcgg aaaggaaaaa gtgaagctgt ttacagatga catgcacatc ctaggaaatt  2880
2881  cactaaaaaa ctattagaac tcggagttcc catcgtggct cagtggttaa cgaatcgact  2940
2941  ggaaccatga ggttgcgggt tcgatccctg cccttgctca gtgggttaag gatccggcgt  3000
3001  ggccatgagc tgcggtgtag gtcacagaaa cggctcggat cccgtgttgc tgtggctctg  3060
3061  gcacaggcca gtggctacag ctccgattag acccctagcc tgggaacctc catatgccgc  3120
3121  gggagcggcc caagaaatgg caaaaagaca aaacaaacaa acaaacaaaa aactactgga  3180
3181  actagtaaac aagttcagca agttttcagg atacaataac tacaaaaatc aactgtattt  3240
3241  ctacacacta tcgaaaatga aaaaaataat tccatttaca attgtatccg aaagaataaa  3300
3301  atatttagga atcaacttaa tgaaagacat gcaaaacttt gaaagccata aaacattgtt  3360
3361  gaaaggtatt agaaaagact atgattggaa aaataacaca ttttgatgga ttggaagact  3420
3421  taacctttta agacagagat actccctggt ctaatttaca gattcaatgc aatcccaatc  3480
3481  ataatcccag ctggcttctt tgtagaaatc gacaagctcc ttgtagagtt tatagggaac  3540
3541  tgtaagagac cttgaagagc caaaattctc tttaaaaaga acaaagtggg agtcatactt  3600
3601  cctgatttca aaatttacca caaagtaaca gtaagtcgga gagtgtgata ccagcataag  3660
3661  gatagatata tagatcgatg gaatagaatt gagagtctga aaataaaccc acatgcctat  3720
3721  actcaaacta attttcaaga agaatgacaa aactactgaa tagggaaaaa atagtttttc  3780
3781  caacaaacga tcctgggaaa actgaataac catatgcaga agaataaggt tagattcctt  3840
3841  ccaaacacta tatataaaaa ttcactcaaa agccatcaag gacctaaatg gaagaactaa  3900
3901  aactataaaa ctgagtagaa aacaaagggt aaaactccat aaaacttaca tttggcaagg  3960
3961  gattcttaga tatgacaccg aaagtacgag caacaaaaga aaaaataaac tagacttcct  4020
4021  caaaacaaaa aaactttcat tcttcaatgg tcaccaaaat gaaggttaaa aaaaaaaaaa  4080
4081  caatctacag aatgaagggg aatatttgca aatcatatat ctgatttgtt tcagggaatt  4140
4141  atacccagaa atataaagaa atcttacaac tcaataattt tttaaaaaat taaaaatggg  4200
4201  aaaggatatg aacagacatt tctccagaga agatatataa ccggaaaaga agcacatata  4260
4261  aagatcctca acatcattag tctttatgga aatgcaaatc aaaatcacaa tgagatacca  4320
4321  cttcacattc actaaaatgg caagaatcaa acagtaagat aataacaagt gttggacaat  4380
4381  ctgcggagaa actggaactc tgatacactg ctggtaggaa tgtaaatggt gcagctgctt  4440
4441  tggaacatag tctaactgtt cctcatatta ttaaacatag aagttaccac atgatccaca  4500
4501  aaagccactc ttaggcacat atctaagaga aatgacatat tctatataaa atctagacat  4560
4561  gagtgtttat agcagcatta ttcagaatag ccaaaaggca gaacaaccca aatatccatc  4620
4621  gatggacaaa caggtcaaca caatgcagta aagccataca ttaaatagta tttgattgta  4680
4681  aaaagtaatg aaagactgat ccgtctacac catggatgaa ccgtgaaaac atcatgttca  4740
4741  tcatcagaaa gtttacaaag aataactgct gcagagggcg tggagaaaag ggaaccctct  4800
4801  aacactattg atgggactgg aaattggtgc ttccactatg gagaacagta tggaggttcc  4860
4861  taaaacacta aaaatagagt tgccgccata tgatctagca atcctactcc tgggcatgta  4920
4921  tctggacaaa acttcaattc aaaaagatac atgcacccca ttgttcattg cagcactatt  4980
4981  tacaatagcc aagacatgga agcaaactaa atgtccaaca gacaagtagt ttaagatgta  5040
5041  gtatgtgtgt acaacacaca cacacacaca caccacacac agaggaatat cacacagcca  5100
5101  taaaaaagaa tgaaataatg tcatcttcag caacatggat gaacctagag attgtcatac  5160
5161  taagacaagt attatatgat atcacttata tgtagaattt taaaaaatga taaagtgaac  5220
5221  taacttatgt aacagaaatg gactcacaga gatagaaaac aaatttcagg ttactaaagg  5280
5281  ggaaaatagg ggaggaataa attaggagtt tggaataaat agatatacac tactacatat  5340
5341  aaaatggata accaacaagc acctactcta tagcacaggg aactatattc aatatcttgt  5400
5401  aataacctat aatggaaaat attctgaaaa aagatatata aatggttgaa tttatatata  5460
5461  tatatgaatc actttgctag ccacctgaaa ctgaacaact gtatctccat ttttgaaaaa  5520
5521  acacattatg ctaagtgaaa gaacccagtc acacaagatc acatattaca tgattctgtt  5580
5581  tatatgaaaa gttcagaaca gggaaatctg tacagataga aagtagattg gtggttgctt  5640
5641  aggcttagga atgggtgatg gggtgagagg agtctgatgg cagagggcat aagatttctt  5700
5701  tttgaggtga tgaaaatgtt ctaaaattga ctgtggtgat atttgtacat atctgtgaat  5760
5761  ataacaaaga acattaaatt gtatacatta aatgggtgaa ttgtttggca tgtgatttta  5820
5821  tctaataaag ctggttttta aaatgtattg agacactcat tctcatctgc ctgcacttac  5880
5881  acaaacctga aagttcctct ttagattttt cacccgaggt tctctgtctt gcttcaccct  5940
5941  aatcctgggt gtgctcggcg ttcttccctt tacgcaaaga caaccacttt ttatttgttg  6000
6001  tcgctgtatc cctgtctcaa gaggtagcat gtaagagagg tcaaaggaga aagttgcttg  6060
6061  cgagatactc atttcctttc ctgacttttt ttttaatgcc gagttcacta gagtttatga  6120
6121  caagcatctt tcagaacaag aagagaaaac acttttctat ttgcagtgat cacacagcag  6180
6181  agtgatagat tacctcaaat tttaaagttt caaaataggg gggtaatgaa acctgagctc  6240
6241  tgcttagtgg cagcacttca aggaactggc aggatgtgag aggagaaggc catgtgccta  6300
6301  gacagaggct ttggggttcg tagcctcagc aggtttcctg gccatagctt ctgactggta  6360
6361  gacaaggaga aagctgtcag atttccagaa agcgctatga ccctggacaa tgaagaaacc  6420
6421  ttaatgaact agagctatct gctctctctc ccccccttac caattaaagc ctgggtggag  6480
6481  acgagcgtct ccgatagtta tgaaaattta atctcctgct agcctgacag agtgagagct  6540
6541  ttgagtctct tcattagatg ttttaaaaca gcaaataaaa gggtatttct tatacacttg  6600
6601  aggcttttct tttatacttt ttaatttgga aataatctca aagttgcaaa tattaaaata  6660
6661  gtacaaggaa tattcatctg tccttttccc agattcacct agtgttaaaa atttccccta  6720
6721  tttgctacat agcagatgtg ctattttttt tttttttttt gtcttttgtc tttttgttgt  6780
6781  tgttgttgtt gctatttctt gggccgctcc cgtggcatat ggaggttccc aggctagggg  6840
6841  ttgaatcgga gctgtagcca ccggcctacg ccagagccac agcaacgcgg gatccgagcc  6900
6901  gcgtctgcaa cctacatcac agctcacggc aacgccggat ccttaaccca ctgagcaagg  6960
6961  gcagggaccg aacccgcaac ctcatggttc ctagtcggat tcgttaacca ctgcaccacg  7020
7021  acaggaactc ccagatgtgc tatttatcta actatatatg tttgtatata tagttacaca  7080
7081  atatgtatta tataaataaa aatttacata ctatataaat ataaagataa tatatatgca  7140
7141  taatatatat attacatata gtattcctct gaaccatttc acaataagtt atatatacca  7200
7201  tgatcctaaa ctattgcatt gaatattgaa tataagggcc aagagagata ttctctctcg  7260
7261  taaacatagt ttgggttgac agatttagca aataaaaatg caggacactc tggacaaatt  7320
7321  ccaacaaaaa ttacagcttc tgagtttccc tgactaggaa aactattata ctccctcttc  7380
7381  tggatacact tagatactgt tcttggattt gatgagttct gggtcctctt aattactctt  7440
7441  caattactaa gcaataagcc agagacactg ggaagtttct ggtaacaaat ttatgtctgc  7500
7501  catgatcttg ctgataaaag tgagggctgg atggctctga tgttgaaatg aaacttattt  7560
7561  ctcccattct ttatatttgt cctgtatagt tctatctctg gaaagttctg ttgacttact  7620
7621  aatgttgttc agaactgaat aaatgtaata attgtcatat aaaaaccgct gcttaatcaa  7680
7681  atttaatacg catataaatc atcattggat cttgttaaaa tgtaaactct gattcagctg  7740
7741  aattgggatg gggcctgaaa ttttatattt cttcataaac tcccagagga cactgctaca  7800
7801  ctggtcctcc tgtcacactt tgagtagcaa gattctgacc acctatgcca caatcaatag  7860
7861  atatttgtta aatatgtagg tatctaggcc ctattccaat acactcactc agaatccctg  7920
7921  gggcagtgtc caggaatata cattttcaag aaactcttag ggctaccaat ggtcaatggg  7980
7981  ttcgaatggc cctttacctt tttctctatt attaactttt ttccttcaaa gcccattgct  8040
8041  ggtcccttca gccacttggt tttaccaact acctcatact ctgaattctt aacagctgtc  8100
8101  tgcagcaggt atttgacgtt tatcatgggc tatgtctttg gcaaacatcc tgtctctgca  8160
8161  aattttattt ttaaaaatga gtaattatgt tttatagttt cttatagcct cggctcctgg  8220
8221  cataatactc ggtgtagaga acatatgtgt ttaacagaca ttcatgatgg acaataacaa  8280
8281  tgatgagagc aaagggtgaa tttctcccca ggacacgtgg ttatttccca ggccttgtgt  8340
8341  gattaaaaga acctgctgac tccgtaaagg aaacactcaa ctgattagca aaaactgtaa  8400
8401  ttcccaacta cagcatatta tattccagga attggtgcta caatccattt gtagctcggt  8460
8461  agtttgaatt tcattatggt aaatggcact tttagaggaa cgaaaggaat attttgaatt  8520
8521  tattatttct tttatctgtg aacctcaaag cattttaaag ccatttatta agttgctgta  8580
8581  gccaaggtgt aaatattatt attttggtct ttttgtcttt tctagggccg caccggcggc  8640
8641  atgtggaagt tcccaggata ggggtccaat tagagctgta gcctcccgcc tacaccagag  8700
8701  ccgcagcaac gcgggatccg agccgcatct gcgagctaca ccacagctca cggcaacccc  8760
8761  ggatccttaa cccactgagc aagggcaggg atggaacccg caacctcatg gttcctaatc  8820
8821  ggattcgcta accactgaaa ccacgacagg aactccaaag gtgtaaatat tattataccc  8880
8881  tccttacaaa aacgtccacc agcgaaagag ttgtaaggta cttggttaaa gtatcgagct  8940
8941  attgtaagaa ggttacatca agaaactcag taacagctgt gtctgactaa gcaccatgtc  9000
9001  aggtaagcac ttagcatctc ccacacttcg tcttgcgaag agaggaggcc aaaataaggt  9060
9061  gaaatttaag attgcaatca tctttcctct ccctctgtat tcctattcct ctttgcactc  9120
9121  tgttaagatg ctcacacatt cttactcatg cttaattaaa tgctaacaca tctttcgtct  9180
9181  ttcacaactt gtctttttcc cctccagtca tcttgttctc cctacctccc agtccactgt  9240
9241  agcagcagag caaaaagaag tgccagctga gatctgaaac gaggttggaa ccctcgtcca  9300
9301  ggcacttagg aattccgtct ctttgagaag gtcgggttca ctcagaggca gtttcctctt  9360
9361  tgtgtgtaaa atggggatgg atcacgtcta atttactctg tcacaggatg ggtgaaacca  9420
9421  caggtcgcga ttcgtaaatt gtaaagcaca ctcccttact gtacctgtct tgtttaattt  9480
9481  aattgaagcc cggggccaca acgtgaaggt tcctaaaccg acagggtgtg cccgcaggga  9540
9541  ccagcctaga ggtcttttat cctttgagaa aacgcagggc atggagttgc tgggaggcgt  9600
9601  agtctttgcc gcagtctcaa cacaccgctg ggaaagaaaa gaactacaac tcccgtgagg  9660
9661  ccgtgcggag acagccgggc gcaccctccc gccagcgcga gccttgagac taaacgggag  9720
9721  ggggccttcg cgcgccctgc gggctcacac gggagccctg gggcgcccct cggtggctga  9780
9781  gccagaaaag gagacgcatg ggagtctgcg gggatcgtaa caaggacaaa gcacatggaa  9840
9841  aaaggcaaat taaaaactaa aaatcgttcc tcaccacctg gcgggcccta actcgtgggg  9900
9901  ctaggaaggc gtcgcttccc ggccagcgcc tcccaccgcc cggtgccccg ggggcttaaa  9960
9961  tctgcagggg cgggaagggg cggggccggc ggcgcgggtg GGGCGGGGCC TAAGGCGGCG  10020
10021  AGCGCTGCTG GCGGCGGCGG CCACAACCCA GACATCTGGG ACTGTTGTTC TCTCGCGGCG  10080
10081  GGACCGCCTC GGTCCGTTCG CCCAGAGAGA CCGGGAGCTG GTCTAGTGGG GAGCGGGCGG  10140
10141  CCGCGCGCCC CCTCTCGTGC TTCCCCGAAG CTGCGCAGGA GCTGGCACAA ACATCCTGCG  10200
10201  GCTGGTCTCC AATGCCCTTC AGTGAGGAGG GGGCGTCGCG ACCCTGGTGA GCGTACGTCA  10260
10261  AGCCCTTCCA GTTCGGTGTC TGCGCGGGTC CCCTAGGCCC GCACCCCCGT CAGGCTGCCA  10320
10321  TGGCTGAAAA CGCAGAGGGA GACCTGAACT CCAACCTGCT CCACACCCCC TACCACACCG  10380
10381  GGGACCCTCA GCTAGACACG GCCATCGGGC AGTGGCTGCG TTGGGATAAg gtgggtacct  10440
10441  ggtcggctcg gcatccgccc tctcctcccg ccccccaccc cttacactgt acgccctttc  10500
10501  gcgtccccac ccgctgcccg gcgggctgtg ggggagacgg ctcccgccgc cgggcggggg  10560
10561  tcagcggagt cgggcgttac cacgcaccta tgcttgggct gcctcctggg accatttaag  10620
10621  ctgagaagga acgcctgtag tcgcttcctt ttgcagtgag cgaaattgca acctcccttc  10680
10681  ctcctccgcc cccccccccc aggtgtatgt catctctctc aaaaaataat aatagtataa  10740
10741  catcatcatc atcatcataa gctctaccct tactggagct atttcctttt ccctttcttc  10800
10801  tcccttgact tcctatttaa caaatctgaa agtggttttg ttgggtttcg cccccccctc  10860
10861  cccgtttccc cccgcaccct tcttggacgt ttctaaccgc tatccgcttt agtcctggtc  10920
10921  cggtgtgttt ccacctttcg tcgctaggta atcgccggtc ttttatcact ccctggtata  10980
10981  ttctctaata tcaccttttg cttttgagaa aggtagaggt tctctttctt tctcggccag  11040
11041  gagttgtttt ctggaagtat cctgttccag aaatcgtttt ccaggtttca tgtgatgttt  11100
11101  ctgacacaga attgtttttg ctttaccgac tccctcccca ttcctcccac tcctccaaat  11160
11161  tgttgcggcg atttcctctt gtgcgggcat atgggatgga tatgtgagag ctagaattaa  11220
11221  aatagagcta gctcgcttga aaagaggccc ctggtggctc caaccagagg aagatgatcc  11280
11281  aggcttttgc tttgtgaaag tctaaatgca ttcgctcatg tagagaggac aatatgttta  11340
11341  aatggagtta ctgatactga atgaaagaat tggtacggta atatgtgaaa ttgttattca  11400
11401  gtctcataaa ggattattag ctttctgaaa aagttttatt ttcactttgt tgagtaattc  11460
11461  atggattcag caaaaaatat ctgttgagca gtgggtaatg tgcgggggcc tttaggtcca  11520
11521  gggtatgcta ttgttgagga agctagaaag ggttggttcc tgccctcaac agccttcagt  11580
11581  cagaagataa ggaagaccaa caaataagca attacgagtt atttactatg cctgggatat  11640
11641  atatatatgt cttggacatt ctgattcttc ctctggagtc taaaccagtg cttctcaaac  11700
11701  tttgaagtac ttacagatcc cctgaatctt gaaatgcaga ttgtgattta agaggcttgg  11760
11761  ggtggggcct gagattctac ttcacaatga actcccaagt gatactaatg cttctggtct  11820
11821  gtggaccaca ctttgaggaa gtagcaagaa cctagagtgt tttgattgag ataccaaatg  11880
11881  agagaactag catctcatta tatatatatt tttttcagtc aagtgtgcaa aacctgtgat  11940
11941  atctcattaa ttatcataag gatgtgcaaa gtgaaaataa ctttaaagtc cttttgccag  12000
12001  tatttattaa tggcctgctg tgaatgtagt tccttgttgt ggaaggatac aaaagaagcg  12060
12061  aagattcagt gattcctctg ctgcttttag tccaatgggg tgaagaagtc taatagaaat  12120
12121  caaagaggct taccatactg tgaatgatat gtactacaaa ctgaccatat aaatatcttc  12180
12181  agcggagaaa actaaattac aaatgaatgt tacccttaca agtttagtat agttaattgc  12240
12241  tattgtttaa agccacctgt tgtcattcag tgactctgat gactccctga agtgaaagga  12300
12301  aaatttatga aattcagaaa cacttgtaga atttcagcag tttaatttac tagtaactgt  12360
12361  tctgtatgtc aacgcctttg gcccttcagc agtaagtttg gtgttcactg ccatggataa  12420
12421  gatcttttgt tctccttagg tgccagcttt gacgacactt ttcctaacga gtcctcagtt  12480
12481  gcttttttta aaaaaaaatt tgctgaatga actaatgatt tattaattgt ccatgctatg  12540
12541  ctagatattt gtgggatata ctgaaattca aaagactatg aagtaatata aacatgaaaa  12600
12601  aataacacta gggtagtatc catggtaatt aaatggctta taggcagtca gtttttatag  12660
12661  gagtttaaaa gcaagtgacc tgtggactgg gatagtcaag gaagacaatg agaagcaggg  12720
12721  gatgaggtga ggttttcctt gaaagtggaa gagaaattct taatttctta tgtatttaaa  12780
12781  gtgccctctg catgcaaggt gctggctgaa aaacctgtgg aaaaaagaaa agatgaaata  12840
12841  gatccgggtt gtattttcaa agaatgtaga agggaagatg aaacaaaagc tcacaactat  12900
12901  aatgcagata aattgattta aatgctttta atatttaata aaaataatgg ttacttaatt  12960
12961  gatccctctc ttaataggag aaaatacttt gaaccagtac acaaatgtgt atccagtgta  13020
13021  ggtgagctag accgtgatgt cccagagcac tgagatgcag agtgcagaaa ggtaaagtgg  13080
13081  cagagcagac cacagcattt attcccttac acgtcggtgg catatgcagg cttctagcat  13140
13141  agagaaactg agtttactac ctgattaata cctacttggt gaaaaaaaga acctaccaaa  13200
13201  tgccctgatt cttaatgact ctggcgaggc acatagtagt aaattataaa ttaatctgaa  13260
13261  ggcaagttgc tacttgccta ggtcaccaaa actggtagtt ttagccctgg tgggtggtgg  13320
13321  tctttgaaaa gtcttcatga aaaaagtgtt atttgtgctg aaccttcaga attacttaaa  13380
13381  atttagactt gttaacatgg agaggaggaa tattccagat acaaataaaa acattcatgt  13440
13441  gaatacctag aacatttgtt tctgctgtaa cttgaataaa tcaaggtgta aagtgaaaac  13500
13501  aagaccgggt gttcagtggg gcagtcctgg aaaccccatg tagcttctgt ggcgtgacat  13560
13561  tctctcctgt ttaccatagt ccaggatctg actcttggtt ccatgtcttc atactaattt  13620
13621  gttagtctgt cttgtctcag ggtggatatg acatggtcat agaaactaat gtctgaatcg  13680
13681  agagagttgt tttattaatt tatgctgcag atgtaatgaa attgatttgt ctctagtcag  13740
13741  ggcatattct agatgcacca taagggaagt cagaatcaga aaattgttat tgatcatgaa  13800
13801  atcaaatcac agggggccag atatatggca taaatgtttt aacgacattt aaggtaaatg  13860
13861  catctatctc tataatgcga ctgtcctacc actggaatcc aacaagtcca tggatccata  13920
13921  ttcttccaat gcacagatga cttttgtaga gcactctccc cttttgtctt ttagagctaa  13980
13981  ggccccaact tccttcctac ttctttcttt cttttctttt cttttttttt tttttggggt  14040
14041  ctttttgcct tttctggggc tgcacccatg gcatatggag gttcccaggc taggggtcca  14100
14101  attggagcca cagcctccag cctacgccag agccatagca aaagcaggat ccgagccacg  14160
14161  cctgcgacct gcaccacagc tcacggcaac gctggatcct taatccactg agcaaggcca  14220
14221  aggatcgaac ccacaaactc atggttccta gttggatttg ttaaccactg agccaccaca  14280
14281  ggaactccct tacttcttcc ttttgatggt ttcatacatt ctatcaaatt atagacaagt  14340
14341  cttgctagcc tagaagtcag gttctctctc tctttttttg tttttttgtt tttgtttttt  14400
14401  gtttttgggg tttttagggc tttttagggc tgcacctgtg gcatatggag gttcccaggg  14460
14461  gtctaattgg agctacagat gccaacctac accacagcca gagcaacacc agatccgagc  14520
14521  cgcgtctgtg atctacacac agctcacagc aataccggat ccttgaccca tacagcaagg  14580
14581  ccatggatga acctgcaacc tcatggtttc tagtcggatt cgtttctgct gcaccatgac  14640
14641  aggcactccc aggttctctt taatgtgaca gctatctcct gtttttaata tactgtaaat  14700
14701  tttaactttt tgaaaacagc cttgtcaaag atattaagca ctggccaagt ttgggtgtgt  14760
14761  gaatggggag tgagatggaa cccagggcag agctgtcagc cagctgtagt ggcaagagct  14820
14821  gtatgctttg acagcagcat ggaggcagga attggccgtg gcattacgaa aaaaccgagt  14880
14881  agactactct ggtttcagaa tgcaggtcta tgttgagaaa gaatgtaaaa gtaaagatag  14940
14941  gaaatgccta acaatagaaa caaaagacat cagcttaagt cagtgatttt caaacatcta  15000
15001  gcagtgaaag tttttcaggc aaaatatagc ccaggttttt ttttttttta agtggcaaat  15060
15061  aaatttgctt tccaatcatc gtcatgcgat ggcccatgaa gtaccgctac aaaggtcatc  15120
15121  tagtccagtt tcattgtgta gagacccaaa gacgaaagac gttgtggaaa tgatccagtt  15180
15181  gtggaagcat ctcgaccacc tagtttaatc cagtttttat gctactagtc aatgttacat  15240
15241  ttttttgatt cacatttttc taatacttta cataatttgg cacgtaatga agagtacata  15300
15301  tcactttatt aattttggaa aatactcatg cttattcttt ggatttattt gtgtagtgtt  15360
15361  tcattcctcc atgacctgaa tcatttgcta ttcacagcaa ccctctgtgg caggcgggct  15420
15421  aggtcgttgt tatgcccatt tgtacaagta aagaaattta gtttcagaga aggaaaatga  15480
15481  cttgctcaat gacatatggc ttttaagtag tagacctggg actgggacct ggggtcatct  15540
15541  gacctttagt tttcttatca ttgtgctaga ttccataagc taaacattta gtaaatatta  15600
15601  gtgacatcat aaaccaagtt cctgggacct gattaaagcc attttattgg cttttataga  15660
15661  cactggaata ggttaaaaga gtctgcaaaa taaattgtca tggaattttt ttaaagagct  15720
15721  gaatttgctg ctcaacagtt gctttggttt ccttggcaac aacagtctcc tgtatccaag  15780
15781  agatttagta catataaacg agtgtttgga tttatattta tatatgtata tatatttaga  15840
15841  ataaaattca ttttttcttt ttatttccaa atttcttaca tttgctcctc agtttctgcc  15900
15901  cttttagtta tttaattttt tttttttttt ttttgctttt taaggctgcc cctgcagcat  15960
15961  agggaagttc tcgggctagg ggtcaaattg gctgcagctg ctggcctaca ccatggctca  16020
16021  cggcaacgcc agatccttaa cccactgagc aaagcccagg gatcaaaccc tcatcctcat  16080
16081  ggttactagt cgggttctta accacaatgg gagttcctgc cattttattt ttaaatttat  16140
16141  ttatttcaaa gaaataggtg cttatgattt taaaaatagt acaaaagaat ttaatggaaa  16200
16201  gcaatactct tgattgcttc ttctcatcct cagtttactc cttagaaacc agttttaact  16260
16261  gcgtctttat tcttgtgatt accatcaaaa gaataaataa tatgccaata ccactattcc  16320
16321  ttgatttatt gtagatatga tctgtcaaat acatgctatg aaaagtgagg gctgactctc  16380
16381  attgttttcc accctgccta aatgtcatga cgtcattagt tttagttatt ccattgaaag  16440
16441  cttaaataat gtaattagtg ctaataaaat ctctggaaca ataagcccag ctcacaaaca  16500
16501  gagcactcac ttggccattc tatctaagga gagattggca gaaaatgtgt ctatataata  16560
16561  ccaaaacaaa gaaaacgcat accagcttcc cagaaaaatc tgtgcttatc aatgactaac  16620
16621  aaaaggatta aattatataa agaaaacaag cggcatgaaa aaataagaaa aagcaatgga  16680
16681  cccagaaaga aacgggtgaa taagagaaca taagacctta atattttaaa attccgtttg  16740
16741  aaaagatagt tattccatca aatgagtaaa tacgctatga aaaagggaca ggaagaagaa  16800
16801  tgagctcttg aaagctaagg aaaaaaaaca accaccacca cctatatctc tacaccccct  16860
16861  actaaatgca gtagaaaact taaaagttta agaaacctac tgcaaaagga aacaggaacc  16920
16921  aagagggaag ctgacgtgaa gaagccaccc caggagtctg ctgtcaggca gtcctgatgt  16980
16981  gcaccgagtt caacactggg ctgcaaagaa atgtgtcctg aaaaagaatg cagggtctct  17040
17041  gccgtaaata ataaaaagct gaaagaggtt aatggtgaag atggcgtgtt atttctggca  17100
17101  agagcaacat agaaaaagaa aagcagctgt ccacaaatgg gaagaaaagg aggaagcagg  17160
17161  gagggagcgg gggaggggag gaaggaaagc aggcagacct gaataagcaa gttagcgttc  17220
17221  aaaaatgaag caaactgcaa cggagcatgt ttttgagcaa ttaattgatg gagcttaagc  17280
17281  aaaacaaaat ccatttgatc tgaatacctt caggaaacac aagtgggcct ggagagaaat  17340
17341  tttaaccagg cccactactg aggaatgcag tgaacaatat ttagacatgc ttaacctagt  17400
17401  gcttacatta tttttaattt tgaggaccaa tttaaagata aaacagaaaa ctgagggttt  17460
17461  tttttttagt ggtgaaacac aaaatttgct aactttttaa atagcgacac ctgtggcata  17520
17521  tggccgttcc tgggccaggg attgactctg agccgcagct gtgacctctg ttgcagctgc  17580
17581  agcaacattg gatcctttaa cccactgtgc tgggctgggg atcaaacctg cacttctgta  17640
17641  gttggattcc taaccctctg tgccacagcg ggaactccca gcttaaccat ttttaagtgt  17700
17701  acggttccat aacattactt actttcatat ttttgtgaga ctgttcccca gaacttactc  17760
17761  atcttgcaaa tccgaagctc tatatttgtt gactaaatcc ccttactcct ctccctccag  17820
17821  cccctggtaa ccatcatact tcttccgaca cctcacataa gtagggtcat acagtatgtc  17880
17881  tttttgtgac tggcttattt cacttagcat aacatcctca agattcgtca tgttgtagtg  17940
17941  tgtggcaagg catctttctt taagcctgag taatatttat ataccacatt ttttgtttat  18000
18001  tcatctgtca gtggacgttt ggattgtatc tacctcttgg ctattgtaaa tggagctgct  18060
18061  atgaacatga tgtgcaaata tctcttaaga agctgctttc aagtcttgta attcttttaa  18120
18121  tttttaaaaa ctgagctatc aagccataaa aacacatgga gaaatctttt aagtgcagac  18180
18181  cgctagtgaa agaaaccatt ctagaaaacc tatatactgt atgattccaa ttatatgtca  18240
18241  ttctgaaaga gcaaaactat ggagcagtaa gaaatcaggt attacggggg gagaggaagg  18300
18301  aatagatgga acacgagggc tttttagggt aatgaagctg ttccttatga cacgatgatg  18360
18361  gtgggtttat gcatttgtca aaacctgtag ggctatacag cacagagtca gccctaacgt  18420
18421  aaaccacggg cttcacttcc taatactgta taagattggg tagttgtaca atcaatacaa  18480
18481  gattctaaca acgggaaacc ggcaaaccgg gaaaccgggt gagaggattt atggaaaccg  18540
18541  tctgtactat ctgttcaatt ttctgtaaac ctaaaactgt tataaaaatt aaagtctatg  18600
18601  aatttaaaaa atattcatac ttgaaaggga aaggattctt atttgaaagt gctttcttct  18660
18661  ttcccacgtg aaattttcaa aatagggaga cgggctattt ttatttaggg gtcttctttg  18720
18721  cctcatttat tctttcatat agaatttttg tttagttcct ttaagttttc tacaaagctg  18780
18781  ttagaaggct ttttgggtgc atctttaatc tagaattatt tccccatctc tttcctccta  18840
18841  ttgaaaaatc agagtgcctg gggaacctaa tgaaaaggaa cttaccttta tttgttcttc  18900
18901  caaattctgc gtataagata aattaaccaa agaatgtaaa tgttatattc cactagctca  18960
18961  gattttcatg gtccctcctt gaataatcta aaatttgatt tctttcatct attcttgtgg  19020
19021  agagtcagta tgttttgctt atttaattgt ttttatctat ttcatgcata tgttctgtat  19080
19081  ttgaagaata cttttctcca aataaaggtt gattagtaat ttagtgacaa ttttactgaa  19140
19141  gcattttttt cattagtcag ttgctctctg cattattgct aattaatact gaggctgctg  19200
19201  ccctctggtg tttggagtta atggagaaaa tgcttacttc cagtgcaaag aaaaggcagg  19260
19261  tactgtatcc agtcctgcat gggctcctta caccacataa tgagcactgt attttgccaa  19320
19321  acaaaactat gaaaatggtc ctagtgaatg cccaaaagag tatgaaaatt ataatgtaca  19380
19381  ttagaaatac tctacttctc agatacagag gcatcttagc tttctgctca ccaaacttaa  19440
19441  ccgtgttaga aaatctcttc actaaaagtg gtagttttgt tctgtggttt ctacttcaga  19500
19501  attttcccat gtcattttcc ctctgaagta tctcattatt tatgcaggta aaaactatag  19560
19561  aaaactttaa tgcccaccaa taggtgagag aatgaataac ctggaacact gcagcagctg  19620
19621  aatacgtgaa tcccatgtat cggtatttac tgagaagacc tctaagatgc attaagtgaa  19680
19681  atcagcaagt tatagagcat catgtacaat tcgataccat acatgtataa taaaaagaga  19740
19741  tgaagcaaaa ctgcattcgt gcaagcatgt aattgtaggt caagcataca ccgcaaacag  19800
19801  tattggctcc ctaaaagagt ggtctgggaa tgagaataga gagctctata gctttgtgtt  19860
19861  attagtatct ttttaaaaca aggatagtgt gtattgatgc acttggtaat taacaattaa  19920
19921  aataaaaatt taaatataaa caagaacaat taagtgatca attgtctggc actggtttct  19980
19981  gagaacagta ggggttcaag tcaagaagac tttatataag aagtagaatt tgagctgggc  20040
20041  cttgagatta agcagaatag gagtagatga tggatgtgag ggcagaaatt taaggtgaag  20100
20101  aactggaata atgagatgaa actgatcagg gaaataaaac tcaaggggac atgtaagaac  20160
20161  aaagaagaga ttttttttta attgaggtat aattgattta caaaattata tttgaggttg  20220
20221  tgcaacatag taattcaaaa ttattaaact tatactcgat accatatgat atcacttata  20280
20281  tgtggaatct aacataggac acaaatcaac atatctatta aaaaaaaaac cagactctca  20340
20341  gatgtagaga acagacttgt ggttgccaag ggggaagggt gtggggaggg aaggattggg  20400
20401  agtttgggat cagcagatgc aaactgtata catagaatgg atgaacaaca agagcgcagg  20460
20461  gaactgtatt cagttagcct gtgatgaacc ataatggaaa gaacatgaaa aaatatgtgt  20520
20521  gtttcactga gtcactttgc tatacagcag aaattgatac agcattgtaa atcaactaca  20580
20581  ctgcagtaac atttttaaag taaataaata aataatgctg cagtgaacac gggggtgcct  20640
20641  gtaacttttc aagttgatgt tttcattttt ttttttttta gacatatacc caggagtgga  20700
20701  attgctggat cacttggtag ttctggtttt agttttttga ggaacttctc tgatgttttc  20760
20761  cacagcggct gcaccaattt gcgttcccac aaacagtgta caagggttcc cttttctcca  20820
20821  caccctcgct aacatttgtt ataagtgggc cttttgatga tagccattct gaccgggtga  20880
20881  tggctcattg tggttttgat ttgcatgtct cttatgttta gtgatattga gcattttttc  20940
20941  atgtgtctgt tggccatctg tatatattct ttggaaaaat gtctattcag atcttctgcc  21000
21001  cattttttaa cagggttgtt cagttttttt attttgagtt gtttgagcta tttatatatt  21060
21061  tttgttatta acccttatcg gccatatcat ttccaaatac tttctcccct tcaattggtt  21120
21121  tttttttcca ttttgttgat ggttttcttt gctgtgcaaa agcttttaag tttaattagg  21180
21181  tcccatttgt ttatttttgc ttgtttccta tgccttagga gagagatcca aaaaaaaaaa  21240
21241  aaatactgct atgatttatg tcaaagagta ttctgtgttt tcttctaggg gttgtatggt  21300
21301  ttctggtctt acatttatat ctttaatcca ttttgagttt atttttgaaa atggtataag  21360
21361  aaaatttcat tctttcatgt gtagctgttg tgtttgccca gcaccacgta ttgaagagag  21420
21421  tgtcttttcc ccattgcata ttcttgcctc ctttgtcata gattatttga caatatatga  21480
21481  gaagattctt ttaaaaaact tagatatagc atgtgttaga cgactatgat aattaataat  21540
21541  ggtgaaggga actaatattt attgagtgat catatgtcaa acacgttgct agatgctttc  21600
21601  atgtaaaaag tcatttttaa tccttctaag gattgtgtga ggtagttatt accattttta  21660
21661  acctatacat aaactcaggc tcagataaat ggagagagta tttgaatcca aaaaggtttt  21720
21721  gaactccttg ccctttggga tctgatccca cccttcctaa cttttacatt tgatgccatt  21780
21781  ggaattggac tttattgttg ggtctcgatg gattaatctg gctgtaatat gtaattaggg  21840
21841  tgagattggt tggaataatg gagggtagcc tggagactct tctagaaata taggtatcaa  21900
21901  agttttttat taggatactt atagagtctt ctaagaaaat taaggaagag gtaatgagac  21960
21961  ttatataaac aaactgattt ctctcttcca aaacagaatg ataaatagtt gccattttgt  22020
22021  taaaccataa cactttgcta aatttgaatc agctatcctt ttaaaagaaa taaacaaatt  22080
22081  gtatattcag ttgaaattcc tgtatccatt tccctgatcc cattcttttc cctgcctcct  22140
22141  ttccctaagg taaccaagtc atatctagga atcctagggt tttgtctaaa tttcctgttt  22200
22201  cattaaaaaa tggttttgtt tttcaattaa ataaatataa ccctggaagt tagacagctt  22260
22261  ctttaaaaaa aaaatcactt agtcaaaact atttcaatgt ctgaaaacac tcaaatcaaa  22320
22321  attggaagtt tagcatttct tataatacac aaatacttag tatataactg tcaaaaatgt  22380
22381  ggatactatt aacttatccc taaatagtac actataagat tttcagaagc catagttctt  22440
22441  aaaaaattga aggtcaacaa taaaataata cgtcaaatac agcctaagat gttctctaag  22500
22501  tagaaatgtc acattttaca aaagatagta gttttatttg tggttttccc aaaattatat  22560
22561  tcatacttat gtaaaataaa ttacttaaac atcctctctt ccaaagttca agggtttttt  22620
22621  acctaatttt aaagaaaaac taaaccgtaa gaaagttgac attatgggag ttcccgtcat  22680
22681  ggctcagcgg ttaacagatc caactaggaa ccatgaggtt gcgggttcga tccctggcct  22740
22741  tgctcagtgg gttaaggatc cggcgttgct gtgagctgtg gtgtaggtca cagatcccgt  22800
22801  gttgctgtgg ctgtctggtg gaggctggtg gctacagctc caattctacc cctagcctgg  22860
22861  gaacgtccat atgctgcggg tacagctcta agaagacaga aagaccaaaa aaaaaaaaaa  22920
22921  aaaaaaaaag ttgacattat actacaaccc acagtaacat gaatttattt tttttgtagc  22980
22981  atagcctttt aaaagactgt tataaaagcc actgagaatt tcaagcatct ttcaagtatt  23040
23041  gcatttttaa cattaaaata tgttttccag gagttcccat catggctcag cggaaatgaa  23100
23101  tctaactagc ttccatgagg acgcaggttc aaaacctggc cttgctcagt gggttaagga  23160
23161  tctggctttg ctgtgagctg tggttgtaga tcgaagatgc ggcttggatc tggcattgcc  23220
23221  gtaactgtgg cgtaggccag tggctacagc tcagtttcta cccctagcct gggaacctcc  23280
23281  agaatgccgc aggtgtggcc ctaaaagaca aaaagaaaaa aagttacatt ttccgtatgt  23340
23341  ttaaaaaaag gaaatgaaaa ccaggagttc ctcttgtagc tcagtgggtt aagaacctga  23400
23401  ctaataccca agaggatgcc acaagctgtg gcataggtca cagatgtggc tcggatcctg  23460
23461  cgtggctatg gctgtggcat aggccagcag ctgcagctcc aattcgaccc ctagcctggg  23520
23521  gacttcatat gctacagatg tggccctgaa aagaaaaaaa aaaaaattta aagaaaggga  23580
23581  aatgaaggcc atcgtttgtc attaattcat actttataag gtaaaacttt ctgcatttgg  23640
23641  atttatccat gtttcctctg ctccagtatc agttttaggc agagcttttc tatatacttt  23700
23701  gtttaaaagt caggcttatt tgagtataat ttacattacg taattgacag taaatttcat  23760
23761  ccttttaagt gtttgattta atgagttttg acaaatgcaa atagtagcat aaccaacatt  23820
23821  actctcaaga ttatagcttc tctatcctgc agaaagttcc ctcatgccct tttgtagtga  23880
23881  atctgcttgt cctagcccct ggcaactcct gatctaattt atgtccagta gttgttttta  23940
23941  attgggatat aattcacata acataaaact gtaaaattca ccactttaaa gtgtataatt  24000
24001  caacaagttt tagtatattc agaaaaattg tgcaatcacc actaattcca gaacatttga  24060
24061  tcaccttaaa aagaaatctg tacctactca tagtcggttc ttattgctcc tttctcccaa  24120
24121  ctctgagtct gctttctttc tctataggtt tacctattct agatctacca cataaatgga  24180
24181  accacaccat atatggcctt ttaggttcct cttctttcac cttggcatgt tttcaaggtt  24240
24241  cggttatgct gtagcatgaa ttcatccctt ctgattggtg tctttcactt agtgatgtgc  24300
24301  atttaagttt cctccatgtc tttccatggc tcaatagctc atttcttttt atcactgtgt  24360
24361  aatagtccat tgtctggagg taacatagca tttaacaatt taaaaaattt tgtgatatgg  24420
24421  tgaattacac tgatttttga atattgatcc agttgatatg ccttagataa ataccacttg  24480
24481  gtcatgatgt attattcttt ttatgcattt tgtttaggat ctttttgtaa atctgataga  24540
24541  tattcatatt aagattttgc tggtcttgta aaaagagttg aagcattccc tgctctgttt  24600
24601  tctgaaagag ttttatataa ttgatattat ttattcttta aatgtttgat ataaaatccc  24660
24661  actcaaacca tctgggcctt aaattttctt catggaaagg tttttgagaa caaatgcaat  24720
24721  ttctttaata gatacagggc tttggggatt ttgttccatt agtttcaata ttgaaaaatt  24780
24781  aacttttttt tttttttgtc tttttgccat ttcttgggct gctcccacgg catatggagg  24840
24841  ttcccaggct aggggtccaa tcggagctgt agccgccggc ctacaccaga gccacagcaa  24900
24901  cgcaggatcc gagccgagtc tgcgacctac accacagctc acggcaacac cggatcctta  24960
24961  acccactaag caaggcaggg atcgaacccg caacttcatg gttcctagtc ggatccgtta  25020
25021  accactgagc cacgatggga actccgaaaa attaactttt cacagtcttt ttagagttaa  25080
25081  tattataccg catcttgtaa attcttgtaa cagtcttggc ccatgttgta tcatcagttc  25140
25141  tacctccgcc ctttatatca tttgtatcac tttttaaaac agtgttataa ttttgcttta  25200
25201  ataaatccta tacattttaa atatattaag aagaaaaagt ctttttatat ttatccagtt  25260
25261  atctaccatt tccagtgctc ttctttcttt cctaaaaatt caaatttcca aatggtatca  25320
25321  cccccttcaa cctgaagttt tcctttagca tttgttgtaa tacaaatcca ccgcaatgaa  25380
25381  ttctcttagt tttctttata aatatgttag atttcttggt attataagta tctatgagac  25440
25441  tgttaaattt atttttattc tctttctcta tgtatttcag aataatttct gttgatttgt  25500
25501  cttctagttc atggatcctc tcctctgtca tctccattct gctttaaaga cttttcagtg  25560
25561  aatttttaat ctcatgtatt acatttttct attctaaaat ttccatctgg ttcttttgta  25620
25621  tagtttttgt ttcttttctg agatgtctta tcttttcctc cattgcacgt acttttttct  25680
25681  ttaagtcact gataatatct gtgttaaact ccttgtctgc taattctaat atctgaatat  25740
25741  cttagagttg gtcaccaatg actatctgtg ctcttgagag tgggttgcat ttctctggtt  25800
25801  cttcatttgc ctggtaattg tggattgcat catgcacatt atgaatggaa tggtatactg  25860
25861  tagagagtct ggaatcttac ttctcaggag agtgtttgat ttgtgtgttt cagcatgtaa  25920
25921  tgaacttggt tgaattcaaa ctgcagtctg tctcttggga ggccgcttaa agctcagctt  25980
25981  gttcctttat ccttagctga atctgtccca cacaggagtc agccagagac ttggggtagt  26040
26041  ttatgcacag aatgtagggt tgtataactc tctctgttcc agacatatac tccagtggct  26100
26101  atggttgccc taaattatgt gccctagttc tttagggcac aaggactgtg ggattttcat  26160
26161  tggtgtttaa gtcactgcac agggttctga ctactgtctg ctctcaaaag ccatagaaat  26220
26221  aggaaacagc ccatgctggt tccttctccc aagtgttaac tcccttttgg aatcaaatct  26280
26281  gcattagttc actctcagga ccttctggtc tttgtggatt ttggttttac ttctttgttt  26340
26341  ttgatttggt ctagagttta aagttgttat ctgtggtaag gccatgtatg gttggagttt  26400
26401  acttggctgt gcaggaaata gatggtacat gatattgttt aaaattattg ctactgtttg  26460
26461  ctggtataga agaacgcagt tgacttttgt atattgactt tgtacccagc aactctacta  26520
26521  tattcataac attaattcca aaaaatattt actctattag atttttttca tgtgctccat  26580
26581  catttcatct gcaaattatg tgacttttgt ttctttttcc attctttttg tctccttttc  26640
26641  ttgctttaca tgtttaatta ggactataga ttgttctttc ccctcctctt cctcattctg  26700
26701  ctcctccgta tagctggcca ttatcacatt caggaaattc ctttcttttc cttgtgtgtc  26760
26761  agaagttaaa agtttggaca cttttactga taggtatctt aggttgagtt ccctagaagc  26820
26821  aatggtagga gtttatctgc aaatgatttg taaaaggcgt gctctcagga gagacatgtg  26880
26881  agtgatggaa tccggagagg gaacggaaag aactaagcaa tgatagagtt tcaggtgaag  26940
26941  tttaatttca acttgattcc ttgcacgaca gagttatacg tggcactgag cggtcattcg  27000
27001  ctgttggctg tggggagagg tgtgtataac cctcaggccc tctgcagagg ctgcctctga  27060
27061  tcgtcccaag gtggttctcc agagaaggct gaacatgtga actcagcagt agtacctata  27120
27121  gcagctggcg atggacacaa ctctccagct tagaggatct ctggaggagc ttaatggtat  27180
27181  cttagcacac acatcctgag tttgtatgtg ttcctggttt gctaaaactt tatcataagt  27240
27241  aatgtttaat cttgtcaggt attttctcag catctgttga gattgtcaat tatcttttta  27300
27301  aactgtaaat attctggata accttgactg attttcagat attacaccca ccttatattc  27360
27361  tggtataaac tcatctttgt catgatttat tattcttttt atatattttt ttggatttgg  27420
27421  tttgataaat tttatgattt ttgcacctct gttcattagt gagctcggac tgtgtttttt  27480
27481  ctttctttct tttttttttt ttttttttgt ctttttgcta tttctttggg ccgctcccgc  27540
27541  ggcatatgga ggttcccagg ctaggggtcg aatcggagct atagccaccg gcctccgcca  27600
27601  gagccacagc aacgcaggat ccgagccgtg tctgcaacct acaccacagc tcacggcaac  27660
27661  gccggatcat taacgcactg agcaagggca gggaccgaac ccgcaacctc ttggttccta  27720
27721  gccgggttcg ttaaccactg tgccacgacg ggaactcctg ttttttcttt ctgattctat  27780
27781  ctttggttgt tttatcaggg gtaagctagt cacagaaaag agttgatggg tgtactctcc  27840
27841  cttttttttt cctttttttg ctttttaggg ctgctgtcat ggcacatgaa gttcccaggc  27900
27901  taggggttga atcacagcta cagccagcag cctacactac agccacagca acacgggatc  27960
27961  caagccacat ctgtgaccta caccacagct cacagcaata ccagatcccc aacccaccaa  28020
28021  gtgaggccag ggatcgaacc tgcatccttg tggatactag tcgattcgtt ttcacttcac  28080
28081  cacaacagaa actcccagta taccctattt tcatcttctc tggaaaagtt cttctaaaat  28140
28141  ttgaatgttt tctttctttc ttttttttta actcagtgaa ttttgttata tttatagtta  28200
28201  gaaccatcat caattttaca tttccgtccc aaacccccag cccatccctc cccaccaaac  28260
28261  ctgtctcctt tggtaaccat aagttttttg aagtctgtga gtcagtttct gttctgcaga  28320
28321  gaagtctatt gtatcctttt tttagattcc acatgtaagt gatagcatat gatgtctgtg  28380
28381  tctcactgtc taacttcact taaaaggata ctttctaggt ccatccatgt tacggcaaac  28440
28441  gccattattt cattcctttt catggctgag ttatatttca ttgtgtatat gtaccacatt  28500
28501  ttcttgatcc acccgtctat cagtggagga gcatttaggt tgcttccatg tcttgggtat  28560
28561  tgtgaatagt gctgcagtga acattggggt acatgtgtct tttccagtca tggctttctc  28620
28621  tggatagatg cccaggactg ggattgctga atcaaatggt aattctattt ttaatttttt  28680
28681  gaggaactgt tttccatagt ggttgcatca atttactttc ccaccaacag tgtaagaggg  28740
28741  ttcccttttc tccacacctt tccagcattt attgtttgta ggctttttga tgatggccat  28800
28801  tctggctttg taaggtggta cctcgtagta gttttgattt gcgtttctct aataatgagg  28860
28861  atgttgaaca tctttccatg tgttttttgg acatctgtat gtcttttgag aattgtctgt  28920
28921  ttagatcttc tgctgatttt ttgatggggt tgtttttttt tttggtattg agcttcagga  28980
28981  ggtgtttata aattttggag attaatccct tgtcagtctc tttggagatt aatcctttgt  29040
29041  cagtctattt tgcaaatatt ttctcccatt ctgtgggttg tcttcatctt ctttagggtt  29100
29101  tcctttgcta tgcaaaaacc tttaagttta aataggtccc atgtgtttat ttttgttttt  29160
29161  tgattgtgat tgctctagga ggcggatctg agaggacact gctgtggttt atgtcagaga  29220
29221  gtgttcagcc tatgttttcc tctaggagtt ttataatatc tggtcttata tttaggtctt  29280
29281  taatccattt tgagtttatt tttgtgtatg gtgttagaga gtgttctaat ttcattcttt  29340
29341  catatgtagc tgtccagttt tcccagcacc acttattgaa gggaccgtct tttctccact  29400
29401  gtatttcttg cctcctttgt catatattaa ttgaccatag gtgcacatgt ttaattctga  29460
29461  gctttctatc ctgcccactg atctatattt ctgtttctgt gccagtaaca tactgttttg  29520
29521  atgactgtag ctttgcagta tagtctgaag tcagggagcc tgattcctcc agctccattt  29580
29581  ttctttctca ggatggcttt ggctattttg tgtttccaaa caaactttaa aatatttgtt  29640
29641  taattgtctt tggtaatttg atagggattg cattgaatct gtagattgcc tttggtagta  29700
29701  ttgtcatttt gacaatttga ttcttccaat ccaagagcat ggtgtatctt tgcatctatt  29760
29761  tgtgtcttct ttgatatgtt ttgcatcagt gtcttatagt ttttagagtg caagtctttt  29820
29821  gtctctttag gtaggtttat tcctaggtat tttattcttt ctgatgcgat ggtaaatggg  29880
29881  attgtttccc tcatttctct gtctaatctt tcattgttag tatacaaatg caatcgattt  29940
29941  ctgtgtatta atttgtgtcc tgcaacttta ccaaattcat tgatgagctc taacagtttt  30000
30001  ctggtagtgt ctttaggatt ttctaggtat agtatcatgt taactgcaaa cagtgatagt  30060
30061  tttactttat cctttccaat ttggattcct tttatttctt tctttctgat tgctgtggtt  30120
30121  aggacttcct aaactatgtc aatagtagtg gtgagagcag acatccgtgt cttgttcctg  30180
30181  atcttaacag gaattctttc agttttcacc attgagaatg atcttagctg tgggtttgtc  30240
30241  atatatggcc tttattatgt taaggtaggt tctctctctg cccactttct gaggattttt  30300
30301  accagaaatg ggtgttggat tttgtcaaaa gctttttctg tatctattaa gaggatcata  30360
30361  tggtttttat tcttcagtgt gttgatgtgg tatgttgaaa aatctgcaaa tatccctggg  30420
30421  ataaatccca cttgatcatg gtgtacaatc cttttaatgt attgtgggat tcagtttgct  30480
30481  agtattttgt tgaggatttt cacatctgta ttcattaatg atattggcct gtaattttct  30540
30541  ttttttgtgg tatctttgtc tggttttggt atcagagtga tgtggcctca tagaatgagt  30600
30601  ttgggagtgt tccttcctct gcagttcttt ggaatatttt cagaaggata ggtattaact  30660
30661  cttctctaaa tttttttttt tttttttttt ttgtcttttt gccattttct tgggccgctc  30720
30721  ccacggcata tggaggttcc caggctaggg gtcaaatcag agccatagcc actgggccta  30780
30781  tgccagagcc acagcaactc gggatgtgag ccacatctgc gacctacacc acagctcacg  30840
30841  gcaacaccag atccttaacc cactgagcaa ggccagggac tgaacccaca gcctcatggg  30900
30901  tcctagtcgg attcgttaac cactgcgcca cgatgggaac gcctcttctc taaatttttg  30960
30961  atagactttt cctgtgaagc tatcttgtct tggacttttg ttttttggca gtttttaaat  31020
31021  cccagtttca atgttagtac ttgtgattag tctgttcatc ttttttattt cctcttggtt  31080
31081  tagtcttgga aaattgtact tttctaagaa tttgtctgtt ttttctaggt tttctgttgt  31140
31141  attgacatgt agtttcttgt ggtagtctct tatgatcctt tgtatttctg tgatgtccgt  31200
31201  tgtaacttct cctttttcat tttgaatctt attgatttga gtcctgtctt tttattcttg  31260
31261  atgagtctgg ctaagggttt atcaattttg ttgatctttt caaagaacga gcttttactt  31320
31321  tcattgatct tttctatgat tttctttgtt tgtatttcat ttatgtctgc tctgatattt  31380
31381  atgatttctt tccttctgct tacttaggtt ttgtctgttc tctctctggt tcctttaagt  31440
31441  gtagcgttgg gttgtttatt gactttttct tgtttcctga ggtaggcttg ttttgccata  31500
31501  aacttctctc ttagaactgc ttttcctgca tcccatatgt tgtagattgt cctgtctttg  31560
31561  ttatcatttg cctctaggta ttttttaatt tcctctttga tttcttcagt gatccattgg  31620
31621  ttgtttagta tcatgttgtt tagtctccat gtgtttgtgg tttttgcagt ttttttcttg  31680
31681  ttgatttcta gtcatatagt gttgtggtca gaaaagatgc ttgaggaatt cctgttatgg  31740
31741  ctcagcagaa atgaatctga ctggtgtccg ttaggatgca ggttcaattc ctggccttac  31800
31801  tcagtgggtt aaggattcag cgttgctgtg agctgtggtg taggtcattg acatggctcg  31860
31861  gatctgacat cgctgtggtt gtggtgtagg ccagcagcta tagctctggt tgaatgccta  31920
31921  gcctgggaac ctccatatgc catatgcaca ggttcggccc taaaaagaca aaaaaagaaa  31980
31981  ggctgcttga tatgatttca gtttttttat atttactaag gctctgatct gtcctagaga  32040
32041  atgttccatg tacagttgag aagaatgtgt attctgctgc tttgggatgg aattttctgt  32100
32101  aaataactgt taagtccatc tggtctaatg catcatttaa ggcctgtgtg tccttgttga  32160
32161  ttttctgtct ggatgatctg tccactgcag taagtggggt gttaaagtcc cccccattat  32220
32221  ggtgttgtca atttctcctt ttaaggttgt tagcagttgc cttacacatt gaggtgatcc  32280
32281  tatgttgggt gcatgtataa ttacaattgt tctatcttct tctcggattg accctttgat  32340
32341  cattatgtaa tgttctctgt ctattacagt agtttttatt tctaagatct tgaatcatct  32400
32401  tttctgtcat cagtctaaag tgttttttgt ggaggttggg aatctccaga tcactgagct  32460
32461  gtttctctct ctcttttttt tttttcctta tgcccttatc tgaatcataa ctctccgcct  32520
32521  tttcattttg tatagatttt tggtgtggtc tccttttttc agacagtagg gttgtagcct  32580
32581  ctcttgtttc tgatgtctgc tccccttgtg gctgaagttg gtacggggac ttgttccagg  32640
32641  cttcctgatg ggagggactg gtgcctgccc gctggtaggt ggagctgatt cttatccctc  32700
32701  tggtgcgtgg ggctgtgtct ggtgtgatta gaggcagctg tgtgcctggg tgtctttggg  32760
32761  cagcctgttt gctaatgggt gggcctgtgt tcccacccag tttgttgttt ggcctggggc  32820
32821  atcccagccc tgaagccaga tttttccatg atgtccatct ctggaggagc acatgctgat  32880
32881  gattattccc aagacctttg cttccaacgt ccttccccca caacaagcca cagtcatccc  32940
32941  ctgttttccc aggagatcct ccaagaacca caggcaggtc tgacccagat tcctatggag  33000
33001  tctctgctct gccctgagac gcagtgcacg ggaaaggctg tgtgtgcctt tcaggagtgg  33060
33061  agtcgtttcc cccagtccca tggagctcct gcacacaagc tccatggccc tcaaagccgg  33120
33121  atgctctggg ggctcctcct cccagtggca gatccccagg cccggatcag gagatactca  33180
33181  gaactctcac tcccgtggtg agcctctgtg atacagttac tttccagtct gtgggctgcc  33240
33241  cacctggtgg gtatggggtt gcttatagtg tgtaatcgcc cctcctactg tcttgatgtg  33300
33301  gcctcttctt tgacttctgg agtaagatat cttttttgat agtttgccgt ctattttgtg  33360
33361  aaagcttgtt cagcacttgg ttctggtttt atgagagaag gtgagctcca ttgcttactc  33420
33421  tgccctctta atccctcaga atgttttctt tcttgaatat gctttagaac ttgccgttaa  33480
33481  agctaactgg ggctaggtct tcctttgcag gagtatttta tgatatggcc tcatgtttat  33540
33541  aattctaatc aggtttttct tcctgaacaa aattgtccag tttgtctaaa atttcaaata  33600
33601  tattggtaca aaattatttt taatatcctc ttattttttt aataatctat gggatccata  33660
33661  gccctgatcc attattcttt catggtgtta tttgtgtttt ctctttcttc tttttttttt  33720
33721  gtctttttgc tatttctttg gccgctcctg cagcatatgg aggttccagg ctaggggttg  33780
33781  aatcggagct gtagccaccg gcctacgcca gagccacagc aacgtgggat ctgagccgcg  33840
33841  tctgcaacct acaccacagg tcacagcaac gccggatcgt taacccactg agcaagggca  33900
33901  gggaccgaac ccgcaacctc atggtccgag tcggattcgt taaccactgc gccacgatgg  33960
33961  gaactcctgt tttctctttt ttcttaatct aagaaccaat ttttggcttt gtatttatac  34020
34021  tcaatttatg tttattttct tgttcattaa tttatggtct tgcggtttgg ggggttttta  34080
34081  attgttcctt gtcagtttta ttatttattt cattcttttt cctcttagtt gtggtaagaa  34140
34141  caaataactg agacctacct cttaacagaa ttttttttcc tttttacagc cacacctgtg  34200
34201  gtttatgcaa gttcccaggc taggcttcga attggatctt caggcccagg ccatagccat  34260
34261  ggtaacgcca gatcccagct gcttctgtta cctgtgccac agcttgtggc aatgccatat  34320
34321  cgcttattta tttttatttt tatttaatgc tgaatcttaa acccactgag tgtggccaga  34380
34381  tattgaaccc acatcctcct ggagactgtg tcagattctt aacccactga gccgcaatgg  34440
34441  gaactcctta acaagttttt gagattcaaa gatgaattta gtacagaata aagttttttg  34500
34501  ttttgtttgt ttgttttgtc tttttagggc cgctcctgtg gcatatggtg gtttccaggc  34560
34561  taggggtcta catggagatg tagctgctgg ccttacacca cagccacagc aatgccagat  34620
34621  ctgagccgtg tctgcgacct acaccacagc tcatggcaac gccagagcct taaccactga  34680
34681  gcaaggccag ggatcgaacc cccaacctca tggatcctag tcagattagt ttctgctgct  34740
34741  ccacgatagg aactcttttc atattaacga gtattgttaa tcgtagacac ggtgttgtac  34800
34801  agcaagttct agaatttatt ttgcgtaact gaaactttac acccttccaa cagcaacacc  34860
34861  ccattcctcc ctccccccac agctcctaga aaccctcctt ctactttgtt tctatgctct  34920
34921  taactagcgt cgatacctca cataagtgga acatgaagta tttgtccttc tgaagtgact  34980
34981  ggcttatttc acttagtgta atgtcttcta ggtttttcca tagtttgtgt cattcttaaa  35040
35041  atgcatattt atgtcattaa cattaagcct tttctaacat gtacactttt ctccctctaa  35100
35101  atgctgctta gctataccca cacatttttc atatgtagta ttttcattac cattgattca  35160
35161  aaatacttcc taatttctat catttctttt tggacccttg tgttatttgg atgttaaatc  35220
35221  aatatcctta tctaactctc agataatgta aggattttag aacactcact acattctctt  35280
35281  aaaaaaatct tttttgcaat tacttttaaa gtatttgaag aaacattgta aatcaactat  35340
35341  accttaaaaa taaaaaaata tggagttcct gtgtggctta gtggttagca aatcagacta  35400
35401  ggaaccatga ggttgcgagt tcgatccctg gcctcactca gtgggttaag gatccagcat  35460
35461  tgccgtgagc tgtagtgtag gtcacagacc cagctcggat cccacgttgc tgtggctgtg  35520
35521  gcgtaggcca gcagctagag ttccaattag acccctagcc tggaacctcc atatgccatg  35580
35581  ggtgtggccc tagaaaaggc aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaggcaaa aaagagatta  35640
35641  taataaagtt ttattgaaat acagttggtt tataaggttg tgttaatttc tgctgcataa  35700
35701  caaagtgatt ctgtcatata tatacatatc cattctcaga ttttattccc atatagatta  35760
35761  tcacagaatg ttgggtagag ttctctgctc tgcagcaggt cattccacat acctcagtgt  35820
35821  gcatatgcca atgcaaaacc cccgagtcca tccccccaat ctgtcccctt tagtaaccgt  35880
35881  aagttttcaa agtttatggg tctgtttcac cagatcctta acccactgag cgaggtcagg  35940
35941  taccaaaccc acatcctcat ggatactagc ctggtttgtt tcccctgagc ctcaatggga  36000
36001  actcatgcat atatcttttt gaattgtagt tttgtctgga ttttttccca ggaatgaaat  36060
36061  tgctggatca tatggtagtt gtatatttgg ttttctgagg aacctccata ctgttttcca  36120
36121  tagtggttgt gccagtttac attctcccca gctgtgtagt agggttcctt tttctccaca  36180
36181  ccttctccag cacttgttgt ttatagactt tttgatgatg gccattctga ttgatgtgag  36240
36241  gtgtagtttt gatttgcatt tctctaataa ttaacagtgt tgagcatctt ttcatgtgcc  36300
36301  tgttggccat ctgtatgcct tctttggaga aagatctatt taggtctttt gcccattttt  36360
36361  caattgggcc gtttgttttt gtgttattgt gttgtatgag cggtttatct tgggattaat  36420
36421  cccttgtcga tcgcatcatt ggttcttaga ttaagaaaaa agagaaacaa aataaataac  36480
36481  accatgaaga ataatgggtc agggctatgg atcccataga ttattaaaaa aataagagga  36540
36541  tattaagaat aattttgtac caataaattt gaaattttag acaaaatgga caaattgtca  36600
36601  taaaagataa agtggcttcc acccggcttg cttgctcttg agattcttgc ccttggaacc  36660
36661  aggccacgtt gagtgagtgc tgtagctatt ccagatgaga gccccagcta gccccgtcct  36720
36721  ggccctgccc tttctaattc atgacccaca gaagctatga gacagaaacc attattgatt  36780
36781  taagccactc agtttggagg gctttgttac ccctgccata gtaattaata tatcctccct  36840
36841  tcccaaccct gcgcttataa ttttgaaaat tcttaataaa attccttagt gaaaaatggt  36900
36901  ttttatttta atttttattt ccttggttac tagaagaggc tctcagggga agtaagagtt  36960
36961  ggcaagctgg ctatagctgt cctttccaac ttaatacctc tgatgctgac ttcattctct  37020
37021  cgccccgcaa tttgttcctc accttctatc ctccaattcc tactcatttt tcaggtcagg  37080
37081  tattacttcc tccacttagc tttccgtgac tctgttctcc gtctttcagt ccgtcctggg  37140
37141  ttagagacgt atcctgggtg ctcctgtagc gcccagaact tgctccgttt taatacttcc  37200
37201  acattcgatg tgctcatttc ccttttactt actgccttta tgcctcagcg gatctcaggc  37260
37261  tttgtgagag cagagacagt atcttcttgt cctactagtg cataatgtgt gcttaataag  37320
37321  tagattttta aaatttattc aacaaatatt tattgagtga ctgtgggtgc cagattctat  37380
37381  tcttggtatt gaagttacag tgataattaa aacaaagtaa tgggggtttt ttggtctttt  37440
37441  tttagggcca aacctgcaac atatggaggc tcccagacta ggggttgaat cggagctgta  37500
37501  gctgccagcc tacaccacag ccacagcaac aggggatctg agctgcgtct gcgacctaca  37560
37561  ccacagctca tggcaatgct ggatccttaa ctcagtgagc gaggccggga atcgaacctg  37620
37621  tgtcttcatg gttgctagtt ggttttgctg accactgagc cacgacagga actccaaaac  37680
37681  aagtaatatt tttgagtgat cacatgaagt atatgtttgt gatttaatct agcttcaaag  37740
37741  aaaaacacga aattattttt ccaagtgcct ttatcttaaa aaaatatcca tttaattagg  37800
37801  aaattcattt caaccagggt tcttgtgttt aattgcatga taacttagac ctgttctagt  37860
37861  attttctttc tctaatattt acatttcctg aaagaacatg gctgttttat ctgactgact  37920
37921  cgtagtcagt caacacatac gaagcatctt ctctgtacaa ggcataggtt aggtactgtg  37980
37981  agagacacca agttatttaa aaaatggtct cttctattaa ctgaaggtac ccccattatg  38040
38041  taattggtta ctgcttttaa ggaaattcca actatcacct gttaagtttt ttccttaaaa  38100
38101  aaataacttg cttttatatg acatcacact taggattata ggaaaaatac agactaccaa  38160
38161  aaaaatatag ttattgccct caaaatgttt acaaaataag gactttgatg aatgtttgtt  38220
38221  taatgtataa atggcaggaa gactgcttgg atagctagga gaaggagtaa tgctaggaga  38280
38281  tggaattcag tatattgaaa aattattaca tcagaaatca gaaaacccaa cctaattttc  38340
38341  caacattacc tactgtgtta ggatagagtc taagctgctc cagcaaagtc tatagaatgt  38400
38401  acttgcctaa agcagagaga aataatttct ctcataacat caagaggtca gttgcagtct  38460
38461  ggggtttgtc gggtacctat gccattctca aaatgtgact tccactgttg atccaaggtg  38520
38521  gcttcagctt atgggaagag ggatgactca ggagagtgta tgcttaatcc ttttgaggga  38580
38581  aagccctgaa aaaggaacat gtcattccca ttttcatgcc cttggccaga atttagacgc  38640
38641  acagtcatac ctagctgtca ggtagactga aatagagccc tgaggtgggc ttctatgtat  38700
38701  gtgcccaact ctaagaggga gaaatattgg gagacatctg gtagttgggt gctattacca  38760
38761  atctaggatc ctcagattcc tgtctgattg tcaacctctt aaaacacctt gggaaattta  38820
38821  tatatgtgtc tgtttataat ctagttaaaa tataagcttg ttttgctttt gattggaatt  38880
38881  aggagtgcat atggtaatac tcaagatatg ctcaggtttt ttgctttgtt ttggctgtac  38940
38941  ccatggcacg tggaaattct caggcctggg gtcagaccca tgccacagca atgacccaag  39000
39001  ctgctgcagt gacagtgcta ggtccttaac ccactgcacc acaagagaac tcccaagata  39060
39061  tactcaattt ttagcacttg gcagttgtcc ttggttttaa atttttttaa taaattgatg  39120
39121  tattttatgg ataaaaactt tcaatgtatg aatttaattg gagaaaaaat taaatagaaa  39180
39181  gggatgagga attgttgact caattccaaa gtgagtctaa caatcaaaat gttagagttt  39240
39241  gaagggatct tttctttcat cttttttttt ttttttaaag catataaaga agctagaaac  39300
39301  ttcaaggaaa tcttttcaga ttaaattcca atccccagga gttcctgttg tggctcagca  39360
39361  ggttatgaac ctgactaata accatgagga tgcagattcc atctttggcc tcgctcagtg  39420
39421  ggttaaggat ccgctttgcc atgcgctatg gtgtaggtca ccagctacaa ctccgatttt  39480
39481  acccctagcc tggggacttc tatatgccgt gggtgcagcc ctaaaaaaaa aaaaaaatcc  39540
39541  gatccctaaa ttgtactggt gagcctcaga gagaaatgac ccgtccaagg gccacagctt  39600
39601  attggataga agagcctgaa taaagaactc aagtcttcta aatcttaatc tgttagaaaa  39660
39661  actaacagca ttgtgaagag taagcccagc caggatacta cataaggcat gagcctataa  39720
39721  acataaagtg aataaagcaa tttctttcaa atctaccacc ttataaagag ttttgagggg  39780
39781  tatgcatgta tcatttctga atactaatta aaaagggcca gttaactgtg gtagcgaata  39840
39841  ttccaaaatt tgttggagtg tttgtgaggt agaagataga ggggaatttt tctctacgaa  39900
39901  tcatttagtc catcttgatg ctacatactc ctgtaagtcc gtggagtcct ctctgtagtg  39960
39961  ggtagagaaa tagagaggat tgtaaggggg ggagggagtg tttaatgggc taggcctgga  40020
40021  aatggcacac atctctctac tcagatccat tgaccagaac tctgtcacct gatctcagct  40080
40081  agttcaatgg gagcctggaa aatatattct ccctgggtgc ccaggaggaa gaatagaaca  40140
40141  gaactcctgg ttcttacagg tgaggatact ggagtgaaat gacctgttca gtcataaagc  40200
40201  tcaatgctat tgactgaagt cctttaattt aatatactca gtccctcatg tgatctctta  40260
40261  ttgtaaagct tgaaaagata atctcaaaag ttatcacact ctgtggagtt cccttgtggc  40320
40321  acagcaggtt aaggatcaag cattatcact gcagcagctt gggttgctgc tgtggtgcag  40380
40381  gtttgatccc tagcctggga acttctacat cctgtgtgca cagccaagaa aaggaaaaaa  40440
40441  aatgatcaca ctctacttag aatctaaagt ctagaaggag gtcacgtgac ttgttccaga  40500
40501  ttatctcact aaccaatagc agactcaaga gcaggactga gctttctagc atcatagttc  40560
40561  agtggtcttt tccttaccct gcagtgacct acttgagcta agatgggtct tcatttgtca  40620
40621  agagaagtat ctgtgtcaaa tatctagaaa aaacagcaag tattttaaat gttttatttt  40680
40681  gacttatatg aaaaatattt tttatttaaa ctttaacaga aatttaaaat tattgtatca  40740
40741  ttgagtggta aatttcagct caatgtatgt gcttagttag aacaaaatcc ccaagtctca  40800
40801  tttttgatca gaaaaatcaa atgtgatttt ttttattcac ttagtgatta ttattcgttt  40860
40861  gattaagcca gttaagtaat ctcattttat atggtagtca ttcaagtttt ttatctagcc  40920
40921  aatttagttt atgctaattt ctataatttt ttttaagatg aagcaattaa atttagaatt  40980
40981  ttatagcaag agcctttaaa agggggaaat tactggttta acaagagtat attttgaatc  41040
41041  catcatgaag catctgcttt gggaagcgtg ttccactttg ggactctagg cttggctctt  41100
41101  caagctggct gaccctcaaa agtaaatgtc agttgcattc acccttcaga ctttcagact  41160
41161  gcagtttctt attttaattt ctgtttagaa ataacttaat ttttttctct gtaattcata  41220
41221  taaaactggt atttatcatt tagacacgct tatcagcaac attatactcg atccaaattt  41280
41281  aattggaatg tatttacttt ttaatttttt attttagggc tgtacgttgg gcatatggaa  41340
41341  gttcccaggc cagcaacagc tacagcaaca caagatctga gcagcatctg caacctatgc  41400
41401  tgtagcctgt ggcttgtggc aacgctggat ctttaagcca ctgagcaagg ccaggtattg  41460
41461  aacctgcgtt ctcctcacag acactatgta gggttcttca cccaccaagc tatgatggaa  41520
41521  actcagtaac atttttaaaa cacttttttt ttttaactgt ttggcaattt tagatacatt  41580
41581  tgagtcacta aaaaatcagt ttaatttatt gcttcctctt cagatgttta acagtataag  41640
41641  atgaggttgt tagtatatat tcttttagaa gtgttctagt cttctaaaca atgagatacc  41700
41701  tattttagat tgtttttgag ctattaggtt taataataga ctgttaatag agtagattca  41760
41761  aattttataa gaattagaaa aatactaggt ttgtaaaaag agtaggaaag aagatttgca  41820
41821  ggtgaattcc tcattggcaa acttgatttg ttgtatataa tgatgattaa ttatttttat  41880
41881  gtacttttat gcacatttat attacacata aataacacag aaacccccta attattaata  41940
41941  gaacaggttc agaaaagctt aggtgagtcc agatttatcc ctcataagtg aatgctagta  42000
42001  ctttcatttc atggcaggca gagttggtgt gattttggtc tggtgtgagc tttcttcaca  42060
42061  aaactatgac agtttgtaag aagtttgtca gaagaggcac ttttattttt ttatttttta  42120
42121  ttttttgctt ttttaggacg tacggaggtg ttttttgttt tttgtttttg cagcatatgg  42180
42181  aggttcccag gctaggggtg gaattggagc tgtagctgcc ggcctacacc acagccatag  42240
42241  caacagggga tctgagctgc gtctgcgacc tacaccacag ctcatggcaa tgccagattc  42300
42301  ctgacccttt gagtgaggcc agggatctaa cctgcatctt catggatact agctgggttc  42360
42361  gtttcccctg tgccactcaa gaactccagg ggagaggcac ttcggtatat ttaaagtgtt  42420
42421  tccctggaaa caaacctgac tagtgtccct gaggacaagg gttcaatccc tggtcccgct  42480
42481  cagtgggtta aggatccggc attgccatga attgcagtgt aagtcgcgga tgctgctcag  42540
42541  ctctggcatt gctgttgctg tggtgcaggc tggcagctgc acctccaatt caacccctag  42600
42601  cctgggaact tccatatgct acaggtacag ccctaataca tacgtacata tgtaacgtgt  42660
42661  tccccccccc tttttttttt tttggtgaat cgaatttttc atgttttctt tgaatttggg  42720
42721  cctgatggac ctacaatata ggaagaaaaa aaaaaaactc tacacagtat tatgtaagaa  42780
42781  gacactttct tttcttcatt tcagctatat agagctgcag taatccatat gattagaacc  42840
42841  taatggaaaa ttttggtata caggtaaaat ttgagaataa tgcatggctt taattatgtg  42900
42901  ttctttagtt attgatttat acttaacaac cagctttatt cctgatgaag tactagtggt  42960
42961  cactaaaatc tctggatttt ctgcaggatt agtttttagg gtactgaaat tattagtatt  43020
43021  ctgaaatatg ccagttaaga gcaaatttag ttcagattgt atacatttgc tttctaaata  43080
43081  attcattttc atttaatgta gtgatcattg tgtgtttcta aaaagtatat aaatcaactt  43140
43141  tcctgacaat tttacaagtt tttttttaac agttaaacaa attttctttt ttgctgataa  43200
43201  gtcttctcct atctcaagta atgaatgaat gcatgatcat gtttcattta gaaatgcaac  43260
43261  atttaggaaa caaacagtaa tttgagaaaa ctccaacatg ttttatagat tcagctttct  43320
43321  gtgggtagga aaaagagcaa tttgtgggta aaagttttca tgtaggagtt cctctgtggt  43380
43381  gggatcaaca gtgtcttggg agcgctggga ctcaggttcg attcctggcc tagcacaatg  43440
43441  ggttaaggat ctggcattgc cacagctgca acttaggttg caagtatggc ttggatctat  43500
43501  ccctggcctg ggaactcata tgccacaagg tggccaaaaa agaagtttgc atgtagatac  43560
43561  gcaagtagtg gtttttctca gtcatcatgg aagtctacat aatttttacc ataaaataag  43620
43621  taatacataa aataacccag actatcaatg ctatacaaaa aattaagtcc tggagttccc  43680
43681  atcgtggcac agtggaagcg aatccaacta gtaaccatga ggttgtgggt tcagatccct  43740
43741  ggccttgctc agtgggttaa agatctggtg ttgccatgag ctgtggtgta ggtcgcagac  43800
43801  gcggcttgga tcccacgttg ctgtggctct ggcgtaggcc agcagctgta gctccgatta  43860
43861  gacccctagc ctggaatccc ccatatgcca atgggtgtgg ccctaaaaag caaaaaaaaa  43920
43921  aattaagtcc tttactgcct cagagtttgc ccctgatttc tcccatcaga ggtcatcact  43980
43981  atttttagtc tcatatttgc atggagtatc tccggaatga tgtataagta tgcacatacc  44040
44041  tcgttttata caaacttaaa acactttata tactcttgtg ctttgctttg cttttcattt  44100
44101  aatgtatctg agttccttgt ggaaatagta tttttaaaat aattttgtaa ttctttagaa  44160
44161  tatttgtatg ttatctttta taaaaatcat gatcatttga agattaacaa cgaaatacaa  44220
44221  atgtaatctc atcatctgaa tgaaaaaatg atgataatca tggctacata gataacattt  44280
44281  tagttatatt tttatttttt tgtcttttta gggctgcacc catggcacat ggaggtttct  44340
44341  agactagggg tgtgattgga gctgtagctg ctggcctaca ccacagccac agcgacacca  44400
44401  gatccgagcc acatctgcga cctacaccac agcccatggc aacaccggat ccttaaccca  44460
44461  ctgagcaagg ccagggatca gacctgcaac cttatggttc ctagttggat tcgtttctgc  44520
44521  tgtgccataa cgggaactcc cttagttata tttttaaacg tttgtagcat caacctctaa  44580
44581  tttaatgttt agctatgaaa tattagggaa atctgaattt aaagtagatt tcaaatgcct  44640
44641  gtcactgtaa tcacttagct ctttttttac cacaaaaata tttgatgtct aatgcttata  44700
44701  tctaatgcat tatgattttt ttatccattt tttttctttt tctccaattt acaggctttt  44760
44761  tcagaaccag gaatgggatt agtactggtt gtgctgtata acagagaata aaatttttat  44820
44821  gccctgatct agtaccttgc aattaatatt agaaagtgta ctctttaacc taatagcatt  44880
44881  catgtctggt gggtcatttt tatatttata tagctgtaat aaaaagggat tttttttgct  44940
44941  ttgtagctgg agttaattat tattagaagc atcattagca tgccctacat aattattttg  45000
45001  tttataatga ggtggtgtag gctttagagc cagcccaacc tggattcggc tcctggctag  45060
45061  acctccaata ttggctcagt gttactaggc ccctctctaa atcttcatct cttcatcaat  45120
45121  acaatggtgg taatactaca ctactacaag gaacagactg cagtgaacat tcttgcatga  45180
45181  atgaatcctg ttgttcatgt gaagggattg ctgtggaaag agaaatctct ggaccagaag  45240
45241  gcaaatgtag tttaaatgtt gatagatgct acaaaatcag cagtagaaaa aaaaaaattg  45300
45301  tattggggaa ataactatta aaaaaaaata ataaaagtgg gatcaaaaaa aatactatcc  45360
45361  cagtttcagt gtaactaact gtatgacact gctttgtacc tctatatact aaagtttttc  45420
45421  tttttttttt tttttttttt ttttttgtct ttttgctatt tctttgggct gctcctgcgg  45480
45481  cacatggagg cccccaggct cggggtcgaa tcggagctgt agccgccagc ctacgccaga  45540
45541  gccacagcaa cgcgggatcc gagccgcgtc tgcaacctac accacagctc acggcaatgc  45600
45601  cggatcgtta acccactgag caagggcagg gatcgaaccc gcaacctcat ggttcccagt  45660
45661  cagattcgtt aaccaccgcg ccacgacggg aactcctcag tttttttttg ttcttaggac  45720
45721  tattttttat ttctagagag gcatagggaa gttcccaggc taggagttga atcagagcta  45780
45781  cagctgctgg cctataccat ggccacagca actcgggatc caagctgagt ctttgaccta  45840
45841  caccacagcc accgcaacac cggatcccct acccactgag tgaggccagg gatcaaacct  45900
45901  gtgtcctcct agatactagt cagattcgtt tccgctgagc catgatggga actccttaag  45960
45961  ttttattctt attataattg cctttctatt caaaacttgc tattcacttg tgaagcactg  46020
46021  gtttcagcta taagcatcct gagctttata aaaataagtt aaagttatgt gttaatgaaa  46080
46081  tacagaatcc taaaattaaa atgttgagat gtcttgcttc ataagccaag tttggactga  46140
46141  attttcatct ttattcttaa ccaagtccac atttaatact taagaccttt tatggtcaac  46200
46201  ttttactgtg gataaatggg tttctgtgac tttaaagaac agtaaagctt atctagtcat  46260
46261  tttgaagttc agatgttcag gaactatttg ataggcagat tttgatggca tttatccagt  46320
46321  agcttctata tttcttttta aacttggcat agacttaagt gatgtcattt ttgactaaga  46380
46381  ggtttagttt agatctgtaa ctcttaaatt tgtcaatttg tttaaagaat tcttggatat  46440
46441  gttatttaaa aattatgaca gagatatgta aatcaccctc aatagtctgg cctctttggg  46500
46501  gactcaataa atggcaagtg ttttttatat atatattaac attaataagt agcactgtgt  46560
46561  aatttatagt gaatgtagaa ctttgtaatg taagaatact acttattggc tcctcagaag  46620
46621  gccttcatat tgggaccgta cttatgatcc tgagtacgtc ttaatcttct tttttataGA  46680
46681  ATCCCAAAAC AAAAGAGCAA ATCGAAAATC TGTTACGGAA TGGGATGAAC AAGGAGCTGC  46740
46741  GAGATAGACT TTGTTGCCGA ATGACTTTTG GAACTGCAGG ACTTCGTTCT GCGATGGGAG  46800
46801  CAGGATTTTG TTATATCAAT GACCTTACAG TAATACAGTC AACAcaggta agtattgtaa  46860
46861  agtattatat gtgtacttct tcatatttgt ttttgtcttt ttagtgccac acccacggca  46920
46921  tatggaagtt cccaggttag ggggtgaatc agagctgcag ctgctgtcct acaccacagc  46980
46981  cacagcaaca tgagatcaga gccacaactg caacccactg agtgaggcca ggaatcgaac  47040
47041  cctcatcctc atggatacta gttgggttca ttaaccatgg agccacaatg ggaactccta  47100
47101  tatatgtact ttttatcact ctggtttttt ggctttataa attaaatttt tccttattaa  47160
47161  aaaaaaaaac agaaaacaag aaaaaacttt atccaggaag gtactctctt gcaaattaaa  47220
47221  aaatgtagaa taaattctga cctttggact taaacaagac ttatcttaga ggtcattttt  47280
47281  tgcttttttt tttttttttt ttttagttgc tgcgtctgtg gcacgtgaag gttcctgggc  47340
47341  cagggattga atcctagctg ctgcagcagc ccacaccaca gctgcacgcg atgccagatc  47400
47401  ttttaaccca aacctctgca gttggattct taacccattg cgccaaactc ctcacttatg  47460
47461  tatctttttt tttttttttt tttttttttg tctttttgcc tttttctagg gctgcttccc  47520
47521  atggcatgtg gaggttccca ggctaggggt ctaatcggag cggtagccac cggcctacac  47580
47581  cagagctgtg tctgcaacct acaccacagc tcatggcaat gccggattct taacccactg  47640
47641  agcaaggctg gggatcgaac ctgcaacctc atggtaccta gtaggattcg ttaaccactg  47700
47701  agccacgacg ggaactcctc atgtatcttt aaggtcactg attggctttt tgattaagag  47760
47761  ttattttgat tgccatcatt aacttctttt ttttggctgc ccagtggcct atggagttcc  47820
47821  tgggccaggg atcagatcca agccacagtt gtgatctgtg tagcagttgc tttggcaaca  47880
47881  ccagagcctt ttaacccgct gtgcggggct gggggtcgaa cctatgttct ggtgcttcag  47940
47941  agactctgcg catcccattg caccacagca gcaggaactc cgtcagtcat cattaccttc  48000
48001  ctgacagtgc tgctgcgcat ttgaagccag gacatggata ttgacatttc cattaacatg  48060
48061  aagaagcaac ttagatagaa aaaggtgatt tctcatgttg gcatatgacc attgataaaa  48120
48121  agttaaccaa agtacttgga aaatttggtt gaaaatattt cccttaaaca tggttttctg  48180
48181  tatcatttga gagttaagac ggtgttgata ggatgccatt tgtttcattt ctccccatta  48240
48241  ttatgcaact tactctagaa acaaattatt atttcatcct tgttgtttta aggaactcaa  48300
48301  cttttgaagc caaaatgcat taagcatgta ctaaaaatag ttctggacta aagaattgct  48360
48361  tagtagatac agttcgaatc aatactgcca aataaatcat ttttagcctt gttttgaggg  48420
48421  aactctctaa agcccagggc caatgcaggg gatgggaaga ggggatgacg aggtgactaa  48480
48481  gtcagtaggg tagctgctgc ctccggccct cccccctttc ttttcctggt ccaggagtgc  48540
48541  ttcagttcag tcttttttag aggctgggtt ttctcataag ctttcaggat acctgaagat  48600
48601  tccttgattt tacaaagaag ggtgaaggag gtatttgaaa atcagtttct gtagaagtgg  48660
48661  aaatatttac aggagttgag attccattgt gtgaagtgga aaagccagat ggaatctggt  48720
48721  tcttaatact cagccctttt caaaatctag gtatagaaag ttccttttgt ggctcagtga  48780
48781  taatgaaccc gactattacc catgaggatc caggtttgat ccctggcctc actcagtggg  48840
48841  taaaggatct ggcattgcca tgagctgtgg tataggtcac agatgtggct tggatctggc  48900
48901  attgctgtgg ctgtggcgta gaccagcagc tacagctcca attcaacccc tagcctagga  48960
48961  acttacatgt gctgcaggtg cagccctaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaatggg  49020
49021  agttcccgtt gtggcacagc ggttaccaaa tctgagtagg aaccatgagg ttgtgggttc  49080
49081  gatccctggc cgtgctcagt gggttaagga tctggtgttg ctgtgagctg tggtgtaggt  49140
49141  cacagacgcg gctcagattc cacgttacta tggctctggg gtaggctggc ggctacagct  49200
49201  ccgattagac ccctagcctg ggaacctcca tatgccatgg gaagcagccc tagaaaaagg  49260
49261  ccaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaatacgaga ctccaggaaa  49320
49321  tagctgtttg tcatctcaca tttgaagatt gaatattatt attcccacac tggtaaatgt  49380
49381  gaacaaaagg agagcgcctg taagctgcac accacacatg aaaagaatag acttgaagtc  49440
49441  atagaaaatg caggcattag ggaatttccc tgtggtgcag cagctcgggt tgctgttgtg  49500
49501  atatgggttt gatccctggc ccaggaactt ccacatgcct gggatgtggc aaaaaaaaaa  49560
49561  aaaaaaagga aagaaagaaa atgcagacat tagtctggaa ctaatctttt gtgtttatct  49620
49621  gcttCAGGGG ATGTACAAAT ACCTTGAGAG ATGTTTCTCA GACTTCAAGC GAAGAGGTTT  49680
49681  TGTCGTTGGG TATGACACCC GGGGTCAAGT AACTAGCAGC TGCAGCAGCc aaaggtacag  49740
49741  tggtaatttt ttcagggatt aagctgaatt ggagtaaaac cttaaaagaa cttttttata  49800
49801  aacagtagta ggatttctga aatgggaaat agtcaaatag aaatatgatc acatgctaat  49860
49861  gtttatttta gagctgaaat agaagtattt caaagataac ctttggtttt taccagaaag  49920
49921  gagtacattt ttttttcttt ttagggctgc acctgccaag ttcccaggct gggggtcaaa  49980
49981  ttggagctgc agctgccagc ctacaccata gccacagcaa cacaggatcc aagttgtatc  50040
50041  tgtgacctgt accacagttt atggtaatgc tggatcctta acccactgac tgaggccagg  50100
50101  gattgaacct gcatcctcat gggtagtagt caggttcgtt accactgagc ctcgatggga  50160
50161  tctccagaaa ggagtatatg ttttaaatgt tgagaattag tattaagaat gaccttatag  50220
50221  gagttcccgc tgtggctcag caagttagaa cccaacatag tgtccaagaa gatgtgggtt  50280
50281  tgatccctgg ccttgctcaa tgggttaagg atatggcatt gccgaaagct atggtgtagg  50340
50341  tcacatatat ggctcagata tacagatata gtgctcctgt ggctgtggca taggctggca  50400
50401  gctgcagctc ctattctatc cctagcccag gaacttccat atgccccaat tgtggccagg  50460
50461  aaaaaagagg gaaagaaaaa gaaaaaagaa tgacatcata gcttatgtga tgatttgata  50520
50521  ttttggcaaa ggtactaggt aggaataatt atgtagattg tattctctaa ttagagtccc  50580
50581  attgggtttg ttttagggta ttttcacaca gataatcatg atacagtgac ctttttttct  50640
50641  gggggtaatt acacgtatag tatttattta agtctctctc tttttttttt tttttttttt  50700
50701  gtcttttcta gggctgcacc catggcatat ggaggttccc aggctagggg tccaattaga  50760
50761  gctgtagcca ccgcctacgc cagggccaca gcaatgcagg atccgaaccg catctgcaac  50820
50821  ttacaccaca ggccacggca acgctggatc cttaacccac tgatcaaggc cagggatcga  50880
50881  acccacaacc tcatggtccc agtcggattc tttaaccact gagccacaac gggaactcct  50940
50941  atttaagtct tctctttcac cttccttcat tctccttgcc ttttgtgggt ttatgtcttg  51000
51001  gtgaaagaac cttcaaaggt gaatgaagag tgacaaccat cctcccgcat ctacagcctc  51060
51061  attaggatcc gcctcttaaa acagactccc caacaaacac cctttgccac cgccccccag  51120
51121  cctaccttgc cctcacagcc aaagcttctt ccagaaagat cttcaacaaa ctctgctttt  51180
51181  cattttttta tttacccctt aaaaaaaata catgtttctt tgaaaattgc aaaaacaaaa  51240
51241  caaaacaaaa aggactgaag aaaaagaatt aaaatgtcaa ttctgttcat tgttaagctc  51300
51301  cttttaaaaa aatcttattt aacattttta ggttggaata cgaagcttaa ataaccagga  51360
51361  attataagca ttggttgtat tagactgcta tatattcaga atattttaaa aaaaacacgg  51420
51421  taagcttaag gactctgaaa tctctgtctt tttttttttt tTTTAGGCTT GCTAAACTCA  51480
51481  CTGCTGCAGT CTTATTGGCC AAAGATGTAC CTGTGTATCT TTTTTCAAGA TATGTTCCTA  51540
51541  CACCttttgt agtaagtttg ttgtattact gattttacag attgctgctc ttgaaaagat  51600
51601  tcgttaaatc tgccagtatt caaatcttgt tgtgcatgta tttctgtatc gagtgatagg  51660
51661  accaaaaaaa aaatagattt tgctttgata ttttcactca acaaccctgt gttgaatcac  51720
51721  ctaagaattt gatcagtaac aagttgacaa gcaggttcac agaggaaatc tcaacaaata  51780
51781  actgtttatc aagctggagc cctgaacccc acccggcaca gtaagattca aaataaagat  51840
51841  acccacaaat cccatatgtt tgaattttaa aaacagattt gtaaataatt taggaagata  51900
51901  ccatcatcaa gatcacaaat tccacgagtc cttgctttgc acggtagtgc agaaatgtaa  51960
51961  agataaccgt ataagctaaa ccacacaaag ccattttagt aatcaatagg ataagaaaaa  52020
52021  ttattctcca cttttgattg atacttaaca tggcacatat ctcatagagt tattataaat  52080
52081  tctcactatc ctctgtgctc cctcacaata cagtgcctag aatattgtag gttccttttt  52140
52141  tgtttgtttg tttgttttag ggccatacca cagcatatgg aggttcccag gctaggggtc  52200
52201  aaattggagc tgtagctgct ggccccacca cagccacagc aacttaggat ctgagtcaag  52260
52261  tctgtgacct acaccacagc cacagcaaca ccagatcttt tacccactca gcaagaccag  52320
52321  gaatcaaccc acatcctcat ggatactagt caggtttgtt actgctgagc cacaatggga  52380
52381  actcttattg taggttctta ataaacgtag ttttagtttt taagaaaatc aatgggaaga  52440
52441  atttcaattg ttctgtgacc tttaaaaatt ttgggtcaaa accttaataa actcttactc  52500
52501  ttggctaaaa tgtacaaaga gtaaatggta aaactaaaat gtatttggta ctctgtgatt  52560
52561  taaaacatta gaagttttga gaactgatgt gttttattcc tttgtaaaaa aaacttatca  52620
52621  agggtatgat cagtgcttgc ttcttgtcat aaaacctaac aatattaatg agcatctttg  52680
52681  gtgaattatc gcactccttt ctaagtctag atcagcttcc cacattttct attttgtact  52740
52741  ttgaatgtta ggagaattcc tttttgccaa cgtgacttcc tctgggacat cttcatcctt  52800
52801  ttcatcaaaa ccctgtccct cgtctgtatc cagacactca ctaaacttgt ctggctgcat  52860
52861  agctggagtg tcttgaatga taacagtgtc aaaaacagtc ccagttattt ttttttctag  52920
52921  aactctgttc tcgcagactt tgacgggagt tcatcagtgg gagcccacct gcatgctttg  52980
52981  ctgtctgtgt gagggctgac tgacagaatc gcagtggcca gtcactgaca gaccttaaca  53040
53041  gtcatcaggc agcatctctt tacacacaat tattttggac tgaaaagcta gcatccaagt  53100
53101  tcgtgtctta cgcagttagt cacagttaac agtaactgaa atgtgaacat actgggtgtc  53160
53161  tggtattgtt tgactaaaat aatggtatca gaaattcgtg tgtattggaa ctttgcaaag  53220
53221  caaggattgc ctgtatttaa aactgaccaa ccatgaaaac agtaaatggc aaaaattatg  53280
53281  gaatataact aaagccctac ttaaagagaa gtttatattc ttaatgagtg tatttgggaa  53340
53341  aaaagattaa aaataataac ccaagacttt aaagttagtg tgtgggaact aaaatagcat  53400
53401  aaatccaaat aaagtaaaag gaaggaaata ataaagatag aaggaaaatc agttaaatag  53460
53461  gaaataaaga aaagtggata tcaacaaaag caaaaagttg ggtctctgaa gagacaagta  53520
53521  ataaaatata caaactttgg caagggtgct caagaaaaag aaaaagacag agaaattaaa  53580
53581  agagtaaacc agctataatg aaaaaataaa aatataataa taaaccagct ataatgaaaa  53640
53641  aataaaataa aaaagtgcat aataaataca gtagaggtta agaaaactac agtattccaa  53700
53701  ataacataat gcaaataaat atgaagctta ggagaactgg tcaattttct agaataactg  53760
53761  atacatcaaa gctgattaat aattcagttt aaaacatggt aacctagtac cagtctgctc  53820
53821  ttttcgtctt ggtgttcagt aacgttgact gaagatctac actctggagg aaagaaaaaa  53880
53881  aaaaaaaaac tgataagaaa ttgaactgat tttttaaaaa tcttctcaaa ataaaatgcc  53940
53941  agtccagatg attttacggg cagttttacc aaatgtttga ggattaaata atatctccat  54000
54001  aaacagttac tagtgattta ctgggaatct gctgagtagc ttaaggaagt gaagttactc  54060
54061  agtggttaca cggttagctc taatgaatga cagaaaccag agagggctca gaaaggtaga  54120
54121  ctgtaggatc ctgccacggg gttgccagtt cgtgttggct tcgtctctta ctgtggtaaa  54180
54181  atttgctcta gctgctgggg aacttatctt tagcaatccc agattcaggt cttttatcgc  54240
54241  tgtgcctttg agttggaaga caatcgtcct tcgtccctga ctccctacag caggaacatc  54300
54301  tgggagaagg acttgcccag gtttaggtta tgagccagtc tctgggataa atcatccagg  54360
54361  gactagctca ctctagtcaa accaaggtca cgtgtccagc cctccacgcc cagagagaag  54420
54421  tcagatgtaa tggtgggagt agggaaacat cctagacaaa taatagctgc aaagaaaagg  54480
54481  gcagttcacc ttgggaatta actttgggaa attgaccttt atatggtata gacgctgtag  54540
54541  agtatgtgca gggagggcag tagagctgtg tcctgccctt gtatcttctc gaatatgtgt  54600
54601  catgttggag aaacattata cagggtgtaa aatgcgatgg gttaggtgac tttttttatt  54660
54661  ttacccaagt atagctgatt tatagtgtcg tgttagtttc tggtggacag cagagtgatc  54720
54721  ctgatatcta tctatctata tccccacaca tgtatacaca tatactcttt tccattatgg  54780
54781  tttattgtag gatattgaat atagttcctt gtgcttgatg gaagtcaatt tagaaaccat  54840
54841  ctctcaatat tttattattc tgttcccctc ttatatctcc agagtctggt ggagtgtctg  54900
54901  gcaggtgttt gttggatatt tgttaaatga atgaaataat aatagcacta gagttcccac  54960
54961  tgtggcacag tgggttaaga atccaactgc agcatcttgg gttcctgcag aggtgtgggt  55020
55021  tcgatccctg cctggagcag tgggttaaag gatccggcat tactgcagct gtagctcaga  55080
55081  ttcagtctct ggcctgggaa cttccacatg ctgtgggtgc agccattaaa aaaaatttac  55140
55141  aggactaagt taaatgagaa tagggaaaaa atcattcagc ctaacaatta agtggttact  55200
55201  gatgacctaa taggtgcctt tagttatatc ccatcccgaa aatctggcgt tgattgttga  55260
55261  ggttttaggc tacttatacc ttaatatcct tcccagttcc ttcatcaaaa ttattcttat  55320
55321  gccatgtgta tcagtaacca ggaaacgaaa tggactcagg gtgttatatt tttTCGCCAG  55380
55381  CCGTACGCCG TCCAGGAGCT CAAAGCAGTT GCAGGTGTGA TGATTACTGC ATCTCACAAC  55440
55441  CGCAAAGAAG ACAACggata caaggtaaac cttggactcc tggtctttgc ttccgtcgta  55500
55501  gttcttattt tatgtaaaca atacatgctg agtatattgt aatatgtggg agcagggtta  55560
55561  gacattgggg acaggaagat gaaaacagta aggctggccc tcagtgtgta ccctagtgtc  55620
55621  cctaatccct caacctgcac tcttacaaaa gtcccttcag tggaattttt acttcttctg  55680
55681  atggcttatg cctttgatgt ccctatcctc ctaccatttc agatataaag ccgttttgta  55740
55741  ccaagagctt gaagaatggg agtttgcagg aagagagcca gagagacagt acctgtgatc  55800
55801  tcattctgtt tgccctctga ccttatgctg gggctccctg cgggccacag gatctatttg  55860
55861  atgtgtcggg cctcatggca gaaagtaggg tggggaaggg tgaagagtgg ccctcaaggg  55920
55921  gcaaacagta tatggcacag tcatgaacca gtgttcgggg ctcctgtgtg tgagtccatg  55980
55981  atcttacatt cttttttcat cttgtgcaga aggactccag cacactgagc tctattctac  56040
56041  tgggaaaaag aaaatttaat actaatctaa gatttgggcc ctggacagct aagtgggtag  56100
56101  tgttagcatt tacagggaag aagcatgatt gattcagttt gggcataatt aagtttgagg  56160
56161  gattcgtggg tcaaccacgt aactacgacc tgcaggcatt cggatagata ggcctgctgc  56220
56221  tcaggggaga aatctggcct caactgacag atttgggatc ccgtacttat ttatattaga  56280
56281  gcatatgaga atatttggaa atatttatta gtgtagagta gaaaaagagg ttgagaatgg  56340
56341  atccctagga aatagcaacc tcaggtgaag agagagagac atcccaagtc agtgtctcca  56400
56401  gacagaggtc ttgattcccc catgacctcc acatactcac ccaaatgtgt tcctccccaa  56460
56461  gtcctaactg tctttgtaaa ttcacactac cacccaccca aacaaaacac cttttttttt  56520
56521  tttgcttttt cagggccata cccatggcat atggaggttc ccaggctggg ggtcaaactg  56580
56581  gagctgcagc tgccagccta taccacagcc acagcaatgt gggatccaag ccccgtctgt  56640
56641  gacctacagc tcatggcaac actggatcct taacccactg agcaaggcca gggatcaaac  56700
56701  ctgcatcctc atagatccta gtcaggttca tcaactgctg agccacaaag gaactcccaa  56760
56761  agttcattct tgattactcc ttctcctcca ctcctgacat ttaatttcct aaaaggttca  56820
56821  acaaatttta catccaaaat acacgtggaa tatgtttact tctacccata tcttctgcct  56880
56881  ccgcctcttg ttgtcttcgc cttgctctcc cctgcagtcc attctccatc cagccagctg  56940
56941  tcttttagaa gataaacagg tcatgttaac tctcctgctt aaaatgctca gtggcttctc  57000
57001  attctttgag ttaaacaaac ccacactctt actttggggc ttataagatt ctgtcccctg  57060
57061  cctgcctctc caacctcatt tcattcactg ctcacctgtg ctaaccacat cccggtcatg  57120
57121  ctgcagcgcc cttccatcct gccgccctgc cggtcccttc agtgtatcaa gcctgttccc  57180
57181  ctctctgttc ctctgattgg gttgcttgtc cccaaatctt gccgacttgc ttatttccat  57240
57241  ccttcaggtt cctgcccaga tactgttacc tagaagagac cttcctcagc cccttatcta  57300
57301  aagcggcttc attcattggc cttgtcttca tcctgactgt ctccttcaca gaacttacct  57360
57361  gtctgaaatt acctgtattc tttgtgatga attatttatt ggcttgtctg accctcccat  57420
57421  ccctattccc cagtataagc tcatgggtaa agagacttgt tgttttgata tttatgactg  57480
57481  ctgaacatag ttgtcacata gtagatcctc aaagattttc ttttcttaaa gtataagcac  57540
57541  aaattaaaaa gtataaaagt taaacagcat gaaaagttaa acaataaaga gtatttctcc  57600
57601  cacccttttc cctagtatcc cttttcagaa gcaaatactg tttctagctg tagttttctt  57660
57661  ccagatagag tctaagcatg tgttattgta tatgtgtttg tcactccctc ttttttcccc  57720
57721  ccacaaatag cagggcactg taatggacgt gccttgcttt ttttggcaca gcggagtgaa  57780
57781  ccagtcttaa agatcattct ctccgtcagt cagtctatcg atagatgggt tcgtctcatt  57840
57841  catctttaaa agcctacaca ggtgaatccc aatttattta gccaagcctc agttgaggaa  57900
57901  gagcccatct gtttctgatc ggctgctgct cacaaaccct actgcagtga atgttctcct  57960
57961  gggtacgtct ttgttcatat gcaacaagcg gtcaagagta ttatgggatg ggtttgaacc  58020
58021  tacctctgcc acttgagaag ctttgtcacc taaggcaagt tacttgactt acctgtgctt  58080
58081  tggcttcccc atctacaaac tgaggataat gatagaacca atatcacagg gcgagaggag  58140
58141  aatgcatgca ggaatgcttt gtttagtgtc tggctttgat acgcagtgtt aacttattgt  58200
58201  ttttattttt gccatctata gctgcactgt ctgatcttac agccacaagc cagctaaaat  58260
58261  acgactagta aaatatgact agtctgaatt gagatgtgcg tacgtgtaca aatcgtaccc  58320
58321  gaattcgaag acttaatagg aaaagagaat gtaaactacc tcagatattt tatgttgaag  58380
58381  tgatagtgtg ttggatatgt tgggttatat agagttatta caattcagtt cacatgcttt  58440
58441  tttatttttt taatttggct actagaaaat tttaaattaa tttgtggctt acatttgtgg  58500
58501  ctcatgttat atttctatgg cctgctgaac tatagggtaa atttctagat gtgaaacttc  58560
58561  tgattcaaag agactatgaa ataaaattgt cgtttcctgt tcagggtggt tttagcaatt  58620
58621  gatactctca acaagattat aggagggtct ttatcccaca cggtattgtc aaatgtattg  58680
58681  atctttacca gccagagatg tggacatgtg aagtttaatc tgtacctgtc ttatgagtga  58740
58741  ggccgagcat cttttaaagc atttgcaaga tatttatgtt ccctttcctg caaagtctgt  58800
58801  ttaaagtttt ggccattttc ctcttaggtg gttgttcttt tttgtattga tttatggaac  58860
58861  tctttgtata taaccagtca ttcttgggca tctgtttttc agatattttc cctttatcat  58920
58921  ttgccttttg actttatgat attttttcca ttttactatg gtattatatt ttttacattt  58980
58981  ggtaaaatta ttttgacgtt tttattggta tcaagtttca tttatgtatt aacttaggga  59040
59041  gcttaaatgt ttttataaca ttatcaagtc tctattgaag aatagaatgt atttttggag  59100
59101  ttcccttgtg gcgcagtggg ctcaggatct ggcattgtca ctatggtggc tagggttgct  59160
59161  actgtggcac aggttcagtc cctggcctga gaacttccac ttgctgtatg cacaactgaa  59220
59221  aaaaaaaata gaatagaata taatttttat tcctccagga tttcttttag atcctttagt  59280
59281  aacattttaa atattttaaa atagagcttt tgcatttctt tttaagttta ttcctggatg  59340
59341  tattttgttg catggatttt ctgttactat atcagatagg gatattctct gctgcaggtt  59400
59401  cagaaaaccc acaaacttgg cataagctga taagagttta tttttctcat gtaacaaaaa  59460
59461  aaatccagaa gtacctgcct gtgggtgtga ttctgtggca tctctggatt ttgggggcct  59520
59521  ttcttcaagg gtggccatta tgtgagggtt gctgtacttc tcggcatcac gtccaactac  59580
59581  aagacaagat gaaaggcaga gagaaaggcc aggatttttc ttctcatggt atgtaaattt  59640
59641  tcgtggtgaa cttttaggtt ctttggacag gattttgttg gttacttgaa atggggaaca  59700
59701  tcccctcaga gcaattttgg gttttgttgg ttttttttta atttctgcag gaacttcagg  59760
59761  agtttgactg gagcaatttc tgtgttaatt tagacctaaa gttttggaat ttttttttcc  59820
59821  tccactaaag aattttattt atttatttat ttactcaatg aattttatta cagttatagt  59880
59881  tgtacaaaat gatcatcaca accaaattat agcatttcca tcccaaacac tcagtgcatc  59940
59941  ccctcacccc ccagcctgtc tcacttggaa accatagttt tcaaagtctg tgagtcagta  60000
60001  tctgttctgc aaaaagtcca ttgtgtcctg tttttagatt ctacatgtaa atgatagcat  60060
60061  ttgatgttgg tgtcttgttg tctgactgac ttcacttagc atgataattt ctcggtcctt  60120
60121  ccatgttgct gcaaatgcca ttgtttcttt ccttttaatg gctgagtaat attccattgt  60180
60181  gtgtatgtac cacatcttct taatgcactc atctatcagt ggaggagcat ttaggttgct  60240
60241  ccatgtcttt gctattgtga ataatgctgc aatgaacacc ggggcacata tcttttcgag  60300
60301  ttatggtttt ctctggatgg atgcccaaga gtgggattgc tggatcaaat ggtaattcta  60360
60361  tttttagttt tctgaggaat ctccacagtt ttccagagtg gttgtaccaa tttacattcc  60420
60421  caccaagagt ataatagggt tccctttttc tccacaccct gtccagcatt tattgtttga  60480
60481  tgatggcatt ctggcttgtg taaggtggta cctcatagtg gttttgattt gcatttctct  60540
60541  aatatgagtg atgttgaaca tcttttcatg tgttttttgg ccgtctgtat gtcttctctg  60600
60601  gagaattgtc tgtttagatc tttgcccatt ttttgatagg gttgtttgtt ttttttggtg  60660
60661  ttgagccgca gaaggtgttt ataatttggg attaatccct tgtcagtcac ttcatttgca  60720
60721  gttattttct ccagatttgg aatttttgaa tcactcagaa tttaaaaaga aacaccatct  60780
60781  ttcaataata atgggcagag ctttttctgt tctgtgtttt cactaagagg gacatctcag  60840
60841  ttgcattttc ttaccttcca catgggcact acaactcaag aaccagataa atgaatcatt  60900
60901  cccaaacccc aggcatccat agcagcagcc cacagactta tcactctggt tttccattct  60960
60961  ttcctttttt cccactgcct ggacttctcc ctttcttctt gtgaactgag ctacgcattt  61020
61021  tagataattc ttttttctac tttatctaac atttggaggt atttatacag tgagaatttt  61080
61081  taggccattt aatctagtag attgcttagc acagagttta ttttattcag atgccttctt  61140
61141  tttttccttc gttcacagtg cagtagaggg gatacatatc aaatacacag gagaagccag  61200
61201  tatagatatt ctataagcag agatcctgtg aattatagaa aaacattttc ttgctttttt  61260
61261  tgttaactat tctttatgtc ttgttgatga ggctacttga caaactgaca acttaatgaa  61320
61321  atgtattttc attaaatact gaaaatacgt atagtgaaat gtatatggag tagttagcat  61380
61381  gttaattatc ttccatgata cagacttttt ttttttttct actttttagg gctgcacatg  61440
61441  tggcatttgg aagttcccag ggtaggggtc gaattggagc tatagctgcc agccacagca  61500
61501  atgctggatc caagccacat ctacaaccta tgccacagct cctggcaatg ccagatcctc  61560
61561  agcccactga gtgaggccag ggattcgaca tgcatccaca tggatactag tcaggttcat  61620
61621  taccactaag ccacaacagg aacttgggct ttaatttata aatgaaaaat aattttgtct  61680
61681  ttatcacata atagaacctg tttataatgc taacatttca tagtatcaag ttttattgat  61740
61741  attccatggt ttcttaggtt atcttttgta tatagttatg gatctaagat tatgattgga  61800
61801  cactatggta tatgcatatt ataatgttgt cataatgata ccccgattat attttacttg  61860
61861  cattttaata actttaatgt tattaaagta tactacttct aaatgagaaa ataacacatc  61920
61921  attttgttga aaagtccccg tggaattatt accatcatat ccttgggcat ttattaaatt  61980
61981  agtccaatgt tgacattttc tacttggtta atttggtagg cttctctact gtggctaaga  62040
62041  agacatacag tcaacagttg aagtaattat agctatgttt actgGTCATC TAGGTTTATT  62100
62101  GGGAAAATGG TGCTCAGATC ACATCTCCTC ATGATAAAGA AATTCTGAAA TGTATAGAAG  62160
62161  AATGTGTGGA ACCCTGGAAT GGTTCCTGGA ATGATAATTT AGTGGATACC AGCCCACTTA  62220
62221  CAAGAGATCC TCTGCAGGAC ATTTGTAGGA GATACATGGA AGATCTGAAA AAGATCtgtt  62280
62281  tttacaggta tccaagtggg aatacaggat aagattacct tagaataaga ttaagaaata  62340
62341  tggaaaataa atggggataa aaatatgtcg gctcttcatt atattaaaat tgtagttaga  62400
62401  gagtactgtt cataatagtc agaaagtaga aattacccaa atatccatca gctgatgaat  62460
62461  agatggataa aatgtagtat atccatactg cgttatagat aataataata atgaaatatt  62520
62521  attcactgtg ctaagtgagg aagccagcca catggggcca catgttgtat ggtttcattg  62580
62581  atatgaaatg tccagagcag gcagatctat agagatgaaa acaaagtacg agagtggttg  62640
62641  cctgtggctg ggaggagtgg gagggttagg gtgtggcagc tcaggtatgg actctctttt  62700
62701  gggggcagtg ggactggtct aaaattgatt atggtaatgg ttgaacaact ctgggactgt  62760
62761  tgtgacagcc actgaattgt gtactttaag tggatgaact gttcagtatg ttaattatct  62820
62821  ctccataaag ctgttaaaag gtgtagctga atatatactc tatataagat caggaaattt  62880
62881  tctctaaaat ttgatttttt ttccttacct atttccatat ttctgtaact attccgtgaa  62940
62941  tagctaacgc tatttttaga aaacattctg gcttgttgag tatattttcc tttcctaaca  63000
63001  aaatagattt tagcttttgc tctagctcac tttcattgta tcgcaaataa tgagtttcat  63060
63061  ggtattgatt gatgatCTCC TTTACAGGGA ATTAAACTCA AAGACCACCT TGAAATTTGT  63120
63121  ACATACGTCT TTTCACGGAG TCGGACATGA CTATGTGCAG TTGGCTTTTC AGGTGTTTGG  63180
63181  TTTTAAGCCT CCAATTCCAG TACCAGAACA AAAAGATCCT GATCCAGACT TTTCTACTGT  63240
63241  TAAATGCCCA AATCCTGAAG AAGGagaatc tgtgctggta tttttctatt taaattgtta  63300
63301  ttaagagtat taaacttttt gaatagatag attgctcaca agagttccca ttgtggtgca  63360
63361  gcagaaacaa atctgactgg taaggatgag gttgcgggtt tggtccctgg cctcgctcag  63420
63421  tgggttagga tctggaattg ccgtgagctg tggtgtaggt cacagacgct gctcagatcc  63480
63481  tgtgttgctg tggctgtggt gtaggccggc agctgtagct ccgattcgac ccctagcctg  63540
63541  ggaacctcca tatgctgcag gtttggccct aaaaagcaaa acaaacaaac aaaaaaacac  63600
63601  cacaccacaa aagcaaaaat cactttagtt tgcatctttt acattatatt agggccataa  63660
63661  attctgtttt gtttcaaatc tctgtggtgg gtatccctac ttctaggctt atttctaatt  63720
63721  tagccaaact ctattccttc tgaaattgat atcaccaaca tagtgcccac atttaggaat  63780
63781  gttaacatca aaattaacat cttcaatgca atccagcttt tgggGTCTCC ATTTCAGGAA  63840
63841  CTCTCTTTGA GACTGGCAGA GAAAGAAAAT GCCCGGATAG TGCTCGCCAC AGATCCCGAT  63900
63901  GCAGACCGAT TGGCAGTGGC agaacttcag gagaagtaag tagaacctgt gatttgatta  63960
63961  gaagcttaac ctttgaaaag cagtcagaga cgaccccctg taagcccact atctagaaat  64020
64021  gactacctat gttgatattt tgacatttcc ttcctgtttt ttccattcaa atatttattt  64080
64081  gttttgcata aaattatgat catactgtat atggttttat atcttgatta ttctccattt  64140
64141  actgttgtac tgtgagcgtt ttttatgtcc ttaaatatta tttaaaatat taatttttta  64200
64201  aaatggcata ggggagttcc cactgtggct cagtggttaa gaacctgagt attctctagc  64260
64261  aggatgtggg tttgatccct ggcctcactc agtgggttaa ggatccagcg ttgcttcaag  64320
64321  ctgtgacata ggcctgcaac tgcagctcca attcgatctc tagcttggga acttccatat  64380
64381  gctgcaggtg cagctgtaaa aagaaaaata ataataaata ataaaaataa aatggcatag  64440
64441  gaccccaata gtatgcttaa tcagtgtaat catttcctaa ttgtgatcct ttgggttgtt  64500
64501  gtgtattttt gctgctataa tgtggtgaca catgtcctta tgtaaagctc accctggtca  64560
64561  gttggaaaag tagttgtaaa catttgctca aagaacccgt acgagggagt tcccttcgtg  64620
64621  gctcagcagt taacaaaccc gattagtatc catgaggatg caggttcaat ccctggcctc  64680
64681  actcagtggg gtgaggatcc agtgttgcca tgaactgtgg tcacaaatgc agctcggata  64740
64741  tgccgttggt gtggctgtgg cataagccag cagctgtagc tctgattaga cccctagcca  64800
64801  ggaccttccg tatgccacag gtgcggccct gaaaagcaaa acaaaacaaa ccaaaaaaac  64860
64861  atacaaggag ttaccactgt agcacagcgg cttaattatc tggcttgtct ctgtggtggc  64920
64921  actgctttga tcactagcct agtgaagtgg gttaaggatc cagcgttgta gcagctgtgg  64980
64981  catgggtcgc agctgtggct cagattagat ccctggcctg ggaacttcca tacgccatgg  65040
65041  gtgcagctga aaaagaaaaa aacaaaaaac cccattcaat agttgtgagg gttttctgtg  65100
65101  cgaaggatag taatttgtag gtcttggggt caagaagttt taatgagaag ttataaatgt  65160
65161  cttgacttga atttGCCTTC TCTCTACAGT GGTGATTGGA AAGTTTTTAC AGGGAATGAG  65220
65221  TTGGCAGCTT TGTTTGGGTG GTGGATGTTT GATTGCTGGA AGAAAAATAA GTCAACAAAT  65280
65281  GCTGATGTGA AGAACATTTA TATGTTAGCC ACCACCGTCT CGTCCAAAAT TCTAAAGGCG  65340
65341  ATTGCACTTA AAGaaggatt tcattttgaa gtaagaatag ataatacctg tgtgctactt  65400
65401  ttctaaagct atttctataa gttaaagcca tctccccacc aaaactgact gaattgattt  65460
65461  cattcttctt ttgctaattc tgttaacatt tgcttaatct ctttggtcat tgagacactt  65520
65521  gtgccaaatt cattctgtac ctgaatttct aaaactaaga caagatgttc attaaaaatt  65580
65581  gcattaggag ttcccgtcgt ggcgcagtgg ttaacgaatc tgactaggaa ccatgaggtt  65640
65641  gcgggttcgg tccctgccct tgctcagtgg gttaacgatc tggcgttgcc gtgagctgtg  65700
65701  gtgtaggttg cagacgcggc tcggatccca cgttgctgtg gctctggcgt agaccggtgg  65760
65761  ctacagctcc aattcgaccc ctagcctggg aacctccata tgccgcgaga gtggcccaaa  65820
65821  gaaatagcaa aaagacaaaa aaaaaaaaaa aaaatttcat taatgtggag ttccctggtg  65880
65881  tctcagcaag ttaaggattt ggtgtagtca ctgctgtgtc tcaagtttga tctctggcct  65940
65941  ggaaacttcc acatgctgtg ggtgtggctc aaaaaattgc gttaatgttt attattcctc  66000
66001  tacaacagta ttttagatgt tcaaactgag aaaatctggc tcccagcaac ctcttcagta  66060
66061  gcataaactc cattccaaaa aattgtagct gtcattgacc actagtttag gattaagaaa  66120
66121  ctttaagtgg tattctaaat tgctaattaa gatcccatga ttctacatcc caaaaacaaa  66180
66181  taatgactct ctccctccct ctctctccct ctctcctccc tctctctctc tgtcactcac  66240
66241  tccgtacaga tcattgatca ttaaccgttt gtgagccttg ggcagttaag ctgaccattt  66300
66301  ttatagttac tgggactatt gccaattaag ttgcttttcc tctttcctct ttgccaaata  66360
66361  tcagtgaaaa tgtcacctct gggataaaga actttctatc tcagactttc taaaatacaa  66420
66421  atagcaaaat agaagaaatt ggaatttcat tcaagccttg aagttctgaa ttactgtaat  66480
66481  gttaaccttg tccatactga gcacaaaaga gaaaaaagaa catgattctg agaccaataa  66540
66541  tataaatttg cttccctgtt tttgttgggg gagcgggtgt gtgctgcaga gatttttggc  66600
66601  ttatatatat tttttagagg gaaatgagga atcttaagtg agcaatggag cgctctggag  66660
66661  tcccacacgt gctctttctg ttgactgtaa aacacattat gtctttaaaa tggactgtag  66720
66721  gattctgcta ttgtgctatg ggattggcag catccctggc aggttcgatt ccccactcag  66780
66781  cacagcaggt tgagggatct ggcattgctg cagctgcaac tgcagcttgg atctgatccc  66840
66841  tggcgtggga actctacatg ccacgagacg gccaaaaaat aaaaaaataa cataaaacga  66900
66901  acagtagctc atcggatgaa aagtcctcaa atataattac taaaggactc agtaactttc  66960
66961  ttgatggttt gatttgggct gtggtgttat ggtgaagtac ccttggttca ggtatatgtt  67020
67021  gtggtcatgt caaaagtgca tcattcagaa gctttatggc ctttgattac tcaaaggact  67080
67081  aaattacagc cttcatgggc actcttgcat tagtgcttat aatgcagctt gaaggacagt  67140
67141  ttatgagaag cagtataatt gaatcctggc tccatccctt atatgcagca taatcttggg  67200
67201  caaatttact gagctctgag cctctgtttc agcaacagag tttttgtgag cattaaaaag  67260
67261  gataatgata taaagcagct gttacagtgc ttggtaaata gcaggcgatc ataatatgta  67320
67321  tttatgttgc tttgtgactc tgggcatcac cacttactgg attatctttg atgtacatca  67380
67381  cctcttattg tgcctgataa gtagtaggtc atgagttgtg gcagtgcgtg tatctgtgca  67440
67441  ctttatggct gtaatgttta ccactatgta aacctctgtg ggctgaagac ccaccgcaga  67500
67501  agatcattat gaaaggctta tgtgcatcta gtgacaggct tttctctact atgtgttttt  67560
67561  atgaaagagt gacgtaactg actagagtgg cctCCGCCTC TGCATTTCAG GAAACATTAC  67620
67621  CTGGTTTTAA ATGGATTGGA AGTAGAATAA AAGACCTCCT GGAAAATGGG AAAGAAGTCC  67680
67681  TTTTTgcgtt tgaagagtct attggtatgt agtaaatatt aaaatacttg aaatttgaat  67740
67741  gagagcattt tttaaaaata cggtaattct gtagagagga atttttgtca tctggttttg  67800
67801  ctttttgact tgtaaaaacc accaagagct cagaaatgtg tagatacatt tttcagcagg  67860
67861  aaaaagaaaa gacccttaaa ggtcccctaa tacctacagt atcggtggat tttcatttat  67920
67921  tacgagactt ttaaaattca ttgaaattat atataggctg atattttcct cctttttaga  67980
67981  gtttTTGGTT TTTTTAAACT CAGGTTTTCT GTGTGGAACT TCGGTTTTGG ATAAAGATGG  68040
68041  GGTGAGTGCA GCTGTTGTTA TTGCTGAGAT GGCATCTTAC CTGGAAACCA TGAATATAAC  68100
68101  ATTGAAACAA CAactgatta aggtttatga aaagtaagtt ttactattaa gaattttgtt  68160
68161  ttctgatttt ttttggtttt tgtcccactt tgagctttct ccatttgctt ttgaggaatg  68220
68221  gtcattcctt ttaaaaaagc actaaaattg tctgaattaa gaactgcctt tttctacata  68280
68281  acactgtaat aggcttatat ttaatgcata cttttctaaa gagtgacttg ccatcttatt  68340
68341  ttcACACTTC AAATCTTTGT GCAGATATGG TTATCATATT TCAAAAACAT CATATTTCTT  68400
68401  GTGTTATGAG CCAACTACCA TCAAAAGTAT ATTTGAAAGG CTTCGCAATT TTGATTCTCC  68460
68461  AAAAGAGTAC CCAAAATTTT GTGGGACATT TGCTATATTG CATGTACGAG ACATTACCAC  68520
68521  CGGCTACGAC Agcagccagc ctaataagaa atcagtaagt acctggtttt aagtttttaa  68580
68581  caatttgtag tcatttttcc tactgtaacg tagtggaagt tcgggcctat gagtttcttg  68640
68641  aaactaggac ctgctgtttt tctccagagc cgttgttaag tccagtaaac tggctgtctg  68700
68701  cctccagtcc cgtcctcacc actccccacg tgtcggccac accccaggga gtggggagtg  68760
68761  ggaaggagcc tgagagatac agaaggagga agggcaggag aatgtgtggt gatgctaaat  68820
68821  aatgctgaaa ataaagtcta aacgcctgtg atttcaaaac tgaacctctc tctagttatc  68880
68881  acttcccttc caaccttatt ccctatacct ccagccaaac ggaataactt agagtttctt  68940
68941  aaagacgtac attaaaaaaa ttttttttct gtttttgctc aagctgtttc ctcagtctgc  69000
69001  cttttcttcc gactgctgca gatcctgctt agccattatt taagacttga gggaaatgtc  69060
69061  acctcctcca cataccctct aggtcccaca atcagctatc ttccttcctg aggtttcctt  69120
69121  atatagcctt ccttcctctt gtcattcatc actttctatc ttatttatca ccgtgttgtg  69180
69181  catggcagat ccatttctaa gataccttta tgcccctcaa gctcctgcct actttaggtg  69240
69241  ttcaacaaat acttaaatgc cagagatcgc tgatgatatt tattatgtta ttgttttttt  69300
69301  caaaatttta gtgaggtata gttgatttaa aatgccgtgt tcatttctac tctacagcag  69360
69361  agtgattcag ttgtacatat gcacatatcc attcccacgt aggttatcac agagtattgg  69420
69421  gcagagttcc ctatgctgta cagcagatcc ctgctgaccg tccattccat acaccacagt  69480
69481  gtgcatatgc catcccaagc tgccaagcca cccctccctc ccacccttcc cctttagtat  69540
69541  ctgtaagctt gttttcaaag tcttgagtgt gcttctcttt tgtaaatgag ttcatttgtc  69600
69601  tcagttttta agataccaca tataagtgat atcatgtgac atttgtctta tctgactcat  69660
69661  ttcacttcgt atgagaatct cgaagttcac ccatgttgtt gtaaatggca ttctttcttt  69720
69721  tttatgactg agtaatattc ctctgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt  69780
69781  gtgtgtgtat gcataccaca tcttctttat ccatgcatct gtagatggac atttaggttg  69840
69841  cttccatgtc ttggctattg taaaatagtg ctgctgcgat aaacagcggg gtgcatgtat  69900
69901  cttttcagat tgtggttttt ctctggatat atgcccagga gtgggattgc cagatcatat  69960
69961  ggtagttcta catttaattt tttaaggaaa ctccatactg ttttccataa tggttgcacc  70020
70021  aatttacatt cccaccagca gtgtaggagg gttcttttct ctgtaccttc tgcagcattt  70080
70081  attgtttata gactttttga tgatggctgt tctcactggt gtgaggtgat acttcattgt  70140
70141  agttttgatt tgtgtttctt taataattag tggtgtggaa catcatttca tttgcttttt  70200
70201  ggccatctgt cttctttgaa gaaatatcta tttagatctt ctgaccattt tttgactggg  70260
70261  ttttttggat tttttgatgt aaagctgcat gacatgtttg catattttgg agataaatcc  70320
70321  cttgtcagtt gctttgtttg caaatgtttt ctcccattta gggggtatct tttcattttg  70380
70381  tttatggttt cctttgctat gcaaaatttt ttaagtttaa ttagctctca tttgtttatt  70440
70441  tttgtttttc ttttcattcc tctaggaggt ggatccgaaa agatactgct gtgatttatg  70500
70501  ttaaagtgcg ttctgcctgt gttttcctct gggaatttta tagtatctgg ccttacgttt  70560
70561  agggcttgaa tccattttga gtttgttttt gtatatggtg tattttgtta ttgttctgat  70620
70621  tattattaac ctaaatttct gtttataatg ttctgatatt gtttcatgat tctagaggcc  70680
70681  taatgtattt tgggaaatct gcagctttcc tttgtgcata ttcatccagt caaaaaaatt  70740
70741  ggttcccttt gctgttactc tgtttatgtg cacatgtgtg tatatttatt tttctgtatt  70800
70801  tgtaaactac atggaaagaa gagatttttt gcttctttgt atttctctag tattgctgtg  70860
70861  cttagagtag ttccattgtg atgctttttt cctcttggat ctctttaaag tttatgatat  70920
70921  ttgttattca aaatgctttc ttgtctattc tccactgatg gcttacaaca gttttgtaag  70980
70981  gctggtggtg tagacatttg tgaatcccct aaggtcacct agtaagtgtc aaagacttct  71040
71041  tgagttcttt cttctctgac ttcagctcgc cattcatatg tgtgttcagc aggcatttct  71100
71101  cgaaaccctt ctgtgccaca ggcacgggca cactgggaat acaggcatga cagaggcact  71160
71161  gtttctacac tcaggagtct agtggggaaa tggtcaagaa agcagtggtt gctttgcaca  71220
71221  aagacaaggc taccaggggg tgcatagggt gccatggaag agcataagaa ggaccttgac  71280
71281  tcagatttga ggggtttatg gaagactttc tagaggaacc tctatgagct gagttctgga  71340
71341  gtgtggccag gaggtatcca gatgtgagag aagcagaggg tatttcaggc aaagggagca  71400
71401  gcacgtgctg tgtctggagg tgagaaagca tgttttcctt cggagaccca cagagagtcc  71460
71461  ctacagaaga gtgccgggaa gaatggcctc tgcggtgagt gggttagaga ggagcaaact  71520
71521  tccaggcagc aagagcagtt agatgccgtt taagtagtgg agacgaatga tgatgggagc  71580
71581  ctgaatgtaa tccagtagca gtagtgacgg agagagcctg accaagttga gttaatgaag  71640
71641  gacagaatag gttggcttgg atagttgatg gcctgtgagt gaaaaagagg gaaggaaggt  71700
71701  ctctgtgtta agcaattagt gtgtggtagt acctttgact gaaagagggg tctcccaagg  71760
71761  aggaccaagc ttgggatacc tgaaagaagg caccactgtc aacccctcat cctagtacag  71820
71821  tctcacagtt cccttgagat gcgctcacag accgatttgt ggtctaggga gagcagtgtt  71880
71881  aatccatgta atcaatatca ggaaagcttc agttcttctt ttcactttta ggttaaaaaa  71940
71941  aacctttttt cccccctaaa attagattgt gatccagtca tctgtcgatg gacatttagg  72000
72001  ttgtttcact gtctcgacta ttgtgaataa tgctgcaatg gacatatgcg tgcatgtatc  72060
72061  tttttcagtg aaagtgttgt ctgcatgtat gcccaggagt gggattgctg gatcgtatgg  72120
72121  tggttctatg tttagctttc tgaggtacct ccatactgtt ttccatagtg gttgtaccaa  72180
72181  tttacatttc caccaacagt gtaggagggt tcccttttcc ccacaccctc tccagcgtgt  72240
72241  atttgtagac ttgttaatga tggccattct gacaggtgtg aggtggtacc tagttttgat  72300
72301  ttgcatttct ttgataatta gtgatgttga gggttttttc atgtgcctgt tggccatctg  72360
72361  tatgtcttct ttggagaaat gtttattcag atcttctgcc catttttcaa ttgagttgtt  72420
72421  tatttttttg ctattgagtt gtatgagtta tttgtatatt ttggagccct cattggttgt  72480
72481  atcatttgaa actatttttt cccactccat gggttgtctt cttggttttt tttttatggt  72540
72541  ttccttcact gtgcaaaagc ttttaagttt gattaggtcc cattggttta tttttgtttt  72600
72601  atttctattg ctttgggaga cagacctaag caaatatttg tacagttgat gtcagagaat  72660
72661  gtcttgcctg ttttctggga gttttatggt gtcttgtctt atgtttaagt ctttaagcca  72720
72721  ttttgagttt atttttgtgt gtggtgtgtt ctagtttcat tgacttacat gccgctgtca  72780
72781  agtattccca gcatcacctg ctgaagagac tgtattcttc ccattttata ttcttgcctc  72840
72841  ctttgttgaa gattagttga ccctaggtgt ctgggtgttt ttctgggttc tctattctat  72900
72901  tccgttggtc tttatgtctg ttgttgtacc agtgccagac tgtcttgatt actgtagctt  72960
72961  tgtgatactg cctgaagtct gggagacttg tgcatcagac ttggttttgt tcctcaggat  73020
73021  ttctttggca attctgggcc ttttatggtt ccgtatatat atttttggat ttgtctagtc  73080
73081  ctgtgaaaaa tgtcatgggt aatttgataa ggatctcatt gaatctgaga ttgctttggg  73140
73141  tagtaggtcc attttaacaa cattaattgt tctaatccag gagcatagaa tatctttaca  73200
73201  attctttgaa tcctttttaa tttccttgat taatgtttta tagttctcag catataattc  73260
73261  tttcacctcc ttggtcaggt ttattcctag gtatttaatt ttggggggtt caactttaaa  73320
73321  ggcattgtgt ttttaattgt ggcacagcag aaatgaatcc gactaggaac catgaggttg  73380
73381  cgggtttgat ccctggcctc actcagtggg ttaaggatct ggtgttgccg gaagctgtgg  73440
73441  tgtacgtcga agacgcagct tggatctggc gttgctatgg tgtaggccag catctgtagc  73500
73501  tctggttaga tccctagcct gggaacctcc atgccacaga tgcggcccta aaaagcaaaa  73560
73561  aataaattaa aaaataaaaa ataaaaggta ttgtattttt gtattccttt tctaatattt  73620
73621  cactgtttgt atacagaaat gcaaccaatt tctgaatgtt aatcatgtgt cttgctactt  73680
73681  tgctgagttc attgatcagt ttgagtagat ttcgtggaat ccttggggtt ttctctatat  73740
73741  aatatcatgt catctgcata gagtgacaat tttacttctt ctcttccaat ttggatacct  73800
73801  tttattcctt ttgtttgtct gactgctgtg gctaggactt ccaatactat gttgagtaac  73860
73861  agtggtaaga gtgggcatcc ttgtttttgt tccagatttt ggcaggaagt ctttcagctt  73920
73921  ttctctgttg aatattatat tggctgtggg tttcttataa atggctttta ttacgttatg  73980
73981  ttccctctat acccactttg gtaagaggtt ttatcacgag tggatattgg attttgtcaa  74040
74041  gtgctttttt ctgcatctct tgagatgatc atgtggtttt tgacttttct tttgataatg  74100
74101  tggtttatga cgttgattga tttgcatatg ttgaaccatc cttacaaact tgggatgaat  74160
74161  ctcacttggt catagtgtat gatctttttt atatgttgtt ggatttggtt gtggatggct  74220
74221  aagaatttag aatttttgca tctacattta ttgcatatac acaacggaat actactcagc  74280
74281  cataaaaaaa gaacaaaata atgccatttg cagcaatatg gatggaacta ctcatactaa  74340
74341  atgaagactc tcatactaag tgaactaagt cagaaagaga aagacaaata ccatatgaca  74400
74401  tcatttatat ctggaaccta atatatatgg cacaaatgat cctctctaca gaaaagaaac  74460
74461  aaactcatgg acatggagaa cagatttgtg gttgtcaagg gggaggggag ggagtaggat  74520
74521  ggactgggag tttggggtag atgcaaacta ttgcatttgg aatggataag caatgagatc  74580
74581  ttgctatata gcacagggaa ctatatttaa tcacttgtga tagaacatga tggaggataa  74640
74641  tgcaaaaaaa aaagtatgta taaatatgta actggatcac tttgccgtac aacagaaatt  74700
74701  gatagaacat tgtaaatcaa ctataatata atttttttag taaaattagg ttgtgataat  74760
74761  ggttgtgtaa ttataaatgt agtaaaattc ttgaattaaa aaaaaattag aaaagggagt  74820
74821  ttctgttgtg tctcagtggg ttacaaaccc gactagtatc catgagggta cgggtttgat  74880
74881  ccctggcttt cctcagtggg ttaaggatcc agcattgccc tgagctgcga tgcagcttgc  74940
74941  aaacacgggt tggatcctgt attgctgtgg ctgtcgtata ggccagcagc tgcagctcca  75000
75001  tttcgatgac ttgaccccag tctaggaact ttcatatgcc acaagtgtgg ccctaaaagc  75060
75061  aaaaaattaa aaaaaatttt taaataaaaa tattttttct gcacttccgt gcagattcag  75120
75121  tgcatcattt tgccgtcctc taggatttgt gcactctcct tcagagactg ttaataaact  75180
75181  ctttgtgaaa gtgctttgaa gtcgtatagc acttcacaaa ctgtagaggc agtttggact  75240
75241  ttggtataga tagacctggc ttcagcttct tgctctgcca cttagctgat taccttgagc  75300
75301  aggtcgttta ctctctttga gcctcgtctg taaattgaca gggaatgttt actttgtagg  75360
75361  attattgttg aggcctggag atcatgtgtg taaggtaaat aacccaatgc ctatactatt  75420
75421  ataaatgttc tgtaaatggt agttataaat tatgatacat gtaatgtgta ctttaaaatt  75480
75481  ctttttaata tttaatattt ttaaagaatt aaaatattta aaaatttttg ggagtcccca  75540
75541  ttatggtgca gtggaaacga atccaatgag gaaccatgag gtggtggatt cagtccctgg  75600
75601  ccttgctcag gcattgccgt gggctatggt gcatgtcgca gacacagctc ggatcccgtg  75660
75661  tggctgtggc tgtggtgtag gccggcagct gtagctccaa ttagacccta gcctgggaac  75720
75721  ctccatatgc tgcgggtgca accctaaaaa gacaaaagac catatatata ttttttttaa  75780
75781  tttttaattg cagttaaaaa aaaacaacat aaatttatcc tcttaactgt aaagttcggt  75840
75841  agagttaact ctgctgaact acattcacat agctatgcag cagatctcca gaaccttctc  75900
75901  atcttgctaa actgaaactc tgtactcagt aaacaggtct ccatgtcccc ctcccccagc  75960
75961  cctggtcaac cacccttctg ctttgtttct atgagtttta ctacgtgaca tacctcgtgt  76020
76021  aagtggcatg tattttacga tgggtgaaag tgagaagggt tcccagtgta acagaGCTGT  76080
76081  TGTTACGACT GCACACAGGT GCTGCCTGTG AGTAAAAACA GCCAGATGAT TACGTTTACG  76140
76141  TTTCAAAACG GCTGTGTTGC TACGCTTCGG ACCAGTGGGA CAGAACCAAA GATAAAGTAT  76200
76201  TATGCAGaga tgtgtgcatc acctgaccgg aagtgagtat tatttttaaa atatcttata  76260
76261  tgcaaaagct gtattgagat gtaattgata taccctacag ttcccccatg tgaaagtgtc  76320
76321  catatgcagt gggttttagg ctgttcagag ttgtgcagat accaccatca tcaattttag  76380
76381  aacattttca tcacctcaaa agaagccgcg tcggacccat tagcagtcac tccccattcc  76440
76441  ccacccttcc agccctaggc agccaccaat ctaccatttg tcattataga tttgtttatt  76500
76501  ctggacattt cctatcaata gaatcataca gtatgtggcc cttggtggcg aacatctttt  76560
76561  acttagcata atgttcaagg ttcatccata ttagaatgaa tcagcgtttt attccttttt  76620
76621  aaaaaagaag ttgttttcat agcccaacaa tattccactg tatggatata ccacattttt  76680
76681  tatccattta tcaggtgatg gatatttggg ttatttccac atcttggtta ttatgaatag  76740
76741  tagtgctcta aatgttggtc tgcaagtttt agtgtggacg caagttttca tttcacttgg  76800
76801  gtatgtgtct aggatcatat ctagatgggc catatggtag tgctgtggct aactttttgg  76860
76861  gaaattgcca gagtgttttc caaagaggct gcattatttg ggacttgaat tttaattttt  76920
76921  cagtcagttt atagtcctgg gaaagttctc tgagctttta tatgtgaaca tagagaaatg  76980
76981  atcaaaatag tatttattgc caaatatcca tttgctacat ttgattttga tttttttttg  77040
77041  gggggggttg ctttttaggg ctgcactcac ggcatatgga ggttcccagg ctaggggtct  77100
77101  aatcagagct gaggccaccg gcctatgcca cagccatagc catgccagat ccaagccgca  77160
77161  tctgtgacct acaccacagc tcatggcaaa gccagatcct taacccactg agcgaggcca  77220
77221  gggatcaaac ccaccacctc atggttcctg gtgggatttg tttccactgt gccacaatgg  77280
77281  gaactccatc tgattttgac tttaacctac ccaattaatt tcctttgaag agtatgaatt  77340
77341  gtgactaaat taacctgaca tagtcagtca aaggcctttt tctgggggtc gctgcacttg  77400
77401  cagcatgtgg aagttcctgg gccagggatc gaacctgagc cacagtagtt gacaaggtca  77460
77461  aatccttaac tattgggcca ctagggaact cccaaaggct atttaaacgt ttttgagtag  77520
77521  gctttcctat aatgtcatca ttgatcaata tatattcggg aaggagtttt tctgtttttt  77580
77581  gttttgaatt gcatagataa aggtacttta tttactgttt ccctgaatct ttgtgttagg  77640
77641  agtagatttt attcctttgg ggtaaaaaaa tgaccttgtg aagttattca gagcagaatg  77700
77701  taaagggaac caaattaggt gatgctctat ttggtttgaa gtgaaggatt attaaagtaa  77760
77761  taaaaactga tttgttgtgt agcttgtaaa atgactggga aggcagtcgt caagaggctt  77820
77821  tcctagaaat gttttgggca atggcagctc ttcaggtgat gactttgaaa ggcacttttg  77880
77881  ttacttttta aacctctcat tcttttagtc acacctcttt ctctgctgcc tgaaagataa  77940
77941  gccacatcat cccataatat ctgtaccaag tagtcctgaa agtgtttccc agaagccatt  78000
78001  tatcctccga cccggtttca tgttctaagc cgttcaagtg ccggtcagga gacatcttca  78060
78061  gctgtactgc ctctccccgg gtgtcacgtc ccaaggaagg gctcttaacg cggttcgggt  78120
78121  tcagttcgtg gtgctggtgt tctccgtgtg tacggttccc ctctcccccc ttcgggcttg  78180
78181  ttttgtttta accgagtgaa cttctctttt gttcaccaat tgtttcatcc tcctcccatc  78240
78241  aggaatatgt cctcttaatc agttctgaca acttaaacaa gttttaaggc tctgaaaata  78300
78301  aagcgtttCA AAACTCTTAA CCTTTTTCCT CAGTGACACT GCCTTGCTAG AAGAGGAGCT  78360
78361  GAAGAAACTC ATTGAAGCTT TGATTGAGCA TTTCCTCGAG CCCAGTAGAA ATGGACTGAC  78420
78421  CTGGCGCTGT GTTTAGTGTT CAGCGGTACA TCCTTGCTTT GCCCTGGCCT GTGGCACAGA  78480
78481  ACGACCAAGG ACGCCATGCA CTGAACTCGT GTTCACAGTC TCTGTCTGTC TCATTTGGCC  78540
78541  GAGTATCTTT TTCCTATTTC TTTCTTACTG GTTGGCTGAC TAAACAAACT GTATACATTT  78600
78601  GAAATGGAAT GGTCTGAAGA GAAATGATTC AAATTTTTTC ATAATCGTGA ACAAAAGTTA  78660
78661  CTGCATTAAA AGTGTTATGG TAACACGTCG TTCTTCCTTC AACAGAAACA AAACAGTACA  78720
78721  AATGTGAGTT TTCTTATTCA AGTGTGATTC AGCTTAGTTC CATATTCTTG GAATTGCGTA  78780
78781  TAGCACAGTT TGTTTGTTTT AAGTAAGATG TATGTTGTAT AATTGAAGTG TTAGTTAAGG  78840
78841  AAATTAATCC ATAAGATTGG CAAGAAAATG GCACTGGTCC CAGTATACTT TGGAAAAGTG  78900
78901  TCATCGCTAC GTCATAGGTA TTAACTTACA AATTAGAATA TTTGAAATAG GGTATTTAGT  78960
78961  TAGCATTTGT AGCTTAGAAC AGATGTCACA GTATGTGGTT TCAGCACCTC TTTCAGGTGC  79020
79021  TCTTGGTGCA GTGTAAATTT TATTGTATTT ATTTAAAATT CTGACATTAC GGAACATACA  79080
79081  ACAACAGTGG CAACTCTCCC AGTGGCTTGG TTCTTGTCAA ATTTCTCAGT GCCTTCTCAG  79140
79141  GGTATGGTTT GAATTGAAAT AGTGTTCTTG CGTTGAATAT AACAATTAAT TCATAGGCAG  79200
79201  TTAAAGAAAA TCTTCCAAAC CATTATATAG GTGCTTCCCC TTTATATCAG ATAAGTTTGT  79260
79261  TGATTTTAAA ATCTTACGAA TGTAAATCAG AATCTCAATA AAAGCAGGTT CAATATAATT  79320
79321  GTAGTTAAGG AACTTCATGT TAAAATTGTC AGTTATCACA GCCTCTAAGA AAAGAAAAAA  79380
79381  AAATATTGAG CAAGAAGCTG TGAATTTAGT TAAAAGTTTA ACTTTTTTTT TCTTTTTAGG  79440
79441  GCCTCACCTG AGGCATATGG AAGTACTCAA GACAATGCCG GATTCTTAAC CCACTGATCA  79500
79501  AGGCCAGGGA TTGAACCTGC ATCCTCATGG GTTCATAACC CGCTGAGCCA CAACGGGAAC  79560
79561  TCCTAAAACT TTGTTACGTT TTTACAGCAG TATTTATTTC TTTATCACAT GAAGGTAAGC  79620
79621  TCTTTTACTA AGAAATAAAA CATCCAAATG TTAGATGTTC TGAAATACTG AAACTACATG  79680
79681  TTTTAAAACA GAAGTTCAGT GAGTTCTCTG GTGGCCTAGT GGTTAAGGAT CTGGTGTTAT  79740
79741  CGCTGCTGTG GCTCAGGTCC CTGCTGTGGT GTAGGTTCAG TCCCTGGCCC AGGAACTTCC  79800
79801  ACATGCTTCA GGGGTGGCCA AAAATAATAA TAGTAATAAA ACTAAAGTTC AGTTTATCCT  79860
79861  AATATCTTGC TGACTTCCAT AGACTTTCCA ATCATAAGAG TATTTTTAAT CTGTTTTAGT  79920
79921  GTGGAAAAAA ATTTTTTGGA AGTTAACTTT TGGTTGACTC TGCTGGATTC TAAAAAAGAG  79980
79981  TTAATAGAGA AGTGCTGTTT AATCTTTTTA AAGTATATCC CCTCCTATAA AGCTCTCCAA  80040
80041  GTACTTAAAC ACATGTGGTC TAGTTACAGT GTAACAATAA CGAGGCCTGG GGTATATATA  80100
80101  CATAATTATA CTAAACAAAT TGCCTGTGGG AGATAACTAG TATTAGAGAA TTTATTTCCT  80160
80161  AAAAAATGTT AATAATATAA AATTTGAACT GACTAGAATA TTGAATCATA GCTTGGTTTA  80220
80221  TTGCAGCTAT CAGCTAACAT TTGGTTGAAC CAAGATAATT TCAAATTATT GTATTGCCAC  80280
80281  TATTGTTCAT TGGTTCCTTA CTTTCTTATA GTTGAATCTT GTGTGACTAG ATAATAGACA  80340
80341  GCTAAATGTA GAGTACCGTA TTTCTGAATG AGTTTGTTTT CAAAAGCTTG GCACTGAAGA  80400
80401  AATGTGTAGA CTCTTTTGCC TTATTTGCTA TTTTAGGAAT GTAAATTGTA ATTTAGGAAA  80460
80461  TGGCCTATAG TCTACCAAGT GGTGTGAACA ATGCTATGTA TATGAAAAAG ATGTGTATTC  80520
80521  AGTTTTAGTG TTTGTGTTTC AGTGACTAAA GAGCAAAGTG GAGGTAAAAT GATGTGATCG  80580
80581  CGCATCTGTG ATCACTAAAG CTGTGTCATA TTGTCGTTCT GTTATACAGA GAACAGTTTT  80640
80641  GAGTGCTTTC ATATAATGCC AGATTTGAGT CCTCTTAATC ACGGTCAAAA GTCGTTAAGG  80700
80701  CCGGGATTCT TATCTCAGAA ATTTAAACAT CCAAAGTTAA AAAATAACAA AATTGTACAG  80760
80761  ATGTTCCCAA AGTGTATAAA TTGAAGGAAT TGTTTGATTC TAACGAAGCT CCCGAGTCTG  80820
80821  TCTGAGCGTA ATATTTCACA AGAATTTGAC GGAGTGTGTG TGTACACTTG CCTAACTGGG  80880
80881  TGAGTTCAGT GGCCCAAGCC AACTGGGAGA AAGAACAGAA GTGCTGGCCA GTAGGTCTCA  80940
80941  GCCTTAAGAT CTACATAACC CTTTTCCTTA TGAACAGGAT CATGGAAATG AATATATTCT  81000
81001  CATGGAGCCT GTAGATCAAA GCTGGGATTT TTCTAGAGCT GTAGGGAAAG GGAAAGAAGT  81060
81061  AATGGGGCAA GATCAAAGCA CTGGAAATAA AAAGTAGAAA TAAACAAACA ACAGACAGCT  81120
81121  CAGTAAGCTG GCACAGGATA TGCTTCGCGT GAAGGGCAGA CTTAGCACCG GAAAAGCAGG  81180
81181  GAGTGAACCT ACTGCGGGGA AGTTTTTTAT TTTGTTTATT TATCAAGATG ATGAGCAGGT  81240
81241  AGTGATGCTT TTGTTTTCTT TTGTTAGTAA CCTCTAAAAA GAGGCCAGGA GGCCTATGAG  81300
81301  GAGGCGAGAA AAGTGTCCCT CTTAGCGATT CAGCTCCTGT GAGGATGTGG TGTGTTAGGA  81360
81361  TCATACAGGA ACAGGGGAGG AAAGGATATC GCAGAAATGA GGAGGAATGA AATATCTCTT  81420
81421  GGAAAATAAC TATGAGAAAA AAGTACAAAG AATTAAGATC ATTCAACTCT GGAGGGGAGA  81480
81481  AAGCTGTTGA GATAGCTTAA GAAGTCTCGA GTTATTAGCC GAATCTTTCA TTGAAGAGCT  81540
81541  CAAAGAAGAA GGTAATATGA CGAACTGTTT TCCATCCCCA GCAGGGACAG AATAAGAGGG  81600
81601  AATAAAGTTT TTTTTAAATA AGGTTAAAAA TTTTATTATT AAGGGGTATA CGAAATAGCC  81660
81661  TTTTAAAGTT CCTTCCAATC CTTTTTGAAA TCTCAGATTG AAACAAAGAT GTTGTGACAA  81720
81721  AGCGCACTGA AAAGTAACAT TTGAGTTTGC CTCCTTATCT AGAAGAAAAC TTTAGCTCGC  81780
81781  AAGATAGTTT TTGTATATGT TGAGTAGCAG ATGCCTGAGC GCAGTCTTTA TTCACTGTGT  81840
81841  AAAAGACCTG CTTAGTTTAA CCTGGCAAGG TGAGACTTGA TCACAGTTTT GTTCATCTGG  81900
81901  AAGAATGGCT AGCGTTATAG GATATCCGAG GGTTTTGTTT TACATATAAA TTATTGTTCT  81960
81961  TTGGATGTAA TAACTTCAGC ACTTAAAAAG GTTCTAAGAG GAGCTCCCTT TGTGGCACAG  82020
82021  CGGAAACAAA TCCGACTAGG AACCATGAGG TTGCAGGTTC AATCCCTGGC CTCGCTCAGT  82080
82081  GGGTTAAGGA TCCGATGGTG CCGTGACCCG TGGTGTAGGC CGGAGACACG GCTGGGATCT  82140
82141  GGTATTGCTG TGGCTGTGGC GTAGGCCGAC AGCAACAGCT CCGATTAGAC CCCTAGAGTC  82200
82201  TGGGAACCCC TATATGCCTC AGGTGTGGCT CTAAAAAGAC AAAAAGACAA AAAAAAAAAA  82260
82261  AAAGTTCTAA GAGATTAGAT GCTTTGAAAT ATCTTGATAC AGGAAATAGA CCTCCTGTTT  82320
82321  GTTAAGTCGT TTCTGGAAGT GATGCAACAA AGATCTTAGC CGGAGGTTAA AGGAGAAATT  82380
82381  GTTCAATGAA CTGCTGCTAT TAGTATTTCT CTTAGATGTT TTCCCTTGAT GTTTGTGATG  82440
82441  CTTGAAAAAG TCCAAATTTT ACTTGGATAA ATTTGTTTTA TGCCTCTTTC TCTCTACCTC  82500
82501  CCTCTTTCCC TGTAGGTGCC CTCCTACATT TTGTTACTGT GAAAGCTGTT GCCTGTTACC  82560
82561  TCACTGTTAA GAAATCTTAA CTATACATTC AGAATGCTTT AAACTTATTC CTAAGCTGTT  82620
82621  TTTGTTTATG GACTTTGGGT TATTTTGTTA TTATTGTGAG AATATTTAAG ACATTGTAAG  82680
82681  AAATAATTTT AAATCTGTTG CATAACCTGT TTTGGTCTGT CTGAATACTA TTATATATTA  82740
82741  ATTTATTATG GCCTTTTACA GTTCACTTGT TTTCTGAGAT TGCGCTAGAA CCTGGTGAGG  82800
82801  AAAGAGTTAT ACTAACCAAG ATGAATGGTC AGTTCATCTA GCATTGTACT TTCGGCATCC  82860
82861  AAAGCACAAG ATCTGAGGAA GTCTTTCTTC ACAGTTTTCC CTCAGAGCAT CATAAGCCAT  82920
82921  GAGAAGTCTA AGTGAGACAA AAAAGAATCT CTTGATGTCT GACTCTACAC AGCCTGACTT  82980
82981  GAGTTCTAAT TGGAAACAAA GTTAATAATT ACCATTGGTT ACTTTAAAAT ATTCACCATA  83040
83041  CTGTTCCATT CATTAAGACA TCCCTTCCTC CTTGTTAGTT TAAGACTGTG TGTACTTCAA  83100
83101  AAAGGGAACA TAAAAGAATG AGTGAAGTGG GAGTTCCCGT CCTGGCTCAG CTGAAAGGAA  83160
83161  TCTGACCTGT ATCCATGAGA GTGCAGGTTG GATCCCTGGG CTTGCTTAGT GGGTTAAGGA  83220
83221  TCGCGTTGCC CTGAGATGCG GTGTAGGTCA CATATGAGGC TTGGATCTGG TGTTGCTGTA  83280
83281  GCTGTGGCGT AGGCCAGCGG CTTCAACTCC AATTAGACCC CTAGCCTGGG AACCTCCATA  83340
83341  TGCAGTGGGT GTGGCCCTAA AAAAAAAAAA AAATTAGTAC AGTGACCAGG ATAAGGGCAA  83400
83401  AGTGATGGAT CTAAAGTTTG CTTCTCGAAT TTTTCCACCA GCATGATCCT AAAGCAGAGG  83460
83461  AGCGTGAGTG TGGGGGAAGG GGCCTGAGAG CAAAATCAGA AGCAGCCAGC CACTCATGAC  83520
83521  ATTTCGTGTT CTGTCCTAAA AATGTAAGTG AATTTTGCAT TCTCCCTAAT AAAACTTTTA  83580
83581  CCATAAAAGC GATTCCTTCA ATCCTCATGG AAATTTGTAC TGCCAGAAAG AGGAACCGTG  83640
83641  CTTATCACGT GGGCTCTCAA TCCCCCCAAC CCTGTCCCCC TTCCCCCCGC CCTGCTCCCC  83700
83701  GCCCCCACCA TTGCTGGATA TCCCTGGAGA TACGCACATG ACTCCAGTGT GAGAAGTATA  83760
83761  AACATAGAAC ATAAGTGGGA TGGTCCCTGC CCTTTAGAAG CTGACCTTTG AAAGTAGTAA  83820
83821  TGCCACATCA AAGTGACCTG AAAGAGTTAT CACTGAACCT TACCAGTCGG AGAGGTTGGC  83880
83881  CAGTCTGTTC TCTTGAATTC ATCGGCATTC CTTGACTAAG AAGGAGCGCC TGACTGTCAG  83940
83941  CTCCCTGAGG GCAGGGATCT TAGTTTATTA TTCCTCATAT CCGCACCACC TGGCAGAGTA  84000
84001  CCTGTTCCAG AGCACTTCGT TGGGGACAGT AGGAATTATG GGACTTTATT TTAAAGAAAC  84060
84061  AAATAATTGA GAAACAATCA AACACATTAA TTTTCTGACT CAGCTTTTGA AAAACAATTC  84120
84121  TCAGTTCAGA AATTTATAAC AAAGTAATGT TTATTAAGTA AGCATGCATA CCCTTAAACA  84180
84181  TTGTTTCTTT GGAGAGAGCA GAGTGTAGTC CTATTTCAAA GTTGTGTGTG ATGCCTAGCA  84240
84241  TTTTACACTC AAAGCAGGGT GTTGGCCAAG AAGGCTAAGA AGATGTCTAC GTGGGATTAG  84300
84301  CATCACTAGT GTTAGGGCCA TTTTAAGCCT ACTAGTGTCA CCTACCCAGT GAGTCACACC  84360
84361  TAATTTGATG CTGTTTGGCA TATTTCTGTT GTGTTATGAT TCATCATACA TCTTACAAAA  84420
84421  GCCCTTCACA CTCGAGGTGC ACTTAATATA TAATGAGGCC TTGTGTTACA GACAAAACCA  84480
84481  AACTCTTCAT GTGTGTCGTT GAATATGCCA GACAAAATAT GTGCAGTTAA GAACTAATTA  84540
84541  TTTTTGCCTA GAGCAGTAGT TCAAAATTGC GCCCTTGTTT TAATAGTATA GATTCTGTCA  84600
84601  ACATCTTCTC ACTTTTCCCT ACAAAAACAC CAGGGTGTAT CGTAAGTACT GCCTAGGAGC  84660
84661  ATTTGCACTT TAATTTATGT GTATGTTTTT CTTGTGCTTT TAGCCAAATG AAGTGTTAtc  84720
84721  agtaataaac aggtctcttc ataggcatga gtttctgtgt aatttttatt atcgtagata  84780
84781  ctgtgtagtt cataaagttt actacccaca ctgaacacgg tcttgaaata catgcacggc  84840
84841  ataccctaga agctcctgcg accctaagtg aatattatag ctcacgctca gtaaatattt  84900
84901  cttgattggt tcatcagaag tcccagaaga aataactcat attaaagttc tctccatctt  84960
84961  atttttctcc ttctctcctt cagttgacct aatttgtctg cccatgttag catcagctaa  85020
85021  catgataaaa agttaaaggt ttggaaactc ctcaaaagta gcaactgtat atctgtgata  85080
85081  gagtggtggt catggaatgt ttccagggtt ggtctggtcc tggtctccac tgcctgcctt  85140
85141  cctctgatta ggctcaaagg taagatgagt gagaataaca actgcaaggt ccttttatca  85200
85201  cctacactga atattctggg aaccatgctg acgcctcctt atctcttcct ctattttatt  85260
85261  gttgctcata acgcataaat aggataacaa attttggtag tagtaatagc tgtctctatg  85320
85321  cgtgtagcct ttttactcct ttgccactgc ctagaatggc gcatggtaca tagtgcgtgc  85380
85381  ccagtaaata tttactgaat gactgttaac ccatctcatg tttctgcctg cagaagaaaa  85440
85441  gtactgaatt ctacatgggt tctgcctgtg cacagagttg catgtgatga gaagtattca  85500
85501  gtagcaatac cctcggcttt agagatttat aaacccttta atcaacgcct tgttcacagg  85560
85561  acatctactt ctcactgcct ctgggtcatc tctgcccatg tcctttgaac tgaaatctca  85620
85621  agctcagcat ttcttcctgc ttttctagcc ccatgtcctc ctaatctgaa acctccaaat  85680
85681  catctttgat ttgtcctgcc acgatatgtg ctatttgata agttcttttt ttttttactt  85740
85741  gaagtatggt tgattgataa tgggttagta tctggggtcc agcaaagtga ttcaggtgtg  85800
85801  tgtgtgtgtg tacttacata tatgtaaatg tctatatatt ctttttcgtt tattgtaaga  85860
85861  tattgaatgt aattcccttt acagtaagaa ttgttttata aatatatata gttatgtata  85920
85921  taaatttata tatagtttat atataagcta tatataaaat agataaacaa tatgtataaa  85980
85981  ttttatatat tttatatgaa tatatatatt aactgcaata tatatagtta tatgtattct  86040
86041  atatagttta tatatattaa ctataaatat cagatataag caactatata taacaaacta  86100
86101  tatatatata tatatatatg tagtcaatat atattaacca tgtataaact atatatatat  86160
86161  agagagagag agttttatat atagttgctt gcatctgcta acccaaactc ttaattcatc  86220
86221  cttcccacgc cccttttcca cttgggtaac cataaatttg ttctctgtgt ctaagtatct  86280
86281  atttctgttt tgtaaataag ttcacttgta tcagttttta tattccacac ataagtgata  86340
86341  ctatatgata tttgtctgac ttcacttagt atgagcgtct ctaggtccat ccatgttgct  86400
86401  gcaaatggca ttatttcatt cttttgatgg ctgagtaata ttccagtgtg tgtgtgtacc  86460
86461  atatcttctt tatccagtca cctgtcaatg gacatttagg gtgcttccat ctcttggcta  86520
86521  ttgtaaatag tgccgctgtg aacaatgaag tgcatatttc aaattagttt tctctggata  86580
86581  aatacccagg gatgggattg ctggatcata tgtcatctct gtttttagtt ttttaaggaa  86640
86641  tctccatact gttttccaaa atggctgcgc cagtttacat tcccacggta ttataggagg  86700
86701  gttccctttt ctccacaccc tctccagcat ttattacttg tggccatttt gatgatggcc  86760
86761  attctgagtg gtgggaggtg gaccctcatt gtaatttcga cttgcatttt tctaataagt  86820
86821  agtgatgttg agcatctttt catgtgcctg ttggccattt gtatttgtca agttctttaa  86880
86881  atttagcagt ctctgagggt aacagcaagg ccatgggtgg tttggtactg tgatattgga  86940
86941  gcagggatgt gagcggagag gcgggggagg ccctgtgtgc tgtgctgcag agcttggacg  87000
87001  tcagtcagta ggcaaggaga gtcagagaaa ggtctaagca gcaagtctcc gaggggagat  87060
87061  ggcgggggtg ggggaggtgg gagcgaatcc acccctggaa agaagcttaa aggtccgatc  87120
87121  atccaatctc atcattgtct acagtgtaac taccaaatgg ggaagtagct ccgagcctct  87180
87181  ccagtgacag cttgccaaga caagttgtgc tctttgaaag aaaggcgagt agagcagtct  87240
87241  tattgtgttc agctggaatc tgcctcctgc agcttctatt ctttggtcac acttggaaac  87300
87301  tcaatgttac acaaaggtct gtttccttgc catgttactg aatcaggtcc tgctgctcta  87360
87361  tgcttaaaaa atcagtactc gagagcgacg agtgttgcta gaaaggaaaa ttgcttttaa  87420
87421  tcagcatgcc ggtggtctgg ggagatggtg tccccaaaaa gccatgcaag tttttaaagg  87480
87481  ggaagtcatc tccgttcatg atagagatgg gggcagagcc accaccatcc cccacaagga  87540
87541  gtgcttgtcc ggtcctcctt gggatctttc ttgggatgct gtcttgttca cagagtgtgt  87600
87601  tcacaaatta ttcaaggaga agccaggaaa gaggtctggt catctgttac tcatttctac  87660
87661  atctttgatc tacggagaga accacatgag gcaaggtatt gtgtaatgca aaggtgtgaa  87720
87721  aagtgtgcta gggcctgaga gtaccgcatg gtgtgcctgg tttgagttag gggcgaagac  87780
87781  aaggggcctc ctgcagagaa ctctttcctg ccaaaagctg cttagagtcc ctggaaggct  87840
87841  tttgccctca gcctaaatat catcattcag ctatattcct tgtgtgacct gcttttgaga  87900
87901  ttccccctct gctcctgatc accccgtgga cagttttcaa agacccgggt gcagaattaa  87960
87961  tatagtgcca catatgtagg ccagcccaga gtagagtaag gtgggatgtc tacttgctag  88020
88021  aggtggcagg gagagggccc tgcctgcagt gcactccttg atgccttttg ctttgcaaac  88080
88081  agctcctctc ttaaccctca actcaggcgt catccctccc taaaagcctt tcctgcctgt  88140
88141  ctcccaccct caccccacca tccaagtggg gcagctcccc ccgcccccag ttctgccgaa  88200
88201  gctcccgttt gttacagcac ttgccacgcc tcgcctcaag gaaatgattg gtttgtgggt  88260
88261  cagactctcc cagtcaattg tgagctcccg agggctggaa ctggcagact cagtgcagtt  88320
88321  ccccagtgtc cagaacagag ccaagcagac aattagccct caggggagag aaaaaggttc  88380
88381  agctgaagta aactgagctg gaacttgagc tgcgttttcc aaatcctgta ggctatgaat  88440
88441  aagcaaaggg gaggaggcgc ctatggtata tgaataaatt caacctgaag caaaggatgg  88500
88501  gtgacgactg gaaagcagta cttgacactt gctagagggc ttcctgccag atgttggctg  88560
88561  cagcaaagtc atcaactgga gcggggagac accaacctgt gactaaatca ggaaagctgg  88620
88621  agtggaggag gtggaggagg cttattccca ggtgggcagg gagcaagggc aggagaaaac  88680
88681  aaaccagcac ctggataact gggtcagagt ttttcccagt tgttcgccat tcccatatag  88740
88741  gcatgcttcc cctccggtgg acagggatcc gtgtctcata gaacaaactc agaacctctg  88800
88801  ccctggaaga agcacgaagt tgatgaagca tctctcttta tagttaggag agcttgaggg  88860
88861  tcgaggtggg gatccacttg agtccacaga gtggattttt gcagaaccca agtcatctta  88920
88921  ttcccaagct gctgctctct cccccatgac ctgaggctgt cgagttaaaa ttcattccgt  88980
88981  ggatcttagc cttcaagctg gagtcctccc tacttgtatt caggagaaaa ctaaggtcca  89040
89041  gagaggaggc atgatcccaa gtcaccaaga agtatagggg caaacctggg actaacaccc  89100
89101  aggtctcctg actgctggtc ccctttctcc accgtacgaa tatttggtaa catgctaaga  89160
89161  gccggacagg gaataaaaag tggtcagatg cgatccacat cttttttttt ttttttttcg  89220
89221  tctttttttt tttgctattt ctttgggccg ctcccgcggc atatagaggt tcccaggcta  89280
89281  ggggtcaaat cagagctgta gccactggcc tacaccagag ccacagcaac gcgggatccg  89340
89341  agccgtgtct gcaacctaca ccacagctca cggcaacgcc cgatccttaa cccactgagc  89400
89401  aagggcaggg accgaacccg caacctcatg gttcctagtc ggattcgtta accactgcgc  89460
89461  cacgatggga actcccgatc cacatcttta agaagacaag aatgacaacc atgccacaga  89520
89521  agtgcagcag gagaggtaag cctggaagtg tgggcgggag cagaggggcc accctggatc  89580
89581  tgggcggggc tcaaaggaat tgccaggact agagcagagc cttgaaggaa gagcagaagc  89640
89641  ttgtcagggg tgaaaagaga gcaaaggtct tacagccaca ggagacagca agaagaaagc  89700
89701  aggaagtagc atcctgcaga ggccagataa taggtttctt tctttctttc tttttttttt  89760
89761  aacatgtata catccttttt tctcacatta tgctccatca ttagtgaccg gatatagtgc  89820
89821  cagtgctatg cagcaggatc tcattgcttg tccattccaa aggcaagagt ctgcatctat  89880
89881  taaccccaaa ttcccagtcc atctcctccc cctcccctcg gcaactgcga gtctgttctc  89940
89941  caagtccatg attttctttt ctgtagaaag gttcatttgc gctgtatatt agattcctca  90000
90001  gccaatggca cttctgaatt tatacacttt tactgggtaa aatgcccaca gttccaactc  90060
90061  tgaagctgac aacctataca agtttttgtt ttttaggcca gaccttcttt ccaagcttca  90120
90121  gagccacgca tccaacagtt ttcaagtctc tctacctgga tatcacacaa cacttcagac  90180
90181  tttaagttgt tcagacctaa gctttttttg gggggggggg cagggggttg ttatccaagg  90240
90241  cgtgtggaag tccctgggcc agggatcaaa cccatgccat agcagcgacc tgagctatag  90300
90301  cagtgacaac actggatcct taacctgttg agccaccagg gaacgcccag atctctccag  90360
90361  tcttgactta aaacgattgc tggttctaag gctggctggg acttgggaat ggcagcaagg  90420
90421  attctggaac ttgcctcatt agttgacacc catttagtca gcttatgtgg ggaaattggc  90480
90481  tcagtagaaa actgggaata ctaggaatct gtgctctact ttccagtttc cagagttcca  90540
90541  gttgtcttgt gatttaccca ccgagccctg ccctcacttc cagtaactct gccccagcca  90600
90601  ggattcgaga tccagctgta gtcaccacct aaattcagtt atcacagact tttgttattc  90660
90661  agtgtctata aaactccccc ttttcttctt tatcctgtag taaagaacac agcttctaat  90720
90721  ttcagagtgc ctagtttcaa atcccccctt tgtaggagat ccactgtggt acagtggatt  90780
90781  acaaatccag ctgcagcagc tctggtggta gtcgaggtgc gggttcaatc tccagcccag  90840
90841  tgcagcacgt taaatgatcc attgttgcca ccgctgaggc ttacgttgca gctccagctt  90900
90901  ggattcagtc cctgggcctg ggaacttccg tatgctgtgg gtgtagccat taaaaaaaaa  90960
90961  tgcccccctt tctagttctg agaccttgag caatgtgata gccagcctcc gagagggccc  91020
91021  caacagtccc tgcctggcaa ataatggcat ttcacttcca agattaggtt atgaaagata  91080
91081  ctttatctta gatccttctc agattgctct gagtgaaacc agatagcgtg tcatgcgcag  91140
91141  ccctatggag agaaacatgt gtgagcttgg aaaccctggc cgttcctgtg caagaagaat  91200
91201  gtgggtgctg ctgaactggt ggttctggct cggtgtctcg gtgagattgc actgatgctg  91260
91261  tcagccgcag ttgcgggcag tcatctgaag gtttgggatg agctggggcc agaggctcag  91320
91321  cttcccagat ggcttatatg cggcgttggc aagagggccc agtccctcac cgcacacgcc  91380
91381  tctccataga gttcctcgag tgttctcaca tcaaagcagc tggcttcctc cagagagagg  91440
91441  gttccaaaga cagagcaaaa cacacgtcaa gagttcccgt tatggctcag tgggttaaga  91500
91501  acccaacata atgtctgtga ggatacaggt tcaatccctg gcctcgctca atgggttacg  91560
91561  gatccatgtt gccacaagct gtggcatagg tcaaagaggt ggcttgggtg gtgttgccgt  91620
91621  ggctgtagca taggcctgcg actgtagctg cagctctgat tcaaccccta gccagagatc  91680
91681  tttcatatgc tgcaggtgtg gccataaaaa gagacaaaga tcgcaagcca cactgtcttt  91740
91741  tatgacttag cctcagaagt cacatactgt cgtttctgca aaattctggg gtcatgcagg  91800
91801  ccagtgccga tccagtgtgc gagggactac acaggaagtg agcagcgagg gccgtcgtgg  91860
91861  agactggcga tcacagacaa acagatggtc catttgggac atgtgacgtt ggggactcct  91920
91921  gagcgacatc caagtgcagg aggcaaggag gcaactggaa agacgagtct ggagctcaga  91980
91981  ggagaggtct aagctagaga gctaaactcg gaagttgtca gtgtatttaa atgagtatga  92040
92041  tcacccagtg agagtctaga cagaagagaa ggtcttggct tttaggagct tccggttcac  92100
92101  tctttttatg tgaagtttaa agttacaatt caattttaaa tgataaaaac tttaaagaga  92160
92161  attagaaaga tacagcaagt acccacgcac ctgacacttg gaacgacaga tgttaatatt  92220
92221  ctttctcatt tgtctcataa gttttccttt ccttttaaac ccctacctac tccagttccc  92280
92281  tgctttgact cctatattag atgtcttttt gaatttttgg ttgtacccgt gacatgtgga  92340
92341  agttcccggg ccaggaatta aacttgtgcc acagcagtga caacaccaaa tccttaactg  92400
92401  ctaggccacc aaggaactcc aattagatgt cttttaattc attagtttgg gctgaataat  92460
92461  aaactacccc ccacaaagga cttggtgttt aaagcaagta tttatgtagc tcaaaattct  92520
92521  gcaaatcagg aatttgtgct gagctcggtt ttgttcttct ggtcttggct aggttcattc  92580
92581  atggctcaaa atcaggtgtc acattatctg ggagctgtgt agcctctgct gggatggctc  92640
92641  atctctgtcc catgtggtct cttgtcttcc agcaggttag gtcaggtcgg ttcacatggg  92700
92701  tgacagcaca ggatctcaag aaaaagagct gacacatgtt ctggcatcgt gaggcttcag  92760
92761  caggcctctg cttcattcct ttggctgaaa atgtcacaag cccagatcag actgaaggca  92820
92821  ggagaaatag tccccatctg ttgaagggaa gaactacaat gtcacaactc aaagaatgga  92880
92881  ttcaggggag atggagggag gactgtgacc attcctgtga cctaccacag catatactct  92940
92941  ctgactgtag tcatccacat tcgtcccaca ggcaagatat gcttacctgc agtccgggaa  93000
93001  cccctgtgat catgtcatca ggctcgaagt ctaagattgt atcgtctaca tcaggtttgt  93060
93061  acgtagcttg atgaatgctg tactttctga tcttgatacc catgaactaa aaagacaagt  93120
93121  tatttgccat ccacacacac ctagtggaca atgagagaga ggataatctc aacagacatt  93180
93181  tccagccaag agggagaagc aggagagaca cagagccatc cttagagcag tgctggaccc  93240
93241  aggcagacaa aggttgccag gtcctctgtc ctgggaatga caatattcct tgctcagacc  93300
93301  tagatgctac tctctggcag tagttcccta gtctgttggt ctctgtgttt ggcttggtct  93360
93361  ctggacgatt ctttgtccat cactttcctt ggctattttt tggcagctga gtagcagttt  93420
93421  gaattatttc agcccctttt agtccaggct ggtggtactt tcacatgtgc aattcattta  93480
93481  aaatttttgt ggttttagag ttcccttgtg gctcaggggt taaggacctg gtggtgtcac  93540
93541  tgctgcaact tgggttgctc ctgtgacttg ggttcgatcc ctggcctggg aacttccaca  93600
93601  tgccacgggc atggccaaaa aaacaaaagc aaaagattgt tgccaaagga atgaagcaga  93660
93661  ggcctggtta agcctcaggc aggtaccagc tctttttctt gaaatcctgt gctgtcaccc  93720
93721  atgtgaacag acctgaccta acctgctgga agacaagaga ccacatggaa tgggttttct  93780
93781  gggtatcggt aatcgtctgc tccataatcc aaatgacaca ttctcaatcg tttttgagac  93840
93841  atccctctgt gttacgtcac tcttttggaa ttgggcctct gtgcatattg ctcttaagag  93900
93901  tccaagaagt ctctttgtct aggagtctac tagacatcac ttgaattctc tcagaggtct  93960
93961  tacagagcgt gttacagcca cacatttgac gcacatctcc aggctgtgtt tccctgcaag  94020
94021  agttcttagc tggctagaga gcctcaagat gaagacagtt ttattttata acgtgatcag  94080
94081  ccctgcccct ctctattttc tctaaattca cgtttcgtgt gggccgcatt tacctcgtag  94140
94141  ctctcttcct gttacaaggt cctcgcaccc agctgggagc acccaaccga cacgttcacc  94200
94201  gttctgccta gaaatctcct tagtcaaacc gaaagtgttc cagcagtttc cctccatctt  94260
94261  ccagttgcca caggcaacag tttcaccaat tgttttgcca ccgtgaaaca cagatgacca  94320
94321  ctttgccagc ctccagtccc agtttccccc tttccccaga cttcaccgtt ggcttgccat  94380
94381  ttttccagtc tccacccatc cctgatccag caccaatgcc aggaatgttg gggttttgtt  94440
94441  aaatgtcgca tttcagaccc cgacttctgt agcattcaac actgactgca aacaagctat  94500
94501  ctgcgcagag tgacttaaaa cagctattat atctcacagc tctgcagtct ggccatttag  94560
94561  actgaggtca gcaggtggat tcttttggtc ttagctggtt cacttatctg atggaggttc  94620
94621  gctgccaagt gactgggtgc tggttagtac aggatggcct cagctgggct ggctgtgctc  94680
94681  tgcctcctcg ctcccttatt ccagcaggct agcccgggcc tttttgcatg ggccctgcac  94740
94741  agggtt                               94746