Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: NECD

Necdin

Bischoff et al. Biol. Reprod 81: 906-920, 2007

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa NECD NDN  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    acaatacaga taaatcttaa ttatgttgag gtaaagaagc caaatagaaa agattatata   60
61   ctgtatgatt ccatttatat aaaattctaa aaaatgcaga ctattgtgat aggaagcaga   120
121   tcatttgtta tctgaaagta aaagtggatt tgggtgcaat tacaaaggga catgagtaaa   180
181   cttttgaggg tgatgattat tatcttgatt ggagtaatga tttcacagat atttatttat   240
241   caaattatac ctttcaaata tgcgtagctt atcatagata aattatacct caacgcgact   300
301   taaaaacaag ataacaagat atacgtctcc acctgtggaa ttagtggtaa taaattgata   360
361   tacagctaag attttctttc tttctttttt tttttttttt tgtctttttg ccttttctag   420
421   ggccactccc agggcatatg gaggttccta ggctagaggt ataattggag ctgcagcttc   480
481   tggcctatag cacagccaca gcaacatggg atctgagccg agtctgcaac ctacaccaca   540
541   gctcacggca acgccagatc cttaacccac tgagtgaggc tggggatcga atccgcaacc   600
601   tcatggttcc tagtcggatt cattaaccac tgagccgcta cgggaactcc aagattttca   660
661   aagccacata ttaaacagca cctaagccta tttacctctt gctccataat gaatgttcag   720
721   gagcccactg ccctggaggg aaacctatgg catcttctat gacaaataaa gctttctctc   780
781   agctttccag ggagagtaga gagttcagtc caacaagggc tgcagcaagc ataaaataga   840
841   agttagagta ctaggacaga ggcaaaaaag cattcaagtt cttatcacag gatgtgggat   900
901   aattaaaaat gtgtctgttc tttgtcctag gttcctgatt cagaattttt aaaacctttg   960
961   taattctctg agtggcacta gtgtcctcac catggtaaca tgttaatggg gtgccttatg  1020
1021  gtgggctaat gaataacttt atagcagggg ctggttacca gaaaagtcaa tcccatgact  1080
1081  agaaggctgg ggctttcagt ttccagacca tgaggcagga gagagtggct ggaaactgcg  1140
1141  ttcaatcaca tagccacttg acaaacactc atgcctatgt aatgaaaccc cggtaaaaac  1200
1201  tctggaactg aagctcagta gtgaacacat gagtgtcctg agaggataag acactctgac  1260
1261  tccccctggg aagagggcat ggaaaaatct gtgctgggaa acctcctaga cctctccgta  1320
1321  tgtatatcct atataataaa accatcatct ttaatatata atttttattg agttccatga  1380
1381  gtcattctag tgaattgtgg agtctgaaag ggtcatggga actgccaaat ttatagctag  1440
1441  ttggtcagaa gtgtgggtag tctggggacc cctaaagagc aactagcatc aaagtaagga  1500
1501  cactctggtt caggaccagg ccctttcact tctgggctct gcactaagtt acttcctgaa  1560
1561  ttgaactata gtacatgaag ttgggattga aaagatatag gtgatatcat aagcttaaag  1620
1621  caaaatggtg atcctttatc cctttcattg atccattgat ggaaagaagg acatcctaat  1680
1681  aaaatttatt ttacatgatg ttgtattatt atgtaattat aaaaattaat ccctggcaat  1740
1741  caatgcgaga gggaagaagc agccattctc acaactaagg actcggaggc agtgaggatg  1800
1801  atgtggtccc atttttatga aaataagagc cttttttatt gcagaagtta tgtaagatcc  1860
1861  taacttatag gggaattaat ggcattttag gctattttcc atgggattcc caaagagagc  1920
1921  caactaaatc taatgatact gagacagcta ttccacccat tttgagacca gcttactgag  1980
1981  ggtcaatatg attatactgt accagacacc gaggagttag gagaaatact aacagtttac  2040
2041  atctaacagc cattacctgt tcactgtctc tgaacatgaa agaacccata tgtttcctgg  2100
2101  taaaacccca gagtactctg aaattttgaa atcatatttt tattcacccc tcccaaaggc  2160
2161  tcaccttttg gaaagaaaac attttgctag gattctttct tctattgatt gcttccaagc  2220
2221  atcatggttg tgtctctcct tcgcaaacta atgaaatacc tagaaggaat atcaattttc  2280
2281  ttaacagatg accagcccct gtggtagcct ggaaaatagc ctccccaaaa atattcacgt  2340
2341  cctaatcttt gggacatgtg aatgccagtg tccttgcata ttaagctaaa gatctagaga  2400
2401  tgagatcata ctagatttac attgatctct caaactaatg actaatgtct ttaaagaaga  2460
2461  caggagaggg aattccagtt gtggctcatc aggttaagaa cctgactagt atccatgaat  2520
2521  ctgtgggttt gatccttggc cttgcccagt gggttatgta tctgatgttg ccacaagcta  2580
2581  gagtgtaggt tgcagatgta acttggatct ggcattgctg tgctgtggcc agcagttgca  2640
2641  gctcctattc aacctatggc ctgggaactt ccatatgcca catgtgtggc tctaaaaaga  2700
2701  agacaggaga ataagcaatg agatcctact gtatagcact gggaactata tccagtatct  2760
2761  taggatagac catgatggat gcatgattat atgaaacatg aatatatttg aagtatatga  2820
2821  aaaggagtat atatgaaaag gatatatata tatatataga tagatagata gatagataga  2880
2881  tagatataga tatagatata gatatgactg ggtcaatttt ctgtatggta gaaattggca  2940
2941  taaccttgta aacaaactat cctttaataa aaaaaaatgt gtaaaaaaat taagattaaa  3000
3001  aaaaataaaa aagacaggag aaaggatcaa agactcatgt ggaagtcatc catgtgagga  3060
3061  cccagctaaa ggtgtaagta gagatcggag ttactctaca caaaccaagg aatgccagga  3120
3121  gccaccagaa gctgggagaa gtgaggaagg attctcccct gaagcttcaa tgggattttg  3180
3181  gccatggcaa tatctttatt tcatatttct gctctcagaa ccaagagggg gtaaacttgt  3240
3241  gttgttttac acaacacagt ttgaagtcat ttgttacagc agtcctagga gatggatact  3300
3301  ggggaaattt taatttcaga agatgtactg atttctatga ggatgataaa ctgtaggtaa  3360
3361  ataaataaac aagtgaaaag atgcagtaga agtagactat ggcaatccag gtgagtaaga  3420
3421  ccagtggata actgcagtga cctattgcaa gggtcgtagt agcatttggg agatgagaat  3480
3481  tgtgggatta actggatgtg aggataatca atgacattct catttctttc tgggaaacta  3540
3541  gggggaccgt catgatatgt actgggaggg aaggtacaat acaggcaaca caaagattga  3600
3601  gagaggctgc tgaccaagtg cagtagattg ttgaatttaa aattcaaagt taaaatatta  3660
3661  agatgctcat taggcagttg aatatccagt tacagaccac agaagagaca tctagggtaa  3720
3721  agaattaagc ctgggattca tcagtgtata gatactactt tccatgtcta ggagatggtg  3780
3781  cttaccaggg agaacatagg gtgagaacat aagaggacat aaggcaggac tatgagaacc  3840
3841  ctcgactttt aggggacatt caagttgtca gctgccccaa gagttacatg tggaggactg  3900
3901  tgtatatgga gaattgagga ctctctggaa gagtatctat gtcctgggtg gggtgtgggc  3960
3961  ctatgttccc ggtataggtg aagaagccaa gtgcaggctt agtagataaa ttgatcatta  4020
4021  aaaggataat aggatataca aataccagta cagacataaa attgacaact tataggaaat  4080
4081  acaccaactc cttaaaaaaa ccacaaatca ccaaaattca cccagcatga aaaagataat  4140
4141  ctgataggtc tacaaccaac tgaaaaaaaa aaaaaaactg aattggtagc tacaaactat  4200
4201  ctgcaaaaga aatttctagg tactgatggt tccactgaaa aaattctacc aaatatctta  4260
4261  aaaagaaata acaaacaatt ctgtacattt ccttcaatga agtggaagag tggggaacat  4320
4321  attccaagtc actttaggag gctctaatgt cctgatatca aaaccagata aaggcagagt  4380
4381  tcccattgtg actcagtagg ttaagaaaac ggcatagtgt ctgatgatgc gggtttgatc  4440
4441  cctggcttca ctcagtgggc tagggatcct gcattattgc aagctgcagt gtgggtcaca  4500
4501  gatgtggctc ggatccagga ttgccatggc tgtggagtag gcatgcagtt gtagctccaa  4560
4561  ttcgacccct atccaggaac ttcgatgaaa agaaaaaaaa ataataaagg caatgcaaaa  4620
4621  agagtcagac caatatcccc gaggaaccca cacataagaa tcttcaacaa aatatcatag  4680
4681  gatcaattca gccatgtgta aaaagaacta tacaccacag tacccagggt ctgcttgaac  4740
4741  agcatttatc ttcaagaaga tgttgaagac aatgtaattt attttaacat gtcccagaaa  4800
4801  caggtccagt gaggaaagtc atatgatctt ctggaaagag gctgatgtga cctgaccctc  4860
4861  ttggtcagtt ctgcctttcc tcactcctat ttgcaatttt cagtggttat caactagggg  4920
4921  ctagactgcc catagaaggg cttttggcag ggcagtggga aggtgtcatc tttttctttt  4980
4981  tgtacacttt tctatttttc ccatgcctgg aagggattca tatgtgtgtt gacagggaca  5040
5041  gaggtgttca gatgtcagtg cctgtgtggt gcattatagt ctcacacagt gaaaatctcg  5100
5101  ctccttttaa agaaccctgc tctagacact ctctcatggt gatgctattg actgtgttta  5160
5161  tctctcaaac ttctattgtt ggcccaggcc gctttcctga ggcttacata tccagatacc  5220
5221  tgctagacat gtccacgctc ccttctcaga tccttctcta ggaataatct caggaagtgg  5280
5281  tgccccccta tccaaactcc acaacactgc tcaatcccaa ctgaccagat ttggtgctcc  5340
5341  ctgatgtcca cagtctccct tcctttttct tgttatttac atccctgcta aacatcggtt  5400
5401  cttctgttct attcttggca accacattgt ggcttcatcc aagatatgta tggcaacgta  5460
5461  gtgcataatg attatttaat tactcacttg tttgtttgct tatggctcct tttctccacc  5520
5521  atttctcctc actttgaggg cagagaccac aactctcctc atttttttct ccaggcataa  5580
5581  tgctgaagat gtagcattta aaggaagaga tagtatgaga aaaatactca tatatatata  5640
5641  tatgtatact catatatata tataaatact catatatata tatgagtttg agactaggtc  5700
5701  actattctgt acagcagaaa ttggcacaat gctgtaaatc tactacacta taataaaaaa  5760
5761  tatttttaaa agttggctaa tgaaggtgaa atgcaagcaa tcatccaatt taagtggatt  5820
5821  cctgtgaaaa gtctcctcat tggtctctct gcctttcctt gactacctgc ctccaactcc  5880
5881  agacttaact ctgattccag ttgacttttc tcaaagacac tcttgacact attatccttg  5940
5941  agcactggca tagctgtact gtgggagtct gaacagatct ggaagggttc ccatttcagg  6000
6001  aatttccttg gacctcagtg gacaggcatg cacattgtcc cactagggag aatggagggg  6060
6061  ataaggggcc agggttgagt cccctccttc acctccccaa ttgcagacag cagaactgcc  6120
6121  tgtcctcact tcttactctc ttctaacaaa aaggggccag cctgccaaac tgtcccaata  6180
6181  tgataggttt ccccctcaga ctgagttact tttctaaaat gcaaatcttt caggtacgtg  6240
6241  atagacattg ctcaatattt gctgaaccca tgaatgtgag ttctctgtct caattccttg  6300
6301  gcctgaaagg catttggggc ccctctgggg gctccaaggt ggaggttgct gcctatgtgg  6360
6361  acaggaaaga gccagaagga ttcacatttc atttggggcc tctgggcttc tgcactgtga  6420
6421  gcatgcgcac cgtccactgg aggccccggg gggacccccc cctcctctgt tcactatgga  6480
6481  aaccagtgcc aggacaggcc tctcctccta tccctgagtc tgccaagaac agcctattcc  6540
6541  acagctgtgt aatctgttcc acatttcaga gtttgaagta acccaccagc aaaattgtct  6600
6601  gcaccagaat attttaggtt ataacttctc catatactta ctgcatccac agaacttctc  6660
6661  tttacagaat cttgattgaa agcatagccc ttctgagttt cctttttttt ggggggggga  6720
6721  tactgtgtaa ccttcagtct tttgcgttta agctgctggt cttgagagga ctcatcaccc  6780
6781  acactcaata aggccaattc tggagatgcc ctgtgagcct aatttagacc ctgtgctggc  6840
6841  aggacatcac tgcagctcca gacccaaatc ttgaccattg aatcaaagag gttgtggata  6900
6901  actcttgagt actgacaatt tccatctgcc cttttgtctt attgttctta aggtctgcat  6960
6961  ctctacttta tggggaggca ccttattagg agctactatc aagctatcaa gctattgact  7020
7021  tctcccatgg cacatgtgca ggtgcacttt ctctacttaa aggttacctc aagctttact  7080
7081  tttttttttc cacccacccc cctccctccg tggatttact tcttggtggg aaataaatgg  7140
7141  agcctcttca acagaacttt tcctggaaga aaatgatatc atgctagcag gtggacaatg  7200
7201  gggctagaag agtgaacagc acaagcggtc taccttgtac ttggattcaa attcaacatc  7260
7261  tgttccaatg ctttaaaacc tcggtatgat ccctcacagt ggtcccagac cgcaggctct  7320
7321  ggtatagtat taaacaatct tcttgtcagg agagaggtgt ggagtgagct gttgtaggac  7380
7381  cagtccagct caggtagcaa ctggaacaca ctgaaattct ctggccagag ctctgctgtt  7440
7441  tctgcagcag ttgctcttat aatattaaaa ttggtgtgct tttacaattg tttttataat  7500
7501  tgccttcaca cttttttata cataagtgtt catttctgtg ctcaagcttg tgatttaatt  7560
7561  tcatgaatcc attaaatcta ggagggtgaa ataggaggat gtaattgtaa taacctcaca  7620
7621  atggcacgaa ttatggccga tggccaaagc tgagctgaga tttgaataat aggctcagac  7680
7681  attttcattt taaaaaatac cttaaatgaa cgaaatcatt atcccagtta gaaaggaata  7740
7741  aatacccaag tgaaataaaa agaagaaaat tagtggaaat aaaaggcaag aaatgaggat  7800
7801  gatttttaag aagaaagaag taattgaaag atttgaacca ttcttattaa taaaaaatct  7860
7861  tatataactg acacaaccat gcaagatata ttttaaaaat agaaatctat aaattaaaga  7920
7921  agaagaaatg atgaacagga aaaaatccag ctgagacata tctgatctgt aggaattatc  7980
7981  cttgtcaagc gagaggttaa gaagtgctat tggagggact ggtgtgagaa tggtcctgct  8040
8041  caaagtgata caagtatgaa aaataaagat agaaaaatag tatggaaaag aaaaaaaaaa  8100
8101  gagtgagaaa tgaaaaagaa gatacaagaa aaaaaaaaga gaggattgta gaaatgtaaa  8160
8161  gtcaatattg taaacacacc ttgggtttca agtgacaata accagactca agagggcaca  8220
8221  tttaagaagc tgttagcttg gagttcctgc tatggtacag tgggttaatg attcgacttg  8280
8281  tttctgtgga tgtgttggtt caatcccatc ccggcagggt gtagtgggtt aagaattcag  8340
8341  tgttgctgaa gccatggtat aggttgtagc tcctggacag atttgattcc tggcccagaa  8400
8401  acttccctat gccaagggga cagccaaaaa aggggaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaca  8460
8461  agacgctgtt ggcttgagga aattcagtaa ggtctgaaat accatattgg ctcagaccag  8520
8521  ggatgctgat cagcctgaga aaccttggat ccataggttc ctacacccat ccttctctgg  8580
8581  gagtgtcagc tttgtttttg cccactgcat atccatgttc taaaagtgaa aaacaaccac  8640
8641  cagtacattg catctcatat tgttggtcac ctgagactgt ctgccatata caatctaggg  8700
8701  aacttgtgtt aattaactaa ttggttagtt agacaaataa aaaagtctta ggagggattt  8760
8761  gggtgtggct gtcaatttct ggaaccagtc agtttgtgtg aaagcgcaga ggtggggtct  8820
8821  acacgaacac acccgtgaag gctacatcag tcataagggg aattagggtc cttcctggac  8880
8881  aaacaagtag aaagacatca tactagtctg tgctaataaa tacagcaatc tttgtgtgat  8940
8941  gagatcctaa tcaaaaaatt aaaattacat caaaattacc caagggaagt agaaaaacca  9000
9001  aaatcaatga ccattcaagc acctaacagt atcattagta cattgtcttc aagaaagttt  9060
9061  cagttgtaca tgtattgact acattctgca tttttccttc ataaccccct ggacttggca  9120
9121  gtcaggaaat cttttttttt tttttttttt tttttttttt tttccccata gcaggctacg  9180
9181  ggtagaattg gagctacggc tgccagctga cactacagcc acagcaacac tggatccaag  9240
9241  ccctgtctgc aacctacacc atagttcatg tcaacatcag atccttaacc tactgagcaa  9300
9301  gggcaggatt gaacctgcat cctcatggat actagtcaga ttcctttccg ctgtatcaca  9360
9361  atgggaactc gcagtgaatc aatcaatttt tattgctatc tttcatgatt ctgatatccc  9420
9421  gcatcttttt cagagttgac acattttctt gggtgaccct gattgttctg tcagtttaaa  9480
9481  ttctcacact tgttatccaa aacccaagct tatgtgccaa cctgggcctt tctctgaaac  9540
9541  tcacatctaa cttgattcta catataccca attgaacatt tcctaagaaa ttcagcttca  9600
9601  gcatcttgga agcttaagtt tccatctttc ctcttaaact tgctccttgt ccagtgctca  9660
9661  cccatgtcgc tcctcccccc ggccccagga ccgcctcctt agcccaaact ggacgactgt  9720
9721  gggtcatgag gccagtattc cactaggccc cctacccctt tgggacctca atacacccca  9780
9781  gccctccagg cgccccgccc ctaccgccag ccggcagggc ccccacagac cacggatgcg  9840
9841  caggcgcact agcctgtccc gccgccgccc cgccccgccc ggccgctgcg gaaggcgccg  9900
9901  cgcgcagcaa cgcgcacttc ctctccagga gtccaccgag ggagcgcaga gtcgaagagc  9960
9961  tcctggacgc agcggccgag cccttgccag acggagcaaa caTGTCCGAA CAAAGTAAGG  10020
10021  ACGTGTGTGA CCCCAACTTT GCAGCCGATG CCTCCCACTC CGAGGTGCAC AGCAGCCCTG  10080
10081  GGGTGGCCGG GGGGCCCTCT CCGCCTGCGT CCCAGGCCGC GACCCTCGCA GGGCCAGAGA  10140
10141  TCCCTCCTGT AGGCCCACCC GACGCCCCTC TGGCCTCGCC GCCGCCCCAG GCCCTGAGCG  10200
10201  AAGAAGGGAG ACCCCAAAGG CTCTACAGCA GGCCGCGGAG GAAGGCCGCG CCCACCAGGC  10260
10261  CCGGAGCACA GCCCAGCCCA GCCCAGCGCC GCCGGCCCCG GCCCAGCTGG TGCAGAAGGC  10320
10321  ACATGAGCTC ATGTGGTACG TGCTGGTCAA GGACCAGAAA AGGATGATCA TCTGGTTCCC  10380
10381  AGACATGGTG AAAGATGTCA TCGGCAGTTA CAAGAAGTGG TGCAGAAGCA TCCTGAGGCG  10440
10441  CACCAGCCTC ATCCTCGCCC GAGTGTTCGG GCTGCACCTG AGGCTGACCA GCCTGCACAC  10500
10501  CATGGAGTTC TCGCTGGTCA AAGCTCTGGC GCCTGAGGAG CTGGACAGGG TTGCTCTGAG  10560
10561  CAACCGCATG CCTATGACAG GCCTCCTGCT GATGATCCTG AGCCTCATCT ACGTAAAGGG  10620
10621  TCGCGGTGCC CGTGAGAGTG CTGTGTGGAA CGTGCTGCGC ATCCTGGGGC TGAGGCCCTG  10680
10681  GAAGAAGCAC TCCACCTTTG GAGATGTGAG AAAGCTTATC ACTGAGGAGT TCGTACAGCA  10740
10741  GAACTACCTG AAGTACCAGC GCGTCCCCCA CGTCGAGCCC CCTGAGTATG AGTTCTTCTG  10800
10801  GGGCTCCCGT GCCAGCCGTG AAATCACCAA GATGCAAATC ATGGAGTTCC TGGCCAGGGT  10860
10861  CTTTAAGAAA GACCCCCAGG CCTGGCCTTC CCGCTACAGG GAAGCTCTGG AAGAGGCCAG  10920
10921  AGCCCTGCGG GAGGCCAACC CCACTGCCCA CTGCCCCCGC AACAGTGTCT CCGAGGACTA  10980
10981  gcaaggtctg gaggcagatt gatggtttct gaccctcacc agggtggtgg aggggtgggg  11040
11041  gtgggacatt agagtattca ggatttacag tgcagtattt cacgtgtaac ttttacgttt  11100
11101  tcagtacagt gcttttatac cttttaatgc aatgttgtat tcatttcagt aataattagg  11160
11161  tagtgtgtag gattcatgca tgtttgttta taagtaagct cagttggtgc tttcgctttt  11220
11221  gtgctacctt tcttgaattt tttgtaccag agacgtgcta aacttatgaa atacattgag  11280
11281  acattttcca tcttattctt ttacatggga ctgatgatgt gtatgggggt agacaggtac  11340
11341  tagagagttt ggacgaactc accagtaaag ctggtctaac caagagaaaa gtcaagacct  11400
11401  ctctctctgt gatcttgctg ggcacaggaa acatctgtct ggagtgtggt gatgtggact  11460
11461  taaaggggct cagtatggac acttggcaca gtttactaaa cacaaaaaca accccaccat  11520
11521  gagtaaactt taaacattaa agattcttgt gatacaatca tttttatgga aaagtgtact  11580
11581  tttatctttt taacaaagta gtatgggttg ggaatgagat attttacaca atgtacagat  11640
11641  atatttcatc tcatagggtg gggaaatcgt gactcatatg tgtgaggtgt atagtttttt  11700
11701  tttttgcaaa atgtaactca catgttcatt tcaaaaattt gacaaagaga aaagtatgaa  11760
11761  aaacagaaaa gttcatagtc acatcacata gaaatagtaa ctgttcatat ttagtttctt  11820
11821  gcattttcta cattttatta aaattaatag ctgtcttttg tgggtagagt gaggcattgt  11880
11881  actaaacttt ttacatgcat ttttctcttt taatttaatc ctcacaacag ccttatgagg  11940
11941  caagctctta ttacatctgc accatggagg aaatacagga acaaagcagg taattaaatt  12000
12001  tccctggatc ataaaggttt agtgatagaa ggggctatga tttggaccca ggctgaatga  12060
12061  gtccagagcc tgcctacaac tgaccaccta cctcctgcct tttagtttat gccttttaga  12120
12121  aatttcatgt tcgagtctgt acttttaggt ccctgcccct agcacaaaca cacacatgca  12180
12181  catacacaca caaggctatc aactttattt tgtaatgagc catcacatta atcttgttga  12240
12241  gaaagcagtc atattctaat taagaaactt catttcagag agattaattg agccggctaa  12300
12301  gttatgttcc tgcttagctg tgaagccaag atttgaaact tggtcttctc ggaaggacca  12360
12361  gaatgaagga gtcttcccag accagtggta ctggaggaac atgcgtggga aacctgggag  12420
12421  aggacggtgg ggttgagatg agaaggtggc aacccagcag ctctggcatt gcactgggcc  12480
12481  actaagcaac ccctcagagg atgggatggg atgggggagg agcagtgcct ggggataaat  12540
12541  ctcatattaa agttctcagt cctgcaaggg ggagggagag aaaatggcct ttaatacgac  12600
12601  cagaaatcct tcaaacttca gaagattgaa aaagaggatg tggccaaaga aagaccctta  12660
12661  tctggagaag atggaaaatg aggggaacac atagttcacg ataccccaga agaagcaacc  12720
12721  tgagagttat gttgggtgag gggattataa tctgaattga gaactaggat tcccagcatt  12780
12781  taatgacatt acttaataag tgagtgcggg tgctaaaaaa gctgaagaag cctcagatgt  12840
12841  gcagagatga aatccctccc tttcagaaga catcctgtgg ggtctctcat gaagggtagg  12900
12901  gggtatttct acagtgactc aggcaaagat gccctggctt ggatgccatc tctcaccctg  12960
12961  agccaagatg aattcagaca ttacagaact gttaaaaaaa aattccttct cacctcaaaa  13020
13021  tttcctgcag aatcaaaaca aatctgcccc attaaatata aaattaggaa ttccctggtg  13080
13081  gcctaatggt taaggattgg cattgttact gctgtggctt gggttggatc cctggcctac  13140
13141  aaaattccac atgtcatggg tgtggccaaa aaaatttata tatatatata tatatatata  13200
13201  tatatatgta aaattacagg gctctctgag ttgtctcatt tctggagcag gaccagacac  13260
13261  agctctcacc ccttccaagg taggctgatg gacactttct ctaaggccct aatgctcctt  13320
13321  gcagcaatca taacttctgt acacttcttt catcaaaccc agaagtcacc aggtaggcag  13380
13381  tcccctcacc tccccaagtt tgtatttatg ttcctctctg ccagagaaac caggagaacc  13440
13441  actccaaagc tgccttaagc tccctgacac aggaatatca accatgccac agaaaaccta  13500
13501  atcttgagag gacaggatag taagaagtga agagctgacc ccagcaagtt atgtgggcag  13560
13561  ggccgctgag ctctggcttg gacacagcca gacgcagagg aggaggcttc ccaaatatgg  13620
13621  aacagagtta attcatgaca cccaggacag cttgttaatt catgacttta atttgtgaca  13680
13681  tgctggacag caccttgggg cacagggaag agtcagtatc tctcttagac tttcatgatg  13740
13741  ggctcaattg aaaggttaga aggttggtca aatatttttt aaaaggttaa tctacaaggt  13800
13801  gctgggggtg gtcattcagg gaggggtctc cagaccctcg atgtttcggc tgagatcaca  13860
13861  gcatggtgaa gcctggactg ctgaggctgg gaaagagttc ctaatcccca tgacatatga  13920
13921  cattttatca gtctatcttg ccaactagaa attcacttct ttacaaacac ccacacgtgt  13980
13981  atttcactgt aattaacttc atttaattaa agttatggag agcaaaaagg atctttgtaa  14040
14041  acttagtata aaatataatg ccacctcata tattctgagg ggaaaattaa ttacttctgt  14100
14101  agtatcatta gtaaatagga aaggcatgtt ttaaatgaac ttctaatgca gttatttcct  14160
14161  ccgcttgaaa agtcatcttt gaagagataa atttgggggt tggggttgac atatgcacac  14220
14221  tgctgtatat taaatagata ggtaacaaga acctactctg tagcacatgg taacccactc  14280
14281  aatactgtgt aataagctat atgggaaaag aatctgaaaa ggaacagcta tgtgtatatg  14340
14341  tgtaactgat tcattatgct attcacctga aactaacaca attttctaag tcaaatctac  14400
14401  tccagtaaag ttacttaaaa aaaaaaacag aaaaactaaa taataactaa taatacagat  14460
14461  tttcaaaaaa gaaaagaagg agttcccatc atggctcagc ggaaacaaat ccaactagga  14520
14521  accaaaaggt tgggggttcc atccctggcc tcactcagtg agttttggat ctcgcattgc  14580
14581  cgtgagctgt ggtgtaggtc acagactggg ctcggatctg gcattgctgt ggctctggtg  14640
14641  taggccagca gctatagcta gctcggatta gacccctagc ctgggaactt ccgtatgctg  14700
14701  tagttgccac cctaaaaaga caaaagacaa agaaaagaaa ataatatctg gccccctcca  14760
14761  cttgaatttc atctgaccaa cacatgaaca cctcttgtgt tggaatatgc tatctggtct  14820
14821  tcaaagcaca gttgtgtgtg gtaagacaac attgtaaaga aactactatt cagcaaaaaa  14880
14881  taaaaataaa gcaccgttgt attttcctac tattccctcc agtggcatcc taaagtgttc  14940
14941  actcagcata cacatgtttt taataaatga gttaagtttg tctttctctt cctgggttgc  15000
15001  tagataaagg aaaaacctgt acctgtcatt ttcactattt tcttgatgcc taacttagag  15060
15061  agtagcatat gtatgtggtt gataagtact ggttatgtga gttaagaaac taaaaatatt  15120
15121  ataatagact tgccctggag ttccctggtg gcttatcagt taagggctca gcattgtaac  15180
15181  tgatatagca tgagttcaat ctctggcctg ggaatttagg catcgtgtgg gtgcagacaa  15240
15241  ataaaaataa ataaataaat aaataaccta ttctaccaca tagcaaaaac aaaaccaagc  15300
15301  ataactaata atgatcaacc actctaaagt actggaggtg cagtactttt ccctcatggc  15360
15361  tcagaggatt aaggatccag aattgtcact gcagtggctc aggttgtcac tgtggcacag  15420
15421  ttttaatccc tggcctggga acttgcaaat gcctcagttt tggccaaaag aaaaagtaga  15480
15481  ggaccagatg aaattaatga aatttaaatg tacagaaaaa taaaaaaaga aaaataatat  15540
15541  caataggttt ttattattta ttgaagttta attgacattt aaattgtatt ggttttaggt  15600
15601  gtgcagaata attacttgat atatggatat acagtgaaat gaataccaga ataaatttag  15660
15661  tcaacatccg tcatcacaca ccattaacaa catttttctt atggtgagaa cttttaagat  15720
15721  ctactctctt tgcaattttc aaaaatacaa tatagttttg ttaagtgtag tcatcatgct  15780
15781  gtacattaca tacccaggac tgatgtatat caactggaaa tttgtacctt ttgaccaccc  15840
15841  taacctatct cgctcatcat ccaaccccta acttggctac tactagtctg ttgtctgtat  15900
15901  ctgtgagttc tattagtttg cttatttgtt ttagattcca ctaagaagtg acatcatata  15960
15961  gtatttgtct ttccatgtct gacttatttc acttagcatc atgccctcaa cttttatcta  16020
16021  tgctgtcaca aatgtcagga tttccatttt tatggctgac taatattcca tagtatatat  16080
16081  aaccacattt tctttatccg ttttttggct gtggatgttt ggattatttc catgtcttgg  16140
16141  ctattgtaaa ataatggcac aattaacatg gggttataga tatctatttg agatagtaat  16200
16201  tgattttctt tcagataaat gccccaaagt ggaaatgttg gatcatatag cagttccact  16260
16261  tttaattttt tgagcaacct ccgtactgtt ttccacagtg gctgaatcaa ttcacattcc  16320
16321  caccaatagt gcacaatggt tcctttttct ctacatcctc cccaagtctt agtatttcat  16380
16381  gtatttttga tgacagccat ttgattctaa caggtgtaaa ttttgtttgt ttgtttttaa  16440
16441  ggagaaaggg gaaataatat tttcttacca ggtaaagaag ccaaggacac accaggtcca  16500
16501  tgccctaaat ttgacaaaaa tagcaagtga aaaaaaagga aaaaaaatca aaccacagat  16560
16561  tattgtcaag atactttatg tgtgctaact gatcaaatat gtgataaagc caatatcctg  16620
16621  cataacttga ctttctaata ccctgctaga gctatatgaa taactactat tgacctttga  16680
16681  acaactaact ggaggagggt acattagggc attagggata ctgacccagc cactgtctgt  16740
16741  cagagataaa tttataattt acctcttata cattccccag ttttccatcc acacatttaa  16800
16801  ccaaacgcag acccatctat tgaaaaaact tctgcctata agtggattca tgcagttcaa  16860
16861  atctctgttg ttcaagtcaa ctgtacctgc tttcttattt tatgtagtaa cttgtaatgt  16920
16921  gtattgagca cctatatgtt gcatttgcag tgttaggaat tagggatgca atcgtgacag  16980
16981  actaggcatt gtcctgtgct cacagaccct gcagtgcatt gaaagaagca gatgagtaat  17040
17041  aagaatcaca ctgcagtgca acaagtgcca ctccaagaga agtatggagg ctaaagaggc  17100
17101  tcaaactggg ccatcaaact tggactttcc aagaggggtg acatacatct ataccgtgaa  17160
17161  aaggaattag caatatgaaa ggggtttagg aagggtggac aagggcagat tttcaaggag  17220
17221  gaactgctgt gtgaatacat acacaagact gcgagactgt gaagtttcca taaacctaga  17280
17281  agatgggaaa taaatttcag aatggtctag aggctaaaat tttggaaaaa gggaaggaaa  17340
17341  taacatgctg aatatgcagt cattgccctg aagatgtgag taattttaac catacaacag  17400
17401  cccaacagcc ttagaaggaa tagtgctgaa aagatggaat tcttgtgagt aagcatcttc  17460
17461  cctttttttt ttcctgattg ctattcaagg gtctaaaaca tccctcttta tctatcaatt  17520
17521  tcccccctaa ttctttgttt cacttactaa gtgatttgga gtccttaact atattatgca  17580
17581  ttttccaatg tgtaaaggac ttcatgtgtc cccttcttat caacctgtgt gtgtatgtgt  17640
17641  gtgtgtgtgt gtaacaattt aaactgtata taagcattgt gctgggtttt gagtatacat  17700
17701  tcgcgaatta gacaaaaaca gctcctggcc tcaaggagtt tactgagaat cccagaaagt  17760
17761  ggatagagca caataaaagg taaacaaaca aatgaaaaat taaatacaaa ttacacattt  17820
17821  ggatagataa tgaaagaaat gaattgacta aaatggtaaa aatggtagag gagatcagct  17880
17881  cagaaaagct actcagggag ttcctgctgt agtgcaacta gatcagcaac atctctggag  17940
17941  cattgggaca caagtttgat tcccatctta gcacagtggg ttaaggatct gacagtaggt  18000
18001  cacaactgag actcaaatct gatccctggc ccaggaatgc catatgccct gggcccccca  18060
18061  aaaaaggaaa ggaaaaagag ttttctgaaa tggtgaaatt tcagctgcta cctgaaggat  18120
18121  caggagagct ctagcagaag gaacatgatc taggcagagg aaacaagctg atgtgagcct  18180
18181  cagagttaat taggtgaatt tatagtttcc tttactagca gacacagcat tacaggtgag  18240
18241  ctgggcagca tgcaacaccc aatactctgc tggttcatct tcataatgga ggcagcacta  18300
18301  gctgagtatg ggatttctat gcctgccagc tatgttccag tcaagagata taagaaatag  18360
18361  tccaggtgct ttcccttcct gcatcccttt actctttcta agaacataga agaacatttc  18420
18421  agagatattg aagctctcat gacgacaaga atgaaaagag acaaatcaca gagaggctga  18480
18481  gcctgacatc ttcaaaccac tgaactaata tcaattagcc acctgcttat cttctatatc  18540
18541  ttttctcccc aaatttactg agatatagtg gacctagcat tgtataagtt taaggtgtac  18600
18601  aatatgttga tttgacacac taacagattg caaaatgatc accaccgtaa cgttagctaa  18660
18661  caacgccaac atgtcatatc gtgtgtgtgt gtgtgcgtgc gtgtgcgtgc gtgtgtgtgt  18720
18721  gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtctgtgtgg tgagaacatt gaactctctg agcaactttc  18780
18781  acattattat taatgacaat caccatgttg tacattagac ccacccaaga tgccaagatg  18840
18841  tttggacact ttgaccaaca tcttcccgtc acccctgctt tcaccccagc ccttggtaat  18900
18901  caccacacta ctctgtttct atgagtttga ctctttgtca gactctccat gtaagtcata  18960
18961  tcatatgata ctttctttct ctaaatggct tatttcactt agcataatgc cctcagtgtt  19020
19021  tcatctatgt tgttgcaaaa gacaggattc ccttccttat cgtgactgaa taatgctcca  19080
19081  ttgtatagaa tattatgcat ctgtgcatta cttatttacg aatggataaa caaggtgtgg  19140
19141  tctatttaac tttttaaaaa tcagctcatt tttaagtcag tgctattatt tgattaagaa  19200
19201  atcatactaa tactagtaat gcatccttgg aggtaaaaaa cataaagttc acataattaa  19260
19261  gacagaagag gagccttaag gccagccttt aaggcaatga catattagca cattgtattc  19320
19321  aagagtaaat agaaatcact aaagagtttt ggactgattt gaaattacat ttttaaaata  19380
19381  ttaccctatt atattcagaa taacttgaga gaggtaaggg tcaaaactgg gattctgtta  19440
19441  agagatatgg atgatgtaga agaatatgga gtatggttat tttttggaca aaagggcata  19500
19501  gattactttc tgagagtgag tggtagtaag atttaatgag ataaggaagg tagaggcaga  19560
19561  gaacatgctt ttggtgaaag tcatgaagtg tttatacatg aggactctat gaaatatctt  19620
19621  aataagatat ggggtagaca ataaagatgc attactttag aaaaaaaatc atagccctgc  19680
19681  attacagcaa tatatttatc cagaaagaaa gtgtaaaagg taaagagaag tgtgtgtttg  19740
19741  ggattatatt ctgggaaact gaaccgtttc catgtctagt ttttcttttc tttttggttt  19800
19801  tttttgttgt tgttgttgtt gttttttgtt tttttttttg tttttttttg gctgtgccag  19860
19861  tggcatgtgg aagttcccag gacagggatc aaaactatgt cacagcagca gtgacaatgc  19920
19921  cagaacctta tcctgctagg ccaccaggga attccccatg tctactcttg aaggaagatc  19980
19981  tggtgaagtg actccaaagg gtatttagat gaaagacaga aaaaaatagg aattcccacc  20040
20041  ctggcacagt gggtcaaagg attcaatgtt gttgctgctg tggctcagat tcaatccctg  20100
20101  gcccaggaac ttccatatgc cacaggtgca gccattaaaa agagagagac agacagaaaa  20160
20161  aataaaccaa gagaatattg ggccatagaa attaaaatag tagtgttctg aactggcaca  20220
20221  attggccaat tgtgtcaaat gctgctgaga tatcgtgtca ggggagcact acacaatgat  20280
20281  gattagagat gagatggaga tgattatgtt cagaggctag aatgtgatgt gaattagctc  20340
20341  aggtgagagg taatggtgac cttaaccagt ggatgagtca ttaagattga tgtgagaaat  20400
20401  tgataaatat ttggagagaa agttgacgtg aatctatgat tggttaaatg ctaggaataa  20460
20461  ggacagagaa gactcaagga tggccaggtt tctgggagtt tggaggtggt ggtttattta  20520
20521  gttgtttcag ctgtgcactt gtcaagtggg taatttctgg ggccggagtt tgaacccagg  20580
20581  ccacagcagt gaccatgcta ggtccttaac ccactgaacc accagggaac tccccggctt  20640
20641  tctgtttgaa taatgcctac tgtttggttt gggagcaaag agaaggccat gaaaagatgc  20700
20701  tgagttcagc tttagacatg ttgagtttca tgtgaatggg agacatctaa acagagatgt  20760
20761  ccctttaatt ggggagaaat ttctaagaga ggaagtgaag atacagacta agatgtcatg  20820
20821  aatccatgag tgaagtgaat gatactgctt agggagagcg tatggacttg taaaggtaac  20880
20881  tggtactttg cctaagcagt tgaggaagga catccactgc tcaggtcact cagacacgaa  20940
20941  cagctatctg cagatgtgtt gaatcttcta gttcctgaag             20980