Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: SNORD115@

Small nucleolar RNA, C/D box 115 cluster

de los Santos et al. Am J Hum Genet 67: 1067-1082, 2000

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens SNORD115@ HBII-52  15q11.2  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    atcctaaact aggaaaatat ccagatataa gtatttctgg actatctgct acctcttctt    60
61    tctcctctga ggttttcatg caaataggcg aggtcctatt tgcataaaat aggaagaata   120
121   tgccttgtct cctaatatgc ccaataatct tttaagaaag ggcctgctgt gtaaaccaag   180
181   ggctatgatc ttctgtactc tgaagagagt gcttttggag cttctgggat gcaaggtatc   240
241   tacattgcta aatatgtgct ttctgaaaca aaagatggct gtgggagagt aggagtctca   300
301   ctcaatgctg gagaagcact cccaagttac agaaaataaa cccatatcta tgagtcctag   360
361   gaacaaatga taaagattta acaaaagaga tcaataccat tgttgtaact tacaacagag   420
421   aaaaaccttg gccatgtata gaacattttc tctattttta cctcaaatat gatgtaatta   480
481   gaaaaatttt aaaaaacgtg gcatagttaa aaaaaaatgg cacattcact tcataatgct   540
541   tccatattgc ctgtgggaaa gttaggaaaa cttgacaggg aaggtcaaac tgtttataga   600
601   tttatgcatg atcttagaga aacaagttgt gattcctctg acacttgtaa ttcccagcct   660
661   tgccactgtt ttaatatctg ttcctgagtt atctaagtat ttttctgtca tggatttatg   720
721   ttcaatgttt tgttctccat gtttagctgg ggagtcgagg ttcctgtttg agtttacctg   780
781   tggagcggga ggctttcaat atttgtggca acggatcttc ctggaattca gagagtcacc   840
841   tactccattc tctgggcatt tataagaaaa tataaagaat attcctcaca ttaggattcc   900
901   atactaattg ttattgatag ctgctaataa cttacatgct agtaaagaag acattttagc   960
961   tttactaaat ttcttagact cccaggacgt aaaacctcgc tagctaagtt gcaatattac   1020
1021   caactgaagt aaaatatttg ggatctgtgt tattggcaga tggaaggtgg ttgcatcttg   1080
1081   aagtcagcct aatatacaaa tgaaacaaca tgccaaaaaa aaacttcacc gattttgagg   1140
1141   attaattgta gatctttgcg ttttatgaaa aggctaagcc tctcactgag atgttacatg   1200
1201   aaacatcact agaactcttt attaaagtca aaataaggct gaagaagtct tttatgccct   1260
1261   taaaatagct gctatttctt cacttgtatt acttttttaa ccttgttaaa aaaggagttc   1320
1321   taccttttct gtcttgagat taagggttac tccaaaatta ggccttgatt ataggcacat   1380
1381   tgcttacttt cccaggttct tgtattttgt ctctctggaa atgcgatgat atttataagg   1440
1441   tacagtggca accactcccc tgattaaaaa ggctcattca gtccttgact ctgagaaatt   1500
1501   taacttactt acaggtactt catgttgtta ctgctatttt acaagttcat aagacacaac   1560
1561   acttgtcagt atgctgtcaa acgagctaag aacaagtctt attgtgtgat cctaatgcta   1620
1621   ttctaggaag gtgtaacctt ttgacagcta ttctgtggcc agatcttgac agaataagtt   1680
1681   gaacttgact gtctcagagt gattgaggaa gacactggag catggtctaa tttttgtaat   1740
1741   attcctattc ccaatgttga ctgaatattc atgaatatat tctgtgtgaa agacccacaa   1800
1801   aggaatataa aagcatgttc tacggtaatc aaccctcatg aagcttagag gcttctgttt   1860
1861   ttcgaaacat aaaatcagcc caagtggcag aattgtagtt attataccag ctgttaaatt   1920
1921   agccaccagt tataaagcag atatctatac tggtaataac tatatgtttg tggtctgtta   1980
1981   tgtgactagc caactttgga agaatagatg ctaacgtcaa taggaactaa aatattacat   2040
2041   gagaagctaa tttctgattt agtagagtca ttcaaacttc tctaacagat ttatgtaatt   2100
2101   tattgtagag ctcacagtgg aaaacaagat taactcttta aaaagaaatt aatttgcaga   2160
2161   cctagctgtg aagggcttct gacgtttaga ctggggaaat caaacctcta tcacttctgt   2220
2221   ccaaaacctc ctattcataa tttcagaaat agccaactct cttaagaatt agaaaattag   2280
2281   gaatgaagga gaactaagat gaacaccata ggaaaatgag aattacataa tgaaatcttt   2340
2341   cctttattcc gattgttata tgattgagtg gctttttcat gccaccaaca agttcgttca   2400
2401   agcaaaagga atatgctgac aacttgaaat ctttgtaata gcatcatata attcaggaaa   2460
2461   taatatgaag atatgctctt tgtcagaaaa attctttcct tacctaaaat aagtcaagaa   2520
2521   agcctactaa ggcccatgat acctaggatc tgctggcaca agaactttat agaacttcca   2580
2581   cctttagaag atagtaaata tttttaccag tgttgtgtat tggtgtctgg ataggctaaa   2640
2641   gcagatgctc aaacagtgat caagctctta ctgaatcata tcatctcaac cactggaatt   2700
2701   cctgaatatc tggaattcag taggggaatc attctgtatt tgtgggaatt cgggaatttt   2760
2761   gtaatactct acaaatacca ataatttacc tacctgttat ccccagtctt ctgaacaagt   2820
2821   ggaatgagtg aaccacatac cctaaagaat tatttagctg aattatttag ctaagttatg   2880
2881   taaaacctta ccatccgttt catttaaaat aagattaaat ccctctagca agcccaacat   2940
2941   tactcccttt gagtttggaa ggtctactaa tcttgggctt aagcctaacc ctttctctga   3000
3001   tacaatggaa aatcctcatg accatatatg atacttaaag agtttgtggg tttccctagg   3060
3061   ctcaccttgc caacatgtgg ccagatgctg aaaaagccgc ctggggaagt gtgtcattga   3120
3121   tattgaacag gagattcagt ctatatcaaa gtgttctgat gacagactgt gaccacactg   3180
3181   gacagaaccc tatcaagtgt ggttgagaat tcatagtgct atcaagatga aggagaaacc   3240
3241   caagtggata cacgcttcac atgtgagacc aacatccacc atcgagtggg gtataattcc   3300
3301   catttaggac cttaaggata aattctctag atagtaacct tgaataatat gcaagctaaa   3360
3361   gagaaaaact tatttgatag acagcaggag agatagactg ttttgttatt aatacgttct   3420
3421   tcttaattat tttgaccatt ataattttga tacttagttt gtattaattt tgatacttag   3480
3481   tttgtatcaa ttgaacataa agcttattat tagtctttct tttaaaagtt agtatctcaa   3540
3541   cctcaaggaa ttttgtggta attaaaaatt gtcctgaata tgagatcagg acttaagaaa   3600
3601   cccctttctt tgtcataata cttcaaactc accaactgga tgatttaaat tcagaagaca   3660
3661   tgaaaaattt caaatcttcc cactgattag tcaatattac aaaaatctta aatatcatca   3720
3721   ccctttgtgt tattgaagat actgatgaga agaaattttt aactaattaa gttgaacgta   3780
3781   attatattca aattgaaagt ccctgaaggg tatcacaaaa ctccaacaac tctgtatctt   3840
3841   tttttttttt gagcagagtt tcaccttatt gcccaggcta gagtgcaatg gcacgatctt   3900
3901   ggctcaccac aacctctgcc tcccaggttc aagcgattct cctgcctcag cctcctgagt   3960
3961   agctgggatt atagacatgc accaccatgc ctggctaatt ttgtattttt tgtagagatg   4020
4021   gggtttctcc atgttggtca ggatggtctc aaacttccaa cctcaggtga tccacccgcc   4080
4081   tttgactccc aaagtgctgg gattacaggt gtaagccacc acgcccggcc caactctaga   4140
4141   tcttaaatag ccatgggggt ccaatttaat aaagcttaaa tagacacaca gatgagaaaa   4200
4201   tatcccagcc caaatggtga gggttagttt cttcaaaacc cccaaaacgt atcatcacct   4260
4261   aaaaatgagc ttaccctgtt tagaacctgg cagtctccag tccccatact tacaaactcg   4320
4321   aggataatta aatggtctgt atcatttaat attacaatag ctaatgtgag taaactgaat   4380
4381   tctacttgta catgataggc tttaccacta tgaaatgttt ttacacaggg actaaaatgg   4440
4441   cactatgatc aaactgaaag agatttcttt ttttaataga tggggtctgg ctttgttgcc   4500
4501   tacactggag tgcagtagca caatcatagc tgtctatcgc ctgtaactcc tgggctcaag   4560
4561   ggcttcctcc gtctcagctt cctgagtagc tgggactaca gggacatgcc accatgcctg   4620
4621   cctatttttt tttgtagagt cagggtcttg ctcaggctgg tttcgaactt ctggcctcaa   4680
4681   gtgatcctgc tgcctcggcc ttccgaagca ctgggttcgc agacataagc caccatacct   4740
4741   ggccagagat tattaaatac agtattaggg ggaataaaac taggactaca attgtaaact   4800
4801   cttctgatat agaaacaatt actgataaac agtgcattgg acaatttgca gaaagatgca   4860
4861   aacatgatag aatcaaaatc taaacaagat atgacaaaga aaaacaaaaa tggaattggg   4920
4921   aaagcatttg gaattggaca tctggtaata aaattctatt gcaaaaaaat atatagtaaa   4980
4981   gaattttcag aagccttcac ttgcattagt gcacaaccac tggttattca acaactacaa   5040
5041   tgtatacttg ctggtactga agtacaagat tatacctact cagacaaaca attaggtatt   5100
5101   ggacatacta ctgtctatgt agagattaaa tgatagtgta aaaaggttga tcatattata   5160
5161   ggtaaaagag ctgaaatctg gcattgcaga ttgaaatttc tgaaaactga aataataaaa   5220
5221   ctaatttcac taaagtatgt acattttctt atttacatag tttataatgt gttatataat   5280
5281   tcatgaatct tcaaaagaaa tatactgagc tattcaataa aaatttacat tacagcttta   5340
5341   ggccaccaag ccccatctat tgattatgta cttggtgtaa attggcgggg ggaacaaaac   5400
5401   aagagtgaaa actgagcctc aaaatacaaa gcatgtagca aaacagacta ctaaaattat   5460
5461   tctcaatttc taagcccatt atatgatgca ggagaattct tatgtgtagg taataaagaa   5520
5521   tctgttcaaa tatgcatcag tggtatgaca gtttcaaata acccactgaa ctaggaaata   5580
5581   ttcaccacca aggaggtcag gtatactgat ttggtcaacc tggatattga catgggatgt   5640
5641   tcttacggat tgacagctcc acttgatgct atcctatcac aaaatattat tacctgatgt   5700
5701   tgatataatt aacaagtcaa tacaaaaagt aaggtctctc tacaagacaa gactaacatc   5760
5761   tctgtaatat aaatgggact ctgagtgtaa tagatttagg gtttctgcaa gaattttgaa   5820
5821   agttaaggat ccaacgcctg taatcccagc actttgggag gccgagacgg gtggatcacg   5880
5881   aggtcaagag attgagacca tcctggccaa catggtgaaa ccccgtctct aataaaaata   5940
5941   caaaaaaaaa aaaaaaatag ctggacatgg tggcacacac ctgtaatccc cgctactcgg   6000
6001   gaggctgagg caggagaatc gcgtgaacca gggaggcaga ggttgcagtg agccgagatc   6060
6061   gtaccactgc actctggcct ggcaacagag cgagactctg tctcaaaaaa acaggaaagc   6120
6121   aaaagaaaaa gttaaggatc ctaccaacaa aattggaata tgagactgag gaaattccta   6180
6181   ttccagctaa acccagaatt gattatgttg atgaacacat gaatttcatg tgtgtgaaaa   6240
6241   catatgaact cctcattgtc agtctaatga gagtgaaaac aacacatcga agatgcgggg   6300
6301   agacgacaat acagagtggg ctcataactg cattctagat actgggatta ctttccatta   6360
6361   aggtatataa ttttagaata tctcacaaat agcccatgca aaatcctgcg gaaaggcaac   6420
6421   cataaatata gagagaatat gtaaaaaagt ggcatggtct agtatatgcc aaacaaggca   6480
6481   agggtataca aaaacctcaa ggtcccagta tgacaaatca tgcttgtatt gcacacccat   6540
6541   taaaaagtct tctaaaaagt ttttttaatg gtgtgcaggc aggtttattc agaaaaagct   6600
6601   cggattcata cttgtaaaag tctgagaaaa gcattaaaat gctattatga tacagttgac   6660
6661   ccaaacaaca caggtttgag ctgtgcaggt ccacttatct gtggattttc ttctacctct   6720
6721   gccactgaga cagaaagaca aactcctcct gctcctcaga ctactcagca tgaagatgag   6780
6781   gatgaagacc tttaggatga ttcacttctt cctaatgaat agtgaatgta ttacttcctt   6840
6841   aataacgttt ttttttctct agcttcttgt aagaatacag tatataatat atgcaacaca   6900
6901   aaaaatacgt gttaatcaac tgctttatgt tatcagtaag gcttccagtc aatgggagac   6960
6961   taactactaa ttaagttttt ggggagtcaa gttatatgca gattctccac tgagcaaatg   7020
7021   ttcagcactc ttaactcctg tggtgttcaa gtgtcaactg tatatatgtt taagagttat   7080
7081   tgtttaccca gtagatcaag ccaagaccaa gttaggttta tgtgtttttg gcttaaccta   7140
7141   agaaaatgtt cagactaaag cagtccatca atagaacaga ctgcctttta aaccagggaa   7200
7201   caacttgtct ttgtaggtat tttaggtata tgaatgacca tatgtgatct gctttgggtc   7260
7261   atctatggtc ccttccaact taaaacttct ctattcatga acattgcata actgaattgt   7320
7321   ggatttcata taaataatat cttgttgcct actttaggtt tgaaatgttt tccttctcag   7380
7381   ttgcatagat atgtatagca ccatccccac tatgaactct catgtagaaa ataccagatt   7440
7441   ctaaagtcat ctgtgaggct aaatgtcaga cttaggcact tccacataat gctgcaaaaa   7500
7501   gcaacagctt aaaggtatta cttgctcaac atgtcattcc aaacacatac actatgatta   7560
7561   gcagctgaat ttaacagtat ctttccactt tgaaaaacac tttatatacc tttacaaaga   7620
7621   agccatagta tctcagggta gaaaaactca acaggtagaa aacatggcct tctcttagaa   7680
7681   atgagctacg taattttgag tacttatctc aaaatcattg cagaaacata tctagtgctt   7740
7741   atggaaaaag aatcaaaaga tctttttttt tagctaaaga ttttgagttt ttcttgtgac   7800
7801   atttaagtct tttaatgtat gctgattttt atgattatct aactgtttca taatggttat   7860
7861   tcttgcctcc atgaaaggga agactagaac aaaaacctga caagaacaag ttctagctcc   7920
7921   atcaccgact tactgagtga ccctaggcaa atcatgtggg ctctttcttg tgttttaagt   7980
7981   tttacctcca atgaagtaac tgcctcagac tagctgtgaa gctctcataa agtgatggat   8040
8041   ttgaaaatgc cttgcaaaga atgagcagtt aatacataga aagtttcatg tacttccgta   8100
8101   tattgcatga tgcccaccca gggttaggtt gataacagtt gttgatccaa taatgaaaga   8160
8161   aataaaaaga actctttaaa ataacgaagt aaaatagcta attttcctgt tgtagtttta   8220
8221   aaaattatat aaactatata actaaacata tttatgttta ttatatataa tatgatatgc   8280
8281   aattacataa gacattatta tataatgttt ttatataatg cttaagtaat taaacaatta   8340
8341   tatttaaata taagttatac tttccttccc cagataagac aaagaacctg tttacttctc   8400
8401   tgagggattt attggttcct gtgaaatctg tggaggccgc taacactcca tagccagaga   8460
8461   atgacaacat atgattttct tttcagtctt gtagtatcca cagtagtgat gtctgtccat   8520
8521   gtacaagtgt ctgtccagga catccattaa attccatgcc tgctctgtgt gttatgaggg   8580
8581   cagggacaga agacagattc actggtggta ctttcaaaca atgtggtagg ccttcctttt   8640
8641   ggggtctgcc atgacaatga taccccaggc ggcaatgcta aggcccatga ccatcttcat   8700
8701   aatggtccat ggacccgggg ggtatcccat cttcatgggc ttctgtgcca cccagtacac   8760
8761   atacccgcct gcccccatca gccgcaaccc agaaagcacg tgacagctcc agcaggtctc   8820
8821   caacaggtgg tgttctgctg gtgaggtcgg cgatccgggt gtagctgggg ttgcaggctt   8880
8881   ggcaggcacg gcggcggtat cgggaggcac agcgatcttg agggactcaa aaggctggga   8940
8941   caactgagac cccgtgttct ggaactcggc ctccctaaaa attatgtttt aaaaaataca   9000
9001   tagaatcggt aagatgagga aaaagcataa aacggtcaaa aacactggga taattcaagg   9060
9061   ttcattttga caatggtaat acaaatagaa aaactgacaa aaaagaaaat acatcttaca   9120
9121   ttagaaaaca tacaagagta gttgtataca aacgaagaca cgtaccaaaa ataagttaca   9180
9181   aaatatgaat gcatatacat aaaaaatgta gtttcaaaca attcaaaagt aaaatgatgc   9240
9241   aagacattaa aatattcaca aacacgctcg aaaaataaga gctgacgccc aaattagacc   9300
9301   agttcaacgg aagtgtgggg tgtggttggg gatccgccgc agaaatcacg tggcgcccag   9360
9361   gccaaggctg caatttccca tgctgcttgg agaagacgcc tgggagggct cccaccatgc   9420
9421   ccaggggcag gctatgtgac tgcccggtct gcagctgtaa gtggtttctg ggccagtctc   9480
9481   tttgtctggt catgacctgg ttggtggccc tagcttgtgc cgagtggtcc cggagtggcc   9540
9541   cagggggttg tgtgtgggga gccagcgtgg gcagcggagg tgctccctgg ggcctgcagt   9600
9601   agggcacagc ctctgcatct tgtgtgagcc cagtgacccg cctgtcctgt ccttccaggg   9660
9661   ttgggtggca gggagggcca agggtgccct gcgtccgtga cgggtcagcg tttccagcaa   9720
9721   atgggtccat ggagggagag cctagctgag ccggcgggct ctaccacctt catgaggttc   9780
9781   tgtttggaca cctgtcctac tcctgttccc ccagatggtg accatggagg aagacttgtg   9840
9841   ttgggcccaa tggccctcgg ccagtgtccg tctgccaggt gccagccccc ggtgcgctga   9900
9901   agctcaggcc attcctgatg ccctggcctc ctgcactgag ctgtggtgag cccatccggg   9960
9961   tcctgctgga tacatgggcg gggagggggg tgccctgggt tgtgttgatg atgagaacct  10020
10021  tatattatcc tgaagagagg tgatgactta aaaatcatgc tcaataggat tacgctgagg  10080
10081  cccagcctag gtgagaattt tggaagagga tgctgggatc cagaggcccc cgacggggcc  10140
10141  actgtatttc gggctgcaga cctagaggcc ctgaagggca tctgaaggtg gcccaagcct  10200
10201  atctctgagc aaccccgtga ggcagtcaag gatccctgtg tgggcatagg ctggggctct  10260
10261  ggttccctag gggcagggca tgtgggtggc tcctccctga cccccattct cccctgtgtc  10320
10321  tttcagtgag ctcttctgcc caggcaggcc ccctggcatt gaccggcata ggtgagtgga  10380
10381  tcctgctggg gtcatgggcc atgagccagg ctgctggggt cgccaagggt cagcctttgg  10440
10441  gacaggaggg tttccttagg gagccaacct gaatccccac tggggagggc taggttctcc  10500
10501  aggagggcag cttccttggg agtctgaccc aaggaggata tcttctctaa agccctgcag  10560
10561  tggtgagggt ggtccaggca gcaaagggtt ccttcaaccc cacccaggac agcgcccagc  10620
10621  tgagactcag tgtgcaggtc tggccatgag gactgcccag gtcacataag ggggtccata  10680
10681  ggagctccgg ggcaccacag gggtcacaca ggagctctcc ttccccagag aggggtgagc  10740
10741  gattgggcct atggggtcag gcctttggag atcaaggatt gggccccacc catgaacctg  10800
10801  aatgggactg agcctttgag caatggacca tcccagtggt gcctcggagc ctagtcgggg  10860
10861  gtgatgtggc ttcaaggggg ttgggtcaag gctgagctct ggccggtgcc tggtagtgct  10920
10921  gcaggctggc cctgggactc gctggctttg ggcaaagggg ccagcccgtg tcccactgga  10980
10981  ggtcacccct tccctgtggg caactagcag gaagggtggc atccttagct gggaaggccc  11040
11041  actgtcgagg gtcctgtcca gggaatttgc ctcccaggct tcttctgatc cacggactca  11100
11101  cctccagggt ggtggggtct tgggcccgag gaaaggagaa gataccctgt gttccccagt  11160
11161  tggctgagtg tggcttggct ctgtgtttgg gaggtgtgta gggtatgaat ggggacccac  11220
11221  cagagaacac acatggccca gggccccagg ttatgatttc ccatgcacac ttggagagaa  11280
11281  ctctgggtga gtgccctcca ctcccaggca caggctatgc aactgccagg tctgcagtgg  11340
11341  catgtggctt ccaggtcagc ctccttggtt ggccatgagc aggttggttg ccctgtcctg  11400
11401  tgcccagtgg tcttggagtg gcccaggggt cctgcagggg agctggtgtg ggtagtggag  11460
11461  gtgcttgtgg ggcctgcaat agagcgcagc ctaggtgcct tgcacgagct cagtgaccca  11520
11521  cctgccctgt cctagtccta gctcagtgac ccacccccgc tttgcagtga tggggagtac  11580
11581  caagcgtctc ctgcgtctgt gatgggtcag tgttcccatc acatgggtcc atggagggag  11640
11641  agcatgcatg agctggcacc acccaccacc ttcccactat ggaggcgtga ggccatgttt  11700
11701  ggacacatgt cttcttgtcc ccccagacag tgagcctgga ggaagacttg ccctggtccc  11760
11761  actgtccctg ggccagtgtc catcagccag gtgcccagac cccagtgcgc tgaagctcag  11820
11821  ccctccctgg cactctggtc tcctgcactg agctgtggtg agcacatcca ggtcctgctg  11880
11881  gatgtttgca tggggagggg ctttccccgg gttgggtcga tgatgagaag cttctgtttt  11940
11941  cttgaagaga ggtgatgact taaaaatcat gctcaatagg attatgctga ggcccagcct  12000
12001  aggtgagaat tttggaagag gatgctggga tccccggcag gagggatttt gggctggaga  12060
12061  cctggaggcc ctgaagggta tctgcagggg ccccatccct gtctctgcac ttgtctgtga  12120
12121  ggcagcccag tttccctgtg tgggcttcgt gtcagtgctc tggttccctg gagcagggca  12180
12181  cgtgggtggc tcatccctga agtcacgttc tccctttgtg tctttcagtg agctcttccg  12240
12241  cccatgaggg ccccctggcc ttgagcagca taggtgagcg gatcctgctg ggctcatgga  12300
12301  ccaggccaca tggggtcact gagggtcagc cttcaggaca ggagggattc ctcagggaga  12360
12361  caacctgaat ccccactggt gagggattgg ttctccagga gaaccacctc cttgggaatc  12420
12421  tgacccaagg aggacacctt ccctgaagcc ctgcaggagt gacagtggtc caggcaggaa  12480
12481  agggttccat tagtcccatg cagggcagct cccagctgag acttggtgct agggtctggc  12540
12541  ctcgaggact gcccaggcca catgaggcag ggtctcaggc tgctatttcc agtgcatgct  12600
12601  tggagaggga gcctgggtag gccccctccc tgtgcagggg caggctgtgc atctgctggg  12660
12661  gctgcagcgg tgcctgcctt caggaccagc ctccttggtt ggcttgagct ggatagtggc  12720
12721  cttggcccca cccaggggtc atggtgcagc ccaggaattg caggggagct ggcatgggga  12780
12781  gtggaggtgc tccaggggct tgcagtaggg cacagcctgg gcatcttgct tgagcccagt  12840
12841  gaccagcctg ccctgttttc cagggttcag tggcagggag gaccaagggt cccccacgtc  12900
12901  catgactatc actgtttcac atggatccca tcaggtgggt ccatggaggg agagcatgtg  12960
12961  tgagtcagca ccccctgcct cctttcccgc atggaggcat gaggttctgt tcggacactt  13020
13021  ttccctgtct ctccagatgg tgaccctgaa ggaggacttg tgttgggccc aatggcctgg  13080
13081  ggccagtgtc tgtcagccag gtgcccagcc cctggcgtgc tgaagtttgg gcccttcctg  13140
13141  gtgccctgtt ctatcggggg aacccgcccc caataattca acgtaggtcc ttttctattt  13200
13201  tccctaagtg tcggccggtc tgagaaataa agggaaagag tacaaaagaa agaaatttta  13260
13261  aagctgggtg tccgggggag acatcacatg tcggcaggtt ccatgatgcc acccaagctg  13320
13321  caaaaccagc aagtttttat tagtgatttt caaaggggag ggagtgtaca aatagggtgt  13380
13381  gggtcacaga aatcacatgc ttcacaaggc aataaaatat cagaaggcaa atgagggcag  13440
13441  agcaccaggg ccaaattgaa attgctaatg aagtttcggg cacgcattgt cattgataac  13500
13501  atcttatcag gagacagggt ttgagagcag acaaccggtc tgaccaaaat ttattaggca  13560
13561  ggaatttcct cgtcctaata ggcctaggag cgcttcggga gaccagggct tatttcatcc  13620
13621  cttatctaca actgtataag acagacattc ccagagcggc cattttagag acctccccct  13680
13681  aggaaggcat tctctttctc agggttgttc cttgctgaga aaaataattc agcaatattt  13740
13741  ctcctattcg cttttgtaag aagagaaata tggctctgtt ccgcccggct ctcaggcagt  13800
13801  caggcctgat ggttgtctcc cttgttccct gaacatcgct gttatcctgt tcttttttca  13860
13861  aggtgcccag atttcatatt gtttaaacac acatgtttta cgaacaattt gtgcagtgaa  13920
13921  cgcaatcatc acagggtcct gaggcgaaat acatcctcag cttacgaaga tgacgggatt  13980
13981  aagagattaa agtaaagaca ggcataggaa ataataagag tattgatttg ggaagtgata  14040
14041  aatgtccatg aaatcttcac aatttgtgtt cttctgccat ggcttcagca ggtccctccg  14100
14101  tttggggtcc ctgacttccc tcaacactgg tctcttccac tgagccttgg tgagcccatc  14160
14161  taggtcctac tggatgcatg tgtggggagg ggggtgccct gggttgggtc aatgatgaga  14220
14221  accttatatt gtcctgaaga gaggtgatga cttaaaaatc atgcttagta ggattacgct  14280
14281  gaggcctagc ctaggtgaga atgttggaag aggatactgg atgctgaggt ccctggctga  14340
14341  gctactgtat tttgggatgg agatctggtg actctaaggg cacctgaagg gccagaccct  14400
14401  gtctctatga ggcagcccag gctccctgtg caggcttgct gttggcactc tggttccctg  14460
14461  gggtgggaca tattggtggc tcctccctga gccctgttct ccccttgtgt ctttcagtga  14520
14521  gctcttccac caaggagggc cccctggcat tgactggcat aggtgagtgg atcctgctgg  14580
14581  tgtcatgggc catgggccag gccacgtggg gtcaccaagg gtcagccttc aggaaagaag  14640
14641  ggtttcctca gggagccaaa ctgaatcccc actgggaaga gatgggttct ccaggagggc  14700
14701  ggcttcctgg gaaacaggaa ccaaggagga cgccttccct gaagccctgc aggggtgacg  14760
14761  gtggtccagg caggaaaggg ttccttcaat tccacccagg gcagctccca gctgagtctc  14820
14821  ggtgctcgcg tctggactgc cctgactatg tggggggcca caggggctct ggggtgcctt  14880
14881  gggggtcaca caggtgctct ttgtccctgg agaaaggtgg gtgatcaggc ccatggagtt  14940
14941  gagcagtgga gattcaagga ttgcacctga cacatggtcc tgaatggaac ccaccctgtt  15000
15001  gagcaatggg ccatcccatg ggcctcttca agcctgaaga ggggcggtgc tgtttcactg  15060
15061  ggtttaggtc aaggctgagc tctggccggt gcctggtggt gctgcagtct agctgttgga  15120
15121  ctcgtgggct ttgggccagt ggggcagcct gcatccctct ggaagtcacc ccttccctgt  15180
15181  ggctggaagt taccccttcc cagtgggcga atgtggggaa gggtcacctc ctgaagtgag  15240
15241  aaggcccact attgagggtc ctgtcctggc aatttgctgc ccatgctgct tctgagccat  15300
15301  ggagacacct ccagtgtggt gggatcttgg gcccaaggaa gggagaagac actgtgcccc  15360
15361  ccgattagct gagtgtggcc aggctgtgtg tttatgaggt gtgaggggca tggatggaaa  15420
15421  ctcaccagag aaagcatgtg gccctgggac cccaggtcgt ggtttccagt atgtgcccag  15480
15481  atacagcaca tgggtgggtg cccaccatgc acagggactg gctatgtgac tgccagctgt  15540
15541  gcagcagcat caggcatatg ggccagcctc cttggttgac aatgaactgg ttgctggccc  15600
15601  tggcctgtgc ccagtagtcc tggggtgacc ctggtgtcat acaggggagc tggcatgtgt  15660
15661  agtggaggtg cttgtggggc ttgcagtagg gcacagccct ggcttctagc ctgagcccag  15720
15721  tgacctgcct gtcctatcct ttcggtgttc agtggcggag agagcattgg gtgccctgca  15780
15781  tccatgatgg gtaagtattc cacatggatc tcatcacatg ggtccatgga aggtgagcat  15840
15841  ccctgagctg gcacaccaca ccttctgtcc acatggaggg gtgaggttgt gtttgggcac  15900
15901  ttgtcctctt cctgttcctt gagatggtga ccccagagga ggacatgcgt tgggcccgct  15960
15961  gtccctggcc agtggccatc agccaagtgc ctagccccta ttgcactgaa actcgggccc  16020
16021  ttcctgtcac cttggtctcc tgcgttgagc ttgggtgagc ccatccgggt gccactggat  16080
16081  gcctaggcag ggaggggggt gccctgggtt gggtcgatga tgagaacttt atattgttct  16140
16141  gaagagaggt gatgacttaa aaatcatgct caataggatt acgctgaggc ccagcctagg  16200
16201  tgagaatttt ggaaggggac actagaatcc cgaggtcccc agcagggctg ctgtatttta  16260
16261  ggctggatac ctcgaggccc tgaagggcac ctcatggagg ggcccaatcc tgtctgtgct  16320
16321  cctctattag gcacaccaga ctttctgtgt gggcttggtg tccacgctca gcttccctgg  16380
16381  ggtgggacac gttggcggct cctccgtgag ccccattatc ctctgtgtct ttcagtgagc  16440
16441  tcttcccccc agcagacccc tgggattgac gagcataggt gagtggagac tgctggtgtc  16500
16501  atgggccatg agccaagctg cgtggggtcc ccaagggtca gccctcgggc cacctgggtt  16560
16561  tcctcaggag ctgatctgaa tcccaactgg ggatgtgttc tccaggaggg cagcttcctt  16620
16621  gggaatcaga cataaggagg aggccttctc tgaagccccg caggggtggc agttgtccag  16680
16681  gcaggaaagg gtttcctcag ccccacgcag ggcagtgctc agctcagact tggtgcttgg  16740
16741  gtcaggcctc taacatggcc aggccacatg aggggggcaa caagggctcc ggggagccaa  16800
16801  gggcatctca cgggggctct ccaaccctgg agaagggtgg gtgattcggt ccatggggtc  16860
16861  aggccatgga gattcatgga ttgcagcaaa cccaggaccc tcaatgggac tgaccctata  16920
16921  agcagtgggc cctcccagtg gcacctcttt gagccatttg tggggcggcg ctgtttctct  16980
16981  gaggttgggt caagactagc tctggccagt gcctgatggt ggtgcaatcc actcctggga  17040
17041  ctcgtgggct ctgggccaag gctgcagccc atgtcccgct gggggtcacc ccttcattgt  17100
17101  gggcgagtgg cagtaatggc ctcctgagtt gggaaggccc gcagtggaag gacctttcct  17160
17161  ggaaatttgc agtccaggct gcttctcagc cattaggaca actccagcgg gttggggggc  17220
17221  aggggcgggt cttaggccca aagaaaggag aagataccat atgtctcccg gttggctgag  17280
17281  tgtggccctg ctgtgtgtgt gggaggtgtt gtgtggggca tggattggga cacaccagag  17340
17341  aaagcttgtg gccctggagc cccaggctgc gatttccagt gcaccttgag gaaaggaggg  17400
17401  tgggtgccct ccatgcacag ggcagactgt gcaactgcca ggtaggcaac agcacgtggt  17460
17461  gtccgggcca gggtccttgg tttgctgtga gctctttggt gtccgtggcc cctacccaag  17520
17521  gatccagata ccacccgggg tcatgcaggg gagctagcat gggcaatgga ggtgctcaag  17580
17581  gggcctgcag tagggcacag cccaggtgtc ttgcctgagc ccaggaaccc acctgccctg  17640
17641  tccttccatg gttcagtggc tgggagagca aagggttccg ctgatctatg acacatcagt  17700
17701  gtttcccatg gatcccatca catgggtcca cggagagaga gcatgtgtga gctggcaccc  17760
17761  ccaaccccat tccctgtatg gaggcgtgag cccatggttg gacacatgtc ctcctcctgt  17820
17821  ccccccagat ggtgactgtg gaagaagact tgctttggga ccgctggccc caggccagtg  17880
17881  gttgtcatcc aggtgcccag cccttggtgc acttgagctc aagcccttcc tggtgccctg  17940
17941  gcctcctgcc ctaagctgtg gtgagcccat ccaggtccca ctggatgcat gcatggggag  18000
18001  gagggtgccc tgggttggat cgatgatgag aaccttatat tgtcctgaag agaggtgatg  18060
18061  acttaaaaat catgctcaat aggattacgc tgaggcccag ccttggtgag aattttggaa  18120
18121  gaggatgctg agatcccaag gtctctggca gggccactgt attttgggct ggagacctgg  18180
18181  aggccctgaa gggcatctta ggggtgcccg accccatctc tgcgctcctc cttgaggcag  18240
18241  cccaggctcc cttgcgggct tggtgtcagc cctccagttc cctggggttg aggcacattg  18300
18301  gaggctcctt cctgagcccc cattctcccc tgtgtctttc agcgagctct tctgcccagg  18360
18361  gggacccctg gccttaagtg ggataggtaa gtggatcctg ctggggtcgt ggaccatgag  18420
18421  ccaggtcgct ttgggtcact gagagtcacc cttcaggcca cgagggattc ctcagggagc  18480
18481  ccatctgaaa cccaccaggg acggatggtt tctccaggag gacagcttcc ttggaagtcg  18540
18541  gtcccaagaa ggatgccttc cctgaagccg tgcagagatg atggacgtcc aagcaggaag  18600
18601  ggcttccttc aactcaatgc agtgcacatc ctagctgaga ctcagtgcac aagtcaggcc  18660
18661  tggaggactt cccaggccac atgagggggt ccacagggtc tccaggggcc acgggtgtta  18720
18721  tgagggtgct ctctgtcccc gaggcttgca gaggggcagg gtgtgggtga tcggacttat  18780
18781  ggagtcaggc cgtgaagatt caaggattgg gcccaaccca tggcccagca tgggccgaac  18840
18841  ctgtagagca atgggccatc ccggtggtgc atccttgagc cttgtggggg tggtgtgacc  18900
18901  ttagtggggt tgggtcaagc ctgagctctg gccttcacct ggtggtgctg caggctggcc  18960
18961  ctgggaattt gggctttggg ccaagggtgc agtctgtgtc ccgctaaagg tcacccctcc  19020
19021  ccaaagtgga gtggccagaa ggatggcatc ctgtggtaga agtcccactg tcaagggtcc  19080
19081  tgtcctggca atttgttgcc caggctgctt ctaagccatg ggttcacctc caaagtggcg  19140
19141  gggtcttgag ccgaaggaaa ggggaagaca tcatgtgttc cctgattgac tgagcatggc  19200
19201  ctggctctgc atttggaggt gtgcggtgca cgaatgggga cccatcagag aaggcatgtg  19260
19261  gccctggggc tccaggattt gatttctggt gtgagctttt acagggggtc tgtagtggca  19320
19321  cgtagcattc aggtcagcct acttggtttg ctctgagctt gttggtggtc ctggccctgc  19380
19381  ccagtggtcc cattgtggca tagagtcatg tgagggagct gtggcaagga gggccaaggg  19440
19441  ttccccacat tcatgatcgt tactgtttac atggatccca tctcttgagt ccatggaggg  19500
19501  acagcatgtg tgagccagca ccccctgccc actttcctgc atggaggcgt gaggccgtat  19560
19561  ttctatacgt gtcccccacc cctccagatg gtgaccccag aggaagacgt gcattgggtc  19620
19621  cgctggcccc aggccagtgt ctctcagcca tgtgctcaac acctggtgag ctgaagctca  19680
19681  ggcccttcct ggcatcctgg tctcctgcac tgagctgtgg tgagcacatc tgggttcctc  19740
19741  tggatacgtg tgcagggagg gggatgcact gggtcgggtc aatgatgaga accttatatt  19800
19801  gttctgaaga gaggtgatga cttaaaaatc atgctcaata ggattacgct gaggcccagc  19860
19861  ctaggtgaga attttggaag aggatgctgg gatcccaagt tccccagcat ggccagtata  19920
19921  ttttaggcag gagaccctga ggctctgaac ggcatctccg gggggcacaa ccctggctct  19980
19981  gggctcctct gggaggcagc ccaggttccc tgtgcaggct tgggctctgg ttccctgagc  20040
20041  ccccattctc cctcgtgtgt ttcagtgagc tcgtcctcct aggtggggcc cccaggcatt  20100
20101  gaccggcata ggtgagtggt cctgctgggg tcatgggtca tcagcaggtt ggagtcacca  20160
20161  agggtcagcc tttgagacag gagggtttcc acaggcagcc gacctgaatc cacaccatgg  20220
20221  agggatagat tggtcctcca agagggctgt tttttttcgg aatcagaccc aaggaggata  20280
20281  ccttccctgc agccctgcgg ggatgacggt ggtccaggca gggaagggtt ccttcagtct  20340
20341  cacgcaggtc agctcccagc tgagtctcag tgcattggtc tggcctccag gactgaccag  20400
20401  gccacgtgag gggggcaaca ggggcttcgg gatgcagtgg ggtcacacag gatctctcca  20460
20461  tccccagaga aaggtgggca tagaacccat ggattcgagc tgcagagatt caagaatcgc  20520
20521  acacgaatta ttgccctgaa tgggacccac cctgttgagc aatgtcccat cccagggcac  20580
20581  ctctttgagc ctgaaggggg tggtgctgtt tccctaggtt tgggtcaagg ctgagctctg  20640
20641  gccagtgcct ggtggtgctg tagtcctgtc atggactcgt tagctttacg ccaaggggtc  20700
20701  agcccacgtc ctactgggga tctccccttc cctgtggctg gaagtcaccc cttccccatt  20760
20761  ggcaagtgtc aggaagggtg acctcctgag gtggaagtcc tgttgagggt cttgtccctg  20820
20821  gaatatgcca cgcatgctgc ttctgagcca tggggtcacc tccagggtag cgggtcttgg  20880
20881  gcccaaggaa aggagaagtc accatgtgtc ccccgattag ccaagtgcgg ccctgctctg  20940
20941  tgtttaggag gtgtgtgggg catggatggg gacccaccag agaaagcatg tggcccaggg  21000
21001  accccaggtt gcaatttcta ggacatgctg ggatagggca cctgtgtggg tgtccacagt  21060
21061  gcacagggat aggctatgtg acttgcaggt ctgcagcggc atctggcatc caggccagcc  21120
21121  tccttggtgg gccgtgaact gaatggtggc gctggcctgt gcccagtata tctggtatga  21180
21181  ccctggggtc gtgtggggga gccggcatgg gcagtggagg tgcttatggg acctgcagta  21240
21241  ggacacagtc ggggcttctt gcccaagccc agtgacccgc ttgccctgtc cttccagggt  21300
21301  tcggtggctg agagagcttt tgttgccctg tgtccgtgac gggccagtgt tctgcatgca  21360
21361  tcccatcaca tggatccatg gagggtgagc atccctgggc tgacacaccc caccttctgc  21420
21421  ccccatggag gggtgaggtt gtgttttcac acctgtctta ctcctgtttc cccagatgtt  21480
21481  gagcccagag gaagacttgc actgggccca atggccccag gtcagcgtcc atcagccagg  21540
21541  tgtccagccc ctggtgcact gaagatcggg cccttcctgg tgccctggtc tcctgcattg  21600
21601  agctgtggtg agcacatccg gatcctgctg gatgcgtgtg cggggaaggg ggtgccctgg  21660
21661  gttgggtcaa tgagaacctt atattgtcct gaagagaggt gataacttaa aaatcatgct  21720
21721  caataatagg attacgctga ggcccagtct aggtgagagg tttggaagag gatgctggga  21780
21781  ttccgaggtc cccaggaggg cccctgtatt tttggctgga gacctggagg ccctgaaggg  21840
21841  catcttgtgg gtgcccaacc ctgtctctgc gctcctcctt gaggcagccc aggctccctg  21900
21901  tgcaggcttg gtgtcagccc tccagttccc tgggtttgag gcacatggga agctcctttc  21960
21961  tgagccccgt tctcctcttg tgtctttcag tgagctcttc cacatggaag acccctgtca  22020
22021  ttgactggca taggtgagtg gctggcatca tgggccatga gccaggccgc gtgaggtcgc  22080
22081  caagggtcag ccttcgggaa agaagggttt cctcagggag ccaacctgaa tccccactgg  22140
22141  gaagatatgg gttctccagg agggcgactt cctgggaaac aagaaccaag gaggtcccct  22200
22201  tccctgaagc cctgcagggg tgacggtggt ccaggcagga aagggttcct tcagttccac  22260
22261  ccagggcagc tcccagctga ggctcggtgc ttgcgtctgg acttaaggac tgccctggcc  22320
22321  atatgagggg tgccacagtg gctctggggt gccatggggt cacacaggca ctctctgtcc  22380
22381  ctggagaaag gtgggtgatt gggcccatgg agttgagctg ttgagatgca agttttgcac  22440
22441  ctgacacatg gccctgaatg ggacccaccc tgttgagcaa tgggccatcc catgggcctc  22500
22501  ttcgagcctg aaggggggcg gtgctgtttc actgggttta ggtcaaagct gacctctggc  22560
22561  cgccacctgg tggtgctgca gtccagccct tggactcgtg ggctttgggc caagggggca  22620
22621  gcctgcatcc cactgaaagt caccccttcc ctgtggctgg aagttatccc ttcctcatgg  22680
22681  gcgagtgttg ggaagggtgg cctcctgaag tgggaaggcc cgctattgag ggtctgctcc  22740
22741  tggcaatttg ctgcccatgc tgcttctgag ccatggagtc accaccagtg tggtggggtc  22800
22801  ttggacccga agaaaggaga agacactgtg ccccccgatt agctgagtgt ggccaggctg  22860
22861  tgtgtttgcg aggtgtgaag ggcatggatg gagactcacc agagaaagca tgtggccctg  22920
22921  gggccccagg ttgtggtttc cagtatgtgc ttggatatgg catatgggtg ggtgcctacc  22980
22981  atgcacaggg actggctatg tgactgccag ctgtgcagca gcatcaggca tacgggccag  23040
23041  cctccttggt tgaccatgaa ctggttgctg gccctggcct gtgcccagta gtcctggggt  23100
23101  gaccctggtg tcatgtaggg gagctggcat gtgtagtgga ggtgctcgtg tggtctgcag  23160
23161  tagggagcag ccctggcttc tagcctgagc ccagtgacct gcctgtcctg tcctttcagg  23220
23221  gttcagtggc ggagagagca tcaggtggcc cacgtctgtg atgggccagt attccacatg  23280
23281  gatctcatca catgggtcca tggaaggcga gcatccctga gctggcacac cccaccttct  23340
23341  gccagcatgg aagggtgagg ttgcatttgg cacctgtcct cttcctgttc ctcgagatgg  23400
23401  tgaccccaga ggaggacttg cattgggccc actgtccccg ggccagtggc catcagccgg  23460
23461  gtgcctagcc cctgttgcac tgaagctcag gcccttcctg ttgccctggt ctcctgcatt  23520
23521  gagcttgggt gagcccatcc ggttgccact ggatgcctaa gcagggaggg gggttccctg  23580
23581  ggttgggtca atgatgagaa ccttacattg ttctgaagag agatgatgac ttaaaaatca  23640
23641  tgctcaatag gattacgctg aggcccagcc taggtgagaa ttttggaaga ggacgctggg  23700
23701  atccctaggt ccctgacagg gccactgtat tttgggctgg agacctggag tccttgaagg  23760
23761  gcatctggag ggggcccaaa cctgtctcta cgttcctcca tgaggcagtc caggctccct  23820
23821  gtgcgagctt cgtgtcggtg ctcagattcc ccttggtggt gcatgtgggt ggctcatccc  23880
23881  tgagcccctg ttctcccctt gtgtctttca gtgaactcgt ttgcccagga ggacccctgg  23940
23941  ccttgagcag cataggtcag tggatcctac tggggtcatg ggccatggac caggccacgt  24000
24001  ggggtcactg agggtcagct atcaggacag gagggattcc tcagggagac aacctgaatc  24060
24061  cccactggtg agggattggt tctccagaag ggccgcctcc ttgggaatct gacccaagga  24120
24121  ggacaccttc cctgaagtgc tacaggagtg acattggtcc aggcaggaaa gggttccatt  24180
24181  agtcccatgc aggtcagctc ccagctgaga cttggtgcta gggtctggcc ttgaggactg  24240
24241  cccaagccac atgaaggtgg ccccaggctg tgatttttgg tgcgtgcttg gagagggagt  24300
24301  ctgggcaccc tccctgcaca ggggcaggct gtgcgtctgc caggtctaca gtggcgccta  24360
24361  gcttcagagc aagcttcctt ggttggcctt agctggttgg tggccctggc tcctacccag  24420
24421  gggtcacaat gcagcccagg aagtgcaggg aagccggctt ggacagtgga ggtgctccag  24480
24481  gggcctgcgg tagggcacag cctcggcatc ttgcctgagc ctagttactc gcctgtcctg  24540
24541  tccttccagg gtttggtggt ggggagatac aagggttccc caggtccata actgtcctcg  24600
24601  tttcacatgg atcccatcac atgagtccac ggatgtagag catgtgtagc cagcagcccc  24660
24661  tccccgcttt cctgcatgga atcttaaggc cctatttgga cacctttccc cgtccctcca  24720
24721  gatggtgagc acagaggaag aattgcgtta ggccctttgg ccccggacca gtgtctgcca  24780
24781  gccacgtgct cagcctcccg tgcgctaaag ctcaggtcct tcctgtcatc ctggtatcct  24840
24841  gcactgaggt gtggtgagtc catccaggtc cctctggatg tgtgagtggg gatgggggtg  24900
24901  tcctgggttg ggtcgatgat gagaacctta tattgtcctg aagagaggtg atgacttaaa  24960
24961  aatcatgctc aataggatta cgctgaggcc caacttaggt gagaattttg aaagaggatg  25020
25021  ctgggaatca caaggtcccc ggcaggacca ctgtatttta ggcgggagac ctcgaggccc  25080
25081  tgaagggcat atcatggagg ggtacccaac ccagtctgtg ctcctccatt aggcacacca  25140
25141  ggcttcctgt gtgggcttgg tgtctgcact cagcttcccc gggggtggga cacattggtg  25200
25201  gctccttcct gagtcgcatt ctcctctgtg tctttcagtg agctcttccc cccagcaggc  25260
25261  cccctgggat tgactggcaa aggtgagtgg atactgctcg tgtcatgggc tgtgagccaa  25320
25321  gctgcgtggg gtccccaagg gtcagccctc gggtcacctg ggtttcctca ggagctgatc  25380
25381  tgaatcctga ctggggatgt gttctccagg agggcagctt ccttgggaat ctgacacaag  25440
25441  gaggaggcct tctctggagc cctgcagggg tggtggtggt ccaggcagga aagggtttcc  25500
25501  tcagctccac acaggacagt ggagctgggc agtgctcagc tcagacttgg tgctcaggtc  25560
25561  aggcctctag gatggccagg ccacatgacg ggggccacaa gggctccagg gcaccacaga  25620
25621  catctcatgg gggctctcca accctggaga agggtgggca atttggccca ttgggtcggg  25680
25681  tcatggagct tcaaggattg caccaaaccc atatccctca atgggaccga ccctattaag  25740
25741  caatgggcca tcccagtggc acctctttga gccatgtggt gggtggcgct gtttctctga  25800
25801  ggttgggtca agactagctc cggccagtgc ctgatggtgg tgcagtccag tcctgggact  25860
25861  cgtgggcttt gggccaaggg tgcagcccgt gtcctactgg ggatcacccc ttccttatga  25920
25921  gggagtggtg ggaagggtat cctcctgagg taggaaggcc cgctgtggaa ggaactttcc  25980
25981  tggaaatttg cagtccagac tgcttctgag ccatgaggtc atctccgggg tggcggggtc  26040
26041  ttgggcccaa ggaaaggaga agacaccata tgtctcccga ttggttgagt atggctccac  26100
26101  tctgtgtgtg ggaggtgttg tgtggggcat ggattgggac ccaccagaga aagctcgtgg  26160
26161  cactggaacc ccaagctgca atttccagtg caccttggga aggggactgg gtgctcaccc  26220
26221  tccatgcaca gggcaggctg tgcagctgcc aagttggcag tggtgcgtgg catccgggcc  26280
26281  agcgtccttg gttcgctgtg agctggttgg tgtccttgac gcctgcccag gggtcccagt  26340
26341  gctgcttggg gtcatgaggg gagccagcgt gggcaaggga ggcctgcagt agggcacagc  26400
26401  ccgggggtct tgcctgagcc caggatcctg ccggccctgt ccttccatgg ttcggtggct  26460
26461  gggagggcaa agggtccccc acgtctgaga cacatcagtg tttcacatgg atctcatcac  26520
26521  atgggtccat agagagagag caagcgtgag ctgacacccc ccaccccctt ccctgtatag  26580
26581  aggtctgagc ccctggttgg acacatgtct tcctcctgtc cccccagatg gtgtctgtgg  26640
26641  aggaagactt gccattgggt tgctggcccc aggccagtgg ttgtcatcca ggtgcccagc  26700
26701  cttggtgcac tgaagctcag gcccttcctg gtgctctggt ctcctgcact gagctgtggt  26760
26761  gagcacatcc gggtcccact ggatgggtgt gtgtggtggg gggtgccctg ggttgggtcg  26820
26821  atgatgagaa ccttatattg tctgaagaga ggtgatgact taaaaatcat gctcaatagg  26880
26881  attacgctga ggcccagcct aggtgagaat tttggaagag gatgctggga attacaagtt  26940
26941  ccctgtgaag tccactgtat tttgagctag agacctggag gctctgaggg catctggagg  27000
27001  gtgcccaacc ctgtctctgc actcctccat gaggcagccc aggctcactc tgtgggcttg  27060
27061  gtgtcggcgc tcctgttacc caagggtggg gtactttggc atctcctccc tgagccccca  27120
27121  ttctcccctg tgtctttcag tgacctcttt tgcccggcag accccctggc attgaccagc  27180
27181  ataggtgagt ggatcctgct ggggtcatgg gtcatgagcc aggctgtgtg gggttgccga  27240
27241  gcatcagcct ttggctgcaa gggtttcctc aggaactgac ccgaatgccc acctgggatg  27300
27301  ggttctccag gagggcagct tccttaggaa tcggacccaa ggaggatacc ttccatgaag  27360
27361  ccctgcaggg gttgtggtgg tccaggcagt aaagggtttc ctcagcccca tgcagggcag  27420
27421  cacccagctg aaactcggtg cttaagtcag gcctctagga tggcccgtcc acatgagggg  27480
27481  aaccacaagg gcactggggc gccaaggggg tcttatgggg gctctccgac cttggagagg  27540
27541  tatgtgtgat tcggcccatg aggtcaggtt ttggattttc aaggatctct ccaaacccat  27600
27601  ggccctgaat gggaccgacc ctattaagct atgggccatc ccagtggtgc ctctttgagc  27660
27661  caagtgtggg gtggcactgt ttccatgagg ttgggtcaag actagctctg gtgaccccat  27720
27721  gatggtgctg cagtctggcc ctgggactcg tgggctttgg gccaagggta tagcccatgt  27780
27781  cccaccaggg gccacacctt ccttgtgggc aagtggcgga cagggtgtcc tcctgaggtg  27840
27841  agaaggcctg ctgtggaagg acctgtccag gctgcttcca agctatgggg tcacctacag  27900
27901  ggtggtgggg tcaaggaaag gagaagacac catgtgtctc ccgattggct gagtgtggcc  27960
27961  ccactctgtg tgtgggaggt gttgtgtgag gcatggatgg ggacatatca gagaacacac  28020
28021  gaggccctgg gtccccaggc tgcaatttcc ggtgtggtgt ggagcagggc ctgggtgctt  28080
28081  gccctccaca cacaggggca ggctgtgcta ctgccagatt ggcagcagta cgtggcatcc  28140
28141  aggccagcct ccttggttgg ccgtgagacg gtaggtggcc ctggctgaca cccaggggcc  28200
28201  agtacagccc tggggtcatg tgaggcaact ggagtgggta gtggaggtgc tcaaggtgcc  28260
28261  tgcagtaggg catagccagg gcgtcttgcc tgagcccagt gacctacctg ccctgtcctt  28320
28321  ccagggttca gtggtgcaga gggccaaagt tcccctgtgt ccatgacaca tcagtgtttc  28380
28381  acatggatcc catcacatgg gtccatggtg ggagagcaat cgtgagctag catcccccac  28440
28441  ccccttcctg catggaggcg tgaggttcca tttggacaca tgtccacctc ctgtccccca  28500
28501  gatagtgaga ctggaagaaa actttcattg ggcccgctgt cccggggtga gtggtcatca  28560
28561  gtcaggtgcc cagcccttgg tgtggtgaag ctcaggctct tcctggcgcc ctggtctcct  28620
28621  gcacggagct gcggtgagca catccgggtc ccgatggatg catgcgtggg gatggagggc  28680
28681  gtgccctgag ttgggtcaat gatgagaacc ttatattgtc ctgaagagag gtgatgactt  28740
28741  aaaaatcatg ctcaatagga ttacgctgag gcccagctta ggtgagaatt ctggaagagg  28800
28801  atgctgagat ccgaagtccc ctggaagggc cactgtattt tgggctggag tccttgaggc  28860
28861  cctgaaggac accttcgggg tgcccaaccc agtctctgca ctcctctgtg tggcagccaa  28920
28921  ggctccttgt gcaggcttgg tgttggcatt ctggttccct gggggtggag cacatcgacg  28980
28981  gctcctccct gagcccccgt tcttctctgt gtctttcagt gagctcttct acccaggcgg  29040
29041  gcccctgccc ttgagcggca taggtgagtg gatcttgctg gggtcacggg ccaagagcca  29100
29101  ggccacgggg ggtcgctgag ggtcaccttt caggccacga gggtttcctt agggagctga  29160
29161  cctgaatccc caccagagat ggatggtttc tccggaaggg cagcttcctt gttaattgat  29220
29221  cccaagaagg acgccttccc tgaaaccctg caggggtaat ggaggcccag gcagcagaga  29280
29281  gttccttcaa cccaatacag tgcagcagct tgttgccttg atgctccccc tccctggaga  29340
29341  aaggtgggca tagggcccgt ggagttgagt tgcagagatt taaggatcgc acaggactta  29400
29401  ttgacctaaa tgggactgac cctgttgagc aacgtgcact tggtgcatgg gtcaggtgtg  29460
29461  gagcactgcc caggccacat gaggggtcca ctgggtctct gggggccacg ggtgttatgc  29520
29521  aggagctctc cgtccccaag gcttgcaggg gggtaggatg tcggtgatcg agcttatgca  29580
29581  gtcaggccgt gaagattcaa ggattgggcc caacccatgg ccctgatggg accgaccctg  29640
29641  ttgagcaatg ggctatccca ctggtgcctc cttgagcctg gtgggggcag tgcggcctca  29700
29701  gtgggcttgg atcaaggctg agctctggcc agcacctggt gtttggccct gggaatcgtg  29760
29761  ggctttgggc caagggttca gcctgtgtcc cactggagtt catccctacc ggaagtggag  29820
29821  tggatggaag ggtggcatcc tgtggtggaa gacccaccgt taagggtcct gtcctggcaa  29880
29881  tttgatgccc aggctacttc tgagccatgg agtcacctcc agggtagcag ggtcttgagc  29940
29941  caaaggaaag ttgaggacat catgtgtcct ctgattggcc gagcgtggcc cagctctgtg  30000
30001  tttaggaggt gtgcggtgca tgaatgggga cccaccagag aaggcatgtg gccctggggc  30060
30061  cccaggatgt gatttctggt gtgtgcttat aaagggtgcc tggatgggtt catttaatgc  30120
30121  ccaggggcag gccatgtgac tgccaggtct gcagtggtac gtggcatcca ggccagcctc  30180
30181  cttgatttgc tgtgagctat ttggtgccca tggccctgcc cagtggtcct gatgcagccc  30240
30241  agattcgagc aggggatttg gcgtgggcag tggaggtgct ccagggtcct gcactagggt  30300
30301  gcagcctggg cgttttgctc gaaccctgtg accctcctgc cccgtccttc cagggttcag  30360
30361  tggccaaggg ttcctcgcgt aaatgaccat cactgtttta catggatctc atctcatgag  30420
30421  tccatggagg gagagcatgt gtgagccagc accccctgcc cactttcctg catggaggca  30480
30481  tgaggccttg tttggacacc tgtcccccac ccttccagat ggtgacccca gaggaagact  30540
30541  tgcgttgggc ccactggctc tgggctcagc ccctggtgag ctgaagctca ggcccttcct  30600
30601  ggcaccctgg tctgctgcac tgagctgcgg tgagcctatc tgggtcccac tggatgcatg  30660
30661  ggttgcgggg cagtggaggg tgatgccctg ggttgggtcg atgatgagaa ccttatattg  30720
30721  tcctgaagag aggtgatgac ttaaaaatca tgctcaatag gattacgctg aggcccagcc  30780
30781  taggtgagaa ttttggaaga aggtgctggg atccggagtt ccctggaatg accaatgtat  30840
30841  tttgggctgg agaccttgag gccctgaaca gcagcatctc gtgggggccc aaccccttct  30900
30901  ccgtgctcct ctgtgaggca gcccaggctc cctgtgtggg cttggtgtta gtgctccggt  30960
30961  tctgtgaacc cccattctcc ccttgtgtct ttcagtgagc tcttccaccc aggtgcaacc  31020
31021  ccctggcatt gaccagcata ggtgagtggt cccgctgggg tcatgggtca tcagtcatgc  31080
31081  agtgtggggt caccaagagt cagcctttga gacaggaggg tttccacagg cagctgacct  31140
31141  gaatccacac catggaaggg taggttggtc ctccaagagg gctgtttttt tgggaatcgg  31200
31201  acccaaggat gatatctttc ctgcagccct gcagtgatga cggtggtcca ggcaggaaaa  31260
31261  gtttccttca atctcatgca gggcagctcc cagctgagtc tcagtgcact ggtctggcct  31320
31321  cgaggactga ccaggccacg tgaggggggc cacaggggct ttgggatgcc atggggtcac  31380
31381  acaagagctc cccatccctg gagaaaggtg ggcatagagc ccatggagtt gagctgcaga  31440
31441  tatttaagga tcacacagga tttatagccc tgaatgggac cgaccctgtt gagcaatgtg  31500
31501  ccatccatcc tatggtacct ctttgggcct ggatggggtg ttgctgtttc cctaggtttt  31560
31561  ggtcaaggct gagctctggc cagtgcctgg tggtgctaca gtccagccac ggacttgtta  31620
31621  gctttaggcc aagggatcag tccacgtcct gctggggatc tccccttccc tgtggctgga  31680
31681  agtcacccct tccccattgg caagtgtgag gaagggtggc ctcctgaggt ggaaggcctg  31740
31741  ctgttgaggg tcttgtccct ggaatatgcc acccacactg cttctgagcc atagggtcac  31800
31801  ctccaggata gtgggtattg ggccaaagga aagaagtcac catgtgtccc ctgattagcc  31860
31861  aagtgtggcc ctgctctgtg tttaggaggt gtgtggggca tggatgggga cccaccagag  31920
31921  aaagcatgtg gccctgggac tccaggttgt gatttccagt tcatgctggg atagggcacc  31980
31981  tggatgggtg cccacaatgc accggggcag gctatgtgac tgccagcttt gcagcggcat  32040
32041  ctggcatccg ggccagcctc cttggttggc catgaactgg ttggtggccc tggcctgtgc  32100
32101  ccagtagctc tgtcgtaatc ctggggtcat gcgagggagc cggcatgggc agtggaggtg  32160
32161  ctcgtgggac ctgcggtagg acacagccag gtcttcttgc ccgagcccag tgacccacct  32220
32221  gccctgtcct tccagggttc agtggttgag agtacagggt gacttgtgtc tgtgacaagc  32280
32281  cagtgttctg catggatccc atcacgtgga tccatggacg gcaagcatcc ctgagccgcc  32340
32341  acaccccacc ttctgcctcc atggaggggt gaggttgtgt gtggacgcct gtcctactcc  32400
32401  tgtttcccca ggtattgagc ctggaggaag acttgaattg gtcccaatgg tcccaggcca  32460
32461  gcatccatca gctaggtgct gagcccctgg tgcactgaag attgggcact tcctggcacc  32520
32521  ctggtgtgct gcaccgagct gtgatgagca catccgggtc ctgctggatg catgcgccgg  32580
32581  gaaggacgtg ccctgagttg ggtcgatgat gagaacctta tattatcctg aagagaggtg  32640
32641  atgacttaaa aatcatgctc aataggatta cgctgaggcc cagtctaggt gagagttttg  32700
32701  gaagaggatg ctgggatcct gaggtcccct ggtagagcca attgtatttt gggctggaga  32760
32761  cctggaagcc ctgaagggca tctgggaggc ccaaccctgt ctctgtgctc ctccatgagg  32820
32821  cagccctggc tccccatgta ggcttggtga tggccttcct gttccctggg ggtggggcac  32880
32881  atgggtagct cctccctgac ccccattctc tcctgtgtct ttcagtgagc tcttccccac  32940
32941  aggtgggccc cctggcattg actagcatcg gtgagtggat cctgctgggg tcgtgggccg  33000
33001  tgcaccaggc tgcatggggt caccaagtat tagccttcag gacaggaggg tttcctcagg  33060
33061  gagtcgacct taatcctcac ctgtggagag atgggtttgt cctctaggag ggcagcttcc  33120
33121  tgggaaatca gacccaagac gatgccttcc ctgaagccct gcaggggtga cggtggtcca  33180
33181  gtctggaaag ggttccttca gtctcatgca gggcagctcc cagctgacac ttggtgtgag  33240
33241  agtctgtcct tgaggactgc ccaggacaaa tgagtgggac aacagaggct cccggatacc  33300
33301  acagggatca ctcaggggct ctccgtccct ggaaatgggt gggcgatcgg gcccatgggg  33360
33361  tggggctgcg gagattcaag gatcgtgccc tgctcatggc cctgaatgca aatgaccctg  33420
33421  ttgagcaatg ggtcacacca gtagctcctt tttgagcctg gtgggtggcg gctcagcttc  33480
33481  aactggttgg gtcaaggctg agccatgact ggtgctttgt ggtgccgcag gccaaccctg  33540
33541  ggactcatgg gctttgggtc aagggtgcag cccgcctgct gctgggggtc accccttctt  33600
33601  cgaggtcagt ggcgggaagg gtcacgtccc gaggttggaa agccccctca tgagggacct  33660
33661  gtcctgggaa tttgttgccc aggctgcttc tgagccatgt ggtcacttcc gggtggcggg  33720
33721  gtcttgggcc caaggaaagg agagggcacc atgtggctcc tgattggctc agtgtggccc  33780
33781  agctctgtgt ttgacagggg tctggggtgt ggatgaggac ccaccagaca aagcacgtgg  33840
33841  ccctgggccc aggctgtgat ttctggtgcg tgcttggaga aggatcctgg gcaggcattc  33900
33901  tctccaaaca ggggcaggtt gtgggactgc cagattggca gcagtgcctg gcatccaggc  33960
33961  cagcatcctt ggttggctgt gagctggttg gtgaccttgg accctgccca gggtttccgt  34020
34021  tgtggtccag agtcatgcag tggggccagt gtgagcagtg gaggtgctcc aggggcctgc  34080
34081  tgtatggcac agccagggca tcttacccaa gccctcctgc actggtctcc tgcactgagc  34140
34141  tgtggtgagc ccatctgggt tcctgtgatg cctgtgcggg gagggggttg ccctgggttg  34200
34201  ggtcgatgat gagaaactta tattgtctga agagaggtga tgacttaaaa atcatgctca  34260
34261  ataggattac gctgaggccc agcctaggtg agaattttgg aagaggatgc tgggaattat  34320
34321  gagttccctg gcagaaccac tgtattttgg gctggagacc tggaggctct gagggcatct  34380
34381  ggagggtgcc caaccctgtc tctgcgctcc tccgtgaggc agcccaggct cactatgtgg  34440
34441  gcttggtgtt ggcactcctg ttacccgggg gtggggcatt ttggcatctc ctttctgagc  34500
34501  ccccaatctc ccctgtgtct ttcagtgagc tcttctgccc agcagcctcc ctggcagtga  34560
34561  ccagcatagg tgagtggatc ctgctggggt aatggcccat gagccaggct gtgtggggtc  34620
34621  accaagcatc agccttcagc cataagagtt tcctcaggag ctgacccgaa tgcccacctg  34680
34681  ggatgggttc tccagaagag tggcttcctt ggaaatcata cccaaggaag ataccttccc  34740
34741  tgaagccctg caggggttgc agtggtccag gcagtaaagg gttttctcaa cctcatgcag  34800
34801  ggcagtgccc cactaagact cagtgctctg gtcaggcctt taggatggcc aggccacatg  34860
34861  agaggggcca caagggctct ggggcaccaa ggggttcttg caggggctct tcaaccttgg  34920
34921  agaggtgtgt gtaattcagc ccatgaggtc aggctgtgga ttttcaagga ttgcaccaaa  34980
34981  cccatggccc tgaatgggac aaaccctaat aagttatggg ccatcccagt ggtgcctctt  35040
35041  tgagccaagt gtggggtggc actgtttcct aagggtgagt caagactagc tctggctggc  35100
35101  acctgatggt ggtgcaatcc tgccctggga ttggtgggct ttgggacatg ggtacagccc  35160
35161  atgtcccatt ggggtcaccc cttcattgtg gacaggtggc gggaagcatg tcctcctgag  35220
35221  gtgggaaggc ctgctgtgga agaccctgtc tcagaaattt gctgtcttgg ctgcttctga  35280
35281  gctatggcgt cacctctgtg gtggcgggag tctcgggtga atggatcctg ctggggtcat  35340
35341  gggccatgag ccaggccggg gtggggtccc tgagcgtcac ctttcgggtc atgagggttt  35400
35401  cctaagggag ccgacctgaa tccccaccag ggatgaatgg tttctctggg aagcaggttt  35460
35461  ccttggaaat cagtcccaag aaggacacct tccctgaaac cttgcagggg taacagaggt  35520
35521  ccaggcaaga gagggttctt tcaacccaac gcagtgcaga tcctagctga gacttggtgc  35580
35581  acaggtgagt cctggaggac tgcccaggcc acatgagggc atccacaggg tctccgtggc  35640
35641  caggagtctt atacgggagc cctctgtccc cgaggcttgc agaggggttg ggtgtgggtg  35700
35701  atctggctta cggagtcagg ccgtgaacat tcaagggtcg ggaaccaccc atggccctga  35760
35761  atgggaccga ccctgttgag caatggccat cctggtggtg gcaccttgag cctggtgggg  35820
35821  gtggcgctgc ctcagtgggg ttgggtcaag gctgagctct gcctgtcacc ttgtggttgg  35880
35881  ccctgggaat catgggcttt gggccaaggg tgcagcctgc gtcccgcttg aggtcactcc  35940
35941  tacctgaagt ggagtggccg gaagggtggc atcctgtggt gggagaccca cggtcaagga  36000
36001  tcctgtgctg gcaatttgct gcgcagcctg gttctgagtc atggggtcac ctccagggtg  36060
36061  acagggtctt tgtcaaaggg aaggagagga cattatgtgg cccctgattg gccaagcatg  36120
36121  gcccagctct gtgtttggga ggtatgcggt gcctgaatgg ggacccacca gagaaggcac  36180
36181  atggccctgg ggccccagga tggtatttct ggtgtgagct tataaagggt gcatggatgg  36240
36241  gtgcattcca tgcccagtgg cgggttatgt gactgccagg tctgcagtgg cacatggggt  36300
36301  ccgggccagc ctccttggtt tgccatgagc tggttggtgg cccaggccct gcctagtggt  36360
36361  ctcattgcag cccagagtca tgtgggggag ctggcgtggg cagtcgaggt gctccagggt  36420
36421  cctacagtag ggtgcagcct gggcgtcttg ctggaatccc atgacccacc tgccctatcc  36480
36481  ttccagggtt gagtggcagg gagggccaag ggttcctcgt gtgcatgact gtcactgttt  36540
36541  tacatggatc tcatctcatg agtccatggt gggagagcat gtgtgagcca gcacacccta  36600
36601  cccactttgc cctatggagg cacaaggccc tgtttggaca cctgtccccc acccctccag  36660
36661  atgctgaccc tggaggaaga attgcactgg gcccactggc cccgggaaaa tgtccctcag  36720
36721  ccaggtgctt agcccctggt aatctgaagc tcaggccctt cctgatgccc tggtctcctg  36780
36781  cactgagctg tggtgagcac atctgggtcc caatggatgc atgcatgcgt tgtggggtgg  36840
36841  tggtgtcctg ggttgggtcg atgatgagaa ccttatatgt tctgaagaga ggtgatgact  36900
36901  taaaaatcat gctcaatagg attacgctga ggcccagcct aggtgagaat tttggaagag  36960
36961  gatgctggga tttctaggtc cctgtcatgg gcactgtatt ttggactgga gacctccggg  37020
37021  ccctgaacag catctcgggg gggactctac cctgtctcca cattacatgt gaggcagccc  37080
37081  aggctccctt tgtgggcttg gtgtctgcac tctggttccc tgtggtaggg cagcttgctg  37140
37141  ggtccttcct gagcccctgt tctccctttg tgtcttctgt ctttcagtga gctcttcagc  37200
37201  ccaggtgggc tccctgacac tgatgcgcat aggtgagtgg attctgctgg catcatgggc  37260
37261  catgagccaa gctgcgtagg gtcaccaaag gtcactcttt aggccacgtg ggtttcctca  37320
37321  gggagccgac ctgaatcccc accaggttgg gacagtttct ccaggaggct ggcttccttg  37380
37381  ggaatcagac ccaagacaat gccttccctg aagccttaca ggggtaacag ttgtccagac  37440
37441  aggaaagggt cccctcagtc ccattgaagg cagctcccag ctgagactca gtgtgcgagt  37500
37501  ctggcctcaa ggatggccca ggccacatga aggaggccac aggggctctg gggtgccaca  37560
37561  ggggtcacac gagagctctc tttccctgga gtggggtgct cgaatgagcc catggggtca  37620
37621  ggctgcagag attcaaggat cgcatcccaa ccgtggccct aaatgcgacc gaccatgttg  37680
37681  agtaatgggc catctcagtg gggcctcttt gagcctggtg gggggcgggg ctgtttccct  37740
37741  gggtttgggt caaggctgag ctctggccag cgcctggtga tgctgcaggc cagcccaggt  37800
37801  tcttgtgggc gttggtccat tcggcagccc tgtcctcctg gaggtcaccc cttgcctatt  37860
37861  ggtgattggc tggatcctga ggtggaaaga cctgctgttg atggtcctgt cccaggaatt  37920
37921  taccacccag gctgcttctg agccatgggg tcacctccag ggtggcggag tcttggggct  37980
37981  aagaaaaaag aggacactat gtagcccacg gttggccaag ggtggcctga ctctgtgttt  38040
38041  gggacatgtg cggggcatgg atagggaccc gccagagaaa gcacgtggcc cggggactcc  38100
38101  aggcttcgat ttcaggtgtg gcttgcaaat agcacctagg caggtgccca ccacgccctg  38160
38161  gggcaggcta tgcaacttcc atctccacag tggcgcatgg cttctgggcc attctccttg  38220
38221  gttggccatg agctgattgg ttcccctggc ctgtgccctg tggtcccgga gtggctctgg  38280
38281  gatcgtgtgg ggcagccagc atggacagtg gagatgctat caaggccttc agtagggtgc  38340
38341  agcccaggtt tcttgcctga acccagtgac ccacctaccc tgtgttttca gggtttgctg  38400
38401  acagggaagg ccaaacgtgc cccacgtcca tgctaggtca gtgttcctca tggaccccat  38460
38461  cacatgggta tcccttaccc cttccccaca tggaagtatg aggctctgtt tggacacatg  38520
38521  tcctcttcct gtccccccag atggtgagcc tggaggaaga cttgcattgg gcccaatgga  38580
38581  cccaggccag tggccatcag ccaggtgccc accctggtgt gctgaagcgc gggacctacc  38640
38641  tgttgtcctg gtttcctaca ctgagctgag gtgagcacat ctgggtccct ctggatgcat  38700
38701  gcatggggcg gggggtgccc tggtttgggt caatgatgag aaccttatat tatcctgaag  38760
38761  agaggtgatg acttaaaaat catgctcaat aggattacgc tgaggcccag cctaggtgag  38820
38821  aatttggaag aggatgctgg gatcccaaag tcccagtagg ggactttatt tatttatttt  38880
38881  gggctggagc cctggaggcc ctgaagggca tctggggggc ccagccctgt ctctgtgctc  38940
38941  ctccgtgagg cagcccagcc tccctgtgtg ggcttgctgt tggtggtcca gttccttggg  39000
39001  gcggggcacg tggacagctc ctccttgagc ccccctgctc cacttgtgtc tttcagtgag  39060
39061  ctcttcaacc caggcggggc accctggcat tcaccagcat aggtgagtgg atcctgctgc  39120
39121  catcgtgggc catgggccag gctgggtaga gtcactgagg gtcagccttc gggacaggag  39180
39181  agtttcctca gggagcgaac ctgaatcccc accagggagg gataggttgg tcctccagaa  39240
39241  gggtggcttc ctgagaaatc ggacccaagg gggacgcctt ccctggagcc ctgcagtgat  39300
39301  gacggtggtc caggcaggag agggttcctt cagtctcaca catagtagct cccagctgag  39360
39361  tctaggtgtt cgagtctggc cttgaggact gcccaggcca cctgaggggc caacagggac  39420
39421  tctgggacac catgggggtc acataggagc tctccattca tggagaaaga tggatgatag  39480
39481  ggcccatgga gtcgagctgt ggagatttaa ggattgcgcc caatgtatgg ccctgaatgg  39540
39541  gacagaccct gttgagtaat gagccattct atgggcctca tcgagccttg agcggggcgg  39600
39601  tgctgtttcc ctatgtttga gtcaaggctg gactctggcc ggtgcctggt ggtgctgagg  39660
39661  tctggccatg gactcgttgg ctttgggcca aggggtcagc ctgctccccc tggaagtccc  39720
39721  cccttccccg tggctggaag tcatcccttc ccaaggggca agtgtcggga atggttgcct  39780
39781  cctgaggttg caaggcctgc tatctagggt cttgtctttg gaatatgctg cccatgctgc  39840
39841  ttctgagtca tggggtcacc tccagggtag cggatcttgg gcccagggac agaagatgcc  39900
39901  gtgtgtcccc tgattagctg attgtagccc tgctctgtgt tcaggaggtg tgtggggcat  39960
39961  ggatgcagac ccaccagaga aaactgtggc ccttagaccc caggttgcaa tttccattat  40020
40021  gtgctgggat agggcatctg ggtgggcacc cactatgcac agagataggc tatgtgactg  40080
40081  ccagggctgt agcggcatct gacatctagg ccagcttcct tggtttcctg cgaatgagtt  40140
40141  ggtggccctg gcctgtgcct agtagttctg gggtgacccc gggtcgtgtg ggggagccag  40200
40201  caggggccca gtgaccagcc tgccctgtcc ttccagagtt ctgtggctaa gagagcactg  40260
40261  ggtaccctgt gtccgtgatg ggccagtgtt ccgcatgcaa acgatcacat gggtccatgg  40320
40321  agggcaagca tacttgaact gccacacccc accttctgct cacatacagg agtgaggttg  40380
40381  tgtttggaca gctgtcctac tcctgttccc ctagactgtg aaatgggagg aagaattgtg  40440
40441  ttgggcccaa tggccctggg ccagtatccg tcagcctggt gtccagcccc tggtgtgctg  40500
40501  aagctcatgc ccttcctggt gccctagttt cctgcactga gcttggtgag cccatttggg  40560
40561  tactgctgga tgcatgggtg gggagggagg tgccctgggt tgggtcgatg atgagaacct  40620
40621  tatattgtcc tgaagagagg tgatgactta aaaatcattc tcaaaaggat tatgctgagg  40680
40681  cccaccctag gtgacaattt tggaagagga cactggaaat caatgaggtc cctggcaggg  40740
40741  ccactataat ttggggtgga gacctggaag ccctgcaggg cacctcgtgg gggcccaacc  40800
40801  ctgtctcttc actcccctgt gaggcagccc aagctccctc tgtaggcttg gtgtcggcac  40860
40861  tctgctttcc tggaggcggg gcattttggc tgctccttcc tgagcccctg ttctcccctg  40920
40921  tgtctttcag tgagctcttt tgcccagaag actccctggc attgatcggc ataggtgagt  40980
40981  gtctcctgct tgggtcatgg gccatgagcc agaccatagg gttgccgagg gtcagcattt  41040
41041  gagccatgag ggtttcctca ggaggcgacc tgaatcccca cctgggatgg gttctccagg  41100
41101  agggcagctt ccttgtgaat ctgagccaag taagatgcct tctctgaagc cctgcagggg  41160
41161  tgccagttgt gcaggcaaga aagggttccc tcagccccag gcagggcagc gcccagcaga  41220
41221  gactcggtgg ttgggttagg cctctaggat gaccaggcca catgaggggg gccacaaggg  41280
41281  ctctggggca caacaggggc ttcgcagggt ctctgcgacc ccaaagagtg gtgggcgatt  41340
41341  cggcccatgg gatcgggccc cagattcaaa gatcacacca cacccatggc cctgaatgga  41400
41401  accgaccctg ttaagcattg gggcatccca ggggtgccac tttgaacctg gtgtggggtg  41460
41461  ccgctgtttg cctgaggttg ggtcgagact agctccggcc agcacctgat ggtggtgcag  41520
41521  tccggccctg agattagtgg gctgtgggcc cagggtgcag cctgtgtccc gctgggggtc  41580
41581  acctcttcct tgtgggcgag tggtggaagg gcatcctcct gaagtgggaa ggcccgctgt  41640
41641  ggaaggaact gtcctggaaa tttgccatcc aggctgcttc tgagccatgg ggtcgcctcc  41700
41701  agagtggcag ggtcttgggc ccaaggaaag gagaggacac tgtgtttccc tcaattagct  41760
41761  gagtgtggcc ctgctctctg tgtgggaggt gttgtgtggg gcatggatag ggacccacca  41820
41821  gagacaacac atggccctcg ggccccaggc tgcaatttct cagtgcatgc ttggagacgg  41880
41881  tcctgggcct cctccatgcc cagggtcagg ctgtgcaact gtcaggttag cggcggcatg  41940
41941  tggtgtctgg gcctgtctac ttcgttgtcc gtgagctgct ggtggcccta gccctttccc  42000
42001  aggggttcag gtgcagccct ggggttgtgt gggacagcca gtgtgggcag tggagctgct  42060
42061  ctggaggcct gctttagggt gcagcctggg tgtcttgccc gagtgtagtg acccgcctgc  42120
42121  cgtgtcctca cggggttccc tagcaggaag ggccaagggt cccctgtgtc tgtgacacgt  42180
42181  gagtgtttcc catgggtccc atcaaatggg tccacggagg gagagcatga gtgaactggt  42240
42241  accccccacc cccaccctct tccccacctg gaggcatgag cccctggttg gacatatgtc  42300
42301  ctcctcctgt acccccagat ggcagcgctg gaggaggact tgtactgggg ccgctggccc  42360
42361  cacatcagtg tccgtcatcc cggcgtccag cccctggtgt gctgaagctc aggcccttcc  42420
42421  ttgtgcccta gtctcctgca ctgagcttgg tgagcccatt cggatactgc tggatgcatg  42480
42481  ggtcgggagg gaggtgccct gggttgggtc gatgatgaga accttatatt gtcctgaaga  42540
42541  gaggtgatga cttaaaaatc attctcaaaa ggattatgct gaggcccggc ctaggttaga  42600
42601  attttggaag aggatgctgg gatcctgagg tccccaggag agccccttta tttttggctg  42660
42661  gagacctgga ggccctgaag ggtatctggg gggcccagcc ctgtccctat actcctctgt  42720
42721  gaggcagccc aggctctctg tgtgggcttg gtgttggcac tctggttttc tgggggcggt  42780
42781  tcaggttgct ggttccttct gaaccattgt tctccccttg attctttcag tgagctcttc  42840
42841  tgctcaggcg ggtcccctgg cattgaccag cataggtaag tggatcctgc tgggttcatg  42900
42901  ggccatgagc cagaccacat ggagtgactg agggtcagcc ttcaggacag gaagatttcc  42960
42961  tcggggagcc aacctgaatc cccaccgtgg agggatgtgt tagtcctcca ggagggtggc  43020
43021  ttcctaggga atctgacccc aggaggacac ctttgctgaa gccctgcagg ggtgatggtg  43080
43081  gtccaggctg gaaagttttc cttcagtctc atgtggggca gctccctgct gacattccgt  43140
43141  gcctgcgtct gaccttgagg actgcccggg ccacatgagt ggggcaacaa gggctccagg  43200
43201  gtgccacggg gattatgagt ggggctctcc atccccggag agaggtgggc aatcaggccc  43260
43261  atgtggtcag gcttgtaggg ttcggtggtg gggagagcca aggtttccct gggtccatta  43320
43321  ccgtcactgt ttcacctgga tcccatcaca tgggtccatg gagggagagc atgtgtgaac  43380
43381  aggcacccct tgctcccttt cccacatgag cccctggttg gacatatgtc ctcctcctgt  43440
43441  ccccccagat ggtggccctg gaggaggact tgtattgggg ccactggccc cacgtcagtg  43500
43501  ttcgtcagcc tggcatccag cccctggtgt gctgaagctc aggcccttcc tgttgcccta  43560
43561  gtctcctgca ctgagcttgg tgagtccatt cggggactgc tggatgcatg ggcgggtagg  43620
43621  gaggtgccct gggttgggtc gatgatgaga accttatatt gtcctgaaga gaggtgatga  43680
43681  cttaaaaatc attctcaaaa ggattatgct gaggcccggc ctaggttaga attttggaag  43740
43741  aggattctcg gatcctgaga tccccagcca ggccactgaa tttttggctg gagtccttga  43800
43801  ggccctgaag ggtgtctgag ggctgctgaa acctgtctct gtgcttgtcc gtgaggcaac  43860
43861  ccacattcgc tgtgtggact tggtgttggc cttcccgttc tccggggatg ggacatactg  43920
43921  tcagcttgtc cctgagtacc cgttctcccc tgtgtctttc agtgagctct tctgcccagg  43980
43981  tggtccccct ggtcttgatg ggcataggtg agtacatcct gctggtgtcc tggtccatga  44040
44041  gccagggtgc gtacggttgc cggaggtcac ctttaggcca tgtgggtttc ctcagggagc  44100
44101  tgacctgaat ccccactggg agggatggtt tctccaggag gatgtcttcc atagaaactg  44160
44161  gttccaagaa ggatgccttc cctgaagctg tgcaggggtg acgatggtcc aggcaggaaa  44220
44221  gggtccattc aacccaatgc agtacagctt ctagctgaga ctcggtgcac gggtgagggc  44280
44281  ttgaggactc ccaggcaaca tgaggggttc cacaggatct ccggaggcca caggtgttaa  44340
44341  gcaggaactc tccatccttg aggcttgctg ggggtggcgg gatggcagca gggtgtgggt  44400
44401  gatcgagttt atggattcag gccaagattc aagggtcagg ccccacccat tgccctgatg  44460
44461  ggaccaaccc tgttgtgcaa tgggctgtcc cactggtgcc tccttgagcc tggtgtgggc  44520
44521  agcgtggctt caatggggtt gggtcaaggc tgagctctgg cccgcacctg gtggttggcc  44580
44581  ctgggaattg tggactttgg gccaagggtg cagcccgcct gcctctggag gtcatcctac  44640
44641  ccagaggtgg agtggccgga agggtggcag gcatcctgtg gtgaaaggcc cactgttgag  44700
44701  ggtcctgtcc caccaatttg ctgttcaggc tgcttctaag ccatgggttc acctccagag  44760
44761  aggcgggatc ttgagcccag ggaaaggaga gggcatcatg tgtcccctga ttggctgaga  44820
44821  atggggagag tgtttgggtg gtatgtggtg catgaatggg gacccaccag agaaggcgcg  44880
44881  tggccctggg ccccaggatg caatttccgg cgtgcttata gagggcgtct gagtggacac  44940
44941  tctccatgcc caggcgcagg ctatgtgact gccaggtctg cagcagtttg tggcatctgg  45000
45001  gctagcctcc ttgattgctt atgagctggt tgatagccct ggcctgtgcc gaggggtcct  45060
45061  ggtgcggccc tggggttgtt caggggaagc cggcatgggc agtggaggtg ctcttggggc  45120
45121  ctgcagtagg gcacagccca ggtgttcttg cttgagcgca gtgaaccacc tgccctttcc  45180
45181  ttccagggtt cggtagcagg gagggccaag ggtcccccac gtccatgaca ggtcagcgtt  45240
45241  cctcctggat cccatcacat gggtacatgc agggagagca tgtgtgagcc ggcactcccc  45300
45301  actctcttcc ccgcattgca gggtgaggcc ctgtttggac ccatcttcca gctatctcac  45360
45361  cagatggtga gcccagagga agaccccgtg gctctgggcc agtgtgcgtc agccaggtcc  45420
45421  ccagccccca gtgtgctgaa gctcaggccc ttcccaacgc cctggtctcc tgcactgagg  45480
45481  tgtggtgagc acaaccaggt cccactggat gcatgcacag ggagggatgt gccctaggtt  45540
45541  gggtcgatga tgagaacctt atattgtcct gaagagaggt gatgacttaa aaatcatgct  45600
45601  caataggatt atgctgaggc ccagtctagg ttaaaattct ggaagaggat gctgggatcc  45660
45661  caagttcaca ggcagggcca ctgtattttg gactagagaa ctcgaggccc taaagggcat  45720
45721  cttgaggggg tccaacctgt ctctgtgctc ctccatgagg cagccctggc tccctgtgtg  45780
45781  gccttggtgt tggtgctctg gttcccaggc gtggcatgtg ggcacctcct tccagagccc  45840
45841  ccattctccc ctgtctcttt cagtgagctc ttccgcccat ttgggccctc tgacattgac  45900
45901  cggcataggt gagtggatcc tctttgggtc atgggtcatg agcgaggcaa agtggggtca  45960
45961  ccatgcatct gccttcgggc catgagagtt tcctaaaagt gtggacctga attcccaccg  46020
46021  gggatgagtt atccagaagg gccacttcct tgggaatcgg acccaagaag gacgcctgtc  46080
46081  ctgaagccca gcaggggtgg tggtggtcca ggcaggaaag ggttcattca gcaccaagca  46140
46141  ggcagctccc atctgagact tggtgcatcg gtcaggcctt gaggactgcc caggacacat  46200
46201  gaggtggcca caggggctcc ggggcactac agggggtctg cagagagggg taggcgattg  46260
46261  ggtccgtggg ggtcatgccg cggagtttca aggacaccca tggccctgaa tgggactgac  46320
46321  cctgttgagt aatgggccat cccaatggca cctccttgag tctggcggtg ggtggtgctg  46380
46381  tttccctggg gctaggtcaa ggctgagctc tggctagtgc ctgtggtgct gcaggctggc  46440
46441  cctagaactc atgggctttg ggccatgggg acagcttgtg tcatgcttgg ggtcacccct  46500
46501  tcccggaggt tgaatggcgg gagtggtggc ttcctaaggt gggaagtcct gctattgagc  46560
46561  aacctgtcct gggaatttgc cacccaggct gcttctgaga catgaggtca cctccagagt  46620
46621  ggcagcatct tgggtccaag gaaagaggag cataacatgt gtccccagat tggttgagtg  46680
46681  tggcctagct ctgtgtttgg gaggtgtgca gggtgtggat ggggatgtat caaagaaagt  46740
46741  acatagccct ggagccccag gctgtgattt ccagtgtgtg cttggagagg ggcaggagca  46800
46801  ggctctcgac tgccaggtct gcagcagcgc gtggcatccg ggcaagcctt ctggttggcc  46860
46861  atgtgctggt tggtggccct ggcctgtgcc cagtggtctc agggtagacc tggcattgtg  46920
46921  cagggcagcc agcagggcag tggaggtgct ctcaggacct gcagtagggc gcagcctgga  46980
46981  ctttttgtgt gagaccagtg acccacctgc actgtccttc cagggttggg tggctgggag  47040
47041  ggccaagggt ggtccatgtt tgtctccgtg acacatcagt gctctgcatg gatcctatca  47100
47101  catggatatc ccctacccac cttccccaca tggaagcatg aggccttact tggacatgtg  47160
47161  tcctcctgtc ctagatggtg agctcggagg aagacttgca ttgggcccaa tggagctggg  47220
47221  ccagtttctg tcagccaggt ccccagctcc tgatgcactg aagctcaggc ccttcctgga  47280
47281  gccctggtct cctgccctga gctgtggtga gcccatctgg gtcccactgg atgcatgcat  47340
47341  gggagggggt tgccctcggt tgggtcgatg atgagaacct tatattttct gaagagaggt  47400
47401  gatgacttaa aaatcatgct caataggatt acgctgaggc ccaacctagg ggagaatttt  47460
47461  ggaagaggac gctgggatcc tgaggtccgt ggcagggcca ccgtattttg ggctggagac  47520
47521  ctcaaggccc tgaagggcat cttggcagcc cccagccctg tctctgcact cctccgtgag  47580
47581  gcagcccagg ctccctgtgt gggcttggtg tcagagtccc attccccagg ggcggggcag  47640
47641  gttggcggct cctccctgag tcccctttct cccttgtgtc tttgagtgac ttcttctgcc  47700
47701  caggtgggcc ccctggcgtt gaccagcata ggtgagtgga acctgctggt gtcatgggcc  47760
47761  atgagccagg ccatgtgggg actccaggtc agccttcagg acaggagagt ttcctcaggg  47820
47821  agcaggggaa tccccactgg ggagggatgg gttctcccag agggccactt tcttttgaat  47880
47881  cggacccatg gaggacatct tctctgaaga cctgcagaag tgatgatgtt tcaagcagca  47940
47941  aagggttttt tcagcccctg cagggcaggc agctcccaga tgagattctg tgcatgggtc  48000
48001  aggcctcaag aactgcccag gccacatgcg gggtgccaca caggctgtga ggcaccacag  48060
48061  gggtcatgca ggagctctcg gtcttcaggc ttgttgtggg ggtggtgaca gagtgatcag  48120
48121  gcccacaggg tcaggctgca gtgtttcaag gatcgcgccc acctgtggcc ctgaatggga  48180
48181  ccgatgctgt tgagcaatga gccatcccag tggctccaca ttgagcctgg tgggggcgcc  48240
48241  actgtttcag tggggatggg tgaagcttga gctctggcca gcacctgatg gtgttgcagg  48300
48301  ctggcccagg gacttgtggg ctttgggcca ggtcggcagc ctgagttctg ctgggggtca  48360
48361  catctttcct gagtttcagt gtcaggatgc atggcctcct taggtgggaa ggcctgctgt  48420
48421  ggagggtcct gtcctgggaa tttgctgccc aggctgcttc tgagccatgg cgtcacctcc  48480
48481  aggtggtggg gtcttgggcc caaggagcag agaagacacc atgtggcccc tgattggtcg  48540
48541  agtatggcct ggctctgagt ttgggaggtg tgcagggcat ggatggggac ccaccagaga  48600
48601  aagcacgggc caatgaagcc ccaggctgcg atttctgatg cgcacttgga gagggcgcct  48660
48661  ggttgggcgc ccaccatgcc caagggtagg ctatgcaact accaggtctg cggcagtgcc  48720
48721  tggcatcagg accagcctcc tttgttggct gtgagctggt tggtggccct agcccgtgtc  48780
48781  cagtgatctc tgtgcagccc tggggtcatg tggagcagcc agtgtaggca ggggaggtta  48840
48841  tcttgaggtg tgcagtaggc acatcccagg catcttgccc gagcccagtg acctccctgc  48900
48901  cctgtccttc cagggttcgg tggcggggag gcccaagggt accctgtgtc catgacaggt  48960
48961  cagtatttca tgtgaatccc atcacatggg ccctcctcct gtccccccag atggtgagcc  49020
49021  tggaggaaga cttgcactgg gccttctgtg cgccggccag aggccatcaa ccaggtgccc  49080
49081  aggtcctttt gtactgaagc ttgggccctt cctggcaccc tggtctcctt catggagctg  49140
49141  gtgagcccat ccgggttctt ctggatgtat gcatggggag cggggtgcac tgggttgggt  49200
49201  caatgatgag aaccttatat tgtcctgaag agaggtgatg acttaaaaat catgctcaat  49260
49261  aggattacgc tgagtcccag cctaggtgac aattttggaa gtggacactg agaatcacaa  49320
49321  ggaccctggc agggccactg tattttgggc tggagacctg gaggccctca agggcctctc  49380
49381  acagggaccc aaccctgtct ctgcactcct ccgtgaagca cagcaggctc cctgtgcgga  49440
49441  cttggtgttg gcactgtttc ccaggggcag ggcacattgg tggcttttcc ctgagtcccc  49500
49501  attcttgcct tgtgtctttc agtgagctct tcagctcaga agggcccctt caccttgatt  49560
49561  agcctaggtg agtgcatcct gctggtgtca tgggccatga gtcaggccgc gtggggtcac  49620
49621  caagggtcag tctttaggac aggagggttt cctcagggag ccaacctgta tttccaccgg  49680
49681  ggagggatgg tttctacagg agggcggctt ccttgggaac tggacccaag atgttgcctt  49740
49741  cctgaagccc tgcagggatg acagtggtcc aggcagcaaa gacttccttc agccccgtgc  49800
49801  aggagagctc ccagctgaga ctcagtgcat gtgtcaggcc tcgaggattg ccgaggccac  49860
49861  atgatggggg ccacagggcc tccggggcac cacgggggtc atgcaagagt tctctttccc  49920
49921  tggagagggg tgcttgaatg agcctatggg attgggccgt ggagattcaa ggattgtacc  49980
49981  caactatgtc ccaaaatggg actgaccctg ttgagctatg gaccatccca tggtgcctct  50040
50041  ttgagcttgg tggggggcag tgctgtttcc ctgggtttgg gtcaaggctg agctctggcc  50100
50101  agtgcctggt gaggctgtgg gccggacctg ggactcgtga gctttaggcc aagtcgacag  50160
50161  cttgtgtcct gctggaggtc accccttccc catgggtgag tggctggaag agtggaatgt  50220
50221  gcggtgggaa ggcccgctgt tgatggtcct atcctgagaa tttgctgccc agactctctg  50280
50281  tgccatgggg tcatgtccag ggtggcaggg tcttgggcct agggaaagga aaggacacca  50340
50341  tgtggcccag gattggccaa gggtggcccg gatctgtgtt tgggacatgt gtggggcatg  50400
50401  gatggggacc caccagagaa agcacatggc cctggtactc caggctgtga tttcaggtgt  50460
50461  ggcttggaga gagtgcctgg gcaggtgccc accatgccca gcggcaggct atgcaacttc  50520
50521  catgtccacg gtggcacatg gcttctgggc caggctcctc ggttggccat gagcatgtcg  50580
50581  gtgaccctgt cccatgctca gtggtcctgg ggcagccctg ggatcgtgtg aaggagaagt  50640
50641  cagagggggc actggatgtg ccctcaaggt ctgcaatagc atgaagacca ggggtcttgc  50700
50701  ccaagcccag tgatccacct gccctgtttt ttcagggttt ggtgatgggg agggccgaga  50760
50761  gtgccctgta tccgtgacag gtcagtgttc cacatggatc ccatcacatg ggtatccctt  50820
50821  accccattcc ccacctggag gtatgaggcc ctgtttggac acatgtcctc ctcctgtcca  50880
50881  tccagatggt gagcctgaag gaagacttgc atcaggacca atggaccctg gcaagtgtcc  50940
50941  gtcagccagg tgctcagccc ctggtgcact gaagctcagg cccttcctgg ccccttgatc  51000
51001  tcctgcactg agctgtggtg agcacatccg ggtcccgctg gatgtatgtg tgggcagggg  51060
51061  gggtgccctg ggttgggtca atgatgagaa ccctatattg tgttgaagag aggtgatgac  51120
51121  ttaaaattac catgctcaat gattacgctg aggcccaacc taggtgagaa atttggagga  51180
51181  ggatgctggg atcccgagat ttccggcagg gccactgtat tttgggctgg agccctggag  51240
51241  gccctgaaag gtatctggag gaggcccaac tctgtctctg cactcctctg tgaggcagcc  51300
51301  caggctccct gtgcgggctt ggtgttggcc tttctgttcc ccagtgaagt ggcacgtggg  51360
51361  tggctcctcc ctgagcccca gttctcccct tgtgtctttc agtgagctct tctgccaagg  51420
51421  gggggcctcc tggcattgac caacataggt gagtggatcc tgctggcatc atgggcatgg  51480
51481  gttcactgag ggtcagactt caggccatga gggtttcctc agggagctga ccccaattcc  51540
51541  catcagggag ggatggtttc tccaggaggg cggcttcctt gggaatctta cctgaggagg  51600
51601  atgccttccc tgaagatctg caggaatgac aatggtccag atagcaaagg gttccttcag  51660
51661  ccccatgcag gacatcgccc agttgagact tggtgtgcag gtcaggcctt gaggactgcc  51720
51721  caggccacat gaggcgggcc agaagggctc cagggtgcca cgggtttcac ttgggagctc  51780
51781  tcggtccccg ggcatgttcc tggggggggt ggtgatgggg tcgggccatg gaggttcaag  51840
51841  gatctcatcc cacctgtgac cctgaatggg gctgatcctg ttgaacaatg ggccatccca  51900
51901  gtggcacgta ttgagcctgg tcaggggtgg tgcagtttca atggggttgg gtcaaggttg  51960
51961  agatctggcc agctcctggt ggtgcttcag gccagtcctg tgacccatgg gctttgggct  52020
52021  aagggggcat cccatgtccc atgggggtca cctgttctcc atgtttgagt ggcagtaaca  52080
52081  gtggcattct gaggtgggaa ggtccactgt ctagggtgtt gtaccgggaa tttgccaccc  52140
52141  cgccttctta gccaaggggt cacctccagg gtctcgggat cttgggccca aggaaacgag  52200
52201  aagataccat gtggcccttg attggccgag tgtggcccag ctctgtgttt gagaggtgtg  52260
52261  ggatatgaat ggggtcccac cagtgaaagc tcatggccca ggtccccagg ctgtgatttt  52320
52321  tagtgcacac ttggggaggg ctcctcagtg ggtgcccacc acgcccagag gcaggctatg  52380
52381  tgactgccag gtctgcaacg gtgcatagct tccaggctac cctccttggt tggctgggag  52440
52441  cgggttggtg gccatggccc atgcccagtg gtcacagggc aaccctggga tcatgcaggg  52500
52501  gagctggtga gggcagtgga ggtgctctcc ggaacggaag tatggctcag cccaggtatc  52560
52561  tggcccaaac ccaatgacca gcctgccttg tttctcaggg tttggtgatg gggagggcca  52620
52621  agggtgccct gcatctgtga tgggtctgtt ccacatagaa cccattacag gggatccctt  52680
52681  ctccacatgg agatgtgagg ccctatttgg acacatatcc tcctcctgtc cccccagatg  52740
52741  gtgagcctgg aggaagattt gcattgggcc caatggccct gggccagtgt ctgtcagcca  52800
52801  gtttcccagc ccctggtgca ctgaagctca ggcctttcct ggcatcctgg cctcctgcac  52860
52861  tgagctgtgg tgagtatatc atggtcctgc tggatgcatg tgcagggagg gaaggtgcct  52920
52921  tgggttcagt cagtgtcgag aaccttatat tgttctgaag agaggtggtg acttaaaaat  52980
52981  catgctcaat aggattacgc tgaggcccag cctagttgag aattttggaa ggggacagta  53040
53041  ggatcccgaa gtccctggca gggcccttat attttaggct ggagacttca aggccctgaa  53100
53101  gggcacctgg aggtggctca acctgtctct gtgctcctcc atgaggcagt ccaggctccc  53160
53161  tctgtgggct ttctgttggc actctggttc cctgggccag ggaacgttgg tggctcctcc  53220
53221  ctgagcccct gttctcccct tgtgtctttc agtgagtgct tctgcccagg caggccactt  53280
53281  ggcattgacc ggtataggtg agtggatcct gctggggtca tgggtcatga gcaaggccac  53340
53341  atgggtcgcc gagggtcagc cttacagcca taagggtttt ctcagggagc ccacctgaat  53400
53401  tcccaccggg gaggcatagg ttctccagga gggcggcgtt ttggggaatc agacccaagg  53460
53461  gggacacctt ccctgaagcc ctgcaagggt gatggtggtc caggcaggaa agggtttttt  53520
53521  tcagccccac acaaggcagc tcctagctga gaatcggtgc ttgggtcaga cctcaaggat  53580
53581  tgcccaggcc acatgagggc gactgagagc ctccggggca ccacaggggt cacgtgggag  53640
53641  ctctcggtgc ctggcgtgtg atgcacaaat ggacctcttg ggtttgttca tggagattca  53700
53701  aggatcgcac cccaccatgc ccctgaatgg gatggtccct cttgagaaat gggccatccc  53760
53761  agtgggtctc ctggagcctg gttggggggt ggcattgttt ccctggggtt gggtgaaggc  53820
53821  agagttctgg ccggcacctg gtggtgctgc aggtcagcac tgggacccgt gggcgttggg  53880
53881  ccaaaggaga gcccgaatcc cactgggggt cacccttttt ccaacatcaa atgtctggaa  53940
53941  gggtggcctc ctgaggtggg aagtcctgct gttgagggac atgtcctggg aatttgtcac  54000
54001  tcaagcttct tctgagcttt ggtgtcacat ccagggtggc agggtcttgg gtccaagcaa  54060
54061  agcagagggc accatgtgtc tcctgattgg ccaagtgttg ctggctctgt gtgggaggtg  54120
54121  tgcagagtat ggatggggac ccacgagaga aagcacgtag cactgcaact ccaggctatg  54180
54181  atttctgttg catgcttgga gagggtgcct ggacaagcgt gccatgccca ggggcaggct  54240
54241  gggcaactac caggtcttca gcggagtgtg acatctgggc cagcctcctt ggttggccgt  54300
54301  gacctggttg gtggcccggc tctgtgccta ctggccccag ggcagccctg ggatcatgca  54360
54361  ggggagccat tttgaacagt ggaggtgctc ttggggcctg tagtatggca cagcctaggt  54420
54421  gttttgctca agcccagtga cccacctgcc ctgtcctctc cgggatcggt ggaagggagg  54480
54481  gccaaaggtg ctccgtgtac ttgatgagtc agtatttcac attgaactca tcacatgtgt  54540
54541  ccatggaggg tgagcaaggg tgagatggca ctgctgaccc ccttccccac gtagaggtca  54600
54601  gtttggacac ttgtcttcct cctgtctccc cacatggcga ccccagagga aaacttgtgt  54660
54661  tgggcccgct gtcactgggc caatgtcagt cagccaggtg cccagcccct ggtgcgctga  54720
54721  agcttgggcc cttctggcac ccttggctcc tgcactgagc tgtggtgagc ccatctgggt  54780
54781  cctgctggat gcatgtgcag ggagggggat acctgggtta ggtcgattat gagaacctta  54840
54841  tattgtcctg aagagaggtg atgacttaaa aatcatgccc aataggatta cgctgaggcc  54900
54901  cagcctaggt gagagttttg gaagaggatg ctgggattct gaggtccctg acagagtaaa  54960
54961  tgtattttgg gctggagacc ttgaggccct gaagggcatc tggtgggccc acccctatct  55020
55021  ctgtgctcct ccgtgaggca gcccaggctc cctgtgctgg cttggtatct gggctccgga  55080
55081  tccctggtta tggggcatgt tggagtctcc ttcctgagtc cccgttctcc cctgtgtctt  55140
55141  ttggtgagct cttctgccca agtggtcccc gcggccttga gcggcatagg tgagtgcatc  55200
55201  ctgtttcggt catgggccat gagtgatgca gcatggggtc ctcgacattc agccttcggg  55260
55261  ccactagggt tttctcaggc tgccaaccta ctccccacca gggagcaatg gtttctccag  55320
55321  gagggccact tccttgggaa tctgacccaa ggagcacatc tttcctgaag ccctgcaggg  55380
55381  gtgacagtgg tccaggcagc aaagggttcc ttcagcccaa tgtagggcag ctcccagctg  55440
55441  aaactcggtg gacagctcag gcctggagta ctgtccaggg cacatgggga ggaggggcac  55500
55501  agggaatgtg gcgcacccta gaggttacac tggagttctc tctccctgga gaggggtgag  55560
55561  tgattgggcc cacacagtca ggctgtgaag attcaaggaa tgctccacac ccatggcctt  55620
55621  gaatgggacc aaccctgttg agcagtgggc catcttatgg tacctccttg agtctggtga  55680
55681  gggatggcac tgtttcagtg aggttgggtc aagactgagc tctggctggc acctggtgct  55740
55741  gctgcaggcc ctgggacttg ggggccttca gtcaaggggg cagctctgat cctgctgggg  55800
55801  acaaaccttc cttgaggtcc agtggtgaag agtgtcctcc taaggtggga aggcctgctg  55860
55861  tcaagggaat ttgccaccca ggctgcttct gagccttggg gtcacctcag ggtggcaggg  55920
55921  tcttgtgccc aaggaaagga gaagacacca tctggttcct gattggctga gtgtagccgg  55980
55981  gctctgtgtg tcggagttgg gcagggcatg gatggggacc caccagagaa agtgtggccc  56040
56041  aggggccccc caggcttgga gagggcacca gggccggtgc ccacaatgct caggtgctgg  56100
56101  ctctgggagg gccaggtctg cagcggcttt tggcatctgg ccaaccacct tggttggcca  56160
56161  ggagctggtt gatggccctg tcctgtgtcc tgtgccctgt gccctgtgtc cctggtatgg  56220
56221  ccctggggtc atgtgtggga gctggcctga gcagtggagg tgctcttggg gcctgcagta  56280
56281  gggtacagcc taggcatctt gcctgagcca gcactgtctt ttgctttccc tgtctttcca  56340
56341  gggtttggtg gcagagaggg caaaggatgc cccacatctg tgttgggtca gtgttcagca  56400
56401  tggatcccat cacatgggta tcccttagcc ccttccctgc attgatatgt gaggccctgg  56460
56461  ttggacacat gtcctccttc tgtccctcta gatggtgagc ctggaggaag atgtgtggga  56520
56521  cccgcaggcc gagggccagt gtctctcagc caggtgctca gcccccagtg ggctgaaact  56580
56581  ctgacccttc ctggcaccct gctctcctgc actgtgctgt ggtgagcaca tccgggttcc  56640
56641  actggatgtt tgtgcaggga gggggttccc tgggttgggt caatgatgag aacagggcca  56700
56701  catgaggggg gccagagggg ctacagagtg ccatggggta acaagggagc tcttggtccc  56760
56761  tggagtgtgg tgtgtgaatg ggcccatggg gttgggtagc agagattcaa ggatcctgct  56820
56821  ctacccatgg ccctgaatgt gaccatcgct gttgagcaat gggccatccc agtgggtctc  56880
56881  ctggggcctg gttggggggc ggagttgttt ccctgggatt gggtcaaggt tgactctggc  56940
56941  tggcacctgg tggtgttgca ggtcagccct gggactcatg ggctttgggc cagggacagc  57000
57001  ccgcatcccg ctgggggtca cccaagtgtt gtgaagggtg gcctcctgag ttgggaaggc  57060
57061  ccgctattga ggcatctgta ctgggaattt gttgctcacg ctgcatggga gccatggtat  57120
57121  cacctccagg gtggcagtct tgggaccaag caaaggaggg ggcagcatga gactccggat  57180
57181  tggctatgtg tgactggcta tgtgtcttgg aggtatgtgg agtatggatg gggacccacc  57240
57241  agagaaaaca agtgaccctg aggccccatg ctgtcttttc tggtgcctgc atggagaggg  57300
57301  tgcctgtacg catgcccacc atgcccaggg gcaggctgtg ccactgtcag gtctgcagta  57360
57361  gcatgtggca tctgggccag cctccttggt tggctgtgac ctggctggtg gcccggacct  57420
57421  ctgcccagtg gtcccagggc agccctaggg tcatgcggag gagcagtttt ggccagtgga  57480
57481  ggtgcccttg ggtcctgcag tcgtgcatac cctgggcgtt ttgcctgagc ccagtgacct  57540
57541  acctgccttg tccttcccgg gttcggtggc agggagagac acttgcatag gtgatgagtc  57600
57601  agtatttcgc atggatctca tcacatgtgt ccatggaggg ggagcaagcg tgagctggca  57660
57661  cccaacaccc ctttctccac atggagggtg gtcacatgtt ctccacctgt tcccctagat  57720
57721  ggtgagactt ctgttgggct tgcttttcct gggccagtgt ccatcagcca ggtgctcagc  57780
57781  catcggtgcg ctgaagctcc agcccttcct ggtgccctga tctcctgcac tgagctgtga  57840
57841  tgagtacatc cgggttccac tggatgcatg tgcgggaagg ggggtgccct gggttgggtc  57900
57901  agtgatgaga accttatatt gtcctgaaga gaggtgatga cttaaaaatc atgctcaata  57960
57961  ggattacgct gaggcccagc ctgggggaga attttggaaa aggatgctgg gatcccaggg  58020
58021  tccccaacag ggccactgta ttttggacct gggacctggt ggctctgaag ggcatctgga  58080
58081  ggtggcccaa cctgtctctg cactctagtt tccctgtgtg ggcttggtgt cggtgctcca  58140
58141  gttccctggg ggcagggaat gttgatggct ccttcctgag tccctgttct cgcctttgtc  58200
58201  tttcagtgag ctctttcacc taggagggcc ccttggcatt gactggcata ggtgagtgga  58260
58261  tcctgctggt gttatggatc atgagccaga ccatatgggg tccccaagga tcagcctttg  58320
58321  ggccacaagg gttttctcag ggagctgacc tgaatttcca cctgagacgg aaaggttctc  58380
58381  ctggaaggca ggctttttgg aatcggaccc aaggaggaca ccttctctga agccctgaag  58440
58441  gggtgatggt ggtccaggca ggaaagggtt ccttctgcct aacataggac agtgcctagt  58500
58501  tgagactcgg tgctgcagta aggccttgag gactgcccag gctacatgag gggggccaga  58560
58561  ggggctacgg ggcaccacag ggttaatggt gacctcttgg tccccagagt gtggtgcgtg  58620
58621  aatggaccca tggtgttggg ttgtggagat tcaaggatag tgccccacct atggccctga  58680
58681  atgcaactgt ccctgtttag caatgggcca tctcagtggg tctcctggag cctggtgggg  58740
58741  ggcagagttg tttccttgtg actgggttaa ggtagagctc tggccagcac ctggtggtgt  58800
58801  ggcaggtcag ccctgggact cttgggcttt tgaccaaggg gcagcctgta tcccgctggg  58860
58861  ggtcatccta tctctgaggt caagtgtcgt gaagggtggc ctcctgaagt gggaaggctc  58920
58921  gctgtcgagg gacctgtcct aggattttat tgctcaggct gcttctgagc catggtgtca  58980
58981  cctctagggt gatggggtct tgggaacaag caaaggggag ggcaccatgt tgctccggat  59040
59041  tgggcaagtg tggcccagct ctgtgtgtgt gaggtgtgca gaacatggat ggtgacccac  59100
59101  cagagaaagc acatggccct gtagctctag gttgtgattt ccgtgcacac ttggagacag  59160
59161  catcttgatg tgtgcccaac acgcccaggg gcagactatg cgatagccag gtctgcagcg  59220
59221  gtgtgtggca tctgggccag ccacctttgt tggccatgag ctggctcatg gccctgaccc  59280
59281  atgcccactg gtgtcagggg gccctggcgt cgtgtgagga gccatctgtg gcagtggagg  59340
59341  tagactcagg gcctgcagta tggcgcaacc catgcatttt gcctgagctc agtgacctac  59400
59401  ctgccctgtt cctccagggt ttggtggcag ggggagccaa gggtgcccca cattggtgac  59460
59461  gagttagtac ttcacatgga tctcataaca tgtgtccgtg gagggcaagc aaatgtgagc  59520
59521  ccgcacccac tactgccttc cccacatgga ggtcagtttg gacacatatc atcctgctgt  59580
59581  cccccaaatg gtgagaccga agaagacttg ccctgggccc tctgttcttg ggccagtgtc  59640
59641  agtcagccag gtgcccagct ctaagtgcgc tgaagcttgg gcctttcctg gaatgctcgg  59700
59701  ctcccgcact gagccagggt gagcacatcc gggtactgct ggatgcatgt gtggggcagg  59760
59761  ggtgcgccct gggttgggct gatgatgaga accttatatt gtcctgaaaa gaggtgatga  59820
59821  cttaacaatc atgctcaata ggattacatt gaagcccagg ataggtaaga attagggaag  59880
59881  atgatgcagg gatcccaaga tctccagcta gaccacactt attttgcact ggagaacttg  59940
59941  agaacttgaa gggcatctca ggggagccca accctgtctc tgagctcctt cgtgaggcag  60000
60001  cccaggctcc ccttgcgggc ttggtgtctg tgctccgctt ctccagggac agggcaattt  60060
60061  ggtgttcctt cctgaatgct ccttcttccc tgtgtccttc agtgagctct tctgcccagg  60120
60121  tggggtccct agctttgagc ggcataggtc agtgcatcct gttggggtca tgggccatga  60180
60181  gtgaggcagc atggggttgg tgagagtcag ccttcaggcc actagggttt tctcagggag  60240
60241  ccaaccgatt actcaccggg agggatggtt cctccaggag ggtcacttct tgggaatctg  60300
60301  accctaggag cacacatttc ctgaagctcg gcagggagat ggtggtccag gcaggaaagg  60360
60361  gttccttcaa cctaacgtag ggcagttccc agctgaaact aggtgggcag gtgaggcttg  60420
60421  aggactgccc agtccacatg aaaggggcca caggggcttt ggggtgccct gggagtcatg  60480
60481  ctggagttct tcccccaaga gggatgggtg atagggtcca cgtggtcagg ctgcggagat  60540
60541  tcaaggaatg ccacccaccc atggccctga atgggaccaa ccctgttgag caatgggcca  60600
60601  ttttcggcat gtttcaatgc agttgggtca aggctgagcg ctggctggtg cctggtggtg  60660
60661  ctgcaggccg gccctggggc tcatgggctt tatgccaagg gggcaactcc catcccactg  60720
60721  gggtaatccc ttccttgagg tccagtggtg ggaagggtgg cctcctgagg tgggcagacc  60780
60781  tgctgtcaag ggacctgtcc tgggaatttg ccacctaggc tgcttctgag ccatggggtc  60840
60841  acctccagga tggcggggtc ttcagcccaa ggaaaggaga ggacaccatg tggtttctga  60900
60901  ttggctgagt gtggcctggc tgtatgtgtg ggaggtgtgc agggcatgga tggggactca  60960
60961  tcagagaaag aatgtggccc tggaggcccc caggctttga tttctggtgt gtgcttggag  61020
61021  tgggcaccag ggtggcccta ccatgcccag gggcaaggtc tttgcctgcc aggtctggag  61080
61081  tggctcctgg catcaggacc accctccttg gctcaaccaa ccttcagcag gttggctgcc  61140
61141  ttggcccgtg ccccatggtc ccggtacgac cctggggttg ttcgggggat ctggcccagg  61200
61201  cagtggaggt gctcttgggg cccacagtag ggcacagccc aggcctcttg ccccagccca  61260
61261  gtaacccact tgccctgtct ttccagggtt ttgtggcagg gaaggccaag ggtgctctgc  61320
61321  gtccatgttg ggtcagtgtt ctgtaaggat tccattacaa gggtatcccc tacccacctt  61380
61381  ccctacattg atacatgagg ccctggttgg acacatgtcc tcctcctgtc cctacagatg  61440
61441  gtgaccctga agaaagactt cagttgggcc tgaaggcccc gggccagtgt ccatcatcca  61500
61501  ggtgctcagc tcccagtgca ctgaagctca gacccttcct ggttccctgg tctcttgcac  61560
61561  tgagctctgg tgagcacaac tgggtgctgc tggatgcatg catggggagg ggggtgccct  61620
61621  gggttggggt ggtgatgaga accttgtatt cttctgaaga gaggtgatga cttaaaaacc  61680
61681  atgctcaata ggattacact taggccgaac ctaggtgaga atgttggaag aggacgttgg  61740
61741  gatcctatta tccctggcag agccactgta ttttgggctg gagacctgga ggccctgaaa  61800
61801  gggcatctgg agggggccca accctgtctc tgtgctcctg catgagggtc cccaggctcc  61860
61861  ctgtccagcc ttggtgttgg tgctctggta ccctggggat ggaacaagtt ggtggctctt  61920
61921  tcctgagccc ccattctccc tttgtgtctt tcagtgagct tttctgccca ggtgggcacc  61980
61981  ctggcattga ttagcctcct tggttgtcca tgacctggct ggtggcccga tcctgtgccc  62040
62041  agtggtccca gggcagccct ggcatcatac ggggcagctg ttttgggcag tggaggtgct  62100
62101  ctccaggcct gaagtatggc acagcctggg cattttacct gagaccagtg acctgcctgc  62160
62161  cttgtccttc ctgggttcgg tggcagggag ggccaagggt gccctgcgtc agtgatgagt  62220
62221  cagtattttg tgtggatctc atcacctgtc catggaggga aagcaagcat gagctggcac  62280
62281  ccaacacccc cttctccgca tggagggtgg tcacatgtcc tccacctgtg cccccagatg  62340
62341  gtgagacttg aggaagactt ccactgggcc tgcttttcct gagccagtgc ccatcaccca  62400
62401  ggtgctcagt ccctggtgca ctgaagctcc agcccttcct ggcgccctgg tctcctgaac  62460
62461  tgagctgtgg tgagcacatc cgggtttcac tggatgtttg tgcggggagg gggttctctg  62520
62521  ggttgggtca atgatgagaa ccttatattg tcctgaagag aggtgatgac ttaaaaatca  62580
62581  tgctcaatag gattacgctg aggcccagcc taggggagaa ttttggcaga ggatgccggg  62640
62641  atcccaagat ttccgggagg gccacttgta ttttgggttg gagacctgga ggccctgaag  62700
62701  ggcgtctgga ggtggcccag tgctttcttt gcgctcctct gtgaggcagc ccaggctccc  62760
62761  tttgtgggct tggtgtttgc gctcctcttc tccagtgatg gggcacgttg ggggctcctc  62820
62821  cctgagtcct ggttctcccc ttgtgtcttt cagtgagctc ttctgccaag cggttcccct  62880
62881  ggcattgacc aacataggtg agtggatcct gctggcatca tgggctatga gctaggccgc  62940
62941  atgggtttgc tgagggtcag acttcaggcc ccaagggttt cctcagggaa ccgacctcaa  63000
63001  ttcccaccat gtgactgcca ggtttgcaac agtgcatagc ttccgagcta ccctccttgg  63060
63061  ttggccggga gctggttgga ggctgtggcc catgcctagt agtcacaggg caggcagact  63120
63121  gccctgtttt ttcagggtgt ggtgacgggg agggccaagg gtgccctgca tccatgatgg  63180
63181  gtcagggatt tcaggaggga tggtttctcc aggagggcag cttccttggg aatcttaccc  63240
63241  aaggaggatg tcttccctga agccctgcag gggtgacgat ggtccagata gcaaaggttt  63300
63301  ccttcagccc catgcaggac atcacctagt tgagatatgg tatgtgggtc aggccttgaa  63360
63361  gactgcccag gccacctgag gggcccagaa gggctctggg gtgccacagg tgttatgtag  63420
63421  gagctctcag tccccagact tgtttcgtgg ggttggtgac ggggttgggt tgtggaggtt  63480
63481  caaggatttc atcccacctg tgaccctgaa tggggccaac cctgttgagc aacaggccat  63540
63541  cccaatggca cgtattgagc ctggtggggt gtggtgcagt ttcaataggg ttgagtcaag  63600
63601  gctgagatcc atctggtgct tggtgctgct gctggccagc cctgggaccc gtgggctttg  63660
63661  ggctaagggg gtagcccaca tcctattgag ggtaacccat tctccgagtt tgagtaacgg  63720
63721  ttaacagtgg cattctgagg tgggaaggcc cactgtctag ggtcctatac tgggaatttg  63780
63781  ccaccccggg ttcttctgag acaagtggtc acctccaggg tcatggggtc ttgggcccaa  63840
63841  ggaaaggaga agataccatg tggcccttga ttggctacat gtggcccagg tctgtttggg  63900
63901  aggtgtgtgg gatgtggatg gggtcccacc aatgaaagca catggcctgg gtccccaggc  63960
63961  tgtgattttc agtgcacact tggagagggt gcctcggcgg gtacctacca catccatggg  64020
64021  caggctatgt gactaccagg tttgcaacag tgcatagctt ccaagctacc ctccttggtt  64080
64081  ggtcgggagc tggttggagg ctgtggccca tgcctagtgg tcacagggca ggcagacggc  64140
64141  cctgtttttt cagggtatgg tgatggggag ggccaagcat ccatgatgag tcggtgttcc  64200
64201  acatggaacc cattacgtgg gtatctctta ccccttcctc atatggagat gtgaggccct  64260
64261  atttggacac atatcctcct cctgtacccc cagatggtga gcctggagga agacttgcgt  64320
64321  tgggcccaaa ggccctagac cagtgtctgt cagccaggtt cccaaccccc gatgcgctga  64380
64381  agctcaagcc tttcctggca ccctggtctc ctgcactgag ctgtggtgag tatatcctgg  64440
64441  tcctgctgga tgcatgtgca gggaggtggg tgccttgggt tgggtcaatg atgagaacct  64500
64501  tatattgttc tgaagagagg tgattattta aaaatcatgc tcaataggat tacgctgagg  64560
64561  cccagcctag ttgagaattt tggaggagga cactgggata ccgaagtccc ccgcagggac  64620
64621  tctgtatttt gggctggaga ccttgaagcc ctgaagggca tctggaggtg gcccaacctg  64680
64681  tctctgtgct cctccctgag gcagcccagg ctccttttgt gggcttggtg ttggggctcc  64740
64741  agttccccag gtcagggaat attggtagct ctttactgag cccctgttct ccctttgtgt  64800
64801  ctttcagtga gctcttctgc ccaggcgggc cccctggaat tgatgggtat aggtgagtgc  64860
64861  atcctgctgg ggtcatgggc catgagccag gccacgtggg gtcaccaggg gtcccccttc  64920
64921  tggccatgag ggttttctca gggaaccgac ctgaattacc actggggagg cataggttct  64980
64981  ccaggagggc ggctattttg ggaatcggat ccaaggggga caccttccct gaagccctgt  65040
65041  gggtgtgatg gtggtccagg caggaaaggg tcccttccac cccacacagg gcagctcata  65100
65101  gctgagagtt gatgctcagg tcaggcctca aggatttccc aggccacatg agggggacag  65160
65161  aggagctctg ggtgccacgg gggtcacata ggagctctca gtattcggta tgtcatgcac  65220
65221  aaatgggcct cttgggttgg attgtggaga ttaaaggatc gcgcaccacc gtggccctga  65280
65281  ataggaccat ccttattgag caatgggcca tcccagtgag tctcctggag cctggtggag  65340
65341  gggagggggt ggcattgttt ccctggggat gggtcaaggc agagctctgg ccagcacctt  65400
65401  gtggcttctg caggtcagcc ttgggactca tgggcattgg gccaaggggg agcccgcgtc  65460
65461  ccactggggg tcaccctttt tccgacgtca agtatctgga agagtggcct cctgatgtgg  65520
65521  gaaggcctgc tgtcgaggga cgtgtcccag gagtttgtcg ctcaagtttc ttctgagctt  65580
65581  tggggtcaca tccagggtgg cggggtcttg ggcccaagca aagcagaggg caccaagtgt  65640
65641  ctcctgattg gccatgtggc tgtctctgtg tgtgggaggt ttacagagta tggatgggga  65700
65701  cccaccagag gaagcacgtg gccctgcagc accaggctgt gatttctgtt gcacacttgg  65760
65761  agaggttgcc tggacacgtg cccttcatgc ccagtgacag actatgcaac taccaggtct  65820
65821  gcagcagggt gtgacatctg ggctagcctc cttggttggc cgccacctgg ctggtggccc  65880
65881  ggatctgtgc ccaacagtcc cagtgcagca ctggggtcat gcaggggagc tgttttggac  65940
65941  agtggaggtg ctctcggggc ctgcaatatg atgcagcctg ggcgttttgc tcaagcccag  66000
66001  tgacccacct gccctttcct ttctgggttc agtggaaggg agggccaaca gtgtagtgcg  66060
66061  tacttaacaa gtcagtattt cacattgaac tcatcacatg tgtccatgga gggcaagcaa  66120
66121  aggtgagctg gcacccccga cccccttccc caaacggagg tcagtttggg cacacgtctc  66180
66181  cctcctgtct ccccagatgg tgaccccgga ggaaaatttg tgttgggccc actatccctg  66240
66241  ggccaatgtc agtcagctag gcacccagcc cccagtgcgc tgaagctcag gaccttccta  66300
66301  gtgccctcgg ctcctgcact gagctctggt gagtccatct gggtcctgct ggatgcatga  66360
66361  gctgggggcg ggagggtgcc ctgggttggg tcagtgatga gaaccttata ttgtcctgaa  66420
66421  gaaaggtgat gacttaaaaa tcatgctcaa taggattaca ctgaggccca gcctaggtga  66480
66481  taattttgga agaggatgct ggaattctga ggtccctgac agagcagctg tattttgggc  66540
66541  tggagacctt gaggccctga agggcatctt gtgggcccac ccctatctct gtgctcctct  66600
66601  gtgaggcagc ccaggctccc tgtgctggct tggtatccgg gctctgggtc cctggtgacg  66660
66661  gggcatgttg gaggctcctt cctgagcccc tgttctccct tgtcattcag tgaactcttc  66720
66721  tgcacaagtg acccccccag ccttgagcgg cataggtgag tgcatcctgt tttggtcatg  66780
66781  ggccatgagt gatgcagcat ggggtccctg acattctgcc tttgggccac cagggttttc  66840
66841  tcaggctgcc aacctactcc ccaccaggga gcgatggttt ctcaggaggg ctgcttcctt  66900
66901  gggaatctga cccaaggagc aagtctctcc tgaggccctg caggggtgac agtggtccag  66960
66961  gctggaaagg gttccttcag cccaatgtag ggcagctccc agctgaaact cagtgggcag  67020
67021  gtcaggcctc gagtattgcc caaggcacat gggggagtga ggcacggggg atacagtgcg  67080
67081  ccgtggaggt cacactggag ttctcccctc cctggagagg gatgagtgac tgggtccaca  67140
67141  cggtcaggct gtggagattc aaggcatgct ccacacccat ggccttgaat gggaccaacc  67200
67201  ctgttgagca ataggccatc ttagtggcac ctccttgagc ctggtggggg acggcactgt  67260
67261  ttcaatgagg ttgggtcaag agtgagctct ggctggcacc tggtggtgct gcaggccctg  67320
67321  ggacttgtgg actttgggcc aagggagcag ctctgatcct gctggggaca agccttcctt  67380
67381  gaggtccagt ggtgaaaaga gtgtcctcct gagatggcaa ggcctgctgt cgagggacct  67440
67441  gttctaggaa tttgctgccc aggctgcttc tgagccttgg ggtcacctca gggggtggca  67500
67501  gggtcttgag cccaagaaag gaaaagacac gatgtggttc ctgattggct gagtgtgacc  67560
67561  cggctctgtg tgtcagagtt gggcaggaca tggattgaga cccaccatag aaagcatgtg  67620
67621  atcctggaag cccctaggct tggagagggc accagggcca gcgcccacca cgcctaggta  67680
67681  cgatctctcg gacttccagg tctgcagcgg ctcttggcgt ctgggccagc atgcttggtt  67740
67741  ggccaggggc tggttggtgg ccctgtcttg tgccctgtgt ccccggtatg gccctggggt  67800
67801  tgtgtgtggt agcaggcctg ggcagtggag gtgctcttgg ggcctgcagt agggtgctgc  67860
67861  ccaggcatct tgcccgagcc aggtgacacg cttgccctgt ctttccaggg tttggcggca  67920
67921  gggagggcca agggtgccca gtgtccgtga gggatcagta ttcagcatgg atcccatcac  67980
67981  atgagtatcc cttagcccct tctctacatt gatgtgtgag gccctggtta gacacatttc  68040
68041  ctcctcctgt ccctccagat ggtaagcctg gaggaagact tgtgttgggc ccacaggccc  68100
68101  caggccaatg tctgtcagcc aggtgctcag cctctggtgc gctgaaactc tgacccttcc  68160
68161  tggcacactg gtctcctgca ctgagctggg gtaagcacat ctgggttgca ctggatgttt  68220
68221  gtgtggggag ggggttccct aggttgggtc aatgatgaga acctgatatt gccctgaaga  68280
68281  gagatgatga cttaaaaatc atgttcaata ggattacgct gaggcctagc ctaggtgaga  68340
68341  attttggaag cagatgctgg gatcccaagg tcccttgcag ggccatcgta tgttgaactg  68400
68401  gagacctgga ggctctgaag ggcatctgga ggtcgtgcaa cctgtctctg cactcctctg  68460
68461  tgaggcagcc caggctccct gtgtggggtt ggtgttggtg ctatggttcc ctgggggtgg  68520
68521  ggaacattgg tggctccctc cagagcccct gttctcacct tgtgcctttc agattttcca  68580
68581  cctaggaggt ccacctggca ttgactgaca taggtgagtg gatcctgctg gggtcatggg  68640
68641  tcatgagcca gaccatgggg ggatcccaga gattcagtct ttgggcaaca gttttctcag  68700
68701  ggagcagacc tgaatttcca cctgggaggg aagggttctc ctggagggcg acttttttgg  68760
68761  gaatcggacc caaggaggat gccttccctg aagccctgcc ggggtgatgg tggtccaggc  68820
68821  aggaaagttc cttctgctca atgcagggca gcacccagct gagactcggt gctccggtaa  68880
68881  ggcctccaga actgcccagg tcacataagg ggggccagag gggctacgag gtgccacggg  68940
68941  gtaacagggg agctcttggt ccccagagtg tggtgcatga atgggcccat tccgttgggt  69000
69001  ctcagagatt taaggattgc accacaccat ggccctgaat gcaaccgtcc ctgttgatca  69060
69061  atgggccatc ccatgggtct cctggagcct ggtgggaggc agtgttgttt tcctggggtt  69120
69121  gggtcaaggc ggagctctgg ctggtacctg gtggtgctgc aggtcagccc tgggacttgt  69180
69181  gggctttggg ccaaggggca tcccgcatcc cgctgggggc caccctttct ccatggtcga  69240
69241  gtgtcgtgaa gggtggcctc ctgagttggg aaggcttgct attgaggcac ttgtactgtg  69300
69301  aatttgttgc tcaggctgct tgggagccat ggtgtcacct ccagggtggc agggtcttgg  69360
69361  gaccaagcaa aggagtgggc accatgtcac tgcagatagg ccatgtgtga ctggctctgt  69420
69421  gtctgggaga tatgtggagt atgaatgggg acccaccatt catagagaaa gcaagtggcc  69480
69481  ctgcagcccg aggctatgat ttccggtgca cacttggaga gggtgccttt acacccaagt  69540
69541  accaggctca gaggtaggct atgccactat caggtctgca gtggcacgtg gcatctgggc  69600
69601  cagcctcctt ggttggccat gacctggctg gtggcctggg cctgtgccca gtgttcccag  69660
69661  ggtagttcta gggtgctgcg ggggagctgt tttggctagt ggaggtgctc ttgggtcctg  69720
69721  cagtacagca cagcctgggc gttttgcctg agcccagtga cctgcctgcc ttgcccttcc  69780
69781  caggatcggt ggtagggaag accaggggtg cccggcatag gtgatgagtc agtatttcac  69840
69841  atggatatca tcacatgtgt ccatggaggg ggagcaaaca tgagctggca cccgccaccc  69900
69901  ccttctccac atgaagggtg gtcacacgtt ctccatctgt tcctccagat ggtgagactt  69960
69961  ctgtcggcct cgcttttcct gggccagtgt ccatcagcca ggtgctcagc cccagtgcac  70020
70021  tgaagctcca gcccttcctg gcgccctgga ctgagctgtg gtgagcacat ccgggttcca  70080
70081  ctggatgcgt atgtgggaag gggggtgccc tgggttgggt caatgatgag aaccgtatat  70140
70141  tgtcctgaag agcggtgatg acttaaaaat aatgctcaat aggattacgc tgaggcccac  70200
70201  cctaagtgag aaatttggta ggggatgttg ggatcccgag atttctggca gggccactgt  70260
70261  agtttgggtt ggaggcctgg aggccctgaa gggcatctgg aggtggctca actctttctc  70320
70321  tgtgctcctc cgtgtagcag cccaggctcc ctgtgcgggc ttggtgttgt tgcttctgtt  70380
70381  ccttgggggc agggcatgtg ggtggctcct ccctgagccc cagttctccc cttgtgtctt  70440
70441  tcagtgagct cttctgccaa gggggtcctc ctggcattga ccaacatagg tgagtggatc  70500
70501  ctgctgctgt catggtccgt gagccaggct gcttggggtt gccaagggtc agacttcggg  70560
70561  ccatgaaggt ttcctcaggg agctgaccct aattcccatg agggaggcat ggtttctcca  70620
70621  ggaggtcagc ttccttggga atctgtgact tgacagggtt gagtcgcaga ggttcaagga  70680
70681  tctcatccca cctgtaaccc tgaatggggc ccaccctgtt gagcaactgg ccatcccagt  70740
70741  ggcacatatt gagcctggtg gggggtggtg cagtttcaat ggggttgggt caaggctgag  70800
70801  atatggctgg tgcctggtgg tgctgcagtc cagccctggg atccgtgggc tttgggctga  70860
70861  gggggaagcc tgcatcctat tgggggtaac ctgttctcca aatttgagtg attggtggga  70920
70921  aggcctactg tctgaggtcc tgtactggga atttgccacc tcagcttctt ctgagccata  70980
70981  gggtcacctc cagggtcatg gggtcttggg accaaggaaa agagaagata ccatgtggcc  71040
71041  cttgattggc cgagtgtagc ccagctctgt gtttgggagg tgtgtgggat gtggataggg  71100
71101  tcccacctgt gaaagcatgt ggcccgggtc cccaggctgt gattttcagt gcacacttgg  71160
71161  agagggcacc ttggtgggtg cccaccatgt ccaggggcag gctatgtgac tgccaggttt  71220
71221  gcaatggtgt gtagcttcct tctaccctcc ttggttggct gggagtgggt tggttgctgt  71280
71281  ggcccatgcc cagtggtcac agggcaggca gactgccttg ttttttcagg gtatgctgac  71340
71341  agggagggcc atgggtgccc tgcattcatg atgagtcagt gttccacatg gaacccatta  71400
71401  tgtgggtatc tcttattcct tctacatatg gagatgtgag gccctatttg gacacatgtc  71460
71461  ctcctcctgt acccccaggt ggtgagcctg gaggaagact tgcattgggc ccaatggccc  71520
71521  tggaccagtg tctgtcagcc aggttcccag cccccgatgc gctgaagctc aagcctttcc  71580
71581  tggcaccctg gtctcctgca ctgagctgtg gtgagcatat cctggtcctg ctggatgcat  71640
71641  gcgtggggag gggttgtcct aggttgggtc aatgatgaga accttataat gttctgaaga  71700
71701  gaggtgatga cttaaaaatc atgctcaata ggattacgct gaggcccagc ctaggtgata  71760
71761  attttggaag aggacactgg gtcccgaagc cccctgcagg gcccctgtgt tttgggctgg  71820
71821  agaccttgag gccctgaaag gcatctggtg gacccaactc tatctctgcc ctcctcaatg  71880
71881  aggcagccca gcctccctgt actggcttgg tatccgggct ccgggtctct ggggacgggg  71940
71941  cacattggag gctccttcct gagcccccat tctctcctgt gtctttcagt gagctcttcg  72000
72001  gcccaagtgg tccccccggc cttaagcggc ataggtgagt gcatcctgtt ttgatcatgg  72060
72061  gccatgagtg ttgcagcatg gggtccccga cattcagcct tcaggccact aggcttttct  72120
72121  caggctgcaa acctactctc caccagggag cgatggtttc tcaggagggc cacttccttc  72180
72181  ggaatctgac ccatggagca cgcctttcct gaagccctgc agaggtgaca gtggtccagg  72240
72241  caggaagggg ttccttcagc cccaatgtag ggcagctccc agctgaaact tggtggacag  72300
72301  atcaggcctg gagtactgcc cagggcatat ggggaggagg gacacaggga atgtggcgca  72360
72361  ccctagaggt cacactggag ttctgtctcc ctggagaggg gtgagtgatt gggcccacat  72420
72421  ggtcaggctg tggagattca aggaatgctc cacaccgatg gccttgaatg ggaccaaccc  72480
72481  tattgagcaa tgggccatct tagtggcacc tccttgaacc tggtggggga tggcactctt  72540
72541  tcaatgaggt tgggtcaagg ctgagctctg gctggcaccc agtggtgctg caggctggcc  72600
72601  ctgggacttg tgggctttgg gccaaggggg aagcttccat cctgctggga acaacccttc  72660
72661  cttgaggtcc agtggcagga aggggggctt cctgaggtgg aaagccctac tgttgaggga  72720
72721  cctgtcctgg gaatttgctg tccaagctgc ttctgagcca tggggtcacc tctagggtgg  72780
72781  tggggtcttg agcccaagga aaggagagga caccatgtgg ttcctgattg gctgagtgtg  72840
72841  gcccggctct gtgtgtcgga gttgtgcagg gtatggattg ggacccacca gtgaaagcac  72900
72901  atggccctgg aggtccgcag gcttggagag ggcaccagat ctggcaccca ccatgcccag  72960
72961  gtacaggctc tgggactgcc aggttgcagc agctcttggc atctgggcca ccctccttgg  73020
73021  ttggccagga gctagttggt ggccctgtcc catgccccat gtccctggta tggccatggg  73080
73081  gtcatgcaga ggaaccggcc ctggcatgga ggtgctcttg caacatgcag tagggtgcat  73140
73141  cccaggcatc ttgcctgagc caggtgaccc gcttgccctg tctctccagg gtttggtggc  73200
73201  agggagggcc aagggtgccc cgtgtccatg ttgggtcagt gttcagcatg gatcccattg  73260
73261  catgagtatc acttagctcc ttcccagcat tgatatgtga ggccctggtt ggacacttgt  73320
73321  cctcctgtcc ctccagatgg tgagcctgga ggaagactcg tgttgggccc acaggcccca  73380
73381  ggccagtgta cgtcagccag gtgctcagcc catggtgtgc tgaagctctg acccttcctg  73440
73441  actccgtggt ctcctgcact gagctgtgat gaccatatcc aggtcctgct agatgcatgc  73500
73501  gtggggaggc agggtgccct gggttgggtc aatgatgaga accttgtatt atcttgaaga  73560
73561  gaggtgatga cttaaaaatc atgctcaata ggattacact gaggcccaga ctaggtgaga  73620
73621  attttggaag aggatgctgg gatcctgagg tccccaacag ggccaccata ttttgggctg  73680
73681  gagacctgga ggtcctgaag ggcatctgta gggggcccaa ccctgtctct gcactcctcc  73740
73741  ctgaggcagc ccatgctccc tattcgggat cggtattggt gctccacttc cctgggggca  73800
73801  ggacacgtgg gtggctactc cctgagcccc cgttctcccc ttgtgtcttt cagtgagctc  73860
73861  ttccaaacag gtgggctccc tagcattgac cgacagaggt gagtggatcc ttctgggatt  73920
73921  atgggccatg agccaggcca tgtggggtcc ccaaggttca gcctttggat cccgagagtt  73980
73981  gtctcagaca gccaacctga tttgccacct gggagagatg gcttctccag gagggtgggt  74040
74041  ttttgggaat tggacccaag gaggacgcct tccctgaagc cctactggga tgatggtggt  74100
74101  ccaggcagga aagggttcct tcacccagct gagactcggt gttccagtaa ggcctcaagg  74160
74161  acctccctgc cacatgaagg ggcccagagg ggctacgagg caccacagga gtgacagggg  74220
74221  agctcttggt ccccagagtg tggtacatga atgggcccat ggggttgagt cgcagagatt  74280
74281  caaggatgct gcaccaccca tggccctgaa tgtgactctc ctcctggagc ctggtggggg  74340
74341  gtggcgtttt ttccctgggg ttcggtcaag gtggaactct ggtcagtacc tggtggtaat  74400
74401  gtaggtcagc cctgggactc gtgggctttg ggccaacgga cagcccacat ccctctgggg  74460
74461  gtcacccttt ctctgaggtc gagtgtcgtg aagggtggcc tcctgaggtg ggaaagccca  74520
74521  atgtcgaagg acctgtactg agaatttgtt gcttaggctg cttaggatcc atgttgtcac  74580
74581  ctccagggtg gtgggatctt gggaccaagc aaaggagagg gcaccatgtg gctgccagtg  74640
74641  gctatgtgtg actggctctg tgtctgagag gtgtgtggat ggggacccac cagagaaagc  74700
74701  aagtggccct gcagccccaa gatgtgattt ctggtgcagg cttggagagg gtgcctatac  74760
74761  ctgctcccac cacgcccagg ggcaggcttt gccactgcag gtctgcagtg ccacgtggca  74820
74821  tctgggccag ccaccttggt tggccgtgac ctggctggta gcccgtgcct gtgcccagtg  74880
74881  ttcccagggc tgccctgggg tcttgctggg gagctgtttt gggcagtgga aatgctcttg  74940
74941  gggcctgcag tatggcacag cctgggggca ttttgcctga gcccagtgac ctgcctgcct  75000
75001  tgtccttcct gggttcggtg gcagggaggg ccaagggtgc cctacattgg tgacaagtca  75060
75061  atattttgca tggatctcat cacgtgtcca tggaggtggg ggcaagcgtg agctggcacg  75120
75121  caccccattc tccccatgga gggtggtcac atgtactcca cctgtgtccc tagatggtga  75180
75181  gactggagga agacttccat tgggcccact tttcatggga cagtgtccat cagccaggtg  75240
75241  ctcagccccc agtgcattga agacccagcc catcctggca ccctagtctc ctgcactgag  75300
75301  ctgtgctgag cacatctggc ttccactgga agtttttttt gcgaggaggg gcttccctgg  75360
75361  gttgggtcaa tgatgagaac cttatattgt cctgaagaga ggtgatgact taaaaatcat  75420
75421  gctcaatagg attacgctga ggcccaacct aggggagaat tttggaagag gattatggga  75480
75481  tcccaaggtc cccaacaagg ccactgcatt ttgggctaga gacctggagg ctcttaagag  75540
75541  catctggagg tggcccaacc tgtctctgct ccttcgtgat gcagcccagg ctccctgtgt  75600
75601  gggattggtg ttggtgctcc atttccctgg catggggaat gttggtggct ccttcctgag  75660
75661  ctcctgttct cgccttgtgt ctttcagtga gctctgccac ccaggacatc cccctggcat  75720
75721  tgactggcat aggtgagtgg atcctgctgg ggtcattggt catgagccag accatgtgga  75780
75781  gtccccaagg ttcagccttt gggccacaaa ggttttctca gggagcagac ctgaatttca  75840
75841  cccgggaggg aagggttgtc ctggagggtg gcttttttgg gaacctaacc caaggaggac  75900
75901  ccattccctg aagccctgca ggggtgatgg tggtccaggc aggaaagggt tccttctgct  75960
75961  caatgcaggg caacacccag ctaagatgcg gtgatctggt aaggcctcca gaactgccca  76020
76021  ggccatatga ggggggccag aggggctaca gggtgccaca ggggtaacag gggagctctt  76080
76081  ggtccttgga gtgtggtgcc tgaatggacc catgggattg ggttgtgtag attcaaggat  76140
76141  cacaccctac ccacagccct gaatgtgact cttcctcttg agcaatgggc catctcagtg  76200
76201  ggtctcctgg agcctggtcg gggggtggtg ttgtttccct ggggttgggt ctaggtggag  76260
76261  ctctggctgg tacctggtgg tgctgcagat catccctggg acttttgggc tttgggccaa  76320
76321  gggacagccc gcatcccgct tggggtcagc ctatctccat ggtcaagtgt catgaagggt  76380
76381  ggccccctga ggtgagaagg cctactgtca agggatctgt cccaggattt tgttgctcag  76440
76441  gctgcttctg agccatggcg tcacatccac agtggcaggg tcttgggcct gagcatagca  76500
76501  gagggcacca tgtcgttctg gattggccaa gtatggccta gctctgtgtg cgggaggtgt  76560
76561  gcagagcatg gacggtgacc caccagagaa agcacgtggc cctgcatccc aggctgtgat  76620
76621  ttccaatgca cacttggaga gggtgtcttg atttgtgccc accatgccca ggggcagact  76680
76681  acgtgatagc caggtctgca gcctgagcca cgtgtggcat ctgggccagc caccttggtt  76740
76741  ggccgtgagc tggctggtgg ccttggcctg tggccagtgg tgccagggcg gccctggggt  76800
76801  cgtgtggggg agccatgttg ggcagtggag gtgctgtcag ggcctgcagt acagtgcagc  76860
76861  ctgggcattt ggcctgagcc cagtcacccg cctgctctgt tcctccaggg tttggtggcg  76920
76921  gggagggcca agggtgcccc gcatccgtga cgactcagta attcacatgg atcacatcac  76980
76981  atttttcctt ggagggcaag caaatgtgag cccccacccc ccactgcctt ccccacatgg  77040
77041  aggtcatttt ggacacatat cctcctctag tccccctaga tggtgagact ggaggaagac  77100
77101  ttgcattatg cccgctgttc ctgggccagt gtcagtcagc caggttccca gctccaagtg  77160
77161  tgctgaagct caggcccttc ctggcaccct cagctcctgc actgagctgg ggttacatcc  77220
77221  gggttccact gtttgcatgc aaagggaggg gtgtaccctg ggttgggctg atgatgagaa  77280
77281  ccttatattg tcctgaaaaa aggtgatgac ttaaacatca tgcttaatag tattatgctg  77340
77341  aagcccaagc taggtgagaa ttttggaaga tgaggctggg atcctgagat ccccggcagg  77400
77401  gccacactta ttttgggctg gaaaatttca agacctgaag cgcatcttgt gggggggcaa  77460
77461  tcctgtctct gtgcttctcc gtgaggcagc ccaggctccc gttgcgggct tggtgcccat  77520
77521  gcttcgcttc cccaggggtg gggcaatttg gcatcctctt cctgagccct ccttcttccc  77580
77581  tgtgtctttc agtaagttct tcttcccagg tggggcccct ggctttgagc ggcatgggtc  77640
77641  agagcatcct gtcagggtca tgggccatga gtgaggcagc gtcggttcgt cgagagtcag  77700
77701  cctttgggcc actggggttt tctcagggag ccaacaggtt acccatcagg agggatggtt  77760
77761  cctccaggag ggtcgcttcc ttgggaatct gactctagga gcatgcattt cctgaagctc  77820
77821  tgcagggtga tggtggtcca ggcgggaaag ggttccttca gcccaacata atgcagttcc  77880
77881  cagctgaaac tcggtggcag atcaggctca aggactgctc gggccacatg atgggggcca  77940
77941  caggggattt ggggtgccct gggggtcatg ctggagttct tgccccaaga ggggtgggtg  78000
78001  atagggccca tgcgatcagg ctgcggagat tcaaggaatg ctacccaccc atggccctga  78060
78061  atgggactga ccctgttgaa caatgggcca ttttaatggt gcctccttga gcctggtagg  78120
78121  tagtggcatt gtttcaatgc ggttgggtca aggctgaact ctggctggtg cccggtggtg  78180
78181  cccacatggg ctttgggcca agggggcagc tcatatccct ctggggtcac cccttccttg  78240
78241  agattcagtg gcaggaaggg tgttctcctg aggtggaaga cctgctgtca agggacttgt  78300
78301  cctgggaatt tgccacctag gctgcttctg agccatggag tcacctccag ggtggcaggg  78360
78361  tcttgagccc agggaaagga gacaccatat ggtttctgac tgggagtgtg gcctggatct  78420
78421  gtgtgtggga ggtgtgcagg gcatggatgg ggacccatca gagaaagcat gtggccctgt  78480
78481  aggcccccag gctttgattt ctggtgtgtg cttgcagtgg gcaccagggc agccctacca  78540
78541  tgcccagggg caggctctgt gactgccagg tctggagtgg ctcctggcat gaagaccacg  78600
78601  ctccttggtt ggccatgagc aggttggttg ccctagcctg tgccctgtgg tcctggtgca  78660
78661  gccctggggt tgtttgggga gacagcaccg gcagtggagg tgctctcaag gcctgcagta  78720
78721  gggcgcagcc caggtgtctt gcccgagccc agtaacccac ttgccctgtc tttccagggt  78780
78781  ttggtggcag ggagggccaa ctgtgccccg catctgaaat ggatcagtgt tctgcatgga  78840
78841  tcccatcaca agggtatccc ctacccaact tctgtgcatt gttatgtgag gccctggttg  78900
78901  gacacatgtc ctcctcctgt ccctgcagat gctgaccctg gaggaagact tgtgtcgggc  78960
78961  ccccaggccc caggccagtg tccatcagcc aggtgctcag ctcccagtgc gctgaagctc  79020
79021  agacccttcc tggcaccctg gtgtccagca ctgagctgtg gtgagcccat ccgggtcctg  79080
79081  ctggatgcat gaatggggag gggcctgccc agagttgggt caatgatgag aaccttacat  79140
79141  tgtcctgaag agagatgatg acttaaaaat catgctcaat aggattacgc tgaggcccag  79200
79201  cctaggtgag aattttggaa gaggacggct gggatcctga gatcccagtc agggtcactg  79260
79261  tattttgggc tggagacctg gaggccctaa agggcatctg gaagggggcc cagccctgtc  79320
79321  tctgtgctcc tccgtgaggc aacccacact ccctgtgtgg gcttggtgtt ggtgctctgg  79380
79381  ttccccaggg acagggcggg ttggtggctc cttcctgagc ccctattctc cctttgtgtc  79440
79441  tttcagtgag cttttccacc caggtgggcc ccctggcatt gaccgacata ggtgagtgca  79500
79501  tcctactggg ataatgggcc actagatagt ctgtgtgggg ttgctgaggt ttagcctttg  79560
79561  ggccacaagg gttttctcag gcagccaacc tgaattccca cctgggagag atgggttctc  79620
79621  caggaggcag cttttttggg aatcagaccc aaggaggaca ccttccctga agccctgcag  79680
79681  gggtgatggt ggtccaggca ggaaagggtt ccttctgccc aactcgaggc ccaatgcagg  79740
79741  gcagtgcccc cctgagaatt ggtgctctgg taagggctcg aggactgccc aggccacatg  79800
79801  aaggaggtca gaggggctat ggggaaccat gggggcaaca ggggagctct tggcccccgg  79860
79861  agtgtggtac atgaatgggc ccatggggtt gggtcacgga gattcaagga ttgcatctca  79920
79921  cccacggccc tgaatgcgac catccctgtt gagcaatggg ccatcccagt gggtctcctg  79980
79981  gggcctggtg tggggtggca ttgttttcct ggggttgggt caaggcggag ctctgactgg  80040
80041  tacctgatgg tgctgcaggt cagccctggg actcgtgggc tttgggccaa gaggcagccc  80100
80101  gcatcctgct gggggtcgcc ttttctccga ggttgagtgt cgtgaaggat ggcctcctga  80160
80161  ggtgggaagg cccactgtca aggcacctag actaggaatt gttcctcagg ctgcttggga  80220
80221  gccatggtgt cacctccagg gtggcgggat cttgggacta agcaaaggag gggacactac  80280
80281  gtggctccca attggccatg tgtggctggc tctgtgcctg ggaagtgtgt ggagtatgga  80340
80341  tggggaccca ccagagaaag caagtggccc tgcagtccca gaatgtaatt tctggtgtag  80400
80401  gcttggagag ggtgcctata tgcatgccca ccatgcccag gagcaggcta tgccacttca  80460
80461  gggtctgcag gggcacctgg catatgggcc agcctccttc gttggctgtg acctgggtgg  80520
80521  tggcctgtgc ttgtgcccag tggtcccagg gtagccctgg ggtcgtgcag gggagccgtt  80580
80581  ttgggcagtg gatgtgctct cgggtcctac agtacagcac agcctgggtg ttttgctcaa  80640
80641  gcccagtgac ctgcctgcct tgtccttccc gggttcagtg gcagggagag ccaagggtgc  80700
80701  cccacattgg tgacgagtca gtattttgca tggatctcat cacacgtgac catgaaggac  80760
80761  gagcaagcat gagctggcac cagccacccc cttctccgcg tggagggtgg tcacatgtcc  80820
80821  tccacctgtg cccccagatg atgagactgg aggaagactt ccattgggcc cacttttcct  80880
80881  gggccagtgt ccatcagcca ggtgctcagc ccctggtgta ctgaagctcc agcctttcct  80940
80941  ggtgccccag tcttctgcac taagctgtgg tgagcacatc cgggttccac tggatttttg  81000
81001  tgcggggagg gggttttcta cgttgggtca atgatgagaa tcttatattg tcctgaagag  81060
81061  aggtgatgac ttaaaaatca tgctcaatag gattacgctg aggcccagcc taggtgagaa  81120
81121  ttttggaagg ggattatggg atgctgaggt cctcagcaag gccactgtat tttgggctag  81180
81181  agacctggag gctctgaagg gcatctggag gtggcccaac ctgtctctgc gctcctccat  81240
81241  gaggcagccc aggctccctg tgcagggttg gtgttggtgc tccggttctc tggtgtgggg  81300
81301  aatgttggtg gctccttcct gagccctcat tctcaccttg tgtctttcag tgagctcttc  81360
81361  cacccaggag ggccccttgg cattgactgg cataggtgag tggatcctgc tggggtcatt  81420
81421  ggtcatgagc tagaccgtgt ggggtccccg aggttcagcc ttcagtccac aagggttttc  81480
81481  tcggggagca gacctgaatt tccacctggg agggaagggt tctcctggag ggtagttttt  81540
81541  ttgggaatct agcccaagga ggatgccttc cctgaagccc tgcaagggtg atggtggtcc  81600
81601  aggcaggaga gggttccttc tgcccaatgc aggacagctc ccagttgaga ctgagtgctc  81660
81661  cagtaaggtc tccaggactg cccaggccac atgaaggagg ccagaggggc tatggagcac  81720
81721  cactggggta ataggggagc tcttggtccc tggagtgtgg tgtgtgaatg gggtttggtc  81780
81781  acggagattc aaggatcaca ccccacccat ggccctgaaa gtgaccatcc ctattgagca  81840
81841  atgggccatc ccaccgggtc tcctggagtc tggtgcaggg cgacgttttt tccctggggt  81900
81901  tgggtcaagg tggagctctg gtacctggtc atgctgcagg tcagccttgg gactcgtaag  81960
81961  ctttgggcca agggacagct ggcatcctgc tggggggtca ccctatctct ggggtcgaat  82020
82021  gtcacgaagg gtggcctcct gaggtgggaa ggcccattgt cgagggacct gtcccaggat  82080
82081  tttgttgctc aggcttcttc tgagccatgg tatcacctcc agggtgacag ggtcttgggc  82140
82141  ccaagcaaag gagagggcac catgtcgctc tgagttggcc aagtgtagcc tagctctgtg  82200
82201  gtgggaggtg tgcagagcat ggctggtgac ccaccagaga aagcacgtgg ccctgcagcc  82260
82261  ccaagctgtg atttccagta catgcttaga gagggcatct tgatgtgagc ccaccacacc  82320
82321  caggggcaga ctacgtgact gccaggactg cagtggcaca tggcatctgg gccagccttc  82380
82381  ttggttggcc atgacctagc taatggccct ggcccgtgcc ttggggtcat gcaggggagc  82440
82441  cctcttggac agtggaggtc ctctcagggc ctgcaatatg gcgcaggctg ggcatttggc  82500
82501  ccgagcccag tgacctacct gccctgtcct tccagggttg ggtggcaggg agggacaagg  82560
82561  gtgccccatg tcagtgacaa gtcagtattt cacatggatc tcatcacatg tgcccatgga  82620
82621  ggacgagcaa gcgggaactg gcacccgcta cttccttccc tacatagagg ccattttgga  82680
82681  cacatgttct ccacctctct cccagatggt gagacgggag gaagacttgt gttgggcctg  82740
82741  ctgttcctgg gccagtggcc atcagcctgt tgcccagccc ctgaggcgct gaagctcagg  82800
82801  cccttcctca caccctggtc tcctgcacta gctgtggtga gcacatccgg gtcccgctgg  82860
82861  atgcatgcaa gaggtggttg gtctcgtggg ttgggtcgat gatgagaacc ttatattttc  82920
82921  ctgaagagag gtgatgactt aaaaatcatg ctcaatagga ttacgctgag gcccagccta  82980
82981  ggtgagaact ttggaagagg atgctgggat cctgagatcc caggcagggc cactatattt  83040
83041  tggggtggag aactcaaggc cctgaagggc ctctcagggg gtgccaccct gtctctgtgc  83100
83101  ccctctgtaa ggcagcccag gctccctgtg tgggcttggt gtctggtctc tggttccccg  83160
83161  ggggcggggc atgttggtgg ctccttcctg agcccgcttt ctcccccatg tctttcagtg  83220
83221  agctcttctg cccaggtggg gcccatggcc ttacacgaca taggtgagtg tatcctgttg  83280
83281  gggtcatggg ccatgaatga ggcagcatgg ggccatttag ggtcagcctt cgggccacta  83340
83341  gagttttctc agggtgcgac cggggaggga acatttctcc agtagggtca cttccttgga  83400
83401  aatctgatcc taggagcacg catttcttga agtcctgcaa aggtgatggt ggtccagaca  83460
83461  ggagagggtt ccttcagccc aacatagcgc agctcccagc tgaaactcgg aaggctggtc  83520
83521  aggcctcgag gactgcccag gccacatgag gtgggcaaca ggggctctgg ggcaacctgg  83580
83581  gggtcacgct ggagttctcc ctctctggac agtggtgggt gattgggccc acgcagacag  83640
83641  gccccggaga ttcaggactg caccccatcc atggccctga atgggaccga ccctgttgag  83700
83701  taatgggcca tctcagtggt acctccttga gcctggtagg gggagacact gtttcaatgc  83760
83761  agttgaatca aggctgagct ctggctggtg cctggtggtg ctgcaggcag ccctgagggt  83820
83821  tgtggtcttt gggacaaggg gtagctcaca tcccactggg gtcacccctt ccttgagatt  83880
83881  cagtggccaa aagggtgtcc tcctgagatg ggaagtcctg ctgtcgaggg acctgttctg  83940
83941  ggaatttgcc acacaggctg cttctgagcc acggggtcac ctccagggtg gtagggtctt  84000
84001  gatcccaagg aaaggagagg acaccatgtg gtttcttatt gaccaagtgt ggcctggctt  84060
84061  tgtgtgtggg aggtgtaacg caagatgagg acccaccaga gaaagcacgt ggctctggag  84120
84121  gcccccaggg tttgatttcc ggtgtgtgct tggagagggc accaggttgg gcacccacca  84180
84181  cgcccagggc aggctctgcg actgccaggt ctgcattggc tcctggtgtc agggccagac  84240
84241  tcattggttg gccatgagca ggttggttgc cctgacccat ccccatggtc ccagtgtggc  84300
84301  cctggggttt ttcaggggag ccggctcaag cagtggaggt gcgcttaggg cctgcagtag  84360
84361  ggaacagccc aggcatcttg cctgagccca gtaacctgct tgccttgtct ttccagggtt  84420
84421  tggtggccgg gagggccaat gatgctctgc gtctgtgttg gatcagtgtt cttcatggat  84480
84481  tccatcacgt gggtatcccc tacccacctt ccccttgctc atacgtgagg ccctggttgg  84540
84541  acacatgtcc ttctcctgtc accccagatg gtgagccttg aggaagactt gtattgggcc  84600
84601  cccacaggcc ccaggccagt gtccgtcagc ctggtgctca cccccagtgt gctgaagctc  84660
84661  agaccctccg tggcaccctg gtctcctgca ctgagctgtg gtgagcacat tcaggttccg  84720
84721  ctggatgcat gcatggagag gggcttgccc ttggttgggt cagtgatgag aaccttctat  84780
84781  tgtcctgaag agaggtgatg acttaaaaat catgctcaat aggattacgc tgaggcccaa  84840
84841  cctaggtgag tatgttggaa gaagacactg ggatcccgag atctccaaca gggcactgta  84900
84901  ttttgggttg gagacctgga ggccctgaag ggcatctgga aggaggccca accctgtctc  84960
84961  tgtgctcttc cttggggcag cccaggctac ctctgcgggc ttggtgttgg tgctccagtt  85020
85021  ccctggggcc agggaacatt gctggctcct tcctgagccc ccattcctcc cttgtgtctt  85080
85081  tcagtgaact tttcctccca gatgggcccc ctggcattga ctggcatagg tgagtgcatc  85140
85141  ctgctggggt catgggccat cagccaggcc atgtggggtc gctgaggttc agcctttggg  85200
85201  ccacaagggt tttctcaggc agccgacctg aattcccacc tgggagagac gggttctcca  85260
85261  ggagggcagc ttttttggga attagaccca aggaggatac ctgaagccct gcaggggtga  85320
85321  cggtggtcca ggcaggaaag ggttccatca gcccgggcaa ggcagctcct agctgacact  85380
85381  cggtgttcgg gtcagtcctt gaggactgcc tgaacacgag ggggtccaga ggggctctgg  85440
85441  gtgccacggg ggtcacatgg gagctctcag tccctagagt gtggtgtgtg aatggaccct  85500
85501  tagggttagg tcttggagat aaaaggattg tgctccaccc atggcctgga atgtgaccgt  85560
85561  ccctgttgag taatgggcca ttccagtggg tctcctggag cctgatggga ggtggcgttg  85620
85621  tcttcctggg gttgagtcaa ggcagagctc tggcccatac ctggttgtgc tgcaggtcag  85680
85681  ccctgggact cgtgggcttt gggccgaggg gcagcccgca tcccgctgga gattacccta  85740
85741  tctctgagat caagcgtcat agagggtgac ctcctgagaa gggaaggccc actgtcgagg  85800
85801  gacctttcct aggattttgt tgctcaggct gcttggaatc cattgtgtca cctccagggt  85860
85861  gatggaggtt tgggcccaag caatggagag ggcaccatgt gtctcctgat tgttcaagtg  85920
85921  tgtcggagat atgcggggta tggatggtgg cccaccaaag aaagcatgtg actcaagctg  85980
85981  tgatttccag tgcatgctta gagagggcgc ctgtatgcgt gccccacatg cccggggtag  86040
86041  gctatgcaac tgccaggtct gcagtggcgc atggcatctt ggccagcctt cttggttggc  86100
86101  catgacctgg ctaatgaccc tggcctgtgc ccagtgatcc cagggaagcc ctggtgtcat  86160
86161  gcagcggagg cctcttgggc agtggaggtg ctcttaaagc ctgcagcatg gcacggcctg  86220
86221  ggcatttatc ccaagcccaa tgaactacct gccctgtcct tccagggttc ggtggcaggc  86280
86281  agggccaagg gtgccccgtg ttggtgacaa gtcagtattt cacatggctc tcatcacatg  86340
86341  tgtccgtgga agataagcaa gtgtgaactg gcacgtccta cctccttccc tacatggagg  86400
86401  taactttgga cacatgttct ccacctctct cccagatggt gagaccggag gaagacttgc  86460
86461  attgggcctg ttgttcctgg gccagtggcc atcagcctgt tgcccagccc ctgatgcgct  86520
86521  gaagctcggg cccttcctcg cgccctggtc tcctgcactg agctgtggtg agcacatccg  86580
86581  ggtcctgctg gatgcatgca cgaggtgatt gatcccctca gttgggtcga tgatgagaac  86640
86641  cttatattgt tctgaagaga ggtgatgact taaaaatcat gctcaatagg attacgctga  86700
86701  ggcccagcct aggtgagaat tttggaagag gatgctggga tcccgagatc cctggcaggg  86760
86761  ccactatatt ttgggctgga gaacttgagg ccctgaaggg catctcaggg gggtccaacc  86820
86821  ctatctctgt gcccctccat gaggcagccc aggctccctg tgtgggcatg gtgtccgggc  86880
86881  tctggttccc tgggggtggg gcatgttggt ggctccttcc tgagcctgct ttctccccca  86940
86941  tgtctttcag tgagctcttc tgcccaggtg aggcccatgg ccttaagcgg cataggtgag  87000
87001  tgtatcctgt tggggtcatg ggccatgaat gaggcagcat ggggccattt atggtcagcc  87060
87061  ttcgggccac tagggttttc tcagggtgcg accggggagg gaatgtttct ccagtagggt  87120
87121  cacttccttg ggaatctgac cctaggagca tgcatttcgt gaagccctgc aaaggtgatg  87180
87181  gtggtcccgg caggaaaggg ttccttcagc ccaacataga gcagctccca gctgaaactc  87240
87241  agcgggctgg tcaggcctcg aggactgccc aggccacatg aggtgggcaa caggggctct  87300
87301  ggggcaacct gggggtcacg ctggagttct ccctctctgg acagtggtgg gtgattgggc  87360
87361  ccacgcagac aggccccgga gattcaggac tgcaccccat ccatggccct gaatgggacc  87420
87421  gaccctgttg agtaatgggc catctcagtg gtacctcctt gagcctggta gggggaggca  87480
87481  ctgtttcaat gcagttgaat caaggctgag ctctggctgg tgcctggtgg tgctgcaggc  87540
87541  agccctgggg gttgtggtct ttgggacaag gggccagctc acgtccctct ggggtctccc  87600
87601  cttccttgag attcagtggc cgaaaggatg tcctcctgag gtgggaagtc ctgctgtcga  87660
87661  gggacctgtt ctgggaattt gccacacagg ctgcttctga gccacggggt cacctccagg  87720
87721  gtggtagggt cttgatccca aggaaaggag aggacaccat gtggtttctt attgaccaag  87780
87781  tgggacctgg ctctgtgtgt gggaggtgta gggcaagatg aggacccacc agagaaagta  87840
87841  cgtggccctg gaggccccca ggctttgatt tctggtgtgt gcttggagag ggcaccaggg  87900
87901  tgggcaccca ccatgcccag ggtaggctct gcaatggcca ggtctgcatt ggctcctggt  87960
87961  gttagggcca gactcgctgg ttggccatga gcaggttggt tgccctcacc cgtccccata  88020
88021  gtcccagtgc ggccctgggg ttgttcgggg gagccggccc gagcagtgga ggtgctgttg  88080
88081  gggcctgcag tagggcatct tgccccagcc cagtgaccca ccttccctgt ctttccaagg  88140
88141  tttggtggcc agcagggcca atggtgccct gtgtctgtga tgagtcagtg ttcttcatgg  88200
88201  attccatcac atgggtatcc cctacccaca ttcccctcgc tcatatgtga ggccctggtt  88260
88261  ggacacatgt ccttctcctg tcaccacccc agatggtgag cctggaggaa gacttgtatt  88320
88321  gggaccctac aggccccagg ccagtgtctg tcagcctggt gctcatcccc cagtgcgctg  88380
88381  aagctcagac cctccctggc accctggtct cctgcactga gctgtggtga gcacatccag  88440
88441  gttctgctgg atgcatgcat ggggagggcc ttgattgggt caatgatgag aaccttatat  88500
88501  tgtcctgaag agaggtgatg acttaaaaat catgctcaat aggattacgc tgaggcccag  88560
88561  gctaggtgag aattttggaa gggagcgctg ggatgccaag atccccggca gggccactag  88620
88621  ccactgtatt ttatactgaa gaacttgagg ccccaaaggg catctcaggg gtcctagccc  88680
88681  tgtctctgtg cccctccgtg aggcagccca ggctccctgt gttgacttgg tgtccaggct  88740
88741  ctgcttcctg gggatagggc atgttggcag ctccttcctg agcccacgtt ctcccctgtg  88800
88801  tcttctattg agctcttctg cccaggtggg gcccatgccc ttaagcagta taggtgagtg  88860
88861  tatcctgttg cggtcatggg ccataaatga ggcagtgtgg ggtcatcgag ggtcagcctt  88920
88921  caggccacta gcgttttctc caggtgcccc cggggaggga acattgctcc agtagggtca  88980
88981  cttccttggg aatctgaccc taggagcacg catttcctga agccctgcaa aggtgatggt  89040
89041  ggtccaggca ggaaagcgtt ccttcagccc aacatacagc agctcccagc tgaaatttgg  89100
89101  tgggctcgtc aggccttgag gactgcccag gcttcatgat gggggacaca gaagctctgg  89160
89161  ggctccctgg ggctcacact ggagttctcc ctccctgaag agtggtgggt gattgggccc  89220
89221  acagtcaggt ggcggagatt caaggaatgc ccccacccct ggccctgaat gggaccaact  89280
89281  ctgttgagta atgggccatc ttaatggcgc ctccttgagc ctgttggggg tgggttgctg  89340
89341  tttcaataag gttgagtcaa agctgagctc tgactgggcg cctggtggta ctgcaggccg  89400
89401  gcccttcctt gggccaaggg ggcagcttgt gtcccgctgg tgtcatccct tccttgaggt  89460
89461  ccagtggtgg aaagggtagc ctcctatggt gggaaggcct gctgctcagg gacctgtcct  89520
89521  ggaaatttgc catccaggct gcttctgagc catggggtca cctccagggt agtggggtct  89580
89581  tgagtccaag aaaaggagag gacaccatgt ggttcctgat tggccaaggc tccttggttg  89640
89641  gccaggagca ggttggttgc cctggcccat gccccatggt cctggtgtgg ccctggggtt  89700
89701  gttcagggga gctggcccag gccgtgaagg tgctctcagg gcctgcagta gagtgcagcc  89760
89761  caggcatctt gccccagccc agtgacccac ttaccctgtc tttctaaggt ttggtggcca  89820
89821  ggagggccaa tggtgccttg tgcccatgtt gggtcagtgt tctgcatgga tccccatcat  89880
89881  atgggtattc cctacccacc ctccctgcac tgatatgtga ggccctggtt ggacacatgt  89940
89941  cctcctcctg tcccttcaga tggtgagtct ggaggaagac ttgtgttgga cccccacagg  90000
90001  ccccaggcca gtgtccatca gcctggtgct aatcccccag tgctctggag tttggaccct  90060
90061  ccctggcacc ctggtctcct gcactgagct gtggtgagca catggatgca tgcttggggt  90120
90121  gggggttgcc cttggttggg tcaatgatga gaaccttata ttgtcctgaa gagcggtgat  90180
90181  gacttaaaaa tcatgctcaa taggattacg ctgaggccca gcctaggtga gaattttgga  90240
90241  agaggacact gggctccccg gaatggccac tgtattttgc gctggacacc tgcaggccct  90300
90301  gagggccatc tggaaggtcc aaccctgtct ctctgctcct ccaggaggca gcccaggctc  90360
90361  cctgaggggg cttggtgtcg ggctcctgtt ccccggggtt ggggccggtt ggtggctcct  90420
90421  tcctgagccc ccattctccc cttgtgtctt tcagtgagct cttccacccg ggcgggcccc  90480
90481  cggcattgac tggcataggt gagtggatcc tgcttgtgtc atgggccatg aaccggtcca  90540
90541  tgtggggtca ccaagggtca gcctttggga taagagggtt tcctcaggga accaacctga  90600
90601  attcccatca gagaggtatg ggttctccag gagggccgct tttttgggaa ttggacccaa  90660
90661  ggaggataac ttccctgatc tctgcaggag tgacggtggt ccaggcagga aagagttcct  90720
90721  tcagccccac ccagcgcagc gttctgttga gactcagtgc tcaggtcagg cctggaggat  90780
90781  ttctcaggcc atctgagggg gttagagggg agctctttgt ccatggagtg tggtgcttga  90840
90841  atctgccctt ggggttgggt catggagatt caaggatggt gcctcaccca tggccctgat  90900
90901  tggaattgtc cattgagaaa tacgccattc cagtgggcct cctggagcct gatggggggt  90960
90961  ggtgtttttt tccctggggt tgagtcgttg atggggactc accatagaaa gcatgtggct  91020
91021  ctggaggccc ccaggctttg atttccagtg cctgcttgga gtgggcacca gggccggcac  91080
91081  ccaccatgcc caagggcagg ctctgcgact gccaggtctg cattggctcc tggcatcagg  91140
91141  accagcctcc ttggttggcc atcagctgct tggttgccct ggcccatgcc ccgtggtcct  91200
91201  ggtgtggccc tggggtggtt gagtggagct ggcccaggca gtggaggtgc tcttggggcc  91260
91261  tgcagtaggg tgcagcccag gcatcttgcc tgatcccagt gacctgcttg ccctgtcttt  91320
91321  ccaggatttt gtggcaggga gggccaaggg tgccctgcat ccgtgatggg tcagtgttcc  91380
91381  acgtggatcc cattacgtgg gtccatagag gatgagcatg cgtgagccag cgcccccttc  91440
91441  ccacttcttc tcatggagct gtgaggccct gtgtggacag ctgtcttcct cttgtcccac  91500
91501  caggtggtga gcccggagga ggacttgcgt tcggcccgct ggtcccagtg tgtccggaat  91560
91561  tggtgggttc ttggtctcac tgacttcaag aatgaagctg cggaccctcg ctgtgagtgt  91620
91621  tacagctctt aaggtggcat gtctggagtt tgttccttct gatgttcgga tgtgttcgga  91680
91681  gtttcttcct tctggtgggt ttgtggtctc gctggcttca ggagtgaagc tgcagacctt  91740
91741  cgcggtgagt gttacagctc ataaaagcag tgtggaccca aagagtgagc agtagcaaga  91800
91801  tttattgcaa agagtgaaag aacaaagctt ccacagtttg gaaggggacc caagtgggtt  91860
91861  gccactgctg gctggggcag cctgctttta ttctcttatc tggccccaca cacatcctgc  91920
91921  tgattggtag agctgagtga tctgttttga cagggcgctg attggtgcgt ttacaatccc  91980
91981  tgagctagac acaaaggttc tccatgtccc cactagatta gctagataca gagtgttgac  92040
92041  acaaaggttc tccaagtccc caccggagta gctagataca gagtgtctat tggtgcattc  92100
92101  acaaaccctg agcttgacac agagtgctga ttggtgtgtt tgcaaacctt gagccagata  92160
92161  cagagcgcgg attggtgtat ttacagtccc tgagctagac ataaaggttc tccaaggccc  92220
92221  caccagagaa gctagataca gagtgtcgat tggtgcattc acaaaccctg agctagacac  92280
92281  agggtgctga ttggtgtgtt tacaaacctt gagctagata cagagtgccg attggtgtat  92340
92341  ttacaatccc tgagctagac ataaaggttc tccaaggccc caccagactc aggagcccag  92400
92401  ctgtcttcac ccagtggatc ccgcactggg gctgcaggtg gagctgcctg ccagtcctgc  92460
92461  gccatgcgcc cgcactcctc agcccttgtg tggttgatgg gactgggcac cgtggagcag  92520
92521  ggggcggcac tcgtcgggga ggctctggct gcacaggagc ccatggaggg ggtgggaggc  92580
92581  tcaggcatgg caggctgcag gtcccgagcc ctgccccgag ggaaggcagc taaggcccgg  92640
92641  tgagaaatca agtgcagcgc cggtgggctg gcactgctgg gggacccagt ataccctctg  92700
92701  cagctgctgg cccgggtgct aagcccctca ttgcctgggg ccggcagggc cggcccgctg  92760
92761  ctccgagtgt ggggcccgcc aagcccacac ccacccggaa ctccagctgg cccacaagcg  92820
92821  ccccgcgcag ccccggttcc cacttgcgcc tctccctcca cacctccctg caagctgagg  92880
92881  gagcaggctc cggccttggc cagcccagaa aggggctccc acagtgcagc agtgggctga  92940
92941  agggctcctc aagtgccacc aaagtgggag cccaggcaga ggaggcgcca agagcaagtg  93000
93001  agggctgtga ggactgccag cacgctgtca cctttcatca ggacagtgtc tgtcagccag  93060
93061  gtgcacagcc cttggtgtgc tggagcttgg gcttttcttg gcagcctggt gtcctgcatt  93120
93121  gagcggtggt gagcttgtcc aggtcccgct ggttacctgc acggtgacgg gggtgccctc  93180
93181  ggttaggttg atgatgagaa ccttattttg tctcgaggag aggttatgtg atgggtgttg  93240
93241  tggcagctct ttgtatttca ttttcttcag tgctttttgt gtgttctctt tgtatttttt  93300
93301  accgctttgt gtattttact ttcacaaagg cagcagcaaa tgttttattg gtggtggtat  93360
93361  ttttcatttt tatttacttc ctaatttgat agtgttttag ttggaataca cagtctcatt  93420
93421  gtagttgttc agaaatatgc tttttttctg tacattatat gattgtgcat aatttttgcc  93480
93481  agtttttttt ttaattgggg actacagttg aatgcactgc ctatctccta ctttactgaa  93540
93541  acagattgta tggaaatcta aagacgagaa agtagacaag cacagcagag gacatttatt  93600
93601  ttgatataac cacagaaatt cattgatatg accttatcat attgatggtt tttcaaagaa  93660
93661  atataaaatc tttcgataat ggattgtctc agttgcgttt ctccttatat catgttttgc  93720
93721  cttcaataca aattgcaatg cttagaaatt taaagaacac cttctgaagt ggaagatcta  93780
93781  gctaaagaat tagattggta ttggctgaaa tgttgcagta atcacatgat agggttaata  93840
93841  caacatgagt tacatgctga gtgctctaag gtagaaagta ggtaacaagg aataacaggt  93900
93901  aggtaatgta agtcgggaga aggaaactct aggacagaat cattagaaaa ggcttgacgt  93960
93961  caacagcagt gtatagaatt tacagtgtat agaatttaca gtgcatagaa tttacaataa  94020
94021  gtgccttttt ttgtgctcat caatgctctt gcttatattg taggaggagt tagttccctt  94080
94081  gaagaaatat caatacaaat ttccaaattg caatgcagag ggaaaaaaga atgagaaagt  94140
94141  aaaaaatatc caagaactct ggaagcattt caaaaagtgt aaaaatgcat agtgacaatg  94200
94201  tcaggagaat aaggagataa aggaaaagaa atatttgaca caacaatgac ttgagcactt  94260
94261  tctaaaatta atgatggaca gaaacccaca tgttcaggaa gctcagagag cactctgcag  94320
94321  aataaaaata ttttacaaat cgacaccttt gcatttcata tttaaagtcc agaaaatcat  94380
94381  agactaaggg aaaagcttga taggagcaat aggaagaaaa ccatcttacc tatggagcaa  94440
94441  caagaataaa aattgctttg aaattatctt cagaatccat gaaagcaaga agtgagtcag  94500
94501  ggtgaaatat ttagtgttaa aagtaagaaa caaaaaaaag taccaacttt gaattttctg  94560
94561  ctcatcaaaa ttattcttca aaagtgaagg agaaatactc tctgagacca acaaaaattg  94620
94621  ctagaacttc ttgccactac accaaccttt taataaacgt aacaagaaat tcttcagaaa  94680
94681  ggataaaaat gacataggtc ggaaaatcta atttacataa agaaatgaaa agcattggag  94740
94741  aagaaatata tgaagaaaaa ttaaatatat atgtattttt tgattcataa ttgatctttc  94800
94801  aacaatttgt tcaaaataat aacaagatta tatttggtga ttataggtta tggaaaagtg  94860
94861  aaatgaatga cagcaatatt ataagtcatc cggttccaag atggccgaat aggaacagct  94920
94921  ccagtttaca gctcccagtg tgagtgacgc agaagacagt tgatttctgc atttccaact  94980
94981  gacgtaccag gttcatctca ctggggcttg ttggacagtg ggtgcagccc atggagtgta  95040
95041  agccgaagca ggacgaggca tcacctcacc tgggaagtgc aagaggtcag ggaattccct  95100
95101  ttcctagcca agggaagcgt gacagatggt acctggaaaa ttgggacact cccaccctaa  95160
95161  tactgtgctt ttccaactgt cttagcaaac ggcacaccag gagattatat cccgtgcctg  95220
95221  gcttggaggg tcccacatcc acggagcctt gctcactgct agcacagtag tctgagatca  95280
95281  aactgcaagg cagcagtgag gctgggggag gggcatccac cattgctgag gcttgagtag  95340
95341  gtaaacaaag cggctgggaa gctcgaactg ggtggagccc accacagctc aaggaggcct  95400
95401  gcctgcttcc gtagactcca cctctagggg cagggcatag cagaacaaaa ggcaacagaa  95460
95461  acttctgcag acttaaacat ccctgacagc tttgaagaga gtagtggttc tcccagtaca  95520
95521  gagtttcaga tctgagaaca gacaggctgc ctccttaaat gggtccctga cccccaagta  95580
95581  gcctaactga gagacacctc ccagtagggg ctgactgata cctcatacag ctgggtgccc  95640
95641  ctctgagacg aagcttccag aggaaggatc aggcagcaac atttgccgtt ctgcaatatt  95700
95701  tgctgttttg cagcctccac tggtgatacc caagcaaaca gggtctggag tggacttcca  95760
95761  gcaaactcca acagacctgc agctgaggat cctgactgtt agaaggaaaa ctaacaaaga  95820
95821  gaaaggacat ccacaccaaa accccatctg tacgtcacca tcatcaaaga ccaaaggtag  95880
95881  atgaaaccac aaagatgggg agaaaccaga gcagaaaaac tgaaaattct aaaaatcaga  95940
95941  gcacctcttc tcctccaaag gaatgcagct ccctgccagc aatggaacaa agctggacgg  96000
96001  agaatgactt tgacgagctg acagaagtag gcttcagatg atcgctaata acaaacttct  96060
96061  ctgagctaaa ggatgaggtt caaacccatc gcaaagaagc taaaaacctt gaaaaaagat  96120
96121  tagatgagtg gctaactaga ataaacagca tagagaagac cttaaatgac ctgatggagc  96180
96181  tgaaaccatg gcacaagaac tacgtcacac atgcacaagc ttcagtagcc gatttgatca  96240
96241  agtggaagaa agggtatcag tgattcaaga tcaaatgaat gaaatgaagc aagaagagaa  96300
96301  gtttagagaa aaaagagtaa aaagaaacaa agcctaaaaa agtaaaaaag taaaacaaag  96360
96361  taaaaaagaa acatgggact atgtgaaaac accaaatcta cgtctgattg gtgtacttga  96420
96421  aagtgatggg gagaatggaa ccaagttgga aaacactctg caggatatta tccaggagaa  96480
96481  ctcccccaac ctaggaaggc aagccaacat tcaagttcag aaaatacaga gaatgccaca  96540
96541  aagatactcc ttgagaagcg taactccaag acacataatt gacagataca ccaaagttga  96600
96601  aatgaaggaa aaaatattaa gggaagccag agagaaaggt caagttaccc acaaagggaa  96660
96661  gcccatcaaa ctaacagcaa atctctcagc agaaactcta caagccagaa gagagtgggg  96720
96721  gccaatattc aacattctta aatgaaagaa ttttcaaccc agaatttcat atccagccaa  96780
96781  actaagcttc ataattgaag gagaaataaa atactttaca gacaagtaaa tgctgagaga  96840
96841  ttttgtcacc accaggcctg ccctacaaga gctcctgaag gaagcactaa gcatggaaag  96900
96901  gaacaaccag taccagccac tgcaaaaaca tgccaaattg taaagatcac tgatgctagg  96960
96961  aagaaactgc gtcaactaac gagcaaaata accagctaac atcacaatga caggatcaca  97020
97021  ttcacacata acaatattaa ccttaaatgt aaatgggcta aattctccaa ttaaaagaca  97080
97081  cagactggca aattggataa agagtcaaga cccatcagtg tgctgtattc aggagaccca  97140
97141  tctcatgtgc agagacacac ataggctcca aataaaggga tggaggaaga tctaccaagc  97200
97201  aaatggaaaa caaaaaaaag caggggttgc aatcctagtc tctgatgaaa cagactttaa  97260
97261  accaacaaag atcaaaagag acaaagaagg ccattatgta atagtaaagg ggtcaattca  97320
97321  acaacaagag ctaactatcc taaatataca tgcacccaat acaggagcac ccagattcat  97380
97381  aaagtaagtc cttacagacc tacaaagaga cttagactcc cacacaataa taatgggaga  97440
97441  ctttaacacc ccactgtcaa cattagacag atcaacaaga cagaaagtta acaaggatat  97500
97501  ccaggaattg aactcagctc tacaccaagc agacctaata gacatctaca gaactctcca  97560
97561  ccccaaatca acagaatgta cattcttctc agcaccacat cgcacttatt ccaaaattga  97620
97621  ccacatagtt ggaagtaaag cactcctcag cgaatgtaaa agaatagaaa ttataacaaa  97680
97681  ctgtctctca gaccacagtg caatcaaact agaactcagg attaagaaac tcactcaaaa  97740
97741  ccactcaact acatggaaac tgaaaaatct gctcctgaat gactactggg tacataatga  97800
97801  aatgaaggca gaaataaaga tgttctttga aaccaatgag aacaaagaca caacatacca  97860
97861  gaatctctgg gacatattta aagcagtgtg tagagagaaa tttatagcac taaatgccca  97920
97921  caagagaaag caggaaagat ctaaaattga caccctaaca tcacaattaa aagaactagg  97980
97981  gaagcaagag ccaacatttt caaaagctag cagaaggcag gaaataacta agattggagc  98040
98041  agaactgaag gagatagaga cacaaaaaac ccttcaaaaa atcaatgaat ccaggaactg  98100
98101  gttttttgaa aagataaaca aaattgatag accactagca agactaataa agaagaaaag  98160
98161  agagaagaat ccaatagatg caataaaaaa tgataaaggg gatatcacca ccaatcccac  98220
98221  agaaatacaa actaccatca gagaatacta taaacatctc tatgcaaata aactagaaaa  98280
98281  tctagaagaa atggataaat tcctggacac atacaccctc ccaagactaa accaggaaga  98340
98341  aggtgaatct ctgaatagac caataacagg ctctgaaatt gaggcaataa ttaatagcct  98400
98401  accaaccaaa gaaagtccag gaccagaggg attcacagct gaattctgcc agaggtacaa  98460
98461  agaggagctg gtaccatgcc ttccgaaact attccagtca gtagaaaaat agggaatcct  98520
98521  ctctaactca ttttataagg ccagcatcat cctgatacca aagcctggca gagacacaac  98580
98581  aaaaaagaga attttagacc aatatccctg atgaacatcg atgcaaaaat cttcaataaa  98640
98641  atactggcaa accgaatcca gcaacacatc aaaagctaat ccaccacgat caagttggct  98700
98701  tcatccctgg gatgcaaggc tggttcaaca tacacaaatc aataaacata atccatcata  98760
98761  taaacagaac caaagacaaa aaccacatga ttatctcaac agatgcagaa aaggcctcga  98820
98821  caaaattcaa cagcgcttca tgctaaaaac tctcactaaa ctaggtgttg atgggacgta  98880
98881  tctcaaaata ataagagctg tttatgacaa acccacagcc aatgtcatac tgaatgggca  98940
98941  aaaactggaa gcattccctt tgaaaactgg cacaagacag gaatgccctc tctcaccgct  99000
99001  cctattcaac ttagtgttgg aagttctggc cagggcaatc aggcaggaga aagaaataaa  99060
99061  gggtattcaa ttaggaaaag aggaagtcaa attgtccctg tttgcagatg acatgattgt  99120
99121  atatttagaa aaccccatcg tctcagccca aaatctcctt aagctgataa gcaacttcag  99180
99181  caaagtctca gaatacaaaa tcaatgtgca aaaatcacaa gcattcctat acaccaataa  99240
99241  cagacaaaca gagagtgaaa tcatgagtga actcccattc acaattgctt caaagaataa  99300
99301  aatacctagg aatccaactt acaagggatg tgaaggacct cttcaaggag aactacaaac  99360
99361  cactgctcaa cgaaataaaa gaggacacaa acaaatggaa gaacattcca tgctcatgga  99420
99421  taggaagaat cagtatcgtg aaaatggcca tactgcccaa ggtaatttat agattcaatg  99480
99481  ccatccccat caagctacca atgactttct tcacagaatt ggaaaaaact actttaaagt  99540
99541  tcatatggaa ccgaaaaaga gcctgcattg ccaagtcaat cctaagccaa aaggacaaag  99600
99601  ctggaggcat cacactacct gacttcaaac tatactacga ggctacagta accaaaacag  99660
99661  catggtactg gtaccaaaac agagatatag accagtggaa cagaacagac ccctcagaaa  99720
99721  taataccaca tgtctacaac catctgatct ttgacaaacc tgacaaaaat aagaaatggg  99780
99781  gaaaggattc cctatttaat aaatggtgct gagaaaactg gctagccata tgtaaaaagc  99840
99841  tgaaactgga tcccttcctt acaccttata caaaaattaa ttcaagatgg attaaagacc  99900
99901  taaatgttag acctaaaacc ataaaaaccc tagaagaaaa cctaggcaat accattcagg  99960
99961  acataggcat gggcaaggac ttcatgacta aaacaccaaa agcaatggca acaaaagcca  100020
100021  aaataaacaa atgggatcta attaaactaa agagtttcta cacagcaaaa gaaactacca  100080
100081  tcagagtgaa caggcaacct acagaatggg agaaaatttt tacaatctac tcatctgaca  100140
100141  aagggctgat atccagaatc tagaaagaag ttaaacaaat ttacaagaaa aaaatcaacc  100200
100201  ccatcaacaa gtgggcaaag gatatgaaca gacacttctc aaaagaagac atttatgcag  100260
100261  ccaaagacac atgaaaaaat gctcatcatc actggccatc agagaaatgc gaatcaaagc  100320
100321  cacaatgaga tcccatctca caccagttag aatggcaatc attaaaaagt caggaaacaa  100380
100381  caggtgctgg acaggatgtg gagaaatagg aatactttta cactgttggt gggatggtaa  100440
100441  actagttcca ccattgtaga agacagtgtg gcaattcctc aaggatctag aactagaaat  100500
100501  accatttgtc ccagccatcc cattactggg tacataccca aaggattata tatcatgcta  100560
100561  ctataaagac acatgcacat gtatgttcat tgtggcacta ttcacagtag caaagacttg  100620
100621  gaaccaactc aaatgtccat caacgataga ctggattaag aaaatgtggc acatatacac  100680
100681  catggaatac tttgcagcca taaaaatgga tgagttcaag tcttttgtag ggacatggat  100740
100741  gaagctggaa accatcattc tcagcaaact atcgcaagga caaaaaacca aacactgcat  100800
100801  gttctcactc ataggtggga attgaacggt gagaacactt ggacacaggg tggggaacat  100860
100861  cacacacgag tggctgccgt ggggtggggg gaggggggag ggatagcatt aggagatata  100920
100921  cctaatgtaa atgacgagtt aacgggtgca gcacaccaac atggcacatg tatacatatg  100980
100981  taacaaacct gcacgttttg cacatgtacc ctagaactta aagtatgaaa tatatatata  101040
101041  tatatatata tatagtcatg agggagagaa aatactctta gttacttgga ctaacccacg  101100
101101  aagtaggaca gtataatttg aaaaaggact tggattagtt gtaaacgtat aatgtaatat  101160
101161  ccagcacagc cactaaaaat gattttgaaa aaagcagtat aatcaatata ctaacagaag  101220
101221  aaaaagcaga atcaggccag acatggtgac tcatgtctgt aatcccagca ctttgggatg  101280
101281  ctgaggcagg aagatcactt gagccccgga gttcaagtcc agcctggcaa cgaataagag  101340
101341  cccatctcta ccctccaccc cccccaaaaa aaaaaagaaa aagaaaaaga ggccgggcac  101400
101401  ggtggcttac tcctgtaatc ccagcacttt gggaggccga ggtgggtgga tcgcgaggtc  101460
101461  aggagatcaa gaccatcctg cctaacacgg tgaaaccccg tctctactaa aaatacaaaa  101520
101521  aaaaaaaaaa aatagctggg catggtggcg ggcgcctgta gtcccagcta ctcaggaggc  101580
101581  tgaggcagga gaatggtgtg aacctgggag gcagagcttg cagtgagccg agattgcgcc  101640
101641  actgcactcc agcctgggag acagccgcaa gattctgtct caaaaaaaca acaacaacaa  101700
101701  caaaaaaaaa caaaaacaaa aacaaagaaa acgaaaagaa aaagcagaat cttttttttt  101760
101761  tttttttttt tttttttttt gagatggagt tttggtcttg ttgcccgggc tggagtgcaa  101820
101821  tggcacgatt tcagctcacc acaacctcca cctcccaggt tcaagcaatt ctccgggctc  101880
101881  agcctcccga atagctggga ttacaggtgt gcaccaccat gcctggctaa ttttttgtat  101940
101941  gaaaaagcag aatcttatac aatgctcaat taaaatcagg gagaggagaa aaagagtaga  102000
102001  ataccaaaaa agtaacaaat tacaaggttg atataaatag aaaacaatca caaatactga  102060
102061  gtatactaat ctaagtatat caataatcac tttaaacatc gcttaaaaga cagagattgt  102120
102121  cagtggatta agaacaagac ccaaatatat gttgtctatg agaaatgcac tttaaatagc  102180
102181  tgggcatggt ggtgtgcacc tgcagtcctt aggaggccaa ggcggagtgt cacctgagcc  102240
102241  caggattttg ggactacagt gagctatgat catgccactg cactctagcc tggttgacag  102300
102301  aataagacct catctctata gaaaaaagta agtaaatcta ctttataaag gcacaaatat  102360
102361  attcacagta aaggaataga gaaagatatc ccatgctaac attaatcaaa ataaagtgaa  102420
102421  atagccatat taatttcaga cacaaccgac tttagaacaa ggaatattat cagagatcaa  102480
102481  aagggacatt ccttaatgat aaagggatca gttttctaag aagacataac aatccttaat  102540
102541  gtgtacgcac tgaacagcag atcatcaaag tacatgaagc taaatctgat agaactgcat  102600
102601  agagaaatag ataaattcac tcttagagtt ggaggcattg gcatccctct atcagaaatg  102660
102661  gacaggttta gcaagcagaa aatcagtaag ggcataacat gatcaatcat gatcaaaaac  102720
102721  ttgattcagt caactatatg taactgacat ctatggacca ctttacccaa caacagcaga  102780
102781  tgacacattt tctcacacac acatgaaaca ttcagcagaa tagaccacat tctgggctag  102840
102841  aaaatgcacc tcaacaaatt taaaagaata gaaatcatac aaagtatgtt ctcagactac  102900
102901  aatggaatga aagtaaacaa aaatcactaa aaaagatagc tgaaaaacat gaaaatactt  102960
102961  ggaggttaaa caacagactg aaataactga aggtcacaga agtctcaaga taaattttta  103020
103021  aaatatttca aactaaatgg aattgaaagc acaacttatc aaaaatttag gaacgcaaca  103080
103081  aaggcagtgc ctactgggaa atttatacca ctgaatgtat gttaaaaaga acaaagatct  103140
103141  aaataaataa tccttcccat tggaaagcta gggggaaaat tcaaattaaa ttcaaagtaa  103200
103201  gcaagtaaaa gaaataataa aatatgaata caattctgag tggcctgata tctgatttct  103260
103261  ggaagctgag ttttatgtgg ctttagaagt ttcatgttat gagtgtgaaa tggcaagtga  103320
103321  ccatggcgat tgcttctgat atggccacct caattacata gagaagggat gatcagtggc  103380
103381  atcatcccag ttctgcatga taccacacca gtgattctcc aaagtcaaga aacctgtata  103440
103441  tgttgtcctt gtgtttggtg aatctgtggt ctatagacta cataatgggc tatttctggg  103500
103501  gtactgacca ttttgctcca ttaaggaaaa ccatgcatga gccatataac tatgggaaac  103560
103561  aatgttttcc tttttgacac ctggcctact ctcttcttag gtgagagcaa aggaagagca  103620
103621  ccacttggcc tgctgcaccc agggcaattt ataccatcca gatatccagc actgaatatg  103680
103681  tagcaactcc aatccaccat agaacattaa tctatctctg ataagcatgc taatatctat  103740
103741  gattctgcct ttgtggggag atgactccat agattaaccc cctggcttgg ggcaatatgg  103800
103801  agatgttata ttgtcttcga cagggaagat gacataaaaa ttatgttcaa taggattatg  103860
103861  tggagactta acataagtga caaacctaag acaagaagtt agaaatcctt gtttctttta  103920
103921  ggtgaataat tttggagctt gagaaaaaga caccattgtg gcgaacttgc tttgccaaac  103980
103981  cctgtgtatg catttttggg taaacaacac attttcatcc tttaagcatt gtttccatta  104040
104041  tttataattc ctaatagtat gagacattta ggactcattc cttggttctt cttctctcat  104100
104101  tgtatctttc attgtatctt tcagtgctgc aagagatgca atcatcccat taatgaaagc  104160
104161  agagtgactg ccttcgtcac acatacattc aaaatagatc actaggctag tgatgattct  104220
104221  ctcttaaggc tattatgttt actcatttaa aaaatctgga tctcagtata gattttcttc  104280
104281  tcagtgagtg actgacctat ctgatatgat gctatgacaa aatctttact ttttacctga  104340
104341  atttggtggg attgaaagtt gagaacatat taatttattt tctgtttcac ttgattaata  104400
104401  atgcccaatc taacatgcag tgttcacttg ggtacatata tacaactaca tcaaattttt  104460
104461  tcttgtttta ccttaaaagt gttaagatat tgtaatggta tggccagttt actcactggt  104520
104521  aaacttttca taacagaaat atcatgccag tggacacaaa tatgtaacat cagtaatttg  104580
104581  ctttcctcat gaaacagaga actgaataag ttgatgggta aactagtatc tgaattataa  104640
104641  accccaaata tcatgtgact tcatcatttt cagtataatg aaaatacagg ctgtgaatgc  104700
104701  ttccagttgg tcctgaaagg gcctttgagg tgagtaggtt caccaaagcg gcaacatatg  104760
104761  tgtcccagtg ggcattctac tcctcagtaa gtgacttgac attctttatg gcttcctcat  104820
104821  gattaaaaca agtcttttta ttgaaatttt actgaaataa tgatgaaaca atgtaatatt  104880
104881  cttttcatct acatataaga gtagacatag attaacctct accttttttt tttttttttt  104940
104941  tgagacggag tctcgctctg ttgcccaggc tagagtacag tggtgcgatc tcagctcatt  105000
105001  gcaacctctg cctcccaggt tcaagcgatt ctcctgcctc agcctcctga gtagctggga  105060
105061  ttacaggcac gtgctaccat tcctggctaa tttttttgta attttagtag agacatggtt  105120
105121  tcaccatgtt ggtcaggctg ttcttgaact cctgaccttg tgatctgccc acctctgcct  105180
105181  cccaaagtgc tgggattaca ggcttgagcc cccgtgcctg gccttcacct ctacctatta  105240
105241  taatattttc atgttattcc attttgtcat gtttgtgggt catttgatga gggttcacaa  105300
105301  tatgaaaact gggcattttg gccaagatgc atgtaaatga atacaactcc atgtgccctg  105360
105361  ataactgatt tctagatcct gagatgcaag tggcttccag agtgtctgta ttttatgaaa  105420
105421  gttcatatac agtaaaccat gctaattgtt actgatacag cttccttgaa tatataaagc  105480
105481  gatgattaat gggatgtttt gtttctgcag aaaaccactg aattgcttct ccaaagccaa  105540
105541  gtgacctgta tgatttgtcc ttattatatt ttgtgaacca gtggactaaa acctttataa  105600
105601  tgggtcattt ttttagtatt gtcaatattg ctcaattaac aaacatgact catatacaca  105660
105661  ggtgagatgt agttctccct ttgacatttg ctctacatct gtcccttaga tgatgatatg  105720
105721  gaagaaaagc actctttggc ctgttgtgac tgggacagtt gacagcaccc aggtgtcctt  105780
105781  taatgaaaat gctcttgaca ccaatgcatc ctagcatcac agcttcagga agccttctca  105840
105841  agtgtgcatg gggagtacta tgtctttcat caataatgaa atcttctgat ttggtgagaa  105900
105901  ataatgcctt aaaattacac tcaataggat tatgctgagg ctcagcctac ctagatgaaa  105960
105961  atgctgaaac agataatagt gacttcttat ttcccttcaa ggggaatttt attttgaact  106020
106021  tgaaataaca aaatctttat gggtaacttg tttgcccaac tgtatcagtg cacctataaa  106080
106081  tgaacaaaaa attctcagcc tataagcttt gcttcagtga cctttaattt ctaatagtaa  106140
106141  ggtatattca ggtctcattc tttggctttt tctcttattg tgtatttcag taagacatgc  106200
106201  tgccaagaga tgtgccattc tattataaaa gatcagtagc ttcctttacc gacgtgtata  106260
106261  ttctatctag aacattgagc tatggaagac tcccacctaa gggaattagt tttacacctt  106320
106321  caggtaatct gaacttcaat atgagttttg ctttatgata taatccttat gacaaaatct  106380
106381  ttacttttta tctgaacttc atacaatcaa tattgaagat tttttaaatt cactgttacc  106440
106441  tagtccaata tttaatatac atttggctgt agatacatga ctagacaaaa attttttata  106500
106501  ttattattgt gggggctcta acagtgtttc actgttttga gttactgatg aactttctgt  106560
106561  aactgtgaga ccatggtaat ggaagagacc gtggtaatgg ggaggagaat gtgaggatca  106620
106621  gtatgtactt tgcctataaa acttaaatat ttagtaattt gatcaccaaa ttgatactca  106680
106681  aatttcagtt cctatcatgt gtaaaccaaa aagtatctga gatttagaag tttatttaga  106740
106741  agtggatttt gccaaggtta agcacatgct cagaagaaat aaacccaaaa tcacagaaac  106800
106801  cgtctggggt ctatgtcttt ctccaaagat gattttgagg gcttcagtgt ttaaagggga  106860
106861  aaagtgggct ggagggggaa aagggagggt atgataatcc gtatgttcca agacaaaagg  106920
106921  agcaggtagg ggtatagtca ataatgtatt catctcatgc tcagtaaatc agcactttac  106980
106981  ataagataag gtgaacatag agaagctacc tgtggagatc tttaaccttt aatctgtagc  107040
107041  tatctgctta agatcaaaag gaaattcttg catgactcag ctttcagctt attttttttt  107100
107101  tctcttggcg tagtaaattg gggtcccaag tttattttcc tttcacacat gtgaccccac  107160
107161  tattttcaga ataatgaaag cacatgttag aaatgatgac acttattcct aatatggact  107220
107221  ttgaaatgac tgggttcaca aatttagaat catggatctc attataggtt tttattttca  107280
107281  atgagtgact ggcctacttg atggaattct ttcaaaaaat gttcactttt tactgagatt  107340
107341  atattaaaat aatgttggaa tgtgttcagt catgtttacc atctctatag tatgatatat  107400
107401  gataatatcg cagattactc agtgtcaaaa acctggcata ccttgtcctt atgatgttga  107460
107461  tgagtcaatg gtctagagcc ttagtaatat gtctttttgt ggtagtacgg accgtatctg  107520
107521  tccactaaga aatagcctgt gtaagccata tacacatgaa caatttatgt ctgattttga  107580
107581  actatggtcc cattcctatg cctgtagata aagactgctg agaagagcac cctctggtgt  107640
107641  tgtcacagag gcaagtgcta ccgcacaggc atgctgcagt gaatttaact gatcctctgt  107700
107701  ccctgcaacc gttgtttaag gatgctattc tggtaagggt ttacaagaca acgtaaatat  107760
107761  atgtataaag agtatcttca ggagacgtaa taatgtaaaa atcatgctca atagaattaa  107820
107821  gctgaggctc aaaatagtgc caatccttgc aagaaggtgt gagaagtcat tagatttggg  107880
107881  gggtatgggt tattccattt tgaacttggt aggaagaaac ccttggggga atcttacatc  107940
107941  atttgcctct acctacttct aaaggaactt ttaaaattct tttatcttgt ctttattctt  108000
108001  aatactcata cattattaga gagaatatct tggtttattt tttcctcatg gtgtgcttca  108060
108061  gaatgttcat ccagcaagag gtgtgtcatt acacggatta tatatatgag ttctgtcttt  108120
108121  cgtaattaaa aaatttcaag tggaccattt gaatattaaa cattggcctt caaaatgatt  108180
108181  acatttacct gttcatacaa aattagtgag caatgatcta ttctttccaa tgagtgactg  108240
108241  atctaatgag gtcctcatta aaactccttt tttttttttt tttttttttg cctgaacgta  108300
108301  ctttgattta aagatgtgac atttagtaat tcattgcaat caactcttta gtgattgcac  108360
108361  aaatagacaa tccttttcta ttattttatt ttttggttgc tgtgtatggt gttatgatgt  108420
108421  ttgtggatca ttgaggcact actcacaact gaaagacttt ggcaatttta gggaatggct  108480
108481  tgagattcag ctataggtta cccttgattg aaattgaata caatacaggt agtctgaaat  108540
108541  ctcatttcct tatcctgagt ctcactcagg tgtcattaga ttcattataa agaaatgcat  108600
108601  acactatgta tgatgccagt tgttactgat atgaagacga taagaagctt ttatttctgc  108660
108661  agggaaataa tcccttacca ggtcatcaaa agacatgata cctatgtgct tggcccttac  108720
108721  tgtacacggg gaatcagtgg tctaccacag cttaagtaac gggtcatatt tggagtatca  108780
108781  cacatctcag tcttgtagaa attaggaaca gcaattagga gtcatgcaca tataagagat  108840
108841  gtaatcccac cctttgacta tagcctactc ttgtctttta cagaaaagac tgtggaggaa  108900
108901  gaaaaccctt taccctgttg ttcagggaga aactgacacc actcaactgc ctggcactga  108960
108961  aaatgtggca tccagtccac tttaccatca gtgtttaagg aaaccatctc tggtaagcat  109020
109021  atttgatcca agtgtgcata tgcacatgag tgccatgggc tgggtcaatg atgagatgtt  109080
109081  accttgaaga gaaatgatga cgtaaaaatt aagttcagtt ggattacgct gaggcccagc  109140
109141  ctaggtaaca attgtgagac aagaagtttg gatttcttag tttccttcca ttggggactt  109200
109201  tattttggga ttctggcaat ggaatcttat tgcgaaactt gttttgcacg cttctatctg  109260
109261  tgtgcttcta agtaaactat aaattctgat tctttaagtg ctatttaagt ttcctacaat  109320
109321  tcctaatttt cttggatatt tggcactaag acccttgctc tttttctctc attggatgat  109380
109381  ttagtaagtc ctactggcac tattctattg agtggaggtg agaggctgcc tttgctgact  109440
109441  gaaaaatttc aaatagataa ttgaactagt gaagactgag ctctataata attagattta  109500
109501  ttcattcaga caacatgaat atcacgatag ggttttcttc tcaatgattg actgacacat  109560
109561  gtgatgcaat cctcatgaga aaatccttac ttttgcccta cgattgattg ttttcagggt  109620
109621  tgagaaatat gatacattgg aattttgctc aatgcgctac agttatcgtg gtctaaatat  109680
109681  acagacaaaa ttttctgtaa tgttagtata atattttaac agtgctagga tatgttttga  109740
109741  tcattaatga atctttatga cttaagggtc cttgcaattg ggataaaaat gtgagtttca  109800
109801  ataatatgtg tttgcccatg aaacttgaaa ttagataaat tgatgagcaa tctggtgcct  109860
109861  gacttttctt tctcaagtac ctttggcttc gttttcatta tgatgaaagt gtgtgctgtg  109920
109921  aataatgcca atggtaaata agacctttat ggacacttat atgaatgaca gtcagggccg  109980
109981  ttccttcagg ccacatgatt atcgttatgc attcttcttc tcaatgagtg actagcatac  110040
110041  ttgccaggat ctacaagagg gaaactttat tttttactaa aattgcatcg atataatgtt  110100
110101  gacaagtttt gtgattattg gtatcatctc taagatgtga tgctcatttg gtctaaatat  110160
110161  agaagttaac atattaactt ctaatttata tatgtcaggt tgctatgttt ttacaatgtt  110220
110221  tgtggtttat tgatgatgac tcacaacata aagactatgg cattatggct acatgttcta  110280
110281  attctgatat atacatatcc catcattcat taaattaaat acaattatga gtagtatgat  110340
110341  gtctgttttc taaaatctga gtttcacctg gctccagtat gatcattata tgatggagtg  110400
110401  caagcaacat gttaatgcca attgttattg atatggcttc cttgaatatg taaacaagac  110460
110461  tgatcaattg aaggtcttat ttctgcatta aactacctga gatattctcc aaattcaaga  110520
110521  gacctgtata gttagtcttt attctgtttg atgaataaat ggcctatagc ctatctaatg  110580
110581  gatcagtttt tccagtacta atcatatctc ttcattaaga aatagcatgc ataagccata  110640
110641  catacaggag gtaatatttg tcatcttgat ctactgtctt atcctcctcc ccttagataa  110700
110701  ggatgactga ggaagagtac tctttggctt gttgacacca gcacagctga cacacccaga  110760
110761  tatctgtttg gtctcctgtg aactttcaac caggatttaa ggatgccact ctggtaggta  110820
110821  ttttcagaca aagtgaatat gtgattgtag agttccatgg cttgtttcaa caataagacc  110880
110881  ttatgttgtc ttgaggacat gagatgacat gaaaactaga ctggctggtc cttatctttt  110940
110941  ctggggtatt ctagtttgag cttaagataa agaaatatat ttgggatata gtttctctca  111000
111001  cctgtttcta ttagcttcta gaagaccact tatcaattct ttcctcctga tttagtggaa  111060
111061  aacattttgg cagttcctca aaaagttaaa gataaaatta ccatgtaacc caacaattct  111120
111121  gctcctaagt acacactcaa aagaattgaa tacaaatgtt caaatgaata catacacatg  111180
111181  aatgttcata gcagcactat tcactggctg gagttccaga ccagcctggc caacgtggca  111240
111241  agaccctgtc tctactaaaa atagaaaaat tagctgggca tggttgctca cgcttgtagt  111300
111301  ctcagctact caggaggctg aggcacaaga atcacttgaa cccaggaggc agaggctgca  111360
111361  gtgagctgag atcacaccat tgcactccag catgggtgac aagtgagatt ctgtctcaaa  111420
111421  aaaaaaaaag tgaaggtatg atgacaatgt cacacaaaat agtgaatacc aataaaaaga  111480
111481  tagaaattat taaaaagaac caaatgaaaa ttctggagtt gaaaagtaca ataactaaaa  111540
111541  tttaaaaatt tattagaaag gctcaatagt agatttgaac tgggagaaga aacaagaagt  111600
111601  aaacttgaag atagaacaat agagattatg ttcaaaagaa cagaaagcat aaagaataaa  111660
111661  gaaacaaaga gagtctcaga gaatgtggaa catcattaag cataccagca tacacatatg  111720
111721  ggagtaccag acaggcaggg gagatacaaa ggatcagaaa aaaatatttg aaggaataat  111780
111781  ggctgaaacc tcccatattt gtggaaaaca ataactgaca tatccaggaa gctcaatgaa  111840
111841  ttccaatgaa taaatgcaaa gattgacaaa tggaaacatc acagtaagat atctgaaagt  111900
111901  caaaaacaag aagaaagtct tgaaagcagt gtgagaaaaa tgatttgtta cttacaaggg  111960
111961  aaccccagga agattaacag ctgacttcag cagaagcaat ggaggccaga agcaaaggca  112020
112021  taacatatta aaaatgctca aagaaaaaag aacctgtcac ctaagaattc tgtacctggc  112080
112081  aaagctgtct ttcaaaaatg aaggcaaaat aaagacttcc tcaattaaaa aaaaaaaagt  112140
112141  tggagaatct actgctctca aaaccccctt aaaagagttc tctaaatact taaagaagtt  112200
112201  attcaagctg aaagcaagtg agcctaggta gttattcaaa tcaacaacta caaagcaaat  112260
112261  gcttgtaaag gtaattatat aaatataaaa gacagtagaa atgtaatttt tctctgaagt  112320
112321  gattttaaaa taaattctat aaaataatat gtatataatg tattttgggg tctataacat  112380
112381  ataaaagtgt aatatatttg ccaaagaaga taggtggatg caaagcaata caagactaag  112440
112441  gaaatgacta cagatggtag attaatattt attataatgt ctttcttggc ttatagcatc  112500
112501  aataaatgta atatgtataa taataccaca aaagatggca aaaagggaat agagctatat  112560
112561  aggtgtaaca tttctgtata agactgaaat taagctagtg taaattagaa acttatttgg  112620
112621  gtgagttaag atatatgcag taaaccctag agcaaccact gaaaaaattc aaaacatata  112680
112681  gtgaaaaaaa ttattaagga agtttaaatg ctacattata aaataattac ttaatgaaaa  112740
112741  agaagtaaag aggaatagag gaacaaaaac acatgagaca cagaggagaa gaagaatgac  112800
112801  ataataaact caactaaata ataaaattac atgtgaatac agtaaatatg taaattaaaa  112860
112861  ggcagagatt cccaggctgg ataaaatctc caggtttaat atccctttgc cccaaataaa  112920
112921  ctccagcttt ttttcctatg atgtatttga tcattgtgct ggtttacaaa agatttctaa  112980
112981  cctttctaaa atctttaaaa tcagcggcga agtgttctat ctcatttcac ccatatatat  113040
113041  cagagactca aatcctgaaa aataccaagt tgacctgccc attcttgagt tctgctgaat  113100
113101  ggtgtgttcc cagatcacta tggatattgc tgtttacttg accaattact tttagtcaac  113160
113161  aagatttgaa caatgctttt gattcacaca gcgtgagacc tagacttccc tcatattgaa  113220
113221  ataggagcat tagcatcctg gattcctgca ccggcttttg aaccttatgt ttcctgcacc  113280
113281  ccaagaagcc atgttatctg gacattgtcc tctctgtgat gggaaagaag agttttttca  113340
113341  acaaatgttg ctaggacaac tggatatcta gatacaaaag atactgcatt tatgttacca  113400
113401  gttttctgtg tcagtccatt ttgctctgat gtaacagaat actgcagact gggtatttgt  113460
113461  aatgagtgga aacttattgg ctcacatttc tggaggctgg aaagatcaag gggctggcat  113520
113521  atgataaggg ccttctcact ctgtcatcct atggtagaag ggcaaagaga gggtatggat  113580
113581  gggacaaata tcttctttta taggaaccca cccctgaaat aacagcatta atccattgat  113640
113641  gagggcagag ctctcacagc ctaatcacct tttttttttt tttttgagac ggagtctcgc  113700
113701  tctttcgccc aggcgagagt gcagtggtgc tatctcggct cactgcaggc tccgcctccc  113760
113761  gggttcacgc cattctcctg cctcagcctc ccgagtagct gggactatag gcgcccgcca  113820
113821  cggcggccgg ctaatttttt gtatttttag tagagacggg gtttcaccgt gttagccagg  113880
113881  atggtctcat tctcctgacc tcgcgatccg cccgccttgg cctcccaaag ccctgggatc  113940
113941  acaggcgtga gccaccgcgc ccggccgcct aatcaccttt taaatgttgc tttattaaac  114000
114001  actgttgcat tgagggttac gtttccaaga caggcttttg aagtgaaatg aaaaatttga  114060
114061  ccattcccaa ttatagtttg aaatttcaat gctcctttct tagtatgtga ttgaacatgg  114120
114121  ataagataat cagtaacggt ggatgtaaga acactattaa ccaacttgac tccactgtca  114180
114181  tatgtagaac acaacaccca acaatagcag aatgcacatt atattcaagt gctcataaag  114240
114241  cattattttg tatatatgta ttttctccct tttttgataa agttagctag tagagtgcct  114300
114301  atgtagttaa tattttttaa aaaccacagg cttctcaatt attaattaca tctatggttt  114360
114361  ttaaaatatt atcttcatta atttctgctt tgatccttat tcctttcttt cttgtacttt  114420
114421  cttttatttt tgttcttttt tagtgtttta agatgaaaat tgaattgttt cattcatctt  114480
114481  tttcattttt taaaataaaa acatttagtg caatgaattt tcctctagaa ctgcctttaa  114540
114541  atgcatatta cagattctca tatgttgtat attttaaaat aatatgtaaa tatatatttg  114600
114601  catagaaaaa catatttaca tacaaaatat gtatttacat atttaaacat atgtattttc  114660
114661  tgtttatatt tttcctttta ctcaggagtt aataggatat ttttaaaatt tcttggtgaa  114720
114721  agcgccttta tcttattgtt agtaaagtct atgtttttgc attgtgatca gatagtgcag  114780
114781  tttttaatat ttcttgagtt actaattttt ctttccaacc taatatataa tcagtttttt  114840
114841  gtgactatgc catgggcact taagaacaac acagatcttc tattatctgt caagtttaat  114900
114901  atgtagccat aaaatctacc ttatttttat gttgctattt ttgcccactt gatctgtctt  114960
114961  tttctgataa tggtgtatta tagttttcta ttatgggatc atctatgtct tgtctcctta  115020
115021  catctcatac atctcatgca gttttttatt cataaaggtg gttattatgt tatttggtat  115080
115081  ataagtctcc ataagggtca aatcttcatg tgtattatat cttttagcat aaaaaaagtg  115140
115141  tccttctttg ccttgattaa catggtggga cttgaataca ttgtgtgata taagaattac  115200
115201  tacgcttgca tgcgattggc atgaaaaaaa aaaagattac tcctatctct ttttgttttc  115260
115261  atgtgcctga tatactttcg cccatccctt tattttcagt cttttagaat ccatttgttt  115320
115321  tagattcatc tctcatagaa aacatattat gttttatttt gtgagcccac tgaaaatatt  115380
115381  tttcttctag taggtgtgtg gagtccactc acgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt  115440
115441  gtgtagctat gactgatatt tattgtgttt gtattttctt tatatttgct acgctctttt  115500
115501  gtcacggtgt agtctttgct tgcctattta ttcatactta ggagagtttt tgtttttgtt  115560
115561  ggagtgttta cttttgtacc tctcttaatt ctgttagttc tgtgttttcc tagttaatct  115620
115621  tttacttctg atttatcagt ttgggggatg ttcttcagca ctcccctatt ctcatgcaaa  115680
115681  gtgctttcgg ttttcctctt tttttttttt tcctcctcct gtgtttagtt gtcttatttc  115740
115741  tactttgtca caatattagt gacatttgta tgctagtctt ctaccctgga tagggaatat  115800
115801  acacctgtca gatggaagga atatcatgtt gtatgctgct gtcaaataga tcctaacata  115860
115861  ctttaataat cttttaaatg atataatcca agttcatagt taactcctga ctttttattt  115920
115921  ctatcatatt cagtagatat atcagcattg acagccatcc cactgcaata tcacttcaca  115980
115981  ttttgcttag accaaagggt tctgagaagc ttctggagct gttgtgaaag ccagtttcat  116040
116041  taaagtcaag tcagacatcc acctgtgctg ttttctgcta taagctgaat gcaggggata  116100
116101  caatgttagg agcatcagtg tggtatgagg aatgtttact tattggtagt agacttgtct  116160
116161  ggatcaagga taagtacaag tatctgagat gctgaggtgt ggctgaatga atggccatct  116220
116221  gttctattgc aacaggataa ataacacatt cggagcaggc ctaactggtg aactcctcaa  116280
116281  ttatctcaca atagcactat cacgtgtctt tcatttttca cagcacagtg tattttcata  116340
116341  aaatctttat tggtagacca caactttagc atttcccatt caagatacaa ctactgtgtc  116400
116401  acttggatag cttggtagag aggaaattgg ctattttcag agtaaagaat tcaaggagga  116460
116461  aacagattat aaatgaaatg acaaaggtga tgagatcaag caatgctgac gtttgtagca  116520
116521  aggagtagag ggctgagatg cctgtatgat aagaaattat aatggaacca atcttgtgct  116580
116581  ttatttttta ttaatttgga gcattctctg atctgattta ttttctatgt gatattttgc  116640
116641  tgcaggttaa aagctgaaac aacttcaagg aaacttcagg gaaaagaggt gagcagccac  116700
116701  tttggtactt ttgaaattct ttgttctgtg ggcaatgatg tcagaatgtc aaagactgtg  116760
116761  agttcattat ttcagaggct taaaggagat tattcttttg gtagatatat ttccccatgg  116820
116821  gtgtccctac cttgttcaag gattccttat tattgtttct tctctttgtt taaatctctt  116880
116881  tttgagatga cctaaacaac tgtggagaat cattgatata tttccttttt tcactgttca  116940
116941  tgttgggtga aaataatctt gtagtgaaat tcacatgttc taaatattgt ttttttacat  117000
117001  ctttatctgg cacattcata acatagatgt ttctatacat attagtactg taatcatacc  117060
117061  atatattatt ctgttacccc acttactcct taaactttta gttaattaaa gagtttttat  117120
117121  aaagtccccc aatagatttt ttttttttga gacatagtct cactctgttg cccaggctgg  117180
117181  agtgcagtgg cgtgattttg gctcactgca acctccccat cctgggttca agcaattctc  117240
117241  ctgcctcagc ctgccaagta gctgggatta caggtgcctg ccaccacgcc cgactaattt  117300
117301  ttgtattttc agtagtgaca gggtttcacc atcttggcca ggctggtctt gaactcctga  117360
117361  cctcgtgatc cacccgcctt ggcctctcag agtgctagga ttacaggctt gagccactgc  117420
117421  acccggccag attttaatct aattttatta gaacaattca gtcatatgtt ttttcatgct  117480
117481  atgtatatga gagttccatt attcagatac taaacaaatg tctactgtac atttactgtt  117540
117541  ctcactgatg atgcattaga taaccatgca caaaataagc ctggctgtgg aaacgcttat  117600
117601  ttgttgggag ggtgcttgtt tggatcgatg atgagaataa ttgtctgagg atgctgaggg  117660
117661  actcattcca gatgtcaatc tgaggtccag atgtgcggcc ctccaatagg acaaataaga  117720
117721  ctctcagagc ctggctctat ttggggatcc ctcagtgaca acatagtacc cctgtgagcg  117780
117781  tgccttttct atctcttcga agagggcagt ggcatcctgt cttatgagtc agtgtgcact  117840
117841  ttagtgtgcc tagtgaccca agacttgctt taattgtaga tagatactta catataggaa  117900
117901  atatttctta agtaacaaat gaaaaacttt agaagattga attaagggtc aagcaactgt  117960
117961  gatatgtctg aaaatctcat tagtgttgtg ctgaaagaag gaaatatggc atgcctctat  118020
118021  taaataatga cagtggaacc aagtttattg ctttgttatt tttactgtgg agtattttct  118080
118081  aagattattt ttgctttttt tttctttcat gttttgctga gatagaaggc ctggaatctg  118140
118141  atcctccact tcagagaaca ggggtgagta gctaagccat tatcttttga aattcatatg  118200
118201  tcatgtgctc tttgctaggt ctttaggtcg ttttgtacat cttttcagaa gcttattgga  118260
118261  ggacattttc atgatatgtc cttttcctca ttgagaccct caccatgtca cctacactat  118320
118321  tgaatcctta tcatttctct tttaatttta actctctttt gcttttatgg aaaaatgtag  118380
118381  aatttaagag aatttttggc aatttcatat tggatcaaaa tgtattgtag tgaaatccag  118440
118441  gtgtgccaaa atattaacag attttcccca tctgtttaat tattggggtt tcagaataga  118500
118501  gactccatgg ttcataatat ctttgtggtc atactacatt atatttctgc ttctaattta  118560
118561  attattaaat attgacttga attagtcttt tcctcattgt tgcaacaagg taagttatat  118620
118621  aggaaatttt cttctcttga tggcatgtct gagataatca tagatataag acacctggct  118680
118681  ggtttctaga atgcatgtaa tttttatttc ttgatctgtg tgttgagtac ttgctgtgat  118740
118741  tgcatcatgc aaatacattg agctttacaa ttttagtgta tgcacttttc tacatgtata  118800
118801  ttattcttcg atagaaagta aaaaaaactt atcgaactag tcaaaatatt ggttaataca  118860
118861  taaaaaaagt ctcaagtaga ttgtgtatta catggtgctt gttgattgat gccctcataa  118920
118921  tagatcaagt gggttctctc tttagcacag ggctttttag caaatcatgt catgagtagt  118980
118981  tactcaagta tttttatttt aacacattta tattttttct atgtatattc ttaaattctc  119040
119041  ttatactttt ttctctgtta taaaaacatg ctgaacaatc tcaagtctta aggattgcag  119100
119101  tattgtcccc acatattcat gtattttggt actcaa               119136