Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: SNORD115-48

Small nucleolar RNA, C/D box 115-48

de los Santos et al. Am J Hum Genet 67: 1067-1082, 2000

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens SNORD115-48 HBII-52-48  15q11.2  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gggtattcaa ttaggaaaag aggaagtcaa attgtccctg tttgcagatg acatgattgt   60
61   atatttagaa aaccccatcg tctcagccca aaatctcctt aagctgataa gcaacttcag   120
121   caaagtctca gaatacaaaa tcaatgtgca aaaatcacaa gcattcctat acaccaataa   180
181   cagacaaaca gagagtgaaa tcatgagtga actcccattc acaattgctt caaagaataa   240
241   aatacctagg aatccaactt acaagggatg tgaaggacct cttcaaggag aactacaaac   300
301   cactgctcaa cgaaataaaa gaggacacaa acaaatggaa gaacattcca tgctcatgga   360
361   taggaagaat cagtatcgtg aaaatggcca tactgcccaa ggtaatttat agattcaatg   420
421   ccatccccat caagctacca atgactttct tcacagaatt ggaaaaaact actttaaagt   480
481   tcatatggaa ccgaaaaaga gcctgcattg ccaagtcaat cctaagccaa aaggacaaag   540
541   ctggaggcat cacactacct gacttcaaac tatactacga ggctacagta accaaaacag   600
601   catggtactg gtaccaaaac agagatatag accagtggaa cagaacagac ccctcagaaa   660
661   taataccaca tgtctacaac catctgatct ttgacaaacc tgacaaaaat aagaaatggg   720
721   gaaaggattc cctatttaat aaatggtgct gagaaaactg gctagccata tgtaaaaagc   780
781   tgaaactgga tcccttcctt acaccttata caaaaattaa ttcaagatgg attaaagacc   840
841   taaatgttag acctaaaacc ataaaaaccc tagaagaaaa cctaggcaat accattcagg   900
901   acataggcat gggcaaggac ttcatgacta aaacaccaaa agcaatggca acaaaagcca   960
961   aaataaacaa atgggatcta attaaactaa agagtttcta cacagcaaaa gaaactacca  1020
1021  tcagagtgaa caggcaacct acagaatggg agaaaatttt tacaatctac tcatctgaca  1080
1081  aagggctgat atccagaatc tagaaagaag ttaaacaaat ttacaagaaa aaaatcaacc  1140
1141  ccatcaacaa gtgggcaaag gatatgaaca gacacttctc aaaagaagac atttatgcag  1200
1201  ccaaagacac atgaaaaaat gctcatcatc actggccatc agagaaatgc gaatcaaagc  1260
1261  cacaatgaga tcccatctca caccagttag aatggcaatc attaaaaagt caggaaacaa  1320
1321  caggtgctgg acaggatgtg gagaaatagg aatactttta cactgttggt gggatggtaa  1380
1381  actagttcca ccattgtaga agacagtgtg gcaattcctc aaggatctag aactagaaat  1440
1441  accatttgtc ccagccatcc cattactggg tacataccca aaggattata tatcatgcta  1500
1501  ctataaagac acatgcacat gtatgttcat tgtggcacta ttcacagtag caaagacttg  1560
1561  gaaccaactc aaatgtccat caacgataga ctggattaag aaaatgtggc acatatacac  1620
1621  catggaatac tttgcagcca taaaaatgga tgagttcaag tcttttgtag ggacatggat  1680
1681  gaagctggaa accatcattc tcagcaaact atcgcaagga caaaaaacca aacactgcat  1740
1741  gttctcactc ataggtggga attgaacggt gagaacactt ggacacaggg tggggaacat  1800
1801  cacacacgag tggctgccgt ggggtggggg gaggggggag ggatagcatt aggagatata  1860
1861  cctaatgtaa atgacgagtt aacgggtgca gcacaccaac atggcacatg tatacatatg  1920
1921  taacaaacct gcacgttttg cacatgtacc ctagaactta aagtatgaaa tatatatata  1980
1981  tatatatata tatagtcatg agggagagaa aatactctta gttacttgga ctaacccacg  2040
2041  aagtaggaca gtataatttg aaaaaggact tggattagtt gtaaacgtat aatgtaatat  2100
2101  ccagcacagc cactaaaaat gattttgaaa aaagcagtat aatcaatata ctaacagaag  2160
2161  aaaaagcaga atcaggccag acatggtgac tcatgtctgt aatcccagca ctttgggatg  2220
2221  ctgaggcagg aagatcactt gagccccgga gttcaagtcc agcctggcaa cgaataagag  2280
2281  cccatctcta ccctccaccc cccccaaaaa aaaaaagaaa aagaaaaaga ggccgggcac  2340
2341  ggtggcttac tcctgtaatc ccagcacttt gggaggccga ggtgggtgga tcgcgaggtc  2400
2401  aggagatcaa gaccatcctg cctaacacgg tgaaaccccg tctctactaa aaatacaaaa  2460
2461  aaaaaaaaaa aatagctggg catggtggcg ggcgcctgta gtcccagcta ctcaggaggc  2520
2521  tgaggcagga gaatggtgtg aacctgggag gcagagcttg cagtgagccg agattgcgcc  2580
2581  actgcactcc agcctgggag acagccgcaa gattctgtct caaaaaaaca acaacaacaa  2640
2641  caaaaaaaaa caaaaacaaa aacaaagaaa acgaaaagaa aaagcagaat cttttttttt  2700
2701  tttttttttt tttttttttt gagatggagt tttggtcttg ttgcccgggc tggagtgcaa  2760
2761  tggcacgatt tcagctcacc acaacctcca cctcccaggt tcaagcaatt ctccgggctc  2820
2821  agcctcccga atagctggga ttacaggtgt gcaccaccat gcctggctaa ttttttgtat  2880
2881  gaaaaagcag aatcttatac aatgctcaat taaaatcagg gagaggagaa aaagagtaga  2940
2941  ataccaaaaa agtaacaaat tacaaggttg atataaatag aaaacaatca caaatactga  3000
3001  gtatactaat ctaagtatat caataatcac tttaaacatc gcttaaaaga cagagattgt  3060
3061  cagtggatta agaacaagac ccaaatatat gttgtctatg agaaatgcac tttaaatagc  3120
3121  tgggcatggt ggtgtgcacc tgcagtcctt aggaggccaa ggcggagtgt cacctgagcc  3180
3181  caggattttg ggactacagt gagctatgat catgccactg cactctagcc tggttgacag  3240
3241  aataagacct catctctata gaaaaaagta agtaaatcta ctttataaag gcacaaatat  3300
3301  attcacagta aaggaataga gaaagatatc ccatgctaac attaatcaaa ataaagtgaa  3360
3361  atagccatat taatttcaga cacaaccgac tttagaacaa ggaatattat cagagatcaa  3420
3421  aagggacatt ccttaatgat aaagggatca gttttctaag aagacataac aatccttaat  3480
3481  gtgtacgcac tgaacagcag atcatcaaag tacatgaagc taaatctgat agaactgcat  3540
3541  agagaaatag ataaattcac tcttagagtt ggaggcattg gcatccctct atcagaaatg  3600
3601  gacaggttta gcaagcagaa aatcagtaag ggcataacat gatcaatcat gatcaaaaac  3660
3661  ttgattcagt caactatatg taactgacat ctatggacca ctttacccaa caacagcaga  3720
3721  tgacacattt tctcacacac acatgaaaca ttcagcagaa tagaccacat tctgggctag  3780
3781  aaaatgcacc tcaacaaatt taaaagaata gaaatcatac aaagtatgtt ctcagactac  3840
3841  aatggaatga aagtaaacaa aaatcactaa aaaagatagc tgaaaaacat gaaaatactt  3900
3901  ggaggttaaa caacagactg aaataactga aggtcacaga agtctcaaga taaattttta  3960
3961  aaatatttca aactaaatgg aattgaaagc acaacttatc aaaaatttag gaacgcaaca  4020
4021  aaggcagtgc ctactgggaa atttatacca ctgaatgtat gttaaaaaga acaaagatct  4080
4081  aaataaataa tccttcccat tggaaagcta gggggaaaat tcaaattaaa ttcaaagtaa  4140
4141  gcaagtaaaa gaaataataa aatatgaata caattctgag tggcctgata tctgatttct  4200
4201  ggaagctgag ttttatgtgg ctttagaagt ttcatgttat gagtgtgaaa tggcaagtga  4260
4261  ccatggcgat tgcttctgat atggccacct caattacata gagaagggat gatcagtggc  4320
4321  atcatcccag ttctgcatga taccacacca gtgattctcc aaagtcaaga aacctgtata  4380
4381  tgttgtcctt gtgtttggtg aatctgtggt ctatagacta cataatgggc tatttctggg  4440
4441  gtactgacca ttttgctcca ttaaggaaaa ccatgcatga gccatataac tatgggaaac  4500
4501  aatgttttcc tttttgacac ctggcctact ctcttcttag gtgagagcaa aggaagagca  4560
4561  ccacttggcc tgctgcaccc agggcaattt ataccatcca gatatccagc actgaatatg  4620
4621  tagcaactcc aatccaccat agaacattaa tctatctctg ataagcatgc taatatctat  4680
4681  gattctgcct ttgtggggag atgactccat agattaaccc cctggcttgg ggcaatatgg  4740
4741  agatgttata ttgtcttcga cagggaagat gacataaaaa ttatgttcaa taggattatg  4800
4801  tggagactta acataagtga caaacctaag acaagaagtt agaaatcctt gtttctttta  4860
4861  ggtgaataat tttggagctt gagaaaaaga caccattgtg gcgaacttgc tttgccaaac  4920
4921  cctgtgtatg catttttggg taaacaacac attttcatcc tttaagcatt gtttccatta  4980
4981  tttataattc ctaatagtat gagacattta ggactcattc cttggttctt cttctctcat  5040
5041  tgtatctttc attgtatctt tcagtgctgc aagagatgca atcatcccat taatgaaagc  5100
5101  agagtgactg ccttcgtcac acatacattc aaaatagatc actaggctag tgatgattct  5160
5161  ctcttaaggc tattatgttt actcatttaa aaaatctgga tctcagtata gattttcttc  5220
5221  tcagtgagtg actgacctat ctgatatgat gctatgacaa aatctttact ttttacctga  5280
5281  atttggtggg attgaaagtt gagaacatat taatttattt tctgtttcac ttgattaata  5340
5341  atgcccaatc taacatgcag tgttcacttg ggtacatata tacaactaca tcaaattttt  5400
5401  tcttgtttta ccttaaaagt gttaagatat tgtaatggta tggccagttt actcactggt  5460
5461  aaacttttca taacagaaat atcatgccag tggacacaaa tatgtaacat cagtaatttg  5520
5521  ctttcctcat gaaacagaga actgaataag ttgatgggta aactagtatc tgaattataa  5580
5581  accccaaata tcatgtgact tcatcatttt cagtataatg aaaatacagg ctgtgaatgc  5640
5641  ttccagttgg tcctgaaagg gcctttgagg tgagtaggtt caccaaagcg gcaacatatg  5700
5701  tgtcccagtg ggcattctac tcctcagtaa gtgacttgac attctttatg gcttcctcat  5760
5761  gattaaaaca agtcttttta ttgaaatttt actgaaataa tgatgaaaca atgtaatatt  5820
5821  cttttcatct acatataaga gtagacatag attaacctct accttttttt tttttttttt  5880
5881  tgagacggag tctcgctctg ttgcccaggc tagagtacag tggtgcgatc tcagctcatt  5940
5941  gcaacctctg cctcccaggt tcaagcgatt ctcctgcctc agcctcctga gtagctggga  6000
6001  ttacaggcac gtgctaccat tcctggctaa tttttttgta attttagtag agacatggtt  6060
6061  tcaccatgtt ggtcaggctg ttcttgaact cctgaccttg tgatctgccc acctctgcct  6120
6121  cccaaagtgc tgggattaca ggcttgagcc cccgtgcctg gccttcacct ctacctatta  6180
6181  taatattttc atgttattcc attttgtcat gtttgtgggt catttgatga gggttcacaa  6240
6241  tatgaaaact gggcattttg gccaagatgc atgtaaatga atacaactcc atgtgccctg  6300
6301  ataactgatt tctagatcct gagatgcaag tggcttccag agtgtctgta ttttatgaaa  6360
6361  gttcatatac agtaaaccat gctaattgtt actgatacag cttccttgaa tatataaagc  6420
6421  gatgattaat gggatgtttt gtttctgcag aaaaccactg aattgcttct ccaaagccaa  6480
6481  gtgacctgta tgatttgtcc ttattatatt ttgtgaacca gtggactaaa acctttataa  6540
6541  tgggtcattt ttttagtatt gtcaatattg ctcaattaac aaacatgact catatacaca  6600
6601  ggtgagatgt agttctccct ttgacatttg ctctacatct gtcccttaga tgatgatatg  6660
6661  gaagaaaagc actctttggc ctgttgtgac tgggacagtt gacagcaccc aggtgtcctt  6720
6721  taatgaaaat gctcttgaca ccaatgcatc ctagcatcac agcttcagga agccttctca  6780
6781  agtgtgcatg gggagtacta tgtctttcat caataatgaa atcttctgat ttggtgagaa  6840
6841  ataatgcctt aaaattacac tcaataggat tatgctgagg ctcagcctac ctagatgaaa  6900
6901  atgctgaaac agataatagt gacttcttat ttcccttcaa ggggaatttt attttgaact  6960
6961  tgaaataaca aaatctttat gggtaacttg tttgcccaac tgtatcagtg cacctataaa  7020
7021  tgaacaaaaa attctcagcc tataagcttt gcttcagtga cctttaattt ctaatagtaa  7080
7081  ggtatattca ggtctcattc tttggctttt tctcttattg tgtatttcag taagacatgc  7140
7141  tgccaagaga tgtgccattc tattataaaa gatcagtagc ttcctttacc gacgtgtata  7200
7201  ttctatctag aacattgagc tatggaagac tcccacctaa gggaattagt tttacacctt  7260
7261  caggtaatct gaacttcaat atgagttttg ctttatgata taatccttat gacaaaatct  7320
7321  ttacttttta tctgaacttc atacaatcaa tattgaagat tttttaaatt cactgttacc  7380
7381  tagtccaata tttaatatac atttggctgt agatacatga ctagacaaaa attttttata  7440
7441  ttattattgt gggggctcta acagtgtttc actgttttga gttactgatg aactttctgt  7500
7501  aactgtgaga ccatggtaat ggaagagacc gtggtaatgg ggaggagaat gtgaggatca  7560
7561  gtatgtactt tgcctataaa acttaaatat ttagtaattt gatcaccaaa ttgatactca  7620
7621  aatttcagtt cctatcatgt gtaaaccaaa aagtatctga gatttagaag tttatttaga  7680
7681  agtggatttt gccaaggtta agcacatgct cagaagaaat aaacccaaaa tcacagaaac  7740
7741  cgtctggggt ctatgtcttt ctccaaagat gattttgagg gcttcagtgt ttaaagggga  7800
7801  aaagtgggct ggagggggaa aagggagggt atgataatcc gtatgttcca agacaaaagg  7860
7861  agcaggtagg ggtatagtca ataatgtatt catctcatgc tcagtaaatc agcactttac  7920
7921  ataagataag gtgaacatag agaagctacc tgtggagatc tttaaccttt aatctgtagc  7980
7981  tatctgctta agatcaaaag gaaattcttg catgactcag ctttcagctt attttttttt  8040
8041  tctcttggcg tagtaaattg gggtcccaag tttattttcc tttcacacat gtgaccccac  8100
8101  tattttcaga ataatgaaag cacatgttag aaatgatgac acttattcct aatatggact  8160
8161  ttgaaatgac tgggttcaca aatttagaat catggatctc attataggtt tttattttca  8220
8221  atgagtgact ggcctacttg atggaattct ttcaaaaaat gttcactttt tactgagatt  8280
8281  atattaaaat aatgttggaa tgtgttcagt catgtttacc atctctatag tatgatatat  8340
8341  gataatatcg cagattactc agtgtcaaaa acctggcata ccttgtcctt atgatgttga  8400
8401  tgagtcaatg gtctagagcc ttagtaatat gtctttttgt ggtagtacgg accgtatctg  8460
8461  tccactaaga aatagcctgt gtaagccata tacacatgaa caatttatgt ctgattttga  8520
8521  actatggtcc cattcctatg cctgtagata aagactgctg agaagagcac cctctggtgt  8580
8581  tgtcacagag gcaagtgcta ccgcacaggc atgctgcagt gaatttaact gatcctctgt  8640
8641  ccctgcaacc gttgtttaag gatgctattc tggtaagggt ttacaagaca acgtaaatat  8700
8701  atgtataaag agtatcttca ggagacgtaa taatgtaaaa atcatgctca atagaattaa  8760
8761  gctgaggctc aaaatagtgc caatccttgc aagaaggtgt gagaagtcat tagatttggg  8820
8821  gggtatgggt tattccattt tgaacttggt aggaagaaac ccttggggga atcttacatc  8880
8881  atttgcctct acctacttct aaaggaactt ttaaaattct tttatcttgt ctttattctt  8940
8941  aatactcata cattattaga gagaatatct tggtttattt tttcctcatg gtgtgcttca  9000
9001  gaatgttcat ccagcaagag gtgtgtcatt acacggatta tatatatgag ttctgtcttt  9060
9061  cgtaattaaa aaatttcaag tggaccattt gaatattaaa cattggcctt caaaatgatt  9120
9121  acatttacct gttcatacaa aattagtgag caatgatcta ttctttccaa tgagtgactg  9180
9181  atctaatgag gtcctcatta aaactccttt tttttttttt tttttttttg cctgaacgta  9240
9241  ctttgattta aagatgtgac atttagtaat tcattgcaat caactcttta gtgattgcac  9300
9301  aaatagacaa tccttttcta ttattttatt ttttggttgc tgtgtatggt gttatgatgt  9360
9361  ttgtggatca ttgaggcact actcacaact gaaagacttt ggcaatttta gggaatggct  9420
9421  tgagattcag ctataggtta cccttgattg aaattgaata caatacaggt agtctgaaat  9480
9481  ctcatttcct tatcctgagt ctcactcagg tgtcattaga ttcattataa agaaatgcat  9540
9541  acactatgta tgatgccagt tgttactgat atgaagacga taagaagctt ttatttctgc  9600
9601  agggaaataa tcccttacca ggtcatcaaa agacatgata cctatgtgct tggcccttac  9660
9661  tgtacacggg gaatcagtgg tctaccacag cttaagtaac gggtcatatt tggagtatca  9720
9721  cacatctcag tcttgtagaa attaggaaca gcaattagga gtcatgcaca tataagagat  9780
9781  gtaatcccac cctttgacta tagcctactc ttgtctttta cagaaaagac tgtggaggaa  9840
9841  gaaaaccctt taccctgttg ttcagggaga aactgacacc actcaactgc ctggcactga  9900
9901  aaatgtggca tccagtccac tttaccatca gtgtttaagg aaaccatctc tggtaagcat  9960
9961  atttgatcca agtgtgcata tgcacatgag tgccatgggc tgggtcaatg atgagatgtt  10020
10021  accttgaaga gaaatgatga cgtaaaaatt aagttcagtt ggattacgct gaggcccagc  10080
10081  ctaggtaaca attgtgagac aagaagtttg gatttcttag tttccttcca ttggggactt  10140
10141  tattttggga ttctggcaat ggaatcttat tgcgaaactt gttttgcacg cttctatctg  10200
10201  tgtgcttcta agtaaactat aaattctgat tctttaagtg ctatttaagt ttcctacaat  10260
10261  tcctaatttt cttggatatt tggcactaag acccttgctc tttttctctc attggatgat  10320
10321  ttagtaagtc ctactggcac tattctattg agtggaggtg agaggctgcc tttgctgact  10380
10381  gaaaaatttc aaatagataa ttgaactagt gaagactgag ctctataata attagattta  10440
10441  ttcattcaga caacatgaat atcacgatag ggttttcttc tcaatgattg actgacacat  10500
10501  gtgatgcaat cctcatgaga aaatccttac ttttgcccta cgattgattg ttttcagggt  10560
10561  tgagaaatat gatacattgg aattttgctc aatgcgctac agttatcgtg gtctaaatat  10620
10621  acagacaaaa ttttctgtaa tgttagtata atattttaac agtgctagga tatgttttga  10680
10681  tcattaatga atctttatga cttaagggtc cttgcaattg ggataaaaat gtgagtttca  10740
10741  ataatatgtg tttgcccatg aaacttgaaa ttagataaat tgatgagcaa tctggtgcct  10800
10801  gacttttctt tctcaagtac ctttggcttc gttttcatta tgatgaaagt gtgtgctgtg  10860
10861  aataatgcca atggtaaata agacctttat ggacacttat atgaatgaca gtcagggccg  10920
10921  ttccttcagg ccacatgatt atcgttatgc attcttcttc tcaatgagtg actagcatac  10980
10981  ttgccaggat ctacaagagg gaaactttat tttttactaa aattgcatcg atataatgtt  11040
11041  gacaagtttt gtgattattg gtatcatctc taagatgtga tgctcatttg gtctaaatat  11100
11101  agaagttaac atattaactt ctaatttata tatgtcaggt tgctatgttt ttacaatgtt  11160
11161  tgtggtttat tgatgatgac tcacaacata aagactatgg cattatggct acatgttcta  11220
11221  attctgatat atacatatcc catcattcat taaattaaat acaattatga gtagtatgat  11280
11281  gtctgttttc taaaatctga gtttcacctg gctccagtat gatcattata tgatggagtg  11340
11341  caagcaacat gttaatgcca attgttattg atatggcttc cttgaatatg taaacaagac  11400
11401  tgatcaattg aaggtcttat ttctgcatta aactacctga gatattctcc aaattcaaga  11460
11461  gacctgtata gttagtcttt attctgtttg atgaataaat ggcctatagc ctatctaatg  11520
11521  gatcagtttt tccagtacta atcatatctc ttcattaaga aatagcatgc ataagccata  11580
11581  catacaggag gtaatatttg tcatcttgat ctactgtctt atcctcctcc ccttagataa  11640
11641  ggatgactga ggaagagtac tctttggctt gttgacacca gcacagctga cacacccaga  11700
11701  tatctgtttg gtctcctgtg aactttcaac caggatttaa ggatgccact ctggtaggta  11760
11761  ttttcagaca aagtgaatat gtgattgtag agttccatgg cttgtttcaa caataagacc  11820
11821  ttatgttgtc ttgaggacat gagatgacat gaaaactaga ctggctggtc cttatctttt  11880
11881  ctggggtatt ctagtttgag cttaagataa agaaatatat ttgggatata gtttctctca  11940
11941  cctgtttcta ttagcttcta gaagaccact tatcaattct ttcctcctga tttagtggaa  12000
12001  aacattttgg cagttcctca aaaagttaaa gataaaatta ccatgtaacc caacaattct  12060
12061  gctcctaagt acacactcaa aagaattgaa tacaaatgtt caaatgaata catacacatg  12120
12121  aatgttcata gcagcactat tcactggctg gagttccaga ccagcctggc caacgtggca  12180
12181  agaccctgtc tctactaaaa atagaaaaat tagctgggca tggttgctca cgcttgtagt  12240
12241  ctcagctact caggaggctg aggcacaaga atcacttgaa cccaggaggc agaggctgca  12300
12301  gtgagctgag atcacaccat tgcactccag catgggtgac aagtgagatt ctgtctcaaa  12360
12361  aaaaaaaaag tgaaggtatg atgacaatgt cacacaaaat agtgaatacc aataaaaaga  12420
12421  tagaaattat taaaaagaac caaatgaaaa ttctggagtt gaaaagtaca ataactaaaa  12480
12481  tttaaaaatt tattagaaag gctcaatagt agatttgaac tgggagaaga aacaagaagt  12540
12541  aaacttgaag atagaacaat agagattatg ttcaaaagaa cagaaagcat aaagaataaa  12600
12601  gaaacaaaga gagtctcaga gaatgtggaa catcattaag cataccagca tacacatatg  12660
12661  ggagtaccag acaggcaggg gagatacaaa ggatcagaaa aaaatatttg aaggaataat  12720
12721  ggctgaaacc tcccatattt gtggaaaaca ataactgaca tatccaggaa gctcaatgaa  12780
12781  ttccaatgaa taaatgcaaa gattgacaaa tggaaacatc acagtaagat atctgaaagt  12840
12841  caaaaacaag aagaaagtct tgaaagcagt gtgagaaaaa tgatttgtta cttacaaggg  12900
12901  aaccccagga agattaacag ctgacttcag cagaagcaat ggaggccaga agcaaaggca  12960
12961  taacatatta aaaatgctca aagaaaaaag aacctgtcac ctaagaattc tgtacctggc  13020
13021  aaagctgtct ttcaaaaatg aaggcaaaat aaagacttcc tcaattaaaa aaaaaaaagt  13080
13081  tggagaatct actgctctca aaaccccctt aaaagagttc tctaaatact taaagaagtt  13140
13141  attcaagctg aaagcaagtg agcctaggta gttattcaaa tcaacaacta caaagcaaat  13200
13201  gcttgtaaag gtaattatat aaatataaaa gacagtagaa atgtaatttt tctctgaagt  13260
13261  gattttaaaa taaattctat aaaataatat gtatataatg tattttgggg tctataacat  13320
13321  ataaaagtgt aatatatttg ccaaagaaga taggtggatg caaagcaata caagactaag  13380
13381  gaaatgacta cagatggtag attaatattt attataatgt ctttcttggc ttatagcatc  13440
13441  aataaatgta atatgtataa taataccaca aaagatggca aaaagggaat agagctatat  13500
13501  aggtgtaaca tttctgtata agactgaaat taagctagtg taaattagaa acttatttgg  13560
13561  gtgagttaag atatatgcag taaaccctag agcaaccact gaaaaaattc aaaacatata  13620
13621  gtgaaaaaaa ttattaagga agtttaaatg ctacattata aaataattac ttaatgaaaa  13680
13681  agaagtaaag aggaatagag gaacaaaaac acatgagaca cagaggagaa gaagaatgac  13740
13741  ataataaact caactaaata ataaaattac atgtgaatac agtaaatatg taaattaaaa  13800
13801  ggcagagatt cccaggctgg ataaaatctc caggtttaat atccctttgc cccaaataaa  13860
13861  ctccagcttt ttttcctatg atgtatttga tcattgtgct ggtttacaaa agatttctaa  13920
13921  cctttctaaa atctttaaaa tcagcggcga agtgttctat ctcatttcac ccatatatat  13980
13981  cagagactca aatcctgaaa aataccaagt tgacctgccc attcttgagt tctgctgaat  14040
14041  ggtgtgttcc cagatcacta tggatattgc tgtttacttg accaattact tttagtcaac  14100
14101  aagatttgaa caatgctttt gattcacaca gcgtgagacc tagacttccc tcatattgaa  14160
14161  ataggagcat tagcatcctg gattcctgca ccggcttttg aaccttatgt ttcctgcacc  14220
14221  ccaagaagcc atgttatctg gacattgtcc tctctgtgat gggaaagaag agttttttca  14280
14281  acaaatgttg ctaggacaac tggatatcta gatacaaaag atactgcatt tatgttacca  14340
14341  gttttctgtg tcagtccatt ttgctctgat gtaacagaat actgcagact gggtatttgt  14400
14401  aatgagtgga aacttattgg ctcacatttc tggaggctgg aaagatcaag gggctggcat  14460
14461  atgataaggg ccttctcact ctgtcatcct atggtagaag ggcaaagaga gggtatggat  14520
14521  gggacaaata tcttctttta taggaaccca cccctgaaat aacagcatta atccattgat  14580
14581  gagggcagag ctctcacagc ctaatcacct tttttttttt tttttgagac ggagtctcgc  14640
14641  tctttcgccc aggcgagagt gcagtggtgc tatctcggct cactgcaggc tccgcctccc  14700
14701  gggttcacgc cattctcctg cctcagcctc ccgagtagct gggactatag gcgcccgcca  14760
14761  cggcggccgg ctaatttttt gtatttttag tagagacggg gtttcaccgt gttagccagg  14820
14821  atggtctcat tctcctgacc tcgcgatccg cccgccttgg cctcccaaag ccctgggatc  14880
14881  acaggcgtga gccaccgcgc ccggccgcct aatcaccttt taaatgttgc tttattaaac  14940
14941  actgttgcat tgagggttac gtttccaaga caggcttttg aagtgaaatg aaaaatttga  15000
15001  ccattcccaa ttatagtttg aaatttcaat gctcctttct tagtatgtga ttgaacatgg  15060
15061  ataagataat cagtaacggt ggatgtaaga acactattaa ccaacttgac tccactgtca  15120
15121  tatgtagaac acaacaccca acaatagcag aatgcacatt atattcaagt gctcataaag  15180
15181  cattattttg tatatatgta ttttctccct tttttgataa agttagctag tagagtgcct  15240
15241  atgtagttaa tattttttaa aaaccacagg cttctcaatt attaattaca tctatggttt  15300
15301  ttaaaatatt atcttcatta atttctgctt tgatccttat tcctttcttt cttgtacttt  15360
15361  cttttatttt tgttcttttt tagtgtttta agatgaaaat tgaattgttt cattcatctt  15420
15421  tttcattttt taaaataaaa acatttagtg caatgaattt tcctctagaa ctgcctttaa  15480
15481  atgcatatta cagattctca tatgttgtat attttaaaat aatatgtaaa tatatatttg  15540
15541  catagaaaaa catatttaca tacaaaatat gtatttacat atttaaacat atgtattttc  15600
15601  tgtttatatt tttcctttta ctcaggagtt aataggatat ttttaaaatt tcttggtgaa  15660
15661  agcgccttta tcttattgtt agtaaagtct atgtttttgc attgtgatca gatagtgcag  15720
15721  tttttaatat ttcttgagtt actaattttt ctttccaacc taatatataa tcagtttttt  15780
15781  gtgactatgc catgggcact taagaacaac acagatcttc tattatctgt caagtttaat  15840
15841  atgtagccat aaaatctacc ttatttttat gttgctattt ttgcccactt gatctgtctt  15900
15901  tttctgataa tggtgtatta tagttttcta ttatgggatc atctatgtct tgtctcctta  15960
15961  catctcatac atctcatgca gttttttatt cataaaggtg gttattatgt tatttggtat  16020
16021  ataagtctcc ataagggtca aatcttcatg tgtattatat cttttagcat aaaaaaagtg  16080
16081  tccttctttg ccttgattaa catggtggga cttgaataca ttgtgtgata taagaattac  16140
16141  tacgcttgca tgcgattggc atgaaaaaaa aaaagattac tcctatctct ttttgttttc  16200
16201  atgtgcctga tatactttcg cccatccctt tattttcagt cttttagaat ccatttgttt  16260
16261  tagattcatc tctcatagaa aacatattat gttttatttt gtgagcccac tgaaaatatt  16320
16321  tttcttctag taggtgtgtg gagtccactc acgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt  16380
16381  gtgtagctat gactgatatt tattgtgttt gtattttctt tatatttgct acgctctttt  16440
16441  gtcacggtgt agtctttgct tgcctattta ttcatactta ggagagtttt tgtttttgtt  16500
16501  ggagtgttta cttttgtacc tctcttaatt ctgttagttc tgtgttttcc tagttaatct  16560
16561  tttacttctg atttatcagt ttgggggatg ttcttcagca ctcccctatt ctcatgcaaa  16620
16621  gtgctttcgg ttttcctctt tttttttttt tcctcctcct gtgtttagtt gtcttatttc  16680
16681  tactttgtca caatattagt gacatttgta tgctagtctt ctaccctgga tagggaatat  16740
16741  acacctgtca gatggaagga atatcatgtt gtatgctgct gtcaaataga tcctaacata  16800
16801  ctttaataat cttttaaatg atataatcca agttcatagt taactcctga ctttttattt  16860
16861  ctatcatatt cagtagatat atcagcattg acagccatcc cactgcaata tcacttcaca  16920
16921  ttttgcttag accaaagggt tctgagaagc ttctggagct gttgtgaaag ccagtttcat  16980
16981  taaagtcaag tcagacatcc acctgtgctg ttttctgcta taagctgaat gcaggggata  17040
17041  caatgttagg agcatcagtg tggtatgagg aatgtttact tattggtagt agacttgtct  17100
17101  ggatcaagga taagtacaag tatctgagat gctgaggtgt ggctgaatga atggccatct  17160
17161  gttctattgc aacaggataa ataacacatt cggagcaggc ctaactggtg aactcctcaa  17220
17221  ttatctcaca atagcactat cacgtgtctt tcatttttca cagcacagtg tattttcata  17280
17281  aaatctttat tggtagacca caactttagc atttcccatt caagatacaa ctactgtgtc  17340
17341  acttggatag cttggtagag aggaaattgg ctattttcag agtaaagaat tcaaggagga  17400
17401  aacagattat aaatgaaatg acaaaggtga tgagatcaag caatgctgac gtttgtagca  17460
17461  aggagtagag ggctgagatg cctgtatgat aagaaattat aatggaacca atcttgtgct  17520
17521  ttatttttta ttaatttgga gcattctctg atctgattta ttttctatgt gatattttgc  17580
17581  tgcaggttaa aagctgaaac aacttcaagg aaacttcagg gaaaagaggt gagcagccac  17640
17641  tttggtactt ttgaaattct ttgttctgtg ggcaatgatg tcagaatgtc aaagactgtg  17700
17701  agttcattat ttcagaggct taaaggagat tattcttttg gtagatatat ttccccatgg  17760
17761  gtgtccctac cttgttcaag gattccttat tattgtttct tctctttgtt taaatctctt  17820
17821  tttgagatga cctaaacaac tgtggagaat cattgatata tttccttttt tcactgttca  17880
17881  tgttgggtga aaataatctt gtagtgaaat tcacatgttc taaatattgt ttttttacat  17940
17941  ctttatctgg cacattcata acatagatgt ttctatacat attagtactg taatcatacc  18000
18001  atatattatt ctgttacccc acttactcct taaactttta gttaattaaa gagtttttat  18060
18061  aaagtccccc aatagatttt ttttttttga gacatagtct cactctgttg cccaggctgg  18120
18121  agtgcagtgg cgtgattttg gctcactgca acctccccat cctgggttca agcaattctc  18180
18181  ctgcctcagc ctgccaagta gctgggatta caggtgcctg ccaccacgcc cgactaattt  18240
18241  ttgtattttc agtagtgaca gggtttcacc atcttggcca ggctggtctt gaactcctga  18300
18301  cctcgtgatc cacccgcctt ggcctctcag agtgctagga ttacaggctt gagccactgc  18360
18361  acccggccag attttaatct aattttatta gaacaattca gtcatatgtt ttttcatgct  18420
18421  atgtatatga gagttccatt attcagatac taaacaaatg tctactgtac atttactgtt  18480
18481  ctcactgatg atgcattaga taaccatgca caaaataagc ctggctgtgg aaacgcttat  18540
18541  ttgttgggag ggtgcttgtt tggatcgatg atgagaataa ttgtctgagg atgctgaggg  18600
18601  actcattcca gatgtcaatc tgaggtccag atgtgcggcc ctccaatagg acaaataaga  18660
18661  ctctcagagc ctggctctat ttggggatcc ctcagtgaca acatagtacc cctgtgagcg  18720
18721  tgccttttct atctcttcga agagggcagt ggcatcctgt cttatgagtc agtgtgcact  18780
18781  ttagtgtgcc tagtgaccca agacttgctt taattgtaga tagatactta catataggaa  18840
18841  atatttctta agtaacaaat gaaaaacttt agaagattga attaagggtc aagcaactgt  18900
18901  gatatgtctg aaaatctcat tagtgttgtg ctgaaagaag gaaatatggc atgcctctat  18960
18961  taaataatga cagtggaacc aagtttattg ctttgttatt tttactgtgg agtattttct  19020
19021  aagattattt ttgctttttt tttctttcat gttttgctga gatagaaggc ctggaatctg  19080
19081  atcctccact tcagagaaca ggggtgagta gctaagccat tatcttttga aattcatatg  19140
19141  tcatgtgctc tttgctaggt ctttaggtcg ttttgtacat cttttcagaa gcttattgga  19200
19201  ggacattttc atgatatgtc cttttcctca ttgagaccct caccatgtca cctacactat  19260
19261  tgaatcctta tcatttctct tttaatttta actctctttt gcttttatgg aaaaatgtag  19320
19321  aatttaagag aatttttggc aatttcatat tggatcaaaa tgtattgtag tgaaatccag  19380
19381  gtgtgccaaa atattaacag attttcccca tctgtttaat tattggggtt tcagaataga  19440
19441  gactccatgg ttcataatat ctttgtggtc atactacatt atatttctgc ttctaattta  19500
19501  attattaaat attgacttga attagtcttt tcctcattgt tgcaacaagg taagttatat  19560
19561  aggaaatttt cttctcttga tggcatgtct gagataatca tagatataag acacctggct  19620
19621  ggtttctaga atgcatgtaa tttttatttc ttgatctgtg tgttgagtac ttgctgtgat  19680
19681  tgcatcatgc aaatacattg agctttacaa ttttagtgta tgcacttttc tacatgtata  19740
19741  ttattcttcg atagaaagta aaaaaaactt atcgaactag tcaaaatatt ggttaataca  19800
19801  taaaaaaagt ctcaagtaga ttgtgtatta catggtgctt gttgattgat gccctcataa  19860
19861  tagatcaagt gggttctctc tttagcacag ggctttttag caaatcatgt catgagtagt  19920
19921  tactcaagta tttttatttt aacacattta tattttttct atgtatattc ttaaattctc  19980
19981  ttatactttt ttctctgtta taaaaacatg ctgaacaatc tcaagtctta aggattgcag  20040
20041  tattgtcccc acatattcat gtattttggt actcaa               20076