Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: SIM2

Single-minded homolog 2

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens SIM2 SIM, bHLHe15, MGC119447  21q22.2  Predicted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    caccagctaa gtcatcgcac tttccatgac catgttgcct gtgaagagaa tgaacatggt   60
61   ctgataaatc aggcatccaa gcaactgtgc acaagactgc agattgcatc cattgcttta   120
121   ggtaggtcaa tgggagcaat ttttagcaag tgcaactgtg tcactttgga ttatttaata   180
181   agttaactgt cctatttaat actgattctc taaatcaata ttagcgactc atatgtattg   240
241   tcacagtcca ccaatgccca gacaagttag actgtgagcc cgaggacttc agaagatgca   300
301   ttaaccactg caggccacca aatagccttc ctaagccttg ccctacttct ctaccaggaa   360
361   ggggtttata ctcacacaac taccagctga agggattggt attgctaata ccttgggacc   420
421   tccgtgtact gctttttcct acagagcaaa gtgtagaggc aaaatgattg ctcttggggc   480
481   caggcatggt tgctcacacc tgtaatccca gtactttggg aggctgaggt ggggggcggg   540
541   tggatcacct gaagtcagga gttagagacc agcctggcca acatagtgaa accccgtctc   600
601   taccaaaaat acaaaaatta gcctggcgtg gtggtgcaca cctgtagtcc catctactct   660
661   ctactcggga ggctgaggca cgagaaccac ttgaacccag gagatggagg ttgcatgaac   720
721   caagatcata ccactacact ccattcaggt atcacagcaa gactctgtct ccaaaaaaaa   780
781   aaaaaaaaaa gaatgattgc tcttgggaat ttcaccacta agatgccaaa aaaccatggc   840
841   acatcagctg gcctataatg aggtgggtct acgttccagt gaatttattc catctttcag   900
901   actatatcac gtggaatttt cttatagtct ttctccccct ttaaaacaat cctaaggtta   960
961   ttaaagatac tcctttcagt actgccttcc ccaccccttg ggctacacta ttcagctgtt  1020
1021  ttttaaagaa cagaattgta acttgcatta tcaatagaga acattcctgg agaaaacaca  1080
1081  gatgttttct ggctcgtgtc acacaggcgg ttctgaaatc tacgaagtta tatgaggact  1140
1141  tcctggcacc gtgagaggaa ggttgggagg cagtattact cagccagacc aaaatgattt  1200
1201  tatttattcc acatgcctaa aaatatgttt gaacataatg tgccataatt tttctggtga  1260
1261  tttctatgaa tcagttttta attatgaata atgtttttag agatactcct gagaaattgt  1320
1321  acccaagttt cccttgacag ccatcacata aagtatctaa aatgaagcag cttccacggc  1380
1381  taacacagaa aatcaaagca tgaatttcta aaagatccat tagtcatctt tgctgagaac  1440
1441  aagagtctca cgattcgcac atgcaaaggg tggctgagaa attcaggtca acaaacataa  1500
1501  ctagaaaaag acggttactg tcaaataatt gttcaaagga gttttgtaca aatataaatt  1560
1561  ttgtaacttc acttggagcc ttttttcttt tcttctagtt aggaattttc tctgtgtttg  1620
1621  aattattgcc tttctaatcc tcagctgacg ttttgcagct tttaagggat cgctgtggct  1680
1681  acagcaggaa acgttcctgc tccatggccc aacgcaggcc actcagaaat taaaatgttt  1740
1741  gtgcaagata atgagtatga atttccattt ctgggattta cttttagaaa atccagctac  1800
1801  tgaaactcaa tcaaggaggg tccaagtgac accctgtcaa agaacagatg ggtggggtca  1860
1861  gctctggaat tcaagtactt ttcgcaggtg tatctctcct ggaaaccact ttcctgcatt  1920
1921  tgtcagagct cacagcttct gcgaaaatgt cggctaggga tcaggctaaa cagaagtaca  1980
1981  aataactcaa gtagctttca gtggagcacc cttaatgttg cttaaacagg gaggtatttt  2040
2041  ctggtcaatt accttaagta gactccagta aacgcgaaaa ttatttttgc atgagtaaca  2100
2101  acagcgctta tctttttcct tccccggctc ccaactatcc aggaataaag caaattcaca  2160
2161  caggagtatt ccaggactca caaccttgtt tagattgttt aaaaggaatt ggaggctgtg  2220
2221  gctttccatc cagtgtcgag agctcccgag caagttgaac gtggcgccgg ctgcttagcc  2280
2281  agaggaagcc agcgtctacc tgtgtcactg aacggcgctc ctcccacggc gacacctccg  2340
2341  tgctcttttt gcttgtattt attcaaaaat tagatttgtc aataacgcag ggcctggcaa  2400
2401  ataggaggac ctctccaaaa ttaaatgcaa gattgaacat aggtctctca catcataata  2460
2461  aagcggttta atttggcttc caccggggga gcggaatagc acttgcccag cccctttgag  2520
2521  ccctgcgcac actcgcacca ccgccgcctc tcccacaaag agaaaagcca cgagaagggt  2580
2581  cccgactgtg caaatctgtg tgccctcccg aggaaggcgc ccgagggctc actctgcctg  2640
2641  gttcaaaagc ttgtgggaga gaagcaccca aaagaattcc gttgtcaggt taaagtcttt  2700
2701  gtctatactc gcaggatggg aaggacgatg gtgcaatcac cgagattatt ttgttttcgt  2760
2761  cctctaaaaa atgaagaggg gactggagtc gggaccaaaa ttattggcag accgcacggt  2820
2821  ttgcagtcac cctgaagtta ccagcagccg atgctgtgtc cagggaaaat attcttgagc  2880
2881  tggaaaacgt gctaatttaa agtctttcgt ttcacacgaa aatgtgctgc actctttgac  2940
2941  tgctcaggaa tttgctctag cacctagaag gaattctggc ttagggcagg ggcgagggac  3000
3001  agtggagggc gttggacctt cttccgcaat cgggaccact ccaggtctcc ccggagaagg  3060
3061  ctgagtctcc agcgcgtgga ttcagatcag gactctgtct aagtaggcga gagctgggga  3120
3121  taccgctggg ggctttggcg aagctaagaa agcactggct tcttattctc accagacatc  3180
3181  tcaacaccca cgtgcgctgg gtcccgcagt ctctcgcccg ccccacgcgg gtcccagccc  3240
3241  tggtccttac tccccgcgcg ggaagaatct ggggagggtg ggggcggaga ggcggctgat  3300
3301  cggagagtgg gagggaggat gggagatggg cagaggctgc ccgcatcagg gccaggacag  3360
3361  acgtccgcgc ggccccaggc actcacttga gtgtcacgca agtcacccca acaccgcaca  3420
3421  agacagtggc ggggtgcgca ccgaggcccc tacctggggg gtgtgcgcgc actgaacgac  3480
3481  cccttctcca ggtgcgcgag ccgctccggc ggccgtgcac actgcgcccc cttccgccca  3540
3541  cctgcctggc ctgcgtttct aaccacgcgg gcggtcccga gacttcgcgc aaaaggcagg  3600
3601  accgcgactc ccaataatga tatcttcgaa ataaccccct gctgagccgg cgcccagggc  3660
3661  cgggggtaga gtcccgagtc ccttttgcgg aattaaggag acctctggcg accggggagc  3720
3721  ctgcccctgt gaccgctcca gcagcccctg ccgcgtgcgt gcccgagtgt ggcccgcagc  3780
3781  tcccaaagcc caggtgtgtg tggcctaggg cggggagagt tggcgacccg ggcccatcac  3840
3841  cgccccagtg ccaccgcccc agtgcctgac cagatggggt gcggtcccta cgcccggcgt  3900
3901  ggccccgccg ccgctcagat ctgaagtccg gctttcgctc gccctgcgcg gcggaacctc  3960
3961  tgacccggag cagctctagg ccgtgggctt cgtctcctcc tcctggaagg aatgaatggg  4020
4021  ctccccgaca cacacctctc agaaaactca cctttcacgc tgaccttcaa aagaaaagaa  4080
4081  agaaagaaaa agaaaaatcc gctcgaagcg ggaaaatgtc cacgcccgga tttggggtgg  4140
4141  acacgcgccc cggcctggct ggaggggcca acccagcggg gcccgcctgc ccgccggcct  4200
4201  ttctgtaact ttctctcttt aaacttccaa tgaatgaacg tgcctcttct tacggatttg  4260
4261  tttagattag ggaatagatt cctcgctgat agcgttgctt tgcaaataag acctcctata  4320
4321  ttattcaaac caaacgagtt tgtgtcttta aaggactata gcagccccat tctatgttaa  4380
4381  gggttggcta ttacaattat tatatgctta gggaaaaaat gtaagccccg tagtttgtgc  4440
4441  ttttcttgat gtacagaaag gtttatctta ggtggatagg ttttgttttg tttcttaaat  4500
4501  gggatttttt tggttcgtgt ctttgaaggg ctgtttcgcg acgtcattaa tgaactaatc  4560
4561  ggttttcaga tttcaagacg gtgtgtaatt gatgtaacca ctgaggaatt tcagtgcaca  4620
4621  ccagactaag actcttccag cgcaggggat tccagatgct tcttgggccc tctggaagcc  4680
4681  atggggatgt ttccagaccg aaaggagggc tttgctgggg agcagatgtg ctgcctctcc  4740
4741  ccgacccagg attttgaggc catgtttccg ttaatctgga ccgagagccc tctgggagag  4800
4801  ggaggcaggt cgtagggggc gggggtgagg gggagcgaga tgaggtcgtc gctggacgct  4860
4861  gggctccctt gtcgttgtcc ttttccccag aatccatggt caggcctagg gagccacccc  4920
4921  tgggtgctcg agatgagtcc ccaccctcac tgaaggtcgg tcactggatg tttgtgtgca  4980
4981  tcgtaagggg cccaccgaag tcccgaagcc ttctcaggga ccagcgagaa agaggagcag  5040
5041  gcttgggaga cagggaagga aaatgcaggg gaaagggctc acccctcgac cccaggtaaa  5100
5101  attagaagga acgtgtggca acccaggtgc agctttggtc gctcgctcaa ggactttgct  5160
5161  agtcactacc attaattaat taatcactat cattaactac caaggacacc gtttttattc  5220
5221  ccctaaaagc gtcaccttga ggggaatgga gaattgggca gcagctatgc aaatcctggg  5280
5281  acaggagaca ctgcctgagg accctctctc actcccaatc ccagaacccg aagttatccc  5340
5341  cgacaaccaa gtccaagcac atgaaccaag acgatcagct tcaggcagct ccttaccccc  5400
5401  acaagcggcc caggaggtgg gcattatccc ccacccctgg gatttctcca tccctccctc  5460
5461  ttctctcctg cgggagagag agctgtggtc acccagttgg gcgcgatggc tctggactaa  5520
5521  tggggtctct agacccaggg cacaaaggcc aatctgccag gggttactgc atgtaatgag  5580
5581  ataatcagac atgttgacca acctaaaaga aaagactctc ccagggagta actcccagtg  5640
5641  aaataattta ttaaaaaaag caaaaaagag acataaattt ctctctacta cttgaggaaa  5700
5701  cagcaaacag aacgaattag ggtcttggcc tctgcaggaa taaattattt ccgacttggt  5760
5761  ctggatacct gtaattattt gtaagctgtg ggtagtaata ctgtaattgt cccccggtcc  5820
5821  tttctggaag tagcaatgac cccaaggaca attggtgacg tctccacagg gtttacacat  5880
5881  ggaaaggagt gaaaaatcga ggaattcttt cagatagccc agaccaaaaa tcctctcagc  5940
5941  catgaaaagg tcatatatgt gatgctgggc caagcggact tttctggagt aaccatatca  6000
6001  taactgattg cggatgtaga caagagcgta taaaccaaat aggcttgaat caacgcagtc  6060
6061  ctggattttc tgttgcctct gcttgctggg gcagtggaag ttcttaaact ccacttcaga  6120
6121  ggttggaaat tcttccccct cccccacctc cttagtgaca aggtctctga tctcctgctg  6180
6181  ccactgcaat agcctctccc atcccgcggg gaacggccgg agttcttccc ttgatctctc  6240
6241  ccgagtcggc ttccgctggg gatggatcgc aggtaggcgc cggcgcggcc tggggaagaa  6300
6301  cagttgcgga gcatctgaag cggaaaatcc aagcagatgt gaggcgatcc gggcccgcct  6360
6361  cgttcctctt ggggcctgaa tttcttccag ataagtttcc taatggaaca tttctaagag  6420
6421  gtggggtacg aggcggcttg ctcgcacgcg cagtgggaca gactgcgggt ggggacgtac  6480
6481  tgagaggtcc ggacctcaat gcgtccgacc cgtctccaca ccgccctttt ccagccccca  6540
6541  gtctcctttc attccctact cttcaggctc ctttggggcc agtgggtgaa ccgccattta  6600
6601  gaacggtgcc tcggactcgg gggtcgtgcg ctccatctct gcctcccccc tggggcccgc  6660
6661  gaggctggtc cgggctttct gagctgggcg ttcggcttta ggcccaatac ctggaccagg  6720
6721  aatttcttct ccccgcgcca gaagggaaag acataggagg tgtcccaatc tgcggtcacc  6780
6781  gccgatgctc ctgaccactc tagtgagcac ctgcccggta cttttccatt ccaacagagc  6840
6841  ttccagcttc atactaacta tcccacatac ggcctgtggg tattagctct aagtgtcctt  6900
6901  ttccgagggc ccgaggctcc ccctccagca gggagagctc cgggacggcc cccaccaagg  6960
6961  gttgggtttc ttccttcaca attccacaga ggcatccctg tccttcctac ctgggaaacc  7020
7021  tcgaggtgcg gtgcccgtgt acttctggta ctttgcgtgg tgccatcagg gaccccagag  7080
7081  ccacagctgc gtgtgtgtgt ggatgtgtgt gtgtgtgtgc gcgcgcgcgc gtgtacggcg  7140
7141  aaaggatgtg cttgggggag ccgagtacac aacgtctgct tgggcagctg ctgggcaggc  7200
7201  gttgggcctg gaggtatctc acacccacgt atcttccagt cttcaaacac ggcattgctc  7260
7261  tgcctcccgt agcgcgcttc gaacctgcct cgcggacacg tgaacagagg ctgtccctgg  7320
7321  gaagataagt gcgctttccc gtaaaatccg ggaaatttgc cttgaggaaa gtttccgttc  7380
7381  ttgttacttg tcgggtttct cccacttcca cttagccatg tttctgcgat ctgggtaatc  7440
7441  cctttcaagc ccaggaggaa ttctcccggg tccataattg agggtcggaa gccgtggggg  7500
7501  tgagaaacgc attaaatcct cccgaagccc aggaggtgcc agagcgggct cagggggccg  7560
7561  cctgcggaag ctgcggcagg ggctgggtcc gtagcctcta accccttgga gctccttctc  7620
7621  ccagaggccc ggagccggca gctgtcagcg cagccaggag cgggatcctg ggcgcggagg  7680
7681  tgggtccgac tcgccaggct tgggcattgg agacccgcgc cgctagccca tggccctctg  7740
7741  ctcaagccgc tgcaacagga aagcgctcct ggatccgaaa ccccaaagga aagcgctgtt  7800
7801  actctgtgcg tccggctcgc gtggcgtcgc ggtttcggag caccaagcct gcgagccctg  7860
7861  gccacgatgt ggactccgca aggggctagg gacaggcagg gggagagccc gggtttgcgc  7920
7921  acaccttcca gcccctggag ggagcctgct cggcttcgaa cgccttcgaa cttttgacct  7980
7981  tcaaaggagt ccctggaaaa ggtcaggagc gcctgctgca ggcacggttg ccgaaggcca  8040
8041  ggccttcctg gcgcagggga gggccagggg agggaagcgg atactcagtc gctgtccgac  8100
8101  ggcgagtttt cggagcagca ggctcatgat cccgggccag tggcgagagc agtgacaccg  8160
8161  agaacccaaa tctccgcgcc cccatccgcg gcccggtgtc ctcccggccc ctgctgacct  8220
8221  ccaggtcacg caccccactg ctccacggct ctgcagcctg tggcacacgg ccgagagtcc  8280
8281  ccacatgatc tcgacgccaa ggtaaggaat tgccctgcgt cctctgagcc tgtctctggc  8340
8341  ctggggggcc gggaaagctg cactcctgga agaggtgggg ttatgtgacc gccgctgcag  8400
8401  gggtgcgcgg aggactcctg ggccgcacac ccatttccag gctgcgggag ccggacaggg  8460
8461  gagggcagag gggggacaaa aggactcttt aggtccaaaa tgaccctgaa ggagagtcca  8520
8521  gaatgcccag tggccgcgtc tgcaacggag tcttctttct ccaattgcct tctgccccat  8580
8581  caccatgggc cccacctgcg ccacctgcgc ccaccctgtg accctggctc agcgaccttg  8640
8641  gcccttaatc gcccaacgcc gattcctcaa aattccggct gcgctgaatc gggctgcttt  8700
8701  tgccgccgcc ccggcagttg ggccctgttt ccgccggcgc cctgggagag gcctcaccac  8760
8761  tcggctgggc tccctggccc ctcccttccc ctggcctgag cgcccctgcg gcctcccgct  8820
8821  cctcctgaga aggcgacaat ctctttgcac cttagtgttt cgaggacaga aagggcagaa  8880
8881  gggtcacttc ggagccactc gcgccgtttt cacgtgtgtg tgtaatgggg ggaggggggc  8940
8941  tcccggcttt ccccttttca gctcttggac ctgcaacacc gggagggcga ggacgcggga  9000
9001  ccagcgcacc ctcggaaggc tcgatcctcc ccggcagggc gcctggccaa cgagtcgcgc  9060
9061  cgcctcctct cggccgcgcc tgctggtgac cttcccgaga gccacagggg cggcctcggc  9120
9121  acccctcctt ccctcgccct ccctgccgcc catcctagct ccggggtccg gcgaccggcg  9180
9181  ctcaggagcg ggtccccgcg gcgcgccgtg tgcactcacc gcgacttccc cgaacccggg  9240
9241  agcgcgcggg tctctcccgg gagagtccct ggaggcagcg acgcggaggc gcgcctgtga  9300
9301  ctccagggcc gcggcggggt cggaggcaag attcgccgcc cccgcccccg ccgcggtccc  9360
9361  tcccccctcc cgctcccccc tccgggaccc aggcggccag tgctccgccc gaaggcgggt  9420
9421  ctgccataaa caaacgcggc tcggccgcac gtggacagcg gaggtgctgc gcctagccac  9480
9481  acatcgcggg ctccggcgct gcgtctccag gcacagggag ccgccaggaa gggcaggaga  9540
9541  gcgcgcccgg gccagggccc ggccccagcc gcctgcgact cgctcccctc cgctgggctc  9600
9601  ccgctccatg gctccgcggc caccgccgcc cctgtcgccc tccggtccgg aggggccttg  9660
9661  ccgcagccgg ttcgagcact cgacgaagga gtaagcagcg cctccgcctc cgcgccggcc  9720
9721  gcccccaccc cccaggaagg ccgaggcagg agaggcagga gggaggaaac aggagcgagc  9780
9781  aggaacgggg ctccggttgc tgcaggacgg tccagcccgg aggaggctgc gctccgggca  9840
9841  gcggcgggcg gcgccgccgg gttgctcgga gctcaggccc ggcggctgcg gggaggcgtc  9900
9901  tcggaacccc gggaggcccc ccgcacctgc ccgcggccca ctccgcggac tcacctggct  9960
9961  cccggctccc ccttccccat ccccgccgcc gcagcccgag cgGGGCTCCG CGGGCCTGGA  10020
10021  GCACGGCCGG GTCTAATATG CCCGGAGCCG AGGCGCGATG AAGGAGAAGT CCAAGAATGC  10080
10081  GGCCAAGACC AGGAGGGAGA AGGAAAATGG CGAGTTTTAC GAGCTTGCCA AGCTGCTCCC  10140
10141  GCTGCCGTCG GCCATCACTT CGCAGCTGGA CAAAGCGTCC ATCATCCGCC TCACCACGAG  10200
10201  CTACCTGAAG ATGCGCGCCG TCTTCCCCGA Aggtgaggcc tcaggtgggc ggccggggac  10260
10261  gctggggagc ccggcggccc cggcccaggc gggaagcgca agccagcccg cccagagggg  10320
10321  ttgccgcggc ctggcgtcca gagctggggc gtctgaggga ggttgcgtga gggtcttcgg  10380
10381  cttcggcgct ggcttggggc gaggggccag ggccttggcg gcccaggcga ccaaaccctc  10440
10441  tcctggtcca gggctgggtg agggcgaatt acgaattgtt ccaggggcag gcagtccccc  10500
10501  agcccgcacg gccagcgagt tctttctggt tttgttcttt ctccctttcc tccttccttc  10560
10561  cttcgccagt gcattctggt ttggtttgga tttttttctc tctttctttc ctttctttct  10620
10621  ttctttctct ttctttttct ttctttcttc ctctttcttt cattctcccc ttccttcctt  10680
10681  ccttggcccc ctctctccct ccctccttcc ttccttcctt tgccaatgca ttggtttgtt  10740
10741  ttctttcctt ttctgctttc cttcctttct ttggaagttc actctggttt tgctttcttt  10800
10801  ctttccccat cccttccttt ctttatccct ccttcccttc ctccttttct ttctacgatt  10860
10861  ccctttattt ttccttcatt cctccctctt tttgtctctt ctggaggagg tgaaggaggg  10920
10921  tcagcttcag gcgctgcgag tcagcgggga tcacggtgag gcccaagcac tgcaggctga  10980
10981  ggccacagag cgaacacttg tgctgagccg ggccctctcg tgaggctggg gtgcgggaag  11040
11041  tccgggcagg agagacccgc ccccgccgtt gctgagctga gacccggctg aaagagaggg  11100
11101  gtccgattaa ttcgaaaatg gcagacagag ctgagcgctg ccgttctttt caggattgaa  11160
11161  aatgtgccag tgggccaggg gcgctgggac ccgcggtgcg gaagactcgg aacaggaaga  11220
11221  aatagtggcg cgctgggtgg gctgccccgc cgcccacgcc ggttgccgct ggtgacagtg  11280
11281  gctgcccggc caggcacctc cgagcagcag gtctgagcgt ttttggcgtc ccaagcgttc  11340
11341  cgggccgcgt cttccagagc ctctgctccc agcggggtcg ctgcggcctg gcccgaagga  11400
11401  tttgactctt tgctgggagg cgcgctgctc agggttctgg tgggtcctct gggcccagga  11460
11461  gctgggaggg ctgcgccggc ctctggagcc ccgggagcca gtgccgaggt agggagacaa  11520
11521  cttccgccgc agggcgccgg acggtcgggg cagagcaggc gacaggtgtc cctaggccgc  11580
11581  agggcgcttc catagcgcca tccccaccag gcactctact cgaaatcgga aagctcgacc  11640
11641  ttttgcgttc gcctctgcca agcctgttat ttgtgctggc cgctgggtct ggagctgcgc  11700
11701  ttctcggccc ctccccggtg gagcgcagag ggctggtctg caagcgcggc ctccagcccc  11760
11761  gcggctcccc ggcccaggag ccaggcgcgg gctgacccgg gagcacccgg cagcggaggg  11820
11821  ggctggaagc ggaccctagg cctctcctgt gccacccggc cctaccgcgc ggccgcgggg  11880
11881  cgctctcctc tcgggcgcag cggtccttca gcccagggca ggttcctccc tttcctactc  11940
11941  ggaacgtggc aaagataccc cagtcccagc ccctccagct gagagctgtt gcccaaggtc  12000
12001  gtcgctactt gtccgctcaa tggtgacccc ttggcagaga actagggatg attccactcc  12060
12061  ggttgatgtt ttaggggaaa ttaaaagaac attcggtttt ctgagtctcc ttccggggag  12120
12121  gcgtggtggt aactggtttg ctgggaagag ccgttcctta accgcatgca acaaagcagg  12180
12181  tgtggaatcc ggacgagagg gcactcactg ccttctgccc cctttggaaa tagaaaaagc  12240
12241  cttcgaagca gcaatccaaa gatcaaatga tttgcggtca atgatttcaa ttaaaccaga  12300
12301  aattagtaag ggagggccga gaagacacgg ctgctcagaa gctgttcgct gtttgaggga  12360
12361  tttcccggag agcctgttaa aagatgcgaa gtggtgggtg taccgctcag ccacctttaa  12420
12421  accggctctg tgcgttctgg ctctggaaag caagtctcca ggcatttggg ctcagaattg  12480
12481  ctgggccccg agtttgggcg ggggtggtcc ttctgggggt caggccttga gcagcttgca  12540
12541  ctggtggcag gtttgggagc agttgagggg cttcctgtgt gtcttttgga gggggtgacc  12600
12601  ctggaagttg gcactctgga agggagctgt ttggccctag agttttggaa agggccctga  12660
12661  acctgttcgg tccccctcgg aaagggaagg gagcagtggc ttagtccctc cctcctccat  12720
12721  tcgtgcaatg cctggggtag gggtagacct ggagccggtg gactcatatc cttggaattc  12780
12781  gtcaggacag ctgctccggg gccttggccc tcagtcagtc tggggctgag gagtagggaa  12840
12841  gctgggaact tggggcagag gaagaagatg cgtttagaaa gacctccatt atgcaaactg  12900
12901  gagtccattt atgcaaactg gtcacccttc cagtagctcc aaagagtggc agtggagtgg  12960
12961  catcttgatt gatttaacct cttctcaggg gacctgggtc tgcgagggag gatatggctg  13020
13021  cggggttgga ataggatctg tctgagctgc cagggtcagg gtggtggccc tagggaggtt  13080
13081  ttagggccag ggtggtcccg ggctgtggca ggggctctca gatcgcctcg ggctctcagc  13140
13141  tgcaaggtga aaaataccat gaggaattga tctgccaagg gcggtcttgt ctcaaagcaa  13200
13201  gtggattgct ggggtaaaga atctagagac cagcttagga ctctgggagg aagaaaaaaa  13260
13261  aaaaaagaat agcatagtcc taaggaactg caaggatcac cagattaacc cttcatacct  13320
13321  ggggaaatta aggccagaca tgacacaggc ctttcccaag gctctgtagc aagggcaata  13380
13381  gcaggccagt tgctgccact gcggtcctgt ggggcatgtt ctcactccac tgcacccagg  13440
13441  aggctgccag cctctgttcc ttttaacata gatctcctca gttgttaaga cagaaagagg  13500
13501  aactcagagg ggtccctgtg tgcaaggcag agggagacca ccagaaccag ggtaagcacc  13560
13561  ccacttggta gccagttcaa ggacttgggg atgttttcaa catttacagc gaggtttgag  13620
13621  gccccattgt catgcagcgc tactcggcct tggtctcctt atctgtaaaa tgggcccatt  13680
13681  agcaatgcac agggttgctg tgatgaaggg tgaggtccca caagcaaaag ctgtgcagtg  13740
13741  aggggggaat cctaagcatt gttcctatgc cattcacccc ttcctgtgag ctccccatat  13800
13801  tccctggctc aaaggagtct tgaatggcag ggatggagga ctcactgcct ggactttgaa  13860
13861  gacccctgct ttctgggtga ccaccttttc ttccctttga cagtgaacta atacattgga  13920
13921  ggtagatagt gctgggaaga ggacaggaga ccacggctga ctttggacat gggctcgaaa  13980
13981  ttgataactt gatgagtctt ggagggtggt taagataagc tcggggctgg ggcagcgctg  14040
14041  aggtctgatg gtcagccagc cctccccaaa gtgtggccct ccgttctgga gataggggct  14100
14101  ttggaaactg caaaagcgtc ctggcaggcc agctctggtt gctccctggc catagctgct  14160
14161  ctgactacag gcagcaggac gcaggtcggc ctctgcccat cggaggtcag aggcagggcc  14220
14221  tccagcacca gactcagcag tgccactgca aacctggcac aacaggctgg tcccaggact  14280
14281  cagctcagca gtgaagttgg aaaccaaggt tgagtctccc catctccctt tccccaaccc  14340
14341  gaaagaccca agatgggtgt gggtgaaaga gggagaaaga attgctactc cagaaactgt  14400
14401  catttgccca cacgaaacga ggtggggttc aaggtctgaa ctcttccagt gcctgggtgc  14460
14461  ctttgggttt aaattcagct gcaggtgccc ccatcaccac ttccacctga gcacaccacg  14520
14521  agaagccagg ttatcttaga aactgtttcc cggaatcaaa gcgacttgat ttggagagtt  14580
14581  gggtgaggag aaactcaccc ctatacccct cagggcgtca gagatgtgag gcaattctct  14640
14641  acctccgctg gaaaaaatgc agatttatta aaggtcgact gtttagcaga acaacgtaga  14700
14701  ttttttacaa cgctttcccc gtctctgctt tgaagcctgc caggctgcag ctggggatcc  14760
14761  aggagggaaa gcccgcaggc gcagagggga caatccggga agtggtaaag gggacacccg  14820
14821  ggcacagggc ctgtgctttc gttgcaggcg aggaagtgga gcgcgcgctg cagattcagc  14880
14881  gcggggctag aggaggggac ctggatccct gaaccccggg gcggaaaggg agcctccggg  14940
14941  cggctgtggg tgccgcgctc ctcggagcca gcagctgctg gggcggcgtc cgaactcccc  15000
15001  aggtctgcgc acggcaatgg gggcaccggg ccttctgtct gtcctcagaa tacgtaggat  15060
15061  acccgcgggc gacaagccgg gccaggctag gagcctcctt ccctgcccct ccccatcggc  15120
15121  cgcgggaggc tttcttgggg cgtccccacg accaccccct tctcacccgg tccccagttt  15180
15181  ggaaaaaggc gcaagaagcg ggcttttcag ggaccccggg gagaacacga gggctccgac  15240
15241  gcgggagaag gattgaagcg tgcagaggcg ccccaaattg cgacaattta ctgggatcct  15300
15301  tttgtgggga aaggaggctt agaggctcaa gctataggct gtcctagagc aactaggcga  15360
15361  gaacctggcc ccaaactccc tccttacgcc ctggcacagg ttcccggcga ctggtgttcc  15420
15421  caagggagcc ccctgagcct accgcccttg cagggggtcg tgctgcggct tctgggtcat  15480
15481  aaacgccgag gtcgggggtg gcggagctgt agaggctgcc cgcgcagaaa gctccaggat  15540
15541  cccaatatgt gcttgcgtgg agcagggagc ggaagaggca gccggtcctc accctcctct  15600
15601  cccgccacgc acatatcctt cttgacttcg aagtggtttg caatccgaaa gtgagacctt  15660
15661  gagtcctcag atggccggca acgcgccgag gtcacgctcc ccagaaacac ccctctcccc  15720
15721  tcccctaccc cagctccccc tggggcgggt ggtaattggg ggaggagagg ccgcaggcag  15780
15781  ggaaggggtg ggaaagccag agagggaggc acaaagtgat ggcagcccgg caaacactgg  15840
15841  ggcttcgggc tgggccgcgc tcgtttaatc ccacaaaaat cccattttgg aggtgagaaa  15900
15901  tagaggttag aggtcgggcc cttctggaga tcagaccgag gagacgggcc cagctggcgt  15960
15961  cttaaagcaa ggagggggag tcgggaggag gtgagacccc tgcacccagg tggggctccc  16020
16021  aaaccgttct ggatttacca cactcccagg tccgattttc catggagggc tggggttagg  16080
16081  gactggcacc ttcttgttgt taaccgcatt tgatattcac aagaaccctg tgaggagact  16140
16141  ttgtcaccgt ttttagatgc ctgaggttgc cggaggggca gtgagagaat cgtctaacct  16200
16201  ggtgttccta ccacagtcca ggccctgtgt cctgggctgg acccacagcc cctgccacca  16260
16261  cccagaggaa ggcgcgaagc tggctgcctc ctttacgggt ctcccttagg tgccctcatg  16320
16321  aagggggacg gccacctcac agtgcaggaa ctatctcccc gtttgctccc aaatagtctt  16380
16381  cttggtgtgg tgctgtctat ggtctgtgac ctgcatctgg agttaccccc aggaccagct  16440
16441  tcggaagagg agggatcgct tggaggccgt gcagtgtgag gaacggcagg cagggtgtgg  16500
16501  gaccaacatg cacacactcg caggtgctgg ggccagggag gaatgaggcg ctggctccct  16560
16561  ttccctccat ttctccctgg gggtcccagc aacctggcca tccctgactt ccaacagcac  16620
16621  agcgtcccca caggtcctgc agtgctctgc aggggtgcag ggagctcccc tccccccagc  16680
16681  cgcaacctca ccttcctcac ccccacccct ccggcaggaa accacaggct gggttgggga  16740
16741  cccctggtgc tccaagagag cagtgagtgc tgggagccgc taaccccgag gcgcctagca  16800
16801  cagactcttc tcacccctta tttctgaaat aaagcccttc cttaggtcca gatgaggacc  16860
16861  acgtgctcag tgcctcactt tcgtgggagt gtatatcact ttacagtatc aagacaattt  16920
16921  tctttcgtta caaatcttta tttagtctct gcgtttagac caaagtagat ttttatgggc  16980
16981  tgagtgaaaa aacctcgccc gcattggttt ctgatggaac agctggcagc gccacggccc  17040
17041  cgggtggggt ggcctagagg caggggtgct tgggaggaac atctagcacc cgaccacctc  17100
17101  caccaggtgg gaaagggacg tttgcaccaa atctccgccg gcaaagcaga ggctttgggg  17160
17161  aattacagaa aaactataat gatctaaaag agaacaagtt atcttgaact gtgcgggtat  17220
17221  ttgaatcata cagaaaattg tcctgtgtgc ccaatgcact tttgcatgta gagccagggc  17280
17281  cttcgaggaa gctttcagga gatcccgggc agcggagtct ggtctggagt ttcatttccg  17340
17341  taggtgcaga tttctcccca agtcttcccg ccatgggctt tgcaagaagc cagggcccag  17400
17401  aggccacgct caccgttaac actgcacagg gcaaaggtgg ctccaggaca actgcccaac  17460
17461  cccaggaacg acccagcagc agagaaaagg acagctgcca gggtgccttt gtcgcttttt  17520
17521  ggaaatcaga attcctgggt ccttagttaa gtcttacttc accaaatccc aggaccttca  17580
17581  cattttggtt cttgccattg ctaacagttg taaatgctgc cgccacgagg cctgggagga  17640
17641  aggacccgct ggtgagagca cagggagtgc tgctgtgatc acggtggtga tgcggggtga  17700
17701  gcgcgatttc ccgggattaa aaagccaccg ctgcccccgt ggtggaggct gggggccccc  17760
17761  gaataatgag ctgtgattgt attcccggga tcgtgtatgt ggaaattagc cacctcctca  17820
17821  gccaggataa gcccctaatt ccttgagccc aggaggagaa attaaaggtc atcccttttt  17880
17881  aaattgagga atagtggttt tttttaactt tttttttttt aggtttttag ttgccgaata  17940
17941  gggaagggtt tgcgaagccg ctgccctggg ccgaggtgca ttttacgctt ccagaggtcg  18000
18001  aggcctccag agaccgcgat gcccagggcg ttcccgggga ggctgagaga cccagggtgc  18060
18061  tctgggtgac tgcacggcga ctcctcggga acccactcgt ggctgcccgc ttggaagggc  18120
18121  tttgcggccc cgggaacgat ctccaggatc tccacggctg gtcaggttcc ccgtccctcg  18180
18181  tatcccgcgc tgcccggggg ctcctgcctt tggttcagtg ctcgcggcac caccgcactc  18240
18241  aggacggcag tggggggctg gggctggggc tgggcctggc ccagcgtggg ttggggcggg  18300
18301  ggacgcgcca gcagcgcccg cagctcgctc cgcaggggtc gcagccaggg gtcgggagct  18360
18361  aggctcgtgg gccgggagac gccgggcgcg ttgtcctccg gggaggttgg ggtgcaggcg  18420
18421  gtgcaccgac cctcgccatc tggcgctgca gccaccagcc acggcgctta gtggagggtc  18480
18481  tgcggccagg ctcccggcgg aaagattccg gggagggctc gggggttgtc ccagcccgcg  18540
18541  ctaagcgccg cagcctcgcc cggctttcct gcttcctcgg actgtgcagg ggaagcctgg  18600
18601  ggtctcgcgg ggcgcagcag tcaggtcgag ggtgcagcag gaggggagtc ctgacgggca  18660
18661  ggtccctctt tcccctggtg cgcaacactg gttggtagct tttgcggagg tggtgaagaa  18720
18721  gggcaggagg cctgttgagc ggaggagtcc ggggatccct aattatgtga caggagaccc  18780
18781  tttccagttc ggcctgtggc ccatccctct ctcaccgccg gcagattgga gtctgctctc  18840
18841  ggggagcccc caggtaaacc cctcacaggg agaaggtttc ggattggaag gaggaccgcg  18900
18901  ctcgtggggc gcctgtgaga gctgggaagc ccaaggggta gcgtgtaggg ggttttttat  18960
18961  gcgggaggag ctgcctcctg ggcggcgggg actttctgtc tcagcctgtc tgcctttggg  19020
19021  aaaacaagga gttgccggag aagcagggaa agaaaggagg gagggaagga gggtccttgg  19080
19081  gggaatattt gcgggtcaaa tcgatatccc cgtttggcca cgagaatggc gatttcaaag  19140
19141  cagattagat tactttgtgg catttcaaat aaaacggcaa tttcagggcc atgagcacgt  19200
19201  gggcgacccg cgggagctgt gggcctggca ggctcgcaca ggcgcccggg ctgccggccg  19260
19261  ctgcggggat ttctccccca gccttttctt tttaacagag ggcaaagggg cgacggcgag  19320
19321  agcacagatg gcggctgcgg agccggggag gcggcgggga gacgcgcggg actcgtgggg  19380
19381  agggctggca gggtgcaggg gttccgcgtg acctgcccgg ctcccaggca tcgggctggg  19440
19441  cgctgcagtt taccgatttg ctttcgtccc tcgtccaGGT TTAGGAGACG CGTGGGGACA  19500
19501  GCCGAGCCGC GCCGGGCCCC TGGACGGCGT CGCCAAGGAG CTGGGATCGC ACTTGCTGca  19560
19561  ggtagagcgg cctcgccggg ggaggagcgc agccgccgca ggctcccttc ccaccccgcc  19620
19621  accccagcct ccaggcgtcc cttccccagg agcgccaggc agatccagag gctgccgggg  19680
19681  gctggggatg gggtggtccc cactgcggag ggatggacgc ttagcatgtc ggatgcggcc  19740
19741  tgcggccaac cctaccctaa ccctacgtct gcccccacac cccgccgaag gccccaggac  19800
19801  tccccaggcc acctgagacc tacgccaggg gcgcctcccg agcgtggtca agtgctttcc  19860
19861  aatctcactt ccctcagcag gttccaccca gcgcttgctc tgtgccaggc gccagggctg  19920
19921  gagcagcaga aatgattggg ctgctctgag ctctgaagca ttcggccgct gtgtgtgtgc  19980
19981  aaggggcgca aggacggaga gacagcatca ataatacaat attaacagga gcacttgtcc  20040
20041  agagcttact gcaagccaca ttcagttccg gaccttattg acttccccct cccatctaga  20100
20101  gtggattctg gtttttcaat ttgttttgtt ttgttttttg tttgtttgtt tgtttttgag  20160
20161  acggagtctc actctgtggc ccaggctaga gtgcaatggc gcgatctcgg ctcactccaa  20220
20221  cctccgcctc ccgggttcaa gcgattctcc cgcttcagcc tcccgagtag ccaggattgc  20280
20281  aggcacccgc catcatgcct ggctaatttt tgtagagaca gggtttcacc caggctggtc  20340
20341  tcgatctcct gacctccgat gatccgccca cctcagcctt ccaaagtgtt gggattacag  20400
20401  gcgtgagcca acgcgtcctg ccttgattct gtttttaact ccatttttta gaggaggaaa  20460
20461  ttgaggcaca gagaggttaa ataacatgtc taaggtcaca cagcaagggg tggagcggag  20520
20521  ttagcccact ggcctagctc tagagcccac ccggataacc agaacttggt gaggcctccg  20580
20581  ggctcttgct tggtttggag ccaggtgctt agcgccccga gcccggggcc attcaccctg  20640
20641  caggagctgc acgcgcccct gacctcggct tttccctggc agcagagggg ctttgcgggt  20700
20701  cggccgggta gccctgagca cagctcgcca cttccaggtg ggctgttggc gctggctggg  20760
20761  gacacatccc gatctttcaa atgcccttta cagagcctca tcaacgaccc gattcattcc  20820
20821  cccctcctgt catttgtctc tgccatcgaa aaatgcctac cgagagctgc tctgcatttc  20880
20881  cgccctctat tttgtgtttt actttaaaat aataataaaa aaaatgttgg ctgcaggacg  20940
20941  ccatgactta ggtcagcgag tcagccgcta gctctgcatt tccaaaaagc agatcttttc  21000
21001  acaactctct tgccccaagt gccctggtgt ggtttatttt ttaaaatgca tgcctgcgga  21060
21061  agagaagacc cggggaatat tcgaaacccc gagcttttac aacataaagc gcatggtgtg  21120
21121  gccgcggcga gtaatggcgc tctgggagcc ctgcccaggc ggcctctgct cgccctcctc  21180
21181  cacttccagc tccgagctgg gtgtgttgca agtttcatac tcctacatat tataagtgac  21240
21241  actaatatca gggacaacta agtgctgggg aacttcaatg aaaacctggc tggtaaagtc  21300
21301  aacaccccca gacttctctg tgctacattt ctttaattaa ttccggagtg gtgtgtggac  21360
21361  gggcgtcttt gcagttatta tacacgtaag tgaattaggc catttgaagc tacgaagtca  21420
21421  tacccaacat tttccattaa gaatattatt tttttagcta ctgctggcaa cttttagaat  21480
21481  ttaattatga taattttcct cttttcctca ttatcccaga tatggctggt tgtgagatac  21540
21541  tttttcacta aatgtgtctc tttaatgatt ttggaattaa gcaagcatgc caaatgcgcc  21600
21601  aagacattta taactttaga aattgctgta tagtatatat ttttggaaca ccacaggttt  21660
21661  agttgggaaa atattttgca gctgagttag aaacttgaaa gttaggctta taatcaagat  21720
21721  gctgattttc aaccttagca tcggggaagg taatgatagt ttagttggca aagacttttt  21780
21781  gcagcaaact gtatttgaga cagcagaatc caaggatatc tttcaagatt cacttatact  21840
21841  acattctttt tagccccctc tctaggggtg gagggggtgg cttagaaaaa ccaaaggtaa  21900
21901  tctggtttca attacatgct gtaaaaatag aatttgtggc cagaaattaa tttggaatat  21960
21961  tttttatggg ggcaacattg tgggttgtat gagtctttca ccaactttat tgcttttctt  22020
22021  tggttctgga tctaaaatat gaatgagtaa ataaaataca gtttcctttt tcaaaaataa  22080
22081  tttagtcttt ttatccttga cacataaata taatcattac ctttttattt gtcttaatta  22140
22141  cctcttatag ttttacttta tttttgaggg ttagccaact taggaaaaat cagaatttca  22200
22201  tttgggtagt tttcattttt cagaagttga tacttttcct ccttgaattt tgcaaaggtt  22260
22261  atttgatctc ttgcaaattc taaataatta attctgtaga catagtctgg taaaataacc  22320
22321  aggtattttg ttttattttc tgggcagtgg tagtgttcgg aatttattat tccaacggta  22380
22381  cttagaggta actagaaaat tgtggcaaat aaagcatatg tcctagtggt ataaatgact  22440
22441  gccaattatg acataaaatg gtctatatag tggtagattt tcccctaagt accatagaac  22500
22501  tccggatttg tactaagtgc taaaataacc ccaaacaata aagctactac gtttaacctg  22560
22561  agcttgatag gaattctcaa atgttttgca tgatttttgt gatgtggatg tatgattgtt  22620
22621  tctaaagtgc tttaaaagca tttcagagcc tggcctggga actaaaccct gggtgctgtt  22680
22681  tcctacagtc ctttttaaga ccctgggctt catttttgca tttagcaagt atgtgttgat  22740
22741  ggtcatattt gatgcatccc tccatcccag tgactgtacc attgttagat ttaactctaa  22800
22801  tgtagaatga tcatctctta ttctgacact ttatctttta CAGACTTTGG ATGGATTTGT  22860
22861  TTTTGTGGTA GCATCTGATG GCAAAATCAT GTATATATCC GAGACCGCTT CTGTCCATTT  22920
22921  AGGCTTATcc caggtgggta ttgcctaatt ttatgtgcaa ccaaaatatt aaacgaagtg  22980
22981  acagcagatt ttgacagcct cacccaactt gaaaatgagt ctgtttaagt gtttgctttt  23040
23041  gtgtaagaac ataaccctaa attgcaaaat cctcttctca ggacatcctg caggggtttt  23100
23101  cttctccata ttacgtttta cttttttact ttctttttcc cttggggttt catgaccagt  23160
23161  gtgtcttcac cccgtcagcc ttgttccgag attctgccaa aacccggact atctgcttat  23220
23221  gtagtaatgc tagatgccct gaaaagagct ccacaaaggg acatgtttca gtccacactt  23280
23281  gctggtctgc acgttacggt attatgagtt gctataaagc aagaggtaag ctgatgtgga  23340
23341  acatggattt tatgcagaat gttctttggg gagagagaat ggggaggggt agatttatga  23400
23401  gtgttcgcat ggaattcggg gtcatttttc ctgacttttt ccagttcagt ggtcgtttca  23460
23461  gcaaagcatt ttatatgctt gtgatagaaa ctcataaaac tcagtttact actgttttga  23520
23521  acagcaaggt ttctttagaa catctgaata ttaccaattt ttctggaaag atggaatcat  23580
23581  cttcttaaaa aagtccaccg tttccttaga ggaaagaggg ggactcagct ttgtctctcc  23640
23641  ctggcaagcc aagggtttga tgggggattt gggggctccc tgggcccatt gaatgtctga  23700
23701  aaggggatag tgtaactgat cattctcatt cacatgcctg acttaacaaa tgtggatcat  23760
23761  gattttaaaa gtcacatttt aaactacata tagggactaa atatttcttc acattgtgta  23820
23821  ctatcagagt gatttttcac cgtgactgaa gacacactag aattaatgat agatacagag  23880
23881  gatgggttcc agagaggccc atattgaatt tgaattacac ctgcctccta atgtagttaa  23940
23941  gccaaaataa aacatgccga ttaatgtggc ttcagtttgc tcattgaaaa acaaaatgac  24000
24001  cacatttggc aaactgcatc tggtgtattc cttttatttt tctgccaata ctttttttta  24060
24061  taagcttgct atttatttac atccttctct tctgatgtat ggatatcctt atccagatcc  24120
24121  acatgggttt atgtaactct gtgtttctca ggcaaaaccc tttaaaatga attacatatt  24180
24181  aaaatgatat ggaagttttt ctcttcctct tctctgcttt tatcaaacca agtctcccaa  24240
24241  atacagttta ctaaggcttg gcacttgtgc ctatgtgact cgtgggatta gtgtacttgt  24300
24301  agaatgggaa ctactgttgg gaacaggaaa tttactattt tccataatta ttaggttgat  24360
24361  gcaaaagtaa atgcggtctt tccattactt ttaatggcaa tgaccgcaat tacctttgca  24420
24421  ccaacctact attattattc tctgaatttt tatcttgccc tatttagaat catgcagggc  24480
24481  ccttaagttg tacccagact agtttctact tctgacttgg cccaattact tacctttttt  24540
24541  agtcatttag aaaacctttc atagtcttac agtaatgtca caaacacaac aaaacatttc  24600
24601  acacactttt aaagatgact gatcaaaaat cttttaaaat aggtaaagtc actgttatca  24660
24661  aatattaaat ttagatctga gctccctagc agtcaaagca aaaagggaaa tgtattcagt  24720
24721  tatagagttt ttattgtctg atagggcagg ttctttaacc tacttgaacc atgtaactta  24780
24781  aatagtaaaa tcatgcctgc tctatctgtc tttaaggatc gtggtgagaa agggatcaaa  24840
24841  atgcctattt catgtgattt acaaactaca gggggcaaca caaaatccag gcatacccac  24900
24901  agtttcattt gagcaaactt gctttcagta gagtcctttg ggggctccta ttagggctgc  24960
24961  ttggtcattt ggaatgtcct ggcccatcag gaggtactgt gcacatccca agagatccgg  25020
25021  tgcattcagt caggccgtcc aagttagcct ctctgtgtta tttttctctt tttatgtgga  25080
25081  aaatagaatt gattgattat aaacacaata attaagaagg accaaaatat tggataggtg  25140
25141  acaaatctgc ctccggttcg tgatcggctc cacggaagga aatccaggca gcctcacaag  25200
25201  ttgaagtact ctatttcctc atgatcataa tgcagcagga aaactttgca tcataatttt  25260
25261  gagagaggag aggggttagg cactaccatt ttctaagtaa agttgtagag atacatacat  25320
25321  tgtctctttc tctccagtag aagtgatagt ttctaaaaag ataagtcaaa ctgatcattt  25380
25381  gcatagagca actgattttt tctgatttct ctgcggggct gtgttagcat cagttcacag  25440
25441  ctacaaaaac actttagtgc caagtgccct ctttgtcggt gtctagggag cgttccacgg  25500
25501  tgaactgttt aaataagcaa caacttttct ctcaaatctt ccccctgttc atgattaact  25560
25561  ccatagaagg aaatctaggc agaatcacaa tgtgtatttt tttctgtctt ctttacttaa  25620
25621  atagtaaaat aaagtattga ataggatgtc aaatacccaa ctggtctttt aaacattttt  25680
25681  gcacctttta gattattttt taaaagtcag gcaaatgtat caagcatgag acctttatta  25740
25741  aaatgggctt aaacattttt tttaagtcat gagagataaa agtgttaata aaattttacc  25800
25801  cagtagtcag agtaaccttt taaaaagaat ttctgatgaa taacgatagt agtaatagct  25860
25861  gatacatgct gctcttttgt gttccaaaaa ctttcaatta ccttcaatga cattatctta  25920
25921  ttaagtaaag atgtctttca tgttgattca gtgttaaact ttatgttaaa agatcataga  25980
25981  gaatgtaagc ccctagatct gctataattg tgtggaaatt cactacaaag tgattttttg  26040
26041  ttttgttttg tttttggtct aacctctact aaatgactat ccaaattctt tatttgaggg  26100
26101  tatggaaatg attctttatg ggttataagc ccatccccat tccaagtctt ttattaagcc  26160
26161  ttatttgaac aagtgttgaa ataaatctgc ttcgtatggc agagctaaaa ttttagtttt  26220
26221  ttttttgttt acactagtaa acaagtgatt gttgctgcca aactttggta ctaaaacaat  26280
26281  gacagagaca accataaaat gccagttgtc tcctcagccc agggtccaag tgttaggcag  26340
26341  tagagaggca ggctttcagc ctgaaaactc ccgttggtgg gcacactcgc acacgtgtcc  26400
26401  acacacaaag catctagaca agtttctatc tacgtggatg aggtagagtt ggggcagcaa  26460
26461  tgtttttcca tgcgtgttta ctaaatgatt tagttccatg tgctgttttg gttaatgcaa  26520
26521  ttattttact tttatttagg gaggaggaag aaaaatcccc gtgtaaaaat gtagctgctg  26580
26581  tatacatttt taagtatcct tgggttaagt ttcctcacca acatttcaca cagttatata  26640
26641  gcatctaggt aactagtata catgttcaaa taaatatacg tatgtaagaa atagctattt  26700
26701  atgagacaca taaaagaatg tcttatttga gattgtggcc agaaacaacc ataaacatat  26760
26761  cgatgatgtt gtttggaggt acaagaccta atcctttcac ttttgaaata aagacaaaag  26820
26821  acaacataat tatgtttgtt gacataactt gaaccctgaa acccaaacca tcttgtttta  26880
26881  aaatccttaa tttaccatac tcagcaaaac accccagagt aacgtgcatt ttcagagtgc  26940
26941  caaacaactc tccccttcca cacagaatat atgcatttag tgctgtattt atcatgtgta  27000
27001  ggtttcttgg caagaagaaa agctattcag caaaacataa aaaagctctt agtaggaaag  27060
27061  ctatccattt tgtagttagc agggttttgc aaatactaaa atatcacatg gaaggtctgt  27120
27121  tttaataagg ctgatgcatg agacccaggg agttttatag cgacaaccat aatttttttt  27180
27181  ttttttgtga ggtagtcaca tttctctcag tgttcaaaag cgtggataga tacgtaaata  27240
27241  caggaaacac catgtcaacc ataattttga cttaaggtca ggactgtttt atcattccaa  27300
27301  aatttgttct gtaaagacat ttccgttatt tgaaggctgt ttcacttcct agacagctct  27360
27361  ggagttttcc cgttcgtttt gtcacagact cgagccttca gaaaaccaag cctttcatct  27420
27421  gtgcaacctc acccttctca ttcttcaaaa gcatgtgttg agaacgggaa ctctgaaaac  27480
27481  ataagaacct actctgggat taaaacgcaa atctaaccct taataagcac agatggaagg  27540
27541  tctttctgca aggaggtaaa gttgtttccc gaaaacacat cagttacttt tttccagaaa  27600
27601  agaacttcga gcaaaccaga attattcttt ttccctgaaa acatggggaa gggagaaacg  27660
27661  ataggccaat ataacatttc tctattttgt tattttttca tttttaaaat aaactgttga  27720
27721  aattgtgagt cactatatat tttcttttct ttctttcttt tctttttttt tttttttgag  27780
27781  acagagtctt gctctgtcgc ccaggctgga gtgcagtggt gcgatgtcgg cttactgcaa  27840
27841  actgcgcctc ccgggttcag acgattctcc tgcctcggct tcccttgtag ctgggatcac  27900
27901  agccgcatgc caccacgccc ggctaatttt tgtattttta gtatgacatg atttcaccac  27960
27961  gttggccagg ctggtcttga actcctgacc tcaggtgatc cgcctgcctc ggcctaccaa  28020
28021  agtgtcaata tatattttct taagccaact ctcttagttt ttagcttctg ccactccgca  28080
28081  cctggacagg ccttcccagg gcatagtcat tgccaccctg aggaaaaaag gaaatggtcc  28140
28141  tgtcccaaat ggctggctta cctgttgcca gtttatttaa actttttaag gattaacagg  28200
28201  aatgactcga aagaagaata tttagtttta ttatttttct taaatgaaat cctgtaataa  28260
28261  acttttcagg gaggcgaatg tccgtctggg agatctgttg agaaagtgcc aggcttggga  28320
28321  agtgggtgtt aagtagaggg tagggaggat tcctctaata ggattctctc tgttgctctg  28380
28381  tttgcataat attggaagga aacattccat gaataatgta aaacatagaa ctgtgagagc  28440
28441  cgttttaggg acaagatgac ttagcaggcc agaagtgtaa cttattctga ataagaaagc  28500
28501  aactcgctct tcttaacaaa ttggaagaac tggctcagag gagtgcgata aatcacttca  28560
28561  cccctccacg accccttggt cccaagtaaa agctgatggc ctagatgcta atctggaact  28620
28621  gcaactccca gaacttctcc attaagcagc tggctgggtt gtcctgttgc gtgaggtggc  28680
28681  accgtcagga tggccacttt gcagataatc atgttgtctc tcctctgatg gagagccaca  28740
28741  ggctcccagc gacacctgca gcaagacaca cctaaaaata acaagggggt ggctcgggac  28800
28801  aagacacacc atgagcctcc ttttgttatc ttgagttacc ctctctcctt ccggcagggt  28860
28861  caagaaggaa ttctccagac ctacccaaga tccttcgcca cccaaggacg gtttcccaca  28920
28921  tgctttgagt ttcttctcag gctgggcact gggactcccc ttggtggtgg aggaagtcct  28980
28981  accactgccc ctgggcctcc cctgaacaat gctggggttc accgactcac tgtccttgtc  29040
29041  tgccaccctc agcactattg attatagctc taaaaatagg atccacccac cactgctcag  29100
29101  aaggctgctc tgctagtcat ttctagaaca ttctgtgcca ctgtccatct taaggtgggt  29160
29161  gggggcccag gtgttgagac tctatcatat cctctcctgg tgcttatgtt tgagagaaca  29220
29221  ttcgaaagat tctcaagttc gggaatttgg gcctccaggg acctctgtgt aaaaattgta  29280
29281  actatgatgg gtattttcct ggggccatcc attcctgcaa agtgacatgg atgtgctgtc  29340
29341  ctctgtgggc tgtgtctgga aataggtagc gtcggactgt tgaggcagca accccaggac  29400
29401  ataatcccca tataacgtgg ctctctggag caggcccaga ccctcccgca gggcacgcac  29460
29461  agccccagcc acacccctgg gcgggagcca cagaattagc acagtcatct cggactggga  29520
29521  gggccagaga ctcattgctg gtaatgtgag agaggcctgg cagcgcctga ggggcacagc  29580
29581  tcagagtcga cgaagaaagg gcctttgtct gagttcatgt cctcctcggg cgcagtggcg  29640
29641  cccctgccgt ggacggctgg tcggcctcgg agtggacaac acttccacag ggagcactat  29700
29701  gtggacagga cagctggcct tctggccacc cagtcccctc agatcgccag caagggaagg  29760
29761  acagagaccc tggcctgggt ctgtttcaag ccctcttctg tatgaaggat gctgcccagg  29820
29821  ccagcagcgc cgcccacctc tggtgcccac cttttccacc ctttgctttc tggtccttcc  29880
29881  tgctaagggt tctcttggct gcaagctcaa gcctcagtgc catggccttt ttagacagtg  29940
29941  tgggagacag ttcagagctc tgagctctgt tgagaaaaga aaactgtttc tgcgtttggc  30000
30001  aaaggtgtgg gttgtcagca gagatcaaag ttctgttcct ggcagggtga gcacctgtga  30060
30061  cacaccttgc ccctccccct gcgccaatcc cagagaggcg gtggcatttc tgacccttcc  30120
30121  cttccacGGC AGGTGGAGCT CACGGGCAAC AGTATTTATG AATACATCCA TCCTTCTGAC  30180
30181  CACGATGAGA TGACCGCTGT CCTCACGGCC CACCAGCCGC TGCACCACCA CCTGctccaa  30240
30241  ggtattccat ccagagggaa aaaaaaaaac agactaaaag caaggcgaca ttcttaaatg  30300
30301  gaactcaggg ctttgcttcc cacatctgcc aagtggctgg gcatgactag gactgcccag  30360
30361  cccaggtctc tccaatacac acacagcacc caccacgtgg ggatttgcat tgatacctgt  30420
30421  gtcttttaag ccaatattca tcaagctcct attgttggcc agaacccgtg ttgagtgcta  30480
30481  ggtagaggac aaaagtggtg caagcctgct cccctcgtgc tcttgggtca gaattccagg  30540
30541  gattacagca tcacgggtct agaccaagct tctccttaac caagatgccg tgcctaaaac  30600
30601  tcgggggtcg ggggtggtcc atgacatttc atggggaaaa ttacatatgt gtttcctcca  30660
30661  gttgaaattt ggcatttcct ttgcttctga tgatagatga taaaccatct tggggtccct  30720
30721  agtacctgtg gctttgccaa caatagaaat cacagatgtt ttccatatca taggaaagtt  30780
30781  ttgcaggttt aaacatatcg cttatgccca catgcctact tcaaaatttc aggagttcta  30840
30841  agacctgcta ctgaatcttc ttatttatgt attaataaag cagcacattt atatccgtat  30900
30901  cactgtgttg aaatattttg ataattattt tccaatacag ttgctttttt ggtaatctta  30960
30961  tatattttat tttatgtatt taaaaatgtt actccaagta gggatctgta ggttttgtgc  31020
31021  tgtggcacaa atcattaaga agccctggtc attacacaaa tgactcctta aatttcaatt  31080
31081  gtgatgagtg ctaggaagat acagaaggac ttattccagg ggccctggcc ttttaactcc  31140
31141  ctccaaccat ccagtgaggc caacaggcct cttgacaaat gggtcttatg tgtgctttgg  31200
31201  actatggcac ccagcttggc cagaataccc cagtggaaca aaatgcaaaa gaagaggctt  31260
31261  taagggtgat gagaatgggg tagctggctg caggaaaaac atgagttgca ttcttattgc  31320
31321  tgtcttctgg gggttggtgg ggagaggtca ttctcgggct gggaagagag aatacaaaat  31380
31381  agcacacaca gttgtaaaat cccttgcaga cagttctgtg gcccgcaagt tccagctcca  31440
31441  gaaatagtca ctggagtcta attattcctt accaaggaga gagcctggca tgttggtttc  31500
31501  tgaaatgaga tggggcacct agttgtagct aaggtctgat tcttggatat gatatgtctg  31560
31561  cagacatcaa catgaatcat ggctctgaag aggtaatttc taaaaaatga gggctaggct  31620
31621  agaacatcgc acctgaatcg aattctttca ctgtggggtt gtttaaagct ggacaaagac  31680
31681  aacaggtgtc agagaattgc agaacatagt gctgttactg tttttgaaaa ttgcacagta  31740
31741  cggttttttg ttttgttttg ttttttggag ttggagtttc attcttgtta cccaggcaag  31800
31801  gagtgcagtg gtgtgatctc ggctcactgc aacctccacc acctgggttc aagcgattct  31860
31861  cctgcctcag ccctcccaag tagctgggat tacaggtgcc tgccaccacg cctggctaat  31920
31921  ttttttgtat ttttattaga gacagggttt tgccatgctg gtcagactgg tctcgaacct  31980
31981  caggcgatct gcccacctca gcctcccaaa gtgctgggat tacaggcgtg agccaccgtg  32040
32041  cctggcctga aaattgcaca gtatgttaac tgtatgggac tgggctttct ccccctaccc  32100
32101  ccggtttcat tttaccctgc ctgggtcata acctcccaaa gagggattat aaatgagagc  32160
32161  aaatgagtct tgggaatatc atgagaccct ttcatgccct gtttctgtag cctttgagtc  32220
32221  tgaagcaaca agggctggaa gcattgaggc cgcacctgac tcatttccac agccggccga  32280
32281  ggggtgcagg ggttgagatt cccaagtgct cgattttctc cccagctgct ccattttctc  32340
32341  cccagctgct cccttgctga ctttccgtgt ctgaaatgac ccccgttgtt ttatgataaa  32400
32401  cctgtgagaa atgggctctc cccagaactt ggtaattgat gaccagttga tgtattttta  32460
32461  gacctgagct tccacccacc gtgcttgtct ggaaatggct ggggcaggca gccatgttag  32520
32521  agggaagctt tttgcccaaa gacaccatct gcagggggaa ttgtgggtaa aatatggcag  32580
32581  cctctccaac tggggcaggg ggtgccctct gaggtgattc ctgagcttcc acagggcagt  32640
32641  gacctcaggg agggtggaag actttgcttc cattcctagt ggtaaccttc ctttaaaaat  32700
32701  tcatgtatta acctccacca aagggctgtt tatttagagt ggagtgacct cgccctccct  32760
32761  tagaggtcct tctctatttg tgtcttagag tgctggtgtc ccttcctgaa acagagggtg  32820
32821  tttccttagg ggacacattt gcattgacaa tagtgaggtc agagatttgc gtgggaggcc  32880
32881  tgcaaaagca aagtgagtga gtgggaaggg cagagccctg gagagacaga gacggggtgg  32940
32941  tccttctggg gctagaaatg agggtgaaag catggatctg ccaagccttg ggtcacacac  33000
33001  actcaagtcc tgctaccctg agggaggtca gaggcttctg ggccttcctg gagcccacgg  33060
33061  cccccaggag cgggcgacgg caggtggagc tctgcagggc ccatcagggg cctcaggggt  33120
33121  ggcctcgttt ggctgccttc ctttagagcc aaggaagcca caccaggact gggctggtgt  33180
33181  ctccactgcc ccacccagat ctcagccaag gccgaagatc tctgagcagg gtctgggcac  33240
33241  actgagaagg cctctgggtg ctgcatctgg ccctgggaac acattggtgc ggttggaata  33300
33301  aggatggggg aagcacggag ggacagctgc caacctcatc ttgctcctgC TTGCAGAGTA  33360
33361  TGAGATAGAG AGGTCGTTCT TTCTTCGAAT GAAATGTGTC TTGGCGAAAA GGAACGCGGG  33420
33421  CCTGACCTGC AGCggataca aggtacgggg agtcatgggt gcggggagga gctggctaag  33480
33481  ggtcttcaat gtgtgttttc aagagcgtct gcagaaagga aggcacggga gcacaaactc  33540
33541  gtcatcccca ctaatgtaga gctctccagc aacgtggtgc acagtctctt ggaggctcat  33600
33601  gtgagagctg gtgttttagg aggatgttcc agctggctgg aattcatcgc ataagacccg  33660
33661  gaatcagtgt ggcttagggc agattttatt aataccttgg cactttccat gtggaccagt  33720
33721  cccagtggag ccaccgcctc tggagtttat agaggcccat cctcctgggc acagtgcagc  33780
33781  tggcagtggt atccagagca cggacactgc ccttcccctt gggatgctcc accaagttcc  33840
33841  ctgccgccga tgacggtgtg caccacaata atgctagcgc cctttccaag gtccaaggca  33900
33901  gagctttcat ctgcggcacc acacctgggc cactccctca agcatctcag ctgcccattg  33960
33961  gaatgagcag cactggccca gttttctagt caaggaccag aggagggacg gcagaagggg  34020
34021  cttggtggcg gagctgggac tctgagccca gcccatgctc ctccctggct ccacgtctct  34080
34081  gccagacacc accgcttgtt cttgttaatt ccagaatgga ggagtaggtc atgtctcagg  34140
34141  gcacgagagt cagccgcccc ccagggaaaa gtgggtcggg ggaagtctgt gctgagtgcc  34200
34201  ccccgccaac acttttgtcc cctctctggg ctccttaccc tcctcccagg catcttcact  34260
34261  gccatctctc caacctcaga ggacagacat cataacccat caatatgagg ctgaaagctg  34320
34321  ccagaaactt tcttccagga ggatttgtct cttagaaaag aagggaggag gatggggtga  34380
34381  gaggaaaggg cacttttgtg cctttgtcct ctctttctgg aaggccccgc cccagctccc  34440
34441  ctctttgacc ccactctgag ctcctccttt gacctatatc tcactgtgct gttacagttc  34500
34501  gggggacatg tttcttcctt tttgtcccag atactaagcc tctttgggcc acggtggggc  34560
34561  cccaggagcc aacagacatt cttcagggca cttgggtctt tttgttaagg gacagggtct  34620
34621  tgctctgtca cccaggctgg agtccagtgg tgcaatcaca gctcactgga gcctcaaact  34680
34681  cctgggctca aatgatcctc ccacctcagc catctgtgta gctggggcca caggcgcacg  34740
34741  ccaccacacc cagctaattt ttaaaatttt ttgtggagat ggggtcttgc tgtgtttcca  34800
34801  ggctggtctt gagtccctag cctcagtcaa tcctcctgcc ttggcctccc aaagtgtcag  34860
34861  gattacagac aggagccacc gcgcctggat gggacttggg tcttgacttt tttttgccac  34920
34921  ttattaactg tccgctgtcc aatcttaagc aatacacaac accatcttgt tcttggtttc  34980
34981  ctcattagta aaatgggaga atagactgga aggattttaa gatttgtttt agccctaaag  35040
35041  atgatgaatg cattcagaaa tcctggagaa agagttttgg aacagagaac ttaaggctaa  35100
35101  gattcttcac tgttgtcatg atgatattga ccctgtcaag atttcacaga ctgcagcttg  35160
35161  aataaatgct tccagtagtg acgctcgagg ctgtacagat gtttctgttt gacaccgaaa  35220
35221  cactgcattc ttgtctgtat ggcttttggc tatagcaatt ggaagggctt ctgtagggcc  35280
35281  actctggctt attattatga ggaaataaaa tcttgaatta taaataaagg aaataaaaat  35340
35341  acattaaaaa tgaagacttc aaaaaattgt actggggcag ggcacagtga ttcatgcctg  35400
35401  taattccagt actttggaag gctaatgtgg gaggattgct tgagcccagg ggttcgagac  35460
35461  cagtctgggc aacataatga gaccttgtct ctacaaaaaa ttttttaaaa aattagccag  35520
35521  gcacggtggc acatgcctgt ggtcccagct actcaggagg ctaaggtggg aggatcactt  35580
35581  gagcctggga ggtcaaggct gcagtgagcc tgattgcact actgcactcc agcctgaatg  35640
35641  acagtgagac cttgtctaaa aaaaaatcta cggaaagaat tgtttattta ctggtacagc  35700
35701  gtgtcgagtg atacagatgc caagttcaat cccattggaa ggtggtaagc agcatcgtca  35760
35761  gtgatgcaag cactgtggaa caaatggttg gcctccccca gatgccttta ttgtgttacc  35820
35821  tactcacagc ttggcagtga gctcatatgt atatctccat catatatgac agggccctaa  35880
35881  tttgtagtta cttacagtac agtcaattgg ataagacaac ccttatattt tattatgata  35940
35941  ttttttgttg tcttgtgagt ttgttttgtt accctggctg gagtgcagtg gcacaatctc  36000
36001  ggctcactgc aacccccgcc tccagggctc aagtgatcct cccacctcag cctcccaagt  36060
36061  agctggagac tataggcatg caccaccatg cccggataat ttttgtattt tttgtagaga  36120
36121  aggggtttcg ccatgtcacc aaggctggtc tcgaactcct ggactcaagc aatcccccga  36180
36181  cctcggcctc ccaaagtgct gagatggcaa gactgagcca ctgcttccag ctgttatgtt  36240
36241  gtttcctaag aagcacagct ctccacttct cctaagcaat gaaccggtgc ctgtcagcac  36300
36301  attgggccgc acagtggagt agaggctggg ctgggagata ttctagcatg tttgagaaaa  36360
36361  tgagccagga ggagtgggct ccagcccaac cccagtggcc agtggctgac cctgccctct  36420
36421  cCACTCCCAG GTCATCCACT GCAGTGGCTA CTTGAAGATC AGGCAGTATA TGCTGGACAT  36480
36481  GTCCCTGTAC GACTCCTGCT ACCAGATTGT GGGGCTGGTG GCCGTGGGCC AGTCGCTGCC  36540
36541  ACCCAGTGCC ATCACCGAGA TCAAGCTGTA CAGTAACATG TTCATGTTCA GGGCCAGCCT  36600
36601  TGACCTGAAG CTGATATTCc tggattccag gtgagttcgg cacctgccac agtggctgtg  36660
36661  gccttctgga agacaccggt ggtggaaatg ggtccctgaa agctgccatc ttggccaaat  36720
36721  cataacaagg aataagtcat aataggaatg tggattaagc aaaaccaatt tatgaactga  36780
36781  aagaacatat gtcagcctta ggactcaagg gcttgtttta ctttatttac ttattgattt  36840
36841  acttatttta tttacttatt gattacttat tttatttact tattgattac ttgttttatt  36900
36901  ttatttactt atttgaatca ctagagtttg aaatgaaaac atgggctgtg agcacaggtt  36960
36961  gggctttttt gaaggccatg atgtcagagc tctgcctcct gcgtccaagg aggactttag  37020
37021  aacaaacaga aaatttccac cctgtgtgcg gtgtgtgggg ggccttggca ctcaggctgg  37080
37081  tgtgaagcca ccacagggct gaggctggga gcagagacgc tatctaccct gggggatgct  37140
37141  cttcccacag ctcatgggtg ccctgtctac atctgggctg ggaggagggg attggatgag  37200
37201  gtcatttctc ctggccttgg ggagtacctc tctccagacc cgtgctggag tggccttcac  37260
37261  tctcccctag aaccggctgc agtcccagtt ttttaactga gtctgcagtt aaagtctgag  37320
37321  ttttttaaaa ttgaagtgaa ttttaatttt aattaattaa tttttttgag acagagttcc  37380
37381  gctcttttgc ccaggctgga atgcaatggt gcgatctcag ctcactgcaa cctctgcctc  37440
37441  acaggttcaa gcgattctgc ctcagcctcc caagtagctg ggattccagg cacccaccac  37500
37501  catgcccagt taatttttgt atttttagta gagatgcggt ttcactatgt tggccaggct  37560
37561  ggtcttgaac tcctgacctc aggtgatccg cccgcctcag cctcccaaag tgctgggatt  37620
37621  ccaggagtga accactgtgc ccagcctaaa actgaattga atttttaagt gacaaacgct  37680
37681  aactgcgttt ggttttcagg gttttgtggt gtttgtgggg tacattgtga tgctttgaca  37740
37741  catgtccact ctgtggaacc atcaaacccc tcccaagtct tgaggccacg tgctagtcag  37800
37801  gcctcttcca tgttcttatt tgtaaaacag cagcgcagcc tgcccactca ctgctaggaa  37860
37861  agatgagatt agataataga cggaagcatt ggaaacagtg aagcctctct tacctgcaag  37920
37921  gccactttag ctcttggcag gtaggttcct cagctgtgca gtcgggaata agccatcaga  37980
37981  gaccccgctc ctggcgtggg gtgtgtgtgt gcgatgagtc tttggcgggg ggaggagaga  38040
38041  tacattttgc tttctgtatg tccagaagcc aggatttact gttttctttt ctttttcact  38100
38101  ttttaaagtt gtggtaaaat acacatcaca taaaattgat cattttaacc atttattgat  38160
38161  gttctataga gaaaaaacag atcttcctgg ttaggggcaa gagataaaga caggagtcag  38220
38221  tttggctcct tgtcgacacc cttcaggacc actcagaagc agggtgagtg tgtcagggtc  38280
38281  accagcatct tcccagaaac tccaagcaga caggaaacag cgctctttgg ggaaagctgc  38340
38341  cagcacctct ggggacggcc aagagcgaca aatgccattt tcctgccatg cagagggagg  38400
38401  cgctgcaggg agagaaggca gccaagctgc cccagccagg gtggacccct ctgctccctc  38460
38461  ttttctgact tgggagccac ttctgagagg tggctggaag gacatcagct gcccaaagtc  38520
38521  attatcagag acatctagga ggatccaact ggtttccccc ttgtttcgtc tcctagtttt  38580
38581  cctctgggcc ttctaggaaa cccctgagac tgatgaattc tggagaacag gaaagaagtg  38640
38641  gtctccccag aggagagacc tgagggcttt tcaagccgtt caatccacat tgcctggaaa  38700
38701  ggcagccaag ggtagaggag gttgtgccta aaggaggcct ggacagggcc tggatggggc  38760
38761  tttgcagcgc cagagggggc tcccgcgtct cagggtgtag gggctgcacc cctggagtga  38820
38821  acagaaaaga aggctggtgg tcttgaagga gacatcctgc ctctcccaga tctctggttg  38880
38881  ttcctgccat atcaggaaac ttctagcaaa gccttgaggc cttttctgag ctgcagtcac  38940
38941  atgggagggg ctgaaagggg tcagaagaat gctgcagaag ccttcccagt caccacagtc  39000
39001  agtctgtgac caaggggatg gggcctgggc tggcccagcc ctgggaggac agcagagtgg  39060
39061  ccaagcaggg tgggagatgt cccttctgag tccaaacccc agaagccaga cgagggcttt  39120
39121  gcccgaagtc cagcggcccc aagtcacagg agcgagggtg gtcgtgggcc tgtctggcgc  39180
39181  cacaccccgc acaatcccag acacaactga actcgccgta acctgaaatt gggtttgtca  39240
39241  gggttttgtg gtatttctct ttgaaactgg agctgatgct tttgctaagg atgggtgaac  39300
39301  acagcgatgt ttggggtttg gcagattcct ctgacaggtc ttcagacact agaggcttgg  39360
39361  aaaaaaccgg gagggcacct tgccaaaccc ctccatttcc ctttaatttt taaagccagt  39420
39421  gtgtactttg atgagaaact taatacatgt gtttctgatt catttacacg tttggggccg  39480
39481  ttgttctgta actttgcatc caaagggtct gggaagcctc tttcatcccc acacggtaga  39540
39541  gatgcctggt tttctttttg ggggaaaaca gacggctcaa ttttcctgcc acacagagtt  39600
39601  agattctgat ggggcttgaa gttctaggtg gcccttaggc aagttccctg agccccgaat  39660
39661  ggctctgggc tctacaaggc cccctccccg catccctctc ccccaccact gcaagccctg  39720
39721  tctccttcct accctagaag gacaccatgg aaatgagtac accaaacagg gaacaattcc  39780
39781  agggaaacat gaggctctcc gagatttacg acccaaagct tgagcagatc ttaacagaaa  39840
39841  gggaagcggg ttaaagaatg aaagtgaggt caagtttttc agtttaattt acagctaacg  39900
39901  tctcctatcc tagcaaggag ggcccccagc cccagccctc cctctttccc cgacctcacc  39960
39961  cggcccccag gactgactgc accatagcct cgcctgcctt ggaatccctt catccctctc  40020
40021  tctttcatct gttcttgaaa atctatcacc aagatggtga ggaccacctc cttcgaggac  40080
40081  atggtgcccg gccccattgc ccaaagcctg ggaaaccatc gttgccacgt gcagcttcca  40140
40141  cctacggcca gagcgatcct gatgcgggtg atgatgtggt cttgggtact gagagccact  40200
40201  tttcttcaaa gagccgaagt gggaaattaa tatgcccagg gctcgatgag aacacaaagg  40260
40261  ggttgtgtca cataagcccc aggaaaatgc ttccatttct ctagagagct taaggctttc  40320
40321  cttttagtca caatatctta gggcgttatc ctgtcttctg gggggtctga accaatcctc  40380
40381  ccctcatagg agcctaaagg tccccagtta ttccgtaatt cccaatagtg ggaatcaccc  40440
40441  agcggcagca tcctgagacc atctgtgcca atcaacagtg tctagcgtgc aacagaggtt  40500
40501  taaacactcg cacccgcagt agccaagatg tgcaaacaac tgtccacaga cagagggatg  40560
40561  gaggaaccaa atgtggtgtc tacataaaac agaaacgtat tcagtcctaa gaaggaatga  40620
40621  agttcagaca catgcctcag catggatagc cttggaaaca tcatgctgag tgaaagaagc  40680
40681  cacacaccaa aggccacatg gtgtgccatt gcacggatat gaactttctc gaagagaaaa  40740
40741  attcctagag acagaaagta caagggaggc tactgggggc tgggcagggg acagtgggga  40800
40801  gctggtgttt aatggggaca gagtgtttgg gatcatggaa agctctggac aggggcagtg  40860
40861  atgcctgtta cacaacactg tgagtgcacc aaataccact gaattgtaca ctagcgctgg  40920
40921  taaccatggt gaattgtata tgtatatttt accacaattt ataaaaaaca ttcacacagg  40980
40981  accgtccccc cgaagccctc caagagtggg ttctttctca ccgtagcagc tttctcgcaa  41040
41041  tatcagtatc aaagtccact tgtaagcatt ccccgataag ctgaacttgg aaaaaggcta  41100
41101  caattttaag ccattccaaa cattctctta gccggtggtt tcagaagaac attcccattc  41160
41161  atgaatagtg ctacatcctg caccgggctc gagttcaaag acttgcttct tgtaaaaaag  41220
41221  atcattctca gtttccaaaa tcaacatttc ccgcctgagc cttttagcac ttgattagtt  41280
41281  ggcaaaacca atattagttt aaatgaaagg cagtctgcag agtggcgtaa ctcactgagc  41340
41341  tgccaTGCCC CCACAGGGTG ACCGAGGTGA CGGGGTACGA GCCGCAGGAC CTGATCGAGA  41400
41401  AGACCCTATA CCATCACGTG CACGGCTGCG ACGTGTTCCA CCTCCGCTAC gcacaccacc  41460
41461  tccgtgagta gcacgcccac cccagccacg ggaggtagct ggtcagggag gaggcgctga  41520
41521  ggacagagcc gggggacgtg tcccttttgt tggtgcaata atcatccatg atacacactt  41580
41581  gaatctcaag ccccaagtgt ggcttcctcc accccgtgat taagtacggc tgcctgttgt  41640
41641  cggttctcaa gcagccacgc gcaccctttc agggagactc tagcaggtgt aggatcagga  41700
41701  agttgcctgg attctagatt gtggatgtgg aacctaaact ctgtgatctg gacaccattt  41760
41761  gcgaataaca gcaacagtgg aagactgcta gttatggagc tcttactgct gtcgggcact  41820
41821  aagtttaagt gactaaatac attaccagcc cagtgaggga gggtctcact gtcatgatcc  41880
41881  tcattttacc agtgaggatg ctgaggtcca gataggttaa gccgcttgcc caccttcata  41940
41941  cagctggatg gtagcggagt tggaagctga acccacgcag agccctgcct ccgactgcta  42000
42001  taccccagcc agctagggga agcccaggga ggccaccatt ccacgatggg agaggtcatc  42060
42061  ttgggacggg gtgaacaaac accaatttga tttgccaacg gaggcggttt gggaacatca  42120
42121  ggatatagag gcggatgctc tagtcactga aatgtttaaa gaagtgacac ttttctttta  42180
42181  cttttttaaa atctaaaaaa aaaaatcttt ttgagacaga gtcttgttct gttgcccagg  42240
42241  ctggagtgca gtggcatgaa cttggctcac tgcaacctcc gcctcctggg ttcaagcaat  42300
42301  tctcctgctt cagcctccca agtagctggg attataggtg catgccacca cgcctggcta  42360
42361  atctttgtat ttttagtaga gacggggttt caccatgttg gccaggctga tctcgaactc  42420
42421  ctgacctcag gtgatccatt tgtctccgcc tcccaaagtg ctgggattac aggcatgagc  42480
42481  caccgcaccc agccacacac tttcagaatc caaatggagg caaagactaa tttggatgga  42540
42541  gtggaatgcc tcatcctcct gctgtccagc cctgccacgc ccatggccag tcgggggtgc  42600
42601  tttataatgg ggtgcagaca gttagaggag ctgggtcttc tgcagtgtgg cccagatggc  42660
42661  atgtcctctg ttcttgctct gccttctgtt ggctcaggga cgttagagga caggttgcca  42720
42721  gtgtcgagtg ggagggggac ggcaggcccg caggccgcta ggtccacaga tgcgtggtgt  42780
42781  gctgggctcc gtgtggactg ggacccggga actcgatact cccagggtgt cgctgttgct  42840
42841  cttccctccc caaatctcta tggacagaaa cccgtgacaa ccaggactta tggctgagca  42900
42901  ggcacagacg gcttcttcct tgctccttga ctcatgtgga gacttggagg tgtgaacaac  42960
42961  ccttttgtgt cttttgttaa agaccaaatc atgatctcat aaccatctct gtcattctgg  43020
43021  agaccaagct tggtagagaa gcagctgctt agtgttcgga tggaacttct ccgtcggtgt  43080
43081  cactaatatg ggagctagaa agttttcttg agcaaactgg gtatggtgtg tcaattctag  43140
43141  aatcagatat ccaggagact tgatcaggcg ggtgtgaaga gcagagtgga ggggctctgc  43200
43201  agtagcaaga gcagttggga gacgggagag gcatttgcct cgagggcata gagctgtgct  43260
43261  gtgccctaga acagtctggg acttggagag tgaaggtgag ggctcatacc tccacacgct  43320
43321  ccccctgcca ctgttggggc ggaggggctg accagctgtt ctaagggaaa gccccagccc  43380
43381  tggggggtct ggagccccct tccatggagg caggagaatg ctggggagtt taaagcatac  43440
43441  ccccgaatta cagcaagaga agacttgctc ttcacagcgg gctgaaaggc aggaaattag  43500
43501  gcctctaagc acagagacaa aactgaggga atcaaaaatc tctttttttt taatgagatg  43560
43561  gagtctcgct ctgttgccca ggctggagtg cagtggcatg atctcagctc actgcagcct  43620
43621  ctgcctcctg ggttcaagca attctcgtgt ctcagcctcc caagtagctg ggattacagg  43680
43681  tgcccaccac cacgcctggc taattttttt agttttaata cagacagggt tttgccatgt  43740
43741  tgagcaggct ggtcttgaac tcctgacctc aagtgggact acgggtgtga gccactgcac  43800
43801  ctagacaaaa gtcttctttt taaataccat gtcttttatc tcacactgcc tggctaaccc  43860
43861  aggaagcagg gatttttttt tttttttttc agacagagtc ttgctctgtc acccaagctg  43920
43921  gagtgcagtg gtgcgatctc ggctcactgc aagctcctct tcccgggttc atgccattgc  43980
43981  cctgcctcag cctcccaagt agctgggact acaggcgccc gccagcaagc ctggctaatt  44040
44041  ttttttgtat ttttagtaga gacggggttt caccgtgtta gccaggatgg tctcaatctc  44100
44101  ctgacctcgt gatccgcccg cctcggcctc ccatagtgct gggattacag gcgtgagcca  44160
44161  ccatgcccgg cccgaagcag ggattttttt ccccatttgc tttggaacag tcatgaagcc  44220
44221  cacagtggtg ctcagtcagt gcctcctctg tgtccatcat gggtagatgc tttcacttat  44280
44281  agactctgac ctgcgggcag tttggggagc tgtgtccctc tcgtgccctt ttcccaggtg  44340
44341  atcagggtga gactcagggg acacttgtcc aagggcagca gtggagctgg ggcaggacca  44400
44401  aagtccagcc cattggctgt cgtgctgtca gccgtcacca ccacaccaca ccacaccacg  44460
44461  gggcttaacc ttggagatgt gggctggtgg ctgttctgta ggatcccagc cctcctgagc  44520
44521  ttgcctggct caccagaccc acaaggtgat tttatttgag gggtcttctg tggtttatat  44580
44581  gatgaagcca ctttatctca caggaagttt ccagatattg aagttgtcca aggggactct  44640
44641  gaaagggcaa gcaggcacag gctcaaaaag gtaggcgtgt ttagaaatta gacggggcat  44700
44701  ggctttcttt tccaaatgag ccagaattgg taattcaaag aaaacagaaa atagcaagat  44760
44761  tgacagtgat tgctactgtc ctgtgactct gaccttagct gtgctagaga aacaaccaga  44820
44821  aaagactgca ccccagccag gccggtgggt tggtgtggtc ttggagttca ccatgagtgt  44880
44881  gcctgcctca gtttcccctg gcagctttga gagggagggg aagcaaggat agtctcagat  44940
44941  gatggggagt tctttggttc cagcgtggga accacctgca gggctgagca gcagcctccc  45000
45001  ctcagagcac tcaactggaa tgtcacacgc ctctccaaag ctagaactct ctgggaagac  45060
45061  agtcaactcc caagcagggt cttcagagtc ggggtcttca tggtatggag ctttgtgatt  45120
45121  gtggaggcct cactctcctt cccaggtaca gaacctgggc cagaggggcc aaccccaggc  45180
45181  ctcctgttcc tgcctctcca tccccagggc tgggtggcac ctgtttgatt tcctgaaact  45240
45241  ccagaagctg ccccagagcc tggagttgaa gtgcaatggt tgatttggac agtgactaga  45300
45301  catggccagg ggaggagtga gccagagaag agaaggagcc acaaagggtg ttgtccactg  45360
45361  gctacagccg agggaggctg gcgctcaacg ccggggatac cccagagcca gtgtcatcaa  45420
45421  gcagagggga gagtgagctg aggtattgat acccctgtgc ctgtcagtca gtagctggag  45480
45481  ggcagctctc agggggcctt gattgcctgg cttaccccca acatggtcag ggtgggccct  45540
45541  gccaaagaaa ggcctcagtg ggggagaaca ggtcaggcca gtggatgtgg ctgggccaga  45600
45601  gcaaggctga tgtcttcaca gcctgtcgtc agcttcctcc ctgctgggcc ttcatccagg  45660
45661  ctgtgttaag atgttttctg ttctaacctt ccacaagttt ctcccttccg agccctgtct  45720
45721  gtcatctttc ccttgtccac agaggccacg cctctctctg ggggtccctg ttggctgaca  45780
45781  ggagcgtcct tacacccaca ccactgctgt gtgagggctg agggaagccc atcccccaca  45840
45841  ctctccagct ctgtctccac tcctggcttt gtaccaatag ctgctgctct cctcttgggg  45900
45901  acatgtgccc cactgctgct tggccccaca gagtcccaac caagggacct caggtctgga  45960
45961  cgatgctttt gtcttgtggt gtttgggtcc tgatggggac ttggggactg tcttagtgtc  46020
46021  ccaggcacaa ttcagccctc aactaggtca ttccttaata tgtccgtatc ctcactcaag  46080
46081  ttgtggggag aggcccttcc catattatag ctgcagaggc cgacttgggg aggacagggg  46140
46141  agaagctgag aaggtgggag gccccatttt gaaatgggac ttgttagtcc tgtcacacag  46200
46201  tgctttggtg gctgacagcc cggctcaggg cctggcttga gggaagggca gtgaggccag  46260
46261  acttcctatt cagcctcctg ccctcccagg ttccaccagg gtccccactg tggccactgc  46320
46321  agacctgaga ctcaagtctt tcaactccat cagctagagc tggccccgtg gctgcccgag  46380
46381  ggatgcgggg acacaggcag cctgccagct tcccttccat ctgccacaac cgagtgtagc  46440
46441  tggaggtagc cagcagtgac agcaaccccc gcccgggccc ctcaggactc ctcacagtga  46500
46501  gatgcccaga cgcatctgtc gtgggcagtg ggtgaggtca ccgagagcag gaacaaagca  46560
46561  gacagctgcc aacagccagg acccgagtga ggtcactgtc ccctcttctg gggcctcgct  46620
46621  ttccccacac cggtagccaa aagccaggaa cctctggggt cagtgccaag ggctctgcag  46680
46681  aggcctgatt ggaggtaaga ggtggtggtc cgggagggcc agacagcccg atggtttgca  46740
46741  cacgttcttc agaatattat cttcactggg agcaagagtc cacaggggct gaagaaatcg  46800
46801  cagcccctaa agagaaagaa ctcccagcct ccagaaactt gagctttgtg aggaagagca  46860
46861  gggccagcag cacaggcttt ggggagcaca ggtttgcaga ggtcaggcga gggggcacct  46920
46921  cggaccagag aagggggcat gcgggcgtca tgtcggtgtg gtctgggtgt caccaggtga  46980
46981  gtctgtgaag tcagagctgt gccacaatat tccccagaac taacttcctt cccttccttc  47040
47041  cctccttccc ttccctttcc tttcctccct ccctcccttt cttctttctt tcttttcctt  47100
47101  ctttcttttt ctttctgtct ttcctccctc cctccctttc ttctttcttt ctctttcttt  47160
47161  tctttctttc tttttctttc tttctttctt ccttcctttt ctttttcttt ctttttcttt  47220
47221  cgttctttct ctctctttct tcatttttat tttttagaga cagggtctca ctctgtcacc  47280
47281  cagtctggaa tacagtagcg tggtcggagc tcactctaac cttgaacttc tggcctgaag  47340
47341  tgatcctcct gcctcagcct cctgagtagc tgggactaca ggcatgtacc accataccca  47400
47401  gcgaattttt aaatgttttt ggtaaagatg gggtcttgct atgttgccca ggctgggctt  47460
47461  aagctcctgt gttcaagtga tcctcccatc ttgacctccc aaagtgttgg gattacaggc  47520
47521  atgagccacc atacccggcc ccagaacatt ctgtaaagaa aagtgaacac gggatcatca  47580
47581  taaatggaac cactgtgacc ctcccacccc acgcctcacc caccacctga ggtggctgat  47640
47641  taaaggcacc atgctccagc ctggcctcag gaaagccgag ctctgcctcc ccgctttctt  47700
47701  tgtttcatgt ttgggagact ttttcttgta tgtaggggga gctggcaaag gcttgtgatc  47760
47761  tgttgaccca gaccctcagg gggggctgag cacagcctgg tccataggtg gagaagggat  47820
47821  cagtgtcagt aaacctgaca gtttgtgtca tgggacactg ggctgtccat ggtttggaag  47880
47881  aaccgtgatg tccacatggc tattcttcca aggttgttga gaatttcacc cggctctcta  47940
47941  ggtaggctcc tgcccagaat gggccaagcc cagaccacaa agagaacaca ggccatgtgc  48000
48001  agctattaaa acatttcaat gtccactttg ggaggccaag gcgggcgggt cacttggggt  48060
48061  caggagtttg agaccagcct ggccaacatg gtgaaacccc gtctctacta aacaatacaa  48120
48121  aacttagccg ggcgtggtgg cattcgcctg taatcccagc tattcaggag tctgaggcag  48180
48181  ggagaatctc ttgaacccag gagacggagg ttgcagtgag ccgagattgt accactgcac  48240
48241  tccagcctgg gcaaaagagc aagaccctgt ctcaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaagcaaaa  48300
48301  aaaaagcaaa aagaaaaaag catggggcca tattcctaag ggcttgaata gattttgagg  48360
48361  ttgaagagct tagcgagcac tagtcctctt gaaatccgtg gatggatcct cagtctgagc  48420
48421  ctgctgcatc tcttggttat tttggaccat aaacaaattg gccaagtctc ccttaaaagg  48480
48481  tgagcccacc tcacccccat acgtattatt caatgtatta ctttgaaagt aatagcagcc  48540
48541  agatgcggtg gctcacgcct gtaatcccag aactttggga ggccaaggca ggcagatcat  48600
48601  gaggtcagga gttagagacc agcctggcca acatagtgaa accccgtctc tactaaacta  48660
48661  caaaaaatta gccgggtgtg gtcgtgggtg cctgtaatcc cagctactcg ggaggctgag  48720
48721  gcaggagaat cacttgaacc tgggaggcgg aggttgcagt gagctgagct catgccactg  48780
48781  cactccagcc tgggtggcaa agccaagact ccgtctccaa aaaaaaagta atggcaaaaa  48840
48841  tcgcaagtac ttctatacca acctaatagc tatagagaac tttccagagg ccgctgctcc  48900
48901  ctcctcccac agctgccact ttgaggacac ctgggctgga ctccagctgt gccctcaagc  48960
48961  tctgttggcc ccggtttcct ggtgctgccc acctcccacc tcccactgtt gtagtggggg  49020
49021  tagaatgagg caatcctgtg aaatgagctg gaagtagaca ccatgtatct tttcattaga  49080
49081  gaagcaaacc cccaaaggag aagcattgtc aggcttctct ctttgccatg gcctttgcct  49140
49141  atacccttga gcagtgatct gagtcggctg agatgcagat gttaagcctg ggcagaaaag  49200
49201  cgctgctctc tgcatggtcc gggagagacc cctctccagc cggtggcatg ctcgttacgc  49260
49261  aacactgcct catgtcccca ggttcatcct gacggggtgg tggggcttga tggagactgg  49320
49321  attcctgcct cccaaccccc acaatcttct ctcccatgta aaaaacaaaa ccatttcatt  49380
49381  ctggttaaac ctcctcctcg ttggaaattt agaaagtcaa ggaaagctga aaagaagaaa  49440
49441  gtgaaaatta tctgtcattt tcagtcagat aaaagttaat atgtattgag cccttcagct  49500
49501  gtgtctgcca gtgttctaaa tcctcaaata gatcatctaa tctttcaaca accatatgaa  49560
49561  gtaaggactg attatccttt ttttataaat gaggaaattg agtcacaggg gggttggtag  49620
49621  ctagtctagg atcacacagt ttgttggagg gggtagtgta tgcacgtgcc cactttttca  49680
49681  taattagggt tatactttac acatttctga atcttgtctt ttcttctgtt aacattgtat  49740
49741  cacacatttc ccataatata acaatttctt attaatcatc attttaatgg ctgcatagtt  49800
49801  tgccataatg tatttactct tttccctacc gttgaagagt taagtctctc cccacccctt  49860
49861  ttccctgaat tttcagcaat attgcaatga aaccctttgt aggtaagtct gtgtttgcac  49920
49921  acacagacct gctcacaatt tccataggat caattcctag aagtgagatc agtgtgtcag  49980
49981  agggtgtgag ctatcagact gctttccacc aactcatcct tccatcacac atgaaaatgc  50040
50041  ctctcactgg gccaggcgcc gtggctcaca cctgcaatgg ctgcatagtt tgccataatg  50100
50101  gcaaactatg ggagggcaag gtaggcggac cacttgaggt caggagtttg agaccagcct  50160
50161  ggccaacctg gcaaaactgg ggaggctgag gcaggagaat tgcttgaacc caggaggcag  50220
50221  gtttcagtga gatcatgcca ctgcactcca gcctgagcaa cacagagaga ctctgtctca  50280
50281  aaaaaaaaaa aagagaaaga agagaagaaa gaaagaaaga gagaaagaaa gaaagaaaga  50340
50341  aagaaagaaa gaaagaaaga aagaaagaaa gagaaaatgc cactcaccat agattagccg  50400
50401  gtgtcacctg ttggcctttc attttttttt ttttttagat aaaattcacc tttctcacca  50460
50461  ttttcagtgt tttttagtta tattcacagt gttgaacaac tatcaccttt aattccagaa  50520
50521  cgttttcatc atcccaaaag gagcctgtca ccccagtccc cctcgtgctt cagcccctgg  50580
50581  cacccactca tttgtttttg gactctgtgg atgtgcctat tctggaagtt tcatgtaaag  50640
50641  ggaatcatac aatgtttgtt tctattttaa tgtctgttga tctgatggat ggatctgcct  50700
50701  ttgagttaaa caagggagtt gggcatttgt tcatcatttt gcccattata tttattcttt  50760
50761  gatctttgcc tatattgctt ttagggtctt tgtgttttta tcaatctgta cgaaccccct  50820
50821  atatattaag gtgaataact ccgtgcagca ttttcttttg caccaaaata ttttgatgtg  50880
50881  gatgagaaag agccatctgc aaggtgaaaa ggaaccgtaa agggccacag acagcccagg  50940
50941  agtgtttggg cagagactgg gggctttgcc cagcggtatg acaggaaggc tgaatttttg  51000
51001  ttgcatatga gcctcaaagg ctgaattttt gttggaaatg caccttgggg agtttccttc  51060
51061  agccccagct ggtacagtca cagactcagc ccctttggcc acctccccag atctctgctc  51120
51121  aggcagctgc tagttaggtc caggggccag tcctgccttg agaagcagga atgttctgga  51180
51181  gctgaggacc cagacatcca agggtgtctt tctagacttg tgctatcctc ctcttccctg  51240
51241  gagaagcttc acctctccac tgcccacctg cgggttctgg cactttcctc ccccacctgc  51300
51301  ctcctggaag gcggtgaggt ggaattgtgg tttatgggtg caccgagcct ttggctgagc  51360
51361  tgcttagcgg cctggagttt gcacccaagc atagaagaca ggcccatagg cccaattttc  51420
51421  aggaactctg cagccaagta gaggtctttc ctacataaac aacatagcaa attaatgggc  51480
51481  ccaaggaaaa ctgggattaa tgggaagaaa atataaatgg caacaaacag tttcactgtg  51540
51541  aataccctca tgttcctgaa cagcaaacat cagcaacagc ttgacacttg gttgaatgca  51600
51601  cttaactgac tactttgtgt aaataactac atcactcacc ccccctcccc attaaggatt  51660
51661  tggggattaa aacataattg tggcattttg aaaactaaaa agcagattga attttttcat  51720
51721  tctgccagat acaaactttg gtggctaatg tttccctcaa tgaaagcaat gactgttaaa  51780
51781  taagagttct taatgggtgg gaactccttg aagctgaagg caaaattcct gtgtgcacat  51840
51841  gtatatgcac gcgtgtgtgt gtgtgcacgc acgagacgca cacagacatg caccctccag  51900
51901  cggagaaagc ccgccccctt tgtcaagttc tcagaggtgt ccttgggaca gaggtcaccg  51960
51961  ttgggggcag catcccagag gtggggcctg cgaagcgtct gaggactcct gtcacCTTGT  52020
52021  GCTTGCAGTG TTGGTGAAGG GCCAGGTCAC CACCAAGTAC TACCGGCTGC TGTCCAAGCG  52080
52081  GGGCGGCTGG GTGTGGGTGC AGAGCTACGC CACCGTGGTG CACAACAGCC GCTCGTCCCG  52140
52141  GCCCCACTGC ATCGTGAGTG Tcaattatgt actcacgtaa gtcacacgta tttgtttctc  52200
52201  tccttgctct tttctcttcc ctgtcccaca tcggatggct ccaataagca ccatctctct  52260
52261  ttctctcttt ctcaaactgt tcatttgtct tctgtttttt ttcttttttt taattttttt  52320
52321  tttttaggaa tctggtcatt ttggaaggtg caaactattt ctatgctcag cggtgaaagc  52380
52381  caagtgctag gctgcagggg gagccaggag gagggggcct gccctgggca tagcttcgga  52440
52441  tcccatcaca gaacctagtg aggagcatgg gggcggatgg tgatgccccc catcctgaat  52500
52501  agggtgcaaa gagggtgcac accccccatc aagaatataa acttgtgcta tccatgccta  52560
52561  taagccttta ggtcatctta gatgctcctg ctgtttgaga caggaaatat cccatttttt  52620
52621  acctgtcttc ttatagagcc tgttacaaat taatcatggt gaatatttgg tcctttaaac  52680
52681  actccagaag gtcaagttca gtcgcaaatg cctttttttt tttgtaaatt aaaaaaaaat  52740
52741  atgtttttgt agagacgggg ttttgctatg ttgcccagga gctggtctcg aactcctggc  52800
52801  ttcaagtgat cctcccacct cggcctccca aagtgctgga attacaggca tgagccacgg  52860
52861  tgcccagcct gcaaatactt ttaaggccat tagaagcaat aggacagatg tctatctggg  52920
52921  gccatatatt actttccacc caccatagct attgtacgtt caatcacctt gctccaggct  52980
52981  gtgacccttg ccatgccgcc agccccatga tgaaaagagt tctcgtttgc actttacatg  53040
53041  gggtgaggat ttaggctcta ggtttgttca tagaatgact gtgtcttaga agtcaagtga  53100
53101  ttctgacaaa actgtcaggg agaaaacagt ttagcccttt agttattctt cctgagcaaa  53160
53161  tgtgtgggct ggttctccag gtcgacctct ccttgtgtga acatgaccct gctgagttgg  53220
53221  ttctttaggg cagagatggg cccccgatgt gagaatgcac aaagctggtg gtcaggctcc  53280
53281  cagacctgtg aagagtcccg gactcttgcc tcctggggtg ctaactggag aggcagctgg  53340
53341  gccacaggtg tgcatgttgg atgcaggtgg acctgatcaa tggtatttct gcctgtctct  53400
53401  ttttcccttg gtggctttcc tcatggccca cgacctcccc gagcaatgtg tttggggttt  53460
53461  tattggactg gagagagctc tgacctggct cagcatttcc tggggtggcc cagcctgggg  53520
53521  ctgcagatgg cttttataat gagggtgagc tggccttgtc tcaaatccca tccacatcca  53580
53581  atcccagtga aaagacacac tggagcactg agaacgccct gcccaagggc tggggccagg  53640
53641  gaagctgctc ggcctccagc gcctgctgga catgactcgg cccACTCTCG CCTTCCAGGG  53700
53701  AGATTGAATA CAAGGAACTT CAGCTGTCCC TGGAGCAGGT GTCCACTGCC AAGTCCCAGG  53760
53761  ACTCCTGGAG GACCGCCTTG TCTACCTCAC AAGAAACTAG GAAATTAGTG AAACCCAAAA  53820
53821  ATACCAAGAT GAAGACAAAG CTGAGAACAA acccttaccc cccacaggta acacgcatgt  53880
53881  cctgcagttt tggggtgctg acatctatcc taggggttcg ggacacctgg acacattaag  53940
53941  gaatggggag cctctcattg cacagcaggg atctccctgc cgtggagcaa ggtccctctg  54000
54001  ggatgtcttg cctacacagt agtgacagcc cggggaaggc cgacatcccg gtgggctagt  54060
54061  caagtttagg aaacagaaga ctaaattgga aaggcacttc agcccactag aatccatggg  54120
54121  ttagattcta atgggcttga cgggttggaa tccacgggtt agattctaga ctggtgggtt  54180
54181  agaataccag tccattgtat ttctgcagca ttttaaaaat gaaagccctc cctcttttta  54240
54241  aaaaagtagt ttgtgagctc tcagaaatag caattgtcgg ttgggcgtgg tggcccatgc  54300
54301  ctgtaatacc agcactttgg gaggccgagg caggtggatc acctgaggtc aggagtttga  54360
54361  gtccagcctg gccaacatgg tgatactcca tctctattaa aaatacaaaa cttcgcgcct  54420
54421  gtagtcccag ctactcagga ggctgagaca gggaaatcgc ttgaacccgg gaggtggagg  54480
54481  ttgcagtgag ctgagacagt gccactgcac tccagcctgg gtgacagagc aagactccat  54540
54541  cacttgttct gtgccaagtg aactttggta atgtggtcat tagcagatag accagttgaa  54600
54601  cgtcacggcc tccacattat gacaaaaaaa aaaaaaaaaa gaaagaagga aaagaaagga  54660
54661  agggagggag ggagggaagg aaagacggaa ggaaggaagg aagggaagga aggaagaaaa  54720
54721  gaaaaaagaa ataaagaaag aaagaaaaac aaagaaagaa agagaaagaa ggaaaaagag  54780
54781  aaagaaagaa agaaagaaag agtccatgtg tgcctgatgt cttgttagct tggggtgggg  54840
54841  gatctctttc caccctggga gcaggtcact ggggtatcgc tcgctgtgtg cctgtcccca  54900
54901  gtgggacctt gcagtggtgg cgagggtagg ggcagccctt ggatggggtt gggccccgtc  54960
54961  gggacggttc ttgcagggcc ggaaggcagc ttcctgccgg cccctcgctg gcccttcatc  55020
55021  caTCTTCTTT GCCATGCAGC AATACAGCTC GTTCCAAATG GACAAACTGG AATGCGGCCA  55080
55081  GCTCGGAAAC TGGAGAGCCA GTCCCCCTGC AAGCGCTGCT GCTCCTCCAG AACTGCAGCC  55140
55141  CCACTCAGAA AGCAGTGACC TTCTGTACAC GCCATCCTAC AGCCTGCCCT TCTCCTACCA  55200
55201  TTACGGACAC TTCCCTCTGG ACTCTCACGT CTTCAGCAGC AAAAAGCCAA TGTTGCCGGC  55260
55261  CAAGTTCGGG CAGCCCCAAG GATCCCCTTG TGAGGTGGCA CGCTTTTTCC TGAGCACACT  55320
55321  GCCAGCCAGC GGTGAATGCC AGTGGCATTA TGCCAACCCC CTAGTGCCTA GCAGCTCGTC  55380
55381  TCCAGCTAAA AATCCTCCAG AGCCACCGGC GAACACTGCT AGGCACAGCc tggtgccaag  55440
55441  ctacgaaggt gggtcaggtc tgctcgtggg gaaggtggga ggactgcgca cggccgggag  55500
55501  ccgaagcagc catggcggtg ggtggcagat ggagacagaa ccctcacgct ttgggcaaac  55560
55561  ttgccctctt tctgcttcta agtagggctt gctgtgcttt cttgctctca atgcaggtgc  55620
55621  tcctcgagag tgagaaatgg cagtctgcct gcctcgggga cactagtgac agtataaagg  55680
55681  gcaaaggaaa accgagtatc tggccttcac gtaaatcctg gccacattca ccaaccaaag  55740
55741  ggggacagtg attttcaaaa ccagctccca tgtgctgaga acaccccagc tgcatttctt  55800
55801  ttgcaagatt cctttccact ccaaccagaa gtgaatattt gagacaaacg gcctattggc  55860
55861  tattttccca tgccagtttt ggaagtgggg aaaactatgg tggaaatttg tgggcttggg  55920
55921  gacagaaatg ccactcacca acccagggca aagaacacaa accctccagg cctcagtttc  55980
55981  ttcacctgta aaatggggtg aagctgtgat gtgcctactc ccaaggacac gacacacagt  56040
56041  agggacctgc cctgtacatg ctagttcaac agaaaggaat ggcctttcac cttctcctgg  56100
56101  tggcaggcaa gcagatgtcc tctgcggaga taccgccagc tccccaggac gcagactgac  56160
56161  tcctgtttgc tcgctggacc aaccccaggc agaaggtgga aggtgggaac agaggtttag  56220
56221  ctgcaggaca tgtattccca ttgcaccgag acctaactgc cgctcagagt gtagaccgag  56280
56281  atggtgcaga tgcctgcagt gccactaaaa tgtgggtgaa ggtgacatca ggattatgtg  56340
56341  ccccaggccg ggctcagtgg ctcacacctg taatcccagc actttgggag gccaaggtgg  56400
56401  gcggatcacc tgaggtcagg agtttgcgac aagcctgcca acaagctgaa accccatctc  56460
56461  cactaaaaat acaaaaatta gttgggcatg gtggtgagca cctgtaatcc cagctactct  56520
56521  ggaggctgag ataggaggat cacttgaacc cgggaggtgg aggttgcagt gagctaagat  56580
56581  cacatcactg cactccagcc tgggtaacag agtgagactg tctcaaaaaa aaaaaagaaa  56640
56641  aagaaaaagg atgatgtgcc tcagaaaagc agcacaccag cccctgctta agaagacagc  56700
56701  tcttggaagt tcctccacgc ctctctcgag gcaggtaggg ctctgctcct tctgggcctc  56760
56761  atcctgcttt ttctgcaaat cctaggaatc tcttgctctg tattgtgact tgaggctgag  56820
56821  ataacatttc ttcccaaatc tgagaagaga gatagattac gggagaatgc cgcctttctg  56880
56881  gaaatcacta ggacatgttt tttcagaagt agctaactta gaaaagacca cattggtgac  56940
56941  cagggccagg acccctgcct tttgacctgg cctgtcccag gagccacgga tcccttagat  57000
57001  ttgcatctgc catacccgtg aacatcttgg gcccctcata taaccaagga agggatctcc  57060
57061  agaacatcca agcaaaggaa gacaaagcaa agggttttga taacagctga aagtattacc  57120
57121  cacttgagat tgacttgaat ttgtgtgtcg gaagctggct aatgctgtca catggtattt  57180
57181  gacttttacc actattttaa aagtgaaaga ggttaacaat ctccttatca cacacttgat  57240
57241  aaaaagtgga ccaaaggtgc taatttgagg caatttgcga tcagcttcct agtctttttg  57300
57301  gtattaaagg aagacaaatt ttgccatata gtgtttaaaa acaaacaaac aaacaaagac  57360
57361  aaaaaaaacc cacaagccag ggagctactt aatgtcaggc atcggactga gtagatggga  57420
57421  gtggttattt ttcattatga cacggcgaaa ccgatcgggg tggttaccac ccctctccac  57480
57481  taagggacgg gcagaagaaa tcagagcaga cgggggccct ccaacaccag ggcccctggt  57540
57541  ggcctctaga cctctgccgt ccaatcaggt agccaccaac cccgtgtggt cttgaacatg  57600
57601  gaaatgtggc cagtgcagtg aggcaggtgt gacctgcgct ctgcatctca ggaccaaaaa  57660
57661  aaaaaaaaag aaaatatccc aataattgtt tcacacggat tccattgaga gagtattttg  57720
57721  gatatgctgc attaacgtgt attacttaac aggcattcca cctgtttccc tgctttgtaa  57780
57781  cgcggctcct ggaacatttc aggtcgcgtc ctgagattgg acagcacggc ctagactaag  57840
57841  gcgggggagg gcgacagcga ccccgcgggt gcagcgcgtg ggcggccgag gggtggtggc  57900
57901  tgcgcccggg gcttgggggt ggggtggctg cggccgcgcc ccttgctgcc ctctaacGTG  57960
57961  TCGCCTGTCC CCGCAGCGCC CGCCGCCGCC GTGCGCAGGT TCGGCGAGGA CACCGCGCCC  58020
58021  CCGAGCTTCC CGAGCTGCGG CCACTACCGC GAGGAGCCCG CGCTGGGCCC GGCCAAAGCC  58080
58081  GCCCGCCAGG CCGCCCGGGA CGGGGCGCGG CTGGCGCTGG CCCGCGCGGC ACCCGAGTGC  58140
58141  TGCGCGCCCC CGACCCCCGA GGCCCCGGGC GCGCCGGCGC AGCTGCCCTT CGTGCTGCTC  58200
58201  AACTACCACC GCGTGCTGGC CCGGCGCGGA CCGCTGGGGG GCGCCGCACC CGCCGCCTCC  58260
58261  GGCCTGGCCT GCGCTCCCGG CGGCCCCGAG GCGGCGACCG GCGCGCTGCG GCTCCGGCAC  58320
58321  CCGAGCCCCG CCGCCACCTC CCCGCCCGGC GCGCCCCTGC CGCACTACCT GGGCGCCTCG  58380
58381  GTCATCATCA CCAACGGGAG GTGACCCGCT GGCCGCCCGC GCCAGGAGCC TGGACCCGGC  58440
58441  CTCCCGGGGC TGCGGCGCCA CCGAGCCCGG CAAATGCGCA CGACCTACAT TAATTTATGC  58500
58501  AGAGACAGCT GTTTGAATTG GACCCCGCCG CCGACTTGCG GATTTCCACC GCGGAGGCCC  58560
58561  CGCGCGCCGG TGCCGAGGGC CGAGGAGCGC CCGGGTCCGG GCAGGTGACC GCCCGCCTCT  58620
58621  GTCCTGCGAG GGCCGGTGCG ACCCAGTTGC TGGGGGCTTG GTTTCCTCAC CTTGAAATCG  58680
58681  GGCTTCACGC GTCTTGCCTT GTCCCCAACG TTCCACAACA GTCCCGCTGG GGGATTGAAG  58740
58741  CGGTTTCACT CCGCAAATAT CCTCCACTTT CAGGAGGGAA AACCCACCCT ACCACAGTCC  58800
58801  GCTCTTCCAA GTGGACGGCA GACCTGGGAG GGGACGCCTG TGTCACGAGC CCTTTTAGAT  58860
58861  GCTTAGGTGA AGGCAGAAGT GATGATTGTA AGTCCCATGA ATACACAACT CCACTGTCTT  58920
58921  TAAAAGTCAT TCAAGAGTCT CATTATTTTT GTTTTTATTT AACCCTTTCT TCAATACAAA  58980
58981  AAGCCAACAA ACCAAGACTA AGGGGGTGAC CATGCAATTC CATTTTGTGT CTGTGAACAT  59040
59041  AGGTGTGCTT CCCAAATACA TTAACAAGCT CTTACTTCCC CCTAACCCCT ATGAACTCTT  59100
59101  GATAACACCA AGAGTAGCAC CTTCAGAATA TATTGAATAG GCATTAAATG CAAAAATATA  59160
59161  TATGTAGCCA GACAGTTTAT GAGAATGACC CTGTCAAGCT TCATTATTAC GTGGCAAAAT  59220
59221  CCCTCTGGCC CACACAGATC TGTAATTCAC TAGGCTCGTG TTTGCTACAA ATAGTGCTAA  59280
59281  TAAAGTTAAA TTGCACGTGC AATACGGAAC ACTGTCAATG GACTGCACCT TGTGAAGGAA  59340
59341  AAACATGCTT AAGGGGGTGT AATGAAAATG ATGTAGACAT TTTAAGCATT TTCTACACAG  59400
59401  CGAGAAAACT TCGTAAGAAC ATGTTACGTG TGCAACAGGT AAACAGAAAT CCTTTCATAA  59460
59461  AGCACCAGCA GTGTTTAAAA AATGAGCTTC CATTAATTTT TACTTTTTAT GGGTTTTGCT  59520
59521  TAAAGATCTC AACATGGAAA AATCCTGTCA TGGCTCTGAA CTGCACAATG CATTGAACCG  59580
59581  CCGTCCTTCA ATTTTCTTCA CACTATCAAC ACTGCAGCAT TTTGCTGCTT TATCAAAATG  59640
59641  GTTTATTTTA GGAAACTTTT TCCACCTTTC TGAATGGAAA GAGGTTTTCA CAAATGTTTT  59700
59701  AAACTCATCG TTCTAAAATC AAGTGCACCT ACACCAACTG CTCTCAAAAT GTGAACTGAC  59760
59761  TTTTTTTTTT TTTTTTTTGC CAACCCTGTG TCACTTAGTG AGGACCTGAC ACAATCCCTA  59820
59821  CAGGGTGTCT GTCAGTGGGC CTCATGGTAA GAGTCACAAT TTGCAAATTT AGGACCGTGG  59880
59881  GTCATGCAGC GAAGGGGCTG GATGGTAGGA AGGGATGTGC CCGCCTCTCC ACGCACTCAG  59940
59941  CTATACCTCA TTCACAGCTC CTTGTGAGTG TGTGCACAGG AAATAAGCCG AGGGTATTAT  60000
60001  TTTTTTATGT TCATGAGTCT TGTAATTAAA CCGTGATTCT TGAAAGGTGT AGGTTTGATT  60060
60061  ACTAGGAGAT ACCACCGACA TTTTTCAATA AAGTACTGCA AAATGCTTTT GTGTCTACCT  60120
60121  TGTTATTAAC TTTTGGGGCT GTATTTAGTA AAAATAAATC AAGGCTATCG GAGCAGTTCA  60180
60181  ATAACAAAGG TTACTGTTGA GAAAAAAGAC CCTATCATAG ATTTACAAGT GACAACGTGG  60240
60241  ACAGGCGTAA CAGAGTGTGT ATGTACTTGA AAATGTGTAC TAGTGAAAAC GTCCTTGTCT  60300
60301  AAACAAACTT CGTTTTCATA ACCTAGAACA TGAAGGAAGA TTCTTACACG AGCTGGCTTC  60360
60361  AGGACGGCCA GGGCTGAGTG TGAAGTCAGC AGAGCTGTTA CTGTGGCAAC CTAATATTGT  60420
60421  GACCTCCATC TTGAAGAGTC TGCACATTTA AGCTGGGGAT AGCGTTTCTT GACTTCTGTG  60480
60481  AGGCTCCGGC AGGGGAAGAG gaagcatttt aatacatatg cctctctttt acaaaaaaga  60540
60541  aaaaaaaatc atcgtaggcc ctaacatgta ccatgttgac aaaaatgcca gatcaaatgg  60600
60601  atttgagaaa taagcccaat tcaaggctgg ctcagccctc cacggggcct cccagggaaa  60660
60661  ggaattcctt tatgttcttg gaagcccttt tctagaaaag ccattccatt catacctttg  60720
60721  tagagcagtg ggctgggtgt ggagggcagc gcggagggta tctgcaagag cctgtatttt  60780
60781  ccgcctccct tgcccccact ccttttatcc ttttaaaagt cctatcagcc ctgccttcgt  60840
60841  cccttccgcc ctaagcccta agagtggggg aggtttaata cggccaatgg atcttgtata  60900
60901  aagtctacgt aagttttaat ttaccagagc tataagatgg ttaaggtaga ctagtgggga  60960
60961  ctgctacaga taaaatgaga tacaaagaac atttgcaaat aaatgccata aaattacagt  61020
61021  agcttggaat tttagtgaat catggccctt gtgttatcta gaatgctaat tattcaagct  61080
61081  gttcctaaac ttaagtatga catataagat taaaatcttg gggggaaaaa ctgttcagat  61140
61141  gaaaagtcaa gtcaagaagt ttccacaaaa gaaaagaaaa atcctaaaaa caatctagct  61200
61201  gttgttacat taaatttatt tctcacctcc attaaaaggg tttttgcttt ggagttttgt  61260
61261  taactttcgt tctttggagt aataatattt ctcttgtgta tggcgctgaa tacatttgtc  61320
61321  aataatacgt caaaaaaaaa aacacttggc ttcttaatac ttggaaatac gtacatattc  61380
61381  cttactatgt aaaacacttt atttattttg taaaaatgtt taaatatgaa taaaaatact  61440
61441  gtaacccaaa gtagttgcct acttttaaaa atgaaacttg taaaaataag agggagccca  61500
61501  aaccacatag aaagtcttag tttattttgg tagacttgct ttttataggc attggtttaa  61560
61561  agtgattctt ttcagagaca tcctttgaga agttaaaatt gcagaggctt acgctttctt  61620
61621  ttatttcaaa tatgcatagt gattaaccag gaataaggat tctcccatgt tctgcctgtt  61680
61681  aagagcaaac agatctggag aacggaagcc caccctgcct cccttttcca tctgaagcag  61740
61741  tgcggggagg ctggctcctc tctttgttcc cagactccag ggcaaggggc gaccatgctg  61800
61801  tatatgctgt gccttggggg acccccagag gctgcgctct gtggcctgtg ctcccccgac  61860
61861  ctgtgcaccc gcaccccagt cggccacttg ctctcacatc aggcaacgtc agcctgctgc  61920
61921  agtgaaactc aaccacgatt ttcctttgca cacaaatcct tcctacttcc accactccct  61980
61981  agcagagttc ccagtgccag agagcactgc tggggtgggg gtggggacag gaagcccagt  62040
62041  tattgctgtg ttctatttta gggggcactt cctcaagagt ccccttgaaa cccgttacca  62100
62101  gcctggaagg gaggatatct tgccttttac aaaatacggt cgatactcaa tgcacagcct  62160
62161  ctaaaacaag ggctactcca gtgttctaaa agcacacgcc aatcctgagt ttagtgacca  62220
62221  cattttaaag atcatcagga aaatgccaag ttcccattaa gactttaaag ctccttgaga  62280
62281  tcccaggttg cggggtgcat aaatggccca aatcggagag tgtgctatag caggtagaca  62340
62341  ggtttcgcta acacgaacag ctatcagtaa aatgccttta ttcagctaat tctatagaag  62400
62401  cggagttttg agagtctttg gttcatgtga ggcaaaatca ggtttatgga aaacgcagca  62460
62461  tctgcttcaa ggctgcttca tctctctcag gacaactgag tctcctgcgt gagggaggag  62520
62521  cgcctgctgg aaagcacaga gcacagcagt atgcccggaa catctccata gcctttgaca  62580
62581  aggccacact tcattagttt taatttgcag aaaggaaatt aaatgataac attttttccc  62640
62641  aaagcagagt gtccagaata ggacttcagc ttaaaacaaa acatagcatg tttttcatta  62700
62701  aataaccccc aaagaaattc aaaaagtgat gatggcagct ctgagagagg gcttgcctta  62760
62761  tattacaaag tctgagaaat gaaacctaca tcgttagcct cgagatcttt gtccctgatg  62820
62821  atattctgca gatgccctct caagggtaag tccattttgt aatttgggga tggtgtggac  62880
62881  ttgtatttta cttaagtttc taactaattt tgaaagaagg cttgggcatt tggagaagag  62940
62941  tggttttttt tgtgtttttt gtttgtttgt tttttgagaa aaataattct aattgaagcc  63000
63001  tcatttccaa aaattacttt ttaagttctt ttaatgtttc atttccaaaa aatatatatt  63060
63061  gggtattttt tcatagggct gtcctgtgcc tggctaaagg tagacagact atactaaaaa  63120
63121  ccacaagttt ctggaattag cctgactggg taagacctgg ataaagatgg tgctagttta  63180
63181  caatgaaggg attttgttca aagctgaaag ctccatcaaa ctttctttcc actaatttca  63240
63241  gctgggactg gaagagagaa aactggacaa aaattggcct tttaaaaagc tgaaaagtaa  63300
63301  tgagtatgat tcataagttc aacagagata ggagggacat ggaaaaggca tggcgtacat  63360
63361  ctgggaatag cgaatgcata tcaaaaggct tcatttcttt tgttctttca tgaggcttgt  63420
63421  agcacatcaa attttgaatg tcttctttta aagctatgtg cgcacacacg cacgcacaca  63480
63481  catatgcggg cacacacaca catcctccct ctgaactgat ggtgtttagt atcgataaca  63540
63541  ttttctttct tggtaatacg aggtaaatga ggggggcaaa aacttatgac ttctgagtaa  63600
63601  aatgccatgt cttctatatt ccgtgagctg cacagtcttg caggaatgct ccacatttca  63660
63661  gagtaaatct gaaactggct taaaagctcc aaatcctccc ttgtatgtgg tatgagtgtg  63720
63721  ccttcatctc cagctgtcag agccaaatcg cccacctcct catccaagtg atgcctaatc  63780
63781  agacatttaa ggattctgaa cttgatcctg tctcttcaca atatgtagta aatttaaact  63840
63841  tacttaagaa agtcagtccc taactaagga catttaaact tccttaggaa aggagagctc  63900
63901  actgaatgat gtcaaagtaa tgaactgatt tcctctacaa ggtcactgca accacaccag  63960
63961  ctagctctat ctctacaggc atttagactt cgctatgggg ccacaccacc gggtggacag  64020
64021  taactcttgg aagtctgtct tcccttttct tcattaataa aaacacagaa caatgactaa  64080
64081  gtgtccaagc atgttcttac agttcagtac ctccccagat gcttacaaac agtgatagca  64140
64141  tacctctaac tcaccactgg cctgggcgca agagcatatt ttggtttgtt ttttcataga  64200
64201  ctaggggtaa aggtctgcac tactaagaaa atatctgaat tttcccattg tcatttccat  64260
64261  gtaaaaactc cccttgacaa taaacgtaag tccaagccac agaggggaga gcaatttccc  64320
64321  acctgtggga gggctttccc taaactaaat tttctacttc ttaaccatct atcccagagc  64380
64381  ctcttcaaac accaaagaaa acgacaacaa aacaaaccta aaaacaaaca gaaacacaga  64440
64441  aaaagaacaa agacttaaca aatgaattgg aggaaaagaa aattcaccta caactctaaa  64500
64501  ttagatttcc agatgcatgg gcacggacag gcagccgcgt ctcggggacg cccggcatta  64560
64561  ccgccgtttg gggaggatga ggtttctcag catgtcgaag gagttgccgt ccgggtgcac  64620
64621  agtcacaacc tcgccgccct cctggtgaac ctggaggaag ccagaatcgt ccaggccaac  64680
64681  gatggacacc tttggtccct ctgcgctgcc cagatggact tgctgaccac tgaaaaggaa  64740
64741  gaacagcgtg cggtcactgg gaggtgtcac aggacgactt aagacaatga gctgaagaat  64800
64801  aatccatgat gagagagctg ggcgtgctgg ggagagggct gaggctcgct gcagggaaaa  64860
64861  ggcagcctgg gctgagctct gactttcttc caccctggtg aatggtttta agaactgctc  64920
64921  aaataaccag caggatgcaa gttcaacaag gagtcgaaat ttcttcacac aacgtcactc  64980
64981  ctcctaattc tggtcatctg cggtgatggc tggaaccact tcctcacctc ccagcgcttt  65040
65041  taagaaacac tgtgcaactc taggtttttt ggctgagatt ggaggaaaat aggccgagtt  65100
65101  ggcaaacaat gttttatctt ataaaacaaa gttggctcat atcagccaca agtgaaactc  65160
65161  atcctgatcc tacttctttt gaatattttc caaatgtact caagtcacgt ccttcttaac  65220
65221  agctttcgaa gtatagaatt ttctcaagtt tttattttga agaattttaa atctaaagaa  65280
65281  aagctgaaag aatagtgcaa caaacctcat attctcttcc attctcacac caaatgaaaa  65340
65341  tattttctgt atttgctttc tttcttcaca cataaacaca cacaagcaca catttttttt  65400
65401  tcctgcaaca tataaagata agttgcagct gggtgtggta gctcatgttt gtaaccttag  65460
65461  cactttggga ggccaaggtg ggaggattgc ttgaggccag gagttcaaga ccagcctggg  65520
65521  caatatagtg agaccctgcc tctacaaaaa aatttttttt taaattagcg ggccgtgtgg  65580
65581  cacactccta ttgtctcagc tacttgggag gctgaggcag gaggatcatt tgagcccggg  65640
65641  agttcaaggt ttcagtagtg agctatgatg gcaccactgc actccagtga cagagcaaga  65700
65701  ccctctctaa aaaaaaaaaa agtgaaaata aaaaaagttt tttaaaagct gcaggcattg  65760
65761  tgacactttc tgcttaaata ctttatctcc tgagaacaag aacctcccat aaaattataa  65820
65821  tagcattaac tatgaccact caagaaagtc tggatacaaa cggtccatgt tcacgtcatt  65880
65881  cccactgtcc ttttaatatc ctttgtggct atttccctcc atccaggatc acacacatta  65940
65941  catttagatg tcatgcctct ttcgtcttct ctaatcccaa acaattctgc caccttcttt  66000
66001  tggtctaatt gtttgtgcgc agacctgaca tttttgcagg gcacaggcct gttgttgtgg  66060
66061  aatcagtgag cggtcctcgg acttcagctg catgagaatc cctggagtat ctgttatgac  66120
66121  acagggtgct gggcccagcc caggggtttc tgatgcagta gcccctggtt gaggctgagg  66180
66181  ctgcttcctg ggatctcact ttgagaacca ctgttacctg gaaggtttga caatttagat  66240
66241  gcgtctattg tttcctcaca attagaatca gattaaacca atgttaaact ctctcactat  66300
66301  ttcggttctt cccatcgcat cccaccagga ggcataagat gcccgtttgc tccattactt  66360
66361  gtgatgctaa cttggtcaag gtggtgtccc tgcagtttct ctaacagaga cacagaaaat  66420
66421  aatcattcag accagtgctc ggtccctcat tttaagatac tgaactacgg ccgggcgcgg  66480
66481  tggctcacac ctgtaatccc agcactttgg gaggccaagg cgggcagatc acaaggtcag  66540
66541  gagatcgaga ccatcctggc taacacggtg aaaccccacc tccactaaaa atacaaaaaa  66600
66601  ttagccgggt gtggcggcgg gcacctgtag tcccagctac tcaggtgact gagacgagag  66660
66661  actgaggcag gagaatggcg tgaacccggg aggcggagct tgcagtgagc caagatcgtg  66720
66721  ccactgcact ccagcctggg cgacagagtg agactccgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaaaa  66780
66781  aaaaaaaaaa gatacagaac tactaagata ctaataaagg agttgaaaag aatgaagatg  66840
66841  agccagcact gacctgtgga cccagtatcg gtaataaagg ggaaggacgc tgttgggccc  66900
66901  tttgtcctga aactctttga tcagtttctc cagcacagtc acgactctgg cgatgagata  66960
66961  atcggctctt aagggcttca gttctgcctt gtgttgttta ttgtattctg tgatgaggtc  67020
67021  gttgatgcag atggtagggt tactgttagt cacattaaat ccacagcctg gacaaaaaca  67080
67081  aacaattgag cagctcagcc tgttgatggc atcacacatt cctctctgcc acatggaaaa  67140
67141  agttacagtc ttgactgtca acttcctcct tccttgtcct catttcagat ttcgtgtctc  67200
67201  taaccacttg aagagtgaca tgtatttctg tccatcttcc tttttgtcct tcttttatta  67260
67261  ttcttgttca agctaaaacc atctcaacct tactgcaaat aaaaaggtgg gaaaaaagaa  67320
67321  agccacattt gattcaattt aattcaatag aagctattaa atatgggaca aaacgtatca  67380
67381  gtgttgcctc tgaaataagt ggtctaccaa gcattgtagc tctgcactga gtccaggaga  67440
67441  gaataaaatc tctggtttct tctcctgctt gaataacaga tcccacgctt gaaaatagag  67500
67501  ttttattcag gacttgggaa gtaaactctg gactcagaga tttcaaacct tggtcatggc  67560
67561  ataaccctag aaatgcatct tttaatactt tattcttgga agtctttggt gctaaggtta  67620
67621  cgctgttggc aagacgccga ctcatgttca gtggcttttt gcagggtcct aaaccaaggc  67680
67681  ttcatgagag ttaccaggga tggtgtctga ataggcttat ctgtgcagtt acttaacacc  67740
67741  actatcctct ccaggcagag ggcggtgtct tcagaaaagc tggacttcag tgttcagcag  67800
67801  ggccctgaat cggcctgcga gaggtcttca gtaagaaatg aaatactgca aaaactaagc  67860
67861  agtaagaaaa ctaccatgtt ttcagtgact ttaagaaaaa aaatccccaa aacattcgcc  67920
67921  acaggcagaa caatgccatt tgtaacaaca gccttcccgg caagtgtcct gccgtttcca  67980
67981  gtgtgaaggg aaggattgac tggtctcaga ttttaaaaca atatactggc tattaaaata  68040
68041  caaagcaatt gtcaattacc tctggaaaaa aaacaagtaa ctacagcaac aggggcagga  68100
68101  cttgcagttg ctcacgtatt cattcattca atacatacag gatctgaagc acctactgaa  68160
68161  cgttcgtaag gcattaaatc aagtgctgta cagcactgaa aattctcccg tgttcagaaa  68220
68221  actggaattc ctaggaggag tagcaacact cactactggc cacttaggct atgtccttct  68280
68281  aaggaccggt gagcaccctg ctggctgctc tgaatcccca aagtcagaga ccccatccta  68340
68341  tggccttcag aattcaataa aagctatggg ttctcaccat aggaaaatgt ttcattcccc  68400
68401  tactttattt tttattttta tttatttatt ttttggagac ggggtctcac tccagttgcc  68460
68461  cagactggag tgcagtggag ccctcatagc gcactgcagc ctcaacctcc tgagctcagg  68520
68521  tgattttccc atctcagcct cctgagtagc taggactaca ggcaggcacc accacgccca  68580
68581  gctaattttt tgtattttta gtggagacag ggtttcgcca tgtcactcag gctggtctcg  68640
68641  atctcctgga ctcaagcaat ccacccacct caggctcctg aagtgctggg attacaggca  68700
68701  ttgagccacc acacctggcc tattttttat gttttatttt tgaaacaggg tctcactctg  68760
68761  tcatccagaa tggagtggag tggctcgatc aaagctcact gtagccttga actcctgggc  68820
68821  tcaagtgatc tacctgcctc agtctcgcaa gtagctggga ttatgagctc aagccactac  68880
68881  gcctggcctt cgcttacccc acgctgataa catttgttag ctccctgaag ccatccatga  68940
68941  gcctgcttgt ggcccctacc taggaatctc tgcatcaact gcaattactc acttaaagat  69000
69001  aggaaatggg ggagactggg caagtggctc acgtctgtaa tgccagcact ctgggaggcc  69060
69061  gaggcgggcg gatcatgagt tcaggagttt gataccagcc tggccaacat agtgaaaccc  69120
69121  tgtgtctact aaaaatacaa aaaaattagc tgggtgtggt ggcgggcacc tgttctccca  69180
69181  gctacttggg aggctgaggc aaggagaatc acttgaacct gggaggcgga ggctgcagtg  69240
69241  agccgagatt gcaccactgc attccagccc gggcaacagt gctggactcc atttcaaaaa  69300
69301  aaaaaaaaga taggaaatgg agctttaagg gtatgaagta gcttgcctag aataatattg  69360
69361  ccccttggtg gcagagctgg taacacaggc cttgtattcc ctggctggca cttgaaacac  69420
69421  atggttacat gttttttgac cattgctggt ttctgaacac agattaggtt ctactgccac  69480
69481  agagtgaggc tgatgactgg acggccagga acctaaggac ttctgagatt gcctctgaat  69540
69541  ccatcttctt gcctgatttg gatgtgctaa ggtgaaacag ggattcttta ccccgccttg  69600
69601  accagcatgg agcttcttct gaaggttaaa atgatgccag ctctttcatg gcccaggaag  69660
69661  gtcacgataa gaatgcaaga caccaggaga actatttagg aaattaactt ttctttttct  69720
69721  tattacagaa tagaacgtta aatgtttatt ttcaccattt caaattcaat gagtagcagg  69780
69781  agtgtggaag gatgtaggaa catacctgtt tgatgtgata ccactttggt ggttcccgtg  69840
69841  gtcacacaca gaaaatgcta aaccctgtga agtgctttcg accaatctct ctgcatctat  69900
69901  accctgctcc aaaactacaa gactcaaagt aacctcatat gataatctgc tcctgccaat  69960
69961  gtaggcatgc ataaaccgtc tttattttta ttgttttatt aatctaaaaa tgctggggga  70020
70021  aaggtttttg aaacttacca ataagtatat aaaatgtttc tcccatgagt gttgagttaa  70080
70081  ccagaactcc gccgatcttc atgaggtcac tgtaataaat atcgttgggc cacttcactc  70140
70141  gtaagttgat atcctaaagg gaaatctgca cattaattaa gccgtcacag gacacaaggg  70200
70201  gcccaggcaa gtcactgagc taagggaaga taagcagaaa ccaaggtaac atgggcctcg  70260
70261  tcctctcctc tttttcaggc agctaatcac ttctttggga caatccgata ttgaagtgcc  70320
70321  tcttggggcc aggaggtaaa agccctgaag aacacagttg acataaaccc cagcattctt  70380
70381  ccccatcccc cagcactgtt tctcatcatc caaaaccctt tctgaagatg cttaccttgt  70440
70441  aaatgaagtt cattatgtca gtatccacca ccaccaccac catggagtag ctaactaacg  70500
70501  tgctagggcc agagggtggg                        70520