Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: HOXA4

Homeobox A4

(Predicted Maternal Expression) Luedi et al. Genome Res. 17, 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement; (Determined Maternal Expression) Hannula-Jouppi et al. Epigenetics 9: 351-365, 2014

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens HOXA4 HOX1, HOX1D  7p15-p14  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    aagagcaaga aaaaaggaga aaaaacccag ggctttgtta gccgccctca ggccacacag   60
61   atcctgcctc tttcctaagg ctgtcctagg cctccacttg ctgaagacgc tgctatgtct   120
121   gtctgtggac cccaaaccct ctgcccttaa cccatcccag caccccttcc ccactcttca   180
181   cccgggaccc agttggcttc ttttgctaca attaatttgc tacaaattga aggtacttac   240
241   cccatcctag ctcgattggg aaactcctca gagcagctaa agcgcaacta gagatttgca   300
301   catttaccga ctgcttacac tgatgccgtc tttcctttta aaagttataa aacagtaaac   360
361   tttataagcc ccagttccgg ctatatgaca tttgggtgcc aaatgaatag ggttttgtct   420
421   atgaattaga tcgtaaaatc atccatagca cagacagatc ggctcactgg ctataaaacg   480
481   tcacgtgggg ccattaaagt aagttttatg gttttgggga gttgacatcc aacattatat   540
541   accacataac atataatctc actaacgctg gactccattt gactcttttg caggctacgt   600
601   gtgccgcctg gccattcaaa ctgtcaattt taggtccaga agtgtccaaa ccacaagttc   660
661   tcaaaactct ctgaaaaatg gctccctccg agttaaggta agctcgcctc ctgagcgctt   720
721   tcaagtttat ttgtactttg gaaactttct ctctctctct ctctctctct ctctctctgg   780
781   ttcaataact caggctgcct ctgaattcga aaaggcagag caaactttcc ctctgcccaa   840
841   aagagcagcg ccaggagcca actctgcgga ggcagcagag tgagcagcgc ctgtggccgc   900
901   gccgcatccc caggcctaac tttaattgca gcacaaccgc ggatgttaat gacttccgct   960
961   gctcccgccg gcgtgcaaaa agatgatttt tgtgtgcgaa tgggcctgtg tgtggggacc  1020
1021  tggcagggcc gcacccccag tcccccgcgc aattgctggg ccggccgggg ccagctcctg  1080
1081  ggggtcgcgg agccctgggg tcggggctgg gagacagtgg ggcgccggcc gcgggcgccg  1140
1141  agggccgcgc tgcgctcagg agtttgaaag aaaggccggg gcagggccga ggcggactct  1200
1201  ggcgggattc cttacggggc tgtggcaata tgtcttcgcg ggccggggtc atttggcagg  1260
1261  gctgaattga ggcggcggcc ttcggggccg ggtttcaggc tagctcgcga gagcgggagg  1320
1321  gtggcagagg ccggcgaggc tggggctgca cctccaggct gggcccccgg gttgcaaggt  1380
1381  ggatcctggg ctgctagcgc ccactggacc ctgaggacca aggatcccca ccctggtgtg  1440
1441  ggggggtgtt caggaccccc tcccccgcac ccgggaccag gccctgaacc ctgtttgcct  1500
1501  gcatgttctt tttatttcgg cgggactgtt ctcagccgct tgtgagtctg aagcaataaa  1560
1561  ctttatggcc ggatttaact ttagtctttg aatccccagg ctaattgaaa ggggttaaag  1620
1621  cgctttcttt tcttccgctt tgcctttctt ctccctctct tctttcctgt tcctctcctt  1680
1681  ctttgtagaa ttaaaaacat ctacgcacag gaccctcaga aggcaactta ggcggccccc  1740
1741  tggataacat taagattgga gaaattcact ccccctcaac atacaggcga attctctgtt  1800
1801  ccaaactgtg ctctaaagtt ttgggggaaa ttgaggtgtc ttcagtgccc aacttaaaag  1860
1861  tccccagagc cattaggttg tttttcctga cacatcataa acggtagttt agggaagaaa  1920
1921  ttggtccttt gtcagtagga gatttccgcc tttcttttgt tagttgctct ttctgtttga  1980
1981  tcccaggaaa tttacataat ctatgatttc cagaacagtc tccaaaattg caccaatggg  2040
2041  tgaagtaagg tgaaataagt ttatcctggg cacaattcca tattggcccc agtcacccct  2100
2101  tctggcccca accccccata ttcttcaatg gcaaaaccca agcccagtga ctggggactg  2160
2161  tggcctgtcc tgggatcttt ttctggatgg gtacccacaa gggacccagt agatttcctc  2220
2221  caatcctatt ttaggaatta agccaaattc tcctactgca ttcagaaatg aaacaaaaaa  2280
2281  taggatctgc ttttctcctt aggagctggg cagttttcag caagtattaa ttggtaaaga  2340
2341  tacctattaa gtgcttaaag tgaaaaaatt gaaagtatag atttggaatt tcaataaact  2400
2401  tattgtgcag aggccaccta cactcaacat aagtccaaca gatgtcccta aagtcagagg  2460
2461  tccagaaagc aaaacctaga aagttttttt gaaaaatcaa aaccctccca caagtgctac  2520
2521  ttctcatgaa tagtggcaag gtgaagaatc ctgaagtcat tgtgtgtaac ctattaaagt  2580
2581  aaacattggt atttcagcat tcaagaagat gtgtccacat cttagtggga acaaggatat  2640
2641  aaactctaca tgggtatggg ttctctttta taatgttatg tgtctgtgag aatactggat  2700
2701  tccttgtttt gctgctctga attttgggct ccttattgga aaatattgcg ttatggttcc  2760
2761  attttagtta ctgatttggt gatcttgctt gagtgatttc ttggtgattg aaattagaaa  2820
2821  aaaaaaagag tgacggggat tctgccagtt taatttgagt tacttacaca gaaaatatcc  2880
2881  acactacttc atggccatat tccaccctgg ggtgtgggaa tgagcagaaa gcctgttgaa  2940
2941  gtcatatcca gtaccacaga acatagagaa tctttccaag gaatgagaaa aattacaggc  3000
3001  tgtaaatatt gtcagcttgc ttatttctgt ctgttttaat cttcacaaaa cttaagtaga  3060
3061  atttaagaga gcaggcaaac ccacatggcc acatggaatt aaaatgactt taaaaataca  3120
3121  tcatgcagtc agacctatgt gttactggaa gatttttttc tttcttccta ttttcatagg  3180
3181  aagcataata aagaggatgg ctggttttct gctcattctg tagataagtt atttcttttg  3240
3241  tggattcttt tgggttgttc ttgcagagga acttactaag aaaaaatatg tctgtcactg  3300
3301  agggctttat gaagacatcc agcctcagcc ggtggcagaa gtgcgtgtct gtgctcctcc  3360
3361  tcagcggcaa tgtgcggggg ctcgtttgtt cccacaagct gaagagacaa tatttctgaa  3420
3421  ctataaatac aacaggaagc ttctggtcac acttacttag tggtttgtta gggtttccat  3480
3481  ggtctaattt cacaacatta tgccaagatt ccctttctcc tgctctttcc cctgcttcat  3540
3541  tgttggcggc tctgagagag caagacagaa tttcccacca aaaaacagag tcctgttcat  3600
3601  ttgttgagat tctgagagta ttatatcgaa ataattagtg agtggaaagc aaatcacatc  3660
3661  ttaaaagata ggcaattaaa gaggaaaaca atccttttag cttaaaagat gcccttctca  3720
3721  gcctcccccc tgccttggct gggggtctgt ccatggcttg cccaccatgg agagtgcaga  3780
3781  gcattgtggg ctccctccct ttggtttctg aggaggagtt tccttctagt caatggcaaa  3840
3841  actataaacg gggctcccag gcagggctga gggggtcagc ctaagctccc acccaagtag  3900
3901  gggaggggat ccacagcccc agccattcta agccccagaa cttgaaggtc tgcccaggtt  3960
3961  tgttttgttt gttgttgttc acaaataaat ttgttctccc accaggtccc ctccccacaa  4020
4021  accagtcttt tcaataataa tatttgttat gaaggttatt agataattat tgcgattttg  4080
4081  tgaagcagcc cttgctggag gtgaagtctg tcatcgccta acaaatgacg cccgcgcagt  4140
4141  tcactgccgg gttaagtaaa tgcagagaag ataaatctgc acaccctagg aatcgccagc  4200
4201  agagcacgct ttagtacaag ttcacagtca attcacccgc ttgggccagc tctcccaaca  4260
4261  attagggctg cgtctttagt tttaaataaa gggaaaaagt gtctccacct cccattgcct  4320
4321  gctttccccc atcttctctt ttctttcact ttttgcaagg ttctcccatt ctgctccaaa  4380
4381  ttttccttgt aaaatagaat cacgagtgat ttcaagttaa tctagttcct aggtgctaac  4440
4441  gaagaggtca taggctgatt taacaaaaag tacagtcaca aacacacaaa aatatccatt  4500
4501  tcaccctcta atttcaaatg gcagtggcag aagcagggca tcctgagatg ctggggggcc  4560
4561  ccttccccct gaaagaagag gctcggcttt gtgtatcttt gcggttagtg cgttacaact  4620
4621  gcaggtcaaa aagttgaggg tcaaaagttt acattgtgca gtgctcttag tcatctgccc  4680
4681  agacagagtt tgatgtcaat gttagagctg tgatcttgac tatcagcaca aaagataaaa  4740
4741  tggctcagag tgacgcgtgt atcacggtat ggactccagg tgaaccctag tggttgaatg  4800
4801  acctcaatta cggaggaaag gatagaaaat tcctcttttc aagagtaata catgctgtat  4860
4861  ctcatcttga attatcgctc ccattctgag ggaatagcag caggtaaata ggcatagatt  4920
4921  actgaaacat caacacctta ggtgttggag aaccaggagt ctgtgggttt gtcacaaaat  4980
4981  aaaaatgcta aaaactcatc tgtggagctt taaaaactaa tgtcacaagt ttccaatatt  5040
5041  tcattatgcc ttcaaaggca acagaatggt gcaggaaacc tcctttattt gaaaagaggg  5100
5101  attctgattg gccggttttt tgtcttttta gtacacatga tgacccctaa agtgtgtaag  5160
5161  aataaatgca aacacagaca cttcttgcaa aatataatct ttgcagtttt caaacacaga  5220
5221  atatgctttt tctgaaacta cagtccgctg aatgcaaagc gttctgagat ctgagaaggg  5280
5281  gaaggaagga agtggaaacc ctcctgaaag acacagaatt ctcccttcac cccttccacc  5340
5341  accactgcca gtgacaaaat gcttactggt gccatgaaaa tgttcctgtt tggaaatttt  5400
5401  tttaatgttt attattaaac cacaattgaa tgtaagagaa atgctacaag ctataagtga  5460
5461  ataactagac tgtagggaat gcagaaaggt gaaatccaca aataacaggc tactctgtaa  5520
5521  gaccaccagg acagaataga atattttcta ttcttcagaa tgtacttttt aatgatacac  5580
5581  gtggaattaa aaaaaaaagc caaggagaag ataaagcaac ctaagaagaa gggtgggaga  5640
5641  gcagaaaaga aagagaatag tgtattaagg aagccgacta gaaccatgcc tcatgtgtga  5700
5701  gttgcaactg aagagctaaa caatatttta tttttcatgc atctagaatg gctttaagtg  5760
5761  ttggtgctgt aagaatctat tttccagagg acatatttcc cttttctatg aattgacctt  5820
5821  caagggatca gtataggaaa acagagaaga gaaaagtgaa atattttccc taggtttttc  5880
5881  ttttttaact ttggaaataa ttcatctact cagaatgtgg actcttgcag gaatgtttaa  5940
5941  gatcatccca atattttggt tgattggatt taatggtgcc aggtatgttc agtggtaaag  6000
6001  taaatatttt ccaaacactg ccttcatgga agtaatcagg gtgcttctgt gcaatgtgta  6060
6061  aagttttcac tctggccaag agcttgaagc caaatggggg tttgccagat gaaacagaag  6120
6121  aaaggaaaca actgtggtga ttgctgttgc agcagtgaac atttcaccac atttgggcta  6180
6181  gtgaaatgag gaaaactgaa acccctcgat gagtcaacaa gacaattacg tgtctctttg  6240
6241  ggaaaaacct ttttattgtg ctttttggtt aaaaacatgt gacacacctt atagacatgt  6300
6301  cagcttcaaa aaccatagat acctcttagc tagtcttcaa agtaaaagaa aagagtactt  6360
6361  gcagaattta ttgcttttag tgtgcttgct ttatctggag gattttgaac ctcaggcctc  6420
6421  tcaaacaatc ccagttaaaa ttcatgtgta atcccaatat gaatatcagt cctcatccct  6480
6481  gcgttgtgtg cattatttta aactactaca agaaaattat ccccaaagaa ttaattggtc  6540
6541  aaatggctgg taaagtgttg ttcctctcaa atcttgtgtc tagtgtaggt ggtggggaag  6600
6601  ccttcaaatg ccaccatcag gcgttttgaa attctgccat tccactgttc agctctagag  6660
6661  acatgcatca gatagagaac agtctggggg actctcgctc taaagaacaa aggacaaata  6720
6721  cagtcaatac attccataac gtttacattt cctttggctt ttccccttgg tttttcctga  6780
6781  gaaggagtga cctgggcaaa gcaccctgct ctctaaaaga cactgtatag accttttaga  6840
6841  agcgcaaagt ccaaggccga ggtgaacttc aggtcagtgc gtctaacaaa tatgaaaatg  6900
6901  tcggctagtg aagggcgcgc cttgtgattt aacaaagact gtcaatgtgt aagattaata  6960
6961  agaaacaaaa tgcacacggt gtcactgttc ggtcactttg aaacttggga cagggttgca  7020
7021  ttcaagaggg aatgctgtta caaatatatt caaaatgatt caaatcagat tcaaaccaag  7080
7081  ctgcaaaaca ttgcctccct tgcaccctcc ctctccctcc gactcccttc actcttctcc  7140
7141  atctgggatt cgaggacatg atgaaaagtt atttcaccta atgggatttt aagaaagctt  7200
7201  ttgttgggaa tatatgttat ccctgcacgt ggaaatgagc aaacgtgctc accagtttcc  7260
7261  taaggaaagg ataacgcttt caccccgctt gggactggag ccagttggtg tgtgaggatt  7320
7321  agcatgctcc ctctctgcta catttcaggg catcccatct tttctcaggc gagatgctgc  7380
7381  tggtaaactt cagtttgttt attaattgag ttagtttctt cctggcttta ctttggtgtc  7440
7441  ttggatattg tgtaaaggca agaggtattt tttttaaatg tttttcaaaa gattatttga  7500
7501  ttcaatggaa tgatgctatg gtttgcaaag ggagattgag gaaggttcag aaaaggtact  7560
7561  gagattgttt attacagcca taaatcttgc agtaaaatgt caaaatgtcg gtgttgagat  7620
7621  aacacttggt ggtcctggct ccgtttgtgt ttatgatacg aaccacaaag acaagttaca  7680
7681  ggccttgggg gattctgtgt aaggccatct tcctaaagta atagaatcac acaaaacaca  7740
7741  ggcacagcta actcgtttgg gttaaccgta tacaaaacag tgtttatgtc tcgttaatac  7800
7801  ttaaaaatag aaacttggta caaggttctg aggctaaaca acagaatttt gtgttttagt  7860
7861  gtctgtaaat attaaacaga tatggttaag accctagtac tcaaggctga tgacatgaga  7920
7921  aggagggaag atttccttgt catgcttttt gtccccctga aacttatagg gttcagattt  7980
7981  gtaatacgta tgtctatata ttatttatat tacattttat ataacctatg tgtatattat  8040
8041  tttttcttgc tagggagaga tattggttca ggtagatgta tcacattcta aatttttcct  8100
8101  ccagtctaga gaggatggct aaagattaca ctcagtgttg atttctgtct gtggctcaaa  8160
8161  tttctttaaa aacaaatttt cagggtgcct catgtgaatg gacagcactc ttcacactca  8220
8221  tatacaccta acgtggaaaa tctctttgta cctcttcagg gtgattccag ttagaaagct  8280
8281  aatatgatcc cctttttaac ctcttttcct aaattagttt aaagattagt cccatataat  8340
8341  aggctttatg tggctaagca ttaagtgact atccatcaaa tggatatatt ccagcattta  8400
8401  gtaactcata tgagtaacca gtatgaatga agatagaatt gacattcctt ttcaagtgtc  8460
8461  tccaggctta ggaaataatt ttccttgtct gcgttccaga ctcagttgtg agaaggctgt  8520
8521  ttatactgct ctttgaaaaa tcaactaagg tgcaccagct gaaaaatcct tgcttttgca  8580
8581  tgccaatatg aaaatatttt tagaatggtg actatgctag tttacactgc tttaatttag  8640
8641  gctgaaaagt agaggatcta gatatgtcta ctactcagaa aagaaaggga gaaagcacac  8700
8701  agcacaaata aggcatcagt atttacttca aagatcaaca ttaggtggaa ttaataagta  8760
8761  atttatttgt taataatggc gtaattagtg tacccatcaa atttcaatta ccaaatagca  8820
8821  ggcaacagtc tcctctccct cctttccgga gcttctgata tcgttaatac gctaattttc  8880
8881  agcaattcag aaattataga ctgtcctgca aatataactc tagcctcaga tactgcctga  8940
8941  gaaagcagga tctaaaagag aaaacatgaa attcttagct ggaaaagacc catcagcgat  9000
9001  cagacccggc aaggtgttta ttctaccctt agcttgtttt tgtttgggga tagttctgaa  9060
9061  ataggaagtt attgttttca aagctcggtt ctgtggaggt gttgcttcta tccattccca  9120
9121  tccttgggcc accttctctc tcacaatcgc acctagtaaa tgcgggcata tttagctctc  9180
9181  acatcgacaa cccccgtcaa attagatgct attacgaagg ttccaatttt tcttaggaaa  9240
9241  acacgaaaca gattgtctct gaaagaagga aaaaatgaaa agtgtccatc cagttataat  9300
9301  ggaatggcct cgatttacat ccttgggtcg atttctctta gctgcccgcc caccctttgc  9360
9361  agcttctgcc aagcttctca aagcaagggc tctcaggctg acacgcaagg agcagggtgt  9420
9421  ggggaagggg gatctgcggt tgagaaaatg tgtctggtgg cctctcagtg gcgtacataa  9480
9481  aaaccaggat gcccctcggt cccaacgccc ttcctttcgc ctgttagcct agaacccctg  9540
9541  aaggacacga agcctgactg ggttgcgccc gaggtcagcg ctgagtcgcg gccgccagac  9600
9601  agcccgaggc ctaggccagc agtagggcag gcagagggct cccgagagga cctacagcct  9660
9661  gacagggcct gaattcccag cgggaaccaa agctgggggg ctggggtcca aagctcctgc  9720
9721  tccctccccc agcccagggg ccggacagca gcatccatca cgcacccgcg cgtttcctga  9780
9781  tccgggtccg cgcgcgcggt gcgcccattg gtgggggcgc tgcacgtggg gcacggggcg  9840
9841  gggcgcgcgc tgggctgggg aggagcggct cgaactttgg tggcggcgtc tgcgggaggg  9900
9901  ggaggagtgg gcacttgaca gcggggggag gggaagggcg cagaggaaag ggggatggga  9960
9961  agcgaggcag gagggggagg ggcctcggca agcccagaaa AAACGACAAC GCGAGAAAAA  10020
10021  TTAGTATTTT TGCACTTCAC AAATTAATGA CCATGAGCTC GTTTTTGATA AACTCCAACT  10080
10081  ACATCGAGCC CAAGTTCCCT CCCTTCGAGG AGTACGCGCA GCACAGCGGC TCGGGCGGCG  10140
10141  CAGACGGCGG CCCGGGCGGG GGCCCCGGCT ACCAGCAGCC CCCAGCGCCC CCGACCCAGC  10200
10201  ACCTGCCGCT GCAGCAGCCC CAGCTCCCTC ACGCGGGCGG CGGCCGAGAG CCCACTGCCT  10260
10261  CCTACTACGC GCCGCGGACC GCCCGCGAGC CCGCCTACCC TGCTGCCGCG CTGTACCCCG  10320
10321  CGCATGGGGC CGCGGACACC GCCTACCCCT ATGGCTACCG CGGCGGCGCC AGCCCCGGGC  10380
10381  GGCCGCCCCA GCCCGAGCAG CCCCCGGCGC AAGCCAAGGG CCCAGCGCAC GGCCTGCATG  10440
10441  CGAGCCACGT CCTGCAGCCC CAGCTGCCGC CGCCCCTGCA GCCTCGCGCC GTGCCCCCAG  10500
10501  CGGCCCCGCG GCGCTGCGAG GCGGCCCCCG CCACCCCAGG CGTCCCGGCA GGGGGCAGCG  10560
10561  CCCCCGCGTG CCCGCTGCTC TTGGCCGACA AGAGCCCGCT GGGCCTGAAG GGCAAGGAGC  10620
10621  CCGTGGTGTA CCCCTGGATG AAGAAGATCC ATGTCAGCGC Cggtacgtgg cgccgcttgg  10680
10681  gaggcgcggg aggtgggccg gggctgggcc tgggttcgag ggtcggggtc aggagggaga  10740
10741  ggctcagggg aagggggcct cgggagggga gcccccatct gacccgggct gcggtgagat  10800
10801  gtgggtatgt gcgcgccagc cagccgcctg atcccaacat gagaaccctt ttgtacccag  10860
10861  ggtcccttta tcaggagatt tacgagacgc caaactgtta gggcagtaat tatagccccc  10920
10921  ataaatttaa ttgccctggc agaggcttca ggccatgtgt ctttgaagct tttcttcagc  10980
10981  cccaatgccc agcaccattc tttatggctc tcgggtgttt cccgttgtca atagcctgtg  11040
11041  aaacattttc tttgccgttt tatgtatctt gcgtgaactt ggtgtcaggt tattatataa  11100
11101  tgatgatgtc caattgctct tccccacccc accttctctc tcctcctcct ttccctctct  11160
11161  tccgctccct cctccttggc cttctatttc ggggttctgg gttttcaGTT AACCCCAGTT  11220
11221  ATAACGGAGG GGAGCCTAAG CGCTCTCGAA CCGCCTACAC CCGGCAGCAG GTCTTGGAGC  11280
11281  TGGAGAAGGA GTTCCACTTC AATCGATACC TGACCCGGCG GCGCCGCATC GAGATCGCCC  11340
11341  ACACGCTCTG TTTGTCTGAG CGCCAGGTCA AGATCTGGTT TCAGAACCGG AGGATGAAGT  11400
11401  GGAAGAAAGA CCACAAACTG CCCAACACCA AGATGCGATC CTCCAATTCG GCCTCGGCCT  11460
11461  CTGCCGGCCC ACCAGGGAAA GCACAAACTC AGAGCCCACA CCTCCATCCC CACCCCCACC  11520
11521  CGAGCACCTC CACACCCGTT CCCTCCTCCA TATAATCTTC TAGAGATCTT AACCAGTTTC  11580
11581  TATCCCTTAC CTGCTTTTCT CTTCTCTTCT CCTGCTCCGT TCCTCATCCA CCCCTCCCCA  11640
11641  TCTGGACCAT AATAGACACC AAAACAAACC CAAATTGGTG AAAAGAATAA TCAAAAAGAA  11700
11701  GACATTATCC GGTTAAGAGT CTGTGCTGGT TGCCACCCAA GAGAGAACAG TTGTCCAGGA  11760
11761  TGCTGGCTGG TGGAACAACC TGCTGGCCCG AAACAAGGCT GCCAGGTGTG GATACCTGAG  11820
11821  AAGGACTACT TGGTATCAAA TACTTTTGAG ATGGCTACAG TCAGCTAGCT GGACAGCCCA  11880
11881  TGCTGAGTGG GGACATACAC TTGCATCTTT GTTGAAAGCA GAAGAAGACA GACCCTTTCC  11940
11941  CCACCTTCCT TACCTCCTCT TCCCCCATTA AGGCAGCTCA TCCAAGCTTG TATTTAACTG  12000
12001  AATAAATGAG TAGACATTGT GGACCTCACA AGATTATTTA ATTCTTAAGA TGTGTAGACC  12060
12061  TTGATGGTAG GTGTGACATG TTAGTTTTTC TTACTTGCAT TTATTTAAGA CACTGTTACA  12120
12121  GAGATACTGT TGTCCCCTTC TGGGGCACGG TCTTTGGGGA GAGGGGAGTG CATTTAGACT  12180
12181  TATGTGGAAC TGTACAAATT GTGATGTGGC TACATAGAAA GCCATGTGCT AAGAATAAAC  12240
12241  TCCATTTAAA AAACATTAAA AATCTAAGAT tcatgtgttt tctaagcttt tcattaagaa  12300
12301  aacaaaagtc ctctggattg agatacttga ccttgcatgt aaaaaccttg tagatagctt  12360
12361  gagctggatt cacttggatt ctgacggctc acataatttg tgtgtgagag tgtgtgtatg  12420
12421  tatgttcaac ttgagctgaa ctcttgtcaa gcttggccta ctgtggaaaa gttccaaaga  12480
12481  gtaggaaggc tcttgagctc tgagagggct cctcttcttc ccaaacttgg ccaggctttc  12540
12541  aggcttcaag tctctgtaag gcatagaaac gtgtccttcc ctgcaatgaa agttgaaacc  12600
12601  atgcagtgct gtgggcccag gagtttctgc agctgttcta cacactgaac tctgagcaca  12660
12661  cttggaaaga agtggtctct ttggtatttg gtatttgttg caccttcaca cttaatctgc  12720
12721  ctgtttccca ggagataaaa aatagtttgt gcaaagggtt gagattagtt tttgtttcct  12780
12781  ggctgttctt aaggtcctct tcactaacta cagactggga atttttgttt gtttgcttgt  12840
12841  ttgtttctct tttttgaaga aagagctttc aaataaactg aattttacaa gtacactctc  12900
12901  caatgtctct tctgaggaaa aagcataata tacccctaaa gttcacccca tgcaaagtag  12960
12961  acctgggaga gtttactgct ggaaaatagc caaactgggt cactttcctc aaatgctttg  13020
13021  tgaattttct gctcgattcc agagatctag atccaaaagg ctgaaaatca aaacccactt  13080
13081  ctcgatctct ataaccctag tatttgttta ctgatttaga tttgatgctt actgcaggga  13140
13141  gttccctaca ataagaccac aaaaacctgt gcacactagc cccagaatat tagaactgtc  13200
13201  acctggcctt gaaaaagtgc aacttttaag taatgtagta attttagcat agatgggagt  13260
13261  aagtgctcac ctgcctctgc aatatcagag aatttttaaa cacatttctc tcattagtgg  13320
13321  caaaaccctt tagccagtgt cagagctggt acccctttca cccctgctgc cctgtgtgtg  13380
13381  atacaaacaa gggtgatccg ttctatacct acaaatcaga tttgagagga aagtgataga  13440
13441  taccagtctc tgaagagcca agaaaattcg ggagcaatca aatacacact taccttccca  13500
13501  aatcaggata aacctggcat aaagtgcatt ttataaggtg tgaacgggtg ccagggattt  13560
13561  ctggaggcaa tgcaactgct gctgaaactt attaaccctc cccctactac acacacttgt  13620
13621  aaaacaaaat taaatcacgc tgaaaatagc aattttccca ggaatcatta atcacctcaa  13680
13681  acaataaata cttctttgta attcaacagc aattctgaaa ggcattctct gggaaaagtc  13740
13741  tgtggaggag agagggatct tcttgcaaat aatgtggtct caggcaagga cacagcatct  13800
13801  tggctgtctg ctaaaaaaaa aaaatgccta gactctcagt ggaaattgag tgtcaagctg  13860
13861  caaaatctca aatggcagac tatcatcatt taaggtaaat tcttatattt ctcctttgtg  13920
13921  ggaaaagagg ggtatgggaa tattcattag cttcatgctg caggcagttg tatgaggatg  13980
13981  aaaggggtga ctttctttca cttgcactta taagtccatc cagaaaggga agagagagga  14040
14041  ttgagatcat ttttctgata ttccaggaca agatggcatt tttgtcccaa ctgtattgat  14100
14101  tattaaggta ttggtgagtt ttacaaaacc cagattatag aaaatgatcc aaatgattgc  14160
14161  catttcttaa gtgttgtttt gcctgcttca aattggcctt taagggagct tgttataaga  14220
14221  gattagaaaa tcccactttg tgcttcaaaa tcatgcattg tctgcccttt gctagggcaa  14280
14281  ccataagagt tcaccgagag gacaaatttt ctatctcatt aattgttttt tttttttaag  14340
14341  caaaccctac tggcccctca aatccttgac ctttaaagac agtattttgt gtaagctcta  14400
14401  taattttacc aaaatgagcc ttacacatac tctccttttc tctctttctc cctccctcca  14460
14461  atacacactc atctgcttta gtcacagagc caagttgtgc atgactccgg agacaaaagt  14520
14521  tttgtcaaca tctgaaatcg acctaaatcg gataggagac actttaatgg tcacagtttg  14580
14581  aattaagtac ttaacactct cccccttgaa gaaaaatggc actttgcagg cttccttccc  14640
14641  tagttttgct gaaatctatg atatacccgg tgttttatta cagcaggaat tcaactgtga  14700
14701  caggcatagt agagtactta atacccagga tggagccatg ggaagattac ctagatagat  14760
14761  gggggaggag ggaagtccct tcgcatagca tctctgactt catacccagt tgtcccagcg  14820
14821  ggccccattc ccctatatct cagcctcctc cctatggggt ggggtggggt ggatatcacc  14880
14881  atctttcctc tgtccccctg ttcccctaag cttccaaact ctgctctcct cactgttgcc  14940
14941  ttccctctag cagttcccac atagaaacag atcaatgact ctttagaatg aaagagaaga  15000
15001  aaaacccaaa gaatcaatgt agcaaaaaag cctggggctt cccctctgaa tgagtgggtt  15060
15061  ctgtgcaggc agtaggctgc ccttggcact cccctggtct ctgcatccct aaacacagtc  15120
15121  ttgtatagca gaacacaggc tcacctttct caactgctgc tgtgttgccc cttccctata  15180
15181  ttatacactg tcccaagaat aattctgctt cgtgttccaa agaaacacat gggctggaaa  15240
15241  caataggagg aagagacgtg tgttctgttc ccttgatggt atgagggagg ctgctgtggc  15300
15301  tgtcttgaaa ccctctaggc tgcaacttac agaactctgg cacctcttct gaagactcca  15360
15361  aaatcacggg gcaacccctt ccctttcaag ccagccctac tttctctggg attgtttcct  15420
15421  ggggctgaaa gagattccca gattgaaaga ctgtccaaag tgaaggagac ctggaggcca  15480
15481  ttttggttca atcttcttaa tttacagatg agaaaactga ggcagccgaa tgatcctccc  15540
15541  tccaccgttc cttaagttaa tgagtacgag ggtggaatgc aacctttagt ctcactctag  15600
15601  agagcaataa gagcacagac atctttcctc ttaggaagat attctgccag gaatggaggt  15660
15661  atgcatctaa gcttacactt gacctggacg gtcacaggtg tgtacagcca gagaagaagg  15720
15721  atgggttctt gcctcatggg ccatcaaagc tgcttgggga gattttgtaa ccaagccacc  15780
15781  ctagtcatag agctcagaca ggtggactgg ccactgggct caggagggga cagatgtcag  15840
15841  ggcatctcgg agagcagtgg actccccact atccacaacg gtcataatcc caggatgact  15900
15901  aattctgtca tgcttgccct gctatttcca tggtggtggc ttgcctcaga ccagggcaag  15960
15961  gatgaatgtg ccccggaggc cggcagagcc aaaaaaagga ccctggttgc agctgataaa  16020
16021  ggtgtagcgc ctgtgcaagg gagatattga aattgtaatc tttgaggtca cgtgactcat  16080
16081  taaataatta atgcagatcg tcaggaatgg atcggagtcg tcagggcctc actaggaatg  16140
16141  aatctctcag aagtgagatt ccaacttacc atttgatttt taaaaacaca caccctcaga  16200
16201  tttatctcca aaggctttta actccttcag gaaggcagga gagagccctc ggcagggagg  16260
16261  acggagctgg caggccctca ccagatcttg gggccttttc cgcagggttt ctgcgagtcc  16320
16321  agggagcgcg ccgcgtccgg ggaaacgtga gttcgggctt gggttttctg cggtcacatc  16380
16381  ctggctttgg tgatgaagtg ggacggatgc gcagacagtt ggtaatgttc tgattcacgc  16440
16441  tggggaaggc tgcagagata ccacaggacg ggcgcgcggc tttgttcaat tttcccggcg  16500
16501  ttcataaatc acccgcgccg ggcgagcgag ggagcaagcg agcgccaaaa acgcggagag  16560
16561  agaggccacg gcggcggcgg cagccattgt aaagtgagag acctgggcag catctctctg  16620
16621  tgactcatta gtctgaacga tttatggggt acagcagcca tgaatattag acttggagat  16680
16681  aaggaaacag caaaaataat aaccataata attacatact cctaagtgtc acgcagggga  16740
16741  gtggtgggtg gcggcatagc ggatctttct ggaatgaaat tgagaggcaa agtgcaggat  16800
16801  ggctgagtcc accttgctca tggtcatgcc aggagcccca agaccagggg gcactccctt  16860
16861  tggggacaca gaaagcaagt ttgaacaaga gaaagggggc gcagcgcgca gcgtggatcc  16920
16921  tgggtccttt tcctttggtt tgtgggggct acgggtcgaa ctgtggcaga gcgcagctac  16980
16981  cggtgtgcgg ccacttgttc cacgtgctag ggggctccga agccaggggt caggggactc  17040
17041  ctcagctatt tgatatcccc tcttagcgct atctacagaa ttgcgtgaag gcagacagac  17100
17101  agcggagggc tggtttgggg caggctgggg taagaggtta cctgggtctg agtgaagggg  17160
17161  tagtcggggc agggataggt ctgtagacgc aaagggcccg cagagtccca gcggagcgca  17220
17221  gaacttctcc aagccagggt ccggcgagcg gacgattctt tcctctttcc ccatcatctc  17280
17281  ccactcccag aaagctgact gccggctcgg tgaccatttg ctggttagag ggcaagagag  17340
17341  ggttgcaaat actgtgaggg acgagatttg agcagaatca aggcatcaga tcggcttgtg  17400
17401  gccgttgcgc aaggccaggc aggagcaggg cccctgagca ggtattgtac cagccggcgt  17460
17461  ccctctcagt ttccagcagc cttagctggc ctgctctgag ggactaggtg ctgcggtagc  17520
17521  cccgccagcc cactaggacc taaaaggaac gcacccagag ttgaataaac cagaacacaa  17580
17581  atcctcccaa gactgcctct ggccagtgga atgaacccgg gtctgatttc gcgcctacag  17640
17641  aaatgaacac atattagtga ggtttcagga gagtccgtga ttgaatgctc ccagacaagg  17700
17701  cttccttttg ttaggaaagg aaaataaagc aagcattcac attctccaag ttgtggtgcc  17760
17761  tgaggagaga gctctctgaa agcagcccac accaccagca aagccacttc caccttctca  17820
17821  gcttcctctg tttgcttcat gtcctttcct tccccactcc cccgccaaaa aaaagaaaga  17880
17881  aaaaggagaa agtatgggtg tggagatgga gtatgtattt attttacaaa aataaatcac  17940
17941  catcttcgga ccatttgtag actggaacat ttcgagcaat gagtgcgcca cacggacgag  18000
18001  tgccctggtg actccctgat gttcgcgtca cccccagggc caccttggcg cccgcatgag  18060
18061  cctcgcttcc cactcccggc ctccaactcc cttccctcgc agccgccatt caccttctgc  18120
18121  tgtttatttg tctgcagagc gcctggacac cggaaaaggc gattccctga gcgcctggag  18180
18181  ttggagacaa ttcctggttc agaatttaaa catctttcta ggtaagcgct gctccaaaac  18240
18241  tcttcgccgc gtgggacttt gcaccagggc ggttgggagg agttggccct ccacggttcc  18300
18301  tggcaaccgc ggcctgttga aagaggttct ggtcaatatt taacttcgga ggagtttgga  18360
18361  gttggattcc tttaagcttc ttgccctgcg agtgcggggc ctcaggcaga caaagagcct  18420
18421  accccaaaac cagcgatggg caggagaagc ggttgcagaa ggcaaagatg ggttgtggag  18480
18481  agtcagaggg agtgtgtttg tttcttcctg caagccccaa acaaaccact acactgaact  18540
18541  tcagggcaaa agcaagtaaa ggccacgggc acgggcgcgg cggccgctgc gtgggctgct  18600
18601  ctctttgtcg actaaggcga ctgcggaggc tgtgagttaa gaaattgtcg ccagtcccag  18660
18661  ctcgctgttg aggaaaactt gtatcacact cttgcagttt cttagaccat tttgcctttc  18720
18721  cttcggcatg agaaaaattg ctgtatttct aacctttagg ccttcgcaga cagcgggtct  18780
18781  tcttccttct ttcatcaggg ctcatcatcg gttcttccta cgggaaaagc gtggttttct  18840
18841  atgtcttggc gtttcctttt cctatttgaa acaagggaaa actcttttaa attattttca  18900
18901  agttctgact taatttgtcc tcttagtttg ggatgcaggg aggtaattac tgtggtttat  18960
18961  taccttgtaa aagatccata aattacatgc ctgtttgggg gaggggctgc tggaatagct  19020
19021  ttcagaagca tggtatgaag gaatgagttt gctttgttct ttcaggaatt acttcttttt  19080
19081  aaaaagtttt gagattttgt attctatttc ctaggcctcc agtcttccct taaatttgct  19140
19141  cccaaataga tatcaggttg ttaattaatt gcaacatgat attcagtcgt gctataaggc  19200
19201  tgatatggtg ttctggatac aattattttt tccaatagaa ggtaaacaga gcaatagtca  19260
19261  agctgtgtta ctttctcagc tactgtatgt ctgtttatat caaatataga tggaacattt  19320
19321  caggaatttg taactctgtg tatatgattt ccatctcagc aaacaacaga acaattgcat  19380
19381  gtataaatag ttgcaggaat ttggggcctt gtgtataaca caatatacac atccacacgt  19440
19441  gtccagagaa cttggcccat ttctctactg cacttgcacc cacaggaaat atctcatgtt  19500
19501  aaataagaat ctatcataca cacacacaca cacacacaca cacacacaca cacacacacg  19560
19561  cacacagtgg gctaagagag ccttacctga tgctgagtag aaaatccact agatttaagt  19620
19621  aatgggacaa aaatgttaag tgtacttttg acagagaaat cagattgcag tgtttgagta  19680
19681  cagatatatc taatctgcca acagccttgc aaatattggc taacggtgtg tacccttggt  19740
19741  tgcctgcttt ttccaagcca gctttccccc tattttggct ctggtgacca ggaccacagt  19800
19801  atcagtccca gcgcaggcca agttggaggc cggtgaagtg agtgaagagg gactggcagc  19860
19861  tgggttttta aaaggcccgt agctttgctc caggaaactg gattgcagag tggcaaagga  19920
19921  ggactgtcag ctgctggttc cccagatagg ctgcccaggc caagatctct catagagaag  19980
19981  ctgtttttta acctcaaaag ttaaatgtct tttgactttt cagatttttc ccttctcatc  20040
20041  ccaccaaatc acccatccca ccccaagtca ttaatgttaa ttgttaaaca gcagttggag  20100
20101  cattaactgg atgttagcag ccgtttggag gccccaggct ggagctgaga tgcctctgag  20160
20161  ctttgctggc gttaaggcat ttctctgaag cagtaccaat gacttatttc attgatttat  20220
20221  ggcttttttt tttttttttt tttgacagag tcgcgctctg tcccaggctg gagtgcagtg  20280
20281  gtacgatctc agctcactgc aacctctgcc ttctggtttc aagtgatttt cccacctcag  20340
20341  cctcccgact agctgggatt acaggcatgc accaccatgc ctggctaatt tttgtatttt  20400
20401  tagtacagac ggggttgcac catgttgttc aggctggtct cgaactgctg acctcatgat  20460
20461  ccacccacct cggcctccca aagtgctggg attacaggca tgagccaccg cacccggaca  20520
20521  atttatggct ttaagagttt tcatttgctc gactgttcca agagctttga agggggcccc  20580
20581  ttctcatctt tgagttgatg cctcttcaga aacttggggg tagggaggaa tttgccagca  20640
20641  atacctccag gtccctttct agggtatctg gagagctcag tgtgaatgat tggtgagggg  20700
20701  tatgaggcag gcagcagtaa gaatgagagg agtgagttct tgggggtcag gagaacgctt  20760
20761  tttggaaacc agcttctact cctgtcctct atcccccaaa cctgagagag gcaggttttc  20820
20821  acttggagtt cttactttcc agcttgtaac ttagatagga gctggaaaag ttcacatgga  20880
20881  ggttctcttc cagctacacc acagattgaa ccttactgaa atattgtcac cagcttaggc  20940
20941  caggacttgc ttccagggga ttaggtctct tcttttattg cctttctgat ttggacaacc  21000
21001  catgaacaag ttctcttatg aaaggcctta cattttcatc agaccccttc tgttcctctg  21060
21061  caggggagga gtgaagggga ggaatcatgc acagcctcct gcagctgcta taagtgagtc  21120
21121  ctcacactca ggcatagcca gctgaagacc cattctccag gaaaaaaaga atatggcctg  21180
21181  aggatctcac tagcctcaga gcactctcag aagttcagaa actaagacca gaaaagagaa  21240
21241  gatttttaga cagctcatga aacggtacaa tgttgaaatt agtgggcaat gtcatcaggc  21300
21301  agaaggcagg agtaggggtg gaaccaaggg tgggagcagc ttatttgttt cagttaggtt  21360
21361  cttcctgagc acagttggtt ctctactggt tttctgctca agattatttt gagagttctg  21420
21421  aagggggctc tttctcatct ttgagttgat atctctatag gaacttgtgt gggggtgggg  21480
21481  agagaatttg ctggtggaca cagaattgtc ttggaaaagt gggtggacag acctgcctgt  21540
21541  ggagagggtc ccagattgcc ttgttaactt aaggcactcc agtgaaggtt gattcttttt  21600
21601  cttttttttc ttattttttt tggggggggg ggtctcttgc agagcaatta gatcatttcc  21660
21661  tctgatattt tttatgttta gaaacttata attccatgta tcactcagtt gtgcactgag  21720
21721  gaaatgctta agtgcaagtt tagtcagggc actaggtttc tctagatttt gcaaaacccg  21780
21781  gacccaccac tctatagcca agcacatctt tcctagtggg ctcccactga acaaaaccaa  21840
21841  ctggacttgg aggagatgct ttaacctttt gtcaggtaat tatgtgcctt tttggtgttt  21900
21901  cttgcgtctg tagtgtatgg tgtgggtgtt agcaaactcc atacaatggc aggctgtgag  21960
21961  gaagtccgct gtccaggcca gttatttctg ggcctgcccc ttgccttttg atatactggc  22020
22021  ctgtgggcca gaggagactg gggtgcatgg gtgtgcagga tccagcttgt ccgtgggtgg  22080
22081  gaggctgtaa ggaaagttaa atggattcta aaaatgtgaa tagcattgct gtaacccttg  22140
22141  tgtttggagg gtgtgtaaag aaatataagt ggagataagc ttgtatgtct tatatggcat  22200
22201  tcatgggagg atggctccaa gcatcctatt gcttagacag aactcttaaa ctcaaaactg  22260
22261  ctggtcaagg ttcc                           22274