Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: CDH18

Cadherin 18, type 2

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens CDH18 CDH14, CDH24, CDH14L, EY-CADHERIN  5p15.2-p15.1  Predicted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ggtatcctgc tgactctcat gccaatacct tcagtcctga ccattccact gagctgagac    60
61    tagtttaatt ggctgcaagc tccacatttc ctttcaaatc cattatgaat agcaaacatt   120
121   tactaaattt gaagacagag ctatttattt gtaaatagta gatttatttg ttacttccta   180
181   ccttttctga gactttgtga gttgtattct tcttttaatc catctatcat aaaatttaac   240
241   acatagcctt agcttttata taggctatat tatatacata tatatgtgtg tgtgtgtata   300
301   tatacacata tatataatat agcccatata aaatgtatat atacacatta tatacatata   360
361   tgtatataat atagcctata taaaatgcta tatatagcat tttatatgct atcatctata   420
421   tatatagcat tttatatgat atatatgtat agcattttat atgctatcat ctttgtcttc   480
481   actaccatca tttctcacct gcacttctgc agtagtcctc aaaccagtcc tacattacct   540
541   cttttaatct tcttggtgcc ctatattgca ttctcctcat ggaagctaga atgactttta   600
601   aaatcatttt atgttataca cttctcaacc cactgcagtg tcttcctatt tcaattagca   660
661   tgaaatccat tatcctgagt tatattaaca atatggtaga atagaaagcc ccaggctctt   720
721   cttacatccc atggagacat tatttcaaca atacatggac caattctctt tcagataaat   780
781   ttagaaactg attaagaggc tcctcctcca tatcaggtga gtgtgaaact aactgaatct   840
841   aagctgatag gaaagtgtgg caccctctca tcataatacc tcgccctggt aaagcatcat   900
901   gtggtctgta ggaaactgta acctcctggt ttcacaccta ttaaggaagg agagatattg   960
961   gaccatgtgt ccaacattct agcttgtcat ggaagctacc tgagagactg atttttgtct   1020
1021   cacttgtttc agagcactga tggaattgga tgtactcttc atgcctaatg gctcatgaga   1080
1081   aaattaaata accaggcagt ttcctgcctg ctccagaaga cttgtgccac agaagacaga   1140
1141   ggctgataca actcagtggc ctctgcctca agggataaag agaagagtaa agagtatgtc   1200
1201   aaatattcta cccttatcaa ggggctgcct aagggtctgc cttttgtata gcccagtgaa   1260
1261   agcactgatg ggcccaccat aatctggatg catgggagcc aatgagaaca aaagagagtc   1320
1321   aagcattgtg ctggttcttc agcggatgtg cggtacacca tatagacacc agaaagagca   1380
1381   agaaattatg agatctcaaa aaagggaaat cagaagattc ctctaattag gaatatacac   1440
1441   acataagtca aaagacatgt ctacagagaa agtttgagtg atctgcggaa tcttagttta   1500
1501   gttggagaaa gtctttctct gtaggaaacc attttgtaaa gactggaaga ggtggctgac   1560
1561   tttcaaatac gcagatacca acacaaaggt aaaaggaaaa tgaacaaaca ggaaaacagg   1620
1621   gctcaatcaa aagaggcata taaatctcta gatactaacc ctaaaaatgg aagtatatga   1680
1681   aatatataac aaagaattca aaataaccat cttaaaaatg tcaagaagct cagtaaaaca   1740
1741   atgcataaac aaaataagaa tatcaacaaa gagattaaat atataaaaag aagcaagagt   1800
1801   ttgggatctg aataatacaa ctaaactgaa aattttagtg caaaagttct atagcagatt   1860
1861   tgaacaagaa tgaagaatca gataacttaa agacaggcca tttgaaatta ttcagtctat   1920
1921   ggagagaata taaaacactg aaggaaaaaa atatggaaca acatcaagta gatcagtatg   1980
1981   cacattgtga gattccaata aaaataagaa attgagaaaa gatcaatgag tttacttaaa   2040
2041   gaaatgatgg cagaaaactt ccaaaacatt ggaaagggaa tagctataat agatgcaagt   2100
2101   agcccaatga atttgaaata gtttaaacac aaaacttgct aagatacatt acaatcaaac   2160
2161   tactaaaagt caaagataag agaatttgga aagaaacaaa agaaaagtga ctcatcacat   2220
2221   gaaagagaac ttccacaaga ctatgaacag atttctaagc agaaatcata aaggccagaa   2280
2281   gtgacaggat aatatattaa aagtgctaaa ggtaaaagaa aaagaaaaaa aatcttgccg   2340
2341   acaaaaaata ttatatccag caagtctgac cttcaaaagt aaagagatga agattttcat   2400
2401   agactaaata ctgagggagt tcattaccac aagacctgtc ttacaaaaga ttccaaaagg   2460
2461   agtcttttat ttgaagtgaa aacatgctaa acagcaattt gaaaatatat gaaagtacag   2520
2521   ctacccctca gtatatatgg aagttcagtt tcaggacccc tgtttatacc aaaatctgca   2580
2581   tgtaatcaag tccagcagtt ggtcatgtgg aacccacata tatgaaagat ggccctccct   2640
2641   atatatgggt ttcacatccc ctgaatattt tagctccaca atgggctgaa aaacgtccac   2700
2701   taataaatag aactttatag ttaaaaatct atgctgttca agggtcaact gtattaagct   2760
2761   tgatagtaaa ggtaaatata taggcaaaaa cagaatgctg gaatgatgta acagtgttgt   2820
2821   gtaaatcact ttaaattctg gtatgaaggt aaaagacaaa agtataaaaa taacaaatat   2880
2881   attaattggt acacaacata aaaatgtatt tgtgacatca gtaacataaa gcatgttagt   2940
2941   gtgggtgaag taaaagtgta gagtttttat atttaattga atataatttg ttatcagctt   3000
3001   aaaatagatt gttataacta taagaaggtt tctgtaagtc ccattgtatg cacaaaaaat   3060
3061   gatactgtgg aagacacatg aataaaaagg agaaagaagt caaagaatgt aattaaaaga   3120
3121   aatttaaaaa aacacaaagc aaggtagcaa gagaggaaaa cagggataaa aatagctaca   3180
3181   agatagacag aaaacaataa caaaatggca atagaaattt cttccctctc aattattact   3240
3241   ttaaatataa atggattaaa tttccaaatc aaaaaatagt ggctgaatga ataaaaataa   3300
3301   gctcacatta tatgctttct acaatagact cactttagat ttctggacac aaatcagttg   3360
3361   agagagaaag gataatacat atatatatat tccatgcaaa tgttaagcga aagagagcaa   3420
3421   aggaaagcta tacttatatc atacacaata ttctttcagt taaaaactgt aggaagagac   3480
3481   aaataagggc attatataat tataaatgta ttaactcagc agaaaaaaaa caattataaa   3540
3541   tatatatgca cccaacatca gagcacctag atatataaaa caaatattga cagaactgaa   3600
3601   tagagaataa tacaataata gtagaaattg tcaatactaa actttcaata atgtgtagaa   3660
3661   catgcagaca gaaaatcaat aaagaaacag agaacttgaa caacactatg aaccaaatgg   3720
3721   ctttaacaga catatatgga acattacacc caactgcatc aaaacacaca ttcttctcta   3780
3781   gtagaaatga accattttcc aggatagatc acgtgttggg ccacaaaaca agtctacaaa   3840
3841   ttcaagaagt gtaaaatgat agctggtgtc ttttccaaat acaatggaag ttaggtagaa   3900
3901   ataaatagcg aaataaaaac agaacatttg taaatatgta gaaattaaac tgcacattct   3960
3961   tgaacaacca atgggtcaaa gaaaaaagtc aagagaaatt aggaaatatc ctggggtcaa   4020
4021   ccaacaagga aacagaatca tttatgttta tttgttattt ttttttaatt ctttgaatta   4080
4081   ttccatgaac tggatacaaa gaaactatct taacaactat aatttggata tatatttttt   4140
4141   aaaagaagct gaaaatgttt aagagacaat attcattaac atcttggtaa tatttaacac   4200
4201   tgtgcatgtc ttcttagtaa gggctagtgg tttttattca tgtaatgtac agtatatgta   4260
4261   taattttaaa atgtttcaaa caccagaagt caattctggg cataaaaagc aacaaataaa   4320
4321   tttgtttgaa ctgtgttgga tagccattga attgatgagg gtgtttacaa atcaggttta   4380
4381   gggagaagta ggaaacaatg gaatttagac agctagaaat tatatcaagt acttgccact   4440
4441   agaacaacat agctagaacc cttttaattt atgccactgg attctgtctg tcatatctgc   4500
4501   agagctcacc atcactatac ttgggtcttg aaataattgc cactgctgtg gaaaatttct   4560
4561   caactgttcc tacatctttc catcatttga gcatatcatt tatgtgcctc tgtcactgat   4620
4621   gaaatttctg atgaaaggat atagaaagaa agtatttggt tcctgtatta gtccattttc   4680
4681   acactgctat aaagaaacac tctcaagact gggtaattta tagaagagag agatttaatt   4740
4741   gactcacagt tccgcaaagc taaggaggcc tcaggaaact tacaatattg gtggaaggag   4800
4801   aaacaaacat gccctttttc acaagtctac aggagagaga attgcagaac aaaggggaaa   4860
4861   gagcccctta taaaatcatc agatctcatg acaactcatt atcatgagaa gagcatgggg   4920
4921   gactagtccc caggatctag tcaccttcta tgaggtccct cccccaaaat ggggatagca   4980
4981   attcggatta gaattcaaga tgagatttgg gtgaggacac agagccagac catattattc   5040
5041   cactcctgac cccttgcaaa tcttgtcttt ttcacatttc aaagcacgat tgtaccttcc   5100
5101   ctacagtccc tgaaaaatct taattcttcc cagaattaac tcaaatgtcc aagtccaaag   5160
5161   tctcatctga gacaaggcaa gtcactccca cctaggagcc tataaaatca aaagcaagtt   5220
5221   agttctttca tagatacaat ggggatagag tcattggata aatgctccct gaaatgggaa   5280
5281   tagttttgaa taagaatcaa tctttgaatt cttctccaat gggagaaatt ggccaaaaca   5340
5341   aaggggctac aggccccatg caggtccaaa atctagcggg acagtcatta aatcttaaag   5400
5401   ctccaaaata atttcctttt actccatgtc tcacatgcag ggcacacaga tgcaaaggtt   5460
5461   gggctcccat ggcctagggt agctccactc ctgtggcttt ttaggataca agcccctgct   5520
5521   ctggctgctt tcacagctgg cattgagtgt ctttagcttt tttgatgcac agtgcaagct   5580
5581   gttggtggat ctacaattct ggtttctgga agacggtggc tgtcatctca cagcttcact   5640
5641   aggcagtgcc ccagtgggaa ctctatgtcg ggggtccgac ctcacatttc ccttctgcac   5700
5701   tgctctaaca gagtttctcc atgagggctc cacccctgca ataaacttct gctagccatc   5760
5761   caggtgttcc tatacatcct ctgaaatcta ggtggagttt cccaaacctc aattcttcac   5820
5821   ttctgtgcac ccgcaagccc aacaccatgt agaagccacc tggtgcttcc aagcacttgg   5880
5881   tggaaggctc ggtgcttgca ccctctgaag caacaagctg agctgtaccg tggtctcttt   5940
5941   tacccatggc tgagacgcag ggtaccaagt ctcaagactg cacaaagcag caaggcactg   6000
6001   ggcctggccc aggaaaccat ttttttcccg cctaggactc tgggccttag atgggagggg   6060
6061   atgccatgaa ggtctctgac atgccctgga gacattttct ccattgtctt ggtgaattac   6120
6121   atttggcttc ttgttactta tgcaaatttc tcaagctggc ttcaatttct ttccataaaa   6180
6181   ttagtttttc ttttctatca cacgatcagg ctgaaaattt tccaaacttt tatgctgtgc   6240
6241   ttccctttta aacataagtt ccaatgccag accttctctc tcaagttcaa agttccacag   6300
6301   atctctagta cacggacaaa atggcaccag tctctttgct gaaacatagc aagagtgacc   6360
6361   ttttctccag ttcctaaaaa attcctcatg tctatctgag actgcctcag cctggacttc   6420
6421   gttgtccaca tcattatcca ttatcagtgt ttgggtcaaa accgttcaac aagtgtctag   6480
6481   gaagttccaa attttcccac atcttcctat tttcttctga gccctccaaa ctgttcctac   6540
6541   ttcttcctgt tatctagttc caaagtcact tccacatttt tgggtatctt tataacagca   6600
6601   ccccactcta ctggtaaaat gtattgtatt attttatttt catgctgcta taaagaaata   6660
6661   cccaagcctg ggaaatttat aaagcaaaga ggtttaattg acttacagtt ccacatggct   6720
6721   ggggaggcct caggaaactt acagtcatgg caaaatggga agcaaacatg ttctttttca   6780
6781   caaggcatca ggagagagaa gtgcagagtg aagggagaag agccccttat aaaaccgtca   6840
6841   gatcttgtga taacttactc actatcaaga gaacagcatg ggggagcagc ccccatgatc   6900
6901   caatcacctc ccatgaggtc cctttcccaa aatggggatt acaattcaga ttacaaatca   6960
6961   agatgagaga taggtgggga cacagagcca gaccatattg gtgcctaagt gactagtggt   7020
7021   gaaagtcagg gctcggttta tcagaattca catattggaa tgttccatga aagcagaagg   7080
7081   gtctttgaac actgctcagt cataaaatgg aaaatgtcta ccacatattt ctattgtatt   7140
7141   ggtctcaatc actggtttgt tttcttatta tttgcatttc aattttttct aacttatgca   7200
7201   gagatggatt tcttgcagta atgcagaaaa attttatatt tgaagttatg tcctcttatt   7260
7261   atatagtaaa taaaattatc tccataagcg ctgtagtgat gtttacattt gttcttttat   7320
7321   tccatagcac agtatatatc tattttcata attgtcataa ttgagattcg caaacatata   7380
7381   aagcatatgt agatcaaaat gcatttatat atttttggaa tgactcacaa tcagtattgt   7440
7441   aaagaaaaca ctcattttac atatctgtaa tgcattgcaa aagccacttt cttcaccttg   7500
7501   tactcataaa ttaagctttg ttaaacaact tagcatgaag ggcaaagatg ttaattttat   7560
7561   ttgaaaatca caccaaatgg tgtgaaagta ttaaaataac aacaccttct atgtcttcaa   7620
7621   caacttggct tctaagaaga aaagctagat aaagtttcct tttttttttt ttgaaattca   7680
7681   tgatttgaaa attaagaatc tcttgggaaa taaaaagttt aatataaatt tattaaaata   7740
7741   atttattaca aatgctggaa agaatattaa atacagttat tccagtcaca aattttaata   7800
7801   aatgagggca gtgagactga aaaacatgag atggttcaca taaattaata tagtaagtaa   7860
7861   actatcaaaa aataaaacct gtgatttctg actctctttc caatgctctt gccattttga   7920
7921   agctagaata gtattgctct ctcttatatt ttaggagagt tttgaagttg ttttgattta   7980
7981   aatcagaggg aaggatacct ttgctttcag aaaatatttg aaaacataaa ttttatattt   8040
8041   gtcaaatgat aaaagtgaaa ttccaattac tctaatccta cacaattgtt gcacaatggt   8100
8101   gaagtaagca ctattactaa ccctcattta aggagcgaaa tactcagaga aaaatgccgt   8160
8161   gctcttgaat ctaatgtgac ttttttcctt cgtgaccaaa tctgtgtagc atctttcctc   8220
8221   aactgtgtaa gagaatcatg ctgtaaccaa ttatttgtat tcagtattat aaattaatta   8280
8281   tactgtcatg tcaatttgtt atttattcag atctacattt cagtttgtgc tgatttgcag   8340
8341   ggatgaattg cattcaatga gaaagtgatt tatttagtac tttttattaa atgaaatagc   8400
8401   catattcgtg aatcaatgta atcttcctaa acatatattc aagcacacat atataatact   8460
8461   acagcaaaac ttgatgcaaa atttatattc tttaaataag cttataattt cagtcattct   8520
8521   ttttatttta ttgtattttt tgagacagag tttcattctt gttgcccagg ctggagtaca   8580
8581   atggcatgat ctctgctcac tgcaacaccc atctcctggg ttcaagcgat tctcctgcct   8640
8641   cagtctctcg agtagctggg attacaggcg tgcaccacca tgcccaccta gttttgtatt   8700
8701   tttagtagtg atgggatttc accatgttgg acaggctggc ctcaaactcc tgacctcaag   8760
8761   tgatctgcct gcctcagcct tccaaaatgc ttggattaca gtcgtgagct actgcaccca   8820
8821   gcccaaattt cagtcattct tttctctccc atatcctgtc attagttttt cagaaatgtt   8880
8881   tttcgtgttt tactttgttg cccaatcata gtataaccta cactcatgtc ttcaacgtgt   8940
8941   tgtttttttt tttttctttt tttttttttg agacggagtc ccactctgtc tcccaggctg   9000
9001   gagtgcagtg gtgcgatctc agatctaggc ttactgcaag ctccacctcc cgggttcacg   9060
9061   ccattttcct gccttagcct cctgagtagc tgggactaca ggtgaccgcc accaagcccg   9120
9121   gctcattttt ttttttattt ttttattttt actagagacg ggtttcactg tactagccag   9180
9181   aatggtcttg atctccttgc cttgtgatct gcccacctcg acctcccaaa gtgccgggat   9240
9241   tacaggcgtg agccacccca cccggccttc aacttctttt aattttaaaa atcaaaacat   9300
9301   ttttcctctg tttatttacc gctatttttt tctttcttta atcctgtctt tagataattg   9360
9361   ctagaattat gtgtactaga aatcaagcct agtaatgtaa ttcccaaact tgaaaatctg   9420
9421   ccttgtctgt gtgtgaagtt catacccggg gtagatatgc aggacctatc aaaatttaca   9480
9481   caatctataa ttcagccaat tgacattgtc actcacaccc aactttacca atctgttccc   9540
9541   caaacctgga gtaattttaa gttgcattct ttttgttttc agccaccttt ttctttgatc   9600
9601   ttttattttc ttccacttta cttactgagc actttaagta cctatttgat tgctgttatg   9660
9661   gtctgtgaca atttttcagc ccttgggata ttttgtcaaa atttgatgag tcttatacag   9720
9721   taggtaattc atgtgtagta tatataacaa atttgtatta tgtctaacaa aaacaagaat   9780
9781   tatacatata tttgtcattg agaattaatg gtacagacag gaaggttcat gtaaaaatgc   9840
9841   atgtagacat ataggtgtat aggtttgtgg atgtgtccta gagattttgc atatgttctt   9900
9901   tgcctatcaa tatcacattg caaaatagta tcatttgtat tcagagcaaa tagttaaaaa   9960
9961   aaccgtgttt tgtaacacat ataattttct ctttccatta GGTTGAAAAT GGTTGCTTGT  10020
10021  GTTCAACTAC TGTGAAGAGT TGGAATCAGA CAACTACGGC TTTGATTTTC CAAGTGGTTC  10080
10081  AGAATGTAAA TATGATCTGA CCTTTCCCTG ATGGACAGTT AAATCATGGA CACGCTAAAC  10140
10141  AATTTACTTT GGACTGTCCT TCCTAAAGAT GCTCTGGCTT CTCTCTTGAA TGCTCACTAA  10200
10201  GCTTTCGTAG CTGACAAGGA AAGGAAGGAA AACTGTGAAC TGGAAAGTTA TCTTACAATG  10260
10261  AAAATTACTA GCACATCTTG CATCTGTCCA GTCCTAGTGT GTCTCTGTTT TGTGCAGAGG  10320
10321  TGTTATGGAA CTGCTCACCA CAGCTCCATC AAGGTGATGA GAAACCAAAC CAAACACATT  10380
10381  GAAGGTGAAA CCGAAGTCCA TCATCGTCCC AAAAGGGGAT GGGTATGGAA TCAGTTCTTT  10440
10441  GTTTTAGAAG AACATATGGG ACCAGATCCT CAGTATGTTG GAAAggtaag attttgttta  10500
10501  ttttgctgtt ttttctatcc tgagaaattg tggggtaaga tgagctcatg ttggagaaat  10560
10561  atttgaagag atagacaaat gaagcaaatt atgttgtaga gtgaattacg ctatagaaac  10620
10621  tactacttat actagagagc tcaaaataat tattgtaaaa agaaaacatt attcatcata  10680
10681  ttatacctct ctaaacattg gcccatatgt acaagactgc atattcataa caagcatatt  10740
10741  actttttctg ttctctcttg taagttggaa acacttaatg gaacacacaa ttaagtaatt  10800
10801  ttttctttat taccttgaag gtatattgga attcacatgt cacttattcg cacactgaca  10860
10861  tttactgcta ttttcacata ttgctcctgc acatgtggct aaaaagaagg cactctatca  10920
10921  tgaaaacatc acacatattt tctaatatca taattaaata ttagaaaata tctaatattc  10980
10981  tctattaatt tttagagatg tacttttagc ctttaaaatc atatgaatat ttttcaaaac  11040
11041  ccaaagttaa ttttcataaa aacattgaaa tcttttaata tagattaagt atgcactgga  11100
11101  tatacaggct ttgaaaaaaa atcacaatag aatgaagtta acaaaatgat cagttatttc  11160
11161  aggtcaagtt ccctttctct caaaaatgca gacacgaaaa cttaatggct gatcaaactg  11220
11221  ttcaggaaat tttgtggtca gtaacatggg agagtttaag catgtgtcat ctaggctcta  11280
11281  ggattgagaa cgaagtggga attggagagg ccttcttctg attaattact ggtttttgga  11340
11341  agtagccaca cttcagtttg ttcaaaacct atgggagaaa cagcaagcac agcagtagaa  11400
11401  tatccgtgac tgcaggctca gtggcttcta tcccccgatt gatgatttat tctcacttta  11460
11461  gcactgttag tactaaaaaa aatagtattc catctaagcc gtggcgcttc cctaatgtgt  11520
11521  aggcagtaca ggatcacaag ccatctgttc caccccttgt ccaacaggga ctgggttaca  11580
11581  gctgcatttt ctatacaagg caggagctgt ggagtcagaa tatagaacat aaaaaaagat  11640
11641  ctaaaacaat tgtatcatat tctcatatgc atattaaaat gagacagaag aactatcttc  11700
11701  attgtatgct tttttcccta ccaagtattt cataaaataa atttttaaaa atgtaataac  11760
11761  atcaaagcat aatatattag attagtagaa atttacctgg gttatgaact tcaaaatcct  11820
11821  ttttttttta aaaaaattat acctttaagt tctgggatac atgtgcagaa tatgcaggtt  11880
11881  tgttgcatag gtatacacgt gccatggtgg tttgctgcac ccatcaaccc gtcatctaca  11940
11941  ttagatattt ctcctaatgc tattcctccc ctagccccca accccagaca ggccctggtg  12000
12001  tgtgtttttt cccactctgt gtccatgtgt tctcattgtt caacccccac ttatgagtga  12060
12061  gaacatgtgg tgtttggttt tctgtttctg tgttagtttg ctgcgaatga tggtttccag  12120
12121  cttcatccat gtccttgcaa aggacatgaa ctcatccttt tttatggctg catagtattc  12180
12181  cctggtataa atgtgtcaca ttttatttat ccagtttatc attgatgggc atttgggatg  12240
12241  gttccaagtc tttgctattg tgaacagtgc tacaataaac ataggtgtgc aagtgtcttt  12300
12301  atagtagaat gatttataat cctttgggta tatacccagt aatgggattg ctgggtcaaa  12360
12361  tggtatttct gatcctttag gaatcacctt acaccttata caaaaattaa ctcaagatgg  12420
12421  attaaagact taaatctaag acctataacc ataaaaaccc tggaagaaaa gctatgcaat  12480
12481  aatattcagg atgtaggcgt gggcaaagac ttcatgacta aaacacaaaa agcaatggca  12540
12541  ataaaagcca aaattgacaa atgaaatcta attaaagtaa agagcctctg cacagcaaaa  12600
12601  gaagctatca tcagagtgaa caggcaacct aaagaatggg agaaaatgtt tgccatctat  12660
12661  ccatctggca aagggttaat atccagaatc tacaaagaac ttaaacaaat ttgccagaaa  12720
12721  aaaacaaaca cccccttcaa aaagtaggca aaggatatga acagacactt ctcaaaagaa  12780
12781  gaaatttatg cagccaacaa acatatgaag aaaagtacat catcactgga cattagagaa  12840
12841  atgcaaataa aaaacacagt gaaataccat ctaatgccag gtagaatggc ggtcattaaa  12900
12901  aagtcaggaa acaacagatg ctggagagga tgtggagaaa taggaacact tttccactgt  12960
12961  tggtgggagt gtaaattagt tcaatcaaaa tcctttttct gtatcctttc catccttgaa  13020
13021  attagcacaa gaaaagaatc attaaaattg ccctttttgg aataaaccaa gaggaaaact  13080
13081  attttattat taaaaatatt ttatgatgca tatttcttaa aattttaatc taactaagaa  13140
13141  acagaaacaa aattttctgg aaaagggagg gaaattcaga caacttgttt ttcaggctcg  13200
13201  cctagttttg gtaaaagatg aagcctcaat aggaagatca gttctaaaca atctttctgg  13260
13261  aattgaatga acatatggtg ccaatgaaca tatggttgag agctcctcac atatcaggag  13320
13321  gcgatggagg tttgtgatgc tgttcaggtt tgtggcggtt ctgtgaaact gttgtctatt  13380
13381  ctgttgtctg tagtatggat ggacaaatgc acaggtataa aaggtcaaac atgaaagtgt  13440
13441  gtcctcttat tcctcatctg acccagggac acctcgctca tagtctttct actttattct  13500
13501  aatttgcctt tatgggcaat tctaacttaa ttgtacagat tttttttctc ccacacaccc  13560
13561  cctgtaacat aaatgcttaa ctaaaaatta aaaactaaaa actgcaaagc tcagcaatta  13620
13621  ctatatgctt aaaataattc ccttctgtgc cattatttta acttgcttag aaaattaatt  13680
13681  taacctcaca tttataaata cattcatagt gaaccaatta ttttcatagt actctttttt  13740
13741  ttctttattt cttctaaaaa aatacagaga aacaaacaaa caaaaaaaag ggatacatgt  13800
13801  gcaaaacgtg cagggttgtg ccatggtggt ttgctgcacc tattgacctg tcttctaagt  13860
13861  tccctcccca ccccccaaca ggccctggtg tgtgtttttt ccctctctgt gtccatgtgt  13920
13921  tctcaatgtt caactcccac ttatgagtga gaacgtggta tttggttttc tgttcctgtg  13980
13981  ttagtttgct gaggatgatg gctttcagct tcatccatgt ccctgcaaag gacatgatct  14040
14041  cattcctttt tatggctgca tactactcca tggtgtatat gtaccacatt ttcttaattt  14100
14101  agtctattat tgataggcat ttgggttggt tccatgtctt tgctattgta aatagtgctg  14160
14161  caattaacat acatgtgcat gtgtctttat actagaatga tttatagtcc tttgggtata  14220
14221  tatccagtaa tgagattgct gggtcaactg gtatttctaa ttctagatcc ttgaggaatt  14280
14281  cccacactgt tttccacaat ggttgaacca atttacattc ccatcgacag tgtaaatgtg  14340
14341  ttcctatttc tctggggcct tgccagcatc tactgcaatc aaattagaac tcagaattta  14400
14401  aaaactcact caaaatcatg caatttcaat ttcatgcaac ctgctcctga atgactcctg  14460
14461  ggtaaataat gaaattaagg cagaaatcaa gaagttattt gaaaccaatg agaaccatga  14520
14521  gacaacacac cagaatctct gggacacagc taaagcagtg ttaagaggga aatttatagc  14580
14581  actaaattca catatcagaa agctagaaag gtctcaaatc gacaccttaa catcacaatt  14640
14641  taaagaacta aagaggcaag aacaaactaa tccagaagct agcagaagac aagaaataac  14700
14701  taagatcaga gaagaactga aggagatagg ggcatgaaaa ccctccaaaa aatcagtgaa  14760
14761  tccaggagct gttttttttg aaaaaaatta acaaaataaa tggactgtta gctagactaa  14820
14821  taaagaagag agagaagaat caaatagata taataaaaaa tgataaagga gatatcacca  14880
14881  ctgtccccac agaaatacaa actaccatca gagaatacta taaacacctc catgcaagta  14940
14941  aactagaaaa tctaaaagaa atggataaat tcctggatgt atacacccta ctacgactaa  15000
15001  gccaggaata agttaagtcc ctgaatagac caaaaacaag ttctgaaatt gagtcagtaa  15060
15061  ctaatagcct accaataaaa aaaaaaaaaa atcccaggac cagatagatt cacagctgaa  15120
15121  ttctaccaga aatataaaaa ggggctggta ccattccttc tgaaactatt ccaaacaatt  15180
15181  gaaaagaagg gactcctccc taactcattt tatgaagccg gcatcatcct gataccaaaa  15240
15241  ccaggaagag acacaacaac aaaaaaatct tcaggccgat atccctgatg aacatcaatg  15300
15301  agaaaatcct cagtaaaata ctgagaaaca atccagcagc acatcaaaaa acttactcac  15360
15361  ccaaatcaag ttagcttcat ccctgggatt caaggctggt tcaacatatg caaatcaata  15420
15421  aatgtaatcc atcacataaa cagaaccaaa gagaaacacc acatgattat ctcaatagat  15480
15481  ggagaaaagg cctttgataa aatttaacat ccgttcatgt taaaaactct caataaacta  15540
15541  ggtattgatg gaacatatat caaaataata agagctattc atgacaaacc cacatccaat  15600
15601  atcatattga atgagcaaaa gctggaagta tttcctttga aaactaatac aagacaacga  15660
15661  tgccctctct caccactcct attcaaaata gtattggaag ttctggccag ggcaatcagg  15720
15721  caagagaaag aaataaaagg tattcagata ggaagagtgg aactgaagtt gtctctgttt  15780
15781  gcagatgaca tgattttaca tttagaaaac cccatcatct aagcccaaaa tttccttaag  15840
15841  ctggtaagca acttcagcaa actctcagga tacaaaatcg atatgcaaac atcacaagca  15900
15901  ttcctttaca ccaacaatag gcaaggagag agccatgaat gaactcccat tcatgattgc  15960
15961  tccaaaggga ataaaatacc taggtataca gctaacaagg gatgtgaagg acctctttaa  16020
16021  ggagaactaa aaaccactgc tcaagaaaat aagagaggac acaaacaaat gaaaaaacat  16080
16081  tccatcctca tggataggaa gaatcaatat catgaaaatc gccatattgc ccaaagtaat  16140
16141  ttgtagattc aatgctattc ccatcaaact accattgaca ttcttcacaa aattagaaaa  16200
16201  aaactatttt aaattgcata tgaaatcaaa gaagacccca tatagccaag agaatcctaa  16260
16261  gcaaaaagaa caaagctaga ggcatcacat tacctgactt caaagtatac tacaaaccta  16320
16321  tagtaaccaa aacagcaggg tgctggtacc aaaacatata gagcaacgga gcagaacaga  16380
16381  gacctcagaa ataacaccac acatctgcaa ccatctgatc ttcgacaaat ctgacaaaaa  16440
16441  caagcaatag ggaaaatatc tcctatacag taaatgatgc tgggaaaact ggccagacat  16500
16501  atgcaggaaa ctgaaaccgg accccttcct tacaccttat acgaacatta actcaagatg  16560
16561  gactaaagag ttaaatataa aaccttaaac cataaaaatc ttagaagaaa acctaagcaa  16620
16621  taccatatag gacataggcg tgtgctaaga cttcatgaca aaaacgccaa aagaaatttc  16680
16681  atagcagtct tgtataaaaa gtagaattat tgtgatcact gtaaacgtga gaagggataa  16740
16741  ctccaaaaag ctgagaagta tcttttctat tcctccctgt cacagaaatg ccagcaaaca  16800
16801  ttttgtcaac agacctaaaa taatgctcat aaaatgcagt tctggtatta aaagaatgtt  16860
16861  tttttaatag atgaattagg taagattatt ccaaattatc tttgaactcg attgaaattt  16920
16921  ttgtatctat agttatattt tacgttataa aataatatta agtagacttg aaaaaatttc  16980
16981  tacctttatt ttagattcaa agggcacatg tgcatttttg ttacatgtat atattgtgcg  17040
17041  atgctgaggt ttggggtgtg atcaaaccca ttacccaggt agtaagcaca gtaatcaata  17100
17101  ggtagttttt caacccttcc tcccctttct acttcacccc cgcttgtagt cccctgtcta  17160
17161  atgttcatat ctttatatcc atgaatacct tgtgttcagc tcccacttac aagtgagaat  17220
17221  acatatttga atttctgttt ctgtgttagc tcacttggga taatggcttc cagttgtatc  17280
17281  cacattgctg caaaggacat gattttgttc ttttttatgg ctgtgtagta tttcattatg  17340
17341  catatgtgtc acattttctt tatttaatcc accattgagg gacacctaag ttattgaatc  17400
17401  catgtctttg ctactgtgaa tagtgctgca atgaacatat gggtgtattt gtctttttgt  17460
17461  tagaacaatt tattttgggg gagggggtat atatccatta gtgggttgga tggtttgaac  17520
17521  agtagttcta tttctagttc tttgagaaat ctctaacctg ctttccacag tggatgaact  17580
17581  aattaacatt cccaccaaga gtgtatgtgt tcccttttct ccacagtcct gctagcatct  17640
17641  attatttttt aactttttaa tgatagccat tctgactggt gtgagatggt gtcttattgt  17700
17701  ggttttgatt tgcatttctc tgataattag tggtgataaa tatttttaac atgcttgttg  17760
17761  gctacttgta tgtcttcttt tgagaagtgt ctgtttatgt cccattttta atagggttgt  17820
17821  tttttgcttt ttctcttatg ttccttacag attctagata ttataccttt gtaggatgca  17880
17881  gtttgcaaaa attttctccc attctatagt ttgtctcttt actctgttga tagtttcttt  17940
17941  tgttgtgcag aagctcttta gtatgactag atgttacttg tcactttttg ttttgttttg  18000
18001  tgattgcttt tcagtactta gccataaatt atttgccaag gcttatgtca agaaagacat  18060
18061  gtagttttat tttttatttt aggtttgtta tataggtaaa ttgtgtgtca catgggttta  18120
18121  ttgtacagat tatttcatta cccaggtaat aagcatagta cctgataggt actttttcaa  18180
18181  tcctcatcct cctttcaccc ttcactctca caaagactcc agtatctgtt gtccccttct  18240
18241  ttgtgtttat atgtactcaa agttcagcta ccacttataa atgagaacat gaagtatgtg  18300
18301  gttttctctt cctgcgttag tttgtgtcag gttatggcct ccacctctat ccatgttcct  18360
18361  gaaaaggatg tgatctcata cattttcaag gctgtgtagt attccatggt ttgtatgtgc  18420
18421  cgcatggtca ttatccagga tactcttaat gggcatttag attgatttca taactttgct  18480
18481  attgttaatg gtgcagtgac aaacatatgc gtatatgtgt ggttatagta ggatgattta  18540
18541  tattcctttg ggcatatacc caatacctgg attgctgggt gaaatggtac ctctccttta  18600
18601  agtttttaga aaaattgcca cactgatttc caccatgact aaacttattt atattcccat  18660
18661  cagcagtgta taagttctcc cttttcttca tgaccttgtc atcatttttt atttcttgac  18720
18721  tttagtaata gctattctga ctgtagtaag atggtatcaa attgtggttt taatttgcat  18780
18781  ttatctaacg attagtgatg ttgtgtgttt tttcatatgc ttgttggctg ggtatatgtc  18840
18841  ttcttttgaa aatgtctgtg tcttttgccc actttttaat ggagttcttt gatgcttttt  18900
18901  ctttctaatt tgtttaattt tcatatagat tctggatatt agaccgttgt gtgatgcata  18960
18961  gtttctaaat attttctccc attgcataag ttgtctgtta actctgttga tagtttcttc  19020
19021  tgctgtgctg aagcacttta gtttaactag gtcccatttg tcattttttg tttagttgca  19080
19081  attgcttttg gcagcttcat cataaaatct ttgctgggac ctatgtccag aatgatattt  19140
19141  cttaggtcat cttccagggt ttttatagct ttagatttta tatttaaatc cttaattcat  19200
19201  tttaagttca ttgttgtaaa tgatgtaagg aaggagtcta gcttcaacct tcttcatatg  19260
19261  gctataccgt tatcctagca ttatttattg aatagcgagc cttttcccca ttgcttgttt  19320
19321  tttgtcgact ttgtcaaagg tcagatgttg gtaggtatgt ggctttattt ctggcctctc  19380
19381  tattctgttc ccttgatctt ttggtccatt tttttgtact tgtaccatgt tgttttggtt  19440
19441  actatagcct tgtaatatag tttgaagttg agtgacatga tgcctgcatc aagctattca  19500
19501  agctcttttt tggtttcata tgaattttca gatagttttt gcaaattctg tgaagaatga  19560
19561  aattgacagt ttgatagcaa tagcattgaa tctgtaaact gctttgggca gtatggccgt  19620
19621  tttaacaata ttaggtattc ctatccatga gcatggaaca tttttccatt tgtttatgtc  19680
19681  atctctgatt tctttgaata ttgttttgaa attctcatcg tcaatacctt tcacctccct  19740
19741  gattaggtat attcctataa aatttattat ttttgtgact attgtgaatg aaattgcatt  19800
19801  attgttttgg ctcttagctt ggatgttgtt cttgtatata agtgctactg atttttgtac  19860
19861  aatgattttt tatcctgaga ttttgcttaa gttgtttatc agacttagga gcttttagac  19920
19921  aaagactata gggttttcta ggtataggat tatatcattt gcaaacagaa aaagtttgac  19980
19981  ttcctctctt tctatttgga tggtttttat ttctttctct tgcctgaatg ctgtagccag  20040
20041  gacttccagt actatattga acagcagtgg tgtgagtggt catgtttgtt ttggtctgtt  20100
20101  tctgaagggg aatacttcca gcttttgctc attcagtatg ttgatcacta tggatttttc  20160
20161  atagatggct cctgttattt acttattaat taattaattt atttttgaga gggagtctta  20220
20221  ctgtgtcacc taggctagag tgcaatggca tgatcttggc tcactgcaaa ttccgtctcc  20280
20281  tgggttcaag cgattcttct gtctcagcct gctgagtagc tgggattaca ggcacatgcc  20340
20341  accacgccca gctaattttt gtatttttag tagagacagg gtttcaccat gttggccagg  20400
20401  gctggtctcg aactcctgac cttaagtgat cctcccgcct tggcctccca aagtactggg  20460
20461  gttacaggca tgagccacag cgcccagccg gctcctgtta ttttgaagta agttccttca  20520
20521  gtgcctcgtt tgttgaggtt tctttaacat gaagcgatgt tgtattttac cagaaacctt  20580
20581  ttctgcatct atcgagatga ttatttggtt ttgtatttac ttctgttgct gtgatgaatc  20640
20641  acgcttattg atttgcaatg ttgaaccaat tatgcatccc aggcataaag cctacttgat  20700
20701  catggtggag tagctttttg atgtgctgct ggatttggtt tgctagtatt ttttgaatgt  20760
20761  aaaaagtttc tgagtataaa tttatcaaga atattggcct gcagtgttgt tgttgttgtt  20820
20821  gctgttgttt ttgttgtgta tctgacagat ttttgtatca ggatgatgct ggccttgtag  20880
20881  actgagttag ggagaagtcc atccttctca attttttgaa atagtttcta taggaatggt  20940
20941  accaactctt ccttatacat cttttcagtt ctgagtctgt gtggtcatgg agtttttctg  21000
21001  gttggtaaga ctcttattac tgattcaatt tcagattcca ttattattgt attcagggat  21060
21061  tcaatttctt cctggttcaa atttaagagg ttgtatattt ccaggaattt attcatttct  21120
21121  tttaggttgt ctagtttgtg tgcatagagg tgtttgtagt agttactgag ggttttttgt  21180
21181  atttctgtgg ggtcattggt aatgtaccct ttgtaatttc taattgtgtt tatatggatc  21240
21241  ttttctcttt tttactttat tagtctagct acaagtctat caatctaatt tattctttca  21300
21301  aagaaccaac ttctggatat gctgatgttt tgtatggcgt gtcacatatc aatttccttc  21360
21361  agtttagctt ctgtttttgg ttatttctta tcttctgcaa actttgtggt tggtttgctc  21420
21421  ttatttcggt gtcagagtct tgatttgata tctttctaac gttttgaagt gggcacttag  21480
21481  tactgtaaac ttctctctta atactgcttt agatgtatcc cagatattct agtatggtgt  21540
21541  atcttttttc tcatgaatat caaacaattt cttgattctg acttaatttc attgtttact  21600
21601  taaaagtaat tcaggagtag cctgtttact ttccacatct ttgtatgatt ttgagcaatt  21660
21661  ttcttagtat tcatttctat ttttattgtg caatggtcca agagtatgtt tggtatgatt  21720
21721  tcagcattct tgaatttgct tagggttgtt ttatttttta ttgtgtgggt gattttacag  21780
21781  tttatgtcat ttgtagatga gaagaattta caatctgttt ttcagagggg tggagagttc  21840
21841  tgtagatatt tgttaaactc atttggtcaa atgtcaagtt tgggtcccaa atattttaag  21900
21901  tttttttttt ttttttgcct tgataacttg tccgatattg tcagtgtggt gttgaagtct  21960
21961  cctactatta ctgtggtgtt atccaattct ctttgtaaat ttctaagaac ttgctttatg  22020
22021  aacttgggac atcctgtttg gtgtatttat atttaagata gttaagtctg cttgttgaac  22080
22081  tgaacccttt cccatcatgt aacacttttt ctttttgcct tttttgttca ttggtttaaa  22140
22141  gtctgttttg tctgaaatta caataacaac cctcactttt tttctgtttg ccattttctt  22200
22201  ggtagatttt tctccatccc cttactttga gcctgtgggt atcattgcat gtaagaaggg  22260
22261  tcacttcttg actgcgtgga gttgagtctt gtttcttcat ctcacttacc actctgtgcc  22320
22321  tttaactggg acattcagcc catttacatt cgaggttaat attgatatgt gcaggtttca  22380
22381  tcctgtcatt ttgttgttag ctggttatta tgcagatttg attgtgtagt tgctttatag  22440
22441  tgtcaatgat ctatgcactt agtgtgtttt tgttctggct ggtaatggta tttctcttcc  22500
22501  atctatggca ctcccataag gacctcctgt taggcaggtc tggtggtaac aaattctctt  22560
22561  agcatttgct tgtctgaaaa gaaccttatt tctcttttgc ttatgaatct tagattggct  22620
22621  ggatatgaaa ttcttggttg taacttcttt tcttttcttt aagaatgcta aatatagtcc  22680
22681  cctagtcact tctggcctgt aggatttctg ctgaaatgtt cactgttagc ctgatgagtt  22740
22741  tccctttgta ggtgacttgc ctcttctttc tagttgcctt taacattttt tctttcattt  22800
22801  caaacttgga gaatctgatg actgtgtctt agggaatggt catctttata gtacctcaca  22860
22861  gggattctct gcctttcttg gatttgagtg ttggcctcct tagcaagttt ggggaagttt  22920
22921  ttgtggataa tgtcttcaaa tctgttttcc aagttgcttg atttctcttc ctctctttca  22980
22981  gcgagccact gagtcataga tttggtctct ttacataatc tcatatttct tggaggtttt  23040
23041  gttcattttt cttatattgc tttttcttta tttttcatgc ctgttacttc agagaaccag  23100
23101  tctttgagtc tgagattatt tcctcagctt ggtcaatttt gctgttaata cttgggattg  23160
23161  tattatgaga ttcttggagt ttttcagctc tgttagttcc atttggttct ttcttaaaat  23220
23221  ggccatttca tcttttatct ccagtatcat tttattatat tccttagatt tcttggattg  23280
23281  ggtttcaact ttctcctgaa cattgatgat cttcattcct atccatgttc taaattgcat  23340
23341  ttctgacatt tcagctattt catcctggtt aagaactctt gccggaagca accatggtca  23400
23401  tttgaagcaa gaagacactc tggctttttg agttgctaga gttcttgtac tagttttttt  23460
23461  ctcatctgtg ttggctatta ttctttcaat ctttgaagtt gctgtccttt gcataagttt  23520
23521  tgtttgcttt tatcttcttt gatgcccttg agagtttgat tattgtataa ggtggattct  23580
23581  attgacaagc tttgaatcta gtttgcccct ggatcttgaa tgtactcctt tcaattactg  23640
23641  tctctgtgtc catgtttctt ttgttaggtg ttctggtcta tgcagctccc tcagacaggg  23700
23701  gcaacagttg gcagacaggc tgtatccttg cggtgtcagc cctaatctgc tgtccagtgc  23760
23761  ttcccagggg aacatggggt tgcacctgcc tgcagagttc aggcagaagt gggactactg  23820
23821  ggctggaagc tctagtgggt gtagcccatc tagctttgag aggcaggagt gggtagaatt  23880
23881  acccctcctg ctgtctgcgt gtttttgagg ttaactggag gctgtttccc ttggcaaata  23940
23941  taagcagaaa taagaccagt gtgctggaag ctctagctgg cattgcttgc ctgactccaa  24000
24001  gaggcaaggg tgggttgagt cacccaccct gccatctgga tgcttcctgg gacaacagga  24060
24061  gtctgtgccc acttgctgag ttcacacaga agtgggaatg ctggactgga aactctagca  24120
24121  ggcactgtct acctggctac cagtggcagg agcgggtgag gtcacttgcc ctgctatctg  24180
24181  gatgcttcct gggacaacca gaagctgtgc attccagctg agttcacaaa aaagtaaaac  24240
24241  cactaggtca aaaggtctag caggtgctgc ccacctggtt accagtgcca gggatgggtg  24300
24301  tgattatctg ccttgctgtc caggtgcttt ctgggacaat agaaggttgt acccactgta  24360
24361  cccactggtt gaatccatac agatgcaagg acactgggcc agaagctcta gcaagtgttg  24420
24421  cccacacagc taccagttgc agggttggat tgggtcaccc tctctgtcat ctgggtgttt  24480
24481  tccaagacaa cagaaggttg tgtcctttgg ctgagttcac acagaagtgg gactgctggg  24540
24541  cctgaagctg gtgtgaagcc ccatccagct aggaggagtg aagcaatctt actactcaca  24600
24601  ggcaccaaaa ctggggcctc tacgggggat atggtgctgg tgctcatctg ctttgggacc  24660
24661  caaggcttgt aaaagttttg ttgaactcca aagttgccac ttcaaaatgt ccgggtggct  24720
24721  ctctgcctgt ctagaagcat ggtagtgggg aaggcatggg gaacttggga ggattctctc  24780
24781  atttccagtc ttgcacaagt tcctgtggag aacatgaatc ccctaggagc tctcgatcac  24840
24841  tcaccctttc ccatactggg gaggttctcc tgtctccatg gtgagcccag acaggctggt  24900
24901  gtctagctct actcctctct gctctctgtg tcactttgct gccttgatgg gtcccgacgt  24960
24961  ggtttctcag ttgatcagct tgcagggtca gtattcacta gcctgttttg ctccccctct  25020
25021  gtgagaggag cacacatgag cttctaatct gccatcttct atccaattat tggaccacgt  25080
25081  atattattcc actgtgcctt agcatctaca tcaaacgtga attcaacaca ttgcagaaac  25140
25141  ttttgatgtt agctatttct ttacttctgt tagttttggg attcttttat tttttatttt  25200
25201  tttttgtatt tctatttccc ctagttgtga tgttaaggtt attaattaat tttgttattt  25260
25261  actcaaaagt catttaggag caagttgttt aactttcatg taattgtgtg gttttgggag  25320
25321  atcatctagt tttgatttct attttcattc ctctgtgatc tgagagtatg tttaacacac  25380
25381  tgctgatact tttgaattga ttgagacttg ctttatgacc aagcatgtgg ttgatcttag  25440
25441  agtgtgttct gtgtgtagac cagaagaatg tgtattctgt ggttgttggg tgaaatattt  25500
25501  tgtaggtgtc tattacctct aattggctca gtgtcaaatt tatgttcaga atttctttgt  25560
25561  tagttttctg ccttaatgat ctgtctaaag ctgtcagtgg ggtgataagt cctccactat  25620
25621  tttattgtgg ctaagtcttc tcttaggtct agaagtactt gttttataaa tctctatgct  25680
25681  ccaatattga gtgcatgtat atttaggtga gttatgtctt cttgttgaat tgtgttgtgg  25740
25741  gaagttaggg accccgaacg gagggaccag ctgaagtcat ggcagaagaa tgtggattat  25800
25801  gaagatttca tggacatttg ttagtttccc aaattaatac ttttataatt tcttattcct  25860
25861  gtctttactg caatctctga acataaattg tgaagatttc atggacactt atcacttccc  25920
25921  caatcaatac ccttgtgatt ccctatgcct gtctttactt taatctctta atcccatcat  25980
25981  ttttgtaagc tgaggaggat gtatgtcacc tcaggaccct gtgatgattg tgttaactgc  26040
26041  acaaattgtt gtgtagagca tgtgtgtttg aacaatatga aatctgggca ccttgaaaaa  26100
26101  agaacaggtt aacagcaatg ttcagggaac aagacagata accttaaact ctgaccgccg  26160
26161  gtgagccagg cggaacagag ccatatttct cttctttgaa aagcaaatgg gagaaatatc  26220
26221  actgaattct ttttctcagc aaggaacatc cctgagaaag agaatgcgtc cctgagggtg  26280
26281  ggcctctaaa atggccccct tgggtgtggc tgtcttttat ggtcgagctg tagggatgaa  26340
26341  ataagcccca gtctcccata gcactcccag gcttattagg acaagaaaat tcccgcctaa  26400
26401  taaatttttg gtcagaccag ttgcctcctc tcaaatcctg tctcctgata aaatgttatc  26460
26461  aatgacaatg cgtgcccgaa acttcattac caattttaat ttcgccccag tcctgtggtc  26520
26521  ctgtgatctc gccctgcctc catttgcctt gtgatattct attaccttgt gaagcacatg  26580
26581  ctctctgtga cccacaccct attcgtacac tccctcccct ttgaaaatca ctaataaaaa  26640
26641  cttgctggtt ttgcggcttg tggggcatca cggaacctac tgacatgtga tgtctgcccc  26700
26701  ggatgcccag ctttaaaatt tctctctttt ttactctgtc cctttatttc tcaaactggc  26760
26761  tgacacttag ggaaaataga aaagaaccta cgtgaaatat cgggggtgag ttttgcctga  26820
26821  tatctggctg aatttcccca gatagaattg aaccttttat gattatgtaa tgcccctttt  26880
26881  tgtcctttct tattgttgtt ggtttaatct gctttgtctg atttaagaat aacaacgcct  26940
26941  cctcttgttt ccatttacat gacagatttt tctctatccc tttactttga tcctatgggt  27000
27001  gtcattacat gtgagctgga ccttttgaag ccaaaagatg gatggtcttg gttattcatc  27060
27061  caaattgcca ctctgtgtct tttaagtgag agtgtttaga gcacctacat tcaagtttaa  27120
27121  ttttgatatt acattcaagg tgaagttttg atccggttgt gatgttgtta gctgtttata  27180
27181  ttgtagtctc aattgtatag ttacttttaa gggtctgtca ctaagtactt aagtgtgtct  27240
27241  ttgtggaagc aggtatcatt attttgtctt gatatttaga actctcttca ggatttcttg  27300
27301  taaggctggt ctagtggtag gaaattccca tagcagttgc ttgtcgagaa aagatttttt  27360
27361  tcttctttac ttatgaagct taatttgctg ggatatgaaa ttcttgtttg gaattaattt  27420
27421  tctttaagga tgctgaaaat agggccctga tctcttcagg cttgtaaggt ttctgctgag  27480
27481  aagtccactg ttagcctgat ggggttccct ttgtaagtga tttgacactt ttctctagct  27540
27541  tcctttaaga ttttttcttt cactttgacc ttggaaaccc tgatgactat gtgtcttgtg  27600
27601  ggtagtcatc ttgtatagtg tcttacagag attttctaga ttttatttta cgtttgcttg  27660
27661  tctacctctc tagcaagatt gggaaaattt ctgttgacta tatcctcaaa tatgttttcc  27720
27721  aagttgctta ctgtctctcc atctctcagg aattgtgggt ttgttctctt tacataatca  27780
27781  catgtttctc aaagttattg ttcattttaa aaattctttt tccttttttt tttttttgtt  27840
27841  ttttgttttt tggttaactg ggttgatttg aaggaccagt ctctgagctc aaaaattctt  27900
27901  ttctaagctt ggtctagtct attgttgtgg cttcaaactt gttttgaaat tccctgtagt  27960
27961  acctttttca atgccagaag ttcaagtatg tttctttcta aaaatggcta cgtcattgtt  28020
28021  gcactctagg atcattgtac tggcttcttt ggattgggtt tcaactttct cttggatctt  28080
28081  gttgagcttc cttgccatcc aaactctgaa tcctatgtct gtcacttctg tcatctcaat  28140
28141  ctgcttagaa tccattgccg gggagctagt gtagtcttcg taggtaagag agtactccaa  28200
28201  agattaaatt aatggagttt ttgtgccaat gtcttctcat ctgagatgag taacgtttca  28260
28261  ttattttttt gaagtttctg ttattgcgat gaagcttttt ggttttattt ttattttttt  28320
28321  tcctgttgtg tgtttgattg agatgaatgt tatgtattat ggattggttg tgtttctttg  28380
28381  tgcttttaga gtccaaggct ctgtatgggt tccttagttg tagctggctt cctgccttgg  28440
28441  gtttcacagg tgatccaggt agagaaattt atttttattt ggtggtacaa ttcagggtga  28500
28501  gatccagtag atgagaccct caccaactcc attcctgggc cttgggggaa ccccttccaa  28560
28561  atactggtgc taggtcccca tttctttagg ctcaaacagg tccctggcag gctgcactct  28620
28621  ctcacagggg ctacttgagt caaaggttag tccaccaggg gacatgccat tcactgggga  28680
28681  ccttttggtc ctctgagttt ggcagagtca aagtgggttg tggggtatgt ctacaagtgg  28740
28741  tctgttaatg cggtgggcct agggtggagg atccctagac aaggaagtgg tgccattggt  28800
28801  gtgtagctgt tgtggcacct atggcccagg atattttgcc aaacagatgg ctgtgggaac  28860
28861  tgcccagctg tcactcccct gttggtttct ccctctgttg tctactccag gagcaggtct  28920
28921  gaacagctag ttttgtgcca aaccttctgt gcccggattg ctaggtcact ctgggtgttc  28980
28981  tgggctctag ggctgcctta gggagaaatt gcagctggcc aacttgctac actctttctt  29040
29041  gtctggtttt gtggagagag ggatgaccaa ctcccatgcc agcacacaaa cccatacatc  29100
29101  agacattggt ttcaatgttc tgagagtagg ggctcatccc caacttgagc acaagtccca  29160
29161  gatcttacct caatactcct gggtgttttg ctcaaaccct ggagggttgg gactaagccc  29220
29221  aaagctttga aagctttgtc ctctgggacc cctgactcta ctggggaggg gcaaactgct  29280
29281  ctcaggccac tggaaaaaca ctcagctggg gcaatggagg ctgtgctgtg tgcctcctct  29340
29341  tatgggagtg gccaggcagg gacctcggga ggggccagct aaaaaggggt tttgtaaatc  29400
29401  agatgcacca tggtcctgtg ggaaaggcag ccctgttctc ccaacctggc cattcacagg  29460
29461  agccagagcc actcagagca agatggagag ccttggggga tggacactta tggttgtgtt  29520
29521  ttgcagcagc tgcctcccac acaaaacctt ttgggctctg tgcaagcctc tgcctcctct  29580
29581  ctgggaagtt ccccttgcca attcaaatat ctgtggggtt catgggatct cttgtagctg  29640
29641  ggatcccacc tacaatgcga gtgtgctgcc tcacagttcc ttcactcacc ccttccttag  29700
29701  gacctggtca gaactgggag ccattcttga cacttggaga ctccatatag gcttcctagc  29760
29761  tttgtcccta ttcaccctcg gtgtcttcat cacttctcca ttgactttga gtgttttctc  29820
29821  tcaaaagatc tgttcagaat gtgatggttt actcgatatt ttagcttctc ttgttggaag  29880
29881  agacatctcc tggctgtgtc tagttggcca tcttattcta ctttactaaa tttttaataa  29940
29941  gagttcaagc ccaagtattt tgatatgtac tagcttccct tatgtttctt ataataattt  30000
30001  ttaaacattt tctcaatgat tagatttatt atgatataat taattctgtt gacattaatc  30060
30061  aatatatatt attctttact aatatatata catgtggcta aagccatgat tttagagaac  30120
30121  tttgtaataa taaatgataa attgtataca gaggtataaa cacatatatg tatatataca  30180
30181  tgtattactt atataaatat atatgataat ccataagtca catttttttc caacatgtaa  30240
30241  ttgccattag agttcaagta tccaaactag cggagggata tatctcatag atctgattac  30300
30301  ttgttaaaga tcttttaaaa taattgaagg attacgataa gaaaataata gtagcaaatt  30360
30361  tagtaaaaag taactgattt tctcctgaaa caaattatag tcatgtgcca cataatgaca  30420
30421  tttcagtcaa ctatggaaag aatatatgat ggactatagt gcatattata ttgtactgtt  30480
30481  tttatgttta gatatgcata tacttattat tgtgttacaa ttatctatgg tattcagtac  30540
30541  agtaacatgc tatacaggtt tctagcctag gagcaatagg ctgcaccata tagcctgtgt  30600
30601  gcctgtgtgg ctattgcatc tcggtttgtg taagtatacc ctgtgatgtt cacaaaaaca  30660
30661  cagaattgct taacgatgca cttctcagaa tgtatttcca tccttaaatg aagcacgact  30720
30721  gtatataata attagtcact ataattttaa aacaatttgt tcgttctttt taaaaaatcg  30780
30781  tgtaaaaact aacagactag ttagtctatt tttcattttt caaaagttga atagtgctga  30840
30841  atgaatcatg ttgtaaataa gagtataatt ttacttaaga tattacacac atcctacaat  30900
30901  tcatgtcata catcataatg ctcattataa tagacttctt gtcttcatga gataataata  30960
30961  attactgagt gaggagctaa gcttgagtta taactcatcc atttacttcc tgtattacaa  31020
31021  ttgttaagtc tctttaattc cttgcatctt tgtaaaattg aaaaatactg ttgacatttt  31080
31081  gattacgaat tgaagtatat tataaagttt ggtttatggt ttagatcagg gttcagttaa  31140
31141  gctacagtct gtgtgtcaaa gctagcccac tgtctgtttt tgtattgcct acatacaatt  31200
31201  ctgtttcctt tttaaatttt gggaaaaaaa tggaaagaaa ataatatttt gtgatacctg  31260
31261  gaatttatat aaaatttata ttttagagtc cataaataac atgttatggg gacatagaca  31320
31321  cacaaattta tttatgtatt atctatggct aatttcatgc cataatggca gaactgagta  31380
31381  gttgcaacag agggagtagg actcacaaat tcaaaaatat tcagtattga ccattcacag  31440
31441  gaaatgtttt tgagctcctg ggtaagaagt ctacctcaaa aaaatatatc atacatgtct  31500
31501  tgggatcagg ttctggaatt attgtatctt tatacacaca gtacctgtca tagtgcctgc  31560
31561  ctagtagaat gatcaaatgt tgtaattcac tggaaagttt gccatgaact ataaactttg  31620
31621  atagccatat taatgattgc agtgattatt taaaatgatt aaacaaattc tgtcttatta  31680
31681  atcagtactt ttattgatga gtttttggaa gtctctacct cactactttc actgatgtac  31740
31741  tcacccctct cccattatta acttaatgag tatttattgt ctcttgttac ttttttgcta  31800
31801  ttacatgtaa taatgttatg aatgtccttg tacacatatc atgtagcaca catattggta  31860
31861  tatctgtagg agagatttct gtaagtgaga ttccgattca aagataagta agtttaattt  31920
31921  tgatagctat cactagagcc tcctccatag atgttgcagt atctcccttt gccaatgatg  31980
31981  tgtaagagtg tttgtttctt tacagagata acaacacata gggttgtttt taaaacttgg  32040
32041  aattatgcaa acatgatggg tgaaaaaaag atatccccgt gtactttaaa tttatatttc  32100
32101  ttgtattatg agtaaaattg atgatgtttt ccaattttga ggagatgtaa ttatttcttt  32160
32161  tttattaact gcctatttat ggcctttatt ttacattatt tttctagtct gtttaactta  32220
32221  tcagccctat taattcttta cataataggt gcagtagttc tttgtcagtg ataaaagtta  32280
32281  ttaataattt ttcacagttg acatttgtct tttaactttg ttcatgatgt tttgtttaat  32340
32341  aaaattatta ttttaatata gtaattcttt gcactctttt gactgaaatt atattttgtt  32400
32401  tgacctagga ctttctaagc catgagggta ctggttttca gagttaatag cagttgagaa  32460
32461  aaatgaattc cttagccctt tttatcttcg gtttaacacc tgtattaaat tttttttatt  32520
32521  aaataaaaaa gaatgatgca gcagtgaaat tgcttatgtt agggactaga aattataatt  32580
32581  taaaatacat ctgacttcct atttttagtc attaactatt gactagattg gatttatgtt  32640
32641  tcatatttac caatgaaata ttctagaggt gaaggttgtt attgtgaagt gtgtggatta  32700
32701  ttaatgtaat atgttaggaa tatttaaaca tctgcaattg atataattta actaaggaga  32760
32761  catttaaaat catgtctgtt ttgctaaagc aaagctgctg gcaatatgct tcataaattt  32820
32821  caagtgctaa gtccttgtga ttagctagat gttgtgctcc ataaatgcat attattttca  32880
32881  ttttaaaaac accattgatg atgtttttaa ctgactaaac agtctttctt aagaaaatta  32940
32941  agaaactcta tgtttatctc caagtatttg taagtggatc ttgtccacat tgcactattt  33000
33001  gaccattaaa gaggatagga ataaaaatta aaaagaatag ataagagacc aaatagtgtg  33060
33061  ccatattgtt taggctaaaa tattctaatc tattaccaat gttgccttag aatcttggct  33120
33121  atattgacat taaaaatagt tcattaataa aagttaataa aaacattgtt ttctgaataa  33180
33181  acaaaagaat gacgttctct atcttcactg tatttatggt gtatctgttt ataactgtta  33240
33241  gaattttctc tagatataaa tcgtatgttg aagattttgc ttacatctgt taagaacttg  33300
33301  gttactaaaa ttctcccact cactcatctg tttacctgtg tcctatcatg tgtgaataaa  33360
33361  taggtgtaga tttctttatt aaacaaaaac aactacaaga aacagagggt aaggaaaaag  33420
33421  ttccagtgaa ataaaaaaac tgagaaacta ttttgctgaa ttcctcaagt gatagaaagg  33480
33481  agcgatgctc aaaacagtta agaggcctct tcgtgttcat aggattagtt acggaggtgt  33540
33541  caaaaaaatt gagatatcca gttccttaat gaaaatcact ttgcaatata gagggcataa  33600
33601  aatacgtctc tcatcatcac tatcactgac cttattctat atttttcatt acttagaaga  33660
33661  caaccttcaa ttttttttta atatgaagat atttaatatg tattttcaaa ttaaagaaat  33720
33721  gaattttagg ttaaagagag aataaatcat gtaaaaggaa atagaaagtt tcaagctttt  33780
33781  tagaaaaaag atagctttta tgtcatcata aactctgaat taaaaattaa atgtacaaca  33840
33841  agaaaaggtc tcaattgtca tccaatattg tcaagatgat aactatataa acatgttttc  33900
33901  atagcttcct tgaaatggga aagcttttat atcaaaacgt gacatctgaa tcttatacaa  33960
33961  atgacaacat gatgacatgg tgtcatgtaa aattaattat agcacacaat tctacgtgaa  34020
34021  tatataactt ttccagtagt catcatgaaa acaactattt agatacagtc ctccaacaaa  34080
34081  ctggatgcag agaaaatgaa ttttatttga gtatattata ttcagcttgt agtaacttag  34140
34141  gagtttttta aataaatcag atttaattaa ggttaattat gtttttagag aataagtgat  34200
34201  attttatttg aataattcag caaatgttta atgaaagcat ttcctaagtc tacactgaca  34260
34261  aatttttaaa gttcagcaat acacattatg ggcacagtgt atatatttat tcacattgtg  34320
34321  aactttatat tatcatacaa acatactaat ctatgtgtgt gtgtccatgt gtgtgtgtgt  34380
34381  gtgtgtgtgt gtgtgtaaca attttgctaa accagaggtg actttgatgc tagagggcat  34440
34441  ttggcaatat ttggaaacat ttttttttcc agggcttgtc tattagttac aattggccta  34500
34501  ggaaaatgtt ttaatacatt tttatcagaa taaaaaatga aaatgagtat tattcaacct  34560
34561  gcattctatt attgtttcta tcagttttct ttgtaaatca aatttatttt ttaattgata  34620
34621  aaaggaccta caagtgcaaa agggtatagg gttcgtgaaa gttttaacgc cctcctggga  34680
34681  tttggtttta aatgactata ggtgtagtgc tcctggtatg tagtttgtag agccctgcta  34740
34741  aatattctat aacacataga acaaccagcc accaacaaat aatcatccag tccaaaattg  34800
34801  caatagtgcc agggttgaga aattatgtgt atattgcatt tgtatgtata tgcaatttgt  34860
34861  gtgcatatgc aagagtgttt ttttttagga cataattcat gcctggaagg ccaaaccaaa  34920
34921  accaatagta ttatctattg tttctgtgag tgtgggagta atattcgtta agcaacaagg  34980
34981  gaaacatttg atttgctcat attattgggt atttttacaa taaaagttca tttgttatat  35040
35041  tactttaata ataaaataat ttttgaaaca taaataaagt ctcaatagtc tattgagact  35100
35101  ttatttattt taaattattt taatgtcatg ctagcaaaag agcctctttc ttctcccata  35160
35161  ttaaatttat tttttttaaa atctgcacac acacaaaaag acaatattct cctatcctcc  35220
35221  tcatccctaa ggttgttacg tcttctggat aatacttctg gttatactac cagaagctgg  35280
35281  ttttgactta ttttggctta ttttatttgt tctcaataga cttaacacac atgtaagtga  35340
35341  aagcttccaa aaaaaagctt ccaaaaaaat catagatttt tccacatttg ataatatgaa  35400
35401  aattctgttt tggcacatta gtgtcaataa ttatcataac aatgtagttt tgaaatagaa  35460
35461  ttaaatattc aaaatatgta tattcagtgt attttaatgg tttatgacac tctcaattca  35520
35521  aatgtgttta aatatcctgg ctttcccttt gtggaattga tgataaaatt gtttactatg  35580
35581  actacaagtg tcaatattct tgtaattttg taatttccct ttctgaagtt aagttccaaa  35640
35641  atagttatta gttcagaatt acaggttgca gataaatgat ttagtttatc attaaataat  35700
35701  atatagttct aatgtctttt ttctgaagag tctctctaat gagatattaa aattctgata  35760
35761  aaaagattct cttggtaaaa atgctcttaa atattttctc caagcaatta tatcattata  35820
35821  atgatatata tcatatttat cttcttttct tatccacata gaaatgagtt ttaactttct  35880
35881  gtttttttat agaatctgac aattcttttt ttaaacaatg gttttattcc attgtgccta  35940
35941  ttgtaatttt ttttattata ctttaagttc tgggttacat gtgcagaaca tgcaggtttg  36000
36001  ttacgtaaat atacacatgc cattgtggtt tgctgcaccc atcaacccat catctacatt  36060
36061  agatatttct cctaatgcta tcactccccc agtcccccac ccgtcaacag gccccagtgt  36120
36121  gtgatgttcc cgtccttgtg tccatgtgtt ctcattgttc aattcccact tatgagtggg  36180
36181  aacatgcggt gtttggtttt ctgttcctgt gttagtttcc tgagaatgat ggtttccagc  36240
36241  ttcatccatg tctctgtaaa ggaaatgaag tcatcctttt tcatggctgc atattattcc  36300
36301  atgacgtata tgtgccacat tttctttatc cagtttatca ttgatgggca tttgggttag  36360
36361  ttccaagtct tttgttattg tgaatagtgc tgcaataaac atacatgtac ttgtgtcttt  36420
36421  atagtagaat gatttataat cctttgggaa tgctatttct ggttctagat ccttgaggaa  36480
36481  tcgccacact gttttccaca atgtttgagc taatttacac tcccaccaac agtgtaaaag  36540
36541  cgtttctact gtaattttta atgcatttgg acccattaca gatttatttt gttttttctg  36600
36601  cttaacaaat ttttgttgat taggttgttt cttgttttgt ttgttgttct tttgttctcc  36660
36661  tgtaatgacg tctactggag tttctatctg tttggtggtt ttatgtttta tgctttttgc  36720
36721  aattgtgatt gctcttaatt ttttgcatgt atttattact tccatgtcaa aacataatat  36780
36781  ctccttctac ttctccaaca acgacataga atgttcaaat ttcagttaca tattttgttt  36840
36841  tctacgttct acatgcactt tcataataca ccaagttatt tttaaacctc caaataataa  36900
36901  taattattgt tattagtatt aatgtataaa gtatatactt acatttctaa catatttaac  36960
36961  actttgtttg cttctctctg cttctatatc cagtttcttc ttcctggctt caatttgctt  37020
37021  tttactgaac tatgactgta ctctatttat ttttaacaga tatacttcat aaagtttaaa  37080
37081  gttgatacct ttacagttct aaacaataca aaaaccttag gatatttaaa cactaattac  37140
37141  tttctctttg ttcacattat ttttgtctag cattttgttt ctttgtttta taaagtactt  37200
37201  tccagatggg tccttattgc taaaatcatt taaacattca ctcttgctta gacttacaca  37260
37261  catttatcaa tatctttgtt gttgattgct tctatcccct tcttcctccc agtttgattt  37320
37321  ccttattgtt tatgtagaac ctttactgat ttatttttgt atttgatctt gaatggtcat  37380
37381  ttttttcttc tttgttgaat taccattttt ttctgtgtgt gtgaaggatt ctaggatgaa  37440
37441  tttttccact attgttttgt tgaagatata ttgtatactg gattctattg ttgctgataa  37500
37501  gcctgctata atttcattta aattgtcttt ctttctctta ggcttatttc aggattacca  37560
37561  ctatgtccct tgtgttctct ggattggcta atataccttg gctcagataa tttttttctt  37620
37621  tttatatttt ttggtctgtg tatttatttc ctagagctgc cgtaacaaag tagcacaaac  37680
37681  tgggtgactt aaacagcata ttattattgt ctcacggttt gggaagctgg aagtctgaaa  37740
37741  tcatgaggtg agcaggattg gttccttcga agggaaagat ctgttctagg tctctctcct  37800
37801  agacagccat ctcaggttca cacagttttt ttcctgtatg tgtatctagt gtccaaagcc  37860
37861  ctccatttta taagaacatc actgatgttg gattaatgac tgccttaatg accctacctt  37920
37921  acattgatta gccctgtaaa gaccctatct cttaataaga tcacattttg aagtattggg  37980
37981  gttcagagct ttaacatatg cttctttctt tatctctttc ttttctttcc ttccttcctt  38040
38041  ccttccttct ttctctccct ctttcttctc tttctttctc tccttctttc tttctttctt  38100
38101  tctttctttc tttctttctt tctttctttc tttctttctt tctttctttc tttctttctt  38160
38161  tctttttctc tttctccctt cccttttcct ttccctttcc ctttcctttc ctttcctttt  38220
38221  tgagacagag tctttttctg tcatccaggc tggagtgcag tgtcaggatc tcagctcgct  38280
38281  gcaactttca cctcctgggt tcaagcaatt ctcctgcctc agcctcccaa gtagctggga  38340
38341  ttacaggcat gtgccaccat acctggctaa tttttgtgtt tttagtggag acgaggtttc  38400
38401  accagtttgg ccaggctagt cttgaactcc tgacctcaag tgatccaaca gcctcagagt  38460
38461  ctcaaagtgc taggattaca agtgtgagcc actgtgccca gccaacatat gcttttttca  38520
38521  tatgcactat tgagcccaag gcaatctaat atcagtactt tttaattgat taagattttt  38580
38581  acacctaatt agaaaaatat aattaagtat attatattta cttaattact taatcaaata  38640
38641  tatttactta atcaaatata ttgatttgct ttgttcttgt ttatttgaac aattatttga  38700
38701  acttgtttca tcctcgtttc attctaaaac ttctaattga tataatttct taagttttat  38760
38761  ctctaatgta ttaatgctgt cttgaactaa attaaatcat tatcctatgc tcttcgaatt  38820
38821  aagtatgaat attaacttga atttgtctta aaatgtctct ttccttttgc cttattttct  38880
38881  cctattttat tttattttta ttttattttt tttgagacgg agtctcactc tgtcacccag  38940
38941  gctgaggtgc agtggtgtga tcttgggtca ctgaaacctc cacctcccaa gttcaagtga  39000
39001  ttctcatgcc tcagtcctcc cgagtagctg gggttacagg tgtgcgccat catgtctggc  39060
39061  taatttttgt atttttagta gagatggggt ttcaccatgt tggccaggct ggtctcaaac  39120
39121  tcctgacctc aagtgatccg ctcacctcgg catcccaaag tgctgggatt acaggcagga  39180
39181  gccacctcac caggcctcat tttgacatct agtttttctt gcttcaattc ttccaaacca  39240
39241  cataaataac agtctttttc aagttttcta ttttccgtgt gtgtgctcga tgttcccatt  39300
39301  ctcatatttc ctttgtctat tcactattgg aagtggagat ttgatcctgg tacatcttta  39360
39361  acatttttat attcactggt ctccagtggt ttatgatggg aaaaaatggg gttcttagtg  39420
39421  gaatcccttt aaactttaac ttgagaaata ttcatagaga gccacttatc tttttaactg  39480
39481  ctgtcaacaa atggtttcat aaatatggat ttaattctta actactgatt cttatgtata  39540
39541  cacttaatgt aaacaacaac aacactaaaa tataaaacat atatttcctt ttatctgggc  39600
39601  tgtaggtttg agtttcaatt tctcatatga aacttttttt accaagaact cctaataacc  39660
39661  acaaaattct ttgctacttt ttaaagctgg tgagtatata gtctaatttt tttttattat  39720
39721  actttaagtt ttagggtaca tgtgcacaat gtgcaggtta gttacatatg tatacatgtg  39780
39781  ccctgttgct gtgctgcacc cattaatttc agggagttga ttttaagtgt tttggctttc  39840
39841  ttcagacagc tccattctaa ttctatatct taaggagaat gaaagtctat tttttctagt  39900
39901  cttcaggagg tgtaaaaatc aaattattgg tgcctagagc gtgtacttag ttaattttcc  39960
39961  ccagaggcac tgggctatct gacagttggg aatggcctcc atgtccctaa gtcctccctc  40020
40021  ccttctttct cccctgggga ttatctctta ctgtttctag attgcttgta ttgtatttta  40080
40081  gtttgaattt ttatatacca tttctaattg ttcatagtaa gagaaatgcc tagatcagct  40140
40141  ttgtctgcca tttttatggc cacatctttc ctcgggtttt gttttgtaca aaagcaagat  40200
40201  ttgtattaaa taatattttt aatatccttt ctggatatac atacagtatt cttttatcat  40260
40261  gctttgatac tttcacacag atacagagat aaaattctaa aatattccca aatataatgt  40320
40321  agaaatatat attccaaaaa ttgtttttct ttataactaa ttgtagactg attttctatt  40380
40381  tcttttcctt tttttttttt tttttttttt tgagacagag tttcgctctt gtcacccagg  40440
40441  ctggagtggc agtggcgctc tcgtggctca ccacaagctc cacctcccgg gttcaagcaa  40500
40501  ttcttctgcc tcagactccc aagtagctgg gatcacaggt gtgcgccacc atgcctggct  40560
40561  aatttttgta tttttttttt agtagagaca ggatttcacc atgttggcca ggccggtcta  40620
40621  gaactcctga cctcaggtga ttcacccacc tcggcctccc taagtgctga gattataagc  40680
40681  gtgagccacc gcatccaggc ttagactgat gtatttcaac aggtatttac tttaaggaaa  40740
40741  tgaattgttt ttaacattgg tattacatta ttctcagaag gtatgttcta ttattttatt  40800
40801  gatttttatc caatgaatgt atgaacattt aattgcactg gacctcacat aacaaagaca  40860
40861  tttaatttaa aagttgagcc tagtgggcct tcaaatacat tcagttttat ttttgttttt  40920
40921  tttttgttgt tgttgttttg ttttattttt tcttttgtaa agaaaattat aggcattcgt  40980
40981  tacaaaagtt acaaagttaa atataatcaa tcattttcag ctagaattct ttgtttctta  41040
41041  tgcaacatac ttgtcattat attcatagag attaaacaat atatgctata aaatattttt  41100
41101  ctacattaaa aacaaaagaa taatattaca tataatagta tactaactta gtcatggcct  41160
41161  tttccttgtt ttctattgtt tggtgcttta gcttgactat aatcgagttt attttgacaa  41220
41221  aggttgaata ctatatagga tatattcatt tactcaaaat gcatttattt aaaatgcaca  41280
41281  gtgacctgtg ttccggtcac tatgttacac attgtttata tagtagtgaa aaaagcagat  41340
41341  agattgggaa aggttaacat taaattgaca ttcacacaaa taaatattca agtataaaca  41400
41401  atgatgagaa ttgtgaaaaa aacttactac atacacagtg taaaacctag atggaggatg  41460
41461  agggaagaac tctctgggga aggaataatc aggctgatat ctaaaaatga aaatgagcca  41520
41521  atcagggcca aaatgctgat gtgttttgtg tggtcattgg gaatggataa gtgttcgtgg  41580
41581  tggagaatta acatgtgtaa aaatcctgag atggaaagaa gtttgtgcag tgaaggctca  41640
41641  aagactcagg tacctgtggt ttaggaaaga agatgtagtg aggagagaga gaaaactaca  41700
41701  cttctcagta gagcctcgac attacaaagc ccctttaagg aaataattgg ggacttaata  41760
41761  tttggagaaa ctgaagacat tgtttacttt taagaaggaa agtaatgtag tatcaatgta  41820
41821  cagtcatgtg ccacattaat ggtgtttcag tcaatgatga tggttccata aaattataac  41880
41881  actgtatttt tactgtacct tttctttttt taatttttag ttttatttaa agttttatgt  41940
41941  gcaggatctg caggtttgtt acataggtaa acatgtgcca tggtttactg cacctctcaa  42000
42001  cccatcacct aggtattaag cccagcatac attagctatt ttccctaatg ctctctctac  42060
42061  ccccaccaca aatcccaaca ggtccctata ttttgttccc ctccctgcat ccatgtgttc  42120
42121  ttgacaaatg ggatctaatt aaactagaga gctactgtac cttttctatg tttagatata  42180
42181  tttagataca cacaccattg tgttaacatt gtctgtagta accagtacag taacaagttg  42240
42241  tacaggtttt tagcccatga gcaatagaga gtattatatt atatagtctt agtgtgtagt  42300
42301  aggctgtacc atctagttta actacacttt atagggtttc cccagtgagg aaataggcta  42360
42361  atgacacaca ctaagcaatg aattactgta tttattgaca tatatgtatc gttatacaat  42420
42421  cagtcttgct tctctgtgag caactggttt cagggaagaa aggttttcag aaaatcaaat  42480
42481  gtaggttaat ttctgtaaag agttaatagg caataggaaa gagggtagca gagcaaagtt  42540
42541  tgcttacttt aacataatga ttgaagtgac aatacaagtt tgggctatat aatgcattat  42600
42601  gaattcagga caactcccct gagacatact tgtaacatgt attaagtatc tagaaaccga  42660
42661  agaaggaata ttgaactagt attcttcagt ttttacgata taaatctttg acattggtaa  42720
42721  atccagcctc ctagagccca gttttattat gtacattgat aaggcggaag aacaagacaa  42780
42781  atgctaaaac cctatttcac ttcaaaagtt gtggcttcaa cataaattta actaacaaaa  42840
42841  tgccatttgc tttgttagat ttggagatta cattgataaa atatgccgct gcaatgatta  42900
42901  gtgaaattaa gacaagaagc agaggcagtt ttgtgaagaa ataattgtat cacagtgctg  42960
42961  atagtgcaac agcagtgctg aacacgcagg cagtggtgca cgaggagaga tgcatttgac  43020
43021  tgagatcaat ttagggaagg ctttggaaga aaaataactt gcactaatat attttgctct  43080
43081  tagtagaaaa cgaggctggt aaaatgtgtt tgttaagaag gaactccagt gaaattttag  43140
43141  gaactacata tccaaaggtt aaatgtgtca cattcaagga caaacagggg taacggttgg  43200
43201  agcagagtgc atgtgttaga agtgggcctg agaataatgc cagagaacgt ggatgggtga  43260
43261  ctgagtacaa tcctggtaga agattcgaag aagaaaatag ctatatggtt tatccataag  43320
43321  tgtttgggaa tccactggga gattaccaag tggtaaatga aattgtgaca tttagaacaa  43380
43381  gcttggcatc agagaggatg ctttgttgtt gcacaaatct agacaggaat ttgacaattg  43440
43441  tagaagaaat tgagagaagg aaatagattg attaaatatt ttttaagatg tagaattgac  43500
43501  acgactttgt gtctgttgaa agggaaaaaa aaagggctgc aggactattt gaaggtggtt  43560
43561  ggcaggctcc ggcttgtatt aaaggactga tgagtaaagg gcatgagagt gatgaagtta  43620
43621  tttggacagg cttcatctgg gtgttttgtg ggcctgcaga taggcaggta tagaaaaatg  43680
43681  caaagtatta cagagagatg taggctaaag agtagcatca ggagacactg gagtttagat  43740
43741  ggtaattgaa gccatggaga aagagttagg aaaacacata tggatatctt attcagaatg  43800
43801  gaattctgaa gaacaaaaac ttcaaagggg aaagagaaaa ctgggacttc acagagagtt  43860
43861  tgaaattaaa attctgcaga gggcgtagaa tcaagtggaa gtgaaatcat agtagacaaa  43920
43921  ggagaaagtt tcaaggagga cgtggataac aaaatctgat gctccagtga gaataatata  43980
43981  agaatgatat attttcggct agaaatggtg gctcatgtct gtgatcccaa tactttggga  44040
44041  ggctgaggca ggtggatctc ttgagcccag gagttttgag actagcctga gaaacagggc  44100
44101  aaaatcccat ctcctcaata aatacaaaaa ttagccaggt gtggtggtgt acgcctgtag  44160
44161  tctcagctac ctgggaggct gaggtgggag gatcatttga accttgtagg cagaggctgc  44220
44221  cgtgagttga gattgtgtgc catgggactt cagcctgggt gacagagcca caccctgtcc  44280
44281  aaaaaaaaaa aatcataata ataataatga tttttttcca tagctgattt tatgcctagg  44340
44341  tggctatttt ctcctgaaga gacttagtaa tcttcagagg ctgagccata ttcaagaata  44400
44401  ttgactagtg atagaagaag actataaatt aatgggaatc catggattat ttacttattt  44460
44461  gtaatagacg tatgtatctt cttcaactgt tttagtcatc gccctcatta ataatccagg  44520
44521  gcatgtgaaa atttacatgt ttctcaacat gctaatcatc ctgatctctt atctgtttta  44580
44581  atgatgttta tattggttag taatttcctg ctggccctgg aataaaccat ctgaaacaag  44640
44641  cttaataatg ggaagtaatt tctgagctta tatacctgaa gagtagaaca gggtgtaggc  44700
44701  acaggtagaa tcagagatac aaataatttg attgggattt tgaccaaccc tcgaaagtgg  44760
44761  caaattaaca aattgtgtga ggtccaagta cctagattta caggctatat agttcagtca  44820
44821  gtttctatat tttattatag aaaggattac ctaggtatgg gagaatgtta agtgcccaat  44880
44881  agttgtcaag tacacatttt aggatttact tatttattta ttttatttat tttttttttt  44940
44941  ttgagatgga atctcgctct gtcccccagg ctggagtgca gtggtgcgat ctcggctcac  45000
45001  tgcaagctct gcctcctggc ttcacgccat tctcttgcct cagcctcctg agtagctggg  45060
45061  actacaggcg cccgatgcca tgcccggcta atttttcgta ttttttcttt tttttttttt  45120
45121  tttgagacaa agtcttgctc tgtcgcccag gctggagtgc agtggcgtaa tctccgctca  45180
45181  ctgcaagctc cgcctcccgg attcccgcca ttctcctgcc tcagcctccg gagtagctgg  45240
45241  gactacaggc gcccgccacc acgcccagct aattttttgt atttttagta gagacgggat  45300
45301  ttcatcgtgt tggccaggat ggtcttgatc tcctgacctc gtgatctgcc cgcctcggcc  45360
45361  tcccaaagtg ctgggattac agacttgagc caccgcgccc ggcctaggat ttatctttta  45420
45421  aggtaggtac tagtttatca atcatttcta ggtaccagtt tatcaatcaa cgtcttttgg  45480
45481  ttgaaaacaa tttattagct agcttaatca gaaatataaa ataaaatgta aaataagaaa  45540
45541  tgtattttat tgaaaatgta aacattcttg ctttgcgtct tactggatta cctcgatgaa  45600
45601  tgacagtcga cctgtgccaa atgactgaag tctggatttc agaattactc gctgggaaaa  45660
45661  ggctgaatta ccataatggg tttagaccag tgctggccaa cataactgtg cagttgtggt  45720
45721  tatgttgtac atctgcacta ttacgatagt cactagctac atgtgactac tgcacatttc  45780
45781  aaatgtggct agtgcaactg agaggctgaa tgtttagatt tcattacttt aaatttaaat  45840
45841  atgtgtctaa gctatcagtt acaatatcag acagtacttg tttagactaa ttaggaagaa  45900
45901  aatgtagcca catttgcaaa atggatctaa agcgatgagt ctgtaaaggt cacataaact  45960
45961  catatgcgtg tgagacatta tgaatctaat acctaactct aatatgtaaa aatgttacga  46020
46021  agactgggag agttaagtca gactcacttc atcttggttt cagatagcat gcattgttat  46080
46081  tgttcactgt atttataaat gtgcgagttt gtggagtatt tgtacccaaa ggcatggttc  46140
46141  agtagatcac cttcttaact gtaacagaat ccggctctga gtaatttaag cgtaaaagtg  46200
46201  actttttgga tggattttga atagttttca caattggcag aaaggccagt gaggaagggt  46260
46261  gaaaataaaa cagaaaccga gggaggctga atagctgaaa gtgcagccac gctgacacct  46320
46321  taggaacaat tgggccagac cattgcccat gacacttccg tcaccagact taaactatta  46380
46381  ttgctgctac ttctttgttc ttgataacac aaccgtaaat aatatttttc ccttggtctt  46440
46441  tgtgtcactt ggtcaaattt caaagctcca gacaagagca ttttttggcc cagcctaagt  46500
46501  catgagccag tgatctggca gcttaagtaa ggaagaggca aaatctgccc cttgaaggtt  46560
46561  tcataccaaa agtttcacaa tagagtattg atttttcaaa agtaagatgg gtgtacatga  46620
46621  aagacacaca tacacgcaca cacacacaaa cacatatgcc cagcatatac ctagtataat  46680
46681  gcctcaactc tttgggaaat tttaacatat ttgaatttta ctttgttatt ttatcttatc  46740
46741  tgttatgcca tcaagatata ttaaatataa ttcattttat tttaaagtaa gcagcatctc  46800
46801  agaagaatta gaggtcacta cctttctttt ttaaacttac tccagtgtcc accaacctgt  46860
46861  tttgaaaaag agattttact tgtcaggtta tatatataaa actaaaagta atgattcata  46920
46921  aacttgttct ggaacatctt gtctgttcgg taattgcttg ttcagttcat tagctacttt  46980
46981  gcatgcttga gttcttccta ttgttatatc aaaattatga gaagtattaa acacatttat  47040
47041  agtatttgag gcagcataaa ctatttttaa ttaaaataaa agaacaccaa gcagaaagaa  47100
47101  aatgatataa gggagtcata tatattttgc tgaggattac atttctcttt tacgtatgat  47160
47161  ttatgttatg agtttatgct aatttttttt actttttaat gtaggattgt cattgttatg  47220
47221  cttgttcttt gaaccctgtt attagtgttc catttaatta aattgatgag ggtgattttt  47280
47281  caattttgtt acaattttag taaacattta gatagagaat ggcaaaataa tatctaatta  47340
47341  catatcaatt attggcacaa acaacattaa gtaagtaaat atttgtatgg tgttgggggg  47400
47401  gaactgtcaa taagtaatgc agctgtggga gaccaaaagc tctttctgga gagctgttaa  47460
47461  tttgcatgta agttgttttt tattctgcac tttgcagctg tagttttctt agtgtctgta  47520
47521  aagaatgttg aaaacaaaga aataagaata tgctaaattt gggctgatat attaaaaaca  47580
47581  aagctctgat ctggtgtata ttcccttggg aaaaatatga ataaagtatg tgtctgttgt  47640
47641  tttcaacctt gtttggatga tagaatcaca tcaagagatt ttaaaaaatc cttatgccca  47700
47701  aattatacat tcagatcaat taagtaagcc aatctgaaaa taggacttgg atatcaatat  47760
47761  tttctaaagc tactgaaatt atactgaatt gatatgtaac tttgagaacc attggtcttt  47820
47821  agactcattt tattaaacag tatgatatat aagggtacct tgaataaagt gacacagacc  47880
47881  tttgacagtg ttagacttta ctacattgtt tcaatgactg acacctgtaa aatagtgatt  47940
47941  aacgtaatga aacatacgtg tacttagtct ttttgcctgg ctttgagtaa tgctgaggaa  48000
48001  gaaatttcta aatgaaaata ttcttttaaa aaagatactg ttaaaggaaa ccaaggattt  48060
48061  ttttctctac acgtcttcat gccacctcta ttattgtatt atgttaattt ctattttcat  48120
48121  tgttgttgtt ctgagacgga gtgtcatttt gttgcccagg ctggagtgca gtggcgcaat  48180
48181  ctcagctcac tgcaacctca agcagtgagg caattctcct gcctcagcct cctgagtagc  48240
48241  tgggactgca tgtgcatgct gccacaccgg ctaatttttt gtattttaat aaagactggg  48300
48301  cttcaccgtg ttgcccaggc tggtcgcgga ctcccgagct caggcaatct gcccgactcg  48360
48361  gcctcccaaa atgctgggat tattatgaat gtagtacatg cctgtcatgg aaaaataaaa  48420
48421  tagtacagaa gtactctcca ttttttttcc taccattttc tactcagagc tcttccttac  48480
48481  agataaaaac caacctataa tagtttagta tttttgtttt aaccagagtc tattttatct  48540
48541  tgattttctg ctatggtatg tgagaatcca atggtttaca caaatcctac ctctttttcc  48600
48601  cttgtcctca tagtgtttta tctttaattt tatagttctt cctttgattg ccttttcaat  48660
48661  atatataaaa tactgataca tttattcttg tcctcattaa ctaataggtt acaattactt  48720
48721  tccatttttt tggatgagga tacagaaaac ccctctttgg gtttataaga cattcagata  48780
48781  aatgaggaga atttgagttc ccttcatcac tgactccttc cgttatccca gacatcataa  48840
48841  ttaatattgt tcttaaaaaa attacataca ttttttttcc aagaataggc acaattgttg  48900
48901  gcagaggttt atgactacgt gctaaatgct ctggttggag acattaagta ctttttctat  48960
48961  aaatattttc cattaacctt tatcttttag agctatcttg cccccacctg ccattatgct  49020
49021  tggaatgttt gactcctgag cttctcagga aaaatgcaaa acaggtcaaa gagttgcaca  49080
49081  gcagaagcct ttcaatagtg tttttaagga tatggtttct tttatccttc tctctcttta  49140
49141  tcaatcattt attactttat ttacaatttg tctttgagga tcttattgaa ctatctattg  49200
49201  tgttgagagc aaaccctaca aactttactt tgtgggaagt ttaaatcttt taaatccttt  49260
49261  taataattta atgggacttt agaaagaaga aaaaaatata aagcttgtgc tccatcttcc  49320
49321  atcttgaaca gaaaaactgg ggaaactcac ataaagatga atgtatctgt ttgtgttata  49380
49381  atgcttcttg aaaaatggta gttggtttga aaagtttgca tgtgctaagc attggggcta  49440
49441  tcaagcacat aaaagataat gcatgatacg aacctcattt tcagtgtcaa ctagtcaccg  49500
49501  attttagcta acatactaaa cttcattgtt cttcattgtg ttagatgtta gacaacagga  49560
49561  aaaaaataat cctctgaaat agtagtgtag cagcaaagtt atctttttaa agatttattg  49620
49621  aggtataata gatataaaaa aattactcct agataatgta tacatttaaa taaatttaga  49680
49681  cacatgttta tacccatgac atcaccacaa tcaacagcaa tcaagttact aaacacattc  49740
49741  atcaccctca aaattttcct tatgtatgtg gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt  49800
49801  gtgtgtgttg agaatattta acatgggaac attcctgtta acatgtttta aggtgaacaa  49860
49861  taccatattg ttaactatag atactatgtt gtacaataga tctccagaac atatttatct  49920
49921  tacataatga aaactttata cccattgaac aaaacacttc acacccattg aacaaacact  49980
49981  tcacatttct cccttccccc agcccattgc atccacaatt ctcttgtatg cttgtgtgag  50040
50041  actgaatatt ttagatatcc catataagtg aaatgatgta gtatttgctc ttctgtgact  50100
50101  agctcatttt gctaagcgta gtgtcttcta cgttcatcca tattgttgct aatggtgaca  50160
50161  tcagcatcat gaagagatac ctgcacacct gtgtccattt tggcattatt tgtaatacct  50220
50221  aaaatatgga aacacccaaa tgtccattga cagataaatg gataaagaaa atgtagtatt  50280
50281  aatatataat aatgtattgt ttagccttta aaaaggtatc ttaatttatg ttaatatcag  50340
50341  tataattgtg tttacatatg ccatataata atgaaatatt ccacccaatt tccctaattt  50400
50401  ccaaagatat gttatcatgt caggtatgtt ttataatcta tttacctaaa aatccagtaa  50460
50461  tatattttaa tcaatatttg aattaaataa ttagcggaat aaaaacacta agctttaaaa  50520
50521  cactaagatt tatcttgtag ttttagaatg agcagaaatt gattttcaac atgtaatata  50580
50581  atttcaaatt aattctgtta aaagcatgga gataaatggt aactttttga gatttttttc  50640
50641  taaaacttgt ttcatgatat gaaatatgag ggaaaaaaag catttatttt tgctagaaag  50700
50701  cagagcctca tttcattcat accccacaca ccccactacc caagtccaat tcaaagataa  50760
50761  aaatgcttat caggtatgag tatttccaaa ggtctggaaa ttcatcacag attatttaca  50820
50821  ttgtttcaat tgagcataat tttttaatga agatttttat tgagataatt gcaaattaac  50880
50881  atttatttgt aaaatataat acggagacat cctttgcaaa ttttcccaat acccctcatt  50940
50941  ggcaatattt ttcacaacta gattttaaga gtttgatatt agaaccagga tgttatcctt  51000
51001  gataaaaatc caacaacctt attcagattc ccccacatct ccttgtccca ttttatgtgt  51060
51061  atatgtgggt attaaattgt ataataatgt tatctactgc ctaggtccat gtatccccaa  51120
51121  cattatagtt atgatactga acagtttcaa aaccactagg atctttcact ggcattttat  51180
51181  aaccataccc actagcaact ttgtcaaaag tcagctgaag atatttgtgg agttctattt  51240
51241  tgggtcatct atcctgtccc attaatctat gtttctctct gcaacaccac actgtcttgt  51300
51301  ccactgtagc tttatcacca gcattaatat caaagagtaa ttcttatgat tttcttcctc  51360
51361  atcaagagtg ttttaattaa ttgaaggcct gtgtctttcc atagaatttt tagaataggc  51420
51421  ttgcctatat ttataaaaaa aattcaagct gggatttcaa aaatcattgc attcaaccta  51480
51481  tagatttggg aagaactgac attttagtct gttgtgtctc ccagttaata aatgtaatat  51540
51541  cttaatttat tttgtttgtc tttgatttct ttcattagta ttttgtaatt ttcagcattc  51600
51601  agtgcataaa acattatgtg catgttttat tacatgtggc agtagttctt ttagtgattg  51660
51661  taaatgcaat tgttttaatt tcagtttttg aatattcatt gttagtattg atttgtgttt  51720
51721  gatgatcttc tatcctacca acttgttgaa ctcacttagt tgtatgagtt ttagtttatt  51780
51781  tctttgtttt gttttgtttg tagattcatt gggatttgct acatggaaaa taacattacc  51840
51841  taaaaatagg aataatttta ttctgacctt tatgatcttt aagtatttta ttttcttttt  51900
51901  ctgccttata gttgcactga gtagaagtta ctaagttgga taagagttac tagagcagac  51960
51961  atgtttttcc ttgctccaaa ttgtattttg tccaatatta attcaatcat tcctactttt  52020
52021  ataaaaaaaa atttacatgg tatagtattt tccattattt tactttcaaa atctacctgt  52080
52081  gtcattgaat ttgaagtaat ttttttaaaa gcagcataca gttggatagt aatttgtgtg  52140
52141  ttcagtatgc cttctctaat tattttattt aaatcattta tatttaagat aattagtgat  52200
52201  taatgaggag tgctatttta ttatatatct tacatttgtt ttctctgttt ctcatttctt  52260
52261  tgtttctttt ttatgctatt ctttgtgtta cgtgaacatt attaaagatt ctgtcctaat  52320
52321  taatttattc tgtttttgag tatacttctt tgtatatttc tcactgtggt tgctttaggg  52380
52381  gttaccacaa acataggtga cttttaacca tctacacata tcaacatttt accattttga  52440
52441  aggaagtgtg aaagcttcac ttccattttg gttctgtgac tttcttcact tatcgccttg  52500
52501  gatatcatat ggtgttttaa tttttgtttc aatatttaaa tatgatagat aaaactcatg  52560
52561  aaggaaagaa cagcctattg cattttttca cttttctgct cttccccttg ttgcttcagt  52620
52621  ttcagtattc ttttgtgtgt catttccttt ctatttgaag aactcccttt agccaaccaa  52680
52681  taaggtatgt ctgatatcaa cagatccttt tagtttgcct ttatctgaaa atagttttat  52740
52741  tttccttcat tcttgaagag catttctgcc acatgcagaa tctgtagttg acagttctac  52800
52801  tctttcaaaa cttgcaaaat actgcaccag gttttttaag tctcaatggt gttacatgcg  52860
52861  aaatctactg tcatttgaat tgcctttcct ttcaggtaat gcatcacttt actctggctg  52920
52921  ctttcaaaaa atgttctttt atatttttag ttttcaaagg attaattatg ttaaatcttg  52980
52981  ttgtggattt gtttgaattt aacctgtttg gaattctctc agcttcttgg atctgtaggt  53040
53041  tttgattttc accaaatctg ggaaaaagtt ttcagtcatt atatctttaa aattcttcta  53100
53101  gtgtcagtca tttttccatt ttatcccaga attttagtaa cagaaatatt ggaccttttt  53160
53161  tattgtccct tgtgtccctg agacagtttt tctctctgtt ttgcagattg ggtgaacttt  53220
53221  attgttctgt tctcaagtta actgattcta ttctgtcatc tccactctac tactcaacct  53280
53281  atccagcaat gttttcattc ctgttatttt gttttcttgt tctataattc tacttagtta  53340
53341  tttttaaaat aacttttatt ttttgctgag attatgtata tttcacttcg ttcaaaataa  53400
53401  gttcttaatg tattaatgaa gcatttttat aaaagctact tttaaaccct tgtcagatat  53460
53461  ttccagtaat tggttcattg cggtgttgac atcaattgat tatttttttt catttaagtt  53520
53521  acaattttct ccgttcttgg tatagtaggt gattttcttt ttagttccca gacatttttc  53580
53581  ttattatgat agaagattca gagtcttgtt taaattagtc ttgttaaagt ctattttaag  53640
53641  tcactcacca agtttaggtt tagcatgtgg ggcttggcct aatttttgtg gactgtgatt  53700
53701  taaatggcag ggtattttca gtgcctatat ttatttcagt cttactaagt ttatctggag  53760
53761  ccactggtgc tgcatgatgg cacaaaatgg gtttccctta gaccattctg tggatgttgc  53820
53821  ttggtggagc catcatgtgg agcaattcca ttactgctga acttcagttt tcctgctgta  53880
53881  cttagacaga gctttcctgg tgtccttgga cagtccttgg acaaggatgg ggaatcatga  53940
53941  caccacgaag tcaaacatgc ttctggacca ggataactgt tgtcaactct ttccagacaa  54000
54001  cctgcctcag tagttcttag tgataaagga agtctcataa tttatgaaga agcagaatgc  54060
54061  ttctactgac tgcttattct tggtgggact cccaagcaat atcccttggc aaagctgtca  54120
54121  tgtttgcctg atgttttcag agacacttct gtttgaaatg ggtaagctca tttctctgca  54180
54181  agaagctgag ctgccttttg ctgtcaggtt gtgggacagg aaacactagg cctgggtagc  54240
54241  ctttttctgt tggttcagga gatacaagat accctgctgc tgacctattt ctccagacct  54300
54301  aaggctgcaa acaagcatgc ctttttcata cctttcagaa atcacttaca tttgtccctt  54360
54361  gtgtgacttc cagggtttat aattgtactt gtcaggaagg aatagggaaa aatgagtgta  54420
54421  tatcatctta tctgaactag aagtctagaa catatttcac acattgaatt atcatattta  54480
54481  acagtgtgaa ggtcttattt atcaaattat atcactgaag gggatttata cctgtatatt  54540
54541  tcatgcatgg cttttaaaaa ataaatggta cttacatatg ctattacaca cattataggt  54600
54601  cagttatagt ttatattagg gttctacaga aaaacagaac ctatagaata ttaggggaga  54660
54661  gagagaaaga gagagaggga gagaaaaaaa gggatcaatt tatgggaatt ggtttacatt  54720
54721  gttaatggag gccaagaaat cccattatct tctgtctcaa cattggaacc aggacagctt  54780
54781  gcgatgtcat tcaatacaag taaaaagaac tgagaatcag gagtgccaat tttggagagc  54840
54841  aagactgatg gatgtcccat ctatgacata aagaactcac cctttctcca tctttttctt  54900
54901  ctatttggtc tctcaattga ttgtatggat cccacccatg ttgaattaag tgctaatccc  54960
54961  aaatactgat ataaatacta atatcttctg gaaatactct cacagacaca ttcagaaata  55020
55021  acattttacc acctctctgg acatccctta gcccagtcag gatgatacat aaaattagtc  55080
55081  accactacaa agttagttat atttcatgat gcaatgctat ttgtaggact atttcaaata  55140
55141  aaacagaatt cactagattg tagttgaatc ttgataattt aacttgaaat tttagagagg  55200
55201  atattaatta tttaattcat aaataatcaa atatttttca agagggtatt tcaacttaag  55260
55261  ccactttttt agttgtagca tcttggaact taagatatgg aaaattatat taccaaactt  55320
55321  accattttta tacaggtgat tccttcgcac atgtacagaa gtttatctaa tccttctctt  55380
55381  caaattgtat atctatagag attaatcctc tcccagaata tattgaagct ggagtcaggt  55440
55441  tatctaccct ccttccataa ccccttattc tcagatcctc tcttaccttt caggagtaca  55500
55501  gtacgaggac cttggttttt atttgtttta ttgtctatct ttccaaaggc taagctgtac  55560
55561  atattatatc tgttctctgt ccttctaagt ttcactcatt aaactcttca ttttcttgtt  55620
55621  tctaatagca acaaaatcca caattaattt tacggtgtaa aaggcaactg gaaagattgt  55680
55681  attctaaaat ttgtgtgagt aagccgtggt atgtttcact cctggcatcc ctggactata  55740
55741  tctgatttcc cataataaaa tacagtgtac atttaataat gaaccttatg atcaccttag  55800
55801  ctctggggca acaaatattt gcttctgatg cagttccagg aatattgata aaatgactta  55860
55861  aaaccctctt aatagattac agattgttcc atacaactgc tttaatggtt atactactta  55920
55921  ttttgaaatt agaaaaatgt taattactgg tgactacatt agtttagctc taggcttaag  55980
55981  gtgggtaata agtgaaatat ttttaccaaa aaaataacag ccctgaatca ctatctgaac  56040
56041  ttagattcct ttatccaagt taagtacttt gtctttagaa gaaaacagca aaatattggt  56100
56101  agtagggtag gtgaagattt atagaattgc agggttttct gtcatagtag aaggaggagg  56160
56161  aggagtatta gctctagaag aacaggcatt atcattcatt gattacccag ggtcagactc  56220
56221  taatatcatc aaattatttc actgtcccaa atgccaagct ataaaggcta tgacaacaat  56280
56281  ggtaatatat ttggaagaat catgcttgct atctaacgta atcacaaatg cctctgtgcc  56340
56341  tagtcgtcta aataacttgt ccttcttcta aagtagaagt aaagttctac catagctagt  56400
56401  ttatctttat ggaggagtat aaaaaatgtt ggtctgcact aatgtacagt ttttttgtat  56460
56461  gttatttata agtctatatt ctgatacttt tttcatgctt tttgcagttg tttaacaaat  56520
56521  aaagttgtca tcattcatta gtgggtcaga ttgctttggt gcaatgacaa tacttctaaa  56580
56581  agccctgtaa cataaaatta cctttatttc taattgagtt aggattctcc agggaaattg  56640
56641  aaccaaagta tatatggatc aacagataga tagatagaaa gatggatagg taggtaagag  56700
56701  gagatttact gtgggaattt gctcacatga ttacggagac tgagcagtcc taccatgtgc  56760
56761  tgtctgcagg ctggagaacc aagaaagctg gtggtgtcat ttaaacctag tctgaaggcc  56820
56821  tggcaactaa gccagccaac aatgtaactc ctattccaag ttcaaagact tgagaaccag  56880
56881  gaaagctact ggtgtaagtt acgaagcctg aaggctcaac aaccaggagc tctgaggtcg  56940
56941  gagggcagga gaagatgaac gccccagctc tagaagagag agaaaaaatt cacccttcct  57000
57001  ttgctttcat tgttctatct agaccctcaa aagatgagat agtgcctgtc cactctgggg  57060
57061  agggggatct tttttactct atctactaat tcaaaaaaac attctcatag acacatctag  57120
57121  aaatcatgtt ttatcagctc tgtgggcctt ccttagacta gtcaagttga catgtaaaat  57180
57181  taaccattat atcaatcaat taaaactcag aaacctaaca ggttactgct tacctatcat  57240
57241  catatgtggt aaaaagaaat acatacattt taaatttggt aacattcttc taaaaagtag  57300
57301  tctgttgtgg aacactgtgt aataaagcaa aaatggaata agagctatgg aaaggtggaa  57360
57361  aaatgtctta ctgaattttt cagagaattg acttacttca gctagtgtaa atgaataagt  57420
57421  aaatccattt cttttcctcc tatttctgtc acatttcttg tgagaatctg attcacattc  57480
57481  ggagtttgaa atggaaaata aaaatagagc actgtttgtg tcagataatt actttccaaa  57540
57541  ttctgtaact gaaagccagt tgggactgga actgtgtttt tgttcctgtg aaacagaaat  57600
57601  tctgtcatgt gcagctacag gatttgactg atattgctag aagttacctt tccactcagc  57660
57661  gagcatgagt gactagttca tccagttaca agtgatgaga aagctgctaa aggaaagata  57720
57721  tttccagaaa gttaacatat ccttacataa tacaattata tatgtaatac atttcttatt  57780
57781  ttgaatttgc atacaacttt atcaagagaa atcttttttc tttctgcccc tactaaatat  57840
57841  gtgctgaaca gatgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgttta aaagtcgaat  57900
57901  tgcaagaata tcattaggtt tcctaggagc ccacacatct gtgttccgtg agtacctgct  57960
57961  cagtgtcatg tctctggaat tttacacata ttaatattta ctaccacacg cactgccact  58020
58021  ctcattttca aatgaggaag ccaactcttt agatgtgctc tggtgccgac tgaaagattt  58080
58081  atgtttctaa tctcaaactc tttcatgagc ttctgattcc tgtagttaag atagacagta  58140
58141  tacatacttg gaggctttgc tgcaatctca aaattaacct gaacaaaact ggactctaag  58200
58201  tctcttccca gtgactcata tctggtttcc ccacagcctc ttcttttcag taattaccct  58260
58261  tccatccagc aggtgttcaa gtaacacacc tgagaatcgt tcttgacacc tccttcatgc  58320
58321  tcacctctcc ctaaacccac tctgttagtg agtcttgtca gctcctcatc tgaaatgtat  58380
58381  ctcaagtctg tctggttctt ttcaaccttc tccactctaa tttatttgcc atcatttttc  58440
58441  acctgaaaca ctgcaatagg ctcttaattg gtatcccctt tcccctgtgc accgtataaa  58500
58501  ctcttcctta tccagcatcc agattgatcc tttataaaca gatacctggt cttgtcattc  58560
58561  tagcacttaa aatccttcag aggcttccaa gtgcatctag attaaactcc aaatcctcaa  58620
58621  cacagatgaa gcaacatgaa ccactactcc ttttagcttt tacagctcta ctttctcttt  58680
58681  atctcttctc atagacactc ctactgttac tttatagaat ttaccaaatt catattttaa  58740
58741  ttatctatgt gtcagcagct ggattcatca ctagattcta aatcgcttaa atgcacatac  58800
58801  aatatacctt tcgttcatca ttatgccact gtatagacag caaatagcca agcactcgca  58860
58861  catagtatat aatctaaaaa tcattaaata tataaaggaa ggaaggagtg aaacaatttc  58920
58921  aaaatttata catgcagtaa taaaaaatca gaattgaaag tgcatccttg tctccattgt  58980
58981  ttgtgatgtc atcccttata gtatgttgac taggaaagtt taagaagatt agatttttgg  59040
59041  aaaactagaa aggtttagag agaagcataa aaaagtctct tgatagcagg ggtgttatga  59100
59101  gcatataatg agcccatgaa ggagcttgaa atagtcgaaa ccaaatatag tgcaatgagt  59160
59161  cctgtgatgg ggacatttat atatgtggta tatttatata tgtggggaca tttatgtatg  59220
59221  atggtatatt tatatatgta ttacatgtac aaatgaataa taacgatggt aattatgttt  59280
59281  acttgtgata tataaaactg tatatattat ttacatacac attatattat gtataaaatg  59340
59341  tatacaatat atacacctgt attatatact gtatattcat ttattattca tatatgtaat  59400
59401  tactactatt gcttattgtt tttactcaca ttgctaattt ataactctag atagagcttt  59460
59461  gaaacaagta ctactattgg caaacatcaa ttctaagaca ataacttcag cagttcaaag  59520
59521  agtgggaaaa ggccagtgag cttgtgcttt ttctataatt tttacatata tttatttgca  59580
59581  atagaagttc atattgtctt ctcttcttgc ctatttgtca actttatatt cttaataatt  59640
59641  gacgtatttt ttgtcatcat caaagggata ttgcaagcac tttttatttt gttttgtcta  59700
59701  taagatgtag ccaagttcta ttgacttatt tttctgtttc cttgactttt ggtttctact  59760
59761  tgattaatgg ctgcggaaca tggaagaact gaaattataa atttgagtta ttacttcagt  59820
59821  tataaattat taacagtcac ttctagtcta acatttgttg agtaattatc atatgcaagg  59880
59881  cattattcta attccttcat atgcattaat tcatatctat ctcattgaaa cactttgagg  59940
59941  gatgtagtac tattattttt actttacaga taaaataact gacgcccagt aaggttaagt  60000
60001  aacttgccta aggtcgtaca acttacaaag aaaacagtca gcttttgcag acatggtgta  60060
60061  gcttcacagc cctaggagat taatattttg taaaggcaat tgccctgtga caattagtgg  60120
60121  ggaaagaaca atcatcattt caactttaca acactccaga ctgttccctt agatgcttga  60180
60181  actccagtga gaatacagaa aggtggagaa gatggcatgc atgcttcatg tataggcggc  60240
60241  tcttccctca aaaacaagct ctttgccctt gaatgcaaat ttactgacac cccaaaaaca  60300
60301  atcccctatc gctaactaat aaggcagcaa ctgctaaaac cagagttagg gaaaatagaa  60360
60361  gagaaaggcc atggtgaatg ctgggatatg aatctattta aaaaatcaat tcctaagggt  60420
60421  tcaaacctcc tttaacaaca agtcaccatt tcaaattgtt actataatgt attggtattt  60480
60481  aatgccattc atgtaaagga gggcataatc cttcattaac accattgaat gttttggata  60540
60541  ttttcattat ataaaattat gtgtcttcta taacttgagt actggacatc aatcttgtca  60600
60601  atgatagaac actaatatgt aatctggtaa gaagcccacc ctatgaaagc caataggaca  60660
60661  tatgagatgg atctcatagg cagacatgct aagggcaagt ttgagtggat atacattatg  60720
60721  gcaaattaac agcatccgtt tcatagtcaa gtgaaatatg caactagccc agaatatatt  60780
60781  cttagattaa aatgttgtaa gaacctcaca ttccatcaac tacatgtatt ttttaattcc  60840
60841  tttctcatta aacacttgaa gtctctttat catgtggaaa ctaatgatat aaatgaatta  60900
60901  gctgacacaa atgtcaacaa atcttttgca tgaatgaatt ctcttttttt gtttcaagtt  60960
60961  atctccatca ttaccatctt gaaaagtcag tctatgtgtg cttcatgtag aaaaattcca  61020
61021  acatttactg taattgctta attaccagtt ctcagcacct taataataac aggacatttg  61080
61081  aggatttgca aataacaaca atgtctaatt tttcagctgc ttattcacac cctattataa  61140
61141  gcaaaatggc aaacacatgc aacaggtttt cccatcagca ttagttaatt ttaggcagag  61200
61201  gtttttatag atccaacaaa gtaagaaaga gaaagagaaa gaaaaggggg agaatacttt  61260
61261  ccacaatctg gtaaatatta ataggtgcta ttatttttat tatccaataa aaataaatat  61320
61321  tacttatctg atatacttct gaaggagtta attattcttt cttcagtggt tttataagta  61380
61381  tatatagaca tgtatactta tatatacatg taaacatata tatatatata tataactgta  61440
61441  aattactgct attcattgga cacttggtgc tggcgtctta catccattat ttttttaaat  61500
61501  tctatcttgg attttcatct gattttgctt ttgtacttgg tttctctctc ttcttgcttg  61560
61561  atttgtttac tttgtttagt tgtttattta tgtctcatga ttaactttta tcttttctgt  61620
61621  ttgttatgtg gtcttagatc caagcttggg tcacaatagc ttagtcttct tatatgcaca  61680
61681  tgtaccttcc tatggaaaca catgcatata gtttcagata actataaaaa taatgctgtt  61740
61741  ttatattaaa agattaaaag acttgctcat acattaaaca attttttttt ttttgaaaca  61800
61801  gtctcgctct gttgcccagg ctggattgca atggtgtggt ctaggttcac tgcaacctct  61860
61861  gcctcccagg ttcaagcgat tctcctgcct cagcctccct agtagctggg actacaggtg  61920
61921  cgcaccacca cgcccggcta attttgtatt tttagtagag acagggtttc actttgttga  61980
61981  ccacgctggt ctcaaactct tgacattgtg atccacctgc cttggctctg ccaggcactg  62040
62041  tcctaatttg atatgtacaa aaataaaatg actctgagtt caggccaagg caaagatatc  62100
62101  tcagagttgt ggcatagttg tgaagagaca gctagctctc cacaaagatt cttcttcctt  62160
62161  tctatagagg taccttctca gcgggcattt cccagtccta cttctagttg tatcagtttc  62220
62221  tctcaaatat cccgtctgta ggggatcttg tcctctctca tttctttctt tggcttgtga  62280
62281  agtttagttt tcagcgaagg gtctggacat cctagaggtt agcaatactg ccaacgtgga  62340
62341  ggcagttgga acagaatcca ttactgtaca accccagagc ccctacccca acaccccccc  62400
62401  agccatgcct agcacacaga cactggactt tgtgtaaatt agaagaacta aagaatggct  62460
62461  ttctggtggt aacctactaa gattctagga ttttctctag gtgcacatta atactgtgtc  62520
62521  caatgtaaaa tgtgtggtta agtgtcaggt caatgaagag tgtggtgagg acatggaaga  62580
62581  attagagttc aaatatatat tatcaggaac attgaaggat gatgctttag aacaagtgaa  62640
62641  agcctattct atgatattat ttttatcttt taggtatagt actctgtata ttcaaggaag  62700
62701  ctgattgaag atatagatca atatcttgta gagctgattt atccatattg ggatagcagc  62760
62761  cttaaagctc attaataaat tagaaaataa tattttcact tcagtagttt agcctaaaaa  62820
62821  tggaggtgaa gcaattactt tatttctcta aaaccaaata caaagtaaac taacatatca  62880
62881  aatagcaagt ttggggtgca ctgcttttag aaataaaaaa attgaatatt cattattgtt  62940
62941  gagttattgg actttactga aatacaaaac cagaaattga gaggcattat tgctgagttt  63000
63001  ctggacttaa atataaaatt attcattatt gctgaataga aatgtgagaa ctatgttagt  63060
63061  gatggcatgc taccatataa agatttctat tcatgctatt cattttcata tcataagtaa  63120
63121  tatatgcatt cattgtagga atgtttttaa attgcagaaa taaaatgaaa taataatttg  63180
63181  taaatcacct tttgtaccat ttcagaaata tgtctcgtta ctgtaatcct cctgctgctt  63240
63241  caaagttcaa tagttggcct aattttattt ttaccatcac ttcccttgtc tctttttaat  63300
63301  cagtcattca atttaataaa catttactga acatgtaaat taaattagtt ttagtctttc  63360
63361  aagattttaa caataactac catttattca gtgtctacta cagcctaaga taagtgtttt  63420
63421  tatgtattat atacatttta ttttatatgt caccttattt aatcttcatg aaacctctat  63480
63481  gatctaccta ttttattctg cattttacag atgcatgcat atatatatat atatatatat  63540
63541  atatatatat atatatatat atattttttt tttttttttt tttttttttg agacagagtt  63600
63601  ttgctcttgt tgccgaggct ggaatgcaat ggcatgatct cggcttactg caacctccgc  63660
63661  ctcatgagtt caagcgattc tcctgcctta gcctcctgag tagctggaat tacaggcatg  63720
63721  caccaccatg cctggctaat tttttgtatt tttagtagag acggggtttc tccatgttgg  63780
63781  ttaggctgat ctcgaactcc caaccccagg tgatctgccc gcctcggcct cccaaagtgc  63840
63841  tgggattgca ggtatgagcc accgcgcctg gcctacagat gcatatattg agtggctact  63900
63901  atgtgctggg cagtgtacta attgtgtaat tagctttatg tccctcaacc tgaaaaatat  63960
63961  tatgtgatgg atcagtcctg aaagctagag acatgtattc atttaacaaa tatttattat  64020
64021  ctcatattct atgacagata ccattctttt gtagactaaa aactcaaact ccataaaata  64080
64081  tttaaagagg tttacgttca gccaatatga gtgactatgt acccaggaat agtctcaaga  64140
64141  agtcctgaga atgtgtgcct gaggtggttg ggttacagtt tggttttata tattacagag  64200
64201  aggaagaaga aaggcatgac atctccaggc tccaggactg ggggacagaa gcttacaggt  64260
64261  cattggtgga ttctaagatt ttctcattga tagttggttg aatgagttaa gatttgtgta  64320
64321  aagacttgaa gtcagtagaa aaaaattgct tgaggtaaga taaggtgggt tgtggaagcc  64380
64381  aaggttcttc ttatgtggat gaagcctcca ggtagcaggc ttcatagaga atagatggta  64440
64441  aatgtgtctt tttagatttt aaaaggtgtc agactcctag ttagtctctc ctagatccaa  64500
64501  gaaaggccaa gaatatttgc aagctctaaa aaatgaagta agattacttt gctaggtttt  64560
64561  aaatgtggaa tataaattgg gaattacctg cgagagctat tttgcagtat ttaataaagt  64620
64621  tatagattct catgttctat aatgtacttg taagaaaaaa atcacatgta cacaagaatg  64680
64681  aatgcataaa aaatttcaag cattgtttta tagcaaaaaa attgaaacaa agaaaaggag  64740
64741  atggaatttt aaaaaagtgg catgcctgtg taatagaatg ttatataata gtcttgttac  64800
64801  agcaaagatc atatctaaga gtctaatttt catgtctcaa catgcccaat atcggaaaga  64860
64861  tagtgttaac taaaaatttc aagttgcaga aagagctact ttgccagatc atggtaagag  64920
64921  gatttcttgt tttctagaac ataagaatct aacttttcta gatgattcca agttatcatc  64980
64981  tgttctacaa gttttgaaca tactcataaa ctgtttgaat ttttccctct tcttattttt  65040
65041  gtgtatattt ttattcattt aactgtattg taatatttaa aaaacatagg ctatacattt  65100
65101  ctaaaagcac aattttgctc aaaaagttgt ccagtttttt gcacatggca tataactaaa  65160
65161  atgtattaaa tgaattatgg aatgaagaaa tgaatttact tttttgtaca aaattttaaa  65220
65221  ataaaatgtt tttactcatc tataaaatga agaaaataat atctacctat gggatttttg  65280
65281  tatataaagg gcagaggaat gtatcaggta cagagtaggc attcagtaaa taatacaggg  65340
65341  cattttaatg ttggtaatat aatttaaagt gtgtagtagc cactactagt catgaagagt  65400
65401  ttgtatgagt cccatgttcc tatagtaaat gttttcttgt cttatagaat ataaatgaga  65460
65461  attaatagtt agtactcaat gtcagacatt gtattaatgt ttcaggataa tcataacaca  65520
65521  tggagatgag actccacctc atagcaagcc ccaacgaaag acacaaattg ttccttagaa  65580
65581  aatgtaggga gggaagaggg tagaaactac aaaccacata tgtccccatg tggtgacaga  65640
65641  ggtttccttg ggagaaggaa tgtttggctt tatcatccag gaattcctgg ttgaaataag  65700
65701  tttagaatat aacagcaatc actagtatgc tcaggtgact atgagatgca gttatttaaa  65760
65761  ctcctgtcag gcacattttt ctcacttttg atgtttgaaa gcagaaaaat gtaatatatt  65820
65821  aaaatggaaa tatatgagtt ttataaatat taattgatgt ccttcattat tttattctgt  65880
65881  ttgatccatt ctttccacat ccacagctct ctgcagaacc catttcagag aggttaagag  65940
65941  acttcttatc taattgtacc ttattaatat ttggtggaac tgggatgtga aaagaagcct  66000
66001  atcacaatct caagttcatg ttctttccac tgctgtatct tgcctcgtgt tacataatag  66060
66061  tgcggcagat taatttctaa ttgtgacaca tggaccagca aaaaggcttt atcaggattt  66120
66121  gttcatgtta attaggcaga aacaaagtta atgcagctta gagcagcaaa gaactttcat  66180
66181  tcaaatacat tttacatctg tgaaacagat gtcatattta aaagtctcag actacacaaa  66240
66241  gtattaaact tctcccaagg gtagagagac atttggtgaa atcaaatact ttatatccac  66300
66301  aaatattgat atattattgc tttgtgtagg ccacacaaaa taaaaatcta gtcctcatta  66360
66361  gcttttctga tatactgagt aatgtcttaa gttgtagaaa gatttagaat gtcttctcca  66420
66421  tgcagagttt ttatcaaaac aagaagaaac atttacatca tgagcagtgg aatttggcca  66480
66481  agcataccta agaattaggg agtattgcta tcattctcat tttacagtgc aggagacaaa  66540
66541  tcagagtcta agcaactcct tccaaatcac agcataaata agtctaagtg cgctcatgta  66600
66601  aatgcagata ttctgccacc aaaattaggc tcctaatcac catcgtgctg ccctgactcc  66660
66661  attgtagact aatttttcct taagtatacg tcttttcatt acatacattt gaatttgctt  66720
66721  ttctccacat cacaatccac caagccacac tacaccacac aggaaaatcc cttttgcctt  66780
66781  actcctctct gtggaaaagt gtgatatggt ttggctctgt gtccccatgc aaatctcact  66840
66841  gtgaattgta atctccataa tccccacgtg tcaagggcgg aaccaggtgg aggtagttga  66900
66901  atcatggggc tgttttctcc catgctcccc tcatgataat gagtgggtct caggagatct  66960
66961  gatggtttca taagtgtctg gcatttcccc tgcttgcact cattctctct cctgccaccc  67020
67021  tgtgaagagg tgccttccac catgattgtg agtctcctga ggcctcccca gacatgtgga  67080
67081  actatgagta aattaaacgt ctttccttta taaatcaccc agtctctggc agtactatat  67140
67141  aaaagtgtga aaataaatta atacaggtgt gtttgctttt ttttattttt gcatccatat  67200
67201  atccctatta tatcccatgt tagtctaaca cttaaattga aaatagattt tttggccaga  67260
67261  atatatattt ttctttccag aaaataaatg attataaagc caaaggggaa attgatttac  67320
67321  tggataatag aaatatgata tccatatatg ttaattaagg atgcctttga cacagcagaa  67380
67381  attatccaaa aattatggat gtcaaaaact taatgttttc tctcactttt cattcaagac  67440
67441  aagggactgc caccaatctt cccttctcca ttattattgt gttttccatt tccacctgaa  67500
67501  attctctctg gactcagact attgtgagtg tttaatttgt atgctagaaa ctctaacgtt  67560
67561  gagagagaaa aaaatatgaa aataccaaat catttaataa tcattcttta ctcagtaata  67620
67621  aaatcttatg ttaaagtggt ttcagtaaaa tatagtttta tataataaaa aaacccccac  67680
67681  aagattagtt agaacttatt cctcaataat tttaactctt acatagtgcc tggttttggg  67740
67741  aaatttcaat actgcttaca cctgctcttt gttgttttct cttttgttat gattataatt  67800
67801  aatctttcaa ggagtacact tgtaggtcat acacatattt ccattttcta atatcttttg  67860
67861  tagggctagt ggtacatttt tttttgtact tacatgtaaa ttttaaatga gtgttttttt  67920
67921  tctatgtgat tttatttcat acaggaattg agaaaattaa aaatgtcaat actcttacaa  67980
67981  ttgcattcat ctttgatgat tgcaaataat ttgctgtttt tttctttgca ataacaatat  68040
68041  tcactttatg tatgctaatg aatgatacat gatttacttt tggactatgg gcctatattt  68100
68101  agccataatt aatatcgtga aaaatattag tgaacaaact tttaattgta gttttaaatt  68160
68161  ggttatggaa ataaatctgg ccttacgcat attagattca ttggaataac acatttattt  68220
68221  gtgagttttt ctttgcttct acaggcgttt taaatatttg acttgctgta tttaatttca  68280
68281  tattattcta taggaaacca cttcagcagg ccttatttga tcacctgtgg cattattctt  68340
68341  tgctaagaag tataggctcc tttcttagtg ttacaacagt ttccattacc aaacctttgt  68400
68401  ccaaagccaa tagaaaatct gacttgaaag taaggaggca ttattaaaaa tctgaaaatt  68460
68461  gtggccatat acaaaagtta aaggagggaa aaaatataat aaaactagag gaaaatataa  68520
68521  atacattttg tctctagtga atttgcagct ggtattggaa aatcattttg ctctcaggga  68580
68581  aggttttgaa gcagaaatga aaaaagaatc aacatgaacc aggctgtgat gttctgctgt  68640
68641  ctgggagatt agataaccaa gggggaaaca aaagtgtcta gaagcagtgt aaaggatttc  68700
68701  caaaatattt tttttcttgt ccttttttgt tcctaattta gactaaacag atatatttaa  68760
68761  atattttgtg aacaataatg tagaagaaag tgacagtagg atacaatgta ttgataaaat  68820
68821  caaaacataa aattaacatg tgaaagtaag tgagatgctg attttacaaa gaatggaaaa  68880
68881  atggtgtcag gaaagatact ggcataataa ggactctttt ctgtctctta tcgacaagga  68940
68941  aatacataga caattagatt tatacagtta ggttcaagat ctaatacagc aggtaagttt  69000
69001  gtatccataa ccgtgtttag ttaaatgatg aatactttct gtatttgtga aggtggaggt  69060
69061  gctgtataaa gacatgaatg acttcagttg aagttatgca ctcttctgtg gatggagctc  69120
69121  actatatgga ataaacagat actgccctat tctaagaagg ttctaatgaa gggtacatta  69180
69181  agctaagaag gttacataag gaaagacatt aacaggccct tcctacatac ttgccaagaa  69240
69241  tgcctgaatt cttagcatga tatataattt taaaattcac attgttatat ggaagcatgt  69300
69301  attaattcat atattattca tataaaatgg actaaacttg ttagtctatg tcttattttg  69360
69361  aggccaaatg aacatgggtt caaatatgag ccacttgtta ttggctattt gaccctgatg  69420
69421  agagactgct agtcgtaccc aaagtctcat cgccaactgt tgaacatttt agtaataaca  69480
69481  tcttctacac acttgtctgt aaagaagccc tatgcagcct tctatgtagc tgtgtataac  69540
69541  catgaccaaa ttttacccac tgggatgttg gtgtaagtaa gatgtgcaac tttggtacag  69600
69601  gacattaaga aaaaaactgt ggcgaattct gaattccttc cactttgtcc ctgtttcttt  69660
69661  ttctccctct tggctggaac agagcaaaat cagcaaagaa agtcctacat ccaaacatgg  69720
69721  aagccatgaa ttgaggatag cagatctgcc ttggtaacaa tagattgctt accactgctc  69780
69781  tctaatgaga gaaagaattc agcttcgatt gtattttact gtctatttgt tacaataatt  69840
69841  tattctccac ttaaaacaat aaactaactc aattttctta atgtctccac tattaggttt  69900
69901  cttcattaga aaaaataaaa gataaaacca atttacagtg ttgcaatagt taatctggga  69960
69961  cattattcaa cttatattca gtgattattc tataaaatta atattataga tgtacacatt  70020
70021  gtagaatcct taatgtgagt ctctgtctgc tattaacttg ttgtcctacc tcgatcagat  70080
70081  tattgatctt tccatagtct cagttttccc tctattaaat ggcatagtat ctacctcatg  70140
70141  tattaatata aaaattttta aagtattctc acatatatta ttaaacttat tttatataat  70200
70201  gcaaactgta ttttattcct agccaggtgg atgaaatctt gtgtgtgtgc agagacatca  70260
70261  tttgtgaaag agagttttga atatccttcc tggccagtaa acgaagccag catcagatct  70320
70321  agtgcaagga ggaggtatct gagcataata catgtagaaa aaggaaacag gggctgcaga  70380
70381  gctaggctaa atttcctcat attctcctgt ccagggatga gatatcagca tgaggagatg  70440
70441  ggctcctatt ggctatccaa ttcatgaagg aacagggaaa gccttaaatt tttttttatt  70500
70501  atggttttgt ggtgtccact gtattttttg ggtctccatc caaaattgtt cattagtttg  70560
70561  actttgcaca ataagaagag tccatatcac atggtgacag tttcctgagt cttgttttaa  70620
70621  ggctggtaaa gaggaaaacc agagattatt tatgtagtag gtctatcttt ctaattttgt  70680
70681  ttatttgtta ctaggataca gagatacaga gataaaatca tttttcatct tgattatgta  70740
70741  ttccatcatc tggctaaggt catttataag ttcatatagt atttttgtag attgaataca  70800
70801  atttttacat aggcagtagt atttgtgaat tcaggtagtt ctgtttcttc ttgtctgata  70860
70861  aagacactgt taattcatct ttcgttttaa tttcttggct aaaacttcca tcaaaatatg  70920
70921  aaatacaaga ggtgaaagca gatatctttg ttgtgtttca gatattggct gcggggaggg  70980
70981  aagttcagtc tcccatattt aatcatgtag gttcaatgta gttttttcat agatgccctt  71040
71041  tttcaggtta attatgttct gtgttgtttc tactttgtag tttttgtaac aaatggagtt  71100
71101  gggtttggca aaggtgtttt gtgtctattg agatttttgt gggggaaagt ttaaactata  71160
71161  aattgatttc gtaataaata cagggctatt caggttatct ttttcttctt gattaaaatt  71220
71221  taataatttg ggattttcaa ggaatttgat tcatctgatt tgttgaattt attagcataa  71280
71281  agctattcat attattctct tattgccttt ttactactta tagaaattta atgatctttc  71340
71341  ttctctccca ttcctaatag tcataattta tgttctttgt ttctcctgat ctgtctggca  71400
71401  aaagttctat tcattttagt aattttaatt attttctcaa ataatcttca taaaagcacc  71460
71461  caggcattct gaaaaatttc aggtataaaa ctagcttact ttgaaaatat cggagaaact  71520
71521  taagatcaat ctccatgaca acttaaggct gtaagatatt tatttggcaa ttctttacct  71580
71581  acttcttctt tgatcaagga tgaacggaac tttcatctca aggctagttt gttctaattc  71640
71641  atctgcaaga atgccaacaa tttaggccct aattcttttt caaacgtagt gcctgattct  71700
71701  tcacaagcac agtgtggccg gccaactgtg tgaatctttc ttctgttggt tgtctcaggt  71760
71761  tatttagaca gtttgcttta ctggcataac aatccatctg agctctatgt ataattgcta  71820
71821  acctacccaa actggattgc cttccatctg ttatcttgtg tcgttgttaa catgcattga  71880
71881  ggagagagag gcaaacaaaa ttcaggaata catataaact tgtctttgct ttgtatttgc  71940
71941  attttctttt ttcttttatt tttgagacag agtttcactc ttgttgccca ggctggagtg  72000
72001  gaatgatgcg atctcggctc actgcaacct ctgcctccca ggttcaagca attcttgtgc  72060
72061  ctcaggctcc tgcatagctg ggattacagg catgtgccat cacgcctggc taatttttgt  72120
72121  atttttagta gagacagggt tttaccatgt tggacatgct ggtcttgaac tcctgacctc  72180
72181  aactgatcca tccacctcgg cttcccaaag tgctgagatt acaggtgtga gccatatatt  72240
72241  tgcattttct ttctcaacac ttgtataaaa acatacgaga ctcaagcatt atgttgtgta  72300
72301  atatttcatt gtaaaatact tgtttttgtt actggacata atgatgagtg atttactggc  72360
72361  atttcatttt atccctatta ctactttcac tattagttct tattatttct acttttcaaa  72420
72421  tgagaaaacc aaaacttatg gaacatttac attgttcagt gttacaaaga taccacactc  72480
72481  caaagctccc acttatatag tcttatttca ctatggtgcc actcaactaa aaaaatgtgt  72540
72541  ataacagtca tttgaataag agaagtctat gggcttactt ttgttaatat aatccaatgg  72600
72601  ttttatatct actcattttc taaaacaacc cactgtcaat gtatgacact gtcattacgc  72660
72661  cttttttcct cccattttaa tttgatcata gtactatcat tgctccctgt atgaatttat  72720
72721  tttctcctct tttacttcct ccctacattc atccctcttt ctttccatcc tcttcctcct  72780
72781  ctttcttcaa tactgagtgc ctgtaaatac ataatttgca taaagaatta aacagaccgt  72840
72841  tatcaatgct ttgaatctct tcctgtattc ccactcttgc caattgtcct ccttgcataa  72900
72901  agaatgtatc tcttaaaatc tgaaatataa tgttgtagtg actgcccaaa ataagaaacc  72960
72961  ttttgagtag gtggaaaaga aaacgtgcat ttgtcctcct tagatcctaa caattatgac  73020
73021  cataatgttt aagtttactc taattttctt tattgtgtca aatctgctgt ttaatccatt  73080
73081  cactaaaatt ttgatcccct taatatttat tattccaaga tagtattttt ttcaaatttc  73140
73141  tcctcattct tgatggtttc ctattgtttg agcatcttgt taattgcatc cattatttct  73200
73201  ctgataattt tgtgtacagt ataattttct ttagttttat tgtacatctg catttttgtt  73260
73261  gatcaaaatc agtggtttct cacttcgttt ccccttatca taataattgc catcctccca  73320
73321  tccagatatt cctgcccatg ctccaaaatt tatgaactct agcttatgag ttctcaactt  73380
73381  cattctccct taccatggcc tttgttttca tgtgtttcta atctgtttta ttgcaaagac  73440
73441  agccttaatt ttcatgtgta gtattcctgt aggccttatt tgtcttatat tgctgatgta  73500
73501  catctgcctc agctactgat atagcttgga tatttgtctc cgtctaaatc tcatgttgaa  73560
73561  ttgtaatcct caatgatgga agtggtgcct ggtaggtggt gtttggatca cagggcagat  73620
73621  ccctcatggc ttagtgctgt tttactgata gtgagttctc ctgaaatctg gtcatttaaa  73680
73681  agtgtgtggc atctcccccc cactgtcttt ctctcgctcc tgcttttact ctgtgaggtg  73740
73741  tctgctcctg cctcaccttc cgcaacaact gtaaacctct tgatgcatcc acagaagcag  73800
73801  attccgcatc cacagtaaca gattccgcat ccacagaagc agattcctct atgcttcctg  73860
73861  tacagcctgt ggaaccagga gcgattaaat atcttttcct ataaattacc ccgtctcagg  73920
73921  tatttcttta tagcaatgca agaatggcct aagacagctg gtaaaggaca tgttcctgtc  73980
73981  tctggactac tttcaatcaa ctctttctcc aatgttggta gcgagctagt agcgtaaata  74040
74041  ttccaagcat cctcatcttc accatggctt gtcatggaaa accacctgct tttccagtat  74100
74101  ggtgcattgc ccccactggc tatttgcttt tcccattcac tgctgcccct gctgggactt  74160
74161  ccagcttctt cagctttggc tctgaagggt tcctgtcttg gtcaatttgg gctcttataa  74220
74221  caaagtacca tagactgggt ggtttattaa cagaaataat tatttctcat ggttctggag  74280
74281  gttgaaagtc caacatcagg gtattgcgtg gtccgttggg ttctgttgta ggtccttttc  74340
74341  tgaattgtag actgccaact tacacttgta tactctccca tggcagtctt ggcctttttt  74400
74401  tttttttttt tttttttttt tttttttttt tttttgagac agagtcttgc tctgtcactc  74460
74461  aggctgtagt gcaatggtgt gatctttgct tcctgcaact ccacttcaat tctcctgtct  74520
74521  cagcctccct agtagctggg actataggtg cataccaccc cacacggcta atttttgtat  74580
74581  ttttagtgga gatggggttt caccatattg gtgaggctgg tctcgaattc ctgacctgag  74640
74641  gtgatccgcc cgcctcagcc tcccaaagtg ctgggattac aggcgtgagc cactgcgccc  74700
74701  agactgaggt ccctttcata agcgtgctta tcccattcat gagggctcca tttctaccta  74760
74761  atatcagtat ttccccttac tatgatttat ttatttattt tattttattt tattttaatt  74820
74821  ttattttatt tttgacaagg tttcagtttt ttgcccaggc tggagtgctg tggcacggtt  74880
74881  atgctcactt cagcctccac cactagggct caagttatcc tcctgcctct gccttctgaa  74940
74941  cagttgggac tataggcatg agccactatg cccagccccc cttaatataa attttaaggg  75000
75001  ggcacaaata ttcagtccat aatagttgtc accctgccac ccaggtattt ctgcccaggc  75060
75061  tccaaaattt gtgagcccta gcttctgagc tctaaaatgt aggtgtttat ctatgctagc  75120
75121  tttttcatca cctcttcagt gcaccaaacc catgttattt tggagtaaat ctcaaagacc  75180
75181  agtaatatgt ccaaaagtga ttaataccct ggatctagct atatagagaa atagtagagt  75240
75241  ccctcagaat tctccagaag gtgcttcttt gtttttccca ttctttcctt ttcataggtg  75300
75301  tatgtgttta tcttctcttt tcataaatgt ttatgattcc aagtttttaa atgtgttctt  75360
75361  ggtgttccca cctgtttttc ttttaacttt aactgcaata tgtgaatcct tttaggtttt  75420
75421  atagttcatg tcttttattt tctgatgtct catttatgtg tcaactgcac acatccactg  75480
75481  aatttacagg tagctcaaaa ctcagttttc cccaactatc attatgttta tatcatcttc  75540
75541  tatttttaaa ctctcactta cattttagtg tcttctatat tacctttagc ctataaaaga  75600
75601  taccacctcc tcagtctctc agatagtaaa caaattgcca ttcttgatac ttccttgact  75660
75661  caactacttc cttatgtcct aaaatcaatg tttctaattt cttaaataaa atgcctattt  75720
75721  attttctctt taatgtgctc ctgaatagga ttcacttttc tttagtctcc tctgaactgt  75780
75781  gaggttttct ccatgcttgc cccttgtaag tcaaattaca atttgtttta cctttctaaa  75840
75841  gttcaatttt gcttctgcta tatccctctc ttttcatctc tatttttaga ttaaaataat  75900
75901  tgcatggata tatctttttt aaataaaaac tttaaactac aaagcatgcc attcaaggga  75960
75961  ctgagctcta cttacctttt cagacttctg atgtgatctt gttctgaatg atattccatt  76020
76021  tgtctttgga tttccacgta tttttatatg gtatagtcct aaatagtatt tgcagttagt  76080
76081  tggttcttag taactgttca ctatatagct gctaaaatat gaaacagaga taagaatccc  76140
76141  tttatttatc ctatgattat gtatgtaggt aatatctata taaaattata tcagaaacat  76200
76201  tatgaatatg aatatcagaa gataaatata agacccttat aaatatcaca caataattca  76260
76261  ccagctctta attattgatg tttacttaag aagggacata tacataatgt ttaatcttaa  76320
76321  ttttggtcat ttagtatata accaatgcag aagatgcaaa aatgtattta cagttttgta  76380
76381  cacttagact tatcagtcat tatgcctgtg catacataat aatgttgttt ggctaaatta  76440
76441  taagagccca ggctctgaca ttactgtggt tcaaatctac attctattac ttagcagctt  76500
76501  tgtgatcttg ggcaaattta ttgacaacaa taagattcag tttcttaatt taaaaatatg  76560
76561  agtataataa tacttcaaag tggtactaaa actattaatg ttttagcagg atatctgaca  76620
76621  aaattaaaac aacataatgg tatcatctga cagttctgga agtcacaatt tctggaatca  76680
76681  aggtgtggac agggctgctt ttcttttgga gactctaaag gagattctgt tttttttcag  76740
76741  cttttagaag cctgaattcc ttctcttgta acccattttc cagctttaaa gcaagtatta  76800
76801  taacatcttc aactctttct ctctctctca ctgacacttg cttatgtctt cacaggtttc  76860
76861  ttctggctct cctgcctccc cttttctctt ataacaactc ttgggatttt attgggcata  76920
76921  tctggataat ccagattaac tctccttaaa ttactcacat cagcaaagcc tattctccat  76980
76981  gcaaaataac atattgacaa gttctgtaga ttaagacatg gatatttttg aggaggtggt  77040
77041  aatattgtaa atgcaaaaca agtattttgg gctgtgggta ggaaaaagag tgacaatcag  77100
77101  gccctgaagt ttgtttggga tattaagtaa ttatttttta acgacaggag agtaaaaagt  77160
77161  gttcgatcat cttagagaaa aattctgtca gtggttccca aaaacatata gaatggaaaa  77220
77221  taatttgcac attcattagt aagctataaa aataccacaa tccttttttg aatgtaaatt  77280
77281  tcttcatctt gattttatag aggtacattt tgcattaata agtatataat gtggagacat  77340
77341  ttgaaaactt tataaactgt cccaaatgaa gtaaagaata tattgcagtt aattggtaca  77400
77401  ctcctgcccc tgacaactgc ctatttgatt tctctaacta cagcttagtt tcgtttggcc  77460
77461  tataaatgta tacaaatgga gccaaagtcg atgtgttttt ttgagttcag cttacttaat  77520
77521  tcagcatact attttgagat acatccaaac gcctcactag tgaatttatt atttccccaa  77580
77581  tactcagtgg cttaaaacaa caaacattcc ttatctcaca gtttctgtga gtcaggaatt  77640
77641  cagtcatggc ttagctgagt gcctctgttt caggaactct catggctgtg atcaaggtgt  77700
77701  tagctggggt tgcaatcatt tcaagacaaa attttgtgga aaatctcctt ccaagatacc  77760
77761  tgtgtgtctc tgggcaggcc tcaggttcat gttggctgtg gactggagtc atcagttttc  77820
77821  ttgccacgtg agcctctcct tagggcttct catgcatggc agctttctgc cctgagtgag  77880
77881  ggctccaaga tagagagcaa caaagagtga tagatgataa gagggagtaa gcatgacaga  77940
77941  agccaatatc attttataac ctatatttcc aagtgacatc catcactttt atcttattac  78000
78001  aaggagtcgc tatgtcccac ccaaactcaa aaagacgaca ttacacaagg gtgtaaatga  78060
78061  caggagacag tacacattag aggtaattcc aatagctgcc taccagagac tgccctctga  78120
78121  cacctcagtg attcatgttt ctctcacaaa atacacttct cttcacccaa gtaccccaaa  78180
78181  agtatcatcc cattatagtg ttatctcaaa gtccagaatc tcatgatcta tttcaagccc  78240
78241  aggtgttgat gtgtccattt ttaactggac taattgcctt tttgttgagt tgtgctgttt  78300
78301  ataaattcta gatatttaag cccatgtcct tgtatatagt ttctcttcat ctgtagttct  78360
78361  gtgaagctac aaagaaatgt tatttgcccc ccaaaataca aaatgcaatg ctgatacaag  78420
78421  catagaaaaa tgaatacagc tattcctttt caaaaacagc aaaatggcag acacaaaaga  78480
78481  gtacatagca attctgaaat tcagccagag aaatattaga agttccttga ttagggctca  78540
78541  aggcctagga ataattttca tgactacact ctgtggactt tttttttctg cagtctgtct  78600
78601  tggtcttcct tttctttttt tccttttttt ttggcatgga aagtttggat ggatttgcaa  78660
78661  ctgaatagtt ttcttagctg gcatactgcc attagaattc tggggataga ataatctctt  78720
78721  tgtttctgtt aaattatatt gtcacattaa attaaatttt aaattacatt agaaaactat  78780
78781  gttaaaattc aggttatagt tacatgtgtg gggatacatt tttggactaa tctgtccctt  78840
78841  taatctgaat gtctatattt tatactaatg taattttctt gtgagacctg aaatcaagta  78900
78901  ctgttaatct gctgattatg tttttttttc aaactgtttg acaattatag gtcatttcca  78960
78961  ttttcatgta tcttttagaa tcagcttgtt aatttcttta aaaagtccct tgttatatta  79020
79021  attggaattt cacatacttt atgagtgaat ttcagggaaa atatatgtgt aatattttga  79080
79081  gaaattgaca aatgcttatc aaaatggcta caccacttta caatctatct gcaatatata  79140
79141  atgttttaat ttttccttac ccttgccact acttatgtct tttaaaaact ttagctctcc  79200
79201  taatgactgt gaagtggcaa cccattgtgg ttttcattta catttctgta atgactaatg  79260
79261  atgttgatta tctttattta ttgtttacat atcttctttt gagaagtgtg tactcaaatt  79320
79321  ctgcattcct ttttaattag gctatttgcc ttattgttga gttgtgctac ttataaattc  79380
79381  tagatactag atccttatca gatataataa tttgtacata ctgtctccca ctctgtgagt  79440
79441  cgtactttca cttttttggt agcacatttt gaagcacaac agttttaatg tatataattt  79500
79501  atctatattt ttatttgtcc atgcttttga catcatagtt acaaaacatt gcttattcta  79560
79561  atgttgtaaa gatttacatt tgtgtttcat tttaagagtt ttattgtttt atctattaca  79620
79621  tttaggcttt tgatttactt ccagttaact tttgcttata aggtgttgga atacaacttt  79680
79681  tcagcctata gaactgtctt tagtatttct ggagggcaga tctactagca aaaaatttct  79740
79741  cagtagttgt ttatctagga acattgtaat ttctccatca tttttaacag ctagtttgct  79800
79801  agatattgaa ctttagttga tagtagtttt ctttcagcat gttgaatata taatccaact  79860
79861  ccctcctagc ttctgtggtt ttttattaga aatcagctgt tcaatgtctt gcaggtaaca  79920
79921  agattctttt ctcttgctac tttcaggatt ctggctttgt tttgtcttct aggagtttga  79980
79981  tagcaatgta tatcaatatg aatccctttt agtttatgct acttgaggtt cattgagcta  80040
80041  ctggaatgta gatttatggt ttctatcaaa tagagaaagt tttgcggctt tatatcttca  80100
80101  agtgttcttt ctgtctcctt ttctctctct atttctgtga ctcccattat ccatatgttc  80160
80161  ttaggcttgg tggtatctta tatgctgttt atttttttgt cattcttttt cctttctctt  80220
80221  tattagactg aataatctca attgacctct tgtcaatgtt gctgtttctt tcttctgcct  80280
80281  tcttttaaat ctgttgttgt gcccttctag taagttttca atttccatta ttatactttt  80340
80341  ctttttcaga tatgttagtt gtgtcttata atgtttattt tgttattgat tttttctatt  80400
80401  ttgtgagata ttgtctttat acttctatta taaatattat aatgtggcaa atctggaaat  80460
80461  caggttctcc cctctctatg gtgtttgttg ttgctgccat ttgttgttat tgttgttgtt  80520
80521  aataagtttt ctgcaatagt tttgtaaaat ctttatttct ggttgtattt gcttgtggaa  80580
80581  gtctcagctt gccttaatta tcagtgagtt aatgatttga cagagatttt taaatatctg  80640
80641  gaaccaatat atatattaac atttactatg gggcagcgtt gtatatgttg aggtatacct  80700
80701  tcaacactca gctggaaagt ttacaactcc acctttgtca tacatttctg cttgcaaaga  80760
80761  ccccaagttt aactagaagt tagatctatg ttctttgtat gtcttttaaa ctttaattac  80820
80821  ttctccagat atttgcaaaa tctacaaatg catgtgactt ctagattttc tgaaatatgt  80880
80881  cagagctttg aaatttcctt ataaatctct aattccctag cttttccttt taagcttttt  80940
80941  tagttattct attgtttgtt ttgttattca ccatttcagg cagctttgct attcaagaat  81000
81001  ttcctctgat tgtttctgaa aaacctctgt ggtaaaagct atttgcatta ggtaaattct  81060
81061  gagtcagaac aaataacaac aaacttgaga gtggggtctt ccgaggaacc atcagagttc  81120
81121  acataattag aattttaggg gtatgtagct tgaaggaact ccagctcaat tctgttccct  81180
81181  ccagtggcta ccaggctgct gattttgacc ttgatttgtg gatcttggtt ttcaaggctg  81240
81241  cagtggaggt ggagggaggg gaatagagca aattaacata actcaaagct cattgttgaa  81300
81301  gatatgaaga ttcagacatt tttcttatat acatttttct ttcttatata catttctttc  81360
81361  tcatatacat ttttcttcta tacatccctg gaatgctgca agattttggt caatttccca  81420
81421  agtttggaaa cagttactta ttacaatttt tggcagtatt ttcattgctt taatggaaga  81480
81481  aataatttgg aggttgtttt tccaccattt ctactgaagt ctccatacaa ttatatataa  81540
81541  tatgatgatt tataagactt ggtagatgtc tacaatattg tttttatttt aattgtgtcc  81600
81601  cctctgtttt tgttttctaa tgtttctttc tgctttatct tggtttattc aaatactttc  81660
81661  attattctgt tttaatttct ctatgacttt ttcagttatg catcacttta tttattcaaa  81720
81721  tgctaataat atccattaat aaaataatat attgaagtat atttggagta aatattgtac  81780
81781  cacttctcat ctgatacttt atatttgcta ggctatttcc tttgcttatt tccttcatga  81840
81841  cgttttctac taatttttcc tttacccttc aagcctcctt attcgcaact actctgcttt  81900
81901  tatgacaata taattacaat tacctatccc ttccattttt tctacgtttg tcatacgtat  81960
81961  tatttgtgac cttataaaac ccagcttata atgttattat ttttgctttt aatagtaggt  82020
82021  tgtctgttta aattgagatt tacaaaaaaa cacatttttt atattgatct cttgactgac  82080
82081  tttagaattc cactgagcca agttttctcc tggtattatt ttaatatttt tacacatttt  82140
82141  tgtgtttttt aaatttttgt ttacttattt gatatgcctt attgaaatta ataataaaat  82200
82201  tttcaattat catattttat ttttaataat atttattaaa aatcagatgt gcatggttac  82260
82261  tggagttatg aaaatgaatg aaatttggct cctcccctca atgagagtga agttggaaag  82320
82321  atgaaacctt taaaagaaaa gatagtataa tagggaagta ttgaatgaca aggcattctt  82380
82381  tggcatcaga atggagtggc agcttattac aatgagaagt tcagaagcaa cttcacagag  82440
82441  gatggaaaac cactaaaatc cgggcagata aatagaaact atctagtttg aaggggatta  82500
82501  gatgtggatg ggttggcact tttaaagcca gattatacag tttagtttgc tgaaattcag  82560
82561  agtgaatgag ccaaatgatt ctgtgagaaa cctagacagg catcagatca agatgccttc  82620
82621  cttctgagac tgtggggaag ctctcaaata ttttatgcag aaaaggatca aactccaatt  82680
82681  tcagaaataa cacattgaca agcagggtga atggactgga tggagagatg aacaggaaca  82740
82741  gaggtaatga gaccacttac aggataagta cgacaatcta agtaagaaag tatgatgtat  82800
82801  gaatgaaccc agtggtaact gtgatggaga gaaggggtgg atttgggaga cttctaagaa  82860
82861  gaaagaatca caaacacttt gaaagcttat agtgaggaga aatgatgaaa gaaaaatcga  82920
82921  tattaaccat aaaatttcaa tcttgggtta ctgagagaag agtaagaaag tgccagcttc  82980
82981  ttactctgat acatacaaga gaagatacag aatgagttca gactcgtaag tgaatacttt  83040
83041  ggactttacg attgaaaaag ttctgggtcg ggcacgatgg ctgacgcctg tgatcccagc  83100
83101  aatttgggag actgggacag gcagatcgcc tgaggtcagg agtttgagac cagtctgacc  83160
83161  aacatggtga aaccctgtcc ctactaaata tacaaaaata gccgggtgtg gtggtgggca  83220
83221  cctgtaatcc cagctactcg ggaggctgag gcaggagaat tgcttgaacc tgggaggccg  83280
83281  aggttgcagt gagccgagtt catgtcattg cactccagcc tgggtggcag agcgagactc  83340
83341  tgtctcaaaa gaaaaaaaaa aatgtttttt gaataaaatt tccattttta atgaacttaa  83400
83401  ctgtgaaaag aatttgtgca cagcagcaga ctttgcagga tttttatttc aatgtggaga  83460
83461  gttatatggg ctcaaccctg ggttgagtaa ccccattctc tagcacagga aaactttaaa  83520
83521  aagacactct ttaactgtct tccttagttt gcctcaaccc acagcttctc cccattcgtt  83580
83581  gaattcccag agcgaggact caataggtca gagttttgca ttttggttct ttagtgtatt  83640
83641  gaattagctt cattgtgttt ttaaatttct ccctctttat aaaattatgt tattcaataa  83700
83701  ccagaagatg ttctgtgacg ttagatcagt ttctgtcaaa taatatggtt taattcacaa  83760
83761  ggtggataat taagagaaaa aatgtgatga gaaatcccca aacaaataat ttttgaataa  83820
83821  cttttagctt ttttattaaa aaaaaaataa aaaaagaaac aggactatag attgagattg  83880
83881  tctttttttc tgggaaaatt ttccctcaag ggaaagtgag tttcccttaa tgcctttatt  83940
83941  ggaatatcaa ctattctgtg gatctcactc ttacttgctc actgagctaa aaacttcttg  84000
84001  aggacaatgg cccctgtttg attcacctta gcacatcact tgatacatag cggggatgca  84060
84061  gttaattctt tcttccattc agttacattg aattggattt tagctgagaa tacacatgag  84120
84121  aacatattga taaaggccag aactatggct gaataaaggt atagaaatga cagggcttat  84180
84181  gtgggagaca tgagagatgg tcagggatac aaatccaaaa aaaatttaag aaagacttct  84240
84241  gtaagcagtc atttgaaaaa atattaactg gaaataccta gaaaacttga tgaaatggcc  84300
84301  tagtaattat agccaaatta aggacagaat ttagcaagaa tgagcacaag gaaagtcaaa  84360
84361  ttcttatgca atgcagaatg agaatcaagc aaagcttcga gactgcatgg aaatgagatt  84420
84421  ttaccttgtt tttctgttga ctcttaatat actgacaaag agtggtaaaa cattctgact  84480
84481  ttttcacata actggctcaa ataaaaccca taacctttta aaagataata actatataca  84540
84541  cacacacata tatggttata aagatatata tacatatatg tgtatgtgtg tgtgtatata  84600
84601  tatatatata tatatatatg aagaaataga atcctactta atcaattaaa actatgaaag  84660
84661  atgcataaag ggaactaagt cattaaagca tagttttctt ctctaccttc cctcaagtga  84720
84721  ctcatgcctt ggttatattc ttccctaact ttatatgtgt ttatattaat aaatatgaat  84780
84781  accacatata tggagtttta ttatttataa tttttagcaa aatacaacct tacgttgtac  84840
84841  attatatcgt attttgacac aatgtgattt tctcaattac caacaaatta tgggtagttc  84900
84901  ttcagagcta acacatttat actattattt taataatcat tcatatttcc ttaagtattt  84960
84961  accctccagc cagatcttta cattcctttt tgtctctcaa ataatcaaca atgattattg  85020
85021  ctatataaat ctccttgcat atatgtactg tatttttttt ttttttttga gacagagtct  85080
85081  cgctctgttg cccaggctgg agtgcagagt acagtggcac gatcttggct aactgcaagc  85140
85141  tccacctcct gggttcaagc gatttctcct gtctcagcct cccaagtagc tgggattaca  85200
85201  ggcatctgcc accacaccca gctaattttt tttttttttt tttttttttg tatttttagt  85260
85261  agagacgagg tttcatcatg ttggtcaggc tggtctcaaa ttcttgacct caggtgatcc  85320
85321  accctccttg gcctcccaaa gtgttgggat tacaggtgtg agccactgtg cccagcctca  85380
85381  tgtgctatat ttttacttcg ttccaggaca ctaatatgct tttgttttcc atctatttcc  85440
85441  tggttgcact ttctcaatat ttttgtggtc tccctggctt tttaactttg aggtattaca  85500
85501  ggcttctaaa ctaaattctt ctcttctcac ctattcttat tttagtgttc agttcatcca  85560
85561  atttcgttgc tccaaatgcc aactttgtgt caatgttctc taagttcata aggccaataa  85620
85621  aatgcctctt gtgaacttca ggctgcatat acaaatgact tctctatata tctgctgaga  85680
85681  ccttcaacaa aaaatatcac atttagcatg cctcaaattg agttcttgat cacttttaaa  85740
85741  cttcctgtac ctggattctt ccacatttca gttgattgca acttcaatta tgcagtaact  85800
85801  atggccaaac accaaacatt tgtacttgac ttctcatttg tcttatactt catatctact  85860
85861  ctttgagaag cctttgtttg tgctactttc aggatatatt tctgattgga taatttctta  85920
85921  tttctttcac aaataccacc ctggtccatg ctcccattaa caatcttcta ttcactgcta  85980
85981  tagcattatt tcatttcttg tacattaagt cctaggatac atgtgcacaa cgtgcaggtt  86040
86041  tgtcacatat gtatacatgt gccatgttgg tttgctgcac ccattaactc atcatttaca  86100
86101  ttaggtattt ctcctaatgc tatccctccc ccatccccag accccatgac aggccctggt  86160
86161  gtgtgatatt ccctgccttg tgtccaagtg ttctcattgt tcaattctca cctatgagtg  86220
86221  agaacatgtg gtgtttggtt ttctgttctt gcaatagttt gctgagaatg acggtttcca  86280
86281  gcttcatcca tgtccctaca aaggacagga actcatcctt ttttatggtt gcatagtatt  86340
86341  ccatggtgta tatgtgccac attttcttaa tccagtctat cattgatgga catttgggtt  86400
86401  ggttccaagt ctttgctatt gtgaatagtg ctgcaacaaa catacgtgtg catgtgtctt  86460
86461  tatggtagca tgatttataa tcctttgggt gtatacccag taatgggatc actgggtcat  86520
86521  gtggtatttc tagttctaca tccttgagga atcgccacaa tgtcttccac agtggttgaa  86580
86581  ctagtttaca ctcccaccga cagtgtaaaa gcattcctat ttctccacat cctctccaac  86640
86641  acctgttatt tcctgacttt ttaatgatca ccattctaac tggtgtgagt ggtatcaaaa  86700
86701  ccactggtgt ggttttgatt tgcatttctc tgatggccag tgatgatgag cattatttca  86760
86761  tgtgtctgtt ggctgcataa atgtcttctt ttgaagtgtc tgttcataca ctttgcccac  86820
86821  tttttgatgg ggttgtttga tttttttctt gtaaatttgt ttaagttttt tgtagattat  86880
86881  ggatattagc cctttgacag atgaggagat tgcaaaaatt ttctcccatt ctgtaggttg  86940
86941  cctgttcact ctgatggtag tttcttttgc tgtgcagaag ctctttagtt taattagatc  87000
87001  ccatttgtct attttgtctt ttgttgccat tgcttttggt gttttagaca tgaagtccct  87060
87061  gctcatccct atgtcctgaa tggtattgcc tagggtttct tctagggttt ttatggtttt  87120
87121  aggtctaaca tgtaagtctt tattccatct tgaattaatt tttgtgtaag gtgcaaggaa  87180
87181  gggatccagt ttcagctttc tacatatggc tagacagttt tcccagcacc atttattaaa  87240
87241  tagggaatcc tttccccatt gcttgttttt ctcaggtttg tcaaatatca gatggttgta  87300
87301  gatgtgtggt atgatttctg agggctctgt tctgttccat tggtctatat ctctgttttg  87360
87361  gtaccagtac catgctgttt tggttactgt agccttgtag tatagtttga agtcaggtag  87420
87421  tatgatgcct ccagctttgt tcttttggct taggattctc ttggcaatgt gggctctttt  87480
87481  ttggttccat atgaacttta aagtagtttt ttccaattct gtgaagaaag tcattggtag  87540
87541  cttgatgggg atggcattga atctataaat taccttgggc agtatgacca ttttcatgac  87600
87601  attgattctt cctatccgtg accatggaat gttcttccat ttgtttgtgt cctcttttat  87660
87661  tttgttgggc agtttttttt tgggtttctg cagttagatg cctaatatga ttagacccag  87720
87721  aaatgctaag gactctactt ctaatagtat ggagaacact gatagtcctt tgcagaaact  87780
87781  ctttagagag ttatgcaaaa taaatgcatt tgaaacgcct gatttactgc tcagaagagg  87840
87841  caagaagttt agtgactcta tacataatac ctttgactat atgtggagat ccaaggaaca  87900
87901  taatgaagct ggttggttac tcctaagttc agtgcacaaa gtgatgaaag aaaattatga  87960
87961  actgagagat tctatctcct ggcttcagaa gcagatactg agcctcaaat ttgctaagat  88020
88021  tgccctgagt gagattctta tctcctgtag agaaacagct gaaattgcgg aaaaacagac  88080
88081  ataagctctt atcatgtgag tggctgacct gcagtgaaag atgcatgcac gacctcgcca  88140
88141  ggtatctact gttaaattga gggcattgac tggaaaagaa ggggaccctg aaacttggaa  88200
88201  tggggacatg tgggaggacc ccaataaacc tggggatgct gggtttgtaa actctggtga  88260
88261  atattttttg gccagaatga agagcttccc catccccagt agtggcgaca tccactcccc  88320
88321  aacccatgct gctgtcagcc tttctacctt tggctgagaa cataaactct gtgctgcctg  88380
88381  aggcaacggc aacagtgatg gcctcccctg aggtagttgc caggcaagat aatgttgatc  88440
88441  atcctcagga gccaccccca tcatctctgc ttctaaatct ataactaaag tcccggcagg  88500
88501  ccactagagg tgaggttgag attgtgacac atgaggacat gcaccacact tgaaaagaac  88560
88561  tgtttgagtt ctctaattta tgtaaacaga aatctggagg acaggcatgg ggatggatat  88620
88621  taagggtgtg ggataatggt ggaaggaaca cagagtcgga tcaggctgaa tttattgatc  88680
88681  tgggctcact aagtaggaac tctgctttta atgttcaact ctgggcattg taaaagtctc  88740
88741  taatgcttta tttgcattgt tagccaaaat atggattaaa agatgggcca ccgtgagcaa  88800
88801  gctggaaatg cctgatcttt cctggttgta gaggaagaga tccaaagggc tagggaaatc  88860
88861  gggatcgtgg agtggattag tcactttaga cctactcatc ccagctggga gagtccagaa  88920
88921  gatataccct tgaccaaagc cttgtgaaat agatttttga cggcagcacc tgcatcttta  88980
88981  aagagccctg caattgctct tctctgtgta tcagatctaa tggtgggaac tgcagttatt  89040
89041  caactataaa atttaaatac aatgggaata atttgatccc aaggtggcag gagccaagtg  89100
89101  gcagcattca tctgtcaaag gcaaggtggg tgtagctacc ataatggaca gcagacgcaa  89160
89161  agtggcaatc agaatagtgt gactcgcgta gagctctggc attggctaat taatcactgt  89220
89221  gtccctagaa gtgaaattga taggaagcct actgcattcc tatttaattt atacaagcag  89280
89281  aaaacttcta ggttaaatgg acaaaatact aatttgaatt ataaaaatag aatcatggcc  89340
89341  cctcaattca tttccagact tgagccagtt tacagaccca gaacccctgg agtgaaggag  89400
89401  aggcgaggtc cccttgaaga acggtacccc taatgtaggg cccccactac atttccgaca  89460
89461  atttatggag tgaatatttt tcccctcctt ccccaaggag gcctccagcc ttttatcagg  89520
89521  ttaaccatgc attggggaaa ggaaaatgat cagacatttc agggactact ggacactggc  89580
89581  tctgagctga cgttgattcc aagggacaca agacatcatt gtggtcctcc agttaaagta  89640
89641  ggggattatg ggggtcaggt aattaatgga gttttagctc tggtctgact tacagtgggc  89700
89701  ccagtgggtc cctggactcg gcctgtggta atttccccag tgccagaatg cataattggc  89760
89761  atagacatac ttagtagctg gcagaacccc cacattacct ccctgactgg taggttgagg  89820
89821  ggtattatgg tgggaaaggc caaatggaag cctttagagc tgcctctacc tataaaaata  89880
89881  gtaaatcgaa gaaaatattg catccctgga gggattgcag acattagtgc caccatcaag  89940
89941  gagttgaaag atgcaagggt ggtgattccc accacatccc cattcaactc ttccatttgg  90000
90001  cctgtgcaga aaacaggtgg atcttggaga atgagagtgg attattataa gcttaaccaa  90060
90061  gcagtgactc caattgcagc tgctgtacca gatgtggttt cattgcttga gcaaattaaa  90120
90121  acatttcctg gtaactgata tgcaaccatt gacttggcaa atgccttttt ctccattcct  90180
90181  atccataagg cccaccagaa gcaatttgcc ttcagctggc aaggccagca atataccttt  90240
90241  gctgtcctac ctcagaggta tatcaactct ctggttttgt gtcataatct tattcagaga  90300
90301  gactttgatc gcttttcgct tctgcaagat atcacactgg tccattacat tggtgacatt  90360
90361  gtgctgatca gatccagtga gcaagaaaga gcaaacacag tggacttatt ggtgagacat  90420
90421  ttgcgtgcca gaggatgggg aataaatcca actacaattc aaggaccttc tacttcagta  90480
90481  aaatttctag ggttccagtg gtgtggggcc tgtcaagata tcccttctaa ggtgaaggat  90540
90541  aaattgctgc atttggcacc tcctacaatg aagaaagagg cgcaatgctt agtggggcta  90600
90601  tttaggtttt ggaggcaaca cattcctcgt ttagtgtgtt actctggccc atttattggg  90660
90661  tgacccgaaa gtctgccaat tatgagtggg atacagaaca ggagaaggct ctgcaacaga  90720
90721  tccaggcttc tgtgcaagct gctctgccac ttaagccaca tgacccagta gatccaacgg  90780
90781  tgcttgaggt gtcagtggca gacagggatg ttgtttggag ccttttgcag gccaccatag  90840
90841  gtgaatcaca gtggaggcct ctatgatttt ggagcaatgc cctgccatct tctgcatata  90900
90901  attactgtcc ttttgagagg cagctcttgg cctgttactg gactttggtg gaaactgaac  90960
90961  atttgactac atgtcaccaa gtcaccatgc gacctgtact gcctatcatt aactggttgc  91020
91021  tttctgaccc atctagccat aaagtgggtc atacacagca gcgttctatc atcaaataga  91080
91081  agtggttata tatatgatca ggctctagca ggtcctgaag gtacaagtaa gttacatgag  91140
91141  aaagtggctc aaatgcccat ggtctccact cctgccaccc tgccttctct tccccagtct  91200
91201  gcactgaagg cctcatggga ggttccctat gatcagttga cagaggaaga gaagactcga  91260
91261  gcctggttca cagatggttc tgcacgatat tcaggcacca cccaaaagtg gacagctgca  91320
91321  ccactacagc cccttttaag gacatccctg aaggacaacg gtgaagggaa atcttcccaa  91380
91381  tgggcagaac ttcaaacagt gcacgtggtt gtgcactttg catggaagga gtaatggcca  91440
91441  gatgtgtgat tatctactga ttcctgggct gtagcctatg gtttgtctgg atggccaggg  91500
91501  acttggaaga agcatgatcg gaaaattggt gacaaagaaa tttggggaag agttatgtgg  91560
91561  gtggacctct ctgagtggtc aaaaactgaa gacatttgta ctccatgaga gtgctcacca  91620
91621  ataggtgagc tcaactgagg aggattttaa taatcaagtg gatagaatga cctgatctgt  91680
91681  ggataccact cagccgcttt ccccagccac ccctgacata gccaaatggg tccatgaaca  91740
91741  aagtggccat gttggcaggg atggaggtta cacatgggct cagcaacatg gacgtccact  91800
91801  caccaaggct gacctggcta cagccactgc tgagtgccca gtttgccagc agcagagacc  91860
91861  aacactgagc cctcaatatg gcaccattcc tcggggagat cagccagcta cctgatgaca  91920
91921  ggttgattat attgaacctc ctccatcatg gaaaggtcag aggttggtct tcactggaat  91980
91981  agacacttac tctgcatatg ggtttgccta tcgtgcacac aatgcttttg ccaagactac  92040
92041  catccatgga ctcatggaat gccttatcca ccctcatggt attccacaca gcattgcctc  92100
92101  taactaaggc actcacttta caacaaaaaa gtgtggcagt gggcttatcc tcatggaatt  92160
92161  aactggtctt accatgtttc ccatcatcct gaagtagctg gattgataga atggtggaat  92220
92221  ggccttttga agtcacaatt acaacaccaa ctaggtaaca atactttgca gggctgaggc  92280
92281  aaagttatcc agaaggctgg gtatgctctg aatcagcatc cgctatattg tactgtttct  92340
92341  cccatagcga agattcatgg atccgggaat caaggaatag aagcataagt ggcaacacac  92400
92401  accatctccc ctagtgatcc actagcaaaa tatttgcttc ctgttactgt gatattacat  92460
92461  tctgctggcc tagaggcctt agttccagag ggaggaatac tgacaccagg agacatagca  92520
92521  acaattccat tgaactataa gttaagactg ccactttagg cttctcctac ctttaagcca  92580
92581  acaagctaag gagggagtta cagtgttggc tggggtgatt gacccagact atcaagatga  92640
92641  aatcagtcca ctactccaca acagaggtaa agaacagtat gcatgggata caggagatcc  92700
92701  atttgggcgt ctcttagtat tatcattccc tgtgattaag gttaatggaa actacaacag  92760
92761  cccctctcag gagtaaaggt ttgggtcact ccaccaggaa aatatcatga cctgctgagg  92820
92821  tccttgctga aggcaaagaa atacagaata ggtagtagaa gaaagtagtc atcaatacca  92880
92881  gctacgacca cgtgaccatc tgcagcaatg gggactgtaa ttgtcatgag tatttcctcc  92940
92941  ttcttttgct aaaaatattt gtacatgtat acacttgtat gaagaaaata tctttatttt  93000
93001  atttccttta tcatatgaca taagatttat tgacttcgta tcagcactta aatattgtta  93060
93061  actttatgtg atagtgtttg ggttgggggt tggtgtgttt ccagttgtac agaggacagt  93120
93121  tgtattacgt taggtgtaat tatgacctta ttattgtctt tatttgaaga ttatgcatga  93180
93181  tctcaggaga tgtgtgtggg ttcaacttga caaggggtgt acttgtgatg gttaacactg  93240
93241  agtgtcaact tgattggatt gaaggataca aagtattgac cctggatgtg tctttgaggg  93300
93301  tgttgccaaa agagattaac ctttgaatca gtaggctggg gaaggcagat ccacccttaa  93360
93361  tctggtggac actgtctaaa tagctgtcag caaatacaaa gcaggcagaa aaacgtgaaa  93420
93421  aggggagact ggcctagtct cccagtcgac atctttctcc cttgctggat gcttcctgcc  93480
93481  ctcaaacatt ggactccaag ttcttcagtt ttgggacttg gactggctct ccttgctcct  93540
93541  cagcttgcag aaagcttatt gtgtgatgtt gtgatcatgt gagttaatac ttaataaact  93600
93601  cccctttata tttatatagg agatatatgt atatgtctta tattatatat atcttatatt  93660
93661  atatatatcc tatattttat tatatataaa atatatatat aaaatataaa actaacaggg  93720
93721  catatatata tatgtgtgtg tgtatatata tgtgtatata tctatgtatg tgtgtgtgtg  93780
93781  tgtgtatata tatatatata tatatatata tacataccct gttagttctg tccctctaga  93840
93841  gaacactgac taatacaata gcattgaatg aacttttgtg tttctctggt gtcagttgta  93900
93901  atatctccca tttcatttct taccgaggtt atttggattt tctctcttct tttcttggtt  93960
93961  aatcttgcta atggtcaatc aattttattt atttcttcga agaaccagct ttttatttct  94020
94021  tttttttatt tttttatttt ttgtattttt tttgtttgtt tttatttcat ttagttctgc  94080
94081  tatgatcttg gttatttcct ttcttctgct gggtttgggt ttggtttgtt cttgttcctc  94140
94141  tagttcctta aggcatgacc ttagattgtc agtttgtgct ctttcagtct ttttgatgta  94200
94201  ggcatttagg gctatgaaat ttcctcttag caccaccttt gctgtatccc agaggttttg  94260
94261  ataggttctg tcattatcgt tgttcagttt gaagaatttt tcaatttcca tccttttgtt  94320
94321  tttgacccag ggctgattca ggagcaggtt atttaatttc catgtatttg catgggttca  94380
94381  aaggttcctt ttgaagttga tttccagttt tattccactg tggtctgaga gagtgcttga  94440
94441  tataacttca attttcttaa atttattgag gctcattttg tggcctatca tatggtctat  94500
94501  cttggagaaa gttccatgtg ctattgaata gaatgtgtat attgcagccg ttggatggaa  94560
94561  tgttctgcat ttatctgtta agtccatttg ttccaaggta tagtttaaat ccagtttcct  94620
94621  tgttggcttt ctgtcttgat gacctgtcta gtgctgtctg tgggatattg aaatccccca  94680
94681  ctattcttgt gttactgtct gtctcatttc ttaggtctag tagtaattgt ttcataaatt  94740
94741  tgggatctcc agtgttaggt acatatatgt ttaagattgt gatattttcc tgttggacaa  94800
94801  ggccttttat cattatataa tgtccctctt tgcccttttt aactgctgtt gttttaaagt  94860
94861  ttgtcttttt ctgatataag aatagctact cctgcttcct tttggtgtcc atttgcatga  94920
94921  aatgtctttt tttcaccact ttacttaaag tttatgtgag tctttatgtg ttaggtgagt  94980
94981  ctcttgaagg caacagatac ttggttggtg aattcttatc cattctgcag ttctgtatct  95040
95041  tttaagtgga gcatttaggc aatttacatt caatgttaat gttgagatgt gaggtaccat  95100
95101  tccattcata atgttgcctg tgtatcttgg ttttttgggg gtttttttgt ttgtttgttt  95160
95161  tgtttttggt ttttaagttc tattttgttt tataggtcct gtgagattta tgcttaaaaa  95220
95221  ggttccgttt tgatgcgttt caaggatttg tttcaagatt tagagctcct tttagcagtt  95280
95281  cttgtagtgg tggcttggta gtgacaaatt ctctcagcat ttgtttttct gaaaaaaact  95340
95341  gtatctttct ttcatatatg atgcttagtt tcactggata caaaattctt ggctgatagt  95400
95401  tgttttgttt gaggaagctg aagatacagc cccaattcct tcgagcttgt atggtttctg  95460
95461  ctgagaaatc tgctgtcaat ctgataggtt ttcctttgta ggatacctgg agcttttgtc  95520
95521  tcacagcact taagattctt tcctttgtcg taactttaga tgacctatgc attggcataa  95580
95581  cacatagcaa tgtgtctagg tctctagcaa ggccagggaa tatttcctca attttttccc  95640
95641  ccagatatgt tttccaaact tttagatttc tcttcttctt gaagaacact gattattctt  95700
95701  aggtttggtc atttaatata atcccagact actctgaggc tttgttcata ttttcttatt  95760
95761  ctttcttctg tctttgttgg attgggttaa tttgaagaac ttgtctgaat ttctttcttc  95820
95821  tacttgttga attttattgc taagactttc cagaaaattt tgcatttcta tctgtgtcca  95880
95881  atgtttcctg aagtttttat tgtttttgtt tatgcaatct atttcattga ctatttctcc  95940
95941  cttcacttct tgcatctttt tttattgtta tttatttcct tgcattgggc ttacctttat  96000
96001  ttggggcctc catgattaga ttaataacta acctcctgaa ttccttttca ggcaaatcag  96060
96061  ggatttcttc ttggtttgca tccattgctg gtaagctagt aggatttttg ggggtgttaa  96120
96121  agagccctgt tctgtcatat taccagagtt ggttttctgg ttccttctca tttgggtagg  96180
96181  ttatgtcaga gggaaggtct agggctgaag gctgtggtta gattcttttt tcacatgggg  96240
96241  tgtttccttc acatagtgtc ctcccccttt tcctatggat gtggcttcct gagagccaag  96300
96301  gtatagtgat tgctgcctct cttctgggtc tagccaccca aaaagtctac caggctctgg  96360
96361  gctaatactg ggtgttgtct gtacaaagtc ctgtgatgtg aaccgtctgt gggtctctca  96420
96421  gccatgaata ccagcacctg ttctggtgga ggtggcagga aggtgaaatg gacactgtga  96480
96481  gtgttcttaa ctttggtggt ttaatgctct tttttgtgtg ctggttggcc ttctgccagg  96540
96541  aggtggtgct ttccagagag catcagctgt gttagtatgg agaggaaccc atggcaggtg  96600
96601  gggccctaga actcccaaaa gtatatgccc tttgtcttca gttaccagga tgggtaggga  96660
96661  agtaccattg ggtgggggca gggccaggcg tgtctgaact cagacttttc ttgggtgggt  96720
96721  cttgctgcca ctgctgtggg ggatgagggc aagatttcca ggtcaatgga gttatgtacc  96780
96781  taggaagata atggctgcct ctgctgagtt ctgcaggttg tcaaggaagt gggggagagc  96840
96841  cgggagtcac aggcttctcc cagctcccac acaatccaaa gggctggtct cactcctacc  96900
96901  atggccccat catagcatct agtctgtttc caggcaatgg gcaagcaggg ctgaggactt  96960
96961  accgccggct aacccgcttc ccagttgcaa aagaaagtag ggctttagtg cttccactgt  97020
97021  ctgtggagtc tacacacagg atttgcatcc tcccctgagt ccaagcagga atggacactg  97080
97081  cttcctctac ccctgtattt tgcttggctt tctaaattca cactgctcca ggtaagatca  97140
97141  gaatattctc ctataaacta gaccttcagt ttccccagtg ggggtgtgta ttcaagggca  97200
97201  acggatctcc ctttccctgt ttcacagcct gggcacttac aatatttggg gcatcttggg  97260
97261  ggccctgcag gagcaatctg cttccttcag agggtctgcg agtactctca ggattcctgc  97320
97321  tattcctgca gtcattctgg ggcaaaatta acaatgtgag cctccacatc ctgctctgtc  97380
97381  tgtctgagtt atagctgcaa tccagtcctg actcccatcc accttgatgg attaaatttt  97440
97441  taaaaataaa actttattta actctttaac ataacctttt atacatttat tggtgtgtaa  97500
97501  ttaaaaatta tggttaatac atgtcccttt ttcacagaga ctaatatatt atcagttagc  97560
97561  aagagactgt tactgcttaa tgtgttttat ttcacatcag ttacttatta acagttggat  97620
97621  tgatttttgt ttcatttgcc tatactttaa gaatgtaata cattctggaa tgaaggatac  97680
97681  ataatactcc tcagtgacat gtattcccca tgttttcaca tttctttcac attgtgtcac  97740
97741  atatttttgt gcaagttttg gagataatga tcaatcatag tggaattact atatttctgc  97800
97801  ctttattttt ggcttccact gaaatattat aaatatgttt tctacttata aacaagtata  97860
97861  taaattatgt atcccaaaat attacagttt taagtcaatg acctatcttt ttaacataat  97920
97921  taaactgaac tttgtaaatg aatagctcca ccaacatctt cttaactttt taaagttatt  97980
97981  cttccccaag gaatagaata ttattttatt gatgaacttt gcattagagt gaaagctata  98040
98041  aattttcagg tcctgatcct aatgtagtcc agggtgaata aatagttttc tagagtgaac  98100
98101  tcatgtgagt cacgctggct ttctaagtgc cataggttac tacttaatgc taagaaagtg  98160
98161  acaatttatt aaagtaatgc tagagattac tagcattttg cttcactagg gtgactgcat  98220
98221  tttcttttta cttttttcac ccctcattcc tttgccgttc tctaaagagc agttaattta  98280
98281  gcctactttg ttatgtgatg agatacccaa agactatctc ttcttgcttt aggacaatat  98340
98341  aatgtctatc tttcagcatg aaaatacagc ctgctttgca aaatcccatg gctctaagag  98400
98401  tatatatgag gtgttacatt cagaccctgc tacaatgccc ttggtatgac taaactgatt  98460
98461  taaaaaaagt gggggggggg gggcttcact gtatatgact aaaatctaat ttatcttcca  98520
98521  aatattttta cttatttcac tgtaaaaaaa aatcatgggc atctctctta gtagtatagt  98580
98581  ggttagctaa gcttgtaacc tacatttaac tggttactga gtcactacca tgtctatata  98640
98641  tggagtattt ctaatttcca tgctcttttc caatctcttt catttgatgt ctcactggtg  98700
98701  accccactca gagatgacat atttctatca tcataatatt cctaactgat tatctctatt  98760
98761  caagagcttt ttctccattt gtcaagtttt ctgtgtctgc aactaccctt attattcacc  98820
98821  tatttcattc attcatcatt ttttggctta caaaaattaa taaaatactt ctctagagtc  98880
98881  ttaaaaccct tttattaaaa aattcaagac aaaatactca aggtttctct caggccccat  98940
98941  tcctgttgca aagtgtatat tgcaaacaga actgagattt gagaatagat ttggtggagg  99000
99001  agagggaatc ttgagagtaa accactttgc tatttcacag tggttatcat cataatcata  99060
99061  taaactatta gtcagtctac taaataacta ctacaatggt ttcccgttag tgttacatgg  99120
99121  gaatctgctt atttcaagat ttaaccaagc tggccaagaa actaaaattt cattaataaa  99180
99181  atgatcatct acgttattta aaaactcatg ctaaatattc ttagaaagca atgtaatcga  99240
99241  aatacatttt catgatattt ttgtgtaagt ttcataatat ttggtgtaag gttatccaaa  99300
99301  aatataaata ttactgaatt ataatttact aatcttatta caatctaggt tcaaattagt  99360
99361  catatcttca gaagcattta tgctgttaac taggtattat aaaaactgtt tattaattat  99420
99421  aaaaagtata tatatgaatt ataataatgt tatacatgtg gagtcagatt caagtcttaa  99480
99481  aattgatagc cctaaaatta ctgaaatttt tatttttata tctgaattac tagaatctat  99540
99541  atagtgtata gtatatatat ttaatagatg cttaatagat gctgtaggtt aagaacttta  99600
99601  ctatttctct tatacactta agcctattct tctttaaata tccttaagta tctgtaataa  99660
99661  gaacctaact gtacacttag tataatttta tattgctaca ttttgttagt aataaaaaaa  99720
99721  ctaagtgaca tcaaattaat ttcactaaac atatttttca tgtatatata tatgtataca  99780
99781  cacatataca tatcctgaag atgaatgcca attttcatca ttgttaaact tttagaaatt  99840
99841  gttaaaagac ataacacatt ctgcaaaaat gttttataca gttataagta caatatatag  99900
99901  atttataatt tatatataat ataacaacat aataattacc aaactatctc accttttgtt  99960
99961  agtttaatga caagtattct agaaaaggtt ttagaaacat ttggtaaatg aatttgttga  100020
100021  tttactttgc tacattttgg tcatggattg acgcgaagtt agagaatatg aaataggttt  100080
100081  ctctattgac actttgcggg tgtctgcttc atgaaagatg aatcttttct tctagatact  100140
100141  aaaatgatat actaagagac ataaataaat aaacacattt tcatacaagc atacaattgt  100200
100201  atcacccaat tcattctgca ttcttctttt agtatccaat ttactaatga agtgtgaatc  100260
100261  tttgaaagct gtgtattttt gctcattttt ataaaagatc taaataagca tttttaaatg  100320
100321  gtttcatctg ttgaatctta ctctgtgatt cctgtcaaaa ttttgtcctg gtaatttttt  100380
100381  acatgctttc aagaaagaag tgaaattatt cccatactat catttatgtt tcagttgccc  100440
100441  taattttccc agaaaaaaaa tctttttctc atattgcatt gtctttttct gtattttgtg  100500
100501  ttttccaaat gtcttctgag agttcagaga ctttaaaacc tcaaaaatgt tcatgttact  100560
100561  atggcaagaa aactgaaatg ctatgtgaac aaagttgtgt tttttcaatg tttctacgtg  100620
100621  tcagaaatga gaaaaaggta aatcattgag gttatgtgcc caaaaaggtt taatataaag  100680
100681  gataactgtt cagacctcta gggagaaaca atccttgaaa atatatttgt gaactgagaa  100740
100741  aatactgctg ttatttctag ctagaaatat agcactggca ctcttggaac tatttaagtg  100800
100801  aattttggtg ttatagcaga atctttagca aaaactatat gcagtttaaa tggcaacaaa  100860
100861  gtgtattatc tcaatatttt aggtattttt cttattgaat acctcttctg taatttattg  100920
100921  ttacttttct aatatctatt caaataatat ttgataattt taattttagt aagtgtagat  100980
100981  ttgttactgt atttcaatta attaaaatga gagcctattt atcaactaaa tatattactg  101040
101041  ctatttaaat tttgagttaa agttttataa tccctaacta aaaaaatact ctatccctaa  101100
101101  aaaagtactc tttttttttt tttttttttt tgagatggag tctcgctctg tctcccagcc  101160
101161  tggagtgcag tggcgcgatc tcggctcact gcaagctccg cctcccaggt tcacgccatt  101220
101221  ttcctgcctc agccccccga gtagctggga ctacaggcgc ccgccaccac gcccggctag  101280
101281  tttttttttg tactttttta gtagagacgg agtttcaccg tgttagccag gatggtctcg  101340
101341  atctgctgac ctcgtgatct gcccacctcg gcctcccaaa gtgctgggat tacaggcgtg  101400
101401  aaccaccgtg cctggccaaa aatactctat tttttaatat tctacatcaa agccctttat  101460
101461  attagaggtg atttcatttt tttttcaaat tattaaacac atgactgtga ctatgactta  101520
101521  aatatgtgcc tcttttgtga aaattttaat aattaatttg aacctcaatt tgtcctacca  101580
101581  tatatttttt ttctagtcat aaagttgaaa tagaatgtca aataattaaa accaaatata  101640
101641  ttattttcac aagtatggaa ggcaacaata atctactggg aatttatttt cccaacttta  101700
101701  tggcagttag tggaatgtgg atttagtaaa attataaggg ctatttttgt tttaataaat  101760
101761  attatttatt gtttttttct tagatcaata actgtatctc ttagacaaac catgatagca  101820
101821  atatccatat gattaaccaa gtgaaaaaaa aaaactgcag aaaagcaaat gatagtagta  101880
101881  acacacaggg cactgtaaag ggaagaaaag tcatagccaa agtaattata gatagggagt  101940
101941  tttcagagaa cataatgtga ggttggaata taaatatatg ctaaattatt ccatgtgtat  102000
102001  ttcacaGCTG CACTCCAATT CTGACAAAGG TGATGGATCT GTCAAGTACA TCCTTACTGG  102060
102061  AGAGGGTGCT GGGACTATAT TTATCATTGA CGATACCACG GGTGATATCC ACTCAACAAA  102120
102121  AAGCCTAGAC AGAGAGCAGA AGACCCACTA TGTGCTTCAT GCTCAAGCTA TTGATAGACG  102180
102181  TACAAACAAA CCTCTTGAGC CTGAATCCGA GTTCATCATC AAAGTGCAAG ACATCAATGA  102240
102241  CAACGCTCCA AAATTCACAG ATGGACCATA CATTGTTACT GTGCCTGAAA TGTCAGATAt  102300
102301  gggtaagaaa aatcattttt gtgattatgc aattaacata ttaagaaaat caaaaagtca  102360
102361  tctttagaat accaattttt acttatatat atatatctgg aggggatata aatatgaagt  102420
102421  ttcaaaatat tttagtattt tttgtggcat aaagtgttaa agactattgg gtctagcaat  102480
102481  tatattcatt gaaattgatt tctaatcatg taagtgtagg taatagttgg atctcaaggg  102540
102541  gaaagaaaca tgtataaatt tgaaaacacg tggaatactt gcttaattga tatggctctt  102600
102601  ctatcacgtg aattctacat gtatattgtt aagaacatac cagcacattc aatttgatta  102660
102661  tttgcagaga agaaagattc tagaatgtct gaaatttttg tctccaggtc ttttaagctt  102720
102721  tcagtgtatg accaaattat aataccatta atagctgttg ctacattaat caatacaact  102780
102781  tttcagatat tcctaagcat ttatatacct tatttattta aaaatatatg acagccccgt  102840
102841  gaagtatttt gaatatcatt tttaagatgt gcaaactggc ataaagtatt taagtcactt  102900
102901  ttgcaaattc acatatttag aaaatagcca aggaggcatt tttccaggtt tagctgaatg  102960
102961  caaagcctac actgcagcca acagaaccat gatccaggac ctgagccacc ctaatgatct  103020
103021  ggggcttttt caccactcac tggtttctgt ggtgtagcta tttgaattta tttttgttta  103080
103081  tttttcattt catgggatga ttttttaaaa agtagtttaa aaatggttct tctacgataa  103140
103141  tacttttcga ctatctttat gagactctaa gctttgtaac acatttattg agtaaagatt  103200
103201  taatatattt aattttactg catatgtatg agtattgttt tagattgagg ttcttatagt  103260
103261  cacttagtca ctaatcaaat cagtctgtga atttgaaata tatatatgtg tatatgtata  103320
103321  tatatgtata tatatttttt aaaaatggaa gatggtagca tcttttctct caactccaga  103380
103381  ttccagccca tgttagtctt cttgagctag gcaggtagct cctgcagctg ctgtaggagc  103440
103441  aggtaaggaa gagagtgagg tcttcttcct tagctgaagt ctcagaggag aaagcagttg  103500
103501  ccaaactcgt tccctctgga ccccagcaga acacaggaac cagcctgcag gagcctaaga  103560
103561  gaggcccaga atactgtcgg gcttattgat ctccaaggag agtcgaggga gaattaaagg  103620
103621  cttcagcatt ttttaaccct ggtgggtgag agtttgcatg ggaactcaag gacagaattc  103680
103681  tctctgccac atcaaggaac tgatacccac aaacctaatc tcctctgcct taggaaggca  103740
103741  acgagctcta tggtgctccc acctgtgaga gtgctcctgg tgagctattt ccaaggtaag  103800
103801  taagggcccc aaggagcaca aaggaaactg tcataaccac aggggttaaa gcactagaga  103860
103861  gaaaaacagg cagagcaggc attacccagg aagacagtat actaaacagt agccaatacg  103920
103921  agcattggag ggcttttatg gatgccacaa acagatttct gtaactcaaa gccttttgct  103980
103981  ttaaacaaat aagtaaataa caacaacaaa gaaagtcaat atatggattg aaggcatgaa  104040
104041  tggtaactga ttagacctga attattgtcc tggtacctaa aatcataact gactggaaga  104100
104101  agtagctagt agccacagaa acaaacataa aattgtggat attgtgggaa aaagaaagga  104160
104161  gatttagaga acatattcat tagacctatc atgtgaataa catgtgtcct tagagaaaaa  104220
104221  taaagaggaa atgggggaaa ggagcaatca taatttttct tgaagtgaat aatatactga  104280
104281  ctttacaagt ttagtagact ttccaagttc caggaagagt aaatagaata agaatcaaac  104340
104341  ataggaaaat cctggtaaag ttttaaagcc taataaaaag agaaaaattt aaaaacattc  104400
104401  agatttttaa aaattaggtg tgaataaaaa tgaatatgtt accctcacat ttattacatg  104460
104461  aaatagagga atctgttaga aagttgagtc ccatttacgg cctacagaga aaacactgaa  104520
104521  gccccaaatc tattgtttag acaaatatga tccatcagct agggcaaaat aaatatttgg  104580
104581  agaaggatct ggaagatcaa cagttgaaat tgaaaatagt tgaaataaat cagaacagag  104640
104641  atctaaaagt caaggaaaat aacagagagg aaaaatgtta tcaacagtga actctggaat  104700
104701  agatgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt acactgagtt aatacaaatg  104760
104761  gatatttttg agatattgta aaaggatgcc acataatcta tgtgagaatc ataaggcata  104820
104821  aagtaatttt tgcagaaaag gctgtgagtt gaggacttgg gaacaagtca aagtcctcat  104880
104881  ttggggtttg ggaagaaaga tgagaatagt gaaaagttaa tattcttaag ttctcttact  104940
104941  gagatgagta tggttgaggg acaaaaattt aatatctgaa agtagtagag aaaaagaaca  105000
105001  agacagagta agtttcaact ctctgtacta ctgtggtttc aggcaagatt ctattgaaag  105060
105061  agttatttta tgggaaacct taagctgaat attggaaatt atattttatc agtaagtttg  105120
105121  tgtgtgtgta tatatacact cattactata ggaaaacaaa tacatagcat tcatggtaat  105180
105181  aacatataat agatattgta acatgaatgc atagaggatg atatgaaagt ggagggagaa  105240
105241  actcacttta tattgtgttc ataagaatgg gtgatatttt cattaactct gatttttttt  105300
105301  tttttttttt tttttttttt ttgagacaag agtctcactc tgccgcccag gctggagtgc  105360
105361  agtggcatga tctcggctca cttcaacctc tgcctcccag gttcaagcaa ttctcatgcc  105420
105421  tcagcctccc aaatagctgg gattacaggc gtgtgcctcc aggcccagct aaagtttgta  105480
105481  attttagtag agacggggtc ttgccatgtt ggccaggctg gtcttgaact cttggtctca  105540
105541  aatgatccgc ccttctgggt ctcccaaagt gctgggatta gaagtgtgag ccactgtgtc  105600
105601  tggccaactc tgattttaga aacaaaaagt tgatgatatt ataggcaaag atctgcagac  105660
105661  aatggcaggg ggaacaaatc tgtcctgctc tctgtttttg tgcttttatt gaaacacagt  105720
105721  tacactcctt tacttgaaga ttgtctgtgg tagttttggc acggcaatgg cagagctgga  105780
105781  tgtttgggaa gaaggtcata tcgctggccc acaatgccca aaatatttac agtgttatct  105840
105841  tttattaaaa aaaagagttt gtcagtcttt attgtaagct attataggga gatcagaggc  105900
105901  aaggaacaat tagaggatgg tgtcatagtt ttgatagaca aggtatctgc tgatctatag  105960
105961  cagttagtgt tctgccagcc ctactggact atatacatat agacagaaat atagcgtttg  106020
106021  ttacaaatat atgggatcat gcttcttccc tttgggtaga tactgttagt tatctaatga  106080
106081  ctatccaggc ttcccttctg tgatactaag atagcctagt tttgttagag aatacagctg  106140
106141  tgttgcagaa tatgcatgta catgcacaga agatatctaa aggaaataga cacacacaca  106200
106201  ttgttgaagg tttgcttcta aacactaggt tgtggcttta tttggtatga aaggaataag  106260
106261  tggttctaaa tatgtaataa aaatcatttt tataacacta acacttaaaa atgtactggt  106320
106321  ttctaatgct aactgaagac taataataat gtaagcaggt gacaacaaaa tttttatcaa  106380
106381  cgtatggggc ctgataaaat tacttttttt atcatatact cattaattca gttttgaatc  106440
106441  attaaaacaa tctctctcct tatatttatt caattctttc ttgagtgaga gagagagaga  106500
106501  gagagagagt aaatgcactt tatgtgctga gagctgtgat agtggctagt aataaaatgg  106560
106561  ttaatgaaac aagaccacta tctttgagca aactgcagac ttacaaatag aaaatttcaa  106620
106621  tatggtgtct gataagcacc aataggggaa ccgtagactt ggacaggggg ccctgcttgt  106680
106681  ggatgagaga agacgtcctc agtgaatctt aaataatgct tggtgattta tctgttagaa  106740
106741  aaggtaaaat aaatggacat ttgacataca ggataaaatg attaaaaaaa aatagtccag  106800
106801  cttgggatgt gtgtccgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtaccc atgcgtgtgc atttgtgtgt  106860
106861  tttggggaaa taggaagatc atgcaaataa tagattttct atatagcttt gcaaatatgt  106920
106921  cacaagaata cagaaaaggc agtaccagag acttccttgg tgtgtaagat tttatcagat  106980
106981  tattgtttct tgcatctctt gctaagtaat gattatggag ccactccaag taattgcact  107040
107041  gcgctatatt gccagtgaga aaagcataat gtggttgtat atttcttgtc ggtgggcaat  107100
107101  aatctgccga caaagtctga gacattttgg atagctcagt acagaaagat gcaaaaataa  107160
107161  actgaagtgg tttctaaagc atgtcttaat gtaagatttg catgtatctt tttgatctat  107220
107221  ataatgtaat ttcacccatt atctagggaa ttatattctt ctaggaacga gtttttcaat  107280
107281  ctttccacta ttaacacttt ggactggata attctttgtt gtgagggtct tccctgtgcc  107340
107341  ttgtaggatg tttagtagca gtcatggcct gtacctaata aatgcggtgg tgttcctccc  107400
107401  acaaccacaa agtgatggtg tcttcagaaa ttgccaaatg tcctctgggt gacaaaaatg  107460
107461  ctgtcagtta agaactactg ccctagggaa catgcaatat aaagaattaa aaatgtcaaa  107520
107521  gtagaaacac aaattgaata atatatttgt taaatttata atcctgtcca gagagacttt  107580
107581  catagtgcca gaatgctcat gccgtgaact ttaaaacaaa aatatgttct atctggctag  107640
107641  gtaagaaatt gcagtgttta aatattaatt gtcatcttga agtgcacaat agtatgaaaa  107700
107701  cactgaggaa agtcgtagaa taaaatgaag ttatttgcac ccataaaagg aagagtaatg  107760
107761  gcgtggctac ttgggagcca tgatggctct cattaaaaaa aaaattgtgt attgtatagc  107820
107821  ctgcatttag aagaccactt gaattgtgtt tggttcctag taaggtactg gctgtcatat  107880
107881  atgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgagacatg tatatacaca tgtatatatg  107940
107941  tacatatatg tatgtatata tacacgtata tatgtatata tgtatacata tatacataca  108000
108001  tatatgtaca tatatacatg tatatataca tatatgacat atatacatat atacatagat  108060
108061  gacatatata catatataca tagatgacat agatgtacat atacatgtat atttacatgt  108120
108121  atacatatag ataagtatat atatacgcat acactataca tatttatcta aataatttca  108180
108181  acagtaaaca tatgtgaaca gaatggcatt ataacattat tgcgggcaaa tgtaacctgg  108240
108241  attaatccat aatagatgta catatttgat caatgcaaat ttgagatttt aaattttcct  108300
108301  ttttttgtga tatgcagtac attatcatgt cagtcttgat ctttaccaac ttctatcaat  108360
108361  tatttaatgg aattacttct tcaatttctt tctctatagt tacattacat gcctaattta  108420
108421  tatagtcttc agaaccgaca gttaaaatat gagataatga gttaatgtgt ttatcacaat  108480
108481  acaaagatga aaatgaccat gagatgaaat gatacttggt ttttgagtta gctgtcaagt  108540
108541  gaatgatttt agaaattaag atgaataaaa atgtatttgt aaatggtatt acacttttca  108600
108601  catgaaaagc acatcataac tcactaagaa atttagcaat aatacaaaga cataaaatta  108660
108661  gcaataaaaa gctggtaaag gtgtttgtct taattgtgtg tatcgtatct cttttattta  108720
108721  aaacaagaat aattttatct gttctctttt tatggagaca ttctcaaatt tctgcaatta  108780
108781  cagtcttgct ttcacctaga atcaggagtt tctataactg tattaactga aatttgtttc  108840
108841  tattgcagtc attttttttt aaatgtttta aatctagaag ttgtttcaaa aagatcatat  108900
108901  aacagatcac aatgtaattt ggcagaacat aaactttact attttctttt tcaaataaat  108960
108961  atttctgtat gaaaatgtac aaatttttaa ctcttctgtg tattagtata cctatcatta  109020
109021  aataccattt aaaagcattt aacaggtagt aacaggttat agaaatagta ctttttaatg  109080
109081  tatgagagag aataaatatt atattttaac agaattataa gtatacattt aataaactgt  109140
109141  aggttcaata taacaaactt atttttgcag ctacaaaaag gagattgttt aactgcaaag  109200
109201  ttcctttttc ttggaaatgt attgaaacat ctctaatctt cttcatgtct ttttttttca  109260
109261  cctccaatct ctaaggcccc aggctgttcc atttgcagct gtgtttcttg ctgcagagca  109320
109321  acaagaagag acaccagctg tgctgacttt attgtgcttc ttgttggagc gctgatttag  109380
109381  ttctgccaaa tatcttggga tgttcaccct ggacatctgc caagattcta gtagccattt  109440
109441  aaaaatcatt accctggggc ataatgttca gaatggtatc attttaataa agcacagcca  109500
109501  gcactctaat tctacatgga acattgcagt attcatgaag agacacattg gacaactgac  109560
109561  aaaccagaaa gtagacaaaa ttttgcaagt ttcataattt tcttctttat ttgcataact  109620
109621  attcttctgt gtaagttagc ttgtgttttg tacaaaccaa cccacccaca gtttagtggc  109680
109681  cacacacaat atttgcttta tttgctcata attcggtggt ccaggctgct cttccactag  109740
109741  ggtcatacat tgcgctgtag tcatctagga gctcgaacag cgcaggtgcc tccctcacct  109800
109801  gcagtggtgg atgctggtta ccagctggtt tttctggggt cttagctggg tggcttgtct  109860
109861  ctgatccatg gtatctcatc ctccaggtag ggacctgctt tgtgtgcatt cttagggcag  109920
109921  tagttcaaga ggataagagc aaaaatatta agggttttag agaggagtct cagaagttct  109980
109981  gtttttccac ttttgctgca ttctgttatt gtatcccctc acttgaagca agatattctc  110040
110041  taaatgttta ttgaacaagt acatgacaac cttttccacc tacaattacg tctagaggaa  110100
110101  agatttctta gaaatattgg ctcttaattt ttggaacata attgttccaa tatctgtttc  110160
110161  attgggtaaa gattcttttt atttatttta tatatcttta acttcgttgt tgtaaattaa  110220
110221  agaaaggccc aataaaccaa catagttttt aacttttatt caatgattga tgtgatttac  110280
110281  tagattgcat tttactcttc aagtgattcc tcagtctttc catttacttt ttttaaactt  110340
110341  atattttaag ttcaacggta tatgaacagg atgtgcatat acctatgtga cacataggta  110400
110401  aacatgtgtc atggggtttg ttgtatagat tatttcgtca ttcaggtata aagcctagta  110460
110461  accattagtt atttttcctg atcctctccc tcttcccacc ctctgcccat tggtaggccc  110520
110521  cagagtacat ggttaccctc ttaccactta ctttttatga atgtaggcca gacttggaat  110580
110581  tccctaataa aactggtcaa tttgcaagag aaaatactta actagaagat acatattttt  110640
110641  ctgcataaat tgtaccacat tcatacagat ttaattggta catcatgttt taaaaaatat  110700
110701  gatagccaaa gaatgacttt catatgtata ggcctcaatg tagaaaactg aaacacaaaa  110760
110761  caaaccagtc agagattctt ggcagtttaa agaggcaggt tttgtgtagg taattctaaa  110820
110821  aaatataata agtgaaatta ttgcagtgat caatggatca ttgaggtata taatttggct  110880
110881  ttggaatgta gcacttctct taaagtagag aatgtctttt ttaaagaaaa taaacagcaa  110940
110941  aatatttact acaattgatc ttagagcaac cttggcttat tattttagca ccttccacct  111000
111001  ttacttataa attagtttga aatcacctga tattatagtg gtccgtagtc ccttaaaaat  111060
111061  atattttaaa aatctcagta tcatgtgcac ctaacaaagt gtctaaaact aaataggtaa  111120
111121  taaataaaat atgtatagaa tgagtaaacc caaattatat acattttcac agagacagag  111180
111181  ctattcttaa atgtgacatt ttttctatat ttatcatatc cattcatgaa tcgattttct  111240
111241  cattagaatc attcttattc attacataaa ttgactggaa tgtcacatat atagatccta  111300
111301  ataataacaa tttatgttgt ttctttctta ctgaggaaat agaataaagc aaaaaatctc  111360
111361  aaaattgata cttgtcatca ttcaagtatc actaaaaata ttaatcagtc gatgttgttg  111420
111421  tccctatctt ttaatcaaag catataaatt aaaattgttt gtatcatttt ataagttgaa  111480
111481  aaagatttta agcaaatgct gaaattactg tattaggaca tatactgaaa ttttatttta  111540
111541  tttaaacaat caggatatgt gataatcccc ctcactttta attgaacctg atttctaatt  111600
111601  ctgtttggat aattttattg gtaggggggc ataattttgg atagttttgt ccatttccta  111660
111661  ggagtcaggt gttcagtgaa tgttcagtga tcaggcacag agagaaagct caatgtcagg  111720
111721  gatgtggaat aggcccagtg attagatata gagtgaaggc accaagtaat ctgaaaaaaa  111780
111781  cacacacata caaaatgacc aggtttatgg tcaaggcata gtgaccaggc atagagtgaa  111840
111841  aatggcacag cagtcagata taaacattgc aatcaggtat agctggaagg tgcaatggtc  111900
111901  aggtatagac agaagacaaa atgatcaggt ttagagagaa agtatagcat cagatatagt  111960
111961  gagaagatac agcaattggg tatagaatga ctacacagtg attgggtgta gagaaaattc  112020
112021  accatgatca gatagagagt gaatgcacaa tggtcaggta tagaggggag acacagcaat  112080
112081  tggatataga aaaaaaacac tgtgaaggta gaaggtgagg gcacatcacg cagagagaag  112140
112141  gccgcatgtg gaagaggact ggcagtgcca tcacaggtct ctactgcttt ctaccagact  112200
112201  tctgtgttct cactggtttt cattgatcag tccttgatca tcatgaattc attctctctg  112260
112261  tcataattgc acatcttctt gaaatcctct gagtttctct cagccaattt cacttcctat  112320
112321  tttagtatat agagaaattt tcttgtactc atactctggc aaggagaaaa ctttgaaatc  112380
112381  cagtttggat attattgtcc tgcacaagct aaatggccaa tttaaatctt ctcctgctgt  112440
112441  gccacacaga gacaccatgg aatattgtgg aagttgcgac ctttcataaa agcggtgcta  112500
112501  ctctctaagt ttatcacaac agtccatgta gataccaaga aaaaagcacc cccacacata  112560
112561  gaaccaaatg tgatagcttt tgttatatgc aacgtttgta gtaatttatt acgtagtata  112620
112621  gaaaacaaac acacacaaaa aaactagaaa aatataacta tgcaacaata agcaacgtgg  112680
112681  aatgtaagat agctacagaa attatattaa acatctatta ctttaattat ataagaatat  112740
112741  atattacaaa agaagatatc attatttatc tttcaagatc aataatttac tagaatatta  112800
112801  ttccgtagtg attcttctgt gtcatgtctc ccccacctgt gaagctgtct ataattttat  112860
112861  atttttttga gacagtcccc caggctagct agagtgcagt ggcagcacga ttatggctca  112920
112921  ctgcagcctt gatctccgag gctcaagtga tcctccctcc tcagcctccc acctaaaggc  112980
112981  gtgtgctacc atgcccggct aattgttgta tttttattag agacagggtt ttacaatgtt  113040
113041  gcccacactg aacaaaattt taattgttac gttcaagtgt tctttattag tggattttga  113100
113101  attcttgtgt tgtatcttaa taaaaatgtt ctggtccatt atttcaagtg ctttattcag  113160
113161  agataccaac ttaaattgtt cacttaattt tcatagttgt cataaatact caaatcataa  113220
113221  atgtctcatc caattatttc taaaattctt ttaattcttt cctccaatta aattacctga  113280
113281  attttcaaaa aaataatctt ttacataatt gtcatgtaga tatccatgaa aaattattgg  113340
113341  gtggggtaaa aatgcacagt gttttgttta gtgtatgtat atatgcatga aactatatta  113400
113401  gagccctttg aatgaacaga gatagagtta tagaaaggca ggcaagacaa tgttcaggtt  113460
113461  gccttcctta agagaaatag cactggactt gtatttattt ttcttacgaa gtataggtgt  113520
113521  gacttctcta acttaaaata tccagtatcg gctgggcaca gtggctcaca tttgtaatcc  113580
113581  cagcactttg ggaggccgag gcgggaggat catgaggtca ggagattgag accatcctgg  113640
113641  ctaacatggt gaaaccccat ctctactaaa aatacaaaca attagccggg cgtggtggtg  113700
113701  ggcgcctgtg gtcccagcta cttgggaggc tgaggcagga gaatggcgtg aacccagagg  113760
113761  cggagcttgc agtgagccga gatcacgcca ctgcattcca gcctgggcga cagagcgaga  113820
113821  ctccgtctca aaaaaaaaaa aaaaaaatcc aatatcatca atacattgaa caaaaagaga  113880
113881  ttgaatggga gtggtttcct attgtctttt cagcaaagag atataagagc agcacttatg  113940
113941  ttgcgactgc tttataacta aaaatacact gggatcagat tccatgtgat taaagcaacc  114000
114001  actgagacca attgacagcg acataaagaa cttagtgaca taaagaacca agtgacattt  114060
114061  catggactct gttccaccat gtttaacttt ctgtcttaaa tatacattta tataatgtag  114120
114121  tgagccaata atattctact gtctatactt ttatttacct ggttagatgc tttgcaaaca  114180
114181  ctcacctgtg ttatggaggg tagtgactca gcagcatttg cctccgaggg aggacagctt  114240
114241  gcaacaaagc cacaccagcc caaccacatt tcagagtatg tgagtgagaa atcaactttt  114300
114301  attgcttaaa gactctaaaa tttagggttt gtttgttatt gcaatataac ttacacttag  114360
114361  atatatcttt ctgatatatc accccttgac atgtcagaga ccatacacca aaaagaaacc  114420
114421  ataaatattt caaaaagaaa ccacaataat aagatagggt accaacagtg gataagagat  114480
114481  tccaaaaatt cctagagcac tgaagacatt gaaactggat taatgggcag ggggtgggca  114540
114541  gcactgggaa atagatcaaa tgtatagccc taaacattaa aggagaacat tatcttgtcc  114600
114601  aagaaagtcc ttgtaaatac aagacacctg gacaacttat taaattgaag ctttcaaaac  114660
114661  aaggaagagt ctttttttaa tctgtgcaat ccgagaaaaa atatttttat tctaccataa  114720
114721  ggcctttggt gaatttttct gaggatggct caaaaaagga atattgtgac acaagaatta  114780
114781  agcagaaatt aacttccagt aaaccaaaac gtccatatca caggggaaca aaaacaaaat  114840
114841  aaaagaaaac agttcttatc aatagacaaa tatcacaagt cccctcttct gatgcagtta  114900
114901  ctcctgcttt ggaaatagaa gggtactcaa caagcttgga aagaatatca atgcattcca  114960
114961  gccacactta ctaagaggta gcattccaat tgaaagggga aaacatcaac tcagttttta  115020
115021  aatgataatg tgctatttct ctttcaatca accagctgct tttttttgtt tcattttttt  115080
115081  ggaaataaag caacaagata aaagacaagg attaaaatga acaaacagaa taatgattaa  115140
115141  ctgcagagaa cactgtgaaa ttttgttgca ttcattaaac aagaacagca taaaggtgac  115200
115201  acaggacttt tcttgcccca tttgccggac ctgcagcagg gaacacccca cctactcagc  115260
115261  ccactgcgct cagcccctgg caggagtgag catgtaagca agcaagtgtg gggtctggcc  115320
115321  aactgctttg agcatcaaca catgagcaag ttctgtgtga ggctgcagta agatcagatg  115380
115381  tgtcaccctg aggggaattt gatgatgccc aggcagtggt gcctgagaca cccaagcccc  115440
115441  agaggggatg ttacaggatg ctaattagct gtctgctgtc cagtggaaag aggcgtgtta  115500
115501  gcagctcagt cagcctttta ccctgctctt gcccatgact ccaggactag catggctctg  115560
115561  ggactggctt ggacctgctg ctgcttctgt catacgaggc ggctgccctc catcagcaag  115620
115621  gtcagagggc cagtgttata gactttctgg gcaccctcat ttggtgggtc ttgagctctt  115680
115681  gtcccacatc caagaagaat gaggtcatac tgatagttga agggtagtga aggcagagaa  115740
115741  ttttattgag tgaccaaaca gctctcagcg gagaagagat gggagagttg ggttgtctct  115800
115801  cttgaagtca ggtcatctct ctgtgtggct gagtctgcag cttttatagg cataggataa  115860
115861  agaagtatgt actgatccat tcaagagttt ggaaaaaggt taaaacaaag gcaccagtca  115920
115921  aaggtgggaa cagtgtaaaa acaattagga aagggtaggt atatgtaaaa taggtgaagg  115980
115981  gtgaagctca atcaaaggaa agcactacaa agaggaagac aggttctcta tctggtctgt  116040
116041  gaatttgact tgtagcttgg tcttcaggct ttgaactgtc tttggcttga agatgaggtt  116100
116101  tcatgggatg cccacccctg gtatgcctag gatttctctg cctcctgcct gtgtcatttc  116160
116161  ctcctctgaa gaggtgcatc taactgctgt tagaataggg atcatgaccg atattagcta  116220
116221  ctccctgctg acaggggatg ctgttttggg aaaacggaac tcagatttcc ctcagaggcc  116280
116281  tatctgaggg ttcctggtaa aagggagcta tcatcagagg ctccagttgt gtgaccattt  116340
116341  aaagtttgac agcctgtagg tgagaagaaa caagttttac aaggttaagt atgcatggat  116400
116401  caaatattaa cttctcacac aaaaaacagt taaaaggaaa gaatctagtg ccgaagataa  116460
116461  cagatataag agatgaaata tactaatcat tctgaaaaca atattgtgtc ccaagctgtt  116520
116521  tcaccctggt gaaacaaatt aaatcttagg tgggagcaat taaactttac aagagagata  116580
116581  actgtttaag aaagtagata ttcccatggg tgttcaggat taaggagtcc ttcataaagt  116640
116641  taccttatgg gcttaattac tataaaggct aaacaagaaa tgcttgattt tgatgacata  116700
116701  gctgtgtcac aatttatttt atttatttat ttattttttt gagacaaggt ctcactctgt  116760
116761  cacgtagact ggagtgcagt ggcataatca tagcccgctg ctctcactct gtcatgtgga  116820
116821  ctggagtgca gtggcatgat catagcctgc tgcagccttg aactcctggg ctcaagaccc  116880
116881  tcctgcctca gccttctgat taactgggac tacaggtgtg tgccacaaca tctgtataat  116940
116941  tttttatttt aaaaactttt ttttttgtag aaactaggta tctctatgtt gcccaggctg  117000
117001  gtcttgaata tctgggctca aactcctgag ctcaacttgg cctcccacag ttctgtgatt  117060
117061  ataggtatga ggctataatt tttttaaatt atgggaaggc actaggcctt tctcatagtt  117120
117121  ttaaaaaatg cattaatttt tttttttatt ttttgagaca aggtctcact ctgttaccca  117180
117181  ggctggagtg caatggcacg atcagggctc actgcagcct tgtcctctga tggtcaattg  117240
117241  attatcctac ctcagcctcc tgagtagcta gaactacagg tgtgtactac caggtctggc  117300
117301  taatttttgt gtgttttgta gaaacagggt tttgccatgt tgcccaggct ggtcttaaac  117360
117361  tactgatttt aagcaatcca ccagcctcag cctcccagcg tgctgggatt gcaagtgtga  117420
117421  gccaccatgc agactcatgc attaattctt gatggtgaca ccattacttt caacttcatt  117480
117481  aagtaaaatg gaagcttatc tcaagaaacc atttctaaaa catgtcacac attagagaga  117540
117541  taattgatag aatacttcga cgattatttg agttcttaaa cattctctct ctgtatatat  117600
117601  gtatttgtca ggttctaata tgctgagtaa ttcaagtttt tgaatgcaaa ggcatccaga  117660
117661  ttctcatttt aaaataagaa tctgcaacag attgagtatc tctaattcca aaatctgaaa  117720
117721  ttcaaaatgc tccaaagtcc aaaactgtct gaatgctcac atgatgctga agatgacatt  117780
117781  tgttgttgtt gttgagatgg agtctcactc tgtcacccag gctggagtgc agtggggctc  117840
117841  tctcggctca ctacaagctc tgcctcccag gttcatgcca ttctcctgcc tcagcctccc  117900
117901  gagtagctgg ggctacaggc gcccgccacc acacctggct aatttttttt gtatttttag  117960
117961  tagagacagg gtttcaccat gttagccagt atggtctcga tcttctgacc tcgtgatcca  118020
118021  cccgtctcgg cctcccaaag tgctgggatt acaggtgtaa gccgctgcgc ctggccgaag  118080
118081  atgacatttt ttaacactga agagaagtgc ctatatgatg aaaatgtgtg ataggttcat  118140
118141  tgtaggacta gagtagtgtg catttgtaac agaataaaaa atcttgtcca tctataaaat  118200
118201  caaagatgta aaccactgct aataaggcaa gtgactctag agaaaaattt taagtagcca  118260
118261  tccagcagaa agcctcctca tctccacagg aaccacttcc tgttccctca attgcttctg  118320
118321  atgtttattc tctcctaaaa aatatatagt agacagtaac attttagttt attgtttaat  118380
118381  ggctaatata tgtattctgg tgatgctgtt cttctactta gctactacaa atgcattact  118440
118441  ttttcactgc attaattgca tgcttttttt tttttaccat ttaatacttc tgtgtgaaaa  118500
118501  tgattgttta gcagtagcaa tataaattca gagtcagaaa tagtggtgat gccaaacaac  118560
118561  cacagattgt ccacataggt ggctgagata ctgctttctg atggtttaat gtacacaaat  118620
118621  attgtttcat tcacaaaatt attaaaaaca taacttactt tcagtccata gaaataagat  118680
118681  gcatatgaaa tttaaatgaa tttcgtattt aaacttgggt cccatcccca aagtatctca  118740
118741  ttatgtatat gcaaattctt gaaactgaaa agaatctgaa atctgaaatg ttggtcccaa  118800
118801  gcataagaga tattcaactt gtactaacaa tattagcatc aaatatagaa cctaaccttt  118860
118861  atgtttggta gtgtgtagtc attactttca aaatggataa aggagcattg gggagaaatc  118920
118921  tgttaatacc ttctgtgtca atcaaagttc tagcagaaaa acaaatcaac tggcagttag  118980
118981  acaaatagag aaaattgaga acaagttaca aaaatggagg gactgaaaag tcaaatagta  119040
119041  ccctgtgaaa caatcactgc agcagtatgg ctcccttaag gctgagagta gtagtattac  119100
119101  ctaagcacag aacctggatc ttatagaatg gaccatggta gggggcagct gaaagggagc  119160
119161  tggaaccact gaagtactgc agtcttagcc agagacatca tccaaagcag aaagaaggtg  119220
119221  ggagggagag agagacagaa aggcagggag agagagacag aaaggcagag acagagagat  119280
119281  tgacttattc ttgtttttca gtttccatct ataacttccc cttattctgt tgataaggaa  119340
119341  agcaaatcaa tgtcaatgac aggtattaag tttctgcaag cagagcagag caggacaggg  119400
119401  taggaaatca atttgagata atatgcaaat atacttgtaa gatacataag actagtgggc  119460
119461  atacgatcag tccagtcaat tttcactaga gccatttact ctgtacaact atgaagagaa  119520
119521  ttatgagcat tctacagggc tgcagaggag cacaacagtg ttgttagttc ctggatatta  119580
119581  ctcccttcta agtattctgc aacatactct tatttgacaa aatggactta ccgcctcggc  119640
119641  ctttcactat gggaaatgtg atagaaagct tcttctgccc aagtagatgc atctggactg  119700
119701  tcattgtaca ccagcaagga ccacacaaaa caaaaaggca gaaaatattg taactattaa  119760
119761  acaagattca gcagatcttg actgggtcaa gtaatagtgt atatgagaaa gactgctaca  119820
119821  tatcaaaata gatagggctg gacttgaatt ctgccgtctc caattgtcaa ctatacaact  119880
119881  tttttgaact tcaacttctc tatgggtaaa acagtattaa atgtcatttt ctcaatagat  119940
119941  tattgttaac ttaattattt tattaaattc aatggcttat aacagagggt ttccacatca  120000
120001  ttggcactta atacctatta tttccctatt attttttcca tttatggaac agaatataaa  120060
120061  ttgtacatgt gaatgtgaaa tttcacatta gttagtgcca taaataagat cctattgaaa  120120
120121  gtgcacagaa attaacaatt gctgtggttt tatagttagt acacaaaata gtgaattttg  120180
120181  ttttggtact cagcccagat gtttcatatg tgtacttgca gaaatatttt tttcttttca  120240
120241  attcagtgac ttgagttaat actcaaaact ttattaaatt acacaatgac tacaatgcag  120300
120301  tgttattggt ctgttggtga aattacagtt ctcctgtata gaatgaaatt taagttgtat  120360
120361  cttgacgact atttcttttt catgtttcct gggaaaatct tctgagaatt aagccctaag  120420
120421  agattccttc agagaagtac tctgagcctt cgtaaatctc cagcttattt ttactcaaag  120480
120481  ttcttattca acattgaatc tcttgagatt ttaacagagc tgttaaccct gacaagtcat  120540
120541  gcataacaat ttgcagtctc agagagtatt tgcttggtat aaaaatgcct tattaaatat  120600
120601  ttcaaattcg tctttagaaa cttaccagga agtctactct ttctgcctct cattgatatg  120660
120661  tgtctatgca aaatacgtgc tgtttataaa gcagtagtac caaaaaacaa acgaaaagaa  120720
120721  tgagaatgac acagggcaat acctaaagaa aataagattt aagttttatt gtagaaaaga  120780
120781  tatcttgaag gcattctcat gtacttaaat ctttctcaga tttgtataaa acatcagctg  120840
120841  agagaaacta atcctcagca tgggaacagc taactgtgtt ccataggaaa tatttaccat  120900
120901  gaaaatattg tataccaaaa agcaatgaaa cttgaaatac aatatttttg tgattataac  120960
120961  ttttaaggga aacagtttca aaatttaaga atgcttctaa agcacttttg aaagattttt  121020
121021  ctttaattgg gaaaccaatt atctagggag gggaactgtt ggtttaatat ctattcatca  121080
121081  aatctatata ataattccca gagaaaatta gattcctatt ttaatattct ggtggaataa  121140
121141  tggaatttta gacaatatat attttcattt tgaagtctag cacgtagagg gtaataattt  121200
121201  tttttctttt ctactatgca taaaatttgg gcacacagtg taaataaagg aattgctcag  121260
121261  acatagagat ataaatactg ataatccgtt tcacttgaac ttttaacgag tgataaaatt  121320
121321  ctttattaaa gtgcccaata taatgcatta actaacttta aaaatgtcag caggcagatc  121380
121381  attagaagtg cctgatgttc aaaaatatca gatattcatc tttatttact gtaatctact  121440
121441  tgtaacaata actttttatt ttatctctct tatgatgtat ctggttgcaa acataataca  121500
121501  caattacaga tatttttttt cttgactttt aacttcatag ttttgcccag attaaaaagc  121560
121561  aactataaat tatgagaata aatgtccatt tttcccactg aaactctagc acaccatatt  121620
121621  catttgctag agttgcccta caaaagtgcc acaggctggg tggctgacac aacagaaatg  121680
121681  tattatctta cagtctggaa gctagaagtc tgagaacaag gtgtcaccag tttgttctct  121740
121741  ctgaacagag aagtgacctg tttcacagct ctcccatagc atctagtggt tcgctgacca  121800
121801  tctttggtgt ttttggcttg tagccacatc gccctgatat ttacattcat cttcacatga  121860
121861  tgttatgcct gtgtatatgt acctttctcc acatttttca tttttataag gatgccagtc  121920
121921  aatgtagatt agaggcccgc actactctgg catgatcttc tcttaactag tttcatttaa  121980
121981  aaagtactat ttctaaagaa ggtcacattc tgaggtactg gggattagga cttcaacata  122040
122041  tcaatttggg aggatatgat ttaacccata acatatacct tgattagttt acttattcat  122100
122101  ttactttttg tttattgatt aattgattgt cttagtttat ttgggctcac ataacagaaa  122160
122161  gccatagtct aggtggctta aacaacattt atttgtcaca gttctgaaag atgggaggtc  122220
122221  caaaatcaag gtgcaagaag attccatgat gatggcacac ttcctggttc acagaaggcc  122280
122281  atcttcttgc tgtgtcatca tatggcagaa ggaatgagga agctctttgt ggccttctta  122340
122341  ataaagttac taatctctta ataaagaggg atctgctctc acacggtatt tgcaaaaacc  122400
122401  ctaccctcaa atactgtcac attagaagtt aggatttcaa catatgaatt tgaggggcat  122460
122461  atgagcattt agcctatagc attaataaaa gcacacactt ttgtctaata taaagaatta  122520
122521  ctgaaaatac caagtcttat aatttttcca tctagatttc aaataaacaa gaatttaaga  122580
122581  tacgaatata tttttctttc agccttaagc tttctttcca gtcctaccta gtaaaagatc  122640
122641  cttgaacagt agggcaagag atttcttttc catccctgct atttatgtcc actcctgttc  122700
122701  tgttctctga tgggctggca tttagttggg ctctgctatt catgtgtgtg tgtgctccct  122760
122761  tcaaccagca atctgtgtac tcaaagtggt accctgatgc cttcaggcac taccgaagta  122820
122821  cagtacacat agtacacgag gcgatttgtt gctctttgct tcacacacaa agacaattgt  122880
122881  gtgagacttc ctgtgcagaa atgtatgtag ctgttaatga ccattctttt ggatcagggc  122940
122941  agagagttac tatatatata tttttgtctg ctctactaag tttcctttgt tactttaaac  123000
123001  aatcacttac tcagtatcac catgctaccc ttcttccttt ttcatctctt ttccttgttt  123060
123061  ttccttattt aacttgtcac tgccttcgtg tatctcaact ctcacttaac aaggctggac  123120
123121  ttttatagac accccaagct aaacagagca actctcctcc tttcatgtgg caatttagcc  123180
123181  tattacagca aaagaagaat gatcttgcac tgtttgtgct tctgagcttt ttccatgaaa  123240
123241  tggttgccca gggactgcta tttggacatt aaaaactatt taggcttaaa ttgctatttc  123300
123301  agggccagag ctaatttcaa aacctgagga gtttatagcc tagtttttta atggtcctta  123360
123361  ttctactgtt ttctgtagtt ttccctttcc cgaatcccag taatctctat gtgcctagaa  123420
123421  ctgttaacac tcctcttatc agatcaaaga aagatttttg ttgttgttgt tgttgagacg  123480
123481  gagtttcatt gttgttgccc aagtcggagt tcagtggtgt gatctcagct caccgcaatc  123540
123541  tctgcctccc gggttcaagt gattctcctg cctcagcctc ccaagtagct gggattacag  123600
123601  gcatgcacca ccacgtccag ataattttgt atttttagta gagatgagat ttctccatgt  123660
123661  tggtcaggct ggtctcaaat caccaacctc aggtgatcca cccgcctcgg cctcccaaat  123720
123721  tgctgggatt acaggcgtga gccactgtgc ctggccttca aagaaagctt taattgaaat  123780
123781  aattttatat catttttaac catattttaa gcttgctgca catttaaagt ctaatctggg  123840
123841  tacctaacaa cagactttgt tttattttag ttttttcagt gaggtaccag tgaaaatgtc  123900
123901  ttcaaaacca acttttagtc gtagatgcct acctagtggt attctctgaa taagttggag  123960
123961  gcttgaatat cggttatgga tcaagtgttg tgccatcaca taaaaagtcc ctaatatggg  124020
124021  ccgggtgcgg tggctcacgc ctgtaatccc agcactttgg gaggccgagg tgggtggatc  124080
124081  acgaggtcag gagatcgaga ctatcctggc taacatggtg aaaccctgtc tctactaaaa  124140
124141  atacaaaaat ttagccaggc gtggtggcgg gcgcctgtag tcccagctac tcaggaggct  124200
124201  gaggcaggag aatggcatga acccaggagg cggagcttgc agtgagccca gatagtgcca  124260
124261  ctgcactcca gcctaggtga cagaaggaga ctccgtctca aaaaaaaaaa aaaaaggcct  124320
124321  taatatgcta tgttaataaa taattatact ttatagtgga agagatagtc tatatgtgac  124380
124381  cagctcagga cagtttgtgg tgggaactga tttaatcaag ccagaaaggt tagcggtata  124440
124441  ttgagaaaac tcacaggaca cacaaaccca aactacctct ctaagaatgg agtagcacag  124500
124501  aggcaagaac gcatctttgt ctctaatact tgtaattttg agaccattgt agatttgcat  124560
124561  gtaatggtaa cattttgcaa atcttttttt tttcacaatg gtaacatcat gcaaaaccat  124620
124621  aaagcaatat cataaccagg ttattgaaat ggtacgagct actgattgtc gttaggtttc  124680
124681  cctagattta cttgtataaa tttgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tatgtctgtg  124740
124741  tgtacgagtg tgctcagttc tacagaattt tatcagctgt gcctatttat gcatcaatta  124800
124801  ccataatcaa aatattgaac agctccaata tataaggatc ccttatgctt ccctgctata  124860
124861  ccaaacttcc ttgctctagt ctgtctccct aaatctctag aaaataataa cttgttattc  124920
124921  atttctaaat tttttcattt caaaaacgct atataaatgg aatcatagca tacaaccttt  124980
124981  tgggatttac ttaattttca tttagttgat tccctgaaga ttcatacaag ttgttgcatg  125040
125041  tacccatagt ctattcattt ttattgttga gtaatatttc atagtatgaa tgtaccagtt  125100
125101  catttaacaa gtctctcatt gaaggacatc aggatggttt ccagtgtggg gctatcatga  125160
125161  acaatgccac tatgaatatt tgtaagcagg tttttctgtg aacatcagtt tttatttatt  125220
125221  tgttaaaatg ctatggctgg gcgcggtggc tcacacctgt aatcccagca cttaggaggc  125280
125281  tgaggcgggc aaatcacctg aggtcaggag ttcacagcct ggccaacatg gtgaaacccc  125340
125341  atctctacta taaatagaaa aaattagctg ggtgtggtgg caggtacctg taatcccagc  125400
125401  tatgcaggag gctgagacag gagaattgcc tgaactcggg aggtggaggt tgcagtgagc  125460
125461  cgagatggcg ccattgtact ccagccaggg caacatgagc aaaactctgt ctcaaaaaat  125520
125521  aataataata aaataaaaat aaaaaataaa atgccctatt caatttattg ggtagatgtg  125580
125581  tgtttagttt tataagaaat tgccaaacaa tcacatttct atccacagtg tatgagtgac  125640
125641  ccagtttctc agcattctaa acagcaaagt tactgtcacc atactatttg attggtctgt  125700
125701  aatttgaaat ctcttttaga cataacacag ctctcatcct ctgaggatgg ataattgcaa  125760
125761  gtcatatttc ttcttagagt ctcattgtta aaatactatt taggggccag aatccttaat  125820
125821  atattataca tatttatgat atgctaataa ggattgttag gtgagcttgg catattctat  125880
125881  tttctaggat cccttgaaga cacagaataa actttcccta aaattgtgtc tgaagttcaa  125940
125941  catggaagta caaattttct ttcttttttt ttttgagaca gagtttcgct cttgttgccc  126000
126001  aggctggagt gcaatggcac aatctcggct cactgcagcc tccacctccc aggttcaagc  126060
126061  aattctcctg cctcagcctc ccaagtagct gggattacag gcatgtgctg ccatgcccag  126120
126121  ctaatttttg tatttttagt agagacaggg ttaccaaaaa aaaattttgt gtgtgttaac  126180
126181  aaaaaaaaat tcaccatgtt tgccaggctg gtctcaaact cctgacctca ggtgatcccc  126240
126241  tagcctcagc ctcccaaagt gctgtgatta caggcatgag ccaccatgcc cgggcctaga  126300
126301  agtacaaatt ttctagttga acggacatta ggtcctgagt cattgacata attactaaaa  126360
126361  taaaaaacta ttaattgtca gtgcttccat attcaaatac caaaatgaat acaaaattcc  126420
126421  atacaagatc aattgattgt aaaaacattt ttacttgata gataacccaa attagtaggt  126480
126481  agaatttttc tagtgatgtg gaataaaata tcaagtatgc accattagat gattcatcag  126540
126541  gtacatttta tgaatagatg tgaattctta gatgagcatt cttacccact aattctgcaa  126600
126601  tgaagctgta tatcccttaa tatatggttg tcatgttata cttagattaa gttttcattt  126660
126661  agaaacaatt gaaatattat ataggtgtat ctaattatgc aaatcgtgtt ttaaaaagta  126720
126721  agcacaaaga cacgatcata ctagattcaa taattttatt acctcaaaat atagtatttt  126780
126781  aaatgttata aatgaattta caatccattt tcattttaaa aaatccagtg cgatgttggc  126840
126841  actgtgtata agacactaaa ggaatgagat ttgaacttag tagaccagtt ggctgtgcgc  126900
126901  agtggctcac acctttaatt ccagcacttt gggaggctga gcggggcgga tcaccagaga  126960
126961  tcaggagttc aagaccaacc tggccaacat ggcgaaaccc tgtttctact aaaaatacaa  127020
127021  aaattatctg ggcatggtgg agggtgcctg tagtcctagc tactcaggaa gctgaggcag  127080
127081  gagaattgct tgaatctggg aggcagaagt tgcagtgagc caagatcgca ccactgcact  127140
127141  ccaggctgaa tgacagagca agactccatc tcatgtctca gaaacaaaca aacaaaaaca  127200
127201  aatggacaaa aaaaggagac cagttatgtg actcattaat tatgcaggta ataaataaaa  127260
127261  agaatgtgta agacagaaaa tgacttgaat ggagtgttgt gatgtcattg ataatttaat  127320
127321  atcaactcac ccaccttccc aacttaatca caaatcattc cacctccagt tttcagaaca  127380
127381  gtcatgaaac atgctataca cagctttatc ataactctga tttaactgca aaattagtag  127440
127441  caatttgata tatgagtgca agccaaccaa atcttggtta tattttattg cttttttaat  127500
127501  gaaaatcaaa agagaccatc attcacaatg ttaccaacac ataaagagcc atgttaaaag  127560
127561  gtttgggacc aatattatat tttagactct ctttcattac agtcgatgac agggaaagaa  127620
127621  agcaagtaat atgttttata cataaattta attaaattta ctaggacaca accagtactg  127680
127681  atctccatag ctatttcagc atacccattt tctgtgttca aattaatcat atgctaaatg  127740
127741  ccatcacaca ctaaaatttg ttttcctgaa tgcaCAGGTA CCTCTGTTCT ACAGGTGACA  127800
127801  GCTACTGATG CAGATGACCC TACCTATGGA AACAGCGCTC GGGTGGTTTA CAGCATTCTC  127860
127861  CAAGGACAAC CCTACTTCTC CGTCGACCCT AAaacaggtt agtgcattta cacataactc  127920
127921  gcatgcaagc gtttgctaca gtaagttgca aagcaatggt ttttatttcc atatgctctt  127980
127981  ttccattaga tgatgtgatt ttaacatatt ttaaacatat cctcactttt tctaaaacaa  128040
128041  tgtaatgaaa taattgaaaa taaattaatg tacatatatt atgctttccc tattatgttg  128100
128101  ataacccatt atttataccc gtgcaagaaa atgttactta tccttcagta tttctgtaat  128160
128161  acttaaataa ataatctgtg tttaaaacaa atatggcata ttacaaacat tgagtgagat  128220
128221  tttcaaatat attatttgct ccgcttgtat attagtttta attcttagct gaagagggta  128280
128281  aatagctctt tgaaattttc ctacattgat tttgcttgtc acataaattg ttaggtatac  128340
128341  atacacacat atatataaaa ttgtattgta ctgggggatt tctatttctt gggttggcaa  128400
128401  ttttttctaa tgagtaaatt attcagccct caaatattgt gttaccaaaa aagaattaaa  128460
128461  ataatgtcaa agacataaat attttttcag gaaaaaatat aaattctgct ctccttttat  128520
128521  tttttactgg ccaaaacata ttatgtcaat catatcatgt caatcatatc atatgacatt  128580
128581  atatcacatc agttatatcc tgtcatatca ggccaaaatg gtaatgaagg ctgcttaata  128640
128641  atgtattaca ggatttgcta cagcagcgga atccaaaaac cataaaaaaa tcacatgtcc  128700
128701  ccattgacaa tcaatttgtt gctaaaaatt tggttaagta aaactcattt ttaatttaga  128760
128761  caagtgttca gtaacaaatc tcaagttttt ctaaaatttt aaggatgtac atatttatga  128820
128821  gatggatgaa gtagagagag atctaggatg ttccagcagc accatacatc cttcttgagc  128880
128881  gcaagatgca ttctgaatca gatcaacatc tggcatctcc aagtaaatgg catagccaca  128940
128941  taactaatac aaaaaggagc tattttttaa tcataaatat ctctttatac ttctataatt  129000
129001  atatagcata taacccattt ttcagggaac cttgttccat aagtctacag attatagatt  129060
129061  tatttaccaa tgtgttatgt gaggcacatc caactaaaaa catggtatag ataagcactt  129120
129121  tctctctagc taataccact agattgttta ccaagagttt tgtcattatc atgtttacaa  129180
129181  gaggatttga ttgggtcact tgccttcttt cttttcctgg agtgctccaa catggaaata  129240
129241  cactggcatg aatggatctc agacatactt gcttaactct ttccttcttt ctttctttct  129300
129301  ttctttcttt ctttctttct ttctttcttt ctttctttct cttgcttaac tctttctttc  129360
129361  tttctctctc tctcttttct ttctttctct ctttctttta ccttaaaaag aaaacaacgt  129420
129421  agaacatata tagatataga aatgaagaac atacacatga atatatataa atatccttat  129480
129481  atgcattata attgtagaat agattgtaat atgtagttaa agtgaaaaat agatattggg  129540
129541  atataataaa ataaataaca taatgcaact taaaatgagt atgagacctg caggttctgt  129600
129601  tggttccaag gtatcactta atatttagga aaacatgctt attaatctag taatctaagt  129660
129661  ggtggcacaa aaatgtacat atttatgatt acacattatt attcattaga agagcttaga  129720
129721  attagttgaa aagctcgcca ttctttaatg gtgatatttc acattttgtt ctattttccc  129780
129781  aataataata tttgcttcaa atataaaata aatataaatt cctaccttaa aatacacatc  129840
129841  tccctagagg aaagtaacag gaatgctgtt tcaactgcct tttttagaaa tatactaaca  129900
129901  cacatgcatg cacatgtcac aaaggcatac atgcataaag acacatgcac acaaatatat  129960
129961  gacattagtc cattaacgat gccatacaaa gccaaacatt tatttataaa tagttacaat  130020
130021  tatctaatag aatatcgctg tgatataaac agcctgtata aaattgttta aaaaagttat  130080
130081  tttacacttt ttatgcatac aattggttaa caaacatcaa ttttgtgtgt tcatgtgtct  130140
130141  gaatgtgaat gtttgcatat gttgtgtgag taaatacatg tatgtgtatg cacttggatg  130200
130201  gataaattag gtcactgaga ccaatgctct aatagtgttg gactgctgta gtttgtgatt  130260
130261  tgggggaagc aaatatatca gtaacataat atgtaaatac aatgtgcatt catttatgta  130320
130321  catatattat agtttaagtg agtaccttat taaacaacaa aaataagttt atctcaagtg  130380
130381  taaataggct gctattcaaa tgctactcta caaaattttc tttgctcttg catttctttg  130440
130441  ttcctttctt cagagcttta atatattgaa taaagtacat gcctccactt tgatgtgtgt  130500
130501  taatatcagt attatactgg ctaatgcatc atgggaacct atggatatct gtcctactag  130560
130561  gtcattaagg aacaaaagtg tttttaaaga tcttttaaat atgcaagtat cttagagagt  130620
130621  tagacagtta tcagtagaaa gtgctaagta gggtataaaa taaaatgttc attagtcttc  130680
130681  acaaacaaca aatttggcaa tttgtgctta aaaacccaat tatgatgctg ttaaacatcc  130740
130741  tcagaactaa tgaatttagt tgaaattgtg cagaaaagtg aatggaataa aatacaaaca  130800
130801  tactgaaaat caaagaatca gttaagttgg atggcatgtt atataagaag catggaaata  130860
130861  gtagtcactt ataatggtgt atattaatag tatcacttaa ttccattccc ctaattagta  130920
130921  tgactgcacc tcagcatgtt tccagttatt ttcattgaag accaatcata ataaaacata  130980
130981  acttctgacc cctcaaaatg tggacttgtg agtgcttatg actaaaatca gtgtttcgat  131040
131041  tgccttgttt ccatgaaaga tgcattttat taaccattgt gctcttccag agaccttggc  131100
131101  ttcctatttt gtaaaccatc tctgagtagc tgtatccaga aaatgaattg tgtggctgtt  131160
131161  gagttactat gtgatacaga attaaattaa taatatctga atttttttac actgaaatct  131220
131221  tatcagtatg gtgaaacatc ttgtgaaaaa aatgtattgt ttttaatgac tttcgttaag  131280
131281  gtaattttat gatttgtgtt cagtgtgtac caacaaagga caaatgtgca ctaaaaaatg  131340
131341  atggtttaac attaactacc atttaaaagg tacaggggcc tacgatgata aaatataaaa  131400
131401  tacatatgct atttctggct agattcatag gaagaaaaca ttttttacag ttattaaaga  131460
131461  aaacatttta ctatctaagg aaacagctaa acctaagcaa tgcattttga ggaaggccac  131520
131521  tgagtgagaa agtcattttg agttatcaga aaatgaaatt caagagaaat ctgggatgat  131580
131581  ggttgtttat tagcacaact caaatctcac tcttacttca gttattatag tgtaaactga  131640
131641  gttaaaaata aatcaatatt tcaagttttc tatgcctttt cagaaaccat aaaatttttg  131700
131701  tcaggtggtg actacaaaag ctgagtgatc aaattcctac acaaaagaac tagttcccat  131760
131761  aacataggtt ggagacagaa ccagaaatct accaggtatc attccagggc cttagaaaca  131820
131821  gaatggaaac tttccatttc cttacggaat ggaagaccag tgtagttttt aactggacat  131880
131881  gaaaatctct taatgctcat tactttcatg gccatttgat gattctctga ttgctgtttc  131940
131941  atagttaaca acttatgaac tacttaatat tatttttgtt agtgcatcta atttaagtca  132000
132001  tgcctgtgtc tatttcatac aagtatactg aatcttcctg atgaccaatt caggaagcct  132060
132061  gaaaacctaa attaaaacct gatgtcacga aaaatacagg agtatactgt tttacaaaat  132120
132121  cgtagttaaa cctcccttac aattgtttat agtagtcaat atcagctctt ttgaccataa  132180
132181  ttaacatgaa atgtataaat cattgacagt cagtaatgga gatcatacat ttgtataaat  132240
132241  gattctcata gtgggttttt ttcacatgcc cagtaaatac tactaagcca ttttttaatt  132300
132301  ttcatatttg cgtgtttatg ttttaaactc atgtatcatt tttcatacag tctttacata  132360
132361  tcttaatgta agaatattta tttataaaat atagcggctg aaaacattta cattgataca  132420
132421  ttctacattt aattgtcagg tacataaaaa tagtaagatc agacaggcta tctttattta  132480
132481  tatacaaaga gcataccaca tttttttaat caacactcct aatgtatttc ggtattttaa  132540
132541  ttttttgtgt tacatgatat taaaaaggag tagacattga acttcaaata ttttgtcagt  132600
132601  cagattcttt tgcattaata acatctatct cacttagatg agatagaaca ctatctcaga  132660
132661  tgctaagaac acttagcatc aagtaaaatt ccctacacct aataatgact atcagtttca  132720
132721  aagacacagt cagattatta tttattttga catggcgtta ttataaatat catgaagaaa  132780
132781  ctgcttactt ggcctttcta ccaaagatta atatactatt tggagtcacg ttatagttta  132840
132841  attaatataa tataaatata gcgtaaatta taaatatttt ttctgaaata gtaaggttta  132900
132901  ttgcaaaaga agttgaggat gctttgtgtt caaattctag aatactactt agttgcttaa  132960
132961  taaattgatc gaattaatta agttttttgc ttctgtttcc atgtgtataa acttagaatg  133020
133021  gtaatgccta aatcccatgg gaaaatgagg gcaatgctct tagtccagtc cttggaaaaa  133080
133081  tataggactc aagttatctt gtctccttct ttaagattga caagaggctg ggagcggtga  133140
133141  ctcaagcctg taatcctagc actttgggag acccaggtgg acggatcacg tcaggtcagg  133200
133201  agttcaagac tagcctggcc aacatggtga aatcctgtct ctgctgaaaa atacaaaaat  133260
133261  tagtcaggtg tagtagtgca tgcctgtaat cccagctact caggatgctg agccagagag  133320
133321  aatcgcttga acccaggagg cagaggttgc agtgagccaa gatcgtgtaa ctgcactcca  133380
133381  gcctaagtgg cagagtgaga aactccatct caaaaaaaaa aaaaaaaaga gatcgacaag  133440
133441  aatttccaaa attactacat tttgaatgat tatgagaatt tgaaatagtc ttatctgaag  133500
133501  tagtaaaaaa tgattatttt gtttgaaaga actttttagt caaaaagtta tataaattta  133560
133561  ttttaaaaag ataagataca ttatgaactt atatgcgatt aaattctttc caaacatttt  133620
133621  ctagaaatct tttacaaaca tgataaataa gagaaatata ccattggaaa attgtgaatg  133680
133681  ataatctgta aggagataaa agttagacaa taaaataacc aaccttttat cttcggaatt  133740
133741  gacagtcttg actcagaata gtgtctctag atgaggtaaa ctgccatgct ctgtctgaaa  133800
133801  caacagccac taatgcagag ctcttgacgg acaataactg tgattcttca agatgacctt  133860
133861  ttctcaacat attgtaacag aattcaatca gctataaaaa tgaactcagt taaagacctc  133920
133921  aatgaatttc gtaggatata attgaaaaca aggtttttca acattatttc ttcagtctgc  133980
133981  ataaagtagt taaattcatc aacatttttt ggttctctat tacctcccca aatttatttc  134040
134041  atttcatttt tgctcagtga ggaaaaatat taagtctagg aatgatttct ctatatgctt  134100
134101  aaagaaacta tataaagcat ctttggaagt cctatagatt ttaaatttca ttttgtatca  134160
134161  tttcatatga aaatctattt gacaatagtt ttcactttcc aaagtcaata ttttatatct  134220
134221  attaaaagct aagacaataa aatatttaaa ttgtggttta caatatctgc agaagataaa  134280
134281  gaagatttca caatagaata tgctttgtca atttatcttt ttataaccca ttcctattga  134340
134341  taataataat aacaataata attgcttgca caaacaattt tgcagtatgt cctcacttat  134400
134401  cattcataga ttcttggaaa ctgtaatttt taagcaaaat aaagtataat gacaatatat  134460
134461  attgtttccg tcaatgttat aaggaaatga agtaatggaa atgacataat ttgaggacct  134520
134521  gctgtatgtc ccttctcttg caatcaccat tttaaagaac ctattaagga cattgagaac  134580
134581  ttactgtaga aacatttaaa aataattatt ttatattctc agacaacaga caaacagaca  134640
134641  aaaatggtta ggtagtcatc atcaaagcta agtaatttgt tcctcttgga aaaaaaatta  134700
134701  ataggttcca tttactgaaa aaaaaaaaaa aatctcactt tgtctacttt agggaagaat  134760
134761  tccaagtagt tcctgaactg cagcagattg tgtgaggaca acaacacaag aaaaaaaatc  134820
134821  agctgtagat agcatttaag aaatagagag ttattaaatt ctagtagaca ttagtggttg  134880
134881  tctatttaat atcaatttct cattttgcct gtcatatcat aactctgatt ttactcaggg  134940
134941  tagcaacata tgcagttaaa aatctagatt tttccaactt ccctgtatct atcaacactg  135000
135001  ctctggccag tgaggccact gaggtatttt aggaaaattt ggaaatcttt ataaaggtgc  135060
135061  caatgctccc tcaatcagct ttatcatctt ctggatttaa acatgtattt gtgatcatgt  135120
135121  gacaacaagc acacaaagag aaggttacat ggaaattgct gaagaaaagg acctcaatga  135180
135181  agtcactccg attatgttat ttttatattc agatgcatgc cctgcactaa ctgatacctg  135240
135241  ggacctttgt gaaatgcact ttgcagacat atgaatcacc ttcatagtac agtgcactgc  135300
135301  ccaggcaggt gttgagctgg cttcctgaga atactttcat tactttcaac ctgaaatcta  135360
135361  tgaaccagag agagcacact gctctctctc catgagtaac cactttacag tttcagtgca  135420
135421  atatcaaact gcaaaaggac atttttcaca ctgatttaaa tgaaatatca aaaggtatat  135480
135481  taggtttgct atttggggga atcaaaatga aactaaatgc atttttctct gatactccac  135540
135541  tgagaatgca tatttattag ataattgtat ttccaaaaca aagtaccaaa gtactttaca  135600
135601  gacactatag atatcagata actctcctac tccgtggcaa gatcatagtg tccttttgac  135660
135661  atcaacagaa taatatctat caaatttaat tcctctgcat atagttctaa caaaatgcaa  135720
135721  ttatagatca gtgttctatt ctagtcaaac tattcgttgt agccctagat gaaacaatta  135780
135781  agatggaatt aggttgaatt gtacacttaa gtaaatttta tggtatgtaa attaaactta  135840
135841  caaaaagctg ttaagcaaac agagtaagga aaccaattga atgtacttct tcaaaaatat  135900
135901  caactgtttg tcaaaaaatt gaccagctgc taccaggaga gtaaaaaaat catctaattc  135960
135961  gctataaaat ggtagttata cctttacata tcaaaaagat aagaatcaat gttggtcaat  136020
136021  tgtagcatat cttatactat ttcttcctaa taaaagataa atttacttaa tcttcttttt  136080
136081  tttgtgacct cgctctatgc ctcctgcatc tcaatagtaa ctattgagaa aaaaaaaata  136140
136141  ctgggaatta ttgtttagcc aatagcgtgg caaatatatt agctattaat actagttaat  136200
136201  ttattgtcaa atattaaatc aatagataac aggaaacatt gcgattgtgt tctttagtct  136260
136261  ttaaacctga ttaaacataa ttcatgttat ataattacca agcaatttga tttttctttc  136320
136321  attactttaa atttattctg aggtcattta tcctactgcc acaggattaa atgtactgca  136380
136381  atcccattga ttccctagat tcttccctaa cccagtatct tagatatgta caatgaaatc  136440
136441  tagaaagcac tagaatatta ttaatgttcc acaattttta ccactatata tacacatata  136500
136501  tatagaaaat acacatatat aattttccta ttatatatac atatatgtag aatacataca  136560
136561  tatatataaa tatgtgtgtg tgtgtgtata tatatatata tataaatttt aagctcatac  136620
136621  ttacttctat atttcaacca agcactgctt ctatgttatt ttttcactta gtctattgat  136680
136681  cttcctggca tgcccttccc acacaaattt acacttcagt ggttgattcc ctggactctt  136740
136741  agaactaatc tctgatcttt gagtaacatt tttacattcc tcctaaaaca tagcagtagc  136800
136801  ccttttgttc atatggcatt tcttctctac tctgagagct ctataagggc ttcaatacca  136860
136861  tagatgttac tgttgctttc cacaccaggc ctccctgagt gctttacaca cagtagcaag  136920
136921  tttttaatta tctgtatttt cttttatttc tataaatttg agggatacaa gtagagtttt  136980
136981  gttacatgga tatatagtgg tgaaatttgg gcttttggta taataaacac ccagaaaatg  137040
137041  tactttgtac ccaataagta atttcccgtt cctcattcct gcccaccctt cagagtctcc  137100
137101  aatacttatt attccccact ctatgtccat gtgtacacat tatttagctt tcacttataa  137160
137161  gagaaaatat gtaggatttg actttatctt tgcattattt tacttaagat aatggcttcc  137220
137221  agttccgtct atgttcctgc aaaagacatg atttcattct ttttaattgc tgagtaatat  137280
137281  tccacagtgt atatgtagca cattttgttt atccagtcat ccattggtgg atacttactg  137340
137341  tatatttgct attgtgaata gttctaaata aacatatggg tatagatatg cttttgatac  137400
137401  aatgatttca ttttctttgg gtagtagtag tagtgggttt gctgaatcaa atggtagttc  137460
137461  tattttgagt ttttttgaga attctccatg ctgtttctca gaggttgtgc taatttacat  137520
137521  tcctatcaac agtgtataaa cattcccttt tctctgcggt gtttccaaca tttgcttttt  137580
137581  tttttttttt tttactttat actaacagtc attctgactt gtgtaagctg ttattccatt  137640
137641  gtggttttaa tttacctttc tctgatgaat agtgatgttg agcatttttt tcaaatgctt  137700
137701  gatagccatt tgtgtctcct tttgagaaat gtcttttaca tgcttggcag cccttcgtat  137760
137761  gcctcctttt gagaaatgtc tgttatgtct tttgcccact ttgaaatagg gttatttgtt  137820
137821  tgttgttgtt gttgttgttg ttgttgtagt ttatgagttg tatgcattcg ttgtagattc  137880
137881  tggatattag tctcttgtca gatgcatagt ttgcaagtat tttctcccat tctgaaagtt  137940
137941  gttcacttgg ttgatttgtt gcatttgctg tgcagaagct tttattttaa tatagtctta  138000
138001  cttgtctatt tttgtttttg ttgcatttcc ttttgaggtt ttaatcagga attatttgcc  138060
138061  tgagccaatg tctagatgag tttgtcccag gttttcttct agtattttta tagattcaga  138120
138121  tattaactct taatccacct ttagataatt tttatatata atgagaaata ggtgtccagt  138180
138181  ttcattcttc tgcatatgac aatccaattt tcccagaaca atttgttgaa tagggtgttc  138240
138241  tttcctcagt gtttgttttt gttggttttt taaaagatca gttggcctta ggtatgtggc  138300
138301  ttcatttctg agttctgtat tatatttctt tgatctatgt gtctattttt atgttagtac  138360
138361  tatgctgttt ggttatgata gccttgtatg aagaaccaaa ctgaaggcat catattattg  138420
138421  gacttcaaat tatgtctcat tatctttatt gaaggcctac attatctaac tttaactaca  138480
138481  aaactaagtt tttaaaagtt ttgtagaaga aatgacttgt ggattattat ttttaaataa  138540
138541  atattagtaa tatttgtatt ttacataaca tttgtcacgt ctctgatctt ctgtaaacag  138600
138601  tttttatttt gctacttcta tcaattttgt aatattctag tttaggattt ttccaaatga  138660
138661  ttgccaaaac agtagtattt cagagctctt agaaaactaa atatttttgg aaacatgata  138720
138721  aataaaataa ttctcagttt acaagtttac aaagtaaatt atttctgaga aacgaaaaca  138780
138781  acatgtttta catgtacata actaaaaaat aaatctctgg aatgcaagct cactgagacc  138840
138841  ttgcattact catttttgta tcttccataa tggttagtgc attgtgtgac acatagaaga  138900
138901  caatatttgt ttatatagaa ataaaatctg actttgggaa ggcagttatt caaaataata  138960
138961  ccatttctaa tattaatgct catggttttt taattgtctt attttatttc tcaaaaatat  139020
139021  tcccatcttc catatattga atttagaaag gctgaatgtc tgaataagag aagaatcatt  139080
139081  aacttatgag tgttttattt ttgttttttg agacggagtc ttactctgtc acccaggctg  139140
139141  gagtgctgtg gcatgacctt gactcacttc aacttctgcc tcttgggttc aaacaattct  139200
139201  cctgcctcag cctcctgtgt agctgggatt acaggtgcct gccaccatgc ctggcaaatt  139260
139261  ttgtattttt tagtagagac agggtttcac aatgttggcc aggctggtct tgaactcctg  139320
139321  acctcaggtg atccacccac ctcggcctcc caaagtgctg gaattacagg catgagccac  139380
139381  tgagcccagc caaacttatg gttttaaggt ttatgttttt tctattattg ttaaaatctc  139440
139441  aatttcattt tctttttgct ttggtcttat gtgcctaact ctcccaacat tttgggatat  139500
139501  gccttttctt tcttttcttt ttttcttttc ttttcttttc ttttttttcc ttttcttttc  139560
139561  tttcttttct ttttctttct ttctctcttt ctctcctttt tctctctctc tttctctctt  139620
139621  tctgtcattc tgtcttcctt ccttccttct ttactttctt tttttgttgt tgttttttga  139680
139681  aagagtttca ctcttgttgc ccaggctgga atacaatggc aaaatctcgg ctcactgcag  139740
139741  cctctgcctc ccagtttcaa gtgattctcc agcctcagcc tcctgagtag ctgggattac  139800
139801  aggcgtctgc cactgaacac agctaatttt tgtattttta gtagagatgg gtttcaccat  139860
139861  gttgatcagg ttggcctcga actcttgacc tcaggtgatc cacacacatt ggcctcccaa  139920
139921  tgtgctggga ttataagcat gagccaccgt gctgggccaa gccttttctt taaaatacaa  139980
139981  ataaatgtct caagctccca tcctatgcag tatcagaaga aagttcccca aaccctttcc  140040
140041  tccacatatt tccgaagtaa gtgccaggtg agtggtaagt gccaggtgag tggtaagtgc  140100
140101  cagttgaggg gtaagtgcca ggtgaggtat cagagccact gccatggcaa gtgattggtt  140160
140161  catgggtaat aagaggaatt taccaacagt acaggtttga aaggaaagtt atttatttat  140220
140221  ttatttattt atttatttaa cagagtctag ttctgttgcc cgggctggag tgcagtggca  140280
140281  ccatcttgtc tcgctgatgc tgagaccagc tcggtcatgg agtccctaac ccagtggtgc  140340
140341  tagaggaatt aaagacacac acacactgaa atatacagtg gggagtggga atcagggggc  140400
140401  tgacagcctt cagagctgag agctgcgaac agagttttac ccacatattt actgacagca  140460
140461  agccagtgat aagcactgtt tctatagatt atagattaac taaaatggga aacaaaggga  140520
140521  tgggctctgg ctagttatct gcagcaggaa catgttctta aggcacagat cgctcatgct  140580
140581  attgtttgtg gttcaggaac gccttaagcg gttttctgcc ctgagtgggc caggtgttcc  140640
140641  ttgtcctgat tctggtaaac caacaatctt cagcatgggc atcatagcca tcaggagtat  140700
140701  gtcacagtgc tgcagagatt ttgtttatgg ccagttttgg ggcctgttta tggccagatt  140760
140761  tgggggcctg ttcccaacat gtccccccct ttttttttgc aagatgataa aagcaaaggc  140820
140821  agctttatct ccatgagcta cttctcacag gaatcacgat ccacatctgc agagtatata  140880
140881  aagacaaaca acacaaatta aaagcacagt catcattgaa atcacagagc ctccaggtgt  140940
140941  ttttatccat ttaaatgggt taatagctac taatccatct gcagctcctt caagcactcc  141000
141001  agttcctgac agtaagatca ggtgtgcctg ggatgcttta aatatttgtt cttttaattt  141060
141061  tgcaatatcc aaaggcaagt ttgtagagtg tccttctaga tgctttttca ttatttccca  141120
141121  aattttgatc ttactaagag ccattaatag tttccacaaa tccttatgtt tagctcctag  141180
141181  agtgggccat atcatttgag gttgaggtgc cactataccg ccatgtttcc agataatagg  141240
141241  aactcttgcc acacttctta accatttcta ccatctgact attttattca gaccagctga  141300
141301  acgtagtgtg gccatggcat gcagatggag aagggcaatt caagctaaac atccccttag  141360
141361  gggactattc agtaatgatt ccatgggaat tattgtgcag cacctctgcc tgttctgcaa  141420
141421  tgcaatcttc ccaaacaagc acatttattt tttctgacca ggtccaatcc tgtttacaaa  141480
141481  taggtttttg atgtggtatg cctcagttat aggagcagat ttattatggt aaatactaag  141540
141541  accagaaagc aagtgtaact gtgtcataga gtgattacat ccaggcatta ttgccagcca  141600
141601  agattgatag tgaaggtgta ggcaactagt ggcctttccc aaacagatag gcagatgttc  141660
141661  aaatcctaaa gaaatattca taacagttcc ttcctcctgt gggtgagatg ggcctctatc  141720
141721  atctgtagga ctgaacatcc aagagctatc attagtgtat acctccactg gggggtccag  141780
141781  ccaagttaca ggccgtagaa gtggtggaaa aggtaaatat gcccaataag tataattgtt  141840
141841  ctctgtgtca gcccttgtta aaggaatact ctaggcaatg gtgatcacca ctatcatagc  141900
141901  tatcattaag ttactcattg tgactggttg tcctgctttc ctcaggtttt cttccaccat  141960
141961  ctgcgacagc ttcttgatct gtccccaggt aggtggctgt gttcaacggg tgttgctcgt  142020
142021  gacagttggg gtcctcctca gcatgaactt gagcaatgct gccaatgatg ggtctttggg  142080
142081  atcctcccaa aacctcttcc tgggtagctg gctcatagta cggctttaga tgtctcgatg  142140
142141  gtgcccaaat tggctgttga ttcagtcctg gagaaacaca agcatagtct ctaccccaag  142200
142201  ttattatttt acctatttcc caaccttttg ttatcggatc tctccaccaa accagttgct  142260
142261  ctgcttctgt ctttacagct ggtttctgta gatgcttttt agctgctgat agcatctggc  142320
142321  ctttaggcag gctcaaaaaa tttaaagtca ataatgctag attcagttgt atatgtggag  142380
142381  tcccgtagtc cctatttccc ctcttttgct tttgtgactg tggtttcagg gagagattca  142440
142441  ttctttccac tatggcttgt ccttgagaat tatatgggat accagtaatg tgtttaatat  142500
142501  tccatataga taaaaatgta gctggaattt ggctagtata gcctggggca ttgtctgttt  142560
142561  taatagaagc tggaatgccc atcactgcaa aacactgcaa aaggtgacat ttaacacagg  142620
142621  cagaagactg tcctgattgg catgtagccc agacaaagtg agaaaaggtg tccacacata  142680
142681  catgtacata agctagtctc ccaaatcagg gaacatgtgt gatgtccatt tgccaaagag  142740
142741  aattaggttc caatcctcaa ggattaactc ctcctgtaaa agatgaggaa tgcaccatgt  142800
142801  ggcaagttgg gcaatgctgg ataatagctt tagctttttt ccaggtaatg ctgtatctgc  142860
142861  gtttgagacc agaggcatta acatgggtta aattgcgaaa gtgtctggca ttagatattg  142920
142921  cagtagcaac taggcgatca gccatttgat tccctgcagt caaaagtcct ggaagaggtg  142980
142981  tatgagccct aatatgagtg atgtaaaagg gtacattcta ctcctaactg ctgtttgcaa  143040
143041  ttgggtaaac aaagttatca gttgctcatc tgtatgaaat cgtaactgag cattttcagt  143100
143101  taattgtgtg gaatgaacca catatgaaga atcagaaatc acattaatat gcatatcaaa  143160
143161  agcagtcaat acctcaatta cagctacgag ctccactttt ggagctaaag tatagggcgt  143220
143221  ctggaaaact ttacattttg agccagaata agaagcttta ccattactag acccatctgt  143280
143281  gaagacattt tcagcacctt caattggtat aaatttagtt attttaggga gaacccaatt  143340
143341  agttaatttc aaaaattgaa acagtttcat tttaggaaaa tggttatcaa gaatacccac  143400
143401  aaagtcagct aaatgggttt gccaagtaag actataaaag cttgctgtat ttgtgccttc  143460
143461  atgagaggga caataatttt tccaggatca tatccatgta atttaacaat ccgagttctc  143520
143521  ccatttccta tcacagtagt gatttgatcc aaataaggag tcaaagtcca tgaattagta  143580
143581  tgtggaagaa aaagccactc tacaagatcc tgctcttgaa caataacacc agtaggtgaa  143640
143641  tgctgagttg aaaaaattag caaatctaga gtattctctg gatctatttt atctatttga  143700
143701  gtcttatgca cttgcttctc aattagctgt aacactgtct cagcctcctt tgttaattgt  143760
143761  tgagggcaac tgagactagg atctcctcta aggatagcaa atggattact catggcatag  143820
143821  gtaggaatgc ctagggcagg tcgtatccaa ttaatatccc ctagtaattt ttggaagtca  143880
143881  tttaatgttt tcaattgatc cctacatatg gttactttct gtggcacaat tgtagtgtta  143940
143941  tttgctaagg tccccaagta ggagtaagga gtagtagtct gaattttgtc cagagctata  144000
144001  attaaaccag tgtgagaaat caaattttgc aagtgatcat aacgttggag taatatttct  144060
144061  caagtggggg cagcacaaag tatatcatcc acgtaataag gtaacactgt gaaaattttt  144120
144121  tacgagtaag ttcagctgct tgccgtacat aagtctggca aattgttaga ctgtttaaca  144180
144181  tgacttgtgg caacactttc cagtgaaaac gcttagcagg ctgcaggttg tttactgcag  144240
144241  gaattgtaaa tgcaaaccgt tcacagtcct gctcagctaa gggaatagta aagaaacagt  144300
144301  cttttaaatc tatgtctatt aaaggccaat tttttgggct tataacagga gaaggcaatc  144360
144361  ctggctgtaa tgcccctata gattgtataa ctgaattaat ggctctaaga tctgtcaaca  144420
144421  ttctccattt acctgatttt ttcttaataa caaagactag agaattccag ggggaaaatg  144480
144481  ttggagctat gtgacctttt tctaattgtt cagtaactaa gtcctctaaa gcctccagtt  144540
144541  tctctttact tagtgaccaa tgttctatcc aaattggctt atctgttaac cattttaagg  144600
144601  tataggttct ggaggcttaa caatggctgc catcaaaaat aatatcctaa actttggcgg  144660
144661  gaactttgtc tttctgcttg acgcaattcc ttcaaatctt gcaatttttt tcctcgtccc  144720
144721  ataccaggga catacccctc ttcacgtatc atatgttgac cttgagggct gtataattgc  144780
144781  tctggaatta gaacttgtgc tccccattgt tgtaataaat cttttcccca taaatttata  144840
144841  ggtacaaaag ttataactgg ttgaatagtc ccaggttgtc catcaggcca ttcacagagc  144900
144901  aaaatataac tactttgata tacttcagga gctttacaaa ctccaactat gttaaaatga  144960
144961  gcaggttaaa ctggccatgt ggacagccag tgctaaagag aaatgattga aatgtctgct  145020
145021  cctgtatcta ccaaaccttt atatttcttt ccctgaatag ttatttcaca ggtaggacat  145080
145081  ttatcagtaa tttgattcac ccaataagct gctttgcctt gtttatttgt gcctccagat  145140
145141  cctcctgttc gtttaatttc acttttctga tttccacata tgacacaatc aggagctgtg  145200
145201  ctataccctc tcctggctct gctttccagg gaacagaagt agatataata atttgaattt  145260
145261  ccccattgta atctgaatca atgactcctg tttgtacttg cactcctttt acatttaaac  145320
145321  tagatctacc tagaagtaat cctatagccc ctgctggcat catctgactg gagacagcaa  145380
145381  cattctttaa cagtcccatt acaaaaggag aacctagtcc atattgatta atagcttgtt  145440
145441  taaatccttt aagtatttta aaaggaaaag gctcaaatgt agctataata tttccctgtt  145500
145501  gatcggcggg gggcaggggg ggcagggggt gtgtgtgtcc taatggggaa ctgccaagcc  145560
145561  tctatatcac cctctcttct agcttgctaa attcctggct gaatagaact gagagcagtc  145620
145621  actcgaggca ctgcttgaac agtcactggg gcaactactt tttgccctgt gtcctccaca  145680
145681  aaagaaagat ctggagggtc aggccaccct ttttcttcaa aataatgagg gggtgcagaa  145740
145741  gggtagggac aaacctctcc ctcctttgcc gctttagctt tagctggcaa acaaacctgc  145800
145801  tctgtcacct cttctgttac ttagttatac tctccttcct cctcatcatc attgtgaaaa  145860
145861  ggttccaaag tggaatgaac cagagcccac acttgcacat tgttaccctg atgcttccaa  145920
145921  gctccccttc ttactcacca cagggattgc ttaagagtac tcaggtgtcc tccagcttag  145980
145981  ttccatgttc tccaaccgtc actctggcaa cccttcgacc caggtttgag ccccatgtat  146040
146041  aggcaccact tgccgagacc agctcagtcg tggagaccct accccagcgg agctagagga  146100
146101  attaaagaca cacacacaca gagaaatatg gagtgcggag taggaatcgg ggctgacagc  146160
146161  cttcagagct gagagccatg aacagagttt tacgcacata tttattgaca gcaagccagt  146220
146221  gatgagcatt gtttctataa attatagatt aactaaaaca ggaaacaaag ggatgggctc  146280
146281  tggctagtta tctgcagcag gaacatgtcc ttaaggcaca gatcgctcat gctattgttt  146340
146341  gtggttcagg aatgccttaa gtggttttct gccctgggtg ggccaggtgt tccttgctct  146400
146401  cattccggta aaccaacaac cttcagtgtg ggtgccatag caatcatgag catgtcacag  146460
146461  tgctgcagag attttgttta tggccagttt tggggcctgc ttatggccag atttgggagc  146520
146521  ctgttcccaa cacactgaaa ctccacctcc cgggttcaag tgattctcgt gagtcagcct  146580
146581  cctgagtgcc tgggattaca ggtgcacgcc actacagacc cagctaattt ttgtattttt  146640
146641  agtagagacg gggttttact atgttggcca ggctggtctt gaactcctga cctcagctga  146700
146701  tcaacctgtc ttggactccc aaagtgctgg gattacaggt gtgagccacc acgcccggct  146760
146761  gaaagggacg ttttgttagt tagaaagaat gctgcagcag ggcgtggtgc ctcatacctg  146820
146821  taatcctagc actttgggag gccaaggtgg gctgattgcc tgagctcagg agttcaagac  146880
146881  cagcctgggc aacatggtga aaccacctct ctactaaaat acataaaatt agccaggtgt  146940
146941  ggtggcacgc acctgtagtc ccagctactc aggaggctga ggcaggagaa tcgcttgaac  147000
147001  cctggaggcg ggggttgcag tgagctgaga ttgtaccatt gcactccagc ctgggggaca  147060
147061  gagggagact ccatctcaaa aaaaaaaaaa aaaaagagag agaaagaaag aaagaacact  147120
147121  gcagaagagt gtagcgggga gcttcggcaa cacaggactg agtgcaccgt ggtggatttt  147180
147181  tccttagggg tatttgtaat ccttaaagca ggagcttaag ggtaatttgg accatattag  147240
147241  ccacttaggt catgataaat gattatattt gtagacattt tggtgccttg atgtgagcaa  147300
147301  gacttgcaca atacgtttca acatgcatgc attccgtaga tgtatagaaa ttttagttac  147360
147361  ttatactttt ctgggaaaga agcctggtac cagatgctgg ttttagataa tagggaagtc  147420
147421  tcattatttc taaattcctc agataaagag ttttgtctct gtctggtctg cttgatggcc  147480
147481  accaggtgat ctttgctctc ctcagaaagg agagctgaga agaaacttgt cccctgcttg  147540
147541  cccagtcata aatcaatttt atctctaagc ggtactatct tctctttatt cttgctggac  147600
147601  aatagagcca atatgccttc attgccccca aacactgtta atacaggact tcgggggaac  147660
147661  cagacttttt ctaaattttg agggaatatg ggagataatt gtgatctatg accaaagggg  147720
147721  tcaacttgaa acaaattaaa tacctccaaa ttcctcataa ctctgtgtct taggagacta  147780
147781  aatctcctgt ttttatttca taagggtctc atctccctca ctctttgggc catatttttt  147840
147841  tgtttgtttc tatcttttca ctgtcttcca gaatgttcac agaaactcaa atattactat  147900
147901  gcagagaaat atgaatcttc tttgccttac ttttgttcac tgacacactg acacaaacag  147960
147961  gatattttat cctttttcag gagatatata cagcagggat tttttttcct ccaagagaag  148020
148021  ttgtccttca cagagctatc tgattaaacc tcagtcattt tttaaaacac ataaatttcc  148080
148081  cactttgcta actagagatt ttcccaaata tacaagattt aaaatttgat attttagcca  148140
148141  tatttttatc tttttctgta tctgtatcct tagttaattt ttttttatca tttacaataa  148200
148201  ttttactgac cacaattact atttgtcttt ttgggatttc ttgatcgatg cttatttttt  148260
148261  tgctcatttt tttttctttt tttctcactt tgtttcctca ctttgtttcc acactttgtt  148320
148321  tacttaaatt ttttgcactt ttctaacaaa atttctattt cctaattttt ttctctgaat  148380
148381  cagatagtaa ctaaagagtt acacaagtat ggattttaaa gaaactatga tggaaacaag  148440
148441  gcccatagac ttttcctggg agataaatga aagccctttc tactgggaat gtttagatac  148500
148501  aaatacatgt acaagcctgg gagtccactg aaattgattg gcagtatgga tttgctatca  148560
148561  gcatacctgt gcttgcaaaa gacccacagg agactgtcat tcttagtttg tgaagcagtc  148620
148621  atcctaagca agagcaaatg cacacattaa aagagagtgc tttctgctca caatccttct  148680
148681  ctgtatagaa actgtgcatg aaaaccccag aaattaaagg aaaaggtaat aaccatttaa  148740
148741  ataacttaaa caaaaatgaa atctctctat ctccccaaac actgtttgta tacacagaga  148800
148801  gacacacagg catatacaca cacagtcatg cgctacacaa ctatgtttca gtcgacaatg  148860
148861  caccataata caatggtggt cgcataagat tgtaacgtta tgattttact atactttttt  148920
148921  atttgtagaa atgtctagat acggtatttc agttgtttag atatgtgctg ttgaacacat  148980
148981  tgatgttgtt tggttcatgt gaatacagca cagatactct tattaaacaa ataaagtttg  149040
149041  gttaggaacc ctggtttgta gtataagttg tacagaattg tattcactca gaagcaaatt  149100
149101  aatttttatg gagtataaga tgattgctac tttacaaaaa tataattgta tcttactctt  149160
149161  tcgaaagacg aaagacaaaa gagggcataa gtatttctag aaaaaaattg taataattca  149220
149221  taaatatctc aaattaattg aatgtattct taagtttgta tacatttaag gggtacaagt  149280
149281  acacttttgt tacataggta tatttcctag cggtgaagtc ttggttttca gtgcaactgt  149340
149341  caccttaata gcgtacactg tacctaataa gtaatatctc atcaaccacc cccagtttgg  149400
149401  gctgctatta atgatatcat agactgggtg gcttaaacaa caaacatttc tcacagttct  149460
149461  gaagactggg aagtccaaga ttattgcact attgtgatga ggaatctcct cctgatttat  149520
149521  agatgactac tttcttgcta tgtcctcaca tggcagagag agagatgaag agatagaaac  149580
149581  acacacacac acacacacac agacacacac acacacacac acacacacac atggagaaag  149640
149641  agagacatca tctctctcat gtgtcttcat cttcttataa gagaactgat cccattcgtg  149700
149701  agggcttacc cttatgaact aattacctct caaaggcccc atctacaaat actaacaaat  149760
149761  tggggattag ggatttaact tataaaattt ttggggaaac aaacattcag tccataacag  149820
149821  gtataaagtt gtatcttaga atatgagctg tgttgtatag ttgaacactg aagttggatt  149880
149881  ctgtacactc cctggatcct gactacatat tttttgaaat atagtttgga aactctaact  149940
149941  agcctttcat agatcaattg caggttattt gggaacattg aataagacaa tatggatgag  150000
150001  gatatataac ctaatgcaaa atatgagtgt aataagagat taatgatgtg catataatca  150060
150061  gtgagtatgc ctgtgcttgt atgtgtattg aatagacact gaattaacct attacataaa  150120
150121  aattctgatt acttaagtat tttagaatta gaaatgtaca caaggatcat gatggaatat  150180
150181  aactcatata atagttcagg acagaagaaa tgctgattag ggttaagcta gtgctctatt  150240
150241  ctgttactgt aaaggatggg gactcaatta tgtttgggaa cctgtaggga agagaaacag  150300
150301  actgccacaa acatcctaag aaatacttat gcaagaaatt atcattatat cttatgctga  150360
150361  gggcctgcag ttgctactca aactttgaat caaacctgag atggtgatca ttcctgaagt  150420
150421  ttaaatggtg taatcaccta tcccaatctc tccaagacac agaaatattg aatatctctt  150480
150481  tctttctctc tctcttccac atcttttctc tcccttttca aaggtgtcat ttatgtatac  150540
150541  atattatttt tatttttaat tcacatacag atacctaaac tattccattt ttaagagtag  150600
150601  aaatcatgcc tatttatatt ttttattaca ttgattccta ttttacaaca ttctatctac  150660
150661  ttataatttt taacttattg tgattttaaa gttttatttt ataattaaaa cacatagctg  150720
150721  ttttagagat cattatcaaa tgtttggaga tattttatat ttttattgag ccaaattagc  150780
150781  ttttgatata gtcaagatcc atatataata ttgagaacca cctctctcct gatgcttgga  150840
150841  ttccaaggcc tagttttata gattttataa ttctatgtat ttattaaatt gtaacatatg  150900
150901  gtccatacac aaaacaatag caagcctttg atctcaatgt gcaagctcat aaaatgataa  150960
150961  tgctttcata aaaatagatg aaagaaatca tttatttaaa aaaacttcca tatcttaaaa  151020
151021  tcaggggaga acattaatcc tttcactaag ataatcttat tatccagaat gtgacctatt  151080
151081  cttgtataca ggctatactt tctaattgcc atatgatgca gatctttgta aaatgattta  151140
151141  atggaacctg aatttgctaa gataggtgca tataaacagt tatagataga atttatctga  151200
151201  ggttgagaag ctgcagcatt tacagtattt aaaagtagcc tcacttgcca gtgacagaga  151260
151261  aagattccat gtgaatttca gtaaagtata cctgaataag agacccggag caggcaagac  151320
151321  tataaactgc cttcctagac aaagcccatg ttcatctgaa gaggatagag gtggatccct  151380
151381  gggcaggcac tatgaacact tagaggaatc aactctattt gctctttctg aaaattcatg  151440
151441  ggatacacct aaggctgtca ttggccactc ttaatggcat aggtgtcatt aagatgaaag  151500
151501  gctttcaatt tttcttcttg tgaccctaac aaagtgtttt ttattcactt attccagaaa  151560
151561  tattaaactt tccttctcat attttcttcc tttatggaaa gtctagagcc ttttatcagg  151620
151621  agtattcaat catgccactt tgttaaactt tttttctgat gattttttat attattgtga  151680
151681  gaaagtatag tcagagttta tgtgtaaact ttgcataaaa taatctacat tttgcagttt  151740
151741  tactagtacc ctgagtttta aaatgaaatt ctttaaatca tacattacgt attcaaatat  151800
151801  aaaccactta caataaccaa tatgcctaca gtcaaaatga atatattttc aatacacaat  151860
151861  ttaaataatg catcagtttt atgtagttct atttatatga gctatattaa atatgcaact  151920
151921  gagattgatg tatagctaat tattctcatt ccaaatagcc cgtatgactt aattttgttt  151980
151981  catatttgaa aagtcagaga atcacctgca gcaattgcaa aatattggga tgtatgtggg  152040
152041  agataggtca tatttttaga acacagaaca agatattttc cacttctcta gatattttct  152100
152101  gtttttctta atacaagcat taaattactc atttcagctg gagcttctac tatttttata  152160
152161  gctcttgtag aagcaaactc actcataaga ttcatttcaa ctgtttcatt cattgagcta  152220
152221  gtatttgttg tttgcatctt atgtgcaaga ctttctgttg agtattgttt ggttaatgga  152280
152281  ataaaacaaa tggttatatt gcagacaaca atatctcccc ttcttagaac attaaacaaa  152340
152341  acttccaaac tagcactcac agttattcaa atgaactatg cctatcatat ttctccagta  152400
152401  gaataggaaa aatgtgtttg agcttatcat aagccccatt tataaatgat aaatgcattc  152460
152461  agtcctatgg agaacaactt ggtggttccc gtactctcat catagatgat aaatcatatt  152520
152521  caaaacagga ttcaactgaa aaatattttt ggctgggtgc ggtggctcac gcttgtaatc  152580
152581  ccagcacttt gggaggccga ggcgggagga tcacgaggtc aggagatcaa gaccatcctg  152640
152641  gctaacatgg tgaaacctcg tctctactaa aaattcaaaa acatcagctg ggctcttttt  152700
152701  ttttttttaa gatggagtct cgctctgtca ctcaagctgg agtgcagtgg atcaatctcg  152760
152761  gctcactgca aactccgcct cgcagggcca cgccattctc ctgcctcagc ctcctgagta  152820
152821  gctgggacta caggttgtgc caccacaccc ggctaatttt tgtattttta gtagagacag  152880
152881  ggtttcacca tgttgaccag gctggtcttg aactcctgat agagatcaag ccactgcact  152940
152941  ccagcctggg cagcagagca agactctgtc ttaaaaaata cgcacacaca cacacacaca  153000
153001  cacacacaca cacacacata tatttggtgc agactgcata taaatgttca gtcttctttt  153060
153061  ccactaaatc ttatgttggt tacataatat acccatattc tctatagcat atctttgcca  153120
153121  ataaagtata cctacacagt tctttctagg tttatcatga atatatttta accatcaatc  153180
153181  aagatataag ttttaaagtt ttttaaaaaa ttacctggag aattttttta gatgaaaact  153240
153241  tgagagagat gaaaaaaccc tatgcttacg ctgatagttt taattaaatt catgaaattg  153300
153301  ttaccagcaa aatagatcat cttatttgat aatagagcag taccatcaac cttattttga  153360
153361  tttttaggtg tgaggctgca ttccagtttt gattgctgat actgatgatg aactcgctcc  153420
153421  tgaagttaat cactctcctc acacacataa agaaatttaa cttctggttg ctgtaacagt  153480
153481  caaaggttgc tatacatagt gcttgcaata aattctgatt ggatctttag agttgaagtt  153540
153541  ataggaaatg tcaactcaca cagcactaac ccattcctga ttacagcccc ccaggatgct  153600
153601  gattgcaatg tagaaaactt tgtaaaggac aagggttgtg tgtcattgtc agcgaacttt  153660
153661  gaaacaataa ttgtgatttt atgactattt gttattactg attgtatgtc aagcgaaaaa  153720
153721  aaacctctaa tgcattttta ggctcttaat gccttctaaa ttttacataa agtagactag  153780
153781  ctatttctgc tgtataagca gattactaat cattcatttg gtccctttct gggtagcaag  153840
153841  ttgatactta atattcaaga gccctgcatc cttagattta acactgcagt gatattttaa  153900
153901  aaattatcct ttgtagcaaa gaaacaacat aaccacaatt tatgacctta atgtgtactt  153960
153961  gttcaataaa caaatcacca gtttggagac agaaggtcaa tgtggaaaaa aatatgagtg  154020
154021  tatccttcca gcaaattact gcattatttt ctatgcacac acacagagat ctggaatgat  154080
154081  aattctattt cccatccccc ctttcacaca tacaggcatg cacttggtgc acacagtcct  154140
154141  gcaccagaaa aaactcgtgt gatcccacag gcaatcaagt gggatagagg gcaaagctct  154200
154201  gagttcagtc cacactaatt atggaccctc cctctgtttc agggactatc ctaggtactg  154260
154261  ctgtacactg ttctccagct atggaaacgt ctgctttcat cttaacattt tctagaaatc  154320
154321  tttattgaaa tggaacctaa gccatctaac cttatctttt tttttttttt gagacagagt  154380
154381  ctcactctgt tgcccaggct ggagtacagt ggcgcagtct cagctgtgat ccaccatgca  154440
154441  cagttgtcct tgttgttcat ttattcaaca aatcatcact aacattcaat aaacagttaa  154500
154501  tttttatctt ttacaaagtg ctggaaactc caggagacaa taggaacaaa aaaataaaca  154560
154561  cacacagaca cacacacaca cacacacaca cacagagttt aattctgaat taacttgaga  154620
154621  atctgtgtat tggacaatat agtaataaga ttttaaaact ggtgaatatg tacatgaact  154680
154681  caaaaatatt aaatatctgt tattattgac taaactttat agttagcctt aattaaagct  154740
154741  tcgtaagtgt gatttaagac atgtccaaat tgcttttctt attgtcttgg cagagggagt  154800
154801  ctctgaaaca gagggaggct ccataatttc acaatatgtg agcatatgaa ggcaatccta  154860
154861  ttagttaaca ttttatcatt aatactcttt ttaaaacatt caggtccctt aatagaaatt  154920
154921  ttgaacccta tagattggct cttttatcta tttttcagta accaatgctc aaaacagagt  154980
154981  ttaaaatagt agagagttgt ggagaaacaa gcagtttgag aaagcctaaa aaattagatt  155040
155041  tgcctttata catatataaa aaaattaaag atacatacac tattgacgaa attagaccta  155100
155101  ttgatgtttt tggaaagcat ttttatttgt ggaggctgag tttctgtttg tgcgtctgtt  155160
155161  ttttgtgtat atacgtgcac acacataatt gtggatatca aatgtacaaa agaggtaagt  155220
155221  agatgataat ggtctcactg agatgaatta aatataatgt gagatggaac ttgacccaga  155280
155281  ttttatcttc aagtcccctt aatattatct agaggcctcc tgtcataatc tttttttttt  155340
155341  ttttttttca gacagagtct cactttgtcg cccaggctgg aatgcagtgg cctgatcttg  155400
155401  gctcactgca acctccagct ctcaggttca agcgattctc ttgcctcagc ctcccgagta  155460
155461  gctgggatta caggcaggca ccctatgctg agctaatttt tgtatcttta gtagagacag  155520
155521  agttccacca tgttggccag gctggtctca aactcctgac cagaagtgat ccacctgcct  155580
155581  tggcctccca aagtgttggg attacaggca tgagccacca tgcttggcct tcctctcatg  155640
155641  atttttaaag catttacaat gccttagttt gtagacaaat tatgagtaca atttggaaaa  155700
155701  gattaaaata agatgccaaa gtcaggcacc aagaattttc cagaatggat atatgaagag  155760
155761  tggagcaggt tactaatcat gtagaaataa tgaaatgttt cccaattaga aatgtccaag  155820
155821  aaagatgcac ttcagatgtt ttagatggtt gtaataattg aattttttaa actcttcaaa  155880
155881  aaaataagtt gatttaattc tttcacataa tttctaatgt tattgtttta aatgtaaaat  155940
155941  tatggactat attttattaa ttctaaaagt gaagattgag gagtagtaag actataatta  156000
156001  accaagcctc tgataactat catgctactc tctacaatta caagatcagc tttttttaga  156060
156061  tcccacatat aagtgagcac gtgcaatatg tgtatttctg tgcctggttt attttatgta  156120
156121  acataataac ctccagtttc atccatgtgg ctgcaaaaaa aaaaaggatt ttattatttt  156180
156181  atggcaaaat agtattccat tgtgtatata agccttattt tctttatgca ttaatcgatt  156240
156241  gatagccact taggttgatt ccatagcttt gctattgtga agttatttgc tgcaatagat  156300
156301  atagaggtgt agttatacct ttgatatact gatttccttt cttttggaaa tgtataccta  156360
156361  gtagtgagat tactggatag tatagtagtt ttatttttaa gttttttttt tctgggaaat  156420
156421  ttccatgttg ttgtacataa tgaatctact catttacatc ccaactaaga gtatataaga  156480
156481  gttccctatt ctctgcatcc tcaacaaaat ctataatttt tttccatttt aataatagcc  156540
156541  attctaactg gggtatgatg ttatctgatt atcattttga tttgtatttc cctgatgatt  156600
156601  agtgatatct agtattattc ttatacctgt tggccatttg catatcgttt tattagaaat  156660
156661  gtatattttt ctcctttttc actttttaat tagatcattt gtttttttcc gctgaattat  156720
156721  ttgagtttct tacatattat gactattagt catttgttag ataaataatt tgcaaatatt  156780
156781  ttatcctatt aaacaggttg tctctttatt ctgttgatta tttattctgc tgagcagaag  156840
156841  cattttagtt taatatagtc acatttgtct atttttgatt ttgtttcatg tgctgttgag  156900
156901  gtcttagcca taaaattttg gcctaggcca atgtcctaaa atgtttcacc tatgtttcat  156960
156961  tatagtagtt ttgcagtttt gggtcctaag tgtaagtctt tagtacattt tgagttgata  157020
157021  tttgtacatg gtgagagaaa gcagtctagt ttcattcttc tgcatatgga tattaagttt  157080
157081  cctagcacca tttattgaag acagtttcct ttccctctat cagtgttctt ggtacctttc  157140
157141  ttaaaaaatt atatggctgt aaataagtgg ttttatttct gggttctcta ttctgttcca  157200
157201  ttggtctacg tgcctgtttt tataccaata ccttgttatt ttggttactg ttagccttgt  157260
157261  aatatattct gaagtcaggt aatataatgc ctccagcttt gttcttttgg ctcaagattg  157320
157321  ctttatctgt ttggcctctt atatggttcc atatgaatat gaggatagat ttttttttct  157380
157381  gtttctgtaa aaaatggcaa tggtattttg ataggaattg cattcaatca agattgattt  157440
157441  tagtaatatg gtcatttcaa caatatggat ttttttcttt ccaagagcgt gggatgtcat  157500
157501  ttaatttgtg tgtctactat aatgtatttt attagtgctt tgtggttttt attttagaag  157560
157561  tccttcacct ctttggttaa atttattcct aggtattttt atagctattg taaatgagac  157620
157621  tagcttttta atttcttttt tagctagctc attattagtg tttagaaact actgtttatt  157680
157681  tgtatgttga gtttgtatca tgcaaattaa tttttttaat ctggcctaag tgtttcttag  157740
157741  aagaatcttc aagtgtttct aaatataaga ttaccttatc agcaaagaaa gacactttga  157800
157801  cttcctcctt tccaacttgt ctgcctttta tttcttccta ttttctgatg tctatggcta  157860
157861  ggtcatttag tactatgttg aataggagtt gtgaaagtgg gcatcttgtc tttttccagt  157920
157921  tcttagaaga aaggctttca gttttctcca ttcagtataa tgttagctgt gggtttgtca  157980
157981  tatatgacct ataagatgtg tttttttcta cacctgtagg aatgttagga atgttaattt  158040
158041  tatcaaattc ctcttatgtg actctctgtt tttgtccttc cttctgttat tgtgatgtat  158100
158101  tatatttatt gatttgcata tgttaaacaa tcggtgcttg catccttggc atgccttcca  158160
158161  ctttatcatg atatattgtc tttctaatgc actgttagat tcaatttgtt aatattttat  158220
158221  tgaagatttt tgcatttatg ttcattaggg atattaacct gtagcttttg ttgttattgt  158280
158281  gtcattttct agttttgata tcagaataat gctggcctca tataatgtgt taggaagaat  158340
158341  tctctactct tcaatttttg agaataattt gaggaatttt gatgttgttt tatacatgtg  158400
158401  gtagaagtca gcagtgaaac ctttaggtcc tgggattttc tctcttttga ggctttttta  158460
158461  ttgctgattc aatcttgtta attgttcttg gcctgttctg gttttctatt tcttcttgaa  158520
158521  ttaatcttgg taggttgtat gtgtccagaa atttatctat tttctctagt ttttctattt  158580
158581  tgttagcata tattgttcat gttgtctctg attttttttg tatttctgtg gtatcggttg  158640
158641  taatgtatcc ttttatgttt ctgaatttat taatttgggt gttttctgtt gttgtttagc  158700
158701  tagtggttta ctgactttat ctttttaaaa gacaaatttt tcatttggtt gactttgtgt  158760
158761  tattttgtct ctattacatt tcattcttct ctggtcttta ttatttctat ccttatatta  158820
158821  agtttggggt gtttttagtt cttgattttc tagtttcttg aagtggatta ttagattatt  158880
158881  taaaatcttt ctattttttg atataggtat ttattgatat aaactttcct ctcagcacta  158940
158941  cttttgctgt atccaatagg ttttggtgtg ttgttttttc attttcattt gtttcaaaaa  159000
159001  taggattaaa attattcttc ttaattttct cattgaccta ctggtcattc aggaccaagt  159060
159061  tgattgattt ccatgcattt gtataatttc cagaattcct cttgttacca gctagtagtt  159120
159121  ttattacact gtggtttata tatatgtata tatatatata cacacacaca tatataatat  159180
159181  atacacacat atatatattt gatcccttca taattttata atgaccttct ttttctcttt  159240
159241  ttactgtgtt tgacttatag cctgttttta tctaagtata actacttctg atcaccttgg  159300
159301  gtttccattt gtatggaaaa tctttatcca ttcctttact ttcagtctat atgtgtctac  159360
159361  aggtgaagtg aatttcttgt aggcagcata tcatagatca cttaaaaaac tattcagaca  159420
159421  gtctaaatat tttaagtaaa aagtctaatt tatttatatt caggtttatt attgatattt  159480
159481  gaggacttat tcatgtaaat gttttaagta ttttatgttt gttttgcata tcttttgttt  159540
159541  ctttcattct ttcttattgt gtatcatttt ggtttggtgg tttttttgta gtggtaacat  159600
159601  tggagttctt tctcttcctc atttgtatgt ttaaaactct atcagtgagt tttatacttt  159660
159661  catgtatttc acaatgatag atataagcct tttgtttcca ggtgtaggac acccttaaac  159720
159721  atttcttgta gggatgatct aatagttata aattccttca gtttttgctt gtctgggaaa  159780
159781  gactatttct tcttcattca tatagcaaaa ctttgctgtg tatagtaatc ttgattgcca  159840
159841  attttttttt aattttcttt tagccctttg aatatatcat cctatactct cctggcctgt  159900
159901  aagatttatt ctgagaaatc cagtgccaat ctgctgagag ttctcttaca tataacaaga  159960
159961  caccctgctc tttgttttta gaattttcta tttgtatttg catttgacat tttgactata  160020
160021  atgtgccatg aaaaacacct tttgaatgta tccatttgag aatctctaag tttactactt  160080
160081  ctggatatct aaatcttgct agacttagga ggttttcagt tattattttg ttatataggt  160140
160141  tttctatgcc ctttgtatct ctttgccttt ggaacatccc aaatttaaat attttattgc  160200
160201  tttatgatgt tctatatgtg acatagattt tgtgtattct tttaaaaact ttttatctga  160260
160261  ctgggttatt tcaaaaactg tctttaaatt ctaaaattct ttattctact taatctagtc  160320
160321  tattgttgaa gctcttaaat ttattttttg tttcatgtat taaattcttc atttctggga  160380
160381  tttctatttg attctttttt atgatatcta tcactttgtt gaatttctca cgtaggacat  160440
160441  gaataagttt tcaatttatt tgtattattt tgtctgtgtc tttttgtttt catggaactt  160500
160501  ctttaatatc attattttga attctttttt ctggcatttc atactttttt tattgaaatc  160560
160561  tgttgctgaa aaatcactgg gatcctttgg atgaaacata tttccttgct tttttatttt  160620
160621  tcttgagttc ttatattgtt atttgtgcat atggtgtaac agtcacttct tccattttgg  160680
160681  gatttgcttt cttagaggaa gactttttta taaagatgta tttatgctgt tggctgagca  160740
160741  gggcacttta aatttgatta tgggtgcatt aagtagtata gtcttcatat gccttcttca  160800
160801  gctgtaaaga acagcaatga tgtctgtgat ttcctcagta gcttaggttt aattgtaagg  160860
160861  ctatagtgag gttttgctgg ggaagaggat tctagatggg tcagtccctc agccccagtg  160920
160921  attccaatga taggataagc atgactgtca ctaggctccc aggcagtgta tgtagtcagt  160980
160981  agcattagcc agtccaagtg agccagttct tgaacctcta ggccacttcc ttctttgtgc  161040
161041  ctgtgacagt ggtgggctgg ttgggtaggt ggatctttgg gttttgggta gtgtgtatgg  161100
161101  catgagtgat ggcagtaatg gtggtgggaa aacccttagg ctcctaagca gcatgctgtg  161160
161161  gtgttaatgg tggctgctgt aagctgggta gggccatcct caggccctca gaaagagtgt  161220
161221  acaggtgcca gcagtggtgg atggggcacg gtgattccca ggcccttggg cagtatgttt  161280
161281  tggtactgca caagtggtgc caagctgggt gggattgtcc tcaggcctct tggtactgtt  161340
161341  catgggtatc agctgtggca ggtagggttg ggtagacccc aggcccacca tcagcagtgg  161400
161401  tgtggacaga tagagcctgt tatcagggaa tgtgtgaatg tgttgtgacc ttgcttctgg  161460
161461  aggattgggt cttctttctg tggcggaagc cacaagtatc agctctgagg ctgtggagag  161520
161521  tacacgcttc atgctctgga gatggcggca gtggctgcag cagtggcacc aacagggacg  161580
161581  tctagtctct aaggcatgtg aaactgcact ggagccctgc cactgctggt ggaggtaggc  161640
161641  ttgctttcag tggtagcagt cccaggcagg agggtttcag gctctgggga gcatgtgcta  161700
161701  tggctccctt gtcctatgcc aacgaagttt gctgcatggc ccattcccca agatacagga  161760
161761  cgctgtgtat actagagtgc tggggaccct gccattccag tgggtgtaac tgatgtcatg  161820
161821  ccactgtagt cctctgtgtg aatgtaagac aagtgtgcaa ggggaggaat gtcagtgaac  161880
161881  tccagtgact gagatgcagg ggctatttgg cctcagaaca ggatgcattc tgatggaggc  161940
161941  tggtctttca aaatggctct gggatgcaac ttcttatctc ttagcaggtg tgtgggacca  162000
162001  agtggagcat cactccctcc cggagcaatg ccatcacact ctcttcaggt agctccccaa  162060
162061  gccagtctca cagcatgccg gcatcaagga cctctccacg tctggaactg ctccacacag  162120
162121  tggggagcct ttccaggctc ccagctgatc acagccaaat tagttgcttt gcttcccttt  162180
162181  ctttcagtgt ctcaggtgct tcctgtcact tctttgctga attccagtgt tacttcttag  162240
162241  atactctact taaagtgatc atccacttgt catgttggtt tttctttgtg gaggaggtta  162300
162301  gtgctagatg tcttagtcag ccattttgaa actattcccg tgttgtaatg ttattaaatt  162360
162361  ccaacacagt ttccttcaca aattctcaat actagcatat aataattttt tatttttttt  162420
162421  tggttgggaa gatattttgt tatatttcta gttgcaatta caagtcccat gttttactgt  162480
162481  gacattgtga aaagtagtga tttaatgaac ttgaagtaca atgagttcag ctgtaaatct  162540
162541  tgttctgaaa acacaatgtg ttccacagtt gcggaacaca aaacacattt gccacaaaat  162600
162601  tctacattcg tttacacaca atttcatcca taagaaacac taggtgaaca cagacaactg  162660
162661  catcccactg aatacacaaa atgtatgtat ttgtaggtgc gcgcacataa ataggcattt  162720
162721  taaacatcta cgctggctat ctcattgcat gtgtaatgag ccaccaacat ccatatctgg  162780
162781  tgttccaact ttccatcaaa ttttgaacaa ctttccttcc attacttaac aattcacaag  162840
162841  ctgtaactct tccaaaacct actatcacat aaaaacttca ggtttttgca aggtaaggta  162900
162901  ccatatttat tgcaatattg gtgaattttt aaatcattta acacttggaa actcttttta  162960
162961  ctaagttctt aaagtttgtc ttatttatca tagtacaaag ttttttagtg tcatgtcctt  163020
163021  gactctattt ttcccataag tcctatgatt tttactttga aatgttttat tgcgtgctgg  163080
163081  tttttaagaa tttgtatata ttttgcatta tatcagaact aacaataata tcaaatacat  163140
163141  attagtatga attaattaat ttattcatat tacaagtatc ctgtcagttg actacccaca  163200
163201  cttctaggaa tttattagat atagcataca atactttatg ctcaccaaac cactttcttc  163260
163261  tttctggcac atgtaaaatt tcccattctc ctttgcagtc agtttggggc tataattcaa  163320
163321  atggagtgtg gaagaaagtc tatatattat ttctgagact ggaacttaaa aatatcctgt  163380
163381  gtgatcctcc agccacctct cctgcttcca ttggtcgatt tgtcagtgtc cgttctgaga  163440
163441  ctctctctct tcaaaaagat ggaacttaac atcaaacatt gtttacacag gtgatgtaat  163500
163501  agcaccaaag ccaaatggga caatgatgta agagagagct ggagtaacca aggcagaagg  163560
163561  agctcatgag tcagggaatt gaaaactgga tccaaccagg gcatgctgcc tggatgcgtc  163620
163621  tatatctgtg gaggaaatgt ggccatcctg aggatgccac ccaaagcaca aagagatggg  163680
163681  gaaaaaatcc tggcaactaa tattttccca cacatcagtc ttctgacagc acctcccatg  163740
163741  agggaaaggg tgggagacag tcagaaagga agttgttcct aataacgcac caaggcagaa  163800
163801  aagggctgga aatgagaaca acaggaataa taacctgtac agagtgactt tggaaccaat  163860
163861  gtgtcccaga ttgtgtagtc ataaaataaa gacaattgtg gtccctggag ggaaggtgtc  163920
163921  tagtagagga aaggtgtcta gtagagtcac ctgaccagca ctggactgtg ctacaaatat  163980
163981  atttaaaagc atttaacatg ctaagtcact gaggtttctg attgtttggc tacagctatt  164040
164041  gtaattcata gagatatttc attttcccta cttgacattt gtatttgtat cgtagtataa  164100
164101  atatctgctt ctgagagggc cttgatttct ctttggttcc acagaagtag gttaaagtgc  164160
164161  aagattcagt tatggagcac atgatcttaa cgaatcccat cagttgtttc aggttaggac  164220
164221  atgtcacgta agccattcag tcagaatctt taatttatcc ctacaatatt ccttcctttt  164280
164281  gaacatgaat aaaaaagtat gtgactctgg aaaattttta cagccatatt acaacctgag  164340
164341  aagtgtcagg tctacaaaaa agctgtaata aggaatggaa agataaaaga tacttgacga  164400
164401  cacatttttg agctttataa taaaatagga tctacctctc gaaacttcaa ttgtgggaaa  164460
164461  tcaataaata ttatttattc tttaaggcaa tattctttct ttctgcctct ctctttcatt  164520
164521  cactttttat ttctcagagt aaaaatatat ccaattccaa attacagggt tttcaatttt  164580
164581  aaaaattaac attgttttta aacatgtagt tttattgaag aaaatctaaa aaatgtagaa  164640
164641  gactctaaaa attaaattaa aaaatctctt tgtatctgaa aaaaagctat agtttacata  164700
164701  ttgctattct gtattttatt atttctgtac atatatttta atatatatta tacatataaa  164760
164761  tttagttata tggctaagtt aaacttattt tattaaaaat gatattttat tagtgacatt  164820
164821  ttctttttcc ctcaattctt tctcttttaa ttggcatgtt ggtgtgtatg ttaattccta  164880
164881  atattaaata ttaaatacaa ttttaattca tatatatttg gtagaaaaat gtataaatta  164940
164941  aatgctatga tttttaaata agatcatata tttataggat tttgaaaatg attaatagat  165000
165001  atttgtgtga aatgcagctt atattcctgc ctaaattctc ccatggttaa agtaaaaata  165060
165061  gtagacattt gtctatgatt ttttgctaaa aatatgagag atttctcagc tggatgggaa  165120
165121  aatgtcatga aaaacaaaca attagaaact atagaaagga aaatcaaatg aactgggggc  165180
165181  acggagaagt tgatataaaa ggaaaggatg acaaagatat aaaacaactc tgaggattag  165240
165241  agcagctcaa taatctttcc tcactcattc attatgtgcc agttcctagt tctctagaga  165300
165301  gtctagttga cctacaggca ttcaagtttc ctggcgatgc aggcactgcc taagaaatct  165360
165361  gcatagtggt ttgagaaaca gtgaaacagg ggacacgtgt gaacaatata tatagagagg  165420
165421  aattatctca gaggaagatt aaagaatgtg cctaagtaaa attgtaatga gtgtgtattg  165480
165481  gaaagctctt acagatgatg tttcaagtgc aaagttgagg atcatcaaag atgaagccag  165540
165541  atgaattcaa agtttccaaa catatcaaat aattttaata actaccaccc attctgcttg  165600
165601  taataaatgc ccattatcag attactctta aataaaccca aaatcagaga ctttaaatga  165660
165661  tccctttaaa atcacaaaac aagtaaggtt gaaaagtgga attttaaaac aatctaacat  165720
165721  cttaaagtcc attagccaga gtcaaacact accctctttt atttaatccc catcctagca  165780
165781  agaccacaat cacaaacaca taatatgcag gagaaaaatt taaacagtta tcaggattaa  165840
165841  accagcatgg gtatctatga agctgcagaa gaggccatat ggatgacaat agtaatcaac  165900
165901  tgtctaagaa acacagcata tattagaaaa atagaatatg gcaaaaacta ttaaaatact  165960
165961  acagtatggt ttttaattac ataaaatatg aaacagaatt gctaagaaac catgagaaat  166020
166021  tcctttaagc aacaatgtca gattaggctt tgtttcctat ttgcacagag gtctgttgat  166080
166081  cacttgcaga acacaaattt cagaaaattt aaagtctaga tagatagata gatagataga  166140
166141  gttatatgtt gaactttgaa cattttatat attgaatata tatatatgtt ctgtaaaaat  166200
166201  ggagataata tgtgcatatt gttcaaatct ataaaaaagg aaagaacttt caaagcagta  166260
166261  aagtattgga agatatgatg aataatacat gtataaaaga taattaactc ccgtagtagt  166320
166321  aaaagtcact tcaaagcaac agtgatgcat ttcttcacct atataattac gatcctttca  166380
166381  tttatcaatt tagttagctg atactgctta agatggctgg atgaaactaa cacttcatgt  166440
166441  cctgcatata taaaggaatt tgatagtatc aatcaatgcc ttgctttttg ggcaaatatt  166500
166501  atcccatcat ttattttaac agagagaaag taagataagg agtctgtcaa agacatttta  166560
166561  gagaattgaa aagaccaaca acaaccaaaa gacattgagt aactcacaaa gagtgaaaga  166620
166621  gagaccagtt acactctctg ccctctgctt cctggagctg ggaaacaaca acaaaaattg  166680
166681  actggagtta atagaacata aaagcttaga agagagagga ctcagcccac tctgtgactc  166740
166741  agcaatggga aaaggatggg gtaccattca gctgaaggtg gtgtcttaga agcaaaaaag  166800
166801  aaggacctca tggagggtga ctttgacctc taaggaccag tgctacctta caggggctga  166860
166861  tgtctttaag gagtacaatg agctggttct gagagtgcca aaggacaaaa acaaaaacag  166920
166921  aaagggaaac aggaggaaag tagtgcagtc aagatgataa atgatgctga tgagaataag  166980
166981  aaacaagaag cagcgaagac ttttccctcc tccagtgttc ctttccccct ctagtgtgcc  167040
167041  tgttggcaga attgaagagg gagcagctgt caaagaagaa atatggttta caaagtctaa  167100
167101  gtcttagctt caggaatcaa agtataaata aaggcttaaa taaagagaga tttggagttg  167160
167161  agaaataata gcttccaaat ggtcatatgt atcaagtgtc ctaagttctt ttacacctct  167220
167221  tctaggactc aatcttaaag aactactcag aaacttaaag aaaatttatg accaaagata  167280
167281  ctttctgtgg tattgagtat aagagcaaag acttaaaaaa cagcctaaat ctttaaacaa  167340
167341  ggggaagtag caaaataatt tatcacatgt ttatataata gactacatga tcattagaaa  167400
167401  tgatgaccac agagattttt tttatgatat gacaaataat tgaggtaaag gtgaatattc  167460
167461  tataacaggt tagggtaaat atttatatga tgcagcacag taagtgaaaa aaattgcaga  167520
167521  ttaaataaga gaagattatc tctctctctc aggtaacagc ccagctagac tgggtttgta  167580
167581  gggctactca acatcaaggg gtcattttgg ttcttacatt tgtttacctt attactcagt  167640
167641  tatttattaa ggtattttcc tggttggcat ttcagctatt gacaaggtaa aagatgtcat  167700
167701  aatgttggaa aagcagccaa tctttaggtt gtttttgaga cactgccaca atataagaaa  167760
167761  gtagttttta gttattaaaa taaataataa ataaagagga ctgcatctgt aataaaacta  167820
167821  ttcaactaaa aggactttat ttttattttt acttttgttt taggctcaag ggtaaatgtt  167880
167881  caggtttttt atatgggtaa attgcatgtc atgagggctt ggtgtacaga ttatttcgtc  167940
167941  atttaggcaa tcagcatagt acctgatagg tagtttttga tcctctgtct actcccacct  168000
168001  tgcgctctta agtcatgtgt tcgtgtgtac cccatgttaa gcttccactt ataagtgaga  168060
168061  aaatgcagta tttggttttc tgttcattca ttagtttgct taggataatg gcctccagtt  168120
168121  ctatccgtgt tgctgcaaag aacatgatct tgttcttttt aaggtggcat agtgttccat  168180
168181  ggcgtatatg taccatattt tcttttttta gtctgccatt gatggacatt taggttgatt  168240
168241  ccacgtcatc gctattataa atagtgctat gatgaacata tacatgaatg tgtctttata  168300
168301  gtagaataat ttatattcct ttgggtatgt accaaataat gggattgttt ggttgaatgg  168360
168361  taattcctta ttaagttctt tgaaaaatca ccaaattgct ttccgcaatg gccaaactaa  168420
168421  ttcacattcc cagcagcagt gcgtgtaagc attccctttt ctctgcaacc tcaccagcat  168480
168481  atttttagac tttgtaattt ttttattctg tctggtgtga gatggtgcct cattatggtt  168540
168541  ttgatttgca tttctctaat gatgagtgat tttgagtatt tttttcatat gcttgttggc  168600
168601  cacatgtatg tcctctttcg aaaagtatct gttcacatcc tttgccctct ttgtaatagg  168660
168661  gtttgtgtgt tttttgcttc ttacttattt atggattctg gctattatac atttattaga  168720
168721  tgcacagttt gcaaatattt atcaaattat ataagttgta tgtttactct gtttattttg  168780
168781  ttttgctgtg cagatgttct ttagtttaat tagtcccact tgccaatttt tgtttttgtt  168840
168841  gcaattgatt ttggcatatt aatcatgaaa tctttgccag atcctatgtc aaaaatggta  168900
168901  ttttccaagt tttcttccag ggtttttaaa gttttaggtt ttacatttaa gtatttaatt  168960
168961  catcttgagt tgattttttt atatggtgta aggaagtaat ccagtttcaa tcttctgcat  169020
169021  atggctaggc agttatcaca acaccattta ttgtataggg aatcctttcc acatggcttg  169080
169081  tttttgtcaa atttgtcaaa gatcagatgg cggtacatgt gcagctctct attcttttcc  169140
169141  attggtctat gtatctgttt ttgtaacatt accatacagt tttggttact ttatcctttt  169200
169201  agtatagttt gaagttggat aatgggatac ctctggcttt gctcttttta attaggattg  169260
169261  ctttggttat ttgggctttt ttggctccat atgaatttta aaatagtttt ctctaatgct  169320
169321  gtgaaaaatg acattggtag tttggtagaa ataatattga atctgtaaat ggctttgagc  169380
169381  agtatggcca ttttaacaat atcaattatt cctatccatg agtatggaat gtttttccat  169440
169441  ttgtttgtgt catctctgat ttctttcagc agtattttat agttctcttt gtagagatct  169500
169501  tccgcctcta cacttagctg tattattaga tattttattc tacttgtggc tgctagaaat  169560
169561  gggattgcat tattcatttg gctctcagct tcaacataat tgatatatag aaatgctact  169620
169621  gatttttata cattgaaact ttaccgaagt catatatcag ttctaggagc cttttggtgg  169680
169681  agtctttagg gatttttagg tatagaatca tatcatctgc aaagagagat aattggactt  169740
169741  cctctagtct catttggatg tcttttattt ctttctcttt cctgattgca ctggttagga  169800
169801  cttccagtac tatgttgaat aggagtggca agagcaggca tgcttgtctt gtcctggttt  169860
169861  tcaaggggaa tttttttagc ttttgcctat tccatatgat gttggctgtg gatttttcat  169920
169921  agatggcttc tattattttg aagtatgttc cttcaatgcc tagtttgttg agaattttca  169980
169981  acatgaaggg gtgttgaagt gtatcaaaag acttttctgc atctattgag atgatcatgt  170040
170041  ggttttttgc ttttagttct gtttatgtga tgaatcacat ttattgattt gtattgatat  170100
170101  gttgaaccaa atttgcattc cagaggtaaa gcctacttga ttgtggcaga ttagcttttt  170160
170161  gaagtgctgc tgaagttggt ttgttagtat tttgttgagg atttttacat ttatgttcat  170220
170221  caaggatatt ggtctcatgt tttctttttc cattgtgtct ctgtctggtt ttgatatcag  170280
170281  aattatgcaa acctcatgaa atgagttagg gaagagtccc tcctcctgaa ttttttggaa  170340
170341  tactttcagt aggaatggta acaactcttt atacatttgg tagaaactcg ctgtgaatcc  170400
170401  atctggtcct ggacattttc tgattggtag gctttttatt actgaatcaa tttcagaact  170460
170461  cataattcat ctggtcaggg atttaatttc ttcctggtcg agtcttggga ggttgtaggt  170520
170521  ttccaggaat ttatcatttt ttttctaggt tttacaggtt gtgtgcatgg aagtgttcat  170580
170581  agtagtctag gaaggtattt ggtatttctg tgagtttggt gatttttttg tcttctgcca  170640
170641  gctctgtgat tggtttgatc ttttttctct ggtttctcta agtgtgacag tagattgtta  170700
170701  atttgagatc tttctagctc tttgatgtag gcattaagag ctataatctt ccctcttaac  170760
170761  actgctttac ctgtgtccca gtgatttggg tatgttgtat cttctcatca gtttcaaata  170820
170821  atttctgaat taccatctta attgtattgt ttacctaaat gtcctttagg taggtgtaag  170880
170881  ttgattaatt tccatgtaat tgcatggttt taagtgattt ttctagtatt tatttatact  170940
170941  tctattgcac tgttgtccga gagtgtgttt gctgtgattt cagtgttttt tttttttgat  171000
171001  ttgctgagga ttgttttatg tttgattgtg tgatcaatat agagcatgtg ctatctgcag  171060
171061  atgagaagaa tatatattct gtggttttgg ggtggagcat tctactgatg tccattagtc  171120
171121  acatttggtc aactattatc tttagatctc aaatatcttt gttaattttc tgcctcgatg  171180
171181  atctgtctat tactgtcagt gatgtgttga agtctccact attaagtctt tgtaggtctc  171240
171241  taagaacttt ctttatgaat cttggttctc ctgtgtttta tatatataac atatatattt  171300
171301  aatttgattt acacacacta agagaagtta ggtctgcttg tcaaattgaa ccctttacca  171360
171361  tggtgtaatg cccttcttgt cttttgatca ttgttgcttt acagtatgtt ttgtctgaaa  171420
171421  ttagttatca aatatctttg ttagttttta ggtctcaaat atgagtaatt aggtctcaaa  171480
171481  tatctttgct aacacctgcc ttctgtttct catttgcttg gtagattttt ctgtctcctt  171540
171541  ttttttttag tttacggttg tcattgcatg tgacattggt ctcttgaaga caggatacac  171600
171601  tttggacttg cttcttcatt caacttgcca ctctgttcct tttaattggg gcatttaccc  171660
171661  tgtttatctt caacgttaat attggcatgt gtggctttga tactgccgtt gtgttgttag  171720
171721  ctgtttgtta tacagacttg attgtttggt tgctttatag tatcaatgga ctatgtactt  171780
171781  aaatgtgttt ttgtggcgac cagtaatagt cttttattaa atttctgtat ttagtactcc  171840
171841  tttaaggatc ttctttaagg cagttctggt ggtaatgaat tccgttagca tttgcttctt  171900
171901  tgaaatggat cttatttctt cctagcttat gaggcttagt ttggctggat atgaaattct  171960
171961  tgggtggaat ttcttttctt taagaatact gaaaacacat ccccaatcgc ttctggcttg  172020
172021  tatggtttct gctgaaagtt acactgttag cctgatgcag tcccctttgt agatgacctt  172080
172081  actcttccca atagctgcat ttaacatttt ttctttcatt ttggccttgg agaatctgat  172140
172141  gactctgtgt cttgggaatg ttaccagtgg caaatattca aattaccggc agcaaatcca  172200
172201  tacgtgtcta aagcaacctc aattcttgcc tcctcagatt ttttattttg actgaagggc  172260
172261  ataagggaga aaaagagacc aagggaagtt ttagagcagg agtggaagtt tattttaaaa  172320
172321  ggctttagaa caagaaagaa aggaaagtat gcttggaaga gactcagtga gcagcttaaa  172380
172381  taacaagtgt ggtgtttaac ctggatccta ggactctata ggctggcccc tttcttgtga  172440
172441  tttttccctt agggtgggct gcctgcatgc acagtgtgct tcttgccctt gggaagtgag  172500
172501  catgcacagt gtgtttaaga agttgtatgt atgttcatct gagatactcc tcactttccc  172560
172561  ggtggattgc tgacagaagg tcataccctg ccattttttc tcttaatgtg cacgcctggg  172620
172621  ctcatgagac cattacctga gattttattg gaagcccttt ttgctactcc ctggcacctg  172680
172681  aattcaatta acacgttaat attaacagct gtggatcatc aggaaatggc ctctccctgg  172740
172741  tgctggctgc caatttatga ctttttagag aggcaatgtg ataattgcca aaccattgct  172800
172801  gacattccta gatttgggga agagtcctct cctgccctgc tcctgcctgt ctaactaccc  172860
172861  ataataggaa cagtcatctt atatagtatc tcacagggat tctctgcatt tgttcaattt  172920
172921  gaatgattac ctctttagcg aagttggggt aatttttatg aataatattc tcaaaaaagt  172980
172981  tttaaagttg cttgctttct ctgctctttc agggatgcca atgagtcgta gatttgatag  173040
173041  ggttatgtaa tcccatattt ctcataggtt ttgttttatc tttatttttt attctttatt  173100
173101  ttttgtctga ctgtgttatt tcagagacca gtcttcaagc actgagattc tttcctcatc  173160
173161  ctggtccatg ttgcttttag tacttgtgat tgtgttatga aattattgaa gtgagttttt  173220
173221  cagctctatc agatcactgc ttttgtttac tttttttttt taatgattgt tgcaggaagt  173280
173281  cagggacccc gaatggaggg acaggctgaa gccatgtcag aagaacataa attgtgaaga  173340
173341  tttcatggac gtttattagt tccccaaatt aatactttta taatttctca cacctgtctt  173400
173401  tacttcaatc tctgaacata aattgtgaag atttcatgga cacttatcac ttccccaatc  173460
173461  aatactcttg tgatttccta tgcctgtctt taatctctta atcctgtcat cttcgtaagc  173520
173521  tgaggatgaa tgtcgcctca ggaccctgtg atgattgtgt taaatgcaca aattgtttaa  173580
173581  acaatatgaa atctgggcac cttgaaaaaa gaacaggata agagtgatgt tcagggaaca  173640
173641  agggagataa ccttaaagtc tggctgcctg tgggccaggc ggaacagagc catatttctc  173700
173701  ttctttcaaa agcaaatagg aaaaatattg ctgaattctt tttctcagca aggaacatcc  173760
173761  ctgagaaaga gaatgcgttc ctaaggggag gcctctgaaa tggctccatt ggggacatct  173820
173821  gtcttttacg tttgtcgtta agggatgaaa taagccccgg tctccagtag cgctcccagg  173880
173881  cttattagga ctaggaaatt cctgcctgat aaattttggt cataccggtt gtctgctctc  173940
173941  aaacccagtc tcctgataaa aattatcaat gacaatgcat gcccaaaact tcattagcaa  174000
174001  ttttaatttc gccccagtcc tgcgatcttg ccctgcctcc atttgccttg tgatatttta  174060
174061  ttaccttgtg aagcatgtga tctctgtgac ccacacccta ttcgtacact ccctcccctt  174120
174121  ttgaaaatca ctaataaaaa cttgctggtt ttacggctca ggggcgtcac ggaacctgcc  174180
174181  gacatgtgat gtctccccca gacacccagt tttaaaattt ctctcttttg tactctttcc  174240
174241  ctttatttct cagacaggct gacacttagg gaaaatagaa aaggacccac atgaaatatt  174300
174301  gggggctgaa tttcccgtga taaatgaccg tttcttcttt tatctcttgt attgttttat  174360
174361  tgccatcctt caattttctg gattggattt ttgctttctc ttgaatgtca atggtctaga  174420
174421  tttgtgtaac gataaaccgg tgtgttaaaa agctaagaat ccttccaaat ttaagttttt  174480
174481  gctaccaaca gattataaaa tattatttgg aagctttcta gacttttcaa atcaacaata  174540
174541  aagttttatt tatatgcata tgtctatact gaattatcaa atatttaact atatttaatg  174600
174601  catattaata gttgacacat cttataccct ttttatgccc tgttgtatgt ataaagtctg  174660
174661  tgatgtcaat tgactactta ccattagatt tattgtattt aagagtcaat agactagtga  174720
174721  tgcatatagt taatattaag acaagcaggt acaaataata acctccatcc gaaggaaaaa  174780
174781  ttgttagaaa aaattcctaa acattatttt aaaaaagaaa gaaagtgaga caaaatattt  174840
174841  tattgcagaa gctaaacatt tagataaatt gtggagaaat gccaataggt tttctctttt  174900
174901  tctttgttat ttcccttttt aaatttcttt ggtttcacaa taaatttttg caaatttttt  174960
174961  attgaatcct taagtgacaa aaagttttaa tacaggtctt tcattttgca aagtcaactt  175020
175021  ctaatttact gaactctcat ttgcatattc tagtgaaaaa catttcttgt tttttatcca  175080
175081  ttaagtttgg tccttattcc tcaccaaatt cactaacaca taaatgtagg aggttatcat  175140
175141  tgttttttct attgctacct gggacaaaaa aataaaagaa ggtagtaatc tagaaaaatt  175200
175201  atcttgttta tctcaatttt ctattcagtt tgtgaggatt gtgttaaatt tgatttgttt  175260
175261  aggtgactta tttctttaaa gatgtgatta aaaaaataaa gatgtggttt atataatagt  175320
175321  tgtgaagtaa gactgcttgg accctcgtct gaattcacac tttcaggcta ggtcaactta  175380
175381  gcctgaaact tactaacctg tcaatgagtc agttttccct gtaaaaagga gacaataata  175440
175441  gcagcccttt cacagcttta ttatgagaat taaatgtgtt tataattgta aagagtatgt  175500
175501  tgcagggtgc attatcaatc cattttaaac attccaatta caaaaatatg atatgctttt  175560
175561  gaaattcaaa gaatgaaaat ataaaataca gaaagctggt tgaagttact tgatttaatt  175620
175621  aaaagaatat tctagtaaaa cattttatag agatagttgg atttaatgtc taaagaaaca  175680
175681  accactaaat atatctgatg atttataatt ctttccaaat ttatgcttta cgttagttta  175740
175741  ctttaaagat tttatttttt atttttgaag gtttacctta gtttaggcct aagttaagaa  175800
175801  agcttaaaat cagataaagt ctggatatag tctagaacta taacatttcc aaactatcat  175860
175861  tatcaagact tattaataaa atataacttt atttgctaaa ataaatagct tacaaacatg  175920
175921  taaattatct gttttaaatg gttattgtga tttttaaata ttttctaaac ctataaactc  175980
175981  ttaatcctta gtcaatagtt tagtttctga tgatatttaa cctgacaatt cctagtaatt  176040
176041  cctggcagtc taataagttt ctcaacaaca aaaacagaat aaagcatggt gtaaagacag  176100
176101  ctctccctgg attatctctc atttcctcaa tgtctcaaat cagaaaaaaa gtaattcact  176160
176161  aatgtcacaa accattgttt tatcttaaat gaaataaata ttttcttgtc cttgattgaa  176220
176221  tgcaggtgag catcacctaa agacatttct gatttaatta taaatgaata tgtgtcttaa  176280
176281  gaaaaggtca tttctgaaaa taactggatt gagaggtctt tattattgtc tataataata  176340
176341  ggatttaagt ttcaaaatct gacacttaaa atatttctga ccaagagatg gaaaacaaac  176400
176401  actatcatca aatattatta ttgacaatat ttctatcaca ataaaattgt atttttattt  176460
176461  tttaaagcag ttattgacag aatatttctt acagcttctc ctctccctga cagataatac  176520
176521  ttatactgtt gttattatat tgttcttttt cactgacatc actattccta tggagctgat  176580
176581  tttttcataa atttttttaa aaagctgtta ggatattaat accatagacc agtggagaaa  176640
176641  attttactaa gttgtttggt ccttccttaa catttgtgag gattagaata tttacaggaa  176700
176701  ttacatagat aaaaagttgt gtgaacaaat cagtttattt cagagaaaat gagttataat  176760
176761  ttattcttaa actttttagt cacaaagtca tcatcaggat aagatttatg aagtaatcca  176820
176821  attccactca taaaactgtt attgttaatt tactaagtcc ttttctaagt gctttaagtc  176880
176881  agttctcaca gaagttctgt aaatgttagc agattataat ttgtatttta ttgatgagta  176940
176941  aactggaaca taaaaaagtg agaatacttg ctggacctca ctcagctaat cagtagtgcc  177000
177001  tgtgcagcaa actctgcctt tggcctctta taactagggg atgctgatat tctcacaaag  177060
177061  aaatcagcct aaatattgtt tgttctgtat caggatgcag ctgtggaatt ggattctaca  177120
177121  gtggctttgt gaacacagct ccaatcactg agattttacc agtatttaat gcttcgtaat  177180
177181  attttcaaaa acaacatatt gtttagcttt tggggatgga gggtagctca gtttatacca  177240
177241  tgaaataata atgtatcatc tgtatttgca ttgactgtga atacctagga attgttccta  177300
177301  catgccagta tttcttgttg catcactggt ggtgactatc ttgtgataca aaggaatcag  177360
177361  gtgcattgtg cataaagggc atctcgagta atgcttttgg cctgccttat gaattgggct  177420
177421  agatgaatag ccatttctag gtctttgcat ttaattttca aaattaggtt tctccattgt  177480
177481  acacatgact tttctgcctt tactctcttt cctagattgt atttgttttc tttttcatga  177540
177541  tccagtttat ccatcatatc cagccaaggt aaatctagat attgagttac ttagaattaa  177600
177601  attgattcgg ttttaaaaat cctatttgac aaattcccat gtcaaaatga tgtaacctaa  177660
177661  tactaagaat acaagattca gcaattctca tcaggtgaat tttatccata tttggaactc  177720
177721  taaacagaac cacagaggag tcagatatga aaaacacaat taacttaata tcaaatgtag  177780
177781  ataattagaa ttctagtaaa gtattagcaa atgaaaaagc atcttttaac taattaagca  177840
177841  agttgactat caatggtata tttatgtgaa atatatggaa aacaatactt ttatgcatta  177900
177901  caatgtattg tgttattttt tcttaattac cttctacttt aactggaaga gcaaattcta  177960
177961  tttaaataat cttagattgg atgaaacaaa agcacagaag gtggtgacct gagagcacat  178020
178021  aaattctcat cagttttctc cttaattgac tgctcagtcc ctgtccctga actttaccct  178080
178081  cttctcagtt tgataaatta cttgaataac gtaatttctt aaacaaattt ttatttctta  178140
178141  cctataaacc tctaataaat ttcaggtggt gtctaagtgc ttactactta tctctacata  178200
178201  catatataca aatactgaaa ctcatgacat gcactaaact gaactaataa ctagatactc  178260
178261  atcatttcct atttttaaaa ttttcttttt catcacttat acatttggtt tagccacaaa  178320
178321  ataaactaga cattcttcta gacttttcct tttatttcac ttccttatat ttagtctagc  178380
178381  atcatcaaaa atggtgtaat ttctgcaatg cattttgagt ctgtcaactc ttctttattc  178440
178441  ccattaataa tacattaatg gtcatttgtc attttgctcc agaagtgctg cagtgttccc  178500
178501  cagttgatct tgtcgttcag cttggtctcc tgaattcatc ttacctggtg agcagaggtc  178560
178561  ctgggataga cttcaaagga tataataatc tctggaagct tttaaaaagt attgccattt  178620
178621  ccacccgcag ccatagcctt catattcaca caaagctaga atgagctttt taatataaat  178680
178681  cgatcatgtt atacagctac ttaaacaatt cttcaatatt ctccaatcct tagagataaa  178740
178741  cgttacattt gtcctgcatg gcacaggagc cccttcattt cctaatcttt gcctcagtgc  178800
178801  agtaacacaa aattttggct tccattattt gccgtcattt ataaccagta tttgtgttat  178860
178861  ttaaaatcta tgcagatacg ctgtttttga atgtactttt ctcttttcac taacagaatt  178920
178921  ttctgttgct tagaattttc atatgaaaac cacaatttat tttactcttc atttacctta  178980
178981  tgccattgaa tcgtttccat gtttatctga aaaaaaactg tttagcaact tttactgaaa  179040
179041  gacattatct tcatagagtt accaatataa gccttatttt ttcctttcct gctagttcta  179100
179101  tgcacaaaat tttctctatg agtattgttt cccagatctg tagggcaatc tacacctctt  179160
179161  tttcctagtt cattcccact cattctaaag acctcatgtc aaatgggact tccagatgtg  179220
179221  ttcaggttca cttttcagtt ctgggaccct gaactggtag tatcagcatc gctttggaac  179280
179281  ttgttagaaa tgcaaactca tgagtcttca ctcacatccc cactagatgt taagatctat  179340
179341  aacataaaat ttgattctgt ttttgttgtt ttctttgttt ctgttgtgtt aaccattgta  179400
179401  tttgatataa ttgtaaaaag ccttgcatat agtatgtacg atgcacagag gaaatagtta  179460
179461  ctgagtaatg aatacatgag taaagtcatt gctgggtatt tccttgccct tcttgttatc  179520
179521  ctggaacctc tttgctcttg tctaatggat aaacagatat aaagatagat ctattaatga  179580
179581  gatactaaat tttccagtaa caaatgttgc ctctcttctt tctcaggcaa agtgaacatt  179640
179641  agtatcaatg agaggttggg tgcagtggct cacgcctgta atcccagcac tttgggaggc  179700
179701  cgagacggga ggatcacctg aggtcaggag tttgagacca atctgaccaa catggagaaa  179760
179761  ccccgtctct gctaagaata caaattagcc agatgtggtg gcatgtgcct gtaatcccag  179820
179821  ctactcaggc ggctgaggca ggagaatcac ttgaacctgg gaagcggagg ttgtagtgag  179880
179881  ccgagatcac cccactgcac tccagcctgg gcaagaagaa tgaaactcca tctcaaaaaa  179940
179941  tatatatatt atataatatt taatagaata atatataata taatatttta tatataatat  180000
180001  atatcatata gttaaacata tattatatat aattatatta catcatatat tatattatat  180060
180061  tgtattatta tgatatatat gatatatgat attatatata atgtatgata tattatataa  180120
180121  tatatattat atatataagt gagattgtac aaatcaagtt ggaagtaatc attatgctct  180180
180181  gaatatttag ttactttatg gtatgaatgt ccacatagac acagagtgtg tgttgaagtt  180240
180241  gaagtatcat ggaaagctga ctaagtggga aaagaaccat atttcagatt tagatttatg  180300
180301  tataatattt tattccttat tttaatataa tctcaagaat tataatatag tacagaacaa  180360
180361  tggcctgctt tgaaaccagt tatatggata aagtacttgt ttctgtggat gaagtgttaa  180420
180421  cacaaggata tacatgcttg cactagtatg aatgtttcat ggctgagatg tcatccagtc  180480
180481  agggaacatc atgacaatgc accttgaagt caccttcatt tcttattttt cacaattaat  180540
180541  taagaaacat cattcattac aagactattt tcaattacta aaataaaaac tcattcacac  180600
180601  atcttttaaa ccacactgag ctcttttgac tctcacttat tttattcaaa atgaagcgaa  180660
180661  actgatacat tttttattat tttatatgat actgacttga taagtctctg cagccatgct  180720
180721  tgatagacag ttatctcttc ttaattaaat gcatagcatt tacattttaa attcctataa  180780
180781  caggtctttt gatcatagtg ccctaaaaca gagaaacttt taatataagc ggatgtttat  180840
180841  tatcatctta tttgtttttt aatgctaata agagtcatag aaactaatag actattaatg  180900
180901  aggactttat gccactttag aagtttgagt gaaaataata taaaaatata tgttcaaatg  180960
180961  aatactttca caagagcatt caaataccaa acactcacag actcacagag aatagcttaa  181020
181021  tattgtctca ttcaaaatga atagttaaaa taaaatgtaa ttgcatagaa tgctgtttaa  181080
181081  tttgtaactg cccaagcaat tatttcagat ttgtcccatc tcaaatatgt gaatttttat  181140
181141  tttacagtga aaaaggcttt gtcattatcc cacgtaaata tgtatactga ctatgatttt  181200
181201  gagagaaaat taaggagttt tttatagttt ttttattagt tctattatta ttggttaaac  181260
181261  taaatatctg aaaatatgtc taaacttatt ttttatcggg caggccacat ggctagagag  181320
181321  taagaaatac aactaaaata tccctctagc atagaaaata aatggtaaat ggcatttgtt  181380
181381  tgatgccatt tggtatatca gatgatacct ggtgatactt cattggtata tcagaaggtt  181440
181441  agaaaatcat cagactgcat cttaatatat tggtaaaata tttcatcatt atgaagatat  181500
181501  gaaaatatat aaaactttgt aaagcagaat atttgagtag aaagatacct aaacattttg  181560
181561  atagaataaa catttgtgta attttatctg tttaaattgg caaataatat atatataatc  181620
181621  agttataata tttatgtagc ctgtttaact actttgaatg ttactcctgt ggttttgtag  181680
181681  ctcatgatta gcaaatcagt ttatgtgtgt gtatgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtatat  181740
181741  atatatatat ataacatata tattcattgt gattataagt ctcatgaaat taattatatt  181800
181801  ttaaattgct taaatatgtt tttatagttt taaggagaaa acaatatata atctatttta  181860
181861  ataattaact gattaagtat tatatttatt tactaccaca taaaagttaa tattgactat  181920
181921  gaagtatgcc accacgaatt tgttcaactg caattttaca taataaagta tattttgatc  181980
181981  agttttttac agataaaata tcatgtaata ttgagtcaac ataaagatat acatcatagt  182040
182041  atttattttt gtcatttata aatttagttt tggtgaataa aataattttc ttagctgaaa  182100
182101  ttttaattgc taatttataa ataacatatt taataacaaa cacatatgtt aatatgtttg  182160
182161  gcaagcataa taaattaaga aattgtaatt gaattaaaaa ctttattgag attatttcaa  182220
182221  cacttaaaaa acaccaaata cgtttaagtg ccaaattctc accataattt aaagctgaat  182280
182281  gatttatttg atgctgaatt aatttttcct ttgatacatt tgtcctcttt atatatcttt  182340
182341  tctccattat ccaacagaaa cttagacaag gccacaggta acttttttat taattataat  182400
182401  ataatagctt gtataagtta ttaatctcaa ttctatttcc cagtttgtgc actcacttct  182460
182461  tgaatctctt ccctgaccct tactattact tctgtgacac tgaaatatcc tagttctctt  182520
182521  tggatgaaga acactttgcc aaaaatcagt tgtcttttgg gaggttagct gagtgaaatt  182580
182581  gatatttgaa ggatagacat agtgctgttt ctgtctactt ataaaacaac tatcttaaaa  182640
182641  tttttaccta taccacaagt tcaacctgtc cagattcaat ggccataatt tcctcgggaa  182700
182701  atcctttttt agtcacgtgt tcttcattgg ctcgtggtgt aatattttat ctattccccc  182760
182761  aggatggaca tcaggagatg ttttatcatt ttcatcattt tatcttttac aatggattat  182820
182821  caaaatttac attatttgcc aggtgtggtg gcgtatgcct gtaatcccaa aactatggaa  182880
182881  ggccaaagca ggaggattgc ttgagcccag ggcttcaaga ccagcctggg atacctgatg  182940
182941  agaccccgtc tctagagaaa ataataataa taataataat aataataata ataataataa  183000
183001  taataaaaat catacaggcg tggggacatg actgtggttt cagccagtca ggaggctgag  183060
183061  gaaggaggat cacttgaacc ccagaggctg aggctgtagg gagctatgtt tataccactg  183120
183121  cactccagcc tgggtgacag agcaagaccc tgtgtcaaaa aaaatacatt ttattttctg  183180
183181  taaaatactg atgaataata cttgtgtctt gttctagtcc tgctaaatgt cattgttaca  183240
183241  ttctacttaa cttttctcac tagcctaaga tctacttgaa tacagtcttt ttctcttcct  183300
183301  gcatagcaat acaatgaaaa atattaaatc agtgctttct gtgtcacata ttctgtgtta  183360
183361  caatatctca ttgctcagta ttaaaaatct aaagttctgt gttattaaga acttaaattt  183420
183421  aaatgttctt aaactttcac cacaatatta actattcttc ccattgtaac aacacacttc  183480
183481  tctcgtaggt caacttcctc acacttctct tacccaatta cccatttcca tgagaaatga  183540
183541  ttttcatttc cagaagaatg ccctttttta tgttaatacc ctgatccatt ctctctatcc  183600
183601  atctataact tacatacata tttaataacc ttcaacattt ttaagatcaa agaaatttac  183660
183661  tctttttaat gaaaacttat aatctcttaa ttgatagcaa ggaatctatt ctcagatcta  183720
183721  ttcatataag ctaatactgt ctaaccaaca cgaatgaaat ttactgataa gaagcagcat  183780
183781  ttctttaact accagttgtc tttcagtttt ccacatacaa aaattaacac tgagcatgga  183840
183841  gtatctatgt agatatagat tgataatttt aatattaaaa cattttagac aataaagtac  183900
183901  aaatgcatct ggttatttta caacttattc ccaattattc ttttacttat acagaaaata  183960
183961  attttcctcc agaaaataaa caggcatcta acattaggtc aaatgagtct aataaatctt  184020
184021  tcatttagtt ttgacatcgt ttatttaatt ttataatgta gtatttcaca cttcataatg  184080
184081  ttaaatatat agtaatcacc ataatgaaat aatgtaatat aatttttttc taaacatttt  184140
184141  caacagatat tcctctgcgg tttttaaaaa ttatttttat aattatgttg acaattgtac  184200
184201  tggaaaaatc taccaattat tacttatcat aattgctgtc tatgtgtgga agtcatcttg  184260
184261  cttatgttag atttcctcaa gccatgtatt atttcaaata tattcatgaa gtccgcaact  184320
184321  ctacgtcagt ccttattcta caagtggata tacagagatg taaataaaac tgacatggtc  184380
184381  cttgacctgc aggaaaatta aagagattct ttatgcctta gttttaagag ctctaaaatg  184440
184441  gagatcatga taccaacccc gtaagtgtat tttgaataac aactgattta atgcagtgag  184500
184501  gggcatagaa ttttatctca tgcatagaat acattgaata aatgttagct tattccaatg  184560
184561  caacctgaac tggcaccagg atttttgatg gccaaattat aggggagact catttgaatt  184620
184621  tatatttaac taaatatttt aacgtctttg catatatatt tgggttgtta atataattta  184680
184681  tgtagttgat ttatttatac caggttttgg tatttcacaa tattttttgt ccttacagtc  184740
184741  aggcttttgt ttgtttgttt tttactgaga ttgaattttg atttagcgaa cccataattt  184800
184801  atctcaattt tgcttaatat acatatttca tcagctttct atgtcagtat atgaatcata  184860
184861  tgaatcacaa atgcaataat cacaaattac aggggtgatg agtttataga gtgcttctaa  184920
184921  attttgctag aaatttatct tgagtttcac attaattttt cccataggac catttgatca  184980
184981  tggagcatta attaaggata tgttgagtgt ccatgaatat tattttctct ggaacaaatt  185040
185041  tctctgattg ttgaaagggc tactatgagt gaatgtcaaa tagaaattta aactaattgt  185100
185101  cactacattt ttgaagattt catgttatat tataattaga ttaacatgat taataattta  185160
185161  gtgttgctga atccaattta gttcacaggg attaatgcag tttatagaca tttttgcaca  185220
185221  gtactatttt aataatgtac tctactgtta tataaacccg tcatcttctt ataaaatatt  185280
185281  ttttctattt aaactttttt cctcttaaca atttcctaaa ctacatgtgt aacttatggt  185340
185341  actggaatat ctaaattaaa aaaaaaagtc ttttaagtgt atcttatgca aggataaata  185400
185401  taatcttttc cccaaagaaa taattccatc atataacacc ggatatcatt tttaaaaata  185460
185461  ttgcgtgtga atattaataa atttatttaa atgaaaaata tgtacactag tcaaataagt  185520
185521  tgagaattag agttaagtag tgtgtgcagg attttcagtg cctaaaatag taatacaaag  185580
185581  tgaaatcatc cagcaggaga tgtggtagtt tccattttcc ttactgaacc caggaatcat  185640
185641  ggcaaaacgg tctcattttc attccttcag agattatctc tcaggatttg gtttctccaa  185700
185701  ctttcacttg gaaaattctg acttagaaga gtattaactt aaaattgcct tcaggtcttc  185760
185761  tctagcaagc taaaaatata gatgtatgta tacagacact caaactcaaa tcactctcaa  185820
185821  tgaatttcca tatatttaag aagatttgat cattattaca aaacttgaaa acagaaggaa  185880
185881  taaacaggtt catataaatg tacaaatagc agttagtatt agtataggtt ttatatattg  185940
185941  gaaattattg caaaaataca tgataaaact ttaaaaatag aattttgcag ggggatagaa  186000
186001  catttttttt ctcattaaag cattttcctg tgataaaatt ctgtcgttat ttggaaggtt  186060
186061  ccacaaatgt ccattagcaa tgtgaaggga aacatttttg aaagcattaa ttttattatc  186120
186121  tttaatgcat agttgcatta ttgtaatatg taaatatttg gggaaaaaag aacgttgtta  186180
186181  aatgagtact tttgtgtaat ttccagtttc tcagagttta atgtgacgtt ttctcatctc  186240
186241  ttacaacaaa acaggaactt taagcgggca tatttattct cctaaacttt tctaaccaat  186300
186301  ttattcagtc acctttgttc actttgtatt gtttcttaaa ttataacagc ttagcttaaa  186360
186361  ttataagcta ggcctaccta cttattattc gcacgtacgt agtattttat ttgttatgga  186420
186421  aatgaaagaa ttggtacaga gtgctataat tttaaattca gtcatacatt gttttagtct  186480
186481  gcacattttt gccttaattt cacacactat acaagtcatg agtaaaagaa aagctcataa  186540
186541  ttactgcaca gatacagaaa aataggccag atgtagtgct gcacatatgt ggtttgtggc  186600
186601  tcatcagatt gttattaatt gcatagtaaa gacagactag atagttagaa aaaagacatt  186660
186661  ttaattattt tatcaaacag gacaagacat cccaagctac tggaactaaa atgcagagat  186720
186721  aatataaact gtacaattac gtacttttca ggtgataaac tacatatcta tggtattgaa  186780
186781  gcataaagtc acagcaagaa tttttgtatg gttatattta ccttctttat gcacagtgag  186840
186841  aaaaacactc tgagagtaga tgacccaatt tttcttgttt cttatgccct caaaatattt  186900
186901  cgtgcatttc atcagcaccc ctattcgtat gaagaacatg ttggcctaaa ataaatgccg  186960
186961  gaatatcaag agaaattcta aagatgcaac atcagcatct caaaaatggg acgcaagtaa  187020
187021  aatgaccgat ttttaaaaga atatatatct ttgttaggga tttaaaacct ttgtacatat  187080
187081  acgctgttta aaaaaaaaaa agtcatcttt aaaaaatgta aaaaaaaaat cagtgaaaaa  187140
187141  ggtaagccac atggtggctg tgttttagca gaacccacgc attgccatta gttcacccta  187200
187201  tgggcacggt catgttaaca cagttgaatt tcagtctgag ctgagacatg ctcgttatga  187260
187261  attattttgt tctcctgagg tgaagtaaat gaaaaaggct gacttattgt atcttcccct  187320
187321  ctgagttatg gcttctgaca aacctgcagt ctaaccccag cacttctaaa tgggtgacca  187380
187381  aacattatgt gattccccaa atttaaggat agacagcgga gggtaaattc attgctcact  187440
187441  gttctatctg agcttgagtg tatatgggtc aggctcttag aaaggtttca tttttccctg  187500
187501  tagagttttt ctcatctcca aaatatggca ttaactttga taagatcctt gtcctcaaaa  187560
187561  ccttgttcca ctttttaaaa gagaaagaac aggtcattct ggatattaca ctgtattttt  187620
187621  tattttattt tataatatga gagtttcaca aaataactag tagtattaga atttgcttcg  187680
187681  aaatcttact ttactaatta tctttgtttg catataccct ctccctagtt ttgttaaaag  187740
187741  gcaatatgtg aaaaagagaa gaaagttaaa tattatttta ttttaaaaga aaaatattat  187800
187801  gttctatcaa gtatcattta tatatttaac atattgtatt tctttttgat ttacaagcac  187860
187861  accaagatta tcaccagtac attactatca ctagtattag atgggtaaat actatcactg  187920
187921  gtatttattt tttacaaaag tgccttaaga aataaaattt gtccaaaaac tccagtctta  187980
187981  ttataaactt aaaataattg gctctaatat gttttgggat gtttatttgg aaactcaaaa  188040
188041  agtaaaagaa aattaaaggg atcagaaaat aagtgctaat ataattagct atgtaaatgt  188100
188101  aacttttttt tttcaaagcc taatggatag tggtgtaatc gatatgcttg tcacaagatc  188160
188161  tactgtttta tctttgtctt ttgttttttt ctttctttga ttggttggtt ggtttttgtc  188220
188221  ttcccactga aaatgagttt tttattctca attttctctt tttttttcac cgttattgta  188280
188281  ttagtattag ttttctattg ttgcttaaca aattaccaca cactttcagg cttgaaacaa  188340
188341  tcccatctct tgcctcacag tgctgaaggt cagaagtcca ggtggctaca ttgaggcctc  188400
188401  tgcttagcct ctcacacagc tgaaatcaaa gtgctagcta tgtattatac aacacacaca  188460
188461  catacactta cactgatgca agtgcctcag tgattttaaa aataaataaa ccaaaacaca  188520
188521  gaaacttcta cagactctgc cttcttggtt taactaaact tgataatttt ccctacgatt  188580
188581  ctttaagcat ttaacttcat atttgaggaa gtcagaaaag aaaattgaag acaaatgagc  188640
188641  ttatagtaca gcccgaaatg tatatgcaat ttattacaca tttaagcaca accaagtaaa  188700
188701  agaaactgta aataatatac attggctttg agaattttag cttcttatga cagaattgat  188760
188761  ggcatctttc agcaggcgtg actgagtatg cgttaatctc tccttaggga aatatacaat  188820
188821  tactgattgt ggtaattctt tggcaggttc acgtatgttg cctattcagc atctttatta  188880
188881  ttcactctca gtgtttcact gtaaaaaatg agaaatgttc ataatgaggc aaaaagttgt  188940
188941  tttagttaca ttttaaaact acttatagaa actgaaagag ttgaacgttc acgtatgttg  189000
189001  cctattcaac atatttatta ttcattctca gtgtttcact gcaaaaaatg aaaaaatgtt  189060
189061  cataatgagg caaaaattat tttagttgca ttttaaaacg acttatagaa actgaaacag  189120
189121  ttgaacatac acgtattctt gtgaagagaa tggcttaaat gcttagaaat ttgaaaactg  189180
189181  gggtttattt ttatccatgt tgacaggata aagggtaaaa ttgaaacatt ttagcttgtg  189240
189241  attttgttat aagattctca aattctttta acatcacttc aacagcatca acagcttgat  189300
189301  aatttataaa tttgctaaag aactagtatc atatttgtcg tagtgcattt gtgctgctat  189360
189361  aacaaaatac ctgagactgg gtaatttatt taagaaaatt attttatcac cattttggag  189420
189421  gctaggaggt ccaagatcaa ggtggcagca ggtgaagtat atggtgagtg ctcaagtact  189480
189481  ctgcttccaa gatggggcct tgttactgca tcctcacatg gcagaaggca gaagggccaa  189540
189541  tgaggtaaaa gctatgtgaa gacactttta tgagggcact aatcccgctc ataagggtgc  189600
189601  agcactcatc atctaatcat ctcctaatgg ccccgcctct taatactatt gtattagaga  189660
189661  ttaaatttca atgtaaatct tggagggaca caaactttca aaccataata atttggcact  189720
189721  ctcatattta atactttcaa cagtgtttaa aaatttagaa ttggtactgc agatacagac  189780
189781  acatctcata ctgatcaaac tcccaagtgt tttagatttt cttatttact atttgtttaa  189840
189841  tatgagatcc acatatagta atttaactat tttgatagtc atttgctttg ataatcattt  189900
189901  gacattaatc caaagccatg ccataaatgt tcagaatcat tttaattgaa cgtaatttaa  189960
189961  caaagcattg agaaaggcac ttgtgttttc attttttcca caattacttc tcttgatggt  190020
190021  ggtggcagtt attatttaat tatagaatgt agaaggacaa ttgatttgac ttataaatat  190080
190081  aaacgacttt ctaaaataca gaggttaata tattttataa atattttaga agtttaaaag  190140
190141  tatcattgtt caattcccac ctatgagtga gaacattcag tgtttgggtt tttgtccttg  190200
190201  tgatagtttg ctgagaatga tggtttccag cttcatccat gtccctacaa aggacatgaa  190260
190261  ctcatcattt tttatggctg catagtattc catggtgtat atgtgccaca ttttcttaat  190320
190321  ccagtctatc attgttggac atttgggttg gttccaagtc tttgctcttg tgaataaatg  190380
190381  agaacacatg gacacaggaa ggagaacatc acacaccagg gcctgttgtg gggtgggcga  190440
190441  agtggggagg gatagcatta ggagatatac ctaatgttaa atgatgagtt aatgggtgca  190500
190501  gcacaccaac atggcgcatg tatatatatg taacaaacct gcaagttgtg cacatgtacc  190560
190561  ctaaaattta taatttaaaa aaaaaaagaa aaaaagaagt ttaaaagtat caaataagtg  190620
190621  tgctagataa aatcagttta ctcgtgcttg gtacttttta ttataggcag ttataaaatt  190680
190681  aaaagtatta acaacaatta ccatgggtgc ctcagatgtc tcaaacagtt tcacacacac  190740
190741  tttgaatact ttatgtaaat aagtactctg aagtattgga aatagaatac tgttattctc  190800
190801  cttttagagt ttgggaaact agatcttttt ggaaaacttg tctagaggca cacagattgc  190860
190861  aatccaatgc agttttttaa cctgctttgc tcaagagtcc atgttgcagt aagtcatcat  190920
190921  tttaacaaac catgagtttt aattaaaaat aatttttatg tgttgacatg agatagacat  190980
190981  gctataattc tttgaaggaa agatcattgt ctttttagct cttatgttac atataaaaag  191040
191041  gataatatct atataaaaat gcaaatatag ctgctaaatt ttaaaaatgt acaagaaaat  191100
191101  tgcataaagc aataataaag agataacttt gatatatgag attaatcata tattaattta  191160
191161  gaaatctttg taatatcagc atcaattttg aatataagaa ttgttttagt gatcagagag  191220
191221  attaaattct agatacaaag catcgtcaat ttcctccagt gtaatttatc ctggggtggc  191280
191281  cctcttatgc caggactaag agttgtccat tgaaggaggc cctcatgttc aaaatcttag  191340
191341  ccgctggcac acagttccta aaggcaaact gcagactttc tgttaagaat gaagagaacc  191400
191401  aaagtcctgc aggggaaatt actattcctc acctagtcca agaaacatgt gcttcctaga  191460
191461  gtgaggagaa taagttatgg attttcaggt tgttttagag cctagttctt gtaaagagaa  191520
191521  gatgttttat agaaattaat gatattttgc ttttcaattg gaaaatacat ttaaatctaa  191580
191581  ttcagcaaaa ctaaaagtgt gtatttttag atcaagtgtt ttcaatttta caattaaaaa  191640
191641  aatgaaactt taaattactt cagagaccat ggattattag taacagcaac tgtataaacc  191700
191701  tatttattaa aaacaaattg ataaatattt ctataaattt caaactgtat ttcaaataat  191760
191761  atctaaaacc cttcttttct aaggatatat gaattcctta tactgcttta tattgagaca  191820
191821  tttgaagtcg ttggttctac cgaatttgga ttgtgtgatt tattttttga agttttattg  191880
191881  gagagttaat gttactgaaa aacttttata tttttatctt cacataatac agattaattg  191940
191941  attttaaaac tttgaatgtt aaatgattat ttttaatcac aagtttttat tcttctttgt  192000
192001  tctatcacat tccctcccaa gtgaaaatct tatatgtata cacaaaagct ttgaacaaat  192060
192061  ttggtagcaa actgtaattg atgacacaag agagtacaag tttaattaac tagattctga  192120
192121  ttagatttta taaatgttac aagaaatgat tagcactgtc ctaaccttga tttttaatat  192180
192181  gttacatatc ctgtaagacc taagactaat attattttca ccaaacctca caatatagtt  192240
192241  aattgcctgc ttcttcattc ccataccatg ttgtttatat ttcaatttta tcccaacttg  192300
192301  ctagtaggta gttgtataaa taaatggttt tctcccaccg acacacacac aaacacacac  192360
192361  agaaagagaa agacagagag agagagggag agagtaaatt ggcatttcaa tctagacata  192420
192421  taatgttctg cttggaattt aacctagcac tgggcaccct ttagtacttc acaaacatac  192480
192481  atttcaattg ttactctatg tataaacatc aaaattgaga tcagaaacct gtataaatat  192540
192541  ttgtcaacag aaacctagtg gtttttacaa tatgtcatca gtttctattt ttctttgttt  192600
192601  gcttgtttgc accaaaagtg caacttttgg tcactcccac ctgacatttt atatatttat  192660
192661  agacctttaa caagttctaa ttctagttca gctggaataa ttttcttaaa ctcatctaca  192720
192721  tttctaagct gtccaaacga aataagaaaa tgtatttcta aactgacact ttttctagag  192780
192781  tcagactcaa taacacttga ttaaatgcca gcataatcca cctatggtag ttttaatttt  192840
192841  aatatgccat ctctatctac tacaaaaatt acaaaattac attttaagaa aaaaatgatt  192900
192901  taaaaaagtt aaatgttgat tctgaatgtt ttaaatttga ttaaagaaaa aacacgaatt  192960
192961  attattatca ctagacttta gaagatatgg taaaatcaaa ttgaatatga tatcctggca  193020
193021  gtcattccag ttaaaatact gaaaagagtt gccttatgat tattttttaa tgtgttcaga  193080
193081  aataagttac tcagaagtaa atttcctgcc tacttgcatg gaaggtaact ctaagggaaa  193140
193141  ttgcattcaa gttggttatg cctgagtata tttcacagcc agaatttcaa ttactaagga  193200
193201  ccttacatta gtgtggcaag agaagtctgt cagtaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaagaa  193260
193261  gtgagtagac taaaagtatc tcttctctcg tgcttcctct gtgtatgggc agaatcaatt  193320
193321  tgctttcatc ttaatcccaa atagaagaag caattgactt tggggaaatc ctgtaaaatt  193380
193381  tattgctgac agcctgttag agagtgcttt ctaaggatga cagaacacat gaattgattt  193440
193441  tgcttccaga gacaccggga taactgattc tctcaatcac agagtgtagc tctggggttt  193500
193501  gttgtcactt ttccctgcag tttgaaaggc ttatatcaaa tattcaggag gaaaacttaa  193560
193561  gaggagacat ccaatgtagc acttaattag tgtgacatat ccaaatgcca ttgcctgtat  193620
193621  gtagatgata cgcagagtta gtttactaaa tatgagagaa agaaaacatt gacaaatatg  193680
193681  acaacaggat ttaaatattt ccaaatatat taataaacaa aacaatacat ttattccaca  193740
193741  aatattaaat aaaatcaatc ttaagatagt ttagatagaa actctcttcc ttattttaaa  193800
193801  tatatatata ttactgatac attagtgaat atatatatat tcactaatgc aacaactcta  193860
193861  acaactctaa tgtctataat gcacaaatgc atataattat taaatgcaaa ggttgatatt  193920
193921  aaaagatgat ttcaaatgca attcttcttg agtagataat atttatatct tatcatcatg  193980
193981  gaatgtgtgt atatagatac atgtacatat acatagacac atatgcagga tgtggtatgc  194040
194041  atatacatat acatgtatca atatatattg aaatctagac acatatgcta cagaggaagg  194100
194101  gaaatactgg gtaaaagagg gcagttccct ggcaaaggcc ccactctcaa gcctagaaaa  194160
194161  ctgcagcgct aagtgcgaac tggcattcca gcttttgtgc ctaaatgttg cttttgggcc  194220
194221  tgccacaccc ccctatcctg tacccatata aactccaaac cccaggctcc atgagcagac  194280
194281  gcatggttga acagatgagc acagaagcag aagagcagca tggcagagga gtgtctgaat  194340
194341  gtcgagagta attcagcagg ggatggttgg aggggagaat ggctgtgaga tggtcaaact  194400
194401  ccaggggaag atgatcttcc tagtccatct cctttccagc tcccattcat tctgctgaga  194460
194461  gctacctccc tccgggaata aaatcccccg cctttaccat ccttcagttt gtctgtgtga  194520
194521  tctgattctt cctggacacc agacaagaac ctgggtacca agagggcact gagctggtta  194580
194581  tcacttaagc catcagtgag cagcaaagct aaaagagcac agtagcatgc ccactggagc  194640
194641  ttcaggagtc gtaggcacca ccccttgaca ctaccatggg gccggagccc aatagcactt  194700
194701  tccccagctc ttaaacccgc ctgtctgcgt gctccctctc ctgtaagggg tttgaatgca  194760
194761  cagcggctaa acagatgagc cacacgtctg tgacacatcc tgcaaaggga gtcaaggacc  194820
194821  tcttccagtt cacatatgca tttatacatg tatgcatgca tataatcaga tttcatatat  194880
194881  tggcatataa catattgtag tttcaaatat actggtgtag acaggatttt cactttttag  194940
194941  ttatgtaata caaaacaagg aaaagagtat tatagaagtg ctatcacctc ttcttgctct  195000
195001  tatcatcata actccatcaa acatgcaata attaaaccca agaccaaaat gcacccattc  195060
195061  tatttttaaa attctctgtt acagggctgt acgtgagtcc catccttctc cctcaaagtt  195120
195121  tctgcagagg ctgctaaaga aaggctgggg actaaacaaa ataataatgc cttgttgtac  195180
195181  ttccctgtga tgagaagtat gagatttata cacattatgg gcaaaataaa tgactcagct  195240
195241  ctagttaggg aaacattaac aagtcacact ccagcctctt ctacaagaga ttatgcttga  195300
195301  aaatgtgata aagagggcct tattggtgag aagtggcagc atagtgccca tcactcactc  195360
195361  acttcctcta gtcccttctc aggcaaaggc atggaattct cccgtttacc ttgagccaag  195420
195421  tgcaggccat cacaagaatg taccttgctc actggagctt aaggatccta ggagttgata  195480
195481  ggagaggcta cacagcacag gctatggtgg aagagacaga aagcccaggc ttgacttgca  195540
195541  acaagatgta tgtgttctac caccagcaaa atgagatggc ctggggggat ctttctctag  195600
195601  gggactgcct ggaagtttaa aagaaccttc agtgagagaa gtgccagatt tctttgatgt  195660
195661  aaaagatgat caagaagttc taagtaaggt gccaccaatg ggctggacat tgtctaggtg  195720
195721  aaggtgaatg cagtcacagg tcactagtgg ggaatgtcag aatccacaaa aatggtacct  195780
195781  gagaaagatt cagcaaggat acatcaacca cagagagggt accaacccgt gattacagtg  195840
195841  aactcggcca tgtttgactg tgcagctttt agcaaatcct ccccttcttc taggtcttat  195900
195901  tctgaatggt tctgaaatag ccgctaacta gggattagag agagaaaaaa aagactcaag  195960
195961  ctcagggtct gctattctag actcgattgt tgctatgcaa tgactaccct ggttcagaac  196020
196021  ttttaatccc taagcaagga agaagtatta ttaagttggt gtaaatgtaa tggcggtttt  196080
196081  tgccatttaa aagtaaaggc aaaaaccgcc attactttcg caacaaccta atatattggt  196140
196141  atctaaaaaa ctaagagatg tctgaggttt tattcagaag ctgaaaaaaa aaatgtgttt  196200
196201  tcccacaaag catatgcaaa taaatcaagg ggttaatagt aggtcagttt ctggttagaa  196260
196261  gccaagtcga ggtaattcag taaaccagct aaacctgcaa agattttttt accctccaat  196320
196321  atgaagccat ttcaatatct aagagctgtc cttgtaaatg aatgcatcat ttttctaaat  196380
196381  ttaaagaaaa cgtttattta taatcttaat tataggcata gtttgccccc tgtttgccgt  196440
196441  ttctgatgcc tctcttagca tcatgcctag ttctgtttct tgtggtctca gggttctgca  196500
196501  atctgtactc cacaattcct ccagactggt gttttgagaa ttcagagttc agttgtttca  196560
196561  ttttttcttt ataaacgcca atcgtcacct cctcaccacc caaccccaac actttcagaa  196620
196621  tataggccaa ctgttttgca gcattgattt ttgtgattag tcttcttacc tacttttcag  196680
196681  gatgatgtat ccacattctt aaattctttt ttttaaaaaa aactcttttt gctctaatat  196740
196741  tcctcataaa tatcatgtct gcacatatca atagaatata gcagttctac tagctgactc  196800
196801  cttccccatt attttttggc ctggcaaatg tctgtttttc ctttgaaatc gagaaggtaa  196860
196861  cctctgattt ctcctagtga cttccttagc tttttaaaac catcatgctg agctaaatcc  196920
196921  tcctattttg ctatgttatc ctcttgctaa tttctctcat agcactaggt ctgtcatagc  196980
196981  aatagtaaaa aataataata aattagacac acctaataac ataaaaattc ccagaaaaat  197040
197041  atgacttcta aagaatatca cattttaatc atttagttta aacatgtgaa tataataatt  197100
197101  atattaaaaa gaaaaaaatt taagtaataa cattaatgat aaagtgtaaa tattaaaaag  197160
197161  gctgttctac ttaactgtat aaaaattaca taaaatgtta gtagtaacat gaatagcatt  197220
197221  aatagctatg aatcgttaat catttactta agcctggata tgttttgtat ccttgcaaag  197280
197281  aaacttacaa gtgttaatat gtatatatgg tatatttttc ttttattttc taaatgagga  197340
197341  aactgctatt ctgagaggtt aagtaaattc acagagctaa taaaaagtaa gactgagagt  197400
197401  gaaccctatt tctgattctt aagtttttgc agttaaattc tagttttcaa aaaatgatta  197460
197461  tttagactga taattattgt ttttactata cctgcttatc atagacattt atcccttcaa  197520
197521  atgaaaacag aaatgcaggt taatactttt agcttagttt ctgagtgttc tcaagggcct  197580
197581  tttcatggtg aattagggaa gcaaggaaaa ttttatctta tagtttcaat gagattacca  197640
197641  aataatttcc agtttgggat gtcttttaga tgaaatactg tctctgatta aacttttatc  197700
197701  tgtctccctt aacgtcttct ttgacagaat ttgagttgtt atgcttttga tactgatagg  197760
197761  gtatgctgac ctctaaccag ttattggctg atcttgaaga tctggaaggc caggtttatg  197820
197821  ttatgatatc tttaataatg tttcagaact acgtattgaa ctacctatga agaaatgtct  197880
197881  ttgacaagca attctgttga acacattttt ttaaatccag agattttttt ctagcaattt  197940
197941  tatttctaca atattttctg aaatttttaa atttatttta tttattcttc tcagacacat  198000
198001  ttaggaagca catactgaag agatcatgta aaacagtggt tacataaaga gtgatttcct  198060
198061  aaaaaacttg aacctatgag tccataataa cttgtttgag aaataacaca cacatcgtct  198120
198121  ttgattgtag actgaggcta atttactaaa ctattattag gtatgctaga aaaatatatt  198180
198181  aaaacaaagc agttgacata taatatgctc atgtattttt agcttactaa atgtactctt  198240
198241  ttttgtctac ttttagcata aagcatattg atagtaataa ttatcataag ttcaaccatt  198300
198301  ttaatatgat aattttaaga taagttctat actagaactg gaacaaaatt aaaatatatt  198360
198361  ttgtcttgaa atgagaattt aatgcattgt aatttatata gtttgtgtaa aaccatctga  198420
198421  aaagagctaa ttctgtcatt attcttccct agtacatttg tgattactcc catataaggc  198480
198481  ttcttagaaa agatgtggaa atacgtttaa ttttccccta attgaatgaa agatccttgt  198540
198541  gactaggacc cctattatct ctttcatggc agtatggtat atggtactca atgtcatgtc  198600
198601  acaaaataca cctgtacagg gattggcatg agaaaatatg cttcgcttgc ttgttgtgga  198660
198661  aatccaacag atttttccaa gtgtgagtgt cctctttatt ttctctttat ctccattagc  198720
198721  tcagacaatg tagggaggaa atttggttcc tattattaat attagctttt gcttttcaat  198780
198781  ttgtcttatt tattgagccc tatcaatttg tacagaaagc tgtgaatcta caatacgaat  198840
198841  ttaaaaatgt tttgaccaaa attattagtt aacaaaagtg actgttgtgg ttatttatat  198900
198901  ttctaatatt agtgctttat ctgtctattg tatctgtatt tttcttttat ggagatagga  198960
198961  aattttaagc ccaatgtttt gggaaagagg gatttcttcc aaagtgtact acatagaaag  199020
199021  caaccttaat taaacatttt atgatgcttt tgctcccacc atcaagaggc agcttttgtg  199080
199081  ttccttcatt tttcacattg cttcatatca tacatatcat attgcatatg tgtgtacagt  199140
199141  aagtattgaa aattatatta gtatattgtt atatatggca atggagttaa tagcaaaaat  199200
199201  tccaattgca aaaagtaaaa ttttttaaaa tttgagccat aagtcagtac cagttgtcaa  199260
199261  tcattcaagc atgtgtgtct ttgacatata gtttgatgag atgagaaaac agtattgact  199320
199321  cacagtcatc caccattact caatatgtcc acaagaaagc ataaaaattc taaaattcct  199380
199381  tgacccattc tgtagaaaaa aagttaggtg aaataacaaa tacatatata taagaaccct  199440
199441  ggaagtttta ggaaaaaaaa ggtagccatt taatgttgga ctttatcata taatatataa  199500
199501  tgtaataaaa taccattttt tcaaaagcct attttttatg atgagacctt tttgatgaga  199560
199561  attttagaag aactgtgggc attgaaaccc aatattttac cttgatatat tgaccatttt  199620
199621  attccttttt aaagtgtcta ttgcaggtat tagtagttgt gaagggaaaa ccacttgttt  199680
199681  tgatgccttt tacctcagct agaattcaaa gacataagtc aattggttaa aagctgtaaa  199740
199741  taagaacagg aaatatttac atatcagtaa atatttttgg atatttctta aatagatgca  199800
199801  aaggtagaaa aaatcttcca aatatttaac ccacatgaag ccaaatattg agatctcaga  199860
199861  atgatagaga ctggactgaa gctgaacaca tatctttaac ttgtatatat tttgcttctt  199920
199921  atgtttaaag gggagtatgt aagatgacat ctcatgttag actagttcct tcacttaagg  199980
199981  gacaaacaaa tactattgag tttattggca ttcaaagact atttctgttc tacaattgca  200040
200041  aatatattaa agagcacagg catttctgta tggatatctc aagatttgtg agaagctggt  200100
200101  ttaatattaa tctttattat tacatggatt tctaaaatgg ttaggcctga gcaattgatt  200160
200161  tttagattcc tctaccatgt cgatttcttt cctccttacc tgaaatatct taagaaaatt  200220
200221  gtgagttaca gaaattagca gggatggatg agaaatagct tctgccataa aactatcctt  200280
200281  cctgggagag gaagggaaat atggagccta tcaagaatat acaaccagag tcacaaaata  200340
200341  aagcaaatag cttcattaca ttaaataaat atataaatgt catttttgtc taactctgca  200400
200401  tgaaaaaaaa aacctctcca tatacaaaat ttaatgtact gtgtgaagag taagagtgag  200460
200461  aaagaggata tttggggtca taaaaataaa agtattataa tattggttcg aagctaagct  200520
200521  tttttgattc attgttaaaa tgactgaatg gaaatcaaca cctgattata aataattcag  200580
200581  catcaaagac aaagagattt catgtacaaa aaagctgtga acatcaatag aatagctaag  200640
200641  aggtaaaaga caaaaaaaag agatagaatt aattaggcag accctgatat ttgtttcaaa  200700
200701  agttgaattt gaaaacaata aaacaaaaca taaaaattga tcactgatat gcaactactt  200760
200761  aggagacatt ctagatcatc taatctgact gcctcccttt attattatta ttttatttat  200820
200821  ttatttattg agaccaaatt gtgctctgtt gcccaggctg gagtgcagtg gcatgatctc  200880
200881  ggctcactgt agcctccgcc ttttgggatc ctgtgattct cctgcctcag cctctcaagt  200940
200941  agctgggatt aaagctgggc gccaccacat caggctaagt tttgtatttt tagtagagac  201000
201001  ggtttttcaa catgttggcc aggctggtct cgaactaccg acctaaagtg atccatctgc  201060
201061  ctcagcctcc caaagttctg ggattacagg tctgagccat tgcacccagc ctgcttctct  201120
201121  ttataactga aacattaact gaaagtccaa ggctgaaata tgcttcgata tggttgtaga  201180
201181  atctaagact tcacctcaat ggtaagtttg acagttctgc cttcaattgt cttgaaaaca  201240
201241  aatcacattt ttattttttt tctgcctaca tagctctatt ttcaagtatt tttggatttc  201300
201301  aaatattttt gattaccaag acagacctaa actatctaat atgaattgtt tctctattga  201360
201361  ttttctcaat ttttctccta ctgacaaatg aaagtagggt tttcaaaata attggtggac  201420
201421  acctcctcta ttccaccttc agtctcctct agggtgtatg cataatgaat aaaagagaat  201480
201481  acaaacgcag ggtgagtatg aagtgatcaa tttgctgcag ggcagagctg atctaggttt  201540
201541  tcagacacaa tgaccctctg attctactgg atgtggttcc tgtgtaagct ccacagggag  201600
201601  cagagatgac attactgctt ttaaattgcc tctatgtctc tatgtgcttg ttgctagcct  201660
201661  ccagagtcca ctacaatagg catctttttt tttttttttt tttttttttt ttttttgatg  201720
201721  gagtctcgct ctgtcacctg ggctggagta caatggcatg atcttggctc actgcaacct  201780
201781  ctacctcccg ggttcaagtg attctcctgc ctcagcctcc tgagtagctg ggactacagt  201840
201841  tctgtgccac catgctcagc taattttttt tttgttgtta tttttagtag agacggggtt  201900
201901  tcatcatgtt ggccaggatg gtctcaatct cttgacctcg tgatccgcct gcttcggcct  201960
201961  accaaagtgc tgggattgta ggcgtgagtc actgcacccg gccttacaat aggcatcttt  202020
202021  aaattacatt attttctaat accagaaggg atccaaaatt ttgcatttct tgcccttacg  202080
202081  ttagggatgt ctacttttat ttttttaacc ttaagtcagt aaagaccata actcctgcat  202140
202141  ctttatctta tgaactcata gttctttccc agactggtga gttttaaata tgctaaaatc  202200
202201  tatgattaac tttgcaattt aaaaaaatgc aacaatgtgt ttcagtgcta tttccttcca  202260
202261  ttatggttct cccttccaat taacagcatt ttaaaatctg aacggtcatt atttttcagt  202320
202321  gagaaagttt ccttctccac cttatcctca tccatctttt tctcttctat cccttcttct  202380
202381  atctttgacc attgcatgtt gtattttatt ttttaatact ttgttgtcat ttataagata  202440
202441  ctgaaatcca tcccctgtat tagcattgct ctctcattcc tgctttcttt actattctcc  202500
202501  agaagaaaac ttcagtattt ttcatacatc ctttattcca tttagatttt tcagtgttga  202560
202561  ttctgtagta tcttacttct aattttttat taaattaatt taaggccggg cgtggtggct  202620
202621  cacacctata atcccagcac tttgggaggt caaggcaggt ggatcacgac gaggtcagga  202680
202681  gtttgagacc agcctagcca atatggtgaa accccatctc tgctaaaaat acaaaaatta  202740
202741  gctgggcatg gtggtacgtg cctgtagtcc cagctactca ggaggctgag gcaggagaat  202800
202801  ctcttgaacc caggaggtgg aggttgcagt gagccgagat cacaccactg cactccagcc  202860
202861  tgggtgacag agtgagagag actccatctc aaaaatagta ataataataa tttaagttta  202920
202921  ttgatgaatg ttgtattttt tttaaatgca cttttttctc acgtaggctg tgtgtttatc  202980
202981  tgcatcccag tcttacccat ctcggtaagt gctgtaattg ctcaggtcaa aaaataaaga  203040
203041  taaacaaaca agccattcct gacattttta tttctctcct cactttacaa ccagttcacc  203100
203101  aataaacctt ctcaactttt ccttcaacat attatacatc ctgaatctaa ttactttatt  203160
203161  ttcacctcta tttctgctgt cttaggtaga gacatgatgg cctcacattg aagatctcca  203220
203221  tgtcatcatt tgtcgttttc ttctatttat tcttttcttg cttccatata ttgtattctt  203280
203281  cgcaaaacaa caacagaagg atctttgtaa aatgttcaca atcacagtaa tgttaataga  203340
203341  tgatattatt tctattcatc tacttcttcc tttttataaa gtaaatgtat ctgtatacct  203400
203401  gctactttaa gattttcagg agaaagttca ctttctcacc tcatcgatag cgttggcatt  203460
203461  atggcttcta gggtaatgag atgttaatgg cagtcgcatg agtcacttcc cagcaaattt  203520
203521  tatccatctt tcttgtgttt cctttctgcc ttaggacgtg cttattcagc actgattcca  203580
203581  gaatgaaatg acacagaaag tgaaattgca gctgaccaaa gctcaaaaat atatgatata  203640
203641  agcaagaaat aaatcactac tctttacaaa acagcttagc ctatacagga taagacctct  203700
203701  tctacctcca ctaccacgaa ccacccaatg cttcatgcag aatggaagtc aatagccaga  203760
203761  gcctacagac tatccgttat ttagccctct ctacctctct gctctcccgt tactttacct  203820
203821  cccatccatt ccactccagc cacattcgct cctaaggttc ttggactcca ctagttccct  203880
203881  ctagctttgc agtttgcttt gactttcact actgcctgga aggctttctt tacataagca  203940
203941  tatggctcat tccttcccct cattctctga taaatactac cttttattaa atgtcttttc  204000
204001  ctataactgc acataatatt caaactgaat caactacata tctcctactc cattttttgt  204060
204061  cttcataaaa cccattagtt acagctttga aagcaacagc agtattggat aacatttatt  204120
204121  gagtagttac cacatgcaac ctctattcta agcatttttg atgtatcatc tcatttcatc  204180
204181  ttctccataa tactatgaag gcattgctat tctcttattt tgcagagcag aaaggtgaaa  204240
204241  gacaaggaga aaaaggaatt taatcacaat cacataggat taagtgaaag tccctggaaa  204300
204301  aacctgggca ttctcttttc agggaatgca cctttagcca gtatggttgg cgagcctgag  204360
204361  cttgtctcag atgtgctgat gtcttctcct tggggttgca cattatccat ctgaaatctt  204420
204421  ttgggattct ttgcccacat cagaagttgc aacctgcttt gatgtaacct ggcattacca  204480
204481  tttcagaggt tcagcagcct gagagaggtg cagatgcttc acgggtcata ccaagcccca  204540
204541  gcacagaaaa caaacatcct gttcaatttt tttttaggat ccatatatgg agaatatgca  204600
204601  tttaagtaac tagtctgtca caactttctt agtataatta tatcaaaact tctttctagc  204660
204661  tatgacccac attgtcagaa agagctccac tgtacaaggg gaaggaacaa ctgttcccag  204720
204721  aattatctac attccattca ctgttgcttt gctagctcta ggctttcaga catgggtgct  204780
204781  tcagaatgac ttagatacac accacaagaa acaggttttg aacacattgc tttcatatat  204840
204841  taatccctta ctcatttttt tttggcgggg tgaaatcaaa ccatgatggg atctatatgc  204900
204901  ttcttgcgac acagaccaca gtattaggaa gtaattcaca ctttagccct aggaactttt  204960
204961  ctattatttg tttttctagc ttccttgata aactactgga agcttatgct gcttggataa  205020
205021  cttctactca gctacaatgc tgagtagatt tttctcttat tacaacatta atttggtcaa  205080
205081  ttcagttggg ttctaagtaa gtggtttgct taatttatcc tcttttccaa aagccacagc  205140
205141  taaaaatctc ttgctcaaaa ttaaatttag acccaaatag ggaatataac tagttaattg  205200
205201  ttcctcatca gtgaagtgag aaggagaggc actatgtatg ttttccctta actttattaa  205260
205261  agaggtatat tgaaaaatta aaaactggat atatttaagg tataaacttg ataatttgat  205320
205321  gtatgtatac attgtgaaat atttatcacg atcaaactaa cttattcatc atgtgaaagt  205380
205381  taccttttgt gtttgtgttt gtgtgtgttg ataacactga agatctatca tcttatcaaa  205440
205441  ttttgagtat ccaacatttt agctatagtc acattgttgc acattagatc tccagaacta  205500
205501  atttattttg cataactaag actttgtagc ccttgaccaa catcttccca tatcactccc  205560
205561  aacctacctg tgaacagcca ctagtaaccg tcattctact ctgaatgtgt gagcttgaca  205620
205621  tttttagatt ccacatgtat gtggaattat gcagtacttg tctttctgca tctagcttat  205680
205681  ttcacctagc atactgtcct ctaagtacat ccacgttatt ggaagtggca gatttccttc  205740
205741  ttttaaaggg tgaataacac ttcattgcat aaataaacca cgttttcttt attgatctat  205800
205801  caatagatat ttagatggtt tctttatctt agcgattgtg aattacgcta caatgaacat  205860
205861  gggactatag ttatcttctc aaaatattga tttcatttcc attggattta tccagaactg  205920
205921  aaactgctgg atcatacggc agttctattt ttacatgtct gagaaacctt catattgttt  205980
205981  ttcataattt ctgtgccaat ttacattccc accaatagtg tacaagggtt tcactttctc  206040
206041  catcacctcg ccaataatta tcatttattt tgtgacagtg actggccatt ctaagagggc  206100
206101  taaagtaata tctctttgtg gtcttgattt tcatttttct gatgattaat gaaattaagt  206160
206161  acctttatat taatctggta gcaatttctc ttcttttgag aaatgtctgc aaatctttac  206220
206221  ttgtttttaa ttcagctaat tatatatttg tttatatctt tgttgttttt ttgctattta  206280
206281  ggtgtgagtt ctgtatatat tttggatatt aaccttttat cagatatata gtttgcagat  206340
206341  attttctcac attccctaag ttgtcatttc attctcttta ttgttttatt tgcagcaaat  206400
206401  tgttaatttg atggaactat atttacctat tttgcttttg ttgcctgtgt ctttggggta  206460
206461  attatccaaa aaaattattg cctggacaaa tagcaagaag ccttccccct atcttttttt  206520
206521  tctagtactg ttacagtttc aggtctcacc tttaaatctt taatccattt tgggtagacg  206580
206581  tttgtaaata gtgagaataa gggtccattt aaattattct gcatggaatg tccagttttc  206640
206641  ccaacactat ttttcaaaga gattataatt tccctgtatt ttctttgcat cctttttaaa  206700
206701  gatcagatag ccgtagatca ctgaatttct ttattagctc tctattcagt tccattggtt  206760
206761  tgtatatctg tttttgttta agtattatgg tgttttgatt actgtagctt tgaaatatat  206820
206821  tttgaaatca gagagcatgt tagttccacc tttgttcttc ttactcaaga ttgctttgga  206880
206881  tattagggta ttggcagttt cagatgaatt ttaggatttt tttttctatt tccataaaga  206940
206941  aagtcattgg gattttgatg gggattacat tgaatctgta gaccactttg ggttgcatgg  207000
207001  acattgcagc agtgttgatt cttctaatcc gtgggtatat gctgtctttc catttatcta  207060
207061  tctatttaat ttccttcatc aatgttttta attttcagtg tacaaatatt ttgcctcttc  207120
207121  aagtttattc caaagtattt tattcttttt gtttttgtga atattgtctc ttccatttct  207180
207181  ttttcaaata attcattgtt tttgtatagc aacacaaatt attttgatgt actgatttgg  207240
207241  gatcctgcaa atttactaga tttattattt ccaacaggtt tttttgttgt tgttgttgtt  207300
207301  tagtacctct acatatatgc agaggacctg aaaataaagg tattttcttc aaataaagct  207360
207361  aatttttctt tccaatttgg gtacctttta ttttatttta tttttttctt gttgaattgt  207420
207421  actggctagg acttcaagta ctaagttgaa aagaaataat gagagtggat atcctagctc  207480
207481  tatactggat cttagaaaga tttcaatttt ttccataaat tatgatttta gctgtgggct  207540
207541  tttcatatat gaccataatt gtgttgagaa agcttctttc tatacctatt ttgttgagag  207600
207601  aattttactg attaataaat gctaaatttt gtcaaatcca ttttctgcat ctattgagat  207660
207661  gatcatatag ttctttttca ttttgttaat ttgttgtatt acatatgtta aacgattctt  207720
207721  gcaaaccaat tgataaatct cacgtggtca tggtgtatga cccttttaat gtgctgttaa  207780
207781  attacttttt atagcatttt attaaagacg tttgcatcta tgttcttcaa gaatattgac  207840
207841  caatcatttt catttcaagc agtgcctttg tgtgattttg gtatcagggt gattcaggcc  207900
207901  ttatggaatg agtttagagg tgttcctatt tcttctgtta tttttggaca agtttaagaa  207960
207961  tgattgatat taatccttct ttaaatgttt ggtggaatat aaccatgaag atacctggtc  208020
208021  ctgagctttt gtttgttggg ctttttaaaa attcaatttc ctcatttgtt attgatcaat  208080
208081  tctggctttt tttttttttt tgaaaaattt agattcggta agttgtatgt atttctagaa  208140
208141  attttttcat ttcttctgga ttatccagtt tgctggccta taattgtgca caataaccat  208200
208201  aaaaaggatg ctttttgatc cccttcattt ctgaggcatc cattgtagca tctccttttt  208260
208261  tattactgat tttatttatt tgagccatct ttcttttttt ctcattccag ctaagggttt  208320
208321  gtcaatatta tctttcacaa aactaattta gttctgatga tttggtctat tttttctctc  208380
208381  cagctgattt agttataatc cttatatttt ttttattctg ccaactttag gcttagttgg  208440
208441  tttcgtttta ctctctctag tttcttgagg cttaatgtta tactgtttat ttgaaatatt  208500
208501  tcatcttttc taatatgggc tttaactgct ttaaactgtc ttcttgggac tgcttttgct  208560
208561  gtatcccaaa agtttcgata cagtttgatt ttatctttgt ttgtctggaa atattctcta  208620
208621  aatttcattt tgacttcatt ttaaccgaat agttgttcaa aagaatgctg tttagtttcc  208680
208681  acatatttct ggttatttct gttttcttat tgtcttgccg tattcctttg ctatttgatg  208740
208741  atttcttata gtggcttact ttgattcttt tctctttatc tgtttttgaa ttgattatag  208800
208801  gttttatctt tgtgattagc ttgagtctta cataaaatat cttctatttt aagttgatga  208860
208861  aaacttaatt tcaatcgtat accaaatcat tacacttact cctcacccac atataatacc  208920
208921  cttgtaatca gaatttgatg ctttctatat tgtgtatcta ttaatagatt tttatatttt  208980
208981  aatgattagt ttttaaagga aattatggac ccctattaca gtgctacatt agtctgcata  209040
209041  tgactgtata tttagccaca ccagtaaaat gtttgttttc atattatttc atatgtttat  209100
209101  gttttagtta caacttgaag aactacctga agcatttctc ataagacaga tctagtagtg  209160
209161  ataaactacc tcaatttctg tttgtctcaa agagtcttta tttctctcca tttaaaagat  209220
209221  aatttctctg ggtatagtat gttgaatggt agattttctc tttcagtatt ttgcatatat  209280
209281  tatctcactt tctcctggct tgcaagattt ctgttgagaa cgacattgat agccttatgg  209340
209341  taattccctt gtatgtgatg aattgctttt ctcttgctgc tttcaaaatt atacctttgt  209400
209401  ccttggcatt gtacaatttg attgcaatgc tgatatgcag cattatggaa agattgcaat  209460
209461  aggatgtgat atgtcagcat gcctgttgca gtcacggctg tagcacgcaa ggggcatgtg  209520
209521  tctgtggagc aaatggctgg agcacagggc tatttgttgt ggcagtggct ctgatgttta  209580
209581  tagcacttgt gtgctctctg aagaagtggc accagtattt taggtgcagt tgctcatgga  209640
209641  gagactgtgc ctctgagatc ccagcatgca agtggttgtg ggagggacaa gggtgtagtc  209700
209701  gctttgtccc atagtgatgg agcatcagtt ccttttctca aaagatgcag gggtacttcc  209760
209761  ctttctagaa tgtttgggac agctatggct cttgatgtct ttaatagcaa agattgcttg  209820
209821  ggtgttctgt agagcaggct gttagggcat ccacccagtg gctgctacta ataacctcta  209880
209881  ctcttcctct ttgtttctag ccatcttcgc acttccttac tatgttaaac ttcccagcca  209940
209941  tcaggccggg cgcggtggct cacgcctgta atcccagtat ttgggaggcc gaggcaggca  210000
210001  gatcacgaga ttaggagata gagaccatcc tggctaacac ggtgaaaccc cgtctctact  210060
210061  aaaaatacaa aaaattagcc aggcatggtg gcgggtgcct gtagtcccag ctgctaggga  210120
210121  agctgagcca ggagaatggc gtgagcccag gaggcggagc ttgcagtgag ccgagatcgc  210180
210181  gccactgcac tccagcctgg gagacagagt gagactgtct caaaaaagaa aaaacaaaca  210240
210241  aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaacagc aacaaaaaac ttcccagcga tctgggaggg  210300
210301  gtgggatgaa agcaggtcct ttgaatattg cccaaaaagt ctgaagaaac taattgttga  210360
210361  ctgctcccct tgttattgaa aaggaaactc gtgggctggg aaatccctct ttgcattgag  210420
210421  ctgtgtgatg ggatgatgcg ggcaaaatgg aactccttat cctatccttt taatataatt  210480
210481  agtctttttt ctttactgtg ttgctgcagc tttttaactg aactcctgag ctatccagaa  210540
210541  atagttttca ttcatggatg gctggataat ttttttatgt ggggcgcggg gggggaaggc  210600
210601  aggaacctcc tactgttcca cttgctgata ccacctcatg ctcatccagg aactgtttta  210660
210661  acttatgcag ctcattaaaa aaaaaagaaa aaaaaaactt agtaaagact taaacacatt  210720
210721  aaagaaacat ttgctcttca tctaactacc accttgactt caatatttat ggaagatagg  210780
210781  atgaggtgga atttctttcc acataacatg ggaaaagagg agaaaactaa cgaataatcc  210840
210841  atatttactg cataacatta ggagttgtgg ttctattaga tggtatgcac ttacggcagg  210900
210901  aaagccttaa gaaagtgcag attttaaaat gtctgtttaa tatcctctgg tgaggattga  210960
210961  ggtctgactt tgatagttat agtctcactg tcgtaattct agaaatttta gagaaaatat  211020
211021  ggtacttcta ttaggctgta tgcaacatta atgatcatct tgtattttat tcagttattc  211080
211081  tttcatttaa caaatgttta ctgtcgactt gttatgtatt aatatgaata agcattcata  211140
211141  taaggtattt gggttttgtt aacaaacgaa acaaaccaat attcacaaac acctggctta  211200
211201  cattctagct gtcagaagtt gtgaagagaa gatgggcaat aaataataga aagataatac  211260
211261  aaaaagaatt atagagaatg ttagaaggcg atgatagaaa atatttatga cacttattaa  211320
211321  agcatggtac acagatttta ttcaggatcg tcatgataga tgtagaaacc attgcattgg  211380
211381  gttttgggtg cagcttagga gtgagattag ggtcaagtct gaataccaca aagaaaattg  211440
211441  ggaatttata tccaaggagt tgggtgagga aaagcaagag gtcactggat ggaaaattac  211500
211501  taataggaga catcaagaga aggtgaagtt tcttgctaca ggcaggccgg gataagcaga  211560
211561  cattgactgg tgattggtga cgaggaaccc agtgagacag taagggtgat taggtattga  211620
211621  cgacagagga ttcgagcgaa attgacttag caggattctt gctaaaactg ggaaatgcag  211680
211681  agacaaacat aaagcccaaa atcattggct agtttaaagg agagttcagg agagcttaaa  211740
211741  tagcttttgg ccaaagatag aatatttgtc aggcgtaact gctgcgaaat aaaaggtgca  211800
211801  attagaagta gaaataggaa tcagtagtgt agggaccaga acaaggaaat gtgtgatatt  211860
211861  aaatagagag tcgagttggc atggcagccg tgatattaga gtgtccaatt ctaaacaatc  211920
211921  cacctggtga ggtaaatgca tatattaatt acttcaattt aaccattcca cagtgtatgc  211980
211981  ataattcaaa acaacatact ctgtgcaata aatatatgca attataattt ataaattaaa  212040
212041  aatcagaaga aagaaagaag gaaaaaagga aggaagaaag aaagaaagaa aaagaaagaa  212100
212101  agaaagaaag agaaagaaaa aggaaaacaa aaaaacagaa atctacctgc gatatataga  212160
212161  tttccaaaag cactagttta atttttccct gaggagtaaa actgcattag aggaaaggca  212220
212221  cagatagttt ggattcaatt tttttctctc agttttgctt gagaggagac agtattctgt  212280
212281  catttctcgc ttaaagagaa gaatcaaacc acttataaaa ggtaaatcca ttgttatgta  212340
212341  aataagttac aaaagaaaac tgttgcaaaa tgccaacagg attagagatg tgacaaagaa  212400
212401  tatatcttat cctgatttca gcttgtttta ttttcattct taacatccaa aggcattttt  212460
212461  tttttgctaa cttgtaagaa actgtgaaca tagcatgaga aaattctgat ggaatatgga  212520
212521  agacataaag aatgtataga gtacagttat ttatttttag tgaccatagt gatatcaaaa  212580
212581  aattatataa atatttttta tctttataaa tgaaaatact ttggatttaa tttatattga  212640
212641  taataaatgt tggagattag aggtagcagt atatataaaa attaagagtc aaaattttaa  212700
212701  aaggtaaaca atcaaaagtt aaaccttaaa cacattattt tttacactca aaatagatta  212760
212761  tatgaactga atatttacaa acaattgaaa ataaagtaca acattttagc cacaagatta  212820
212821  tttgaataaa actatgtcat gtatttttgg ttggaaaaaa cgttttgatg catgtttttt  212880
212881  ttaaccatta aaacaggata actatgtggt gtaatatata tgttaattat gtagaggtag  212940
212941  ccataccact ttgcatatat ccttcaaaac atcatactgt acatgattaa tacatacaat  213000
213001  tttgtgtcaa ttgaaaaaat aaaataataa aaagaagtgt aattaatatg tattaaattc  213060
213061  caaaactagg tatacttgca aatttagttt atagtccttt ttctgtatca tttattgtcc  213120
213121  taacttaatt agactatata aatatcaggg gagggctttt taacttaata actgaaaatc  213180
213181  attgattgag ccaagtctat ttcagcaaat agtggtttat gggtagtatt tcacaattca  213240
213241  tcggcacttt actaagacga aatttttctt tactttcaac aacattttct tgactgccat  213300
213301  aacctataat aaatatacat gttgaagaaa aattaacagg aatgtctcct ttttcttctg  213360
213361  ccaaaacaca tccaatgatg cttacatggc agtgcagtta ctttggataa tatgatcctg  213420
213421  aacaaccatg ttaaacttgt taaacatatc attgaactct cctttcaaaa ttatgtttag  213480
213481  aaacagtttg taactaaaga aagtaaaata tataaatgga tacctagtca gatgagtagg  213540
213541  tagatagatg atatgtagag aaataacata tagtctgcat tctaagaatt tatactcttt  213600
213601  gtttgtttgt ttgtttgttt tggtcaaaat acagtgtagt cacttacctc aatcacttat  213660
213661  taatcatttt tccctacaaa ttgctacatg tttccaacca tccagtgcaa ctaccaaaga  213720
213721  tgactttgtc atcaagggtt tacaaaacaa ccatctctca cttctgatct gccagaatgg  213780
213781  ttctggtaaa aatggtaaca attttggcat gataattaaa ctatgagaag atgactttta  213840
213841  gagtttccat atgtattttt gtatgtacat tttgtttaat gtaattgaag cactccatag  213900
213901  taatcaaaca tcagtaagca tatctgatgt atctatgtca aaaaggttcc cagtagtaag  213960
213961  atataaagta ctcctacagg caactgtgat tagatggatt ttctaatcca tgtaaggaac  214020
214021  atggtataca tattctttct attgaaaaag caaaactagc atcaatagac agaggaaaat  214080
214081  cactaagcac ttattagcta ttctagatta gtatttgatt ttctttgtct ttgttctcat  214140
214141  gagtaaatta gtaataatgt gtaaacattg tgttatatca cctcacagga gtattttgaa  214200
214201  ttgaaaataa ggttatgtta ggaaatttgg taagctttaa accactataa aaattatgag  214260
214261  cacccaccaa atacattctt ttttttcttt cttttttttt ttttttgaga tgcagtttag  214320
214321  ctcttactgc ccaggctgga gtgcaatggt gtgatctctg ctcattgcaa cctccgcctc  214380
214381  ccgggttcaa gcaattctcc tgcctcagcc tcccaagtag ctgggattac aggcatgtgc  214440
214441  caccacgcca ggctaatttt gtatttttag tagagacaga gtttctccat tttggtcaag  214500
214501  gtggtctcga actcccaacc tcaggtgatc cacccaccct caggctccca aagtgctggg  214560
214561  attacatgca tgagccactg cacccagcct atccaaatac attctttggg agaatatttc  214620
214621  ttgctaagct gattatatta tttagtcatc tgggcacatg ataacataaa acaataagaa  214680
214681  aaatgctaac ttttgcttat gatgttactt gtgcttctct aggcagtttt ttatgtgctt  214740
214741  tgcatatact acattattta atctttataa tagccttacg accaaatgag aactcatgac  214800
214801  ccacattttt ctaaaggaag aaattgagtc gtagggaagt aatttccata acgccataga  214860
214861  gttaatccag tgagaagagg atttggaccc tatcactctg tagagctcat gtttttaatc  214920
214921  attaaatatt ttcaatacaa cctagttatc tggtggggaa ataaaaagaa aagaaagcat  214980
214981  catctgactt tagtaaataa caacgttgtt attcatcaaa atataattat ttacaagcat  215040
215041  tttctttcac acagttaaaa caattctgca aacatagctt catgtaatat tagatgagac  215100
215101  aaaaataggt tttcaattca atttctacat gccaccacaa gcttattttg gggaaaaggg  215160
215161  atttctcttg aatttgatca ctagcaaatt cccattagtt ggatattaga tggccaatgt  215220
215221  ttccaaagta caagtaagaa gttactaaag tgatatcatt acacccagaa tcttctcaac  215280
215281  catttctacc agggcctaca aggtttggca gtggccagga atggtggcta atacttgtaa  215340
215341  tcctagcact ttggaagact gagaggggtg gatcccttga gctcaggagt tcgaggccag  215400
215401  cctgggcaac atgatgaaac cccttctcta ctgaaaatac taaaaaatta ggtgggtatg  215460
215461  gtagtgcgca cctgtggtcc tagctttctt ggaggctgag gtgggaggat cgcttgagcc  215520
215521  tgggaggcag aggttgcagt gagctgagat tgcaccactg cactccagcc tgggtgagag  215580
215581  agagagaccc tgtctcaatt aaaaaaaaat gaaaacaaat caaaaacaag tttcggtagc  215640
215641  cagaaaagta atttaaacat gaagtaggag agacacttcc ccttccctcc ccaccccact  215700
215701  atgcctcatg gtcaaaataa ttttataaag aaatgtttgt aataatttct tttgaattaa  215760
215761  tatagttata taatataaaa atgtaacacc atgccatcgg tgagaatatc catttgggaa  215820
215821  ctgttttctg tacttatttg tattctgagc acttaacact tgataatgca atcaacgttc  215880
215881  actgaattaa tgacttcatt aaatgaagta agtgaattat tttggtgatt tctaatttgt  215940
215941  tggaattttg tccttttagc atgcaaaatg caattgggag aaataagctg tatttaatat  216000
216001  ttgtggacag gtacagatta tgctgatatc tgtatcatta ttaaattccg ttccatagca  216060
216061  agaatgaagt gtaaaagttg aagacactac gtagtaaatc cactagagaa gaaagaagca  216120
216121  tcacagaaat cagtatgtat aggaattttc aaacattttc tctgaatacg acaagggact  216180
216181  aaataagcac gctgaaggcc agttaatgca gtgtgaatga gcacactacg ttggccacta  216240
216241  ctcacaccac cacactgtat tttctaatta gtgacctcct ccaagagtct gaaaacgatc  216300
216301  tttgcagcca gctgatgcaa aacagcagct agttggagta tacaaacaag agcatggggt  216360
216361  gatgcttcag tggaagagga agcacctgta gaacacagag ggggcacaaa taaaaccagt  216420
216421  ttcttcacct gaaccacagt gcccagttaa agaggaaaga tagaacatga gtaagctttt  216480
216481  aagtgttcta taatcccagg tgtttgtaac tcataatatg gatcacagga taattaaatg  216540
216541  aaatatttgc aaaaagcact ttaacatatt acctggtaca tggaaggtat tcataattat  216600
216601  gcgcatacct tagagataaa tgggtgacac tcatgataac aggtaataag ggtttgataa  216660
216661  tatagttagg attttaggaa aatattcaag aaaaaaagag atagccctgt gtttggaaat  216720
216721  aacaatgaca tgaaaacttt agaatcatca gccagaagaa acccggaaag aattaaggca  216780
216781  aaataactgt acatttgggt aagaaagtgt ggagtagtca acctgtgaaa aatgtggtta  216840
216841  taaatgcatc cagttggaat tgtaaacaaa aaagacacat ttctagaact attaatacaa  216900
216901  ataatgatat tgctaacgct agggtgaaca aaacaaatag ctcaccattc tgaattcact  216960
216961  gactgggggc gaggaaggaa tacaaatcag agaacggttc aggaattgtg aagtttcaga  217020
217021  cttatatgtc tgctttggag aaaatatgtc catttctgaa caaaattaaa aaacagaaag  217080
217081  tactctttat ttttttaaag cagatgataa ttatactggg cttttaccat gtggtataca  217140
217141  ctgctggaaa atgttttcat aaactgacta atgtaatgtc acattgatca tataaatatg  217200
217201  aattattagg tgttttcata tagagtggag gaaaattatg taaggaaatg gtggaaccaa  217260
217261  ggtttcattg cagacaattg gctctactac tctaaaccct caactatact gtatgaccga  217320
217321  aataaatcat ttatgaaatt agtctacaga tataacctag aaaaaaatgg ctaaaacatg  217380
217381  caattaatga ccaaaaaaag tggaattgcc aagtaaaaga gacagaaatc cttccaaata  217440
217441  ataaaggaaa tagatatttt taaatagttc attacacata taaatgccaa tgataggata  217500
217501  agatgtgata ctacctttca gtgattttaa atgtagttat tgggtgatgg ttaatatctt  217560
217561  cccgtagttc aaaattacat tattatcttg tctttaattt ttataaatta attttaggat  217620
217621  ttttaacaga cttcataagt ctttcaataa agttttaagt attttttttt gtggaatata  217680
217681  gtaaagcttc ttgaccaagc ctgtaacttg aaaatcgctt cagaatttgc caactgtttg  217740
217741  gttaagtgac cttgccaaag ataccttaat agaaagatta agaaataaaa atatatttct  217800
217801  taaacgtagg acttaagtaa atacattgct acagtttaat acatgatcaa agaaaaaatt  217860
217861  gacaaatcga gagtcagctt gattctcaaa tgccaaaaca agggatcaaa atggaaaagc  217920
217921  attatgtttc acttatattg tgccactgct tccattttaa ctgagaatat gtaaaaattt  217980
217981  gcatttgtta catcttctca attattcata tgcgtgaaat atttcaggct tatgatcgac  218040
218041  ttgtactcaa atgtggtgct ctctctttag ttaattccct ttagaattat ctctgaaagg  218100
218101  gaaatagcac agaggaagat gcctaaactc ctgcttggtg agatcatgca ataactttga  218160
218161  taaatggtgc ttgagtcagt gaaaagacat ttataggttc tctggaaccc taagattgaa  218220
218221  gagcattaaa ataagcagtg aaaggtgcta aatcaacaaa agtgatacaa tttctggttt  218280
218281  tattttaaga gaaaaacagt ctctatataa ctaaatcaat gcctcattta gcccttcttc  218340
218341  cttagccatt atttgccatg ttaattccct ttctagttca ggtcttgctc tataatcctg  218400
218401  tcgggttctt cccctgtttt ctaatagagc tcattcttca aattttaaat aactctttgc  218460
218461  aaatttccaa atacatctag gggacccgtt cattctattc agtctgcatt atgttacttt  218520
218521  ctttaatgca gcctttgctt tacttacttt ataggctgcc ttaggtgcct acttctatta  218580
218581  cttcctgcta gatcccccta ctaagaaata agatagaaaa atattgaatg actagtgagt  218640
218641  gggcgaagca aggccttggc ctgagaatta gatagtagcc acttccaaac tctagtatca  218700
218701  tggaccacct gacaaaatac aagccttctt agcagcaaaa ccaaaacaac acacacacac  218760
218761  acacacaccc caatggatcc ttgctaaacc cattattcca tttgtaactt caggaaatgt  218820
218821  tgaaatatta agaatacaaa gctaccatag caaatgtttt atatatcaga tattagttca  218880
218881  cataggatat agattaacaa aggaagggcc acattgataa ctaatgaatg agtagccaag  218940
218941  ggggataagg atggatatct taaatcaata actgaataaa aaatttaaaa aatctacatc  219000
219001  ctggccaggc acagtggctc acacctgtat tcccagcact ttgggaggcc gaggctggtg  219060
219061  gatcacctga ggtgaggagt tcaagaccag gctggctaac atggagaaac cctgtctcta  219120
219121  ctaaaaatta aaaaaacaaa ttagccggtc atggtgaagg gcacctgtaa tcccagctac  219180
219181  ttgggaggct gaggcaggag aattgcttga acccgggagg tggaggttgc agtgagccaa  219240
219241  gatcgcactg ttgcactcca gcctgtacga tggagtgaga ctctgtttca aaaaaataaa  219300
219301  taaataaata aaaataaaaa atctatgtcc tcctactctt ttaaattaat tttcttctac  219360
219361  aaattttttt cttcactttt gtgatatgtt gtctattttt ctaattatat gtaaatgatc  219420
219421  cctatatagt gtgaaaagtc tttcaaattt ggttgaaaaa aatttatata gtcaacctct  219480
219481  tattgtgcta tctgattaaa tttgaagtat accttgataa cctaaaggag taattcagct  219540
219541  aatttgttca accaatagac atatttatat aaacagacaa agtaatatat gcagtcgaaa  219600
219601  tatccagtct ttgattgttt tatattcatt aagattagat agattgactt ttatctcact  219660
219661  tgcctcttta aaaagataac tcttgcagcc tgattggtaa ttttttagta tatgattcag  219720
219721  ggaatgaaga ttcaagaggg agcaatttag accattaact gtaataagtg gccctttctt  219780
219781  cattatgttg ggcaagaatg agttcatttt catctttttt gttcatagtt atcattattg  219840
219841  tcttgactca ccagcccaga cctttctgta gagtgtcagg tgttcaactt tccatcagac  219900
219901  tttcacatag atacctctct taagcacatg aaagtcaaaa tatcccaaat taacactctc  219960
219961  ttcactgatc tttacctgat acttctcatc ttgtagaggt ttccccactg actcagatac  220020
220021  ttaagccaaa tacctgagtg tcattagaat cactcccttt tcctcatcct ctacttccaa  220080
220081  ccagtcttct tatgcttaaa aattcactta acgtaacatt ttcttcattt catatccact  220140
220141  attaaattta gggcagactg ccacagttct cattatgatg tctctgactc cattcctcac  220200
220201  actgctcagg ccatatcata ctttacttag caacagcatt tatcgcaagg gaacaatttc  220260
220261  tatcccttga aatactggtt ggtttctaga atgccacacc ctcttagttt tttttttttc  220320
220321  tttctgaatg atcagtgggc atcttttgct tttacctttt ctctcaatct tatgtgtcag  220380
220381  tatccagtat ttgagcctct ttctatacat actcatttct atgctaattt cataaggtta  220440
220441  agggctttaa gtagtatctt tatgctggtc atatttatat tactatttta gcttgctcct  220500
220501  ctaaaaacca gtgtatgtta tgccagctga atatgtctgc ttgagtctct gagacataat  220560
220561  ctcagagtag atccaaaatt gaactcctga tttccaacca cctccccaca aacagttcat  220620
220621  ctcacagttt tctgtattct aggtcaaaca ctttggatca tccttcattc ctgttttcct  220680
220681  ttcacaccac atgactatga catcaggaaa ccctaccgtc aacatatatc caggacttca  220740
220741  ccacatctcc tcacttctat tttaactaac tttatttcat ttctctttta acctatctcc  220800
220801  ttaattctat cattgttcca cacaatttat tcccaaagca actttcaaaa caatcatgtt  220860
220861  aaaatatata aaatcatgtc acttgtatta gtctgttttc acactgctgg caaagacata  220920
220921  cccaagactg tgcaatttat aaagaataag agacttaatg gactcacagt ttcacgtggc  220980
220981  tgaggagccc ccacaatcat ggtggcaggc aaaaggcatg tcttacctgg caacagacaa  221040
221041  gagagaatga gaatcaagcg aaagaggaaa ccccttataa aactatcaga tctcgtgaga  221100
221101  cttagtcact acataagaac agtatgggag aaaccaccac catgattcaa gtatctccca  221160
221161  ccaggtccct cccacaacac gtgggaatta tgggagctac agttcaaaat gagatttggg  221220
221221  tggagacagc accaaaccat atcatcactc ctctgctcaa aacttgccaa tggcttccca  221280
221281  tcttacttac aaacaaagct aacagcatga tagtgatgtg cctgctctta attacctggc  221340
221341  ccatcatcat cattctgata tcatcactgg ttctttctgt tacttttacc ttagatattc  221400
221401  tggtcccatg aatgtacctg aaatagccta gaaagcaccc acattagggc atttgtgcat  221460
221461  atgattcttt tttgcctaga cctctctatc acttctttta agtaagcctg tttattgcta  221520
221521  gcagtcagtg gcatgccagt aaatatttaa caaccagaaa tatgtatgca tgtatataag  221580
221581  tgtatgttta tataaatttt acagatataa aagatatgta gcacacaatt tacaagcaat  221640
221641  tatagaatat atattactct tgattggaaa ttccacatag tcaattgatt tttacagaat  221700
221701  atttacattg atttttactg aactcttgca tccataacca atcagttgtt gcaatctgtt  221760
221761  gaatactgat aatattttat tgcaaataaa tgcttgatta ctatctgatt cagcaaagaa  221820
221821  gttgctcagt tcattggcaa gtaagttttg ttctggctta ggtattggct aatattttta  221880
221881  cttacgtaaa tgtgtagata aatgatgttc gtctcaattt cacttgttca tcaatatgag  221940
221941  ctgcattttg ctaagctaaa aatcattttt attatttagg atactatttc ttcaatgttt  222000
222001  tgtgttcctt gcaatgtaat ggttactttg gggtttaaac tgctttagtt gttttctcct  222060
222061  ttactttctc aagtctagac aatcaccaga tcaatacatc cactgccact gattttcaag  222120
222121  ttaccaaggt gacacgattg aacatggagt tgagaaaaga tgaacacatt gttctataat  222180
222181  atttacacca tacagataaa gtagacataa ataacatcaa aattatagat aatggtaaaa  222240
222241  tatagtaaca caatttgaaa gtagtgagtt ttcaatattt attacttttt aaagtgaaag  222300
222301  ggaactttta agtttatata atttaatgtt taattataat tatatctatg agccagctct  222360
222361  cgaaattttt gaaagcataa taatcagcac ttgtgaccca gaactagcta attccagcat  222420
222421  atcactatta tagtcctagt taaaaccata agcccaaact aaatgtttaa ttttcctcag  222480
222481  caattaacaa caactaatct gctatatatg gtattattag gtatgattta attatctttt  222540
222541  tttttttcac taatctgcct ttcctagaat gtcagtgttg tgagggcagc aattttctcc  222600
222601  acctagaata gtgcctggat tcaagagggc actctatagc taccaactga aggaattaat  222660
222661  aactgtttat agttctcaga ataaaggaat ccaaggccac tcttcatgat ctcacacttg  222720
222721  cttaacctct atcccaattg aaggaatgaa taactgttta tagtgctcag gataaaggaa  222780
222781  tccaaggcca ctcttcatga tctcacactt ggttaacctc tatccttagg gaacccacac  222840
222841  aaaagtcttt ctccatctcc atgttttctc tggcgttgtg ttctttcgca catctgtttt  222900
222901  tcacatcttg tgtgctcttc ttgagtgact tcaggccctt tttggtcaag tcaacacttg  222960
222961  tgattttgct taactaatat ctttaatatg ggctcaaaga acaaatttac acagtcaata  223020
223021  tgtttttatt tttttcttgg tgctatttgt tattttgctt tagtgttgtc gcttgagtgg  223080
223081  tgtcctctcc ccatgaaaaa gtcgtatatt gaagccctag cccccagtaa ctcagaatgt  223140
223141  gaccttcttt ggagttatgg gttttacaga aatcatcaag ttaaagtgac atgctgtggt  223200
223201  gttacagggc ttttccttag ttcagctaaa gacaggtcct tgtcccacag ccttgaaagt  223260
223261  ttaggctggc agatgctttt aagggtgagt aacacaaggc tttattgagt gaaaaggaag  223320
223321  aaaagggggg aaaagggact ctcttcaagg cctgagtcct tgctagagtg ctttctgcct  223380
223381  cgttgtttga atcccaagtt ccacccagga aaaggagggg ccaggcttct cctccctgct  223440
223441  gcaaatgggg tgaacttctg tggctctacc ccagtgcaca ggccagttgg agttttgcca  223500
223501  gggaccccct cccatctggc tgtctcagtg ggccataatc cattatgatt ggtgccttat  223560
223561  gaaaaaagga aatttgaaca tagagataca cacaaaggaa agatgatttg aacatatggg  223620
223621  gaaaagtcca cgtgagtagg aaaacagcca atgataagcc agggagagag gcttgggacc  223680
223681  gagcaatccc atactgcccc aagaagaaag caaccctgcc aacaccttga tttcagactt  223740
223741  ctagattcca gaacagtgca acaatacttt tttgcttttt ttttgtaatc actcagtttg  223800
223801  tggtatttga ggacaatatg atttgcagat tgttttaggc aatgagggca cagcaatgaa  223860
223861  aacacagtaa acaaagatcc ttggtcttgt agagcttttg ttctagtggg gaaaaaaaaa  223920
223921  acaaataatt tgtcaaaaac aagaattaaa tttgcatgaa aataagaaat taatgtaatg  223980
223981  gcaatacaaa acaaggcagt agaattgaga aagacaagga aataatctct cagaaggata  224040
224041  ggcataattg cctggggcca gtattactga gggtggtatg aggacagcaa ttacctgttg  224100
224101  gatgtggcaa catgagaacc acagaaaata agagcattaa ccacaactaa tctgctatat  224160
224161  atggtattat tatgtatgat ttaattatct tttttttttt ttcactaatc tgcccttcct  224220
224221  agaatgccac cgttacaagg gcagcaattt tctccaccta gaacagtgcc tggattcaag  224280
224281  agggcattct atagctacca attgaaggaa tgaataactg tttacagctc tcaggataaa  224340
224341  ggaatccaag gccactcttc atgatctcac acttgcttaa cctctatcct tagtattttc  224400
224401  agtgtagcat gcaaccttaa tcaacatcgg aagggcttgt actagagatt aaggggaaca  224460
224461  aagcaggttt gctgtctggt agacatagag acgtgtggtc ctgagcttcc tttagggaaa  224520
224521  aacttgctct ccagcatggg gagtgcattc agcagcacac ttccagctgt cagctccttc  224580
224581  agaactatct caacctttcc tgaagtggca ccatttccag gacagcactc atccagtgac  224640
224641  agaatgaagg agggtgtata aagttctggc tactttggcc caattctgga ctctacttaa  224700
224701  aactatatgc taaaggaaaa aagcatatac atatctctga aatcttaata attttaggaa  224760
224761  tcagatatat gtgtttactt cagtgctgca tatttgctac atgtgacata aataacatgt  224820
224821  atatgatatg taggcatgct ttaataatat tcatatattg tatatacata tagcatgcct  224880
224881  aacatgacag ccaacttgct ggaaagtggc catgtctttt tagattaatg agtatggcag  224940
224941  ccagggtggt ggctcacacc tgtaatccca gcactttggg aggctgaggc aggcagatca  225000
225001  cctgagatca ggagttcaag accagcctgg ccaacatggc aaagcccagt ctctactaaa  225060
225061  aatacaaaat tagctgggca tggtggtgca cgcccgcaat cccaactact cgggagactg  225120
225121  agacaggaga atcacttgca cccagcagac agagtttgca gtgagccaag atggcgccac  225180
225181  tgcactctag ctgggggaac aagagtgaaa ctccatctca ataataataa taataataat  225240
225241  aataataata ataataataa tggagtgtga cataatgcat tataaattaa atcatgatat  225300
225301  aaaagagaaa taaatcattt tttataaatt aggaaaccag atgtcacaat aactaaattg  225360
225361  gtaatgcagg agaaatcatc aatgttcagt tacttatgga cctatgttgt caattatatc  225420
225421  attactaatg gaactagatg gtcattgata tatgtatata cttatatagt agtgttttaa  225480
225481  tatatttaaa attatatgac tctaaatata gttgtctcaa caacacgtat tccaagtgtt  225540
225541  tttgtgacat tcatattaaa taccctttct ctaatagtaa ctgtgactaa aaaaatctac  225600
225601  ataaagcatc tcatcttttg aactcattta aaccatcaaa gcaaaaacca aaaaaaagca  225660
225661  gaataagata aaaatatgcc aatgaataaa taagcatcat atgtctatat gataatattt  225720
225721  ctcatatggg tttgcaattt gagcacacaa attttttata agccacatga ataagctatt  225780
225781  ttgggaaatc atacttaact aaatctagaa atgaaatata acttgtatag gatatttaaa  225840
225841  tgtttttagt tatctttcta attttcttga ttaatagtat cccataaata gcatagataa  225900
225901  tctcaatact ccccatagag tgtaagtttc ctgatgctaa aattctttat aactattcat  225960
225961  taattacagg aagtcgtgtt ctatgtgttg actaaacagc aattatttgg aggtcaggtt  226020
226021  cattttcctt cacttgctta tcctctaaat acaacatata cctgaactca tgaaatatgc  226080
226081  ttacaatgga ccatagctga aatattccat ttgtgagtta tgtttgtttc tctatatgtc  226140
226141  atgcactcca tttctggaga gagacagtga gaggaagaga ggcagaaaga gaggaaggca  226200
226201  agaggacatg gtaggtacac aatatatagt atgatttaat ggtcttagca attgatctag  226260
226261  aaaaccaaac ataactggtt ttcctttggg gtaaatcaaa ctactatgga gagctttcaa  226320
226321  aacaagaatt ttggaagcca ggaaatttag cagggattgt ctaggcaatt tcttaatccg  226380
226381  tatgacgttg gtttggaata ctgggtaaag catccatctg acatatcaac ttgtgtggag  226440
226441  gttcaaggat gggtccaggg aagttcaagg atgggtgcag tgagatgcct agtgccttag  226500
226501  taggaacagc taggagacta ggcccagctg gatgcctcac tttctccatg tgattgcaga  226560
226561  gcctctctac atggtgtcat taacaatcta gctagatcac ttaccagaaa gctcacaggc  226620
226621  taaagagatc aaggcagcag cttctaaacc cctcaagaac agagcaaaaa ctgctaatgt  226680
226681  cactttcatt gtactgcctt gattaaagca gtcacaggcc agcacaaatt taaggagaag  226740
226741  gcaaatagac ccagatgact gatgggacta ttgtcaaaga atttatagga ggcttcgtta  226800
226801  atccctcaag ccaagatcat tttctctaaa tggtagcgat agtagcattg atagttggtt  226860
226861  ctctacagag agaagatcct aagggctaat ggccacttga aacaagatgg accttatttt  226920
226921  tccagttctc actctttttt ctgttataca aaagactgta tcctgagcag ttggcatcag  226980
226981  aactttcagt aacccgagtt tacttaccat gtttctgcca tctcttgaag gaaattccct  227040
227041  acaatgcgga cctttgattc caatgctgtt agaatctaac ctggccagga gaggctgctt  227100
227101  ctgaaatcac attgccaagg tacagacatc ctttcaaagt ctatttgagg gtctgttggc  227160
227161  caacagtaga gaaatatttg aagcaggatc ccatagctgt ttctttctta ttttttcatc  227220
227221  cagaaacaac aattattaag acaaatgtgt gaatgatttc atgaatgcac acatggcaac  227280
227281  agaattctat atgctccatc aactctggaa agcagaagga tgtgactaag agcacaaaaa  227340
227341  ataatgtccc attcaatata tagttactgg ctgcattatt tactgtttta ttttattttg  227400
227401  ttttttaatt gtggtaatgg cacttaatga gaactacctt ttaaacaatt tttaagtgtc  227460
227461  cgatacagta tcattaactg taggcacagt gttgtacagc ctttagaact tattcatctt  227520
227521  gcacatctaa atctttatac acattaaaca gcaacaactc atttccctct cactcagccc  227580
227581  ctggaaaacc accatttatt ctattcttga cactgtgagt ttgacatttt cagattcctc  227640
227641  atataagtaa gatcatgcag tatttgttct gttactggct tattttacat tacataatgt  227700
227701  ctttgaggtt catgcagcag tgaacatagg agtgcaggta tctctatgag atcccgatta  227760
227761  taattctatt ggatgtggac aacaggtata taaaaagata atcaacaaca ctagtcatca  227820
227821  gaagaatata aatccaaacc acaaggagat atcacctcat actagctagg atggctatca  227880
227881  tcaaaaaaca agacaggtgt tgatgaggtt ggagagccat actgttggtg ggaatgaaac  227940
227941  ggcataggaa ttcaacacaa tattaagaaa tagaactgcc ttatgatcca gaaacatcaa  228000
228001  tttctacatc caaaaaaaaa aaaaaaacct gggttcttgt ttaggctaaa ccacagggct  228060
228061  tctgactatg tgcaatgagt ttcatatcaa gagggagtgg caaattacac ctctttaagc  228120
228121  agaaaagtga tactttcctg tgctatctaa tgatatttac tcacaggtaa acctattgtg  228180
228181  aaagtctaca gtttaatttt cttttttgcc atatttagat agtctcttac ccatgatagt  228240
228241  tcatcttacc atttttcagc tctgtaatgg gtttattatg atgcaactcc atcgtaagtc  228300
228301  aaggagcatc tgttatgctc ttagtaaatt atctaaattt gttagtaaat tccattttgc  228360
228361  tgaatggagt agttgtgctg aaggtttggc aatctggaga agagtagccc tttgcagaat  228420
228421  ccctgggcag ccctatgatt ttatcagtat gattattaaa tatatcagca agaaagacag  228480
228481  agcttttgaa aacacagatc acattgaata ctaataacag aaataaaatg caagcaaaaa  228540
228541  taaaaaaaag cattctaagt ttgaaacatc tttagtgatg tattaaaata actacatctg  228600
228601  cctgatgtat attttcaaat tcttagatag tgaccacttt tatgatcatg tcccccctct  228660
228661  ctcattctgc ttcttcattt cctccttatt ctcctcctct ttatttctct tttctctcta  228720
228721  tctctccctc tcaaaataca ccaactctgt cctataaact ctgcaagtta caagggctaa  228780
228781  attccttgag ctaatgccac tgtggcatga agatttttgt gtcaggaaat cccgggtatg  228840
228841  atttcaaatt ttccagattg gtaatcttgt gatctgagag gagttattga catttcgagc  228900
228901  ttttcttttc acattctaat agagtgtgtg gaaataaata cacgacgtat ataccctaaa  228960
228961  ggaattccct taaggaattc ttaattcaca ttctctacag aaaacatgtg aattatcctt  229020
229021  ccttttctcc tcagcagaaa taaactactt caccatcaat tttcatggta ggaagagaaa  229080
229081  aaacatatag agaagtattg aatcttccta ctaaagcata aaaatgtcta cctctatgaa  229140
229141  tttatgattg ctaattccat gagtcatagc ttgcagctaa gtagcttgtg ttttaggaga  229200
229201  aattttaaga tgccagtgtc tcatataatt tcttatatat ttttctttat aagtaaaata  229260
229261  aaatctgagg ttttaatcca tcaagcttgc agctaagtag cttgtgtttt agaagaaatt  229320
229321  ttaagatgcc agtgtctaat ataatttcat atatattttt ctttataagt aaaataaaat  229380
229381  ctgaggtttt aatccatcac ccactggaag cttggagtca caaatgtgct aaatttacca  229440
229441  gtagagatag agacaaccat accctggcta aaccgcagcc gtaacagtga ctgacaaata  229500
229501  gggaagtttg gtcaatcttg actttccaca agggcagcag tagaattatt taaactttca  229560
229561  gccacttgag aaacaaaata ttgaatgttt gtaaaaatta aaattaacct ttaaatgtaa  229620
229621  ggtgtatttt aatcactgag tacctaatct ctgccattgt ctcactaaca ctttccactg  229680
229681  aagctaaatt tgtgcactgt ccaatattgc catgcatatt ccagacccca agcctgggtt  229740
229741  catgtcaagt gccctttcca tgaataccct gctttctcca tgcaattcac agcctacaaa  229800
229801  catggccttc ccccacaggt actcttcatt catatgcttc cattgtgatc actatggtct  229860
229861  ctgaagtctg tgttttgtgt ttattaaaat gttttctgta ttactgtaca gatttgcata  229920
229921  tctgtttcca tatcattgaa cattctaatc atagcatttc aacttcgtaa gttgtatctt  229980
229981  atatgtgttt atatcccaca ttttatacag agtagaaaca cattcagcac acttcgaatt  230040
230041  gccaatgatg aatgaagaaa acagatttct ggattatgct gctgatggat atgcatccgt  230100
230101  taaatgtctg attatttttg ttttctatac agacaagaat ttatggaaga tgcattatct  230160
230161  tcataaaatc gtttgggaaa attcagaatg tgtaatatat atagcatata atatactaaa  230220
230221  tattaaaata cttaaatata aattgtgtag ataacataaa gaattttata ggtacctaaa  230280
230281  tcaccataat caggcagttg aagagaagac ttactgctgc caagatgttt agtgccttca  230340
230341  tttagaaaat ggttaatgaa acttttacat atatcgaaat ctcttagtac tcatattaat  230400
230401  ttgcataagc agatcctcca atgaaatatg agaaccttaa ggccaggtac catatgtggg  230460
230461  taaatagata gatatttcaa atttgtacat tcacaagaat ctctggggca acttgtcaca  230520
230521  aaacttatgc ctgggaccca ctgccctgga ttctaattca gtaggtcgaa gatgtgagta  230580
230581  gatttgcacg ataatgagca ctttacatga tttagttatt aagtggtcca catgtcccat  230640
230641  tggagaaaca ctgggagtcc tacccatttt ctgtaaaata atagatgtta aatgaataaa  230700
230701  tgaaaaactg aacaaattaa gaaaaagaac caaaagtagg ccaggcacgg tggctcgtgc  230760
230761  ctgtaatccc agcacttcgg gaggccaaag tgggtggatc atttgaggcc aggtgttcaa  230820
230821  gaccagcctg gccaacatgg tgaaacccca attctactaa aagtacaaaa aatagctggg  230880
230881  catggtggtg catgcctgta gtcccagcta ctcaggaagc gaacgcaggg gaatcacttg  230940
230941  aacccgagag gcagaggttg cagtgagcag atatcgcacc tctgcactcc agtctgggtg  231000
231001  acagagtgag gctctgtctc aaaaaaaaaa aagaaagaaa aataagcaga agtacacatg  231060
231061  tgtagtttag acatagaagg aaccttacca ctttctctca taaatatgtg tgtctacctt  231120
231121  ggaggttttt gtaagaattt aaatgtgcag gcttgtttat ttgttctagc ccgttaggca  231180
231181  tttttatttt gcagtcttct gtggtattat ctaataaaca aaatgtgtac aacattttca  231240
231241  tcttggattc tttttagtgg gtaaaaatgc aagaaaacat tttggaggat ctactgctat  231300
231301  atgaatatta ttagtcagga ggcataaaca tatggtaggc tagtgactca agctcaacaa  231360
231361  gtaatgttta taatcacaga tgcattttca atgttatgaa cttgtgtaca gcagagagta  231420
231421  attcccaatt acaagcccct acatatcaag gtgattggaa aacagtagtc agaggtaatt  231480
231481  tgcaggcaat cgggcaccta caattgttta ccagggaagt aataagaaac aaaacaaaat  231540
231541  gatacacagg taatcacatc ttgttgattc aacccagcat cacaagagaa taagaggcaa  231600
231601  caattcaagt taaaattttt gaagtaaaca ttgccagtga agcctttcca acaaacattt  231660
231661  agaatatgcc gtaaccattt acctaggatg tattgaaaag agaagcattt tatttttaaa  231720
231721  caaatgcaca atgcagtaat ttatggaaat taattttgct gctctgtatt tttggcttta  231780
231781  aaaatgtact aaatggaaag gctacacagt gttcccttag taagatttta tcaaagacaa  231840
231841  gggtaaatta ttttgcaaat actggataca tggatacatg acagaaatgg ccaaccaaac  231900
231901  aaataaaaca tactttctta cttggactat gtctatatag tttattctat ctttatccat  231960
231961  tggcttacct tttacaattg agaaaaatgc acatcatttt gtatattatg tgcctatttg  232020
232021  atccctatac atatacattt gttggcatga catgatgaag ataaaatgtg aagaaatgca  232080
232081  tggaaacata atggcaggac tttgcctttt taattgttgc ctattcagca acatatggtc  232140
232141  ttgaaccact tgcacacaaa tcaaactgaa tatttgtgtc cgacctccct agagttcata  232200
232201  agttgaattc ctaaccccaa atatgatggt atttggagat gaggcctttg gaatgtagtt  232260
232261  aggcttagat taggtcattt catgatgaaa atagtggctc aaaaaaattt aaaaaaggag  232320
232321  attccccatc ctcctctcag tgcttgcaaa gaagaaagcc catgtgagga catggtaaga  232380
232381  cggtggccat ctgcaaacca ggaagagaca cctcaccagg aataaaatca tctggtacct  232440
232441  cgatcttgga ctttctagct tctggaagtg tgagaaataa atctctgttt ttaaaaccac  232500
232501  ccagcctatg gtattttgtt ctggcagcct gaagagatta acgcaatagt ctgttggaga  232560
232561  tgtgtgtaag ccagtcccac ttcagattac taaatcaaaa tttctgggga ctgaaatatg  232620
232621  agcaatttga tcattgagga aacttcagga taattgtaaa cacaagtttg aaaaccaata  232680
232681  acaatattct aaaagttaga atgacaaaat aattgatcat ccaaactgcc acactgttta  232740
232741  aaatgaaaag gagcattgca atagttaagc taggacaagg taatctgaaa atttcctgag  232800
232801  aaaatcattg catatgatca ttttgcctgt atagcttcac atttaaccaa tttttttaat  232860
232861  taaaacgatc attctgcttg atgttttcac tatgttcaaa tgtagcttcg tgcataaaat  232920
232921  ttgggtgggg gggaatcaat gtatgtatct gtgtggtgag gatgtaggcg tgtgtttact  232980
232981  cataatatat attttattcg gttaaaaaaa agacagctat tatgctaagc attgtgagaa  233040
233041  tggaacgtag gctgtgaatt actcttgaat ttaatttaaa aattttttat cacaatattg  233100
233101  gtaagatata aatgtttgcc attttcccct aacttatttc aacactgttc acaatttcag  233160
233161  ataaattcat tatacaatcc agaaaccaca cttatttgtg tttacccaaa tgagttgaaa  233220
233221  atttgtgttt atacaaaaac ccatatgtag atgtttatgc agttttcttt ctaatcactg  233280
233281  aaacttggaa gcaagtagat gcccttcagt aagtgagtaa ataaataaat tgtggtccat  233340
233341  gcagataatg gaatattagt cagagttaaa aggaaatgag ctaccacact gtgaaaagac  233400
233401  atgaagaaat cttaaatgca tatgactaag taaaagaaat caatctgaaa ggctaactgt  233460
233461  atgattccaa ttgcataaca tttgaaatag gcaaaactat ggagacagta aaaagattcg  233520
233521  tggttgccag gggttgaggg aggggaggga tagagaagag acaattttta gagcagtgaa  233580
233581  actattcttt ttgatactat gaagtagttt aatgttgcca tagttgtcaa aacccatacc  233640
233641  atatacaaca ccaagtgtga accctgttgt aaaatctgga cttcggagag taatgatgtg  233700
233701  tcaatgtagg ctcatcaata gtatcaaatg taccattctg gtatggaata ctgttagtgg  233760
233761  ggaggctgtg ctcatggagg aagtaaaggg tatatgggaa ttctttgtac tttctgctca  233820
233821  attttacagt gaaaggacct aaaattgctc taaatatagt ctatttaaaa ggagaaataa  233880
233881  gaagttactg tgtatcagtt gtactttaag tgatcccaga aaatgcgtct gggttccagg  233940
233941  ttagaaagtg atcatctttt actgaaatca tgttgctatg gcaatttggc tgtaacactt  234000
234001  tctgattatc tatatgtctc taggaggggt catagctaag cacatgcagc tgggccatcc  234060
234061  tgaagagagc gttatgattt tttttttttt tcttttttga gatggagtct ccctctgtca  234120
234121  ccgggctgga gtgtagtggc gcaatcttgg ctcactgcaa cctccacctc ctaagttcaa  234180
234181  gcaattctct tgtctcagcc tcctgagtag ctgggactac aggctcgtgc caccacgccc  234240
234241  agctaatttt ttgtattttt agtagagacg gggtttcacc atgttagcca ggatggtctg  234300
234301  aatcttctga cctcgtgatc tgcctgccta ggcctctcaa agtgctggga ttataggcct  234360
234361  gagccgccgc gcccagccaa gagttgtgat tttaaattaa tcccgagaca atcctttcag  234420
234421  agaagtatgt gtccgttttg gatatggtct tttctatcca tgagcaaatt tggctggcaa  234480
234481  atttcttccc atttcatcct ggaagtggtt gtagatatgt gtcattcact tcataatact  234540
234541  tagttttacc tttacatatc tattttgcaa aactcactaa tgattttatt gtaaaccttt  234600
234601  atctttgata ataatctcat atttctcccc accaaagaca agtcctattt ataattaatt  234660
234661  ctccttagga aagacagctt tacttttttc aagtggtaga aaatataaat ttctttcata  234720
234721  agttctttgc ttgttcattt ctgtatcaat tcaattccta ctaatgtaat tatcgtaaga  234780
234781  taaaacattg tttttttaat aagggtgctt gaggcttttt catatgcatg agttagatga  234840
234841  atcatttatt ataatattat tataatttat tttgataaga ataattttca tttctattta  234900
234901  gcttcaggaa aatttttctg aattccctca attatatgtt cacaatatgt gaaagttatg  234960
234961  ggatcttctt ttctgatacc tgaggctctc ctctcaaagt cattattact tagccaatca  235020
235021  attcagaaaa aaaagaaaat agtgatttac ttttttatat tcaaaatatg acaaaacaag  235080
235081  tcattgaata ctcctttctg cttttaaagg ctatttttaa cataaatata taactccttc  235140
235141  tcataaatta agatattgtc tgtaaaagta tttggtaaag cctataggta acagttataa  235200
235201  ttgacaactt cttaagaatt gtactgtaac taatcaagtg cgagtttgat tgaaagtcat  235260
235261  tggtgtattt attaaagatg acatgcttca aatattttta atgaaaatac atttatgaaa  235320
235321  aaatgactta tgtttgaagg atcaaatatg tttatatttt ataattatat gcatatatag  235380
235381  atggacatat aaatacatat atacacatag atatacagat atttatacac atgtttataa  235440
235441  tctatctcat ggacatgagg acaatattct atgttatggc atagttaata taccctgagt  235500
235501  aaactttatc ctccagaata tgcgttttta actttaaaac gtaagactct attaacagag  235560
235561  ctattaaatt tatgtatgta gaggtgggtg tttatgtatg cgtaatcaca gatgggtatt  235620
235621  taatattttt catttcttta ttcaatccaa gggttcatca tgcaaaaatg ttaaacgtcc  235680
235681  ctctttgcac tactaagata aaaaatgtga ttttttacag atgatttata gaataaacct  235740
235741  tatcagtttc tttattttgc ctaaatactt agatctagtt ctccttaaag ttgttttcta  235800
235801  acaaaaatag tgagtttctt agtctttgat acgtgttaat atgcctcctg cctataatct  235860
235861  ctgtttaagt gtccaaactc ctcaaatgtt ttccatcatt aaacattgat aactctgcca  235920
235921  ggaagctatg taaattgttc tataaagatg aaaattagcc tctgcttaaa tcaatatgac  235980
235981  caccttagtt gaaacttctg aggagctcaa attgtaaaat gttcagcaca ctagcactag  236040
236041  gaatagggtg gcaggactac ccttgaggga ccatgtactt attattatta ttattttttt  236100
236101  agttggagtc tcactctgtc gcccaggctg gagtgcagtg gcgtgatctc cgctcactgc  236160
236161  aacctccgtc ttctgggttc aagcgattct cctgcctagc ctcatgagta gctgggatta  236220
236221  caggcatgcg ccaccacgcc cagccaattt tttttttttt aatttttagt agagacgggg  236280
236281  tttcaccata ctggtcaagc tggtctcaaa ctcctgacct tgtgatccac ccgccttggc  236340
236341  ctcccaaagt gctgggatta caggcgtgag ccaccgcatc cggccgaggg accatctact  236400
236401  ttaaggaatg cagagagata gacatcttaa tttacttaat aggatgtttg gggcatggga  236460
236461  taagtaaatt tttcaaagag acagtattca tgcattggta agatattgtt tttctcagac  236520
236521  gtgtgacttt atcccaaaaa tatgctattt taaaagacat ttcttaaaat atgtatgtgt  236580
236581  atgtttgttg atacttgctt attatatagc tcatactgtt tattaaaata tatctatTAC  236640
236641  AGGAGTTATT AGAACGGCCT TACATAACAT GGACAGAGAA GCCAGAGAAC ATTACTCCGT  236700
236701  AGTCATTCAA GCCAAAGACA TGGCTGGGCA AGTTGGAGGG CTTTCAGGAT CTACAACAGT  236760
236761  CAACATCACC TTAACCGATG TCAATGACAA CCCACCACGC TTTcctcaaa gtacgtattt  236820
236821  gttttccatg atttgaattt atcattatct ctttatgtaa agtaaaatga aatacttgaa  236880
236881  cagtgttatg ttactgtttt cttaagtgga attgttctgt ttttgtacta tatgatcacc  236940
236941  cttcttcatg taagactcat gaaatcactc cagctattgt cttctgaacc taggaaataa  237000
237001  ttgggaatgt gttcagagtt ggagtttcat ttggcatcaa gttaaatatt aaaaatgatg  237060
237061  tggtggtact aaaaaatggc atcttgcctt tggcgaagta tctgtatatt cttaaagtat  237120
237121  tcatggagat gttgaaaagg tattttgatg tgaacattct tttcatgcaa cattattcca  237180
237181  tacattctgt gactgaattt tttaaaaaaa ttcttcatgt tatgaataaa tgctgtatac  237240
237241  aaatgcatgc atgtatgcac acacacacac acacacacac acacacacac acacgcatca  237300
237301  tccaaaagca agttgaagtt aatatgataa gatgaggtct cagagtaaaa tataagactt  237360
237361  gaaaacagaa agcataattc agtaggcaat tttgggggga gaggagaaat atgaatcctg  237420
237421  tgggtttgga gggagatggt gtttatgaca tgttctgaat gtaaaggata taattataat  237480
237481  atatttgagt ttttaaaaat ggaagatact atagataaca ttttatacga cagtcactaa  237540
237541  taatcacaaa tatcctacag aggagttgtc tcttatgttc ctcttacaaa tgatgtctaa  237600
237601  aaactgtcat aaattagatc ctttggtacg tcatacaggc tcttctcaaa tcagcgcgaa  237660
237661  atgcctttct caactttatc tcttgtctct taatagcatt tgcagtacac ctcaggccta  237720
237721  gacactgtgg aatactgcct cctcctaaaa tataataaca ctttgtacgt ccttacttca  237780
237781  actaaaattt ttccttattc acggcccttt gttaaaatcc ctgctacaag tttctctgaa  237840
237841  gttcctgttg cagaattaga acagttttgc aattaattcc tgttgcagaa ttactcactc  237900
237901  ttttttccct cttgcacagc acttttgcat gcttgttcgt gttatactaa ttttccctct  237960
237961  tgcacagcac ttttgcatgc ttgttcatgt tatactaatt tctgcaggta catagatccc  238020
238021  cttgcacagc acttttgcgt gcttgttcat gttatactaa tttctgcagg tacatagatc  238080
238081  cccttccact tatgagatcc tctaggaaga cgcttaattg ttttgcgaac ttaggtgttc  238140
238141  agcccagtga gggcccagca tttgataaat gattcttagt gagtaaatta gttgaattta  238200
238201  aatactctgt caaaccatca ttattaaaag attattatta aatacatgca aatcatagtc  238260
238261  atagttaaat aaaaatcatt ttaaaatgtt gatgccagag ataagataat gttacctggt  238320
238321  gcattcatgt ggcgtttgct ctatgaagaa agtatatatc ataggtaagt ccatatttta  238380
238381  ttgagccata aaatataatt aaattttaaa ccattttgca gattaggatg aacttttgta  238440
238441  tcaatgttat cacttagttc aacaatgtgc atatacatga ggtaaatgtt attatttcat  238500
238501  agattggtac aattgaagtt gaagataaag ataataagcg ataattcaga ctcaacagaa  238560
238561  tatactcttt attataattt aggataccaa cttgcctatc ttgttttcaa atagattcta  238620
238621  ccaccactat tttaaagatg tacattcata ttgtagcctt aatagacaga aaactcaggt  238680
238681  tgtaaatcat aggattcagt aaatgctagt ttgtagtaaa tatagcatct cccactctct  238740
238741  ctttttctcc atttcttcct aaaataatta ttaaaattac aggtttatta agattgactt  238800
238801  tgcagatgta cagaaaattt taattgtgat ggatataagg aatattattc atatagatga  238860
238861  atatagatat ataataaaga gatatttgtt cctaatttta ttatgttgat caataatagt  238920
238921  gtcattgttg aagcatcagt gtacagtgaa aataatcact ttacctgaca aaacagaata  238980
238981  agtgtatact ctctgagtta actcattgtg tctaatgaat tctatgtttc ttcagtcagt  239040
239041  aacattctgg cagaatgact gacagatgta aatcctgctg catttcaagg tgttcttaga  239100
239101  gttttgaaaa ggaggcacta cacaatcaga agtttacact tggggtttct taaaagatac  239160
239161  tttatttcgc actccatttg aacaaaacaa ttctgctttt gcaacagttt ggtgtcacca  239220
239221  tgacaaaagt agcttgtagt aaagtgctct ttaatttatc cataaattgc agcttattaa  239280
239281  acagctatgt acctagtggg gaagtattgt aaactgcttg gagaaaagaa ataatataag  239340
239341  gacttgtatt cacaaaatac catgacatgc gcaagtctat acacagctca aattctataa  239400
239401  agttcatatc ctgtcatcaa atggatccag tagttgaatt gtttctctta atgtgaggtt  239460
239461  tttacagttg ccctttctac ttctttctct catcacctgt ctgagacagt tatatttctt  239520
239521  acaattgaca cttgaataaa catccctaac tacaaatttt gcaaaaatat tctctcaaag  239580
239581  tgttttttcc tccatgctta atctaccatg cttgagaaag tgagtaggct agttatattg  239640
239641  catggtaatt agttatccct ttatcttgaa gtaaataggc tttgagtaag tgttagagag  239700
239701  gtagtaaatt agagctagta atttgcttta caatgtctct actctagaga gttacaaact  239760
239761  cagtagctta ggatacaagt cagataaatg tcttggagga aacaggctgc ttgtcagtat  239820
239821  caggaatgtg aaaaaggagc atagagactg gataatgcat gcccaactac aagggtagct  239880
239881  actatttaat tcaaattgat gcctacctct gggctacatg gtgttggaaa aggagccact  239940
239941  caaacaaaac aaagcaaaac aaaaggactc atagtgaaag aaaacaaatc agcccatcta  240000
240001  tggcttgaaa ttctactcaa agtacacaaa cgatgtgtac ttctccttct agagaaaatc  240060
240061  atccatctaa agatataaaa ttccctagtg tgtgttcttt cattaaaggt aatctatttt  240120
240121  attctgccat ttcctattct agtttttaaa aactttattc tgggttatgg ttgttgcata  240180
240181  acttattctt ggataggtta aaaagtcact gacatttatt tattctgcac aaaccatatg  240240
240241  catataaaat tcaatacctt acatgaaagt ttacaaaaca aaccttctat atcctaaatg  240300
240301  gaaggaatta tattgttgta ttgaggattg ctcttgtaag ataagtcatc tagtaacaga  240360
240361  aagaagcata acacatgcca aataatcaca atgaatcaac ctttagggct tgatcctcca  240420
240421  atattacatt gcaccaactg cagccacaag tgagcttcag tttttggaaa tttgctatca  240480
240481  ttatgttagc ttaatctaac ataactttct ccagaactta aatgatagta aattgccaag  240540
240541  aacgtaaact cacttgtgac tgcagttggt ttagtgccat gtaatattgg aggatcaagc  240600
240601  tctaaaaatt caatagatgg cagtatttcc cataaagtta gtaaacatca caattgttta  240660
240661  actggtttgg gtaatttcta aagttaatga gaaagaaaat attgctgaag atattggcat  240720
240721  tgattttttt tgggggggga gctgttgttt ttattatttt cattgttatg ggtacaaata  240780
240781  tgaatttata taatattttc atcattaaaa ttttgtttga aacaaattaa aagaaaaaga  240840
240841  aaacaaagct tctcccttga cccatcaaaa tatgcaggat tttttttaat tatcaaagaa  240900
240901  ttgaggtctt tctagtgtct tttgaaaatg atatctgggt cattttatta tagttgtagg  240960
240961  catatatttt gaaacgtttt gagcatttct ttaaaatgac agtatatatt tgattttgat  241020
241021  aactgttcct actcactttg aaataagata aattctgcag ctgcatgttt agtattctac  241080
241081  atatgtaaat ttcattcaag tttattcctt gtaccattcc aattttctat atccttatag  241140
241141  aatttttgct cgtctgttat tgagagagat gttaaagtct tccaagatga tactagatgt  241200
241201  ttccatttct cttttttcct ctgtttaatt tttcttagat gcagttttaa accatgctat  241260
241261  tggatgcaca cagatcgaag gctttgatat ctttctcttg attaaaattg ttttattgtg  241320
241321  aaatatatgt ctatagttct aataatactc cataccttaa agtctaattt gtctcctata  241380
241381  gctattccag aggtttcttt tttttcttca tttctttttg gttatggttt gtgtggtata  241440
241441  atgttttcta taattgtact ttcaaacttt attgttctta attttttatt cttaatttat  241500
241501  aaatgtttct tgtgaccact tagctaatat ttttgttgtt gtttagttta aaatgacatt  241560
241561  ataatttctc ttgcttttgt tgatttacta cacttataag tatcttaatt actgatatag  241620
241621  tttcatttag gtatatcatt tgctatttgg ctaatctttt cttctccttt tttcccctct  241680
241681  ctcatattct ttgaattatt taatttcatt cattttgtcc tccattcact ttttaaaaat  241740
241741  tttacatttt tatacttttt tctatttaaa aaatactgta gatattatta tttatttcac  241800
241801  tctaccttaa attataattt cattgcttga aaatagaatg actttaaaac tgtttaatgt  241860
241861  cattaaccct ttgttgttgt tttttctatt tttgtcatct tatatattca gtcctatatg  241920
241921  aaattgtcat tgttgctgtt gtgttaaata gcaaatcatt attttttaag acagtaataa  241980
241981  tttacccttc ctggtactat ttatttctcc ttgaatttct gtgtttcctt ctagaattat  242040
242041  tgttttctaa agggaattgt aaatttctta aaatattatt ttcccatttt tagtgacaga  242100
242101  aaactgccaa tgaattttct cagcttttct atataaattt acaattttgc ctttatttgc  242160
242161  agaaggtatt tccaatcaga atagaatttt agtttgaagg attttctcca tttcaataat  242220
242221  tattaatata atttgctgtt taccattttg ttcattgaaa aatcaactgt agaattcctt  242280
242281  tactgtacaa tagtttactg tagtttattg gacctttctt ctattaagat attctttgtt  242340
242341  atattttgtt ttcaaaaatt taacctacaa tgcacctagg tatttacttt ttaaaaatct  242400
242401  gactaatggt tgtaaagatt ttttaagcta tcttttatta gttttgagaa actcttggtt  242460
242461  agaatttttt caagtatttc ttcgacctca ttttctcact tcttttctat tagttctaca  242520
242521  aagtatgtca gctaggtctt tcagttatat aacattcatc tattactgtc tttgctgtat  242580
242581  aataattatt attctacagt cttctacagt cttctttaac ctggatattt tatattaacc  242640
242641  tatattctag tacaccaatc ctttcttctg ctgtttgttc agcaattaaa cccatctatt  242700
242701  aaatatatta agtacacact tcagcattga catttttgtt ctaaaatttt tatttggttt  242760
242761  agtagataaa gattattggt atctgttgaa attccccacc cttttcttta tttaaacata  242820
242821  ttaaccataa acatattaac catacttatt tcaaaacttt ttgtagaatt ctaatatcat  242880
242881  aatcatgcct gggtcatttt ttacattttt tccttcttag ttttagccaa tgctcatttt  242940
242941  taatcatgac tttgaattac tgattgaaca ttacataaag gagttgcaga ggttcatgat  243000
243001  tgtgcaatct ttcaaagagg ggcaagttat ttcttgcaga catatacagt gtggattact  243060
243061  taaatcagtt ggattctgtt agcactagct tattttattg ctctccttac ttccgggaag  243120
243121  tagctcttat tcctggaatc cggatctttc tttacttact ctccactggt ctcaagtgtt  243180
243181  taccaatttc tgactctcca gtaactcatg gctgctgaaa tctctgccta gcgcctttgc  243240
243241  cttccagatg cactttctgt tggtttctca gagcctctac aagtgtcaaa gtagtggatg  243300
243301  tgtctacaat taccacaaga aaaattgcat ttgttttttt cctcacttac ctgaggtttc  243360
243361  ttcttctctg tgcttttgtc ctcaatttct cagcccctgt gccagctctg aactccaacc  243420
243421  tgtctccaaa agctacacaa tttttgcttg gactctttca accagcacta catattttta  243480
243481  aataccctca gtatatgtgc atataaaatt tgttttgtta tggtttcttt ctctcaagaa  243540
243541  tcatactcca tcctgagttc cctacattaa ttgccttcaa tgccttaaaa cagtcatttt  243600
243601  ctatatacta tgcatctttt agagttgttt tatatgacag agttagatat acccctccat  243660
243661  catatccaga tttgaaagat cattccactt aagtttaaat agaaagatta tggaagataa  243720
243721  ttagatgtat tctctatcaa tttgtattct atgtggctaa attgaaagga tgaactctaa  243780
243781  aataaagatg aaattattaa attaacttta aatgagtaat attattattt tattttcatt  243840
243841  tagccttcat agaaacacaa tatttttatc ttacatcatg atatttagtt tataaagata  243900
243901  attgaaaatt attatgtatt tattataata agacacatac acctgtagat catattcttt  243960
243961  ctaacaaagt aacagctata aataaataat agtattacat tcttctgatt ttagaattga  244020
244021  atattttgaa attatatgga gctctctgtt tagaaacgta ctagtcatga catttcaatt  244080
244081  gtattacggt ttgtttttaa tctatgtggt tgtgtactat aataaagtta cagaataatt  244140
244141  ccttttcctt tacataatat tttgtttagg taggtatgtt tatggtaata agcatatatt  244200
244201  tcttggaaat aatttgattc ttatagttag gcattacaaa tcaatttgca caccttcaaa  244260
244261  gaatacttaa aaagtggact gaatttcaat taaaatttct aatagtcttt cttcaagcat  244320
244321  ttatgtgtta tttatgatta agagtgagag aaaacaaaga aagtgttcca ctataatact  244380
244381  tgagagaaaa aaaaaacttt ctatagaata atcagctttc ctatagtgca tgttgacaca  244440
244441  tagaaacaga atgtattggg ttaaacgatt ttaaagatat ttcttagaac agtaaagatt  244500
244501  ctgatagagg aaaattgccc tttttattta tggcattcaa atggcagtag tacttaaatt  244560
244561  tactttattt atgttttaaa aaacattgca cgtagagcca accacaatgc ttaataatca  244620
244621  atattcagct taagtctctt aaatgcagga aaatctcaga atactttgtg tgtgtgtgtg  244680
244681  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgttttaatt tgaaattagc attctcagca  244740
244741  taaactgtat ttgcataaac atttaaagtg gagattataa aaactgtctg gttaatttta  244800
244801  tcaggaaaga caggcaaact ctgtaagtca gacatcatag tttctaacct ctcacatgtc  244860
244861  agtcagtttt ccctgagaag catctcactt tctcaagtaa atactataaa atagtaaata  244920
244921  gttctaacaa atgtaatgat taaatttatt acagcttttg taagataggg ccttggggta  244980
244981  atcataggga atgacttatt caagtaaatg acaaaattac tgtagtaaag acacaaggtc  245040
245041  ttttaaaaag caactagaat cagtgctgtc ctggaggaaa agaaagtata ttaaaaggga  245100
245101  caagcctcag tgagacaaat gcccttttat tattcccacc atgtcttcct tccttaagtg  245160
245161  tattttccat aatcagtagt atattatgat gcagtctaag aaattatgtg aaaagatcac  245220
245221  atgtggcata caaaactatg gtgcatccag atacaaagct gttacacagt gagatctgta  245280
245281  ttcctaagct gtgaaaaatt atgtagtctt aaaaccagaa taaattattc tagtactact  245340
245341  tgaagaaatt aaaaagtaaa aaaaattcta atgagttaga acataattta tatatatttt  245400
245401  atttatgtat ttataattta tatatttata tatattttat tgatactata aacaatttgg  245460
245461  tgcctaaaat tgaaaaatgc acattgccct acctcatatc tcagaaaatc taagcctcac  245520
245521  acactgaaaa tccaagcaaa actagcattt tgaagataat tatatatttt ggtagtaata  245580
245581  tcactttttg tgattttggt cagattttca tcataaattc ccagcatttg ttgtgtctct  245640
245641  tcttcatttt tctattctga aaaacagctc aattactagt tgttctcatt ttgattttat  245700
245701  tttttgtagt taaaaaatat atacaataat atttatcctt ttaacaactc taatgtgtgc  245760
245761  atttaaataa cactacgtat attcatattg ttgtgcaacc aatggtacta ttgaaataca  245820
245821  gaagtctttt cgtcttgcaa aagtaaaact ttgtacccat tgtttaatgg gtactttccc  245880
245881  attttccctc tcctgagtct ctggttattc aactttctat ctctatgaat tttactgttc  245940
245941  taggtacttt atataagtgg aatcatgcaa tatttgtctt tctgtgcctg gctaactttg  246000
246001  gtaaacataa tgtttcaagg ttcatccagg ctgtaagatg tatcaaattt taacttattt  246060
246061  tgtaatgata attaatattt tatttaatgt gtatactgca ttttatcagt tcctctgttg  246120
246121  ctgcatgttt ggagtgattc taccttttgg ctatcatgag taaggtggct gtgaatatgg  246180
246181  gtgtaacacc ccactttcag tgcttttaag tatatatcca gaagcggaat tgctagatca  246240
246241  tatggtaatt ttatgtttat ttatttattt ttttttttga gatggagttt cgctcttctt  246300
246301  caccaggctg gagtgcaatg gtgcgatctt ggctcactgc accctccgcc tcctggattc  246360
246361  aagggattct tctgcctcag cctcctgatt agctgggatt acaggtgccc tccaccatgc  246420
246421  ccagctaatt ttttgtactt ttagtagaga tagggtttta tcatgttggc caggctgatc  246480
246481  ttgaactcct gactgcaggt gatccacctg ccttggccac ccaaaatgct aggattacag  246540
246541  gcatgagcca ccacgccctg ccatgtttaa tttttttaga ggcctccata ctgttctcca  246600
246601  caatggctat accatttcac tgctccacta acagggcaca agagttctaa tttctccaca  246660
246661  tcctcaccaa cactagtcat tgtcttcttt ttttttaatt ttaatttttt atcttttttg  246720
246721  gagagatgtc tattccagtt ctttgcctat ttaaaagatt ggattgtgtg tgtgtgtgtg  246780
246781  tgttttgcag tgttaactta taatagtttg catttattta tgtctttaat ttatttccac  246840
246841  aatattttgt cattgtcagt gcacacattt tttgttagat ttattcctaa atattttatc  246900
246901  atttttatgg tattaagaac ggaattgctt tattttcttt tgcaattatt cattatcttg  246960
246961  taactttgct gaattacttt attagttcta aaagtttgtg tgtgtttgta tgtgggggtg  247020
247021  tgtctgtatt tgtgtactcc ctatggcttt ctatgtataa gatcatgtca tctgtgaaca  247080
247081  gagataattg tattacttcc ttcccaattt ggatgctttt aatttctttt tcttgcctta  247140
247141  ttactctggc taggatttcc agtattatgt tgaataaaag ttcaaaagta ggcatcctct  247200
247201  tttgttcctg gtcttacagt aaatgcattt agtctttcac cattttagtg atattagttg  247260
247261  tggggtttta acatatggct tctattatgt tgaggaagtt tcttttattt atagttctat  247320
247321  tttatgtttt tttaaatcat aaaatggaat tgaattttgt caattgcttt ttctgtagaa  247380
247381  ttgacatgac cttgtgattt ttttctttat tctgttaatg gaaatgaaaa ttaattgatt  247440
247441  ttcatatgtt gaactaagct tgtattccag gaaaaaaaat cccaattgct catggtgtac  247500
247501  attcctttga tattatgctg aaatcagttt actagtattt tgttaataat ttttgtatta  247560
247561  atattcataa ggaatattgg tttttaattt tctattattt tagtgtctgt ctatttttgg  247620
247621  tttcaggaga atgctggtct tataaaataa attaggtaat ttccctcttt ttttactttt  247680
247681  tgcaagattt tgagaatttg tgttaattct cctttaaatg gttagtagaa ttaaaccagt  247740
247741  acagccatct gttgcagggc ttttctttct tgggaagttt ttgatggctt attgactctc  247800
247801  cttatcagta gtatgtctat tcagaatttt catttcttcc taattttgtc atggtaagtc  247860
247861  atatttaaaa gaatatattc attatttata cattctccag ttagttggta tttgtttgca  247920
247921  ggacttcctt gtaaaatcct tttatttctg taaaatcagg gtagtgtttc tactttattt  247980
247981  ctgattgtaa ttatttgaga gtcctctttc tctttcttag ccaatcaatt ttgttgatct  248040
248041  ttttctagag agaacagatc ttggaactgg cttgtaacct cctgcagacc aagatctcct  248100
248101  tgccctggga agggaatggg gcaagagcaa gttgaaacac cacagatgct taatgcttga  248160
248161  atttattttt tccttagttg aggattttct tgctttctgt acacgtttga atatttccaa  248220
248221  gagcttttat aagtttattt cacctagttt taagtcactt gttccctcat ggaaacatcg  248280
248281  aaaagcaact taaaactagc tgagctaaac ttataaaaac tctgggaaat attcaaatgt  248340
248341  gtacaggctt ggagctttgt aatctgccat ttttctaatg taagtcccat ctttgttttt  248400
248401  ttaggcattt aaatcataag tgctaccaat acatttaatt tttccagata agaaaaggat  248460
248461  tccaccttaa aaataatgta aggcattaaa atactacata tcctatagta catattagtg  248520
248521  tggtagatat ttcattcaag gaaaaaattt ctccccatgt actttctatt tttttcatga  248580
248581  aagtatctaa taattgccaa gaatggacag accttcatga aaactatatt tctttttttc  248640
248641  aagaaaaagg acagaaaaat aaattcaagt gtataaatta ttgatatttt actgttaaaa  248700
248701  taattaggta tctagtatga aaaaataatt taatttagag gagtgaggag agacaaccct  248760
248761  tagtgaccct aagcatcgac tttagtgtta tagagaacag ctggctcagt agatataagt  248820
248821  taatttaaga cattaaaagc tggtaccagc tgaaaaactc tagaggctta tttattttta  248880
248881  tttttatttt taattattat acttttaagt tctagggtag atgtgcacaa cgtgcaggtt  248940
248941  tgttacatat gtatacatgt gcatgttggt ttgctgcacc cattaactcg tcatttacat  249000
249001  taggtatatc tcctagtgct atccctcccc cctcccccac ccacgacagg ccccggtgtg  249060
249061  tgatgtttcc cttcctgtgt ccaagtgttc tcatagttta attcccacct atgagtgaga  249120
249121  acatgcactg tttggttttc tgtccttgca atagtttgct gagaatgatg gtttccagct  249180
249181  tcatccatag caaagtgacc tttacagtta aagagctccc ctgttgcatg gctaaatagg  249240
249241  tgctccagtg ctcactgtct ctcccaccct gaaaacatgg agaacattat gggaattgga  249300
249301  tttctttcta ttgaggttct gttttggttt tgtttttgtt tttgtcttgt ttttattgag  249360
249361  acacagtctc gctctgtcgc ccaggctgga gtgcagtggt gcgatctcgg ctcactgcaa  249420
249421  gctctgcctc ccgggttcac gccattctcc tgcctcagct acaggcatct tccaccacca  249480
249481  tgcccggcta attttttgta tttttagtag agatggggtt tcaccgtgtt agccaggatg  249540
249541  gtctcgatct cttgatctcg tgatctgccc gcctcggcct cccaaagtgc tgggattata  249600
249601  ggcgtgagcc accacgcctg gccggctctg tgttttttta gtcactcttt actgctacac  249660
249661  aaatcagatg aaatatcgtc acagagctga tgactattaa taactggggg tgttcttttc  249720
249721  tcacttatgt atatgatgac caaaatatat actgtaagtg tactgggcca gcataataaa  249780
249781  tatgaatatt tttatattca taaaagcaga gctacgtgta aagcagcata acatctgttt  249840
249841  tacttagtaa atacttgaaa aataaattct tgcattttga aaatacatgt taaatgactt  249900
249901  gaatttttat aaaaagacac ataatccatt atataacaga tattgtttac atcaatttct  249960
249961  tcattatatc aactagattc atgatccatg tcttttagat tatataatct taggacatct  250020
250021  atgaatatgt tgcgtctatt atataacact gtgtgtacat atatttgtgt atgtaaatat  250080
250081  atatacacac acatatatgg aaattatatt tgaaagttta aagttattat cttttatggt  250140
250141  agaatactaa atatgatatc actacaatca caaagcaata aacattatca attgagtcat  250200
250201  atgattttta aaaaaattat tttagtgata aaacaacaaa ttgccttttt tctattttgt  250260
250261  ctattccaat ttttcattaa tagtcacata ttagtgcata gttataaata accctttgtt  250320
250321  ataaatacaa atttgacatt ttatttgcaa attttagtaa ttctgtgaag ttggacaacc  250380
250381  agattctaaa agttatatta ccattactgt ttctatgtgg cttaaatagc tggaatttac  250440
250441  taaagataac acatctcttc attgtgggat gtcctttgct acagccaact tgagtaattt  250500
250501  ttaatactaa acataattat ttaacagttg taagtttcat ggacataaac aattttaggg  250560
250561  aagtgaggag ataatttaat tttgttatca aattgatatt ttaaaaatac aattatcatt  250620
250621  tagttttttc atttcttatt ttttatttgt tttgttttca atatagtttg tatcagcaaa  250680
250681  tggggagtgt tacatgaagt ttaaccttca tatttggttc attcagtttc ctatgtcctt  250740
250741  cttttgttgt aaactttaaa caatttattc ttttttcatt gttctacatt ttaaattttc  250800
250801  caaatagttt caatttcctt ttttaaaaaa agatgcaaga ttgtaaatgc ccagcgtaaa  250860
250861  gttggagatg accatccttt gaatatttta acagaaactc aggatatagt agaagtgact  250920
250921  attcatttgg gagccataag tttatatgtt gatgttgaaa ccacagggac aaatgtacct  250980
250981  ttctagagtg tgtatataag gaatagaaat gaggtactaa gttacggaca atactctctt  251040
251041  ttaagaaaaa agtgaaagat aagtctgtaa tgaaactgag atattagcaa agtagtgata  251100
251101  caaccaggga aggtctgtgt tctaaaactc tagagagggc cttttttata gctgtagcct  251160
251161  aagtaaattt tcctgcatgt gaataaggag atatgtaaag taaaattcat ttgactattt  251220
251221  ctaaattaga aaaatataag gttagataac ttgtagcata ttattaaaat aaacactaca  251280
251281  ttctaattaa caaactagaa ctatatgcga catcttagtt acatctcaaa ttatgatttt  251340
251341  gaataaaaaa tacaaaaaaa gatgaatata aacataaaat ctaaataacc atactatttg  251400
251401  aatatgtatt tgtggaaaca cattacatta atatttttaa gttatataag gggatgatca  251460
251461  tggttctggg aagatgagct gagaatttga ttatagcaaa tggctcactt agaagcatca  251520
251521  cctatgcctt caatagtatg ttactttatc aaatgagaac tgaagcaaat acaccaaaac  251580
251581  attaagattt gacagcatac gtgtgtgttt catgacattt tttatttgtt tttttttctg  251640
251641  ttagaaatat atcaaagtat aaaatcatag gaggagaaat aatcagcaat aagggtgcaa  251700
251701  tagaatcatg ttttgtttgt ttgtttattt tggttttcag ttttcctcaa cataactcac  251760
251761  agtgccccag gatgacaaga acaataaaag aatgcatttg aattagcaaa tcactggcaa  251820
251821  ctactgcaaa agtgtgtata gcttatctat gcctgtgttg caaagcattc caattggcat  251880
251881  attaaaacaa ctaatattta ttatttcaca atttctgtag gtcaggaatc tagctatggt  251940
251941  ttagatgagt gcctttggtt catgcttatg agattccagt gtagaagtca gcaggggctg  252000
252001  aggtcttgcc caaaggctta cctcagtgga ggtggagctg gtttctgctt ccagcttact  252060
252061  cacatggctt ttggcaggca tcactcactt gctctatggg ctgcaacgaa acataacaga  252120
252121  tagcttgccc cagagagtga tacaagaggg agtgagaaag tgttcccatg atagaagcca  252180
252181  cagtcttttt gtaacctagt cttgtaagag atgtccgatt acttttgctg aactccatca  252240
252241  taagtgagcc actatatcta gccaacattc aagaggaaat gattactcaa ggacatgatc  252300
252301  agcaggatgc atgggtaaaa tgtggccgcc ttgaaggctg tctactaaaa gttgactctt  252360
252361  aatttacaaa ttataattct caactcaatg gagagtgtac aaaatattaa tcttaatgca  252420
252421  ctcctttgtt taatgggaca tagtgaatgg ggaagttact attcttgcaa ttcttaaaat  252480
252481  gtgtcaagaa ttatcaggtt ttttttctat aaacataatc tgcctgtacc aggaatctgt  252540
252541  ttcatatttt aagacccagc ctaaatgttt tctgggccgt gagtcttttg tgacccattt  252600
252601  gaacagtttt ttgcaatccg ctttgtgaaa acaaccttct ttataacgct atcatcatag  252660
252661  taattctata atgtatttat ttatctctgt taactaagac atctttggtt ttctagtgtt  252720
252721  accatcctag tattaactac ttgacaggtt tttgaaggct tatgtaatag tggttaattc  252780
252781  tggtttagtt ggaccttgga gaccacagca tccaaaaaaa ttgactcctt ctagtctctg  252840
252841  tctcaaaata ttttagagaa tttgtaccaa tttattttgt aatatgtcta tacattttgt  252900
252901  tgagcaaaac agtgtcccat tatagatgtg acttttcagg aacatcatga tattttcaag  252960
252961  gccagtgcaa atcacatggc ttctctttga tgctgatttt atgccctcaa atttggcctt  253020
253021  tcaacatcaa ttttggaaac acgaccattg acaaaagcct cttcttagta tttcatagct  253080
253081  gtgccaccaa agagagatga aagttatttt ctagttccag ttcaacattt ttgagaaata  253140
253141  tactcttttt ggagatgttt gaaaaactgc ctacccttca ccaatcaact gtgagaacga  253200
253201  aggagggatc ctataacatt tgggtctcat gcttttccca tgccaattca cagaatcaag  253260
253261  gaagatagat cttttagtaa tggtagatct tgataaaacc atatggttaa ggtcaaggga  253320
253321  ttgtttgttt aaaagaagag ggtgttttac acaggaaaag atatgttggt tgaacataca  253380
253381  atttattcgg acatttagtt tagttagact aaaagctaat gtctttctta ctttgctgtg  253440
253441  agtttattcc aggtgtattc tccaatgctt atgaaagaga gctgagaaaa atatttgttg  253500
253501  aacattgact aaacacaaac acatacatga acacgtgtgt caacccttag tatctataca  253560
253561  tgcacattta aaattataca tttttgtctt tagaagttta tcaaatgatt tttttatttt  253620
253621  tgagatggag tctcgctctg tcgcccaggc tgagtgcagt ggcacaacgt cggctcactg  253680
253681  caacctctgc ctcccaggtt caagcgattc tcctgcctca gtctcccaag tagctgggat  253740
253741  tacaggcgtg tgccaccaca cccagctaat ttttgtattt ttggtaggga tgggatttca  253800
253801  ccatgttggt caggctagtc tcgaacaggt ctcgagccac cgtaccaggt tcaaataaat  253860
253861  attttaaacc atgaacactg aatgtctttc catttatttg tctttttaca tttttcatcc  253920
253921  atgttttcta gtttacggtg tataagtcct tcacttcctt ttgtcttttt acatttttca  253980
253981  tccatgtttt ataattttca gtgcatgaga ctttcacttc cttagtttat ttatacagat  254040
254041  tttattcatt tcaatgctat tataaatggg attatttttc taactttttc aaataatttt  254100
254101  tattagtgtg tatagatgca actaattttt ttgttgattt tatgtctgca actttaccga  254160
254161  atttgtttat tagttataac aatttttgtt ttttgtggag cctgtttttt tatatatgta  254220
254221  atattatgtt atctacaaac aaggacagtt ttacttattt cattctgatt tagttccctt  254280
254281  ttattttttt taaatgccta attgctctgg ctatgtcttc cagtactatt ttgaaaagaa  254340
254341  gtggtaagag tgggcatcct tgctttgttc ctgatcttat tggaaaagca ttaagctttt  254400
254401  atgtatataa tgttatcagt tgcactctca taaaatgtct atactacatt ttaactctac  254460
254461  aagtacagta aaatccctat caaaatccaa atgacatttt tttacaggga gagcaaagaa  254520
254521  caattctaaa atatatgtgg aaagacaaag gccctgaaga agcaaaacaa tgttgaaaaa  254580
254581  gaagaacaaa gctggaggca acacacttgc tgatttcaaa atattttaaa atgctgcagt  254640
254641  aattaaaata gtatggtaat ggcatacaga cagatatgta ggccagtgga acagagtaga  254700
254701  gcctctaaat aaatccagac acaggtagta aaatcatctt caacaaggtt gctaagaata  254760
254761  cacaatgaga aaaggatagt ctctttaaaa acaggccggg cgaagtggct catgcctgta  254820
254821  atcccagcac tttggaaggc agagacaggt ggatcacgag gtcaggagtt caagaccagt  254880
254881  ctggccaaca tagtgaaacc ctgtctctac taaaaataca aaaaattagc tgtgtgtggt  254940
254941  ggtgcgggcc tgtaatcaca gctactcagg aggttgaggc agaagaatcc tgtgaagcca  255000
255001  ggaggcagag cttgcagtga gccaagatgc accattccac tccagccaga gtgagattcc  255060
255061  gtgtcaaaaa acaaaacaaa acaaaacaaa caaacaaaaa aatgcattga aaactcatta  255120
255121  tctatataca gaagaatgaa aatggcttct ttttgtatat catacacaaa cactaattca  255180
255181  aactggatta acaagttaaa cataaaatct gaaactgcac aactcttaaa agaaaaaaat  255240
255241  aggggtaaag ctttatgacg ttagtcttga taatgattaa tctgatatga cctgcaaatc  255300
255301  ccaggcaata ataacaaaaa cagacaaatg ggactatatc aagttgtaaa tttttaacac  255360
255361  aacaaaggaa acaatctaca gagtgaaaag cagcctgtga agtggaatga aatatttgca  255420
255421  agccctgtct gctaaaaggc ttatttccaa aataaaactc ctacaactca ataataaaag  255480
255481  gaaagaagaa gaagaagaag aagaagaaga agaagaagaa gaagaagaag aagaaggagg  255540
255541  aggaggaaga ggaagagaag gaggaggaag aaggaggtag aaggggaggg ggagtgggtg  255600
255601  aaggaggaga aggaggagga agaacgggag ggggagtggg tgaagtagaa ggggaggggg  255660
255661  agacagaagt gggaaagaaa gggaggagga gagggagaag gagaagaagg aaggaaaaaa  255720
255721  atgatcaata acctgattaa aaaatgggcc taggacctga atagctgttt ctctaaagaa  255780
255781  cacatacaaa tggacaatag gtacgtataa agatgctcaa tgtcaccagt catcatggaa  255840
255841  atgcaaatca aaactacagt atgataacac ctcatacctc tcaggatggc tatttatgaa  255900
255901  aaaagccaat gacagaaaag tattgttgag gatgtgaaga catttgaacc cttgcaaact  255960
255961  gttggtagaa atgtgaactt gtgtagcgtc tacagaatat agtataaaga ttcctcaaaa  256020
256021  attaaaagta aaattactat atgacctaat gaccacactt ctgagtattt atttaaaaaa  256080
256081  tcgaaatcag gattacaaat aaatattagc attcctatgt ttattgcagc attattcaca  256140
256141  atagctaaga catggaaaca atctaaatgt ccatagacag agaatgtaga gaaaaatgtg  256200
256201  gtttatcaaa caatggaata gtatttagcc ttaaaaaaag agatcttgca atacgcaaca  256260
256261  acatggatga ctactgagga cagtagactg aattaaatca accagtcact gaagggcaaa  256320
256321  tatagtactg catatttcaa gcagatgagg tatctaaaat agtaaaattc atacaatcaa  256380
256381  agaatggagt ggttgttacc agggactagg gaaggtgagt gaggagttgc taatcaacaa  256440
256441  atataaaatt gtcattatgc aaaatgaata agtcctagag atctgctgaa aaatactgtg  256500
256501  tctatgaata gcaaggctgt gttgtgtaga aatttgttta tcggatggat ctcatattaa  256560
256561  gtgttcttat cacaataata aaaaatgata ttttcaacat tcactagatt agacttttgt  256620
256621  tttcagtatc atatcactaa tgacaaatga ttgtctcact gaaattattt ttctagagat  256680
256681  tgtgcattca cttatctata tagtctatgt ccttgtatag cattgaatca ctattaattt  256740
256741  aatcttggta gaaattattt tatcaaatta cattttaatt caagattcct gggcttctgt  256800
256801  tatttataat gttttgaatt ttctataata aattgctcta ataagctttt ttaacttgtc  256860
256861  aataaaataa ttattaaaaa catgttcatt atgcttctta atataagcac tatagaaacg  256920
256921  gttccattcg acatttaata tcaggacaaa ctttggaaaa atgatctttg tacctattag  256980
256981  acaatgagag tataaaatta acagtgcttt aaaattgtta gctatctatc taatctatct  257040
257041  atctgtctat ctatccatct gtctaatgag ctacttgtgt acatatactt ttctatttgg  257100
257101  attgtgtgaa atctcattaa ttcttcttct agtaattaca attgtatatt gatttaaaat  257160
257161  tgaatattaa cttgtctgtt gaatactatc ataggggagt tctaagaata aattggtttt  257220
257221  aacacttaga gaacaataat caccacttgt gtatataaaa tatcactgtc ttcacccaaa  257280
257281  atattaggtg tcaaaattaa tgctaattca caaatgctgt ttaattttct atagctattt  257340
257341  actttctcat gcttcaactc tgtaatcgat ttttaaaaat tttaataact ttgttattta  257400
257401  aaactttatt atgaagccac ctcaaatcct ttttagaagc tgatagggaa tttatgctaa  257460
257461  agaaatatgt aactacattc acgttctcgg acatgactgt atatctcact attcttgata  257520
257521  aaaataatta tctatattca caaacaggct atggcatttt atcttgtttt tctgttgaat  257580
257581  tccatatttc catacttttt gtttccacat ttttatattt gaacttcaca tttacgatgg  257640
257641  gtggaagaat aaattgggat tacactaata cttgactaat tcagttttgg ttcaaaatca  257700
257701  gaatgaaaac tttacctctc ttctaattgt ctgtagctta agggtttaga gctaataaaa  257760
257761  tatttcatat tcaaatatag aaattatttt catgcaaagt attttacgta ccttttaaag  257820
257821  tttatataaa tctagtattt aattacaaaa tagtctactt ttaaaatcta aaaaagtcca  257880
257881  tttgatgcat tacctaatat agtcttcatt tgaatatgtg ctctaaatat ttattttttc  257940
257941  ttgtaagatt atttcatgaa cattgtattt aaatatgttt aatatgaaat gtCTTCCAGA  258000
258001  ACACTATCAG CTATATGTTC CTGAGTCAGC TCAAGTTGGT TCAGCTGTTG GGAAAATCAA  258060
258061  GGCAAATGAT GCTGACACTG GCTCAAATGC TGACATGACC TACTCCATCA TAAATGGTGA  258120
258121  TGGCATGGGA ATATTCTCAA TCTCCACTGA CAAAGAGACC AGAGAAGGAA TCCTTTCTtt  258180
258181  aaagaaggta aaaagaacat actttttgtg attcaggcaa ctcactcatc ttttcctgaa  258240
258241  tggaaatttg gcagaggcat gaataatcca cgctgtcagg ccattaaaat gataaaatat  258300
258301  tgtcactttg cgatataatt acattttaat tgttgtttgt caactgttta gatcttttct  258360
258361  tcagaaaata tgttttgctg cggtgggaag atctgatgta gactacacta acaatgtttc  258420
258421  tctccatctt tgttcatttt gtctctgctc taatcttcct gaaatgtccc aatgttaata  258480
258481  gtcaagaatt aaataaaagt aatttcagtg aagtgcaaag aatcaaagca tcatcctaat  258540
258541  aaagctgtgg tgattctgtt atagccagag aggatgacga agggggctga gatatttgcc  258600
258601  attttaaaat gtactccagg tgattctaca gtagaactat ttagataaca ggctgagata  258660
258661  ttttattcta atgtgcctac tgtagatgtt gatgtgagcc tgttgtctat ctatctatct  258720
258721  atctgtctgt ctgtctatct atctatctat ctatctatcc atctgtctag ctacttgtat  258780
258781  acatatactt ttctatttgg attgtatgaa atctcattaa ttcttcttct agtaattata  258840
258841  attttatatt gatttaaaat tgaaaattaa cttgtctgtt gaatactacc atggggaagt  258900
258901  tctaagaata acttggtttt aaacacttag agaacaataa tcaccactgg tacatataaa  258960
258961  atatcaatgt cttcacctaa agtattttct cattgtaaat tttttttctc aaattgtcaa  259020
259021  acctaggtca aggggataat gaaaagagac aatttgcata tttatttaac aaatgtattt  259080
259081  attttgagtt ccttcaatgt gtcagttgct atgttccaca tgagctatgc aaagaataag  259140
259141  aaggataagt ctggagcaaa ggcagactca gcccctacat gcacacagct tctaatctat  259200
259201  ggacgtggac agacattaat caaatatcac ataaattcct agatcaataa tatgtttact  259260
259261  atgaagaaga gttatatagt gctacagggg aaaaatctag aatatttaat cctttctggt  259320
259321  attcagcaat agttaaagag agaattgaaa gaagcctagg agtaaattag atatagactg  259380
259381  taaggatgac tatttcagga agacagaaaa tgtaccaagt gcctgaggtg agtgaaacat  259440
259441  ggcacattta agggatcaaa ataatgtggc tgaatccaga gtagagggaa tgaggaatgc  259500
259501  agtcagtggg cacaagagca cacaaggcct tgctgaattt tgccaaatgg aaagccattg  259560
259561  aagagatgta agaaaaaagt gactaggtct aatttgatgt caagatttct gattgctgaa  259620
259621  ttaagcaaca tgatgccaag gctgtgtgtt aacttatcac tgcattccca acatctagca  259680
259681  tttttttctg acacagagtt ggcattcaat aaatattaga gtaattaatg gatgaggatg  259740
259741  tggatacaaa ggtgagaaga ggattgcctg cttttcattt tatgggtgac ttctttactc  259800
259801  aaaataattc aggtaaactg gattaatttt ttctaaaaga ttaatctgac aactgattgt  259860
259861  ttaagaaaca agcatgaaaa cggaggaaat ataatcttgg aggaaatctt caaataatag  259920
259921  gagagaatgt tggcattgaa tattcccaag ggacgctgtt caggaggtag ctagtcatca  259980
259981  aaaagtgaac tgttctagaa atttaaaaca attttggatt ataaacattg attggattcg  260040
260041  gctaaaggaa gtacaggatt gactgggtga ttatcattag caggttgtat ttgatcaact  260100
260101  ttagagtaag tgtcatgtgg caacgaggag aatgtatatt ctgttgtttt ggggtggaga  260160
260161  gttctataga taactatcag aatctactaa atagatatct tctagagcca gagctgagtt  260220
260221  caggtcctaa atatctttat tacttttctg tcttgatgat ctgtctcata atgtcagtga  260280
260281  ggttttaaag tctcccacta ttattgtgtg ggagtctaag tctctttgaa ggtttctaag  260340
260341  agcttgctgt atgaatctgg gtactcctgt attgagtcca tatacattta gtgtagttac  260400
260401  ttcttgttga attgaaccct ttaccattat gtaatgctct ttttttgtct ttttcgatct  260460
260461  tttttggctt aaagtctgtt ctgtcagaaa ctaggattgc aacccctgct ttttcctgtt  260520
260521  ttccatttgc ttggtaaatt tttcttcatc cctttatgag cccataagtg tctttgcacg  260580
260581  tgagatgggt cttttgaaaa cagcatacca atggctcttg gctctttctc cagcttgcca  260640
260641  ctctgtgtct ttttattggg gggtttagcc tatttacatt taatgttagt attgttatga  260700
260701  gtggatttga tccagtcatt atgatgctag ctggttattt tgcacagttg tttatatggt  260760
260761  tgcttcatag agtcactggt ctgtgtattt cagtgtgttt tttaggccga taacaagttt  260820
260821  ttctttccat atttaatact tccttcagaa gctcttgtaa ggcagatatg gtggtaatga  260880
260881  attccctcag catttatttg tctggaaagg attttatttc tccttcgctt ataaagcttc  260940
260941  tggccagggc aatcaggcaa gagaaaaaaa ataaagggta ttcagatagg aagagaggaa  261000
261001  atcaaatttt ctttgcagat gacataaccc tatatctcgg aaacttcctc atctgagccc  261060
261061  aaaagctact taagctgata agcaacttca gcaaagtctc aggatacaac atcaatatgc  261120
261121  aaaaatcacc agcattccta tacaccaaca ataggcaagc ctaaaacaaa tcatgaatga  261180
261181  actctcattc acaatcacca caaaaagagt aaaataccta gcgatatggt taacaaggga  261240
261241  agcaaaggac ctattcaaga agaactacaa accactgctc aaagaaatca gagatgacag  261300
261301  aaacaaacga aaaaaattcc atgctcatgg ataggaagaa tcaatatcgt gaaattggcc  261360
261361  atactgccca aagcaatcaa tagattcagt gctatttcca tgaaactatc attaacattc  261420
261421  ttcagagaat tagaaaaaaa tgatttaaaa tttatatgaa accaaaaaac ctgaagagcc  261480
261481  aaggcaatcc taagcaaaaa gaaatctgga ggcattatgc tatctgactt caaactatac  261540
261541  tacagtgcta cagtaaccaa aacaacatgg tactggtaca aaaaaaaaag acacacagac  261600
261601  caatggaaaa caatacaaaa cccacacata agactgcata cttaccacta tctgatcttt  261660
261661  gacaaacctg acaaaaacaa gcaatggaga aaggattccc tatttaataa attgtgctgg  261720
261721  gacaactggc taaccatatg cagaaaattg aaactgacac ccttccttat actacataca  261780
261781  aaaatcaatt caacatgcat taaagactta aatgtaaaac ccaaaactat aaaaatccta  261840
261841  gaagaaaaac ctacgtatta cctttcagga cataggcaca ggcaaagata tcatgacgaa  261900
261901  gagccctaaa gcaattgcaa caaaagctaa aactgacaaa gaagttctgt taggttgatg  261960
261961  caaaagtaat tgcaggtttt ggcatttatt ttagttgcaa aatcacaatt acttttgtac  262020
262021  caatctaata attaaactaa atagcttctt cacagtaaaa gaaactatca acaggttaaa  262080
262081  cagacaacat acagaatggg agaagatttt tgtaatctat gcatctgaca aagctctaat  262140
262141  atccagcatc tataagtatc ttaaatgtat ttgcaagaaa aaaaaaacct cattaaaaag  262200
262201  tgggcaaagg acatgaacag acagacactt cccaaaagaa gacatttatg cagtcaacaa  262260
262261  acatatgaaa aaaagctcaa catcactgat cattagagaa atgcaaatct aaaccacaat  262320
262321  gtgataccat ctcacaccag tcagaatggc ttttattaaa aagtcaaata caacagatgc  262380
262381  taacgaggtt gtggagaaaa aggaacactt ttacactgct ggtagaagtg taaattagtt  262440
262441  caaccgttct ggaagacagt gtggcaattc ctcaaagacc tagaggcaga actaccattt  262500
262501  gatccagcaa tcccattact gggtatatac ccaaaggaat atcattcatt ctgttataaa  262560
262561  gacacatgca tgtctatgtt tattgcagga ctattcacaa tagtaaagac atggaatcaa  262620
262621  cctaaatgtt catcaatgat agactaggta aagataatgt ggtgcatata caccacgcaa  262680
262681  tactatgcag caataaaaag gaactacatt cgtgtccttt gtagggacat agacagagtt  262740
262741  gaaggccatt atttaggcaa actaatgcgg gaacagaaaa ccaaatacga cgtgctctga  262800
262801  cttataagtg ggagctaaat gatgagaata catggacaca tagggttaac aacacacacg  262860
262861  ggcctatagg agtagggggt gggagaaggg agagggtcag gaagtatagc taagggatgc  262920
262921  tgggcttaat acctaggtga tgggttaatc tgtgcggcag accaccatgg cacatgttta  262980
262981  cctatgtaac aaacctgcat atcctgcaca tgtgccactg aacttaaaat aaaagttgaa  263040
263041  aataaaaaaa taaaataaaa tgcctttaag aagaaaaaaa tagtagcagc aactaatatt  263100
263101  tgttagagta tttcctctgt atcaagacag attttaagca cattgcaatg tctttattga  263160
263161  attaatatac ccataattgt ccttttaatt cttactgtga cattttggga aagagagtgt  263220
263221  tattatcccc gctttatagc taaagaaact gaatcacaac gcgataaaaa tagtgcccaa  263280
263281  gcagaaagtt gacagaaaac tgaattgggg tgtctgtcat cagagtctga acacttactc  263340
263341  atgttatata ttcagatgga agatatgtga ttattctttg ctacaatgga gagagaaact  263400
263401  aattgtgatg aggtggagag agaatgggaa gcaaaaatat gggaggaaaa aaatagaaaa  263460
263461  acactgtctt cttggagaag gttagtacct acgtggtgga gaaagattat aaagcaaata  263520
263521  aaccaagaac acaatgaaat aaatgtttta attttaagtt gggagacaag agtgtttcta  263580
263581  tgcacaggga caaaaagctc aatacagaca agacatcaag gatactgatg tagtctaggg  263640
263641  atactgaaga gaggataagt aatttaaaaa gattcattat gggtggagat gaacctcaaa  263700
263701  agaatcctga atcacaagtg caaggaaaca acctaagata gtatgcctcc atctctgagg  263760
263761  ttaccatagg acagaagata gaagcaaatg actgcgggta agtttgcaat gatgtagtga  263820
263821  ggatgtgtat gggtgcagtg gtggcgttcc tgtgtattaa gtcctattgt ttttataaaa  263880
263881  tggaaaacaa cttcatattg acaaaaagtg aaagtggcag tggatggttt gattacacac  263940
263941  gtaatctgaa gtatgactat cagttgtaga attaaggacg gtgcacatat ctcaccacct  264000
264001  tacatggcta caattaatta gaggtctgaa aaacaaaggt aaaattatat atgttaatgt  264060
264061  gtgtgcacat atttaattaa tttaatatta atggttcatt ctatttggtg catatacaca  264120
264121  caatgcatat tttcaagatc agaatcgttt caattctgta aatggtaagt gatgatgtac  264180
264181  taaaaatatt cttgacattt aataagttca aattgtcttt cacttttttc cttgaatttt  264240
264241  ttttttttgg agatagagtc ttgctctgtc acccaggctg gagtgcagtg gtgcgatctt  264300
264301  gactcactgc cgcctcggtc cctagtgccc aagtgatttt tccacttcag tctccctggt  264360
264361  agctgggacc acaggtgagc accaccaagc ctggctattt tttctttttt ctttttcttt  264420
264421  ttcttttttt cttttttttt tttttttttt gtatttttag tagaaacggg gcctcaccat  264480
264481  gttgccctgg ctggtctcta actcctgagc ccaaacgatc tgccagcttc cgcctcccaa  264540
264541  actgctggga ttacaggtgt gagccactgc atctggcctc ccttgaacat attttttaat  264600
264601  gtagtctaga tttcctctga ggtatgtaca tgttgcattc acgtaatttt ttgatacttc  264660
264661  tgattaggat tatcaatctc agagttattt aattgctgta tgctttaggg cataaataat  264720
264721  tgcaatttca aaaacctgta tacctgagtg gattttaacc ttcaagagat actcattgag  264780
264781  atggcagaaa aaagataaaa cagttcttaa aaacctattc cttatttaat ctctaaggca  264840
264841  gttcacttta gccagctggg cagaacagct aatctcctca cagatagaaa tcagcactgc  264900
264901  tctataaatc cgccagcagg actgtctgca acgttcctgt ctgtatcatt ccttcatcag  264960
264961  aaaattgcca agttgaattc actggtgcat ggtgtggtac attgtaaata cactttgata  265020
265021  actttcattc attgtttaat gaagcctggc tgggtggaaa ggggaaaaaa gataaggatg  265080
265081  aatgcaattg gatgtactct ctttcctctg acataaacct cttgtagcta gagatgtgct  265140
265141  tctccttagc agcctttctc aaagtctctt cttatatggc tcctatttgc acactttaca  265200
265201  gaagtggatc caaatattat gttttcttta ggtttctgat tctatttggc cttctgattt  265260
265261  tcagcaaata ctgttgtgtt gtcattccct tctaactaat tcaactgtaa atacaatgca  265320
265321  aattaactta agccaaaaaa ttttaaactt gtccttcgag tcaacaaagg atgcttgaag  265380
265381  atataacctt actgtaaaat gaaatataaa tcttgatctt gtcatttagg agatctatga  265440
265441  cattatctca actctttgaa gtgtcagttt tcttgtttaa gcactttaca gggtgattat  265500
265501  ggaaaacatg aaacgaggtg aaaattgtgc tctaagctat gtctgtctaa taattactac  265560
265561  tacctcaata ataactacta tctaatacta cctcaatact tctttttcct tgccttcttt  265620
265621  tcttcctatt tttgcaccag tttttaatta tacctccaga ccaatccatg tgatgatttt  265680
265681  gattttgctg ccatctttat ttcacgttat ttgatttaac tggaagcaaa ctaagaatga  265740
265741  aataccgtgt gtatattaca acacaatgta tatactgtct tcatgtttct tggcaatcaa  265800
265801  cttcctcttc ctgcttcttc aagagaagac tttttttaag tttacgttaa atatcgtatt  265860
265861  tgtagtacaa catgttcagg tacatttcag tcataaatat cttttggatt atctttttgg  265920
265921  tttcacttat caaaatatgc atttctataa cttctgaatg tggaaaacct atcagtttta  265980
265981  ttttcctctt aaagttgtag cttctgatag gataagactt ttcaaaaatt aatttactgt  266040
266041  gaatgtactg ataattttcc tgagtgtgta tctatgtgta ctacaagtgt atccctgcct  266100
266101  ataggagaca taaaacactt tcataaccaa gtactgtgta tttttaagat ttccataccc  266160
266161  caccatgggt aaaatattat caaacccttt tatttaacac atgatttgag atgggtctta  266220
266221  agagtaaaca ctgaaagtta taaatttgtt ttttaaagtt taagtaaatt ataagataaa  266280
266281  aacatgaaat atgttccgct acaaccatac tagatttatt ctacatacta tatttctggt  266340
266341  cttttagtgg attgtgttta ttgaggatta cattgtcatt cctttgactt gcatttagta  266400
266401  acacaataag gatcgaatgt tgtttactaa cagattttaa catttttaga ctttgaacca  266460
266461  caaagagtaa taaataagtc atcccaaccc attgtgaata atcacacaca ggcaaacaca  266520
266521  tgatcacaaa ctataaataa gaaacagtag atttctaatt ctaatggact gcttacaaaa  266580
266581  tatgaacatt ccttaggaat ttcattatca aaaaaaactc aactaagttt ctgttttata  266640
266641  ttcttataag gttctaaagt ctgaaaagtt attcttttca gccacagctg atagaggaat  266700
266701  tccaagtttc aattcagtaa tatctattac tatattttgg atgactttga cacggaaacg  266760
266761  ctattgggta aattattttt catgctgttc atctataggc ataatgatga gcctggagta  266820
266821  ataaatcgtt tgaaacttca ttgaaagcta attgattgtt ttgacacata tattcctaaa  266880
266881  atacagttta tgcagtattt ggaaactaat gatctgacga aacatcttga tgaattaagc  266940
266941  tatatatatg catgggctgt tggtaagttt gtgtatgtat tgggtatttt taattatttt  267000
267001  atttatgtca tatatacaca tacacgtgca cacatatgca caaaacacat agatatacat  267060
267061  atacacacat atgagcttgt gtataattat atataaataa taataagcat actttctgta  267120
267121  taatataatg tatacttaag ctatttgaaa tgaaagatct ttgcacttat ttgtccagtg  267180
267181  ttcaaatgac agaaagcaaa catgtaatat ttatttgtat cagtgtcctt agaattatac  267240
267241  acaatgaata agaattactt tcttctgtat agagaaatat atgatgagaa agcttatgca  267300
267301  tatactccgg tttccacaga ctgtccatca tccaggccag acctctgaca agggccacaa  267360
267361  agcatattat aatacaaaag cctagctgga gaaacgctgc ttaaattcat acaattttcc  267420
267421  tgtgttttga caaaatacca taatataagt taaatacttt tccagaaaac aaaaaattaa  267480
267481  taatgatgtc agtcactatt cctggtctag gccattttat ttaatgatta agatgacaat  267540
267541  tttatgtatg aaaatgttga tatcgaccct atctacccaa tcttggaact aaaatctgga  267600
267601  tgctggtgaa gcataggaat cagacaaaga agaggtcatg aagagtctct tctcttatta  267660
267661  gttaggagaa tagaatttta gaacctctct aaactctaag aataattgac tcatacggca  267720
267721  acttggctaa acagcatttt caatatcctt gtatttataa tggttatata gttccagaga  267780
267781  agaatataat agggtgattt aaggaataat agaagtgatt aatgagaaac aattaaaaag  267840
267841  tcctgaatat gtaaatctgg ctgggaaacg attgatggga aaatgataac taactatagt  267900
267901  aatatgaaat ggattaatat tagaggagaa agtactactt tacaagttag aaagagcaat  267960
267961  gatatgtaaa agtaattagg agttatagga tgaaattaag aaactaaaat ttaaaatgaa  268020
268021  aatcagtgtc aactcattga cagtaagctg ttaaattagg atatagagca gtagctaaag  268080
268081  aaaagtaaga gaagcccaat tgcctgggga agtaaaaaat tatgccagaa taaacacttc  268140
268141  tagcaagggc tgagaagata aacaatttta tcaatagcat tttagtttct tagcttatgc  268200
268201  atctgagaat taaagaaatt acaaaagtac tcagagttct agtagttaag cttagtgaat  268260
268261  gtatcagctc atttttaact taataataaa tacttgaaaa gatgatgatg aaggtatctt  268320
268321  ttaatggtga atttattata ttccactaaa aaaattgttt atctttatca tcaaaatgaa  268380
268381  atattatatt acactactta tttgctattt agatttccac caggataaca tagtgcttaa  268440
268441  ggacacagct tatacacttc ctctgcctga gtttaaatcc caagtacatc acttacagac  268500
268501  tgttgtccat aaggagtttc ttaactgtcc tatgccttag tttcctcatt tgtagatggg  268560
268561  aacaattata tctcacacag gtgttgtgaa ggttaaataa attaatatat gttaattgtt  268620
268621  tagggcatag gtcggtgtta agtattatat ttcaaaaata atattaaatt ttttatccat  268680
268681  caaatctaaa ccatgtaata gcacctttct gtactctgaa aacagctgta tttgagatgg  268740
268741  agaaagagct attaatcaaa ttccatgtgc taggaattat tttagataca tgactatgaa  268800
268801  atgaattaga taatattttt tctcttaggg aaaactgggt agacatgata tattgttata  268860
268861  atacaagatg tcagcccata ccaactgtta atgatatagg tttgccttaa ttgttatgag  268920
268921  tttagaaatt aaaaagaacc aacttttcaa agatgggaag gggtcagtga aatatttgca  268980
268981  tgggaaatta tttttaaaca tgtgtggact ttggatactc aagaaaataa attcagccaa  269040
269041  aggatttata tccacccata ttgtccttca agtatggaaa ttataaccaa aaaactttga  269100
269101  acattacaat atgctaatta ccttagtttg attattacac gttgtatgca tatgtcaata  269160
269161  gtttacattt tatcccatac cccgtaaata tgtataatta ttgtgtcatt aaaaataaaa  269220
269221  tgaaactaaa aaaacttctg accagttgga ataatctacc taaatattag ttagcacctt  269280
269281  taattgggat caatgtaaaa ttctgtattt agaaacaata aataattata tttctttggg  269340
269341  gggggtggat tgaaggatat tttattggga agtaatgtat cttaccaaga aatacttgtg  269400
269401  ggtactaatg ggtaatgaca ggcaggaaca ctgactgtga ttaacatcag gatcagagta  269460
269461  gtttatcaga atgtaaacat gtgccttaaa aactgtagaa acaatacctc ttttcctaag  269520
269521  aacataggat tgtaagttta aaaaaaattt attagtaata actaagaatg aaaaaatata  269580
269581  agtccgagct aataagtcaa atattagatc tataagcatt actaagagta caaaagtaaa  269640
269641  caaaaattaa aagttacaaa tatttaagtg aaatgggaga agatggaaac agtctatttt  269700
269701  attttaattg ctgtttattg tatggtgata acacaatatt atctaaactt ataagaatgg  269760
269761  aggtggtcac tagaaaaaaa ataaacaaaa atagaacttc actcaaggaa accagatgta  269820
269821  tctaaaacaa aaaaaaataa gatcataata aaaatccaca tacataaaaa ggaaagtaag  269880
269881  agatatgatt tcagcaccca cagtgatggg atccaaactg aaatcataaa aagaaggaac  269940
269941  agaaaaacac tttacaatcc taaagtgagc cattcactgt gagtatgtat ctctgttgca  270000
270001  tgttattgac caacattcac aaagaagaaa tcacaatata tacaaagaaa tatgtctata  270060
270061  aacagaattg tagagggtta tagctcacaa atttcagtct gtgatagata aagtatttta  270120
270121  aaatatgaat aatcaaataa tgtaattaat aaggaggttg atagatttaa taaatcattc  270180
270181  tctgcattct ggggctatat catttaattc aagcgcctat agaatattta gtaaaactga  270240
270241  ctaaatatta cgtattagtc ttcaagacta tctcattaaa ggactcaaag ttaaaatagt  270300
270301  acaaataaaa tgctcctttc caaatacaac taaaagttag tgaaaaacat cagaaaacaa  270360
270361  ataatgacct taaactgaaa atgtattaac tgcaacaacc acaaccttct tcttcaggaa  270420
270421  ttctcaaatc acagaaaaaa aaaggcaaac aaattgcaga atttctagga aaaaaactat  270480
270481  aatgagaaag aacatatatg gaaattatgg gatacaaatt aagtgcttct gaaagtatac  270540
270541  ttgtaattct aaacatatca aagacatcga ctaaaaagaa taatattaga tgaattaaat  270600
270601  atgtaactaa taatggagaa taaaataaga aaaggaataa agaatagtaa acaaaaatat  270660
270661  atattcaaac ctgatttttt ggaaggaaag tttaaaaaaa aaacctaaac taatcttatt  270720
270721  aagatacatg aaagacatag aaaataagca gcttgaaaac attataacaa tattttctta  270780
270781  actctacaca aataaattta atatgaagga tttcgaggga aggttgctaa aagcaacttc  270840
270841  aaagaaacag aaaacacaca taaactgatt tctgaataag aaaatgagaa gcttgtgaat  270900
270901  tttccctaaa tatatcagac ccaataattc actaaggaat tctgtcaaac ctggaagagc  270960
270961  acataactgc aatactattt aaagctttca acacactgaa aagaaagaaa atttctacta  271020
271021  tgtttctaca taaagcagac aaatttacat tcgtttccta ggaatgctct tacaaatgac  271080
271081  cataaactga ggaactcgag aaaccagtgt gctgtctcac agtcctggag gccagaagtc  271140
271141  tggaatcagg agttggtggg actgcacttc ctctttcctt ggtaaactct aaggacctgt  271200
271201  ccattcctca ccaattccag cttctgaagg ctccagttgt tcctcagctc atggctacat  271260
271261  cactcctctc tctgcctctg tggtcatatg accgcatcac attttctctg ccaaatctcc  271320
271321  cttggccact cttataagga cccttgtcat taaatttaac acctacctaa ataatcgagg  271380
271381  attatcacct cttcttatag tttactacat aagttaattg catgatttgc catattcata  271440
271441  tttgttgcag ggttgccgtc aggcctctat agcctgtctc cacgaaagcc atgtccttcc  271500
271501  catgtgtaca gtagtgttta ccccatccca acatccctaa aatatcaatc tattacaaaa  271560
271561  tcaattctaa gtccaaaatc ttatctgttt atcatcaggt caacatttct aaactcatca  271620
271621  tctcaatcta aatctcatta tcttaatcag gtgtgggtga aactctagat agtttgaatc  271680
271681  ctagcatgaa aatcttcatc tgtggacctg tgaaattaga aaacaaatta tccttatcta  271740
271741  aaatacaatg gtaggagagg cataagataa cagttataaa cactgacatt ccaacagggg  271800
271801  gaaaatggaa gaaataaaaa agtcacaagt tccaaatatg tttaaaaccc agcatggaaa  271860
271861  attccattag gtttcttttt tcctaagttt tatttaatat ttaattgaca gaaaataatt  271920
271921  atatatattt atgatgtaca atgtgattgg tacatgtctg ttacttcaaa tatttatcat  271980
271981  ttacatgtgg tgagaacatt taaaattctc tcttttagat attttgaatg gtacaatgca  272040
272041  ttattattaa gtgtagtcac tgtgctgtat atggaacacc agaactgatt cctcctacct  272100
272101  aactgtaaca ttgtacccat taaccaatgt ctcccctttt cctactcacc tctctattcc  272160
272161  cagcctctgg taacaaccat tctactttct acttaaatga gtttgacttt agattccata  272220
272221  tgtaactaag atcatatggt atttgtctgt ctgtgcctgg cttatttcac taaacataat  272280
272281  gttctctacg ttcacacatg ttgttacaaa tgacagaatc tttttttaag taacagacta  272340
272341  aatagtattc cactgtgtat ctacaccaca attttttaaa atccttttat tcgtggatga  272400
272401  atactttgtt tttttccata tcttgtctaa tgtgagtaat gctgcaatta atataagggt  272460
272461  gcagccatgt ctttgggata ctgatgtcag ttcctttggc tatataccca gtcaggggat  272520
272521  tgctggatcc tatgggaatt ctactttcag ttttttgagg aaccttcata cttttttcca  272580
272581  aaatggctgt actaatttac aaaaccacag tcctgtgttt ccttttctcc acatccttgc  272640
272641  caatacttgt tatcgttcat gtttttgatg atagccactg taaaaggcat gagatgatat  272700
272701  ttcactgtgg ttttaatttg gcacttttct gatatttaga gatattgagg aatttttcat  272760
272761  atatatgttg ctcagttgta tgtcattttt tgagaaatat ctattaagtg atttgcccat  272820
272821  tttttgaata gagtgatttg tatttttttt ttgagtagtt tgagttcctt cattattttg  272880
272881  gatattggcc cttatccgat gtacaatttt caaatatttt cttcaaatca tgtattatct  272940
272941  cttcattcta ttacttgatt tctttgctat gaagaagctc tttagtttga tcattcccac  273000
273001  ttgtctattt ttgcttactt tgcctatttt ttttagttat agacaagtaa tctcagccta  273060
273061  gaacaatgtc atgaaggttt cccctcaatt tcttcttcta gtagatttat cgttttaggt  273120
273121  cttacattgt ctttaatcca ttttgagctg attcttgtaa ggctcaatac tttcctctct  273180
273181  gagtctgtag ctctgcttgc cactgcccct acgggtactt tgcataaagt acccaaagtc  273240
273241  ttctatgttt cccctggaag aaatcttcat cacctataac tgcaaaatta tgatttctgg  273300
273301  acattaaacc tagagtttca tcctgcaagt ggttgaatta caatataaat tgagtgtcca  273360
273361  atcatgtagg ggtatctttc ttctggggca ggctagggca gccacaaaaa ctgaaaaaag  273420
273421  tgaggaatgg attgtctaga gttcccagag agggtgtggt tctgccacat ttctgactta  273480
273481  gtgacttcag aacttcaagg taatttctgt tgttacaacc caacctgttt gtggcaattt  273540
273541  gttatgtcat ccctaggaaa cgaatatagt aggattaaca gaaaataata agccaataca  273600
273601  aatattaagc aacattaagc agcttcattt ctcagcaccc acaggacaat tctaagcacc  273660
273661  attccagtaa aacaaaacac attgcaaatg ggatgattcc aggaatgctc agatagttga  273720
273721  gggatagaca aataattatg ctagactgaa ccatatgaaa tgatcttttg tatatgtcat  273780
273781  catacatttt tgatatcagc aatttcatat gagttaaact aacttttgaa aaaggacagg  273840
273841  agttgtgaat acatacccat gttatacttg ctggtagttt ctctcttccc taccaagtga  273900
273901  gtttgatacc aaccaccatc atcaccatgg tgaatgttgg aatatgaatg catgctaatt  273960
273961  agcattgtca aataaagtac aggacatcta attacattct aattttaaat aaccaataaa  274020
274021  tttttctaca actatgtttc ttgtgataaa tgacaattaa tatactaaaa accctacagt  274080
274081  ttatcctaaa tttaaatgta actgggcatc cagtagttta aatgattgaa tttggcaaca  274140
274141  ctgaaaatag cactcattaa gtatgagcat cagtgatatg gtttgttttt tgttttgttt  274200
274201  tgttttgttt tttgtctgac tctgtcaccc aggctggagt gcggtggcat gatctcggct  274260
274261  cactgcaacc tccacctcct gggttcaagc gattctcctg cctcagcctc ccgagtagct  274320
274321  gggactacag gcgtgcacaa ccacacccgg ctaatttttg tatttttagt aaagacaggg  274380
274381  tgtcaccgtg ttagccacga tggtcgacct cctgacctcg tgatccgccc acctcggcct  274440
274441  cccaaagtgc tgggattaca agcatgaggc accgtgcctc acctgggatt ttttttttta  274500
274501  actaagaaag cgtggaagac aactttaata gtttactcaa ctatttaaaa ggtgtggaag  274560
274561  atgggtactt gagtagtttt cccagagtta cagtaataga aaaataatca ctataatact  274620
274621  aatactataa ataccatttt ttttgggtaa aaccaaataa tacaataatt tctattatat  274680
274681  atataactct aaaatatcca ggcataaata aatgagtata attttctcac agtttccctg  274740
274741  taccggcaat tcagcctcac cagcttttct tcacaaatga ggttgttaaa atatttccag  274800
274801  ttgcgttaat tcaactgctt ctaaattcct gtcccaacct aaaataatct actcattttt  274860
274861  ttcatggctc cacatggttt ccatccatcc gtcagttctg gcaaagaagt ccctcaaaat  274920
274921  gtttaccccc accctggagt agtaaaatat atattagatg atcgtcaacc tgaaaccata  274980
274981  tgtccacaga aacagcctgc accgtagcag taggtaggtt agtattgagg caaatggcat  275040
275041  ctaacttgcc aggggacctg ctaagaaatg gaacaagaga tgtgtgtcat cttggatgca  275100
275101  gagcttgata ataatatcag ataggacggg aggtggccca aatccctcca caaatttcat  275160
275161  tgaaaagtcc aaaagatgtg aaagccaaaa ataataaata agtggaggtg attgttttaa  275220
275221  aatccagtgt tattgtgaga aagaaatgtt aagcattcct agaaaagtat gtaactctga  275280
275281  tttttagttc taaggtctta aatacccata ttcagtgaga agaaccttag acatcatcaa  275340
275341  gccttccaca tgcagcaagt taactccaaa aattatagac attgatctaa aactaacagt  275400
275401  aaactttcca ggtattcgta tttccatgag caggatgcac gattctgact gtccagctct  275460
275461  tataagccaa gagggaccat ttttgtccac ccagttgctg ataggcagca agtatgtacc  275520
275521  atttctagga cgagttattt aaattttgat ggggcttatt gataaattag tcataggcaa  275580
275581  attctcactt gttaatgtaa aggaggaagg attcaaggaa agaaaaagtt taatgtgtgg  275640
275641  atccaattaa gagtatgcaa ctcctcggcc gggcatggtg gcttacgcct gcaatcccag  275700
275701  cactttggga ggcctaggtg ggtggatcac gaggtcagga gatcgagacc atcctggcta  275760
275761  acacggtgaa accgcgtctc tactaaaaat acaaaaaatt agccgggcgt ggcggcaggc  275820
275821  gcctgtagtt ccagctactc gggaggctga ggcaggagaa tggcttgaac ccgggagacg  275880
275881  gagcttgcag tgagccgaga tctcaccact gcactccagc ctgggtgaca gagagagact  275940
275941  ccgtctcaaa aaaaaaaaag agtatgcaac tcctcaaaca agataggtat tagttatttt  276000
276001  ggcaatttat ttctagtgtg ataggtcata aacttcagaa gcaactcctt gaaaaatata  276060
276061  taatctgaaa ttcataatgt ttgtgtcata tataaatgca tgtgtattgt atatatgatc  276120
276121  aacttctgat aatttgaatt ttttaagata taaagataca tatttttttg gaaactggta  276180
276181  aaatattgta gtggcttatc ctcatcaatg tccctgtgac cctagttttc taggttctta  276240
276241  atatatggtt tggaaatgaa atgatatttt gccttttgtg taatctccaa cccctgggaa  276300
276301  ggccaatttt ccaaggcaat tcagaaaaat tggggaactt attataagta ttatagtact  276360
276361  gatcattctg tttacaggat cctgataagg atcctctttc tagttagctt ttgcttggtt  276420
276421  gctatgaact gaagggatgt ttcttccctc aaaattcata tgttgaaatc taatccccag  276480
276481  tgtgatatga tggtatttgg aggtgaggtc tttggtacat aattaggtaa ttagagcgaa  276540
276541  accttcatga atgggatttg tgtctttata agaagagaca agggagagat ggtttctctg  276600
276601  ttgtgtgagg atacagcaag taagaggccg tctgtaaacc agaaagagga tgcctaccag  276660
276661  acaccagctc tgaaaggaac gttgatgttg gcttaagcca cccagtgtat ggtattctgt  276720
276721  tatagcaacc tgaattgact atgatattga cccttaatgt aaaggacaat gcctcaattt  276780
276781  ctctgcaggg aatgaccatt ctgttcctgc caaaaaaaga cactttgaga ttgaagcagg  276840
276841  cttgtacaaa atcagtggca taaatagaaa tgaaaattct ctattctgct gtttctcaca  276900
276901  gatctttaac aggaagacca gcatcagtgg atacttcatc cagtttaaaa tggaagactg  276960
276961  gtctccgaat caccttcact cacctcacca tgggagcttt taacttttaa aactacatcc  277020
277021  gttcatctta gtttcacaca gccttttata tcaatcatgc taaacacttt ccaaatgttt  277080
277081  agttcttatc tgaaaaagca cttcctcttg aaaacattac ctagcagtcc tcacacattc  277140
277141  ctgaatcgga gtttgtattc ctcctattga tgtccataac accaaataca tattattgca  277200
277201  ctaaatacaa aatgctgagg ttccatttat gccttagatg ttattattaa aataatcttc  277260
277261  atagttcgtt ttagaacaaa gctagaatga cttatctctc tctcaattat tttattctaa  277320
277321  aaaggaaaaa ataatgcata tttgaaaagt aatgaaagtc ataatatgac tttttttata  277380
277381  aaagtcataa tcttattttt ttTCCCCACA GCCACTGAAC TATGAGAAAA AGAAGTCATA  277440
277441  TACCCTCAAC ATAGAAGGAG CAAATACACA TCTTGATTTT CGCTTTTCTC ACTTGGGTCC  277500
277501  TTTTAAAGAT GCTACTATGC TGAAGATCAT TGTTGGGGAT GTAGATGAAC CACCACTATT  277560
277561  TTCCATGCCT TCCTACCTCA TGGAAGTCTA CGAAAATGCC AAGATTGGGA CCGTCGTTGG  277620
277621  TACAGTTTTG GCACAAGATC CTGACAGTAC TAACagctta gtaaggtatg gcatgcttca  277680
277681  atcgtttaga catagaaaga tttttattgc ctctcacatt aattaaactt gaataaaatt  277740
277741  acacttaaaa tgttttattt ctacgttgtt ttctacgaat ataattaaat tataatatta  277800
277801  attgatttta actgtgtagc ttagcagttg gatttttgtc acattaagaa catattttgc  277860
277861  tatctccatg aatgtcttat tgaccacatg ttaatttttt catttgactt aatggatgtg  277920
277921  agcgtaattg attgagaaaa ttgttgtaga gctatttaat cacaaactag agaatctatt  277980
277981  gctcccttaa tgataggaag tatagatata gtacaaagcg tgatgatttg gggataacac  278040
278041  tcatctctaa ctgactctgg ttcctttggt cagcctagct gtgtggcttt ctctttatat  278100
278101  gtaaaagtgg aaaaataatg tctgtgtctc agagctatcg tgaggatgca tgaagcaatg  278160
278161  tgcgtaaagc actcagcaaa gtggcctgca cctagtagtc actcaataaa tgctaacttg  278220
278221  tgaaagacag tatagggtgc aaaaaactct gaatacagga aaatcagcgt gggaactcta  278280
278281  ttgtgtctgc ttactagcag agtgatcttt tacagtcatt cagtcatgtg gaatctcaaa  278340
278341  ttccaaatat gtgaacaaag aataataatg ctacataaat atgttgatag gatttagtta  278400
278401  gattaaagga cttaacacat tgcccagcat ataataagtg ctcgctaaat aatacttgta  278460
278461  ttagtttagt acatcatgct ggagagataa tcaaagcttt tttgcattat caaaggagtt  278520
278521  tttttgtgtc cctcatttat aacaaaatca gaaaggctgc atacatgtgt aaaacttctt  278580
278581  ggatatcctg tatttatact catggaaatc ctgtctctag aaaggttaaa atccttaata  278640
278641  atctttctaa tttttaccat gaaatccttg gttttcattc acttaacaaa agctaatata  278700
278701  ctaaatagtc tcctcagtat ctgtgggata tttgtaaaag ctctgaattt tctttttcat  278760
278761  aagcatgact gtttcagtta aaaataattc ccctagcacc catgcatgta gtgaagcaat  278820
278821  tttctgtgca caaatgtaga tattcaacaa tcctactcca tctgcaagta tagaaactgt  278880
278881  atcctgtcac actaacagca agagctagat aatgcttgaa gaaggaggat cggtaaacta  278940
278941  tgcaaaataa tatgcataaa ccaagttaca gaaatcagtc tctaactaag gaatagaaat  279000
279001  caaagttaac atgtttcatt gcttaaccaa aggaaagccc gttttgcttc aacattccat  279060
279061  agaatgccat gtttttaatt atacttttga ccccaaacag taagtatgat ttgttcaggt  279120
279121  ttaaaaaaaa atgtagcacc ataaaagatc tgtacaaatg aggctttctt taccaaaagc  279180
279181  acccaatatc ttttgggaat agagataggt catgatataa gtttgctgtg aaaatattaa  279240
279241  ataaacattg acaatatttt tttaaaggtg atactaatga taatttctgt aattatttaa  279300
279301  aaaaacagga agtgcaacca ttagtttaat ttatttttta ttaatacaaa aaagttgtac  279360
279361  atttggtggg atacacgtga taatttgaca tattcatatg atcaaatcag ggtagttgtg  279420
279421  aaattcatca ccttaaatat gtatcgtttc tttacactga gaacattcaa atcattatct  279480
279481  tctagctgtt ttaaaatgta caatccagtg ggtaccaata tgtacattta ggtggaagaa  279540
279541  atagaaccta gtgtttgata gatcagtagg gtgactatag caatcactct tagactatgt  279600
279601  tttaatcact tgtaacgtgc gatattatag tagtcctcat gataaagaat tatacatgtg  279660
279661  cacacacaca tagacacaca tacacacagc atcttgaact ccagggaaga aatagacttg  279720
279721  gaaaaaatat gcattgtgta tcatgcataa ttctccacag aaagagaatg aaatacctgg  279780
279781  gccctgtggc ccagccaagt tgacatgtac aattaaccat cacactgtgt ttagtgtaat  279840
279841  aatggtctga gggaggtgtg catggagaat gtattccaaa actttctgga ggcaatgagc  279900
279901  tgaagaaaat tgaattgagg ctcataaacc aattagaaat tagagaaatg aagaatgaag  279960
279961  gaaagaattg tagtttgctg tacatgagga gcttgggtta cctgtgggaa tagcaagtaa  280020
280021  tgagattgga gagatagatt agatacagat catgaagagg ctttctgcaa tggtaaggtc  280080
280081  tttgaaatta atcctggcag caatgccaat agggagagaa atgagaggaa ctttgataat  280140
280141  tataaccaaa acaatgatag gaaaatttgc atttcaaaat aaacaatatt taaaatcaag  280200
280201  tgaaaggtag gccaaggggg agaaattgag gtcaaggaca aagatgtttt agcattattc  280260
280261  tatatgttcc aacatatatg aaaacacccc ttcccacata ggactgtgat tctcacatgg  280320
280321  gggcaaaatc cacccccctg caagggacag ttgaaaatgt ctggagagat atctagttat  280380
280381  tacatcttgg gatagtgtct tagtcacttt acgctgctat aacaaattac cttcgactgt  280440
280441  gtggtataaa caaaaaacat ttatttctca cagttctaga ggctgggaag tccaagatca  280500
280501  aagggccagc ctatctggta tctggtgtgt gtctgattcc tggtttgcag agagccctct  280560
280561  tctccctata ttttcacata gtgaagagca gaaagaaaga aagcaaactc ttccatttct  280620
280621  ttttacgaga gcacacatca cacaatgaat gtcccaccaa ttttctcctt tagtcagttt  280680
280681  ggctgctaag aagaattatc atagtcttgg tggcttataa aaaactgcaa tttatttatc  280740
280741  acagttcttg agtctgagag tctgagatta ggttgccaga attgtcgggt tgtgctaagt  280800
280801  gctctcttct ggattgcaga ctaccaacgt ctcgtattct cacatcttgg aaaaaggtag  280860
280861  ctagctccaa gctcctcttg taaaggcact aatccattca tgacagttcc attttcatga  280920
280921  cctcataatc acctccagaa gtttgtacct ccacatgcca ttacatcgtg gattactgtt  280980
280981  tactatacga atttggggga gggggataaa agcattcagc ttgtagcagg tagggtgtta  281040
281041  ctggcatcta ggggtggaag tcatggatgg tgctaaacat tctgaaactc acaggacaac  281100
281101  tcccacagaa attatctggc cccaagtcaa tagtgctaat gttgagaaaa cctgacatag  281160
281161  actaaaacaa actgactggc aaattggtag aactggagta ctaattgtat tcatgggaag  281220
281221  aaattttgaa aagatatttc agagataggt gtctatatat acaaatcata tacatgaata  281280
281281  gtcatgtgaa tgtttcaatg tgtactttca atcaattaaa atatgtcact aattgtctca  281340
281341  gtaattgtcc tatatcactg agagcactta aatgaacact catatgaaac atgcactctc  281400
281401  ctggttgttg ggatgcaaag atgattggta catagtttcc aaatgctaag aagggaagca  281460
281461  gaaatctatt agcatatgaa atattctttc tgctttgttt tggttagaga actaaaatga  281520
281521  atcctgctaa agctgcctta aaataattag actccatagc tgctgtttgg ggacataatt  281580
281581  tacataatat ttattcttga ttttaataaa aatgtgtcat tcacatgggc ctctgggtgc  281640
281641  aaatagtgaa taaaaaaaca gaaaacatta acaaaaacaa aagcaagcct atacttccac  281700
281701  ctttctcagg gaccaaatgt ttgtactaat taaggaaaag cacattgaaa agatgtactt  281760
281761  tgcaatgtgc cctgaaatgc aatcaactcc aagtttgtag aattggtaat gaaagggagt  281820
281821  ttgagctttg caagcatttg tgaaaagctt cctgacttcg gtcttttgta ttttactatt  281880
281881  gtacttttgt acttcagtct ttgtatttta ccattgtcct tttataaatt attagtaaga  281940
281941  ctcttcagat ttcatagaga atataatgtc taggttttgt ctgtttcaac tctaaacaag  282000
282001  atgtgtaatt tgcagcaata taaagtatat ataaaatgta aaataaatta ttatctagtg  282060
282061  tagtcaccat gtcaggctat caaatactag ctgttgttcc ttctaactac attttttacc  282120
282121  cagtaatcat ccccaattac ctgccccacc accactaccc ttcctagcct ctgacaacca  282180
282181  ttattctacc ccctatctcc ttgggttcaa ttgttctaat tttagctcct acatatgagt  282240
282241  aacaacatgt gaagtttgtc tttctgtgcc tggcttattt cacttaacat aatgtcctgc  282300
282301  agttctatct atgttgcaaa tgatagaatc ttattctatt ttatggctga attactgtat  282360
282361  tgtgcatatg taccacattt tctttatcca ttcatctatt gatggacact taggttgctt  282420
282421  tcaaatcttg gctgttgtga ttagtgctgc agtgaatatg gagtgcagat atctcttcag  282480
282481  tgtactggtt tcctttctga tatggtttgg ctgtgtcctc acccaagtct catcttgaat  282540
282541  tgtatctccc ataattccca cgtgttgtga tagggacctg gtgggagata attgaatcgt  282600
282601  gggggcggtt tcctccatag tgttctcgtg gtagtgaata agtctcacaa gatatgatgg  282660
282661  ttttataagg ggtttcacct ttcacttggc tctcattctt tcttgtctgc ccccacgcaa  282720
282721  gacgtgcctt ttgccttcca ccatgattgt gaggcctccc cagccacgtg tgaatccatt  282780
282781  aaacctcttt ttctttataa attacccagt ttcaagtatg tctttatcag cagcataaaa  282840
282841  acggactaat acattttctt tttcatataa acatagcagc aggattgctg catcataggg  282900
282901  agctctatgt ttagctttta agaaactgtc aaactgttct ccatagtggt tgtactaatt  282960
282961  tacgttccca ccaacaggat atgggggttc ccttttctcc acatcctttg ccatcatttg  283020
283021  ttattgcctg taattttgat ataagccatt ttaactgggg tgagatgatt tctcattgta  283080
283081  gttttgatag gcatttctat gatgatcagt gatgttaagc acctttttat atgtctgttt  283140
283141  gctatttgta tgtcatcttt tgagaaatgt ctattcagat attttgccca ttttttattc  283200
283201  agattattag attttttttt tctatagatt tgtttgagct tcaattatat tccggttatt  283260
283261  aatccctggt catatggata atctgaaaat attttctttc attttgtggg ttgtcgcttt  283320
283321  ccattgttga ttgttttctt tgatgtgcag aagcttttta actcgatgtg atcccattta  283380
283381  tctatttttt atttggttga ctgtgcttgc agcatattac tcaagaaatc tttgttcaga  283440
283441  tgaatgtcca gcagagtttt cccaacgtac tctcttcagt ttcacagtgt gagttcatag  283500
283501  acttaagttt taatacattt tgaattgatt tttgcatata gctagagatg ggggtctggt  283560
283561  ttcaattatg tgtatatgga tatgcagttt tcccagcacc actgaagagt catttattgt  283620
283621  agttattgca gactgggctt atttgtgcct gtcattcttg gggactcttc caagtactca  283680
283681  aaggggatta attgggtgtt attatctaag tctttggtca ttgcagctat atctgcatta  283740
283741  gggggtaccc caagcccagt aatgctgtga ctctgaagac ttgtggaggt actgctgtag  283800
283801  tggtcttggg taaaatctaa gataattccc tggattacta ggcaaagact cttgttctct  283860
283861  tcccttacat tcccctaaac aaatggagtt tctctgtcca tgttgatctg cctggagctc  283920
283921  agcagaggag tgacataagc atcactgtag ccaccaatac caagactgca ctgggtcata  283980
283981  actgaaatga acatatcact ggatctcacc caagaccatt gattactaat gcctggctac  284040
284041  tactgatatt cccttaaggc ccagggctct tcagttagca aggagtgaat ccagccagga  284100
284101  ttgtgtcctt cccctcgatg ttgcctctca tgttccacag cccagggcag gtctagaaat  284160
284161  gctgtccagg agccacagcc tggattcgag aaccttagga atctacttgg tgctctattc  284220
284221  tactgtggct gagctgacac cccagccaca agacaaagtt cttcccgctc ttccctcttc  284280
284281  ttttctcaag caggagtttc tccccatgtg gtatgtactg cctggatacc acccatcttc  284340
284341  actcaaggcc catgggctct tctgtcagct tgtgctgaac actgcctgga ctgagtctct  284400
284401  tccttcaggg cagttagctc cactctagcc cagggcaggt ttagaacttc tctcctctga  284460
284461  gccaacgcct ggaatcaggg accccaggag cctgcttgat gctccacccc tctgtggtca  284520
284521  agctggtatc caagctgcaa gacaaactcc cctttatact tccctttccc gtccttgagc  284580
284581  aggaagagtc tctccccata gccaccatat ctgttaatac cctgggttac acctgagtct  284640
284641  cattctcatc aaaagcccac gatgagtaat gtctggctac agttgatgct tactcaaggt  284700
284701  ccaagggatc tttagtaagg aggtcatgaa ttccaccagg actgggttct tcccttcaag  284760
284761  gcagcaggtt cccttctggc ccaggtgtat ctaaaaatgt tgtctgagag ctagggcctc  284820
284821  aggattctgt ctgctgccct attctactgt ggctgaactt gtatccaagt tgcaagatga  284880
284881  agtccttttt actccttcct cacttctact caagtggaag gaagggatct ctcccagagc  284940
284941  tgcaagctgc actgcctgcg gttgggggag gagtggcaga agcactccct tgaccacgcc  285000
285001  agctggcttc tcactatgtc acctgcactc cagatccact ggctccaagc ccagcacatc  285060
285061  accaaggctt actcaggaat tacagtcctt ctggcccaga ctgcctttca agttcattaa  285120
285121  ggaccctgga gtgctttagc ccacagtggt ggggctagcc agaactcagg ttttgaccac  285180
285181  tgggttgagt tatttctctc tagcctgtgc tggtctaaag gcttactcca taggttgcag  285240
285241  gatgtgttct gtcacttttt gctttctgcc ataacaagga agtagtgact tccaatgcaa  285300
285301  agtctcataa tcattgtgtt ctccctcccc aaagtgcaca gattctctct ttgtgctctg  285360
285361  ctgccactac cagggtatga gggaggggtt gtgtaagcca ttcaaggctg tctttcctgt  285420
285421  gctcttcagt gccccattca ttaatatagt gttaatacca agtactgtga tcagtcacct  285480
285481  gatttttagt ccttatgaag gtgtttcatg gaaagttctt caattcagtg ttcctgcagg  285540
285541  gttgacaatc tttgtagggt tctatactgc tatcttgctc caccttcttc tccaatcatc  285600
285601  acctttttga aaaaataaaa ttagagcctg gctgtttacc agcagtgaag cctttcattt  285660
285661  aaacaggcta caccatttgc tcacaaatta caaatagaat tcaggaattt cacagattag  285720
285721  ctactgagag atgagcaatc ccatgttgaa aacaagaagc tagagagctt ttgggaatgt  285780
285781  agctttatga cacatgactg ttaaattgtt accattcatt gtcttctgtc tgttggccat  285840
285841  ggaccttata tatcattcca taaactgttt cacaacactg aaactgtctg tattattgat  285900
285901  tccattctat agatgaagaa actaaagttc aaaaaattaa ctaacttgat tctgttttca  285960
285961  gtgataacat gacattttaa tgcaaatcca attttgcttt actctgaaaa ctttcttttt  286020
286021  gtagcccaat atgctcccta ttatactata actaataaaa aataaaaaca aacaaacaaa  286080
286081  atgactacat ttacaaaagt caagtatcaa aaattagaaa caaatgtata ttataaatgc  286140
286141  tcagagagcc attaagcaaa tgccattacc tggggccttc ccttttatgg gtttactcca  286200
286201  cacattagaa aaggggatgc taactggcaa gtcttttttt aactttagca tcttagtaat  286260
286261  aaacttgctc ttaattttat agtttctccg tattgtagtt aaagatgtac attacttgat  286320
286321  ttagtataaa aaaagttgga gtccctgaat caacatttct tatatgatga aaagctttag  286380
286381  cagctgaatt atgtgaatga gtatatgccc catctttcct tcttttgcat cttgatttat  286440
286441  aacctgaatt tatctatgca tttacttctt gttgagaatt tgaatgtttt ctttgaatga  286500
286501  taactttaag gaaataaatg attaaatatt tcgcataatt gtttcaaatg cttatgatgg  286560
286561  cactacctat aaaataaact atagcccaaa tgtattgtga acatattgga aacttagcca  286620
286621  gattttaaaa tatttttgca acataaggga taattttaaa gaaatggatg caaagtatta  286680
286681  aaagtatttt ctcagcctat ccagagattt attgtgacct tggtgaggtg aatttattgg  286740
286741  taaataatgg tacagtgaat acactggaag cattcacttc tttttgtttt ttgtttgctt  286800
286801  tcttctctac ttttgaaatt ttcacataat tgatgatgag ttggattaga aataccaaat  286860
286861  tattttggat gttataacag caaaaaaaag agagagattt taaaataatg ataaggcctt  286920
286921  ttggcaaagt tcaagaggga aagtgaaaag aaattattaa gagtttgaat gcaggattta  286980
286981  aacttttgaa aacaaagatg aaaaataacc agtaaatatg ttttaaactg tgttcatgtt  287040
287041  aaaggtatct aatatacaag aacctttttc atagaccaaa tttagttgta aaagttttcc  287100
287101  ttattgataa cataaaatta tttcagtgtt ctcttcatgg caatcctcag tgtatcatca  287160
287161  aaaacactca gccattgtgt tctgatccaa aggaaacagt ccattatgga catttaatgc  287220
287221  aaatccagta gagacagaca gaaagcaaat tcttgcttaa aatcaaaagt ctttgtctac  287280
287281  aacctgtatt ttgaaattgt atcacattat atattgctga tattagaaca ctgagattga  287340
287341  ttaatggttt attgttcaat gtcataaaca catgatactt gagaactcag ggggacataa  287400
287401  agatgactaa gacaactcta ttctttcata gatgaacata tctttagact ttgaaggctg  287460
287461  aatggtccaa aagcacatag ctaaagatat tatctgatat aaaatgattt tttcccctag  287520
287521  gccaaacata attataacac atttagtcat acaactactt gttttctgtt ttggcctatt  287580
287581  taaaaaaaat tcaataggtt tttggggaac aagtgatgtt tggttacatg aatatgttat  287640
287641  ttagtggtga tttttaatat tttggtgcac ccatcacctg atcagtatac actgaaccca  287700
287701  atgtgtagtg tttattcctc accctcacac cctttccccc aagtccccaa agtccattgt  287760
287761  atcattcttg tgcctttgca tcctcatagc ttagctccca cttatgagtg agaaaataca  287820
287821  atgtttggtt ttccattccc gagttattga acttagaata atggtttcca attccatcca  287880
287881  tgctgttgca aatgccatta tttcattcat ttttgtggct gactagtatt ccatggttta  287940
287941  tgtataccac attttcttta tccctacatt gacggatggg catttgggct ggttccctat  288000
288001  ttttgcaatt atgaattgtg ctgctataaa cataccttcg caggtatctt ttttgtataa  288060
288061  tgccttcttt tcctatgggt agatacccag gagtgggatt gctgtttcaa atgatagatg  288120
288121  tacttttagt tctgtaagga atctccacac tgttttccgt agtggttgta ctagtttgca  288180
288181  ctcccaccaa caatgtaaaa gtgctccctt ttcaccacat ccatgccaac atctattatt  288240
288241  tattgatttt ttgattatgg ccattcttgt agaagtgagg tggtatcaca ttgtgatttt  288300
288301  gatttgcagt tccctgataa ttcgtgatgt tgaatttttt tcatctgttt attggccatt  288360
288361  tggaatatct tcttttgaga attatctatt actgtcctta gcccactttt tgatgggatt  288420
288421  tttttttctt gctgatttgt ttaagttcct tgtagattct ggatattagt cctttatcag  288480
288481  atgtatagat tgtgaagatt ttcccccact cagtgggttg tctgtttact ctactgatta  288540
288541  tttcttttac tgtgcagaac ctttttactt taattaagtt ccatctattt atctttgttt  288600
288601  ttgttgtgtt tgctttttga ttcttggtca tgaagtcttt gtctaagcca ttttctagaa  288660
288661  ggacttttcc aatgttatct tctagaaatt ttatggtttc aggttttaga tttaagtctt  288720
288721  tgatccatct tgaggtgagt tttgtataag ggtgagaaat gaggatccag tttcattctt  288780
288781  ctacctgtgg cttgccagtt atcccagtac aatttgttga actgggtatc tttttcccac  288840
288841  tttacatttc tgtttgcttt gtcaaagatc agttggctgt atttggcttt atttctgggt  288900
288901  tatctatttt gttcctttgg tctatgtgcc tattttttat accagtacca tgctgttttg  288960
288961  gtgactatgg ccttataata taatttgaag tcaggtaatg tgatgcctcc agaatttgtt  289020
289021  ctttttgctt agtcttgctt tggctatgca ggctctcttt tggttccata tgaattttag  289080
289081  gatttttttt ctagttttgt gaagaatgat ggtggtattt tgttaagaac tgcattgaat  289140
289141  ttgtagattg cttttggcag tatggccatt tttacaatat tgattgactc catctatgag  289200
289201  catgggatat gtttccattt gtttatgttg tctatgatgt atttcagcag tgttttgtag  289260
289261  ttttccttgt agaggttttt cttcttcttg gttaaatata ttcctgagtt ttttttttgt  289320
289321  ttgtttttgc aactattata aaggggttga gttcctgatt tgattttcag cttggtcact  289380
289381  attagtgtat agcagagcta ctgatttgtg cacattattt ttgtatcctg aaacttttct  289440
289441  taattcattt accagttcta ggagcttttt gcatgagtct ttaggatttt ctaggtatag  289500
289501  gatcatgtca tcaccaaaca gcaacaatct gacttcatca ttatcaattg gatgtccttt  289560
289561  atttctttct ctcgtttgac tgctctggct aggacttctg ctacttgaag agaagtgtta  289620
289621  agagtaaaca tccttgactt gttccaattc tcagggggaa tgcttttaac tttaccctgt  289680
289681  tggctgtggg tttgtcatag atggctttta ttaccttaag gtatgcccct tctttggtgt  289740
289741  ttttgatgag tgttttaacc ataaaaggat gctggatttt gttcaaaagc ttttactgca  289800
289801  tctattgaga taatcatgtg atttttattt ttaattctgt ttatgtggtg taccacattt  289860
289861  attgactcgt ggatattaaa ccatacctgc atccctgcta tgaaacctac tcgatcatgg  289920
289921  tggattatct ttttgatatg ctgtcaaatt ctgttagaca gtattttgtt gaagattttt  289980
289981  tcatatatgt tcatcagggt ctgtaacaca gctgaagaaa agaaataaca aagatctgag  290040
290041  cagaactaaa ttaaattgaa acaaaaaaca cacagtacaa tagataaatg aaacaaaaag  290100
290101  ctagttcttt aaaaagataa ataaaaatga tagaacatta gtgagattaa ccaagaagag  290160
290161  aagcaagaag atccaaacaa gctcaattag aaatgcaaca ggagatatta caactgatac  290220
290221  cacagacata caaaagagaa ctctaggcta ctgtgaacaa ctttgttcat agtaaactag  290280
290281  aaaaccaaga ggagatggat acattcctgg aaatatacaa ctgtcctaga tcgtgttcat  290340
290341  aagggtctga tgcatatatg ttcatccggg tctgtgtatt ggtctgtagt attctttttt  290400
290401  tgttatgtcc ccttttggtt ttagtattag aatgatactg gcttcatgga atcacttagg  290460
290461  gaagattttc tccttctctg tcttgtggaa tagtgtcaat aggattggta ccaatttttg  290520
290521  cttgaatgtc taatataatt cagccatgaa tctgtctggt cctggacttt tttttgttgt  290580
290581  tggtaacttt ttaattaccc tgtcaatctc actgcttgtt atttgtctgt tcagagttta  290640
290641  tatttttttc cttgtttaat ctaggagggt tgtatatttc caggaattta tccatctact  290700
290701  cttggttttc tattttatgt gcataaagtt gttcataata gcctagaatg ctcttttgta  290760
290761  tgtctgtggt atcagttcta ctatctcctg ttttatttct aattgagctt ttttggatct  290820
290821  tgcttctctt tttagttaat ctcactaatg atctatcatt tttatttatc tttttaaaga  290880
290881  attaactttt tgtttcattt atctattgta ttgtatgttt tttgtttcaa tttcacttag  290940
290941  ttctgctctg atttcgttat ttattttctt ctcctgtgtt tgggtgtggt ttgttcttgt  291000
291001  ttctctactt ccttgacatg ttaccttaga ttgtctattt gtaccctttc agactttttg  291060
291061  atgtaggcat ttaatgctgt gaactttcca cttggcacca cttttgctgt atcccagagg  291120
291121  ttttgatagg tcatgtcact attgtcattc agttcaaaaa attttttaat ttccattttc  291180
291181  atttcattgt tgtctcaatg atcattcaga agcaggttgt ttaatttcca tgtatttgca  291240
291241  tggttttgag ggttcatttt agagttgatt ttcaatttta ttccaatatg gtttgagaga  291300
291301  gtacttgata taattttgat tttcttaaat ttgttgagaa ttgtactgtg gcctatcata  291360
291361  ttgtctctct tggagaatgt tccatgtgct gatgaataga atgaatattc tgcagttgat  291420
291421  gggtagaatg ttctttaaag atctgttaag tccatttgtt ctaggatata atttaagtct  291480
291481  attgtttctt tgttgacttt ctgtcttcat gacctgtcta gtgctgtcag tggaatattg  291540
291541  aagtcctcca ctattgctgt gttgctgtct atctcatttc tttggtttag tagtaactgt  291600
291601  tttatattta acaaatttgg gatctgcagt gttaggtgca tgtatatgta gaattgtgaa  291660
291661  tttttttttc tgttggacta gttcttttat cattacataa agtccctctg tcttttttaa  291720
291721  ctgctgttgc tttaaagttc atcttctctg atataagaat agctactcct gcttgccttt  291780
291781  ggtgtccatt ttcatgaaat atctgtttcc acccctttat tttaagtata ttagtcctgt  291840
291841  gtcaggtgag tctcttgaag acagcagata cttggttggt gagtttttat gcactctgcc  291900
291901  attctgtatc ttttaagtgc agcatttcgg ccatttacat tcaatgttag tattgagatg  291960
291961  taaggtacta ttatattcat tatactatct tttgcctgaa taccttggtt tatttcattg  292020
292021  tgttgttgtt ttataggtca tttgaaattt atgctttaag gagattctat tttgttgtat  292080
292081  tttgagaatt tgtttcaata tttagatctc cttttagcag ttcttgtagt gctggcttgg  292140
292141  tagtggtaaa ttctctcagc atttgtttgt ctgaaaaaga ctgtattttc ccttcattta  292200
292201  tgaaacttag ttttgctgga taaaaaattc ttgactgaga agtgttttgt tcaagcaggt  292260
292261  taatgatagg acctcaattt cttctagctt gtaggatttc tcctgagaaa tctgttaatc  292320
292321  tgatacgttt tcctttatag attacctggt gtttttgttt gtttgttttt ccacacattt  292380
292381  cttaagatcc tttccttcat cttgacatta gataacctga tgactatgtg cctaggagat  292440
292441  tatctttttg tgattaattt cccaggtgtt ctttgagctt cttgtatttg aatgtctaga  292500
292501  tctctaagaa agctggggaa gttttctgca attattccct caaatgtgtt ttccaaactc  292560
292561  ctatatttct cttcttcctt gggagcacca attgttttta tgtttgttca tttaatataa  292620
292621  ttccaaactt cttggaggct ttgctcgttt tttaaatttt ttttttcttt ttcttagttg  292680
292681  gattggatta atttgaaagc cttgtcttca agttctaaag ttttttcttc tatttgttca  292740
292741  attccattgc tgagactttc cagtgcattt tgcatttccc taagtatgtc attgatttcc  292800
292801  agaagttgtg attgtttttt atttatgccg tctattcact ggagattttt ccattcatat  292860
292861  cctgtatcat tattttggat ttctttaagt tgaacttcac ctttctctag tgcttccttg  292920
292921  attgccttaa taatcaatct tctgaaatct ttttctggca attcagagat ttagtcttgg  292980
292981  tttggatcca ttgctgataa tctagtgtga tctttttggg atgttaaaga accttatttt  293040
293041  gccatgttat cagaattatt tttctggtct cttctcattt gggtagacta tgtcagaggg  293100
293101  aagatgtgtg actcaggctg ttgttcagat tcttttctcc cacaggatgt ttccttgatg  293160
293161  tggtgttctt ccctttcctc tagggatggg gctgcctgag agtcaaactt caattattgt  293220
293221  tatttctcct ctagctctag ccacccagtg gagctaccag gctctgggct gatactgggg  293280
293281  agtgtcttca aaaagtcctg tcatgtaacc catcttcagg tctctcagct gtggatacca  293340
293341  gcacctactc cattataggt agcaggggag tgaagtagac tctgtgaggg tccttggttg  293400
293401  catttttgtt aagtgtgctg gttttgtgtt ggttggcctc cagccaggag gtggtgcttt  293460
293461  caagagcaca tcagttgcga ttgtataggg aggatcaggc agtcaacaga gccatacggc  293520
293521  tcccaagaga ttatgtactt tgtcctgggc taccagggta ggtacagaaa gaccatcaga  293580
293581  tgggggcact gttaggcttt tctgagctca gactttggca ggtcttgctg tggctgctgt  293640
293641  ggaggatggg gatgtggttc ccaggccaat ggagttatat tcccaggggg attatggctt  293700
293701  tctctgctgc atcacatagc tcaccaggga agtgggggaa gagccggcag ccccaggcct  293760
293761  taccttgttc ccatgcagcc cacagcccaa acagctggtc tcactcccct catgtcccac  293820
293821  ccaacatcac caagtttatt tccaggaagc tggtaacagc taagaacttg ccccagacta  293880
293881  caagcctccc agctgagaaa gcaagccaac tcacaattcc tcagctatcc catggagcct  293940
293941  gcagctgcag tccacctctt tcaaagggtc tgtggattct cttggctttc ctggtatgtt  294000
294001  cctgtggtag ttcttggagc aaaagttcac agtgtgggtc tccacatgct gctctgttgg  294060
294061  tccatgtggg agctgcaagt tagtcctgcc tcctctccgc cattttccct ggctctagtc  294120
294121  atacaacgtc tgaagtacca tttggtataa gtacaatttt gatgcttatt tcacacagga  294180
294181  taaagtgaat atacaataag ggtgttataa tgttgtgtca cagttatatt agagtagatt  294240
294241  ttggatctat ttgaacattt cctccattat agtaactctt tggacacatg tgcttgttga  294300
294301  ttgttccaaa gtgttaactt gacataccac aaagttgctt tttttccccc ttagattcaa  294360
294361  cctgaagtct aaaataatta aattattaat taataattga cactggacaa gaatgtggtc  294420
294421  actttttcat gtttcattaa agatatagaa gacctctaaa aatcttccat ttctggttaa  294480
294481  agtttatcta acagcctaat gtcaccatct tgtgaccaaa ccaggcttag ccccaggaag  294540
294541  ggaacctgtg ttctgggaag gtgtgcataa ttagaataag taccttagcc ctagcttagt  294600
294601  gatactctat agatctacta acaggggaat aacatccaaa tagcttatgt atttcatgcg  294660
294661  aattttacaa aaaaaaaaat tgtttttttt tttgagatga agttatgctc ttcttgccca  294720
294721  gcctggactg cagtggtgtg atcttggctc actgcaacca cctcctccag agttcaaggg  294780
294781  attctcctgc ctcagtcttc caagtatctg ggactacagg catgtgccac catgcttggc  294840
294841  taatttttgg atttttagta gagacagagt ttggccatgt tggtcaggct ggttctgaat  294900
294901  aaaaaaattc taataaggtt ttgtagcatt tctagaactc aagattaatg caatttctga  294960
294961  tatctcactt acttagagtc ataaatacca ggaagaaaca ttataattgc atgtgcagag  295020
295021  gtttagctta attttgcttc attggatgga agttttgatt caggaggtta aaaagtatcc  295080
295081  gcaaatatct atgtgccatg tgtgctgtcc atcctattaa gcacataagc acaatactca  295140
295141  ctttatgtga gaaattatac cttctttttt ttagaaagat tattttctca atgcatggct  295200
295201  tgtgtattaa attgcattcc caatgttaac aaagggaatc ataattcgta aagtgaatct  295260
295261  aagctatact tcaggtgcgt gactttttgt taagctaaag gtgagtccag ggtcaggcgt  295320
295321  tttggctcac acctgtaatt ttagcacttt ggaaggtcga ggcgagagga tcatttgagc  295380
295381  tcaggagttc aataccagcc tgggcaacat gacaaaacac tgtctctaca agcaaataca  295440
295441  aaaattaggg tggcatacac ctatggtccc agcttcttca gaggctgagt tgggaggatc  295500
295501  acttgagccc aggaggcaaa ggctgcaatg agtcgtgttc ctgctgctgc agtccagact  295560
295561  gggtgacaga gcaataccct gtgtctcaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa gtatgagacc  295620
295621  aagttgtggt aatatctcac agggtatgta ttgattaaac tttatcccaa ctattgatta  295680
295681  ttctcaacaa aacttacaaa acaactgctt gggtgacaaa atcttaaata catttgcttt  295740
295741  accattcatg tcttgtacct gcaaatattt acaaagtgac aactgaaaga ggtcttctat  295800
295801  actttattta tttatttatt tttttaattt tattattatt atactttaag ttttagggta  295860
295861  catgttcaca acgtgcaggt cagatgatat ttctctaagt aggtcactgt aaaaatggat  295920
295921  ttctgttaca taagttttaa attaatttct tgtggtgaaa tggacagaat ataatgaaaa  295980
295981  taagtgccac tgaggactga agagctgtta ttgaaatgaa aaataacatt tctaatacac  296040
296041  tttaatatga gtattgatta tcacgaatgt atacctaatc aaagggaagc tgagttccaa  296100
296101  atgatgacct gcatggtttg tttaaagtag tttctgtgga agaaaatatt tgagtaaagg  296160
296161  taatcattat tgagattgaa tttttactat ggtcataaat tttctgtctg ttttttggtc  296220
296221  cctgaagtac taatttcaat aataaatttt catctcactt caatataatg cattttcttt  296280
296281  ttactttcat cattgcttta aaacatttac tagagatatg aaatggtaca gaagttgaat  296340
296341  gatagaacaa agagtggtgt agaaataaaa aattatagcc agtatttata agttatattg  296400
296401  ggaacttggc aagatctcct gtactgggtg aggcatgaat ggatccattt atctgtcagt  296460
296461  gtgaaattag ttaaggtttg cctatgggac ttgtccagtt agagggctaa taaagaccac  296520
296521  tgagcaaatt tgagctgtca gtaacttaat tgtactttct ctaatctata actaggagac  296580
296581  atcttattga tcattgatca tacaactttc acagtagtgt ttagtgaaga taccattttg  296640
296641  atgcttattt cacacataat atagtgaaca tgtagtggtg atagggtttg aattatatgt  296700
296701  cacaattata agagtagccg ttgagtctat ttcaacgttt tctccctcat attaacactt  296760
296761  ttgaccacat atgcttgtag attagtacag gatattaaca agatacacca caaagtagtt  296820
296821  gctttgcttt ttttcttaga tttaaactga agtctaaaag atgagctttc acagtcaata  296880
296881  attgtattac atcttaaaat tatttccaga actatgattc tatgaatttt gggtgaggcg  296940
296941  caaatttatt tgttctttgt gcaatgttta aatattactc aatgaaagag ggaataagcc  297000
297001  aactacacac cataaagaga aaacaattat ttcccgaata aatctaacca attttaagca  297060
297061  tagtattaga aatccatatg aaggatgaca ttaagaatct ataaatatct tatctagata  297120
297121  tgaaaacata ctggcctgga taggtaagac acgatttctt ggcatgatta gtgctaccaa  297180
297181  catatttaca aaagaagtga aagactacta tcagttgcat gaaatattat cagtctccat  297240
297241  tataactgtt gattgattgg ttggcttatt cattcacttg tgaggccaag caatacatct  297300
297301  gtgttattat tggtagaagt taaagagctt tagtctcata caccttccaa ataaaaattg  297360
297361  ctctatgtga attaagcagt aaattaaaaa ttaattttct gacaaaattt tcagaaacag  297420
297421  gctgaagttc tggctattta tatagagact cttgtttatt cagtagtaac cctattcata  297480
297481  acccactctg tttatagtgc agtcgtagga gaaagaaaca accagtactt acaatctatg  297540
297541  aactgtctta tcaaaataga ctgaagcttc ccaagaaaga aagggagaaa aacgtcttcc  297600
297601  tgagaagcct taaaacaagt gatagctgtt ttctatgaag gcctatcatt taaccctcaa  297660
297661  gcataagtga ttttcacata tcacttcact taatcatcac aagaaaatta ttatgtaaat  297720
297721  ggttctccat ttcactcatg gagacagctc agagagacta aatctcttaa ggtcacaatg  297780
297781  ctaagtgata cagctgtgat taacaggttt gcttggtttc aaacctggag tgattatctt  297840
297841  actatggctt gatataatat tcacatatat gctgtgtcta ttttagaaat aattttcctg  297900
297901  gaattgatct ttacattcta aataaacaag gctaagaatc tgtgacttat tgtacacaga  297960
297961  gagaaagaat gtaggtgttt ttcagtgtct tcaaagaggt tactacctct gatatctgaa  298020
298021  aactgggaaa tttgtccttg gtaagtggcc catccctcac cctaattctt cttgcttctt  298080
298081  catttatctt taaaagtctg tgctcttaca atccaaacat ccttgacatt tttcccaatc  298140
298141  tatgcattct catcttcaaa attttacaga gattatcttt ctctacaaag tatctgtact  298200
298201  cctttcatct agaaaggtaa taattatatt ctttcatttg ctatactagg tcttacagtt  298260
298261  tagtcaatcc tcatctcaca ccagttagaa tggcaatcat taaaaagtca ggaaacaaca  298320
298321  ggtgctggag agcatgtgga gaaacaggaa cacttttaca ctgttggtgg gaatgtaaac  298380
298381  tagttcaacc attgtggaag tcagtgtggc gattcctcag ggatctagaa ctagaaatac  298440
298441  catttgaccc agccatccca ttactgggta tatacccaaa ggattataaa tcatgctgct  298500
298501  ataaagacac atgcacacat atgtttattg tggcactatt cacaacagca aagacttgga  298560
298561  accaacccaa atgtccaaga atgatagact ggattaagaa aatgtggcac atatactcca  298620
298621  tggaatacta tgcagccata aaaaatgatg aattcatgtc ctttgtaggg acatggatga  298680
298681  agctggaaac catcattctc agcaaactat cgcaaggaca aaaaaccaaa caccgcatgt  298740
298741  tcttactcat aggttggaat tgaacaatga gaacacatgg acacaggaag gggaacatca  298800
298801  cataccgggg actgttgtgg ggtgggggga gtggggaggg atagcattgg gagatatacc  298860
298861  taatgctaaa tgacgagtta atgggtgcag cacaccgaca tggcacatgt atacgtatgt  298920
298921  aacaaacctg cacattgtgc acatgtacac taaaacttaa agtataataa taataataat  298980
298981  aaaaagagtt tactactaaa gtctaacatg gtgaataagg gcagccatgt ttactggaat  299040
299041  gctgatgtgt ggtttctttc ctacctacta catgaagctt ttttctttct ttttttttct  299100
299101  ctctttttct agtctagcag ccaataccag aaagcactag tctccaaaat gctatgtcac  299160
299161  ctctgaagga attccaaacc agatttaaga tctttctttc tctctgtttt tctctaatat  299220
299221  gtcatatgaa atcatcaaat tccatactct ctggatgatc tctggtgcac atatctctat  299280
299281  ttaactgttt ttcctctttc aggactgatc aaataccatg tccttcatga agcttttatg  299340
299341  ccttggaatt ttatactctg atctcttcat taaactctct ggcatccatc attataatca  299400
299401  gttacctgtc cctccctccc tccctttctt tttctttctt tttctttctt cctttctttc  299460
299461  ttcctttctt tctttctttt tctttctttc tttttctttt ctctctttct ctttcttcct  299520
299521  tcctttcttc ctttctttct ttcttctttc tttcgctttt cttctttccc tccctccctc  299580
299581  ccttccttcc ctctctccct ccctccattt ttcttccttc cttctttctt tattttcttc  299640
299641  ttttcccgaa gtaaactatt tgacatattc tctctttttt aatatatatc tttcattctt  299700
299701  tttctgtatt ctttcaaatg agagtatttt tgaatgaatg gataaagatt gtattagttt  299760
299761  gtgcttgtgt tgctataaaa atacctgaag ctgggtcatt tataaagaaa agaggttaat  299820
299821  tggctcatga ttctgcagag tgtgcaggaa gcatggtgcc agcatctgct tctggcctca  299880
299881  gagaacttac agtcatggca gaaggtgaag gggagccagc atgtcacatg gtgagagtgg  299940
299941  gaacaggagt gagaagaagt cccaggcttt taagcaatta gattttgcat gaactactga  300000
300001  gagtgagaat tcacttaaca ccaagtggat ggggccaaac cattcatgag ggatccaccc  300060
300061  ccataatcca gtcacctccc acctggcctc acctccaata ttgggaatta gcttttaata  300120
300121  tgagattcag aaaggaaaaa cattcaaaca gtattatccc ccctttaaaa ttttctcctt  300180
300181  ttaaaaacaa agaagctggc caggcacagt agttcaggcc tatcccagca ctttgggagg  300240
300241  ccgaggcagg cggatcacct gagggcagga gttagagacc agcctggcca acatggtgaa  300300
300301  accccgtctc taccaaaact acaaaaatta gccaggcatg atggcaaacg cctgtaatcc  300360
300361  agctactcgg gaggctgagg caagagaatt gtttgaaccc gggaggcaga ggttgcagtc  300420
300421  agctgagatt gtgccattgc actccagcct gggcaacaag agcgacactt cataaaaaaa  300480
300481  aaaaaaaaaa agctgataaa tattactcag tagacctaga ttgtatttta atctgttgca  300540
300541  ctgtctcctt aatgttggac aaattctcta ttactctgtc ccttcgtttc ttcatttgca  300600
300601  aaagggagct agtaatagta cttacctcat gcagctgtta tgagtgttta atgaactaat  300660
300661  atttataaag cacttagaac cccatctagt atactgcaag tgctccataa atgttagatt  300720
300721  ttcttacctc ttactagata gctttgttaa ataactcata tacgcattta agtatttcct  300780
300781  ctctgcctca cacatatggc aatactcaaa ggtttatatt aatggccaac ttagaatttg  300840
300841  aagaaattgt ttaaaatgtc ttatctggct ataaatcttc tagcctcaat ttattctggt  300900
300901  tcatttttgg tagctgtaac ctagaatttt ttttttttta atttaaaatc ccaattccac  300960
300961  gggttttatg attagtcctc ttttaggacc tatgtcacct aggcaaatcg ttacttgatt  301020
301021  ttgtattttc taaatatttc tgataatgtc aaattaatta tttgtaaaaa aatctaaata  301080
301081  ttgatatata cattcataaa gtattgattt ttttacttag ggcttatgaa acagatttta  301140
301141  ttataaaaat tatttgaaaa gtaatttact gagaatagcc tcatctcttt ttaatggttt  301200
301201  gattaatagt tttatggtcc catgtcactt cttaattcta aataattagc attgaatgat  301260
301261  tctacattta atcttcaaaa tagtcttgaa tagtttctct tttctcacat ttccacttta  301320
301321  cttacttctg agtttttatt tccatgtctg ggcagaaagc caaaagtggt taggcagaac  301380
301381  tatttagttc tacttgagtc aaaattcaat tgcaacttcg tgaataagac tctttggatc  301440
301441  caagcatcgc ccacaatcta acccttagga tgttgatttc cctagagagc tagatagctt  301500
301501  aggaaactcg gaagcaaata acatgagtct aaagatgcat gcctagcagt atgcttacca  301560
301561  tttttctaat atataaacat aatttaaaac tatataaatt aaaatgttta actctaaaaa  301620
301621  tattaagcca ctgatattag cacttatgtt agaaagccca gtgtgaagtg gctaaaaaag  301680
301681  aggagattgc tctggcaaaa agactacata ttttcagaaa acaaaacaaa acaaaaccta  301740
301741  ttttcttcca gactgacagt tgtaaggtga tctaacttct aaaatgagac atgctctgcc  301800
301801  atatttcata gggatctata gcactacaat ctgagctttt ctgatagttg ctgcaggcaa  301860
301861  ctttgaagct gaataataag ttccaaattt gaatcctcca aatttcagat acagaagctg  301920
301921  attttcttac agtaaccaaa aatggacaat ttcttaaaga caggttaaca ttagataata  301980
301981  aaatagccag aaagcctact gactacatgt taaaggatgc tgtcctttcc acatgataag  302040
302041  acatctgtca tttcctaacc agttcaaccc tcatcctcag catttttcct ctgggaaagg  302100
302101  gatgttataa gaagggtttt gttttttttc tagtatagac tcaatctgaa ttaagtacaa  302160
302161  tggttttact gtagcatggc tttatgcttt gggaacccca gtgacataca gatttcccac  302220
302221  tattctgtag catctggttt ttgtgtctca gaataagatt tactttagag ttgtaccttt  302280
302281  tcttgtttaa atttcttttt tatgttaaac ttttttcaat taacatatac ttattattag  302340
302341  aaaatttaat gtacaatggt cagttccttg ttttgatcac accgttccaa gtgatacaat  302400
302401  ctgtctcttt ttatgtgttt tttactgata agttagattt cttggcatgc tccttgctct  302460
302461  gtagtttcat tctccatgct gctattaata tcttctgcca tgtgtgttca tgcctctcca  302520
302521  caggaggtta gaagatttca caccttagca atatgctctg catacccttc taacacctta  302580
302581  tgcctatgag aggcatgggg ttggttgtat tgcaattcca cttacactct gttctagaaa  302640
302641  gtatgatgaa ttttgtaata tttacatcac cacacctacc ctatatttct acccagcttt  302700
302701  tcatcttttc ctcatactaa aatggaagaa gcatccctgt tactttcaat gggaaatttc  302760
302761  tatatctgtt ccccggaatc caattatttt caccttctca tgagttttac aatttttgat  302820
302821  agtccccttt ttcaaaagca tcatttcttt cagcaaagac aatgcttctt atttcccata  302880
302881  taaaagaaaa taatttgttg aacccacttt tctgatgaca caaaatgctt ttgtttctgc  302940
302941  tgttcattca ttaaaagata tcaatcaatt gtcttaactc atggtctttg tatcttcaca  303000
303001  ttcaatatac tgttgaagcc actgtaataa atctccagtc ctttgatata ttttctgatg  303060
303061  ttattcttga caagttaact attaataata ctgtccatct tgccaaatcc aattaaccct  303120
303121  cactaacctc aatcaacctc ctaacagaat tcaccccagt tgttagctcc ttccttcctg  303180
303181  gtaagccatt tcttggctgc atgccactcc ccttcccagt tttccctctc tcctttggct  303240
303241  gtcaccatct ccgaacagat actgacctgc tctatactca ataggttgtg tacttcagtg  303300
303301  ctcaatcttt tatttctttt ctcttataat tctgttccag atgagattat accattccca  303360
303361  ttaccttagc tttatgctga tatatcatct caaagttata tttcctattt agaaaggaca  303420
303421  attgaattcc atacccatat ttgacttttg ctttttattc cacatgggta tctaatgggc  303480
303481  atttaaggca taatcattaa tttttcccaa actacctttc cccagctctt tttatccacc  303540
303541  tcagtaaagg ggcctatcaa ttaaatagta ggtcaaacac gtgtggaaat ggagtcacct  303600
303601  gtgatttaat tgctttacta atgccactgc aacaagaagt ctatgaattt catttcatat  303660
303661  ataacagtat gttgtacact tttttccatc atcttctatc tttccatctt tgtccaagtt  303720
303721  gacaaataat tttttttata aattgttttc aactttctac agtatatgat aaaaagtagc  303780
303781  cactgttatt tttcagagca ttaataaatc tgtttttatt ttcttgaatt tgaaattctt  303840
303841  gccattgctt tcacaaaaga taccttgtcc taccttgtcc taactcttgg agattcatgt  303900
303901  cattcagtct ccatagccac attgacatag atttgttttc taaccaattg aaactgtttc  303960
303961  tttaatttcg atctttgcat cttggttttc tctgtttcat atattcttcc ctagcacttt  304020
304021  tcacataatt aatcagtcca tttcatcttt caggtctaga taaaatatta cttaagctga  304080
304081  gatttaaaaa gagaaaaaag cattagaggc tttaggagag aatatttatc tccttaaata  304140
304141  gttgaagaaa tagtctgaag cttttctaga acatatgata attgtttaat agtatatatt  304200
304201  cagagacatg ttaatcagct gttgctaaat aacacataac tccaaaactc aggggtctta  304260
304261  aaaaaaagct gtgtctaact acactgcatg tgtcggtggg ttagctgagg gctagctgaa  304320
304321  ttaggctagc ttttgatgcc agctctgttt atctctgggg cactccatcg tgcatctgca  304380
304381  catttactag attgatctac gctaggttgg gaaccttaat tgggacaact ttgccccgtg  304440
304441  tgtttccctt cctcctgcta ggacaagtta attagcccaa tcatgctttt cctgtggcag  304500
304501  tggcatagga cacaaggaaa catacaaagt ctcatgaaac ctaggcccag aaagaagaca  304560
304561  gacaccatca ctttcagctc atttgattac aaaagtaagc tgaaatctaa cgcaatataa  304620
304621  gagaactcta caaaattaca tgaattgaag agggaaaaat aatttgtggc ctataattca  304680
304681  acctatcttt atttattttt ttatctcatt ctttgactaa acaagggttt agttgaactg  304740
304741  tgatggaggt acaatgttaa taaatataaa tgttttgttt ttcattttat attattttta  304800
304801  aaccttagct acaatgaaat ttcaagataa attcatctct gacttcaagg attctaattt  304860
304861  tttttgaata ataacaacaa gaagtcttat tataggttta atattttttt tcattaaaca  304920
304921  tattataggc ttccaagagg tgagttcttt tggtctctcc actattaatc gctgtttctg  304980
304981  ctatctactt ttattcatgg aatttggtaa gaccttataa aattattctt tgaattagta  305040
305041  attgaactta gaattaaaga ctgatggata agaataattg atataagttc tataaaaata  305100
305101  taaagttgcc atgtaatcaa atatagaatt taaaagtata tttgaatatt ttaatgtatt  305160
305161  tagatataat actttccttg gttcagttgt attttcttca ttataacatc aagtaaaaac  305220
305221  ttctcttTTT TTCTCTAGAT ACTTCATCAA CTACAATGTT GAAGACGACA GATTTTTCAA  305280
305281  CATTGATGCC AATACTGGGA CCATTAGGAC TACAAAGGTT CTCGACAGAG AAGAAACTCC  305340
305341  ATGGTACAAC ATCACAGTCA CTgcttcaga aattggtaaa ctactttatg tatcacagta  305400
305401  aaagatgtca cttgtacaag aagacatact gaaatttcct taagagcagg gctctcataa  305460
305461  tctttatttt tgatatcagg atctaggaga gtaagcggag tgtattagat ataatttctc  305520
305521  attatcagat agcatgaata agtcttatgc cttcctcctt actgtaattc tggcatggtg  305580
305581  atggaaaagt ggcatcacag aacacttatg cctcatcctt gagtcaaggg catttggttc  305640
305641  tccttctaat tgggagactt gctttttcat ttgcttttgc cttacttaca ctatcaagtc  305700
305701  attggaatga cttgatatgt gtgatagttt aggaaaaaag aaagaaagaa aaatgtataa  305760
305761  ttgcacattg attattttgt caatataata cctctgctca agtttcaaaa acacttatag  305820
305821  aacttacagt aaaagaataa ttcttggaat ttcaacagcc aggtttaggc tctcttcaag  305880
305881  taacatacgt gatctacagt tgaggatgac tcttgttcta cctccaccca gaatattcca  305940
305941  ttgtgataaa cacctaagct caggaaacaa cataaaaaaa tatatatccg taatacttct  306000
306001  ggaatcataa aggtagatat gactgtgtta aatgaaatta gaatataact ctaagaaaat  306060
306061  gaatccatct tcataacaat aaagtttttt taacatattc gtaagtagac caaaagtacc  306120
306121  aattatcctc actttaaaag tgtacgaaga ggttatacat acatttagga aatgttttga  306180
306181  tgtattcatg aaaaaaacca tgaatatatt agagattaag aatacttcac atttgaaaat  306240
306241  agtgccatgt aaagtaaaat cacgttctgt ttttctttca gagggtctaa aacattaaaa  306300
306301  attttaacag cttcattgat atacaattca cacagcataa aatgaaccct tttaacgtgt  306360
306361  ataactcaat ggtttctaga atattcacag agttacacat ccattaccat aaccaatttc  306420
306421  aaaacatttt tattactaca aaaaaaaaaa ttctgcatta cttagtcata atcccccaca  306480
306481  ctctttcacc ttaattcagg aagccattaa ttgactttct gtctctataa atttgcctgc  306540
306541  tattgctttg ctatataaaa taatcatata ataggtagtc ttttgtgaca ggtttgtatc  306600
306601  attgagcatg atgtgttcaa tgtgtatgca tattatagta tgtgtcattg gtacttcatt  306660
306661  tttttattgc caaaattatt ctattgtatt gatataccac atatttatcc attctttact  306720
306721  tgacaaacat taatctggtt tccatttttt tcctaatagg aataatattg ctgtaggcat  306780
306781  tggtgtaaaa gtagttgtgg aaatgtttcc atttctcttg agtatatgcc taggagtgaa  306840
306841  attgctggta actcttatgt gtagccactt gatgaactag cagattgttt tccaatgtgg  306900
306901  atgcactgtt ttacatttct gacagcaata gggtttccta tttcttcata tttccaccaa  306960
306961  catttgttac tatatgtctt tttattatag ccattctagt gggtgtgagg tggtattgca  307020
307021  ctgtagttta tgcatgcttc tattgccctt agttatgtag cagtcatgag gctacttcag  307080
307081  tgtttttgat tctacttgga ttttggtgtc tgcaaaatta gctcaagtgg cttccatttg  307140
307141  aattagtttt tcaccataat atctctgtaa aagtaacctt tcactaatta cttttaaagg  307200
307201  ggttctctaa agaatccatg agtgagttca attgtaatca tttctggtta ttttcatctt  307260
307261  caaaataacc agacgttagc aattgtgaat ccttagtaat gtaagaacaa attaaatggc  307320
307321  ggttaaataa taaggactca ttaaaactta gttaagaaat aaagggatga atggaaaaat  307380
307381  atatccaaga aaaaaattat gagggttaat atggtttggt tgtcctcacc catatctcat  307440
307441  cttgaattgt agctcgcata attcccacct gtcatcggag ggacccaatg ggaggtaatt  307500
307501  gaatcatgag gccgggtctt tcccatgctg ttctcatgat agtgaataag tctcaggaga  307560
307561  tctgatggtt ttataaaggg gagttcccct gcacacgctc tctcttgcct gccgccatgt  307620
307621  aatatgtgac tttgcttttc ctttgccttc tttcatgatt gtgaggcctt cccagccatg  307680
307681  tgaaactaag tccattaaac ctttttcctt tataaattac ccagtctcgg gtatgtcttt  307740
307741  atcagcagtg tgagaacaga ctaacacagt aaattgatac cagtagagcg gggtagtgct  307800
307801  gtaaagatac ttaaaaatgt ggaagtgact ttggaatcgg gtaacagtca gaagttgaaa  307860
307861  cagtttggag ggctcagaag aagataaaaa aaatgtggga aagtttggaa catcctggag  307920
307921  acttggagtg ctcggaagac aggaagatgt gggaaagttt ggaacctcct agaaacttgt  307980
307981  tgaatggctt tgaccaaaat gcttatagtg atataaacaa taaagtccag gctgatgtga  308040
308041  tctcagatgg agatcaggaa ctttttggga actggagcaa aggtgactct tattgtacct  308100
308101  tagcagagac tagcagcttt ttgcccctgc cctagagatc tgtggaactt tgaactggag  308160
308161  agagatgatt tggggtatct ggtggaagaa atctctaagc gacaaagagt tcaagaggaa  308220
308221  gcagagcata aaagtttgga aaatttacag cttgttgatg agatagaaaa agaaaaaccc  308280
308281  attaactggg aagaaattcg agcctgctgc agaaatttgg ataagtaaca aggagccaaa  308340
308341  tgttaaacac caagacaatg gggaaaatgt ctccagggca tgtcagagac cttcacagct  308400
308401  gaccctccca tcacagaccc agagacctag gagggaaaaa ttgttgtgtg ggctgggccc  308460
308461  agggccccct gctgtgtgca gcctaggtac ttggtgccct gcatcccagt cgcaccagct  308520
308521  gtggcaaaaa agggccaagg tatagcttgg gcagtggctt cctagggtgc aagcactaag  308580
308581  ccttggcaac ttccacatgg tgttgagcct gagggtagat agaagtcaag aattgaggtt  308640
308641  tgggaacctc ctcctagatt tcagagaatg tatggaaacc cctggacacc cagacagaag  308700
308701  tttgctcctg gggtgagtcc tcatggagga cctgtaaggc agtacagaag ggaaacgtga  308760
308761  ggtgcaagcc cccacacaga gtttccactg gggcgctgcc tagtggagct gtgagaagag  308820
308821  ggccaacatc ctccagaccc cagaatggta gatccattga caggttgcac tgcacacctt  308880
308881  aaaaagccac agacactcaa tgccagccct gaaagcaact gggaggggtc ttgtaccctg  308940
308941  caaagccaca ggggtggacc agcccaagcc catgggcttg tatcagcatg acctggacgt  309000
309001  gagacatgga gtcaagggag atcattttgg aactttaaga tttgactgcc ctgctggatt  309060
309061  tcagacttgc atgggacctg tagccccttt gtttcggcca atttttccca tttggaatgg  309120
309121  ctatatttac ttaattccta gacccccatt gtgtctagga agtaactaat ttgcttttga  309180
309181  ttttccaggc tcataagcag aagggacttg ctttgtctca gataagactt tggactgtga  309240
309241  acttttgagt taatgctgaa atgagttaag cctttggagg actgctggga agacatgatt  309300
309301  ggttttgaaa tgtgatgaca tgagttgtgg gaggggccag gagtggaata atatggtttg  309360
309361  gctgtgtgtc cccacacaaa tctcatcttg aattgtagct cccataattt ccacatgttg  309420
309421  tgggagggag ctggtgggag gtaattgaat catggacctc gtcttttcca ggctgttctg  309480
309481  gtcatagtga ataagtctca tgaaatctga tagttttata aaggggagtt ctgcacaggc  309540
309541  tttctcttgc ctgctgccac gtaagatgtg actttgcttc tcctttgcct tctgccatga  309600
309601  ctgtgaggcc tccccagcct cagatatgtc ttattagcag tgtgagaaca gactaataca  309660
309661  aaggcattga gctaattctt cagaaaagag aatcaactcc agaagcattt caatcagaag  309720
309721  ccatgcttta gattaatttt ttttcactac ctcactccaa ataatatttg aattaagtag  309780
309781  aatgtagttt atgaatatat atgagttcat gcattcatga aaattatgtt atttgcagtc  309840
309841  atcaccaaaa taaattcctg tttttactaa gtaacatcct aattatatat ttacttggta  309900
309901  aaatataggt atatttttat tatgtgcagt actttatatg gggtttgagt taatctatat  309960
309961  ctatgaagta aagcagtaca gtaaattgta attttctgag tttttaggtg gtaataaaac  310020
310021  aaccttggag aacacctcaa tgagcattac taaaatataa tttaattcta atcataaaca  310080
310081  ggtgtataga aagaaagagc actagtaaag attttatagc catgttggga gactgtattt  310140
310141  agaaatgaaa tgcatgcacc gattccgtgg cttaattgcc tgttaatgtc attgggaaca  310200
310201  ttgccatgta caattgtttg tcaaccttaa cctcaacatc accacgctac ccaagtattt  310260
310261  tctaatatat tctgttttgg aagggtagct ggtacttttt caaatgggat ttttaaaaat  310320
310321  cttcttaatg taccgtttct gaagagccag ttgttttgtg aagtgatatt tagtagtgaa  310380
310381  tgtttgtaag tacttttata aggctaccta gggatttatg ccaacaagag aaaggtgcct  310440
310441  cctctgggca ggtgaggcat tgcagtagga tttaggaatg aatgagggca agggaaaaac  310500
310501  agtgctcctt ccttcttgtg agtaggcctt gtttcagggt catacaagat atcaatagaa  310560
310561  atattccagt ccctaaatct gtgcttattc taatatggcc ctgtagggaa gctgatgttt  310620
310621  ggtgagccca atcattggtc aggttatttt agctcactaa cgtttatttt gttatttatt  310680
310681  ttttaaattt atattgtgaa gtaaattaac tcttacaaat gtaaagatga cattatgagt  310740
310741  gcgataaaga tgacattatg agtatggtca gggacctaga aagtgttgta ttctcatcat  310800
310801  atatcacagt ttttgggaaa aagtactttc taagtaaagg cctacagaac atttctgcag  310860
310861  tgggtaacac catcttccct ctgtgcaatc tataatacag ctgtttggta attcgaatta  310920
310921  gttttctgtt gttgtgtaac atataataat atgatttctg taggtcagaa gtccaggtgg  310980
310981  gctcaactgg gttctctact taaggtctca aaaggctgag atcatgtgcc agctgggatg  311040
311041  agctcttctc caatggctat gagattctta ctggataata aactttcctt caaacttaca  311100
311101  tgctatcacg caattttccc tttatgtgtc cctggtataa tgcatattat gcatattttc  311160
311161  attccaactc tttgttagga actacaaata aggcatcagt gactgcctaa taaccaaaac  311220
311221  ctatcaatac tttttacctt ttatctttcc gtcatttctt tgtgacattt gactatgttc  311280
311281  atcattcttt tacctcttaa aattttctgt attttagcta ctattccagt atgttggtat  311340
311341  tgggtacttt ataatcttta tcttaaagta tctttcaatt aactcatgca gaatatatta  311400
311401  ataaatgata cttgctagtc agtgtggtat tttagacacc agggatattg agaatattat  311460
311461  tttgcctttg aggcatttga gtgttattca taagacaagg taagtagata attgcattat  311520
311521  ggaaaattac tgcagaaaga ggatttttta gggataagag agatttttta ggggctacaa  311580
311581  aactggtagt ttaatcactc taagaggatc agtgaaggtt tcatagggag gataatgcat  311640
311641  ggattcagtc ttgaggtgag ggatgagtaa aggttgccct gcatattctc ttctgattcc  311700
311701  aaatgtgtct gaatttgtgt attaggattc tccagagaaa cagagcgata gggaggatgc  311760
311761  gtgggtgtgt gtgtgtgtgt aatgtgtatg tgcacataca cacacttaca tatgtacata  311820
311821  tattgagatc tggaaataga ttgataaata gagaaagaga gagagaaaga gagaggggga  311880
311881  acaggtagat ttattataaa aaattggctc acatgattat ggaagctatc acatcccaaa  311940
311941  tctgcagact ctgtatccca ctttgagtct gaaggcaggc agactgctat agaaccagaa  312000
312001  aaactcatgc aaaactgtga agcaggagaa ttctctgtca ctggggggga attactttgg  312060
312061  ttctagtcag gccttcaact gattgaatga ggcccactaa caatatgaaa gactgtctgc  312120
312121  tttactcagt ctcctgatgc aaatgctaat ctcatccaaa aacacctaga ataatgtgta  312180
312181  actatacata tctgagcact ccatggctca atcaagtcca cacataaaat taaccatcac  312240
312241  agtaccatag actgtatcat ttgcaccgtt atctgagtga tctttcacaa tatctggatc  312300
312301  tcaaacctga ctacacatta tatttttgaa tcacctcgag tgccataccc actgctcatc  312360
312361  tgagattctg agattcattt tttcctggag aaggtcttca gcattttaca ttccaaacca  312420
312421  gtagctctca aagtgtgttc catgggaaca aataatgcag atcctcaggc cttggcccag  312480
312481  atctagtgaa tcagacactc tgtggttgag gcccagcgac cctggttgta ccaggccttc  312540
312541  catctgtttc tcattcatgc taaagtttaa ggaccattgc cctatatgaa tccaatgtaa  312600
312601  agttaaggtt aagaaacatt gtttctaacc acaatttgat ttaaatcata gctccattta  312660
312661  gttccaatcc tatgacaaac atatgcacag agatacgtac acatttcctg attgtctaag  312720
312721  aaataaactc cacgtgtatc aatttcctta acaagactca gccctctctg ttttcagctt  312780
312781  aatcctctga aaaatgtgta ttacgctttt catcatagtc tccaaacagg ccaggttttt  312840
312841  tcaataattt cataaccctt tcatctttca gtgacctgtt ttcattttgc tctgctttcc  312900
312901  aaagttattt actggtaaga actgtttcaa atgtcacaac tgtaaaagtt tttcaacaac  312960
312961  ttagacaaat gtacagtttc ttttcttcca cagttaaatg ttctgcatgc attaagtata  313020
313021  acacttattg catttcattg tagtattttt tcacctctat gggcttgtaa ccatgtcaag  313080
313081  tttagaaatc tggtctaact tatctttgtt catcatagta ttgtcaaata cttagtgaat  313140
313141  gtcttggtgt atagaacgtg gttagtaaat tttgttaaat acataaatat aatttgctcc  313200
313201  tagtttctcc acccatcata ccagctcaac aacttcatga ttcactacac aatttattct  313260
313261  tcatttaatg caaatatcct atttaacctt gttctgtgca ctaaatgtaa aaatttcttt  313320
313321  gacctggtca gttcaccaaa aggaaactct aatcattcat tgcttgtata atagataaat  313380
313381  ttccaaaaga gccaaagttt gggagatgat actttattga aactttcaat gtgtctgaaa  313440
313441  gcttctgcta tttccagaat ttacaaatga aacaacaaaa attgcatatt gtatacattg  313500
313501  cttcagctct ctttttcact tgtggacata agagtccaca aaccaatgtt tgtgttttct  313560
313561  ttattcattg agtcttttta gttatttttt tctcgactct catgcaaaca tatccaaaga  313620
313621  ctagaatcca caaatttcaa atgtaatcca actgttaatg tcagataata gaaatgaaat  313680
313681  ttagtgtttg tgagtgtatt ccttgttgcc ctttaatatg aagttatttt tggttagcag  313740
313741  ctgcatctaa gaatataaaa acccgtcacc tcggagtgag tatttttaag tccctgtagc  313800
313801  ttataaacat tattttatta ttatcaatgt gcttattttg atgtatgcaa tttgtcttcc  313860
313861  acaaatgtgt ttgtattacc aatttccctt agcacacaaa gagatcctaa ttagcacttt  313920
313921  tacttagctc gcgaagggaa tagcacagaa agaaatcagt attgccttaa ccaatgatca  313980
313981  aaagtaatca aacaaaatgc ttttcaggaa tattgtgtat acatatatgt atcaatccat  314040
314041  tgccatataa cagattactt cataatgtag taacagaaaa catcaataaa caatagtgtg  314100
314101  ttacccagtt tctttggctc agtaataagg gaacagctta cgtgggttat tcaggttcag  314160
314161  aggtattcaa gaggttgtca cccagatttt gattagggct gtaattattt caaaatgtga  314220
314221  ctgggcccca gggagatgct tccaacatgt ctcacttaca taactagcaa gttggtgctg  314280
314281  gtttttggca aagaactcag tttttcacat catggactcc ttcataggac tgctgagtgt  314340
314341  cttgattgtc atggcagctg gccaactcag agtgagttat ccaagaatga gtgacctgaa  314400
314401  ggcaaccatc ttctttatga cctagcctca gaaattacac attgttactt ctgcaatatt  314460
314461  gtatttaata ttattaaata tggaaaacct tgttaaatat ggaaagccat tatacaagga  314520
314521  tatgaatacc aggctggaat aattggtatc gtcttggagg tggctgccag aatttgttcg  314580
314581  aatgttttta cttatatgta aaaaagcaca caagtaaaaa taattgaatt tgttctcaaa  314640
314641  tttaaaagag atttattggc tcatgtatct gtaaagtgta taggtaaatt aagctatgag  314700
314701  tttgctttga tcaggtatct gtctccaatt ctccctgatt tttcatcttc tgaatttttt  314760
314761  aacgtcacct ttttccttca tgttgctata ttatagtaac aagtaacaaa ttgtatgtta  314820
314821  acttgtaaca tggtaataag atgagtgacg ctaaagttgg gttcatgcat tctcattcac  314880
314881  aacctgggga gataaattgt cattttacat agccattaaa aatgttgctg ctttcagttt  314940
314941  ttttttaatg tattaatctc ctttcactgc cttaaaaatg tatttaatac atgaaatttg  315000
315001  tccataagtg gatgaattat tgtaacaaaa tgaaaggcat gtggacactg actcaggacc  315060
315061  atcaggccta tatttttatt attgctcatg gttaactcct ttcatacctt ttaggttcta  315120
315121  cacaataagg agcaatttga tgagacaatc acaatatcca ccacatttac ttaatgtgcc  315180
315181  aatacatttg atgatttatt aattgcaata tcccagtgtt agtatcatat tgtaagacaa  315240
315241  ttagaacaag tttctttatt caaaagaaac ttcaaatcac tcaaataatt ttacacagca  315300
315301  ttgctagata tttattttat aggtttcctt tcattaaatt tctaatacct cttccaattt  315360
315361  ctttacatgt attgtatcag ataacattgc ttctccaaaa acttataaaa taagagcaat  315420
315421  cagaaagggg tttccatatt cccgtgccat cctgtatatc aacctagcta gtggatgttg  315480
315481  atatctgtaa atatggcttt tttcaggttc ctgaaatgca ctgtccatgc caagtctctg  315540
315541  gccactcctt cacatgacct tatactgttc ttatttgttt gctgtgagac aatgctcttt  315600
315601  ctattttatc ctgtttcctg aattcttact ttttcactgt ctaaagcatg cccctgtcct  315660
315661  caaaaacatg ctttattttc tatctgaaaa taaaattaat tcatgcaaag caaacaaaac  315720
315721  ctgaaaacat ctgttgatct aatattctcc tccaaataca tctctgttat ctcattcttt  315780
315781  tgactgaaaa gctccttgaa ataatttact ctgttcacag tttgtactct cttttcttcc  315840
315841  atgctgtttt aaatccattc taacaagact cttgactttg ctacttcagc acaatcattc  315900
315901  tcaacctcca tgttgcagaa tccaaagcct aatcctattc ctctactcaa caaagcatca  315960
315961  acatttgata cgattaacaa ctctttcaag aaaaagattc tttctttggc ttacggacat  316020
316021  aatatccttt tgattaactc catccttcat tggctcttct ttctgcatgc tgtttagttc  316080
316081  ctcctcgctt ctctatgtat tgaattgtga gacaccaagt tttacacttt aaatgtatct  316140
316141  tgagttgttg ccaaggtgat ttcattcagt ctcatggatt ggatagctct caaattttaa  316200
316201  tctgcagctg caatgttatt tttcccctga attccatatt ggccacttta atatctcctc  316260
316261  ctggaggtct caaactcgac atgctgcagg taaatctctg taaaatctga tttctccctc  316320
316321  aatcttcttc agatgtctta tctatctttg gaatgatgac tatagtccag attgctcata  316380
316381  taaaccatgc agtcatttgt ctcttctctc tcatgttcca catccaatcc attggaaact  316440
316441  tttgtcagct atacctttaa aaactattta taagtcaact atttcctatc atttatctca  316500
316501  cttccaccgc agttcgaaca actttcaccc cttacctggg gtattttaag agctttcttt  316560
316561  gggtcctaac cttagcttcc tttgggcttt gggtcttaat cttagacttc ttgttattca  316620
316621  cccagctgtc ataatgttcc ttttaaaaca taagtgatac tacatactac taagtcaaat  316680
316681  caaatacttc caaataaatg aaaatatgac actcataatg aatgaaccaa gatacaaacc  316740
316741  caggcactca cacatataca aatatcttgt cgaaagttaa agataaggaa tgtcttctgt  316800
316801  tttcacctta gttctgggta aaggaaatga aaataaaaaa atgttaatca tcagaaatta  316860
316861  tgtataaggt acttcttaac tattgcttca gatcatcttg gtgtcaacaa cccagtgaca  316920
316921  agcataaatg cggaatattt tcaataattt ataatattta gtatttcaat agaagcaata  316980
316981  cattgataaa gtttatgttg ttactaaaag ttcattggaa agaactttgt tagaatgatg  317040
317041  cattagaaaa atgttgtcaa atggaagtct aacatttaaa aaaaaagacc caaaaaaata  317100
317101  cattggctac aaatttaatg cctcagaata catcactctt gttaacaagt cagctttcat  317160
317161  ggagagcaat ttacatagta aaattaccat tttaatgtgt aaagtataat gaattttgca  317220
317221  gaggcatcta gtcactttcc acaaccttcg tccacaaaag ttaaagggat ttctcttctc  317280
317281  tcacctccaa gtcctggtaa ctacctatag ttttgccttt ttcaaatgta atgagaatga  317340
317341  caagtagata ctgtggacac ctttgagtca ttcttttcag gaagcttttg cgttaatgag  317400
317401  tcaagtttat gagtcaagct tatgagtcat tattttcagg aagccacacc tggctaattt  317460
317461  ttgcatttgt ttttaataga gacaggcttt caccatgttg gccagactgg tctcgaactc  317520
317521  ctgatctcag ctgatccacc cacgccagcc tccctaagtg ctgggattac aggtgtgagc  317580
317581  taccgtgccc agcccaattt tgtttgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgagaaca  317640
317641  cacattttaa cttgtcttgg gtaaatagcc aggtgtggga ttgtcaaaca aaataccatg  317700
317701  ttcgagttta tggaaacatg ccaaattgct ttccaaactg gctatacaac tttgcattac  317760
317761  catcagcagt tgcttcacgt cttccgcatg tgttgccagg gtatttttcc ccgtcattct  317820
317821  aataagtatg tagtgacatc ttattgtggt ttttatttgc atttcaccac agagaaatga  317880
317881  tgttgaaaat attttcatgt gccatctgca ttttcttctt tggtggattt tctgttcagg  317940
317941  attttgcaaa attttataaa gttatttaga tttttattgt ttgaatttga gattttaata  318000
318001  tatgcagata tatgagttaa tcagatgttc atttttttga atatattcac atatttgtgt  318060
318061  cttatctttt cattttctta atgaacgctg tatttagtga gtttttcaaa gaacattttc  318120
318121  ttgaaaatta caatttattg gaggtggagc caagatggcc aaataggaac agctccggtc  318180
318181  tacagctccc agcgtgagcg atgcagaaga caggtgattt ctgcatttcc atctgaggta  318240
318241  ccgggttcat ctcactaggg agtgccagac agtgggtgca ggacagtggg tgcagcacac  318300
318301  catgcgcgag ccgaagcagg gcgaggcatt gcctcactcg agaagcgcaa gggtatattg  318360
318361  cggcactatt cacaacagca aagacttgga accaagccaa atgtccaaca acgatagact  318420
318421  ggattaagaa aatatggtac atatacacca tggaatacta tgcagccata aaaaatgatg  318480
318481  agttcgtgtc ctttgtaggg acatggatga aaccggaaac catcattctc agcaaactat  318540
318541  cccaaggaca aaaagccaaa caccgcatgt tctcactcat aggtgggaat tgaacaatga  318600
318601  gaacacatgg acacaggaag gggaacatca cactctgggg actgttgtgg ggtaggggga  318660
318661  agggggaggg atagcactgg gagatatacc taatgctaaa tgacgagtta atgggtgcag  318720
318721  cacaccaaca tggcacatgt atacatatgt aacaaacctg cacattgtgc acatgtacac  318780
318781  taaaacttaa agtataataa taataaaata aaaaaagaaa attacaattt attggctttt  318840
318841  ttatgttttt tcttttgtgt ttttttcgaa taattctttg ccaaacaaaa ggtaacaaaa  318900
318901  atttccttta ttagttttat atatttaaac tttgaggttt tatatttata tctatggttt  318960
318961  cctttgggcc atgttttata tatgatgagt ggtaagagtc aagtttaatt ttctttaata  319020
319021  tgaatttaca atggatccac catttgtctt aatgctatca ttttctcaat taattgttat  319080
319081  ggctagtttg tccataaacc cttgagcatt tgtgtattta tcaatttctg ggctctcatt  319140
319141  ggtaccactg acaatgtata tactaatact acggtgctat gattgctata gttttataat  319200
319201  gacacaaaat cagatagtgt gagttctcct acatttttct tcctcctttt tgaaattgtt  319260
319261  tgggttattt tagaacagtt tttgttgcat ataactttta gaatcagctt atcaaattat  319320
319321  tcaacaatat cggatttttg gttggtatta cactgaatct aagtttcaat ttgggagcat  319380
319381  ggacacctca atgaacaaca ttgagcattt tatccatgag taaacacagt atgttttcag  319440
319441  ttatctaggt cttttaaaca tttctcaaag caacatatgt agaattcagc atacaaacat  319500
319501  ttcacgtatt tgttttcatg tttattcatg ttatataagt tagatgttaa aatcttcctt  319560
319561  tactttcatt ctgatagaaa tatatgtaaa taccgaactt gtatcctgtg atactgctag  319620
319621  actgttttaa taattctatt tttttgtata ttatatggta ttttcttcat aatcataata  319680
319681  aatcttcata gataataaat cttcatagat aataaatttg tttattttgc aatttacatc  319740
319741  acttttattt cttttactat ttactctaac tataacccta aagatagtgt tcaggagaag  319800
319801  ttctgagagc atatatcctt acatttctgt ttatttctga tccttgggat aaagcattca  319860
319861  gtattcactg ataagggtga tcatagttac agttttgttc aggttgagaa agttccttct  319920
319921  atttgtaact tgctaagtgt tctttatttc ttgttaaaaa tgtcatattt gttaactttt  319980
319981  attatgtgtg tattgaatgt gtgcagtgaa ttatattcac tgatttttaa atgttaaaca  320040
320041  accagtcttc ttttcctagg atatccctca cttggtcata atgaatgtat tatcaaagcc  320100
320101  tgagatagtc ctggggctca gattatgtaa gtctcttctc ccagagagca ttcttagcat  320160
320161  tatctatttt cttttttata tattttattc cattttacga tcctttgtga tggcaggcca  320220
320221  gttttaatca gttgctcttt cctgactaag gtggattttt tttttaagtt ctatttccaa  320280
320281  accagtcaaa cttcttattg taattatgta gtttatttaa atattaaaca aaataatggg  320340
320341  atatacgcac agaatggatt cagaatttgt gtaacgtact ttaagttgaa agtttcccaa  320400
320401  gacttcataa aagagatttg ctaaaattat gttccaatta aggagaacag ttaggcaatt  320460
320461  ataaaatctc aggtaatttt atagaattag aagtgttgcc acgcttagtg ttttgaaaga  320520
320521  atcttcaagt tcttccctca cttagaatca atcaattttg ggcttcataa atagcttcat  320580
320581  aaataactca gtgtgttatc tttacaagaa tggtggtgtt aaccccgaac agcaacaaat  320640
320641  ctgttctcag agttaggtcc atactcctac attgagagat tgcagtttga tgaataatta  320700
320701  tgcatttcaa tatatttata caaacattta aaatatatat atcattattt ttattaatta  320760
320761  ttttacatag tagctgtttt gctttaatta acattattat ttttgatgtt gattctatct  320820
320821  gataaggaaa tttttattat aattagattg cacacccaga aaaagaaaga ataaacttat  320880
320881  aatccatttt gttagtaaag ttctaagcag cattaaaaat atgattgtaa ttataaatgc  320940
320941  aaaagacagc ataaaagttc atcacaaggt aaatcctata tactctataa agataaaaga  321000
321001  tagaaaagtt cacaggcgtt atacacaaat aggccaagat agaaaaaaca tgttaaaact  321060
321061  gaattattac aaaaagtaga aaataaatgt tatatttggt agattttctt atataattga  321120
321121  gtgggccaat tgtgacattt tcacaagaat agaatacata tttttcgttt actttataat  321180
321181  caatacaatt tcttacattc tctcaatgta attactttca actagaggta aattactttg  321240
321241  actttgtagt tctggttaac ggaacaaagt gttcattcct aacagcaaag gcacagcttt  321300
321301  aattttaaag cttctaactc ctgttactct caggtaataa tattaatgat atatataagg  321360
321361  aattattgga ggatttatag gcaactggaa caaaataatg tactgaaaag agtcaagatt  321420
321421  cattttaaat aattcacttc aatctagaat ttgtatgata actatgtaat aaatgagagc  321480
321481  acttactgta aactgacaaa agttgaataa atatatggga taagttttat gtgatgtgtt  321540
321541  tctaaatgct ttgtaatttt tgaaatattt ctacacgtgt tatgctcctt cctatgaaat  321600
321601  aacagacctt aaacacagag ttggtttaat attctgttgc ataaaattca cagaatgctt  321660
321661  tattttaaaa ctttttatat ggatacagta aagggatatt tgaggagtaa tttattatat  321720
321721  atgatataca cctttcatat aaattatagc aaattatttt gaatacaata tttgattttt  321780
321781  tttactgata tttaaataat atatttaaaa aagagaaaaa gaagcatatt agtggcacca  321840
321841  gcatgtacca gacattgtga gagttttaca tataaattat tgtttaagta gatttaatag  321900
321901  tattataaag tagtttataa tatgtattaa ttgatttagc tcactttttt ttaactaaaa  321960
321961  cttaatatga ctttcatata caagatttta caatggaaaa actactctca tttcaaatca  322020
322021  aacaaataca cttaagtgga tagtttgttt tcatttgagc acctgtttgc aaaacttatt  322080
322081  gttacatgtt tattaaagaa aataatggaa acatatttgt taacaaacaa agcattaacc  322140
322141  aagcacgtta aaatgtccca gcatcagccc acagtaagta ttcaaaagaa tgagagtaat  322200
322201  tttagttcta aattttccta taaggaaatc ttttcataga aatctaaatc agacagacca  322260
322261  aaaatacaat ttataaacca tctttattct catgggcatt tatgaaactt agacagctat  322320
322321  aaatgtgatt atttaagttc atattccctg taaattttta ttatagtagt agataagtct  322380
322381  tttcattttg agtgaatttt cataatgaaa gcaataaaag cacattttag gaaaataatc  322440
322441  tgcaatatta tattaaccta tttatatatt tgacaaatat ttttaatact aattttcgaa  322500
322501  tatgaataat cagattagaa atctaccaaa ttccctagaa ggcatacact catagacatg  322560
322561  atttagattg tttgggtggc acatatttaa ataataatgg ctttgggcta aaagtaaatt  322620
322621  aaagatttaa gtcatgatat ttaagaaaaa attagtattt attttttcca ttcaatgtcc  322680
322681  ataagtggga aatctggaag aatggcatat tttgttgttc tgtgttctcc agagcccatc  322740
322741  atagtgttac gcacatatca gtctttccaa aagtaatcac tggataaaat gtattgtttc  322800
322801  tcaagttata aaagatcttc tacatattgt agcatacagc ttccacttgc actgcaatag  322860
322861  cactttctct gtatcactat ctctagaggg ggcactctga tgacatgagt ccctattgta  322920
322921  ttaatgttgc ataaagcaca gatgattttt atatagcata gttggtgctg gaaaatacat  322980
322981  gcatatattt tggctttgtt tctattttaa tattcagaaa ttattaagat gtacattctg  323040
323041  ctttttccca ggctcagtat tataaagttg acatagttac cgttaattgt ttctcaaaaa  323100
323101  cacaacttgg caagttaaat aactcttatt ataggcttac aaattaaata attaatgcac  323160
323161  atcaataaat tgcaaataat ttattgaagt tctgctcctg aagagtgctg agaatatgat  323220
323221  ttatatttat gtttgcatga tttcaatata ttttatttac tctgctgtca aaagaatatg  323280
323281  aaaattgttt tctagaaatg aagcataaat ataaaaatta taataacaat aatagaaata  323340
323341  gtgctttaag gtcttaagga attatccaat tttagcctta gcaaaatgct tgtaaatccc  323400
323401  atgaataggt ttacatttta taggtagagt gattgacatt taaagggtaa aatactgacc  323460
323461  caaggacaca agaaataata tatagagacc catgggtagt tttcagttca caactacaga  323520
323521  aatatctcat atcataaaat accagaatgc tgcaagaagg ctgtgagtgg ctataaagtg  323580
323581  acagtgagtt ttcactcgta attgtctgaa atcacagcca catttttata catcatccta  323640
323641  cttttagtaa cagacagcag ttattgaatt tgcaccagaa attactttaa atttactcta  323700
323701  acattttgtt tttcgtaatt cctgtggttg cccctgacag ggcaggcagt atcatgagtc  323760
323761  acatgctcaa taaggtaaga ttaaattctg tttcctacag gacactgaat gatagtaggt  323820
323821  atatagacga aactgatatt accctgatcc caaatgctat gcttttaatc attgttacag  323880
323881  aatagtgatt gtacattagg gatgtaaagt aatattgggt cataatggac agagtctatg  323940
323941  ttgaagcaga aggatttagc ttcctgtgcc caagtgtgga atgcatgaaa agacattcca  324000
324001  gtcccagggg aaagctgcaa caaggcagag gtaggacagt gagaggtgac agctgatagc  324060
324061  agtcaactgc ttgcttgttc ttttattcaa attcctcctc aagatatggt ttttccagaa  324120
324121  tcctttcata gaaaacacag tttcttactt cactggagtt gcttttaacc ctgccttttc  324180
324181  agaaaaagag cagagatttg gccaggcgcg gtggctcacg cctgtaatcc cagcactttg  324240
324241  ggagaccgag gccggcggat cacgaggtca ggagatggag accatcttgt ctaacatggt  324300
324301  gaaaccccgt ctctactaaa aacacaataa attagccggg cgtggtggcg ggcgcctgta  324360
324361  gtcccagcta ctcgggaggc tgaggcagga gaatggcgtg aacccgggag gcggagcttg  324420
324421  tagtgagcgg agatcgcgcc actgcactcc agcctgggcg acagagcgag actccatctc  324480
324481  agaaaaaaaa gagcagagag ttacttactc aggaacaagt aaggttgctg atacctatga  324540
324541  ctagagctta caaaattatt cttaccccag atttttaaaa gagattgctt ttgtctgctt  324600
324601  aaaattggga gatacaggaa tacataaaat cttttatgat atgtagaata gaaaatatat  324660
324661  atgtatgtag tggtaatagt caaaagaagt agaatataac cctttgctga gataaatcat  324720
324721  ttaaactgtg tcaatttcaa ttttttataa tttataaaat aagcattttg actaattatt  324780
324781  atgttagttt tgaaataatg taataacaaa ataaagtgat atttaatgtt agtttctaaa  324840
324841  agaagtttta gcattttcat gataagtaaa catatattta aagcaagtaa tttaatttaa  324900
324901  tgtatatatt catttatcaa tataatatat aattaatata ataatataca agcatcatat  324960
324961  tatcttttac tataagtaga taatcagtta ttaactatgc caatataaat tatatatgaa  325020
325021  ggtattaata tattactttc aagatgtcat aactttttaa catatatata atgtaattct  325080
325081  tgatatctac aaagatgttg caaaatacaa taataaacag attttaacac atctctgtac  325140
325141  ttaagaatta gagttacaaa agcattatcc taaacattat cttattagtt ttacagtata  325200
325201  atatttactt ttacgtgttg ttttctattt ttacaaaatt ttacaatact tgaatgcagt  325260
325261  cttctgacac atttctgaga acaacaattt gtttctaaga ttgcttcaca tggtggctgt  325320
325321  gttgttattt attttctgta tgatataaat gcatcaaagt tttgtatcca ttcaggagtt  325380
325381  gttgaatatt tttattttcc tattgtcgtt gttgccatta attgtactga tagtatgtat  325440
325441  attcaagagt tttcctatag gtataaatca gggaaattac atcatctaga gcatgagaat  325500
325501  atacaagtta ttccttatga gttaacttta taggcctttc tttgtctata ttcaatccag  325560
325561  catttggaga aatcttgcca aacttcttag tattgtgtta gtctggctta tgttaagtga  325620
325621  taacttattt tgattaacct actttttttc atactaatga gactgatttt ttttcatgtt  325680
325681  tattttttat ttatattatc tcctattaac tgttggccat taatatttgc ctatttttat  325740
325741  attgtgttgg cttttaaaat tgtttcaata tgttaaatta tatattacag atacaagtcc  325800
325801  tttgtcagtt acgtgtgcca caaatgtgtt cacccaaatt gtaatttttt tcctcttcat  325860
325861  gatatatttg gagaaaatga gtaagaaatc atgttttagt gcaatcaaat ttatcaattc  325920
325921  ttccttcttg ttttagtgaa ttttgtgttt tgaaattgtg catgtaactt aagtgcacat  325980
325981  attaatgcta accatttttc ccaaaatatg tatgattttg ccttatatac ttgtctttaa  326040
326041  taatttaaaa catgtttttg tgtaagtgta acataagatc aatgtcatta ttcttattgt  326100
326101  tactactact attattatta tgtgaataac aagttgtact atttattgat taacccgtac  326160
326161  gttcaccatt gatctgtaat gccatcatca ccatatatta aatttctatg tatagtgggt  326220
326221  ctttggctgg gttctgtttt gtgtttctgt tctgtttgtc tatccctgtg acatagtcgt  326280
326281  agggtgttaa gtgtagtaag ccttgataaa tggtacagca actctccttt tttttttttt  326340
326341  tttttttttg agaaggagtc tcactctgtc actcaggctg cagtgcagtg gcgtgagctc  326400
326401  agctcgctgc agcctccgcc tcccaggttc aagtgattct cctgcctcag cctccccagt  326460
326461  agttgggagt acaggcatgc acaaacacac ctggctaatt tttgtatttt tactagagac  326520
326521  gaggttgctc catgttggcc aggctggtct cgatctcctg acctcaggtg ttcctcctac  326580
326581  ctcagcctcc caaaatactg ggattacagg cgtgagccac catgcccggc gtgcaattct  326640
326641  gctttattcc tcttcttcat acaagtctga attatcttag tgtttataaa tattagaagc  326700
326701  agttttcaat tgctatgaac aactttcatt ggatttgtat tagattacat tggaaatacc  326760
326761  atcaatctgg atggtatgtc cttatttgtg acattttgtc tctttaaccg cagacgtaat  326820
326821  acagctctta atatctttat atctttttta atgaaattca gtaaagtatt ctgcatatgg  326880
326881  gtctttcata tactttgtta gatttattca taggttcctt taattcttag atttttcacc  326940
326941  attaagaatg atgtatgatg caatttttct tgtcatttgt tgttttattg gatggttttt  327000
327001  agaatatatg aatattgcat tttatttttt gtatttctta atatgttctt gagtgattat  327060
327061  gtatatgctt tatcatcttt catttaattc actaacttgt gaataacttt tattgtatct  327120
327121  ttatgaaaat ttacttcttt tctgtacctc ttccgtcttt ttttgttgag ctaaacaaac  327180
327181  attcctggga caaaactgat caagaattat caagaacaac tcagtggagt gtgtttacta  327240
327241  ttattttgtt taggcagttg acacttaata tgtgtcgtga gtggtagtgt ctagtattgg  327300
327301  ttccaaagtt tcacaagcaa aataaataaa taaataaata aaaattttga aatatttcct  327360
327361  ctttcttata ttttctaggg aaaaaatgtg tagactgtaa ttacctgtta ctttaagtaa  327420
327421  aaaatctggg acaaattttt ttctctcttt gcaaaaatta actttttact gaaaaattta  327480
327481  ttttctctag ttactttaat acagcactac ttagattttc tatttatttt agagctactt  327540
327541  gacacttttt aacccatcta ttttcttact atcatgaata acttctctat aagtatttat  327600
327601  tccctttttc ccaatattgt tgtatctttt ttactagtct tattattaat gtattgtatg  327660
327661  ttgttacaat ttaaatttga attgcttcag agaatgacag atacattagc aaagagaaag  327720
327721  ccagacagag agatttaatt tgttcattat gtattctgaa tctctagctt ggacttgtaa  327780
327781  aatataccag acatttatgt ttttgttaca tctcagaatt aataaaccca ctgaaaagat  327840
327841  aaaaagtctt agtttaagat gtttttgaaa ctattgaata tattttgata tctacgagag  327900
327901  ttacatgtaa attgcatgta tgaatctcat gctaaatttt gatttcaatt attatttatt  327960
327961  tttccccgag cgtgacttaa catcacactc tgcatatatt ctgccataag aaaatgattc  328020
328021  tttgtgtaaa gaaatttatt ttttgttttc tttgagttta gttagatttg aacattaaac  328080
328081  ttttttaaag attaggtaat tattttttac caactgctgt gtttttctta gattaatgat  328140
328141  gaaaccaatt gttcatcctg tagactctga cagcatacaa tgaattctga caactttctc  328200
328201  ccactcaagt tcctgataac atgtaatttc cttgatatga caaaatatca ttttggcatt  328260
328261  catgtcatgc catggtgttc atttttcatt ttcctgtaag ttaatgagtt ctagcaaaga  328320
328321  gcgccttcat aaagttgtcg tttgccaaaa gtccagctat ggcatatgga accagtgaca  328380
328381  agctacagta ttaaagagat ttgttttaaa ccgagcctct aaagtgtgca tggaaatact  328440
328441  aaatacattc ctGTGTATTT TGCAGATAAT CCTGATTTGC TGAGCCATGT CACAGTGGGT  328500
328501  ATTAGAGTTC TGGATGTCAA TGACAATCCA CCCGAACTTG CCAGGGAATA TGATATTATT  328560
328561  GTATGTGAAA ATtctaagcc tggccaggta agttaattgt ttccttcctc ctcatttgaa  328620
328621  tggaataaat gcaagcgcct ttatttttat tattcttagg tataatcccc caaagcccac  328680
328681  agtgtaattt tgtactcagt ggaaataatt tcataaagct ttattttaag taccaaataa  328740
328741  tttttggaga atcaaagcaa ttgaattttc tttggatccg aaatgtaact cagaaaaatg  328800
328801  aattcattca tgaatgctgc acaaattata ccaataaaat gatattgaat gctttatgtc  328860
328861  caaccctact ttaagtgagg aggaaatagc aaacgtttct ctcttaatga ggttgatgga  328920
328921  cttgattgtg tcagagggac tagctctatt ttggaggatc tgcaggagtg acacaggaat  328980
328981  gatgattgag tgatgctgat gctaaacgat gattcaattt tagaaacatg aagagtatat  329040
329041  atgtattaat agggtggtga gagtgaagat ggatctggat catggggcaa gaggctggat  329100
329101  gtcatgtgca tctagtcaaa gaagcatggc aatttggaag gctggttgcc tatagcaaat  329160
329161  agagcaagta ggagactgaa aggggttgtg catttgtttt tctgctgtat aagaaattat  329220
329221  acaaaatccg caacttaaaa caacatgtat ttattatctc acagtttcta taggtcagaa  329280
329281  atttgtgcat ggcttagctg ggtctttgca agagtctcgc aagactataa tcaaggtgtc  329340
329341  tgctagggct gttttctcgc ccgaggctca gggatctctt ccaagttcat agggctgttg  329400
329401  ggaacattca gtttctttct gatacagacc cgagaaagtc aagactttcc tttactcctc  329460
329461  aaggctgccc atatctctga gataccacaa gcagttgctt gccatttgga cctccccaat  329520
329521  atgtccagtt atttcatcaa gcaaataaga ggagcaagcc tgcaggcaaa acagcctcat  329580
329581  ataatgtaat gtaatcaagt gagtcatgca tcaacacatt tgccatattc tgttttcaga  329640
329641  accaagacac aggtcatacc cacactgaag gcagagggat tacaggaagg cgtgcattcc  329700
329701  aggagcagca ccttaaaatc tatctgctgt ggatgaatcc agaagtggaa agggtatagg  329760
329761  tcaaaatatg ccctttctga gtcaaaagta ctctattatt gtctttagtg aacccaaatg  329820
329821  agtatacctt cccaaatcat gccaagtcat tttgaaactt gtgctgaaat tatactcctg  329880
329881  agaagcatcc ttttttgtgt ttatgtatga gggacaattg tgaggcttgc taaagtaatc  329940
329941  attacctatt tgtttttagt cccgtcaggg aaaaatatat gtctatctca atgtctggct  330000
330001  ttgtaacata aagctttttt catgttcact gttgttaaaa taaaaaactc tagacataat  330060
330061  acatttaaaa gggcttattt aagcaaaaaa tgagtaacaa attgggctac actcacaatc  330120
330121  agaagaagtt taaagagctc catccagcag tgtgagcaac aggctttcaa aggctgaaca  330180
330181  cagaagccaa gtagagaaat tacctgaccg ggtacagcta ggcgtttgct ttatttgggc  330240
330241  attagtgacc agttggctgt cttgtaattg cctgaaaccc agctatttgt tactaaaatt  330300
330301  atattcctaa attaggtttc ttttagttgg cataatgtat tagtcagagt tctctagaga  330360
330361  gacagaacta ataggataga agtatatatg aaagggagtt tattaaggag tattgactca  330420
330421  cacaccatca caaggtgaag tcccacagta ggccctgtgc aagctgagga gcaaggaagc  330480
330481  cagtctgagt ccctaaacct caatattagg gaagccaaca gtgcagcttt cagcctgtgg  330540
330541  ccaaaggact gagatcccct ggtaaaccac tggtgtaagt ccaagaatcc aaatctgaag  330600
330601  agcatggagt ctgatgttca aggtcaggaa ggatccagca caggaaaaag acgagggccg  330660
330661  gaagactcag caagtctgct cttccatctt ctgcctgttt tattctagcc tgtctggcag  330720
330721  ctgattagat ggtgcccacc cagattgagg gtgggtctgc ctctcctagt ccactgactc  330780
330781  aaatgttaat ctcctttggt aacaccctca cagacacacc aggaacaatg ctttgcatcc  330840
330841  ttcagtccaa tcaagttgac actcaatatt aaccatcaaa catatttagg tagcattttg  330900
330901  ttacacagaa actaaaaatg caatgatagc ctcaggctga tatggcctcc tacttaatta  330960
330961  atttaacatt tcccatgaga aaattagaaa tatgaatgag gacacagtaa agttatactt  331020
331021  gaaagcattg tgcagtttat ataatttatt cacttaaaat attaagatta ttattttata  331080
331081  tgcttaaata tttttctatg cactgatttc aaaaccagta aatactttta tagtataaat  331140
331141  atattattaa atattcagca aattttattt caattctatt aaaaatggat gcatacatcc  331200
331201  taacataatg ttcttgaaat acattataaa agcacagttg atgaaaaaat attaaacatt  331260
331261  ctaatggaaa atttaaattt aagaaaatac agtatctcaa ttactggtaa taacagcagc  331320
331321  ttagacatag tgcaagaaaa ataagggaac tggaaagtaa gtcagaataa aaaaatccat  331380
331381  gttgaagcat ggaaagaaaa agaaaatata aataagagta tgagagacat atgggacatg  331440
331441  caagtgtaat ataaaagttt ttcaattctg agaggcatat gagagagaat gggactgaaa  331500
331501  taatatttaa gatgattata gctgaaagtt attccaaatt gatggaaata tcaagccaaa  331560
331561  cactcaagaa acaagagaaa caaaaccacc aagcatactg cctacaaagg taaatttgcc  331620
331621  tcagtgcact aaagtaaaat attagcaaaa gtaaaagcag caagagaaaa aagataggtg  331680
331681  ataccacaat caaaatcaca ggacctaaga taaagcaaag cattctttga cttgacccca  331740
331741  aaaagcatga tccataaaag gaaacagtga taaattgaat ttcatcaaac tttaacagtt  331800
331801  ttgctctttg aaaaagatgc tctttgaaaa agtctgttaa gatgataaaa aaaagacaaa  331860
331861  ctacagactt tctacttata gtactatagt ttcaaaactc aacaataaaa acagaagata  331920
331921  aaatccaatt tgaaaatggg caaaatacaa gagcagacat ttactgacaa ggacatagaa  331980
331981  agagccaacc agcatataaa aagatattcc acatattttt taaaaattat ttctattcac  332040
332041  attaggtaaa tagaaattaa aactacaatg tgatatcgct acaggcctag cataagagct  332100
332101  aaactttttg gtaaattgtg gagaaattag gtcatttcta catcattggt gaaagtgtaa  332160
332161  aatggtactg ctactgggaa acatattttg acagtttcat aaaaaattaa atatgcagct  332220
332221  accataaaat tcagaactgc atttttgggc atttcccaca gagatatgaa attttatgtt  332280
332281  tatacaacaa aatgtgcaca attatttata gcagttttat ttataaaaaa cccagactgg  332340
332341  aaccaacaaa gacatccttc aataggtgaa tggttaagca aattgtggtg aattcataga  332400
332401  tagagacaca aaaaaccttc aaaaaatcaa tgaatccagg agcttgtttt ttttgaaaag  332460
332461  atcaacaaaa ttgagagacc actagcaaga ctaataagga agaaaagaga gaagaatcaa  332520
332521  atagacacaa taaaaaatga taaaggggat atcactaccg atcccacaga aatacaaact  332580
332581  accatcagag aatactataa acacctcttt gcaaataaac tagaaaatct agaagaaatg  332640
332641  gatacagtcc tggacaatat accctaccaa gactaaacca ggaagatgtt gaatcgctga  332700
332701  atagaccaat aacagcctct gaaattgagg caataattaa tagcctacca accaaaaaaa  332760
332761  gtctaggacc agacttattc acagccaaat tctaccagag gtacaaagag gagctggtac  332820
332821  cattccttct gaaactattc caatcaatag aaaaagaggg aatcctccca aactcatttt  332880
332881  atgaggccag catcatcctg ataccaaagc ctggcagaga cacaacaaaa atagagaatt  332940
332941  ttagaccaat atccctgatg aatatcaatg tgaaaatcct caataaaata ctggcaaacc  333000
333001  aaatccagca gcatatcaaa aagcttatcc accaagatca agttagcttc atccctggga  333060
333061  tgcaaggctg gttcaaccta cgcaaatcaa taaatgtaat ccatcacata aacatatcca  333120
333121  aagacaaaaa ccacataatt atctcgatag atgcagaaag gcctttgaca aaattcaaca  333180
333181  gcccttcatg ctaaaaaact ctcaataaac taggtattga tggaatgtat ctcaaaataa  333240
333241  taagagcttt gtatgacaaa cccacagcca atatcatact gaatgggcaa aaactagaag  333300
333301  tattcccttt gaaaactggc acaagacagg gatgccctct ctcaccactc ctattcaaca  333360
333361  tagtgttgga agttctggcc agggcaatca ggcaagagaa agaaatagag tatttaatta  333420
333421  ggaagagagg aagtgaaatt gtccctgttt gcagatgaca tgattgtata tttagaaaac  333480
333481  cccattgtct cagcccaaaa tcttcttaag ctgataagaa acttcagcca agtctcagga  333540
333541  tacaaaatca atgtgcaaaa atgacaagca ttcctataca ccagtaacag acaaacaaaa  333600
333601  ggccaaatca tgagtgaact cccattcaca attgctacaa agagaataaa atacctagga  333660
333661  atacaactta aaagggatgt gaaggacctc ttcaaggaga actgcaaacc aaccactgct  333720
333721  taatgaaaca aagaggatac aaacaaatag aagaacattc catgctcatg gataggaaga  333780
333781  atcaatatca tgaaaatggc catactgccc aaggtaattt atagattcaa tgccatcccc  333840
333841  atcaagctac caatgacttt cttcacagaa ttggaaaaaa actactttaa atttcatatg  333900
333901  gaaccaaaaa agaacccaca ttgccaagac aatcctaagc aaaaagaaca aagctggagg  333960
333961  catcacgcta cctgacttca aactatacta caaggctaca gtaaccaaaa cagcatggta  334020
334021  ctggtaccaa aacagagata tagaccaatg gaacagaaca gagccctcag aaataacacc  334080
334081  aaacatctac aaccaactga tttttgacaa acttgacaaa acaataaatg gggaaatgat  334140
334141  tccctgttta ataaatggtg ctgggaaaac tggctagcca tatgtagaaa gctgaaactg  334200
334201  gatcccttcc ttacacctta tacagatatt aattcgagat ggattaaaga cttaaatgtt  334260
334261  agacctaaaa ccataaaaac cctagaagaa aacctaggca attccattca ggacataggc  334320
334321  atgggcaagg acttcatgac taaaacacca aaagcaatgg caacaaaagc caaaatagac  334380
334381  aaatgagatc taattaaact aaaaaccttc agcacagcaa aagaaactac catcagagtg  334440
334441  aacaggcaac ctacagaatg ggtgaaaatt tttgcaatct actcatctga caaagggcta  334500
334501  atatccagaa tctacaaata acttaaacaa atgtacaaga aaaaatcaaa caaccccatc  334560
334561  aaaaagtggg caaaggataa gaacaaacac ttttcaaaag aagacattta tgcagccaac  334620
334621  agacgcatga aaaaatgctc atcatcactg gtcatcagag aaatgcaaat caaaacagca  334680
334681  atgagatacc atctcacacc agttagaatg gcgatcacta aaaagtcagg aaacaacagg  334740
334741  tgctggagag gatgtggaga aataggaaca cttttacact gttgatggga atgtaaacta  334800
334801  gttcaaccat tgtggaagac ggtgtggaga ttcctcaagg atctagaaat agaaatacca  334860
334861  tttgacccag tggtcccatt actgggtata tacccaaagg attatacacc atgctactat  334920
334921  aaagacacat gcaaatgtat gttcattgca gcactattca caatagcaaa gacttggaac  334980
334981  caacccaaat gtccatcaat gatagactgg attaagaaaa tgtggcacat atacaccatg  335040
335041  gaatactatg cagccataaa aacgatgagt tcccgtcctt tgtagggacg tggataaagc  335100
335101  tggaaaccat cattctgagc aaactatcac aaggacagaa aaccaaatac tgcatgttct  335160
335161  cactcatagg tgggaattgg acaatgaaaa cacttggaca cagggtgggg aacatcacac  335220
335221  gctggggcct gtcatggggt gggagaatgg gggagggata gcattaagag aaatatctaa  335280
335281  tgtaaatgac gaattaatgg gtgcagcaag ccaacatggc acaggtatac atatgtaaca  335340
335341  aacctgcatg ttgtgcacat gtaccctaga acttaaagta taaaaaaaaa atcatattgc  335400
335401  aaataaagga atgcacttct aagtaactta atattccatg aagaagaaca aacttaaatg  335460
335461  aaaaaacaag ttccatgaaa tgataatgta aataagtcca tataaaaatt tctaggaaac  335520
335521  agttcagcca taactaacag gaaatttata attttaaatg catataataa agaagataaa  335580
335581  ataatgcaaa ttaaaagcct aagcattatt cttaagaagt tagaaaaata aatcaattta  335640
335641  atccaaataa aatagaataa caatttatga gatgaattta atgacatgga aatgaaccaa  335700
335701  aagaaaacat tgaagagttc acagcttagt tatttgaaaa gacagataag tccctggtaa  335760
335761  attgttaaaa acaaaagaga gaaatagaac aaatgaagaa tattaggaaa aaatcaagag  335820
335821  gcttaccgcc tcttgtaact atagacttta cagatatcag aagccaattg tatattacaa  335880
335881  tgtcgtcttt tactaaaatt tgaaagttta gacataatgc atatattttt agaaaagtaa  335940
335941  agtttgtcaa agctgacaca agaatagatt tagctgggct tggtggctca tgcctataat  336000
336001  cccagctact tgggagtctt aagtgggagg atcccttgag ccctggaggt caagtctgta  336060
336061  gtgagctgtg atcctgccac tgcactccag cctgggtaac aaagtgagac cttgtctcag  336120
336121  aaaataaata aatataaata aataaataag gactgattaa agttgtattt attaaattca  336180
336181  ttaaatatat aaataaaaac ctttccacaa ataaattctc ttctcatggc tttaatggtg  336240
336241  aattctacta aaaatttaag aaaaatcatg acagtaattg taaaaggtat tcaagagttc  336300
336301  agaaaaaggg tggcaggatc atttttgtac acattttatg atgccagcat aactttaaca  336360
336361  tcaaaaggta taagtggaat tatagctatt ctctgcacga tcatagatat aataaatgtc  336420
336421  ataattaaaa tatttgtaaa ccatataaag caaaaaagga tagtatttta aaaagagacg  336480
336481  atgaaaaata aaaacctacc taatcaggag aatccaaagc atttgtgaaa attcaacacc  336540
336541  cattaataat agcaacaacc gtgacaatgc tgctatacgc aggtagaatt tttgaatgac  336600
336601  attaacaaat ttgctaaata tcaggtcaat ataaacatgt tatttagagt tctcatacca  336660
336661  caaacaatta gaaaattaag ttgaaacact agaccatttg ccattacatt gaaaataaga  336720
336721  cacctaagag taaatgttac ccttgttagc actcaactac tgtctctcta gagggcaact  336780
336781  cttaaaactt aggtcctttg cctcagtgga tctttatttc catgattttt agattactca  336840
336841  gagatctaaa aattggtaaa ttaaaaatat catttgaaat atgatttaaa gaaccaagca  336900
336901  tgggcttatg tttgcatcag acattgtttt cggactaatt ataattttaa aaattcattt  336960
336961  aaataagcat atagattgta tttttaaatt tcaagatcat ttcaaagctt taaggttaaa  337020
337021  gtatattctc ataatatggc acaacaatgg ttgctagtcc catgctacct atgtagtctg  337080
337081  ctgcaaatct aggccaataa cacccagccc ttgctcttgg cttaattgat acttattttc  337140
337141  tctgaagcaa tgggctgagc tgtgtattgg ccccttttag ctatgacttg gatgcagggc  337200
337201  accaagtcct gcacaaagca gcatggtcct gggctggccc acaaaaacag tttttcctcc  337260
337261  taggcctcta ggttggtgat gggaggggct gccgaggaca cctctgacat accctggaga  337320
337321  cattttctcc attgtcttgg tgattaacat ttggctcctc gatacttaca caacttgaat  337380
337381  ttctcctcag aaaatggttt tgtctttttt atttcattgt caggcttcaa attttccaaa  337440
337441  cttttatgct ctgcttccct ttaaaaccta agttccaaat tcaaaccatc cctttgaaat  337500
337501  gcataaaact gaatgatttt aagagcacca gggtgctctt tgctattaaa aatttcttcc  337560
337561  actagatacc ctaaatcatc tctctcaagt tcaaagtttc acagatccct agagcagggg  337620
337621  caaaatgcca ccagtctctt tgctaaagca tagcaagagt cacttttatt ctggtttgca  337680
337681  acaggttcct catctccgtc ctcagcctgg acttcatttt agatatcact atctgcattt  337740
337741  tcgtcaaagc cattcaacga gtctctagaa agttccaaac cttcccacgt cttcctgtct  337800
337801  tctaagccct ccaaactgtt ccaacctctg cctcttaccc agttccaaag tcaatttcac  337860
337861  attttttggt atctttgtat cagtgtccca ctctccgtgg taccaattta ctgtattagt  337920
337921  ctgttttcat actattaaga actgcttgag acatggtaat gtataaagga aagaggttta  337980
337981  attgactcac agttcagcat ggctagggaa gcctcaggaa acttacaatc acgggggaaa  338040
338041  gccaagggga agcaaggcac cttcttcaga agcctgcatg aaagagaagt gctgagagat  338100
338101  gggggatgag ctgcttataa aaccatcaga tcggctgggt gcattggctc atgcctgtaa  338160
338161  tcccagtact ttgggaggct aaggcaggca gatcatctga ggtcaggagt tcaagaccag  338220
338221  cctgcccaac atggcaaaac cccatctctt tcaaaataca aaaaattagc taggcatggt  338280
338281  ggcaggtgct tgtaatccca gctactcggg aggctgaggc aggagaatcg cttgaaccca  338340
338341  ggaggcgtaa gttgtagtga gctgaaattg caccactgca ctccagccta ggcaacaaga  338400
338401  gcaaaacttg gtctcagaaa aaaaaaaaaa atcagatctc ctgagaactc actaacagga  338460
338461  gaacagcata ggggaaagcc accctcatga tccaattacc tccacctggt ctctccaggt  338520
338521  aggggttatg tgggattata atgtggggat tatggggatt ataattcaat atgattttag  338580
338581  tggggacaca aaacctaacc atatcaaaaa ggtaattact acacttagca tttgacatta  338640
338641  ctacccttct aatattttga ttaagttttg taagttgatt atgtggttac tcctttttgc  338700
338701  actttaaaac actatacatt tagctaccat tgttgccttt aacattgaat agttttagat  338760
338761  gtgattataa gataattgaa cttattatgc tgttgcttgt gtatttgttt tcacctcttc  338820
338821  caccaaaata actttaagct ttaattgatg ggagaaaaga ttgtttgtaa gtgtagcttg  338880
338881  tggcatccac atttagacaa atcattacca gtgtatgtgc tctgcttgtg agattaaccc  338940
338941  attacagagt gaaatggccc gaatctgtat tctttagttt catagtgttt gactctttta  339000
339001  accatatctt gaaaacactt ttgaagaaat ccgatgcatc ctgatgcaga gttggaataa  339060
339061  gaaactctat ttaaacaaca attggcgaaa tcagttttct gaagtgtatt tgtattgcca  339120
339121  ggctgtgtga ctgttcctct ttcaatgaca attgcttttc aaattacgga tatttctatt  339180
339181  atgaatgctg cacatctaaa cgtatcagca tgtagctatg tcaaagagat tggcttttta  339240
339241  tgaaagttta agccccgtat aacagcagag ttcaggtaaa tagagatact aatgtaaact  339300
339301  gcaacaatat agttctctaa gttaatatat tttcctgttc tgaaaaaaaa aatcttttag  339360
339361  tatgttgcct gagaaaaata ttaaaaagaa aggcatgcat gcatgaaatt tgaagacagt  339420
339421  tcccaaagta gaatgattta agaaaaattt agatatgcct aaagtggaaa cattgaaaaa  339480
339481  ataaagagag tctattctat tttatgcata ttaaacttcc tctgtattct ttctttcatt  339540
339541  agaaataaat gtacaaaaat aacacataaa agaaatttta ttacataaca ttctctgctt  339600
339601  ccaccacata caattattaa ccatatagct ttgcatgaaa aaattaacta ggtcaataga  339660
339661  gattctttac tgtcaaaaat caagctcatt taaataacaa aagttgatgt tatcaaataa  339720
339721  atgtatgcag atactattaa cgattatatt atgaagcaga tgcattgact aaacaggaca  339780
339781  ctatgtattt tagaaaaaat tattttagat cgagaggtta catgggcatt tttttacatg  339840
339841  ggtatgttgt atactggtgg ggattgggcc tgtagtgtat gcattactca aatagtgaac  339900
339901  attgtgccca acaggttatt tttcaaccct tgccccttcc cactctctgc ccttttggag  339960
339961  tccctgttgt ctattatttt catctttatg ttcctttgtc cccattgttt agcttccatt  340020
340021  tataagtgag aacgcgtggt atttggtttt ctatttctga gttaagaaca ttcttggcca  340080
340081  ggcgcagtga ttcacacctg taatcccagt attttgggag gccaaggagg gcagatcact  340140
340141  tgaggccagg ggttctagac cagcctggcc aacatagcaa aaacccattt ctaccaaaaa  340200
340201  tacaaaaatt aggcatggtg gcttacacct gtaatcccaa ctactcggtg gctgagacac  340260
340261  gagaatcact tgaacccagg aggtgaaggt tacagtgagc tgagattgag agatcgtgcc  340320
340321  tctggcactc cagccttggt tacagagtga gtctctgcca caaaaaaaaa aaaaaaaaga  340380
340381  aaagaaagaa agaacttcct ttttaaaatg cttaagccaa gcaagttcat ttgccaaaac  340440
340441  taacattatg gtattagatt agacaaattt tatatatttg tgatactgac ttttccctaa  340500
340501  taaagtactc taattaacag taacagtaac agtaactcta attaacagta acagtctgtc  340560
340561  tcaattaaca gacaattgaa agtatatttt taaaagtgga tacatctatt tgtagatatc  340620
340621  aaaaatactc cctggtaatt atttataaat agcaactgtc tatttttttt caccctttgc  340680
340681  ttttgtaatg tagactaaat ttgtaatatc atttatttga tatctttaaa aataaataac  340740
340741  cattctatgt attaattaga tcatgtatat gtgataaata acatttgggt tcaattagaa  340800
340801  gacacatgaa tcaaaaaaga tattcttagg gattttatat tactaaagca attggacaaa  340860
340861  gaaatagcaa ggtaacacag tggatataaa tcagaattct gacaaaggga tagaaaattt  340920
340921  gatgatggaa acctggcaat tatctagata tctgccagaa gtttataact tctaaaaacc  340980
340981  ataaacatgt taagttccca ggtatatttt ctaaagaaag tctaaggtaa caatgaatgc  341040
341041  aaattctatt acatgatgaa agagacaagg tgatttgtaa aacagaaata ttgaatatgc  341100
341101  caatacagag cagagaccaa gcaaatatta cagcattttg gacaaagtca gactgacatt  341160
341161  ctcgtttttg gaagcttttt tttttttcag aaatacgatt aataaaaatt gaagcttaca  341220
341221  tacattatca acaactctgt aagagttcaa gatgattggg acattgttaa acaagacatg  341280
341281  ataatcaaat cctcattttt tatgtagaga ctaggagttt ctctcttctt ttttttaaat  341340
341341  tatactttaa gttctagggt acatgtgcac aacgtgcagg ttggttacat atgtatacat  341400
341401  gtgccatgtt ggtgggctgc acctattaac tcgtcattta acattagata tatctcctaa  341460
341461  tgttatccct cgcccctcct cccaacccac aacaggcccc agtgtgtgaa gttccccttc  341520
341521  ctgtgtccat gtgttctcat tgttcaattc caacctatga gtgagaacat gtggtgtttg  341580
341581  gttttttgtc cttgcgatag tttgctcaga atgacggttt ccagcttcat ccatgtccct  341640
341641  acaaaggaca tgaactcatc attttttatg gctgcatagt atttcatggt gtatacatgc  341700
341701  cacattttct taatccagtc tatcattgtt ggacatttgg gttggttcca agtctttgct  341760
341761  attgtgaata gtgccgcaat aaacatacgt gtgcatgtgt ctttatagca gcatgattta  341820
341821  taatcctttg ggtatatacc cagtaatggg atggctgggt caaatggcat ttctagttct  341880
341881  ggatccctga ggaattgcca cactgacttc cacaagggtt gaactagttt acattcccat  341940
341941  caacagtgta aaagtgttcc tatttctcca catcctctcc agcacctgtt gtttcctgac  342000
342001  tttttaatga tcaccattct aactggggtg agatggtatc tcattgtggt tttgatttgc  342060
342061  atttctctga tggccaatga tgataagcat tttttcatgt gtcttttggc tgcataaatg  342120
342121  tcttcttttg agaagtgtct gttcatatcc tttgcccact ttttgatggg gttgtttgct  342180
342181  tttttcttgt aaatttgttt gagttcattg tagattctgg atattagccc tttgacagat  342240
342241  gaggagattg caaaaatttt ctcccattct gtaggttgcc tgttcactct gatggtagtt  342300
342301  tctttcactg tgcagaagct ctttagttta attagatccc atttgtcaat tttggctttt  342360
342361  gttgccattg cttttggtgt tttagacagg aagtccttgc ccatgcctat gtcctgaatg  342420
342421  gtaatgccta ggttttcttc tagggttttt atggttttag gtcaaacatt taagtcttta  342480
342481  atccatcttg aattaatttt tgtataaggt gtaaggaagg gatccagttt cagctttcta  342540
342541  catatagcta gccagtttcc cagcagcatt tattaaacag ggattccttt ccccatttct  342600
342601  tgtttttgcc aggcttgtta aagatcagat gtagatatgc agcattattt ctgagggctc  342660
342661  tgttctgttc tattggtcta tatctctgtt ttggtaccag taccatgctg ttttggttac  342720
342721  tgtagccttg tagtatagtt tgaagtcagg tagcatgatg cctccagctt tgttcttttg  342780
342781  gcttaggatt gacttggaaa cgtggactct tttttggttc catatgaact ttaaagtagt  342840
342841  tttttccaat tctgtgaaga aagtcattgg tagcttgatg gggatggcat tgaatctata  342900
342901  aattaccttg ggcagtatgg ccattttcac aatattgatt cttcctaccc atgagcatgg  342960
342961  aatgttcttc catttgtttg tatcctattt tatttcattg agcagtggtt tgtagttctc  343020
343021  ctttaagacg tctttcatgt cccttgtaag ttggattcct aggtatttta ttctctttga  343080
343081  agcaattgtg aatgggagtt cactcatgat ttggctctct gttatgtgtg tataagaata  343140
343141  cttgtgattt ttccacattg atttgaaatg gataaattcc ttgacacata caccctccca  343200
343201  agactaaacc aggaagaagt tgaatctctg aatagaccaa taacaggctc tggaattgag  343260
343261  gcaataatta atagcctaca aaccaaaaaa agtccaggac tagatggatt cacagccaaa  343320
343321  ttctaccaga ggtacaaaga ggagctggta ccattccttc tgaaactatt ccaatcaata  343380
343381  gaaaaatagg gaatcctccc taactcattt tatgaggcca gcatcatcct gataccaaag  343440
343441  cctggcagag acacaacaaa aaaagagaat tttagaccaa tatccctgat gaacatcgat  343500
343501  acaaaaatcc tcaataaaat actggcaaac cgaatccagc agcacatcaa aaagcttatc  343560
343561  caccatgatc aagtgagctt catccctggg atgcaaggct ggttcaacat atgcaaatca  343620
343621  ataaagctaa tccagcatat aaacagaacc aacaacaaaa accacatgat tatatcaata  343680
343681  gatgctgaaa aggactttta caaaattcaa caatgcttca tgctaaaaac tctcaataaa  343740
343741  ttaggtattg atgggatgta tctcaaaata ataagagcta tctatgacaa acccacagcc  343800
343801  aatctcatac tgaatgggca aaaactggaa gcattccctt tgaaaactgg cacaagacag  343860
343861  ggatgccctt tctcaccact cctattcaac atagtgttgg aagttctggc cagggcaatc  343920
343921  aggcaggaga aggaaataaa gggtattcaa ttaggaaaag aggaagtcaa attgtccctg  343980
343981  ttttcagatg acataattgt atatctagaa aaccccatcg tctcagccca aaatctcctt  344040
344041  aagctgatag gcaacttcag caaagtctca ggatacaaaa tcaatgtgca aaaatcacaa  344100
344101  ggagtttctc tcttaaaaaa acacgattgt catatgtgag ctttctgttt aattcgcatt  344160
344161  tgaaattatc tgtaaaaaag tgaaaaagat gccttacaaa cacaatagaa taggaattat  344220
344221  atcagagttt aacaggtata ataagctcat atttgtaaaa atattaagaa ataattaaaa  344280
344281  taatttgtat actaactgaa atgtatagta aagaaaataa taatcccaca gcagtgataa  344340
344341  cagaaaccat aaactggctc agttaactca aatgaaatat tcttcaccaa tcactccgaa  344400
344401  attcgattct tggataaaaa gtaaacttgc aaatgtatca ctatgttatg aggtatgatg  344460
344461  gagaaaatag ggtcacacac tggagaatca ctaaaattca agagcaaggt gagagaacat  344520
344521  ttgttttata aagaagggga aaaaagaggt aacattatat atttgtatgt gttggaggaa  344580
344581  gtgagggact atgcaatgcc tgcttaaata tttatttaac ccttaaaaaa cttaaaatat  344640
344641  tgacatttta tttcaatttt gtattaagta actaatgtct agctaatgta tatatgttcc  344700
344701  tcagatgagg cagcactgga atttttacaa tatatctgat tatccatcaa tgtattcccc  344760
344761  tactctaagt gaaaacaagg ggaaaaacaa tctacccaga gactagttgt attcaaataa  344820
344821  aaaaaaaaga ttttcagctt ataaataaat atggagggaa atcaagaagg atagagactt  344880
344881  atttggagat ggaggcaggg gtaaggagca cataggatct tgctaaacat gtatcttttg  344940
344941  agcagtgatg gaaaggcggt gaaagagtga gcccagtaaa cataatgagg aagttgatct  345000
345001  cttctgtatc ctgaagtact ttcttcactg tcacttcatg aaaacacatg cttttctggt  345060
345061  gttactgtca ctcaccccca cttctcagta cttttatttt cctcctcatc tttctgacaa  345120
345121  actaatgggc tcagaacacg cagagaaatt taagttttaa ctgtgatatc ctttggtgaa  345180
345181  ttaccttctt tggaaaatat tgaactggtt gaaattagtt ataatgttct aagaaatgat  345240
345241  attagttcaa tgtatttcag aaacaggaaa tattattttc acagctctat cttctctctc  345300
345301  tttgtttctc gtttttctaa ggaaagggtt gaatgaagac acctaagcat tatgataatt  345360
345361  ttcaaaagag gaaaatatct ttttgtctgt ttattttgat atttattttt taagagcaga  345420
345421  ctggccatac ctattgaaat gcacgttctt ctcttgggcc accataaatt ctaacttact  345480
345481  ctgcttttta gtgtacatta agtccagatt ctaaagaatt gctttctcct gagcactaga  345540
345541  gaggagaagt tattcataaa tcacggaagg tcttgtttag cctctgccat tattttagac  345600
345601  atttggggca cctcaccatc cttccaggat tcaggctcct cgtctgtaac atacagggac  345660
345661  tagatcatga tcttgaaggc ctcctgaaaa aaataataaa accaagactc cactgttctt  345720
345721  gcatttacta cttagaccaa catacagtga taagctattc tgaatcaaca ctgggatatt  345780
345781  tatatttatg caaacaatac tttatgtctc ctccaacagg tattcatgtg aaaacattgc  345840
345841  atctaattga ccccacagta ccatggctga ttaagaaaaa aaaaatcaat gcgtttgcaa  345900
345901  tgctagaaaa taaagtgtga tgaatgttta gaaattatat actgtgtttt tcctaaaatc  345960
345961  taatgcagga tacagcaatt tagttgattg ttttatgacc tgaatttgaa aaataactca  346020
346021  agttggaaga aaagatcctt taaaaatatt tttaaacaga aataatacag tgtaattaaa  346080
346081  atcaagagaa caagcaaaat taaatttacg atttagagtT TGTCTTTTCT TTAGGTTATT  346140
346141  CATACCATCA GTGCCACTGA TAAAGATGAT TTTGCCAATG GACCAAGGTT TAACTTCTTT  346200
346201  CTTGATGAAC GCCTGCCTGT AAATCCAAAC TTCACtctga aggacaatga aggtgaacat  346260
346261  atatacacat atttgtttat ctatgtggta tctgctttga ccttatatgt aataggcttt  346320
346321  attcttatat acacacaaac atcttgcaaa tcagcattca aagtcagttt gatgctactg  346380
346381  tgttatgatc tgtgaatagc ttgtgtttaa aattgagcca tatgtacaaa taactttcat  346440
346441  tgaatttatt cagaagcatc tctttaaaca agaaatgtac atgtaatatg ctcttgggca  346500
346501  aattttaaga gaaatcttag ctgacaaact tgtttatgag agctgctgcc actgcttgga  346560
346561  ggtagaaaat attcaaatta ggaaaaaatg aaaaatatat cctagagaca gttactaaag  346620
346621  gaaatgcaat gcttgcaatc atcttgtatg agcaaggcta tcaagatgtg ctttacaaat  346680
346681  tatatttcct cttgttatta taagcattgt ccaaaatatg ggtagaagga tacacagaag  346740
346741  tatgcagcat attttggaaa tttttgaatc attttcattt agccttctgt atagtgtggt  346800
346801  taaaaataat cccataattt agtaactacg gaagtttctt cattatttag atgtcctctt  346860
346861  tggtacattt ctcaaggttc catataagtc attcttcata cattagggaa acattaagcc  346920
346921  atatggtatg tgcagttttc tgattaggat caactttttc tttgtccaaa ctatatattt  346980
346981  gattatgttt atctgaatat gctgctattt ggaatttaac acttgcctca gaatcacatg  347040
347041  cagaaaacag tggcacatac attttgaagt aaacattgaa ttccctttct cttcacttcc  347100
347101  gggagaagat tttcaaatgc aagtcactaa atgacaacct gccaaaagca tttttcccat  347160
347161  tttccctgaa catctttaaa tataacaaag tatcaaaatg cgcacaaagc caaaagatct  347220
347221  atatgaacat ttaaagctta attgtctctc acattttaag tggccctatg tcagctctgc  347280
347281  ttatgggaat caatatttgt gcatgtttgt gtatgacaaa ttgcatttaa ctgactattg  347340
347341  tacatttact tacattagaa caggctgtct tataattcaa atatacttag tatgattaac  347400
347401  tatgtgaaac ttgtgaaaaa atcatatttt tccatatttc aaagaattgt aaaatttggc  347460
347461  agaggttatt taacttgctt ccttaggaga ttggaatcat atgttgatcc atgtacttat  347520
347521  gtttcagttg catttttttc tattccaata aaaatttata ttttaaaata atttaaattt  347580
347581  gataacatta caatgaaaat ttgacttcga tttgaagatg tgttcaattc aagcagttta  347640
347641  acctacatag gtataactct gaatgtattt tagaaaaaac agaataattt tgctattatt  347700
347701  gaatcccaca ttcttttttt tttttttttc ttttttaaga gggaggtttg ctctcgtacc  347760
347761  atgcctggct agttttttgt ttgcttgttt gtttgttttt ttcagtagag acagggtttc  347820
347821  accatgttgg ccaggctgat ctcgaactcc tgacctcagg tgatctaccc gcctcggcct  347880
347881  cccaaagtgc tgggaataca ggaataagcc tctgcccctg gccaaatccc acattcttaa  347940
347941  tgagaagttc ttcataaaag attgttatag ctggaatttg tgaattaaat taaaattata  348000
348001  tatatataat tgtaattata tatgtaatta tatatatgtt tatatatgta attgtaatta  348060
348061  tatatatttt tatatatatg taaatgtaat tatatatatt tgtatatatt gagatagagt  348120
348121  ttccctcttg ttgcccaggc tgaattgtaa tggcgtgatc tctgctcact gcaacctcca  348180
348181  gctcctgggt ccaagcgatt ctccttcctt ggcttcccaa gcagctggga ttacaggcgc  348240
348241  ccaccaccac gcctggcaat ttttttgtat tttttagtag agacagggtt tcatcatgtt  348300
348301  ggccaggttg gtctcaaact cctgacctca ggtgatctgc ctgcctcagc ctcccaaagc  348360
348361  tctgggatta caggtgtgag ctaccgtgac tggccgctaa ttacccatta tatttgaaat  348420
348421  gtcttaatta aatgatttga caacattact agtgtcagaa ctcatatata ggttttcccc  348480
348481  taaaaaatat gtacatgctt ttaaaagagt ttgtgtgtac attttttaac atttaactat  348540
348541  gcaaatgaag tttacatcag ctacagtagc ttgagtgtga gaagtctgtg gatggttgca  348600
348601  tagtgctaaa gatgtttaaa atttttgtta gaatattttt acaatttttg agtattgaaa  348660
348661  ttataaataa cacagaaata atttatcttg gatagaaaaa agcagcaatt cttttggatg  348720
348721  gaaatattga cacatagctg aaaacatgta cttgagttaa cagtcttggt tgtcctccat  348780
348781  aaattcagcc cctaaacctc ctgagcctca gttcttaaat ccattttcca tgattacaat  348840
348841  cactggctta gtacccttgg tagatttaat aataccatat ataaatatat tagaatcaaa  348900
348901  tggtcttgcc tccatagaca aagcaattat agataatact gtataaagat gaaattaaaa  348960
348961  ataaaatagc cctaccaaac tgtatacata catgcatatg cacatgctta catacatata  349020
349021  tttattcatg tactctggag atcaattaaa atgaaaatac agtggaataa gggtcagaaa  349080
349081  atgctggact gcagggtctt gtgtgcttgg gctttgtatt atgtaagtta agtgacattt  349140
349141  acatgcccac agaacattaa aaaaaaaaag ctagaagaaa atttatcatt ttctgtgcct  349200
349201  atgtaagtta actgacattt acaagccccc agaatataaa gaaataaatc tagaaaaaaa  349260
349261  ttattacttt ctgtgcctac ttctcacatg aaagtctgta ttgagagaaa caacagaaat  349320
349321  cagacatagc cccgaaacca ggatgagtga tcagaaagct attggtttag tgacatctcc  349380
349381  caaattgcta tatgacaaaa agcaagggca cagaaacaga tttttcaaaa aaagagagag  349440
349441  agaaagagat gcatgttgtt gttcatgata agcctgagaa ccaaaaattt aaaagatagt  349500
349501  gaatgaattg agaaagaaat cagaaaaatg aatttgctct gactaatgaa aaatgcataa  349560
349561  attatgacaa aaatgctttt gttacttcaa aatacagaaa taaattaata acatatttac  349620
349621  aaaaaagata aaaaaattgg ttagacaaaa tgaggcaaca gtaaaagaaa tatgtataaa  349680
349681  aaattagaaa attcatgtca aaataaaatt atagttttga catatataga gaactatata  349740
349741  gatccacata gagatatgta gaaatttaat gatatatatg tagctatata tatgttcaga  349800
349801  aattttaatt ttaattatat gtatgcacac atatgtatat atagcacata tatgcaatta  349860
349861  tagctattga acaactagga actacataaa attgtataaa tatttagtac aattgaaatc  349920
349921  tatagttggg aaagaatctg tagttaggta gaaaagaagt gggatcagat agaaagcaaa  349980
349981  gactgtaact gtaatgtctt atatcttaaa aagagatcag aaacaaatgt ggcataataa  350040
350041  tgtgtttcaa atctaagtgg taatgttttc ttttaatttc tacatgaggg acagagttca  350100
350101  ctaaaacaag tttagcatgt ttccaggcac aaaattggag ctcatgtatt cattcaacca  350160
350161  acgtgcatgt aaacactatt cctgtaggtt tctgtggcaa gtgatgatct catcacaggt  350220
350221  gtggtcaggc tatttcttgt tctcaaagac atcttgcaca cactgaaatg gagcaaagaa  350280
350281  taaacatgct gctcaaccag catataagag atgtgtctgt cctggaatgg ggaattagga  350340
350341  ctagttccta aagatggaga tacgtaactt gacaactgaa tgatgaatga agcttaacaa  350400
350401  gaaaagaggg aatggctaaa atttataggc aagaagttta gcaagcctaa aggccctaag  350460
350461  atatgaggaa gagtagcaga gtgagcttaa ggaactggct aaagttccat ataaagtcaa  350520
350521  cataggtatt gaaagtggaa attaaagtta gagttgtctg gagaggcaat ctatagccag  350580
350581  cttgatttct taggctgtga gaagtcaatc tcagtttttg tttctttaaa aaatcaatca  350640
350641  taatttcaat ggaagatagc gaaactaact ttttaacatg agtgatgtag tacgatttct  350700
350701  aaaggaatat tttggctgat atgtagataa tggattgtga gcaaggaagt gcagtggtat  350760
350761  caatcatctt taattgtaac tattgtaaaa taccttaaga ctacggaaca gtttcccttt  350820
350821  gtgagcaata ataccaggac ttcttcagat cttcaattct tctcctcagg atgttcatgc  350880
350881  tagggcacaa tttctcatga aactcttgca tttcttcatg tcttgcgagc agaggcatta  350940
350941  attttttatt ttcttccaga ctgtctcttc tgcagtgttt gtataccaat cagccttgga  351000
351001  agatacagtg tcttccttag gttgaaaaga cgtatttatt tgatgtatag tattaataag  351060
351061  gataatgata ctctctgata cagagattgg gcatgttttc ttacaattta ttatcaaaga  351120
351121  tccaggctcc ctaaatttaa gattccttag ttgaggtaca aacccactgt gtgctgcaca  351180
351181  ccacctgggg cctccacatc actcctcttc accttaaggt ataaggaaac aaatctgaag  351240
351241  aagaacttat gctccttgct gtgatgtaag taaaaaatcc tttgtctttg actcaggagg  351300
351301  cttgtgtttt cttccagcat ctataacact gtgtcaggct aactgactag catgtaagta  351360
351361  ggtacaatct cagctcacac cctttacatt tcttgacact ttatggaagt aactcctacg  351420
351421  agcaactatt gtaaaaacac ctatgttctt attataactt cttaatgcat gcattctgag  351480
351481  ttcataccag agaatacttt agcagtgttt atgcctagaa ttacataagg tagctaattt  351540
351541  cctcacacca agaagatctt cgcccatcta tactctgatg aaattctcct atttaatatc  351600
351601  taaatctgct ttgctaaata actaaatgta acacaatgtt ccatggtttt gtcggatctt  351660
351661  tcccattccc atgggatctt tcctgacata tgttctaacc ctcttgaatt tggaatctga  351720
351721  tgattcacct gaacgttgca gaacaaatgt cttctttaat gttccatcat gtttattttt  351780
351781  aaagtttctt tattttggac ctaggtttta ttactgtgac atgtgctggg aatatattgg  351840
351841  tggaaatact agcatggagc taatgaactg cttaaggaag caacagtcct ataagaacaa  351900
351901  atacatccat tcaaagaaaa tgtggtctat acacatacag ctttggttga tatccatttg  351960
351961  attattttat agacatgtaa atcactagtg aaattcttta tttttaacat tttctttagc  352020
352021  attttattct taatgatttt acaatcattg tcagcctttt ctaatatcta gaacaaatgc  352080
352081  cagttttttg tttgtttgcc tttttttttg tcctggtggg ggtaggggaa agtggagaca  352140
352141  ggactggaac acatggtctt atttcttgat atatagagaa ttttttattg aatgtcacat  352200
352201  gttttgtgct gctatagtgg aatacctgag actgagaatt tgtatagaag aaaaatttat  352260
352261  ttctcacagt tgtggaagct gggaactcta agatcatttg ttgtctgtaa gggcctgggc  352320
352321  tctgcttcca agatgacacc tttggacaga aggaacactt ttctttatgt ggcaggacag  352380
352381  tggaagagaa aaaaatctca ctcctgaaag cctttttttt tttttttttt ttgagatgga  352440
352441  gtctcactct gttgcctaag ctggaatgca gtggtgcaat ctcagctcac tgaaacctcc  352500
352501  gcctctcagg ttcaagcgat tctcctaact cagcctcccg agtatctggg actacaggca  352560
352561  ctttccacca cacctggcta atttttgtat ttttagtgga gacagggttt accatgttgg  352620
352621  ccagactggt cttgaactct tgacctcaag tgatccaccc gccttggcct cccaaaatcc  352680
352681  tggaattaca ggtgtgagtc aatgtgcccg gcctgaaagc cctttttact gtggcattaa  352740
352741  ttccttcatg ggactggagc tctcaagacc taaacaccac ccattaggcc ccacctccca  352800
352801  acattattgt gtcggtgact aagattccaa cacatgaatt tgggacggga caaaaacatt  352860
352861  caagctatag cactaacaga agatcaaatg ataatatgtt tcccaagaga gtattcacca  352920
352921  tttctctggt aagcaattag agaggattgt agtcacttta atccactcag agtctgaact  352980
352981  gagtcacagc tgatttgcag ttttgtttag tttcagtttg tctctgattt gtctgttttt  353040
353041  agaagatgac cctctagggc tctagactga gagcctcctt gtgcactcac agtggccttt  353100
353101  agctttaatc actgttcaac accaagatat aacaaaaaag cttttctttt gtcttccagg  353160
353161  gcttttcagc ttagaggttt agcattctgt taaacttcca atttaacttt caatctaaat  353220
353221  tttgaatgta acaaatgtct ttagggaaaa tcagccatgt ccctcaattt ccaatttaat  353280
353281  tgtagatcca ggaaacttcc aaaaactccc ctcatttctc tgtccccagc ttagaatccc  353340
353341  agcctcttct tagttcctaa tataagtaaa tacctataga agaaaggctg ttttgcaacc  353400
353401  aacggtttgc ttcttctcta gaatattaac tcctctattt atctcacttc agcagttttc  353460
353461  tgctgcccat aagtggagat attcttttct ttctttcttt cttttttttt tttttttttt  353520
353521  ttttttgaga cagtttcact ctttttgccc aggctgtagt gcaatggcgg gatctcggct  353580
353581  ttcggcaacc tcagcctcct gggttcaagc cgagtagctg ggattacagg catgtgccac  353640
353641  cacgcccggc taattttgta tttttagtag agacggggtt tctccatgtt gatcaggctg  353700
353701  gtctcaatct cccgacctca ggtgatctgc ccatctcggc ctcccaaagt gctgggatta  353760
353761  caggtgtgaa ccacagctcc cggctgagat tttattgata ttttaagctt ctctctttgt  353820
353821  ttttagtggg agaatttgtc gatcaaaaac tgcgtatttt acctagacct acattttata  353880
353881  aatgaagaac catttgtttg agaaaagttt cattaagtaa ttgggacata aatggagttt  353940
353941  cagagaaagg atgccgttca atgatagtct aattatcatg aagatgattg ctgcctggat  354000
354001  attcctttga atgctacaga tatttgctct ttcaaattta attaaattgg gttagaaccc  354060
354061  catctcatgt acctagcaaa tccaagtttc tctccaaaat ctctgaggat tagtcaccat  354120
354121  ttcaaccaat attccctgtt tctcaggcac ttgttgcctc tattactttt acatgcctgc  354180
354181  tacatatcct tcccaaagaa ttcttcccaa agaattatgt tctcacagta cgaactgtta  354240
354241  atgaaagttt gagtgtacag actgcaggga aaggaaaggc cagcttagta gccatctgaa  354300
354301  aagggatatc aggtgacaga aattatagcc taagaatcga tttccaactc attctctttt  354360
354361  ccaaatctta actgggataa catggacagc taaataaact tgacctatgg atggatccca  354420
354421  aaagtcacct ccaaggcaga gagactttga gatttacagg aagatattta gatgctgact  354480
354481  caattctacc tacgatccct tactatgttg gaggaatctc tgggaatcag agctcaaaac  354540
354541  acctttctta gagaaagatc agaggacatg gcaggggtca agttagttca aggacagagg  354600
354601  cagttattat gaattaggac atattgaacg tgattatata tctaagtgag actttttgag  354660
354661  ctaacatgaa aatttaaaaa atctggtaag atgatacaat tcaaatggaa actattaaaa  354720
354721  actgcatcag tgagcagaaa gttcaaaagg ggaaacaaat agaatgtttc ggagttagac  354780
354781  tctagaaaca gcttgctgct gtttgaagcc tggcttctct agtaattata ggtgaaacta  354840
354841  tggccacttc cttatgttta cgggatctct gttttctctt ttgtaaaatg gagacatata  354900
354901  ggcaattatt attttatcag tgtacataga gatgaaacaa taaagaattt gaaaacacac  354960
354961  atgcaatgta atgagtcata ataggcacat tgaagataac taaaacataa ataaatcgat  355020
355021  ggaaaaacaa taatggaata actaaagaaa ttatcctgag tgaagaaaaa tatagattta  355080
355081  agagtggaaa tcttctaact tgacagatga tgaaataatg ttacaaattt ccacacagtg  355140
355141  aatttaaatt gtaaaagtag tagatagtgt caaaatactc atttgtaaaa ttagaagtga  355200
355201  acagccagtt gatcttcttt tagtgatatt tgaaagaaag aactacaata aaagaatcct  355260
355261  tttctaagat aacactcatg agacaagtaa gcaatggtat ttcaaaatac tgaatgttac  355320
355321  agaaaacaac aactgtatta tttataataa aattcatttg gcaaaaagtt acaataaggg  355380
355381  atttttcaat attgactatg taactgttgg agctattatt gccaaatgac aataagatga  355440
355441  aataagaata aacatttttc aaaggtgaag tgtaaaataa actttctcta aactaatgtg  355500
355501  attaaacatt taccagaaac aatgaagtgt tgaatataat cacatataaa aacaatgata  355560
355561  aattgattga aaatatagga tttcttatga aatgtctatt aaatacactt tgcatattgt  355620
355621  caatatgaat atattcactt attggaccta attcaaaatg aagacaaacg ctttacacac  355680
355681  acacacacac acacacacac acacacccca attccctcgg gctgacattt taagctatct  355740
355741  gtccagcatg taccactcta gcctcacatc aaattattat ttatcatcac ccttccttat  355800
355801  gttccttgga aagaacgcct ttcttcttaa gagaaattct gtagacagtt cttaacattg  355860
355861  tttttcttct gctagttaat ttttccagtg ttatgtactg tctgctgggt atacagcagt  355920
355921  tatttaaact gttctgattc aaggaattca aagacacagg tcctgctttc aaggggcttg  355980
355981  ctgtctagtt ggggaaatga ggatgatatg aaatgtaatt atgtaatttg cagttgatgg  356040
356041  aggtgaaatg tgagctactt tagagagatc actacaaatt gtattgttaa aagtggtaga  356100
356101  acatggtttg actttaagga tagaggctgt tccaccaggg agagtgactc agagattact  356160
356161  tttcagtaag tagtagatta aaacaacata gagatgacag aatgcagcgt caattacttg  356220
356221  gttggaaaaa tctagagagg gaaatgtagc aaagaagaga ctcaatggca ttttaattca  356280
356281  ctcatgagaa catactaatg actaagcact gtgccttatt ctgtactcca gtataagata  356340
356341  ctctgacatt cattctttag ttgctttagt accaaattgt ggtggctaga aaaaattgtg  356400
356401  ccaagaaatc ctccgtattt atctggaaag ttatttctcc caatttatta aatatttaac  356460
356461  attgattcag agaataacca agtgaagggt ttttctttta taatatatat tgtaaaatac  356520
356521  ataattttgc ttaatattga ccttattttt atcgttaatt aatatgttgg taataacata  356580
356581  actttattta aaatttaaaa accagagttc aaagatgatt tttaagttag agcatttaaa  356640
356641  gttgtatttt ctaaaacaac aaaaaagtat gaaatgtttt ctgattaaaa tgtagttttt  356700
356701  ttcttacttt aagttgtgat gtcaactttt aattttaaca tcaaataatt tcattgtata  356760
356761  attttaactg cttaacttca catctatagt gaataaacta tggccatatt attactaaat  356820
356821  ttatgaatat aggcttgagc cagacttcca ggaatataat aaccatgttc attcatttgt  356880
356881  aatatgcaag tgcaacctaa tcccccaata tgaaatcatt agtctacaaa gataaatcca  356940
356941  ttctgtttca agatcttcct gctgtttctt gagggaatgt gctttatttg atgtaaagag  357000
357001  atttgccaac ctaattctcc ggcttaattc taactgtaag gtacatttgt aaatcttaca  357060
357061  gattttatta gggcaaaaga ttattagtaa ttgtgtgtgc atttctatct ctgtttacag  357120
357121  ggttctaaat cacatttaat ttgtctttta catttgaaaa tgcttatttt tttttgatga  357180
357181  tttgctatca ggaatatcta ctactcacat cggtttttat tatgttctct ttttttgtat  357240
357241  gtgttttcca ttctcataga tacttgaatt ctttaaaaat aaatgagtca acataacaca  357300
357301  ttatttctaa gacaagaaaa aatgcactgg aaattaattt ttttaatcct atgaaacaag  357360
357361  atttcttgga gtgtcattat tactttgttg gtggcattct gaagatttac tgttttcttt  357420
357421  ggctttatta cttgtttttt tttgcagcat tcattctcct aaaaatgatc ataacattta  357480
357481  taagttgctt tataattttt aacaaaacac ttaaaaggaa acaggaaaac tttttttctt  357540
357541  gtggctattt ggggttggcg aaagaagata taactttaag ctgatattgc atagaagtta  357600
357601  caataaggga tattttcagt gttgactatg taactgttag aaagaagtct tttggagtct  357660
357661  tttcaaattt cacactccat tggtagggaa atgcaggtat gtagtttgat acacattgga  357720
357721  aatcaaggga atttttaaat gtttatcttg tatttctttg gcattgccag atttgtagca  357780
357781  gtcaacattc ccgtagttta tttttgtcct tcaaacaaga actcacagct ggtgttgtaa  357840
357841  tatgcttaat ttctctacag agtataacca tttaaaattt tgtttttatc cacagggttt  357900
357901  caagagacca tttagtgatt cctcacattc ctaaacaaaa taacacacat ataatccacc  357960
357961  ctaagttgca aatcaagcct catatatcct ctaatggatg tggctgtaac tgtgtcctgc  358020
358021  tgagtcagtt atctaaggtc agggacgagg ttggaacaca tggattttat tctacagtgg  358080
358081  ctctcctttc tcctatcagt caaatactaa catttatcca gatgcacctt gagagaatta  358140
358141  caccatcctt tacctgaatg cagacactca agcttgacta gtgagaaatt aaagagcatg  358200
358201  tatacaatct tgaccctaaa atgtaaaaga ttgtggatta actgtagtga tccattttag  358260
358261  tggctctatt gctttaggta gaaagatatg cttttgttct ctctctggtt atttcaaact  358320
358321  ctattaattg ttgttttata tatatatgta aaacatagaa acattgattg ttgttttacc  358380
358381  tatatataaa attatttttc cccttatgga tttgccagcc cacaccacct ctcacctttt  358440
358441  tactcctact cacaaatgaa agaaaactga ctcatattca ctaagcaaaa aaatagaagt  358500
358501  agaaaaacaa aacaaaaaca ttgctaattt tggctgggcg cagtggccca cacctgtaat  358560
358561  cccagcactt tgggaggctg aggtgtgcag atcatgaggt ccagagattg agatcatcct  358620
358621  ggccaacatg gtgaaaccct gtctctacta aaaatataaa aattagctgg gtgtggtggt  358680
358681  gcacgcctgt agtcccagct acttgggagg ctgaggcagg agaatcactt gaacccgcga  358740
358741  ggtgaaggtt gcagtaagcc aagatcgcac cactgcactc cagtgcccca gcctggtgac  358800
358801  agagcaagac tctgtctcaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaac agatttttat  358860
358861  atatgtgata tatcatatat aaaaaaaact aattttatca ttgcatgtca cttgctttcc  358920
358921  ttttgtgaaa aagtaggttc cattcttctg ctttaattct ttccttacta agaaccacat  358980
358981  ggtgctacag gagtcacctg ctccaccatg tacattaatg caggtgaaga aaaactattt  359040
359041  taaaaataga attatacatt cacttgttaa aactctctga ggatttatgc ttacaatttt  359100
359101  tttttagtgt ttataaatct agtgactcca aacatagttt ttttttctgt tttaactcat  359160
359161  tcattctcta ctaaaaaaat actgtttata aaaggtttgt gataaataac gggtagaagt  359220
359221  tttctcttgg agttcagact cctatatttg ttttaaaaaa acagctgttc ttatctctac  359280
359281  ttctgcagtt attatattat agttgtatgt ttatgaatta ttttacattt tggcttggac  359340
359341  tttattttaa aagctcactt tttcttcatt tccctcctct ttaaattaac acttcaacaa  359400
359401  atttgtgtgt tattcataag cacatttcct gatattcttc aagaatcaca tagttgtttc  359460
359461  atgtgtattt gtgcttattt tgtaaagccc gaaatacagt cttgaatata cagatgtaat  359520
359521  ggcaaagaaa gattgaacaa tttaaaatac ttttttttaa aaatcttggt aatagatggc  359580
359581  agcttctttg cagaaaaaga tgttttcgtg acgagagtgg aaaaacagct cagaagaaaa  359640
359641  aggacaaaag aaacttagaa gagctactgt gtagcatctg ataaaagaac aaatattggc  359700
359701  caggcgcggt ggctcacacc tgtaatccca gcactatggg aggccaaggg gggcagatca  359760
359761  caaggtcagg agtttgagac cagcctggcc aacatggtga aaccctgtct ctactaaaaa  359820
359821  tacaaaacat tagccaggtg tggtggcggg cgcctgtagt cccagctact ttggaggctg  359880
359881  aggcaggaga atcgcttgaa cccgggaggt ggaggttgca gtgagccaag attgcaccac  359940
359941  tgcactccag cctgggcgac agagagagac tcagtctcaa aaaaaaaaaa aaagaaaaaa  360000
360001  aaaagaacaa acactaacag attgattact aatctcctcg gagattataa aataagtaca  360060
360061  tttattttaa atttttctat atactaggtg gaatcagtta agatggttat aatttgtatc  360120
360121  agcattattt gtgaatccaa agcagaaata gacaatggac actgtattta tccaggattt  360180
360181  taagattatc aagtaggaag gagtgtggca gatggtcaaa gggatgacat tccagggtgc  360240
360241  agatcagaac ataatgacat attggatcat gcatttgtag tttggcagaa agacaagtaa  360300
360301  ggccacaagg atgtttgcaa actgagatga acaagcagaa tccagagtcc gaaaatggag  360360
360361  attaagccac tgtaagattc aaagaaaggg aagtcagaga atacgaagaa ataaaccttc  360420
360421  gttaaagagc ataaagagaa catgctgctg aagtgttaca agatatatta gttcattttg  360480
360481  ctttcaattt cttcctccat gtcaatataa taaaattgta acagaagaca agttcctgct  360540
360541  gagtgtagtt caaatcatta ttaatcaagt accgattatg gaaagggagc tttgagggaa  360600
360601  tgcaaaacac cattgtttga tgcatgcact ctgataatgg ttaaattatg aatagattct  360660
360661  atttctgccg caagactgaa aaaaactcag agacaatatg aaaccatgcc tattgatttg  360720
360721  tctggtggaa gttgagccgt atttcctagc tttctcttca tacacattaa aaaatttttt  360780
360781  ggtctaatta gagatccaca tctgaggatt tcaaatgttt ctgctgttct gatagatttg  360840
360841  gaaatattac tttaatggtc tggcaggcta tgcttgaaat aaaatatatc tttgcctgca  360900
360901  ttatcagaaa agaaatttgc tgatataact gagagtaggt gtctgataat ttcagtttca  360960
360961  aaaaacacat actttttaat attttctaag ctataaggta attttggact aaaaaatagg  361020
361021  atttattttt gccccaaaac ctattttaaa gacatgcctt attttaaatt gaactgtatt  361080
361081  atagtttgct acagtggcac ataaattaaa gtctatcctg caaggtcttt caaactattg  361140
361141  aacaaaaaaa tgagacatat aatagtagct caagaaaact acatctgatc tccagaagca  361200
361201  tgtgacttgt attctactaa tgtattctgt ggcctgtaga aatacagaag ttgaatgcat  361260
361261  aactacctaa caatatattt tatgacaaat atttttgtga aatagcccca caacattttt  361320
361321  accaattgta aacatctttg gaatatttat tgctagaaag atggataaat tatatttatt  361380
361381  attatgattg cttttcaaat aaatgaaatt tcaattattt cacagttatc acagggtatt  361440
361441  attagagtgt aggcataagc ctgatattat atatgcatgt gaaaacctcc ctgcttcatc  361500
361501  ctatttgtgt ccatattctt tttgaacaag aaatgggatc acataacaaa ataaataatg  361560
361561  cattgtcatc tatttttaaa tattaaaata catgcaacac tatttctgca ttaaactaag  361620
361621  ggtatggttt atggaaatac taggaacata ttggttataa tgaaaaagat aaaaagtttt  361680
361681  ccaaaatttt ctggacattt tcaggggccc ttttgtcaac aaaattcata tatgacatgt  361740
361741  aaacattctg ttaattcttc atgtgaaata ttttccaaac tattttttaa ggtctcaaag  361800
361801  tcttctaaac acatattatt ggtttaaaat tttactttta atgcagtgaa cccaaaacta  361860
361861  tgcccagtac tccagtgcag ccatcctttc aataaagaga agcagaaatt tcttatcttt  361920
361921  attgaatgct ctcagattgt ttagcttgtt tgacagctct gtagacttat ggctatatgt  361980
361981  ctatatttgt ctatctaatc tatctatcat ttacctatgt acctatttac ctacctttca  362040
362041  atcatctatc tatattttaa aataaagctg ctattcaaga tcctccctat gtgatacttt  362100
362101  ccaaagtcta gcctctaata tgcatcttta tttcctgtct tattgttaaa tttctttgtt  362160
362161  ctggctatac aaaatctcct cgaatcttaa tctaatacat tagctttact agcttggctt  362220
362221  ccaagtgttc tataatctgc tgtcttcatc caagctatag agagttagaa ttaagaaccc  362280
362281  agctatggtg cacattatta gagattgaca ttgacaatta gtacttctca tccacagatg  362340
362341  ttctatcatg ctatgttttc tctttattca gcctatatta atttttctta ttcatttgga  362400
362401  tgccatttga gactttctat aatatcttat ttatttattt atttatttag agacagagtc  362460
362461  tcactgctga cagcctaggc tggcatgcaa tggcgtgatc tcggctctct gcaacctctg  362520
362521  cctcccgagt tccagcaatt ctcctgcctc agcctcccaa gtagctgaga ttataggcgc  362580
362581  ccgccaccac acccagctaa tttttgtata ttttagtaga gacggggttt caccatgttg  362640
362641  gccaggctgg tcttgaactc ctgacctcag ttgatccacc cgccttggcc tcccaaagcg  362700
362701  ttgggattac aggtgtgatc cactgcgcct ggccctcatt tattttttaa ccattgtata  362760
362761  tcgcattaga gatttgttat gggtcttgtc gcctaatttt gcaatttcag caagacgtat  362820
362821  tttattgtgt ctgatatata cacatatata tgtacatgtg ggaattggtg tgtatggtgt  362880
362881  gttgtgtttg tgtgtatgtg tatatatgta tgtgtgtata tatatatttc tatataatac  362940
362941  atatctatat aatatatata tatttcttct tcctttcata ttcttcctca gtgttcaaaa  363000
363001  ttttattttt caagttcagt gagccttctg ccaagtacat tttgtactgt tccggtgagg  363060
363061  tacagaatat gccttgtcaa gagttcatta ttctgctgtg ctaagccttt ctaggtggga  363120
363121  agctcttgcc tcctgaatca tcctttcttt tcaaaagtca aaactttaac gggaaaaaca  363180
363181  ggaatgaaca tctttatgtc cttatgtctt agagatttct atttcaggac ttaaaatgca  363240
363241  ctagaaacat attctggtat ttgtcttatt tctgattgca tttccaatag ttttcctgaa  363300
363301  aatagcatgc ttcaagatta ttaatatgag acgtatgcta ggcctgagcc atgaaagagc  363360
363361  cgccatctac actgcatgtt ctgtcatttc acatgttatt attcgtgttt cctgagattc  363420
363421  agggaccagt gtctcacatc tctttttcag aggagcagct gtaagattgt caaacatgtt  363480
363481  tgtgcccgtg aatacttatt tcacacattt cccatagact aaagacttct gttcattgtg  363540
363541  atgcaacatc ctacagctga tagatctgct tccacaaaag tcaggttttc tgggagagta  363600
363601  aacatgactg ataaattatt atataataca cgtgatgtca tttctccact tctttctcta  363660
363661  tcctataaca tgtttaaaaa tagacagctg gccaggcgca gtggctcacg cctgtaatcc  363720
363721  cagcactttg ggaggccgag gcgggtggat cgtgaggtca ggagatcgag accatcctgg  363780
363781  ctaacacggt gaaaccccgt ctctactaaa aatacaaaaa attagccagg catgttggca  363840
363841  ggcgcctgta gtcccagcta ctctggaggc tgaggcagga gaatggcatg aactcgggag  363900
363901  gctgagcttg cagtgagccg aggtggcgcc actgcactcc agcctgggca acagagcgag  363960
363961  acgccatcta aaaaaaaaaa aaaaagaata gacagctgat gtagttttta aaaattcttc  364020
364021  tttcactagg taagaaaatt ttcttcaatt tctcattaga ttatttattt ctgattttca  364080
364081  gtaactcaat catatatgta tgtatgtgca tattttcttg tgttttatta tatgtagtac  364140
364141  attgaatatt ttaaaaatta gcttttttat tatgttaatt tagcaatgta caataaataa  364200
364201  tatcatttta ggatattgca ctgtgactgt tataaacata cctacataaa atacaatttc  364260
364261  tattttcaga ataaaagaca ttgttaagag aaaaagaggc cctaattgta attgtctaat  364320
364321  gacccactta ctttttagtg caaaataatt aactcataga tgtagctgcc tattgagttc  364380
364381  cctggagttg aattggcatt tggagcgcag gtgttagtgg agtatgccat tgggatcaac  364440
364441  atctgtagat cacaggagaa ggaagaacga cagcgtagag tgacagatgg agctgacatt  364500
364501  cactcttaat gtctcttaat ggctgaccct atggaaaagc tctggagcta aagttgtcca  364560
364561  tcagtattgt cagtagtgca ggaaggggga tggcccaacg tttgtaacct ttcagcagtg  364620
364621  agtcgttagt tatatgctat tccagaagtg tgacctgggg gcaggtggca atctatagct  364680
364681  acggcaacag gaaattttat gaagggatct gaacagtaca tccaagtatg gaccatgtgg  364740
364741  gttttcagct atgcattcag ggacgaggaa taacagtaca atgaaacata tattatgcgc  364800
364801  actgcggaca tcaataccat ttggcagtga attgtagatg aggcaatgtg acattgtggt  364860
364861  gttgagcagg gttctagaat agaggtttta tccttatcat ttactagctt tgtgattttg  364920
364921  ggcaactaac actctgggac tagggttatt tacttttaaa ttagtattta taacaaaaat  364980
364981  tattttcagc tatgaattaa agaatttagc atcctgtccc tcataaagtt ttatagattg  365040
365041  aacacaatat atcatgcagg catttattat agtacattgc atttaataaa cacattttta  365100
365101  aaaatatgat tagctatttt attcatcatt aacttcccca tggtcaaaca atacagcttc  365160
365161  aaatcacagc caagtctaaa aagtttgttg cttgatctac tgtctccata gaaatattat  365220
365221  ataaaccagt tattcttata cctgttttat gcatcaactt cacctcagta gtttgctaaa  365280
365281  aatacagatt tgtgctccta ttacctatat tcagagcctc taggtttgga gaaaatctca  365340
365341  ttggctcact tcaaagtata ggaccctaag tgtatgactt caggccgtcc gcatcccttt  365400
365401  aaatcttata gctattaggt ccatgtccaa aatgttcatt gcttcctcct gctttgtctt  365460
365461  cccactattt tctttcatct ttagtgtggc tgtattaatt tttctaaata ggtttctcag  365520
365521  ttggagaacc aatattagct tctctttaat aattgcccct tcgtgttccc ttgtccattt  365580
365581  cataaactga aacaagaaag atacacatcc ccattttatc cattaaagga aatgtgaatc  365640
365641  ttgaatggcg gcttgactaa gtgtattttg ttttGCTTAT GTCTATCATA GATAACACAG  365700
365701  CCAGCATTCT GACAAGGCGG AGGAGATTTA GTCGAACTGT TCAGGATGTG TATTATCTGC  365760
365761  CCATTATGAT CTCTGATGGT GGAATCCCCT CTCTCAGCAG CAGCAGCACC CTCACCATCA  365820
365821  GGGTTTGTGC ATGCGAGAGA GATGGGCGTG TGCGGACCTG CCATGCAGAA GCCTTCCTGT  365880
365881  CCTCGGCTGG TTTGAGTACA GGAGCCTTAA TCGCTATTCT TCTCtgtgtt ctcattctcc  365940
365941  tgggtaagtc attctaaacc ctaagtttgc atgatggcaa ttctgaatga gagggaatca  366000
366001  ttttgacaaa tcttaaggat taggcatcca taatgtgggt aaggaaacag ctgctccaat  366060
366061  ttcctatgaa ttaattttct caatactgtc attaatctca aaatagttag attcaaatat  366120
366121  gttggaagaa ctgaaataac agaagaagga taaaatcgga aagaaatagc ttttgaaagt  366180
366181  gtatattttg gaaagaatta atattaaaat attcagaatc ccaccgtgaa agagctttta  366240
366241  aaaatttttg gcaagaatct aagcggcatc attctaaatg aatctgacca agaccccagc  366300
366301  ccgcttagct tctgagatca gaggaggtca cccattcatt cagcatgagg gtgagggtca  366360
366361  tatggcctta gggtgagtaa atgtacaaaa aatgagagat caaatataca acaaaaggac  366420
366421  tttaattaat aacaatattg tgttgtattg gaaatttgca aagacagtaa acttcaggtg  366480
366481  ctttttcccc ttcacgtgaa aaaagagtgt aactacgtga gatgacagaa acattaattt  366540
366541  gcttgactac actaggcatt tcactgtgta ataatagtga aaactattat tgggaaaaca  366600
366601  tcatcatgtt gcacacctta aatatataaa tgaataaacc ataaaacaaa acgaatctga  366660
366661  aaaccaaata aaaaatagat aacttgtaga aacttctact agttcacaat aattagttaa  366720
366721  tcattaatgt tagctagtta ttaacatact gactaaatat tttttggtct tagagggata  366780
366781  ttaaatttta ttgaatttaa ttatattccc ttaaaaacaa taatttttgg ccaggtgcgg  366840
366841  tggctcacgc ctgtaatccc agcactttgg gaggccgagg cgggcggatc acgaagtcag  366900
366901  gagatcgaga ctatcctggc taacacagtg aaaccccgtt tctactgaaa atacaaaaaa  366960
366961  attagccagg ggtggtggca ggcacctgta gtcccagcta ctcgggaggc tgaggcagga  367020
367021  gaatggcatg aacctgggag gcggagctgg cagtgagctg agatcgcgcc actgcactcc  367080
367081  agcctgggca acaaagtgag actcagtctc aaaaaaataa taataataaa ataaaataaa  367140
367141  ttttttattt gaaattttca ttacagttta ttaaaaaaca cactttctct aattttacat  367200
367201  tatctgttgt aataatctaa atcttttcac agccgcatga agagcttcta taactataaa  367260
367261  ctctttagaa tgctctttga aacaagatag caaatctgta ttgtaataac aagaaagatg  367320
367321  gatgtaagga atctttctgc ttcatcaagt ggggacctgt gtccaaagtc ttttttcttt  367380
367381  ctcttagcag cctgtttttt attcctttta tggtactgac atacatgaaa agataattga  367440
367441  ctgtttttct gagaaagagg tattcttgaa aaaatatgtt ccttgttttg ttcctggggt  367500
367501  tgaagacaaa taacttgtat agatggagtg gatattaaag tgtaatgagc ttggaaagga  367560
367561  gaagggattt gtaggaaagg gtgagagcat ccagagactt gtgggagatg gcaaagctgg  367620
367621  tgagttttgt tttaggagtg taaagaaagg tttaaagcta gagagtccca ttataaaatc  367680
367681  ttcaatttgc aaaagatgac tgtgaatgaa atggagaata gaactcctgg tgacaagagg  367740
367741  gcatgtaggg aaaccagtta ggaaaagtct gcccttgtct cccttcgaca cagtacgtgt  367800
367801  tagagtagca tacttataac agacctgagg aaaagtgaat aatatctagg tactttcaat  367860
367861  ggactcagaa aaatgatctt tgataatgta gatacctgca tgagttagaa tggcctcaaa  367920
367921  tataacttct tatatgttgc tgaatgtaga tcctgaacta ccctgagcta gaggacactg  367980
367981  gaagtccact tcattcaagt tgcccagcaa gagaatatat gtagagagat aatggactgg  368040
368041  gattacacag tgagaaacta caatgtgatc actaaataag gatgagatag cagaggacag  368100
368101  tgaagaagtg agagtaggaa gaaagtaaag tataatgtca caaacgttga gggaaaagag  368160
368161  ggtatcaagg agcattatgc tttgtagtaa atcttgtcaa caaagtcaaa agatgcttac  368220
368221  aagttcaata aattgagcac caaaatgctc agttgtactt agcaacatga aggatggaag  368280
368281  tttggtgcac cagagcaaga actatttcac tgcattccag tcatttctag ctcgtcatgg  368340
368341  tggcatgcac ctgtagttga agctacttga gaggctgaga tgagaggatc ccttgagcct  368400
368401  gggagttgga ggctgcagtg agccatgatc acaccaccgc acttcagcct gggtgacaga  368460
368461  gtgagactct gtctcaaaaa taaataaata aataaaaaca aataaatatg tacagtaaat  368520
368521  gtatggtgga gaggaaagtc aggaaaagag cctttagaaa ctttatatgg ccgggcgcgg  368580
368581  tggctcatgc cataatccca gcactttggg aggctgaggt gggcgcatca cgaggtcagg  368640
368641  ggatcgagac catcctggct aacacggtga aaccctgtct ctactaaaaa cacaaaaaat  368700
368701  tagtcgggct tggtggcggg cgcctgtagt cccagctact cgggaggctg aggcaggaga  368760
368761  atggcgtgag cccgggaggc ggagcttgca gtggagctga gatggcgcca ctgcactcca  368820
368821  gcctggatga cagagtgaga ctccatctca aataaataaa taaataaata aataaataaa  368880
368881  taaataaata aaataaactt tatatattta ttggtcagaa ctgctgtttt ctttagatat  368940
368941  taacatactt cttttttgtg tatatttgaa aagaagaaga gcacaaacac tccagaaaga  369000
369001  gaaaacaagg ctgcacaaca attaccctgg atctctctag agtcctaact gaagtcatag  369060
369061  agaatagaac gcagggattt taatgagagt tcttccagcg ttcttactct taaaagtcga  369120
369121  tctcttaggt gaagcatgtt atcttcaaat tttgagcttg tttatcatca taaaactatt  369180
369181  tttgtttact aagataaata tcaaaaatgt aattaatgtg ttaaatgtct aggtacatgt  369240
369241  tgaggtgcat tattgaaaga acattttatg ttttcatgga atgatacttc attttaattg  369300
369301  gtttttatga aaatgttttc tcatttgggg taagtaatag aacatttgta aattttatta  369360
369361  tatccctcaa gactaataaa gttactatat gatatgttta ctttttcatt tttattagtt  369420
369421  gaaactcaaa tatgctgtaa aagcatattt gagccgtgat ctgactggga cctctgccag  369480
369481  ctcccctttc agtccatacc tcacatataa gcaggtgacc taggtgaggc caccgtaagt  369540
369541  gaggcatgga ctgctcctta tcctagatat aaatttccgg ataaatgggg atcgaagtgg  369600
369601  gtttggtgtg aacacgtggt ggacaaagag aagaagatgg aattggtgag aagatgctct  369660
369661  aaaagcatat ttaagtttca actaataaaa ttagtgaaaa tatataacta caattatata  369720
369721  ttataatgca atatttgctt ttcatggcat tgattcgttt ttattgttat tcagaaagta  369780
369781  tctagccaag ggatacagga tatagccatc tgtaatttta aaataatgtt gaagttaatt  369840
369841  tatgagatta tgattttcgg cataaatatc gacaaaacca aatgtagcaa aactttattt  369900
369901  ttgaactcgt aattctgaaa taacgttcaa ccctcgcagc taaacaaatt gtaaaattaa  369960
369961  tattttaata ttaaaaaatt ttccctctca gcttcttgtt tgtgaaaatg gctatgattg  370020
370021  tacaaaccca gctctagttt tgccaataac tgtgtgatct aaagccacac attcagtttt  370080
370081  tcttgtttct atttctaaac ctgtgagaat gacatttcag ttgaaaggac cttagagtca  370140
370141  ttctgtagaa ttttgaaatg cttattcttg ttttattaaa gattgcatat ggttcaacat  370200
370201  tttacaacat ggtcggaatc catctatgta tacgttgaat ggtgcttgtc aaccaaagag  370260
370261  gctaacttta aatgatagat ataaacatta tgagctgagt tactgtctgt tgaggttacc  370320
370321  tttttcaggt ctattgcata tgatggatgg aagagaattt agagtgagcc tttatgatgc  370380
370381  aatcagaatt taccatgaca gtagaggtag ctgaaatcct ctctccctcc cagaggcctg  370440
370441  acttttattt cccaacttta ccccatctct tgccagaggg actagagtag ttggcaaggc  370500
370501  aaatcttgat cacactaggc ataagtcatt gagtcgggat ctgactggga cctcttccag  370560
370561  ctaccctttc agtccacagc ttacatataa gcaggtaacc taggtgaggc caccataagt  370620
370621  gagacatgga ttgctcccta atattggata taaatttcct gataaatgag gatcagaatg  370680
370681  gagttggtgt gaacacgtgg tgaactaaga gaagaagatg gaattggtga ggagataaag  370740
370741  gtcagcctgc ttttcatttg agctatttca aatggttttg tgtgctaccc ttggtttaaa  370800
370801  aatctaaggt ttcagagaga gatgccactc ccaagtgtgg caagtcacac tccgtaagtc  370860
370861  aataaaaata acctccctga ctcaggccac ctcaattcta ccaaattcag tgccaacata  370920
370921  tgatggtatg acaaagaatc aagtggtatt tgaggtttaa aaaattctgc tatgcaagct  370980
370981  acttagggag gagtatgttg agattcagta tggaatgggt tcaaattcaa gttgtatgat  371040
371041  agtttatatt atgggaactg aaagccactt agtatgccaa gcactggaat gatacataat  371100
371101  atataggaaa aaatacatat tatgagaaaa caaatacaaa aaatgtttcc ccatctttga  371160
371161  attacttgat gataaaatta attcataaaa ctccacaaat ttattctaat ttataatata  371220
371221  aaatgataat ctcacgggca tttaaaattc tgcccaaact tgaacagaag aaaaagaaat  371280
371281  tcactaacca aggataaaat atttatttta gactaaagac atgtaaaaaa ttctacagct  371340
371341  tattcaagtt tcaatccagt tggcttcaaa ttatatcata aattatttat tattttgtac  371400
371401  aaagaaaaac aagttctata tcttttcttt tttttgtaac accaccttgg ttctctcata  371460
371461  ttgtatttta ccagatgact cactgtaaga agaggtacct tgccaatgtg tatgctttga  371520
371521  taggttatca gggtcatttg aatacattct tttgactgtc agtttttaaa taaggatttg  371580
371581  actctattta tatgtataat tattatctgc actcattctt ttaaaatata ctttggtctt  371640
371641  aggatttttt ttggaaacat ttcatttgtt tttcaaacat taagaaatat tctccagtac  371700
371701  aattaggagt ttgatgttat tagtaaccat aagctaattt ttaaaaaata tcttaaaatt  371760
371761  attttcctag tgaggctatt actgttcagg gtaattcact taacacaatg tcacattacc  371820
371821  attttcacag agattttttt tttgtttgtc cacatgataa ttgtttatgg agtatctacc  371880
371881  tggtgccatc tgctccagaa atatctgtgg aaccaacagg aatgaaaata agttcatcag  371940
371941  gaacacaatg tacaacattt ttctgagttg atttgaattt atctttaact agagggatcc  372000
372001  tatgtctgca tttgccctga tgtcctgaca taattatgaa caacatcccc tttcactcaa  372060
372061  aaatgtctca gattttgatt ttatacatat atatatataa atatatatat atatctcctt  372120
372121  ttattaaata agtatgtaac aagcctagga atcactgaat actagcaaat aatatccaga  372180
372181  aaggtagcaa atactacctt ttctggggaa aaggtagatg taaaccttca acgttcaaat  372240
372241  gtaaatggtc tctatatttt gaatcataat atatctgaat tattttctta acttttgaga  372300
372301  aatagaaact atatgccatg ataattaaaa agccaggatt atccctgtat ttcattaagt  372360
372361  gaatatgata catatgcaaa gattgaaaaa ttgcacaaat attgaaggat gcaaattacc  372420
372421  tccatacctc tatggcagta ttgattacat attccctgtt gtgtctgcac ataaattccc  372480
372481  ttgacatcaa ccaccaacca attcaatata aaagaaaata acttgattta ttggtgaagg  372540
372541  taagaaattg tattataata aattaggcag tctttataaa taggtctttc gatctagaac  372600
372601  agcctcctca tttaattata aagatgaaca gagatatata tcgtgcatga taaatctaaa  372660
372661  cttctgaata cagtggagtg aattacttga ggatgttgtt tggagctttg aattagaaaa  372720
372721  ctgtaaggtg gatttatgct aaaatacaca ggcagttatt aaatgcatat ttcctatgtt  372780
372781  cagcaaaagc cttttttacc ccaaaataaa ggcatatatt aagcaatgtc tttgacatat  372840
372841  aggcaacgta tatgggaaaa tctgtaattc tgtgcataat atttgtagat cagggcatgt  372900
372901  gtagcaccaa catttcattt tcagctttct gtaaccactt cattttaaac agtagtaatt  372960
372961  caatgcttcc catgtctgct gtagtgaccc tcattgaatt ttctcattac cttcccaatg  373020
373021  ctaatatctt ttcatttcac acgtttctgg atggttctat gactttctct acagatgttt  373080
373081  ttttcctgtc tttttggttc cttcatagtc tcccatttgc ctttcctctg caaaactggg  373140
373141  tacctcccag tgcacagtga ccatcccttt ctctcacttt cctttccatc tctggcttta  373200
373201  aaatctactc ctcttccaca agttttctct agttttaaaa cagataaaac tagtccatat  373260
373261  agattagagt tatacattaa aatggttaag ctataaagaa gaacaaagta accataatga  373320
373321  taaaagtgaa gataaaagtt actttgcaga ggtaagcagt aaaagggcag tttctggggg  373380
373381  gaaagtatgt tctttatcag agttagataa cctggtgttt gattcacaac cattcattca  373440
373441  agttcactta taatcaaggt tgccagacac aatgcagtat acccagataa atgtgaattt  373500
373501  cagataaata agaaatatat ctatatctgt atataggtat gtatgtgtat atataacata  373560
373561  aatatgtcac aaggaataat ataataatat ttggaacata tgcatgtatg cttagcacaa  373620
373621  tatttgcctg tgtgtatctc aaatattata tgggacacac ttaatacctt atgtgtatgt  373680
373681  gtgtgtgtat gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt tgcagatggt ctccaaccaa caatagtttg  373740
373741  acttaagatt ttttgactta acaaggatgt gaaagcaata tgcattcagt agaaaccata  373800
373801  ttttgaattc tgattcaaaa ttctttatat ctttattata aaatacgttt tgtgttagat  373860
373861  aagtttggca aactgtaggc taatgtgttc tgagcacatt taaggtaggc taggctaagc  373920
373921  tataatgttt actaaattat gtgtatcaaa tgcatttttg atttaagata ttttcaactt  373980
373981  caaatgggtt tataagaatg taagcttact gtaggttgag aagcatgtgt gtgtgtgtgt  374040
374041  gtgtgtgtgt gctgttattg atctcaaatt cacgtttaat tgagaatcct gccatttatt  374100
374101  tttgtttgct aaatataaca accttaaatg tcaatcgaat gtacctccct gattattatg  374160
374161  aagtaaagaa tgttaaaaat attaatgggc atcattatca ccatcataaa gcctagaata  374220
374221  tcagctgagc aggaaaagag cagtctatag agctgaagta aataatactc agcctagtaa  374280
374281  cacagcctat aacaaatttg atgtgaggga actatttcta tttagtaaca gtttaatttc  374340
374341  atcaaataga aacagttgaa aatattgata aatggccaaa gcaaagttcc caagacacat  374400
374401  ttctatcaca tcttctaatg tttgcagcat tattggaaat aaagacaaat ccaccatatt  374460
374461  tagcaagagc tatcctaagg cacatgtcca gttggacact cagtttatta tttcatgtct  374520
374521  ttgaaatact gaagtagagt atttttatag tagaaatatc attacctgtg atgcgagaaa  374580
374581  tcacattatg gtacaagctc ttccacttgc catctgtgtg atcttatctt ttgatcttgg  374640
374641  ttatttagat actctttcct gagtctcaga ttcctcattc tcatttatgc ctagtgttcc  374700
374701  attattggaa cattaagctt gtggaagtta tttatgtcct actgctcaag gttatcgcca  374760
374761  aagtctgatt tttcacacac aaaaaattgc aacctcaggc ataaatgggt taaaaataga  374820
374821  gtaaagccac agctctgctg tgagaattaa ataaataagt tatataaaga acattcataa  374880
374881  atcaaaaaat tcctatgaaa caagttgtgt acaaataatg aaacattatt ttgtccctga  374940
374941  atgggaaaat gcaattatta atgcatgata atataatttt aaaggataat tgacaaaaga  375000
375001  gatcaacatt aaaatatttc tgctttgatt ttctacaaag catcaaaatt taaagggttt  375060
375061  aacgttaagg ctccttcttc caatattcca gaaacttaaa acatctttag tgtatctacc  375120
375121  tagaaggatt aaatatctat agagagacca gctcactaca ttattttttg agttaaaatt  375180
375181  tcatattatt ttttcatcat gtgtttatct cactttaatc actaaatggt tttactgaaa  375240
375241  tatgagccaa gaaacctaca tcttagcaaa ctgagagtat tgtggttttc tatagaagat  375300
375301  cagcaattcg caatgtctcc tggggtaatc atcttttaca ttatttgagg cattacagta  375360
375361  ccttgcggtg ttattcagag agcacagagt gagttgtgct gcaatgccag cctaactctg  375420
375421  gaatgtggtt aatgacgaat gggaaaatgg gaaattgctg ttgtaaaatc tctaagaatt  375480
375481  tccttcctgt tttcttaatt cttcatccTT TTTCCATTCT TCCTCAGCAA TTGTGGTACT  375540
375541  TTTTATCACC CTGAGGCGCA GCAAAAAAGA GCCCTTGATC ATTTCAGAAG AGGATGTACG  375600
375601  GGAGAACGTG GTCACCTATG ATGATGAAGG AGGCGGAGAG GAAGACACAG AGGCCTTTGA  375660
375661  CATCACAGCC TTGAGGAATC CTTCTGCTGC TGAGGAGCTC AAGTACCGGA GGGATATCAG  375720
375721  ACCTGAAGTG AAGCTCACTC CCAGACACCA GACATCATCC ACCCTGGAAA GCATAGATGT  375780
375781  TCAGGAATTT ATTAAGCAAA GACTGGCAGA AGCAGACCTA GACCCTAGCG TTCCCCCTTA  375840
375841  TGACTCTCTT CAGACTTATG CCTATGAGGG TCAGAGATCA GAAGCTGGGT CTATCAGCTC  375900
375901  GCTGGATTCA GCAACGACAC AATCAGACCA GGATTATCAC TACCTTGGAG ACTGGGGACC  375960
375961  CGAGTTTAAA AAGTTAGCTG AACTCTATGG AGAAATAGAA TCTGAAAGAA CAACTTAGGG  376020
376021  GGTCAGTTCT TGCAACCTTG TGGAATTTGC TTCCTGAGTA AGTGGATATA CAACCTCAGC  376080
376081  AATGACAAGG AAGAAGTGTG GAAACAGTAC TTGGAACTGA GGAAGCTGGA CACAGCTCCT  376140
376141  GTAGAAACAA GTGCCCTTTT CATGATCGAA ACTGGGTTAT TTAATTGGAA Gaaagtaaaa  376200
376201  aaaaaaaaaa aaagacaata caaagaaaaa gttattgttc cttgtgtata ttttcaattg  376260
376261  ctcaataaag tctgtggtac tgtttattaa gaatacctga attaagccaa acaatgatat  376320
376321  ttgtttcaat atattgtgat ttattttttt caaaagcaaa actaaacaga aaggctcaag  376380
376381  atcactggtg gttatgactt ataggggtgg taacactaat acaggaaact tgtgaaggta  376440
376441  atcacaacct cttttatcac ttttctgggt gaaaccttga gaaccacact ctgttattat  376500
376501  aacagatctc attagccttg tcttgtgttt atattacatg aggtatttcc actctatcat  376560
376561  ggacttgtat gtaccatttc cctttgccct ccccagttct tttctccata caaaactgat  376620
376621  ggagcatggg gatttgctgc ctgcactata atgtatgcaa cttcagtgca ccagttgtgt  376680
376681  gctgtactga gcacgagact attgtctcta tcccgtacac ccccttttat tttaatggga  376740
376741  tactcctatt tttaaatgga cagaaagaat agtttaaggt atgttatgaa aatctgatat  376800
376801  gtcagggaat aatttaattt taaaaatagc cacacacctt atcttctacc aaatgttggg  376860
376861  gaactttttt tttccttttt tccacttgtt ttattatatt taaatcagca attttggtca  376920
376921  tttctctatt taaaattaat tgtcaaatat tttgctggct ggtttgtact tcagtctaat  376980
376981  tcacttattt tcaacacgag cagtaattaa aaataagtac ctcacacaat aacaatgtag  377040
377041  tctgaaagac tatcctccaa tgaacgtaaa tgtcatagaa tcatagttga cttacattta  377100
377101  ttccttacac agtttcagat tttttccatc tcactgataa ttagtttggt atcaacagga  377160
377161  aaatgtgtag gactaggagc aaaaaaggag attcacagtt attatcctca gatatgtttc  377220
377221  cgaaagtctc tgtgttcagg gtccaaacca caaagtagag atggcaatga cttccctgcc  377280
377281  cacctcacag ggttgttgtg aggattaaat gagcatctgt aaaatgcttt gccaactgca  377340
377341  aagtattcaa ttgcataaaa gcttgcagac gcttatctaa ttttctagtt tcattagctt  377400
377401  ataaatatat atttacatgc atctggcata aaatattatc acaggagaat ttcatgaaat  377460
377461  cttcaacagt gaagctactg tttaaatata tgtacacaat tccaattatt ttaatatttt  377520
377521  cataagctaa tttctgagaa tttgggtggg gctttttttt tcaaattgtt ttagataatg  377580
377581  ttttgttgtt gttgctattg gccttgaagt aagaattcat accataatgg tcctattttc  377640
377641  taaaactggc cacatctata tatttcagaa atattgaaat tcttaaatac atgaaatagg  377700
377701  aattagttga caccggagtt tttcctttgc tctttaaatt tatcattatc agtgtcccca  377760
377761  aaagttatat gacattttct gtctgtttct acccatgtgc aaaattttgg attttacctc  377820
377821  tgtttgcaat tgccctgtgc tatcatatta taatttgagg tatgggaagt aagtaagctt  377880
377881  aatttgaata attctcaatt tgtgttttaa gcctgaggaa taaaatgtaa tttaagcttt  377940
377941  ttacgacatt ttagttttcc agatgctgct ttatcctttt taatctcata atggtgtgtg  378000
378001  ttccagtgtg aggctgaatc tgaagaggca ctgaggggtg tggggagtaa cctctggata  378060
378061  tacatgctct gatgatgcta cttctggatt acattcaccc taaaagaagg gtaaaatgtg  378120
378121  ggcaactatt gtgggtacag gtgttttgac ttttctctgc aaagagtatc aggaatgtca  378180
378181  ggttttgaaa ttccatgagg cttttggatt taagcttcag ataaactaca cacagaagaa  378240
378241  aactatgaaa tcacgtatca ctaatatgtt tcagcacgta tttaaaaaaa attacacaat  378300
378301  aaatttacag atggggattt gaaaaatgaa atgtgtgtat acattgaaca gtttctgtaa  378360
378361  cctttaagtt cctctgcatg gatctgaata ccaaaatatt tctctgattt tgtaaagcta  378420
378421  agcacttcag atctatcttc ttttaatcac acattaaaat aacttttaat gtgtgcttct  378480
378481  aagctccctt atatcaaatc taaataataa tgcaaaatgg agcatctgta gtccatgtag  378540
378541  attaaaaaaa attaatgaaa gcattccaag tattattttt atgtaaactc taaaactaag  378600
378601  caattatatc ataagtatgg attgcttctc atattttttg ttttgcttct ttgagtcaaa  378660
378661  aaacagcaac aacatataaa tgctgtgcaa attgaccaga gtcattgaac actcaatatc  378720
378721  ttactttaaa atctctagtt ttatcagcgt tagaaaatag ttcccttaga gtgtggtgag  378780
378781  ccaagagttt gtacgttgac tttgagtttc actggccaca aataatcgga tatgaaatca  378840
378841  caagtcatta atgtgttcca gcacattttg gaagccttca ttgttattta cagacataaa  378900
378901  taagatatag ctttgaaatc aatttatttt cttcaaataa gatactcttc tacatacaga  378960
378961  ccctgtatat aatcttggat gctaaattta aaaaaattaa tagtatgata gtatttttat  379020
379021  caaagatttt tcttagcaga atttattaat tgaaaatact ccttgtgcaa acattgagaa  379080
379081  attaataact tttgcagaaa ttacttaaat atctatataa gatattcttc ctatgacaaa  379140
379141  tctgtacaaa cacagacatg aagaagagat tggagaggaa aagataaggc tccatacaga  379200
379201  gttaggttgt gacttttcta caacaaggta caagaaggaa aatattctga gaggaattta  379260
379261  atttgtttaa ccacataggt ggacacactt ataggcacat atcttcttga acaatatctg  379320
379321  gaaggtaaaa tgatattcaa aacaaggatt tagatattga cgtgatccaa atatctgatg  379380
379381  tatacagact tgtagaaccc agcatatgga acactcagct agaagttaat gacctttggc  379440
379441  ctttattttg tatccagctt cagtctaatc tttcgggatg tcagttgatt gtagctcaga  379500
379501  tgtatttaca gaaagagcag agaaaatgat cagaaatctg ggtaggagga gggaagtgta  379560
379561  ttgagtccat tgtttttggc aatgcaacaa gcttaataca aaattaatca tcattttctt  379620
379621  acagaacttt actcgtacgt ctgatttggt gtcttctttt tggtttagct gaatacatat  379680
379681  tttggataca aaaacatatc tgaactcata tcagagtcat caagaagtgc cagttaactg  379740
379741  agcatgttaa tggaacatat ttgaatgcaa aacatttggt gtaagtcttt atctatcagt  379800
379801  gtggacagtg gttgatcagc tgttcaaaaa ttgggactct acagctgcat attatggaaa  379860
379861  gagggaaaac tcccatgtct caaggtcaaa ttgtacttag cctttatcta tgttatgcca  379920
379921  ctgacttact tggcttccag ttttacaaat aggtcaaatc tcagaatagt tcctgggaaa  379980
379981  tatatgactc aaatttgaat tctctctctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc  380040
380041  tctctctctc tttctctttc tctctctctc tcatcccttg ggattaaagc caaattaaat  380100
380101  attatctgaa gaaaaacaat accactgaaa tttttatttt ctacctcatc tgccaaagtc  380160
380161  aaatcttttt ccaatataga attagaaatc tcataaacct tacagccaaa tgtaactcac  380220
380221  aaccatttgg agataagacc agcactcaga acacaatcac tttttcagtt tctaaataca  380280
380281  taaatttaaa atgaaaatat taaatgcagt gctttttacc atgttcccac tcttttaaag  380340
380341  acatatatac tactctaact tgtaccaatg gaagatgtag tgatgcagtt tttttttaat  380400
380401  aaaagaagag ttcagaaaaa aacaacatat tctttgaagc actgatgaaa aaatggaaaa  380460
380461  aaggtgttag tcaagggagg aatgattaca tgtatacatt ttgctaagtt catggaaatg  380520
380521  aaagattttt gcccttcaac acttcagaga catcaaaaac tattttagta ataattcttt  380580
380581  tctcaaactc tcaggtgaaa gagaatagag aaaataagca ttgaagggct cttggaatta  380640
380641  tgtcgtacga gaaaggcatg taacatttat ggattataat aggttcatca gatggtttag  380700
380701  tcttattgct caccgatact aactttagaa actttaaaat gggtcataat aattagagtt  380760
380761  accctaataa ttgtatcaag gccatttttc ttatgtcaaa aatcatcaaa ttcttattct  380820
380821  aaattatcta ctggcaattt cgaagtgcca tctgaaatgc tttagtttca aacagaaatt  380880
380881  aatacatcct agcatttatt aactgagcaa gacgttctaa atatgcaata gatgaaagat  380940
380941  actgttccag acattcagaa ggatgtttta aaaagtgtcc tggcgacagt tgtcatcatc  381000
381001  aatgaaatta aagcctcatt taagggttac aacctgcatg taaaaagctg tgaacaatgc  381060
381061  aatataaagc aaaaagtggt aaaaaagtgt tctaaaagag atagatacaa tgaaatgaaa  381120
381121  ggttgaggaa catattaaaa ctgtgtgagt aatatgctac acttgtatcc tgtaggacca  381180
381181  aggagtgata caagaggcag gggaaactgc aggaggtaga agcctagggg accacttaat  381240
381241  aagataacca aatgtagatt atttgatatg gattagagga ttcatgcatg gaaattaagt  381300
381301  gagatgttaa gagaagttgg attgagattt tagacagaat aaaactcatt ctttagccaa  381360
381361  tgtcattgag tttattttat caccaaacag gaatatgact gtggcctgat ctctgtttta  381420
381421  gaaaactgca tttttcatta acatctacct gtcagtgcca atatattcaa gagtctagag  381480
381481  ttatgtgtac ctacagagaa aatattagac tattttaatt atttctaaaa tataattacc  381540
381541  tattttagga ctatacctag agaagttttt taacttctct aggtataggc atagttatta  381600
381601  tacatttcag cttagattgt tggattcata gaattttatt gatttgttca tcttaacaaa  381660
381661  aataaaatga caagagagac aattttaaga acaacattta ttcacataaa tttattctta  381720
381721  actggataaa tgtgtctatt ttctataatc attgttttag atataaacat atttttgaac  381780
381781  taaaaaaaat tcatatacca aagaccagat tgatgcctta gtgtgactac atcagttatt  381840
381841  tttaataaat tatttttaat gcatatcagc acaaatatca catactcttg tgtttcatta  381900
381901  tataataatt tatattcaga tttattttca aaaagcatca atcatacaat atgaagatgc  381960
381961  aattatttat taatatgacg ggtatactta gcctgaaatc ccaactttta tatcttctgt  382020
382021  ttctcccttt ttcttgtttc atttttacat gcttactttt tacaaccttt gaaacctatg  382080
382081  tttgaatatt ttctatattt catgtatttt tcagaacaaa ttcaagaaaa tgtttttcag  382140
382141  aaatagaaag tagtcatgtt gttttcagag tttttatttt ttaactcagt ttcttctttg  382200
382201  tcactaatca tgttcttcct catcaaaaag taataaaaaa tttgcgttca taaaaatgct  382260
382261  ctgtgacagt cactttcctg tgagcctgag gttttattta atgatgtggt ttggctttgt  382320
382321  agctttcaca acaatgtata tttctaatct tctgtaaata atcctgcttt tagtcttcca  382380
382381  aagatagctg gggggggagt tttattcata taaaatatgt taaatttcac atgaaatttt  382440
382441  aaaaatcaaa atggctttga tgatccattt tgtaagccac taaaattata actgaaatta  382500
382501  aaatagtcct ttactcttta taaagcattt tcaataccat gttataaaag ttagatttat  382560
382561  aaccattatt ttaaaaaata tgtatgaatt tacagatgcc cgtttcttta cataaaagaa  382620
382621  aatttgcaaa gttgtttctt caggagtcct aacactgaat aaatttccca cgtttcatca  382680
382681  cctaagtgat attttctctt ttccattgca cataaatttt acaacattga gcacacaatg  382740
382741  ataagtaagt gacttatgat acgccaatca aataacccaa tttaaaaaaa ctttaagagt  382800
382801  gtatattgag ttcaggagct caagacctgc ctgggaaaga aagtgggaaa agatgtacaa  382860
382861  attagccaga tgtggtggtg cacacctgta atcccagcta ctttggtggt gcacgcctgt  382920
382921  aatcccagct actttggtgg tgcacgcctg taatcccagc tactttggtg gtgcacgcct  382980
382981  gtaatcccag ctacttggca ggctgaggca gaaggatggc ttgagactgg gatgctgagg  383040
383041  ctgcagtgag cggtgatcac accactgcac tccatcctgg gcaacagagc aagaccctgt  383100
383101  ctcacaaaag ataaccaaaa caaaaacaac aataaaaaac tgtatcttct aattttgatt  383160
383161  aaagtacaat gcaaaacctt cttctaattt ttacagaggt aaattctccc cagaatataa  383220
383221  tttccaagct gtggaaaggc atctcctctc atctgtgcct tcccatcaac cttcatcact  383280
383281  atcttctttc ccttgccaag tcttaagtta gcatccccct tgccattggc tgtctcagtt  383340
383341  tcggattgag agaatgagtg aataccgaaa agtagaatgt ttactaggac aaacagtttt  383400
383401  gaaaataaac aggtcatgat tcagcttctt gattccaatc agtgtcttga attaaaatat  383460
383461  ggaacaggat aatattaata gaaataattt ctacctaaat gaggttgtag gggaaacaaa  383520
383521  tgtatgggag tctgagcttc agaacttgta gtccggaatc tgtgactata actaatttca  383580
383581  tacctttaaa tgttaattta cacattgtgt acacttccct tcaatttaag atagaaataa  383640
383641  tatctttata ttgacctcac agggttgtta tgaatatcag atataattgt ctgcgtgaaa  383700
383701  cacagaaaaa ggtaaagttt ttggcaaatt tggtaaccat attattatgg catctttatt  383760
383761  gttcccttaa tctttcccag cctcaaaaaa ttgtcacttt ggttatattt aacaagtaat  383820
383821  caattttctg caaagtgtaa gcaaggaaaa caagccattc caggattagg tcatttgatt  383880
383881  catcttttca ccatgcgaag gacaaaggaa agtataaaat tcacagttat actatgtgta  383940
383941  ttgaatttcc ttcagactta gtaagacaaa atctaaatat aaaatgacaa attagaattg  384000
384001  tgttataaat tatgctcttt acatttcatc tcttttttag catgtatata aaaatcagtt  384060
384061  ccacttgaga taattattta aaagcaaatg aaaattcatt cttggacttt aaaaatgtat  384120
384121  atataattta gctgggctag gcagctcatg cctgtaatcc cagcacattg ggaacctgag  384180
384181  gtggtaggat ttcttcagcc caggaatatg agaccagact gagcaacata gtaagaccct  384240
384241  gtttctctaa attttttttt taaagtatcc gggtgtggtg gcacatgcct gtagtcccag  384300
384301  ctgctcagaa ggctgaggca ggagggtggc ttgagcccag gaggtcaagg cggcagtgag  384360
384361  ccatgattgc accactgtac gtcagcctgg gtgacagagc aagaccctga gaccatgtct  384420
384421  caaaaaagaa agaaagaaaa atataattga aatgtttaca gcaataatat ttggggatat  384480
384481  gttaaaactc taaatattaa agagaaagag aactcattag catagtcatg aagtatattt  384540
384541  tgcatgttca aggaaacata cttctatatc atttgagtct gttcttcagt tttaatcaaa  384600
384601  gaaatatgtc cctattttaa acagcatttg gacaaaataa aaatggtttc acctgccagg  384660
384661  caataaaact tcatattcca catatagaaa gagaaataat ttgttttcat agaacatagc  384720
384721  tttgttttga tgaagtaagt tttctcagca cacagtgact taaagcaggt cttatcagaa  384780
384781  ataagattat attttttgaa gaaatttcag cccctctctg tcaaatgaca gcttaacctt  384840
384841  gtttactgaa aaggcagaaa tcacaggtta agtaaaataa cagaattcca catctttgcc  384900
384901  ttcaaccttt ccaaatctta ctttgtttca atgaacgact ttgacatcta caagtcttcc  384960
384961  tagatcccac tgaagtcagc ttcgctagct acatgttttt tctttcagtt acttaaaaaa  385020
385021  ttgttctgtc aaatttttat tcagccttta tcccaagaag accactgaag atgttaaaaa  385080
385081  taattactta gaaaaaaatc agagtattgg tgaaattgca ccattttcta agagtatcac  385140
385141  tccctggtac acttaataac ttatttttac cagtggtttc ttaaaggtga tcaacagtct  385200
385201  agctaggtta tacttaattt cttgaagaac aagtttaaaa atagcagaac tgaatgttta  385260
385261  tcctcaacat aaaggttatg acaattttat ttactatgaa acagaccatg acagtaggga  385320
385321  agagaagtaa ataaagaatt gttttataaa atgctgggga ccatgcctgg aagtttaagg  385380
385381  ccgggggtag agaaaaagag gttagaaaat ttgaggttga agagttttgt tttattttgt  385440
385441  tttttttttt gttttgtttt gttttcaaat ggcattgggg aaacttattt ccttctggtc  385500
385501  agtgacactt ttaaataaga aaacatgcct accactaagc acagacacca acgaaggcca  385560
385561  gtttggccaa tcaaatgaga aaaggggcat aaaaagacca aagagttgaa acacgaaaat  385620
385621  aaatgcttta tattgcccaa atgattgcaa caaaacactt agtcaattga gactaaatga  385680
385681  ctaatagcag tcattttctg tataaccttt agaagacaaa tatttggtaa taggaaaagg  385740
385741  gacttagtgt gggtttcttc ttagggaagt tcacaatcgt tagtttttca gatagaaatt  385800
385801  ggcagaagaa ataaaactac ccaaatataa tatggaggaa aaatttcagg gatcaaaacc  385860
385861  aaattagcat aggaggaata aatcatcagt ctgaggacgt acagctagat ctgaagtcca  385920
385921  ggtcaaggtt ctgatagaaa acgtgttagg gcaagcatag aaacagtagc aaagtttgcc  385980
385981  agtcccatat gagtattgga tgcatcccat gtgaaggtgt gaatatatat atatatttgc  386040
386041  atacctgaga acattaagct tttccaggaa aagatagttg aaaaacatca accctggtct  386100
386101  taagtacctt aaggtatttc aaaatatttt aatctagaaa aatagcagta gataaatcct  386160
386161  atcacaatta aaaagttatg aataaaaatt acctctcagg tatccataag ttg     386213