Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: APBA1

Amyloid beta precursor protein-binding, family A, member 1

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens APBA1 X11, X11A, MINT1, D9S411E, X11ALPHA  9q13-q21.1  Predicted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    agagagtcaa cttcttcctg gtttagtctt ggaagggtgt atgtgtcgag gaatttatcc    60
61    atttcttcta gattttctag tttatttgcg tagaggtgtt tgtagtattc tctgatggta   120
121   gtttgtattt ctgtgggatc ggtggtgata tcccctttat cattttttat tgcgtctatt   180
181   tgattcttct ctcttttctt ctttattagt ctcgctagag gtctatcaat tttgttgatc   240
241   ctttcaaaaa accagctctt ggattcatta attttttgaa gggctttttg tgtctctatt   300
301   tccttcagtt ctgctctgat tttagttatt tcttgccttc tgctagcttt tgaatgtgtt   360
361   tgctcttgct tttctagttc ttttaattgt gatgttaggg tgtcaatttt ggatctttcc   420
421   tgctttctct tgtgggcatt tagtgctata aatttccctc tacacactgc tttgaatgtg   480
481   tcccagagat tctggcacca ataacagaca aacagagagc caaatcatga gtgaactcgc   540
541   attcacagtt gcttcaaaga gaataaaata cctaggaatc caacttacaa gggatgtgaa   600
601   ggacctcttc aaggagaact acaaaccact gctcaaggaa ataaaagagg atacaaacaa   660
661   atggaagaac attctatgct catgggtagg aagaatcaat atcatgaaaa tggccatact   720
721   gcccaaggta atttatagat tcaatgccag ccccatcaag ctaccaatga ctttcttcac   780
781   agaattggaa aaaactactt taaagttcat atggaaccaa aaaagagccc acatcgccaa   840
841   gtcaatccta agccaaaaga acaaagctgg aggcaccacg ctacctgact tcaaactata   900
901   ctacaaggct acagtcacca aaacagcatg gtactggtac caaaacagag atatagatca   960
961   atggaacaga acagagccct cagaaataac gccgcatgtc tacaactatc tgatctttga   1020
1021   caaacctgac aaaaacaagc aatggggaaa ggattccctg tttaataaac ggtgctggga   1080
1081   aaactggcta gtcatatgta gaaagctgaa actggatccc ttccttacac cttatataaa   1140
1141   aataattcaa gatggattaa agacttaaac gttagaccta aaaccataaa aaccctagaa   1200
1201   gaaaacctag gcattaccat tcaggacata ggcatgggca aggacttcat gtctaaaaca   1260
1261   cctaaagcaa tggcagcaaa agccaaaatt gacaaatggg atctaattaa actaaagagc   1320
1321   ttctgcacag caaaagaaac taccatcaga gtgaacaggc aacctacaaa atgggaaaca   1380
1381   attttcacaa cctactcatc tgacaaaggg ctaatattca gaatctacaa tgaactcaaa   1440
1441   caaatttaca agaaaaaaac aaacaactcc atcaaaaagt gggcgaagga catgaacaga   1500
1501   cacttctcaa aagaagacat ttatgcagcc aaaaaacaca tgaaaaaatg ctcaccatca   1560
1561   ctggccatca gagaaatgca aatcaaaacc acaatgagat accatctcac accagttaga   1620
1621   atggcaatca ttaaaaagtc aggaaacaac aggtgctgga gaggatgtgg agaaatagga   1680
1681   acacttttac actgttggtg ggactgtaaa ctagttcaac ccttgtagaa gtcagtgtgg   1740
1741   cgattcctca gggatctaga actagaaata ccatttgacc cagccatccc attactaggt   1800
1801   atatacccaa aggactataa atcatgctgc tataaagaca catgcacacg tatgtttatt   1860
1861   gcggcactat tcgcaatagc aaagacttgg aaccaaccca aatgtccaac aatgatagac   1920
1921   tggattaaga aaatgtggca catatacacc atggaatact atgcagccat aaaaaaggat   1980
1981   gagttcatgt cctttgtagg gacatggatg aaactggaag tcatcattct cagtaaacta   2040
2041   ttgcaaggac aaaaaaccaa acactgcgta ttctcactca taggtgggaa ttgaacaatg   2100
2101   agaacacatg gacacaggaa ggggaacatc acactctggt gactgttgtg gggtggggga   2160
2161   ggggggaggg atagctttag gagatatacc taatgctaaa tgacgagtta atgggtgcag   2220
2221   cacaccagca tgacacatgt atacatatgt aactaacctg cacattgtgc acatgtacct   2280
2281   taaaacttaa agtataataa taataaattt aaaaaataaa aaaaattaga aacataagaa   2340
2341   cttcataaat ttcactgaat tattcttata tttttgcctg aaaggccttt gcattttatc   2400
2401   tgtgaaagca gcagactctg ttgcaatgtc tctttgatga aatatacaca ataaaggatg   2460
2461   agggatctat taaaaaaaaa aagaaaaaga aaagcaaaca aataacacaa aaacaccatt   2520
2521   tagtcaggct ctcatttgtg tgtcttttat cccagtcagt aaacttcact ggagttattt   2580
2581   gattagaggt ctgtctgatt tttcttaaag tagacaagtt gacaagttgt tgaggataga   2640
2641   gcttgtgata tttggcttga acttttaaat gcctgctaca gtagctagcg catattagat   2700
2701   tagtaaagtt tggggaatga agatctaatc atttggtagc ttttaaaaat agtattacct   2760
2761   actggaaatg ttaaatatag tcatgactgt tcactatatt gttactgttc atcccgaatg   2820
2821   ctgatattgt gcaagcatat ggaaaaaaat tctcaagaag tagtgcttta atgaaataga   2880
2881   atttcacagg atatcactta tagtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgttt gtgtgtgtgt   2940
2941   gtgtgttgag agagagagag gaaagaggga aaaatttcct tgtctgacag aagggttaaa   3000
3001   gatctgataa aattgctgac actgatttta tatactctta aagtcttacc aggctcctta   3060
3061   tttttgagtc agtggacaca tctataactt ttttcggaca ctactgaaca ctaataaaaa   3120
3121   atagcagcaa atgaaaagga aattgtttta atggcaaatt atttacataa tcttcctgaa   3180
3181   cactctaact ggaataactg gaaagatagc taataagtac agacagtccc caacatacca   3240
3241   tagttcaact tatgactttt tgactttaca atggtgggaa agctataggc attgagtaga   3300
3301   aactgtaact ccaccaagga gtgtctgtat aatcagtcag ccaacaaata tttgatgagt   3360
3361   tcttcctggg tactccgtaa tatgctacgt atttagtgga ggaaatacta agagaatgta   3420
3421   gttgacattt gctcactgat ctttcagggt tcataaacaa cttggagagg tgataccaac   3480
3481   aacgtggaac aaaataccta acagaaaaca ggaatagagc agtgatttta aatcatgtgt   3540
3541   ccatatgtca gtgccattct agaaacagca ccaaggggga ctcctgccaa aaatgaataa   3600
3601   tggtaacata tatatacaca tacatatgca tgtatatata atttttgtct acaaactggt   3660
3661   aagaggaaaa tatctattgg aattttctca attttatatt cttattctag gcatcttcct   3720
3721   tcagtcattg gtatttacta ccacttgatt tactaataag atggcaaaaa gttataaatc   3780
3781   tgtagcaaac acatgttaaa agaaaaaatt ctgaaattgc tgagcactta atttcacagc   3840
3841   ttattttcaa ggaaatatac ttgtaatggc atattttata tagaaaccac atagtcataa   3900
3901   tttcttctgg taaaattgtg cctggtttgt aggatgaatt aaatatgtca atattttata   3960
3961   gtgttcctac cagatgacca tcatattcaa ctactttact gtcaaaataa atttggaaac   4020
4021   aaccaaatat ataagcaagt gttaaacgga atgagcaacc aatttaatca tttttaaaat   4080
4081   ctatttctat cctgacattc cacaaaggct gtgaggctcc tagtgctaca aacaaatgct   4140
4141   cagaagataa ggtatttcaa tgagagtaaa ttagtctaaa aacattttct taaagcatgc   4200
4201   ggtgtttaaa ataagccttg aaggataaat caaatttgga aaaaatgctt tagaaatgca   4260
4261   aagtgaccca ataattattt ttatggcatc tggtggtaag gggtattaat gtttacagcc   4320
4321   acattcttag tattattgtt tttcaaatta aggtcatctg tacgttggtt taaaaaaaaa   4380
4381   cgtaagctac cgaaacatag aaagaagaaa ataaccctat tacttgagtg agctaccatt   4440
4441   cacattttga tgtattcttt tctgtgcatt ttttaaagtt atggccatcc atctacagaa   4500
4501   ttttttatct aggctttttc agttaagatg tgaaattaac tttttccatg ttattaaaaa   4560
4561   aaatctggcc aggtgcggtg actcatgcct gtaatcccag cactttggga ggatgaggca   4620
4621   ggcagatcac gaggtcagga gttcgagacc agcctgacca aaatggtgaa accccgtctc   4680
4681   tactaaaaat acaaaaaaga gctgggcatg gtggcacgtg cctgtaatcc cagctactca   4740
4741   ggaggctgag gtaggagaat tgcttgaacc tgggaggcgg aggttgcagt gaaccaagat   4800
4801   agggccactg cattccagcc tgggtgacag agtaagacac tgtctcaaaa aaaaaaaaaa   4860
4861   aaaatctgtg catatggtta tctttaaagg ctgcatagta ttccactgta cagtcatact   4920
4921   gatctatata ccaatttcct tattgtggta catttacatt gaagtttata gtttttcact   4980
4981   attatatgcc tgaggtgaac agggaaggtg gtgtttttgt ttccctcttt ccatttcacc   5040
5041   ctttttgtag tcaccagatc ttgctctatc ctcaatcagc catgtggttt ggggaggatt   5100
5101   gacccagctc caggactggg agctgattgg tttaagttag tcagtgtaac ccaagcccct   5160
5161   ggccatggag tatggttcag agaatgggat tacaaccatt tttaaaagtc aatatgttcc   5220
5221   catgacatta tttactcaaa aacttcattt tcagaggtag aattaccata tggggcacca   5280
5281   gaatgtcttc caatgtatca gataaacaca tagtacaaaa ttctggttgg actcattaaa   5340
5341   gggcacagtg ggagaaaaag agaaggagcc tgaccttgtt tgcagaataa aaaagaaaag   5400
5401   aagggcatta tttctctgga cagatttcat gcccagagaa aaagctggtg aaataagcat   5460
5461   ctgtatatac aagcaaattt attgaagttt atgatacata catgtcataa ttgtgtattt   5520
5521   ctttcataca ctttaaatcc tgtgaccaaa aaggctatac aatatgttag gaattatgct   5580
5581   ggattattaa atattagcag aactgaaatc ctcaagagaa accagattac cgaaggttgt   5640
5641   tctatgcttg tcttacatac aacctcagct cataaactca aggactgata cagaaagagg   5700
5701   gtaatcacta aagaacttga aatcaaggaa aagtatcaac ttatgtcaga agaaggatgt   5760
5761   ctaatttaag ctatccagaa ccatatcaaa agctggaaga tatggtcaca ctcttgcaga   5820
5821   gtttgaatgg atgtagtgaa tcatggaatc ttcaagtctt tgttgataaa aataacccta   5880
5881   aatgaataaa agtttttgaa tctctgtcct tttaccaagt gaccaacagt gcttgtgacg   5940
5941   gtaacatata cagatactcc ttgacttatg gtggggttac ataagtcaaa aatgcattta   6000
6001   aggccaagca cagtggctca cgcctgtaat cccagcactt tgggaggcca gggcgggtgg   6060
6061   atcacttgaa gtcaggagtt tgagaccagc ctggccaaaa tggtgaaacc ctgtctctac   6120
6121   taaaaataca aaaattagcc gggcatggtg gtgggcgcct atagtcccag ctactaggga   6180
6181   ggctgaggca ggagaatcgc ttgaacccgg gaggcagagg ttgcagtgac ccaagactgc   6240
6241   accactgtac tccagcctgg gcaacagagt gaggcactga caaaaaaaaa aattaatacc   6300
6301   ctgataagcc caaaagtaag gtcaaaaact tctaagtcga accatcataa gacaggaacc   6360
6361   gtctgtattg gtatagtgta ggctgatgga gtttgggacc tcagagatta aactaaagga   6420
6421   gattatctat gagccattgg gagacatact taagtttgcc aataatatga ggttttatac   6480
6481   tggcatgcac ggagacttta ggtgcacatg cagtggtggt taaggcttta ctttaaaccc   6540
6541   aagtcacttg gcacagtgtc tatactattg ttacctgctt caatggttgg caggttgcca   6600
6601   gtgttttatt tttagtgaca tggtcttgct ctatcaccca ggcagaaatg ctatggcaca   6660
6661   attatagctt actgcagcct caacctcctg gattaaagca atcctcccat ctcagcctcc   6720
6721   caagtagcta ggactgcagg aattcgccac catgcccact aatttttttt tttttttgag   6780
6781   agacgggggt cttactatgt tgcccaagct ggtcttgaac tccccagcaa tcctcccacg   6840
6841   ttggcctccc aaagtgctgg gattacaggc atgagccacc atgcctggct gccagtattt   6900
6901   tatatactgc ttcctgaaac acttgaatag cagtttcgac cctgttaaca ggagaaggtg   6960
6961   gattggagtg gtggattgga gtgccttata agagatctac taaaaagaaa aacatcaata   7020
7021   aagcaggcac aggaaatcta taaatagaat agaacaagac caaaggaggg attaagacat   7080
7081   ggatctacat gccatatgga tccactcatt tcctacaatg atctgaaaat ttggctttga   7140
7141   gtttcctgcc agcgaaggca cagagtaaca agagcactta agacaatgat tcatgctatc   7200
7201   cagaagaaat aggaatatgt gtttttcatg ggggtggggg agggagggaa atttccacat   7260
7261   atgaacattt ggtaagtaat tagttttgga ggtctctaag ctaccattat aactaacaat   7320
7321   tattaccttt ctttatatgg cactgaatac tttgcagaga aatttcacat aactttcttt   7380
7381   acacaaaaat cctgcgaggt aagattccag gatattatta aagcaataat gtaaccctta   7440
7441   ttcatgcatc taagaaccta gtctaactgg aaaggcaaca caaaaagtag aaaataagca   7500
7501   gaaagatctc tgagatagca aaccaaatgg caataagtgt atgcacagaa aagagcctct   7560
7561   cactcagaac ctatattctc ttatttaacc tgaaattcta acagggttca tttccttcct   7620
7621   aaaactgcag tggattaaaa gtaacaaaac agaaactatt acagagaagc actctgaaag   7680
7681   cctcctagat gcgtacacag gagagcagag gcaagaacta aaaacaatca aaagagcagt   7740
7741   tagtgcaaaa acagaaaacc ctaaacactc actaagtagg ataagctcag actctctccg   7800
7801   ccctggatcc tgaccctcca cgaatcagtt cctcacaaac cacctcagcc atctttcagg   7860
7861   aacggaaatg tgatcctgct tgcctgctcc caactcttgg caacccttca ttgactttcc   7920
7921   aggctcataa gacaaaatca ttatttaaaa acggtccaca aagtctgcct gcctctccag   7980
7981   tctcatctca cttcggcccc acctgcttgg gccttttcac atttccttcc ctttacctgg   8040
8041   aagtgtctca atgctgcctc tcctggggga tctgaaatgt catttcctta gaaagcctta   8100
8101   cctagtccca gagtccacat taggttttcc cgtgcacctt agcgcctttg cagttgagaa   8160
8161   tttatcacag ttgcacttag tctgattgtt ttatttgttt gtttgttttt tgagacacca   8220
8221   aggctggagt gcagtagcgc gatctcggct cactgcaacc tccgcctccc ggttcaagca   8280
8281   ttctcgtgcc tcagcttccc gagtagctag gattacaggc gtgcaccaac acgcccggct   8340
8341   aatttttgtg tttttagtag agacagggtt tcgccatgtt gaccaggctg atctcaaact   8400
8401   tttggcctaa agtgatctgc tggactcagc ctcccaaagt gctgggatta caggcgtgag   8460
8461   ccaccgcgcc tggccagtct gatagttgaa tacctatttc cttcagcgta ctgtgagctc   8520
8521   tggtggaaaa ggaccatgtc tggctcgtac atatgccaaa taagtattca ccggaaaaaa   8580
8581   tatgagtaat gtcacaggac aagcagacat cttcctagta tataatttta aattttacta   8640
8641   aaatcttttt gagaaggtag ctattgtttt attaaagcaa aaaaaaatta caaagtacaa   8700
8701   tgcaaaattc atatgaattt taaagctaaa acaagacttt cagaatgctt taggctacac   8760
8761   ccccagactt ctctagagac gtgcttaaaa taatatggaa acacggtgtg gtaaaagatc   8820
8821   catttcccaa gggatctgga taaccagcgc ttatcttcat tttactggag aatacatgtg   8880
8881   cggagagggc tttgcaaact acaaggcttt gtgcattata acattattat ggaaaaatct   8940
8941   gtgtttctaa gagggggaat gatttagcta ttgcattgcc aattacaggt ggggctggcg   9000
9001   ccagagccca ggcctcccgg ggcctgtcta gcccacagct tttcattaat gcacagcact   9060
9061   tgccacctgg tccctgccgc aaagggtggc ctctcgagtt aggagccata tctagggcgg   9120
9121   atggcctgtg ctaggctcaa agacacttaa gttccgatca accagaactg aggagcgggt   9180
9181   aggaaaacca agccgagcct tcctcggctt cacaatccgc aggctctccg ctgtccccgg   9240
9241   cgggactcgg cagttcccct ggagggctgc agcccggctg tcttcgctca ggcccaagcc   9300
9301   cgcgcggctc tccccctggc ggagaactcg caggactgcg acgcattccg gagacgccgt   9360
9361   caatctccga atttgaagcg caggcgatat ctaaggggcc tgggaagcgg gaaagctcgg   9420
9421   gagtcactcc ggagagaaca ccctgcagga gtcgacgcgg ctgcctggct tcgtggtcct   9480
9481   gcagcgtggc ccgttgcttc gcgcagaggt tggccacagc tgctggctag gaaactgggg   9540
9541   accacctggg ttgccaccga ggagggtgga ggcccccgtc agtcccctcg gggatgcagc   9600
9601   tgcattttcc cctccttgcg tccggccggg agccagagga tggggctgtg gaacccattc   9660
9661   cgaaaggcag ggcgggccct tcggaacccg gacgcgaggg aaggcgagag gcgcgggtgt   9720
9721   gccgcacgcc caccggcgcc ggggcagggg cgctgcagcc ggcggcccac ggaggacatc   9780
9781   agcggtgccg ccgccgccgc cgcgggctcg cgggccgcgc gcgcacgcga gtgggcgagg   9840
9841   gaggcagggg cgctactagc aggcggcgtg cgcgcgcgcg ctcccccgcg ccctccctcg   9900
9901   caggcccgcc cggccccagc gcgcgtcacg aggggccagc gagctagctg gagggcggga   9960
9961   gggagggtgg ggaaaggggg tggggccgcg agaccggagg GGTCCGAGCA GCGGCTGCGG  10020
10021  AGCCGGAGCT GGGCGAGGGC GGCTGCGGTC CCGGCGGCGG CGGCGGCGGC GGCAGCTGCG  10080
10081  GCGGGAGAAG ATGGTGGCGC TGGAGGCAGC AGCGGCTGGA GCGGAGCTTT ATTCCCAGGC  10140
10141  TTGGCACCAG CGCTGTCACT AGCGCCGCCT GCTCCCGCGG GCCCGCGGAC CCAGCTGTCA  10200
10201  GGCAAggtac cacagccagg gaggggtggg tgagaagggg tgcccggcgc tgatgcggcc  10260
10261  cccgacggag cccgggtcct cgccaaaggg cgcccccgga cgcgagaggg gctgcctgga  10320
10321  acaatagtgc ggaggagcgg aggcagcagg cgacatccag gaggcagtgc ctggaaccat  10380
10381  cagctagcga ggcgggggaa ggcggcgttg cgagcgagac gcctggggtc cggtgcccgc  10440
10441  tgagatgccg ggcttcgggc gcagcaggcg ggcctgatga cagtcatggc aggagtgagt  10500
10501  gtgtgagagt gtgtgtgtaa aaggtacagc agaggggatg gggtggcgga cggaggtgtt  10560
10561  ggggggtgac atttccagga atccccgcta ggaccccctc atctctcggc tgactctcct  10620
10621  ggagaaagaa tgtgatgatg gaaacggtga ggtgggcagg atgcacttgg tgtgtgaagt  10680
10681  gtggagggag gcagtgggat aggggccggt ttgtaaaatc ctgtatatgt gtgtgtacgc  10740
10741  gtgtggttgc atccacgttc cccaaactgc gccccaaatc cagagatctg ccgctgccct  10800
10801  tacttgatgt caccggctaa gactgtggga cagtgtttgt tattttgacc ctgcaactct  10860
10861  gagcacagtg tctgttctgc tcctgcgtgt ggatggccca gtgtagggat tctcgcttcc  10920
10921  ccttcctctg gcctcatgac atggggatgt ggaagtgagc atgttgcttt gaggcacatg  10980
10981  gcagggaaat aggataaccg ttacacattc tgggcttgct aatgtacctg gttttgaagg  11040
11041  ggccttccat cctgtgatac tacttctctc cttagcacct gttccataag ggtcttgtac  11100
11101  tccctgactg tgcagtttct attgtttttc tcttgtctga ccagaaggag aaggatgttg  11160
11161  aatgatcaga ttcctcttcc tgtccccaca actttcaatg ctagctagac cttctccttc  11220
11221  cacatttaag cactgaaaac cttatggcta gaggatggat ggtctttgtg ttggttcttt  11280
11281  tagaatgaac tctggaggtg tatacgtata gagagatgcg gtggggcggg gggcggtctt  11340
11341  ttaaaaagaa gaaaaatatc acacggagaa atgtttggtg cccacttggt cagcatcaca  11400
11401  cagccagggc gttttcctca ggaaacagga tactttattt ctactgctgg tgacatccac  11460
11461  tctcccagct gtcacaatag ctaggtggtg ccgtgtatca tttggaaact gaaatctcct  11520
11521  gagacccaca gcgatggggt cccaggtcag taaagtccct gctttcctac ctgatagagc  11580
11581  ccactagtag ggaatttgga aaaatgtcag gctggcaaca actcacccag tgggaacaag  11640
11641  gacacagaaa tgcatccaga gtctatggct gtttaattgt ctctgcgtgg taaagatagg  11700
11701  tgtgtgtagg tagggttggg tagaggtagg cagggagatg gcatattcat gtgtatccag  11760
11761  ggcagtgtga ttccccctca cctatgtttc tcctgcggta ttcataggaa tgagtgcact  11820
11821  ttacacttaa tatctcgaca cttctttatt aaaatgttgt atgactagct taatctgctt  11880
11881  aggacatgtt ttagtcataa caccttaaat tctactgcat tgtcggaatc caaactggct  11940
11941  gcccggttct cttcgaaaag cccgtagcag tcatggctac acaagtaaat atacaacatg  12000
12001  ttggcaccag agatttattt ttctttttta aaatttttgt tttgctttct tttatgggca  12060
12061  aagattgcat gatatcgttg tgaaaataat aaaactaggg ctatccacat atgctttttt  12120
12121  ttcttcccat gtatcttatt taatgatata tagacaaggt gctcttgaag ctgtctatgt  12180
12181  aaagtaaatt tccccatgtt cttcaagtca agccttctaa gattttaatg tgaggttggt  12240
12241  tgttggctgt catccaagat ttaaggatag atttataaaa atgaattttg aatcttagtt  12300
12301  ctttactctc ttatttgtta tgccaaatgt ctttctgaga aaagtactta gggaatttaa  12360
12361  aagccattct aagagatttt ggtttaaaaa aaagtcatca tcctttatat ttgcaagtaa  12420
12421  gaccagggat gtaaatgtct cacaagaaag tttaataata tgaggaatta ccaggtaaat  12480
12481  accctgttta gagaaagagg aattacacag cagcaaaatc gatgactcag gaatcagttc  12540
12541  ttttctaatg taaatgtgat catttttatt tttatttgtc tttttgagac aggatcttcc  12600
12601  tctgtcgccc aggctggagt gcagtagtgt gatcatagct cactgcagcc tcaaactcct  12660
12661  agctcaagca atcctcctgc ctcagcctcc tgagtagctg ggacaatagg cacatggcac  12720
12721  cacacccaga tatttgttta tttttttcag agatagagtc tcgctatgct gcccaggctg  12780
12781  atagttttaa aaatgcaata tctggctttt ctaaagatcg gactggtata aggttaatga  12840
12841  gacagctcta ataaatggtg gtaccttttg ctgtggcctg cagcaagcca ttttttgtgc  12900
12901  atggatgcct ttccttcact taaagtagca tcagtgcttt tctcttccat tattgagcct  12960
12961  cttaaggttt tttgttgttg ttgttttgtt ttgttttgtt gttattgtgt ttgtttgttt  13020
13021  cggaagactt aggggtaaga gatatttgaa aattgacctc tggggccaaa aggaattaac  13080
13081  tgtagtacct tggggagata ggacttttat cctagaaaga agaagtaatt gttgctaaaa  13140
13141  ttgagagaat ttcaagccgt aaaatctgaa gttaactctc tgggttacaa taattaattt  13200
13201  gcaaacattt gttaattgcc tcccgcatct cagatccact gtacctttgg ataggggaca  13260
13261  gggaatgttg agaagggttg gaggttcaaa gaatgctaag tcttagatcc tggccagagg  13320
13321  tggatcatga tctagaagga gaaaagagga aatatgttac taactgtaaa aatagtgaaa  13380
13381  aatgattaag tgctgaaaaa gcagtattcc tgcagagctg tgggagttca cagggtacaa  13440
13441  agtgacttct gatggaagaa ttagggaagg ttacatggga tatagcattt gagctgtgat  13500
13501  taaggtggca tttgggttgg cagagaagga agggcatgct tgggggagga acagtgtagc  13560
13561  acaggcctgg cagtggaagg tgtatgccta cacaggaaac aaaaaaatgg tgtgctttgg  13620
13621  ctgaagcgct aggaatgcca agagatgtaa tgagggataa agcaagaaag agaggtttgt  13680
13681  tcaaggtggt ggagcaactt gtacgccaag ctaaggagtg tggattttgt tcagtaagga  13740
13741  ctggggaact atagaagatt tgtgaggaga aagattgaca gtatcagaac tgtgctttgg  13800
13801  ggcaatactt ttgtagtatt atgttggatg gaatgacatg ggaaaaggct ggcaggaggg  13860
13861  agaccagata gactctattg tcaaagtagg ggaaagatgg aaagaggcag tgggaggcaa  13920
13921  gaagggaaca cacctaagag gtggtgtgcg ggaattatct gaggagcttg aacagtcact  13980
13981  ggaaagtgag gaagggaaaa gggaggccaa aagatcattg tcaggcttag ctgagagagc  14040
14041  agttgggtca ttttcagaaa gaagatataa cagaggataa ggaagaggag agaagtttct  14100
14101  ttttgagcat gacaggcttg tccaagttaa gggactagaa tacagaggga ggttagagct  14160
14161  accaggagat ttgtaggtca tctgcttagg agcgattttc atatcccagg aatcactgat  14220
14221  aaagaaaatg aagaaagaag aagcaaaagt aaggatagga tccttgaggg atgtctgtat  14280
14281  gttggagggg aaagagaaag aagaggacag gaaccacgtt aaacaagggg caattggaga  14340
14341  aaaatgatgg aagtgaagtg gtacagtgtc atggaagctg gaaggggtga ggagagcccc  14400
14401  tgtcactcac acagcacacc ccatgggtga cggtgcaacc aaggcaaagc cattggattt  14460
14461  gactcttgga tttccttgat tgtctttgtg gtaggtggaa gtggcagcca ggggcaaggg  14520
14521  ttgaagggag gcgtggggga agggaaatgg aaagcagtga aaacagactt cattttcaat  14580
14581  aagttgggag ataaaagaga aggagagaga gtatgatata tcacaacaat ggtgtagtag  14640
14641  agggaaagtg gtatttttag tataggaaga cttgagcctg ctttataagc tgaggagaac  14700
14701  aatccattga gggaaaaaga gattgaaaat gtaagggaga ggctcaattg agggaattaa  14760
14761  gtcttcaaga agatgggagg atactagatg aaagcaaagg aaggattctt ttgagacaga  14820
14821  agcataggaa ttttgaggtg gaaagaaagg aatttggcca cagtctttta agtgaggtca  14880
14881  aagagaggtg ggcaggttga agccaggagt agaatgacaa agacttgtgg gcattgtgga  14940
14941  aacagagcag tgagtcaatt aggagtgaat aaaagatcat tacccaacca tgaggacctc  15000
15001  atgtgtttga aaagcaggaa tttgtagtga aaccaattaa cgctatataa ttggagtttg  15060
15061  acaactactt aagtaatttt tgtatagtga gcatttaatc tcactaaata cagtggttct  15120
15121  tcattccctt aaatgcagta aaaagaggag aatgtttacc tttaaaatta tccaaataaa  15180
15181  agactccact tgtatttcct gtaaatattc tctctcagag atctgagcta aattttaaga  15240
15241  agtttatagt aaaacaatgg ggaaaaatgt aagtgttttt ttaaaggatg agctttttct  15300
15301  atctgtaatg gtagaatatg gttttacagt gacgtacatg taaagtcagt tttcaaaaga  15360
15361  aaaatcaaat atagcacctc gcccaatacc atacccatca tatgcattca atatacattt  15420
15421  gtcacatgaa tacatgaata aacttttttt aagtaagcta gcaacagtat ctaaaatttt  15480
15481  aaatttcagg atttcattct tacacaatgg acatcgaatg agttgccttt tatggcctgt  15540
15541  gcaagtttat gatagcatta aaactattta ttcatacctg atatatacat tgaagcttta  15600
15601  tttttaaaaa ccccacattt ttcacaaaat gattgtgaac cctttagatc cttgagttat  15660
15661  gggattatgt catgattcca ggtgagttta tggaacttca actgtaatga gtggtgattt  15720
15721  tgaggtttta atgatgaaat ttattcattc cttcaacata cactcattga acactttctc  15780
15781  tgggccagaa actattctag gtgcaaggaa tatggggtgg ggggaggcat gtccttaata  15840
15841  tcacagaact tttagtggaa ggagattaaa aataaataaa taagtaatta cataatatgc  15900
15901  caggtggtaa gtgctatgac gaagaataaa agagagagag caatggactg atgatagtgg  15960
15961  gtgggtgggg ggtgacatta gtttatatag tatggtcagg gaagacctta agcagaaaga  16020
16021  gctgaaagat gtgaagtagt gagccctgca gatatttggg ggaagggtct tctaggcaga  16080
16081  gaggatatca aaaatgaaaa ggctggataa gaacatgttt ggcatcctca agggacagca  16140
16141  gggaaacctt attggtttcc ttggtttacc tggagcagtc acttagggaa ttcacaataa  16200
16201  aatgctttgc ctttcatttt caattgtttg cccataaggc tgtattacca tctactgtat  16260
16261  ttgggctgac ctatgaatca gtactgggtt tatataaaga tgaatatcct caatcaaatg  16320
16321  tatttaagtt agaaaacaat catgcctgta atcccagcac tttgggaggc tgaggcaggc  16380
16381  agatcacttg aggtcaggag ttcgagagca gcctggccaa catggcgaaa tgctgtctct  16440
16441  actaaaaata caagaattag ccgggcatgg tggcgcatgc ttgtagtccc agctatttgg  16500
16501  gaggctgagg caggagaatt gcttgaacct gggaggcaga ggttgcagtg agccgagatc  16560
16561  acatcagaaa acaaagcgtg attctgtctg ggtagtgatg aaatactagt cagctggaag  16620
16621  tagttctgct ccttggaact tacatctctt ctgtgtcctg aatcttcttt aaatattgct  16680
16681  ctcttttctt cttccttgtt tcatgttcca ttctcaagta taagatcctt gaggctagaa  16740
16741  ctttgttttg ttcatctggg tatactctat aacacagact gactctctgc attagtaagg  16800
16801  gtttatcaaa tacttacgga gaggaattga tgagaaattt ccaaagattt aagtaactca  16860
16861  ggtgtaaaga atgagggtaa agctcgttta ccttgatttc tgcagatagg tagctgtttt  16920
16921  tcaaacagga cacagaattg ccataggatg ctaaagcagt ttatgcatgc agaccctgag  16980
16981  atgaggactt gagttcagaa tagtttatct gagagacaac ctcaagaagc acaagtgaga  17040
17041  gaatggagaa aatgacacag gagagggaag aaagcccatt aagaggtgag ttaatgagca  17100
17101  ggttaccacg gtgggcagct gaggcttggc tctgctggca ttatatagac tgcacattag  17160
17161  gattgtccac caagcagtgg agaaagtggg gtctttatcc accatttccc tagggatatt  17220
17221  aaatcttcag tactttaggg ctgctaagat tagcctgagc aagctccaga gacaccaaag  17280
17281  aaagctcttg agcagagaag cagagaggca gagccaggtg gaagtgggaa actgtcagtg  17340
17341  tatttggaga ctgtcgatac agctatagct gaactcagaa gtggacatgg gacccctgtt  17400
17401  taacacagca cagaggtatc ataaagaatt tttaacagat aataattggt ttgatggcag  17460
17461  ttattttaat ttagggattt taatgtattg tgacaactgc ctgcagttct gttcactcac  17520
17521  aagccaacta ttggccaccc tcagttatct gaggtgcaga gtactatata tgctcatgtg  17580
17581  taagatacgc tctgttatag ggtggccctc agttttccaa caagagcgtt tataaaaaga  17640
17641  ctttatgtca acttgaatat gcatattcta ggaatatagg caaagagtga agtatctact  17700
17701  tatgtttaat ttattagttt actttcatat aattgaagtc acattatata aaattattaa  17760
17761  tttagaaata tgacatcctt ccattctcac attttatgaa atcatttatt caaatacttc  17820
17821  acatactttt ttgactttag agtctttgtc atgattaggc cacttttgtc atgttcattt  17880
17881  ctatctaact tttttgagat atagtacttc ttgagtttct gtatgatgct accaccacaa  17940
17941  actttattcc aaaccctgtg tgctcattca cttaatgtaa gaacgtttgt tttatccttt  18000
18001  cttcctaaag gagtatattt atgatctctg caacccagca cttctgtatg tcttgtgtaa  18060
18061  agacatccaa gacaagcaat tgtaaagctc cttcccagga atatttactt caattggtgt  18120
18121  taaaatcatg gcctccttta ctctgtattc attcagtcat ttatcttctt tcaattgcat  18180
18181  agccttcaga agtatcccta tcttgtgttg attgagttta tttccggcta tcttctccaa  18240
18241  atagttctta agtaacctct gaaacacaca actccttttc atgaaatctg cagtcttacc  18300
18301  aggtaatatg ttttttcatg gtttctctct ttaaaatcag ttgccgtcac atccagcatt  18360
18361  agtgaattac atggctttca atttctgtta tcttggaggt aacagggttt ttggcattca  18420
18421  gaagaaggta attaagagaa taccccacaa tatgggagac tttgtaagca tttatacata  18480
18481  aggcaacttt ctcttttctg aaatacacat tttggaggac agaatctcat ctttttgtat  18540
18541  atgtaaagtg atcacaggag gttgtcaagg tatggtggca aaaccaatcc ctacacacta  18600
18601  agtttccttt tcagcctcct cttctgttcc atgtggatta attagcatac aatttgtatg  18660
18661  aaaaatacag caaatacagc aatgatttat ttcctaatgg aattaattgg ccaccattcc  18720
18721  aaataatgta atcgttatgt ttctgactat tgataaattt tgtatctcga gatcaattct  18780
18781  gcatttatta acaggcacac tttattttaa agaaggataa ttgccaaagt atgtataaat  18840
18841  tcctttttct tgtaaattgt agcatatttt aaaagcagag gacgagctta gagtcattta  18900
18901  aggaaattcc acttaacaag aataattacc ccctacattg gctattcagt gaatttggac  18960
18961  ttttatactg gactttacta aagtgggttg cattctgttg cagtggcttt tacacacttt  19020
19021  tggccatgat tcctggtgag aacacaattt agatgatagg ctagcaacat agatgaatgt  19080
19081  gtgtaaacac atatacacac acacatacat cactgaaaca agtttcactc aacaatactt  19140
19141  gtcctttatt atgtgtaatc caccctgatg cttcctatcc tattctcttc tgttctgtat  19200
19201  gtttgccaac ccactgaagt aatctctgca ttggtgaacc ctaatatgca gtttagaaaa  19260
19261  cactgctgta ttgtattaca tttatcagaa gagtgtttat tttcttatag tatgaaataa  19320
19321  tttcatgtca aaagttgttt tttcgttttt tgaattgtta gcatatttgg atatttggtg  19380
19381  gtatggacaa atgatgcagt aatcacagag agaaacttta tttttgagta gacattttgt  19440
19441  ttccaaaaga agaaattaca ttagtgtgga aaagggaaag tggagtaaga agaatagatt  19500
19501  tgttcttaga tctgtggctt tcttgggttg tggggaccgt gtcaagtcac tgggccacaa  19560
19561  cctccttgct gagctggttc ctcacgattc tttcctgtcc ttcactcttc ctgcccctct  19620
19621  tcctagctgc tgtctcttag cctctagagt tctggatgtt tagttaaatt acttaattct  19680
19681  aaattttaac ctaatattat ttcttcccag atgtgaaaat agtttctacg cccacttccc  19740
19741  ttccaaataa cttgaaaata taagaatcat ttttccctga gctagtacct ggaagagttc  19800
19801  tctcctaaag gagctagaat ttgttctaca gatgaaatgt ttccatagta ttaggtcata  19860
19861  tgaaagctta acctaatctt atgttcaggt atgattgtgt tctttatggc aggctagcta  19920
19921  tcaaagtaca cataaattcc ttttttaaaa gctcagcaga ttccccatcc agtgactaaa  19980
19981  aacaagttac aaagtgtcag gcattgcgct aagtactgta cacagctaac tcatttactt  20040
20041  ctcataatga cctaatttac tcttcataac cacatcagga gagaacttat attgcagatt  20100
20101  ggactttgag gttctcagag gttcctcagt ggctacaaaa caggacaaag gggatttgcc  20160
20161  tcaggtctag gcacaggaat gggcccagac agttgctggt cctggagtct attctgtcct  20220
20221  ctgggcccag cagtagcttc ccatccccac tgccccatct tgactctctt gtttatgatg  20280
20281  ccttcatcct acttgggatg tctgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgttac  20340
20341  tgtttgtctt agtccattca gtgttgctat aacagagtac ctgaggctgg gtaacttaca  20400
20401  aagaaaagaa gtttatttgg ctcacaattc tggtggctgg agagtttaag accaggcagc  20460
20461  tgcatctggt aagggtctca tgctgcttcc actcatagtg gaaagtggaa agacagcgag  20520
20521  tgtgtgcgaa gagataacat ggtgaaagag gaaaggagag aaaaaccaag gaagccagat  20580
20581  tctttttaac aatccactgt ctaggaaact attccatcct tgcaagagtg agaactcatt  20640
20641  catcactgca ggaggacatt catctgttca taagagattc accccccatg acccatgcac  20700
20701  ctcccaatac tgccacattg gggattaaat gtcaacatga attttgtggg gatgaaccac  20760
20761  attcagacca tagtactgtt gcaccgacat ctctccattc ttggccctgt ggggtggcaa  20820
20821  ggactcagaa tgagctggaa tacagtgctg ccataattag ccatcaacag tgaacaagtc  20880
20881  tccaggttgg tctgagcctc agcttctcca gctacaaaag gggaaatgat gaaacctgcc  20940
20941  cttcccatct cttcctgcac agggccgctg gggtcaaata aaatatgaaa gggtacagaa  21000
21001  aagtaaggta gatgtctcac ttccttcatc atgacattga acgaaagtga ctccctacct  21060
21061  agttctaata gctagtgtct ctttcctcta aaccagaagt tgacaaactt tctctgttta  21120
21121  gggctagtag taaataggtt ttgtgggcca tatggtctct gccacaactc ctccactctg  21180
21181  cccttgtagt gcaaaagcaa ctgtacacaa tatgtaaacc tattagtgtg actgtatttc  21240
21241  aaccaaagtt tgtttatgga tgctaaaatt caaatttcat atcatttttg cttcacaaaa  21300
21301  tgttgatttc tcatttaact ttttgcaacc atctaaaaac ataaaaaaca ttctcagctc  21360
21361  caaggcagta cacaaacagg cagtgggatg gatttgtccc acggacctca gtttactgac  21420
21421  ccctgatcta aactctcaca gtgctttgta ccactctgga ttccagcagc tcatgctcat  21480
21481  cttttccatc tctcttgtcc tttcaaaata tgcacccacc cacacactca ttttttcatc  21540
21541  tcccttaaca ctgagaaaga taatagcata tgtatagtat gccccccaca tgtatattct  21600
21601  atatgcccaa gaaatattta ttgagtaaat caggattaaa aatctgttgc ttttgtatgt  21660
21661  ttcctgtttt ttcatcttta aaggaaattc cacctattct ctagtaaagc tttgggaatg  21720
21721  attgagttaa gattttgtga ttaaatataa ggctttgaga ttcttgcctt aaagtatttc  21780
21781  ccccctctgt tattaaccat aaaaggaaaa gaatgtcagg gaggacagag aggaaaagca  21840
21841  aacagacaaa caaaaccaac atttcagcat gaaaagcgct tgttagatga taactaaagt  21900
21901  ggccagatgt ttagctttgc tcccttgggt atcctgccac tatagggaac tctgaaccgg  21960
21961  ctgaagtgtt tcatgcctca gctgccagca gcccttggtg atatgctttc cccaaaattt  22020
22021  aacatggggg ccagaactcc atgcatttga ctataaataa agaggacctc atagaatgta  22080
22081  ctttatcttt gtatttccct accatgtatt gaggaatcat gcacatctct ctaagagcaa  22140
22141  agccttgaac atacctcctg tttttcttct taataagtat agacttggaa gtggaattat  22200
22201  tataacatat gtaaattgac atttcttctc aaaatggaca gaaactgtat gctggaatta  22260
22261  tggcagggct gtttgtggta ttccacatag tctatgatca atatgttact ctataataag  22320
22321  gattgtgtgt aagtgtgtgc acgtgggtat gtagttaagg ggtgggaaga aataaatata  22380
22381  ttaaaagctt gggaccaaaa tcactaacag tatctactcc ttattaaaat ttgttaagga  22440
22441  aaggaacaat taagtcagct ttctgttgag tgcttaagta ttttagcctg ccaaaatata  22500
22501  ttaattttcc ataacctgga agagagatcc atgacacatg taaaataaat tataaagtat  22560
22561  actttgactt gacataaatt gttactgcta tggtagatga tgtctagtcc taaagacaga  22620
22621  attttaagcc agtgttaaaa gtgcatatca ttatacattt aagtcatgtg aggtatttga  22680
22681  aacctgcttg gggaagagtg gaggatgaga ggctcaggat tttgtttgct attatgtcta  22740
22741  agctgctccc tgtgaaacac aacatggtac ttactggcag tgcaaagact gttttcaaaa  22800
22801  ttacctttag tggatggatg cagaggcgat ggggtgatgt ggagagggca ggcttagaga  22860
22861  ggactgcatg gtgatgtgat gggtaggcaa ttatcaaccc gtctgcagct tctcatgtgg  22920
22921  aatgtggctc cccttgatga agtagagaga atgtgcatat gaaagtggat gattcaggtg  22980
22981  tcatttatta tgatatctgt acagtgaatc ttttactctt tctgagttta atttttccct  23040
23041  ctcctatcac atctcctgct tctcccactt ggggaattac agtgtttaca tctttttgtt  23100
23101  tatgttgatc actcccttcc ctgctggagg tttttagcac agtctgctta tcgttgattg  23160
23161  tcttttcata tgtaggactg tgacactgaa gctggccaga aggtctgtat aagttggtgt  23220
23221  gctttgcaga tgtcttaggt cagaatcctc agaagcagac accaagaaga gggtttgtgt  23280
23281  gtatatgtgc tgctctatta aggagatgct cctaggaaaa actgggaagg gaaggggaag  23340
23341  aagtcaagta agggtatgct ctcattcaaa caaaatactg caaagagggg cttcagcctg  23400
23401  atcctgtgtg gggtggggga gctctggagt gtaagtcagc ctcagagttg tccctgcctg  23460
23461  aatctatggg gttggtgttt catactccat acctgtcagt cttcagttaa gagagggggt  23520
23521  ctgttgggtg gggacataaa ttctcaggta tttctggctc ttgacatgaa agggtgaagc  23580
23581  aagtgcagcc ctcccaaaaa gagccatagg tgctggctgt tgggtgggaa agcacattga  23640
23641  aagtagggac ttgaggacag gtgcagtggc tcatgcctgt aatcctagca ttttaggagg  23700
23701  ccaaggcagg tggatcacct gaggtcagga gtttgagacc aacttggcca acatggtgaa  23760
23761  accctgtctt aactgaaaaa aaaaaaaaat tagctgggca tggtggtgca cgcctgtaat  23820
23821  cccagctact caggaggctg aggtaggaga attgcttgaa cccaggaggt ggaggttgca  23880
23881  gtgagccaag atcgtggcag cctgggtgac aaagcaagtc tctgtctcaa aaaggaaaga  23940
23941  aagaaagaaa gagagaggga aagagagaaa gaaagagaga aagagagaca gagaaacaca  24000
24001  gaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga aagagagaga  24060
24061  gagaaagaga gagagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga  24120
24121  aagaaagaaa gaaagagaga aaggacttga gtaggacaac attgtccatc agcaggcctc  24180
24181  tctacagggt aaccaaggga gctattaggt tgttccactg ggaatctcca cattccagtc  24240
24241  tttttcctga gaagtagctg ctggctccta gtgatacatg tgtgtggtgt ggagcagagg  24300
24301  gctggggatc ctgctgttct ggatcagtga acctcctgtt tccagagcct tctccacccc  24360
24361  atcctttggt aggcctgcat ccctggggtt ctacagttca gtcatctcaa agaaaaatgt  24420
24421  gttgtaatct tttgtttgtg aatattctct cttccattct ctgtggattt atacctgatg  24480
24481  tataccttta tactctttaa gaggaaaaga agaggaaaag attaaaaata tataattgat  24540
24541  ggtattaagg tggtaaattt gtcacgttaa accaggagtc acccaaaata aaagctagag  24600
24601  tagaatctaa agtaaagcta aagtagtaaa atgtttaaat atatatgtat acacacatat  24660
24661  gcatatatat gtaagtatat tcctataact tcataaaaaa taggcttaat agttggtaat  24720
24721  tagccaatct aagtattatc tagcaaagtg ctatgttagt cagaatgaat agttacagtc  24780
24781  tgttgtaatc attagttgga taatgtcagc cagtggctaa tgttgatctc attgggctaa  24840
24841  gcagggggac ttctgtcttt cacaatgttt ttggatatta acactagaca caggtcaata  24900
24901  aactgctgat gtcagtgtga accatggttc ccatgtcatc acatcagagt taatctttgg  24960
24961  aactgaatag taaacagaaa cctaagtaat aactggcagg ctcagaaaac actatttgtt  25020
25021  gttcaaggaa tctcaagcaa aatccactgc cttctatata taacacattt attgaatggg  25080
25081  ctggactcaa tgggatgcaa atagccatca tctcttgttc ttctcttaca gcttctttct  25140
25141  acccacttaa cagacttgtc ttctcttccc catgggaata aaattttagg caggtctctt  25200
25201  agatctcccg gttaggccgg gcgcggtggc tcacgcctgt aatcccagca ccttgggagg  25260
25261  ccgaggcggg tggatcatga ggtcaggaga tcgagaccat cctggctaac acggtgaaac  25320
25321  cccgtctcta ctaaaaatac aaaaaattag ccgggcgcgg tggcgggcgc ctgtagtccc  25380
25381  agctactcgg gaggctgagg caggagaatg gcgtgaaccc gggaagcgga gcttgcagtg  25440
25441  agccaagaca gcgccactgc agtccgcagt ccggcctggg cgacagagcg agactccgtc  25500
25501  tcaaaaaaaa aaaaaaaaag atctcccggt tattcttaag tggtgaaaag tttgactact  25560
25561  agtcacataa tacatccaat gtgataataa ataactcaaa ttctcatcta atatttgatg  25620
25621  tttttaaatt gcgatgtaac ttgaatagtg aagaaacaga aatatcaagc gtagagcttg  25680
25681  ctaaattttc acatatctga aaaactatat aactagcact tgaatcaaga catagaacat  25740
25741  tttctggccc ctgggaggct ccctcatatg ccttctcagt cagtcaatat caaccacttt  25800
25801  cagaaaggta accactactc tgacctctgt caccatagag cagttttgcc tgttcttaac  25860
25861  ttcatctgcg tggaatcata tagtatgtag ccttttgcat ctgacttctt gtttaatatt  25920
25921  gtagagatta attcatgatt cattcctttt ttgctgttta atccattgtg tgaatatact  25980
25981  gagtttatca attcttttgt tgaaggacat tagggttgtt ttactgtgaa tattattata  26040
26041  tgtttatttt ggtttacata tacactgatt tctgtagggt atatactcag gaatggaatt  26100
26101  gtggggtcat agaacaggta tacatttagc tttagagata ttgccggttt tccaaagtgg  26160
26161  ggactacttt gtccaattta tactcccaac agcagtttat gagaatcgta gttggttcca  26220
26221  cgttggtgat agcacctggt ttcctaccat ttgtttagct tgaggtattc tgctaagtgt  26280
26281  gtagtagtgt taaagttgtg ttatttttat taatgttgtt aaaattgaca cataaaaatt  26340
26341  gtacatgtat gggatacagt gtgaggcttt aatacatgtg cacattgtat aatcatcaaa  26400
26401  tcagagtagt tagcatgtca gtcactgaaa cttttatgat ttctttgtgg cgataacttt  26460
26461  caagatcctc ttttctactt atcttaaaat atataatacc ttgctattag ctgtaatcac  26520
26521  cctgctaatg taacagaact tattcctcct atctaactgt aattttgttc tagcttagtt  26580
26581  ctttttctca agatcgcttt ggttacttgg agtcttttgt ggttccatat gaattttagg  26640
26641  attgtttttc tatttctgtg aagaatgcca tgggtgtttc tatagggatt gtgttggatc  26700
26701  tgtagataca gtcattttaa tgatattaat tcttccaatt tatgaacatg agatatcttt  26760
26761  tcattcattt gtgtcttcta tttctttcat cagtgtttta tagttttcat tgtagagatc  26820
26821  ttttacatcc ttgctaaaat ttagacctag gtaatttatt attttgtagc tattgtaaat  26880
26881  ggatttgctt tcttgatttt ttttcgaata gtttgttatt ggtatataga aatgctacta  26940
26941  attttccatg ttgattttgt atactacaac tttcctgaat ttacttactc attctaatag  27000
27001  tttttgggga gatctttgag aatatacata tatatataca cacatacata tgtgtatata  27060
27061  tgtgtatata tattcatatc tgccagtagg ggcaatatga cttcttcctt cccaatgtgg  27120
27121  atgcccttta tttctttgac taattgctct agctaggact tccagcatga tgttgaataa  27180
27181  gagtggtgaa aatggacttt cttatatttt tccagatctt agaggagaag ctttaaacat  27240
27241  tttcccattc agcatgatgt tagctgtggg tttgtcatac gtggcctttg tcatgttgtg  27300
27301  ttgaaatata ttccttctgt acctaatttg ttgagcattt ttatcatcaa ggatgttaca  27360
27361  ttttatcaaa cacttcttct gtatctatta aaatgatcat acggttttta cccttgattc  27420
27421  tgttaatgtg acgtatcatg ttaattgatt tgcctatatt gaaccatcct ttcacccctg  27480
27481  ggatgaatcc cacttgatca tgatgaatga actttttaat gtgtttttgg atttggttta  27540
27541  ctagtgttcg gttgaagatt attgcatcta tattcattag gaatattggc ctgtagtttt  27600
27601  ctttttggtc gttgtatcct tgtgtggttt tagtattaag gtaatactgg ccttgtagaa  27660
27661  tgattttgga agtattccct tctcttcaat gttttggaat agtttttgaa gaatcggtat  27720
27721  tagttcttct ttaaatgtta tgtagaattt agtggtggag ccatcagttc ctgggctttt  27780
27781  ccttgatggg ggacatttta ttactgcttc aatctcatta cttattattg gtctattcag  27840
27841  gttttctatt cttttctttt ctttctttgc tttcttttga gacagggtct tgctctgtca  27900
27901  ccaaggctgg agtgctccta actggagtat tcctggagtg atcctagctc cctgaaactt  27960
27961  tgaactcctg gtctcaagcg atcctcccac ctcagcctcc caaagtgtcg ggattacagg  28020
28021  aatgagccac cgcacctgat cttctctctc tttttcttag taagtctagc taaggatttg  28080
28081  tttatttctg ctcagatatt tgttatttct tttcttgtac taattttggg tttagttcct  28140
28141  atttttctag ttccttgagg tggcttgctt atttgagatc tttctacttt tttgatatag  28200
28201  acatttatta ctataaactt ccctcttttt tttttttttt ttttttgaga tggagtttcg  28260
28261  ctctcgttgc cgaggctgga gtgcaatggt gtgatctcgg ctcaccgcaa ctgcctccca  28320
28321  gattccagca tttctcctgc ctcagcttcc catgtagcca ggattacagg catgcaggca  28380
28381  tgcgcccggc tacacgggag atgcctggct tttactagag acagggtttc tccatgttcg  28440
28441  tcaggctggt ctcaaactcc tcacctcaag tgatccacct gcctcggcct cccaaagtgc  28500
28501  tgggattaca ggtgtgagcc accacacctg gtctaaactt ccctcttaga actgcttttg  28560
28561  ctgtatcccg taggttttgg tatgttctat ttccattttc atttgtctca aggaattttt  28620
28621  aagtttctat ttacgtttct tcattgactc atttattatt cagtagcatg ttgtttaatt  28680
28681  tccatgattt tgcatacttt ccaaagttcc ttctgttatt gatttctagt tttgttccat  28740
28741  tgtgatcaga aaagattatt gatatgactg attttttaaa tttaagattt gttttgtgac  28800
28801  ttaacatgtg gtctatcctg gaaaatactt catgtggtgt tgaggaaaat gtgtattctg  28860
28861  tagctgttgg atggaacgtt ctgtaaatgt ttgttaggtc catttggcct agagtgcagc  28920
28921  ttaactctga tgtttctctg ttgatttact gtctggatga tctgttcact gctgaaagtg  28980
28981  ggggtgttga actcttctgc tattattgta ttgtagtcaa cctctccctt taggtctatg  29040
29041  aatatttgct ttatatattt gggtgccctg gtgttgagtg catatatatt tagaattgtt  29100
29101  atatcctctt gctgtactgg ccactttatc attatataat ggcctttttt ttgtctttaa  29160
29161  gccattctta actttaaaat aatctacttt ctctaacata ggtataacta ctcctgctct  29220
29221  tttttagttt ccatttgcat ggaatatatt tttccattcc ttcactttca gtctatgcat  29280
29281  gtctttatag gtgaagtgag tttcttgtag ccaacacaga gtcttgtttt tttgtttttt  29340
29341  ttttgcttgt ttttgttttc ctgagttgga gtctcactct gtcacccagg ctggagtgta  29400
29401  gcggtgcaat ctcagctcac tgcaaccttc atctcccggg ttctagcaat tctcctccct  29460
29461  cagcctccca agtagctagg actacaggcg cgcataccac cacacccagc taattttttg  29520
29521  tatttttagt agagacaggg tttcatttca ctgtgttagc cagaatggtc tccatctcct  29580
29581  gaccttatga tccacccgcc ttggcctccc aaaatgctgg gatcacaggc atgagccact  29640
29641  gcgcccagcc agggtcttgt ttttgaaatc cattcagcca ctctatgtct tttaattgga  29700
29701  aaatttaatt aatttatatt caaggttatt attgacagat aaggatttac tactgccctt  29760
29761  tggttactta ttttctggtt gttttgcaga tcctttcttc ttttatttct tttttactgt  29820
29821  ctttgtggct aagtgacagt tgtctcattt taaacttcac ttcctccagc ttagacaggc  29880
29881  tgcttctgtg cagccacatt gtgaccagag gaaacacaca cacacttatt tggttggcag  29940
29941  tagacatgcc ttttgctccc aacatatccc cctccctgta cccctatttt gccctgctca  30000
30001  ctctgactag cccttagatt tctcccagcg agagtcagat atcaacacct gggttccata  30060
30061  aaaaccagag ggcctgtgtc tagttcctga agtttctctt ggagctttct ttacctggta  30120
30121  tattagtctg ttgaggctgc cataacaaat accatagact gggtggctta aacaacagac  30180
30181  gtttattttc tcccagttct ggtggctaga agtccaagat caaggtgtta gcaggtctgg  30240
30241  tttctcctga agcctttctc tttggctggc aggtggctgc cctcttgctg tgtcctcacg  30300
30301  tggccttttc tctgtgtgta catccctggt gtctcttctt ctaaaaagaa caccagtcat  30360
30361  gttggattag ggccccatcc atatgagttc atgtaacctt aattacttct ttgtaggccc  30420
30421  tgtcttcaaa tgcagtcaca ttgggggttt gggcttcaac atgtgacttt tgtgggagac  30480
30481  ttaatatttg gtttggtgtg tatgtgggtg gagcactctg ccaactcttc aacaacacac  30540
30541  aaagtaatca attggcagtc aattttgtta aagtacagtc agagaccagg cgtggtggct  30600
30601  cacgccggta atctcagcgc tctgggaggc ccaggcaggt ggatcacctg aggtcaggag  30660
30661  tttgagacca gcctggccaa catggcgaaa ccccgtctct actaaaaata caaaaattag  30720
30721  ctgggcatgg tggtgggtgc ctggaatccc agctacttgg gaggctaagg caggagaatc  30780
30781  gcttgaaccc aggaggcgga ggttgcagtg agcctagatc acaccattac actctagcct  30840
30841  gggcaacaag agtgaaactc agtctcaaga aaaaaaaaaa tacagtcagt cattatttaa  30900
30901  attactggtc gggaagattg ttttataata gaagtaaaac acatacagta aagtgtataa  30960
30961  actacacaaa tctttaagtg tacagcttga tgaattttac atctgtataa acctgtgtaa  31020
31021  ccaccaccca gatcaagatc tagaacattg ccagcactca ctgagatcct ctcacgctcc  31080
31081  ctcccattct gtgcctgtgc tccccagagg taaccacgat tgctgcttct gtcattattg  31140
31141  atcatttttg atgattctta aacttcatat aaagagaacc atatatacat tttttttggt  31200
31201  ccagattctt cgactttaca aaatatctgt aagatacata catgttatta cacgtatcag  31260
31261  tagtttgttc attctcattg ctatatggta ttcagttgta taaacataca acaatttgtt  31320
31321  tatccattct cctattgata gaaatctagg ttattttcag tttttggcta ttataaacaa  31380
31381  aactactatg aacaatgtta tatatgtctt tctgtctttg tatttcttca gtatatattt  31440
31441  aggagtgaaa ctatttcgtc atagggatgg gcatgtgttt agttggagac attttagtca  31500
31501  actgttttta taataagtac ctttctgttt ggtgtaatct gagcatatat tcttcacaat  31560
31561  tcaaggatag atgtatgtat acatgctctg ttttaatgca gtgatttatt tttgttaatt  31620
31621  tccttctgat tttgttgtcc agctcagtta actgaatgtg attttgttac tttatctatc  31680
31681  aaagggaaat gaggcatatg cttctgaatt cactggatac tgaacaggta tactgaattc  31740
31741  aggttattcg tgcatatttg aggaaggttt ttgtcacact ctgttaagaa gccaacaacc  31800
31801  attcactaac agatattttg tttgttttat ctgagttcaa caaggttaag cattcagact  31860
31861  attttcatta aaaatagttt cgtgtataac aaaacaagac agtacacgtt ttaattttaa  31920
31921  catcttcatt ttaaacattg agttccattc taaccaaaac ataacacttt tagccagaat  31980
31981  gctgttaaac atctttaaaa caccaagtaa caataacatg gcaaatgttt gtgtattgct  32040
32041  tactataagc agcataagac attgctcaaa gcacttaacc tacattaact catttaatcc  32100
32101  tcacaacaac actataaggc atgctgttgt tatcctcatt ttgcagatga ggacactgaa  32160
32161  gcagagaggt taagtgactt gcccaagata gcacagccag taggtgacag agccagaatt  32220
32221  tgaatgcagc tagccagagt ccagagtgtg tgcacatata accagtatac cacactgcct  32280
32281  gtaactctgt ctctcatctt cctgtttatt catgggggag gaggcagtgg gagagagcat  32340
32341  tcctgctttc tcatttctta gacattttct cagtttggat taaagctgta gcagttaaaa  32400
32401  tctttattat tactttaata tattccatta atcagatgtt taaaggatgc caaccggctg  32460
32461  tcactatctt taaaaaccac attaacagaa tactttcccc accctacccc cacttttaag  32520
32521  cccagacatc atactgggga gatttgttaa ggggagagat gagttattcc tccagaccct  32580
32581  ctgaggccct gaaaaactga ctcttgtttg gcaagaggat gatgctgtcc gagttgggcc  32640
32641  ttactcactg tgatgtgagt gctgtgcatt ctacatgtgt tcgcactgta tcaactgtgt  32700
32701  gtcagcccca tgcaaggccc cgggggtgga tgggagcaga gcacatggag cccttctctt  32760
32761  cagggggctt tagagttaag cacaggagac aggcacttgc acaaaaccac acatgtgtca  32820
32821  tcacccaccg ataagtgcca tggagaagtg agggtactag catgtggcag gaagacctgg  32880
32881  tcctgtgggg ccagtgggaa agtgactcta gggggtaagt gactctgggc agaagggaga  32940
32941  gggtgtgtct gaagcagaca gtgtgggtta gctggctgga gactgagcca gggtctggtc  33000
33001  aggcaggagc tccaggctgc cttagggatt tgttctttat tctgagaata atgggatgcc  33060
33061  atttttgcat ttcaagtaaa ggaaagacat gatcagattt gtgcttttct aggatctttg  33120
33121  attggaaaag gggcaaaaga gaagacactc ttacgtgcat tttacaagat ggaaagtgat  33180
33181  agccactaag aagctattat agagcttcaa gagggaggtg atggtttgga atgttgctgg  33240
33241  cagaaggctg gagagaaatg gacagactgg aaagatattc agcaggtaaa gtcatcagga  33300
33301  cttggggata ggttggatat gggaggtgag gaaatagcaa gaatcaagga tgactcccag  33360
33361  gttctgtttt gtgcttctgg agggatggag ttccagttac tgaaataagg agtggaagat  33420
33421  gaacaatgac tcgtttggga gcgtgaaagg gaaacagata agacattgac tttaaggtgt  33480
33481  ctgtgagacc tgcagggagg aatggaggtg ggcccttaga tataggatct caaattcaaa  33540
33541  ggggagttct ggatgagaga ttatgctaac caagcataga tttggaaatg agattcacta  33600
33601  atccatatgg atgcttaaaa aaggtggcat ggatgaggga tagagcaggg aaccaggagt  33660
33661  tagagtgctt ggatttgccc ttgttcaaag gttcagacca tccctgaact gcatctggga  33720
33721  ctcaccttcg agggctaaac tatagagctc tataatagct gggtggtctg tgctcttaaa  33780
33781  ttggaaacct ttaaaaataa tgatttttgc ccactggtga aatgaacaac taggttgaaa  33840
33841  agagaattgg ctctatggct taccaaagta taagtatttt atcaattttt gtctttaata  33900
33901  tataactgag tagtgtgtgt aaaatgttca taaatgtaaa cttggctaat agtaaggttt  33960
33961  atgggatcaa ctcctgattc aatgggaaag ttacttctgt gcccagtgct ttccgtgtat  34020
34021  cagggtggct tattcaagtg caccttgtca ctttattgcg aagttaaacc cattatgtat  34080
34081  tctgacctgg tctctaggag agagttttat tcctaacccc tttctcatcc ctgtttagtt  34140
34141  tttccccaag gacactgctc ttggtgagaa atgttgtagc caagagtcta gtagctggtg  34200
34201  actgtgacaa cctagcatag aggactctta accacgctct tcacttcctg acaggtaacc  34260
34261  agcccttcat ctgtccaatg ctataagcaa agatatcgag gtaccttcca gttctgatcc  34320
34321  agagagtgca gtggtggggg cggctgcagc atggcccaac ctaggcagca acagccaaag  34380
34381  cttgccagtc atgcagtcct gcctttaagg cctgtcttta tcaaccccat gttcctatcc  34440
34441  cccacagacc acccaccaaa accccagtca acagtctgcc tattttatta aaaaggactt  34500
34501  atcacagttt cactgttcat taagcacctt ttgtttgatt tcctagaaaa cagtgctgtt  34560
34561  gaaaacattt tagctgaaga cttttaaata ctcaatagta ttattctgtc tttgtgtgct  34620
34621  catgtcttta tatttctata gcatacattc tggcgcacta aggaagcaac ttttaagagt  34680
34681  tatgtgtttg atgaggtttg ctttctgttt aatggcatgc atatcctaag ctgttgtttt  34740
34741  gtgaccttga ataataactt aataagttag aggaaaatat agtcaggaaa cttgactttg  34800
34801  gttgttgtct accctgaaag ctgtcagata gcaattatgt gtaagatttg gaagtcggct  34860
34861  tgcactttac tgtggctttt aaagtacttg ctgtatccag ctactttgca aaatgctgat  34920
34921  aaactcttag gaagatgggt gtgtttttat ggcttgaatt taagagtaat gacttctgag  34980
34981  acttagatac tttatctgaa ggaggtaagg aataataaaa tagcagaggt agaactgcag  35040
35041  atttgagagt ccatgatttg ctttcttttc atatattttg tgaaggaaaa ggttaacatc  35100
35101  aatgaataag ctttccaggc ttgaacagtg tctgctttct gaacaacaac aacaaaaagc  35160
35161  tataatccca ataaaatgtc ttgccactaa tgaaacctca gggtccagtc tgggatattt  35220
35221  tattagataa tcgaggtttt atattgctgt tattaaggca ctgaatcctg gtagggagtt  35280
35281  cctgaatatt aagcaatgat gcacttccca acaaggcagt gaaaagggaa aatgcaggca  35340
35341  gtattggcag catactgggg cttgagcgtt ttctccccag ggttataggc aattgaaaat  35400
35401  ccattcagca gcctgcgttc ccctgtgtct caggacttat tcatggaggg cactgagagg  35460
35461  cctaagaaaa tagtgttaat cacagttcct ttggtgcctg ggtgtgtcta tattaccttc  35520
35521  ttcaattccc ctcccatttt aggaaccaaa tgagaaataa aatgcaagag acaaatggag  35580
35581  ctctgttatt aataaagcca gttggaaact gtggcttaga tgtgtggcca ctaaagactg  35640
35641  cctggaatta gtgtcactca tgctctcagc cctggtgcag ggggacagtt cttgcctggt  35700
35701  aacttacctg caggagagca gaccagaatg cccccttctg tgggcagaca gaggtgaaaa  35760
35761  agagcaagga aggcttgaag ccaggcttgt ctaggacttc ctccgaagct ctccagaagg  35820
35821  ggtggatgtt gaggagtagg gtgggagtgg ggtgggagta gagaaacctg gagtgttact  35880
35881  ctctgcaaat cccttctgag aacatcagac caaggcaagg aagttgctcc taaaatgctc  35940
35941  caacagagat gaaaagtaac gatcagcaca attacagaag aaaacagacc tgttttctat  36000
36001  atgttttaaa aatattttat catacaagaa tgacacatgc atggcagaaa atttttgaac  36060
36061  tgtatatgag cagaatggag gaaatcagta attcctcatt acccactacc ccaagataat  36120
36121  ggctgttaac atttgggcat attcttttct tgtgggtgca acaaatacag catatttact  36180
36181  attttgtagc ctgcctctat aaaaaaactt gatattataa atgagtttta ataaatctag  36240
36241  aaaatgactc ctgggtgctt atcaaaataa aacttttcct attttcattt tgcttatatg  36300
36301  tcacaggact tactttcaac tggtgttaag attggtgagt atgtctatcc atgtgatatt  36360
36361  taaagtaaaa caaaacattt atggttttaa ggtgtatcag tcagagttct tagacactag  36420
36421  caacagaaaa tgactctggc taagcagaga cgtgattggg cagctggaga attgggagaa  36480
36481  ctggagagtc tgaatgaagg ctgagcttcc tggagcagca cccaacacca aaccccagaa  36540
36541  ctggtctgac gagaaagtgc cacctctagg gagctctcga tgccacgtga cctgtctgcc  36600
36601  aggaccttaa tcgcagctgc tggccctgcc atcctcaaag ctacctctgt gtcgagtgtg  36660
36661  cagctacaag gccacccttc tcctgccact gctgaagaga gcacgagctc ccccctccct  36720
36721  ttcataatgt aagctcccag tccgcctccg tgcaggctgc ctggttggca gagctcactt  36780
36781  ctccctcagc cttttctcta gctgcaaggg aaactgggca agcaagtctc tagctttttt  36840
36841  tctctcactt caggtagacg atcttgcctc gcccaacctg gactcacaaa gtggtgaact  36900
36901  tgccaaacac ataactcggt tcaggcagtg agtggccaaa tgaaagaaaa atgttttgct  36960
36961  tgtgtcatgt tgttatgaga tcttgcctta actgatgttt tcaaataact aaacagcttc  37020
37021  ctgttcaatc atgttagaga aattgacctc aattctgttg gcctctgtgg cttggacaaa  37080
37081  gttacagcct ttcttactta cctatcccat gagccagtaa ggatcaagta agatgaaaat  37140
37141  gctttggagg taataaaaaa catacaagtt atacttattc aacccctcga ctaatttctc  37200
37201  agtatctcct ttcccttcca acatcgatct taaactgtca tcttgaggat tatcgtggat  37260
37261  atcctaataa actatccagt gacttctggc ttgacacctt ggcagcatct gacacctctc  37320
37321  ccacccccag tcccccactc ccatccccac acatacttct actcactttc caaattctat  37380
37381  agattcttcc caccatgttt ttttctgcag cagtctctgt ttccagagcc ctatctaggc  37440
37441  cataatcatc ttctaccctg aataatcaca ggtcactatc attctaccca ttgctaccag  37500
37501  acatcttctt gaagcacatc ttttattacc tactcctgct gagaaaccat cagtggcccc  37560
37561  ccactactca cagaataaag tctgcttcca aggggtgtca ccattaggac cctggctttc  37620
37621  catccagcat gagttcacag ttttccacag acatccccaa ctccctctac tcaaaccagt  37680
37681  tatttgtggg tgagttcaaa gaagcttaag ctcttggggt cccatctgag acatggccaa  37740
37741  gttggaaaga gaagaacagg tttgctggga ctctgtaggg cttcttacaa atgggactct  37800
37801  gtaatgagag catttaggtt ttttgaatgg ggaaagccat tcatggagct gccagaatgt  37860
37861  gaatgggcta aagaggaatt taattaaatc acttattgag aactaacaga agaattttgg  37920
37921  gggatgagaa aaatagtgtc aacattgaaa gagtacaaaa tactggcatg aacatggtag  37980
37981  gaaatgcccc tccatgggac attatcagtg gagatatatg gactgtggtg gtggtcattc  38040
38041  aattagtaga catgtaaaac aggcatgtaa aattaatact ctatccaaca aacatttatg  38100
38101  gaacatctat tctgtacctg atactaagag ttctggtgat acagtagaga agatagcagt  38160
38161  tcttattctc atgaatttta cattctagtg ggaaagacag atagcaagca gattaataag  38220
38221  taaatataca tgatcatgtc atgtttttac aatgttctga ggaaaaataa agcagagtaa  38280
38281  tggcaaagag tgtgacatcg ggttgtagtg gtcaaggaag gcctggccat ttgaaccaag  38340
38341  gcctgatgaa gtgagggaac aagccctgca tatatttgtg ggaagagcct tctaggcaaa  38400
38401  aggaacagca aacacaaaaa cagaccttga ggcaagagca tgcttggagt ccttggataa  38460
38461  tagcaagaag ctgagagaca gtgggtacta caatggtatt aaggatggca gtcagggatc  38520
38521  agcccaggta gggtcttgta ggccaggaga ctgatcattt cttctctgct ccatattcct  38580
38581  ttcccataga gttgtctcct aagctagtcc tgcactgggc tttgggatat cagctctgaa  38640
38641  gccatagcca atggacctca agacgaatcc gtcggattct ttatcctgag aatttgaatg  38700
38701  tgaagcttta taaagtgata gagtccaggc agggctgggc tgcatgggcc gtgtttggct  38760
38761  catgtgcata gagaagtatc ctgaaacaag aaggagggag aggaatgagg cagacataga  38820
38821  ggaaaagaaa cataaatgag agcccatggg tccatgagga ggagagatgt gccagtcttg  38880
38881  gtcccaaagc ttcctgaggc ccagctacac ttcatgctct tgaattctat atattatcca  38940
38941  tgtccttgtt agcaaattca catatactta agcctaagtg acttctattt ctttcaacca  39000
39001  aattgtcact gactctgacc ccattgtatg ccaggagaga ggtgtggaaa agaggttatt  39060
39061  gaccttgagg acagcaaagt tactgagact cggcaggtga agaaagtctt catggggagc  39120
39121  ttgtgtagac atatatttgt tttgtctaca caaacaattt tgggttgtag ggggtaaaca  39180
39181  cttatgagta ggattgctgg atcaaatgta agtgcagagt atttgtttaa tttgatttaa  39240
39241  aaactgccta tattagtagt cagagttctc cagagaaaca gaaccaacag gctgtgtgtg  39300
39301  gaggggggag gaggggtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtt tgtggcgggg gtgtgtgtgt  39360
39361  atacacatat atgtatatat agagatcagc tggttgattt agctgaagga attggttcgt  39420
39421  gtgattgtgg aggtttggta agtccaaaat ccacagagca agctggaagg ctggagaccc  39480
39481  agggaagagt tgcagttcaa attcaaaggc agtctgctgg gagaattcct tcttgttcag  39540
39541  gcggtagtca gtctgttctc gtaatgcctt caactgattg tatgaagccc acttatatta  39600
39601  tagtgggcaa tctgctttac tcaaagtcta ccatttaaat gttaatctcc tcaaaaaaaa  39660
39661  accttcatct gcaaatgaag aaaccaactt tatttctctc tatctctctc tatctctctc  39720
39721  tctctctttc acaaaaacat atagaatgat atttgaccaa gtatctgggc actgtggctc  39780
39781  tgccaattta attcataaaa ttaaccacta gattgccaaa ctgttttcca aagtggttct  39840
39841  tccattttga tttcccacca gcaacttatg agatttccag ttgttctgca tccttgtcaa  39900
39901  cacttggaat tttcaggctt tttagtttta ggtattctag ttaagtggta gagataatgc  39960
39961  attgcatttc cctgatgact aatgatgttg agtgtctttt tatgggctta ttgtccaatc  40020
40021  atatcttttc tgtactaaag catctgttta aatcttttgg ttatattttc agtggcttgt  40080
40081  ttgtcatctt attgagttgt aagggttgtt tatgtattcc aggtataagt cttttatcac  40140
40141  ataggtgttt tgcaaatatt atctctagtc aatgactcat cttattttcc taacactgtc  40200
40201  tttcaaagga tggaagcttt taattttggt gatgtgcaaa ttattaactt ctgcttttat  40260
40261  agtttgtaca ttttttgtgt cctgtttaag aagtcttcat gcctgggcaa catggtgaaa  40320
40321  ccccatctct actaaaatac aaaaaattag ccaggtgtgg tggcgtgtgc ctgtagtccc  40380
40381  aactacttgg gaggctgaag caggagaatc ggttgaatcc gggaggcgga agttgcagtg  40440
40441  agccgagatc acgccacggc actccagcct ggatgacaga gcgagagact ctgtcaaaaa  40500
40501  ataaataaat aaaaaataaa aggaaatctt cacctagccc aaagttacaa agatttttct  40560
40561  gctatgtttt cttctggaac ttttatagct ttagctctta aatttaagtc tctggcccat  40620
40621  tttaagttaa tttttgtgaa tagtgagaga gaacgattga tttttttcac atatgaatat  40680
40681  tcagttctaa tacccctttt ttgaaaagat tatcatttcc atattgaatt accttaacag  40740
40741  ttttgttgaa aatcatctta ccatatatgg tgggtctgtt tctggacttc attttgtttc  40800
40801  tttgatttat atgtctatcc tgtgttaata tcacactgtc ttgattactg tagctttata  40860
40861  ctaagttttg taatcaggta gtatgagtcc tccaactttg cattttcttg tagattttag  40920
40921  aatcagattt tagcatttcc atataacttt tataatctac ttgtcagttt ctacagagaa  40980
40981  gtctgctggg attttgattg gtattatgtt gaatctatgg atcatttggg gcataattga  41040
41041  tgccttaata atactgaatt ttccaaccca tgaacatggt atatctttcc atttctttag  41100
41101  atcttcctta atttctctca gcaatgtttt ttttcctaag tatgtcacgt ttttagtatt  41160
41161  ttctttttaa tttcaacttc cagctgttca ttgctagtat attaaaatgt cattgcattt  41220
41221  catatattga cgttgtatct tgtgaccttg ttaaactcag ttattagttt tatcactttg  41280
41281  gtatattcct cggtattttc tacatagatt atgtcatctg cagattatgt catctgcaaa  41340
41341  tgaagaaacc aactttattt ctctctctct ttctctttct ttctttctct ctctctctct  41400
41401  ttctctttct ccctctcctt tcccctctcc cctctcccct ctcccctctc ctctttcctt  41460
41461  attacatggg ctaggaccac caatattgaa ttgaaataat tgaaatgatg agagaagtgg  41520
41521  tctttcacca ttaagtgcgg tgttagctac aggttttttg cagatgctct tcatcaactt  41580
41581  tccttctatt tctagtttgt tgagagtttt tattatgaat gggagttgag ttttgtgaaa  41640
41641  tgctttttct gaacgtattg agatggtgag tgtatatgtt tatttttact agctatatag  41700
41701  ccttggaaag gtcagtttct gtcttctgag aaatagggat actaatacct tttcctgtgg  41760
41761  ctgttatgta atatatataa cattcagcat aggctctggt ggttggttga ctctgtaata  41820
41821  ttattatatg gataattatt aatattacag agtcaaaatg ttgactctgt aatattatta  41880
41881  tatacattaa tttttttaat tttccaaatg tgaacgtatt attaaccaag cttttgcaaa  41940
41941  ttatatgact cccagcaatt ctaaacttct cccaaggaat acttgtgccc cagatgagca  42000
42001  ttcgtgtcct aagctttcca gatttgcttt atttcccggg agtgagggct cacactattt  42060
42061  tatagtttcc taatcataag acactgtatt ctaaaactgt cattgtttcc tagtaagttt  42120
42121  taaagcaaca ttttttgttt aaatatgcac atataatgtg tgagtgtgtg tgtaagtaat  42180
42181  ggctttagga gttgtacata tgcaaaatag atgggcatta cacctggata acgcttattt  42240
42241  tattaatctt ttctgttatc tgtcttttcc cttagtaatt tatttgttga ggaaaaaatg  42300
42301  gttgattttt cctgtaggat gttctttatc cctaaagttt agtctgggtt ttgctgattg  42360
42361  tcccctgtac tgtcatttca tatgctctct gttctctgtg ttttatataa attagtagac  42420
42421  agatgtagaa gcttcaatgg actccattta gatgattttt ggcaatatta tttcataagt  42480
42481  gctttttcta agtgtattaa tttattggga tttaaaaatg atgacattca gattttacta  42540
42541  ttccctcatt tattagctgg acttctataa ggagaaacac ttgtcaactc tctggttact  42600
42601  tgacatataa tttatactag caaggcagag taaatgtttg attctttctt tttatttacc  42660
42661  agttttcaaa ataaggagtt ggtttgctca caccctccag ggggtaacca gtgagaaagg  42720
42721  caagttttat tgttactatt gactttagta ctgtgaattt aagcacattt gatatatttt  42780
42781  aatccatttc attttggaca gtaggagcct attaaaggtg gccctgattc cttttgacat  42840
42841  actccttgtg ctctttgata gctcctttgc ttctggtgtg atgagatgtt ccaggttcat  42900
42901  cctttatatt ttctactttt gacctggaat cagctacttc ccctgagagg ttctcttagt  42960
42961  ttctttaagt gagaaatggt atttaatgac ctcaatctat tgggactact aggttgctca  43020
43021  ttatttctag gccaatttaa tgggcagagt aagataaaat gcttcacaag ttcatattga  43080
43081  tccttcccat tcaaattcag tacaacagga ttacaactcc cttttaaaag agaaaaattc  43140
43141  acatagacta atacaacttc agtgagccac agaactcagt tgagaataga tggatgaaaa  43200
43201  taatgccgaa aaaatgtctt ttaactgtaa actatctctg taaaatagaa gtttttctat  43260
43261  ttctaaataa taatttagtg aacatgatgg gagctgagga ttaggttatc ataaaaatca  43320
43321  aaacctatat aaattctctt atagttttag ggaccctgag aatggggcat ggaccctgtt  43380
43381  ttttgagaag ctctgtccct gtctatatat ttctgttatt ttcatgtgac ttcatggatt  43440
43441  tatatttttt aatttttagt tttcaaaatt taactttgaa attttaatct tcaaaaattt  43500
43501  gattttcaaa attcaaaatt tcaaaaacat acacctcata tgttttttcc atcaatcttc  43560
43561  tgaatgggca ctgaggcatc tgaaagaaaa agattttgca tatacttgcc tagacagaca  43620
43621  ccaactttat cttgtcttag taaaaatttt atgtgatttt taatcacttc tgattcattt  43680
43681  gctgacttga tacctgagtg gttctttaaa ctatttaaac atgcacatgc ctgcatgcaa  43740
43741  acacaaacca tctgtttaat cttgtacaca taaatgaaga gagggtcagg gcaagggctg  43800
43801  tattattcac tttataaagt atgcacttga tggctcacac ctgtaatccc agcactttgg  43860
43861  gaggtcgagg tggacagatc acctgaggtc tggagttcga gatcagcctg gccaacatgg  43920
43921  tgaaaccccg tctctactaa aaatacaaaa attagctggg catggtggcg catgcctgta  43980
43981  atcccagcta cttgggaagc tgaggtagga gaattgcttg aacccaggag gcggatgttg  44040
44041  cggtgagctg aggttttgcc actgcaatcc agcctggatg acagagtaaa actccatctc  44100
44101  aaaacaaaaa caaaaacaaa aacaaaaaca aaatatgcac ttgagcattt cattcataaa  44160
44161  gctagacacc ctagtgcatt taaaatatgt tacctgtaca aaaatctgta tacagctctt  44220
44221  tagcaacata tctcttgagt aaataaaatt actgttcatc agatgtgttg tcttttgaaa  44280
44281  gaaagaaaca acaccatatt cagaggttgc caatgctgct cagttgtgaa ttctgcaaga  44340
44341  aggcattcat ggtaatgtca tgactcatga attatgtgct atatttgagc agtgaggtca  44400
44401  gctgttgtag cacataattc attatctcac attcatgatt tttcttcctt tctctatttc  44460
44461  atatgtcctg ccttcctttt ttctatgtag aatttctcct gtctggccca gtgttgggca  44520
44521  tgatccagct ttcctattaa aatgtaactt caacatttat ttttcataat tgtcatttta  44580
44581  aaaagtatga cagttttgaa gatattattt tatagcactt ttatgtgttt taggtccaca  44640
44641  ttaaactggc agaaactgtt atacaagaca agtacatctt ctctgcatta gaagttgtgc  44700
44701  ttgttattca aactgcttct cagcctgtgt ctgctgtgcc acggtatgga agcgtatttc  44760
44761  atctgtttta cctatttgag ccaatggttt atccctaaag cagcctacaa ggatttatat  44820
44821  tttttaattt ttaattttca atttttatgg gtacatagtg gtataaatat ttatggggta  44880
44881  catgagatat tttgatacag ccatacaatg agtcataatt acatcacagt aaatgggcta  44940
44941  tccatcacct caggcatgta tcttttcttt ctgttacaaa caatccaatt atagtgtctt  45000
45001  tgttacttta aaaggcataa taaattattg ttgactgtag tcaccctgtt gtactatcaa  45060
45061  acactagatc ttatttattc tatctaacta tatttttgtg tccattaatc atccctactt  45120
45121  catcctcccc aacccttccc agcctcttgc agctttcatt ctattctcta tctctatgaa  45180
45181  ttccatggtt ttaattttta tctcccagaa aaaagtgaga acatgtgaag tttatctttc  45240
45241  tgtgtctggc ttatttcact taacgtaaat acctccagtg ccatccctgc tgttgcagat  45300
45301  gacaggattt catttaggat ctcattcttt tatatggctg aatagtactc cactgtgtat  45360
45361  atgtatcaca tttttctttc tttctttctt tctttctttc tttctttctt tctttctttc  45420
45421  tttctttctt tctttccttc cttccttcct tccttccttc cttccttctt tccttccttc  45480
45481  tttctttctc tctccctccc tccctccctc cctccctccc tccctccctc tctctctctc  45540
45541  tctctctctc tctcttcttt ttttgagaca ggctctcact ctgtcaccca ggcttgggtg  45600
45601  cagtggtgcc atcatggctc attgcagcct caacttctcc aggctcaggt gatcctccca  45660
45661  cctaagcctc ccaggtagtt gggactacag acacatgcca ccatgtccag gatttttgta  45720
45721  ctttttgtag agatggggtt tcactgtgtt gcccaggctg gtctcaaatt cctgggctcc  45780
45781  agtgatcagc tcgcctcagc ctcccaaagt gctgtgatta cagaatgtat tttctttatc  45840
45841  cattcatctg ttgatggaca tgtaagttgc ttccagatct tgactattgt gaatggtgct  45900
45901  gcaacaaaca tgggagtgca gatagctctt tgatatgcca atttcctttt tgggagtata  45960
45961  tacctagcag tggaattgct gaatcatatg gtaagtatat ttttagtttt ttgaggaacc  46020
46021  tccaaactgt tctccatagt ggctgtatta atttacagtc ccctcaacag gacataaggg  46080
46081  ttcccatttg tccacatcct cagcagcatt tgctattgcc tgtcttttgg ataaaagtca  46140
46141  ttttaactgg ggtgggatgc tacctcattg tagttttcac ttacatttat ctgataatca  46200
46201  gtgatgttga gcatcttttc ataaacctgt ttgccatttg tatgtcttct tttgagaaat  46260
46261  gtcagatcct ttgcctgttt ttaaaccaga ttattagata tttttcctat agagttgttt  46320
46321  tagctctggt tatttatctg ccatcatatg ggtagtttgc aaatattttc cctcattctg  46380
46381  tggcttgtct cctcactttg ttgattgttg cctttgctgt acagaagctt tttaacttga  46440
46441  tgtgatcaca tttgtccatt tttgctttgg tttcctgtgc ttgtggaata ttactcaaga  46500
46501  agtttttgcc tagccaatgt ctcagagagt tttcagtgtt gggtgcatat atatttacag  46560
46561  ttgttatatt gtcttgctga attgacccct ttatcattat atagtgacct ttgtttcctc  46620
46621  ttacagtttt tgtcttgaaa tatatgttgt ctcatgtaag tatagctact cctgcttttt  46680
46681  tttggtttcc atttacatgg agtatctttt tccattcctt tattttcagt ctgtgtgtgt  46740
46741  ttttataggt gaagtgtatt tcttttaggc aacagatcat tgggtcttgt ttttttcatc  46800
46801  cattcagcca ttctaagttt ttttattgaa ttgtgtccat ttacattaaa tgttattatt  46860
46861  gataagtaag aactcactcc taccattttg ttgttttttt ctggctgtat tgtggtcttt  46920
46921  ccttcctatc ttccttttag tgaaggttat ttttatctgg tggtgtgttt taatttcttg  46980
46981  ctttttttgt gtgtatatgt tttatgtttt ttgatttggg gttaccatga ggcttgtaga  47040
47041  taatacactc attattttaa actgatcaca acttaacacc aattgcataa acaaacaagt  47100
47101  aaagagaaaa gtaataacaa ctgtatgctt taacttcatc ccctgatttt aaactttttc  47160
47161  ttttctgttt atatcttatt gtactatgtc ttgaaaagtt gttatagttt ttttgactag  47220
47221  tttatctttt agtctttcta ctcaagatat acttatacac cacaattata atgttataat  47280
47281  attctgtgtt tttctgtgca cttactatca ctagtgagtt ttgtgccttc agatgatttc  47340
47341  ttattgttca ttagcatact tttctttcag actgaagtac tttctttatc atttcttata  47400
47401  ggataggcct ggtgctgatg aaatccctta gcttttgttt gtctaggaac atctttattt  47460
47461  ctccctcatg tttgaaggat attttcacca gatatgctat tctagaataa ttttttttcc  47520
47521  ttctgcactt taaatatgtt atgccactct ctcctggcct gtgaggtttc cactgaaaag  47580
47581  tctgctgcca gatgtattag agttccattg tatgttgttt gtttctttta tcgtgctgct  47640
47641  tttaggatcc tttctttatt cttgaccttt gggagtttga ttattatatg tcttgagata  47700
47701  gtcttatttg ggttaagtct ccttggtgtt ttttaccttc ttatacttga atattgatat  47760
47761  ctttctctag gtttgggaag ttctctgtta ttatcccttt gaataaactt tctacctcta  47820
47821  tctctctctc tacctcctat tttaagccaa ttactcttag atttgccttt ctgagcttgt  47880
47881  tttccagata ttataggcat gtttcattcc ttcaagttta tttaggacct cagaacactt  47940
47941  taatccgcag tggcaagact tgcaggaact caagttgcaa cgaccagaat gggcaattcc  48000
48001  cctctggcta gggctggtct aaatgctccc tccatgggtg ccacctgagt tctgcctggt  48060
48061  attgctttct gctgcaacaa ggcagcactg agtttcaatg caaagttctt cagtcactgt  48120
48121  gttctccctc tcctaagctc agattctctc tccacaccac atggtcgttg ccaggggatg  48180
48181  gaggaggggt ggtgttggca attcaagact gtctttccta ccctcttcag tgcctctttc  48240
48241  actgatatga agttataacc agatattttg attgctcgtc tgatttttgg ttcttatgaa  48300
48301  ggtgctttat tgtgtggata gttgttcaat ttggtgttcc tgcagggagg atgatcagtg  48360
48361  aaggcttcta ttcagccatc ttgctctgct tcctcttctc atttactgaa taactttctt  48420
48421  acagagtttg acctaaagat gcaattaatg attagttcag attgtgaagc tgaaagctga  48480
48481  tgctggtgtc accttctaaa attaagcttc tggttataat taagagctgc agccttggag  48540
48541  cattgagtat tatctgtggc ttggttgcta acagggagaa cttcaggatg ctccttttaa  48600
48601  ctctggttct gctagaccag cttagaaaag gagcagtagt attagagaaa cttgtatttg  48660
48661  aacttgttct caagggcatg gtagcaaata tctcagtgga ttgaatgcag atggagagga  48720
48721  aactttgatc atttgagaga tggagtacca gcaagtcctc tcatccttca agttgtcaga  48780
48781  ggaaataaca tttacctgaa tgaaaggtca gttgggatgg caaatactga gaagattaga  48840
48841  gtccctcact ttgccctcca tgtgagctac ccagctccaa tgacaaaaga gtttgaagtg  48900
48901  gagtgctttg ggagagagtc tcagccttct ggctcaactg ctgctttctg cttatagaaa  48960
48961  gtattccagg tgctaccttt ccttcatgtt ttgcacggct gtatgttgaa aagcatgacc  49020
49021  tatgtgtcag tctgggttcc agcaggaaag aatcaggtaa tttagaagag tttaatgaag  49080
49081  cgactcttta aaaagatatg ttcaggacta cataaaacaa caagagattg tgagacatcc  49140
49141  tgaggtttgc aacagtgggg agctttaacc ctatgtaggc ctgaaggggc caagagattt  49200
49201  aaaaaaataa taaaaaaata aaaataaaat aaaataaaat aaaagacaca gttactggtg  49260
49261  gaaaaaaaaa aaaggaggga agattctcaa accctgcaca gagtagctat agctgttagg  49320
49321  gagggcagcc tggcaggagc tgtggcctgt aggagaggct gatgaccatc atgacccagc  49380
49381  agggggggag ctagaggaat cgatactctg acctcacttt cctgcctctc tcctatctcc  49440
49441  tgccaatgtg tcccattggc ttaacccaac cagaagtgaa aggacgagga agcccaatga  49500
49501  tacagaatat cattcgtttg gatcacagaa ttgagaggca gtagatccag agaggcaaat  49560
49561  ggaaagaaaa tacccaaaaa catctatttc ctttaaaata tggattgttc tatacagcaa  49620
49621  aatgataagt atgaacaagt gacttcatgt atctgattcc aaatcactga atgggtgtga  49680
49681  agtgagaacc ccaagggtag ttgaactaat aatagtagtg gtcattattg ttgtgatctt  49740
49741  catctttgtt gagagcttac attgtaccag gaactgttgt aaacactaca tctatattaa  49800
49801  gtcgtttagt ttctaaaaca atcccataag tactataatt agtctcatat tatatagttg  49860
49861  aggaaactgc agcacaggaa gcttaggtcc tccatacaca gtctcgaagc tcagaagcag  49920
49921  aagaggcagg atttaaatcc aggctgtagg aatacactcc taccctgtac tgactctctc  49980
49981  tcaataaagg aaaaagtaaa taagacacct ttgggggagg gaagttggag cattcagtaa  50040
50041  tgattaatat ttgcttcctg ttgataatta gatatttgaa gagatttaat gtgtttgaaa  50100
50101  tctctttcca actgaagaat tttgggttta taaggcaaag aaagttaatt tgtttgtggg  50160
50161  tcattaacag tgactccacc cagaacagtt taatgatagc ttttctttct cttcccttta  50220
50221  atattatttt tctttcctgt gttattcaga gaaaaggtgc tttttctttt ttctattttt  50280
50281  ttattgtatt tattttttat ttttattttt tattatactt taagttctag ggtacatgtg  50340
50341  cacaacatgc aggtttgtta catatgtata catgtgccat gttggtttgc tgcacccgtt  50400
50401  aactcatcat ttacattagg tatatctcct aatactatcc ctccccaacc ccacgacagg  50460
50461  tcccagtgtg tgatgttccc caccctgtgt ccaagtgttc tcattgttca attcccatct  50520
50521  atgagtgaga acatgcggca tttggttttc tgtccttgag atagtttgct gagaatgatg  50580
50581  gtttccagct tcatccatgt tcctacaaag gacatgaact catccttttt tgtggctgca  50640
50641  tagtattcca tggtgcatat gtgtcacatt ttcttaatcc agtctatcat tgatggacat  50700
50701  ttggattggt tccaagtctt tgctattgtg aatagtgccg caataaacat gcgtatgcat  50760
50761  gtgtctttat agcagcatga tttataatcc tttggatata cacccagtaa tgggatggct  50820
50821  gggtcaaatg gtatttctag tcctagatcc ttgaggaatc gccacactgt cttccagaat  50880
50881  ggttgaacta gtttacagtc ccaccaacag tgtaaaagtg ttcgtatttc tccacatcct  50940
50941  ctctagcacc tgttgtttcc tgactttgta atgattgcca ttctaactgg tgtgagatgg  51000
51001  tatctcattg tggttttgat ttgcatttct ctgatggcca gtgatgatga gcattttttc  51060
51061  atgtgtctgt tggctgcata aatgtcttct tttgagaagt gtctgttcat atcctttgcc  51120
51121  cactttttga tggggttgtt tgattttttc ttgtaaattt gtttaagttc tttgtagatt  51180
51181  ctggatatca gccaaaaggt gctttttctg agcttcagga ggacactaac agcagagtag  51240
51241  catctaccaa gtaccaggca ttggccagag aacttgggaa ggataaatcg tttaatctta  51300
51301  ataatagtct tgcaaggctg ctgttaaaaa tccctatttt acaggtgaga agactgagtc  51360
51361  ctggagatat gtgtcttgct caaggtcatt cagttaaaaa gcataagccc tgacaggtct  51420
51421  cacttgttct gaggctctat cttctttact gactgtagtg tcccctggag actaagtgat  51480
51481  ttgccctggg ccaaggccat cagggctgat gaatgagctt tcagttaacc aaagccttca  51540
51541  cgtatttttt tcacatgaac acctatgttt atttatgggt tactcctaag aagagaagct  51600
51601  gaagaaaggc cacagataca ggagaaaatg aggatggtgg tattgtcatg gagagagggg  51660
51661  agtgtttcta gaaagagagc cgtgtgccag aggagcagag agcctgataa gttaaggaca  51720
51721  agtgtccttt gcatttggac atgtggagat cattggtgac cttcaagaga agtgttgggg  51780
51781  agtgatccaa ttggagtaaa cttcagggta aataggaggg ccaggaggta gaggcagcac  51840
51841  atctggaccc ttccttggag aaatgtagct gagaaggaag gtagatattc agtggcgacc  51900
51901  aggagggtgg aatggttttc taaagacaga agatattaga atgtgtttga aactgatgag  51960
51961  cagagtccat agacaggaag aggataacaa tgtagcagag agggggagca attagggatc  52020
52021  aaagttggcc tgttgactca attctgtgcg atctggtccc tgcccatgtt gctggccccg  52080
52081  tcccctgatc gttatgccca gtcattcttc tttctgttcc tccatgctga actcagtctt  52140
52141  gctttagcac ctttgcattt ttggttccct ccttcaagtc tgctctgatg tcacttgctt  52200
52201  actggtgcct accctgactg ccccattttg aattgtgacc cactgcccct tcacatacat  52260
52261  acttccactc gcctttttcc tgcttttttt ttttaatata gcacatatta ccttttttac  52320
52321  atggtatata agttaatact tattatgact tgtgatatta tctcttttcc ctagtagaat  52380
52381  gtgatctcca tgatgttggg aatctatatc tgctttgttc gctaatgtat ttcaagcacc  52440
52441  tggacactgt gtggccggga gtaggacctc actaatatgt tcgtttgaat tgacttaact  52500
52501  ctccactatc tgaaattacc ttaatcagtt gtttgcttgc ttattaatta tttgtcccct  52560
52561  aaacagaatg cgagcaggga aagcagggac cctgatagtc tcatttactg gggtaacccc  52620
52621  agcactagaa ctgggtcaat acatagcagt gctcaatgaa tatgtaatat gttgagtgac  52680
52681  tgatggttat atcccctaac tcgactgaac tcccaggctc tagacctttg gcttgcctga  52740
52741  agcacagctg actgtcaatc tggactgtca gtttccagac ctttgccatg ctttgtccct  52800
52801  ctggaaattt ctggaacttc aatattttac cataacacag aatgtggatt ctgacttcat  52860
52861  cttatgcaac ttgttgtcat catttcatag atattatgcc tgtttttact tcatgtgaat  52920
52921  tcttaatgcc tgtagatatt taataaatat tgctcagaaa tgaggttaat catgaactat  52980
52981  tagtgctaaa aggaagttta gatagtattt aaacctgtag catatataat ggttaatatc  53040
53041  aggcatgagt taacattaac atcagctgtc taatcataat gtgaagttaa aatttgagaa  53100
53101  ttaaatattc taaatattaa tcttgtcatt aattaaatac ttgatgctgg cattggataa  53160
53161  attaaggaga agattgatgg aatcctgaac atttattgga tatgtttaaa agttataatt  53220
53221  ggtttcaatt cagactttag ctcccttatt ataggggtca catattctga agttaccttt  53280
53281  tgtatagttt tctacaagga atcttacgtg gttaattttt gaaattgtca ttctataaaa  53340
53341  agatatgaag aaatcgttaa aagcctaaaa aatataattg tgggttaata taagaggaga  53400
53401  ttaacacatg aaatatcaca gccctgtaac aatgccttta agaaggtcat attaggcatt  53460
53461  ctttcttttt aactcacttt tactccagaa ctattacatg agttcacagg tatggagatt  53520
53521  taatagaaac ttatttgcaa aaacatgatt tataggaaga tgaagacaaa ttgattgtct  53580
53581  ctcactgttc tgcactccta ggaattttaa gtcaagctac ttagaagttt cctgtatagt  53640
53641  ataataagat tttagaacat gtcactatgc ccattatttt tcattatctg cttaagaagt  53700
53701  tcttctggtt aataagcttt tcatcgcaga acctagatcc tctagaaagc taatagatat  53760
53761  tctttggaat ggttgccatg gcactcaggt gactctgcct gtcactgtct gaatatttct  53820
53821  tcccgtgatt attttcagag cggggttagc ccagaactct ccagccagac atagactggc  53880
53881  tccaattcac tttaaggatg ggcagtttaa attagacttt tgacctttat ttcttctcat  53940
53941  agtgtattag tcttctattt ctgcataaca catcaccaca aatttagcag cttaaaacaa  54000
54001  tacacattct ttatctcaca gtttccatgg ggcaagagtc tgggcacagg tcagggtcac  54060
54061  aatcaaggtg tctgccctgg gctgcattct catcttgagg cttggctggg gaagaagcta  54120
54121  cttgcatgct cattagtttg ttggtagaaa ttatattttt tgtggctgta tgactgagga  54180
54181  cttagctttc tgctaactgt agacaggagt ctacctacag ctctttgctg tgtggctgct  54240
54241  tacctcatca agccagcaag aagatcctct cactccaacc caccaaacca tgtcttatat  54300
54301  ggtagttatg ggggtgactt cccatcatct ttgttctatt ctattgatta gaaacaagtc  54360
54361  acaggtcaca cctgccatca aaggaagggg attacacaaa agcatacaca ggaggaggga  54420
54421  gggtcactgg gtcaccttag ggtgtgtcta ccatgttcag gtatctcatt cccccaccag  54480
54481  tgcctgttag ccgttgcatc acacctttta atatagttaa tggtgactac aaagggagga  54540
54541  atttcagact tattttttct agttgtggga ccaatttgtg tttcattctc aagcttcttt  54600
54601  ctgtgttctg ggatctctct tggttacttt aggtgtggga gagagtccct gaggataatg  54660
54661  gagttaaaca gagaatttgg tcttgagaaa gggaaagttc gattctagag tttttgagta  54720
54721  gccatcgtat ttgtttcatg gcattaacac tatttccact tggtttcttg ttatgtcacc  54780
54781  caggaaagtc gtttaggtta tcacaacaaa ttgacaccca gatggcacac acacaccatc  54840
54841  agaggagtcc tacagtcagg gtgggaactg gtccagatga actcagtgag catgtcctac  54900
54901  ccacaaatta tccttttttg ctataaaatt agaaagtctg ccttcccatg caagccagct  54960
54961  gggggaggat atattctcta gagatctagt taatggaaga actatttttc accatctgac  55020
55021  tgagagagag aaggagaaat aaaaacccta gggtgaatct tactgcattg aactataatg  55080
55081  aacctcaaga caatcaaata agatgacaac aacaacaaaa aggcaaccct tcacagttga  55140
55141  aaaaacagtg taattttttg ggtatttaaa aacttctctc tcacatttag agtgcccata  55200
55201  ttcttggaaa ttattatgta gcatgtttct gtttatattc tttctaatga cctgcttttg  55260
55261  aagtgcctta agaaatgccc acagagtgca ttagtttcag aataaagagt aggtcagcat  55320
55321  tgtatgaggt ttttgaatag tgactggaag gcacttttaa gcattgacag ccaaaattac  55380
55381  tgaggtagaa atctgcaaaa gtaaaggtat tatttaaaat aataactcgg aaattgtcca  55440
55441  agtttttttt ttttttctgt aggtgctact cttctcccac tggcctcagg attataagtt  55500
55501  tgagggctta ctggctgaca ttagtaggta aataaatatg ggccaagatg ccattggctt  55560
55561  ttgtggatag caatgtgcct taggacatga acataaaatc ataatagttc tttcttttct  55620
55621  tagggtttga aagcttatgt ttccatttca ttctctccaa gagatttggc caagtcttaa  55680
55681  agagtaaatt tatataaatg gacaaaagtg ccaggtgctt ctcagaaatt cattgacaga  55740
55741  taaagggggc agcatgtttt gtttttttct attccatatt tttcaggaga tgtttgttta  55800
55801  tgcagtttag cttacagttc tttcttattc ttgtatattg cgatacacac gatgagtatg  55860
55861  tgactcttca tttttaatgg gaagagtgat tacattaaaa tggagaatac tgacttgaat  55920
55921  tttatttaat ggattccccc gttggctttt atatcatcct ttaaaagtac taacagttcc  55980
55981  taatgtacat ttgtggggaa aaaaaagcca aaaacaaaca aacaaacaaa caaacaacaa  56040
56041  taacaacaac aagacagttt atttccatgc aatagaaaga cccctgtggc caaaatctga  56100
56101  ggcactgctg tttacttttt ggtccatgct tgtggctgaa gctcagtttg tcttcagcat  56160
56161  agccacatct atcaccaata tgcttgctgc tcttcactga ccttataagc ttgtgaacca  56220
56221  catttagaat ctagcagctg attctagaaa aatagtaacc tcatctaaag gcttgaacaa  56280
56281  aaatttgaca tgacctgtac ttaacaaatt gctttttcct aaacctagaa tgacatttaa  56340
56341  atggtagtta atgtttgagt ctcccccagt atccaagtta atccccttat caagtaactc  56400
56401  agataaagcc tttttggacc atcagggtag cactggatat actgcccaaa gaatgtgctt  56460
56461  aagaattaat ctgctgaatt tattaacaga gagtaattta ggcagtgatg aactcaagcc  56520
56521  cagtgacata tgttgctctc ttgtatattc aagttgatgg ttgtgcattg agtcaaaacc  56580
56581  tcttaaagtc gttggaatat gtttcaaatt ttagtaatgc ttttctaata atatgcttaa  56640
56641  tattaaattt tacaaagaac aaatgaaaag cttgagatat attttaacta aattagccca  56700
56701  gcagaggaca gtgatttaaa ctaattgagt ctgtgagtgg catatctcta agcctaatta  56760
56761  atgcttgaac cctaagattt cttcaagatt gaacattaat caggcaacct cagtgttctc  56820
56821  catattcacc gagccagcaa atctttttgg gcctcctatg tgctaggaac agttctaggg  56880
56881  acaagggatg ctgcaatgct cagttcagac aagatccctc ttcctgtgaa gcttgtattt  56940
56941  catttgagga agaaaataat gagcaaaaat gtaaatgttc aataaaacta tcagctgcag  57000
57001  ttaaatccta tgcagagaat taattagggc atcatgacaa agagtgatca tacagctaca  57060
57061  ttaaactggg tgggacaaga aggtctcagt gaaatataca gactttgaac aaagatccca  57120
57121  ttgtcaaaaa ggagcagtcc tgggaaaaca ttccagaagg aacagtggtg caagctcgat  57180
57181  gtgtttgaag acaggtacag gcttttgtgg ccaatgtact aggaatgggg aaagtggtcc  57240
57241  caaataaaga ccatgttgtg cagagcccta taagacagag gaaggaattt gaatttatct  57300
57301  taagcacaga taaaatccaa agatctctgg aatgtgagct ccatgaagga actatggagg  57360
57361  caagaaacct attagcaggc tgttgctgtg ggttggttgt tagcaattaa atatctgtaa  57420
57421  caaaggctgg tcatgcccta tttttccttt tcaataggaa taaaaaccag gaaaaacatg  57480
57481  tctcagtttg acagtggaga aagagaattt gatgcacttt taatttattg ttgatgtcta  57540
57541  tctaaactca cctttgcacc tgggtttctc tgcatttgtg agaacttgaa ctgtaaatca  57600
57601  tcatgctttg ttttaaaacc cttgctcaag aaccaagttt tggtcatgcc attgtaaatt  57660
57661  tgttgcaaag actgatgtaa tttcttggaa acttgacttc aatggattgc cctctaaaat  57720
57721  taggacatat ttgaatgtct tcaaatgagg caggtctaat tcaggtgaga gtgagaaacc  57780
57781  agtcattttg acctgctggg cacctcaccc aagctctgtg gagtcatggt ggaggtgact  57840
57841  atattcaata cctagtgagg ataccagcag ggactgagca tagcccctca tgctttcaaa  57900
57901  gaaaaatgct gttttgtggg cactttcttt aataattaat aatagaagaa aattaaattt  57960
57961  ttgtaactat aaaatttgtt tcaaaattga atgtgttttt catttgggat cttgcttggg  58020
58021  tctgagcaaa ctgcctggca cagtaagaat gaacattact tgctctgtaa gtgtgtagga  58080
58081  tgttttaatc ttaggcatat ttctgcccat ccttatgttg gtcttatgca gtgtggctgc  58140
58141  ctatttaaaa ctcactgtat tgtaaattcg tgctgctctt tattatattt agagactgtt  58200
58201  tgattttcac tgaaagctgt cccaaactgc acagtatcat aatctgaacc tctgggaact  58260
58261  ttttatttca tattcggaat cctcagaagc aatttgccag catgttctaa agataggtta  58320
58321  aaaatgaatg aaaatggaaa aaaatggatt atgatgattt atgttttaaa ttttatgttg  58380
58381  cttttacatt tctaaaaata cacttatacc tacctcatgt atatccatgt cagagaggta  58440
58441  ttacagcaag ataagagagg tattacaaca cacaaaggga gaattagacg ttaagatgac  58500
58501  ctactcaagg tcataaagct aaaagcaaca agcaatccac cagttttgtt ttgaacatcc  58560
58561  tcaagagtgt caactgtgtt ctccagtgtt ggggtcaaat atgtgcatcc acatggccag  58620
58621  ggagcctgtt agaatgtggg ttcctggact ccaccccaag cctcccaaac cagactccca  58680
58681  aagtttggag tttaggaatc tgcattttta cacaccctcc cgagctggtt tttatatgca  58740
58741  ttaaaattga gaacaattgg tgtaaagaac aattagatct agtcagggcc agctcttgca  58800
58801  aaattgtgag gttggggagc attttctttg acccatccac ttcctgcttt aaatcgtctt  58860
58861  cttccctctg tgacttcaag cttgtcccca gctgtcttct atcaaaccct ctttgagaag  58920
58921  aggatatgca aaagctaaaa gtaccactcg tccataagtt ttctgctttt taacagagag  58980
58981  caagtcttta aaaaaaaaaa gaaaaaaaag aaaatctata ggagaagtgg aggaggcacc  59040
59041  atttgggaat aaaggaaaat gaggctctcc ttgaacctgc agaatcaccc ttatctattt  59100
59101  cattgcagcc tcaggtcagt aaaccagagt aaatgaaagc gcagtagact cccagcactc  59160
59161  tcccccaaga tccatgtttc aaaacaactg tagattgata atgtaggttt ttgggtgggg  59220
59221  tgcctatgag ctgctcttaa acttgctgtt ttccagagtt ttcaagtaca attttgccat  59280
59281  ttgagccaaa gatcatgtca gatctttcta gtgggacccc tggacagtct ttggagagga  59340
59341  cccctagctc tgccaagagt gtggacactt gaattatgaa gtcattcttg cagattctgt  59400
59401  tgctgcctgt gctaatcatg aagacaatgc atgctgtttc tatgtgctgt gattgccaaa  59460
59461  accacagctg ataatgagct gctttccaaa catcagaagg gtttgtcatg agaagttggg  59520
59521  aaattatacc aatcatccct accaaaattt ccagggaaaa atctttagct tgacaggaat  59580
59581  ttagttcaca ggctctgaat aagttgttct tggacgtaca gaagtacaga cacattgcaa  59640
59641  ggcccgaggc tgcaatgaca tagatgacgt gagggtgact ctgtaggttc aaataaggcc  59700
59701  ttatttccct ttattcccaa atgcctcctt tacttctcca atagattttc ttttctttct  59760
59761  ttgtttcttt tttttttctt atgacttggt ctctattaaa aagccacttg gaataaaaag  59820
59821  gtataaaaac agactttgat ttaatttgca ctggccttag atgctcttgt tactgaatga  59880
59881  cttcaaagac caggaacatt ttccaacagc acttccctct gctaatggaa gaacccatga  59940
59941  aacctagcca gacctacctg ctcctataag gaactagaca cagacatgct catatttaat  60000
60001  cacctttgga gattaagccc ttggtgtagg attcatttct ttgtttcact ttctagagat  60060
60061  gattttgctg gaggagatgt gtggcacacc tgagctttgc tctgcctctt acacactgtg  60120
60121  agtcataggg caagtgggct tattctgctg gttcttattt ttatcatctt tgacaggagg  60180
60181  agaatggatt taatccatag atctcacata tgggtgacat ccccagattc ctggggccca  60240
60241  tcccagacca attgagataa tttcagagtc tgggcttaag gagtctgtgt tttttggaaa  60300
60301  gctccccagt tgattttgat gctcctcagg tttggtggcc actatcaggt gatctttaag  60360
60361  atccttctgg ctctgatgga ctgggaggca acatctatgc tatttatcag tttgccatct  60420
60421  gggacgggag aacatggttt gttgctaatc atagccaaca ctgcgttcca attaactgct  60480
60481  ttatttctgc caaatgctat ggtttattca ctagtaggaa gcagattaaa gatcacaaaa  60540
60541  catttgcctt aggaggcttc tgagcctgac tcgcttgtat ttttctgtta tattcataaa  60600
60601  gaagagttgt aatgatggcc aatacccact tagtgccttg tgccaggaac tgttctatta  60660
60661  ataagtactt gatatatata tgaatttatt tgatcccaca actgctgttg tgaatattgt  60720
60721  gaagctgtta ttgtacatgt tttacagatg tggaaactga ggcacaaaga gaataaataa  60780
60781  cttgctcata gacccacagt taataagtga tgggccagga cttgaaccgg agcagtctga  60840
60841  ctcaagagcc atgcactcag ccactgcacc atacagtttc tccatggata agaagttgtc  60900
60901  attggctttt atgcttttac tctggatttc taggctggtt gactggaaag gtggttggac  60960
60961  atcactcaac atagggccac agagaggcca caggtttggc aggaatttca gtggtgttga  61020
61021  agtaccagaa aacaaggtaa tgaagtcatt attgtgctac atttaatata attcacgtaa  61080
61081  tcttacatga agtgatacct gtggagctag cactttaaga aatcccactg gcatcaagat  61140
61141  gactagatgg ccaggcagcc agcaccttta ggtttccgta tttttagtta aattcccttc  61200
61201  actggtgata ataacagcta ccattttatg aatgcttact ttgtgccaat ctctgatttt  61260
61261  taccaaaagt cctatccaac tccattttac agatcaggaa actgaagcac tgagaggttg  61320
61321  tgtaacttgc ccaccatgct acagttaata taaggcagag cccaggttca gtctcagctc  61380
61381  ccgggccttt ggatttaagc ccacatgcag gaccgccgca tgctgctacc caagccttgc  61440
61441  tgctgctgct tcatttctgg agcttcactg tcgtccaact gtgcagctcc ttcgtgtgac  61500
61501  cgcaccagcc cgagcctgca cactgtaaca cctccctcca tggcatctcc atgcagagat  61560
61561  ggagtgaatt taaatgactg ggaaaggacc ctgcagccac tttcggaccc cttgggtttc  61620
61621  tccttgctat ctgtagaagg aagaggtggc actctgtctc tcagttttgt tttgtttttt  61680
61681  ttgagatgga gtctcgctct gtcgcccagg ctggagtgca gtggtacgat ctcggctcac  61740
61741  tgcaacctcc gcctcccggg ttcaagcaat tctcctgcct cagcctccca agtagctagg  61800
61801  actacaggca catgccacca tgcccagcta atttttgtat tttagtagag acagggtttc  61860
61861  accatgctgg ctaggctggt cttgaactcc tgacctcaga tctgcctgcc tcggcctccc  61920
61921  aaagtgctgg gattacaggt gtgagccacc atgcctggcc ggcactctgt ctctctgacc  61980
61981  atcagtctct agggataagc tcaacctcac tggcatgctg gccacaaccc attttcctag  62040
62041  cttagtgtgt accttatatc ctctcatttt cttgctgaag actggtaata ccaatttgca  62100
62101  gggggaaaat gcggctagaa tttatttcag actttgccct ggctttgaga attaaaaaaa  62160
62161  gaaaacgact agaccgtcct caggagaaat tggaagctac cagtactaac tgccagatct  62220
62221  aacgtggtga gggaggaaga ggcaatgctg ggagcaagga cctagttttc cagaagacag  62280
62281  acagggcttt gagaccaaga tgttaaggga agactgtttt cagttcagta tttaattgct  62340
62341  tgttttgggt attgggaatc ttttgttccc tcatgttcta gagatttcag gtaacttttc  62400
62401  acgtagaaac cgagaataca aatttttatt tttatcagaa aatgctggct gtgcgaacat  62460
62461  ggaatggaaa agttgcagtt tatgtcattc agcagaacat aatgtgtgtg tatgtgcatc  62520
62521  tctgttacat atgtgggggc agtctgactg cctctgtcaa tgcgaataat taatttagac  62580
62581  cacatgcatg aaactccaga atttaagaca tgactctgtg ttatgctcaa actttctcat  62640
62641  aaggcaggtt ttattgttta agcagggaaa aattcaactt ggcttctctg tttttcccaa  62700
62701  tccaagcaca agtgagttgg ggagggagcc tgtgtctgaa taactgattt tttgtgtgct  62760
62761  ctttgagaca atggtaataa tgatgccctg cctttgtatg gctcttgata gttggcagag  62820
62821  cccatctgca tactttgagt tttaaaacac ccatgtgaga taagcaggag agagattcat  62880
62881  ttgttcttta tggctgaggg aatagagatt cagagaggtt aagcagtttg cacaaggtca  62940
62941  cacagctagt aaatagtagg gccgaaatag caaatgtgtt tatagtattt atgtgtctca  63000
63001  tatttccttc cctaatttac aaagaccttt ccagttgctt ctatagttct gtcagtcttc  63060
63061  atgaatgact cagagtgtgt tttcaaagta atctgtatat tatggggtca ttttcatgaa  63120
63121  tgtaatttct tttattatgg ctttttaaga tatctgtttc cttctctcca ctcctagata  63180
63181  acttccttga gagtggggac ttaaatttcc tttcaattgc ctcaaaataa caaatactct  63240
63241  gtttcattaa acagagttga ctgatgtggt tttgtagtcc acaatgctac ttagaacccc  63300
63301  cttaaatgaa aagaaccaaa atatgttagg tacctgccat atgccaaata cttcactagc  63360
63361  tgctctgcag actgcatctc cattaacttt tcacacagcc catggggtag atattgtcct  63420
63421  tattttgaag ataagaggtt tggaaaagtt gagagactta gacctaagat accccagcta  63480
63481  gtagggggca gggttacgat gtaaatccat ttcttctgcc tctaacaagt ttttaccctt  63540
63541  ttcctctatg taatgtatct ttaaaaacaa aggctgaaaa tatattgcta agaatttctt  63600
63601  atgacaaatc ttgagccctc acctctcttt gtttcagtga attcactctc aggctgggtt  63660
63661  cttttctggc ctgagccatg atggctcctt gtctctatct ggttctgccc tacctggtgc  63720
63721  ccttgtctga ttctacttgt cataaccgtc tgatttttca tagccacatc agccttggtt  63780
63781  gagtatgact ggccgccatc ttgatttact tcatacctcc gtttcattgg tctctttcca  63840
63841  tggaaagtat catatccttc ctcatagaac aattattcaa gtacttgcct tcattagcat  63900
63901  ccttccatat tgtgagcttt gagttggttg gaaattattc tacttacact ttaatcattc  63960
63961  cagcatctag aacagtgtct cttgtgcatc gcgcaaacac actaaatgtt gagtgaatta  64020
64021  aattgagtca agagaagctg agtggttcct agaaaagtca ctggtgtcaa tgcatggctt  64080
64081  ctgtagggag ccaatgaaga gtctgagaag acctggggat gttccaccaa gttagtgtct  64140
64141  attgtgtgtg tttaccagag tgcctgagct gtgttcaatt tctatggacc tgtactaaaa  64200
64201  tgactagctc ggaaatgata aatatgcaac ttgcatggcg ccattatccc atcccacacc  64260
64261  tgaggcaaac aacactattc agtcatggta ctgttcctac acagtattcc aggcatacat  64320
64321  taccaagcaa ttaaagttga gatttaagaa aatgtatttg ctgctcttag gttagtctac  64380
64381  ctaggagggc tgtgtgtgtg tgtttaagct tgatgatgaa gcatggggag gccagaactt  64440
64441  tagcactgct agctttatgt ccataaacac ccaaacttga tcttctgatt ggcaagaaag  64500
64501  taagatttaa aaggagggaa agtcgcacaa cagtgtgagt gtacataatg ccattgtata  64560
64561  tctaaatatg gttaaatcgg taaatttcat attatatatt accacaattt ttaaaaaatg  64620
64621  agatataaat ctcaaaaatt tggtgttgac agttgtctgg ctgaacagta ggaatgagta  64680
64681  gagatctggg gagaatgaag gtgtagttcc cgtttttttt ccccatgaca ttcccatatt  64740
64741  ctcaacaatt tcctaagcct acagcaaatc tgtatcatga tctggggtga atttattaaa  64800
64801  ctgaatttct ggctcttaag gtggaggtgt acagggaata gtcaataaat atttgttggt  64860
64861  gttggtaatg gtcaaatcta ggctggatac acacattcta ctagatttgc cattattgat  64920
64921  tatccaggat aaatatagtt gcctagtttc tacactatgc catgttggta gtatatattt  64980
64981  tctcctccat gtgatattca gcttatggaa gtcaccacta caatattaat cttgtcaacc  65040
65041  taaagagcaa gcagagaggt atactctcta aaagaaaatg atatttattt ggtaataggc  65100
65101  attgcagtgg gaacacacat gccatagtaa gctatgtgca tattcaggga agtgaaggaa  65160
65161  gacaaagatt cttaaaggaa aagtgaggag ggttatatag ttgttttgag atgattatcc  65220
65221  ttggctacaa gaatcaacaa caaggatggc accagtctga ggttggacag gcagttgctg  65280
65281  ggcagatgtc ctcacagaag tctttttatg tgtatatgtg tgtgtgtgtg taaggttaca  65340
65341  atggcccttg tgcaaggttg cattgttttc agattctttt gtgatagttc ttgttatcag  65400
65401  gcatttgtgc atgtccctcc cttcatggcc ttccccagct ccacttgtca gggtcttaaa  65460
65461  catcttaaaa tatgactcca ttttgattct gataactttc acattccccc cttttgacca  65520
65521  agatctttct ccagaagcat tgctgatcag tcatccttgg gttttgattt tccctcagtg  65580
65581  ctgcaatgga cctgtcctgg tgtggtctaa tctggtccca catcagaagg aagtgattgg  65640
65641  tgactagtag tcagtgtcaa gatcctttta gctacatttg agcaacaagg gaggtttgga  65700
65701  gggagtgttt ttcaggatag gtctacctgg agttcattgt taagttcaat tttatctgtt  65760
65761  ctgtaggcat tagctctcat ttcaaagtgc tgggtcagta tcatcctgtt agaagttgta  65820
65821  cttctgaaga cacttaacag gtaacaggta caaagtttaa aaaggaaaat acaaagtaaa  65880
65881  attaatagta ctatgacaat cccagttcgc atggttttga gccgtgaacc taggcttaaa  65940
65941  ggtattgcat caatcaaatg accatgggca attagatgag acatgttgta accctgtggc  66000
66001  ctgttttctt attttgtata tatggatctc aactttccca gaagaattta tccagttaca  66060
66061  gcatatggta ttagcaatag cacaggtgtt ttcttattta accaataata tagagcaaca  66120
66121  agaaatatag agtgattttt ttccatctgg tattctatga ttgggttgaa ttaaagcaga  66180
66181  gagtaatcaa cagttgcctt agggttgttg ctacagtcac tcactgcgtg gactaaaaga  66240
66241  tctcctagat caggtggtta agttaccagg ggaagctact ggttgtgaaa ctgcaattac  66300
66301  gtcattatcc tgctaagtga aaaaggtagc attaaggggg gaaagagtct cattattata  66360
66361  ttgggtcttg ttctgacatc tagggaaaag ctgcccacag cataaagtta tcaatttctt  66420
66421  gtcctggttt gcagtccgaa tgtctctgtt tatggtattg agcagtttga tgaatgcttg  66480
66481  ctgtggccca tacatcaggc atgagatttg tcccttaaaa tttatttagt ttcagcttat  66540
66541  aggacttcag gaacagagca gcttctgttt ttaataattc tatggaagag ttagattgga  66600
66601  ggattctaga agaattcagg atctagtcta atctataggt ggagaataag aacttgaaaa  66660
66661  caatgcacag gactgtattc taataacagg tgtattatag catttccttg gaaatataac  66720
66721  cttttatctt tacattgatg acataggaag ctcagattta aaatctattg aggctaggaa  66780
66781  gccagatcaa ggcatacttc agattttacc tatggtttct atcatgaaat ggcattttta  66840
66841  ctcactcact ctaaggctgg gaacccttga agccaggcat tttaagcacg ttctcaaata  66900
66901  tgatattcca gtcaaagcct tggtagtata accaatgttt ccaattgtat cctgttataa  66960
66961  agacagagaa aattcttttt gaacttatgg aaataactgc attgtcataa gaacactcac  67020
67021  agatagcttc tgaattttgg aaggaattag tagggcaaaa aagcaaatgc ttccatattt  67080
67081  gtttacaaaa atatacttta taaaattgct gtaaactata gaaggcttaa gagaaaaatt  67140
67141  gtctcttatt ttattttttg agccagggtc tcactctgtc gcccaggccg gaacgcagtg  67200
67201  gcgtgatctc ggctcactgc aaccactgct ttctgggttc acgcaattct cccatctcag  67260
67261  cctcccgagt agctgggact acaggtgtac accaccacgc ccagctaatt tttgtatttt  67320
67321  ttgatagaga aggggtttca ccatgttggc caggctggtt ttgaattcct gacctcaagc  67380
67381  gatctgccag cctcagccct ccaacgtgct gggattacaa gtgtgaacca acaagcccag  67440
67441  ccttccttaa aagagaaaat tttcttaaat ctggaaaaca aaacatttaa agaactaaca  67500
67501  atatttcaaa taaaagtcat gcaaacatta cctttatcag ttacttaatt tcatgtaatt  67560
67561  aattttgttc tgcttcatct tgattagtag tttcatgaat tcatcagttt cttcattaga  67620
67621  gctctgaaac attttcattt agtccatcga ccttaaagtt atttaaacct atatttaaga  67680
67681  atatttgtta gtcttttcca tgaatctgat tgcaaatgct tttagaaaag tatcataatg  67740
67741  gtggatgaca gagacttaga atatctatag ttaaaaatct gatggaagtt tattataatt  67800
67801  tgcaattgac aaggaatttg gttatttctg tagcatataa gattttaaca taataaccaa  67860
67861  aattatgact gataccatat tagacttcta tgaatttaca tactttttaa catttgtata  67920
67921  tataacatac ccataaatgt aatttaagga aggtctagca tcacttatca tttgacaatg  67980
67981  tttctcatac aatttaccat agagcttaat catttaatat ctccacaaga tgagagaagc  68040
68041  atccgttgat actctccacg ggcctgacta gaaagtctca aagttaattc taggtcaaaa  68100
68101  aagacttaat ttagaatttt gatgctgggg aagcccatca aagatgccaa aaggtttaga  68160
68161  atacctgata aaagcagggt cacaggtcac catgaaataa tagttattcg tttaactaca  68220
68221  gtgataatca aaaacttcaa aagctataca gaaagttaca tggatgtaaa aagcaaacaa  68280
68281  acaaaaacct taaccctttc aaagctcact ttaagaatca aaaacctaat aaagactaca  68340
68341  aaggaaatta ttttgataaa actcaaaatc tttacgtctt aggtcagtta acaaaaaggt  68400
68401  aaaaaaaaat attttgcaat gtgattgctt ctccttacgg gaagacagtt taaataacct  68460
68461  ggaagtcaaa cctgatgaaa aatacttgaa tttaatcaga cacaggaaga gtgtgtgtcc  68520
68521  aaagattatg aatgtatacc gtattataga gaaatgtaaa caagaaaact atatcttgag  68580
68581  caggggaata tgtggttatt agtaaaatca tgggaagttt cctggttaca tggagcaatt  68640
68641  cagacccatg tagaaatcac attatgttgg agggtaactg cctttctagg ccttcaagga  68700
68701  ggaacatccc agtgtcaggc catgtcaaca gagttagagc tagataaaaa aattacagga  68760
68761  gctggttaaa aagttgaaag agttatcacc tcagccaagc aaaagatata tcctctcaag  68820
68821  gggaaaaagc ttaaggcaat gatgtataac ctataaatct cgtgcagcaa gatacagcaa  68880
68881  aagtggaact tccgagacaa gaacctgaaa agcttcaaga ggaaagctgt acctggagaa  68940
68941  atttaaatga agaagatagc atttccggcc ttaaaccagg gaaattaaat ggcttaggaa  69000
69001  aaaaaatgtg gcaggaatag aaactattaa acaggaataa gttgcagctt agaagatggc  69060
69061  tgttaaacag atttcagaat taaaaatcaa aacctcttac aattttacta agagcagatc  69120
69121  agtacttcag gaaaactttg ttgttctaac agggagatca aagttttagt tatgtagcag  69180
69181  tgtattttta atatcaaagc tcaatattta gaaagacata aataatttcc ttctaattat  69240
69241  aaccaacttg atcacacaca caaatttttt tcataaattc atccttcaca aacctttcat  69300
69301  gacttacaca gatgttcgac aacaggctag acttttagtt ttatcctata cattttcttt  69360
69361  cttaaataac cagtcatttt acgttaggac aaaaatctac cacacaacat tttcttatac  69420
69421  aaaattattc acttttcttt ttaacctgct ttaccacaaa tacatcttaa tacttataac  69480
69481  tttcttcacg tatctcctgc ttactggttc atttctatcc tctttcttct tccttcctaa  69540
69541  atccatattt tgaagtaacc tttaatgacc tctgaattta gacaaaatta ttcttttttt  69600
69601  ctcaataaag aacatagttt ttcttacaat ttttctcacc aaaacacatc tttttggtac  69660
69661  attttgtata cataatttta tgttaattag aattttaaac tcttagtaac ctgaatttct  69720
69721  agtgaaaacc taggaagcaa aacgttttga actgtcacct catcaatatt ttaaagatga  69780
69781  gagcaatttc ataattttta gcaacatttc ctataacata atttttatgt ttaatacacc  69840
69841  caatatattt agtctttgta taaaatttga gaatccaaga acaatcctga atttatgttc  69900
69901  agcaatttat gttttagtat tttattagga atttacccag acatttaatg agtatctatc  69960
69961  acttagttta acataacttt aagatttcag atcacaggaa aagttcattt ttaaatgttt  70020
70021  atcccactta catttcccta atttattttt aaaaattata cctagattac ttataaaaac  70080
70081  tgagatatta tacaaaacta gtcatcattt taagttatat ccctgttaac catttttata  70140
70141  gtctgtgaat atctggagtt cacctatata agaaccttaa atatatgggt attttgtggg  70200
70201  taaatcagat gataaagatg ttttcattaa actaacaata ttagtcttac ttatcaaaga  70260
70261  attacacaaa aattgttctg tttttaggtt ggatttatag ttgtatgacc ttaaaatata  70320
70321  tagagacaca aatataatcc catctgatta gcaaaaccag acaaaagtgg atgccaacaa  70380
70381  ttctgaagac attttaattt ttattttatc aacaaattta aaactagctt atttgttaat  70440
70441  tatttactta actaatgtga actaaacagc atttgagttc attactatat agttaatata  70500
70501  gcactcatta agccaatctg aatagaatta cttaagtgat ttatggccaa ctatgccagg  70560
70561  ttttaccatg tagacacaac atgtgtgaac acacaatgca catacccaca cacaaataaa  70620
70621  taccttatag ctttcctttt agaattttag tcatgaggaa gtaaaacata gcaatagaaa  70680
70681  ctgattagtt gataagacag ttggatccaa attatatttc tgacaaaatg gaacgtgttc  70740
70741  ccatggctaa attttatttg ttccaatggg taatctaatg aagagtgcgg accaaaattt  70800
70801  tgaataaacc agtttggttt ttaaaaaatc ttttaacttc ccaccacccc cttttttcag  70860
70861  tttcaaatga gtttaaggtt agatattcaa atatttgtgt tttagctagg actggctgaa  70920
70921  ttgcatcaga aaaacagtct cccagtgggt ttgaatattt tagtaacaac actatatttt  70980
70981  gtttgttgat ctggtttgcc tgactagtca gtgtgagcag ggaagcattt tagccggttt  71040
71041  gggttttttt tttgtttttt tttttttttt tttccttttc tggtccctgc atgtcagaca  71100
71101  gagcaatttt tatcccggac agagatacct tatattactg ctctgagctc aagattttga  71160
71161  cctgtttgat atgaaagtct aagcagttgt tagacaaacc tgaatttaca cttccaaaag  71220
71221  gtgtctacat tgttggttgc catgaagctg ttgtgatttg taaagccatt aatttgaaag  71280
71281  cccttccaga cttaaaacaa caacaacaaa aaacttcaac tggcatccca taagcagtga  71340
71341  gtttacctca acaccagcag aaaagtcagc agattcaaag tagaaagaaa aaaaaaaaga  71400
71401  acttagaagg ctctaccttt aactgtatag ttgattgcat tttttaattc agttctaaga  71460
71461  aaaaacaagc ttggggagtt tgaatgatcc acattatgac cattgatttt aaaatgtgcc  71520
71521  tgaggaaaag ccttgtagct ggcaggagtc ctggagaacc tggcatgcct taatgtttga  71580
71581  gaatctcatt ctgtttctta ttaatctctt gagagcaaag aaaatctgat aatttctatt  71640
71641  agggagtttg gaccagtgtt ttagatgatg gtgactgcct tagtagtttt tcattggcca  71700
71701  tgtagcaccc accatttgta atgtttattt tttgctctca agagatgttc agaaaaaagc  71760
71761  aaaggaaaaa tgagtcagat cattgacaga catgtaacaa aaccaaaaca aaaccaaaat  71820
71821  cagagtgccc ataaaaattt taactcaggt gtgaagatca agcaaaatat taaactaggc  71880
71881  atacagaacc tgacaaaatg taaattctgt ggaacctaga atactcaaac cagaaggaca  71940
71941  ttgttcgtat accagaaagg gcttactccc caacaacaac aacaaaaata cttttatagt  72000
72001  cccaagaagg atacaatgta ctttatttat ttatttttag agacagagtg ttactctgtc  72060
72061  acccaggctg gactgcagta acaggatcct agcccactgt agactcaaac tcctaggctc  72120
72121  aagtaatcct ccagcctcag cctcaaaagc agctaggact ataggcatgg accaccacac  72180
72181  ttagctaatt aaaaaaattt ttttgtggag acagagtctc actatgtttc tcatgctgat  72240
72241  cttgaactcc tggcctcaag tgatcctctt gctttggcct cccaaagtgc tggaattaca  72300
72301  tgcatcagcc actgcacctg gccccaaggt tctttattta aggtggcctt ataatcagat  72360
72361  cggatcccaa gttaagtcaa taaggactca ccaaaggtcc aatgtggtgg ctcatacctg  72420
72421  taatctcagc actttaggag accagggcgg gagaatcact tgagcccggg aatttgaggt  72480
72481  tgcagtgagt tatgactgtg ccgctgcacg ccagcctggg tgacagaggg agaccctgtc  72540
72541  tcaaacaaca acaacaacaa caacaaactc accaaaggga aggagaccaa gaatctgaaa  72600
72601  ggagactcag cagggcagaa aaggtgactc acagaaatgg acattgcaaa gggcttagct  72660
72661  ggtggtactg cactcaattc taggggctgc acatttgtct gaagtgagct cactttgatc  72720
72721  ccatttctga tatcattttc atcaatctaa atagcagaga ggtggactct aaaagaaaat  72780
72781  gtttatttgg tattaggcat tgcaatggga atacatgtgc catagtaaac catgtgcata  72840
72841  ttcatggagg taaaggaaaa taaaggtttt taaaggaaat gtaagagaat tacataattg  72900
72901  ttttgagata actattcttg gctacaagga tcagtaacaa aggtagcacc agtccaaggc  72960
72961  tgatgggaag ttgctgggca gatgtccttg cagaaggatt ttgtgtatgg cctttgtgca  73020
73021  aagttgtgtt ttttcagggt cttttatgat agctcttttt attaggcatt tgcacatgaa  73080
73081  aaccctccct tcatgtcctc ccctggctct atttgtcagg ttcttaaaca taagtgactc  73140
73141  cattttgatc ctgaaaagtt tcacaatctt atgattcttt tatttagcat cttctcccca  73200
73201  ccccattccc aagtacaatg cccagaagga atcagtgtga gcatttaaaa atcgtgttaa  73260
73261  tgaataagta gaattgacat ctaatttggt tttgtagtca ttatagtgcc tagcccagtc  73320
73321  tgtcacatat acagcacaca gttattggtt aaactgatgt tttaggttaa aagcagatta  73380
73381  tgtaccatgt tagatatcac ctacttacac ataatatgag ataattaaat accagtgatg  73440
73441  gttattagat tatgtctaga aaatattaaa gctaacaaga cggcacaggg tggaaaaaag  73500
73501  ccacacctac tacagaggag ggacagaggt tgatggaaac atcagaaaat tagggctcaa  73560
73561  agttgggaaa gtgtacttga taggaatgtg accaaaacca acttctcagt atgggtgccc  73620
73621  tttaattcag tttgctttag ataattgcat ataattaccc tctaagactt tatcaccact  73680
73681  tcgagggaga aggggactca aaggggggcc tcttaaaggc aacagtattt acagatgttc  73740
73741  ctttgtgccc tcttttatgt tgaagtagca tgtcataaat actgtttttt tgggagcaag  73800
73801  tgccttcaat aaggcttatc caagcagtgg tccctcttcc ctcctcagtc taccatcatt  73860
73861  cttgtctttg aattttcctt ttaggccttt tcatatctgg gtaacaacag tgaatattcg  73920
73921  ttataggtct gctgcttcac ctactccccc tttccttttg agtaatttga tgatggtata  73980
73981  gactcaaaaa ttcctttcaa tcaaataaat agtaaaccag atggattaag atgtacctaa  74040
74041  tctggtacgg gtgcattagt ttatcactgt ggccatttcc accttagtaa acacttctat  74100
74101  atgttatgac tgagtttgca gtcaacagtg ttcatcattg taattaagaa gattctgtga  74160
74161  tttctttgcc aaatatggga ctaagtgttc ttgggggaat accactgcat ataaaaagaa  74220
74221  ttagctgtag gatattttac agtatcatgc acttccaatt aagtaaacgt gataatctat  74280
74281  tgtgatcaga gtagtgtaaa aatagtagat gtggcttgtt tccatcctgt gccaccttgt  74340
74341  tagcgctaat attttctagg cataatctaa taataataac tggcatttat tttgctgtta  74400
74401  ttatgtgaca ggcactgagc taagtgcttt acatgcatga tttcacaaag accctctgag  74460
74461  agaggtactg gtaatatctc ccattttata gataaggaaa ctaaggctta accaacctaa  74520
74521  gaaacctatc aaacagccag taagacaacc ctgagattcc agcccaagta atctgactct  74580
74581  ggagccacag ctggatctaa acactagtta gtcttacctc ccatcagcca tttattggcc  74640
74641  caaacggact ggtttttgcc cattaatatt ttactttagt aagtcaaaag ttaatacaaa  74700
74701  gtatttggga aaaatgtaag aaaatatgtg gttttattta tgaatgagta ctacagcgtg  74760
74761  ttattcaaag tgcatagggt aaagcttagc tttgaaagtt agaggaagct tgaattaaaa  74820
74821  aaactgtaaa tgtgctaatc tgccagtcct agcagtaatg gtagatgctg cttgatatgg  74880
74881  tttgtctgtg tccccgccca aatctcgtat tgaattgtag ttcgcataat tcccatgtgt  74940
74941  catgggaggg acctggtggg aggtaattga atcatggggg cgggtccttc ccatgctgtt  75000
75001  ctcatgatag tgaataagtc tcacaagatc tgacggtttg ataaaaggga gtttccctgc  75060
75061  acaagctctc ttgcctgcca ccatgtaaga catccctttg ctcttccttc atcttctgcc  75120
75121  atgaccgtga ggccttctca gccatgtgag ctgagagtca attaaacctc tttcctttat  75180
75181  atattaccca gtcttgggta tgtctttatt ggcagtgtga gaacaaacga atacactgct  75240
75241  gcttctcttc tttcaaccca aagagataat aacagacaaa ctaaaggctg aacttctcat  75300
75301  ttgtgaagca aatacaattc tggccagaat tatgggggtt tctttaaaag aacttctgct  75360
75361  gtatctctta gaaataaatg ggacaatatg attgtatttt ttaatgtatc cagttacctg  75420
75421  caggacagga aatgtcttca tctgcctttt tattacctgc tttcttgccc tcttattgcc  75480
75481  atgtgtcact tcttttagga agcagcatgg cctgagaata gtatacagac tttaactgga  75540
75541  gagggcaagg ttaaaaagcc agctcccggc caggcacggt ggctcaagcc tgtaatccca  75600
75601  gcactttggg aggccgaggc gtgcgcatca cgaggtcagg aggttgagac catcctggct  75660
75661  aacacggtga aaccctgtct ctactaaaaa tacaaaaaaa ttagccgggc gtggtggtgg  75720
75721  gcgcctgtag tcccagctac tcgggaggct gaggcaggag aatggtgtga acctgggagg  75780
75781  cagagcttgc agtgagccga gatcgtgcca ctgcactcca gcctgggcga cagagcgaga  75840
75841  ctccatttca aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaag ctagctccct cactcactgt  75900
75901  gtcaaccttg tttaacttct ctgagcatca gtttctttct ctgtaaaaaa gtaggcgata  75960
75961  caataaagcc tacctcgtaa agttcttgtg aagttcaaac taggcagcag atatcaagtt  76020
76021  cctatcacca cgcctgctgg cctgcagtag gtgctaatgt cacatattct agttcccttc  76080
76081  ttgcccctct accttctctg ttgctccatt gcaccgccat ttgccatagt tgggtttcgt  76140
76141  tatcaaaagc aattctctgc taatggacag agggcaagga gccctctttg gctgcactga  76200
76201  tattcttgag gaagaacagt atttgcttgc atactagtgc tcttttcaga gtgatttggg  76260
76261  tataaaatct agtgagtatg agagtggatt ctttttgtgt gtatattcac ttgttaagcc  76320
76321  tgttggcagg actctgccta tattcttcct tcaggttcta ggagactggg gaccagggat  76380
76381  gtgtttctta tgtttacatg agttttcttt gagaattttc catgcattaa ttcaatcatt  76440
76441  aattcattgg ataaatacat gttgattgct tactatttac aggtactctg ctaagtgctg  76500
76501  ggaataccac agtcaataaa acaaacccac atctgtgacc tcatggaact tgtaactagt  76560
76561  gaaattcagt ttgatgattt aaaaataaat ttaatgtaag cgtgttctgg actctctggg  76620
76621  tgaccacaaa tgctgctgtg aggtttcagt gtctacagtg acatgtggct gttagtgcct  76680
76681  ggcatcaaat ggctttccct taatagtcag cagctcaaag ggcacaggtg aatctaatta  76740
76741  taaatgatgc cttacagcca agaccaaatg acaacgtaag ctaacatttg tgacaataaa  76800
76801  agctgcacgt agagtttgaa tagaagagag tggctggagc attgagtcat cacacgatat  76860
76861  gccatagact agggaggcca ctcttggaag aaccaggcta tggtgtgaaa agctaatttc  76920
76921  aacaatatgt tgcatggcag attattggct ttgtaggttt gttggtatta tcagttataa  76980
76981  atttatattg attttatagc tgtataagag cttgaaacaa ggtatttata atcttatgca  77040
77041  taatttcttt ttagtttgct ctggggaggc ctgagataat tttttttttt actgtaaagg  77100
77101  aggttagtac catcgttcaa gtgcagaaac attgttccag agaaaaattc tctacagggg  77160
77161  taaaattcta tataaatatg agctgtttgg caaaaactag ttatggcttt gatttattga  77220
77221  aaatattttt aaagggcagg agaaaggtta taactcttgt ttttaccccc caaatcattc  77280
77281  tgttttatgt tttgtagtcg tgagctattg tttttgtgtg agtcataacc gaattggcat  77340
77341  gtttaagaat ttctcattaa ttcttgtaaa agaatgaaat tattccaacc tcttccttcc  77400
77401  ttgtcatgcc tctccactta ccctcacgtg tgtgcatgtg tgcccatacc cgtgtgcctc  77460
77461  tcctcttacc ctcatgtgcg tacatgtgtg cccatgctca tatgcctctc ctcttaccct  77520
77521  catgtgtgca tgtgtgccca cactcatgtg cctctccact taccctcatg tgtgtgccca  77580
77581  cacccatgtg cttctccgct taccctcatg tgtgtgcatg tgtgcccaca ctcgtgtgcc  77640
77641  tctccactta ccctcatgtg cgtgcatgtg tgcccatgct catatgcctc tcctcttacc  77700
77701  ctcatgtgtg catgtgtgcc cgcactcatg tgcctctcca cttaccctca tgtgtgtgcc  77760
77761  cacacccgtg tgcctctcca cttatcctca tgtgtgtgca tgtgtgccca cactcgtgtg  77820
77821  cctctcctgt taccctcatg tgtgcatgtg cccacactca tgtgcctctc cacttaccct  77880
77881  catgtgtgtg catgtgtgcc cgcactcatt tgcctctcca cttactctca tatatgtgtg  77940
77941  cccacactca tgtgcctctc cacttaccct caagtgtgtg catgtgtgcc cacactcatg  78000
78001  tgcctctcca cttaccctca tgtgtgtgca tgtgtgccca cactcatgtg cctctccact  78060
78061  taccctcatg tgtgtgcatg cgtgcccaca cccgtgtgcc tctccactta ccctcatatg  78120
78121  cgtgcccaca ctcatgtgcc tctccactta ccctcaagtg tgtgcatgcg tgcccacact  78180
78181  catgtgcaca cccccccaca aacgctgtct aacaacttct tttgacctat tatactcaca  78240
78241  cttactgatt tgagacttgt cctcactata cactgctttg tacagcgttt ccagatttgt  78300
78301  ttttaaaaag cttttagaat tcaagcttac ttgagcttac ccggggaata ttaaacaaca  78360
78361  atcataagtg attctctttt tgtaatagtt agcattttct actgtgtaat attgcagtat  78420
78421  ctgatctctc ctctagactc tagaatctgg ggcagactga agaggccgtt ctctgttaga  78480
78481  gagggcatga tgttcgttca tagggtgacc gtccgtctat tcccatttgt ctggcactgt  78540
78541  ccaggtttat gtctgctctc tcagcataat tgttaatgat gcctgctttc actctcaaga  78600
78601  gtatttcatt tggatgataa attataaggt tattctagtt acccaaaaca ctttggcctt  78660
78661  atggcctact agagccaaac aaagaagctg tttcacagat tcactttaat cactaattct  78720
78721  ctttcttcat ttacttttag ctgtagacct atgtttgaat ttataaaatt gggaagtatt  78780
78781  tatgtataaa gatatggcaa tatccatgta ctttttgtac tatctctctt agggattata  78840
78841  gcaagtttat aacagaaaaa gcagggattg gtcactttgg agcagtgatt gtctgagctt  78900
78901  cagcaaaaat tttgaagtgt gagctgatca ggatatttca catccaagag gtcaaagcct  78960
78961  gcaaagcctg ttacagtgag cttctaagat ttacacacat tctttcttcc aaaaattcaa  79020
79021  agcgaaattg cattatcctg ttctgcctaa aataaaggta tcattgactg gggctcagaa  79080
79081  gttttggttg taacctgcca ttttggatga cggttttgcc tttgtcagaa atttattatt  79140
79141  ttggttttaa atctgaggtc ttcagccagt gattgggctc agatggtggt ttgtggcata  79200
79201  aggcatgtga atgcaagatg agaagacacc ttttgattct tctggagcta actgtcccgt  79260
79261  ttgcccctgg ttccagccat gcatcacttg tctttttctc tttagctatt tagtttcatc  79320
79321  cttactaccc tcccagagga ccaggagaag gaaagaaagg ggaaaattcc acatgttgat  79380
79381  ttgctgccaa aagtcttttg ataagaaaga tgattgactc tgttttgcat attttcatgg  79440
79441  tcatgtgtgt gtatgtattt ttttgtttgc cagattaagc atattctttt tcttgcatgt  79500
79501  atttctatat ttctaaatat gtaatgtttt tcattttgtg aaatgtaggc agtcactaga  79560
79561  ataaaaactc cactggggag actcatagcc tattttgttt cccaatctct cccccagggc  79620
79621  ctaaagtggt gcctggtgcc aagtaggtgc tcaaaaataa caagaatgaa gaatgctata  79680
79681  gagacagaaa gtagattagt ttttgctggg gtggaagata gaagaatgag agtgactgct  79740
79741  aataggtctg tgatttcttt tttcttcttc ttcttctttt tttttaatga gacagagtct  79800
79801  ctctccgtca cccaggctgg aatgcagtgg cgcgatcttg gcaaactgca cgctccacct  79860
79861  cccaggttca tgccattctc ctgcctcagc ctcccaagta gctgggacta taggcggctg  79920
79921  ccaccatgcc cagctaattg tttgtatttt tagtagagac ggggtttcac catgttaggc  79980
79981  aggatggtct tgatctcctg acctcatgat ccgcccgcct cgtcctccca aagtgctggg  80040
80041  attacaggct tgagcaaccg cgccccgcca ggtatgtgtt ttcttttgga ggtgatgaag  80100
80101  atgtgctgga ttgagttagt ggtgatggtt gcaaaaccat gtgatcatac taaaaaccac  80160
80161  tgaattatac attttaaaag gtttaatctg atggaatgtt aattatatct cactttttta  80220
80221  aattgcaaaa agagaataca tgaaaaaaga agggattaat aaattatatg ccttatccat  80280
80281  tgtcatagtt ggtgcttaaa aaatatatct tttgaatgta tgaatggttg tttttctata  80340
80341  ccaaatcatc tgagtaaatg tttctctcaa agcatggtct gtgtgtcact cattgtgtgg  80400
80401  cttggtagtt atctggttaa aaatctttga gtttaggaag ttgaggttgc ccatggagcc  80460
80461  tgagcattgt ttggtattag aaggggttgg aatacagggg aaaatgtagt agactctctt  80520
80521  cgggaaagta gttttgtttc tgagtcagaa ataaaagtaa gttcctgtct attgagattg  80580
80581  tttgattcaa gcactgccaa aggagactgc aatgtgatgc tttttgaaca tttttttaaa  80640
80641  tatggaggag atacctctgt cacaggcagt ctcggttcca atctttccaa ctctttcatt  80700
80701  ctatgctctt gttaaatcag tttaaagtcc ctatgaatct gttactctgc agagagcaaa  80760
80761  ctttgtcaaa acagattaat gccatctctt gaaacattta gctacactat gacaactaat  80820
80821  ctgcaaggat ttgtcagaat tcatgtaatt tacccactta atagttgcca acaagtagtt  80880
80881  ttatggtcct tcaagtcagc aaaggcaggt tatggtggtg ggaatggttt tacatcctct  80940
80941  ttagcacaag ttcatgtaga cttctaaaaa tatatcttcc tatatttcag gcaattttct  81000
81001  tgtattttct ctcaaatgat agatatgaaa ttagtttgaa aagagtgttt actattacat  81060
81061  gaatactaat taatattatc tttattgtat ctcaactatg ttgagagaaa taaaaaactg  81120
81121  acctcctgat caaaaaggga gtttaaggct ctttcggctt tggaatagat taacttcttg  81180
81181  tgtttgaaac ttttcctgga aagtaattat tctatcttgt tcacaataaa caaatgatct  81240
81241  caatagcctg catcttgttt gttattaaaa tatgtgaatc tgctgcacat actcttgtat  81300
81301  tatcaacttt tctttttgta ttctaaaatt atactaggga tacctgatag ttatatagct  81360
81361  ataagcttta ttactactac cattaaacat ttgtgaattt tttattgtgt gttagcaagt  81420
81421  atgttatgct gtttatttat attatctcat ttaagcctcc caggtggagg atgagttaac  81480
81481  atccctattt tatttttata ttttatttat tttttatttt attttattta tttatttatt  81540
81541  tatttattta ttattatttt ttgagacgaa gtcttctctg ttgcccaggc gggagtgcag  81600
81601  tgacacatct tggctcactg caacctccac ctcccaggtc caaacgattc tcctgcctca  81660
81661  gccccccgag tagctgggat tacaggtgtg tacctccaca ctcagctaat ttttctattt  81720
81721  ttagtagaga cagggtttca ccatgttggc caggctgatc tcaaactcct gacctcaggt  81780
81781  gatccaccca cctccctccc aaagctgagg ttacagatgt gagccaccac acccagccaa  81840
81841  catccctatt ttaaaaacga agagactcgc ctaaagttac acatagctga taagtggttg  81900
81901  agctagactt gggctgtcac catggggctg ctttctcata aagagcttct gcttacatct  81960
81961  tttcaaactc tcacaaaaac cataccactc ccattttaca gatgaggaag caaaggttcg  82020
82021  gggtcacaca gctactaaga gacagaagct ggacttgaag taaggtcatc tggtcctaaa  82080
82081  ccatggtgct gtttctgcag aatcgccatc accatagtca gcggaaattg tttttggcca  82140
82141  cagcctatgc tctccctgcc ttctttgcat ttccttgaag gcagagagag gggagttaac  82200
82201  aggagtccca atttttatgg gaggcacagt tttgaaatag cctctcttcc tggtcattac  82260
82261  cagggaggca acagattaga aagaagggag tatagcagct gctcccctta gacaaaacag  82320
82321  caagttagtg tgggcagctt tggtcatgtt tctgggtgtg agatgagggc tgtattcaga  82380
82381  tcagatattt gcagaaacgc taccgggcaa agtgaacctt tgacttgttt tgaatcagtc  82440
82441  ttgtaaaaac gcatgaagcc ccagaaagaa acttactttg gcctcctgat cgtcctctcc  82500
82501  cttcgagcga atgtgctggt tcttaacatt tggcagccat agactcctta gagtagtggt  82560
82561  tctcacactt tagtctgcat cggaatcctc tagaagactt gggaaaacac agacctctgg  82620
82621  ctgtgattca ggaggtctgc atagtgtctg agaattcaca ctttcaacac attcctgggt  82680
82681  actgctggtg ctactggtcc aggggccaca ctttgagaac cactgtttca gagaattttg  82740
82741  gtgaaagttc tataatccct acttcagtag atactaggtt gatgaattac taatttttga  82800
82801  attatcaaac tttggcaagc ttgtttaaat gtgctggtga gtggtttggc attggaggga  82860
82861  gtatgtgaga gtgttttacc gaacaatttg aaattggttt ggtgagtcag ttaggaacag  82920
82921  cacctagaac attgtgggaa ctcctcagtc ccattgagga cccagaggga acactgacta  82980
82981  ttgtgaatga gtaataagaa atgcttaaaa ccacttctag tatttgcaaa gttgttaaag  83040
83041  gcaatgacta aaacactttt tcaaatattg acagttggaa tgaaatgcag ttctctaata  83100
83101  tatgcaatta aaatttagac tagtttttaa aattgcggta aatatatgta atataaaatt  83160
83161  taccatttta gccattatta agtgcacagc tcacattgtc gtgcagccat ctgcactatc  83220
83221  tgaccttaga gctcttcatc ttgtaacctt gagactccaa actcgttaaa caacttcccc  83280
83281  tttccctctc ttcccagccc ctggctacca ccaattctac tttttgctct atgaatttga  83340
83341  ctactctagc ttcctcatat aggtggaatc atacaatatt tgtccttttg tgactggctt  83400
83401  agactaattt ttgaagatac tttgagacag ttataaaatg cagtaaaaat accctaacaa  83460
83461  tgaatgaaat ataaactaaa aaaagcactt gaaaacaaaa tcaagttaga aagcttgatc  83520
83521  cttggacttt caagaatctt ccttcatggc ggactataac ttgaaaccca tttcctggtg  83580
83581  tattccaggc ccaaggctag tctggatacc ttttccatct ccccacaggt ggatcttgct  83640
83641  tcctattcct acaagaacct tgtcctcttg taggccctta ggcagagctg gatcttgagc  83700
83701  ccccaacctt gtctatttat tcattcagta gatacaggtt ctgttcaaga tgcagggacc  83760
83761  tagaggagag ccaccttccc tctgcttcct atcaccacca cccccacctt aaagagtcta  83820
83821  ctggggaccc agaaggacca cacctgtcat tacctgccca cctggagtga ggtgtgctgt  83880
83881  gtcaagtaga tttctctttt ttttttttaa tttttttact ttttaattat actttaagtt  83940
83941  ttagggtaca tgtgcacatt gtgcaggtta gttacatatg tatacatgtg ccatgctggt  84000
84001  gcgctgcacc cactaactcg tcacctagca ttaggtatat ctcccaatgc tatccctccc  84060
84061  ccgtgccccc accccaccac agtccccaga gtgtgatatt ccccttcctg tgtccatgtg  84120
84121  atctcattgt tcaattccca cctatgagtg agaatttgca gtgtttggtt tttgttcttg  84180
84181  tgatagctta ctgagaatgg tgatttccaa tttcatccat gtccctacaa aggacatgaa  84240
84241  ctcatcattt tttatggctg catagtattc catggtgtat atgtgccaca ttttcttaat  84300
84301  ccagtctatc attgttggac atttgggttg gttccaagtc tttgctattg tgaataatgc  84360
84361  cgcaataaac atacgtgtgc atgtgtcttt atagcagcat gatttatagt cctttgggta  84420
84421  tatacccagt aatgggatgg ctgggccaaa tggtatttct agttctagat ccctgaggaa  84480
84481  tcgccacact gacttccaca agggttgaac tagtttacag tcccaccaac agtgtaaaag  84540
84541  tgttcctatc ttcgacaaac ctgagaaaaa caagcaatgc ggaaaggatt ccctatttaa  84600
84601  taaatggtgc tgggaaaact ggctagccat atgtagaaag ctgaaactgg atcccttcct  84660
84661  tacaacttat acaaaaatca attcaagatg gattaaagac ttaaacgtta gacctaaaac  84720
84721  cataaaaacc ctagaagaaa acctaggcat taccattcaa gacataggca tgggcaagga  84780
84781  cttcatgtct aaaacaccaa aagcaatggc agcaaaagcc aaaattgaca aatgggatct  84840
84841  aattaaacta aagagcttct gcacagcaaa agaaactacc atcagagtga acaggcaacc  84900
84901  tacaaaatgg gagacaattt tcgcaaccta cccatctgac aaagggctaa tatccagaat  84960
84961  ctacaatgaa ctcaaacaaa tttacaagaa aaaaacaacc ccatcaaaaa gtgggagaag  85020
85021  gacatgaaca gacacttctc aaaagaagac atttatgcag ccaaaagaca cgtgaaaaca  85080
85081  tgcttatcat cactggccat cagagaaatg caaatcaaaa ccacaatgag atactatctc  85140
85141  acaccagtta gaatggcaat cattaaaaag tcaggaaaca acaggtgctg gagaggatgt  85200
85201  ggagaaataa gtagatttct cagttgataa agcatgcaac tttaaatgtc ttttaaaact  85260
85261  tttacccatg tcaatgggaa tctttctgta atgtattagt cccttcagcc tcaagcagaa  85320
85321  tgtgccaaac ataatttaac ctttcctcca taaccaaggt cagtgttgca ctgtaaatat  85380
85381  tgatttgcac ccccactaaa tggctgggag ctgctgcatg taattcagta gccactacca  85440
85441  tttcagctgt cacttttcaa ggtgtcttca catccacttc taatctgcta gttttaggaa  85500
85501  gacctatgca gaaaatcaga taatccaagc cttcaaccag ttgactgggc tgaagataga  85560
85561  ctgcaacaga agatagatcg tgtcctttag tatctgccct ctgcttctag atgtatagaa  85620
85621  ttcccaatat ttagttggat atgtggcacc agaataggga agattgccta agtactagtc  85680
85681  aatgaaatgt aaacagaatg caacatctgt ggaggagagg gggtgtcttc ttaaaggatg  85740
85741  atgtgcaccc ttctttctat taataacatg ctcggaacat gggtgtgatg gctgcagctc  85800
85801  cagcttggat gcaaggataa gctgtctgct ctcatatagc tggcactatt atgctagcca  85860
85861  taatctggat ttttatataa aagagaaaca aacatatatc ttgttcattc gccatgagcc  85920
85921  tgtgtcttgg ttacttgtag ctaaatctca tcataatgaa tacacagata aatcagatga  85980
85981  aaggatttag atgcctggaa agaataaaag ttccatatca gtgggtaaaa gaaaaatatc  86040
86041  agcagaatcc caacatataa atagataaaa agtgccaggc acagtggctc acacctataa  86100
86101  tctcaggggt ttgggagacc aaggcaggag gattacttga gcccaggagt tcaatgccag  86160
86161  catgggcaac ataccgagac tgtctctaca gaaaaattta aaaattagca gggtgtggct  86220
86221  ctgcatgcct gtagtactag ctacttggga ggctgaaatg ggaagatccc ttgagccaaa  86280
86281  gagttaaaga ttacagtgag ctatgatcac accactgcac accagcctgg atgacagaac  86340
86341  tagaccttgt ctcccaaaag gggtgggggg gatgcaaaaa aacaaaacaa tcaatcaata  86400
86401  aagaagttgc tctgattgtg tgggggtgtc tagagtctca ctggttcagc cttccctccc  86460
86461  ctctgaagca tcactgatcg tgaattgctg tagaacacag tttgaaaacc ggtgtgcctg  86520
86521  acctgaaggt ctcttcagag cttagagctt agatactgaa agagctaccc tcagactgca  86580
86581  attaggataa ttgttgagtt ccctcagggt gtttccttag acatcctgct actatcgttt  86640
86641  actaccatcc caagagatcc agggtattta gcctcactgt ggatatagct agattgagca  86700
86701  acttcgaaca tctgaaaaat catgtatgaa cccacaaata aaaaatattc tatccttgaa  86760
86761  tgcaaaagga aacagttatc acgaagatca tacccttttc tgcatgggag atgtggagcc  86820
86821  agattgacaa taatggatat aaaatgggct atgagttaga gatccgctag aatatttctt  86880
86881  gaagtgtgac atagtccgaa gccatggaga gcagggggca ccagacaatc tcagaggtgt  86940
86941  gtgccattct attaactaca attccattaa taagcaggaa ggcacacatt gggaactagg  87000
87001  tggattttct tcagtatgct tttgatgttg cccctaagca cagattccca tggaaactaa  87060
87061  actagaagat aagtcaaagg agattgaaaa tattaaatat caggtatttc tttgacttat  87120
87121  tgactgcttg gtgtttagca ttaggcttca gacagcaata ttacagatat tacccaggca  87180
87181  ctcgggcagc tttcatataa agtttatttg agcctcactt tttcatctcc ttgttgccag  87240
87241  tatcatcacc ttgaaagtga actgtaacaa tacatgtatg tagaacctgt attttgtttt  87300
87301  taataatatt tataatagtt tatatgaatt gatggtttac tttgtgccaa tctttgtatt  87360
87361  aagtacttca taccacattt ctcatttaat tcataccact acattgtagt tgttaatatc  87420
87421  tcatttgaca gatgagaaaa tttatgtcca gagagctttg gtaacttgcc taacactagt  87480
87481  aacagtaaca agaggattct gacctcttgt cagactccaa aacattattc ttaaccacca  87540
87541  cttcttcacc agaaagtgtt gtatgattgg cttgggtaat gtctactcat cagaaaagaa  87600
87601  ctacaaatgt tggatggaaa gtagttcaga actctttggg cagtcaatca cgtgtgcctt  87660
87661  ttttgttagg gttttgttca tattctcacc aagaatcctc aatcaggtta tttctatata  87720
87721  ttattataat ccccaatcat aatcatataa tcatgttgta cccaagaata ttatattcac  87780
87781  cacaacctcc cttcctctat aatgtcatcc aaatcttatg tcatccttcc tttccctcac  87840
87841  tccctgattc tcttcacatt ccttagttta cctttcttct gatcacctgt ttcatgggaa  87900
87901  atagtaacct ggatagataa gaagtcctgt ttgtccaaga gctggtttga catgttggct  87960
87961  caccagagga gactggggcc caagaacttg attaaacaac ctggttcctt gtcactcaag  88020
88021  tgagctgtgc agaacagcag catcagcgac acttggcaga ctcttgggcc ccatccaaac  88080
88081  ctactgcatc ataatctgca ttttaaagac accccctacc cccgtgattt taggcacatt  88140
88141  gaagtttgag cagcatggct cttgtctgtt gctgcagcca tgatatgaca tagatggtcc  88200
88201  cagagcctgt ttacaagggg aaaagttgga cagaaccagc aggaagaccc agagcctgtg  88260
88261  gcccaactca gcgatatgat aagtcaagag gaggaaagag ccaagacttg ttcccagcat  88320
88321  aaataaagaa gacctacgga atctaacgcc agaagatcca acgcctctgc tgttatgcaa  88380
88381  atgtaataaa aatgcattca gtccaacttg gaatctatag aaagttaagt aaaagttgag  88440
88441  taatcaaggt cacaaaagtc atttaagggc agtcatttaa gagagcttca ctgaacaaat  88500
88501  ttcacaaata acaaatcttt cagggatgaa aaacgctaat aaaaggtttc ctttttgaaa  88560
88561  agtgattttg tgtatttgct taattttatt ttaatcctgg acctcttatc tactttgatt  88620
88621  ttcattggca tcaatgggaa tgtgaaagaa ttgacctcat ttgaaacttc ctttcagcaa  88680
88681  atggtcaaag ctttgttttc tgcttcattg ttttctaaac tggtgcataa aaataatact  88740
88741  tgtgcttcag gcatgtgctg gcaactttag cctcctgtaa tttcctgagc cacatattac  88800
88801  atctgttttc tgcttacaga tgaacctcag ctctcactcc ctcagggtct tcttcatgtt  88860
88861  cttttagccc cttgttgacg gttgtttggt aattcttacg gttataattc tttgaatatc  88920
88921  ttttcagtta tgattggagg aggtctaagc aagtgaaata tgacacattg cctttttcct  88980
88981  gtcaaagcaa ccccgtatca tatatgcatg atagtgtggt tgctgcttta aaaaccaatt  89040
89041  ctagaaggaa aaatgtcatg tttcctagag attataaata actagacaca gataagcaca  89100
89101  agtgtattta tatcagcctc caaatattct gataagaaga aagaaataca gtctgttgtt  89160
89161  tgactttcaa agggcaaatt ttaaaaatgt aacagaaatg caacttttga ctttgtattt  89220
89221  taaatgcatt atcttcggaa gatatgatag aatgaggtat agacactgta aagccacttc  89280
89281  taacagtgat aattactctg cagtatttga atgactagca agtttcttat atggcatttt  89340
89341  ataatactgt tttgttgcag aagcctttat cattttacgt catttaattt ggtaaaatga  89400
89401  tataacattc ctatgtatac agaaaacctc agttcctatt aatgtattga gtcttgttta  89460
89461  tagttcagtt ttcaggttca ggacaatttt attcctaatg atatgaagaa aagctcacat  89520
89521  aagaaactac ttcttttttt gtttgtttgt tttaataaag aaaagaggtt tagttgactc  89580
89581  agagttccgc atggctgggg aagcctcagg aaacttacaa tcacggtgga aggggaagca  89640
89641  agcatgtctt acatggtagc agacaagaga agagtgagca cgtgagagca taggaaagac  89700
89701  tgtcatttat aaaaccatca gatctcatca gaaaccacta tttatttctt tatttatttt  89760
89761  taaagagata gggtcttgct ctgttgccca gactggaatg tagtggcgtg atcatagctc  89820
89821  actttaactt tgaactcctg gctcaaggga tccacccgtc tcagcctccc aagttgctag  89880
89881  gaatacaggt gctcaacacg acaacctgct gatttttaaa tgttttgtag cgacagcgcc  89940
89941  tcactatgtt acccaggctg gcttcaaact cctggccttc agcaagcctc ctgccttggg  90000
90001  ctcccaaagc actgggatca caagcagagc cactgcttct gtctggtcca gaaagcactt  90060
90061  cctttggtac agaaaccatg agctttgtga tccataagaa tgaagacatc gtaaaatatt  90120
90121  atgactataa gatatggagg gacttcaatt tcctgttcag cattctaatg agggtaattt  90180
90181  aggtaaatga ctttctaatt attgaaaatg atgaatgtat ctgtagaaaa aatcactttt  90240
90241  attatacaag caagaaaaca taataaccca gttaaatgga tttcagcaat gataagtaag  90300
90301  gagaggacca atctttgtga gtaaaagcac ccatcctatc aaagtcagct taggaaacga  90360
90361  gcatgtcttg aagacctggt ttgttgatgt tggatagata tatttagggg agaaaacaga  90420
90421  ctttttttcc ccttttttaa agttcttagc tgagacactt ttctgaaaac aaaaatcaga  90480
90481  ttaacaaaag aaaagcatgc aaaagtttat taacatgcac tgtacctatc acatgggaaa  90540
90541  ggcctcggtt caaaagcatt tctctctcaa ggcagtggct taggggcctt gctttaaaag  90600
90601  tattttaacg gatctgtaaa tcctacatag tgacaagaca aaagagagaa cagttgcggt  90660
90661  gttttaaaag gcgggaaaat gagggaagat gctaaaatct gttcccagat tcctctggtg  90720
90721  ccagcttggt gcctcctctg ggccgagaag tgccatctcc aggaaggaag gattcgtgcc  90780
90781  ctgccatcag gtggttacag gctgaggcag agtgttaccc tgcattttca atgtctttaa  90840
90841  cttaacaact gtctttgaag ggaattttgg ttcccttcat attgttgaca agcttctatg  90900
90901  ttgagcattc agaagaagtg gcagacatgg ttcttggctt tcagatgtgt acttaatcga  90960
90961  agagactgga tatcttatac attaagacat ttaggaatat ttgtcaacca tctgtatttg  91020
91021  aaagtataaa ctactattcc actggaagag ctctgtattg attgtggatt caggaatcca  91080
91081  caggggaagg ctagattcag aaaagacaga gaactaaaga gaaggggaaa agaggcacct  91140
91141  ggagagaggg ggaaatgcag ttaactggac atcatcagga cctcacatcg gaagttctgc  91200
91201  cttgaaagca tttggaaaaa tggggcctca taggcagtgc ctctctcctc cctcggctgc  91260
91261  cttgcctctg cttcaggagg gaagcatcac atgcagtttt tcacctcctc ccacagtttg  91320
91321  ggaccatggt acgggggacc tcttggagtc atggcaacag tgggaaagga ttttcttcac  91380
91381  gggtctattc agatttgcac ttggcagaaa actttcagca gaaagccatt agctttctct  91440
91441  taggactttg gttttcaagt tgagtttgga accagaactg aagattaaaa catgcagaat  91500
91501  attctctatg ccatttagct gtctgcagaa acccactgtt gctgggtacc cagccatgtc  91560
91561  ccctgcccac ccccaccctg gcgaagctgg gagtgagaag ccaggggaag cacagtgtat  91620
91621  gcacatggcc agaaaaagac tgacacaatt cgtgggcatt agagcacggt tctctttctg  91680
91681  gaaattgagg gtgattattt ctccttcatt gtgtgcagca tccttttgag atcgtttggg  91740
91741  gagggatttt gtcagattgg agaattgtga ttaatggtga aggccttcga gagccagccc  91800
91801  atgtgaatgc attattctca gctgctttcc catctgcaca cacagattgc tcagtgccag  91860
91861  tgctgtgagg cctccagagc tgagctggtc cagcctcatt attttggctg atgaacaaat  91920
91921  agacccaggg agggtaagga gcttaccctg cagcacataa ggagccggcc caaagccagg  91980
91981  actagaacca aagtctccca tgtccacagg atactgtttc ctcgcctaac acaatgccac  92040
92041  tctgttcacc attcaattca acagctattt atttgaacct cgctggatct gccaggaact  92100
92101  gggctaagcc ctggggtttc taaaataggt aaagcatgtt cccaccccaa gaggaactca  92160
92161  tagtctagga gggagggaga aacattgata gtacatcttg ttatttttaa aaaatgaaga  92220
92221  gaggaatgag cacagggata gaaactcaga ggaagagcat gtggaccatc ccaggagtgc  92280
92281  tgaagcaggt gtcattggag ctgaggctta aaggactggc aagggtgagt tttgggaagg  92340
92341  agggtgaaaa gagcagctca gaggaggagc ggcatgagcc ccacctgctg tgcttccact  92400
92401  accaaaccaa gtcctcatgc tcctccatag agaagcagga ggggcttcac ctttaattca  92460
92461  gtaccatcat ttctcttaaa attgcaggta gaatatacag tgagtatttt ggatttttct  92520
92521  ttttctattt catcaagtag aagatggacc taaaatgttt ggccagagag aaatagaaaa  92580
92581  gccaatccca gtttaaattg tttgaatctg attcaatcag gatctcagat cttccggttc  92640
92641  acgatttcag cttgttttga aagctaactg aattgaggag ggggcagggc acagaatgag  92700
92701  ttttggcttt aatacactaa agactacccc aataacctga aagacccagt agaaaaccat  92760
92761  gggctaaatg agatactgaa tgaaagctgg gtactgagac ccccaccctt ccttgtttct  92820
92821  ggtgatttca tgctccaaat cttgtcatga tacactgcac acatccctct gtatagtgct  92880
92881  ttaagtggtt gtgagagagg aaggggagcc catgggtcag aaaccccttg ttacatggaa  92940
92941  agagcagaga aagaagaatt agagtggatg ccttctctgt ctgggcctag catcacgtca  93000
93001  tttggtcttt tcccatgagc aatggaatca agcaacagtg attgattatc ttctaagtac  93060
93061  aaagcatttt gctaagtgct ttgaggatat caagaatgag acacaccggg agcagtggct  93120
93121  catgcctata gtcccagcac tttgggaggc caaggcaggt ggatcgcttg agcccaggag  93180
93181  tttgagacca gcctgggcaa catggtaaaa ccccatcttt aaaaaaaatt acaaaaatta  93240
93241  gctgggcatg gtggtgtgtg cctgtagttc cagctactca ggaggctgag gtggaaggat  93300
93301  ggcttgattc tgggaggcag aggttgcagt gagctgagat tgtgccactg cattccaacc  93360
93361  taggcaacag agccagaccc tgtctcgaaa acaaacaaaa aagcatgaga agatactatt  93420
93421  cttcccctca agccccttat agagagcaag gtctcatgct atataaggta gaactgtact  93480
93481  gcttatttac ttagtagcct tgttaatgtt ggcaaggaag tatgagcttc aatttcatct  93540
93541  gtaaattgga ggcactagtt acagggatgt ggtgagatta aatgagataa tctatgtaaa  93600
93601  gctcctagca taatgcctgc catatgatac gtactcagtt aatattagtt gccataatcg  93660
93661  tgatcatcat tgtggtgcag aggaactaag ctctgacttg taagctctga tgtctatgtt  93720
93721  gacatctcca catggatctt taacaagcag atcaaactta acatgtccaa aaaatggaag  93780
93781  tgctgattat tttcctctcc aaactgtttt tttttctcat cttcacaact gattaaatgg  93840
93841  catcaccatg ttattgctaa aaccaaagac ttgggggaca tcattgattt cctccctttt  93900
93901  tcttttcctt gatttccaac caacaaacaa gttttgtctt tgctgcttct taaaaaaaaa  93960
93961  aatcatgaac ttgcctattt ctctcccatc tctgctgcta ccactctggt ccaaggcacc  94020
94021  attgtctgtt gcgtttcatt tgtagctctt taattctccc actgtcaata agctttttaa  94080
94081  tgacattgcc cccttttctg tttctccaat atgccaaccc ctttcttacc tgagggcctt  94140
94141  tgcactagat atttcatcta atgggaacgt tctttctttc tccccagtag cttcattatt  94200
94201  tgcttgcctt tgcatatcag gtatctgttc aaatgtcatt cccacaaaga ggtcttccct  94260
94261  gacactgctt ctttcaccta cctcacccac cacccagttt ctttcttttt ctttcttttt  94320
94321  tttttttttt tttgagacag agtcttgttc tgtcacccag gctgcagtac gatggcacaa  94380
94381  tctcaattca ctgcaacctc cacctcccgg gttcaaacga ttctcctgcc tcagcctcct  94440
94441  gagtagctga gattacaggc acccaacacc atgcccagct aactttttgt atttttggta  94500
94501  gagacggggt ttcactatgt ttgtcaaact ggtcgcaaac ttctgacctc aaatgatccg  94560
94561  gctacctcag cctcccaaag tgctgggatt acaggcttga gccaccacgc cgggccaata  94620
94621  tcacagtaca ttcttttatt ttttctggaa catctccatg gctgctacca aaggtgggtc  94680
94681  gtggggaagt actggagaat cttattggat gttttttgga gagggcttgg aagtggttta  94740
94741  catcacttct actcataatt cttagacaga cttcagtctc atataccgaa cctacttgca  94800
94801  agggatgccg agaaatgtca ttttctcatg tgctcaggaa gatgaaacag tgtggcaaac  94860
94861  acatctttga cttccacagc tcatgtaact gaaagtccaa gtgtgtggct tacagataca  94920
94921  ccaatgacac caatctccag tttttctctc tccaactctg gattctcttt cagtttggcc  94980
94981  acattctcag ataggctgtc ctcttgctta cagtggcaaa taaacaatga ggctctttcc  95040
95041  tggaagcccc agtggaagtc ttctagactc tggggcacct gcccatcaca gaaccaatta  95100
95101  ctgtgatgaa aggaatgtga cccattgatt accttggacc actattgtgt tctccatcac  95160
95161  tgaatttgga ggatggggag gcaattgaac catagtgagt tgagactggg aatggatgaa  95220
95221  gctttaaaaa gctcttgtgg gaagtaggat gaatggatgc cagtggcaaa aaaaggacaa  95280
95281  aaatgttcac tacaacagca tataagattt atcaaccaac aatatacaat tctaaacact  95340
95341  ctgatcaatg gaccatattt tcttcttgaa ttacctttag tgacaatggt ctctaccaga  95400
95401  agcacataca gccaaactat tttttaaagt atatggaact cttggttctt tgcttcatca  95460
95461  tactttaggc tgaatttttt tgttgactaa ggagagagct aagtggcttc attctagtaa  95520
95521  aaagtactta tttggggttg ttagttgtaa tgggcagcca ggtcttccct tatatttccc  95580
95581  acctctacag agttcttaga aaatgcagat atagttcatt ttttaggcaa caaggagagg  95640
95641  atgatctgga agcagcattg ggaattaagg aagacaccaa ctgttcctcc tagtccagga  95700
95701  aaacaagggc tgtgtaaaga aaccaccacc atttgagacc tttacaaggg aagcagtgtc  95760
95761  ctcatgagag caccaaactg tggctagaga aagaaaatga agaatgttcc acaaagaggt  95820
95821  tggctttaaa aatcccctgc ccaaaagcca ggttatcatg atttcagctc aggtatgggc  95880
95881  tgaatcaagg aaaacctcag aggtcagtca actggaggcc agccgttgtt gagttatggt  95940
95941  cactcaacaa atatatgtgt tgagaccgtg atgtgctagc cctcaggttc agcatcaaat  96000
96001  acatatcaaa aaaatagaaa ctctgataat aagagatgta taaacaatca cagcataata  96060
96061  tagggagatc tgattctgag ctgcttgtat acagtaaggg gcaaggagat gccaatagtc  96120
96121  aatctggaca caacattcag cacgtagagt tagttgctgt aaaggccaag ccctagaagc  96180
96181  atactgatct gtttttatag tggttattat gtatggatgg gtgttgagtg atggctctag  96240
96241  ctgcttgccc cagcagaaat cctgttgagc agctgcagta agggttcagg agttctatga  96300
96301  cagcagagta aaatccatgg gccagacaat tggtcattgc aacaggttcc atcatgaagt  96360
96361  gacgaggcaa acatattcat aggtgggcag tctagaataa ggctcaactt aaaaatgcca  96420
96421  ggacaggttg ccagcaggtc gcagagccca ccccagggcc atatgagagg ctggatttgg  96480
96481  gttttgggga tgagataagc aggagaaagg cagatggtcc caagtcctag gagtacagga  96540
96541  atgctcagca ggtgagcaga tgggctttgg tacagggaat aaatagaaat tccatcacca  96600
96601  gaaatgagtc actgcttagg atataagtct tatgaacagg gagagagtcc acttttcata  96660
96661  ccgtgagtac agatcagaaa cagtcaaggg gatctggaca ctgggccctg tatgttagac  96720
96721  cagagctcca gaaatcccac cagcagcagg tcaggactga attgtgggga cctgggtggc  96780
96781  ctgagcctac agctggagtc agatggtacc cctgggccaa gggagagatg cagaagctgg  96840
96841  gactcaaagc cacagctttg tctggcccat gaggcatccc ccttctctcc agggcacatt  96900
96901  gggctaggcc agcctttggc cctggcaaga atgaaggaag cgggcacaca cccctttcct  96960
96961  tgagcctcag tctcttctta tcatctcttc tgttgtcatt tagaggatcc tggcagaggt  97020
97021  tttgggtcag tagctaagtt gactcacctt acagattatt gtggttcagc aactttttta  97080
97081  gtctttaagt ctttctcctc tgcttttagt attttaagga gcagataatt tttcaaatgc  97140
97141  aaatttccta attagatata gcattctcac tacctgacat attatgtatt tatttgtttg  97200
97201  ctgtttatat cacctaaaag gattgtcagc tccccaaggg cagggccttt gttttgttca  97260
97261  ctactgggtt cccagtgcca agaacagtgt ctgtcacata atagatgctc agcatgtttg  97320
97321  ttgagtgaac aaatgtgaat aaatgaataa gcaagtcaac attccattct tgtgggcttg  97380
97381  gctggctcta atctgtccac agacacatta tacccaaatg agataattca tgggtttgtg  97440
97441  ctaagtaatc agaagttttc tctggatatg gtaggcaaat tatgactaat tcatcctgga  97500
97501  cataatgaaa tgatcattcc tttgttttgt tagttactct aagagtaatt tggattttta  97560
97561  tgtcattcaa actttgaccc ttctcatttt cctacaagaa tataagcttt gcttgtttgt  97620
97621  atttataatc agtgggatgg atttcacttc attgaaaggg cattatttcc ccttttaaaa  97680
97681  tggacctatg ttaaagtttg ctataattta ctgaatgctt actctgtact tggcactgtt  97740
97741  ctaagtgtat cagctcatct ttgtaatagt tgtacgtggc atgattcttc ttcccatttt  97800
97801  gcctgtggag aagttggagc acagagaggt taagtaactt gcctaaggtc atactgctaa  97860
97861  taagtaaagg atctgggagc atccttagcc atcagactac acagcctata atggtacatt  97920
97921  agtaaacatc acttatgtct tcatttattg agtgaataga ggatagatat gttgactgct  97980
97981  tcataggctt aatgtgagga taaaatgagt taatacagcc aaaacactta aaacattgaa  98040
98041  caaatgttaa cctttttcat ccactaccac cctctaggaa ctcacagtct tatagaggag  98100
98101  acagtatgat aaatatactt ttacacacac acacacacgg agatgtacac atatggatgg  98160
98161  aaacatacat atctatctca ttatattttt atttgggatt aatcaatatt ttctttcact  98220
98221  ggcagaagtt gggagagaaa agctggagcc agggacatga agtttatttt gaaacacaca  98280
98281  agaagggagt gtggctcaca gctggagaga ttactaatct tagccattcc tcagttgcct  98340
98341  gatagaaaag catttacaca tagaaaacgg ctggcattta ttctgcactc actatgtgct  98400
98401  ggacactgtg ctaagcactt tacatggatt acgcccttga atcctcatct catgccttca  98460
98461  cattaggtac cattatccac attcaagaga tgaagagata gaagcctggg aggctaagta  98520
98521  cttgcctggg gttccccagc tggctcgtgc atgctacaaa gccagagctt ttaatgattc  98580
98581  cgcagtatca caagatccct aattggggca gaggaggtca gccatgaaaa ctgctgctat  98640
98641  ctaaggcttc tcatgaaatg cagggcatgg ttagggtaga aactctggta atttttaaaa  98700
98701  ttgtataatt agaaatctct tttaagatga tttttaacat tttaaatccc attcatttgc  98760
98761  tggataattt tcttgagtta gctctaataa catcatttta gtataatcat ttgagataca  98820
98821  ggagcttaag atagaattct taagaacagt gtctgattgc tgacaggtaa ttttgtggtt  98880
98881  cagtactaga tttaagataa gtcccagttg tcacagctat gaacactcag gatttctgta  98940
98941  cagggttgtg gtgttgaacc cctattaacc tcaataggga aggcactagg ttcaaggggc  99000
99001  tgaagaagag accgagagcc agcaaaggag acctggggtt tttttagggg ctcacataga  99060
99061  gcggacagag tccagtggtg gtgggctgga ctagataacc aacagtggtg gtggactggg  99120
99121  tgggaaagcc acaactgctt gcaagcagca tgcagtctat atagcatttc cacttaatac  99180
99181  cttcccccta atgacctcca cctggcaatt catttaatcc aaatcacagg ggtcaatcgc  99240
99241  ctgtactgcg cctgttccac aggacagcct gggggctcag atgttcctca tagacaaaga  99300
99301  acagatctct gggttggcca taccagattc cttagctcag aacacacatt cagatacagc  99360
99361  ttccatacag gatcattcta agggtatgct caagtgattg ctgacaagtg catttaccct  99420
99421  acaaagctgg ttgtattttt cttcattcat ttgtttcatt cattcatcca ctcactcaac  99480
99481  aaatacatag tgagtctaca caggatttgt tctatgtgaa catgacagct tccagcttga  99540
99541  tggatctcct ctcactttca tagcggaagg aactgggcaa acaagctcag gcaggaaatg  99600
99601  agcaagtaat ggggaagaat aagtccccat tagaaggagg agccaccagg agtgggtggg  99660
99661  gctggtgaag tgggaccaaa atgggaacag cctgaatggg aagataaagc cagtagggta  99720
99721  gaagcagaga ggatgccaaa ggagcaagca ggacaaatca gtggtatttc ccccattttg  99780
99781  acagagtcag aagcaggtac caggctagaa gaaactgggg aggtggaatg ggaagtaata  99840
99841  ttgagccaga ggaaagagta gcagacaact tgcctaaaat ctgcaagaat acccagtttg  99900
99901  cacattcctt tgtctgtggt ttggtttgat aggctgttgc atcactatct cattatctaa  99960
99961  ttgtccaggg tggagaaagc gacccgtccc gcagtagaag caggtaggaa agtgtgagat  100020
100021  ttcacttctt tgtttggact cctggagtgc ctaaaagggg aacttactta tgagcgagcc  100080
100081  tcccactgtt tgtttatctt actttgtatc tgatcattta aatcagaaaa caaattatga  100140
100141  ctcactttga tgtgttaagt gctcggttag atgcccaaag ccacttagaa taggtgtatc  100200
100201  tattgactga aaatgtagct tctcttttca gaagagaagt aaataattgt aaattgtgta  100260
100261  aataaatttg tgtaaataac ttggtaatca ctaaaaaagg tcttcagacc ttttggaaga  100320
100321  atcaacacag caacacacag tttagctgcc tgtgaaaagc tattgcagtc ccatgaggac  100380
100381  acttaacaca ttggccttgg atctgggact ctatcaaccc actagaccat actgggctgt  100440
100441  ggtcactctt ttacagagtg ccttcagcct ccacagtgtg ccctcacaaa atgtctcaga  100500
100501  gggaagccag gcccttgtcc ttatcctcaa attaccctca aagagactaa aactcagctc  100560
100561  agcagctgag gtgacttgac cggggtcaca tagctgggag gtaactgagg tgggatttga  100620
100621  attcagatct gctcttcctc agtgcaatag tccttccccc atgccccgct tattccctag  100680
100681  ggcattgtca gtggggaata ttcttcctga agactccttc cttcactcat tagttattta  100740
100741  gtgcctactg tgtgccgata ctgttctagg ctagtcatgt ctctgccttc ttatcctgaa  100800
100801  accaaagttc aaaagacaaa atatgagagt acttgaagtg tgaatgattc acgtagtcaa  100860
100861  ctctctgccc ccgcaaacac acctgaaggc agtatatttc cctcacaaaa taatttatcc  100920
100921  ccttgtacta tgtgactttt ccaaaggagg cagaacttct ttttttttct accttcagag  100980
100981  aaatgtagtg agctaatatt tctgaataca ctaaggtaaa tgtcaaggat gttttatcag  101040
101041  tgaatctcag gggctgctct tacttttcac ttgcaacaga aataatagta gtggccatgc  101100
101101  aaacatataa tcccaaggtg aagaaattgc agggcagggt gaggggaaaa tgcattttga  101160
101161  cacccttgct ttgactgata ccatttaagt ggcctatatt gagcctgaat ttgatttagg  101220
101221  tcagatgtac cagtaaatta caatgccaga aaagggtgtc tggagatgac gccgtttgtg  101280
101281  gggtgtatcc atggtatctc tgattggggc catctttgat ctgtgtcccc tgctgctcag  101340
101341  gaaatgactg gctataaatg atataagata tcagaggctc acagaggcat ggcaaagatg  101400
101401  gatccaggtc agaataccca tcaggggcct tcaaaagcaa ttcagctatt cagtttaggg  101460
101461  atagctcttt agctcctaat gggtcttcat tttagctgct tgagaacaac cctgtcaagc  101520
101521  tgccaaggtg acatggagag ggatatgcga agtttatgta gtggggagct gaaggtactt  101580
101581  tatatagcca caggattctg taggctcaat cagtatgtgt catgtggaac accgttcagt  101640
101641  ggagtgaaaa gcatttcacg cttttggttt ttcaaaggaa gcctgtcagc aagtttccta  101700
101701  cagcaaaaaa taactgtgct gtggttgaac ttcactaaga gtcctagcca atcagataat  101760
101761  gtcataccac catgaggaga tatttagggc tttgccagaa taatagggta ctaatcactg  101820
101821  ctaataggat ttgttgacac gggccaggag ggttggtcat gaccattgga atattgattt  101880
101881  ttacccttca ggcaaagtcc atcttccttt ctcagtgtct gtcctctgtc ctgagttcag  101940
101941  gcagggtgag gaaaagctgg tgcagtgaag ctctgctcaa tatgaaggtt gctagggctt  102000
102001  gatctgaagt aaaggaatta atatttaaat acccactcag tgttaaccct gaaaccaccc  102060
102061  atcctctgtg cccttggcag acactgctca tggacaacag cactcaccca ttaagcccag  102120
102121  attcaggctc cgaatcctcg atagaaggct tctggcagct gcaaccaatc aataacgttt  102180
102181  ggcaagcaaa acagcaccag tgggccatcc aggtatttaa aatgatttcc tcaaggacac  102240
102241  agaccacagc ttcccatctc ctcacatgtt cttggctgtc tttgctgccc agtaaacatc  102300
102301  tgttgttaaa ttagaacttg cattttgaga actgtatcca cagccagatg tagctacatt  102360
102361  ttttttaagg aagtaggaaa atatccatat ggggctacag ataaccgcat ctctgggtca  102420
102421  aaggctgact gatacagtta ggtgtgtgca cagctataaa aaccactcct gtggctaagt  102480
102481  gacttttgac aaatgggata aaatgagcaa gaatcaaatt agatctattt ccaaattggc  102540
102541  ttttctcttt tctgtcctct ccttcctctt ccttgaccca cttgttttcc tctttccatc  102600
102601  ttatttcaat tataacatat ttacaggaat ccggcaacat gcattattgt gacctaccac  102660
102661  tttgtgagca ccaagacggt tttggtgaga tgcttaagaa cattggctta aaatccagac  102720
102721  tgcctgggtt tgattcccca gccccttcca ttactagctg tgtgaccttg gccaaattac  102780
102781  ataatttctt ataacctcaa agtcctcagc aataaaatgg ggctggtaac agcatcattt  102840
102841  tactctcaca tagatgaata taaaatgtag ctcctgcctt cattgtaaat gaggaattgg  102900
102901  actggttaaa aaatgaaaca gaaaaataca gacattcctc ctatagttaa agtccgcata  102960
102961  aagcaaatga atatatgaga gccaatacct tgaggaacat gtcctttatg tagcctctgt  103020
103021  tgacaatgac cccatcttgc tcggggatta gcaacattct tagggggaaa agaaaagtgc  103080
103081  tgctcccggt gcaggccagg ggcattcctc atgtggctgt gcacattgtg accacagtgg  103140
103141  ggctgcagta tgtagagtat agggtgctga tgctggctcc atgcaggaga gttaaaggtt  103200
103201  ggggagaccc ttcatattga gtcacatgtt aacaagcaga ggtgcctcag tgaggtatgg  103260
103261  gttttttgtt ttaagctgta ctcacttatc ttaaaaaaaa aactcgttga aatttctgta  103320
103321  ggaaatagaa cttggttgtt gctggaactg cattcactaa ccctctttta ctcagtaaaa  103380
103381  gaatggcttc ctgtagtgca gtttttgaca acccaaggtt tcttatccat ctgttcaaca  103440
103441  acagttcagt gcctaatata tgctaacatg gtgctgggta caatggtgtc cacaaaggca  103500
103501  gagtcactgt ccctacaatt tgtgaagttg tgataaaatt gcaattgtta aaatgcagac  103560
103561  atactattgt tgcagacaga ttttgtgtgc taagctagac tgttaagact agaaggagaa  103620
103621  cagcagagat ggcaccagtt ggtggccagg ggagggggct ccccactcct gtaaaatctg  103680
103681  ccacatcttc cctggccacc cttctacata atgacattcc caaagataga tcatttattt  103740
103741  ctcaatcttt gtaaagtatg aataaaattg ttttgagaaa ccgtgatttt ttaatttaaa  103800
103801  gtctgtaaaa cattgttttt aagtggcaac cagattgcca cctcaaagcc ccttttatcc  103860
103861  agaaattcag ggtggtattt agagaggaga aatgagtgaa ggtgagaaga cccagagaac  103920
103921  ccccagcaga ggatgttctg caagttgagc ctcaaaagat gattgaaatc ttgaccctag  103980
103981  atgccctggc cttcccatac ctatcagcgc atgctcacaa agaaaaccac catgtggcca  104040
104041  gctgtgctgt ggcttggaga ggcagggtct gtggggacat agaagcagct ttagcagttg  104100
104101  gatccgtgct ccagtgtaaa gggctggctt cccagtgagc acagaaaagg cctggagtct  104160
104161  gcttctcatg ctgtgttggg ctttgccaag ggctcccttg ccactacagc tgggatgtcc  104220
104221  taatttggct tggttgattt aacttctcac tttagaggaa gaaagtaaga tcgatgtttt  104280
104281  ctaatttgcc tctaggctcc ttttacactt accttcaaca cagccaatct agggtccttc  104340
104341  attttaggtg agctgagagg tacagaagaa agtgtttgca gggtcccttg ggatgatagg  104400
104401  ctttctccag ttgggccagt gctggtgatt gcctgggttg ctgccacact gggagcattg  104460
104461  tggtggtgaa gtccagacag gtgaattcca gctgtgctac cttagataag tcccttcacc  104520
104521  tctctgggcc ttgtttttat catctaaaat atgaagctct taaaaaaagg ttttctcaga  104580
104581  ctggttagcc agatgatttt aagtggctaa aggatgagca ttctttatat actaatatat  104640
104641  gtatttattt ttcattgtca tattccattt atatgaagtg ataccagatt tttatagtga  104700
104701  tgattgcatt tcttttgaag taattttatt tgagtaacat ttccctcctg tggtttcttc  104760
104761  actcacagct gacccaccac aactctttac ttgccttgtt cagatggtcc taaattgtaa  104820
104821  accctccagt ctcctttcca aagctttctc tcttggccat ctattcaatg gtggtcttga  104880
104881  gggaaactgt tccccttgtg tgctggtgta ctggagtggg tcgccaatgg aaaatcagaa  104940
104941  aaccacctgg gtttcccata atgtggggct ggtccagtcc agagcttcct agttttccct  105000
105001  cagtctcatg tcaccatcac agctgttgcc atgtctatgc accctgtcta ctcatgatga  105060
105061  ctcaatattt tcttcacata gaccaagttg attatttact caataaaatt attcacaaat  105120
105121  tacagctaga tagggaagag taaattctag tcttctatac cattgtagga tgaccatagt  105180
105181  taacaataat atatagtttc caatagctag aaggaggata ttctgttttc ccaacacaaa  105240
105241  gaaatgataa atgtttgaga tgatggatat gctaattacc ctgatctgat cactatactt  105300
105301  tatacatatc aaaacatcac catgtacccc atagatatgt gcaactattg tcaattttta  105360
105361  gaaagtgaaa tcaaaaaata aaaattaaaa gatttttatc atccctccaa aaataaaaaa  105420
105421  atttgaaaat tatttttaat aattaaacaa tattttatat tttatagtaa attttatcac  105480
105481  acaaataatg cataattttt ttattatact ttaagtttta gggtacatgt gcacaacgtg  105540
105541  caggtttgtt acatatgtat acatgtgcca tgttggtgtg ctgcacccat taacttatca  105600
105601  tttaacatta ggtatatctc ctaatgctat ccctccccgc tccccctacc ccacaacagg  105660
105661  ccccggtgtg tgatgttccc cttcctgtgt ccatgtgttc tcattgttca attcctacct  105720
105721  atgagtgaga acatgaggtg tttggttttt tgtccttgcg atagtttgct gagaatgatg  105780
105781  gtttccagct tcatccatgt ccctacaaaa gacatgaact catcctttat tatggctgca  105840
105841  tagtattcca tggtgtatat gtgccacatt ttcttaatcc agtctgtcat tgttggacat  105900
105901  ttgggttggt tccaagtctt tgctattgtg aatagtgccg caataaacat aagtgtgcat  105960
105961  gtgtctttat agcagcatgt tttgtaatcc tttagtatat acccagtaat gggatggctg  106020
106021  ggtcaaatgg tatttctagt tctagatcct gaggaatcgc cacactgact tccacaatgg  106080
106081  ttgaactagt ttacagtccc accaacagtg taaaagtgtt cctatttctc cacatcctct  106140
106141  ccagcaccta ttgtttcctg acattttaat gatcaccatt ctaactggtg tgagatggta  106200
106201  tctcattgtg gttttgattt gcatttctct gatggccagt gatgatgagc attttttcat  106260
106261  gtgtcttttg gctgcataaa tgtcttcttt tgagaagtgt ctgttcatat ccttcaccca  106320
106321  ctttttgttg ggattgtttg tttttttctt gtaaatttgt ttgagttcat tgtagattct  106380
106381  ggatattagc cctttgtcag atgagtagct tgcaaaaatt ttctcttatt ctgtaggttg  106440
106441  cctgttcact ctgatggtaa tttcttttgc tgtgtagaag ctctttagtt taattagatc  106500
106501  ccatttgtca attttggctt ttgttgccat tgcctttggt gttttagaca tgaagtcctt  106560
106561  gcccatgctt atgtcctgaa tggtattgcc taggttttcc tctagggttt ttatggtttt  106620
106621  aggtctaaga tttaagtctt taattcatct tgaattgatt tttgtataag gtgtaaggaa  106680
106681  gggatccagt ttcagctttc tacatatggc tagccaattt tcccagcacc atttattaaa  106740
106741  tagggaattc tttccctatt tcttgttttt gtcaggtttg tcaaagatca gatagttgta  106800
106801  gatatgcggc attatttctg aggactctgt tctgttccat tggtctatat ctctgttttg  106860
106861  gtaccagtac catgctgttt tggttactgt agccttgtag tatagtttga agtcaggtag  106920
106921  cgtgacgcct ccagctttgt tctgttggct taggattgac ttggcaatgc aggctctttt  106980
106981  ttggttccat atgaacttta aagtagtttt ttccaattct gtgaagaaag tcattggtag  107040
107041  cttgatgggg atggcattga atctataaat taccttgggc agtatggcca ttttcacgat  107100
107101  attgataata ttttatgctt aaataataat agtaataatt gggccgggtg cagtggctca  107160
107161  cacctgtaat cccagtactt tgggaggctg aggccagtgg attgcttgag cccaggagtt  107220
107221  tgcaaccagc ctgggcaaca tgttgaaacc ctattgctac aaaaaaatac aaaaattagc  107280
107281  caggagaggt ggtgcacacc tgtagtctga gctacttggg aggctgaggt gggaggatca  107340
107341  cttgagccca ggaggttgag gggctgcaat gagctgagat tgcaccactg cactccagcc  107400
107401  taggcgacag aatgaaaccc tgtcacaata ataataattg tgtaaagttc tatacactgg  107460
107461  acactcagag taatgaatag accgtgggca tttcatagtc tccctgtgct gctctaccct  107520
107521  gacttggctt ccctcctgtc tccagaggtg accactatcc ataatattgc aaatagtctt  107580
107581  tttggcttat tatttatcac gaagcagtat ttttgcttgt tttgctgctt tttcactttc  107640
107641  tatgaaagaa aataaatgga tccatgtttc aaaaaactac ttgtaaagtt tttgtgaatg  107700
107701  ctttttatat tacctaaaat aagagcaaaa ccagcacacc aactacaaaa aattaggagg  107760
107761  acccttatgc tgtttaaaca tttgttccct agaaacctca caggatctct ttctccagag  107820
107821  ttccaaaaag agatcagtac attcatttgc tttatggggc aggctatgca tatatagaga  107880
107881  ggattttttt taatgtgaat ttattaatcc aagtctattc tgctgaccaa aattttcagc  107940
107941  ctggagtgaa gcaagtaaag ttgtttgcga agaaaggtcc acagaaggag gggaaactgg  108000
108001  ttggagaagc aatcactgca ttagagatag gacaaaatga ggctctgtcg taatagttca  108060
108061  caaacttggg catgctcaga actattctgg gaactttttc aaaatacaga tccctgtgcc  108120
108121  tgctcgtcag ggcggtatgg acccaggtga ttcctatgca aggccagggg gatgcaccat  108180
108181  gttttgaagt tcaccatctt catgtaaaag tttcctgtct gtcttaaata tatctagggg  108240
108241  acttgtttta ttaattagac atttatctga agatacataa atatgtatat aagtacacac  108300
108301  acatatacaa acataaataa attactattt ttgtaggaca aaaatgtttg tgtatcacca  108360
108361  atttcgtatt acctaataag gcaaagtttc aaagaaggtg tcataactgg ggttaaagga  108420
108421  gaggaaatat cactgaacag gaatgtaatg atatcaaagt gctgtttcta agtcatcatg  108480
108481  ctgagtttca ggaactccca tttcacagcc agctgtctgg cctctgcagg cagaatgcca  108540
108541  aggaaatgga gctgagtctt ccttttccac aggaccccag cagaggcccc tccaagagta  108600
108601  atatgtgtgc atcaccaggg acccaggcgc tgcagcttgg aaattgtcag aaactgctga  108660
108661  agctcttcgc aagaataccg ttttgcaggg gaagacatga atactagcta tttagtgggt  108720
108721  tcatttagag taccgcagca gtaaatacaa aagactggga ctagaatcta aagatatcac  108780
108781  accctacact ttggcaatgt aaaatcaaaa tcttaagatg ttcaaagtca acaattttgt  108840
108841  gaattgtatt ctgtaaatac aacaatgctg taaattgtat tttattttac tatttttgag  108900
108901  acaggatcat attctgtcac ccaggctgga gtgttgtagc acaatcatgg ctcattgcag  108960
108961  ccttgaactc ctgggctcag gtgatcctcc tgcctcagtc tcccaagtac ctgggaccac  109020
109021  aggtgcctgc caccacaccc agctaatttt taaattagct tgttgcccag gctggtctca  109080
109081  aactcttggg cttaagcaat cctcccacct tggcctccca aagtgctggg gttacaagca  109140
109141  ggagccactg cgcccagcca aattgtattc ttcttcttct tctttattta tttatttttt  109200
109201  ttgagatggt cttgctctgt cgcgaggctg gagtgcagtg gtgcgatctc agctcattgc  109260
109261  aacctctacc tcctgggttc aagcgattac cctgcatcag cctcctgagc agctgggagt  109320
109321  acaggtgcac accaccacac ccagctaatt ttttgtattc ttaaaaaaga tttatgtact  109380
109381  gggatggtct ctataaatac ctctccccac cccaaaacaa gggactgcat aggaaagaaa  109440
109441  atagttaaat cataaaacct ataacagtga aatattatgc aaccaccaaa agtcatattt  109500
109501  tttgaagatg agtaacatgg caaaaagcca tccaggcacc caacagctta gtatctactg  109560
109561  tttatgaaac cctgtggtaa ataagcattc aggatggaga tcacagctct catgtggagg  109620
109621  agttttcagt ttagtggaag agagagggaa ataaacaggc aaacaaaatg tggcaaatgc  109680
109681  tcagatggag gtgtgtactg ggggctccag gactcccaaa gacaggcacc tagcccagac  109740
109741  aagaggtcta gaaagatcac aagaggatag gtacttgaac tgggtgggcg tgagttggcc  109800
109801  acagtagaga tgaagtgaga gggggtttct agaaagggaa caatacacat gaaggcagtg  109860
109861  atagctgcag gggctagtat ttggtcagct tcaaataatt ccttctgact ggagcttcag  109920
109921  gtgactgggg aaggagtagg agtgagggag atgcaggggc atggatgcag ctggaagcca  109980
109981  ttatcctcag caaactaacg caggaacaga aaaccaaaca ctgcatgttt tcacttagaa  110040
110041  gtgggagctg aacaatgaga acacatggac acacggaggg gaaaacacac actggggcct  110100
110101  gtcagggggg acggcacacg ttgggagagc atcaggaaaa atagctaatg cattctgggc  110160
110161  ttaataccta ggtgatgggt tgataggtgc agtaaaccac catggcacac gtttacctat  110220
110221  gtaacaaacc tgcacatcct atacatgtac cctagaattt aaaaaataaa tcaaatttta  110280
110281  aaaagagata ataacactag cagcactatc ttggactgcc ctcaatgtgc aggagctcgt  110340
110341  tatccactgt tgtgttttat ttcatgattg tgcattgaag cagtggtaaa gcaggattct  110400
110401  gatcagaaca tcccactcct atgcctgtgc ccttagctct gccctgagat tgcagcagtc  110460
110461  ggcagaggtc aaatcaatga cagcctcgtt ttccacataa agcagttagg atgtggagac  110520
110521  agggagaagt tcaaagcatg agttataata gcccaaaatg ggaaatggcc tacatttcct  110580
110581  tgcaagagag aattaagtta aaaagtgatg tccatttaat ggaatattgt atgagcatta  110640
110641  aaataatagt tatcaacact agaaacagaa aaaaatttaa tatgatattt agaacttttt  110700
110701  ccattgtcta atgataaata tttgttatag aaatgtcaaa aaattcagaa aagtaataat  110760
110761  ttaaaaagta atcctaccat ccgaaaccac tgttaatatt ttggtatata tctttccatc  110820
110821  tatgtgtatg tatgtgtgtg tgtgtgcaaa tatatacaca ctcaaaaatt agagtcatat  110880
110881  attatttagt tttgtactta gtatttgtta tttaacatta tattgaaagc atttccctat  110940
110941  gcatattaaa tgttctcaga aaacatacat tttaatggct atttttatag agtaaataat  111000
111001  tatttaaatg gataaaaagg ccaggatcaa aaatactgga tagactttta tgatacagcg  111060
111061  gtgtagaact ggcacaggaa acagatgact aatgctgagg ttatgggcaa tttctccttt  111120
111121  tctctaatgt ggttattttt ataatttagt tttttaaaga ttttcaaccc ttgtcatgca  111180
111181  ttcattcaac aggtaacatt ttttccttca ttgtgcagtg tacagtgtga gcagttgata  111240
111241  ataaaagttg tgtttctgct tgacatccca ccctaggctt gggtttggaa aacatgcacg  111300
111301  ttggagagaa ggaaaggaga gctgggatta gaatccacca tccacgccta tctgagagtg  111360
111361  ggagaattac tttgtcaatg taagaagtga taaaaaccgg aatagacttg tcttattagg  111420
111421  ctgacgttgt tcttgttgat ttattaactt gaatttcttt cttcagaaca tagtcacaaa  111480
111481  caaaccaaga gggaaaatgg aagttctaat cataggcttt ggtaatcaat cgccgtgggg  111540
111541  atgaaatgtt atttaattta tagcctgttc atgtttgtat atggcactta ccatgttata  111600
111601  tggggagaga gatacacaat ctagcccata acagtgaaga tataatgtgt ttgttgggtg  111660
111661  agaggtaaca aaaaaaagac aaagggggct attctctcaa agtgtctcca aaagttcctt  111720
111721  gaaaaagctg caaactgatt agaaggtagg ttttttccta gtacaaaata atttacttag  111780
111781  tcccttttca gaggatcatt ctatcatgtt atatctgttt ataaatctct aaatatcaga  111840
111841  aaaagagatg cttaaagagg atcaaactat tttgggagag tcactttgaa ttcaagagaa  111900
111901  aggatatatt acagtattac cagctgtctc aaatatgatc ctatatgatc atgaggatcc  111960
111961  aaatagatcc ttaactcccc cagattgtga cttctttgta ttttctctgg gaatctttga  112020
112021  acactgggca gctggcctct gcaatcacac tgtcattctt ttcttgcaca tgtctccatc  112080
112081  ctcagccact ggaggttgtg tctcactctc atgcatgtca tcactgcctg gcacagagtc  112140
112141  ggcactcagt acactttata ttaaagtgaa tacttccatc gcataaagca agtgactgtt  112200
112201  attaaaatgt gttcagtagc ctttaggtcc taaactctgg gcaagttctc attgctccag  112260
112261  atgactcctg caccacctct cttttgctag aaggagaagc aatgagttaa gtgccttctc  112320
112321  aagcttctta gatccctgat taatattctc tgattctctg tcttggaatg catttaaaat  112380
112381  ctctgcctcg attctgacct acctggcatg ggaacaagaa tttacaatgt tactcaccca  112440
112441  caatgaagat tacatgcctg gcaatttgat ttaattattt gtggagctta attcaggctg  112500
112501  ttcatatctg cctaggcagg aaaaaaaaaa ctctagcaag tttttgggcc atttttgaat  112560
112561  cagtattatt gcagaagaag gcaagaaatt tttttccatt ttaagcctgg cattcacccc  112620
112621  tataacagag tttatttcac aagaagaatg ttaagtcttg cagacaaagt tttctgtttc  112680
112681  ttcatgttag tagaaatgtg taacgttgcc tcagtcacct tcaaccatat gcataagaga  112740
112741  agtagatatt tttttgaggg tttctcagtc tcggcaccat tggcatttgg ggctggacaa  112800
112801  ttctttgtgt gtgggacatt gtagaatgtt tagtagcatt cctggcttct actcactaga  112860
112861  tgccagtaac acacacacac acacacacac acacacacac acacacacac tcacacgtga  112920
112921  caaccaaaaa tgtctccata tatcaaggga agggtgcagg ggagaggcaa aatagccctc  112980
112981  ctgtacacta gaatgtatgg aaataaatac atacaagaca ttctcacaca ctctctcaaa  113040
113041  tagctttggc aaattctgtt tggctttcac ttacgtgaaa atcacttctt ttagaagact  113100
113101  ttttcagttc agggatgtga tgtggggtgg ggtgtgtgtg ttggtgtgtg aaaaaccaca  113160
113161  cctgaatgaa aaatgcagcc tccctaggaa ggtgaccaag ttaactttcc ttttcaggga  113220
113221  agaagcacca caggaggtca aacggaaacc ctagcggatg cctgttccat agctaagtga  113280
113281  gccttgcaac aaggaattgt tcaatattca ttctttcaca tttcacctct ttttgctttg  113340
113341  agcatccttt tctgctgcca gactttgggg acctagcagc ttgcaaagac tcagctcttg  113400
113401  tggaaagtcc agtttttata tcctggctca cgtatacctc taaaaagctt agctggaagt  113460
113461  aatagagcca ctgtttttga gtactttctc atgccagtca ctatcctaaa ctttttcccc  113520
113521  acatcatttc tcttattctt tgcaataatt ctaccatgta gataccatta atgtcacagt  113580
113581  ttgagacatg aggacccagg cgtagaacac tgggtacaca cagttgttaa atggcagttc  113640
113641  cctttcttga ccactgtgct gtgttacctt ccattgaaca tgtggatttg cttatcaaga  113700
113701  ccctcagatg accacatcat aaatgattta tatgaatgag tttcacactt tttatatgat  113760
113761  ctcttccatt gctggttgaa aatgagagga gctggaagaa gcacggaaat acttaaagtt  113820
113821  ccagtagagg caaccaaagc ctgggggaag gttggttctc ttcatggtgg cgtaaatgtg  113880
113881  atataatgca tgcattctgg ctgtattttt gtagtaatta aatggaagat gtaattagtt  113940
113941  ctcttctatt ttgaataaca gattaagtca taaaatgtag aatgcctggc taggttattt  114000
114001  cttctcaaat ttaaattttc aaaggagaga atgatgcatc ctaaagtgaa gagaaaactc  114060
114061  tggatctttc atgaagtgcc cccaaccctt gctgtgtttg ttgaagtgtg atcacaggcc  114120
114121  aactctggtt aggagctttg agaaatgaga aattctacat agggcatggg ggacattctc  114180
114181  aggaagccct tgtggctttc tgttgctctt ctctacgtgg aaaacgttcc tgtgtctcct  114240
114241  acccaggcag tttagtagtc catactgcaa ggaagtgtag actgacctta tcctatgtca  114300
114301  tttctcatac ttactgtgtt tgttaagcat ttttggcaaa aggtgtgact ctactttttg  114360
114361  ggagtggtga tgggagtttt ctggggatga agtctggaac attcctggga ttctcaacac  114420
114421  aagcccaaga gttttcatca tttctcccac ctcatcatac ctgtgggagg cagcactctc  114480
114481  ctacacccct ggggaacgag cttggaggca gagatgctca aggtggaggg tgggtgctga  114540
114541  ggggagggga gtcccccaca ggatgtcccg gaccccagtg ccatttgaag aaggcctgca  114600
114601  cctcctcctg acaggcctga gctctgctgg aaaccctgca ttagtcagac tgacatgaga  114660
114661  gcgtgaggcc cagacctggg attcaaagtt aatgagaaat gtagaaaact tgaagttgaa  114720
114721  caatgagaac atttggacac aggaaggggg acatcacaca ccggggcctg ttgtggggtt  114780
114781  gtggaggggg gagggattgc attaggagat atacctaatg taaatgacga gttaatgggt  114840
114841  gcagcacacc aacatggcac atgtatacat atgtaacaaa cctgcacgtt gtggacatgt  114900
114901  accctagaac ttaaagtata atacaaaata ataataaata aaaaaataaa aaaattcaca  114960
114961  gaaaggaaaa aaaagaattc cagttacatg aatgactctg tgttgcatgg cggtgggggc  115020
115021  ggcaggaatt tccttagcat ttgaagaacc tctcccatcc ttggccatcc cctttgtggg  115080
115081  tgcagttttc tctgtgggaa tcacccttct ctctctggca ggtgtctgcc catctttcag  115140
115141  gagctcgctc tagcattgtt tcttctgtgt ggaaatgatt gatcgcttct ctgtgctcta  115200
115201  cggaattcaa caaatacttg ttgaatgaat atataatgct atactagaat ctacaggttt  115260
115261  ttgttataat aagtgatcat tgtaaaaaaa aattcaaaca gtactgaagt gtatagacca  115320
115321  ttcagttttg agtatttctc cattcattca agaaatattt gttgcacatc taattggtgc  115380
115381  cagttgggat acaggaagaa ataacatgaa cagagtttca gccctcacag ccctgacaca  115440
115441  caagtagggt gaggccgact gtgaccaaac agcaagtgta taatgccaga taataactga  115500
115501  agaaatataa agccaagcag gggagttgtg tgtgatggtg ggtggggtgg ggcaggtagg  115560
115561  ggacagctga ggaaaggcct gcatgtagct ggggagccag cattgaagac gcctcgggga  115620
115621  cagtgggttc atgtggagag ggccgcaggt gcaaaggctc tgaggagaga atgagcttgg  115680
115681  agtgcttgag aaaggagagt tttaggagag cagatcagac aggaagccag gagccaaatc  115740
115741  atgcaaagct tgactggcca tgaaaaggac tttgaatttc attctgagat gcgaaatcat  115800
115801  tgagcagaaa agtgacatga tcagatttat atttgtaaga gtcactatca gagcattttc  115860
115861  atcatctttt attcaaacag catttaccaa gcaccaataa gcactaggcc ccatgccaga  115920
115921  taccagggag tggcagataa aagacccagt acatgccttc aagaaacttg caatcaggtg  115980
115981  tagaaaccca cctacaaata gacacctaca gcaccctggg ttaatgtcat gatggtcagc  116040
116041  gtggtgaagg gctgcagacc caggacaaag ggaccccaga ccagggcatg ggaggcaatc  116100
116101  ctccacatga gaatgttgtt gatgatgtcc ctaatctgtg ctataaaaca ggagtgtatg  116160
116161  ttgctatggg gatatgcagc acggagacct acctcagttt gggagagtca agggaaggat  116220
116221  ctttgaggaa aggatttcta gattttttgg ctgagttctg gagaatgagc ggaggctggc  116280
116281  caggcaaggg ccctgcatgt gtgcaggagc agggcaggga gttctgaagc tgggaatagg  116340
116341  ggtgggaacg tggtaagaga tgaaactggg ttggtcggtg gggcctgagc aggcaggcct  116400
116401  tgaggccacg gtcagggctt gctcctcact ctgagagccg tagacgccat caaagcgttc  116460
116461  taaacagagg agggacgtga ttccatttgc attttagaaa gatcactctg gctgcagagt  116520
116521  gcagaatatt ctgagaaaaa agcaaagaca ggggaggaga acggtaagga ctcatgccaa  116580
116581  ggcctagctg aaagtggaca ttgtggacat ggaggggagt ggtggattgc atgacatgga  116640
116641  ggatgtagag ccacaggact ggacaattga ctggacgcgg agaataagag gggaggatga  116700
116701  accattgaca gctgccatgg cactgctttt gaaatggtgg aaatgggatt tcttgggata  116760
116761  aataatataa tgtggaagag aaatgcgatg ggagtagaag attatgaact catttgtggg  116820
116821  cagtgtggga ctgccagtag gcagctgcct attggggtat gaagttccat ggagaggtgt  116880
116881  gatgcaggga cacagtcggg agcactggtg cgtagatgat taaggtcata ggagctgatg  116940
116941  ggctcgctgg agactgctgg catttaagga ctgcctaagg cctctcacca gccgtgtatg  117000
117001  taaatctcag gtccatcaca gttttgctga ggcacagcac tggctgtggc atgtggaggc  117060
117061  tggggtccgc acctacacca aggcttttgg gctcggacag gcacctggct aacaggaggg  117120
117121  tccttggaaa ggtggcatcc cagataacaa atgagtgcag gactctacct gacagcactt  117180
117181  cacattttag atgtttggag gtttttgcag gtgaataatc tgtcttgttt tctgcctctt  117240
117241  acttcaggac tagaaaaagt attttagaac attttcttct cttagcttta tgcccttgct  117300
117301  tatatgagga gcaacaaaga aagatgtgcc ttctcttctt acatattgtg ctgcctcttt  117360
117361  ttcactaaat tcacattaga aataattcac acacctcgaa aggattactg tactatcatt  117420
117421  caaaatgagc ttttcccatt tgggtcgttt ctactttttg actgttgtga ataatgctgc  117480
117481  taagagcact gatatacaag tatctgcttg agtccctgct gtcaactctt ttgggtacat  117540
117541  gctggaatta ctggatcaca tggtaattct gtgttgactt tttctgagaa acagccatac  117600
117601  agtcttccaa gtggctgcat cattttactt tcctgccagc aatgcaggaa gggtgccaat  117660
117661  ttctccacag ccttgccaac acttgctatt ttctgatttt tagataatag ccatcctaat  117720
117721  gggtgtgaag tgatgtctcc tacttcttta ctccccaaaa ttctggcccc ttctgagcat  117780
117781  gtattgggta gttatttact agatttattt aaaaattgac agattgacag catgagtttc  117840
117841  acttttgtca gttaaggcat acggaggtca ttttgtgacc tcccacccca aaagtaaaag  117900
117901  caatgtccag cctaccttat tgaaatgcac ctgtgaaaat aacctgtgaa aatgaggcga  117960
117961  aagtgggcct tttataattc agagatgttc cagttgaaaa tgaagacata ctctttgttt  118020
118021  ttaaatattg ctctgtgatc actacattaa tattcataaa gctcttgaaa ggagattgtc  118080
118081  atttggtatt aaagccatta cagttgtcac tgggtttcaa agcattgctg cagagattaa  118140
118141  attgcccctg ctcttccagg gctcttcaga ttaactgcat ttgggtatga gttccatcag  118200
118201  tcatctgtaa gcctgtgatc ctgaaaccga gaggtgctta ttagaaatac agaagtcagg  118260
118261  agagaatgct ttggaaggtg cttctcgaat ttggagtttg gggagttgca tcttatgtgc  118320
118321  accttatgga ggtaattatg gtggtcactg ggaatagatc accaccaccg gaaaaagggg  118380
118381  tctcttgctg tcaaatgaag gccaccaagc acaatttact gagacttgac cttgaggaga  118440
118441  gactgcactg ttttcaaagt gggtagcttg tatttcttga cactttatcc cagagacttt  118500
118501  acactgacaa aagtcagtga gtgctatgga aataatcagt cttggcaaag gtaaagacct  118560
118561  cctgttctct cacgtgtctt ggaaacatct gtctgtctga gtgtcaggaa ccataaagtg  118620
118621  caaaacagtt gagccagaag ggttggtttc tttagagtga tttgaatctt gatggataga  118680
118681  caagtctcta gcaaattaaa aaaaaaaaat taaaaccaag taagcagtac attgagaata  118740
118741  atatgagcta atatactctc taccaataca agtcaggtgg agtagaaaga ttaatatatg  118800
118801  ggttgtatgg ccaccgtgat ttggtagcca tgcaacccgt gtattaaccc ataggcatct  118860
118861  tttatgcttt tgaattcaaa ggaaggttta tatttcagag actagaaagt aaaccttaaa  118920
118921  ttggatcttg atgaaagttg tgctcatact gggacagctt tttatttgta gtcatttcgg  118980
118981  aagagaagtt ttgaagatat ctctgttgct ggtaaaagta gagaaattta gtagaaaaat  119040
119041  ctttttaatt tcaaagtcca ttttgcaggg atggggaaag caagttattt ttaaagtgac  119100
119101  aagttggtta gggatattct ttttcttaag tttattaata atggtatagc caaaaaagtg  119160
119161  aaaatatatg attcagattt taagtacttt gccaaattta agtcacttta catttgtggg  119220
119221  ataagacaga cttgagactc gtgtgtggaa gggatcgagt ttaccccagc caatgggctg  119280
119281  cagaagccca gagcaaatct tagctgaagg cttttaagca tcttgagatg actagattct  119340
119341  gttcaagatt tagaaaaaca gtcatttcca aagaagcaag ctaaattttg taaaccatag  119400
119401  ctttggagtt gatagtgata gtgaatgttg aaataattat tttctgtagt tttcaggtct  119460
119461  accaatactg ttttgtcaaa ttgtttttaa cttccttatt tttaaatcaa tattttaaaa  119520
119521  gagcattgta ttgtattgtt aagcccagag ttaaaatttt ctatttgggc agatctttct  119580
119581  tctctttcca gcaggctaac catacataat gtattgttgg tttcttcttc ttttttttaa  119640
119641  tccttaaatt aacctttaaa aatattgatt aaagcagaaa tacaggccgg gtacagtggc  119700
119701  tcacgtctgt aatcccagca ctttgggaag ctgaggcagg aggatcacat gaggtcagga  119760
119761  gttcaagacc agcctggcca acatggcaaa accctgtctc tactaaaaat acaaaaatta  119820
119821  gctgggcttg gtggcgtgtg cctgtaatcc cagctactgg ggaggctgag gcaggagaat  119880
119881  caattgaacc caggaggcag aggttgcagt gagccgagat catgccactg cactccagcc  119940
119941  tgggcgacag agggagactt catgtcaaaa aaaaaaaaga aaagaaaaga aagaaaatct  120000
120001  aggatatatg aaggtactag taatatttat actataaggt ataattctct tgtgaattaa  120060
120061  atctgatgtt tgatttggcc ttactgtagc aagctaatcc cttttgtatc ttttgttatt  120120
120121  gttgttgatt ataactgaca cataatagtc atacatgttt gtgggatact gtgtaatgct  120180
120181  ttacacgtat acgttgtata atgataaaat caggataatt aagctaattc actttgaatg  120240
120241  tacatggaaa atattattag gcctactttg agagtacacc aagtcagtcc aactgctgct  120300
120301  tctttggaaa aataatgaaa aaatgaatta aaatgtatca ccttcccccc atcaaaaaaa  120360
120361  actgctagca atcaaatagt agaaatgatt atgatgatgg taattacagt caccttaaaa  120420
120421  aatcccctag acagcagggc gcagtggctc atgcctgtaa tcccagtact ttgggaaacc  120480
120481  gagatgggcg gatcacctga ggtcaggagt tcaagaccag cctggccaac gtgacgaaac  120540
120541  cctgtctcta ctgaaaaata caaaaattag ccaggcacag tgcacctgta atcccagcta  120600
120601  cttgagaggc tgaggcaggg agaattgctt gaacctgtaa ggcggaagtt gcagtgagtc  120660
120661  gagatggcac cactgcagtc cagcctgggc aacacagtga gtctctgttt cagaaaaaaa  120720
120721  aaaaaaaatc ctgtagataa ggagtaggtt tggcagatcc atctataccc caaatcaact  120780
120781  acagtcagga ctccagtgta cttctgaact ctaacagatg ttgattggtt tgtaatgaac  120840
120841  tttctttggt tatgtagcat gatttatttt gttctccact tgatgttatt gtttaactca  120900
120901  ggcccccagc atccaagcta ccttccttcc tacataacaa tggtatcact tttaggatag  120960
120961  tgctaaaatg tccctaaagc agtatcactc aaagtgtgtt cctccaccca gtcagtaagc  121020
121021  tgttttttcc tgatctacag tgaattaaaa tgcttgcacc atcatataaa ccaactacat  121080
121081  tgctgaacac actatttagt tcatcttttt attacagcaa gtttctggat gaaagaagca  121140
121141  catgcattga tttacgttct ggggcaagcc tttatctcat tattcactgg cacttctctt  121200
121201  gctttaatat tttctttctg actttcaagg attttcacca aaccctggaa aattatgaga  121260
121261  atatgggatt tttgtaaagt ggtatttgta aagagcaaca ttatatattc cacatgtgta  121320
121321  gaatctctat tgtcatattt agttattatt cagtttactt ccttctcatg aaacatattt  121380
121381  ttctgtgtct gtgtggcacc aacttgtaca taaatctgat ccctaggtag atgaattaat  121440
121441  aacttgaata aagttgttgt gcaatgttta ataatacagg ttgaacattc ctaattttaa  121500
121501  atctgaaatg ctccaaaatc taaaactttt tgaggactga catgatgctc agaggtcatg  121560
121561  ctcaaaggaa gtgctcattg gagcatttta gattttggat ttttggatta gggatgctca  121620
121621  actgttaagt ataatgtaaa tattcaaaat ctgaaaaaat ttaagatccc aaacactgct  121680
121681  ggtctcaagc atttcagata agggttctca gcccatatga attttattga taagtgctta  121740
121741  atgaagtact gtgccaagta ctttacatgc attcccatat ttcatcttta caacaatgct  121800
121801  gtgaggtaag aattttgatc atcccctttt tggagatgaa gaaaccaagg ttcagagaag  121860
121861  ttaaataacc tatccagctt caaaaagcta gccagtagtg aagcagtgat tcaaatccag  121920
121921  gtctccataa cttcagggct cttgctctta gttaagagcc actaagtgtg gtgtgggcat  121980
121981  gggcatctgg cagataagga gtgaaacaaa tttagattct ggaaacatgg tggacaaagt  122040
122041  ccatgcagag tctcctttaa cctcaaatag aaaaattggt taaaatatac tttttaaaaa  122100
122101  gtcataataa agatcaaaag aaagaaagag aaatcaccaa agtatgaaaa aagaagtggc  122160
122161  agttcaaaag aaccagagaa gaaagctgaa ggcatggcct tggcagctgt ttgatttgga  122220
122221  gagtcccttg tgttaatgtc cacgcatgca ggggcagttg atgtgactaa acctgggcaa  122280
122281  gcagggagct aaaacttaat ccccatatat tgctgacctc ctcaagggct gcccctttcg  122340
122341  caagaagggg acttgagaaa ctccacccat caagctcttt ccatgtcctg gtatactggt  122400
122401  gtgggggcca aaactactct agtgatgcag atgcttgggg gagattgtct caatggaaag  122460
122461  atgtatgttg gattgatgaa gcacattgac ttctatcaat tcttttagca ttgctaaaat  122520
122521  caaacccaca ctgtgatata acctatggaa gtattagaac actaaagatg aatagaacat  122580
122581  ttttaataga accaaaaatg ggaaaaataa ataaccagag gaaatggtca aattgctatc  122640
122641  aaaggaatag cagttcaact ggcagcattc tctgaacaac agtgaagcct aaaacacatt  122700
122701  ggaataacaa cttcaaaatc tgagaaaaaa taaccgtcga cccagaattc tatgccctgt  122760
122761  taaagtatta ttttaagaat gataatgaca tggaatacac agtgatagga aagaaaaaag  122820
122821  tgataacaac aatagtctca caaacatgtt cagtgaaaga acccagacac agagtaccca  122880
122881  ccataggatt ccatttatat aaaattcaaa aaataggcta aattaatagg gataaatgtc  122940
122941  tgaatagtgg agtgagtaat gacaaagaag gggcatgaga gtgtgatgga aatgttatca  123000
123001  tcttgatctg gatggtattt gcatgggtgc ttacatatgc aagattcatt gagccaaacc  123060
123061  ctttaaatgc atgcacatta tgcacctcac tgtatgtatt ttaaacctac cccccagaaa  123120
123121  gaatatattt tttaaagatg gagactgtaa taaagacttt ttaatttgct ttttattaat  123180
123181  actcactaaa gaattggtca agatgtattt ctgtaagact gagatagaac tcagaggatt  123240
123241  ggagtgggtt ttaataatga acagtaagaa aagaaagtgg taaattagtg gttgcattta  123300
123301  aacaaatatt gactaattac aataataatg actttgagga gtgggggtta aaaagcaaga  123360
123361  tggaattaag gtgctagata acaatcatgg aaggtggtag gtggtaattg gagttaaagc  123420
123421  cttctaagat ccttttttta ttctgaaaga gggtagaaat attaactttg agtcagttgt  123480
123481  aaaaatttaa agtaatcttg caaactaatg caggaacaga aaatcaaata ctgtatgttg  123540
123541  ccacttgtaa ttgggagcta aatgatgaga actcatggat gcaaagaagg gaacaacaga  123600
123601  cactggggtc tgtgagggtg gaggatggga ggaggaagag taactattgg gtactaggca  123660
123661  taacatctgg gtgacgaaat aatctgtaca acgagcccct gtgacatgaa tttacctgca  123720
123721  taacaaacct gcacatgtac ccctgaacct aaaataaaag ttatacatat aatgtgtata  123780
123781  tatatatata tatatatgtg tgtgtgtgtg tgtatgtgtg tgtgtatata tatataattt  123840
123841  aagatagtca caagaacaat agaaacagaa tgatgtctaa ctttcatatc agttaattgg  123900
123901  aaaacaagaa taagaagtta ttgaacctaa cagtaatcag gagagaagaa aaacaggagc  123960
123961  atagaaaaga catagtaatt agaaattact aatggaataa tgggtgcaat aaaattagta  124020
124021  atcacaatat aagtataatt tattaacaga tttaatgttt aacatctgtt agaagatgga  124080
124081  gattcctcca tgctatttat aagagacttt caaagccaaa taacacaaag caaaggggta  124140
124141  gaaaaagata aatcaggaag acagtttaaa aattgagagc caataaaaac cacattactg  124200
124201  ccatgcaaaa tagactttaa tgcacagata attttaagga ataattcatc agaaagccat  124260
124261  taaagtcttg agcttgaact ctcaaagtaa gcaaaattta atagaatgac aaggagaaat  124320
124321  agacaaattc ataattataa tcagagattc taacatgtat gcctcagaaa atgaaatgat  124380
124381  caaagttgtg gaagatttga acagcacaat taatgaatgt gacctttgtg ctatataaag  124440
124441  attcctgcca caagttagac aatatacatt tcaagcacaa catacataca tcatttataa  124500
124501  gaatggaatc tatatcttca gccagaaaag gagtatcagt aaagggtaaa ccaggcaaaa  124560
124561  tagaagacaa ccgggagcac tgaggcttgt ggcaaacagg agagaatgca ccttcttaag  124620
124621  gcgaaagcaa aaggaaacca ttctgcagcc tatggcttct ggtttgaaca ttcaaagtga  124680
124681  ctgcattatc agaaaccatc caagccaaat gcctgctgct gcctttccat cttgttgccc  124740
124741  actctctcac ctttcgacca ctcattgata tctgtgttca aagaagggaa aggtgttatc  124800
124801  agtcatcttg gagtcataaa catttctgat ggcaggcaac agggcagcag gagggagcgg  124860
124861  gtgaggagga ggaagaagct attgcctaag gctaggttta tggattctgt gatgaatttt  124920
124921  gggttattca ttgttcttca ttgccaggag ttcacctcta ggtgaagttg tgtaaaatct  124980
124981  tgctttgaag atactgaaaa tggatgaaat aattttcttc ctggatgaag ataaggcttt  125040
125041  atttatctac tagaacccat ttaataagca cctacacttt gtcatggctg aaggagctat  125100
125101  gtgaccctga gaagacttgg ccatagattc tctttgtgga gttgggtgag ttcaggcttt  125160
125161  atcaggaaga ttatgggcat tttacttaga tatcaaattg tctcacctcc tttgtccatg  125220
125221  ttttatgaat aatagtattc atgatcgtgg atacaatatt ctagatttgg tgtatagcct  125280
125281  cctaatttgt tcatctacag cattcttaac cccttataaa tgtttcatgc cagcctctca  125340
125341  ttttgttaga ttttagtgtc tcctctttat cttttgctga cctagaaatt ctagaggcag  125400
125401  ctccattttt aggctgatga aacgcagcga tccctgaagc gatctggcag tctcccatag  125460
125461  gtaacctcct tcaagcttga aatgactcca ttattactat gagtccctgc ccttgagaac  125520
125521  attttagctg aatgtttgct aatttccttt tccacgctgc ctctgcacat tagatatcag  125580
125581  tctgtttcct aaaatctttc ttaactttcc taaattaagg ctttgatcac caaattatgt  125640
125641  atcccatggg tgcttttggt tgacacaaaa gaaataaaac aacctgtcac agttaatttt  125700
125701  acaatataat taaagagcca aagcaactgt tgagactggg catcatcccc tatctctaag  125760
125761  gaataaataa tgcagaggct cgtgtttttc taaaagtgct aactattggt cccttggcaa  125820
125821  agaataataa agtacaactg cactgggcca caaactggcc ctgggcatca gaattctcac  125880
125881  tgcagtggaa gttgtctttg gctgcagttg tgtaaactcc gacaggctgt ccagcacaag  125940
125941  tgtgaccaca gacttcctcc agtctaggtg tgtccaggat ctctctgcct tcttatactt  126000
126001  gtccccaaga cttcagtctt tagtgtggac tgaacaaaga tgtaaatgct gtggcttgtt  126060
126061  cttgctgacc aaaggaaact tgattttgtt ttagatccag atatatttga actgattcga  126120
126121  tattttccac ttgatataaa gtggggaggc atgtcaatgt gatagtaaca gatttctctt  126180
126181  cattatgttt atatcattgc tgtgctttaa gggttcctat gaaagacttc attcactgaa  126240
126241  tgtgagtccc ttgttggaga atttctaaat gcttttgtgt ttaagtagct atttgttttg  126300
126301  agctagaaat atgaaagtgg tttggttttt gttttttttc tttgttgttg ccacttaact  126360
126361  gcttcctctt ttggggttga tcagttttag gtttagatta aaacaggcac ctgagtcata  126420
126421  aacaaacttt aacagataaa tggataatat tctcattata taactagctt attataattc  126480
126481  ttatgaataa cactaaggcc acaatggata aatgagcaga ggacatgaca gtttcctaaa  126540
126541  gagaaaatca gatggctagt atgcatctca aaaactgttc cactcactag taataacaga  126600
126601  tgtaaattaa agcaaccatg aagtatcctt tctcattgct aaaattctac tttagttact  126660
126661  tatttctaga cattttaatt ttaaaaaggc attaaatatt ttgatgaatc ttgttaagtt  126720
126721  gataaaactt tttttatatt ttgccaaaat gtttgttaaa taccaaatat actaccaagt  126780
126781  atgccagtat agaaggatag atggctggtt ctctgcaccc ttttctatat tgagatgatt  126840
126841  cattctttga attttgccaa tgattaaaca aattactgca caacatatga gataatactt  126900
126901  gcaggcatta aatttatatt tatggatatt ttacataaca cagaaaatat gcttataaaa  126960
126961  aggacaaatg acattttatg tagccccagc cttcaaaact catatagtca aatagaatac  127020
127021  aagggagggt gaagggtgtg tggtatctag caccaccagc ctggttatcc attccttcta  127080
127081  ttccctcgcc acacagtcta aggaatgttt taaatctggg tgaaacagcc caatgctata  127140
127141  gcttgtttcc tcccatgcat tgaaaaatga ttgcacaaat gttattaaaa cttatctctg  127200
127201  tggttaaata atctactact ctttggaaga aacctggacc gtctccaagc aaaatgactt  127260
127261  tctgatgttg caatgctctt gtctgccatg cctcacttag ttttgaatgc ctgaattatg  127320
127321  ggaatgtcgt tttcttagaa cacgtgcggg acgtaggaat catcagttgt gctccagctc  127380
127381  tcttagctta gtctgtctcc atgctatcat ctgttatgtc tgcgatgaat gcttaagaaa  127440
127441  tggtcttgtg aagagagctg atctttctgc aggtgttctt actactgaat caaaataaat  127500
127501  agaaaaagct ctcataaaaa gacttatctt tggaatctga ggacatcacc atgtgtgttt  127560
127561  tttttttacc ctaaaaatat ctgctgttct ttgctatttt taaagtgtgt gcttatttga  127620
127621  gaggcagtag caaaatctct cattcaaaat aatcttattt ttaaggtaga aaaaaattag  127680
127681  aactgatgaa atgttttgac tggtgtatca tggaggcact gaggaaagct gttcttatga  127740
127741  gcacataggt ctttgttgta taatatttaa gctccttgtg tgccgctgga aacttctaga  127800
127801  gtttctctgg gtgctgatca ttttggaatg gagatattag aggtttgcag ttctcatcat  127860
127861  caaaaaccac taatggatca caagtgagtt agttgtacct atatctaact tcttcaagta  127920
127921  tagaatatat ggtgcctact aattgtataa agatgtctta gtgtaaggag aattgggtgg  127980
127981  gctttagaat gtgacaccct aggatcaagt tctgggtctg ttacttacta agtacatgac  128040
128041  cttaatttac tcttaattta cttaatgccc ctgagtctgc ttcttcacct gaactgtggg  128100
128101  aagaacaata ctcacttggt agtgttgtga ggattaaaga tagtatgtgt cctatggaag  128160
128161  aatcaatgta tgctattacc attaatattt ccgtagcatt ttattgacac tgtaaacagt  128220
128221  aggtatttga atatgttgct tttttcaatg tctttacaat tcacccaagt tgaacatgat  128280
128281  atactagggg cttagtttct aatctggatg agtttttcca ggtgacacac actttctgtc  128340
128341  acctttgtgc tcaattgcat gccctgctga gatggctcaa gggggtctct gttgttttct  128400
128401  aagacctgga aatggagccc ttttcaccag aaaaaccaat aagaccatat aagattcagt  128460
128461  ccacacttgt gtgtttatta gcaccacgct gaaccaaata tatttaattg gatgcttaat  128520
128521  cattttgatt cagatacttt atagggtgtg agaaaggtat attctatttg tggcaggaac  128580
128581  ttgtgatgta aagtatgtag aacagtctgt agaaaagatc tgtggctcct aaacttagaa  128640
128641  ttctcagatc atttgctatg tccatctatc ccagtcttaa cccccatgga aatctgtcaa  128700
128701  aaacagtgtc cgtgctggaa gtgacctaaa tgtgcatcag taaaataatg gatgaacaaa  128760
128761  ttgaagtata ttcataccat gctatactgc tcaacagtga aaaattctga gttactgata  128820
128821  gatacaatga catgggtgaa ttttaaatca ttatattgag ttaataaagc cagacacaaa  128880
128881  agagtatata ctctaagatt agatttttat gaagttcaag aacagaacaa gtacatctaa  128940
128941  tctctgatga tataagtgag aatagcagtt acctataggg gtaaggggaa gtattggctg  129000
129001  agaaggggca aaaaggaatt ttctagggtg atggaaatgg tttatatctt acaaggatgt  129060
129061  gtatacaagc gcacacacac atacacacat tcatcaaatt gtacatttaa gatctgtgca  129120
129121  tttatggtat ctaagttata cctccattaa aagaaaagtg ccagctgggc atggtggctc  129180
129181  atgccagcac tttgggaagc cgaggcaggc agatcaattg agcccaggag ttcaacacta  129240
129241  acgtgggcaa catggagaaa ccctgtctct acaaaaacaa tacaaaaatt agccgagtgt  129300
129301  agtggcacat gcctgtattc ccagctactc aggaggctta ggtgggagga ttgcttcaac  129360
129361  cctggtggtt gaggctgcaa tgatctgaga ttgtgccact gcacttcagt ctggacaaca  129420
129421  gagtaagacc ctatcaaaaa aaaaaaaaaa agcccaagaa agggcaccat ttcatttgca  129480
129481  gagatgagca aggtgagggt agaaggaaat taactctgaa aaatatcagt ctctctaggg  129540
129541  tttacatttt ataaactcca tttctgtaaa attgaagcga ccactcaact ctgattttaa  129600
129601  aacccaatga aacctgtcag ggtagcttcc tgtacatgaa tgaattggat ctcaactttt  129660
129661  ttaagtatag cttttgctct gaaacagaat aaacagtata aacagtactc actttaacaa  129720
129721  taagttctag tcttgaaatg ctagacagcg tatctgtgtt gaatttagaa gtgtcattga  129780
129781  ttttaaatct ctctttggat gcattgatat ttcaatttgg agaaaagaac aaattgggtt  129840
129841  gtaaattcat cttcccagct tgggtttgtt aaaatcctcc atgggggtag tgggggaata  129900
129901  agttacttag agatgaatgt gagtgtgcat ttgaactcaa tgtgaattga ttttcgtgca  129960
129961  ggacatcttc attttataca taaataatga gccattagct gattactctc cattcgctct  130020
130021  gtggtacgtg ttttctaata cttgaacaga aaaacacaat gaatcaagca aggtggagga  130080
130081  catatctagg ctcagcctaa atgtaataat cacccaactt gtgaagatca tcttggaggc  130140
130141  aaacactggt gctatcattt cattttttcc tttttaaaat cctcatgatg gctgaaaatt  130200
130201  ttgtaaacag cctcttccat tgtcatattc aaagctttca ggatactttc ttctcagtct  130260
130261  ttccagccat attcccaaca cttctgcagg aactgccacc tccaagtttc tgtccatagt  130320
130321  gaactgtgtg atatgtcttt aaaactctga acagtttcat gttggcctct cagcacaagt  130380
130381  cagttcttcc cctcctgtgt gtctttccat ctcaaaccat agatgccatg ccttctgcag  130440
130441  agtaggcatt aaagttttat ggaattaagg gaagtagaga aagagaaagc ctgcaactgt  130500
130501  ctgtacagcg aagattagaa gaaaaaatga aatgttgcag atttaccatt tcatggtaca  130560
130561  caggttttgc actgatagag atttcatgga acctttcaac agccttgttt ctccttgcct  130620
130621  tcaaactcca tgatacagag taattaggat tttcgttcca gcaataaaaa agttcaccca  130680
130681  gacttctttt gtaataaaat catgtaatat tggcagaaaa aatacagaaa acaaagagat  130740
130741  tggtcctgaa attccataag ctaatgttta caaagtaaac agattatttt actttttttt  130800
130801  ttttttgagg cggagtctca ccctgtcacc caggctggag tgcagtggca tgatctcagc  130860
130861  tgactgcaac ctccgcctcc cgggttaaag cgattctctt gccccagcct cccgagtagc  130920
130921  tgggattaca ggcgtgtgcc accacgccca gctaattttt tgtatcttta gtagagacag  130980
130981  ggtttcacca tgttggacag gctggtctcg aactcctgac ctcatgttcc gcccacctca  131040
131041  gcctcccaaa gtgctgggat tagaggcatg agccaccgcg cccagccaga ttattttact  131100
131101  ttttaaaata ttgatgttaa gttgtgaagc tacatatgct gttacaagtg acaatgtata  131160
131161  gcagtgttaa caaagcagcc gtgacctcat tcctggaaat ctgtcaccaa ggccatccaa  131220
131221  aaagtatcca ttaaattact tttccagatt ttttcttgtc ccaaaaatat gtttaatgaa  131280
131281  ctttatctga aggcaggata tgtcaatact attttttctc atagctaagg tttaacacgc  131340
131341  tcctgataag gttttaagat attcatataa tgtatgtatt ttatgtatat ttacttatat  131400
131401  atttatacat atatctatgt ttatacatat ctatgtatgc atattgatag actgtacaca  131460
131461  tatatccatg agatgtccaa taaattactt acacatggta gaggactgta tgatgctcct  131520
131521  ctttgctccc acctcaggac tttagaactt gctgttcact ttgtatggaa tgcttttccc  131580
131581  cagataacta catgctcact ctcccatctc ctgtatcttc acccttgttt attctcttta  131640
131641  cagcacttct cagagctcac aggatatgtt taattatttc tattgtaaac tcctcagggt  131700
131701  aagttccatg agggcaaaga ccttgttcat tttattcact ttatatccct cgtgcttatc  131760
131761  acaatgccat ataatagaag ctcactaaat atttacagaa tgaatggatg aatgagtgac  131820
131821  ttaaaggtaa tttgctccaa ccctctacca taatacatga tttctctttg tattatttca  131880
131881  aataagaacc tacattaatg aattaattga agggcactta taaaataata tgggaacaaa  131940
131941  ctgaatacag aagaggtaaa aaaataaaat aaaggatgac tgaattgatt tgagaaagag  132000
132001  gatgagaaaa attccagaga gcatttaaaa ggaaaggagg aagaagaact caatctaact  132060
132061  catgtttata tcatggaaag aaattgcata attttccatc aagtttatta tttttatcac  132120
132121  tgcatcccta agttaatatg tgcacaacac tttacagtta caagtacagt ttataataaa  132180
132181  acagctaaat aaatgaaagc aagctgcatg aggactgatg agaatatatc atgaaccaaa  132240
132241  agattataag gtccaataca gaaaacactg tacatatctc atctaattta gacctcataa  132300
132301  caatcataga agttaagtgg aactggtatt attcccattt ttcagatgta gaaactgagt  132360
132361  ctcagaaact ttaaatgatg tgcctcaaat ttgcacatat tatgtatacc agactccaga  132420
132421  ttctgtgcca tatctttagg atcgaaagcc tgtactaaat gattggaaaa ctcagttcca  132480
132481  atttttcagc aatcctggga aataagttag aaaaatatga attagaaaat tatatctcct  132540
132541  ctgtcccaat gtaagccttc tttccgtgtt tctatccacc tcaaagtatt ccttttttga  132600
132601  aaaagttacg atttgtttta aaggtcccct acttttattt tttcttcttc ctcggacact  132660
132661  ttataactat tgattgaatt gatatgaatc gaatttttcg gatgtaaaag gttcttcact  132720
132721  gtgcagttac cctcttttac cacgagaggt cacctacagg ccagtgaggc cgaggggttt  132780
132781  tgagaagtcg tagacgaact tgagagttaa aattcatggg ccatgtcatg attctgatag  132840
132841  agtgtgaagt tggtgactca taggatcgaa gtggcaaaaa gtgaaatatg tgggttttga  132900
132901  gacaactttg ggtgaaagtg gggcagaggg caagacgaca aaaagtgcag aggcctcggc  132960
132961  tggctgtgta tcctctctac gacattctta aacagtgttc taagcaccta tagtgtccca  133020
133021  ggcatgggct tagtgtttgg agaatgacag taaggctaca gcctctcctc cccaaaaccc  133080
133081  acatctagca gggtgactga cagccagccc actctttaca tccactaatg tgccctgtcc  133140
133141  tttgctttag agatgagatt gcaaagtgag agcctgcaac ggccttcccc tggatttgtt  133200
133201  tggcgttggc gcttgtgctg ttctgtaact actatatatt gctttttctt ctacctggct  133260
133261  tgcttcactc atttgcatca tctgtgtggc cctgtagaca tttgagtctg tccctgtgat  133320
133321  ttccctgcat gcccatcatg aagactagcc ctacccggcc tttgctctta ctctaagagg  133380
133381  tctggttccc accaccccgg gcatttcagg gcttcagctg tcctgctgcc tcagcagctg  133440
133441  cttctgtaac aaagtagatg tcagctactt caactccaga tgagatccga agtcaaatga  133500
133501  acttgtttgc ctcaaagaga agaacaaagg ggctttgtgg ggaggagggg agcattgcaa  133560
133561  ccagttaatg agcagagtgt tcaatctaga gcatgtccaa catggccagc cctgagggca  133620
133621  tgtgtgacca aatggcattg gtgcaggcag cctccaacag cacataacca tgttctttct  133680
133681  cttccagggt ttcagtcctt ccccatcttt tcctttttct tgcttacctc ctgagcaccc  133740
133741  tattgccttt taccctttaa tggcctccag tccgttaatt tgtcagaaac tgtttctgtg  133800
133801  caggtaagga gacatttcat ttattagctt gcttaaagct atgaagaata tttcggaaga  133860
133861  gcttgcagcc tctgccaacc cacttatatt agtttcctat tgttgctgta acaaattacc  133920
133921  acaaacgtag tgacataaaa caacaaaaac ctattatctt aaggttctgt agatgggaag  133980
133981  ctgacacagg tcccatggag ctaaaagcaa agcgtcggca gggctctgtc ctttctggag  134040
134041  gatctaaggg atgatccatt ttcttactca ttcaggttgg caaaatgtag gtccctgagg  134100
134101  ttgtaggact gaagtttcca tttccatgca gctgtgggct gagggtcatt cccagctgct  134160
134161  tgcattgctt ggtttatgtt cctttctccc gtcttccaag tcagcagcag gagaggggat  134220
134221  tgtgccaagt cctcctcatg ttttgaatct ttcctctttc tttggtccca tctctctgac  134280
134281  acagttggaa aagattctcc atttttaagg actcatgatt aggttgggcc acccagatga  134340
134341  tccaggataa tctccccatt ttaagattca tcctcttaat taggtctaca aaatcccttt  134400
134401  gtaatgtaag gtaacatctg tacaagttct gggacccagg gtgtggacat ctttggaggc  134460
134461  cattttccac tgaccacacc actgaaccca tctcttgggt tggtaggaac cccaggtggt  134520
134521  ggttgtgttg gaaaccagac atggagtaga ctgctgagta aagcacttga ctgaaatggg  134580
134581  gaaagcttgg atcttcttcc agccttgaag tcatggcact ggccaaggca gtggggcttt  134640
134641  ggttctttta gggtatcacc aatatgtcta gcattaaact atcttaaaaa tggacaatta  134700
134701  atacaattgc ctcaaattct agtaatcagc attttcagtg gctagtgtaa gagagaccta  134760
134761  ttcaatatgc attcttcctt tcttcattac taagagaacc cagattttat ttggggtagc  134820
134821  aaggtgtcca gccaaacaac aaccctggtt ctaagttttc cttgcagcta ggggtggtca  134880
134881  gtgtgacaca tttctggttg aggagatata aatggaagtc actagatggg gattctaggg  134940
134941  aagctctcta aaagaagctg actgctgaaa tgcaccttct ttacctatgc cctgtccctg  135000
135001  ttgcctgcct ggaatacaga cacgtggcag gcactgaggc tgccatcttg gaaatgtggg  135060
135061  agtcaagctc taaggatggc tgactggaga gctggaaaga gctgagttgt tccgtaacag  135120
135121  tattgtaaaa ctccagtacc atccttggac tgtccccctc tggatttctt ttgtatgaga  135180
135181  gaacaatatt gagggcgtga gagaagaggg gttgccctgt tcttaagcaa ctgaatttaa  135240
135241  ttcctcactg gtctctgtac tccgacaatt gattctcaat ctaaagactt acaagattca  135300
135301  taagtgtctt ctagcaacag gaaataacct gtgaaaaagg aactttctta atactaaatt  135360
135361  tagccctaat aatttcaaaa cagaagtagt tttaaatgta tgcgtaacac ttttaaactg  135420
135421  ccgtagcttt ttcacatatg tgatctcatt ttatcattgc agtaactcta taaagtaggt  135480
135481  gggtcagaag ggtgcatatc agcattgcct tcattgacac ttcaggaaac tgaggcacaa  135540
135541  agagcttcag cagcctctta aagatcctaa gttattgttt atatctttta actctaaacc  135600
135601  atttgctctc tcctgctcct tactttaaga tttattccct aatgttatat attataagaa  135660
135661  acatagttta tgatgttttt tcttttgccc accatgtgta tttaacatgg aaaaatgata  135720
135721  aaattaatct ttgcaaagta tctctccccc cagaaatggg caacttactt aagctagttc  135780
135781  tagttaagga ggaattggtc acacctatag aaagacctct cagaaaagag gatggccaga  135840
135841  ccctaggaat ggatctgtga ccgtggaagc cattaggggg cagcgccctc ttggttatct  135900
135901  tactccctcc agttttcttg gtcttcccta attaaatcat ggcagctcag gcagagtccc  135960
135961  tgagtgggaa cagttcctac agaaatggaa ctgtgggcag gaaaagcaac ccacaacata  136020
136021  tctctggcag ttatttcccc agcactgaag tagactgacc tccgcatcag aataactcgc  136080
136081  tctgctactg ttgtgaatgc tctgatcaga aggatttcag atttccacag tttcatgggt  136140
136141  tagcctgaaa ggcaaaatgc tgatttttat gctgatgaaa taaaatgtag gccaaaaaat  136200
136201  acaaatgata ccccccaaat acaaatgaca acctcatttt cagattgcat tctcaatctg  136260
136261  aaggactgaa gaattctcag tctgaattcc taatttttta aagtaaattt atcttgtata  136320
136321  atttcaaagt ttgtcatact ttagaaaatt tataaactta tgaaaaataa aaaagtgttt  136380
136381  tccctctagc taaagcagaa gtagctcttc aaataccccc tctttctttg aagaggtgac  136440
136441  ttccacctgt atcttccatg atgtttacaa gcatatatac tgaaggtcat tcatttgtaa  136500
136501  gttaattggc aaaaatatct tgttttcaaa tactctttct ttttgcattc aaagtcattt  136560
136561  cacatctgag ccaaaatgag aagattcagg acattataaa atcatcatca tgaatgcgtg  136620
136621  atgactttat agtaaagaag acttcttaca tatgtgcatt ttaaaagtca ccctgacggt  136680
136681  tacaaattgt agcagaatag gctcaggctc tgacatcaac gtgtttagaa tccagaggga  136740
136741  gagacagatt gaacatgtga taaataataa gaacaaaaaa atccaacgct ttatgactat  136800
136801  ctgcaagcat cttccgtgag ttagcaggtg tctccctgcc tgatgtgatc ctgtgttctt  136860
136861  gtttatattg gctagaattt tcagtttcaa gtagtagaga ctaactcaag ctagcttaaa  136920
136921  gaggaaagaa aatggggaca agatataaag aattgggaag tgtcttacag gttccaagaa  136980
136981  ccagaggtgc agcctggcca tatgagggac tggaaagcca gcaagaatct aggcagctct  137040
137041  tgttttttgt gtgttttgat tttggttttg gctttttgtc ccagtctccc acatctgtcc  137100
137101  gttctttctc cattttaatt tttctttgcc ggctagcaca tcatctatca agcccatttt  137160
137161  gtttagtctg gctaagtcac aactcctaag gtagttttgt tcctccattc atgaaaccag  137220
137221  cccagatgag aattgaaatc tcttagtccc atttctaaat ttctgtagaa aactatgacc  137280
137281  tattctgggt gaggggtcta cccctagtca attggctaag gccaggggga agaaacaggt  137340
137341  cctaggatca tgtggatagt ggagaaacaa ttctagagaa ggtagaactc tgataagctg  137400
137401  aacagaaccc ccaagagtgt cttctagctt cattgaagaa ccatacattg gattttaacc  137460
137461  ggtgggccaa ggccctccct gggtagagaa tggtgggtgc aggggggtgg gtggagactt  137520
137521  atatttactg aagggatcct tccttgaaac catctaccta gataacaagc attctctata  137580
137581  gactgaaaat aaatggtata ttttgagcat atgtgttgta gaagctctta aaattcatgc  137640
137641  aatttaaatt ctttcagtat gttaccaaat tagttatatg ttttagtcat catatgtctt  137700
137701  caatatcaat agtaaggcta ttcttttgtg ggaggagtcc ctattatgca aaataatgaa  137760
137761  ggaccctgtg tataaggtta ggtatggact aaaagtctgt atgagtagtg aggattggct  137820
137821  gggatgttca acagaaagct ctgcacatga attttatttt attagttccc ttattttctt  137880
137881  atattatcat gaacctgtct aaagacatct tactgcatgg gagtatgtta tatgcatgta  137940
137941  taataaattg gtagaaagcc attctgaatg atagataata tttaaattga ctttgtatta  138000
138001  ctttcagcta tattcagtaa cagaaactca gccatcaaag agtgacaggg gaaggtcctt  138060
138061  tgcaatgtgc cataagaaat atttaagcat gacttgtaat ttgcatgctg attgttgaaa  138120
138121  tgtgagcaaa tgcttttgaa gtgtttttaa aatatccctt aatggtacct tacatatgca  138180
138181  ggtactgttt gcaaactctt ttcatagata ttgaggaagg aaagtttaaa ttcagcctaa  138240
138241  aaataataat aacaaaaaag agtagtagaa ggtagtatta ctacgcagtt tcttgatacg  138300
138301  agcactccac actttataaa cataatttta ttcttgcaac aaatgtggat actgaatcta  138360
138361  tgcctgtttt atccagaagg aaattgagtt tgagaggcct acaatttatg tcaaattatt  138420
138421  tggatccaaa ttaatttgtt tttatactgt gcaaaatact cctttgaatg gaagcaatga  138480
138481  tggcagagtg atccaattaa cccattaggt taagcaggga aatttcagac attgctagca  138540
138541  aattggagag atgcatggct tcattattaa gaccagattc tggaacaggt catatgatgc  138600
138601  aagttaaaat cctaacccca ccaattatct gctttgtgac cctgggaaag ttactcagcc  138660
138661  tttctgttcc ttggtttcct cctccttaaa ttgaaggtgg gtaatataac aactagttcc  138720
138721  tagagttctt ataagggtta aataatattt aagcgcatag aagagtccca ggaacatgaa  138780
138781  atgctattgc agtgcttttg actggcatga ccttctcagc ctagagcctg tgcacttggt  138840
138841  atgtcagcac aactgaggga ctgctcccag agctatttct tctttaagta cagggggcca  138900
138901  gatcagtggc ggtctggaaa ggtagcaggg tacaaaatca agtacttcct cagacctata  138960
138961  atgctttact ttctaatggt ttccaggttt ccttgctctg ccccagagta gggaaccaaa  139020
139021  acagcaagca gagccacaag tgcagtgcag gctgtggagg acaggccggg gggggggggg  139080
139081  ggaaatccca gcacagcagg gagtggaagt ggagggccag ctgccagcag cccgcagtcc  139140
139141  aggctcaaag aactgccagg ggctccctcc aattaggggc cacggcccct cccaggcctg  139200
139201  ccagtctgtt ttaaatccat tgagtgctgt tcttagaaac taaggaaccc taactaattg  139260
139261  gacaataaag gaagattttg gtcttgagag gatggcacag taaatggagt ttgcagcgat  139320
139321  tttgattgca ctcttactct gcagctggct ggctggggcc tgcagaagcc tcttaacctc  139380
139381  attgtgctga tttctcctgc aaggaaaacg agaactggtt cacttgccct ctcttctctc  139440
139441  cccagtagtc ttcagaagat taattgctat ttgtgattca ttttgatttg gttcaacgaa  139500
139501  atacaactag ggtgaaatac tgtccttctg taattcagga gaaattatcc tttttaagta  139560
139561  cagtgaccat ttatcaccca cacttggaca cttttgagaa taaaaggggg cattaaacat  139620
139621  aattaaaatt ctataatttt gcttggaaaa cattttggca gtttcttaac aaaactaaaa  139680
139681  atacccttac catacacaca atctaacaat cacactcctt gctatttacc caaatgagtt  139740
139741  gaaaacttat gtccacacac aacctgcttg tggatgttta tagcagcttt attcataatt  139800
139801  gccaaaactt tgaagcaacc aagatgtcct tcgataggtg aatggataaa taaactgtgg  139860
139861  agcatccata caatgaaata ttattcagtg ctaaaaagaa atgagcgctc aaggcagaga  139920
139921  aagacatgga ggaattttaa atgcacatta ctaagtaaaa gaaaccaggg cagtgaaact  139980
139981  attctgtatg gaacaataat ggtggataca tgtcattata tatttgttca aacccataga  140040
140041  gtgtacatca tgcgcgaact cccaagtaaa cgatggactt tgttttataa cgatgtgcca  140100
140101  gtcttggttc attgactgca acaaatgcac cactctggtg ggagatgtta atggtggggg  140160
140161  aggcaagtgt atgcagggta gggaagagga gatgtatatg ggaactccat acattttgtt  140220
140221  cagttttgtt gagaacgtaa aactgctctg aacatagtca ttaattttta gaaattatat  140280
140281  aattttggac atgtttatta gtttccttat aaatagatat atttttaaac tattttcaaa  140340
140341  aaattatttt tataaaagta aaatttttaa aagaaaaaag gtattaactc agatggtcca  140400
140401  agggaattgg tgttcacctt agtcccaaac acatgctgaa ttgaaactaa aaagaaaatt  140460
140461  aaaaataaca tgcttattat ttcaagagga aataaattac ttttgaattt taataaatta  140520
140521  cttttaaagt tttaataaat tacttattaa ttcaagagga aataaactgc ttttctatag  140580
140581  tgtatttact ctttttattg ggaacctttg ctgtcaaatg tttctctcat ttttttccta  140640
140641  ggtttttatt actaacttat tgagtaattc acagcatact aatgctccat taactgcttt  140700
140701  acatacatta atttaattta gttcttttaa aatagagatt tcttcattca ttcactcaaa  140760
140761  agtatttact gacctacaac tccacagcaa gaaaccaaaa aaaaaaaaaa atgcaaaaaa  140820
140821  gagagcaaat aacttgaata gacatttctt ttaagaggac atacagatgg tcaatgggta  140880
140881  tatgaaaaga tgcttaacat cactaatcat taaggaaatg caaatcaaaa ctacaatgag  140940
140941  atatcacctc atacctgtta ggatggccgc tatcaaaaac aaaaacaaaa caaaaccagt  141000
141001  aaataacaag tcctggcaag gatgtggaga aattggaaac ccctgtatac tattggtggg  141060
141061  aatgtgaaat ggttcggctg atatagaaaa cagaatgggg gggggggtcc ctaaaacaat  141120
141121  taaaaataga actgccttat gatccagcaa tctcagtcaa actcaccaaa agaattgaaa  141180
141181  tcaagatctc aaagaaatat ttgcaaaaca tttatcgtag cattattcac aatagccaag  141240
141241  gtgtagaaac aacctaaatg tccattaata gatgactgta taaataaaat gtgatatata  141300
141301  catgcgtgga atgttattca gccttaaaga aggaaatcct gtgatacgtg acaacatgtg  141360
141361  aacctatagg acattatgct aagtgaaata agctagtcac agaaaaacaa atactgtatg  141420
141421  atttcaccta tatggggaat ctaaaatagt caaaggctga gcgtggtggc tcatgcttgt  141480
141481  aatcccaaca ctttgggaag ccaagttggg aggatttctt gaggccgaaa gttcaagttc  141540
141541  aagaccaacc tgggcaatgt ggcgagaccc agtctctaca aaaaaattta aaattagccg  141600
141601  ggtgcggtag ttcatgcctg tggtaccagc tacttggaag gctgaagtgg gagaaccgct  141660
141661  tgagccagga gatcaatact gcagtgagct atgatagcac cagtgcagtc cagcctgagt  141720
141721  gacagagcga gaccctgtct ctaaaataac taaataaata ataaaatagt caaatgtacc  141780
141781  taagcagaga gtaggtagtg gttgtcaggg gttgcagggg aggggacaat gggaagtttc  141840
141841  tattcaacag gtataaagtt ttggttgtgc aagatgagta aattctagag atccatcata  141900
141901  caacattgtg cctacactta gcaatactgt actctattgt acagttacaa atttattaag  141960
141961  agggtatctg tcatgccaag tgttcttacc ataatttaaa aaaaaatgta ctgagcactt  142020
142021  cttaagtatc acacactatt ccagacacta gggacacagt catggtgggg gagagagacc  142080
142081  aacaataaat aaatatgtaa tatatcaggt aaaaagtgct atgaagaaaa agtaagcaga  142140
142141  tagtgatgga gattactatt ttagataagt tgtcagggag catgtcttat aaggtgactt  142200
142201  ttgttgttgt tgttgttgtt gttgttgttg ttgttgccga gatggagttt tgctcctgtt  142260
142261  gcccaggttg gaatgcaatg gcgtgatctc agctcactgc aacctccgcc tcccgagttc  142320
142321  aagcaattct cctgcctcag cctcccaagt agctgggatt acaggcacac accaccatgc  142380
142381  ctggctatat ttttgtattt ttagtagaga cagggtttca ccacattggc caggctggtc  142440
142441  ttgaactcct gacctcagta gatccgccac ccttagcctc ctaaagtgct gggattacag  142500
142501  gtgtcagcca ctgcccccgg ctaataaggt gacatataag cagacacatg cagaagagac  142560
142561  aggaataagc ccagtgaatt atctgagaga agatcagtag aggcagaggg aaaggagagt  142620
142621  gcaaagcagg tattgtcatt tcatggagta gcaaggaggc taatgcgact gtgaaaataa  142680
142681  ggacaggagg agcgtagacg ctgaggtgag aggtgcgagg gagagtgaga tgagaaatca  142740
142741  ttcaaggaga tacgtgatct aacttacact ttggcgagat tttggaaatc tcaagacaaa  142800
142801  ttaggaagct gttgacatgg tccaggtaag aaaagatgct ggtggttgca atggaaggaa  142860
142861  taaaaagtgt ttagttggtt cttgatccat tttgaaagta gaaataacaa gagttgctga  142920
142921  cagacttgat atagggtatg aaaaaaagga ttaaaagata atgccaaggt tttgtctgag  142980
142981  caactggaag aagaatgatg aggcagacag tggaaagaac aggtttagaa tgagaaatca  143040
143041  gaagtctgtt ttaacacatg ataatttgac atccatggtg aagtattaag gaggcacagt  143100
143101  tatgtctaaa ggagctcagg ggaacagttt gagctgtcat tgtaaatttc agaattgcca  143160
143161  ttgtatagac ggtagataaa ccatgagcct tcatgtgatc acctgggagg acagtgtaga  143220
143221  tacttaacag ttgagtccaa agactgagcc tgggtcctcc agtgttgaga ggtctgacgg  143280
143281  ataaagagaa accagccaat gagatgggga agcaacagga gaaagtggtg gcctggaagc  143340
143341  ctggagagaa gagtgctttg agaacaagtg tgtgataggc tgtatcaaat gctgcccagt  143400
143401  agttaagtaa aatgactaca agatattgca atatggaact cactggtgac ccagacaaaa  143460
143461  gctgattcag tggagcagaa gggatgggag cccgattgga atgggcttaa gacagaacag  143520
143521  aagggaacaa agaaatcaag ggacagtcca gaagggttaa taaccttgct gataaaaaca  143580
143581  catcttgtaa gtgccagagc taggactcta agtagaatct ttttgactcc aaagtctggg  143640
143641  cagtttatag aagtttagag tcttggatca ggagtcagga cagttttgac actacctatg  143700
143701  tgtgtaacct caaataactc atcattcagc aaacttgttt gaggtcctac tgtgtgccag  143760
143761  gcacagatga gtaacacaaa ccactgatcc agactaggct ataggaaagg aagttgggga  143820
143821  tggctcctag agagagttgg aatagccact tgagttctca tctcctaaat aagtagggtg  143880
143881  ttagggccag gaaagcacta agtacctttc tgtccttatt aagttccatg gatttgggat  143940
143941  gccagcaaat cctttcacct acagatgcag tagggaaaat cagcacagat tttccacccc  144000
144001  ctccagggta tatcaccaag atgtttaaag atgtcaaccc gtaattagaa ttttaaattt  144060
144061  ggagaaatgt gtgcaggcat tttaggtgca attagcacag tagattaaaa tcattttgaa  144120
144121  gtgacctcat tcactcccca aattgcttaa attgatttta gaatttcctg cccatgcaag  144180
144181  tggccagatg aaacatggat aactggggaa ctactaatag gtttcagtga ggttaccctt  144240
144241  gtcaaccaag ggaaagagat aaaaactatt atagcaagtc ttttagtgca tttttttttc  144300
144301  aaggctccag cctttttcaa tgggcttttg taggattttc cataaacatg ggtgcccaag  144360
144361  attctgttgt gttttatcac aacaaaacag tcctcatctt tgctaagtgg catcactaaa  144420
144421  taaaactttt aagtttctct atggaaagag aaactataaa gccagtcaaa agacagatga  144480
144481  tacactgggg gaaaacattt gcaacaatgt gacagacaaa aagttaatac ccttaatgtt  144540
144541  aaaaagcctc ctggcaagtg tttaaaaaaa aaacaactca gtagaaaacc aggcagttca  144600
144601  cagaaaggga aatgcagtgg ccaataagct tgtgaaaaag ggccacctta ttggttttca  144660
144661  gagaaattca agttaaaaca tcacttacca gattgacaac aattaaataa attgataaca  144720
144721  tctgttaggg aagccccatt tccctgcctc atgacttatt ttgaaagaat attcctgact  144780
144781  tctctccccg accctccttc cctcctttcc agaagaggat tgtgagagaa tttgggaaag  144840
144841  gaagtgggtc tgttggccag tgccatctgg gtcctctttt tccagctctc cttgcctgaa  144900
144901  ttgaggatgg atccccatgt gctcctagcc atataggctt ccctagacag gctgtgcacc  144960
144961  tgtgatggtt gacagctgtc ccagtgaaaa ggtgggatca tctacttagt gcagaggtga  145020
145021  agtattcgta agacagtttg attgcagagc taaagacaca tcatccaatt cagcttttca  145080
145081  gacgatattt taaaatctac atttgtgtga ctcctatatg tttctttgtt ggttcagaac  145140
145141  ttgggaaaga aagagaggaa tgtttgtttc ctgccctctt cctacccaga aaaaaagaaa  145200
145201  aatatgttga tggtcacatg tagagaaata gaagttcttt ggagatgggg ggaaattact  145260
145261  aagatttggg agaagtcaca ctatatatgt atatatatat acatatatat atatatctta  145320
145321  gtgcgtagtg gtgatgactg cataacaaca tgagtgttct tttttgcctt tttttctttt  145380
145381  agattcagga gaggcgtgca gattggctac atgcatatat cacataaagg aggggtttgg  145440
145441  gctatgtaaa ttttttttgt ttttttgtgg tttttttttg agacagagtc ttgctctgtc  145500
145501  acccagactg gagtgcagtg gcacgatctc agttcactgc aacctcagcc tcctgaattc  145560
145561  aagcaattct tctgcctcag cctcctgaat aattgggatc acaggtgtgt gcgaacacgc  145620
145621  ctgtctaatt tttttttttt tttttttttt ttttagtaga gatggggttt cttcatgttg  145680
145681  gccaggctgc tctcaaactc ctgacctcca tcaatctgcc cgcctcagcc tcccaaagtg  145740
145741  ctgggattac aggcatgagc tactgcaccc agcctatgtg aatgttctta atgccactga  145800
145801  attgtatatt taaaggtagt tcaagtggta aaatttatgt tatatatatt ttaccgctat  145860
145861  agaaaatgtg tacaagttca gatgaaatta ttagatttct gacatttgct tcaacgtaat  145920
145921  acaagaggat ggggcaaatg aacaggcgtg tggaggaatc aagactggcc atcatcatgt  145980
145981  ctttaatcct ctcaagcaaa taaggagaat cattacacca ttctccctag tttctcatat  146040
146041  atttgacatt ttccataata aaaacttgtt ttttcatgtg tactgctttc aactagcatt  146100
146101  gtcagtttta ggggttccat ataaataact gtactcactc ataaggatat aatctatgag  146160
146161  gaggttcatt gaaacactgc ataggaaaaa atgtggaaat gacctaatga ttatgaataa  146220
146221  gagaatgagt aagcaatagt aaattgtgac attatgaaac agaataaatg aagagaaaca  146280
146281  gacttacttg tacaacatca aaaaaaaaaa aacaaaaaac tgcacgccat ctacctaatc  146340
146341  ctttattttt aagtatgaat agaatcacca aatatgtggg ggaaaatagc aacatgaaag  146400
146401  agagagacca agatacacag aaaaaagtga gccagaggaa gcaaaggcaa accaggacac  146460
146461  ttcaaacaaa gaagagctct cattaatgtg ttcagagaac tctaaaaagg cataatattt  146520
146521  atttaaaagt gatacaaaaa cagataatag gaaaagaaag agcttttagc ttttagagat  146580
146581  tagacatagg cttgccaaaa attcaataga gggggcctgg ggaaaaataa gatgaggaaa  146640
146641  tagaacagag catacaacaa aaagagaatg agatagaaac agagaaaaga taagaaaagt  146700
146701  agaggatcat tccagaagct ctgacatctg accagtagga gtctcaaagt aaaaccagag  146760
146761  aaaagggcag gaggcagagg gaggcaacga tcacagaaat aatagaatat tccccaaagc  146820
146821  tgaagaaaga cacagctctt cagattgagt ggcctaccaa gtgcacagga caatgattaa  146880
146881  caccttgatt catcttccaa aaatttccaa acactgagaa taagaaaaac atattgaaag  146940
146941  gtaccagaga gaaaaaacta ccaagggata ggagttaggt tagtaccagg cttatcatta  147000
147001  gcaccactga atgctggaaa ctacttccat gtgatctcag accagctgca ggagcatcag  147060
147061  ctagagtctt agaggaaata cagaatccca ggcctcaccc aagacccacc agccagaatc  147120
147121  tgcattttaa caaaatctgc aggtgattcc ttggcacaca ggtgaacatt atttacatag  147180
147181  tcataatcaa gtaatggttc tttattgagt ttcaggattt caaatcaacc tatgaaaaaa  147240
147241  gcatcagagt gttgattgtg ttggcagatg ataaaataca tgttattttg acaaatataa  147300
147301  aaagtaaaat tgtagttgac agcaggtggg aggtagaagg ggaaagataa agtagaaaga  147360
147361  ccagatgatg tgtcatttac ggaaaaagaa gtcaatatac taattataaa aatagtattt  147420
147421  aaaattacaa atgtaacgaa taaaaatata attattaaac attgggagag aaaaggagaa  147480
147481  attaagtgag ctatatcctc atctttcaca gtaggaagtc aatagatatt gcctaaatta  147540
147541  agtcaataaa ttgtgatata tcgtatagag ttatggaagt aacccctaga agaattagaa  147600
147601  gagcccctag aagagaaaca gaaacagtga aaaggggata tttttctcat gatacttgtg  147660
147661  attctttttt aaagctgaga gttaggctca ttttcaggtc ccagtgaaat gttcctgtgc  147720
147721  attgatttag aataacataa accaactcca aaattttatt ggcttattgt attaaaactt  147780
147781  aacttcctaa cagtggtaat ccaatgcagg tcatttctgg ttggaacaca gttttcctcc  147840
147841  aagtggttga ttcagggatc caggatactt ccttctggag attctgatat cttttgggtc  147900
147901  tcggagtcct ccgcatttat agtgaaagag aacatggaaa aagcaaactc attggttaga  147960
147961  tgacccagct cagaaatgac atcctcactt ccacttttat gtctttgaat agaactaacc  148020
148021  atggtcccag ctagacgcaa ggagagttta taaatgtagt tccaatgctg tattgtgaag  148080
148081  ggtgagcttc aatttttggt gggcaggaac tcagttctgc cacactctgt atccaaatag  148140
148141  ccatatataa atggcaggtc ctccttgccc tctcctcaga aagggcatgt gtatgctgaa  148200
148201  cattggaaat tcaagtgttc tttaggtaga aaagaaggtg gacgaatcag atttgctttg  148260
148261  tgttgtttgc atattttgaa ttactttccc ttgctttgac attatttttc taagcatctt  148320
148321  gttgtaatta ttttcttttg tttagtagat ctttcttcta taattggatg tcatgtcctc  148380
148381  tttgtaaatg aatccattgg gattatggtg ggacagtgga aggaggtgca gaaagagacc  148440
148441  cagcaacaag ctctctagtg ctccattaac acatgcatga gtttggacaa gccatgcaat  148500
148501  cactccactc cttggttttc ttctctgtaa aatatagaac ttgttgggct ttgccaacgc  148560
148561  tttcagttct atatttctgt tactttagaa tcatatccat cagtgaactg atagtattga  148620
148621  atttctggag cacagatgtg aatgaccaca gcctggacta gaagttccaa caaaagtata  148680
148681  acaactctta gagtcctttt taccactccc acccctgcaa tttgtgaaca gagacatcac  148740
148741  tcttgaatag caaggcttaa agtaaacaga agttgagtac caacatggca gcaagaaacc  148800
148801  tgaaatgtgg tgagaaaatt ccttcagcag ctgaacagaa aggttttgca gggattcagc  148860
148861  tcatcagccc ttcctcaaag cccttcctca gcaagacagg aaggtaaatt ttctcaggca  148920
148921  ctttactgtt tacaaagcaa caaccactcc cataaagtag gcagaatggg tcattatttt  148980
148981  tattatgtat ttggtttttt taataggctc atggttcaaa catcgtaatg tacaaaaagg  149040
149041  aatatgctta aaagcctcta tcccatccca gtccccaatc tactgttctc attccttccc  149100
149101  tgcctccaaa agaaatagcc actgttatta atttcttact tatcatttca gagattttaa  149160
149161  tacatatata tcctgtcccc tccatcatac atacacagca atatttatta catgatgatc  149220
149221  tgagctttaa tggatcaggg cagttctttc tatatctgtt atacagatca ccttctttgt  149280
149281  gtatcatagg attctatcca aggacacaac ataatttatt ttaccaattg cctaatgatg  149340
149341  ggcattttag ttgtttttgg tcttttgtga atacaaactg tgcattagtc atttaaatag  149400
149401  ccttgtactt aagttatttc acacaattat gtatgaagta tgagtatata cgtaaattcc  149460
149461  tctgagtggt aattttgatg gatactttca aattaccctt catggaccaa ttttatagat  149520
149521  ggaagaaagg ttgtaagaat taatgattgc aaatcaaggg ctgcaaacag cttgactact  149580
149581  tagaagtgtg attttcctga gttggatgtg gatgggtatg agtaacacaa ggtcaaagag  149640
149641  gtttggtatt gtacactgaa gcaggctgct gtgaggtggg caagcagagc cactcaacaa  149700
149701  ctcaccaaag cacacactga aataatgagg cttggttgca gcatgctggg aagtcacagc  149760
149761  agcagatgtg agcctagtgc tatcaatgca tgagcaggca ctttgtgagc cagaagccca  149820
149821  gagtgtgggg acgggcttgg caggaggctc cagagatagc agttaacaca cacagatgtc  149880
149881  acagggcgat atttgtgcca ggtggtcggg aagcgacctc ccatgccagt caggttcctg  149940
149941  ccacccacac ttggactcat tgggtcttag aattgggcca gtgataggac agtggccaac  150000
150001  ttgtggccca cctacatgtc ttttaagctt cagttaaggt tagttttgtt aaagtgaagc  150060
150061  agtctcactt gtatatttta attaatggaa tgtatacata tacagtttat tttgtatagc  150120
150121  agcatagatt tacagaaaaa tttaatggaa agtacagagt actcatattc ccccttcccc  150180
150181  ctctgctaca cacacacaac ctccccagct atcaacatct cttaccagag tggtacattt  150240
150241  gttacaattg atgaacctat tgataaacca ttatcacctg aagtccatag tttacattag  150300
150301  ggttcactct ttgtgttgtg caatctatgg gttgacaagt atatttttaa attcttgttc  150360
150361  ttagagctac attagcttat ttaattcttg cagtatgagc cagattgaga agagaaaact  150420
150421  gaagcacagt aaggttaagt gacttgccca aggtcacata gccagtgagt gctggaactg  150480
150481  agattggaac ctcagtctga agtctgactc agtgtgcatt cttaaccact atgctttcct  150540
150541  gccttttact ccattcccca gttcctaggg ttctctttcc tcttccaact cctcctccaa  150600
150601  gtgagagaaa agagttctct ctgtttttac tttccctggc ttcacctgag cctcattgcc  150660
150661  tgtctaagaa atctttgggc aacttctcct actgatttac ctacagaggc catgagtgct  150720
150721  gaagggcagg ggcagtgggt gagctgtggt catgcaactg aggattgtct gtgggacaca  150780
150781  taaggcaaaa gggaggacaa ggctggagtg ctggagaggg gaaggagcag gtgcaatgac  150840
150841  agtgaggggc ccattgagac ctgaaattag aggacagggg taaggaatga gggatggaag  150900
150901  aataatggag ccaggcccct tgggagactg aggaccaggc agtgtaggac ttggttcata  150960
150961  atgtcctatt atttaagaga gaaaattctg ataattgaag ggtcttttct ttgttgaaca  151020
151021  gggtgatgaa ggagggtgat ggtacgcact tttggaagag ctgacacagc caaattattc  151080
151081  tgcaaaagaa aagaaagagt ttaggaggct tagaaggaag gactagaact gtcctgtctg  151140
151141  tcatggtagc cactagccat gtgtaactgt caaactcgaa gtggggctag tccaaattga  151200
151201  tatgtgctct agtgtaagat acactatgga ttttgatgac cttgtaggaa gaaaagaatg  151260
151261  tagactttct caataataat ttttatattg atcatatgtt gaaataatat tttgaatata  151320
151321  ttagataaaa tattaaaatt ttctttttaa aaaaatttta atgtgcatac tagaaaattt  151380
151381  tgaattacat atgtgactca cattacattt ttttctggac tgtgatgatc cagaagggag  151440
151441  agacatgaac cattaagact cacgactatg taggatagag gggcaaccct atggctggtg  151500
151501  actgagaaga aagactttgg aaaatttaac caatacagac tttttttgga ggataagtgg  151560
151561  tgtggtatgt gatataatct cccacctcag tcttccctat gctgtcttca gtaagatcaa  151620
151621  cactacttta aaaaaattat attttagatg tagggtgtac atgtgtatgt ttgttacatg  151680
151681  ggtatactgc atactggtgg ggactgggct tctggtgtat ccattacgca aatagtgaac  151740
151741  attgtaccag ataggtaagg ttttcaaccg tcacctttac caccctctcc tcttttggag  151800
151801  tccctggtat ctatagtttc catcttcata tccgtgtgta cccactgttt agcttccaca  151860
151861  tgtaagtgag aacatgagga gtttggtttt ctgtttctga gttagttcac ttagaataat  151920
151921  gactatagct ctatccatgt tgctacaaag aatatgattt cattcttttt tatggctgca  151980
151981  tagtattcca tagtgttgca tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgta tatatatata  152040
152041  tatatatata tacacacaca caactttttt cttaatccag tcaaccattg atagacactt  152100
152101  gggttgattc cataactttg ctattgtgaa tagtgctgca atgaacatat aagtgcatgt  152160
152161  gtctttttaa tatgataatg atttcttttt ctttgagtag atttccaata atgggattgc  152220
152221  tgggtcaaat ggtagttcta tttttagttc tttgagaact ctccatactg ttttccatat  152280
152281  agattgaatt aatttacatt cctaccaaca gtgtataagt gtttgcttgt ctccacatcc  152340
152341  acgcctacat gtgttgtttt ttgacttaat gatagccatt ctgattggta taagatgatg  152400
152401  attaacgatg tgaacatttt tttcatgtgt ttcttggcca cttgtacttc ttttgagaaa  152460
152461  tgtctgctca tgtcatttgc acagttttta attgagttgt ttgctttttt cttgttgagt  152520
152521  tgtttgagtt ccttgtggat tctggatatt agtcctttgt cagaggcata atttggaaat  152580
152581  attttctcct attctatagg tggtctgttt aatctgaaga tgaacattat ttttaataaa  152640
152641  gcaaattaaa aagaattttc tctggaagct catgtcttcc cttgaggtga ctgaaaggtt  152700
152701  gtggatcttc aaaaccacat ttggatttta ctgatcttcc cttattggga gccaaaatga  152760
152761  aattagtgaa ctagaagagt ataaatgcag ataccatatc tctttacatt ctgatcaaca  152820
152821  cggccaatga actattatgg gtttccagat tatcgacttg tcatttttaa gaaaaaatag  152880
152881  tttttgcctt tccccacatt atatttcttt tcctgttcac tttttgctaa catgactgaa  152940
152941  cttagagaat tgattgtctt gggaggcttt gaatcattat gggatttctg gctcatcaaa  153000
153001  ttcaaattta aggcatctcc attgttgcta cctaatagtt gcttagtgga ttttgttctt  153060
153061  tgggagttgt gaagctgaat tgtcaggaag tgagccttcc tgaatgtggc tgcttttaat  153120
153121  catttagtat agccctagca tagcagattt gaggcataac caaaaatatg tttgaggatt  153180
153181  atgaccagca tagtctttgc tgctttcctg atctatgaat acaaagaagc tcaggaacaa  153240
153241  gaattcaatc tgaagcttca taattaggat tgcagctgat attctggtat aaatttggag  153300
153301  aaggaagatg ctagaagaag ctacagaaaa cttgagagaa tagagacagg caagttaact  153360
153361  gacttttaat gagccaaata atctgtaaac ataacaatag cagtaaattt gaagtgatgt  153420
153421  ggtctcaaaa aaaaagacta cattttaatg aattactgtt caattcgtta tttgcctgat  153480
153481  atcactgttt tcatctcctt tggcagtgtg aattaatgag cctctgaaaa ctaacatagc  153540
153541  ttaactgatt ttagagactt actatcctta atactgtagt gttgtgtgtg tgtgtacgta  153600
153601  tgtgtgtgtg tgtgtgaaaa tggtacagat tgattgtacc tggtgattta ataccctcgc  153660
153661  ccccacttag tgtagtgtag caatagagat aacagtagaa aggaagttgt gtaggagcat  153720
153721  aaaaaaggga ttgtaacaga ataaaaatac caagtttgta taaccttcaa taaattatga  153780
153781  attatgtagg tatttttgat tttataccaa ggcatttcac aaaaattcag atagactttt  153840
153841  aattggcttt aatttccaga gactgtctct tgagttttct gtaaaatttg caagatctcc  153900
153901  cctctgagtt tcagtgattg ccttaagctt atttcatgta ttttattgga atcagaatga  153960
153961  taaatgaatg attggattgt taaagtgcta gacaataaga aagtctgcat aaattcaaaa  154020
154021  ttttctcttt aatcaaaggc tgggctgtga tcagagcttt gtggttggca ctactgaatt  154080
154081  aatccaagtg gatgaattaa ttttcctgcc tggttagtgt tagcaaaaat tatacagact  154140
154141  gcaaggtggg ataaaagtaa tgaacctgat tctgtagtca tcacacaata atataaatat  154200
154201  attcacccaa ttggcttctg tccttttatt ttctctgtga ggatgaaggc ttatattaaa  154260
154261  gatgtggcca ctagccaaag caatttttaa agccatcttt tggaattaac ttcagagctt  154320
154321  atgccagagt ctttttaata atcttggttt gatgcacatc ttcatctttt agggatatac  154380
154381  ttgatatttg gagaacatca aaaagcgttc acagccaaat cttctaaata aggtgcatga  154440
154441  tattagcatg atattacctg gatgataccc tttaaggtaa aaaatcagat ataacaaaaa  154500
154501  atgattatag aatattgaaa gtgatttgct ggtagtttca aagcccaaaa attaacttcg  154560
154561  aaatcacttc caatatagga gtggccaaag tgttttcagc aaacacagtg cccttggaac  154620
154621  ttgtaagtat agagtaagta tagagtcagc caaggtgact attctaaaag ggattacacc  154680
154681  aatttagatg tttgtttaaa aaaatcaatt gtatcacttt atgggctcag tgtaatgtaa  154740
154741  taggaagagc acaaacagtg agagccaggc agatctacct cctccacccc tttcagctct  154800
154801  aagtgacctt ggacaagtta tttaagctgc ctgagcttct gcttcataat cagaaaatgc  154860
154861  agataataat tcccactggg actgttgtga gggctagaaa tatagtaagt aaaataccac  154920
154921  atatattggc ctatgcatag ttcagtattt gtgttttgtt gtttgattaa ttgatctata  154980
154981  cccagcttca tttcaaaata gatcaaaagt agcttaactg cttgttttcc aaccctacat  155040
155041  agccttattt aggaaataat aatattaata aatgtaccat gtgttcaagt catttatatt  155100
155101  aacatttttt tcacaatttt ttaaaatgtc aacttttaga ttcagggggt acatgtacag  155160
155161  atttgttatc tgggtatact gcatgatgct gaggtttggg atgtgactga tactatcact  155220
155221  caaaactgag catagtaccc agtaattttt caacccatac cctcctctgt ccttccccac  155280
155281  tctagtagtc cccactgtct attgttacca tctttatgtc cgtgagtacc caatgtttag  155340
155341  ctcccacttg taagtgagaa catgtagtgt ttggttttct gttcctgcat tactttgctt  155400
155401  aggacaatgg cctccagctg catgcatgtt gctacaaagg acattatttc actctttttc  155460
155461  atggctgcat agtattccat ggtgtatggt gtatatgtcc cacattttct ttatccagcc  155520
155521  caccattgat gagcacctag gttggttcca tgtctgtgct atggtgaata gtgctgtgat  155580
155581  gaacatacaa gtgcatgtgc ctttttggta gaacaatatt ctaccgagaa caattgactt  155640
155641  ttggatgtat acccagcagt gggattgctg ggtcgaattg tagttctctg agaaatctcc  155700
155701  aaactgcttt ccacagtggc taacctaatt tacattccac ccaacagtgc atagatgttc  155760
155761  ccttttctcc acagcctcac tggcatctgt tgttgtttga gtttttgtaa cagccattct  155820
155821  gattgggtga agtgctactt cattgtgggt ttgacttgca attctctgat gattagtgat  155880
155881  attgaacatt ttttcatatg tttcttggcc acttgtatgt cttcttttga gaagtgtttg  155940
155941  ttcatgtctt ttcctcgttt taatggggtt atttggtttt tgcttgttca actgtttaac  156000
156001  ttccttatag attctggatt ttagaccttt atcagatgta tagtttgcaa atattttcgc  156060
156061  tctttctata ggttatctgt ttactctgtt gttagtttct tttgctgtgc agaagctctt  156120
156121  taatttaatt atgttccact tgtcaatctt tgtgtttgtt gctattgctt ttgaggactt  156180
156181  catcataaat tctttcccaa ggctgatgtg gtgtccccaa gaccaaatga tgttttctag  156240
156241  gttttcttct agaagtctta tagtttggta ttttacattt atcttcaatc caccttaatt  156300
156301  ttttgcatgg tggaaaatag gggtctggtt tcattcttct gcatatcact aggcagctat  156360
156361  cctagcacca tttattgaac aaggagtcct ttccccgtcg cttatttttc ttgacttcga  156420
156421  ctgaagatca gatggctgta ggtgtgtagc tttctttccg aattctctat tctgttccat  156480
156481  tcctctatgt gtctgttttt gtacaagtac catgatgttt tggtccctgt ggccttatag  156540
156541  tatagtttga agtctggtaa tgtgatacct ctggctttgc tctttttgct taggattgct  156600
156601  attcaggctc gtttgtggtt ccgtataaat tttagaatag ttttctctag ttctgtgaaa  156660
156661  aatgatgttg gtagtttgat aggaataaca ttgaatctgt aaattgcttt gggtagtatg  156720
156721  gccatttcaa tgatactgat tctttcaatc cattttaccc tttgtttgtg tcatctatga  156780
156781  tttcttttag cagtgtctta tagttctcct tgtagagatt gttattctct ttgcttagat  156840
156841  gtattcctag atttttgggg ggtggggggc acaggtattt gaaacggaat tgagttattg  156900
156901  atttggctct caggttgaac gttattggtg catagatgtg ctactgattt ttgtagattg  156960
156961  atgtcatgtc ctgaaagttt gctgaagtta tttatcagtt ctaggagcct tttggcatag  157020
157021  tctttagggt tttttagata tagaatcaca ttgtcaggga aaagagagag ttttgacttc  157080
157081  ttctttccct attttgatgc ctttaattag tttctcttgc ctgattgctc tggttaggac  157140
157141  ctccaaaact atgctgaata ggtgatgacg gtgggcatcc ttgccttgtt ccagttctca  157200
157201  aaggtaatgc ttccagtttt tgcccattta gtatgatgtt ggctgtggtt ttgtcataga  157260
157261  tggctcttat tattttgagg tatgttcctt tgatgcctac tttcttaagg gctttttatc  157320
157321  atgaagggat gttggatttc atcaaaagct ttttccaagt ctgttgagat gatcatatag  157380
157381  ttttggtttt caattctgtt tatgtggtga tccacattta ttgatttgca tatgttgaac  157440
157441  caaccttgca tcccagcaat gaagcctact tgatcaagga tcactttttg atgtgctgtt  157500
157501  ggattcagtt tgctggtatt tggttgagga tttttgtgtc tatgtttgtc aaggatattg  157560
157561  gtctctagtt ttctttttcc actgtgtctt ttccaggttt ttggtatcag gataatggct  157620
157621  ggctttgtgg aatgagttag ggagtccctt ctccataatt tttgtaatag tttcagtaga  157680
157681  attggtacca gctctttgca tatctggtag aattcagctg tgaatccatc tgttacaggg  157740
157741  tttttttttt cagttggtag gtttttgttt ttttttgtat tactgattca gttttggaac  157800
157801  ttggtttgtt caaggtttca atttctttct gattcaattt ttggagagtg tgtgtttcca  157860
157861  ggaatttatc catttcctct agattttcta gtttgtgtgt atagaggtgt tcataatagt  157920
157921  ctgtgagtat ctattgtatt tctgtgtgat tggttataat gtcacttttg tcatttccga  157980
157981  ttgtatttat ttggatcttc tttttttctt tgtttaccta ggtagcagtc tattaatctt  158040
158041  gtttatcctt tcaaataacc aacttttggc ttcactgatt ctatgtatag atttttgggt  158100
158101  ctcaattttc ttcattcttg ctctgatttt agttatttct tcttttctgc tagctttggg  158160
158161  gttagtttgt tcttgttttt ctagttcctc taggtgtgat gttagattgt taatttgaga  158220
158221  actttctaag tttttgaggt aggcatttag cactataaac tctcctttta acactgcttt  158280
158281  tgctgcatcc cagagatttt ggtatctgtg tctctctttt catttatttc agagaatgtt  158340
158341  ttgatttctg agttaatatc atcatttacc caaaagtcat ttaggagcaa gttgcttaat  158400
158401  ttccatgtaa ttgtgtggtt ttgagagatc ttcttggtat tgatttctat tttattccat  158460
158461  tgtgatccaa gaatatggct ggtatgattt taattttgat ttttttgaat tcatggagac  158520
158521  ttgctttatg gccaagcatg tgtttgatct tggagtatgt tccatgtgca tgcagttgag  158580
158581  aagaatgtat agtctgtggt taatgggtga agtattccgt agatgtcttt taggtccaat  158640
158641  tggtcaaatg tagaatttaa gtccagaatt tctttgttag ttttttgctt tgatgatcta  158700
158701  acactgttag tggggtgttg aagtccccta ctactattgt atggctaagt cttttcatag  158760
158761  gtctagaaga acttgtttta tgaatctggg tgctctaatg ttgggtgtgt gtgtgtgtgt  158820
158821  gtgtctatat atatatatat atatatatat atatatatat acatatatat atatatatat  158880
158881  acatatatat atatacacat acatgatagc taagctttct tgttgaattg aaccctttat  158940
158941  cattatgtaa tgctcttctt tgttctctat cactgacgta cacaaacttc tctctgtgtt  159000
159001  aagatggtat gatgcctttt gctctttttt acattgcatt tgccttatgt ctgacccttc  159060
159061  ttctaacact acttctgaat atgctaaaag ggacagttta ttggaaatgc tcatcaatga  159120
159121  ttgcttaagg aaagagcaac taaagtaatt tacagcctcc ccttctatca atcccaaatc  159180
159181  aacacgagcc tctgctacac attatgagat acctggattc aactgctgaa tcatgaacta  159240
159241  ttctatttct aaatggtgca ctgaagtgga attccctctt tttgttcacc ttttccaccc  159300
159301  aagctgtgga acattctaga accatagacc agaaagccat ctgtgcttca ccactggtaa  159360
159361  cgtggagacc ctcatcctgt agccaggatg ccacagcacc ccttcttcat gttttgcagg  159420
159421  tgtccctgag gaggggacta ttctgcatgt gtcttccagg tcatccaact tttttgtaga  159480
159481  ggaagagaga ttttcttcca tcagccgctc ttcctctatt tgcctctgtc ttcctccaga  159540
159541  ggcacatggg tcatcatcaa ggacatttat tagatgatgt cacttctttc ctaagcttgc  159600
159601  ttaggatgct cactagctca tgaaatccag aacccataag aacagcagca cttaatatga  159660
159661  gtcacaaggt gttacaattg ttgtcattgt tttaactctg ggctgctttt gtatcttgag  159720
159721  tatatttcta ttttgcactt atcaccaggt atcataactg tcagagctgt ctgccctaaa  159780
159781  ccatagttta gaaactttta catccccttt gccttgcaca gtgactggta catgtctgat  159840
159841  aaatgcccat tggattaaca cactcagatg caggagaatg ttgaatcatt tgcattcttt  159900
159901  aggcacttaa agcattagaa gaagttgaag gagtttgcat gagtgaataa gggcagcaaa  159960
159961  gatttaagat agaaagaaga aatgagttct tctccaaagg ctgatcatgc caatgtctag  160020
160021  aagtctataa ggccccaact attgggtggg aggggtgggg gataaagatt tttccttttt  160080
160081  cagttactaa aaattccttt accaccttct gtataccctc tgtgcttggc atcagaaaat  160140
160141  caaagataca tgacaaaaca tctttttctt aaggacttga tacttacaaa gaattaccac  160200
160201  tcagaatgat agaagccatg ataaatttta tatatataca cacacacata tatatatata  160260
160261  taatttatat atgtgtgtgt gtgtgtgtgt ataaaatggt gtgagtatgt gtgagacgga  160320
160321  gagagaaagg gaaagggaga gagagaaaaa gcacagcggg cacaaaggga ggcttagttg  160380
160381  ggccttatca atcccctgct taaactcccc agtagcatgc caccacactt gaaataaaat  160440
160441  ccacatcctt taccatgatg taccagaccc tgcccaactc agcccctttc catctctttg  160500
160501  tcctcatcgc ccatcacact gtcccttact cacgccacac ctgcctacaa acattatttc  160560
160561  tgtccttgaa cacagctgat cctttctcac ctcaaagccc ttgccctcag atcttcacaa  160620
160621  ggccacctct ttcttgatta ttcagacctc aactcaaata tctcattctt tgaataatat  160680
160681  ctacataatg tcctctcctc agtcattttc tatggcgtta ctctgttttg tattaccttc  160740
160741  ataaaatgtt tccctatgaa gttatcttgt ttacttactt acataattat tgtctgccct  160800
160801  tttttccctc tgacccccga cccagtgcac tagaatgggg acttcctgaa agcagggaag  160860
160861  cctcctctgg cttgctcact gttctgcccc agtgcctcga atgtgcctgg aggctggcac  160920
160921  ctaattaaca ttcatcaagt atgaatgtgg cctggggaag acaagaaaga ttcaccaaag  160980
160981  aaaagttata ggttaaaata tgccatgaat agggagggca gttagggcca acaccaggac  161040
161041  tttggctgtt agaatgcagg gtgcgggatg aagtgtggag atggactaaa ggggtgaagc  161100
161101  atcccaaggt ctttgttggc caggaatagg actcaagagc ccagacccca gagctagagt  161160
161161  gcaaagatca aatgtcaggg ggcctccctt accagatgtg tgacctggga caatcaccta  161220
161221  acctttctaa tcacttgttt cttcattttc agaagagctg ataatggcag tactcttcat  161280
161281  tagctagtgt gaaggttaaa tgtgtcacgt ggaaaatgcc tagtagtacc tgggacatag  161340
161341  ttagctaagc atttatactg tgccctagaa gggaatcact gaagagtttg aggagtaggg  161400
161401  ttatgggatt cagatttgta ttttttaaag atcatcaggc tggcagtggg gaggatggac  161460
161461  tggagggggc tgataaatca gagtcaagga aacaaccagg tagtcaagac agaccaagac  161520
161521  aaagcagtgg cagcaagact gatccaagag ttattaagac agtggactct ggcatcagtt  161580
161581  tgaggaggga gataagggaa ggagatgatt cagtgggtgg ctggtggtac catttgccca  161640
161641  tatgggaaat acaggaggga acccagtttg agagcgaggg tgggtaggga aggtgaggag  161700
161701  gtgtgatttc ttcagctgtg gctggctgag ttgaagtgtt atgggaactc caggtggagc  161760
161761  ttcccagaga gaaaaccccc acatctttct gatcacaata taaccctaat atgattagca  161820
161821  ttgtacttat cagtacctaa taaatattag cgcttaatat ttggtgttta aaatttttgc  161880
161881  ttttgaagaa aatactgtga gaaacatttt tgtccacatt caagtttttt cttttagact  161940
161941  tctatatgta gaattactgg ggcaaaaggt atgttacctt ttgaagaatt taattcatct  162000
162001  tgccaaattg cttttcaaaa attttgtacc aataatatac tcccacaata acctaggatt  162060
162061  tttaaaaagc agcttaaatg ttttttataa ataccactcc caaagttgcc agcgtatgga  162120
162121  gaacagtcct cttgtgtgta gggataaacc taagcatcaa cttcggctcc ttccttaaaa  162180
162181  gttgacaatt gcctttttgt cctagggaaa cccccaaagt caatgtctgt tattcattaa  162240
162241  catgttgcaa taccacaacc caaatcatat tcttggaaac atgatggtgt gtaaaataca  162300
162301  aacactgtat gtgtaaatac tcccgtgagg tctgtggatg ggggtataag gagaaggtac  162360
162361  ttagtgaaca aaaagatcta ttgtaccaaa actacattaa cactatcttc caccaccccc  162420
162421  tgccccacca gagaacttcc tttaccacag tttagtgtat atacacgcaa ggaagttcca  162480
162481  tttcctttga atcaatacat gggttataag agggcaccat tcaccgattt taacccagaa  162540
162541  taagctaaaa tttcttttta atacatatgt caatagattt tcatcaagct aaagaacagc  162600
162601  cattttccct gaaggcagca ttttggtcag ttccacatat ggttatcatg aattgttggt  162660
162661  cattcaggta ctttctgtgg tttttgttac tgtttttctt acgctgacca cacacaactg  162720
162721  tgacacctct gggtaacaga acccaagaaa gtctgtgata tgtttgctat ccctttctgt  162780
162781  gaatgctcac tttgtgttta ttagaattag atttgtacct taagaaccca atgtagattt  162840
162841  aatgaaggtt tatctgttgt ctttttgaga aagtccttat gaaggcaact tgggtatgat  162900
162901  gttcttgtcc atgtgttgta ttgaattgaa tatttgtttt gtgtttctta taatccactg  162960
162961  gaggcccgta gcagcaacac ttgctgcttc tgtttagagc aggggtcccc aaccactggg  163020
163021  ccatggacca gtattggagc atgaactcta ttgtgaactg cacatgcaaa ggatctaggt  163080
163081  catgcactct tatgaaaatc taactaatgc ctcatgatct gaggtggaac agcttctaat  163140
163141  cattccccac cccaccctgc tgctggttta cagccttaac catccatcaa ggtttgaagg  163200
163201  gagattcata cttgcttttg gagactttct tatacttagt ccacagtcgc tgttctcagg  163260
163261  agttaatggg aggagcccaa aatttttcaa aagaggttgg gtctaatttg tatcaagtgg  163320
163321  gacttatgtc aagtagcgaa gcaataaaga ttgttcatct cttgtaaacc gtgattcttt  163380
163381  tcttctagcg agaatcagtc aggggtggat ccatcaaaga atggggaaga catgatactt  163440
163441  ctgcttgaat gtggacttgg tagctccaaa atgatctcct ttgttattgg gatggtcatc  163500
163501  aatgcttgaa ggaaattgct gtggttgtga tggggagttg agtagaatat aatgcatctc  163560
163561  actactagag agtccatcag atgtccctgg tcctcctggg gttgtctgtt atcatattta  163620
163621  agagttcact tcccatccat tgtgtccatt tgtaagaaag gctctccaaa agaacataat  163680
163681  agcaagttta cacatactgt tgagcctatt taccataggg atctcaaaat cataggggtc  163740
163741  ctgcctgttt tgttgtggtt gtttacattc tttgtgtcta tttctatata ctgcacagat  163800
163801  tataccataa agctattttg tgataagaag aattgagaga gactgaaacc aaatctttct  163860
163861  ctcgagctac aagtttctct gaaaatagaa agagacctac ccatattttt aaaaaattac  163920
163921  acctgttatc cagttctagc tataatggca actcataaaa tcttagaatt ttagattcag  163980
163981  gttacatggg gaaagtgaat atagtcctcc cttggtatcc atgggggttg gtttcaggac  164040
164041  cccagtggat ataaaaatcc attataaaat ggtatagtat ttgcatatga tctatgcaca  164100
164101  tcctcccata tactgtaaat catctctaga tttctcataa tacctaatac aatataaatg  164160
164161  ctatataaat tgttgttata ctgtattttt acttgcatta ttttttattg ttgtattgtg  164220
164221  ttggatattt tcccctaata ttgtcttccg tggttggttg tatcctggat gctgagtgcg  164280
164281  caatagggaa gcctaactat tagaaaccag ctgctatgta acattggcct ctaggaaaaa  164340
164341  gtgtctcctg gtcaaacaag ttagggaaac cctgtgtcct gcatcttcct ccttctggat  164400
164401  attaacaatg aaaagtcaac tgtaactcag cattttccaa acttacttga ccaccgagtc  164460
164461  ttttttaccc tatataatag ctgttaacat cctgcatgta ggaaatgagt ccagtcacac  164520
164521  cgtggaggtc cagaaaatta agccacttgc ctgaggtcac aaagtcagta atgacagaac  164580
164581  cggggcggga ccccactgct ggctgatagc ctctctcaga atggcttcaa aaggtgttca  164640
164641  agattatgtt tctttgaaat tgatgtaaag agtgatttct aaagttgtag gatcctagtt  164700
164701  taatttggag agatttatct gttagcagat ggaaaatgtg tcagttggcc cattcaattt  164760
164761  agtagtactc tttattcaga tgcatcagaa atgggacctg aatcgtatgc gtggtggaga  164820
164821  acaaaacgtt cctgaggcgc tcagtgtgag gggtgggaac ggagaaaggc aataagcaat  164880
164881  taaacaagta gatatgtaat tacaaattat gatgcgtgct atgtatgtgc tgtcagattg  164940
164941  aacttaaatt tgcagtcttt ttttaattga cccagaacta aaaggaatca atagcagttg  165000
165001  tttttatggt tatctgaata ctcagctcat aacgactgtt tgcaccacgt gacagcctct  165060
165061  ccccttcttg tttttccaGC CCAGTGGAGC AAAATGAGAG CGCAGTGAGC CGGGCCCAGC  165120
165121  TTCTCTCCTA GCCGTTCCGA CTCCCACCAT GAACCACTTG GAGGGGTCTG CGGAGGTGGA  165180
165181  GGTGACCGAC GAGGCGGCAG GTGGGGAGGT GAACGAGTCG GTGGAGGCCG ACCTGGAGCA  165240
165241  CCCCGAGGTG GAAGAGGAAC AGCAGCAGCC GCCGCAGCAG CAGCACTATG TGGGCCGCCA  165300
165301  CCAGCGCGGG CGAGCCCTCG AGGACCTCCG CGCCCAGCTC GGCCAGGAGG AAGAGGAGCG  165360
165361  CGGGGAATGC CTGGCGCGCT CAGCCAGCAC GGAGAGCGGC TTCCACAACC ACACGGACAC  165420
165421  CGCCGAGGGC GACGTGATCG CCGCGGCCCG CGACGGCTAC GATGCGGAGC GCGCGCAGGA  165480
165481  CCCCGAGGAC GAGAGCGCCT ATGCTGTGCA GTACCGGCCC GAGGCCGAGG AGTACACGGA  165540
165541  GCAGGCAGAG GCCGAGCACG CCGAGGCCAC GCACCGCCGC GCGCTGCCCA ACCACCTGCA  165600
165601  CTTCCACTCG CTGGAGCACG AGGAAGCCAT GAATGCGGCC TACTCAGGCT ACGTCTACAC  165660
165661  GCACCGGCTC TTCCACCGCG GTGAGGACGA GCCCTACTCC GAGCCCTATG CCGACTACGG  165720
165721  CGGCCTCCAG GAGCACGTGT ACGAGGAGAT AGGGGACGCG CCCGAGCTGG ACGCACGCGA  165780
165781  CGGCCTGCGG CTCTACGAGC AGGAGCGCGA CGAGGCGGCC GCGTACCGCC AGGAGGCCCT  165840
165841  GGGCGCGCGG CTGCACCATT ACGACGAGCG CTCCGACGGC GAGTCCGACA GCCCCGAGAA  165900
165901  GGAGGCCGAG TTCGCGCCCT ACCCGCGCAT GGACAGCTAC GAGCAGGAGG AGGACATCGA  165960
165961  CCAGATAGTG GCCGAGGTGA AGCAGAGCAT GAGCTCGCAG AGCCTCGACA AGGCAGCCGA  166020
166021  GGACATGCCT GAGGCCGAGC AGGACCTGGA GCGTCCCCCT ACCCCGGCCG GGGGTCGCCC  166080
166081  CGACAGCCCC GGGCTGCAGG CGCCGGCGGG GCAGCAGCGG GCGGTGGGCC CCGCGGGCGG  166140
166141  CGGCGAGGCG GGGCAGCGGT ACAGCAAGGA GAAGCGCGAT GCCATCTCGC TGGCCATCAA  166200
166201  GGACATCAAG GAGGCCATCG AGGAGGTGAA AACCAGGACC ATCCGTTCGC CTTACACCCC  166260
166261  CGACGAGCCC AAAGAGCCCA TCTGGGTCAT GCGCCAGGAC ATTAGCCCCA CCAGGGACTG  166320
166321  TGACGACCAG AGGCCGATGG ACGGAgatgt aagtaggtgc gggtttgggc ttcctcggcc  166380
166381  ccacgcggtg ggagggaaga tggcgcccca tggccttgtg tgcccttggg tagtgacttt  166440
166441  acgggaagta gtctgtgggg acgctaagaa cttttccacc gtaagcctca gaaacagctt  166500
166501  gcacctaaac tgtcaaacgc cagcgggaga gaattaaagt gttgaatgca ctcatcagat  166560
166561  tcttagcagg atggcctcaa atcagtgctt cccacactgt gcctggagac cttgtgagaa  166620
166621  atgcattatt gggtacatcg ccctccaccc cccgcccccc ccccccccag tttctgattc  166680
166681  agaaagtatg gagtggggcc cgagaatttg tatttctaat gccaaataaa aaacaagcca  166740
166741  tgcttgagga aggagagact tcactggaaa ggattattgc aaaggggaga aagatactgt  166800
166801  ttcgttttag ggaggaagga ctgttgccat atgagaacct ctgaccttaa gatctttaag  166860
166861  ggtctctaga gttaggtaca agggggaagt tgttttatag ggaggagtag ccaagtagaa  166920
166921  agaatagggt atgtgaaagt ggcatgaaaa gggtgggagt tgaatgtgct gtggatcaga  166980
166981  gaatgtttcc acctgagacc agcgttttct caggagtggt tgtatgctgg ccaaagttca  167040
167041  cgcacctgga ggaaggagag acacttaacc aaagtttggt tagcaagcag ttcagctgat  167100
167101  cgtttgtgaa gaaagaatgg gaatgtggag ggtctgcgtc tggccttgtc ataggaaaac  167160
167161  aagaggagca tccctatccc tgctctgtgt cagaaaagaa ggagtttccc agaacacaaa  167220
167221  aggttggggg tatttcttca ttttgtttct ctggttctca ggtaaagttc aacgttgtca  167280
167281  ctaacaagtt ctcatgcgat gctcctggtc ccaggacgac aatttgagaa ctgccttata  167340
167341  tcaatccctt gaagatctgg gatgggtagt gtgccctctt tggaggatag ccttccaagc  167400
167401  ctttttccgc caggggtttc tgcagttttg tttatttgtt ttgttttgtt ttgtgacgga  167460
167461  gtcttgctct gtcacccagg ctggagtgca gtgatgcaat ctccgctcac cgtaacctct  167520
167521  gcctcccagg ttcaagcaat tctacctcag tctcccaagt agctgggatt acaggcaggt  167580
167581  gtcaccacgt ccagctaatt tttgtatttt ttagtagaga cggggtttca taacgttggc  167640
167641  caggctggtc tcgaaccgct ggccacaagt gaaccactca cctcggcctc cccaagtgct  167700
167701  gggattacag atgtgagcca cagcacctgg ccggtttctg caattttttt tgttttggtt  167760
167761  tggttttttg agacagaatt tcactctttt tgcccaggct ggagtgcaat ggtgtgatct  167820
167821  cggctcactg caacctccgc ctcccaggtt caagtgattt tcctgcctca gtctcctgag  167880
167881  tagctgggat gacaggcgca tccactatgc ccaactaatc ttgtattttt agtaggagtg  167940
167941  gggtttcacc atgttggcta ggctgggctt gaactcctaa cctcaggtga tctgcctgcc  168000
168001  ttggcttccc aaagtgctgg gattacagat gtgaaacacc actcccaggc tctgcagttt  168060
168061  ttttcaccca ccctatgcct cattgtggta ggtgcctaat ttttcacatc tggtggtatc  168120
168121  agggtatcct tcccacttca caaaagatat gtattctgtt ttaaagcaaa ttgtgtttca  168180
168181  ttgtgaagag ctacacaaag taactgatgc cactattgac attttccatt tttgaaatac  168240
168241  ctaagaaatg tgataacatg gcaagcttag gtgtcacaat ctgttcagaa tatatcagga  168300
168301  agactaacct ttgctctgac tcgtttgcta taaagattct ctctgcttct actctccctt  168360
168361  tccatactct tgaataattt tgaagccttt catttaaaaa tggatcttgg agtaagataa  168420
168421  gggtcaagag cttatattca atttcattta attctgcatt ttatgattgc accaggccat  168480
168481  ttctcaatat atatctttgg agtgagaaac cattattgta aggtatttgt tcattttact  168540
168541  tacacataaa gagctacgca ggtcagagtg gtagcattca cctcctcttt aaggaatagt  168600
168601  cagcattttc tgttagccga ttaggaaagg ttggaaacca gtagggaagg gaacttcatt  168660
168661  ctccccagca aggggacagc attgggtcag tgagctcaga catgtcctgt ctttgttttc  168720
168721  taggcttctg atttagtgaa aaataagtgc actcacgtgt agaattctcc ttgacctcca  168780
168781  gctgtctcca gattcctccc agctaggagg gattgcagca agcattttgc aaatgaggtg  168840
168841  gaaatagagc aggttttcaa aagtagggag ttgacaaaag gctggcttct gtatcctttt  168900
168901  agaaacctgg aaagccacca gaggaaaaag ctgcaggcac agttggtcca gatgctggcc  168960
168961  tcttccttca gctttctcca gtgcaccagc tccttgaaat gacctgctta accaattgcc  169020
169021  cctgcagcct cacagtgagc ccacagtaca gcctatggta gggttagagg ctggctttta  169080
169081  ttcatttgaa ctaggagaac aacttaattc tcttgcatgc tgtttcattc aaaaggtgaa  169140
169141  attaattata gaacattgta tgatgcttta ggaaccaacc atgtcagaaa atcagcttga  169200
169201  tgctaagaaa tcaatatgga tcactgggtt atgaatagtt aatataaagt gaaactgaaa  169260
169261  acctgtgctt taaagtattc cagcagtcat ttttaagcta tttgtgggtt gtatttaatc  169320
169321  tgtcatgcca tatttatagg aaagaccttc ctttgctgcc tctttaatgg tctactgaga  169380
169381  atataatgat attatattct gttgatttcc atctcagcat caaaaaatat ttactgaaca  169440
169441  ctagttctcc atgtatgctg ttatagaaaa tggaaaggtg ttttaaaacc atgtgatctg  169500
169501  aagtctgtct gggtggtact tattagaaat gcaagttact gcccttcgtt tccaaaccag  169560
169561  aatacctgat gtgggtctca gtgatctggt tgtttcattt tattttattt tgttttgtaa  169620
169621  actttccctg agattcgtaa gcatgtgaaa gattgagaac tactgattta aaggaaaaaa  169680
169681  tgtattatct gggcactttc cccatgtaag tgctgtggat ataagattta actaaatctt  169740
169741  ttattagcac agataaagtt ttaacaaaaa gaggtatctc actgtgatta tggtcagcag  169800
169801  acctggagaa atggtattct tacaaaagca gaattttgag tatttgcatt ctcaaaatgg  169860
169861  caagatcaca aactataatg aagcaaataa aaggagacaa aaaaacctgt attgccattt  169920
169921  gtcagccacc gttgctaatt gctaaatctg tttttaacac tacttttaat tcccccagaa  169980
169981  cttaagtgct tttttcttgg agcaaactgg catttgtttg ctggtgagtt gtatatagag  170040
170041  agaaaatggg attgctaatc cataagagtt tactgaacac tctctcagca ctgagagaaa  170100
170101  ataactgtgt tctaaacatt tgaaaaaaat acttatgtga ttttcttcta gtaaggagtt  170160
170161  tcacttttct aaatatatgc ctgagaagta tctcccaatc cccttcttga aaaatattga  170220
170221  taatgaaaac ctgtcctttt tcttttcttt tctttttttc tttttattta tttatttatt  170280
170281  tatttattat actttaagtt ttagggtaca tgtgcacatt gtgcaggtta gttacatatg  170340
170341  tatacgtgtg ccatgctggt gcgctgcacc cactaactcg tcatctagca ttaggtatat  170400
170401  ctcccaatgc tatccctccc ccctaccccc accccaccac agtccccaga gtgtgatatt  170460
170461  ccccttcctg tgtccatgtg atctcattgt tcaattcccg cctatgagtg agaatatgcg  170520
170521  gtgtttggtt ttctgttctt gcgatagttt actgagaatg atgatttcca atttcatcca  170580
170581  tgtccctaca aaggacatga actcatcatt ttttatggct gcatagtatt ccatggtgta  170640
170641  tatgtgccac attttcttaa tccagtctgt cattgttgga catttgggtt ggttccaagt  170700
170701  ctttgctatt gtgaataatg ccgcagtaaa catacgtgtg catgtgtctt tatagcagca  170760
170761  tgatttatag tcctctgggt atatacccag taatgggatg gctgggtcaa atggtatttc  170820
170821  tagttctaga tccctgagga atcgccacac tgacttccac aatggttgaa ctagtttaca  170880
170881  gtaccaccaa cagtgtaaaa gtgttcctat ttctccacat cctctccagc acctgttgtt  170940
170941  tcctgacttt ttagtgattg ccattctaac tggtgtgaga ttgtatctca ttgtggtttt  171000
171001  gatttgcatt tctctgatgg ccagtgatga tgagcatttt ttcatgtgtt ttttggatgc  171060
171061  ataaatgtct tcttttgaga agtgtctgtt catgtccttc ggccactttt tgatggggtt  171120
171121  gtttggtttt ttcttgtaaa tttgtttgag ttcattgtag attctggata ttagcccttt  171180
171181  gtcagatgag taggttgcga aaatttgctc ccattttgta ggttgcctgt tcactctgat  171240
171241  ggtagtttct tttgctgtgc agaagctctt tagtttaatt agatcccatt tgtccatttt  171300
171301  ggcttttgtt gccattgctt ttggtgtttt ggacatgaag tccttgccca tgcctatgtc  171360
171361  ctgaatggta atgcctaggt tttcttctag ggtttttatg gttttaggtc taacgtttaa  171420
171421  gtctttaatc catcttgaat tgatttttgt ataaggtgta aggaagggat ccagtttcag  171480
171481  ctttctacat atggctagcc agttttccca gcaccattta ttaaataggg aatcctttcc  171540
171541  ccattgctta tttttctcag gtttgtcaaa gatcagatag ttgtagatat gcggcgttat  171600
171601  ttctgagggc tctgttctgt tccattgatc tatatctctg ttttggtacc agtaccatgc  171660
171661  tgttgtggtg actgtagcct tgtagtatag tttgaagtca ggtagcgtga tgcctccagc  171720
171721  tttgttcttt tggcttagga ttgccttggc gatgcgggct cttttttggt tccatatgaa  171780
171781  ctttaaagta gttttttcca attctgtgaa gaaagtcatt ggtagcttga tggggatggc  171840
171841  attgaatctg taaattacct tgggcagtat ggccattttc acgatattga ttcttcctac  171900
171901  ccatgagcat ggaatgttct tccatttgtt tgtatcctct tttatttcct tgagcagtgg  171960
171961  tttgtagttc tccttgaaga ggtccttcac atcccttgta agttggattc ctaggtattt  172020
172021  tattctctgt gaagcaattg tgaatgggag ttcacttatg atttggctct ctgtttgtct  172080
172081  gttattggtg tataagaatg cttgtgattt ttatacattg attttgtatc ctgagacttt  172140
172141  gctgaagttg cttatcagct taaggagatt ttgggctgag acagtggggt tttctagata  172200
172201  tacaatcatg tcatctgcaa acagggacaa tttgacttcc tcttttccta attgaatacc  172260
172261  ctttatttcc ttctcctgcc taattgccct ggccagaact tccaacacta tgttgaatag  172320
172321  gagtggtgag agagggcatc cctgtcttgt gccagttttc aaagggaatg cttccagttt  172380
172381  ttgcccattc ggtatgatat tggctgtggg tttgtcatag atagctctta ttattttgaa  172440
172441  atacatccca tcaataccta atttattgag agtttttagc atgaagggtt gttgaatttt  172500
172501  gtcaaaggcc ttttcttcat ctattgagat aatcatgtgg tttttgtctt tggctctgtt  172560
172561  tatatgctgg attacattta ttgatttgcg tatattgaac cagccttgca tcccagggat  172620
172621  gaagcccact tgatcatggt gtataagctt tttgatgtgc tgctggattc gttttgccag  172680
172681  tattttattg aggatttttg catcaatgtt catcaaggat attggtctaa aattctcttt  172740
172741  tttggttgtg tctctgcccg gctttggtat cagaatgatg ctggcctcat aaaatgagtt  172800
172801  agggaggatt ccctcttttt ctcttgattg gaatagtttc agaaggaatg gtaccagttc  172860
172861  ctccttgtac ctctggtaga atttggctgt gaatccatct ggtcctggac tctttttggt  172920
172921  tggtaaacta ttgattattg ccacaatttc agctcccgtt attggtctgt tcagagattc  172980
172981  aacttcttcc tggtttagtc ttgggagagt gtatgtgtcg aggaatgtat ccatttcttc  173040
173041  tagattttct agtttatttg cgtagaggtg tttgtagtat tctctgatgg tagtttgtat  173100
173101  ttctgtggga tcggtggtga tatccccttt atcatttttt attgtgtcta tttgattcct  173160
173161  ctctcttttt ttctttatta gtcttgctag cggtctatca gttttgttga tcctttcaaa  173220
173221  aaaccagctc ctggattcat taattttttg aagggttttt tgtgtctcta tttccttcag  173280
173281  ttctgctctg attttagtta tttcttgcct tctgctagct tttgaatgtg tttgctcttg  173340
173341  cttttctagt tcttttaatt gtgatgttag ggtgtcaatt ttggatcttt cctgctttct  173400
173401  cttgtgggca tttagtgcta taaatttccc tctacacact gctttgagtg cgtcccagag  173460
173461  attctggtat gttgtgtctt tgttctcgtt ggtttcaaag aacatcttta tttctgcctt  173520
173521  catttcgtta tgtatccagt agtcattcag gagcaggttg ttcagtttcc atgtagttga  173580
173581  gcggttttga gtgagattct taatcctgag ttctagtttg atagcactgt ggtctgagag  173640
173641  atagtttgtt ataatgtctg ttcttttaca tttgctgagg agagctttac ttccaagtat  173700
173701  gtggtcaatt ttggaatagc tgtggtgtgg tgctgaaaaa aatgtatatt ctgttgattt  173760
173761  ggggtggaga gttctgtaga tgtcaattag gtccacctgg tgcagagctg agttcaattc  173820
173821  ctgggtatcc ttgttgactt tctgtctcgt tgatctgtct aatgttgaca gtggggtgtt  173880
173881  aaagtctccc attattaaag tgtgggagtc taagtctctt tgtaggtcac tcaggacttg  173940
173941  ctttatgaat ctgggtgctc ctgtattggg tgcatatata tttaggatag ttagctcttc  174000
174001  ttgttgaatt gatcccttta ccattatgta atggccttct ttgtctcttt tgatctttgt  174060
174061  tggtttaaag tctgttttat cagagactag gattgcaacc cctgcctttt tttgttttcc  174120
174121  atttgcctgg tagatcttcc tccatccttt tattttgagc ctatgtgtgt ctctgcacgt  174180
174181  gagatgggtt tcctgaatac agcacactga tgggtcttga ctctttatcc aatttgccag  174240
174241  tctgtgtctt ttaattggag catttggtcc atttacattt aaagttaata ttgttatgtg  174300
174301  tgaatttgat cctgtcatta tgatgttagc tggtgatttt gctcgttagt tgatgcagtt  174360
174361  tcttcctagc ctcgatggtc tttacatttt ggcatgattt tgcagcggct ggtaccggtt  174420
174421  gttcctttcc atgtttagcg cttccttcag gagctctttt agggcaggcc tggtggtgac  174480
174481  aaaatctctc agcatttgct tgtctgtaaa gtattttatt tctccttcac ttatgaagct  174540
174541  tagtttggct ggatatgaaa ttctgggttg aaaattcttt tctttaagaa tgttgaatat  174600
174601  tggcccccac tctcttctgg cttgtagggt ttctgctgag agatccactg ttagtctgat  174660
174661  gggcttccct ttgagggtaa cccgaccttt ctctctggct gcccttaaca ttttttcctt  174720
174721  catttcaacc ttggtgaatc tgacaattat gtgtcttgga gttgctcttc tcaaggagta  174780
174781  tctttgtggc gttctctgta tttcctgaat ctgaacgttg gcctgccttg ctagattggg  174840
174841  gaagttctcc tggataatat cctgcagagt gttttccaac ttggttccat tctccccatc  174900
174901  actttcaggt acaccaatca gacgtagatt tggtcttttc acatagtccc atacttcttg  174960
174961  gaggctttgc tcatttcttt ttattctttt tttctctaaa cttcccttct cgcttcattt  175020
175021  cattcatttc atcttccatc gctgataccc tttcttccag ttgatcgcat cggctcctga  175080
175081  ggcttctgca ttcttcacgt agttctcgag ccttggtttt cagctccatc agctccttta  175140
175141  agcacttctc tgtattggtt attctagtta tacattcttc taaatttttt tcaaagtttt  175200
175201  caacttcctt gcctttggtt tgaatgtcct cccgtagctc agagtaattt gatcgtctga  175260
175261  agccttcttc tctcagctcg tcaaagtcat tctccatcca gctttgttct gttgctggtg  175320
175321  aggaactgcg ttcctttgga ggaggagagg cgctctgcgt tttagagttt ccagtttttc  175380
175381  tgttctgttt tttccccatc tttgtggttt tatctacttt tggtctttga tgatggtaat  175440
175441  gtacagatgg gtttttggtg tggatgtcct ttctgtttgt tagttttcct tctaacagac  175500
175501  aggaccctca gctgcaggtc tgttggaata ccctgccgtg tgaggtgtca gtgtgcccct  175560
175561  gctggggggt gcctcccagt taggctgctc gggggtcagg ggtcagggac ccacttgagg  175620
175621  aggcagtctg cccgttctca gatctccagc tgcgtgctgg gagaaccact gctctcttca  175680
175681  aagctgtcag acagggacat ttaagtctgc agaggctact gctgcctttt gtttgtctgt  175740
175741  gccctgcccc cagaggtgga gcctacagag gcaggcaggc ctccttgagc tgtggtgggc  175800
175801  tccacccagt tcgagcttcc aggctgcttt gtttacctaa gcaagcccgg gcaatggcgg  175860
175861  gcgcccctcc ccgagcctcg ctgctgcctt gcagtttgat ctcagactgc tgtgctagca  175920
175921  atcagtgaga ctccgtgggc gtaggaccct ctgagccagg tgcaggatat aatctcgtgg  175980
175981  tgcgcggttt tttaagccgg tccgaaaagc gcaatattcg ggtgggagtg acccgatttt  176040
176041  ccaggtgtgt ccgtcacccc tttctttgac tcagaaaggg aactccctga ccccttgcac  176100
176101  ttcccaagtg aggaaatgcc tcgccctgct ttggctcgcg cacggtgcgc gcacccactg  176160
176161  acctgcgccc actgtctggc actccctagt gagatgaacc cagtacctca gatggaaatg  176220
176221  cagaaatcac ccgtcttctt ctgtgtcgct ctcgctggga gctgtagacc ggagctgttc  176280
176281  ctattcggcc atcttggctc ctcctccttt tctttttttt ttcttctttt tctttttttt  176340
176341  tagatggagt cttgctctgt tgcccaggct ggagtgcagt ggtgcgatct tggctcactg  176400
176401  caacctccgc ctcccaggct caagcaattc tcctgtctca gcctcccaag tagctgggac  176460
176461  tacaggtgca tgccaccatg cccatctaat ttttgtattt tttagtagag acggggtttt  176520
176521  gccatattgg ccaggctggt cttgaactcc tgacctcagg tgatccacct gcttcagcct  176580
176581  cccaaaatac tgggattaca ggcatgagcc accacacccg gcctgaagac cagttctgaa  176640
176641  aatccacagc ctactgatct gtctataggc aacagaatca ttcgagaaca gagtcacagt  176700
176701  agactcaggg agattgatgt tagcaagcac acagtgtaag ttggagggtt ttggctactt  176760
176761  taagtggtgt ggtgtacagc ttgaaatggc gtttatctct gctccatcct agaattgcag  176820
176821  taaaataata aaaagcacaa acactgacag aggaaacagc aacagatgag cacaacaaaa  176880
176881  tttggcaaca ccctagtggt aactggctgt gatggaggag ttagtgtgcc ccaggatttc  176940
176941  cagttctctt attttttcaa acatggagaa gactgcactt cctcatcctc tagaagttaa  177000
177001  gcgtggccag ggaaacgtga gccctgaagt tgcttccaag cgggagcagc taagacaatg  177060
177061  ctttcttccc cagtggaaat aaaccccaaa gccttatgtt aagggagcag cctcacaaga  177120
177121  tggctgtgcg cctgtcagca caggtctcct gaaaccacaa tgggtagggc ttcctgggac  177180
177181  atgtactctg agagaggaat caacctttat cattttaagc cacagagatt tttggggtgg  177240
177241  tttgttatca ccgcacagcc tggtccatcc tgactaacac actgatgagg tttctgtttt  177300
177301  ctctcttctg ccaagtgttt gtgaggatgt gtgcggtaga cgccccccaa caaaggccca  177360
177361  agaattagag acacagatac ctcaggtggc agaaatatga ggggtatggc tgaaaaagaa  177420
177421  gaggattatt tggaagcctg tcacaggaga cattaaactt cctgtgatgc cttctccaat  177480
177481  gcatgaagct aggcgactcc tcctccccgc agaagatggg aggcttctgt aaggaaaggg  177540
177541  tgaaccagag gagcactgaa actggggaca tggcaagagt tggaaatgga aacaaggtgc  177600
177601  cctggggaac acacggccca ctaagcagtg agacccggag aataccttac aactcttagt  177660
177661  tgtcaggctt agaatccaac ccactcagga tccctagtcc ccaacagatg agtgtattcc  177720
177721  tctctgaggt aacaggccca agagaaaata ctacagatac taatgtttgg gggtttccta  177780
177781  gtataccacc tggctttcca cctgatcacc ccatagtgac ggctcttgca tcataagtac  177840
177841  atggtcttcc aataggcttt ttggggattt actcttaaat atgagtgaac agccaaggat  177900
177901  catcagacat ttaaagaaca tctctaacat gaaagacaaa gacataaagc aaatggaaag  177960
177961  tcgcttggag aaatcaagac agcaaaattg aggaactctt caaaacagta aaacaagtat  178020
178021  ggcaaaaagg tggaaagtag taggaacaaa gataaaacag aaggggaaat tatgaaagac  178080
178081  catgtcctgg agccaaagaa cacatgaact tccagattaa aagagtctac tgggtaccta  178140
178141  tctagaataa tgaaatagaa aagactcaca gaagtttcag aacaggaggg agaaagagaa  178200
178201  gattttacag gcttcagaga aataaaaaca agaatgatca ggaaacacaa tgatgttgga  178260
178261  cttttcacaa gcaatactgg aaactgggag acttacagcc agtctatctt cagttcagtt  178320
178321  tgaaggtaca ataaaggtgt ttttagacaa gcatggtccc agaaaattta cctcatatgc  178380
178381  accctttctc aggaaactac cagaggattg ctcttcttgc atggtagcat aaaccaagaa  178440
178441  aaaagatgca agatccagga aacgggggac ccaacctggg aatgcagcag agagaatctc  178500
178501  caggtgacag gaaaggagat cccaggatca caaccatgca gaagtccaac caccaatccc  178560
178561  atgtggcctg ccgctcagag ggctccagtt aggcagtctc tagaaagagt ggaactgaga  178620
178621  gatttcctga taaatttgtg ccaccaggag ttttagatgg ttttaggaga gcttggcata  178680
178681  aattattgat cagtccatag aagactaagc aaacggaaaa acaattccat tatttacctc  178740
178741  agtaaaagca gttgttatat tggcaagaaa tgcaataata atatgcgttg tagctcagca  178800
178801  gggaagagta tagtcttcag aacacaagca ctgaatattg attaaccaga aattgtaata  178860
178861  ttgagaggat gagggtgcat gtaacatgaa agaggtaaat cttatagtag agccaggaaa  178920
178921  taatatctaa aattgaaaaa ccaaggtgag gcagtataaa catgctattt atgaatatgg  178980
178981  aaataaattc cagggaaaaa gattagaaga gcgggaccat ggcatgggag ggacagggaa  179040
179041  gacttcaatt tttgccataa actgcatgat atcgtttgac ttttaaaatt atattcatgt  179100
179101  atttctttgc tttaattgaa aaatatgcaa gagtaggaat cctttagaga tgactcactg  179160
179161  accaaaggaa ccatctcatt gttactgctt tcctggaaac acagagaaag gcaaacactt  179220
179221  ctgtacattt tgtgcacaat ttctaagaaa caactgcttt attaactatg ttatatggta  179280
179281  agatgagtgc actaagtttt taatttcctg cggtgtttgt gttaagcaca cacacttgca  179340
179341  tttggcttat gtgacacaca taagagtaaa gaaataaaaa gtaggtcaag gccggggctg  179400
179401  tactacttaa ggtgaagatc actaattggt aagtgaattt acaacttgac aatgaaaaat  179460
179461  ctgaagagtt caggagctgt gggcttgata gtgtgcttag tttggaaagc acagaacatt  179520
179521  tgtgggaagg atagcagcag gaatactaac tgcagtggga gtgatgcttg ctgaggtgaa  179580
179581  gtgtgatgcg ttcatttctc ctcaggtttg tatacttatg taggtaaatg gtctttactt  179640
179641  caaaaatgaa atgtttttga gatgtcttct tttaccaggg tgcatttaat ggcccattct  179700
179701  gcaacttaga atccacagta aagtgtcatt tctgtcagtg gagaataatg ctctaggaga  179760
179761  ctttagttgt caataacaac aacaaaatga gacgtttttc tatgaactgt gagaacctaa  179820
179821  tgcaaccgga gtaatttttt taaagattta atgattttac tggtacacct ttaaaatgaa  179880
179881  aaggcttcac cctgaaatcc catttgaaga acaaatgatt catttcaatc aaggaaaaaa  179940
179941  aaacaaaaag agatgggaga atgtttgctt tgatctcacc acctggattg gaagtattgc  180000
180001  ctccaattat tttagcttgt ctttagagtt tcacctgtcg gttcagctct aggcaagatg  180060
180061  tgttgcctgg caggtgtctc ccccactgac atcagaccat caccatctag aaatcaccag  180120
180121  agcaaaactt gtctggtgat ctgcacacca gaaggcacgt tttccagtta ctgtgtgttc  180180
180181  tgtggaataa aagaaactga tggagaagat tgatcttttt taaccctctg ggctccaatt  180240
180241  tttttcactt tgcctgaccc ctctcccaag aggaatcttt ctcaactttt tgatggattg  180300
180301  tctcaccaga cagtatatat gtgaaactgt gccaagaagt gatgggacaa acaacaggga  180360
180361  aataaatgga cgatttagct agagagaatt ttgttgtcag ttgctagtca gagttgcagc  180420
180421  tcataggcca cagttcgggt gtctgacatg cttgctgaat aagtgtatgc tcaataaact  180480
180481  gcccagtagt ctttagaaaa attgtgtcct ctgccccgac tatgcactct ttagagacaa  180540
180541  tctcactctg tgaccgaggc tagagtgcaa ggatacaatc ctagctcact gcagcctcac  180600
180601  actcctgggc tcaaggaatc ctcctgcctc aacctaccta ctagctaggg ctacaggtgc  180660
180661  ataccatcat gcccagctag tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  180720
180721  tgtgtgtgtt ttgtagagac agagtcttgt tatgttgccc aggctggtct caaactcctg  180780
180781  gcctcaagca ttggcctctc aaagtgtcat attacaggca tgagccacca tgcccagcca  180840
180841  ctcatatttt ctgtgatacg tgtactgggg ccatattgga gaagaaggga aggtgctggg  180900
180901  agaggaacag atatatcata gataattgaa tttcatatgt aacccagttg tatcctggag  180960
180961  cccatgttgt cctgggagtt atgaaatgtg atttgagtac aaacatgatc atctttaaaa  181020
181021  tgaaaaatac ttccattaca agtgtaactg gcaacatgtt ctgagtccaa aaatgtagtt  181080
181081  tctcagtcca cttgttttga aacacagtct tcgctgactg ctttcttaag agcggcgata  181140
181141  agagaggagg atttctgttt agacacaggc cacttcactc ccctgaagag ttccacttgc  181200
181201  agtttttctc ctgttgtttc tcatattgag acaacagaca ttcagcttga catgcctagc  181260
181261  tgacctcttg gtcagaccct acccgtggga caccaaaaag tgagtaaaca agtctggtaa  181320
181321  tggattgaag gagaattgga gtcagtctga acattttggc cccagtttac ccggaaggaa  181380
181381  tagctgaaaa tagacttttt gtgacctggg agaattatga aatgcgattt ggctataaat  181440
181441  gtgatcatct ttaaaatgaa aaatgctaaa tgtctttatg cttctctgga ctggcctcta  181500
181501  ccccatgctt gtaatcatgc ggatctcgcc tctatccagg tcacattccg attagataaa  181560
181561  gtccgggctt cgctctttaa acatagattt caaggcccca gacttcttga ttagagcctc  181620
181621  tggaggttgg gtcttggcac gggtgttaat aagattcagt caaaattggt aagtgctagc  181680
181681  ttaagctgtg gaccagagtt taacactcaa ctctttagga tctcattttc cgcttttctt  181740
181741  gcgtgagtta acctgttgcc tctgtaattc actgtcggtg tctcatcgtt ctcctgtatc  181800
181801  tctctcagag caagtcacac agatgcgctg ctcagagtgt ccatcgtatg taaatatttg  181860
181861  gctcacagtc gatctgctgc agttaccttg agtttgtcac ctgctttcct cccagccttc  181920
181921  agtttcctca tcagtaaaat gagttaatca ggtttatgtc ccagggaagc tgtgagagaa  181980
181981  aatggttttg cagatatcga gtcctatatg gaaatgtgaa acaagaatca caagtttgtt  182040
182041  gtgccagtta catttggaag tcaaagctca cttaacattt ggggttggtt actggcgatc  182100
182101  tgaattaggg ggctggcctt tagtagccct tcctcaccct ctctaggcta gtgtttcctt  182160
182161  tctgctgtcc tcagcattca gatcccccac tgggctgccc atcctggtca ggcactcagg  182220
182221  cgaccctagt tctcagcttc caccttaagc agcattatac cgtcagcctt tccttccagg  182280
182281  gttggtctga ttaaatcaaa ctaaactgct aattagtgat aatggcaaca tgcaccgccc  182340
182341  ctccagataa catttacctt ttattggcat tctactcctg atttcagaga ccactggaga  182400
182401  aagtattttg aagcaggaaa ccatttcagc actaatgctt cttaatcaga aaccagccac  182460
182461  tctcctgctg agatggaggt attgtcaaaa tcctgagaag taagggcttg gtgtgaactc  182520
182521  ttgccctgat catgtgtact tttacatcca cttttttttt ttaatttcaa gaaaaatgtt  182580
182581  gcagtgaggg tgtaggagct tcatggcttc atctggggcc ttgattgcct tgatgttacc  182640
182641  ctctccctgc cctgaattca gcatgccacc gacatggatt tttttttttt ttggaccgtt  182700
182701  gctaggaaac tactgaccaa ggtcaagtgc acatgctaat tcattaagac ttgttagagc  182760
182761  ctcttatcct gtcgaccttg ctgttgtgtt gtcaagctta caagggcgag cgaaaagaac  182820
182821  tgtcttgctg ccaaaggatg ccattttttg tgaaggattc ttgttaaggt attctgaact  182880
182881  gagagatttc ctcttgctga ttacaccttg cagagttctg aacagacaaa atttttccag  182940
182941  gatccggtta gcaagggatg aagttgaaat gggatctgaa atcaagtaga cagaatttag  183000
183001  gattaatatg tgttcagttg gaaccctatt tccccaagtg gatcaattct tggctggaat  183060
183061  gtgatgtatt cctagggaag ggaagaaggg tggttctagg atagttagcc ccagtctgtc  183120
183121  tccatttgtg ctgttaagag gaagaaaact ccaggcatcc ttatctccga ttttccctta  183180
183181  cctgctgcag aagagtatac attccagtgt tggctctaaa accaactttg ttttcttata  183240
183241  tgatccagac tgtttagaaa aatggggctg gcataccctt taagtcaaca tcccagaagc  183300
183301  ttattcagaa gcataacctt agaaccaaag gacccgctgc tgggacagca gaaatggaac  183360
183361  ccagtgtgtt ttccaggcag acctcagaaa aggatgggaa acttcttaca caagcaaatg  183420
183421  gtatcagagg tataaatgtg ttctcaaccg tctgccatgc aaagtgatta agctgagctg  183480
183481  tcatagctgt ttctctgctg atacctttgt gtttcattga acactagcta cataaaggaa  183540
183541  taagaaatat ggcctcaaag ctatgctgtt ccttattttg ccagtgaact acagagagtt  183600
183601  tgtgactact gttctaggtc aaaagttgaa agtgcatctt acaatttatc atccactcat  183660
183661  tcaataaacg ttgttagatc cttctataga tcacgcactg tgcaagaccc cagggataca  183720
183721  gcaatgacag atagaggctc tgactgacac agacaggctc tgctggtgca gagtgtacaa  183780
183781  tctaagctag tcctttgtca agccccaagc gagaccttca agcctcctct gctcttaagc  183840
183841  ctttcatctg aatccttatt tagtgtctta attatctatt gctgtgtaac aaatttcccc  183900
183901  aaaatttagt ggcataaaac aaccttcctt gactatctca cagtttctct ccattagggt  183960
183961  ctcttggagg ctgccatcag ggggtcaggt ggcctgcagt catctcaagc tcacatgctt  184020
184021  gtggggcagg actcagcttc ccatgggcat tgatgctgag ggcctcagtt cccagttgac  184080
184081  tgttggccag aggtgtcctc agttctctgc tacatgggct gtctgacact tggcatcttg  184140
184141  cttcataaag tatgcaggat aagaaggtca tggagtctgg tagcaagatg gaagtcatgg  184200
184201  ttttttgtaa cccagtcaca gggtgatatc ctatcacctt tgctgtattt tattgcttag  184260
184261  agtaagtcac tcagccgtgc tccctcccca gggaggagat tacccaagag gctgaatacc  184320
184321  aggaggtgga gatgattggg agccatctga gaactctgcc ttccacattt ggtatctgtc  184380
184381  atcgttccat gccagcaaag agctactggg cttcaaattt agggcagagc agctgctggc  184440
184441  cttgtcctct cccactgacc ttgtcaacca ttccgaactc ctgggctgca tttgttttgt  184500
184501  tgtctggctg agatgaggca gatttgcaga tcccgaagtg accgatggac gatgaaacca  184560
184561  aagtggcgta aaagggaagg tgtgtgagag ctagcacaga gatggtgcag ggggctatgt  184620
184621  cagaaaaagc tgggactagg gcaggctgtg gaaatggaaa agaggaggtg ttgtcctgaa  184680
184681  gaaagagcag gtccatggtg gactgctcag aaggaggagt ttaactttat ccccaaggga  184740
184741  ctgccattgt caaaagaatt tgctgtaaag accctttcat aagttaaggc agagcttttc  184800
184801  aagcagtgtg ctgatgatac tctcggactt tggggatgga gagtgacctg ggccactggg  184860
184861  cacgttgtct tcaacccttg tgcagcctca tcgtggcctc caggtcccct ctgtgtggcc  184920
184921  cagtgtattg tacaaatatt aacatttccc tgtgtgccat ggtgcaaaat gtttgggaag  184980
184981  cacagagtta aggggtcttg gtggtgtagg ggagccgcac aggagagtgc aggccttgag  185040
185041  acaggctggc atctcagtgc ttggtttctc ccttgggtga ggcatgtgga tcctcctctt  185100
185101  catgcttcca tctcaaccgc ctttgtgctg ctgggggagt tttccatcgc aggtgttatc  185160
185161  cattattgat gagtcatgga gaagatggtg gtgaataatt aagtaggttt caggtgcaga  185220
185221  atgaacatga aagggaagaa agaataaaaa cagaagagcc agagaaagaa ttctaagttc  185280
185281  ttttgtacca ataagacact gggtagatgc tttctataac tttccagaag gcctggcagt  185340
185341  tttatttgag tctgactagt gattttaagt cttacgtgtg ctggtcattt ctgagtaata  185400
185401  actgaaaaag ttgcagcttt tcacagcagc agtgaacact ctaaacagct tcacccagcc  185460
185461  tgttctgagc agttcataaa tggaaaccag tgcaattttc aagagtgata atgggggaaa  185520
185521  tggctgcacc atgggctagg gagagttaaa tggtgaggaa tattcagtct ggactcttga  185580
185581  gaatcaacac cccaagattt tctctcttta aataattaat agacggaaga aagtgttttg  185640
185641  agagatgccc agtgctgtaa agtaggaaga gatacctcct gcagtgctca ccatttagaa  185700
185701  agggctttct agaatggtgg ctagcagcta tgggacttgc atcccactga ttcggattag  185760
185761  agtaggtgca atcggactgc caacaagagt ggtcagaaat gccagaacaa tgaggagaga  185820
185821  gagggcagtg cctgaggaca ccctctctct ggccccgttt cccactttgg cctgcagagc  185880
185881  ttgtccacag cacagcaaac tgtcaactag catgggagga tttgccagct gtggattgtt  185940
185941  cacaggccct ttgtgtctct ttttttctac cttttggtcc tatcatagca cattagccaa  186000
186001  tcaggtaggc tcacagagag acctgtcagc atgtctgata aagggtttga tgagagagaa  186060
186061  ggctaaagtc atctattcag atgagcgctt ttcatgcatc cacatccttc cccatcgcca  186120
186121  cagatcactg agaggctgat tagctctggg ggcgtctctc tgcagaggtc tctctgtctg  186180
186181  cctcctgcct tcagaaccac actgctgcct ctgtttccaa gagctcctcc atccagctta  186240
186241  gttctgccat gtttgtcttg acctttctct ggtctggtct gaaccagcat atatagtcca  186300
186301  gctcttgagc ccaatgtagg attatctgtt ggtttggttc aaaccgtatt ggccctggag  186360
186361  gcagcccttt tctgtgttgg tgtcgctggc ttgccatacc ccttattcag actgcagcat  186420
186421  gaggctgtct caggccctcg gtaaaggtga agagacttcc cgtgcctaga ggtgcggccc  186480
186481  ctagctggcc tcagtgtcct ccaggctcgc accacatgcc caggtgcatc ctgatgcagg  186540
186541  tcctgagaga gcctcttttc ccccaactcc cacccgttcc ttccacatga gctggatgct  186600
186601  ttttcacagg ttctataaac gtagcagagt ttggggtgtg tgaaagtttc tggtagcaat  186660
186661  tcagagccga gtttattttc tccagaaata gtaggtgctg ctgccagaag gggtaggcca  186720
186721  gccccttctc agaaacatca gctgctgatg cccagcagtg acgcatgact gcctggacca  186780
186781  ttcaggcagc gaggggttaa tgtgagggtc ggacaccctg ggaggtggtc acatctcctg  186840
186841  ttaccagttg catgattgac tcgggtatct aacaacactg gaaacaactc acacgagtac  186900
186901  tgaggtcagg acttagcctc ggctctcaag tggaggcact agagctggcc cagctgccca  186960
186961  aacagcaccc ggaaagatgg agaacttctg gatgtaccga tttgagtgtc acgaaggaga  187020
187021  ggtaggtgga tcctaggctt caaaatcaca tttgctgttt tgctttttat tttctttttc  187080
187081  tcatcctgtc aggttataag ttggtctctg catttccctt gacggtagga gttagtacag  187140
187141  caagaataga gagggggagt gtgcattacc ccagacagga ggcagtggaa tcaggtttgc  187200
187201  ctggggcttg gaagtccaag atggtaagga cagagcaaag gctgctcgac cactcagaaa  187260
187261  aggtgcttgg aaaggggttg tgctccttgc tttctccccg tcagcattgc attctgattc  187320
187321  tccacattct aataaatgag tcactttggg cagtgtacct ccaattccat gctctgtgtt  187380
187381  gtgttttgtg cttctgtgat gctaatgaaa atgagtggag attagtgcct tgcatgtaag  187440
187441  aactgctttg ctagtcagtg aggtaatgag tataatgtac ccttgtacag tgcctgacac  187500
187501  acatagtaag ccttctgtaa atggtcacta tgactgttct tagcaggtag tgtgctatta  187560
187561  cagcaaatct ccttgtgctc ttagctatat ctcttaatag gaattaaaag tggttttggt  187620
187621  ttttctctcc cacagagcta agggccagtg gtctgggaat gagtgtggga acaccatcaa  187680
187681  ggaatggatg gacttaaatg tggaaatgaa tgaaagactc catttttcca aattgtagcg  187740
187741  catttcattt aaatacagtg aggctgtttc aaagggggaa gagataacct gtgtttataa  187800
187801  gtcagtttta tcagataaga acttgtttca cccttacact ggtgtagtta attggttatt  187860
187861  tatttattta ttttttgcct ttgagaacat ggcttcagaa gctttttgat ggtgagaaat  187920
187921  gcattatttg tgtggcctcg gatgatgaca tcaccctctg ttggagcaga tcgctgctgt  187980
187981  gcaaggctct gggcttcgaa tgatccaggt cttcaaccta tagatttaac atgggtttaa  188040
188041  ccgacttggg gctgggaaca ggagggcttt gcctgtggga aaagagagaa caaaaatggt  188100
188101  tagaatattt tagctgatgg ttatctcaaa atgtttcatt ggtattactt gaatccatta  188160
188161  taaatatata tataaaacag ttcattaagc ccaggctatt atcattttaa tgacataatt  188220
188221  atgcccctac aatgccgtga taactttcta cttcaccaca ttaaagaaat acaaatgtgc  188280
188281  tttgataata tagtttaaat tgagactgaa taattatgga tttcttaacc agtttcgatt  188340
188341  cttagaagca cagacatgtc ttggggcaag aaaaaaaaac ttatcatata tttggggttt  188400
188401  ttaaaaacaa ttctaatgtg gaataaggtt aatctaaaac aacttggatc agtgagggaa  188460
188461  acaatgtaca ttggtgtgag aaaagaggta aagctggata aaccagtaag cgtaagtgca  188520
188521  aagctatttg aggacagtgg accttgagaa gtaatgctgc gtgtgttcag acccactctg  188580
188581  tatataaacc tattttttgc ttccttttcc tctgatacaa aatgggtgtc tatgcatgct  188640
188641  tccatttatt caacatattt attgaactcc tactatatat tttatggggt ctctgtatga  188700
188701  ggcacttgga gaggaaacgt aagctaatga taaatcctgc cttcgtggtg cttattaaaa  188760
188761  tattgtactt aaaatatgat tactgtcctg tagcattata tctttataaa atagaaggga  188820
188821  gacagtgagg caccttaaga atggtacaaa cacaatgcat gcagatagtt cttacaagag  188880
188881  gggctttcct ttcccttaag agatctaaga aggctgtatg aaaaaagtac tatttgaaat  188940
188941  ggggttggac tgctggagct tcctgtatgt gaggagttca gacaggagca taaacaaaga  189000
189001  cgctgagcag aaacgcaggt gatatgctgg gaacagaaag tagttcagtt tggattgaag  189060
189061  aaagagaata ggaagtagaa gagggaaaaa aatagtaaaa gaattaaggc caacccttgg  189120
189121  agtgccttaa gtgccaaggt agagtctaga atgtgttcta taagcaaaaa agaatgactg  189180
189181  aagatttttg aactgaggaa tgacttgttc ggggcttgtt aaacctgcat tttaaatgag  189240
189241  ggtaaatagg tgcttaatga caggtgtctg gtgaagaagt tcatgagctc ttggtgctgt  189300
189301  agtctcatgc agcatattgg ctgcttagtc acttaaagaa taaaaaccca acacctgatt  189360
189361  ctcaggttct ctgtgtcgtt ctacatacgt gaaattactg aataactgag tctcagatgg  189420
189421  atttggcaaa actctgtaat ttttaaagaa ttatgttctc ctgcccttca ttaccatgaa  189480
189481  tttctgttgc cgagtttcgt tggaggaaag aggccaacaa gtattggaac tcattaaagt  189540
189541  tggctagggc ttgctggggt atttcaccag gtgtcctaat cagcagtgtg ccaaggccgt  189600
189601  gtgtgaacta tgctataaat taacagtaga ggcatacgta tgccctgatt ctcttatgta  189660
189661  aatcaatcac tataatagca tcaccctcaa ctcttacatt tggaaatact gtcttggtcg  189720
189721  ggagatagtg gacatgccag aagttgcaca cagcagttgt atataccccc cagccttagc  189780
189781  cagtaatgag ctcttcttac caattagacc attaagagtg ttggagctta tgaattaatg  189840
189841  tagaatcttg gtttgatttt atagagcctt tttgcttttc aattttaccc gtgaataaaa  189900
189901  ttttaataag gaaggaaacg agatgaagaa aacatccccg tgggtgtttg ttgtccttgt  189960
189961  gagcactctc ccagagggct gaaataactt ttctaactgt tcagatcata aaaagacttg  190020
190021  aatgctttgc cggtgcccag gcactgaaag taccactagt gtgcattatc accagttaat  190080
190081  actcatggca acccgggagg tgggtgctag ctgtttcccc atttctcagg aagtatcaaa  190140
190141  gaggatggat gacgtgccca ggctcagagc catcagtggt agccagactc tgatctgcca  190200
190201  gacgctgggc cttaagcatt taataacctc cctatcctga aacataagtt accttgttag  190260
190261  gccacaatat aaaattaaaa acatttcaag gcactgggcg cagcagtggc tcatgcctgt  190320
190321  aatcccagca ctatgggagg ctgaggcagt tggatcactt gaggtcagga gttcgagacc  190380
190381  atcctggcca acatgatgaa accccatctc tactaaaaat acaaaaattg gctgggtgtg  190440
190441  gtggtggatg cctttaatcc cagctactcg ggaggctgag gcaggagaat cgcttgaacc  190500
190501  tgggaggcgg aggttgcagt gaactgagat cgcaccactg cactccagcc tcggcaacaa  190560
190561  agcaagactc catctcaaaa aaaaaaaaaa aaaattcaag ggataaatga aatgtaacta  190620
190621  tgtatgtaac tgtgttccct ggaattgcac tatacttttc aaaatggagc ctaatatagg  190680
190681  aaagcagata atggtggctt tgaggactaa acccattgtc ttaggagttg attgattttc  190740
190741  tttttttttt tttaaataat actttaagtt ctagggtaca tgtgcacaat gtgcaggttt  190800
190801  gttacatatg tatacatgcg ccacgttggt gtgctgcacc cattaactca tcatttacat  190860
190861  taggtatctc tcctaatgct atccctccac ctccccccac cccatgacag gccccagtgt  190920
190921  gtgatgttcc ccttcctatg tctaagtgtt ctctttgttc aattcccacc tatgagtgag  190980
190981  aacatgcggt gtttggtttt ttgtccttgc catagtttgc tgagaatgat ggtttccagc  191040
191041  ttcactcgtg tccctacaaa ggacatgaac tcatcctttt ttatggctgc atagtattcc  191100
191101  atggtgtgta tgtgccacat tttcttaatc cagtctatca ttgttggaca tttgggttgg  191160
191161  ttccaagtct ttgctattgt gaatagtgcc acaataaaca tacgtgtgca tgtgtcttta  191220
191221  tagcagcatg atttataatc gtttgggtat atacccagta atgggatggc tgggtcaaat  191280
191281  ggtatttcta gttctagatc cttgaggaat cgccacactg acttccacaa tggttgaact  191340
191341  aatttacagt cccaccaaca gtgtaagagt gttcctattt ctccacatcc tctctagcac  191400
191401  ctgttgtttc ctgacttttt agtgatcgcc attctaactg gtgtgagatg gtagctcatt  191460
191461  gtggttttga gttgcatttc tctgatggcc agtgatggtg agcatttttt catgtgtctt  191520
191521  ttggctacat aaatgtcttc ttttgagatg tgtctgttca tatcctttgc ccactttttg  191580
191581  atggggttgt ttgctttttt cttgtaaatt tgtttgagtt ctttgtagac tctggatatt  191640
191641  agccctttgt cagaggagtg gattgcaaaa attttctccc attctgtagg ttgcctgttc  191700
191701  actctgatgg tagtttcttt tgctgtgcag aagctcttta gtttaattag atcccatttg  191760
191761  tcaattttgg tttttgttgc cattgctttt ggtgttttag acatgaagta tttgcccatg  191820
191821  cctatgtcct gaatggtatt gcctaggtta tcttctaggg ctttttttta aaaattttat  191880
191881  tattattata ctttaagttt tagggtacat gtacacgatg tgcaggttag ttacatatgt  191940
191941  atacatgtgc catgctggtg tgctgcaccc attaattcat catttagcat taggtatatc  192000
192001  tcctaaagct atctctcccc tctcccccca ccccacaaca gtccccagag tgtgatgttc  192060
192061  cccttcctgt gtccatgtgt tctcattgtt caattcccac ctatgagtga gaatatgcgg  192120
192121  tgtttggttt tttgtccttg cgatagttta ctgagaatga tggtttccag tttcatccat  192180
192181  gtcctacaaa ggacatgaac tcatcatttt ttatggctgc atagtattcc atggtgtata  192240
192241  tgtgccacat tttctcaatc cagtctatca ttgatggaca tttgggttgg ttccaagtct  192300
192301  ttgctattgt gaatagtgct gcaataaaca tacgtgtgca tgtgtcttta tagcagcatg  192360
192361  atttatagtc ctttgggtat atacccagta atgggatggc aggatcaaat ggtatttcta  192420
192421  gttctagatc cctgaggaat cgccacactg acttccacaa gggttgaact agtttatagt  192480
192481  cccaccaaca gtgtaaaagt gttcctattt ctccacatcc tctctagcac ctgttgtttc  192540
192541  ctgacttttt aatgattgcc attctaactg gtgtgagatg gtatctcatt gtggttttga  192600
192601  tttgcatttc tctgatggcc agtgatggtg agcatttttt catgtgtttt ttggctgcat  192660
192661  aaatgtcttc atttgagaag tgtctgttca tgtccttcgc ccactttttg atggggttgt  192720
192721  ttgctttttt cttgtaaatt tgtttgagtt cattgtagat tctgaatatt agccctttgt  192780
192781  cagatgagta ggttgggaaa attttctccc atttttgtag gttgccttct tctagggttt  192840
192841  ttatggtttt aggtctaaca tttaagtctt taatccatct tgaattaatt tttgtataag  192900
192901  gtgtaagaaa gggatccagt ttcaggtttc tacatatggc tagccagttt tcagcaccat  192960
192961  ttattaaata gggaatcctt tccccattgc ttgtttttgt caggtttgtc aaagatcaga  193020
193021  tggttgtaga tgtgtggtat tatttctgag ggctctgttc tgttccattg gtctatatct  193080
193081  ctgttttggt accagtacca tgctgttttg gttactgtag ccttgtagtg tagtttgaat  193140
193141  tcaggtagtg tgatgcctcc agctttgtcc ttttggctta ggattatctt ggcaatgcgg  193200
193201  gcttttctgg ttccatatga actttaaagt agttttttcc aattctgtga agaaagtcat  193260
193261  tggtagcttg atggggttgg cattgaatct ataaattacc ttgggcagta tggccatttt  193320
193321  catgatattg attcttccta tccatcagca tggaatgttc ttccatttgt ttgtgtcctc  193380
193381  ttttatttca ttgagcagtg gtttgtagtt ctccttgaag aggtctttca catcccttgt  193440
193441  aagttggatt cctaggtatt gtattctctt tgaagcaatt gtgaatggga gttcactcat  193500
193501  gatttggctc tctgtttgtt attggtgtat aagaatgctt gtgatttttg cacattgatt  193560
193561  ttgtatcctg agactttgct gaagttgatt attaacaagc tttattccag agcctttcaa  193620
193621  atcccaagca ctgtgacagg acatgattct gtgtctcttc cactagaagg gtttctggcc  193680
193681  cagccagtgt aggtggcctc tccacccctt gcccgtcttg gcagccatca tgccacactt  193740
193741  cggccactgg agcggaggtg ctctaaggaa tccctgcata tgtgtacctt caaaaagctg  193800
193801  ctgaacattc attcatttga aatgatgacc accattctca aagtatgggt aagaagtgat  193860
193861  tcagttagaa ctttaccttg aaagcaatac taaaaaatat aaatataacc ttagtttact  193920
193921  ctttgactat caacatctag gttgtagttc caactgtaca cgaattctta gaacagagaa  193980
193981  gtagtactga ttttatatga catagtattg atcttagtta tatttttttt tcaaaaaaag  194040
194041  tcagtgaatc acacaaaata accttcaaat cacatgtgac ttttgtagca tgttcagaaa  194100
194101  gggtcatctc aatcatgaag agaaacattt cattaaaaat atttaaggac tgactcagtt  194160
194161  ttcttaagag cctttcttaa ttatttgata ttcctgtcat tctctttgga agcacctcta  194220
194221  atgttaccac tctttccatt catcactcct tctctaacca gtgcaacccc gccagtttct  194280
194281  ccattgtcag cagctggttt gagaaagact ccaactttcc cctcttcaac tttatgcagt  194340
194341  tctactatcc atctatttat ttttgcaata tttgcacctc tgcactttat ttgctattat  194400
194401  ttgtttttgt tttgtttttg ccttgtaatg ccagatggtc ccaacagtca acagaagacc  194460
194461  agttgacaaa gatgtggacc agataagtag atgctagtgt ttggggtgga ggactgttca  194520
194521  ggtaggcact aatgttgtgt cttagtctgt tttcttttaa ttctggaggc tgggaagtcc  194580
194581  aagttggagg ggctgcttct ggtaagggtt ttcttgctag tggggaatcc gcagtgcagg  194640
194641  acatcacctg tcaagggggt tcacgaggga cagccaaact gacttgtaaa acagctccac  194700
194701  tctcacgata actaacccgt tccctcaata acccattaat ccatcaatcc ttgaatgcat  194760
194761  caatccattc atgagggtag agctctcatg acccagtcac ctcccaaaag ttctgcctct  194820
194821  caacactgct gcagtgggga ccaagtttct aacacaagaa ttctagggaa cacactcaaa  194880
194881  cttagcacat tacaagtagt cagctcattt gtgactttct gtgacattaa aacttttgtt  194940
194941  ttcctgcagc aactgagaca gtgaccactg tttacagaag tcaccctgta tttgtaactt  195000
195001  ataggtttgt ctcccctgaa agaccaggca tttttggggg gaggcaggga tctgggttta  195060
195061  tttggacact gtcagcattt cagtattgaa tgaatggccc acatagaact cactttttgt  195120
195121  gtgtctcttg actagaattt ctccaaaact ttgtcaggat ccttgaattc ctctccacat  195180
195181  catggccctg ctctctgaga tcctgcctca gtcctcaggc ctttctagaa tagaatgttg  195240
195241  ttcatcatct atttggaagg aggcaggaag cctttacctc cagctttggg ggattcttat  195300
195301  tatcatccta tccacttttc ctacttgtaa aagtttcttt ctgcagatct ccaaggggcg  195360
195361  agagtggtaa ctcaatctct cactccttta gatcttttgg ttcaactcag gaaatagttc  195420
195421  tgaatgccag tattaggctt cttcaatgag gggagcaggc cagtgactca caaaaaagaa  195480
195481  aaaaaaaaga aaagaagaaa aaaaaaatat ctactcccgg ggcagagagt aggagctgag  195540
195541  ctgtggctgt tggtaacacc ctgtgctatc ctccatgggg ctccagctgc tagtcccagc  195600
195601  ccggctccgc agcctcattt ctcacctgcc agagctgtgc tgttcctcct ccctgcctgt  195660
195661  gtttccagta tcttcctctg ctttcctgtc ccatactact ctgtgaagac cacatggtgt  195720
195721  tcagggttca gctgaagcac cacctccccc acaaagcatt gcctgatgca cacccctccc  195780
195781  ctcctgcaga actgaccact acctctgtgt ccccactgta cagaacaaca tcctggccac  195840
195841  ctgctgggga cctgcttttc catatctgcc tcctcccatt ctctgaaaac aggtctcctt  195900
195901  cctctttgtt tcttggccca gtgttaggaa cacagatagg cactgagatg tctgtcgaag  195960
195961  gaacaaataa ataataatga cttgtggtgg tgcttctctt cccttcaaac agcctgaaag  196020
196021  ttccaggagc tatttgtatg tctccccgct accacgagaa gtgctgtctt tgcccctaag  196080
196081  agagatgttc agtcagaatt aaaatgaggc cgggggcagt ggttcatgcc tgtaatccca  196140
196141  gcactttggg aggccaaggc gggcggatca cttgaggtca ggagtttgag actagcctgg  196200
196201  ccaacacgat gaaaccccat ctctaccaaa aatacaaaaa ttagctgggt gtggtggtgt  196260
196261  gcacctctag tcccagctac ttgggaggct gaggcaggag aatcacttga acccaggagg  196320
196321  cagaggttgc agtgagccaa gatcgcacca ctgcactcca gcctgggcaa aaagagtgaa  196380
196381  actctgtctc aaaaaaaaaa aagaattaaa atgaatgatc agctttgcct tgggatactt  196440
196441  ttatatcctt tacccacttc tggctccatt gccaatggac aggatgatac atttcttgtc  196500
196501  tgggatttag gaacctggtc ttgaggctga aagctttgct ttgtggaatc ccaaagctgt  196560
196561  ggtggtaaaa cttagatggt agctgtagag aatctgctag aacattttct gcagaagatg  196620
196621  agttgttagc ttaaggagac cttgtaatta tgtagaactg ggagttgttg gtgagtcatc  196680
196681  tctgcgcact gtgtcctaga tagacgtccg ggttcagccc ttacctttgt gaactcctga  196740
196741  ccctgcattt gcatcctacc ctcacaagca catgtctcat ttgcttaaaa ttggatatcc  196800
196801  atccagtagc ccagaaggcg tgagtctcca gacagagata tatgtgacaa taattttact  196860
196861  ttttctatca catttcattg cctaaatttt gcctccaaat tattctttga aagttaatag  196920
196921  tattatgtaa tttctgtttt tttcctccat ttttaagagt atatcaaggt ggaagttgga  196980
196981  cgtaatggac aaaggtcttg taaagcagac atttgagatg agttaaacac taacaccatt  197040
197041  gtttaggctt cacgcggcca tgtctgtttt gaagctgttt gtccaccctt gacatttagg  197100
197101  caatggtgtg gagattttta ggcttccatt agacagggtc ctctctcatt tggggacagc  197160
197161  tttctgcatc aagagtgtcc ttggagccca ggtgacagtc atcaaaggca aagactattt  197220
197221  ctcgaattca aaatgcaaat tgaggccagc cacagtggct cacacctgta accccagtgt  197280
197281  ttttggaggc tgaggcagga ggattgcttg agcccaggag ttcaagacct gcctgggcaa  197340
197341  catagtgaga ccctgtctct acaaaaaaaa aaaaagtttt tcagtttaaa aaaactgcat  197400
197401  gttgaatatt ctacacacaa cactagaggg atgctgtgtc agaaaagggc ctaccattga  197460
197461  ccactgaaaa atgaagaaag cattgggtgc atctgtaaca tatctgcttc ctatgcaagc  197520
197521  tggaaaacat tgtaaagctg aataaactga agccatttat tcagtaaaca tttattgagt  197580
197581  gcctactgtt tacaagaccc aaggcgaggc agttggagga tgaacatgaa caagacaagg  197640
197641  tccctatctc ctgagagctc ttgggggaga aggggcataa cgtgaacaga tgattacaca  197700
197701  gcatggcacg tggctgtgga gaaaaggaat gtactgtgaa tagggtctgc ggaagcttca  197760
197761  gcaagatgag tgcttttgag ctgaacattg aatgtaggaa agaatgaggg tgaactttct  197820
197821  aagtggaggt cattaattgc acatgcaaat aggaggaaac tcgaatgagc tcaagcatgt  197880
197881  gccaaaggca agagcacccg gggtctgcag ggaagtggtc cctgatgagg ttggtgtggg  197940
197941  tccagccaga gcctctgcaa gggcagtgcc cacagcaggc tcatttgtgc ctcctccccc  198000
198001  tgttccatat gggtactcag cagcagtcac ctcactttac tgtggggtcc gggttccctc  198060
198061  ttccatgccc ctgctctctg tataacctgt cttcttacat catcctaaga tcatcaggtc  198120
198121  cccataatgt tgtaaagaat ttatttttag aagatttaga gcaattgaga aataggaaat  198180
198181  gtgagactct ctggaggatt gtttttaatg aaggtgtgat acagccctca aaccatgcaa  198240
198241  ttaaagaaaa tccagctgca ccagtttccc tgggggccag acccttaaaa tctttgtgac  198300
198301  agaaaattac ttgggggaaa aaatagaatc gtacatatcc aaagaagctc ttcagattgg  198360
198361  ggaaatttaa aggcattaaa ttctcatgaa gactttacta cattaatttg gagtcagcca  198420
198421  gagagctaaa tcagcaagta cccaccagct ctctttggtg ccaaataaaa gttgtgtgtg  198480
198481  tttcttcttg aaggcatgtg gggctacttt attgcagcca ggggctgtgg ggtctggggt  198540
198541  tctttatgcc agctgttacc ctgggcctgc cctcttggct tccccacaga gtgtctgatg  198600
198601  tctgcatgtg aatgtttaag gggtttgttc gttgtcctga cctccctgcc tagaatcagg  198660
198661  tgtatgggat cacaagaaac aaattcaagc ctcacagcat taggctggga tcatacaact  198720
198721  tcttcatctg aattaaaatg aatttcactg cattatcttt ctgttcattt gtggcccttt  198780
198781  atattttcca taattcagac tttttggaaa agattttttt gtttgtttgt ttcacactat  198840
198841  gctcaccaag ctcccccttg tctatcagcg tgccccctca gccccaacac cagcaccatt  198900
198901  gctgtgtgca atattatccc tttccatgaa aatattttgc tgatgtctct gtgcatcagt  198960
198961  ttcccccaag ggggctggtc ccgagagatc agacatgggt tcaagcaagc aatagggtta  199020
199021  ttttgcttcc tttgctcagg acttacctcc ccacgcatcc ccacacttcc tgagagaata  199080
199081  catctctgtt tagtttttct ctgtgtttta tgccttttgt caaacattgc caacagactg  199140
199141  tgaagcagcg cagccttcct ctcagaggac cattgctgtg gaattctttt tttttttttt  199200
199201  tgtttcgttt ttttgttttt ttgacttaat ttttttttta ttatacttta agttttaggg  199260
199261  tacatgtgca cattgtgcag gttagttaca tatgtataca tgtgccatgc tggtgcgctg  199320
199321  cacccactaa ctcggcatct agcattaggt atatctccca atgctatccc tcccccctcc  199380
199381  ccccacccca caacagtccc cagagtgtga tattcccctt cctgtgtcca tgcgatctca  199440
199441  ttgttcaatt cccacctatg agtgagaata tgcggtgttt tttgttcttg cgatagttta  199500
199501  ctgagaatga tgatttccaa tttcatccat gtccctacaa aggacatgaa ctcatcattt  199560
199561  tttatggctg catagtattc catggtgtat atgtgccaca ttttcttaat ccagtatatc  199620
199621  atttgttgga catttgggtt ggttccaagt ctttgctatt gcgactaatg ccgcaataaa  199680
199681  catacgtgtg catgtgtctt tatagcagca tgatttatag tcctttgggt atatacccag  199740
199741  taatgggatg gctgggtcaa atggtatttc tagttctaga tccctgagga atcgccacac  199800
199801  tgacttccac aagggttgaa ctagtttaca gtcccaccaa cagtgtaaaa gtgttcctgt  199860
199861  ttctccacat cctctccagc acccattgtt tcctgacttt ttaatgattg ccattctaac  199920
199921  tggtgtgaga tggtatctca ttgtggtttt gatttgcatt tctctgatgg ccagtgatga  199980
199981  tgagcatttt ttcatgtgtt ttttggctgc ataaatgtct tcttttgaga agtgtctatt  200040
200041  catgtccttt gcccactttt tgatgaggtt gtttgttttt ttcttgtaaa tttgtttgag  200100
200101  ttcattgtag attctgaata ttagcccttt gtcagatgag taggttgcaa aaattttctc  200160
200161  ccatttttgt aggttgcctg ttcactctga tggtagtttc ttttgctgtg cagaagctct  200220
200221  ttagtttaat tagatcccat ttgtccattt tggcttttgt tgccattgct tttggtgttt  200280
200281  tggacatgaa gtccttgccc atgcctatgt cctgaatggt aatgcctagg ttttcttcta  200340
200341  gggtttttat ggttttaggt ctaacgttta agtctttaat ccatcttgaa ttgatttttg  200400
200401  tataaggtgt aaggaaggga tccagtttca gctttctaca tatggctagc cagttttccc  200460
200461  agcactattt attaaatagg gaatcctttc cccattgctt gcttttctca ggtttgtcaa  200520
200521  agatcagata gttgtagaca tgcggcgtta tttctgaggg ctctgttctg ttccattgat  200580
200581  ctatatctct gttttggtac cagtaccatg ctgttgtggt tactgtagcc ttgtagtata  200640
200641  gtttgaagtc aggtattgtg atgcctccag ctttgttctt ttggcttagg attgccttgg  200700
200701  cgatgcgggc tcttttttgg ttccatatga actttaaagt agttttttcc aattctgtga  200760
200761  agaaagtcat tggtagcttg atggggatgg cattgaatct gtaaattacc ttgggcagta  200820
200821  tgaccatttt cacgatattg attcttccta cccatgagca tggaatgttc ttccatttgt  200880
200881  ttgtatcctc ttttatttcc ttgagcagtg gtttgtagtt ctccttgaag aggtccttca  200940
200941  tatcccttgt aagttggatt cctaggtatt gtattctctt tgaagcaatt gtgaatggga  201000
201001  gttcgctcat gatttggctg tttgtctgtt gttggtgtat aagaatgctt gtgatttttg  201060
201061  cacattgatt ttgtatcctg agactttgct gaagttgctt atcagcttaa ggagattttg  201120
201121  ggctgagaca gtggggtttt ctagatatac aatcatgtca tctgcaaaca gggacaattt  201180
201181  gacttcctgt tttcctaatt gaataccctt tatttccttc tcctgcctaa ttgccctggc  201240
201241  cagaacttcc aacactatgt tgaataggag tggtgagaga gggcatccct gtcttgtgcc  201300
201301  agttttcaaa gggaatgctt ccagtttttg cccattcggt atgatattgg ctgtgggttt  201360
201361  gtcatagata gctcttatta ttttgaaata catcccatca atacctaatt tattgagagt  201420
201421  ttttagcatg aagggttgtt gaattttgtc aaaggccttt tctgcatcta ttgagataat  201480
201481  catgtggttt ttgtctttgg ctctgtttat atgctggatt acatttattg atttgcgtat  201540
201541  attgaaccag ccttgcatcc cagggatgaa gcccacttga tcatggtgga taagcttttt  201600
201601  gatgtgctgc tggattcgtt ttgccagtat tttattgagg atttttgcat caatgttcat  201660
201661  caaggatatt ggtctaaaat tctctttttt ggttgtgtct ctgcccggct ttggtatcag  201720
201721  aatgatgctg gcctcataaa atgagttagg gaggattccc tctttttctc ttgattggaa  201780
201781  tagtttcaga aggaatggta ccagttcctc cttgtacctc tggtagaatt tggctgtgaa  201840
201841  tccatctggt cctggactct ttttggttgg taaactattg attattgcca caatttcagc  201900
201901  tcccgttatt ggtctgttca gagattcaac ttcttcctgg tttagtcttg ggagagtgta  201960
201961  tgtgtcgagg aatgtatcca tttcttctag attttctagt ttatttgcgt agaggtgttt  202020
202021  gtagtattct ctgatggtag tttgtatttc tgtgggatcg gtggtgatat cccctttatc  202080
202081  attttttatt gtgtctattt gattcctctc tctttttttc tttattagtc ttgctagtgg  202140
202141  tctatcagtt ttgttgatcc tttcaaaaaa ccagctcctg gattcattaa ttttttgaag  202200
202201  ggttttttgt gtctctattt ccttcagttc tgctctgatt ttagttattt cttgccttct  202260
202261  gctagctttt gaatgtgttt gctcttgctt ttctagttct tttaattgtg atgttaggga  202320
202321  gtcaattttg gatctttcct gctttctctt gtgggcattt agtgctataa atttccctct  202380
202381  acacactgct ttgagtgcgt cccagagatt ctggtatgtt gtgtctttgt tctcgttggt  202440
202441  ttcaaagaac atctttattt ctgccttcat ttcgttatgt atccagtagt cattcaggag  202500
202501  caggttgttc agtttccatg tagttgagcg gttttgagtg agattcttaa tcctgagttc  202560
202561  tagtttgata gcactgtggt ctgagagata gtttgttata atgtctgttc ttttacattt  202620
202621  gctgaggaga gctttacttc caagtatgtg gtcaattttg gaatagctgt ggtgtggtgc  202680
202681  tgaaaaaaat gtatattctg ttgatttggg gtggagagtt ctgtagatgt caattaggtc  202740
202741  cacctggtgc agagctgagt tcaattcctg ggtatccttg ttgactttct gtctcgttga  202800
202801  tctgtctaat gttgacagtg gggtgttaaa gtctcccatt attaaagtgt gggagtctaa  202860
202861  gtctctttgt aggtcactca ggacttgctt tatgaatctg ggtgctcctg tattgggtgc  202920
202921  atatatattt aggatagtta gctcttcttg ttgaattgat ccctttacca ttatgtaatg  202980
202981  gccttctttg tctcttttga tctttgttgg tttaaagtct gttttatcag agactaggat  203040
203041  tgcaacccct gccttttttt gttttccatt tgcctggtag atcttcctcc atccttttat  203100
203101  tttgagccta tgtgtgtctc tgcacgtgag atgggtttcc tgaatacagc acactgatgg  203160
203161  gtcttgactc tttatccaat ttgccagtct gtgtctttta attggagcat ttggtccatt  203220
203221  tacatttaaa gttaatattg ttatgtgtga atttgatcct gtcattatga tgttagctgg  203280
203281  tgattttgct cgttagttga tgcagtttct tcctagcctc gatggtcttt acattttggc  203340
203341  atgattttgc agcggctggt accggttgtt cctttccatg tttagcgctt ccttcaggag  203400
203401  ctcttttagg gcaggcctgg tggtgacaaa atctctcagc atttgcttgt ctgtaaagta  203460
203461  ttttatttct ccttcactta tgaagcttag tttggctgga tatgaaattc tgggttgaaa  203520
203521  attcttttct ttaagaatgt tgaatattgg cccccactct cttctggctt gtagggtttc  203580
203581  tgctgagaga tccactgtta gtctgatggg cttccctttg agggtaaccc gacctttctc  203640
203641  tctggctgcc cttaacattt tttccttcat ttcaaccttg gtgaatctga caattatgtg  203700
203701  tcttggagtt gctcttctca aggagtatct ttgtggcgtt ctctgtattt cctgaatctg  203760
203761  aacgttggcc tgccttgcta gattggggaa gttctcctgg ataatatcct gcagagtgtt  203820
203821  ttccaacttg gttccattct ccccatcact ttcaggtaca ccaatcagac gtagatttgg  203880
203881  tcttttcaca tagtcccata cttcttggag gctttgctca tttcttttta ttcttttttt  203940
203941  ctctaaactt cccttctcgc ttcatttcat tcatttcatc ttccatcgct gatacccttt  204000
204001  cttccagttg atcgcatcgg ctcctgaggc ttctgcattc ttcacgtagt tctcgagcct  204060
204061  tggttttcag ctccatcagc tcctttaagc acttctctgt attggttatt ctagttatac  204120
204121  attcttctaa atttttttca aagttttcaa cttccttgcc tttggtttga atgtcctccc  204180
204181  gtagctcaga gtaatttgat cgtctgaagc cttcttctct cagctcgtca aagtcattct  204240
204241  ccatccagct ttgttctgtt gctggtgagg aactgcgttc ctttggagga ggagaggcgc  204300
204301  tctgcgtttt agagtttcca gtttttctgt tctgtttttt ccccatcttt gtggttttat  204360
204361  ctacttttgg tctttgatga tggtaatgta cagatgggtt tttggtgtgg atgtcctttc  204420
204421  tgtttgttag ttttccttct aacagacagg accctcagct gcaggtctgt tggaataccc  204480
204481  tgccgtgtga ggtgtcagtg tgcccctgct ggggggtgcc tcccagttag gctgctcggg  204540
204541  ggtcaggggt cagggaccca cttgaggagg cagtctgccc gttctcagat ctccagctgc  204600
204601  gtgctgggag aaccactgct ctcttcaaag ctgtcagaca gggacattta agtctgcaga  204660
204661  ggctactgct gccttttgtt tgtctgtgcc ctgcccccag aggtggagcc tacagaggca  204720
204721  ggcaggcctc cttgagctgt ggtgggctcc acccagttcg agcttccagg ctgctttgtt  204780
204781  tacctaagca agcccgggca atggcgggcg cccctccccg agcctcgctg ctgccttgca  204840
204841  gtttgatctc agactgctgt gctagcaatc agtgagactc cgtgggcgta ggaccctctg  204900
204901  agccaggtgc aggatataat ctcgtggtgc gcggtttttt aagccggtcc gaaaagcgca  204960
204961  atattcgggt gggagtgacc cgattttcca ggtgcgtccg tcaccccttt ctttgactca  205020
205021  gaaagggaac tccctgaccc cttgcacttc ccaagtgagg aaatgcctcg ccctgcttcg  205080
205081  gctggcgcac ggtgcgcgca cccactgacc tgcgcccact gtctggcact ccctagtgag  205140
205141  atgaacccag tacctcagat ggaaatgcag aaatcaccca tcttctgtgt cgctcacgct  205200
205201  gggagctgta gactggagct gttcctattc ggccatcttg gctccgccgc cccctgctgt  205260
205261  ggaattctta agcatctctg tggctcacct gaggattcct ttcatctccc aagatttcag  205320
205321  aagcacacaa caatgtttgg ctataggctg gggagtgttt tccgggtctg tatcagtccc  205380
205381  atccctgtgc ttgcttgttt tatttgccca tccattcaga agatgtttat ggagcacctt  205440
205441  ctgtgtacac tgacctggga gcttcctata cacgtctagc agggcctgcc tgcacaggga  205500
205501  gctggggtcc catcagccca ggcaatacca cacccaacca ggccattctc cctgagccta  205560
205561  tttttctaag ccttattttc cgatacaccg tttgacaaag gatttttgaa ctgttctaag  205620
205621  agcatccagg gtagtgtttg gatgttaaaa tgctgaaatg tctctgaatt ttcaatagcc  205680
205681  tgtagactaa atcagacaaa atatttgaaa tctgaattga ctaggaaaat acaggtggta  205740
205741  tggtttctag ccatcaaaat caggcccagc tacctcttta aaaatgtgtg ttttaatttt  205800
205801  tactttttca tttggggcag gcaattttat aagacattcg gtaccctaaa tatttggctt  205860
205861  catcagtaag aaaaaaatgt tttaaacatg tttgtgtaat atccttagct caattcattt  205920
205921  aggatttttt aatttcaacc ttttctgtat tttctttcaa catttggcct aaggggaaaa  205980
205981  acggcccata gctatgaaag ctcctttgaa agcatggcag gacttgaaaa agaaagcttg  206040
206041  aaaaccacaa gtgttttatg tacagttggc agctcctttt taagaggttt tctccccact  206100
206101  gcagtgtctg ttcgattgtg ttctgctttg cttctctctc ccggcccctt tcccccagcc  206160
206161  aagtgtctgc cgagtctctc aagttctcac tgtgtttcct cttgctgtgt tcTAGTCTCC  206220
206221  GTCTCCTGGC AGCTCCTCCC CCTTGGGTGC AGAGTCATCA AGCACATCTC TTCACCCCAG  206280
206281  TGACCCTGTG GAAGCGTCCA CTAATAaaga ggtagggtgc tgttttgtta ccaaagccat  206340
206341  tgggccattt tgctttactc taatactgtt ctgtgcttcc taatacagca tcctacagcg  206400
206401  ctcctgaccc acattaccct ggtgagaaca atcctgattt ctcctctcca gtgtgcagtt  206460
206461  cacctgttaa agccatgtca tccagtttga tagccactgg ctgcaggtgc ctaattaatg  206520
206521  aataaaatga aaagtttatt tcctcaagca cagtagccac atttcaagtg ctcggacagg  206580
206581  gtggattaca gagcatttgc atcactgcag gaaattctgt tgaacagcac ttgacctcag  206640
206641  acaccaaaaa ctcgacgtac agcatctttc ctcctggcgt tacatgcctg ctgatgccat  206700
206701  gggcttgcag ttgctgtgtg ctttgggaaa tgtgttagtt tcttaaatac cctttatttc  206760
206761  aggcccaaat gagatatctt tcgtaagaat agagtggcca tacattccca gtttacctag  206820
206821  ggtgtggttc cagttcacac ctgttgtcca ggcagcccat cttatgagcg cccttctctc  206880
206881  ttgctggtgc agtgccgcct gcgagaactt tccacggtgc tggaaatgtt ccacttctgc  206940
206941  tctgtccact atggtagtca ttagcctcat gtgcctgtca aaccctggaa atgtggccag  207000
207001  tgtaactgag gaactgaagt tttcatttta tcccatttta attaacttaa atagccacgt  207060
207061  gtggctgcag actgccagac agtgcagctc taaagtatcc cttttggaca acaaattctg  207120
207121  tggtcgcctt gcttatgtgg agcatttcag tgagaagatg ctgctttctc ccattgaggt  207180
207181  gtctgggtct gagaaagggc agccccagag gggagacact gccttccccc gtacccaggg  207240
207241  tccttttaca cctagtgaac tgccacccac acctgctaat gagccaacat caggtaaatg  207300
207301  ttggtctgcg ccataatctg tgtgtgggct cagctcactc taaatatagc tgctctctca  207360
207361  tcaacactga ggagatgtgt taaagaggta aaccacatga tgaacgatgg tttccttttc  207420
207421  cctcattttg ctgataattt tatgttaaat gcaatgaaaa agaaatctct gtttaaactg  207480
207481  agtggcagat cgcttttaaa gggagtctta gttaaaattt acccttaagg cacccttgaa  207540
207541  taccatatat ttgccattaa atatttacac aaaggaaaag tattttttat taatctgttc  207600
207601  atattaaacc aaacaaacaa acatagacct tctctgaaat gacaccaaca ttagaattta  207660
207661  gactagaaat atactttggt ctcctctggt cttgagcctc agacacttgg ccattgggag  207720
207721  cacaagtgac aagggcacag tttctgctgt tcccaccgtt ccacagtttg cttcattctt  207780
207781  atatcacatg gttgggtgag aacaaatagt aagaagaaaa gaaggacagg tgccctgatg  207840
207841  ataacagtca tgagcactat cgtttcttga gcattgacaa tgttccagga actgggctga  207900
207901  gaaaaatcac agatagtgtc tcatttaatt cttaaaataa ttctgtgagg taggtatcac  207960
207961  tgtcctcatt tgctggttga aaaagctaag aggttgaata acttacctga gattgtagag  208020
208021  ctcacaagtg gtcagccagg attcaaatcc agaactcatg ggaacccgtg ctcttaactg  208080
208081  ccaagatctg ccactgctgg agtagaaagt gtttgcaggt cacagactac atggacaagg  208140
208141  taccttgtct gtcattgttc cagttgtcca attgtgcctc caagttctgc acgagtcgat  208200
208201  ttgtgtgacc cccaaaccca aaccccaaag atcttagcct ttagcttttt aaatgcaact  208260
208261  ttatttattt attcttgaaa gttaaggatc aactgatgtt catctcagtc cacatgtgaa  208320
208321  ataaagggct aaccagacat ctaaatattc agcatttgat tatgcattag atataataag  208380
208381  gcaaatttgt tagtttctca gttcctacaa gacttggctc atgtttctat atatccttag  208440
208441  aaatgatgat gaaaatccta tttgtgtgta ataattagag attctttcat ttcacaaaac  208500
208501  tctttttaaa aaaatttact accccagaga ctaagaaagc tagtcatgag ctcatgcata  208560
208561  gagaataagt gaatgtacca aatgccctct gttgcagctt tttttttaaa gatggtaaac  208620
208621  tttattttgc caaattattt ttttcaaact tatctttttt ttaatttttt taattatact  208680
208681  tcaagtttta gggtacatgt gcacaacatg caggttagtt acatacgtat acatgtgcca  208740
208741  tgttggtgta gctcttaata aaactgcagc ttttagagct atagaccaaa gtaattcttt  208800
208801  tgtagcttct gctaaaatct ggacactgtc tagcattcag aaaagtatca aaatagagca  208860
208861  agaaaatgtg aattgacttc ttagatatac ctggaggcta agcaattctg attaaacaaa  208920
208921  ctctcattac cccaggctat agttacttgg gacaagggta gggaaatggt tgggaaataa  208980
208981  taacttaaaa gttttaggcc cctatgaaga tgctagcttc catctgcata ccatgaagtt  209040
209041  atgagggttt ttttcttttc tttaaaccat cctgaattag acagatttgg ctgttggctc  209100
209101  tcaactgggc ctatcttctc acttaggtaa gtggaaaata aaattaacgt aaagcactgc  209160
209161  tgaaactgga gttctctttc cccctatcca catatcctgg cttttatttg gtgtgcattt  209220
209221  tctcataaat gcattactag ccagtaactt ttcattcctg atgcactaga aacccaccca  209280
209281  ctttggtgtg cagaaccatt tcatcccagt gagcacacat gcagcaggtt tactgaaaag  209340
209341  ctgccctgta caatgtatta ttgtgtgatt agtgttgaat tgtcattatc ctgaattgag  209400
209401  ctggagtctt acaactaggt ttcttcaact gccccaattt ttcacaaaac aattaaaact  209460
209461  actattttta gactgttgtc caagtattaa ccaagttatc atccctttgc cattcccatc  209520
209521  ctccaaggaa agagcactgt gtcaagtgct aggttaggga gttgctcccc atgacatccc  209580
209581  aacactcacc cagggcgctt tcctcatcca gcctgccagg caccccagag tcttccctct  209640
209641  atgcaggtca gcctatccaa cagctattca gtgccagata tctttcctct taaagtcatg  209700
209701  catttaaata atcacctaag aaccgggtag gttctcagca atggaattct tggccatgca  209760
209761  aaccttacct tctgcccatt ttagggactt gtctttaaca ctagctctcc actctcctgt  209820
209821  gatgcttgta tcaccctggt ccagacacac tagctacaaa ttctactact ggtggaagca  209880
209881  ggggtgaatt tttttctctt atctcagtca gtgttacatc taggacatct gcttctgaaa  209940
209941  ggaacgtatg gtgagttttg ctcctctgat agcaggcagt taagctgcca tctagtcagg  210000
210001  ctctaaaagg tgtctagctc atcatctctg cttccaacag tgctgtgaga acgctgacct  210060
210061  ttgctctgag gtgcaaaaga aattccaggg tttttaattt actcctttgt tgtgttctta  210120
210121  ttcagataac acacaataat gatttatata atggagtttt tcaactaaaa taaatcagta  210180
210181  ggagatgaag agatttttaa aaactctagc acacattttt agcacagtga gagatcactg  210240
210241  tggcaaagag taaaataaat ttctctgaga gaattcttaa tttcagctat aatcatagca  210300
210301  ttggtgcttt cactaatcag tttttcacat ggaaatgcag atccttaaga atacaaattg  210360
210361  tgcccttttt attgttgtta gagacttgtc tgtgggattg ttttttagtt ggcaaatacc  210420
210421  tctctgattg tgaaatgtaa gatttctaga ttatctaaaa tatgaatgga ctattctggg  210480
210481  ttttaggtaa cctttactaa taaatgcatg tttatctgca ctttactttc tctaactaaa  210540
210541  aatgatcaat aattggtaac tgccactgat tatgtattta tttttcatgt tgcatggatg  210600
210601  attgtgttaa ttcatatttc attatgcttt gctctttttg aaacctcttt gtctttatTA  210660
210661  CAGTCAAGAA AAAGCTTGGC TTCATTCCCA ACCTACgttg aaggtaagag ctgaaaagaa  210720
210721  aatactgagc actgagtcat tcatgaatct tttagcattg gggcatatga agcactgaga  210780
210781  tataagacaa tggaagggaa gaaaggccac aaagtcactt attcacaatg ttagcagtct  210840
210841  taggatctta gactcaaaga atgatagctg ggagcctctc agaaatcctc ctcacgtctt  210900
210901  tgctcattat gtggatgagg actctgaaat tggagtcgaa gctgtgggct ttacccagtg  210960
210961  tcatgcagct tagcagtggt cacactggat ccaaaaccca agtctcctta ttctgtctct  211020
211021  gtgcacttca tacattcaaa aagaaaaatt caagtgggaa tgaacattaa ctaaggcaga  211080
211081  aattttggtc ttttttaata agaaaaacct tcccagcaat tttcatctat tacgtggatg  211140
211141  agctagtaat agtaacagtt actgcatgct tactctgcca ggttctgttc taagcacctc  211200
211201  ccatgtaata actaattgaa tcctcacttc aatcctgtga agtgagtttt attattatcc  211260
211261  ccatgttata atgagacaac tgaggcatca agagggtaac ttgcccaaga tcccacagtt  211320
211321  ggcagtgcag acccaggcta tgaattggca ggctggcacc atacttctct ctggaaaccg  211380
211381  gtgtctttgt ggggctgcca cacatggttg tgcaggttac tcactgcaca agggcaccta  211440
211441  ctctaaggcc aggtggggcc aaagttccgc caagctctgc actccagctg gagactgtac  211500
211501  catccaaatg gggcaccaaa tcaggcatca tttctcattc acaaagaggc actcactctc  211560
211561  tggctagagg tgatgctgag ggtccacctg ggtgcatcgc catttccttg aaggaggctt  211620
211621  ttctggaggc cagagaacgc ccagacatct ctctgagggt gtgtctggac tttggatcct  211680
211681  gtgcgtaaac agtcattgtg ttccactgcc tgggaaaggg ttaccagggc tcataaacct  211740
211741  tcatgaaccc ttgggctcaa agcccaggac aagctcacag ttttggttta gttacttagg  211800
211801  tttctctctt gaatcatcgt aaattatttg catcattttt gtgaggccct gaaattctgt  211860
211861  gagagcattc tgggaagttt tctgaagttt gaaagctccc gtcttcatat tcatccccca  211920
211921  ggcctaggga tttttcaggc tcagcattag cctgagtatg aggatgtcac atgtgtgctc  211980
211981  cctcatccac agagcaatcc gaaggcagca ctaaagggaa accatgttcc gaaaggccaa  212040
212041  aagaaaacct gcaattctct gacataggat cattaagggt ttaatttttt ttaactttgt  212100
212101  aagaatatac tatccctgag ctcaaagtga acttatgaaa ttggggcttt tatttttctg  212160
212161  ggtgtgatgc gatgacagtg atattcaatt atattcaatt tcctgaaagg ataaatgaca  212220
212221  taagaccata tctcaaaagg tgtttaggtc tgatatttgt gtgtcttgga tgcttggcat  212280
212281  ttctacagtc atttaaatat aatttggatt gcttttaaac atatccccat acccacactt  212340
212341  actgtagtca aaaagggacc ttctcagtga atagcgccaa atcagagaat atatgatgtt  212400
212401  agaagtcccg tagagaaggt agttaatttt tgttttcttt taacattgat ttttaaaaaa  212460
212461  tagatggaag acttttaaaa gttcatatcc cagatgagat cgttcttctt catatctggt  212520
212521  tggcaataat gattatgttt ccataacact ataaatgcat caccaggaac ttatcataga  212580
212581  agaactgaca atcttttact ttatataaag tgtaatgtgg attcagacct gttcatatat  212640
212641  tattttgtat gcttccctgc tatacaactg aaactgtata tcatatatag cccgaatcca  212700
212701  tctcacatct ataaaagatt cagagcgggc ccctgtggct gttgagtaga gtgtgaatta  212760
212761  ctggtgtgga gtggaggcag atttgtctgt gtaccactca cagtgttagc ttcaaagtct  212820
212821  tgcttataaa aatggagaat aagacaaata acaggcttcc ttatttaatt actacataga  212880
212881  tgctttgtga aagcctttcc taaaacactt ttaatttctc tgtttcaagc accaccttag  212940
212941  ttttagaaaa atgagtagat tattttacat ctttactctg ataagtagtt cagcacagga  213000
213001  agcagctgtg taaactcaag atgagcttga tgtttaagga taaaaataaa aagcatttca  213060
213061  gattagcctt ccaagaggaa aaagcaaatt gtttccatta caagttacct aatttaagac  213120
213121  cctgaggttt taacagtggg ttaaaatgta tattttagtc tctgcagatg taccagtcaa  213180
213181  gtcaaataaa atacacaagg ctaggcatgg tggttcatgc ctgtaatctc agcactttgg  213240
213241  gaggctgagg cgggcaaatt gcttgagccc aggagtccaa gaccagcctg ggcaacatgg  213300
213301  caaaacccca tctctacaaa aactacaaaa attagttggg catggtagtg cctgtagttt  213360
213361  cagccacttg ggaggctgag gtgggaggat cccttgaacc tgggaggcag aggttgcagt  213420
213421  gagccgagat cacaccactg tactccagcc ttagcgagag agtgagaccc tgtctcaaaa  213480
213481  aaaaaaaaga aagaaaataa aatacgtatg tttcaattgc agattaaaat gcctttttaa  213540
213541  gtagactgtt atacagttat atattaatca cagacacgtt ttaatttcga gttagggttt  213600
213601  acaagtaatt gtggttagaa acaggtgccc ccaattaaaa tatttaaaac aggtttgact  213660
213661  taaaaggctg gtaaaataga acagaaaatt tgattttcct tggaatctgt ctatgtgtgg  213720
213721  gcacaggcca agaacattat aacctgtaag tgaacaagat tgacagcatg ggactgtggc  213780
213781  tttgaggtca cattatctgt cttgcacaat tgaggtcaga agccattaca ggaatccaga  213840
213841  cattctgaaa cagatatcct atttttctga tctataaatt tgtttcttcc attatggatt  213900
213901  aaatggagga agagatatga atgggggggg gcaagtaata ggaattgctg taaaaagctt  213960
213961  ttctaaaaag acagccatct agttacttaa gcatttatcc agcaaatatc tagttgatac  214020
214021  cacctgggtg acagtaagac aagagagtca gaggtgaatg tcacatggtc cttgtcccct  214080
214081  aagagctcac agtctaacag gagaaacagt atcctttatt gctgaatttt atgttccatg  214140
214141  tttaagtaaa tatttgcatc actttccata gtaaatggtt ttagagaagc aaaatatttt  214200
214201  agaaactgtg ccttctattt gaaaatgagg tgtgggtgca gatagacaca gagagatgcc  214260
214261  tcagaccagc aggttggctc tgcctcacct gtgccagcag tgaggcatgg gagaggggag  214320
214321  atgtgccatt gagggggttg gcaggcccca ccccaggatg gcttcctcac tgtggctcta  214380
214381  tgtGTTACAG TTCCGGGACC CTGCGACCCC GAAGACTTGA TCGATGGAAT CATTTTTGCC  214440
214441  GCCAATTACC TTGGCTCCAC TCAGCTGCTC TCAGACAAAA CTCCTTCCAA AAACGTGCGC  214500
214501  ATGATGCAGG CCCAGGAAGC CGTAAGCagg atcaaggtga ggacatctgg gtgctccaac  214560
214561  agggacaggg ggctggtgta ggcactggag cagtctacaa cactggccac aactccacat  214620
214621  atagtttaga ggagagtggt ttgagatgac atcacacagg cagtgcttat ccatgtgcct  214680
214681  gctaacaaaa caaaaatttc caaaatctac tggagtcttt atatacaaac atgatctatt  214740
214741  taggttgtta taaatggcca gtcttgagaa gaagtgctca tgatcacaac ctttgaaaag  214800
214801  ttggtgtaat gaggaaggat gccgttttga gtattatgtc tcaagtgcaa gacatgtacc  214860
214861  actggatttc cactgacagc tggaggtcag tggcaaacat tcatgttaca gagttggttt  214920
214921  aaactaggtg gcattgcttt tgaaccagcc catcctgttc aagctagatt gaacttgctt  214980
214981  gcttcaagga aaatgaaccc tttgatcaaa tctaacctgg ctagtctaag gtcagtgcaa  215040
215041  ggctaatcca gtttaaacta gtttgagcca atcataacat gtttgaatct cattaatcaa  215100
215101  gacataaaag gaacgagcct gtttgatcca ggaggaacca ctcttatctg gtttaagtca  215160
215161  ttcacaacta gtttgaacca tccagaactg gtttattccc atgaataaat gcagcaacac  215220
215221  agagctctag aatctccacc acgataccaa aactacctag aatcatgggc aaaccaggac  215280
215281  tccaggaaca cttaaggtgt gtttatgtca tccacatgcc attgtgccac cagcacctgg  215340
215341  aaccactggg cagcctcccc gagccttgag gccactgtca cctagagccc tagggacagc  215400
215401  atcatggtag aagtccagga ccaggtattt ccagcaagtt ggaataggtt agaacttgta  215460
215461  agagtctgtt ttatccagtt tcaactggtc aaaatggatt cttccctcaa ggagccattc  215520
215521  catatttcat accttctctc tcacacactc ccaggttgca ccctggtgtt tgtgtggtaa  215580
215581  cgtggaagga gaaagaggga caggtagacc gcagtaactg agaatccttg atctcgcaat  215640
215641  caaagaaaaa attattcctt gagcacttag gcatgaagag ctgtgcaggg tcttggcagg  215700
215701  gaggaaaaac agtagctgat aaagtgagat ccttgttctc aagctcagca gtatgaatga  215760
215761  gggaatgaca aagcaagcca gggagtgtgt ggggtgtgcc caaggagagg acagtgtcag  215820
215821  aggccgagtg ccaccagagt gcaggggaag cctgcagatg cgaacacctc tgaccactgc  215880
215881  cttctgcctg agaggtagaa aggaacagta agtgaccaac aattccaaga ggtgcttgca  215940
215941  gaggagaggc agttggtttg ggcctcatgc ccaagctgat tcttacgtta gtcacgtgtc  216000
216001  cagactctgc catgtggtga atagctcata ccatcaccaa caccgtaaat atgatgcgcc  216060
216061  tgaaccctca gctgtccagt tatcctgcag ttcccaggat gctgtgtgaa tggccccacg  216120
216121  tccctctcat ggcttcctcc tcaggctgct cactgccgct cctgctgctg ggcctctgtg  216180
216181  tgtcacccac tgatctgacc acctctctgt acttggagaa aatgcttctc ccccaagctc  216240
216241  agagctggcc cttctcttaa ctcctcctag gacagtaaag cccatgccgt aacttttgac  216300
216301  atgactacga tgtttttata aaccagggag gagtgatttg caactgcctc aagagtgact  216360
216361  gttgtcacaa ccctgctagg ccagacctag tgtcaggatt actgacagga ccttttagtt  216420
216421  ccttccgtgt gtcagggatc cactcagcca cttcatctgg ggcacacaaa ccttgcctgt  216480
216481  gcctcagagg ccctgctgcc ataaggccca tttctgtggt gtttgtcttc ttctaaaatt  216540
216541  agcctctccc agaatgatgg acagtgggaa ggtccagttc ttttagggga agccccaccc  216600
216601  cctacccaaa gagatgtgtc ttgccccatg gctcccaaca ggacaactcc gtggagacag  216660
216661  tctgaccttc ataccttttg ggactttgag actaaacaat gctacggata gaacatcacc  216720
216721  atgttcttgg ggagctgccc atccaagctt ggcctagttc cctttcactg tcttcctgtt  216780
216781  tccacgaagt agtgacattg tgccagcaag cctccccaag gtcttctcca tcttaattta  216840
216841  gttgtcttcc aggcacagca ttcaaaacaa caacccacaa acctctcaga gagagcaagc  216900
216901  tgcttctcag gcaaagtcac gtcctatttt gtataaagca gagaacttta aatcaaagag  216960
216961  acatagagac atagttctga ctccacgtgc cccatgggta ccagatatgc cacctgggct  217020
217021  tccaggtgaa tggtgctgtt agcttcccca ggtttggtgg aagcacaaaa gcctggtgtg  217080
217081  cctcacttgg ggtctctgat agacagggac tgccttcata agatgtgttt ggaaatgagt  217140
217141  gggggcacct ctgcttgtca ccatgactgg gggcattttc tgggccagag ccaggtgtgc  217200
217201  tcaagaccct ataacatcca gggcagagcc acaaaacaaa gattttatct ctaccaaaat  217260
217261  gccaaagagc ccctatcaag gaatgctacc cagagcccgt tcaggcgtat cttccagaat  217320
217321  aaagcagcag tctgccccca aaggagtact gaagacttct gaggttgaaa actgcacgtt  217380
217381  gccttgaggt tagttttttc taggttctat ccatcaaggc ttcaaacatt ttaaggttca  217440
217441  ggtttcattt gggacacctt gtttattagc cctctgatag ctttggactc ctacagacag  217500
217501  aacatttatg cctttccagt ccccttatgg cacttaggta gtgctgagat ggccttacag  217560
217561  ggaaaaagcg ggcacggggc acatcacttg aacgtaaagc aatgttcggg gtacacagca  217620
217621  tccctgtacc aaagctcgtc agtgccaatt atattgtgaa ttacattttc ttatttccaa  217680
217681  agtggtgtcc tatagagttg ttattccttc tttaaagtcc agctgcctca taagaaatca  217740
217741  gagattttac ttcaaagctt ccaaaggatt ggtatcccga agttccacag ttcatttgaa  217800
217801  tcaaaaatta gatggctctg ttgatcagaa caaccaagat agaggctttc tgattataaa  217860
217861  tacattttag acctgcctag agcagaatag gcatttggaa aacatagatt tatttttaca  217920
217921  agcaaattac tctggcgtga ggaattcatt atagagtggt aaaattaaat ggttacattt  217980
217981  catttataac ttataagtat cattttacaa tgtgcatcta tgcattggaa ggaactgttg  218040
218041  cctgtcatta aatattttct gtttcatgtt ccttttacat ccattaaaat gcttatcaga  218100
218101  ttggttgacg ttatatccag ctagaagcct tttccaagtg taaatggaga tgcctgttta  218160
218161  agtcagcact ctccaaaaag tgactgtgtc agggagcgta cacggacttc atcaatgcaa  218220
218221  agggaagctg ggggcaaaga gtgctgatcc tgagcaggct gggctgggct caagtggaag  218280
218281  gagcttgcac caggtgccca catgtgcttg ggagacactg ctctgtaagg aagatggtgc  218340
218341  cacgctgttt cctaaagaga gactgacctt tcaggacaag ttattctagg ccaccttgac  218400
218401  agaaaggacg tagagcacag caaagctgca gactttatag cgtccgtcca ggaaggaagg  218460
218461  agaaagaaaa gctctgtgga tttattttgc aatccattta gcaatgtcct taaccccaat  218520
218521  ctgattagta atttctggct tggcactttc acctaaacaa aggtgggggt agtttcctcc  218580
218581  tttgttttct gattcctcct tcttccctca ctccctgcag ggacccccgt tttgtccctc  218640
218641  tcttcctctg cctacattgt ttgtttgacc agatggatgt gactggatgt gaatgagaac  218700
218701  tgctcaccac gcgccctgtt attcgtggtg ctttatctct gaacagacgc tgaccttgaa  218760
218761  gcttaggttt ccatttcaaa gtagtcttta atttctcttc catttgtcga ttgtggtgtc  218820
218821  cgccactcat gtagtaccaa ctgtatacta aaattgaaca ttgcttattg gatttggact  218880
218881  tggggttttg aaaattactg ttttcttaat ttaacaaaaa atttacaaga ttcctttgcc  218940
218941  acatggagag agaatttgga gctgcggttt ggccaggtat tttctactta atgtgaaaag  219000
219001  aaacaaagga atttggcccc aaatgccaac tgttgctgtg cagactcctg tgataggccc  219060
219061  tttaggaata aatttaacca atacacagtt cttgagcttg agaaacttgc agtaaaaaca  219120
219121  agccaaaaag aatgttaggt aacaaaaata caaggtaagc tgagggctct gaaatttaaa  219180
219181  ggcttttcca tctaccacaa tttaagagat gacatatctg agcacaatag cagaattaga  219240
219241  agacatctgt cattaaacat ttttttgttt tgttttggtc tttggtccct ccctaatgtg  219300
219301  ttcattctgc ctttgttggt catcattttt gagaagtaat atccttccag agagccccca  219360
219361  tataccttag gggattgcat tagagccctg gttctcaaag catgatccct ggaccagtag  219420
219421  catcagcatt gcctacaaac ttcttagaag tacaggtttt caggcccaac cccaaaccta  219480
219481  ctgagtcaga aactcagaag gtggcaccca ggagtctgtg ttttaacaaa ccctccagga  219540
219541  gattctgctc tgcaccagcg tttgggaacc actgccttag agaaaggtgg acccgccagt  219600
219601  gtgtgaagca tctttcctcc cactgtgccc tgtagcattc tagtcaggct aagtgcttgt  219660
219661  cattaataga gttccactgg caaataagct caagaaaata gacctccttt tcggacattt  219720
219721  gctacaggtg tcttcctctt caaggctctg agaagtcctg cactaagaag atttcattca  219780
219781  ctttaactag cagctcccat acttatttga gcacagaata cattgttacc atgtgataga  219840
219841  tacctgtcat tggtagtatt ctctggaaca tgttttggga gaaacttcta gagagagctt  219900
219901  tgtcctatgt gctgtcagtc tttaatgtgc cgtagataga aacacatctc tcccctaaca  219960
219961  acgtgggact catgcctacc cctttctaga gaaagccaga ctggaagcca gcacaatgag  220020
220021  ctcatttgtc ttccttgttc tccactgcat ctccaccttg ccttccactc tcattcccac  220080
220081  ttcattctct gctcttcaac cagaagatag ggtggcctgc tgagccctac ctgaaccaca  220140
220141  gagactgctt catgtccatc cacccagagt gtggtgtttg tgtctccatt cttcctgtat  220200
220201  ttgtgaagct aatgcaatta gattagatta caaatggtgt ataggtatct tgtggtccat  220260
220261  gcattttggc aagctgcatt cattatcaaa tattcatata ttcatcttaa ctagcctgtc  220320
220321  ccaaagatca gatttttttc attcttttat gattttctca aaattatgat ttcattgtag  220380
220381  aagtaaaatg tctatcatta tagctttgcc taagttgtag catttcccag cttagttgaa  220440
220441  gaaatctatg atcagtaaag tattaggccc ttcacatgca ttatctcaat ctcatttact  220500
220501  cctcaaaatg gatggggtag agaacattgt gaggtaggtg ttgttaaccc catggtatag  220560
220561  acaaatggag aagtttacag atgacatgct tgccccagtt gcacaactag gggtttacaa  220620
220621  tggagtgaga ttgccagagt ttgaatctct attctgccac ttcacagctg tgtgacctgg  220680
220681  ggcaagttaa ttagcctctc tgtgccacat ttccctcttc tgaaaaatga ggataacata  220740
220741  atataggcag aaatgacaac atctacttaa acctcgtgtt tcatgggatt gatcatggct  220800
220801  taccatctag cagggtagta gctcacaggg gtgttgtaag cttttacact gatttatgtg  220860
220861  aaatactttg aaggattctg gcacatagca agttctcagt aaatgtcagt ggggagagaa  220920
220921  aagatagaac agtcaggagc atccctggca cgactaatct agagtgtgtt aacagcggca  220980
220981  gaaactcagt acacattgtg gatggagtaa gggggtgggg ggtgctgcag tttgtccttt  221040
221041  gcactacacc ccgccacgtg gtaaaccatg atcaatccca tgaaacacga gggtttaaat  221100
221101  agatgttgtc attcctggct ttaaaatgca tgctggcctt atgtttctct tggacccctt  221160
221161  tctgctaccc taatttctca ttctggctcc aactctccca tcttctgtga tgttatattt  221220
221221  aaattttaaa ttataatttg ttgcagggta cttggatatc atgagtgatt taaagatggt  221280
221281  attactctaa atccacagaa tatttttaac ttcataaaaa ctgtttcggg ccaggcacag  221340
221341  tggctcacgc ctgtactccc agcactatgg gaggccaagg cgggtggatg acctgaggtc  221400
221401  aggagtttga aatcagcctg gtcaacatgg tgaaaccccg tcgctactga aaaatacaaa  221460
221461  aattagctgg gtgtggtggc acatgcctgt aatcccagct gctcaggagg ctgaggcacg  221520
221521  agaattgctt gaacctggga ggcggaggtt gcagtaagct gagttggcac cactgcactc  221580
221581  tagcctgggt gatagagcga gactctgtct caaaaaaaaa aagtttcaga atacctttca  221640
221641  tgaaactcag tttgcctttt ggatcctctt cctcaacacc agtcccagaa aaaaaaaaaa  221700
221701  aagaatttgg gtactccagt gatggtggaa cctatttcct tttgaaagag ttatttcaaa  221760
221761  tcggttccct agagttgaag aattttgacc aacagctgtt agggtttggg atccaaagta  221820
221821  atggaaattc ctatattact gccatatcat ttcaggagaa gtaaaaaaca aacattaaag  221880
221881  atctcccagc tgtcagttat gcagattata actgatgcca gtccgaacat ccctggccag  221940
221941  actctggggt tccacacggg aatcctcgtg gtgtggcatg gcataacatc agcatagggt  222000
222001  cacttctcag atgcagaact attcccactg taatgtgcag cagtcaggat gacagagttg  222060
222061  ctaccttcaa actttttcag agcagactat tcactgtgaa ctcatggcga ccagtaagaa  222120
222121  cagcagggca tctgtgtggg agtgtggttg ccctggtttc ccgggtgtac cagagattcg  222180
222181  ctatgtggtg tctggatggc tgacttatcc agtttctcta caatgaggta gtataggcaa  222240
222241  catattttag tcactaatga aacagagatg tgctgctgag agcagaggag cttttctacc  222300
222301  aggtgagtac ccaggaatat gagagagcag ttcttcctcc accccaatcc cattaccaca  222360
222361  atagcgtctg cagtttggcc attgacttgc cattatttgt acaagatctg tataaatagc  222420
222421  aagtcttagc aaaaggcaag aaattgcatc atgacctagg tcaattataa tcatataaca  222480
222481  gcaaacacaa atatagtgct tagaatgtat gaggcactgt ttgaagagct ttgcatgtat  222540
222541  tcattttgtc ctcaaaatat ccctgtgagg tagatactat ttttatcttc actttacaga  222600
222601  tgaagaaact gaggcacaga gatgttcagt ggcttgcctc aaagttgcac agctagtaag  222660
222661  tggcagagcc aggacttggt tttagacaat ccagccccac gctctgcttt tatcaactat  222720
222721  gctgtctttt aattgtgagc aaaagggaga atggtacatc catttttagt taggtgtaaa  222780
222781  ctacattaat attacataaa tttaaggcaa gaagtattac tggagataaa aagggagaac  222840
222841  aatgaaagga tcaatttacc aagcaggtat accatcctac ctgtgtgtgc accttataac  222900
222901  atagctgtaa gataaagatt gacagaatca ggatacacag acaaatccac ataacagctg  222960
222961  gaggttttaa cacactcaat aaatgatgga acaagagatt aaagaaccag caagtatata  223020
223021  gaaggtttga acaatactgt taaccacctt aattgaccta attgtcattg attgaacact  223080
223081  gtccctaaca actacggaat gcatattttg aagtgcacat gacacatcca ccaaaggcag  223140
223141  tcatgtgctg gaccatagag ctaagcctca gcatatttca aaagattgac atacagactg  223200
223201  tgttctctga ccacagtgga attaattcca aaatcagcag aaaaagataa ctagaggcca  223260
223261  ggcgcggtgg ctcgcgcctg taatcccagc actttgggag gctgaggcag atggatcacc  223320
223321  tgagatcatt tgagaccagg ctggccaaca tggagaaacc ccatctctac taaaaaatac  223380
223381  aaaaactagc caggcgtggt ggcgcatgcc tataatccca gctactcggg aggctgaggc  223440
223441  aggagaatct cttgatcctg ggaggcagag gttgcggtga gccaagatca tgccattgca  223500
223501  ctccagcctg ggcaacaaga gcaaaactcc atctcagaaa aaaaaaaaaa gaaaagaaaa  223560
223561  gataactaga aaatccccaa atgtatcaaa attaataata caattccaaa taatccaagg  223620
223621  ttctaagaaa ttgcagtgga aatttgaaaa aaaatttaac ggaacaatga ttaaattgaa  223680
223681  acacaaaaat ctgtggaata catccaaagc aatgcttaga gggagattca tagctttgca  223740
223741  tatcagaata aagtttgaaa agccataatt taagttttta tctcaggaag ctgagaagtc  223800
223801  agcaaattaa acccaaagaa agtagaagga aataaagatc tatgctgaaa tcagtgaaat  223860
223861  agaaaaccag gcgtacaata aagaaaatta acagaaccaa aacttggtta tttggaaaga  223920
223921  tcacttgcaa ttaagtataa gaagcactgc aacacatttc ctttgtctca cttcaccact  223980
223981  tcccacatac taaattctga attacgacat tgattatctt tagactggga tttttaaaag  224040
224041  ccagtcctcc tcccacagaa acgctttatg ccactattca gtattagttt gtcaattccc  224100
224101  tttttgactt tgagtctcta cacattcttt ctaactattc tcctgtctct gtttgttcca  224160
224161  tGCTAAGCAG ATGGCCCAGA AATTAGCCAA AAgcaggaag aaggtgcagt acaaacaact  224220
224221  tcatcagctt ggtgttatgc ctgttctttt cattcgtttc tgttttacct ttttatattt  224280
224281  tcgtgttttt gttttctgca tccagcaagt ttttgttcag atttcttttt gaaccgcccc  224340
224341  ataagccagc gtttctcaaa actcagttgc cgaaggtggc cgttttctgt tgctcattag  224400
224401  tcatttcact tcagaggaac gacagggagc agattggaga cgctgaatga atcgtatagt  224460
224461  agtatggaag ttccaaacat tcaggagcat cgatgtggca gggacttgag tctgtttgat  224520
224521  tatagttatg cttgatttgt ggatttgtca gattgctgga tgcaaaaaag aaaactcgct  224580
224581  aataaccaca catgtacaga gttaagccct aaatgaacca gactgcgctt tttggttgtg  224640
224641  gagcttctag gtgcttatga gctactactc ctgggacgtt gaggcattgg ggctctttct  224700
224701  taatggggtg gcttcaggac tgcttctgtg ttgctgggtg atatgtaaac ataaagaccc  224760
224761  tcttaccaga actgcatcca aatggcttca tttgcagctg ctataaacat tgtctcctat  224820
224821  cagctcaagc agaggcaaat tctaagtgac ttccccaagg tcttttggta tgagcttttt  224880
224881  ggcctatttc ttcaatctgt tgggctccaa aacccttaca gagagggcca cttgccatca  224940
224941  tcgttcaaag agtgaaatct actgcagtga gttactgctt ctatagggga agaagaaaag  225000
225001  gggattccgc atttttccct gtaacctaga ggtgctaact cttgtccatg tgtccatcct  225060
225061  ctgtgtggta acttcagctt tggcagttta accctagagt ctgtattgct gttctggtga  225120
225121  ctgtgtcgtg gtgcctctgt gtgagctaac cttactcctt ctgcatctgg gtcagggtag  225180
225181  tgtggtcaaa ctttctcttg gtgcatttTT TCTTCTCAGG CTCCTGAAGG CGAATCTCAG  225240
225241  CCAATGACTG AAGTGGATCT CTTCATTTCT ACCCAGAGAA TCAAAGTGCT GAAcgccgac  225300
225301  acacaggtat cagctggctt ccacctttcc cagggtgaag cttagtgaca tcgtaactca  225360
225361  gagatgcatg tgtctgtaga gcaggcatgt gtctgtagag cagctgtccc tagattctgg  225420
225421  gccccagtga gctagaaggt ggtgttcaca gtgcctgctg ctgggtgggg tttgggattg  225480
225481  ctttcttaaa gcccaaaaac acccctaaga catggatgac gtttagcatt ttcagaaatt  225540
225541  ttaatcagag aattcattaa tgtgaacaaa tttgtctttt aagaaatttt atttaaaatc  225600
225601  tcttacattc acgcacacaa aaacagaaac agccctgcca ttttgatttg tctttttttt  225660
225661  ttttaaactt ctccacaaga gattcaactg tttggaattt cttatttctt ttcacctgcc  225720
225721  acagatcatt tcctgctctt gattagctaa gggaaatgcc ctccggcctg ggtgggtatc  225780
225781  cgttgatccc tcagcatggg ctttgcagtg agccctggag cccaccctgc atgcgaacca  225840
225841  tacttgactg gctgtaaggt ggcaggcgct ttcttaggtc attagatgct gagctggact  225900
225901  tacccgccct ctcTTCCTGC CTCCAGGAGA CAATGATGGA CCACCCTCTG AGGACCATTT  225960
225961  CCTACATTGC GGACATTGGG AACATCGTTG TGCTGATGGC CCGCCGGCGG ATGCCTCGCT  226020
226021  CCAACTCCCA GGAGAACGTG GAAGCGTCCC ACCCATCCCA GGATGGGAAA AGGCAGTACA  226080
226081  AGATGATCTG CCACGTCttc gagtctgagg atgtaagggt tgcttccttt gatctccttt  226140
226141  tgggttaggt tctcttgact tctcagaacc tgattcagtc taattcatca cacatgatgc  226200
226201  atgtatttat tgtgcacgta ctgtgtgtca ggcactgttc cagcactaga gatataaggc  226260
226261  tgagtaaaac agacagggta ctcatcgcaa gggctgaaag gaggcagaaa atcaataggt  226320
226321  aaatatactt aatgtaaaat tgggtagtgg ggagtgctcc acagacaaat aaaacagggt  226380
226381  caggggatgg agggacaggg gctatgtcag gtagggtgat caacaaagcc ctcacttgag  226440
226441  gaggtgacct tggagcagag acctgaataa agtgagaaag aggaaggagc aaatgcgaag  226500
226501  gccctgaggc aggggctagc tgcgtttccc tttgaggaag ggaaaggagg ccaagctatt  226560
226561  agcgactttg ggatgaggtg aagagtagga agaatttggc acctcctgta ggggtttgag  226620
226621  caggtctgtc caagcatgag ggcattttgg gaggacagtt ctttgtggtc caggaccatc  226680
226681  ctctgggcta caggaaagtt agcatccctg tccctcccca gcaaacagca ggagcactgc  226740
226741  ccaccccagt ccttaggaaa accagctcct tttcctggca caaagccagt ggttcctaag  226800
226801  ctccatttct ctgggtgatg cagtcaacag agaaaatttg tttacaacag aagccattct  226860
226861  gtcatttggc ctactttcag ggttgtaacc caagctgcta gtgaggccac caggctgcaa  226920
226921  actgcagcct gaactaagct gctcccaggt gctcccctac ctccccgcac catcctgggc  226980
226981  ctcagcagtc ctcagaagcc gcctcccagg ggaggccaca gccctatagt aatttttaat  227040
227041  agcagaaaac tcacccaccc cctgagggcc attgcttttg actgtgctca tttttcctcc  227100
227101  tgacacagag gaataggctc tgtttctcac atggagcacg gagtcctgat ctgggaagag  227160
227161  aagatggcgt ctgatagcct tggttccttc aaagaggccc ttcttctcca gtacagcatt  227220
227221  cgtctagctg cagaaattgc cttcctctcg gaagttaggt gtcagcagcc atcctgcttt  227280
227281  tttctccggg gaaccagagc tgtcgtggct gtgggcacag agaggaggag atgccaacac  227340
227341  ttactgtcac catcttttat tggtcttgtt ctctagaaag cagcacagga caaggtcact  227400
227401  gggagaacag agagcttgaa atacctctgc ctgccattct ccctactgtt cctgtaaagc  227460
227461  tgaggccaac atgcaaacgg ggaaaatgag ttttaggagg ttctcagaaa gttccaaaag  227520
227521  agtgaaaatt tggactttta agcctcctgt gtcctgcagg ccagcgaaaa gatgaagtta  227580
227581  cagggatcga ggatccctgt aggccccgct gctacctcca tctggctgga gctcataggg  227640
227641  aggggtttct tctccttggg gtacccttgg atccatcagg gaagaaagga aagattggag  227700
227701  aagcaagagg taggcaagag tggacctgag aatcttaccc ctttgctttc actagagcag  227760
227761  ggccagagtg tgctggctcc agaattgggc aagctgagct tgagtccttc ctcatccaag  227820
227821  ctgtgcagcc actaagcctc aagttcctct tctgcaggac gatagtacct ccctcaccag  227880
227881  gctgctgtgg cactctcata gatattgcag ttaaagcctg atgtgtggca catggctagt  227940
227941  ggtccataaa tctcagtagc cagtgtattc accaggggca tccactaatg atgatcagga  228000
228001  agtcgactgg tcacattccc aggtatatat ttttcagttt gtctgcatgt acctctctga  228060
228061  tgccaaaagc aatgccttac tccttccagt tttacaatag gtagatggtg gtagttcttg  228120
228121  atgtgatttg taaagtcatc agattctaac agtgagaaaa gttaagtatt tcttttccca  228180
228181  tagccagcca cacggaaagt tcccattttg ctgttaataa ggtgctttta ggaaaggtgg  228240
228241  ggaaagagca gtggaggtta gaattgtgtt tttaaaacac cgctctagag attttctggt  228300
228301  ttggcttttt ctgcccatca gaatttcaca gagaagcctt ccagtgtggt gggcaggagg  228360
228361  atgggctctg gattcagccc ccagcccctt ctcaggaagt gtgcagttta acccctcaac  228420
228421  ctccatatcc tgttctaccc agtggggaca ctaatacaga tccatagttc caaagtctag  228480
228481  aaagctctga gaaacaaaag ggatttttga agtcaggtgg ctgataaact tgccttgcct  228540
228541  gctggcaggc cgtttataga atttgtctag cttaccatga atcttacaga ttttgccaca  228600
228601  gaaatgttac tgtgctctgt gtacttcccc agaccgtcag ggggttatgg cacaatgtac  228660
228661  agtatttgca ccctgctacc tttctaaaat tggaaaagtt ttgaattctg aagcagagcc  228720
228721  tcttgcattc caagtgaagg attgtggacc agtcatacta atagctgtca tagaatcgat  228780
228781  atgcagattc agtgatggtc cttgtatagc atttactttt catagcatat accttgtata  228840
228841  gcatttactg cagcatagcc acatgagaag tgctcagttg ctcttggctg tctggattaa  228900
228901  taatgttgct taattaatgc agggaaaagc tatcaaaacc cagtgtagaa gccagtgcca  228960
228961  cctcctgcaa gctgtgtgaa tttgagaggt tcctttgtgt ctctgggcct ccatctcctc  229020
229021  aactggaaaa tgcagggttg gaccagtcag agttctcaac tctgttagac ccaaccctcc  229080
229081  ctttctacaa taaatatctt attaatgacc cattactatc ctgaaatgaa attcatagct  229140
229141  aatataacct cccctattga aaaatctttc acagaataat caaattgtgg ccataaatat  229200
229201  aatataaagg aaagataagt ggaaagcaaa ctaaaataaa accatattac aatatgtatt  229260
229261  aataaatgct ctggcgcaac cattctgaaa ggcataatga gatagtgaga tgcttatgcc  229320
229321  tacttgatta agcttggatg taggagaacg cagtgtgcag tgggatatca taaactttcc  229380
229381  agttgacatt tcaaattgag ggccaaataa tatgtatgta tctacaagca catgcataat  229440
229441  caccatgcat gacagcacac gtgcaggttg atagggatgt gatttatcgg caacacagat  229500
229501  atcacagcag cgctgatgtt gattttccaa agtcatgaag tttcctcctg gtgaagtact  229560
229561  gaatgaagca aaataacatc atctctcaat tcagacggta ttattcttga aatgttcgat  229620
229621  gtgtattaga gccatacaaa gtctttgtgt ttatgtataa attggagttg aatcctggac  229680
229681  tcaggtaact gtaaacaagt attgcatgca catgaatgtc cagagggatc tgtgaagatg  229740
229741  gtgcagggta tagaatgact catcactgta tcgagctgtt ttttgcatgg caggatattc  229800
229801  agcatctctg actcctgtct gctgaatgcc ggtagctccc ttatgatcat tgtcataatc  229860
229861  aaaaacatcc ccagtctttc tgaaaattgc ccctggtggg cactggtagc cccacgtaga  229920
229921  accactggcc cagcaggcgt gatgtctagg gtttcctcag actccaggag ggccattgtt  229980
229981  caggtgggaa gtgcgccagg ccgctcacca ggtgcactgc cctgctgacc atctttcctc  230040
230041  tcTGGCTGCT GTTCCAGGCT CAGCTGATTG CACAGTCCAT CGGACAGGCA TTTAGCGTGG  230100
230101  CATACCAGGA ATTCCTCAGG GCCAATGGGA TTAACCCCGA AGATCTCAGC CAGAAGGAGT  230160
230161  ATAGTGACCT GCTCAATACC CAGGACATGT ACAACGATGA CCTGATCCAC TTCTCCAAGT  230220
230221  cggaaaactg taaagatgtg ggtacttacc tgaagctgtt ctccaggctg ggtcagctgg  230280
230281  gcaggggctt ggaaagtggg gcaccctgcc gcggaagtga agggagatca atggtgagga  230340
230341  gtgccgtatt ggcaggacat catgaagtcg ttcaccccca tctctcgctc cctgctgtgg  230400
230401  ggccctgtca tgaaatgcta ttgtggacag gtgtaaacag agaggcagca catcctctgc  230460
230461  tcctggtcat cctgagctaa gttttgggtg ggtcccagag gcagatagga cctgaactct  230520
230521  gcttgtacaa acactgcaat ctaggtaagg gcactgaaaa agttaaatga tggtgccagg  230580
230581  tacaggcact aatcaaaacc aactacactt ggacaaacag agaagatctc aagtttcaga  230640
230641  caagaggtgc tgtgcttctc tggggatggc ctgtggcttc aaactgagct attcaggaat  230700
230701  gcctgtagga agatgaggct atccaagctg gtctggcgat ctggggattg taggggcaag  230760
230761  ccgagggtgg ggtctatgga atggttggaa gcctggagat cagaaagctc cacatttgtc  230820
230821  tagggaatga ggaaatacgg tttggctaga gcaggaggta ggcacaggaa aggagataga  230880
230881  tgggcctgag atctgggtca gaactggagg gcctgcaagt ccagctgagg ggtttggact  230940
230941  tgatcccata ggtaaaaaga acttttaatg agaaagtgat catttgatcc actggggtct  231000
231001  gtcaggtgtc ttaggtcaga ttccccagaa gcagagcctg aggcagggat tcttgtcaca  231060
231061  gaggtttgtt gggagagtgc ctcagaacag aagggatgtg ggaagcttgg tggtgggaca  231120
231121  ccaagtaagg gtgtggtccc ttggacatga gcttccttct gtccagaggg aagctccatg  231180
231181  gcacatattg caggacagat ttgtctcacc ttggagcgag ggagctggca agcctttgta  231240
231241  ccccatgccg gttattggcc aaggctggac agggggtata tgaatttact agggctgttg  231300
231301  tcacaaagta ccatggactg ggtgacttca acaacacaaa cctattgtct cacagacctt  231360
231361  gtggccagaa gtccaaaagc aaggtgttgt tagcattggt tccttctgag agccgtgaga  231420
231421  gaagaatctg ttccaagcct ttctctggct tgtagatggc tgtcttcatg ctgtgtcttc  231480
231481  acatcagcct ttctccatgc atgtccctat gtccaaattt cctctttttt tttttgatac  231540
231541  ccatgacaga caaccattcc tcttcttaaa taaggacatg agtaatattg gattagagtc  231600
231601  catattaatc acctcattta aaattggtta cctctgctaa gaccttatct ccaaataaag  231660
231661  tcacaatcta agtcaaaggc actgggggtt ggtaattcaa catacaaatt ttggggggac  231720
231721  acaattcaac cttaacagaa tgtgtctccc tttcagctaa ggacagttct ccagggaagg  231780
231781  ggctgactgt aagcttcagc agctggggga agcagacacc aacctgtgaa ggggactttg  231840
231841  tcaagccccc caaaaataca catacacact ctgttgggtg cttccaagag gtgtggtacc  231900
231901  ttttagtggc atatctgcag gcctccccag agtgcaagta tccaacatca acccctgtct  231960
231961  tctctgccct gccagtgaag gttgtgaaaa gtctgtgtat ccaggatatg cacttcctgt  232020
232021  gtgcacaccc agccttttgg ttgtgataac ttcagcatca ctttttcttt tttctcaact  232080
232081  ttttccttgc agagaagtgt ttctgtgtgt ttatttattt ttaactcaag aaaattaaat  232140
232141  gtcggagcga attggggaag cactgtggga gggggaacct gcgcatggaa tttgaaaagc  232200
232201  tatttctaga aaccataaca caccacccac ccacagagcc tcatcccctg ccactgagga  232260
232261  caggactgaa gaaattaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aactggtggt cctcatggtt  232320
232321  gtgtgctgag gcaagtttgc ttatgtgaaa cgagtgaatt acaaaagagt gtagacctgt  232380
232381  gtgaattcat ttcttaaaaa ctccaaatat gcggaatgct gagaagacag gaactcatct  232440
232441  gggttggtgt ccccagggaa gtgtctttct ttaggcaaga caggaatggg ggagaggctt  232500
232501  tcatttctac ctaccccaga tggtcactga tggaggtttt ctaaaTGTTT TTCTCCTTCC  232560
232561  AGGTTTTCAT AGAGAAGCAG AAAGGAGAAA TCCTAGGTGT GGTGATTGTG GAGTCTGGCT  232620
232621  GGGGATCCAT CCTCCCCACC GTGATCATTG CCAACATGAT GCATGGTGGC CCTGCGGAGA  232680
232681  AATCTGGGAA GCTGAATATC GGTGACCAGA TCATGTCCAT TAATGGCACC AGCCTGGTGG  232740
232741  GCCTGCCTCT GTCCACctgc cagagcatta ttaaggtacc tgaatatggg aaaaatcagt  232800
232801  tgatgtggta aacctcaagt gatgtgaagt gtgaccccca tccagtcatt aatgtatatg  232860
232861  aacatattca aagtgtcagg caccaaggaa gacacaaaca caaaaggcgt ggacttgcac  232920
232921  tcaggaagct taccatcaag ttactgttta cagattcttc cctgaaatca atttagatta  232980
232981  ggggaagtgt atttggttca catgacacta ctttctgata gcagcatgtc catcacagca  233040
233041  tcactagtca atcacagcat tctcccacta agcccagact cagcctcaac agaaatggcc  233100
233101  tcagcttggg aatccagaca gtcacttata gtcagccaga tacacttggc atgatttacc  233160
233161  atccctgtca aaaatgtcag aaatgcttca aatctgagag tgctttttcc ttcccagtgg  233220
233221  ccctgactat gatgcaggtg agtttgtcct ccctcagacc ccgggtaaag caactcacat  233280
233281  gtgctcattg ccagaaggag gaggaaactc tcttccagtc catggaagct ttttcatacc  233340
233341  tgagcatact tcctgctcaa cctgaactga tgcttataaa gctaagaaga gctacttaaa  233400
233401  ggaaaattaa atgtgaatac ttgagaagaa atgagatttt ctttagacat gaagcattca  233460
233461  tgtggagttt tttgagcaca ttgggacttg ctgaatgcat ggccagtgtg accaggatgt  233520
233521  tcctcctcca tgatggcatc tgtagacccc agtagctctg caccaagtgc tgcggtactg  233580
233581  tagctagact gagattccac agcgtttttt ggggtcctgt aggggtttcc tgaaagactt  233640
233641  agctggaaca tagctgtgtg cgtatgtgca tgtgtgagag agagggagaa ggaaggggat  233700
233701  taattcgtgc aaatagtcat tgtgagcaaa agaaaaatca caaagccagc ctcctcagct  233760
233761  aagggggtgg gggtgggagg tgaaggtgag tgtataggac acatggatgg tgactttttg  233820
233821  tttttaatga aatggagtaa attctaattt cacataagat aatcacatct ggaaagaaat  233880
233881  agtcctcttt ggcctccttt aatttctttt tcttatatct tatacttaaa taaattctac  233940
233941  ctcttgctta atacacgtta aaggtaagat tagagaatca actttgaaca tggatattca  234000
234001  ttcagaaagg tttaattggg cctctgtgag gcactgagct gcgctctgag gaagctggct  234060
234061  tgccagtgtg catgtgcagg ataattagag acgtgcaagg gctctgcggc caacataaag  234120
234121  gtgagaggct acaagtgatt agatggacaa ttttatgtga ttttaaagtt gaccttgaag  234180
234181  gaataaaacc taggtaggta gcagaaaggg aagtggcgtt tggaagtttc tgcttgaatt  234240
234241  gatggacagg ggccggtgtt gagtcaggga gagatggggt ctgagcctgg cccggaacgg  234300
234301  ctggtctggt gttgctgtga ttgcatggag aggcaagcgg gggggtgggg ctagggaggc  234360
234361  aggaccacaa gtcgctcctg ccagtgagca agttgcttat taaacacctt gggtgcatgc  234420
234421  atgagaactg ctgaggggct gtgggaccca ggggccccgt ggacacagtc cctgcccccc  234480
234481  agggagcttg gtcggtttga ggagaagtga aaggacttat ggctcacagt gctcagtgct  234540
234541  gtgtgtctgt gctctggatg ctctgagaat atgtgtggac tgacttgctg agccttcggg  234600
234601  gcagcattct gtgggcaggt actattttgt acccattgta caagctagga agctgaggca  234660
234661  cagcaagatg atgtaatcgt ctgtggtcat acagcctcca atacagagtc atcccaggga  234720
234721  gggtgtcagg tgaaatgcta ggcccaaggc cagaccatgg ggcagtactt ctcagccagg  234780
234781  ggtgatcttc atcccccaaa atgtatggag actgtttggg ttgtcacgga ggagaaggtg  234840
234841  ctgccagcat ccagtgggta gaggccaggg atactgtcaa acatcctaca atgcacagga  234900
234901  cagccccaca gcacagagtt atccagcccc aaatgtaggt agtgctgagg ttgagaaact  234960
234961  gcctgagcgg cataggagtt cagatgcaag agagagaaat cgatgagaga gggaagctgg  235020
235021  ttagggatgg tttgtgggga gttggtctga gtctagaagg gttggggagg aggagcgggg  235080
235081  atagggggtt aagtaaagta ttgagtaata tttgtgttcc ctccaaatac atattgaaac  235140
235141  cctaatccca atgtgatgtt atttggaggt ggagccttta ggaagtgatt agcaggaggg  235200
235201  tggagccctc atggttggga ttagtgccct taaaaaaggg accccagcaa gctctctttt  235260
235261  ggtatgtgaa gatgctagaa gttggccatc tgcaactcag aaggggctct tgccagaacc  235320
235321  tgacagtgct ggtacgctga gctcagactt ccagcctcca gaactgtgag ggataaatgc  235380
235381  ctgttgttta taagccacct agtctgtggt actttgtcat ggcagactaa gaacagactc  235440
235441  agacaagggg aggacttaag taaaggtggg gatggggcct gggcaggaac aagccgcgct  235500
235501  tcctgaggcc cttaagactc cagctcatgg cctggagtca cctcctttcc tcctcaggac  235560
235561  agcccacaag ggggacagca gatgctaggt gcacagatgg gccatcagag actctaaagg  235620
235621  cacaggagac ttgcccaggg cccccagctg gccagtgagt ccccaccctc ctgcgaatcg  235680
235681  ctccttcctt atctgcgtgg ggaccagagg agggaagcag tgaggctatg agggcagcct  235740
235741  gactccctct gcagctgcca cagcatcaag gtggaagcaa agcttgctgg agtacagacg  235800
235801  gagctctgtc tgcacagttt cctaagggga aatggattgt ttgaggagct gaactttgat  235860
235861  gtctataaat gtaatctcta tagaaccaga aaattaaaag gccgagtggt gataaaagag  235920
235921  atgtaactga tgaagatgaa gagtaagaaa agaaaagcag tgctttcgtg gccacccata  235980
235981  gtgaagaagt acttagcagg gcagaccccg attagagcac agctgaactt cctccctgcc  236040
236041  acagtgcgcc gcttgttgaa tggggaaatg tgatggtccg tccgtggacc accctggctg  236100
236101  gtgggaggtg taaccactga taacagccag aatcaccagt accaaataca gactgacatc  236160
236161  agtgggtcgt atcacctttt taaaattctc tagaaaacac accccttttt gcctgcacct  236220
236221  ggacagatgt gcacactgcc ctacccccac ccctcgggcc actgcagagc agcatctgga  236280
236281  ccacttcaag gctgtgttca aatttgtttc agtgtatgtc catgctcttt gcagtgactt  236340
236341  tgacaagcaa ctctcatcct gatgaatcag tgcttctcaa actgattgga atcacctggg  236400
236401  gatcttgtta gaatgcaggt ctgattcagc aggtataggg tggaattctg catttttggc  236460
236461  aggctttgcg gcggggatgg catcaccagt ctgcaggcta cactttcagg aacagggatc  236520
236521  caaagtgtgc attctgcatc tggccacttc aatactggtt gactattgtc cccccaggtt  236580
236581  acaggaaatc aatttctaga gtagaattat aggtattgac ttgccttact cttcctacct  236640
236641  tattttttgg gtcataatta attcccaagg cataattatt ggtgggtgga acattttaca  236700
236701  ggctgcctct ttctgtgcct ttgcctctgt ggtcctgccc tctgggtttt tgctctgttt  236760
236761  tagaatagcg cacagcttcc cttgcttccc caggagcatc atggttctgc tctcccgttg  236820
236821  ctatagagac cattctggct tctcttttct ctcttcgccc ctcttctctg ggcttcccct  236880
236881  cccaccagat ttcttaattt gctgtaccgt tccactgttg tcatggggac caaatgaccc  236940
236941  tttatttaat tggcacctcc aataaaatgg cagctcagaa atccaagtta atgggaccca  237000
237001  acatgaaaca ttgattagga acagcagagc aaatgcatgg tctcgttatt tcaaattgct  237060
237061  atttctctaa gcttcatctt gcaacacatt ttccccaatc tagaaaattt ttcactgagg  237120
237121  gacagatcag gcatcccaaa tcaattcaca gagaaggaaa gaaccggaaa gaacccacca  237180
237181  gagcaatatg aattttttag gcaacattga gaaaatagag tcattctctt gcttttcggt  237240
237241  atgttgggta acattttctg tatcacacaa gcatacctaa ataatctcag tggttaatag  237300
237301  gcgtaaacat ttaaagcagg tggctttgcc tgaagggttg agattccaac aacatgctcc  237360
237361  tgtcttcatc attcatctct cttctttccc acaaattcct ggtctcctgg tgtgtgatta  237420
237421  gagagaaaag ggtgaaggga ctccagcccc ctctgggctc agagccctgt gcttagtact  237480
237481  gataatgtct cttatccagc cccggagagg gtgcgcttcc ctgaatctcc agtgcctaac  237540
237541  acatttcttg gcacatgaca agtgattcgt aaatatttat tgattaggtg gatggaaagg  237600
237601  aggaagcact caaagcagat aaaaatatct gcatgaatgt ctgagctgct ctccaccgta  237660
237661  cctcctagcc ccacaaaaga agcccacttt aaattttagg aataggttta agcataatgg  237720
237721  ttgagatttg gtgttaaagg caaagacatt taggaataaa cacattaaag ggggtgcaat  237780
237781  cattgaaatt aggactgcca gagacattag tgagcttcac catttgttgt gaagatgagg  237840
237841  aaattgaggt gggagaaggg ccagcaaagg gcttcagatc ccactgcttg gggtagcaga  237900
237901  aacaaaactt gagttcaggt tttctgacac cacaagagtc ctcttcacca ggctgtgctg  237960
237961  gtcctattga taggagcaga aggccagagc atctcccttt gtcgatgggg acgatgggat  238020
238021  ctgccgcata tggaaggcct ggatccttca cagatgttca tttccccagg gagaatcaca  238080
238081  ctcattccat tgctgtgctt tggaatcatt tccttaacca gagcagttcc ctggagatgt  238140
238141  tccaaaacca ccaggagatg ccacatgaat gtgaatgcta agtcgcatgg tacatcgagg  238200
238201  ccacaagctg agtgacagcc atggggaggc tcaagtcctg cagaaagcag aggaattcag  238260
238261  agcacggggg gagcagatgc tgacggcggg gaaattgagt tccatcaaaa ttcacacatt  238320
238321  aggagcacaa actagaagca gaagtcagtg gggaagccag ggggtggggg attatgagga  238380
238381  ccaggaaccc cgaaaaactc ttgccacgta ggaaaatgaa ctaaaaagat ggccccaatt  238440
238441  caaggctgga atttggggac acagatttgt tctgtggctg accctgttgt ctttgtggag  238500
238501  caagccttat tcacaaaaga cacaccctct ctggttgtgt atatggggca ttatggtgta  238560
238561  gaaatactgt gcgttttgaa tgcggacaga cataggattg aatcttgctg tgtgtgaatg  238620
238621  tgagtgagtc atttaaaatc tctgagcctc agtttcctct tctataatat agaaataatt  238680
238681  acagccacat taaatgagac agctcctgtc ctttccaggt taatgccaga taacagtgag  238740
238741  tgttcaatga caggtagtta cagtcatttt ggttcaatta gtttcatcat cagggtgggt  238800
238801  tttgatgcag cagtgatctt aggggtgttc ctgcatgaca tagacatgca gatggctgaa  238860
238861  caggggtcag ctgtatagtg actgggcaaa caaaatttcc cacaagatgt caccctcacc  238920
238921  ccacccttgc cagcgcctgc tctcactgag cacactggct gcaggtgtga ctagtaaatt  238980
238981  gacatctttg ggtgtaatca tccatggaga aattaagcca cctggatgca gatgaggtca  239040
239041  ttcattgttc tgcagtagta gtccacaaca gttgttcgca aaattgagcg tgcacctgaa  239100
239101  tcatctggga gatttgtcat ccacagattc ctgggtccca cccctaggtt ttctgattca  239160
239161  gtggggcttg ggtagagccc agaatctgca cttctaaaaa gtggccaggg gctgctgctg  239220
239221  ctgctgtgtg gggtttaaga gccattggtg tacacctgct ggccaagcat agtaaagctg  239280
239281  gataaccaga ggcaaaatag cccctacctc tccctcaatc taaagcatat cctgtaactc  239340
239341  agatacaaaa ggggtatagg tcatttctgc cactccaaga agcactcttg ctacagattc  239400
239401  tgtttgcagt gaagttgtct aacaccagtt tcacgcctct gccaggcagg gtacctgagc  239460
239461  agggatccat agttccagtc ctgaccccac agagcccttg gacaaagcaa tctgtgtcta  239520
239521  tgtcttcatc tttaaaatgt gaaatgtaag tcctgacctc gcactgaaaa agatttggta  239580
239581  gactggtcaa ggagtgacag cagtagtggc tgtggaattt acagaattct atttatagaa  239640
239641  taagaggcag acgatcaccc ttcatgcatg cttttcttgg atttgtcact gttctttaca  239700
239701  ggtcctcttt ccacttcact cgtagagggc gcaaactgga cccactcact tgtgaactga  239760
239761  gcaggtgctg tctctgagcg atactgtggg cttggataga acagagcttg ccttttccct  239820
239821  gagtccctcc tcattccctg gtagctgttc tctcctgcag gaaaagttac ccacctctcc  239880
239881  tcccacccac cccacagttc cctttggagt agtgggcctg gggctgaact tgagcggttt  239940
239941  cccaggcagc tggccttata gatgggagtc cagttgggca ggtgcttccc actgagggct  240000
240001  atgacccccg ctgcctcagc tcttatagca gggccagggg ctgcagggcc tgcagctaca  240060
240061  acagtgtggt ctgtttaccc cagcatgcaa acatgatcct cctgcatacc atgacttgaa  240120
240121  aggggtggga aggcacctgc tatcagccat tccttctcct ccatgtggca atgaggagtt  240180
240181  tgttgaggca cagcaggcac cctggggaga ctggaagtgg acatttgttt cagggctgag  240240
240241  ttccttttgc ctggcaccct cctctagggt gaagctgaca agtcagtggt caggcctgca  240300
240301  ggagcaaacc ttcccaccac ccagcagagg gcaagtgtag ccttgtgatg gttttctaaa  240360
240361  gatgcttctg agcacaccag ggcttctgtc actgctgtga gtctgatcag gggacaggag  240420
240421  caggagcctg agctcagctc agaccacaca gaggtggaag ctttctacat agtctctgaa  240480
240481  actagttcct ttttatagtc gaagatcagc tttccctcta cgctccattt taatttagag  240540
240541  ggagaggtgt gtcatcaggg atcatgaaac aacagtctgc aagtcgtatt tcttcctctt  240600
240601  ccttctccat caacacccat cctacaaccc tccccattct cccaaggagg cacacactga  240660
240661  ttggagtccc tggttgctgt gggaatgttg acagctataa aatctctaac tggcagaaag  240720
240721  aaggggaaag aggagcatca gagacaagag aaaagagcca tgatgaatca ggccagttgc  240780
240781  tgtgagttag atgtcctttg ttagaagagg agtcattgct agagtttgcc tttcagaaga  240840
240841  aaagtccatt tcccactcat gttgctcctg gctgggggaa atagtgtgcc tccttcatct  240900
240901  ttgaagccaa aaaggacatc tgatacttcc tcatagttgc acaagtactt tgatcagatc  240960
240961  ccttgaaccc agcccacttc ccaaaaggaa ggcattgccc acaggaaccc catctgtgcg  241020
241021  tgggctaaga gggctccatc tgcaacatgt ggcgtcttag ccctgggtag gtgaagccga  241080
241081  gcagtgactg taccagccca ggcaccagag gcctgcaggc aagcaggcag tgggtccttc  241140
241141  ggaagactca gtgcagcttc ttttgccttt ggtgctgcct gcttttgttt attctgtctg  241200
241201  cctcagtggt caccataccc actgTACTTT ATTCATGTTT AAGGGCTTAA AGAATCAGTC  241260
241261  CCGAGTCAAG CTGAATATCG TGAGATGTCC TCCGGTGACC ACCGTGTTAA TCAGAAGACC  241320
241321  AGACCTTCGC TACCAGCTCG GTttcagcgt ccagaatgga attgtaagta gaacaccttc  241380
241381  cacacccttt tccacaatgt tgacaaataa aaatgtagca tggctggggg ggtggagcca  241440
241441  agatggctaa ataggaacag ctccagtcta caactcccag cgtgagtgat gcagaagacg  241500
241501  ggtaatttct gcatttccaa ctgaggtacc aggttcatct cactggggag tgccggtcag  241560
241561  tgggtgcagg acagtgggtg cagcgcactg tgcaagagct gaagcaggac aaggcatcgc  241620
241621  ctcacccggg aagcgcaagg ggtcagggaa ttccctttcc tagtcaaaga aaggggtgac  241680
241681  agacagcacc tggaaaatcg ggtcactccc accctaatac tgcacttttc caatgggcat  241740
241741  aacaaacggc acaccaggag attatacccc acacctggct cggagggtcc tacgcccatg  241800
241801  gagcctcact cattgctagc acagcagtct gagatcaaac tgcaaggtgg cagcgaggct  241860
241861  gggggagggg cacccaccat tgcccaggct tgagtaggta aacaaagcag cggggaagct  241920
241921  cgaacggggt ggagcccact acagctcaag gaggcctgcc tgcctctgta ggctccacct  241980
241981  ctgggggcag ggcacagaca aacaaaaggc agcagtaacc tctacagact taaatgtccc  242040
242041  tgtctgacag ctttgaagag agtagtggtt ctcccagcac acagcttgag atctgagaat  242100
242101  gggcagactg cctcctgaag tgtgtccctg acccctgagt agcctaactg ggaggcaccc  242160
242161  cccagtagga gcagactgac acctcacaca gccgggtact cctctgagac aaaacttcca  242220
242221  gaggaacgat caggcagcag catttgcggt tcaccaatat ccgctgttct gcagccactg  242280
242281  ctgctgatac ccaggcaaac agggtctgga gtggacctcc agtaaactcc aacagacctg  242340
242341  cagctgaggg tcctgactgt tagaaggaaa actaacaaac agaaaggaca tccaaaccaa  242400
242401  aaacccatct gtacgtcagc atcatcaaag accaaaggta gataaaacca caaagatggg  242460
242461  gaaaaaacag agcagaaaaa ccagaaactc tacaaaccag agcacctctc ctcctgcaaa  242520
242521  ggaacacagc tccttaccag caacggaaca aagctggatg gagaatgact ttgacgagtt  242580
242581  gagagaagaa ggcttcagaa gatcaaacta ctctgagcta aaggaggaag ttcaaaccaa  242640
242641  tggcaaagaa gtgaaaaact ttgaaaaaaa attagacgaa tggataacta gaataaccaa  242700
242701  tgcagagaag tccttaaagg acctgatgga gctgaaaacc acactacaag aatgtgacaa  242760
242761  atgcacaagc ctcagtaacc gatgtgatca actggaagaa agggtatcag caatggaaga  242820
242821  tgaaatgaat gaaatgaagc ataaagagga ttttagagaa aaaagaataa aaagatagat  242880
242881  agataggaac aaagcctcca agaaatatgg gactatgtga aaagaccaaa tctacgtctg  242940
242941  attggtgtac ctgaaagtga cggggagaat ggaaccaagt tggaaaacac tctgcaggat  243000
243001  attatccagg agaatttccc caatctagca aggcagacca acattcaaat tcaggaaata  243060
243061  cagagaacgc cacaaagata ctcctcgaga agagaactcc aagacacata attgtcagat  243120
243121  tcaccaaagt tgaaatgaag gaaaaaacgt taagggcagc cagagagaaa ggtcaggtta  243180
243181  cccacaaagg gaagcccatc agactaacag cggatctctt ggcagaaact ctacaagcca  243240
243241  gaagagagtg gggccaatat tcaacattct taaagaaaag aattttcaag ccagaatttc  243300
243301  atatccagcc aaactaaact tcataagtga aggagaaata aagtacatta cagacaagca  243360
243361  aatgctgaga gatttttgtc accaccagac ctgctgtaaa acagctcctg aaggaagcac  243420
243421  taaacatgga aaggaataac cagtaacagc cactgcaaaa acatgccaaa ttgtaaagac  243480
243481  catcgaggct aggaaaaaac tgcatcaact aacgagcaaa ataaccagct aacatcataa  243540
243541  tgacaggatc aaattcacac ataacaatac taaccttaaa tgtaaatggg ctaaatgctc  243600
243601  caattaaaag gcacagactg gcaaattgga taaagagtca agacccatcc atgtgctgta  243660
243661  ttcaggaaac caatctcatg tgcagagaca cacataggct caaaataaag ggatggagga  243720
243721  agatctacca agcaaacgga aaacaaaaaa aggcaggggt ttcaatccta gtatcggata  243780
243781  aaacagactt taaaccaaca aagatcaaaa gagacaaaga aggccattac ataatggtaa  243840
243841  agggatcaat tcaacaagaa gaactaacac tcctaaatat acatgcaccc aatacaggag  243900
243901  cacccagatt cataaagcaa gtccttagtg acctacaaag agacttagac tcacacacaa  243960
243961  taataatggg agattttaac accccattgt caacattaca cagatcaatg agacagaaag  244020
244021  ttaacaagga tatccaggaa ttgaactcag ctctgcacaa agcggaccta acagacatct  244080
244081  acagaactct ccaccccaaa tcaacagaat atacattctt ttcagcacca ccccacacct  244140
244141  attccaaaat tgaccacata gttggaagta aagcactcct cagcaaatgt aaaagaacag  244200
244201  aaattataac aaactgtctc tcagaccaca gtgcaatcaa actagaactc aggattaaga  244260
244261  aactcactca aaaccactca actacatgga aactgaacaa cctgctcctg aatgactact  244320
244321  gggtacataa cgaaatgaag gcagaaataa agatgttctt tgaaaccaac gagaacaaag  244380
244381  acacaacata ccagaatctc tgggacacat tcaaagcagt gtgtagaggg aaatttatag  244440
244441  cactaaatgc ccacaagaga aagcaggaaa gatctaaaat tgacacccta acatcacaat  244500
244501  tgaaagaact agagaagcaa gagcaaacac attcaaaagc tagcagaagg caagaaataa  244560
244561  ctcagatcag agcagaactg aaggaaatag agacacaaaa aacccttcaa aaaatcaatg  244620
244621  aatccaggag ctggtttttt gaaaagatca acaaaattga tagaccgcta gcaagactaa  244680
244681  taaagaagaa aagagagaag aatcaaatag acgcaataaa aaatgacaaa ggggatatca  244740
244741  ccaatgatcc cacagaaata caaactacca tcagagaata ctataaacac ctctactcaa  244800
244801  ataaactaga aaatctagaa gaaatggata aattcctcaa cacatacacc ctcccaagac  244860
244861  taaaccagga agaagttgaa tctctgaata gaccaataac aggctctgaa attgagccaa  244920
244921  taattaatag cttaccaacc aaaaagagtc caggaccaga tggattcaca gccgaattct  244980
244981  accagaggta caaggaggag ctggtagcat tccttctgaa actattccaa tcaatagaaa  245040
245041  aagagggaat cctccctaac tcattttatg aggccagcat cattctgata ccaaagccgg  245100
245101  gcagagacac aaccaaaaaa gataatttta gaccaatatc gttgatgaac attgatgcaa  245160
245161  aaatcctcaa taaaatactg gcaaactgaa tccagcaaca catcaaaaag cttatccacc  245220
245221  atgatcaagt gggcttcatc cctgggatgc aaggctggtt caacatacaa aaatcaatta  245280
245281  acataatcca tcatataaac agaaccaaag acaaaaacca tatgattatc tcaatagatg  245340
245341  cagaaaaggc ctttgacaaa attcaacaac gcttcatgct aaaaaactct caataaatta  245400
245401  ggtattgatg ggatgtatct caaaataata agagctatct atgacaaacc cacagccaat  245460
245461  atcataccga atggacaaaa actggaagca ttccctttga aaactggcac aagacaggga  245520
245521  tgccctctct caccactcct attcaacata gttttggaag ttctggccag ggcaattagg  245580
245581  caggagaagg aaataaaggg cattcaatta ggaaaagagg aagtcaaatt atccctgttt  245640
245641  gcagatgaca tgattgtata tctagaaaac cccactgtct cagcccaaaa tctccttaag  245700
245701  ctgataagca acttcagcaa agtctcagga tacaaaatca atgtgcaaaa atcacaagca  245760
245761  ttcttataca ccaacaacaa acagagagcc aaatcatgag tgaactccca ttcacaattg  245820
245821  cttcaaagag aatacaatac ctaggaatcc aacttacaag ggatgtgaag gacctcttca  245880
245881  aggagaacta caaaccactg ctcaaggaaa taaaggagga tacaaagaaa tggaagaaca  245940
245941  ttccatgctc atgggtagga agaatcaata tcatgaaaat ggccatactg cccaaggtaa  246000
246001  tttatagatt caatgccatc cccatcaagc taccaatgac tttcttcaca gaattggaaa  246060
246061  aaactacttt aaaattcata tggaaccaaa aaagagccca cattgccaag tcaatcctaa  246120
246121  gctaaaagaa caaagctgga ggcatcacgc tacctgactt caaactatac tacaaggcta  246180
246181  tagtaaccaa aacagcatgg tactggtacc aaacagagat atagaccaat ggaacagaac  246240
246241  agagccctca gaaataatgc cacatatcta caactgtctg atctttgaca aacctgagaa  246300
246301  aaacaagcaa tgggggaaag gattccctat ttaataaatg gtgctgggaa aactggctag  246360
246361  ccatatgtag aaagctgaaa ttgggtccct tccttacacc ttataaaaaa ttaattcaag  246420
246421  atggattaaa gacctacatg ttagacctaa aaccataaaa accctaggca ataccattca  246480
246481  ggacataggc atgggcaagt acttcatgtc taaaacacca aaagcaatgg caacaaaagc  246540
246541  cataattgac aaatgggatc taattaaact caagagcttc tgcacagcaa aagaaactac  246600
246601  catcggagtg aacaggcaac ctacagaaag ggagaaaatt tttacaacct gctcatctga  246660
246661  caaagggcta atatccagaa tctacaatga actcaaacaa atttacaaga aaaaaacaac  246720
246721  cccatcaaaa agtgggtgaa ggatatgaac aaacacttct caaaagatga catttatgca  246780
246781  gccaaaagac acatgaaaaa atgctcatca tcactggcca tcagagaaat gcaaatcaaa  246840
246841  accacaatga gataccatct cacaccagtt agaatggcga tcattaaaaa gtcaggaaac  246900
246901  aacaggtgct ggagaggatg tggagaaata cgaacacttt tacactgttg gtgggactgt  246960
246961  aaactagttc aaccattgtg gaagtcagtg tggcgattcc tcagggatct agaactagaa  247020
247021  ataccatttg acccagccat cccattactg ggtatacacc caaaggacta taaatcatgc  247080
247081  tgctgcaaag acacatgcac acgtatgttt attgtggcac tattcacaat agcaaagact  247140
247141  tggaaccaac ccaaatgtcc aacaatgata gactagatta agaaaatgtg gcacatatac  247200
247201  accatggaat actatgcagc cataaaaaag gatgagttca tgtcctttgt agggacatgg  247260
247261  atgaagctag aaaccatcat tctcagaaaa ctatggcaag gacaaaaaac caacactgca  247320
247321  tgttctcact cataggtggg aattgaacaa tgagaacaca tggacacagg aaggggaaca  247380
247381  tcacacactg gggactgttg tggggtgggg ggagggggga gggatagcat taggagatat  247440
247441  acctaatgct aaatgacgag ttaatgggtg tagcacacca acatggcaca tgtatacata  247500
247501  tgtaacaaac ctgcacgttg tgcccatgta ccctaaaact taaagtatac taataataat  247560
247561  aaaaacgtta aagtggacat tttagtaata ataaacatct gttggaatgc tttaaaaaaa  247620
247621  tgtagcatgg cctttttttt tttttttaaa ttgagatgga gtctcgctct gtcatccaag  247680
247681  atggagtaca gtggcacgat ctcggctcac tgcaacctcc acctcctggg ttcaagggat  247740
247741  tctcctgcct cagcctcctg agtagctggg actacaggca cgtgccacca cgcccggcta  247800
247801  atttttgtat ttttagtaga ggcatggttt caccatactg gccaggccgg tcttgaactc  247860
247861  ctgaccttgt gatccacctg cctctgcctc ccaaagtgct ggtatcccag gctcccaggg  247920
247921  cctttgactt tttttttttt gttttaagcc agtttgttcc ctgaaggaat ccatcaagaa  247980
247981  agagtatgag tggatgaagg aggctcagct ccctctctgg acagagtccc ttcagcagag  248040
248041  attcccaccc agaacccagt gtttctgtga catgcaggac tgccttcccg gctgccagct  248100
248101  tgagagtttg ggatgcaccc tccaagagcc tccttgcctc tggactgtcc accctggctg  248160
248161  cacagagtcc cgcagagcag ctgactccca agcctggggc tgtacagtgc aggggccggc  248220
248221  tcagttccca cagtcacaat tgggactcga acagtttggt atttgagtga tccttcaaac  248280
248281  cttggccttc cggcgaagcc aggcagatca cttgaggcca ggagtttgag accagcttgg  248340
248341  ccaacatggc aaagcccagt ctctgctaaa aatacaaaaa gtagccaggt gtggtggcgg  248400
248401  gcacctgtaa tcccagctac tcaggagggt gaggcaggag gatcacctga acccgggagg  248460
248461  caaaggttgc agtgagcaga gattatgcca ctgcactcca gcctaggtga cagagcaaga  248520
248521  ctctgtctta aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa gtcctaggta attaaaatat cattccaaat  248580
248581  acatttgaag gtttagaaat acccttgaac ttcccatttg gagttgaaat atccagcccc  248640
248641  acttcctgca ttctttgtac ctgagtagcc taatttgcct attaggagag gatctagggt  248700
248701  gactctttac agtttagctc tgagatcatc ttttcattgg tttgtacttg tacttgtttg  248760
248761  ctttgttcat agttaaactg cattaaaagt tcagatacga acaaggagtt gttaacatgt  248820
248821  gtgggtccac tgggaaaaca cctaaggaat gttttgaccc cagactagct gagagagcag  248880
248881  ctgggccaca cactcagaat cacacagcat gttgctgcaa gatgtcactt gcaatcttgt  248940
248941  ctgcatccac ttttaaataa aggtgcatgg tctggaatga aaagccaact tagtaaattc  249000
249001  agacctactc ttttgggaaa agttatgttg tagtgtgtgt gaggtaaggg tggagggcgc  249060
249061  atcagccccg cctgcaacct cgggtcactg tggtacctgg ctgtgccatc acaaaatcca  249120
249121  gcctcactgt cttttctgtg ggaagggagt ttgaacaggg gccgctgaat tgggaaactc  249180
249181  tgaaggagtc tctcccctcc agccagccac actttggaac acggagtgga gttccagccc  249240
249241  catggtggct caggcaatcg tgaccctaaa aacagtctgc tggcattaaa cgcttcagtg  249300
249301  cttgagtccc agtcatgact acgggaacta acactaacct gtgtcacaca ggctgacagt  249360
249361  ttggaaacac tggcgactct gcgacagacc caaatggccc tttttaccca gccccagctg  249420
249421  ggatgagaag tagaattcag tgtgccgtaa aaaccagtga tgtgctacag tctctgtgca  249480
249481  agccgcatga acaaggtggc catgtgggcc gacggcacct atttttttgt gaaaagacac  249540
249541  taagagagtt aaatgcccaa agcctaacca tgtcagtttc tccaagagca gagtgtaggg  249600
249601  gcagggggct ttcaggaaag acggccttcc agccccaccg cactgtctgc aatgagggta  249660
249661  aCTCTGCCTT TGACTCTGGC AGATCTGCAG CCTCATGCGA GGGGGAATAG CTGAGAGAGG  249720
249721  AGGCGTCCGT GTGGGGCACC GGATCATTGA AATCAATGGA CAGAGCGTCG TGGCCACCCC  249780
249781  CCACGAGAAG ATCGTCCACA ttctctccaa tgctgttggg gaggtaggag aggtccgggg  249840
249841  ctgagggtgg tgctgagggc cgcgtctggt gcccctgcct cgtatgctca ccgtggccct  249900
249901  gagcagacct tccaggaaag ctccctgagt ttccaatcct gaacactccc caacaagcag  249960
249961  acctgtctct gaccaaatgc caaacccatt agcaagcagt tatctgggag ctcctccatg  250020
250021  aaatggaatc agatcaccct cagccttctc tttcatctga tgtgctcacc ttctcttttt  250080
250081  aacactcagc tttctgttgc ttttctgtat ggccgcctaa gttgcctcca ttttccccag  250140
250141  ttaatctccc caaatgtttt taaaagattt aagtcttaga ctcaagttga atcaacaaag  250200
250201  tggccttcca gaggtgtgac cccagtgcag tgtggcatga cgtgtcatta ctgtcagtca  250260
250261  tcacagctgt cagtcagtca tcattgttgc cattcatcac tcctatcagt catcactact  250320
250321  gtcagtcatc actgctgtca ttcatcactg ctgtcagtca tcactgctgt cattcattta  250380
250381  tcactgctgt cagtcaacac tgctgtcatt catttatcac tgctgtcagt caacactgct  250440
250441  gtcagttacc actgctgtca gtcatcactg ctgtcattga tttatcactg ctgtcagtca  250500
250501  acactgctgt cattcattgc tgtcagtcat cactgctgtc attcatcact gctatcaatc  250560
250561  atcactgctg ttctagggct gatttgtcat ccttgcctca tctgccaaga gagatgaggg  250620
250621  aggcaggcac cctgagaagc ctggagccct tcctccattt tcagagttct tgcttttaaa  250680
250681  agggtagggt ctggtgagag cgagagcatt tgactgagaa ataagccttg cttggttttt  250740
250741  gttgttcatt tctgtcaccc ctaagctttt gagaaagtca gtggattcca ctgttcctgg  250800
250801  aggccaccct gggtcaggtc cctggtggtg gctgggcggt agggagtatc ttcaaagccc  250860
250861  tctgtgggag aggcactgcc tctctggcca gccctgggca gtgcccacgc agccagcccc  250920
250921  cagcctcagc cccccacTAA AGTGTGTTCT TTACCCTCAG ATTCATATGA AGACAATGCC  250980
250981  AGCCGCGATG TACAGGCTGC TGACGGCCCA GGAGCAGCCT GTTTACATCT GACCGCGGCC  251040
251041  ACACGCGGTG GCATGCATGG AGGACTCTCC TCTTCGTGGT TGTGTTTCTC GTGCTGCATC  251100
251101  CCTGTGTCCA CTGAGACTTT CCCCTCTCGC GCCCAGCATT TGGTTTTACA CAGGAAGAGA  251160
251161  AGAATCCACA AGGACCTCTT TACTCTCTCC GATTTGCTTT TTTTTTTTTT TTTTTTTCAA  251220
251221  TACCAGGGAA GTTTCGTATG CACTCCCTTG AGGATGGAGA GCAGCCAGCA CCCACCTGGT  251280
251281  ACTGACCCAG GACCATCCTG GAGGGCTTTC TGGGTGTGTC CAGGGGGTGG GCTGTCACTG  251340
251341  CTTGAGGGAG AATCCTCCCT TCCCAGGAGG TGCAGACTTC TTAAAAGGAG CTCGCGGGGC  251400
251401  AGCAAAGCAG CTGATTCAGC AGTGCCTAAA ACCCAGTTGC TGATCCCTGC TCTCTGAGTT  251460
251461  TATCTGTGGG AATGTGGTAG TACCCAGGGC CAGCCCACGT CATTAAGGTT ATGCACTGCC  251520
251521  TGCCATGTAG TTGGGGCACC ATACATTATT TCTTCCCAGA ATCTCTGAGC CAACCTTAAA  251580
251581  CCTCTTCTAT TGCTAGTTCT AATTTCAACG TATGTGTGTT TTCTAATACG AGCCTTCTCA  251640
251641  CCCCAGGATA AAAGGGGAAA TAACTGCCTT GGGCAAGGAC ACCATAGTGT CACAGAGAGC  251700
251701  TTGGCAATTC ATGGGGCATC TGAAGCTTTA CCAGGTTGTC CTCAAGTTAT CAACCATTAG  251760
251761  ATAAACACAG GCAGGTACTG TCTGCTTCTC TCTCTCTCAC ACACACACAC ACACACACAG  251820
251821  TCCCATTTGC ATATCACCCT TCCCTGCTCC CACCACCAGT GAGACAAGCT GAAGATTAGG  251880
251881  CACACAGATC CCCTGGAAAC CCACCTCTCT GGAAGGCCCC TTCCCTGGCA GGTGGCCAGG  251940
251941  CAGGCGGGGG CTGCTCAGCC TCATCCTGAG AGACCTGCCC TCTCTGCGCT GAGGCCCAGC  252000
252001  CCCTCCAGCA CCACTTTGGC TTAAAGCATC CTCCTCCTGG ACTCCCCTCC CTGCCGAACA  252060
252061  CACATCCCAG GAGTCTGGGA AGGAGGGACT GTTCCCAAGA AGGCAAGCTG CAGGTGCAAT  252120
252121  TGCGTCTTGT TTTCTGGCCC AAGGCAAGAC CAACTTTCTT CTCTGCTCAG GGCCACTAGG  252180
252181  CGGATGTGAT ATTGGAAAGG CCAGAATAGT ACATAAACCA CAAAATTAAG GAGACAATAG  252240
252241  CAACCTCAAG TTATGCCTCA GAATCCCCAG ATGTGGTCCA TAAACACCCT CTTGCTGCCT  252300
252301  TGTGGGCCTG AGAGCATTTT TGGCTGGTGT GGAATTGTTC CGTGTTTTCA TCAGGTGCCT  252360
252361  CATATTTATG CTTCCGTCTC AGTTCAGTGT AGATGTTTTA GTAATATTAT AATTCTGAGC  252420
252421  CAGTTTTCAC TTGGTCCAAA GAGCATTTTG TGTTCATGTG AGGTGTGATT TGGCTTTGCT  252480
252481  TTTGTTTTGT TTCATTCATG ACCTCAGTAG AGACAGGGGA AGAGAAACTA TTATATTTTG  252540
252541  TAATTAATAT AGTCCCTGTT CTCTGCATCC GAGATATTTA TGTTGTGTCT ATGGAAATAG  252600
252601  GAACTCAGTG AGCAAATGGT GGGTAGCATG TATTTATAGA GAGAATGGAG GGATTCTAAG  252660
252661  GAGGGAGCAA AGTGACTATA ACAAGATTAG GGACAAGAGA CTTCAACCAG AGAGTTCTGT  252720
252721  GATCAATTCC CCGAGATCTC TGCATCTTCT GAGTTTTCTG CTTAGAATCA GGGAAGCTCA  252780
252781  GTGCTTGACA GGAACGAGCA GTGGCACTCT CAGTTTCACT GTGTTACAAA GGAGCCCTGA  252840
252841  GGAAGGGAGG CCGCTGGCTG CCCAGGTGCC CTGGGGGGAA AGGGACTTCT GCTGCTGCAG  252900
252901  AGAGTGGCAC CCGGTGGGGC CAGGGGCTCT GGGATGGTCC GTAAAGCTCC CCAGGACTTC  252960
252961  TTTGAAGGAT GCTTTACAGA ATGTTTCTGG GAGACCAGCC TCAAGGTCAA CCCATCACAA  253020
253021  ACGTGAGGAC CAGGAAGGAA CCATGGCCAG GGTTCTCCAT TTGCTGTAGA GTATCTGGTG  253080
253081  ATACAGTGAG ACACTAAAGA GTCATCAGCC AGTTCATCTT TCCTCTGCCA ATAAGAGTGG  253140
253141  ATAGAACAGG AATGAAGTGT TACTGGTGGT ATTTCAGGCA TCAGGAGCCT TGGAAAATCA  253200
253201  TCGTAGGGGC CCATGCCTGT CTGTCCCTAG GCACCTGGGC AGTGCCACAG AGGCCCGCCC  253260
253261  ACGACTGGCC AGGGGACAGA ACTCCAGTAG TGCATCCCTG TACAACCTGC ACATAACGGT  253320
253321  TATGTATGTT CACCTAAAGG AGAGAATATA CTTTCTATTC CTATTGCACA AAAACCTTGT  253380
253381  AAACTTTGAG AGGTGCTGAA AAAGCCAATT CTGCAAGCTC TCCTAGAGGA CTGACATTGT  253440
253441  AACATTAGAG TGAGAAGATT TCTCTGCCAC ATTCTTTTGT GTTAATCCAG GTGTGTCTTC  253500
253501  ACACCCAGTG AGTGGAAGTT GCTGGAGCTC GGTACAGGTC CACCCAGCTG AAGTGGGTTC  253560
253561  TTTTTCCCAC TACCACTGGG GCAAGGGAGT GAGCCTAGGT ATGGTCACCT CAGCAGCCAC  253620
253621  AGTCTTAAAA GCAAGTCGCT AGATTTTTTG AAAGTCCCAA GAGAAGTGGT GGTCTTCCCT  253680
253681  TCTGTCATCC CAGTATATAT AGTTATACAT GTAAATATCT AAATACCCCA TGTAATGGGA  253740
253741  AGGCTATGTA CAGGGCAGCC TTCCCAAACG CTGTGAGGGC ACAGAGCTGC TGTGGCTGCT  253800
253801  CCACCAGGGT GTGCTGGTGG CTCAGCTTTG GGGTTGGACT CCCACGTTCA CCTCCCCCTC  253860
253861  CTGGTCCAGG CAGAGGCACC AGAACCCATC CTGCCTTTTC TCCAGTGTGA GCATTTCAGG  253920
253921  GAGCCACCAT CAGCCTTGGG TTCATGAGAG GAAGAAACCC CCAAAGACCA ATGCCTGGAG  253980
253981  CCCACTTCTC CAGCGACACC TTCCCTCGCC AGAGCAGGCT CCTAGGAGTG CATGGCAGGG  254040
254041  GTGCCGGGTC CCTGTGCACG GGTTTGCTTT CTGAACATTG CCCATCAACA CCGCCTTCAG  254100
254101  GGAGTCCCAG AGTAACCTAC TACCTCCCCC ATCGCTCCTC TGCCCCCCTC ACCCTGTGGG  254160
254161  CACCAACACC TCCCGCACAC AGATGAAAAC CATCTACAGA GCCCTTCCCG GGTCCCTCGA  254220
254221  CCCAGTGGTG TAGCCGTTAC CAATGTTTAC AACCAGGGGC CGCCCCTCCT TAGATGTGTT  254280
254281  TACTCGCATT CACAGGCCAC CTGTTGGTTT GAGTTTCATG TGTCTCCTTC CCTGGCCTAG  254340
254341  GTTGACTTGA GCACACAACT CGATCTTTCT TCCCCTCCAT CAAGGCAGTG TGTGAGGACT  254400
254401  GTGTGGGAAT GACATTTCTT GTACATACTT AGCACAGCAC CTAGAGTATG AACTTGTACT  254460
254461  ATTGTTCTGT AAAGAGGGTG AAATAGAGCT TATTGTAAAG TGTCGGGAGA AGTATAGTAT  254520
254521  TGTATTTGTA ACAATATCGT TCTTTGTATA CACAAAACTC AATGATCTAT ATATAAATAT  254580
254581  AAATAAATAT ATAAATAAAA TATATCTACA CGTGAGCCTG GAATGTGGAC ACCGCACACC  254640
254641  CACTGAATGT ACTTCCTTGA CAGTCTGGTC ACTGGTCCCT CCCTCCCTCC CTCCTCCGTC  254700
254701  CCGTGGCCAC AGTCATCCAG TTTGGGGTTG TGATGTATTT ACTGTGCTAT CTATCTTCCT  254760
254761  TTATTTAACT GAACGCTAAT GTCTGTATAA GAGTTGCTGC Aacaataaac aagaacttca  254820
254821  cctcttggcc tggccaagtg tcttcttgtt gcagggaagg cttgggatca tgtgatgagt  254880
254881  ttgtcttttc cctaacagac tgactgacta gctcctaccc accctatagg cgcccagagc  254940
254941  ccaggagttc tctaaatgag cttttattct gtggaactga cttggtttta gacaagaaag  255000
255001  gctctgttct cctgtcccag ttgatcctcc agtcctgtgg gtctcctttg agcacactga  255060
255061  actggagaaa gagaaattct ccggatttct tacttgacat cctccatgag ggcaggaaaa  255120
255121  caggaattaa ttctccccca cctcagtcat ctcccgtaag ggaggtacct ttttgtaagg  255180
255181  gactaagatc taagtggacg gtggaaaaca gcgccctgag aggcccatcc aaaggttctg  255240
255241  tgagaaggtt ctggaaggtt tcctcctggt gctctttgga aattcacttt ttgaaggttg  255300
255301  ccaggcatgc cctccctgct gccgggggca tgctgggggc cctggactcc ccaacacaga  255360
255361  gtgtccagcc ctgttccaaa gcagactgct tgtcagcttt ttctttgcat acacccctcc  255420
255421  cccatcttcc ctgcaaagct ttttgcagcc ccgtcaggtc tgtagctgct gaaagccctg  255480
255481  aacatggagg cagggcctta tcctgagggt cctgtggcct ggccccgagg agccccttct  255540
255541  cctccatcct cctcacagca agcagagtgt cccaccaccg agacggctgc cattgaatca  255600
255601  agtgggaaga aagcacattg aactggtgtc tggggaagtc acaatttgaa gaatggcagc  255660
255661  tagtctttat agtaacttcc atgtgccaag catcctacag agatgaactt ggtaactccc  255720
255721  cacaacacct ctaagaggta gaagcttttc ctgtattatc attgtctcca ttttatacag  255780
255781  gaggaaacgg gcacagaggg ttcaagcact tatgctcagc tttccaacaa ctcccacctg  255840
255841  cacccacctg ggacaggctt gtcatcgcac acggatgaac tcagcgttag acttttgggt  255900
255901  ctcttttggt tcttataatg ttttccttcc tggttttctt ccattgattt gcaaaccaca  255960
255961  tctcttattc aaatcagtct gccctacttc cccatcccca gactggaatt gagcactggc  256020
256021  ctaggagagc gggacttgct ctcagctccc tccctccctc cctgtctcct tctttgagtc  256080
256081  cctttatggg aaggggcatg ggtaggaggt gcacagaggt tcccctacat taagagttgc  256140
256141  ccttgggaag gtcacagtcc tcgccttgct ggttcattct gctgatctgg tccactgacc  256200
256201  aggagatcaa tgaagacaaa caattggcag caaccgggca ttcagggtcc ctgagccctg  256260
256261  ggccccatct tccagctgac cccttagcca cagtcctcta aagcagcagt ctccaccttt  256320
256321  tttggcacca gggaccagtt tcatggaaga cagtctttcc agagaccggg tgccacggag  256380
256381  ggggatgatt caagcacatt atatttattg tgcactttat ttctctgatt gttatataat  256440
256441  gaaataatta tacaattcac catagaattg tataattata cagttcacaa ttctatggtg  256500
256501  aactgtataa ttcagtggga gccctgaact ggttttcctg caactcaatg gtcccttcta  256560
256561  gggctgatgg gagacagtga cagatcatca ggcattagat tctcataagg agcctgcaac  256620
256621  ctagatccct cgcatgcaca gttcacgata gggttcacac tcctatgaga atctaatgct  256680
256681  gccgcagatc tgacaggagg cggagctcag gcggtaatgt gagccagcga cggcgagcgg  256740
256741  ctgtaaatac acatgaagct ttgttcactt gttgctcgcc tcctgctgtg tggcacagtt  256800
256801  cctaacaggc cacagactgg taccaatctg tgcacacctc taaagtgcac acctcttcca  256860
256861  cacaggttgt gtccccagcc gcctgcagcc accatctccc cagccagcaa gctcctgaag  256920
256921  catccagcaa ccatcctcct caccctcaga ggaagggagg ggcacccctg gctgtctctc  256980
256981  ccctgcccat cccagagcca ttgcttccta ttatctctct caccacccac agcaccacac  257040
257041  cttctgctgg tccggtccct cggccacatg tagataagac gttaccagca cccagttcag  257100
257101  tgtgtgggga ggcaagtgga gggcacaggc ccccagcctt cacagtgatg ctcttgggat  257160
257161  tcgcctccct tgacgaggtc aatattccct tgcctcccag agtggagtgg cgagtaagta  257220
257221  gctcctttcc tgaattctgc acccatcccc cgccaatgac aacacccctc tcacatcacc  257280
257281  aggatgacgg tgggaagaca gctggtggga gggtctagtc tttgaactgg cacctctcag  257340
257341  caagctccct ggaagtctgt ctgtcccaca ggagaccaca gtcccctgat ggatggtatc  257400
257401  tgcctgtgtg ggtgtggtct gcccccacag gcaaggctgc tcctaccata gactatacct  257460
257461  tagcttcccc ctcttggctt tgatcttaga tgaaattgca gaactagaga aaaaaaccat  257520
257521  ttaaccacct tgatgcacat agaaccactt tatttaggtc tttcttctat aatttttgct  257580
257581  taaactgtga tcctcagagt tccttaaacc ctctgagctt gtttcctcat ctgcaaacta  257640
257641  gtgtttatct cagggagacc gtgtgaggat aagctaacac atagaaagct ttcagaatgt  257700
257701  gcatggcgca tagtggttgc tgaggaagta ctggccgttc ctggggccca gcagatccag  257760
257761  gtcctcataa gcttcctgga atttccagac cccctgggta caccaacggg agccacaact  257820
257821  caagaggctc cgcacgcact tgcatggctt agtgcaggtc gcccccaaac acccgaagtc  257880
257881  ctaaactact gatgtactga atttcatcca aaagcagatt ttagcccctg ggaaaaactt  257940
257941  ctagatgcca atgcatactt ttttaaaagt taaaaaacat aactcccata acaaagatgg  258000
258001  aatgaacaca tatcagagat ttattaatca ttaatgatga aacaagtaag atggtaaagc  258060
258061  tggtccaaaa agtatttgga ggacctaagt atttatagac atttttaaaa gaatgttaga  258120
258121  ataaaattac taggtttgaa gtaaaaccgg ttgcgactgg gcatggtggc tcacacctgt  258180
258181  aatcccagaa ctttgggaag ccgaggcggg tggatcatct gaggtcagga gattgaaacc  258240
258241  agcctggcca acgtggtgaa accccacctc taccaaaaac acaaaaatta ggcatagtgg  258300
258301  tgggcatctg taatcccagc aacatgggag actgaggcat gagaatcgct tgaacccagg  258360
258361  aagcggaggt tgcagtgagc cgagattgca ccactgcact acagcctggg tgacagagcg  258420
258421  agactccgtc tcaacaataa aataaaataa aacaaaactg gctaatgtcc ttaaggcaat  258480
258481  acaattataa cctttagggt tatctttcta ccaaatagaa atcatttgca tctctagttg  258540
258541  tgggcaggag gagggcagtt ggttggtaat tagtgctctg cagaaaaaat aaagcatgga  258600
258601  cactgccctc cagcctgggc aacagagcga gaccctatct caaaataaat aaaataaaat  258660
258661  aaaatataaa agcatggaac aagaattgaa agcaggggcc aggtgtgata gctcacacct  258720
258721  gtgatctcag cactttggga ggccaagaca gggggatcat ttgagctcag gagttccaga  258780
258781  ccagtctggg caacatagca aaaccctgtc tccacaaaaa aaaataaaat taactggacg  258840
258841  tggtggtgca agtctggagt cccagctact caggaagctg aattgggagg attgcttagg  258900
258901  gcttgggagg tcaaggcttc agtgagttga aattgtgcca ctgcaatcca ggctgggcaa  258960
258961  cagactaaga ccttgtctca aaaaataata ataacaataa ttgaaatcag gagttcaaac  259020
259021  aggtatttgt acatccctat ttatggtagc attattcaca acagccaaaa gacagaagca  259080
259081  accaaagtgt ccatcgatga gtgggtcaac acaacatggt acaggcacac agtgggatat  259140
259141  tattcagcct taaaaaggaa ggaaattctg gcacatgcta gcataagggt ttatcgctac  259200
259201  tggaaggaca ttatgctgag tgaaataagc cagtcacaag aagataaata ctgtataatt  259260
259261  ccacttacat gagatacctg atgtagtcaa attcttacag acagaaagta gaggagtgga  259320
259321  ggaaatgaag agttattgtt aagtaggtac agagctccag ttttgccaga aaaagagagc  259380
259381  cctgcagact gattgcacag caatgtgaat gtacgctaca ctactgaact atgcacttaa  259440
259441  aaatagctaa gatgggaaat tttatgttat atgtatttaa ctatattctt attttaaaaa  259500
259501  ttaatggtta aaatagtact ttttatgtta tggtatattt taccacagtt ttctttaatg  259560
259561  tttttaacta aagcttagaa tgagtttggg ggtggctatt ttatgtaggt tggttaggaa  259620
259621  tgcctcatga agaagaagtg agggagggcc ctgtggatgc cttagggatg cgtgttccaa  259680
259681  gctaaaggga cagcaaggac aaaggccctg aggccaggcc tctctggtag ggcgtggagg  259740
259741  ctaagaaagg agaattcaag tggctgaaga tgcagccagc aggcagaggg tggtggtggg  259800
259801  agatataggc ggttacagga gctttggtgc tacacacaca cacacacaca cacacacact  259860
259861  cactcacata cacttaattg ctaattgctt ccacactatc acactcaact cacactccac  259920
259921  ctcctctgcg ccctccccag cagacacccg cttcaggaac caagttggta agagctagta  259980
259981  tttggcgccc tctggtggaa ttacatgaga aatgccaaat ccaaataact gccaagattc  260040
260041  ccaggcgatt gagggaagga ggagccttgg ccacccatcc caggcccctt gttttccaga  260100
260101  taaggaaacc aaagacccca agaggggtag gacttgctgg agactacaca gcgagcaggc  260160
260161  agctagaacc tcactcccta gctcccaggc taatgctcct ttgtatgatc ccagctgctg  260220
260221  acagacaaca acgcggacct catcttccta ctggccagac ccaggaggcc ctggaggtag  260280
260281  gctgagcaca ctgctgtgac cccagttctc aggctagctc cagagtcttt gtgacagtgg  260340
260341  cgcggcaagc agcatagata actgctgcct tctagtccct tcctccagct ggggagaagc  260400
260401  cattcctaga aggctgaggc taccgctgcg ggaagtggaa ggcggaaggc ggaaggcggg  260460
260461  aaacaacctc attcctaccc tggaccccct tatccagggt ctactccaca ttctgctcct  260520
260521  attgtcagtc tcagacatag cacaactgac cagctactta ctaccttaac cacctctttc  260580
260581  ccctccacta attggagttt cttatgggca ggagccaaat ctcccttgac tttctagtca  260640
260641  ccgtgggtta taattaaaag aggagtcaca gaccgggttc aaattacagc tttcctacca  260700
260701  attgtcactg tgtgatcttg gcaagctact caaccactct gctcctccag ttcttcacct  260760
260761  atgcgatggg cacagcttgg ctcagttgtt ctaaccatta gtgactctgt ccttgaacat  260820
260821  ttagcatgtg cagtagacac agtcattgag tacaaggtac agaactagtc ctggagggga  260880
260881  agggtccggg agcttttctc agagcgagtg agatctttgc agggtttgaa tatactacag  260940
260941  gagttttcca ggtcccatgg ttgaaaaaca gctttccatg cagaggcaaa gaaacctgga  261000
261001  acaacagggt gaggagatcc ccacctagca cagaagcatc aagcaagcat ggtggcgttc  261060
261061  catcaagtca acttaactag gctagaactt tgttttccag acttccctcc ctgtatgatt  261120
261121  ccaaatgagg actgcaggag aggtttaggt gagatttgga gggcagatag gaagcgtcag  261180
261181  ccaaaatgca ctgtgggtcc cggcaacacc aggggctgtc gcagctcata cacgttgtcg  261240
261241  atggtctgct ggcttgcacc agcggctcag agaagcagcc ggtcggcagc tcctccagat  261300
261301  tctccctcag tatctctgag acctgggcca ggtgtgagtg ggactaactc ctcctgcagg  261360
261361  tccccacatc actgcagtgg gaggcaggta ggacagaact ctgtcctcat gggttccagt  261420
261421  tctacctgct ctccccccat tcacttgagc ttttctttat gatggcaacc agctctacca  261480
261481  cacccagagc cacagcctcc cacagtgtag catgtcagag ctccattcat tcaccagtat  261540
261541  tatgagtaac atctttggcg attcacatag gagtcaaaca tttatttgta gtctggtttg  261600
261601  gtgacactat tcttggtaac agaattagaa aaactgattg tgagtttgca ggaaatacca  261660
261661  agtcatactg aagttatagg tgggtggcat ttgcaataaa gattagtgag gcggggcatg  261720
261721  gtggctcaca cctgtaaact cagagctttg ggaggctgag gcaacaggat catttgagcc  261780
261781  taggagttga agaccagtta gggcaacagt gcaagtcctc cttctctaca aaaacataaa  261840
261841  acattagcca gacatggtgt cacgtgcctg tggtcccagc tacttgggag gctggggcag  261900
261901  gaggattgct tgagcccagg agtttaaggc tgcagtgagc tatgattgca ccactgcact  261960
261961  ccagcctggg caacagagtg agtttctacc tgcacccccc ccaaaaaatg agtgaatata  262020
262021  ttattattat ttgtaaactg tgtgttacac attctttata tcaggtaaat aagcacagat  262080
262081  gcacactcat agtttccccc ccagagagct ggttgttaaa cacttaccag cacacctgct  262140
262141  gtggccagct tctcagctac ttaagcaatt tctaagcttt cttgtggagg ggtggcctaa  262200
262201  aaatattact tttattacta aataaaataa gcaatcatct ttttatggtc catttgggag  262260
262261  cacacaggtc aaatgtcgac attttagttg tttgccacag cattagaaaa caggctctga  262320
262321  aggtctccag gacctgcctt ggctaaggga gaagagacag cattccaagt gacacctgag  262380
262381  gtcgcctcca gtgcagtggc ctcacaggac acacagtagg cctctgctca gctcccatct  262440
262441  tactgaaatc tccaaccaca gcacaaacac agtgaaatgt ttccagtgca aagtgatctt  262500
262501  ttgatcttct tcccctcaca tgttcactag aaatcctcca atattcaatt tctattagaa  262560
262561  atgtgattaa aatggccgaa taggaacagc tccagtctac agctcccagc atgagcaatg  262620
262621  cagaagatgg gtgatttctg catttccaac tgaggtacca ggttcatctc actggggagt  262680
262681  gccggacagt gggtgcagga cagtgggtgc agcacacctt gtgtgagccg aagcagggcg  262740
262741  aggcattggg cttaacaaat ggcacaccag gagattatat cccacacatg gctcagaggg  262800
262801  tcctacgccc atggagcctc gctcattgct agcacagcag tctgagatca aactgcaagg  262860
262861  tggcagcaag gctgggggag gggtgcccgc cattgccgag gcttgagtag gtaaacaaag  262920
262921  ctgccaacaa gctcgaactg ggtggagccc accacagctc aaggaggcct gcctgcctct  262980
262981  gtaggctcca cctcttgggg cagggcatag acaaacacaa ggcagcagta acctctgcag  263040
263041  acttaaatgt ccctgtctga cagctttgaa gagagtagtg gttctcccag cacacagctt  263100
263101  gagatctgag aatgggcaga ctgcctccta aagtgggtcc ctgaccccca agtagcctaa  263160
263161  ccgggaggca ccccctagta ggggcagact gacacctcac acagccgggt actcctctga  263220
263221  gacaaaactt ccagaggaac gatcaggcag cagcatttgc ggttcaccaa tacccgctgt  263280
263281  tctgcagcca ctgctgctga tactcaggca aacaaggtct ggagtggacc tccagcaaac  263340
263341  tccaacagac ctgcagctga gggtcctaac tgtcagaagg aaaactaaac aaacagaaag  263400
263401  gacatccaca ccaaaacccc atctgtacat caccatcatc aaaggcaaag gtagataaaa  263460
263461  tcacaaagat ggggaaaaac cagagcagaa aaactggaat aactctaaaa atcagagcac  263520
263521  ctctcctcct ccaaaggaac gcagctcctc accagcaacg gaacaaagct ggatggagaa  263580
263581  tgactttgac gagctgagag aagaaggctt cagacaatca aactactcca agctaaagga  263640
263641  ggaagttcga acgaatggca aagaagttaa aaaccttgaa aaaaaattag atgaatggat  263700
263701  aactagaata accaatgcag agaagtcctt aaaggacctt tggagctgaa aaccatggca  263760
263761  agagaactac gtgatgaatg cacaagcctc agtagccgat gtgatcaact ggaagaaagg  263820
263821  gtatcagtga tggaagacaa aatgaatgaa atgaagcata aagagaagtt tagagaaaaa  263880
263881  agaataaaaa gataggaaca aagcctccaa gaaatatggg actatgtgaa aagaccaaat  263940
263941  ctacatctga ttggtgtacc tgaaagtgac ctggagaatg gaaccaagtt ggaaaacact  264000
264001  ctgcaggata ttatccagga gaatttcccc aatctagcaa ggcagaccaa cattcaaatt  264060
264061  caggaaatac agagaacgcc acaaagatac tcctcgagaa gagaactcca agacacataa  264120
264121  ttgtcagatt caccaaagtt gaaatgaagg aaaaaacgtt aagggcagcc agagagaaag  264180
264181  gtcaggttac ccacaaaggg aagcccatca gactaacagc ggatctcttg gcagaaactc  264240
264241  tacaagccag aagagagtgg ggccaatatt caacattctt aaagaaaaga attttcaagc  264300
264301  cagaatttca tatccagcca aactaaactt cataagtgaa ggagaaataa agtacattac  264360
264361  agacaagcaa atgctgagag atttttgtca ccaccagacc tgctgtaaaa cagctcctga  264420
264421  aggaagcact aaacatggaa aggaataacc agtaacagcc actgcaaaaa catgccaaat  264480
264481  tgtaaagacc atcgaggcta ggaaaaaact gcatcaacta acgagcaaaa taaccagcta  264540
264541  acatcataat gacaggatca aattcacaca taacaatact aaccttaaat gtaaatgggc  264600
264601  taaatgctcc aattaaaagg cacagactgg caaattggat aaagagtcaa gacccatcca  264660
264661  tgtgctgtat tcaggaaacc aatctcatgt gcagagacac acataggctc aaaataaagg  264720
264721  gatggaggaa gatctaccaa gcaaacggaa aacaaaaaaa ggcaggggtt tcaatcctag  264780
264781  tatcggataa aacagacttt aaaccaacaa agatcaaaag agacaaa         264827