Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: SLC22A3*

Solute carrier family 22, member 3

*SLC22A3 exhibits temporal imprinting, with monoallelic expression limited to the first-trimester placenta (Monk et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103: 6623-6628, 2006).

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens SLC22A3* EMT, EMTH, OCT3  6q26-q27  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    acacccatcc ttgtcctaga gattcctaga aaggtacaag aagtgcagaa aactgtcaaa    60
61    atgatgtttg gggaattata aaaatcagtc cctgggaact cccagagacg tttgagtgtg   120
121   agaccaccgc gaggacaggg cttcctgcag gactgaagaa tgaccactac tgaggttcac   180
181   acggagatgt tgaaggggtt gcatttgtaa gcacagacag tgatgccccg gagagcaagg   240
241   tattaaatac aaactgttcg gaggtacatt taggtgtgtt gtgggatgtg cacacacaag   300
301   ccctatgcac catgctgtat tgttgtattc attaagcaaa gatagcaagt cttttgcagt   360
361   aagatcacta attaacacca gtaactaaaa cagtaaaaga gtagaagaaa cacaaacatt   420
421   atttttttca gtaatggcct tcttataaga cttcggcttg gggaaatatg cttggtcacc   480
481   atatttgtaa aacttgtttc tttgcccatt catctttaga tgaatgctta tttcaaagca   540
541   gaagaaaccc atagctgtgg cttccatttc acttgtcctc tgtgttatac ctaaggtcac   600
601   agtcacagca ggttgtagac caccctcaag ctacagatgg gttggacttc aagaatacag   660
661   ttgtgaattg attctctata acacagaagc atttccctat agaaacaatg ctaggaaaga   720
721   agcctcgact ctcaggccag cctgtaaaac tctatttagc cccctgagct ctgaagtgtc   780
781   ccaagagccc ccgtgcacct gtaaggctga agatagagca gacctgggag gcggggctgg   840
841   atctggaatt caggggctgc catgtctgtt aaaggaggag caccagggta tgatcaattt   900
901   tgcaaagttt ttcaggactg gttgtcctgc tgtgtatcat cactgaaaaa acaaaacaaa   960
961   acaaaatgac tttttgttct gaagtagttc aagactcaca agaagttgct aaaatagtac   1020
1021   agaggggttc tatctaccct tcagtcagct tcctcaatga ccatgtcttt cagaagcaga   1080
1081   gtgccttgtc agaatcaaga agccgacgtt gatacaatgc tattatctca ggtagagagt   1140
1141   ttatttggat ttgatttatt tccttttttc tccctaatca aatacagtgc tctggaatta   1200
1201   tttttcaagt gttataaatg ctaaaaatct ttatttttgc aacaaaagct tccattcttc   1260
1261   actgtagaaa aactttactg acaatgttat ttgaatgaag actgggtagg ttttacattc   1320
1321   atacaaatta atttcaatat aaataaagca attttttaaa tgtgtagaat atactgtaac   1380
1381   caaaaggaga tttatgaaat gaaggattta aaaaatgaat ttgaggcagt gtgtttatca   1440
1441   cagtgcatgg gcctgggccc tatttccact gttgctataa actgagtaaa gttgctttag   1500
1501   ttgagtcatt taatctcttt ggtccttaat tactttattg taaagcaagg aaattagatt   1560
1561   acatggcttc taaaacttct ttcaattaaa taaaaatcct aagatacctt catgtctaag   1620
1621   atattatgta gagatcattg tagaacgcat aaaatggttt tattttttta aaaaaatact   1680
1681   agaacttaat tgaaaagaaa aaatgccttg tcagaacata aaagtcatgg ggaaagttgg   1740
1741   aaagaaaatg taaaggtgtc gcgagtgtcc agggtaccag gagacctgtg ggtgacccag   1800
1801   agcagcagga agggctggct gtggggctcc acgagggagc cacttcagcc cacatgacat   1860
1861   ttgtacgact gatgccaaca tttccaagcc tcagtgtcca cacttgtgaa aggctggcag   1920
1921   cccccatcag tgtggttctg aggattacag gaccacaata tgtccagcac acagcagggc   1980
1981   ccctggcaca gagcccattc cgtggaggac aaggagggcc taacccgtgg gaatgaagta   2040
2041   tagcctggga agagtgcgag ttgaacgatg cagagggaac cggggagcca gcctgccttt   2100
2101   gacagtggct gctagcttaa gtggggagcc cctggtttct gaggaaaccc ctgaggggaa   2160
2161   catgttgcca tgcttgggtg tggctggaac ctgggcactg accgggctga actgaggaat   2220
2221   gtgagtgggc tttctcacaa gaggttggag aggcactctc ggtctcaacg ggctctgaat   2280
2281   tgcagaaagc cagaaatgca caaaccagag ctctctcatt catgtttagg aaaggcaaac   2340
2341   aggtcccacg taccctttat ctcacagtaa atctgagatc agaatttgga ctgtggattc   2400
2401   tagggagaac ctaagatatc ttaatataaa aacaaaacaa cactttggtg acttgctgct   2460
2461   catactagtt tcttatccat gaactcttct cttctgccat tctcctgggc ttttctctga   2520
2521   atgtttacag tagcatctca gatggagtct tcccattgct gctactcaat ataaattgta   2580
2581   aaattatcta gacaattagt tacataaaac aagaataaaa gacagttaaa acagaaatat   2640
2641   ttgtatatac tcctgtcatt tacatcaaat ttcctaatga tattcttgtt ccccttctgt   2700
2701   ttctttggga ctcattataa aaagttttcc ttttaaattt ttcagatgga tttcaccttt   2760
2761   tcatgtttaa gacatagctt taaaatctta caaaaccaaa tatttcaggc tgggcacagc   2820
2821   ggttcctacc tgtaataccg gcattttggg agtctgaggt gggaggatcg cttgagccca   2880
2881   ggagttcaag atcagtctgg acaacctaac aaaactccat ctctacaaaa gatacaaaat   2940
2941   gtagctgagt gtggtggtat ttgccagtgg tcccagctac ttgggaggtt gaggtggaag   3000
3001   gatggcttga gccgaggagt ttgggactgc agtgagctgt gattgagcca ctgcactcca   3060
3061   gcttgggtga cagagtgaga ccctatctca aaaaaaaaaa agaaaaaaga aaagaaaaat   3120
3121   ttttgaatat ttcatcttcc agtgttctac aaactgcctc agaaaacctg ccttagtttg   3180
3181   tacaggtttt gtacaaatat gtacaaactg cgcgaaaaat aacctggatg gccataattt   3240
3241   atacattttg gtttcatgat aaaggaaaat aacttgaatc cgctgcattt tacaaccagg   3300
3301   aaatggtcta atgatcttaa ttttattgta ttttgaggaa gaaatcattt attggtttat   3360
3361   accacaatga gaaattatga tttgactcag aaaaaatcac ttataattaa aaaatacaaa   3420
3421   caaaaactaa ttgcaaaagt aatctacaag tagaatggcg actgtaattt aaaatttttt   3480
3481   ttaagtatcc cattaatact tttcacaaaa gtttacatca aaccttcaca gtgttataag   3540
3541   tgaacctgcc tactttaaca gtgttaggaa tttcagtctt agcatttatt gtgccaaatc   3600
3601   caatgacttc tgaacccagc actatgggct tagcattgga caggctctga gcctggaagg   3660
3661   tgaagattgg tcacatcagg gtaaaaacag tttaattcga ctcttataca accacatgtg   3720
3721   caacattatt tggatagtga tcctctgcac gtagagatga agcttcatat tccattttaa   3780
3781   gatttctaca acacaagcaa acatagaagg ccaaaaaatc caggtttcca aattgttaga   3840
3841   aaccacatct gtatatggtt agaatggaat attctaagag aatttcagta gctctgtggg   3900
3901   aaaaaaatgt gattcattag atgaggcact ttatgatgtg acttaaggga caggatgcct   3960
3961   gccctaagag ttgtggaggc cgatgaggag tattgtggca atgtggtgct tctccagctg   4020
4021   cattgatcag tggaaggttg accacctttt cacactcatt ctgccactct ccttttctct   4080
4081   tcctgtgttg gacattccta accagctggg gcctgttttc cactcagcct caaagtcagc   4140
4141   ctcaacactg tgctctagat agctcctgcc aaatgagagt ggtggggcat gagcaaaagc   4200
4201   ctagttccca tccctgccca aaactgcttg atgaaaagat acgaactcta gaattctctt   4260
4261   gttgtaattc aactctggaa tatttagtcc tatttagcat tttctttttg gctacccctt   4320
4321   tctccaaagg tgactttaag tctaagatcc tataggcttt aaatatagaa aaagcatcta   4380
4381   tttcaaaagg tctgtaatag tttccccaaa aaatgaagac tttcctctaa caaagtccaa   4440
4441   atcataatcc actggcaagt gacagataat tatgattgct ggtcaattta actcaacttt   4500
4501   agggtctatt tataggccat agaataatgg gagtgctctg tagattttat tacattcaca   4560
4561   tgctaaggta aaaaacagca actccacgcc agataaggaa agaatgagag actttcagac   4620
4621   attcttatcc acttgttaaa aaagtaaata tgaattttca tttttttttt ctgtaggctg   4680
4681   gagcacatgt accagttcac ctgccaaatt tccctcccat gaatcttagg aaaaaagtct   4740
4741   tgaaaccaac atttattata gcattcccaa actaatcttc ttagttcttt actcttccca   4800
4801   aactgcataa gtgtcatgat gacttagttc agcaactcaa tatgtggtga atattctggt   4860
4861   attggtatat tcatttctaa atgcaataaa actaccaact ataaaacttc agatgaataa   4920
4921   attaaaatga ttaccttttt aagaaaagtt aatgtcagca tgtttttaca aaagcctgcg   4980
4981   gttgtggggc aattgattct tattattgct atttaaccaa catttattga ttactatgtg   5040
5041   ttgattagct ctgtgcacca gaatgtctgg tggcgactga aatgttctct ctctctctct   5100
5101   gtgcaagcca atgtgttagt tcctgcactt gtggctgctg agcacttgga atatgcctgg   5160
5161   aacataatta ttcattttat ttaatcttaa taaatctacg tttaagtggg cacaacattt   5220
5221   tggatggtgc agatatagaa cagataacgg atgtttcaaa gatacaaaat tgagagtgat   5280
5281   tcggtttttc tctcaaaatg cctacaatgc catggaagaa aaaaagtgca tacgtgattt   5340
5341   aaaactaaga cttcaactga tttttgtgga atttgataaa atgtaaaggt tgtgtggaag   5400
5401   aaaaagagtc caagaatagt caaggaaatt ttggagagga caaggtgagg ggagaggaaa   5460
5461   ggtgggattt gtcttattag atattaccag attcagtagg acagaatgaa ggctcagaaa   5520
5521   cagatggaag caggggcagg aacctaattt aggagacagg caatagtgta agtcaagaag   5580
5581   aagttcagtt aagtggcatc tgggcaagtg gttgtccatt cgaaagaaat aagtaaagtt   5640
5641   agatcccacc attctctgca caaaaataac tccagagata ttaaacctca atttgaaaaa   5700
5701   taagatttaa taagaatata tagaagaaag tacttaagat ctcacactag agcaggattt   5760
5761   ttagaacaag tctaaaaaag cagaagctat gaaggaggat gatcagtttt actatacgac   5820
5821   aatttaaaat ttgtgtagca tccaagatgc taaaagttaa aagacaatcc ccagactgag   5880
5881   aagattgtat atatacagct ggcagagaag cagaatacac aaatatgcaa ataatttccc   5940
5941   aaaaatccaa taagaaaaaa aaccgccaca aataacaaag agagcataag cagatgatag   6000
6001   gaagaagcaa ctcacagaag agaaaacctg aatgatgaat aaatatgtaa atgtgttagt   6060
6061   cacatccctg actagatcag aacaatgggg ccacattttt catccatagt atctgctagc   6120
6121   gtggttgagt ctaacaagac caagtgttgg tatggacgtg aagcaactca tgtgttgctg   6180
6181   gtgggatgtc agttgaggac agccattgac agcaatgtct agtaaagttc aaacatgcac   6240
6241   acttatggtt catctagtct acttctaggc atttatcttt gaccaattct tgcataaata   6300
6301   cataaagaaa tatgcacaat atgttcactg cagcacaatt tgtaattgtg aaaaatttta   6360
6361   aatgagctaa atgttcccca gtaggggaat ggaaaagtca taggatgacc tttcaataga   6420
6421   aagacacaag aagttagagt aaacgagccc gatctctata tatcaaggct aacaggtctc   6480
6481   aaaaatatat tgtagagtaa aaaaaaggag ggacagaaag ctacatagag tatggtacca   6540
6541   tttatgtaaa attttcaaag cactctaaat actatctact gtttcgttgc aatacctgtg   6600
6601   tgttaaaggc ttcaaacaga taagaatcat agcttcctgc gaattacatc tgggcaagag   6660
6661   aggcctgggg ccttgcgggt gcccactcag gccctactcc tgacctcctc aaggggcaag   6720
6721   aggttgcgct cacctcaagc caatcaccct cactccccaa cccacttcca accacactct   6780
6781   gagagctggg accctgggat tccctgcccg gtagctctga gccccatgtc ccaaagaaaa   6840
6841   gacctaatgg ctgccccaag gaggaaggga ggagacagag gataggatct gaagcaacag   6900
6901   gaaggagact ccagtcgtgt ctgtgatatg tcaggacttt ataacaatat atccaaagca   6960
6961   aacataagat gatgtttgct aattctgggg gtgggtggtg gttttatcgc tctttttatt   7020
7021   attagctgac tcttacctag cacttatgtt tcaaggcctg ttctaagtga tttgcattaa   7080
7081   aaatgagagg gttctattat tactcagttt cacagaagag gctaaataac ttgcccaata   7140
7141   tcactcagct ataaggagga gagggggatt tgaatccagt gggtctggct cccaggtcca   7200
7201   ccatgtagct agcaactata ctggatctat ctgtccatag gctgagatga cttcctttaa   7260
7261   aaaaaaaaag taattaaaat taaaataccc tgacaaccac aatacaaaaa aaatatagtg   7320
7321   aacttccatg aaaattttct tagatatgtt aggagcactg atggggactg cattgctgag   7380
7381   ggaggaaggc cgtggtggtg gttgcggaag actttaaaga ggggctgttg acatttgaac   7440
7441   caggccttgc tgggtgatgg gcagggagga atagggggat gaaattctaa gaaaaggaaa   7500
7501   ctttgtgtgt acaggcatag attttaaaaa tttcaagaag aatgtgaaga ttggcaagta   7560
7561   gttctgtttg gctgtccaca gggaacaatt tgaggagaaa tacaggttag gagctagaaa   7620
7621   gggagagtga gaaaggagga ttttagaaaa caaggcaaac tgctgaaggt ggcaccccca   7680
7681   agctgcactg tgggaagatg atcccaagtg caggctggac cagaggacag gtgctgcagg   7740
7741   gacagaaccc tgaggggagc ccaaggcaat cacatagctg agatgagggg acatgtgagt   7800
7801   gtgtatgagt gtgtgtgagt gtgtgtggtg ggggagtcaa gaagcatctg tttatttcac   7860
7861   aaatatttac tgagcaccta caatgcacca agcactgttc cagaaggtat cgatagaaga   7920
7921   aaatacaaaa ctgtctgccc tcatgaaact tgagttgtaa tggagagaca cagataagat   7980
7981   aaataaataa aatgaataag tataaatata aatatatgat aaatgaataa aaacatatct   8040
8041   atgacaatat atggtgatga taagtgcttt ggagacaaag caggaaaggg gggaatgtgc   8100
8101   tagtgtatgc agaggttggg gtgggttgtt gactggtccc agttccctga aaattcactg   8160
8161   acaagaggca gatggctaga agaaaaggtg tacttattta tttaaggtgt acatgggggc   8220
8221   cttcagaagg aaggcccaaa gatacagggg aaattgccta gttttatgct taggttcaac   8280
8281   aaaacatgga gagccctgtc gaaataggat tggaccaaaa gggtgtgatc tgatgctgat   8340
8341   actgagtgag gaaacccagc gaggccggtg gctctagatt cttcttggcc tctctgagca   8400
8401   gccttttttt ccttctgggt aaggggcagg ttcttctgtg gaatgggagg tcttaggact   8460
8461   gcaatcaaca aggtagaaca gttgatttct ttatggccag tttttacaca gacaagtgag   8520
8521   ggaaaatcac agtgatattt ttgttttatg actggctttg gggaaaagcg ttctggtttc   8580
8581   gatggctagc ctgggggaga atgggaccga gagacaggag ggcagaagat gacacagaga   8640
8641   ctgcttctga ggccttcatt ttggcgtatt gttttctgag ctccaacatt ggcaaaaggg   8700
8701   gttccaagcc gagatgacct aagagtacag gcctgaggag tgagtggtgt ccccgccata   8760
8761   ctgaggttct gagtctgggc ccaggacatg gttgcaccga aaggcagggc aggaaagggg   8820
8821   agctgggttg gagggggaca gactgagtct ggggtccagc gggcagttga aactgctggt   8880
8881   gaggacatga ggccagtttg aatccaagca gcctggcttc aaactccttg ttccggagga   8940
8941   ggaaccgcaa gtcctcccaa ggccttggag aaaagtgagc taaaggcaga acgtgggccg   9000
9001   ataacgtggg ggcgtggggg gaccgcgacc cagcccgggg aaggcgtccc agcatggacc   9060
9061   cagcagcctg ggcagcctgg gcgggaagtt ctgatcgcgc tctgccgaat tggcaggcgc   9120
9121   aataagtaag cggaaaaacc aggattcaaa ccaaccacca acacccttcc ctggcgttca   9180
9181   gaccgaaggt gggtgggaag gccctggcga aggaggtctg catcaggcct ggccttgagg   9240
9241   cgatcccttc tcaccccaaa cctcctggac gctgagcaag ccccttcgcc tgtgtgggtt   9300
9301   gcccggctgc cctctgggga aagttgggtg atcaaatccc aagttgtagc tctcgatggg   9360
9361   tcgagggcga tggccagcgc tgtgctggga acgggcagcc ctgccctgcc ctgccctgcc   9420
9421   ctgccctgcc ctgccctgcc ctgccccaca tgggcgcagg aggcctccgc acgcgcaagg   9480
9481   gccaagggct ggagggggct ctcccgggca caggcaccgg acccggggcg cgcgcgcgcg   9540
9541   tccttagtcc ccgggctgca ctccgggccg ctgagagatc gggtcccaga agttccggga   9600
9601   gtggtcgggt gaccctggaa ctttcttctt ctggagcccg acctggggct gactgcagag   9660
9661   caggctgctg gcagggacca aaaggagctc cgcgccaggc cggaggctgc gcccgtcact   9720
9721   cgcggtcccg gccgggtccc tggcgcgtag tcaggccgca ccgcccgagc cccaccgcgc   9780
9781   gcccaccccg gccgggtgcg tccggctcgc ggccgtccct cccgcgacct gtggcccggg   9840
9841   gctgctgcgg gcgcccgggg aagagaggcg ggggccgcgg ggggcaggag gagcggctgc   9900
9901   ggccggcaca gcgccagggc gagtgaggcg ggtggcgcgg gggaggcggc ggagtaaaga   9960
9961   gaggccgccg gctgggtccg cgggtcactc cgaggcgcgg gcTGCGGGCG GCGGGCGGCG  10020
10021  GGCGCACCAT GCCCTCCTTC GACGAGGCGC TGCAGCGGGT GGGCGAGTTC GGGCGCTTCC  10080
10081  AGAGGCGCGT GTTTTTGCTG CTGTGCCTGA CGGGCGTCAC CTTCGCCTTC CTCTTCGTCG  10140
10141  GCGTGGTCTT CCTGGGCACG CAGCCCGACC ACTACTGGTG CCGCGGGCCA AGTGCCGCGG  10200
10201  CGCTGGCCGA GCGCTGCGGC TGGAGCCCGG AGGAGGAGTG GAACCGCACG GCGCCCGCCT  10260
10261  CCCGCGGCCC AGAGCCCCCC GAGCGCCGCG GCCGCTGCCA GCGCTACCTC CTGGAGGCGG  10320
10321  CCAACGACAG CGCCTCCGCC ACTAGCGCTC TCAGCTGCGC GGACCCACTC GCCGCCTTCC  10380
10381  CCAACCGCTC GGCTCCCCTT GTGCCGTGCC GCGGCGGCTG GCGCTACGCC CAGGCCCACT  10440
10441  CCACCATCGT CAGCGAggta agggcgcccc ggccctttgg aagccggcgg gagaggacga  10500
10501  tgctggctcc caggcggaca agccgcgtgt gagacgctgg ccgccagggg aggtcggtgg  10560
10561  agacggggac cggtcggcta cctctgggga cagacaggat tcagcgcacc cttggaagtg  10620
10621  ccgcgtcgta aatgctggga aaagcctttc gttatctgcc tgagcccgtg agttaatgca  10680
10681  cagatacttt ggtttcgggt gtgaacaaaa actttcttcg aagccgagtt gtaaacgcct  10740
10741  ggcgcacgcc tgctcaggag tcaaagaccc agcaccgcgt tccttatctt tgaggtgtgc  10800
10801  gggcgccgtc attggaaatt atggttaggt gcgcgatagg gaacttcagt ctctggggtg  10860
10861  agcgacgttg gcagttccgg attcgcttat ggtctccagg gtcaaaggaa agggcgaacc  10920
10921  aacgtttgaa ggcagcagca gcttttttcc agttgcccaa atggttactc aaaatgcaag  10980
10981  gggacaaagg tcgaggcttt cccggggaat ggttttggta aaattgcttt ggggcaaaga  11040
11041  gcaacatctg ggataagttg ggaaaactga agtattggat aaattttagt ttttttttct  11100
11101  ggtaataaat tttaggaaca tagcgggagg gccacagcct tccaacgcaa atccccaacc  11160
11161  catttacagg cggaggctgc tgccggcggg tgggcggggg cgatccccac attttgggca  11220
11221  gtcagtgcat ttggaagtta ggggagcttc cttcaccctt gccctcagta atctgtttct  11280
11281  gcatccttgc tgaaatggaa gattgcctct ctgtgaggtc cagatataga gcagagtcac  11340
11341  tttgtaataa tcggaactca gaaacggcct caattgagca tgggttgcag agatgagcag  11400
11401  ttttactgag ctttgtctac aatcacagct taagttaatt ttaaaaaaag attgaatgtg  11460
11461  atcaggtaca ttaggaaaaa aggtttgtct tttttttgtg ataaacttta aaaaatcacc  11520
11521  tacttgaaga gtggggaaaa cactggatga ggaggtagga gcgccctttc tgccgctgtt  11580
11581  gctgttggtc tggtgagctt atctcgctgc agttgggagt gtcggtggtt gcaattgtac  11640
11641  atgttttata cgccatgtgc tggtgtgttc gcacagtgga tggctctatg ctatgtgctc  11700
11701  cagggataaa acccatggca ggacagccag gcgatgtgtg tatgtgtttg ggatctttct  11760
11761  gtaacgccgt gtgctgctgt gttcgcacag tggatggctc tatgctaagt gctccaggga  11820
11821  taaaaccccc tggcaggaca gccaggcaat gtgtatgtgt gttcagggtg tttctataat  11880
11881  gccacatgca agtgtgttcg cacactgagt ggctctatgc tgagtgatct caggataaac  11940
11941  ccccctggca agacagccag gcaatacata tgtgtgttgg gatctttaat ttctacttaa  12000
12001  tccatggtaa ggctggggac tgctttataa ttggtgatgg tctggttaga gatttcacag  12060
12061  ttgaaaggac agggcatgga cttggatgag agagggcatt atctctgtga gtcgcatctg  12120
12121  ttaggtggct tcttccactc cactcagcag cgctgcctaa tgcttacttc ccaagtgaac  12180
12181  cagaggaccc acatggaggg cagacagctg atttttggag acatttaaag atgaagaata  12240
12241  aaacgagcct caacaagtgc tcaagcgagg tttgcatgag tgagtatgat ccatggacat  12300
12301  caaagaagac agacataaaa atctgtaatt taatgctctg acggatactt tggaagcatt  12360
12361  ctggagttgc agggttacta gcatcccggg gttacaataa ggtgatttta tgaagatcag  12420
12421  tggctactaa aatgcagtgt ggaatgatgg agggtcaggg gctggctcgg tctccagctg  12480
12481  gctgtgtggc ttgggtgagt tactcgcctt ctctgggctt gtatttttcc tctgtaaaat  12540
12541  tagccattgg attcagcccg ttacaatgct ccaaatgcca tcagggtcac cacctggtta  12600
12601  ctgtttggtg tgcccagaac aatgattaaa aagtctttaa gaaagtagaa tgatattagg  12660
12661  aatgtacccc gtaaagcccc aaaaaagttt ttgaaatata ttggagagat tcttttttgt  12720
12721  tttgttttgt tttgttttct ttgagacgga gtctctctct gtcgcccagg ctggtgtgca  12780
12781  gtggcgtgat ctcggcttac tgcaagctcc gcctcccagg ttcctgccat tctcctgcct  12840
12841  cagcctcccg aatagctggg actacaggcg actgccacca tgcccggcta attttttgta  12900
12901  tttttagtag aggcggggtt tcactgtgtt agccaggatg gtctcgatct cctgacctcg  12960
12961  tgatccgccc gccttggctt cccaaagtgc tgggattaca ggtgtgagcc accgcgccca  13020
13021  gcctcttttt aaattccaaa tagttttgtg cttcttttgg tttgtttttc atgtttggtt  13080
13081  tcttaagagg aaaaccccca tctattcata aagttcaact atccaaaaca agtcagcaac  13140
13141  tctctgaatt ctgcatagct aatattttgc tgtctttggt tcaactaatt tttttctttc  13200
13201  aaattctgtc tgatgaaagg aactgtagtt ccatcttcag ctaacattat gtatccagtg  13260
13261  tatttttata aacttgaagc ctaagataca aatcatgcaa aggggtgaat tgggagagtt  13320
13321  tacaaagtgg gcgggatgac cagactccag aatgcctcca tatagctata atacttcatc  13380
13381  cttgcaccat ggtgggaggg gtatcattgt cctggcttca tagaagagag acctgaggac  13440
13441  cttccagggt cccacgccat ttatgtagcc aaactggatt caaatccggg ggccttgatt  13500
13501  gtaagtcagt ccactttcct ccataaagtg ctcaaaatcc ttcaagcaag tccatgaaac  13560
13561  atagtactca gatctctcac actttataac ctgcagaaac ctcgttgaaa ctttgtattt  13620
13621  attttcttac tatcatggtc ctccaatggg ctactttgtt tcattttacg gtgtcaggat  13680
13681  ccacagtcag ccagactggc agatggggag gctgtgcttt catttggtgg gaatggttct  13740
13741  ctagcctcct gatgtgaaag ttgcaaaatg gtcatttaaa tctcatacac caccttcgca  13800
13801  tcttacaact tgagatagtt ctaagacact aagtcagaaa tcaatgccaa gggcacatcc  13860
13861  ctttatggcc agctcctaat ttgtgtctcc tgctcaaggc aaggcagtgg atttatcacc  13920
13921  cacattgaac ttcctcagtg gagacttttc taatgtccga atctcggcct tatcttgttg  13980
13981  tcagatattg ggcagaataa aatacaatgt aacgcagaga agcgagtctg accccctgtc  14040
14041  ccaaatattt caattcactg cccagggagt gtcttcaaga ttgatgctag gatttttcaa  14100
14101  tgcttgctaa tatggtatgg atgaaaaaaa aagagctttt ccctaggcta tcactcagag  14160
14161  cagggcttca gaacaccttt aaaaatagac tgaatcacat ttgtttttcc tttccagatc  14220
14221  attttgactt ggaatcactt tttcccttcc agattacctg gctgaatcta taaaaactga  14280
14281  atccattgtt tgtttttatt agaagagtgt gtctttccca tactttctga aacatcaaca  14340
14341  attcaacaaa aattttatgt tggcccttgt ccctcagagt aactagtcct ttctgttgat  14400
14401  gacaaaagtg ttttaatagt gtaataggtt tttgttttgt tttgtttttt gacaaagtct  14460
14461  cgctatgtca cccaggctgg agagcagtgg tgcaatctca gctcactgca accttgcccc  14520
14521  ccgggttcaa gcaattctcc tccctcagcc tcctgagtag ctgggattac aggcacccgc  14580
14581  caccgcgcct ggctaatttt tgtattttta gtagagacag ggtttcagca tattggccag  14640
14641  gctgacctca ggcgatctgc ttgcctaggc ctccgaaagt gctgggatta caggcatgag  14700
14701  ccactgcacc cagcctaata gtttattttt aatggagtga aagcaggact ctaatgagtg  14760
14761  aacagccacc ccactaggtg tctgattctt ggtctaggca gcagaatggc caaacagatt  14820
14821  catgcagcaa tgctttctgg acctcagaac aaggaaaata tttacaataa ggaccttcat  14880
14881  tatgagaatg tgcaagagta tctcctgctc ctctctggca gctgatattt tggattatca  14940
14941  acatcagttc agctgaagtt tatttagcat ttattttatt ctaggcactg ggctaggctg  15000
15001  gggatacaaa gatacacgag tctttctcaa aacagcgtga agcttggcag ggaaaattgc  15060
15061  agcgataatg tgatgacagt ggctgtgggt gtgataaagg gtaccaccct ctgatgggac  15120
15121  agaggagtga accagggcag aaagtacatt gaccttaacc tcaacctctg agtacaagga  15180
15181  ggagtccaag aggaaaatat gagggaaaag atgttctatt ctcacaccct ctcatcttca  15240
15241  ttattttctc tgcacccatt tattttgtgc cctcaggagc agtggttggt gtgcattctc  15300
15301  gggtcgcaca cacagggttt ggaatcaaaa gacgagggtt ggagttcagg aattttcctt  15360
15361  tttcacaaac atctagggcc cttttcagat ggtccatgga ccacacagag agacaagctg  15420
15421  ggtgtttctt aatgaggagc atgatgagaa tataatgact gggagagaat tgccagttcc  15480
15481  accaagcaca ccctggagac tctcagaggg gaacattatc cctttatcct cagacaggta  15540
15541  tcccaaatct tatcagatga aatgctgctg tttattttca gagagctttg agctctccag  15600
15601  ggatgggcaa ctgataataa aatcctggaa ttaactgggg agcgggggaa gcccacagct  15660
15661  gaaccacact ttctgggagt cttggtaaac cttagaaagg agctttgggc aaaggtaggg  15720
15721  gactccaaca gatgttgcag agacatctgt acttttggac ccacgggtta tttttggcat  15780
15781  tgacatctta gtagagtgga aagaatacac atgtcctttg gtgtcagata aatcttgtcc  15840
15841  taaatcccag ctcctctatt aacttgaagg gcaagtcaac tgagcatctg cctgagcctc  15900
15901  agtttcctca gcactagaat gggtacaaga atgcctgcct tagcaattgg cttgacatat  15960
15961  gcttgcaaag tgcctggtca taggtggtgc tcagaacagt tggttcctgt gaacacataa  16020
16021  agacccttaa gccaggtggg agtcaggagg gagggaagga acaggctatg ggccagattt  16080
16081  gaccctggag ctgtaagttt gctgatccct ggtctagcat aataaatcac tgataaattt  16140
16141  gccttaaata taaagagtca aagccttggc cagttgtggt ggttcatgcc tgtaatccca  16200
16201  ggagtctgag gccagcctag gcagcatttt gagactccaa ctatacaaaa atattttaaa  16260
16261  atttttaaaa aattggccga gtgtggtgat gcatgcctgt agtcctatct actcagaagg  16320
16321  ttgaacccag gaggtcgaac tgtgctgctg tattccagcc tgggtgacag aggaagaccc  16380
16381  tgtctctaaa aaataaaata aaatatctcg gacactaatt tgctctaaag gctgagaata  16440
16441  ccgatacttt cccactggac cccacaggta ggtcatattt cccagcttcc cttgaagcta  16500
16501  gagaggccac gtgtctgagt cctggtcagt gatgttgggg aagtgaatgt ggaactgcta  16560
16561  agcctggagc cggagcaacc ttcctcctgc agtccccgga ggatggtgga actcttacac  16620
16621  ggaaggatat gcgttcctgg aggcatgcga ggcaggcagg agccccacag ctcccctcca  16680
16681  caccaattca tctgcacagg aatatgggat tgcgaataag aaataagctt tattgtgtta  16740
16741  cacaactgag gcttgggaga ctgcttgttg cagctcttcc tgttaggctg ctctgactca  16800
16801  tacagcatct tagtgtgctt cctggcaggg cacaggtcac gaggctgtgg gcacctgaca  16860
16861  aaatggtatg gaggctggtg cctctaagag catcctcccc taggtctggt acacaaggtc  16920
16921  tctgtgcctc caccccatgt ctccgcctat agaggctttt ccctctctta gcccccgggg  16980
16981  ctcccactct ccaggcagtc accctgggac atgtgccaca gctgtcctcc ccttgggctc  17040
17041  ttgtgtgcgc tgtttccttt cctttcctca aaatacctgt ctttcctcgg ccgggcacgg  17100
17101  tggctcacac ctgtaatccc agcactttgg gaggccaagg tgggcagatc acgaggtcag  17160
17161  gagatcgaga ccatcctggc taacacggtg aaaccccgtc tctactaaaa aaaaaaaaaa  17220
17221  tacaaaaacg attagccagg catggtggcg gctgcctgta gtcccagcta ccggggaggt  17280
17281  tgaggcagga gaatggcgtg aacccgggag gcggagcttg cagtaagctg agatcgcacc  17340
17341  actgcactcc agcctgggcg acagttagag actctgtctc aaaacaacaa caacaacaac  17400
17401  aacaacaaaa aacttgtctt ttctcatgag gctgttccgt tttgtacctt tacacacacc  17460
17461  aattccagac acaccttccc cactgctgcc tctacccagg gctgggcttg gcttccttta  17520
17521  tctgtctagc tgccttccct ctactcatct tgtgctcact gcctcatcag actctgaggt  17580
17581  gctggagggc cggcgctctg ccctcctagc ctaacgcagt gtttggcaaa tatttgtgat  17640
17641  taaattaatg aatgaaagag aaagggattc cttggcacgt gtaatgcttt ttatgaccat  17700
17701  ggctaggcca accctggaat tggctttcag agattaaccc aggccctcta ccgatggtgt  17760
17761  tgcttcctgt tgactcctaa cgccgattcc ttgcctcatc ctccgccttc atcatcttct  17820
17821  gccttgcatc catgaggtgt gatcagtcac agggtgaaca atcatcggcg gccatggccg  17880
17881  cccgcagacc tctggagcag gaggaaaaca ggcctccact ttacttgact cctatctgct  17940
17941  catggggtct gtgtccgcag aatcctaatg tagggggtgt gacctggaac atgaaaggga  18000
18001  caggaaggaa tagaactgct ggctctttgg ggccataatt ttaatgtgct gacgtccatt  18060
18061  gtgcagaaga gacttttccc agctgtcctg gcaccacaca gtagtctgtg tcatcaatcg  18120
18121  agcctgctcc agggcagctg ggcacaggtg caaggcccgg tgcagggagg agcactgaag  18180
18181  ggcctgggct gagcagctcc cagggtgcag cgctgtcccc ttcatggcta tggagtgggg  18240
18241  agcaaacacc acctaccttc caaaacaaac taaaaccttt ccaacattct gcctcggttt  18300
18301  tttccccacc ccctcttaaa tcataaccaa gaaaggacat gtatttatat tctgtgagga  18360
18361  aaaagcaaag ttttaatggt ctttggtgtg gctttttaaa atgataaatg actgttgagc  18420
18421  ttgtcaaatc atggctaata ctgttttatc tgggtgagat cagtaacagc tttttaaggg  18480
18481  ttaccatgct gttatttctc ttcgtgttgg taataaagca aaataactct gtggctggta  18540
18541  cttgtgtgat aatagagaaa attagtgagg ggtgaagttt aggggcttag aagaaggtga  18600
18601  ataaataaat gtaatttaaa caattctggg gcaggcatcc atcccacctt ccttaacatc  18660
18661  tgctctagat tctagtgccc tgtagagtcc aaggagggga gctgtccttg actgtgagca  18720
18721  tagtggaaac cactggatgg aggaagggta ggcacaagcc tggacctgag aaacaaaggc  18780
18781  acctattctg ctttcaaatt cagtcctggg agagcaggtg acctctgtca taggactgct  18840
18841  atagggcacc agcagtggag ataaccaagt gataagcaag tctttggctt tccattaaca  18900
18901  gagaccactg gtcccaacat ggaaaagcgt cccagaagcc tttcccagtt gctgcgtcca  18960
18961  cctagcatac acacaggatg gctctgattt catgacactt ctgccaacgg gaagctttgg  19020
19021  gcaatcgaca gcacaaaatg aaagacaaca tgtgtgcttc caggctagtg gggagggacg  19080
19081  ccgtaagctg atgcttctga gacagaaacc gaagggacaa ggtgccagga gctcctatac  19140
19141  taaaaactgt ttgtagcaca tttatgggga ttaagtggtt gtggtgaaaa cagcctgcac  19200
19201  gtttaatatt gatgacgttt taaaaagcaa tgcactgcaa atatctgttg agaaatgaat  19260
19261  gccctttaat tgttcacaaa tgagtatctt aaagaaaata cccatagaga agtcacctgg  19320
19321  atagttaaaa acattaacta cccagggtag aggagaaaat tagattgaaa ctaattcaga  19380
19381  ttaatttggc atcaacttta aagaaatcaa ataaataaat gtccaagtta ttagagtgta  19440
19441  agaaagtgtt ccaggaacct tttccacaga ggttcttgat cttcctgtgt ggcagttagt  19500
19501  gggaaattat gtgacaaatt tatcacatct cttgtcagct cctagcatcc ttgtaagatt  19560
19561  gctacaattc cctatccagt ctgtatctaa tagagcatac ataatgattt ttattttaat  19620
19621  tccaaccaag ttgaatacat tataaaacca aataaaattg tctatttatc aactccagag  19680
19681  atcattagat aataacaatt tattgttgca gagttttgtg aaaaaattat caaattttag  19740
19741  atccaaactg gtttagtgta gtgtattgct aaggcaaata ggtggctaag aacgtagact  19800
19801  tcctagtttt gtggatgcaa gcaaatggct gaatttgagg gtttttgagc tctggactag  19860
19861  cccagtcctg agatttcctg gttttagtgg ggagacttag gtaaataagg cattcaaagt  19920
19921  gcttgtcctg ttgtctgaga tatgtaagta gctggtgatg atcatagatg ctgacaacag  19980
19981  atactgagaa agttgactca gagaggcagc ttgggcctgg aaattcaggc aaatggcaag  20040
20041  cccctagggc tgagggaagc gtgctttagg cagggcacca agattccaat actaaggacg  20100
20101  tggccagggt ccactctctg gagctggtat aaactggagc ttagtaatga aaactaggga  20160
20161  aaggcccagg gtagaggtcg gagctaccag atttggcaag atttctcaag cccccgtgga  20220
20221  ttcagttgtg atatagagtg aacaatcccc ccatccgggt ggctctgggg acaaatgaga  20280
20281  aacatgcagg aaccgctgag catgtggaag gtcctgggca catgccagtt ccctccttct  20340
20341  tgctctttgt cactaactgt ggtgcccaag tcctcccctt gcctggtcta gtctggggtt  20400
20401  gctggatgtg gactcactca gaaccccaca cttctttcca attgcagtct gagcagaggg  20460
20461  acgctgggac agagccctgg actttcctaa aaccgggaaa tcccaggaca ggactagacc  20520
20521  agagctcagt gagggctgaa gactcagctg tggggctgca gggcttgaac tccatcgcat  20580
20581  gttttctcat gagcctggaa atccttcaat aaatatgaac aacaaaagtg ccccaaaggt  20640
20641  gctgtgttag aaaggcaccc atctggctca tgcctgtatt ctagttgagt caataaggca  20700
20701  aatttacctt atgttgtttg tgggcagttg caatggtcct ataggcaatg aaaacatcag  20760
20761  atcacagttt gcttgtgttg ctgtgagaat ctgacctcaa agaaaatact cccccaaccc  20820
20821  aaatccaaat ctatgaaatg aagacacagc agttgtggtg gggcactaat tatgaatgtt  20880
20881  gagcttcagg ttagggttga agtaaatttg ggctaaagtg ctttatatat tgagcattcc  20940
20941  aattctcata acattgaata gacactaaaa cttaatttac gaaagtagtt taatagccaa  21000
21001  tggggacaaa aatttattct tacagttatc aatactcact tcctgcttag aaacttgttt  21060
21061  tcttccttaa ttaccagaaa acagagtaca tttaataatc aatcatacta aatttaaaat  21120
21121  tagggaaaga gagcttatgg tgttcagcaa aaagggaaat atcaaaaaag acatcttagc  21180
21181  atctggattt tttggccaaa aggagagcct gcagtttaat taatggtcta catcaaacag  21240
21241  gatattttat gaagcaatag aaagctgtaa ttaaatctag ccttctggat ttgatacatc  21300
21301  acaaaaccag gagataaaaa caacagaaaa ttggtgatag ggttgaaact caaccttgtt  21360
21361  caagaagcat tcacaatgga agctgttgac ctatattcta tatactttac atttcaacag  21420
21421  atagtctatg tttgaacagt gattttttta tatgtgaaga ttttctgtaa agaactgtat  21480
21481  taacatttgt aaacagagtc caagaaaaat taattatgac tccttttttg gatttcacat  21540
21541  tggtacagca tgacctttaa ctcattatct tattacaact attagaagaa tagtaaaaac  21600
21601  atatttcata tacttttcaa atatttataa tcatagtatt ctttttataa tagttttcaa  21660
21661  ttcttatttg atagcatgct atacaattat ttttccttac taaactttca tagacatttc  21720
21721  acttaaatga tttttctttt tttaaaccat ataacctgtc aaagtataaa agacacatac  21780
21781  aagcggccgg gcacagtggc tcatgcctgt aatcacagca cttcgggagg ccaaggtggg  21840
21841  tggatcacct gaggtcagga gttcgagacc agcctggata acatggtgaa accccgtctc  21900
21901  tactaaatat acaaaaatta gccagccgtg atggcaggct cctgtaatcc cagctacctg  21960
21961  ggaggctgag gcaggaaaat cacttgaacc caggaggtgg aggttgcagt gagccaaaat  22020
22021  cacgccattg cacttcagcc tgggcaacaa gagcaagact ctgtcttaaa aaaaggatat  22080
22081  atacaaggta caaattattt gaattagtct atattgatct cccttttcat tctctcagtt  22140
22141  tctctttatt aaacctcttt ctcttaagaa cataaacaaa caacaactac tagaaaagct  22200
22201  ttaaagtcca gcattagtca aattgaagta ctgtcctgac ccggaaagca ttatccaaga  22260
22261  aagtgcattt caaggccacc tttcctaaac cagtctcagg aaggtccacg ctctatttcc  22320
22321  ctttgcaaaa gcatttaagt taatgctgat atatgatttg tatttattaa ctcccccccg  22380
22381  ccccaaccaa tgtagtcttt tttaccttaa cctattattg acttggtgac aagatataga  22440
22441  gtgatcatgg agctgggatc catgttccta tgtgtcatca gttagaagaa tgaagaggcc  22500
22501  aagggagtca ttctaatatt tatatggaag aataaaggcc cagaagcagg taaatcattc  22560
22561  taaaagaagg ggtagggagt aagaggaggg cttcctctac cagaaattaa agtgaaattc  22620
22621  caagccaaag taatcagaac agcatggtat tggaacaaga acagacaagt ggaccagtga  22680
22681  aaagatcaga gcacttggag actgactcca cccaggggaa catcatatac aataaggatg  22740
22741  gcctcataac tccatgggga gaggatggat tgttggctaa ctgatgttga gaaaagtaat  22800
22801  gactcatcag atatggagaa tgatcaatct gcctatcacc atgtacaaag gtggactcag  22860
22861  ggtgaattga agacttaaat gtcaaagtaa aaggtaatat taacaaagga acatacagag  22920
22921  aaacatgaca aggtcaggga aagacttttt aaagaaaagt ataagccaaa aatggattat  22980
22981  ctagattata tcagatttct gcctcatgac agataccatc agcagagtta attaagtgat  23040
23041  gacaatgata ctgagtagag ccatgctact ctaatcaagg gtcgttatgg gagttataca  23100
23101  atgcatattg tacaatgcat attgaagcca aaggcttcaa taatgttcac tgtgtgctca  23160
23161  acactgttgt agacacttga catgtgttca actcacttaa tccctaccca cttcatgagg  23220
23221  catgtgccat ttttgtagat tttttttaga ggaggaaagg aaggtacaga gagattagat  23280
23281  aatttgtcca gaatctggag ctgcaggata ggagacttgg aaaagaaatt gcaatgtctg  23340
23341  aaccaacaag taattaactg acatctctag aacaggaaaa gaagttctgt aaatcaacaa  23400
23401  gtaaaagata gcaagtcttg cagaggaatc agcaaaggat acagatagtt ttcatgagaa  23460
23461  gaaacttctc caaaaggcga ctaagcacat gaagaaatgt gtgtgtctgg ggagctttcc  23520
23521  ccttctaata ctaggtcagt ttctgtgtgg taacttgaga atacaatgaa acatcgttta  23580
23581  aagtaacctg tggcatgtta ctggtacctt gcaggctaaa tacatcctaa gtgtgctaat  23640
23641  actgcagata ccttgatccc cttaggacag ttgacccaag ccttcccagg agctgtttac  23700
23701  ctgggggtgt cacctggctg caaaacaggg atgaacaatg cacagatttc aggggtcacc  23760
23761  cagggatgct gcgacctcag aacacgtcac atggaagatg cctctcagtt tccatctgaa  23820
23821  aagcctggta ttaatccaat aattcaatca ccaaatttag tagttgcatt ccccagattt  23880
23881  tcttttgggc aatccacagt ttgtagaatg cttttctgtg ttcccaggtt cagaatttca  23940
23941  gggattgctt ctgtcttcaa ggagcacttc agcttcctgg ttaggaagag aaggtagcag  24000
24001  acgtgtagaa aaccctctgc gagactctgc tctggcagtt ttatgggtag gcgcaggcct  24060
24061  gcctgaaacc aaacgctttc ctttttcctt caccctttcc cgttgttgtc tttttggttc  24120
24121  ctttggtatg gtagtgtctc catgtgagtt tccagggaag cagaggctga agcgagggcg  24180
24181  tgggagctgt ttcatgcatt agactctctg gggagcagcc acagggaggg gactgaggga  24240
24241  caccgcggga tgtccagaga ggccggtccc cagcgggtgg gggcgggcca gacggtgcgg  24300
24301  agggggagag gaggaagact gtgtccaggg catgagcctt ctggcattgt gggttccccc  24360
24361  acgctccagc gccggagggg acccaggcgg caccagcgcg ttaggctgcc cccgggagca  24420
24421  gtgctgcagg agccccgagc tcgaggtggt gccggcagcc gcgcgctcag agctccaaca  24480
24481  gggctgggcc gcggccaagg agccaggagg gtgcacgaga acgtcccatc cagggaccca  24540
24541  cggatacttc gttcctgcca gggtctcctt tgggccgaca gagttgtctc taattgagtg  24600
24601  caggcagccc cggagcccgc cgagagctga ggctgggctg ggctcccggg gactcgggca  24660
24661  gctatttcag gcagacgcgg ggcatcgcgc cccaatgcgc acagtgttgc cgaggggcag  24720
24721  aaagagaggg tctcagccta agccaggtgg aaggtccgag aagaggctgg aagggggcga  24780
24781  tggtccagca ggagctggga tgaacaaggg ctggaagagc aggtgggagt tccaggtgag  24840
24841  ggaagtgacc tggaagcgga gcagaggtcg cagctggccc ctgctgggcc tagtctcgct  24900
24901  tctgtcgtga ccccttgtct aggaagatcc catcgcgaag gcctcatgag tcccacgtga  24960
24961  ccggcacgcc tgtgaggcag gaagctcaga gtccaggccc cgtgcccctc tttgggggct  25020
25021  agagcttctc ccaggtgcag gcagcctgtt cacaagagcg gggccctcct gggtgaggcc  25080
25081  tcaggctccg gttgtcaccc ctggcaggcg tgtgcccagc ttagatccac ctgcagctgg  25140
25141  ctctgaacgc tggatggggc tgggttgggg ttttcctgtg gcctggggtg agtcccagca  25200
25201  agccaccacc atccttgccc actccccaca ggacagagca tagaccctgt tcctaatcct  25260
25261  cccaggccac actccgcaga atgctgcttc tctgtttcca agcgcctgca tgtcttgcat  25320
25321  cccctgccac catcttttgt ccgcctgaag gggcagcccc ataaacctta cttagacatg  25380
25381  tccctgcccc cagcacaggg gctgccttca agaccgcctt tgtctgtggg gtttttcctt  25440
25441  gatgactgtt cagcatgccg gccccacttt cttctgcttg catctggggt tctcccaggc  25500
25501  tgaccagctg tccccacttg ctgggagtga aggggtttcc tgggatacga actttcagta  25560
25561  ttaaaaccag gagagtccca gacaaactgg gacaattggt caccctaact gacccacaag  25620
25621  tagaaaaatg attcataaaa tgtataataa tgaaaagctg tgaattattt gcatgtataa  25680
25681  tagagggaga acatggttaa ataaatgtgg tgtagccatt tgaaatagct actacaggga  25740
25741  tgaggaaaca atacctataa aataacacag aaatgttgat gacatattaa ggaagaagaa  25800
25801  gtctgggtta tacatttgtg caaactgtat gatttcaacc atatttgtac actccatgtg  25860
25861  gtagatgggt tgttggaagg taaagactgg ctgcataggg gccctaaagg tgagagcttt  25920
25921  tcaatactgc tgcttacgct ttcttcttaa ctaattcaga tattattttg ccaaatgcag  25980
25981  agccaggagg tgtgaagcag ccttcatggt ggcaccacat gtgacacaga tgagtagatg  26040
26041  ggtgcagcgt tgacaataac tgcagtcata ttgttcatct tgatgggatt tctgagtaac  26100
26101  aagtcaaaga tgcagaaatt aaagtataca aattggattg ggttttcagt aaaggaaaag  26160
26161  gcaccaaatc gtttctcagt aaggcacagt aaagggaggc tatcaaaacc tattgttagt  26220
26221  aaaagtacct attgatgatc tcttaagcaa aattgttacc tagttgtcca cgtgaaggaa  26280
26281  aggactctct gaaaagaggg ggctgtttag agaagaatca agcctctggc accagagggg  26340
26341  actccccagt taggaaactg ttgtaacaaa aggactccat cgctcagagc aggatcagat  26400
26401  gataaatcag gctgaaatgg tataagaaac ctacaattac cttcctccat atgaataatt  26460
26461  gaaaaggcaa tggcttcatt taggttgtaa tctgacttac agcttttaat agctatgctc  26520
26521  tgttaaagtg tacacattat cttttacctt attgagttta tattgcttta tatcaatata  26580
26581  atgatttttt tactatgtaa aaaaatacac ttacatagta agtatattta catagtaaaa  26640
26641  tcaataattt tttttactgt gtagcaaaat acacttactt gattcatgaa ccattaagtt  26700
26701  tttaaaatct gtgtgagata atgtattctc tgggtttatt ttgactactg aaaatttcta  26760
26761  gtcacaagac attatagcta gatacattcc aggtgttttt aaatgttaaa ctgtcttcag  26820
26821  catcagaaat ggcctcatga ggtaagtcat tattttcccc tattttcaag gatggaattg  26880
26881  aggctgggag cagttttgtg actcacccaa gttaagatgt catgaaaaat tgtttccttg  26940
26941  caaggtctgc cacaccctaa accaatgtcc tgtcccaatc cacctgactt gagggctgtt  27000
27001  agattttaga tgtcagaatc acatggaggg cttgtggaac cagactgctg ggcctcactg  27060
27061  gagtttctga tccaatgggt ctggggtagg gcctgaaaat ttgcatttct aacacttgca  27120
27121  gttcccagat gttgccgttg tcacaggtct tgggaccaca ctttgaggat cactggtcta  27180
27181  gaaggaggct tgtattagct agtgattttt ttcattgtga tgatgatggc taaccttaca  27240
27241  cttgaacaaa aaatgtggct ttctttaaag aaaatcatca gaagttcagt tctttaaaat  27300
27301  tcagctacta ctcactgaca tggtgtatta ccctgttctc atgctgctaa taaagacata  27360
27361  cctgagactg ggtaatttat aaaggaaaga ggtttaattg actcacagta cagaatgttt  27420
27421  ggggaggcct caggaagctt acgatcacgg tggaagggga ggtaaacact tccttcttca  27480
27481  catggaggca gcaaggagaa gtgctgaaca aaagggggaa aagtctctta gacaaccacg  27540
27541  agattccatg agagctccct cactatcatg agaacagcag catggggtaa ccacccctgt  27600
27601  gacacaatta cctcccacca ggttccccca tgacacatgg ggattatgag aactacaatt  27660
27661  caagatagga tttgggtggg aacacagcca aaccatatca ttccactcct gtcccctccc  27720
27721  aaatctcatg tcctcccatc tcaaaacaca atcatgcctt cccaacagtc ccccaaattc  27780
27781  ttaacttatt ccagcattaa ctaaaaagtc caagtccaaa gtctcatctc agacaaggca  27840
27841  agtcccttca acctatgggc ctgtaaaacc aaaagtaatt tagttacttc ctagatacaa  27900
27901  tggggataca ggcattgggt aaatacagcc attccaaatg ggaaaaattg gccaaaataa  27960
27961  aggtgctaca agccacatcc aggttacact gatgcaagag atgggctccc acagccttgg  28020
28021  acggctctgc ccttgtggct gtgcaggata cagccccgtc ccagctgcct tcatggctgg  28080
28081  cattgagtgt gtggcttttc taggcacacg gtgcaagctg tcagtgaatc taccattctg  28140
28141  ggttctggag gacagtggcc ctcttatcac agctccacca ggaagtaccc tagtagggac  28200
28201  tctgtctgag ggctctgacc ccacatttcc cttccacact gccctagcag aggttcttca  28260
28261  tgagggctgt gccccacaat acacatctgc ctggacatcc atgtgtttcc atacatcctt  28320
28321  tgaaatctag atggaggttc tcgaacctca attcttgtcc tctgccaacc cccgggacca  28380
28381  acaccacatg aaagctgcca atgcttaggg ctgagacctc ctcagcctgg attccattgt  28440
28441  ccactatcag cattttggtc aaagtaattc aacaagtctc taggaacttc caaactttcc  28500
28501  cacatcttcc tgtcttttga gccctccaag tctctaggaa gttccaaact tttccacatt  28560
28561  ttcctgtctt cttctgagcc ctccaagctg tttcaatctc tgcttgttac ctagttccaa  28620
28621  agttgcttcc acatttttgg gtatccttgt agcagcaccc cattctctgg agtaccaatt  28680
28681  tactatatta gtccattctt atgctgctaa taaagatata accaatactg ggtaatatat  28740
28741  aaaggaaaca ggtttaattg actcatggtt ctgcagggct agggaggcct caggaaactt  28800
28801  acaatcatgg tagaagggga agtaaacatg tccttcatca catggtggca gcaagaagtg  28860
28861  ctgagcagaa gggggaaaag ctccttagaa aaccatcaga tctcgtgata actcattcac  28920
28921  tattatgaga agagcagcat ggaggtaact gcccccatga ttcaattacc ttccgccaag  28980
28981  ttcatgggga ttatgggaac tagaattcaa gatgagattt gggtggacac agcaaaacca  29040
29041  tatcacgtgg tttcttttac tgaagcattt tcccctccac tgcaacttgc atacctgtat  29100
29101  tgcaactttc aagtgctata aaaatagcac atacccccat caggcattga tagcacctcc  29160
29161  atgtgcagat tttgaaggta actgaaactt cctctgccct gacaggccat gctgctgctc  29220
29221  agtgtcttcc gctgctgtct ccaagtggtg ttcttgtcat cctggaagcc ctgccttggg  29280
29281  ccatgcctga aatgcactaa tatgctcatt tgtgaggtag tacagagtgg tcagggcatc  29340
29341  caggcacatc atggatgatg gggcactgtt acgggtgctg ggacactgcc atgaacaaga  29400
29401  ggcccaggtc cctcccctgt acctctgtag tcggtgccag cctcatgcca ttcagctacc  29460
29461  ttcacccata atgtccctgc accctctctg ttgagtctac ctcctcttcc tcctccatcc  29520
29521  agcctaggtc tctggcccag ttcttcagcc catatcttcc agtggcccca ctgcccttcc  29580
29581  cactggcctg cctgggctga gagcactgct ggagacacca ctcccagtac atgctgctct  29640
29641  gtcctctcta gttcccggtg tcctgatatt gcctgatagt catgttgagt gtcctgacgt  29700
29701  ccactctggc tctccagact ctgttctctg ccaacttcca acctgcccct ccccactcat  29760
29761  accctctccc cctactctta gcaaaccact cactctccac ttccctgaga aaatagaaaa  29820
29821  cttggaataa tacgcttctt cgatgtcctg caccaggaca atcaacttct ctatctctgc  29880
29881  tcccatagct tccttctaac cccacagcag aagagttata atactgcccc ctgttgaaag  29940
29941  cttattttcc acctgtgctc tggtccccac ccctcctggc ttctcaggtg atttccacct  30000
30001  gcctaccaca cccttgatgc ctgtcttcag tctctccttc actggtgttc tttgcttgtc  30060
30061  cacccttaaa cctgcttaag ttcacctgtc cacgcttaaa cctgcttaag ttcacctgct  30120
30121  atttaaagca gtgtccctta tccctgtgtt cctctgcagc tgagcacctg taattccctg  30180
30181  tcataggcac attcatcatc tctacattct caccttccac tcactcctca acctagtgtg  30240
30241  gtctccatca tccccgccac accacagaat ctgtgcttcc cagggtctct gatgaccttg  30300
30301  aggttgctgt tcactcacct cctcacccct ggtcttatgt atcacaccaa agtgtcagct  30360
30361  gtgcaaaagc caggaatagg attcctactc tgtagggacc cctgtggctg gcgcaggtag  30420
30421  ctgccatagt caccggttca tatttcaccg ttctgctcat ttcgtgctcc ctggtacatc  30480
30481  tcttatttca ctgcttgcat attctgtcca agctctgata aagccaaaca catttaacag  30540
30541  atggacacaa ctggccatgc ttcaggcttc tgattcaccc atacttccag gagccatgaa  30600
30601  tctgaaatct ggagctggtc tgtagaaagc attctattta gtgaaatgtt gaaggaattt  30660
30661  taggtcaact atcatgtatt tcattgtctc caatgccata atttccaagt gcctacttga  30720
30721  acagtagata ctttcagggg attttcatat caatgattgc attttgccat tgttctttat  30780
30781  tttttcagta atgctccatc tgtaaacaac ccaaatttca aagcctgaca tagtgtattg  30840
30841  acaaattatt cctggatgcc tgtttttatc aggccaaaat ccatagttat tctaaaatgg  30900
30901  atatcataca aataatgctg ctgtagcatg ctaacatttt ccagactatt atgaaaatgt  30960
30961  ttagctcatt tacaagtcat gggaaacaat atcggaattt gctactgtgt agaaccatta  31020
31021  ctatagcact tccagtgatg cctgcttgtg atctttattg cccactttat agttctgtat  31080
31081  tttcatctcc attttttaat ccttaaatat acaaagtaaa atgtaaatat cttttttgtg  31140
31141  ggtcttttag aattattttt tagcattagc acttgtaaat ttactggaag tttcaacaat  31200
31201  ttgtatttca tgttagataa aagtaaggaa gctttcaaag aaaagtctaa caaatataac  31260
31261  acatgtaccc acctccccaa atgaaaaaat gttagcattt tgttgtattt tatttagatt  31320
31321  tttttgcaga gaaataagcc attatacatc aagttgaaat tctacttact attgttgtgc  31380
31381  gacaaattat ctcaaaacgt agtgatttaa aacaaccatt tttttttact cacagattat  31440
31441  gagagtcatg aatgccgaac aggcacaaga aggagtgttt ctttctgctc cacaaagtgc  31500
31501  agcttcagat aggaaggctt agaggttggg atgacccaat ggccagggca ggagccgtca  31560
31561  gggtgtctta atttactgat ttggcagaga gtagtgctgt cagttgggcc ctcagttagc  31620
31621  tgcaacaact gcacatgata cctctgtgta gcttgggctt cctcctagca tggtggctgc  31680
31681  agacgtctta caaagtggtt cagagcccca caggtgtgtt ctataatagc tcacaaggca  31740
31741  gaagctgcat tgcctttcag gacctagcct cagaagtcac actgcctcat ttctgctgta  31800
31801  ttctgtcagt tccaggagag tcacaagccc ttcctggatt caagggaaag ggaattagat  31860
31861  gccatttcct gatgaaggtg gggcaaagtt ttgaaagagc atgtgtgggg gactcatgcc  31920
31921  atctttggat agtcccagtc tccctcctca aggacatcaa ctcttgtagt ttgtctccag  31980
31981  tccaaacatg tgtgggcact ttccctgcat atgtgggtat ccacgtgaat gtctcttcat  32040
32041  tgcttctcca tctttctaaa aagtaatcac agagagtcat gaaatccagt gttagaacca  32100
32101  ggcattgtta atgctcttat gttattatta ttcaagctgg gctaggggaa tgtggcatta  32160
32161  ataaaacaat atgtacattg gatttagtta tactatactc tctattctaa tactttgtaa  32220
32221  tcattagtaa taaatagtag catattactt catgtaggat tttgcaaagc ttaaactatt  32280
32281  ttcacatttg ttccttcagt ccaggcttcc taaaaataaa atataataag agtcttgaga  32340
32341  cttaagttca tattttgcat gaatcagata aaataataga tagtaaaatg ctttgtaaac  32400
32401  tgtgcagagc tattaagttg ccccttatca ttaagttttt aagtctgatt ttctgatatt  32460
32461  gtaatcctgt cctaggcttc ctctcatttc tttgctgtaa tctttgcttc tacctcattt  32520
32521  cttgtgtcca aatacaatca gttattcaag gcctggctca aatgctgcct agaagccttt  32580
32581  cctgacacag acctcccagc ttacctcctc tccctcctct gtgcttttat cgcattctgt  32640
32641  gtttctctgg tagattatct tttgtattct atttcacgta tcacatcact ggggctcacc  32700
32701  tggaagcttc tagcaaacca aaccccagtc tctgtagccc ttagtgcaca acaacatgcc  32760
32761  tcccacccag gagcaggctg tgaaagtctt tttatttttt aattattata ctttaagttc  32820
32821  tgggatatgt gtgcagaaca tgcaggtctg ttacataggt atacatgtgc catggtggtt  32880
32881  tgctgcaccc atcaacctgt cacttacatt aggtatttct cctaatgcta tccctcccct  32940
32941  agtaccctac cccctgacag gccctggtgt gtgatgttcc cctccctatg tccatgtgtt  33000
33001  ctcattgttc agctcccact tatgagtgag aacatgaggt gtttggtttt ctgttcccat  33060
33061  gttagtttgc tgagaatgat ggcttccagc ttcatccatg tccctgcaaa ggacatgaac  33120
33121  tcatcctttt ttatggctgc atagtattcc atggtgtata tgtgccacat tttctttatc  33180
33181  cagtctatca ttgatggaca tttgggttgg ttcccaagtc tttgccattg tgaatagtgc  33240
33241  cacaataaac atacatgtgc agcgtgtttc tagtagagtg atttataatc ctttgggtat  33300
33301  gtacccagta gtgagattgc tgggtcaagt ggtatttctg gttttagatc cttgaggaat  33360
33361  ggctacactg tcttccacaa tggtggaaga caatcccacc aacagtgtaa atgcgttcct  33420
33421  atttctccac atcctctcca gcatctgttg tttcctgcct ttttaatgat tgccattcta  33480
33481  actggcttga tatggtatct cattgtggtt ttgatttgca tttctctaat gaccagtgat  33540
33541  gacaagcttt tttttcatgt gtttgttggc cggataaatg tcttcttttg agaagtgtct  33600
33601  gttcatatcc tttgcccact ttttgatggg gttgtgtttt tcttgtaaat ttgtttaagt  33660
33661  ttgtttacaa gtgggatgac agtgtaaagt ctcccactat tattgtgtgg gagtctgaat  33720
33721  ctctttgtag gtctcgaaga acttgcttta tgaatctggg tactcttgta ttgtgtacat  33780
33781  atatatttag gatagttagc tctttttgtt gcattgatct tttactatta tgtaatgccc  33840
33841  ttctttgtct tttttgatct ttgttggttt aaagtctgtt atatgaaact ctgggatgaa  33900
33901  aattattgtc attcagaatg tcgaatactg gcccccactc tcttctggat tgtagggttt  33960
33961  ctacagagag atccactgtt ggtctgatgg acttcccttt gtgggtaacc tgacctttct  34020
34021  ctctggctgc cctttacatt ttttccttca tttcaacctt ggtgaatctg acgattatgt  34080
34081  atcttggggt tgctcttctc aaggagtttc tttgtggtgt tctgaatttc ctgaatttga  34140
34141  atgttggcct gttgtcctgg gttggggaag ttctcctgga taatatcctg aagagtgttt  34200
34201  tccaacttgg atccattcta cccatcactt tcaggtacac caatcaaacg taggtttggc  34260
34261  cttttcatat agtctcatat ttcttggagg ctttgtttgt tccttttcat gctttttttt  34320
34321  gctgatcttg tcttcatgat ttatttcatt aagttgatat tcaatctctg atatcttttc  34380
34381  ttctggttga ttgattcggc tattgatact tgtgtatgct tcacaaagtt ctcatgctgt  34440
34441  gttttttagc tccatcaggt catttatgtt cttctctaaa ctggttattc tagttagcaa  34500
34501  ttcatataac cttttttcaa ggttcttagc ttccttgcat tgggttagaa catgctcctt  34560
34561  tagctcagag gagtttgtta ttactcacct tctgaagcct acttctgtca attcatcaaa  34620
34621  gtaattctaa ttctccatct agttttgttc ccttgctggc aaggacttgt gatcccttgg  34680
34681  cgagaagcag tgtcctggct tttggaattt ttagcatttt tgccctggtt tttcctcatc  34740
34741  ttcgtggatt tatctacctt tgatctttga tactggtgac cttcagatgg cgtttctgtg  34800
34801  tagatgtcct ttttgttgat gttgatgcta ttcctttatg tttgttagtt ttccttctaa  34860
34861  cagtcaggcc cctctgctgc aagtctgctg gagtttgttg gaggtccact ttagaccttg  34920
34921  tttgcctggg tatcaccagt ggaggctgca gaacagcaaa gatttctacc tgtttcttcc  34980
34981  tctggaagct ttgtctcaga ggggcactca ccagatgtga gccagagctc ttttgtatga  35040
35041  ggtgtttgtc aacccttgct gggaggtgtc tcccagtcag gaggcatggt ggttagggaa  35100
35101  tcacttgagg aggcagtctg tcccttagca gaacttgagt gctgtgctgg gagatctgct  35160
35161  gctatgttca gagctggcag gcaggaacgt ttaagtctac tgaagctgtg cccacagctg  35220
35221  ccccttcctc caggtgctct gtcccaggga gatgggagtt ttatctataa gcccctgact  35280
35281  ggggcttctg cctttctttc agagaggccc tgcccagaga ggaggaatct agagaggcag  35340
35341  tctggctaca gtggctttac caagctttgg tgagctctgt ccagttcaaa cttcccagag  35400
35401  gctttgttta cacggtgagg gggaaaacca cctactcaag cctcagtaat gatggacacc  35460
35461  cctcccccac caagctcgag tgtcccaggt cgatttcaga ctgctgtgcc ggcagcaaga  35520
35521  ttttcaagcc agtggatctt agcttgctgg gctccatagg ggtgggattc actgagttaa  35580
35581  accacttggc tccctggctt cagccccctt tccaggggag agaacagttc tgttttgctg  35640
35641  gaatttgaag caccactggg gtatgaaaaa aactcctgca gctagctcag tgtctgccca  35700
35701  aatggctgcc cagttttgtg cttgaaaccc agggtcctgg tggtataggc acccgaggga  35760
35761  atctcctgat ctgcacgttg tgaagaccat gggaaaagtg tagtatctgg gccagaatgc  35820
35821  atggttcctc acaggatggt ttctcaaggc ttctcttggc taggggaggg agttcctcaa  35880
35881  ccccttgcac ttcctgggtg aggcaatgtc ccaccctgct tcagctcacc ctctgtgggc  35940
35941  tgcacccact gtctaactag tcccagtgag atgagctggt gcctcagttg gaaatgcaga  36000
36001  aatcacccac cttctgcatc cacctcgccg ggagctgcag accagagctg ttcctattca  36060
36061  gccatcttgc cacctgtgaa agtcttttga atggatgaat gaataaatga atgaatgaac  36120
36121  tgttttttca ctggcttcat atgctcatgc ctcactaagg ttgtagaaaa tacaggatct  36180
36181  tgaatacttt aaagtggcaa tgtcttgtga gacagacatc atccctgctg tcccaaaatt  36240
36241  acccagcgtg tgtggagagg cccctggctt tggagatggg gggcatttcc cttgactccc  36300
36301  acctcctcag caccacaggg ctcatctctg gggacctggc tttccagtta gagcagacct  36360
36361  ggatcaagaa gggccacagg aaagagaaaa gaaagacttg gcagtgggag ggcagggcgt  36420
36421  tcaggcctct ccagggaagg gtgccaacct ctggacttag catgatgttt ttaaaagaaa  36480
36481  tgaatgtgtg tcttgtctct accttcaact tgtaaggcaa gtgcagtgcc agaggctggg  36540
36541  gtatctctgc tgcccaggtg cactccacag agacagagca agagcacgtg cagactgtgc  36600
36601  tgtccaactc gcatagaagg ctgacaacca cttccgtcct aatggggaaa gtgaagttgg  36660
36661  caaggcagaa atgaccacat gctcacccaa aaccttggta gcagcatgtc tttccagaaa  36720
36721  ttttgcaagc cagatctgga aatttgatgg ctttgctcct ctttttcctg aaagaaatgg  36780
36781  aaggaatcag gctcatgaaa agccagattt cacctccatg cacacaacca ggacccttgc  36840
36841  cttcctgaaa tgccccacag gctttcacag aatagatgca gtcttagcag tgggcagctt  36900
36901  gcttgttgtc tggcctaagt ctgagccaag ataaagacat ataaactgcc aaggagacac  36960
36961  tctattccag aaccttctct tctttgcaaa gcaaacataa ttttaagatc aagatgcata  37020
37021  actcttgtaa tcaaaagctt acacatttcc tagccccccc accaccctcc acccccaagc  37080
37081  aatgggttct aagcaatata aactgccaaa gtggtgtgta gagggaaata aaaaccagac  37140
37141  tggtaagata ccaacttttt tataccagtt tcagaaagtg cttatgcaga gcaagtgtgg  37200
37201  gacaatattc aattggcaaa aatatgatga aagtagctca cttaagaaag gaataaagtc  37260
37261  ttgtttattg aaagaacagt gacaagtttt tttaaattct gaaagtcttg catatttcct  37320
37321  gcactgtata tttacctaag tacaagtgtt ttaagaatga tctcttgagc ctgcttaaat  37380
37381  caagaacgca tatttcagca atttgaaaaa aattgcattt ctttgttcat ggctgttctc  37440
37441  ggggttgaga ggtatggacc caggagtcag aggtctgagt ttaggcttcc acctgctaac  37500
37501  tagcttggaa cctctgacta ggtttttaaa ccctctaagt cttgggtttc tcacctgtag  37560
37561  aatgaggata ataatcatgt ctacctcaca gtattgttgg gaggacttaa tgagatgtag  37620
37621  agaaactaat ctaaagcctg gctcacagaa aggtaatgtg aagtctcaaa aaaagtgaat  37680
37681  tttacaatag caaagacatg gaaccaaccc aaatgcccat cagtgataaa gaaaatgtgg  37740
37741  tacatatata ccatagaata ctatgcagcc ataaaaagga acgagatcat gtcctttgca  37800
37801  gggatatgga tgaagctaga ggccatcatc ctcagcaaac taacacagga acagaaaacc  37860
37861  aaacaccaca tgttctcact cataagtggg agttgaacaa tgagaacaca tggactcagg  37920
37921  caggggaaca acacacaccg gggcctggtt ggcgtggggg caggggggtg gtgcggagag  37980
37981  gggtgagggg agggcgaaca ccaggacaaa gagctaatgc tcgtgggtct taaaatatag  38040
38041  atcatgggtt gataggtgca gctaaccacc atggcacacg tatacctatg taacaaacct  38100
38101  gcacatgtat cccagaactt aaactaaact aaaatttttt tttaagtgaa ttttagccac  38160
38161  tagattttag agttgaagca tgccatggta cttgtgatta ggcatctacc tgtgtattta  38220
38221  ttcacctgaa cacctggatg tgtagaataa aaattgctca attgttgaag gctgctgcat  38280
38281  cgctctatgc tacttgttct gttaaagtat gttcagggag ccagcccaga gaggcacctc  38340
38341  cttttagctc tgtgaggcct taaagctggg tcaccatgaa gtccctgtat atatattttt  38400
38401  tgttttaata actccaagta accaaatgaa aacaattatt tataaaatgt attaagaagt  38460
38461  aaatgttatc aatttgggac tttgcacaac tattattaat gtgacctcag gtcccatgac  38520
38521  aaattagaat ggcaatcctg ggtgagaagt taattttgtc ctgaagctgg cagaatcaac  38580
38581  atgcacccca gttgtgggat aggcctgttc tctcactcca tcacatccaa cacctggcaa  38640
38641  ggacagcttt tggtatgcta aagaatttgg gaaagatgct gttggtgtag gggcggggag  38700
38701  actagaaaca agatctttcc atgggcagag ctcttcagag cttgataaca aagtttggtc  38760
38761  tgcagccttt gtcaaataat tataaactct ccagttgaaa cagggaaatg tgggctggcg  38820
38821  tggtggctca cacctgtaat tccagcactc tgggaggctg aggcaggtgg atcacttgag  38880
38881  gtcaggagtt cgagaccagc ctggccaata tagtgaaacc ccatctctac taaaaatacg  38940
38941  aaaattagct gggtgtggtg atatgcacct atagtcccag ctactcagga ggctgaggca  39000
39001  ggagaattgc ttgaacccag aaggtggagg ttgcagtggg ctgagatcat gccaacacac  39060
39061  tccagctgat agagtgagac tctatttcaa aaaaaaaaaa agaaagaaaa acagggaaac  39120
39121  gtttgcaaag cttccatctc caggttgact tcagtcaata atcctattgt cttaaggctg  39180
39181  gagtggactt ccttgaagct ctttgcccag aaaaccttgc caaaactctc ctaagattat  39240
39241  taagagtttt ctcgagtctc ttttcctgat tccaatcaac tggaaatgtt atgaaaataa  39300
39301  ttctgtggtc aagtctcact tactcttgct ctcaaacaca atccaccaaa agaacaaaac  39360
39361  acaaagtaaa agtggatgca agacacaaga ggaagagggg ccctctgcag aggctgctaa  39420
39421  gcaaacgtag gtttggctca aagatttttg tttctttgaa tcagttcact atttttaacc  39480
39481  tgtggaaatt tgttcactca ttctaacagt agcttttgct ttgtgaaatt ggtttattta  39540
39541  gtgttatgtt cctcctgtaa accttttcat tgtatgtttt tctcctaatc taatggtaat  39600
39601  cctctcagtg atatgagtaa cctggtgttt gtatttaaca ctccttcaac attcacagaa  39660
39661  tcagaaaata tcagaacaag aaagccccag ccttcaagat tgtttgattt gtgttcccta  39720
39721  attttatgtg tgaacaaaac tgaggctgtg aagattctag aataatatgt tgagctcaaa  39780
39781  aatatggtag tagaattaga atatagcttt ctaatatttg tataaaagtc aatgatattt  39840
39841  agaagtttaa aaaagataca cattaaactg ggaaaatact aaatatttaa attctgtagg  39900
39901  ctagttttca tattctggaa aggtggattt tcatatggca ctggtgctgg tgtttcatca  39960
39961  ggtcagctgt ctatgtcata agagggtgtt cttattagaa aatgtaggct ttggcaagct  40020
40021  ttaaaaggta cacgtgttac tgcatgttct gacgagattt tgaaaatctt tggcaactgt  40080
40081  gctttccaag tggagaaaaa gggctaccat aatgttgaaa gacggaaatt aaaatctaat  40140
40141  cagatatggt ggcccttatc ctccacctta gaatttcttt tcgtggaatg tctggtggac  40200
40201  agtaatatat agaggctcct cgacttagga tgggatcaca tccagataca cccattgtta  40260
40261  aattgaaaat atcataagtt gaaaaatgca tttaatatac ctaatctacc agacatcata  40320
40321  gcttagccca gcctacttta aattgctcag aatgcttaca ctagcctgca gtcgggcaaa  40380
40381  attatctaac acaaagccta ttttgtaata aagggttaaa tagctcatgt aatttattgg  40440
40441  atatagtatc agttgtttcc ccttgtgatc gcatcactga ctgggagttg tggctcactg  40500
40501  ccacttccca gcatatatga ctagcctgga aaaagatcaa aattaaaaaa caaagtacat  40560
40561  ttctactaag tgcatatcac tttcacacca ttattaagtc gaaaatcgcc aagttgaacc  40620
40621  atcctaagtt ggggaccgtc tgtagatcag gcaatccttg acattttatg gcggcagatt  40680
40681  gccaaaagag attggagtct agaagtcctg gaagcagccc caacaattac acagaactca  40740
40741  gcatcatgcc ctcacatcaa ggcaaggagg gagagttgtc cctatttttc ctttccttga  40800
40801  aagggatagt gaaactcatt ctgaggtttt taaaaaatgt actttttaat gcttttcctc  40860
40861  tatctgtttt gctctccctt gataccctgt ctacatcatg atggctgtgg cactgctcct  40920
40921  gctccttaca tggggtctta gaatgcacaa agctgcccaa tatcactttc tctgtatttg  40980
40981  aggaaaattt ctagtagcaa aagaatatcc tctgacactc ttttcaaaat gccaactaaa  41040
41041  tgtgatagaa ctactttttg caacagtgaa gtcccaaagt ctctttcttc ctgatgggtt  41100
41101  aatttagtac cttccttttt ccaaatcaaa gaaccataaa agtcagtgaa aatctgcatt  41160
41161  attattatcc tgtgtgttta gttttgcttt ttagtactta ccattattaa acacttggcc  41220
41221  catttttggc taattgttgt gtaattccaa atacaaacca gtcaccatgg attattgcag  41280
41281  ttagagtcat cagaaagcaa ggagctatga ctcatgctct gttcttgcca tgtttttctg  41340
41341  atttgtattt catttcttac ctgtgctcac aagtcacatg aagatcaata catctgaaat  41400
41401  atatatgctg actatgtcac cagattttat ttctcccatc attgaatctg gacaggcttc  41460
41461  tttcaaaagt gttgagtcat ttttatgtct ttatcacact cttctaaagt ccttaaaact  41520
41521  cctaattatt tcagaggatt attgtcatat aaggtataca aaatcaatta tatgaagaag  41580
41581  ttgtaatcac tataattaaa ctgaggctta tctagacaga tcctgtgtca tatttttcac  41640
41641  ataatgaggc taaaaacttt gtggagaaaa taatggatat ttatagaata tactcaagtg  41700
41701  tatttatttt agaaggtctg ttagacattt cacaaaagaa tctgtaatct acagaaatta  41760
41761  ccaaattatg ttacataata ttttaaaaac ttgttttaga ataagttgga atgtgaggtt  41820
41821  tataaaacaa ctggaataat aaactgaaat tataatttaa tttttatacc cagtgcattt  41880
41881  atttttcttc ctatgacttg actatagttt aaaattctta taggtttagt atcccttttt  41940
41941  tgaaaacagg ttttcaatgt gtttctgtaa caataatgaa aagtaaaggc atgtaatctc  42000
42001  ttttccaaaa taaaagattg gtttgagaat tatgatcata tatacaatgt actaaatgca  42060
42061  accttttatg atgatgatat aaaagattca cagactcaca aatcatatgc cactcaacta  42120
42121  aaatactaag agaacataac tttatcttta taaaacatat acataggcat aaatacatag  42180
42181  acaaaggtct agaaaaatat gcatatcagt gtggaaatgc aagtgatgat aatgatttct  42240
42241  gttgttttct tctaatttct atagagtcac tatgctattt aaattttcaa aaaattaagt  42300
42301  tatgtgcaat aatcttttta aaattatttg ttttttaatc agctttttaa tctgatgaca  42360
42361  tagaatgata acgtagtaaa tcatagtttc tgaaccaaaa aacagggaca catagactga  42420
42421  gaagtgccaa gttcatttta gagattaaaa atacaacggc attgggactt ttctagaaaa  42480
42481  ttcaagatat gtggtcacaa ttgaggtgtt cagcttctag agcgaactga accagatatc  42540
42541  tgctaaggct ctgatagaga acagctggaa gctcagaaag gtaaacataa ttcaaatatt  42600
42601  ggtgaatatg ccagtgcagc cgagaaggtg acaggatttg aaaaatgtgc caggacacaa  42660
42661  tgagaaaggc cttggaataa atacaaaaag cccaaacttt attctgtaaa agtggggagc  42720
42721  tactgaaggt tttaatcaaa gcagggataa tctcatttcc aaggcaaaaa aacaaaaaga  42780
42781  ggcattcctt cctaatacca catgtaggag ctgttcttat tctatggtgg attattactt  42840
42841  tagtagtatc ttataaagac agtgcctgaa ggtcttttat ctgtacattg atgtaacact  42900
42901  tttcaaaagc atatcagcag acacattttt ggaagcatgc attctgaaac ttgaacttca  42960
42961  aataggagtt atggctgata tcatggagta aggtaaaaca gaagctgact cctctccagt  43020
43021  attcaaggct gactgttgtc tctggaactg agaatactgg gaaaagtgtg agttggacac  43080
43081  tgtgcacaac tctaattaac actgttctaa agggaaagta tatgaatata ttgtttaaac  43140
43141  actaatagtt aaaagttata ctacaatatc ttcaaggttt aacacataaa ttgagacaca  43200
43201  cacttaatta ggcctaagaa agaagtggaa tgtaaactcg ttgattttat tttcataaat  43260
43261  gatttatttt acaactatga agaggaataa tagaggcctt ttattagcaa agagattatt  43320
43321  atgatgtcta ttttcagcca tgatttttct accaatggaa agtggaactg aaaacctact  43380
43381  tagggtgatg tgttggggtt gggatcaaag agactactat aactgtccta cctctgagat  43440
43441  tccagcatca catgtggtga caataacact tcatttagtt atatttctag tgagtccagt  43500
43501  ggaatggaga aaatttttta agttaaaaat tctaaaggac atatgtataa tggtaggaat  43560
43561  tatttagtct tcttaataaa ataaatcatt tattttagaa ttattttgta gtctgaaagc  43620
43621  acatttccta taatttttaa atgtgaaagc aggcaatatt atcttgtagg tattgtatta  43680
43681  tattacaaga gccaaagcat gctgattccc aatttcatcc agtatgactt gtcttagaaa  43740
43741  aagaaataaa aatgcagatc catttattca cttattaact gagtacattt cctgaatcca  43800
43801  tgtgcacgtt gggtgatagg aagctgaggc cctgctggct aaagatgtaa gagaacagag  43860
43861  cctaaaactg gcacaccagc tggaaattag gagggcaagt ttccctagaa atgggagaac  43920
43921  cacagatagg atgaacccca aaatctgaat ataaactctt tccaaatact tggctgacca  43980
43981  ccaacttatg caaacataag ggagacttca gtaggccagc ctgaaacaaa gcaactgcag  44040
44041  aagctgaaaa atttagggat ttgtcagttg ctgcatatca caggagagca gagcttgtag  44100
44101  tttgagtcca ggtcagctaa cttcttacca gaacaataag ccaatgatca ccaggagagc  44160
44161  acaatagaac tcagaaaggc tgcagtgact attatctact agctttaggc cctgtcctct  44220
44221  gatatatcaa gctagtaaga catgcaagga aaccaggaat gtgataatgc ctggggctgg  44280
44281  gagattatgg aaattgtcag tcacccaaaa ctgactctaa ataggcctcc atgttgaatt  44340
44341  tagtagtcaa agacttcaaa gcacctattg tagatatgct caaccaaagg gcattaaaag  44400
44401  aattaaagga aaaattgtct taatgaatga gtagataggg aatctcaaca gagaaattac  44460
44461  attattaaaa aaatggaaat tccagagctg aacaagtaca ataattgaaa taacaaactt  44520
44521  gctaaacagt ctcaatagca tattggagat ggcagaagca agaataagtg aaattgacaa  44580
44581  tagattttta aaaatggccc aatcttaaga atagaaagaa aaaaataccc acaaaaaaca  44640
44641  ctatcaagga gtccagcaca caaaatccaa gctctgcctg tgcattaggc ttcaggacat  44700
44701  gagggaatgg cagtgaatta gggctgcact atgccaggaa cactcattta ccacaactgg  44760
44761  atttgtcagc agttcgagtg aactttcctt aggcattata gaattaactg tacttagaga  44820
44821  gaggttcttg gttaacctca gtgttttcac attttaaatt atttcctaag tttcaagtga  44880
44881  aactaaatat catttgaaag acttttaaag gcagtctgcc caccccactc caactcaccc  44940
44941  caatttccac taacaactac ttcaaatgta attgtcagaa agagcacccc actccactgc  45000
45001  accccaaatc agcctccgat agatattgca tctgaccctg gggggccctt cccgctttcc  45060
45061  tcttgctatg ctcactacac tttatttccc tcaatgaaaa ctccttcccc accctcctaa  45120
45121  tgtgtgactt cacattctat acatagaatt tctttttttt tccaaagtga atatagtttt  45180
45181  atatattttt taactacata aaaataaaac acaatcaata caaaaagaaa tggataaaac  45240
45241  gcaaatgtga aaacaaactc accaatcacc aaccactcag aactttaggt cagtttaata  45300
45301  ggtgtcctct tctgacattt cagtgtccag tctgccctcc ttatccatgg ggtctgcatc  45360
45361  cacagattta tccaaccatg gatagaatat atgttttaaa aagcaaaaaa aaatatataa  45420
45421  ataaaaacca atacagtata acaactattt acatagctat gttgtattag gtattgtaaa  45480
45481  taatctagaa ataatttaaa gtgtatggaa ggatattcat aggttatatg caaatactac  45540
45541  atcagttttg gtggggggga tggagtctca ctctgtcacc caggctggag tgcagtggtg  45600
45601  ccatctcagc ttactacaac atctgcctcc tgtgttcaag caattctcct gcctcagcct  45660
45661  cctgaatagc tgggattaca ggcgcacacc accaggacca gctaattctt gtatttttag  45720
45721  tagagacggg gttttcccat gttggctagg ctgatctcaa actcctgacc ctgtgtgatc  45780
45781  tgcccacctc ggcctcccaa agtgagccac cacgcctggc tcaaatacta tatcatttta  45840
45841  tatcagggac ttaaacatct gtggattttg gtatccaagg agggtcctag aatgaatcac  45900
45901  cagattatgg tcatctcctg aggatgattg tatatacata aattcggggt gttttacacc  45960
45961  aatggaatca tatgcccagt tttataatct gattttaatt tttactcaga atgtggatat  46020
46021  cagtccaaat caataaatat agacaataat tgacttagtt cagcagagaa actggaatct  46080
46081  cacactaagg gtgaggaagg cgggagacag gagcattcag ggaggggcaa ctcacacctt  46140
46141  agagaccagg aaagactcag gtgtttctaa gccaggggag ccagtggggc tgaacacaag  46200
46201  agaatcgtgc aagctttaag aggagcatcc agatccccag atctccggtt cctccaggca  46260
46261  gccccagggg tctgggaggc tgggtgggaa ggagatctaa gtgctccctc catgacctgc  46320
46321  tgctcgactc ccaccttcct tccaccctca gaatttctct gtgggcctca ttgtgactcc  46380
46381  gctcccctcc ttcccaccca ggggaagcca tctccacatg atggacttta tctgtgtgcc  46440
46441  tcatcatgtc tccactcacc tctttcccat gcagggaaag caggctccgc acagtgggct  46500
46501  ttctctgggc tcctcttctt gtctcacagt ctcctcctct gtggcttatg ctctcaggtt  46560
46561  cctggtgcat ttatcaaacc agcgctccgg gtcctgctca ctctcctctg gctgccagtg  46620
46621  ggcagctccc tgcctcccag tgttcttaag ttcagcagtt ataattttca tctccaatga  46680
46681  ttcctttttg caggatgctc ctttttcatg attaattgct ctcattttgt caatgcagca  46740
46741  gactcttgtg tctcactgaa agcatgaatt caggttttta gttacttctt gtttcttgtg  46800
46801  tactgttgtg catggaatca ttttctccag ttctgctctt ctgaagaatt gtgctgagcc  46860
46861  ctgctgccct gcctggccag catcttctct tcatatctgt agatggacag agttgttcgg  46920
46921  tgtagcaggt gccctgcgtt ctgtcatggg agacacagtg ccttgttcaa ttctttcact  46980
46981  tcccagttac tgtatttttt ctggttggtg gggctcaggg ggagatatcc aagggttcag  47040
47041  gagctctggc cacttttcct tgtgagagtt tgatggggct gaacaagaca gttagggaag  47100
47101  gaggtaagcc ctcccttcag gtgctcagcc cctctgacct ctgtactgtc tgccccgtgg  47160
47161  cctccagtcc ctcaacacac acctgcaccc aggaccaagc ttcctcggcc ctactgtgcg  47220
47221  cagctggacc catgggctcc tgcacaactg gaccccagaa tcctccctgc agccttcctc  47280
47281  tgccttccag ccgacgcagg agctgttagt gaaggggaac agaaaaatgg atccataaat  47340
47341  ccttgcttac ctccctcgca ggctctcttg cctgggacag atgacatggc tcctgcctgc  47400
47401  tctgctctct gtcaaaactt ccccaagtat tgagtctgtg ggcatgacca ttctctagtt  47460
47461  tctatctgtg gcttggaatt tgtgttaatg tattggttgg gtcctttcaa ttggaatggg  47520
47521  gagagagagg aatccataaa tctgtgactc agtgaccttt aggaattgga agccaaggtc  47580
47581  tatttcttat gtcttatttt gttattgtgc atagcagtgt ctctcaactg tttgaatcca  47640
47641  ggcccctgga gatgaatgtg gactgtcagt ggtgtggctt tttccacctg caccttctgc  47700
47701  agagcagggt gcaccttgag caccttgagc acgggcacct tctgcctgtg cacctgtgca  47760
47761  catgaaggag cctcttgggg tcttgctgcc tttggggctt ttgctttcgc ctccagctcc  47820
47821  ttatacttct gcccatatat ctcactctct gttttccagc ctgtcttttc tgttttctga  47880
47881  agtctgccct ttccccttca tggttaggtg aaggaagggg aaatagaagg aaatatttga  47940
47941  agaggaaagg ttgtggcact gcagggtatt tgtgactttg tccccaattg cattcttcaa  48000
48001  gtgcagttct tggtttttag ggtatctctt tgagtgagat tatctttaag tcttttgtcc  48060
48061  ttattctgag aaaatcttat aaagtttccc tatatctttt catagcctgg atttctcaga  48120
48121  aaacacatgg agaagcaaag cttctgctag gttgctgtgg gaaggggaag tataggccca  48180
48181  ggcgggcaga gtgagggaag gggagtgggg cagagtgggc aggaaagtgg acacatgtgg  48240
48241  gtccccacag agccctccag atcccatgca tagagcagct gctgccacca gcagcacaga  48300
48301  catcttccaa gggctggcag agccagggca cctgctctcc aagaagggca gaggtcggca  48360
48361  ggcatgcaca gcacttaccc caaggcatgg tgtcattatt gctgttgctt tggagcctct  48420
48421  tatgggactg gaatctgtgg agaggatgga gagagtaatg catctggaat ggacctcctg  48480
48481  gctccttcct atttctcatc ttgatggtca cactgcacac ttcccaggcc gcttggccac  48540
48541  ctcactgtca tgcagccacc aggacagcca gatccctgct ccaagcactg caggaggagt  48600
48601  cctcctccag cagggtacaa cctggcactg cagctgctgt gactcatgcg catggcatca  48660
48661  aggcagccat gcccaggccc agctcttacc tctggggaag atagacagct gacaggtcag  48720
48721  gacacagact ttggtggcaa ctgcccgagc acccacatag caagttgccg aggccagggg  48780
48781  catgcagagc caggaaaacc tgggaagatg cataaacagg cccagcccaa ctttgctttc  48840
48841  tgtaggtttc aggttggcag aggaaagcaa ataagtgaag aaagagtggt gggggaggag  48900
48901  cattggacag agggaaggag gccaaagaca aactcttctc actgcctgta agtgagcagg  48960
48961  agtctgaccc ccggcttttc tcccagagcc tgcttctggc tttacagtta tcactgccac  49020
49021  actcatgagc agtatttcca atactgcaca gcaagagggg ctcccaagga aatacatgta  49080
49081  gacccaatct cagcttaggc aaaaagattt ctttgctaca ggatttgtca gaaccttaaa  49140
49141  atgtcaatgt attggaatgt ctgcattcag aagggctatc cgagacatta tactaatgta  49200
49201  tgatggtctc cactcatgtt tttggaggcc tcatgggagt agtgtttata ggcgtcacct  49260
49261  taggaaatgc tgccctagac ttttctgact gtttgccagc cccatcaggc tttggatctc  49320
49321  gtatcttcag aaatgctgtc agtattttcc aaggtaaaaa ctagtaaaga aaaccaaaca  49380
49381  aaaatccaga aatgtgctca gttaatagtt ctcctagtat cttcccagaa tagcatgtgc  49440
49441  atttcaccct tgtcctggag ataatgtcta ttacctggat tataatctgg aaatgaattc  49500
49501  taactccttt tattatgggc atgaccttgt ttctgtactc ccagcctcca accagcaaga  49560
49561  aaatgggggt ctcagtccca cagccacaag gactgggatt ctgtaaatgc cccagatgag  49620
49621  ctgggaggca gattcctccc cagagcctgc agatggagtt cagcctgccc ctgacacctt  49680
49681  gcgtgggaga cactaacagg gagaagagct gagcctcccc cagccttctg acctacagca  49740
49741  ccatgtgatc atgaatatgt gttattctaa gccactaagt tggtggtaat ttgttatata  49800
49801  gcaatagaaa acagatgcat taagtttgtc tacaatgccc atgcctgcag tcatattctt  49860
49861  tggcttccta gaaggtgacc agcaatacat gtcagagtgt acaattagaa aaaaaaatac  49920
49921  aaacaataca ttatgttgtg gttctcaaac gtgagtgtgc atcagaatcc cctggagaag  49980
49981  tgtattcaaa cacagatttc tgggacccac ccctagaaat tttgactcag tgtgcccgag  50040
50041  gtggatccca agaatttgca tttctggtaa gttcccagat gatgctgttg ctgctagacc  50100
50101  aggaaccaca ctttgagaac actgtgttaa gtcatgagct ctccttttga aaataatgat  50160
50161  ttactaagtt gctgtatgtt tctcaatctc tactttaatt gcttatttta tgataaaaaa  50220
50221  tatttctata aaatgctcat agaaatgcct cttattgtga gtccagtccc cattaagttg  50280
50281  cctgtctaca ttgtgcttct gaatttagtc atttttccct ttgggactgt tctatacacc  50340
50341  accttattca ctatttttat tttcttacaa ataaacttta caggaatcag cttaagaagc  50400
50401  taacagcaat tatctgcaac aagaataagt atgatgaaaa tagagatgtt acctgattgt  50460
50461  ggttctttat tagagagtaa aggaacagag aaagaattac cccaaagctg cattgtgcat  50520
50521  cagctgctaa gtcatggcct gcttgggcag gtacgagacc agtgttagga aatgcaataa  50580
50581  tccagacaac tggagctgca gggcactggc tgtcagttac ccccaaacca aggagagaag  50640
50641  ccaaggggaa gactcccctc ttgggctccc aaagaggtga atgtattaga tagtcactgg  50700
50701  ctagagcatc caatttagtc atctttccag aacactcacg gtcagatgac atgatgatga  50760
50761  aatatctcgt atagaaggct gatcatctca cttgattaaa aagttgtgtg acctgatttt  50820
50821  tccatagaat tggcccttaa tcatgagcca tttttttgtc ttgtatttaa tatcagtctt  50880
50881  gtgccagttc cttggaatat ccaactgact gatccaatca atgaacgagt gtttatggag  50940
50941  agtctaccaa gtgccaagca ggagaacatc aattctgtca gccagtcctt ggaataatcc  51000
51001  aacgtggcca tgtgggaggc cacggcaaag gatggccaag caccttaact gacagggttc  51060
51061  tgttcttgtt cacagtgggg agggtaattc tccaaaattc agtcctgcca ctgccactgg  51120
51121  agcaagtaag gggtgtcagg caactgtcac tgtgccctga tgtgcagcgt ggcatgtcca  51180
51181  cttgactctg tgacacgtct ctcctcctag cccactggta gagcaggtca gagattggtc  51240
51241  ccttcttgac catttgtact cccagtgttg atgatactac acccagatgg tcagagcgag  51300
51301  gctgcaattt cagctcttaa ctcatgcccc ggcttagcac tcttctctct tagtggaagg  51360
51361  gaaaccctgg tagtgccagg tttatggctg cagggctgag agcaacaaaa cccatccagg  51420
51421  cagcaggacc tgctggttgg gctgacagcc ttggagactg tgttgaacct ggtcagcact  51480
51481  ggctccagca gggatggggc agagtctgta tagtgaagtc taacgtggtt ggccttgggt  51540
51541  gggattctgt gtgggtctca tccttttgga tggaattgca ttaaatcaat gcagtgactc  51600
51601  aagatgttta gttcatgaaa aacagtagct atgcttgcca agtatttgtg cctttgatta  51660
51661  acttacttag aactaattaa tcaccactta taatgtatac ttttttaaac agactcctcc  51720
51721  aaaatgggga ggcatgaatt taaaatagag tagccctatt cagatggcta tgatccactt  51780
51781  gttaagcact ccttagcctg agtggcctaa aaatcggagc ctggggcaaa agcttatata  51840
51841  ttaattcttg atcaagggct gccatcctag ggaaggaaga ggggggaaag caagagcggc  51900
51901  aggaaggagg gagagcaatt cagagcgagg aaccccaagc cagccacaac tccacagcca  51960
51961  aggcactggc ctcattcccc agggagctct gcaaagtcta gtggaatatc tgtgtctcag  52020
52021  aacagccatg gagggggttg ggctccctct tctcctgtgc tccatctttt actggtcaga  52080
52081  gtctgtcctg agagacagtc ccatcatggc taggttgtcg ggtcctctct gcttgggaag  52140
52141  ccagtatctt gcgggtccag gctgacacct gagaggtggg aaaaagatgt acactctctc  52200
52201  cagggggctg caactgggga atgagatgag tgagccacca gggagatgca gctgtgtgga  52260
52261  ccaggactca gcacaaagct catccctgaa ttccaaggag tgagaatgca gaagagagag  52320
52321  ctatcttcct tgttgtttta ttaatctttg ttttatgtga aactgatagg agtattcatt  52380
52381  tcctagggct gatgaaacaa tataccagaa actgggtggt ttcagaaaat agaaattgat  52440
52441  tcgctcctgg ttctggaggc cagaagtcca aagtcaagat gtgcacagaa ccatgctgtc  52500
52501  tcttgggctc taggagaggg tctgttccat gcccctctcc tggctccagc actgctgcca  52560
52561  gtccttggca ctctttggct ggtagatgca tcaccccaat ctctgtctct ggcttcatat  52620
52621  ggcctttttt ctggtatgtg gctgtgtctc tgttttctct tcttcaaagg atacctgtca  52680
52681  ttggactagg gcccgctctg atacagcatg atttcatctt aactcattac atctacaaag  52740
52741  accctatttc caaaggtcaa cttctgaggt ttcaggtaga cataaaatgt agggtgttga  52800
52801  gggagggggg aagccagtcc tataaaatac gctgaaatta actatcttcc agcaggtaaa  52860
52861  tagttgataa cctctatatc aactgcatat tagactaaat cctatttaat tggactggag  52920
52921  ttgggctcag gcattttttc atttacctca agtaattcta tatatatata ttttattatc  52980
52981  atcagcatta tatcactgat tataatgcaa ttggtaacat ttattggaca gttactgtgt  53040
53041  ctcaggcact gggctgagta ctttatgtat attataccaa tgactcatca ttccagttct  53100
53101  tcatcttaca gataggaaca caagagtcaa caatgttgga aaatcgccag aggacacaga  53160
53161  cctgggagcg gccaagtcaa gacatccagg ctgtctggct ccagaactag gactcgtctt  53220
53221  tgccaagaga acccagaaca tatttagaac ctttcatctt cttctcgtct ttagacagtc  53280
53281  tcagttattt agagaaattg taaacatttt aagatgcgta actgcaagcc ttcactacaa  53340
53341  agaaataaaa cagcctggag agagaggggc tgacgtatca tatgtatctt gtacaacctg  53400
53401  aggatgagtc accaagggca gaagttaata aatgacagga attattattc aaacagattt  53460
53461  aatactttca tgtctcccaa tttcacaagt ttagaaaaaa agtgatgcat ttagaagaca  53520
53521  tctctccctc ctatttcgaa gcttagctgc ctaacctaca gtaaagcctg atagttatga  53580
53581  accttggaga acagcttcta tgacaagtga ggatctaaga gcctatatct cataatgatg  53640
53641  cctctctgca ttaaactaaa tcaccccatt ctgggcaatc attgcagatc ccctggtttc  53700
53701  ctgtcttggc cctggaccca cactcccttc cccatcaaag gtgggatggg gagaagcagc  53760
53761  tgcccagctt aaaacagtgt acttcccagt catgtgccag gcagaacctt gttggcaccc  53820
53821  acgtttctgt ctctgtggct ggacctgctc ctcatcttgt cttcagtgcc cttctttttc  53880
53881  ctttgatttc tacctaaatc cagctcattg tgggaccttc tctggtccaa ccttcttcaa  53940
53941  gtctccagct gctcttacct ccatgggcca tttctttgtt tgaaattatc ttacatttag  54000
54001  tcgattccat tctgtttaga tctcagctgc tctacatttg cttcacagaa attgaccttg  54060
54061  gctcccaaac tatataacaa gtacctccca gggacagaaa caaggtgtgt atatgcctgg  54120
54121  tattcctccc agccttctcg gcataatgcc aagcaaacaa aattggagtg atctccaaca  54180
54181  tacctgataa ttactcttta tacctgtagt ataagaagtg ttaacttttt gacattaaat  54240
54241  gaaggtgccc aaatagtgcc atcagatcat gttaaaattt tttcatggtg acccaaatta  54300
54301  ataatgacat cctttttcct catggaaacc caaaccaaat tattatttat gattactata  54360
54361  atttttagcc attattaggc tctgttatgg tactgtgtgg ttgattaaaa atggaagttg  54420
54421  cccatggagg tctacatgtc attgttttgg ccagtgcaaa atgtagccag gagcacacca  54480
54481  cacctgacag tatcagtgat tattattatt attattatta tttttaatac tgatgaagag  54540
54541  tttagtgact cctgatttca agctaagagc tgattaggaa aggttccatt gacaactcat  54600
54601  ccctagaaaa ttaaaacaga agcacataga tattgcaatt tgacttcaga gacttccctt  54660
54661  tctcctagaa caatgcacac cgcaaatgag ggctatttcc gatggcttat aactaaagta  54720
54721  aaatactgtg atatcgtcta atcttagaat ctcttaagtg agaatttgtt caagagggct  54780
54781  aacctagaac ccagtggaaa aatccagctg atggtcacct gggtccattc cctatggtct  54840
54841  gaggagcaaa tgaggcccct ctcctgagtt tatttattta tttatttatt ttatttattt  54900
54901  atttattatt attatacttt aagttttagg gtacatgtgc acaacgtgca ggtttgttac  54960
54961  atatgtatac atgtgccatg ttggtgtgct gcacccatta actcgtcatt tagcattagg  55020
55021  tatatctcct aatgctatcc ctcccccctc cccctaccac acaacagtcc ccagtgtgtg  55080
55081  atgttcccct tcctgtgtcc atgtgttctc attgttcaat tcccacctat gagtgagaac  55140
55141  atgcggtgtt tggtattttg tccttgtgat agtttgctga gaatgatggt ttccagcttc  55200
55201  atccatgtcc ctacaaagaa catgaactca tcatttttta tggctgcata gtattccatg  55260
55261  gtgtatatat gccacatttt ctatgccttt tgaatacttg cattattttc tgccttgctt  55320
55321  cttacctttg acctttgtaa atgggagatt atttgttgct cttgttttaa ggataattta  55380
55381  gaaatgacaa ctttagcata tatctaataa ttacttgccc cagcatttca tcattacaac  55440
55441  tcaaattaac ataatgtctg tttggatttt aacaaagaag aaaagctaag aaaaaccttc  55500
55501  acttggaaac ccttcaaaag tttctcattt ggctacagtt actcaggctt tctgcaaaac  55560
55561  gaagcaatgt tatccttaca ttacaccaac agttgtttga gtcttttatc agactgactt  55620
55621  tctgctcatg ccaaaaggcg tcattttctt tgtgtaaaag tgactttgaa gattaataag  55680
55681  taacagaatg ggtacacatg gatttatgaa catttaaaat tgcttaatgt ttttgcatgt  55740
55741  gtatactttg aaaaaaaata ggagatgccc cagttgttct acatagattg ccttaggaga  55800
55801  aggacataaa tgtgcgtcat tgattcagac ttaagtgaat tgttggtgat ccacaatgat  55860
55861  ctcccattga caagaggtgg gtttttggtc tcccaaggaa ctacaacaag cttttagtac  55920
55921  tttatatcag aaaaaagtac ttagcctgtg aagctcatgg ctttggtgcc cgctaatctc  55980
55981  tctttaaaca cgaaagatac atcgcaggcc cagagctgtt gcatcagcag gcaggcagca  56040
56041  agctgagagc tgattaggaa gcgtcagccc ctagaggcag aggtctgccc cctgactcta  56100
56101  tgagcaagag tcaacatcaa gcccttcaat ccttgggcct gcagttttcc ctgtacagga  56160
56161  aacacaagcg tgtgtggatg tgtgtgcatt tctttagaaa cacataattt gtttgttgct  56220
56221  ttattttcta cctttgaaag atggcaagat cccagtcaca aaaacagaaa ccaggctagg  56280
56281  tattttaacc agagagggat ttaataaaag cgttaggatt tgagctgttt tggaagagct  56340
56341  gaagaagaag gagaggacag gggtcaggaa ggacagttcc tgcagtgtcc tgccctgctg  56400
56401  ggtggccatt acaaagctgg cagctgtggg gcagtatccc tttgccccca tgtggccagg  56460
56461  cacacggggc actggctgac tcccacagcc accactgtca ggattggagc tggagctgct  56520
56521  gccacagcca gaagcagaat gtccactacc tccctcctac cttctgattt tgcactagct  56580
56581  ccctactggt acaacctaca cagaaccctg ccagtaaagg aatctgagaa atgtagtccc  56640
56641  ctgaggtaca gaaaacacag aagggcaggc agtatctggc ccagatgcct atcataaagc  56700
56701  tttagaaaat gttgtgttat cgctgcactt taaccattga agtatttatt ttaaattgat  56760
56761  tcttatttaa atatcaaata taagagaaat cctatttgac tatgcctttt atgggacagt  56820
56821  caagaagata atcagtatta tattaaagaa tattttatgg gtttaaagaa tattttgggg  56880
56881  gcattttaat tcacatagtt caaaagcagc tgaatacatg tattaaaagg caagctcttg  56940
56941  ataggccttg ctatgtcatc tacgaaaagc actcctgttt gcctctgcta gctaactcag  57000
57001  ctatttgaag tacagatgga tgaagcaaat tctactgttt gggtttttat atttgacact  57060
57061  ggttgatact tttccaaagc aaatgttgca tttccgctgg tagtttgatt tcgctgtttg  57120
57121  ctttctgaaa ttctatgtac ttttatttta gtacatagaa taactatgcc tgcttaattc  57180
57181  caatgagaaa ttatttcaga taaataatca tcaacttgtt tacttaaaat aaaatttttg  57240
57241  tacctcgaaa aaccaaaatt gataataaaa atcctttaaa atgaccatga ttacaactat  57300
57301  tatgcatatc tgtaaatctc tttacttctt acatcttgac tgatcatctc agcaactctg  57360
57361  tgagaagcca actactactg cctccaaatt ttttccaact atgttaggtg acaggtcatt  57420
57421  agctgtaaaa ccaaggcaag aagttggact ttataagtaa atacgatagt ttacttatga  57480
57481  atatgtattt atgagactcc tcaaaattca tattccaacc acattaattt tctcttcatg  57540
57541  ctagagtcta atgcagtggt tagactgcag catgaaactg gggtaagcat accacttgga  57600
57601  gatttgcaaa gatgatcaca ggaattgtcg gcctggataa ttttaaggga gccagttttc  57660
57661  agatcctcaa cctacattcg tactctttcc caaaacaaat tcgtctaaga atatgtccct  57720
57721  tttaaggatg caggttccta cccaaaattg tacttttccc actttgcaaa attaatcatg  57780
57781  cctctctctc atctttctct gaggcattga cttgaagttt taaaatcttc agggcaacaa  57840
57841  acaatgggac aatttgacat attgttccag tattaagaaa gtaactttct taatgtaaga  57900
57901  ctaattataa gtaaatgtaa atgactgatg acttaattaa acaacttttt gtaagtctga  57960
57961  tggtttccat ttttttcctt agagcagaac tgtaggagaa cttacatgac atgctggcta  58020
58021  ataaaaaagt aaaaataatt tggtgataga tcactgtgaa tcttggcata cagctgagaa  58080
58081  ggaggttaaa gaattgagta acatttctgt agcaaaactc ccttcattcc cactgattta  58140
58141  tttatatgga aaaatcttct tggcccataa atttataaaa atgaaaaaca gaaatagaat  58200
58201  taattttgag ccctaactca ttctagtaat aaataatata tccactgatt tcatgaccta  58260
58261  actagaaaaa cttagactcg cttttggcca tggagacata catttccaac aaaattttac  58320
58321  ttctgcataa taattatttc ttaaaattta ttacatctta tttttttatc aattatgatc  58380
58381  taaagataat tgtaattata acccaagcag aaaaaatcca atatttagag acttattgcc  58440
58441  acaggaaaat tttaaaaatt aaatgtcaat ttatatatgt aacttattgt acatagaagt  58500
58501  atggtgacaa aacctataaa atattttcta cacgaaatac attacattag aataaaagtc  58560
58561  tgtggaaatg aaaataagag ctcaaagaga aaaaaattga tgtcaaattt cagactatta  58620
58621  aagaacagtc tgtttatagc aattggacac ctgatagcat ataatattca tactctattg  58680
58681  cagccatccc ttcctttttg gcactaggga ccagttttgt ggaagacaat tattccatgg  58740
58741  atggagggag tgggggctgt tcggggagat ggtttcaggt gaaactattc tacctgagat  58800
58801  catcaggcat tagttagatt ctcataagaa gtgcgcaacc gagatttcat gcgccgccca  58860
58861  caatagggtt cacgctccta tgagaatcta atgccgctgc tgagctgaca ggaggcagag  58920
58921  ctcaggcagt aatgctcgtg gcccactact gctcacctcc ttctgtgcgg tctggttcct  58980
58981  aacaggccac aaactggtac tggtccatga ctcggtggtt ggggactctt gctctattca  59040
59041  atacgcttaa aagaatgatg ttggccaggc gcggtggctc actcctataa tcccagcact  59100
59101  ttgggagttt gaggtgggca gattacgagg tcaagagatc gagaccattc tggccaacat  59160
59161  ggtgaaaccc catctctact aaaaatacaa aaattagatg ggcgtggtgg cgcacacctg  59220
59221  tagtcccagc tactcaggag gctgaggcag gagaatcgct tgaacccgag aggcagaggt  59280
59281  tgcagtaagc agagattgct ccactacact tcagtctggt gacagagcga gactccatct  59340
59341  caaaaaaaaa aaaaaaaaga acgatgttat aacaacatag tatactgaaa attacatcct  59400
59401  ttgcagttat ttaaacaaag gatatttatg tgttaatgta aacatacgta tgtgatacat  59460
59461  tttcaaaatt tatttaaaga gtatatgagc aaaaatcttt acagatcatt gatctataca  59520
59521  aaagataagg tgttttgaag atctgcattc tggcatgtct ccatgtgtgt tttctttgtt  59580
59581  ttctcaGTTT GACCTTGTCT GTGTCAATGC GTGGATGCTG GACCTCACCC AAGCCATCCT  59640
59641  GAACCTCGGC TTCCTGACTG GAGCATTCAC CTTAGGCTAT GCAGCAGAca ggtaggtacc  59700
59701  aatgtgacag ccattttatg tcactataat accatgcatt aatacgggga gaaaaatgtt  59760
59761  ttatgttaac tattaaaaca atatttttgc taaattcgca aacaattctt gattccatca  59820
59821  ttcatgacat ccacacttgg ttggtttgac taattctttt cttttcaaac ttcatctcct  59880
59881  tattccttga acttcacaaa ggtctgaggc tgttcccggt aggactgaga gcatcagaat  59940
59941  gaaaacacag acctccaaag caggaacatc atgactgggt tgatgcactg ttatgctgaa  60000
60001  tactacagaa tcaatcaatt cgatgtgctt cagtaacaac ttactgattg tggttttatt  60060
60061  aatttagtca taagattagc ctattccaaa tttgtttcac ctaatttttt tttaaacgaa  60120
60121  atccttgtat tttattctac aaatgtaaaa ctctgtgaaa aaaatatttt tccaaaaacc  60180
60181  actaaaggag tttttttcta ttattttgta ttcataaatg caactgccca gtggcaggca  60240
60241  tggtgagtgt gtatattcaa gacatcatgc tttctattta aatattcttc ttccttaaga  60300
60301  ttattgatgc tagctattgt attcatgttt aactctattt ttaattccaa ttctaactat  60360
60361  gaaaatactt gcagtaattt aatattcctc tctatccccc ttagcaggag taataggaat  60420
60421  atagactgga aattgctgac tcatggctgt atctggccta atattgttct ggttaatcca  60480
60481  tctctgactc atggccatat ctggcctaat attgttctgg ttaatcgagc ccagcccatg  60540
60541  gtgggttctt gtgactgtac cattcagtgg gtgatactaa gtttaccttt agagaactgc  60600
60601  aaacagcaat taattagcta atagaacaac aaaaggcccc atatcctgta gccaattgaa  60660
60661  gatctgagtt taatcagacc agtgcttcaa aatgggtaga gccttgggtt tcattttctg  60720
60721  tcactttttc tttctctttc atgtttctct ctcgccctct ccacagctgt cctttgcatg  60780
60781  tgagtttctg ctggatcctt tcatgtgtga tgccctttcc cctttttctt ctttttatcg  60840
60841  atgtcctttt ctcctgttct acttctagcc ctttcaagct tcatctttcc tttcctaatt  60900
60901  tcccccacat gccactcttt ttttgctggc tacaatttgg aactgtgcag tttaaatatt  60960
60961  tatttatttt gttttgtttt tactctttct aatttggata ttaggttttg cttcatctgt  61020
61021  gttttttttc tcttactcag tcaataacca tatctccaaa ctaaattaac gttactaaag  61080
61081  tggggaattt ccccttccta tattctcata agtgattgag catctgtcct catataggac  61140
61141  ttgctgcctt ggaggggagg ggccagacct gggaaaaaga ggagccatga ataactctgc  61200
61201  ttcctacatt tggcttcttc tcttcctcca tatccatgat ttatatatgt gaaggaagaa  61260
61261  caagaaataa cttaataggc catttgtcaa tgagagtaca gtgtaggaag ggtggaaagt  61320
61321  gaatataaaa tctagattgg ggcttctggt ttcctgttca gcctataagg agcttagaat  61380
61381  ttgccactca gtcttgacaa caagtaaaat gctgaacaaa ctgaaaaatc aataattctt  61440
61441  ctcagatcca taagagaagt gagattacag ggcaaactac taccttcagc atcaccccgc  61500
61501  acccccaacc ccactaaata gaaagacagg agaatacaga gaatcataac acaggcgcag  61560
61561  aaacctcctt gagagagcca gggtagataa acatgaactg taattgatga attcctggag  61620
61621  gatcactgtg gatgacctga aggattaaaa actctagagg gactcactca aaggagggcc  61680
61681  caagcttttg tgattttttt tttttttttt tttttttttg ccacctgaag ctctacaagg  61740
61741  ttccaaaggt gaatattaag gaaaatccct catgctctgg cagccagagg ggaaaaggaa  61800
61801  caattttgaa atatgccaga atatcgttct taacaatgtc tgccctcagg agaagatgtt  61860
61861  taaccagagc ctaatcttct ggggttttct gagagcctca ttgatctggg ggaagggaaa  61920
61921  taccaactcc agccccttct agccttccaa gtggagaaag agaaacacca aattctagcc  61980
61981  tcctctagct ttcaacttgg aagaagggaa atacccagct ccagccccct ctagcctttc  62040
62041  tcccctagtt cagaggagag ggatagagaa gcatttgtga agttcaccgt ttagagacat  62100
62101  aggttcacta aaagactgag agctactcat agaaccacag aatgccttcc ctcccccaac  62160
62161  acctcaccac cacattacta aaggtctatt tatagcagtt ccgtttaccc agtacaccat  62220
62221  gtccacctat caagaaaaaa ttacaagaca tactaaaagc caaaacacac acacacacac  62280
62281  acacacacag ttgaagagac agagtaagca tcagaactaa attcagatat ggcagggatg  62340
62341  ttggaatgat caggctaaga atgtaaaaca actatgccaa gaagtctgat gcataaagta  62400
62401  gcatgcaaga acagttgggc tatgtaagta gagagatgga aattctaaaa aaagaaacca  62460
62461  aatgaaatgc tagagatcaa aaacactgta acagaaatga aaaacgttgt tactgggctt  62520
62521  attaggagat tgggcatagc tgaggaaaga atctctggcc ttgaggatat cccagtagaa  62580
62581  acctccaaaa ctgaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaacccac acacacaata acaaccacct  62640
62641  gaaaaagcag aacagaatgt tcaataactg tgggacaatt acaaaagata taatatatgt  62700
62701  gtaataggaa taccaaaagg agaataaaga gagcgagaaa tagaaaaaat attttaaaca  62760
62761  ataatgactg agaatttttc aaaattaatg gcagacacca cagatccagg aaactcaaag  62820
62821  gaaatcaagc aagataaaca taaaaaagta tacctagtta tatcgtagtc aaactacaga  62880
62881  aagccaaaga taaaggaaaa attctgaaag aagagtgggg ggataatgtc ttactatagt  62940
62941  aaaagagcaa tgataaaaat tacaccctac ttcttttcag aaaccaggta agcaagaaga  63000
63001  aagtggaata cttaaagtgt caagaaaaaa aatccaatct agaattctat actgtgcaaa  63060
63061  gttatcattt aaaagtgaag gagaaataaa gactttgtta gacaaaaatt gagggaattt  63120
63121  gatgccttgt aataaatgtt aaaagaaatt atttagagag aatgaaaatg atctaggtta  63180
63181  gaaatccaga tctacataaa ggaaaggcat tggagaggaa taagcaattg agaatatgtt  63240
63241  tcttattctc aattgatcta acagataata gtttattcaa aataatagca acaatgtgtt  63300
63301  tggttgtgta tgtttatata tataagcata cataagcata tatagagtat tttttgttat  63360
63361  aaggtactca tactactcat gaagtgatac agtgttattt gaaagtggat ttgaattagt  63420
63421  tataaatgta tattgtaaac tctaaagcaa ctactaaaaa aagatttttt ttaaaaaagc  63480
63481  atgactgata tgctaaaatg aagaaaatgt ggaatcctat aaactgctgt tcaatgaaac  63540
63541  cacaaaagcc aggaaaaagt gtggaataca aacataagaa taaaaaataa gggaaacaaa  63600
63601  tagaagatga taacaaatac ggtagacatt aatccaacca tgccaatact cactttaaat  63660
63661  gtaagatggt ctaaatgagc caactaaaag acagagattt tcacagtgga tcaacaaaca  63720
63721  agacccaacc atatatgttg tctacaagaa atccactttc aatatacaga cacatataca  63780
63781  ctaatagtaa atggatggag aaaactatac catgatagca gtaatcaaag taaagcagaa  63840
63841  gtagctatac tattatcagc agagcagact tcagaggaag gaaagttatc agggataaaa  63900
63901  acgggcatta tataatgaca aaggggtcaa ttctccaaga agccaataat ccttaatatc  63960
63961  tatgtgttta gtagcagagc acaaaattat aagaggcaaa aactgtgata aaactggaat  64020
64021  gagaaataga ttaatccacg atttcactgg agacttcaac atccctttgt tggaaatggt  64080
64081  cagattcaac aggtaaaaaa cctataaaga tataattgaa ctcaacagca tcatcaatca  64140
64141  actgtatcta attttcctct ttagacaacc ttatctaaca acagcagact taacattttt  64200
64201  ttcaagttct aatgaaatat tcacatgcaa tattcaagat aaatcacatt ctgggccata  64260
64261  aaacatatat tagcaaattt gaagaaataa aaattataca atctctgctc ccagaacata  64320
64321  gtggaattaa actagaaatt cataacagaa ggatagatgg aaaatcccca aatacttggg  64380
64381  gatgaaacaa cacatctata gtaacacata ggtcaaagaa gaaatctcaa gagtaattaa  64440
64441  aaagtatagt aaacaaaatg aaaatgaaaa cactcaagac ttttggaatg caacagaaac  64500
64501  aatgtttaaa gggaaattta tagcattgaa tacatatatt agaaaagagg aaatatataa  64560
64561  aatcaataat ctaagctttc accttaggaa actggagaag agcatattaa acccaaggca  64620
64621  agtagaagaa aaaaaaatac aaattggagc agaaatcgat aaaattagaa acaggaaatc  64680
64681  aagggagaaa ataaaaccaa aagctggtta tttgaaacga tcaaaaaaaa tcaataagcc  64740
64741  tccagtcaga ctaagaaaaa agaaagagga gagagagaga ggttgaagac ataaattact  64800
64801  aatattagaa ataaaagagg ggacattttg acggatccca tggacattaa caggataata  64860
64861  aagaaatact atgaacactc tgtgttcaca aatttgataa cctacatgaa atggaccaat  64920
64921  tccttgaaag attacaatct gccaaaactc acccaagatt atatagacaa tctgaatagg  64980
64981  gctatatcta ttaaataaat tgaatcaata gttaattact tttcaaaaca ggaagcacca  65040
65041  ggcccagatg ggttcacagg tgaatttgcc aaacgtttag agaagaaact ctaccaattc  65100
65101  cctaaaagct ctttccaaag atagaagtag agggattgct ttctaactta ttctgagacc  65160
65161  agcattactt taatacctaa attggacaga cattacaaca aaagaaaact acagactaat  65220
65221  atatttcatg aacataagtg caaaaatcct caacaaaaat ttgcaagtag aatccaatag  65280
65281  tgtataaaaa aaattataca ccacaaccaa atactgtagc ataccaagtg cgtagtatcc  65340
65341  caagtatgta aaactggttc agcattctaa agtcaattaa tgtcatccat caatcacatc  65400
65401  gacaaactaa ggaagaaaaa atgacatgat catatcaata gatacagaca aagtatttgt  65460
65461  caaaatccaa catctatata tgacaaaagc tctcagtaaa ctagaaatat aggggaactt  65520
65521  cctcaacttg ataaggaatg tctattaaaa aaactacagt taacatcata cttaatgacg  65580
65581  ataaactgta cagaagcttt ctcactaaga tcagaaacaa gccaaatatg tcatctctaa  65640
65641  taacttcttt tcaatgccat gctagaagcc ctcgctaata caataaataa gacaagtaaa  65700
65701  gaaaataaca ggtatactga ttggaaagga agaaataaaa actgtctttg ttcacagatg  65760
65761  tcatgattgt ctatgtagaa aatcaaaaga attaacaaca acaacaacca aaaaaaaaaa  65820
65821  ctcctgaaac taataagtga gtatagtgaa gttgcagggt acaaggctaa tacacaaaag  65880
65881  tcaactgctt tcctatgtac caacaatgaa caagtaggat ttgaatttaa acacataatg  65940
65941  ccatttacat tagcaccaca agaatacaca acacttagat ataaatctaa caacatatgt  66000
66001  acaagattta tgtgaggaaa agtgcaaaac tctaatgaaa gaaattagag atgatctaaa  66060
66061  taaatggaga gatattcaac attcatggat aggaagactc aatattgtca agatgtcagt  66120
66121  tcttcccaac ttgatgtata tattcaatac aatactaatc aaaatcctac agagttattt  66180
66181  tgtggatatt gacaaactag ttctaaagtt tatatgtaga gacaaaagac ccagaatagc  66240
66241  caacgcagta ctgaaggaga agaacaaagc cagaggactg gcactactta acgtcaagac  66300
66301  ttaccgtaaa gcgacagtaa tcacgacagt gtggtatttg tgaaagaata gacctctacc  66360
66361  aatagttcag tggaataaaa tagagggcct agaaatagac ccacataaat atagtcaact  66420
66421  gacctttgac aaagcagaaa acaaaaggta ctggaacaac tggacaacca catgcaaaaa  66480
66481  aaaaaaaaaa atgaatctag acacagacct tacacccttt aaaaaaaatg gatcacagac  66540
66541  ctaaatgtaa aatacaaaac tgtaaaactc ctagaggatg ggataggaaa aaaatctaga  66600
66601  tgacctttta gatacaacac caaaagcata atccatgaaa aaaagaactg ataagctgga  66660
66661  cttcattaaa attgaaattt tcttgttgtg agagagacat tatcaagaga acaaatgaaa  66720
66721  tgacaagaca cagactggga gaaaatatta acaaaaggca aatatttgat aaagaactgt  66780
66781  tatccaaaat atataaagaa ctcttaaaac acaacaataa gaaaataaac aacccaacta  66840
66841  aaaagcgggc caaagatctt aacagatagc tcaccaaaga gagtatacag atgataataa  66900
66901  gcatatgaaa tgatgctcta cgtcatatat catcagggaa atgcccatta aaacagcagt  66960
66961  gagataccac tacatatcta ttagaatggc caaaatccag aacaatgcca acaccaaatg  67020
67021  ctgactagga tgtggaacaa caggaattct cattcattgc tggtgagaat gcaaaatgaa  67080
67081  aggtgacttt agatgacaaa attcttacac atttttgtaa ttcttacaaa attaaacata  67140
67141  cttttactaa atgatccagc aattgtactc cttggtattc caattccaac ccaaaaaagt  67200
67201  tgaaaactca tgttcaccca aaaacctaca catacatgtt tatagcagct ttcttcataa  67260
67261  ttgccaaaac ttggaagcaa ccaagatgcc cttccatagg tgaatggaca aactgtgata  67320
67321  catccagact atggaatatt attccatgct gaaaagaaat gagctatcaa gctatgaaaa  67380
67381  tacatagagg aaacgtaagt acttattact aaatgaagaa actgatctgg aaaggctaca  67440
67441  tactataaga ttttaactat atgacatttt ggaaaaagca aaactatgga gacagtaaaa  67500
67501  aaaaggatca gtggttgcta gagggtgggg agagggaggg atgaacaggc agagcacaga  67560
67561  ggatttttag agcagagaaa ctattctgtt agatacttta atggtggata cgtgtcatta  67620
67621  tacacatgtc aaaacacata gaatttgcaa catcaagagt gaacccaaat gtaaactgtg  67680
67681  gacattgggt gattatgatg tgtccctgta ggttcgtcaa ttgcagcaag tgtaccactc  67740
67741  ccatggggaa tgttaacaag gagtatgctg tgcatgtgta ggggcagggg acagagtcca  67800
67801  ctaaaaaaaa ttttagataa actaaggcta cttccatctc tactctgctg actcaagcaa  67860
67861  gatgctatat gtacatattt tatggaaatt tttatgaaaa gatgtaatag aatcaaatct  67920
67921  cttaatggac attgatagca aacatttacc agacaataat ttgacaccac tatgctgaac  67980
67981  caattcacac cagtctctca gaatgttgtg catgttacct tgttcctttt cctaaactat  68040
68041  ttaataacac atatgccaat ggtgaaaata aaatacaaaa tttaagaaca actgacattg  68100
68101  gctgtgaact ttgtagttta taaaacactt tcacattaac atctcatttg atcctctcta  68160
68161  caacctccct ctagaaaaag gtgggaataa acaaaaacaa gcaagcaaaa ccttcgtttt  68220
68221  gaagacctta ggaattagcc caaggtctta tgactggtag atggttgagg tgagattcaa  68280
68281  ggcaaggcct tctggccata acacaccatt ccttcttctt tctgcctctc tgtccttatg  68340
68341  acttgacaca taaaaaatgc tagaaagtgt cacatctgta ccaccgggga gactctgtgt  68400
68401  gaaacaatag tttcaaggag ggtcatcttt tcagaaactg caatcacaaa ggatgcattc  68460
68461  tgtactttaa attttgtaat tccagcctag gcaacatagg gacaccctgt ctctacaaaa  68520
68521  catctttaaa ataaaatgat ataatgtaat acagtataat atggtatgat ataatatttt  68580
68581  atgttatatt ttcccattgt gttgaagaaa atgtttaagg tgagctcttt tcctgtcttt  68640
68641  ctcaaaAAGG TATGGCAGGA TCGTCATTTA CTTGCTATCC TGCCTTGGTG TTGGCGTCAC  68700
68701  TGGGGTTGTG GTGGCCTTTG CACCAAACTT CCCTGTGTTT GTGATCTTCC GCTTCCTGCA  68760
68761  AGGTGTATTT GGAAAGGGGA CGTGGATGAC TTGCTACGTg attggtaaga cattcttaca  68820
68821  ccatcttctc tatttggaaa ctagggccag atagccaaca aatgctagtt aatcaacctt  68880
68881  cctcttcctc atgtgtcctt taacaaagga ggtttcactg cagctacagt aattatttct  68940
68941  gcagatggga gagctcagag gtaggattct gagtgcttta gaaactaaaa taccacctta  69000
69001  ctttgggagc caaatataga atattataaa gcactggggc aaactacttt tatgtacttc  69060
69061  tacactgtta taatatggtt tctagctttg ctttataaga aattaatttt tataaaatct  69120
69121  cagtagcttc ttgaggcatt tttgaggcat ttttaaagca ttttctctgc actgtgttat  69180
69181  gtgatacagt ttgagattac tttcctgtgt tgccaactct cctctttctg tacaagtggg  69240
69241  aaacttttta ctatgggaga aataggttct aaaaatgaga agttcatttg tgacccttgg  69300
69301  ataccttcta tagccagaaa gtttgacctt ctggtgatgg aagaaagaaa aagttcactt  69360
69361  tacttttttc tcatgtccct tgggaaagcc ctggctactc cttttggttc catttctagc  69420
69421  ttgggaccag ccacttactt taagagtagt ggtggatttc tgaccaggaa aatgtgaatt  69480
69481  ctcatcttag attattgctg cagatctttg cacttccact ctcctctgtc actgctatac  69540
69541  aatctccaag cagtgcgcat tttggagacc cctgaagacc tttctgtgag tgggagaagg  69600
69601  agagaagatg attagaggga ttggttgtca ctgtctggaa cagaaggagt aacattggaa  69660
69661  ggcaaggcat ttttaaggag actcagccta ggtgaatctt caaagttgtg atctgagggc  69720
69721  aacaataaag tagcctatcc caggataatc agaatatgag aaaccaatta gtgggaaggg  69780
69781  gcaggaaagg aaaagatttc agcaataaaa tttcccatgt gatttttaga gcatatcctg  69840
69841  tcaatgaaaa gtataacact gtggagagaa ttatcattta atagaagttg tcttgtgata  69900
69901  acgaaaagtc tttgtagagt cttatattta taatgaatct tctaaggaga ctagaatgtg  69960
69961  catatctcta gagatacagt gataaaatgt agccatctta acatatttat gttttgataa  70020
70021  ttacaattac cttttaaaat aatcatcact gaagctttcc taaaaccaac acagatattc  70080
70081  ttcgtatttc cctattgtac ccagaagagt gctggtctgg gtgcataaga ggaacatggc  70140
70141  aagtgcctgt gataaatggc agaggtgaga gtgggagaaa agcatttagt atcaagaagg  70200
70201  acacctccat cctttctgca agtgtggaag cctccgtatc tgagtgctag cgtgttctag  70260
70261  caatgctgat ggatgtaaca ggtgtaacat ctctgtattt gtttgtttat tttggagctg  70320
70321  accttgtgct tctgtgacct cttgtgtttg ttttccTTTA GTGACAGAAA TAGTAGGTTC  70380
70381  GAAACAAAGG AGGATTGTGG GAATCGTGAT TCAAATGTTC TTTACCCTTG GAATCATAAT  70440
70441  TCTCCCTGGA ATTGCCTACT TCATCCCCAA CTGGCAAGGA ATCCAGTTAG CCATCACGCT  70500
70501  GCCCAGCTTT CTCTTCCTCC TTTattactg gtaatgtggt tttggttatc atcatattta  70560
70561  tactgattct gcagaaatta gactccaaac agacatgaaa atgaaagcaa taaagaaaat  70620
70621  tttctttttt tttttttttt ttattatact ctaagtttta gggtacatgt gcacattgtg  70680
70681  caggttagtt acatatgtat acatgtgcca cgctggtgcg ctgcacccac taatgtgtca  70740
70741  tctagcatta ggtatatctc ccaatgctat ccctcccccc tcccccgacc ccaccacagt  70800
70801  ccccagagtg tgatattccc cttcctgtgt ccatgtgatc tcattgttca attcccacct  70860
70861  atgagtgaga atatgcggtg tttggttttt tgttcttgcg atagtttact gagaatgatg  70920
70921  gtttccaatt tcatccatgt ccctacaaag gatatgaact catcattttt tatggctgca  70980
70981  tagtattcca tggtgtatat gtgccacatt ttcttaatcc agtctatcat tgttggacat  71040
71041  ttgggttggt tccaagtctt tgctattgtg aatagtgccg caataaacat acgtgtgcat  71100
71101  gtgtctttat agcagcatga tttatactca tttgggtata tacccagtaa tgggatggct  71160
71161  gggtcaaatg gtatttctag ttctagatcc ctgaggaatc gccacactga cttccacaat  71220
71221  ggttgaacta gtttacagtc ccaccaacag tgttttcaaa catctctaaa atggctacat  71280
71281  gctttgagaa tttttagaga attttaggat ttaaagagag tatttgttga tgattttatt  71340
71341  aataattgtg aagaaaaatg aattaataaa ataccagaac gcaaaatttt aagtagggta  71400
71401  ctgcattatg ttttgttttg taataaatag cttcatgaaa actataaagt aaccaaccat  71460
71461  atctgccagt atttcaacat gcaaattaaa tgcaatgaag tctatttgtt tctctgtgtg  71520
71521  ttctataaag caaatgaata ttactcagaa attctctgag gaataaggaa atgttaagag  71580
71581  catcaaaaaa ttacattatc aaaaagcaac agaaaagcat ttgatttttg ttgttgctgt  71640
71641  tttgagatgg agtctcactc tgttgcccag gctggagtgc agtggtgcga tctcggctca  71700
71701  ctgcaacctc tgcctctcag attcaagtgc ttctcctgcc tcatcctccc cagtagctgg  71760
71761  gattacaggc atgcaccacc acacccagct aatttttgta tttttaatag agacagagtc  71820
71821  ttaccatgtt ggccaagctg gttgcaaact cctgacctaa aatgatccac ccacctcggc  71880
71881  ctcccaaaag gctgggatta caggcctgag ccaccacacc cagccagcat ttgattttta  71940
71941  ttggaatgaa catgttttaa tgattcttct aatttaattt taatatatgg gcaagtcagt  72000
72001  ttacataaat cagattccta agcttttctt aatatttact aaatcccaat tcttttcata  72060
72061  tatggaatca atatattgta agatagcctg gttttgcaag agcaatgtca tgttgattat  72120
72121  tttgatgagc aatgatccaa ttatcaagct agcatttttc cccatccatt ataaccttgc  72180
72181  aggaataatc tgtatttcag ggacctatta tcaactctta ttgactccta aatgtatatc  72240
72241  taattgcaag atccattttg atagaaaaac tcaaggcaat agattttagc gtttgaaatt  72300
72301  cctagacata actcacaaca gcctccttct TTGCCAGGGT GGTCCCTGAG TCTCCCCGTT  72360
72361  GGCTGATTAC TCGGAAGAAA GGAGATAAAG CATTACAGAT CCTGAGACGC ATTGCTAAGT  72420
72421  GCAATGGGAA ATACCTCTCA TCAAATtact cagaggtaat ttctttcagt atgagtaaca  72480
72481  aatattgcta aagctggtga attgattttg ttgcttcttg tgtacttaat gttgcttctt  72540
72541  aaatttatat acaaaatatg catattatat atatatatgt atgtatgtat atatgtatac  72600
72601  acacacacac acactaccaa acatctggga aatcattttc agtttgactt aactgaaaaa  72660
72661  aatctaggga aaaatcatag gacatattaa agaagaaatg attatgaagc tctattagca  72720
72721  ttatagccaa ggttaattga tcatttcagt acatatttta ataattgcac caagttactt  72780
72781  gaattattat actttactta ctgtaagccc cataatattg aatcattcat cttgattgta  72840
72841  caaactgtaa aacttttttt gacttttaat ttaaatcttt aagtttggcc ctgaaaaaaa  72900
72901  atctgtttat tcataccaga gcttgagcag taatgtaata tttcagcctc taaactccta  72960
72961  tatgctggtc tttctccctt tcttcttttc ttcctccatt ccttccttct tccaagaaag  73020
73021  gctttttgga tgcctctgca tcagtgtacc aagaaatagg ggagggccgg gtgtaatggc  73080
73081  tcactcctat aatcccagtg ctttgggagg ctgaggtggg aggattgctt gagcctagaa  73140
73141  ttctagacca gcctgggcaa catagcaaga ccccatctct acaaatagaa agttttaaaa  73200
73201  actatgtggg catggtggca cgcacctgtt gtctcagcta ctcaggaggc tgaagcagga  73260
73261  ggatcatttg agcccaggac tttgagactg cagtgagcca tgatcacacc actgccctcc  73320
73321  agcctaggag acagatcaag atgctgtctc taaaaaagat tttaaaaaaa tgaaatggga  73380
73381  caaaaattaa aagcttttgc cctttggaat atttgatatg cacttgagga tataacatat  73440
73441  atttaaagca acccataaat aattagagaa tagcatataa agaaaaatat gatgatgttt  73500
73501  tagctccaaa gactaagtga ctacagaata acagaaaggt tgttataaaa ggaatgttag  73560
73561  agaagaattt ttggatgata tgaatcttga tttaagacta ggttgtcaac attgttttct  73620
73621  tcatagcatt cagtttgatt tcacaggaac cttctgataa gaacgttctg ataagaactg  73680
73681  ggttttgggg ctgggtgcgg tggctcacac ctgtaatccc agcactttgg gaggccaagg  73740
73741  caggtggatc acctgaggtc aggagttcaa gaccagcctg gccaacatgg tgaaacccca  73800
73801  tctctactaa aaaatagaaa aattagcgag gagtggagac gagcacctgt aattccagct  73860
73861  acttgggagg ctgaggcagg agaatcactt gaacccagga ggcagaggtt gcaatgagac  73920
73921  aagattgccc cactgcactc cagcctgagc aaaaagagtg aaactctgtc taaaaaagaa  73980
73981  ctgggttttg ttggttctat tgtcccctcc ccagcccttg aagcttggtc atgtatattt  74040
74041  ggatttctgc cttcttcctc tctcttatat taagtggcaa gcagtaggct cttttccaaa  74100
74101  ggtttcaact gaacagatgt cactggtgca atggtgcaag tacattaatg atgtaccttg  74160
74161  aggtttacag atcataaaat gtgtggtaaa gataaagcat gatcttttta aaccactatg  74220
74221  attagtccat ccttgtcact ctttgagtga acacatttga gctgtgtgtt ccttttaggg  74280
74281  aaaaataata tacccctgtt tcccagcttg cactcatcca ttgtctatag tcctcatagc  74340
74341  caggtcaaag atctgatcat ttgtattcaa ttttaatcat ccagtgaata atctctgctc  74400
74401  ttttgcacac atagtccaga ggtaagtcca aggttttgat cttgatttaa aggtctaaat  74460
74461  atagaaatat atttaggaat atagaatata gaagaaacaa atatagaagg gaatatagaa  74520
74521  aaataggatc atagaaaata aataggaata aagaaaggaa tatataaaaa taggaatata  74580
74581  taaagtgttc tagaaaaata ggcatctaga aaggaatata gaaaaataag aatatagaaa  74640
74641  ggaatataga aaaataagaa tatagaaagg aatctagaaa ggaatataga aaaaacagct  74700
74701  gtgtgctggt agcttgtgaa atataatgtt ggattaacca ggcatgtcat gtgtgatgat  74760
74761  agtgagtatc actgagagat gagtctgatt ccccgaagca gctgctgtta cacatcccat  74820
74821  gagtgtacag tttagcactg ctcccacaga cccactgacc cagctttatt catgagcacc  74880
74881  gtagagatca tgacaacagg taagtagttc aatgttccac atggctgtgc ttatgagaga  74940
74941  tcatgaacta tgggatccag tggcttccaa gtcattttaa ttttaatatg gaaatttcca  75000
75001  aacatactca aaaatacaaa aatagttgaa tgaatctcta tgcatatccc tcagctccaa  75060
75061  cagttaccaa ctcctgatca atcttagttt ttctatactc tgcctagttt ccctatccac  75120
75121  tgagtaggaa tcaatccagc catcatagca tttcatcttg taatattttc ctctaaagta  75180
75181  ggaacacata ggtatctctg gaactatgtg tgcactatct tcaggacact gctgaaggag  75240
75241  gagcaagaac tattcctgtg gttcttaaaa ttcaatacaa gtaatcacac ctttgatcca  75300
75301  cctgtgggga ctgatccctc ttgtgggagc aaagatgggg ccatggtata taaaatataa  75360
75361  atataaaact aatatcaatg tcattgtcct aagaaaaata accatgattc cttaatatca  75420
75421  agtcagtgtt ccacttccct gattgtccta caatgtttca ccctgtctat gtgcattaga  75480
75481  ctcctcctga agttatggat tatgaattgt tgatctcttt gggtttattt aattcatagg  75540
75541  ttcctgccct ttttcatttc attccaactt tgggaataaa aaaattcctg gggtttttct  75600
75601  cctgaagaat ttccacagtc taaattttgt tgattatatc tgtaggatcc tttaacacgt  75660
75661  ttctctgtct tttatattcc ctgtcaattg gtagttagat ctagagctta atcaagttca  75720
75721  agtttaatat ttctggcaag actacttcat aagtggctta gtacatttcc attgagagat  75780
75781  acctggtagc tgcttgtctc ttcttttgga acattacttg ccactgataa tcactgcctg  75840
75841  gatttactaa ctcatcagag gttgccaaat gacaatattc tcatcttatc attacttctt  75900
75901  catttattgc tgcagtgctt aaataaagac caatttctcc catcaactct tggtgacact  75960
75961  gagatatagc tcatataggg aagacaagac atatgcatca ttttttcttt tccaaataat  76020
76021  aaattggctc cctacatcct cccaaagtga ttaatgagtt gagtgtgttt atttaaacat  76080
76081  agtttatatg tttcaatcct ttgcaattgc attagtctgt tctcacactg ctataaagaa  76140
76141  ctgcccaaga ctgggtaatt tataaaggaa agaggtttaa ttgactcaca gttctgcagg  76200
76201  gctggggagg cctcaggaaa cttacaatca tggcagaaag ggaagcaaac acgtgtttcc  76260
76261  tcacatggca gcaggcagga gaagtgccga gcaaagggga aagcccctta taaaaccatc  76320
76321  agatctcatg agaattcact cactatcatg agaacaacat gagggtaacc atccccatga  76380
76381  ttcaattacc tctcactggg ttcctcctat gacacatggg gattatggga attacaattc  76440
76441  aagatgagat ttgggtgggg acacagccaa accatgttaa cagttatttt ggtgagtact  76500
76501  ctttcggatg ctcaaattgc tccatctttg ggcacacgca gcttatccag agtctgccac  76560
76561  cctctagtag cttctgaata cctccttgct ctttagcacg atgagatttt ccagtctcat  76620
76621  cttgtaagtt ccagtctcac acatggaatc acctatttct ccaagggagc tttggttttt  76680
76681  gaaacatatg tcttcaaacc gaacctaccc atctttaatc tttttaattg tacagcgtaa  76740
76741  gcagaaaagc aaagtgttat cttcaagaga aggatttaac atttaagttt aaaacacctt  76800
76801  gctaaaagcg gaattcagcc acattatggg ccacgtcata gttttccatc tcaaaggtcc  76860
76861  ttatgtcccc acaagcacca tcctgagcag aaaacctctt cgtgatgacg cagaaggact  76920
76921  ggccagcagg gtaggcactg tacttgaact ccaaccccaa aaatcacagc aggattccat  76980
76981  tataggtttt gtgcaatgac aggtatgacc agtataaatt actcatattt tgtgattcaa  77040
77041  atacatactg tccgtgtcta tgttaggata gccttgaaac tgtatgttta cacagttact  77100
77101  ttcacattaa cccacatccc tctctctgga tacagtttcc aggatgttca gacccacgac  77160
77161  tgaagttccc agcaatctct ttttactttt cacagaatct ctcttcagta acttctgact  77220
77221  tttagaagac gttatcactg tgtaaatgac ctcatccttc acgacctctc taattcccac  77280
77281  ctcattctca gggtgcccat tatagggtgc ggagaaggtt agaatggatt tgaaagaatg  77340
77341  tggttggatt caaagaagcc ctaggagacc caacaagtca gcatttttct cttgtgaaaa  77400
77401  gaaccacctg ccaaccccag cctgttccat tgctgacatc agaggatcag gtatatttag  77460
77461  gagaagctaa ggacctagct taaatctacc caaggatgtt ccatattaca gataagctaa  77520
77521  attaactaca aactaagatt acaccaatct ccagagcttt agtgagagaa gggaaaatat  77580
77581  gagaggaaaa tagtatgaca gatttgatcc aacattgaaa caggtgcatt ttgagggttg  77640
77641  tttatcctgt aaatcatctc agttacagtt cacatggatg ttactcattt catgggtagg  77700
77701  caaactctgt ctctgcctca cttgttccta ggcttccatt tgccaaggtt tctggctggc  77760
77761  ctctggcttt gttgaagaga tagctagcac tagcagggag aaatacaggt gatcagagtc  77820
77821  caggctctct gaacatacaa acagtataac tgttgttcac taaatggaaa aatcccaaaa  77880
77881  tcaaaaacca atgcaaaaca gtgaagtggc ttgagctcct aggaggttag gtagaaatta  77940
77941  aagagaatca gtggatgggt agaattttaa gcagtaggta gttacccaat gtagaacgag  78000
78001  gattagctta gacacctagt ctggtggttc tcagcctttc agcatttgca tacgataact  78060
78061  tttaaggctt acttaaaaaa aaaaaacaaa ttatgggtaa gtctacaata atgatagcac  78120
78121  aggcacagct acagcatgac agcgtctcac aatgtcttca ggagcatcca caatcatcca  78180
78181  ctgaccccag agagcatgtc aaggatgaga actgctttct gccctggcca caccctctgt  78240
78241  tttgctcata atgcaaagtt cttttacagt gcagtaaatg tgaaattttt ctttggtatt  78300
78301  agttagacat tattcctgct tgttacttgt agtgccctgt ttcttgcctt acacctggtc  78360
78361  actaaccact caattcaact tttcactctc atatgataga caagtaatag tactgtgtgc  78420
78421  aagtgtgaat aatggatgga gtaacaatgc ttatctgagg atatggccat tgccccaggt  78480
78481  actgaatttg tgtgcttgtc aaaataaaaa agaatgggca agtacttcag agtgtccaca  78540
78541  cttctggtgg tagtagactt ggtctattgg tgagtaatgg agagctggga ttgtttctaa  78600
78601  gtaagcatga actgctaata tctgtgataa attgtattaa tcctctcagc tattcacttc  78660
78661  ctctctgtaa gaggatttta catcccattc ccacccattg ccagatgatt gacagcagta  78720
78721  tctctctgta ggcaatatac ttccccaccc agtgtcaggc ttggccacct gacttgattg  78780
78781  cgcccaagga gcagaagtgg cagaatatca attcagggca gaagctttga gaggcatcat  78840
78841  gaattcctga cagccctctt gctccttctg tctgccacaa gaacagcaga tcccaaatca  78900
78901  gtgctgttcc ttcagggtgg gtctcagaag gagagctaca gcctggagca gagctgcagc  78960
78961  agctgaccta cagctgctgt atgggacatg gccaagaaaa agctgtttcc ccagtaaact  79020
79021  actgctcaat gtgtctgcat gtactacaga gatttggggg tatctgttct tgcagccaaa  79080
79081  tctagctaat gcaattggtc atattactag ttcaactgcc agagtagggt tcaacacatt  79140
79141  ctttggtgat gcaggggtat ctgattgtgg tagattaaat tactgtttgg agagattcac  79200
79201  attttccctc atttccaagg gatggaaata cttcctgggt ctataaatgt tgggcatggc  79260
79261  aatgatattg ctttggcctc atgataggtg cagtggactt cctgcccttt gatgttgggg  79320
79321  ttgaccatga gacctgcttt ggccaatggc aggttgctag atgtgatgca atagaagctt  79380
79381  gaaatgtgct tgtgtggttg ggctttatct ctgcacctca gccatcacca tgaagagaaa  79440
79441  attcccaggc ttacctatgg gccccaaagg aggctgagag acattcagaa tggagttgac  79500
79501  ctagcaaagc ttcctcaaac ctacactagc aggccccagc cagcccacaa acacatgaga  79560
79561  taaatgaatg cttactattc tatgctgcta agatcgatgg ctcttatgca gcattattta  79620
79621  tcaatagctc tgatggtaaa gtgtcaactt gattggattg aaggatgcct agatagctgg  79680
79681  gaaagtattg tttctgggcg tgtctaggag ggtgttgcca gaggagattc acatttgagt  79740
79741  cagtggactg ggagaggaag cctcccctca atgtgggtga gcaccatcca gttggctgcc  79800
79801  agtgtggctt gaacaaagca ggcagaaaaa ggtgggatag gatgtcttgc tgagtcttct  79860
79861  agctttcatc attctcctgg gctggatgct tcctgcccct ggacatcaga ctccaggttc  79920
79921  ttcttgcact tacatgagtg gtttgccagg ggctctcggg cctttggcca catactgaag  79980
79981  gctgcactgt tggtttccct acttttgagg cttttggact cagactgagc cactcctggc  80040
80041  ttcctacctc ctcagcttgc agacaaccta tcgtgggact tcaccttgtg gccgtgtgag  80100
80101  ccaattctcc taataaactc cctttcatag atatgtagat cctatcagtt ttgtccctct  80160
80161  agagaacctt gaccaatata atagctgact gtgtcaacac tgagtgagca gccactgtca  80220
80221  ctgtactgac ctggatgatg cagctacaca ggtagtaact gtggcagcag ttttggtttc  80280
80281  ctttttactc ccaggatctt aaaggccttt atcctaaaga tccctctcct ctgcccccaa  80340
80341  ctgcccattc ctcccgtttt tgtatgggat atactcatag agaatagtag gttacagttc  80400
80401  tagctaacaa gaagtctctg atactacaga actgaatatg cccatatttg ttagtgatat  80460
80461  tttatcctat actggcgcaa taaacccata agctttgatc gtagtttcct tattttttgg  80520
80521  atacacttat gtattgttta tagtgaatct actgctttta aaattaaaca ttagatgtta  80580
80581  tatcaataat gttcacacat aaacatgctt gaggcagttc ccatggtggt atgtttatgt  80640
80641  gacatcagga acggaatttg agctttccaa ttccaaaggg attcctttag gcccatcatc  80700
80701  aatataaatg ataccattgt ttgaaatatt tgcaaaatag aaaaaattaa aacctcatta  80760
80761  gaaagtgtct tactgatttt ttttattacc ttagttgtca gggagacttc tagaccttaa  80820
80821  tagctaccgt cttttctata atttaatgag cagtcacaca aacaccaata ttgctacaga  80880
80881  aagggacttt ccagctttgg gaatatctgt ttctgacatt tcctttcaaa gggggatttt  80940
80941  tataaacata atttttcttc ttccaaaaga ggaaccacac tatgattcca acttccatgg  81000
81001  agcccatcgg ggatggtggt atttcagttc aattagggtg ctgtctttgt taactgttgt  81060
81061  gtttagttgt gatctcagac ttcagatttg aaatctctct tcggggaatt catttcaaaa  81120
81121  gatccagata acatagttta ggcacatgga gtatctgagg gcagtccagt gttggaatga  81180
81181  gaaagattga gtctcaaaaa caaagaaagt ctcaaaaaca gttattagaa agaaagtcac  81240
81241  tgggaaccca tccagcactt tctcctgaca gggctgtctt cctcctctca ctttacagga  81300
81301  tgaatggtgc caattctacc agcaaagcct tcatctttaa aatgactcat aaaaatggta  81360
81361  actgtagtat gtgtaccatc acactcactt tgacttagaa tatgcttgaa tgcataaaaa  81420
81421  tatgtcagga cactggacat actcaacaca gaatggaact ttgtagccaa taattaattt  81480
81481  aataatactt cctattttaa aaaatagcct gagttctaga aatggtgtgt atttaaatgg  81540
81541  atttgtttac tttccatgtc tttagctttt tgaaaacaag actatatcgc ataaaatgag  81600
81601  aaaactgttc atgctacagt gaaatagcca taaagactgt accagtaaac agttccatcc  81660
81661  acagcatgtc aagaccccca acttcctttc tcaagcatgg tgcccagcac tcatttcctt  81720
81721  ccccaaatgg aaactcagcc tggcattgct caggtcagtg ggctgtcatt caacaccgaa  81780
81781  agatattgag gggaggatgt tctcctacac ctttaattga aatggaaatt caatttaaag  81840
81841  gtgctttaaa gaatgagatt gcagccttgg agcaggctag gcagacttgt gggatgcctc  81900
81901  atcagacagc agcattttgc acaaggaact atggtgagcc agggcctttc cccctactca  81960
81961  cccaaactca tcttccagat ttcctctggg aaaataaatc attgggccat gcctttatca  82020
82021  aaatgttaac tatctctgct gtacaagtta gggcttgaaa actattcgtc agaactggga  82080
82081  aaggaaagca ttccacatta tggtcccata aacttcctgc attcagtact tgcaatcaat  82140
82141  tctggtgtct aaggacatat tactaaagag tgagtgtatt tacagaacct aggacaacag  82200
82201  agggactcag gcagtgtcca gcagggtggc caactgtcct tgtttgccca gggccgggga  82260
82261  gttgggagtt tcagagctaa caccaaaaaa atgtctcagg caaactgggt agagctgttc  82320
82321  cctccatgac tgggtcagtc ctcatctccc cagttatgct cagaggaaga ttccaaaggt  82380
82381  ctacacttgc aggcgtcaca agtcctccct gcccatccca tgggccctga tgcctagaag  82440
82441  aagacacggg attcccgcct ggctggagga tgggtctggg atctgcttgc cagccgttcc  82500
82501  cgggattggg ggcaggttgc tgagcctgtc tagttgcctg ccaggcttcc cctttctttc  82560
82561  cgcacccctt cctccgcaga gcctcatgtc tacctggttc ttcatctggt cctgagtcct  82620
82621  tgcccattct actgtggctc tggccctgct tcattcctgc ctgattcatc ctcagaaggc  82680
82681  aggtttctgt cctgtcccta cacatccatg gccttaaagc aagatgctga cgctgtcttg  82740
82741  atggctggac ctgcccttcc tagagacggc tgctgccaac ccatttccca gacaagtacc  82800
82801  caggccacag acagcagggc cagcccacgg aaaacacaaa gccctttttt ccctagctag  82860
82861  cctctccatg tggaggaaca agtcctattg cttggtggag agccaaagcc ctttcctttc  82920
82921  tcacttactc ttctctcact gctactggga tcctggcaaa ccacacaggc aggtccatgt  82980
82981  ggcttatgac acaggagttc cgagctttgc gacatgacat tggcaactgc tcagttatcc  83040
83041  gtgattagtt atgaatctaa atgcgtgggc ttcccccttt tccttctcaa aggctgagct  83100
83101  tccccttgcc ctttaggagc aaaagtcttc ccctttctac tccagcactc cttggtaggc  83160
83161  agagaagcat ttacttcttc cctgcctacc ctgagccccg gcagtattac aaacaaaagt  83220
83221  aaaaagtaaa acacaaggca aaactcatca gccacacggg cttgttttat tccattaata  83280
83281  ttggttgttc tcttttctgg gagttgtgta ggcatctaat ttgattattt tagttatgtg  83340
83341  tccctctcta atagaaaaga ggagtgagtt tgcctgtcct ttttccgttt caagcgtctg  83400
83401  ctggggaagg gccttctgat accctctctg gaatccttcc actctatcag tgtgagggaa  83460
83461  gaggctcagc ttcttcatgt atgttgctcc tttgccattt ggtccattct tgtgttttca  83520
83521  gcaaaaccag tttccacaat ccaaattact gtgcttctcg actgtggata aatgagaaaa  83580
83581  tactcctctc tgtgaacgcg ctccttcgtg gagacagtaa tgagtacaac ttccagagct  83640
83641  ctgcgcagcc agcaaccctg gcaggagtcc ctgtgttatt cataacccag agctgtgttg  83700
83701  ccatggcagt actgcttgct agaccttgga cccaccagga aaattatctt tcttcatgaa  83760
83761  ataatcctaa gaagagagat gtggcttgag gagcagatga aattcattta aattccacag  83820
83821  cactagattg aacattgatg tacacagatg tgcccctttg acatagatga agctggagga  83880
83881  aattgtacta aaaagtaagt aagtgagaaa acacattgtc attcaatctc ttgaggtccc  83940
83941  atccaggaag atgataaaaa aggtatcagg tgctggattt tcatggaatc aatcctgctt  84000
84001  tccctagaaa gaattaaaat taagatccat ctcataaatg ggtggatgaa cacctgggtt  84060
84061  gtgttggcat agcaacactt cttcatgtgg gggctgatgg tgggacccac ccactcatac  84120
84121  aaacagcgtg cggcccatgc aacacagaga tggctagatt acttggtctg gaaaaaataa  84180
84181  gatggtcctg ctctgttttc ttttttctct gaatttggtg ctatttgaga gacggaaata  84240
84241  gaatttcata tacagaaagg caaacagatt gagacaaagt ctttgtaagg tgtctgaata  84300
84301  aaggaggtgt taattggtga tgaagtcctt ttatcctttg cgggagaagg atttagatga  84360
84361  tgttagggaa aacagccaga accaagaata tttttctgct acaggaatct tttgtgtaac  84420
84421  agcaaaacta tgtcaccttc tttttttttt taagttatac tttaagttct agggtacatg  84480
84481  tgcacaacgt gcaggtttgt tacatatgta tacatgtgcc atgttggtgt ggtgcaccca  84540
84541  gtaactcgtc atttacatta ggtgtatctc ctaatgcttt ccctgccccc ttcccccacc  84600
84601  ccgcaacagg ccccggtgtg tgatgttccc cttcctgtgt ccaagtgttc tcattgttca  84660
84661  attcccacct atgagtgaga acatgcggtg tttggttttt tgttcttgca atagtttgct  84720
84721  gagaatgatg gtttccagct tcatgcatgt ccctacaaag gacatgaact catccttttt  84780
84781  tatggctgca tagtattcca tggtgtacat gtgccacatt ttcttaatcc agtctatcat  84840
84841  tgttggacat ttgggttggt tccaagtctt tgctattgtg aatagtgcca caataaacat  84900
84901  atgtgtgcat gtgcctttat agcagcatga tttataatcc tctgggtata tacccagtaa  84960
84961  tgggatggct gggtcaaatg gtatttctag ttctagatcc ttgaggaatc gccacactgt  85020
85021  cttccacaat ggttgaacta gtttacagtc ccacaaacag tgtgaaagtg tttctatttc  85080
85081  tccacatcct ctccagcacc tgttgtttcc tgacttattt ttaatgattg ccattctaac  85140
85141  tggtgtgaga tggtatctca ttatggtttt gattttctct gatggccagt gatgatgagc  85200
85201  attttttcat gtgtctgttg gctgcataaa tgtcttcttt tgagaagtgt ctgttcatat  85260
85261  ccttcaccca ctttttgatg gggttgtttt ttcttgcaaa tttgagttct ttgtagattc  85320
85321  tgcatattag cccattgtca gatgagtaga ttgcaaaaat tttctcccat tctctaggtt  85380
85381  gcctgttcac tctgattgta gtttcttttg ctgtgcagaa gctccttagt ttaattagat  85440
85441  cccatttgtc aattttggct tttgttgcca ttgcttttgg tgttttagac atgaagtcct  85500
85501  tgcccatgcc tgtgtcctga atggtattgc ctaggttttc ttccagggtt tttatggttt  85560
85561  caggtctaac atttaagtct ttaatccatc tcgaattaat ttttgtataa ggtgtaagga  85620
85621  agggatccag tttcagcttt ctacatatgt caccttcttt agtgatgaac atggagggta  85680
85681  agcagacagg gaatcctgga tgttcttgtt aacacattct tgtctcctag ccgctgtaac  85740
85741  ctcagccctg gagttgacaa aagaatctgt cccagtgggc cacagatcct agggattatg  85800
85801  gagttattgc aaagatccac aaaccattag caaccaagcc ttgtctgttg aatgaattaa  85860
85861  tacatcttgg attaaaaaaa atgtactttc ttcagataaa attaaataca gttagaatta  85920
85921  ataaccaata ataaattgaa aggtgttatt aaatcatagt aaatttgtgt cattatgtgg  85980
85981  tctcaaagaa cagaagtgaa gagcacaatt cctgtcatgt gggcaatctt taaatttttt  86040
86041  tgacattaat cagacatcct catactcaaa aaggatgagt cactgtaagc acaaataagg  86100
86101  tgtctctacc tgttgctgag agtcttgaca tacataaact tcatgacaac aacttctagg  86160
86161  atcccttcat ttctttcatt caataaaata cacttgagtt cattatattt ttatcttcca  86220
86221  ctgaccttag ggacaaattc tgcatgttaa gtagggtgga ttgagtgctg tgactcccaa  86280
86281  ctgcctactg tctctcaaag gtgaatagga tgggttgagt accacggttc ccagttgcct  86340
86341  gtctctgaaa gatgaatctt ggccttttct ggcttacatt tcagagccaa cacatgacaa  86400
86401  atagtttaga tcttgaggaa gactgaggaa ggcttatgga atactcagca caattatttt  86460
86461  tatggcacag agtgaaatag agattgaata cttacacacg ttttgattag tatgtgtgtt  86520
86521  ccaccaggct tacacacttc tctttgagat ctgatctaga cacatttttc taaagacatt  86580
86581  tcaggtattc cctctgcagt tcataacagt ttatgcactg cattgataca ggctgctctc  86640
86641  aagttagcag gggacaggtt tttgatgtca actaagtgaa atatagtatc aacttcatgt  86700
86701  agggttgctt gctgccatcc cctttctttc cacaattctg taaacaactt ggtacatttt  86760
86761  gttgtctaga aatagccaac ctctaaattt aaacaggttg agtattaaat tattgcagtg  86820
86821  aacatttttt cacattaaaa actgaatcac agaattctta tttgatcacc acatgtttag  86880
86881  aaaaactatt ttaatgtcac tgacatgaag ttgtcccaga aacgaaaggg tatgggtata  86940
86941  cacaatgtag cagtcattta tcttcatttg ttcctccatt tattcagcag atagttactg  87000
87001  ggtgctgtat tcaaggcatc tatttttaaa ataacctctg tgaaatgttc atttcaaaaa  87060
87061  tgtctcccca gatgcattca agatgccttc tattttctct aatcctctat aattgctttt  87120
87121  ctttttcctt ttttcttttt gagctgtttt ccttctctcc ctcccaataa taggtcttta  87180
87181  tttaactata cttattttca tcatataaat atgcacaata taactaaaca cgaagttgaa  87240
87241  gaacatgcat ataagacatg tcttatatgc aatgtctgga aatcactaca gtgtgtttta  87300
87301  attttgattg atgtacacat agcctttcac attgaaatct aggtaaggta agtacagcta  87360
87361  ttaattatgg aaactagtct atatatttgt tggaatatga taaatcaagt caccgttcaa  87420
87421  agttgaataa atagtgaaca caatataaca ttaatgcaga ttaattacca tggcccagag  87480
87481  accagccatg agacataaca tgcttcgctg tcaacaacat tcaggattgg aattccagag  87540
87541  atggcgtgtg ctactggctt atggctgata cgtaagagaa tctcatctat ctctaaatgt  87600
87601  tctgccttaa gccgcacaaa ggacgtacca gtgaacaatg agttaccatg tgcagaaaat  87660
87661  attctgcaaa tcaagaacca gaaaagtaag caacccgcaa actccaaaac tcattacatg  87720
87721  attgtgatct ttattttgag gtgcatctaa actgatcttc aaactcttca gctatacctg  87780
87781  actttctctg gaatacttct cagcattttc aaactaaacc aaaggctttc tgagttacat  87840
87841  aaggaaggca aaatttggat atttgacaaa tttggaagca ctgaaaatgg aggaaattcc  87900
87901  gagatgacag tggttttggt tcttgtggtt cttgtggttt tggttcttgt tttttgaggg  87960
87961  gtgcagagtt gggttactta agactctgtg catggctcag gcatcattgg gctgtgcaac  88020
88021  actcgtctca tgtcctactt gattttcttc tccctttcct cctctattcc cactcttccc  88080
88081  tcggcaggtt cccactctaa tgtgtctgat ttatatgttt gctattaatg tgttcttatg  88140
88141  aagtggagtg tgctgtgtgt attcaggtga tataaatggt attgtgccac tccagatctt  88200
88201  gtatttctta ctttttcact caactatgtg ttttaagtgt ctacccaact tgttcatgtg  88260
88261  tgagtgcatt gcttccaact gtcgtgtgat tttcattagg ccatacctgc tgtgtctctg  88320
88321  gtctccatct tcctaatgat gggcacctgg gttgccttca gtaattgtga tcggtgtttt  88380
88381  catacatgtc cttttctgac ctgcgtaagg ctctccatgg agttcaaggc ctagaagcgg  88440
88441  atcccttggg tcctggtgtg caggcaagct ttggaccctg aataacgcca gcttgctttc  88500
88501  tgtgtctacc gcactagtgg gacttgtggg tccctattgt ctacatctag atttagtatg  88560
88561  cttcagtttc ctaatttttc cagccccctc agtgctttaa gttgcacatc tctagttact  88620
88621  ggagattctt tgtaccttca ctggagcact tggaaaacag aagaaatcaa agggcagtca  88680
88681  ggactctccc agcaggcagg gaccaggtca gagtcaggat gaagacaaag caccctgagc  88740
88741  aagaagcaat ggaagagatg cttgtgaccc gagctgatgg ggaaggttga gggcaacgca  88800
88801  gagaccccac tgccgacttg ccaagaaaac gtgcaggaaa tgagggaagg ctccattttc  88860
88861  ctgagaaaag ggatggagga acataggcag catcaagctc cagctactgg ctctttgaga  88920
88921  atgtagtcgg gacttgcccc agtcaccctt gccctgagaa ctcagtgact ggggctaatg  88980
88981  tcaccctggc tgtccttgac ctgtgcagaa agcactgcca accctggaca gtgggggaag  89040
89041  ggccttatgt gcccaggccc cagcaggaga cacctaccag gaatctagtg ggacaaggtt  89100
89101  tcagggatcc tggaatcctg cccacaccca acagctggaa cagttccctc agctggcgag  89160
89161  tggacaggtg gtctgatgag ctcatatgtt attgatgatg atgttaaaga ccatgttccc  89220
89221  atagaaataa ttcccaaagc attcagaaga ctgagaagaa gtgatgataa gaattgttct  89280
89281  gggcaggagt gtgtagtttt gatttttact tgtgataaag cagaggattt gcttgaattc  89340
89341  actcaaactt gctttttctc tctcttcaaa acaactttgg ctgaccagtg tctcatagac  89400
89401  actcaatttg ccttttcatg gaactcaaaa ttttgtgtat ccatacatgc taccatagtt  89460
89461  tcaggcactg ggcatttcaa aaatgtgata tttagaacct ttctatttcc gtgatgactg  89520
89521  ttggcataga tgctgctgga gatttcgatg acatgttgga ttcagtccac gcaagttttg  89580
89581  atgcatattc ccttaatttc tgagccttta gagttagagt tttagaactg agagtacatt  89640
89641  ctcttctttt ttcctttctc ctcttatgtc aacaggctcc cttccccacc cccccaccca  89700
89701  cacacacaaa caaaaaataa aaataaaacg ctctcagctt tgcttttaag aaatgaagaa  89760
89761  atgttccaac atgtgaccca cagctgcaat ccgttcacct ttgccaatac tgaggctgcc  89820
89821  ctctgggtcc ctcctgggac tgcatagata gaggcccatt tgctgttctg ggcagcatgc  89880
89881  ccagtcatct aggaggtggg ggactggggc actctttcag gccaactcaa actaatggaa  89940
89941  taaaatatct tctccatgca gtgtctcaaa gaaagagcca cctgggctgc aggtgaccag  90000
90001  actcgctcag tgcagcacgg tagctcctag cctcatgtgc agtcaaacac atgagatgtg  90060
90061  gcaagtctga actgagatgt gctatcaagt aaactgtaca atggatttca aagatttaat  90120
90121  aggaagcaaa gagtatggaa cgcctcatga ataatttcat attggttaca ccttgaaatg  90180
90181  atcatgtttt ggatctattg gattaaatga aaagtattat aaattaattt cccctgtttc  90240
90241  tctttatgtt ttttaatgtg gccactagaa aatgtaaatg tactcgtgtg gctcacatta  90300
90301  tattcttact ggacagcatt ggtccagagg actgggattt atttttaact actttaataa  90360
90361  acatcaaaca tttgtgataa ttttaataca aatatttccc catcgtatat gctcttgcat  90420
90421  ggtaaatatt ttatctactc ttgttttaaa ggataaggag gttttcaaaa attgccgaag  90480
90481  tactacaggt aatttggcaa attctctttt atgggtacca gatagtgcta tttccaccca  90540
90541  gaagctggct acagctctgt aatgtgacat gcttactcct ggctattctg ggctggtcct  90600
90601  cgtctgacta atgagctcat tatccactgg gcagtgggat ggaaggacat gagcacctca  90660
90661  gctgtcactg ccgagcttcc tcccagcccc accaggccct ctggttcctg atgcttgtct  90720
90721  gtaagaccaa tgggtacttt aacttttgaa ggtggtttct ggttccccca atcggtgagc  90780
90781  ccaaagacct caaataacat tttattcaca cagacttctt agagatgaaa agtttctaga  90840
90841  gagcagagcc tttagggaac tagtgatgat gcattcactg aataaatcac agtattatac  90900
90901  tcaagagcaa atacgttttc tttcttattg gtgtcatctt tccttgtgaa atacggcaac  90960
90961  tgatgaagaa gtctcctatt gagaataacc agacgaaatc acaaggctag acaagcagct  91020
91021  actaacacca tccccttccc cctgcccatg gtaaaccctg ctggcaaatg tatttctccc  91080
91081  tcctaaacct gggaggactc acgtttctgc acccagagcc ccaggtggaa gtaaacaatg  91140
91141  ggagtgagcc gatgaggtgg gattgctgtt ccttgactct tagtgcttct catgctagtc  91200
91201  tcctggggat gcagttaaaa tgcagattct ctctctagat ctggggcggg gcttgttcag  91260
91261  caggctccca ggggagacca acgctgctga cttgtgggtc atactttgag ttgcaaggtt  91320
91321  gcgtacgtgg tatttgccag tgtgcacatt catgaaaaag tatcctgcct taagcctggt  91380
91381  agatccacag ttccaaatca acattaaata catctggtat acttaagaaa attcaacata  91440
91441  aaaagaaatc catttcttaa aaaaaaaaaa ggcagagcaa ccattctctt tatctgagga  91500
91501  cctttaaaag catctgcctt tatgtgtcac agcattagct actaattact aaaggaaaaa  91560
91561  gtgctgggtg aattatcacc tgaaaataaa gtaactctca aatgttataa aacataagat  91620
91621  taatgttgac agcctctgtt actatgacat attgtgtgcc aggtgtgtgt gtgttatagg  91680
91681  tgcatatatg tatatatata cacacttgta tgtatctgtg tatatgtaca catatctatg  91740
91741  tatctatata gacagatggg ttatttaaat gaattttcaa aacactaata aggtgtgatt  91800
91801  tgataaatga ataatattta ataataatat taaaataata tatttgaata ttattattct  91860
91861  cctgctactg atgagaaaac taaggctcaa acagtttaag taacatgcta gtaaaaaaat  91920
91921  gttctgagta gaataccaca tgtctggcct aaccctgact gtcttttttc tgacccgaga  91980
91981  ccagtcctcc acgtggggag ctctgaacac catatttata acagatggtt atttataatg  92040
92041  tctttctctt ctttggcaat ttaaatgaag acgtcaactt gaagaaatgt ttcaccagga  92100
92101  agaattgcaa agagagctga attaatcaaa gaaagacgaa taaagtgttc ttttaatatg  92160
92161  gagtacataa ttgttgatgg aaaacacagt cttggcagaa ttaaaagata atcaaagaga  92220
92221  tgaatagggc aaatagcaat tcagctcatt aaataaatac aaggaaacta acctctgcag  92280
92281  tttaaccttg agcgatacct tttcccatga atagagagtg tcgatactag gcaacaagcc  92340
92341  tctgaacaga tagtgttacc cggaacatca cccttttctc cctttgcttc aaatcaaaac  92400
92401  cagcatcccc catttagaca gcataaaagg tatgacaaaa cgggacgcca agtgagacac  92460
92461  tgttgattct gtttctatga aattctagaa aaagcaaaac tgtcatgaca gaaagcagat  92520
92521  ctgggtttcc agagcccaga gtggggggag gggactgact tcactgagac acaaggaaac  92580
92581  ttttggggat catggaaagg gtccgtacca cggttgtggt ggtggttata agactatata  92640
92641  tttgtcaaaa gtcttcaaag tgtgcactta gaattgctga agtttattgt acataaatta  92700
92701  catgtaaata tcataaagtg catgtaaatg gtatgtgagg taataaagca attttttaaa  92760
92761  aacaatttta aacctggtat agcattttgt ttttttgtgt gtctgactca gaccaggcaa  92820
92821  aatttagtaa ccctttggca acagaaaatc agcacagata tagagctaga agttattgta  92880
92881  aaagaataat agtggcggcc gccacggcgc aggagttgcc aagattttcc tggatgaatt  92940
92941  ccatccaaga tacggtttta agtctctcaa ggcctttgga tgcctagaaa gtgggtcatc  93000
93001  tttcagaata tctgcgtcac tgtggagatg ttagtaaatc aaagaccagc tggatttgtc  93060
93061  cttaaatgta gcaaaatatg tacttgcttg gaagtactct taatcctttc attcactgga  93120
93121  cagggaagac tggtttcaca gtcctgactc ccttcattcg ttatcaacac ctcgtatttt  93180
93181  ttttttggta gatgatatat atgaggcagt aaacttgtgg tctggaaaag cagagatcat  93240
93241  attaccactc tgttttaact tctaaaagtt tgaaattaag acttatacca ggtattttta  93300
93301  tggagtggat tggagtatag aagcaattat tttaactatt tgctaaaaaa aaattgccta  93360
93361  aaatattcag ttattaaagg aaaagcattg ttctggattg gattcttcag ataattctgc  93420
93421  ttttggcaac aagtaacaga aaaccaactt aaataggttt ggacaataag gacattcact  93480
93481  ggctcgtgtg tctggaattc tagcaacagc agcattcagg gttggccaga ccaggatctc  93540
93541  aacaatctta ttaaaccatg gttttcttct cctctctcca ctctgttgac aggatagctt  93600
93601  catcttaaga cttgttgtct catcagtgta agatgactgc taagttgtat gtgagcccac  93660
93661  aatttcctca ttcattcctt gaaggaagaa aaaagatttc ttcaggaact tctgacttaa  93720
93721  aagcaatgaa ggactttccc agaagtccat ttctcattgg cccgaattgg gttgtatgcc  93780
93781  catttctcat tggttcaaat tgggtcacgt gcccagtcac tgacatggag gatacgattt  93840
93841  ccctaaacta atcaggcctc ccgctacaac tagaaggaga ctcagctccc acaaacatat  93900
93901  gaattgatgg tgcgggagag tgtagtggga attctgttag gaaagagaag gaagtcaaca  93960
93961  atcgggtacg ctgtgtctaa tttaagtcca tgactttaaa agtgagcttt tttttttgtt  94020
94021  acaaaaataa tgtaggctta attttttttt tttttttgag acggagtctc cccgacaccc  94080
94081  aggctggagt gcaatggcac gatctcggct cactgcaact ccgcctccca ggttcaaacg  94140
94141  attctcctgc ctcagcctcc cgagtagctg ggattacaga tgcccaccac caagcccaga  94200
94201  tattttttgt atttttagta gagacggggt ttcaccatgt tggccaggct ggtctcgaac  94260
94261  tcctgacctc gtgatccgcc cgccttggcc tcccaatgtt aggcttaatt tttaattttc  94320
94321  agagattatt tgtagctgaa aagaagaaag taattaatga aatgatacgg catactttta  94380
94381  aacaataaat atcatattct acatactgca gacacattac cgcataatgg ttaaaaatac  94440
94441  agactttgct atcaacctcc tggttcatct tcttactgtc tgtgtgtcct ccttgggtaa  94500
94501  ggtacatagc tttcctccac ctcaacttct ttctctctgt aataggaatg atagtagtat  94560
94561  ctgtacaagt ttctccagca ctaagcctct cattcagggg tcagcaaact acagcttgca  94620
94621  ggccagacat gcaggcaacc tgtttttgta aataaatttt attggaagcc atttatgtat  94680
94681  cgtctatgac tgttttcaca ctacgatggt aaaggtaagt agttccaaca gaggtcttag  94740
94741  agctcacaaa accaaaaaca tttaatatat agccctttgc agaaaacgtt cgccaacctc  94800
94801  taggttaata cataagatct ttattttctt gtcaaaatct aacatgtcat aattctgtgg  94860
94861  tcattgagtg actggagatc tgccagagaa aggcaattat ctacagagct aacatgaaag  94920
94921  caagagatgc tcctttattt tatcacttaa aaacagtgaa gaatcatgaa caactgaaaa  94980
94981  atctacaaat gtgtttaaat gtcaaattag gctgggcatg atggctaatg cctgtaatcc  95040
95041  caacattttg ggaggcgaag tcaggaggat tgttcaagcc caggagttca agaccagcct  95100
95101  gggcaacaca gcaagaccct gtctctacta ctactactac tactactact actactactg  95160
95161  ctactaataa gccaggtgct gtggcatgca cctgtggtac cagctactca ggaggctgag  95220
95221  gtgggaggat tgcttgagtc gggaggttga ggctgtagtg agtcatgatt acaccactac  95280
95281  actctagcct aggtgacaga gagagaccct atctcaaaaa aaattttttt aaattttttt  95340
95341  aaaaagtcaa actatctacc tgaactgacc agagatcttg aaatatgtga tgtaggattt  95400
95401  cccttcaact ctgggatgtt ggaactggaa acttgagtga gagtgaattt gttcacactc  95460
95461  atagctagtg gatagaagtc atagctctca gcagaagtct gaagaggaaa taaaagagag  95520
95521  ccagtaataa attgctgtga atatttcttt tgaaaagcaa agaaaaaagt attgccacct  95580
95581  gtgtgtgctg aatggacagt ggtattgata tgtagacaag ggatcctgtc agggaatccc  95640
95641  tggagagaga agagtctgag actgacactg cccggcagcc ccaagtctga gttgtggaaa  95700
95701  agccctcagt aaaaggaaaa actcatggca acgagttggt ggtgatactt tcatggagga  95760
95761  acattgtcct tgcaggatgg gtggttttaa tcctgaattt aaagatcttt aaaatctaaa  95820
95821  ttatctagtc aaattttttt cataaaacaa tgttttaatt aaagattcag ttttaggtca  95880
95881  agtgcacagt gtctttcttt aaaaatattt agatgtggcc atcaactatc aagaatgttt  95940
95941  ctagaatgaa atatattcag cagtgctgtg tggggatcag gaacacaggc tccaccaatc  96000
96001  agttgcctgg tttcaattcc tggctgattt acctgtgtac tattcactcc tgaaagtcct  96060
96061  aagccttgtt ttccttattt atagaataag attaacagaa gtactaactt tatagagctt  96120
96121  tgatgagact taaaataatc cacgtaaagt gcttagtcta gaatctaata tcacacactc  96180
96181  cataaacact agccatttta atgtattaac acatagaaat gaattgtaga aaacattttg  96240
96241  gcaacaaact ataccataat atatatttgt aatctatgga gttcctatct ttcacttttg  96300
96301  atattcctgt cttgtttttt gagcagcaaa ggttaaggta gacacagaaa aatccctcac  96360
96361  tggggtcttc aaatttagaa ggttagctca ggggtcatct taatagacat tatattagtt  96420
96421  aagatccagg tcaacttgct aatgaaacaa ggccccaaaa atacagtgat gaaaaagata  96480
96481  aaagtgtctt tctctctagc acacgcacac agaggtgagc agccaagctc tagtgaggca  96540
96541  gctctactcc atgagttcca tttatcttgc atctccacca tcgcctacac aggtggtatg  96600
96601  gttgaagctc accagcatct tcttccagca agttattacc tttttaaatg cagagaccta  96660
96661  gaacttatac acatgacccc tacaaccacc tcattgctga ggtcttaatc acagtgccac  96720
96721  tcacagttga aaaagaggat agaaaaaatg actgtcacta ggctgccata tgcccaacta  96780
96781  aaattctacg tattctcaaa agagggaagg gaagcatgga tggtggaatc catcagcagt  96840
96841  cttccacggc gattgtcatg gaaactattg ttttgttgac tctagacact attgatttta  96900
96901  agacacatag tcattttatg taccactaag taaaggaaac catgttgttt aaactgggac  96960
96961  acatttcttt cttaccagct cagttgtagg acaccttcca attaagagat gttaaaatgt  97020
97021  agaaaaccaa tgtgtcttgg tatagaagaa atacaggatt gtgaagactt tggaaaagaa  97080
97081  agtgaccaaa ggcattcatt ttgcagtcta cttttgtgtg tgtgtgactt tccttggagc  97140
97141  aaagataggc ataagatatc aagctttggt tgatctattg aatttactgt ttagaatctg  97200
97201  tgattgacaa ggtactatca gtgtgtgtat gctctaagtc aaattcctgt gattactggt  97260
97261  agagagactt tagctcaaag ctttggggaa aatgtgccta gattttcatt caatctgggc  97320
97321  caaatctgga gttgtacaaa tagatagcat cggtcttgtc cttagtagcc agcatttttg  97380
97381  tttaatagga ggagagaaac ccaggacgac actgaggaac agatatgacc agggcacttg  97440
97441  acttcttgtt tcagcactca gtcattacac aaacagttgt tgaacaccag gcactttgct  97500
97501  tggtgtgaca atgcactccc gccttccaag agctccagac ccacagggga gtgctgttgt  97560
97561  acaggtgcta ggatagaggt ccggggagta gaggcagaat ttgggagcca tcagttctat  97620
97621  ctgaggctag gaaaggcttc ccaggggagg taaaatcagg actgaggagg tcaaagagcc  97680
97681  ctccatgcag aggtaagaga ctgacaagca caggaaactg gagctgcggt cactgcaggg  97740
97741  tatcatgctc tgatgcttcc gcatgttaga ctggaggcag gatgtgggga ttggggggtg  97800
97801  tcctctccag cttcgctttt ttcagtgttt tgtatgtagt tggccaatag cagtatttgt  97860
97861  tgaattgaat tgaaaagacc agtttcttgg atggccagct agagatgagc tgaatttttc  97920
97921  tggatcaaaa agatgttaga ttacaataaa tgggcaaaag caaaataata cctttggtgc  97980
97981  ttactcttaa acttaacatt actctatttt gtttgtgaaa gtcagatttg aggatttagt  98040
98041  ttataaagaa acccttaatt ggttggatcc cacttgcttc acccaccctg actctcattt  98100
98101  cccccaatgt aataaatgtg catatgtatt tagaacatac agagcagttt aacataaagt  98160
98161  actgaaatta tcctaagaac agattctcag tgcagcaatc ctatctttgt gaatttgatg  98220
98221  tgttctaaat gcaagagcag aagtgtttta attgtcaggt tttaagatat tatgaaagcc  98280
98281  cctagtcact tcagtaagat catttgattc tggttaatga caagtctata ctatgcaggt  98340
98341  tttttttttt tctgtctatt gctactgaaa tctgcttttC TTATATAGAT CACTGTTACA  98400
98401  GATGAGGAAG TTAGTAATCC ATCCTTTTTA GATCTGGTGA GAACTCCCCA AATGAGGAAA  98460
98461  TGCACACTTA TTCTTatgtt tgcttggtaa gtttgacttg tgatggattt aaaagcttgc  98520
98521  gttaaattta caatacatcc cttccttcaa atcagcttga agttatctct tacttgttct  98580
98581  ctggtgtctt tcaaTGTTGC TACAGGTTCA CAAGCGCAGT GGTGTATCAA GGACTTGTCA  98640
98641  TGCGCCTGGG AATTATAGGG GGCAACCTCT ATATAGACTT TTTCATCTCG GGCGTGGTGG  98700
98701  AACTGCCAGG AGCTCTCTTG ATCTTACTAA CCATTGAGCG CCTTGGACGA CGCCTCCCCT  98760
98761  TTGCGGCAAG CAATATAGTG GCAGGGGTGG CATGCCTTGT CACTGCGttc ttaccagaag  98820
98821  gtaatcttac cccacatctg tttggcagcc aaaggacttg aaaacaccta aatccacaat  98880
98881  caagtatagg gagccacttg ttcttaggaa atgtgcaatg gaatcacagt ctttcgtgat  98940
98941  gtcactccat tttctgctta atcagcataa aaacttcgaa gtaagagatt ggttctgtag  99000
99001  atgattctct tttctcaatt gctaggatca tttatgaatg aaatagatat tgtgcccaat  99060
99061  ctagctgata gcgatgtggt ttctgttact catctttatg tgacttactt ttgtgatatc  99120
99121  tctgatgttt aacttatttc ctgaacctct gccatgctgc tggcaccatg ctaaacgctg  99180
99181  aggttacaca tagaagaacg cagtcttgac ttcgaatggt tcacaatcta ttaagggata  99240
99241  cagatacttt aatattgtca cgattcttat tgtcatgaat tatttgtgag atttagaaac  99300
99301  taattaaact atttacaaga tttagaaata taaaaaaata gattggggag gagtgatcaa  99360
99361  tccagaaggg gattcaagaa aagcttccca gcagtgggaa ctaaacatgc gtgaagactc  99420
99421  aaatgtgcca gatatcaggg agagagagga cggacgtttc caaactagag aagagtttcc  99480
99481  agaagtatga aacacctttg tgcatgcagg aactgagggt tcattgctgt gactggaatc  99540
99541  cagacaagga gcctgagaga tgatctgtca ccagcatgac cagccctgca ggtggtcctg  99600
99601  tgagcttgcg gaggaggagg agtgagtttg gcataactgc agcagtttag agatggctat  99660
99661  gagcaggggg agatgctgag agcaggagtt acaattgggg cagtcagacc tagatgagag  99720
99721  agggtcattt catttcagag atgttgcaga gttaaatttt tcagagctcc atgcctggta  99780
99781  gatggggtgc aggccagaag gaagcagagg gtgccgtgac tcctgatgtg tggtgagcag  99840
99841  cacccagaag atccttaccc tagaacacac caggaactgg gaggaggagg gcttcacatc  99900
99901  ccaggggatg tgtgaagtag agcaagttca tcattcccct cttccaggaa aggcaaagtg  99960
99961  gggattacag agaaagctgg attctccagg catcctttgt gtctgcacaa aaaaggctgt  100020
100021  ctttctttga gaatcctctg aggaccagcc aagaaatgga caatatagtg ggagtcagaa  100080
100081  cagtcagaca tttacagatg agtttattaa ttaaatgaag gtttatgaat tcttaaaaca  100140
100141  cgaggtaggc cctatttgaa taaaattaca ggaatgccaa tattcggaac acacacacac  100200
100201  acacatacac acacacacac acacacacac acaatgtaca agtcccctga catgttggaa  100260
100261  tgtttgatga tgaacagcaa ccacctattt acatttctct tgttttcctt gagtgcattc  100320
100321  gcttcccagg gctgctgtaa taagtaccac aaactcaccg gcttgaaaca acagacattt  100380
100381  atgctctcag gggtgtggag gctgggagtc tagaatcaag gcatccaagg gtgcttatgt  100440
100441  ccagaggttc tggggaaggg tctcttcatg cctctctctg gcaatccttg cagctccttg  100500
100501  gtgtcactcc tatctctgcc tccatattca caggacattc tcttctctgc ttgtgtcagt  100560
100561  gtcaccttga ctaattacat ctgcaaagac cttatttcca aatgtagtag ccttgaggtt  100620
100621  ccaggtagac atgaattttg ggagacactg ttcaacccac tacatggaat taacatatta  100680
100681  taagagttgg aggatctgta caatagctat ctcttaatac gtatctattt agtatcgact  100740
100741  aattgccagc cactgaacta ggaggggaat ggagaggtga acaaaataga cataattcct  100800
100801  gccctcaaaa ttgtataatt taagaagagt gaaaaatcgc aaacattgga gacgttactg  100860
100861  ttctatttta ctttggtact ttggatataa catacaactg tagctccctg agatgaagtc  100920
100921  ttctgttctc atcgtatgtg gactaggaat gaatgaaata ttcattgtat atgaaattag  100980
100981  aaatgcagcg agaaagatgc atgcttcggt gtgtcccctc atttcatgat atatatatat  101040
101041  actttactct ataagatttt ctctggtcct agattgattg ggatgacttt aatgtttgtt  101100
101101  gcattcagaa tgaccccaga aagcattcaa ggctgtgtgt ccaaatcaag acagaagtaa  101160
101161  ctagccggat agtcatataa ctattttgta gagaattctt tcatatattg gaaaatataa  101220
101221  caccaagaac agactgttct cccttgtcta accagtttta ttttatagat ataatttcct  101280
101281  gattgaagct ttagaattgt tctcagcaag actgaaaatg aattgctctt attctagaca  101340
101341  cattttattt ttaccttctg cagacttggc tgcttttata gtcatatgtc agtcatgact  101400
101401  gactggcaag aatacatttc aaatccctaa actgagttcc aaatattaac agacgatcct  101460
101461  cccttgagtc cttccaattt aaagacccat tggacttgat tccagccact ggttaattag  101520
101521  cacgagaaag gcttttctgc tcagccattc ctgacgtcag tagtaggtcg ccagcccctg  101580
101581  gggagaatac agatgagctt ttggagaaac cagctctaaa atagtctcac agcaaacact  101640
101641  ttaatcagct ttccctccac tcgacccaac ttttcatggt ctaaagaatg gaattctgga  101700
101701  agaagaaata gtagttctgg ttgtattctc atctcagact cactgcttct agtccaaatt  101760
101761  tcttaacact cattaatgtc tggaaaataa agacctttct ttatccatac ctgtctgcca  101820
101821  tctttaattt gagtttattt aggatgacca caaacctagc agtttggata agtcgtcttc  101880
101881  ttgaactgga aaacttgtct tccactttta tttttcttta attgaaaagt gagttcatgt  101940
101941  atcttaattt agacatttct actagaattt ctcactaaac tttatttcag aactcagagt  102000
102001  agatgatcca ttcagaggac atataaagtt ttgtttaagt cctgcatcct ttcttcagga  102060
102061  attgaggtat tattcccaat catctctagt agcttgacca aatccacatt cagaagaaaa  102120
102121  cattttcttt gttctcatgt aattccatgg aagacaattt tagtttcagt actcattttt  102180
102181  aaattgccct gtggtttttg tcattgctac caaaagatgt ctatggccac ctcaaaatga  102240
102241  atttagctta ttactggaat caagaatttc tttgtgtgta tatatttatt catacttcct  102300
102301  acagttttct tttcactctt tagttaatga accatgcaat gccttagaaa cttttctttg  102360
102361  gttacacatt tcaacaaaat ctctgttcca gtatagtttg atactggact ctactgcttg  102420
102421  gaaaagagtt gggagtcttt cagattaagg tcaatgttcc ggacagacca catctccaca  102480
102481  aatggggcaa cttggcattt tctgaatgtt ttactgaatt gactggctat ttatctgagt  102540
102541  taaccacata tgtttatcat ggtggagtgt gtgtgtgtgt tttaatttgg tctctggctt  102600
102601  ttgtttggat ttttccatga aacaccttgc ctcggttata aacccaaatt gcccttgaat  102660
102661  ttgtcggtgg gactcaattt tagagcaatc ttgatttagt gaaaagaaac atacaatgga  102720
102721  agaacccaac ctggatagtg aagctgtttc ctaggtagca ggcagccttc actgcagccc  102780
102781  gggagtggca ggagatggtc ccatcgggct gggacccagg gaatctgagt ctctgctccc  102840
102841  actttcccct tccagtacca catgctcatt gaaagatgga gtggaatgca ttacctagtc  102900
102901  tccactcccc ccttttcttg gtcttcataa agaagcaaag cctaaataac acatgttgac  102960
102961  aaaccttctg ctccagagca gacagtggcc cagcacatca gcacaaccct ggcctcctca  103020
103021  ctgcctgata taaccgttaa cgtgacagct acaagggttc tcatgtggga aaaacatcaa  103080
103081  gtgcaccagg atgtccttgg ccagtttgca gtcaaaatat gtaaacttca gactcccaga  103140
103141  aatggtttgg attcttgagc catcttttcc ttacacctgt gctcctgggc aattgtttta  103200
103201  tttaatgaat tttagctttt tttttttttt ttgacttggc tattctctag agagaacaca  103260
103261  cagaagtcta ctgggcttga ttctcttctt tcatcctcct cattcatttc tactaaaaaa  103320
103321  ttatatattc aggaaggttc aataattccc ctaggaaaca ggaggactat ttagtgctaa  103380
103381  atgaacatat gtgttggata taaagggaaa atgaaaggca catgaacact ggacatgctt  103440
103441  cgttttgctt tggagagcag atatggtctt gttcatgcag acatatgtcc tcaataccaa  103500
103501  atcccctagg aaaggatgac atcaattgca caacttctag gaaagctaga gcagtgactt  103560
103561  tttagagtaa aaatggttaa ctcctctgcc cttaaaacat aaaagaaaga aaatatttaa  103620
103621  tatagaatgt ttggcatttc ccactagtta gtagggagga aaggaaaatt tcttcataca  103680
103681  accagagcag tcctaaaaca gttcatttta aaatggacga accaattagc attgatgaat  103740
103741  gtggctcctt ctggatggtt tattgaagga agtagtacaa tgggggatga agaagacaat  103800
103801  gagtgacatt tgccttagtg gtaacacaca gaatagatgt ccccttccaa agatcctggt  103860
103861  cctcaaagct tgctccactc tagaaaccaa ggtcagctca cgtgaggaac tccccaggtg  103920
103921  tgctgggaac ggctattcct tgtgtcacca ccgcaaggta tgcacagaaa ggacagctgg  103980
103981  gcaccagctg tgggaacgtg gtggctcaaa ggcatgactg gaaactacca cctggacaaa  104040
104041  aagccagtgt gctttggctc tctaggaggt cattgcctgg aacaatgttc caatgtagtg  104100
104101  gctgctcatg ctcaacaaac ggttcttgaa ttgtacttcc tataatccaa cctgctcaga  104160
104161  aaggcatcta gcgctctaaa atattagcta tcatctagtt tcattgttgt tgaaatttgg  104220
104221  ttacattatt agaaagttct atcatttgtg cttaaaattg gcaaagactt cagactggag  104280
104281  gccactaagc aaatactttt tgttgttctg taaaatgtta atgaaatcag acccctaact  104340
104341  cctccctttc aaacttTCTG TGTTTGCAGG AATAGCATGG TTGAGGACCA CAGTGGCTAC  104400
104401  ATTGGGAAGA CTAGGGATAA CCATGGCCTT TGAAATTGTT TATTTGGTAA ATTCAGAATT  104460
104461  GTAcccaaca acattacggt aattctaaca aacgttatag tttctcctaa gtaactctgt  104520
104521  agaccagcgt tttaagttga tttagttaaa aactatgaag tcgtttcctt agctcagtga  104580
104581  tatattagcc taggctgaat ccagctagta aagaagatat gctttgagtt atcactgctt  104640
104641  tctgcattgc tgcctgctgc attttgtgat aaaagtattt ctcatattaa tatcttcaca  104700
104701  cactgttacg gttttgagga aaggccctta acttgaaacc agaagacctc taggtgccct  104760
104761  tgcttagact gtgggttaaa tctgtatcca tcagcatcac ctgctgcaag actatggcct  104820
104821  ctctttgact gcattacatg cattgcagtg gtgagcagct ggttatgaag gatgaaatga  104880
104881  aacagtgtgc acggattagt gcaaatcaac ctcctctgct gaggaagcat tccctgggca  104940
104941  cacttctccc tcagatgagg aaaccaaagt agcacaaagt gacccagagc aggcagggca  105000
105001  gtgggttgct gatggataac accctccacc cacgctggag acttcctcac tagccttact  105060
105061  gtgaaacgtg cagaatggaa atgttttgct tagagttctg agagtagtcg ttttcaaagt  105120
105121  tagaaaatgc aaagtatctt cacacttcct ttggtttttt aatatgtctg aatatgttga  105180
105181  ttatcttgaa gtcacttgtt gaaatagttt tcacttaaaa ttaCTTTTCA TTCAACAGAA  105240
105241  ATTTCGGAGT TTCGCTCTGT TCAGGTCTGT GTGATTTTGG GGGAATCATA GCCCCATTTC  105300
105301  TGCTCTTTCG GCTAGCAGCC GTGTGGCTAG AACTacctct gatcatcttt ggtaagaact  105360
105361  catttgctat tcttaagagc cttcatctac attctttgta ctaaaagaga cctataataa  105420
105421  ttgttaggtt caataatgat aatgatagtc atttatctta ttataataac tatttcattg  105480
105481  ataattatga tattaatttc atcttattat aataactatt tcagttttga gagccaattc  105540
105541  agttataatg aatggtttta atttacttta tattaaaggg tgctgataaa taatgttcaa  105600
105601  ttagcattct ttgggttctg agttaaatgc tgtgaaactc ttatggtatt ggagaacata  105660
105661  accaataatt ttcaggggac taaattaaat attcaatatg tttaaaaatg agggccaggt  105720
105721  gcagtggctc acacctgtaa gaccaaaatg ggaggactgc ttgggcctag gagttcaaga  105780
105781  ccagcttggg caacatagca agactgcctt gacaaaaatt taaaaattag ctaggcgtgg  105840
105841  tgatccatgg gtgcctgtag tccaagctac tcaggatgct gaggcaggag gatcaaggct  105900
105901  gcagtgagct atggtcacgc cattgcactc cagcctgggc aacagggtaa gaacctatct  105960
105961  ctaaaataaa taaataataa aaaataacaa aaataagcct aatgtctaat tgtatttctg  106020
106021  gtgttctctc tctatggata tcatatcttc attggcccga tgctaaaaat ccatgtggag  106080
106081  ggagcaggtg acacaggatc ccgggcacac attccatcac ctcctccagg tccctcgagt  106140
106141  gcacctctcc tcctacctcc agcttccata ggacttgtga aggaacagaa tcatagtcta  106200
106201  ggagggacct tggggaattc agtgtcccac ttctccaggg ctgctccaac ggtcctgcct  106260
106261  gggtttcaca cacttcccct gtgccctctt ctgcagtaaa ggatacgggt tggccccttt  106320
106321  ctcacgcaac cgtttctcta tctccacttc cttacttctg gtagagaatg tttttcattt  106380
106381  atggttcagc agttgaaatt tgaatgaaaa tactgagccc atgaggacag accttctgct  106440
106441  tcatgcaaaa gtcctttgac agtgtgaggg acaaagagtc ggcttctacc acttgacacc  106500
106501  agtgacctca atacaggatc acctcaaatt attgtatggg atttggtcat caagctgagt  106560
106561  gttaattctg tggtcagcat gaaaaagcag aaagtgctac tgtccagcaa agacagagta  106620
106621  gtccaggaga caagacacat gaccttcagg actgcagccc acagcccagt ggcaggcagg  106680
106681  cggggcctga gactgcgagg ggagacagcc gaatttctaa aaactcagcg acaacagaat  106740
106741  gtgataactg ctgagaccct gaaagcagag gctcctatga gaataggtca cagggaccct  106800
106801  tgacccctga gtggaaggga gcaggccagg gaggaaggaa gcaatgtcta ggccaagagg  106860
106861  ggctggctgt gctccaggca gtggaaagtt caaagcaaga ggatgccgca tcctcaagca  106920
106921  cctggtgcta gaggatggag tgcagttgtg agctgggcct gaagagaggt ggtgccaggg  106980
106981  cagggcaggg actggatccg gaagggcctc aaggacatgc caaggctttg ctctttatac  107040
107041  acacagcagt ggaaagtgac tggacagttt caccctgagg tggacagagc tggccttgca  107100
107101  ttgtagaaac acagatatgc aagtgggttg gaaggacccc ccagcatcgt ccctctgatg  107160
107161  gtagatatgc aagtgggttg gagggacgat gttgggggtg acaattcaag gatgtcatca  107220
107221  tcaggagatc acagtggctt cttctaataa agggatggca atgggaatgg agagggtgga  107280
107281  cagattgagt aaacatctta gaagccagct gggcaagatg ggatcactga tgggcacagg  107340
107341  gagaaagcat ggtgacctga gaagcccagg tgcctgggga gaagcaggtg gcacaggcac  107400
107401  tgtagcagca aggctgaggg tctgcagggt gatggggctc tgtgtccgct gtgcataatt  107460
107461  tgaggcacct ggaagagttc aagtggaaat agaaaccagc aggctcaaca ccgctgagct  107520
107521  caggagggaa gagtggcctt gggatgaaga gctggaagcc acctggcagt agagaatggt  107580
107581  tgaagctgag ggagtggccc aagcccccca gaaaatcagg acaaagcaag aggaaagcag  107640
107641  gaggcctagg acagagacct gaggggtggc aaagtgacag acctaggcag aaggagagga  107700
107701  ggtggccaag gaagtggaaa ccaagtgaga agcccgaggc aggagggcac gagaccaggt  107760
107761  ccaacctaag gactgaaagt agcacatgtg gatctggtgg ccagcaagag gcagaaggaa  107820
107821  cctgactgga gcagagccag ggagaatata ggctgagtct ggaggagggc aggcagaggc  107880
107881  aggacctgga gcatggtcct atgctggtgc tggcacctcc cactcaccag ggccaactgc  107940
107941  taccatatta gttcgtttgc cactgctata aataactgcc caagactggg taatttataa  108000
108001  agaaaagagg tttaattgac tcacagtttc acatgactgg ggaagcctca ggaaacttac  108060
108061  aatcatggtg gaaggggaag caggcacgtc ctacatggtg gcaggtaaga gaagagcaag  108120
108121  gaaaattacc acttataaat ccatcagatc tcatgggaac tcactcacta tcacgagaac  108180
108181  agcatgggga aacctcccca acaatccagt cacctcccac caggtccctc cctcaacatg  108240
108241  tggggattac aattcgagat gagatttggg tggatagaca gagccaaacc atatcagcta  108300
108301  cattttcaag aattttgtaa gccagtcatc aagcacagat atcatcaaaa agtaaagaat  108360
108361  atgaaatata tgagaaatag aggcaataaa tgcccaacac tcatcagtcc ctaattcagc  108420
108421  tactacacct tcagtattac ctgtgctcct gagattgtgt ctgctgcatc tttatggtgg  108480
108481  aagccccatt gatggggctc ctgcatcact tcccagtggc ccaggcaggg atgttgtgtc  108540
108541  agtagcctga agggcccaca gtgggagcat ttaaaccatg cacattggca gatgctgcca  108600
108601  atcagggctt gattgcccaa agagggttgt taggcattta ccagcacacc actaggctac  108660
108661  aaagaagtgg agaaaatagg ggagggtggc ttttcaagaa gtttggctct aaagagcaga  108720
108721  aaaagaaagg atggtaatgg aaggatgagg tgagattgag agaaggctgg tcaaacagga  108780
108781  aaggtctgaa tgtgtttgaa agcttctccc aataggttga agatactgga ggaagggttg  108840
108841  atccctacag tgaggagccc aaagagacag gcctaggaga aggctggtcc cggagtagac  108900
108901  accaggacaa gctttccact gtaaggtaac aggaggaatc ggagggagag gggcaggtaa  108960
108961  gtgagagtgt cagtgagcgg gcgcagaggg gactcccctc cagcacttct gtttccctgt  109020
109021  gatgcaggag aggaggcctt gggtgttgga ccctaagaag gaactcagtc aatcactgtg  109080
109081  agatgtgtga gtgaacacat ggctgccagg tatacagggg ccgtggtgct actcagggtt  109140
109141  tgaggaaggg agagaacctt tgaagctgtg gtaagggaga gctggggcat tgatctggga  109200
109201  tgcagaggtt gctgtggttg agagctactc cagtgagcaa catgatggct tcagagtgag  109260
109261  caggccccat gggagagggc ccagctgtgt cttcctggag cggtaacacc TTTCCCCTAT  109320
109321  TCCATAGGTA TCCTGGCATC CATCTGTGGT GGCCTTGTGA TGCTTTTGCC TGAAACCAAG  109380
109381  GGTATTGCCT TGCCAGAGAC AGTGGATGat gtagaaaaac ttggcaggta ctgtacaaaa  109440
109441  ttcaatgcac cctaaataaa agcaatattt aaaaccacgg gggaaagaat gacattgaga  109500
109501  aaattgaata tccacaggga aaaaaataag aataaatcct catctcatat tgtaagcaaa  109560
109561  aaattcaaag tagatacaaa aggttaacat aaaaaaaacc ctccagagct agataagagt  109620
109621  atgcattgtt ttttttaatg tggttgtgaa gagagaagca ttttcacata aggtgctaag  109680
109681  actcagaagt gatctaaagg caggaactgc tgatgtggga aagtggaaat tgctgggaca  109740
109741  tacagcagca ggggattaac agtgtggctt actctacaga gtgaggatgc gtcaggtctg  109800
109801  tctagatgga atggcatagg caggttttca agactgacta caaagtgaaa tgtcactgaa  109860
109861  caacatgtta tagtatttat aaaaaactaa aaccaaaggt gttttctctc tgcagctgga  109920
109921  taggaagaca gatgacacac agatgataga taataggtag atgatagata ataggtagat  109980
109981  ggatgataga tagatataat agatgataat catagataga taagtgatag tagataaatg  110040
110041  ataaataata gatgatagat gatagataga tacagataga taaatagaca ggtagatgat  110100
110101  aggtaatgtc tggatagata ggtggataga taaatagata atagatgata gataataaac  110160
110161  attagtagga agatagagag attgagtttt ggaggggggt gtttaaatag ggtataagta  110220
110221  aaactaatac ccagccaata tattaacatg aggagtaatg tcaagaaaaa ttcacattac  110280
110281  acaaattctt tctaattgtt tgaaattttt tcattaaaac atagagatat gaatatgaga  110340
110341  atgtatagta caagatgtaa aatattaata tgtgccctct gtggacacaa atgggctggg  110400
110401  aagaggggta gggaagggag gaccatcact ttcttgccag agacttccat actgtttgat  110460
110461  tttctttaaa aattagaaca cgtagtcttg tgttgcttgt gtagttttaa aaaatgatgt  110520
110521  aacagctaat ttaacaacta aaaagcaatc ttaataatga cttaggaatt aagaacatgg  110580
110581  agctctaaat atttttaata tataaaaaat cctgaggaac agctttcttc cctttgattc  110640
110641  tattccactg actgccttct gtttacacaa tgagagtgat gctttcattc tttatcccca  110700
110701  aaccaatcag gatcagattt gcaaactcat caggaaaaaa tggaagaaaa gggagtcctc  110760
110761  tgaaatcaag acttttctac tgcttcagta acattaaaaa taaacagcta ggagaggttt  110820
110821  ttttgttttt gtttttgttt gtttttggct tggggagtgt gggtggaagg gggttgtcta  110880
110881  aatggtgtgc aaggaaaatc aatacccaac taacatataa acatgaagga ttataccagc  110940
110941  aaaaatttaa ggtacccaga ttctttctaa tttttttctg tttataattt ttcataatga  111000
111001  aaagttgggt acattaatta attataccta gtctctatac atgaaaaaaa atatagtaga  111060
111061  agtatggttt acagtgctac aatttaagca cattaattgt gatccatggt tatttactct  111120
111121  acaaaaatta cttagtgcta aattactaaa acttgctagc atttcccttt taaaaatcac  111180
111181  actggattat tttatcgttt ctgctggttt ttgttcatgt taacagctca tttccaaata  111240
111241  tatgttaatt cagtagaagt tcataaagaa cttaaatgct ataatgctaa caaacccctg  111300
111301  tatcagagga accagccccc aatatttcag cataggttct attttccata agtgttggcc  111360
111361  agctgagaaa taaaaagagt acaaagagag gaattttaca gctgggccgc tgggggtgac  111420
111421  atcacatatc ggtaggactg tgatgcccac ctgagcctta aagccagcaa gtttttatta  111480
111481  agggtttcaa aaggggaggg ggtgtaagaa cagggagtag gtacaaagat cacatgcttc  111540
111541  aaagggcaaa aaggagaaca aagatcacaa ggcaaagggc aaaaacaaac atcacaagac  111600
111601  aaagagcaaa agcagaatga ctgaaaaggg tctatgttca gcggtgcatg tattgtcttg  111660
111661  ataaacatct taaacaacag aaaacagggt tctagagcag agaactggtc tgacctcaaa  111720
111721  tttaccaggg cggggtttcc caatcctagt aagcctgagg gtactgcagg aggccagggt  111780
111781  gtatttcagt ccttatctca accgcataag gcagactctc ccagtgcgac tgtttataga  111840
111841  cctcccccta ggaacgcatt cctttcccag ggtcttaatt attaatattc cttgctagga  111900
111901  aaagacttca gcaatatctt ccctacttgc acatccattt ataggctctc tgcaagaaga  111960
111961  aaaatatggc tgtattctgc ccgatcccac aagcagtcag accttatggt tgtcttctct  112020
112021  tgttccctga aaatcgctgt tactctgttc tatttcaagg tgcactgatt tcatattgtt  112080
112081  caaacacaca tgttttataa tcaatttgta cagttaacac agtagtggtc ctgagggaca  112140
112141  tacatcctca gcttacaaag ataacaggat taagagatta aggtaagaga tgcataagaa  112200
112201  attataaaag tattaatttt gggaactgat aaatgtccat attaaaatga aatattcaca  112260
112261  atttatgttc agagattgaa gtaaagacag gcataagaaa ttataaaagt attaatttgg  112320
112321  ggaactgata aatgtccata tcaaaatgaa atcttcacaa tttatattcc tctgctgtgg  112380
112381  ctccagctgg tccctccatt cagggtcctt gacttcctgc aacaccccta aggtctgaac  112440
112441  acagacaaaa aatgatcctg gagacagata ttgttgttac cttagagttg ggttttcatg  112500
112501  aatgtatttg atcaaaacca gctatactat taaataataa cagaacaccc tcttctaact  112560
112561  agttacataa tctttcctaa agactTTCTC CTTTGTTTTT TCAGTCCACA TTCCTGTAAA  112620
112621  TGTGGCAGGA ATAAGAAAAC CCCAGTTTCC CGCTCTCACC TTTGAGGCCC CCGACAAAGA  112680
112681  CAGAAAGAAG GAGCTATCCA GGAGCTGATC CTCCTTGCAA AGCTGTGCCT TGCAGAGATG  112740
112741  CACGTGTGCA TTTCAGCTAC ATCATGCCGC GCTGTTGTAA TACTGTATAA AGACCTCAAT  112800
112801  CTATCCAGAG TATTTTTATA TAATGTTGGA TGAGTTAGGA TTTGTAATGC TGTTGAAGTT  112860
112861  TCTGGGAACA CATAATATGT AGCCAGTTTA ACAAAGAAGC TGTCAGGTGC ACAGCCCTTC  112920
112921  CTGGGTTTTT TTCTTGTGTT CCCTGTGGTC TCTGACCCAT TAGGCTAAAG AGAGACAAGA  112980
112981  GAAGCCCCCA ACCTGATTCT CATGACAGCT CCATCAAGAA TGTGGGATGT GCCGACCAAG  113040
113041  GATTTGAGAA AGTTGTACAG AAATGTGTTC ATCAAATCTG GTCAAGGGAC TAAGCTCCTA  113100
113101  GCTGACCATT CATTCTGAAG ATTGCATGGA GGATGAACAT CTGGGAATCC TGTTAATGAG  113160
113161  AAGGCTGAAT CACAGGCACC TGGGCCAAAG GGTGTGAGCA TTCATGTTCT CTGCTCACCT  113220
113221  TGGTTTCCGC ACACCTTCGC AATGTGAACA GGTCAGGAGT CCCTCCCGTC CACCTCCTCT  113280
113281  GTAACAGCTG GGGTTCCAGG CATGGTTTAG GCCCTGTTCC AGCAATAAGA ACCAATCTGC  113340
113341  TGTACAATCT GAGGACTTGG CTCTGTTATT TACAAAATGA TGCTGTGGTT CTGAGATTAT  113400
113401  TTGGGACATT TTTGGCTCTC CTTTAGTGGA CACCTAGAGC CACAGATTCC CTTCTTTACT  113460
113461  AAACAAATCC CATGGATTCT GATTTCTGGG TCTTAGGATT TTAAAAGTGA AGGGATATTT  113520
113521  TTCTTATATT TGTGAGTTCA GTTCCGATGG TGCCCGTGGT CAAAAGCGAA AAACATGGAC  113580
113581  AATTCCTATT CATTCTTAGC ACTTTGACAT GTCTTGGGGA AAAGCTTACA TTTTAATTTA  113640
113641  AAAGAAAGAT CAATTATATC CATGCTTAAC AGGATCAGCA GGAGCTTTAT AAATGACTTT  113700
113701  ACAGAGACTA ATAAGGGATT TGATCTTTCT TTTTTTGTTA TCGAGGCTTT TGAAATGTGG  113760
113761  AACTTGTGTG TTCTGCTTTA TATGTTATAT TCAATATCTT TTCAGATGCA GTCTATATTT  113820
113821  TATGCTGAGT TTTAAAAATG AAATACTTTA TGCAAACAGG CAAAATTGGT ACCAAAGGGA  113880
113881  AACATTAACC ATGAGGAAGA GCATTTTTCT AAGGAGAACA GGTGACAATA TACACATGTG  113940
113941  CGCTAATCGT AAAATGAGCA TCTTAGTCTT TAAAACACAT CAGAATTGAA TACGAATAAT  114000
114001  CTATTTGTCG ATGAAATAAA CACAACTCTT TGAGGATTTG AGACTACATT CACCCTTTAT  114060
114061  TCACAGTCAC TTGCAGTTTT GCTTTTCTCT GCATTTCTCT GCTGTAAGAT GACTGTTGCA  114120
114121  TTGTTGAATT GTATTTTGAG TGGATATTTT TGTTTGGTAA CAATTAAAAT TTTAAATCGT  114180
114181  AAAAAATGTA CATTTGCCCT TTCTCTTCCT TCTAAACATG TGTCTCTCCC ACAGGTCATT  114240
114241  CTCCTGTGAC ACGTGTACTG CAGAGTGTTT CAAAACCGGG CAGGCAATTA GCAATGGGAA  114300
114301  ATAAGTGGTC CACCTTCAAT ATTTGCTTGT TGTTCATTTA CATGCTCTTG GCACCAATCC  114360
114361  TAGACTCACG TGTGCCCCAG AATAACATTC AGACTCTCAG CTGGTCTTGT GTTACACATC  114420
114421  CATGGACCGG TTCACTCCAT CATATACAGC TCTCTGCTCC GTGTCCCCTG GGCTCAAGTC  114480
114481  AAGCAGTCGG TGACAGATTT CATTCCCAAT AACAGAATCG GTTTGCATGA CTCCCCATAC  114540
114541  ATGTTGCAGC TTTGAAAACA TTCATCTCAG AGTTAGGTAT AAAGACATAA AAATGTGTGT  114600
114601  CAAGCCCTCG TTAGCTGATG AGGTAAATGC ATGGACAACT TCCTAGGACT TCTCGGCTCT  114660
114661  GCCCTCTGTG ACCTTGCAGC CTGCTCAGGT CTTTGTGCTC TGTTCCTTAT CAAAAACAGC  114720
114721  ACAACCCCCT CAATCTGCCC ATTTAAAAAT TGGTGGAGTG AACAAAGAGC ATGAAAATGT  114780
114781  TGAAGACCAC AACCAAAATT TACTCAAATC AAAGTTAAGT ACAGAGTTTA TTTTTAACAA  114840
114841  ATGTCATAGC TATGTCACCT TACTACAGAA TCCAGCAGTC AGAAAATAAC ACAAAAAATG  114900
114901  CCGAGGTTTG GCGTAGCTGG TAGCTGGGGA CAGTGTCTTC GTTTGATTAC TGCCAGTTAT  114960
114961  TTCCAGCATG CTAAATCCCT ACCCACGTTC CAGCCTCTAG GTGAGTCAGT GCGTCACTCT  115020
115021  GTCTCCCGTC CAATTAATTA TTTCTCATCA CTCCCTCAAT CCAAGTAACA AACCTTGAAA  115080
115081  CACGAACATA GACACCAGGC TTATTGGGGC GTGCACAGCC AAGACCCCAA GAAGTGACTC  115140
115141  CTTGTAAAAT GTATTTGTCC TTCTCAAAGC AAACCAGAGG CCCTCCACTG TCACCCTAAA  115200
115201  TAGAGGTAGG GAAAAATTCA TGTGAGGGTT AGGCTGCCAG CCTTTTATTG TGGCATCCAT  115260
115261  CTATTGTCCA TATGTATATT TTCCCAGTAA TTGAAATTGG AAAGGAACTT ATGGGCATAT  115320
115321  TACTGGAGCA TCTGCAGTGC TTAAGTACTT AGCAAAATCT ATTCAGCGAA ACCACACCAC  115380
115381  TTAGTTTCTC CCAGGGGTAA AAAAAACCCT TGTGAATCCT GCACACATCC CTTCCTGTGT  115440
115441  TGGTGTTTCC TTTAGACTGG CCTAGCCTGG GCATCACTGT AAAGTATGTG CAGTTGGTCT  115500
115501  CTGTCCTGTA CCCTCTACCT CCTTCCCTGT CGGAAAAGTC ACCACTTTAG TCCCTGGCCA  115560
115561  CCAGCACACC CCAGGAGGGT GAGTGGCCTG AGGTAGTTAC GGCACTTAAA ACTCCCTTGC  115620
115621  TACCGATCTG GAACTCAAGC CCCAAGACAT CCCCTTAGAT GATCTGAATA CGCATTCAGG  115680
115681  GACAGATCTA GGCAGTTTCT AAACAACACT TAGACTGGGG TCTAACGTTG ACAAATCCTT  115740
115741  CTAGAATTTG CCTCTTTGGG ACTGAAGTCT AAGGGGCTGA GACCAAGAAG GGAGAGCACA  115800
115801  AGACTAACTT TGGTCTCTTG ACCTTTTCTT ACCTTGCAAC TGTCAGTGCC TCCAGCCAAA  115860
115861  TGCCTAGCAC AGAGCTCAGT GGATTTGATT CTTCCATTCA GATACTCATA GCGATTGCAC  115920
115921  ACTTTATTCT CAATCACAAG AAGCTGGGGC TTCCTTGAGA AGGCCAGCCC CAAAGGTACC  115980
115981  TGTGTTTAAA AGATGAAAGA AATGGTTGCT GAACCCAAAA CATGTTTAGG AGGAAAACCA  116040
116041  GAAGAACAGA GCAGTGGCAC TGGACCTCCT GTCTGTCCGT GAGGCTGCAG AACACAAGGC  116100
116101  AGCTCCCAAT GCCGCTGGAC TCTCTGACCT TGGAGAGTGT AAACATCATA TATGATTCTG  116160
116161  TGTTCCTGAG ATCTGGGTTT AACGATCTGG GCTTTGTCAT GGTGTTTTAC GTTCGTTGTT  116220
116221  GTTTGTGTAC TTTTTGCTTT TCTTTTGAAA GTATGAAAAT GATTTTTACA ATGTAAAGAG  116280
116281  AGTCTGAGAA ATGCAATTGC TATTCTTTTT ATATACTTTT TCAGATTTTT TATATGCTTC  116340
116341  TTTACTACTT ACATCATAAT GCACAATTTT ATATACTGAT TTTTTCAATC AATGTATATC  116400
116401  ATGAGTTTTT AAAATAATGC TACAATCTTC ATAACTAATA TTTTAATGGG GAGTGACTGC  116460
116461  TTAATTGGCA TGAGGTTTCC TTTTGAGATG AGGAAAATGT TCTGAAAATA TGGTGATGGT  116520
116521  TGCACACCAT TGTGAATGTA CTGAATGCCA TTCAGTGGTA CCCTGCAAAA taattaaaat  116580
116581  cctaactctt atgttgtgta tattttattg caataaaaag aatagtcgtc atttactaag  116640
116641  aattaacctt ttcaggcaca agctcttaat gtggtgtatc tcacttcatc ctcacaaccg  116700
116701  tcctatgaaa caggcacttt tatcattcct gttctacagc tgaggaaact gaggtgtaag  116760
116761  gaggttgtgt agttcagctt gagcctgggt ctgcggagtc actgcccaaa tgcttcctcc  116820
116821  ccgtgcacac tggccccact cttgcttcca atcttccaca tgtttgttca taaagttcat  116880
116881  tctcgtttct tttctgaagt ctaagttccc ataattatgt tgacatattt ccatctcgcg  116940
116941  gtaacactcc caaattattt tctaaaagtg tgtgacagta taaaatgtta ctggaaacaa  117000
117001  ttctcctcac ccttgtgagt attcaatttt taaaagatta gctaacatag taggtggaaa  117060
117061  ttgtcctgat tcattttctg atttacactt ccttgacaat tagggagaag aaatacaact  117120
117121  agggacaatt ctcctagttg tagtttttct tttgtgaaaa actgctttat ttcctttgcc  117180
117181  aaattgaaac agaacatctg ctaaactgcc agagggaatg ctgtttttcc agatggacac  117240
117241  gccaaggatg tctcagtgct ctcacaaata atcgttttcc aattttgcaa gcccagcttt  117300
117301  gattagaatt tctcaaaata ttttgctttg cgagcatgac acaggcaaaa gctgaggcac  117360
117361  tctttctttc ttcccccaaa gtgttggact gcacttagat cattgtctca ggttcagaaa  117420
117421  actgacactg aatctggagt ttacatgagc agcgtagaag aggctcttcc cagagcctgg  117480
117481  ctccagagcc cagctcagcc ctagccggga aggagctgca tggaggaagc tcctcctggc  117540
117541  taccaagcat cgggcagggg gtgcatgacg tggactgtgt agatgggtga gggagcaccc  117600
117601  ttttcaaaat attttgctga aaattaagtt agatatcact gctctcagat ctgctctcag  117660
117661  agcaaggcaa acatcctgat caggaggtaa acccaccact agttgccagg aaattgacgc  117720
117721  ggtctgtgag tatgtgctgc catccagtgg ccaatgtaga gatggcacct ctgagggcgg  117780
117781  ggggccacgg gtgaccttga ggattgaagc cctccctgat tgggtcctgg ggagagggcc  117840
117841  acaagattag cccagtgatt gtggatgggg ctgacacgga agagcccctt ggcctcaaca  117900
117901  cctactctgc atttggaata tccaagtcaa ggaaggtctg gaaacatgaa ggggagaggg  117960
117961  ggagaatttc gacctccctc tgagaagctg agaacaccca ttgatctgat gtcatcaaca  118020
118021  tatagaaaat cgataaacag atctgagtta tgttttgtga ctcctcctgg tctagttagt  118080
118081  gttctgagaa tcattttctc agtggacatg tgggtgagac cagaggagac agggagccag  118140
118141  tgcaggatgg tggttagaaa tgtgcagaag ggggtgggag agaggacaca gcgagtgggc  118200
118201  tctggggtca aggcccggtt acacgccggt tatgtgatgt ttatttatga tgatagtggt  118260
118261  gatagtgatg gtgatagtag tgataatagt gatgatggtg gtggtgatga tggttgtggt  118320
118321  aatgataatg gtgatggtgg tggtgatggt gatgatggtg gtggtagtga taatggcaat  118380
118381  ggtggtgatg gtgatggtgg tgatggcggt ggtagtggta gtaatgatga tgatggcggt  118440
118441  ggtgatggtg atgatggtga tggtggtgga atggtggtga tggtaatggt agtaatgatg  118500
118501  atgacggtgg tggtgatgat gttgatgggg aggatgatga taagtggtgg acggggatga  118560
118561  cggcgatgat taataaccct aatcctcaca atgaccttat atgtaagtac agatgagaaa  118620
118621  gctgaggcta aaagagatta aataactgcc caacgtcaca tggaatatgg gagagacaga  118680
118681  actcacaccc ggatccttat gattttagct tcatgctttc atcagttgaa gtattgtaga  118740
118741  ggatctgttt gttttctggc tgcccagcag cctttcaccc tacatcccat aattctggtg  118800
118801  agggatctac cttttgctcc cttctgggta tgaatggggt cctgcctcca ccttcagcat  118860
118861  ggaacagctg atgcaggtca gagccaatca gtgacgggct caggggcagg accatgaccc  118920
118921  aatttcagtc tctcagagtg gacagactat tgttcatgta agggagagag tggcctttct  118980
118981  tattctttct caacagagcc agagccacca cagcatctgc agccacggga gtgtcacctt  119040
119041  tgtgccccaa atagtgccta ctccatgatt gggagggtct ggggtctggg gcctaatgtg  119100
119101  agcctgaaga cttttcagct cactaagaat ttgccttgtt ttgcttaatc caatttgagt  119160
119161  tggattttct gtcacttgca agaaagagtc atgttagatt caactctatt ccatattatt  119220
119221  agtaggagct gccatggtgg agtgcttagg atgtgctcgg cacttgatgc actttcttat  119280
119281  tatttccctg taacagccct gcagcccaca tcagctagga aacaatcagc gagagctcac  119340
119341  gacttttcta agtcccgaca gcccataggc gggagccagg gttccaattc aggtttgtct  119400
119401  gtaccaccct gcaccttctc tgagccccag cttcctcaat ggtaaaatgg aaacaacaat  119460
119461  acctaacgcg gagaggtttc tagtatttaa attttaaaat atgcaaacac caggagcagc  119520
119521  ctggcacacc cataggtgtc cctcaagcca agtttccttt tatttggcct cactgctccc  119580
119581  agactaagca gtgcagaaaa agggaacaag aagtcaagga ggtgaggttt taaatataat  119640
119641  aggaaagaga cagaaatagg gaacccagct ttgaaattat ctaggccagt ggtttttaac  119700
119701  gttttttaaa aacccaaaag acatttcatt aaatgaaagc ttatacaaaa ggctgatgtg  119760
119761  caaagcacca tttgaaaatg ctggttttac agggattaga gccaagtgat acaaagaggt  119820
119821  aacgtgtgta gttcaggtct atctggctag tggcagagtc agaacgcttt tccagggccc  119880
119881  cagactccct acgccctcac ctgcacctct gagaaagcgg aattgagaca ttaagagttt  119940
119941  tagttttcct actgccaagg gggtaaggct gatgggtata ataattgtca gagcatactg  120000
120001  caaagagaag gaatccttaa aatgtaatac aggtgctgac accacatcct gcacaagtgt  120060
120061  tccctatctt gctctcaccc atcaaccaat atcaaatgcc atcctagatt tggggccacg  120120
120121  gggcctgtct gcctcttccc cagatgtagg tcccctgcct aacaccctcc cacacacgtt  120180
120181  agacatgtgg gtatttggga agaagactag tttaactata acttttgttg ttattgtttt  120240
120241  acatcatatt tagaaaccca gtctggtgaa tttcaaatga aaaataatct aacaccctta  120300
120301  acttgagatc tgggtcaaaa ccccacttac ctgggaagca atatgaacgc tgaaattatg  120360
120361  attaagagac tcagtgacct ctactggctt tttgcttgct tttggtgtaa gggaaacata  120420
120421  cgatcattta aaaaaagatt ctgaaagcaa aaaaagagag agactcaaag aaatggcccc  120480
120481  ctccccttgc ccacatccct tgaagactga ttatggagac atagacaggt gcccaggcaa  120540
120541  agtcaggaga gttggacaat gttcatggat aggaatttgt acaaggatct ctaaaatgct  120600
120601  cattttgtaa catgcactgt aggtcaaaaa caatttgtta tacgggcaat ggaattgatc  120660
120661  tcaccttggg tttctcccca gccagtgaca taacattcaa tccaggcggt gaccacgtaa  120720
120721  tttggggatg gcagacaggc tgggattact ctgtcagtga tgatggcagg cctataaggg  120780
120781  aagtattagc agttatgttt gactgcccag ctgggagctg cagtacctat aactaggcat  120840
120841  ccttaccttg aggccccaga gccctctgag ctggcactgc cttgcttcaa tgacacagag  120900
120901  caacgtagaa cacagcgttt caccctcaca tttgcctgtg gttgcctatg gactacacag  120960
120961  atgtaaggtt tcatttgaaa ggcatgagtt gcatgcaaga agctgagggt ggccttcacc  121020
121021  tttgaaagta gggatgacaa aggcgcactt ctcatgtata ttctgtgcac gactgggatc  121080
121081  tcatgccaag tgtgtccttt catattaatt gaagagggca ttgatgactg ggcagaatgt  121140
121141  ctggccgaga catcatcaag agggtataaa attgcaaatg tgttgtgtgc ccagagcaag  121200
121201  ttgctccatc tggatcctcc acttcctcct tgtgaatgtt actaaaccgt ggttgtaaga  121260
121261  atccagtaaa atgctagaca tcaaatgaaa gaggattgga aataagcacc ttgcatgaac  121320
121321  aaaatggcat tgtcaaagaa catttatata tcttagagtt ccaggaactc tcaaacatta  121380
121381  gaactctggt ttttagacct gattctactt tagtaagttc aaggggataa aggactggat  121440
121441  atgagaaatg ccctattctg acaaagaatc atcattgcca ccaactttga agcagacaca  121500
121501  ctttctgctt ctgggcaaca gacatctgtg gtgcagaagt cctcagtcta caggttccct  121560
121561  ggtggagcac tctagggtgt gaggatgtgg ggtgggaact ctaaactcaa aatgtatcag  121620
121621  cctatcagag aatacctcca aaactcaaaa tttccaaatt gctttttcaa gccatcagaa  121680
121681  caccctagct ctctgaggac catgaggagc ggagaccttg tatttgcaca tttgctggga  121740
121741  tggtggggag gagactgggg agcacgagag agatcagcta ctgtttaggc tgagccagaa  121800
121801  aggcccttct ctccttccta gagtgtcaga gcatcccaga acatcacttg ctttctagga  121860
121861  ctgcataggc aggtgatagc tcagaatact ggcgtgagcc actcggagcc agagtgtaat  121920
121921  gaagagtaca ggtaaaaagt gcatgttggc agcactttga taaatccatg aggacacaga  121980
121981  ccaccacgca gtttaggaaa gaatgaatct gaaatatgtg gaaggtgaaa gctctgtaaa  122040
122041  gcaaggagtt tctaaccaat aaagtaaaga aaaatcaaat caacggcaga gtgaaatgca  122100
122101  atgtgatcag gtttgtcgat ggcatttcat aaacctgtga aaagaaggct ctttagggga  122160
122161  gaacagtaat tgagcacagg caccctgatg tagaagtgag ccaaggaagc aaaacatgca  122220
122221  ggcggttggg cctgtttcct atgcgtgttt cctaagagat acccaagaaa actgaactta  122280
122281  tgaaaggcat gttccactga aacaataccc aaaaggtcca ggttctgtgg gattggactg  122340
122341  attactcttc atttatgggg atcatgacct ataatttttt cctgtgtttg tgaatggatg  122400
122401  agtagcctcg gcattgaatt caatgattca caaaagtgta aaaaaaaaat cgtgcctgtg  122460
122461  acagactgta ggtaagtttg ctcttgtcct ccctcactgc aaagtgtcac atttctaaaa  122520
122521  acttccctct cttttcatct gacagtgaga caatggatat ccatagaaac cctcagagca  122580
122581  tcttcaatat tttccagcaa tatcggaact tggtgcaaat cactgcgcct acagattttg  122640
122641  atgtagctac ttagatcaag aaaaagattc caattttggc cattttcaaa gtagagaacc  122700
122701  taaaataata taattatttt tatttttcta tattttttcc tccttcagaa aacatagagg  122760
122761  caggtactga tgcctcagct gtgtgggttc tgtgtaaatg tagaaggatt ttgtggggct  122820
122821  tgtgtggaag gacaatatag ttggtttctg ggcctgttct taccttgttg taagactgac  122880
122881  ttgccagggc caggaatgtg ggtgggccac acaaccccct acaatgcttc tgggacattt  122940
122941  ctttggctcc acttgaggct tcccacaatc aaatgaagag gatgctgtgg cacaaggtgg  123000
123001  gaaagaagtc gcatttgagt ccaagttggc aattttgtca attaatttag gacaaattcc  123060
123061  aagcactgag tttttgatat ttcaaaggtg aaattaaaca gtaaaattat aaacaacttt  123120
123121  tagatttttt ttctaggttt caaaagtggt agtaaacaac acaggatgct ctcctttcaa  123180
123181  ggaaatataa gcgctttcta attattttgt tggagaagtg atcaaagaaa ttggtatagt  123240
123241  tcagcattag aatgagatct tttctgagaa gaccttgatt ggcacaaata gttattcgtc  123300
123301  attgttattc cgaacaatgt ttagaacatg atgtcatcct tcccatcatc atcctcatca  123360
123361  ccatccccat ctaacccaca taaagtttac agaaaggcat gaaggtttct tttgcatgtg  123420
123421  agtctgtgtg tgcacgtgtg tgtgtgtgtg tatgtgtgtg tgtgattgta tgtagcaagg  123480
123481  attactgtcc taagttgaaa tgttgccttc tctcagccag cttcaggaca gctcctctgg  123540
123541  ggagcctccc atgactaact gactgtcatt ggggtgactt acacacatgt gcctttattt  123600
123601  ttcttttacc tcctctctgc cttctctctg cagccagcct gcaagatctc tggaggtagg  123660
123661  aacagtgtcc catctttggt accacccatc aatgcctaca acagtgcata ggctacagag  123720
123721  ggtgttcaaa aatgcttctc tgtctccagt ccttcaaggt cttcaaaatt ataaacatta  123780
123781  atatagttaa taatattcac ataattatta ataacaactg caagaggaat ttcctcccca  123840
123841  accaaccaga gattctacac tccagtgaat ttggaacctg agttttccaa ataactgtcc  123900
123901  atttgccatg ggctgttctg agaatctatc tatataagtc tttttttttt ttaaagaaac  123960
123961  attgcatgga atgaaatcat cttccctagt gctgaactca atttctgcta atatgcctta  124020
124021  cacacagtat acatgcatca ttgtactaaa agagtaacta cagaaattat ggtacctgct  124080
124081  cctactattt aaaataaaac tgaatgtttc tatttatttt tacttattat ttatactgaa  124140
124141  tgtcttagtg gaaatgaact agctattaaa atcattctcc accagagtct ctagatttct  124200
124201  caagcatgag tcaaacctga ataaaccaca tccttctgca ggaaaccaaa cccaccaacc  124260
124261  acatccttct gtaggaaaca gttctgagga tttccaagtg tcttatggga acccttctca  124320
124321  caaggcttgg ggttaacctc acttgtctta catcaaggtt aggtggggga cctcacagtc  124380
124381  cattgggaaa aatcttgctc ccattcttcc ttctttctcc aatctttaag aactcgattc  124440
124441  tcatacaacc tttatgtggg tgaggacagc agaaatgcac ctgggaagct actgcacttt  124500
124501  cctaccatag gagtcaaagg tgcatgagtc ccaggcacag tagtggggtc tgaggcaaga  124560
124561  aagtcagtgt gggctcaact tcaaggcagc ctgtcaagga tagagagccc aggcagtgag  124620
124621  aggcagtggc atgtaccaga cggggccaga agtggagaac tggaactgac cccatcgagg  124680
124681  gactttcagg tagaggagcc accaagatgc ttctgcagaa caaacaaaaa cacccactca  124740
124741  aggaaaaggt cagctatcaa ctcacactaa atccagagac cacaatgcca caatacaata  124800
124801  atattggcca agtagaatct ttactatcac cctaacctct cattcttccc tcttgctctc  124860
124861  cccaggagtg tcccaaatgc gaagctgggc agtgtggctc ccataatctt catcactgcc  124920
124921  ctgtaccgcc tccccaggaa atcttggaat ggtggtcttc agtggacttg gaggccaagc  124980
124981  tgcttccccc agctcaaggt tcttccacat ggcagaccca accacaagca accaaattat  125040
125041  acaaatgaaa agtccaggac agctttctgt aactaggaca gacaagttga ttggtcagca  125100
125101  gaaagtaaaa taggggacaa gtccaagtgg ctttttgttt tttcagaaat acccatggat  125160
125161  ttgttatccc agttgtttaa gatctaatgt caactccact taccctgatc caagcctcat  125220
125221  actcccaaca agagtcttgg agcaatgaag agggaaccca acaaacagtc tctaagcaat  125280
125281  gatgctaatg tgaatcgtga ggaataatct taggagaaag gccatttggg gctaaagagc  125340
125341  tgcactaccc ttcactgaat tcctaggatg gccatctgta ggtttacaat gtgcaccaca  125400
125401  tgcttagctg tgccctgctg ttcgtatatt tttcatactt ctcagctgca gaagagaaag  125460
125461  gttttttatc cgaatgactg taaatttctt tttcatgcat cccatgctag acactgaagt  125520
125521  gctcagtggg accaccctgg ggctgattag atcacctcta agtgtgctct ttgggaattt  125580
125581  tacatttatt ttatttatgt gtgtgtggtg ggaggggcgg gtgtttccct aacaaatggg  125640
125641  gccaattgta gggcaggttc aagatgccca tgacgaaggg caggctctgg tggagagggc  125700
125701  agccatctcc tccccagaag cactcagctc aaaagccatt ttctggtttt tttttttttt  125760
125761  tttttttttg caaatccata tgaaggaagc agtttcctta ccaaaacaga aggcaactta  125820
125821  ccacagagag ggatatcaca gtagtcaaaa agttttcttg gattcactct gtagcaccag  125880
125881  ggaccattga tgtcaccatc agggttacgg cagtactgaa aacaagcagg catgtaagct  125940
125941  ccagctcacg tggggcaaga gagggagaag gtgttccaag gcacacatgt ttcacatcta  126000
126001  ttcttagaga cataaaggag tgtttcttct tcctttcttt ctattattat taagatattt  126060
126061  ttcgcaaact tattttttgt atgctctaaa gccatcagtc atgtgttcca gttcaaaaga  126120
126121  agctatgagg ccacaccctg accaaagggg tggtgaccct gaagggtctt tggagaatgg  126180
126181  gcctcttctc cagaaacccg acccagtgga ggtcttagag ccagagcccc agagaacagt  126240
126241  ggaacatcat tgatgagctt tgtcccttgg gggctcaggg ctcttctacc tgataaagcc  126300
126301  tgttagctgt tgagtcagaa acacttactt ccatgcatca tgcaccctcc acgggcgaga  126360
126361  cacacaaagg cagtgtcatc cttcccttcc tgtgatactg agatagaata agaaatgtat  126420
126421  attgggtctc tgccccccag ttcctaacag agctcctaaa tcccttggag tttcctgggt  126480
126481  gaagggagct gcaatgaagc aactcttggt gggttcctgg atagcctccg gggctggttg  126540
126541  ccaagggaac caaccatgtg atttgagtgt tggaaccagt cagccccacc       126590