Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Slc22a3

Solute carrier family 22, member 3
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus Slc22a3 EMT, Oct3, Orct3, Slca22a3  17 7.31 cM  Imprinted Maternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1        atctacccaa gaagtggtgt ggaaatgccc ggcctcacag ttcttccagc ttgagcttcc       60
61       catgtgcctg gattgagtca cactgtcaat aaccacacgg agccacttgg gaagccattc      120
121      ctagggctgt tatttctggg ccatctgtgt cacttcagag atgagtgagg ctgaggctga      180
181      tggctcctga ctgacacctc atcatcatat cctatagaaa attgcttgat gtcctcaggt      240
241      ggagacttca gagccgtgaa atatccatgg aaagattttt ccaattagtt tttctgctac      300
301      catatctgcg gtgaaaaaca ccctctcaag ccaatgccag cctttcggat catgattgtg      360
361      gaacacctgt gagggcaaac cagcagcctc cctgccaagt ttcctttggg aaacaccatg      420
421      ttggcatcac ccactcatga tgggctggtt agaagcacag tggaaaacgt ccgttgggca      480
481      atagctagca actgcgtcag gcatcctggc ccattttgat aaggtgagat catgggtttc      540
541      ttgctcgtgg gtgaagagga gagtgttttc tggaagccgt gaaagaccta atttattttc      600
601      cctgtttggg tttggggaag gtattagtaa gcaaacgcat caaaacacaa agaagaccag      660
661      aaagtcggag tctcctaagg cgataagcaa gtgactcact gtgtttcctt cagaaggacc      720
721      cagagaacaa gagaagcatt tgtggcggtc ttagcaatct atctgatgct gtcctgggca      780
781      gtttgcatat gagacagaca tgtagtacag ttcctgtcac actaagaggg tgacagcaat      840
841      aataacaggt ttcacaggga ggaagcacat ctatgctcag tgtcatgtgt gtggcggtga      900
901      gtgtgtgtgt gtctgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt ggcagtgagt      960
961      gtgtgtggcg tgctacgggc atctgtgctc cagagctaag aggcgaaagt agattttagg     1020
1021     gaagaagcac gagaaaggca tttggaagtg caagactgtt ttgaaaacta cctaatgtta     1080
1081     agtgtttagc accagacatc ctatttctct ctcctcagaa cactgcagtg atttctggtc     1140
1141     tagtgtcagc ctcagctgct aaggtcctca acctgtgggt cgccacccct ctgtggtcta     1200
1201     atgacccttt cccgggggtc acctaagacc atccgagaac tcagatcttt acatcatgac     1260
1261     tcacagctgt agcaagatga cagttatgaa gcggcaaggg caacaaggga cagtattaaa     1320
1321     aggtctcagc catagaaggt tggaaagcat ggtgctagga ggagcgatgt gtctaagaca     1380
1381     cacaggaacc aagcagccga ggtggaactc cagaacagag cctaggagct gaagggctaa     1440
1441     ccagattgct acaataactc ttctgctatt gaaggtacag ttgcagatat gaaatgggtg     1500
1501     gtacagtgca gagtgaacat tatacaaaaa taagagagga tgccagaact gggaggtggt     1560
1561     ctgagcttta gtgtaacaat gggagctggc ctgagcttgg gtgacagtgg taaggaaatt     1620
1621     gatggtgaaa aatgtaagta gtcaggacca ggtggtcggt ggctaggtta tataaaactt     1680
1681     gttgggtaga tagtcttgac atggaactga ggtggggctt ggattcaaat gtatcctggc     1740
1741     tggtcaaata aatgactact ctaattagtg cctgggcaca ggatactggg caaagcaatg     1800
1801     cagatgagca gtgacattcc tgatttgatt gaagctcagg aaatctgtag gaagaaactt     1860
1861     ggacccagga tgttctcgaa ttttggcaaa ggaagattta aggataagct ggaggtagaa     1920
1921     gtcgctggaa ttcattgctc acacagcaaa agagcaggag aaacaaaacc gctgtgtggc     1980
1981     agaaccacct tctgagactt ggcttgtaga attacggttg atcgctacat tggaaggatt     2040
2041     cgcttcttta tctacataaa aacattcgaa ttggaaaaga cccacaaccc atggctcttg     2100
2101     ttttacttgc cctgaaagct aaatgttctc caggccacaa caactgtcac aacagcaagc     2160
2161     acacagacaa cccccaatgg aaagcaggtt tggctatcag gatactctta taaactggtt     2220
2221     ttctcaaaca gggaaccatt tcctgcagaa acagtggtca ggagacagaa ctcaggatct     2280
2281     cctgtaaaac tgtctgggct ctggagtgaa ctgggagcca ttgagcaatt ataaggctga     2340
2341     ctgaagatgg agcaacccct gcttcccctg gggactttgt cacgtcctct ttgagaagga     2400
2401     gctcaagtgt gatcacttct gctgtttccc acggctgctg tcctagcagt gtatcagtac     2460
2461     ttgtgaatac ctctcgtttc tgagtaggct aagactcaaa gtaattgtaa aaactagcac     2520
2521     ggtgagtttc catgacttct ttataggctt gttgtctcac tcagagagag gagatctcag     2580
2581     gggtggtgct ggcttagaac tcactatgta gaccttccaa ctctctaggt tacaggtgtg     2640
2641     gaccacccca cagttctagg gactgaatgt ggggctttgt gcacactagg caggcactct     2700
2701     gttggccaag ccgcatccgt agactctgat tgattctttt atgtaactaa ggattccatc     2760
2761     agcagaattg ggaaatcaat gtgggtgcaa tgctggttgg tagaagactc attcctaact     2820
2821     tcacaagtca tctatagcat ttcccaaaca tagtactttg aaaatcgttg catcatgttc     2880
2881     attttcaagt gttatgaata ctcaaaatct ttactttttg caacagaaag attccattat     2940
2941     ttttccacaa aaaaaattta ctgtatttaa tgacattgtt cttttgaccg aagactgagg     3000
3001     cagttttctt agagtcgaca cagattaatt ttagcaaacc atttttaaag agatttctac     3060
3061     aatgtaatat atttttaact gaaagaatga actataaatg agagattctg actgttagtg     3120
3121     tgagctgggg agtttgtaat tgtgcgtaag cctgggtcca tatcccactg ctgctaacag     3180
3181     tcaagtaaag ccatttcagc agagtctctt ccactctttg gtcctccgtt ggttggctgt     3240
3241     aaaataagga cagaagattg atgtggcttt taaatcttct ttcagttctg aaaatgaaaa     3300
3301     gtccttgatg gcttaatgac aaaaatatat attgaaagca taaaatcgtt ttatttaaca     3360
3361     aaaaaataaa caaaaaacag gggctggaaa tctggctcag cagttaagac ctcttactgc     3420
3421     taggttggaa gagtggagtt tggaatttcg catccatgtt ggatggctta caaacaaaca     3480
3481     cgaggaactc caacaccaag agatacagcc cccttctggt ctgcttgggc actacacaca     3540
3541     catacacatc acatcacatc acatcacatg aataaaataa aataaacttt aaaaaagata     3600
3601     ggacacaagt tttatattta taaaacttct tcatagaaga agtaatgaac gaacattcca     3660
3661     cagatgtgga ggtgataagg acactcacga gtactgaatt cctagtgacc accagaccac     3720
3721     ctttccagga ggtgcctggc tagtatggct ctgaggatga aagtgacaca ctatataaag     3780
3781     ttcacaacca caccccttgt aaggggactt atgttgtgag tgtaagaggc aaggtaatgc     3840
3841     tgaactctga cctagagtac tctccaggag cccacacaca aaagcttagt cctcatccat     3900
3901     cctaggacct tcagagtgtg gaaaccttta agaagagtct agtaggaggt cttaggccgt     3960
3961     tggaggagag ataagcaatt tatgactccc cttcctttct ctttggtgtg tagaccacaa     4020
4021     ggtgacaggc cgttggagga gagataagca atttatgact cccttccttt ctctttggag     4080
4081     tgtagaccac aaggtgacag cttctccggc tacatgcccc tccccaacaa caggaacaaa     4140
4141     gaaaactgtc aaacttgact ccccactctc tttaagttca ttgtctcgga cttttggtca     4200
4201     cagttgcaga aatgtaactt ttgcaaattt gtgagtgaag tgaagtaaaa gtatggaagt     4260
4261     tacgattgga gcagcagctt ttaccaaagt gggaaatctc ccgatttcag cagatacttg     4320
4321     aggaagaaag cagaattcag tatcatgtgc tgctgagctt ctgcctgggc tgaactccaa     4380
4381     agcatgcctg gatttttctc acaaagcaag agatggaggc acacagttgt aacacactct     4440
4441     gggttggcag agaggcagtg ttgatgtccc caaagagggg tggggggaag atagtttact     4500
4501     ctgagcttca tatgagcgac acaggttcag ggtgctccga gagacatgtc cctctgggga     4560
4561     gcaggttatg cgagcattat ttgtagtcac agaacaatgg aatgtcagaa gtcagtgagt     4620
4621     ttatggggtg ttggggtggt gagatctgct gagtgactgg tagctgagca gggaggtcac     4680
4681     caccatagtg gcttttgatg aatggagggg acggcagagt aataataatt acaaagatgt     4740
4741     tccgctgcat gcagagattg atagccaatg gctgtcgggg gaataaaata ggaccacagt     4800
4801     cactatagct cccaatctgc ggacagacca cctctccaca accgcgaggt tccagtcagt     4860
4861     caaacatcct tctggatctt ttgccacaga ggaggcctcc tcggagaacg tcagtcagca     4920
4921     gcacaaaggt gaaacacagc gtcctcacgg ctccttatga gatgctcatg cgtgaacgtc     4980
4981     ttctcccctg gctttcctct ctggctagta ctcatagatg tagcctctgc ttaccgtcag     5040
5041     tcaggaccat tgactacaaa atcggccagc atcctttggc ctgcaatagt aaaccaatct     5100
5101     caataaattc aaggaagctg cattaaaact gacctgagtt accatacttc tacattgtat     5160
5161     ttgtatataa agaaaaaggc aatttgaacc catggcatat aacaaacagg aaatagcctt     5220
5221     gcactggtta ctttacatta tactgtgacc aaatagccag acagtgagca atttaaggga     5280
5281     ggaaggggat acaggccact gtgctaggga agacatgctt gctgccaaga gaggaagacc     5340
5341     accagctggt cacattgtat ctatgatcag gcagtagaga ggagagaact ggaaatgagt     5400
5401     cccagccaca aaacctcaga gcccacccca actcgctgga gatggagagt tcaggaagat     5460
5461     tagcggcctg ggaccatggg cttagtatat gcttaacatg ggaccatggg cttagtatat     5520
5521     gcttaacatg ggaccatggg cttagtatat gcttaacata ggaccatggg cttagtatat     5580
5581     gcttaacatg ggaccatggg cttagtatat gcttaacatg ggaccatggg cttagtatat     5640
5641     gcttagtata tgcttaacat gggaccatgg gcttagtata tgcttaacat gggcagacct     5700
5701     cctgcagctc aggctgggag atggaagtct ggtccctccc agaaaaaagc caagtttctt     5760
5761     ccaagtgtga ctcaagccct tatacggtat cattcacatc atggtccaca gagctcagag     5820
5821     aagagattcc atcttctact ttgtgatttt ttttccaaca caaattagca cacaggcttt     5880
5881     taaactatta taaacttggt ctcttctgcc agtggtagat aaagtcctaa ttgagaagca     5940
5941     tttattttcc ctgttaatat cagcatctcc catttgaggg catttacatc tctgtgggct     6000
6001     ttacacaggg aaggtagatc atgggtgtca ctctgcagcc tctctctaat tgctcagtgt     6060
6061     tcatgctgga agcaactaga tgtcaaccgc ctcagtctgc ctgactgtga aatggagcat     6120
6121     caccaatggg gaccctgaag gacagggatg gattttccca tggttctaca gctgggagtt     6180
6181     caagcttggc tgggacagcc ccttccctta ctctgtccct ttaaaggaac acatctcctt     6240
6241     taaaggaggc tactatcttc atcattagac cccgtcactc taacctcacc taattatcta     6300
6301     ccaaaaggcc actttccaaa tactgtctca gttaaagata agatttcaag atatgaactt     6360
6361     gttggggcac ccaagagggt tcagggcggg agatcatgaa ggcaacagaa ctagagggct     6420
6421     ggagccagaa ggtgtctctc tcctgcacag aggaaaagcc gagggtgtat atatgctttg     6480
6481     tgtgtgtgca taagtgtgtg ctttactttg tcctagcaga ataaatgata tatatgtatg     6540
6541     tgtgtatatg tgtgtatgta tatatgaatg gaatatatat gcatatatat tctcttcatc     6600
6601     catccacgga tatatatttt cttcattaat ctatggttga atgccatggt tggttccata     6660
6661     tcttgcttct tagaaatggt gtcatggtaa aatgggaatg aaagtgtctt catgatatga     6720
6721     cttcatttct gttgtagatt tgtggtagcg ggacaaccag ggattctgtt tccagttgtt     6780
6781     ttgggaactc caaccagtgt tagtcacaat gcctaggtca gtaatatgct ccagaatagc     6840
6841     ctctggtgat ggaaaaagca ttcgctttct gcagagacca tgttaggcat gaggaacatg     6900
6901     gagtttaaga ctgtgtgtgg gtgtgccaca ttggatagtg caggcacaga gcactgtgtg     6960
6961     atgggtttct tattgatgtt gagatgggat cttaccctat agccctggaa ggtcagaact     7020
7021     caccatatag accaggctgg ccttaaactt gtggctgtct tcctgcccgt gcctctcaag     7080
7081     ggttgggatt agaggtgtga tgtaccacac ccaactgtgg cccaggtttc cattccaaca     7140
7141     ctgtaatata tgtttattgt atacacacat acacatatat acaacacaca tatatacatt     7200
7201     tagaatatat attttatata tatacatata tatgtctaca tatgcatgtg tgtaggtgtg     7260
7261     tgtgtgaaag agagatttgt tttctctcta actcccttca aagcagaggg aaaataaact     7320
7321     gtacacatga ttttcaataa aagttccggt caacagtcaa aaatgtatgg aattcattaa     7380
7381     aatgtacaat gcatatggaa ggcaagtgtt ccttctgaag ggggacaaga taagtagggg     7440
7441     aggagaggga ggagaggggg gaaggggaga aagggggaga gggaggagag ggggaggggg     7500
7501     gacaggggag agggggagag ggggaagggg aggagaggga ggagaggtgg gacttactct     7560
7561     ccaggatatt aagactgtaa tagaggggca ttgatgagca atggcagcat cttgggacag     7620
7621     acagccacag gacaggatga aggacaggat gaaggacagg atgaaggaca ggatgaagga     7680
7681     caggatgaag gggccaggtc aggttcttcc tgcacagctg ggagtctcat acagacagaa     7740
7741     acagagctgt aaatccaggc aaagttatcc agtgcattct gatagctact tgaccatatg     7800
7801     gaagatgaaa gtaaaattag atcctaccag atactctgtc cagaattaac ccagagatat     7860
7861     taaaattcaa tgtgaaaaaa tataattcaa taaagctatg taaaggccaa gggtgtagtt     7920
7921     cagtgcagac taccatgtgc aagacaggat atctgtatgt atgtgtgtgt gtgtgtgtgt     7980
7981     gtgtgtgtat tttgtgtgta ttctgtgtgt atatgtgtat gtgtatatgt atgcttatat     8040
8041     gtgtgtatgt gtatatatga atgtaactat gtgaaggtct atgtgtttat gtggagtctg     8100
8101     tatgagtatg tatgtacatg tgtatatacg tatgtattgt atatgtgtat gtgtgtgtat     8160
8161     gtatgtgtgt atgaatatgg gaaaacattt aacatcttat taaaacatga tttttatggt     8220
8221     aagacacaaa aaaccaggac tatgaaaaat gtatacttta ttccatccaa attgagattt     8280
8281     ctcacaggta gagaaatcag atgttactcc acagagtaag aagatgacgc cagggttatc     8340
8341     acacaagttt atcaatgagc aaagcacaaa aatatacaaa caatgtcctc cagatccaac     8400
8401     aagtccccaa gaaacagaga gaatgtaagc aggggacaga aagagaagta ggctaggact     8460
8461     ttgaagagca ttgagcaatg agagcttgct ttggagatca aagggagcca tcaggtgaaa     8520
8521     cgtccaagct gcctcatgga aagtcatcca gcaagatagg ctggcccaga gggcagaggc     8580
8581     ctcagtgcct agagcatctg gccctcggtg agggcactga gggctgatgt aagagcggtg     8640
8641     gaacatcaca agcagcccaa acttgccaca caaacttttg ctaagcacct actgtgcacc     8700
8701     gcctttgtat agaggtgaag gcccagagca catgctcctc actacatgaa acgtaagatg     8760
8761     gggggggggc agggggcggc acagttgagg tgaacaagtg agcaggtgaa tctgttaggg     8820
8821     attagctggg attagcttgg cttttaagac aaggggagct ggggatgtgc ttgtataggg     8880
8881     aagggggttg ggtatcaccg aacttcccag gtgatactag gattaaaggg gtactggaat     8940
8941     gccactgaga ttctgagtct ggggcgggca ggatgtgctt gtaccaaaag ccagctcagg     9000
9001     aggaggaggt gggctggaga ggggagaccc aggctgggga ttcagcaggc agttacaaac     9060
9061     aggaccagag gggcgtgtga gatatgcaga ttcagaacac agtgagtgag gagtaggtgg     9120
9121     tttgtgcgtg tacacgcatg cgtgtgtgtg tgtgtggggg ggtgtcggag gagaggtaga     9180
9181     gagagatggc tgtcttaagc tgtatggttt tggcagttct tgggcccacc catggttgct     9240
9241     cagtggcaaa gagcatctgt ggtgacgatt attgaatgaa accctgacta cttttctggt     9300
9301     actattcctc ttgccaatcc atttagtctt cacagagacc ctatgaagta ggtgtgttat     9360
9361     tagacttatt taaaagatgg aaaaactggg gctggccagt taggtttctc agcatcccga     9420
9421     gtagtaaggg tgagagatgc tggagcaagg cagcctggct ctagcattct tgctgtgggg     9480
9481     aaggggacta aatctgagcc ctctggatcc cttgagagag ttagccaagg gtggccgatg     9540
9541     gcaggaggtg aggaccggaa gaagagcggg gtggagaaat tagaatccgc atgtagagcg     9600
9601     cgctatcaca ggttgctctg caacctggca gctgattggg aaccggctgt gccaaacgat     9660
9661     agggaccaca catgctatag gctctgtaga tttttgagga gcaaggaaga cactatgatg     9720
9721     atgaattcaa accaactaag caccgctgtt ttccggagag tctggatgcg gggatatgca     9780
9781     aaggactttg acttgacttc tccttttgaa ctttgggact aagcaaatct tttagccctg     9840
9841     tgggctgtcc ctctgtccca ttgtaacagt ctgtctctgc tatttcgcca tcatcccacc     9900
9901     cggagctgga ggaatgtgat gacgcaggtg caggtgcagg tgcaggtatg aaactctgtt     9960
9961     cctggagcta gctgactgtc actttgagag cacagtggct TGGGCCCCTG CAGCCTAAGA    10020
10021    GTACTGGAGG CTATTCCTGG AGTCTTCAGA GTCCTGAGTC CAGCGAGTCT GGGTGATCCT    10080
10081    GGAACTCAGT GAACTCTGAC TTGGGGTGTC CCTTTAGGGC AGGCTACAGG TCAGGGCCCT    10140
10141    TGGTGCACAG TGACACTACT GTGAAACCAC CCCAATCCGC TCTCCGGGTT TACTCCGGTC    10200
10201    CCGGGCGCGC ACGGGCAGGA GGCCGGGAGC TTGGAACGGG AGGAGCAGCC CGGGGCGGGC    10260
10261    TGCCAGGGCG AGCAAGCGAG CGAGGCGGGG GCGGCGGGTG CAGAGCTACG GGCGGCGGCG    10320
10321    CCCGCGGGTC ACTCTCAGGC CGGGCAGCAG CGACAGGGCG CAGGGTAGCA GGGCGCACCA    10380
10381    TGCCCACGTT CGACCAGGCA CTGAGGAAGG CGGGCGAGTT CGGGCGCTTC CAGCGGCGCG    10440
10441    TGTTCCTGCT GCTGTGCCTG ACGGGTGTCA CCTTCGCCTT CCTCTTCGTC GGTGTGGTCT    10500
10501    TCCTGGGCAG CCAGCCCGAC TACTATTGGT GTCGCGGGCC GCGCGCCACC GCGCTGGCCG    10560
10561    AGCGCTGCGC CTGGAGCCCC GAGGAGGAGT GGAACCTCAC CACACCGGAG CTCCACGTCC    10620
10621    CAGCTGAGCG CCGCGGCCAA GGCCACTGCC ACCGCTACCT GCTGGAAGCC ACTAATACCA    10680
10681    GCTCAGAGCT CAGCTGCGAC CCACTCACTG CCTTCCCCAA CCGCTCCGCG CCTCTGGTGT    10740
10741    CCTGCAGCGG TGACTGGCGC TATGTGGAGA CCCACTCTAC CATCGTCAGC CAggtaagcc    10800
10801    tgactctgtg caccatctcc tgtcatacag ccagtgttaa gaaggtagtg acaaaggtct    10860
10861    ggagactagg tccctggagt cttcatgact tagagacccc accacctttg gggaccatga    10920
10921    tttcaagtgc tgccttgcaa atcctgggaa agcctttatt tatgtccctg tcctaaggag    10980
10981    cgggctaaga gatgatctgg ccttaggtaa aaaggaaaac tttcctagaa gccaacttgg    11040
11041    agaagcttcg tatgcacctg cctccacggt tgtcactgag atatgttggc acagtggttg    11100
11101    gagattatgg ctggggagtt ctctgccttc gggcgggtgg ggttcgacta cattggcatg    11160
11161    cctgggttgg cttttctcca gggagcacag gagagggggt tatcgacttt ggattcttga    11220
11221    agacagtgca acttctttcc agtgtccaaa tgattatctg gcatgtaggg gacaaaggtc    11280
11281    gaggctctcc cgggcaataa ttttggtaaa actgctttgg ggacaaagag cagcaattta    11340
11341    agagaagtca ggaaagctgg aataatattg gtcaagagtt tgtgtttttt cctgctagta    11400
11401    aattatagga aggcagcagg agggggcatc ttcccccgtt tactctggtg gctgctggag    11460
11461    cctgggggtt ggaggggagg agaagaggag gcgggggtgg gcaatccctg tgctcttggg    11520
11521    ggatctccct cactcagacc ctaactgatt ctgcatcctc ccacacggtg agtggtgagg    11580
11581    ctgtgagctt tcacttttta agtcagttca gaaactgctt tcagaggcac ctggtccaca    11640
11641    gaggaaccat ttggctgagt tttacctatc gtcatagctc tacttaacct ttgtaagatg    11700
11701    actgagtgta ctcaggtaaa tggagaaaga aactcgtttg tctctaactt agttcttgtc    11760
11761    caaaacacct gtttagataa caagggaaac atgctatcag gagcagaaac gccccttctg    11820
11821    taaggacaca gctccgtgaa gcggttcttt ctagtaaggc catatgtggg cgtggtagcc    11880
11881    tactcagtaa aatcccaaag tccttgtctc aaaaaataag acattgcccc tgacttccac    11940
11941    atgcacacat atgtgtgaac acatcagaat atgtgcaccc tcatccaatg tgcatgcatg    12000
12001    tatgggtgca tgcatatact atattaaaaa gtgaacatta aaggaataac cttcaaaaac    12060
12061    aaaatgcaca cccaccctag aaaggttggc atgaccatga ctgaaggtga tctttgggta    12120
12121    tccaagaaga ggatcataga tatctgtgag caaatactct ggcaggtgct tcaggaatat    12180
12181    gctgaagttc cagggccgat aggacgttgt cagagtgagt aaccatcctc acacacggtg    12240
12241    cagagtagcg tgaagtcagg aaatggtcct gacagggtct ctagggagct atgtggcttc    12300
12301    tgtctatcat ttaactcttc catcctgtgc atgccattat tgtcattggc aggtgacaga    12360
12361    cagctcagtg tgcacagaac aatggccaga cttcttcagg gggcaaacag aagtgtgact    12420
12421    taggatgcct ccctaaagct gttgctgagg ttttgaaacc tcctggaaag atttcctttc    12480
12481    caaaccccaa ataattttaa cttcccgtgg cacatcattc acgtgtgtcg ctctcaggtg    12540
12541    gaaactctcc atgtgctctg gaagccccac ccaccaccca aagtaactca gaatctcaca    12600
12601    gaaacctcac aggataccaa gtgaagtgct ttctttgatt ttgaatatga acaaaatcag    12660
12661    tgttgatttc ttaaatactg tcaaagtaat gaaacaaaaa ccttagctcc tgctttagct    12720
12721    agtgttataa acagagtata tttatataca aaggccacac attgatatac aaaggctata    12780
12781    catgggagaa gctggaggtg gaagtctaca ggctgcctat gatacttggt tcttaaacca    12840
12841    aagcaagggg gcgggtgggg ggggcagata tgattgtcct ttgtagaagg aagagctgag    12900
12901    actggtgata ttagggaccc agctagggtc ccatcttgtc acaaaggttg ccatggtcag    12960
12961    ccttagttct gtgtcactat ggtggtcctc tagtcaacac accctttgtt tcacttgtgg    13020
13021    catctgaaac acaacaaagc caggctggct gctggggaaa ctgtgacttc atttggtggg    13080
13081    acagatcctt atcctgatgt gaacacggag tgtaggtcac ttggaactta tccacccttg    13140
13141    tgacaccttc agagcaacta gaaggaattc cagggagtta agttggaagc tgactgtcaa    13200
13201    ttgtaggcct gttccaagcc acctccccta cgctggggga tttcctgcct atgctgaacc    13260
13261    ctgccaatgt agacctctct gcctggcctg ggtttcaacc tcatctcctt attagacatg    13320
13321    gggcagaatc aaacctgaca gagtgcagac attgagtcgg ggcccttacc cactggatgc    13380
13381    tttaccttta agattgatgg agggattttt ttgaatcctt gctagcatca ggaaggaaca    13440
13441    agaccatctc tctacatcag ggcttctcca tcagtgtgag ggatgtgggc aatctgttga    13500
13501    agagagtgct gactgctctg atcttaggct gcctcctctt cctccaagtg cctgctgtga    13560
13561    ttcctgtatg cttgtcttag gatacaggtc aactaggtag ggccctccta cctacacccc    13620
13621    acagtgcccg cctaacactg actccctaag ggtttgtcct acctccatcc cacagtgcca    13680
13681    gcctagcact gcccccctaa gggtttgctg cacgtatcat tgagcttttg tatgtgctgg    13740
13741    agttctccaa gccacagttc tggcctaggc agtgcctcta atttacaatg ggcactttag    13800
13801    aaagaagtac gggggctgga gagatgaccg gtgcttagga gcactgctgt tcttccagag    13860
13861    caggttcaag actcagtacc acatggctgc tggaacaatc tgtaattcca gttcaagggg    13920
13921    atccaagccc ctcttctcac ctcggtgggt accaggcatg catgtgatgt gtggacatac    13980
13981    aaggaggcaa aatatacatt tagattttct agaaagaatg tcttactgta tcatctccat    14040
14041    gtgttgtcat tagcaccgtc cctctttttt ttttttttca gaattaactt tatcatcgga    14100
14101    gtatgtatct tgatcatctg ctgcattatt tctgtaaata ctcaattatg gtatcgtctc    14160
14161    tcctccactg tatcactgtc tcctctttac tgtgtgttga tgtgtttttc ccagtgtaag    14220
14221    atggatgcct gaagggaggg gaaggaagaa ccctggagtc gtacccatag gtacagtgac    14280
14281    ttcagagcct ctgatgttgc tgtagcaacc aaatgaatga gaccagcctg tcatctggat    14340
14341    gctgtgtttg aacacagggc attttctgta ttgattcttc acatacatta gttgctggag    14400
14401    gcttgtagag ggaggaagta caaattctgt tctctcaacc tgtgattccc acacatgaga    14460
14461    atatagggtg ctcctggtcc aagacgacaa gaccacagaa gagaatgaaa gaaagagaaa    14520
14521    ttagaacgtc cagaaaggct attatcagtg ccttccttga cattgcccct gagctcccat    14580
14581    cagccctctc tgctctgggg aagagctgca cccctgcctt ccttcttcac tgtgacctgc    14640
14641    accctttcct ctgcttatcc tcccgcaagt ctctgataaa cactagctct cctctgcagc    14700
14701    cagtgacctg ctcccccggt ccttcggagg actccaggct tctgctcctg cctgctgttc    14760
14761    tcatctatag agctgcttct tgctcttcct catccactct ccttgcccca accaccacat    14820
14821    ctgcccttta atattaacat aagatgtgta tgttaattgt tattccattc ttagtgtttc    14880
14881    aaattctcat tgttattcca tctttgactc atactttatt cttggaggct tattattaaa    14940
14941    ctaatttaag ccgactttaa aatttgcatt ctttttcatt gtggtttggt cagagaatgt    15000
15001    gatttgtggg ctcgtgtgat gctgattttt tttcttttat taactttgct ctgtagacct    15060
15061    gtcagaagtc agatgttgta aatgttttca ttcttgggaa gaatgttagg tctatagctc    15120
15121    tagtggggga gtaaagtttt acagacactc aacaactgaa gccagctagt tcttctgcta    15180
15181    aaaatcccat atttgagtta actttttata tattgatgat cagtaattac aaaccccttt    15240
15241    tattttgcag gagtctttca gtttctagac tcaaggtttt tatacaagat ataattgtac    15300
15301    cgagtaggtg tgcatgtaca tttagagttt aaaaagtcct catagtgaat taaagctttt    15360
15361    aaacctgatc taaggtccag gatatgttct gccttaatat tatctgctac taataaagcc    15420
15421    attccagctt tcctttgatc aatatttaat ctataattaa ttttttgtca ccttgaattt    15480
15481    aaaatttcct gtgttccaat agttctgtgg ggctcataaa atgtacacaa ggtgattttg    15540
15541    cttttattga atggctttag tgtccatgtg ttactcagct ttctgtttct gtcacaaaat    15600
15601    accagagaca agcaacttac aaagagaaaa ggtatgtttt gacccatggt ttcagaggat    15660
15661    tcagcccttg gtcacctgac catatccctt aagacagctc atcatggcaa cagtctgtgc    15720
15721    atgtctacca ccttgtgggg gtccggaagc agtgtggaca gtaccctaat gtactttcca    15780
15781    agggcacttt cttgtactaa gctcccccct ccttaagttt ctgatgtggc ccagtagaac    15840
15841    cctgggatgt tgagggagcg tccaaggtcc aaaccttagt attccctgag tcgtgtggca    15900
15901    cctggtcact ttgaatgtgt tgtggtagtg ggtggatttg ggctcactag acccttttct    15960
15961    ccccctgccc cttaatgtag gcttttctgt gtttttcctc ctgtgaaaga aaattagaca    16020
16021    gacttagttt tcctactcca ttttgctcct tcttttattc attgggaatt tggctccttt    16080
16081    atttcaactt ttctaatgat tgctcctgga aatgtcacca agctcattta acagagccta    16140
16141    actgtaatgc aggggaccct ccttttcaaa agattatgta tgtgtatgtg tgtgtaccag    16200
16201    tgtgagttta tgtgtgccgc ttgcatgcag atcagtagag agtattagaa tccctagacc    16260
16261    ctgagatgta cactgccata tatgggtgcg gtaagagatc cctggtcctt tgcaagagaa    16320
16321    gcaagtgcta ttaaccactg gagcatttct ctagccccct gggcttctct tagacaatct    16380
16381    aggatgtaga aaacttcagt atagccacag ctccaccagt ctatggaata caattaacca    16440
16441    aaatcctatg tctgccatta tattattaat tcatagttct tatgtcacag ttcataacaa    16500
16501    cagtaccaac aaaaatgttt ttatagttgg gggtcaccac aaggtaagga cctgtattaa    16560
16561    agggttacgg cattagtaag gttgagtgta gtaagaattt ggaattttga tttcttcaaa    16620
16621    aaccacagaa atattataag aatgtgtttt ccttttaatc ccaggtgtgg gatgtgggac    16680
16681    tgctttgcgt tgttcacagc agctgactgt gatttgcctc atgctttagt cggggcacga    16740
16741    ttttcccagg tgcagatagt ttctgttatt gctcgacatt tggaattctg ggaacttttc    16800
16801    aggggtatat aaaaatgcta ggctcctgag aggcagggct ggttgttagt ggtcattcag    16860
16861    agggggattg gttgtgattt gttagtagtt gtgctcaaag aagaaccaag aagaaaagaa    16920
16921    attagattca gggatctctt tcctttcctc tctctcctct gtccttttta ctttcttgtc    16980
16981    tagtgttagg gggttgaagg gatagaagag gggtggagaa gggtggaaga aggaagaacc    17040
17041    cacaaattag caaagaccag ctccagttta gatccatggc gttagagtat atttataggt    17100
17101    aataagtgtg ttttggtttt gcttatattt ataaatctta attccatcat tagtcttgaa    17160
17161    agtcagcttt gccagtgagt ggttccctgt catcagctgt ctttcttctc tccttctgcc    17220
17221    actgaagtcc taggccaaag ggccacctcg atgggttccg atatgtcagg tccagccact    17280
17281    tgtgctgaag aaagcaaaca aaagcaaggg tggtctaatg acgcacacgg gtagcaatgc    17340
17341    cacactggga cacattaccc tttatgataa ccacaaaagt taactaagaa ggaagaaaaa    17400
17401    ttaatggtaa aataacttga aaagaggatt ccagccggtt gtcagcatac tggcatgcac    17460
17461    taccaggtta agcagggaga gtctggagga gggtgagagg gtggcagctg tgcagtctcc    17520
17521    accagactct gattggctgc aactgcgcag tctccaccag actttgattg ctcatgtctg    17580
17581    gtgcctgttc cttggagagg tcttattgtt tgatgataca aaccagttcc tatgagatgc    17640
17641    tgctcctgct ggggggaggg ggtgtgatct atcaaggggt gatctatctg tgaggcttct    17700
17701    acagcccaag gtgactacag tttaggacag tggagatttt ggggtcatct tttcaggctt    17760
17761    ctggaacagg atattataag tgctgatatt gaaatacctt agtcttgcct tcatgccatc    17820
17821    caccttgaag agtcgagata ggttctgggc atcgtgtttg taaactcatg cacattgagg    17880
17881    gattaagatg actgcataga cttaaacagg taaatgaacc aaagtggaag aactggatac    17940
17941    aaagaatgca gtcgggagta caggcatcca tcctgctttc atgtacctag agggtccagg    18000
18001    agatgacgca gtgttcttta gaaaaggcca ttgcttaatc ctcgctcttc tttgaagaat    18060
18061    atggacctgt cacacagctt ccgttttgct ctggggaagg aagtctgttt tcactctggc    18120
18121    tgtcctggtg tggtcaatcc tgttttctcc cagggagagt tctctaaaac acagtaggca    18180
18181    tgcatcaagt actcaatacg tgtttcttga atgaacgcat gcattttccc tgcatcggac    18240
18241    ccttacatca cttctgatgc tcagccgttt cctcctctgt gtggcctttc catcctttag    18300
18301    cctttcctgt tgagatccta cttagacgtt agttggactt gctttttctt tcctttatgg    18360
18361    cttcctctca tatcattcat ttctgaatct ataggtacag tttgggtccc gctatccatt    18420
18421    caacggagtc aaaacttctg tttaacccat ccattgaact tttttatttt aatgtttttg    18480
18481    gtttgtttgt ttgttaatct gtgatgtttg tactgtttga gtacagctga tcattcgtgg    18540
18541    gtggcccttt ttcttacttt ctttctattt tatcaatctt tttaattcat tttcatttat    18600
18601    ttcatttcaa ataaaactgc ttttatttca tgtgtggcaa ctacctgatg tccttggtgt    18660
18661    tacaactttt gtttgtagct tagtgtgtgt tcgatgattg ctcttggtcc tctctgtggc    18720
18721    cgcttggttc ctttcatgca ggatttctcc tcaccccttt ggaagcttgg catagcagtg    18780
18781    gcctggaact cggcctccat tctagacagt ctgactagac agactggcta gacagtctgg    18840
18841    agaatgacgg gctattatct gtctttattt aaagtatgaa ctttcttttt acttcctgaa    18900
18901    acacttcagc atgcatccat tatagtaact atttctttca gccaatggcc aatgtgtttt    18960
18961    agtgtatatt ttttcagtgg agtaaaatcg ggaccctaat gaatggggcc accccataca    19020
19021    gtgtctgctc tgcagtctag gtgggaagac caaacagacg cagcatccag tgatacgtgg    19080
19081    gacccagcac aatcaggaaa gtgtttgcaa caggagctcc attgtgggat gtgtgagagt    19140
19141    ccttcctgct tccgctgaca gctggcactc tggattatcc acagcggtgc cactgcgatt    19200
19201    atttacattc agtgcacgct aggcaccggg ctaggctgga gatacaaaga tgagtctcct    19260
19261    ccccaccccg ggcctggcag ggagaactgt acggagagga tgtgacatga gtggatcagt    19320
19321    gcttcctcct cacgagtccc aggtgactca ggccagaata catggtgacc ttgatctcag    19380
19381    ccttggatga cacagaggtg tccaagaaga aaataacagt gaatgaatgg ggtgtttggt    19440
19441    ttttcctcat ctttgtcatc ctttgctctg gcttgagggc ccctgagcag gaccagccat    19500
19501    gcattcctag gtcccacccg tcgagtctgg aatccaaaga cagggctggg tttagaactc    19560
19561    ttccttgctt tcaagtatcc taggcccgtg cagctggtcc atggacctcc caaggagact    19620
19621    cgctcagtgt tttctaaaga ggagtgtaat gagaccctcg tgactggaag ataaatcagc    19680
19681    aatagattcc ctgcaggctc tggggtagat gtcctcatcc gtactctcct ggcagaagtg    19740
19741    ctgggtctta tctgatgaaa tgcatttatt tattctgcaa aatcattgta gtcctagaga    19800
19801    tgcacaccac actggaagat tattgacttt tggggtgagg catagctgac ccacactctg    19860
19861    agactcttga caaagcttga ggagggactt tcagacaaag gcactgccac atgcataccg    19920
19921    gacaggtgtg gcctcttcat gatctatggt tctctgttat tcttgtaggt gtgtcaaatg    19980
19981    ccaaagccaa gcatggtttg ctctggttca cagtttgagg gttgctagtt tggttccaca    20040
20041    gatcatcatg ggatagtagt tatggagata aaagcaggag gcagctggtc ccatcacata    20100
20101    tgcagtcagg aagcaaggaa ggatggacac tggtacccag ttcatttctt tattattcat    20160
20161    cacaggcccc tagctcctgg aaggatgcta cctacattca gggcaggtca gaattaattc    20220
20221    aatctagaaa attccttaca gacgagctca aggttttgtc tcctagctga ttgtagatcc    20280
20281    tgataagttg acagtgttaa gcatcaaaat gggttaaaga gttttgtata agcatctcag    20340
20341    tagactggaa aaagcagaca tatctttgag gatcagatgg ctctgggcct gaatcccagc    20400
20401    tcctctctct tcctacccaa ttcatcttct tgcctctgga gtggctatgt taagatttcc    20460
20461    atgtgaaatt ttccttaaag atccatgtgt ctgaatgtct gacacccagc tggcagcacc    20520
20521    atctagggag attgtagaac ctttggggtg tgaggcccaa ctgatagaag tagctcatta    20580
20581    ggggcaagcc tttgaagagc agatttgttg tcagtaatat ctgctgtcca ttgtagcctg    20640
20641    acttctctgc ttgctatctg ataccacagt gtgggggcca cagcttcctg cttcagctgc    20700
20701    cacaagctct acctaccccc tctgccataa cgggttaaag cttaaagctt gtgagacagt    20760
20761    gaaccaaaat aaatgcttcc ttccttgagt tccttctgtc agctccttag ttacaatgac    20820
20821    ataaaagtaa ctagtgaaca actaaaagta actaactaaa agtaactaac tcttccttag    20880
20881    cggttgtctg atgtgagcag gcagtggcta ccattatttc tagatattga tccagctgct    20940
20941    cacaacagtt gctttataac ttgtaaggac ttttgagcca ggtaaaaccc gagggaaagg    21000
21001    aatagacagg gaacaatctg acagccaggt aagactctgg aattgtactt tgcggacccc    21060
21061    tggtctacca tattagatca ttaataagtt ttcctttaaa aaaagaaata aagggccacc    21120
21121    aatttcttaa gcagtaattt gcgcttgaag ctgagaatcc caggactttc tttctgaaat    21180
21181    gcacagctgg gtcacatcat ctaagtctct tcgtggcttt gtagggcaat gtaaccaagt    21240
21241    cctggtcagt gatgttgggg agatctcaaa tgagccaaga taacctttcc ctgtgtgcgt    21300
21301    gcatccgatt tgctgtcttc tgatacttgg taccagaagg ctgagccact acttggatgg    21360
21361    aaaaggaccc cttggcagcc cctctcccaa ccctctcctc cccaccaatg aacctgaatg    21420
21421    ggaatataag actatggatg acataaacct taagtaattt ttttccatgg cagaggtctc    21480
21481    atgtatgtca gactggcctc aaactctctg cagcctggga taactttaga attcttagac    21540
21541    ctccgccccc accaactccc cccaccttgc tcccagcact caccaccctc agttctggta    21600
21601    ttccaagagg acatcaccac atctagttca tgtgatgcca gagattgaac ccagggctct    21660
21661    ctataggcta aacaaacact ctgccatctg aactacattc ccagacccaa gagacacatg    21720
21721    ctctgatata aaccactgtc tgttatagct cttcctgtga gcaagttctg actgctgcat    21780
21781    tttggtccat ttcttttcag agggatgctc agaaggcttt aggctttaat acaacagcag    21840
21841    ggaagttggc tctcgtcctc tgttgtctga cacacaggac cctgggtgac cccgcccact    21900
21901    cctttcctct acctctgggg ctcctcccct ctttgggttg ttagtgaccc tggagcccgt    21960
21961    gaggcacacc taccctcata tagctccttg cacaactcct ttccatttct caaaatgcct    22020
22021    ttcttctttc ttcctgggtc attccaggtt ttagcttagc atgcacttta aaaattcctt    22080
22081    gcatggaaag tgtgtccttc caccctcacc tccaccctgg gggtagggct gagtctcttt    22140
22141    ctcagcccca tattccccac tgagtgttga tgggacgaac agctgccttc ctcatcaaaa    22200
22201    aggaacaggc attctgaacc ctctgctcca cacagcactt cgtagatatt tatgaggtaa    22260
22261    ttcatgggta gaagagaaaa gagatcaagg ggaaaattca acccgtgtta taactatagc    22320
22321    gaagctcact ctgaaaccta gtgtcacaga tggtcagaag ccattttctc ctgacactgc    22380
22381    agatccttaa tgacccccgc acgataagtc cttctctctt tggccccctt ggatctgtga    22440
22441    ggtgtggctg ctcatcaggt ggtcaagacc atgcacaaag tctgcagcag gcggctcagg    22500
22501    tccccactgg actggtctct gcctgcatgt gggctatgtc atctgtggga gctttgtttg    22560
22561    agggatgtga cctggcacat gaagggaacg gggagaaagg agctgttggc tttccgagct    22620
22621    catcattttt atgtgctgac gtccattgtg cagaaaagac ttttctcagc tgtcttggct    22680
22681    gtcctcagcg ggcctgtgtc gtcagcagag cctattgcag gggaagctgg gcacaggagc    22740
22741    agggctgggc agaagcaagg accacgtagg agctggtgct tacaaggcca aggcacagct    22800
22801    ggaccccctg ccctccaagg aagtagaaca accacgctac ccaaccttca caacaaaggg    22860
22861    gaggcttttt aacatcctct caaaccaccc cactccctta aacacaacca agaaaggagt    22920
22921    tgatttctat tgcgtgaggg gaagcaaact ccttggagtt cttgctatag tgcttttaga    22980
22981    gagataaatg atgggtagag ggagcaggtg gctcctttat ctggaggagg gatctgaaac    23040
23041    tcaaggcttc taagaggctc caacctctta ctgacttctg tgtttgtaat aaaacaaaag    23100
23101    caccttgagg ctggtttctg tgtgataatg gaaaactgcg gtgagaatgg agtttaggtt    23160
23161    ctaagaaagg aggtaaatgt gatttttaaa aaacccttaa gttgtgtatt agtttttgtt    23220
23221    ggtgggtggg aggtgtctgg cacagccctc aaaatcaaga ctgatttagc acttcactct    23280
23281    tcaaaactga ggtcagggag ggaaaatgaa agtcaggcag gagcatggcg actcttgtgg    23340
23341    aagagcttct cagatctctg atgccaagct ttgactaagc aaggagatag acgctgtggt    23400
23401    gggaaggcta cagattccca caggttatct ctgtgtgggg gctagcctct ctctattccc    23460
23461    ccgaggtaac tggtcatttg aaagctggcc tgagactcct ctcgttcctg tgaaagttga    23520
23521    gccagtgttc aggttgctga ggtatataat ccccagccct gacctcagag ataccaggtc    23580
23581    tatgtgcgat ccattgggaa gatgtcttgg gatgaagcta agctaaacca tggaggtgct    23640
23641    gagtttctga agtcgacatg ggttcaccct ggctttgccc tttcctcctg gtgggtttgc    23700
23701    tgtgctgccc gtggtgttga cagaagatct ggctcctctg ctaagcatct atgtcctcac    23760
23761    agatagcaaa gggagaacct ggcacaggcc atgtacccaa tggaaaatga aacatggagg    23820
23821    cagagtaggc tcaggcccca gctttacaaa catagatgtt tgttcttctg tcaagctcag    23880
23881    tcctgggggc aggggcgggg aggggatgag gctacaacac acacacacac acacacacac    23940
23941    acacacacac acatacacca tgcacaaaac tctgagttgg atcctcagca tggcataaac    24000
24001    tgggtgaggg aatacgtaac tgtaatccaa gaacacggaa ggtagacata gggcatcaca    24060
24061    agttcaaagc cacataggga gttcaaggcc agctttcaat acaagatcct gcctcagaac    24120
24121    caagcaagga cggaaactcc aagttagcaa atgaacaacc cagtcctggg aagtgggggc    24180
24181    cctcctgggt aggattgtca taggtcagag gagataactg agtgacacac aaggtgacaa    24240
24241    caatggcaga aacagggcag ttgaggctgc actgtgaaga actgtatcag aacttccgaa    24300
24301    gtccatccac agccacgggc tttcacccca actgtgtgag tgatcttcat tcacagagtg    24360
24361    atcctatgta actgaacgga gacacacaca gattaacgag cacgcctctg agatggatgt    24420
24421    ttccagtgtc acttagatca ccagactttt gtcttcataa tggaccagtg tgcatatgta    24480
24481    tcagaagatg gcctagtcgg ccatcattgg gaagagaggc cccttggtct tgtaaacttt    24540
24541    atatgcctca gtacggggga acgccagggc caagaagtgg gagagggtgg gtaggggagt    24600
24601    gggggggagg gtctggggga cttttgggat agcattggaa atgtaaatga agaaaatacc    24660
24661    taattaaaaa aaaaaaaaga ataatggacc agcaccgtag ttgcttcata tgatggcagc    24720
24721    attatgaggt agggctaagc tagaagacag agatcaccac aagtgtgctc ttgggagcca    24780
24781    tgccctgccc tgcttccttc ctgtgcctgt ctctctgctt tctgtctacc acaaagtagt    24840
24841    ttctttacca caggctccca ccgccatatt gatctgtcca gccttatggg gctaagtgcc    24900
24901    tatggactct acactctctc tttctgttaa attattccgc ttgatactga gttcacagta    24960
24961    atgcaaaaca taaccaatgc atcaccgaca catttaactt tgcgtttccc tccctggtat    25020
25021    aatattcaat atcttatagt aattttggtg atattgaatc tgctaagggg taactaactt    25080
25081    tttggtaggt tttgttgcta cttatttatg agtaattaaa tctgcaatta ctgttttcgc    25140
25141    attgcacaga gatagctcag gatgaaattt gggaacatca aatagtgttc aaatcaaatt    25200
25201    cccctcttcc agggatgttt gctgctcccc tgtaggtaca tagcatgtgg aagtcatctt    25260
25261    cctttcctac ctacaagact tgagagttct ggtgcaaacc tcttgctggc ctctgctgct    25320
25321    ctggcagctg tgtgttgagc tgaaaccctc ccatctttgc acagcttctt tgcacataga    25380
25381    gaaagaacag gttttgcata cagacctcac tgagttacca tagcatgggg tgcatttgtc    25440
25441    ccccattgcc tcagagcatc cttaaagagt gtttctcatg tttccccttg agatgtaaag    25500
25501    gagaactagg tggaatggtg gcttaccatg aagtgtacag tggtacctag aaaccaagat    25560
25561    gcagaggaag gcctctacca gactcagatg ggattttgag gtctcctcct agaagacaga    25620
25621    atgaaacatc tggggcatca caaatgctca gacagactgg gctctgtttc tttggcttct    25680
25681    ggaatcaggg acctgatcac acacagaagg ggctgagggc gctatggtgc ttctgagaga    25740
25741    agcctgggct gttgtcaggg ccgcactttg taagtagctt gcaaactgct ctgaggtgtg    25800
25801    tgatacccta gtcgaggact agctgcatcc tctgcttccc ggtgtcctac gtctcggatg    25860
25861    cctttcgaga tcattgctta gtccagtgta cgcacaggat ggctctgatt tcatgatcct    25920
25921    tctgccaact ggaagcgatg ggcagccaac agctcaagat gaaaggcaat gtgcgtgtct    25980
25981    ccagctccgg agggagatgc tccagtaagc cgatacctgt gagtcacaaa cagaagggac    26040
26041    caggtgccag ggctcctgtc tgaaaactga ttgtagcaca ttacaggaga aggaaaagta    26100
26101    aaaacaaaac aaaacaaaac aaaaatcact tctttgttat tgtttctttt aaaagtgatg    26160
26161    cctcacagat gctattgggg aacaagtttc ctttcattgc taagctgagt tttcaaatta    26220
26221    tagactcgtg gttaagtcac atggctcatc caaagtatta aatatctata atagaaaagt    26280
26281    agattgaaag taattctaat taattctgta ttaactttta aaagaaattt aaaaactata    26340
26341    tgtatgggta tgcacacatg tgaacaggtt cctacagagg ccctaggagg gtggaggatt    26400
26401    ccttgaattt agcattacag ggggttgtga gctgtctgtc acccatgctg ggtatctaac    26460
26461    tcaggtcctc tataggagca gcatacattc tttccagcct tggcatctac tttttaaaag    26520
26521    ttaattaagg aaataaattt cagttctgga gcataagaaa gtgtatcaaa accctttcct    26580
26581    gatgagacat ctgtctgtct gtcttagtta acagtgacca gctgatcacg tgaccagttt    26640
26641    atcagatgcc tctttttgtc agtgtgccta taaggattgg tatttccatt gtgatatgta    26700
26701    tgacgtgatg tgatgtgata taatatataa atgatagttg aatagattaa ttgaataata    26760
26761    actatttgct ggtacaaatt tttgcaaaca aatgatagaa tttgacacaa gagcagatat    26820
26821    gatatagctc atcactgagg cagcaaggta actaagagct caggcttact ggttgtagga    26880
26881    acccaaaccc tttgttgggg gttttgtgag ctccagtttg tacacactgg gcatcgcatt    26940
26941    gtgtggagtc cattggtgga aattggtata aataactcat gcaaaatgct tatcaggtta    27000
27001    ggtggcaaag ctaagcgctg ggtaaggtgg ccattgtccc tcctggtgac agggtgaaga    27060
27061    aaggagctag gacagacagc tggaatatag agatggacac agacagcagc ccctggcttg    27120
27121    agaggacatt tgctaatcac agtgccaaga tcccagtgta ggaacctggt gccacctact    27180
27181    ctggagttga cacactgaag catagtaata aagactagag atagacccag gtaggggcta    27240
27241    gggagatagc taagtgtata aagagtgctt gctgccaaat catgagggtc tgagtttgca    27300
27301    tccccagaac cctaggcata gctagatgtg tgtgtaacct cagcaccctg gggaccaaag    27360
27361    aaagaagggt ggtggggcct tctggctgcc agtttagctc tgggttgcac aagtgacact    27420
27421    gtctcaaagg aaaaggatgg agagtgataa agccagacag tgaagttttc ctctgacccc    27480
27481    catacacgtt tcaacacaag cacagtgcgt gcatgcagtc tatacatgtg ctcccatgta    27540
27541    caaaagacca aggactgaga aagtctcagc tggcagtccc tcctctccag atggctataa    27600
27601    tggctgaatg aagagtgtgc atgagacatg attgtggaag aacaccttcc cacgtccacc    27660
27661    gttccctcac acacactcac ccccctttct ttctctctgt catttagtgc ggctcccagc    27720
27721    tccttgctgc acctaatctg ctctggggct gctgaaccca gaattgccca gagccccatg    27780
27781    tgatgctctg actggagagt gaacagaggg gaaaaaccag agacatcagg agagggaaaa    27840
27841    tgctatggtc acagttcagt ggggcttgaa gaatgggctg tgggctgcaa gctgtgtgag    27900
27901    aaacctgtaa gcgaatgaga taaagtgaac attggctttc tgcttcatgg ccaccatggc    27960
27961    tggggataag cagaggcctc cctgtcctga taggcactca gcattgtgag ggctagcctg    28020
28021    tgctattcac agtagttcta tatgctatcc acttctgatt ccccactgcc ccagtacctc    28080
28081    acaaactcca ctcttgatcc tccccaaaga gcccagtgct gactgggctg aacagggagc    28140
28141    ctgagccagt actgagatca cccctagggc tcacttactg ctcctgcctg gacggaagaa    28200
28201    ccagttcgct gatagctaga accaggaaac gggggaaatg cagagcctta cccagctgcc    28260
28261    tccacagtgt gagtctcagg agaggaaccc agcagctgca gtgtggaagt gacaaacacc    28320
28321    catactccag agcccgagga tatcagccca cagtgagtgg ggctagtccc cttcatcctg    28380
28381    aaggacttgt gtatctgcat gtgcctttac gttggggttg gtcccaggtc tcccttggta    28440
28441    ctgctgagcc acctcctgag tgaggaacca tgagaagaac cggaggaggg gaaaggccgt    28500
28501    agaggacaca ggccagagcc aaggcgccag ccctcacagc tgcttaccgc ttcactgtct    28560
28561    tcctgaagag gtttgctcaa gacgagtcca tcagctgact cctacaaaat gaatcttccc    28620
28621    gaccctttct tcttctgtcc ccttggacca tccccttttc aacacttctg ccaccatgcc    28680
28681    cagaaaaggc tccaagccca tgtgaaattg tcctgcccat ctgatccagg aagtcattcc    28740
28741    atctcctcaa ccttcctgca ctctcttctc cctgtagcag cttctgtaag tcaggtggag    28800
28801    tcacatccat gcattaccag tgtcactgga gcaccagaca ctgccccata tgccaccggc    28860
28861    actgtctgtt ttccaggctt agaaaagcca gagtaaagtg ggccagctgt atgtatatat    28920
28921    gtgttccagg tcatgtgaca gcccagagcc cactttggca attctgtgac ctaaactggc    28980
28981    cttgccttcc ccacggtgtg actgatgcat atcatagcgc actgggtgac ttggtacctt    29040
29041    tgcgcttccc ccaaaggatg tgacaacgac acaccctgat actgttatct atacacagtg    29100
29101    gtacctggtt gttctcagaa ttcactgggt tcagatccat gtgggctttg aacttccact    29160
29161    tctgtgtcgt tagctgaatc tgcttcactg gtagtaaggc ttgagctgag cagcgggttt    29220
29221    ggatctggtg cattcaaaca cccacaagga gggttctagc ccagcagttg aatgaaggat    29280
29281    gagtcgaggt gtgcattgaa gctccctggt ccaatgcagg tgtaaggcat ctttggacag    29340
29341    ttgcaatggt tgctcagtac caagccgtag cctggaatca ttttccctgg agctgtgaga    29400
29401    acccaagaag gttaatgtcc tcagtggctc agaggcaact ctgagcttca ctgcccaccc    29460
29461    tgccctctcc caggttcttt gtcccctttg gaatgaggct atcattgtga caggatccat    29520
29521    tggatgatat tcccacaagt acccctttaa taaatctgtc aagcacaggc acaccaatat    29580
29581    accagagtag ctcatgcctc tatcccagtt tggtggacag gaagagtttg tatcatattt    29640
29641    tagggtgctt gctgtggcga tcaaaatatc ccatcgtgca tgcaacattc aggcaaggta    29700
29701    atgcatggat gtgagtctga tagttagaaa gccgaaggca agggaatcac cagtttgaga    29760
29761    ctaaagcccc gggcttgatc cctggcatca gagcaaatat gacaacaacc accaccaaaa    29820
29821    cattcctact gtgatggtgg gcactgatag cgaaccctga aagttagggt acggctgagc    29880
29881    tgaattttaa ggttctttgg atagatgcta aactttaatc tttggaaata gtttaatagg    29940
29941    ggcaggagag atggatcaga gattatgacc actgtctgct tttccagagg acttgggttt    30000
30001    cactcccgga acctacatgt tagctcaaaa ccacctggca actccattcc aggggacctg    30060
30061    aggcgctctt ctcatctctg tgggcaccag gcagacatgt gctgcacagg tgtaaatgca    30120
30121    catgaaacac acatagtaga cgaacaaaaa caaacaaaag tagcttaata tccagtagag    30180
30181    accaaaacac tataacatac tccatttaac cttgaggtta aatttcatgc ttagaaattt    30240
30241    ttttaagtgg catttggatt tattttatct tgtgtgtata aatgttttgc ctgcatgtgt    30300
30301    atatgtgcat catgtgtgtg accagtgcca gtggagatca gaagaggcca ttgaatcccc    30360
30361    tgggaactgg acctatgggt ggttgtgagc caggaagtga gccagaaact tctttcttaa    30420
30421    ttattagaaa acataaaaac tataaatgtt cccaatggag aagctagaga aagcgcccaa    30480
30481    ggaaggagct gaaggggtct gcaaccctat aggtggaaca acattatgaa ctaaccagta    30540
30541    ccccccggag ctcgtgtctc tagctgcata tgtagcagaa gatggcctag tcggccatca    30600
30601    ttgggaagag aggccccttg gtattgcaaa ctttatatgc ctcagtacag gggaatgcca    30660
30661    gggccaagaa gcaggagtgg gtgggtaggg gagcagggca gagggagggt atagggaact    30720
30721    ttcgggataa catttgaaat gcatataaag aaaatatcta ataaaaaaat aaaaaaacca    30780
30781    aagacagtat ggaacaaaaa tgttttctac attatgatga ctatacatgg atacatgcaa    30840
30841    aagaaaatgc atgtggtctt tatgagaaat attttaatta gtgaaatcat tgtaatttac    30900
30901    cctgtacata tctccaagtt ctttcaaaag aaaataaaat atcaattcca tcttgcaaga    30960
30961    aaaaaaaaga gcttggttaa aaataaaaat agggacctag tgaggcagtt ccttgggaga    31020
31021    tccagccagc aactgaccaa tgcaaatgtg gatgcttgga accaaccatc agactgagct    31080
31081    cagggaacct ggtgggggag gacttgggga gcaaatgggg attgtaaccc cattggaaga    31140
31141    acaacatagg ttgcctaacc actcagtcct cccagagtct agatcatcaa ccaaggagtg    31200
31201    tacctggagg gacccatgac tccagataca tatgtagcag agaatgcctt gcctgacagc    31260
31261    aatgggaggg gaggcccttg gtcccaggga ggtttgttgc ctagcatagg gggatgctgg    31320
31321    agtcatgggg caggagaggg tgggtgggtg ggtgggcggg aagcaccctc atacaggcaa    31380
31381    aggggagagg gagagcagat gtgggatggg gtggtggtag aggggtagcc aggaaatggg    31440
31441    atatcatttg aaatgtaaat gaatggaatg attaataaaa ataattttta aaaactataa    31500
31501    atgtaatatt agaccatact aagtcttagt ggaggagact gcattgttca gtagaaaaga    31560
31561    aactatccaa atgggcatct tacatgaagt ttttaactgg aagaaaaccc cacagtgtaa    31620
31621    ttaatggagt tacttagggt aataatcata tatgccaggt cataatcatg gcacaacaga    31680
31681    ggtagcaatg aaatccagcc tgtatggttt gacaagtcat ggtctcaaga aataaaacat    31740
31741    ttagaaaaac agcaataagg ctgaaaccca gcctccttca gcagggtgaa tgctgacctc    31800
31801    tgacctagat tctgtgatta aacatacagt gtgcatttga acagtgacat tttattgcat    31860
31861    gtgaagatga tctggcagga atggcaataa cattatcaaa caaagctgtg agcgaagtta    31920
31921    attcctggcc cttcgaattg cattagaaaa gagtgacctt tggttgatca cgttgctctt    31980
31981    aggagagtaa taaaaattct tttttgtata cttttgagtg tttataactg tcatgttttt    32040
32041    tttccttctc gtgtagtcaa tttcccatct catttaatag caagttgtgg agatatttct    32100
32101    cctttaggaa atgttgtgaa cattttgtcc atgatagcca tagaatctat ccacatcaac    32160
32161    acataagcag gctataaatt atttgaaaac ttttaagtag ttgtctttag attgtctttt    32220
32221    ccatccactc tgattctctg caacatcttt gcttaaaaaa ataaattaag ctatatagaa    32280
32281    gctctgactc tccagctgta gtcagatttg aatattgtcc caatcagtca caagcatgat    32340
32341    cactctcttg agttaatttt aacattaggt atgtggttag tgtgcctcat ctattcactt    32400
32401    gtttctaaaa aatgtagcct ttccacctta acatcattgc cttggtagta gaccgtgggg    32460
32461    tgagctggga cctatgtctc tatttatcat tagttttaag aagaggagga gaaggaggca    32520
32521    ggaggcagca gcagccaggc atgatgggtc actcttggac tctctgcctt cagaaggctg    32580
32581    gggcaggagg atcaggagca gactgggtca caggagatct tagctcataa cccacaacaa    32640
32641    caacactaac aaaggaaaaa aagagataag aaacaaatat gaaattgtaa tgtttacttg    32700
32701    ggagaataaa ggtctacaag aaggcgagtc gttctgaaag gtggtagaca aagagttcga    32760
32761    gccagagcag aaaaacagcg aatgggaaga aatgactatg gagaccggcc ccagcccagg    32820
32821    gccacatcat gcaactctat cattcgaagg gggacacatg cactgtgtgg tagattgtgt    32880
32881    taaagcaaac cccagtgata atcagataag gatacaaagc atctacctct cactacattc    32940
32941    aaaggtagac tcgagaacct caaagccaaa tgtcaaagca actgaaggaa atagaggcgg    33000
33001    gtgtgacaaa gtcggggggg ggtgattaat taatttaatg catatgtgca cacatgtgtt    33060
33061    ttgcatgtga acatgttctg gagattgatg tagtgtcttc tatggaacct ggagctgccc    33120
33121    agttcagcaa gatttgctgg ccaatgagtg tagagttcct ctggcctttg tctccccacc    33180
33181    tctgggatca tagggggtta ccaccacacc tgacttctta tgtaagtagg ggactgaaga    33240
33241    cagttcctga tgcttgcttg gcagggactt gaccaacaga gtcacttcct tcgccccaag    33300
33301    gaaagagttt taaaaacaag aatctaaaag tgtaaaatat gaatcaagag ccaataatct    33360
33361    agacattgaa agattagatt ctaatttttt agtgaagaca gtggccaatg atggaatagc    33420
33421    attaggtaga aacagccagc cgacatctgt accattgtgt gccgtacaca cccagcactt    33480
33481    tagggatgct gactgtgcta cccagggttg cacacacctc atgagtaccc tgtgatggct    33540
33541    caagctgaaa tacccatttt gtagaaggag gtgatggtac agggaatgat ataaatttgc    33600
33601    ctttggaagc cctggggttg gtgaaggaga actggaaaaa gtacctacaa ggtctgaact    33660
33661    tgtatatgct tacaaatgat tctagaatat aagtggaact tctgtaaact tacaagaaag    33720
33721    tcttgagagt gggcaaaggg cttaggaaga gaggcagcaa tagaggagcc ttccttgcaa    33780
33781    ggtccctctg cactctgatc cactgtagcc gataatgaca tcatgtaccc taagtctatg    33840
33841    ataaagttgg tgtccagtgt cctgaggctg ccaatgtcat ggtcctctgt agccactcct    33900
33901    tggctgttcc aggagctgtg tggtgggggc atcctgctgc ttcaggacag cacagagccc    33960
33961    aggcaggtga gactctctgg gcagctgttt gcccagatcc tgatcatggc tttgtatgtg    34020
34021    tgcaggtgtg tcattcatga gaggtaagtc tgtactttta atagctgtgt aacccgaatt    34080
34081    gttttggtaa cacaggtttt tttaggagtg tgtatgtgtg tgtgtgtgta tttgtgtgca    34140
34141    tctgtgagtt tgtacatctc cgtgtgtgtt tgtgtgtctt tgtgtgcctg tgtgtgtgca    34200
34201    agtgcatctc tctgtgtgta tctgtctgtc tgtctctgtg tatgtatctg tgtgtatttg    34260
34261    tctgtggtct gtgtgtgtat ctgtgtatgt gtatatctgt tgggtgtgtg tgtgtgtgtg    34320
34321    tgtgtgtgtg ttgtcacata tgaattttta ggcgttgatt tgtctttaaa gggcacaaag    34380
34381    gcactggata gtgctcaaaa tctttggcag accagattct cttatatttt tggttgtgag    34440
34441    cctagccttt aacggctgag ccatctctct agcccgacca gattctcaaa gtcatctggg    34500
34501    ttggcaaatc tgcacagcac cctaggatag gatgtgccgg ctcagcatgt cttccctccc    34560
34561    tccccacctc cccactgttt gcttgctctt tccaccatct tctccgacct gtggtcccag    34620
34621    aaagcaggat ctggggcagg ggtggcctgt gaacttagtt actaggtcat cagaaaccag    34680
34681    gagggttgaa agactggagc tgagaaaagg actccttcct ctgcctgtcc tggcagctgc    34740
34741    cgctcagggc agtggcttca cagagctccc tgggacgctc aaaggctttt ctctcctagg    34800
34801    gatcaaatgt tctcctcagg gttagcatcg tcatgctggc agaaggccta aatatgggtg    34860
34861    cctgaggcaa cacacagcag cagcaatgtg ggagccagag gtacaaagtg ggcaaggggc    34920
34921    ttggaactgc tgggtgactt aggtaccaag ggtttcccac agggctgggt ctgcaggtga    34980
34981    gaaggccaga atccttgcct gtttcctcca agatggacag tacacatatc ttccccaagt    35040
35041    cttagtgagc ctgtatgccc aagctcttgc cttcctacct ccaaactctt ctctgtcttg    35100
35101    aaatcccttt catgtctttt atccacctca gtgggcagct tcacaaactt cccactatct    35160
35161    ctatgccccc agactcctcc cgagcgggat gccttgaatg gttggccctt tttgcagaag    35220
35221    tttctcatag gatgctgtgt ccagcatcta gatgtcaatt tcttccattg cctccagccg    35280
35281    ataaactctt aaggtgacag gccagctacc ctgattttcc agaattgagg gagtttcctg    35340
35341    acaaggatct ttcaatgtta aaactaggaa agtccctggc agttgaagac aactggtcac    35400
35401    cccttaaacc ccacaaatag ggaaaaaaga ttcacaagat ataaaataat caaatgaatt    35460
35461    caggcaaatg gcatggcatg ggtgcttaat agagaagaag gttcaaatat tataggcaac    35520
35521    cattggatat gctcactaca gagattttat acatatgtgt gtgtgtgtgt ataataccaa    35580
35581    tttggaaata ctggtgatat tccatcaatt attaaaaaaa aagaggctga gttgtaaatc    35640
35641    tgtgcgtgtc acataatgtc aaacacatta taagtatgtg gtagattgag gaaaggatgc    35700
35701    cactgtctgc ctgtgaagag gcctagagag agacagttat tagtcctgtc tcttgtagtt    35760
35761    tcagaacaaa tagcctttta ccacgcacag agctagagaa ggcatgaagc agccacgagg    35820
35821    ccatgatggg cacctcagtg accatggata gcaaaatgca atctgaggcg gggcaacagt    35880
35881    aattatgctc agcctgtggg gtttctgagc agtggcttga agatatcttc cctgaagtgt    35940
35941    acagttcctt ctcagaggcc ccacagaaga ggccctggga tctttgattc agagcacatc    36000
36001    aatgacctct gcaaccctta caatatgttc tcgggaagga aaaggttatc tacaggggca    36060
36061    ggaccaaggc tctgacaacc actgacctcg cttggaaatt attacaaggt aataagagga    36120
36121    agccatcggt catgacagat cacaaaacgg gcacaggcag ccatgttaga ggggtgtgag    36180
36181    tgttgccctc agggtgccca ggaaggcttc cgggaaccac agagaatcta gagactgcct    36240
36241    tcaaagaaag ccctggttag tacgacatgg aaggagtctt tggtaactgt tttgcatttg    36300
36301    gttatctgtg gcactgctaa tattcctgag cgctgactcg gaatgtagat ggtctctggg    36360
36361    gtttctgtat cgatgatttc gcttttctgt tgcttgctct ctttccagga gccctccatc    36420
36421    tgtgtttgac caaactcaga gcctgacata acgtgtcagt aaattattcc gaaatgcctg    36480
36481    tgcttgctgt aaccttctac gctgggccaa agtctattag catttctaaa actcataaat    36540
36541    gacacttggc acaatgctaa tgttttctag atgattatac aattttatct catttataag    36600
36601    tcatgtgaaa agtatcaaat tttgccacta tgtaggcaaa tatattttta tgatgttgca    36660
36661    tggtttcctg agaagacatg aaaaaggtct atcttctcaa agaggttacc taaagtagaa    36720
36721    aaaaaggaac aattttaccc aattttttct tggagaacca atgagctcat cagatttatt    36780
36781    tacagcacta agggtgaccc aaatgtagtc gcattatcga gaccagccca ggacggatga    36840
36841    cagctcatga gagctgtgtc cctggatctt aaatgctgtc gtgacctgtg cctcccagga    36900
36901    gggctcagct ttctctcctc tgtgcttgaa acagtttgtg attctcttac agcctttaaa    36960
36961    tacacctgtc tttgtgtcac cttgcacata ccacatccct aattcttagc cagaagcaga    37020
37021    gcccactcta gaccccttct gcatgtacag tatagtatgt tttccttcct ggagtaattc    37080
37081    atgaaccttt tcaatggatg gatggatgga tggatggatg gatggatgga tggatgaata    37140
37141    atgaatgaac tgtctttctg tccaataggg caggagttcg gtgatagctg aattttgcat    37200
37201    tggatgcatg cacaaggcat ctaaacactt taatgtttgc agtgtagact tttaattgct    37260
37261    gagtcttgct gccttggtta gtgtgagttg ggtgtgcaag ctctgatagc acagggccaa    37320
37321    catgaagtcc aagtgccttt gaggtgttta agtactcatt tatgttgcaa ttctaagact    37380
37381    gaccccaggg ctctcagaag gctaagcagg gccttccttc ctgtttgttt tagtaactcc    37440
37441    agagtgtcac agtgaaaacg atttgtgtgt gaaatgcttt aagagacaaa tattttccat    37500
37501    ctagaacctt gtataactgt tggtcacagg ttccatgtag ggtctgtgac aggtcgtggg    37560
37561    aaatctgcat actacattga ctttgtctag ggcttggccg aacccacatg tgtgttggaa    37620
37621    agattaagtc tctcttaaca tgctcacacc tgaacaagga catggtaggg tatcctatgg    37680
37681    aaaggggacg acaccactga gtgatgtggg gtcctagaga taatgtcttt tcacattagg    37740
37741    gactactcag agtttgcgat ttgggctgct tgaatttaag caagaccgtg cttgcaaagc    37800
37801    tgtggcctct gcctatagct ctctcaacaa ctccattgtc tctggctagc ctgggttgtc    37860
37861    cttgaagttg tcagtcttca agcctgccca gcattgtgtt gagatgaaat gttttcctga    37920
37921    ttgcaaccca ttggaaatgt tatgaaaaca attctgttgt caatctgact ttccctctcg    37980
37981    gctgcaaacc agcaaaccac catgagaaca ataaacaaag tcaaagggag gagcaggagg    38040
38041    aggaggagca ggaggaggag gagcagcagg aggaggagga gctatccaca tgatgtgcta    38100
38101    agaacattgg agcatggccc aaaggtttcc tgtttgaatc acagatttat tcctgtggtc    38160
38161    atctgttggg tgactctaat tacagagaag aggcttttgt ttcccctcca gctctttcgc    38220
38221    tgtttgatct gtctctgaca ataatcatct cagtcacaca gggactatta catttgtgtt    38280
38281    tgacatccct catgttcaca ttagcagaag ccactagatc atgtgattaa ccagtgttct    38340
38341    ttaatttttt gtgagaagat tctagaacac gtgccaaagt aaaaactaag gtagtggagt    38400
38401    aggaatactg ctttctaaca tgcatgtcaa attaatttgt tctatgaggt ttaaaaaaca    38460
38461    acaataacaa ctgttaaacc aggaaaagat caaagatttt aactctgaag gctagttttc    38520
38521    atattctgga aaagtcagcg ttttctagga ccctggtgac agtgttgtca gcttggctcc    38580
38581    ttgtgtcctt acggtgtatt cttgttagaa aatatggtgc ttactcccgg cttctgacag    38640
38641    aattatgctt tccaagcaga gaaaaaagct gctggtagtt ttggaagaca gaaactgaag    38700
38701    tctagtagct gtgtgcactg ggtcttgtgc tccagtctgg ggtaccttct cagtgctgtg    38760
38761    gctggggagg ctccttggtt cttcacaatg gcagctttct aagctcacaa gtctgaatgc    38820
38821    tgaagagaca tcctctggac tcacagcaaa ctgcattcct catgtcctta tccggaggca    38880
38881    ggggacagga caaggagaag agatcagagc tgtaagagtg aataaaatcg ctttgttgta    38940
38941    ataacttgcc agtaaatcat cacatagctg gactgcggca accactaaac ccatgcttaa    39000
39001    attagacaag gtgttaaaat gtgtttgcct tttaacactt ttcttctacc tgtttcgttc    39060
39061    tctcctgaca ctcaacctgc agccacaacc tcatggctgc agcatgtatt ttttggtgtg    39120
39121    tatgtgtgtt cctgtgtgtg tgtctatgtg tctgtgtgtg tgtgaatgtg tgtacatgtg    39180
39181    tgaatatgtg tatgtatgtg agtgtgtata tgggtgtgtg aatgtatgtt tgagtgtgtg    39240
39241    tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtttatagg ccagaggtca acctcaggaa ctgtctacct    39300
39301    tgttttttga gacagagtca ctcaatggct tggggatcac cactcaagtt gaccagggat    39360
39361    ccgcatgaat ctgcttgtct ctggagccct gggatcacaa gtgtgttgca gcaatgtgca    39420
39421    gatctttatg tgggccctgg ggatccaact cagtcctcgt gcttgcaagg caagctctct    39480
39481    accaaccaag ccacctcccc ggccttcttg gttcattttc ttcgttgttt ttgttttgtt    39540
39541    gttcttttga gatacaatca tgtcgtgcag ctgtggctga catggaactt tctatcaaat    39600
39601    ccaagctgcc ctggaattta caggtgatcc attttatatc tgtctcctga gtgctggggt    39660
39661    tatggtcgtg caccatcata cccagttctg aagttctagc acattccagg gtatatcaga    39720
39721    actcaggaag tgtccggcag tatactgtgt gtgtaaggag atttacagta gtatttaaag    39780
39781    tatatcaagt gatgttttca aaatgctgga cacaagtcat agcatgaaag ttgggtgcta    39840
39841    aatgtctgtc tccctgatgg ctaacttggt tccttccttt gtgtttcgtt gaattgttag    39900
39901    ggcctttcct agtggttaag gaatttgcca aagcctgaca aactgaactc aactcccagc    39960
39961    acccacatag tgggaggaga gaaacaactt ctgcaagctg tgctctgatt tccacacgcg    40020
40021    tgctatggca tgtgcgtgcc gagacgcatg tgcacacgca tgcacaaagt aaataaatgt    40080
40081    aacaaaaaac tagcagctag caaaagtata acaaaaattg catagaacac atatatgata    40140
40141    cacactgata tgcacacata tacaaaatcc tgtgtgcaca tgtacattca gtgacaggac    40200
40201    tgagtggcct aaattgagaa gtaagacatc catgagtgga aatattgaga atattaaagt    40260
40261    actctgaaaa tagtttcccc ctaagtggtt gtgattttcc acacatcaca cacagagttg    40320
40321    agtgcaagtt ttgaaataac attttacttt tagttgtgtc tctgtggata tgtgcactaa    40380
40381    gtgcaggttc ctgcagagac cagaggctcc cctgaagctg gagttaaagg atgctgtgaa    40440
40441    ctgcccaagt cctctgcagt gcacagagcc atctctcaag ctgctaatgc taggttttgg    40500
40501    tgtttttttt ttaactaaac aaaactaaca taatattatc tagacagctg cataactaag    40560
40561    aataaatagt gataaggaaa tattgatctt ctcaacaaaa gattttttcc tgtcagattt    40620
40621    gaaagctact ttaaagttaa aatgatttgg ggctgggatg atagctcatg ggtgcagaat    40680
40681    ggtaatgttg taaactctgt gattaaaaag aaaaagcctt acagggaagt gagggacata    40740
40741    ccacaagaac aagacccaca gaatccacta actgggactc atggggacgt gcagagatca    40800
40801    gggagcctgt ggggtctgac ctaagggcct ctgcatatgt gcgatagctg agtagcttgg    40860
40861    atcctgtgag aatcctaaca gcaggaatgg ggctttccct ggactctttt gccttctgtg    40920
40921    gggccctttt cctcctgctg ggttgccttg ttcagccttg ttgtggtgat atgtgcctgg    40980
40981    tcctagtgta acttgttatg gttgacatct ctgggaggcc tgctcttttc caacaggagg    41040
41041    cagaagaggg gagagtctgg gggagagggg aggtgggaag gtgggaagag gagacactag    41100
41101    gagaggagag ggaagggaaa ctgctgttgg gatgtaatat atgagagcag aataaaaaag    41160
41161    aaaaaaaaag aaatgtattt tcaacaagaa tgtaatttta ttccccagtc caaatcacag    41220
41221    acatgttctg agaattaaat aattcatttt agttcacaag taaaattata gaattgggac    41280
41281    ttttctggaa aagacaggat gtgtggtcaa aattcggtgt ttagcatcag agctaagtga    41340
41341    tgttggtatc tacaaaggct gggggtgggg gtggcggtgc ttgggtatct ctaccccagg    41400
41401    gactgtgttt taccgaggcc ttgaacaatg atttgagcag caatggaaaa ctgatgttgt    41460
41461    agacagagtg aagttgggac tcagaaagtg aagagtggtg tgaacacacg gcataaagcc    41520
41521    tggtgaggct gaggcggtga atagagttgg gctgtaagct tggaggaagg cattctggga    41580
41581    agggctttgg actgagtgta agggcatgac tcttctgtag ggattcctct gtggtgagag    41640
41641    ccagctcaga tcacagcagg tgtctcctat ttctaccata acctccataa actcaccagt    41700
41701    tcactgaggt agatctgcat acaatcattt ctttggcctg tcatcagtac cagagcaaac    41760
41761    atttatctat gtgtccctag agaacgccat gtaacggtca ctccttttta agatccaggt    41820
41821    aggagctatt acttccagtg gactatttgg tctctggtga ctacatctcc tatgggtttc    41880
41881    ctttctccac actgatgtag tagattttta gcatattggg aaacctaatt accttggttt    41940
41941    tgaactttgc atactatgga aatagagtag gactaggtac cacaacagcc agctcttctc    42000
42001    cagtattcaa ggttatcttg gcctctggga ctaggactga tgttaaaaac attagtgagt    42060
42061    attgtatatg attgtaagtg aatattgcat taaagagaag ttagataggc tatattatct    42120
42121    cacaccctaa ggcttgagtt atcctacact gtcttgaggg tttacatata aaccttttgg    42180
42181    gatatcaaca tggttgaact tcaaaaaaag ccttaatgta aatttattca catatttttt    42240
42241    tttagacata cgttacaact atgaagaata ataggttctt tactagaaaa atgtggtcat    42300
42301    aacttgtccg ccaatctggg atgatgaagc caagccctac ctagcataat gagttggctt    42360
42361    ggaacactct tacctccaca attccagtat catcctaata accataacag ttcaatcatg    42420
42421    tttctgatca atcctgtgaa atcaaggaaa gttgaaattc tcaaagtatg tactcataat    42480
42481    gtcaggagtt atgatgaaaa atctttaaaa catagaacat tcattttttt taaatgattc    42540
42541    tgtggtctaa aggtattttt tcaggtgatt taaaagtatg gaacagagta atattatcct    42600
42601    gtaggtatta ttttacaaaa accaaagtgt gtgcttccat ccaaattgat ttgtcttaga    42660
42661    aaaaaaggga gtctttcttc agattggcac agagtgtgca cccctaggac gtggacaata    42720
42721    caggatcaga aagcagaagg tttgtgctag aggaactaga acagaaccat aaactggttg    42780
42781    accaacagga aattagctga cagaccaata ggaagttagc ttgtagacca acaggaaatt    42840
42841    tgctgacaga ccaataggag gttaactgat agaccaacag gaaattagct ggcaaatcaa    42900
42901    taggaaatta gctggtagac caacaggaaa ttagctgata aaccaacagg aaatgagctg    42960
42961    acagaccaac aggaagttag ctgatagaca ataggaagtt agctggtaga gaacaggaaa    43020
43021    ttagctcata gatcaacagg aaattagccc ggggctgaca atgaagggag ccaggacaag    43080
43081    gaatggaggg atccctgtgc tcagttccca gaggggatcc tcatgtcatg cagactgggt    43140
43141    ggcagcacgt cccccctggc tctgctcaca catcctctgc tttctgataa aacttctaag    43200
43201    agtctgtgtc tcgtgaacag aggacacatt tcctgctgtg cttcagaatt tacatcattt    43260
43261    cttcactagg gtcttttgtc tgaagactgg gaaagagaga agcctgtaag actctgtgaa    43320
43321    ccttagttat tagacgctaa cctcttcttt tcttaattaa aagattttag tttctccttt    43380
43381    ttattggggg gatgctgagg cacctgagga tccaactgag accatcaggc tggctcagga    43440
43441    aagtgccctc atccactgag ccacctcgca ggtcctacca gtcaggattt acttctctgg    43500
43501    atgttgtatt aattactttt gactgtgaca aatgcctgac aaaaaaaaac aacatgggag    43560
43561    gaaggattta ctgtggctca tggtttgaga aggaagagtc tgtagtgggt gggaaggtgt    43620
43621    ggtgggggga ggagtgtgac gtagctgatc agtttgcatc ctggtccctg ggtgtgtgca    43680
43681    gttaggaggc agggagagat gagtgccttg ctcatccatt atttctccat tatttctctt    43740
43741    tattcagttg gagaccccag accatgggat ggcactcccc acattcaggg tggacttgcc    43800
43801    atcctcagtt aattttctca gtaaatacct cctcagacct gtctcccagg tgactgttga    43860
43861    cccagttgag ctgacagttg tcactgtcac attaactgtc cttgtcacgt ttctagatgt    43920
43921    gtatagcagt gtttcttggc tcattaagcc aggcccctgc aagttcacac tgcccggtgt    43980
43981    gctctgcatc ctgcctgctg acacaggcct gggtgtctcc atacaggtgc ctgagtggac    44040
44041    acagtccacc cttgcagtgc agccgtggat caagtcctct ctattcttgc atttcgtggc    44100
44101    ggtgtgtttt gttttctgcc ttctggacct tgctcttcag cccctttacc ccaatttttt    44160
44161    tcttttcttt ttttctttct aaaacctgcc ctttcccact tcagaggtga accctgagga    44220
44221    attttgagaa agaaaaatga aaagagaatt tatgagagca agagggcatg gtgcaaaagg    44280
44281    atgcttgtgg ctctgttctc agtctgtcct tcctgctaat gctgtcatca ggatctcctt    44340
44341    aactgtgatt atccttaaac cttgttctta ttccaataaa atgtgtctgt gggcatgttg    44400
44401    tgtgtgtgca cacatgtgtg tgtatacaca tgcacgtgta ggtcagagga caacctaggc    44460
44461    tgtcactcct ctcatgtctt ccatctttta tttgagacag tctctcactg accttcatca    44520
44521    ctgggcagag agctgcagag atggtcctgt ctctgcctcc atctctgcat ccctgggatt    44580
44581    accagtgtac accgctatgc ccaacttttt gcctgggatc tggagatcca aactgaggtc    44640
44641    ctcgcacttg ctagtgcttg ctgagacttt gcctcagttc tctagtgaga ccttgtccca    44700
44701    cagctcccca aagcctgaca acagatgaag gagcaagggg gtcttgtctg ggaggtggga    44760
44761    tggggtaagg ggaagagcag aggggtggta aggtgggtgc acttcctgta gagaatccca    44820
44821    gaccctgagg atcctgctgt gtagctctgt aaagccaaga accccactct tcaagaagat    44880
44881    ggatgtccag gaggtggcag gcactttata aaatgttctg tcctggaagc tttgaagcat    44940
44941    cccatggaag agtctattga tgactcagca attcacccag agcttctctg cccactgttt    45000
45001    cttgaccccc atcttaacag tccatgttgc taagagatgg tacaagcttc cctctgagca    45060
45061    ccctccccag catctgatcc tcactcagaa tgctggaagg ggtccagggt ctccaggagc    45120
45121    cagtcaggtg tgggtgtctt tcctttacca gatactggat tggtcaccag ccactactac    45180
45181    aggaaagact gtcaatcttt ctcccaatcc ctcagtcctc actatggaaa gatagggtgt    45240
45241    tttccggggt gggggtgggg ggaatagaaa agacaggctg aagtttggat tgttctaaaa    45300
45301    atttacaata aactaggtca ctaaaactcc acactttggg tgttcatagg accattatat    45360
45361    ctatgactac agtggccatg atgtgtgaag gtgtgcaggg ccatactgtt agcagatagg    45420
45421    agaggtcatg ctctgtctgc aggtgtgcag ggtcatgctg tatctgcagg tgtgcagggt    45480
45481    catgctgtat ctgcagatgt gcagggtcat gctctatctg cagatgtgca gggtcatgct    45540
45541    ctgtctgcag gtgtgtaggg tcatgctcta tctgcaaatg tgtagggtca tgctctgtct    45600
45601    gcagatgtgc agggtcatgc tctgtctgca ggtgtgtagg gtcatactct atctgcagat    45660
45661    gtgtagggtc atgctctatc tgcaggtgtg tagggtcatg ctctgtctgc agatgtgcag    45720
45721    ggtcatgctc tgtctgcagg tgtgtagggt catgctctgt ctgcaggtgt gtagggtcat    45780
45781    gttctatctg cagatgttca gggtcatgct ctatctgcag gtgtgtaggg tcatgctcta    45840
45841    tctggagatg tgcagtgtca tgctctgtct gcaggtgtgc agagtcatgc tgtctctgca    45900
45901    ggtgtgcagg gtcatgctct gtctgcaggt gtgcagggtc atactgtatc tgcagctgtg    45960
45961    tagggtcatc ctctatctgc agatgtatag ggtcatgctc tgcagatgtg tagggtcatg    46020
46021    ctctgtctgc aggtgtgcag ggtcatgctc tatctgcaaa tgtgtagggt catgctctgc    46080
46081    agatgtgtag ggtcatgctc tgtctgcagg tgttcaggat catgctctgt ctgcaggtgt    46140
46141    gcaggggtca tgttctgtct gcaggtgtgt agggtcatac tctatctgca gatgtgtagg    46200
46201    gtcatgctct atctgcaggt gtgcagggtc atgctctgtc tgcagatgtg cagggtcatg    46260
46261    ctctgtctgc aggtgtgtag ggtcatgctc tgtctgcagg tgtgtagggt catgctctat    46320
46321    ctgcaggtgt gtagggtcat gctctgcaga tgtgtagggt catgctctgt ctgcaggtgt    46380
46381    tcaggatcat gctctgtctg caggtgtgca gggtcatgct ctgtctgcag gtgtgtaggg    46440
46441    tcatactcta tctgcagatg tgcagggtca tgctctgtct gcaggtgtgt agagtcatgc    46500
46501    tctgtctgca ggtgtgtagg gtcaggctgt gcctgcagat gttcacgtcc attgtgtccc    46560
46561    tacagaaatg ctccatgttc cctatctgca gccctcacaa aaggtttcat tccagtctct    46620
46621    ctcctggttc ctgtggattt tctcaggcct tggcattttg gggctggtag acatatattg    46680
46681    tcattattgt ttataagcac aactgcacct agattagagc ccatcatgac ctagtgttgc    46740
46741    ttcgttataa ttaaattacc tctgcagatg acttccagag aaggttggat tctgagactc    46800
46801    tagccaacat gaagtttgag ggcagacact gtccatgaag tagttggtag cttttgcaca    46860
46861    tctgttaaat actgggttag attctggttt agctgatctg tagtggggct catgcatttt    46920
46921    tctgttaatc caaataatca tagggtacac ccagtgtcaa aagccactta gcgaaaccac    46980
46981    caattatgtt atttattatt ggcatcatgt ttactgatca tggtataatt agcatccttt    47040
47041    attgaaggct tctcatgtct cagacagtgg attaaatcct ccgttcttct catttcctca    47100
47101    ggacacaata gggcacagag ggttaacaaa actcaccaga ggcaacagag ctggaagaga    47160
47161    ggacagagac aagtcctcca ggtcatcgga ccccagaacc aaaacctcgc ttccctgagc    47220
47221    cccagtagga actgagagcc ttttgtcttt cacataaatt gaccttggct ttcaaactgt    47280
47281    gtaacaagct gctcacaaag acagaaagta gatctgagca tccttgaaac ctgctagtta    47340
47341    gagaaattat aaacacatca agatgagtaa ctgcatgtct tcactgccaa taaataaaac    47400
47401    agagggatga gctatgcatc ctccatgatg ggagagcaca ggttggcctg ctagggagta    47460
47461    cacaagttgt caaactgggc taatacttag atttctccca gtgttacaag atcaggccaa    47520
47521    aagccatgca tttgagacat ttctacatac catttcattt tgttaacagt gcattgacca    47580
47581    tgtctgtgat gagctttgga ggagagattg gggaccagcg ggttctatga acctctgtcc    47640
47641    ctcagggagc ctctttgccc tgagttttgt cactggtctc tgggcaatca ccacaggccc    47700
47701    ctccagatgc aagggaaaca catgagcttt ggttcagcac cagactcccc agccctgagt    47760
47761    gtgcacaaac cctcctgatg atgcccacct tgcagcctgc attcctcctg ccccaagtgg    47820
47821    ccttcatcac catttcctgt catttaaatc caggtggtgt aagcctgact cctgcgccat    47880
47881    gccagtcatt cctctgaatt tctcccattt agttactctg tttagatctc agttggagtt    47940
47941    atttttgctt cacataaatt gaccttggct ttcaaactgt gtaacaagct gctcacaaag    48000
48001    acagaaagta gatctgagca tccgcaatgt tccttcccag cctcagctgc tcaatgcatt    48060
48061    aaggcaaggt ctccaacttc aagttagcta gaaaagcctg tgactcattt ttatacctgc    48120
48121    agcttgtcat aatggttcat gtcttatagg aggaagcatt agcttgctat ttttaaatgg    48180
48181    tgagacatct gtatatacca tcataaacga tgatccccac agagctccac cagatcttat    48240
48241    taaagatgtg tttatcatga ccgtaagaat tggagtttca acccaaagtg ttttcttcat    48300
48301    tattatattt tcatcattgc atggctctgt tttggttcct tgatgttgct ttaggttgga    48360
48361    acttgtctgt gcaaatcgat gtgtgactgc tttgttctgt gctagacatt gtaggagtat    48420
48421    actataccca gcaatgaaac tgaagctgcc agtggatcct gtcttcgggt ccagaactga    48480
48481    ttaggaatgg tttcatttat aacttgtttg ttgttgttac tagaattcct gaaacttggt    48540
48541    gcttatgaag aaaagaggtt tattttagct tacggagtta gaggttgaaa ctcccagatc    48600
48601    aggtgatccc atctgattgg cttctgctaa gcacctcagg atggacaggc atcacaaagg    48660
48661    catgcatagg gaccgactgg caagagaggg agccagagag gacctcgttt ccttttatag    48720
48721    caacccactc tggaggaaac agtggttaat gcctccctca gctgtcctcc tccccctgat    48780
48781    tatccaacca tcacccagca gacactgctc ttaaaggttt cgccaccaca ctggagacca    48840
48841    gcctccaaag gagctatgtc tgaaggttaa cactgctcag ttgagatgaa ggcacatagt    48900
48901    gtggcttgac ttcagagacc ttgcccctcc ctgcccttca atgcggctga ccaatgggct    48960
48961    gtctctagtg gcttgtgact gaagcccttt gaccatccat cccatctctg gcatgagact    49020
49021    ccaatcaagg tcagctaagt tagacgccca tggaaagccc agctgagtgt cagaagccca    49080
49081    tcccccatga tttggggagc aagcaagtcc tactgagtat ttgtgttgtt cttaacctta    49140
49141    catttgacct ttgtgtacca gaaaacttct gctgctttag ctttgagaaa atttgggaat    49200
49201    ttgcgatttt catatatact gatagcttat ccaggcataa taccattaaa cacaaagcac    49260
49261    cataatgtct atttggattt taacagcagg gaaattctaa aaaaaaaaaa ggccttagtt    49320
49321    ggaaatcctt cagaaattct taatttccct aaagatgccc atgctttctg cagaacgagg    49380
49381    tagatgtagc ccttccagcc ttctgtgaga gcagcctgag agtttttatc aaactgactt    49440
49441    tctgcctgtg ccaaggagag ctactctgtt agtataatgc agctttgaag attaataagt    49500
49501    aacaggacag tcacacacac acacacacac acacacacac acacacacac gtttgtgtct    49560
49561    ctgatgacaa tgtcaggaaa tttggtgatc taagatgacc tatgatcctt gttgggttta    49620
49621    ggtctcccga ggaaccacca aacacacctg gtgctttatt ggggtggagg gcttagccta    49680
49681    tgaagccccc aggtgccact atctgctgat atttctttaa acactgtaaa tttagcccag    49740
49741    ctgtctatta tatacagcaa cacataggga atgcagagag gacccagagg cttggagtgt    49800
49801    ccatcccagc atgctgaagt gtgctgctca cagagagcag tcacagagag cacttgagtc    49860
49861    tcaagtgttc cccataccag aaactttgac acttaaaaga aatcagcctc ctgaccacag    49920
49921    gctcccgaga gtgaccagtc ctcaagtaga agaggatcgg gagggaaagc catcacaggt    49980
49981    atgatagggg tcctgaaggg aggcaccctt cagttcccag ggtagttcac cgactaggga    50040
50041    cagcatgtcc ttgaagacag ggagagacct tcagccctca ggtttggtat cagtatgtta    50100
50101    caatgtttaa aacagtccat ttggctgttg agatggctca gcaggcagag atgcatgctg    50160
50161    tacaagccca agggccttag gttgagccct ggaacccata aacaaaagaa ctggctctgt    50220
50221    ggcattgtcc tctgacctcc acctggcatg tatgtgcccc agcatgtgtg cacatacccc    50280
50281    cgcccgcaca ctagtaagtt tttaaaatat aaaaatgaaa gcagttcata aaaaggaggc    50340
50341    taaactgaat ttcccttcaa aagacagcct caatgaatcc ctgggggaga gaatttggag    50400
50401    agtgttatta gtcaggattc tcgagaggaa ctgaattgat agaatgtata tatatatatt    50460
50461    tatatatata cacacatata tatatattta tatatataca catatatata cacatacaca    50520
50521    cagagagaga cacacaaaca catatatatc atatatcaca tatatatccc attttctata    50580
50581    tatatatgta tatatatata tacaccccat gtttatatga tatatatgta atatttattc    50640
50641    tatatatatt attcctacaa tgatttattg gggaggctta catgctgtag tccaactatt    50700
50701    ctctcttgat agaaagtcca agagtccagt agttattcag tccacgaggc tggatgtctc    50760
50761    agctggtctt acagtatctg ttggaacccc aaagaggcag gctgcagtgc cagtgaagaa    50820
50821    atgaacttgc cagtgagagt gaggacaagc aggcaaagag caggtgcttc ctccttgtgt    50880
50881    tctttatata gtctgccacc agaaggcgtg gcccagattt aaggtggatc ttcctatccg    50940
50941    aaaagatcca gatttagggt aagtcttccc actcaaatga ctcaatcaag gattccttac    51000
51001    tggtgtacct agctgcttgg gttttagtta atcccaaatg tagtcaattt tgccagccaa    51060
51061    gaaaagccat cacagagtgc aagtactgtg aagggatctt gcagggacaa ccttcagatc    51120
51121    cctagcacaa agggagtttc tgactctcac aggttttcag aggaggcagg gaagaggttc    51180
51181    catgtaacgc agcctgtgtg acccctgaca tggaagaagg ctctagacat aaacttacaa    51240
51241    tggaaggttc tctcaggctg ggttatcatg agagctgggc cctagcagct gaaacaagag    51300
51301    ggaaaaaaac tggaaggcca cagtgcaggc agcttccttg tcaaatgtcc aggaactgaa    51360
51361    gggttgtggc ctgatttctg ggcaagagag gggcagttag aggggtctct gatctaacag    51420
51421    acacagaact acatccctgg atttgtttaa atacaaatgt gttgttgaca cttactttgt    51480
51481    gcctttgcaa gccagcatgc gcaaagtcat aaaaatagaa tccaggctag atggatcagg    51540
51541    ctgggatcca ccgagcaaaa ggattatatt gaactaattt ggaaggacta gaaaaataga    51600
51601    gggaaaaggt aggcaccacg gtgcagtctt ggtaatgagc ctctgcccag actgatggcc    51660
51661    aactttgaca tccccatcaa tacagtgtat actggaaagc caaagaggtg agctctaatg    51720
51721    ccagggaaga aatgggcttg ccagtgagag tgagggcaag caggcatgtc atttatataa    51780
51781    ggtgacacca gaaggcgtgg cccagatttg agacaggtca tcccacctca gtcagggggg    51840
51841    tcagatccct ttgcccacgt gtggctaggt cagggttgta agcactaaat agcacctcca    51900
51901    gccaccagtc accactgtca cagtcagaat ggggacagga gctgcatcaa gaccagaagc    51960
51961    agagcccttc cttctgatcg cacattagct ccctaaaccc aagcagctcc gcaccggcaa    52020
52021    aagagcctga gaaacgcaac atctatcact ggtccctggc atgcagaacg ctcagaaaag    52080
52081    caggcattat ctggccagtc agcgttccaa gtattttaga aaatgtgaat agacatctat    52140
52141    ttttaattaa tcctgtataa atacaggata taaaaatcct ttcagactgc tgctcttatg    52200
52201    gaggagtaag agagagagaa ccagttttat aatcaagaaa ataagtggat ttaaagacaa    52260
52261    tttgggctgg gtgtggtggc gcacgccttt aatcccagca gaggcaggtg gatttctgag    52320
52321    ttcgaggcca gcctggtcta cagagtgagt tccaggacag ccagggctac acagagaaac    52380
52381    cctgtctcga aaaaccaaaa gaagacaatt tggggcattt aaattcatac aacgaaaagg    52440
52441    aagccactgc accttgttaa gaggaccact cctgccaggg ccatgtgcct gtcccagcgc    52500
52501    tttgaagcaa attctcctgt gtgagatttt atatctgaca ctccttgttt cttttctaaa    52560
52561    gcaaaacgtt ggcctttctg ctaacaatct gtttgctttc agagtttctt tgtacatttt    52620
52621    tctagatgtg tttgttacat gtctaactcc agtgggcaat tactctagat aacgttacat    52680
52681    atgattatag aattagaatc acgcccttga gaactgtaat taataataaa aatcctctaa    52740
52741    tgtatcaggt ttagattgtc ccagaaaact tttaagagtt aaatattggt ttctgtgtag    52800
52801    ctcactgcaa gtataaaata aggctaattc tgcttgatga ttggcaggtg agcaccatag    52860
52861    cactgacatg ccatcctcac acgtaataga ttaacctaac agcatcattg taagatgtca    52920
52921    gtattcatag tatactagga atccgatccc ctgcaagcat ttaaactgac tacaaaaata    52980
52981    cgcacagatc aatgtatata aacatgcacg ggatccattt tctaactttg tgtgaggcat    53040
53041    atgtaaacta aactcttgga aatgtggttg ctgtattaga gagtccatgt tttgaagatg    53100
53101    aacctccctg ggtatcttca tgtgtatttc tttgtttctc caGTTTGACC TTGTCTGCAG    53160
53161    CAATGCCTGG ATGTTGGACC TCACCCAAGC CATCCTGAAC CTTGGCTTCC TGGCTGGGGC    53220
53221    TTTTACCTTG GGCTATGCAG CGGAcaggta ggtatgggta agataaccga tttgtttact    53280
53281    ataccatgtc acctgtgtat ggggagagaa actctttcta tcaactacat tcaatttctt    53340
53341    attccaccac ccacaacatt cacacttgtt tggttctact aattctttct gtctcaaact    53400
53401    tcctctcctt gttccttggt agggaaggtg cccttgtggg tcagggagca ccctggtgaa    53460
53461    agcctcgacc tgagggcagt gtcatcatgg ttcaggtgac agatgaaggg tggtgttagg    53520
53521    atgctcaaag cagcccagtg gttagggttt ggttaattca gtcatggaat ctgctattct    53580
53581    acatctttct cactcactca ttttttcttt aattattgta ttttattctg caggttgtgc    53640
53641    taaactctga agaggttttt atcaaatctc tttattttag aatgagaatt gttaggggat    53700
53701    tctttttcat gcacatttca attctctcct cgggggctcc ggtttggaac tgggtcacat    53760
53761    tcttctgaat ttcatttatg ttagtttcag tttctagttt gtcttttttt ggttttagac    53820
53821    agggtctcag ttcctagttt gtctttttag acagggtctc actgtgttta ttagatgaga    53880
53881    ctcaaactca caatccccca gcctctgtct cccgaggctg gaattatagg catgcaacat    53940
53941    tatgccagct atttttactg taacctcaat tttttaaagt tggtttttgc tcatgtattt    54000
54001    tatcctgcat gatcaataaa catatctccc aaaataactc cttgtaggag aggaccccag    54060
54061    ctctagtcag gggctaaggg tcttcctttt gtagctcact tagtcctttg gagtgaatga    54120
54121    gtcagacttg agagaggcag ctgtaagtaa ccctgcctca tatcagcgct gaacaccttt    54180
54181    gcatgtcttc ccttccttag agtgtgtctg tgatttgtat tccttaagga aaggatgaga    54240
54241    ggtacgttaa taaataggca tatacctgtc aggagacaga gcagccgggg actgagagtg    54300
54301    agagcaagaa tctgcatcaa ggcttccaag tgttgagttt acagagttta tgttatcatc    54360
54361    actcagacct aacgatcatg aggctgagca agctgaaaag tcagtagccc ttcccacata    54420
54421    ggaggtcaca tggcaaactg ctgctcccca agttggagag ctaggcagac ccaagtaact    54480
54481    agcacttagt ggggcagagg ctcctgggta atgaaaacct gacctgaatt gctggagggt    54540
54541    tggaggctta gcatgtgaac agctctgaga gtgaaagccc taggagatgg cacaggtgta    54600
54601    agtcagttgt attaaacagg aatgaggaga agcgggaagg ggcaagggga gggggggagg    54660
54661    gaggcaggga gggcggacag aaggaaaaag caaaatccaa gggggcttta gtcatcacac    54720
54721    cccctgggac cacagttaca gatgtttgtg aactccggtg tgggtgctgg gaatcgaacc    54780
54781    cagatcccct ggaagagcag caagtgctct tctctgctga gctatctttt tatctccatg    54840
54841    ttcatgatgt aagtctgcca ggttttcatt ctgactatct atagcgataa ctccatgctt    54900
54901    ctgttcatag taaattatgc taataaccaa agtagaactc attatattaa taccaggtgg    54960
54961    ggcaaatttc acaaggaata cacagattaa ttataattat ccaacaagac acaacaattt    55020
55021    ttaacatata tgtgcctaac aacagagtct caaaattcag gatgcaaaaa ctgatggatc    55080
55081    cataaggaga aacatatgag ttcctcattg cagagacttt gtatctaaaa tgtaaaaatc    55140
55141    caaccaacag aatattacaa ccaagatgta acttaattca acagcaccat caatcaattg    55200
55201    gatacttgag caccaatagc aaaatacagg tttttctcaa acacataaca gacattaata    55260
55261    aagttaatat tctgggctat aaaataattt tagtgaaatt aaaggaatag aaagtcatac    55320
55321    cacatttgat ctttgactcc aaggaattaa accataaatc tgtaacagga atctggaagt    55380
55381    ccccacaata cttaaaaatt aagcattgta catctgctga aacagagaag agatcgcaag    55440
55441    ggaaatgtgg agtattttaa acccagtgaa gataaataaa aaacaactta ccagatttta    55500
55501    tgggtacagg aaaaacaatg cagaaggggg ggttatacat ccgtatgttt actagaacgt    55560
55561    acgctttatc taaaactcat catttaagtt tatgcactga gtagcaacaa caaagatgac    55620
55621    caaatcaaat ccaaagtaaa cagaagaaaa ttaataatat aaatcagagc aaaaaagtca    55680
55681    aattgaaaac agtaagtcaa tagagaacat tagtagagtc aaaagttggg tctttagaaa    55740
55741    accttagttt agctaagcca actaagagac aaaaatagga ctcaaattaa tgatgcctta    55800
55801    aaaatggctt caaatcccat aaactttaaa aagataataa aggaacaata gaaatgatct    55860
55861    tatggcccca gacttgacac ccaagatcaa gcaggcctgc tccttgaaag acataaccca    55920
55921    cccaaattta cataagcagt agatcacttt aacaggccaa tgcccactaa ataaatagag    55980
55981    tcaataatta accttcccaa accgggttcg ccaggttcag atttggacca ggtaaattct    56040
56041    accacataga caatgaatta cacccagtgc ttctatttct ttcagatgat aaacataggg    56100
56101    gaagcacatt ctaacttatt ctgtaaagtc agtcttacct tactgcccaa accagtgaac    56160
56161    atattaggag aaagataaaa cattagcttt caaaaacaga gatgcaaaaa cacaggtcaa    56220
56221    agcttggaga agtggctcag tggttaatgg cactggctgc tcttccagag gacccaggtt    56280
56281    cagttcccac tacacatagg acagcacagt atctgtaact ccagttctag gggatcaggt    56340
56341    gccctcttct ggcctctgca ggcactgcac acacttaatg cacagataca ttcagacaaa    56400
56401    acactcaaac acataacaat tttaaaacca aataaataca ggataatata ctatatagta    56460
56461    tattagcaag catgtagaac tacagaaact gttgttcatt gctggaggga cacataatgg    56520
56521    cacagaagag gggaagcagg tttgtcagtt ttttgcaaaa ctaaatgcac tagaaattac    56580
56581    agttttggta tttatccaac aaagctaaaa atgtacagcc acacataaac actttcttga    56640
56641    agcttacagc agaattatgt gtaattacca gcatctggag aagctaagat gttctgcagt    56700
56701    aggtatatag aacattctag aaagttgcca agtatggaga cggtgggaaa gtctgtggcc    56760
56761    tgaaacccta gtgtgaactg tagccttggt taatgatacc tgtaatgatg tcgcctttag    56820
56821    cttattaact gttacaggtg catcactcag tggcggtgat ggggataagc cacgcatctg    56880
56881    tgacaggaga ggcggtccgt gggaacgctg tatttttctg tttaaattct gttcaaacct    56940
56941    aaaactgctt taaaaaaata aataaagttg acttttaaaa catattggta aattaagact    57000
57001    gcttctgtct ctgcccttga tgcaaaaatg cagaagtaag aatgttgttg cggatatttg    57060
57061    taaggaaaac tgcagacaac gaaagctctc acgggtcact gacaatgaac tcccataagc    57120
57121    cagtcatctg tcacaactat aaggaactgg tttgtgccag actggggaag ccaaccacag    57180
57181    taccctgtca ctttgtctga gctatttaac tatagttcta taactcatga aaaaaaacca    57240
57241    ataccaacac acattgatta ggaaccttat aattagaatt ctccttgttc cttaccactc    57300
57301    aagctagaaa acgggggtgg gtgggaagca aacagaacag gagtcttaag gagctcatga    57360
57361    gtttgtgcaa ggtcatgact ggcgactgga caggacaggg ttgaaatgga gagttcggta    57420
57421    atgtaacagc cagggctgtt tcatcctgtc tcctccctct ccctgagact ccacccacaa    57480
57481    aatgaccgca ccagacagga ccaggccagc agggaaactg tattcaagag cagcattgca    57540
57541    gaggaggtca ccaccgggga atctttagtc tcaaagacat gtgggctgtt aattttataa    57600
57601    tgtcaccctg gagacatgtt ctttttctct gagttcatag gtagtgttat caatacggtt    57660
57661    tattgcaatg atacagagga catattttcc tttgaacatt tggcttcttt ttgcatgctg    57720
57721    tgtaattctt tctccattac gttgatgatg gtgtttaaag ttctctttct tctctctctc    57780
57781    ctcAAGATAT GGCAGGCTCA TCATTTACTT AATATCCTGT TTCGGCGTTG GCATCACAGG    57840
57841    AGTCGTGGTG GCATTTGCGC CAAATTTTTC TGTGTTTGTG ATTTTCCGCT TCCTACAAGG    57900
57901    AGTGTTTGGA AAGGGGGCCT GGATGACTTG CTTCGTgatc ggtaagactt gtatagttac    57960
57961    aaccactcct ctgtgtggca attagcgtgg ggggaggggt ctagctcagc tttccctaac    58020
58021    actaaatctt ggacacctct ttgcagcaat tctacaagtg ggacaagggt ttggggtggg    58080
58081    attctggttg cgcccagaga cgggaatgct gttttaaatt gggaaccaga tacagaatat    58140
58141    aaaacactgc cccttgcttg tgttcctttg acccaagctg ttccctttga ctctaattcg    58200
58201    aatccaaacc agccacctac ttcaagtggt ggaggattta tgaccaagga aaggagggag    58260
58261    gtcctctgat atcatcgtcc cagacgtctg gacttccaat ccctcccatg actactgtat    58320
58321    aagaccctag caggagtgtt ttagatgcct gcagcaaagc tctttttatg atgggaaaag    58380
58381    aagagagggt accaggaggg actgtgagtc actggctaga acagagagat tactgaagtg    58440
58441    tgtggcattt ttaacacaag ccaagtctat gcggatgttt gaaattgtga tgttaggaca    58500
58501    gtcgcaaggc agtgagtgtg cctcagctta ctgagaacaa caacaataac aacaacagca    58560
58561    actggtggga aagagcagag gcactcagga ttccagcaac aaaacttccc aggtggattt    58620
58621    tagagatctg tcacatctat gaagagtcga actatgggat tagtaatcta aacggtctta    58680
58681    tgatggaaag ccctggctat ctggtgccca tggtaactgc tccagagaga ctctactgta    58740
58741    aaaatcctta gagctatggt gataacactg agctagcttg ctatgtttat tttaatactt    58800
58801    acaatgaccc tcacaacagc catgtcgagg tgtcctgaaa ccagcgtaga tttatggccc    58860
58861    ttctcaatca taaccagagg gtgttggctt gggatcctga ggataagggc aaagaaagtg    58920
58921    catgtaagga actgggaaag ccatctccag cacttctgca caggcggaag cctccatgtc    58980
58981    ctcatgttct agaacattcc agtaatgctg atagctaatt tttttttaaa caagtgtcaa    59040
59041    gtctgtttgc tttgatgcta agaacttccc taatctcttg tgtctgtttc ctTCCAGTGA    59100
59101    CAGAAATAGT TGGTTCAAAA CAAAGGAGGA TTGTGGGAAT CGTGATCCAG ATGTTCTTCA    59160
59161    CCCTCGGGAT CATTATTCTT CCTGGGATTG CCTACTTCAC GCCCAGCTGG CAGGGCATCC    59220
59221    AGCTAGCCAT CTCTCTGCCC AGCTTTCTCT TCCTCCTCTa ttactggtaa tgggattttg    59280
59281    gtcattatcg tatctatcct atggcacatg aacatacagc ccaaagcagc gtgcaaaaga    59340
59341    aggcaatgca ggggatttcc taaatctcca gaaggcccat ggcttagagc atcactagag    59400
59401    aattttgaca gcctagagag attattggct gcttgactga cagttgtcac ttcaaacagt    59460
59461    aaaatgcccc aataccgaat tccagcttac gcggttgtgt tatcatttat ccttttgcaa    59520
59521    tgctttcatc agaactatga gatgacagcc tcagtatttc aacatgcaga tgaaaggata    59580
59581    taaggatcaa ttaagcaaat taacattctt tgatgaatga gatgttaaga gtgtctgaga    59640
59641    attaaattac caagatggtc cagatatatg catttgacgc ttaccagggt gaatataact    59700
59701    tattcccctc actgaatttt aatatatggg taagccaggc cccatgagta aggaaaagac    59760
59761    tttgcctttt ctgaaatact cactagtcca tagtccattt catatttgta atgatagaca    59820
59821    caggactgta ggattccctg atcttgcaaa aactatgcac catggagaat ttttaatagc    59880
59881    caaattatca attttttgcc attccatgta aatttgcaaa gaaattcaat tctgagacct    59940
59941    agcctaactt gtaagctaat cattgcaaga tctttttaac cagaaaaact tccaagcttc    60000
60001    tgggattcct agcctaacta aagagtcatc tctcTCACCA GGGTGGTCCC TGAGTCTCCC    60060
60061    CGCTGGCTGA TCACCCGGAA GCAAGGAGAG AAAGCCTTGC AGATCCTGAG GCGCGTGGCT    60120
60121    AAGTGCAATG GAAAACACCT CTCATCAAAT tactcagagg taacactatt catcactggt    60180
60181    agtaaactgt taagttggtg aattaattct ttacacttct gtgcttaatg ctccttcata    60240
60241    cacacacaca cacacacaca cacatacaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca    60300
60301    cacacacaca cacacattgg cctggaccag ttttagttga ggttaattga tcatctcggc    60360
60361    cacattttaa tagttactct gggatacttg aactagtatt ccttactgta gatgtgtact    60420
60421    gtctcctcat tcacactggt tataaaagct ggacatctgg gtcttcccaa tgggtcaggt    60480
60481    tctgctgctg gtattactct tctgtttctt tcttcctccc tgccatcccc gatgtttggg    60540
60541    attgaaccta gagtctcacc catgccaggc aagctctcta ccactgagcc atctctgtga    60600
60601    cctgaagaat ggtctttaaa ggcagcttta gaaatgctat tgatttgcat aagatcttga    60660
60661    gcgatgatat actattttag ttttagactt aacattttct tctctttctt tgtccctccc    60720
60721    cttcctcatt ccccaacccc tttgctttct ttctctcctt tcgttcctca gcaaaagcct    60780
60781    ttggatgcct ctgcccaccc cctccacccc cacccctaac cttctcacca ctacactcca    60840
60841    tcactatact gagaaagtga gcagcacact gtttgccctt tgcaaggtgt gagaaatggc    60900
60901    tgaagataca gcacagcaca tatttaaaat aagctctcaa cagtaaacac ataaacacat    60960
60961    aaagtgaaga ccaagcgagg gcagcatagg ggagaggcca tcactaaagg aagaagagag    61020
61021    agtggttctt agaaggcatg aatctcggct taaaccttga aggacgttag cctgttaaga    61080
61081    ctgttgtcaa tatagcattg cgtttgctct gataggaaat ggagttggtt ggtttgtcat    61140
61141    cctccctgga gtgtccagga gctcggtagg cttgcccaga caccgtagct gctgtgctat    61200
61201    ggatgtttca gtatggttgt gctctcagag ctgcatactg gttaagaacg agtcttcagg    61260
61261    tttactcatc tgaaaggttt agcaaaggca cagcgtggcc ttttggaacc actgatatgt    61320
61321    cttctatcct gttactcttt gggggaacat ttgagatggg aattcctcat agggaagaaa    61380
61381    taatccacca gtctctcatc ctccttttat ctatctcact ataggccctc acagttgggt    61440
61441    caaggtgata gctaggtgtt tagggtatat gtgtgtgtct gcatgtgtat acgtgggtgc    61500
61501    acatacccat ggataaacgt gtgtgcacgt taatatcaga ggatacaacc ttagatgttg    61560
61561    ttcctatggc accgatacct ttctttttga gacaaagtcc cttactggcc tgaaagtttc    61620
61621    caaagaggtt atgttggctg tccagaaacc cccgggaatc cactcgcctc tgcctctcca    61680
61681    aagctagaat tacagaccca acttttttct acctgagttt gggggtgaaa ctcaggtcca    61740
61741    aatacttgca aagcaagaac ttgactgact gagccatttc tctaggcccc agttttaatg    61800
61801    atcaagtaaa tatttttttc catcacctta agcaggctgc tgaagacact gtacacatag    61860
61861    tcccaggggt gtacaatcta ggtcaaagtt tgtgagaatg tagaaccaac agctgtctgc    61920
61921    tgatggctga cgatctaatg caacagtcac ctaagggtgg gcagatgtgc tagtccactt    61980
61981    acagcattct cagagaccca cagtaacgat catgctagca gagggagctc agcatcctac    62040
62041    atgattgtgc ttgtaaaaga tcccgaactt ggatccagtg gcctctgagt catcatggct    62100
62101    ctttgttgaa gccaaatagg ccagaggttt ccatccaaag cctgacctga ctccctaagg    62160
62161    aatttattgt agaagcctag ctatgctggc cagcattttg ttcccagagc tccatctact    62220
62221    gcttctatgt ttccatctaa tgatggtttt ctttactgat tgttttcttt aacatttgtt    62280
62281    ttaataaaaa caaaggttta tgtgtataga tagtttgcct acgtgtctgg gcctcacacc    62340
62341    catgcagtgc ccacacaggc cagaagaggg catcagatcc tctgaaactg tagttacagg    62400
62401    tgctagtgag ttgtcacctg ggtactggga ttggacctaa gtcctttggg aaagcaaact    62460
62461    tcaaacttct taacttcaaa gccatctctc catgcacccc caagcgtaga aaaaaatata    62520
62521    ataaaaaatt taaaacatac taagatagga aaataggtga atgactcaat gtttcacata    62580
62581    gacacccccc cccctaattg ctggcttgtc attaaacttg aagtttctct cctctccctt    62640
62641    ctccaatcca ctatatggct atcccggctg catcttgtga catttctctc taatgtagaa    62700
62701    gcataaacac gttgactcaa ctctgggatc acggtgctgt cctcaggaca ctgctgaaca    62760
62761    aacgctgagg aagatactcg tgtgactctc agacttgatg cagataatca aagctgtgac    62820
62821    ccggctgttg ggaatcatag ctatgaggag aacactcggg gagagtgagg gattcaaaat    62880
62881    ctaacctcag tatcgctact ctaagaataa acagttaaac ctaccgtgga gcttactggg    62940
62941    cacccaggag agcacgtctg tggggggctg attgtctaga ttaaggtcag tctctggcaa    63000
63001    tgtctgtgag ggatcatctc ggtgtgggaa gactgtcata actgtgcgca ggactacccc    63060
63061    ctgtgtgggc atccctgact accgtataaa atgggaagaa tacactgagt gtttgcatgc    63120
63121    aagaattcat tgctgactgc tcttgatggt ggatgtaatg tgacctttga gcttcaactg    63180
63181    atgtgacttc cctaccatga taggctacat gcaaactgga attatgagtt aggttaaccc    63240
63241    tttccttccc taagctgctt tcgccctagg gtattttatc tagccatgtg gaaagaaact    63300
63301    gagatatcta gtatcaacca gcaaggtatc atttcccact ccccagttgt cttacagtgg    63360
63361    cttgtagctc tgggctgcca tagcagcctc gtggcatttc tatagcgtga tggttgatgt    63420
63421    gcctctttgc gttctctata catctctcta atgctgcttt tcctaacagc tctgcgaatg    63480
63481    aagagtgtta agcaggtttt tatttaagca gacctgtctg acttgtagct agcccatggg    63540
63541    ctgcctgtgg ccaaaggaaa actatgaata cctctaagag aagaattctg aactcactta    63600
63601    aatattatga gctatgtgtg tgatttcttt ttgtaacccg atggccccat tctttgaaga    63660
63661    tgacaagcct cctgtcacat tgtcaaatgg ttgaacacac cttgctgatt ccatttctaa    63720
63721    gaacccatta acacgatcct ctgtctttgt attcctttta agttcagtag tcagagctag    63780
63781    agtttaattg agttcaggtt tgatattttt ggcaagccta cttcgtaagt ggctccgtac    63840
63841    atttccagag gagctatctg ctgcctgctt gtctctttgt cgctgggact gacagtcatt    63900
63901    gcctgggtgg attaactaat caggagttac aaagaactta ttttcaattc acccttcatt    63960
63961    gctacattta ttcttcggat atttatatag atactcagat ttcttaccaa cttttgtttg    64020
64021    cccttgcgta gggttctcta ggaaagagat gcttaactct ttttgttttc tccaaaagtg    64080
64081    aattggtccc caacgtcctc aaaaagagtt caatgagttg cattctccag tctccttgtc    64140
64141    aattagttct ccaatgtcca tgaagcttaa tagtgtgcaa aatgcatctt atgataaccc    64200
64201    agaaataatg agcagaaaga cagacattcc acttgaactc tgacaccatg atcaaagcag    64260
64261    gaccctacca tggtttgtgt tccatcataa gcatgcccag tcagttacac aactattagc    64320
64321    cgctcaaata agtattgccg ctgtcgatgt tgggaccgcc ttgaaacctc atgtttacac    64380
64381    agttacctcg aacgtcactc ttcccctgca tttcatactc agcgtataaa ctcaaggaca    64440
64441    ttcagagcca gggcaggatt ggacaatgct ttcctatctg caaaaagtct cttttcagcg    64500
64501    aatcctgact cttttaagtt atcactttgt aaactgcctt gttcttagag acctctctaa    64560
64561    ttcctgcttc gtcctcaggg tgcccgcctt agggagcaga gaaaagaaca ggtagttaag    64620
64621    agtctggctg gattcagaac agccagaggc actttggcca cctgccaagt ccagccaatc    64680
64681    cctctgttga cagcagggtt cctacaaacc ttgctttggg ctccccatgc atgctctaga    64740
64741    ttacagaaga taacctaaat tcagtccaaa caaaggtcac accggttcca aggcattagc    64800
64801    caatgcagaa aagaaatgga agaaaatggc tattttggat tcaatccaag ccattcagca    64860
64861    aggggatatg taatgtgggt gggctgctca gggagtcatc tcagttgtta tctctttgtc    64920
64921    gggaagtatt ttcatatttg ttgttcagtt tttcattggt atatatttgt tgtatgaaat    64980
64981    aatgggtttc ataatgacac ttctgttcat gtgtatcatg tagtttgact attcacatgc    65040
65041    acataactgc cttcagttat acctcaaatg aacactattc agctcatggc tcccaagctc    65100
65101    ttggctgccc ttggcttcac tgaagaaata gcctgcaaca caaaatacag aagattcgaa    65160
65161    tatcaaagtg actaatgtcc acagagaatg taagtccctg aatcagaact ggatgctcaa    65220
65221    ataggtgggt ggtttgagct catgggaagg tttgcggaaa tcggggagaa tccatggatg    65280
65281    gtcaggattt ccattcatga gcagggccaa tgcaggatta ccttacgctg ctagcctggc    65340
65341    cattctcaga ctttcagcat ctgtatactg taatagtcag gtgtactgag gatcaggaat    65400
65401    aaaagtctta gtatatctgc ggtagctaca gcatgggcgt agtacaacac tgtgggtgtc    65460
65461    acaatgtctt taagggcatc cactgccgta ctagaccact tggtaaaaga tctggctaca    65520
65521    tcttttactg gtgcttatga ggttctaatg ttctctagca acggattttt tttcctctgg    65580
65581    tatgagtatg aatttactcc ccactatctg gaacatgcta tatcttgtct gacacctgcc    65640
65641    aaaggtgctc agttcaactt tctaccttac acgataggta cgcagtagtt ttgtgtgaga    65700
65701    gaaccgaata ccatgtacag aagggaatgt tacgtatggg cacattgaac accagcattt    65760
65761    gtctgaggat ggggccaagt gctacatgct cgggattaca gaagaaatgg gcaagcattc    65820
65821    ttggtagtag cagacttggt ctattggtga gtgatggaga gctatctttt ttctctctta    65880
65881    ccgtgaaaag atgttaccag tagtagtctc tggtagcact ccaactgctt acaccctccc    65940
65941    tggaaaaatg tagtatcatc cggctgcatc ctttgcctcc tgactaacac tgacgctgca    66000
66001    cttccccagc ctgggccaga ctcagttgta ttgactggga tctgccaggc acgagcttca    66060
66061    gctgctctct tgctcttcca tctacaagga cagcacatac tgggtcagtg ttgtccctgg    66120
66121    gcaagagtct cagaatgagc ggagccacac tctgaggtgt ggccatacca gctgagctga    66180
66181    gagcccttgt agatcatagc caggagttca gtgttttctc agaatccaag cttgctctgt    66240
66241    gagtctccat gaactgcaga gagggggcgc attgtcttca cacagttgag attcacagaa    66300
66301    gtcaccggtc aatcctaaca gcgctgtttt ggttgctaga ggagacagca tgcatctggc    66360
66361    tctgcagagc ttttgactga ggtaggtctg cttactgttt ggaaatgctc acaacatctc    66420
66421    cctcatttct gtgtgaaaat cctctggttc cattgactct gagtacacag atgtagatgc    66480
66481    tttgacctcg tggtaggtgg gatgttttct gccctctgac attgggctgg gctttgccat    66540
66541    gtgatttaga tggtggtaga tggccagatg cagtgcagct gggcttgaat gtgcttgtgt    66600
66601    ggctggcctt agccctgtta ttcatccaag aataagagga aaatattccc gggcttacct    66660
66661    ggtggtccca gaggatgctg aagtagaatt actctagcaa ggattgccca caactaaacc    66720
66721    agccacctac acaaatctac acaggaatgt gagctaaacg aacgctgatt gtttacacta    66780
66781    cccagattgg tgggtgctat gtagccttat tcatcaggag ctaatacatt gagagaccaa    66840
66841    ccaccactgc actaaactgc actagacccc agcaaccaca gtattgaggc aacattcttg    66900
66901    actaagggat tttttaaaaa tatttttata cttgatttat gcattcaagc tggttacatt    66960
66961    ttttttttat tctttaacat tgtttttaca gcccagtctt tattcccttc tcactctgcc    67020
67021    ctctgactgc tcctcatccc atacctcacc ccacccctgg tctccaaaag gatgcacccc    67080
67081    caccccacca gacctaccca ctccctgggg acccaagtct ctcgagggtt aggtgcatct    67140
67141    tctctcactg agaccagacc aggcagtcct tgctgtatat atatcagggg tcttatatca    67200
67201    gctgctgtat actgcttggt tggtggcttg gtgtctgaga gatctctggg gtccaggtta    67260
67261    gttgagactg ctggtcttcc tatggggtgg ccctcctcct cagcttcttt cagcttttcc    67320
67321    ctaactcagc cacaggggtt cccggcttct gtccattggt tggttgtaag tatctgcatc    67380
67381    tgactctttc agctgcttgt tgggcctctc agagggcagt catgataggc ttctgtctgt    67440
67441    aagcacacca tagcatcagt aataatgtca ggccttgggg cctccctttg agctggatcc    67500
67501    caatttggac ctgtcactgg acctcctttc cctcaatctc ttctccactt ttgtccctgc    67560
67561    agaaagaaag agtattaaaa gcttgactaa ggggttttat tcttcatccc ataatagtga    67620
67621    cctctcccca aatgggaaaa attctcagag agagtagcag gttacaaccg tgggtaacaa    67680
67681    gagctctgat actgctggac tgaaaggccc atgcgcatca gtgaggtttt caagccattc    67740
67741    tggccctgcc agacctcaga cttgattaca atttcctcat gagctcactg ctcataacta    67800
67801    atttacagct tattaatacg tattctctcc tagacgtgct cctgagacgt tcccaccatg    67860
67861    acatcaagaa tggatgtctg agcttcttgt tcccaaaggg atgtctctga gctcatgatt    67920
67921    actatcagag accccaagag ggaaggttca aactccccca tctcagttac tagatagact    67980
67981    tccagctctt gagctgtgct cgctctttcg tgttagtgaa ctgctacata gatggtagtg    68040
68041    tttccatgga aaatcacctt tcagtttgag aaagcttgga cagtcccttt ctgtggtggt    68100
68101    gtggatacgt ctctcaaaag agagattttt gccctcctaa ccctggctct ttacaggaga    68160
68161    actgggtagt gattctaact tctgtagacc ccattggggc tctgtggtat ttttctatgc    68220
68221    tgttgggatt aaggtttgtt ttacttttaa ttttgtgtac atgtggagag aggaacatgc    68280
68281    atgcagtgcc tgtggaggcc agaggtgtta gatccctcca gagaaggaat aggtggcctg    68340
68341    tgagctagga accaaactcg ggtcctctgg aataatggtg tgtgctctaa ttgctgagcc    68400
68401    atgtagtcag ccactctgca tttttcttaa ttgatgtgtt tagttattgg ctcctaatta    68460
68461    aaatacgaat actctcacat gaaatgctgg aggcgctcca gtcagtcagg cctatttcag    68520
68521    tgcagggaat gaatgccaaa acagtgaagg tatcaaggta tcagaaagaa actcccggaa    68580
68581    gcccacccag agctagttcc ttcacagagc taagagtgct gcttccgcaa ggaacaccct    68640
68641    catccctaca gtgcttctga tgttgacagc tactgtgtgc gtgtcaccct caaatattcc    68700
68701    tggacacatg agaaatactg agaaacttga cagcgcacaa cgtgaaacac ctttcaggcc    68760
68761    tgggttagtt caatatgctt ccaactttag ggaatggtct gagtcctgtg aacgctttga    68820
68821    attgacatga atttctttag ttctcacatc ttttaacatt tgcaaagtaa gacagcaata    68880
68881    catactgtag gaaagttggc tgtgtaaaaa cacgatgaaa taaataacca tgcggacaga    68940
68941    gacagctcaa ctataatgtc cggagtaaga caggctccct gcgctccttt cccaagcttg    69000
69001    acaaacaata acgttaagtt aaaaaaaata taaagccggg cagtggtggc gcacgccttt    69060
69061    agtcccagca cttgggaggc agaggcaggc ggatttttga gttcaaggcc atcctggtct    69120
69121    acaaagtgag ttctaggaca gccagagcta cacagaaaaa ccctgccatg aaaaagaaaa    69180
69181    agaatatata tataatatct gccaaaaccc agcttctaga cagtggagta gggaggagag    69240
69241    catcctgtcg gttgatttca ttgaattaga gatgcaaatg acctgggctg aaggagtcag    69300
69301    agaaggcttt cgggacatct caccaaggcg tagtgttgcg agctgcaatc aagtagcagg    69360
69361    gtttcatcta cactcaaact cattttccat ttggaagtaa ctttgtgtgt tgttctttct    69420
69421    tccaccctac tccacccatt ttcttctacc ctttcaaccc cctagcacta gataggagaa    69480
69481    cagaaagaat agacgagaag tctatcacta gacttcctgc tggtcagggg catcaagttc    69540
69541    ctttcagcaa gtttgatctt caccatcagg atatctaatt tctccgtctt acttctactt    69600
69601    tgcacaggac tacttaacaa accaaccaac aaccaacaac aacctactag ctgtaacaac    69660
69661    aatcaacaac tctcagggtc ctagcattta tataccctct aatcctgagc attctaatcc    69720
69721    tgtctttgat tgttcatact catactgtga gagagaaaga tggttggctt tttcaagtgt    69780
69781    cttgttcctg tgccatttag tcagcctttg ttttctacaa aatcactttc tgtagtccaa    69840
69841    accattgtgc ttcctactgt gagggagtga gagtaggtgc ctctctgtgt gtgcactgtc    69900
69901    cagtggaggc cattgtgcgt cctactgtga gggagtgaga gtaggtgcct ctctgtgtgt    69960
69961    gcactgccca gtggaggcca ttgtgcgtcc tactgtgagg gagtgagagt aggtgcctct    70020
70021    ctgtgtgtgc actgcccagt ggaggccatt gtgcgtccta ctgtgaggga gtgagagtac    70080
70081    gtgcctctct gtgtgtgcac tgtccagtgg aggccattgt gcgtcctact gtgagggagt    70140
70141    gagagtaggt gcctctctgt gtgtgcactg cccagtggag gccattgtgc gtcctactgt    70200
70201    gagggagtga gagtaggtgc ctctctgtgt gtgcactgtc cagtggaggc cattgtgcgt    70260
70261    cctactgtga gggagtgaga gtaggtgcct ctctgtgtgt gcactgtcca gtggaagcca    70320
70321    ttgtgcgtcc tactgtgagg gaatgaggta ggtgcctctc tgtgtgtgca ctgcccagtg    70380
70381    gaggtgaggg atgagtagtc tccacagcac tgtgctgccc tgtccctagt aggtggtcca    70440
70441    tggccttcat aatcccaggc ttcagtttcc atgacagcac tgctcgctcc ctctctaacc    70500
70501    tatcaggacg attgcctctc ttcacgaact cttcctaaga tgtgtgtcct gggagtaggt    70560
70561    gaactccact atactccaca gagctagagg ggacattgat ccatgagggt atgtccccac    70620
70621    catgcggaca cagccgtggg gaattatact gcaaggagca agcacggaca aatctagcct    70680
70681    ctcaaggtct catcaggaga tagcagactg aggtgtcggg tgctgaattt tcctggggaa    70740
70741    aaggtcactc ttctcggaga atccttaagc tccaggttcc tgtaataagt aactgaatta    70800
70801    tttgcatagc agcatgtggg cactgatcat ggtccttccc gcccatgaca acaggacctg    70860
70861    ttttaatact tggttttgga atcagaaaca agtaatatgg accacactgt gtgttctttg    70920
70921    cttggattca gtgttagtgg gaggagaagg atataattta acacatgcat agacaaagag    70980
70981    actgagcctt tcttttcttc atgataaact tgccttgttt caagggtctg aataaagaaa    71040
71041    atcttagaag agatcgctaa atcctttgtc agaaaacaga cttagggact cttaagaaaa    71100
71101    gtggccagaa ccaaggactt ttaccctgtt aaagacactg tccccttatg ctcccgcctc    71160
71161    tcgcctcttc cccccttgct ccccctctct ccccattccc ttcccccctc tctccatgtc    71220
71221    ttcatggcca gcctccactt ctctactttc tccttctctc tgcctttccc tgcctctgct    71280
71281    accctcttaa ctcccctccc catgccctga ataaactcta atatatatat atgaatagag    71340
71341    tatataataa agaatattat atatattgtt catgcaatag caaatctttg tcaccctccc    71400
71401    caggagcagc catggaaagt aggctaagag ggacacctgt gtgagtggtg agtggttgaa    71460
71461    gcgtttttct tcacctgtct cctagtggct caggatctca gctgcaggat ctctagatga    71520
71521    gtcatgtggc tactctgtcc ctgtggtctg aatccttaaa tgctacagat gcactaatgg    71580
71581    tctgcaagcc atttgcatcc atgccctgtc tatacaagga attgatgtct agcataaatg    71640
71641    tctgtttctt cagctgaggg taaatgctgt tgtagtaatt actagggaac tgggtgtgat    71700
71701    cagagcattt gtatccttac atgttctcag taaccagaaa ttagaacata gctcctacca    71760
71761    acctttaaat gttttgacat taaatcctta tattcagatt ggttgaaatt gctgacttgg    71820
71821    aagcacacac aaggtaccta gaagcacaca tagaacacct ggaagtactc acagggcacc    71880
71881    tttgatcaac atgtaggaca tgggtaggca tacacagggc acctggcagc acacacttac    71940
71941    tgagtgtgct tattggatgg gtactggcac gactattttt accatgtaga cggaagtaga    72000
72001    gattaagcac ttactcttgt gtttccagga gcatatgtaa gtctcaaggc ttaaccatga    72060
72061    ctctaggacc tgacatagac agctcactag aattcagttt acctattcct tctgcagttc    72120
72121    agagcatgct gctcagttgt cagttgacca aactatcagg gatcacttgt ggtcttctgt    72180
72181    cttaccattt ggtatacctc atggtctaag gattactaac ctcttttttt agttattttg    72240
72241    aataaaatgt ttcgtatctt ttgttatgta aaaaaaaaaa aaaaggatta ctaacctctc    72300
72301    cagtgcaaca agctgataat taattgttgt agtgaaagtc tttttcacat taaaagctga    72360
72361    atcatagaga ctacggtctg attagcacac acctgaatgt tccatatgag catagcttcc    72420
72421    aggaggttgt ctcagaaaca tatattgaga cacacactgt gtaatctgtc cacccaaatg    72480
72481    ttcagagagt tacaaggctc tgtattggta gcacttattt ctaaaataac ctgcataata    72540
72541    tttgctctca aaactgtctc cctagataca ttcagtgtct ttgttcagta ctttattcat    72600
72601    tatttaattc ttctcctctt tccaaactgt ttcctgtctt attagtaatt aatctttttg    72660
72661    gttttttttt aacttagttg tgtatttctg tagtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt    72720
72721    gtgtgtgtgc gcatgtgcgt gtgcatgggg gggtatgccc ccacctatgc acatggagac    72780
72781    tggataaagg gtatcagtgc tgtcctctat ctctgcctac ttgttccttt gagaaaggat    72840
72841    ctcttccttg agcctgggcc tgggtgttat gggttaggct gaagctcagt cagtggtttt    72900
72901    cctgttctac tccctgtgga ataaggtatg gcaagaagcc caacttgtca catgggtcct    72960
72961    ggagtctgat ctcaccactg agcagcaagc tctcgtaacc actgacacat ctctcctgtc    73020
73021    tcctgataac tgctcttcag tccactatac tgtctttcct cgtatagatg tgtttaaaag    73080
73081    aactaaacat aagtttcccc tttatttgtg aacaaagtga gtcctggtat gttttagttt    73140
73141    tgaatgtttt gtgactagtc agaggctttt gcggggttgg gtgtggctca gtcagtaacg    73200
73201    tacccgctgt gtggacttga ggaccttagt tcagacccca acacctatgt gaaatccggg    73260
73261    catgatatat atcacacatc tgtaactccg gcattggagg tctggagaca ggctgatctc    73320
73321    tggggcttac tgggaaacca gtcttgccag tctacagatt tagtgagaga ttctgtctca    73380
73381    taatgtaagg tgtggagaac aaactctggc ctccacttgc aatgtatatg tgcatacaca    73440
73441    tgaacacaca cacacacaca cacacgaagg gattctaatt gaaatccagg ccagtacaat    73500
73501    tatgaaatta tgaaaactaa tctatatgtt tgttggacta cagtaaatca aatcatagct    73560
73561    cagaaaggca ggaataggca cagtataaca tcaacacaca ttaccatggt gcccatccta    73620
73621    gccaaatggt tgttacactt cactatgaac accattctaa tcttgactcc caaggatggt    73680
73681    gtgatggtgt gtcccacctg gtcatggctt gcacgaaaaa gcactgcctc tttccctaga    73740
73741    aaaggttctg ctataggcaa caaggaccac actggtaaac agtcactgtg ttcagaatat    73800
73801    tctgaaaact gagagccagg aagaggagca gctggccagt ctcagacccc atcaaaggat    73860
73861    taggacatcc attgtggaac atgtaaactg atctccatgc tcctccatca tgctaggatg    73920
73921    tcttgggtag tttctcagca ctctcaagtg aaacactgaa aatggaggtg attctgagca    73980
73981    gacctctggg ggcccctgtg agggtatctg gtgacttatt ctcaggcaca gagtggagtc    74040
74041    agttgttccc tctctgtgcc aatacagtca tctgagtctg tgctgagggt gaagaacgga    74100
74101    tcctccaaac tgtccagtaa ctgagccaat ttggagacca gttaataagc agacacgttg    74160
74161    tatctttctc atttctgagt catacacaat ttataaaata ggatctgctg cacattttct    74220
74221    gaattccatt tctcagtgag agtcagctgg ggcactgaca ggctgcagga gttacccggg    74280
74281    gatggtatct gtcttagctt tttcctgttt cagtgataaa atgcctgaat gtaagcaact    74340
74341    taagggagca gggtttattt gactcccaag ttcagactgc agtccaccat tgcagagaag    74400
74401    tcccagcaac acaagagggc cagtcacttc acacccacag tcaagagaac agtgaactga    74460
74461    tgcatgaatg ctcgtacctg agaatcgaca catgggggct caggtcatgg tctccctttc    74520
74521    agacagtcca tggctgagga gcccccagac tctgaatgag ctaggaaagg ctatgttgta    74580
74581    tctgtaatga acactatcac aaattccagg gtttaaagcc actcaggctt cattcctgcc    74640
74641    tgtgccctgg aggtacacag agcggaatgg agggaatcct ttcctgtagt cctggaagcc    74700
74701    actgcctgga gcactgaagg aaaaaaatta gttctagaga gtcccagaac agcagtttta    74760
74761    tctcacaacc catgcatatg tgcagaactg gtcccacctt gccacacagg acaaaattgt    74820
74821    accttgtaat ggggtggaga agaagcgact caaaagtatt ccgaaaacag tgatgattag    74880
74881    tcagggctta tagaagcaaa aagaaaagaa agggggaaac aaccaactaa acaaaaccaa    74940
74941    acctacctac ctagagtaca ggaagatccc attaagtgac aatgaccaaa agataaactc    75000
75001    ttctattatt atggctaagg agatccgtgc tgataactgt taaaaaaaac aactgtggcg    75060
75061    aggacaaata caattttaat gttcccacag aagcaaacat gaagacccta ttcctagatg    75120
75121    gagcagcccc agattcccca gcacactaag gatagagggg aggactgaac attgaagaat    75180
75181    ggggctcact cacaagaaat tcaagggaac cagcaggggc cagctcagat ccgggcttga    75240
75241    ggggacatgg caccccagct gacagacaga aggagattca tgctaaccaa gggctaagaa    75300
75301    catggtggca gtagtcggta gggaaggtag catctcctga ctgtaagagc tgcaggaggg    75360
75361    agggaggagg ggagtcctgc cccttccttt gagaagataa ctgaccctgg cactccctct    75420
75421    gccactctta gaatgccgtc ctggtgccat tgccctaagt gctgtgagca gcatcctatt    75480
75481    ctgtcatgct gctgtcccag cgcaggtgtg agcaagccct gctagtggtg ttgccaaagt    75540
75541    cggggtttta ctgccatgaa cagacaccat gaccaaggca agtctcataa aggacaacat    75600
75601    ttaattgggg ctggcttaca ggtcagaggt tcagtccatt atcatcaagg caggagcatg    75660
75661    gcagcatcca ggcaggcatg gtgcaggagg agccttcatc ttcatctgaa ggctgctagt    75720
75721    ggaagactgg cttccaggca gctagggtga gggtcttaag cccacctaca gtaacacacc    75780
75781    tactccaaca aagccacacc tcctaatagt gccactctct ggcccaagca tatacaaacc    75840
75841    accccaggtg tggatgccct cagctagtca gcaggtgact caataagttt gcttttcaag    75900
75901    gtgtcaaagg ccatactctt aggacaatga ctcctgatga atcaggagac taagaaccag    75960
75961    gacgatagga attccgatgg gatgggtatg gggtattgag atttatatgt agtacatggt    76020
76021    acctttttct cctctcccca gaccaaacag cacacccttg tctagcgttt tacccaattt    76080
76081    gcttattcag aactgcaggc tactgtcctt aaagacactg agctttgaca ctgagaactt    76140
76141    tcctgcttct agggtaactg tgggcaccgg cgggagctcc tggcaagctc agtaacatgt    76200
76201    ctaattcagt ctgccgaaca ccagtctctg tgtttcccac ccatcccgtg tgttgtggat    76260
76261    gctagagttt aagaagcaag tgctttctcc tgtgccctgg aagaatcttc tcatattaat    76320
76321    atgccccagc aaagaataaa aataaaacgt tcccagctct ggttctaagg aataaagaaa    76380
76381    tagccgggcg tggtggcaca cgcctttaat cccagcactt gggaggcaga ggcaggtgga    76440
76441    tttctgagtt cgaggccagc ctggtctaca aagtaagttc caggacagcc aggactatac    76500
76501    agagaagccc tatctcaaac cgcccccctc ccaccaaaaa aaaggaataa agaaatatat    76560
76561    ccacatgtga ttcacagcta cagcagtgag ccttcgccaa ggctgtgaat gcggcccatc    76620
76621    ctttggaggc ctcagatgga aggcactgtg ttggttctct agtattgtgc agaatgccac    76680
76681    gttacatggg tggagactgg gactccttta gggctgaaaa gctttcagag tcgattttca    76740
76741    ccatagagga cctgggtaag atcacttcta cccagtacca cagcccctgg cttcatatcc    76800
76801    atcagggggt gtgggggagg ggattcaaat tgtccatcct gagatgtacc gtgagagaaa    76860
76861    agcacacaac ggattgcaaa gatttgttcc aaaacagtgt acacatgcct cataaataac    76920
76921    tttgtatagc agacctgtgg gaatgataac gttggaatag attagagtca ttaaagcatt    76980
76981    tcagtgtgat taatttcacc tgtaattttt atcatttgtg acacaagtca taggcaatgt    77040
77041    caactcacct atgtggctaa cactttattt tgtgctgtgc agccctagtc ctggggactg    77100
77101    gagttcattc ttaattttga taaacattgc tccttcaaaa gcatcttgac acagattttt    77160
77161    cttcattgtg gttgattttt ttaaaaattg taagctttat tacagagata tatgtagtgt    77220
77221    ttttgtaact ttttattgat tctttgtgaa ctttacatca tgcaccgtaa tcccactcat    77280
77281    ctccccatcc ctccatatct gcccccgacc ctgacagcct ccctcaaaag aaaacataaa    77340
77341    agtaaaataa aaaaatagat aaataaataa acatctcacc acaaaagctg tcatgcgtca    77400
77401    cacagtatac ccttttgccc aaacatcttt acttacaaat gttcattcca gtgagtcatg    77460
77461    ggtctggttc gaggcctctc tggcttctgc tacactatcg atactggatc cttcaggact    77520
77521    tctctcagac atcctgtggt tgccctatgc catggaggtc ctgcagcttt ggtgctacag    77580
77581    gaccagctcc ttcgtgtgct tcagccccct cttattcctc caaaccactc ctcagatcca    77640
77641    tgaccttcta attcttaaat atgattgttt tacacacaca cacatgcaca tttaaaaata    77700
77701    cagtctgttc atttaatgta tatgggttta gagttgacca cttgggatca gttagcccat    77760
77761    tgggttcttg tagctggtgc acacttattc tcttctctca gctttgtgta gctcttcttc    77820
77821    ttctggtagg actttgtgag gtttccccca tccaggctgt tgttgtcatt gctcaggtcc    77880
77881    tgtttaggtg gccatcctgt tgagatttca tggctgtggt ttccctgcct tgtagagaac    77940
77941    acactgcctt cagcaggatt cctgagtctc tggcttacag tcttccctca ctttccttcg    78000
78001    tgatattccc tcagcctttg gattaaggtc tacacagatt ttgttatgtg ttcttacaca    78060
78061    gtaaatggtt tgcttgctct tgttttatat tttaagtgtc tcaaagtact gcagggggct    78120
78121    tggcaaaact gcttcatggg gagtgggcag tgtgtatggt gggtaacttg gcaactctgc    78180
78181    ttcatgggga gtgggcagtg tgtattgcat agcttggagc aacgctctct tcatgaagag    78240
78241    tagttggtgt gcttcctgcc caggagtcac ctgaagctct ttcatgtcag atgccagatc    78300
78301    cgctggtact tctggggctg tcctttgtct gagtaatggg gccacacact aagtgtatga    78360
78361    aagtctctgg gtgtccccta acagttaatt gtcacccttt tagctctcca ggccctcctt    78420
78421    ctttgagttc ttgtctgtaa gacttgggag tttagctttg aggttcttcc tgactgctca    78480
78481    aaaaaagtaa gcctcaagtc ttcaaataat ctttggttga tgctgactgg aagcttctgg    78540
78541    agggtggagg ctgcagtcaa cttatgatga catcgtcatc aagtatgtca tggtggtgaa    78600
78601    aggctcatgg tcatcccaat ggataggaaa tcacctacta agatccgcca aatggattta    78660
78661    catggtgcag ccaccaccct gtgttctcct ctgatccact taagaggtgt tcttccctcc    78720
78721    tgagcctggg atactcaacc ccccaaacca gtgctctggg aagagctaag gctcaagtgt    78780
78781    gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtaaaaccct gctaggtgtt    78840
78841    cacctgaaac tcactctcca tcatttggga ggcttttagc accacttttt atagcatagt    78900
78901    tatttgtaaa tcctttctat ttcttggcat tttaaaataa aaattcatct taaagaaata    78960
78961    catcagaaag gtaccaggaa gacttgtaaa ggcaacgtag ctcatcagag agaattctta    79020
79021    acatagcctg cctgcccgtg gatggcaaat aaagccttga tagcctgaaa ggatgtacag    79080
79081    atggttagag caagcagcac ttcggcttgg tgggaagcaa ggagtccagc gttcatagct    79140
79141    gaggcttgga tgataccttt ttagatgaga gcattgcgag gcaccagacc tctaaacaga    79200
79201    caaatgttac acaggcaact ccctacatca gagtctgacc catctgtatc ttacagaaat    79260
79261    atgacaaagt agagtggcaa gcaaggcatg gaagaaggga caactccaga ctctgtgtct    79320
79321    attaaaattc taaaggaaga aatgctgtct caacaagagc agatgcaggc tcccctcacc    79380
79381    cagggtgggt agagtttggg gaaatcatga aggaagttca gagtcatgga cgtgtgccat    79440
79441    actgtgggca cagtaaattg ttatgtgatg taaatatatc agaactcata gaggactcca    79500
79501    tttttaatta ctgggtttta ttgcatagag gctacaattt attaaagtgt atttttaaaa    79560
79561    catgtaatga tctggaatag catttcagat cttttgtttc tgactcaggc taggcaagaa    79620
79621    gttacataaa agaacagtag ccacagacac gaagtgcatg agctggcggg atacattcca    79680
79681    tccaagatac ggctctctgt ctctcgaggt ctttggacac ccagaaagtg ggtcatcttt    79740
79741    cagaatatct gcgtcactgc ggagacgaag ctagtaaatc aaagaccagc tgggttcact    79800
79801    ctgcactgta acaaaatact tacctgcttg gccgttctat atataacctt tccattcact    79860
79861    cactgtgcag gcaaggatgg cggtattgtg gccccgattc ctttccattg taccaggact    79920
79921    tcatcttctt ctggcaggtg cttatatagc tacacattaa ggaaaagcag agttgagtca    79980
79981    caggtttgtc ccaaatctca agaattttga cgttgaatca aggatgttta caatgagttg    80040
80041    taattggagc aaactggaat gtggaagcaa ttattttagc aataaaataa ttttgccaaa    80100
80101    aatagtgatc aaaacaaggg ctttttatgg attggagttg ggcatccagt aacagaaaac    80160
80161    ccacttaaat gcacttggac aatagggaca cttgctggct catgtctcct cagttctagg    80220
80221    ctcagcaggt ttcagaggta tcctagccag ggtctaacca agtcgtcaaa gctgcttgcc    80280
80281    tttctctcct ccctgaccgg ccatctgcat tctcagactg gttccctgtg gatgtaggtg    80340
80341    tctgctgaag tctatttggg cccactattt tgtcattatt ttttttttga ggttagagag    80400
80401    agaaaagttt cctttgggta tctctgaatt aagggaagta gaggacactt tttctggaat    80460
80461    gttttgatca ttggtccaaa ctgagacaca ggctcattct ctcattggct cagattggga    80520
80521    catataccca ttttctaatt tgttcaaatt aagactcggg tttcttactg gcccggggtt    80580
80581    gggtaacatg cccatttctc attggttcaa ttggaataca tgcccagtca gaggataata    80640
80641    ttaccttgag aagatcatgc ctcccctgca actagaagca gagacagctc tactgagaac    80700
80701    atggtttgat ggctgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtatgtgtgt    80760
80761    gtgtgtgtgt gtgtatgtat gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtatgtgt gtgtgtatgt    80820
80821    gtgtatgtgt gtatgtgtgt gtgtatgtgt gtgtgtatgt gtgtgtatgt gtgtgtgtat    80880
80881    gtgtgtgtgt gtgtgtatgt gtgtgtgaat gtgtgtgtgt gtatgtgtgt gtgtgtgtgt    80940
80941    gtatgtgtgt gtgtggatgt cactcctcag gagtcattca ctatgactac caccactcca    81000
81001    atgccttttt tgacacaagg tctttcattg acctggagtt caagcatagg cctcccaaca    81060
81061    ctagaatcac aagcacacag caccatagcc actttttact gtgggttctg gggaagaaag    81120
81121    tgagaaagaa agaaagaaag aaagaaagaa agagagagag agagagagag agagagagag    81180
81181    agagagagag gaaggaagga agaaagaaag aaagaaagaa agaaagaaag aaagaaagaa    81240
81241    agaaagaaag aaagaaagaa agaaagaaag agagaaaaga aattcactct agtcccacta    81300
81301    actcataaga accctgaatg aaatgataaa tctctttcag tcaaagagat aaaagtattc    81360
81361    tatatactgc agaatatagc aattaaaatg cagagtttga acttcagcct ccagactcgt    81420
81421    gtactcactg tctaggtatc ctgctggggt cagctctttc ttctctagtg atagttaaag    81480
81481    ttggtctgtg cacaattctt tcagcattaa ccttacaact tccaggtcag cataagcctc    81540
81541    acacccagct tgctgtgtct ctataaataa aggttactag aatctatgtg tatcttctcc    81600
81601    gtgccgcttc cacaccacag tggcaaaacc agtagtttcc agagagaact ggaagtttgc    81660
81661    aaatcccaga gcacccactc tggccctctg ctaaggaaca tttgctggcc cctactgtct    81720
81721    ttcaccatct gatgtcatca ttctctgctc ccgcgctgac tggatgtctg tccagaagaa    81780
81781    acagacatct acagagctga agacatccag ggcagaaatg cccccattgt taaccagtta    81840
81841    gagacaatta cagatcgtgg atggctgatc cagatatgtg cagtctgtgg tgtgtgaatc    81900
81901    tcctttaact ctgagatgct ggtgttgggc ctgggcaaaa cgatggacag gaatcatagc    81960
81961    gtgggcagca tacaagaagg ctggtgaaga agaaaaaagg gctcatgtgt attgcctttg    82020
82021    aaaagcctgt ctcggggtgc agatgtggag acagtgaagg gaagtctgac ctgcaagaag    82080
82081    tattgacttc tactattgaa cccttgtggt cctgagcttg gtttttgttt atttgttcct    82140
82141    tcatttgttt gtttgttttt tcatttacca acttgaattc ataaaaatac tttgatgata    82200
82201    attaaatgaa atactccatt gcttggtcca gaatttaaca caaatagata gacagacaga    82260
82261    cagacagaca gacagacaga cagacagaca gacagagatg tggatatccc ttcccacata    82320
82321    ttggtcattt taatgtggat aatgttcctg actgtcagga attgggctgt gtggtttggg    82380
82381    ggtttcttgg tctcttagcc aaagaattag aaataaagac tcactagatt tgaaaaagaa    82440
82441    gcaaggtaat tttatttgca gcaaagagac aaaaaagata gtacagagga aagagctatg    82500
82501    accatcaagg tcgacaacaa accacatgag tgaagatact cagggctctg atcagtgttt    82560
82561    ggcacacttt gctggagttc ataaaaagga ggggttggtt aaaaaggggt gtggcttagg    82620
82621    tgggtctctg ttttgactgg taggatagat tatataataa tttctctact gccatgtccc    82680
82681    ttcacatact tcatctgact tcagtcattt gcatgcctga ttatacacag gcataatacc    82740
82741    tgaatacatt gtaaatatat ttcaatggaa actgtctaaa tttcaccaat aacatggatg    82800
82801    gagaaccttc caccattgtc caaagatagg aatacgtgtc tccagataca ggtaggaggc    82860
82861    caagaggtcc tgaagttatt aagtcaaagt atatgtatgt gatacagaga aactgagctg    82920
82921    ccatgtgcat taccagagcc aagcatacat aaaccaaacc caaatgggag tctcaacatg    82980
82981    cttaactgtc tgcctcagac aatgtataga aactccttgg gaaacattgt caatgaacca    83040
83041    tggaaaaata cattgctatc atctgtttat gctgtcttct atgtgattcc ctggcctcac    83100
83101    tttgaaacag taaggatgag aatagataaa ataccccaat catgtggaca ggaaagtttc    83160
83161    tatctgtcct acaattccaa gttacaatcc accgatctgg agaagccagg aaacgacctc    83220
83221    aaacatcatg tccacagtca agagcagata gagtgtgtgt gtccttgctt ggtccttggt    83280
83281    ctcctttctg tcctcttcca tagtccaggg tccatcccat gaaatgatga tgccacctac    83340
83341    attcacagtg agccttccac cttgattcac aatcaaaaca ggctcacata ggccaacctg    83400
83401    atctagaaat ttccttacta aatttcctta ctctttgcat ctgtgtctag gttctatcaa    83460
83461    gttgatagtt ggtctaaaca gcacaaattt agaaggtttt tatagaggaa aggtgttgta    83520
83521    ttagtgaggg tgctaactgg agagatacac agtgatgtaa aggaaacgtg atttgaagca    83580
83581    gcatcagtcc tgggtttatc cttggacgtt tagctgagtt cactgcatct ttgtggatct    83640
83641    gacgtactga aaatgctgga agacaaactc ctgcccaggt ctgaaggtgg aactgggaag    83700
83701    agcccagaag ttcaggagga tcttttcaat gttttgcagt tagtaagttt acactgtgca    83760
83761    tgtgtgtcgt gctatataat gctactgaaa tctgtctttC TTATCTAGAT CACAGTTACA    83820
83821    GATGAAGAAG TCAGTAACCC ATCCTGTTTA GACCTTGTGA GAACTCCCCA AATGAGGAAA    83880
83881    TGCACGCTCA TCCTTatgtt tgcttggtaa gttgactcgg gctggaattc aaagctggtg    83940
83941    tcaagtgcat ggctgtcatt cgattttgtg cacaggcttc cctgctccct cttactctgc    84000
84001    ttccctggtg tcctgATGTC CCGCAGGTTC ACGAGCGCCG TGGTGTACCA AGGACTTGTC    84060
84061    ATGCGCCTGG GACTTATCGG AGGCAACCTC TACATAGACT TCTTTATCTC TGGGCTCGTG    84120
84121    GAGCTGCCCG GAGCTCTCTT AATCCTTCTG ACCATTGAGC GCCTTGGACG ACGCCTTCCC    84180
84181    TTTGCGGCAA GCAATATAGT GGCAGGGGTG TCGTGTCTGG TCACTGCAtt tttaccagaa    84240
84241    ggtaatcttt cttcacattt agttgacagt tcccaaagaa cttaacaaaa actgtaagtg    84300
84301    attacatatg gtggaggggg tagggggtca cttgtctctc tgagctgtgt gcgctattcc    84360
84361    ttccaaagct tgcccccagg catgctgggt aatgatctat tttctttctc acgagtataa    84420
84421    aggttgacaa gatctttaca ttgatgcctc tctttgctga aatgttaggt ttgtttatta    84480
84481    atggaaaggt gatcatgcta gatctatgat gtagtgatgt gatgtggctg atactgtgta    84540
84541    acatatttcc caagcatcac catcctgcag gtaacaagcc atgccccagc ttagggacag    84600
84601    agggaaggtg tgactcttgg cttcatattg ttcatagcct attaaaagac atggacattt    84660
84661    tttttctttt ttttttttct tattaggtat tttcctcatt tacattttca atgctatccc    84720
84721    aaaggtcccc catacccacc cccccaatcc cctacccacc cactccccct ttttggccct    84780
84781    ggcgttcccc tgtactgggg catataaagt ttgcaagtcc aatgggcctc tctttgcagt    84840
84841    gatggctgac taggccatct tttgatacat agacatggac atttaaataa tgtcgcaaca    84900
84901    ataatgtggt aaattaatag aattgacaaa ggtgggggga gggaagcaga gaggaggggg    84960
84961    gagggagaag ttctgtggag gtgcaagggg gaagtcagag gtctttacta accactattt    85020
85021    cttcttaccc gttattttcc ccaaatcatg ggaagtttta tgagtttagg aactaaggct    85080
85081    tctgtgttat tgctagaatc tttatgagga agccagagga tagccaggcc ccagcaaaac    85140
85141    ttggtcctgc ctgtaagctt ccgggaaggg ggctgtgaac tgcttatacc tgcagcagtt    85200
85201    tgagacagag actggcttcc agttgagaaa gtctggctgg gataggaaag actgttcctt    85260
85261    tccaagatgc tgcagagtgg gtggagtgga ggaggaggag gaggaggagg aggaggagga    85320
85321    agagatggct aaagactcca gatgctcagt gaacagcaca gacaacctct gctgcagagc    85380
85381    acagctggag ctacaaagag gaagccactt aagctctccc agcatggtgt gaactagcac    85440
85441    acaggagtca tctctgtgtt ctaggtgtgc agtgaaggtt gtgtaggaag ccaggttctc    85500
85501    tacggtccct gtgcctacaa aggaagccgt ctgcctttga gaaaagcaag gatcgggaaa    85560
85561    gacactgcta atgttgaaga catcatagca gacactcatg gcagacacca ttaattagac    85620
85621    aatggtttac gaattcccac gatagcacat agagatagta gatagcagat gcttggataa    85680
85681    aactgcagac atgccagtcc tcagaacaga atgaaatcag tgtgcaaatc catccccctg    85740
85741    cgatggctga tgaaaagcag aaactcgggt ttctctcatt ttcctcaagt gcatcagatt    85800
85801    ctcggggctg cagtaataag tctccaccag ctggttgcag acacttcccc tcctgtctgg    85860
85861    aggctgacat ctaaatgcac aatgtagggc agctcctccc acagcctctg agctaggagc    85920
85921    tcttctagcc tctctctgtt cccctcacca tttcttggta tctatccaat ctctgcctct    85980
85981    atcttcatgt gaccctctcc ctcttggtct ctatccccaa ataggatcag attccaagta    86040
86041    aatgtgaatt tgaagcaaca caaatagccc tctacaatag catagcttat aagctatgga    86100
86101    agctggggct ggagatatgg ctcagtagct cacagcacca gctgctctcc cagaatcctc    86160
86161    agttcccagc acccacatcc ggtggctccc aaccgcctgt aactccagct ccaaggtatc    86220
86221    tgatgcccac tcctgatcta catagacaga gagggggggg ggagggaaag agacagagac    86280
86281    agaaacagag acagaaataa aaatagatct ttaataaaag agctatgaaa gctgagtaag    86340
86341    aggcacccat cagtgtatat ctatttaata ttgattaatt aattgctgtc cactaaacac    86400
86401    agtgaaaggg aactttcaaa tgggaggaca gattgctgtc agacatggct gttggacacg    86460
86461    gacatgaaca tggacatgaa cacggacatg gccatggtaa aatggaactt ccagattata    86520
86521    gacagtggaa aattgaaggg atgccattag aaatggtgca aaagaatctt gctgcccgag    86580
86581    ggctgaggga tccatgggct cgcaatgagg cttggagata catgggcggc tttggaggca    86640
86641    acatcacttt cccgagcgta atattaaaag gactcaaatg ggggatttgc tgtgtttgtg    86700
86701    gtagatttgg gggctgaata tttcctggat tcccagaatg gtgataagaa acatcactga    86760
86761    agagagcgcc tcgtgatgtc tctttcataa aaataagatt ctctcactgt agcattcttg    86820
86821    gctgtatgtt tgtccttgaa agaacattag tatggtttaa taaagtaaga aaaactgtta    86880
86881    aaaaaaaaac agcgaaagga atagagaggc acaatagaaa cataattgct tctctcagag    86940
86941    gtatgcaatt tcaattaaaa gttgaaagct tagaatgttg aagacttctg tacttcagaa    87000
87001    ttctccctcc ctccctccct ccctccctcc ctccctccct ccctccctcc cttcctttct    87060
87061    tccctccctc cttccctctt ttcctgtttc cctccctccc tccctctcat tctgtgtatg    87120
87121    tatgtatgta tgtatgtgca ggtacacatg ttggtatggg tgttcatatc cacatgcaga    87180
87181    cccgaggttg gcatgggtgc tcacctgttc cttaggacag ggtctctcac ttagcctgca    87240
87241    gtttgctact gaggcaaggc tgtttggcca tgagccacgg ggctcctggt ctccacttcc    87300
87301    ccagggctgg gtttccatgc ccaccaccac acttggctct tttgtatgga ttctaggtat    87360
87361    taggccccgg tcttcatgcc ttcctgctca cgggtctatt atgattggat gggccagaat    87420
87421    caccagtctg aattctgtat atgaatagag gcccatccct tgagcaagca tgccttccaa    87480
87481    tttaaggggc tcttggcctt gactccgggg cacagactgt gaagttagcc ttgcctctca    87540
87541    gctggacttg atgtcaccat cggtccctgg ctaaaatgct aatgagcctt tgggagaggt    87600
87601    cagctctgaa aatgacttct ctagaaacct ttctttttat ggtctgaact tggaaaaaga    87660
87661    aaagatcttc ctgactgctt attcctctag gattcatggt ctagaaagca aacttctgaa    87720
87721    ctctggagct cagaaagcag gcattttctc tgtgcctgtc cctctgcagt tgtggccact    87780
87781    ctgtgcggct acaaacccag cagtagggca aggcttcctt ccagatatgg tttttttttt    87840
87841    ttatttttat ttctaagtgg aaaactctga actaggagca taccctaatt tacatatcct    87900
87901    tattaggact tctctctaaa ctttattttg gagcagatgg tacatccagg gaaagtgaaa    87960
87961    gttacatatt tttaaattct gcatcttttc tttaaaagct gagctttaag acgctagctg    88020
88021    cctgagcaag tctccatcca tagaggaaga tcatttctct gtgttctctg acatgaccgt    88080
88081    ggaaaacagc tttaactgca gtgatcatct atgtgagcgt gtgtgggaag gaagaaagag    88140
88141    aggagagaga gagaaagatg agagaaaagg aagaggaggg agagagagag aaacaaagag    88200
88201    gagagagaga caaagagaag gagggagagg gggaaagagg ggggaaaaga gagggagaga    88260
88261    aaggggttat atgtcttttg tagcccaggc tagcctcaaa cattctatat aactgagtat    88320
88321    gaccttaatt tttcaatccc cctgcgtatg tgtgtgtgtg ggtgtgtgtg tgtgtgtgtg    88380
88381    tctatgtata tgtatatata tttggtttgg tctttaccat caaaaaaaaa aaacaaaaac    88440
88441    tagtgtctat tatcaggaca atcaatggtt tccttctcca tacataacta cacataattt    88500
88501    acatctgtta atgaaatatt ttcaagttaa tagcttaata ccttttgggc ttcttaaaca    88560
88561    ccacacacat acacacagac acacacacaa acacacacac acacaagctc tgtcccagtg    88620
88621    tcttatatgg gaaagagttg aaagtgttta agatcaacag ccggtaagta ggggagacca    88680
88681    tttctcctac cagggtgtca aactgataaa cttccttttt tttcctgaat actagtattt    88740
88741    ttgagttaac cacacacatt tttaatgatg gtgtcatagt ggtgtgtgtc tgtctgtctg    88800
88801    tctgtgtata ttttgtgtgt gtgtgtgtgt agaaaaaata tgtatgtttt catttggttt    88860
88861    cttagtttta attttctctc ctactgaaca atttaagcct ctgttataaa tctaagaaga    88920
88921    cacttaactt attggtggga ctcacaagag caaccttgct atggtcaaaa caaactctgc    88980
88981    ctggtgagcc taccaatagt ggttgccatg gaagcagaca ccctcctctg tggcccatta    89040
89041    gctgtgaccc agggcatctg gctgagcccc cactttccat ctccatcagt acttgtctgc    89100
89101    tcactgacag acaagggtgg aatgcatttc ctagtcccct cctggctcac acaaaaaaag    89160
89161    caaagcctaa ataaaacaca tgtttacagc tgctgcatgc cagagcaggt ggcagcccag    89220
89221    tgcatgagct cagctctgac ctacctcatt ccttgattta attactgctg ggacagctgt    89280
89281    gggtgtccta ttcttgaata catcaagagt gttggaaagt ccagcttgcc actaaatctt    89340
89341    agctaactgg agcttcccag caccaatttg ggctcttgaa acccacttgt ctctgcttgt    89400
89401    ctttctgaca gttgtttgaa gtttgttttc ttttttaatt tgtcaaatat tctctggagt    89460
89461    gaacacacat tgctgagctt atttctagtt tgtcatcatc ctcatttgtg gctacttttc    89520
89521    taccaaaaga attatgtctt gtgtggtggt acattcctag aatccagcac tcggaaggat    89580
89581    gacacagggt tgagagttca agaccagctt ggaattaacg ttgcctcgaa aatcaagggc    89640
89641    tgctatataa ctcagtggtg agcacttact tgccatgtgt aaggtactgg gttcacacct    89700
89701    cagccgaaca aaataatata atgcctaatt ataccttcag gaaggtgcaa tgtttgccta    89760
89761    ggagaaaaga ggatgatcta gtgctgggtg aacttctgtg tccagagatg ctggtactcc    89820
89821    tagctgtgca gtgacccagc agataccgtc tattcagtcc cttagcctcc tacacgtgct    89880
89881    ctaggttagg atatgtgtaa ctctttcgtt attttggttt ggtttggttt ggtttggttt    89940
89941    ggtttggttt ggtttggttt ggtttggttt ggtttggttt tgagacagag tttctctttg    90000
90001    tagccctggt tgtcctggac caagttctat ccaactcaca aagaactatc tgcctctgct    90060
90061    gctcaagtgt tgggcttaaa ggtgttagct gccatgcctg gctcattgca tatgaattct    90120
90121    taagatgttc agaggccagg atttatctat ttatctgctc ttaaaacaaa agaaaggaga    90180
90181    tgtttcctgg agagaatttg ccatgcctca ttattactat agaggtccag ggctttctta    90240
90241    atccaatgac aacagctggt cctaaagcaa ttcttttttt ttttttcttt tttttaaaaa    90300
90301    gtgagccagt gtgtgtatct gaatccggct ctctcctgat aacttcctgg aggacgtagt    90360
90361    gtggctggag ataaaggcaa tgagtgacac tgtggagaga acacagaact gaggtctctt    90420
90421    tccaagcccc tcctccttct caaagccttg cttctcatgg gaaaccagct tagttgagga    90480
90481    gaacagtttt ctgggcccgt gcagagtgaa gatggagtct gactgtagcc atggtttcca    90540
90541    aggggacaga gggagacatc cttccctctg tcaaggccag tgggcttggg ctctctgggg    90600
90601    aagcacttcc tgggacagta gcacttcctg ggacagtagc acttcctggg acagtatttt    90660
90661    ggtgtggtga ctgctcagca gccaggtcgc tatttgtaat tttacagcct ttgcccactc    90720
90721    agaaaagcac ccgccgtaca ctaacttttc cctttcagtg tgacattagt gagatctgtt    90780
90781    ccaaaatata aaagcttctt accatttgtg cttaaatcat caaggagtta agttggagga    90840
90841    acccagtgaa tgttttggag tgtttcgtaa aaccctgatg agatcagacc cctaactctt    90900
90901    cccttccaaa cATTCTATTC ACAGGGATAC CGTGGCTGAG GACCACAGTC GCTACCCTGG    90960
90961    GAAGACTAGG AATAACCATG GCCTTCGAAA TTGTTTATTT GGTAAATTCA GAGTTGTAcc    91020
91021    caacgacatt acggtaattc tgacttatac attgccattt cttctaagta actgcagcca    91080
91081    agtgtttcta cgttctctct ctctctctct ctctctctct ctctctctct ctctctctct    91140
91141    ccccatagtg gcatatcttg ctttgttagc tgctggttat gtacggaata tttgtgggtt    91200
91201    tctgcacatt ggctttcttg tctggtgcaa tattcctaga cgcgtacctt gtagggtacc    91260
91261    tgttgtgtat agcttttgct acccctcctt aagctccggg tagactatgc taccagcccc    91320
91321    tccaagattc cctccaattc tcagataaaa tacacacaca cacacacaca cacacacaca    91380
91381    cacacgctta ttttcaacct gccgtattgg ctcaattgct gggcacttct aatctcctga    91440
91441    ggctatggtg cccttcccta tactcttagc tcaagaccct agatctgccc tcagcttccg    91500
91501    ttgctcagtt acctttaatc ccagctcaac acctgaaatc tgccctcagc ttatttatgt    91560
91561    ttctaacctc ttgcctggag aagtggccat aggccgctcc tcccgagatc tcacatggtt    91620
91621    ggtcaccttt tctccctcca aagcatggtg acatcttcct tcctcccatg cttctcttag    91680
91681    cctgtctctg gggtcccaga agtcccacct ctagcctgtg agtgtcatgg actggcaggg    91740
91741    ctattcaact gatcatggag aagcaccttt tcaccaacac tgggagctac ctcccgaatc    91800
91801    gcaccttgaa acggtgcaga atggaaatga cttgcttaca gcatgaggca gttgtaactg    91860
91861    ttggagctaa aaatgataaa aatggaaagt attaacacaa tttctgtaat ttaggaggtc    91920
91921    tgagtgtttt tattattctg aatttgtttt ttaaaaaact ttcatctgaa gctgTGTTTT    91980
91981    AATCTGCAGG AACTTTGGGG TTTCACTCTG CTCAGGCTTG TGTGACTTTG GGGGGATTAT    92040
92041    AGCCCCGTTT CTGCTCTTTC GGCTGGCAGC TATATGGTTA GAACTgcctc tgatcatctt    92100
92101    tggtaagaat tcatttgtat gggagggggt gtccacgtgt ggacaagcag gtttatgtgt    92160
92161    gtatgtgggt gcatggccac atgtgtgttc atggttgcag gggccagaga tcaacctcag    92220
92221    gcttgtgtct caggagctat cctccttgtt taccaagact aggtctctcc ttggagtgtg    92280
92281    aggctcgctg attaacctat gcagctggtc agtgagtccc agagatctac ttgtctctgc    92340
92341    ttcacaacac tggatttaca agttcatgct cagctttttt acttggattc tgcagctaga    92400
92401    cctcaggtcc ccatgctcgt gtgcatgctg cctcatactt tgctgcctca ttttatgggc    92460
92461    tagcctcagg tcatttcact tattcatgca gagcctgtaa ttgtcaccgg gtttgatacc    92520
92521    caccacatct gttccatcct cttgtgactt tcagttttaa agagccagtc agatcatcca    92580
92581    acacattaaa tggccttaaa gtcactttgc atcaacaggt gggataaaca gtgttcatgt    92640
92641    caactcccct tgttaggttc tgggttaaaa tcaaacactg aaatccttct aagatattgg    92700
92701    aaaatgaaaa catcaatttc caggaaccaa attttaaaat tccgttatca tgtatttaaa    92760
92761    ggtgagtcta aaaactaatt atatgattta acatattcaa taaataaatt tgcttttgat    92820
92821    acttcaaata aatggtgtgt tcaaaaaaaa aatagatgac acaaattaca tctacccata    92880
92881    ccctgatcat tctccatccc tcgtgcaccc tgtgtgggaa tgatgcagtt cagaggctcg    92940
92941    ctgcccatcc cgttctggtg ctttatgcaa tgaagttagg ttaggtggct tgaaatgtgt    93000
93001    gcacaggacc attgacacca caggaatgag cacagcagtg ttagctctgt attttcagga    93060
93061    tccagatgtt agcatttacc tgcacatctg ttagtctatg atgagggaga agaaatagcc    93120
93121    aatgctcttt ccagaagttc atgtgtaaag ataaagaaca gcaaagagag gagattatca    93180
93181    gggggtgatg tgaggctggg ggctcactga agagggtaaa tgtgtttgaa tgcttctgag    93240
93241    gatagactga gggtgcctgg gatatgggtt aaacactctg tgggcaatcc ccaaagacag    93300
93301    gcatagacaa ggctttaccc tgaggcagag gcagaggcag agatcttaag tgtaatgtga    93360
93361    caggaaggtc accaggagtg agtacagcta agctccaggg ctgagaaaca gaggcagagg    93420
93421    gggctcctgt ccaccatctg ccttctcagt gaatggaaga gacctggagt ggctcgttct    93480
93481    tgccaggtgc tctgtaagct cagtcatata tcacaggcag cctcacagcc aacacggtgg    93540
93541    cacctaaaga ctgtatcacc cagtgatgtc attgacgtct tagtttatct gcatccacat    93600
93601    catggtggtg acacaacaat gatagcgcca catttctcag catgtgtccc taccacatgt    93660
93661    gtcacccgag tgaccctcag tatacaccaa gagcacaggg accatgagct gtgcagaact    93720
93721    gaggaagatg aagaaaggtt gaaaggccgg aaatctggtc atggtgaacc atggaatgag    93780
93781    tttgttggag gcaggtaagg gcacagagtg agcatcaagg cgggaagggt gtgtgtgtgt    93840
93841    gggtagttat gccTCTCCCT CATCCCGCAG GGATCCTGGC GTCTGTCTGT GGTGGCCTCG    93900
93901    TGATGCTTTT GCCTGAAACG AAGGGCATTG CCTTGCCGGA GACGGTGGAA Gacgtagaaa    93960
93961    agcttggcag gtactgcaca agattcaaca tttcctagac gggagcatct tgttaagcca    94020
94021    gggggcattg attatccaca ggggaaacga cattaagtct tcagatagta ccttaaaaca    94080
94081    gttaaaagat taaacgggtt aacgtgagaa gaacgtgaag ctataaaaag aatgggggct    94140
94141    atttttaaaa tgtggctgag gagtgttccc tagtaaggtg ttaaaactca gaagtgattt    94200
94201    aaaccagggg ctggggatga gccatggcaa agctcagatg tgcaccagaa aaatggcagc    94260
94261    acataagggt acgaactacc ctccaaaatg gaaagaagtg gcccctgtcc ccacagaatg    94320
94321    acccggatgc tcctcaagct tcattatcaa gggaaacaaa aagcccagga atctgtctct    94380
94381    gtagacacac ggggacatat atgacagacg gaaggaagct agcgacagat acacggggac    94440
94441    atatatgaca gacggaagga agctagcgac agataggaac aaaggaagat agacaatggt    94500
94501    acattgaaat ttgatgaaga gataagacaa tgggtaaatg attactagat aaatgcataa    94560
94561    gttagaaata aagataagaa agacacaaca gacacatctg tgataaataa ggagttggta    94620
94621    ggtaggtaga cagacagaca gataggcaga cagcaggaga gaaagaaaga gatcaagttc    94680
94681    tggagggaat agctatattg ttttctggtt atatatgggt taatttctaa ccaatacata    94740
94741    aatttgaaga gttatattta caaaaaaaat atcatgcatg cttttttaaa aaaccatttc    94800
94801    ctctgaaatc tatctcaata gaaagataga aacaagaatg tggaatgatt tttaaaaatg    94860
94861    atcaaattgg gggctagaga aatggctctt gcagaggtcc tgagttcaaa tcccagcaac    94920
94921    cacacagtgg ctcaccacca tctgtaatgg gacccaatgc cctcttctgg tgtgtctgaa    94980
94981    gacagctaga gtatactcat attcattaaa tgaataaata aatctttttt aaaatgatca    95040
95041    tattacttta aaaataagta accactagtc ccctccccac ccccaccccc gtggagaagg    95100
95101    ctatgggagg gaagggcatg gatgggaagg ccagtctctt tctgtaatgt aattctgtag    95160
95161    tgtttgattg gtctcaatta gatgatgtta tttgcataat taaaaataat atagtgctat    95220
95221    attaaagtaa aatatattaa aggcaagtag ctaatcttag tgaagcagaa actaagggta    95280
95281    gacatctaaa ttttaaaagt tatcaaacat gaattttttt aaagatttgt ttattgtatt    95340
95341    tatgggtgca ctgtaattgt cctccaccag aagagggcac caaatcccac tacagatggt    95400
95401    tgtgagccac catgtggttg ctgggaattg aactcaggac ctctgcaaga gcaaatggtg    95460
95461    ctcttaaccg ctgagccatc tctccatccc aaaacatgta tttttaaaag actaaattgt    95520
95521    ggtcatctca gagggttttt tccccccttt tggggggaag aacataggca ttgatatttt    95580
95581    aaaatatcta tgtgcttcat ggttttaaca tatgctcttt catttgatac tcagaacaat    95640
95641    tttgtgaaat agaaatgttt ttatcctcac tgggaaatca taaaggcttt acagcatata    95700
95701    actgctgggc ttatgtgtgc ctcacttagg ccagggttat gggtcaacag taagaaggaa    95760
95761    ctatgtgctc ttcattctta gcctgtgagg catcctgctg tctgtgctct gcattcttcc    95820
95821    ctgtggggca ccctgctctc tgtgctctgc attcttccct gtggggcatc ctgctctctg    95880
95881    tgctctgcgt tcttccctgt gagacatcct gcttatgtct gcctagtggt tcttaacctt    95940
95941    cctgatgctg caacccttta aatacagttc ttcatgatgt agtgaccccc aaccacaaaa    96000
96001    gtatttcgtt gcaacgtcat aactgtaatt tggctaccat tttgaattga aactgatatg    96060
96061    cagttgctct taggtgatcc ctgtgaaagg gtctgtcaag cccccccacc caaggggtca    96120
96121    tgatgcatag gttgtgaacc gctgtgacct taagtcattg tatgatcttt cacgagacct    96180
96181    ttccctgTTT GCCTTTGTCT CATCAGTTCA CAGTTGCATC AGTGTGGCAG AAAAAAGAAA    96240
96241    ACCCAGGTTT CTACTTCTGA TGTCTGAGGC CCCTGTGTTG CCTGGAGGAC CAGAGAAGAC    96300
96301    TGGAATATGC CTGTGCAGTG TGCTTCGCCT CCTCTAGGTG GCGCCCTTCC AAGGAACCGT    96360
96361    AAAGATTTCG GAGTATTTTA TAAGGTATAA GATGAAGATT TATCATGCTG CCCAAGCTTC    96420
96421    GGGGAACACA TAATCTTGGA CCTGTTTCAT GAAGACCCAG TAGGTACCCG GATTCTGGCT    96480
96481    AGGTTCTCAT TCAGCAAGTC TCTCACCCAT TAGGTAAGGA GAGATGAAAA GGCCCCAACC    96540
96541    AGTTCTCCAG TTCTCAGGAC AAGACAGTAC CATCCAGGAA GCAGGATGAA CAAACCAAGG    96600
96601    CCTGGCACGT GTCCAGAAGT GCGCTCAGCT GATCTGATCA ACACACCGCA GTGAAGAGTG    96660
96661    TTCTGAAGAG TCTGAGAACT GCTATTTCTT CCCTTGAGCT CCGAATACAA GCCTTCGCAG    96720
96721    GGCCGACATG TCCGGCGCTG CTCCCCTCCT GTCTCCTGCA GGTGCTGAGG TCCCAGATCC    96780
96781    CAGGTTAGGC ACAGCTCCTT AAATGCAACA CAACAGAGGA CCTGGCTGTG GTATTGTGAA    96840
96841    GTCATGCTGC AGTCCCCAGG CCCCAGATAT TTCACCACCT CCTTCAGAGG ACCACTGTAA    96900
96901    TCACAGGCTC TTTATTGAGG AAGAAAACAA AGCACGGATT TGGATTTCCC AGGTCTTAGA    96960
96961    ATTTAAAAAG TAAAGGGATA ATTATGTCAT ATTTGTGAAT TCCGTTCCAG GGGTGCCTGT    97020
97021    GACTGAGAGT CCAAAGCACA GACTTTTTTC ATTCCATCTT CGCATTTTTG ACTTGTCTTG    97080
97081    GGAGGAAAAA CAAAACAAAA AACAAAACCA AATACATTTG TTGCCACTTA ATGATAAAAG    97140
97141    TCAATTGTAT TCAAACTTAA AAGAATTAGC AGCCAATTTG ACTTGTAAGT GTTGGAGGAG    97200
97201    ATACTAATGA GGAACTGGAC TTTTTCTTTC TTTCTTTTTT TTTTTTTTAA TCAAGCCTTC    97260
97261    TGGAGCAGAG ACTCAAATGT AAACACAGTA TTCTATATGG TGTGCAGTTC TTGGTTTATT    97320
97321    TTCAAACTCG GTATGTATGT TAGGCTGACT GTGTCTTAAA CTTCAAACTC AGTGTGGACA    97380
97381    GGCAAAATTA GCATCAAAGA GAAACCTTGC CAATGTGTGT GGGGGGGTGG GGGGAGGAAC    97440
97441    TATTTCACTT GTGGAGAGCA TACTATGTTT GCAACACTGG AGAAGATGTG TGTGACTGTT    97500
97501    AGACAGATGT TTAATCATAA AGCACAGGAG AACGGAGTGT GATGCTCAGT TCCCCAACAG    97560
97561    CCTTTGGGGT ATTCATTGCC ACACCCACTG TGTACACAGG CGTTTGTGGC CCGGCTGCCT    97620
97621    GCGTGTTTCG TGGCTGTAGC ACGGCTCTTG TCCACCCTGC TGCCTTTGGA TTGCATTTCA    97680
97681    AGTTGGTAGT TCTGTTTCAT AACAATAAAC Gatttttaaa ctgtttttaa aaatatctat    97740
97741    cctttctcct ccctctgaac atgtgccact gtcaaacact atcccacata acatgtgtgt    97800
97801    gttgcttact gtctccaaac tgggaaataa catcacttcg atggtggctt gttgctcctt    97860
97861    tatgggctcc cagcactccc tgttcgtgga ctcggatgtg acctacaata ccgttcagac    97920
97921    tctcggctgg tcttatatta ggtttccctc acctagccta tgccacgact cagctacaca    97980
97981    tcctgggatc tgggctgaag cccagtcgtc agtaccagaa tagaactcag tcccctgact    98040
98041    ccccgtacat gcggcagctt ccaatattct cagtgtcaga aaggaagacg ttgaagacgt    98100
98101    atgtcaggct gtcgttagct gatgaggtca atgtacgagg gactcgccaa gactttcagt    98160
98161    tctcctctcg gtgaccctat tgtctgttta gtccttcgtg aagctggccc ttgggaaaac    98220
98221    aaactgaatc actttcagtc ggttgctttt aaattgttag ggtaaacaga gaatatgaaa    98280
98281    atattgaaga cttcccttcc ccaaaaaacc aactcagatc aaagtaagta tcgagtttat    98340
98341    tttcaacaaa ggtcacagca gtgatggtct attgtcacaa aatccagaag tccacagaca    98400
98401    ggaaaatttt acccacaata atacaaaaaa aggggagggg ctgaggggcg acaggaagct    98460
98461    gtggttcagt gtagtgtccc agtttgatta ctgtcagttt ttccaaacac cctaagccct    98520
98521    ctccccatat tcagtaagct ttagtaagca gaggttttgc tcggccttcc acctagtcag    98580
98581    ttattcctca tctccctttc aatccaatca acaaaccgtg agacacgaac gtagacacca    98640
98641    ggcttattgg ggcgagcaca gccaagaccc caagaagtga ctccttgtaa aatgtacttg    98700
98701    tccttctcga agcaaaccag aggtcctcca ctgtcgccct agatgaggga gggaagagtc    98760
98761    catatgagaa gtgagctaca ccggtatatt atgggaggct atctttgtgt tgtctctctg    98820
98821    tgggattcct ccgcaggcca tgagttgtca aatcctctca gactgaaagt ccaaggggca    98880
98881    gagacgtgtc aacccaagac catctcggtc tcttctctta cctggcagct gtcgacgcca    98940
98941    ccagccagtt gcccggcaca gagctccgtg gatttgactc tgttgttcag atactcgacg    99000
99001    cggttgcaca ccttgttctc aatcacaggc agctgagcct ccttgagacg accggcaccg    99060
99061    aaagtccctg tgatgatcag tagagatgca attaaacagg gtgcccagga agcttccaga    99120
99121    atgacacagc agcaggtata gatctctcat ttgtgtggtt gtgtggcaca gggagacact    99180
99181    gttaacacct atgagccctt caagttgtga gcgttacaca ccatgttaaa cagggttccc    99240
99241    aaaacctgct gcagcattcc ggcttctcca tggcatttgc agctttgcta tttgtccaca    99300
99301    tattatttcc agtttaaaac aaaagacaaa tacatttgaa gagagggggc tttaaaagct    99360
99361    cagttgctac tattgtaatg tgttcttttt caggctttct atactttatt tacacctata    99420
99421    taatactgct ccattttaaa tccctccccc acctgctcat tatagcataa agggggatgg    99480
99481    gggtagggcg ggcagagacc aacctcaggt gtcattcatt cctcaggcac tgcccacctt    99540
99541    ccttttgaga caaggactct ctctgactta gatcttacca cataggctag gctgactgtc    99600
99601    catcaagccc tagggactgc ccttgtctcc acctccccag cactgggatt acaatggggc    99660
99661    taccatgtcc agatcgtttt accgtacatg ggttctgggg atccaatgct gttttccaca    99720
99721    tggacacagc tgagacttct ccatattttc aatggaaaag cctattttcc aatttggcaa    99780
99781    gccccatttg caaggtaagc aatttaccat aagaacaatg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg    99840
99841    tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgttgg gcaccactcc ttgagatgat gtgtgagccc    99900
99901    taaggatcca catgcttcca cctccctgga actggtatta caagtataca ccaccaggtc    99960
99961    cgtatttaca gttctgggga tccaaaccaa gtctttatgc atataaggca aaagctttac   100020
100021   caactgggcc atctccccag accttgggac attttaataa tgccacaatc tccctgatag   100080
100081   ctgagtggag aatgattatc tagtggtcgt ggggttttct cttgccatta gggaaatggt   100140
100141   ttagaaagac aacgatggtc gctccacact gtaaacggac ggcaggcatt tcagactgtc   100200
100201   ccttttatgt gtggatacta atggcctccc caaagccata tctttgacta atcattaact   100260
100261   gttcaaggaa caagctggta acatagtaca atttcattta attcatctaa ttaattcatt   100320
100321   tacttcttgc accagttcca gaaagtagca acttctatga ttcctgatag gcaattaagg   100380
100381   aaaccaaggc ttagtgtgga cagtgtttac ctggaacttg gagctgtggg cccttcccgc   100440
100441   ccccactccc tgttcacaaa ggctccacac ctctacctct gccatctatt ttcagcccat   100500
100501   gatattttct taagtctaag ttctcagaaa caacatatac atgtttatat tcaggatatt   100560
100561   ttcgagatag gtatggccag aaaacacacc agaaaacatc agtccataac accctcacga   100620
100621   gtgtccacgt tgaactatta ttaaaatatt aataattttt aactagctaa tgtaataggt   100680
100681   gtaaattgtt ttgattcatt tttctaatct atatttctcc agcaatgaga gaaagggaac   100740
100741   atttaatccc ttactcgatt tatgagttgt atctcttctt tatatattaa aaaacaaaaa   100800
100801   caaacaaaca aaacagaaac aaacaaacaa acaaaaaaac cctgctgctt ttgtgtgcca   100860
100861   gacgccagac tgagccagaa cacttgcagc aatgccagag gaagggctgt tgtgcagagg   100920
100921   gatccaccca ggacttagcg agcttgacga gaacccagct ttccagtttg caagcccagc   100980
100981   tttctccaga gttttgtaac acgcttttgc tttgctagca cagagcagcc aagaaataaa   101040
101041   ggacagtgcc ttcccctgac acttggacta gacttgtctt aggttcagaa aaatgtgtaa   101100
101101   tctgtctggt gattatagga gctggaagag acatgtctta aggtcatggg accagaaggg   101160
101161   atggtgggca ttgctcgaac taagtccagg agtggagata catattaggc tgaaattgtt   101220
101221   ctgagccctg aggaaaccac ctctgggtgg tttacaggac gttgtggtct gtgaagatat   101280
101281   gctgccatct ggtggccaaa ggagagaagg catctctgga ggcctgaagg gtactagtaa   101340
101341   atgacctagg ggcaaaagcc ctactggggg ggggtggggg ggcaccaggc taagtctagc   101400
101401   agtagtcagg ccccctgaaa atccaggagg acagcaaaaa ccaatctaga agaatcctca   101460
101461   gcctcaacac cagctagcca ttggagtttg aaaatctgag aaagcctgag gcgtgaagtg   101520
101521   aagagagatt tacctaggaa gctaaaatcg ctgattgact agatgtcgtt attgccatct   101580
101581   agtaatggtg aggtggaaat gatgatgacg atgatggtga taagggtgac tgtgaatgat   101640
101641   ggggatgttg gtgatgttga tgttggtgat agagacaagt ctagccacag cgtctgggga   101700
101701   agggactgtc cgtgatttct gggctgctct gtgctagcaa agcaaaggca tgctacaaaa   101760
101761   ctctggaaaa agctgggctc agcagcagca gctgcagttt gcaactgtaa cagaagtatg   101820
101821   tttactcagg tctttatgga tacggggaac agagaaaggg ggttctggtg ctcaatgggc   101880
101881   tacctccccc tcttaccatc ccccccaccc ccaaaatgcc catggtatgt ccagagctat   101940
101941   gtctcctagt tgtccagttg acaatgaaga tcaatcacaa agttgatttt gggggtgggg   102000
102001   aggcggggct tagaagcctt tcactcaaca ttccaagggc ggctgaggga tcagctcttg   102060
102061   ttgtgtacgg gcgtgcgtgg gccttgcccc caactacaga gcagatcatg tagcaaaggt   102120
102121   ctgagccagg cggaactggt tcagaaaaac gtggctcagg accagagtct gagctttccc   102180
102181   agcctaggca ggttattgtt cccactgtgg gaaaagtgac accctttatt cccattgaga   102240
102241   gagccaaaag taacccaaca tctgtagcca cgatcctcgt gtgacctgaa tgactcccag   102300
102301   atggtggctg gatagagccc gaggtcccag gccagcacta gagaggtctg actttcttga   102360
102361   tcactagaaa tttctctcct tctgcttaaa tcaattggag ttgggttttc tctcattgct   102420
102421   tctcccacca cagccctaca gcaggcctcc agcctaggag accactaggg agatctccct   102480
102481   aactgtccac agctggtgag cgggaagcgg ggctcctccc caggtctctg cagccagcct   102540
102541   ctgcttttcc tgctgtacct tcctccacac acacacacac ccgcacccct ccccccaccc   102600
102601   ctcccccgtc tctgaacatc aggctcctcg tctgcacata ggaacaacat ctaactccca   102660
102661   tgagtttgta gcacacaggt ttttttcttt aaatgcaaac cacttaagga cgacctagca   102720
102721   cttccatggg taaaacatca gtttccaagg ttccaaagtt cctgttccag gacctcaatg   102780
102781   ctgcagaatc agaagtgtgg gaaaaggaga caggaaatca gggaaatggg agaagccaag   102840
102841   tttggaatga tcaagcctag ccattgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg   102900
102901   tgtgtgtgtt ccacaaaatc gttctttgaa agagagtccc caaagtaaat acagattgtg   102960
102961   atggggaagc ccgcacagag ctctcttcct gccccgtcag ctgtaccagg acacctgggg   103020
103021   cctctctccc cctcccagtt gtcagcttat cccatactaa tggcctctca cacatattaa   103080
103081   ctataatgag tatttggaaa gactggttta gctacagttt atgttgtgat tctgtttttg   103140
103141   agaacgtaaa atagtaaagt cacatgatta agtcgaggct aatctgtgga ttgtgccgaa   103200
103201   gccctctccc ctgggcaaaa ggcaacagtg ggccagaaga gtctaaggga cactccctgg   103260
103261   catcctcctc aagtcttggt gaccgatcat ggagatgtag caagtgccca gacaaatcta   103320
103321   gaaaggggct gggccacatt cacaggcagg acttgctaca actcactctg aacggttcct   103380
103381   tttgccgtac agtctgtagt caaggccagt ttgtctcacc ttgagtctct ccccagccgg   103440
103441   tgatgtaaca tattgtccgg tcagcaacca tgtaatttgg agatggcaga caagctggaa   103500
103501   tgactttatc cgtgatggtg gctgggctga aaggagtata tcaaatgttg cgtcaactgc   103560
103561   tctgcaggag acccccaccc ttcacctgca gatcacccac agccgagtgt accctcctct   103620
103621   gtgtcccagc attcctcagg ctggtatctc tttacttcac tgacatagaa cagtatagaa   103680
103681   aacccttcat tctcacagta ctctacaatg tcctacaagc taaagaatcc attgtatggg   103740
103741   aggggatgta tgtttgttcg catgtgtcca tgcaggaacc aaatgcacac ttgtgcatat   103800
103801   gcatagaaag tccagagatc agtttcaggt gtcttcctca attgttcatc ccctcagttt   103860
103861   tggagacagg gtctgtcaca gaacctggag ttcactgagt cagcgagact agctctagga   103920
103921   gtcctcctgt gtctccccct gggccccagt gttggggtta caggtgcata tcttcatgcc   103980
103981   aagcgtttga cataacactg gggatttgag cttgggtctc cacgctcgtg cggcaagtgc   104040
104041   tttaccaact gagccctgtc ctgtggtttg tgacttgcta ttcaatgtaa gagggtgcct   104100
104101   ttctgtggat ggaccatcca gatgctatcc agctacacta agatcaaaag gtgtttggcc   104160
104161   gaggctattt attctacctt tctgcgtccc agatcttctc gcctgttaaa tgctgaactg   104220
104221   cttacaagaa tctggacaag tggtgttcac caagagaaag tgatttggaa gtgagctctt   104280
104281   cacagaagtg aaacagctct gttttcaaag aacctgcacc taaatagagt tataaagttc   104340
104341   catggattca cacgtattct aactttgatt tttttttttc agacccaaag ccttagtgca   104400
104401   ttcaagagat taaaaaaaaa aaaaaaagac tggaaatgag gaacgccctg ttttcatcca   104460
104461   ggacccacac tgtctccagc tttgcagcag acatgatttc ccagaatgac caaaacagac   104520
104521   ccagcttctc acaggaatgt catgcatagg gtcctttaca ggacaccaag acctttgctc   104580
104581   ttcggtctgt ggggtgcggc tatgatacaa tcaaagccag aaaacgtcag gctgtcagag   104640
104641   agcaaggtcc tcctatttgc tgaatgacct gttcaagccc tggatcaccc tagtgaatcc   104700
104701   aagggaacca ctcaggcagg tcttgtattc attcatttac tgggatgcaa gggaaggctc   104760
104761   tggggacatg agggacatca gctgatttat agagtaactt cctgtccctc cttctagctt   104820
104821   tctaatacat caaaatgtcc caagacatcg cctctctgtt tacagcccag aaccatggcc   104880
104881   cagtgtttga gaccagagaa ctccctccag cagcctgcgc tgactggacc agtccttgtt   104940
104941   tctgccagaa tcatctccct gtcatctgga agccatcagg cacagctaat gtgcactgcg   105000
105001   tgcctgttgc ctgtcccaaa agtgttattt ctcaaaatag ctgaccgttt gtgagctgtg   105060
105061   tccacggggg tggacctgct tccaaacatt cctaattcca tggaacaagc ctaattaccc   105120
105121   aatgtctagc tttaaaaaat acatctcagc agggaaaata aggacagaaa gaagaacaat   105180
105181   ggaaatgaga cttgcgtttg tgtttgtgaa ttgtttcttg tctcgttctg ttctcttcct   105240
105241   tacctgggtt tgtctgcttg gtttttgctt ttttgtgtgt gtgccaacag aggccggaag   105300
105301   agggtgttag atcactttga gctgaaagtc caggtagcgg tgaaccattt aatacagatt   105360
105361   ctgggagcca agctctagtc atctggaaaa gcagcaggct ctcttaactg ctggtctcta   105420
105421   gccctatact tgtgggatct gactcttgtt gttgttttgg tttggggctt tcgttttttg   105480
105481   agctaaggtc tctctatata gccctggctt tcctggaact tactatgtag tccaggctag   105540
105541   cctcaacctc acagagatcc acctgcttct atcccccaag tgctgggatc aaaggcatgt   105600
105601   gccaccatgc tgagcacatg tttataggtt ttaaaagtgc tttgatgtaa tcaaacaatc   105660
105661   tcatttgatt ctttcattat attaagagaa gctttgtcag cctggagtaa ctgatggatt   105720
105721   agctttgtca gcctggagta acttagatta gctttgtcag cctggagtca ctgagggagg   105780
105781   agctttgtca gcatgaagtg gatgcaaatt attagctggt gggcattagg taatggagac   105840
105841   acggaggtgt ttctgcacct tatattttaa ttctttctct atatggggaa actgaatctg   105900
105901   gactcctttt aaaggaatat gcctggggta tgcagaactg gactgaatcc tggttttttg   105960
105961   attaagttta cccccatttt ttcctaattt cccatacttt tgcatactag acagctctgc   106020
106021   cccatggtgg tgggtcgaaa aaccctgcca tgaagccact gtctttactc agcttgggat   106080
106081   tcaaacccag gggcacccat accggcttag tttcagcagg gcaatgtcac ggttgttggg   106140
106141   ctccaagatc agtttggcta ctgatatttc ctgaacatcc aacccacgga tatattcttc   106200
106201   gtgcgcaccc aggataacct tgtagaattc aggtcttgaa gatctagaaa ggatggtgac   106260
106261   atcaggagtg aaacatagtc caaacccttc cctggtgcct tccagtgccg tgcacatcac   106320
106321   acggtcaccc aacacatcag catcaaaaca ggtgcggcaa gagacaaaat cctagatttg   106380
106381   tctgcccctg gaatgtcctt gaccttgaga gaaccaatgc ctgccattga gcagatctgt   106440
106441   ttccccaggc ccagacccta ttctgtggct tcagattttc tctagcactg ttgctttctt   106500
106501   gcccagttgt cccagtggct cttctgggtc cctgatgtca ctaccatgga aggcagacag   106560
106561   agagagtaga aggggaggag ggtgaagaga aggggaggag ggggaggaag gaagggtgaa   106620
106621   ggggggcagg ggaggaagag gaaagagagg aggaggggag gaagagggag ggggaagggg   106680
106681   gaggagaagg gaggtcggtc tttagaagga gacctcatgc cagttaccca tggaacgtac   106740
106741   ttctccaaac agtgggcagc agtcagaacc cactctgggg ctattaaagt accgccacag   106800
106801   aagtgctgtc cggtaaatct gggggacaga aaacaagaac tttcatttag gccagaggtt   106860
106861   ttgtcccatt cggttgcaca gaaaatcaga aaggcacgtt cattcgctct tttccttact   106920
106921   gtttctgttc ccagcagaaa ggcctgccag ccagcctgcg tgcaggatgg tagagacaca   106980
106981   gtaccatcca tccagaccaa tcttaagata tctgggagag tcttggatgc cacctgtcct   107040
107041   aatggagcag aggcagtgac tccaacatga agtcctgtat ccgcactttg tcccgttagc   107100
107101   cctggacccc aacataaacc accagtccaa acctaccctt gaggctgcct ttattcctta   107160
107161   ttggctaggg ctttgcaaac ggtcttcatg aattatcctt tgtcaaatgt gaccccagta   107220
107221   gcagtaatgt gggttaatga ggtcaccaac tcccaaccag ggtgtaatgg tcagaaaaga   107280
107281   aatgcaaata acttagtgtg taggatcagg tcagggaaaa agcggggtgg gggggagaca   107340
107341   gtcagaaaat aaaccactgt tcaatttcag aaggaaacaa attctatttg gcaggtaaag   107400
107401   agcctacagc aaggagttat taagtagtta agtcaagaaa aaaaaaattc tgtggctgga   107460
107461   gagatagcta agtggttaaa agcacgactg ctcttctaga ggtcctgagt tcaattccca   107520
107521   gcaaccacat ggtggctcag agccatctgt aatgggatcc aatgccctct tttggtgtgt   107580
107581   ctgcctgaag acagcaacag tgtagtcaca tacatgaaat aaagaaataa atctttggga   107640
107641   aaaaaaaaac actgactgct cttctagagg atccaagttc ggttcccagc tcatacgtga   107700
107701   tggctcacaa ccatgtagat ccagttccaa ggg                                107733