Imprinted Gene Databases

Macaca mulatta: UBE3A

Ubiquitin protein ligase E3A

Cheong et al. Genome Res 25 :611-623, 2015

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Macaca mulatta UBE3A   Tissue Dependent Maternal
Mus musculus Ube3a Hpve6a, KIAA4216, mKIAA4216, 4732496B02, 5830462N02Rik, A130086L21Rik  7 28.65 cM  Imprinted Maternal
Homo sapiens UBE3A AS, ANCR, E6-AP, HPVE6A, EPVE6AP, FLJ26981  15q11-q13  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ataaaatata atactgttga cacttggcac ccatagtgag aaataccaca gaaacatgga    60
61    aaaaaaggaa aatatgattg cctttgggtg tcaacctttt ggcttattca caaatggacc   120
121   aaagcagagt ttgttgtaag tcacttaaaa aaagaaatgg cttccaggcc tgcaagatat   180
181   aatggaagcc tgacatttct aaagaaaagg gctggtcatc aatgaaaaca ctggatagaa   240
241   tcagacgagg aaatgctggc tctaacttcc taggggatat ttgcccaaaa gcttcgaata   300
301   ctctcattcc cctgtcaatg atacttcaca gaagttgaat gtatcaggta ccaactgtcc   360
361   agttccttca attcctgttc agtcacttcc ctttgtctaa ttttcaaact tcctaagaac   420
421   cttctgttat gtgcggaccc tgtgtgtcct cttacaggga aaaaatgctc tggtcacatg   480
481   cataccagtc ctttccagca ttccagttcc tgtgatgggt acttttcaat ttaaatcaat   540
541   aaagcggcat tctgatttta taattccatc tcttgagttt gttaaaggtg agtttggttg   600
601   gtaggctgtc ttaaatcggc ttctaagcct gcaatcatga gggccagacc tgaactgtag   660
661   tcagctcacc aactttggct catttgttca tttgtttgtg tggtaaacgc gattggtgcc   720
721   ctggatcttc ctactgtatt gtatgccagt actagcgtca attgcagcac ctgcatttct   780
781   tgcttagggc tctctctgac cagctggagc tgctgtgtcc caaccactgc aagccagcca   840
841   gatgacgata acaacattat acactcacag gataattgtg aagtgtgtgt tctacactga   900
901   ctcccagaat tcaacagaag taaactccag ttgcccaaac cttttttgct tcctcccttc   960
961   cctaactcac ttacttcctt accagtgttt ctagggatca cctcccaaat aaattacttg   1020
1021   cactcaaatc attgcctcga gatctgtttc tgggagaaac acaaactaag acaacttcgt   1080
1081   ccattcattc atcatttatt gagcttaatc aattattaat aagtccttaa ggcacaaaat   1140
1141   aagtccttag caacatgtta tctcttttct catcacaata ttatcccctt tacaaatgaa   1200
1201   gaaatcgagg ttgaaataaa ttaagtagct ggctcagtat cacataatta ggacagagtg   1260
1261   atagaaagga ctgatgcaga tgaagatggc tgggactccc agatgaccag tcttgaatgg   1320
1321   aacagtataa aaaaggagtt ttctgctggg gtaataattt gagaatacta taagattgct   1380
1381   acgaagcaat gaaaaaaggg attactgaat gactgaggaa acatttcaat gaaatatagt   1440
1441   tttgaaattt ttgttttcta ggaaagcaac atgctgcaat aagagcgcac acaaaaacac   1500
1501   gcacacacat acacctgtgg gtttaaatcc tagcactact agtttttagg tgtaagacat   1560
1561   gggcaagttg cttactttct ctaagctcaa ttttctaatc catacagtgt ataatatcca   1620
1621   agattgttgt atgaattaat gagatttatt taaacaactg gcacctaatg agtgcacaaa   1680
1681   tttaatttgc agaaatgtac tgtcctttca ggaactttgt ggtaagtact gaaatatgga   1740
1741   tgcaatcagt actatgctta ccagtaacct aaaaaaagaa gcaatataaa atatttatgt   1800
1801   cataaatgat atctatatta ctatctttaa aaatattggt ctttccgtat gtagtatgct   1860
1861   aatttaatgt tacaaaataa aagtaaaacc aacaatttta ataagttaag ctttaagtac   1920
1921   aaaattttgt tggaagcaat gccaaagagt ccacatagta acatttatca ttttggtaac   1980
1981   aaaattttgt gttctgtatg tgggcctcaa gcagtactaa aacaaaatag tgtatcaatt   2040
2041   ataaatgata ctcacgattc ttccctaatc agatgttttt atgagttgag agattctgaa   2100
2101   caaaaacagt aagtgtagaa tgtctgtacc atctttaata ctaggattta atttaatcaa   2160
2161   tgcatttcct tagatttaaa aaatcatttt gttagagtcc atgttagaat cagtatatgt   2220
2221   atttaaaatg gaattcgaga tatggattgt agtgtgaatg acttcaaata actcaaatga   2280
2281   tgcacatgtc agaaggaaac atttctaagg gctgcttcat tgattcaagt ggaactgttt   2340
2341   tattcagaac agctcagatt agcagcagca gcagctggtg ttcaatgaaa tgcttccctt   2400
2401   ttccacctac tctccagctg ggttaagaca ggcacaaaaa gattgggatg accaaggtca   2460
2461   aagcatgatt tgatagactt ccaggttttt gctccagtaa cttcttgtgt agtcttgcct   2520
2521   atagaggcaa ttagtgaaat tggcggttga aaaagtcata gctttagaag gacttcatag   2580
2581   atcatcttgt tcaatacctt gattttatac ttcatatacc aaggttctaa ttaaaatact   2640
2641   ttattgttgc gtatttattg gaagtgacaa gaagttaaga tttcttacat ttatttcatt   2700
2701   tgcctgattt ttctgttcca actgaattgt ataagcaggc accactgcag cttgtatctc   2760
2761   tacttgacat aactgaaaaa tgaaacattc aaagatacac tactttatta catgttagct   2820
2821   cagtaaaggg gtcctctatt agatatgctg gtctcagttc ttaactttta cgctcataaa   2880
2881   gcctgattca ctcattcaaa ccttttttga ggagttacca ggttttagcc gttgagatag   2940
2941   atactgagga cacaagaagt caagggtgct ctcctctctc aaggagctta agggaagaca   3000
3001   gaagtgccaa gcacatacat cgagtgtgta gaaggcacac agaggcataa gcaatgaccc   3060
3061   tgcttgagaa gatctgaaag gcttctcaga ggaggagctt gaacttatct aaaaggtaga   3120
3121   ataaactgca tgcaaaagag ctccaaatgt ctctcaagtg taatcatact gcctaagcaa   3180
3181   tatattcttg tgggaagtgg gagatggggc tggaatggag gcagggacca cattcaatgg   3240
3241   gccctgtatt tggagtttag acattattca gaaggccatg gtgagccact gctagagtta   3300
3301   agaaaggcag caaggtgata atacatgttt cttaagaaaa catactgtga tgagtatgca   3360
3361   ctatctttgt cccttctcca cacagtagct agagtttttc tatagctctt atcataactc   3420
3421   tctcaaaccc ttccagaggc ttcccacctc cttcagcaca aatacctaag ttcttaggaa   3480
3481   aagctacaaa gtcctccagg ctgtgacccg ctgtgacttc tctgagctca ccttcaactc   3540
3541   ctcgtttctc tctctagcca cagtgccttg ctagctgttc ctagatgact ctaggcacct   3600
3601   ttctgcttca gggccctctc tatctagaag gttcttccct ttatattccc acagttcatt   3660
3661   cctcacttct gtcaagcctc tgattaaatg aattcttttc aataagacct tctctggcca   3720
3721   ctcggcacga cagaactcct gtagcattcc ctattccctc tgccttgctt tatatttctc   3780
3781   cttaacgtat catattctga cataacacat atgtgttggt tttcttcctc catggatcac   3840
3841   aaactccatg agggtagact gtttttgttc attgctgtat tctcagcact gagaacagtg   3900
3901   ccggcacata tccattcaat aaatatgaat ggatgaatga aggattataa tggtcctatg   3960
3961   aggatggtac tattattttt tcccactttc ccaaagagga aacagatatc aattgaggta   4020
4021   ctcaaggttg gatatctggt aactagaaga actgggattt gcatggcagg gcgggggggg   4080
4081   gggcggtggg ggccgggggt agcctgccct ttgttgagtt gtactatgtg cccagcatta   4140
4141   ttgtaagagc tttatgtata ttaacactta atccctacaa ctccatttta tagatgagga   4200
4201   aactaaatca gaaaggggtt tacaatcttg cctggaatct ctgcacttgt aagttgggag   4260
4261   cctgtgctgt cagccacttt gcttcactaa ttctaaggcc tattctttgg agagatacaa   4320
4321   ctttgcctct taattgccag gagagtgagg gagaggaaga aatctaggat taccaccatt   4380
4381   attattattg gggaccgcca tagatggtag agtcaccaat caagtcaaag aatgtaggat   4440
4441   gagttggttt cattcttctc taactcgact tccacatgca actgcctcct gatatctttg   4500
4501   cttggatact gagacacaag gtcagctgca gttaaaggga tttagaataa ccatgggaga   4560
4561   tcacagaagt tagttgtctt gcatcagagt tgacctggtt cacaggactt gctcaatgaa   4620
4621   gtcctcaggg ccccaccttg ttgctctgca atccctagaa tgtttcccag tgtcttagtc   4680
4681   tgtttatgct gctataacaa aatatctgag actgggaaat ttgtaaagcc ttcacagttc   4740
4741   taaaggctgg gaagtacaag ataagacccc cagcaggttc agtgtctggt gagagctgct   4800
4801   gtttccaagg tgggacctta ttgctatatc ctctggaggg gatgaatgct gtgtcctcgt   4860
4861   gtggctaaag ggatggaagg gcaaaagaag gtctaagcta gttccctcca gtcctttcac   4920
4921   aagggtacta atctatccat gaggcagggc cctcatgatt taatcagctg ctaatatcat   4980
4981   cacaatgggg attaagtttc aacatgaatt ttgaagggga caccatcatt caaaccacag   5040
5041   catctttcaa catagtttac taccccaact atttaataca tacattcatc agaaaaggac   5100
5101   aaaagggcaa gagacaccca attcctttca gaaaatgatc tggaagttgc atacatcatt   5160
5161   tcttctcaca tcctactggc cagaacttaa gagatatggc cacacttagg gtgtattata   5220
5221   ggcaaccatg tgtctggcta gatgttctat tatcatgaat gaacaggaga atgcataaga   5280
5281   gtcagctagc aagcagtttg tacaacagat atccaacagg tatctcaaat ttaacattac   5340
5341   caaaactaaa ttcctgcttg gaggtgcctg tagaacaccc agtacaggtt tccagtaagg   5400
5401   tgttgaagat tctgtgtctg gtgcttctga ctgaggtctg tgttcaagac tcaggcttga   5460
5461   ttcctgacca aaataagtga cagaagagtg tatgtaaaag gtactgttca aagattataa   5520
5521   catggtagca aagagaacca aggatgggga gggaagattc tgcacaggag acctgaggaa   5580
5581   gcgcggccga agacacggca gaagagcaga gaatgtaagg tgacagaacc aagggagcag   5640
5641   tttccaggag gcagtggtta gcagtgtgga aggctgcaga gaggtcagat gttgtgaaaa   5700
5701   ttgagaagca acctctcaat ttggccttag gccatagtga aattgacaca agcaatgtat   5760
5761   acagtaaaat ggagggagtt gctaaatttc tgtagctgaa gaggaatttg gaaggtaata   5820
5821   gcaatccaag tatagacagt ttttctaaat agaaggaaca aagtagaggg agaatttatg   5880
5881   aacaggagag ggaatgatta agggagtaag agtcttgagt taatttccct tccctcaaga   5940
5941   aataaaaatt acctgtagaa aggacagaag gatggcttct accttaagac tcgaggtcag   6000
6001   aaagaatgca aatttagaca ggtctgtagg gataagggtg ggggggtatg taggagttca   6060
6061   tgcctgctgt gtgcaatact aaacaatgat acacacacca caaccaccac caccaccacc   6120
6121   actactaagc actaacattt attgagcact ttatatgcca gaagagtgtt cttcatggag   6180
6181   ctaagcttgc ttaacagtat ttcttaaata atggaagcta ttcatatatt gaaagcttag   6240
6241   cgtttttcaa aggttgagtg tgtaatattc ggatgtggcc taaaaatagc aacagtgact   6300
6301   tctatcccag catatctgaa ttttgtctct tccacgctct tgacttactt ctgatcctgg   6360
6361   ggcatgctga gcagtaaaaa aagttgtttt tgcattttga ttcatctgct atgactggca   6420
6421   tcaataagaa atcttcggca ataaaacagc tctgtcaaaa aacaacttca ccagcaattc   6480
6481   agggcaaaat gtttcctttg aaaaaaaagt ttgttggccc aatgcagtgg ctcacgccta   6540
6541   taatcccagc actttgggag gctgaggcag gcggatcacg aggtcaggag atcgagacca   6600
6601   ttccggctaa cacggtgaaa ccccatctct actaaaaata caaaaaatta gcctacgctg   6660
6661   gtggtgggtg cttgtagtcc cagctactag ggaggctgag gcaggagaat ggcatgaacc   6720
6721   cgggaggcgg agcttgcaat gagccgagat tgcaccactg cactccagcg tgggcgacag   6780
6781   agcgagactc catctcaaaa aaataataat aataaaataa aatgtttgtt agtattagca   6840
6841   gatacatatt agtaggtacc ccccatgatc aatgaagtgt tgggttactc tgaaaaagcg   6900
6901   tccaatctta caggtgtgac ttcctcttga actgcaagtt cttgagggca gggatagaga   6960
6961   ctgttcatct tttattgttt cccaaggtct ggaacataaa tagtagttca agtagtccaa   7020
7021   cgtatgacat acaaatagtt ctgggtaaac attagctcaa agtttgctca aggcattgga   7080
7081   tgcagatgtt tataaaatta aattgttctt tttactgtac acttgaaatg agaaaattat   7140
7141   tagaaaccac tgggtctcat tttgacaaga aaagtctgaa gaaatcactg ttcacttagt   7200
7201   agatacaaag ttgtttttct gggaaaaaca cacctggaaa aaaaaaaaaa gtgggtctga   7260
7261   catgggagaa tttttttttc catataaaca gatatacagg gaagtggaac actactagta   7320
7321   tcttaaggat tcctgaaaat atttatgttg gtaagtttga tcagcaaaca tttctaaatt   7380
7381   tgaaaatgga taaagcaaaa agcacagtga agtctggaaa gaagtctaat actaatgtca   7440
7441   cacataagaa tacatattta aaattaatga actaaaaggg atataggtaa tttctccaga   7500
7501   ttcctaggaa gaattaagac cctccttgat cccagtaaag caatgaatag tcattctgac   7560
7561   atctagctaa aagcagactt atttcctttc ggtctttaat ctttttggaa ctcaaggatt   7620
7621   tctgccacac tttgatacac caggccatta taaaattaca cctcatttat tgacaatttc   7680
7681   tacttaaaag gaagaatacc taaaagtatc tccatacgct agatatagta gaaatggtat   7740
7741   gctttaatta gtctaacaat aaagtcctta aagatttgca ttctttgttg cctattttga   7800
7801   aaacttgcaa agattaattt ttataatgat tttttttttt ttttttttgg gacggagtct   7860
7861   tgctgtcgct caggctggtg tgcagtggtg cgatctgggc tcactgcaag ctccgcctcc   7920
7921   tgtgttcacg tcattctcct gcctcagcct cccgagtagc tgggactaca ggcgctgcca   7980
7981   ccacccccgg ctaatctttt tgtattttta gtaagagatg gggtttcacc gtgttagcca   8040
8041   ggatggtctc gatctcctga cctcgtgatc tgcctgcctc agcctcccaa atctgggatt   8100
8101   aagattatgt ttcttaccag tcctttccat gaaatctaac agcaaatagt ttacaaatgt   8160
8161   ggatgtgtac tgagaggaaa tgaaaagtga ataacgagct gagttaaaac atcttagaat   8220
8221   atggctgaat actatcattt atcatcagtt gtcctagaat aacttaaatt cttctagctt   8280
8281   attgttgttt tttcgatagt tgattatagt tgtgaggcgg gatacacaca cacccacact   8340
8341   ataacaaaga ttttctgaga ctgacagtta aaaaatacag tgttggccga gcactgtggc   8400
8401   tcatgcctat agtcccagaa ctttgggagg ctgaggtggg aggatcactt gaggccagga   8460
8461   gcttgacata gcaagactcc atctccaagt ttaaaaacaa aaataaattt aaaaaagata   8520
8521   cactgctatg tatgactgtt gatataaaaa atctgaatac tagacatggc gactcatatg   8580
8581   ctacttcaag ggcttatcaa caaagttgct agtcgtaaca ctgtgaattg ttaatgatac   8640
8641   tgttttggct ttgctagcaa gtgttgtaaa gctacatata cacatacata catacacaca   8700
8701   ccccttttaa aataaaatgg tgatcctggt actaaatatg attttaaatg gatttaattt   8760
8761   taattttaat ggcttgaact aggttcagct gtcataggga tcaaaattag cctctatccc   8820
8821   agctggggtc aaccagggag ccacttttct taaccgacaa cctactgcac gtcaacaact   8880
8881   gcaggagacg ggactttacc ttcgtctccg gtaaactagt tgacacatcc cgtgttggca   8940
8941   agaggcctaa gcagatgacc ttgtcctcta aaatctggcc tgcactctcg gggcacccct   9000
9001   gcaacaccta taaagacagc tccagataga aaagggttgg ggtggaaaag ttaataacgc   9060
9061   caggcacctg ccccgccccg gggctggggg ctattcctgc ggtttcagct gactttcgga   9120
9121   gccattcgtc tccctacaca gtcggaggca ttcctcggct gggtacacca aggggctctg   9180
9181   caaccctcct ggggggtgcc cagagggctt ccggatgtac caggtttatt ctttcgggtc   9240
9241   acagacagca caaactaaaa ggagggatta tcctttctgt ccagtcgcaa gatggcgacc   9300
9301   gaccctggtg ggactccgag gggccgcggg ccacctcctc ttcccaacga cccgtgcgcc   9360
9361   ggcggcgacg gcaagcgggg gggaggcgga gccggcgagg gaaggagggg cggagcgcgg   9420
9421   cgccctcccg cgcgtcttgg ccccgcccca cgtccccgcg tcccggcctg gagccctcgc   9480
9481   ccggccgggc ggcgcgcgct gcctgccggg atactcggcc cgcccagcca gtcctcccgt   9540
9541   cttgcgccgc ggccgcgaga tccgtgtttc tcccaagatg gtggcgctgg gctcggggtg   9600
9601   actacaggag acgacagggc cttttccctt cgccaggacc cgacacacca ggcttcgctc   9660
9661   gctcgcgcac ccctccgccg cgtagccatc caccagcccg ggcgcccgcc atccgccgcc   9720
9721   tacttacgct tcacctctgc cgacccggcg cgctctgctg cgggcggcgg cgcctccttc   9780
9781   ggctcctcct cggaatagct cgcggcctgt agcccctggc aggagggccc cgcagccccc   9840
9841   ggtgtggaca ggcagcggcg gctggcgacg aacgccggaa tttcggcggc tccggcgccc   9900
9901   cctttcccgg cctcgttttc cggataagga agcgcgggtc ccgcatgagc cccggcggtg   9960
9961   gcggcagcga aagggaacga ggcggtggcg ggcggaggcg GCGGGCGAGG GCGACGACGA  10020
10021  CCAGTGAGGC GGCCGCCGCA GCCCAGGCGC GGGGGCGACG ACAGGTCAGT GTTGCCGCGG  10080
10081  CCTGCGCCAG GCGGCGCTGG CTCCCCTCCG TCACTCGGCC GGCCTTCGGG GCCCGCGGTG  10140
10141  GCGAGGTCGG CGCCCCGCTT CCCCGCCCCC CGCCGCCGAG GCGAGTGTTT GGGGGCGCGT  10200
10201  GGTCCGGAGG GGCTGGTGCC AGAAGTAGGC CCCTGGTGGC CGCGGCTGCT GCAGTCTTAA  10260
10261  CTGTCAGTCC TGGCTGAGCG CCGGCGGGAG GGTTTTGTCG CCCGAGGGGA CGCGAGCGGG  10320
10321  CCCGGGGCGG GGCTGGACGT GCGAGGCGTC GAGATTTGGG CCTCCTCGGA GAGAGGCTTG  10380
10381  TCGAGCCAGC CGGGGCCCCG GACTGGGAAG GGCAGGCCCT TTCCTTCCAA GGGGAGCTCT  10440
10441  TTCTCGGCGT TTTCGAGGTT TCTGGCTCTC TTGGGGAAGA CATATTTAGC CGTGTGCTTG  10500
10501  GTGGGTTGGG GTTTTGGGGG TGGATTGATG GGAAGGGAGG GCGGAGGAAG TGGTATGTCA  10560
10561  AGCCCaaggg ttgtgcgcac agattactca tgtgttgccg tccaccagga tttctgaagt  10620
10621  tgaacgtgag ttactggctt tgccagagac tgctgtgtta tatgcagacc tgcatgcaag  10680
10681  cagttggcct tttttttttt cccccttttc actggagaaa atgaaaagga tgctttcctc  10740
10741  atcttagtga taaaggcttt tgttggtaaa ggtggaattg aatgtaccaa atgccttagt  10800
10801  ccttgaaatt ttaaaaataa ttttaataca gtggtgaagc ttggcaacct tgaaagagaa  10860
10861  tttagcgtct aaattttttt aatgactttt tatggatgtg ctaaattagt aacagtacaa  10920
10921  aatctgtttg agattattaa gaggctaggg tgctgctgaa aatataaagt aatagcatat  10980
10981  ggggtttgca gtgcatagtt aacctcaatc atgaaggaat atggatatga cgcgtaattt  11040
11041  tggatcattt cactgcctgc aatattgaga gaagcagcaa attacagagt tttttgggag  11100
11101  acgacttaaa gtttaagaaa tacaactgtc ggaagttacc tgtcagagac acaaaggtac  11160
11161  ccagtcaatc ttgtggaata cattggacaa gtggggtaag tgtttgtctc acactgctga  11220
11221  ccaataagta ctcttaagag gtgatttggt aaatcatgtg aaatttagaa tttaggagag  11280
11281  agaagaaagt tttatcttgg tatgtatagt ggaaatagct ttgaaattag atcctgtttt  11340
11341  taaatctaag ctacttacca catttttagt gaaatgaata caatattaat gatgtgactg  11400
11401  ataaacccta aggatgacca gaaacccttt taagaaacgc taatagtctt gaccaaaaat  11460
11461  gaaatagctt caaaaaataa tttgcaatgt ttgtgtattt ataatataca caggagaaat  11520
11521  acaagaacag aatatgaaga ggtaactcat aatctttaca aaattagaat gtaaactatg  11580
11581  caagtcttac tgtgtcaata tttattaacc tgcattagtt tgctaagtag tatgctcacc  11640
11641  atcctctgga cattgcccct gtccctgagg agcttaactt tatacagaga tacaaaatac  11700
11701  tgtgttttga tttcctttca gaggatttat aagctacttg tgttttatct gtcctaaatt  11760
11761  ctgccctttt tttttcatgg ctgaaaaaat aacttcctaa gaaaggcacg tactagtcag  11820
11821  aggtgtgggg aaaaagtgtt ctcatcccac ttgtccagtc catttaacag tatttattgg  11880
11881  gtacctacag tgtctttgac atgtgacatc taatcagttg tatttcttaa acttcatatc  11940
11941  atttctattt caatcacctc cttctcccct ccaaaaaaat ttgctgtgta aactgtgata  12000
12001  atacactgtt tctctcagtg tcagtcagtg gaatgatcca gatgtatagg tcatagcaaa  12060
12061  gtttttcatc ccaagctctt aaaatgatgt ttccaaatgt ccattttctt aaatgactgc  12120
12121  taatgttctc caatcgtgtt acacatattt tgtttagacc tataattgta taggtctaaa  12180
12181  tgtagaaaca ttacattatg tacttatgca gctgctgaaa gaaaattagt tttctaattt  12240
12241  ttagatcggg gtgaagacaa acttttagaa gtgatctttc agtaaaatac tggatgaagt  12300
12301  cttaggtgct ctttttatgc tggttcagga caaaagtttt tttgactggt tttgagtttt  12360
12361  cccctcactg ccaaatgtaa ggataaaatg tagtaacaag acaaattggt atgtatagtg  12420
12421  gtaatgtctt tggaattaga ccctactttt aattctgacc ttattaatct tggtaagcca  12480
12481  cagttttgtc acctgtaaaa tgggttggtg aaacttcccc agagttgtga ggcttaaagt  12540
12541  atgtaaaacg cctaacacgc aggcactcaa taagtattac cttagaaatc ttcctatcca  12600
12601  gtttttctga atggtctgga agcactttgt atataatgga ctacagcatg ttatccttta  12660
12661  tattgtttat ttcttttctc attagctatg aactctttaa ggccaggaat tcctagtgtt  12720
12721  taccagagaa tgcgttacta gatgtcttag tctgttctgg ctactattac aaaacaccac  12780
12781  agacagggtg gcgtataaac aacggaagtt ttatttctca cggttctggg ggctgagaag  12840
12841  tccaaccaag atcaaggtac cgacaaattt gacatcttag tgagggccct cttcccttgt  12900
12901  tcatagacag ctagctgtct tttcactata acttcatgta gtagaagagt agagggggct  12960
12961  ctatagggcc tcttttatag aggcattaat tccattaatg agggcaaagc ctcccaaagg  13020
13021  ccccagctgt taatactgtc accttggcgg ttaggctttc aacatgaatt ttgggggaca  13080
13081  cattcagacc acagcactag agcagtcatg aattagttat tggtaaatca gtaaatgatc  13140
13141  aactaacatt gattaggttc ctcctgtggc ttctatgagc tgagctaggt actgacgcca  13200
13201  caaagacaag aaagctgtct gtctttttga atgcttataa ttgagtgact ttctcacatt  13260
13261  catgtgtgtg tgcgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg taaaacccca  13320
13321  tcacataatg gaacttcatt ctcccatgcc cttccaatct aagagcagtt ctgtggactc  13380
13381  aatacctcct acccaccagc tgctactctg aaaatttact tttgtactca ttttaaaaag  13440
13441  ttcagccctt tggcacatgc attattactt catgccttgg tcccagccca ccaccccagt  13500
13501  atctggcatg tagtgtatta gtatttgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt  13560
13561  gtgtgtgtgt aaggagtcta agtcccctaa aaatctcttt tcctttcagg tcaatcttat  13620
13621  gattcacttg ccatagatca gattaacaca acaggtctga tacagcaaat tacaaaagag  13680
13681  atttgacttt tgattaatac actgaataac gtaccacaaa ctattaagat ctattgtcca  13740
13741  tgtcaaatgg agttcacata ttcagaatga attcacacac taaaaatttt ccaatacaaa  13800
13801  gtttctaaaa acacggtgaa ccccgtctct actaaaaatg caaaaattag ccaggtgtgg  13860
13861  tggcgggcgc ctgtagtccc agctacttgg gaggctgagg caggagaatg gcatgaaccc  13920
13921  gggaggcgga gtttgcagtg agctgagatc tggccactgc actccagcct gggagacaga  13980
13981  gtgagactca gtctcaaaaa aaataaaaat taaaaaaaat aaaaaagaat ttaaaatttt  14040
14041  tactttggcg gttgtcttca aatactctaa ttttgggggg catgattatg attctgtctt  14100
14101  ctggcaatac attgatagat gctacctaag taggattgtc tatgaggtca gctgctccag  14160
14161  tcattttata catgaggaaa ttggagtgca aagctttaaa atgattttct gaaagacacc  14220
14221  caggtgtcag gaccagaact agaatccaag tctctagttc aggactctgc acacattggc  14280
14281  acatgttctg tcctcccttt tgggatgaat agttacactt gctttgtgat tactcaccca  14340
14341  ccgttttgga gatacatgac tgttttatac actattaata gaaggcagcc ttcacaaaat  14400
14401  gccatccaca gatctgttat tttttctaat aaaggaaatg atgtaaaatt accttaaata  14460
14461  gaaatagtgt taattctaga aacatacccc ataatccaaa catgaaatgt ttgaaatact  14520
14521  taaagatgct atataaataa gtccttttta aaaagataat attaaaaatt tttgttttat  14580
14581  agagatgagg gtctcactgt gttgcccagg ctggtcttga actcctaggc ttttacctca  14640
14641  gcttcccagt gtgttgggat tacaggcatg agccacaaca cctggcaagt tttttttttt  14700
14701  ttaatgaaat gacttattaa tacacagctt ctttggcagc ttttgttttc atttgctctc  14760
14761  aaaaatgttg cttagtgctt tgatgtgagt tatctgtaac aggtaaatgc cattatggat  14820
14821  aataattcaa aaagaagctt attaattatt aggcctatct gagagtgaaa taaagttagc  14880
14881  attttttttt ttttgagacg gagtctcgct ctgtagcctg ggctagagtg cagtggccgg  14940
14941  atctcagctc actacaagct ccacctcctg ggtttacgcc attctcctgc ctcagcctcc  15000
15001  cgagtagctg gaactacagg cgcccaccac cgcacccggg gagttttttt gtattttttt  15060
15061  agtagagacg gggtttcact gtgttagcca ggatagtctc gatctcctga cctcgtgatc  15120
15121  cgcccgtctc ggcctcccaa agcatttctt tttgtttaat tttatttatt tgtttagaga  15180
15181  cagggtctcg ctctgttgcc caagttggag tgcagtggtg ctgtcataac tcattgcagt  15240
15241  ctcaggcctg agtgatcctc ccatctcacc ctcctgagta ggtgagatta gcatatgcca  15300
15301  ccatgcctgg ctaatttttt tattttttgt ggagatgggg tcttgccatg ttcaagttgg  15360
15361  tttcaaactc ctgtcctcaa gccccttggc ctctcagagt gctaggatta caggtgtgag  15420
15421  ctaccatgcc cagctgagca ttttaaaaaa atactggtct ttgtacatga gtcgttacta  15480
15481  tttgattcta agccttatga ctgataatcc ctaaaattat ttataaaatt ttaagtgtgt  15540
15541  cagagtcatt gaaatggagg aaggaggttg gtcttgaggt tgttttaact atagcttcct  15600
15601  aatggtcatg agcaggttat ttagcttttg aagcgtttgt tcctccttct gtcaaatgaa  15660
15661  ggtgatagtt gctttgtttt aaaagagtat gcttttcaaa tgtgatcatt cttgaaaatg  15720
15721  tagattaaga ggctttttag aggccaagcg cggtggctca cgcctgtcat cccagcactt  15780
15781  tgggaagccg aggcaggcgg atcacgaggt caggagatcg agaccatcct ggccaacatg  15840
15841  gtgaaatccc atctctacta aaatacacac acacaaaaat taacacgcct gtagtcccaa  15900
15901  ctactctgga ggctgaggca ggggaaacac ttgaacccgg gaggcggagg ttacggtgag  15960
15961  ccaagatcat acccactgcc tggcgacaga gcgagactcc gtctcaaaaa aagaaaaaac  16020
16021  tttttagaaa ctttgtattg gaaaattttt agtgtgtgaa ttcattctga atatgtgaac  16080
16081  tccatttgac atggacaata gatcttaata gtttgtggta cgttattcag tgtattaatc  16140
16141  aaaagtcaaa tctcttttgt aatttgctgt atcagacctg ttgtgttaat ctgatctatg  16200
16201  gcaagtgaat cataagattg acctgaaagg aaaagagatt tttaggggac atagactcat  16260
16261  attggataag attattccta tagttcattt tcaggaaatc tgaacaggaa tctcgtgtaa  16320
16321  ggaatcacat gtgattatag aagacagtct gatgtaagac tttatttatt aaggtctgta  16380
16381  tctgtgcttc aagtaagagc atagaggtag tatatgatcc ctgaacactc atacaagaag  16440
16441  gataaaattt ttcttgaaac tgttggctgg acagtgtaga gtctaaagct gtgactctta  16500
16501  acagttcatt gtgttccaga agttcatctg tacccctcag gatcaattga ggttagtcta  16560
16561  gcacagactt tagttataaa aaccaaacat gagaaaaatt ttttgaccta tctcttcata  16620
16621  gcatgcaggc ttggtaggtc ttttctagtt ctggatgtgt gcccgttgta tatactttca  16680
16681  gcaattcagg atgttccttt tcatgtttaa gacaagcact cttgcacaca aattacacag  16740
16741  ctgtgggctg aatgaagatg ctaccattgc tgtgcttcta cacagattct tttcgtgtaa  16800
16801  tgacttctgt ctcatagcag aagggatggc ttatccattt caagcttctg ttaatagttt  16860
16861  gtcttagaat tgcctttgtg tactgtagcc aacaccccaa ctcatatatt tttataatct  16920
16921  ttgtgatgca gaataaattc tgaatctttc cacctccaaa ttaaatatac aaatactgaa  16980
16981  aataaaatac catgtattca ctatggacat atgtcacatt ttgtcgcttt cttgcactct  17040
17041  tgttccctct ctaaagctca tgttaaactc atgttcttta ttttcttctc agatgattcc  17100
17101  tttagcactg cacgtaacag tacaggaatt tcttccttgc atacttccaa caaatacttt  17160
17161  tctgtctctt aacagatgtg aaccataatg ctgttcttta gaaagcaaag gatgaagtgc  17220
17221  acagcagtat tttctatata aagctaatgg gtcataaggg gaaatagggg ttatttccag  17280
17281  cttgtttatt gtcttaatac atttttcctc agaattctat ttattgtgcc tctgtggtta  17340
17341  tatgcaccaa tattgataac cttacaatgt gctataaata aggatattta tattatcttt  17400
17401  gttaaatatt ttaagttttt gttttgggaa tggaaaaaat cttttgtgca cctattgtat  17460
17461  gtgatatgta tactaatgga taaatcctat ttcacacaac gattaattgg gtaacgtttt  17520
17521  tctttcctag ttttctgaag tcagcagtca tgttgtgtgt tggtgattga aaatatgctc  17580
17581  tttaggctgg gcaccttggc tcacgcctgt gatctcagca ctttgggagg ctgaggcctg  17640
17641  ctgatcacct gaggtcggga gttcgagacc agcctggcca tcttggtgaa accctgtctc  17700
17701  tcctaaaaat acaaaaatta gctaggcgtg gtggcacaca tctgtaatcc cagctactcg  17760
17761  ggaggctgag gcacaagaat cgcttgaacc tgggaggcag aggttgcagt gagccgagat  17820
17821  cgtgccattg cactccagcc tgggcaggcg acacttcatc tcaaatagca gattttcttt  17880
17881  tctttttttt ttttttttaa agatcatcca aattcagttt ctaagaatta taaagttttc  17940
17941  ctaattactt aagctgcttc attctcattc ccttttttaa cacattttgc catctctgta  18000
18001  acatgttgaa catgtttaaa gaatagagtg ggagaatagg aagttacgtg gataaagtct  18060
18061  ggtgaataag gtaggaatac atcctgcttc acagaatggg aatatttctg aaaagttgac  18120
18121  gatagtatcg aagaacgctt aagtgtagtg tattagaaga actgagctaa ttttgatctt  18180
18181  ttatacacat aaagcaacat ttatgcattt caaatagtgt atatttcttt aaatttattg  18240
18241  ctcagtgtac tgtatttcaa atattgtaaa aatgaaaaga tcttgtggtc ttatttaact  18300
18301  cagtatggga taagtcctcc ccaccttccc attcttattt cctcttttag gctgaatgaa  18360
18361  aggtggggga gtgaatttaa aaatagatgg atctcaactg gagaataggt tggtcacgtc  18420
18421  tcagctgatg ttaaataatt tcttaaatcc tggattgaaa attataagag agcataaatg  18480
18481  tttgctctca gttcattttt taattttgtt ttttcatgta cagttttagg aggaatgaac  18540
18541  tactttctag ttctttcagg cctgctttta gatatctgct gtggggacag tcctctacac  18600
18601  tcagaactga aagtaatttt aaatagtgat aggcagaact aggggtcagt tttactgcct  18660
18661  atgcctgtgc taaatttgac atggcattcc taggagggga gggggagtga gggtggtgca  18720
18721  cacattgtcc atattgctag tcagtaccag atttctctct taaatggtca ggatctaatt  18780
18781  ccccaaagtg ctgttccaga taacctagta tctgtccaaa attgccctgc tacaagagta  18840
18841  tatatattat atatgtattt tatatgtgtg tgtgtgtata tatatataca tatatatatg  18900
18901  tgtgtatata tataatgcat atatatatac acacatacac acacacacgt atttatttta  18960
18961  ttttttcctg agatagagtc tcacgctgtc acccaggctg gagtgcagtg gtgcgatctc  19020
19021  atctcactgc agcctccgcc tcctgggttc aagcgattct cctgcctcag cctcctgagt  19080
19081  agcagggact acaggcgtgt gccaccacgc ccggctaatt tttgtatttt tagtagttac  19140
19141  agggtttcac catgttggcc aggctggttt caaactccta acctcacgtg atctgcccgc  19200
19201  ctcgacctct gaaagtactg ggattaaagg catgagccac cacaccaacc ctattacatt  19260
19261  cttactaaaa agtttggtgg tttggttttg ttttgttttg ttttgttttg ttttgtttgt  19320
19321  agagatgaag tttcactata ttacccagcc tggtcttgac tcctgggctc aagggatcct  19380
19381  cctgccttgg cctcctaaag tgctggaatt atagacatga gccactgcgt ccagcctgta  19440
19441  tcatattttt attctgacat cttttctgat tttttttagt gaagtaggga ggtttatatt  19500
19501  agatgatctt ccaaggtaaa tatcagcttg gacattatat gctaatgtgt cttttgtttg  19560
19561  tttttaaaat aagtgtatat gttttaattg taaagtttta aaaacatcca gaaaacaaca  19620
19621  tagcaaatgc ccatttatcc accagctata aatgtaaatt atgtccattt ttatcccttg  19680
19681  ggggaaagga tgccagttac ataatgactt ttaacaaccc caactgttca agtcctgtta  19740
19741  cccctctcta cacaaagtaa caactgtctt gagattctta agtatatttc acatccttgt  19800
19801  tttatacttt tactatacat gtgtacatgt atctataagt gatatgtggt ggtggttttt  19860
19861  gtattaaatt tttacagata tgtatagcac tgtctttcaa tagcttgatt tttttaaact  19920
19921  cagtatcaag tttttgaggt gtatatgttc atgtatgtag atgtagttta ttcagtttca  19980
19981  ctgttgtctg gcacttcatt ttatgcatag ataaaatgta tcccactatt gatggatatt  20040
20041  ttgagttgtt ttctttttgc tattataagc aatgctgcag tgtttatttt tacgtgagtg  20100
20101  tatgtgcagg tgttttggaa agaaccgtag aagtgaaatt gctggttact agatattggt  20160
20161  aaattctttt cttaaatgga tatgccaatg tgtagtttgt cagcattatg tgggcatttc  20220
20221  tagcatcctc accttatact gtttattgaa ttctgagtcg tatttatctc aactgaaatt  20280
20281  aggtaattta cttattcctg tatttgatag ttctgtgaga acagtaaatg tttatcatct  20340
20341  gtcattcttt ttttcatgcc cacattcagt tatttgtaag tgctgaataa gtattcatct  20400
20401  acagattgat aaggatcagt tcctttttcc cccaactaga aatgttactc cagttgataa  20460
20461  taacagctca aaaggaaatg taaggcagag gtgagagaat cacttgaggc cgcgaattgg  20520
20521  agaccagcct gggcaacaaa gtgagacctt atccctatga aaaataaaat tagcccagct  20580
20581  cgggagcctg aggtgggggg ggattgcttg aaccctggag ttccaggctg cagtgaacta  20640
20641  ttatcacacc actgcactcc agcctcggtg acagagaccc tgtcccttaa aaaaaaagaa  20700
20701  aaaaattata accaggctag gccacattga agtattttgt aagacattaa tagaagacta  20760
20761  aatgttctcg tatgtttact atttatgtta agtacgtatg gtttttagaa caacagtttt  20820
20821  ctatcaagtg tggtctagtt cacttagaat tagatggggt cgattttttg aaaagcattt  20880
20881  tgaagttaaa ttagaagcta attttttttg ttactaaatc agttttcgtt ttatgagttt  20940
20941  acatgctaca ggcatgttta caggcagata aatgtaacag attaaacttg aaattatgta  21000
21001  gctatgattc cttcaaagaa aaacccacct acctttagtt ctttcagtat gttgcattat  21060
21061  aagtcttttg tgtgtgcata tatagcaggc ataaattggc ataattctag gtttaatttt  21120
21121  aggctaggca ctatggaagt ttgaactcta attatagtgt aaaaataacc cagaggaaaa  21180
21181  tttcagaata ataaatcatt gggactatat ggtacagatg tctcttttca gattgtagaa  21240
21241  ttgttgacca gtaggaatgt tttatgatta aaagccagga aattaaagta attctgatga  21300
21301  tttggtattt ctaaagattt tcatagatga cagttgagaa ctactctcag atgagattct  21360
21361  tccattgctg gtaagtcatg taataaaaca cttaagtaaa tgtattttaa tggggaataa  21420
21421  cattttaata ttggcacatc gtgagtctac cttctgtagt tagtaggtaa ataagaaata  21480
21481  aacatgcctt atttaaaaaa aaaaatgtca aagaacgcaa gggaggggag agccaaggtg  21540
21541  cacattataa ggagattata gtactcttcc agtgcacagt ggatgtgttg tgataccaca  21600
21601  gttctatgta tgtatgactg tatagcccag atttaccagc atgggctcag ttttaaatat  21660
21661  taggttagtc ccataaatca agacaagttc ctaggaattc taacattttt acatttccaa  21720
21721  aagacagcct cttgtatttt gtggtagttg ccccaccatc cctcaaatat tggtgtgtag  21780
21781  aatctatttt tgaggatgag gaaatataga aaagaaaaat aaaaagctat ttttttttaa  21840
21841  gtataagaag aaatgaaatg tttctcttcc cttcatagcc agttctaaaa cttaacagtt  21900
21901  gttaaatgtg tttaaatgta gggggaaaga aatgcttgga aggaaattac caatcaaata  21960
21961  taaaatgtaa gatagctgta aaggtactga tatacataca gcttttttcc ttttggggag  22020
22021  gcggtgttta aaaaaaaatc ataccaaaca tattctctaa ctttcaaaac tattaatagc  22080
22081  tttattgaga taattcacat actataaaat tcaccctttt aaagttttta gtatattcac  22140
22141  agttgtgcgg ccatcaccac tatcgaattt tagaacattt tcatcatccc caaaagaaat  22200
22201  cctaacctgt tagcagccat tccccattct tccctttcct ggcccctggc aacaactaat  22260
22261  ctgctttgtc tctatgaatt tatttattct ggacatttca tataaatggg aatcatacac  22320
22321  tatgtgtcct tttgtgtaca ggttctttta tttactatgg tattttcaag gtatattcat  22380
22381  gttgtgacat gaatactgtt gcaaagaacg tttatctgca agattttatg tgaacatata  22440
22441  tattcagttc tcttggctat atatctagga gtgaaactgc tgggttccta gggtaactcc  22500
22501  gtgtttaaca tgttgaggaa ttgccaaact cttttccaaa gtggctgccc taattttgca  22560
22561  attgcaccag cagtgtatga gggttctgat ttctctactt ccttttaaca cagctgtcct  22620
22621  ttttatttca gccattcttg tgtgtgtgaa ggatctttgt ggctctgatg tccatttcct  22680
22681  tgacaactta cggtgatgaa cgtcatttca tatgctgatt ggccatcttc ggagaactat  22740
22741  ttcttttgcc attttaaatt tttgttattg ttggcttgta cgagtttttg aaatatattc  22800
22801  tgggtacaag tccctcatca gatatgtgat tttcaaataa tttcccccat tttatggatt  22860
22861  gtcttttcat tttcctttga agcacacagt ttctaatttt ggtgaagtca attttttttt  22920
22921  tcttttgttg cttgttcttt tggtggtggt atctaagaaa ccattgccta atccaagatc  22980
22981  gtaaagattt atacctgttc tcgtctaaga gttttacagt tgtatctctt atatttaggc  23040
23041  ctagtatctg ttctgagtta acttttacgt aaggtgtgag ggggagatcc aattgtattc  23100
23101  ttttacaagt ggcaattcag ttgtcccagc accatttgtt gaaaagtatt ctttccccac  23160
23161  tgaattatct tggcgtcatt gtgaaaattt aattgacaaa atctaataat ttatttctgg  23220
23221  actctgagtt atatagtcca ttgatatgta tgtctgtttt tttggtaaca cacactcttg  23280
23281  attactgtag ctttgtagta agtcttgaaa tcaggaaatg tgggtattct aacttactct  23340
23341  ttttcaaaat tgttttgggt ctctgggttt ctcaaatttc catggaattt tagtgttagc  23400
23401  ttgcaagaaa tgaaactggg attttgatag gacctggatt tgtgttgaat ctgtaggtct  23460
23461  atttgggaag ttttgctacc ttaatactgt cttctcattc atgagcatgg gacatctttc  23520
23521  catttattaa ggtgttcttt aatttctttc atgttttgta gttttcagta tacaggtctt  23580
23581  gtactacttt tattacttta aaaatttatt tctaagaatt ttatgttttg atggtattgc  23640
23641  aaattgtatt tttaaaaaat ttcatgttaa ttccttgtgt acagattttt gtgtactaaa  23700
23701  acttgtattt catgtaactt atttttttct cttaactatg ttataagaat ctttcaaatg  23760
23761  gttggctgca tacacatcca tctggttgac ttagtaaaca tttcttgaat tcctactgtg  23820
23821  tagtgggcat ttttttctag gagctggtgg agacagcagt gtataaaacc cactcaatcc  23880
23881  tttgctttca tggcacttta atactaaaaa gagagatcat aaagataggt aaaatatatg  23940
23941  ttacatagtg ctaaggagaa aaaacaaata agggaagtgt ttgtaggtga aagggtaatg  24000
24001  ggaaatttta gatagggtag gtagagaaaa cttcactgaa atggtaactt gggtgaagaa  24060
24061  ctgaaggaga tgagagagct agccatgtgg atatttgggg gaagagcatt tcagccaaag  24120
24121  ggtgtagtga atagggaaac cccaaagtga gagtgcctga tgtgtttgaa gaactcgagg  24180
24181  tatggccatt gtagctttag aaaagtaaat gatgggaaat aaagagacag ataatggagg  24240
24241  gtacagatat tttgatcata ataaggtgtt tgatttttac cattgaagga gatgggaagc  24300
24301  tcttggaagt ctttgagcag agtagtgaaa aagtatgact taggtttagc aagatcactc  24360
24361  tcgttgctgt gttgagagta gactgaaaag ggggacaagg gcagaaacag accaattggt  24420
24421  agagtacaga ttaagaggtg actgaaacgg acagagtggt caaagtgagg gtggtgagaa  24480
24481  gtggttgaat tcttgatata tgtcgaaata gagtccatag gatttggtag tagaccagat  24540
24541  gaaagtggga aataaaggga gaagtaaaag ataatgccaa agttttttga ccagagcagc  24600
24601  tgatgttttg atttatgtat atataaaatc tgtttaaatc tttataaata gcctgggcaa  24660
24661  ttgtctggtt ttttggtcca tttctattgt gttgtttctt ttttaaattt gtaagcattc  24720
24721  tttatttatc atttaattct ttgttatatt ttgcaaatat tatcttatta cttatcttta  24780
24781  attttatagt atctagtcat gtgaaatttt aaagttttta tgtaggcaga tctgtccatc  24840
24841  ttttatagct tctgagtttc agcatgctaa caaagatgat ataaatatga tctcatatat  24900
24901  atattacaaa aactttttag agataggatg tcactctgtc acccaggctg gagcaaccat  24960
24961  agctccctgc aacctcaaac tcctgggctc aagtgatcct cctgccttag cttccccagt  25020
25021  aggtaagatt acaggcctgt gccactatag ctagtcgggt ttctttggtt ggtttgtttg  25080
25081  tttttttgta gaaaacgtat ctcactgtgt tgcccagact ggtcttgaac tgctggcctc  25140
25141  aagctgtcct cccacatcag cctcccaaag tgctgggatt acaagcatga gctactatac  25200
25201  ctggccaatc tcttgtattt tcttctggta cttttatgat tttattgact ttaatttata  25260
25261  aagttagatc tgaacattca gcataatttt ggatatggta tgatatggtt tagatccgga  25320
25321  ttgcatttgt cacatggttt gggaattatg tctacctttt attttcttcc actcgggtag  25380
25381  ctgactgtct tgtaaggcat cgtgtctcca ctgaagatgc caccttcttc tgtattaggt  25440
25441  tctcataaac tttgaaaaac atcaagttta ttgaggtata attgatacac aatgaaatgc  25500
25501  acccatttta actgtacagt tttattgatt ttgataaata tatacactat cactgctact  25560
25561  acagtcaagc tttagaacaa ttgaattacc tccaaaaagt tccttcctgt ctgtagtcat  25620
25621  ttctctctct tggccccagg caaccactga tctgtttatt agttttgcct gctctagaat  25680
25681  tgcatatcca cggaatcaag taacatgtac tcttccatgt ctggtttctt tcacttggca  25740
25741  tgtttttgag attcatccaa tttgtgttta tcacagattt tttgtttgtt tgttttgtat  25800
25801  ttttaaatac aatatgagtg taccacagtt cattcatatt ctggtgaaca tttagattgt  25860
25861  tttcagttta ggctgttgtg aataaaggta ttgttttgtg tgcatgtctt tgtgtgaaca  25920
25921  tatgttttca tttttctagg gtaaatacct taaattggaa ttactgggtc acatgggaag  25980
25981  tttatgttta aatgtataag gaactgccaa actattttcc ggatgattat actactttac  26040
26041  attcccatca gcagtgtatg agagttccaa ttctccaaat gtcagcattt gatgttctca  26100
26101  gtctttaatt gcacacattc tgagaggttt gtagtggtat cccattgcag tgttttggtt  26160
26161  ttttttaatg gtagtaaaat acacatacca aatttaccat tttaactgtt tttaagtgta  26220
26221  tagttcagtg acataaagta cattcacatt attgtgcaac caccaccact gtccatctct  26280
26281  gaaacttttt catcctctca gtctgaaact ctatccatta aacagtaact cttcattgcc  26340
26341  tactctcgcc atccacctgt aatcactatt ctacttttta tgtgaatttg actcctccag  26400
26401  gtacttcata taagtagaat catacgattt ttgtcctttt gtgtctggca catttcattt  26460
26461  catagtaata atgtccttgt gttaggccat tcttgtgttg ccttaaagga atatctgaga  26520
26521  ctgggtaatt taaaaagaaa agaagtttat ttggctcctg gtgctgcagg ctgtacaagc  26580
26581  atggcaccat catctgctca gcttctgggg agccctcatg gtgcgttcac tcatggtgga  26640
26641  aggcagagga ggagcagcca tgtcatatgg cgagagcagg agcaagagag agagggtggg  26700
26701  gaagtggcac accctttttg aacaaccaca tctcatgaga actcactctc tatcccaaga  26760
26761  acagcaccaa gctatgaggg gttgcgcctg tgacccagtt gcctcccacc agaccccacc  26820
26821  cccaacattg gggattgtat ttttagcatg agatctgtac aggacaaata ttcaaacgat  26880
26881  atcagtcctg aaagttcatt catattgtag catgtatcca aatttgattc tttaaggttg  26940
26941  agcaatattt cattgtatgc atatatcact tttttttttt ttttaaattt atttgtcagt  27000
27001  ggacatttgg gctgtttgta ccttttaact atgcgaatga tgctgctatg aacattggta  27060
27061  tataaatacc tgtttgagtc ccttctttta attcttttgg ttatgtactt aggagtggaa  27120
27121  ttgctgggcc atatggtaat tgtatgtgta gtttttttag agactgccgt actgctttcc  27180
27181  acagtgactg caccatttta cattcccacc agcagtgaat aagggttcca gtttctctac  27240
27241  atcctctacc tcttttctaa cacttggtag tttctgcctt tttttttttt tttttttttt  27300
27301  tgagacgtag cctctctgtg tctgccaggc tggagtgcag cagcgcgatc tcagctcact  27360
27361  gcaagctccg cctcctggct tcatgccatt ctcctgcctc agcctcccaa gtagctggga  27420
27421  ctacaggcgc ccactgccat gcctggctaa tttttttgta tttttgtaat agagacgagg  27480
27481  tttcaccatg ttagccagga tggtctcgat ctcctgacct caaatgcacc cgcctcggcc  27540
27541  tcccaaagtg ctgggattac aggcatgagc caccacctgg ccggtagttt ctgttttttt  27600
27601  atttaaaata attgccattc taatgggtgt aaaaagtcat ggttttaatt tacattttct  27660
27661  tcatgactgc cattgagaag ttttcttctt tgtgtgtctg ttcaaatatt ttcacattct  27720
27721  tttcagaacg tgtgttcttt gtcagataga tacatgtatt tcttctttat ctttactaat  27780
27781  tttctgtcca cttactaatt atcaagagag gaatgttgaa atcttcaact gtaattttga  27840
27841  gtttatcttc cttctgttct gttcattttt gcttcatatg ctttgaagca aaatcttgaa  27900
27901  agctgtgtca ttaggtgtgt tcacatttag gactgttagg tctccttgat taattgatgt  27960
27961  ctttatcatt atgaaatgtc tctgtttatc gccggtaatg ttccctatct aaagtctact  28020
28021  ttggtattag tgtatccatt cctttcttat gattaatttt tgcacattgt atcattttgc  28080
28081  tgtgttttta ttttcaactt attggtcatt taatgtcttt cttttagata gcgtatagtt  28140
28141  gcatcttgct tacagattga ttttttacga tctttgcttt ttaatttgtt taagtccgtt  28200
28201  tacatttatt gcagttggct gtattgtgtt taagacactg tttgttttct atttgtctca  28260
28261  tcttttcttc cttttctgcc ttcttttcgt ttaatggagc atttttggaa ttttgttttg  28320
28321  tctccattat tagcttgtcc ctctgttttt tcccccagtg acacttctag gattaacaat  28380
28381  atgcaccttt aacttaccgc agtctgcctt cagaaatatt attcctctta atgtataatg  28440
28441  taagaacttt agaatagtat acatccattt actctccctc attcgttttg gtattgtgag  28500
28501  cttaacattt tacttctata tgtgttatag attccacagt agcatttgaa actatttctt  28560
28561  tcaaaagcca gttgtcttac aaagaacctt aaaaactaag aataacattc ctttctattt  28620
28621  accctcttat ttaccatttt tatttctttt cctttgtgga gatttctttt tgtagatcca  28680
28681  agtttcttgg tgttattttc cttctacttg aaaaaatttc ttaaacattt ctaaagtgta  28740
28741  ggtctactgg ctacaaaatc tttcagcttt tatttgtatg gaaatgtctt tatttcactc  28800
28801  ttcaacattt tattgtacaa tttttcaagc cacagagact ttaaaataat tgtagaatat  28860
28861  aatttcacaa ctaacatttt gttatatttg tttttgtctt ctatgttgtc catctatcca  28920
28921  tcctgtcttc aactgtcttt ttttatgctt ttcaaagtaa gttgcagatg ttagtatacc  28980
28981  acacccttaa cttcagcatg tatattaact aaaacttagt agtttagtgt ttttaactac  29040
29041  aatttactat gctgttccag ttatttattg ctgtgtaata cattgcccca aacttagtgc  29100
29101  cttacatatc agcaactatt tattttgctc atgaatctct catttggtca gggattggca  29160
29161  aggagagctt gtctttggca atacattgta acaactgttt acatggcatt tacattgtat  29220
29221  ttggtattat aagtaatcta gagatggttt aacatatttg aagatgcatg taggtcatat  29280
29281  gcaaatacta tgccatttta tataagggat tcgaagcatt cttggatttt gggatccatg  29340
29341  ggagtcctgg aaccagtcct ctgtagatag ttgaggtacg actgtagtct ttggattgaa  29400
29401  agagtcacta atttcgctca gattcaaaga gaagggccat agactccacc acctgatgaa  29460
29461  aagataacag tgttacattg ttaagagcat gtagaatggc ttctgttgtg accatctttg  29520
29521  gaaaatacag ttgaccacat acaccatttc atgagctgtg acaaatgcat acacctttgc  29580
29581  cagaaagttc tatcagggta cagaacctgc acctctttcc agttattcct tccccccaca  29640
29641  ccacccgtag aacctaacat tgttcagatt gtttcatctt agtttaactt gcttagaact  29700
29701  ttatgtaagc agagtcatac aatacttatg tgttgtaaaa agtttctttt tgctcagcat  29760
29761  aatgtttttg agattcatcc atactgttga atgtttcagt ggtttgtgac ttcatctatt  29820
29821  aagggacacc tgggctgttt tcagttccta gctattataa ataaaggtac aatgaacatt  29880
29881  tgtgtgaaaa cagtctctgt gtggacatat atgtttcttt tctcttggtt aaatagttga  29940
29941  tgtgtttttc tttcagcgtt tgtttttgat gagaagtctg attatacagt catgtgccac  30000
30001  ataatgacat ttcagtcaac aagagatcat agttgacaat agtcatttaa gattatacca  30060
30061  ccatattttc actgtacctt ttctaggttt agatacatac ttacactgtg ttatagttgc  30120
30121  ttacagtatc agtacagtaa catgctgtac aggtttataa cctaggagca cccaggctat  30180
30181  accatatatc ctagttctgt agtaagctat accatctaat cgagatttgt gtaagtacat  30240
30241  tctgtgatgt ttgcacaatg acagaatcac ctaatgatgc cacctaatga tacatttctc  30300
30301  agaatgtatc cgtgctgtta agtgatgcat aatgctaatt atcttttctt cctgatacta  30360
30361  agtcttcttt ccctggctgc tcttaagatt ttttcttgtc cctttttgtt tctgatgatg  30420
30421  accatgctaa gagttgtgtt ttttttaaat ctgtatattt atggttttcc ttaaatttgg  30480
30481  aagattgttg ccattgtttc ttctatatat atatatatat atatatatat atatatatat  30540
30541  gtatttttta ccacctctcc tctttcatca tttcctcgtt ttctgggact ccacttacac  30600
30601  atgtgttaga ctgtttggta ttatccacag gtcattaacg tcatattcat tatttttcag  30660
30661  tttttttatt tgcctgtgct tcagtttgct ttgtcttcta ttttgctgtt ttttctcctg  30720
30721  ccttgttaaa taatttcaga tattttgctt tatatttcaa gaaattccat tttgattcat  30780
30781  tttcatcttc atgtattttt ttgaaatctt gagcatattt gtaataactg aaaatcaggt  30840
30841  tacctattga tttcatgatt tttttcactc tgaatttgtt ggttttttct cttgattatg  30900
30901  ggttgtattt tcctagttta tttttatttt tatttttaca tatttaatga ttttataaga  30960
30961  ttggatgctg gacattgtaa tattttgttg ttgggtgact agattttgtt ttcttttaga  31020
31021  gtgttttgtt ttgtagccag ctaaataact tgctggtcag ttttattcct tcagggctac  31080
31081  attggagttt gtctagagaa ggctcccagt gtcaccgtgt tctcttcgct caggttagag  31140
31141  ggaattttag gagtctcccg gtcctttata agcactggga atatttcagc tcactgcccc  31200
31201  tctttcccta gcttccactt accttaatcg tgtacagtta gtactcagca gtagactctc  31260
31261  acatgacaga tttctgaagc catttctctg ccttctcaga caagcacccc tcttgtctgg  31320
31321  cacttgtcat acattttacc cacttcggct tcctcagctc tgatctcttg attctgacct  31380
31381  cactgaaact gctgtcttct cgttgggttc ccctccattg actgcaggtt ggaaattacc  31440
31441  tccaggcagg catccaagca gtggatggct cacctccttt gtttttgtcc tttcatgtat  31500
31501  tacagtcctg tgctgcctgt tatccaaggt ctgaaaattc ttgtttgaga aggagcaact  31560
31561  gtcagatact tttggatctt tctctgaaat tagctttctg ttgtgtttac ctctttgtct  31620
31621  aatgctaata ccatatcaga ttttttttaa aaatctttta aatatacaga agagtgcact  31680
31681  tccaaatgta tagcttgctg cactttcgca cactgagcac acgtatttag ctagcgttca  31740
31741  gatcaagaag caacatcggc agctcctgtg tgctcgctcc tgtgtgctcg ctcctgtgtg  31800
31801  ctcgcttgtg ctctgttacc ctccgttttc ttccatgtgt aaccgctgtc ctgacttctc  31860
31861  atagcataga ttagatttgc ctgttttcgt cctttaacta gaatcaagca cacttacttg  31920
31921  tgtctgattg cttttaatgt gtttgtgaga tttatccaca ctgttggttg tagtaattgt  31980
31981  ttatgatagt cgctgtatag tattccattt taagaatatg ccacagttta atctgctgtt  32040
32041  gatggacatt taatcatttt tggtttggaa ttgttaagaa tcttgctgct gctctaaaca  32100
32101  tttcagtgat tgtcttctcg tgaatatgtg tacttaattt ttttgatgta tacttaagag  32160
32161  ggaaattttt aagtcagggg gtatgcatat atttagtgta tactccattt ttgaaggtgt  32220
32221  tgtgctaatt ttaattatac catttaagtt aatatgtttt aatgtctggt agagaaaggg  32280
32281  acattattag aaacagttgt tttggttatt cttacatatt tagtccttga aataaaatgt  32340
32341  ttcttaaatt ggcatttact tatatttgtg ttgctttggg aagaaatgat acctttgttc  32400
32401  atctatgagt cacgtttgga actagctcaa aggccatggg tcctgattcc tttttttttt  32460
32461  tttttccttg tagaggggag gtatggtgtc aagaaaacat agtcaccatt attatgaaaa  32520
32521  ttaaaatatg gaagagatga tccctacatc aatcagctta caactagagg cactgacaaa  32580
32581  tgtatacaga tagctgtaat gtaaggtata acataataaa tataaggaga cattaattat  32640
32641  tttatggtat taagaatgta taataagaca tgaaggagac ggtgattatg tataagagtt  32700
32701  tagacaaccc tgtgagatac agtgtttaga atgagggcag tttttaacat ggcatgatag  32760
32761  gtgggtgggg gatagaggtt agtaatggat agagaaccat ttctgagtga agtctcctca  32820
32821  gaagcgaaca cattgaagtc agaaacacag atatccagtg tattatagcc agtggtcaaa  32880
32881  tgatggggct agatctggta cctggtgatg atgtcatgta gtgggcagta gtgctgggat  32940
32941  ggctggggtc aggcaggggc ctcatataaa atgtgaagga gttagaaatt tattcggttg  33000
33001  gcatgagaaa gtgttaaagc ttttgaatat agaacgatat gtataacttt gagtttttag  33060
33061  gaagataatg ctagtgggaa aattgaggat aaaggcaaaa gggaaaccag taggacagta  33120
33121  ttggtaagtt tggggaaaaa aggagtaaga tatattttta aggaaatgta tagggtttga  33180
33181  gtataaatta gaaggcaggt acaagggaat gatgaacgtg gtctttagaa ttagacaaat  33240
33241  tagagtttaa atcttaacct gcattgcatt taaaggactg aaaacaagtc cccaaagaga  33300
33301  aaaaatttgt cttttgtaag atgcttattc tatgaacatt tacaagcact ggaagtataa  33360
33361  aagcaaatga tacacatatt ctcttgaagt ctggtctagt ctggaagaag aggctgcact  33420
33421  ggcaggtttt gaccaaattg tgtagagtct catctgacat gattgggagc tttggcttta  33480
33481  ttctggaagc aactaaaagc catcaaaaaa gaccggggaa tagtgtggga atgtagaaat  33540
33541  gtaggggaat ttctaagggt gaattagtag taattggtaa acaattggat atactgggaa  33600
33601  agagagagac tctttagaat atgactgaga atcttccaat ttgagcagct ggactgatag  33660
33661  tgctaccatc attacctcac aggatttttc ttagtgtgtc ttataaatgt tgcttgtccc  33720
33721  tcataaagaa tggttttcct tttcttcaga ctaaggactt tttattataa tacacaactt  33780
33781  accccttgta tttctccatc acaaccctta actgtgcatt gcaattacat aattcattgt  33840
33841  ggtttttatt tgtgcccatt tccttcacca catgaggaca agaaattatg tctcattttt  33900
33901  ctaccactgc atcttcatcc acctagtagg cactcaaaat ctagtagaca attttcgaat  33960
33961  taatgattat gaagaatttg aaggctgaat gagtatcaac ctacacagtg gtcagggcaa  34020
34021  ataaaaatga gggggagaaa gtaatgaatg gcaccaaatt tttctttttt tttttttttt  34080
34081  ttttttgaga cggagtctcg ctctgtcgcc caggctggag tgcagtggcg cgatctcggc  34140
34141  tcactgcaag ctccgcctcc cgggttcacg ccattctcct gcctcagcct cccgagtagc  34200
34201  tgggactaca ggcgcccaca accgcgcccg gctaattttt tgtattttta gtagagacgg  34260
34261  ggtttcaccg tggtctcgat ctcctgacct tgtgatccgc ccgcctcggc ctcccaaagt  34320
34321  gctgggatta caggcgtgag ccaccgcgcc cggccaaatt tttcaattca taactaggac  34380
34381  agtgagatta ggcagagtga gttctttggg aaaataattt gagtttgatt ttagatacgt  34440
34441  tgaatgtaga tgctaattag acatccatat ggatgtgtac cgttggtaat atgtagttac  34500
34501  aggcatacca tgccagagat aagggcttaa agatacagag ttaggggttc gtaagcatag  34560
34561  aggtgctatg ggaatggatg acattgcgca gaaaattggt ttaggttaag aaaaatggct  34620
34621  attgaccgaa acttggagag aggccatgta tgagaggtag gaagatgaac tagcagacga  34680
34681  ccttgttgcc tttagaggga tggaaggaaa tgagtggatc ctacatgagg gaagccagag  34740
34741  gagatgagga gtcattagca gtcttaaaag ctacaaaaat taagtagaat taaggggcca  34800
34801  aagcactggg agaatataca gaaatgatgg aaacttttgt aagaaaaatt tcagtaggta  34860
34861  ggaaaacagc agctgagcta gtggttttca cgtctttttg gcagtgaaag gaaagaggat  34920
34921  aaagaaatgg tactctgagg agctaatgga gttgagggaa ttatgttgca agtattattt  34980
34981  gaaagcagta tttaaaactt tttaagtctt aactgcagaa tggactgaaa tgaggagagc  35040
35041  ctaaagcagg aagacttagg aaaattgttg gagtagtcct ttagttgtga aatgtgtaaa  35100
35101  cggatgaaac gtagacagtt ttaataagta gcattatcca taaatataag acaccataaa  35160
35161  catggtgcaa aggagaacag aagtgttgga tgttatgata aaaagtgata gaaaaaaaaa  35220
35221  cagtttgtga aattaagttt tgaaacagct ttagaaggag gtgaaggaga aatagaaatg  35280
35281  aataaaatga aaattttagg gagacagatg tagatcaaca taggtatgtc ttattagact  35340
35341  atacttattt ataaaattat tagactgagc cctctgttga agagataaag taagagaact  35400
35401  atgtctggta ttaggattct tatggttaaa ttggcaagtg agtgtgccta atatttgtaa  35460
35461  tgcttacagt ttttgttatt ctgtattttt atagatttgg tgtatttcct ctatgattat  35520
35521  gtgttcctaa ctcgtaattt ggaagggagg gcttcttcaa atgagatctg tgtgtcatgt  35580
35581  gaagtatatg ttaaaatgca aattcatttc tgtgttcttg gatgggtctg aaaaaaataa  35640
35641  aaaaaaataa ttcatgaacc cctacttcat gcattgaatg agaatctttg cgggtagagc  35700
35701  ccgagtagtt gcatttttag atttccccag gtaattttgt tataggctga agtttgaaac  35760
35761  tcagtctcta aaaccttaaa agttggttaa ttttatttca aaatgttgat atgcagtgta  35820
35821  ttcattttct gcaatcaacc tctaggacac tggataggtt tcttaatctt tgagatttgg  35880
35881  tttctttata tgtaatgcag tacattaaag gactttattt ctgttccatt gaggaacgtt  35940
35941  ctgattgtat acaaacaagt taagaattta cagcgatact ttaggggctt gctgtaagcg  36000
36001  tcaggatttt tttttttttt ttttttttaa gagttaagtt ttgatatata ttaagtggtt  36060
36061  gatttaataa attgtaatta tcgtagtata ttgaagtcct gttttgtgcc aggtaggcat  36120
36121  tatactatgc ttttttaatg catcttctct actactataa cctgacattg gagactcaag  36180
36181  ggtcagaggg tcgacccaag gctgctactc tggaaagtgg taggtagatg cccagatttg  36240
36241  tacctaacat agccgatgct tagcatatag aattaaaaac aaaattgcta taggtatttg  36300
36301  aagggattag ggggatatag tcaaatagtt ttcctatgta tttagccctt ttggagggag  36360
36361  gatagagtaa agaaatagaa ggcagtaagc tttgtgaatg aatatgggaa atacggcttt  36420
36421  gcctgctgaa agcactcagg ccacagggct gcctacctat gctttcctca tcctggcagc  36480
36481  ctctatagag taatttgttt cttgatacgt ttttggatgt tcataattat tatagaaaat  36540
36541  aaatttgctt tcatgatgaa atttagtacc tctttttttt ttttttgaaa gtttatccag  36600
36601  ttgtttatat aaaaagaatt gagtgaggtg ttttatattt taggttaaaa atctgtaaga  36660
36661  gcctgatttt agaattcacc agctcctcag aagtttggcg aaatatggta tgtttttgtt  36720
36721  ttattttttg gaattcgtat tgcatgtgta tcttaatgtc ataataatga cagatatgtt  36780
36781  cagcaaattt gggcccctgc catttttaaa gcattgtgtc aggtgctcac taactacact  36840
36841  tccaagactg tatgagggac ccaggtaggg tgctgaaaac atttacaatt gctatgaagg  36900
36901  taaaataata cgcataaaaa gattgagagg gcaggtttgg attttaggct atgagtatta  36960
36961  atagcttgtc cgtttgttgt tgttgttgct gctgctgttg tttttgagac agagtcttgc  37020
37021  tctgttgccc aggctggagt gcagtggcac cttctcggct cactacaacc tccatctccc  37080
37081  gggctcaagt gattctcatg cctcggcctg ccgggtagtt gggattacag gtgcgtgcca  37140
37141  ccacacctga ctaatttttg tatttttaat aggaatgggg tttcaccgtg ttggccaggc  37200
37201  tggtctcgaa ctcctggcct caagtgattc acccgcctcg gcctcccaaa gtgctgggat  37260
37261  tacaggtgtt agccaccata cccgaccatt tgtgagcaca ttatatgtca ggcactgttc  37320
37321  tgagatattt aggtgttagc ttgtgcatcc atgacagctc tctggaatag gtactattac  37380
37381  cctaattcta cgtctaagga aactgagact cggagagatt aagtaacttg cccaagattt  37440
37441  ctcagctagt gagtgaccaa acagacgtaa atccagcctg gccttggagc cttttgagca  37500
37501  cggtatctca taaaagaggg gactggaaga gaggacttga ctcagtagtt ttcaaaatac  37560
37561  atatagctct tttcattaca ttgagatcaa ttagtcaatt aaaaggtatt ttaactttat  37620
37621  tatttttgtg tTTACAAGAT AGAAAGTTAG ACTTGTTTGA ATCTTCTAAT TCCACATACC  37680
37681  ATTAGCCTCT TGAgaacaca agggaaagct gtatcatgac cacattgttt attttaggga  37740
37741  aggtggtgtt tcccatatga cctcagcaat gtctaggttc ttattaggaa atgtatgctt  37800
37801  aggataggaa tatctgggag attgtgttat ttcttacaga tactgtaaat tccatttatt  37860
37861  ggaatcccct acaattattt ttgtatattc aggccagtcc tcacctaatc tggattttga  37920
37921  agccctgcat tcataactgc ataggtatgg gctcagacat tcatgtttta tttaaccctt  37980
37981  ggtatttgca gataccttgc tgttttatgt tgggttctga atccacactg gtaaccacct  38040
38041  tctgcgcttg actgttgttg ctttgaggat gttaactacg aaatgtttct tcctcctaat  38100
38101  ttcctcacct ttctgtagtt gacacctcag atttggcctg gataggggaa tcgtgagggg  38160
38161  aaagaactag ttgtacaaaa tgatcatttg atactggaat atttcagatg tgtggtatct  38220
38221  ttgccagaac tacagtgtga gtaaagaggc ctgctaaatt tgaactgtga caatcagaaa  38280
38281  agttcagcta aggccatgta aggggttaaa aagatacttg gttgagggag gaggatatgc  38340
38341  tttcatcttt tgccatactt tttcatgaaa ttaaatctta gtaggtttat ggccaagaaa  38400
38401  gagtagaaca tattttcatg cagtactgaa ggggttttga ctgatgttaa atgactctac  38460
38461  gtaaatatag agttagtagg actagacttt gtgtttatgt gtgtgtgtgt ttatgtgtat  38520
38521  atatataact attccattaa gcatttgact acttggtgac tgatttctct atcagcttaa  38580
38581  gaatcttttg agtaaattag tccccactta aacttgccat atttgaaaga tctcaatcta  38640
38641  tgttgtgaat ctttactcat tacgtatact taaatcttga aacccagtat agcaaaacta  38700
38701  agccaaaaca aacaaacgaa aaaatccatc ccttgatagg aagtcagtat atctgggttt  38760
38761  taatcattcc ttcaacacta gttccaaaat cttgggcaag tcagttaatc actcggaggc  38820
38821  tgcttaattt ttttttgttt gttttaaaaa attcttacta tattatctgt ctcgatcagg  38880
38881  taaagcaaaa gttacaagac tcaaggtatt attgaccaaa atgcttcata aagtgtaaaa  38940
38941  ttacataaaa gtacaaggaa ttattacatt ttctcaaatg aagagatcat ttaagaaaaa  39000
39001  caaaatgctg gaaaatagtc cttaaaaact tttctataat aattactctt ctgatgaatt  39060
39061  ttacattgac acctaatttg aagctttgaa aattattttt tgaacaatga attgggttta  39120
39121  tatattaaag tgttctaacc aaaggtttgt ttaatttatt agagttatta agcctacgct  39180
39181  cagatcaagg tagcaactag actggtgtga caacctgttt ttaatcagtg actcaaagct  39240
39241  gtgatcaccc tgatgtcacc gaatggccac agcttgtaaa aggtaatttt gaattatttt  39300
39301  acagccttta aaaggctgtc attgtaaagt gaaatacata ctgtagaaat gaagacaatg  39360
39361  tatagttggc aggaatattg ctaagaatag tgggcctgag agttgacctg cttcatttaa  39420
39421  tctccttaaa atattttagt gtcttttttc tattaaaaat atcagtagcc actatcaaag  39480
39481  acctgtctgt atgaacagga aagtatttct caaaaacctt caaagtttta aacattttac  39540
39541  tataaacctt atagaaaaca tgaaaaattt cttaatatgt attttaaagt atgcctttta  39600
39601  tgtggtgaac gttttaacta aacatttctc tagaagtttt tatgacatta ataaaactag  39660
39661  tatacttttc tctcctagag agttacagtg gaggtaaaag gagtggcttg caggatggag  39720
39721  aagctgcacc agtgttattg gaagtgagcc accatttgaa tttgctagct catgctgcag  39780
39781  tattcagatt agtgggcgtt ttgtgatcat attttctgcg attcaaatca agacctaaaa  39840
39841  ttgagactct tctaagattt actttttatt atctaatgtt acttggttat tgtttcagtt  39900
39901  ttaaaatttc ttttctgact tgttattctg acacacttta ggataaccta agtcaatagt  39960
39961  ttaatacaaa aatttccctt tggttatatg ttttgaatta gattatatgt tctgcattta  40020
40021  caagcacata caggattctt atttccagca acttggcagt aaaagaataa gtaaactctt  40080
40081  taggagccac agtcaagctt gggaactatt actaggtggt atatatttca tagtttatgt  40140
40141  ttgtttgtTT CCAAGACAAG GTCTCACTCC GTTGCCCATG CTGGAGTGCA GTGGCACGAT  40200
40201  CACAGCTCAC TGCAGCTTTG ACCTCCTGGG CTCAAGTGAC CCTCCCACCT CAGCCTTCCA  40260
40261  AGTAGCtggg actaaaggcg cccaccacca cacccggcta agagacgagg tttcatcatg  40320
40321  ttgcccaggc taatcttgaa ctcctgagct caagtgatcc ttatgccttg acctcccaaa  40380
40381  gtgctgagat tacagacatg aaccaccaca cctggcgtat ttcatagttt tgagagtttg  40440
40441  aattctaaac ttgggatttt tttggtaact tatttagact attctagaaa tatactgtta  40500
40501  ttaggatgag tagaaattta ttcagacata aattattaat attcactgca agaaaaatgt  40560
40561  ctgctagttc tgtatatatt catttttctc ttgattaaaa aacaatttgc aatttgaata  40620
40621  gaacaacttt gctatgttta atagatccag gacagattta ttTTAAGGTA ATAATCTTTC  40680
40681  AGTCCTTGTC CTTCTTCTAT ACTGAATTGG TTTACTTAGT TTGTCTTATC AGTGGTTTTT  40740
40741  AATAGCCTAC TTTAATATAT GTAAAAAGTA GTAattaata tgttacagtt tggtgacatt  40800
40801  ttgatgccaa agttcacata ttctcttgct taggaaacag aaattgggaa gacagatata  40860
40861  gttatcattt gataatgtat ttaaattcta tcccattgca ggatctcaaa actttgtaac  40920
40921  agttacatat tgtacttcta agacttagat ttgttttcct tcttgtgtct tacctttttg  40980
40981  cagtaatatt tttattttcc tatcatcatg tcctcatttt ttcccctctc ttctctttcc  41040
41041  ctgttaattt tgaaagtttt gctgcctacg tgtttgaaag cttctaatct gcctctcttc  41100
41101  cctcagtgcc agcaggttta ttttttgttt tgcaagccag ctctgcctcc ttacagtatg  41160
41161  acatctgatg ctggagggtc gcactttcaa aaatgagtca gctggtacat ggggttatca  41220
41221  tcaattttta gctcttctgt ctgggagata caagtttgga agcaatcttg gggtacttac  41280
41281  ccacaggctg gtggagacca ggtgtgtcac ataggtggtt tgcttgctcc ctgggggaga  41340
41341  gggtggagtg aaatttttgc atttgtgtca ctgccaagtc actgccacct ccagcatgcc  41400
41401  ccagttttta gttcttacgt aattttgtgc aaaattgaaa atttaaatac attgcaaaga  41460
41461  agatctaaaa taaatatttg agctgctgga gtcttttttt ttttcttttc cattcttgtc  41520
41521  cttggaatct gaatgaattg cagtgagggt aattttgaga gtctgataaa gaagtgaagt  41580
41581  ttttttttgt ttttttgttt ttaagctaag acatttatca aacaggtgtg tgtgtgtgtg  41640
41641  tgagagagag agagagagtg tgtgtgtgag actctgattt tgattcttgt tagagttgct  41700
41701  taaagttgga agcctaaagt cagtgagaag ttcacaaatc aggactttgt aatgccaatt  41760
41761  agaaaattta gcttttgacc tcaaaaaaca tattttatct agtttgggaa tttctaagtg  41820
41821  ttagaaatcc gtattatatt gactcgcctt acatcattca ttgttgctga tgctgtttat  41880
41881  aaaagtgaat agggtaacag gaacttattt ttaacgacat ggtagagata gggaaatact  41940
41941  gattcatgtc tcgtgaaatg aaaatgaaag gctttttagt gacttagaat tttaaatatt  42000
42001  tctacataag agagcagtgg tatatttaga aataacaaag taactggcaa ctatttaaaa  42060
42061  cggaagttaa ttcacagcta tccagtgcAA AACTTTACCT CAGGTAATAC ACTTTTGACA  42120
42121  GGTAATACAT ACAGTAAGTG TATTTTTAGG GAAACAATTT CATTTTTGAA CCAAGATAAT  42180
42181  CATCATTTGG ATGTTGTATC TAATTTAAGT GTCTTTAAAC TTACCAGGGT ACTGGATTTT  42240
42241  AGTTTGCATT GTCTAGAGTA GCGGTAGCGG TTGGCACATT Tgttcttaag ggccagaaaa  42300
42301  taaatatttt aggttttgtg ggccatgtgg tttctgccac gagttctcag ctctgtcctt  42360
42361  ttagcgtgaa agcagccata gatgatacct aaatgaatga gtatggctgc atgccaataa  42420
42421  aacttcgttt acaaaactac atggctggcc taggctttag tcggtctgcc tagggagtag  42480
42481  tttactgacc cactaatcta aaggttaata ctgcaagtga ataccagtga gtacctttgt  42540
42541  taatgtggat aaccaatact tggctatagg aagttttata gttgtgtgtt ttattacatg  42600
42601  tatttgactt tgtgaataat tatggcttat aatggcttgt ctgttggtat ctatgtatag  42660
42661  cgtttacagt ttcctttaaa aaacatgcat tgagtttttt gatagtccaa ccattaaaat  42720
42721  aaatgtgttg tatggccact tgatctgacc actttctttc atgtttacgt ctgtattttt  42780
42781  aaaactgttt tatttagtgc tgaaatcttg tttacaaatt tgtcttccta agtaatatgt  42840
42841  ctaccttttt ttggagtatg gaatattttg ctaactgttt ctcaattgca ttttacagat  42900
42901  caggagaacc tcagtctgac gacattgaag ctagccgaat gtaagtgtaa cttggttgag  42960
42961  actgtgatat cttattttga gttgccctag actgctttaa attatgtcac attatttgga  43020
43021  aataatttct ggttaaacta aaggaatcct ttagcagtaa attgggacat aggaacatac  43080
43081  ctacttttct tcctaccaga taactctaaa ccttggtaac agtttactgg atttctacta  43140
43141  ctagatagat aattgcacac gcctgaattc ttagtctttt tgcttccctg gtagcagttg  43200
43201  taaggaaata ggggaattga ggaaagagtt aagtttaaca atctcaacgg ctaccatgtt  43260
43261  taaggcatca gtactacgtt atagatacag agatgcacaa taattagttt tcaccctaca  43320
43321  gaaatttata ttatactcag agtgaaagat gcagaagcaa ataatttcag tcgttgaggt  43380
43381  ggaatggtat ccagaataca atagtaacgt aaaggagtac tggagtgagt acccaggctt  43440
43441  gcagtaggaa tccagtatag atggcaggga agtaagagtg gccaggaaat gcttagttca  43500
43501  gtcttgaaat gtgactggga atcaggcagg tagaggcatg accagcttat tctaggcaga  43560
43561  agtatgagcc aaagttcaga agcagcatag gcagtagggg caataggcag ttgaggactt  43620
43621  gtagatcata agctagctga gaggtaggaa aatgaagaag ataagatgtg atagaaaggt  43680
43681  atttgggagt cagcaaagaa attgctcagt aggtagatag tagtaagttt gtcaaacgtg  43740
43741  tatttttaat aaccttgcag cagagaaagg attgaagaga aacgtgtggt ggtaaggtag  43800
43801  ttcagtcagt gagaacctta acaatgacag tggtataata ggaattcaag ataaattttt  43860
43861  ctggatttaa aaaatattTA GAACATGAAG TAAGTAAGAC TAGTGAATTT ATTGTAAAga  43920
43921  ctaaagatgt ttcagataat agaggtagta attatcaaag caaagttttt caaggtagta  43980
43981  aggattggaa tgaaaagtac aggtgtatct ctcatacagg taatataaaa gaaagaaaaa  44040
44041  tgcagatata gtgattgacc ttgaataaga ggaaagatgc ccatctaatg aaattagaag  44100
44101  aaggaagtta aggtggatgt gtgatattaa ttgtaattgt gggtgaggtt ggaaaaatca  44160
44161  agatattctt actgaaaata ttgtaaccct atttaaatgc tggtgtatgt tgtgaatatg  44220
44221  caagaaatga ctataaaatg tatttctcaa atttatgtga ctcagccatg tgacttgtca  44280
44281  tttaagtttt aaaaaattgt tgtaaaatac acataatgta aaattttcca tttcaccatt  44340
44341  tttaagtatt tggctcagtg gtattaagta tattaatatt gttgcacagt caccgtcaga  44400
44401  actctctatt ttgcagaact gaaactctgt accctttaaa caataattcc tcatttcctt  44460
44461  atcttcacag cctctgacaa ccattattct actttgtgtc taattttgac tgctctaagt  44520
44521  accatcatac agtttttgtg caaatcatac agtttttgcc cttttatgat tgacttattt  44580
44581  tacttcgcag tgtccttacg tttcatctat gtttagcgtg tttcaaaatt tgcttccttt  44640
44641  ttcaggctga ataatgtttt attgtatgta tatatcacat tttgcttatc cgtttacctg  44700
44701  ctgatgagca ctcaggtttc ttccatgttt tagctattac agataatgtt gctatgaaca  44760
44761  ggagtgtaca aatatctttt tgagaccctg ctttgaattg ttttgcatac atacccagaa  44820
44821  gtggaattgt tggatcatat ggtaatttta tttttaaaat tttaagaaac tgccatactc  44880
44881  ttttccagag caattgtagc tttgcatttc taccactagt gtacaagggg tccagtttct  44940
44941  cgacatcctt cccatcacat atttgtgtgt gtgtgtgtgt actttaatag tagtcattct  45000
45001  agtgggtgta aggtagtatc ttactgtagg ttagtgacca cgaaacttta tgaaatattt  45060
45061  tttaataata ttttgtggaa taaagggttt gtttagaagt tttgagaaga ctgaaaactt  45120
45121  aggaagctac tgaggggaat gggtgaagaa gttgatcaaa agttattgag aatcttggct  45180
45181  ggctacctga aaccagaaac catatcagat taggagaatc tcattccact gagtggctag  45240
45241  ttaagattaa agaccttatc acacttgaaa tttcaagact tttctccaat agccagaaga  45300
45301  ttatgcatgg tattttaggg ttggatatta gcagagctga tgaaacagaa tcactagtgg  45360
45361  catgtgcata agatgttaac attggagtat ttgaattcat atgctgttga tgatggccat  45420
45421  gattggaaag gttgggatgc acgaccaaag tgttgagttg ttttaagaaa agcctgaggt  45480
45481  ctcgataaca gcaagatggc agactggcat tttgcagcac tcatctcatt gtggaaccat  45540
45541  caatttgaac aactatccac acacaaaaat ataagagcta agaaatcaga tgagagatta  45600
45601  cctgaatgtg ccacacaaat aagaaaagat acattgaaaa gggtaagaag gacagtttta  45660
45661  cattacttgc atcacacctc cctcaatccc tgacagccca tcatggagag agatactgtc  45720
45721  gacctgaagg aggggaagtg tacaccagac ttagacccta acgttgagct tgccctagta  45780
45781  aaactcagtg ctaggcgggc ccccatggtc ccagacttca ggccaatacc cacaaaccaa  45840
45841  gcctacaggc ccaccccggc accacgctgg atcccatagc cctagactcc aagcctgtct  45900
45901  agtgctaggc tggtcactgt agccctgccc tctagatcgg cccctgtggc ctcacatccc  45960
45961  tgcagaacaa gggttcagac ccagtacttg gccagcccct tgtgatccaa attctaggcc  46020
46021  aacacccacc tacccagcct tcacactggt ccttgcagac ccaaggttca ggctcactct  46080
46081  agtagaccag gatgccaggc cagcccctgt ggactcaggc tgcatgatct ctggacaggc  46140
46141  cgactggtga aggactttcc ccgataacgt cactctgcaa agactggaac aagtctcagc  46200
46201  ttcttcaaat gtgcaggtgc caacacatga ctataaggat caagaacagt cagggaaatg  46260
46261  tgacaccagt caaaggaaca caataaggcg cctgaaccac ccgtaaataa atggagatat  46320
46321  atgaactgcc tgacaaagaa ttcaaggtag ttgtttaagg aagatcaatg aatttcaaga  46380
46381  aaatgcagat aaacaattaa acaaaatcag gaaaacaatc aaaatgagaa atttcaagat  46440
46441  tgaaattatt ttgtaaaaaa caaattctga agctgaaaat gcaataaatt gaatgaaaaa  46500
46501  tgcaaaagag cattaaaagc agaattgagc aaacagacaa aagaatctga acttaaaaga  46560
46561  caggttattt ggctagacta aggaaaaagg taactcgatc aaaaaaatta agagttatgt  46620
46621  tttttgatga taaaagcaac aagtctttag ctagactaag aaaaaaagag atgactcaag  46680
46681  ttaaatcaga aatgaaagag gacccattgc agctgatacc agagaagtac aagaaataaa  46740
46741  aggatcataa gagacgggac aattatatgc caacaaactg attaccatag aagaaacgga  46800
46801  taatttccta gacacatgca acttgcccag gcttaatcat gaaattaaaa atttgaacag  46860
46861  tgacaaggat tgtatcagtt ataatccttc ctatataatc cttcctgtat aaacttccca  46920
46921  ccaaaggaag cccaagactt ggtgacttta ctgctgaatt ctagcagaca tttaaagaag  46980
46981  aactagtaca aattgttctc aaaattttat gagaaattta agaaggggga atactttcaa  47040
47041  actcattttg ggagatgaac attacctgga taccaaagcc aaacaactct ccaggataag  47100
47101  aaaattacag acctgtattc ttaatttaga tgcagaaatt ctgaagaaaa taataactaa  47160
47161  attcaacagt gtattaaaag gatgatttac tgtgatcaca tgggatttac cgcaagggta  47220
47221  caaggatgtg atacaccaca ttaggagaac aaaggccaaa accatatgat catctcaata  47280
47281  gataattgag ataattgaga aaaagcattt gacagaattc agctttctct tgtgctaaaa  47340
47341  actctcacaa attaaatata gaaggaatat acctctataa aatagaggcc atattgacaa  47400
47401  atccactgct agcattatac tgaatgttga aaagttgaaa gcttttcttt tgagattggg  47460
47461  aagaaaacga gaatgcccac tcttgccatt tctgttcaac acagtactgg aagtccttgt  47520
47521  gagagcagtt cggcaagaga aagaaaaggc atcccagtag gaaaggaaga tgttgttgca  47580
47581  cctgtttgaa gatgacatga tcttgtatat agaaaaccct aaagactcca ccagagaact  47640
47641  gtcagaactg ataaacaaat tcagtaaagt tgtgagatac aaaatcaagt tacaaaaatc  47700
47701  agtagaattg ctgtacatta atcacaaatt atccaaaaga gaaatcaaga agacaattcc  47760
47761  atttatgata ggtaccaaaa acaaaacacc cagtatcggt ggttctgcat ttgcaaattg  47820
47821  aatccacatt tggatgaaaa tgtttgagaa aaaaaataca acaataaaaa atactgtttt  47880
47881  cttatacaat aagaaaacta cagtatagca actatttacg tagcatttat gttgtattag  47940
47941  gtactgagta atgatttaaa gcatacaaga ggatgtgtat aggttgtatg caaatggtat  48000
48001  accattttat ataatggact tgagcatcca tggattttgg tatctatggg agatcctgga  48060
48061  accagtatcc tgcagatacc gagggataat tgtacttaga aataacttta accaaatagt  48120
48121  tgaaaactat gtagcattga ttaaagaaat agaagaagat acaaataaac aaagttatct  48180
48181  tgtgtttatg gattggaaga attaatattg taaaatgttt ctattatcca aagcaatcta  48240
48241  cagttttaat gcaatcctta tcaaaattcc aatgttaaat ttcacagaac tagaaaacag  48300
48301  tgccaaaatt tatatggaac cacgtaagat cctaaatagc caaagctatc atgagtaaaa  48360
48361  agaacaaagc tggagacctc acactatctg atttcaaaat atagtacaaa gctacagtaa  48420
48421  ttacaacagc atggtagtca catagaagta gacacgcagg ctgggcacag ttgctcacac  48480
48481  atgtatccca gcactcgggg aggctaaggc agaaggatta cttgaaacca ggagtttgag  48540
48541  agcagcctgg gcaacatagt gagaccatgt ctctacaaaa aaaaaatttt ttttaagcca  48600
48601  ggcatggtgc tgtgtatctg taatcctagc tacctgagag gctgaaggag gaggattgct  48660
48661  tgagctcagg agctcaaggt tacagtgaac tgtgattgca tcactgcgct gcagcctgga  48720
48721  tgacagagta agaccctgtc ttttaaaaac aaaacaaaag aaacaaacag acacatcgac  48780
48781  ccatagaaca gaatggagag cacagaaata aattcgcgta ctgtcagttg attttggaca  48840
48841  aggtgcaaag aacacagcag ggaaagggaa gtctgttcaa taggtgatgt tgggaaaacg  48900
48901  gaatatctac atgcaggaga atgaaatcag acctgtatgt cacatcatat accaaattca  48960
48961  agttaaaatg gattaaggtc ttaaaagtaa gagctgttac tgtagaacta ccagaatata  49020
49021  ggagaaatgt acatgacatt ggtgtggaca gtgatttttt tggatatgac cccaaagcac  49080
49081  aggcaacaaa aataaaagat gaatgagatc acatcaaact aaaaagcttc tgcatggcaa  49140
49141  aaagaaaaaa tctacggaat gaaaaaacaa ctcatagaat ggaagatagt atctgcaaac  49200
49201  catatatctg ttaagggatt aatatgcaaa atatataggg aactcagaaa tctcaatagt  49260
49261  aagcacctca gttaagaaat ggacaaagga cttgaataga catttctcaa aataagacat  49320
49321  tcaaatggcc attagaatgg ctgttaaaag tatgatgagg atttggagat atcttgcaca  49380
49381  tggtaggaat gtaaattagt acagcattta tggaaagtag catgaagttt gcttagaaat  49440
49441  taaaaaatag aactaccata tgattcagca gtcacacttg gatatatata tgtatcaaag  49500
49501  aatgaaatca gtgtgctgaa gagatctgta ctcccgtgtt cctttcagtg ttgtttgcaa  49560
49561  tacccatgat acagcatcag cctacgcgtt catggataaa gaaaatgtgg tatagataca  49620
49621  cagtggaata cacttcagcc atcaaaagga ggaaatgctg tcatctgtga cagcagggat  49680
49681  gaacctggag ggcattgtgt aaagtaagcc agccacacaa aggcaggcaa atactacatc  49740
49741  tctcttaaat gtggaatctt aactcagaga tgtaaaatgg tggttaccag gggctggggg  49800
49801  tggatggact gggttgcaga gatgttggtc aattaagagg aatttgttca aggtatctgt  49860
49861  tgtacaacat ggaaactagt tagtaacagt gtattcttgg aaatcactaa gagtaaattt  49920
49921  taaatgttct accgtaaaat gtaagtatgt gaggtattgc atgtattaat tagcttgatc  49980
49981  tagccattcc acaatgtata catattttgg aatatcatgt gtatacaata agtacgtatc  50040
50041  tttttttttt tttttttttt tttgagatgg agtcttgctt tgtcgcccag gctggagtgt  50100
50101  agtagcatgc atgatcttgg ctcactgcat tctctgcctc ctgggttcaa atgattctcc  50160
50161  tgcctcagcc tcccaaatat gtatcatttt tatttgtcac caaacctggt gtcttgatag  50220
50221  gtgaaaggag atatgagtat gagtgaaact gttataaaga tagctgagat gatcattatc  50280
50281  agaggtttta atatgtctaa caaagacaag ggagtgattt gctgaaatga ggaggtgaag  50340
50341  atatctcaaa tttagaaagg cagatatttt gggggcctag agtattggga tagaaccatg  50400
50401  tacagggaca ttgaagtcac tttgctgatg atgtaactgg gggcaaagtg gaggcttaaa  50460
50461  tatgtgggtt gagttgacca gaacagagag aaagagaagg cattcagtta aatgacgtga  50520
50521  gtttcaaatt acaagttttt tgttgttgtt tgcttttaat acagggaatt ttgttgttta  50580
50581  tttttaatac agagtattag aagaataatg gtggacttgg gttttaggag tcacataaaa  50640
50641  gggttgcatg ataggccgtg ccttcaggga agagccaggc tttcgtgaaa gctaagaagt  50700
50701  tgaggggcca ttatgtaaag tagttgaaga taggggacag cctgtgggtc ttcagaaaga  50760
50761  ctctgggttt ctagagatct ttctggaaga ggttaggagg atgagtcaag tttagaatgg  50820
50821  aagaggatag atgaagcttg catttggtag taaaaaccaa ggatgaatgt gtgaggcatg  50880
50881  attatttgtc acaagtttcc aggtgacact ctggcattca gtccttgtca aattaagcaa  50940
50941  gctttcttac tgttttactt ggctgtgtta aagtagagta acaggaaatt agacctccca  51000
51001  taatgtctca gtagagctgt ttaagtttct agccataatt ggtatgagaa tacagctcta  51060
51061  aaccttcaag gctgctacca tttctcacat tcctgtatct agagactata gccaggcagc  51120
51121  actttcagtg aggtgagtag gtctgggttt gttcaattac ttttgtacca acctaatacc  51180
51181  ttaatagtat ttgtcctaat ttacagaata ggtaatgaag gattcttggt tttacctgag  51240
51241  aactaactgt ccattaatgg caacatccca cttttgttga agcatgattt ttttgtgtgt  51300
51301  aatttgacat gcatttgata ttttaattta actaaggaat gccttgaatg catcttaaat  51360
51361  aataattttt atacacttaa cactcctgtt tgtttttagg aattcttaat gttgccaatt  51420
51421  tcctagaatg tagaagagca taataaaaaa aatcaatact cctaagcaaa catttttaac  51480
51481  aactggacac cattttgtag ttaagcctac aaacagaact aatgcaataa cccagacctt  51540
51541  ttcatttatt tgtatgttta ttttacctgg atttacttta gttttttgtt ttgtttgctt  51600
51601  gttgtttgag acagtgtctt gctttgtcat aagtgacaga gctggagtgc agtggtgtga  51660
51661  tcagagctca ctacaacttt gaattcctgg gctcaagtga tcctcgtgcc tcagcctcct  51720
51721  gagtagctgg gactacaggc acatgccacc atgccaggct aaaacattaa tttttttttt  51780
51781  tttttttctg tagagacagg gtctcactat gttgcccagg ctggtcttga agtcttggcc  51840
51841  ccaaagtaat cctcctgcct tggcctcaca aagtgctggg attacagacg tgagccaccg  51900
51901  tgcctggcca tggattttgt ttaaatttat aaaaaccatg ttgtgggatc tctttgttgt  51960
51961  atgtattaat ttagacccct taattttctt aatgatttca tatcagtttc tcagtaactt  52020
52021  cagatttttt tttttggagt ttgcccgtat tggccaggct ggtctcaaac tcctgacctc  52080
52081  gtgatctgcc tgcctcggcc ttccagagcg ctgggattac aggcgtgagc caccgcaccc  52140
52141  taccagattg gattttttat gtttggtatt tactctttac ctctaacact aaggctatgt  52200
52201  tttcaggtgt ataactataa atggagcagg ggtaaataca gcaagtgatt tatggttcag  52260
52261  taaagcaagt tagttttaat aaatgttcag tttactgtaa atgtcagaaa tgccccagga  52320
52321  cccagtcctg gggacgtttt tattctttct ctctaggtta gagcttttaa tctacgcttt  52380
52381  gacaactctc ctatttccat caccaactct tgccctctga actgtagact catttatcca  52440
52441  acagttaagt ctcattctca aacttaacat gtcctaagtg gagctcctga ttttcatcct  52500
52501  cccaaaccta cgtctctcat catcttttgc cgtctcagtt agtaacaact ttttttccct  52560
52561  cctgtgcaac caaaagcctt ggaagcatct tttaatttct ctatgtcaca tactcaaatt  52620
52621  attggtaaat cttgttggct acaccttcaa aatacccatg cctcatgttt ttttttaacc  52680
52681  attatacttc tgtttaccct gtttaaaggc atcatatttt ggcaaaagaa agaaattgtt  52740
52741  tcccaggagt cttacacttt acagtgtatt ctctagtagc agccagaatg atatttttaa  52800
52801  aatctgagtt aaaccgtgtt atttattatg ctcagaactt ttcagaggct tcccatctta  52860
52861  aaagtgaaat ctggagattt acatggccct gtatgaactg gcttcctttc acttctgtga  52920
52921  tctctctacc ttacttgctt atctctgtct acagtgactg tatccttgtc atcttaagtc  52980
52981  tcataactat tgtcagtgac cctgcgaccg ttctctgtga taatccatgt ggcttccttg  53040
53041  ctcacttgat tcagaaagag ctctctgctc aaatgatgct tttcctgacc agctgcatca  53100
53101  aagaatgatc aggttcaatc ttctgcattc cccttacctt gctgcatttt tcttcgtggg  53160
53161  atttaatgtc atttgacgtc ttgcatattg atttctttgt tgttttgctt caccactaga  53220
53221  atggaagcct aatgacagtg cctggcatac agaaggtagt cagtaactat ttcctacatg  53280
53281  aaagaatgaa gctagtaaat ttatgcaaaa tgtttgtttc tgccttttta attctcttgc  53340
53341  agaaatgtag gaagaatttt ttaggatcag tttatgtata tatataaact aataagtatg  53400
53401  tacgcagccc gtaggatgtg gctaataaca cctatcatct ttttgagcat tgaacatgta  53460
53461  gcaagtcact gtgctgcata atccacatga ttatctcaaa tttgatagga gagttgagcc  53520
53521  ttttaatcag agtagatgat ggaaatagag cttggatgct tttattgcct atatgacttc  53580
53581  taacttcggt gtacttacac atctatgaga attttgggac aagtaacttc ttgaaatatt  53640
53641  ttccgaagta aatctcttca atcaaataag tggttctcgt attttcagaa tccttttcta  53700
53701  taggttctga tatcatattc ttggtctctg gattgagaag gtccttttgt atgcttctga  53760
53761  tatgctgaag aaaccaggag gtattctgac atgtatttcc cttcaaggtc gaataattag  53820
53821  aggaaggtag gtttaattga cagtgttatc tagacagtat cagaagagaa attgaaaaat  53880
53881  ctctattgag gatctgtaat ttgctaggtt cagaggatac aacagtaaat aagttattgg  53940
53941  gtcatatgcc tcagcctccc atttaattga tagtcagtta caacaacata taatagtgag  54000
54001  aataggtact ggttgctatg agactacaga ggaagaatac ctaatcatct taaaagtgat  54060
54061  atataagctg aaaccttgag gatgattgga aataactaag aataatgtgt tctgggcagg  54120
54121  aagaataaca cctgtaatca gagaagacag cagagcaagt ccactgagta gtaagaagtt  54180
54181  ctgtattgcc gtaatgtaga gttagctgat gggaggtgtg gaaaatgcat ttggatgtag  54240
54241  aaagccagga ccgtattaag gccctttgct ttcttctgac agacacagga gcccatgaaa  54300
54301  ggcatcgggt gtgggagtga cacgagtcac agtctgccct gcttttctgc cacaggaagc  54360
54361  atcatataaa cctgtatctt ctgtttcaaa tgtaagggaa catacttgaa tggatgaact  54420
54421  gcttctggct gaatcttctc aaagtagagt gagcaaaaca tggctatatt atgagattat  54480
54481  ctaaggagag atttttgtaa tcatgtgaat tttgaattaa tttatgtctt aattattccc  54540
54541  aagagatttt tggacacatt aatgagaata gtttaataca tagaacttct tgtcagctac  54600
54601  aaatgaggat caaagccaaa agagattaat gaaaataaaa gggatgctat ttccccaaat  54660
54661  tagcagaact ttttgattca ccagttcttt gtttttaact actgtctgcc tcttaacata  54720
54721  attgaatatt cagtgacata atataaataa attactacat gctgatgaac ttttgttttt  54780
54781  attaacatct cagcttgtag catatcttgt tgcccatacc agaaacctta cccattatct  54840
54841  ctagcttttc cagcttattt acctcttaca aattacttat tttaaatact tcctgggtca  54900
54901  atttcatctt tttttttctt gctactacta cattctttgt ctggactatt acagtagtca  54960
54961  ttacctaact ggattgcttg cctccagttt tgcccacttt ggtttcagtt attggaaagg  55020
55021  caaattttat cagccactta gctgcttaaa acccttcagt gactccttgt gttttagttc  55080
55081  ttctctaatg gtttatgaat atagtgggtt acgaatcttc cggaagactg catgtgcact  55140
55141  cctgaagtgt gcatgtgttt ttatgaggag aagatcttta gcttttatta gattactcct  55200
55201  cttttggcta aaaaaaaaga attacttatc atggctagtg aggtcttcca tgatctagct  55260
55261  tctccctgcc tctccatttt catatttttg aaacttttct tgaactttag gctcttgaag  55320
55321  tgcttggaat tgtcttataa taccatgttc tcatgtccct gtgcttttac tcattttcct  55380
55381  ctatctgaaa cattcttccc acccttagtg tcatcagctc ctagtcatct tttgtgattc  55440
55441  acctctgcta agttgcgtct ctttttattg ctattcctct gtagtcatct ctgtcatact  55500
55501  gaaatcacgt ggctttctct ttctttaaac attataattc ctggaagagc ccattttatg  55560
55561  tagcctgaca agcagaattt atactgaagt agacatttgg aagtcattta gttattgctc  55620
55621  aatccttgaa agaagatgaa actgtccaaa gggaaattta aaagagaaag tatctaatag  55680
55681  ctgatccctg gagaatacaa atgtctctag atttggaagc gaagtctctg aaaaacagcc  55740
55741  agagagaagg gaggaaacca agaaatagtg tcctagaccc aaaagtcaat aatttccaaa  55800
55801  aggtctatat ttcttaggaa ggccaagtaa aataagtagt gaaaagtgat gacctgtcta  55860
55861  gagcagattc ttcatttcca gttacagaag ctaggttata ggtacagtaa gctctggacg  55920
55921  tgttcttctc ccacacagaa tgttattcgt gttctccact gctgctttga actattcctg  55980
55981  ttactctctc agcataaaaa tccctgctcc tttgaagctt atgccttctg gttgtgtcat  56040
56041  cctctatctg cctttagtga gctctcagtt tcttctcggt ttttgaagac tgatacctga  56100
56101  acttactctt cttcactctt gcccaaatct gctgccatct ttatttatct gatgaacccc  56160
56161  tcactcccta gcaactcaaa ttcccatctg ttttatctac agtaatgttc acctctgcat  56220
56221  cactgctgct tcccatgtct acaggcatgc caactcaaac tgttttaccc caaaaccttt  56280
56281  agtgaaaacc ccttatctca ggttgcagtc tttgaatgct ttcctactat cttaaacttg  56340
56341  ttttctttct ttgcgccttt tcttccttct ctttgagact tgtcctacgg ctcctctact  56400
56401  gtcttccagc tacagttccc tcttgttcct gacatgtact gctcagaccc aggagatgga  56460
56461  taagtcgtag tatttcacat gtcatttttt ctctggggag cagtagtcat gaaataattg  56520
56521  attaggataa aacaggtttt tatcagttta tataagaggt aaagaaaaaa atggggtaga  56580
56581  tttttaaaaa ttgtcaaaaa caacaaactg gatgatatta atgatttgaa gtgtatagta  56640
56641  caattgtggt taactgtgtg tacactgttg tgcagcagat ctctagaact ttttcatcgt  56700
56701  gtaaaacaga aactacattc attgaacaac tcttcttttc ccccttcttc ctattccttg  56760
56761  gcaaatacca ttctactttt tgcctctaaa atttgactat tttagttact tcatataagt  56820
56821  ggaatcatta agtatttgtc ttttgttgac tgtactattt cacatagcat aatgtcctca  56880
56881  aggttcattt gtgttgtagc atattacagg atttctttct tttttttttt ttttttttta  56940
56941  ggctgaataa cattttgtta catatgtata tcacattttc tttaaccatt tgttgatgga  57000
57001  tgtttaggtt tcttccactt ttgaatgttg taatgttgaa ataaacatgg gtgtacaaat  57060
57061  atttttttga gaacctgttt ttaacacatt tgggagtata cccaggtgtt ggattactgg  57120
57121  atcatatgtg ttctatttaa aaaaaaaaaa attttttttt ttttttttta caggagttct  57180
57181  aggttcacag aattgagagg aaggtacaga gattttccct ggacctcctt ccacacatgt  57240
57241  atagattctc tcatagtcaa ggtccatctc ccatcagagt ggtacatgtc tttccaatga  57300
57301  acctatattg atatatcata attacccaaa gtccgtagtt tatattaggg atcgttctta  57360
57361  gtgctgtaca ttctgtggca ttgaacaaag tataatgaca tgtatccacc attatagtat  57420
57421  catacagaat gttttcactg ccccaaaatc ctctgtgttc tgcctgttta tctttcgttc  57480
57481  cctcccactc cttggcagtc accaatcctt ttactgtgtc tgtagcttta ccttttccag  57540
57541  catattatat acttgtaatc atgcagtata tagccttttc atcatgacta tttttactta  57600
57601  ctaatatgga ttaaagtttc ttccatgtct tcataggttg ttagtacctc tctttttcca  57660
57661  ttttctggac atatcacagt ttgtgaatga atatttacct aatgaaggac attgttgtgg  57720
57721  ttgcttccac attttgctaa ttatgaataa aactgctgta aatatcggtg tgcaggtttt  57780
57781  tgtatggact taggttttca gtgactttgt gtaaataccg gggagtgcat ttgctggatc  57840
57841  ttatggcaaa aatgtttagt tttgtaggaa atgtccaaac tgtcttctaa tgtgactcta  57900
57901  tccttttaca tttttcacca gtaatgagcg agtgtttctg ttgctctaca tcttcaccag  57960
57961  tatttggtgt tatcactgtt ctgaattttg gccattctga taggtgtgta tcttataatt  58020
58021  ttgatttatg tttctctggc gtcgtatgat gtgtgaggca tcttttcata tgctgaattg  58080
58081  acatctgcgt atctttggtg aggtgtctgt taaggtggct gtcccatttt ctaattgggt  58140
58141  tgtttgtttt cttgtggaat tttaataggt ccttacacta tatctgtctc tctgtctgtc  58200
58201  tgtctatcta ttgagacgga cccttgctct gtcacccagg ctgcagtgta gtggcgcagt  58260
58261  ctcggctcac tgcaacctct gccacctggg ttcaagtgat tctcctgcct cagcctccca  58320
58321  aatagctggg attataggcg tgtaccacca cacctggcta atttttgtat ttttagtaga  58380
58381  gatgggtttt cactatgtta gccaggctat tctcgacctc ctgacctcag gtgatccacc  58440
58441  caccttggcc tcccaaagtg ctgtgatgta agccaccacg cccaacttcc ttacacattt  58500
58501  tagttaatag ttctttatca gatgtgtctt ttgcaggtat ttcctccctg tctgtggctt  58560
58561  gtcttttcat actcttgaca ttgtgttttg caaaagacac aacaattttt aagaaacaag  58620
58621  tagacaattt tgatgaagtc tagcttatca gttctttttt tcatggttgg tacctttgtt  58680
58681  gccgtatcta aaaagtcatc accaaaccca agatctagat tttctcctat gttatcctct  58740
58741  aggagtttta tagttttgag ttttaccttt aattctctgg cttatttttg agtttattat  58800
58801  tgtaaagggt gtaagacctg tgtctagact cttttttttt tttttttttt tgcttgtgga  58860
58861  tgttcagtta ttaccactgt ttattgaaaa agactatttt ttttttcttc gttgtattgc  58920
58921  ctttgcctct ttgtcaaata ctgccattgc tcctttgact atgtgggtcc atttctgggc  58980
58981  tctctattct atttcattga tctgttttgt cagttctttt gtcagtatca caccatcttg  59040
59041  acaactggag ctttacagta aatcttgaag tcagtagtgt ccatctgact ttttctgtca  59100
59101  atattgagtt ggctcttctg ggtcatggaa tagctcttcc ttatttagtt ctttgatttc  59160
59161  tttcatcaga gttctaaaaa atttttcctt gtattgttag atctatactt aagtatttca  59220
59221  ttttgggaca cactaatgta aaatggtatt gtgtttttaa tttcaaattc aacttatttg  59280
59281  ttgctggttt accggaaagc tattaacttt tttatatgag ccttgcatcc tgcagctttg  59340
59341  ctgtaatcac ttattagttc caggaggttt ttgttgtttt tctttttttc aaattcctgt  59400
59401  atctgttcta cacatacagt catttcatct acaaacaaag gcatttttgt tgttgttgtt  59460
59461  cccagttagt atacccttta tttccttttc ttgtcttact gtattagcta ggacttccag  59520
59521  tatgaagtgg tgaggtgggg atattcctgt cttgttcctg atcttagtga gaaagtttct  59580
59581  agtttctcat cattaaagat gatgttagct gtatgttttt tgtaaacgtt ctttatcaag  59640
59641  ttgaaggtgt tccctctatt cctagtttac tagtttctat catgagtggg tgttaaattt  59700
59701  tgtcatatat ttctctccat ctattggtat ggtcatgtga tttttttttc tttaatctgt  59760
59761  tgatacggtg aattgcatta attgattttc caatattgaa ccagtcttgc atacctggga  59820
59821  tacatcctac tttgtgctgg tggagaaatt tgttgttttt agtttgctaa tactttgttt  59880
59881  acaatttttg catctttgtt catgacaaat attggtctgt agttttctga taatgtctgt  59940
59941  ctggtttggg tattagagta atgctgaccg acttcataca atgagatagg agcatcccct  60000
60001  ttgcttctgt cttctgaaag agattgtaaa gaattggtgt ggtttcttcc ttaaatgttt  60060
60061  agtagaattc atcagagact ccatctgggt ctgatgcctt ctcttttaga acattattaa  60120
60121  ttacatgttt aatttctata atatatgctt tttaatcaag attgtttctt cttagagttc  60180
60181  taatagattg tgtcttttaa gaaattgatt catttcgtct aggttaccaa atttgtggcc  60240
60241  ataaagttgt tcataatatc ccttgattat ccttttaatg cccatgagat ctgtaatgat  60300
60301  gtgtactctt ttcattctga tattagttat tttgtccttt gtctcttttt cttagttggc  60360
60361  ctgactagag gcttattgat tttgttgatc ttttcagaga accagttttt gatttctttg  60420
60421  atttttctct tgttttcaat ttcattgatt tctgctctaa ttgttattac ttctgtttgg  60480
60481  atttaatttg cttcttctag tttcataagg tggtagctca gataattgat ttttagatca  60540
60541  ttcttttctt tctttcttat ttgttttttt gtttcttttt tttttttttt ttttttgaga  60600
60601  cggagtcacg ctttattgcc caggcttaag tgcagtggca caatctcggc tcactgcaag  60660
60661  ctctgcctcc cgggttcaca ccattctcct gcctcagcct cccgagtaga tgggactaca  60720
60721  ggcacctgcc accgcgcccg gctgattttt ttttttgtat ttttagtaga gacggggttt  60780
60781  cagtgtgtta gccaggatgg tcttgaactc cagacctcgt gatccaccca cctcagcccc  60840
60841  ccagagtgat gggattacag gcgtgagcca ccacgcctgg cctagatcat tcttttctaa  60900
60901  taaatgcatc agtgttgtat gtttctttct aagtactgct ttcactgtat ctgtatccca  60960
60961  caaatttgga taagttgtgt tttcgtgata ttttcacttt ataatggcat tagcgggaca  61020
61021  caacccaata agtaagttta ggagcgtctg tatgcgtaag cacaattgtt gacattattt  61080
61081  tgaacaaatt cttatttgtt agataattaa gtataagaaa aataaaaggt tttattttac  61140
61141  tttccgtgtt tccttctttt tatgctctgt atatgtagat ttccagttaa cttttgagta  61200
61201  ataatctcac aaggtagaat gcttcgttta tgaatttttt ctctcaacac tgtaaatatt  61260
61261  tcaccccact ctttttcttg taggaagtca catgtatttt ttcttttttt ttcttttttt  61320
61321  cctctatggg taaagtgatt tttttccctc tggcttactt cagatttttt tcttatcctt  61380
61381  gaatttctgt agttaacaac gttttatgcc cagatgtagt ttttttggca tgtattttca  61440
61441  agctcagaga ttcttcatcc atgcccagcc tactaataag cccatcaaag gcattcttca  61500
61501  tttctcttac agtgttctgt tttttgtttt tgtttttgta ttatctctag catttccttt  61560
61561  tggttcattc ttaggatttt catctctcct tttttttttt tttaacgtgt tgtttagtca  61620
61621  attcgttagg gcccttagca tattaatcat ggttgtttta gattcccagt ttgataattc  61680
61681  caaatccctg ctgaatttgg tcctgatgct tgttttttac cttttattat gccctgtaat  61740
61741  ttttttattg atagcttgga cacgatgtac taggtaaaag gaactgttgt aaatgaacct  61800
61801  ttagtaatgt ggttgtaagg tgtaggaaga ggagaagagt tctgtagtct tatgattagg  61860
61861  tcagtctttt agtgagctta tgcctctgga ctgtgaactt cacaagtgtt tctcagtccc  61920
61921  acaccacccc cccattccct tagatagaac aagatagcta taatggcgtg gagttgggtt  61980
61981  atttctcttc ccccacatca ttttggcttt gctacaacat cagcaggtca ggctctggtt  62040
62041  agtttctcct gaggacaaac cttgttaaga ccagaatact gtggtgtact tgaaaatcgt  62100
62101  ttctctttgt ctcccctgct gagggttgag aatttttctc ctatattgac tgtgagaagc  62160
62161  tggtcaattg cctggatgta aaacttagaa aattgtaggg gtccccctat aattgggtaa  62220
62221  ctgtggagtt tttagctttc ggagttgtcc acactgagcc ttcatcaatt tgtccattac  62280
62281  acttcaggat ttcctaccct gtggaggttt ctgcttgtgt ttttcatctc agataaatgg  62340
62341  tgatgctatg tgttcacctg tccttcgctc tcacttacag gcagttattt gccctgtgac  62400
62401  ctcacttatc ctatctcaga tttgattgtt tttcagtttg tcatttttta cctgttagaa  62460
62461  tggagtggtg acttccaagc tctttatatg tggaactgga ggtagttcta ttttaaattt  62520
62521  tttgagggat cttcatgttg ttttcatagt gcctggcacc attttacgtt ttcaccaatg  62580
62581  gtgcgtaagg gttccagttt ctccatatct tcaccaacac ttattttctg tttttttgat  62640
62641  ggtggtcatc ctaatggttt cagatggtag attcacattt ccctactgat cagtgatgtt  62700
62701  gagcatcttt tcatgggctt attggccatt tgtatacatt ctttggaaaa atgactattc  62760
62761  aagtcttttg tctacttttt aactagattt tttgttgttg aattgtagga gttacttgta  62820
62821  tattctgaat attaaccaaa taacagatac atggtatgga aatattttct cctgttttgt  62880
62881  aggttgccat tttactctgt ttactgtttg ctttgcagaa atttttgagt ttatgtatcc  62940
62941  ccggtttgtc tatttttgct ttggttgctt gtgcttttgg tgatctattc aagaaatcat  63000
63001  tgccaagtcc aatgtcatga agctttttct ctatgttttc tgtagtagtt ttatagtttg  63060
63061  atgttgtaag tttaggtctg taatccatct tgagcttatt tttgtatatg gtgtaagata  63120
63121  aggctccaac ttcattcttt tgcatgttag atttcagatt tcccaacaca gtttgttgaa  63180
63181  gaacctcttt tccctatttc tgtgttctct cttctgctca gttggtctgt atatctgtct  63240
63241  ttatgccagc accatagtgt tttgattact gtagctttgc aatatcttta gaaatcaggg  63300
63301  aatgggaggc ctctagcttt gttttttgtc cagattgtta cggctattca gggtccttca  63360
63361  agattccgta ataattttaa gatttttttt tttttctatt tctgtagaaa atgccattgg  63420
63421  gattttgata gggattgctt tgaatctgca gattgctttc agtagtattg ccatcttaac  63480
63481  aatactaaat cttccaattc ataaacttgg atgtctttcc atttatttat attatcttca  63540
63541  atttctttca gcattgttgt ataatttttt tttttttggg cgggggagaa gggacagagt  63600
63601  ctcactctgt caccaggctg gagtggagtg gcgcgatctc ggctcactgc aacctctgcc  63660
63661  tcccggattc aagtgatact cctgcctcag cctcccgagt tgctgggatt ataggcgtgt  63720
63721  gccaccaagc ccggctaatt tattttgtat ttttagtaga gacaggattt caccatgttg  63780
63781  gccaggatgg tctcaatctc ttgacctcgt gatcccccca ccttggcctc ccaaactgct  63840
63841  gggattacag gcgtgagcca ctgcgcctgg cctatgttgt ataattttca atgtatgtgt  63900
63901  ctttcatttc cttgttgaaa atattcccta agtattttac tctttgattt cattttaaat  63960
63961  ggattttaaa aattaatttc ctttttggat tcttcatttt tagtatttag aaatgcaact  64020
64021  cttaatgttg gtttttatat cctgtaactt tattattata tcctgtaact ttatttttat  64080
64081  atcctgtatc ctttattcta acagtttttt ttctttttgg tgggctagag ttttcaacgt  64140
64141  ataagatcat gtcatttgct aacagaagta attttacttc ttacttttct catttaatac  64200
64201  cttttatttc tttttcttgc ccaattgctg actctggcag gacttctgat agtatgttga  64260
64261  gtagaagtgg tgaatgtgtg cattcttgtt ccgtttgtga tcttagaggg aaaactttcg  64320
64321  gtgtttcatc attgaataac attagctgtg gtctttctat atatggcctt cattattttg  64380
64381  aagtaatttc catatctttc tagcaaattg agtgtttttg tttttatttt tgagacagaa  64440
64441  tcttgctctt gtcacccagg ctggagtgca atgatgcaat ctcagctcac tgccagctct  64500
64501  gcctcccggg ttcaagtgat tctcctgcct cagtctcccg agtagctgag attacaggtg  64560
64561  cccaccaccg tgcgtagcta gcttttgtat ttttagtagg gatggggttt cactgtgtgg  64620
64621  ccaggctggt ctcacactcc tgacctcagg tgatccgccc accttgccct cctaaagtgc  64680
64681  tgggattaca ggcacaagcc accatatctg gccttttttt aaatcacaaa aggatgttct  64740
64741  ttttaatgca ttgttgaatt ctgtttcttg gtattttgtt gatttttttt gcatcagtat  64800
64801  ttattaggga ttcttttttc ttgtagtaaa tttgtctgat tttgatatct aagtaatgct  64860
64861  tacttagcat tactatgatt atcaaaatca taatgatttt gaaagtgttc tgtcctcttt  64920
64921  agttttttca aagagtaatg tttggtagag ttttcagtga agccctggta ttgttggaca  64980
64981  gttactgatt caatctctga tagttatagg tacattcaga agttgtatgt atttgtgact  65040
65041  cagtcttggt gggtttgatg tgtctatcca ttctcagagg ttatcaaatt tgttggggca  65100
65101  tagttgttca tattagtctt ttatggtcct atttatttct gcggcagcag ttgttgtatc  65160
65161  tcctttctaa tttccaattt ttgctgtttg tgtctattct cttcatttct tagtctaaga  65220
65221  atttgccaat tttgttgatc ttttcaatga aacagctact cctaattttg ttgatttttt  65280
65281  tttttctatt gcaaaaattt tctatttttc tctattttgt ttaactgtaa tttgttattt  65340
65341  cctttttttt tttttttttt ggtaagtttg agtctaattt gttcttcatt tcctaattct  65400
65401  ataagatgta aagttaattt gttgatttga ggtttttatt ctcctaactg tgaaatatga  65460
65461  cacgttaaaa cagattttca ttttacagat gaattatata aatatttagt tgtataattt  65520
65521  tacttttttt taatcatata tcaagcattc tggacattga gactataaaa atgaataaaa  65580
65581  cagttcttaa aggttaacct atatttcaaa cacttgaaaa tactgatttg tttgtgttta  65640
65641  ttttttcatg aaaatcgtct tgttctatat ttaataggtt tttgtttggt tcatggtact  65700
65701  aaagagttca caattgtagg tttagtcttg aaataatcta aattcatttc atcccattgt  65760
65761  aacagaccct acatcgtact gaatatagct atgtcacaga tgtctcttac aatctatttc  65820
65821  tacaaggcct agaactattt aggataccat tgctcactct tacaaatttt tacattaaaa  65880
65881  ataactttga gatggaatgg agttttgcaa catcccagaa agaataaaga ggctccactt  65940
65941  acgagaaatt actaagcagt gtttcttagc tttatagact aattatataa gccttgagtt  66000
66001  gtttctattt tatatctgtt ttttagactt ctcacatgtt cattctgctg taccttctgt  66060
66061  aaatataaag gtcactctac ttatagtcac gttttccttt taatctttcc ctttttattt  66120
66121  tttattcttt gctttactca ccatcagttt ttatattgca tctcacagtt catatttctc  66180
66181  ttttgtcatt tctgattcta attgtaattc taatcttatt tgttcagtgt tcactgtcac  66240
66241  atcttcactt tctggcagct gtgtctatgg cctcatcttc ttagtgcttg tattcattgc  66300
66301  ttatattcca attgtcctgt aaattcattt ttttagtgaa ctaagccaga cacagaaaga  66360
66361  caaatatcac atgttctcac tgatatgtgg gaactaaaaa atgttgaaca cagattttat  66420
66421  agctgacacg catatgcctg tcacctagat tctgccatta atatttacat tgctttatct  66480
66481  tataaccatc cttgtatcat cagtccatct taatttttat gcctttcaaa gttaattgct  66540
66541  aacatcagta cacagccctc taggtgaaac catttttaaa ctgattgctg tcaagttgtc  66600
66601  tagggtaaac tgaccttcca aatatgactt attccatagg acttctgttt gtagcactgt  66660
66661  cccactaatt cagtcataga aataaaaatt ggaaagtatt gtctgtttga aatggataag  66720
66721  tattttcatg tgtctaactt tacaagactt actagaaggt ctcgcttgac cttcattgct  66780
66781  gactaagaaa agtttttttt attttaaaaa tcaacacatt ataacatact tttttgagta  66840
66841  aaaagaaaag tcaaggtaat gtgaagaaat tatggcaagt aaagctatag ttcctcttcc  66900
66901  aggaattttg attatgagca gctgataagg tgttgctaaa gggacctcat cagggaaatt  66960
66961  cctttctttc cttctttttc ttttgcatcc tctccttttc cttactttct ttttccctct  67020
67021  ttccctctct ccctcttctc ctcttttctt taataatact tggggaaagg tacacctttt  67080
67081  attttactta tttgctgagg ggaaagagag agttaagaga ccaaatgatt agatggcagg  67140
67141  gtcactggag ggcagagata aataacatcc taaattaagg gttggcaaac attttcttta  67200
67201  aaaggcaggt ggtatttgtt ttaggttttg caggcctaga atactcaact ctgccattgt  67260
67261  agtatgaaaa acagccataa actatatagt atattgtatt agtccatttt cacgctgctg  67320
67321  ataaagacat acctgagact ggggaaaaaa aagaggttta attggactta cagttccaca  67380
67381  tggctgggaa ggcttcagaa tcatggcgaa ggtgacaggc acttcttgca tggcactgac  67440
67441  aagagaaaat gagaaggatg caaaagcgga aacccccgat aaagccgtca gatctcgtga  67500
67501  gacttactac cacaagaaca gcatgtggga aactgccccc atgattcaag ttatctccca  67560
67561  cccggtcact cccacaacac atgagaatta agggagtaca attcaagatg agatttgggt  67620
67621  gaggacacag agccaaagca tatcatatat agtatattta taaacaaatg aacttgggta  67680
67681  tgttccagta cacttgatgg acactgaaac ttgaatttca tataattttc acatcacaaa  67740
67741  atactctttt ttaaactttt tccagccatt aaaatatgta caatattcta agcttgagag  67800
67801  acatacaaaa ataggtgatg aacttggttt gactcatgag ctatgatttg gtgaaccata  67860
67861  tggtacaagg attaaccttg cacaggaact ataccaaaaa gtcgtttaat gtatactttt  67920
67921  ccaacataga ggccccttta tgtgctctaa attttgtatg ccttttacat accctaaatt  67980
67981  agatagtaat acagatgagg tcagataaat taaggtgtca ttggagtgag gaaaaagaag  68040
68041  aatgcttaat atagttgatt ccaccattaa catggagttt ctgacctggc ttcctttagt  68100
68101  cctgtctcat cagtgtagct gctgtttgtt aacttggcac agaaaggcag atcaaataca  68160
68161  ggggtctact ttcatatcct cctcttaata gttattaaaa gctcaaattt agtagctgag  68220
68221  ttcagatctc ttattagatg aatgacttat tgatgtaatt tctctgagca tcagcagaat  68280
68281  gaaggtttat agtgctaact catacacttg tgagggtgat aacaattaca acaatagtag  68340
68341  tagtagctaa cactttcata gtgcttagta tgccaggcag tgttctgagc actttatata  68400
68401  tattaacaca tttaattttc tcacaatcga taatgtgaag aataataata ctctcatcat  68460
68461  gagaatgctc gtagatacta ccacttaaat tatgaggaaa ctgacgtaca gaaaggtcag  68520
68521  gtaactcatt cagggtcaca tagttaatta agaggtagag ccatcatgtg aacttgggca  68580
68581  tctggcctca gaatgcaagc tcttaactgt taaggtttat tcccctctaa cgtgagaatg  68640
68641  tctataaaat gcatagcaca taggtcctca gaaaattaga gataaattag ctttgcagaa  68700
68701  tgtggtggtt ccatttcctc aagaaatttg gtctaccttt gtggtatcag atatatgcat  68760
68761  aaatgtgagg ttcacattat gattcttcag tttttttttc ccagttgcac attagttatg  68820
68821  agattttttt tccatagaat tcttcagtat tactcatgtt aaaaaataat tgtttggaaa  68880
68881  tgaatcacct tctgcaaaac agtatagtca aaatgactta gactctgaag ctgaaagact  68940
68941  cctggactcc tattcttgtc ttggttgtgt actttctttg agatctgggt ttggtgattt  69000
69001  gactccagtt ctatttctct ctttggctgt ggactgaaga taatcctcag tatcatgata  69060
69061  ctcaaatgag ataacctatg tcaaagtgcc ccgcagtgtg tgtaatatgt tatcaggcat  69120
69121  ccaacaaata ctggtttctt gttcacctcc ctattacata aaataactta aaattagaac  69180
69181  tgaagggact cataaagctg ggaaaactga ggcccagaca gttatttccc taggatccta  69240
69241  cagctactta gggacagaag gatgacactt aatgcaggtc ttctgatttt tcagtctcat  69300
69301  tctgtttgtg ctgatcactc tcctattatg tagtatgtaa agaagtacta tgtatctgac  69360
69361  aggttttggg gaagttattt tagtataaaa gctcacatta aaaatatcta tcttagtatt  69420
69421  ttgactttta taattttttt aaaaatcaga gacaatttaa tacatcttgg ggccattcaa  69480
69481  atcatgtata tgaagtttta aaactgttgt tttcccctta tagttattaa tttttaatat  69540
69541  gcaagtagca tccttattat ggaaagaata aataagaaat caaaagatga aagaagtttt  69600
69601  aaaactaatt taatcacatc gtccagagaa aatgctatta atgctttgaa ataacaatgg  69660
69661  gttcatccta cacctgctac cttgtaactg acttttgtca gttagtgata tatcaggaag  69720
69721  actaggcagt tccttgtcag attcaatctt gatagttttt attttattgt gtgacctatt  69780
69781  atcagttcat ttaagtaatc ttttattaaa catgttgatt ttattcagat atggaaactg  69840
69841  catttttgta aaattgtcaa attgttttcc acaagtagga tctcattcat gtggtattca  69900
69901  tgtttttaag actttcgata catattcact attttcctcc agaaaggaaa tacctgttta  69960
69961  cattttcacc agggaagtca ctgtagttta ggagaacatg acattatctc cctttcttta  70020
70021  ctgaagacta acaatgtatg ttttaaagtt tctggattct ccattcccct tttattttta  70080
70081  catgttttca ctttcatatt ttgcatagtg ataaatctgt gataacagtt tttaattttc  70140
70141  aggttgggtt gtttatagct tcatagataa caaaatgtct ctaagtcatg tttatgcaat  70200
70201  ttttacgtgt gctttgtggg ttttcttttt tctctgtttg catgcagtga gtggtaaatt  70260
70261  tgcatggaac atttgaaaaa atataagcac cagaatgaat tgaatctgtg tgaattatca  70320
70321  ctttttgtca cctacctgca tagtttagac agtcaaagtc tttcttttga gacaaaattg  70380
70381  gatctcattt gtctcttcac ttacttgctg tcttgttact gagtttctta tgattagcaa  70440
70441  gatgtaaatt ctctgccatt ggtcatttag tcctacatgt tagtaagata attctgtgaa  70500
70501  tgttttgaaa attagctgaa ttatttttct tataattttg attcttcgta gtttttattt  70560
70561  ccatacttgt gaatttggga ccaaaaggaa tagctatgac ttacgtttct ttggatccag  70620
70621  tagtttattc tactgaaatt atggtgttct catcatcagt tagtagaagt acagactctt  70680
70681  tagtgttgaa tatagagata atgtcatcta acttcttact tgatcacata attccttcct  70740
70741  cagttttggt agctctcttg taacagctga aataggacat taatctgtgt actttaagtt  70800
70801  cacagagtaa aaggaatata agattttgag tgatgcaact taaaatactc catcttgtaa  70860
70861  tgtggaacta aggaggaggt ttagtgacaa gttttagatt taagattata tactttggag  70920
70921  cctctttttc ttttttattt tccttttttt tttttttttt tttttttttg agacaaagtc  70980
70981  tagctcttgc ccaggctgga gtgcagtggt agaatttcgg cttatggcag ccttgacttt  71040
71041  caggctcaag tgatcctctc acctcagcct cccaagtagc tgggactaca gtgcatgcca  71100
71101  ccacacctgg ctaatttaaa aaaaaataac actttgtaga gagtagcctc actaggttgc  71160
71161  ccaagctggt gttgacctcc tgggctcaag tagtctgcgt gcctcagcct cccgcagtta  71220
71221  tgggattgat tacagtcatg atctacctca ctcaggctgc agccactttc tttcagtgta  71280
71281  acactagctt tggatattcc acttacaaat ttatttttaa gtctcccatg tggttgataa  71340
71341  ttgggaaaaa tagtttttat tccagataga tattctgtgt taactgtaag tcaaatgttt  71400
71401  acaaactgtt aaaaatgaaa tagtgattat gtaaaggaaa actggatttt cctaatgcta  71460
71461  atttttaaaa tgatagaatc ctaaaactct tagctgtaaa cctggtgatt tttcagctgt  71520
71521  tgtactaaac aacttaagca catataccat cagacgagcc cccctccccc cttttaaacc  71580
71581  aaaggagtgt atactctgtt aatgcagtca gtaagcattg acattcttta tcataatatc  71640
71641  ctagaaaata tttattagct atttcactag tcaggggttg ttggtaaata gtgcatctcc  71700
71701  attttctact tctcatcttc gcacacaggt taatcacttc agtgcttgac taacttttgc  71760
71761  cttgatgatc tgttgggctt tgtacatgac agctatacta atcactgtgc ttattgtttg  71820
71821  actgtttggt acaggaagcg agcagctgca aagcatctaa tagaacgcta ctaccaccag  71880
71881  ttaactgagg gctgtggaaa tgaagcctgc acgaatgagt tttgtgcttc ctgtccaact  71940
71941  tttcttcgta tggataataa tgcagcagct attaaagccc tcgagcttta taagattaat  72000
72001  gcaaaactct gtgatcctca tccctccaag aaaggagcaa gctcagctta ccttgagaac  72060
72061  tcgaaaggtg cccccaacaa ctcctgctct gagataaaaa tgaacaagaa aggcactaga  72120
72121  attgatttta aaggtaagat gttttatttt taattgagaa ttgttggctg aaaaccatgt  72180
72181  gggagattta aatgtatgag tttttatttg ttttttctta tgtgacatta agacattttg  72240
72241  ataccgtaga accaattttt tgttttggta aaggacagga ataataacta cattttacag  72300
72301  gtttaatcgt tgctaattag aagcagatca tatgccaaaa gttcatttgt taatagatgg  72360
72361  atttgaactt tttaaaattc ttagggaaaa aagtattaat tgatagttaa tctccaaaac  72420
72421  taggccacaa catctattta agttatagaa taactggact cagtatctgg catgagttct  72480
72481  ggaacctcag gatgatgtga tgaaagaagt aggaagagga agcagtgggt tttttccatt  72540
72541  ttagaaggca agacaaaatt ttgtgatagt tatgtgagaa ttctacattt ccttcaaata  72600
72601  tatgcttctc actctcctca caaacatttg gtacagtcat gctgccaagg gtggtgacct  72660
72661  accaatgaca atcttcactc aggtcttttg ttttttaaat ggtcctgtgt ccaaaattca  72720
72721  ggattcgatt accttgtcgc taatactaaa actccaagtt attttcctca gtgaatgtaa  72780
72781  ttagtaacac ggtaatcaaa tttttgaatg acTGCCAGGG CTTAGCGCCC CTGCACCCCC  72840
72841  ACCCCCATAC ACACGCAGAG GCAATTGTAT TTTAAGAGAG AAAGCTTTTT GTTTATGACG  72900
72901  TGTAAGTGAC AGAATTTTAG AGGCATTTGC CTCTAAAACT TTCAGTAACA TCATCTGAAT  72960
72961  CAAGTTTGAA AGAATTAATG AAGTGGCATT GTGTTATAAC CTCTACTGTT TCCACAATAG  73020
73021  AATTATTTTC GTCACTTTAC ACAACTTTGT TGCTTCAGAG TGTATAGTTC TGTTTCATGA  73080
73081  ATTAGCTCAC ACACTGTGGA AAAATAGGTa aatgtctata tatatagtgt gtcagtataa  73140
73141  tgtggaagct gcattgactt tattgtacac agttctccag taagtgtgca ccacagagta  73200
73201  ccagtaactg aacgcagagt gctggcacag tggaatgcag ccagctgggg ggggtgtgat  73260
73261  acatgaggaa tgtactcatc tgctcttttg gccacatgct ccatcttaga gatgcttatt  73320
73321  gtgtggcttt atccggtctt tatgccccca cctctttttg ctgaagtctg cattagttag  73380
73381  cagttttgac ctttcctttt tcctgctttc taatctgcta ctggtactat tccctgttct  73440
73441  ttactgtttt gtttttgttt ttgtttttgc agtgttttac agttactatc atatattaga  73500
73501  aattagaaat gctttctctg cactagtact cttattttga ttattaatta tgtttattaa  73560
73561  cactaatcac aaagttgcgt aagtattaag tagtctgcac caaactcttg ttgtgtaaaa  73620
73621  ggtttttaag tgcagaattt aaaagattga gtattttcag ggacacattt atcacaagaa  73680
73681  atcttacaaa aaatgtctta tttaatatat tctcagtaga acacctctat cagtaaacca  73740
73741  aactttatga atgttcatat ctaattacag tgttttttga ctaattttta tctatatatc  73800
73801  tgaaaaattc agtttaacat attaaacact acaggccagg catggtggct catgcctgta  73860
73861  atcccagcac tttgggaggc caaggcgggc gaatcacgag gtcaagagat gagaccagcc  73920
73921  cagtcaacat ggtgaaaccc cgtgtctact aaaaatacaa aaaaattagc cggctgtggt  73980
73981  ggtgtgcacc tgtagtccca gcttctcggg aggctgaggt aggagaatcg cttgaatcca  74040
74041  ggaggcagag gttgcagtga gccgagatcg tgccactcca gtctagcctg gcgacagagc  74100
74101  gagactccat ctcaaacaac aacagcaacc acaacaaaaa actctacatg gaaaaagtat  74160
74161  aggtacattc tatataggat tagtagactg tcagaatcac ttgaagatgt tccgaaagca  74220
74221  tgacatatca acaaaggaca tgtgagtcta gaatcgtgat ccctaggaca ggccatatta  74280
74281  ctgcatgcaa agcaagtctt tgttaagctt atgacttgct caggaagcaa agtgttttat  74340
74341  gtcttaattt tctgttacat tttgggaaat tagatagggg ttttgcattg tcttggaaga  74400
74401  aggtattata aaaattttca atgaaaataa tgagaaatag acttccagtg gttttacgct  74460
74461  tttggggaaa aggttactga tgtttagcaa aagatgctta tatattctta atagaacaaa  74520
74521  cctgagaatt agttcttaaa gagttaaggc ccataaaaga aactgcaagt gttgacactc  74580
74581  ttgtagcttg gccacagatc agatccttag tatgataaaa tttggtattt ttgtggttca  74640
74641  atttttggag accattcaat gatcacttac attttatatt gtctttcatt gtgaaacaga  74700
74701  tatattatag cagaggtggg agtcattaaa aattctacat gttgcatagt acatgtataa  74760
74761  aggtatgttt ggcacaatgg aggtaggatt gtgtgcctct aaaattaaca ccttaagtag  74820
74821  ttaatctgat gatgataagt atgtcacttt attgatgaaa gggagaatta agactattct  74880
74881  cagtattatg ttggtcagta cacaaaatat atcatttgtt tttacctgta aaataaaata  74940
74941  tctttcatcc tgttagccag aagggggaaa gcattggcct gaaaataaca cttatctcaa  75000
75001  aaagttggga aatgtggtcc aactctgtgc ccaggaaaag aggaaataga tttgatgact  75060
75061  acatagtctc tgcagtgctt gccagctcat aagttgcctt cttcgcactg ttttcattgc  75120
75121  tcaaaaacta ttttctgtca ctctatgaga cttagtctaa cctgattgct ggctgcagaa  75180
75181  agcagtttct gctcaagagc tgatgagaaa tggtatattc ttctcaatca ctcacagaat  75240
75241  gactaccctg gaacaaacta ggaagaccca aaatgaacca gttttctttt aatacataca  75300
75301  tagatgctga aggaaccttt cttttaagac tttgccttct cagtcttttg agaacggagt  75360
75361  actgaaacaa gaaaactctc agaagattag tagtatttct gttctacagt gaggttttaa  75420
75421  gagctgtatt atgattaatc agtatatgac atattggttc atatttataa ataaagctat  75480
75481  acattaatag atatcttgat tataaagaaa gtttaaactc tcctgatctc attaagagtt  75540
75541  atgcattgtt gaaagaatgt aaaagcatgg gtgaggtcat tggtgtaggt agttcattga  75600
75601  aaaaaatagg taagcattga attttgtttg ctgaatctaa gtattagata cttttagagt  75660
75661  tgtatatcat aaatgatgtt gagactacaa tgtttggctg ttttactttt attagaactt  75720
75721  tttgcaacag ggtaaacatg catattatga aaataaatgt tctctttttt cctctgattt  75780
75781  tctagatgtg acttacttaa cagaagagaa ggtatatgaa attcttgaat tatgtagaga  75840
75841  aagagaggat tattcccctt taattcgtgt tattggaaga gttttttcta gtgctgaggc  75900
75901  attggtacag agcttccgga aagttaaaca acataccaag gaagaactga aatctcttca  75960
75961  agcaaaagat gaagacaagg atgaagatga aaaggaaaaa gctgcatgtt ctgctgctgc  76020
76021  tatggaagaa gactcagaag catcttcctc aaggataggt gatagctcac agggagacaa  76080
76081  caatttgcag aaagtaggcc ctgatgatgt gtctgtggat attgatgcca ttagaagggt  76140
76141  ctacaccaga ttgctgtcta atgaaaaaat tgaaactgcc tttctcaatg cacttgtata  76200
76201  tttgtcacct aacgtggaat gtgacttgac gtatcacaat gtatactctc gagatcctaa  76260
76261  ttatctgaat ttgttcatta tcgtaatgga gaatagaaat ctccacagtc ctgaatatct  76320
76321  ggaaatggct ttgccattat tttgcaaagc aatgagcaag ctaccccttg cagcccaagg  76380
76381  aaaactgatc agactgtggt ctaaatacaa tgcagaccag attcggagaa tgatggagac  76440
76441  atttcagcaa cttattactt acaaagtcat aagcaatgaa tttaacagtc gaaatctagt  76500
76501  gaacgatgat gatgccattg ttgctgcttc gaagtgcttg aaaatggttt actatgcaaa  76560
76561  tgtagtggga ggggaagtgg acacaaatca caatgaagaa gatgatgaag agcccatccc  76620
76621  tgaatccagt gagctgacac ttcaggagct tttgggagaa gaaagaagaa acaagaaagg  76680
76681  tcctcgagtg gaccccctgg aaactgaact tggtgttaaa accctggatt gtcgaaaacc  76740
76741  acttatccct tttgaagagt tTATTAATGA ACCACTGAAT GAGGTTCTAG AAATGGATAA  76800
76801  AGATTATACT TTTTTCAAAG TAGAAACAGA GAACAAATTC TCTTTTATGA CATGTCCCTT  76860
76861  TATATTAAAT GCTGTCACAA AGAATTTGGG ATTATATTAT GACAATAGAA TTCGCATGTA  76920
76921  CAGTGAACGA AGAATCACTG TTCTCTACAG CTTAGTTCAA GGACAGCAGT TGAATCCATA  76980
76981  TTTGAGACTC AAAGTTAGAC GTGACCATAT CATAGATGAT GCACTTGTCC GGGTAAGTTG  77040
77041  GGCTGCTAGA TTAAAAACCT AGTAATGGGG ATATCATGAT ACAGTTCAGT GAATTCATTT  77100
77101  TAAAAGTGAC TGAAAAAAAT ACCATATAGC ATAGGAACAC ATGGACATTT CTGATCTTAG  77160
77161  ATATAAGTAT TATACTTTGT TGTTCCTGTC CAAGTTTATA GATGTTTTCT ACAAAGTATC  77220
77221  GGTTGTATTA TATAATGCTC ACTCTATCTT TGAAAAAGAG TGGGTTTTCT AAATCTTGAA  77280
77281  TACTAGATCC AAAGTTTCTT TCATTCAGAA GAGAATAGAG TGTTGGGCAA AGACCAGAAC  77340
77341  AAGAGAAATG TGGAGATACC CAGTAATAAG TGTGGATGTG AAGTCTTGAA CTGGGAGAAA  77400
77401  TGGTACAGTA AAACTATACC ATAAAATTAT AGGTAGTGTC CAAAAAATTC CATCATGTAA  77460
77461  AATTCAGAGT TGTTTTATTG TGAACTTGAT GAAGTGACCA TGGCAGACCA GCGCCTGTTG  77520
77521  CCAGTAAGAG TTGAGTCCTG CTGGGCCACT TAGAATATCC CTGTATGGAC GGCACTGCCT  77580
77581  GGCTGTGGTA GTTTCTTCCC ACTTAAAAAT TCATAGAGAC AACTCTGGGT CTTGGAACTT  77640
77641  CTGGAAAACA GCAGCTATTC CAAAAATTTG GGGATTCGTG GTGGTGCCTG TAACATCAAG  77700
77701  TGCAGGGAGA TCGAGCAGGG AAATACTGGA AACTCAGGTA CTCGTCTTAA CTTCCTGGTT  77760
77761  TTCCAGATGG GGTTGCCATT TGTTGCTTTG CTTTTCTCCA CAAAAGATTA TTTTTAGTGT  77820
77821  ATCTATTTAA GAATATAAGA GTGGCCAGAA GACAGAAACC AATTGTCAGT CACATTTTAC  77880
77881  CAGAATTTAC ATTTGTCACA GGTGTATTGT CTCAGAGTTT TATTGTATTT CTAGTATTAG  77940
77941  GTATCCCTGT CATTGCTGCT TTTTTATCAT CTTCAAGTAA AATTTAATGT CAACCAAAAT  78000
78001  TAAGGTagtt aataatacta tagtatacta gtagagaaag ttgtctgaca caactaggaa  78060
78061  atgtgatttt tactttaaaa tgtattttag ttttagaatg tctaaatttt agttttagaa  78120
78121  ttgtctaaat ttgagaattc ataaaactat agcccagtgg aaaaagttga catctcagaa  78180
78181  attacaaatt gcagagattt tgtgtgtttt tttctttgtt actgtttttg tttttgtttt  78240
78241  taatgtcaga tatgtttata gtggtggaga aagattctgc attatttaag caactcgggt  78300
78301  ggttttctag cagagacaaa agggggcttt aactgcctga agtcattatt attgcttgct  78360
78361  ttctggtacc ctttttattt cacttacata gttttgagac acatgaataa ttaatacact  78420
78421  taacgactga tcataaggca gccagcacct tgctttacat agtttagcag aatgataggg  78480
78481  tattttataa gaatgtgagt gatgttttat gaaaggtatg ttgaggtctg tctatgacta  78540
78541  tccattgttg gagcagaact gcaaatgccg aagctacata ctttatgttt ggcttcttga  78600
78601  ggtgagatcc cttctgctgt cttcatcaaa agctatgtct agcctttaaa agcaatgaaa  78660
78661  ttacactgta agattcattc cagggttcaa aaaattgtct accttcctta tctgtcttct  78720
78721  gctcagaagt ctactcagtc ttattttcct cagtcccccc gtttttttct ctagtaaagc  78780
78781  aagcctaaca aacaacaaaa gttaagtact tggtgtatac tttattctat ttcttaaatt  78840
78841  ctattctaga attttaagga aacaaccgct tttaaagcct tctcaggtgt tagtataaaa  78900
78901  ttaactgtga gctctttaat tatggtaact tttttttttt ttttttttag caagttctgc  78960
78961  ttaattatat caaaactaga taatatggtg tggcctatta taaatcagga ttcactagat  79020
79021  agtatatgta cttgaatatt gcctgcccac aaaagcagtt cacttcagaa gtcatgtgtg  79080
79081  ttaggcagtt taataaactg ttaaagtaga aagagatgat gctcactgag aagcttctta  79140
79141  gggactctaa atgctcccac taagcagatt ttactcttaa ctaactttct cccttgcttt  79200
79201  ctcttcttcc ttttctttct tttttttttt tttttttttt ttaaataaca gaatgtgaaa  79260
79261  acactggaaa aaccagcatc aaaataggtc ttagaagtaa aattgataac ctgcgtaatt  79320
79321  ttttgaacta agtattcaca gcaggtgatg attatgataa agccacatat tttagtaaca  79380
79381  catagtagaa ggtctatagt agaaagtggt ttaagattat tctctcgccg ggcgcggtgg  79440
79441  ctcacgcctg taatcccagc actttgggag gccgaggcgg gcggatcaca aggtcaggag  79500
79501  atcaagacca cggtgaaacc ccgtctctac taaaaataca aaaaattagc cgggcgcggt  79560
79561  tgtgggcgcc tgtagtccca gctactcggg aggctgaggc aggagaatgg cgtgaacccg  79620
79621  ggaggcgggg cttgcagtga gccgagatcg cgccactgca ctccagcctg ggcgacagag  79680
79681  cgagactccg tctcaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaag attattctct catgtgaaag  79740
79741  ctcaaaagta gtgatgagtt tttcaagacc ttatttccca agaatctctg ctttttaagc  79800
79801  ctcattctta tatatcacag tgaacaaact attggccact tttttatgac ttgctaattt  79860
79861  tggaactgta tagcagcgtt gggtagaaaa gaagaaatga gaaactttgt ggtaagctta  79920
79921  atattgataa ataaaattat gggatcttcg gctttaagag ctgaaagaag agttcactcc  79980
79981  ttagtttaga aatcaagccc agaaaatagt gacttcatat atgagactct tgtatgtttt  80040
80041  ctgttgagga gtggtaactt gaattaataa ttatggattt ttttaaaaaa gaaaaatata  80100
80101  ttcattgctt ttgtatattg tgatattcaa agcagactag cagctttttt cctgaggttt  80160
80161  ttagagaaat tgtctttgat gacaagagaa gaattcatgt ttgtagtatt ttaatctctg  80220
80221  attgtagaaa acactataat tttattactg ctaagacaga aaaataccag caattcattg  80280
80281  taagatgctg tcatttgtat ggtataatct gatttcacag ataatgtgaa aaaagaaaag  80340
80341  tgaattttag aatcaataga atataaattg tctcttcaca aacactttag aactgcctaa  80400
80401  gaacaccccc accctacccc tgtttagctt actgccatag ttcccctagg actgactttc  80460
80461  agtacttttt gttattgttc cttagaaaac agtacagtga taaacatgag cttagacttc  80520
80521  acctttcatt gaatgaagac actcctaaat gtgatgaggt ttttacatat ttacccattt  80580
80581  gcgtgttctt ttacaagtag ataatttctc atttttctta gatgaagcac ttccaaggat  80640
80641  agtatgtatt aagatttttt aaattacttc ttaaaggaga agatagaggt tataagttta  80700
80701  tggaagaaca tagtattgcc atcatgaggt ctcccaaact gccttcacat ctgaacgtga  80760
80761  aaattgttct aaaaaaaaaa aaatccaggg ccctatcctt taagaggttt agattagaag  80820
80821  ctgtattgta gagcctatga atctgtattt ctggtaatac tccacagata ttttgataaa  80880
80881  gccagactcc aatatttggg aaggtggctt ttggtacatc ttgggttggg gtgtttgtgc  80940
80941  atgtatgttt atgtatgtat gtatgtgagc atacatagag aaaggaaggc cattttgata  81000
81001  tacaagtatg tgtctttcgg aaactcagat ttttaagagg atcatggggg cagcaagctt  81060
81061  ggaatagagg atgatggtgg tgtgaaactt ggttccaatt agtcagggag ttctagaatt  81120
81121  tcacataaat acctaaaaac caaaaggaat ggctgagatg tggaattgaa tagggaagtt  81180
81181  caaaaatagg aattagcaca aataaaggtg attggcacaa ataaaaagcc ccactaccag  81240
81241  gaggttctgc aaaatcccct ctgaaagtca ctggcccttt tcatctggtt tctaatagcc  81300
81301  cagtctaacc cagcttccag cattttcagc tcccagcttc cagcgttggt gaacactctt  81360
81361  attattgaaa cacgaactta attcttttat tcattcattg actcacagag ctttaaaaat  81420
81421  aagattattc tgtgctgctc taggtatatt taattttatc ttacacatac agtatattgt  81480
81481  ggttaacatg taatttccat tgttcttgtg atttattcta attgaaataa aaaatgaaac  81540
81541  caagaaatat tcttagttta tgccctcaaa gtaatttctc agaaactgaa tgagagaatg  81600
81601  aagcctatat atacatagat cctcagcatt atataataat ttaagacaat gaaacatcaa  81660
81661  acttcttagt attacatgtg aggaaaatga aatctaaaag agattctagc ctacataaat  81720
81721  taatggcaga attggaagta gaagtcagga ttccaggtct catggacata cgtgattatg  81780
81781  tgatttggta ttacccaaac atttaaacta catttgagat gtaacagact tttcttcatg  81840
81841  tgtttatagt gaacatgaaa aaattaatct ggataaccta gaaatctcag gcaatagttt  81900
81901  aagcctcaag ttgactgaag tagttgaagc tagcctttct tagaaatccc aggcattctt  81960
81961  aagtgttaga ggtctctctt atctgagtac tgcttctact taaatattca tgcaattaaa  82020
82021  gatttttttt tttttaaatt atgaatgggt ttgatgtaat agctcaggaa actaagattt  82080
82081  taagtgagga ggttttcctt ttgattcctg taagtctagt aataccatat tttgatatta  82140
82141  agatgtcatc ctgctaggta ttctgcaaat actttgatat caggtcagat tttttaaaaa  82200
82201  aatgaacacc ctaggatttc ttcatcatgg ccaattaaaa agttcagaaa ttaaaaatca  82260
82261  ttttatccag caattgatga agtcaagagt cctaaagagg aggaagttac gcagtgaaga  82320
82321  ggtagctatg attatatcca ggatgttttt gtttattttt ccccagtaat ctctgtctct  82380
82381  tgctagtgtc catattaaat aaatacaaca tacgctgtac ttttaaaaat acctaaaaat  82440
82441  tcacatctgt ataccaaata aattcaggca tgcatgcaca ttctcctttt tagaatgttt  82500
82501  tgacaaagtc ttccaaattt caaatattct aatgcattta aaacaacttc tgacttacag  82560
82561  ccactcccca ctaatttttt tttttttttt tttttgagtt ttttgtagaa acaaggtttc  82620
82621  gtcatgttgc ccaggctggt ctcaaactgc tgggctcaag caatctgctt gccttggtct  82680
82681  cccaaagtgg tgggattaca ggtgtgagcc acggcacccg gcctttattt ttaagtggca  82740
82741  cagtatttta tgaaatcact tatgtgtagc agaatggtaa tctaaaatag gtaataacaa  82800
82801  aatttttgtc tacagaattc agttaccaac tacttttcaa attactctct ttacatattt  82860
82861  atattcgaac atattctgac tctgaaaaat gtatttgttg taaaaaatgg aaaaatatgg  82920
82921  aaaagaataa ggaaaataaa aatcactcat aatcctaaaa aaaaaattat tggtcatcat  82980
82981  tgaagagagt tttagaacca ataaaataac agcaacaaca gctagtactt ttaaacacta  83040
83041  actttatgca gggaatctaa gcagttcaaa cattaattta ttgctatagt attatgctta  83100
83101  ttttacagat gaaataggta aagttgtatg tttacattta caatagaaca tattgcattg  83160
83161  cattacattc ttttggcacc aaggtggaga gcatagaata gagatcagtg gaagtggaca  83220
83221  ggcatgtaac atcttatgga taataaagat aaatttgctt cagttgtcat ttgacatgtc  83280
83281  ttaggtagag ctgagactag gtagaacaca gggcttctca atcctgtaga aattctccac  83340
83341  cacgtccttt aaaaggtttt acattgatga tgaggagtca gctctcatgt atgaatgtta  83400
83401  gtggggaaaa gctgtagaat gcatagtcta aataccagat aatctttttt tttttttcca  83460
83461  ctttggaata cattatattt gataaaagca agtatacctt tggatgtaaa ggtacatata  83520
83521  aacactgact tacatcttta acactagcca gttgggaact ggcataagga aactcagaat  83580
83581  ggattacatg gcaatatgga atgttggcct ggtcccacat ttgagctaag atgttaattc  83640
83641  taattttagt ctcctcagaa ttctatatac tccgtagctt gaaacaggtt tccaactgga  83700
83701  actatttttt tttctccaag gttattttca catctacatt tgtttgactc tagatcttgg  83760
83761  aactagtcta tatcaagttc ctttggggac acaaaattgc aaatcttttg ttcaaagagc  83820
83821  aaaattgttt taaaaggtaa cactctttct catatattct taataagcct tcacaactta  83880
83881  tagtatgttg aggaaactga ggcttaattg aatcgcttgc taaagtttaa aggttaaaag  83940
83941  ttatggtaag tgagaggtgg gactagtaag gtgtattctg actgactctt gatctttcca  84000
84001  caacaaaaca gtctcaaact gtgtggccta aaaatgattt tgtaaatatt agagatgggt  84060
84061  gttgaacaag aacagacatt atttaaatct aaagactaaa ttcacagaat gggaccctaa  84120
84121  agttggaaga tacccagaag ataatttcag ctagttttgt caaactcttt gactgcaatc  84180
84181  cctagtattt tacatagcat cccagtacat acatatccgt ctgatatcta attgaaacag  84240
84241  aagtttcaca aaacagtagg tgtccattac tttgtggaat gcattctgat tttcccattg  84300
84301  ctgattgcaa accactaaat ggattagact acccactaat gagttgcagg tgacaagttt  84360
84361  gaaaaaaaca atgctctagg gcaacctgac ctgatgcgtt aatttatgag attttatttt  84420
84421  ttatagacag actagattgt ccaaatgagt attattacct taactactat tgtgctgtat  84480
84481  tacagttatt tcaatgatta ttgcattttt caaaaccatt tttaaaactc tgtttggaat  84540
84541  agctggaata acctgaacac atttaatatc ctgttttggt aaattttcat ctccaagatt  84600
84601  aaaatttttt aaccagccaa cagatgtttg aaggcaagtt aggagatatg atggatactg  84660
84661  gatacagtat ctgtccatgt actggataca gtcgtactgt tagtaaattt tagatacata  84720
84721  aaataaaatg cagtataaac agttaatatt gctagtgttg attttgtgat taatctcaat  84780
84781  gaggttaatt actgcatatt cataattcta taggtacaca agaatatttg gtaaaagatt  84840
84841  tatagttgag aaaatgctag acactaaagt ttgataactt acaatttaag agtaagggcc  84900
84901  gggtgcggtg gctcacgcct gtaatcccag cactttggga ggccaaggtg ggaggatcat  84960
84961  gaggtcagga gttcgagacc agcctgacca acatggtgaa accccgtctc tactaaaaat  85020
85021  aaaaaatgta gccaggtgta gtggcacctg cctgtaatcc cagctactca ggaggctgag  85080
85081  gcaggagaat cacttgaacc caggaggcag aggttgcagt gagctgatac cgcgccactg  85140
85141  cactccagcc tgggcaacag agtgagactt catcccaaaa aaaaaaaaaa gtaaggacat  85200
85201  gagtaaggtt atgtctcacc tacttttaag aaaatgtgaa tataagatgg gttctaaccc  85260
85261  attaaaaggt ggtaatttgt actaagtcct attgtgagag atcataaact gctttactat  85320
85321  tcagtgtact tttcttaatt gaaatatttt acttatgaca gtagatatta agacttaact  85380
85381  cttgagtttc tattctaata aaaataaagg actactaatg gacaattttg aggtcagact  85440
85441  tctactccat tgtttttgct gaaagtattt agctgctttt ccatgtccta actgtgtagt  85500
85501  ccagacttgt taacacacaa gtaataaaat cttaattaac tgtatgttaa ttttgtaata  85560
85561  aatcagtaaa gttcgtaagc tttttactat gccggtatct tttgtgtctt tttcattatc  85620
85621  attaagactg aatctttgtc ttcattggct ttttatcagt ttgttttctg tttccattta  85680
85681  catacaaaaa gtcaaaaatt tgtatttgtt tcctaaccct actccttgtt tttattttgc  85740
85741  ctttgtcttg atactagcag tcatcttctt ttcatgtttg tcttttcaat cactagctag  85800
85801  agatgatcgc tatggaaaat cctgcagact tgaagaagca gttgtatgtg gaatttgaag  85860
85861  gagaacaagg agttgatgaa ggaggtgttt ccaaagaatt ttttcagctg gttgtggagg  85920
85921  aaatcttcaa tccagatatt ggtaaatagt ttagtaatgt gattatggtg tcatattgtc  85980
85981  tttttgagtt agttatttgt ttatcttagt tgataaatat tctcagctat gaagagcagc  86040
86041  aaaagaagga tttggtatgg attacccgga atcacacatc atgactgaat ttgtaggttt  86100
86101  tagggactga tttgtatcac taatttattc aaattattct atttcttaga aggaatattc  86160
86161  taatgaagga aattatctct ttggtaaatt gaatcgaaag cactttagaa tggtacgttg  86220
86221  gaacagttgg agggatttct ttgctttttg atgtctaaaa ccatcatcaa actcacggtt  86280
86281  ttcctgacct gtgaacttca aagaacaatg atttgaagag tgttgagaga ctgtctcaca  86340
86341  agtatgtcat gctcaaagtt aagaaacact agctgatatc acatgaaggt ttatttgcta  86400
86401  tgggatttat tggggcttaa tataggtaat gtttccccca aactttttga actccagaac  86460
86461  tctttttctg ccctaccaga agagttgttg ttgaacacag tttgggaaag gctgatggga  86520
86521  tatggacatt tgaaagtgaa agatcagaat tttagttttt gcccttttgt gataaagtag  86580
86581  aacagggaaa agatgcagtc ttttgggtag tctacttaac tgcataattc tctactggtt  86640
86641  tagtttctac tgtaaataca accacttagt aactgaactt tcttacattt aaaattgagt  86700
86701  acatgacaat tataggaaaa ggtttccact gaaggtacca tcagaattgt gaggagtatg  86760
86761  cgtagaataa tgtatgtcat ttcccttcag ctttgagatt tgagctgtta tagcctgttg  86820
86821  attctaattg agttgacctt tctattactg ttcttagtca cacacacaca ccccctttat  86880
86881  ctatagtcta gctagtgttt tattaataac taaaaaacta tgccatttgt atgtagtttg  86940
86941  ttctaagtaa atcacagata cataagaccg tgcccttttt ttgagataca aaattataaa  87000
87001  cttcataagg ttcttaaatt tggtaaacct tagctctagc ttttgatgta tctagaaatg  87060
87061  ttaaacctta gctataaagc atactgcatt atatgcagaa atacttgtaa gaaaaaacat  87120
87121  agattaagca gttccagtaa ggtaactgaa gtgatggcag tagaagtatc aaaaaggaat  87180
87181  attttacagg aggttatggt gcttttctcc ctggaacatg agaaaatgtg cctaAAATGG  87240
87241  AACTTCAGAG TTATATTCTG ATTAACTTAT AGCTTATAAC TCTTGGTTCC AAGGAAGGGC  87300
87301  ATTTGTGACA TTTTATCAAA TTCATTAATT TTTTAGACAC ACCATTGCCA ACTTGAACAA  87360
87361  ATTTATTAAT TGTAATTact tgtcagctgt tcttgatcct gttaatacca tatttataac  87420
87421  tgaaagcatt tccatggata ttgtaacttg gcctgtaaaa aatgtttaga tagaaaccat  87480
87481  gaaactcaaa tatgagttgt ttaattttca aaccattttg cattcagaaa atggcctagg  87540
87541  cttaattcat gcatctagtg atcgaggaaa catgttaaag ctccatattt ttatacttaa  87600
87601  agtgataata acattttcaa agattttaaa attcttaaaa actctcgtta aaatacttat  87660
87661  atactatata atttgatttc tgatttctaa gctccacttt tctattggaa attacagatt  87720
87721  ttttttcaga cttaattctt aagatgtttt cattgtttca cagtagaaac taaacattta  87780
87781  gtaaaacgaa aaaattctaa attcaattaa aatttctttt ccctagtcat ttaaaaggga  87840
87841  agaaatcaat ttttagtagt actcattcag ataaaaccaa agattccaat tttccttttt  87900
87901  ttaagtctta ttttttggtg gagggaggca ggatctggct ctgatgccca ggctggagtg  87960
87961  tagtggctct atcttggctc actgcaacct ccacctccca ggctgaagac tcaaaccatc  88020
88021  ctcatgcatc aacctctcaa gtagctgaga ctacgggcgc atgctaccac acccagctta  88080
88081  tttttgtgtt tttgtagaga tggggtttcg ccatcttgcc caggctggtc ttgaactcct  88140
88141  gagctcaagt gatctgcctg cctcagtatc cccaaagtgc tgggattaca ggtgtgaact  88200
88201  accacacccg gccccaattt tccaatgagt gatataaaaa agacctctac gcagacgcct  88260
88261  gtagtcccaa ctattccgga ggctgaggcc ggagaatggc atgaacccgg gaggtggagc  88320
88321  tgcagtaagc cgagttcgca ccactgcact ccaacctggg tgacagagtg agactctgtc  88380
88381  tcaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaag cctccgtgat tgaggattgc atagtgaaga  88440
88441  ccatgtgaaa ttgaaagact actaaactac tattcttttt acatattagc ccataattaa  88500
88501  tgtgtattaa atagctttgt ttatctaagt tcatcagatt tatccaagtt tatgtatttt  88560
88561  agatcatttg attttattag gaaaatgcta gaaaaatttc atggcaccat tgtctgattt  88620
88621  tgaaaaaaca aacctttcct tactgtgatt aaaaattgtt ttttaggcca ggcgtggtgg  88680
88681  ctcacgcctg taatcccagc actttgggag gctgaggcgg gcagatcacg aggtcaagag  88740
88741  atggagacca tcctggcaaa catggtgaaa ccccttctct actaaaaata aaaaattagc  88800
88801  tgggcatggt gatgcacgcc tatagtctca gctactcagg aggctgaggc aggagaatct  88860
88861  cttgaaccta ggaggcggag gttgcagtaa gctgaaatcg tgccactcca gtccagcctg  88920
88921  ggcgacacag caagattcca tctcaagaaa aaaaataaaa aattgttttc aaaaatagta  88980
88981  cgtgtagtac aaatataagt aattatattt ttataaatga aacactttca aaatatagcc  89040
89041  attttttggt ttttttatgt ttatttttca gctatgggtg gataaagtat gaatataact  89100
89101  tttcttatgt tacaatagaa aattagaaag cttgaattta atgaacgtat ttttctaccc  89160
89161  gatgccacca aattacttac tactttattc ctttggcttc ataaaattac atatcactat  89220
89221  tcaccccaat ttataacagt tagatatatg tggacattgt tttctcaagt gctaatataa  89280
89281  taaaaatcaa tgttgcatgc ctaattacat atattttaaa tgttttatat gcataattat  89340
89341  tttaaattta catttgtgtt atcattcctt aataaaatac aaaagtaatg tattttaaaa  89400
89401  aatcatttct tacaggtatg ttcacatacg atgaatctac aaaattgttt tggtttaatc  89460
89461  cgtcttcttt tgaaactgag ggtcagttta ctctgattgg catagtactg ggtctggcta  89520
89521  tttacaataa ctgtatactg gatgtacatt ttcccatggt tgtctacaga aagctaatgg  89580
89581  ggaaaaaagg aacttttcgt gacttgggag actctcaccc agtaagttgt cattttttaa  89640
89641  ttcagtctct tagattttat ttaaatgcaa aaatacaatt tatttatatc aaaattttaa  89700
89701  agtttttgtt tagaatcttt gttgatactt ttatcaataa tataatgttt taatctgacc  89760
89761  gaagtacgac aaacacttaa aaactcaaag ggggacattt ttatatattg ctgtcagcac  89820
89821  aaagcttttt aaagattgat tccatagaga agtgtttcta aacattttgt ttgtgcttta  89880
89881  gtgaaatctt aagagatagg taaaatcaga gcagccctgg ctaagggtct tggtagctac  89940
89941  agtgagtgtg cctgctgcca cccccaccct caccttgaga caccacagaa tttcttatag  90000
90001  agcacagtgt gaaatctgtt gctaaattgg tggtgtggag tttctcagca gagaatggaa  90060
90061  catcacagtg actgacagtc tttcttttat aggttggaaa ctatttgggg gactggaagg  90120
90121  atactttcta cactttttac aatttttatt gataagattt ttgttatctt ctaagaagag  90180
90181  tgatataaat tatttgttgt attttgtagt tctatggtgg cctcaattta ccatttctgg  90240
90241  ttgctaggtt ctgtatcaga gtttaaaaga tttattggag tatgaaggga atgtggaaga  90300
90301  cgacatgatg atcactttcc agatatcaca gacagatctt tttggtaacc caatgatgta  90360
90361  tgatctaaag gaaaatggtg ataaaattcc aattacaaat gaaaacagga aggtaataaa  90420
90421  tgtttttatg tcatgttttg tctctaataa tttcaaagca tgtatgctta taatttttaa  90480
90481  agaagtatct aatacagtct gtacaaaaaa aaacacacaa atcaagtaac caagtttatg  90540
90541  taaatgctag agtccagttt tctaaatctt gaatataagc tggtatgaaa gcacacagtt  90600
90601  gggcactaaa gcccctttta gagaaagagg acatgaaaca ggagacagtc aatagctaag  90660
90661  tgtggttgta ggataaagca agaagcaggg tgtttcctgt attaagctgt aaacaggaac  90720
90721  ctcatgatta aggtctttat cacagaacaa ataaaaatta catttaattt acacatgcat  90780
90781  atcctgtgtg tgatgtaaat acttttctga aaagtattct ttacattaga tttgggcttc  90840
90841  tgttgactaa aATGTGTTCG TCTGGAATGG GAATAACCCA GAACATGACA AGGAAAACAT  90900
90901  TATGACGAAC ATATAGTACA CCTTTGAGAA ACATATTTAT ATTGGTATAA TTTTTTTATT  90960
90961  AAGTATTATA CACACTAAGG GTACAAAGCA CATTTTCCTT TTATGATTTG ATACAGTAGT  91020
91021  TTATGTGCCA GTCAGTAGTT CCACATTTTT GCTGAactgg ataccgtagg cagcttacca  91080
91081  aatactctat ggtagaaaac atgggacttc ctggtttgat taaatcaaat acattatact  91140
91141  ctcttaaaac ggtggcattt ataaatagat gggtacatga tttaaatgtg tctgtctgca  91200
91201  tacctagttg agcgaaccta aagaattttc tgtgtctcca gcatttatat tcagttctgt  91260
91261  ttaatacatt gtcaaaattg acatttatat gtatgacagt tgtatgtata tggccttttc  91320
91321  atagtttaat attggccata acagagaatt gtgaaattgt aagaagtagt tttctttgta  91380
91381  ggtgtaaaat tgaattttta agaatattct tgaatgtttt tttcttggaa aaattaaaaa  91440
91441  gctatgcagc ccaataactt gtgttttgtt tgcatagcat attataagaa gttcttgtga  91500
91501  ttaatgtttt ctacaggaat ttgtcaatct ttattctgac tacattctca ataaatcagt  91560
91561  agaaaaacag ttcaaggctt ttcggagagg ttttcatatg gtgaccaatg aatctccctt  91620
91621  aaagtactta ttcagaccag aagaaattga attgcttata tgtggaagcc gggtaagaaa  91680
91681  gCAGGTGTCT GCAGAAAGTC ATGTATCAAT TTATTGTTTG TAATGATACA GTAGTATAGC  91740
91741  AGATACTAAG ACATATTTTC TTAAATTTGC AGAATCTAGA TTTCCAAGCA TTAGAAGAAA  91800
91801  CTACAGAATA TGACGGTGGC TATACCAGGG ACTCTGTTCT GATTaggtga ggtacttaat  91860
91861  tcttcaaagg aagatttgat tcaccaaagg ggtgtgtgat tttgcttctg acctttatct  91920
91921  ctaggcacta attcccaaat aagcaaactc acaaattgtt atctatatac ttagatttgt  91980
91981  gtttgtaata taatcaccgt ttttcagagc taatcttgtg attgctttca tgaatgaagt  92040
92041  gttgttatat gtaagtctca tgtgttctcc tgcatttggg gtatggatta tctagtattt  92100
92101  ctcactggct aagagtatgc ttactgctgg ttagaagata attcaaataa ggctaccact  92160
92161  tctgcatatt tttcctttct gttgaactct gcatttgtga actacatggc tacccaggat  92220
92221  caagcacctt ttgagtgaaa tggtacagtg ttttatttaa ttcttaagat aatatgtcca  92280
92281  gatacatagt agtatttcca ttttacacct taagaaactg agccctgaat tctcacagaa  92340
92341  agatgtagag gctcccaatt ctatctgctt ttaagcaaat gcccttgcta ctgtactgtc  92400
92401  tacttctgtg tactatgcca tccaattctg aaggacatag gcttccccat cccgtactga  92460
92461  gactggttca agagacaaaa ataccctttt ggcagccact gatggattgc agtgagaagg  92520
92521  tatgcaaaca ggtaccttcc tggaagttgt ctcccaaggc tattgctcta agactcaagt  92580
92581  atataaacac tagaatgagt accaactcta gcagtaaatg ttatttttat attacagttg  92640
92641  acccttgaac aatgcagctg tgaacttcat gggtcctcta acatgcagat tttttttctc  92700
92701  aactaagggc cgatccagta ttggtgggac tcagaagctg catatacaga gggctgactt  92760
92761  tcatacacac caggtccgca gggccaactg cggaacttga gtgtgcatgg attttggtat  92820
92821  acacaagcag tccgggaacc aatccctgtc acgtatacca agagatggct gtatgttacg  92880
92881  ttatattcat ttgttctgtt attttataag gttcttcatt gtagtttgtg ggaattcacc  92940
92941  agtatttcTT CTTTTTGGTG CACCTTTGGT CATTTCTGGC AGCAGTGGTA AATGTATTTA  93000
93001  CTCTTAGCAA CCTCTATGCT GCTACCTATT CAGTTTCAAA GGTGATTCAT TAAAGGGCAC  93060
93061  AAGGAGTATA ACAGCAATAT CTCTGTAATA TGATTGATCA TAgatataat ttctaatagt  93120
93121  tatgaagtca tatcttgatg catctctgag aatagttgaa catatcttgt gctattcttt  93180
93181  atagagaaat tatctttgaa atTAAAGTCT TAATTTTATT TCTAGCTTTT TATAACAACA  93240
93241  TAATCCCTAC TTGGTGTGTA TCTTAAGGTC ATTTttaaat atatgatttg aagggcaagc  93300
93301  tagtgttatg tgaaaaatga cagataaagt agcttccaac tcatcatcag agttgatgat  93360
93361  attctaaacc ttttctaact aaattcagct taattttctc aatataaata tgatgaaaat  93420
93421  attaattcat taaatagtct acaagtattc tgtagttgaa gacttaaaat agtgcttgta  93480
93481  ataacaggag aaaaaggaca atacaggtat atctcacttt attgcacttt gcagatactt  93540
93541  tgtgattttg gtggcaaccc tgcatcaagc aggtctgcca gcaccatttt tccaagaaaa  93600
93601  tgtgctcact tcattagcat ttttagcaat gattttaaat taagataatg tacttatttt  93660
93661  taggcaatgc tattacacac ttgactacag tatagtgtaa acataacttc tgtaagcact  93720
93721  gggaaacaaa aaaatgtgtg tgactcactt tactgccata atcactttat ttgccatagt  93780
93781  ctaaaactga actggcagta tctctgggat atgcctgtat agatattttg gttggtatta  93840
93841  ttgttgcaga attcataaaa ataacagcaa ggctgcttaa tatatttcag ctaaaaattg  93900
93901  ccagcataat taatagtaaa ccactagaaa taagattttg ttaatttttt tttttttttt  93960
93961  tgaaacagtc ttgctctgtc attcaggctg gagtacagtt tggcgtggtc tcagctcatt  94020
94021  gcaacctccg cttcccgggt tcaggtgatt ctcctgcctc agtctcctga gtagctaggg  94080
94081  ttacagatgc acaccactac gcctggctaa tgtttgtatt tttagtagag atacggtttt  94140
94141  gccatgttgg ccaggctggt ctcaaactcc tgacctcagg tgatccgccc gccttggcct  94200
94201  cctacagtgc tgggattaca ggcgtgagcc accgtgccta gcaagcctgg ccaacatggt  94260
94261  gaaactccgt ctctactaaa tatacaaaaa ttagctgggt gtggtggcag ccacctgtaa  94320
94321  tcccagctcc tcgggaggct gaggcaggag agtctcttga acctaggagg cggaggttgc  94380
94381  agtgagccta gatcacacca ctgcactcca gcctgggcaa caaagtgaga ctctgtctca  94440
94441  aaaaaaacga aaaacagatt cagactttat ttccttccca aatacttcat agatgttggt  94500
94501  ttacaggaat aacttaaagt ctcacttgct ttctgtcttt tctagtaatt tttatcatag  94560
94561  attctgattg cctagatctg ctaattcatt aagggttgca aaattgtgat atttgaattc  94620
94621  tttattcctc gttcctttat tacctgtaat acttcttaag aaaaactctt tctcatcaac  94680
94681  tctatgacta ccctaaatta cagatccaca tataggacct gtatacatgt atataaatat  94740
94741  gtacttatca gatacaataa tgcttaattc tttcccatta tttactaatt ttcaaaataa  94800
94801  tgtgattccc taactgctct ctaaatgtta atcaatgtgg tggtaataat ggtggtgtcg  94860
94861  atgttgtgtg gggtaaaatt ttaatacagt gaaataccca gggcttaact gggtttgttt  94920
94921  ttaaaaatta cgtttatgta accatatttc agtcaaggta tagactatgt ccattaacac  94980
94981  agagttccca tgttttccct tccagtgaat ctctgtcccc cattagaaca gacaataact  95040
95041  gtcctaattg ctgtcactgt acattacttt tgtctgctct agaatttctt atgaatggaa  95100
95101  tcttatatac ttgtactgca tcgagactct ttagattcat ccatgttatt gcattgattt  95160
95161  atagtgcctt taaaaaaatt atggagtact gttgcattat atgaatatgc aaaatgtgtt  95220
95221  tttttacctg ttggtagaca gttggattgt ttccagtttg gaactattgt gaataaagct  95280
95281  gtctagtctt attgtggaaa tgttttattt ctcctgggca aacacgtagg agtggagttt  95340
95341  ccaaagcata tagtaggtac atatttaact aaaagtgtct tttcctcatt tttaatattg  95400
95401  gatttttgta tttctattga ctatagatat tttcttaaaa tatagcatta tgccttatct  95460
95461  ttagtttgct ttttttttgg tttcagttat ctttgatcag cagtggtcca aaaatattaa  95520
95521  gtagaaaatg ccatgaataa ctcaagagtt tttgatgtgt gtgtgtgttg gtgggtgtgg  95580
95581  gttggggagg gagggttggt tggttggttg gttggttggt tggttggttg gttttttttt  95640
95641  tttaagagac aaagtcttta tcatccaggc tggagtgcag tagcatgact acaggttatt  95700
95701  ataaactgaa actcgtgggc tcatgcagtc ttcttacctc agtcttctga gtagctggta  95760
95761  ccacagttgt gcagctaatt tttagttttt ttgttttgtt ttgttttgtt tgtttttgta  95820
95821  gaaacagggt ctcactgtgt tgcccaggct ggtttcaaac ccctggactc tagcaatcct  95880
95881  tccacctcag ccttccaaag tgctgggatt acaggtgtga gccactgcgc ccagccaaca  95940
95941  actcttaagt tttaaaatac atgctattct gagtaacatg gtgaaatctc ccacctttcc  96000
96001  acccagggca tgaattatcc tttttccagt atatccatgt tgtctagact acccaccact  96060
96061  ttgagtctat tggtcagatc gactgttgca gtatcgcatg cttgtgttca agtaaccctc  96120
96121  attttactta ataatggccc tgaagcacaa gagcagtgat gttggaaatt cgaatatgcc  96180
96181  aaagagaagc tggggaaagt gcttccttta aggaaagaat ttaaaaatca tatgttgagg  96240
96241  ttgctaaaat ctgtggtaaa aatgagtatt tatggaattg tgaagaagga aaaataaatc  96300
96301  atgaatggta tatacagggt ttttgcaatt tcagacatct actggaggtc ttggaaagca  96360
96361  ttccccatgg gtaagtgggg aataccgtat attctatata aaaggcccat ttctgatatg  96420
96421  tagtttatga ttattttctc caagtctgtg gcttcatttt cttaagtgta ttctggtgag  96480
96481  cagaaattat taatttttga agtctaattg attttttctt ttattttttt tgtcctttta  96540
96541  tatctttgcc tagcccaaag gcacaaatat cttatttttt cttctaatac tataatatag  96600
96601  gtttaaattt tatgtgtaaa tctgtgatcc accaccagta aatttttgtg atgctgttag  96660
96661  atagtggatg tcattcattt tctaaatagt tttatttatt tgttccagta ccatgtgtta  96720
96721  aagagacttc tctttcccca ttgaattgct tttgcacctt tgttgaaaat caatctgtgt  96780
96781  gtgagccttg tttctggaat ctccattctg ttctattaat ttgtttggtc cttttgccaa  96840
96841  aacgacactg ttatagttac tgcagcttca aatcagatgc tgtgagtccc acaacttttt  96900
96901  cattaggttg ctttgactct tttatttgca tataaatatt agaatcagtt aatttttaca  96960
96961  aatgaaaaaa agggcaaagc ctgcagagat tttgatttgg gttgctttga tcggggtagg  97020
97021  tcaatttgga gagaattcac attttaacaa tatattcttc caatccttga acaccgtacc  97080
97081  tctctccatt tatttaaatg tttgttagtt tatctcagca gttttataaa gtttttaatg  97140
97141  ttgaaatcat ttactctttg gttaggaata catttaaaat atgtttctaa tgctattagt  97200
97201  ggtattttta aatactgctt ttcacttgtt ttttactact atattgaaat attgaaataa  97260
97261  aattgatttt tatatattga ccttgtatcc tataaccttt ctaaattgat gtattctagt  97320
97321  agttatttag tagatttcat agggttttct ggtaaccagc tatgtcatct acaaatcaag  97380
97381  acaggtttct ttctttccaa tctttatgtg atttattact gttcctctgt tgcattggct  97440
97441  agaaccttcg gtagaaggta ttcttacttt attcctcatt ttattgagag agactataat  97500
97501  atttaccatt aactgtgatg ttagttataa acaaaaagtt tgtgtttctc tgggattaaa  97560
97561  taccaagagt ccatttgggg tttttttgtg tattttctag gtatgttctt ccttcattga  97620
97621  attgtttttt tcacatatgt taaaaatcag ttgagaatat gtatataggt ctgcttctga  97680
97681  gatttatctc tttatctctg tcatagggtt ttgtttcatt tattttgagg ctctgtcatt  97740
97741  tggttcatac ccacttagaa ttactatgtc ttggtgattg atcctttatc atttaagatt  97800
97801  tttctgtttt gcagttttct ttgctctgaa tctgatagga atgtaaccat ttctgtttaa  97860
97861  atgtttgcat gatctgtctt ttactatcat tttactttca tcctgtgttg ctgaatttga  97920
97921  aatgaatctc ttgtaaacag catatagttg tcattttaat aaaaactgtt agtctctacc  97980
97981  ttttgtttat ttagaccatt tctatttaag gtaattattg atatgttagg gcgaagtctg  98040
98041  ccattttatt gttttctgtt tctgtcttct gtttatggtt atttatttat ttattgtgtt  98100
98101  ccacgattac ttgaatattt tttaagattt tcccttgatt tatttggtgt ttgggtttgt  98160
98161  tttgttttgt tttgagatgg agtcttgctc tgttgcccag gctgcagtgc agtggagtgc  98220
98221  agtcgcacaa tcttggctca ctacaacatc ggcctcccag gttcaagcaa tcttcctgcc  98280
98281  tcagcctcct gggtagctgg gactacaggc acatgccacc atacctggct aatttttgta  98340
98341  tttttattag agatgagggt tcaccatatt ggccaggctg gtctcgaact cttgaacttg  98400
98401  tgatctgtcc gcctcagcct cccaaagtgc tggaattaca ggcatgagcc accgtgcctg  98460
98461  gccttttatg tgttttttat agttgttttc atggtcattg tgggcatcac attatagata  98520
98521  atgtgactta tcaccattca ctgccatcaa taccatcact tggaatgaga tgtagaaacc  98580
98581  ttaatttcag ttacgtctct ttccccactt ttaaatagta ttgttttgag gattaatcct  98640
98641  gttaacagtt tttgtatcag ttatccaata tgacttatag aacttatgaa gggagtgatg  98700
98701  ctctgttgta tgtacccatg tttctgttat ttccattatt tttccaagat tccatctttt  98760
98761  attacttcca ttagccagtc ttcaaaagca gttctgctag tgagaaattc tttttttctc  98820
98821  tttctgaaga tgactttatt ttccctttat tcctgaagaa tagttttatt tatgttgttt  98880
98881  ggggttcgct cagcttcttg aagctgtaag tttgtgtctt tcgccaaaca tggaaaattt  98940
98941  tcaaccatta tttcttcagg tgttctttca gcgtcactct tgtctccatt ctaggcctct  99000
99001  aatgatacaa atgttgagtc atttgttatt gttccgcatg tacctgaggt atggttcatt  99060
99061  tttcagtcta ttttctctct tttgttcaga tttctgtcct ttgtcatctt cactctactg  99120
99121  ttgagcccat ctaatgatta tttttctcct attgtatttt ttaggtctat aatttccatt  99180
99181  gctttttttt tccttgtaac ttctgtttct ttgctgagat tttctattgt ttcatttttg  99240
99241  aaacagtaga acttgtaatt gcttgtcaaa tcatttctgt gatggcagca ttaagatcct  99300
99301  tgtcagataa tttcaacatc ttactcatcc cagtgttggc gttgattttc tttccttcat  99360
99361  gtgattttcc tggttcttgg tatgacagat aagttttgga ttgtgtctcg gacattttag  99420
99421  ttattataca ggagactctg tacttttaaa aaattttaac ttcagtagta acctgtttag  99480
99481  gtttagcatg taggtgctag catatatttg tgggctgtgg ttccagtgac catttttcag  99540
99541  agcctttgtg gtgctatttt ggtttgttgc ttttatctca gtccactggg gctcgcacgg  99600
99601  gttccagtag tgctgcttga gggggcttct ccaggctgag ctgcacagag tgtgtttggg  99660
99661  tgagggaaga gcacccccac tagattttcg taggccagag agtgcttcgt gagccttgtg  99720
99721  cctattgtgg caggctcccc cttgctggtg ttcctggcag tgctcctgac cacattgtgt  99780
99781  ccctgggctg tggaacactt acaggaaagg tgaacactcc caggaccagt tacagcagaa  99840
99841  ttcctcctgc cagtgcacag catcactgtg tctctggacc atctaggaga gtctcaggca  99900
99901  tggctttact tgtttttgat tttaagattt ttcctctgcc ttcagtttct agtagtagta  99960
99961  ttgttttatt cacctttatg tttcttctaa tttagtttta gttttttttg tgtgtttgat  100020
100021  gtgatatttt tccttgcatt tctaattact ccttagttgt gtcatggctt tcttttcttc  100080
100081  agttaccctc attctgaaat ttcccatttc taaggatctg ttatttttaa aattcttttt  100140
100141  agctcagttt gaaatttgtt tacagttttc atgttttatt tccatatttt ttggtttact  100200
100201  ttcattttct gtagggacac cattctcatg tatatgcaca tactctttct ctaataatta  100260
100261  tactgttgca ctctgttctg ttggttatgt atttattttt ctttttttgt gagggaaatg  100320
100321  agtgtctcat acttgcacaa gggagagata ggccaggata acttttcttg ctttttaggg  100380
100381  acagggagaa gtctgtgttt ttgtaaaatg gtcaaaaata tgcccttgtg ctttctgaaa  100440
100441  ctgccgcctt tactcctcta ccccacacac actatttgaa ctttttttgg tctttattat  100500
100501  ctttgatttg gtccatttgg aagttattcc cacaagtttt tccttggtac atggtttgtt  100560
100561  ttggtgggag gatttggtat tcgggaattt taagggccca gagcttactg catcatgatc  100620
100621  cctttgtaat catctgcaaa ttagatcctg tagaactttt ttaaactttt agccctgttt  100680
100681  tcagatggcc tgtgctttcc agtgggttgg cagtattgag gtttttcctg ttcacagggc  100740
100741  tgtaagaaac ccagtcagtt accttccatc tgcttcctta ctaaccagtc ttgtacttgt  100800
100801  cagagctttg ttttgtccac ttatatgcaa tggttcatgg ttttgttata gataatgtct  100860
100861  ctgggtcttt ggttttctca gtttgctctt tttgtagggg aggttgggag ggaataaaac  100920
100921  caaaaaaata aataaataaa taataactat gtcactgcta tcatcatctt tccagaacgt  100980
100981  gccatctgcc cttcacctga tttccgtatt tatcagtatc attaatctgt tatctcattg  101040
101041  ggattgcaaa atggctgttt agggaaaaaa aaattccatc tgcttgtcct acatatatac  101100
101101  ctggcactgt tttttctcat cattggatgc cattcgatta ccttgaaaaa cagttctact  101160
101161  gaaaaggcat gataaaatag atttaaggtt tttagagtaa gaagttaatg taataacttt  101220
101221  aatagtgaca atttaatttt gttttttggt tggttttgct gcctttttga atattaagaa  101280
101281  ctcagtgttt ttgtatttaa tatgtttcac agtcattact ctaaatgata ttcaaattcc  101340
101341  ttagccttct tgtgctttta aaatgactct attagatttt gaaatttcta gctaatctcg  101400
101401  aacattcagt ctcagtcctg gaataagtta tttttccaat aaattgttgg agaatggcat  101460
101461  ttagaagtca gattttagat gcaaagtatg gcctttggtt ttgaatgtta ctacttgtag  101520
101521  gccttatcag aggacagaac taggaaagta atctttctag tgtatcctga gaatcatcct  101580
101581  acatcattgc agaggtgttt tccattttgt tttgtaggac tgaatactgc tactttgtgt  101640
101641  ggatgcggca tagcttatca atatttatag gcatcgaggt tatttttaac cttttgctgt  101700
101701  tagtactaat gtcacagtga atcctcttat gttcatgcat tattccttac atatgtaagg  101760
101761  tatcattaag ataaattgtt agaagtggga ttgttgcatc aaatggtaga tgcatatata  101820
101821  attttgctag atactgccaa attctccttc acagaaaagt aacattttgc attcccacca  101880
101881  gtttacaaca gtctctcttt tcttaaaact ttccaaacat aatgtgttgt taaatgtgga  101940
101941  tgtttactta tctgccaatt gagaaatggt attttactat acttacaatt tttgagttta  102000
102001  ccttagttat gaatgatgat ggacattttt tcttgtactt aagagctgtt tatagtttta  102060
102061  tatggtcttt tgctcatttt gctgctcggt tgttttcttc atttttagaa actttatatg  102120
102121  ttaaggagat tagtccttta acgctggtaa atttgcaaat attttttccc agtttgccat  102180
102181  ttgtctttta accttgctta tagcattttt gccaggtgaa agcttttatg tttatgtagt  102240
102241  cagctattaa tctttttcgt tactatgctt tgatacgcat ttctttagtt aggtttattt  102300
102301  tattcatttt ctttgttttt taattttcta gactctgtcc tcagtagaaa ttttagtcat  102360
102361  attgcttctt ctttggtcac cttataataa aattagcctt tatttccaaa attactttgc  102420
102421  atatttcttc agtatttttt agtattctta tttctattta agatgtgctc atttctctct  102480
102481  gaatttgtat ttctcatcat tggtggtctg tcttgtctgc tgctacattc tccctttgtg  102540
102541  ttggaatgtg gtgttacgag tttcctgttg tttatgactg aatttttctg gtgtactttt  102600
102601  gtctaccgga aagttttgct tctcatttgc cagactcttt ccataataac tttatttgga  102660
102661  cttaggaatt ctgtttttct tgtttatgtt tctataatag atgttacttt ttttctggac  102720
102721  atgttattac tagaccttag agtggagcag agaggaattt gtatggcttt taggggtcct  102780
102781  ggctgaaggc gtccctcttc tgttgcttta gtaagggcag aatcaccact tgctgatttt  102840
102841  tcagctccat ccacttaatg aagattcttt ttcattagct gcttccacct ctttacagcc  102900
102901  acttaaggga cacttctgct ttccaaggta cccgtcttcc tttcatgcat ggtgcattcc  102960
102961  tgagcctgcc attgctggac ccaactactt ttctgtagtc cttcctttaa ccaccccgtt  103020
103021  gccagtgctc taacctgccc tcagtagtgc tctgttgagg ggtgggtggt ggaggcgggt  103080
103081  gccgtctggc cttaggtgat ccctaatcag tatgattctg cacaagccac tcttcaatgt  103140
103141  agctcctgct ggaccctgct catttcccca cttctatggt atttggagtt tattgctctg  103200
103201  tctcctagtt ttactctaga cttaagtcat aggggttttt ttttttattt ctcccctttt  103260
103261  tgatctggat agatttttag agatgttagt aggatgtgat cgatacagcc accacttttt  103320
103321  tgtggaaacc tggaagcctc ttcatttttt cttcagcttt ctaaataaat gcattcttat  103380
103381  ttaattcaac gtgttaatgt aacacacata acacttatag gaagagacaa attttgttcc  103440
103441  ctaattattt tcattgtata aaatttttaa aggtttcatt taaaagaaag accaaagcag  103500
103501  cagctatata gcgggactgg tcattgtgac cactactcat ctgccacttc ctgcagggtc  103560
103561  tgtctctcct cttcggtggt gctctttgat ctgcctcctt aggtgtagct ggttcagtta  103620
103621  agcttcagag ccccactgca gtttgaggag gctttattac cacccactgc agggcagctt  103680
103681  ttctgctatg ttggagggct gtgtgctaca gcagacttat tttctcttgc cagcctcccc  103740
103741  aaaaggaatg tcatgaaccg gggtctgatt cctttcctcc ttaactgaga gatgctcctg  103800
103801  ctagtttcac gtcccgtttt ctgtggttgt gtgtttcttt tttgttttct ctggctgact  103860
103861  ggtagattcg tagaggggca gggaagggaa gtggcaagag attggagaaa gccaagaatt  103920
103921  ctaataaaac ctttaattta tttcagataa atggtgttgc agcaacaaaa atgccagcat  103980
103981  tttggtaata aaaatagtat gttggaatat tagaatatca aaaactagaa aattgtaatt  104040
104041  actgatttgg gatgtgtggt gttctctgct aacattctgg aaataatttt gtttgtttgt  104100
104101  ttgttgagat ggagtggtgc tcttgtttcc caggctagag tgcaatggtg tgatctcagc  104160
104161  tcattgtagc ctccacctcc tgtgttcaag cgattctcct gcctcggcct cccaagtagc  104220
104221  tgaggttaca ggcatccgcc accacacccg gctaattttt gtattttagt agagataggg  104280
104281  tttcaacatg ttggtcaggc tgatctcgaa cccctgacct caggtgatcc acccacctta  104340
104341  gccttccaaa gtgctcggat tacaggcgtg agccaccaca ccaggctctg gaaagaactt  104400
104401  tctgaataaa tattaaaatg cattttatat aagcgactaa aaatactttt taaaaaaaat  104460
104461  gttttaatct taacattatt tagctataga ccaggcgtgg tggctcatgc cagcaatccc  104520
104521  agcactttgg gaggccaagg tgggcagatc atgaggtcag gagatagaga ccatcctggc  104580
104581  taacacggtg aaaccacacc tctactaaaa gtacaaaaaa attagccagg tgtggtggcg  104640
104641  ggcacctgta gtcccagcta cttgggaggc tgaggtagga gaatggtctg aacccaggag  104700
104701  gcggagcttg catgagctga gatcgcacca ctgcactcca gcctgggtga cagagtgaga  104760
104761  ctctgtctta aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaatta tttaactatg aactagtgta  104820
104821  tatatgtttt atagatgcct gattattcaa acaaacttca agattgcact ttatgagctt  104880
104881  gtatttcgtt ttttagaact caaactaacg taagtgtcat aaaacatagc ttttattaca  104940
104941  tagattttag gaatgccaga ggataaatca ttctcttaaa ataactgcac gtggcagaaa  105000
105001  tgtcagaata attctcctcc tccatacaca gcacatatta cttgttaaaa gtattctagt  105060
105061  tcctataaaa attgaacttt tgtattactg ctattaggta tgtatatagt tgtttgcatt  105120
105121  tggggccagt tggttggggc agggggtctt tttttttctt ttgtccttaa tctgtatcac  105180
105181  ttttcccccc caaagctgag ttaaaggatg agtagacaag gagaataatg gagaaaggat  105240
105241  aaataaaata tatacccaaa ggcacctgga gttaatcttt cccaatattc ctttcagtct  105300
105301  ttttcaattc ataggatttt gtcttttgtt tgttactgac tctacataat gtgattatac  105360
105361  catagtttac atagtcattt cctgttatta cacacttggg ttttctcaat tttttactat  105420
105421  tgtagtacta atattttact atattgtaat ctaaattttt atgtattcag aactgtttaa  105480
105481  gataaatttg cttggaaatt attaaatcac cagaagtgat attatcctga taattaactt  105540
105541  ccaagttgtc tcttaatata gtttaaatgc aaatcataag cttatattag taccagtcat  105600
105601  aatgaatgcc aaactgaaac cagtattgta ttttttctca ttagggagtt ctgggaaatc  105660
105661  gttcattcat ttacagatga acagaaaaga ctcttcttgc agtttacaac gggcacagac  105720
105721  agagcacctg tgggaggact aggaaaatta aagatgatta tagccaaaaa tggcccagac  105780
105781  acagaaaggt aatgattaag tggtgactct atacctactg aaaaccttgc attcctcatc  105840
105841  acacacatat gaactgtctt tatagtttct aagcaccttt gtgattttat gtacaaatcc  105900
105901  tcaaatcata ttagacaatt gagaaaatat tttgctgtca ttgtgtgagg aaacttttaa  105960
105961  ggaattgccc tagttaaaaa ttattatggg actcacattg gtttggaatt tttcaaatta  106020
106021  gtatgattca tttacttttt tgattcccag cttgttagtt gaaagccatg ttacatgata  106080
106081  atctatttag aatggttaca ttgaggcttg gaagattatc attcgattat tctagaatcc  106140
106141  tgttatcatt ttcatagtca tattgccagc agtatttcta ataagcattt aagagcacac  106200
106201  agtttgaaat gttgtaaacc aggtttgaat attttctcca ccttagagga agttacttct  106260
106261  cagtgaccta acctctgaag tgcatttatt gatgtcctct ctgtggtttt gttgtggaaa  106320
106321  aagatttagt gaaatgaact gtaataatta aatacctaaa acggtatctg gtatgtagta  106380
106381  aaaactcaat ggataagtat cttatcatca ttgttactag ctttgagtaa tttataggat  106440
106441  aaagacaaac tgattcttgg tagttacaca acaaaaagtt tatgatttgc attaatgtat  106500
106501  agttggcatt gcaaaccatc tcaactatat ataattctaa gtgtatttcc catgacttat  106560
106561  tattttcctg ttttttcccc ttttctctat ttaggttacc tacatctcat acttgcttta  106620
106621  atgtgctttt acttccggaa tattcaagca aagaaaaact taaagagaga ttgttgaagg  106680
106681  ccatcacgta tgccaaagga tttggcatgc tgtaaaacaa aacaaaataa aacaaaaaaa  106740
106741  aggaagaaaa aaaaaagaaa aaatttaaaa aattttaaaa atataacaag agggataaat  106800
106801  gtttggtggt gatagtgtcc cagtacaaaa aggctgtaag atagtgaacc acagtagtca  106860
106861  cacctctgtc tgtgcctccc ttctttcttg gggacatgtg ggctggaaca gcagatttca  106920
106921  gctacatata tgaacaaatc ctttattatt attataatta tttttttgcg tgaaagtgtt  106980
106981  acatattctt tcacttgtat gtacagagag gtttttctga atatttattt taagggttaa  107040
107041  atcacttttg cttgtgttta ttactgcttg aggttgagcc ttttgagtat ttaaaaaata  107100
107101  tataccaaca gaactactct cccaagaaaa atattgccac catttgtaga ccatgtaacc  107160
107161  ttcaagtatg tgctactttt ttgtccctgt atctaactca aatcaggaac tgtatttttt  107220
107221  tttaatgatt tgcttttgaa acttgaagtc tttgaaacag tgtgatgcaa ttactgctgt  107280
107281  tctagcCCCC AAAGAGTTTT CTGTGCAAAA TCTTGAGAAT CAATAAAGAT GGAAGGGAGA  107340
107341  AATTGGAATG TTTTAACTGC AGCCCTCAGA ACTTTAGTAA CAGCACAACA AATTAAAAAA  107400
107401  ACAACTCATG CCACAGTATG TTGTCTTCat gtgtcttgca atgaactgtt tcagtagcca  107460
107461  atcctctttc ttagtatatg aaaggacagg gatttttgtt cttgttgttc ttgttatttt  107520
107521  aagtttactg gggaaagtgc atttggccaa atgaaatggt agtcaagcct attgcaacaa  107580
107581  agttaggaag tttgttgttt attataaaca aaaagcatgt gaaagtgcac ttaagataga  107640
107641  gtttttatta attacttatt acctagattt taaatagaca atccaaagtc tccccttcgt  107700
107701  gttgccatca tcttgttgaa tcagccattt tatcgaggca cgtgatcagt gttgcaacat  107760
107761  aatgaaaaag atggctactg tgccttgtgt tacttaatca tacagtaagc tgacctggaa  107820
107821  atgaatgaaa ctattactcc taagaattac attgtatagc cccacaggtt aaatttaatt  107880
107881  caaaacatgt taaacattac tttcatgtac tatggaaaag tacaagtagg tttacattac  107940
107941  tggattttcg gaagtaagta gtttcccctt tcctagtctt ctgtgtatgt gatgttaatt  108000
108001  tcttttattg cattataaaa taaaaggatt atgtattttt aactaaggtg agacattgat  108060
108061  atatcctttt gctacaagct atagctaatg tgctgagctt gtgccttggt gattgtttta  108120
108121  actgattact gtagatcaac ctgatgattt gtttgaaatt ggcaggaaaa atgcagcttt  108180
108181  caaatcattg gggggagaaa aaggatgtct ttcaggatta ttttaatttt ttcaTAATTG  108240
108241  AGACAGAACT GTTATGTACC ATAATGCTAA ATAAAACTGT GGCACTTTTC ACCATAATTT  108300
108301  AGTGGAAAAA GAAGACAATG CTTTCCATAT TGTGATAAGG TAACATGGGG TTTTTCTGGG  108360
108361  CCAGCCTTTA GAACACTGTT AAGGTACGTA CGCTACCTTG ATGAAAGGGA CCTTCGTGCA  108420
108421  ACTGTAGTCA TCTTAAAGGC TTCTCATCCA CTGTGCTTCT TAATGTGTAA TTAAAGTGAG  108480
108481  GAGAAATTAA ATACTCTGAG GGCGTTTTAT ATAATAAATT CGTGAAGAAA TGTGTGCTCT  108540
108541  TCAGTTCTCA AGTTTTATTA TTACGGTACT GAAGTTCTAT GATTGTAATA ATGTATCCAT  108600
108601  ATGACAAATT TTAAAGTGAT AATTGAAATA GGTTATCAGA TACAGAATTC ACATCAAGTA  108660
108661  GACTTCTAAC AGAGTCACAA TGAACCTACC CTTAAAATTT TAGAGGGAAA AAATCATCAG  108720
108721  TTGCACAGAC TAGCTGCTCT AGCTTGCTTA ATTATGCTAG GCATGTTGTC ACTCCCCTTA  108780
108781  CTTTTGCTGC ATGGAATGTC CCTGAACAAT AAGGAAGAGG AAAACATAGA AGTTTTGACG  108840
108841  ATAGTGGATA CTTCCTCTAC CCCAAATGTT ATGTTATAAA AGTACTTTTT TGCCCAGGTA  108900
108901  CTCTATTGTA TAGTTTGGTT TTCTTTGAAT TAGACCTCAA TCTCCAGGAA GCTCTGGAGG  108960
108961  GAAAAAAAGG AACCATAAAC TAAAGTAACT GGTTTTCCAA ATAAATGCTA ACTTTTTTTA  109020
109021  ACTTTCATTG TAGAACATTT CAAACATAAA ACATGAAAAC AGCCTGCAGC CAAACTTTTC  109080
109081  TGGACCTTGG CAGCTCCAGC AAATGAGCTG GTCATCCTAA CCTTGGTTTC CTGAGATAAC  109140
109141  TACTTTTGGG GATGCTTGCT TGTATAGGGA GATCCATATC AAAAAGAAAC TTGAAAATGA  109200
109201  GGCTTCAAAC AGACCTTGCT GTTATTCCTC CCTCCTCGGT ACAGACATTC TGTTAGATGG  109260
109261  TTGTAATGGG GCAGCATCAC TCCCTGTTCC CATTAAAAAC ATGACCCTTC TGAGATTCCA  109320
109321  GGCCCCTTTG AGGAATTTCC CCAAGAATTC CATACAAACT GTCAGAGAAA GAAATGTCGT  109380
109381  CCCAAGACCA GTTCCTGTGT ACTCTTGATC CCTTTACCTG CTTACCGCAA TTTTTTTTTC  109440
109441  TGACTTTCCA CCAGTGTCTG TCTAAGGGCC ATCTGTACCC CTCCCACACT TCCATGGGCC  109500
109501  ACTGTATAAT CCAAAACACA CCTTCCATTT TATTTGCTCC CTCATTTGGT TGCCTCCTTT  109560
109561  TACCTCAACA GTGTTAGTGT GTAAAGAATT GCCTGGGGAG GGTAGAGGGT TTTACAAGTA  109620
109621  CAGAGTCCCA AGTCTTTTTT TCCCCTCCCT GTTAGTGGGT TGGCATTTGT TAACAGCCAC  109680
109681  TGCAAGATTT CGATGCAGGT GTGGGGTAGA TATCACTGTG AAAGGCTACT AATCCATGAC  109740
109741  AGTTTCACTG AAAGTACAGT CTTCAAGGAT CCTTATAACC TCCTCATTGC CAAAATCAGT  109800
109801  AACACGTATC TATAACCTTG ACTGTACCCT AACTTGAGCT GTTGCTTCTC TGGCTGCTTA  109860
109861  TTTTTCCTTC CCAATTTACC CAGATTTTGG ATGGATACTC CTCCAGTTCT GCTTAAAGTC  109920
109921  CTTACCTGTT CTTGCCCAGT TCTCTCTGGT CAACCTCAGG CACTCCCAAA GATTCTTCCC  109980
109981  CAATTCTGTA TCTTCTACTC AGACCTCTGT CTCCAGGATT TCTTCCCGCT ACCTCAAAGT  110040
110041  CAGTAGGCCT AAAAACAAAA TTCTTCATCT TGCGTCTCTG TCGACCATTC TTTGTTTCTT  110100
110101  TTTACGAAAT GTAACCTTCA CCCCAATCAT CAAAATCTCT CATTCCTCAA TTGTCACAGG  110160
110161  TTGTCAATTC TTTCCCCGTA Aaccccctcc tgtcattcct cctttattta tactgccctt  110220
110221  acaggtcctg atcctctgac tcacctggac attcttagca gctgcctaat ttaattccct  110280
110281  gactctgatc tccctcttcc aatccttttc attgtgctag aacaccatct tgctaatttt  110340
110341  aatattctct gcgttcagtg cctccacaaa ttgccccctc actgatcttt ccaatttggc  110400
110401  cgtgggttac acacttttct ccctgcattc ctacccagca tcttgtcata tttctcaaat  110460
110461  actcttcatg accacatttt aaagtacctc atccatgaag acgtcatcaa cccccagagt  110520
110521  gcctccaatg cttccatggt agcacggcat ggtggggtac atctcttagt tgaacagtga  110580
110581  ggagtcactg gaattcttgt agggtctgct cttgataccc cttccacatt tcagttaagg  110640
110641  aatttttttt ttcttttaat aacctttgcc tggagtgtaa gtaaattcat gatggatatt  110700
110701  gtcccttttt taaaaaacaa caaccatttt gcctttcaca tgttactgcc tccatttttc  110760
110761  tgttatcttg tcagtgttgc cacctaaatg attgaaaatg acccagcatg cagtagaatg  110820
110821  tagtgaagct tcctatttca tccatttttt tcataagtgc attggtatct atatatccat  110880
110881  ctgcccaagc accagttgtt gaaaagacta ttttaatttc cccatgaatg gtcctgggac  110940
110941  ccttgtgaaa gaacagttga ccataaatgt aagactttct ggattctcag tcttaactct  111000
111001  gttgtcatat atgtctatcc ttacaccagc accgcactgt cttgattgct gtagctttgt  111060
111061  actaagtttg gatttgggat gtgcaagtct gccagttttt ttttccccaa aatcatttgt  111120
111121  ctattttcag tcccttgcat ttcatacgaa ttttaggatc attgtgtcaa ttcctgcaaa  111180
111181  gctgggatct tgatagggat ttagttgaat tgatttgaga aataactgct attttaatgg  111240
111241  tattaggttt tctattccat gactgtggga tgtctttgca tttgcttagg tctttagttt  111300
111301  atttcagtga tgttttatag atttcagtgt acaagtcttg acttctttaa tttttttcta  111360
111361  agtattttat tgatgccact ttatatgatt attttctaat ttttattttt gtattcatca  111420
111421  ctggtcttag taataaaatt gatttttgta tgttgatcat gtgtattgta gcttttctaa  111480
111481  aattctattt ttttggtcac ttagtatttt ttgcttatga gatcatgcat ctgtgaacag  111540
111541  aaataccttc ttcctttcca gtctagattc ttattatttc attttcttgt cttagtgtac  111600
111601  tggctggcac ctccagtaca gtattggata gaagtgacaa gagcagacat ctttttcttg  111660
111661  ttcctgattt agggggaaag cattcagtct ttcagcattg agtatgatgt tagctgtggg  111720
111721  tttgcatcaa gttgaggaaa ttcttctatt aaacctagtt tactgttttt taattaaaaa  111780
111781  aaaaaaaaaa gaggggctat ggattttgtc agatgcttct tttgtatcaa gattgtcatg  111840
111841  ttgttttgtc ctttattcta ttaatatgtt gtattaatgg acttttgtat attgaattaa  111900
111901  ccttgcattc ctgggataat ctcagttgtc catgctacat aaaccttgtt ctctgctgct  111960
111961  agatttggtt tgctagtatt ttgtttagaa tgtttgcatg tatattcata aggaatattg  112020
112021  gtctgtagtt ttcatattat atatctgtct ggtttgggga tgagagtcat acagctctca  112080
112081  gaatgaattg ggggctttcc ctgttcttac acctactgag gtatttttta agtgaactac  112140
112141  ttggagacct tcagctgtga tctttagatg ctaggagaca gagggatggt acctgactct  112200
112201  gaaaagggtc tcagggtaag acatgtctga agtggcctgt ggcaactaac taaagagtac  112260
112261  tcccaccaat aatggagtca agacgtatgt ttcccagggg ccacactggt cactgaaaag  112320
112321  agatggacta tgagccatct ggaaaactac cctgcacaag tgggctgcct gcctggagcc  112380
112381  aggcaccctg cagctgagtg ccatataatg ttgaagctgt tgagggagga gaggttggaa  112440
112441  gctgcctgct tagagaatct cagcggtggt tcccagcagc gtgtattcca ggaaagagtc  112500
112501  attcaccacc ctggctcaga gtaataatta acagtgactg ggtaaggcag gatcttttct  112560
112561  tctaattccc tcccctccag aaagggcagc agcagctctt gaatgggaaa gaaggtggag  112620
112621  ggaggaaaag aaaaaccgat ttccccacac tgctgtcttt aagcttccca ctcaaaggcc  112680
112681  tcagtaagag gcggaattat gttttccatt aagagagagt ttggcatctt gatgtttcaa  112740
112741  aggtgtgggc tttttaatac cctagaacaa ctgatgattt gttgattacc aaaaagggac  112800
112801  cagaaaagct acacagcctg agatttcatc cccagaaaaa tgaatccaga gagcagactt  112860
112861  gcagaaaaaa aaacatgttc tgcgcctgcc tctcccacac acacagtgag aaagagtctt  112920
112921  cctcatttgg taaatcagac ctgtggaaag actcgggaca ttgaggatga tgatatttat  112980
112981  gatgaggaag atttctatgg gaaacttttt aagttgtctc taatcctatt ccaactgaag  113040
113041  tttgaatttt tttcctttca ttaacattta ctgagcaaat acctattgca tgtttgccat  113100
113101  tttgccgggt gccacggatt tcaggctgat ggagagctgc tttgttgaat caaggagtct  113160
113161  actacaggga gacagtctag ttagagcagg cataagtaca aaccactaag gataaaagaa  113220
113221  gtatgtgaaa gtacaatgtg ggcagagaat tcaaatccaa aaatactgca gataggtgat  113280
113281  gaaggtcaag ccgaatcttg acagacagga taggtgtgtg tgaggcagac aggcggacgc  113340
113341  tctttagtat atctgagtgc aggctgtaag gaatcaagat gagattggga taatgagggc  113400
113401  cttacagacc ataccaagga ctttggactt tattttgcag atgctaagaa gcaaagacaa  113460
113461  tcagttttac attttatgtt tattgcaaac tgaaagagca caagtgtaca tgtggtcttt  113520
113521  gcagttaagt tattgctata atttttaaaa ggcagacaat ctgaggatag aagggaggcc  113580
113581  agagtccaag acatgctagg gactcggtga ttgattcagt gctcatgcat gggagagttg  113640
113641  agtcaaagac agctccccca tttcaggttt tgagagctgg gtggacagtg ttgctgttgg  113700
113701  gtctacagaa gaagagtggg ttttgaaggg aaaagtatta atagtagaat tgaatgacgt  113760
113761  ttgagttgtg tctgagggat atcgagggag agctgtcctg aggcagttaa aaatacgggt  113820
113821  ctagagaaaa atgtgcacag aaataaaaat gtatgactct agcacataga ccatagctga  113880
113881  acccgtggcc aggaaaattc tcatcctgga aaaggcagag aggagagaag gacaaggatc  113940
113941  catggaaatg ctagcatttg agagttacac agggaaccca cagcagaggc aaatgagaaa  114000
114001  cagcaggttt gtttttgtct gctacagtag acagacacca agctccatga gggcagagac  114060
114061  tgtctttttc gtggctgtac ctccagtgca cagagcagac tgtacatgtg ctttgtggat  114120
114121  ccacgcagtt aactggggtg tctcagaaac tttccatcct cctccgtact gtgtctgcat  114180
114181  aaccctggcc aagcctccct tttcccaatg tcaactctca ctgtaacttt taaggagggc  114240
114241  atatatctac ttactgtcat caccataaag ataaatcagc caagtgaaaa tattttgaaa  114300
114301  ctttggaaat atataaactc caaaatcatc agttacatca attacataca ttacataatg  114360
114361  atgtaatgac tctggcatcc taaagatccc atcactctgc ctcacactgg ggtcttgcct  114420
114421  acttctctgt tccaaaaggg gacagtagtg gtatcaaatc tgtttcttga ggcaaatgaa  114480
114481  gtaccttgct ccaaaataat cacccacagc aggcaggtaa cctccaagtg cttcaagctg  114540
114541  agattgagca ggaggatccc agctcatcac aactgggtgg taaataatac acttgggccc  114600
114601  aaatgggagg aaatgcatta ccctacgatg catttcagaa gttaccccaa tatgcttgca  114660
114661  tccaggccct aaatccagca aaaaagtgcc atgccattca ccttcaacat gtgttaatgg  114720
114721  aactgagata tatttcaaat ttaaattgtg ttccccaaat tattcattat tccatagtgc  114780
114781  ctattacaat ctgtattttt atgtttactt catgactgcc taattccctc cttaaatgtt  114840
114841  aagcctcatg acagtaggaa cgtatctgtt ttatttgctc cactgtcccg tacacacata  114900
114901  cttgctgaat gaatatatga atgccaccgt gattgcaaag ttcaagggcc tgatttgtca  114960
114961  accagacttc cagatttcta cagaaattgc cagtaaaagg tagtataaga atggttcatg  115020
115021  cgtgtgaaaa atgatcttgg atggagctgt tctggcattc agctgctcct catattctcc  115080
115081  tgccactgtg cagggacagc acaaccccca tgttgctttc ttgagtgtag ctcatttcag  115140
115141  aaaagcagta aaaggaaaac ccacttgttt gctttatgtt cctaagaagg tgttgagtaa  115200
115201  atcaatcatg ttatcctaag tgactttaat gttatgaagg ctcctttgtt tcccttgcac  115260
115261  tcctttctac ccatctctac tcccacctcc acccccaccc tcaaatcatg ctttaatttc  115320
115321  cattattcac ttaagggtgg cttttatctc atcacaacca tctgtgtgct ttaaatagct  115380
115381  tctacgtaac cgaagtggaa gcagtcgtgt agaagagcac atggccactc cagggaacat  115440
115441  gagaagcctc tgcctgaagg taggcctccc ttctgtcatc tgatctcaca catggcactg  115500
115501  caaacctgca gttatttagc catgtgcttt gtgacattaa tttcactttc ttgggttatt  115560
115561  cttaccgtct ttagggaact taaatattta agaaacaaat actactcaaa gagatctgta  115620
115621  ccattattat attcatttaa gtgaaaaact accacctccc atatgtttat ctcatgacca  115680
115681  cctaaactga taaaaatatg ttaactgttg tcttatattg cctcagggaa aaagtctgga  115740
115741  tgttgactgg agggactgca ggatagccat tcgatacctg cttttgtgac aagctaaagc  115800
115801  aattggattt tggtggctta ggggtaaaaa tggcctgaca gatcatcttg cccagccctc  115860
115861  agcatatgga ggagaaaact taggtctcaa gttgtgaagc gctttgctca agagcactgg  115920
115921  ccatttcata tatgtaacaa gctcctactc catgctcatt tcacagtagc gtgtcacttt  115980
115981  caggtccgct tccttcagtg gacattgcct tcacttaatt aaatgtcagg aggtcccccc  116040
116041  caagaaggct tgactcaagg aaggaggagg gagggcagac cctcccagtt ctctcattga  116100
116101  ctaactttca tttgttggat tgtttttact gataaaagtt cagaaattag agccaggttc  116160
116161  ctgttcctgt tccctaccca agcccctgaa gaagcaaatt agtgaatgtt ccccaaattc  116220
116221  ttttactttc tagtatgcag taagcaatac tgccaaaaag tttcccagag tcatgttcct  116280
116281  cttagatacc tttccttgaa aactgttgtt tggcatggag atccaagctg gtgtggaaag  116340
116341  ttccagatgc cctggtccca gcctcacctg ccctgctttt gctgcctgtt ctcactgctt  116400
116401  gtctccatat ttccatttga agtcctgcag tgctactgtg ccctgagttc tctttcttac  116460
116461  tattaaatcc tgccttgctt gccatgtttt atagatgagg aaagcatttt ctaccagagc  116520
116521  tcaggagcag ccttgaggtc aggggtaagg tttttcattg gtaagtattc agtagttgct  116580
116581  gaatgacaat tgggtggaaa gggaaggggt gccttagaaa aaaggtctat tatttgtggt  116640
116641  aatgaaattg cttccaattt attttctgat ctctttgaga actatttact gtcctcttcc  116700
116701  tgcatcatgc attctgatgt ctggggcatt cagtgctccc tccctccctt tattcaatgg  116760
116761  gttcttggaa aagaaatctt tgaagagaaa atgtgtgggc agtgggagac ttctgattct  116820
116821  ctacaccaaa tactcagccc tttcattcgt gagaataccc tgctttagga tggcgtggat  116880
116881  ctgagtcagc aggcctgggt tcatttgtat atactccagg ttgtggaggt tgttcctggg  116940
116941  tcttggcctt ttattttggg ggtgcaccac acttctgtct ccatagacta tgtaattaag  117000
117001  aagcttgcct ttcgatttcc tgccaatggc tggatcttga ggatcactgc acaatgcttg  117060
117061  tgtgccccac tggagaagtc tctcgtggca cctttcccct cccatagtgc tggaatgctg  117120
117121  tccacagaag gcttctcttc acttatcttt agttcagaga ctctaaagat aaaacctgag  117180
117181  ctgacttgct gtgtctactg ggacctcctc ctattcacca ttgccctcac acccttttcc  117240
117241  ttggagtctg tctttagggt caccctggga gctgcctggg cctccacctt cttaagcagg  117300
117301  ccactcctga gagctgggta gagactgtct ttgtccagac tgtctgaaga gcatcttgct  117360
117361  gttaacctcc ctctcctgtt cttgactact gccttcactg ctgcctcgcg ctcgtctacc  117420
117421  agggtggtat tataaagtac gtcctcgaag gtgagctgtt tgaccagctc cttgttgcct  117480
117481  agcaacctag gaaattgtca gaacagtcag gcttgcatca gctctgacct ttggagcttt  117540
117541  gactggcatt atttataaaa ggctttctgc tctgttagtc gagcattggc ttcatatttc  117600
117601  tccatggact ccagaaaact gggtttcttt ttcgcaagtt ctcgtttcca gttgaagaac  117660
117661  agaattgagt aggacttctc tatttcctta agttttatgc tctctccaaa tatggtgtag  117720
117721  cacttgcttc cctggttgcc aacgctagcc gaccagctct ggcagttgct ctgcttgtgg  117780
117781  ttcttccctg agatgctcag ttgggcctgg gaatcttcca tttctctgcc cacgagggga  117840
117841  cctggcagtc agtgttctgt caaagacctg tgagggtgct tagtgaactg tgggcactgt  117900
117901  gaccacaggg ttctattccc ggtccagtgt ttgtttttca gaactctgta ggttgacagg  117960
117961  acatgctgtc tggtggccag gtgcttctcc caagagtgtg ggtcctggga gacatgtttc  118020
118021  ctggcctgct tactgcaggc ctagcttcca cctaagagct gtccgcttcc caaggagatg  118080
118081  tccacgtgcc tctgtgtgat aggagcggaa tagtagggca ggactgaaag gtctgtatgt  118140
118141  ttgcttttca gtcaggtaca ggtgttggag gtttcgtaaa tgtgatttct tttgatctcc  118200
118201  ctggcaggca gtgatgggga agtttttagt aaggttatta acagagataa aggatttaga  118260
118261  gttaacattt aataggggaa tttttctaaa ggatggttga aaatgatgct ttatatagtt  118320
118321  ttattatatg aacttttcaa ggatggaatt agtcaatctg tagaaattgg gccgcctctg  118380
118381  ttattgtgat atattagact gtattgaatg atgagacttt ccaaaggttt aaaacaaaca  118440
118441  aacaaaaaag gaggcagaag aggagaatga ggatataaat gaggacactc tcgctgagga  118500
118501  cacatcagct gttagcagtc tgtctctgtg taccgagctc aaga          118544