Imprinted Gene Databases

Macaca mulatta: SNRPN

Small nuclear ribonucleoprotein polypeptide N

Cheong et al. Genome Res 25 :611-623, 2015

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus Snrpn SMN, Peg4, HCERN3, MGC18604, MGC30325, 2410045I01Rik  7 29.0 cM  Imprinted Paternal
Mus musculus Snurf Snrpn, MGC18604, MGC30325, 2410045I01Rik  7 B5  Imprinted Paternal
Bos taurus SNRPN   21  Imprinted Paternal
Macaca mulatta SNRPN   Imprinted Paternal
Sus scrofa SNRPN   Un  Imprinted Paternal
Homo sapiens SNRPN SMN, PWCR, SM-D, RT-LI, HCERN3, SNRNP-N, FLJ33569, FLJ36996, FLJ39265, MGC29886, SNURF-SNRPN, DKFZp762N022, DKFZp686C0927, DKFZp761I1912, DKFZp686M12165  15q11.2  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    accaaaatgc caaaatacct tgattagtag cagtttgtcc cttagagaga gagagagaga    60
61    gagagagaga gagagagaga gagagagact gagttccata ccacaagcac agcactctgc   120
121   tgagcagcag cagaggtttc aggaactgtg cctacagtgc ctacagcgcc tacaaagctg   180
181   tggggctgca gactgctctc tcatagacat ccacatagcc aagactcttc ttttacggtc   240
241   tgtaatcatg gagtatattc tctctaccag gttcaaagct tcagtgagag aacagctcct   300
301   gggatcttga gacctggggt gacagataca gctgacctgg accatgtttc ttacttctgt   360
361   catcagagta gcatattctt gggtactttt tattttgact ttcgtaaacc aagaaagctt   420
421   ctcacttctc caagctcaca cttcactcct tgaggaaaaa caaactcatt taaattcctc   480
481   atcatccgga aaactaataa taaaggaaag agtaattgta ataaacaagc catagatgag   540
541   gacaaggagg gacccatctc aaatgagaag agagtcgacg agctccaagt gctcactgta   600
601   ggagaggact gttaatacat agaggactgt gctaacatga tgtcacaggc acagaggaca   660
661   cagtgctgag caccgagtcc ctaaacgttg ctctctaata gcatggaaga tactattttc   720
721   tacaacttac taagccatca gatttcacaa acacttggtc ttgccatcag aagtcttgaa   780
781   agatgacatt gctaatattc caaagtattg aaccacatta ggcaagaatc caccaccatg   840
841   tctccacact gtagcttaaa cagaagataa attccagtgg atgaatggct catacactga   900
901   gatcagggct tgttgtccat ttaattgtgc tttcctggag acagaaaatc taggtgtaaa   960
961   ttcattcagc atccctaatc ataaattgta tgtgtttttc cctcacccaa tatatataag   1020
1021   agggaacacc aaaacccact tcaatatcag tatccaaaag cagagttgac aacagtagca   1080
1081   aggaagcaga gcaaaatatt ttatgaaaac cataacgaac ctacttctgc agtaacttat   1140
1141   catgaagtga tttgtataat caccatccac atgattagaa agatcagtgg ggaagaagaa   1200
1201   gatagataga tagataaaga ttaaggatta aagaattgag ggtggaatgc aacttacagg   1260
1261   gagcattgct catatttcta tgacagaaat tctcaagaca cacgttttcc aagtctttag   1320
1321   agtgctacta ctgcagcgca aacttcaagt aaattttgaa tttatatctc ctgtcctcaa   1380
1381   ctgatttctt ttcttttctt ttcttttctt ttcttttctt ttcaagacag ggtctcactc   1440
1441   tgtcacccag actggaatgc agtagcacaa ttacggttca ctgcagcctt gacttcctga   1500
1501   gctcaggtga ccttaccgcc tcagcctccc gagtagttag gaccacatat gcatgctacc   1560
1561   gcacccagcc agttccttga tggatttctt aagccacagt ttacaaaatt acctcttcac   1620
1621   acttaaaata agaattccag tagtccacta gtaactctaa tatctataat aggtaggtag   1680
1681   aagaaaaatg gagttggtca acttacatga aaatatgctt aagcatattt catcaataac   1740
1741   caatcagaat atagctgaag agtcaccctg acttaacact gataaatgga tggtcacagt   1800
1801   gggaaaaggt gtattccatt aatgttaaag tccacgtttc cacatttttc aaagggttgt   1860
1861   tttttaatat ggatattgta agaaaacgac tggccagaca gcatggtatg ggtgccatct   1920
1921   tgtgcgcagg catgaagttg gtctagaaac ctattattgt caccctctgg taatatcatt   1980
1981   atcattaaaa ctttcagagt agttgtcagt aggttagaaa tataatctga cagagaataa   2040
2041   tgtagaactc tctaaagata tgaggcaaag ccagaactta tgattagcac aggtgatgat   2100
2101   aatttgagga aagtcatgaa aaagatgagt tgagaaataa ttcagaagcg tttgatctca   2160
2161   tgagagctat tttaggatta tctttgttaa tgtatcctgt tttaattttt catctcatgt   2220
2221   actcataaga caactagcat gttgaattca cttcctgtgt atatattccc agaagtagaa   2280
2281   tagctggata atatggtagc tctattttta gttttttgaa accttcatat ttttttccac   2340
2341   aacggctgta ctaatttgca ttgccactca cagggattcc cttttccacg tttatttaag   2400
2401   ttcagtaaaa ttgtaatcag taataagaat ataaaaattc taagagataa taaatatttg   2460
2461   tgtcacagtt tctcagaggt tttacttttt gtggcaaaaa ataatggtgc attttaccaa   2520
2521   tgatgcatct tgtgattact taggaaaagc tgtcagtatt agcaaattct aatttagtca   2580
2581   ttagtataga tctgcattag tctatgtgct ctgtgtatta ctagctcctt taaacctcac   2640
2641   aacatcccaa gaggtaggca ttattaccac ttccacgctc cagttctgaa tcttagctaa   2700
2701   agcacttcag gaaaaaaata ggagatgctg gagcttgact gggtctgtct ccagagtcct   2760
2761   ggctcacatt ggctgtgtta caatatattt tgtgataagt accttccaga tcagtttcag   2820
2821   aaatcttata tctcccatgg tcatgaagct attctcctga attagatcct aaatactgta   2880
2881   ttaatttttt aaaaatatat atctaggtcc ggccaggcat ggtggctcac acctataatc   2940
2941   ccagcacttt gggagaccaa ggcaggcaga tcaaaaggtc aggagtttga gaccagcctg   3000
3001   actaacatgg tgaaacccca tctctactaa aaatacaaaa attagcaggg catggcggtg   3060
3061   tgcacctgta atcccagcta ctcaggaggc tgaggcagga gaattgcttg aacccgggag   3120
3121   gcagaggttg cagtgagctg agactgcatc actgtattcc agtttgggtg acagagcgaa   3180
3181   actctgtctc aaaaatttat atatatatat atacacacac acacacacac atacatatat   3240
3241   gtgtgtgtat atatatatct ctaggtcagc gatgcatctg gaattgattc attttgaaat   3300
3301   gtgagatcaa atgtctattt tattttctcc catgggtatt taattttttg gaacatatat   3360
3361   tgaaaaatca gtatttccta tttatctttc tttgcattat ttgcttacat attcttttgt   3420
3421   ctgtttttga gctttctttt ttcatttgtt tatttctcta tttttatgca aataccaaag   3480
3481   tagctcagtt actgagagac tttattttac acacgaattt tccctccaga gcccattctc   3540
3541   ttcatcactg tgctgttcta gaatgaagaa agaggaaaat cctgcattcc ttgcacctca   3600
3601   accaaaaata ccaggggtag tcgttttctt tttaatagag tttaagactt cagcacgtta   3660
3661   ctgttgacac taatgtctct aatgtctttg tgactctcag acaaccccac caacttcact   3720
3721   atcactttat tttttagtac aaaatcagtg aattttatgt gattttgtgc cttctcttcc   3780
3781   actactctgg gctttctcta tccttagaaa cattggcagg aacttggaga gtcatccctg   3840
3841   ggtgcatccc actcatgtgg acgagcctca gtggacttgg tcctactcct ttggaccatg   3900
3901   acctatcaaa gtcctggccg tggcaggcaa agctgagctg agggctctct gtgaggccta   3960
3961   catgggcaaa accagttgct cccaacactc cctaagtgat ctgtttaggt attcattctg   4020
4021   tttttaatga agaatgagtt tgttcaacaa tggctgagct tgccgaccaa ggataattac   4080
4081   ccttcagact ttgtctgata atgtttgttc ttgcttttgc tttggcacac agttttcaac   4140
4141   actttgtatt aatttttatt tgttttggtc acataacaac ttctgcaact gaattcatat   4200
4201   ttttgttttg tgtattaatc tatttcatta ctgtatttaa taatgcactt acacctattt   4260
4261   ttcataaaac cttttcaatt attttcatct tttcagtcat taaattttcc taaatagaat   4320
4321   aggaatgtga cttttcttag gaaaagtagg tgctacgcac ccttttttag tgttttccag   4380
4381   gaatttccac tgaagtacct ctgagaacag agacttttct cacagccaca agacaaaatt   4440
4441   tgttcagaat taagtgctga aaaaggagct atgattgttt tcattgtatg gcttagtttg   4500
4501   ttttaattgt gaaagatgca caaggcatta gtttatacag gcagaacacg gagagtcttc   4560
4561   cattctgaat gcagagaaca gccactttgt cactaagcaa gcgtaaatat catactgtta   4620
4621   ctccttatcg aaaagctata gacatggctg aagtctttga ttccttctaa cttgttgtaa   4680
4681   atgtatgcaa gtaatttcct tgtacacatg gaccataata taaatatcta tagttttctt   4740
4741   gcaattcagt gagtcattac tagaactgtt tacagttttt agtaaaataa taaatgcaac   4800
4801   tcagaaaatc tgtacatata tctccaggaa gcacaaatac ttgtagaaag ggaattgtca   4860
4861   tcttacttat ttttttgtta tctcctacca aaatattttt aaaggttttc atgcttatga   4920
4921   gttttttaga tttttgtttg ccaaagtgct gggatgacag gcatgagtca ctgcaccccg   4980
4981   tcaaatggac actccttaga gatgaagaaa attatgcaca taagtaggct taaccaccac   5040
5041   gtgtggacct accccttttt cctatggtat tttgcatgtg tgagtgatag atttactaca   5100
5101   ttatacaata attcaagtag aaggttttac ttttaagtgc aaataacaat tatcatcaac   5160
5161   aggagaaatc agtaaggcta atcacctcta tttgtttctc cagaacacct acggtttccg   5220
5221   ttaaatttgg gaatcatctt ctctttgcat ttcacaacat aattccacag tctatgttgt   5280
5281   ttgtatggag tatagggttg ctcttcatat acagtgaaat tatgaatatg gagtcaggtt   5340
5341   ctaatacaaa aatagagtga agatgaatgc ttggtttttt atttaagttt tctttttaac   5400
5401   caaaatctgg ccttgacatt atctggaaac atacaacatt gactcccaga gctcctgact   5460
5461   gtagacttac ctggtgaaac aaatgtgcat ctattaatca gaactaaaac tacctatgaa   5520
5521   gtgtcagtgt tcttggtctg tgggtggcta acatttcagg tatctttaac aaataccctc   5580
5581   cccaatagtt tctagaccat tagattgagg attttttaaa acccgtattt taattttaag   5640
5641   agtacatgta tacgtttgtt ctattgataa actacctgtc acaggtgttt tgtgtacaga   5700
5701   ctattttgtc actcaggtaa gaagcatgct acacgatcgg tagtttttta atcatcacca   5760
5761   tcctcccatc ctccacactc aggtaagaac tcatgtctgt tgtttcttcc tttgtgccta   5820
5821   tcttcactca atatttggct cccacttgta agtgagaaca tgcagtattt gtttctctgt   5880
5881   ttctgtgttt ctctgcttgg gataatggcc tctggctcca tccatgttgc tgcaaaggac   5940
5941   attatctcat tcttttttta tggctgcata ggacaatgta acgctaacct agcccaatga   6000
6001   gaattgatag aatttggtca taggtgttta aaatgtgcct ccatttattc tgttaaatgg   6060
6061   ccaaatgcat aagtgtgtga cccatgacca ggggttcctc tcacagaaaa catgtttata   6120
6121   ttggaaaaca accttgtggc tctgaactgc atctggttta ctcttactaa aatagccagt   6180
6181   ctctaggaaa gtcctgactt gaaaagaagt tcaggtatat tattcagatg agacatagag   6240
6241   gagtcaactc aacaaaacac atgaaataac agatttagtg tattacttac agatcccaga   6300
6301   gagagcagag cagaatgctt cagatggcca aagggggagc cattctgaac acatactcac   6360
6361   acggctgagg gaggggccta tagttgaggc ctttattggc gtccagtgtg ttattcaagc   6420
6421   aaccttctta cagggggttc taactgctgg gtttacagga agcaagcatg aatcccatag   6480
6481   agccacactg acaaaaaggt ggtcactgtg gcatatttgc acagcccaca tgaggtatgg   6540
6541   acggtcaggg ggcaaagtca gatgcttcat ccagctgtct cataaggagg ggttgtataa   6600
6601   agtagatatc tggaacaact gcatagagaa agtgggaggg attggagaac tggaaaatgt   6660
6661   gtcaaaggtg ttaagtcctg cttctggtat gaccaagata aacataattc aaaatagatg   6720
6721   ctgaggcaac acaaaactat aacattaaaa aattaaaatc atataaagta gaacttacaa   6780
6781   tagtactcta ataatttcac atatattata ggtaggtaga aggtaattga agtgggctaa   6840
6841   tttatataaa actatgtttg aaaaagtctt cttgagccag gcgcggtggc tcatgcctgt   6900
6901   aatcccagca ctttgggagg cctaggtggg cagatcagac cagcctgacc aacatggtga   6960
6961   aaccctgtct ctgctaaaaa tacaaaaatt agccaggcgt ggtggtgtgt gcctgtaatc   7020
7021   ccagctactc gggaggctga ggcaggagaa taatttgaac tggaaggcgg aggttgcgat   7080
7081   gagcctgagc caagatcatg ccactgcact ccagcctggg caacaatagt gaaatttcat   7140
7141   ctcaaaaaaa aaaaaaaaaa aaagaagaag aagaagagaa aagaaaaaga aaaagtcttc   7200
7201   ttgactaggc atggtgactc atgcctataa tcgcagcaat ttggaaagct gaggtgggag   7260
7261   gattgtcagg agttcaagac tagcctaggc aacacagcaa gaccccaact ctacaaaaac   7320
7321   aaattttttt tcaaagtgac cgggcatggt agcacatgcc tgtagtccca gctactcagg   7380
7381   aggctaaagc aaaaggatcc cttgagacca ggaattggaa gttgctatga gatatgatca   7440
7441   caccactaca ttccagccaa ggcaatacag caagactcta tctcttaaat aataataata   7500
7501   ataacaatag accagaattc agcagacaag tcactatgat atcacactgg gaaatgagca   7560
7561   gtcacagaaa aaatatagtg tgttccatta ttgctagagg acatattgtc acacctttca   7620
7621   aacacataca tactacagtt tagatctttg gccccccaaa cttcctgtta caaattgatc   7680
7681   cccagtgttg gaagtggggc ttgataggag gtgcttgaat tttgggggaa atccctcaag   7740
7741   aatggcttgg tggtgttctc atggtaatga gtacttactc tgctaatttc gaggagagct   7800
7801   ggttgttgaa aagagcccag catttgcccc tctcttgctt cctctctcac catgtgatct   7860
7861   ctgcacacac aagctcccct tttctttctg tcatgagtag aatcagcttg agaacccagt   7920
7921   cagaaggaag tgttggtgcc atgcttcctg tacagtgcat agaactgtca gctaaataaa   7980
7981   cttcttttca ttataaatta cccagactca agtattcctt cctagcaata caaatgaact   8040
8041   aagacaaaat gcatcttaaa attgatagta tcaaaacgct attggtcaaa atacagactt   8100
8101   tttgtggttg tccttatatg aatgcacatg aacctgtcct ggaaaccttc cattgacact   8160
8161   ttcttttaat atcatcaaca caaaacttgc agaggagctg tcagtaggtt ggaaagataa   8220
8221   tctcacagag tgttgcatag gaatgtcaca agaaatgaaa tatcaccaaa gcttctggtt   8280
8281   aacacagaag atgataatga ggggaaaatc gtaaagaaga tgaatagtga ctctgaagag   8340
8341   gtgcacctga atgagagaaa tttagcaata cctttctttt tttttttttt tttttttttt   8400
8401   tttttttgag acagagtctt gctctgtcac ccaagctgga gtgcagtggt gtgatctcgg   8460
8461   cccactgcaa cttctgcctc ccagggtcaa gcaattctcc tgcctcagcc tcccaagtag   8520
8521   ctgggattac aggcacaggc catgacactc ggctaatttt tgtattttta gtagagatgg   8580
8581   ggtttcacca tgttggccaa gctggtctcg aactcctgac ctcaagtgaa cctcccaaag   8640
8641   tgctgagatt acaggcgtga gccaccgccc cgagcagcaa ttcctttctt aacgtgattt   8700
8701   gcttatattt gcatctcatt gaataggagt gatataaaac aaatatccac atttatatat   8760
8761   gttgaaaaga gttattgtca ttaattgtga ggtaaaaatt ttaaggcata ggaagtattt   8820
8821   gtaccatatc ttgtcaattt tattccttta ctgtggcgta aaataatgat gtattttgca   8880
8881   attgatacaa aaaatacatt taaattactt agaaaacact gtcagtgtta gcatactgat   8940
8941   gttgtgatta ctatagacct gatatttatc tacaggcatt atgtatcatt agttcattca   9000
9001   ttcctcccaa aatatcaaaa ggtaggttct aataccactc ctatgtacaa gttctgaatt   9060
9061   tgagctaaag ccctgcaaaa aaaggaatag aacatgctct aatctgtctc cacagtcctt   9120
9121   gctcccataa actatgttat aaaatgtttt tctgttaaat tgtgactaca ttgtaggtct   9180
9181   aatttagtaa atcttatgct agcccatagt catgaagata ttttcctaac ataggttgta   9240
9241   aatactatat taaactgtat ttgtatttgg atctatgatg cacctgcaat taattttatg   9300
9301   tgtaatgtga agttaaaggt acatttaact tccttcagtg aatatcaatt tcctggaaca   9360
9361   ttgattggaa aagccatctt tctactaata attgctctta ttacttattt gcatttttat   9420
9421   tattttgtct gtttagagct ttcctttatt tcattggttc acctttctat ctgtgcaaac   9480
9481   attacattgt cttaattact aagagtcttc atttaatcca agaattttcc atccacagcc   9540
9541   ctttagccta tctgttgtgg tgttctaaaa agaagaaaga ggcgagtaaa tcctggatgc   9600
9601   cttgctccta caccaatatt tccagctgta ccttgaaata aaaggattta gaacttgaga   9660
9661   acattgctgt tgttgcttat gtctctaatg ttctcaagaa tcttagacaa tccctgaaca   9720
9721   ctgcgcccca ctttatttgt ttagtacagt cccagtgaaa taaattagat gtcaaggctc   9780
9781   ctcattatgt ttgcctggtt tttggaacct gggggacttt gtactcctcc agcaacagcc   9840
9841   agaggtggca gagacctgtc agtcattccc tgggtgcctc ctgcgcaagc gcagttgtcc   9900
9901   tcctgctgcc gaccacgaat gcggtgctcc tgctgcagac cacgcctacc aagggccggc   9960
9961   ctcagccact gcagctgagc tcagagcctt ctgtggggtt tgCGGGGGGC AAGGTCAGCT  10020
10021  GCCCACTGCC CTCCCTCTGG GGCTATTTGA GGAATGCGGT CCTTTTGCAT AAGAAAGGCT  10080
10081  TTTCTCTGCA ATAATTGTGT TCGCTGATCA ATGACACCTT CCTGGTAACA TTTCGTATTG  10140
10141  CTTCTTTGAA AGTGGGGGTG CAGATATCTT TAAAACTTGC ATGCAATTGT CTTTTTTTTT  10200
10201  AAATcacata aacatcattt aaaaccaatt catattttgt attgtgtatt aatgcctttc  10260
10261  attcctgaat tttaaaattt tatcataatc attttttgag attcacataa ctgttttcat  10320
10321  cttttcaatc atctttcttt agtaattaaa tgaaaatagc acttttatta ggaacgatag  10380
10381  atgttacata ttctctgttt tagtgttttc cggaaatttg ctatgaaata cgactgttga  10440
10441  aaaagagagg gacagagact ttcctgggag ccacagtaca aaatgtactt acaatcgtag  10500
10501  gcttagagaa gctatgatag tttaaattac gtggcttagc tggttcttat tgtggaaggt  10560
10561  gcacaaggaa ttaatttgtg tagacagaac actgagactc ccattttgaa tgcagagaca  10620
10621  gctactttgc tactgtgcaa atgagtgtca tcatattgtt tgtttttctc cttacccaaa  10680
10681  agctatagac attggcttgc atatttgagt attttcactt tggttttgta aatggctgct  10740
10741  tgacttgcct tcctacaaaa aatccataat atcgagatgt attattttct tactccttga  10800
10801  tgagtgagtg attagtttgc actgaaataa aaatgccatt caggaaatgt catacatctt  10860
10861  caagcagcat atattttaat agtatcgtct tatagaaagg gaattacaat ctttatttct  10920
10921  tcgatatcag tgaacaaact atttttttaa ttttaatatg gtcattttta ttgactcagt  10980
10981  caatagtttg cccacttttt agtttttacc tcctccatta atgtccattg ttttaggctg  11040
11041  aacctttgac actcctcata tatcgtttgt atgtgactag atggcaagta aagagaggat  11100
11101  tcctcaccct aggttaaaca ctgacttcct cttgaagaaa caacggaggg gtccaaaaag  11160
11161  caggctagga attgtttagg ttctgctata tgaattgtgc aaatgccaac aggattgaat  11220
11221  tgagagaaac acattctcta atgaaggatg cattcctgca gggtggatct atgagactca  11280
11281  atagcaaatg gctgttatac aagtaatgaa atcctcaatt ttatggtcta aaagcgattc  11340
11341  tggagggcac ttatttaaga cacatgagat gtgaaaaagc aatggaccaa gagcgttgat  11400
11401  agtttatgga tatttttatt ccaaattatt gatagagctt tgtgtgccag gcagtgccgc  11460
11461  ggtcaggcac tcggggtttc aatacactat acagaacatt ttaagggcag atcttggtta  11520
11521  atttttttaa gtaaccctca tcttcattct tttattgtat tatgacctca cgccattaac  11580
11581  cttaaatttc accacagatt tagaagaacc taatagtcaa tgaaaccaga tagataatgg  11640
11641  tatttatgta atgaaggaca agggaaagat gattcccaaa tccgaaggaa actagaagtt  11700
11701  ttctggggaa acaaatagag gagataagat ttactagttt cttcttcatt gataagagtt  11760
11761  ttgttctgtt ctgataaatg aaaagctcca tggaaattac agatgctcct caacttaagt  11820
11821  tggggctact tcccaataaa cccaacataa attgaaaaca tcaccagtca aaaatgtggt  11880
11881  taacatgcct accttactgt gcatcatacc ttagtctagc ctgtcttaag agtgcttaga  11940
11941  acgcttatat ttgcctacat ttgtacaaaa taatctaaca gaaaccatat tttataataa  12000
12001  agtcttaaat atctcatgta atttattgaa tactgcaatg aaaatgaaaa actgaatggt  12060
12061  tgtatgggta ctcgaagtac aatttctact gaatgtgtat tgctttctca caattataaa  12120
12121  attgagaaat cttaagtcat acctcaggga gtgcctttat tgcacaatac aggtttatcg  12180
12181  gacacatatg ccaacaaatc ataggaaatt caggtttggg tcaaggggga gtggttcaac  12240
12241  ctacttatac acacttcctt cctctctatt gggctgcctt tatccttggg attgttgcaa  12300
12301  gatggctgtg tcatgtaaag aactgtgtct tttagcatca tgaatgagat aaaagagttg  12360
12361  aaggccaact tcattcaaat gtcttctcca tgtatctttc cctttctctc ctgcactgct  12420
12421  attgtagttc tgtgatccat gtctctgtag aaaaatggct ggcataagtc aaacctttct  12480
12481  gactgggcgc tgtcatgatt actttctccc gctgttaaca ctgtacttgg aggtcttgat  12540
12541  ggaattgggc aaacttgttc tttcagaccc tcagtttcat ctcaacacag aacgctccaa  12600
12601  aagtccttgc tactccacag cagagaactc tcttgaagca ataacatgag gaaatagtgg  12660
12661  gcttgcatgg ctgcctcaca tgcctcaggt atcattatgc tcattgcctg gtgtactgtg  12720
12721  tgttgccaac cattgttcca cgtaatttac ccattcttgg tttttacgtt ggttaaagca  12780
12781  tgtacaaacc ttgttcgttt ttctacagca tttggattca taccttctga aattacttga  12840
12841  cgattactgt gcctctggtt gtttgcttct agttggcaat acaaagaaac aatgtgaatg  12900
12901  aaactcataa agaaaaacct atgattgaat gggcgtgtgt aacactagag ggaaggtcag  12960
12961  agctggtcta tgcatgggta taggtaggag tctcagtggg tgtcagccac tgcatgtcaa  13020
13021  caaatcaaat atttaaggtg gatctaaaag aaaggtaata tctctgccaa ttaaactaca  13080
13081  gtcatgcatt gattaatgac aggtacagtc taagaagtgc atttttagac gattttgtca  13140
13141  ttataagaac agtgtagaga gtacttacac aaacttagat gctaagttta agtttatgcc  13200
13201  tactatatga ctaggctata tggtaaagcg tgttgcttcc aggctacaaa actttactga  13260
13261  acattaagca atgataacac aatggcaaat atatatgtgt atgtatgcgt atatataaat  13320
13321  actgtatgtg tatatatatg gtatgtctat ataggtatat atatggtatg tgtatatata  13380
13381  tacacatgta cacacacata catatataca tatactataa taaaaatatg atataaaaca  13440
13441  tttttttaac tgttactgct gtttaaagca gatatcatgc gtggattttg caggactgga  13500
13501  agttcctcca ggcgagtgag tgggtgagtt gtgagtgaag gtgaaggtct aggacattgc  13560
13561  tgtacactac tgtagactta agaaacactg taggcttagg ctatactaaa tttattttta  13620
13621  aaacctgaag taggctaggc acagtagctc acatctataa tcccagcact tttagtggtc  13680
13681  gaggcaggcg gatcatgagg tcaggagttt gagaccaacc taaccaatat ggtgaaaccc  13740
13741  tgtttctact aaaaatacaa aaattagctg ggcatgatgg tgcacacctg taatctcagc  13800
13801  tactcaggag gctgaggcag gagaatcact tgaacccagg aggcagaagt tgcagtgagc  13860
13861  cgagattgca ccactgtact ccagcctggg caacaaagtg aaactccatc tcaaaaataa  13920
13921  aataaaataa attaataaat taattaattt tttaaacttg aagtaataat gacattatga  13980
13981  ttgctacaat gtcaaaagat aagagaaaat ttcaactcca ttgcaatctt atgggaccag  14040
14041  caacatgtat atggtctgtt gttgaccaaa acagccctta tgtggtacat gactctatac  14100
14101  acataacagc ccattttata tttatgaaaa aagcccttct agaattataa aatcacaagt  14160
14161  tttactcaca taaaaattaa cacaatactg agattaactc ataaatgaaa ttacaaaaat  14220
14221  cttaaaattt tgattataat agttcgaaac aagattttaa tccagagaaa tgagtgtctt  14280
14281  catataaccc tctgtggcat aaagggtaat ggcaatgaaa catttcttaa taaaagaggc  14340
14341  tgcatgattg tcagtgtgat ttgcaccttc ctgttgacat ccattctgta agtattgagt  14400
14401  gcaggtgatc ttacctgaag gtgacaacag aagatttcac tacaagatca tgcatgtgcc  14460
14461  ctcaataaca ccatgtcatt gatgccacca gagtaacagc tattgcgata aaatttgaaa  14520
14521  aataaacata cgttaaaaat ttagaaagag gccggacgcg gtggctcaag cctgtaatcc  14580
14581  cagcactttg ggaggccgag atgggcgggt cacgaggtca cgaggagatc gagaccatcc  14640
14641  tggctaacac ggtgaaaccc cgtctctact aaaaaataca aaaaactagc cgggcaaggt  14700
14701  ggcgggcttc tgtagtccca gctactcggg aggctgaggc aggagattga tggaaaccca  14760
14761  ggaggcggaa cttgcagtga gctgagatcc ggccactgca ctccagcctg ggtgacagag  14820
14821  cgagactccg tctcaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaatt tagaaagata gtaagtaata  14880
14881  agtatttgat ttcttgggcc caggaattgg aggctgctat gctctgtgac cacaactatg  14940
14941  aatacccatt gcgctgcagc ctgagaaata tagctaggct ccatctctag aaaagtaaat  15000
15001  aactatgtaa gtgtttgaaa atatttagca agggagccat actaatgtag ctgaatcttg  15060
15061  gaaatcaaga aaaaaattgt tggtttaaaa gggcaaaact gtccggatag aaagaacagc  15120
15121  tgcagatgag gatagagcag cgtggcccgg gagaggggct aagccgtgga ctaaggacgg  15180
15181  ggaggctgga gaagaggctg aggggagtca catcttgtcc tgagatgaaa aggggaaaaa  15240
15241  aaaaaacatg ttcatcttca agcgcatact ctcttcagat taaaagaaag tttttagttt  15300
15301  cttgggaaga agacaagaat ataggtgaga ggtttgagag attcattaat ttctttgtga  15360
15361  aattcaatat aaaggaggat attctgtgtt gctctttgtt cactatatgt gtggggctca  15420
15421  cagggaagca acacagaaaa gtttccaaat tctcagatgt taaaggccag tggggattca  15480
15481  gaaaactcaa cagaaactaa actgcaagtg gaagagctgc ccttgggaac tcaggggaca  15540
15541  agtttcaggc ctggactggg ataggcaagg gaggcctcga ggaggaggag cattggagga  15600
15601  gatgctggag agtgaggacc agtgagtcca gcaaacaggg cagggaaaag gaagaggaaa  15660
15661  cagtgtgtcc gtggcacagg ccagggcatg agaggagggt ggtgggttgg aaggaccact  15720
15721  gggataatac atgatgaggc aggagctgga agggcagact atggagggac tgggcatggg  15780
15781  ggtgagggta ccaggcagct cagaaagtga tgcaggggcc cctctctgag gactgcattc  15840
15841  tgtggggagg gatttgaatg cctcagttct tttatgaaat gttatccccg atccatgagg  15900
15901  tcttttgatt caggaaccag tcagaacagg tgagggtggc cgcagtccac tgtgcaggac  15960
15961  catttgcatt gccaggaggg attggtgctg aggacaaaca gagtgaaacg gggcacagag  16020
16021  ctgtctttcc catctgtcct tttgcagatg taagtgggat ccgtggatct gaaaattcac  16080
16081  agtggcccgc tcaccaccac ctgatgaaaa tacaccacag ggtgagagca tcctaacagc  16140
16141  aaactgcaaa tgaagtgggt ttgcagctgc acagagaagg gaccccaggt aagctacatg  16200
16201  ggcaaggtgg gcaggggact ccagaggtgg tagcagtggg tctttatgca attattctct  16260
16261  gagggcatac acatgtttgt caatgtatat gcatgacccc ttacatgttg atgttcacat  16320
16321  acaaacctca caattttctc atgtttctca gaccatagca tgttatcttg actttattct  16380
16381  ttctaccaca tgtaaccatg ccttgtatac ctagcaatac ttaacgttta tttttggtgg  16440
16441  attattcata gttaatgcat ttcctgactt aatagccaaa tgaaattgcc ttgctttgca  16500
16501  tgcctttggt tgatcatttc tgaagatttg tgtccctgaa ttcattggga gtctcctctc  16560
16561  catgttctta agcgagggtc ctgttgggac tgttacatta tcctacttaa ctttggactc  16620
16621  gtatgtcctg gaaaatatga aactatcaat attcacttga aaattccagg tgctttatct  16680
16681  tttactttgt ttttgccatg tttccaatat tatatatttt ctcccactta ctttggattt  16740
16741  catttctctg cttcctttta cagtataaat ttagatgttt gaattttaga tttcaacttt  16800
16801  tgtaatatct acagactcaa tgctgtaatt ttcctctaag cttccttgtt gtagccagta  16860
16861  aattttgata aggtgtgttt tcctttaaat ttagtacaac attttttaaa atttttctcg  16920
16921  tgagatttct ttgacccatg tgttatttgg aaatgaatta tttactctcc atgtattttg  16980
16981  caattcacca gtttttaaaa attgatttct agcttaattc tgttgtggtt tgagtgcata  17040
17041  cattgtataa ttttgattct tttaaatggt ttcaggtgtg ttttattgag gatgatgtgg  17100
17101  tgcatcttga cgagtggtct ttgtggattt gagttcaatg tgtgttctgc ccgttgttgg  17160
17161  ataaagaagt ctgtagatgt caattttatc caattgattg atgatttttt tttttttttt  17220
17221  tttttttttt tttttttttt ttttttttga agcggagtct tgctctgtgc cccaggctgg  17280
17281  agtgcagtgg cgcgatctcg gctcactgca agctccgctc ccccgggttc actccattct  17340
17341  cctgcctcag cctcccgagt agctgggact acaggcgccc gccacctcgc ccggctaatt  17400
17401  ttcttgtatt tttagtagag acggggtttc accgtgttag ccaggatggt ctcgatctcc  17460
17461  tgacctcatg atccgcccgt ctcggcctcc caaagtgctg ggattatagg cttgagccac  17520
17521  cgcgcccggc cgatgatatt gttgagttca actatgtctt tactgatttt ttcttcttgg  17580
17581  tggacctgtc tatttctgac agaggagtgt tgaaagtctc caactataat agtggactca  17640
17641  tctatttctt cttgtggttt aaacagtttc tgcctcacgt agattgatgc tctcttgctc  17700
17701  tgttgttaca tgcatacata ttaaggacca ttatattttc ttggaaaatt gatcccttta  17760
17761  ttatcacata aggtctttat ccctgacaat tttcctttat ttacattaca ttctttctga  17820
17821  agctaataaa gctatgcctg ctttcttctg ggtactgtta gcaaggtaca tttcctttca  17880
17881  ttcatttact tttatatgtc ttttatgaat tgacaaataa aatttggggt atttactatg  17940
17941  taaaatcttc acatcacctt caaacatgat gtttaaagaa taatatatag tgaagtgata  18000
18001  aattcttgct aagaacatac gtgttacctc acacagttat tttttgtggc aagaacactt  18060
18061  tacatccact ctttcttcat ttttcataat gcaatttatt gttaactata cttaccatgt  18120
18121  tgtacgatac atctcttggt ctttttcctc ccatctaact gaaattttgt acccattcac  18180
18181  aatcatctac ccagcctcat ccccaaccac ccttaggccc tagtgcccac tgttctactt  18240
18241  tgtctttata taaataagct tttttagatt ccacttacgc ataggttcat gtggtatttg  18300
18301  tctttctctt cctggcttat ttcactgaat atattgccat gcaaatttca tgctgcctcc  18360
18361  agtgacagca tttctccctt tttaaggctg ataatatcct gttttgcata tacactacat  18420
18421  tctttttatc cattcatcta ttgatgggca cttaggtgga tcccacactt ggctattgtg  18480
18481  actaattctg gaatgaatgt gggagtgcag atacctatcc aacacactgg atagtcatga  18540
18541  aatctcccga ggcagatttt attacccttg gatatatact cagtaatgag actgctggat  18600
18601  caaagggtaa tccaattgtt attttttagg atccttcaca ctttttttca tagttactat  18660
18661  attgtactaa tttacattcc taccaacagt atgcaagtgt tcccttttct ccccatcaac  18720
18721  acttactaac ttttgtcttt taaaatagcc attctaacaa gtgtgagatg atatctcatt  18780
18781  gattttaatt tgcaattgtc tatgtatgtc ttcatattta cagagatttc caatatacaa  18840
18841  gatataattg ggtctttttt tagatctact ctgacaatgt gtctttaatt ggtgcatttc  18900
18901  aaccattgct actcaaagtg attactgaca tggttgtgag aggcgaggcc agctggactt  18960
18961  cctgggtcaa gtggggactt ggggaacttt cctgtcttac aagaggattg taaaacacac  19020
19021  taatcagtgc tctgtaaaac gcaccaatca gtgctctgta aaatgcacca atcagcgctc  19080
19081  tgtaaaatgc accaatcagc attctgtaaa atgcaccaat cagcaggatt ctaaaagtag  19140
19141  ccattggagg ggaggattga aaaaaggatg ctctgatagg acagaaatgg aacatggctg  19200
19201  gggacaaaag gaaacaaaag ctggccacgc agacagcagt cgcaacccat tggggtccct  19260
19261  tcacagggcg tggaagcttt gtccttttgc tcttcacaat aagccttgct accggccgct  19320
19321  ctttgggtcc atgccatctt ggactaagag tccaaggtca gttcaacttg gtggagaaag  19380
19381  ctggcagtta gatgaaaaat atacgcagac ttgctgcagc tgtacagata acgaacgtag  19440
19441  caactcaaaa gatgatgaaa acagagtaga aatgatgaga atgatgcctg gagcttggtt  19500
19501  ccaggctttg ctgtggtgtt aggtggtcac agagcagctt attgagagct tgtgtccatg  19560
19561  cctcctgctg acagtagata cttgattagg atgtgaacag aatgtttacc tggtttttac  19620
19621  ttatagcact tggattacta gtattagaat ctaagccctt tggagacaga aaattcttcg  19680
19681  attctgtgtt ttcagaggcg aggataattc gtccgacctc actggtgaga atacgtaggt  19740
19741  gttgaactaa tgcacggatt aaactgtaag ggcaaagaaa aaagttcccc tttgtcctct  19800
19801  gaaggttcag tgaaaaatca actggcaaaa ggaagattaa tagaaggaaa ggtatgtaaa  19860
19861  attttatttt aaatcacata gggagggaac cacaaaagaa tgatgaccca atgaggtaca  19920
19921  caagtttata tatctgcttg catagaggaa ggaggagatg tggaacgtag acttttattt  19980
19981  taagaggcaa tagaccgtca aggagaatga acagacccag gaggcaggaa gcagacgtta  20040
20041  ggggaaggtg aggtgcagag ctacacagga agacaggtta ttgtttaatg caaattaagt  20100
20101  cctccagata atctcttgga gctgacctca aaagaataga tggtaagttt gtctgggctg  20160
20161  gtgaggactt ccagcctctt gatctttcct ggttacttga tgagatcgat gagatccctg  20220
20221  gggagggtgt tcaagagcat tgcatttatt tatttattta tttatttatt tatttatttt  20280
20281  tttttttttt tttgatggag tctcactctg tcacccaggc tggagtgaag cggcgcgatg  20340
20341  tcggttcact gcaacctcca cctaccagat tcaaccgatc ctcttgactc agtctcctga  20400
20401  gtagctggga ttacaggcac ctgccatcac gcccggctaa tttttgtatt tttagtagag  20460
20461  acgggggttt caccatgttg gtcagactgg tctccaactc ctgacctcgt gattcactcg  20520
20521  ccttggcctc ccaaagtgct gggattacag gcatgagcca ccgtgccctg cctgtaaatg  20580
20581  cccggcccat tgtatttctt tttctttttc tttttttttt taattattat tatactttaa  20640
20641  gttctagggt acatgtgcat aacgtgcagg tttgttacat atgtatactt gtgccatgtt  20700
20701  gctgtgctgc acccatcaac tcgtcagcac ccatcaactc gtcatttaca tcaggtataa  20760
20761  ctcccaatgc aatccctccc cgctcccccc tccccgtgat aggccccagt gtgtgatgtt  20820
20821  ccccttcccg agtccaagtg atctcattgt tcagttccca cctatgagtg agaacttgcg  20880
20881  gtgcttggtt ttctgttctt gcgatagttt gctgacaatg atggtttcca gctgcatcca  20940
20941  tgtccctaca aaggacacaa actcatcctt ttttatggct gcatagcatt ccatggcgta  21000
21001  tatgtgccac attttcttaa tccagtctgt cactggtgga catttgggtt gattccaagt  21060
21061  ctttgctatt gtgaatagtg ctgcaataaa catacgcgtg catgtgtctt tatagcagca  21120
21121  tgatttataa tcctttgggt atatacccag taatgggatg actgggtcat atggtacttc  21180
21181  tagttctaga tccttgagga atcaccatac tgttttccat aatggttgaa ctagtttaca  21240
21241  atcccgccaa cagtgtaaaa gtgttcctat ttctccacat cctctccaga acctgttgtt  21300
21301  tcctgacttt ttaatgattg ccattcgaac tagtgtgaga tggtatctca ttgtggtttt  21360
21361  gatttgcatt tctctgatgg ccagtgatga tgagcatttt ttcatgtgtc tgttggctgt  21420
21421  atgaatgtct tcttttgaga aatgtctgtt catatccttt gcccactttt tgatggggct  21480
21481  gtttgttttt ttcttgtaaa tttgtttgag ttctttgtag gttctggata ttagccctct  21540
21541  gtcagatgag tagattgcaa aaattttctc ccattctgta ggttgcctgt tcactctgat  21600
21601  ggtagtttct tttgctgtgc agaagtttgg tcagatgagg aaatttcaga aagaggctct  21660
21661  tcctaggcgt gggggtggga gacaaaatta gagggacctt cattctgagg caaattctaa  21720
21721  gacttctcag catgacaaag caccagtctt tggtgtatct gagccccaac aaaataaact  21780
21781  gatttgtgta tgaagagtgg agcttacagc tcagacagaa aatcaatcct tattgactca  21840
21841  attttcaact tcatctggat taccagatgc acagtgtgaa aataagtcat ttgccagtct  21900
21901  gagcaacata gcgagagccc gtctataaaa agtgtaaaaa attagctggg catggtagtg  21960
21961  agcatctttg tcctagccac tctgcagcct gagatgggag gatcacttga ggttacagag  22020
22021  agctgtgatc atgatcaggt caccacactc caatctggct acagagtgag accttgtctc  22080
22081  taaatatata tatataatat atagcatata cgtataaata tatataatag agcatatata  22140
22141  tagcatataa aatatataga tatatatgaa ataagttatt tgtattcaaa gcatcaaata  22200
22201  aaattttgtt tcaattttct aaaaatttac aagtaacata tataggtatg ctgtttttct  22260
22261  tcttatatgt gactacatta ctttaggggc tccaaaatat catttactaa ctctagtaaa  22320
22321  tgtgcattgt cacattttgt ccaattttgt ccaaacttta atcaaatgcc taagaattta  22380
22381  aaattacctc aattacctca aattttccaa actttaatca aatgcctaag aatttaatat  22440
22441  tacctcaatt ttgtagaagc aaatcacagc ttatcatttt agatgtttta cttacttatg  22500
22501  agttttccca ccttactgtt gtttctggcc tgcctgtggc agcattgcca ttcactggaa  22560
22561  cctgcttcca taggaggagc atcctgatgt gtttaggaat actattcaga tcattccccc  22620
22621  atccgagttg tctattctgt ttctccctct catccctata atgaaggcat acattctttc  22680
22681  tgtttgtttg gtaattattg ggtcatttaa aatgaagact atgaaatgag aacagaacca  22740
22741  ctgactgaaa tgtacaattt tttaaacgta ctgtgaggaa gaaagttcca gaacctaagc  22800
22801  gcagagtatg ttactaatcc agagagaaag tatatttaag aacaaccgga gtggtcagga  22860
22861  agtcaatttc ttttatcttt ttttttaatt ttttttttta atagagacag ggtcttgctt  22920
22921  tgttgcccag gctggtctcg aactcctggg ctcaagcaat cttccctctt cagcctccca  22980
22981  aagggatcag tttctgaagt aagatgatga gtgtgttgat ttctagagca tcgtcttaat  23040
23041  acgctacagc taccaggcca ggcgcggtgg ctcacgcctg taatcccagc actctgggag  23100
23101  gctgaggcag gtggatcatg aggtcaggag atcgagacca tcctggctaa aatggtgaaa  23160
23161  acccgtctct actaaataca cacacacaaa aaaaaattag ccaggcatgg tggcgggcgc  23220
23221  ctgtagtccc agctactcgg gaagctgaga caggagaatg gcgtgaacct gggaggtgga  23280
23281  gcttgcagtg agccaagacc acgccactgc acgccagcct gggcaataga gtgagactcc  23340
23341  gtctcaaaac aaacacacaa acaaacaaaa aatatgctac agctaccata acaaagtacc  23400
23401  agagactggg tggcttaagc aacagaagtt gacattctgg aggctgtaac ttcaagggaa  23460
23461  tgtttagcag ggttgtattc tttgtgacct ctctacacgg ctggcagatg gccaccttct  23520
23521  ctctgtgctc tcacctgctc cttcccctgt gctcccacat ccccggttct ctcatccaag  23580
23581  cattctattc ttatagggac accaggcaga cgggatttgg cccaccctaa tgacctcatt  23640
23641  taccttaatc acctccttga aggccctatg tccagtcacg ttctgagaca ctgtgggtta  23700
23701  gggctttgca ggggagaaaa ataatacctt tcctccatct gttgcaaggt tcatggctga  23760
23761  gtccccataa caaaatccag attaacaaaa gaacagtata cagatgcatt tttttttttt  23820
23821  tgagacggag tcttgctgtg ttgcccaggc tggagtgcag tggtggaatc tctgctaacc  23880
23881  acaacctctg cgtcccgggt tcaagtgatt ctgctgcctc agtctcccga gtagctggga  23940
23941  ctataggcac ccaccaccat gcccagctaa tttgtgtatt tttagtagag atggggtttt  24000
24001  gccatgttgg ccaggctggt ctcaaactcc tgaccgcagg tgatccgccc tcctcagcct  24060
24061  cccagagtgc tgggattaca ggcatgagcc accataccca gccacaaatg catttaatgt  24120
24121  aagttttatg tgacacagga gactggaaat gaaaactctt aacatctagg gagaactgca  24180
24181  tttttatgga cagtcatgca gaagtatgat tgaaggacaa aagggtatga tctaatggaa  24240
24241  ataaactggg aggaacttac caaggtctga ctgttcaggt tcttcttggt ctccaggttt  24300
24301  gacattcctt ccctttgggc atagggcaga atacctgtca catgagggtc ttcaggagag  24360
24361  aagaggtggg agcaggtcat tcaaaccttt ctccctctgg agttttctgt ctcctccagc  24420
24421  ttaaaatcct cagtgtgcca gggtgccata tattggggaa gtatttcctg taccccagta  24480
24481  gcttcaatgt ataactgtta gccacaacaa gcatgaatag agatttcaag ctacagaagg  24540
24541  aagcaaagga ctaccgagag gtaaagattt ccaaaggtaa ctctggtgaa aagaatgaac  24600
24601  tccttgtaca gctgtgagtg ggagtctggg caaacgataa gtctgaacct acctgtaggc  24660
24661  aggactcttt aaccatttta tatttatgca gaacgagtaa atggaaaact cccgtggaaa  24720
24721  aacactaatc atataacttg ggagctactg attttttgtt tgtttgtttg tttgttttga  24780
24781  gactgagtct cactctgccg cccaggctgg agtgcagtgg tgcgatctca attcactgca  24840
24841  agctccacct cccggattca ggccattctc ctgcctcagc ctcccgagta gctgggacta  24900
24901  caggtgccca ccaccacgcc cagctaattt ttgtgtattt tcagtagaga cggggtttca  24960
24961  ccatgttagc cagaatggtc tcaatctctc ctgacctcat gatccaccct cctcaacctc  25020
25021  ccaaagtgat gggattacag gcgtgagcca gtgcgcccgg ccccaactct ttaattttta  25080
25081  aaattgggtt tcttgaggtg atatccatcc ttttccagta catagtttat agagtttcaa  25140
25141  caatacatac tgtcatgaaa ttaccaccgt aaacaaggtt tcccatagtg gcgacagctt  25200
25201  gggaaatgct aacaaaggct ttaaggcttc ctggcctctg ctgccatgac cctgtagaaa  25260
25261  gaatggatta tgagattgtt tcccacctgc cactccctgg gtctcagatc ttccgtatct  25320
25321  atcagataag gattgggctg agctggtgta gccggtttgt ctgtccctgt gtggaggtta  25380
25381  ctacttctgc tggcacccaa agcacttctt atagacctaa acatgttgat ttcagtcatc  25440
25441  cagtccagca agggaggtca tgtcctatac aaacttgatg tgcctggtaa cataacccac  25500
25501  cccactggaa gtatcagatg tttccagtac cacgagaggg ttcctagcac cctggggctc  25560
25561  cctgatcctg tccccccaac actgtgagat cccatagaaa tggggggggc accttgggaa  25620
25621  acactgccat aaaattagag ttagggggcc ctttctgggg ttttatggtg gcctgaacca  25680
25681  tatggtggca aaccaccccc aagaacatgc actttgaaga gaaaaggaaa aagaatggca  25740
25741  gggaacattg acattggaat ttcacaggaa cagcctaatt agccagctgc ctggtccacc  25800
25801  tccacccaca tcaagctcag tgtttcccaa catatgctgc agtgccccgt ttcccatgtg  25860
25861  ctggagtgtg gagttcagtg ttcatactgt agatagaagt aacactcatg agcaggcctt  25920
25921  cttcatgtcc tatcttcagt tgctttgcaa gttgactgtt ccattgttca gcagttccat  25980
25981  tggcctgcag atggcagggt gcataaaaag cctattgcat tccatgagag catggccatt  26040
26041  gttcttatgg tcatgtaatg aaggatgctt cttggtgaga ctgaggttct gtgggatatt  26100
26101  caaaatcgtg acataagttc tcctcaacaa cagcactggt agtatcagca tccacaagag  26160
26161  tgtgtatttt ctgtcctttc aagtagcaag ctgttttgat agtctttgtc cccacacagc  26220
26221  ggctctttca atgttctagt cactcaattg ccattctcct gacgaggtaa gtaggctgtt  26280
26281  agcaaaggcc cacacactgg tgaaatgcag gaagacctgg tggtaggggt ggcctgcatg  26340
26341  gccatcacca gtgcgtgttg tttggtccac tgggcaaatc gtcgatgttt gttctgtgaa  26400
26401  atgatgataa ccacagccta acagacccca tctgctccgt tgtttccctg agccatcagt  26460
26461  aaaccatgcc acaccatcag caggcttgtc tcagagcctc aggctccggg cagccatggg  26520
26521  aggagccaaa gcacacccaa tgggtctctt ggtgtcttct aattagctag ccatttgttc  26580
26581  atggagcctg ctggtcacat gtggtcctag ctgggcctga acttgaatgc accacttcta  26640
26641  tttgataatt gaagtctatc gagcctgtct aattttattg gttaggcttg tgagtcatcc  26700
26701  agagagaaac agcagttcag gttgcagagt tccatctggc attctggcca tgaggtgccc  26760
26761  agtccaaaac agtgcccaat atcaagtaag gattgccatt tgaaagaggg atatttggcg  26820
26821  gctgcctgag gcaacttatg tgtccaagat ctcagaggct ggtacacccc agtgtcggtt  26880
26881  ttctgttgcc agagacatct atcactgtgc gtcaggtcgc acacaactgt gatttcatca  26940
26941  ggctagcaga tttaaggttt aaaaggcagt gcctgagaca taaattgttg aaaacctgct  27000
27001  gctgtaaagg gttccattca aagtgtgtgg ctttattggt ttccttgact gtgggtgcca  27060
27061  gaagaacccc cacgtgggat gcatgttgtc tctagtaccc aaagagacct aaccagctgc  27120
27121  caggcctcct ttataccagt gagtgcagcc aggggattgc ctgtatctgg gataccgttt  27180
27181  tggcttcttg ctcaagtagc tttggcattc attgtgccca tgaccttttt gaccagctaa  27240
27241  actgggctgt tacattgtga caggtgggtc gtcacttttt tctttttctc gagatggagt  27300
27301  cttgctctgt cacccaggca gagtgcagtg gtgcgatctt ggctcactct aacctctgcc  27360
27361  tcccaggttc aagcacttct cctgcctcag cctcctgagc agctgggatt acaggtgccc  27420
27421  accactgcgc cctgctaatt tttatatttt tagtagagac agggttttgc catgttggcc  27480
27481  aggctgagct tgaactcctg acctcgtgat ctacccacct cagtctccca aagtgctggg  27540
27541  attacaggcg tgagccacca cgcccagctg gttgtcacat ttttatctgt aacaggtaaa  27600
27601  tccagaattg ataaaataat gtcatttttc catttagtat gcagtaccac tttttaaata  27660
27661  acccagtggg gcctgggtag cttaggtaac agacaggagt ggatatggcc cactgttgtg  27720
27721  tcttagttct taactatgag ggggcataat cttccagggc atcaatgcct ataatgcact  27780
27781  caaggcagga aacacagcta cctgcataaa aaattgctca cagggcccta cccacaagta  27840
27841  cataagcatt gtgtgcagat aagcatcaag ggccaccagt ttgttcccaa acctcccaat  27900
27901  gtcatccgtt taattattct cctaaaagaa cccagaaaca ttgtcatgtg ggctccagta  27960
27961  tccaagagcc tgagaaaaat ctgaagtcct ctgttttctc ctcttatcat aacaaggata  28020
28021  taaggccaga gggctacagt ggggactaga ggccttgggc ccattcttaa ctgtgtcaat  28080
28081  caggccaaga cacttaggtg gcaatgttcc tttatcaaac actcgtaaca gccacactgc  28140
28141  ataagatttc cctggtcttc ctctttaccc attagagcct gactcttccc atcttctggg  28200
28201  gtgacatttt acatgttagt tcctctcatg cctcagggac catacaagga cctctctctg  28260
28261  gttctttctc gggtgcctca gggtctgtct gaatactcac catccaagct cttgggctct  28320
28321  gacaatgtgg gaccacataa gtgcccagcg cctaggggat cttaaactat ggtcttctgt  28380
28381  tccacattcc tttctctctg cctcagtcca tgcagccagc tcatctacat ctgtggggag  28440
28441  gagagtgaca tatgttccat ttatcacccg tctttatcca caactcatcc aggtgcatgt  28500
28501  ccagcccctg tgctcctggg ctgatgtctc tgtcttgggc tgagtagtgg ttggtattgc  28560
28561  ccctcccact ttgccagaaa gccttgtttc tctgactgga ccttactcac ttcaccaatt  28620
28621  tttgaagcag gttcaccaat taccaatccc aagggaggag tccaccacag agaggacagc  28680
28681  aaagatcatc actataccag ccatcaggaa gaggagtcca aacacttcca cccactgtat  28740
28741  cctccactgc agttccgcaa ctgcctgaga gcagtgagcc agagcacatt ctcaggctat  28800
28801  aagttatagg atgcagattt actacttaca gatagggaga aagtcttctt tcaaaagaag  28860
28861  cctaggctcc attgtgagct catccccaaa ggctcaagaa gggttccctg ggcagatgaa  28920
28921  gtctcaattg cacatgtccc ccttccacca cggctgagga aacccaaaag gagcccaccc  28980
28981  tgggttatat acctctgggc agacatggct cactgaacaa agcgttaagg aaatgctcct  29040
29041  ttcagggcag agaggaacaa accccagctc tcctggacag tccctcccta actaaagatg  29100
29101  tgacattcct caggaagggc cagaacaagg ccaggggtgt tccagacagt ccctccctag  29160
29161  ctcagaatat tgcattccag gctgattcta cacttattct tgacaaatta aaactgagaa  29220
29221  aatgggaaga attgaatcca tccaagacca cctggaggac tgttttgcat tttcacccca  29280
29281  aaagttccat tgtagtaatc ttcacaccac atttagtttt ggaaattatt gatcatatct  29340
29341  atctccatga ctttgccttt tacagaatgt catataaatg aaatcattct atatgtaatc  29400
29401  tttcaataac acttttgaga tatgtcatgt ttaatgtatc agtagtttat ttctttttga  29460
29461  aactgacttg cactctattc aatgaatgta ccacagttta ctcaattatt tatttgtttt  29520
29521  ttgagatgga gtttcactcc tgttgcccag actggagtgc aatcgtgcga ccttggctca  29580
29581  ctgcaacctc tacctcctgg gcccaagaga ttctcctgcc tcagtctcca gagtactcat  29640
29641  catttttatt aatataaaat gttacgaata tggataactt gatggttatt tgtgttgggc  29700
29701  tactatatgg ctagtacaag catatggttt cattcatctt gggaaaatag atcttagtgc  29760
29761  tgagttgctg gatcatataa caaaagtatg attcagaagg ctggttgtgg tggctcacgc  29820
29821  ctataatcct aacattttgg gaggccaaga tgggaggatc acttgaggcc aatagttcga  29880
29881  gagcagcttc gccaacatag tgaaatccca tctctactaa aaatacaaaa tttggctggg  29940
29941  tgcagtggct catgcctgta atcccagcac tttgggaggc tgaggagggt ggatcacctg  30000
30001  agatcaggag ttcaagacca gcctggccaa catggtgaaa ccccatctct actaaaaata  30060
30061  caaaagaaaa ttcacgaggt gtggtggtgc acgcctgtga ttccagctac tcaggaagct  30120
30121  gagacaggag aaatgcttga acccaggagg cagaggttgc agtgagccaa gatcctacca  30180
30181  ctacactcca gcctggatga cagagtgaaa ctccatctca aacaaaaaca tacacacaca  30240
30241  cacacacaca cacacacaca cacacacaca cacaaaaaac ttagctaggc atggtggcgc  30300
30301  acgcctgtaa tcccagctcc tcatgtggct gaggcatgag aattgcttga acctgggaga  30360
30361  cagaggttgc agtgagctga gatggtgcca ctgcactcta gcttgggcaa cagagcacaa  30420
30421  ctctgtcttg aaaaaaaaaa aaaaagtatt gattcacttc acaagaaact gctaaaattt  30480
30481  tttccaaagt ggctattatt ttgcatccta acagaaaata tgggaatccc agttactcca  30540
30541  catccttacc acttggtttg gactctgtgt gattgtgtgt gtctgtagag tgtgtatgtg  30600
30601  tgtgtttgtg tgtgcgcatg agtaaatgta tgtatatatg tatatatata gactcttaat  30660
30661  aattccagta gatacatagt ggcatcttat tgtagtttca ataatttaca tttcctaatg  30720
30721  ataatggcat tgaacaaaac tcattaactt gttttccctc cgtatctact atttttcact  30780
30781  tttctcattt caaaaaatgt tttttgttat attattaaat gtaactatgt atatgcataa  30840
30841  tttttatatg acctacatct gttaagtatg gaaaattttt ttttctgagc ctgtgccatc  30900
30901  tcttgtcatt ctcttaacag tgtcggtcaa agagcagcat ttatttttaa ttttgactaa  30960
30961  gcataatttg ttcttttttt gttttttgag acagagtctg gctctgtcac ccaggctgga  31020
31021  gtgtagtggc acaatcttgg ctcactgcaa cttccgcctc ccgggttgaa gcgattctcc  31080
31081  tgcctcagcc tcttgagcag ctgggattac aggcacccgc catcatgacc ggctaatttt  31140
31141  tgtactttca tagagaacgg ggtttcacca tggttggcca ggctggtctt gaactcctga  31200
31201  cctcaggtga tctgcccgcc tctgcttccc atccattttt aaattttgtg cttgatattt  31260
31261  attccctacc attatatatt gcttaacaca ggtcataaaa cttacctaca atactgtcct  31320
31321  tagaaatttt atgtgttaag gatttacatt catatctatg gtattttgaa ttaattttat  31380
31381  atctagtgca gaaaagggtg aagacttttg ttttgtattt tggcatgtga atgctcaatt  31440
31441  gttttaggag cattagctac aaatactccc ctttcttcaa ttcaagaaaa ttgaatttcc  31500
31501  ttggcacatg agtcaaaaac ctaccaacca tatatgtata tgctataatg ttccatttat  31560
31561  ctaaatattt atccttatac atatcaatat atgtatatgt atatgctata catacataca  31620
31621  tatatgtatt tgctactgtt ccatttattt atttatcctt acaccaatac cacattatct  31680
31681  tgactaatac cacattatat aaaacttaat ggccaggcat ggtggctcac gcctgtaatc  31740
31741  aaagtacttt gggaggccaa ggtgggcaga tcacctgagg ttgagagttt gagaccagcc  31800
31801  tgaccaacac ggagaaaccc catctctact aaaaatacaa aaattagcca agcgtggtgg  31860
31861  cacatgcctg taatccatat tactcaggag tctgaggcag gagaatccct tgaaactgtg  31920
31921  agatggaagt tgcagtgagc ggagatcgcg ccattgcact ccagcctggg caacaagagc  31980
31981  aaaactctgc ctcaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa accttgaaat aagtagtgtg  32040
32041  agtcccccac tattgttcct tttctactaa attggtttgg ctgtactatt tagtttatta  32100
32101  cacaaatttt ggaatctact tctcagtttc taaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaattgg  32160
32161  ctgaggattc tactgaatgt atagataaat atgtaagaat tgccccttgg ccgggtgcgg  32220
32221  tggctcaagg ctgtaatccc agcactttgg gaggctgagg tggatggatc acaaggtcag  32280
32281  cagttcgaga ccagcctaac cacggcctgg tgaaactgtg tctactaaca atacaaaaat  32340
32341  tagctggaca tggtggcagg tgcctgtaat cccagctact caggaggctg aggcggagaa  32400
32401  tcgcttgaac ctgggaggcg gaggttgcag tgagccaaga tcatgccact gcactccagc  32460
32461  ctgggtgaca gaacgagact ccgtctcaaa aaaaaaaaag aattgaccct taatattgag  32520
32521  ccttccaaac catgaaattg gtgtatcttt atatttattt agattttttg aatatctgat  32580
32581  cagcgttttc taattcccag agcacacatt ttgcacgcat tttgtcagat ttatatctaa  32640
32641  gtatatcatg tttttatgct attgtaaaat acgttttaac ttctacactc aatttttcat  32700
32701  tatcagtata aaggaattca actgattttc actcactcat ttttacaaac taagcaaatc  32760
32761  tagtggcagc tatgtggcac atacattgct acttgtgagg gatggataaa tgaaaaacag  32820
32821  atatttctcc tttatttgag gcatctgtca agcagaggta tgaacaaata ggcaatgcaa  32880
32881  atcagagggg ttgtagcagg gaatgtgcat tattctgtgg aagtccacaa aatgcatggg  32940
32941  catacaaacc aaatttaaat agtcatagaa ggaatcctgc aggaagtaat ttatgattga  33000
33001  ataaagtagc tgaaaaccat gcaaattaga attagacaag acaaaagaag gattagtatt  33060
33061  caggtagaga ccaggtgtgt ctacaagtca atatttttga gacatcacag ggaaagtagc  33120
33121  aattttagta cacccaaaag aagttagaaa tctatgtcag gactagattt ttaagaaatt  33180
33181  ttgttctgtg tcaatgagtt aggattttta tagttttctg aggttctatt catcagctac  33240
33241  tatggggtca actcaattaa gaatacagct gttgtaaaat gggaatttgg gagtcttgtg  33300
33301  aatttgaaag gaaaaaaaaa atatgtgggg ttgaggctca aaccctgtac aggcaaagaa  33360
33361  aaagttgtaa gtgaggaaaa tgagagacaa cataaagtct gggaaaagcg tccacaaaca  33420
33421  attttagtat tttcaggata gaagctcctc ttgattgagt catactttcc tgtcaaagat  33480
33481  aggaagtcag aaaaatcctc tacctagaaa actacatttc agcaccaagc ataggttatt  33540
33541  ttcatgcctt aatctcacct taccagcatt tcacaatacc tgctacactg cggttgagga  33600
33601  ataagactac tgtgctcaca gcgccatcta gcatcaacag aaagggaggc cgatggcaac  33660
33661  cttaataaca ggggcccggg aaaacaaagg tggggcccag gaactggaaa ctgttacttt  33720
33721  cagcaggatt tttcttatat ttatttaaaa actaaaatat tggccgggca ctgtggctca  33780
33781  tgcctgtaat tccaacactt tgggaggccg cggcgggcag atcactggag gccaggagtt  33840
33841  cgagaccagc ctgggtaaca tggtgaaacc ccgtctctac taaaaataca aaaattggtg  33900
33901  ggcatggtgg agggcgcctg taatcccagc tgctcgggag gctgaggcag gaggattgct  33960
33961  tgaacccaag aggtggaagt tgcagtgagc cgagattgcg ccactgcact ccagcctggg  34020
34021  tgacagagac tccacctcaa aataataaaa ttgctgcagg agtcaggagt gaaatgcaat  34080
34081  ccataaccat tcccagtaaa gactcagcga gttctgaccc atgcccactt ttcctgtcgt  34140
34141  ttaacgcaag gggtaaaggt caaagtgaat cccattacga taattgattt acaaatacgg  34200
34201  atgtatagta gtgtgttacc ctgagcgcaa tcatactttg gatgcaactg taaaatgact  34260
34261  taagctgact ttgcagtgtt gcagtgcagt gtcacattaa accccaagct gtctgtgatt  34320
34321  ccctacacat cactctccag gagcattaga gttcagaaga ttaatttctt agacgaaagc  34380
34381  cttgaagggt tattattcca taaaacgttt tccaatctga ttaagaagtt aggtgcattc  34440
34441  gctcaagttt ccgtggcagg gccggcactc ctggtctccc gcgattctga gcggtgcctc  34500
34501  acagtctagc tcctccaacc tcacagggcg gcccgcagga tatgcgccat tgtccggcgc  34560
34561  tgccaaccag ctcgcggtgc gctgtgggaa gattacaaga cggaggggga gggcggctgc  34620
34621  ctgcaggggg cagatccgca ggatatgcgc cattgttcgg cgcggccaac aagctcgcgg  34680
34681  tgcagtgtgg gaagattacg tgagggaggg ggaggaaggc tgcctgcagg cgcagatcct  34740
34741  gtttgcgcct gcgcgggacg gcaggatttg gtggtgtcct ttccccctgc tatttccgtt  34800
34801  tccgcgcatc ccgcggatct gttcggctta tggcgccggc cgggagtctc ttatcagccg  34860
34861  cgtataccgc ggaaacttta atctgagttt tacccgtaga aatgttcctc tttaggtttc  34920
34921  gtatcattgt cttggttctt aatcctgtat taactttgtt ttaatctaag gtttctcttt  34980
34981  cccgaaaact ttggtgtttc tttacaacct ctttttaaag ttaaaccttg catgaaccat  35040
35041  gattttatat tcttcctttt tagtattaat aacttcaatg tctttttttg catttgtctg  35100
35101  aaaatctgaa atatttttca gttgactgaa tattgttttc taaatatcgg agactacttg  35160
35161  tgtattggcc ttaagagtct ctatttattt ttaacttttc caccaacata cctttaatat  35220
35221  gaaaggtctt gtagggcttc aaggtcaacc tttccccaca gtctctattt tcactataaa  35280
35281  ataccgtgtt tcaaaacaaa caaacagaaa aaaaaaagta caaggttgaa agaagtttct  35340
35341  ctactacttt ttaaaacagt ggctaggtcg tgcttttctg tgtatcctga cttcccttat  35400
35401  ttcatcacct catccatcac tttacaactg atcatgcaat cacaaaatta ttttactaat  35460
35461  cagattatta aatgtgtgcc ttccgtttga agaaacaagg tctacccaag gcttagtttt  35520
35521  ccctaggaca ctgggagaat agaagatctg gtttacagtg ccacagtggt gatcacacag  35580
35581  gaataaacgg gacacaggtc aaacaatcca gaaagacatc tgccagtata tgtttcctgt  35640
35641  gagatggaca cctggtccca ggtcagacac aggtgttaga gcatcagcta ggtaaaagaa  35700
35701  gtaacccgta ggagacacac tgtaaacacc tatgtccagc tccccttcat ttcccattat  35760
35761  tggagggctg ctagccgctc tgttactagg acccagattt agctggggcc tctcagaaca  35820
35821  ggtcagaatt gatctatgca cagtacctgt cggagtctgg atgagggcca tccactgaaa  35880
35881  gttagtgaat caaagattta agatggatct aaatggaaat agatctctgt caaatgacta  35940
35941  tacacgtaat taccttattt tatacttact gaaaaaatcc tataattata aaggcatagg  36000
36001  atttacttgt catgaaaatg aaggcaataa taaaagtaat ttataaatga atttgcagat  36060
36061  atcttgaaat tccaattctg atttttccaa attagatttt gattcagagt catggatgtc  36120
36121  ttcacaccac cctctgtggc atgaacagag atggtaatga agtatttctt agaaaacaag  36180
36181  gctggaccac tgtttgtgtg atttccacct ttcttgctga caccgttctg catgttttga  36240
36241  tgtaggtgat gttaccagaa ggaaacagca gaaggttgca aaacaagttc attcatgtgc  36300
36301  aaacaatgaa agccatgtcg tggctgccaa caggctaata ttgattgtaa taatacttga  36360
36361  caaaatactt ttttaaaatt attcaaataa ggtaactaat aaagatacgg aattatcaag  36420
36421  ggagctctat tattggagct gaatctttga aacaagaaca tcttccttca tcaagggagc  36480
36481  aaaactgtcc agaaaaaaag tacagatgag gtagaagcag cctggccatg agttgatctt  36540
36541  cacagtggat tgagaatagg gagactagag aagaggttaa gggggaagtc agggctcact  36600
36601  cctgtcctaa gagcaaaagg gagcaaaaga accatgttca tctgcagatt cacacactct  36660
36661  tcactttgaa agaaaattta agtttattag gaaacaatat cgatgaggag tttttatttt  36720
36721  tttatttttt gttttctttt tttgagacag ggtcttattt tgttgcccag gctggagtgc  36780
36781  agtggcatat acacagctca ctgtagcctc tacctcctgg gccctagcag ttatcctgcc  36840
36841  tcagcctccc atgtagctgg gaccacaggc atatgccacc aagccctatt tttttttttt  36900
36901  ttttttttta tgttttgtaa agacatgtct cactttgttg cccaggctgg tgggggaaaa  36960
36961  gttttagaga ttcattaaat catttgtgaa attcaaaata aaggaaaata ttctgatttg  37020
37021  ggtattgccc ggtacatgtt tggggcttac aggtaaacaa tataggcaag ataacctctg  37080
37081  atagttcagt ctagtagtga ttcaaagact gtaaccaaaa tctcaactgt aggagttaga  37140
37141  gcagttcttg ggagctgaga gcacaggtgt cagacctgaa acggaataga caagaaaggc  37200
37201  ctctaagagg aggaacattg gaggagattc tggagagtgt ggagcagtga atctggcaaa  37260
37261  caggagaagg agaagaggaa aaaatgtgtc cgtagcacag gccaggacat gagaagggga  37320
37321  cagtggattg gaagggctgc tgggattagc aacatgtaag gagggcagga gcgggaaggg  37380
37381  cagaccatgg agaggctgtg cagtagagag taggcaggtc aggaagtcac acggagctgg  37440
37441  ccagcctact aaggaatgca ttggttgtgc tggtggttca aatatctgag tcttgttcct  37500
37501  tgcaatagta cctccaggtc aggaaaagtg aggatagcct ctgtctctgg ggaggtccct  37560
37561  gtgcattatg aggaattggt tctaggaaga agggagagta aagagaaaca gagaagaccc  37620
37621  tccagatcca gtaccggccg actaagggaa ctgggatgct cctgttcatg tccctttctc  37680
37681  catcgctcag acccatccca tcccaccctg aaggcaggtt cctttcccct cagttatttt  37740
37741  gtgcatctca aatgatgaca tatattgtga gtttattcta tcacatatga cttctacatt  37800
37801  ataccataga aagagttact tacataaatt acttaatggt agattattca tagtcaaaat  37860
37861  gttgtcagct tagtaaacaa atgaaatttt cacactttag tttttcttca ttgatcatct  37920
37921  gtgaagatta gtgtctcctc atttcatgga tgtcacaact acctgttctt aagtaaggtg  37980
37981  tatgcttggg gtgttgtgtt ttgcctgtta atgttggata ctccagtgtt cagcaaacta  38040
38041  taaacctatc aacacgcatt tgaaaaatcc agttgctttg tgttttattt tatgtttcct  38100
38101  gtcttttcaa tattatatct tttcttctgc ttactttaaa ttgaatttgc tcttcttttt  38160
38161  ctatgttcct aagacggaaa cttaggtgat catctttggg caccatcata gggtctatgc  38220
38221  actccaacct gggcaacaga gtgagaccat atctcaacaa aaaagagaga aaagaaaaaa  38280
38281  taacagagaa aattaatttt taaaaattag gtaatgacaa atacggaatt ccaaatatat  38340
38341  tgctaacaat atcgctaatg gtctgttaag cttgacagtg cttttagaaa acttgttttg  38400
38401  tttagagtag tgttagactc acagaaaaat tggtaatata aaaagtttat atataccaca  38460
38461  catacacagt tttccttatg aatcttatta ttaacattag tgtgctgctc ttgttacaat  38520
38521  taagaaccag tgttaaacat tatcattcac tactatcctt gctttattca catttcctta  38580
38581  gtttcactta atgaccattt ttgactctgg aatcccatcc agaatgacac atcacattta  38640
38641  gatgtcattt ctacttatgc ttcataaact gttgacactt cctttaactt tcctggtctt  38700
38701  tcatgacatt gacatacttc attaggaagt tgtctgatgt ttttctcctg attagagtta  38760
38761  tggggttttt ttgtttgttt ttgttttata gacggagtct cgctctattg gcaggctgga  38820
38821  gtgcagtggt gcaatctcgg cttactgcaa cctctgcctc ccagattcaa gcaattcttc  38880
38881  tgcctcagcc tcccaagtag ttgggactac atgtgcgcac caccacaccc agctaatttt  38940
38941  tgtattttta gtagagacag gatttcacca tgttggccag gattgtctca atttctggac  39000
39001  ctcgtgatcc acccgccttg gcctcccaca gtgctgggat tacaggcatg agccaccatg  39060
39061  cccggcctag acttatggat tttcaaaagg aggactacac agggaaattg ccattcttat  39120
39121  cacatcatac caatgttaca tactaatagc atgctgtatc atgttgacct taatttgatt  39180
39181  acctgtgtga attacttctt atcagattcc tccactgtta aattgctatt tgttatactt  39240
39241  tctgtgttgt acttttgaaa agaagtcact aggcttagca cgtaagaagt gggaagtcat  39300
39301  ttttcacctc cttatgggaa gagtatctgc aaaaacaatt tggaatcctt caacatatga  39360
39361  aatgcatcag ttttcctcca ttcatttttt atattttttc actcatttat ttatatcact  39420
39421  atgcaaacat ggatatttat tttacactta aatctaacta gtttattttg ttgttcaaag  39480
39481  ttttccactc ttggccattg gaaggtcttt taattagctc ctatatcatt tccatatatg  39540
39541  cactcctagt ataatggcat taatccattt atgaggctaa agcactcaag ccctaattac  39600
39601  ctgataacag cctcacctct taatactgct acagtggcac ttagttccca catcagtttt  39660
39661  gtaggggaca aaaattcaaa ccatagcagg aacatagcaa aaccattttt aaaaacaata  39720
39721  atgcattcat ttctgcaaag attggccata aagggccacc tttatatgtg atcatgtaga  39780
39781  tcaccatcta catgataaga aagacaaatg gagaatgaat tggatagaga actgttgtga  39840
39841  attaaagtat taggtttgaa atatagcttt ttgggttcat tgctcatatt tcttagaaca  39900
39901  gaaattctca atgtacagct ttaactctga agaaagatac ccatccaatg aagaagtagc  39960
39961  aaagtgactg tttgccattt ctatcttcct tctcaataga tttattgaaa catagcatat  40020
40021  atagcacctc tccacattta ttgtattttt gttatttcta gttcattctt gaggtttctc  40080
40081  tttaacacag cgactattaa ttctagccta cttggccggg aacagtggct cacacctgta  40140
40141  atcccagcac tttgggaggc tgaggtgggt ggaacacttg agctcaggag ttcaagacct  40200
40201  ttaggcaaca tggcgaaacc ccccatctct actaaaaata catatttagc tgggcgtggt  40260
40261  ggtgggcacc tgtagtccca gctacttggg aggctgaggc aggagaatca cttgaacttg  40320
40321  ggaagcagag gttgcagtga accgagattg tgccactgca ctccagcctg ggtgacagcg  40380
40381  agactctgtc tcaaggaaaa aaaaaaaaat tctagtgctg ctccagaggc ctctagaaga  40440
40441  tttggccatg gatgtttaca ttgtgccttt caggataaac ttttttttaa tcttatttta  40500
40501  cagccaaata catgattatc tgacttgtca gtggttttat tctccattgt gaaatgtaaa  40560
40561  gtaatgatgc aacttataat tgatgtatgt aatttatttt gcaaatactg tttatgtcag  40620
40621  tattggcaaa tactacattt atttgtacag acttgatatt aatctacagg ttttatggat  40680
40681  tattagttca tttaatcctc aagaggtcgg cactagtttt actcccatgt tcccccagtg  40740
40741  aatttgatct aaagccctac aagaaaggaa tggatgaaac ttgagtttga ctgagtctat  40800
40801  ctttgaagtc tttacttaca tcaagtgttt tagaatatca tttttgtatg gaaaatacat  40860
40861  tctaggacca gattaagaaa tgttactcta gggccaggca tggtagctta tgcctgtaat  40920
40921  cccagcaatt tgggaggccg aggcaggcag atcacctgag gtcaggagtt tgagaccagc  40980
40981  ctggccaatg tggcaaaatc ccatctctac taaaaataca aaaaaattat ccaggcgtga  41040
41041  tggcagacac ctgtaatctc agctattcag gaggctgagg caggagaatt gcttgaaccc  41100
41101  agagggtgga ggttgcagtg agccaagatt ggaccactgc actacagcct gggcaacaga  41160
41161  gtgagactct gtctcaaaaa aaaaaaagaa aaaagaaatg ttactctacc ccgtgaagtc  41220
41221  atgttcccaa actatatgta aatcctgtgt gaaactgatt taatatttag gtctaagata  41280
41281  aacctaggaa tgatcttatg tgtaatgtga ggttatagat cagattttat tttttcctct  41340
41341  gaatgtattt cttggaatat ttattgaaaa atccacattt ccccaattaa tctcataaat  41400
41401  tatttgtgta tatacgcatg tatctgattt gctgactccc ttttttttcc attggtttat  41460
41461  ttctctttgt gaaaatatca cactatttta gtaagaaact tcatttaaca caagaattct  41520
41521  ctctctaggg ccttctctta acccagtgtg ctattatgta aagaagaacg aacgaaaacc  41580
41581  tgtaggcctt gcacctacac caatatgctc agttgcccct tgaaaaaaga ggaggattta  41640
41641  gaactcacca tcactgttga cactcacgtc tttaatgtcc ttgtgaatct taggcaacct  41700
41701  ccccaacatt gttccctgct ttatttgctt agtccattct tggtagattt tatgagatat  41760
41761  caacactcct cattaggatt ccctccttct gaagactttg ggattttgta cccacccagc  41820
41821  aaccaccaga ggtggcagaa acccctccag acatccctct tgcgcaagcg cagttgcccc  41880
41881  atgaatgcgg tcctcctgct gcagaccacg cccaccaagg gcggggccac agcccctgca  41940
41941  gctgagctca gagccttctg tggggtctgc agtggcaggg ccagctgccc cctggcttcc  42000
42001  ctctggagct ctttgaggaa tgcggttctt ttgcataaga aaggcttttc tctccagtca  42060
42061  ttctgcttgc tgatcaagaa cacttaacag cttcaggctt tcctggtaat attcattctt  42120
42121  gcttttgtgt tttcgtttta aggtccaaat atctttaata cttgtatgca gttttctttt  42180
42181  ttataatttc acataaacat catctaaaac caacttcgca tgttcgtatt ctgtattaac  42240
42241  aactttcgtt tttgtattta aaaatacatt cataatcgtt ttttcaaagt atcttgtcag  42300
42301  ttattttcca ttatcattct ttaccagtgc aatggaaata ttacttttat taggaaaagc  42360
42361  agatgttaca cgctttttag tgttgtcgag aaatttccta tgaaatacct ctggttgaaa  42420
42421  aggagaggaa caagattttc tgtgaggcac aggatcaaat atgctcagaa tttcatgctt  42480
42481  taataaaggc tgggattatt ttcattatat tgtttagctt gttctaattg taaaaggtgg  42540
42541  acaaagaatt aatttgtgta gacagaacat tgcgactccc attctaaatg tagagacagt  42600
42601  cactccgcac tgcgcaaata ggaatgtcgt cttgttgttt gcttttctcc ttacccaaaa  42660
42661  actgtagaca ttgcctggag tctttgattt ttttcccaac ttgcttttgt aattgtctgc  42720
42721  atgatgtttg cacagataac caataatata gatatatagt ttttcttact atttgatgaa  42780
42781  tgattactgt attttttttt tttttttttt tttagttttc agtgaaccaa aaatatcatt  42840
42841  cagaaaacgt tgtcatccat atccaggtag catatagttt tataatctga tcttgtaata  42900
42901  aggaaattac agtccttatt gattttctat tattagttag cattttttaa gttttgacgc  42960
42961  ttgtgagtgt ttggggattt tctgttctgt tcttttcttt ttttcttttt ttttactctg  43020
43021  tcaataattt aacacctttg tattggttat cttctgggtt gatgtctatt gtttaggctg  43080
43081  aacctttgac acttctctga ggtagttttt atgtgaattt gtaaccaccc aacggattca  43140
43141  ccttgccagc tgtctagaca gagccgattt ctcaaaacag gggaactgta atagagaaac  43200
43201  aacaattcag ccagagccgg ctgtgcggga gaccatagtt ttattattac tcaaatcagt  43260
43261  ctccctcccc gtagggggat caggggtttc taagaataat ttggtgggta gggggtcgga  43320
43321  aagccgggag tgctgattag tcaggttgga gatgaaatca tagcgagtgg aagctgtcct  43380
43381  cttgcgctga gtcagttccc ggggtggggc catgagatca gatgagtcag tttattgatc  43440
43441  tgggtggtat ccgctgatcc atcgagtcca gggcctggaa tatatctcaa gtcctgactg  43500
43501  agcttaggtt tcacaatagt gatgttatcc ccaggagcag tttgaggcgg tttagagtcc  43560
43561  tgcagtctcc agctgaatga atcctaaacc ctaatttcta atcttgtagc cgattcgtta  43620
43621  ttcctgcaaa ggcatgatgg aggggtgttg ttttcggaaa ggtctgttac atcttcgttt  43680
43681  aaaagctaaa ctatacacta aattcctcct gaagttagtg gggaatgaac aagggcggct  43740
43741  tggaggtcag aagcaagatg gagtcgttta ggtcagatct ctttcattgt aataattttc  43800
43801  tcagttatga ttttttgcaa aggcggtttc aaatcgatgg cttagtgtcc tgggtagtga  43860
43861  aaatgggatt cctcaacctg agctgaacat ggatttcctc ctgaagaaac aatttagggc  43920
43921  tacgaaaagt agactagggg ccaggcgcag ttgctcacac ctgtaatccc agcactttgg  43980
43981  taggctgagg cgggtggatc acaaggccag gagttcgaga ctaacctggc caacatggtg  44040
44041  aaaccctgtc taccacaaaa aaaaaaaaaa aattagccgg gcatggtggc atgcacctgt  44100
44101  aatcccagct actcaggagg ctgaggcagg agaattgctt gaactcagga ggctgaggtt  44160
44161  gcagtgagcc aagatcaagc cactgcactc cagcctgggt gacagagaaa gactctgtgg  44220
44221  gatatgatga ggtttctctt caaatagcct gatcaatcct ttattattta attcatagta  44280
44281  accccccccc cccgccagcc ccttttcctt tttttccttt tttcctttct gcctttgtta  44340
44341  catgcccgga cacgccacag taccaggctt atcagtacca gctcacattc ctttccttat  44400
44401  ttggaaagga gactagctct ctagctcatt gcagacaccc cttcccctct cctctctctc  44460
44461  ccttacatgc ccacctcatc taaagaaagt tcaaatatct agtcaaccgg gattagttca  44520
44521  cattgtgcga ccggactcca gccaatgggg aaagggtaga ggggcaggac ttgcgtcagg  44580
44581  aataaaggct ctcgtgcccc tttgttgagg tgtgctttca tggcgactgg ccaaggagaa  44640
44641  gcacccctct gcgcagcagt aaaattgctt tgctaagaat ccttcgtttg agtgttcagt  44700
44701  ctccttagga ttttgagcat tattcccaac aattcagtct caaaaaaaaa aaaaaaaaaa  44760
44761  gaccaggatt gatttagggc ctgtattgta aattgtacaa atgccaacag gattgtattg  44820
44821  agaggaacac attctctagt gaaggaaacc ttcctgcagg atgagtccct gagactcact  44880
44881  agcaaatttc atacaagtga tgaaatcctc agtctaatgg actaaaacaa ttccgggcat  44940
44941  ttgttaaaga tgtttaagat gtgagaaacc aacagattaa cagcattgat actttgtgta  45000
45001  tatttttatt ccaaattaat agatgtgtta cagggaaagg gtcctgatcc agaccccaag  45060
45061  agagggtcct tgatattcag ggccagtctg cagagtaaag gtaaagtaag ttgattaaga  45120
45121  aagtaaagga agaaaagaat ggttacgcca tagacagcag ccctgtgggc tgctggattc  45180
45181  ccatttttat cgttatttat tgattatatg ctaaacaaag ggtggattat ccctgcctcc  45240
45241  cctttttaga ccacataagg taactttctg atgttgccat ggcatttgta aactgtcatg  45300
45301  gtgctggtgg gatatagcac tgaggacaac cagaggtcac tcttgtcacc atcatggttt  45360
45361  tcacgggttt tagctggcct ctttactgca tgctgtttta tcagcaaggt ctttgcgacc  45420
45421  tgtatcttgt gccaatctcc tgatgtgact taaaatgact taaccatctg ggaatgcagc  45480
45481  ccagtaggtc tcatcctcat tttacccagc cccattcaag atggagttgc tctggttcac  45540
45541  gtgcctctgg caggtggaca tttgtttgcc aagcaatgct gcagtcaggg cctctggatt  45600
45601  tcagtcctcc atacagagaa tgtcaagggc agaccttaat aaaaataaat aaatgaataa  45660
45661  ccaaattttt aaaattactt ctcattttca ttcttttagt gtattataat ctgacaccat  45720
45721  taactttaat ttccttgcat atggagagca acttgataca aactgtggta tttatttagt  45780
45781  gacgaaaaga gacaagatga ttcccaaatg taaagaaaac tggaagtttt gtgggaaaca  45840
45841  atagaggaga taagacttac cagtttctgc cgggcgcggt ggctcacgcc tgtaatccca  45900
45901  gcactttggg aggccaaggc aggcagatca tgaggtcagg agatcaagac catcctggct  45960
45961  aacacggtga aaccccgtct ccactaaaaa tacaaaaaat tagctgggcg tggtggcggg  46020
46021  cgcctgtagt cccagctgct caggaggctg aggcaggaga attgcttgaa cctgggaggc  46080
46081  ggaggttgca gtgagctgag attgcaccac tgcactccag tctcagtgac agagcaagac  46140
46141  tccgtctcaa aaaaaaaaaa aaaatttacc agtttctatt tattttaatg agaattgtgt  46200
46201  tgctcattta taaatagaaa gctccattta aattacagat gctttttgat ttatgatgag  46260
46261  gttacttcca gttaaaccca tcacaagtta aaaatgtcat cagtcaaaaa tgcattgaag  46320
46321  acacctaact tacttaaaat cgtagcgtag cctatcctct ttaagtgtgc tcaaaacata  46380
46381  ttagcctaat gttttcgaaa atcatccaca caaaacctat tttatcataa agtgttgaat  46440
46441  agctcatgta atttgttgaa tactgtactg aaacagaaaa acagaaagac tggacactca  46500
46501  atgtatagtt tccattaatg tgtattgctt ttgtttaatt tgaaaatttt aatttgaatc  46560
46561  atagcaagtc aggaagccca tatattataa aatgtagtaa gtttatcagc cataaataac  46620
46621  aaccagtcac aggaaattca gggatttggt tgaggtgagg tggttcaacc tattacaccc  46680
46681  atttccttca tctctaatgg gctgcccgtc atccttgggg ttgttgcagg gtggctgtgc  46740
46741  ggtgcaaaga cctgagaatc acttgaacct ggaaggtgga ggttgcactg agctgagatt  46800
46801  gtgccactgc actctggcca ctgcatttta gcataatcca ccctttgttt agcatataat  46860
46861  caataaataa caataaaaat gggagtccag cagcccacag ggctgctgtc tatggcgtaa  46920
46921  ccattctttt cttcctttac tttcttaata aacttgcttt cactttactc tgcagactgg  46980
46981  ccctgaatat caaggaccct ctcttggggt ctggatcagg acccttcccc tgtaacatat  47040
47041  ctattaattt ggaataaaaa tatacataaa gtatcaatgc tgttatttat tcatttattt  47100
47101  atttttatta aggtctgccc ttgacattct ctgtatggag gactgaaatc cagagcccct  47160
47161  gactgcagca ttgcttggca aacaaatgtc cacctgccag aggcatgtga accagagcaa  47220
47221  ctccatcttg aatggggctg ggtaaaatct agcagatagg gcaacagagt gagaccctat  47280
47281  ctcaaaaaca taaataaata aaaggataat atatctgtca aagtacagtg atgcattgct  47340
47341  taatcatgga aataccatct gagaaatgca ttgtttggtt atttcatcag tgtgcaaaca  47400
47401  tggagagcat cacacacacc tagagggcat agtctactac acatctggga tgtatggtat  47460
47461  ttactattgc tcccaagcca taagcctata agcatgtgac tgtcctgaat actataggca  47520
47521  attgtaacac aatgataagc atttaaatat ataacctatc taaacacaga aaacgtaaga  47580
47581  atatggtata aaacaaaaat tattgttcag ttgtataggg cggttgccat gcctggagct  47640
47641  tgcaggactg gaagttctgc tgggtgagtc agtgattgag tggtgagtga atgtgaagac  47700
47701  ctaggacatt actgtacact actgcagact ttagaaacac tgtaaactaa ggctacactt  47760
47761  aatttactaa aaactaaagt aattgtgcta tgacattatg acagctttga catctctagg  47820
47821  tgataggaag ttttcaggtc cattataatc ttatgagagt actctcctat atgttgtctt  47880
47881  tccttgacag aataaaatgt cattttgagg ggcatgacta ataaacatgt aagagtctat  47940
47941  ttgatattta tgttaaaagc ccttccgtag ttataaaagc ataagtgtta gtcacataaa  48000
48001  agtataaaca atcttgaaat taattcataa gtaaattaat agatatcttg aaattgtgct  48060
48061  tatgatagtt ctaaaccaga ctttaatgca caatcttgga tatcttaatc acactggcat  48120
48121  gaagactgat ggcaaaaaaa catttcttaa caaaagagac tgcagcattt tctgtgcagt  48180
48181  ttgcaccatt cctcttcaca cctgttctgt aagtgttgct gcaggccatc ctaaaagaaa  48240
48241  tgacagcagg tttcagcaca agttcatgca aataatgaaa agcatgtcat ggctaccact  48300
48301  aggctaacag ctattgtaat aaaatttgga aaaaaaagac tagaaatgat gaaatacgac  48360
48361  aataaccttg gaaatattta tcaagggagc catattaata taggtgaatt ttagagaaca  48420
48421  aaatactttt cctaggtttg caaggacaaa actgtccaga agaacagaag agggacagat  48480
48481  gaggtagaag cagcatagcc catgcgaggg gctctgtggt ggactgagga tggagaggct  48540
48541  ggggaaaggg ccaggcagag tcagggagaa cagaagacag cacaagaaac aggttcatcc  48600
48601  tcaggtacaa accctcttca gattgaaaga gggatggggt gtctagggaa gtaggcaagc  48660
48661  atttgggtaa ggagagtcac cgattcatta gtgaaacaca acaaaaacaa aatcttctgt  48720
48721  gttgctgttt gtccactccg ggtgtggggc tcacagggga gcaacataga caaagtttcc  48780
48781  aaattctcag gtgtttaaga ccagtgggga ttcagaaaac tcaacagaaa ctgaactaca  48840
48841  agtgcaagag ctgcccttgg gcactcaggg aacaggcatc aggcctggga tgcgatggac  48900
48901  aaggggtcct ccagaaggag gagcattgga ggagatgctg gagcgtgagg ggccggggtc  48960
48961  caccagacag gggagggaaa ggaaagagga aacagtgtat ctggcacagg tcaggacgtg  49020
49021  agataaggac agtgggttgg aaggatcact ggaatgagta atatgtgagg aggcagaagc  49080
49081  aggaaggaca gaccgtgaag ggactgggca ggggagggag ggcggctctg gaagtgatgc  49140
49141  agaggctgct ccctaaggac tgcattctgt ggggagaagt tcgaatgcct tttcttcttt  49200
49201  taagtgttac ccacagtcca tgagatctac tgacaaggaa gacagttgga acaagtaagg  49260
49261  atagtccttg tttgatggga aagagcagca gcattaccag gaggagttgg tgatggggag  49320
49321  gggcattggg gaggggcaag gttggggaag ggcagagaag tttctgtccc ctcagccatt  49380
49381  ttgcagatgt aggttggatc acgggatcac aaattcacag tggctggctc acggccacct  49440
49441  tgcatcacag ggtgagagcg gcctcacagg aaactgcaga tgaggggggt tcgcagctgc  49500
49501  acagaagaag gacccaggta actttcagtc aaggttggca gggggctgca gaggtgacag  49560
49561  caatgatggt ggtgggcaat gtgcagcctt ttggggcatt gtcttcacgg acacgcagat  49620
49621  gtgcacccat ctgtgtctgc atgtcctctt cagtgttccg acattcttat aaaatcctca  49680
49681  tgggtttctc attgttctga caccataaca tgtattttga cttttttcta tcatatgtat  49740
49741  cttttcttgt gtacctagca aaatttacct aaattccttg ttggtggatt attcatagct  49800
49801  acagtatttt ccaacttaat aactaaatga attgccctgc tttgtgtgct tttgcttaat  49860
49861  cattcctgaa gtttcgtgtc tcctcatttc aggggagcca cccctgcatg ttgataagca  49920
49921  ggagttcagt ttaggatgtt ctgttttcct agttaactgc ggacacatct atgctctgga  49980
49981  aactatgaaa ctctcaatac tcatttgaaa attccaattg cttttctctg atggccagtg  50040
50041  atgatgagca ttttttcatg tgtctgttgg ctgtatgaat gtcttctttt gagaaatgtc  50100
50101  tgttcatatc ctttgcccac tttttgatgg ggctgtttgt ttttttcttg taaatttgtt  50160
50161  tgagttcttt gtaggttctg gatattagcc ctttgtcaga tgagtagatt gcaaaacttt  50220
50221  tctcccattc tgtaggttgc ctgttcactc tggtggtagt ttcttttgct gtgcagaagc  50280
50281  tctttagttt aatgagatcc catttgtcaa ttttggcttt tgctgccgtt gcttttggtg  50340
50341  ttttagacat gaagtctttg cccatgccta tgtcctgaat ggtactacct aggttttcct  50400
50401  ctagggtttt tatggtatta ggtctaacat ttaagtctct aatccatctt gaattaattt  50460
50461  tcgtataagg agtaaggaaa ggatccagtt tcagctttct acttatggct agccaatttt  50520
50521  cccagcacca tttattaaat agggaatcct ttccccattt cttgtttctc tcaggtttgt  50580
50581  caaagatcag atggctgtag atgtgtggta ttatttctga ggactctgtt ctgttccatt  50640
50641  ggtctatatc tctgttttgg taccagtacc atgctgtttt ggttactgta gccttgtagc  50700
50701  aaatcaaaac cacaatgaga taccatctca caccagttag aatggcgatc attaaaaagt  50760
50761  caggaaacaa caggtgctgg agaggatgtg gagaaatagg aacactttta cactgttggt  50820
50821  gggattgtaa actagttcaa ccattatgga aaacagtatg gcgattcctc aaggatctag  50880
50881  aactagatgt accatatgac ccagccatcc cattactggg tatataccca aaggattata  50940
50941  aatcatgctg ctataaagac acatgcacac gtatgtttat tgcggcacta ttcacaatag  51000
51001  caaagacttg gaatcaaccc aaatgtccat cagtgacaga ctggattaag aaaatgtggc  51060
51061  acatatacac catggaatac tatgcagcca tcaaaaagga tgagtttgtg tcatttgtag  51120
51121  ggacatggat gcagctggaa accatcattg tcagcaaact atcacaagaa cagaaaacca  51180
51181  aacaccgcat gttctcactc ataggtggga actgaacaat gagatcactt ggactcggga  51240
51241  aggggaacat cacacaccgg ggcctatcat ggggaggggg gaggggggag ggattgcatt  51300
51301  gggagttata cctgatgtaa atgacgagtt gatgggtgct gacgagttga tgggtgcagc  51360
51361  acagcaacat ggcacaagta tacatatgta acaaacctgc acgttatgca catgtaccct  51420
51421  agaacttaaa gtataataat aataataaaa aaaaaagaaa attccaattg ctttatcttt  51480
51481  tacttagctt tcactttatt tacagttcag tactctctat ttttttctgc tttctttgga  51540
51541  tttagtttgc tctactttta agtctcctat ggaggaaatt tagattattg atttttatat  51600
51601  gttctctttt tcttttattt attatttatt tagttagtta gttatttttg gagatggagt  51660
51661  ctcactctgt tgcccagact ggagtgcagt ggccagatct ctgctcactg caagctcccc  51720
51721  ctcccaggtt cacgccattc tcctgcctca gcctcctgag tagctgggac cacaggcacc  51780
51781  caccaccatg cccagataat tttttttgtt attttagtag agacagggtt tcacagtgtt  51840
51841  agccaggatg gtctcgctct cctaacctcg tgatccaccc gcctcagcct cccaaagtcc  51900
51901  tgggaggtga gccaccacaa ctggcccttt tttttttttt ttttgaggtg gaattttgct  51960
51961  tttgtcacgc aggctagagt acaatggctc aatctcggct cactgcaacc tctccctcct  52020
52021  ggattcaagc gattctcttg cctcagcctc cctagtagct gggctgagtc cttgtttgat  52080
52081  gggaagtttc cgtttccaaa aataaaaaaa taaaataaat aaataaataa aattttttaa  52140
52141  aaagaaaagc aaaagagagc aggcgcctgc caccacgccc agctcatttt tgtattttta  52200
52201  gtagaaacag ggtctcacca tgttggccag gctggtctcc aactcctgac atcaggtgat  52260
52261  ctgcccgcct cagcctccca aagttctggg attacaggtg tgagccactg tgcccagcca  52320
52321  atgttttttg tttgtttgtt tgctttgttt tcaatagata tatttccccc ctatgctccc  52380
52381  tcactgcatt ctacaaattt tgataagatg cattttaatt taaacttagt tcaaaatgcc  52440
52441  atttaatttt ctcttgagat ttcttgcatc atgtgttatt taaaagtgtg ttggttaatc  52500
52501  tccgtgtatt ttgaagttta ccagttatgt gccttttatt gattttgatc ttaattttat  52560
52561  tggggtttta gggtatacac ttgttaacat aaaaatcata agatctataa atttggaaag  52620
52621  aaaaaaagct ataaatattc ttgaaggtag ccctatggca tgtgtactga acaaacatgc  52680
52681  ttgtaaccta tgacccatgt tcaccttggt gtggagacta tttttttttt tttttttaag  52740
52741  acagagtctt actctgtccc ccaggctgga gtgctgtggc accatcatgg ctcaccgcaa  52800
52801  cctctgcctc ccgggttcaa gcgattcacc tgcctcagct tcccaaataa ctggggttac  52860
52861  aggcacttgc caccatgtcc agctaatttt tgtattttta gttgagacag gatttcacca  52920
52921  tgttggccag gctggtcttg aactcctgac ctcaggtaat ccacccgcct tggcctccca  52980
52981  aagtggtatg attacaggca tgagccaccg cgcccggccg agacttaaca tttaaatgta  53040
53041  ttacagttag gccctacgca cagaagcccc tttcaggaca caaaggtaaa caagtacaca  53100
53101  atctctataa accagtcaga cccagtacat gtttggtggg ctcttatcag aagaaagtca  53160
53161  ctgaaatcag tctcttgtgc aatcaaagct gtagctatgg ctggaggaac agagggtgga  53220
53221  gtcagcgtct ggcggtggat gagctgcaaa ttgttttaag atagtttgtg tggaagtcag  53280
53281  tacttgctta ttggctagag aaaaagataa acctcctgtg agttagaaca tagtttattc  53340
53341  ttcaagtata ggggtgagtg acttaaccct tgcctggcat ggccttaggt cttgtttata  53400
53401  atttgatatc ttattgccac caagaagagt tcattccttc attcttatga tctctatttt  53460
53461  aacatgaatg ctggtcagtt gctgtgtcta aactgcaaaa gagacagatg ataaggaggc  53520
53521  atgtcccact tcctgtccca ttgtggctgg aaactcagtc tttacagttt ccctggggtc  53580
53581  ctgtctgttc agtcagttgg gaggcttagg attttatttt taattctcat agagtgttga  53640
53641  agtcaccgac tataatagtg gattcatcta tttttcctgt tttaacagtt tctgcctcat  53700
53701  agttttatgt tctgttgcta tatgttagaa ttattatacc ttcttggaaa attgacccca  53760
53761  ctattattat gtaatgcgtt tctatttcac tgataatttt tctaactcta tagtcagctt  53820
53821  tttctgaaat taatataact actcctgctt tttctatttg cttgctatat tttgttccat  53880
53881  cttttacttt cagttaatac gtgtctccat ttttattaaa taacagataa aatgagatgt  53940
53941  atgtactatg tataacatga ggtttgaata ataatgtgcg ttgtggaata gctaaatcca  54000
54001  gctaattaac atgtgcacta cctcacatag ttatcatttt tgtggagaga acactttctg  54060
54061  tccacttttt tttttttttt tttttgagac ggagtctcgc cctgtcgccc aggctggagt  54120
54121  gcagtggcat gatctcagct cactgcaagc tccgcctccc gggttctcgc cattctcctg  54180
54181  cctcagtctc ccgtgtagct gggactacag gcaccgccat cacgcccggc taatgttttg  54240
54241  tatttttagt agagacgggg tttcaccgtg ttagccagga tggtctcgat ctcctgacct  54300
54301  cgtgatccac ttgcctcagc ctcccaaagt gctggaatta caggcgtgag ccatcgcgcc  54360
54361  cagccgttct atccacttta ttgtttcctt cttataggca actcacacta cttgtgaact  54420
54421  gatagagtgt tatttgaaca ggagtttgaa tgactgtaaa tttagcaact ggctattgga  54480
54481  ttaaggtcct ccattccttg gctggctgtt gtccagaggc tgcattcagc tccttcccat  54540
54541  gttggcttct cccaagtggc agaatgctcc atcaaaggta caaagggaga gtttgctagc  54600
54601  aagacagaaa taacgatttt acatagcata ataacccacg tgatatacct tcagctgtgc  54660
54661  tctattctct tgtttcaaaa taagttaagg ttcctgccca tacttacagg gagaggatta  54720
54721  gaatgcaagg ttgtgttcac cagcaggtaa gaatcattgg gtgccaatct agggtctgcc  54780
54781  tgctctgtca gatcttcaac ctacaacagt ttctgagtgt tcaattattt tgtataacct  54840
54841  gaactctttt gaaaagtacc aatcaggtat tttatggaat gtctcacaaa atggattagt  54900
54901  ctcatgggtc tcattattac aatagagata cgtattaatt tagacacatg tatctgagta  54960
54961  ttaagaaaaa ctgaacgata tattacttag aaatacaaaa ggagaggcca ggtgcaatag  55020
55021  ctcacactcg tattcccagc actttgggag gacgaggtgg gaggatcact tgaggccagg  55080
55081  agttccagac tagcctaggc aacatagcca gaccctatct ctaacaacaa caacaacaac  55140
55141  aacaaaaatt aaaaattggc caggcatggt ggtgcacacc tgtggtccca gctactaggg  55200
55201  aggctgaggc agcaggatgt cttgaacctg ggagatcgag gctaaagtga gccatgatca  55260
55261  catgattgtg ctccagcttg agctacagag tgataccctg tctcaaaaaa aatggggata  55320
55321  tgcactcagg ggcatattga caaggtttgg cttgttatac tgggaaggga atttacaaaa  55380
55381  aaaagaaact tgttaaattt tagaatagtt tagatttaca cagcagttgc caagataata  55440
55441  cagatcattt ccttatgcct ggcatatagt ttcctttatt gttaatccct tacattagtg  55500
55501  ggtaatattt gtcacaattc ataattcaat agtatacatt atcttctcta caattcacat  55560
55561  tttatttaga atttttcttc tacctaatga acactttgtg ttccaggatc ccctccagga  55620
55621  gaccacatca tgtttagaaa tcccatctca ttaggttcct tctgcctgtg acaatttctc  55680
55681  agactttcct tgttattcat gacattaaca tccccaattt gggatttctc tgacattttt  55740
55741  ctcatgatta tactggagtt gggtttgggg aaggaagatt accgagagaa aatgtcattg  55800
55801  taatcacatc atatcacggg tgtctactat caactcgatt cacacctgtt gacagtaaat  55860
55861  tgactacctg gacaaggtag cttttgtcag atttccttac tgtaaaatta tttctttctc  55920
55921  cactttccct gttttacttt ttaaaataag tcagcataca taacacatag catgaacaag  55980
55981  aaattcatgc tctacctcct tatgaactga gtacctaaaa caagagttga gaactgtcta  56040
56041  ctgtatacag ttggcctgtt ctccaccatt atttcatatc atttatttat accatgttga  56100
56101  atattatatg aaattgtgta tcttcagttt acacctccct tatactcctt tattcatttc  56160
56161  attgctcaaa ttgttccatt gttggccact ggaaggtttc tcagttggct tctgtatcat  56220
56221  tttgaaataa ccacattatt ttggttagat tttgcttgtt tggtggttca attataaaga  56280
56281  tgttttatat tttcttactt tcaggcacta catggtcctc caggccaatt gtgtttattt  56340
56341  cgtgcccaag cctagtaccc atcatttctt caatgggtcc tagtttcttt tattggaaaa  56400
56401  tgcctttgaa aacaaagata cagacccagg tatattcact gatactgggt catctgtcga  56460
56461  tttgaggagt agtcagctga caaaacaatg aaacatacct gtgtatactc acccacacat  56520
56521  atacacatat gtgtaaatat ttcctcatgt gttcatatat aacttgatta aacataaatt  56580
56581  cctactaatg tctccaacac tatattaata taatatactg aatatattat aatagattca  56640
56641  atataattaa tataatatac tgaatcaatc tccccattcc cactacttgg ttgtaacccc  56700
56701  cactctaaca gtgagtgagt tggccttgtt agcttaatca ccaagtttca ggctacatgc  56760
56761  atagtgactt cagaattgtt aatccacact ctcatgaaga acaacattac caactaaagt  56820
56821  acagtgctca tagacaaccc ctttgacctt tagatgcaga accttcactt tgtatccaag  56880
56881  ttacttaggt cagttctttc ccccgcctcc cagcttcctt tagtggggtt atatcataca  56940
56941  tttcttattc atttttctta ttttctctgt attcttccat ggaatccccc cacctacaaa  57000
57001  aaatttttta tattttgttt tttgtttgtt ttttgagatg gagtctcact ctgttgccca  57060
57061  ccctgtagtg cagtggtgtg atcatggctc actgcagcct ctgactccca ggttccagca  57120
57121  attcttttgc ctcagcttcc caggtagctg cgattatagg cacgcaccac cacacccaga  57180
57181  taagttttta gtgtttttag cagagacgga gttgcactat gttggccaag ctggtctcaa  57240
57241  actcctgacc tcaggtaatc cacccacctc ggtctcccaa gtgctaggat tacaggcatg  57300
57301  agccaccatg cctggctaac aaataatatt tttaatttcc atacatttag gttcactgtt  57360
57361  tgtattataa agttatgcag ggttggccgg gcgcggtggc tcaagcctgt aatcccagca  57420
57421  ctttgggagg ccgagacggg cggatcacga ggtcaggaga tcgagagacg atcccggcta  57480
57481  acacggtgaa accccgtctc tactaaaaaa tacaaaaaaa aaaatagccg ggcgaggtgg  57540
57541  cgggcgcctg tagtcccagc tactcgggag gctgaggcag gagaatggcg taaacccggg  57600
57601  aggcggagct tgcagtgagc tgagatccgg ccactgcact ccagcctggg tgacagagca  57660
57661  agactccgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaaaa agttatgcag ggtttcaaaa acaatatgat  57720
57721  atagccacca tgcaggaagg ttttattacc ctaaagaaat tccatctact tcacctattt  57780
57781  cattgtcctc cttggagagt ccctagttaa cattaatctg tttactatct ctattgtttt  57840
57841  acctttccca gggtgtcata taaatggaac tgcacagtct gtagtctttt caaactggct  57900
57901  tacttagctt aaaactatac ctttaatttt atgaagtata tcttacagtg atttagattt  57960
57961  gcattgccaa aggactaacg atgttgatcg tcttttatgt gccctttggg gatacataca  58020
58021  tattctttga agaaatgtct atttatacaa tttactcatt tatacaattt acccatacaa  58080
58081  tttttagttg ggatatttgt cttttatttt ttgagatgtt acaatctttt atatattctg  58140
58141  aacagtagac cctcattacc tatatgacta gcaaatattt tgtctttttt tttttttttt  58200
58201  ttgagacgga gtcttgctct gttgtccagg ctggagtgca gtggcacgat cttggctcac  58260
58261  tgcaaccgcc acctcattgg ttcacaccat tctcctgctt cagcctcccg agtagctggg  58320
58321  actacaggca cccaccatca cgcctgacta atgttttgta tttttagtag agatggggtt  58380
58381  tagtagagat gagactcagt ctcaaaaaaa tacaaaaatt aaaaataaat aaaaataaaa  58440
58441  ttataaaaaa gagtgaaact ccgtctcaaa aaaaaaaaaa attcctcgtt gaattgcctt  58500
58501  ggcaactttt gcaaattcat agactataaa tgtcagggtg aatctttgga cagtcattta  58560
58561  tattctattg acctatattg ctgtccttat gccagtacca caatgtcctc attactatca  58620
58621  ctttatattg ttttgaaatc ccataatcta actttgttct gcttctcatt atcaatgtgg  58680
58681  ctcttttaga tctcatgaat ttccatatga attttagaat cagcttacaa attactctcc  58740
58741  cctttccccc aaaaagcaac agggatttcc atagcacaac atcactctgc tggacagcaa  58800
58801  gagggtgtgt ccaggaacca tacctactct agaaagccat gggactacat accacatttc  58860
58861  cagggacatc tacaaaatca agactcttct ttttatggtc cgaaatcaca gagtatattc  58920
58921  tccatatctc attcctacct tcaatgagga aatgagttcc tgggatctga agacctggag  58980
58981  tgagagatgc agctgaccta gaccacattt ctcacttgta agatcagaat agcaaacatg  59040
59041  tatgtactag taatttggac atttgcaatt caagaaatct cacacctccc agagcatact  59100
59101  tcattcactc catgagaaaa aaacaaactc acttaaatct tcatcttcag aaaaaaaaaa  59160
59161  aagggcagag tggcagacca aaaacaagcc atatgtcagt ctggagtagg agtgaccagt  59220
59221  gtcaaagtgg aaaatgaggg ctgatgagct ttggttctca ggctttaaag atggtagatg  59280
59281  caaaactgtc tatccacgat gggtttatac tgataatttg gcagtaaatg aaagaatagt  59340
59341  gtaatcagct gatgtcagag tgcacctttt aacaacgttc aagtacagat gcatcttaaa  59400
59401  attgacattg tgaaaacaaa gttttccaga atctagtcat aatatggctg tccttgtctg  59460
59461  cacatgcagg aacttgatct aaaaaccttt gattgatgtc ttccagtgat atgatcacca  59520
59521  tcaaaactta cagaggtgct gtcggtaggt tgaatatata atctcacaaa taggagtcta  59580
59581  ggactctgtc aagaaatgtg atgtcaccaa agttcctgat tagcaaagat gatgataacg  59640
59641  tgggggaaat catggacagg atgtgtagaa ggtgattccg aagagtttga tctgagtgac  59700
59701  aggaatttta ggaatgctgt tgttagtgta ttctgcttat attttccatc tttgtcatta  59760
59761  cagaagtgat gtaagactaa tacctacatt tatagtagtt gatttctcag taataatata  59820
59821  aaattctaag tgataagatg tatttgtgca atagtctaca aatttattcc tttattgtga  59880
59881  cataaaataa tgatgcattt tacgattgac tcaaataata actatttcaa ttccttggaa  59940
59941  aacactgtat tagaaaatgt ggcttagtgt ttagtataga tgtgctatta gtctacaggt  60000
60001  tttaagtatt gttagttcat tcaattctca caacatttca agaggtaggc aatattacca  60060
60061  ctcccaagtt ccagttatga atctcagcta aagccttaca ggaaaggagc agaagaacct  60120
60121  gagcttgact tggtctgtct ccagaatctt tgtttacatc aactatgtta gaatatcttt  60180
60181  tcttctatat gataaatata tcctaagtct tgtttcagaa atcattcttt acacaataga  60240
60241  catgaaatta tttttctcaa ttgcaatcta aatgctacat aaaattgttt ttatgttcag  60300
60301  gtcaatgaac catctggtga tcattttgta tgtaatgtgg ggtcaaaggt cagattttta  60360
60361  tttcccctcc ccccgcagaa ggatattcaa tttcctagaa cattgataga aaaatcaatt  60420
60421  tttcccccat tgaactgtct taaatatgta tgtataggag ttttccacca gccatggtgg  60480
60481  ctcacacctg aaatcccagc aatttaggtg gctgtggtgt gaggactgct tgagcccagg  60540
60541  agtttgagaa aggcctaggc aacatagtga aacactgtct ctacagcaat aaaaatttta  60600
60601  ggctgggtgc ggtagctcac acctgtaatc ccagcacttt gggaggccaa ggcgggtgga  60660
60661  tcacctgagg tcaggtgttt gagaccagcc cggccaacac actgaaaccc cgtctctacc  60720
60721  acaaatacaa aaactagctt ggcatggtgg cgcatgcttg tatcagcctc ccaagtagct  60780
60781  agtactacag gtgcccacca ccatgccccg ataatttttt atatttttag tagagacggg  60840
60841  gtttcaccat gttagtcagg atggtctcga cctcctagct caggggatct gctgcctcag  60900
60901  cttcccaaag tgctgggatt acaggcatga gtcaccgcgc ccagcagaaa tattgccttt  60960
60961  taatgaattt gtttttaatt tgtctttctg actaatatct ttatcacttg tgtacatttt  61020
61021  ttttctttta gccacataaa tatcatctac aacccaaaat acatttctcc tttatttaaa  61080
61081  gtacaaatca agcagatgtt caacaaatag gcaataaaaa tcagattaaa gatactgtag  61140
61141  gtccaggagc tgtggctcac acctgtaatc ccaacacttt gggaagctga ggcagcagat  61200
61201  cacctgagct caggagtttg agaccaccct ggccaacatg gtgaaacctc ttctctgcta  61260
61261  aaaatataaa aattagctgg ctgtggtggt gcgcacctgt aatccgagct actcaggagg  61320
61321  ctgaggcagg agaatcgctt gagcccagga ggcagaggtt gcagtgagct gagactgcgc  61380
61381  tactgcactc cagcctgggc cacagagtga gactctgtct caaaaaaaaa gaaaaaaaaa  61440
61441  agacgctgta gtaggaaatg tgcattactc tattgaaatc cacaaaatgc atgagcatac  61500
61501  aacctaaatt taaatggtaa ttgaaggttt tctggaagag gcaatttatg atttaataga  61560
61561  tgaagaataa gtagctaaaa accatgtaaa ttagagctaa taaatacaaa agatcattag  61620
61621  tattgacgta gagaatagga gtgtagagaa tgcaaaaaaa attgagacat ctcaaggaga  61680
61681  gcagcaattt cagtacactt gaaggaagct agaaatagat atacaaattt cagtacactt  61740
61741  gaaggaagct agaagtatat accagggcta gatttttaag atatttaatg tcgtgtcaat  61800
61801  gtgttggtat tttataatct tctgtagttc cagatattag ctagggtgtg ctcacttagg  61860
61861  aacacagctg ttgaaattgt aaatgagaat ttgggtctca tacatttgaa gaaaaaatta  61920
61921  tatgaggctt aggttcagat tctgtacaga caaaggaaaa gtatgggtgg ggaaaatagc  61980
61981  ctgaggtcca ggaaaaatgg ccacagaaaa ttttcgtatt ttcagataaa atctactctt  62040
62041  cacgttagac ctccctatga aagatgctgg ttcaataata aactctccac ctggaaaagg  62100
62101  acatttaagc tccaaatcca ggttgctttc atgccttgaa gttaccttat ttgtacttca  62160
62161  gaagcacgtg ctagctagct ttagggaatc aggaaccctg tgctgacagt gccatctagc  62220
62221  atcaacagaa acaggaacca atggcaacct taataagtac aggagaaaag gtggggccca  62280
62281  ggaaccaaga aagactgctc gtttgagcag gatttttaca atttacttaa aaacttaaat  62340
62341  gtaatgcata aatgctctgg gattaaataa tgtaacgtag gccaggcgca gtggctgacg  62400
62401  cctgtaatcc cagcactttg ggaggcccag acgggtggct cacctgaggt caggagttca  62460
62461  agaccagact ggccaacatg gtgaaacctc atctttacaa aacacacaca cacagagaca  62520
62521  cacacacaca cacacacaca cacacacaca cacacacaaa cgccgggcgc actggcacgc  62580
62581  gcctgtaatc ccagctactc cggaggctgg agcaggagaa ttgcttgaac ccgggaggag  62640
62641  gatgttgtgg tgaaccaaga tcgggccact gcctgggcaa cagagcgaaa ctccgtctaa  62700
62701  aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aatgcaatct aataatgccc agcaacgatg cagggaagcc  62760
62761  tggcccatac ttttccagtc acctgctgtt aagtagtgca cgtgttaaag gactatgtga  62820
62821  gtcctagtag ctgattcttt cacttacaaa catgaatgga cacgattgtg ttaacatggg  62880
62881  caaacacgta aaatttgatt gtaaaactag ttgacgctga actgtgacac attaaatcct  62940
62941  tgagtaattg tgtgtttcca tacatatatt cggtgccact acagttcgca agatgaacgg  63000
63001  gacttcttag gttaaagcct tgaaaagtta ttctttaaaa cgttttccaa tctgatagag  63060
63061  agatccagcg tattcgcgca agtctccgtg gcgggtccgg ggctcctgaa gccccgcggg  63120
63121  tcttgctggt gccaccatag ctattagggc gaccaccgcg gatacgcagc ccgcaggaaa  63180
63181  tgcgccatcg ttccgagcgg ctgacaaacc cgcagtgcgc tatgggaagg tcacctgcca  63240
63241  gttggggaga acggcagccc gcaggggccg atcttctgcg cgcctgcaca gcgcaggcgg  63300
63301  aattgggagg cctcctcccc tcccggtttc cgtttccgcg cgccgcaagg gtccgttccg  63360
63361  cttatggcgg ccgccaggag tctcccttcc gtcgcaagcg ttaaaaattt cctctctagg  63420
63421  cttcgtataa tttgttctgg tcttgcactt tatattgcat taaccttggg tttgtttgtt  63480
63481  gttttcccat gaaagtttgt atcgtggttt ttctataaca tcccctcctc ttgttatata  63540
63541  aacattgacc tatagttgta tatccttcgc tctcaatatt aacaattttc tcttttttgc  63600
63601  gttctttgaa aaaaagaaat ccttttcaaa aatactgaac ttgtcatttt taagaaatca  63660
63661  gatactactt taatcattta tgtactgtct ttaagattct ctatgtattc tctattgttt  63720
63721  atcttttcca gtaatatacc tttaatatga gaggacttgt ggaggcttca aggtcacact  63780
63781  ttcaaaaccc agagttttag tatctcatta tagagtattt gtaatttaag aaaaattata  63840
63841  caaggttgaa agaattttca aaaatatatt ttttaaatag ctgctagtct tccagaatgc  63900
63901  ataaggacaa tactactttc agctagtact ttttaagtga tcattttctg cctcgtattc  63960
63961  ttttgaaatt atgcatttag gcctggcgcg gtggctcacg cctgtaatcc tagtactttg  64020
64021  ggcagcggag gcgggcagat tggctgagct caggggttcg agaccagcct gggcaacaca  64080
64081  gtgaaatccc atctctacta aaatacaaaa taaattagcc gggcgtgaag gtgttcgcct  64140
64141  gtagtcccag ctactcagga ggctgaggca ggagaattgc ttgaacccgg gaggcgaagg  64200
64201  ttgcagtgag cccagatcgt gccactgcac tctagcctgg aggacagagc gagattccgg  64260
64261  tctctacaaa aaaaaaaaaa aggaaaaaaa aaaaaagaaa ttgtgcattt aattgaagcc  64320
64321  cagaaaatat atgtgtaatg tgttctatga aatgaaacat tgtttagatg agaaaataaa  64380
64381  cgtaaaatgc atttgccttt tcaaagcagc aattagtggc gaagtgtgaa cacaaaacca  64440
64441  gtctttctgc agagaccatg tctgtcaccc ttgtgctgga atgaacaacg tcacatattt  64500
64501  ttttgtttgc atatggcctg agggtcaaat tctgcccagc atgtttgctt tcttttttaa  64560
64561  ataaatattt gttggaacac agctatgctg ttcatttttg tattgctgat agctgcctta  64620
64621  atgctacaat ggcagtagtt gcaaaagaga cagaatgacc cataaaacta aaattatata  64680
64681  ctctagcctt cctaccaccc agtgttctgt ctggtgttag ggcaattaag tctttggtat  64740
64741  gttaatttgg gtgagattca cacttgggct gttggagagg agtgggtgaa cctgtgagtt  64800
64801  aatcagcaac tccaagaggt gcatttccca agcatctttc cttccataac ttcacggtaa  64860
64861  ttttggtttc cttttgtctc ctctggccat tatttttcta cttctggggt agaggaaaaa  64920
64921  aggaaaacga tgaggttgga cccactgtct tggaccttta atgactcctg gcagagaaag  64980
64981  gttttccaac ttttagtttt tgttcttgtg aactccctga gcggccactg tcatcatgac  65040
65041  aacaggatgg cctgagaggt ggagtagaag agattggaga aaaaggcaac agagtgagac  65100
65101  cctgtctcaa aaagaggggg atggtggtgg agggatggga ggaaagggga attcttcact  65160
65161  ctgagttccg ttttcattcc tggaagaaga cttccaggag ccctcagtct gcaccacaga  65220
65221  ctcacttctg ggtttctgcc tgtcttaagt tcaggcctgg ggataagtga gaggtaaaag  65280
65281  ttaaaattca tcaccaattt agtagtactt cacaatccag tgttattcct tcatttccct  65340
65341  gttactactt agtcctcaaa caactcttcc atacgtttta tccaagtttt atagctgtat  65400
65401  tcagtaggag agacaaggca gaatatactt tatctttcct gaaaatggaa ccctaatggg  65460
65461  agcctgatga atctttttaa ttgaagccaa aataaaaaaa attaatatgt gctcacaaat  65520
65521  tcatatttat acttataaaa tatgacattc aacccaagtt attcatttta atatttatgt  65580
65581  ctttttttgt gagacagagt cttgctctgc tgtccaggct ggagtggaat ggcacaatct  65640
65641  cggctcactg caacctctgt cttcagggtt caagcgattc ttgtgcctca ctacggggtc  65700
65701  tttccacgtt gcccaggctg gtctcgaact tcttgactca agtgatcctc ctgccatggc  65760
65761  ctcccacagt gctgggatta caggcataag ccaccacacc tggtcccaaa gaattttaat  65820
65821  cttcaaaaaa acaaaatcat atttgctgtc cccgtgtgac atttgaataa tgacggttga  65880
65881  tgcaacttta catttcattt ttatgaactg aaaaaaatgg agcctccaca gggcaagttc  65940
65941  tctgctctgc ctggaagata ggcaggtgtt cagagcatag aaagatactg ctgccccagg  66000
66001  taatacagtc aagagggaat tcaaacgtat ggaggtgatt tttattgcta tcaaaagagt  66060
66061  gtggtttaaa aagttacagt aagggccgag tgtggtggct catgcctgta atctcagcac  66120
66121  tttgggaggc caaggcgggc ggatcacctg aggtcaggag ttccagaaca gcctggccaa  66180
66181  catggtgaaa cccgtctcta ctaaaaatac aaaaaaaaaa aaaaaaaaac caattagctg  66240
66241  ggcatggtgg tgggcgcctg taatcccagc tacttgagag gctgagacag gagaattgct  66300
66301  tgaacctggg aggcagaggt tgcagtgagc cgagattgta ccactgcact ccagcctgcg  66360
66361  caacaagagc gaaactctgt ctcgaaagag agagagagag atcacagtaa ggcaccgtag  66420
66421  ctgactcaaa caaaaattta aaaagtcttt gtgttccagc ataggcctga taatttaaaa  66480
66481  atcaaagaac cgtggatata ttaacaatta cataatgcat atctagattt tgaagtcatt  66540
66541  tcatgccata ttcatgagtt ctgggtttat taactattcc tctgctttac ttggtgtatc  66600
66601  agttttagga aaactgtatg tataattgtc aagtctttcg tctgaaggtg ccaaaacaaa  66660
66661  gcctggcttt aggatcagat cctgggcagg caaaagagag atagaggcag aacaagatat  66720
66721  ccttcctatc tgaagtggcc atgtgttttc aattgacagc cttcgcctca tccgcttctt  66780
66781  atctgaagtg gccatgtgtt ttcaattgac agccttctcg tcatccactt cttatctgaa  66840
66841  gtggccatgt gttttcaatt gacagccttc gcctcatcca cttcttatct gaaggggccc  66900
66901  tgtgttttca attgacagcc ttcgcctcat gcacttccac cttcccctga tgctctcaga  66960
66961  gtaggctacg aaggcctctc cctaaccaca ttctagctgc ctcttcatat cctccgtgga  67020
67021  tcatttctcc aagctgtacg tgtcctggta attggttttg aatttttatg ttcttctatg  67080
67081  tgcaaatgat taaatattaa atacaaaagt aggttcattt gtttgtattt tccaggccca  67140
67141  taatctctaa cttttgtttt tgctacaaag cctttaaaaa aaattcagtc accctagatt  67200
67201  cagattttaa ctaaaattta tttttgaagg taaatgtgtt acataaagtt tggctaaaag  67260
67261  ggaagaaaaa aaaattacct aaagtttatg tggtcatcgt aattgcagta ttttagcaag  67320
67321  catgattttt aatgatactc aaaaattttg acaatgaata ctgttacaga gactaagagt  67380
67381  gcatgatttc ttccactttc atagcacaga tgatcctcga cttacaatgg ggttatttcc  67440
67441  ccaacaaacc taccataaat tgaaaatatt gtaaattggc ggggtgcagt ggctcacgcc  67500
67501  tgtcattcca gtactttggg aggctgaggc aggcggatca taaggtcagg agttcgagac  67560
67561  cagcctgacc aacacggtta aaccccatct ctactaaaaa tacaaaaatt agctggacat  67620
67621  ggtggtgtgc acctgtaatc ctagctactc aggaggctga gggaggataa tcgcttgaac  67680
67681  ccaggaggca gatgttgcag tgagccgaga tcacgccact gcactccagc ctgggtgaca  67740
67741  gagcgagact ccatctcaaa aataaaaata aatatatata tatagtaagc tgaaatgcat  67800
67801  ttaatatacc taatctattg aatatcattg cttggcccag ccttgagcac ttaaatgtgc  67860
67861  tcaaaccaca ttagcctatg gttgggcaaa atcatcaaac acaaagtgta ttttataata  67920
67921  aagtgttgaa tatttcatgt aactcattga atactgaaag tgaaaaacag aatggttgtg  67980
67981  tgaattctca aagttcggtt tctactgaac gcttatcact ttcataccat cataaagttg  68040
68041  aaaaattgta aattgaacca tcttaagttg agtaccatct gtactgtgaa attccaactt  68100
68101  ctggatagtc aagaaggaag ccagggaaat ttgaaatcag aggctttgcg gccaactaag  68160
68161  cagagaggcc aagcatattc cttggatgat ctgtggtgga tggtctctgc caagatatgc  68220
68221  cccattagca cgcacagccc tgtacataca caaagcctgt aggaaaggca ccttggccag  68280
68281  agcctcgggc tcaccctagt gcagtgtgga aaggtcatct ggctgtctgg gaggacagta  68340
68341  gcccacaggg gctgaagctg ggcacaccca ctgggtatag atggctcagg gccagtttta  68400
68401  taatccctac ctcctcaaaa aaaaaaacac tccgctcttg accattgcac tccaacctct  68460
68461  gtccctgcat cctctaccag gctgcacacc tgcaactgca ctttgaataa taacaggcat  68520
68521  cattggcaat atcttacgct cttatttcag ataaagcctt gaaaaatata tgtgcaatta  68580
68581  tatctgtgct tctttgtgga tatatgtttt attatattca ctatgtgatt ataataatat  68640
68641  tagttactac tagtatttat caagaacgta gggctgaagc tgggctcagt ggctcatgcc  68700
68701  tgtaattcca gcattttggg aggctgaggc aggtgtatta cttgaggtca ggaattcaag  68760
68761  accagcctgg ccaacatggc gaaacctagt ctctactaca aatacaaaaa ttggctgggc  68820
68821  atggtggctc atgcctgtag tctcagctac tcgggggact gaggcacaag aatcacttga  68880
68881  gcctgggagg tggaggttgc agtgagctga gatcatgtca ctgcactcca gccggggcaa  68940
68941  cagagcacca ctctgtctaa aaaaaagaag aaaaagaaaa aaagaatgta gggctgggca  69000
69001  tggtggctca cgcctgtaat cccagcattt tggtaggccg aggcagcaag attgcttgag  69060
69061  ctcaggagtt caagaccagc ctgggcaaca tggcaaaccc tgcctctaca aaaaaaaaaa  69120
69121  aaaatgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtatatg tgtgtgtgtc tatacatgtc aggcatggtg  69180
69181  gcacatgcct gtggtcccag ctactttaga ggctgaggtg ggaggatcgc ttgagcccag  69240
69241  aaggttgagg ctgcagtgag gcatgatgga tccattgcac ttcagccggg gcgaaacagc  69300
69301  aagaccctgt ctcaaaacac aaacaaacag aaagggtgta gtatattcct ggtattgata  69360
69361  gtgtttttca tagtttaagt aagacttggt gtaaaggtat gcattgtgta gtataaatgc  69420
69421  acagagagga aaggagagat tgcgtacaag ttcaggaagg catgaagtgt tgatgtcatg  69480
69481  acacttagcc catccttgct ttgcacagac cacgtttctc accactgcgc tggtgtatac  69540
69541  accagcatga tcttctgaag ccttggataa tttggtgtgg atggctttgt tttggattct  69600
69601  tttaaatttt gttctcttaa aactttccga ggtatttcat attcataggt cacagttact  69660
69661  ttccatttac tattatactt tcatgtattt tttttatttt ggtatgagaa acgttggaat  69720
69721  aatcatgcct agacataact aagccaacat caaaatgttt gtaggggaga ctcatagtgt  69780
69781  tgccagaaaa aggggccccg acccagaccc cgaagagggt tcttggatct ctagcaggaa  69840
69841  ggaaatcaag gtgagacgca gagtgcactg gaaagagaga gtttattgaa agctactcaa  69900
69901  ctatagagca tagcatcctc agacagcaag aggagaaatg ccttgtattt aagtttttct  69960
69961  tatgtaagcc tcttgtctat gtaaagacta aactaagctg tgtctacgtg gaggtgggtt  70020
70021  gacagcatga caatatttac tattctgttg atttaaagaa aatggtcctt aacattttat  70080
70081  taagtacatc aaagccataa ctgtaagaaa tttgaaagca catattgtta tgggtattgg  70140
70141  gacatctgga ttttgtgttg taggagtgtg tccttacacc agtagcctag gtattgttaa  70200
70201  gctgtttcct caattataaa catggctatg ggttgtgacc agcaaagaat gtgccttagt  70260
70261  taatctcaag atggagctga acttaaaatg ctattacttt gactctaacc ggctcctgct  70320
70321  tctctaacaa tagggtcaaa ggtgttcttt aaaatcttcc tagacattgc caaattgctt  70380
70381  ttggaaactt ctcacctggt aagatggcat gattatcttt ggctcatttt tctacataga  70440
70441  cttggaaaca gttttatgtt tataaatgtg tatcacctca tttataaatt tgtttgaata  70500
70501  atttaaccgt tttgctttca ttcgctgttt tgctactctc tattttcctt gcctgagtct  70560
70561  ttcccacatc tctgcaacat tgtatcgttt cccacaccta aaaccaaaga gggacaggca  70620
70621  agccagtgga gagagcagag gctgatgaga aggaaggatt ttcaaggaag gaatctgagg  70680
70681  ccgtgtgtgt gtgcgtgtgt gtgtgtgtgt gtgagtatgt gtgtgtgtgt ctggggtgtg  70740
70741  agtattgtta ttagagtgtt gcccacctgt tgcatggcca tatatttttt tttttttgag  70800
70801  atggagtctc actctgtcgc ccaggctgga gtgagtggtg cgatctcggc tcactgcaag  70860
70861  ctccaccccc gggttcacgc cattctcctg cctcagcctc tcgagtagct gggactacag  70920
70921  gcgcccgcca cctcgcccgg ctagtttttt gtatttttag tagagacggg gtttcactgt  70980
70981  gttagccagg atggtctcga tctcctgacc ttgtgaaccg cccgcctcgg cctcccaaag  71040
71041  tgctaggatt acaggcgtga gccaccgcgc ccggctacat ggccatattt ttactatcag  71100
71101  gatatagaac acaattacta caactgcata cagatgaaat tagtttattt ttcatatgta  71160
71161  tttaaaaata atagtgtgaa cagaccagaa cccttcttca aagttgaaga atgtcctcat  71220
71221  ggatcaagca tccatctggt ttctgtttct gcattctcag tggatagcct cacttctctt  71280
71281  tctccaattt tggaggatgc atcaaaaatt ctcttcttaa ccaaacatta gtcaggctcc  71340
71341  ggaacgttct cctaactcca tccatgcact ttctcgtaaa atgtagtttt agcaagaaca  71400
71401  ctgctacgtt agtttagcaa gaccccaaca ccttagataa ctgatcacct tcaatatctt  71460
71461  atcaggttcc tcatcctcca ccatccctta agtgatcatc ccagcttgtc ttcagcgaga  71520
71521  atcctgttag atcagtttag ccagaatccc tcttgcccct gatgttaatt cttagtaatt  71580
71581  ttccaaccac tagtccccac cctattcctt gggcataaat tgccacttgc ccatgctgta  71640
71641  cttagagtta cttaaagagt tgagtctaac tctctcccac actgcacggc cccattacgg  71700
71701  cagtccctaa atctattgca gtggtcctga ataaagtttt ccttactgtg cattaacaag  71760
71761  tatcattgaa aattattttt ctttaacaga tactttgatg aaggtaattg ggactcccat  71820
71821  caaatctcca cgcagccacg tggggcactt ctccaggtaa ggattgtccc tgttcactta  71880
71881  cattcctgtc agtaaaatgg taggttcagg gtcaggcttt accatcttct tcaggagcga  71940
71941  cccatctgat gttcagtcag ccatcagatg ggttcagcca tagcacacat tagctgtgac  72000
72001  atgacattgt ttaggacaat gactttgagc agagttgcac acctgaaaag ggactcaatt  72060
72061  aaaattatca ttcattttag tgatttctca catgcattta tgatttccat tttctaaaac  72120
72121  cccagtgtta catttcttct tcacatgtta gatatgaaca aagtaagact aactgtagcc  72180
72181  gcatccgctt tacttgggac cctacccaaa gtggcaggaa taggatgtaa agtgacataa  72240
72241  tcagagaccg tcaaactggc ttttaatcgt tatcattgtc atctcaaagc aattggcata  72300
72301  gttgctgacc ccttaaatgt cctttctcca tcttatcgtc tcctttgttc cctgtatcat  72360
72361  cttgaggttt ttgtttgtgt gtttgtttat tttgagatgg agtcttgctc tgttgccaag  72420
72421  actggagtgc agtggcatga tctcagctca ccgcaacctc tgcctctcgg gttcaagcaa  72480
72481  ttctcctgcc tcaagctccc atgtagttgg gattacaggc atgtgccacc atgcccggct  72540
72541  aatgttggta tttttagtag agacaaggtt tcaccatgtt gaccaggctc ttctcaaact  72600
72601  cctgacctca ggttatgctc ccaccttggc ctcccaaagt gattaccagc gtgagccacc  72660
72661  gcaccccggc ctccctgagt cttaatgctg acttgaactt tgtctgtggg catgagcatc  72720
72721  ggtccttgta ttataatagg tctgggttgg gtgtggtggc tcacacctgt aatcccagca  72780
72781  ctttgggagg ctgaggcagg ctcacaggta aacaacttag acaaagtttt cacattttcc  72840
72841  gagatttgtg tacattggag attcagaaaa atgtaaccta gaattaaatg acaggtggaa  72900
72901  tagctgcctt tgggggtgga gaggacaggc atcagacctg ggatagacaa gggaggcctc  72960
72961  ttgttccttg aaatggtacc ccagcctatg aggtctgcat gccaggaagc cgaatgagtg  73020
73021  agggtggtct gtgtccactg gggaggtccc tggatgttgc caggagggat agggtctggg  73080
73081  aaagagggag ggtggagaca ggcagagagg acccccccag gctcatggat agactgaccc  73140
73141  gaggacttat attaagtcat aggacagtag agaaagtaag agccaagcat aatgtaatcc  73200
73201  caacaatgta caaaatatta atcattttat tagttaatgt caatgaacgg tacacttaaa  73260
73261  atggttaaaa aaggtaaatt ttaggttaca tatattttac cgtaatataa aatgagaaat  73320
73321  atattagaaa taactttttt taattgtttt ttttttgaga tggagtcttg ctctgttgcc  73380
73381  caggctagaa tgcagtggca caatctcgac tcactacaac ctccgcctct cgggttcaag  73440
73441  tcattctcct gcctcagcct ctcaagtagc tgggattaca ggcacccgcc accatgtccG  73500
73501  GCTAATTTTT GTATTTTTAG TAGAGACGGG TTTCACCGTC TTGCCCAGGC TGGTCTCAAA  73560
73561  CTCCtgacct cgtgatccac ccgcctcggg ctcctaaagt gctgagatta caggtgtgag  73620
73621  ccaccatgcc tggccaggaa tgactttcaa ctatattttc ttaactatgt attcctacac  73680
73681  aacatgagtt ttgtaatagt ttatttttgt tttgttttgt aatttttttc ttttattgta  73740
73741  aagaaagaag tacattgttt cagtgtgtaa gaatgcaaaa gtaataatca gacgtttatc  73800
73801  acaccttaac aaaaagggac cttattttct aagatgttgc tgcattcagt cctttcttgg  73860
73861  tatggtaaaa gcaccagtca gccagggagg cactataaat acagaagaga agtttcctac  73920
73921  aaagagtcaa ccatgttacc cctcttactg acttaattat aatatataga gcctggcaca  73980
73981  attaacctta gtttccttgt atacacaaga acaacaaggt actgcaatca atataggcag  74040
74041  atacaggctt ttaaagttct gagaagcagc aagtaagttc atcatttact aagatccttg  74100
74101  acatttttct gtttctgtga aattttatgt gtctgtgaga agtttctttt cttttttttt  74160
74161  ttttttttga gacagagtct tgctctgtca cccaggctag agtacagtgg cacaatcttg  74220
74221  gctcactgca acctcagcct ctggggttca agtgattctc ctgcctcagt ctcctgagta  74280
74281  gctgggagta caggaggctg aggcaggaga atcccttgaa cctgggagga ggaggttgca  74340
74341  gtgaaccgag atcgcaccat tgcactccag cctgggtgac agcatgagac tctgtctcaa  74400
74401  aacaaaacaa aacaaacaaa caaaaacacc tatcccttgg cctttgcatc ttgatttctg  74460
74461  aagactcaca ggtcatgtaa aacttgcatt aagtaaacat attatgtttt ctcttgttaa  74520
74521  tctgtctttt gttatcagga tctcagccat gatgtatttt gggttgtcag gaataatcac  74580
74581  aacatgtgaa gaaatcgata aaatgccatt taaaaaatta ttattattat tattattatt  74640
74641  tttgatacag agtctcattc tgtcacccag gctgcagtgc agtggcacga tcttggctca  74700
74701  ctgcaacctc cacctcctgg gttcaaacac ttcttgtgac tcagcctccc cagtagctgg  74760
74761  gattacaggc atgcaccacc atgcttggct aatgttggta tttttagtag agatggggtc  74820
74821  ttgctatgtt ggccaggcta gcctgggact cctggcctca agtgatctgc ccgccttggc  74880
74881  ctccttaaat gttgggatta caggtgtgta atggcttttt tttttttttt ttgagacagg  74940
74941  gtctttgctt tatttaccaa agactataca agattatgtg aacttaaaat gtttgggtta  75000
75001  atttctatat tttgaagttt taggaatact tagttatatc agcatttact tccctttaag  75060
75061  tcaattaaat cctcttttaa ggaactttat aaattaattt ggtagtatca ttgagccaag  75120
75121  tacagttttt cttccttcct tccttccttc ctttcttttg ctttttcttt cttgctttct  75180
75181  tttgctttct ttcttgcttt cttttgcttt ctttcttgct ttcttttgct ttctttcttg  75240
75241  ctttcttttg ctttctttct tgctttcttt tgctttcttt cttgctttct tttgctttct  75300
75301  ttcttgcttt cttttgcttt ctttcttgct ttcttttgct ttcttgcttt ctttctttct  75360
75361  ctttcttttc ttttctttct ttcttttttt tttttttttt tttttttttg acggattctt  75420
75421  gctctgttac ccagcctgga gtgcaatggt acaatctcag ctcactgcaa cgtctacctc  75480
75481  ccaggttcaa gtgattctcc tgcttcagcc tcccaagtag atgggattat aggcacccac  75540
75541  caccatgccc agctaatttt tgtattttta gtagagatgg ggtttcacta tgttgatcag  75600
75601  gctggtttca aactcctgac ctcaggttat ccactcgctt tagcctccca aagtgttggg  75660
75661  attacaggca tgagccacca tgccaggcaa atttctttta agatatttta ttaattgatt  75720
75721  tggtaatacc atcagaggta gaaaaatttc acacagatag agagacatac ataaacatac  75780
75781  aggcaaatat caaaagagat attctagtta tcattctaaa atcttagcca tgaattagaa  75840
75841  acacagagta acatgaagtc actgttttat ataaaacaat tatctctcgt attttctcca  75900
75901  tttcatatta ttttcctatt gtccctggta aacgggacaa attaaggcta cctactaaat  75960
75961  attaggccta atgcttttta ccagtattcg tggagaaggt ttttaagatc ttcatttgcc  76020
76021  ctgtgaagcc cttttgaagg ctgtgggcta aattttaaat gagtcactgc aaagacatct  76080
76081  aacagctatc agaatgtctc caccacccat ctgagtggat aaaatatcca gtctatttcc  76140
76141  aaataatctt ttttttcctc ttcagccttg gtacttactt ttggaggact ctgagtccct  76200
76201  tgacagcagg gtggactaaa gtttaagaga agaagcctga caggggagga agagagaaag  76260
76261  atggagaagg taggagtttg aagggatcat atccaggatt caagggaacc aaatggaaga  76320
76321  ttgaaggcgg caagagtagg aaggaggaac agaaagagtg ggaaggaagc ggtcttaaag  76380
76381  gaaccaactg ggggagatat taaattcccc aaagagaaca gtgaagctcc aaattatcct  76440
76441  tagcaaaatc aggccaggtg tggaggatca cttgaagtca ggagtttgag agcagcctgg  76500
76501  ccaacatggt gaagccccat ctctactaaa aatacaaaaa ttagctgggt gtggtggcac  76560
76561  atgcctgtaa tcccagctac tcaggaggct gaggcaggag aatcccacct tccaggtggg  76620
76621  aggtggaagc tgcagtaagc caagatagcg ccactgtact ccagcctagg cgacagagtg  76680
76681  agctccatct caaaaataaa taaataaata aataaataaa tatccttaac aaaatcatgc  76740
76741  caaaaagagg gaggtaagca gagttgtgaa agcatatagc caacagaggt tcaagaaaag  76800
76801  ggtttttgtc aactgataag tttcatggga agatcaggat caaaaggaga gaacagagag  76860
76861  gccttaagaa aattgttcct attggctggg tgtggcagct cacgcctgta atcccagcac  76920
76921  tttgggaggc cgagacaggt ggatcacctg aggtcaggag ttcaagacca gactgaccaa  76980
76981  catggcaaaa ccccatctct actaaaaata caaaagttag ccaggcgtag agtgcacacc  77040
77041  tgtaatccca gctatttggg agctgagcag agaatcccct gaatctggga ggcagaggtt  77100
77101  tctgtgagcc aaaatcaagc cactgcactc cagcctgggc gacagagtaa gactctgtct  77160
77161  taaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaacc agaaagaaaa aaagacagtt gttcctgtta  77220
77221  gtctgtaact atcagcttcc cattaggaca actattgatc atagaggtct taaaaagtcc  77280
77281  tttcaggcta ggtgctgtgg ctcatgcctg taatcccagc acattgggaa cctaggcagt  77340
77341  agcattggtt gagcccagga gtgccacacc agcctgggca acatagtgag acctcatctt  77400
77401  tactaaaaat agacaaaatt agctgggtgt ggtggcatac tcctgtagtc cctgctactc  77460
77461  aggaggctga ggtgagagga tcgcctgagc ccaggaggtc aaggctgcag tgagctgtga  77520
77521  ttgtaccact gcactccagc ctgggtgaca cagcaagaca ccatctcaaa catatataaa  77580
77581  ttttttcaaa tatcttatca ggttttggtc aagagaaaag gtaaatattc ctgatagcac  77640
77641  agtcccattt aaaaaaaaaa aaaatgtacc cattacaaga gacttggaac caaaatccat  77700
77701  agattctttc atggttcttt attgatatgg tgatagggtt ttcatattca tgtgtgagat  77760
77761  gtgcctccct cagtctttgt tatgacatca ttatgtgtct ggcatgacaa aaagaaaaag  77820
77821  agaaaagagg tggagaaagg taaaaaataa gaaaagaaaa aatgaaggaa aaaggaaaaa  77880
77881  aaccaaatcc ataagacttt tatgagttac ccataaatgc agaggcgtct tcaaagaggg  77940
77941  tgaaaaaaat gtagccctct gaagatggca caccattctc aaaggtagcc aaaagaaagg  78000
78001  caggcctaga taatccccct gagagctggc agtagatgtt agctgcaaat gggttgcaac  78060
78061  ccacgtgtca gtccagctgt attcccacag ccccccagcc tggtggttgg ctgtctgcac  78120
78121  acacaagaac caacgacttg tatgtcccgt caagtggaaa acttgacaca gattcttgac  78180
78181  acaaaatgac agaaacagaa aagcagtagc tgctcctggg aggaaaggaa agataaccaa  78240
78241  taggcaccac gaaaccaaac tagtcacaat ctagataacg aattttgtaa tttctttcct  78300
78301  atccatctgc attggggaaa taagggacaa ggaggtttta ctttcttctc ttgaccagga  78360
78361  actactaaca gagatctggg agagctgact ttggtgacaa ttctcacctt gcacagggtt  78420
78421  gtgtctgttt tccagaatcc cacctcagac tccagagtga agtgtcccac ctgtcccctt  78480
78481  ctcattgcca gaaacttcta cccttctcat tcctttcttg tacccctgta ataaggacag  78540
78541  attaatgaga gtaaagcatg caagttgatt tactgtattt ttatgtgaca tgaatcttca  78600
78601  caggaaaaca aagcctaaaa gaaacagtta aacctgagta tttttttgct ggtttgatga  78660
78661  agagtgaagg gtcatggaga aatgtaatgg gaccaaaagg tgtcagctaa ctgtaataaa  78720
78721  cgggggaaaa cagcaagggc tatttattca gtgtccctgt gtcttcagag atggagatct  78780
78781  tttcttctgg gtaaagcatg gcacctttca taggagggtt ttgttacttg cttcagcaga  78840
78841  agaaggtcaa aaagcccttt ccaggtttta tgacctgttt cagggaaagg tgagaaagtc  78900
78901  cttcctacac atttggtttc taaaattcct tcagcttaaa atgttaatta tgccaagttt  78960
78961  ccatactttg gggtagcatg tcctgaacat attgtcagag cattacggaa aaaatacaca  79020
79021  cacacacaca cacacacaca cacacacaca cgaggacagc acattcccta tgactatctt  79080
79081  aaaattgatt aacctcaaac atttaatttt gaatgattga gtcaaaaaga gaattaaaat  79140
79141  tgctatcaca tatctgggtc aagctgaaag gtggcatttg gtattggaaa ttgatggctg  79200
79201  ctggtcattt aacacccatt tctcagttac atatctggcc catgagataa gaatgctaaa  79260
79261  ctgtataaac aagacacctc aatatgaaaa cattctgcca ttacaaaggt actgtctttt  79320
79321  tttttttttt tttttttttt tgagacggag tctcgctctg tcgcccaggc tgcagtgcag  79380
79381  tggccggatc tcagctcact gcaagctctg cctcccgggt tcacgccatt ctcctgcctc  79440
79441  agcctcccga gtagctggga ctacaggcgc ccgccacctc gcccggctag tttttttgta  79500
79501  ttttttagta gagacggggt ttcacctggg ttagccagga tggtctcgat ctcctgacct  79560
79561  cgtgatccgc ccgtctcggc ctcccaaagt gctgggatta caggcttgag ccaccgcgcc  79620
79621  cggcccacaa aggtactgtc tttgtgttac tctgcgttct ctcccagccc tgtagcaatt  79680
79681  tatcctttgt ccatacattg aagatttgtt tacatctact cttggccttc ctgaatatcc  79740
79741  tctgctccag cagagccgta agccaagggt aggaatgaca agacagactc tctatttgca  79800
79801  gaacaccaca tagtcacagc gatgcacatg gaaaggaagg tatgagaaca aggtctttca  79860
79861  agccagattt ggactatgtt tgtattaaag gtgttattcc catgtaagac cttaagacat  79920
79921  aatattaata ataattcagc tatgaaagat tcatgttgag ttctacttgc atgggcaagc  79980
79981  tgttaggtag aagttaaaga cacacacaac acataagttc tttctaggta tatccttagc  80040
80041  tgagcaaaat tgccacccaa gttagaacag gaaaaacttg atgaagcatg aaattaccag  80100
80101  ctggtctgat gggagatagg atgtggccct aaagaacagt agatggtgac tgaagcatgg  80160
80161  tgacagtagt ggaagcacct tagggtgacc cacaattagt cactctctta tgcaatcccg  80220
80221  tttccttggg tgtgggaaga gcctgccaat agcatgtggc aaaggatatc gttactgtgt  80280
80281  ttatactatg ttaaatgtca aaagtgaaga tataatgcag atgtaattaa agtaatcagt  80340
80341  tgactttgag ttcattaaaa ggcagagtag cctatgtgaa cctcccctta tcagatgagc  80400
80401  catttaaaat ggctcctagg ccttccctga tgtcaggcga aatagaaaag actcggtctc  80460
80461  ttcattgttg cctttgaaga agcaagctgc catgaattct atagccattg gaaaatgaat  80520
80521  tctgccaaca agcaaatgag cttagaaagt aacacagagt ctgggcacag tgactcatgc  80580
80581  ctgtaatccc atcactttgg gaggctgagg tgggtagatc gctagagccc aggagtttaa  80640
80641  gaccagcctg ggcaacatgg tgaaacttca tctctacaat aaaatacaaa aggtatccgg  80700
80701  gcacagtggc atgcacctgt agtcctagct attcagaagg ctgaggtgga aggatggttt  80760
80761  gggtccgaga ggcagaggtt gcagtgagtc agaatcaccc cacttcactc cagcttgagt  80820
80821  gagagccaga ctcttacaaa aaaacaaaca aacaagcaaa caaacaaaaa acgtaataca  80880
80881  ggccactgac accttgattg catccctgtg aaatatttca cccgaaaacc cagctaactt  80940
80941  gtgcctactg acccacagga atggagacaa tatatttaca ttgttttaaa ctgctaaatt  81000
81001  ggctggatgt ggtggctcac acctgtaacc ccagcatctg gggaaaccaa ggtgggggga  81060
81061  atcacttgag gccaggagtt tgagactagc ctgagaaacg tagcaagact ctacaaatta  81120
81121  aacaattagc cgagtgtggt ggtgtgtgct tgtagtccta gctattctgg aggctgaatg  81180
81181  ggaagatctc tttagcccag gagttcgtgg ttacagtgag ctatgatcac accactgcac  81240
81241  tccagcatgg atgacaaagt gagaccttgt gatatggttt agctgtgtcc cacccgaatc  81300
81301  gcaccttgaa ttataataat cccatgtgtc aagggtgggg ccaggtggag ataattgaat  81360
81361  tatggggagt ggtttcccct atgttgttct cttggtagtg aataagtctc atgagatctg  81420
81421  atgattttat aaatgggagt tctcctgcac aggcgctctt gcctgccacc agtaaaatgt  81480
81481  gcctttgctt ccctccgtga tggtgaggcc ttcccagcca tgtggaactg tgagtccatt  81540
81541  acacctcttt cttggccggg cctggtggct cacacctgta atcccagcac tttgggaggc  81600
81601  caaggtgggt ggatcacaag gtcaggagat cgagaccatc ctggctaaca cggtgaaacc  81660
81661  ccgtctctac taaaaaattc aaaaattagc caggcgtggt ggcgggcgcc tgtagtccca  81720
81721  gctacttggg aggccgaggc aggagaatgg tgtgaacccg ggaagtggag cttacagtga  81780
81781  gctgagatcg cacgactgca ctccagcctg ggcgacagtc tcaaaaaaac aaaacaaaac  81840
81841  aaaacaaaaa actctttatc aattacccag tctcagatat gtctttatta gcagcctggg  81900
81901  aatcaactac tacaccctgt attaatgtat taatacacaa attaaaaaag ttgctaaata  81960
81961  tgtggaacta cactctgtct tccttttagt gttaggaaaa tcagataggc actacaagag  82020
82021  cattttcttg ctgaatggta tctaaattcc ctcttatcaa tggcagtttc tctgttggac  82080
82081  tgctaacact gcagggcaaa aatcctaaca tgtaggagtc ttgtagcaga aacacctgga  82140
82141  aaaaaaaaaa aaaaccagag acaaacattt ctgagcaaaa atgcaagctt tttaaacaaa  82200
82201  tagtttgttt tcatcagttc acatcatgta ggtcatttca tccaacctca ttggcacata  82260
82261  agtcatatgt attgagctag gtgtggtggc ttatgcctgt aaccctagca cttcgggagg  82320
82321  ccgaggcagg aagatcatga gatcgagacc atcctgccca atatggtgaa accccagctc  82380
82381  tactaaaaat acaaaaatta gctgggtgtg gtggcgggct cctgaagtcc tagctactcg  82440
82441  ggagactgag gcaggaaaat cacttgaacc cgggaggcag aggttgcagt gagtcaagat  82500
82501  cgcaccactg cactccatcc tggtgacaga gtgagactat ttcttaaaaa aaaaaaaaaa  82560
82561  aaaaaaaacg gccaggtgtg gtggctcacg cctgtaatcc cagcactttg ggaggccaag  82620
82621  acaggcatat cacgaggtca ggagatcaag accatcctgg ctaacatggt gaaaccccgt  82680
82681  ctctactaaa aaatacaaaa aattagccgg gtgtggtggc gggcgcctgt agtcccagct  82740
82741  actcgggagg ctgaggcagg agaatggcat gaacccggga agcagagctt gcagtgagcc  82800
82801  aagatcgtac cactgctctc cagcctgggc aacagagcga gactccttct caaacaaaca  82860
82861  aacaaaaaag tatatattga aagtgtaaag cgatgaacca gtttgaattg tgtatgagga  82920
82921  aagaagctca gagttcaggt ggaaaatgtg ttattacaaa ctcaactatc aatttaatct  82980
82981  gtctttaatg tatgaatcaa aattaagtat ttcctgttgg ggtgatcgga gcaggccgtg  83040
83041  gggtgacgaa gtccagcgga gtcaaaggaa taagaaaaga caaggtaaga gagaaagtgg  83100
83101  gaccaggggc caacgctagt atggaggctg caaatgccct aagctctgga agcccacgct  83160
83161  gtttattggt gatcaaacaa agaaacaggt ggtgaggatg tgggggttga aaggaggcgg  83220
83221  tgtatcaagc aaatgagcta cagctgtgac ggtttagcat tttctttgaa acatatggcc  83280
83281  acttgagata atgggagtgc tagaagcaag gagccagcac gtctagacat gttccaaagg  83340
83341  ccacaagggg ttttagaccc tggacatgtt ccaagactct tttactttat gtcagacatg  83400
83401  caagccctgc cccagcttct ctcccaacac tcagcttttc ccccaacatt ttctattaca  83460
83461  aacgtcaatg gaaaaatcaa tgatctattt aaaatattgc aaataccatc actatgtttg  83520
83521  aagatatgtt ttaatttttt attattcctt taattagaag aactgtatgc caattaataa  83580
83581  actgttgcct tttagatccg aattaattat tcattgcctg ctctttgaaa attcagtcag  83640
83641  atacccttaa gaatatattg tgttggctgg gcgcggtggc tcacgcctgt aatcccagca  83700
83701  ctttgggagg ccaaggcagg tggatcacga ggtcaggaga tcgagacgat cctggctaac  83760
83761  atggtgaaac cccgtctgta ctaaaaatac acacaaaaaa ttatccaggc atggtggcgg  83820
83821  gtgcctgtag tcccagctac ttgggaggct gaggcaggag aacggcagga acctgggagg  83880
83881  cagagcttgc agtgagccga ttgtgccact gcactccagc ctgggtgact gagcaagact  83940
83941  ccatttcaaa aaaaaaaata tatatatata tatatacaca cacacacaca tatatatata  84000
84001  tggtgttgca acagtaagct ttgtcagtag ttgaaggtgg ttggacatta taaaaagaga  84060
84061  ttttcctttc tgattccact gtggtctcaa cagtttccca tagcatgcat gcctttctcc  84120
84121  agcactaggt ttctacagta tgcatgggca atcctgcggc aacaatggct tttctagcat  84180
84181  caggctccca caatgcatga cagtcagcag cactggttgt cagtcacttc ccatatcccc  84240
84241  taccctcagg tggtttctag tgtagtgctt ccaatgagac acctacctgt gaacaccttt  84300
84301  ccctggcatc taagcgggaa gatttctgga aagttccact ggtgccacac actgtgacca  84360
84361  ttctgtgtac cctctaacaa gctctggatt gcaatccact tacagtaaac aaatgtccat  84420
84421  ttcaaacact ccctcctcaa attcttgtgc tttgtctgcc tgctgatcgg accctccctg  84480
84481  aaagaattaa tactggcgtt gttccgagac agttccacag agatgagtct gggaagttgt  84540
84541  gttggtcatt cctttatgtt tgagcacatt ctgcagctcc ttgccaattt aggtgcaatg  84600
84601  ggatactagt aactatgaca tgcagtggta tcacaattaa gcaatgacct gtggttgatt  84660
84661  gtgacaaagt gccaactgaa acacatgcct tgggagtcca agtgactgct gcactgaatg  84720
84721  ttatggtagt caagataact gtaaggactg tggggtggaa tgggttcagt tgagggtcct  84780
84781  tgaatgatta tgaagagaaa ataacaagct taggttcctc aattctcagt tcaagccacg  84840
84841  gtttgaaaac ctgagaactt ccatggcgac tatgaaggaa actcatttct tgtagctgca  84900
84901  gggctgatat tgttgaacat caaaaccaag aatgagatcc tgaaacttgg aatgggggaa  84960
84961  tctgtttaga ctcggttgaa actgacaatc tggaaacaga aagtcaggct gagcctttct  85020
85021  tagcagtggg agtagcttct ctctattgtt tgaagaaagc atctttcctc tgcacaaaag  85080
85081  ctgggttaga taccattaaa ggggatgccc gtttttcttc aagtccccca caaatcatta  85140
85141  atttttgcta gtagcatgac tagaccccat aactagggct gaatatcaac ctattcctaa  85200
85201  gggacaggta cacactatga cctgtaggaa acagctacat gcaaagaaat tgtaacatgt  85260
85261  gttggaagaa acctggggaa ggttggaaga gcattctaag gtcgttatac taaggaggac  85320
85321  aaaatataac agtagattgg gttaattaac ctcagtgcta ttactggtga ttcaagattt  85380
85381  atcgtgctgt gggcatgtgg ctcacaccta taatcccagc actttggagg ccaaggaggg  85440
85441  aagataacat gagtccataa atttaagacc ggtttgggca acctaatgag accttgtatc  85500
85501  tacaaaaaat aaataaatta gccagggaca gtggtgtgca cctgtagtac cagctacttg  85560
85561  ggggactagg ccagagaatc acttgagcct tggaggttga ggctgcagtg agctctgatc  85620
85621  atgcaactgc agtccagcct gggcaataga gacagaccct gtcttaaaaa acaaaacgaa  85680
85681  aaaataaaga ttgattgtgc tgtcttatgt agaggaaaat gactcaaaca tcttgctcat  85740
85741  gggacaactt tgccaaagac aggatgtaca atttgtttta aaggccagag gaggatgtac  85800
85801  cagtcatcag aacgttttgg caaacagaag actttggtgg tagctaacta atcacagggt  85860
85861  ccctagaatg aaatagccga gacgtgtact taagagtatc gtttgatctc tatatgaaga  85920
85921  aaagttccgg gtctggtagt cagatgttca acagatgcct acctagcttt caatcctaag  85980
85981  tcaattcaca gatgcggtgc ggtactgcac ggaccatgaa aagaacactt gtttgtatga  86040
86041  ctgagacaaa aaagaaggat gtcatcttgt tctagcttac ctgggaatat gctcaattgg  86100
86101  tgacaaaatt gttgccactc tgtgcatgac cacaaaggta ccgcaggtat tgattttgaa  86160
86161  gttacacata aactttagtg agtgggcata tttgcgaata ggtaacctga caataatgaa  86220
86221  gattgactat ctttaaacaa cataaggagt caacatcagt ttctgaggta aaataatgac  86280
86281  tgagttaaat tttcaagggc aaattcagat ttcaagtgca cagaacatag gaaggaaagg  86340
86341  acatgtaaat cagagaaatt cacaagtgta atgaggtgag aagggacatg gcacactaat  86400
86401  tacaaaggaa tcagaatgat ctgttcatag agttgtaaat ggggttgtgg aggaagaaat  86460
86461  gaggaggaac agataagcaa gactgaagtt cttttacttc tacgcaaatg agggaaactg  86520
86521  aggaattgta agacaagatc taatattatt tttggacgtc aagaatggta ttccataaat  86580
86581  gctgaattgt tcctaatttc gggaggagaa aatggaaata gcatttccat tgcatttttg  86640
86641  tgaacaaaat ttgagtgatc acgttctttc ttgcatgtag tagatggata ggagaatgaa  86700
86701  agattcagct ttcttcctgc acttggggca tatgtgaatt gggaattcag acaaataagc  86760
86761  aactaattct gaatagaaaa tttgtgattt agactatgca ctctactggg gaatttcaga  86820
86821  tgtataggaa tgtggttgaa attgaagtgg ttagggaatg ctatctggag gaagaaaatt  86880
86881  ataactagat gcaaatagta gttgtagtag ctaaagaaaa atatatcagg gaggctgggt  86940
86941  gtggtggctc acgcctgtaa tcccagcaca ttgggaggcc aaggcaggcg gatcacaagg  87000
87001  tcaggagatc aagaccatcc tggctaacac gaaaccccgt ctctactaaa aatacaaaaa  87060
87061  attagccagg catggtggcg ggcacctgta gtcccagcta ctcaggaggc tgaggtagga  87120
87121  gaatggcatt aacccaggag gtggagcttg cagtgagcca agattgtgcc actgcactcc  87180
87181  agactgggca acagagcaag actccatctc aaaaaaaaga aaaagaaaaa tatatcaggg  87240
87241  aagaaaaaat ggatttttgt gccaggaagg aaactaagta tgaacagatg acaaaatatt  87300
87301  tcaggaactg tgtccggaat tggttccttc cagtgggttc ttgatctctc aggcttcaag  87360
87361  aatgaagcca cggacccttg cagtgagtgt taacagttct taaagatggt gtgtccgaag  87420
87421  tttgttcctt cagatgttca gatgtgtctg gagttggtcg ttcctcccgg tgggttcgtg  87480
87481  gtctcactga cttcagtagt gaagccacag acctttgcag tgagtgttac agctcttaaa  87540
87541  ggtggcaagt ccagagttgt tcattcctcc cggtgatttc gtggtcttgc tggcttcagg  87600
87601  agtgaagctg cagaccttcg tggtgagtgt tacagttcat aaaggtaatg cggacccaaa  87660
87661  gagtgagcag cagcaagatt tattgttaaa agcaaaagaa caaagcttcc acaggtggga  87720
87721  aagaaacccc aggggatgct gctggcgccc gtggccagct tttattccct tatttggccc  87780
87781  cacccatgtc ctgctcattg gtccatttta cagagcgctg attggtccgt ttttacagag  87840
87841  tgctgattgg tgcatttaca aacctttagc tagatgcaga gggctgatcc ttgtgtttac  87900
87901  aatcctttag ctagacagaa aagttctcca agtccccaca gacccagaag cccagctggc  87960
87961  ttcacctctc agaactacag atagagatta tttcatttac ctgaatcatt ctgaaagtat  88020
88021  atgctggggc tagatgttga ggatacttaa tggcacattc attctttgat tttatatgta  88080
88081  tttagataca ttcattagct acagttggca acttcctaat agggatgcca cagatatgac  88140
88141  tgtaaattga gaattttggt ttcctagtgt ctgaaaagtg gttaacccaa agttttggct  88200
88201  ttagagaaag agtctataca ggcaagtatc cagggaataa tccccactgc tgtggttcga  88260
88261  atgatggtga cctctcaaaa attcatgttg aggccgggcg cgatggctca cgcctgtaat  88320
88321  cccagcactt tgggagggtg aggcaggcgg atcacaaggt caggatttca agaccatcct  88380
88381  ggctaacacg gtgaaacccc atctctacta aaaatacaaa aaaaattagc caggtgcggt  88440
88441  ggcgggcgcc tgtaggccca gctactctgg aggctgaggc aggagaatgg cgtgaaccca  88500
88501  ggaggaggag cttgcagtga gctgagatcg cgccgctgca ctccagcctg ggcgacagag  88560
88561  cgagactctg tctcaaaaaa aatgaataaa ataaaataaa aataaaaaat aaaataaaat  88620
88621  tcatgttgaa atgtaatctt cagtgcaatt gtatgttgcc caggctggtc ttaagctccc  88680
88681  gggctcaagt gatcctccca ccttggcctc ccaaaatgct ggccctacag gcatgagcca  88740
88741  ccacgcctgg ccaagacact accttgaaag cacagagtag gccaggcatg gtggctcagg  88800
88801  cttgtaatcc cagcattttg ggaggccgag gtgggtggat cacgatgtca ggagtttgaa  88860
88861  agcagcctgg ccaacatagt gaagccctgt ctctactaaa aatacaaaaa ttaactgggc  88920
88921  attgtggtgg gcatctataa tcccagctat ttaggaggct gaggcaggag catcacttga  88980
88981  tcacttgaac cccggaggtg gaggttgcag tgagccaaga ttgcaccact gcactccagc  89040
89041  ctgggcaaca gagtcaaact ccatttcaaa aaaaaaagaa agaaagcaca gagcgtccct  89100
89101  taccagacac cagttaacca attatgccag tgacttgatg gcataataat tggattgaca  89160
89161  taattggatt tccagaactg tgagaaacaa atttctgttc tttatagatt tcctagtctc  89220
89221  agatattatg cttagcagca cagttgacta agatagaaat tggtactgag aagtggcagt  89280
89281  gttgctataa caaataccta aaaatgtaga ggctgctttg gagctgggta atgggtagag  89340
89341  gctggaggag agtttggaag tgcatgctag aagaagccta gtttgccatg cattaaggcg  89400
89401  attctggtga ggtttcagaa gaagatgaaa agccatagag aaagcctcca tctttgagat  89460
89461  tatctagctg gttgtgaaca gaatgttgga aacaatatag acagtaaagg ccattctgat  89520
89521  gaagtcctag atggaaataa ggaatatctt attggaaact agaggaaaag ccatccttgt  89580
89581  tacaaaacgg tggaggattt gttcctggaa agaacaaggt ctgggaaaga agggagttta  89640
89641  tttctgcagc tggttacagg gagaaggccg gagtaattcg ccataccaat gcaaagttac  89700
89701  aagttttttt agtgcttata tacattctaa gctccatgct acgagtggaa ttgcatctcc  89760
89761  aaagagaagc gtttccttca atctatgtct tatctttaag taggacctag ggtctggaaa  89820
89821  tctttctcta gagtcttgga aagcttttta atcttaagtg ggtacctaga acaaggtata  89880
89881  tgtgtaaaat gcttttatta ttcaaccaga ctttaggcta tgaaagccca agcgaggact  89940
89941  tagtgggttt attttaatgt tccagccctt acgctcagac aacagtttct ccagttcttt  90000
90001  aatgtttaca ttatacattg attagaatta taatagaagg tcagtggaaa cagactgttc  90060
90061  ttgttgctaa tgggagcctg cctgccacaa acttggtgga ggtatttctg tgtcttagta  90120
90121  gtttttggag ggtagaatgt aagagcaatg aactaggata tttggcagaa gaaatctcta  90180
90181  agccaagttt tcagggtact gcatggcttc tcttaaatgc ttatagtaaa ctgtgagaag  90240
90241  agaaagtcaa gttaaagata gaatttatag gccgggcatg gtggttcacg cctgtaatcc  90300
90301  cagcactttg ggaggctgag gtgggcggat catgaggtca gagatagaga ccatcctggc  90360
90361  taacaggtga aaccccgtcg ttggggccac cacagagtgc cctcactagg gcaatactca  90420
90421  gttgagccat gtgggcagga ccacccctga gttcccagac ccagacctat gattcactag  90480
90481  tgcataattc caacctgtgg tagacataga cacctgacta caacctgcag aactgtggcg  90540
90541  tgggctgact ccagcagtca tggcagcaga gtcccctgga ggcttgggaa cctaagccct  90600
90601  accccagtgt ctctgtaagg tgagaggtag aatcaaaaaa gctgattctc acacctcaag  90660
90661  attaaatttt gttggccttg ttgggtttga agttatgtgg gacatgttac ccctatcctc  90720
90721  ttgcctattt cttccaccaa ccttttgttt tcgccatgga cctcatgttc tgcctacctc  90780
90781  ggcctcccaa ggtgctggga ttacaggggt gagccacctt gcctggctga gaagagagtt  90840
90841  cttgataaac aggcttccat gttaaaacta gattttataa tgaggtccac agatgggtgg  90900
90901  aggagaagcc tgagtaaatt ttggttaagc agagaaactt tgttatccct cctgtatgca  90960
90961  ttatgctccc ttttctccaa cggagctctc ttccaacttg acgttatttt ccaatcaatc  91020
91021  tgttttccta gtgttgatgt tctgatttca tcttacaaaa atacagcata aacttttatt  91080
91081  tgttgcatta tacaacataa gcctgacaat ataacaaatt gttcccaaaa ctataaattc  91140
91141  ctcgcctttt tatttgtaat ttgacttttt aaaaatctat gtaattatag aagaatgttg  91200
91201  ctattataaa aattttaagg ggtggcaggg aataattcca aaattataaa actccttgtg  91260
91261  acaaatttag gaatgatatt cagctagttc tatagttttt tattccttga ataatcagcg  91320
91321  atatacatcc gattataaac acacattgtg ggattttttg gccaggttga cttttttttt  91380
91381  tttttttttg agatggagtc tcactctgct gcccaggcta gagtgcaatg gcgcaatctc  91440
91441  ggctcactgc aacctctgcc tcctggattc aagtgattct cctgcctcag cctcccgagt  91500
91501  acctaggatt acaggcacct gccaccacac ccagctaatt tttgtatttt tagtagagat  91560
91561  ggggtttcac tactttggcc aggttggtct caagctcctg accttgttat ccacccacat  91620
91621  tggcctccca aagtgctggg attataggca tgagccaccg cgtctggcct tgggtgactt  91680
91681  attcttttaa ggagcaatgt gggttaatgt ttcaaggtga aaaaatttaa aaacttgggg  91740
91741  gaaagtgagg ggaagggaca gagagatatt gagagagatc agataggtac ataagcttag  91800
91801  tgactcagcc tgtactccca gttacttagg aggctaaggc aggaggatca cttgagccca  91860
91861  gaaactcaag ttttcagtga gcagtgattg taacactgca ctccaggcca tgtgatagaa  91920
91921  ccagacctcg tctctagaaa aaaagaaaat atatatatac atacatacat tggtgtttgt  91980
91981  ttctacatat gcttcatagt atatgtgtac atggattata ggtagatcat agaatggtaa  92040
92041  cagtattaaa ttaggtggca ccgtttgttc aggaagtagt atgcacattt gaaattttaa  92100
92101  ttgagaattg tgtctggtcg gtttgtggtc tcaatgactt caggaatgag ctgagaacct  92160
92161  tctgaacctt agcagtgagt gttataactc ttaaaggtgg cacagacctg aagagtgagc  92220
92221  agcaacaaga cttattgtga agatggaaag aacaaaactt ccacagcatg aaagggaacc  92280
92281  acagcaggtt gcccgtggtg gttggggtgg agtggccagc ttttattccc ttatttgtcc  92340
92341  ccgcccatat cctgctgatt ggtcatttta cagagtgctg actggtccat tttacagagt  92400
92401  gctgattggt ccattttaca aacctctagc tagctgcaga gcatcagttt ggtgcgtttt  92460
92461  tacacagcac tgattggtgc attttacaaa cctcttgtaa gacagaaaag ttctccaggt  92520
92521  ccccacccga cccaggaagt cctgctggct tcacctctca gaatcagctt ttaaaggcca  92580
92581  taaatttcca ggtaagtagg aatagaagaa actaacattt cctttgagat ctatgatgtc  92640
92641  atttttttct ccatcaatga tttagttcct tctggatcaa atgcttttta catggatgta  92700
92701  tgttttatag tagatgttat gttgtcttaa ttattttaaa actcctattc ctagactctc  92760
92761  ctgaaggagg aatttagtag ttttgaagta ttttttgagg ctagggaaga aaaaccaaga  92820
92821  tgactgcata aggtttcagg ggatgttcca tgcctaccac ctggtgaaaa tgagggagct  92880
92881  ttcctcctac ccgccactat tgcagcagcc tgcaggaaat acgccatcat ttcagcgcgg  92940
92941  ccggctcgcc cctgggtatt ctgggaaggt gacgtgtcgg ggccagtggc cgctcgcagg  93000
93001  ggccaaaccc gccctggtct gcaccgcagt gcgcagtgag ggtgttggtg ctgctcctca  93060
93061  gggttatttt ccgcggccgc gggaagcccg tgttccgtat ttgtttttta tgttctctaa  93120
93121  tgtttatgtt gtggatttag ttttttaaaa aacataaatg ttcctctaca gtcttaacaa  93180
93181  tggaccctat aaaataagat tttaaaggat cctactttcc ttattaattt tagacttttt  93240
93241  tcttttagtt ctggctttac aaatgtgacc taaagagagc acttggtttt atgtagaaca  93300
93301  atacaaacat cgttttacat gaattttatg gttacaaaaa tcatttatgg gcaaatttgt  93360
93361  tcacgtgcct tacttttaaa atattgtgtt gtctttaata gattttcaaa atactttaaa  93420
93421  tatttttcag taagtttgag ggtagaattt attttaatga gactcctctt ataaagtaca  93480
93481  tatctgtgtg tgcatatgtg tatattgaat ttgcttttga ttctatcctg tcacttttct  93540
93541  agcaaaatgt ttctaatgga cagaggccag agaagcacag caaatttgcc acagtaccac  93600
93601  atattttatc ttaaaagatg gtatggattt tgcataacat acatgtgcaa acatatatat  93660
93661  ataacatata acgtaaaaaa atataaataa aacatatagc tgtttggttt attttatgtg  93720
93721  tgtgcattaa aaaattattc agttgccggg cgcggtggct catgcctgta attccagcac  93780
93781  tttgggaggc caaggcaggt ggatcacgag gtcaggagat ccagaccatc ctggctaaca  93840
93841  aggtgaaacc ccgtttctac taaaaataca acaaattagc cgggcgtggt gacgggtgcc  93900
93901  tgtggtccca gctactcggg aggctgaggc aggataacgg tgtgaacccg ggaggcggag  93960
93961  cttgcagtga gccaagattg caccactgca ctccagcctg ggcgacagag cgagactccg  94020
94021  tctcaaaaaa aaaaaaaaaa aaaattattc aattatgctt gttatagcaa ggtaagggtc  94080
94081  accatggtga tagatacagg gacctctgca ggtagagatt gggctaactc tgaatacagc  94140
94141  ctgggcaagt gggagtttat aaccaaagag caggctggga ggtctgtgaa tggaaattta  94200
94201  ccgaggagaa acctcaaagg ttagggggat tatggcgaaa ccagcctaaa aggatttttg  94260
94261  ctgaagacag gccagggtga tcaaacagca cttgggggaa tggtgcagga tgatgaacct  94320
94321  ggtaagatat ttttgtttgt ttgtttggtt ttgttttttt gagacggagt ctcactctct  94380
94381  cccccaggct ggagtgcggt ggtgctgtct cagctcactg caagctccgc ctcccgggtt  94440
94441  cacgccattc tcctgcctca gcctccggag tggctgggat tacagacacg cgccaacacg  94500
94501  cccggctaat tttttgtatt ttcagtagag acggggcttc accgtgttag ccaggatggt  94560
94561  ctcggcctcc caaagtgctg ggactacagg cgtgagccac ctcgccgggc ccctgaacct  94620
94621  ggtaagatat taagggagat cagatatcaa aagtaaggag gttcttgcta aagctggatt  94680
94681  tcacaaggga agtgcatgga ccagagaagg ttcaggtgcc tgactaaagt ttgatcaagc  94740
94741  aaagaatctt tgtcagtgta cagaaaacta cgtttttata aaatattcct ctggcgcatc  94800
94801  tgtatctccc cttttcatgg aacacaaagc acgttttaca taacttctag atacatgcac  94860
94861  ttgtattttg aatgacctga tgtatcttct cttttcaatt ctcagcctca gtatatataa  94920
94921  gtggaactta gaaggcaata ttccctgaac atactcttcc accagaatct cctctacaga  94980
94981  tttttgctgc ccgttttacc agtggctgaa gctaccttct cttatgtaag tagaaatgtt  95040
95041  acatatctcc agcctcttcc tccttacctg ccaaccctgt ctagtccatg actcctctgt  95100
95101  tataaatgct tataaaacgt tttttctgaa tcagaaacgt gttgtattgc tcaagccatg  95160
95161  ttcattttaa ttacaattta actgcataat ttaatttccg cattttttgg atatagtgtt  95220
95221  tgcttttctc cagtggttct actttgttct agtatatccc tctggcaagg gcagttgttt  95280
95281  cctcacttga gtgggcatta gtatcacctg ggggcttgtt aaactgtgca agctccatcc  95340
95341  caggtttcta attgtcaggg tttggtttgc ggcataagaa tttgcatttc taacaagtgc  95400
95401  cagaattggt ctgaggaatg cacgttgaga gaagtgggat tcgggttcac taacctggtt  95460
95461  tagagaaaat tacagtagtg tgccaaatct gaggagggag cagagttgaa gcccagtttc  95520
95521  aatatgtgaa tgagtgcttt atacactcaa accccttcaa gggctgggga gtaagggaga  95580
95581  acatgagcgg gcgggcaggg ggcgtgcaca gaggcataca ctcaatccca gacctatgga  95640
95641  ttgagaatca cgtgttaata atactttcag tgttttgtgt gtttattaca gtttgagaat  95700
95701  gactggacca aactgcctcc aaaatcttaa gtcccagcag caaagcgaag ctcagacagc  95760
95761  atttggatgg ctattgcttt ctgtctgtgt tttaagtcag ctgttgttaa aggtttgttt  95820
95821  cagagagtta cccaggtgta atacccttcc aagtagataa tgattgaaag agtatgtcct  95880
95881  gcaggtgtat gatattttcc atccacttca gcacgttttt ctgatgggtc aatgacagtc  95940
95941  catgaattgt ctggtgtaat actcaaaaat tctggaagtg gcaaatattc aaggacagcc  96000
96001  ataatattcc acttggccaa ggctcttctg acaggctcat gttcatgcag gatcagatct  96060
96061  gacccagaat caacagaact gaagctgcaa attcagcttt gtgaaggctt cagatgtagc  96120
96121  cacggttaaa gaagattgac attaagcagg tgagcagagt ttgcttgagg ttcacccagg  96180
96181  gaattcatga ggctgcaggt gcattccttc atggcctgaa aagcacagtt tttgagaagt  96240
96241  tgtggtccct ctcagaaact gttcctgcaa agtagtcctg gaaacatgtt tgtctgcatt  96300
96301  caagaaagat cttccttttg ttcatgtaaa ggaagcccaa cttatttccc aggtaagaga  96360
96361  gcggaagcaa ctgtgataca gaatcctaag gcatgggggc tagttgtaat ccaggcaaca  96420
96421  tgtagggtca ggttctccaa gtcctgtggt taaagggctc caccctagga aagtgagcca  96480
96481  cccagggctt ggtaaatgac cttatgatca gcccttggcc tgtgagcctg tcgtaaccgg  96540
96541  gcacgggacc gggttcttgg tttgaatttg cccgtcaaat ggccagtgca gaaagggaag  96600
96601  agagcacagt ccttcaggcc aactcactca cttggcctat tgaaacattt gctcttctga  96660
96661  gcagagccta gtattgttgc ggattaaata cagcagagga tgtaagttac cagtattagt  96720
96721  caccatcaac tgagtactta ttctgtatca gtcactgttc ctattgcttt ccatttccac  96780
96781  ccgttatata ttagtgacga taaaaatgcc atacaggctg ggtgcggtgg ctcatgcctg  96840
96841  taatcccagc actttgggag gccaaggcag gtggaccacc tgaggtcagg agtttgagac  96900
96901  cagcctggcc aacatggtga aacccctccg tctctactaa aaaaaaccaa aaaacaaaaa  96960
96961  aaacctaaac aaaaagtagc ccggcacggt ggtgggcttc tgtaatccca gctacttggg  97020
97021  aggctgaggc agcataattg tttgaacctg ggaggcggag gttgcagtga gccaagattg  97080
97081  tgccattgca ttctagcatg ggtgacaaaa gcgaaactcc atctcaataa agagaaaaag  97140
97141  ccatacaaaa aggctaagag ccttgttcag cctcacagag gaaagtggca gagctagggt  97200
97201  attaattcag gcattcacaa tccagatcct ctacacattt cactgacatg aaacccagaa  97260
97261  atttcaggtc tattaccttg aacccagaac tattttttct caaacttgtt ttcttgtgag  97320
97321  gtatgtatag gaaaaaaatt gcatacaata cagtactgct ttacaaatat gtaatctaat  97380
97381  acccaagtcg agaaaaaaat gatcctgagc tcctcaaaac tcgtgggtat cccttcccca  97440
97441  tcttgacctt ttcttctgag acgagtcctc catgctgctg tttgtaattt tattcctcat  97500
97501  gattacatat ttaagctaca ggaatacatc ttatatggtt ttgcttatgc ttacctgtat  97560
97561  gtattttttt tgtctttccc atttgatatt tcattttctg tagttatcca tgttgtgtgt  97620
97621  aattccaact tcttaatttt tattgatagt gttatctcat tatatataat atatactgca  97680
97681  tgtagtatgt atctttctca ctatgtatgt atacagagtg tatggccggg cgcggtggct  97740
97741  caagcctgta atcccagcac tttgggaggc cgagacaggc ggatcacgag gtcaggagat  97800
97801  cgagaccatc ctggctaaca cggaaccccg tctctactaa aaaatacaaa aaactagccg  97860
97861  ggcgaggtgg cgggcacctg tagtcccagc tacttgggag actgaggcag gagaatggcg  97920
97921  tgaacccggg aggcggagct tgcagtgagc tgagatgcgg ccactgcact ccagcctggg  97980
97981  cgacagagcg agactccgtc tcaaaataaa taaataaata aacagagtgt atgcgtttca  98040
98041  ttatatagac gtatcattat cttagagttt ccatatgcat gccacagtaa gccggtccct  98100
98101  tcccccaccc ccacccggtg agatggagtc ttgttctgtc actcaagctg gatggagtgc  98160
98161  agtggtgcaa tctcggctca cttcagcctc tgtctttcag gttgaagcga ttcttctgct  98220
98221  ttagcctccc atgtaactgg gactgcaggc acccgtcacc acacccagct aatttttgta  98280
98281  tttttagcag agacaggctt ttaccatgtt gtcctggctg gtctctaact cctgacctca  98340
98341  ggtgatctgc ccacttcagc ctcccaaaat gctgggatta cagacgtgag ccaccgtgct  98400
98401  tggctgccga tgccttctat acctgatgat tgtttgggtt gtgtctagtc tgcagttatc  98460
98461  accaacactg caatcgtaat cactgaagta tgtgtatcac caacactgca atcgtaatca  98520
98521  ctgaagtatg tgtatcctga tttacacagg tacacatctc tcggggatct gttactggaa  98580
98581  gtggaattga tggatcttca attcaaatgt tgctcatggc agggttaatt ataacaagca  98640
98641  ctttggtaaa ctatctgcta ttacctagaa aaccatgtat accttagaca tgcaccagcc  98700
98701  attctactct gtggagtagg ccacggaaaa gtacatgcac agttgatgaa aagacatgta  98760
98761  tttaaatgtt tatagcagca ttatttctaa tagccaaaaa ctggaaataa agcaaagtgg  98820
98821  gtaagtaaat ggtggtatat aaattcaatg gaattcaact ataaataata aaaaataatg  98880
98881  acctgtatct acgtgtaaaa accttgatga attttataaa cacaaagttg agcaaaataa  98940
98941  tctaggcaaa aacttacctg tctgtgagtt catctctata acattcagaa gtcagtgtga  99000
99001  caaggcagga tggtggttgc ctgtgaacag gagagaggct gttttgggaa gggctcactt  99060
99061  gggtcttctc agttgctgga gttcactgtg ataaatttag ggtttgtttc tttactgcca  99120
99121  cacacacaca catatatata tatatatata tatatttttt tttttttttt tttttttttg  99180
99181  agacagagtc tcactctgtt ccccaggctg gatgcctggc tttttatctt ttagtagaaa  99240
99241  tggggtttca gcatgtagcc ctggctgatc tcaaactcct gagctcagga gtctttcctt  99300
99301  cttcacagga gggaagacct ttcttctact ttctgagaat tcagtaattg agtccatgaa  99360
99361  agaaattgac agtagtcaga ttaacgggag aaaaggtata caaattagat atggacacag  99420
99421  ggacatcaca tgaaagaaaa gcacatgtcc cagaacccag tgagatccag aagcttctgt  99480
99481  accctcttct taggacagag ggtatagatg attaggtaac ttaggggaga gtaaacagtt  99540
99541  tgggggaaag ataaacggac tgtcggaaga acaggtaaca gccggtgaca aagtctgctt  99600
99601  gtgttgtcaa ggtctactct cctctcctgt gataggagcc agtcttccct ggttggtgag  99660
99661  tttcctgggg agggaattca tgacaattaa gttccttttg gataatctct ttagataagg  99720
99721  aagctcagag aaaacctctg cctgtatgag ctgctcccca cataccctca gttcagagta  99780
99781  atcagcatac caaagcatca tattttgggg tggagatcct cccacctcag tctcttgagt  99840
99841  agctgggacc acaggcatgc accatcatgc ctggctaatt ttttttaaat ttttttccag  99900
99901  agacagagtc tcaccatatt gcccaggctg gtctccaatt cctggcctcg agtgatcctc  99960
99961  ctacctctct ctcccaaaca gctgggatta caggcatgag tcaccatgcc caggctaggg  100020
100021  gtggcatttc ctgaactcct tcagccctct tgggaaatgt gcaggcagga agaaaaaaaa  100080
100081  atacccctgt ccacagccaa gtcttgttga aCTTATGCTT GGCAGAATAG AACGTTACAG  100140
100141  CCAACCACGT GCAAACTGGG ATGATAAATG TCTGCGTGTC TGACAGAAGG TTTGGCTTCT  100200
100201  GATTCAGCTG TGGTGATTTT TCCatctact taactccaaa ttctattagc tagtttaaac  100260
100261  tctttattgg actatgaaca ctgtaagtac acaatcatat gattatttta tctgttgact  100320
100321  taaatagaat tgtgtatgaa ggctctactg aagttattca gggttgagtc aggaaaagct  100380
100381  aaatttcaac ctcttttaag aaaaatactg atgcctccaa atccatagta tatatgttgc  100440
100441  ttactagttt ataaagggcc ccggaagaaa ggacatttct agtgttttat gtcaatcata  100500
100501  ggaaaataag ctgtaattct ttaattatta aaagtaggat tgtggccagc atggtggccc  100560
100561  acacttgtat agcactttgg gaggctgaga tgggaagatt gctcaaggcc aggagttcga  100620
100621  gacaagcctg ggtaacatag caagacccca tctctacata aagaaaaatg tatgattgct  100680
100681  tccccccacc aatccccgac acttccctgg ctccaaaccc caattcctct gctctcattt  100740
100741  ctgctgtgtc ttactctatg aagctttcaa aaactgcctt tctagagtcc cccttttcct  100800
100801  ttttatgaat ttattattgt tgtttaatta aaagacaggg tctcactctg ttgcccaggc  100860
100861  tgggtgcagt tctgcgatca ctacagcctc agtctccaag cgatcctccc atcttagcct  100920
100921  ccccagtggc tgggaccata ggtgcatgcc accatgccca gctaattttt tttttgagat  100980
100981  ggagtcttgc tctgttgccc aggctggagt gcagtggcgc aatctcggct cactgcaagc  101040
101041  tccacctccc gggttcacgc cattctcctg cctcagcctc ctgagtagtg gtagcccctg  101100
101101  ccaccatgcc cagctaattt tttgaatttt tagtagagac agggtttcac catgttagcc  101160
101161  aggatggtct cggtctcctg acctcatgtt ccgcccgcct tggcctccca aagtgctggt  101220
101221  attacaggtg tgagccaccg cgcccggacc actaattttt taatcctttt gtcgagatgg  101280
101281  gggtctcact atgttaatct agtttcaaac tcctggtatc aagcaatcct tctgtccaaa  101340
101341  gtgctgagat tgcaggcata agccgctgtg ccaggcccct cattctttaa atagctactt  101400
101401  tagattctat tgtgatgcta ttttaataat tttcccattt tccaactttt attatactaa  101460
101461  tgagtaggtg attccttttt aaattatata tgtaaatttt tatatatttg aataatatgt  101520
101521  ttacatagtt aaaaaatcaa aatatacaaa aagcatacag tgagaagtca tctttccatc  101580
101581  cgtaatgaca atatatcccc ttttgcctgg catagatgca cacataaatt attgtcctga  101640
101641  catgattatg aataatccta ctttctgtca gaagtgtgct agtttggatg ataaattata  101700
101701  cagacattct gcttatatcc ttgctgcttc accatgctgt tatattcctt ccagttcaga  101760
101761  ggcaaatgtg gtatcgttgc ctatgtctct tccagaggaa ttttatttgt attttgtaag  101820
101821  tacatacatg aattctgttt ttttgcactt ttaaacaaat ggatgtatcc atgctgtttt  101880
101881  aatttaaatt tttactttga aacaacctta aacttacaga agttaaaaga atattagtag  101940
101941  ccaggtatgc tggctcacag gtataatccc agcactgtgg gaggctgaga tgggtggatc  102000
102001  gcttgaggcc aggagttcga gaccagcctg ggcagcataa tgagacctcc tctctacaaa  102060
102061  aaaaaaatgt aaaagttagt tgggtgtggt gttacatgcc tatagtccca gccactcagg  102120
102121  aggctgaggc aggaggatcg cttgagtcca ggagttagag gctgcactga accatgatca  102180
102181  cacccctgca ctccagcctg gatgatagag tgagaccctg ttgcttaaaa gaatgttaaa  102240
102241  aaaaaaaaaa aaaccctacc ctttacccaa attcacaaat actaatatat tttcacatta  102300
102301  gtttatcaat ttttctcctt ccctccctct ttcgtttctc cctcttttgt tttttgtttt  102360
102361  gttttgtttt ttggtttttt ttggagacag ggtcttagtt tgtcacccag gctggggtgc  102420
102421  aatggcacac tcatagctca ctgacatttc aaactcctgg gctcaaagaa acctcctgcc  102480
102481  cgagcctcca gagtagctgg gactaccatt atatgtctct gtacctggct aattttaaac  102540
102541  tttttttata gagacaggat cttgccatgt tgcccaggct gatctcaaac ttctgggctc  102600
102601  aagtgatcct cccaccttga catcccaaag tgttttgatt acaggcatga gccacaaagc  102660
102661  ctggcctcct ttccctcttt ttcttctcct tctgtttccc cctgcttata aactttttaa  102720
102721  tttttctttt tttttttttt ttttttttta acttttgacc actttgggag aaggttgcag  102780
102781  acatcatgtc cctaatgcat ttcctaagaa ccgggatata tatttggata accatagtaa  102840
102841  agatattaat tcaggaaatg taacaataca attattttgt ctatctacag gctataaccc  102900
102901  aatgtcttca tttgccccaa taatgttatt tatgactttt tcatgttaag tatcttgttt  102960
102961  aacactatgt atcttatcag tctgccataa tgtttaatat ctttactctg gaatggttcc  103020
103021  tctgcctgcc tctgcctttc atgtgtttgt gacttttgaa gcgtgcatgc taggtgtgtt  103080
103081  acagaatgcc ctcggcttgt gacttttgaa gcgtgcatgc taggtgtgtt acagaatgcc  103140
103141  ctcggcttgt gacttttgaa gcgtgcatgc taggtgtgtt acagaatgcc ctcggcttgt  103200
103201  gacttttgaa gcgtgcatgc taggtgtgtt acagaatgcc ctcggcttga gtccatctga  103260
103261  agtgttctta agactggatt ctactgatgc tgctttggtt ggcacaacac agtttttccc  103320
103321  agtgtggtca tcaaaatgat gttttatggc taaaccattc tttcaacatt taatcatcaa  103380
103381  ggaaatgtaa gtcgaaacca cagtgagata tcatctcctc ccagttagaa ttgctgttat  103440
103441  cacgaagaca taaaaataaa tgctggcgag gatgcagacg aaagggagct ctcccacact  103500
103501  ttggatgaga atgcggatta gtatagtcaa tatggaaaac agtatgcaga gtcctcaaaa  103560
103561  aactacaaat ggaactaccc tatgaaccag caattccact gctgagtatt tgtccagtta  103620
103621  aatcagcgta ttgaagagat agctgcactc ttgtgttcat tgcagcatta ttcatgatag  103680
103681  ctaagatatg gaatccaccg aagtgttcac cagcagataa atggattaaa agaatgtggt  103740
103741  gcatatacac aattgaatac tacttagcca taaaaaagaa tgaaatcctg tcattcatag  103800
103801  cagcatggat ggaactggag gacattatgt taagtgaaat tagccaggca cagaaacata  103860
103861  aatggcttaa aaagttgacc tcatagaagt agagagcaga attgtaatta ataatcacaa  103920
103921  ttataaataa tggtcagtat caaaaaatat tgtcatccta cagtgctaca gaacattaga  103980
103981  acttgttttt cctatctagc tgtaattttc cctcttttat tttttttgga acagggtctt  104040
104041  gtcctgtcac ccaggcatga cacgatcaca gctcactgca gcttaaacaa tcctcctgcc  104100
104101  tcagcttctg gagtagctac agacacatgc catcatgcct agctattttt aaaaattttc  104160
104161  cataaagatg gagtcttacc atgttgccca ggctagtctc aaactcctgg cgtaaaacaa  104220
104221  tcctcccgct gttgtctccc aaagtgctag gattacaggt atgagccatc acgcccagct  104280
104281  ccaattttta gataccccag aacacattcc aagcttgtct tgtacctctc ctgtcccgac  104340
104341  tttttaaaat tttattattt tttttgtttt tgggagacgg agtcttgctt tgtcgcccag  104400
104401  gctggagtgc ggtggcctga tctcggctca ctgcaagctc cgcctcccgg gttcacgcca  104460
104461  ttctcctgcc tcagcctccc gagtagctgg gactacaggc gcctgccacc acgtccagct  104520
104521  aaatttttgt atttttttag aagagacggg gtttcatcgt gttaggttga tctcgatctc  104580
104581  ctgacctcat gatctgcctg cctcggcctc ccaaagtgct gggattacag gcttgagcca  104640
104641  ctacgcccgg cctgtcccca cttttgaatc agctgttttt tttccaagga atcctgattt  104700
104701  ctgttgtgga gaaaggtact tagaaaccaa ggtcttggtg ctactggtat gttattgctt  104760
104761  ttaggacctt tcaaatatac aggatatgaa gatatagctg tatgcatgta actctattgt  104820
104821  gtatatatgt atataactat gtgcgtgtat gtgtatatat atatcttcat gtacttttag  104880
104881  tgatattttc catcccaatc tacgccgcag ggtttttcct tgcctttcct atttgtagag  104940
104941  cttccttcca cattgagaac cttatcttcc agtgagcgtc accccatttc tgtctcattt  105000
105001  ctttccctac tctgcccctt gcctcctagg gtcccctttc ctctcatcag ttgtcagaca  105060
105061  agaggagcat catgcacaca tcatagattt aatatcaaac ttttaaaatc ttcagggaaa  105120
105121  tgtaagcagg cttctgcagg gaaaggggct aggtctggga agatggggag tacttgcggg  105180
105181  cacctgggaa gctcagggaa gcagcaggca ccctgtcaat ggggtgtccc ttcatgaggg  105240
105241  tggcagactg tctccctgag ttctgggtgg cagcagcagc ccagggcctt gggctgaggc  105300
105301  ccagccaacc ctctgtgggg ctgccacacc acttcctaaa aaggcataaa cacattttct  105360
105361  tccaagtgga gtccagcgta ttttattttc ctgttgaatg gtaaacagca tgaggggcag  105420
105421  ggtccctgtg gtgatttttc tgccagtaat agtttctgca agagcaacag ttacgtattt  105480
105481  ttctaataaa atcaattaag gcagtaacaa gtttgctcaa agaatcaacc tgaacatata  105540
105541  tatatatata tatatatatt atgtatcaat aaaaaaattt tttccagatt aaaaatgtaa  105600
105601  aacttatacc acagtcaaaa caaacaaaaa aaactgttta agattgatct ttcatctttc  105660
105661  atagtgattt ggcctatgag taaatgttaa agatgattta tttggtttct ttttatttca  105720
105721  gtgatgagat ggagaagtat attttacata aaagggcaaa aaatatttta ttcatagata  105780
105781  tttttttttt gcctatgccc ttagtttaaa tcctcagaat atacattatt gtcttcagaa  105840
105841  atcaatctag atttacctgt accttattag aactcagctt tgctgggtgt ggtacacaca  105900
105901  cctgtagtgc cagcactttg ggagaacgag gagggaggat tccttgagct caggaatttg  105960
105961  agaccggcct gggaaacatg gtgaaaccct gtctttccaa aaatacaaaa aaaaaaaaaa  106020
106021  aaaaaaaaaa aggctgggca cgttggttca cgcttgtaat cccagcactt tgggaggctg  106080
106081  aggtgggtgg atcacgaggt caggagttca agaccagcct agccaacagg taaaaccccg  106140
106141  tttctactaa aaatatgaaa attaactgga tggatgtggt ggtgagtgcc tataaatcca  106200
106201  gctaatcggc tgactaaggc aggagaatcg cttcaaccca ggaggcagag gttgcagtga  106260
106261  gccgaaatca cgccactgca ctccagtttg ggcaacaggg caagattctg tctcggggaa  106320
106321  aaaaaaaaaa attagccggg catggtggtg cacacctaca gtcccagcta ctcaagaggc  106380
106381  tgaggtgggg agccctagtg ggtgtagtaa gccaagatca caccactgca ctccagcctg  106440
106441  ggcgacagag tgagaccctg tctcaaaaaa acaaaacact gagctttaat tttataaaac  106500
106501  ttttttctag ttgagagtac attgctacaa gctaacttta aagaagtcat attccggctg  106560
106561  gcacggtggc tcacacctgt aatcccagca ctttgggagg ccgaggctgg tggatcacga  106620
106621  ggtcaagaga tcaagagatc aagaccatct ggccaacatg gtgaaaccct atctctacta  106680
106681  aaaatacaaa aattagctgt ctgtggtgat gcatgcctgt agtcccagct acttgggaag  106740
106741  ctgaggcagg agaattgctt gaatccggca ggtggaggtt gcagtgagcg gacatcgtgc  106800
106801  cactgcaccc cagcctggtg acaaagtgag actctggttc caaaaaaaaa aaaacaaaaa  106860
106861  ggtcatatta tttgattact aggaactttg caatttgttt tgctgcttct gatttttatt  106920
106921  tttgcctggc acaacatttc cttccttggc cctgtctata ttaataatgc tgccaggata  106980
106981  taatgaatga ttttattcca gtattttcta ccttaattat gttaaagaaa aacaaaagct  107040
107041  ggatattagt tatagtgata aggacacatt ttaatcacta ataactattg taatagtgaa  107100
107101  gagagtccag catgatctga gctcaacttt ggtgtgtgca gaggtgactg ggtgttttaa  107160
107161  aggaagaatg aagctgggtg tgtactggac actgggatga agctactgca gaggctgagg  107220
107221  cagaaggatt gcttgagcca ggggtttgag accagcctgg gcaatacatc aagacaggct  107280
107281  gggtggggtg gctcatgcct gtaatctaca ctttgggagg tggaggtgga tgaatggctt  107340
107341  gagttctgga gttcgagacc agcctaggca acatcgtgaa acactgtctc tacaaaaaat  107400
107401  acaaaaatta gcagggaatg gtggcatgtg gctgtagtcc cagctactca gggggcttgg  107460
107461  gtgggaggat cccttgaatt tgaggaggca gagtttgcag tgagccaaga tctcaccact  107520
107521  tcactgtagc ctgggctaca gagtgagacc ctgtctcggg aaaaaaaaaa aaaagacttt  107580
107581  gcttcaccca caaatggaaa atgagggact aggagggagt tgagttgggg ggcagggtat  107640
107641  gcttgacagt cagggaaata caaatttacc aaaagtggct ggtccacgta aaacccaact  107700
107701  gggattgcta actggtgctg tttgaagtta ggctctgacc ctcgcacaga ggccaggaga  107760
107761  cgggacccta tcttctggtg ttggctggaa caaacaggaa attcatttgg gagcctttac  107820
107821  ttttttcaga caggttatct aagaggtata gggtcaacca ggggatgtgg ccttgagctg  107880
107881  ctagaatcta tgttagtatt ttgttcaaat atttacaggc ctaggttaag accgactttg  107940
107941  tttctttgtt ttttgagata gagttttgct cttgtcgccc acgctgaagt gcaatggcgt  108000
108001  gatcttggct cactgcaacc tctgccttcc gggttcaagt gatcctcctg cctcagcatc  108060
108061  ccgaggagct gagattacag gtgcttgcca ccacgactgg ccaatttttg tatttttcgt  108120
108121  agacacgggg tttcaccatg atgtccaggc tggctgaaac cccatctcta ttaaaaataa  108180
108181  caaaaattag ccaggtgtgg tggtgcacgc ctgtaatccc agctactcgg gaggctgagg  108240
108241  caggagaatc gtttgaacct gggaggtgga ggttgcagtg agccgagatc atgccgttgc  108300
108301  actctagcct gggcaacaga gtgagactca aaaaataaat acttgcaaaa accaaaagaa  108360
108361  taccatttaa taaaaattac ataagattca aatggcacag tccataagtg aagttttatt  108420
108421  ggaatacact catgcccacc tgtttacata ttgtctgtga ctgctttccc actacgaaag  108480
108481  ttgagtggtt gtgagcgatg gccctcaaag cctaaaatat ttactgtctt gctctcctct  108540
108541  ctacagaaga aggctgctga tctctgactg attcatcgat tgattattat ttgaaacggg  108600
108601  gtttcactct gtcatccagg ctataatgca gtggtgtcat ctcagctcac tgcaacctcc  108660
108661  acctcccagg ctcaagcaat cctatctcag cctcctaagt agcgggaccc tggaggtgga  108720
108721  ggttgcagtg agccaagatc gggccactat actccagcat gggtgacaga gcgagagttt  108780
108781  gtctcaaaaa aaaacaaaaa caaacaaaaa aaaccccaaa aaaccaaagt tcaatttttg  108840
108841  tttaataggt gagatcattt gaaagataga tataaatact gatgtacgca ttgtgctttg  108900
108901  tgaatgaatc tctgccttca aaacattcct gagaagcttt ctgaagggtt caagctgaaa  108960
108961  acagaagaat ggagaaagag atattctaaa agctaggagg caagagtctg cgctaagatt  109020
109021  tggctgtgac aggaccatga gtggatagag aatgttttgt ttcttgattg gaaagtggga  109080
109081  agcattttgg gaacagggta aggaagagag aggaggctcc aatgtttcca aggagtcctg  109140
109141  cccacaccaa gaagtctgga ctggaggtta tttgcttcaa acatgtcatc tcaagtgtgc  109200
109201  gtgatctatt tggagcaaat aaagtcaagg gaagttttaa acaggagagt tttcagagca  109260
109261  gtggagtctg aaaagttgcc ctaaaataag gttgagcata agaaagtcct tcctgcttct  109320
109321  ggaaaaagtg gactgtggat gctcactctt tggggccaga cagagaagag ttaaaaatta  109380
109381  tgtgctgggt gcggtagctc acgcctgtaa tcctcggagg ccgaggtggg tggatcatga  109440
109441  ggtcagtttg agaccagcct ggccaacata gtgaaaacca cgtctctcct aaaaatacaa  109500
109501  aaattagctg ggggtggtgg cgcacgcctg tagtcccagt tacttgagag gctgtggcag  109560
109561  gagaatcact tgaacccagg aggcagaggt ggtggtgagc tgagattaca ccactgcact  109620
109621  ccagcctggg gaacagagct agactccatc tcaaaaaaga aaaaaaaaaa aattgtgtta  109680
109681  tttctccctt ttgcacctaa tctcccattg aagatgactg caactttcct gtgaattcaa  109740
109741  aagatacttc tttatattcc atgatttttg tgtaaaactt tgtggtgaga attggagaaa  109800
109801  gctgaatttg ctgctttgca tcgagagtga ggaggccaag ttaggctccc atgttaattt  109860
109861  gcagaaagcc catattcccg atctggtagg gatggtggtg ctgaaggtgt tggaaaccaa  109920
109921  aatcttggca gaaacggagt cagctttgaa catggtacaa atttggacca agggactagt  109980
109981  gatgattcag gtcaggatgt tgggaactgt attggtccgt tcttgcgcta ctataaagaa  110040
110041  ctacctgaga ctgggtcatt tataaagaaa agaggtgtaa ttggctaatg attccacagg  110100
110101  ctctaaagga atcacggctg aggagtccct aagaaacttg catcatggca gaaggcaaag  110160
110161  gggaagcagg cacatcttta catggcagga gagagagagc aaggggggta ggttctatat  110220
110221  actttcaaac aaccagatct tgtgatctat cacaagaaca gcaccaaagg ggaagtccac  110280
110281  ccccatgatc tagtcacatt ccaccaggcc ccacgtccaa cattggggat tacaatttga  110340
110341  catgagattt ggatggggac acagactcaa accacatcag acaccaaaga aatattttac  110400
110401  ttattttcag ttgtcaatgg aattctgatg agaaataaat gtatcttgcc aataacttac  110460
110461  aaagtaataa aaccggccat gtgcgatggc ttacgtctgt taatcccagc actttgggag  110520
110521  gctgaagcgg gtggatcaca aggtcaggag atcaagacca tcctggccaa cgtgttgaaa  110580
110581  ctctgtctct actaaaaata caaaaattaa ctggacgtgg tggtgcatgc ctctaatccc  110640
110641  agctacttgg gaggctgagg caggataata gcttgaacca gggagccaga gcttgcagtg  110700
110701  agccgagatc gtgccacagc actccagcct ggtgacagag tgagactctg tctaaagcaa  110760
110761  aaaaacaaac caaaacaatt cgcctggaaa tgtataatat attgacactt tttagtattt  110820
110821  aaaaagtttt cagtgatacc ctgtatctac aaaaaaaaaa aaaaaaaaag agcaagacaa  110880
110881  aaacaaacag gcgtggtgat gtgcacctgt agtcccagct acccaggagg ctgcggtggg  110940
110941  aggattgctt gagcctaaaa gttcaagcta tgatctcacc actgtactct agcctggatg  111000
111001  acagagcgag actgtgtcta aaaaaatttt tttaattaaa aaattcatct tgacttgctt  111060
111061  ttcatgtgaa tctggtatac ttgctacttt ttgataatgc tttgcacttt ttaaattgtg  111120
111121  gtaaaaacat tacataaaac ttccatcttc cccattttaa gtgtccagct cagaggcatt  111180
111181  aagtgcattc acactgatgt gcaaccatca ccaccatcta gctctagaac tttttgtctt  111240
111241  acataagtga aaattaccca ttaaataata actccgtttc ctcctctgcc gaccccatcc  111300
111301  cctggcaacc accattctac ttcctgtctc catgacattt gattagtcta gatacctcat  111360
111361  ataagtggaa tcatacagta tttgtccttt tgtgtctggc ttatttaact cggtgtaatg  111420
111421  tttccaaaat ccatccatgt tgtagcatac atcagaatgt actttctttt tgaggttgaa  111480
111481  tgatacgcca ttgcatgtat acgttatgtt ttattaatcc atcaatggac attgaggttg  111540
111541  cttctgcctt ttgggtaatg cgaataatgc tgctatgaac atgggtgtgc aaatatctct  111600
111601  ttgagtttct gctcctaatt cttttttttt tttttttttt gagctggagc cttgctcttt  111660
111661  tgcccaggct ggactgcagt gccatgctgt gatctcggct cactgcaacc tccgcctccc  111720
111721  aggttcaagc aattttcact tgattctcct gcctcagcct ctcaagtagc tggaattaaa  111780
111781  ggctcaaacc aatacaccag gctaattttt ttatattttt ggtagatttg gggtttcacc  111840
111841  atgttggcca ggctggtctt gaactcttga actcaagcga tccacccgcc ttggcctccc  111900
111901  agagtgctgg gattacaggt gtcagccacc atgcctggcc ttctgcttct aattctttta  111960
111961  gatataaccc tgaagtgacg atgctagatt attgtagtgt tctgtgccca ggtcttaatt  112020
112021  tatggagatg actgagtgat gacatggaga gaccagtgcc actgaagttt tttttttttt  112080
112081  tttttttttg agatggagtt tcgctcttgt gcaggctaga gtgcaactgt gcgacctcgg  112140
112141  ctcactgcaa tctctgtctc ccgggttcga gcgattctcc tgcctcagcc tcccaagtag  112200
112201  ctgggcttgt agactcccac caccacgcgt ggctaatatt ttgtatattt agtagagaca  112260
112261  gggtttcacc atgttggcca gtctggtctt gaactcctga tctcacgtga tctgcctgct  112320
112321  tcggcctccc aaagtgctgg gattacatgg gtgagccacc acgcctggcc aattgaagat  112380
112381  ttttattcct tacatttttt tttttttttt tttttttttg agacggagtc tcgctctgtc  112440
112441  gcccaggctg gagtgcagtg gccgcatctc agctcactgc aagctccgcc tcccgggtct  112500
112501  acgccattct cctgcctcag cctcccgagt agctgggact acaggcgccc accacctcac  112560
112561  ccggctagtt ttttgtattt tttagtagag acggggtttc accgtattag ccaggctggt  112620
112621  ctcgatctcc tgaccttgtg atccgcccgt ctcggcctcc caaagtgctg ggattacagg  112680
112681  cttgagccac cgcgcccggc ctattcctta catttttcca ggaagggggc atgccacact  112740
112741  acaccacagc acgtgaggag cactaggttt tggtctggac gcagaagata cagtgaaggg  112800
112801  gaaaatctag ggtaaagcct ttactgggaa ctccaaggga aacagggcaa gtttgagcat  112860
112861  aggatgggtt agtttaaata attctggttg gctttgggct atagggatgg tctctagagg  112920
112921  cttggtttgt gccctgggta tgtagagtat gggaaatagt ggccagcgag agttagctaa  112980
112981  ggagttggct ggtctacaga ctgggattgg tcgtttggca tatgaaagac atgcttatag  113040
113041  acaaatcatt gtatttggga attaggtagc tttgggaggg gcattctctc ccatgatttg  113100
113101  caaggccctc aaaagccaga gcaacaaaaa tacagaaaat aagatatagt taatataatt  113160
113161  ggctcggtaa tgaatggatc ccaaatagac acagaagcta agaaaaccca gaacacatgg  113220
113221  taattcttct tttgcatttt ttgaggaaac cacatagtgt tttgcatagt gcctgcaaaa  113280
113281  tcttccattc ctaccaacat tctacaaggt tgtcaattca tctggtcttc accatcactt  113340
113341  acgttctgtt tcttctttgt tttatagtag ccatccaaat gggtgtgaag tggtatctca  113400
113401  ctgtgatttt gattttgatt tccctgatga ttagtgatgc cgagcatctt ttcatgtgct  113460
113461  tcttggccat ttgtatgtct ttggagaatt ctcattaaga catttgccca tttgtatgta  113520
113521  tgtatgtatg tatgtatgta tgtatgtatg tatgtatgta tgtattgaga tggagtctct  113580
113581  ttctgttgcc caggctggaa tgcaatggcc tagtctcggc tcactgcaac ctctgtctcc  113640
113641  tgggatcaag caattctcct gcctcaacct catgcgtagc taggattaca gatgtgcacc  113700
113701  accatgcctg gccaattttt gtatctttag tagagacggg gtttcaccgt gttgaccagg  113760
113761  ctggtcttga actcctgacc tcaaatgatc cactcacctc agcctcccaa agtgctggga  113820
113821  ttacaggcgt gagccgctgc acctggcttg gcccatttta aaatcatgtt tttgtttttt  113880
113881  ttttttttaa atgtcgatta tagaattctt tttttttttt tttttttttt tttttttttt  113940
113941  tttttttgat agagtctcac tctgtcgccc aggcatgatc ttggctcact gcaacctcca  114000
114001  ccttccgggt tcaagcgatt ctcttgcttc agcctcacaa gtagctggga ttacagacgt  114060
114061  gcactaccac acccagctaa tttttgtatt tttagtagag acgtgatttc accttgttgt  114120
114121  ccaggctggt ctcaaaccat tggcctcctg tgattcaccc accttggcct cccaaaatgc  114180
114181  taggcttaca ggcatgagcc accgtgcctg gctgaggagt cttatatcta tgtgtactat  114240
114241  taacatctta tcaaatatgt gatttgcaaa tattttctcc cattttatgt gttgcctttt  114300
114301  cactctgttg attgtgtcct ttgatgcaca gaaggttttg attttgatat actccagttt  114360
114361  atctattttt gtgtttcctt agcttttggt gttgtagtca agaaatcatt gccaaatccc  114420
114421  aagttatgaa gctttttttc tgacagtttt atagctttag gtcttatatt taggtctctg  114480
114481  atccatttca agttcatttt tgtatatgat gtaaggaaag ggtccaactt cattcttttg  114540
114541  catgtggata tccagttttc ccagtaccac gtgttgaaaa ggctgtcctt tccccattga  114600
114601  aggtcttggc acacttgttg aaaatcattt gaccatatgg gagagcttat ttctgggctc  114660
114661  tctattctat tccagttgct atgttttgca ttctttttaa aaaatatttt tggtctttac  114720
114721  atttcagaat cagcatttca aatgtgactt gtaggactat gtgcagtgag gaagatggtt  114780
114781  aatcatccta ttctgaccag gagttctgac aactttgctg ctgtaggcga agtgtctaag  114840
114841  gcaggtgtcg gcaaattctc ctctaaagga gctgcgtgta tgtgtgtttg tgtgtgtgag  114900
114901  tgaaaaagag ggtgagatgt attttaaatt attttaagaa attggcttac atgatggtac  114960
114961  agtcttacaa gccaaaaatc tgcagagtag gctggtagtc tggaaaccca gggaagagtt  115020
115021  gcggtgttaa gtgttaagtc tgaaactagt ctggaggcag aattccctct cttcctcgag  115080
115081  agatcttcat ctgttttatt ttctttttgt ttttgttttt tgtttgtttt ttttttttga  115140
115141  cacagagtct cgcagcccag gctggagtgt ggtggcacga tcttggctca ttgcaacctt  115200
115201  tgcctcccag gttcaagcga ctctcctacc tcaacctcct gagtagctga gaccacaggt  115260
115261  gcacaccacc atgcctggct aatttttgta tttttagtag atacggggtt ttaccatgtt  115320
115321  ggccaggctg gtcttgaact cctgacctca ggtgatccat ctgctttggc ctcccaaagt  115380
115381  gctgggatta caggcatgag ccaccgtgcc cggccttaat ctgttttctc ttaaggcttt  115440
115441  caactgattg gttgaggttc acccacattt tggagggtat tctgctttac tcagagttta  115500
115501  ctgacataaa tgttaatgtc atccaaaaag taccttcaca gcaatattca gggtggtatt  115560
115561  tagccatgta tctgggacca accaggtaga catagaaaat taaacatcgg ctgggcgcgg  115620
115621  tggctcacgc ctgtaatccc agcgctttgg gagtctgagg cgggcgggtt atgaggtcag  115680
115681  gagatcgaga ccatcctggc taacatggtg aaaccctgtc tctactaaaa aagaaaaata  115740
115741  caaaaaaatt agcctggtgt ggtgttgggc gcctgtagtc ccagctactc aggaggctga  115800
115801  ggcaggagaa tggcgtgaac ctgggaggca gagcttgcag tgagccgaga tggtactact  115860
115861  gcactccaac ctgtgcgata gagtgagact ccgcctcaaa taaaaaaata ataattaaaa  115920
115921  aataaaatta aattttaaaa aaagaaaatt aaacatcagg ggctgggcac agtggctcac  115980
115981  gcctgtaatc ccagcacttt gggaggccaa ggtgggtgga tcacaaggtc aggagttcga  116040
116041  gaacagcctg gccaacatgg ggaaaccccg tctgtactaa aaatacgaaa attagccagt  116100
116101  tgtgatggtg ggcacctgta atcctagcta cttgggaggc tgaggtagga gaatcacttg  116160
116161  aacccgggag gtggagtttg cagtgagcca agattatgcc actgcactct agcctgggtg  116220
116221  acagagcgag acttcttttc aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa tatatatata tatatatata  116280
116281  tatatataac atcacaggtt tacctattgt caacatggat gccataagca tatcctggaa  116340
116341  ccttacttat tatccaaata aagatattaa caagatcata ctcctgccta acatgataca  116400
116401  ccaccttgta tacaactaaa aaacacacca acgttttagt gcaaacagaa gaggatacaa  116460
116461  agtctgtggg tgatagtcac ttttttcctt tttatcctgt aacataaaaa ctataacatg  116520
116521  aagttaataa cactgaaata ctgtaacata aagtcaatat atcttatatg ttatgtggta  116580
116581  aggggataag agaggaaaga aaacttaaaa aatttttttt ttattttaag acagagtctc  116640
116641  gttctgtcgc ccaggctgga gtgcagtggt acgatctcag ctcactgaaa cctccacatc  116700
116701  ccagctattt ggggggctga ggcaggagaa ttgcttgaac cccggaggca gagattgcac  116760
116761  tgagccgagg tcacgccact gcactccagc ctgggcaaca gagcgagact ccatctcaaa  116820
116821  aaaaaaaaaa aaatacccta agggacccct tgtacttcac atatattctt ccttacttcc  116880
116881  cttatgaagc agaagtccgg tttccccttg gtaatcagga tgagtagcac tagccagcac  116940
116941  aacagagttc ccttctttgt tgattcaaag gcatgagaag cctaaaaggg ttagattaga  117000
117001  tagcagtctt tttttttttt tttttttttt tttttttgag acagaatctc actctgtcac  117060
117061  ccaggctgga gtgcagtggc gcaatgtcgg ctcactgcat cctctgctgt ccggggttca  117120
117121  agcaattctt ctgccttagc ctccccagta gttgggatta caggtgcctg ccgccgtgcc  117180
117181  tggttaattt ttgtattttt agtagagacg gggtttcacc atcttgtcca ggccagtctt  117240
117241  gaactcctga cctcatgatc cacctgcctc ggcctcctga agtgctggga ttacaggtgt  117300
117301  gaaccactgt gcccagccta gatggcagtc ttaacttcta gttcagtcca atcactgctg  117360
117361  tttctactga tggaaatatt cctgctgttg gaactaagac tgccagagca gaagagtatg  117420
117421  aggtcatggc gacaggaaac acaaattttg ctagatggtc aactagggat aattgtggag  117480
117481  ggctgccact cccatttcta tcttttggtt tctagccttg tcaaccctga ctatgggaga  117540
117541  aacagcaata tattggatac tgacccagac agtatacagc ctcctgaaaa gcctttcccc  117600
117601  tgtcctgtaa ggtattaccc aatagctggt actgtaactg aatcttcaaa aggcctttcc  117660
117661  accattctgt gaaatcatgt gccttagggt ggtggggaac atggtaagac caccgaattc  117720
117721  tgtgagcatg ggcccattgc tgcattttct ttgctatgaa gtgagttcct tggttgaaag  117780
117781  caatgttgtc tggaatacta tgacagtgca taaggcattt tgtgatttta cagagggagc  117840
117841  ttttgacaga agcattgcat gcagtgtaag caaatctgta tccagagtaa gggtctgttc  117900
117901  tattaaagac aaaacactga cccttccata atggagggga ttcaatgtaa tcagcctgcc  117960
117961  accgggtagc tagctgatca ccgtggggaa tggtaccata gtggagactc agcgttggtc  118020
118021  tctgctgagg gtagattggg cactcagtgg tggccacagc taggttggcc ttggtgaatg  118080
118081  ggagttcatg tggccaaacc cgtgcgtaac cttcatccct gccatcgtgg ccactttgtt  118140
118141  catcatccca ttgggcaatg acagaaaaat gagcctgact gtatgtatga aacaggtcat  118200
118201  cctgtccact tggtcataca atcctcctct gctgagtggc cattcacatg gccacaaatg  118260
118261  tctttacctt tttttttttt cccccggttg atttagagag gtctatctat aggtccatct  118320
118321  atctcttccc aaggcttcct tgtcaccaat tttccaatca tgctccttct acattcctga  118380
118381  ccagccaaac cattggccac agcctataaa ttggtatata attgtgtgtc tggccatatg  118440
118441  tccttccaaa caaaataaac aaccaggaac actgtcccca gctctaccca ctgggaggat  118500
118501  ttgtcttcgc tgctgttctt cagggaggtc ttcagaaagg ctctgtagtg cagcagttgt  118560
118561  ccacttctgg gtgatatgtg catattacgt agaaccatct gtaaaccagg cctgagtctt  118620
118621  ctctttttcc attatctgat tgaagggaat gccccatgag ccacaggggc agctgggata  118680
118681  gagaaagcag tgtagcagga gtgggggcca tggacatttg agccacttct tcatgtaact  118740
118741  taattatgtc ttcagatcat gttctggctg tgtgggctta actttacagc tgggcgggta  118800
118801  agataacacc cagttcatga agggcagctc aggttacgtg gtaacttggt gtcctgtggt  118860
118861  taagctttta gtctccatta atgcccagta gcaggccaac agctgtttct caaaaggaga  118920
118921  gtagttaatt acggaggatg ccagggcttt gcgccaatat cctaaaggcc tatgctgcaa  118980
118981  cttaccaatg agggcctgca aagagctcct aaaaacatta ctgtctgcta ctgacacttc  119040
119041  aagcattatt gtgttttttt tttttttttt ttttttttga gacagtgtct tgttctgttt  119100
119101  cccaggctgt agtgcagtgg catgatcctg gctcactgca gcctctggct cctaggttca  119160
119161  agcaattctc atgcctcagc ctcctgagta gctgggatta caggggtgtg ccaccatgct  119220
119221  cagctaattt ttgtattttt agtagagaca gggtttcacc acattgacta aactggtctt  119280
119281  gaactcctga cctcaagtca tctacctgcc tcagcctccc agagtgctgg gactacaggc  119340
119341  gtgagccacc acacctggcc gcatcattgg ttcttgcaga atcatgtgac catagagaca  119400
119401  gagaaattta cgttgcagcc tgaacctgtt gcagaagctt ttcttgtttt gggatccact  119460
119461  caaaactaca gcttttcagg tcatgaatgt agcacatgaa ctgggtattt gaatccctga  119520
119521  gctaattttc cccctacttt gttcagtgaa attaggagca actagacagt ctcattatac  119580
119581  ttgtttgttt gacaaaatgt ttgaaagtat catacatgtt aatccagaac cttgcctttt  119640
119641  atatttattt aatttaaagt atctgggccg ggagtggtag ctcatgcctg tgatcccagc  119700
119701  actttggaag gccaaggcgg gcggataacc tgaggtcagg agttcgagac tggcctggcc  119760
119761  aacatggtga aatcccatct gtactaaaaa tacaaaaagc aattagctag tgttcttctg  119820
119821  attacttgta attaatgcct ttaaatctag ttaatttaga gtaccaattt cagaaaccaa  119880
119881  ccccagaact aactcagaaa atttattctt aaaatctgtt tcctatagaa ctattcttgg  119940
119941  taacaaaatc tgtgtgtgtt agggttctcc agaaaaacaa agtgaactaa taggatgtat  120000
120001  atagtctcag tctctgtctc tctctttcag aattcatcat gtggttatgg aggctggcta  120060
120061  gtccaaaatc ttcagagcag gctatggatt cagggaagag ttgatgttgt agccctagac  120120
120121  caagggcagt ctggagacaa tttcgtcttc tttttctttg gtttgttttc tcttatgggt  120180
120181  ttcaattgaa tggatgaggt ccacccatat taaagaagga atctgcttta ctcagagtct  120240
120241  actgatttaa acattaaccc catctcaaaa catgccatca tggcaccatc caggttgatg  120300
120301  tttgaccaaa tacctgggta ccatggccta gccccattga aacataagat cactatcaca  120360
120361  gtcagataac aaatactttt agcttcgtgg gtcatatggt ttatgttaca actactcaac  120420
120421  tgtgtggttg tagtcataga caatacataa acaaatggcc atggctgtgt tccaataaca  120480
120481  ctttatttat agatactaaa atttgaactt catataatgt ttacatcaca aaataaactt  120540
120541  ctacttggat cctttcctcc ttccccctac ccaccatgtt aaaaaaaaaa aaaagaaagt  120600
120601  accgcagccg gttgcaatgg taggtacctg tgcatatcac tatgcctgta atcccagcta  120660
120661  cttgagaggc tgaggcagga ggatcacttg agcccaggac tgcaaggtta tatcgtgcta  120720
120721  taattaagcc tgtgattgtg tcactgcact ccagcctgtg caacatagag aggccccatc  120780
120781  tctttaaaaa aaatatacag gcagcaggca ggatttggca tagtttgctg accgtcaagg  120840
120841  gctctctttt ctaaaacctg gatgtggtaa caatatgtgc aaaggccatg ggtgaagagc  120900
120901  tttttatttt gttgcttgtg ttccagttgg tgcattctca agagtaggta ctttcttttc  120960
120961  ttgctcattc ttttcctgag cctatcttgg gattttctaa gaaggttgct attagtctag  121020
121021  tctttttcca gctgctccct agattgaggc gggagaggag aaattcagca aagatttatc  121080
121081  tctccttatc aaggctgtcc ctcgcctgct ttcctgtggg acagatggtg cctgtaggca  121140
121141  aaagtctgga aaatgtcagc tgcccctgtt acttggtgct ttgagcagaa aggcatgttg  121200
121201  ggttagttcc tgggctccag tgcttaatgt acgtgtgttc tgttttgtgt ttttacccat  121260
121261  ctttctgcct tggctttagg tttttgtatt tgcatttata taaacttttt atggaataaa  121320
121321  attataatga agaggagcag catagagttg gggttgagag ctggcagtac tggaaccaga  121380
121381  atgcttggct tgaatctggg ctcaaatgct tgagagctgt gtgactttga gtatagttct  121440
121441  tctgttttct gggcatcagt ttcctaatct gtaaaaggga tggaaatagg gccaggcatg  121500
121501  attccttagg cctgtaatcc caggtacttg ggaggctgag gtgggaggat agcttcagcc  121560
121561  taggaggtcg aggcagcagt gagccatgat tgtgccactg cactctagcc tgggtaacat  121620
121621  agcgagaccc tgtctcttaa aaaaaaaaat aaaaagaaaa gatggaaatg aaatagtaac  121680
121681  tcacacggtt ttttgttttg ttttgttttt ttgagacaaa gtcttggaat ctcactctgt  121740
121741  cacccagact ggagtgcagt gatgtaatca tggctcactg tagccttgac ctcctgggtt  121800
121801  caagcagttc tcctgtccca acttcctgag tggctggagc tacaggcaca tgctatcatg  121860
121861  cccggctaat ttttgtattg ttaatagagg tggggtctcc ctatgttatg caggctgatc  121920
121921  tgtaactcca aggctcaggt gatccccctg ctcagcctcc caaagtattg ggattatagg  121980
121981  catgagccta cagtggccat cacatggttt ttattttttg ttttttattt atttttaatc  122040
122041  tttttatagt agtcctgaat ccagaacatg attttttttt tttttttttt ttgagacgga  122100
122101  gtctcgctct gtcgcccagg ctggagtgca gtggccagat ctcagctcac tgcaagctcc  122160
122161  acctcccggg ttcacgccat tctcctgcct cagcctccca agtagctggg actacaggtg  122220
122221  cccgccacct tgcccggcta gttttttgta ctttttagta gagacggggt ttcaccgtat  122280
122281  taaccaggat ggtctcgatc tcctgacctc gtgatccgcc cgtctcggcc tcccaaagtg  122340
122341  ctgggattac aggcttgagc caccgcgccc ggcccagaac atgattttta aatgaactaa  122400
122401  tgttaacata cttagaagag taactgctgc atagtaagga tatgggtttg tacaataaat  122460
122461  aaatgaaaaa taaagagagc tgctcacata gagtgcagat ttcaaaccat ctagtctttc  122520
122521  tagttttatt acattgaatt tctgcttctg aatttttaat tttgttataa gaaggatgtt  122580
122581  agtccctcta aagtatcatt tccaatattg tatatgttcc ataaatttta aggttattta  122640
122641  cttcaaatta ttttataatg catatgcctt ttatatttgt tttagttcta atatatcaaa  122700
122701  tgcagctttc aaaaatattt tagtgtgtat aattatctca gattacaatt tgtagaagtc  122760
122761  ttttttaaaa gacaaatatt atatttaaaa gaccctgcca caaaagtact ccttatggca  122820
122821  gggaagatgg actgggatga tgtggcaatt atgcaaagaa aacttcacat tattttgtat  122880
122881  ttaaaacata acctgaggcc gggtgcggtg gctcatgcct gtaatcccag cactttggga  122940
122941  ggccgaggca ggtggatcat gaggtcagga attcgagacc agcctggcca atatggtgaa  123000
123001  tcctcgtctc tactacaaat acaaaaatta gctgggcgtg gtgacacgca cctgtagtcc  123060
123061  cagctgcttg ggaggctgag gtaggagaat cacctgaacc cgggaggcag aggttgcagt  123120
123121  gagccgagat cacgccattg cattccagcc tgggtgacag agtgagactc tgtctcgaaa  123180
123181  agagaacaaa acaaaacaaa aaaacctgat tttatatttt gtcgtgtcat acagttgtat  123240
123241  gtgttttaaa atattcttcc accccatcca aaagtatttt atccaagtag cagcacatct  123300
123301  tatttccatg cctggctgga ctttacttac acttgtctca aactaaggaa aaagaaagta  123360
123361  atttgtaaca gtcaaaagac ctctacttct caataagtta ggggggaaaa tggtctcaat  123420
123421  ctaccactca cttttctgct agaatttctt aatgtagcat cagtgtttca caatgtaatc  123480
123481  gaaaactcaa aatacaaatc ttcttttatt ttattttatt tatgttttga gatggagtct  123540
123541  tgctctgttg ctcaggctgg acagtgcagt ggcgtgatct tggctcactg caacctccac  123600
123601  ctcccaggtt caaatgattc tcctgcctca gcctcctgag tagctgggac tacagacgca  123660
123661  cgccaccacg cctggctaat ttttgtattt ttagtataga cggggtttca atgtgttggc  123720
123721  caggatggtc tcgatctcct gaccttgtga tctgcccgcc tcggcctccc aaagtgctgg  123780
123781  gattacaggt gtgagtcacc gcacccagcc tcagaacagt ttatgtttac aaaattattt  123840
123841  caaagatagt agagagttcc catgtgtctc atatgtttcc cctattaaca tgttacactt  123900
123901  gtgtcattga tgtaccaata ttggtacatt ttaattaact tttataacat actttatcca  123960
123961  gatgtcttca gtttttctaa aatacccttt tactgttcca ggatctcatc caggaaatca  124020
124021  cagtacagct agtactcttg tgtctcaagg ttgttcttgg ttgtgacatt ttctcacttt  124080
124081  attttgatga ccttgacagt tttggggatt actggtcaaa tgtttgtaga atgtccctga  124140
124141  attagggttt ttaaaaactg atttataatt cacatactat aacatttacc cctttaaaat  124200
124201  atataattca gtgcttttga gtatactcac aatgtttccc aaccatccta tggttggaaa  124260
124261  attagataaa ctattatcta attccagaaa ttccagaata ttttgatcat ctggaaagaa  124320
124321  acctcataac caaacagcat tactctcctt tcactcctct cccatcccct ggaaatcact  124380
124381  aatctgcttt ctgtctatat ggatttgcct attctttttt gacggagtct cgctctgtcg  124440
124441  cccaggctgg agtgcagtgg ccggatctca gctcactgca agctccgcct cccgggttca  124500
124501  cgccattctc ctgcctcagc ctcccgagta gctgggacta caggcgcccg ccacctcgcg  124560
124561  cggctaattt tttgtatttt ttagtagaga cggggtttca ctgggttagc caggatggtc  124620
124621  tcgatctcct gacctcatga tccgcccgtc tcggcctccc aaagtgctgg gattacaggc  124680
124681  ttgagccacc gcgcccggcg gacgattttt ttagtgtagg agttggagac ctctctgggc  124740
124741  aacatagtta gaccaggtct ctacaaaaaa taaaaaaatt agctggcatg gtggcgcatg  124800
124801  cctgtagtcc cagctactaa ggaagctgag gtgggagaat tacttgagcc caggaggtcg  124860
124861  aggctgcagt aagccttgat tgtgccagtg cactccagcc tgggtgacag agtgagactg  124920
124921  ttaaacaaac aaacaaaaaa caaaaaaaaa tatgtagcct tttctgtcta gctgctttca  124980
124981  ctcagcataa tgttgtcagg gttcatccat gttttttcat gaatcaacac gccattcctt  125040
125041  tttatagcag tataatattc catagtacca tgccatagtt gttttctttt ttcttttctt  125100
125101  ttcttttctt tttttttttg agaaagggtc tcactctgtt gcccaggcta aagtgcaatg  125160
125161  gtgtaatcat agttcactgc agcctcgacc tccctggctc aagcaatcct cccacctcag  125220
125221  tttgggtagc tgggactaga ggcacgcacc actatgccta actaattttt aaaaaaattt  125280
125281  ttagtagaga tggagtcttg ctgttaggga gatctcagac tcctgagttc aagcaatcct  125340
125341  ctcaccttgg cttctaaaag tgttgggata gcaggcgtga accaccgcat ctgacctcag  125400
125401  attttgttta ttcattcatc agttgaagag catttgagtt gtttctagtt tttaactttt  125460
125461  tttttttttt tgaggcggag tctcactctg tcacccaggc tggagtgcaa tggcatggtc  125520
125521  ttggctcact gcaacctccg cctcctgggt tcaagtgatt ctcctgccac agcctcctga  125580
125581  gtagctggaa ctacaggtgt gtgcccccac acccggctaa tttttgtatt tttagtagag  125640
125641  atggggtttc actatgttgg ccaggctggt ctcgaactcc tgacctcgtg atccgccagc  125700
125701  ctcagcctcc taaagtgctg ggattacagg cataagccac tgcgcctgac ccccagtttt  125760
125761  tagtattata aataaggctg ctatgaaaat gcatagacat gtttttgcat taatttatgc  125820
125821  tttcatttct tttttttttt tttttttttt ttaaagacag gtttggctcc attccccaga  125880
125881  ctggagtgca gtggtgcgac cacagcttac tgtagtcttc acctctcagg ctcaagtgat  125940
125941  tctcctacct cagcctcctg agtagctggg accagaggtg ttgcaacacc acatttggct  126000
126001  tttttttttt ttttttttgt agagacaggt cttgctatgc tgcccaggct ggtctcgaac  126060
126061  tcctggattc aagcgatctg cctgcctcag cctcccaaag ggttgggatt acaggcttga  126120
126121  gcccctgtgc ccagccccta tgttttcatt tcattttttt ttttctttga gacggagtcc  126180
126181  tgctctgtcg cccaggctgg agtgcaatgg cgccatctcc ctcaccgcaa cctccagctc  126240
126241  ccaggctcaa gggaggcttc tgcctcagcc tcccaggcag ctgggactac aggcacccgc  126300
126301  caccatgcct ggctaatgtt tgtatttttt agtagaggtg gggttttacc atgttggtca  126360
126361  ggctgatcac gaactcctga tctcaggtga tccacccgtc tcggcctccc aaagtgctat  126420
126421  attacaggcg tgagccaccg cgcctggcgt tttcatttcg ttctgatctg cttgggagta  126480
126481  gaattgtagg tcacacggta acttcagggt taacatttgt aagcattgcc aaactcttcc  126540
126541  actgtggctg tgctgtttta catcccaatc agcagtgtta gagggttcca atttctccac  126600
126601  ctcctccaca acacttgtca ttgtcttttt aattatagcc ccaagtggca tctcattgtg  126660
126661  gttttcattt gtatttctct aatgacttaa cgattgtatc ttttcatgtg cttattggcc  126720
126721  gttggtattt gagaaccatt ttaatccttt gcccatttaa aaaaaatgtt tttgtccttt  126780
126781  tgttgttgaa tagtaacact tttttttttt ttttttttga gacagagtgt cactcttatt  126840
126841  acccaggcaa gagtgcagtg gcatgatctg ggttcactgc aatcttggcc tcctgggtta  126900
126901  aagggattct cctggcctca gcctcccaag tagctgggac tatagacatg tgccaccatg  126960
126961  cccagctaat tttcatattt ctaataaaga cggggtttca ccatgttggc cagaatagtc  127020
127021  tcgaactgct ggcctcaaat gatccgcctg ccttggtctc ccaaagtgct gggattacac  127080
127081  ttatgagcca ctacgcccag ccaaatagta acacttcttt acacattctg aatactacac  127140
127141  tcctagtagc tttatgattt gcaaatattt tctcccattt tcttggctgt cttttcactt  127200
127201  tcttaatgtc ccttgaagca aaaactttta tgtaactgtg aagttcagtt tatttattat  127260
127261  ttttgattgc ctttgtttta gatgtcatat ctaagaaact gttgcctaat tcaaggttac  127320
127321  gcagatttat atatatacac acatatattt atacatgtat atataagtat acatggaata  127380
127381  tatatgtaaa atatacacat acacaaatgt tatatatcac atttatacgt aggtatatat  127440
127441  gtgtatatat acatatataa catgtatata tatgttctat aacaaatgac ttatagttta  127500
127501  ttgatgtatt ttgagttaat ttttgtacat ggtatgatgc aagggttttg attagttttt  127560
127561  ctagtctcct ttgtctattc tgtacagaac cgttttattg caagtttagt gtgctttaag  127620
127621  tacataacct taagtgtttg gcttggggat aaatgtagcc tttgggaaaa ttgaattttt  127680
127681  gggacacctg tcagggtcta ctagcatatc atagtggagt ttagcggcaa tgtctccttc  127740
127741  tctgtatctt cactccccag ttgtagaata tgctgaatca gacctattac taactagtat  127800
127801  aaaatatgag tgagcctaat ggcagttctc tttgtatttt ctgtaaagcc caggacaccc  127860
127861  attatgactt ctcagactcc aaagcgaatt tcctaatgca gtagaacata caggagatta  127920
127921  tgaggaaagg cagtcagagt ttgaaaagag aacataccag aaacaatgga agataagtcc  127980
127981  aagaaactag ataagtgcaa gttgagaatt gaatgtagtt tatttctttt taataatact  128040
128041  tatattttaa ttgtaaaagt aattcataat cattgcaaaa agtacgaaac actgtaaaaa  128100
128101  ttaaaaatac aaaacaatct caacttgtga cagccaagag aaacctgagg aaacatgact  128160
128161  ataacgtttg tggcatgtaa gtttggtgtc tacaatggaa aaaggatatt aggaaaaaaa  128220
128221  aagaggaaat ataagataca gacattagtt aaaacaatga gaataaaaaa tgaataccca  128280
128281  atttctactc ctagaagaag tggtactgta acatttggtg acgttctaag agccaacatt  128340
128341  tttacccagc ttttactagg acctgttcta aatagtattt tagctcattt aattgttaag  128400
128401  ccattgtata aagtaaatag aatcccttct tttgttacag attaggaatt taatacacag  128460
128461  agggttaagt aacttgctca aagtaacatt gttgtggaga gtcaaagctg gaatttgaat  128520
128521  caaaagagcc tgagtccaaa ggcatggttt ttgtcactgg actataatgg tatgtgttct  128580
128581  ttcatacttt tttcagtgta cgaataaaca tacagtatgc ctttatttta tttatttttt  128640
128641  tgagacagag tcttgctctg tcaccaggct ggactgcagt ggtgcgatct cagctcactg  128700
128701  caacctctgc ctcctgggtt caagcagttc tcctgcctca gcctcctgag tagctaggac  128760
128761  aacaggcacg caccatcacg cccagctaat ttttctgttt tttttgtaga gatggggttt  128820
128821  caccatgttg gccaggatgg tctcgatctg acctcgtgat ctgcccgcct tggcctcctg  128880
128881  aagtgctggg attacaggtg tgagccactg tgcccagcct acattttatt tttcgattca  128940
128941  ctcctgtgat cagagtcaac ttcccatgtt attttatgtg aatatgtatc aatgaactat  129000
129001  tagaaattgc aatgtttttg taggtcaaaa aaattgaata ttgacaattt tatatggttc  129060
129061  agcctaatag atcatttttt ccatcagcga tattgcatgt tattgtttat atatacgttt  129120
129121  atttacttag cctatctgtt ctctgtgagg aacattgcac agtttctgag attttgttat  129180
129181  gataaaagtc agcattgata agcctctgtg cacctgtttt aatgtaggat cattgggaac  129240
129241  tgagcagtag cttacagggc ttgagagggg atttaaccat ttagtcaacc tccactccta  129300
129301  tcaccctccc ttctttgata atgggcaatt gagaaagggc aaatgtgtat aaaaactatg  129360
129361  cagatacagt ttcaggatta tttccttctt attctcagca gtgtcttttc ccaagctaca  129420
129421  tcagtatcta aattttggag ttacggatgc ttccgttatt tctgcagata gaatattatt  129480
129481  aggtcaaaaa taatgtttcc ttgtccatta gtattatata aaagtgtcag tttctcccca  129540
129541  ctccagctat cattgattat tggcaaaaat tttaatgtat ccaagtctaa taggcaaaga  129600
129601  aaggctgtct tacttagatc ttaggtgggg ggtctaagtt catatttttg ttttacaaga  129660
129661  attgaatagc cagtgttttt gaattgaatg atctatccgt tctgtatagg acagtttaat  129720
129721  tatattgtga ttttggggaa gatatttttc acaatttacc ccctcaaaat gtagaaagta  129780
129781  gaaaaaagga agaaagatcc caccaaattt gaacaatgta gcgtgttttt agagttaggg  129840
129841  agattttctt ctggaaggat ttcaagtctg gcatattttc attgattgtg gttatggcgc  129900
129901  atttaacttt tccaaaccag cttttctgta ccgcacatag gaagacctga ggatgagtgt  129960
129961  aaattaggat tgtttggcca gtggtgtgtg caaacattta ttgtacaacc aagaattctt  130020
130021  tctttagtat tttacacatt taaaaaaata ggcatgtcca ttgatcccag gttgcttatg  130080
130081  gtttctagag gccccctctc aatgcaacaa tgctgtgggg ccctaggggt ccagtagccc  130140
130141  ccacccccca ggtcattgcg gtcagggagg gcactgggac ccctgcactg cggcaaacaa  130200
130201  gcgcgcctgc gcggccgcag aggcgggcta gtgcgcatgc tcaggcgggg atgtgtgcga  130260
130261  agcctgacgc tgctgcagcg agtctggcgc agagcggagc ggccgccgga gatgcctgac  130320
130321  gcatcggtct gaggagcggt cagtgacgcg atggagcgag caaggtcagc tgcgccggtg  130380
130381  gcttctctca agagacagcc tggggagcag ccacttttat tcatcagata ttccaagttt  130440
130441  tcaggacttg gagtactcaa taaactgggc atttgggtcc taaagtcctt tgttctggag  130500
130501  aaccagatcc ggaaggttca gaggcttgtg gctgtgccat tcgccctgat ggtaccctgt  130560
130561  ccgctcgctt tggggcgcgt cctccatccg cccccagctg tgctgtcgcc acaggtccta  130620
130621  ttgcgggtgt ctgcggtggg aagggcggtg gtgacgggga gcgtgtgggg tcaccgcagc  130680
130681  cagccaggga catgggcgga ggtgggtaca tcggagtgac tgcagttccg tgtggcgagg  130740
130741  gtacgtgggg ggaccggtgc atcgggattt gaggcggagg taggtatact ggagcgatcg  130800
130801  tggcggggcg aaggtacgtg gagtgacggg tatttagggg gtgtcgagcg caggtgggtg  130860
130861  tactgaagtg gccactgcgt ggtggagcag ggtacgtggg gcgactggcg gggattcgtc  130920
130921  gcagtgaccg aggcgaggag gctgtggcag tggaccaggg ggatgagtcg gtgcgaccgt  130980
130981  ggtggggttt gtgttggtga tcgcggcgcg ggaagggtct gtaggaagcg gctgggaggt  131040
131041  aggaggaagg cggcggcggt gggcattggc ggctttggtg gcagtaggca tggcggcggt  131100
131101  gggcatggca tggaggcggt gggcatggcg gccgcggggc ctgttgctgt ctggagtgac  131160
131161  taagggacgc tgaatgatcg ctgtggcggg gagggggcat caggaggggc agtagcacag  131220
131221  tcagcagcct ttaattttcc tgtgacctgc ggtggtcatc tggtttgtct gctgtggtga  131280
131281  tgtcaggtgc ttttttatta aaactgcgca acgcctacac tgccgcaggg gctgcagaaa  131340
131341  tgcgtggaat ccttgcctgg tgtacccttt aggaaccctc gcttttgagg ctacagcata  131400
131401  agaagacagg aatgatgtgc agaacttgca tttacagatc ttttgacgga taggccaggc  131460
131461  gatgcctgag ggttaccttt tttttccatt gtttctctct ggaaccgggt cttggaaggc  131520
131521  tgtgtcggca cagcctgggg gtctgtgttg cgtcactgcc attgtgcggc tccttcaaga  131580
131581  tggccgccgc tgcagcgcct tagatctgcg caagcgcctc agggtagggg ggggccgctt  131640
131641  cctctctcta gagccgccag tggggagggg gcggctggtg tgtgtgtgct cagcttctgc  131700
131701  tgttttgaag tttcagccgt atcctcttta gggtgcagtg gtaaggagag gaggcgggct  131760
131761  aaggtgggcg gctgcctcct ccccaaagag ctgcctgggg aaggatgcag ttgcgcagac  131820
131821  gcagcagagg tgacagtcgc ctccgtttgc aatggggcga gacggggagc aggggagtgg  131880
131881  gggcttatgc agcttttgcc tggaagggat ggcagccctc cccttcacct ggctgataca  131940
131941  gcagctgttc ctttccggtt gtggcgcagt agagggggga ggagggagat gggttggcac  132000
132001  aggcgcccct agcaagcttg gcagccaccc cttacccacc gtgcggctgt agaggattgg  132060
132061  aggggaatgt ggctagaggc caggcatttg taccacctcc gcctgtgtgg gatggcagct  132120
132121  gcactgggct gcttttctgt tctgcagtaa actggggtgg tgggggtctg gaggccatca  132180
132181  aaggtgcagc caccccaaga cctgctgtgc tgcttcagga agcctccatt aatgatagag  132240
132241  attttaaatt ggttttctga ctccctagaa aatcctgcct tttcattttt gcagttcttc  132300
132301  tcttggttgt gttgtgcgct agttctctat tcgaagtgga cttgttaacc ccttttttaa  132360
132361  ctccctgtag tctttgagtt ccactggaca catttgataa atgccaaatt tactctattt  132420
132421  aagattcact tatccttcgt aatctctgga tagtccattc tgatgcacgg catacttccc  132480
132481  ttaaatgggt tgggggaaga gggtatcatg atggctcttc ccagccaagg ttgtaaggtg  132540
132541  tttcaaacac tggacccctt catcttctgg gagttgaaag ctgcaagttg tgtttgcaga  132600
132601  aagagaataa aagagaagca gaaaagtgga gacgatctta ttggggtggg gttgtacttg  132660
132661  ggatcagagt taatgtcttc ttttggaatt ttaaattaat gatgatcatt tttgaagttg  132720
132721  gagctacaaa aatttggtga gaaaggttaa tgaataactg catttttata ttccagtact  132780
132781  ttaaaaaaaa tcattttatt ctaaggattt tgtcttcctt cgcaggactt tcagtgcttg  132840
132841  ccttttttgt atttacattt tccctctatc ataactggta tgtctggttg cactgagttg  132900
132901  taagtaacag aaaggttaca tctacgaagc ccgaaaagcc ttgttctgga ataatctgtt  132960
132961  tttgggtagt tttaaaaata gcaggagtct gggattttat atgatactta taatttactt  133020
133021  ttttttcctg cttgcatgga gatagcactt aacatacata tatttcttgg tttaacttct  133080
133081  ggtcatttgg ctatttgcaa gctgagtatt tagtctggtc cgccattttg tagtcttgca  133140
133141  ttcaggcccg ggatcccaat atggcagatc cctttggaaa ggcctcttga agtttcaagg  133200
133201  tctgtgtcct attcagtgaa ttggctctgt gctagggctt tttggaggcg gggagtgagg  133260
133261  caggccttct tgtgatgcag aggaaggaag cttggttgag agacccttat attgttgtct  133320
133321  caggcagggt agtagctggt ttgggtttat tcacagacct tgccttatct taatttcgct  133380
133381  attctgtctg accagtgtgt cattgctgaa atgttttccc catttatagt tactctatat  133440
133441  ctttatgctt cccttaccct gttgtttttc ctaataaaca tttttgtttt acaaaaaatt  133500
133501  tagtttataa ggtgtcaagg atttcaagat gacctccttt gccccactgc cctctgttac  133560
133561  atagctattt ttataaagaa tcatttaagt aagcaggttg tgagtactgc cctcagtgac  133620
133621  tgggacaatg aaggtttaaa aatcttactt cttccacgcg aagatttgtc gctggtcctg  133680
133681  tccctttttt ttttttttgt ggcccagagc cagaaagctt gagtgagaat tgttactacc  133740
133741  taaggcagcc tctctccatt tctgcatgct aactggctca gagttttttt gtttttgttt  133800
133801  tttttaatag accagggtct ccctatgttg tccaggctgg actcgaacag ctagactcaa  133860
133861  gctatatcct ctccctcctc agtctctctg tggccactgt ggctggccca aattctcttg  133920
133921  ttgttaatcc tccccaggtt ttattttgga ggcactgagg tttcttgtgt tcgtgggata  133980
133981  cagattagca ggctatcatt aaccttattt ttttgttttt aggagacagg gtctgtctgt  134040
134041  attgcccagg ttggagtgca gtggtgtaat tataggtccc tgtaacctca aactcctgga  134100
134101  tcgatctaaa ctcctgcctc agcctccgaa gtacctgtta ctagaggctt gaggcactat  134160
134161  gcccagctaa ctttttattt ttttgtggag agggatctcc ttatattgcc cagactggtc  134220
134221  tcgaactcct gaaatcaaac agtgctcctg cctaggcctc ccaaaatgct ggcattgcag  134280
134281  ccatgagctg ctgtacctgg ccaactttgt ttgtttgttt gtttattttt attcttgaca  134340
134341  tcgtaaattt tatggaaaat ttaggccata ataaaattgg gatcccattg ctttttgctt  134400
134401  ttcaatgtat ttccagattg ttactttcag tgtaagtgat ttgagggcaa atatttaaca  134460
134461  ccatgtatat atgatgattt tttcgtgata tcctcagttt cataaaatgt tggtttctgt  134520
134521  gttggggatg cagttagata aagcatgtgt gtatgtatct agaacattca ataaaccagt  134580
134581  gttttcaaaa taaacctcat agatgacatt ttatatgtag attaaaaata agtagattta  134640
134641  agccaggtgt ggtggctcac gtctataatc ccagcacttt gggaggccaa ggcaggagga  134700
134701  tcgttggagc ctgggagttc aagcttgggt agtgagaact cgtctctaca tttaaaaaaa  134760
134761  gataaatttg gactgggtgt ggtggctcac acctgtaatc ccagtgcttt gggaggccga  134820
134821  ggcgggcaga tcacgaggtc tggagttcaa gaccagcctg gccaatatgg taaaacccca  134880
134881  tctctaataa aaatataaaa attagccagg catggtggca cacgcctgta gccccagcta  134940
134941  cttgggaggc tgaggcagag gaattgcttg aacctgggag acagaggttg cagtgagacg  135000
135001  agatcatgcc actgcactcc actcgaggtg acagggcaag actctgtctc acacacacac  135060
135061  aaaaagggta aattcagaaa gttgaagtaa tgggataata gaatattttg gtttgatggc  135120
135121  tgtttcctca gttgacctca gacctttcat attgagcaac tgccggtttt tgtttgtttt  135180
135181  ttggtaagac agtgtttgca gttgtatact attagattaa tcatggttta gttgatagtt  135240
135241  taattgtatt atattaatgt actacatttt tagctatatt tggccaccat aatgtagcac  135300
135301  tcatcagtac taaattcctt tttatggctg aatgatattc ctttggatat accatatttt  135360
135361  cttcattcgt aagttgatgg acatttgagt tgtttccact ctttggctat tatgaataat  135420
135421  gctactagga acatgtataa tatgtttaat acaaagaatt agtttcacaa agttttacgt  135480
135481  agccctaata tatgccaggt tcttgaaatt ttgtcttttt ggaagtatga gagtgtagtg  135540
135541  gaagctggga aggctgcagg tataatagaa agaacatgaa ctggccgggc atagtggctc  135600
135601  atgcctgtaa tcccagcact ttgggaggct gaggtgggca gatcacctga ggccaggaga  135660
135661  gcgacatcag cctggccaac atggtaaacc ctgtctctac tataaataca aaaattagct  135720
135721  gggtgtggtg gtacacgctt gtaatcccag ctgctttgga ggctgagttt gggtcttgta  135780
135781  atattactcc atctagcagt agagttagtg tcatatgtta ctttcatgat taacattttt  135840
135841  aggaagtagg caaaggctat atataccact ttgtttccac cagcaatttc cccacatcct  135900
135901  tcacaaatat tgtggtgtca gatggtggca tttcagtggg tttttttttg ttttgaggca  135960
135961  gggtctggct ctgtcaccca ggctggtgtg ccagtgacat gatctcaggt cactgcagcc  136020
136021  tctgcctcct aggctgaagt accttctcac ctcagcctcc tgagtagctg gctccacagg  136080
136081  catgcaccac cacactcagc taatttttgt attttttcat acagatgttg cccaggcttg  136140
136141  tctcctgagc tcaagtgatt gtctggcctc agccttccat gagccattgc gccctgcctc  136200
136201  attggggttt tgatttgcat ttttttagtg actaatgttc agcatcattt catatagatt  136260
136261  agccatttgt atatgtttgg aagactgtct attcaagtgt tttacccatt gtagcagtag  136320
136321  aatttgccct tttattgttg agttgtatgt tgttccttac atattcctga taccaaactt  136380
136381  gaaaaaatac ttttttgagg tgtgattgac atacaaaagc tgtagatagt taatgttaaa  136440
136441  agttggtatg ctcagagata agtacatgcc tttgaaatca ttgtcttatc aaaattagtg  136500
136501  gcataaatgt atctatcacc tgaaaaagtt ttcctttgcc tctccctacc atcttttttt  136560
136561  ttcattgttt ggattttctg tttgtttgaa aatcaacaga aacagctgta tgtttatcaa  136620
136621  aaattttttc ctattctggt tatcctttca ctttctttag tgttttcgga actttttttg  136680
136681  atgaagtcct ctttacttct tatactgctt gtaattcagg tgttatattt aataggccat  136740
136741  tgtgtaatca aaagtaataa acattatcag tgtataaaag tttaccattt agaaatcaaa  136800
136801  tctgtgtgta tggcttgatt agaacattta aactcgaagg aataaaacag ctgtgtgtta  136860
136861  ttggtaagct attttaccaa tctaaaagtc taacatgact taacatcagg gttcagagaa  136920
136921  ttattaatag cttttggcat ttatcttttg aattttgctt ttgagttgtt acttgtgtta  136980
136981  ctttgctgac ttttctgatt tatcatcttt aagggttcat aggtggtttc tgcagtcctt  137040
137041  aatatggcta gtctgagtgt ttgtttctga tttcatgttc tgttcccttg aacagccatt  137100
137101  ttgtgagggg ttctgcagac ataacatggc aggggttttt ttttgtttgt ttttgctatg  137160
137161  tggatagttt ttagcctggg caactcttct gttgctttgc aaatcctaaa gaaagcgcta  137220
137221  tttgcatgtt ttttttaagt agatatttta taatttaaac tatgttctat tctactctac  137280
137281  aaaagtatgt ctattgtatc ctaaaaatat ttttgaaacc atttttgaaa tcaggtttac  137340
137341  agcttttgga gggaaggtaa gtagggcagt ggtgtaatgt gtgtatatat ctctgcataa  137400
137401  gtgggaatat tatatgtaca tgactacaaa tagaggtaga tacattattt taatttcctc  137460
137461  atttaaacaa atccctctct tttctgtttc agggatcgct tacacctgag acgaactaca  137520
137521  gaacagcacg taccagaggt ggaagtccaa gtcaaacgca gaaggactgc ctcactgagc  137580
137581  aaccaagagt gagtacaaat gcaagtcaga atcccatttc agattagaac aaaatagcgt  137640
137641  gcaatgaggg gattaaaatg aacataattg aagaagcaga cacatataat acagaacatg  137700
137701  tagtaaaaaa gcaatgaaat tcttaaccat attgtcctaa aataattcac attcttaaag  137760
137761  attttagtat aattttcttt tttcctatac atgtgtaagt gcatttatct tcatacaatt  137820
137821  ttgtaattac tcttcaacat aagcatattt aaatttttct gcattcttat attattaaat  137880
137881  cactttgtat gtttgcaaaa tgtgtactgt gcactgaagt gattaattta catattcttg  137940
137941  ctctgtgata tttaggtgtt agtttttggt tagtgcattt attctgttaa aatttaaaat  138000
138001  acatttgtgt tttttatcct gtttttagta tgtatacaca gacacactca gacacatttt  138060
138061  aatttagatt tctagaaggg aaattttaat taaaaataat gtgaacattt taaatgacct  138120
138121  aatacatatt tagtccacat tgaaactttg gcatttagtc attgccatta aaattttgac  138180
138181  agtcagtaga tagcattttt tttcttagct acagttgttt tattttctta attataagta  138240
138241  ttaataatta atgaagatga ttctttttgt aaaacagttt tgcataaaaa gtctcatttt  138300
138301  aaagcaacta ctaatttact ggccttttcc tccccaaaga taatccttaa gtagccatct  138360
138361  gtcctttcag accttgtcct aggcattgtg tgcatagtgg agagagagga agggaggaca  138420
138421  tgggacacat ttgaagtttg tgtgcatacg acaccatgct gtatgtattt tgacaatatg  138480
138481  tcttggtgat cttttcatat cagtacacat aaatctactt tattttacaa agtgtgggtg  138540
138541  gtgtgataac attattattt taatcattag cttgctgctg gatatttagt ttgtttgcat  138600
138601  tgtttgacta ttaacaatca aaagaacaat cactttgaaa acgcagtgta gtccaggcgt  138660
138661  ggccccagca ctttgggagg ccaagccagg cagatcacaa ggtcaggagt ttgagaccag  138720
138721  cctggccaac atggtgaaac cccatctctc ctaaaaatac aaaaattagc cgagtgtggt  138780
138781  ggcacgtgcc tgtaatccca gctacttggg aggctgaggc aggagaattg tttgagccca  138840
138841  ggaggcggag gttgcagtga gccaaaatgg cgccactgca ctctagcctg ggagacagag  138900
138901  ccagactccg tctcaggaaa aaaaaaagaa agaaaatgca gtgtatgaat actcacttat  138960
138961  ttttttttca aattaaagat ttttcctcat agtaaaaact gggtagtagt ttgtgtgtct  139020
139021  tttgttattt cttcatttta tatgtgaaaa gttgagctgg acgtggtgac tcatgcctct  139080
139081  aatcccagca tgttgggagg ctgaggtggg tcacctgaac ccagcaggta gaggccagcc  139140
139141  taggcaacat agggagacct cctctctaca gaaaaataaa ttagccaggc gtggtgatgt  139200
139201  ctacctgtag tctcagctac ctgggaggct gaggtggaag ggtcacttga tcctaggagg  139260
139261  ctgaggctgc agtgaaccat gtttgtgcca ctgcactcca gtgggtgata gtatgagatc  139320
139321  atgtctcaaa aagaaaaaaa aagttgtaaa acatctgtta gcaagtttta aattacggtg  139380
139381  agggtaaaga tttttttgtt ttttctgatt tattttgctg ttttttattt ttgtgagtat  139440
139441  atacttttca tttttaaaat tgctttggaa gacattttat gtatgttttg tttgtatatt  139500
139501  gataaatatt ttgtaagtat tttgtgtagt ataatttgtc ctttataata ggttattcga  139560
139561  tcattcattt tattggatat ggtaatctct tttttcctct tttcattcct ttttttttga  139620
139621  gacaagagtt ttgctctcat tgcccaggat ggagtgcaac ctctgatttt gtatttttta  139680
139681  gtagagatgg ggtttctcca tgttggtcag gctgggttca aactcccgac ctcaggtgat  139740
139741  ccacctgcct tggtctccca aaatgctcgg attatagcac tttgcttctc tctgcgccca  139800
139801  gcttctctct tcattatttt gtaactctga cttttttttt tgaagtgccg ttactattcc  139860
139861  ctgagtttct agaggtagtt cagagattgt ggtggaggta gggctgaggg ttaggactct  139920
139921  tagttttagg actgttaagt gggtgaaggt tctagcttgc tatatttttg ttgtagtttt  139980
139981  tttcctatat agcctcagtg tggactcaat aacaggtatt ctcatcctca tcttgttgtg  140040
140041  ggatgaggta agccttctag gcatcttgtc catatttatg gaaacatttt gatggttttg  140100
140101  aagaagaaat aacttgactt tttctgatct gcactgcata catatgtaca aatactgcag  140160
140161  ggtcttgagg gagacctgca gggggaatga tctgaggaaa gtgcagagtt agggaaatag  140220
140221  tataattttc ccagttgtgc cttttcattt tgagagtgac tggattatgg aatgggtaag  140280
140281  cagaattgat tagcactgcc tcattatcca tgtgtttagg attctcagga ttggcatact  140340
140341  tagattatta cactagaatt gttcaatatt tacccattca tctcctacgt cctcccaaac  140400
140401  cataagtaat attgggaggc agtgttcctg gaggagttgt gtggttatta gcattaaaga  140460
140461  tcagtgaagg aggctgggca tggtggctca cgcctgtatt cccagtactt ggggaggcca  140520
140521  aggcgggtgg atcacctgag gtcaggagtt caagaccagc ctcaccaaca tggtgaaacc  140580
140581  tcatctccag aaaaatacaa aaatcagccg tatgtggtgg cgtgcaccta taatcccagc  140640
140641  tactcaggag gctgaggtgg aagaatcgct tgaacccggg aggcaaaggt tgcagtgagc  140700
140701  tgagatcgtg ccgttggctg tgcctgagtg acagagtgag actccatctc aaaaaaaaaa  140760
140761  aaataaaaag ttcactgatt tattttaagt ttcttattta tttctgtctg tgtatgtgtc  140820
140821  attaaatcag ttgttattct ttggggctgg atgatgcatt gtgagttcga agggaaatta  140880
140881  gaaattggag ctggaggact gtcttaatct attttatgca aagcttcaaa tgtcttttca  140940
140941  aattaatatt ctgcagttta tgaattaaat actgtatagg ctgcctcata ttttctcagt  141000
141001  ctttagtctt ctgttgggtt acaggttaaa tctgaggggg acactgcaat agagaattct  141060
141061  cttaagtttc aagataacag attttttttg actgaaacac tttttagacc tttattaaat  141120
141121  cagagactta gttgtcattt gtaaacaaag aggttagaat ggagaattcc caaattatga  141180
141181  tttattcagt aattagacta tgaattagag tataaagtag actatgaatt agagtgtgaa  141240
141241  gatttaaagg tatgtgcagt gcaattctga ctacctggag ttagtgcaaa tttcacaatt  141300
141301  gtgcagatgc cttccagaac attctcctca atgcagacac caagtcccag ctccaggttt  141360
141361  ggcaggtcac ccacacttct gactaactgt ctatagattc tgaggtccta ctattttctc  141420
141421  agattttata attgactaag gttttttaaa tgactagtag aactcaagaa agtgctatac  141480
141481  atattagttt tattataaag gatacaaatg aacagatgca tagagcaaaa tcctggcagg  141540
141541  tcccacacaa agcttccctg tcctcaggat gcattacctg cccactagtg tatatcacca  141600
141601  accaggaagc tcaccagaac tcctgatgtc cagtactttt gttgggcatt cattatgttg  141660
141661  acaagattga atcactggac gtgtcattga attcagtcag caactctcct gccctccgag  141720
141721  gagggcttgc tcaaagcccc aaccctttaa tctttgtttg atcttttgtg gcctggttag  141780
141781  tcaccagctt gagacatctc attaccatga actcaggtgt gatcctaggg acccacctgg  141840
141841  aataacaagc acatttcttt cacctggtaa attcccagga tgtataggtt atttcccagg  141900
141901  aaccaggagc aaagaccagc taaattctgt attatacaga aacatgttta aaatgtgact  141960
141961  gaaaaactat agaaaaaagt ccaatttcca aatccttaca taccaacaag ggcagcatta  142020
142021  ttagtgattc tccacctcct cacctgaagg caagctaact gtcatttcct gtatctcttc  142080
142081  cttctcatga tcagatttca cagccaggtt acccattcat aggggtatgt tgagggcttt  142140
142141  tctctggaat tccctgctta ccagtagatg atgggtttac atattttaag agcccttaaa  142200
142201  tagccctgga agttttatat tcaggtagtg atctgtcagg aggatcagta tgaaggacag  142260
142261  cctgaacatc tccctgcaaa tgctttagca gcatatccct cctcacccct ggggagaaag  142320
142321  gattgttcac ataggataat ttgaaagtta gtgactatat atgtaactga tggtgtttct  142380
142381  tcagggctac cagcccttgt gtttttagtt cttctggaaa tatttctaga cttggtaagt  142440
142441  atctaagtat ccactaatcc ccttgcacaa tctctgtgta gagattcctg ttttgtttta  142500
142501  taatttctca taagatagtg tcatgctctg accctaaaga aaggtcttgc cttggtgtgg  142560
142561  tggctcatgc atgtaatccc agcactttgg gagactaagg tgggtggatc acctgaggtc  142620
142621  aggagttgga gaccagcctg gccaacacgg tgaaacctca tttttactaa aaatacaaaa  142680
142681  aaattagcca gatgtggtgg cgggcacctg tagtcccagc tacttggggg ggtgaggcag  142740
142741  gagaatggca tgattttgtg agggggagct tgcagttagc ccagattgcg ccactgcact  142800
142801  ccagcctggg tgacagagga agactccgtc tccaattaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa  142860
142861  gctgggtgtg gtggcgggca cctgtaatcc tagctacttg ggaggctgag acaggagaat  142920
142921  cacttgaacc cagaaggtgg ggtttacagt gagccaaagt tacatcattg tactccagtc  142980
142981  tgggcaacag aatgagaccc tgtctcaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa ggaatatctt  143040
143041  cttaaatgta agggtcccta gttttctttc acatggtttc ttataaagac aaatgtcctt  143100
143101  ctatcattta tatatattgt gctcttgttg taggtgtcag ttgtacccga ggcgttccca  143160
143161  gcagcagcaa gtacctgtgg tggatttcca ggctgaactg aggcaggcat tcttagctga  143220
143221  gacaccaaga ggtggttaaa gccatattgg aatagagagg aatctgattc caagcaaaaa  143280
143281  ccaggttaga actaatgcag caatgatcaa gaataaagaa tcattaaaga atgggtgttg  143340
143341  ggggttctct taattatcag tcacacatta ctttttttcc ttagagcttc atacaataag  143400
143401  cacgttgcag aaagttttaa aaagtaaaag cgggacctta aattttctgc cctgacactt  143460
143461  ttgtcatgtt tctgtattcc agttattgta gtgcatgttt ttcaggtagt tttctttttt  143520
143521  aatgatataa aagtatttca ctataaatgg ctcttgaata ccctgttact gaatgtttta  143580
143581  taatttcctt ttgtgggagg tgtcattttt ttctgccagt agtttgaaca aagctttagt  143640
143641  agatagcttt gtataaaagt taaggtagaa taattttttc agatacgcag atgtaaaagt  143700
143701  aaattgaatc aaggaatatg aacttaaggt acatttttct aaatttattg caaagtatta  143760
143761  cattagtatt cattgctttc aaaaaataaa aggccagtta caacatactt tcacagcatt  143820
143821  attttagttc gaagttaatg tctagtgaat tataaatata caacacataa ttaacaatga  143880
143881  gtgttagaga acctaaatac tttctcatgc ttatttacta attctttttg ttttgtcttt  143940
143941  ttctcagttt tctgttttaa ccaatgtatt tcctatttga atcagcaatg taataaaaat  144000
144001  atgataaatt ttcagtgtga tatagattta tttgtgcctc agcctccgag tagctgggat  144060
144061  tacaggcacc cccgaccgca ccTGGCTAAC TTTTGTATTT TTAGTAGAGA CGGAGTTTTA  144120
144121  CCATGTTATT CAGGCTGGTG TCAAACTCCT GAGCTCAGGT GATCCACCCG CCTTGGcctc  144180
144181  tcaaagtgcg gggattacag gcgtggcccg ctgtgcctgg ccaattttga gtttaaatca  144240
144241  aaggagacag aaattttctg agaaatcctc ctttcttgaa tcctttatac tcaacatttt  144300
144301  ctagtagttg cgtaagcaga ttggaatctg atcattgttc caagctgctc cctggagtaa  144360
144361  gggaattttt cattgaatag gtgcacaact gatttctttc ttcttaggaa ttttcagctc  144420
144421  agttcagttc acagattttt gtaaattttt aaatacaaca tttaagtcat acattatagt  144480
144481  ctgcaagtag gaccatgtaa ttttatggta tttatttata tcttattcta gtctcaactg  144540
144541  ctagttctac ccagatattt acccgttact agtattcctg tagaacacag gttggtaata  144600
144601  tatctggacc actacctgtg tctataaatg aaattttatt ggaacacagc taagttcatt  144660
144661  tattatgtta tccttggcca cattggtgct acagtggtgc agctttgagt agttgtggca  144720
144721  gattgaagga caggcaaagt gtaaaatact tagtatcttg ctatttaaaa gaaaaaaatt  144780
144781  ggctgagttt tgttttagag gagcagattc aaagaagaaa acaccaaagt gggggccagt  144840
144841  gaatatagtc ataatgtcat agaaggtgat gaagaatgga ttatagaaat atgcatgaag  144900
144901  tatacattac acggtagaca atcagatgaa tttcttgggg aagggatcag tctaagtcat  144960
144961  gttaaagcct gctgtggagg aagatgggta gtcttaatga catttaaaca cttggtaccc  145020
145021  tttttcatta aaaatgtaag gcacattatg accaggaaaa ataggaaaat aaactattat  145080
145081  gtggctgggt gtggtggctc acgcctgtaa tcctagcact ttgggaggcc gaggcaggtg  145140
145141  gatcacctga agtcaggagt ttgagaccaa cctggccaac atggcaaaac cctgtctgta  145200
145201  ctaaaaatgc aaatgttagc cgggtatagt ggcagacacc tgtaatccca gctactgggg  145260
145261  aggctcaggc aggagaattg cttgaaccct ggggacagag gttgcaatga gcagaggttg  145320
145321  tgccattgtg ctccagcctg gacaacagag caatacttct atgtcaaaaa acaaaaacaa  145380
145381  aaacattgtg ttatgaatgt tctatttttg tttggtacct aaatatttac tagggtacat  145440
145441  atccaggtgg atgcttacct agtagttggg atgcagggtg tactagtagt atgactttta  145500
145501  aacgtttttg ttacattgtt ttctaaacac atcatgagaa gtattgatta ctactaaaaa  145560
145561  ttagtagacc attagtttct cagtaacacc ctttgtattc tggtgttctt ctgtttttgt  145620
145621  taaacctttc caataaagga aatttgtttt cttgtgtttt taattggaat tattgcatat  145680
145681  taatattttg tatttagttt tgtcacttgt ttttgcatac tcttcgatgg aggatctcta  145740
145741  cggagaccct ctataatttt aaattttaac agatgaatat cgatactctg tggtgtctct  145800
145801  catttgctat gtgtaccttg gccaacccta gtcatcttag tttacttttt gctatatgtg  145860
145861  ctttgtccaa ccctagtcat cttattttac ttttgaatta aagtagattt atatttttat  145920
145921  gcagtttaat catttgaatg tctacagttt cctaaagttt gagaacttgt gcttccatga  145980
145981  gggataccag ttggtttatt tgcttatgtg tcctttgatc tccgaagata cactgtgact  146040
146041  gctgatccat ccttgcagtg tgatgttgct actgttgtct cctttctctt gaagttttgt  146100
146101  tctcttgtgc tataaagata aatttgacca cccagcagtg atttattttg tttcacttac  146160
146161  aaggtcatga ctacattgta tcacatttag ggatgagaga gaactgtttg taaatttcat  146220
146221  atctgtctcc taaaggaatc cttttaactg ctgtaggagg tcagctcctg ttgtgagtga  146280
146281  aacatgtatc tcttctatct atacaggttc tcattttatt atattgttta tgacatatat  146340
146341  acacacacat atatgcaaaa tatatataat atataaaata tatatattta aaataatcta  146400
146401  tccctaaatc tctaggtctt cagttctttg ggccataact cgcatcccta gatgtatttc  146460
146461  atacatatgg actgctaagc ttgtgggagt tatttatatc ctactgctca aagtcatcgc  146520
146521  caaggtctga tttttcacaa aaaaattcca acctctggca taaatgggtt aaaaacagcc  146580
146581  ttagtgatgt agagctgata aacataaaat ccacccaatt caagtgcatg aaacaatgat  146640
146641  ttaagtaaat ttatagaact gtgcaatcat tgacatgaac tactcaggaa acattttcat  146700
146701  cagcacagta agatctgtca tgctcattca cagtcatgat cctcgttgtc tctttgggtg  146760
146761  gctgaaggtc ccaagtgttg caatgctata aaaatggata ttgctggccg ggcgtggtgg  146820
146821  ctcactgtga tcccaggact ttgggaggcc aagtctggca gatcacctga ggtcaggagt  146880
146881  tccagactag cctggccaac atggcgaaac ctcatctcta ttaaaaatac aaaagttacc  146940
146941  cgggcatggt ggcaggtgcc tgtattccca gctactcagg aggctgaggc aggagaacca  147000
147001  cttgaacccg ggaagtggag gctgcagtga gccgagattg tgccattaca ctcctgcctg  147060
147061  ggtgacagca cgagattcca tctcaaaaca aacaaacaaa aggatattgc tgttgagtct  147120
147121  cacataccat gttttcttgg atttagactg ctttataaag aatcataata ttcaaaactt  147180
147181  atgtttatgg gccttaaact ctgttactcg ttatatatag gtcagaaact acatttaatt  147240
147241  tttgtgaggg tctttgtttg cttatttgaa aagttctttt aagatcttta taagttttat  147300
147301  ttaatacttt tttaaatgta cagacatcag attcatggcc actgaatgac agccaggcat  147360
147361  tagagtattc cttttttttg agatggagtt tcactcttgc tgcccagact ggagtgcagt  147420
147421  ggtgtgatct cggctcaaag gaatactttt gaatcctttc aaaagtaatt tgtgttccat  147480
147481  ttttaaatta gtatgataag cactttgaga ccttttacaa ttcgggctag atttggctgc  147540
147541  catatttaat agcatttttt aaattatgga gaaaagggaa acagtatgca tgtttgatta  147600
147601  cggtcatgag ctgcataaca attccagtca ccaacagact gcatgtgtga tggcagtccc  147660
147661  ttaagattac aaaaccatgt ttttattgta ccttttctct ttttttcccc gctgagatgg  147720
147721  agtcttgctc tgttgcccag gctggagtgc agtggcacca tctcagctca ctgcaaactc  147780
147781  tgcctcctgg gttcaaatga ttctcctgcc tcagccacct gagtagctgg gattacaggc  147840
147841  acccgccacc acacccagct aatttttgta tttttagtag agacaccatg ttggccaggc  147900
147901  tggtcttgaa ttcctgacct caggtgatcc gcccacctcg gtctcccaaa gtgttgggat  147960
147961  taccagcatg agcccccaca cccagcctct tctctgttta acattgtatt gtgagtgttc  148020
148021  atggtattca ggatagtaac atgatgtaca ggtttgtagt gtaggatcta ccatatagcc  148080
148081  taagagtata gtagactctc tgtgtatcct ctaggtgttg tgtaagtaca ctgttcatac  148140
148141  catgataaaa tcacccagtg catttctcct caggtatccc cattgttatg tgacttattt  148200
148201  atttattttg agatggagtt ttgttcttgt tgccccctct tgttgcccag gttggaatgc  148260
148261  agtggcacga tctcggctcg ctgccacctc tgccccccag gttcaagaga ttctcctacc  148320
148321  tcacgctctc gagtagctgg gattacaggc gcccaccacc atgcctggct aattttttgt  148380
148381  gtttttagca gagatggggt ttcaccatgt tggccaggct ggtctcaaac tcttgacctc  148440
148441  aggtgattca cccaccttgg cctcccagag tgctgggatt acaggcatga gctaccgaac  148500
148501  ccagtcgtta acgtgattta taactttgtc cttcgttaca tgatgtatga aagttgttta  148560
148561  tgtgagtcta tatatatata tattccatag ttgtgtatcc tcttttgaca tgggaagtct  148620
148621  taggcaggtt tataacacat ttggctctta gtggggaaag attacttgcc atcatcttga  148680
148681  agtgaattta ggggaagaaa gaatgttgca aatgacaaca taagatatct caggaaaaag  148740
148741  gaaaaatctg aatgaaagag taattgagat gttgatacag agatgacttg atatgaattc  148800
148801  tgtactagag agagacacac taccttaaat gaagatggaa agaaaaatac taaattttgg  148860
148861  aaaatgaagc ttaatttttg aaacatgtag gaattactag gtaaaataaa attcaatgag  148920
148921  tttcatcagt cctaagtgtg tcaaatgtga cagttaagaa tgggactagt gaaatttggc  148980
148981  agtcccttgg tgaggaagct agtatgagag gaaggatgtt tttgaatatg tctgtcatag  149040
149041  tgattttcat gcctgtttta aaatatggta gattgcagtg cagctttaac atgcttttct  149100
149101  ctgcaggctc cgtctactct ttgaagcttc tgcccagctt gcattgtttt taggagaacc  149160
149161  tgcatcatac ctttatctat agccttcccc taggtcttca gaagcaccaa gttttaactg  149220
149221  tggacattgg atttggtgga acagcaatca tggtaagctg tacaataagg ctgagggttg  149280
149281  aaaacgtgat gtaagggctg aaagaaagag tttgccagca tgtgcagtga ttttgggttc  149340
149341  tgaatgttag tatacatcca tggatataga ttctcattgc actgagtatc agcgggagat  149400
149401  gagctgattt ttttaatttt tttcagacgg agtcttgctc tgtctcccag gctcactaca  149460
149461  accctgggtc caagagattc ttgtgcctca gcctctttat tagagacagg gtttcaccgt  149520
149521  gttggccagg ctggtctcaa actcctgacc tcaagtgatc cacccacctc ggcctcccaa  149580
149581  agtgctggga caggcgtgag ccactgtacc tggccgtgag aaatgtttta tgatgtgaga  149640
149641  aaatacagga gtatttggtc atgattccac cagtggtgaa ggactatcct acagatgatg  149700
149701  gactctcagg tcagattaca atagaaataa agaggacttt gaaaatggaa gggttttggc  149760
149761  attaatagta cagagaaaag cagtctggag agagagaaca ccctaatcat tgtggtttgg  149820
149821  tttaGTTAGG GGAGTGGACA GTTTACAGCA TGCATTGTCT AAGAGAAGAA TAATCACCCC  149880
149881  TAAGGAGGTG AAAATTGGTT CTTGAGATGT GAAAAAATAC TTCATAATCC TTCGTGGTCC  149940
149941  TCCAGAGACT CATACTAAAT ATGGAAGAAT GTTggtgaaa aagtaggaga gaatatttgt  150000
150001  ttagttaagg aaaccaggct tggattatat aagggcggag aagaaacaga agattagaag  150060
150061  actagggtgt tggcaacctg aacatgactc ttgtcttact gcttccagac tgtgggcaag  150120
150121  agtagcaaga tgctgcagca cattgactat agaatgagat gtatcctaca agatggccga  150180
150181  atcttcattg gcacctttaa ggcttttgac aagcatatga atttgatcct ctgtgattgt  150240
150241  gatgagttca gaaagatcaa gtaagctgat ttgggtaaat gggggttgga cgcagaggca  150300
150301  gtgggaaggg aaggccagag ctggagtaag ggatttccaa gggtaactga ggtaggtagg  150360
150361  gaagctaagg tagagccagt ctattgtttc acctcttgac ctgatctctg aattaggtca  150420
150421  gagtctgcat ataaactctt aagtttgtga gacaatcatg gatttattac tgggaataaa  150480
150481  agtgtatgtt gtgctcaaaa tattaagtta tatttatttt taaaattgag aaaaatgcta  150540
150541  ttgttaatta attggttggc ttctgcagca gtcttagact gaataaatct gggttgaaat  150600
150601  agagaataat aattgctctt cacggttgag gagttgggat atggttgcta tttgttatcc  150660
150661  tctctttgcc tattactgtt cgcattattt cagttgtgtc accctgtcat tatgatttaa  150720
150721  ttatttaagt aattttttaa agaaatttcc attttaatat ggaaaccgaa gtttcaactt  150780
150781  tgttttcctt aaaaggcgtt ttacaaaaga aattcgtctt gttgtagtgt taacatcaaa  150840
150841  ggaacattct gtaaaagact aaagttagat cagaaaacag ctttactatt taccctttta  150900
150901  tattaactgt ttacagattt tttttggttt gtttttcagt gataacttaa tatctgttta  150960
150961  gcatcggttg ccttaattga tacttgaggt tgtataaata ttttgatgag tgagtaatct  151020
151021  aggggtcact aaaattatct cactaaaatt taattctgat ttgtaggcca aagaatgcga  151080
151081  agcaaccaga gcgtgaagaa aagcgggttt tgggtctggt gttgctgcgt ggggagaact  151140
151141  tggtatccat gactgtggag gggccacccc ccaaagatgt aaggaagatg tagagcagga  151200
151201  cagaactcta atttgcaagg acatcatatt atgtgagatg tctgaaatca cggtacagca  151260
151261  cagacacagt ttaacatgga ttgtcaaatg tgccaagcac ttagtatcaa ttgttggttg  151320
151321  cctatgctat ttgggattaa gggttttttg gtgaattatt ctgtgtgctg ggcattacct  151380
151381  aggtgagggt aggagttgct gattcatgtt tgcttggtat gtttataaaa gagctgtttt  151440
151441  cacaatttga caaataatgc gcattttatc cacaagatac ctccatggta tacttgcttg  151500
151501  ttcatttgga tacagaacta atacgagata agtgtctggg aaaatggtgg agagaagtga  151560
151561  tctctgatgc ataaaaatac tgagaacttg taaattgttt gattttaggc tatacatttt  151620
151621  cttgtttcag actggcattg ctcgggtacc acttgctgga gctgctggag gccctggggt  151680
151681  tggtagggca gctggtagag gagtaccagc tggtgtgcca attccccagg cccctgctgg  151740
151741  attggcaggc cctgtccgag gagttggggg accgtcccag caggtgagga accagcggag  151800
151801  ggttttatat tgggagaatg tgactaagcc agaggccgag gagatttaaa aacctgagtg  151860
151861  tacatgtcat actatgtaaa gggcatatgg tctaggagga accaacggac agatacacag  151920
151921  gaggaaggga ataaaactag ctacttaaaa tggtcattgg gtgattaaaa ttacccgagt  151980
151981  tactcttggt aagagtaact tgccactagt ggtgagtgaa cggaatgcct ggatatacct  152040
152041  cagttgaaaa gatcaaaggg ctttgtggat gtcagtgtac taagattagt ttttaaaata  152100
152101  tgggaagagg caggtgcggt ggcttatgcc tgtagtccag cactttggga ggccacagtg  152160
152161  ggcagatcac ttgaggtcag gagttggaga ccagcctggc ccacatggtg aaaaccccgt  152220
152221  ctctactaaa agtacaaaaa cctgctgggc ctggttgggg gcacctgtga tcccggctac  152280
152281  ccagcaggct gagacaggag aaccgcttga acccgggagt gggaggctgc agtgggctga  152340
152341  gattgcacca ttgcattgca gcctgggtga caagagtgaa actgtctcaa aaaaaaaaca  152400
152401  tgggaataac gagagaagta caacattgca acagttgttt gtatctaatt ggtcattttt  152460
152461  ctcatttatt ttctgtgttt gaataacgtg aaggtatgta tcactttgtt ggtttctccc  152520
152521  cttgccttct caggtaatga ctccacaggg aagaggcact gtagcagctg ctgccgttgc  152580
152581  tgccaccgcc agcattgctg gagccccaac acagtaccca ccaggacggg ggactccgcc  152640
152641  cccacctgtt ggcagagcaa ccccacctcc aggtaaggga ttggtgaaca ttaagacgaa  152700
152701  tttgaatctc tgactagaga gagcttactg atttaagaca cagcctgaga gcctaactca  152760
152761  gaatccgggg catatgcttc ctccctcttc taggtactgg tgtttaatga aagacgtagg  152820
152821  agagtaattg tcattgagaa attatttgac tcttatcact gttgtctggc ccatttcttt  152880
152881  agggattatt tgggctaaat tctaacagct tttctaagcc ggtttataag gcctttattt  152940
152941  ctaccatttt tcatcgcagg cattatggct cctccacctg gtatgagacc acccatgggc  153000
153001  ccaccaattg ggcttccccc tgctcgaggg acgccaatag gcatgccccc tccgggaatg  153060
153061  agaccccctc caccaggaat tagaggtgag tgggagcata ggggcttgat ggttcagcca  153120
153121  ggcccctgaa tatgtgtatc ctctttttct caatgtttct gtttcctttc caggtccacc  153180
153181  tcccccagga atgcgtccac caagacccta gcatactgtt gatccatctc agtcactttt  153240
153241  ccccctgcaa tgcgtcttgt gaaattgtgt agagtgtttg tgagcttttt gtcccctcat  153300
153301  tctgcattaa taatagctaa taataaatgc atagagcaat taaactgtga ggtactgttg  153360
153361  tatatatttt tttgcctgtt gattttgatg agatcttaag ttactgtgga tgaggtgatg  153420
153421  cctattaagc agtagattca aatcatattc tctttcattc ttaggataaa aaggttttct  153480
153481  gctttctaac tttcactttg tgcattgact ggtgttggtt aataatgttt tcatgaccca  153540
153541  gggggtttta agtggttgtg ctgcttccca cgtggcctcc tgcttctcct gttactaagt  153600
153601  catgttatct gaagggaagt ggggatggga tgaaagccct tgtaaggcca cctatatact  153660
153661  gaaggaaatt gtaatgaatc acgatcatgc tcgttacgta tcaaggcttt tgaaatagaa  153720
153721  gttactcttt ttcttgggat gttgacctca gttgatcagg ttttacagtg ccctgtgatc  153780
153781  acaatagagg atgtgatact ggaataatca ttttctacca ttgagtaagt atttatttat  153840
153841  aaattactaa atgagtggaa ggtcctgggt gctgggaggc aggaggttgc atatttgagc  153900
153901  gaataagttg tatcactgat aatagagata actgacacac taaaccatac ttggagcact  153960
153961  gaaatacaaa ttacagttag gttcagtggt gtcactaagt gataaattgg gagtaaatag  154020
154021  ttcaggaatt cccgagtctc taggtccagt tcaagttggt tacgggacaa agaagccatt  154080
154081  cataaaaggg aagagatttt taggttttgc agctaaagtt tatagtaggc agcaagggaa  154140
154141  tgattcatag tgattgtaac agttgattac caggtactat agagattggt gttagctcca  154200
154201  tgataatact gatagactga ttggagttac attttttctc ttgaatttac caggagtggt  154260
154261  tgtgaatgtc accttttcca tcttttaaat cacatccttg cagacggtaa ttactcaagg  154320
154321  aaaaggaact atcagagtaa cagcagttcc tgttactgac ttgatatggt ctctgccgga  154380
154381  atagcttctt ggattaatgg ccactctcag gtaaggaaaa taaagaggcc aagcctagtt  154440
154441  gctttaggag ttatataata caggtgtgac atcagtgttc tcagaatttg taaatgttaa  154500
154501  acctcttgat ttaccaaagc cacaaccaaa gtactttatc tggatctttg aagacagagc  154560
154561  tcctcagttc acacaaattg actgatgaaa agacaaatac ttttcctcta caaaccgtgg  154620
154621  ggtagtatgt agagcaacct gtgagttctt cctgtactgc tctggagcta cttctaatta  154680
154681  tacttttttg tttgtttttg gaggggaagc atttctcctt gcattggttt gctggtgtgg  154740
154741  atggccctta gattttggca tgagtgatta tgcagcatat ttgaagaaaa cctgttttca  154800
154801  ggaccttttt aattaaatat ggcctgttgc atgagttaaa ggtaagttat aagaactcta  154860
154861  gattccacaa gatgcttgct gcttgtagtt attttgcttg gtgataatac attttctttg  154920
154921  gtgcttcctg gactttttga gaatcctgat tgtgatgata taatagaaga aaacttggga  154980
154981  tatagatagt ataattgagt atggtgaatc ttttgttatg gaatgctagt ctaagctttt  155040
155041  gcatgtttcc actagggaca cacatcaacg tacccgtctt aaaacattct tggtagttaa  155100
155101  tccttggtgt tacttaaaaa tcatcctaca ttcttgcatt aaaatacata catgtggctg  155160
155161  ggcgtggtgg ctgacgcctg taatcccagc actttgggag gccaaggcgg gcggatcacg  155220
155221  aggtcagaag atcaagacca tcctggctaa cacagttaaa ccccatctct actaaaaaat  155280
155281  acaaaaaatt agctggcgtg gtggtgggca cctgtagtcc cagctgctcg ggaggctgag  155340
155341  gcaggagaat ggtgtgaacg tgggaggtgg agcttgcagt gagccaagat agagccactg  155400
155401  cactccagcc tggagcgtgg agcctggagc accgctgcac tccagcctct gcactccaga  155460
155461  gtgagactcc gtctcaaaaa caaacgaacg aacgacaaca acaacaacaa aaaatatata  155520
155521  tatacacaca cacatatttc tcatccaaaa catggttggt caacaacttt ctgatttcct  155580
155581  gatacacatt tcattaagtg acttcataaa tatattcatg ttgcacatca tgtttgacat  155640
155641  atgctttcat tgtaggttat agaataattt cagatagaat tttgggataa aaattttgct  155700
155701  accttaaaat aggtaatgaa gtatttgagg tattctgttt ttatatgata ggtaatcttg  155760
155761  gcttggaatt aaaaagattc tgaaagttgc ttagggagct ccctgctttc gtgaactcat  155820
155821  tccttaatta tgatgtcaga tttcagaagt ttgttattaa catacggtat tttgctttta  155880
155881  taggttcttg taatagagta ttacaagtgg aaactgattt acattgatag ttatgtgaaa  155940
155941  tagtgttgct tgactagaat tttcatgatc tcatttcaaa gcttaggaaa aacacccttt  156000
156001  acctgatatg tttacctctg atactacctt cactgatttc agcaggtagt cacttataat  156060
156061  ccatgggttg aagtttttat ttatttattt atttatttat ttatttattt atttaatttt  156120
156121  attTTTTGAG ACAGAGTCTC GCTCTGTTGT GCAAGCTGGA GTACAGTGGT TGGTGTGATC  156180
156181  TTGGCTCACT GCAGCCTCTA CCTTCTGGTC TGAAGCTATT CTCCTGCCTC AGCCTCCTGA  156240
156241  ATAGCTGGGA TTACAGGTGT GGGCCACcac acctggctaa attttgtatt tttagtagag  156300
156301  acagtttcac catgttggcc aggttggtct caaactcctg acctcaggtg atccacccga  156360
156361  ctcagcttcc caaagtcctg ggattacggg catgagccac tgtgcccggc catgggttga  156420
156421  agtttttaaa tgcatgtttt ctggtcgata atacattgct tgattctgtc ttatatttgc  156480
156481  atttcaattc tcttcatctt gtccatacac ataataatgc ttagtacatg aattttatgt  156540
156541  aataaagcaa ggtatatttt catgggactt ttgtagtggg agaatgacat ctgagcctga  156600
156601  aataagatat ttgtgttgta actttttcag cgtcatgtga taccagtttt tgaccactta  156660
156661  gttgatgcct ctgaaaggaa gagagaatct gatcgctaat atttgatgtg tcgtcagtgt  156720
156721  ggatcctact cagtagtgtc acaacgaagc tgaaaataat attaagtgct tttagcacag  156780
156781  aaatgtaaac tgctcaggta aaataacctt gtaaagaaaa ataagaatat attgcggagg  156840
156841  ccttggctag gttcatgatg acacaggacc ttgtctgaac ataatgattt caaaatttga  156900
156901  gcttaaaaat gacactctga aatccagtca gtgtgcctca ttagactttt cgatttcaag  156960
156961  attttctgca gaaagtgttg tgaaaacttt gaatacttaa aaatggcaga tgtagtattg  157020
157021  cactttgcta gttgctcaga tactcttttt tatttgtata gatattctga attccttttt  157080
157081  tttcctgcat gttgtacgtt gttgaaagct aaaaggaaac ttaTCCTTGG ACCACAGAAG  157140
157141  GCACAGGCAC TTGTTGAGAT GGAAACAAGG ATGTGTGAAA ATGAGACTAC CACCTCTCGG  157200
157201  ATTAAAAAAA AAAAAGCGCC AGAGTTCTAG GGTTCTAAGT GATGTCCAGA AAAGAGGAGG  157260
157261  AATTATATTT ATGgagcata tattgtggaa cacagtgagt atagtacatg cctttaaatg  157320
157321  aatactgttg gtattttaga actgttgatt ttgtttatgt gtttttttct tcagctgtgt  157380
157381  gcagttgatc gacttgcaca gagcccatca cacaacagat gttgaagaaa tattaagtga  157440
157441  atgaatgagg cagcattgct aatatttgta aagtgagaca gtatctcaca gcccaggctg  157500
157501  gagttcagtg gcattaacat aagtcactgc agccttgaac aactgagctc aaacgatcct  157560
157561  ttcaccttac cctccagagt agctgggact acagtcacgt gtcaacatgc ctggctaatt  157620
157621  ttaattttct aatgttttta gagctgggat ctcactatgt tgcttaggct gatcttgaac  157680
157681  tcctggcctc atgccatcct cttgcctcag ctggtattgt aggtgtgaac cattgtgcca  157740
157741  ggtactaatt tttttcttaa gttagaaaac aagtttttag ctatttccta gttacttcct  157800
157801  tatgacagaa tatctgatcc gaatcttggc ccatctgata tctgactcca tacatttaca  157860
157861  cccatgaagt agtcaaccat tcccagatag aggtcatttg agttatttag tgtttaccag  157920
157921  cacttgttta gtaccttgcg atgatattta cagtgtattt ttgggtatgg ttttggggtt  157980
157981  atttggtggt ggtggttaaa acgcctgtaa tcccagcact ttgggaggat gaggcaggtg  158040
158041  gatcacctga ggtcaggagt tcgagcccag tctggccaaC ATGACAAAAC ACTCTACTAA  158100
158101  AAATACGAAA ATTAGTCTGG CGTGGTGGCA GGTGCCTATA ATCCCAGCTA CTCCAGAGGC  158160
158161  TAAGGCAGGA GAATTGCTTG AACCCAGGAg gcggaggttg cagtgagccg agatcatgcc  158220
158221  actggcactc cagcttaggt gacagaggtg agactccatc tcaaggaaaa aaaaatagaa  158280
158281  atcagcaagt gctatttgag tttacaggag tgagaagtcc tctcttgcat ggtgagatgg  158340
158341  ggaacactta attctatata aatatttgag accaggtgtg gtggctcaag cctgtaatcc  158400
158401  cagcattttg ggaggctgag gtgggcggat cacctgacat caggagtttg agaccagcct  158460
158461  ggccaacaaa gcaataccct gtctcaaaaa tacaaaaagt acccgagctt ggtggtgtgt  158520
158521  gctcataatc ccagctactc aggaggctga ggcaggagaa tcacttgaac tcaggtggca  158580
158581  gaggttgcag tgagccaaga ccgtgccact gcactccagc ctgggtgaca gagtgagact  158640
158641  cCATCTGGGG AAAAAAAAAT AAGATATCAA GTTCAAAGGA TGTATTTATT AAGCCAGTAG  158700
158701  AAAGTAAAGA GGTGGGGAAT AGTGTAGAAG TATATGTTGA TAAAGGGATG AGGTGGTTGT  158760
158761  ACAATCGAAA GGGGGTTGCA GACATGGAGA AAcagttctt ctagctcttc cactttcagc  158820
158821  gtcatctgtg tgagtcattg gaatcctttt ttacaaggcc tgcttgccca tgagttttaa  158880
158881  gaactaatgc agcgtagaaa tgattggtag gaaaagcttg gccgggttaa tttactttgc  158940
158941  tgagctgatt caacttaaaa agcaaggtcc acactaagtg cccaaggttc aaggaggagc  159000
159001  ctcatgtttg aacttgatgt ttagttcatg tgaatcattt tctgttgaac taatcagaat  159060
159061  acagtgacct tgagagttag gttgtacatc tgaatttttt ggactgtttc tcatcttttg  159120
159121  gatgtcttgt ttgtatagat gtgttcattt tatgttatat catttgttct tcggtagcaa  159180
159181  aaattgagtt gaaatgatac agttcctgaa atctaatgat ttcatgttta ggaaatatgt  159240
159241  atcaggaata ctgtgggttg tcatgagaaa atttggattg tgttgctgtg ctactttggt  159300
159301  ttcttgtcag agaagttata gttagtttag acctccttca gaatcctttc gttggacttt  159360
159361  gtatttcata tgttgtgcca gccttgattt tatttgttta tctttctata ctatttgttt  159420
159421  acacttaact ctgaaatatt ttgatgcata ttttcagtgt actctagtcc taaaattggt  159480
159481  ttacacttaa ttattgggga gaatagcaag ttgttgatag ttatttgtgg tggcattagg  159540
159541  atATTTCCGT TTCAGTTCTT TGGACAATTT GCTAGTGGAA ATAATTACTA TATTTAGCTC  159600
159601  TGTGAGACCC TACTGGCAGA TTGCTCTGTG TGTGTGTGTG TGTGTGTGTG TGTGTGTGTG  159660
159661  TGTTTGTTTC CTTCATGTAg attgctctgt gtgtgtgtgt gtgtgtttcc ttcacgtaga  159720
159721  ttgctgtgtg tgtctttttc ttcataattc cccttatttc tgtgggtttt gaatgatact  159780
159781  gttgttgtta ctgttgtttt atatccattg tcacataaaa ctcttattta ttcttccagg  159840
159841  ccagggactg tccttatggg tagagataca ctgtctgcag ggaatttttt ttttttaaaa  159900
159901  cataatttta ctagttgata ggaaagacgt tgggaaagac ctgggctgga tttgtgatga  159960
159961  gctgtgTTTA CTGAGCATGA TGAAGTAAAG CTCAATGTGA TTACTCTGAA GTCCAGCCTT  160020
160021  AGTATCAGTC TAAGGACTCA GGACACAAAT ACTCAAAACA TAAATTCTTA GACTCTAAAT  160080
160081  TTCACATGTT ttttcctatc aatacaggtt aaggagagtg gcgtgtcata ggtttttcca  160140
160141  gtgcaataga gggaagttgg ttctagatcc tttagtacAG TTAATCTTTT GTAGTGTGTT  160200
160201  CTATGTTCAC TGCATTGGTA TGTCTCATCT TTGGCGTGAT CTTGGCTCAC TGCAACCTCC  160260
160261  GCCTCTTGCG TTCAGGCACT TCTTGTCTCA GCCTCCAGAG TAGCTGCGAT TACAAGCATG  160320
160321  TGCCAACATG CCCAGCTAAT TTTTGTATGT TTTTGTGGAG ACAGGCTTTG CCATGTTTGC  160380
160381  CAGGCTGTTC TCTAAGTGAT CCACCCGCCT CACCCTCCCA AAGTGCTGGG ATTGCATGTG  160440
160441  CAAGCCATGC ATGCAGCCAC ACCTTTGCTT ATTTGTACTA TGCATTTCAA GTgatcactt  160500
160501  caagagaata agtacctggg agctcctgtg ctcttttttt tttttttttt tttttttttt  160560
160561  tttttttttt aaccctattg ctagcatcac ctggttccaa ccttgtatga aagtttcatg  160620
160621  agtatgtttc tgtcactgag gcagcttctc catttagcat ataattgaga aattgctagt  160680
160681  ttgtggctga gacattgctt tggtttgaga ggagacttaa tttatatatt tagcagaatg  160740
160741  cttaagttac atttacaggg attaatttaa ttctactttt aattaagttg accatttgct  160800
160801  gtatctttac aagacataga tggagattta gttttgactc ttagattcag ttaaggggat  160860
160861  gaaattggca ttatatagtt tttgatgctg agccccacgg agattaaatg attgctaaat  160920
160921  accatgccat ttttgaatca catctctaat ttcacattat tctatactct acttttgctt  160980
160981  gtatgattga tgggtctttt gctatctgtg attgacattc tatgagtagg tgcttttgtt  161040
161041  ttgcctgtaa tattatgaag gaagaatggt gaataaaaag gtaatttaga gaagcctgta  161100
161101  ttaaatatac catgaacatt gaatatagca agatcttatt ctctagtttt tttcttagtt  161160
161161  gataaattct gtatgtgtta tgtgtttgtg tatacatatg tacatattaa tgatgtgagt  161220
161221  gttgatactg tcctttgtca catgacaaat gactggttta tagtgaaaag ctgttggggt  161280
161281  tcagagaaat gaacattctt ttgcaagtga gataggttat tttctagttc ttgccattga  161340
161341  atctctgttc ttctggtaga aatgttagtg tatttataac ctctcagatt tggttggttc  161400
161401  tgttagtgtt cctgatccag gcagttaggg atatgttggt tgaattgaga aaaatgagtt  161460
161461  tttcccttcc tactaactga attagattag aaataagcag ttaagtgagg aaaataggga  161520
161521  attagtgcca ggtctgttga ggtatagtgt tgacagcagt cttttacctt tagatgtttg  161580
161581  ctgcaacctg gagaatgcag tggtagttgc tggcctagcc catccaaaca acctcatttg  161640
161641  tggggtgata cttcacagat ggcttaaaat aaatctcctg aaaataatct ctggaagaga  161700
161701  tgacgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt tggtgtagta  161760
161761  gtaggaggag ggttggctta atgatgagaa tcattatttc ttaaattgga tgacactttc  161820
161821  cattcctgca aagagagcct ggggtccagc catgctaatt cataatcaaa gtaatttgct  161880
161881  gagagtagtg gaaggaatga gttagcaata gatggcaaat cgcattaatg agtactagga  161940
161941  gaaaaacaaa taagcaaaca aaattttatt tttttgggat ggagtcccac tgtgtcaccc  162000
162001  cggctggagt gcagtggctc agtctcggct ccctgcaacc tccgactccc aagttcaagc  162060
162061  aattctcttg cctcggcctc ccgaggagct gggattacag gcgatcgcca ccacgcctgg  162120
162121  ctagtttttt ttgtttgttt gtttgttttt aattaataga gacagtgttt cactacattg  162180
162181  gccaggctgg tcttggaact cctgacctca ggtgatctgc ctgcctcggc ctcacaaagt  162240
162241  gctgggatta caggtgtgag ccaccacgcc tggccagtaa gcaaatttta atgtggttgg  162300
162301  aacatgttct tgagttgtat gaagggagac aggtaaattg agagtaatgt tacgattgtt  162360
162361  tcatttgttg gaaataatga aaacttgcac gggttgaatt gtgggacaag agggggtgtc  162420
162421  tgtcaggagt cagaattatc atttacatgg aagtttctgt tttacttcag agaaagaatg  162480
162481  tcggctacct ttcccatgtt agcttctata ccttttcttg agattaccat aaataggtaa  162540
162541  tattgtcttt tactgagatt gttttaagta gcgaagtgtg ctgattaaat atctgttctt  162600
162601  gctaaattat tagaatcaat aaaggactat atttctagat agctttggtt agtcagtgat  162660
162661  ttgtttaaat ttagtgtgga taagaatcac ctgagggcct tttaaaccca gttttctggg  162720
162721  tcctgacctt agtgtttctg gcttattagg tataagtatg aaaagttgat ttttatcaag  162780
162781  ttcctagatg ttggagatct aggaaccaca cttatacagt gctattatat gttttttaat  162840
162841  gtacactgat aatgggaaaa aaatgatata tcttgttacc acatattttt aaatgtgatc  162900
162901  atgaccaggg aatcttgaga gaaagttgtc ttatgtaata atgtaaatca atgtagaatg  162960
162961  ctatattttt tttcttgcaa ggttgttact agtaggcgtg actgttagta gccagtgtgt  163020
163021  tcaaatgcat gggaggatat aaacacttaa tttcctggga atatagagat agatcactta  163080
163081  cagtaataca tttctaacat aaatttaaat tacctacctc ataggaggaa acaagcttat  163140
163141  ttgataattt tccttaaatt atctgataat atagcagtgt atcagctata ccctttcaaa  163200
163201  tctaaattaa atttgagtaa attcagtcca tataaattcc ctttggataa aagaaaacaa  163260
163261  gaattccaga aaacagtagt ttaaaaaaat gacattttaa gagcagttac aatctcagtg  163320
163321  aatatagtgt ggtaatttct gcctaatacc tacccttttg gaggaaggaa aggtagttct  163380
163381  gtttgcgctt aatgttaatt actgaactct tcataacttg ttttattaat tgtttatttg  163440
163441  attttaagca tctacttctg gtggatttac atatgttggg tttggaaatt tcaacataca  163500
163501  ggttggcatt ccagtggcta tagttgtttt ttgatattta gtactgtttt ccagtgatgg  163560
163561  ttctctttgg gaatagactg ttctcttcta ctttaaaacg gtaaaattag ccactttagt  163620
163621  tgagactcct ccaggtttgg aagtggtgaa gaatatggat atattcaggt gaaatcagag  163680
163681  tcattttc                              163688