Imprinted Gene Databases

Macaca mulatta: PEG3

Paternally expressed 3
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Ovis aries PEG3   14  Imprinted Paternal
Rattus norvegicus Peg3   1q12  Imprinted Paternal
Macaca mulatta PEG3   19  Imprinted Paternal
Bos taurus PEG3   18  Imprinted Paternal
Homo sapiens PEG3 PW1, ZNF904, ZSCAN24  19q13.4  Imprinted Paternal
Sus scrofa PEG3   6q11-q22  Imprinted Paternal
Mus musculus Peg3 Pw1, End4, Gcap4, Zfp102, AL022617, mKIAA0287  7 6.5 cM  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    cgtaatagtg aaatctgttt ttttgaaaaa ataaaattga caaaccttta gctaggctaa   60
61   gaaaaaagga agactcaaaa ttataaatgg aagaggagac attacaactg ataccacaga   120
121   aatacaaagg atcataagat actactatga acaagtatgc accgacaaat tggataacct   180
181   agaagtgaaa aaattattag aaacatgcaa cctaccaaga ctgaatcatg aagaaataga   240
241   agttctgagc agatcaataa agagtaagga gattgaatct ataatcaaaa acctcccaac   300
301   aaataaaagc ctgatacgtg attgcttcac tggtgaattc taccaaatat ttaaggaaga   360
361   attaacacac agccatctca agctcttcca aaaattaaag aggagggaaa acttttaaac   420
421   tcattttatg aggtcaacat taccctgata ccacagcctg gcagagacac tacaaaaata   480
481   gaaaattaca ggccaatatc tctgatgaac atacatgcaa aaatccttaa caaaataact   540
541   agcaaactaa atttaacagc tcattgaaag gatcatacac tatggttaag tgagattaat   600
601   cactgggata taaggatggt tcaacgtaca caaataagta aatgtgatac accacattaa   660
661   caaaatgaac catagaaatc gtgataattt caactgatgc agaaaagcat ctgacaaaat   720
721   tcaacttcct ttcatgataa aaactcaaca aattatgtat agaaggaatg tacctcaaaa   780
781   tattaaaggt catatatgac aggcccacag ctaacatcat tatcagtggt agaagacaga   840
841   gacgttttcc tttaagatca ggagcaagat aaggaaaaac agaaggcata caaattcgaa   900
901   cagaagaagt gaaattgtct ttgctgatga tgtggtctta tatataaaag accctaaaga   960
961   tgccgccaaa aacttgttaa actaataaat aaattcagta aagttgcagt aaaaaccaat  1020
1021  attgtttcca ggtactacta ccaataaact atccgaaaaa gtaatcaagc aaacaattcc  1080
1081  attcacaata ccatcaaatt atttaggaat aaatttaacc agaaagatga aggacctgtt  1140
1141  cactgaaaac tataagactt cgatgaaaga agttgaagac acaaaaagga aaatatctgg  1200
1201  tgttcatgga ttggaaaata ttgttaaaat ctccatacta ccaaaagtga tgtgtagatt  1260
1261  cagtgcaatt tcctttaaaa attccaatgt gatttttcac agaaatagaa aaatactcct  1320
1321  aaaactcata tgaaaccaca gaatacccca aataaccaag gaaactttca acaaaaagaa  1380
1381  caaaactgga gaggcatcac actacctgat ttcaaaattg agtataaagc tacagtaata  1440
1441  aaaacagcat gatactggca taaaaccaga catagagacc agtagaacaa aatagccaga  1500
1501  aatatatccg taatttatag tcagtcaatc tttgacaaaa gtgtcaagaa cacacaacag  1560
1561  ggaaaggact tttttttttt tttttttaaa taagtgagtg gggaaaacta gatatccata  1620
1621  tataaaggaa tgaaattaga caccccatat tacaaaatca actcaaaatg gattaaagac  1680
1681  ttaaactgaa agacctgtaa aactaaactt cttgtcattg gtctgaccaa tgatttttgg  1740
1741  ataagacttt aaaagcacag gcagaaaaag caaaaaatag aagggattga atcaaactaa  1800
1801  aaagcttcaa gtgttggcaa agatatggag aaaaggaacc tgtgtacatt gttggtggaa  1860
1861  acattaatta atattgccat tatggaaaac agtatggaaa ttcatttaaa aaattaaaac  1920
1921  tactgtatga cccagcaatc tcacttctgg ttatatatct aaagaaaatc agtatatatt  1980
1981  tccatgttca ttgcagcatt attcacatta gccaagatgt ggaatcaacc taactgtcca  2040
2041  tggattgatg aatggataaa taaaatgtat atatgtataa tggcatactt tttcagcctt  2100
2101  taaaaagaag gaaatgctgt cacttatgac aacatgggta aacctggagg acataatggt  2160
2161  aagacaaaca ctgcatgatc tcatttatat gtggaatcta aaaaagttga actcatacaa  2220
2221  gtagagagta gaatggtggt tgtcaggggc cagagaagat gagctgatgt tggccaaagg  2280
2281  atgcaaagtt tcggttagat gggattaaaa agtcctggtg atctgttgta cagtatagtg  2340
2341  actatagtta atatatactt gaaaattgct aacagggtag atcttaagtg ttcttcacac  2400
2401  acaaaagtaa tatgtgaggt gatatgttaa ttagcttgat atcctttttc aatgtatatg  2460
2461  tatattgaaa caccatgttg tacactataa atatatacaa tttttatcaa ttatatctta  2520
2521  agaaaaaatt aaatatttaa aatgtgtatt ttatttaaaa taacagtagt aaacttacag  2580
2581  gttaatggaa gcaacatttt taatgaaaaa taacaatttt caaaaccaaa ggttactgag  2640
2641  aagaagggca ttgtttcaca tctttgtaaa tctccttagc atctgactta atacaaaaca  2700
2701  gctggattct catctgcttc ggccttcaat ttgtcatgat atcacaggtc atacagcctc  2760
2761  aggcaaactc cactccacac ttgggaaaca agtgaaaact gttgtagttc atagaagata  2820
2821  atacttttga ttgagatggt actatgatgc tgagtttgtg agttcacaat ttaccctcct  2880
2881  tttaatataa acttgcaata ataggaatat ttaagatatc catatgggtc aaaacttgaa  2940
2941  cagcaaaatg caaggatatg tggaattgaa aacataaacc ttctgaacta atgatcttga  3000
3001  aaaaggcaga ggaaattagg aatctgactg ctcttgggta atgaggtcca gaagcacccc  3060
3061  atgcatattg aggtcccagg ctcattgtgg caaacaggca ccagattggg actctcctga  3120
3121  cataaaagga acctggaaaa acaacaacaa caacaaacag tgatggttac ccaggttttt  3180
3181  tacttacgag tggtggcagg ggcgtgaaaa aacagagcca tgcagagagg atccagccta  3240
3241  agctttaatc ttgctcagtg actaatacgc cccttttttc acatggcaca aaatccccag  3300
3301  ttgacaatac atgattgtct ctggactatg cttctcatgg gtgaggtaga gacagtcaaa  3360
3361  aagacgtgga gggaagaaaa gttcagagag gaggggaaac gataacccat aggaaaaaca  3420
3421  cttagaaact aaacttgcaa agcactgggt taaagttagg aaatcttaaa atgaacaaga  3480
3481  cagcaaaacc agcaatcgag acatgaattc agtcctttca aaatgcaatt caaaatagtg  3540
3541  ttagtgtgac tttacgattt ttgaagcaat aaagaatagt gtccatgaaa tgttcatcta  3600
3601  tttgagaaag gtagatatta aaaaaaggta ccaattagaa attatagaac agaaaatata  3660
3661  gttattgtat ttaaaacatc tagggaaatg ctattaccag atgccgttaa aaagaggagt  3720
3721  tactcagcac agaaaacaat gtgaaaaata gaaagattga gacaaatgga ggatggatta  3780
3781  agatgggtca ttatacttta taggttgaaa agagtagaaa tggaatggca gaaaagttat  3840
3841  atttaaagac acactagccc aagaattctc cagagtggaa gaaagacctt cgttttcaca  3900
3901  taaatcctga gcaggataaa caaaaatcta tacataacat ctattctgaa agctaccggg  3960
3961  gcaaaaacta ggtgttatta taaaggaacg ttatgttgat gcagacctcc tcatcaggtt  4020
4021  tgttagaaga gaatggaata atatcttagg agagaagata aaggttacct aagaattcca  4080
4081  tacctggcta aaatgtcatt caaaaatgtc ttataaagac atttttagaa atacaaatag  4140
4141  actaccttat acacttcctg aaagatacat ttaaggattt attgcaatga gaaaaagtaa  4200
4201  acctagagga acgagaactg agattcaaga aacaagaatg agtgaatcaa ttcttgaact  4260
4261  aagccagtaa atataattaa tcattaactg taaaaatggt tttcctttgt ttataaaaaa  4320
4321  ggtataatta aaattctaga caatattaat gaaggtggga atgggaaatc cagtgaattg  4380
4381  ctgacgtgtg ccagcatgtt tgctttagta ctttatagtc tgttaaaata tatatgcttg  4440
4441  tgtagaaatt aggaacttaa agatagacag tgaagtaata aatataattg aaacctccca  4500
4501  aataagcaga aggaaaacaa aacttgatca attccgtaga atgcaggaaa ggagaaaata  4560
4561  agtgacaaaa agcatattaa acaaatacat caataattaa aaatgtaaac agattaactt  4620
4621  tcctgtgttt ctcaacagag tcatggcctt gtttgcacct aaaaacatag ccttgaaata  4680
4681  tatataaagc aaaaactatt aattataacg agtggtggat aaaaaccata ggaatattgg  4740
4741  gagattttat tatatctaga acagatagat caggcagaca aaaaattacc aagaatacta  4800
4801  aaaatctgaa cacagttaac aagttgatcc tatgaacata aatagaaatt gatacctaac  4860
4861  aattagagaa tactcattct tttctaatat attgaacaat taaaatttac catatcttaa  4920
4921  ggtcaccaag gatgctttga caaatgtgaa atagtagcat atgggccata ctatatgagt  4980
4981  ataatgcagt taatttggaa atctgtattc aaaagatagt ttttttcccc caagatcttt  5040
5041  gacccctaaa cacgtttctt catgtcgcaa agaggaaatc taatggaaac ggaaacagtg  5100
5101  aaatacagaa ctgaacaaga aagaactaga aaaagaacag aaattaatta catggaaaag  5160
5161  aaggaagaat atagtcaaca aaatcaagtc attttcaaaa gacagaactg gcaaatcttt  5220
5221  agcaaaactg atggagaaac catggataga ttaataatat tagtaataga aaaaggggca  5280
5281  taattctcaa tggagaggag attataaact atggtagaga atataagaag taggataaca  5340
5341  atccaaatca ttctataagg ctgttataac cttggtagca aaaccagaca aggatagtgt  5400
5401  aatggaaaag tataactcag tagtacccag ctgcatgtgt atattaatca gatcctcata  5460
5461  atcaagatca agcagggttt aggaatacag ttttcaacat aaaacctgct ttattcacca  5520
5521  tatcatcaga tgatgttaaa taatataatc ttcccagtgg atgcagagaa gtcattatat  5580
5581  aaaattaaac ttatgataaa aattttaaaa cctagaactt aagggaattt ccttaacccc  5640
5641  caataaagag actgtacaaa acaagtttgc aatgaacgtt tttacttctt agtaaagatg  5700
5701  agtatcccct ttcaaatata ggacaagact tgttcaatat caccccagaa gtcctagcca  5760
5761  atgcattatg ttaatgaagt gagatacgat tgtcaatgaa agtaaaaatg aagtcattaa  5820
5821  ttagcatgtt aatattttaa agatatagga acattttttt ctgtagaaaa aaaaagtcaa  5880
5881  caagttcact ggatccaaag tcagcatata aaaagcaata gcaggccagg tgcagtggct  5940
5941  tatgcatgta atcccagcac tttgggaggg cagggtaggc tgatcacaag gtcaggagtt  6000
6001  cgagaccagc ctggccaaca tggtgaaact ctgtctctac taaaaataca aaaattagcc  6060
6061  gagcatgatg gcacatgcct gtaatcccag ttactcagga ggctgaggca ggagaattgt  6120
6121  ttgaacctgg gaggaagttg cagtgagctg agattgagcc attgcattgc tagcttgggt  6180
6181  gacagagccg gactatgtct caaaaaaaaa aaaaaaaggc aatagcagat actcttctaa  6240
6241  aaaattcata acccaaatca agttgtgaga aaatatcaaa caaactgagt attctacaaa  6300
6301  atactgagaa gctgtcacag ccttggggag cctaaggaga tttaatcact aagtgtaatg  6360
6361  ctgtgtccag actgagatcc tggaacagaa ggaagatagt aatggaaaaa tgggtgaaat  6420
6421  caaaataaag tctgtagttt gttttctgct aattatctct tctttttgac aaagtagcaa  6480
6481  ggttacggaa ggtattaaca tcagggaaaa tggggtgggg aagttttgta ctatctttgc  6540
6541  aacttttttg taattctgaa actattaaat aaccaattat acaattaatg gggggaaaaa  6600
6601  aggacctcct aaagtcaaat aaggccttta taggaaaaaa aattacagtg tatcattgat  6660
6661  ggccataaga gatacgagta aatactgata gagaggatgg tcaaagatga gagatcttga  6720
6721  tataatgttt tcagtttctc taaattgctg tgtggattta ataaaatgtc agaatctcaa  6780
6781  taggatagtt catcagactt taaaagctgc ttctaaaaat catttgaaag atagtgggct  6840
6841  aagagtcaga taattttgaa agacaaggta gggccagaca ctttgaaaaa caaggcaggg  6900
6901  cagtcaccct ttcagatacc gagatactgt aaagctgtaa taatatggtg ccttaatgca  6960
6961  cagagataga gagttcaagc acagacctgc tcatatacag aaatatgata caaagtcagg  7020
7021  ggaaaattag atccctaaca cagaacatag gcaaaaataa ccataaagaa aactaaaatg  7080
7081  cacagctatt tgagtatctt tatgacatca gtgtggggaa gaatttctta aattaggcat  7140
7141  tgaaggaaaa gattgtgaaa ttttacagca cctatttaat tgtcctctaa gacaaaagat  7200
7201  aatgttggct cttctaattt tgggcttttg gactttaaat gcagttggga tggggggcag  7260
7261  gaggtcattc aagctgaaac atgacatctt ttttgctttg caagatcacc cttaatactg  7320
7321  gaggaagggt ttggaatgga agaagggttt ttgtaggaag ataatgttcc ttaggactac  7380
7381  catggaaagg gaaatcatgg gacaaatttg ggatttgcct tagatagggt cagcaagact  7440
7441  tgctgataaa ttggatgctg gtggtaagga aaaaaggaac gagaacaatc gtgaggcttt  7500
7501  tttgtttgtt tgtttttatt tttgttggtt tttgtttttg gcttcagcaa ctggtactgt  7560
7561  ttatagaaat ggggaaaggg gaaattaata tttgtttgaa atgctttgag ttacctgata  7620
7621  gacatccaag gggatcagtc agtttccaag caaaagactg cacttttgtg gaccgtcctg  7680
7681  tgacagagga ttggaatttg gaaaccattg gtatgcaggt ggcatttaaa ttatgtgact  7740
7741  aggtgaggag ggaagggttg ttacctaggg agtggacatt gatggagaag actagtgact  7800
7801  aagttctgag gcaagaccct ccagtgtata gatggtgagc agagcagaag ccatttatga  7860
7861  ctgagaagag accactgata ggggggcgga aaccaggacc atgtaattgt caccaaaaat  7920
7921  aagatagcgt gcgattttgt ttttgtttgc ttgttttaat gaggatgttg agtattactg  7980
7981  agagataaag tgagattaag agcaagtttc ttggtcacat aaggaattgc tgaaatttgt  8040
8041  caagcaattt cagtgggttt ggaagggatg gaagcctttg gggcatatat gttagcagga  8100
8101  gagaatgtat ggtaagacca ttgagtcagc gacagtagac tgctctatca ggaggcattt  8160
8161  tcagggccaa gaggtgctga gcaaaggagt ggtaactgca ggagctctga gagcatgtgg  8220
8221  tgtctggtgg aaattaacga ttcaggatcc agagagaaac tggtattgca gatagaggcc  8280
8281  tttgaggaga gagggggatg acggaatcct taaaatatgt taaaatcacc tacaaaacct  8340
8341  aaaccagaca ttaggatccc ttgggaacct gaaaaacaaa gatctctgtg ggacactggg  8400
8401  aacccgcatt gtttaacggc tctccaggtg agccagattt gaaaatctct aacctaagtc  8460
8461  agggtactgc cacagtcacc ttcagtcttc ctgctgggaa cttgttttga atgtgtattt  8520
8521  tcataagcac agtgttttca ttcgtatatt atgtttatgt tgcactgccg ggcgaaaaga  8580
8581  gactgttgat ggtctaggga atctaaaaca cgtaaagcag cttctcagtg tagcaagcaa  8640
8641  tcactgataa ctccttgagt ataatcaaag tttaatttgg ggtattaaag tctgtgtgct  8700
8701  ccttaggtaa acaccttttg gtaattaacc acatcttgca gattttttcc tttaaagtta  8760
8761  aaatcataca gcatttttat tagccactta aaatcgctgt gtgtaaattt accagaatac  8820
8821  agtttaattc ttttctatgg agcacagttt tggtgataaa aatgatgctc cgtgaatatc  8880
8881  tctgtataga atcttctgta tatctctgta tttcctttgc ttttttagtt ccttgaaagt  8940
8941  ggaatagttg gaccaaagag tatattagtg aacttttagt aattcattga ttttactgcc  9000
9001  agagaagaga taagtatttc tgccaaggaa attcacagta tggatggcag aagggaagaa  9060
9061  tccctcttcc accccacatt ccttgtccct agaagtaacc cattaacaat ttcttgccta  9120
9121  cccttccagc agttttacct gtagttgggt ttatccttaa aaaacaaata tatgagaaaa  9180
9181  cacttactta ccagttcgtt tctacaaact tcagtaactt gtatatttca ctaaatctat  9240
9241  tgagaattcg gtccttaata atcccatcca actctacctc attattttta tctctcattt  9300
9301  tctcgctgtt ttactaaatg gcaatgtagt gggctcacgc agtggaaggt ctgtattgac  9360
9361  ggctggtggg aagcaagtca gtagtgtgtg agactgcccg ctcccataaa ccgcacgtgc  9420
9421  ccgatgtttc aggtttgcat ttctttatgc aaataggtcg tgatgtttcc ttcgcaggtc  9480
9481  ggccagccgt ttggattttc ttgcgaattg ccagttttgt cccctttgcc cattttttct  9540
9541  ggcttggttt agtctttatc tcattggttt ccaagagctc ttcatttatt aaggaaatta  9600
9601  gctcgctgtc tttcatgtgt cccaggcgga gaagtcttgt cttccctgtt ggtctttaga  9660
9661  cgttaatgta tatgtttttg cggccaggat tttcattttt ttcatttaga cagttgtgta  9720
9721  catttgtccc tttattctcc ggcggtttta catttgagca tctcagtagg gtttcctcca  9780
9781  tttcgacccc catttctttg tttgggggct gcacccccac cacccaaccc accccccttt  9840
9841  tccagacccg gctttggggt ccctcacggc cactccctga cgtcagcccc cagccttcgc  9900
9901  gccaagccgt tgctgtggca accgcagcct gattggcaca ccacagggcc gtggtgaggg  9960
9961  ggcccggaga gggcggcgag gctgctgatt ggctagcaca GAAGCCCCGC CTCTGCAGAG  10020
10021  AAGCCCTGAC AAGGAGGCGT CGAGCGGCAC CTCGGTGCAG AAGCCTGGGA GCTGCGGGTG  10080
10081  GAGAGGTTTG GGAGGCGCGA GAGATGTCCA CCCTGGGCTG GTGGCGCCGC CGGGCGCCAG  10140
10141  GCGCCATGTG GGTGCGCTAG GCGGCTGTTC GCGCCCGAGG CTGCGCTGCA CTGAggtgag  10200
10201  gtgagtgcgc cctcggccgc ccggtgcacc tcctgtccgc cggaccttgg tgtaacgacg  10260
10261  gtgctgtgcc ggagtggccg tcttgccgca agcccaagac ccccgcggca agccagcgac  10320
10321  ccttgtggca gggcggtccg gcggacctgg tacatggccg cccactgccc agtccgggag  10380
10381  tgggcacagt ggcggccggg ctgtggatgg ttggtgcgtt tttggggcag gggtgggcgc  10440
10441  agcctgggct gctgcgttgg tgccgccatc ttgcgggccg gggtctaagg ggctgctgcg  10500
10501  ggtcctccgc gccttcctga ctggccgggg tccaccgcag caacccgggg gcattagggc  10560
10561  agacagccag gggctctgtc acggcgagtc cagcaaggta gacaccagtg ccatccctgt  10620
10621  tgccgcggtg gagtgcggct ctcgggagcc ctgggctgcc tggactgggt ctgggggctg  10680
10681  caagaatgcc ccttcctgcg ggctcccatc ggcctcacgg cgctggcgtg cccggctacc  10740
10741  ctctgggggc ggggcctgtt tgccgcagtg gtggtgggag gggcgaaggc cgccaaggtg  10800
10801  gcggggctga gggctgtcct gcctgtaagg ggttttcttt ccccgccctc tcgggcgcta  10860
10861  tcttaaagga gggcggctga agcttgcggc gcaagcgctg ccctggttga ttggcggcag  10920
10921  atggggcggg gcaaggctaa agtgactgtg ggtggtgttg gatgtaatcg tctgctcaag  10980
10981  ccccacccac tgggtgacat cttttctgag ggtggctgag atttgccgcg caggcgctgt  11040
11041  tctggttggt tggcggcaga tggggcgagg caaagctgaa atgactgggt tgcattggct  11100
11101  gtaatggtct gttccagccc cacccactgg gtgccatctt ttataagggt ggttgaggtt  11160
11161  tgccgagcag gcgctgttcc tgttgattgg cagcaaatgg ggcggggcaa ggctgaagtg  11220
11221  actgggtagc attagatgta atgatccgct caggccccgc ccagttggac gccatgtttg  11280
11281  atgagggctg ctgaggtttg ctgcgcaggc gattccctgg ttggttggtg gcacatgggg  11340
11341  cggggcaagg ttgaagtgac tgggtagcat tggatgtgac gatctgttca cgccccaccc  11400
11401  gcttggacgc catgtttgat gggggctgcg ggccccactc tctcggacgc catgtttgat  11460
11461  gggggctgtt gaggtttgct gcgcaggcgc tgcgctggtt ggttggtagg agatggggtg  11520
11521  gggcaaggct gaagtgactg gataacattg gatgtgacga tctcaggtcc cgcccaccta  11580
11581  ggtgccatgt ttgatggggg ctgttgaggt ttgccgcgca ggcgccgccc tggttggttg  11640
11641  gtggcacatg gggcggggca aggctgaagt gactgggtag cattggatgt gaagatctca  11700
11701  ggccccgccc acctagatgc catgtttgat gggggctgat gaggtccgct gtgcaggcgc  11760
11761  cgccctggtt ggttggtagc agatggggcg gggcaaggct gaagtgactg ggtagcattg  11820
11821  gatgtgacga tctcaggccc ctcccaccta gatgccatgt ttgatggggg ctgctgaggt  11880
11881  ttattgcgca ggtgccgccc tggttggtta gtgacacatg gggcggggca aggctgaagt  11940
11941  gactgggtag cattggatgt gaagatctgc tcaggccccg cccacctagg tgccatgttt  12000
12001  gatgggggct gctggggttt actgcgcagg tgctctgatt ggttggtggc agatggggcg  12060
12061  gggcaaggct gaagtgacag ggtggcattg gacctagtgg tttgttcaag ccccacccac  12120
12121  ctgggcgcca tctttaatgg aagcgcctga gattagttgc acaggcgctg tcctggttgg  12180
12181  ttgggcgagg caaggcccgc ccgcctgggc accatctttg atgggggcag ctgaggtttg  12240
12241  ctgtgcaggt gttgcccaga ttggttggcg gcagatgtgg ccgggcaagg ctgaagtggc  12300
12301  tgcgggtggc atgggcatga tggtctcaag ccccgcccac ccgggcgcca ttgttgatgg  12360
12361  gggtggctgc ggtttgccgc ctaggtgtgg ggttgtccac agggaggggc ggggccgcgg  12420
12421  ctgctgtgct gccttctctg cggtggtgga aagctgtgga gtgccacgcc cgttgggttg  12480
12481  tgtgtgctgg tcgccgagct gttctgccag tgggactggc tgggtccccg catctggggg  12540
12541  agccaggaga cctgcctaga gagtttgccg tagcggccgc ggagccattt gtcctcaagg  12600
12601  acacggcgac ggttgtcagc gtgctcgctg tgtttttggc taacggtggc agaggctcac  12660
12661  cccttcccct gttgttgtct gaccaagact ttgttcacct caggatgtgt gtggctccat  12720
12721  tttgtgtctg ggggcggctt ggcgggggag ctgcgtggcg ggttgcgcag gcgccctgct  12780
12781  ggcagggcta ggggcggggg cccaggaccg tccttcggga ctgatagggc tgagagcacc  12840
12841  cctacctcca ctgccccccg ccgcctccac ggtactgtct tgtgctagcc gcaggggggc  12900
12901  gcccgaggtt gattgcgcag gcgccatctt gagtgacacc tgggtcggcc cgagggcggg  12960
12961  catgagggag ggctgtctca gtgactggga gctgccgagc ctggtccact ctggcgcagt  13020
13021  gtttggctgc agtggggcac gtgagggcag ttacacaggc actggtttga atgactgctg  13080
13081  ggttggctgt agggccgggt gcagaggagt gacccggggg ctgcatggcc ccgcccaccc  13140
13141  tgtggcatca tcgtggctgg ccattaggtg gcagccaagg tgtactgtgc aggtaccatc  13200
13201  ctgaatgaca ggctggctgc aggtgcgggc ctgagggagg agctgctttg tcttgagtga  13260
13261  ttgagggggg ccatagcatg tgtgtcttgt ctgatggagc agccttcatt caatgtgatg  13320
13321  ggtgcactgc agaggcgcca tttttgaatg acaactgtgt tggctgtagg agtgggcgtg  13380
13381  agccccgccc accctagtac cgtgtgtgtg ggacgttggc gggggcagca gaagcgtact  13440
13441  gcgcaggcgc catcttgagt gacagcaggg ctgttggagg gggctgaggg gatttcaagg  13500
13501  taggcggggc cgtagagcct agttcattca ttctgtgcca tctttgccgg ctcggggtag  13560
13561  ggcctgcgca ggagccttcc tgagtgaccg cgggctgcac tggcgtgcca gctgagccct  13620
13621  gcccctaccg tcttgggcag agcgccttcg tggctggtgg cgccatagtt cctccagggg  13680
13681  gcgccaaagc caggcttcgg gaagccggcg agttcagctg cgcagccttg ggacagtgag  13740
13741  gtccaaggcc aaactcagaa gttttaaaag atttggggaa gggtgggatt ttaagtgaga  13800
13801  aaatggagga ggtgcactgt gggttaagat ttggggtcta ggtgatttgg agactctggt  13860
13861  ggtgaaggat tttctctcaa aatcctacaa gtggagctgg aaaaattcag ggctgcaggt  13920
13921  ggtcctgaag ggaggggcag tgccttggaa ctaggaggct gccctgggca ggtgggggtg  13980
13981  tgtttgaagg ggctgcccca aaggtagggt gggtccttgg gagaaactgt tcatgagcag  14040
14041  agccgctaga gggctgcaca gcttccaaag cttagtttgg atggggacct cccagcccta  14100
14101  gctctcctac agagtcctag agctcactta cctagccctg gctccaccca aggagatctt  14160
14161  aagtcagccc ttttgtttta tttgaggtag ggaaagtgac acatatgacg ccttcctagc  14220
14221  ctgtcatcat ttcttttttt tttttttttt tttccagaca aagtctcgcc ctgtcaccca  14280
14281  ggcaagtagt gcggtagcgc gatctcggct tgctgcagcc tctgcctccc gggttcaagt  14340
14341  gattctccca cctcaacctc tcttgagtag ctgggaatac agacgcgcac caccctgccc  14400
14401  agctaatttt aaatttttag tagagcaggg gtttcaccat gttggccagg atggtctcga  14460
14461  actcctgacc tcaggtgatc tgcccacctt ggcctcccaa agtgctgatt acaggtgtga  14520
14521  gtcactgcac ccatcctttg aatagttttt aataagctct ttaacctcac caaaatatgc  14580
14581  tcacctgact cttggaatat aaaccagccc cgtaatcatg aaggtccttc ccccagcgac  14640
14641  ctctaattga ttgaacacat actctgaggt gcagtgggac ttgaactatg tcctactagt  14700
14701  ccactgagag catgttgata aaccctaaaa tatttcacat gattaagagt atcattacgt  14760
14761  aataataatg ataggatagc agtcctaaca tagggatggc cagcgccata aatggggttc  14820
14821  ttgaattgat tccttaatct agagccgcag ggaaggttgt aagacacccc agaaactgac  14880
14881  ttgaatgctt ttgatgtacc cttgttggag aaagtctatg agtacatccc agggtgtgac  14940
14941  atggcctaag ggggctatac ccatggccat tcatcctgga tgggatgcta tttatggtct  15000
15001  cgtttgacct gtgccatcat agaagataaa tgtggaactg ttgtgctgtt gttcccccct  15060
15061  gaggaaccca gcaactgcaa aataaacatg gtgaatcaca ttttcttttc ctctacaGCT  15120
15121  TTGCCTTCTT GATCTTCCAT CCTTCTTGGA GACGACTGGC GAGAGGAAGA GGGACTAGGT  15180
15181  CCAAACGCTA GGTGGCTGGG TCcaggtgag ttgaatttcc tcctcacagt gccacatcca  15240
15241  tctttgaagt gaccaccgca cttccttact ctgacacttt cctactgcac acgtgttcca  15300
15301  catagccacc ccagcaccat ttgtgccctc tgagaatacc cagactcttc tggtggattt  15360
15361  tgtattccct agaaattctc cttggcctca caccatccat ttcagtatcc tccctctttt  15420
15421  tctcatactc agctactgct tcaggcctac tctttttctc ttacctggtg attaaagaag  15480
15481  catgagagat tcatccactc gtctgtgaat attgaccaag tgtgtacttt gtgccaggta  15540
15541  ctgggacata gcccccatgg gggaaaggaa gtgttttcac agagttttta gtctatttgg  15600
15601  gaattaaagc tgtggaaaac ataattgttt gatttatact tttgcaagag aacatctgct  15660
15661  agcaacagcc gacttaatct tggagaggcc acataggggc ctcccggaga tggtcaagaa  15720
15721  cattaaagct gagccctgaa ggagtgtgaa tggtgtgtgt catggggaga gtagtctcag  15780
15781  cagaggggac agggatgttc ttgagagatg cagagagaga ggaactgaaa atccaggatt  15840
15841  cctagagcaa gggagtcatt aagtggcatc tgactgaggt aggaagaagg taagttgcgg  15900
15901  cttcattgtg aaaagacttg taatcgtggt aagtaactgg gcttgaccta aagtgcatca  15960
15961  ggaagccctt ttaaccatgg gagtatcata atcagatttg tggttttaaa aagatcatct  16020
16021  ggttacaggg tgcagaaggg gagggtggac gcagtgggtg tgaggaggcc accttgggcc  16080
16081  tgggtgagag atggtggctt ggcttgtggt catatcacag ggaggagcga agtgggtaga  16140
16141  ttatttgaga ggtgatagga gggagactcc acaagactca ctttctctgt tcatggcctg  16200
16201  ctgactgatt cagagcagac acagtgagtc acatggtaca gggaagcaag cacatagcca  16260
16261  ggggttgtct atttatttgt tagcaagcat tgatgctggg cctgatccag gacaggatca  16320
16321  tgccaggctt ggagtctcta gaagtgagag gcataatccc tggcctcagt gtctactgag  16380
16381  tggaaactac tcccatcaca agaagagtaa ggatgtgttt accaaaatag gtggctaagg  16440
16441  tggtggtgga atactgcttg gggagaagct aacatgacca ggtgggccct tgggatgggt  16500
16501  tggtgtattc ctggcctcag tgaatgctca agatatccat tatggtgctt aaccctgtgg  16560
16561  agacttggaa acctactttg cctgagagct cgtgttggta gatccacatt taactaagct  16620
16621  cgagagactt aaacccgtac taacatgact tgtaacagga ggttcttttt cccacaattc  16680
16681  tggtttatta atttatggta ggagatcaac agtagcaggg acccaggtac tcagcagtgt  16740
16741  gtatgatcag cagattctct ccctgtgggc agacctacat gggaaacaca gccatagtga  16800
16801  gaaggttgct tggtgagtgt ggaatcagaa ccaagaggat gtgggtgagc tttcatagca  16860
16861  ctggtttgta acacagcctg gtgcagccat gtagtcacag tgaaaccctt gcttagggtt  16920
16921  accaagacac cacaagcccc ttatctaaca tccttgccct ccccaaactc cattcgagtt  16980
16981  aggtctgctg agttgttcac tatcctgtgg atggttggat ggaccatgct ttgtggccta  17040
17041  ctttttagta ctccctcccc ttaaaaaaaa taagatcagc caattattgt tattagaata  17100
17101  tagtcaaata atttcatact gttctggaag acattttgtc tctttaaagt agctttattt  17160
17161  gtctcgaacc attttgtgct ggtcgtgaga ctgaactctt agatattatt tcctctcttt  17220
17221  ctaaactttt ggggaaatct ctcaaggatg gacaacgaca aggagatttt gctgcagtgt  17280
17281  ggtaagtgct aagcttaatg tggtagaagt aagcccagga tgttgagatt atctgagaga  17340
17341  agccagtgaa cagaccagag ggtggaggtt gtggcctttg agatggagtt ggtggtcatt  17400
17401  tactccttgc tcccatataa aattgttccc tctaaagccc ctgtgtccca catgtacctt  17460
17461  attcataggt gatgggacca gactggatac cttagagcag tggttctcaa agaacagctc  17520
17521  ctggagtggt ggtaggaatg cttctttcct ggggaaccac agacctcctg agtcatccca  17580
17581  cctggaaacg tagcttcgtg tttcataagc accctaggca actctactgc acatctgagt  17640
17641  ttgagaacca ctgccctaga aggaatcagg ctgtagcgtg cactttcata ctgagaattt  17700
17701  ggatgaaaag acacttgcgt gtcaggcatt taaactggga ggtgaggtag gcctgggctg  17760
17761  ggatagcatc ttactccatg tgcatgctga agtagagaat gtcggtctgc agagagaggc  17820
17821  aggagaatgg agcaaacaag aagagagagg cgaccacaca ccacgctgtc cctgagagac  17880
17881  gaagagagta acctcctcgg ttcctgactt taaagttctc aattccagcc cccttttaat  17940
17941  gaggtaggta gaacgagtta gggggctgaa tctaggtgca ctatggtgag ggaccaaagt  18000
18001  aagtaaatgg aaatgagact gaaggagact tggtggattt tctcctgcgt cagatgggat  18060
18061  gtgggagcct gaggccaaac tggagtcaca ggatttcttc tcacacatgg tcccagatgc  18120
18121  tttctagtgc atgatgtgtt ctttaattaa gctcttccct gctcagttga acactgaccc  18180
18181  atcatttctc tgattaaagc catagatctt ccccgactta atggcaagga tgcctgatga  18240
18241  gtttcatctt tattatgtat tatattaatt gtgagatcca tgcttttaat ttctactcat  18300
18301  tttaatggaa tagaagtaaa gtgtcataaa atatccaaag aatggcatca gtaccaccat  18360
18361  ccagacttca attggcagtg ctgtcttaca gcaggcagcg ccaagcttat tctgtataca  18420
18421  gagaggtttc atgtgtagat atctaaagaa cagatccttt ggagatcaaa gaatgcgaga  18480
18481  ttcccagaag cactcttcct gcctggctgt gtagagggat cctttatcag tggccccatc  18540
18541  acttggcgcc tctcctccct ccccttgaag ttggtgacct ttctttgtcc cctggcccag  18600
18601  agtcagctag cccttgtgtg ctgctaactg cagttgccta ctacttaaca ctgagtcctg  18660
18661  ctctgaagag agagcagagg gagatgtgga agctttagta atgaggggtg tgtgggagcc  18720
18721  caccttcaaa tcaggaagga gatggatttg ccctgtggcc agagttcagt cttgagccat  18780
18781  atgatggcta gacagctgtc agtgaagtga ggatttgggt gtggagccta atgcctacta  18840
18841  gcccctccat ggtacagtca ctggagaggg gaggtacaga tggtgaccac agggtaccct  18900
18901  cagtgggagt gcttaagggt cagagggaga ttgtattatg gggaccccag cagggaaagg  18960
18961  ggagggcctg atgtgctgca acaagctggg caggaaggaa aacaaacccc ctaggaaaca  19020
19021  gtcattgaat ttacttcatt tttatattta gtttttttcc tgattgggaa gttaaaataa  19080
19081  cattttaaat agagctggaa aaagaaacag agacttgtta ttgttaatca tttattccga  19140
19141  tagatttccc ttattttata aatagtcagt acaagtgtat gtgagttttc ttccagttta  19200
19201  gtttgtatgt agtttagttt gtatgtacta ccatatgttt aactattttt tacatacatg  19260
19261  agatcatgcc atttatcaaa catttcacac tcaaggtctc catctatagc tttgctttct  19320
19321  gaaaattgca ttatattcca ttgtgtggac actatcattc tctgtgtaca cataagtggg  19380
19381  aatatttgca gtaagaacaa catatgtata gattttaaga tttattaata gcaacaaact  19440
19441  taatcagtag gtgtggcttg aagtttctat ggtgaatgtt ttgcaatacc tgaatgcagt  19500
19501  gctgtgtttt atttttataa tcagaaaata aagctgtaac atttcttgac aacacgactt  19560
19561  aatggttatg taacattttg ctaaatactt tgttttcatt ccttgtttaa tgaaaactca  19620
19621  ggagggatgc tgattttttg ggtgcagtaa cttacttaga acaaagtatg tttgtcattg  19680
19681  gccctagtgg ccttagcttt ccagaaatgt gtagttgaaa tacctaattt cttaggggat  19740
19741  gctctgtgcc agcagtggtt atattggcct ttcctaacgt caaaggccaa ctctaattct  19800
19801  agaaatgcat gcttgagtaa ccaaacactg aagtgtcagc ggtcctgtca tggccttttt  19860
19861  gttaaagtta ccctttgcca tgtagttgta agaaagttcc tagtttgtat ttaaataagg  19920
19921  agtcattttc cagtccttta ttatacagta agtccccatg tgtctataga ctttcacaca  19980
19981  gttgaattct ggactctgtt atgtcccagt ggtatatttg tccttgtgct tatatcctta  20040
20041  tgggaaaaaa cactttattt tcatgtgttg gagtcatttt acagacaaac cacctcccac  20100
20101  tccatatagg ccttatgcac ggttgtcttg atattcttgt acatttattc ttccagaaga  20160
20161  actggattat cggtttgtca aaactcccca cctcaaaata aaaaggaact tttaaaatgt  20220
20221  gatacacatg tcttcatgta tttatttcag acttattgcc cttctgtaat tttttttttt  20280
20281  tttttttttt ggtgatgtgg tctagttctg tcacccaggc tggaatgcag gggcatgatc  20340
20341  ttagcccact gcaccctcct gctcccaggg ctccccctgc atcaacctct cgagtagttt  20400
20401  ggattacagg cgcatgccac cacccctggc taatttttgt gttcctctgt aaacttttga  20460
20461  aattttgttt gaagttgcag ataactttgt taaactgatt tatggagatt tatttatttg  20520
20521  ttttgctatt aatgggaatt atttctcttg ctgtatttac tcataaggtt ttgtagttca  20580
20581  aaataatgct gtcccatatt tatacttttt tcttcagttg cactagctag gacttccaga  20640
20641  gtcatgttaa attgtagttg tgatgtagct gtcccttcct tgtccccact tccagaggaa  20700
20701  cacctttagg gtttaataac atgcttgttt gcatttcttt gagataagta ttatgcttag  20760
20761  atggtctcct gcgtttactc tgctaagaac ttatgaggaa aggctgttga agtttgcaaa  20820
20821  tttttttaac ttgaaatact gctcatgggc tccccttccc ctttcatcct ttgtataaca  20880
20881  gtttaccctt atgggacatc ctccttgtat tcctggaata gcctttcaag atcatgggct  20940
20941  attatttgga ctttgttaga ttgggtttat caaatgtttt tgcatctatg tgcaaatgtt  21000
21001  tattgaacac ctataaaaat acagagatga aaaaggtagc agagtccttg cccatggggc  21060
21061  cttgcagtgg ggtataaata caggtgctct gttgttctgt tggattcata cattttcaag  21120
21121  cacagctctg attaataggc tacattttta ctgatggccc gtttaggcca tcctcgggca  21180
21181  gactaactcc tcagccttaa tttttcattt gatagcatca gacaagcctt tagacctttc  21240
21241  ttcctctcag cacctgcaaa cacatatctt ctgttttctt cagtggtagg cgtggctgtt  21300
21301  gccatggaga agctggcctg gggaagtggg ggccgagtgg gtagagcagt tatgcttttg  21360
21361  atggccagac tcgctgtcac agaaggtcac ctgggatctg atcttcccca ggcagggtaa  21420
21421  ggtaagtatg tggccctggc aggtgcaaat tcagcatctg gccccattgc tagttgccct  21480
21481  ttgggcggca agtagaggat ggggtgaatc caaagctaag gtttgggtca cgcggccagg  21540
21541  aaggcagcta acctaattgc atatggccca ccttgtgtca ggtggccctg caggagaagg  21600
21601  ctgaccagca cttcctcttc ctgcctttgg ctctgggttg ctctaatgtg acttgtgtta  21660
21661  ggactgtggt tacatagcag taacacaaca gaacacgttt gtttccctgt cagtcgtgct  21720
21721  cgtcccttcc caccattcca tgtataaaat gtgttacctg ccattatttt gtgctcgagg  21780
21781  ttttaccttt tacaaaccag aaattagctg tacatacaaa ggttaaaaca tagtgtgcag  21840
21841  ctgactttgt tttttgttgt tgttgttgtt gttttttgag atggagtcta gctctgttgt  21900
21901  gcaggctgga gcgcaatggt gcaattttgg ctcactgcaa cctccacctc ctgggtccaa  21960
21961  gtgattctcc tgcctcagcc tcccgagtag ctgggattac tgccaccacg cccagctaat  22020
22021  ttttgtattt ttagtagaga cggggtttca ccatgttggc caggctggtc tcgaactcct  22080
22081  gacctcaggt gatccacccg cctcagcctc ccaaagtgct ggaattacag gcgtgagcca  22140
22141  ccgcacccag ctgcagctga cgttttagct tttttttttt tcttattaac attttatcta  22200
22201  cttggctata tttgttctta aatggagaat tgctggttca aaagaagtag gtggtttttt  22260
22261  tagtagcttt aaacagtggc caaaatgggg tccagaaatg tggttcatgc ctgcaccagc  22320
22321  cagcttctct acaccctcac tagcaaaaat tttcatcttt taaacatgtg cccattcgac  22380
22381  aggtcaagaa aatgtttatt gtaatatttt acatttcttt gatttctgat gttaagtaag  22440
22441  cggcctttat tatcactaat tttatgaact ctgtgtatta gtgttgttta ttttcatatt  22500
22501  gggctatttt tcctaatgcc aaaaaccttt tacatttcaa atattaactg tcatctatgt  22560
22561  tataaaatac tttccccctc actttttgct ttgtttttac tttggttggt ttttatagtg  22620
22621  cagaaaagtt gggcccatct ttattttcct gtgtcccacg tggtggcctt tcagtggtct  22680
22681  ctgccactgg aattatgctt gagcatttac ctgactgttc ctgttctctg ctgttgtaaa  22740
22741  cagtgcttct gtgaacacac ttttgaaccg tatgtctttg tgcacatggg cagatgggtc  22800
22801  tgtgagttag atttcagaag tggaattgcc aagatagggg atggcattgt atttatgtac  22860
22861  tgacagttga tgggtataat tgaggggtat attcagattg caactgcaat atcataagta  22920
22921  tttattggat ctaagaggtt tcaaagttga ttctttgggg ttttctaaat tgactttctc  22980
22981  atgtcccctg caaatggcca ggttagggta tgaccatgga ttcaagctgc ggatggatgg  23040
23041  tgaaggggag gggaggggag aagagcctgg gctcggcacc agtgtaaaga tgttacggct  23100
23101  gcctgcaccc actccttggg tagcacaacc tctaaaggcc tctactaata gttttgttta  23160
23161  ttgttttaac tttgaattta tttttttgac taggtaatac atgctcatgg taaaataaaa  23220
23221  ataaaaacaa aaaacaaagg gagaatatac agtgaaaaag taagttgccc tccctttcct  23280
23281  ggcccctagt tcccttaccc agaggcaact gctattagtc atcattaata gtctcttata  23340
23341  tatccttcta gaaaccgtct gtgtaagcac atctgttttt agtttcttgg aatgctatat  23400
23401  acatcttata tatccttcta gaaaccatct gtgtaagcac atctgttttt agtttcttag  23460
23461  aatgctatat acatcttata tatccttcta gaaaccgtct gtgtaagcac atctgttttt  23520
23521  agtttcctgg aatgctatat acagcactgt gtccggtttt gcacttaact atgttagaga  23580
23581  tcatctcata ttcatttatt taaggttgcc ttgttttaaa gggttttaca gtaattcatt  23640
23641  gtatgaacat aacgtatctt gtctattaac aacacttcag tgaatatatt cttgcacata  23700
23701  ggccattaca tatctctgag gtaaattcgt agaagtagaa tttataggag agggaggata  23760
23761  tgtgcatttc taattttgtt aaaatctgca ttgccacaag cagtatatga gtgcctatgt  23820
23821  cttcccgcgc atacaaacat atgttgccca gctttatgat tgattgtttt gtttccaaag  23880
23881  ccctttcttt actcccaaat gaatttctgc tgccatggtg ggaagttgct caggtctgat  23940
23941  tttttttttt ttttttaagt ttttctgtta aaaaaataac ttcaattttt caatggcttc  24000
24001  tgttaaccga gggccaagtt ctattggcct ggtctgaaaa tcttgagcat gttaaatgaa  24060
24061  gattgtgtat gtttactcta atcctgaatt tcttgaggaa aagcaatgtg tttttttgtt  24120
24121  gttgttgttg tttttttggc acagaagttg gcatccacct tgtgacaaga ttcatgtggg  24180
24181  cattcaagtg gtcacataat taattgtagg aagccctcca tctcttttct gtgctctgga  24240
24241  atggttttta tagcatggta aatattttat tcacagaaag tttatttggg aagttgctct  24300
24301  ttacattatt tcagcttttt agatttcttc cctagtggtc atatttttct ctgcttcttg  24360
24361  agtcagattc ggctatttgt attttcttca aaaaaaaaaa atgttgattt cctgttgaac  24420
24421  tctataagtc taccattctg atatatagct tttacctagg atactttatg cttcaattca  24480
24481  tgtcttttgg ggagagaaat tcacataata tagaagcata tatacgtata tagatcttac  24540
24541  gtaagggaat gttagtttta tctctttgtg cctcagatgt gtttttcttg tcttattgta  24600
24601  attgggtaga actccataga ataatgttca aaaatagcag cattaagact tttatttctg  24660
24661  ctttcgtgag tttggttcgt ggtttcttag tgatatcttt gccttgcgtt tttgacttgt  24720
24721  tctggtttca taaagacagt ttgaaagctt tttatttctc ctgtctggca tggtttgtat  24780
24781  ggcatgggaa tgacctttcc ctgaaggtat agaaggcatc accccagtgc tatttgagtc  24840
24841  cccagtcatc tggggagtta attctctgac actccttcta tatgtctttc atattcttag  24900
24901  tctatgtatt tcttccttta aaacgtctgc aggtacctgt gttttgactc tcttcctgtg  24960
24961  gataaatgct tggtctgaag ttccagaaag gatcctgttc ccagacaggt gattacatat  25020
25021  ctgaggctgt tttgttgcct gaggatgagg gctagtatca tctcaggtac cagagtgttc  25080
25081  tcctgagcct gtctgccacg tagcagagtt gggccttgcc tgtctccctc acaggcacag  25140
25141  acctctgctc ttggcctttc ctgggttaga gtgaccatgt ctgaaatgtc acaccaatca  25200
25201  tctggagcct ggactctctg gcctgctgcc ttcccttgct ttgggattct tctgcccagc  25260
25261  agagcattat ctatgttgtg ctgtctgtgg tgtctcagtc ctatggagaa gggcagcaag  25320
25321  ggaatagtcc agtcgctaag gtcttcagga tcgaggcatt tgcactggat ggtgcccaag  25380
25381  ctccatggga taacttacga gagagcgcgg gaaggcagtt tgcatagtga gggaagtggg  25440
25441  agcccatcac tgagacgagt aaacatgagt ttacctcagt taccacatta atttccaagt  25500
25501  gataatgtct aattgagact ctgaataatg gaaacacctt cagttttcct ttagactttt  25560
25561  ttaaattaaa aaatttaaac ttgctttcct tttaaaacaa agggagaaaa tttttgttgc  25620
25621  atgtgttttt ttttttcttc tctggaagta aagccagtag gtagtttatg ctcccagacc  25680
25681  tcgatttctt tcccatattg ccctacttag ttgcaccagt tgtgctgaca agtcataaaa  25740
25741  atacgtaata aaacgtaaat gatagcaaaa atgctttaag ggaaacgtat agctttactt  25800
25801  ggttacgtaa aaaagaggag agattgaaaa tctttacgtt tatatccaat ctcaaaagtt  25860
25861  taaaaaatgg aagggggcag ataataaaat aaagacaagg aaataaatga actaggtaaa  25920
25921  gaaacagtaa gaaaggaatg tcaaaacaga aagccgattc ttttagacag atgagatctt  25980
25981  tgatgagatt gatgaagggc aaaagaacat gcagtagcat caagaggctc agtggtcact  26040
26041  tgtcactgtc tgagggaata atgtcatgtt acttagagtt gagtactttt aatatttttg  26100
26101  agtggtcttc cattttttac atgttgtata ctgtgtttta atgattgtgt taagggaaga  26160
26161  aatgttaggg gaggatttgc cccagctcct acttcccttt tcatttttgc taataaatgt  26220
26221  gctgacatct gattgtagta ctggttaggg ccttgaacac ttctcttgtg ccttgcattg  26280
26281  ggcagttaag tctttttagg tatcttagtt tatttcagct tcacaattct gaaagggatg  26340
26341  gaggtgctgt tattctcatt tctcagatta cagagacaga ctctagggca ttagacaagt  26400
26401  tacccacagt cacctaacaa gttagtagca gacctaactc ctcaagagta ggtctatgtg  26460
26461  aagcccaggg gtcgtgcttg taactgctgt gctgaggcca actttgtgca gttgtttgtc  26520
26521  tatttcctgg cgactcccat atcccaaagc attgttgatg cccctggtag ggtggccttc  26580
26581  actgctgcct ggtcctcaac ttctgggaca tgtgtatatc tccttacgat ctacaggtcc  26640
26641  ctgagtactg acggtcaggg gcggccgcgt ctttcccgtt gactcatgtt tggttcctcc  26700
26701  agtgaaaatt ttacttagag aaacgctgcc tccaaagcac ttgtctgcca ccacacctaa  26760
26761  gaagtcctgg gccccaaatc tgtatgagct agacagtgac ttgactaagg agccggatgt  26820
26821  cgtcatagga gaaggtccaa ctgactctca gttttttcat cagaggtttc ggaacataat  26880
26881  ctacgtggaa tttgttgggc ctcggaagac cctagtcaaa ctccgaaacc tctgccttga  26940
26941  ttggttgCAG CCGGAGACTC GCACTAAGGA GACCATCGAG CCCTTGGTCC TTGAGCAGTG  27000
27001  CCTGACCATC ATCCCTGAAA AGCTCAAGCC TTGGGTGCGA GCAAAAAAGC CAGAGAACTG  27060
27061  TGAGAAACCC ATCACTCTGC TGGAGAATTA CAAGGAGATG TACCAACCgg aaggtaagag  27120
27121  tctccatggg gtgatggtgg tcagtgcagg cctcaggcgc gccctgcggc tctcagcctc  27180
27181  cacacttcca acatggtctg ggctggattg ttctctgtcc tgggcagcgg tgggggtgtc  27240
27241  ccgtgtactg tggaattgag ccgcatcatg attttctggg tgtgaccacc acaattgtcc  27300
27301  ccgcacatgc ccaggtatcc cctggcagcc aaaactgccc tggcgcagaa ccaccatcct  27360
27361  gagtcaggag agggaaagga gacacctctg tggaagggag aaaacgtctt acggctcctg  27420
27421  cccttttggt gtggcgtgct aggagattgc cttctggctt tttgtgtctg ggggtgaggt  27480
27481  cggggtgctc acagcccaca gtttttagta tgtcaggagt ggttggaagc cactaaaggg  27540
27541  ttttgagctc aacaatgtta ggatcaggtc actccaaccg tgtgtgtgtg acagggagat  27600
27601  gcagctcagg gattgggggg aactactgtg agaatatggg ccagagatag taaccaggtc  27660
27661  gatagtaacc aggtgatggg tgtcctCTCA GACGACAACA GCAGTGACAT GACCAGTGAC  27720
27721  GACGACATGG CCCGGGACAG AGGAGAGTCC TCACCACCTC ACTCAGTCCG TTCTttcagt  27780
27781  ggtgagtact catcccctgg gtcagctgtg ggcaggcgct gccagatgct tccaggtgga  27840
27841  gacacggtgg gtcggggcct ccatgaagat gccccgccat ccccaggtgg tcagcttcac  27900
27901  tcagagatct gaggagaggg taaagtaatt gatggcataa tgagatattt ttatatctaa  27960
27961  acagacacct taaatactta gtttcatttt attcaacgat aaaatattta aagctatttg  28020
28021  gaatttgcaa caggctgctt ccagctgtac cccagcctcc ccaggaaggt tcattaaaga  28080
28081  tgcttcagtg agcttttata gggagcactg ctttcaggga gggtgtgtgt gttgttttct  28140
28141  tgggttttgt gtttttttgt ggtagaatga catgcacttt aagattggct gccagacagt  28200
28201  agacggtctg caatccattc tcctgaatgt ggactcagcc ccttaggaag tgggaagcca  28260
28261  gcaaagagtt tgaaatgggg gttagctact ggactgagct ttggaacttg cttggaagca  28320
28321  agccccactt gcgcaaagcc tgcagaaacc atgttgtggc tatatgataa agaaggggcc  28380
28381  agatgagcct gggaatctgg agctctctgt tttggataca ttccttgtgg gaagagggta  28440
28441  gcatctcttt ccagaggggt gtttgtgcac atgcagggaa aacaggtgtg tcgaagtgct  28500
28501  ttgttaacca ctggaatgtc tcaccCGCTC AGGTGACCGG GACTGGGACC GGAGGGGCAG  28560
28561  AAGCAGAGAC ATGGAGCCAC GAGACCGCTG GTCCTACACC AGGAACCcaa gaagcagtga  28620
28621  gtcttaacca ctttctttct cagtaggaga tatagagcat gtgctgtgca taggttgaag  28680
28681  gggaaagtgc cagggcctca aaagtttctg ctgctccatt tggactatat tctgcttccc  28740
28741  caaaagttta gtctgagcct cctatttgtg aagttccact cagtgccacc agcacaggtt  28800
28801  tcaccacata gacctgttgc catctgaact atttgctcag tgttcttaag ctggtgcatt  28860
28861  ttttaaaaaa acctagaagt ttctatatga aagattatgc tactctaaaa attgaaaact  28920
28921  aggccaggcg cagtggctca cgcctgtaat cccagcactt tgggaggctg aggcaggcag  28980
28981  atcacgaggt caggagatcg agaccatcct ggctaacatg gtgaaacgcc gtctctacaa  29040
29041  aaaatacaaa aaaattagct gggcgcagtg gcgggcccct gtagtcccag ctacccagga  29100
29101  ggctgaggca ggagaatggc gtgaacccag gaggtggagt ttgcagtgac ccgagatcac  29160
29161  accactgcac tccagcctga gcaatagagc gagactccgt ctccaaaaaa aaaaaaaaaa  29220
29221  aaaattgaaa actagtataa agtgccatag gcagaaagca gaatgaaaaa cacattttaa  29280
29281  caatgttgtt aactaggaat gtctgcaatg acttcttgca gtgttaggaa agtgcagtgc  29340
29341  cacatctgag caccaggcct gagatttgaa agggaatcaa tcatcacacc aatgtggtgc  29400
29401  tggtgtccat actgctggaa atcatttcct cttcttcctg gacttggaga gcactgctct  29460
29461  gggcagcagg gcacccctaa aattgatcag gaggaggata tcaggagtga gtgacattta  29520
29521  gtgatggttc acaacacatt aggcattgtt cagagacgtg accctgtggg acggtctctt  29580
29581  gatgccatct ccctgtcaca cattgcagct ggggagaccc agaggttgtg cccgaaggat  29640
29641  gaggctagtg gacactgcac tggacccaca cagcttgggc acaatctgaa ccacctgcga  29700
29701  gactgggagc agaaggatga ggcagggtcc ctggccctgc tctgggtctg ggtttttgta  29760
29761  gggccactgg ttttatggga ctcctcagag gctgccacag agtacagaga agagaaaggc  29820
29821  acttgctgtt atacactcac accccagccg gcttcacagt tgagtaggac aaacctggga  29880
29881  cctgcaggat ggactgggcc ctgcttcttg ttgatgcctt ttcTCTTCCC AGGGATGCCT  29940
29941  CAGCGGGATC TTTCCCTTCC TGTGATGGCG AAAACAAGCT TTGAAATGGA AAGAGATGAT  30000
30001  GACAGGGACT CCAGGGCTTA CGAGTcccga tctcaggtat gctcaggttt cctctctttc  30060
30061  tagaaaggcc atcttcattt cgtggcagag atgcctttct ttcctcggat ggtgtgttta  30120
30121  tttatctgcc cctagagtcc cacctggggt gacagcccca gccctccagg aagagcccag  30180
30181  gcccatccca taggtgacaa gtagcccagg ctgctgctgg ctgtcggtgt cgttcatgtg  30240
30241  gtcagaggag ctactgcccc tcagcatgtg tgtcacttgg taggttggtc acattgccgt  30300
30301  tccctacagg gccggggaag cagagtgact ctggagatgt ttctggtcct ccagagggag  30360
30361  ccaggaaagc tgtgggtctg cagagtagac tggccaggga gagcaaaggc tctggagctg  30420
30421  acaagagctg ggttcaaagc ctggctctgc cacttgctag ctggccttgg gccatttact  30480
30481  caactaagct gaatttccgt ttcctcatct gtaaaatgag tatggtgatt gctcccagag  30540
30541  ctgctgtgaa aagtcactca tacacataca taaagtacct ggcacatggt aggcatacca  30600
30601  ttaaatgtta tggcagttgt ggttgaagag gcagcatgtg ccagggagat tcatgaaggg  30660
30661  aaaaaaaagg tgggacttga gcttgttttt taggaaggag gaaaggggtc acttagacat  30720
30721  ggtggagtgt ggaggaagac cccagcactg actggactca aagaagggag gagccattgg  30780
30781  gctgaacctt gctttccttt atgtatcagt gcctacccca tgtcagatag caggcctagg  30840
30841  ccctgggggg cacagcagtg agcaacacag agaggggccc tgccctgaga agcttttgac  30900
30901  agttgcacaa ataaatattg acataaatgt tgtatataac tgctaatcgt tctcagtgcc  30960
30961  ctcaaggaaa aatagagagt taacaagaaa ttgtaacaag ggccttgatt tggattgaag  31020
31021  ggaaatgtct tggaggcatt aacagttgcc gtctagagca aggagcagtc tgggtcaggt  31080
31081  gttgtgggag gggaccccag gcattaggga gagctcagct aaagttgtgg gataggaact  31140
31141  aaacaaaggg ccaagtgact gggatacagg aagaaggctg caggcatgtg tgggcctagc  31200
31201  cattggtatc ctggtagttg ggctttgtct tgttttgctt tttaaatgcc cttccttgac  31260
31261  aatctgtgaa gaattggcat ccaagcccca tgtctgcata atcaaaagtc tggaagctac  31320
31321  tgattcctac tgatgcagta tagtagtaac cccagcagca aatgacaaat tacgttttgg  31380
31381  aggtgtacaa aacagaaaat tctctcatct tttagcatca tgtgtaaatc tcttaattgt  31440
31441  tcacatgtat ggatcatgtt gtgaaaatta cattgtgcca tactagcatt gttttcagaa  31500
31501  cagcatctct tccgttgaac ttgattgcag tttgtataca ttaagatgtc attgttgatt  31560
31561  acaaacacaa agtgaacaac caatgtaggg ctgcctactt gcctagattt taatttcaaa  31620
31621  tcaaagtgtg ctttttcttt catgtgagaa aagaatttta tctgtgaagc tctgctttgt  31680
31681  ttccttgccc tacttagttt ttgtcgttgt ttttgctttt ttgtggcagg acacaggcag  31740
31741  tgcataaata aggcttccct cttaaaccca gatgcccgta cctctttgtt ttcttgatat  31800
31801  ataccttatt cagcaaaccc tcttttttgc tacatttttc atgttgctcc atgccttttc  31860
31861  ccagcaatag aactatggtg gatttaatat caaaacatat gtatttcctt tacataattt  31920
31921  ttcttaatat ttaagcaaca catcacattg ccgaaaatcc tcacccacgg tattgcaaag  31980
31981  cagataaatg cacttctccc cattttacag gtgaagaacc tgaaagaaag gttcaaaaag  32040
32041  atttctgttc ccaaggttgc acagctcata actggtgcga tcctcctttg acccagatct  32100
32101  ctgtccagct ccaaagcctg tgggcttccc atagcaccgt ctccctcctc aagtctctct  32160
32161  ccagcctcag tgccattctt cctggaacca tgactccctg aaaccagtag tgttctagtc  32220
32221  ggccctctgg caataagcaa aggtccttta ggatcctggt agaaggttct cctgagtaat  32280
32281  tcgaggaatt tttaaattcc tttttaggta aatgtccatt aaaacagaaa aggcaattat  32340
32341  aaaaatgccc tcagggctta cagttattcc tgggttattt ggaaattctg caaactggaa  32400
32401  actccctcag gatagccatg ctatgccatg gagaaaccag gagggaggtt taagtcacat  32460
32461  cctgaccaga cgtctgcctg aatgtgtgtg tcttctttct gttccctgag tactccatgc  32520
32521  ctgtttgata tttagtctgt ttaagttttc ccgccaatcc ctttctctat gtatcataac  32580
32581  cttacccgct acttaaggcc ccacctgccc tccacaaacc tttgcacact gttcaggccc  32640
32641  atcctgaact gtccctctac aaaacccgtt tagcacttat tatctgtacc ccaatttatt  32700
32701  gtttattgtt ctctaattgt ttcatgagtc ttttctctcc aaccaaatta taagctgcat  32760
32761  gagggcaagg aatatgtgtc atgcgtcttt gggatctgcc tcagagtgta gcaccaaggt  32820
32821  aggtacgacg taggccccta gtaacacttg acttggatca ctcagaaccc caataccgtg  32880
32881  agcacttact atataacttc atatatgtag ctcccatgtc gccaacatta ttctgtcttt  32940
32941  ggatatcggt ggggacagac tccattgaga ggtctgtgtt TGCTGTTTTA GGATGCTGAA  33000
33001  TCATACCAAA ATGTGGTAGA CCTCACTGAG GACAGGAAAC CTCACAACAC AATCCAGGAC  33060
33061  AACATGGAAA ACTACAGGAA Gctgctctcc ctgggtaagc agctgcttct cagtcactcc  33120
33121  cagtccagtc attggagcat tttgtcatct tgctcctttt taagctggat gttagagtcc  33180
33181  gacacattaa tatatttgga cttcaagggt agtaagaaat ctatgaaaga tttcaaatga  33240
33241  gggagtaaat gatgaaatgt gtatttttaa gaaatgcctc tggctttggg taaagatata  33300
33301  ttgtacaggg tggagacaag cagggagatg cttcttgcca caagagttga tacctttttc  33360
33361  cagagcggta gcactggagg tttttaagta gacattcagg atggaatcct gagttcccat  33420
33421  gtggactttc ctggaagaca tctagcctaa gttggtagtg ggcagttggc tgtcctgcag  33480
33481  gtctctaagg ccatggggcc tcgagggagc gggtggagga agagcagtcg tgaggtaaga  33540
33541  ggaagaaggc cagtgaaaaa gaggacttaa aaagtggtta caagggccgg gcacggtggc  33600
33601  tcaagcctgt aatcccagca ctttgggagg ctgagacggg cggatcacga ggtcaggaga  33660
33661  ttgagaccat cctggctaac atggtgaaac cccgtctcta ctaaaaaata caaaatacta  33720
33721  gccgggcgag gtggcgggca cctgtggtcc cagctacttg ggaggctgag gcaggagaat  33780
33781  ggcgtaaacc tgggaggtgg agcttgcagt gagctgagat ctggccactg caccccagcc  33840
33841  tgggtgacag agcgagactc cgtctcaaaa aaaaaaaaaa aaaagtggtt acaagaaggt  33900
33901  gaagactaaa agacaatgca ctgatttcag ggacatgtga ggtctttgtg cacatttctg  33960
33961  agtggagtca gaagaattac ttgcagatta caatggatta gggaatagat agtagggaaa  34020
34021  tgagacagca aatgtcttct gacatccaag gaatcagatg tgggccacct catatttaga  34080
34081  ggctcagtga aagatgaaga tcaatttatg gggatgagtc ttggtcctca acttgaattt  34140
34141  gaggcaccat attgTCCTTG TGACCAGGAG TGCAGCTTGC TGAAGACGAT GGCCACTCCC  34200
34201  ACATGACGCA GGGCCACTCA TCAAGATCCA AGAGAAGTGC CTACCcaagc accagtcgag  34260
34261  gtaagcagga ggcacatccc acagaggagc cacacagcca gtaagatgct atcaaggaac  34320
34321  cttctacact ttgcattcgt aaacatcaca gaagggtgca cccctccaag tcccactgtc  34380
34381  cttcctgtgg ggactaggga gtatttacat ttAGGGTTTC TTTCCAGGTC TAAAAACTAT  34440
34441  GCCTGAAGCC AAAAAATCAA CCCACCGGCG GGGGATTTGT GAAGATGAGT CTTCCCACGG  34500
34501  AGTGATAATG GAAAAATTCA TCAAGGATGT GTCGCGCAGT TCCAAATCGG GAAGAGCAAG  34560
34561  GGAGTCAAGC GACCAGTCAC AGAGATTCCC CAGAATGTCA GATGCTAACT GGAAGGACGT  34620
34621  TTCATTGCAC AAGAGGGAGT CAGTGATCCA GCAGAGGGTT TATGAAGGGA ATGCATTTAG  34680
34681  GGGAGGCTTT AGGTTTAATT CAACCCTTGT TTCCAGAAAG AGAGTTCTGG AAAGAAAGAG  34740
34741  GCGCTATCAT TTTGACACGG ATGGGAAGGG CTCGATTCAT GATCAAAAAG GCTGTCCCAG  34800
34801  GAAGAAGCCC TTTGAATGTG GTAGTGAGAT GAGAAAAGCC GTGAGCATGA GCAACCTGAG  34860
34861  CAGCCTCAGC TCCCCATCGT TTAGTGAGTC GCAGCCAATT GATTTTGGGG CAATGCCATA  34920
34921  TGTATGTGAT GAGTGTGGGA GGTCGTTCAG TGTCATCTCA GAATTTGTTG AGCACCAGAT  34980
34981  CATGCATACT AGAGAGAACC TCTATGAGTA TGGTGAGTCC TTTATTCACA GTGTGGCTGT  35040
35041  CAGTGAAGTT CAGAAAAGTC AGGTTGGAGG GAAACGTTTT GAATGTAAGG ACTGTGGAGA  35100
35101  GACCTTCAAT AAGAGTGCCG CCTTGGCTGA ACATCGGAAA ATTCATGCTA GAGAATATCC  35160
35161  TGTGGAATGT AAGAATCAGG AGTGTGAGGA GGCCTTCATG CCTAGCCCAA CCTTTAGTGA  35220
35221  GCTTCAGAAA ATATATGGCA AAGACAAATT CTATGAGTGC AGGGTGTGTA AGGAAACCTT  35280
35281  CCTTCATAGT TCTGCCCTGA TTGAGCACCA GAAAATCCAC TTTGGGGATG ACAAAGATAA  35340
35341  TGAGCGTGAA CGTGATCGTG AGCGCGGGGA AACCTTTAGG CCCAGCCCAA CCCTTAATGA  35400
35401  GTTTCAGAAA ATGTACGGTA AAGAGAAAAT GTACGAATGT AAGGTGTGTG GGGAGACTTT  35460
35461  CCTTCATAGC TCATCCCTGA AAGAACATCA GAAAATCCAT ACTAGAGGGA ACCCATTTGA  35520
35521  AAATAAGGGT AAGGTATGTG AGGAAACCTT TATTCCTGGT CAGTCCCTTA AAAGGCGTCA  35580
35581  GAAGACTTAC AATAAGGAGA AGCTCTATGA CTTTACAGAT GGCCGGGATG CCTTCATGCA  35640
35641  AAGTTCAGAG CTCAGTGAGC ATCAGAAAAT TCATTCTCGA AAGAACCTCT TTGAAGGCAG  35700
35701  AGGGTACGAG AAATCTGTCA TTCATAGTGG ACCCTTCACT GAATCTCAGA AGAGTCATAC  35760
35761  TATAACACGA CCTCCTGAAA GTGATGAGGA TGAGAAGGCA TTCACCATTA GCTCTAACCC  35820
35821  CTATGAAAAC CAGAAGATTC CCACTAAGGA AAATGTCTAT GAAAGGAAAT CATATGAGAG  35880
35881  GTCTGTTATT CATAGCTTAG CCTCTGTGGA AGCTCAGAAA AGTCACAGTG TAGCGGGGCC  35940
35941  CAGTAAACCA AAAGTAACAG CAGAGTCTAC TATTCAGAGC TTCGATGCTA TCAACCATCA  36000
36001  GAGAGTTCGT GCTGGAGGGA ACACGTCTGA AGGAAGGGAA TACAGTAGGT CTGTTATCCA  36060
36061  TAGCTTAGTG ACTTCCAAAC CTCCAAGAAG TCACAGTGGA AATGAATTGG TGGAATCTAA  36120
36121  TGAGAAGGGA GAATGCTCCA TTTATATCTC AGACCTTAAT GATAAGCGAC AGAAGATTCC  36180
36181  TGCCAGAGAG AACCCTTGTG AAGGGGGCAG TAAGGATCAC AACTATGGAG ACTCTGTCAT  36240
36241  ACAGAGTGTA TCCCATGCCA GACCTCAGAA AAGTGTTCCT GGAGAGGGAT CTGGTGAATT  36300
36301  TAAGAAGGAT GGTGAATTCT CTGTTCCCAG CTCAAATGTC CGTGAATACC AGAAGGCTCG  36360
36361  TGCTAAAAAG AAATACATTG AGCATAGGAG CAATGAGACC TCTGTAATTC ACTCTCTACC  36420
36421  TTTTGGTGAA CAAACATTTC GCCCTCGAGG GATGCTGTAT GAATGTCAGG AGTGTGGGGA  36480
36481  GTGCTTTGGG CGTATCTCTG ACCTCACTGA GCACCAGAAG ATTCATGATA GAGAGAAGCC  36540
36541  CTCTGGAAGC AGAAACTACG AATGGTCTGT CATTCGCAGC CTGGCCCCTA CTGACCCTCA  36600
36601  AACAAGTTAT GCCCAAGAGC AGTATGCTAA ACAGCAAGCG TGGAACAAAT TTAAGGAATT  36660
36661  CAGACAATTT TTTGCTACCA GCAAAGACCT GAACACATAC CAGAAAATCT ATGACCAAGA  36720
36721  GAAGTCTCAT GGTAAGGAGT CTCAAGGTGA GAAGATCCGT GGGGAGGAGA CCTATAGCGA  36780
36781  GGAGACCCAC GGCGAGGAGA CCTACGGCGA GGAGACCCAT GGTCAGGAGA CAATTGAAGA  36840
36841  CCCTGTCATT CAAGGCTCAG ACATGGAAGA CCTGCAGAAG GATGACCCTG ATAACGCAAT  36900
36901  CTATGAATGT GAGGACTGTG GCCTGGGCTT TGTGGATCTC ACAGACCTCA CAGACCATCA  36960
36961  GAAAGTCCAC AGCAGGAAGT GCCTGGTTGA CAGTCGGGAG TACACACATT CTGTAATTCA  37020
37021  CACCCATTCC GTCAGCGAGT ATCAGAGAGA TTACACTGGA GAGCAGCTGT ATGAATGTCC  37080
37081  AAAGTGTGGG GAATCTTTTA TTCATAGCTC ATTCCTTTTC GAGCATCAGA GAATCCATGA  37140
37141  ACAAGACCAG TTGTATTCCA TGAAGGGGTG TGATGATGGT TTTATTGCCC TCTTGCCCAT  37200
37201  GAAGCCACGG AGGAATCGTG CCGCAGAGAG GAATCCTGCT CTTGCTGGGT CGGCCATTCG  37260
37261  ATGCCTTTTG TGTGGACAAG GCTTCATTCA TAGCTCTGCC CTTAATGAGC ATATGAGACT  37320
37321  TCACAGGGAA GATGATTTAC TGGAGCAGAG CCAGATGGCT GAGGAAGCTA TCATTCCAGG  37380
37381  CTTAGCCCTC ACTGAGTTTC AGAGAAGTCA GACCGAAGAG AGAGTCTTTG AATGTGCAAT  37440
37441  CTGTGGAGAG GCTTTCATCA ACCCAGCAGA ACTTGCAGAT CATGTAACTG TTCATAAGAA  37500
37501  TGAGCCTTAT GAGTATGGGT CCACCTATAC TCACACCTCA TTTCTTACTG AGCCCCTCAA  37560
37561  AGGAGCTATA CCATTCTATG AATGCAAGGA TTGTGGAAAG TCCTTTATTC ATAGCACAGT  37620
37621  CCTCACTAAA CATAAGGAGC TTCATCTGGA AGATGATGAT GATGATGATG AAGCAGCAGC  37680
37681  TGCAGCTGCA GCAGCAGCAG CCCAGGAAGT TGAAGCCAAT GTCCACGTTC CACAAGTAGT  37740
37741  TCTGAGGATT CAGGGGTCAA ATGTAGAGGC TGCCGAGCCG GAAGTGGAGG CTGCCGAGCC  37800
37801  GGAAGTGGAG GCTGCCGAGC CAGAGGTGGA GGCGGCTGAG CCAAACGGAG AGGCTGAAGG  37860
37861  GCCAGATGGA GAGGCTGCAG AGCCCAATGG AGAGGCTGAA CAGCCGAATG GAGAGGCCGA  37920
37921  GCAGCCAAAT GGGGATGCCG ATGAACCAGA TGGTGCAGGG ATTGAAGACC CAGAAGAAAG  37980
37981  AGCTGAAGAG CCAGAGGGAG ATGCCGACGA GCCTGACGGT GTGGGAATTG AAGACCCAGA  38040
38041  AGAAGCTGAA GATGAAGAGA TTCAGGTAGA AGAACCATAC TATGATTGCC ATGAATGCAC  38100
38101  AGAAACCTTC ACTTCCAGCA CAGCATTCGG TGAGCACCTG AAAACTCATG CCAGCATGAT  38160
38161  CATATTTGAG CCTGCAAATG CCTTTGGGGA GTGCTCAGGC TACATCGAAC ATGCCAGCAC  38220
38221  CAGCACAGGT GGTGCCAATC AAGCTGATGA GAAGTACTTC AAATGTGACG TCTGTGGGCA  38280
38281  GCTCTTTAGT GACCGCCTGT CCCTCGCCAG ACACCAGAAT ACCCACACTG GCTGAGGGCA  38340
38341  TGGGGTAAAG GTTAGAAAAC CTTCACCTAG GACTTGACCC TTACCAAACC ACAGAGAATT  38400
38401  CAAACCAATC CATGATAATG TCAGTAGGAG ACTTAACCTT AGTGTGTTAC ACACCTGACT  38460
38461  TAACATCTCC AAACTCATAT TGAAAAGAGA ATGAATGTGG AGATTCCAGT CTTAAGCTTT  38520
38521  CCCCTTCAGA TGACAGTGTC TGCATGTGGG AAAGCCACAG CACACATCTT ACCTTTCCAA  38580
38581  GTAACCAGAT TGAGAAAACC CTATGAGTAT TCCATACTAC AAAGGTTGCC CAAACCAACT  38640
38641  GTAAATGACA CTTGTGTAAT GTATATATAG TGTTTCCTGA GGTGTATATA AAATAGCAAA  38700
38701  TTATGGCAGA ACAGTGATCA CATAGATTTG GATTTAATAT GATATACAGT TACAGTTTAC  38760
38761  AGAGGTACCT TACCTGGTAC TCTGAATTTT TTTTTTTTTT TGGAGGAGGA AGAGAGCAAC  38820
38821  AAATTTGAAT ATATTTGTAA GTGTCTTAGA TCCCAAGAAA GATTTATTGT GCATTATTTG  38880
38881  AACCCTGTCA GTATCTTTTT CGAGTAATTG TTTTGTTTCT TACCCTTGAA CAGTCTTGTG  38940
38941  AAGGTGTGGG CATGATAGAT AACATGTCTT TTACTCTTTG CTGTTTGAAA AGAGAAGTAC  39000
39001  TTTAGCTTCT TTCTGCAGCC ATTTCATCTG CACCATCACT TTGGAACCTA ATACTGTGTA  39060
39061  AGGCTTTACA ATATACGGAT TGACTTTTTG TGACCCAAAT TGATTGGTTC CCACATCGTT  39120
39121  ACGTTTGTTG AAGTGGTTGT CATGCAAAAA TATTACAAGT TTGTTTTCTG GATTTTTTTT  39180
39181  TTTTTTAAAC CAACTCAGTA TGTGTTTGAT GATAGTGAAT TGATAAAACC CGAAGCTTTT  39240
39241  CCCTGTAAAT CTTACATCTT TGCCTTTAAA GAATGGGTTA CAACCATCAC TAGATCACAG  39300
39301  TAGTGCCTAA TGAAGGTTGA GAACCGTAGG AGAGGCTCTC ATGCTGTAAA TAATGATGCA  39360
39361  GGCTAATGAC CTTTCATCAC TTCCTTTGTG CGCTTCCTGC CTTAAGTGAC AAGTAGCAAC  39420
39421  ATGGCTTGGG TCCCCTTTGC AGCACCAGCC TATGCTGCCA CAAGTCAGTT TGCACCCTAG  39480
39481  GTGCCCAGGA GCTAGTATCC TTAGATCTTT CTATCGCTAA CTTAATTCTC TTCGTTATTT  39540
39541  ATCTGACCCT CTAACTCCAT GTCTAACTTG CATTAAAAAA AAAAAAAATT GCTTTCTTTA  39600
39601  CAGTCAACCC AAGCTTAACA TGGACTCAGG TTCCCCAGCA GCCTTAATTT GTTTTGTTAA  39660
39661  CATCTGTTCC TTCTTTTTCA GCTCTCCTAG AGTATTTCTG AGTGTCGCGT TCATCTAATC  39720
39721  TTAGTATTCC TTTTAATCAC AAATTGACCT CACAGCTTGA GGTTTCCTGT GTCCTATTCT  39780
39781  GTGGACTACC TGTGCTCCTT TGCTTCCCCT ACCCTTGCAT AATAACTATA TTAAGAGATT  39840
39841  TTTTTTTTTT TTTTTTGGCC TTGAGTTGGC TGGAAAAAAA AATTTAAAAT TTAAAAAATT  39900
39901  TAAAAAAAAA AGATTTGCAA AATGTAAGTG TAGATCATTT GAACAAGCAA AATTAAAATA  39960
39961  CCCACTGGGG GAAATGTGTC TGAATCTTAC TCTTCTGGAT CTGCAGGATT AGGGCTTGGA  40020
40021  AGTATGTCAA AGATGCAGAG AGTGTCAACA TTTAGGAAGA TTGTAGAGCA GAGAGCTAGA  40080
40081  AGCAGAAATG AGTAAGCCAA AGAAGGGAGT CCTAATGTAT CACCAGATCT AGGAGGGGAG  40140
40141  AGGAGACAGA CAGAAGAAAA CACCAGAGGC AAGAACTGTG GAAGTCCAGG TTGCTGAGAA  40200
40201  GGAATTGAGT GGGGTGTCCT GAGCAGTTTG GAAAAGGAGC CTTTGATGGT ATGGTATAGG  40260
40261  TGAGAGCTAG CTGCATAGGA AGACCTGAGG TTGGAACGGA CATCGGGAAA GCTGAGGGGC  40320
40321  AGTGAGGTGT ACTACATGGG AAGAGGACTC TTGAAATGAG AATCAATGTT GATGTCGGGG  40380
40381  TGAACTTTGT GGGTTCGTTA CTTGGTGTTA ACATTGTTGG CAGTGGTAGA CCCTTTTCAG  40440
40441  AAAGCACCTT GCCATAAGTA AGAGTGTCCG TTCCAACCTT AAGTTAGTGA AAAGGTAGTA  40500
40501  ACAAATGGTA AACAAGAGAA TGATTGCTTC AACCTATCTG TGGACGCTTA ATGCAGCTGT  40560
40561  TTAAAAATGA TAATCACGAG TTATGTAGCA ACGTGGAAAT ATATTTACAG AATATTAAGT  40620
40621  GGAGAGAACA GGACATGAAA GTATATTTAT ACTACAGTTA TAACTGTTTA AAAATATATG  40680
40681  CTTATAGTCA AAAGCTGTTG TGGTGGTGTT GTAGGCTTAT AGTTGAGCAT TATTTTCTTA  40740
40741  AATTTCTTGA ATGTTCTTTA TGGTAGTGTT ACTAAAAAGT TTATGATCAC ATTTCCATTG  40800
40801  TGAACATAAT TTGAACTCAT TATCACACAC TTGGAAATTA CAGAAAAGTG GAGGAAAAAA  40860
40861  AATCATATTC CCACCATCCA AAGACAGATA TAGTCTCCTC TGTCTTGTTT ATGCTTGTTT  40920
40921  CTGTGCACAG GTTTATGATT ATAACTGTGT CAAAATGTAT ATTCAAAATA GCTTGTTACG  40980
40981  TTACCTTTGT GGAATTATGG TTAAATACTT TCACCTTAAT TTTTTCAAAT GTTCCCTATA  41040
41041  ATAATGTCCT GATAACAGTG TATTATGTAT GTCTCCATTG TGTGCATAAT ACATACCCAG  41100
41101  AGGAAAAATT AGAAAATACA GTAAATTATT TTAAAAAATT ACCTATATTC CCAACACCCA  41160
41161  ACAACTACTG CTAACATCTT GATCTATTTC CTCCGTCTTG TTTCAGTGCA CAAGTTTGTG  41220
41221  ATTATAACAC TGTTAAATAT GTGTGCATAA AGTCTAAAAT GAAAAGATGT GGAAAATAGC  41280
41281  TAAAATAGTG TTGTCGTTGT GGGAACTTGG TTAAATATTT TGTCTCAAAT TCCTTAAATA  41340
41341  ATCTTTGGTG TCGTGGTAAT AAATTTTATG TATGTATTTT TCCATTACAA ATATAATACA  41400
41401  TACTCATAGA AAAGTTTGGA AATTCAGTAA AGAAAATTCA CTCATATTCC CAACACCCAA  41460
41461  CAACAATTAC TGTTAACATC TTGATCTGTG CACTAGTCTG TGATTATTAG GGTGTTAATG  41520
41521  ATAAGTATGC ATAAGTGTCA AAGATGGGAA GAAAGATGGA AAACAAGAAA TAGTTGTGTA  41580
41581  GTTGTTGTGG GATTATGGTT ATTTTGTCTC GGTTTTCTTG AAAGGTCTTC ATCATTCTAG  41640
41641  TGTTCTGGTA GTCCGCCTTT ATTACATATA TTTCCATTAT ATATGAAATA TGTGTTCATT  41700
41701  ATAGAAACTT CGAAGTTACA GAAATGTAGA AGAGAACCTC ACCCATGATT TCACCATCCA  41760
41761  AAGACTGTGG TTAACATCTT GATATATTTT CTTCATCTTG TTTCTGTGCA CAGGTTTTTG  41820
41821  GTTTGTTAAT ATGGTTGTGG TCGTTCTATC TATCTGTAAT AGTGTCAACA ATAAAAATAA  41880
41881  agttaaaaat aaatatttgc cagtctcttt tgtctgtttt gtgtttgggg ttgttaaata  41940
41941  tgttcttttg ttagagttat aaatccaaaa acttagtccc tccttaagcc taaaagtttt  42000
42001  ggtttacaaa tcttattcta tttttaagta ttatctattt caatgattac ttctaaggga  42060
42061  tttaaaaata ctgtctgatg tcacatttgt aactgccctt atgaaactaa aacatacgtt  42120
42121  ccaacaatgt ttttaaactt gataatgagc acaagtacat cttagttact tgagtgggca  42180
42181  tttttaattg gaaatgtgag attgtctcaa acataaaaaa aaatcacaga aaataataaa  42240
42241  cccttaacat aaaagtgtta atactatatt atataatctc aggtgtttat tcctgactct  42300
42301  tgcctgaggt taaaaggtaa ttatcctgag tgggtcatct cggtaccggt tttcccccaa  42360
42361  gttcattaac catactttaa cctgacttcc ccaccagaaa catcccatgc aattcagcag  42420
42421  gttgtcatcc ctgatagtaa tttttaaaca tggctgtgat tccatagtga tcagagcttt  42480
42481  tcaaccaact tgctaactgg aacgctgttg acgaccacag tgggtggcac catacccaat  42540
42541  ttgcgactgc tgtgtccccg attccataag tcagaggaga tgattgtatt catgtccttc  42600
42601  atgtcacatg attggattat gctcttaaga tataaaaatg tacttgccac taattctaac  42660
42661  tagggtttga cagagtcctg cattctttca tgttcttaga actttatctc ttgtggcatc  42720
42721  tgactatttt ggtcacagct tccatggtca ttctgtgaca aggggcatca gcataggtca  42780
42781  gggtgggagg gtcgggactt tttaaggatg gattccctaa ataatgcgtt acaaaaggct  42840
42841  gtaaaggaag ggaatgaagt aggtgtcttt aggggttgtt tgaccagtcc ttatactctg  42900
42901  gggcaattcc ttcctccacc ccacacccag ttgaaggggt aactaacttc cctactgcta  42960
42961  tgcttattct gttagacttg acctctccct cgtgtcagtt gattggtgcc cataggttcc  43020
43021  tggtgttcag tcagactcaa aagagagtga gggctaccta ggtggtcata cgggttgggg  43080
43081  ctgggtatac tcatgaacaa acagacctag aaggaaatag gccataaagc caaagggaat  43140
43141  cctggttcct ggtgcctcac ccaccccagt gccttatgga gtctggctga actgcctgcc  43200
43201  cttgggtttc ttttacatgg ttaatccact ttttgacaaa cctctcaagg attaatggat  43260
43261  gttgaatcta aacactaatt gttggagatc agaacattgc agggtgaaga gcaatgaata  43320
43321  tatgctgtct gcaggctagc cagctctcga gtttaagtca ctcctcccct agaaaggcag  43380
43381  gagtgagaaa gaagccagga ctggtaccat atctccccac cagctagaca gcagattgat  43440
43441  cataccagtc ccttttaacc acagagaggg cagttttcta gccttatgga atagagattc  43500
43501  atcctgggct tagatttttc ttttcctgcc cgccagcctc tcacgaatgt ctgccaactt  43560
43561  actgcatgcc tcgtaccact tacataccat atacagcagc aaggagtaca gaaaaaatct  43620
43621  ggggagacta ctctcgaacc aaagtagttc aagaaggttc cccaggataa ttgcattgtt  43680
43681  tcttccacaa agccaaaggg tgaattgtcc aggatagctc ttctgtatgc ccagcaccca  43740
43741  ctaaataaca gcacactgca tggttttggt gaactatcct gaccccattc cttctgatca  43800
43801  ccatctctgc ccctccctca tgccagcaaa gggataatta tgtggtttgg ggtagaccaa  43860
43861  tcagacttcc ttacccaaga atttgaatct tcagcagagc aatacatgga ttgaaggtgt  43920
43921  tcaaagccca gtcattctta tggccacact aagaagagac agtctattat ttcccccaat  43980
43981  gagattaacg agtcttctct gattgctgtc ctactagaag gactgattat taactcttta  44040
44041  ctcactattt taagccacac aatattattc cagtaagatt cagtttcccc cttaaattaa  44100
44101  cttgaatgaa tttatgttgc ttgcaagcag agaatcctag cacagatgtg gtttcttttt  44160
44161  aattttcatt ctttcttatt tatttcttga gaccgggtct tactctgttg cccagcctga  44220
44221  agtgcagtgg cacaaacaca gctcactgca gcctcgacct cctgggcttg agtgatcctc  44280
44281  tggcctcacc ttcctatgca gctgggatcc acaggcaggt gccaccacac ccagccaatt  44340
44341  ttttaatttt ttgtagagac aggagctcaa tatggttccc agggctcaag tgaccctctt  44400
44401  gccctggtct cccaaaatcc tgggattaca ggcatgggcc accatgcctg gcctagatgt  44460
44461  tttttgttgc tgttgccctg tcagagatat tgatgaccat tccatactca agaatacttc  44520
44521  ttttcaaggg aatctgtcct atcacagctg aacagatgga aagtttctat ctgtataatc  44580
44581  ataacatgat acaaatggga actcactttc tcaaaaaatt ctgatttaag ttctttattc  44640
44641  tcttttttcc cccatcccat catgaggaag cacataaaga aatacatcgg tcatttgcct  44700
44701  gtcatcctga attagtcttc agggatcact gtgagagagg tcaactttca ttttggttta  44760
44761  taaccatatt ttgcctttat tcaagaacca tgaggtctca tctccatgca aggtcttcct  44820
44821  aaaatttctc tgactctgaa ctctcaagcc accttcattc actcaataat tgatgggcca  44880
44881  tttgtaagtg tcaggtactg tttggggcat ttgggattct gtggggggca aatcagacat  44940
44941  ggtccctgcc ctcatggaac caagaatatg tgtatatttg ggctgccata acaaaatttc  45000
45001  ttagactggg gaatttataa acaacagaaa tttattgctt acagttctgg aggctgggaa  45060
45061  gtccaagatc aaggtgccag caaatatgga gtctgatgag ggcttgcttt ctgcttcaaa  45120
45121  gatgatgact tcttgctgca tcctcacatg gcaaaagagg ctaggtagct cccttgcaca  45180
45181  tcttttataa gggcactaat ctcattcatg agggcttagt cctcatgacc taatctcccc  45240
45241  ctaaagggcc cacatcttaa tactattgga ttggggtttg aacatcaaca tatgaatttt  45300
45301  gtggggacac aaacattcca accacagaag tatgtatagg gaggaaggca gtagcaatat  45360
45361  atctcctaat atacattctc ctgctcttac taaatgttga ctggttatgt ggctatttag  45420
45421  aagaagtaaa tattttctca gcttcccttg cagctagatg taggcgtgtg agtaatgtct  45480
45481  ggtccatgag atgagcacag taaaggtgtg tgtcatttcc aggtcacaac caggcttcta  45540
45541  ctctctcctc ccccttcccc acaggctgga atgtagatac aatggtagga actggagtag  45600
45601  ccatcttgga tcaaaagatg gaaaccatat attgaagatg tcagagtaat gagataagag  45660
45661  cttgtgtctg atgattcttg actacttatc caggctttta catgagaaat atctgtcata  45720
45721  tttaagcatc tgttaattgg ggactcttca ttacaggaat gaaacaataa aacaaatatt  45780
45781  gggaaataat ttaaagctca tgggaacgtt gcaagaatag tacagagatc acccatcttc  45840
45841  actgatttgg taacatttct cctatttgtt ttgtcatttg catactattc tatataaacc  45900
45901  taatacatta tttttataac cactgagcat agatttcaca catcacaaag ctcacctcta  45960
45961  aatacttcag tctgtgtcac ctaagaataa ttattttctc ttacataact gaggtgttat  46020
46021  tacaaccttt gcacatttaa cactgacaca atgcttttat caaatctgtc aatattctaa  46080
46081  ttttatcaac ttgctgaata ccctccattt aaacattctt tttttctcca gtacaggatc  46140
46141  ctttctaggg ctaggaccag gcctgtgttt agcagttgta aagtagcctc ctttaatctg  46200
46201  gaaaacctcc tcagcctttc tttggcttct aggtcacact ctgacacact ttggggtttg  46260
46261  gggggccatt aggttcagtt tatgcagtcg ttcctggaat accacgtaag ggattctgcg  46320
46321  ttctctcagg acctcacatt ttaacctaca agagatccat gtgccatcac tggtgatgct  46380
46381  agtttcgatc cacctagtca aggtggttgc ctgatttacc cactgattac tttctggttt  46440
46441  ctctccttgc aactaataaa ccatcagtgg gacacactta gataaagcaa ataaggaagg  46500
46501  attggggaat atttcgattg gtccatgatg ggtcacatgt ctactgctga accaatccac  46560
46561  agctggggga tgtaggactc ttattggccc agcctgagtt gcatgcctag cccttcccag  46620
46621  tggaaggtcc cagactctcc ctaaaacgaa acaatgaaat tgtggagtaa gtctgtggtt  46680
46681  ctcaaatggg attgaacgat ttgccctcca ggggacatgt ggcaatgtct ggaaacattt  46740
46741  ccggttgtca taactgaagg ggtgatgcta ccagcatctc atgggtggaa gctgctcaat  46800
46801  accctataat gcacacgaca gtgcccccac ccccaggaca cagaatgaac cgaccctaaa  46860
46861  tgtcagaaga gccaaggctg aaaacccctg gagcagagga aggatggttc tgcaaaggaa  46920
46921  ggggcacaga gcggagaccc aaccctcctg tccactctga tgcctcccag ctgaaaatgc  46980
46981  cagcctggtg aagctgaaag cccagactct ggggtttaac tgcctggtca caaatattgc  47040
47041  ctctgccact aaaagctgtg aatcttgggt tatttcctta actattctgt gcctcagttt  47100
47101  cctcatctgt aaaatgggac tgatgttagt acccctgtta cggggttact gtaaggtttg  47160
47161  agtgcattac ttgtaccatt cttgggacat gcctatttta taaatgtttg tgacataact  47220
47221  gattggaaat ttccaccctc ggaggttaga tgcacacttc taatcctaac cctctgcctg  47280
47281  ccccattcta atcatattga gtgggacaag ttaccgaagc tttgtagtct cagtttcctc  47340
47341  ttctgtaaaa tggagaaata acaacagagg ctaccttgtg aggtttacat gagatcatag  47400
47401  cacatcaacc atgtagaaaa ggaaatactt gggccgggcg ccgtggctca cgcctgtaat  47460
47461  cccagcactt tgggaggccg agatgggtgg atcacgaggt caggagatca agaccatcct  47520
47521  ggctaacacg gtgaaacccc gtctctacta aaaaaataca aaaaactagc cgggtgcggt  47580
47581  ggcgggcgcc tgtagtccca gctactcggg aggctgaggc aggagaatgg cgtgaacccc  47640
47641  ggaggtggag cttgcagtga gctgagatcc ggccactgca ctccagcctg ggcgacagag  47700
47701  cgagactccg tctcaaaaaa aaaaaaaaaa aaagaaaagg aaatactcaa ccatcatata  47760
47761  ggaataatag tcttgacaga aattgctaca cctactcatt gcttacctga agactgtggt  47820
47821  ctccaggtag catgtgggtg ccatcttgtt tctaggcttt gagaagtagc ttcagtaatg  47880
47881  gaagatatga atgctggtcc ctcagttgga ttgactgagg cagcccaaat cttggaacaa  47940
47941  ctttctttaa tagcaccttt gccacctgat gtgcagggtc actgcaggtg gcaaaggttt  48000
48001  ctacccaccc tgaaaaggtg tcaatgaaga tcaggaggta tttaaagttt cccaaggctc  48060
48061  tgggcataac tatgaaatca actttctcat cttcccctgg acatctacct tggaactgaa  48120
48121  ccagctgagg agccttctga gttcctctca cccctgctat ccccccatgg ggtgggtatc  48180
48181  aggggttatt aacatagcag gtgggatgag tcccaaccac ctttttgatt gactccctga  48240
48241  agtttgggac agtcatgctt tcacaaaacc ggttataaag gattttctca ccaaagtggg  48300
48301  tgttagagtg aactttttta atggcctgca gtgcaactgt ttttaggaaa agaaattgtc  48360
48361  cacgacggtt tattagccat cctggatggt caggattctt ggtataagcc catttggtgg  48420
48421  cctttttcca ttccttttga gagaaaacgg gggttaaaag agcaggaccc aagaagaaag  48480
48481  ggaaaagtgg catttgaaat gtgaccttcc ctaaagctgc ctgctttgac gctaggttgg  48540
48541  atttattatt ttctttaatt acctcaacgt cccatttctg gtgactgtag caatggacta  48600
48601  ttgccatgta ggctggtttt cttccagctt ccaataatct taaaatgatg gcactacctg  48660
48661  tttattatga gtttaacctg tccctttcct tccaaataac cccatgtggg tgtaaaatga  48720
48721  aatacacgtg cctggaatca atgtatatgg tgaggacctt cccttcaccc aactctaatg  48780
48781  cctgggttag agcaacaagc tctgctttct gtgaagagca tcctggcgag aaagcactgg  48840
48841  cttgtataac ttcagtggga gagaacatag cacatcctgc ccttctctgt acctcttgca  48900
48901  gattgctgct cctatcggtg aaccatttga cttccacatt ttcagtaggc tcacttttaa  48960
48961  ggtctgggct actggtgtac atgtcaccgt cacccctaag cagttatgag ataggtagcc  49020
49021  atcttcagat ggaaggaggg tggcagggtt caagctgtta cacaccttca aagttatgtg  49080
49081  ggggtcatca ataagcatta cctgtaactg gaaagccctg ccttgggaca gtccttctgc  49140
49141  cccctttctt ttaggagagt ctgggtatgg tggggagtcc agacagttaa cttttcggtc  49200
49201  tcttttggaa ggatggccat gaccatcccc aaccaaaggc aaggtggcca tcctttagca  49260
49261  actgagtcca gctgcttgga aaagtacatc atcacccagg tcagtgggtc caatctttaa  49320
49321  atatgtattc ctagggcaat tcttcccctc tcatgaatgt aaacgtggaa aggtttgctt  49380
49381  aagtcaggta gggctaattc tgggtccctc gtgagctggg ttttcagctt tttgaatgct  49440
49441  tgatcacatt ctgccatcag atcctccagc ttcatggcta gggactctcc agatattttg  49500
49501  ggggagtttt tgaacacctg ggtcaacaca gtcaaagtta gttgctgttt cctgcctgtc  49560
49561  tgaggatcct gccatttgaa agtgaagagg ggctgggagt ctgtggccag caggatgcag  49620
49621  aaaaagtcat cttttagatc caggtctgag taccatgtgc aacttggagg cagagtggac  49680
49681  catacagtat aagggttagg tacactgggt ttatgttttc tgtgacctca ctaattgtcc  49740
49741  ttaagtctta cactaattgg tattttccat ttgatttctt aacaagtagg ataggagtat  49800
49801  tgcaagggga ttgacaggcc ctcagaagtc cctgttttct aagctcttta atcattgggg  49860
49861  ccatcccttt tagtgcgtct catttgatct agtttatatt ttaggatctc aataaagggg  49920
49921  ctatcttttg ccttccctca catttccata ggcaattttg gtgggtaacc ttatccttgg  49980
49981  gggtgttcaa aaccaagtag gtggccccct gtgttgacca agaagtcaac aggcttgttc  50040
50041  cccatgccca gtgtcagcct gggctcctag caggacggac acctggaggg ccaattgagg  50100
50101  agtacccagg acctgtcaat cttttttttc tacttggacc atctgcctct gtgaggcacc  50160
50161  tggtaggacc taccctcttc cccctccctt cagacataaa ggagacaatc ccttttccag  50220
50221  tgatcctccc ccttatagag ggcacgttgg ttttgtccta gtcccttagg tctttaggat  50280
50281  cctttctgtt agttagggga ccagtaatca ctcacttcag ttgtggtact ttatggatag  50340
50341  gtatcctgtg agttttccgg ctggcactcg agagtaacag ccagtagtgg gcttgccatt  50400
50401  tgtcctctct gtcttcttta tgttctttct ccctatccca gttgttggac accttactgg  50460
50461  ccaggtctac tagtcttgag atgagagcat cgagccctaa ttttactttt tggagtgtat  50520
50521  gtctaatgtc cgctgtgctc tgagagctaa aataggattg tttgtctctt ctctatggga  50580
50581  ttggtccact tcctccctta cccttttgag ggcagaggta tttttctgtt tcactgagga  50640
50641  gaatatcaaa agggattgaa catctgccca gttgaggtca tgggtccaaa actattctga  50700
50701  atgaggtttt gaaacccctc agatcttccc ttagtccttt agaatgagac tttcagttgt  50760
50761  aaagctctga agttgtgaag ggaaaatgta cagcaaacat ctctttcccc actggggacc  50820
50821  tgctggaagg ggcatcatag agtaagactg gtaaatgtcc tgctccaggt agtggttggg  50880
50881  ctaggtccct gagaggagtc tgaaggtgat tggtaaggag ggagtgtgtt gcctgcagag  50940
50941  gccactgaga ataagggagc tataggtcaa agattataga attaaaaata aaaaactctt  51000
51001  acaatttcat taatagtaaa ttaacaccat aaaggggcca agagaggtgg ctcacacctg  51060
51061  taatcccagc actttgggag gctgaggcag gtagatcacg aggtcaggag ttcaagacca  51120
51121  gcctagccaa tgtggtgaaa gccctgtctc tactaaaaac acaaaaaaaa ttagctgtcc  51180
51181  tggtggtggg cacctgtaat cccagctact cgggaggctg aggcagagaa tttcttgaac  51240
51241  ccaggaggtg gaggttgcag tgagccgaga tcaccactgc actccagcct gggtgacaga  51300
51301  gcgagactct gtctttaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaagta ataccatcaa gaaaccttgt  51360
51361  tttaacatag ggcactgatc tcagaaatac ttacgaataa tttcttatta attatagcca  51420
51421  acttaatcat atacaaaatt ccttttataa attttcttcc acagacttga tcatgacttt  51480
51481  tacagaccat ctatgacatg cttggacctt ttgatttgtt ctataatacc tcttttaaaa  51540
51541  caattggtca ttttatttta ggacaaaact ttaccacatg aaatcctttt cttatataaa  51600
51601  attattttct tttcttacca aaaatatatc tttatgtcta caaatctttt atctctctct  51660
51661  ctttctctct cttactcgtt cctttctacc ttttaaaata aataactttt aaataacctc  51720
51721  caaactacat aaaattactg ttttctcaat aaaaatacaa gttacagagt tatatattat  51780
51781  tgcaattctt acttttagta aacttaaatt ttagtgaaaa ctcaggaagc aataaatctt  51840
51841  gaactgttta tcagatgtta gcaatttgta gctgaaacca ttctataatt tttagaaa   51898