Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: DCN

Decorin
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa DCN   Not Imprinted Biallelic
Bos taurus DCN   Not Imprinted Biallelic
Homo sapiens DCN CSCD, PG40, PGII, PGS2, DSPG2, SLRR1B  12q21.33  Unknown Unknown
Mus musculus Dcn DC, PG40, PGII, PGS2, mDcn, DSPG2, SLRR1B  10 55.0 cM  Imprinted Maternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1       gtaaggtact ggcacaaaga cagaaataga gatcagtgga acaggataga aagcccagaa      60
61      ttaagcccac acacctatag ccaactaatc agtgacaaag gaggcaagaa atagacaatg     120
121     gagaaaagac agccccttca ataagtggtg ctgggaaaac tggacagcca catggaaaag     180
181     actgaaagta aacacttcct aacaaacacc atacacaaag ataaactcaa cagctcatgg     240
241     caacaccaga tcctcaaccc actgagcaag gccagggatc gaacctgcaa ccccatggtt     300
301     ccctagttgg gatcgttaac cactgagcca tgacaggaac tccacacata cgaatagatt     360
361     tacacaagaa atataatctt attagtgtac tttagactgc tgtatgggga tctctgtgac     420
421     acttgggaaa atggttgaaa gcctcactga catgatcatc ccaacaaaca agggaccttc     480
481     agtagagcct caataccgat gctgctatct gtatggtcat caccctagtt aatatgaaat     540
541     aaatttgcta aacatgaata tatagtgttt acctttagac tgctgtatgg ggaatctctg     600
601     tgacactggg aaaatggttt gaaagccctc actgacatga ttcaatccca caaaaccaaa     660
661     gggacctcag gtaggaagcc ctcaaatatc tgtatgcctg ctatctgtta tgggtcaatc     720
721     atcattaagt taaatataga aattagaatt tggctttaag agcattggat tagatattat     780
781     taaatatttt ccaaaaagta taatctctct cattgatagt aggcggtgca attttagggg     840
841     gatcactgat aaatattttt cctatgttat tgtttatttg aacatgtaac agaaaatata     900
901     ctactatata gagatgtgcc ttattagatt ttattgttat ttagataata gtcattcagt     960
961     aaataattat tcatcaagta aaatgaataa tcattaagta atcagagaag atgataaaaa    1020
1021    gttatgatgt tggtaatcaa cttactgaat tttgaagatc actgagttat gggggcaagt    1080
1081    aacagttgtg atggaaagga tgtggtgtga aaaaagcttg ggatatggaa atggaattag    1140
1141    agacacatta ggatgttcaa acagaggagg ttttgcaatg gtgtgtgtag atacctgggg    1200
1201    atcatatgtg gggctttgga gagcagactg ggatggtgaa ggctgaactc tggaacgtgg    1260
1261    caggaaaacc aaaaggactg agatctccaa aatgaccagt ctgaaaggga gactttggac    1320
1321    ttgattctgt gccagtctaa gaggtcttta ccagtgaaga cagattcttc aagttgttta    1380
1381    agggatataa catggaagaa ttgagtcttg tatgccctaa acttggggaa cctcagatcc    1440
1441    tacagggcta atattcaata gctatttacc ttggcccatc atgcaccatg cctgttttaa    1500
1501    gcacaagaga tagagcacta aaacaagtgg gcaaatatct ctgctttgac aaaactttct    1560
1561    ttctggtacc cacatctagg atgcctaaat ataaattaaa tttggaggaa agtgaattat    1620
1621    gatttttttt ttctttttag ggccacatct gtggcatatg gaagttccca gctgggtgga    1680
1681    atcgaaactg cagctgctgg cgtatgccat ggccatgcca gatctgagct gtatctgcta    1740
1741    cctatgttgc acttgcagca atgctggatc cttaacccac tgagcagggc cagggattga    1800
1801    acctgcatcc tcatggatac taggtgggtt cttaacccac tgagccataa atggaactcc    1860
1861    atgattttta aattaagaat gaaagtaact tcaattctcc caaggtagct tttttgtaaa    1920
1921    aatctttgca cagtgcttaa attatttctt ttgtttggaa ttaaacattt aagaggtttg    1980
1981    tttttaattt taactaactc aatattttaa aaggcatttt aaaagtactt tacagaaata    2040
2041    gatgctattt caggaataaa ttgtctttag tactttcatt aaatattgct aataagacca    2100
2101    agattaaagg gtttttttga ctatgccatt ttagtttaag tgtactttat agtcagaaaa    2160
2161    catacactat gttccttatt tcacagaact tctgtgacaa gaacagatac ttttctaaag    2220
2221    ctcagttacc cgtacagagc aagaaactga aatatatgcc tcctagtaag gagtcagtac    2280
2281    catcattcca aatgcattag ctggccttca ctgtacatct tcacgtttta taaacaaaca    2340
2341    tgtggtgata agaaagttcc ttggtgaact atcttttttt tttttttttc tttttctttt    2400
2401    tggccgccat gcagaaaatg gagttcccag gccagggatc agatcctagc cacagttgca    2460
2461    accaacactg cagcagcggc aatgctggat cccactgtgc ctatgccatg ccaggaatta    2520
2521    aacctgtgtc tgagtgctgc agagatgctg cagagatgct gcagatccca ttgcaccaca    2580
2581    gtgggaactc tatgaattac tttttataga aaattaataa tcttaattat gtttttgctt    2640
2641    catgctgatc ttaataacag aatgttagat gctttcaaat tatatctttg acatgatcat    2700
2701    cgtgagctcc caggtccatc tatcagttta atgactgagg ccagggtgtt gcttctgaaa    2760
2761    taaccatgtt gaagcaacat ggttctagca ctttcattgc cactggtact ttctcccatt    2820
2821    ctactctcct tctgtttaat atattaaaaa aagaagaaga agaaagaaag aaaagaaaaa    2880
2881    aaatagaaag ctttttttcc ctaaattaaa aatttgttgt atgattccac tttatatgca    2940
2941    ttatctagag gaagcaaatt caaggagata gtagagaaga ggttactaag gacttaaggt    3000
3001    ggaaagaaat gttgaattat tgtttaatgg atacagagtt tttgtttggg aggacgtaaa    3060
3061    tgctctggaa aaggatagta gtgatggttg gacaacactg gagatagact taatgacaat    3120
3121    aaattgaatg cttaaaatgt aaaatgttaa aattggtgtc atgtatattt ttactataat    3180
3181    aaaaatactc cctcccccaa aaaaagccct tgacaccacc aggtttgcaa tggcatcatt    3240
3241    aagtactggt aaaggtcatg ttggtgccat tacattttaa ttgccagctg gcaaccatga    3300
3301    aattttgcaa ctacatggat ttaagaacaa acaaacaaaa atcttcacag tatttcctat    3360
3361    aatctctcag cagctttcac tatggtttga ctcttctcag acaggcacat aatgttctta    3420
3421    tcattcagaa ggtaacaaat cctaagagct gttttgatag caccagcttg tatgattctt    3480
3481    ggcctgtggg aagaattaaa tacactgttt ctagttggat tttgtattgt ctcagatcat    3540
3541    gagtaatgcc agagaagtta ttgaaacttg cctccaggaa ggaagatgtt tcatgagaag    3600
3601    ccaacctttt gaagaagaaa actccaaaga gattgaaacc tgaagcacca aatgggatca    3660
3661    ggcctccatt ttctgttttt accccataga cccatagact catatttata aagcaagctt    3720
3721    gcatatttgt gatttaatgc ttttataaat aatatgccca gacacctttc tccaaaaaaa    3780
3781    gggcacataa attatttcta aacaatataa tatttcctca agtatttaaa gtggatttat    3840
3841    tcaaaataca gaattgtttc caaaaataaa aacactcatg agatttaaat gggaaagcat    3900
3901    gattcacctt gtcacgttaa tatctatctg catcaaaaaa atcatctcat gaattattaa    3960
3961    agaaataacc tcaacaagga aaattataag ggatgaatta ttgctgttga agggacaacc    4020
4021    tgaatcaaat caaagagttc tcaaatggct gtaactattt cagaaaaagt tcctcaacga    4080
4081    agcccttatt ttgcagtaca gacatgaaca ccaaactttt cgttcatttg cctacttaaa    4140
4141    ttctggaggg ctgtattctg tggtagagaa tttatttttc ctaggataca gaataaattg    4200
4201    aaaaggggat atttatagac caaataggta ccctgcaata aatacacact gcaccgacat    4260
4261    gacctgcatt tgaatgctcc aaactgaaca ggacacaact ttcggggaga gtatgaagaa    4320
4321    aaaaggcaag actaagaaga aaataatctc ttaaaattct gtctgttctg aagtctgcgt    4380
4381    aacctgactt aagtttacgt agctcatcct ataggacggg gttgaactaa atttgccaat    4440
4441    acagactcat tctatccttc tgtgcaataa ggtgaggttc ttaatgggga aactgcccga    4500
4501    ggtcacccag ataatcagtg gcagagccaa gaatcaaaac tgtgcactcc agccccaggt    4560
4561    ctgtgtgctc aagtcacaac tcaggcatcg cgcattattc tcttctatct catcttctgt    4620
4621    ttggcttcag cttccgtctt catacaggtt gtttttctta gtttgaaaat gaaatattag    4680
4681    cattgccaag cttttgtggg ctcatgataa caggccttat ttctagcagc cctagttaac    4740
4741    taataaacag gtaagatcac atctaggagg tggtctttcc gataatgtct ggcttttatc    4800
4801    tctccttttt gtagtttccg cttacgttcc atagctacat ctccaaaggt ggtctcctct    4860
4861    gtaaaatgtc aacatttctg ccaacattca gtgtaggaaa ccttccttca acccaggcct    4920
4921    tttcccatgt gagaatttac agggaaattt tctgcataaa ccctttcttt tttttattcc    4980
4981    ataattttga ttttatgttt tctccatatg cgcactaaag tcattatcaa gactacagat    5040
5041    tattttagta ccttaaaagt caaactccaa taaaatggtt aatttgtttg atttttgcag    5100
5101    ccatcaagag ctttagttaa tcatttctgt ttgttgctct tttccattta aacaatgttc    5160
5161    tccttggaga taaagatgca agcaaagaag taactctttt cttgccattg cttacatgac    5220
5221    aaaagcagtg gattagagcg gtaaagagaa gagtgggtga agtacatcgc ttcttcagtc    5280
5281    cttagttcca ggtttttaaa attgattatg aatattaatt atgatatgct taactgatag    5340
5341    cggtatcatg aatcttaact gagataatga atttaaagaa cacaccacat gtggttgcca    5400
5401    agggggtgtg gggagggagt gggatggatg ggagtttgcc catccattct aaatgcaaag    5460
5461    tgttgcattt agaatggatg ggcaatgagg tcctactgtg taacactggg aactgtgtgc    5520
5521    aatctcttgg gatagaacac gcatgggtga taatatgacc cagtcatata taggtatgac    5580
5581    tgggtcactt tgttgtatag cagaaattgg cacaacattg taaatcaatt atactttagt    5640
5641    aaaaaaaaat tttaaagaaa aaaatacacc acagtctctg gcacagaata gtgaccctat    5700
5701    atttttgcca tgctcatctt cttgttacta agttataagt tattaatact tcaagactaa    5760
5761    agcaatagcc tcctaactag ttcctttgat tccagtttca ccacctggca tatacttgct    5820
5821    agatttgatt tgttaaaacc tttctctatt attacccaat tcaagtacat ttgatgacat    5880
5881    ccagctgcta gcacaggaac ttggcacata ttcatcacga aatgaatatc ggctgaacaa    5940
5941    atgaatgaat aaataaatgc cccatgggag actttcaaat ccttccccaa gcagactcta    6000
6001    tcctcatttc ttcccttatc tccctttagt aattaccata gacatggaac attcttttat    6060
6061    tgtgtgactt ccacatgtca gacactaggg cagttgttga atattcagag ataataaatg    6120
6121    agctcacagc ttctttgaag tgtccttata cgccaaattg atttgtttac tgtcgcttac    6180
6181    tttcccattg ccaaagttat gacagcacta ctctcccgcc caaaaagcta tccctttacc    6240
6241    gtcacacatt tttcatccct caggattcag ctcaaactac tgtgttctgc ataaacactt    6300
6301    acctaaccta cccatgtgta aagtgatctc tcccctattc ctctcctgac ttgctaagac    6360
6361    aattaccttt aattatatca tacttcactt aggcaaggaa ttataccgta cagtacaagt    6420
6421    tctctggtat tacaactcta aacggttatt tatatttatc aatctagatc acaacgtcct    6480
6481    ggtgtttcca actatatcct tgttgaggtg atttcttgca ttgctaggca ggcagcatct    6540
6541    gagacaagga cacagtgcag tctgcttcct tgactagaga gtccaaggaa atgtttgtaa    6600
6601    caacctccac aagcgtggca acagcagaag cagcaagaaa cactcatacg ttgtttgaga    6660
6661    tgtatcaggt gcagttttaa atgctttatg tattcatctt tttgtaaacc tcagtataaa    6720
6721    cctatgatgt aagtgtagac acattttata gattaaaaaa ctgaaaaaca gaggtcacgt    6780
6781    tacttacgca aggcgcaagg acactgaaca cagtggcagt aggttggaag actggaggcg    6840
6841    tatgggaaag aaagaagatg cccatagtaa tagttttctg ctaccaaagt ttggtagcca    6900
6901    tcctgcattc ttggctgtcc tgaattccac cctagccgcc tttaagttgg cggagggaga    6960
6961    aaatctgccc agggtggcaa gataaagagc cagacaacct attccagtcc ctgaccttac    7020
7021    tttgaagagt tagtctgaga agaaaccagt cccatcatgt ttgtgaagat aatcacttgc    7080
7081    ttccagacct cttggaaaat aaaaaggtgt tagaagggga actttctaag ctctggcatt    7140
7141    cttcacatcc tagtattcag gtacaattta aatcacttgc tgatgtcagt gagaaagagt    7200
7201    gacaagcctt gaaatgaact tggacaaccc tgctaactag tgggttgtca gtagaaatca    7260
7261    cagtttaagg ggtatttaac agcagatgtg gtatgtgctc tgaatttaaa tatttgaaat    7320
7321    agctagacag cagccaaggt ttctgtaaac cctacccctg aacattccaa gccaggataa    7380
7381    gtttcagctt tccctgcaca agcatggctt ctagcctcaa aactgtcgtc tttcccattt    7440
7441    gattccaaga gacctgaatt ctgatgacag gcccaggctg cttggtgatt tgctgtatat    7500
7501    aactttgttg tgacttaatg ttttctatct aaaagtgggt atgacaacgt atgcaacaaa    7560
7561    tctgattaaa ggtacacatt ttaaataagg tgtatttggt aaaatccttg ggttttggag    7620
7621    gtgagagtat tatttgttcc tgtacaaaga tagttccaaa aaattataaa acttggtcac    7680
7681    ggtttttaaa ccagtgcgcg cagatgtgtt acccaagaat ttatattgtt aattttctat    7740
7741    aacttaagag tttgatcttt cctatactat agtatagtca cggtaaacta gattaggttg    7800
7801    gagagggctt gggtatttgt ttctgctggg cttcttactc gctctctgag cttgggcaga    7860
7861    tcattggact tcagttttct catctgtaaa atggaagtag taaaaatgat ttctcttgcc    7920
7921    caactgaagg gactgctgtg atacccacca gaaaacaaga aaggctaaca tttgcagaga    7980
7981    gctgaattta tccaggctgt gttctgactt aaatgcctta taccttttgc ctcatttcgt    8040
8041    ctttattcca acagtgtgac ttaggtaata ctttttacct attttaccat catgagacta    8100
8101    agctgagtta tgtatgctga gttcgtacag cttacggcca cagagaagaa cctggatggg    8160
8161    aaacttgccc cacatggttc tactttatca aagtaagatg acctacctat taaggtaacg    8220
8221    tgtcttctcc tgctggccta cttccccttc ttctccttta gcatcctatg ccccttctcc    8280
8281    ctctcccccc caacaattac tgctattatt catcatatac actacagtca ctataatagg    8340
8341    actgggtttt gataaggagt ggaccagatt gaacaaaaca ataatcatcg tgtgatccat    8400
8401    agctaatgaa ctgactgtcc ccaggcaata gtcgctcacc atgtgtttct ttagacttta    8460
8461    ttacatacat tgactgtgct gggtgcaggg attctacaaa tatgaagaag atgtgctttc    8520
8521    ttccttggga tgagaaatgt acatgcgtag ctataatatg aagaagtgat tgcacattat    8580
8581    aagaaagaga taaatataag aggagttcaa ggggaaaaaa aattaattga ttccaggtca    8640
8641    ggggatcatg gattttgcac caacatccag gaaaaatatt tgcctttttc taaaccatca    8700
8701    gacgaatggg gcatgtggtt attaaatacc agaaagagga gtagggtagg gtgttaaaat    8760
8761    tatggagacc aggcttggaa aacaaggcaa agtatgatgt gatagcaccc ttccccctcc    8820
8821    cttagctagg tactcaaaaa tttaattcca tcacgtttgc taaaggcaaa agtatatgtg    8880
8881    ctgtagaatt gtgtacttag ttggccagag gaggaaagga gggaggttgg aggatgggag    8940
8941    ggttatcctc tcatgtttca cagatgttga tttcaagttt ccacctggta acagcctagg    9000
9001    ggccagggca taaagataca agtcaaaaca tagagacaca cacagagaac tgacagcatc    9060
9061    cagcaaggga atttcaaaaa ctcaaaaaag ctttcccctg gctgaataaa tatctttcct    9120
9121    tgtatgtgca ctttcttcta tttactgaat ttggaaagag ccatagcctt ttctgtcttt    9180
9181    tcaaagttct agattatata aaagcgtagt ctatgaaata aaaattttca taaacaggct    9240
9241    aaattaaatt gtgaccaact tctagtctct ctgtgtttca tttaaacacg tacacacaca    9300
9301    catcacacac aactggtaga caacaagaaa gagtactatg agtagtggaa gtagtaaatg    9360
9361    acacgctttt catataaaag tatagctttc ttccaggaca ctttagaaat acgttcaaaa    9420
9421    tatatagaaa acctccatag cgcagtactt gaatttgcac aaacagccca aggcaattta    9480
9481    gaatccttga tgactactca tttattttca cagaccacac ttaaaatgat ttcattccat    9540
9541    ttgccggact tacagatcct gaaagcaaga aaaactgtca ttttggaagt atgataaatg    9600
9601    tgatttataa acaagactgg aaagggtggg taaaggagtg ggggtggggg tggggaaaga    9660
9661    aaccctttag ttacaatttt agggaaatga atccacacaa taaaacaaat tccaagtcgt    9720
9721    tgctccacta ctatactcca gaagcagttt agaatcttaa gcagatgcaa gaggaataaa    9780
9781    gcacttaaat agggagaaaa aagaccgata aagtttctgg ctacaataca agagacatat    9840
9841    cattaccata tgatctaatg tgggtgtcag ccggattgcg ttcattgagg gaaaccttat    9900
9901    tttttaactg tgctatggag tagaagcagg aggttttcaa cctagtgaca gtcagagcag    9960
9961    cacctacccc ctccttcttt ccacacctgc aaactcttgc ttGGGCTGAA TATTTAGTGT   10020
10021   AATTACATCT CAGCTTTGAG GGCTCCTGTG GCAAATCCCC GGATTAAAAG GTATGGTTTT   10080
10081   CAATAATTGT CCTGAACTCT GCAACAGACT AATAAAACTT TGATCAAGTT GAGAAAAAGG   10140
10141   AATTATTTGG TGAGAAAAAA AAAAAGAAAA AGaaaactgt gctaaacttt gagtaatctt   10200
10201   tatgcagcat tttaaacaag aattgcttaa aaacagaaac taaatatttg gtaaaatgat   10260
10261   tgaatgtgtt gtttcagttt tttctctctg ttcttgcaaa gatgtttctt aaagaagcta   10320
10321   taacctaaca cccagactgt ctttatggat gtattttgta tttgtactaa ttaaatgttt   10380
10381   agctctttag gaaatgttta tagaaaagta ttctagacta acatactact catcgttgga   10440
10441   ttatattatt taaggattga ttttcctcct gaattcttgt atactttaag aacttttaaa   10500
10501   agctcaggga agtgaactct ggtgattaac tgtaagaagt ctaatgcatg tttcttcaac   10560
10561   ctagaaaata agaaattatc accagagagg tgaaaataaa cactgaaata tttatgctga   10620
10621   ttattaaaga cctaaaataa tctcacgttt agctgcataa ctccttaaag gttaagcaga   10680
10681   gaccctgcca gcatttttgc tgcaaatgaa attttatttt aggatatgtt cactataaaa   10740
10741   tgaaagtgtg gattatcttt ctttctaatt tcaaaacagg gtaatatgat gaccactggt   10800
10801   taagtggact cccagtgatg taaatatttg tggctttttc tttgaattgc tattttgacc   10860
10861   ggaaaaataa tcaaatgcct cctacagtag cccttactta tggatgaatg ctgctttgat   10920
10921   tgtttatttt aaaattacat tactattatt gagatttttt ttcattcact cagtgctggg   10980
10981   ggattttaat ttgctctgtt tttacagctt cacttatctc ctgaggatta aattttgact   11040
11041   ttgaaagtca taccaaaggc ataaatgaca tcatacaaat gttgatctga atgatgtagt   11100
11101   taatttaaag gaatgaagta gtttgagaaa ctagaaatga ttctttctga tagaatactg   11160
11161   ataaattatg gcatgagctt tactggagta gtgaaattct tagcaatcag catttgagaa   11220
11221   agaagcatgc atgttgagga tacttaaaac agctgaaatt ttaaaagtat ctcatctcag   11280
11281   taatagtttc cttggtttct acaggggcaa cggccgggtt ttgtttattt ttctgattta   11340
11341   ttaagatagg aaggaaatga ctaaagaaat catcagtatc aacagcccac attaattgtt   11400
11401   ttaagatgct gaatcttcaa gtgttatggc acgaatttta aagaagctat ttcatggagg   11460
11461   aatttttata aagtacctgg acatgttatt ctttcccagg gcattcaggg ttaaaatgaa   11520
11521   cacacacaca cacacacaca cacacacacg cacacgaaag ggataagtag tggaagctaa   11580
11581   aagctgtctg agttcagctt cacggaaaaa gaatatcatg aagagaatct gcaccatttt   11640
11641   aaccagagta aacaaatata aatgaaaata ttcctctgag gtcatgtgag ttgagctggt   11700
11701   aaaccaggca ttttctgttc tgcagaaaag atcagaaaat gacatctgca ttaattctgc   11760
11761   ttgctattta ttaaatctgc aattactttg cttcatgttt ctctaaaatt gtaagacatt   11820
11821   aaatatgcaa ggctagcaaa cctgtggtag accgtaaaca ttgcatttta atgtgaaaca   11880
11881   gacagagaac cactcccttc gagccaatcc aagggaacaa ggccaaaaca atagggtctc   11940
11941   ctttaaaaag caatgtggta actgagtggg aatgggtttc taaagaaaac ctgatactga   12000
12001   atttaaaggg gcagtgcaaa gaataatctt tgtggtatta tttaaatgaa aagccataaa   12060
12061   cctgtattgc atatgtgctg ccttagacat gcttcagtaa taagtataaa cgaagaataa   12120
12121   aagtgtaaaa aaaaaatgtg aaaacattta tttcccatct ggtggctcta ggcaaacatt   12180
12181   tccagaagat accctaaagt gagggcatac aaagaagttt tctgtataca ctacaattgg   12240
12241   atcatgactg aaaataatcc tctaattcta gttatgaatg tacaacttta atatgaactc   12300
12301   ttgcaagtat acagttcaaa gcagagatga tgagactaaa gataatgcct ataatgtgtt   12360
12361   atgggaatat gctggcagct tccatggggt ttgaaaatat aacaactcaa aaatagactg   12420
12421   tcctctaatg ataaactgct ttttgtaatt ctgacttact tcatttactt cagccaacga   12480
12481   aacccaccta ctcaataaca tagctgtctg tatatatcta tgtgcttgtt gaatgagtgg   12540
12541   ataaatactg tacagatgtg ttgaaaccct actttttgtt tgtctgttca caaaatattc   12600
12601   ctattgggaa aactggataa cacataaatc atacaaaaat cagatgaaat tttccatgca   12660
12661   agttttttgg tttatgaaaa gggtttagtt tgagaaacta gcaatagatt tattttaaaa   12720
12721   actgaatctt gcttattcca agttgagatt ttcaatgtaa tatctttctt atgctataaa   12780
12781   tgtgatattg aaaacagata attgtatgat taaaaattaa gacattggtt gcccggaaca   12840
12841   aacggaataa ctcgtattgt taatacattg atagtcaatt gagtcattta tgcacaaaat   12900
12901   attgtgcaag gtctgggtac agaacaaaga ataataagac acgccctgaa ggagtacatc   12960
12961   ttctagtggg gggggcaaac taagcacgca aaacaaatta caatataatg tgataagttc   13020
13021   tttaaaagag gtaagagcaa cgtgcttcgg gagcacagaa gagggggaaa gcagcatcct   13080
13081   gcctggatga gccagggagt acacaaagga agcccattat ctcatttagt cttcaggaca   13140
13141   ctcttacaag gtatgtattt taaatggccc tgagctctgt gtgtcagagt tgaggtgggg   13200
13201   actgggagca gagaggaaac agagggaaat atggcttgaa acatcagtgg gtatcaaatt   13260
13261   atgaatggtc ttatatgcag aaaaaaaagg ggccgtggat cttattggca agccgtgaga   13320
13321   agtcaacaaa ggctttgcag gagaaaatta acacaatgac ttagttttta gcagatgact   13380
13381   tgggcagcag agtgaaagat gacctggagt agaggaagta ttcaaggctg agaccatttg   13440
13441   gaagctcttg tttagggagt gatgagaagg gtctggacca agataaatac agtgggatgg   13500
13501   agaaatgagg ttggcttaca aagatatttc tgaagaagga gttggagatc tctcatgtgt   13560
13561   acagacaaaa ctgtaactgt ggcattgctc atgtagagtg agcattgaaa attccaaagt   13620
13621   gatttgtcat cataacaatt tttcaggtgg cttgaatgta taatccatgg tctttattca   13680
13681   ggccccaaat tcaaccaggt agatttaaat aatattgaaa tttctcttca taaataaatg   13740
13741   tgtgatttag tctctaatgt acctgattac cttccaaata tatttttaag gttctgtttc   13800
13801   ctaacaataa ataaaatatt actttgtatg ctttgctctt gtccactctg ctgtgggtgt   13860
13861   tacataagaa taacacatga actaggtcat gctactctcc taaacctttc gttcgttttc   13920
13921   taggttcctt ggttgtgaaa atacatgaga taaatcatga aggcaactat catcttcctc   13980
13981   ttgcttgcac aagtttcctg ggctggacca tttcaacaga aaggcTTATT TGACTTTATG   14040
14041   CTAGAAGATG AGGCTTCTGG GATAGGCCCA GAAGACCGCT TTCCTGAAGT TCCTGAATTA   14100
14101   GAGCCTCTGG GACCCATGTG TCCCTTCCGC TGTCAATGCC ATCTTCGAGT TGTCCAATGT   14160
14161   TCTGATTTGG GTAAGTGGGA TGTAGGCTCT CTTTACCTAC CAGTTTTCTT TATTCATGAG   14220
14221   AATGGCTTCC CTGGGAGTGT AGCATTTTCA GTTTTAACTT GTGCAATTGC aaatgtgaga   14280
14281   gacagcgcca cctaatgagg aataagggaa gctgaggagg agagaaagaa gcagctttga   14340
14341   agttaggaga ctttttttct ttcttttaag tcagggctta atcactttgc aatcttggcc   14400
14401   aagtcgcttt aaaaaacaaa caaaagagtt cctgagcttc atggctcccc ttctgtaaaa   14460
14461   taaaatctcg cacaaaataa catcttttgc tctatgattc caaactgata gcttatttta   14520
14521   atttgatgat ttgttctgat gaaatcttac atattaagaa aatctgggtg atctttctac   14580
14581   tcttggctta gcccagataa cagagtttga acattgctaa attgtcaagt atgcagagtt   14640
14641   atcagaagca aaacaagtaa gcttttagaa ctaaaattta tctttcaagt accaaaatac   14700
14701   tcccttaatc cctgggtctt aattttgcct ctacctttgg aattttgcaa tgtagctgtt   14760
14761   tttattcttt ggaaagtttc aaaggaaatc tttataacta agatatggtg taaatattca   14820
14821   gtataatcat gaagcatata tctttagcct aacacagtaa atacagtttg atttatcatc   14880
14881   tttcaagaaa aatttggtct gggaattcca agagcaatat actcagaaga taaatctcca   14940
14941   gaaagtttga agccccagca gttgggccaa aggggaatgg atttagttta catggcagct   15000
15001   gattcacatt cctcttttct tttggttcgt tttcttgctg gaaagaaaaa acaaacaaac   15060
15061   aaacaaacaa acaaaaaccc atagtgcatt tccttatggc agaaacccca tagcttagta   15120
15121   gaggacttct ttcagaaatc ccatatgtag ttagaacatg ctttctagga gtcttttgca   15180
15181   ggaaaatttg ccactaactc ctagagtggg aataaactat atacaggaac tcaggaaaac   15240
15241   ataaaacatg ttaaatagca acgactgaaa ataaacactt caagaaagac tcttcaatgc   15300
15301   ttgacattta aacccaaata aaaagtatac agaaaggctt tgaagaggct acaagataat   15360
15361   tccatttaat taattaacta actcattcat tcactgaata tactgagatc ccacaatggg   15420
15421   tcagatctgt tcttggcctt ggggagaaag ggatgaggaa gataaatatg gtcccagttc   15480
15481   ttttgggtct gatattctac tggtggtgat tactgctttt ttgaattgta tattcttgac   15540
15541   aaggggggtt aaattactat taaattctac agaaactttt atagaatcta gagattacct   15600
15601   ccattactgg tttagacagg aaaatattaa aaatatctga acaagggaat ccccatatga   15660
15661   tggatatact agtgatataa agttttcaaa tgttgcaaaa atggttgcat tcctaagtaa   15720
15721   tgtgatgcaa attgaatgtc actttacctg agcacaaatt taaaaggatt cacaggtatc   15780
15781   cccactacat atattatcag caataatgag ttgatatttt taagaaagtc ttgtccagtc   15840
15841   acttcagctg aagttttatt tttctaaaaa tatagtctta ctttgatttc atgataaata   15900
15901   gttcataaat cttgactctg atgaaagcat tggggcagtt ttctagttgt ctatcatgaa   15960
15961   aaaaaaaaaa aaaaaaaatc ccatgtctgt tgcccaaacc taaacagaaa aacagcctta   16020
16021   ggacacatca agttcatgga catatatgtc tcatgataca gttttttggt tgtccctgtt   16080
16081   actgttttgt tttgtttatt ttgtgttctt tccagatata aaagttttcc atgttaactc   16140
16141   tcttttctaa gagtccaaag tgtatattaa tcctttgggc tcactgatct tatataaaga   16200
16201   agcagtggct cagattgtaa taatgattca ttttggggaa ccatatttaa agaggaccac   16260
16261   tgagttccaa taaatggtgg tctcacccaa gttactttta gacttattaa ttcaaagatg   16320
16321   catgtgttta aatatatagt gtccaaaaaa tttggataga tagttctaaa acagaaaatg   16380
16381   cagtttttaa aaggaaaagc agtccccttg cctttaaaga aacattttca actctatagc   16440
16441   ccctgctcac tttatgatca tgacaagctg ttcagagcct tgacatcttc atccgcagag   16500
16501   aaatcacagt cagttgtaga gatgctatca tctgtgtgag gtacctggct catagtagat   16560
16561   gctccatgtg tttttttcta catgatgatt atgtggagta aaagatggaa gaaacacagg   16620
16621   aaaaaagcaa agaaggggaa atgggcaacc tcactcatag caaaggcaat gcagtgtatt   16680
16681   ttttttgttc taagttctct agagctctga acatgaaact tgagttatta taacaaagaa   16740
16741   aacaatgcag tgcactttga gatgagaatt gtgaatgtat cacagactag tgttttctta   16800
16801   agaatttttc ttgccagagc ttttaatgag cagagagtaa ccacagtgtt gaagacagta   16860
16861   gtgctttatc attttatcta agcaatgttt aatataacaa acattattaa aatgtttggg   16920
16921   ttcttgccac taagaagtat ttctgatgag ttaaataaca tcacatttta aaatagtttc   16980
16981   ttcaaagcta agatataaag actgtgaaac tgaaattgaa taattagtgt atgggaaaac   17040
17041   ctgccatgtt caagaagata cattgactgt tttagtcctc ctagttccaa cttatcagaa   17100
17101   ctattataat atgtttttct agagcacagg ggtttgaaac acaaacatat tttagcctgt   17160
17161   ctaagatagt aatgaattct ccattaatat tggccaattt ggctaaacgt gtaacttata   17220
17221   atttaaacca gaattttatg agacccatat cttcttttct ttcttcatct atccccttaa   17280
17281   ggcaaaaaac tcacccttaa ttatagcatt tataaaaatt aacaatataa aaataaatgt   17340
17341   aggattagca aattcagcaa cctttaggtt tccttaaaat aataaaccca caacataact   17400
17401   cattcttgcc agatctttaa aaaaatatcc taatattaat cctgtgactg gatgatttgt   17460
17461   tttatgtgct cagtgtctta aagaaagaca gttcccttac tcgtgtactc tggctcagcc   17520
17521   attcatcttt gggccaggtg tcaccaggaa gcattatttc acattgactt tcctctcatc   17580
17581   aagtaaaagc agatcaaacc ctaacagctg aaataagcat aagcaaaggt ttctgactat   17640
17641   gctcccaaat tgaaataggt attgatacat ttcttacaaa caagtttcaa aagaattgag   17700
17701   atgcccttta aaaggattta atagtggaaa gaacttgagt cacaccattc aatacctctg   17760
17761   aattcaagtc cttctttatc atttattacc tttaaccttg aaacttctaa aacctgtttc   17820
17821   ttctctgggt aaataggact atgtcttatt tcattagaga ggaatagaaa atatttgtaa   17880
17881   aaatgtttgt catagtatct gttatgttca gttcaccatt gtagacaaag tcaacaaata   17940
17941   acatgtggct gtttctcata atgttcttta tgtctatatg aaacagagaa acaccaataa   18000
18001   gcatacggct tgccaagctg gatacaaaat agcaccttct ctcccctccc cctaaagaag   18060
18061   gcggtgtcac atccaaatat aaataggcaa taattagaaa actgtataat tagccaaata   18120
18121   gagttctcca aacactattc ctttgaacaa aattggtttg gctgagtaga gaacacaaaa   18180
18181   gcatttggct attttataat tataaatgac tcacaacctg catagttatc cctccagaga   18240
18241   tgatgccaga agatggaaca ttttaatttg ccaaggaaag gtgttataca taactaatag   18300
18301   ttcctaaaat gtacctcata acgccaagga tattttaatt tttaaaaatt tcagggaaat   18360
18361   atatagccct ttaaatttca aagagttagt tttcctcttt ttaattattt tgcttcaact   18420
18421   ggtgaaaatt ttgtcagtgg acaccgcttg ggacataaat gccacagctt gtctcttatt   18480
18481   tggggaaatg agttttccag aagcaaatct tacgcatgag gtaaatgaac cattagactt   18540
18541   cttccatgaa attatcccag aagaataaat tagggctatt tgtagaggga acagagagaa   18600
18601   tgctggaagc tcagttgctt ccacaactta tatctggctt cacagcagca gagatgtgag   18660
18661   gtgaccctca ttcagagttt cagatgcatt aaatgggcat ctttaaggtg tggtacaagg   18720
18721   aagcggtgca cagagcatgc tgtggattgg gtggggtgga gtctgaacaa tctcagaagc   18780
18781   agcaggagga aagctcagtt gggatccaga taaacaaagc ccctgactca ggggttacag   18840
18841   atgaggagag aaagaggggg gtcagagaag gccaaaggaa gcatctgtct ccttgacctg   18900
18901   actgacaata gacatatccc tggtttcctt ctcagtccca gaagggagag aaaggcagct   18960
18961   gtgtgggatc aaggcattag gttagactgc agctgtggtg cattctcttc tggaagatca   19020
19021   ttcctggctc cagaggacag gatgagaata ggttagccag aatactaatt tcctggataa   19080
19081   aagaggaaat gcaggagacc ctctaatctt aacttttctc cggcaaaaga gtagcaggaa   19140
19141   aattatacat ttcctggaaa ataaggataa agaagaatta acccagtttg ccatccaatc   19200
19201   tcaataaaag ggaaaaaacc ctatagcagt tgcactgtta acactcaaga tgcaattaac   19260
19261   ccttgactta gtctgaagat tgctttgagg caatttctgc accttgtcta ctgtgctcac   19320
19321   actgtcatct atatttgcct tgatgattct ataataatca attatagcta catgtataat   19380
19381   aattattcat tttaattacc tacttaaata tctaatttct ctaccagaag aaaagcatgg   19440
19441   tgataattta tctcttggcc ctccactcaa aaatatgctt tatacttggt aggcaaatat   19500
19501   caataaatac ttgataaatg agcaaatgaa catatgcagt gcataactct acaaatattc   19560
19561   ttgattgagt gcataactct acaaatattc ttgattctat aaagagagaa agaggatgga   19620
19621   tattggctga ctgggaatta ggagttgtgg agctgtggag tatcctttct cattctttct   19680
19681   tcagggtggc tatagaatca ggaagcttaa acctttctta ggttacttgg aaagagaatt   19740
19741   gaattaaagg gaagatctac tatttctgaa tccaactgcc attacaggca aagctgaaaa   19800
19801   gctttttgat ggagctggga tgcctacata ttatcttggt catgtgccaa aagctgaaat   19860
19861   gtatcactat tgtcctaatt attaaattga atacagaaat ataaaaaaaa atgttggaaa   19920
19921   tcaacaataa atcttggagt ttggacccct gccacagggc agaaaccact aaaaaaaaaa   19980
19981   aaaaaagcat gatgttttag gacagcctgg cctttgtcca acatgatgtt taccagattg   20040
20041   ctgaaatttg ctagcagaga gaacaatact attcatcact gagaaaacca gaaagaaagt   20100
20101   acaattcttt tgagccttta tttcagaaat gattttctgg tcatgtctta agtagagttt   20160
20161   tattcacttt aataaataac cctattttaa agaagataaa atttcctttc ctgaatttag   20220
20221   aggagcagct aattcagtct aaccctgaaa ataattgcat tttaaaggaa aatttaaaat   20280
20281   tatattaaag aatgctcatt gaaaaataat tacatttggg aaacttcttt gttcctgttg   20340
20341   cttttgcata ataaatactt cctcaacact tggtgactta ataaataatt tcattttgtt   20400
20401   cctgatttca gggaatttga accaagatca gaagggctac tctcacttcg ggtctctcat   20460
20461   gcagagactt ggtgtctctg catttgcagt caggtgttgc ctgaggccat agccatgggg   20520
20521   aggctggccc agactggaga gccaagatag ctcactctca ggactggccc ttggtgctgc   20580
20581   tgttacctga gagctcagct cttccatcat ctggagagct tcaggtggcc tctccatcat   20640
20641   agtgggaaga ctttttacat ggctcctcaa tgccccaaga gcaagcatcc cagaagaact   20700
20701   gggtagcagc tgaacaacct tttctgaccc aacttcaaaa gtcactctgt gtccaccttc   20760
20761   aacacatccc attagttcag agacacatga taaggccatg ccagattcaa agggagggag   20820
20821   atttgatgcc atcttttgat ggggttggac aattgtgttt ttaataagat catgtaggat   20880
20881   ggtagatata attaatgcca tctttggaaa aggcacgtta tctatgcact caagttattt   20940
20941   ttaagtgaaa tcaagttgat ttagagagac acgcagtctg taggcagaac gtggtccatc   21000
21001   tcaaaaagta cctaagttat gataggcatt tctaatgaga agtgttaagc gcaagtcctg   21060
21061   tattatatat acaaggccca taaatgttac ctgtccctat gaaggtcatt atttaacaac   21120
21121   tgcaaactac ttaaaagatc aattatattc aagtaaattt acaaatttac ttcgtagtta   21180
21181   cttaaacttt ctactgttga ttgtgagaaa gaccttgaat catatacttg tgacttttct   21240
21241   tcccattgca gaatatcttt ttttaaacaa aaaagattaa tttacctgat taagatttca   21300
21301   tttaaattgc ctagtatctt actaagggag ggcgggagga aggaaggaaa gaagggaaag   21360
21361   aaaagaacaa tctaatatac aaatttgcaa gagagtagga tttgccacca ttaaactagg   21420
21421   tttaaattgg ccatgaaaca gcttttggga ggtctaatta ttttttggga atatgcgctt   21480
21481   gctagactga ggggctatct ttcaaaggtg gagcttgatg gacaagctgt ccaaatgtct   21540
21541   tgaatgtcag gggaacactg atgattgtca gaagaccaca agatgatcga caagaaaatc   21600
21601   ccacacaagg gcaagagatt taggtgaaaa gtctgtgtgt gatgcattga aaaaacaatg   21660
21661   gtagcttccc agatatatgc attataattg tattgacaga aaataaaata aaatattcct   21720
21721   ggcaaattag atcaaaaaga aagttttttt atacccagtt gcttcctatt atttcggggg   21780
21781   atgtattgta aaaatttgta ttcctcatga gagaaggatg tgaagagatg aaggatgtga   21840
21841   gacaccagca gaaaagatct tgaagccatg accatgaact ttttaacatt gatttatcag   21900
21901   aatagactat gattttaaaa ctaatcaaaa agccacctaa aactatcatt tgtccctact   21960
21961   tacccagaaa ttaccaaaaa gaaagaaaat taaaatacaa tatcatacac aataagttga   22020
22021   tgcataagaa gtctggagaa gttggttctc tagaggggtt atgacaaata ttttagaggg   22080
22081   tgtgtggggg gaacaggggt acacttgaaa acttgtacaa atggaaatgg ttggagtatt   22140
22141   ccataaaaca cagattatat gcataaaaat gagtagctgg gactatgcac agtatttttc   22200
22201   aagggacagt atgtagatca gcatattttt taaaaaaaaa aatagtgttt acacacagac   22260
22261   atggcacatc aggtcgttct ggagtgggat tcatgccatc gtggtttagt ttaaccttgc   22320
22321   ggccactggg tttctatttc tttctttctt tgttttaatc tatattcttt tcataaagag   22380
22381   agtgttggac cagcttagaa gttcctgtga tctgggacaa gtaaagtttt ttgaatgttg   22440
22441   aacaaactaa tgttttatga aggtcgaaac taaatccaac aaaataatga caacctgctg   22500
22501   tttgttatca aaatcacttt ttaagaaggt gtacttaaaa tggaggcaga gttcccgtca   22560
22561   tggctcagtg gaaatgaatc tgactagcat ccatgaggat gcaggttcga tccctggcct   22620
22621   cgctcagtgg gttaaagatc cagcattgcc gtgagctgtg gcataggttg cagatgcggc   22680
22681   tcggatgtgg cgttgctgtg gctatggtgt gggccagcag ctgtagctct gatttgaccc   22740
22741   ctagcctggg aacctccata cgccacgggt gtgaccctaa aaaagaccga aaaataaaat   22800
22801   aaagtaaaat aataaaataa aatggaggaa gaagccagtc tcagaaatgt gtgtgtacat   22860
22861   gtgtatgtgt gcctgataat ttatcttcaa accaacccag ctgccctcgt atctttctga   22920
22921   ttttgacata gactgataag aacctcatca caggagtcta cttgatcagc atttgggaac   22980
22981   catagacaag ctgatactta atggtccttc cgtctgtgac attctgagaa cttatagctg   23040
23041   ggataatatc ccctttcatg ttctacttat catttctgag tgagctgctt aacaccctga   23100
23101   tggctgtcta gcccttaaag agacgtacag catgctattg gacctgatgt cagaactgtt   23160
23161   cttgctggga agtgcaaata gatatgactg ggaaaaagtc atcctgttgg gagccaggag   23220
23221   gatggtcttt tcatctgtat tttctcactc ctagccatgt gagcttgttt gtgtcatcaa   23280
23281   actttttcta aaaaaatcat ctggaaaaat gaaattatca tactgcctta cctatctcac   23340
23341   tggattgctg tgaggtaaat aacatacttc cagtttttta tccatggtaa agctacatat   23400
23401   atatacagtt ttaatgatac aatactgatt gatatatgaa gtccctcaat taaatatgaa   23460
23461   ttttttagta attcagagaa gattataggg ttatgatttt aatcattatg actctaagaa   23520
23521   ctaaattgca aataccacat gcctgatggt tgttttttat gctaaatctt caggggaaaa   23580
23581   atgtatatac ttccccccag gcagttccta ttattatgaa attcttggat gagagcataa   23640
23641   tcaaaattgt cagccatgca catatgtcat ttttttctct caacagcaga gatgtatctg   23700
23701   ctctttggca ctgaacaaat attaagggag ccactagaat ttaggtttga caatgtatat   23760
23761   aaaagtaagc ataaatggga tttaggactt tgacaaagaa gccaagggag taatgatgaa   23820
23821   ataaatgtag gcagtaacac ttttctaaat aaaaggcaat gtgcgttttc ttcattgaag   23880
23881   aacactaatt atccaagatt tggcagacgt ctaccactcc taattgcatg aaattcacaa   23940
23941   actgacattt ctgaaaatgg cagtgatcat gacaatacag tgcagtgaaa tatcctcctg   24000
24001   cagagtagct gttctggtgg cctgctgttc atcgctgaaa acacttcatt tttgttattt   24060
24061   ctctgtgaac tctttctgta atgagttctt ggaatttatt tatgcaggta cagaattgcc   24120
24121   cgcattttgc tattcaaatt tataacccta gatggtcact aaattaggaa ctagaatttt   24180
24181   ttcttctatc aacagagcaa tgataatgtg aataattttt tggggggtgg gagaaatcag   24240
24241   aagtaggtta tttcagatac attttctcta attttcatgg acaacatgaa gataggaata   24300
24301   tggctaccac gataatttac ctgtagaggc ttaaataaga gtcaaaagtg aaaacttatc   24360
24361   ttctcaacat agcagccatt atacaccctc ttataattta ctttttaatt gaaagctgca   24420
24421   gattgaattc ttttcttccc cattggatgt aggcaatttc tagcctgttc ctgctgtatc   24480
24481   cccaggacct aataaaatga tggtgtctag gaggtattca atcagtcttt actgaaagta   24540
24541   tgatcttttg tacttcaagt ttcagatatg atggagaggt tgaaaagcat ttatgattta   24600
24601   tgttatatag tcttaaaata caaagatgat catatgaatt agagttagta aaatgtcaaa   24660
24661   ttttttggcc acgcccacag catgggaaag ttcatggcca agggtcaaac ccacaccaca   24720
24721   gcagtgacaa gaccaaatgg gtaaccacta agccaccaag aaactccaaa atatcaaatt   24780
24781   tttgcttaac atattatatc agtagggaac aaagccagtg gaagggggaa agacaaaaga   24840
24841   ttatataatt taatattttt ctccattaat gtttatatga tgatttgttt taaatgacat   24900
24901   acctattgaa taaaagcagt ttatccttat acatctagtt gaatgactat taaaattgtt   24960
24961   ttatgttttc taatgttttt tagagcattt ggttattcag tgtgtttaca tttataaact   25020
25021   aaaaacaata actcagttat ttagatctaa atttaaattc caaaagtaat ggttcatata   25080
25081   ataagtttta gagatattac attagcaact tttattcatt tccttctgat tagctacgta   25140
25141   tatattggtc ataaacattc caattaaaac taaaagaact gttctcccaa aagtttggat   25200
25201   aaattttcag attgttggca caacaacacg aatgcatact catataattt taattttata   25260
25261   tgtagacctg tgacagtgct aggtttatca aaaggatctt ttgatgattt ggctaaagtt   25320
25321   cttctctact gaaaggctgt ttatgtagaa aagtatatag ctttacagat ctctcccact   25380
25381   taatgcttac caaaggaatt actttctaaa ataagaacaa tgaggtagaa cacactggct   25440
25441   actgaaacat ttgaaccaca tcttacaaaa tattaatttt ccttttatgc agaaaagtaa   25500
25501   ttacatgggg ggacataaca tgttctgttt atgattttta aaaaaatcat ctgacttttt   25560
25561   tcacaaagat aaaacagata ttttaaactg cagttgatat aactcccaga agaacgaaaa   25620
25621   tatggtggtg gtaaaactac cactgcaaca acactgattt ctttgtaaaa atgtgtttac   25680
25681   acacagttcc tttttactga ctgtacattg cctttacttt tatgctaggt ctggacaaag   25740
25741   tgcccaaaga tcttccacct gacactgccc tgctggatct gcaaaacaac aaaataactg   25800
25801   aaatcaaaga tggagacttt atgaacgtga agatccttca tgtaagaatt tttatttttt   25860
25861   gagttataat aagatctgac tcaaagtgtg tttcaaaaca aagctgaggt aaggccaata   25920
25921   gtactacaTG GTAATAAATA AGCACATAAG TGTTTATTAA ATTCTCTTTT TAGGGGTAAT   25980
25981   GAGGGAGCAA AGCATCATAT TCATTAACCC CTAAAAAACA GCCAATTTTC TTACATTTAc   26040
26041   ccccccacat agctttagta ttggcttcct aaaaaaaata tatatatata tacattttat   26100
26101   cctagttttt cacatgtttt atcagtaaaa atctctcatc ttccctatta gattgtactt   26160
26161   tgatagtaga acaaagcaca aaatcgactg acgttagaat tattttaatt gttttttttg   26220
26221   ttttgttttc tttcattcat tttccaagag atgcaaatga ctttgtaaag aatcaaagat   26280
26281   tggtaccaag agaaaaaaca attatgtatc ttgtatatat atgtatctat atcttatgta   26340
26341   tcctgctttg catttaggat gatgcatgct gcatccttat atgtattctg atttttcact   26400
26401   tacctctact ctgttataat ctaacacatc caatctacca gtcaggattc cagcagaaca   26460
26461   gagatggcat aataatcaag acaagattta gttatcaact ttctgacagc caaaatgagg   26520
26521   aaagcaataa acatttatcc tttaggagaa aatttaaaat accagatttt taaaaagaag   26580
26581   caaagaattt ttccttgaga ctttaaggtt gcccatggaa cagttaataa aaataatagc   26640
26641   acataataaa atggcatcat caaattagtg aagtatccaa cattatggac attaagtaat   26700
26701   gaatgctatg ggcgacaagt agaagataaa aaagacatga tcctacatca tgttacccag   26760
26761   ttagtacttt gagagaatat gggacaaagg ggttacagag gattagcaga attttgaaaa   26820
26821   gaggagggtt ttctgttcaa gaggaaaaga aaggtagagg aaaataaaca gcaggcaaaa   26880
26881   atagaggata ggacatggct aaagtgaaag atacaggctc taaagcagtg gaagatagag   26940
26941   cttgagctag agatctcaaa ccctggatta ataggatcct tctccactga taggatacta   27000
27001   gatgggagtg agctgatgga gataccaaca aagtttgtca gtgattattt caactatcat   27060
27061   tggaacatta aaagagggga ttgtttttaa gtgattgtgc tagtttcaat agactgacat   27120
27121   actaaaaagc ttcattttat ttgcataaac ttacactaac gctgctttta caggaaggaa   27180
27181   aattctctta atctcaattt cctatatgtt taagtataat ttgaataatt tgtttaaact   27240
27241   ctttatactc ttaaataata ggtatctagt ctctgtgcca ttctcattaa ctctggcgtt   27300
27301   tgtaataatg tgttctttct tttccatgtt tcctcctaag tacggtttta ggcaacttat   27360
27361   catcttggtg atctcttcct ttctacttta aagtgtacac tggaagaaaa gagagtttat   27420
27421   tagagcttct aaccacttac agaatgttaa acagctattt ttcccttact cattcatgat   27480
27481   tatttctacc cttgttatta tgcaaataaa cattataatt ttagccagga aagctatact   27540
27541   tgaatgagaa gagagagaag tgaaaattta ccaaggatta aaatagaaag aaattaacat   27600
27601   ggaaaatgtt ccttttttct caataatttt atcagtttac aactgtgact cactataagt   27660
27661   gatacataat ccttaagagt agttgtatac tgatatataa tagaaaaact acataattat   27720
27721   cctgtaaaat aatgtaacat taagtattat aatgccagca ttcaacatat ttcctttaaa   27780
27781   ttaaagtgta ataaatctgg taaaaaagtt tattaaaaat aaaccaaaat tggcaaaggt   27840
27841   tgagaaatag caaacacttt tttagcaatt accatatact aggcactatt cttaatatct   27900
27901   tatatacatt aactcactca gttctttttt tttaattttt ttttttttgt cttttgtctt   27960
27961   tttagggctg ctccccgcgg catatggagg ttcccaggct aggggtctaa ttggagctgt   28020
28021   agccgtcatc ctacgccaga gccacagcaa cgccagatcc gagctgggtc tgcaacctac   28080
28081   accacagctc atggcaacgc cagatcctta acccattgag cgaggccagg gatcgaaccc   28140
28141   acaacctcat ggttcctagt cagattcatt tacactgtgc cacaatggga actccagctc   28200
28201   acttaattct gacaactaca ctctcaatag caccgcatac agatgagtgt gctcaggcac   28260
28261   agtaaggcta agttacttgc ttattgttat acagcagata agagccggag cttgagatct   28320
28321   aaattcacga acactctgac ttgagtctct gcactaataa ttgcctgtac atatgatggt   28380
28381   aatggaaaaa tcccttaaaa caacacctgg tacagtatga gtgttacata agtagctttg   28440
28441   gagaaaatta tacatattag gtcaagtttc aacattttct ctttcagtgt tatggaaata   28500
28501   taattgatat atagcactgc attacttcaa agtatacagc ataatgactt ggaagacatg   28560
28561   tgctgcaaaa tgataacctg ttgtttagtg aacatccatc atctcatgca gatattgtaa   28620
28621   caagaagaaa aacaaatgct gtccttgcga tgagaacttt aaggatttac tctcagccac   28680
28681   atcgaggcac accgtagagc agtgctcgct gcagccatca ttacattcct ggtgcctggg   28740
28741   ggtctggagg gtgccttttg accactttga tgaaggtggt gaaaagcttt cactcctgat   28800
28801   tccaccctat ttctattgcc agtcactttt catcacttct cccgtaccca ccaggccagc   28860
28861   tcactttttc tttagctacc aagaaagtca atgtcctatg actttaaccc tcacgagttt   28920
28921   ttgaactttc tgtagtagtc actgaccttt tgttttaatc aaccgatgga cctgttagga   28980
28981   ttagttaaaa gatcatgtta cttgtaaaac gtttcaatta gtcaactaat gtgaactaca   29040
29041   tgaggatgga catgggttag agaaccagct gttcccttca gaatatagag tcttgaattt   29100
29101   ctgaaactaa aagttctcac tgttctgtta ctctggttcc tcttttgccc ctctgccttt   29160
29161   tcatctgcac ctaaaaatgt actatagttg aaaatataac tttattaaac cttggtaaaa   29220
29221   ttatcctaaa ttccttagga ttagttaata aatgacttaa aataacatca gtagttctgt   29280
29281   agacatatag atcagcaatg gaagagaatg aagtagtcca aaaataggtt tagcaatatc   29340
29341   tacagtaaaa caataatgga ttgtaagtaa tttcctatat ttggataact cagaaacaca   29400
29401   aattttaaaa ttaccaaaaa attaacgtat ttgactatat aaaacccttg tatataaaag   29460
29461   ggcaagtaag agaaaaaaac gtagtctctg catgtcatat tattatcttt tttctgtaaa   29520
29521   ccaattatta aaatacatga aaatttaagg aaaatgagaa gttttgtgag caggcactcc   29580
29581   tttccctcca aaaaaatgaa gtaaatgtta gcaaaataaa aggaaatttg tttaactttc   29640
29641   aagagacaag gaaatgcaag gtaaagcaat gagctacaac ataatgtgtt catctggcaa   29700
29701   acttttggaa aatgattata tatacattta tgaagctgca agaagatttc actttcttgc   29760
29761   attgttggga tgctataaat tagtggtacc cttttctagt ggaatccatg acagtagtcg   29820
29821   atgaagatgg acttttaggt tgaaagctga ctagggaatg gacatctgtg gcactgaatt   29880
29881   cttttcatgt cactagtaat ttcaatattt agcagtattt attgtttaaa aattaaatat   29940
29941   ctagcttcag tattttatca aattcccctc ccccccttta atcttttttt tttttttttc   30000
30001   tttttggctt ttttagggct gcaccccatg gcatatggaa gttcccaggc ttggggccga   30060
30061   atcagagcta cagctgctgg cccacaccac agctcatggc aatgctggat ccctgaccca   30120
30121   ctgagtaaag ccaggatacc agtaggatac cagtaggatt cgtttccatt gcgccacaac   30180
30181   gggaactccc tgtccccttt actcctgatg ttcaggtcct catgtgcttt taggtaaagg   30240
30241   attcgtattt gtttactttt ttctgttttc ttataatttc acagattgct agtcccatga   30300
30301   attaataaac tacacacttg ttttatatac atatatttat gtgtagaagg ttttgaaatg   30360
30361   aagatgatgt tccttttatt cactctctat agacactgat tctcatcaac aacaaaatta   30420
30421   gcaaaatcag ccctggagca tttgcacctt tggtgaaatt ggaacgactt tatctatcca   30480
30481   agaatcaact gaaggaattg ccagagaaaa tgcccaaaac tcttcaggag ctgcgtgtcc   30540
30541   atgagaatga gatcaccaaa gtgcgaaagg ctgtgttcaa tggattgaac CAGATGATCG   30600
30601   TCGTAGGTAC AGACATTCTT ATAACTCTAA GGCCAGGATT CAAGGTTCAC TTTAAGAGAT   30660
30661   TACAAGTAAG CTTTCGTTAC AGGAAGGTAC ATTCACTAGA GCTTACATGT CTTAAGCCTA   30720
30721   TAGGAATAAC AGTAGCAGGG CCGGGAGAAA TGGGATTTTG AATCTGTGCC TTACAGCATT   30780
30781   TTAATTCTTG CCCTTGAGGA TCtgtgactg tggagaaagc tctagagctg atgttacact   30840
30841   actgcattcc caggatattc taattaagta gtgtttaatt agagacatta ggaggacagc   30900
30901   cttccaccgt gggaattagt tctgttctga acatctataa actatttgct ttaaaaatga   30960
30961   attccaatgt ttttcagata ttgcaatttt atagttggtt taaaaatgct agattcaaat   31020
31021   tatttaacaa ctttttttgg aacaagctat ttttttttat tatttcccca atacaatttt   31080
31081   ttttctgcag tacagcatgg tgacccagtt acacatacat gtatacattc tattttctca   31140
31141   cattatcatg ctgcatcata agtgactaga catagttccc agtgctacac agcgggatct   31200
31201   cactgctaat ccaacaacat cttaatgtat cttagtggag tattgcccca tcataagtgt   31260
31261   gatttgcaaa tacttgcttt tgttgatttc taggcaaact tgtgtgtgga ccttaaatga   31320
31321   atttcttatt tctgtttttg ctactgttgc tttttcatta atcttgttgt tgttgtttgc   31380
31381   tttaataagg gaaactttta ccctgttttt ctatcccttt gagaaacacg tcctttaatt   31440
31441   tttgtttggt tttccagtca agttgttatt gactcacatt tcttcttgtt gaaataggca   31500
31501   gtattctgac ttgcggtatc ctaaaattgt cctctaacag ctttgccttt attgcatgtg   31560
31561   tagaacttgg caccaacccg ctgaagagct caggcattga aaacggagct ttccagggaa   31620
31621   tgaagaagct ctcctacatc cgcatcgctg acaccaacat taccaccatc cctcaaggtg   31680
31681   aggaaaggtc tccagagcag tttggttatc taaggctctg acacttaaaa aatgactgtg   31740
31741   gaaatttaaa tcgtggtgaC GCAAGTGGCC AACCTCATTT CCAGTAAATT CGCTATCACT   31800
31801   CAAAGTGTTT CTGCAGAATC TGGGTGACCC CTGGGCCATC CAGGCTCCCT GAAGAGACGG   31860
31861   CTAGACTCTT Tcacctataa agtctgttct aagatgcgag ttaatgcaca atgatttcat   31920
31921   attatagaat catgctatca caaagaaaaa agtagtcatt taaaaaatat tctgaacatc   31980
31981   ttgagtggta ctttgttaaa aaaaaaaaat gatacatgga atacctatga aattgagcca   32040
32041   aattttactt caagtctcca atcccttagt gaattccttt ccattgtagg acattctagt   32100
32101   catcactgtc tgaataacag gatccatagt ggccacactt gtaattaaga gtggtggttg   32160
32161   tgtgttgtta gtgtggattt tggagtctgt ttgcttgagt tcagagtgtc tctcactggc   32220
32221   tctatgatct tggacaaatt attcaatatc tatgccacat ttttaaaatc tgtaaagtgg   32280
32281   taataatact cacatcgctt cactgggtta tttttaaatt aaataaaaat tagcgaaata   32340
32341   tctgaccttt cgaaaagtaa tagattaata ttaccttcta ttattcatta aaagtgttta   32400
32401   aatacttatt ttacttaggc aaagtatcaa acactggaga gagggcagac gataggacat   32460
32461   acacctgcct tcaaggagct tactgcctgg aggtaaagct tggcaagtaa acagcaagca   32520
32521   tcacacagtc acagggctaa gctgaccacg caaataaggc ttagccagga gaagcaacat   32580
32581   aagccaatct tggtgacaga aaaggcatcg aatcaccaaa aataagtttc tctaatttcc   32640
32641   aaatgtttct ggccccagat ttttcagtct atattctcaa atttccccct cagtctgggc   32700
32701   ctttctcaac ttagatgtct tgttcttata ttggattcaa aatgtaggca catgtcctcc   32760
32761   gaaaacaatt atcctttatt gtgcttccac agaaaacgct tcttgagagt acatagtcca   32820
32821   tagaatggtt cctttctacc cctcgccctc ttcctagtcc ctttgctaaa gagatggttt   32880
32881   tgatgcccat tcatagcagt tactgctata gatgatgata gatagatgga tggagggaga   32940
32941   ctgactgata gttcaaaaag cagtttcatg ttgagtctct gactcgttaa catgttaaca   33000
33001   gtgtattttt taattcccca gtgcagaggt ttcatatttt aatatatttt tatttatatt   33060
33061   cacaatagta tattttaaaa taaatgtatt ttttacatgg tctaaatata tcttgcctaa   33120
33121   agctttagaa cttcaggaga agtaaagtag ctggaattca aagtctgtat gtttttcact   33180
33181   acttcatgct atcaggtgac ctgcagtgag cacagtcttt gattttgctg tccttttgca   33240
33241   tattttaaat atccctcagt aacacatttc cgcacttagt gatctgtttt ccttgacttc   33300
33301   ttatatcttc tccccatact aagtgctctt ttgtcatctt ttctagcttg cttttattta   33360
33361   ccaaactctt aataatatta aatttccagt aactcagttt tattaagcac tcaggccaaa   33420
33421   tgctcttcac agattctgtc ctcctgtgcc aaatgctttt ggcattgtgc cacatacttg   33480
33481   tcaggaattt tgctgtgatg agtctcaaaa caatcctgta tagtaatatt atcacacctg   33540
33541   ttttataaat gaggaaaata aatcttagag agagaaaaaa ataaatcatg cctaaggcct   33600
33601   tggctctaga aagtggtgca gctgaggtgt gctgggctga catcagagct cagtgtttga   33660
33661   ccatttcacg ctgctgccat cttaaatcct tctccgctgc atattcatac caatgtctta   33720
33721   catgagtcta ctttgccaag gctgggctct tatgcctgag catcgccacc tttccaggaa   33780
33781   tcttcacttc catatattat ctcccattac tgatggacat gaaaagacag tggagtggac   33840
33841   gagagagatt ctaatccaca ctctagaggg agatgggcct gggtgagagg cctcaccctg   33900
33901   tgatttagct gttggagact ttaggctaat tgttcctcat ctctacaact tgagttttgt   33960
33961   tatctataaa acggagggat tggtgacgcc ccttttctag gacatttgtg aggattaata   34020
34021   gctataaata agacttgcaa tgcacacata gtacttggcc aaaaagtaag ctctcaatat   34080
34081   attttatctt aagtatggaa aaggaaaaga aaattaggta acgagtatag agtcttcggc   34140
34141   taaaggttat ggtggcaaag gctaataatg gtctttataa atttgctttt ctgcatccta   34200
34201   ttgcaaactt ttcttccaca gtcaaatttt ccataacttc ccttttggga aactgatgtc   34260
34261   ccaaaagggg agactcttag aaatgaggta agaaggatgg atgtgatgac aattggtgtt   34320
34321   cctgagacac tacatgttaa aacgtgtctt ttcatagtga ttggggaaaa aggatgtaca   34380
34381   ttctctgctt tggaatatac tcccttgctt tagttacagg agcatttaaa aaatctacat   34440
34441   ttatttattt taaggcgact caaatggttg aaatccctca ttccaagagt cactgtgatt   34500
34501   tcctgatatt tattcttaag aataatgcca tgggtatttc atttccttca gttaagagca   34560
34561   tgctgtttta gctctctggc catctgggag catattacat tcccgactta gtaactagat   34620
34621   aacctacaaa atgagtaatt ttgaacctct gtttcttcat aaatgaaatg gtattaatga   34680
34681   aaaataattc atacattgga aaaaataaat tagctaagta aggaaaagtg ctaatctcag   34740
34741   ttttggagac acgtttagta agtagaatct cccttccgta gcgtctccca cataaatcat   34800
34801   actacgcctg agaaactaat agttattttc aaaacacata tggaataaat tttttaatta   34860
34861   aatagatgat cttgacagaa tgcagtagga tgcaatgaaa atttcggatc aaacataatc   34920
34921   tgtgattttc caactttgtt ctttgtggac aaacaaccaa cactttctgc tgagcagatg   34980
34981   ttcctgctac atgtaaccaa tttgctattt tctttgtagt tgttgctgtt cttgtaaatg   35040
35041   gaacaatatg tggtttaaaa actctataga aatgtaacag atcctcggat ggcaggagga   35100
35101   aatgaaaata aaatatttaa acttttatat ataggttact aaatttttag aagtcgtagc   35160
35161   cactcacgaa gtactatcca gaggtttaga ggatactttg gatttaaaat tatttcccca   35220
35221   ggtgccctac atatggccga tcacttgatt atgagcctct gtactcggct tatataaaga   35280
35281   aacagtcttg atttaaaagg aacagtaaga ttaagctctt tgaacagaca tgttgcaaag   35340
35341   gcatttgatg tttttttatg gaaaaactga ttaaaactaa agccaacacg gtgtatacat   35400
35401   gttagttatt aatgatgctt attaattaaa tacctgatga agtttgttta taggttgaac   35460
35461   tcatatatat aatcattcta ttatagttca aaagttcatc tcttttttag acttattgcg   35520
35521   ttagcccatt aacaaaggtg taagaaacta atgagattcg gagcttgata tcagttttac   35580
35581   aactgtatcc tatcagtttc taagacaaaa acctacacta tgattaaaaa aaaaaaaaaa   35640
35641   acagtttttt ttaatctcgg agaaaaacag acaggacttg cagtacttcc acaacattta   35700
35701   tgattataaa agggatgaag gagaaaaaat gaaaaacaaa actgatgaat aagatgaaga   35760
35761   acaaatcctt tgaaacagta tgtcttttgg aaaattgatg gcatatgtcc tcattaactc   35820
35821   tttgcacatt ttctaattgc atttatctgc taatttaaca ttttatgttt ccatgttgca   35880
35881   ggtcttcctc cttcccttac tgaattacat cttgatggca acaaaatcag caaagttgat   35940
35941   gcagctagcc taaaaggact gaataatttg gctaagtaat aatattcttt tataacgttt   36000
36001   tatctgtaaa atgctagatg aatgcctata tatttagaat tagaaacatg atgcttgatt   36060
36061   ttttttttgt ctgtaCATTT TTTGTTGTTT CTAACAACCT CAAACTTCAT CTTCCCCAAT   36120
36121   TATTTCTTTA GAAAAAGCAA ACAATGAAAT AGTGTACTTA TCATAACccc atctaagatc   36180
36181   agccttatat tttatgaata ccatactggg ttttagatga attcatatat actctatgta   36240
36241   ccatgtgttt ggttaagtca gtatgttcat tcaataggtt ctaacttggg tgcatcaaac   36300
36301   agaaggttaa taatgacaac atagtgttca gaaattgaaa atgtatcata atgaaagcta   36360
36361   ccagctcatg gaaattttgg acatcttaca ctgcagtgat agaacagtta tcatgagatt   36420
36421   ctctaactcc tcttctctga agagtttaaa atgtccctgg acatttaatg tattttctca   36480
36481   aatgttttct tgccccttct taacttttct tttccttata gatgatcact agtgcccatc   36540
36541   cctttctaac cgaacttcag actttcttta tttgcaatct ggtgaagcaa taaaaagagg   36600
36601   agggtggggg cagagcctgt cagttgtctt caaggacaat ctgttcttga tccacataaa   36660
36661   ctgctgaatg ttcttacaaa gaaacacagt gtaatgccaa actggctcac tcttcttttt   36720
36721   atgtataagt ttcgcagtag ataaataaag tacataattt atcactgaga aatacccaag   36780
36781   accagatgga tatacagtgc agtttttccc atttctctgg gtatccccca gtgacccgat   36840
36841   ggagggtgtt ggctgaaggt ctgcatatgc ctgtgacaac agctgcaata tatgaccgtg   36900
36901   gtgtttctaa ggattaaaaa cctttatcta aaactacttc aattacaggc tctaatggag   36960
36961   aaaaaaaatt tgtttaacta gtgttacaca tcacctactt ttctatgtga ttaggtctct   37020
37021   ccagctggag aaaaatgtgg gaagataagt tgcactgctt attgtggtag aactttcttt   37080
37081   aggacagcta ttattattgg attattattt taaggaggag gagtagcagt tggggtcaac   37140
37141   aatagtctaa agttctacaa atggtaaatc attcatcaga tatgtgtttt agaaaaatag   37200
37201   gtttattttg tcctgaaagt ggtatggaga ttttgaggtt cttcacgtta atgttaacat   37260
37261   atgctttgta tcatatagaa gcataagagc taataaactt tgcaaaggtc aatggaaacg   37320
37321   aagatttctg tttaaatgga ttttgaattc cattcattaa cttacaatac attgccccac   37380
37381   tggccaagcg aaatttcccc actcttgaat ttatcaaaca catttctctt tggaatcaag   37440
37441   tccaaaaaaa aatctgtcta ttaaattatc aaatccttat gttgtttgct cctcctgatg   37500
37501   ttggaacatg aaaagcattt tggtgctgaa atgcaaaact gtgaaaagaa aagaaaagaa   37560
37561   aaaaaaaaaa aaacacagcc actgatctca gaacattgtt tcaggacaaa tattgcaatt   37620
37621   aattattagg aactagtgaa gaaaaaatac tgtatgtccc tctgcaaaaa tataaagcgg   37680
37681   ttttcaggca aacctccttt ttcttactga gcatgtgtgg catcatctct cctactagat   37740
37741   agagtaatct ttgctggaaa atatcatggt ttttgggcca tgtatcctct gccctcataa   37800
37801   gcctaggatg aaaggcatga acaaataggt tctcaaaaac atttgatgag tgaatataaa   37860
37861   ttaatcattg aaaaagtact ttccttcaat agattattag gaatattata tcctaagaaa   37920
37921   tgtattagcc caaataggac atgggacttg aagtgctgaa agaaagaaaa ataggacatg   37980
37981   atgaaaaata ttatctttta taagatatat taagattctt tgggttgcaa gtaaactgaa   38040
38041   aattaaaaag aaaaagaaag gccttggagt tccctttatg gctcagcagt taatgaaccc   38100
38101   cactaggatc cataagaatg cgggtttgat ccctggcctc gcttagtggg ttaaggatct   38160
38161   ggcattgctg tgagctgtgg tgtaggccgt cagctgtagc tccaattcga ctcctagcct   38220
38221   gggaacttcc atatgccacg ggtagggccc taaaaaagca aaaacaaaaa acaaacaaca   38280
38281   aaaaaagaaa ggccagaaac aagagacgaa tgtttaatac tgagggaaaa acaaaatatt   38340
38341   atgatgctag gttaataagc aataggttag acagctagct gtactattaa tagcctaaaa   38400
38401   tcagtacacc tcaaattcag ctatttcaaa tatcaagtca cgattaatct tgggagactt   38460
38461   tggttacata aatcaacatc taaatcccta aagggctcaa agatctcaac tacctgaagg   38520
38521   caagtaagaa gcatccaaca aaaagagccc aagtcttttc cgctaaattt gaaggaatcc   38580
38581   aaatttgaat agattcttct gctttctctc ccttggagcc ttctgttctc ttccaccacc   38640
38641   ttgtctcctc atctttctct gcccatttgg attgacagca ccctggttct gacatagatt   38700
38701   tattcctaga atgtcacata caccagtttc gtcttcaagt caacttcttc tgacttttga   38760
38761   atcccattta ctgtgagggg acatcatagc tgcagatgct tattaattca attaaacatt   38820
38821   taattgaaaa aaatgtaacc caaaactttg agtggcactg tatgacaaat atcagagtgg   38880
38881   ccaagatcag ggtcagagtc agggctctag gggccctagc tcagagatca gtgtcagaag   38940
38941   ccaggatatc ggcatcaggc gtattctgac agtaacagat ggtcaatgat gaactctcaa   39000
39001   atgaatgcaa aatgctaatt ccattgactt ttctggcaga ttcattgatt cattagaatc   39060
39061   ctgtacctta catttacaac aactaaagtt gtttaatata tatgccattg ctttgtttac   39120
39121   aaagggaaca aaatgatgtg ttctttttta tctttcttgc aagtggattc actatattca   39180
39181   ttacacaatc aattcaacag ctattcattg atcatatcaa gtctgtgtta gtactggata   39240
39241   taccataaga cagtcacctt tttctttttt tctttttttt gtctttttgc cttttctagg   39300
39301   gtcgctcccg tggcatttgg aggttcccag gctaagggtc taatcagagc tgtagctgcc   39360
39361   ggcctatgcc agagccacag caacgcggaa tctaagcctt gtctgcaact tacaccacag   39420
39421   ctcacagcaa caccggatca ttaacccact gagcaaggcc cacaacctca tggttcctag   39480
39481   tcggattcgt taaacactga gccacaatgg gaactcccaa cagttacttt tttcaaggca   39540
39541   agacacacac atagacagtc ccttgaattt tatgagaggg tgatgacagg atgctctatg   39600
39601   ggcattgact aagagtccgc atccaatctg gtaccgtcat agaagcttta agagggtcac   39660
39661   actaaagcct taagaacaaa tgggctccat gcaagctcag aaagtttgga aaaaatgcac   39720
39721   tagccagggg taagagtaag tacaaaaaca aaaagcaaaa aatcctctcc tatgggcttg   39780
39781   attaatcgca caatgcctct aagaaggcat ccatgtgcag tgtatccatt cactgctgtt   39840
39841   ttctgttgca ggttgggact gggtttcaat agcatctcaa ctgttgacaa tggctctctg   39900
39901   gccaacactc ctcatttgag ggaacttcat ctgaacaaca acaagcttaa caaagtgcct   39960
39961   ggtgggctgg cagagcataa gtacatccag gtaatgtaac gccactaact gtattgtgag   40020
40021   gaagatctag gaagcaaata ggaTACTACG GGCGAGCTAG GAAGCAGGAA GCTCTGCTTA   40080
40081   GGAAATTTTT TGCAGTGAGA TATTTTTAAT GTTTCTACAT AAATATTCAT TCTGGTTTTG   40140
40141   TGAAAAATAT ATGTTCATTT GGTATTAATT TTTTGAAATT aggactattg ccttgaactt   40200
40201   actataatgc ttgctcagag aatgtaatat tttttaatga tgcagagtag ttgcatgtca   40260
40261   cagatcagtg taacaaatac atgtgggttg gaaaagacaa tattatctgt aattcatagg   40320
40321   tatggaataa catagtattt tcaactttta gcttcaatag atgtcatata ggtcaaaaga   40380
40381   atgtttttcc agcagtatga ctgaattaac tttatttaaa tcatcaaatt acagtatatt   40440
40441   cataaggata aaaagaaaca gttcaaggaa ctcccgggtg gcctggcagt taaagatctg   40500
40501   gcattgtcac tgctgtgggt caggttcctg ctgtggtata ggtttgatcc ctggcttggg   40560
40561   aatttctgca tgccacacac aaacaaaaaa agacatggtc cagtgttaga acactgtagt   40620
40621   actttcattg ttattttgag gaaattaaac attatttaaa ttgtatattt aaagaaaaat   40680
40681   caccaatgtg ctcatctaca gattttacat atttattttt tctcgttttt cagcttttta   40740
40741   aaaggttata tttgaattgt ttctttcaga aatttaaata gttatttagt tcaatcatgg   40800
40801   tgattcagaa attatacctt gacactgaca ctttctttaa ataaaactat tttataaagt   40860
40861   tgccctttct gtaatcaaat atctcacctt ctttggttta tcttttgctc tgctgtcaac   40920
40921   aatgtcaata aatttctgat ctcttttatc tgagttatac acaaaacccc aaattaaatt   40980
40981   gctgtatcat aatttacatt agctagattt taaaaaatat aagaattata agtacataga   41040
41041   ggacatttaa aggagttccc attgtggcac aatggaaatg aatcccacta gtatctacga   41100
41101   ggatgtgggt tcaatccctg gccttgctca gtgggttaag gatctggcat tgctgtgagc   41160
41161   tgcagtgtag gtcacagaca cagctcagat tccacgttgc tgtggctgtg gcgtaggcca   41220
41221   gcagctgtag ctctgatttg acccctagcc tgggaacgtc catgtgccaa gggtggagcc   41280
41281   ctaaaaagga aaaaaaaaaa tgacaaaggc attttatttc atggtgatcc tttttcatgg   41340
41341   gtcttccgtg gtggtggagt agtgagtaag cacagtttaa agccacaagc aaaaccagta   41400
41401   cactgagaag acctaatgag aataaccatc attgtcactg ttaaggtttt ttttgtgatg   41460
41461   atgggttttt gtttttagat ctcagaacaa taatttttat cttttttttt ttttgcttta   41520
41521   attttttagg gctgcaccca cagcatatgg aagttcccag gttaggggtc aaatcagagc   41580
41581   tacagctgct ggcctacacc acgggtacag caacacagga tcttagccgc atctgcaatc   41640
41641   tacaccacag ctcatggcaa cacaggttcc ccaacccact gagcaaggcc agggtttgaa   41700
41701   cccacagcct catggatact agttggattc attttcactg tgccacaatg ggaacaccaa   41760
41761   taatttttac cttcttagtt gctgtttttc aaatttcagt ctggaccatt actgagttca   41820
41821   tatcatcact ttaataggtt cattaagaat tataaaacct gtacactaaa aatgatgaaa   41880
41881   atttctgtga gaaattgaag aaaaaataga aatatattcc atgtttacaa atcaagagac   41940
41941   tcaatgttat tacaatgaaa atttgctcct aattattcta tagatgcaat acaatcctta   42000
42001   gcaaagccct agaatctatt tttgcagaaa tgaacaaact gattctaaaa tttatgtgga   42060
42061   aatgcaaaga aacaagaata gtcaaaataa ttttgaaaaa taaggacaaa gttagaagac   42120
42121   cttcattcct aatttcaaag cataattaaa agctacagtt accaaaggag tggtactagc   42180
42181   aaacatatat atacatgtgg tatatccata cgatgaaata ttattcatca ataaaaatga   42240
42241   atgaaatact gatattcttg tgagaatcat aaaaaaatac tcaaagagga gttcccgtct   42300
42301   tggcttagtg gttaacaaat ccagctagga accacgaggt tgtgagttcg atccctggcc   42360
42361   tcgctcagtg ggttaaggat ctggcattgc catgagctgt ggtgtaggtc gaagatgtgg   42420
42421   ctcagatccc gtgttgctgt ggctctggtg taggccagcg gctacagctc tgattagacc   42480
42481   cctggcctga gaacctccgc atgccatggg tgcaccccta gaaaagacaa aaagacaaaa   42540
42541   aaaaaaaaat acaggtattg ttttgctttt aatatttttt tattctgatt ttgtaaggca   42600
42601   tctatttttc ttcttttaaa ccctttctta aactaagtct taagatttct tggtgctggc   42660
42661   cagacccagg aggggatatg agaatccttt gttcttgaag gtctggtcgt gatgtttctg   42720
42721   taaacctcaa acaagacaaa tgttattttc tgttctttga ctttttatct ccatttaaag   42780
42781   gaaaggtgtt atggttttaa aggtcaagcc tgggagacag agccttgaaa ggagctatta   42840
42841   tgtgtacttt agacgacaga caacattctc ttactgatta aggagacaga ggtgcagagt   42900
42901   cacatgacta agcacaggca acagaacata taggttagag ctaaaggaac agacccgata   42960
42961   tggagtcaga tttgttcttc tgttatatac acagacacaa tttatgaaac atctatgaat   43020
43021   tcatttcatt cattcattta ttgaatacct cctctgtcca aatagacact gaagatatag   43080
43081   tcgtgaataa aacagaacag gtttctctcc tacaggactg taggagtagg gatggggaga   43140
43141   agaactagat tatatgtgca tttcgagggc agcactagca agatttattg atggttgggc   43200
43201   aaagagtatg agagacaggg aaggtcaagg ataatggcag atgtttttaa cctgagtcct   43260
43261   ctggaaagac tgaaatacca tatcctaaga cgaggaggac ctaaggaagg gaaagcaaga   43320
43321   ttaagaaggg agagagaaac caggagtttg atttgagaag cattaaggcg tttaaactga   43380
43381   aggaagaata aagtatttat gtgaagggcc tcagtatatt tagaggaact aaccatgctc   43440
43441   ctttcatctt gcaggttgtc taccttcata acaacaacat ctctgcagtc ggctctaatg   43500
43501   acttctgccc gcctggatac aacaccaaaa aggcttctta ttcgggggtg agccttttca   43560
43561   gcaacccagt ccagtactgg gagatccagc catccacctt ccgatgtgtc tatgtgcgct   43620
43621   ctgccattca gctcggaaac tacaAGTAGC TCCCAAGAAA GCCCTCATTT TTATAACCTG   43680
43681   GCAAAAATCC CGTTAAGGTC ATTGCTCAAA AATAAAAAAT AATAAAAAAA AAGAAAGCTA   43740
43741   GATATTGAAA ACCTAACTTC AATGTGGATG TTTTTCCCAC ATGACCTATT ATTCGTAAAG   43800
43801   CCAAATATTC AGTTTAAATA ATTGCCTATA ATAAAAAAAT ATTTTGCCTG TCATTTTCAG   43860
43861   AATCCTTTTT TGATGCTTAC TGTTGCTGTT AACTGAGTTA TTGCAGATAT TCTTATCTCA   43920
43921   CTAAATGTAA ATTTTAGAGT TAACGACTTA GTAAAGCTTT TCACTTCCAG AAGGAATCAA   43980
43981   ATGAAAATGG TATTCTGTTA ACTCATAGGG GGGTTAACCC CTTTGACATA GTCCAGCAAT   44040
44041   gtactcatct ccattattac tggtaaagtc tcatttgagt gtgtgaattc aatacaggct   44100
44101   atgtaaaatt ttgtggatgt cattattttg gaaaaaataa attcacaagt acatttaaaa   44160
44161   ttactatggc ataaatgcat acttgtacat cttccctaaa ctcaattttc tgaggcgagt   44220
44221   acacatttct gtcttgataa aaaaaaaaaa aaaagcatat cttttcaagt tcttagatac   44280
44281   gtattctatc tctgtgacat ttgtctgtta taactttatc tacgattagt gttaagctga   44340
44341   taaggcacaa agctgacttt tatttattgg tctaaaaaac tgatattttc agttgctaaa   44400
44401   gactaaatca ttttaaaact cttccatgta taatcagact gctcacctga ccatttctat   44460
44461   atttactgca tttagttaaa cttgggattt tagaattttt tttacgcaga atttagaaat   44520
44521   agctatcgaa gcataccatc aaaaagtgag tttatcaata tctaataagt aaacatgtga   44580
44581   aagcagtttg cctcttctgt aaccttggat gtttcctggt tgcagatact gaaaccaaga   44640
44641   tgcacactgg tctaaaccat aaagggaaat acaaaaccgt cctgcaacta catgagcctt   44700
44701   tagcagagtt tctctgtgat tccttcagct ttgtctcctc tcattacatt ttcagtctgg   44760
44761   cttcccttat ggttgcaaga tatgaatctc ttccatcatt tacccccccc ccaaaaggct   44820
44821   agtaacacaa aatttcagga aaatttatga catcctctcc ctttcttaca tacagactcc   44880
44881   acaaccctat agagttaatg agtaaatacc actgttattc ccattttgta gaaaagtaaa   44940
44941   actgaagtta ggtgaaattt aataacttcc ccataggcaa ataatagtaa atacctggca   45000
45001   acagagcttt gtcttttaac ctttgtacaa gtcagggtct gatagaaaac agaatttacc   45060
45061   ccctgagaac ttcgatgaag agaatttaag gaagagactg ctctagagag tgtgcagagt   45120
45121   ttgctgtatc aaacaagaga tggtgaggtg cccggggatg ggcagtggag gaatcgttcc   45180
45181   acctgtgtgg ctcaaagaac aggagaagaa actgagtttc tggagctgag tgagaggaca   45240
45241   gctatggaag tagtccatgt ccagggagcc gtgttccaga ggcgaagtac cgaagcaggg   45300
45301   tgtctacctt tctttcctct acttcgatcc tccagctcat caatcctaaa gggaaaacaa   45360
45361   ctaccaagaa aaccagagag actgagccgc ctcctggggc agagcagaaa agaacaacta   45420
45421   ccccaaacac agtaactgta tctataggat cactgaacaa gccctaccaa cctcagctaa   45480
45481   gcattacatt tacatcatat atcatcccag tcacttctga acttttctgc atggatcaga   45540
45541   ggtactaaaa aatacaaaac tttttgatga aactttgatt ttccattaca aaacaccaga   45600
45601   ctgtttttat aatggctttg attaaagcag aatttactta ttgaaagaaa tatggttagt   45660
45661   gttaaaagtt gaagtgtaaa cagaaaatgt gaactgtcaa aattaatggg cagtcagtta   45720
45721   tgtatttggc agaaaaccaa aataatattt ggataatcct gagaatcatg agaatcgtat   45780
45781   ctgtagcaat aaaagtcata gttcccctca taccagttac tgcctggagt gtgtaaagca   45840
45841   ctggaggagc taattaatta cgtggaggac tttcatgaag tgaccatgtt agtgatattt   45900
45901   attcatgtgt attatcagtc aataactggg agtctgttta ttggtttagc atactccatt   45960
45961   cagttgttca ttcatttatt caataagcta gcactgaaga tactgcagat atggcataac   46020
46021   tcctggtaga aagataaaaa gaacaatagt agcaacaata atagatattt atttccagag   46080
46081   tttattcagt gcatgcaacc aattgccagc ttctgtattt agcactgctc ggaccacatc   46140
46141   ttcttaccac aaaagtcccc taagaatgta ctatttctat ttcatagatg ataaaattga   46200
46201   gatacaggaa acacagagtc agaatcatag ccctgatcca gttagggtca gcctctgctt   46260
46261   ttacaacagt ttatataatt cacagcatgc caagaccaaa ggtggtgata ttaacaacta   46320
46321   tctgtgggaa tctatccatg gctcccagag gtccctctgc attgtgttaa taggctggag   46380
46381   tcttgaagtt cagatgccat aaagataata actatcattt attgaatacc atgtcccctt   46440
46441   cgctgtatac acagtatctc atctaatacg tacaataaac ttgtggccta tgcttggtta   46500
46501   tttaatatcc cttttacaga tgagcaaata gagtcccacg gaagtcaagt gattttcccc   46560
46561   gggatgcaca gaagtaaata agaaaggcaa acgttttctc acttcagtgt gttgccttct   46620
46621   gctgccttag aaaagaattt ttgcccaaca atgacgaacc actgatcatc catagcatct   46680
46681   tccatcttct ctgcagtatt ttgcaaggct ctaaaataat gggcattacc accagtccag   46740
46741   aatgagtgtt ttcacatttc aaaaaggata aatttgttca taaaaactga aaatattctg   46800
46801   caataacact gttcaatttt gaaaatgttc tatgtcagga tggttcagta ttggatacac   46860
46861   tagttaccta tggctatgga acgctagaaa tgtgatagaa tcaaaggact taattttaaa   46920
46921   ttgcatttaa attttaaata atttaaagtt atatccatat gtacctagtt gatatctata   46980
46981   ttggatatcc tattctaaat attcctaatg acgttaaata tgattttcat gatacagagt   47040
47041   gggcttctat tcatggaaaa ttattttact tggtctgtgc cagacactaa ggacaaagga   47100
47101   aggaataaga tgccatcctt gactttaagg taatcatagt ttaacaaagg aaacagtcat   47160
47161   ttaaccaaac aatagaaata gagaaggata atttttttca taggaatata tgcacgttac   47220
47221   agcagcagct cagaagaggg gtgataagat cctccaagga tggtaaagta agcacagagg   47280
47281   gacatggaag atttcactga ggaggctgaa gagggttttg gtgggtgtgt gagaattcaa   47340
47341   cagggagatt tggggaaatc agagatcaag ctcaaccact caaaagctgg ccaaaaaaag   47400
47401   tgggtctgct ctccttcttt accttcttct gaagcagagg cagtggttta tgtttacatt   47460
47461   tgattatccg cagagctgag gataacctta ggggaagcca cccttctttt ctctttccac   47520
47521   agtcttgctg gcccacgaaa gagcaatgtc ccagaatgtt caataggagg gaagaaatgc   47580
47581   ctttcctctt ctctcttatc cctcccaaga gaccccactc tcatgatagc agtgagaagg   47640
47641   tactttctat tagaaggcgt ttggtgctca aggcctacgt catttctaga cactttcttt   47700
47701   tttttttttc aaaaccagac tttgaatgct tcactctcct gttcaggccc acctccttca   47760
47761   tgctgcagcc ttcctcttgg ggagccttcc tcttgcagtt accccgctgc ttcacctaca   47820
47821   atggagtgag cgctggatag aggtaggagg atggggagac ttttttgggc tttgctctgc   47880
47881   aaggcagatc ctccaccaca cttttccaag tagtaagcta ttcctaattt tgttccagat   47940
47941   ctagatgaga gcgaggcctg atccttcagc atcctactct ttaagtgtca gcacaacttc   48000
48001   tttcttatgc atcttccctt tgaaataaag ataaatgaaa cccatttcct ggacttcagc   48060
48061   atgtctatgg acatgactta ggagagttac agaacctttc tgtgactcat ttctctgtct   48120
48121   gtgaaacggg aataataata attcatacct tataggttgg cgtggaaatt aagcgggtta   48180
48181   acacagaaca tagcttttag ctcagaaaaa gggctagcac gtgaaaaggg cttacatatg   48240
48241   ttggtggctc tttctgttat tccccaggtt gcatagtttg ggctgccatc acctcaaggg   48300
48301   aattaggtct caggttgagg gtgtggcctg agattgtgca tttcaaacac actttcaggg   48360
48361   atgctgctgt tcctgggtct gtattttgag gggaaaaaaa gcaagagaat cccctcagtt   48420
48421   cccactggac catgtctatt tcttctctgc cactacttga ccctgtgaga acacctcccc   48480
48481   ccaccgtatt agtgtcctgg ggccactgtg gaaaaagtac cacaagctgg gtggtttaag   48540
48541   taacagaaat ctattctccc acagatctag aggttagaag ttcaaaatca aggtgtgggc   48600
48601   agggccatgc ttcctccaaa ggctctaagg aagacccctc tacgtttctt ctagcttcca   48660
48661   ggtacctcca ggtgttcttg gtttgaggca gcataactct aatttctgcc tttgtctcca   48720
48721   catggccact tccacttgtg tgtctgtttc ttttctcctc ttctttaaag gacagcattt   48780
48781   atatcagact aagcgccacc caattcagta tgatctcatc atgatatctt caaagactct   48840
48841   gtttccaaaa aggtcacact cataggtact agggattaga tcttgaattt ttccttcttt   48900
48901   cttccttcct ttctttcttt ctttctttgg ccaccttgtg gcatatggag ttccccggcc   48960
48961   agcgatcaga ttcaagccac agttctgacc taagatgtag ctgcagcaat gcaggaacct   49020
49021   taacccactg tgtcaggctg gggatcgaac ctgcgtccca aggctcccaa gacaccacca   49080
49081   atcctgttgc gccacagtgg gaaccccttg aatttatctt ttgagaagag gtggttcaac   49140
49141   cattaacact tttttttttt tttatctttc taaaaatgcg tacttattgt ctttcttttt   49200
49201   actaacactt ttatttgtgt ggtttacata agaagttaaa aagtgtgaat ttgcctctgg   49260
49261   tccttcgtgg ttggttcagc gcccttcata catttatgct ggcccaggtt gtataccttt   49320
49321   ttgtcttcag agctgtccct cttaccacat ccaagtgacc ccaaatttcc agaacacagt   49380
49381   atttatgttc ttttaatgca ttcctcttgc atgaccttga tctggcaatg aaagttacta   49440
49441   tgtcattctc gtcgtataaa tcaggcataa cctgggtgtc tgcttttttc ctggttcatt   49500
49501   cattttactg agtcatcctc aatccctttc ttttcttttt tcttcataat acaattctaa   49560
49561   ggaactcttc attccacagt ttattgcaaa tccaggatct cattgcctta acttccaggc   49620
49621   aaacaaagag atgtctgatc ccttatgtaa accccaaatg tatatacaac agtttctcat   49680
49681   tcatccaaag ttctagcaaa gcctgttcca ggactgctcc gaaatccaca ctgttaactc   49740
49741   tttccaagac ttcactgccc ttcagattct gatactgctc gcacaggtgt tacataagtt   49800
49801   gctgagctga tatttcattt ctgactttgc tgctcatttt ttaattctca catttattgc   49860
49861   taaagagttt ctttcagggg ttttgtttat gtatccttag tgcaccatct gtcacagtta   49920
49921   tttcaagtca caggtccacg acagactgtc agtttcacac tacgaagtat aacagtggaa   49980
49981   aacacagaaa aaccaagaca gggaaaacac caaacttatt aaaatcaact ataaacatcc   50040
50041   agggatgtaa aacaaccttc aagtggaatt aaataattct gaagtaagac aaagtccttg   50100
50101   tgtccccacc cagtgcaaga caaccagaga aagcctggat gagacacccc ctgagaacat   50160
50161   gattcccagc cactagttgg ccactgatag tcaaaacacc aagctcctta ttccaacagg   50220
50221   gacaatcaat gagggctaag ttaatgcttc caggccttca cagacaagca cagaaatacc   50280
50281   aatcgatttt aaaatatacg tgaatatcaa aataatcagc ccttctatcc aggcccgaca   50340
50341   tttgtgttag gaagcacata tcacttcatt cattcaacac atatttatta aagacctcct   50400
50401   gtgggtctga cactgtcctc gtggctgaga tagagcaatg aacaatatct taccctcatg   50460
50461   tagcagacat cgctgtggga agaggccttt gagggatgac agatgaaagg gaggaaagaa   50520
50521   aagaaggctc aaggaatcgg aacatgagac aatgggactc gtcattttat aagggatggt   50580
50581   ctgaaaaaag accttctgag aaagtaacat ttgagcagag atagaaagga cagaaggaag   50640
50641   aaagccccca aagggagccc aagtttagga agatgcaggg caggctccag gaacagcaga   50700
50701   gaggtcaaac gtgcagaggt aaaatgaacg aggagaggca agatgtggct tgaggtcaga   50760
50761   gaagtaatgg gaacctaaat tctgccggac ttttaaggca atgttaaaga ccattttcac   50820
50821   cccttccctc cccggcaaga ctggacacta tttaagtgtt ttcggcaaga gaatgacttg   50880
50881   attgcactgc ctgtgaaagg caacctcagg ttgcacagac tcccgaggga cagggaggga   50940
50941   cccagggtgg gatatttagg acacgactgc aataagcaag ggatgaggat gatggttttg   51000
51001   acccagatag cagcagagac ggtggtgaga cgcggttaca atatggaagt gttctgaagc   51060
51061   tacagaggac taggaagctc aaatgggttg tgagagagaa agaatagaga cagagacggc   51120
51121   tccaagaatt ttggcctgaa ctgctgggag gatgaagtca ccattgactg agatgggaaa   51180
51181   cactgagagg ctggggtgga gggaggctga aatgaaaatc tggttttgga tgtgttcact   51240
51241   ctttcaagat gcctgttccc atgtggaggt ataaaagaag ctttggatct aggagtctga   51300
51301   acttcagggg agaggggtga gctataggca taaatttggg agatgccaga atatcgattg   51360
51361   ctcttcttta tcagggccga aatgccttaa ctttatccag actgagcagt catactgtac   51420
51421   atgttagtaa cacattttac agggccaatt ctggcctttt gcaatgttct tgtggtttct   51480
51481   aagataaata aacatattat atgtttcccg ctggatgcct ttgctaagat cctgtcagta   51540
51541   tttccaaaac agtccttgct taaacaacac cacaaaaaaa aaaaaaagaa agaaaagaaa   51600
51601   ggaaaaaaaa aaaaagaaaa actcttaagg agaaagaatt ttattgtttt gaaaacatcc   51660
51661   ttgtgttttc tctcatgagc ttaaaattat ataaaaacac agtctagttt ctgtttccct   51720
51721   taagagctca cattaacaaa aatatagctt ggtgcctgct tgaatgtggg ttgataactt   51780
51781   gctggtggtt tgacagttat gaataaacag tcctgtgcca taaagaaagc atattcctga   51840
51841   aactgcagga gtctcagggg gcctcaggca ctgtaccagc atatttaact agaaaaccat   51900
51901   ggaaacacat ataaatttca cagctgagat cattatttca tggaatccta gcatagacaa   51960
51961   tgctgctatt gcttatattg atcactagtt gatgaagaat ccatgaggtc acttgacctg   52020
52021   gcactggaag gtgacaatat gaaacatttc tcttggaata atttactttt tctcatcttt   52080
52081   tcacaaaacc agttatgtgt gggtatgcat ttgggggtat cttattgtaa tcttactatg   52140
52141   ctcacataag agagaaatgt aaaattttaa ttaatttgat cactcatccc tatatttatt   52200
52201   taattcacat atttatggag gactcagaaa gtgagagaaa ctatgccagg tttggagaaa   52260
52261   ataaaaacaa aaaaaatatg tattttattt cctgcagtca gtaacagtgg gatgtgaaag   52320
52321   tgagatatta ttttaataac ctttaaaaat gaataaaaat ataacatctg agaaggtgct   52380
52381   gagaggaaat gaaagtcaaa agtatcacgt cctgttcatg attaaaaatt ataatgttaa   52440
52441   acaaatttcc tgtgtctgtc cttgacttca ggagaaacat ctggaacact gtgagaaata   52500
52501   ccaggccacc tacaactcac aaagcttttt ctgaggccta ggaaatgata aacaaagctt   52560
52561   atgagaccag atgttcctga atgctatttt gattaacatc cttttcatac catctggact   52620
52621   gatagatgga tttttttttc ccttggttat ttcttcctag ctttagcaac tctcattgac   52680
52681   aaatatacta gaaatctatt tacctaagac gagtgatgac agagttcata gattctgaaa   52740
52741   gggaaggata gtgtagaaac tcaactactc agcagtgggc cctacatttt agcctgggtg   52800
52801   caaaagtggc tgtcacatcc acaaagccta cattttctca gatatgtagg gtcctcttta   52860
52861   aactcctttc tgagagagga tgcctcaggt cctagggggc aaaagttgga aatcaggtaa   52920
52921   tatgtaaaca gtcatctcat aggttgctag aactccttga ccttggtcct ttttgattct   52980
52981   acaaatagca aactgacttg aagttgcatt ggcttatttt ttcacatggg caaacatgaa   53040
53041   ttttttccag agtttctttg agatgtaatt tgacatataa cattatataa acttaaggcg   53100
53101   tacagttgac cctttaacaa tactagtctg aactatgcag gtcgtggatt tttttcaata   53160
53161   aacacatatg gtactacatg actgcagttg attgagtcca ggggtgcagc accacagttt   53220
53221   cagaggacta actaggactt gagcacccat ggattttggt atctgtaggt cctagaacta   53280
53281   gtgctttgca gataccaagg gacaacataa tgctgtaaac aactcaatga tttgatgttt   53340
53341   agaaaaggta tatatttgtg aaatgattac cacaataatg tttgtttgtt tgtttgtttg   53400
53401   tttgtatttg cttttttagg gctgcactca cagcatatgg aggttcccag gctaggggtc   53460
53461   tcatcagagc tatagctgcc agcctacgcc agagccacag cgacgccaga tccaagccac   53520
53521   ctctgcaagc tacaccacag ctcatggcaa cgccggatcc ttatcacatt gagcaaggcc   53580
53581   agggatcaaa ctcgtgacct catggttcct agtcagattt gtttccactg caccatgacg   53640
53641   ggaactccgc cataataagt ttagttaata tccatcagtt tatagccact ctctggagtt   53700
53701   ttgttcagta gcattaataa caataacaac aacgcttctt tgcatgacta tgacagcttt   53760
53761   tggttgacaa aaatattcac tgatacaact gcatggttgt tttacaacaa gtaatggaac   53820
53821   tagtgtatat tctaataaga aaaagagaca a                                  53851