Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Tfpi2

Tissue factor pathway inhibitor 2
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus Tfpi2 AV000670, PP5/TFPI-2  6 1.0 cM  Imprinted Maternal
Homo sapiens TFPI2 PP5, REF1, TFPI-2, FLJ21164  7q22  Imprinted Maternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1       ccaagttcag aaagaactag aaagggtgag cttattcagc agcaagtctc agaggctgaa      60
61      aacattgcag gcctagatta gattgtgcga aggcttccgg gactaagcta ggttagcaga     120
121     gagaggcagt aagcaggaag cctccaagac aatcacatca gctgaacata agatactttt     180
181     acaaatgcca cttcagtaaa gaaaactctt tttcttttcc ctggtggcta tcactttcaa     240
241     atagcttctt ggctagaggt aggaggttat gcccgttttc cctcctccat gctgaaatgt     300
301     tgtctgcccc gagcttgtgt tgtgtttgca catactgtca aagtctctgt gagttcatat     360
361     gtgcatctgt tctgttgtgt cttaaaaatg ctgtttactt aaataaagag tatccacaaa     420
421     gattggtgag caagtaaggg actgactgtg tgatctcctg aggaaaagga aatagactac     480
481     agtgttgtaa aaagaaagtg gggccaggaa gcggtggtgc acgcctctaa tcccagcact     540
541     tgggaggcag aggcaggcag atttctgagt tcgaggccag cctggtttat aagagtgagt     600
601     tccaggacag ccagagctac acagagaaac cctgtctggg aaaaacgggg aaaaaaagga     660
661     aaaaggaaaa aaaaaagaat taagtggggt ataaaaaggg ggattaaaca tgggagcgat     720
721     gtgaggtcag ggtagaggac agaggacaca gaggacagac tacagtgagg aatagctaat     780
781     actgaaagcc ttttgaaaag ccatatggaa atgtatttag agaccatgac ttaagacact     840
841     tcactgaggt gtcatttatt tatttttaaa aattggagat acacaaatac atgatcagtt     900
901     aagacataga atgttcaaga tgtctgctgg agagctaaat ggtgatatta agtagtcaat     960
961     gttaatgatt cgaaggatgg ataaaaggta tatgcaatca tacgttgatg taggcatgta    1020
1021    tattcttgca tgtgtacaaa ggttttagaa tgtgaagtgt gaaggcaaaa cgaagccttg    1080
1081    gcttgctgtg ttcctgcaac ctttcctgct tagccagggg aaaggaacag atccactgag    1140
1141    aggaaggagg tgactaagta ggtgaaaggc agaagaatgt gagatgaaga ctaagaaaaa    1200
1201    catttcaaat atgagaaagg actaacaatt gtcaagcagt ggtaaaaagg tggacaaaat    1260
1261    agaaatgtaa tcttggctac aactgcttgg ggtataacct gtaccaggaa gtcctgtaaa    1320
1321    atgtgacaac tgttgtcttt gataaaagca tctcctatta tttctgtcca taatatggaa    1380
1381    tgttgtgtgg aagggaatgc agaggaagag gaaagcaggc gatgaggaag tggaggcaga    1440
1441    tagaaccata agcacttcgg gtaaatttgg ctgaaaattt aagcaatgaa atggagtctt    1500
1501    attagacatt gagttataga gaaatgcctt tgaaaggtca agagaggaaa agacttcaag    1560
1561    cagcagtcaa aaaatttatt tcaaattgat ccagagtagt tcttccttta agattatttt    1620
1621    ttgatattat gatataatta aaccattttc cacttccctt tcttccttcc aaaacctctc    1680
1681    ctgtatcctc atcattctct tttaaattca tgacatcttt tctttcctta actgtcattg    1740
1741    cacaattacg tgtacataca tatatattca taaatacata aaggcatttt tggtctgtat    1800
1801    aatgtgattt gtatatatgt tctcagggct gactatttgg tattggataa tcaataggta    1860
1861    tgttctttcc tggagaaaca tgagctaaac aagaataacc acagttggta tgcttacacg    1920
1921    ggtgtgagga gaaaggcagg agtccttagc catacacagg gaagtatagc gattgtaaga    1980
1981    gattgaaaga tagggtgctt agtaggttca tttggatgac aggagcattc catgcttccc    2040
2041    tgctgatgtg caagcagtgc aggccagcat actcatctct ttccaatgca caggttcttt    2100
2101    caactcagtc tctccatagc taatgatcat ctgagaaagg cactgacagt cctgggagat    2160
2161    gcatatccct ttcaaactgc atctactgtc tgccagttgc acagatggta gattatctcc    2220
2221    tgtgtatact ttaagatata aaatctttca aatataagct aaaacaaatg aaaatttaga    2280
2281    gggcatatag catttataat taatacatag ccaacacaga ctttgtctaa attctcaaat    2340
2341    gtccattgtt ttgctagaaa aactgtctat gtttgaaagg tcaaggtcta ttgcattatg    2400
2401    ctaaatataa cacagaaaat gagggctttg gtgattacct ctctcaatcc tctaatctga    2460
2461    ttatcagttt gggcagatgt tcctctagag cattatggca atatatttac tgtgtttcta    2520
2521    tctgtttgct ctcaggtgaa ttatgaactt catggttggg taaaagacat ctgagttaca    2580
2581    gctatcccgg tactgaacag tgtcaataag caaatgtctt attgattgag tatccctaat    2640
2641    cctaaaatcc taaatgcaaa atacccccaa ataggaaact ttctgtgcac taataaaact    2700
2701    ccaccagtgt ggaaaatccc atacctgact catccacaca tattcaaaga gctacatagg    2760
2761    acactctaaa gaaatgtcat taaggtcaca gaaaactact ttttaaaacc tatgcaattt    2820
2821    ctaacttaaa aaaaaaatgg tgtgtgataa tattaagttc ttctcatagt tgaatcatct    2880
2881    ctcttatttt tcttgatgtc acattctcat atttgtcctt gcttagttga cagctctttc    2940
2941    ttaatcagtt ggttcaattt cctctgacca aagaataaaa gttggaatga cttaacactc    3000
3001    agccttgaga actcttttac atgatttcaa ctgagcgaaa gtcttcacac acacacacac    3060
3061    acacacacac acacacacac cctaaaatag tgtataaaat taccttctta ctctatatac    3120
3121    aaattacata tgaaaaaaat taatttgggt tttacatgtg agttcaatcc ccaagacgtt    3180
3181    tcattatata ctcaggtaaa gcccttgaaa cagacaacaa aatcagctga tgagggaacc    3240
3241    tagaacacat taatagtctt aaattttcat taaaagaact ctactgaact tgcttatata    3300
3301    gttatcacca ctgtgccctg ttatgctatg gtagctctga agtgcttctt atatcatcaa    3360
3361    tccaactccg taagatgaag ttataaaatg tagcccaagt cacatggttc agctgattcc    3420
3421    aatgatttgc tagagaccta gaaacagtac ttttctcctc agaggttaac aaagatggaa    3480
3481    actgtgtgtc tcacttcttt ctctaagttc tcagtcaaat gtagagtctg tggatgaggg    3540
3541    ctgggcaata cactgaagga tcggaaacta catatcaata cagtgcagat ttcctccaga    3600
3601    ttcacttgtt atggccaagg tagatatgag aggaaccagg aacaaacatc aggtacatct    3660
3661    agaggggctc gggactcacc agagcttttg tatggaattt cagtacttaa atcttgacac    3720
3721    ctggttcaga cctggaagtt ggaaagaatg cagatctggg actccagagt gttaggtttg    3780
3781    aatctcagct ctgcaagcaa tgacagttta tcgacatggc caggtaagtt tggattctag    3840
3841    agcttacttt tgacctctgt aaaacccaca tacttctggt tttgtgtcgt attaaaaaac    3900
3901    taagataaat cattcatgag aatgtttttt aaaaagaaaa atgtttgtct tgtgaccatg    3960
3961    tgcttttgga gtcagccaaa accgtgtatt caacttgcac aaaagagggt acacagacct    4020
4021    aatcaaacag gagcagattc ctcgtggtgc ttgtttatta tatatattta accctgcttg    4080
4081    acactttacc caaggggacg gtccctttat cagttgaatg ttaaaagcgt tacttcagag    4140
4141    tgtggtgact ggttagagaa aactcatgta ctcaaccaat cacagtttca aacaaaaatt    4200
4201    ttatgtgcaa aggacagcaa ccttcttgta tgttcaacca ccagtacgct ttgtacatct    4260
4261    gtgataacac ttgttttata ttcaaatgaa caaataaaag cttttatttt tgttgctctg    4320
4321    aaaaaaaaaa aaaaaaaacc taagaaccca gtaacctata ttttacagga cactaaacta    4380
4381    ttttgagtgt ctctttggcc acagacacta taactgtcat ttgttgtggt aaggatgagt    4440
4441    caatcaggaa gacatttttg tcagtttcct catagtagtc ctcttcctgt tgactttgga    4500
4501    caaaggaaca gtccttaggc ttgtggaaac cttttgacag ctttagggac atggacatgt    4560
4561    caggccatgt ggccatgaag tcacgtttct ccttccaaat gcctcaaatt gtatgtcttg    4620
4621    tgatatcaga atctctctca gaaattaaat tcccttatgt tagaacactc aagtcttttt    4680
4681    caattagaat gagtcggttc ctccctgaca ggagttcccc ccacagcctg gcttggtgtt    4740
4741    ctcaagcttg gtactgtccc tcttattcaa ctttcttccc tcagtcaaag gtcacagaag    4800
4801    ccttcaagat gcaccccatt tggcacagta aagaggacag aaactaacac acccaatggt    4860
4861    gtatctctag cctgtgtcta aaggatgcta caccacagaa aaagaggcta tactcaacaa    4920
4921    aaccagaaaa catggaagaa atggacaaat tcctagacag atattagata ttttctttat    4980
4981    atacatttca aatgctatcc tgaaagttcc ctataccctc cctctgccct gcttccctac    5040
5041    ctacctactc ctgcttcttg gccctggcat tcccctgtac tggggcatat aaagtttgta    5100
5101    ataccaaggg gcctctcttc ccaatgatgg ccgactaggc catcttctgc tacatatgca    5160
5161    gctagagatg tgagctctgg gggtacaggt tagttcataa tgttgttcca cctatagggt    5220
5221    tgcagacctc ttcagctcct tgggtacttt ctctagcttc tccattgggg cccctgtgtt    5280
5281    ccatccaaca gctgactgtg agcatccact tctgtgtttg ccaggcactg catagcctca    5340
5341    tatgagacag ctataacagg gtgctttcag caaaatcttt ctggcattgt gcaatagtgt    5400
5401    ctgggtttgc tggctgataa tcaagaagag gaaagatcaa tgggtggata ctgcattccc    5460
5461    ccttagaata gggaacaaaa tacccatgaa aggagttaca gagacaaagt ttgaagctaa    5520
5521    gatgaaagga tggactatcc agagactacc ccagccaggg atccatccca taattagcca    5580
5581    ccaaacccat attaatgatc ttaacagtcc cattttccct aaagaaatag aagcagtcat    5640
5641    caatagtctc ccaaccaaaa aaggcccagg accagacacg tttagtgcag agttctatca    5700
5701    gaccttcaaa gaagacctaa ttccaagtct cctcaaacta ttccacaaaa tagaaacaga    5760
5761    aagtactcta cccaattcat tctatgaagc cacaattact ctgataccta aaccgcacaa    5820
5821    agatccaaca aagaaagaga acttcagacc aatttccctt atgaatatcg atgcaaaaat    5880
5881    actcaataaa atcctcgcaa actgaatcca agaacacatc aaaatgatca tccatcatga    5940
5941    ccaaataggc ttcatcccag ggatgcaggg atggtttaat atatgaaaat ccatcactga    6000
6001    aatccactat ataaacaaac tcaaagacaa aaaccacatg atcattttgt tagatgccac    6060
6061    aaagcatttg acaaaatcca acacccattc atcataaaag tcttggaaag atcaggaatt    6120
6121    caaggcccat acctaaacat attaaaagca atctacagca aaccagtagt caacatcaaa    6180
6181    ctaaaaggag agaaactcga agcaatccca ctaaaatcag ggactagaca aggctgccca    6240
6241    ctttctccct acctattcaa tatagtactt gaagttctag ccagagcaat tcgacaacaa    6300
6301    agggagatca aggggataca aaccggaagg gaagaagtca aaatattagt atttgcagat    6360
6361    gatatgatag tataaataag tgaccccaaa aattccacca gagaactcct aaacctaata    6420
6421    aacagcttca gtgcagtagc tggatataaa attaactcaa acaaatcagt ggcctttctc    6480
6481    tacacaaagg ataaacagac tgagaaagaa accagggaaa caacaccctt cacaatagtc    6540
6541    acaaataata taaaatactt atgtgtgact aaggaagtga aaggtctgta tgataagaac    6600
6601    ttcaagtctc tgaagaaaga aattgaaagt ctctgaagaa agaaattgaa gatctcagaa    6660
6661    gatggaaaga tcttccatgc tcatggaata atatagtaaa aatggctatc ctgccgaaag    6720
6721    caatctacag attcaatgca atccccatca aaattccaac tcaattcttc actgagttag    6780
6781    aaagggcaat ttgcaaattc atctggaata ataaaaaacc gaggatagca aaaactactc    6840
6841    tcaacaataa aagaacctct ggtggaatca ccatgcctca tattaagctg tactaaataa    6900
6901    agcaattgtg ataaaaaaaa aacaaaactg catggtactg gtacagtgac agacaagtag    6960
6961    atcaatggaa tagaattgaa gacccagaaa tgaattcaca cacctatggt cactgatctt    7020
7021    tgacaaggga gctaaaacca tccaatggga aaaagacagc attttcaaca aatggtgctg    7080
7081    gcacaaactg gcgtttatca tgtagaagaa tgcgaattga tccattctta tctccttgta    7140
7141    caaagctcaa gtctaagtgg atcaagaaga ggtctcttaa gttccagttc taccctgagc    7200
7201    ctgagagttg ctctgagggt cctgactgtt ggaatcagct tccctgggct tattccctga    7260
7261    gatccactgc acagtgaagc ccaaacagtg taactcctcc tatgcaagga ggtgccctct    7320
7321    ttaactccaa ggagtgagct gatgagaaga agactacctt tgagtcccac aaggccattc    7380
7381    cctactgctg cttcctgacc cagactaaag tagtctgcca aggctgtcaa tgggatcctg    7440
7441    gctaggtctg atgtgaatgg tctctgtgta agaagttgac aacctcttcc tgcactcaga    7500
7501    ccctttctgt ctaacctgca tcacacatcg cggcccagca gtgaactttc ttactgaatt    7560
7561    agtctttgag gtttggagcg tttaagagaa tgagaaataa agttctaatc tctgattttt    7620
7621    ccaagtctat ctccttagca aagcagccac cttccattaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa    7680
7681    aaaaaaaagc tgcccccttt caaaaggctc attatttatg ccagaagcag caggctaaaa    7740
7741    catgtccact agttcaaaat agggccatga aataacaatc ttcagcattg aggtaaaact    7800
7801    cccattcggt acctgtcttt gaaatctatc ttagttcgat ttggagatat atgtcattgc    7860
7861    attccagaag gggatacgta aatatgtaaa tttggaacta ccttttcttc tgaacatgac    7920
7921    ctggtgaaat atctcgaaaa ttccccttct ctgatactgc atggaaagga ctaggaggac    7980
7981    ccaatcccgt tctccctaga atgtgggagg aagttgattg tcttctagaa tctgctggct    8040
8041    atctcagtga tttctacgct aagctggctc tggctcatgg ataatgttca cctctgccca    8100
8101    acttttcatt agatgaagct taaggcctgg ctggaaactg gccaccttca aagtatggca    8160
8161    cctgtaaatc agggagacaa ctgcctctcg cgcattcttt ctcctcatct cccccaccca    8220
8221    gttggtggtt aagctttcag ggctctgact gtcctttatc gttgctatct agtaatgcta    8280
8281    gccgcacttt tagaccaggc tagtctccaa agtcatctga ctctaccctt tgacctgaaa    8340
8341    acagggcacg ttgttatgca caaacctacc cagagtactg gactactggg aaccagtctg    8400
8401    ctgtactctt cagaatcttc cagaagcttg aaagagatct tctttaaatt cctagtattt    8460
8461    tcaggaaaaa tcagggatag ttactcatta aaagaatgtc agataaacaa gaggaaataa    8520
8521    gaaagaagta aagacatgtt tatcaagaga gtcctttaaa gttcccctcg attttcccta    8580
8581    aaattcttat gtaaaattta aatgttgatt ttgatgccat gtaaacaaaa ggttggccat    8640
8641    aatctaatct atatcaggag agtactggac tttattagct gtgctgacta ggatatgtgg    8700
8701    gaaggggctg accatttgcc aggcagatct ctctggactt ttatgttcca tttgcaaaga    8760
8761    tcatcattgc tctcaggatg gaaaaccatc ccagataacc atgtggcagc ttcttatact    8820
8821    cccttatgca ggaatcataa aagttacatt ccacaccttc attcatacgt ataagctaga    8880
8881    gactctgtgg tatttgtatg ttggatttca aatttgaact actgacaaca caacataggc    8940
8941    atattaccaa aaaagtagtt gagaaaaatc acaaatcctc aggcagtcag catgacatgg    9000
9001    gcttctagta tcagcattta ggaggtggta gagtaagggg cagcagtcgt ttgttaatgt    9060
9061    ttatccttcg ctacacagcc aattggaagt cagcctggcc tacattagat cttgttccaa    9120
9121    aaagcaatat caacaaataa ataattagta aataaataaa actaaattta aaaaaactaa    9180
9181    caaaaatata aacctaaaga gtacttcatt tagaatctca tgcatatgaa atttaagaat    9240
9241    ggccaaagct tctgtatggg cacagaaatc agctgccctg ccttagtaca ggcttgtatc    9300
9301    tcaaaggaaa cctttgcaat gatggaaact ctagttcttc aacaaccagg aggaggtgaa    9360
9361    ggcaggagga taaaatttca aggtcatcct tgactacata acaaattcaa agccagccta    9420
9421    gaatccacgg gactgtctca aaagaaaaaa ggaaaatcag aaaagaaagg aaaaaactgt    9480
9481    gctgcgattc ttgattatgg tgttgacttt ttatagggag attccatcag cattacccta    9540
9541    aaaattctac tgagcggaat ccgtttggaa tagatttctg atctcagagt ccattgggat    9600
9601    gatcaagagt ccataagaac agtggatctg tcgtttccct ctctctctcc aactcctgct    9660
9661    ctgggattca ggtttctttt aggtgaaggt gcaaattggc aactggtgcg ttgagcaatc    9720
9721    ctccaccgta atttccctct ggctagccca cttcccatca tcactgacac acatgcactc    9780
9781    cacaggcatc accccttggc tgcaagcaaa acgttgggaa tcaggctcaa cttctcaatt    9840
9841    cccaggaaat tcctcttgga acacactgaa cgcgggggcg ggatgagctc tgcctaaggc    9900
9901    gtgaatcagc cacgttatgc gctccgcccc gtcgggggtc caggggtggc ttaaaggctg    9960
9961    ctcttctagc aggcgactag cactctcctc cctccaggcg TCCAGAGAAC CACAGCACCA   10020
10021   CCCAACACTA TGGACCCTGC TATGCCCCTG CAACTGTGGA ATTTGCCGCT GCTCCTGGTG   10080
10081   GGCTCCGTTC TTGGTCTCAC TTCAGTGTCT GCCCAAggta tctgcccagg atcccccttg   10140
10141   ccgcatccgc ttccttgtct ttaggtccct gccgccaccg aggggaagtc gtgccctagt   10200
10201   tggttcagaa acttctgtgg tgaactcgag tcagatcttc cagtccctgc taggcaccaa   10260
10261   atctgaccgc ctccctcgtt tcgttccttc tgacctctta caGGGAATAA TTTAGAGATC   10320
10321   TGCCTCTTGC CCTTGGACGC AGGACCTTGT CAGGCCCTCA TCCCCAAGTT CTACTATGAC   10380
10381   AGAGACCAGC AAAAGTGCCG CAGATTCAAC TATGGAGGCT GCTTGGGCAA TGCCAACAAT   10440
10441   TTCCACAGTC GGGACCTCTG CCAACAGACT TGCGGAAGTA TCGagagtaa gtgtttgggg   10500
10501   gtgacagaac ataaccggcc tcggcacaaa aggggcgggc cagagtttat gcccacctcc   10560
10561   cacatgattg ctttgaagct tctccaaaag aactcccaat ctacaaccac taacagagtt   10620
10621   tatctcacta ccagattcca ttgcacctct gtctgggaaa gatacaatga gcccttctca   10680
10681   agtcacaata aatgcaaggg gaaaacagga gtgctcttcc gcatcagaca ggacattagt   10740
10741   tgcagaaata cgtctttgag accactgttg cctcttgtcg attacccgtc catagagaat   10800
10801   atttttttat tggttcttat tttttgaagt gtgatttagc tcactatctg actttacttt   10860
10861   tgttaactta cacttgggtt agtgtagagg tatagacagc caggcttcac aagagtctgt   10920
10921   tttcttttac tttgtcattt tatacatgga tggtcaatta aggatggtgt ggggctttgg   10980
10981   tcaccaagga actcagccag gaagaaatat gtattggtgg gaataacagg gtcttctacg   11040
11041   gaacttgaaa cctgtatcac aatcaagtca aacctgctca ctctgtctat caaaagctta   11100
11101   ccttcagatg agcgggcgaa cttttggagt tcactattcc agtatgaaat aaggttatcg   11160
11161   tcccccagta gtttcagaaa tgatggtaat gttttgaaag tactactaag aaggctgctt   11220
11221   tggcttttat tagcatctta ttagtttctt ggattagcat acaaaatgcc gggctttatt   11280
11281   aggctcattc ctacatgcac acatacatac atacatacat acatacatac atacattcat   11340
11341   acatacatac cactatttgt tcttgccttc cctctgaacc ttcctcatcc tctgtcccat   11400
11401   tttgctggcc cttatcccca agtagtcaca tctccagttc tcatggcaca tgtgctctgt   11460
11461   acactctttg cccctcttcc cacatctatt tcctcccaag cttcactcgt ccacctgcca   11520
11521   tcatacatac ttccatcata catactcttc aagttagagt gtttacggga ggatatgtgt   11580
11581   gctgtttgtc tttctgagtg ttgcatgttt tgcatttcca tagaaacatt gtgacttcat   11640
11641   ccttaccttc atctgaaaaa tattccatcg taattcagcc acatttattt taaaatccat   11700
11701   ctgttactag acaactaggg tgtctctgtt cttcagctct tcagtacggg gagaaagaag   11760
11761   catatgcaga tgtttctgtg atgtgtacac tcaggacgct ttatctacac ctttgacttt   11820
11821   gatagaattg ggtcatatga tagtactatt cacttttgga agacctcccc tgatgactac   11880
11881   catagttgct atgcccactg acattctttt tttttttttt tttttttttt tttttttttt   11940
11941   tttttgcata gtggagcata tgtccttatt tttttttctt tttttaatta ggcattttct   12000
12001   tcatttacat ttccaatgct atcccaaaag tcccccatac cctcccccct ccgttccccc   12060
12061   acccacccac tcccacttct tggccctgac gttcccctgt actgaggcat ataaagtttg   12120
12121   cacgacccca atcacaaaaa actcacatga tatgtactca ctgataagtg gatattagcc   12180
12181   cagaaactta gaatacccaa gatataagat acaatttgct aaacacagaa actcaagaag   12240
12241   aatgaagacc aaagtgtgga ccctttgccc cttcttagaa ttgggaacaa aacacccatg   12300
12301   gaaggagtta cagagacaaa gtttggagct gagatgaaag ggtggaccat ctagagactg   12360
12361   ccataccaag ggatccatcc cataatcagc ttccaaacgc tgacaccatt gcatacacta   12420
12421   gcaagatttt gctgaaagga ccctgatata gctgtctctt gtgagactat gccagggcct   12480
12481   ggcaaacaca gaagtggatg ctcacagtca gctattggat ggatcacagg gtccccaatg   12540
12541   gaggacctag atagagaaag tatccaagga gctaaaggga tctgcaatcc tataggtgga   12600
12601   acaacaatat gaactaacca gtaccccccg gagctcgtga ctctagctgc atatgtatca   12660
12661   gatggcctag tcaaagagag gcccattgac attcttattg aaagtgaaca aggtttattc   12720
12721   ttcttgcccc aactcctcac tgacttattg ctctttttca taaaactgaa agattacttt   12780
12781   gaataacgtg ttttattgct ttcctgtccc cCAGAAGTTC CTCCAGTTTG TCGATCAGAG   12840
12841   CTAAAAACAT ATCCATGTGA TAAGCCCAAT ATACGGTTTT TCTTCAACCT GAATACCATG   12900
12901   ACATGTGAGC CCCTTAGGCC TGGTCTGTGT AGCAGGACTA TAAATGTATT CTCTGAGGAA   12960
12961   GCTACATGTA AGGGCTTGTG TGAACCACGG AAacatagta agtactttaa ttgtggcact   13020
13021   tctatttcaa gtcttccttt aaaattttta tatgaagatc aataatttga tttgaaatta   13080
13081   atattgtttg tatgctggtg attatacaat tatgtgtgta cctgtgtgac tgcatgtctg   13140
13141   tctgtctgtc tgtctgtctg tctgtctgtc tctctctctc tctctcgtgt gtgtgtgtgt   13200
13201   tgactttaac agcttctgcc ctgtaggaag cattatgtcc ttattatgtg cttccatgtg   13260
13261   tgggtacaag ctgaaggtta atgatgtgca aagctctcaa gtttggactg tgacaaggct   13320
13321   attagcaaaa agttgctacg ttttctcttg ttcctggaga acatcaattg agcatctcta   13380
13381   attagaaact ctgtaatgta aaaactggag atcagaaatt ttctagcact ggccttgttt   13440
13441   ccaaaatgaa ggttttcaca cttgacctca gctgatggat aacagtaaaa gagcaggtgc   13500
13501   actaatatta ttgagttaca ttatcttcaa atcctgcata gaggggggat acgaagcact   13560
13561   atgaaattct tatttagaac tgaatcctag caccccatct gcaagatatt tcattgcaca   13620
13621   tatgcagatg ttccagaatt tggaaaaccc tgaaatgtga aaagctgtgg ctcccaagta   13680
13681   ttgtttctgt tttttttttc tttttttttt ctttttttct tttttttttt ggtaattata   13740
13741   tcacaaaaag tattctgttc ttgtagcaga gacacacaga tttaaaataa ttaaatcagg   13800
13801   acctcctctt tggccaagag tttggtagag ctgtgttgct gtactgtgtt gagtactgaa   13860
13861   taatcaagta ctgaatgcat gtaaatgttt caggtgatgg cactcgccca agaatgtcaa   13920
13921   agtatgccat gtactgaaac ttaagcccat tttaggatgt ctagttggag gcttaatgac   13980
13981   tctttacatt gaaaagtatg taaatacaca ggtttagaag gcattatttt agcttataaa   14040
14041   attgagaagg atgggtatgg gaggtgttga ctagagagca gaatgatata aacatagaac   14100
14101   ataggacaca cacgcatgca cacacacatg cacacacaca cacacacaca cacacatata   14160
14161   agtttaaatt ctgaatttta taaaaaatag aacaatcaaa atagagctgg taagcttccc   14220
14221   gtcccagtga ctcgagatag acctgttttg aatggttcag tattttggat tcagcatgag   14280
14281   ttgtctgtgg gatttttgcc agctagactc cactgagcat cactgtctct tagtctcgta   14340
14341   ttacagtatt tctaatttct ttttcttttt caTACAGTTC CATCATTTTG CTCCAGTCCA   14400
14401   AAGGATGAAG GTCTGTGTTC TGCCAATGTG ACACGCTTTT ATTTTAATTC AAGAAACAAA   14460
14461   ACATGTGAGA CTTTCACCTA TACTGGCTGT GGTGGGAATG AGAATAACTT TTATTACCTG   14520
14521   GATGCTTGCC ACCGTGCCTG Cgttaaaggt aataaaactt ctcttatcca atcatccagc   14580
14581   aaagaaaatg aatagctcca aagtcaaata cagcattctg tattcatttt attagtgcca   14640
14641   aatggccact tcaacgataa tcctacaagt gtagtgcctc cgtgagtgct gccttggttt   14700
14701   ctcggacagt aggcttatac cgtctagcca caggagacag tagtcacagc ttcagtttca   14760
14761   catgtagaag aggagcaact gagtgactaa tgactttatg atcaagttag atgaaatgag   14820
14821   gcgagatcaa aagtatggta caaaagttgg tttaaagtgg aggtcagact gaagccacat   14880
14881   gataattgtt attttgttgT CTTTAGGCTG GAAGAAGCCC AAGAGATGGA AGATAGGTGA   14940
14941   CTTCCTGCCC AGATTTTGGA AGCATCTTTC TTAAGCATTT TCTCATACTG AAGGAAACAA   15000
15001   ATCATTAGTA ATTTGCTCCT CTGATTTTAC TGATCTGTTA TTTTTTTTAA TCTGTGTGCT   15060
15061   TTTATTCATA CCAAGCTGCC TTCCAAATGT GAAATTATCA TTTTCGATGT ACTGTTCAAA   15120
15121   TGTCTAAGAG ACTGAATCCT TGTGATGTAT CCGATATGAA TGTGAACATG ACTTGCCCAA   15180
15181   CTTCTTGGGA TAGCTAGTAC TAATTTCAGA AGACAACAGT TACTAAAATA ACAGAAAACA   15240
15241   ATTTAGATGT GCAGTTTTAA CCTACATGGG CATCATTAGG AATGGCAAAA CCACTTCATT   15300
15301   ATGAACTTAA AGGTTTAGAT TGCATTTTAG GCTCCAGGAG ACCAGTAACC GATTCATGAA   15360
15361   CACTTTATTC AATCATTCCA CTGAGGTATT ACTTATTCCT TGCCAAGTGT CCTTGAATTC   15420
15421   CTTTCTTGCC ATATTGCAAT ATTATGAAGA ATAAGAGTTA TTACAAAAAA GAGCTATAAT   15480
15481   TGTTATTGGA TGAATTTAAA ATGTTGGTGA TTTATGAAAA GAAACACATT TTTCCTAGAA   15540
15541   AAAAATCATT ATATATTTAA TTCTGTGTCT CTTTATTTTT CCACATTTGA CAAGTAAATC   15600
15601   TTCTTTGACC ATATGTGCTA CAGTATTCCC TCAGACAAAA TGTTTGGGAG AATAGAAATT   15660
15661   TCTGGATCTT TTGTACTATG TAAGATATAT CCTGCACCAA AATGCATGTA TGCTTTGACT   15720
15721   TGAATTTCAC AAATAAATTA TTTTTAAAAG tggttattac aataagatag tggttttctt   15780
15781   tctttgtaaa aggaaaaatg aaaaaaaaac ctatatatat cattttagta aatttaacat   15840
15841   ttaaaagtaa ctctttaaca aaattacaag tatatccact ctttgcctga aaagacacac   15900
15901   atctgaaaac ctatcatggt tatttaaaaa agataggtat gcttgagaat attgtctgat   15960
15961   gcagaaaact gtaaacaaac cagatgtcag aatgagactg gccaaggaag tgacacgtgg   16020
16021   ggcatgagca aagtgtttgt gtgtgtatga tcagacccaa ggaagacagt gaggtaacgg   16080
16081   gactagggca acaagaataa acactcacac tctcagacaa tgtggaagat gttgacatac   16140
16141   ttcattgata taaacttgga acaggatgga ggcaagaaag agttaatgga tatgcaatga   16200
16201   gtttagataa atgattcttt tgtagttttg actttgaaac tgttattata ttttacataa   16260
16261   gtttaaacaa gttaaagaaa accaaaacaa atggaattgg ggatccaaga agctgttgaa   16320
16321   tagtagaata tgtacacaaa tatagagttt taatttcagt ggctttcaga aacaatatgt   16380
16381   gaccataaat cttcagcaat atacaaccta agggtctaaa aattctaaag aaatcagaga   16440
16441   aagtatttag aagtactcta actttgtctc tgtaactcat tccatgggtg ttttgttccc   16500
16501   aattctaaga agaggcgaag tgtccccact ttgttcttca tttttctcga gtttcctgtg   16560
16561   ttctgcaaat tgtatcttgg atattctaag tttctgggat aatatccact tatcagtgag   16620
16621   tgcatatcat gtgagttctt atgtgattgg gttacatcac tcaggatgat gccctccaga   16680
16681   tccatccatt tgcctaggaa tttcataaat tcattgtttt taatagtact ctattgtgta   16740
16741   aatgtaccac attttctgta tgcattcctc tgttgaggga catctgggtt ctttacagct   16800
16801   tctggctatt ataaataagg ctgctatgaa catagtggag catgtgttct tattatcagt   16860
16861   tggaacatct tctggatacc caggagaggt attgctggtg agacgaaagg atggaccatc   16920
16921   cataaactgc cccacccagg ggtccatccc ataatcagcc accaaactca gacactattg   16980
16981   catacaccag caagattttg ctgaaaggaa cctgatatag ctgtctcttg tgaagctatg   17040
17041   ccagtgcctg gcaaacacag aagtggatgc tcacagtcag ctattagatg gaacacgggt   17100
17101   cctccaatgg aggagctaga gaaagtattc taggagaaaa acaatatgaa ctaaccagta   17160
17161   cccccagagc tcgtgtctct agccgcatat gtagcagaag atggcctagt ctgccatcgt   17220
17221   tgggaagaga ggccccttgg tcttgcaaac tttatatgcc ccagtacagg ggaaacatca   17280
17281   gggccaagaa gtgggagtgg gtgggtagag gagcaggtgt gtgtgtgggg gggcgtatag   17340
17341   ggaactttcg ggatagcatt tgaaatgtaa atgaagtaaa tacctaataa aaattggaaa   17400
17401   aatatatata taaaaaagaa gtactctaac taggattggt tgttgctcag ccattactac   17460
17461   tactctgaat ctacaatgta taggatattt tatggcacga taggatttta gtttcaagag   17520
17521   aagtaataca tagaagcata taatctttga agaaacatag aaatcttcaa aaccttaagc   17580
17581   ttggattaga aatgttaata tgagcacaga ccatgtgttt cttagggtat atgctattcc   17640
17641   ccttccacta aaactactta cagctatgac aactgcattg cactaagtac gattgatctt   17700
17701   cactcatgtt ctcataatca tatatgttac taacaagaat cagctccctt ccaagtcctc   17760
17761   aaacacaagt ctgacccaag agctattcag aggaacctgg gacacattat tctaaagttc   17820
17821   aggaagcaat caagggctga tgaattgtgg aagatagaca ggagagtgac actaagtggc   17880
17881   tcacactgac ataaaaggga gcagcatgag catcaaaata actaaggact ttggtacata   17940
17941   gataaatata aatgtatagg acctgcatat ctgtcataca catacatgca catacacaca   18000
18001   atcactcata tgcacccgca atcacacact cagtcacata cacacatata tacacaaact   18060
18061   cacacacaca cacacacaca cacacacaca caatgaatcc tttagccaag attctaaacc   18120
18121   ttgcaatcaa atttccatat tggaaggaaa tacaatgagt aagtcgttag aagccaggga   18180
18181   aagtgttcaa ccaaatccag tgttttatga aatggtttca tcctttggtc acatttgttt   18240
18241   tccagggcta ggaaatacaa tctgtgccat agcaacaaga gaaagtaaca tgctattaaa   18300
18301   aagttttgtc tgaataaaaa gcctgtgttt ggaactcctc agtgactata gacaatgaag   18360
18361   ataaacagag ttgtttgtgc tttgggatta cagactgaat aatgcaaagc ctttaggaat   18420
18421   tctggaagct ccaagattct ccacaggaaa attaatatat ttgctgtcat tgctacctgg   18480
18481   ggctgtttta atatgcttgg tacagagagt ggcactattt ggaggtgtga ccctgttgga   18540
18541   gtaggtgtga ccttgtggag gaagtgtgtg actatcgggg tgggttttga gagcttgctc   18600
18601   ctgcctgctt gaggatggta accttctcct ggcagccttc agatgaagat gtagaactct   18660
18661   cagctccttc cccatgctcc cacctagata gaagggactg aaagtcttta acctgtaatc   18720
18721   cagccccaat taaaaatttt cctttgtagg agttgccttg atcctggtgt ctcttcacag   18780
18781   caatgaaaac tctaagacac caccctataa tcaaaagtct taggaaatca tggcccaact   18840
18841   cagcctttgt acataccatc tgttcagcat tggtcagaag tagaacttcc acagacacag   18900
18901   tcattctaaa agctcaggct cctgccattt cattaaaaat atgtcaagca caaccactgt   18960
18961   ttgccaatta aatactaaaa gtaaagtaat attaaattag aaaacaagaa aaaaataatt   19020
19021   aaattagtca tggaacatct tccagacaaa agggaaattc cttcttatca ctgactgtca   19080
19081   gcctgaaaaa aaaatcccgt ttgtgttttc atcagacaga tgggatagat gactgtctcc   19140
19141   tttggtaaca caacacacac acacgcatgt acatgcaccc agggacacat aacagaaggc   19200
19201   atagggtgtt tatttaaagt attctggggt aggactacta tctcccttat cacaagcatt   19260
19261   gtaacaacca tggaaatgga aatgggggtt caaaatccct gtgctgtgct atctccaggt   19320
19321   ctccatcttg ccttgaagcc ttgtagatca ttagctaatg atcttatcca gtaagagaat   19380
19381   atcttttcat gtcggttctt gggttgtaaa agtccctgag atggtgcaac agggttaaat   19440
19441   ttatagaatg accctgaaga gtagatataa aaaaatatta cctgaatggt gtgtgttaat   19500
19501   cctctttcaa ctggatgaac cccattatgg caacaagact tgatctttac aagcttctgc   19560
19561   ttttttgaaa ataaaaatgg gaaaatgttc agaagtgtca aattctacag tatctatgca   19620
19621   ttagattatt ctagagtaca cggagagaag cagacctgag agtcaaaacc attcagaata   19680
19681   attcctgttc ccttcagtct catagtcact cataactatt tatcaagtat atatctgtaa   19740
19741   gtttgttatg accattcttt atgatttcaa aacaatcttg ttgccatcct gctgagacct   19800
19801   gctccaaatc taattatcca tactaatgcc atggtgcttc caacaggcaa aactctgtcg   19860
19861   agttttgtaa ttatattaaa tcactgtatg tgtgtgtgtg tggcatgcat gtgctgtaca   19920
19921   tagaagttca ggtgagtact tacatgggtg catgcaactg tattttagga cagaaatgga   19980
19981   cttcacacat tttcttgacc tctcttctcc actttacttt ttgagagagg atcttttact   20040
20041   ttggtatatc aactgagata ggctgtctgg ccaatgagct ccagagatca acttgtctct   20100
20101   gcatacacac acacacacac acacacacac acacacacac acacacacac acacgttctg   20160
20161   tttttaccca cgtctgctac ttcacacaga tttagcatgg ctgctgggga cctgaattca   20220
20221   agtctttatg cttgtctagc cagcacatga cccaccagcc atctcctcag cctcgtttcc   20280
20281   ctcttgagtt tttatactag tgtccaagtc attactgtgt tgcttatgaa cagagtattc   20340
20341   tgtatcctat acatattctt ctcaattctg gtttcacctc caaccacaac tcagcactga   20400
20401   attatctgaa aattgaaaac atgccataga gcttaggctt tataggccgt ggttctcaga   20460
20461   ttctatgtat ggttatgtgc tgtgtgtcca ggggtttgat ctgggggcgg ggcgggtgca   20520
20521   atggtattta cagacggaca ttaatcctga cagctcagtc tgttacatga cggtgccagt   20580
20581   aaagacacgc atggtgatca agggctctga aaggttagga agaatccatg ataaagcttt   20640
20641   gagaaatact cttctattct actcaacatt ttatctttca agagttatcc tcttttcctg   20700
20701   taaacatctc ataaactgac tcttctctca attgccaaaa agtcccagac ctcttcaagc   20760
20761   aggtttaatc atagctccca agcacttggg taatggcaaa tttctagtta cactaatact   20820
20821   cctttgaatt attttcctaa cagaatcgga aagtaataga tttttaaagt ttcaaaggta   20880
20881   ttattgtatt catcttatag tatgttgaaa ataaaggaca aagataataa tgacgcaata   20940
20941   cagaatccga gcaagtgatt aagatgtgca ctctgtttgc ttgaggtaaa aatcactggg   21000
21001   tgaagagcta cttcattttg tctgggagca ctgatacatt acatcggttt gtttccaact   21060
21061   gcagttgttc agatatgaca aatactgtgg ctgtaagaaa aatccatcat tcacctgtga   21120
21121   caaaatgtct tttcgatctg ggtttagtta ctgtttccaa aattattaca gagatcaaac   21180
21181   ttgtttttgt ataaatgtat gctgtacagc ctaatgtttt tatatagatg tccttaaatg   21240
21241   gttatcacag gtaaccaact tagctgtcac cttccattat gaacttcttt ttctggtaaa   21300
21301   agcacccaaa atcagttgtc ttagcctatt ttcaatgcac aaagttaatg actgtaatcc   21360
21361   ctttgccata tattagatcc ctcctgggct tgtctatctc acctaactgc actctctgtt   21420
21421   taatgtcttc ccatttcctt tcctttatcc ctactaacca tggtttggat tctgcttata   21480
21481   ttgcaatctg ccaatatgca tgcatataag tatttttctt tctatgtttt cctgacttat   21540
21541   gtcctctaag acactccata gtgttaccaa tagaaacatc tccatttcca gagctgaata   21600
21601   ttgtactagg tagataaata gattatagac aataggtaga ttatagacaa tagattataa   21660
21661   atagccagat acacagacag acagacagac agacagacag acattcataa tttcattgct   21720
21721   catcaactga catttagtgg acatttgtat aatccatgga ttggctgcta tgtataatgt   21780
21781   ttcagtgaat agggccatgc agatgtgtat gtgtgagaac atgaccagaa gaaagatagt   21840
21841   tggagttata ttttcagatt ttttgaagag cctccctcca tccttttctc cacaatgatt   21900
21901   tcaccaacac acattcccag tttgtgttag ggttcccttt tccttgccct ttccacaaat   21960
21961   ttatcatttc tggacattta ggtaatagaa gatgagaaca tggtgatatt tcactgtggt   22020
22021   tttcatcgta atgtcctcct taaaaagtga ttggaatatc tttttcattt tactgtcgac   22080
22081   tgttttaaag ctcattggga aaatatctgt ccagggttct tgcctatttt agttttgcta   22140
22141   ttgagttgta tgttcttcta tgtggtttgg atagtgaccc atagcagaca tgtgatacac   22200
22201   attcattttc ttccatctaa catgatggcg tttcatttgc ccgtcgtttc ctttgctgtg   22260
22261   cataaatgtt tcagtttgat tgagcttgtg gggtggcatc caagaaatca ttgttgaatc   22320
22321   caactccaag gagatcaccc aaaccccgtg tttctcctca gaattttata gctttgtata   22380
22381   cgtgtgtgtg tctgtgtgtg tgtgtgtttg tgcgtgcgtg catgtgtgcg tgtaccaatg   22440
22441   cataagcatg tatgtatgta tgtaatcccg aggttggtca tacgtgtctt ccttactctg   22500
22501   tgtctatcat atttttttga ggcagattct ctcactgaac ctggagttcc tcttcttccc   22560
22561   cacactcttc tcagcacccc cacccccacc ccacccaggg ctgctacacc tgaccttgaa   22620
22621   atgtttaaac ctctcccctc ctgaagttct ccaatagctg tctttctgac ccatcagact   22680
22681   gaagacttca cagtaaaacc cttattactt tgaaaagagt atggttatgt gtgtttcaac   22740
22741   aactcctttt cacacacttt ttacctttat tctccagtta agtgcaaatt gaggtttatg   22800
22801   gtttttctct tctcaatttt catctaagtt taagatatgc atggcttcat tagatctcat   22860
22861   tatggatctt gttactacga cagggacatg aagagattat tatttatatg taaactgatt   22920
22921   atcaccctag ggaaaatggg tgtctcattt gttaaatttg ttaaagttaa aataatcttt   22980
22981   attttaaaga ccacatgtga atcaattttt cttttatctt ttttaggtta atatgatttt   23040
23041   tgtattcaca cctctgaatg cctacagaat agaaaaggta tctccacact gcctttagag   23100
23101   cctaagctcc ttagcccatg caagcgtttg taaccttagc ttccctagca tttgacgtta   23160
23161   atagattctt tagcaaaggc acaaattgat atgacccggg aaaagaggtc tgcagcagag   23220
23221   cccagctgct cccctctggg tctgaaatga atgcaaatct tatattaatc ttatgccatt   23280
23281   tgcttggaag gctttttttt cttgtttgat actggagagg tctgccctct gttctttccc   23340
23341   tcttttggga atatttcatt cgcatcacag cactgtaatt gtcccaacaa attcatattg   23400
23401   tatcatgtgt tttaaagtta atcttcttgg taactttact tacttttttt tacacagaga   23460
23461   agtgactcat tcctaatttt taatttcaag aatatctttg tagctcgttg tttctcaagc   23520
23521   atattagagg aacaagaata ctgttataat agcagtttaa tccttacctg ctgaaaacaa   23580
23581   ctctgcttca aagtgtctac actttagatg aacatatcaa caaatctatg tctccttagt   23640
23641   cactctcatg tcccttttgc tcagtcactg gcacagacaa actgtctttc aatgggacat   23700
23701   aggtctatat agaacataca atttgtttgt agtacaagag acaagataca tatgtaattc   23760
23761   taacacagct atgtcttttt aattcaccca tgaccagatt attcagagat gattgtggga   23820
23821   ggtctatcta aaagagatct gatgtctttt aaccacagat cctattgtgc ttgctctctt   23880
23881   gccagtgtta gtagatttct gggacccaca ttttatttta aaaacccata ggaataaaac   23940
23941   gctggctgaa ttctttccat gtgctgagct tcagtcctat atcctaagga tggactccaa   24000
24001   atccacgctc tgttcccaga attttcaaca ttgaagcctt tttgctgtcc tcaaagatga   24060
24061   gatcccttct gtttaaaagg aaagaaacag atgacacaaa cattcttctc tgtaggacat   24120
24121   gacagcaaaa tcgcagaaaa aatgtttctt aggaacatca ctattaactc aaatacattg   24180
24181   aaaaatttta aaaatgttat tgtttctgtt attggtcagt gtcacaaacc ttactcccct   24240
24241   gctcccaaac actaattggc agaaagggaa cacttttggt gtccttattt tctgtcaagc   24300
24301   aagcaatact ttttccatta gctatagtag tatttcagct gcttccataa aattgcaatt   24360
24361   agtgatatgt ccttgcgttg tcaatatgaa acgtctcatt tttctccttt cttgttctat   24420
24421   tgcccagacc tcccagataa aacaccacac atttaatgaa gaataataat tttattttat   24480
24481   cctagctttt ataaactttt ttctctttct catattgctt atcaaattaa tgcagtataa   24540
24541   aaaatctttc taatttagta ggaagtttac tctaaatcaa atatatatta tgggtttagt   24600
24601   tagaaatctg tgtatataat gatcatattt tattctcttt ttttaaccct ttgaaataaa   24660
24661   aggctcagat aactcaaaat gaatacatat gcaaattctg aaactgtaaa acttacacaa   24720
24721   atattagaac ttttaatata attgttgtac tgatcaattt ttttgtcagt ttcagtagaa   24780
24781   cttgggtcac cttgggacaa tgctacctgc actgagaaaa tgtctctatc agattggcct   24840
24841   gcagggtcaa tgcaatgatt tcagtttgag ctgcacggtg aatacaggtc ttgatgttgg   24900
24901   aggactcagc ccacagcggt ccacaaaatg acagcaaaga tggtcctggg cagtataagc   24960
24961   aagatattga atgtgagctt gagacgcagg ccattcatca gaatcctcca tgggctccgt   25020
25021   ttctacatct gtgcctgcat tcctgccttg gtgtttctgc tctgactgcc cttcacaatt   25080
25081   ttaaatggca taccttttta aaactaacat ttaatattaa gacatttagt ttattagaca   25140
25141   ttaatataaa cattcaatta gatgtgatcc cactgtgcct ttttgcattt taataaattt   25200
25201   cttaatattt ttatacatgt acattttttt ctgactctga taactggatt ttagtaactt   25260
25261   taaaattcag tgtcattatg gttttctttc ttttattttt atgtacttgt ggatactttt   25320
25321   gttactcttt gaagaaatcc tcaacatgag caagtactta gactcgaatt ttatccacag   25380
25381   ttcctacaga gaattgtgta caataactat tgttttgaat aaataggtgt ttgctttgtg   25440
25441   gattgtgtta tggtgttgtg tgaacacctt ccaaatgtga gctggacttt ctcctctcct   25500
25501   ttcatgggga taccatgttt ttcaccatga acgacaggaa tctgctgtgc acacttttaa   25560
25561   tctgattgca tatccctgaa agattcttcc tcctgttacc atgttgtctc tttgttctga   25620
25621   agtctattta ccacacacca atgcagctgt ttattcctct ttaagaaaat cactatttga   25680
25681   cataactttc ctgtttgtat tttcaactga cctcttgggg tttgcactga atttcctata   25740
25741   agcaatatat tgctgggatt                                               25760