Imprinted Gene Databases

Mus musculus: AF357359

SnoRNA AF357359
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus AF357359 MBII-426  12  Imprinted Maternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1       ttctgcaaag agctattgga cagctcttca cagagaaggc tgcacacagg aagagggaag      60
61      agagacagat gtgactgctt tgaggcaggc atgcgaattg atccatccat ggttcactga     120
121     aggcccctgg aaagagaatc aggaagagaa ctcagcaatg agaaaagaaa gaaactgtaa     180
181     ggagacccca gtcccaagca caagttcttc tcacttcatg aatatttatc ctattgcccc     240
241     cagggaggct atgaatgggt caataaacaa aactgtccct gaaagaaaaa gacagaggtc     300
301     aaaggtggct catgtggatc actgatgagt accctggggt gtctgaatgg agggctttga     360
361     ctaagccctg tcactcagga ggtccatcgt gaaaaatccc atttattatc tctttcggat     420
421     atgagcttag tctggctatc taaaataaca tgggctgtat tcttgggctt ctgtgcacta     480
481     aagcagtgta tgaatcaacc aagaacccta taaatgaaca ctaacaaaat gggtcattgc     540
541     tctttcaaat atgtgggtag tacaataaga atctttacta atgtatttat gaagcttgac     600
601     attctagcaa tgtattgatc aaggctgatg ccatggggca aggaacattt ggatagatgt     660
661     ttgttctttt gacatattgt gtgtttttta aagggaagag caaaatattt atttaagatg     720
721     attattaact aaataaaatc tgagtagaag agggcttata catgaatcta ggctgacagc     780
781     tcgccccaga tgaacaatta gggtttctgt tctactttcc actgtatttc aattctgtcc     840
841     ctcactttaa tttaaatagt tagagacatg tgttaatcct tccatgactg aacatacaat     900
901     gtaatctgga attaatctat tgttccattt ttgtggaatc acagttgtaa tggcattatc     960
961     atatatagaa aaaggacatt actatctcaa ttaatcaagc taagctgcag gaccttttat    1020
1021    tatgagagaa gtagatagtt acagtaccaa cgaaattaga gaaacctaat aagtggagca    1080
1081    cctcacattt ttcctatttt ttttctatta tttatttaga cataatacaa tattataaag    1140
1141    tttttgtttt gttccttgaa gttgcagggt caaagagtta catatgcaac cacatatata    1200
1201    ttatatgcat atgtatgcat aggctcctgt agagacacct tgcctaggtc cagtcagaat    1260
1261    atttcactct tgacagaccc atgaaccagt cttggtgttc atgtttgtat ctagtttgca    1320
1321    gttattggaa agttactact tattgtaatc tcagtggctt tgccagcaag cttattcctt    1380
1381    agtcccatca atttttgttg agttataata atctgagtac ttttggctat aaaaatatga    1440
1441    gtttagactt gagcttccta tctgaccatc tgtacaatga aatagtaatt ttcattttgt    1500
1501    tactgctttg tcctcagaat gcatgcacca gtccccattg ttctcaggtt aggaaggaat    1560
1561    ggatgtttat cgtcctgagt cttctttgct cataaccact ggcttcccaa ttcactgtcg    1620
1621    gtctctgttc taatatcaga ggggaaaaaa aagaagacat tcttaatttc tcaaacttga    1680
1681    ttagaaaaat gttgcaaaaa cctcatcaca cgctcaaatc agaccccaaa cacataaatt    1740
1741    tcattagatg acaatacata gctattacca cagatttaca aacatcttca caaaaagttt    1800
1801    caaaaaactt ccacaagtta aatcatccaa ttttcatccc atgtgcttat ccctcagaac    1860
1861    cactggtgga agttgttgtt aaacagtggg tcttgcatgc aagctctaca gttatgcaca    1920
1921    gtatttccat gacatcccaa gccatgtgag taatattaaa aattattctg tttgctgatt    1980
1981    gagtgcatcc cagcaaggga ttgcattatt ctgaagaaca aaataaaatt gttcttaggc    2040
2041    tgttcttatt catagacatt tttattatct ataaattggt gtgttaatca acacacatgc    2100
2101    atatgttact agagaagaaa actgtaaata tggaccaatg atgaccttgt ctatattata    2160
2161    agtcatagac gatgacaaca tactggattc tgaggttcat accataagat gtctcaagtg    2220
2221    cccctcttgg acagctggca aaagttagac atgtgcagta tatactgtgc acaagagtca    2280
2281    ggcactctca taattttctt atattgtgat caatgaatta cgatataaac ataaatacac    2340
2341    ttgcagataa attactagag ccatcaacta attatgaaaa taaatatttg accccaaata    2400
2401    ctactaattc atttggaaaa tctgaaagtc tgttaagaaa tcattggcat aaagatgtat    2460
2461    ataaccttta tccaaattga catattcggt gtaattaatg gcttaccctc tagtgagggt    2520
2521    taaggccttc atttgaaatg ttatttgatt tcttaagaaa ctttcatagt aatttgaatc    2580
2581    ttaagtaaca agtaatggaa agagaaatgt agaaagaatt ggaaagtatc aatttttttt    2640
2641    ttttattctc tttgctcttt tgtcctacct ggatggatgc tgcctaacac cttgtttcct    2700
2701    ggctaggagg ttcatgctgc catatccccc tgtttaacaa gtgtggaaac tgatgtaagt    2760
2761    ggagtcaaag tcttggtttg ggtggccatc gtaaatgttc ctgctaagat aggcataggc    2820
2821    tccagtaaga tcaactcaac atgatcataa ataccatgtt gaggatttcc aaaatttaga    2880
2881    gaaatgacag agagtcacag gggcacaaac tctgttgatg aacttcaata caccaagatc    2940
2941    ttgtgcaagg atctgtgatg aagagttatg taaatattct aattgatcca tatagttgtt    3000
3001    aataaaaggg gaaagtgtga gagaagttga aggacagtgt tgagtcaatg atggccagtg    3060
3061    atgatgtatg aatcgggatc atagctacag gtctggtcgt cagaggtcca cacccaaaca    3120
3121    cgtgtagtgt ggagctgtga tatagatatt ggatgtaaat tagtgtgtta aaatccttag    3180
3181    gttcatctgt tttcattcta cccggactta gattaaacta aatgaaagag gtcaaagcat    3240
3241    tctctaatta tttaaataac accaagtagt actactaaca gtatgaatat caaagtttag    3300
3301    aaattcatta gtaataaatg gccagagtta gaaaccctta gctgagaatt ttgtgtgctg    3360
3361    ttttaaatgg cggacaaaat tctcgtttgg ttaagaacct ggtctcctgt ttattttcta    3420
3421    gagaagaatg tatcacagct tcatgtaact cgaggggtaa aataaaaaaa tgaactacta    3480
3481    caaggatcat aattgcatag aacataatta tgtttataat cgtttctcct tttcatctct    3540
3541    gtatcttttc aagctgcatt acctatccat ttcgatcatg gagtctatgg ctagcctatg    3600
3601    gtcttgggtg cacagtaggc tctctaagta tagttcatgt tctcgggttc ttacagattc    3660
3661    tgccatactt aagaattaca cccataatta atgacagata cagtttgttc agggcatgct    3720
3721    tcattaataa ctttaagatg aaaattgatc tgatgacaca ctgaatcacc aatgtcccct    3780
3781    tagacagctc taaaacatac ttagtaatat aatccattag cttttatatg tatgatataa    3840
3841    tctgttatta atatcgtaca atatctgtgc atggacagca gtaatggcac tatcataaat    3900
3901    atagaaaaag catattatta ttattattat tattattatt attattattt caattaatga    3960
3961    agacagagtg cagtccattg aggacctttt cttgtgagac aagtagatag ttaattcaat    4020
4021    ccactacacc atgactccag aaaaggcagg ccttttgcaa tggtgactgc atctatttac    4080
4081    ttagacaacc ttccagttgt aggaacaaac catcccatat gcaaccagac agctccattc    4140
4141    tgttttcacc ggccctgtga gatctacaca ctcagttctg ggtgagaaga cacaggtggg    4200
4201    tccttgggac ttggtggtca gtcagctgag cttaagagac aagctgcagg ccaatgaaag    4260
4261    atcacatctc ctgagaaaca catgaagttg acatctgacc ccccccccca cacacacaca    4320
4321    tgcagacatt ttcatactta tggaaaattt gcaaagattt tattgtgaag taatgcaaca    4380
4381    ttcatgacat aaataatttt taagtgacag ttgatttatc ttccactgtc atgctaagac    4440
4441    tttagagttc tgtccaatat acaagctcat gctaaagtct cagtggattt agtaagactt    4500
4501    atatgactat atagaaagtg cattcattct cataacctgt gttttccccc ccagaatgga    4560
4561    ctcacaattg ctgatgtata ggttctaatg ttttctattg tggacacggg acacccagac    4620
4621    tgaggttcgt ggatttttga aatttctaat aataagataa atttgtgact taattttgag    4680
4681    tggatgaact tgatttgttg tggttatatt gttcagttag tatgtaagta aatatacaaa    4740
4741    taaatgaaaa aggggttggc caactatcaa tgtatagagc acattgatag caaagttgtt    4800
4801    tacataactt acacttttag tccttaaata ccatacgaat tgagcatgtt ttatctctcc    4860
4861    ttctgagatc attaaatggg tcattaaata tagggactat aagcaactgt caatattgat    4920
4921    tagggtagtt caatgttaac attgttgatt tttgaagctt tattatgaac ttggaagcaa    4980
4981    aggcgccaca cactgaaatt aaggagatcc aaagacttac tttgataata gaaaattcat    5040
5041    agcgattatc ataggttcat atgatatcac attaattgtt atgcaaaact tattcttgtg    5100
5101    agttctcaaa ggtagttatc ctctctattc atcccacaga accaatggct ccagtctgat    5160
5161    ttaaacatgg gtccgtgctc acacactcaa tacctaccct ctgtgctcac aagtcctgtg    5220
5221    tgagtaagac tccaaattat tctgtcttgt tttactcaat ggtatgctct accttattat    5280
5281    agagtatacc atgtattgag acaagaatgc cagtcattct gagaaacaaa atgcaaccat    5340
5341    tagttgtcat tttaattagt gacgaatagt tgtgtcaatc atcaaacatg cttgtataat    5400
5401    tggatgagaa gaggtgtaac acgggccaat gatgacgagg tttcgggatt ataagtcacg    5460
5461    gacgatgact acgtcactag aggtctgagg tccatagcag aagatgcctc atgtgaccct    5520
5521    ctcatgcagg ggttgcatgt caggcatgtg catacagtag atattagcca tgcactctca    5580
5581    ccatttcata gtagatcaca gaatcaagat acaaatctcc atgcacggaa aggatttaag    5640
5641    gcattgatca atcctgaaca taaatatttg gccatcaatg atatttacgc acacactgaa    5700
5701    aaatctattc agaatgactt acacaaaggt ttatataacc tttatcaaag gtaatttata    5760
5761    tagtaagatt catggctgaa gtcttcatga tggtcaaggc cttaattttt aaaattatca    5820
5821    atttttttct tttctttttt tttaacttga attttttttt aatgaaaact atcatgacaa    5880
5881    tttgtctctt aaatgaaagg agaaatgtaa aactaaatgg acaaatatca acctttttat    5940
5941    tatctttgct gttgtgccct ccctggatgg gtgctggcac atgatgtctt gcctgctggt    6000
6001    ccgtggttgc actctcacca tgtggatgga gctcggcagc tgaagtaagt gaagccaaag    6060
6061    atctgctctt catttgagtt tctttgataa gacacccctg ctgtggtaaa gccatgcata    6120
6121    ggctcctttc agccctattc agactgtgtg ctcaacgcaa catgaccaca aacactgggt    6180
6181    taagaatagc caaaattaag acagagaggc agggtggcac aagatctgtt agttattcaa    6240
6241    caaacgagga taggaatttg tgaggaagac tttacaagtg agatgaatag ttaggcaatc    6300
6301    catcacaact ataggtctga gagtctcagg tccacaccag aacacaggta cagctacagc    6360
6361    tgtgagctag atatcagaag tggtttaata tgttatcttg atctttatat tcatgagttt    6420
6421    tcattttatt tttataaggt agctaaaata taacaaacaa tagcacattg caatctcaaa    6480
6481    ttatgaacaa tacacacatc caaatttcta agtgcatttt gaatatgtag acgagatctt    6540
6541    tgtccagtga tcgatttctt atattggcag agcagttctt atagttatct tcccttcccc    6600
6601    agaaaagagt accatgcatt atgtttgtgg aaaaaaacac aaaacaacat aattatcatt    6660
6661    ggaacgaata taattatgtg cctagtctgt tttgtttaca tctgtatgtg atatctcaag    6720
6721    ctgtcttccc tttcctacct agtcctgaca cctctgacta gccttgggtc tttagagcac    6780
6781    attaggctgt gtaaatgcag ttcatgttct tttcttacta tgaacacttc tccttattga    6840
6841    caaatgaatc cctaataact caaggatgac acccatgttt aatgacagat gtagcatgtg    6900
6901    acagatttta ttaatattca taaaattagg atagatatga tgacacacga aataagcaaa    6960
6961    gatcctttag atagctctaa agcatattta agaatatcaa ttaaaagctt ttataagtca    7020
7021    tgtttatcta attagtataa aacaataagg atctcaataa ataaatataa agattaatga    7080
7081    aaatttgtag ggcttatgtt ggataaatga taacccctgt cgcatatgaa tcaaggacca    7140
7141    tgactcctgg gctgctctta catcttaaag cctgtggttc atgcttggca ttctggttat    7200
7201    agatgccaga tgaatgtttg tgttgattaa ttttactata ttccatacct gaagtctgct    7260
7261    gaaggagtca ttgatgaaat aaccccaaag taaatccagt atttttattt gttgactgga    7320
7321    aaataaatac atgacaaatt ctagaaatat gcacaaaata actgcactta agagtatcta    7380
7381    ttgatgtgat tggtaccatg ttgaactgta agttgggaat cttagagcct gtccattatc    7440
7441    aaataaagtt cgggaagaaa ccaggggata aatatggagg cctttactga agcagagatc    7500
7501    acagaggaat gtttctcgtt cttcataact ttcatagctt gttttttata gctccaaaga    7560
7561    gtatttaacg cacaccagat cctagcaagc acttatttct ttaggtgcat cccaaaatat    7620
7621    atccaaatat tcgaaaatat acccaaaaat ggagtgttgg taatgctttt ctggtttcaa    7680
7681    agttcatgtg ttcagaatat aaggatcaat ttttatgtca ttaatggatg tacactgaaa    7740
7741    tgtatctgtg cattgagaaa ttaatgatta ctgtgggtgg atgatgactc gtggtctgga    7800
7801    tatcaaaggt ccatatctta cactatctca tccataaccc tgatactagt ggcagagtct    7860
7861    aggaatagtc ttcctttata attagacaag aacattaaca gaagtaagtt tgtaagtcac    7920
7921    tttctaacac caaactactc cagagactag agagacagat agctcagtgg ataaaagaac    7980
7981    ttactgttct tgtagaagac ccacagtggg ctgaatcgcc catgtgacag cctgtaactc    8040
8041    tagttcttat gtatctggta ccatcatctg gtctctttac cacatacatg tgtcacaaat    8100
8101    acaaaatgca gattaaaaaa atcattaaat agataaaaat aaaataaata tttgagaaaa    8160
8161    taattccaca tgagttatta aaattagtta taccatcatt atattaaaaa atacagtaat    8220
8221    ttatgaaaac aggatgactg aggagtagac aggaaagaaa actgtaagaa ccttcttagt    8280
8281    atggttcaga gctatatgtc tagtgtttta catcataata gaacatatag tagtgtcaca    8340
8341    catacagatg tttgagaaga ggtgcgaggc aagtacacag atcatctgaa caaaggaaca    8400
8401    aaataccaat tttcttttgt tgatctcttc tgttttgaac tctcagaatg cattcttcca    8460
8461    ccaagatgat ttacacagcc tagctggatc aggagccccc taataagctg cttcagattg    8520
8521    taatatagac acagtgtaag tacagtccat attctgctgt cgcttcatgt tgcatttaaa    8580
8581    ggccatttac tgtattgata agggcactat ctgttttagg aagaacagtc aagtaaaggc    8640
8641    tgcgtatggc atgtgtttga cgcacaaggt ttaatgaagt tgtttcaaat taaggatatg    8700
8701    tattgaaaac tgcttcataa ctcaaaaaga aactgaggaa ctctgaagtt tactggaatc    8760
8761    tcttgtcttt agttttttgg tgtttttttg gtggtttttt tgtttttgtt tttgtttttt    8820
8821    ttttttgtga atcacaatga tcccagtagt acttgtaatc gtttgcacac taaagatgcc    8880
8881    tacgtgagta gagaagcaga gactgatgtt ggatcaatga tgactgtggg tgctgtatga    8940
8941    gtcgtgtatt atgactatgc gtctgagagt ctgaggttca catcgtaata tatgtagagc    9000
9001    atcctatgat cttagtgaca gatgttagga gtagtctaca tttacatgta gataaaatgg    9060
9061    tgatacattt ggaaatcatt tctaataaga cataattcca tagcaataat gttaagcaca    9120
9121    tagactaaat agtgtttcat tcagatatga taactggggg ttccccatga gtgatctaaa    9180
9181    attgttagca aagttcttgc tcacctcaga gccatgccca tttgatctgt aatgcagaga    9240
9241    tagtaataga ataatgaaga cctcatgagg gatatggtgg agaatgaccc agagaagcag    9300
9301    acggaatgca gttacctaaa cagaatctta acctttttat aatttttctg ctttttgctc    9360
9361    tcagaatgta tgcctgcagg atgagtccca ccttcttcat tagtcttgag gtttgagatt    9420
9421    ccctgtttgt gtctgcagga ttcagatagt gtgagtatag tctgtgttct tgtgttggaa    9480
9481    ttcttttgct tgcataaaaa cagggtagaa aatatttctg gggctggtga gatggctcag    9540
9541    aggttgagag cactgactgt tctccctgat gtcctgagtt caattcccag caaccccatg    9600
9601    gtggctcaca accatctgta agggctctga tgcactcttc tggtgtgtct gatgacagca    9660
9661    gcagtgtact cctgttccta aaataaataa ttattttaaa tacattatta tctctgaaga    9720
9721    gcagatgtag ccataggcat ataagatgta tatgaagcac aatgtttaat aaaattttac    9780
9781    caaattaaga ttgtgcaaca atagagatag gcatcagtgc agaagatccc gtagaggttt    9840
9841    aactgcactc acggatctta tagttagggc ttgtctccag tggagatttt cgcaatggtc    9900
9901    ctagtcatcc attgctcaat aattttacat agattagtag ggaagaggag gactgatgtt    9960
9961    ggatcaatga tgaatgtctg tgagcattct tagagtcatg aatcatgacg acaaatttaa   10020
10021   ttctgagatc aacatcataa agtatccagt gacagctata agaagtagtc ttcttttata   10080
10081   agtcagtaaa tgtaaataaa aattgactag gaagtcattt aatcaaaagg cagctcacaa   10140
10141   agaagactac atatatgtat atatgtatat atgtaagaag aaagtgtgac agagtaatga   10200
10201   ccatggaggt gagggataag atgaaatgag cagaagcagg cagaatacat agataagcga   10260
10261   acggaacatc aatctcttta taacctcttc tgtctatact tcaagaatgg atatcctgca   10320
10321   agtcggcttc gtagagtctc ccttgaaagt ggacctcatg atctagcctt tatgtccgtg   10380
10381   gattgacact gtgtgagtat catcagcgtg tgtgccattg tttatggtac ttacagatgg   10440
10441   ccctataagc tagaagagaa atcttgagaa aatgataaac atggctattg tgtgtagtac   10500
10501   attgttaatt ttcccaaatt taacaacaaa ttaattttgc caaatttagt gcatataaat   10560
10561   aaatactcag tttgacaaaa ggtcctttag agatctaagt ctcactcaag gatcttgctg   10620
10621   tttgagattt gtgagtcata attatctgca tagtgtcttt aattactcaa aaaaaaaaac   10680
10681   cacatacaaa ttaatagaaa agaggagggt gcatgttgga tcaatgatga ccagcggtag   10740
10741   ccgtatgatt catggatcat gactacagat ctgggagtct gagttccaca tctcaatagg   10800
10801   acatcatccc ccaagcactg ttaccgttat gagtgctagt ctatttatat aattagttta   10860
10861   aaacatagat ataaatttgt agcatatact ccacttaaga tgttacttct taggaaaagt   10920
10921   tttaaggata tatcccaagg catgactgag gataccgtat gaaccataat taaagacaat   10980
10981   gttcatggtc agatgtagag ctgccttttt tctcaagaag cacacatatt agtgtgatct   11040
11041   acattttgga taatagtcaa ggagaaagta gcaagacaag caggtagcag tcatggatgt   11100
11101   gtgaacagat taaaaatctt ttttattatc tcttctgctt tacattctca ggatggattc   11160
11161   cccccaagtt catttagata ttctctctta ttcataaatg tcacggtcag ctctgttctt   11220
11221   atagatacca ggtgagtata gccaacgttc ttttgttgct tcatgttgct ttttaatggc   11280
11281   tgtgcatata ctgagaaaag aaagtccagt tattatctgg gaagagcatc ccgcttaaag   11340
11341   tgttaaatgg cagttagatg aaacagaatg tttatgagta tttccagaag aggaatgtat   11400
11401   aacagaaaag attctaatca tggcaaaaga tcctgaggac cttcagagta cacgcaacga   11460
11461   tcttgtcctt agattgtgtc atttattatc atcttagagg cactagtgag attaattgct   11520
11521   caaaaaaaaa aaaaaaccat tgataaatca atagagaagg atagagctga ggttgggtca   11580
11581   ctgaagacac actgtgtgta ggagtctgag gtccatatta tgaatatagt ttgtacccat   11640
11641   attcttagac aaaaatggga aaggcttatg ggaaacaaca ctatttttta tttaattgaa   11700
11701   catcttaaat tttaattgtc aagtaatttt ctaagtaaga tatcattcta tagaaagtgt   11760
11761   actaaaatta cataccaaac tcagtagtta ataaacagtg gttaattgag cttgccatgt   11820
11821   aatgtgttac ttggtaggtt catagccata gccatttctt ttctcataaa atattcatta   11880
11881   tagtatgcca tacacttaga tgagtgacaa aaagcacagg gctgtgaatg caatggtctg   11940
11941   tagacagagt gtcatgggtt ttctttaata atttcttctg cttttgctct cagaatggat   12000
12001   accccaaggt aagctatggt catcaccttc acaatctgat tccttacaag tgtattcagt   12060
12061   gtgcatgtct ttcttgacat tgcatctaaa gattgggtac tgtattgttg aaaccctagt   12120
12121   tatgacccat tggttaatat gacatgtatg taaatacaat atttcacaaa attttgctaa   12180
12181   ataaaaattt ataatataag atatgatcaa taggagaaaa aattacattc aggtctaata   12240
12241   tatactgaag aatctttttc tttgattttt gtgattcata atcatctcaa taatcattgg   12300
12301   gaagttgata ggaattggag tcctgagggt tagtcttgac ctctggtagc acacgatttg   12360
12361   tggatgatgg gtacaggtct ggaagtctga agtctatatc tttaaactct tagtatgaac   12420
12421   tcatgtcaat tattaggaat aagctacagt tagataaaat atcaataaaa taaatcccta   12480
12481   attcatgttc tattcagcac ttacttgccc aagattgtta aaatatacac caaacgtaat   12540
12541   actttttgag atgtgatagc tgaggatgtc acatgaatta aatttattgg cactgttcct   12600
12601   tgtaggttag aataatggcc atttgttttc tcaataagaa catagtatta gagtgcatat   12660
12661   gtagataagc aataagaaag agggtattaa gacaagcaaa cagagagcat ggatgagcga   12720
12721   agggacctcc agtcctggac ttgccctaag ttgattctca cttggatata agctccattt   12780
12781   tgctctttga gtcaatggat ctgggttggc tcatggtttt ttcactgact gtgtatacat   12840
12841   tgatgaaaag caataatcat ttgagaggac agcctttgcc atatggttat taccgaaagt   12900
12901   gggtcaaaca caatgtttag aggttttttt gtgtttttgt tttatttata atgtgtaata   12960
12961   aaaggggcac taataatggc aaaaggtatc tgggaacact ggcatatact taaggatctt   13020
13021   gtccctagat ctttgtgagt tataattatc tcagttgtac tcatagttaa tgtctcataa   13080
13081   gtcaagagca gagcggaaga tgatcgtgga ttaatgatgg ccgctagtgc tgcatgcata   13140
13141   gtggattgtg actataagtc tgggaagctg atattcacat ccttaaatac tgaatatata   13200
13201   cccatcattc tagtgacaag ctgagtagtt tacttttata ataaaaagta ttagtgacta   13260
13261   ctaataaatt atatttagat aaattagaaa aaaatataaa aattggaatt tatgttttaa   13320
13321   tcaagtatag taaatgtata catttactat acttacatta caaacagtaa ttcatttgaa   13380
13381   tttgatatat gagaatttca tactacatcc aaaagactat aggcaatggt cttggtaggg   13440
13441   tcagtgccat gctttctttt taaaaagagc acactgtagc atattgtatc cagagaggag   13500
13501   taataaagag tggggttatt tacagtaggc acaaagtgaa tatcagtctt tttattttct   13560
13561   cttctgcttt gtatttagaa tggatacccc taagctgatg tatatacacc cttcctcggt   13620
13621   tgtgagattc ctgctctggt ggttgtagtc ataagatata catcgttgcg tacaccttgg   13680
13681   ttgtgggcac gcacactact gttgaattac caccttgtcc aagtggtaag taagcctctg   13740
13741   cctcagatgt ttaacgagat ttttgccatg taggcaacat ataattaaac cattactata   13800
13801   ggataaaaga gcccgtggct gttggtcata tactcagtga tgttttcctt agatgttttt   13860
13861   gtgatgcatg atcacttgat aacgatatag atattaaaag agatagaggg gtctgatgtt   13920
13921   ggatctgtga tgacaaaggg tggcgtatga gttgtggatc atgagtacat gtctggaagt   13980
13981   ctgagattca catcatgaaa gatctaatat atcctcatga ccttagggac agatgttagg   14040
14041   aacaacctat ttttacaagt aaattggctc atggtataaa cacagtaaat agtttcttcc   14100
14101   agtcaagaca tccttctaca gcaagagtcc tactaatgta aaccaaacag agtcacacat   14160
14161   tcatacttgc tgacattgga tgacacatca agtaaaatca atggcaataa ttttgccatg   14220
14221   gttagagact agttacgtgt tttctcaaaa atgatatata atagtgtata gtatacttat   14280
14281   atgagtgaaa aaataaaaaa aagtaaacag ggaaaaagca ctggatcagg aaacagaaca   14340
14341   tccatacttt tatagcctct tctgatatgt tctctcagaa tgtattatca gcctaattca   14400
14401   tgtgttgctg ctcgggagtt ttctgccctg cattccaaat cttccaaata tagccgatat   14460
14461   tcaattctca tttgagttac agctaaagac agtttaattt attgataaaa ccctggttgg   14520
14521   taatctggaa gatcaacctg gttcaaatag taaccatggc atctgtgtga aataaaattt   14580
14581   ttaacaatat tttaccaaat ttaagaatgt atatgagatg ctgaagaaga caaaagattc   14640
14641   tataaaggtg tgaagttccc taagaatttt gttcttggat ttttgtgaat cataattatt   14700
14701   tcaataatgc tggaaatata ttgcttgata aacatttatt aattaataga gggcggttga   14760
14761   tttttgattt ataatgacca gtgtttgtag aattctgagt ccgcagcata gcatgtagct   14820
14821   tatgaccatg cacatgaccg tggcagcaga cttgtatgat cttccccctc tactaattaa   14880
14881   ggactaattc cgcagcaaga gtcatcgcaa tatataccaa accaaagtca catttatttg   14940
14941   atagcattat tcaggatgcc atataaacaa taatgctcat tgtgtaagag aaccatggcc   15000
15001   aaatattttg tccagacatg tacaagtata aagcagactt agctgagagc tagagaaaaa   15060
15061   gacgctaaat acacagacag aactcatgga tgagtaaaca caatttcagt ctctataatc   15120
15121   tcatctgctt tgtactctca ggatggatgc cctcaatggg attggcactt tctccattgc   15180
15181   tcctgcactc tgttatcagc acttcgggtt cataatgtac acacagcgtg agtatagtca   15240
15241   accttgtgtt gatttggggt gctcagaaat gctcacactg tgttgataaa gccggcttat   15300
15301   catttgagat gagaagccat tgccaatgac taatatgcca tgtgacttaa gatagtgttt   15360
15361   aacagttttt tttgtcaaat taagagttag ttattttcca gtgaaaagta ttttgataaa   15420
15421   gcttttcatt ttataaatat actgagttaa taccccatcc aaaaataaga gagtaacaaa   15480
15481   atctatactc agcatggcaa tatcttgaat aatatcttga atacgtattt ttaagggcct   15540
15541   tattcttaaa tctttgtgat tcctaatcat ttccatagca gtagtgatca ctgcttaaca   15600
15601   aagatgcaga cattaataga ggagaggagg ctgatgttgg atctatgatg acctctggtg   15660
15661   ccgtatgagt cggggatcat gatcacaggt ctgggagtct gaggtccaca tcttaaaata   15720
15721   tctagaatat gccgatcatc tctgtgccaa atgctaaaac taatttattt ctagaattag   15780
15781   ataaaatatc aataaaaata aatttgaaag tcattttcta atcaagacat aaattacata   15840
15841   acaagaatac taaaactacc taccaaacaa tagctctttc acacttgatg cctgcgatgc   15900
15901   catgccccgt gagctcaaat tggagacaat gcttttggta gggtcagagc catgaaatag   15960
15961   tataggttat tatatattta ggtgggtgat gagcagaggg gtaatttcaa gtattaaaat   16020
16021   gtgtgaataa attaactgaa tgccaatatt tttatattct gttctacttt aaactctcag   16080
16081   aatggatttt ctgcagctga ttttctatat tctgttttct tcgggtaagc agagtgagta   16140
16141   taatcttgtt gttttgtttg tttgtctgtt tatagtattg ttgaaagttt tcctctcttc   16200
16201   tggaagaaat agcttgccca gatcataaat atagcatctg cgtgtcaaat taataatgtg   16260
16261   taaggaaaga aatatgccac agggctaatg acctgtcgct ccccaaatta aactaaaaat   16320
16321   cttgttttat ttttttgtga ttcacaatta tttcagtatc acaattgatc agttgctcaa   16380
16381   ttcacatcaa gaaataaata cagaagagaa gggctgatgt atttgtgatg atcactggtg   16440
16441   ccagatgagt tatgcatcat ggtcacaggt ctgcgagtcc gaggtccaca ttataaaaca   16500
16501   cctaaatata ctgatcacct tagtgacagt tgataggtgt agtcaacttt tacagtttaa   16560
16561   taaaatacta agaaattgga gagaatttta caatcctaat atacagaaag agtatataca   16620
16621   ctacatatac caaacacagt cgacctatgg gaagtaagaa tgccccattt tattaaaatt   16680
16681   ataatcagta atcttagtgg aactgtaagc catgacaata tattttattt taaaaaatga   16740
16741   acagttgtgt aacacattta gatcacaaac cactcacctt tgttgacctt ggatccttta   16800
16801   tttttaaaat tttacttttt tcacaaggta tagcctgatc aaggtttctt ctccttcatc   16860
16861   tccccccaag tcctccttca cactcatcta gcgtttcccc ttcttgctct gtctctttag   16920
16921   aaaacaaaga ctcaaacaat accaaaacag acaaaccaaa atagagccaa atcagccaac   16980
16981   agaaaaaaag agaggaagat aagcacctga agctcactca tacacagata caaatgcaga   17040
17041   catagacaac ccacaaaacg caaagctaga aaattaaaat tatatataat taaaattaat   17100
17101   attatataag tataatataa tatagtgcaa aaattaaaaa tataagtata tatgtatgta   17160
17161   tgtatatgtg tatgtatgtc tgtatatatg tcatacctga ataagattaa agaaaatgtc   17220
17221   catgacacta aatcttccaa atttaccact gagttcttag tgagttgtcc tttgttgaac   17280
17281   aatgaaataa aagattgtgt gtatattaga gccccttcac accctgtttt cttttgtacc   17340
17341   ctcagaacag atgccttcct cactggtcac caggttcaag gtccctcata tgtgtcaggt   17400
17401   gcatagtcac caacgtaagt cgaagttctt ggtttgaatt ctttcttctg tttttataaa   17460
17461   ggcatttcct agaatttaaa gaccattggt ctagggagaa gtatgctgtg gccatgaaat   17520
17521   gcttggttga ctaattaata ttattgaaat taagtttaat ttaagcagac ataataacct   17580
17581   taggcaaagg agctaaaata tttatgtaaa ttataattaa agatgttttt catgattaat   17640
17641   aataatcagc taataaacaa taataatgaa agtttatcgg agaaaccaga ggcggaggtt   17700
17701   ggatcagtgg tgacatcttg ttggaggtga gcagtggagc aggagaacag gtccggaagt   17760
17761   ctgagtccca tcccttacag gcatctcctg tgctttcctc cgaggtgtgc tcaaacaagc   17820
17821   atgttacctt tccgattgtg aaagtgtgaa aattatgtaa tgtgtacatt agaacaaagc   17880
17881   cggtcagcag tgttgagcat gagactcttg ccaactgaga cacagtaata atccaggaaa   17940
17941   ccatgtgcat ttagaaataa ataagtacaa attacaataa aagttaagca aacaataaca   18000
18001   agagaaatga atttcttaat gatactacta gctaaggaca atgcatttac caaaaataat   18060
18061   ggcaagtcct tgtcttgttc agggcttaag catttattat tgccttgtca agtcaacaaa   18120
18121   cctaagagaa ttttgctcct gcccatgtga ctaataaaat agaaggggga atgagagaat   18180
18181   aattggctat aatacaagtc tccttcttgg tactgtcagc atagacgctt tcgttgtgat   18240
18241   attcacatta tgactcccca gaacacagag actcatgtta gaatgctcaa atcccctgac   18300
18301   ttaatttggg aggttttaaa agcttaaagt atcacgcaga atctattaaa accaactaca   18360
18361   ctgattagaa ataagcatgg ccttccacca ctaagctcat taaagcttgc acaattgaga   18420
18421   accacaaaga aaaacaaaga gatctcatct aagtagtaaa agacactgtg catgacttaa   18480
18481   gcatcttgtc cctaactctt cttgattcgt tgtcacctaa gtgtcattag gaaaatttca   18540
18541   gatttattaa ctaacaaatg tagaaatcaa tggaactaga cctatcttgg gttatggaca   18600
18601   accactgtat ttacagttct gtatatctga agtccaccct gacccttaga catggttctc   18660
18661   cacacagatg tgagaacagt agcaccatta tatcctgtct cgtagtatta atgggctcac   18720
18721   aagaataaaa tgcagataag aaagaattct tctattaaaa gaacaaaata agattgaagg   18780
18781   taattcctac tatattttgg aagtgtcagg ttttttttct tagtatttac aatatattcc   18840
18841   tcttgtctca tgacaaggct tatagtctta atgatcaatg ttattatttt gagttattaa   18900
18901   aatattctgt cctattctgt ctctgaagag aaagtaaatc tgagtaaaca atttgtaggt   18960
18961   aaattgactg gtgaaccgca tctcagttta ttcttgtctg ttctgtgcct tccagaaagg   19020
19021   ccaacttcac atcaatgggt ggatcgtacc tcggcctaag ctccaggatt gattgtgctg   19080
19081   ttagagtcac agctacaacc gtgagtaata attacagtct cactttctga atgtcattta   19140
19141   aaaaggatat tccatacaga tatttgatct gcttatagtg tccagaaaaa agcttgttgt   19200
19201   caccaaccta gctagcacta cctataattt gtacacacac acatacaaaa aaatgccaga   19260
19261   tgtcttggac acaaaagtca aagtgaactt gggtcccctt gatagttctg tgttgcgttg   19320
19321   gtgacaggat acaagcattg tgttattgat tttggtattc atgggcttcg cttctattgt   19380
19381   tgcaatttca tatattaaaa ttagaaaaag aatcaatgaa caagtataca tttcaacagt   19440
19441   taagcattat tcaattatgt aaatgtcaca aaggaaagca acctatcaag ctaaattaaa   19500
19501   aatattgaaa ccaattcagg gtaacttggg gaaaagggcc gttgatagtt cagtggtaga   19560
19561   gcccttgtct tggatccgtg aagcgctggg ttctatcctc agtatcacaa aatcaaagaa   19620
19621   ataaaaagat aatatctagg aatgttagtt tttttggaca gtgatttaaa aaggcagtac   19680
19681   atggtgtact aattatgaat atgaatatat gaatgattaa tcaatcaatc ataaccataa   19740
19741   tcagcacaca taccgtattt attttggttt ggaaacctaa tatacctctg aacaatagag   19800
19801   aaaattgagg catgtccact gagagcactg tatcagattt tcaaacctcc ttttcacttt   19860
19861   gttcccttac ttaccgatgt gccaaagatg gtggtggctg cctctgtgtt tgtctcattg   19920
19921   agattagatt agtaatgtct catttgcctg aataggcaat ttctaaaagt atctatcccc   19980
19981   tcttaccttg gaacactcag tcctaactga gatgtctcca tcaaatccct              20030