Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: FOXG1

Forkhead box G1

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens FOXG1 BF1, BF2, QIN, FKH2, HBF2, HFK1, HFK2, HFK3, KHL2, FHKL3, FKHL1, FKHL2, FKHL3, FKHL4, HBF-1, HBF-2, HBF-3, FOXG1A, FOXG1B, FOXG1C, HBF-G2  14q13  Predicted Paternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1       gccctcacgc tttcctggga gagcacagcg ctgccggaga cgcggcgctt ctgtcaattg      60
61      tgcagagcaa ttactaagaa aatattgtga cgatgttgta gggcgaaagg ggacgtgagg     120
121     aggaaaggga gggggagtta gtttggagag caatttgcaa aggaatatta actttgattc     180
181     ccgaggtcac cgcgggaaaa ggggttctgg gctgcagagc tcttcctcta ggtggcggac     240
241     tttggcacca aacaaccgct agatgagcgc tgacttcaaa cacaggatta agcttcttgc     300
301     tggttaaaaa taataacagt aataatatag aggtgtgggg ctgttttttc ccccttttgg     360
361     atatttattt attgcaggga aaagtcattg attttcctaa gcaaactgtg tttctccttc     420
421     acttggtgga aaataaaaac tgtttgaata aataagttat ttctgaacat tttgttgtca     480
481     aagtgttaaa tgttcccgtc atttttattc aaacactaac atgattacag ccaattatat     540
541     attcaccagt gttctttatt ttagagtaat tgtacttgtc actaataaaa cagaggcata     600
601     atggatcgct actgttctag attttcaagc aattttgtgt aatttgattg aattatacat     660
661     cttatctgct acttttttat ttttatattt ggggatccta ttttcttgaa aattgcagct     720
721     ctatgcttgt tttgttgttt ctccagtaac gtacacttcg gtaacactga taaatagaaa     780
781     gagtcccttt gaaatgtcaa aaatcagctg tttttttcca cacctcctcc ctgctcttca     840
841     gcatggggaa gacctgaact ctgcgcagca agggagcctg agcgagtggg tgcacttccc     900
901     agaaaagttc aacgtcaaga taaattcccc attggcccca aaggcagtca ccttcctgcc     960
961     tgcatgcagt ctttgggggc tctgtctttt tcctgtaatg atactgttgg gtgtctgggg    1020
1021    cttcaaacat gctaagacaa gtagaccatg ggttcatttc atgtgcaata tgtatcaagg    1080
1081    gaaagaatat atacggcgga gctaaaagat aaactgtatt tattactcca attacacaaa    1140
1141    ccccaaaggt cctacctacc aacccacccc ccaccccgac aattaaaaca attatctatt    1200
1201    tgcctatgtt cttttggttc caaatatacg gaaagaactg ggatcaatac tttctcccct    1260
1261    cccccacttt taaaccattt caataattgt tttaaaaaga tagggggaaa agatgcacac    1320
1321    accttcccat tgttcacata tcagaacaat caagaaataa atgtgacagc aagcagacag    1380
1381    acgatatgat atgatcttaa gggaccatct ccaaaactga aggagcagag aatgtgtaat    1440
1441    tcttttccca gtaaatcctt ccagttccta ggacaagact caaacgtccc gctaggagct    1500
1501    gcagctgcga ggtggagcca aaggctctga caagtggctt gtgtatgacc caatatttat    1560
1561    caataacaac aacaaaatca agtgaaacca aggctgcgga ttttgaaatg cttctgcagc    1620
1621    cctggcgtgg atatgcacgt gagcgaagta aaagtcgctg gagatgagtt ggctccactt    1680
1681    gtccgccctg gggagcaatc ctggggcaaa atccagtgct aattgatccc aaccagccac    1740
1741    attatcagct gtaaatgttc aaggggacaa agaatgagca ttgtgtacta aagatactcc    1800
1801    aagcattttt tcaagtaaat agggacgtgt aatcagtagc gtgtgtatgc atataaatag    1860
1861    gaaaagagaa ttatttttaa ttaattagga aaataatgtt tcatgtgtaa ttccagaatt    1920
1921    ctctagcgtc tcccactgtc cgactgtttt gtgattggga cttcctctag gaaaacctgc    1980
1981    gggccctgtt ttgtgtttcg agcgggagag cagacactca gctcaaatag aggcctttct    2040
2041    ctcgtctttc ggggtgttta ttctatggcc aaaaggtaag atggccaagg cagcgatctg    2100
2101    agcgtgatgt ctggccccgc ggggggccca ggaggcccaa gttgggacag ctccggagct    2160
2161    accccggtgc ccctcagctg ggggagggcg cgcggcagcc gcctgccagc cccacaggct    2220
2221    gctctccaaa ggagctgggc tttttcagcg tttctgtttc cttgtagcct catctatctt    2280
2281    atctaacaag ttcacgctcc gggagaaaag aagagggtga gaaaaaaaaa aaagaaagaa    2340
2341    aaaagaaaac ctcttcaccg cggtgattca tagttcatag gctccggagc caaacttgcc    2400
2401    gacccagctt ttttctcgaa cattactttc tctcctacgt gccttaggac aaacccagaa    2460
2461    ggaagacact aaaattgccg aacaagaatc taggattgtt ttaaaaataa aagtgacccc    2520
2521    ccacagacac ctttgatgtt gttgattctg acacagagga gtcgagttgt tttgtttaca    2580
2581    catgctaacg gtaacttgct cctgatgccg ctctacgcgc agcttagtct gtcttctcct    2640
2641    ctcctccccg caggcgactc cttccaaaga gcgagagaga aatacgggta ttactgttat    2700
2701    cccccactgg gttcaatacc ccttacatgt aattgaatat tcgaattaac gtcacctgca    2760
2761    tgcaccccag tcttttaact ctgaaatgtg ctttatagca atacagactt gaaaccttta    2820
2821    actgttttct atatccccgc gtttaccgtg gcagatgacc tcttagccca aaattgattt    2880
2881    ggtgtgtatc cggtcttatg tgccaaaaaa agagatacct aggctgaaaa ggcaacttta    2940
2941    aggggggaca tctagagaga tgacgcctag aatcaaggcc tctggctcga ttgcgttcgg    3000
3001    caagcgtctg caacaaagga gcgtcgggca agctcgcggg tatgcgcagg gagcagcggc    3060
3061    gcgcagacct gggagcccca gctccgcgaa gctcctcgaa gggaaccctc gcagttacag    3120
3121    cctcaagagg caaggcaggg gagggagaaa agctggacct cttgagaaac gctcctccaa    3180
3181    cagattttcc atggcctcgt gttggagaag gggcgcgggg gaggagcgag ggttggggta    3240
3241    ggaagaccta ctggaaccga ctccggagag tgagggccag gtgggtgtaa gatgagcaca    3300
3301    aagtaaaaac ttgcccattg gtttgtccac gcaggtttct tgaaagaagc agatagatct    3360
3361    gattagtaga tactactttc cccacgcaaa gggagacttt ggggtgaagg gttctctgcg    3420
3421    tgcttcctgg cttgcttacc ccactcatga agttttctct cctctcattc cttcagacct    3480
3481    ttagtgggtg caagcatttc ctataagata cttattaatc tcatatacgg accttgaact    3540
3541    gttcaatgtt ttccgtgtac atttaaatat tgagcggtga ctagttcgaa ggtgaccggc    3600
3601    taaaaattgc gaaggagtca gacctttcca tcttttctca cacaactgga atttggggga    3660
3661    ccatttggag gtgtgcttca aaagagaagt cttggttcac ccgccaccca cccccacata    3720
3721    cacacacaca caccccttct ctaaaaggtc ctgtaacact tccagaagaa gattgaggct    3780
3781    tctactagaa atcacattga agctccaact aagtaagaac aatgatggga tagttaggag    3840
3841    ttccagctct taagagttca gcatttttag ccctgtaagt ttttctttca gcttgatata    3900
3901    tagatatatc tatatataga tatatatata tatatagata tatatagtta ttttcttttt    3960
3961    tcctgttttg gtgccccact gatggaaaat ccgaggtaat attgtttgtg ggctggcttt    4020
4021    tgccaagtct cactttcttc cttatgggat agagctgggg gttaaaacta agaacctgag    4080
4081    ctctagcctc cttcattcta gttcaccaac accccttcag ctctttgttt tgttttgttg    4140
4141    tgctgtgtta tggttgtttg tggagcttcc cctatctcct ttgaaagact gactacacca    4200
4201    tttccttggg taactagagg aaaaatagga atcggcctct caggggcact tccccaggct    4260
4261    gtgtgggacc atttctcaca actggatcag gtctaaaaat ggaacaggtc cgccctcaca    4320
4321    ctatcaggga ctcaagtcct tcagcaaatc actcaccctc tggagggcac tggcaaagaa    4380
4381    cgcgaaacaa gtaaaagggt agtggacatt atgtttacaa tgtttacaag agatgtacag    4440
4441    agtattcgac tgagaagttt ttccagagac taaagtccct tggccctctg gtggtatttc    4500
4501    gtcatggatc tttccacgcc tggctctccc ttggctaatg tcgggacaaa gcttctccca    4560
4561    tgcacatttt gctgaagatc acgggacttt tcttttggct gcgtacgtac ttggcttcag    4620
4621    agagcctgga acacctggca gcgtcacaga gacttgcctg gagagtccca ggggtctctg    4680
4681    tcaaggcctt ctcctcatcc ttgtcctctt cctcctcctg ctcctcttct tcgccttgga    4740
4741    ctttctccct tttaaagtgg ctccctagct tacacaagct aaacatttcc actctcatag    4800
4801    acgaggctct cccatagatt tttttactcg aggttctcaa gcaaaattgc cggtgccaca    4860
4861    atgttatgat ggaaggatgc tgaaatgaca ggcctagtag acgcttgtct taatcatcgg    4920
4921    cttcttaatt tagttttagt gctgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtatgtgtg tgtgtgtaca    4980
4981    cacacgcgcg aatgtgcgcg cccccgggga cgttgagggt gcgcgtgcgc gcgctgagag    5040
5041    cagccactga caacctgcag ctccctaatg agtgacgagg cagggctgct gcagaaaagt    5100
5101    aacacttccc tggtgtgaag acctcttact gagaagttta gttcactact gttctcgcaa    5160
5161    acctaatcgt ataacctgta accaaaaccc acagaacgag gatacaacac gctaaagagt    5220
5221    aacttctaat cactaaatgt tagcaccatt acctgctgtt aggaagatat tatagacgag    5280
5281    ttggctccag cgagggcaga cctcacctgc cacaggatct ctggaaatac ctggatgcct    5340
5341    ctgtatggga tctcctcact cccaaacgtc acaaggtcag aaattctctg tgcatctgca    5400
5401    ggaagagaac tttagctaga gcttggcgct gggtgccact ccaaggacac cctgtccagg    5460
5461    gaatggagag cagagtggat tttaggtaaa tggggcccac cttcctttaa ccagcagcta    5520
5521    gcaagaagaa aagaggcgga tcactgactg aaaacaggaa agaggcccta aagaatactt    5580
5581    aaataacacc gccaaatgga aaaatgaaat gttctgctcc ctactcggat gaagtatgct    5640
5641    gtgtagcctt ggttattaat taaaactcca gaaggaataa tctaattcat ttcctaacca    5700
5701    attcttccat tggaactgct cactctttac ggggcctgac ctctttggga gagctggggg    5760
5761    actgcagaca gagcaagaga gaagtttact gtgatatata ccagaaaatt acatttactt    5820
5821    tgacttctgc ttttattcat taatagtaca catttgtaga tgtctgtgtg agagatcaag    5880
5881    gttagatcca tcatgagaaa aaaattagaa tgatagagaa tttgtttcag gtctgagaca    5940
5941    actgaattcc ctctgtcttc tgaaggtaat cacggtgact gagtggggct gaagattggg    6000
6001    cttccagtgc ttagggaaga ggcccgaggt ggacagaggc aggccttcaa atccaatttg    6060
6061    cacccaaatt ggctggtagg atatacaaag ccccatccag agactttcaa cttgcacaat    6120
6121    actctgtcca ggacccccct ccccctccat ttcaaatagt agcagttctt taaaaaagct    6180
6181    attgctgaga caaacacggg gtgctgagta aacagtgcat gttttgttga acaagctata    6240
6241    tatatataca tatatacaca cacacacata tatatgtgtg tgagtatata tatatatcac    6300
6301    catctcgaca taaagtgcaa ttgaaattat taaaaggaat taaaactcac ttcttgccag    6360
6361    attacaaata acttttgtca ttaggaagaa tagattttta aatattacat taaactatat    6420
6421    actatttatg cccataagaa tatcctattt tgagagactt gcattcatgc aatccttaaa    6480
6481    ctatataaca tagccttaat ttgaatgaaa aacattttcc cagtcaatat gagctcctag    6540
6541    catataaaat cagattatta cagtgctcat tagcaaaccc cagtttttgc tatttgaaag    6600
6601    taaacagaag aaaaacttat ttccacctgc taaaatttta tacaggatta caaaacaatg    6660
6661    cacgctcaga tttgacctaa gaaacacctt aaaacattaa aaattcatca gtcagagctg    6720
6721    gtgttgtatt gaaggaaagc tcctccagtt tgctgctgag ctcggatttg aataaaatgt    6780
6781    ccaatgttaa caaacaatac ccacgtttgg cactttgtgt attaaattga tcaaacagat    6840
6841    tttaggaggc acaatgcaca atttgtacag acctgattga gttaatataa tatcagcaaa    6900
6901    ttttacatcg aaatgattct gtttcttttc tttgtgttta aaaccagcac agattacaaa    6960
6961    ttttaatgat ctgaaaatgt ttggtataca aaatcatgct tatttcagta ttagcaaaaa    7020
7021    cacaagaaat ttttcaacac aaacacccag ctgtgtctat tttaaaagca gttcaatgac    7080
7081    agcttgcact tatgagcatg caatcagcta atttcgtttt ttttttcttc tgtgttaatc    7140
7141    aacactttcc ttcctgcata tcagagtaca aatagtatag ttactccaca tcagtaaatg    7200
7201    tttacgtaac ctgtcctttc ccaagaatcc ggttacaccg aatcatttca cgctagaccg    7260
7261    actacgaaaa cgtaccgggc cgtccacctc agagggagcc ctgtgtgcca ttataagtgg    7320
7321    tggtgagaag gggggctgta agaggagaaa ttgggaggag taggtggagg aatggagaga    7380
7381    cagaggaatg gagggtgggg ggaaggggcg gggggagcta agggagaagg agggaggagg    7440
7441    gaggaaggag agttgaggaa aagtaggaag aacgggcctg aagaggggag aagagtggga    7500
7501    ggaggaaaag tgagtaggaa ggggaaggcc cacaaatctc tccagccggt aggcaaagcc    7560
7561    cattagctca cccggccctg cgagaaatcc agagcttgga aataaatgtt tgggaccatg    7620
7621    tcactatcaa cactgattgt tggaaccctt gaatttttcc acatgtaaat acagtttgtt    7680
7681    ttaaagtgag aagatatgta gacataggta aagatacata catacagtgg aaggacattt    7740
7741    gaggttagtc caatattcaa agctcctttg tggcattcct aatagatgca tatttaaaat    7800
7801    tcactagcta tttgtaatta tctattattc tctccagttt cctccccccc ccccaacctt    7860
7861    ttctctcttt ctctttctta agactggggg tggggaggat ggaataaccc cctattatcc    7920
7921    tgagtattca tcaaccgcat tctttatgtt acaatttaac tttaggatca agcataagca    7980
7981    ccaattttcc ttccttcgtt ttcttaaata ccaaatctgc cagatatctt aatgaaagtt    8040
8041    tatccaagtg aagaaatgct tacattttat aattatttac cttctagagg aaggaaaagg    8100
8101    tgcctttcat ttatgcttct ccacctccct cttctctggg gctacatcct ccgtaaaatg    8160
8161    tggtatgttt cgtgcccatg tgggatgaaa cagcctttga tcaatgtgct ccccactaaa    8220
8221    ttccaatccc tgggaaatgc tgggccttag ccctgcccct ggccacggga tccttttaaa    8280
8281    gcccccgatt cgcaatttcc ccattcactt caacctccaa ccgaaccttc ccagttccaa    8340
8341    agcccaagaa gctgggactg tgagatccac gttcccaagg ctccccggtg ctttccagca    8400
8401    gcactcaggg ttggcaagag ctggcttcag tatactgtta tttcaggaat gaggcccgca    8460
8461    caaaataaaa gcatttgaga aacggaaagg aaaaaaaagg agtgaaaata ggaaggctta    8520
8521    aaaaaaaaac cggaaagaaa tagacgccca cccttatttt ccctccaatg tcaacaagca    8580
8581    aaacgaaaat atttccaggg tgatcgctcg cagctacccg cttccaattc ggattagaag    8640
8641    ctgaggctgg agcggcgagg agaaaacgac atcgagtcac cccgcgcgtg agcgacgctc    8700
8701    tggagcagga gagaaggaaa aggaagagac acacgtatat agcatgtgtt acctgattta    8760
8761    tttcgagatt gtttggtact gttttctctc tgggcacctc tcatttcgga aggccatcag    8820
8821    aggcgcccac tactgagcgg ccccggccgc cgcagcagca cccggagccc cagtcccggt    8880
8881    ttccccgcgg tgccggagcc cggagctcgc cgccgcccag gcctcaggaa tcgagtaagt    8940
8941    aacccctgtt tggccccgcg ctcctctgcc cacttcctcc tcctcatctc atcgctccca    9000
9001    aagctctccc acaccctcct cccccgaagt aaaggacacc cccgcacaca cgccagcggt    9060
9061    gggccttatc tcccccctta tccaaagctg cgctagacta ttacctacaa agggcacaat    9120
9121    tttcctgctg gctcagaaat gccagacact ggcctgcaag gccgactcgg aaaagtagtg    9180
9181    cctcgcctct acctcctcca tttcctgccc tctcgcatcc tctccctgca ctcccactct    9240
9241    tcccactacc accaccaccc ccgctttcaa aaataaaatt ggatacaaac tttaatcact    9300
9301    aaggacaaat attgacgctt aaacgaaaat gacccagtac aatgaggagg aagccggaaa    9360
9361    tgtgagctat tggccctagg aggggaattt cggtggagcg gagccggcgg ggtggagggg    9420
9421    gtggcggggg cgcagggaag ggctgcggca ccgcgtgctc ccgccggcgt atccctacgc    9480
9481    ggctccgcgc ggcctcgggg tccgaggccc gcggagaggg ggaggcgagc gcccgagggg    9540
9541    gcggcagccg gcgggcgggg cgggggtggg tgggcccggc ccctccgatt ggtcgacggc    9600
9601    gagagagacg ctcccgcacg ccgccagctc tgattggccc agcggtagga aaggttaaac    9660
9661    caaaaatttt tttacagccc tagtgtgcgc ctgtagctcg gaaaattaat tgtggctata    9720
9721    gccgcctcga tcgctgtctc cccagcctcg ccgcggccgc tccgggacgc gcccgcccgc    9780
9781    cgcccggctc tccccccctt tgggctgctg ctgctgctgc tgtgactgct gctgcgagag    9840
9841    gaggaggagg aggaggaagc agcggggggg ggagcggggg gtgggggggg agaccaagaa    9900
9901    gtacagttgg gagcgaggga gcttcacccc cggggcggtg gttgtttctt ttttctttct    9960
9961    ttcttttttc ttttcctttt tttttttttt tctaattcct gaGGGGTGGT TGCTGCTTTT   10020
10021   GCTACATGAC TTGCCAGCGC CCGAGCCTGC GGTCCAACTG CGCTGCTGCC GGAGCGCTCA   10080
10081   GTGCCGCCGC TGCCGCCCGC GCCCCCCGCG CCCCGTTCGG CACCCACCGG TCGCCGCCGC   10140
10141   CCGCCGCGCC GCTGTCCCGC TCCCGCGCCG CCGCCGCCGT TTCCCCCCGA CGACTGGGTG   10200
10201   ATGCTGGACA TGGGAGATAG GAAAGAGGTG AAAATGATCC CCAAGTCCTC GTTCAGCATC   10260
10261   AACAGCCTGG TGCCCGAGGC GGTCCAGAAC GACAACCACC ACGCGAGCCA CGGCCACCAC   10320
10321   AACAGCCACC ACCCCCAGCA CCACCACCAC CACCACCACC ATCACCACCA CCCGCCGCCG   10380
10381   CCCGCCCCGC AACCGCCGCC GCCGCCGCAG CAGCAGCAGC CGCCGCCGCC GCCGCCCCCG   10440
10441   GCACCGCAGC CCCCCCAGAC GCGGGGCGCC CCGGCCGCCG ACGACGACAA GGGCCCCCAG   10500
10501   CAGCTGCTGC TCCCGCCGCC GCCACCGCCA CCACCGGCCG CCGCCCTGGA CGGGGCTAAA   10560
10561   GCGGACGGGC TGGGCGGCAA GGGCGAGCCG GGCGGCGGGC CGGGGGAGCT GGCGCCCGTC   10620
10621   GGGCCGGACG AGAAGGAGAA GGGCGCCGGC GCCGGGGGGG AGGAGAAGAA GGGGGCGGGC   10680
10681   GAGGGCGGCA AGGACGGGGA GGGGGGCAAG GAGGGCGAGA AGAAGAACGG CAAGTACGAG   10740
10741   AAGCCGCCGT TCAGCTACAA CGCGCTCATC ATGATGGCCA TCCGGCAGAG CCCCGAGAAG   10800
10801   CGGCTCACGC TCAACGGCAT CTACGAGTTC ATCATGAAGA ACTTCCCTTA CTACCGCGAG   10860
10861   AACAAGCAGG GCTGGCAGAA CTCCATCCGC CACAATCTGT CCCTCAACAA GTGCTTCGTG   10920
10921   AAGGTGCCGC GCCACTACGA CGACCCGGGC AAGGGCAACT ACTGGATGCT GGACCCGTCG   10980
10981   AGCGACGACG TGTTCATCGG CGGCACCACG GGCAAGCTGC GGCGCCGCTC CACCACCTCG   11040
11041   CGGGCCAAGC TGGCCTTCAA GCGCGGTGCG CGCCTCACCT CCACCGGCCT CACCTTCATG   11100
11101   GACCGCGCCG GCTCCCTCTA CTGGCCCATG TCGCCCTTCC TGTCCCTGCA CCACCCCCGC   11160
11161   GCCAGCAGCA CTTTGAGTTA CAACGGCACC ACGTCGGCCT ACCCCAGCCA CCCCATGCCC   11220
11221   TACAGCTCCG TGTTGACTCA GAACTCGCTG GGCAACAACC ACTCCTTCTC CACCGCCAAC   11280
11281   GGCCTGAGCG TGGACCGGCT GGTCAACGGG GAGATCCCGT ACGCCACGCA CCACCTCACG   11340
11341   GCCGCCGCGC TAGCCGCCTC GGTGCCCTGC GGCCTGTCGG TGCCCTGCTC TGGGACCTAC   11400
11401   TCCCTCAACC CCTGCTCCGT CAACCTGCTC GCGGGCCAGA CCAGTTACTT TTTCCCCCAC   11460
11461   GTCCCGCACC CGTCAATGAC TTCGCAGAGC AGCACGTCCA TGAGCGCCAG GGCCGCGTCC   11520
11521   TCCTCCACGT CGCCGCAGGC CCCCTCGACC CTGCCCTGTG AGTCTTTAAG ACCCTCTTTG   11580
11581   CCAAGTTTTA CGACGGGACT GTCTGGGGGA CTGTCTGATT ATTTCACACA TCAAAATCAG   11640
11641   GGGTCTTCTT CCAACCCTTT AATACATTAA CATCCCTGGG ACCAGACTGT AAGTGAACGT   11700
11701   TTTACACACA TTTGCATTGT AAATGATAAT TAAAAAAATA AGTCCAGGTA TTTTTTATTA   11760
11761   AGCCCCCCCC TCCCATTTCT GTACGTTTGT TCAGTCTCTA GGGTTGTTTA TTATTCTAAC   11820
11821   AAGGTGTGGA GTGTCAGCGA GGTGCAATGT GGGGAGAATA CATTGTAGAA TATAAGGTTT   11880
11881   GGAAGTCAAA TTATAGTAGA ATGTGTATCT AAATAGTGAC TGCTTTGCCA TTTCATTCAA   11940
11941   ACCTGACAAG TCTATCTCTA AGAGCCGCCA GATTTCCATG TGTGCAGTAT TATAAGTTAT   12000
12001   CATGGAACTA TATGGTGGAC GCAGACCTTG AGAACAACCT AAATTATGGG GAGAATTTTA   12060
12061   AAATGTTAAA CTGTAATTTG TATTTAAAAA GCATTCGTAG TAAAGGTGCC CAAGAAATTA   12120
12121   TTTTGGCCAT TTATTGTTTT GTCCTTTTCT TTAAAGAACT GTTTTTTTTT CTTTTGTTTA   12180
12181   CTTTTAGACC AAAGATTGGG TTCTAGAAAA TGCACTTGGT ATACTAAGTA TTAAAACAAA   12240
12241   CAAAAAGGAA AGTTGTTTCA GTTGGCAACA CTGCCCATTC AATTGAATCA GAAGGGGACA   12300
12301   AAATTAACGA TTGCCTTCAG TTTGTGTTGT GTATATTTTG ATGTATGTGG TCACTAACAG   12360
12361   GTCACTTTTA TTTTTTCTAA ATGTAGTGAA ATGTTAATAC CTATTGTACT TATAGGTAAA   12420
12421   CCTTGCAAAT ATGTAACCTG TGTTGCGCAA ATGCCGCATA AATTTGAGTG ATTGTTAATG   12480
12481   TTGTCTTAAA ATTTCTTGAT TGTGATACTG TGGTCATATG CCCGTGTTTG TCACTTACAA   12540
12541   AAATGTTTAC TATGAACACA CAGAAATAAA AAATAGGCTA AATTCatata tatcttgata   12600
12601   cttttgtctc ttttattaag tagagctaat tttttaaaga ccaatcaact tatagggaat   12660
12661   tcaaaggctt tttcagccaa actaaaattt aaactgctcc tttaatttga actgactcta   12720
12721   aaaatgaaaa tagtattttt ccctttgtga acaaatttta caaggagcag cctatttaat   12780
12781   aaacactagc tttaaacaaa gtataggctt ttcagctgat acctgtaagt ttctgtggat   12840
12841   atacagcaaa aagagatata atttaatttt ctgtgcatag ctctttaccc tgtgtttatt   12900
12901   tccaaatcca ttaatagaat gccatttata tattttgttt caggtatatt gttaatagag   12960
12961   cttggcaaat tataaataaa tatatgtata tggttagata gaagtgacta taatgcacac   13020
13021   atatgtaata tatatagaca cacagagccc ttcagttcag gtacaatttg cgctatgaat   13080
13081   gctgcaaaca tttttgttta aatatttgta tttatacttt ctaagtcagc atttattttt   13140
13141   gtggctgttt acccacaatg aaagagttct aataaagatg tgctgaagtt gcaatataga   13200
13201   ttttgctgaa gtgatcacct gtttaatgac ttgcagatca atgtttatat tttattttaa   13260
13261   aattataaca atttagaatt ctagatattc agaagtaaaa tgcctctttt tttaattttt   13320
13321   acaatgtaga ggtatttatt tgattccctt ttaaatgtct gtgtaattca atctagagat   13380
13381   ttgttccttt tgtttagtca taattttaac tttccatatg catatgtatg catatactgt   13440
13441   atatgcgtat atatgtgaga caaaatgaaa acattttttg aattgtttca ggcagcccaa   13500
13501   tcgctataat tgcagaaaat aattagaaaa ccttagtaaa aggtttagta actaattgga   13560
13561   tcctgtggtg aatctgtgga ggacaagttg ttcatttgtt acaattgtat agtctgaaat   13620
13621   gtgttctgca gtattggaat aagctggtta cttcttacaa tgggcccagt gaaaaataat   13680
13681   ctggccctaa gatgttatca gcaaacactt agacagttgc tcagggggag gaaaaaaaaa   13740
13741   aaaagcctaa gggagaagca agcttactgg aatagatttg aaactgaaat gctgaatact   13800
13801   taatattgga aaatagaagg gggtggactg tggagtggag agagggaaag agagagagag   13860
13861   aggatcttta tggtgaaaaa ataattacca ccaaaaagaa tgcatgagag agagagacat   13920
13921   aaggtgaatg atagagagag agaaaggcct aagaaaaata tataagggcc aggaaaatta   13980
13981   aaagagctgg aaccaaatat acacaaatgg ggaatggaca aaaataagcc aagacagcta   14040
14041   gtttaattat ctcctttaag caattagaca tgattttatt ttcttagtat aaaaacagtt   14100
14101   tcaccagagg tccaaatttt cttgaaattt aagttcttca gaatgaagca taaaaatatt   14160
14161   tcacaaaaaa ttattgtgtt aaaagtcaaa tttatggctg atattaaaaa tagtaataaa   14220
14221   gtccaagtga atggttttat gcaaaggaaa tccccattac acattttgaa ccaaaatagc   14280
14281   tcaaagagag acatgtgtcc aagctgaaaa aaaggtgatg atttattgtt tgcttttgcc   14340
14341   atggatttta tttgtggaat aagaatgtat tatcacaggg gaaacataga attttgctta   14400
14401   ccaaacgtta aaaagaaagt tgaactcttg tgctaaggta aaggggtata gatatagaag   14460
14461   aaagttttcc tgcatgagta ttttttttgg ccacattaaa taagtatact tatttgtatt   14520
14521   tataagtgtt tatttgggtg acagataaat agaattttaa tggcaaacat catactttga   14580
14581   agtcaagagt aaaactgatt tctttgaatt catagaaacg aagtattgga gtgggagttc   14640
14641   tgcttggacc catgtccaaa ttacatataa tggatatgac tagaagtttg ttaggtgtac   14700
14701   tagacacgaa ggtggatata tggagagaga actttgtaaa ggcttcctga agcccaatat   14760
14761   gaacatctca tttcccttga tctatcttat catccctcaa cttatcttct caaaaaacac   14820
14821   atgacagtct ggcatggcat ataatacatt tttgcatcga acgggttgta atgttgtgtt   14880
14881   atttgttgtc tccaactttg accgttaaaa ttagtttatg tcagaaatac acttcaaaac   14940
14941   ttttgaggat tattttcttt catattataa ttgtttttaa taagatgaag gttgtccttt   15000
15001   gtgaaatttt ggaactgaaa ctgatcacaa cttaaaactt gaaatcccaa attaaagttt   15060
15061   atttccaggt ttaaagtatt ttacttgaat ttgtctgttg taaagttaac aaaaaatatt   15120
15121   aatatgtaaa acactgagaa aatgatgtaa ttgaactaga ggagttaaag tattatttca   15180
15181   aatatgtttc ttcagcctgt tacaaaattg ggaaccaagt gaacatgaag tctagaacta   15240
15241   acaaggttta atacaaatat ccttatggtc atggaagcct tcatgtagtt tatgtgactt   15300
15301   gcataaaatc aaaggcagag aggcaaaaat ttagtctcat agtgtattga ttttaatata   15360
15361   tatttaagtt ggtgcatatt tcacccaaat acgtggataa attcaatata tttagaagtc   15420
15421   tatagaagtg tagtttttta aaaagtgtat tttctacaac attgttgagg aatttgcatg   15480
15481   cactgggaaa attttggttt tgagaaatta attttatgaa cagctaaagt ggttggttgt   15540
15541   gtttgagact aaaagcctgt tggagaatta gactaacaaa gggtgaaggt gaagatcatt   15600
15601   agaggtttta gaactggctg agatgggttg ctggggttgt gtaactgtgc ctagagggcg   15660
15661   gggttcctgt acattcctac ttcaccagat aacctgcccc caacaccact tcagcttctg   15720
15721   ccagacagat ggaactctcc agcatgaaaa tctgcgcagc cattccaaca agcagggtag   15780
15781   gtgaaacttg aattaaaatt ctcccctctt tatttttcta cttaagtcca gatcctggag   15840
15841   atatggaaag aatagaggtc atctagattc tctcttttgg gcacacacgt ctgcattctt   15900
15901   cctaagagct acctacctgt aagagttaaa aggtgctaga gatctttccc agttagtact   15960
15961   tcatgctaga ttttcttttg cgtgcatttt tttttttttt ttaagatttc ttttctctat   16020
16021   accaatcatt ccccttttct attctccctt cagggccctt tcccctcaat cactagcagt   16080
16081   taaaataacc cacctcagat tttggctccc aaaggcaccc attccccacc ctagcggtca   16140
16141   gttctaggga ccttatcctg aggatgtagg ccaagggggc tccaggctgg caaatagatg   16200
16201   atgtattgtt atgttttgtg cctcttgtct ccctcccgat ttctactgtg ttttgttttt   16260
16261   gtttttcccc accacctaag gctctgcctg aggttgtccg aaggatgccg aggaaaagga   16320
16321   tatcaggact ggaatggctc ttacagcaag atccgtaagt gaaagtgctt ttcagagggg   16380
16381   aaggggtagg gtagggaata tgtgtaactg actgctttgg actgagtttt aacgcctgac   16440
16441   tttggggtcc tggccttaag tgttcatctt ttcttagaaa atgttagcag gctcgctacc   16500
16501   aacagacgta gctgaaagga tgcataattt ttttccacgt tgacagaaat cacggtgaat   16560
16561   ccccaggtca aaaggatgta gacacggcaa aggaacatgg agagaaaacg agaaaaaatt   16620
16621   atacggagaa ggggtagtgg gagactgaaa taggtcctaa agtgtaaatt aattcatttc   16680
16681   gtggaaatat gatttctgag tcttatggtt gctacaggaa cttccgggac gttcttaacg   16740
16741   ctcaaagaca ggtttattag ctatccttat ttcagttaaa gctctttgct ccagagccaa   16800
16801   gaacctgctt ctctctaaag ttcttctttg gatcgccctt ctctatttgc acactaacat   16860
16861   agccaacctt ccccagagct ggccctccgc ccccagctcc ttggcctggg tcacaccagg   16920
16921   gtcccggtcg gatttagccg ggctgctccg ggtcgggtga ggcactgggt gcgtgtggga   16980
16981   gtcttctctt ctgtctcttc gaaagactag ggaaatgaac accgttctgg gcttgacttt   17040
17041   gtccctgctg ggaatatccc agttcctggc tttggaaatc tcaggcaaat aattgattct   17100
17101   taatgcacac ttaggagacg tcggtagtac gctcgagagc ctctctgtcc cagagtggct   17160
17161   gagagcacgc gccagacaca ggttggctcg gcccgaagcg aatttgggac tctcgtcgcg   17220
17221   gtgtcctatt aattagcttt tcccggcgcc tcagggactc cggggtgaag atggagaggt   17280
17281   ggcataatgg cgggacttga agtcgttgtg gcagggacct ggcagcgttg ttttctcggg   17340
17341   ttttgaaccg gtgtggagaa gtaacttcag ctgctgagtt ggggccgccc tggctgcgcg   17400
17401   gtggcggagg aggagaggag aagcgctctc gggacattgc ggcggcgatc cccgcagagg   17460
17461   gtgaagccgg gcgctgcgca gggagcagca acatgagggc gctcttgccc aggacaagca   17520
17521   gagctgtacg tttgggtagc tcatattggc tgatgccaag aaaagtgact tcagaacctt   17580
17581   ggctggcgcg cttccctacc ttttcccttt cttcttaatc ttctgtgtgc caccacctcc   17640
17641   ccccaacctt ttttcccctc ccaaagttgt ttccttttgt ttacccggtg cggtttcaga   17700
17701   tctcagcact tctcagctag tagataaaat tatttgctct gtaatggaca tctcttctcc   17760
17761   tctccacttg ttaccccact cgcccttcgc tttctacccc attttgcttc tctctgccca   17820
17821   agcctgtggt ccaaggtgca gggatctcac aggaaaacag gtagcctcgg ggtgggaatt   17880
17881   cccagagcac tgaaggcgcc ggttgttggc cagagggagg ccgggactcc ggtgggcaga   17940
17941   gtaccccgcg agtgcggaga ttttcaggct gtaatcttca gtctgggaaa ggcgatggga   18000
18001   aggaagggcg atgcagaata gaggtggtcc acttctgact cccccctcac ccgccctccc   18060
18061   ctgcaagtaa gactcaattt ctatgattca acaccgcctt caccagctcc tctatcaaac   18120
18121   cttgaggtag gcagacattc tgaaagtgtt gtgatcagaa aaggcattta aaatgataac   18180
18181   aaataactca caaattatgt ttgtgagggt gggagggaaa ataaaatgcc ccatgttttt   18240
18241   ttcgtggtct gttgcttagc acatgtaatc tttttcccta tcttcggtcc tatcttccct   18300
18301   atcttgcaga aaagccgcta ggaggaaagc atgttggaca tttacagatt tgagattcgt   18360
18361   gttggaaaga gagggagtgt ttaattaaca aacatatttg ggtgttcatt ttcggcttag   18420
18421   gttgaatttg cctactccgc tggcactccc agaaactgga gtcctcgctt tcaactttat   18480
18481   tcctcctcat ctcttcctat tgtctcattc tttgaatcaa tgcgtttaag gtgaaaacgt   18540
18541   atcttcctgc gtagacgttt ttgattccgt tgattgagca cgaagactaa aatctgtaat   18600
18601   ggggttatgg agacttgtct ctcagttctt tcattttctc attgctctga aatttaatga   18660
18661   cctgatcatt gttgtttgaa gttaaattat ctgttaaatt agccctaaat aataactgat   18720
18721   gatattttcc ttttggattc ggttgccctt gaattcttgg ccctggatgt gagagaagtc   18780
18781   tgagagagtg ttttgtgata caatattata aagacaatca aaatcaatat ttgtgtgcca   18840
18841   gtgatatcac ataggaaaaa atccctttca aagtagctga atttcataaa gaagacattc   18900
18901   ttttaaaggc ttgtgcttga gaagcctgga ttcaagaatg aatgtaaata agcatctttg   18960
18961   ttgatgaaga aaaaatatga gcactgtatt ttcattactc tccagaatct aaatattcaa   19020
19021   actcatcaca tactggtgct tgctaatcta aatcaattcg gccttccagg gatacatatt   19080
19081   ctcaaaaaga aaatttaact tttagcaaaa tctaaaacat tgtttcagat gtgaatttct   19140
19141   agaaatccaa agtatattta tttctttgag tcagatacta gtttgttttg caatcattat   19200
19201   atgaaacaat attgaaacaa tgcagttttt gttctccttg cttgcttcat ggtgcttcca   19260
19261   tatacaagta taagtgtgag agcttccata gtgtactgag gaaatgacaa cttatttttt   19320
19321   tttaacaaaa ggcccaaaga atctttaaac caaaatgtac tacagtagtt gaaaaagatc   19380
19381   tttaaaaata ataagcacta ttgtgtgttt ttcctattaa aatgtgctga atgaataatt   19440
19441   agaggctggg ataaaggttg aaaaattcag agcaagaatt aggtggtaat tttattattt   19500
19501   gatactttta caatttatat aattaatgat gtcattttaa agtttggcaa agcttttgca   19560
19561   gaaaaaacag tactcctccc atcccatcag aaatacacta gaaggaataa agtacattca   19620
19621   ggtagaactg gcagaaagaa ttttttttcc agtagtagta gtattagtgg agttgaaaaa   19680
19681   tatactttta attatacatt gcaagctctg attgcaggtt agaaaactaa aatcgatcat   19740
19741   tcctacatca atagtgttgt ctattactac attgatttgt gtttatttat gcagagactt   19800
19801   tcagttattt acttacatat ttcagcatct gcctcttgat tattatcgta ggttgctttt   19860
19861   aatgaaagag cttatatagg aagcgaaaca cacttgacag atccatttta agtaaacctg   19920
19921   atagtgaatt atggcaaccc aaggagatta tgaaattact tattcatact tgctttttag   19980
19981   caattaggaa tctgtttctg attaaaacct catgctgctt gaaaacttcc attcttttct   20040
20041   tcatacattg tattgatgtg cttcaataaa atagaaaaag atgattttgt gatgtcagat   20100
20101   ataatagaat gaaactgcta aatgagcttg gttgtctttt tccattggca tgatgaagtt   20160
20161   accctcataa caataagctg gccattgggt ttattaatgc tgtttatgaa aaatcaagta   20220
20221   gcaatcattt gaatatagac atgtgtttta aaacatctat taactctaaa ttatgccagg   20280
20281   ggtgcttagg ctgaatgaga caatctggag ttcttgagta tatagtttat atatatactc   20340
20341   atattttgta ttatttagca ttatgtgtga ttataactta caaagataga catttctctt   20400
20401   gaactaatat ctcacaggaa tgttatatat cagaattcat ttgaacaaat aggaaaacta   20460
20461   aagaccccgt aatgtgcctt ttataagcac agagcaacag tgggatatcg agatgcgtta   20520
20521   atgtctgtgc ctctcttatc accattacaa tatattgaaa gataacttta aaattgagag   20580
20581   aaaaaagtga cctaatttat tgagggctat ttaatgctca tgttatagga cttttattga   20640
20641   agtctggagg agtaattctt ccttgttaac agtgtggata catttagcaa atactgttaa   20700
20701   cagccctatt cttcatcttt tgcgccaagc aaccaccccc agtccgtgca ggaatataac   20760
20761   aatttttttt ttttttagaa cgatagggcc ttgggagatg gaaaaggaat taatcttctc   20820
20821   accctggcga gttttcctga aactacttat ccttagcgtc agcgctgtaa gaggtggagc   20880
20881   cgctcagtcc cgcgggtggc tgcagacaga aggtgggcga gtcctgggac ttaaaaagtt   20940
20941   ttgcagaagg ttgaaaagag gagcagaggg agagttttga gtttatttat tttattttcc   21000
21001   tttttttttt tttgtcttgt gccaagccct tgaagttaac gtagcgacga cgtggtcctt   21060
21061   gtaggaccaa gcattcttgg cattctgtcg agattgagat tccagagcat cggatgaacg   21120
21121   ggacttatag ctaaggcgta ctcacccacc cctcccttcg tctttttacg cacgcagcaa   21180
21181   ctcgtcctca cgtgcatagg ggtagtggac agtgttgact tgaattgctg tccctcgttc   21240
21241   caagcctttc ctgtgaatga acccgaaaac actcgacagg tcgtgaataa tcgttttaat   21300
21301   gagtgtgcaa agcgtgcgac ggggtgcacc gagctgtcgg gttaaacaaa caacttgtac   21360
21361   cctgaccaaa tccgattgtt aaagtgcaaa gtgatgtcag taccatttcc attgcctttc   21420
21421   ggaaatccac agatctgaca cgcgggagtc caattttccc cattaaagaa aaataacaat   21480
21481   atttttcgac cgtgtatgtg atcttcttta atattaatct gagccaaaca aaacctcatt   21540
21541   tggagaatca gagaattagt cgtgtctctc tcaaagaaca aattggaaga aaggaataag   21600
21601   gagaaagaaa tcagaacaaa tataaaatgt ctgagggata atttcttctt gatagctcac   21660
21661   atatcactgc tgatcaatgt tgtaaaaatc ttccttttat atattgcttt atagctcact   21720
21721   aaaggcagat gtcaggttac ttgtatccaa acaactggac tggtaattta gtcttgtact   21780
21781   aagatggaat ttgtagacct gtaagggctt tttctatcaa atatttaacg aaaatatttg   21840
21841   ttgtttgtat attagcctgt gagagaataa aggtataagt cgtttgcaca tttgtgcttt   21900
21901   caaagaaaag agtttggagg aaagtaatgg aaaaggaacc ctatttggct attatctaaa   21960
21961   atcataacaa aaaaatacaa atgagatttt cactgattat accctccccc tttttttgca   22020
22021   aaactacact ggaaaatatt ttctttctca ttcagtaaga agacttattt gaaatcagtc   22080
22081   acatgttctc ccttcctttt tgattctttt atcttctttc ataattccaa atattaaata   22140
22141   tcacatgaag attatgaaaa aaacttcaaa agatttttat aaaatctttt acacattccc   22200
22201   tctaaaaaat ctgtggaaag aagaaatgtg taaaatattt cccctaccag cattttttat   22260
22261   atattcacaa ttcaaacaaa atggccatga tgcttggaaa tcagtattct agtgccacag   22320
22321   atctagcttc ttcaactcag taacaacata gggagaccaa agcttatatt tttgttggat   22380
22381   taagtattat atagtacata ttttctatat gaaagacaga aaatatatga ttccctgcaa   22440
22441   tctgcaaggt tatttgttct cttttaattg taatccattt ggagaaatga aattttaggg   22500
22501   atatagtaca cttgaatgtg gaagctcagc atttactcac ttaactccta ttggccataa   22560
22561   tgttatctac atatctgtgt ctgtc                                         22585