Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: CCDC85A

Coiled-coil domain containing 85A

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens CCDC85A KIAA1912  2p16.1  Predicted Paternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1        gttcttttgg cttaggatgg acttggtgat attccaatca atagaaaaag agggaatact       60
61       ccctaactca ttttatgagg ccagcatcat cctgatacca aagccgggca gagatacaac      120
121      caaaaaagag aattttcgac caatatccct gatgaacatt gatgcaaaaa tcctcaataa      180
181      aatactggca aaccgaatcc agcagcacat caaaaagctt atccaccatg atcaagtggg      240
241      cttcatccct gggatgcaag gctggttcaa tatacacaaa tcaataaatg taatccagca      300
301      tataaacaga accaaagaca aaaaccacat gattatctca atagatgcag aaaaggcctt      360
361      tgacaaaatt caacaacgct tcatgctaaa aactctcaat aaattaggta ttgatgggac      420
421      gtatgtcaaa ataataagag ctatctatga caaacccaca gccaatatca tactgaatgg      480
481      gcaaaaactg gaagcattcc ctgtgaaaac tggcacaaga cagggatgtc ctctttcacc      540
541      actcctattc aacatagtgt tggaagttct ggccagggca attaggcagg acaaggaaat      600
601      aaagggtatt caattaggaa aagaggaagt caaattgtcc ctgtttgcag atgacatgat      660
661      tgtatatcta gaaaacccca ttgtctcagc ccaaaatctc cttaagctga taagcaactt      720
721      cagcaaagtc tcaggataca aaatcaatgt acaaaaatca caagcattct tatacactaa      780
781      caacagacaa acagagagcc aaatcatgag tgaactccca ttcacaattg cttcaaagag      840
841      aataaaatac ctaggaatcc aacttacaag ggatgtgaag aacctcttca aggataacta      900
901      caaaccactg ctcaaggaaa taaaagagga tacaaacaaa tggaagaaca ttccatgctc      960
961      atgggtagga agaatcaata tcatgaaaat ggccatactg tccaaggtaa tttatagatt     1020
1021     caatgccatc cccatcaagc taccaatgac tttcttcaca gaactgggaa aaaactacct     1080
1081     taaagttcat atggaaccaa aaaagtgact ccttttctgt cactttcaga acctgttctc     1140
1141     attcgtggct tgctctactc cgaatgccta aaacttggat ctcactgcat atgccactgt     1200
1201     ggaccccctt tgccactcct tgatggctgc cgtggaggtc agggttctga gagccaccta     1260
1261     cagtcctcag agcactcctt ccttttgtga tgaaggtgat catcaggatg ccactcaacg     1320
1321     ttagctgcat ctgtctggcc tgagcctcag attcctcttc cgcaaaatgg aataataata     1380
1381     tctgttccat agatggttcc aaaagatgat gtgcctcatc catgatagtt cttgtccagt     1440
1441     cacaatatga tcatggcccc ttggaaggtt tcattctgaa aggcaatgag tgtacctcaa     1500
1501     cttttggttt atcatttata agttttgatt atatgggggg catttgaagc aaatacctta     1560
1561     ggggtgacac tgattctgtc agggcctgaa ccgtttgaga aataggcaag agcagactcc     1620
1621     ctaatcaaac ttgcacatcc tcaaggcagc tgatttctgt gttaggagaa aagcaatctt     1680
1681     cttgagcaaa tgtgtgaaga ggaattttca cttctgaggc tcttcattaa gtctatttca     1740
1741     ggaatcttag caaagggact gaaaaattcc agatcctatg ggggtgggat tgcactggga     1800
1801     caagcagaag ctggccaggc ctgccaggag tttgccttgc aagtcagacc tgttaggcag     1860
1861     cccctgcttt ttggcatttt cttcccttcg ctattcttgg agttatggct tctcagaaac     1920
1921     acaagtgacc aggcaagcag gcgttacaat ggctgtgtgg gttgtttgtg atctgcagct     1980
1981     cttccatatg gagatctctt caggaagcag ccttcccttt gtcctttccc tgtatgcaca     2040
2041     caagaatatg ggcaccacag agactgagct tcagatccat ttgaacaaac tttactgcac     2100
2101     tcctatggca aacactttag ttcccaggtg cagcagagta ttcactcatg aataagacag     2160
2161     atccctgccc tctaaaaaga aaatcaatag gtatccacca ggtataaagt aagaaagacg     2220
2221     gtgataacta tactaataca gataaaaaca tagtgctttg ttataaatgg tgctatatta     2280
2281     ttattgtggt cacaaacttt gtggcttaaa acaacagaaa tttattctct catacgcagc     2340
2341     ctaaagtctg aaatgagtct tataaggcaa caatcaagga gtcagaaggg ctaggttttc     2400
2401     tctggagtct ccagggagag tccattcctt gactcttcca gtatctagtg gcagctagat     2460
2461     actgcctgac ttgcagccac atctctccaa tctttgcctc tgtggttctt gccttctcct     2520
2521     tttctttgtg aaatctcctg cttataaaga aatatgcaat tgcattttgg tcccacctgg     2580
2581     ataagaaaac atgcaattga attttgagcc tatctggata agctaaggga atcttaccat     2640
2641     tttaagatac ctaaagcaat cacacctact aagtcctttt ttgctataca tgagaacaat     2700
2701     cacaggttct aaggatgagg tggtggtgga taccttttgg atggagggca ttattcagtc     2760
2761     cactacaggt gccaccctca ttttgctgct caccccccac atagtctgta gctatgctgt     2820
2821     ccaatatggc agccactagt cacatgtagc tactgagcac ttgaaatgtg gctggtctga     2880
2881     attgaaaagt gttgtaagta taaactacac aatccatttt gaagtgttaa taaaaaagta     2940
2941     taaatttctc aataatgttt atgttgatta catgttgaaa taacatttta gatatattag     3000
3001     gttaaagaaa atatattatt aaaattatca cttttttaac tttttaaatg caactactag     3060
3061     acaatctaaa attacatgtg tggcttgtat tatatttcta cagggtggtg ttctatacta     3120
3121     tcaacaacag taattctcaa attgctgcat atcagaatca tgtggacagt tttgaaatac     3180
3181     ctagtgtcca gactgcaccc cagacaaact aaatctagtg aggggccatc tgaaactccc     3240
3241     caggtaattc cagtatgcag ccaagattga caatccatgc agtagagacc tggaggaaag     3300
3301     ttaataatac agatagcatt actggtccag ggattattac acagagatat gccaattttc     3360
3361     tttacaaaca acaggagata caggctccta aagtaccctc tgctttatgc ttttctctct     3420
3421     ggaatgcatg cttcaactta cccatagagt gtagctgtga gtctagggtt cgggaggggg     3480
3481     cagaacagct gtttccatga gccaaaagac acctggcatc ttaacaatct gagaggcagg     3540
3541     ctggctggac ctctcttctt tgcgtactcc tggtggttag ataaaccctt ccctggccat     3600
3601     ttctgccata gtacctgggg gaacaaaata ggataaaagg cagcaagctc ctaaatgttc     3660
3661     agtttgtagg gctagataag gcaaagcact ttgggagtag ctcacagtgg aagtatctct     3720
3721     ggggccatcc atcaataaca ttaccaccag aggtttctgt tattttaggg gaattcccag     3780
3781     ctacttacta gttccacaca atgacggtgt tctctgcatc tcaactcaga attaggtaac     3840
3841     aaagctaaaa ttgaatgtac ttctgtagag ttttgaggta ttgcctggga aattggttct     3900
3901     tgatggagca agacagggcg ttttagtggc tgcctgtgtt atttgttgca acacagaaaa     3960
3961     atgagataaa cctcagcctt gtttgtatat atgatattta tgtctggcat caacataaaa     4020
4021     taagctcatt gcctgaagtg cattttttgc agagatttga ggctaacttg ttaaagcatc     4080
4081     atattatcca acacttaaac aattttgaaa tattaaaaaa atttccgaac tacgtatcac     4140
4141     tcttctgact tccaaatata ctaaacagta atgatatttt caaaaggaag agatcttgtg     4200
4201     tatgtgtttg ggtggtgacc caacccaaac aagaaagata ttttaaaaaa tcagaatgaa     4260
4261     ggcccttgga aaacttgttc tctcctccct tcccccttct ttctttcctc cttccctcct     4320
4321     gtatttattg aatactaact ctgtgttagg aaatagacct tgtcttcggg agcttaggag     4380
4381     ctaaaagagg aaaaagacat tgtcttagtc catttattct gctataagaa aataccttag     4440
4441     actaggtact ttataaatat tagaaatgta tgtctcatat ttctgggggc tgggaagtcc     4500
4501     aagatcaaga gtccagtaga ttcagtgtct ggtgaaggct cactctctgc ttcacagacg     4560
4561     gcccctctta ctgtgtcctc acatggtgga aaggcaaaag gggcaaaaag ggacaaatgc     4620
4621     tgtttcccca tccggtagaa gagaagggtg ggcaaaaagg gacaaacttg ctctctcaag     4680
4681     tccttttata agggcactaa tcccatccat gagggcagag ccctcacagc ctaatcacct     4740
4741     tcccaaggcc ccctcttaat gccattacct taaggtttaa gtttcaacat atgaatatcg     4800
4801     gagggacaca tgttcaagcc aaagcagata ccaaagtaaa tgagagacag aaaacattat     4860
4861     agggtctata attgaagatg agacccttct ccccctccct ccctcccttc ctctcttttc     4920
4921     tgccttacta aaaatgccag cagtaacttg caaagataca tacacataag gttaaaaaga     4980
4981     agaaactgtg agggagaaat ttgaaagtga gaaaatgatg gaagtcaggt tagtcaacag     5040
5041     attacattcc ttaagttttc tctaaattat tgaaggtggg ccacaaattt agatctaact     5100
5101     tcctagaagc cagcacaaag aggaatacat aaccaattgc aaaattcagt gtccatagga     5160
5161     tgaaaattat gtagttcccc caaagaacca cagggattag gtgcagtttt tataaggtat     5220
5221     tatgggatgt cgtgagcaat gtcctcagta acatccctaa tggcaccaag gagttttgta     5280
5281     gagcatgaca aaaatttgta tggtttggag aaagcagaaa agagataata ttaaatcctg     5340
5341     gccggagcta aacccttttg ttgggattgg actggattag tttgagcctc tgcttatatt     5400
5401     ttcctgtaat tcagcattct attttaggta ctgcactagg ggtatgcact ggaggttatg     5460
5461     ggagtggaga gggacactca cctttgcctc tgccagggaa atgtgggctg atgccagcac     5520
5521     tctggataag atgatgcctt ttgaaggatc tggttggaag ttattcagaa ggataaggca     5580
5581     aggaaggcat ttcatgcatg agaaaagagc atcagtgtgg tacggaggta tattgaatgc     5640
5641     tgacagggag ctacaaggca gtttagaact gaaaaagtat gaaatatgag gcaggcaaag     5700
5701     tatggtagga gttggagctg aaaaagtaag caagcatcag actgtgtcca tcttacatgc     5760
5761     tctgctaaga aatgtagctt cactccacag aaaggtgctg agatgccccc aaagggattt     5820
5821     aggcagggga gttgtatctg ctaactattg cattagtaat gctgcacaat aaatctcccc     5880
5881     aaaagtcggt agcttaaaca acagtcttgt tttctcacac acagatctgt gagtctgtga     5940
5941     gcatagctct gcttcatgct gcagatcttc aggttggctg gggtggctga gtgtgtggct     6000
6001     cagactgaag gaacagcagc tacccaaggt tagctcttct cctggtgaag cgtggaaaga     6060
6061     acagacgggt gagtgggcag acagacgcct tttgagacct cttcagagaa ggggtacact     6120
6121     gtcaggtgca cacacatgcg ttagtacagc aagtcatatg cttgcaatat gattttcaat     6180
6181     accagtaggg aggggagaaa aactgccccc tgtaggggag gtgctacaac atcacatggt     6240
6241     ggaaggtgat gttaattttt tttttttttt ttttttgaga cagagtctcg ctatgccgtc     6300
6301     aggctggagt gcagtggtgc tatcttggct cactgcaagc tccgcctcct gggttcacgc     6360
6361     cattctccca cctcagcctc ccgagtagct gggactacag gtacccgaca ccacgcccgg     6420
6421     ctaatatttt gtatttttag tagagacggg gtttcaccgt gttatccagg gtggtctaga     6480
6481     tctcctgatc tcgtgatcca cccgccttgg cctcccaaag agctgggatt acaggcgtga     6540
6541     gccaccacac ctggccgatg ttaattaatt ttgtagggag gttgtgaaaa attatcagca     6600
6601     ataattcaat ctgtctcagg ggtaaagtag ctagacttga ctttttgaga tgattcactt     6660
6661     gggaagttgt gtggaaagca gattcgagag aggtgatgca gtagtcagag ggaccagtga     6720
6721     gaagggccag gtgagactta gtgagaacct aggctgagta acagtgagct ggggggaaat     6780
6781     agagttgact gaagaaaatt atatgatata aaaccatcag gactaaagac gtagggtcat     6840
6841     ttatggctgg ttttcagaaa tctccattta atatacccaa cttaaaacac tgtcctagct     6900
6901     tcccttgcag ctgggaggtg attatatggt aagctctgcc tattagaaca taaacaaaat     6960
6961     tcactgggtc aattaccagg attttttttt ttttttttga gacagggtct cactctttcg     7020
7021     accagagtgg agtgcagtgg cacgatcctg gctcaccaca acctccgcgt cccaggctca     7080
7081     agcgattctc ctgcctcagc ctcccgatag ctgggattat aggcacgcac caccatgccc     7140
7141     agctaatttt tgtattttta gtaaagatgg ggtttcacca tattggccag gctggtcttg     7200
7201     aattcctgac ctcaaatgat ccacctgcat cggacgccca aagtgctggg attacagtta     7260
7261     tgagccaccg cccccggcca ccaggaaaag tttttaaagg ggcatgtgcc cctttgcagt     7320
7321     tgttattacc ttcttcctgc cttacacgta gctggatggc tagagttcca ccaaccatgt     7380
7381     tatggacacg aggcaatcat cccaaagggg actgagctga gagaaggagc ctaagatttt     7440
7441     gacgacctca tgaagatacc ataccagccc tcagctgcct ctctttagaa taccaggtag     7500
7501     gtgagaaaaa ataaatgact tttttaaagt gactgttttt tgagtttctg tttttagcag     7560
7561     tcaaatgaag ctcctgacac catacatgac cttagcaaca tgaagcaaca ttattcattc     7620
7621     atgcagataa ttattattct gaatcaatga ccaaaattag aaacatgaaa accttaaggt     7680
7681     gatctagctc aactgtaatc cactgctagt gtatataatt tgtggagact tttttttttt     7740
7741     ttttggcttt ccttcttcct tgtcttccca acacaagtct aatttttcct ctcagccatc     7800
7801     tctctgattt ctcatatcta tttggtgtta actgatcaga gggagttagc agagaagggg     7860
7861     gctggctgtt tcattttaga atacgactct tgaagaaccc gtgatggagg aataaacaga     7920
7921     agtcctggtt cctatttcta gacaagaggc tgcccaatgt aatatgtaat atcagtaata     7980
7981     gtaaggttgc atttctgtag ggtggctcga tcaagcgctt cttgtatacc atatcattag     8040
8041     ctgcccgagg gccagtaagg tcggatggtt tgttcaagga caagaactaa caagtaacag     8100
8101     agataggact tatctttttc tgaccttcac tttccctttc tgtgacaaaa ctggtcttag     8160
8161     gaactgtgtt gagcagagcc ttctgtgggc gtgagagcgg cttggaggtg tcaaagaaaa     8220
8221     attgcatccg atatagttaa acagacaagg gggaattatt caaggctatt gcaataggga     8280
8281     agagagagag ggagggagag gggaactagt agaagactag tggaggagat taggatggga     8340
8341     agttggtcag tgtaatgagg ccatttgtgt ttcctaattg gaacttatta aagttaggct     8400
8401     cctcctctcc acaaacacta ggagataggg accctttttt ccttgatgat tacatttcaa     8460
8461     agggatgcct cacagatccc tgagaaagat ccccaggctg taaaacccag caagaggcgg     8520
8521     agagatttac atgtcaaagg gtcagaggaa acattcacca atggaagttg gctaaagtaa     8580
8581     atgctctgag aaaaggaagg tctggggcct acagttagga agaaacctgt ctaaagttta     8640
8641     gttaagctga ggggaatgtt aaggccattt ggtcaccgta agcagtacca catttccttg     8700
8701     cctctcccgg gagccaggtc tcagtgtccc caatagggga cacgcactga ccggcgggtg     8760
8761     aagggactga ttttgattat catcctacca gatagagatt attccctctg cacccgggtt     8820
8821     aactgaaacc cggtgggggt agatccttgc cattttccgg ccctgtaccc cactggaaat     8880
8881     aacatgcggt ggtcaagggc atccacctct ttaggcaaaa gcatgttttc agcccagaga     8940
8941     cgattccacc caactttaca agaggatagc ccaaagatag aagccaggga ctcagacttc     9000
9001     ctccttccag aaataaccat cataaaaaag ccgacccagt aaacgcctgg cagcctgcgg     9060
9061     catagaagaa aatggaaatc tccttggctg gcatttcagc ttgcctgagg gggcttgctt     9120
9121     tgctccgagg ggaggtgact gtgctgacct taaaatccag gtttcaggaa gcaggagatg     9180
9181     aaggtatttt attttcgcct aaaggctttg atatttttca aataaaaatt taaaagatcc     9240
9241     agtaccttct cccgaagctt cttcatagag tagtggattt ttagaaaaca caaaggccta     9300
9301     ggggtggggc gagagtgggg ggtggggatg ggtagcccca taagagcagt gccctgacgc     9360
9361     ctcttttcgc ccttttcaga ccatttggat tttcttaagc tgcccctttc cccaaccccc     9420
9421     gtttttgcca tttgcctctc ctcccattct ccaaagtgca aataactggt tatccctcag     9480
9481     gtcctgctac cccatctttc ctgatccccg atccctccaa atacgaagca cctcgcattt     9540
9541     gggtcagcag ctgtttcccc tgcctggtga caaggccggt gtgcagaggg cagaggaggg     9600
9601     agcttcttcc gccacacggt ggcgcgcgcg agcctcccaa agaccgggcg gccacagctc     9660
9661     ctcaccttct ccccattcca gccccacccg cccgggcgca gaaagagccg cgcccccagc     9720
9721     cctcccgggc aggacagccg ggagcgcacc tcgagggccc gggcagcggt cgagtggcag     9780
9781     ctgcgtccag cccatgcggg agctgctgcg ggttacgggt ggccccagct ccaggctcct     9840
9841     cctccagccg gtcccccacc ctccacccct tctcgactcc gctctgcaaa tcgaaggctt     9900
9901     tccggagcag cctaggagcg gccgcgggcg cagcgaaggc ggcaggagga gcgcagcagc     9960
9961     cttcgggcag ccgcggcggc gtcgctagag cagccgggga ggCGCCGCGG TGCCCGGCGC    10020
10021    GCCCTCCAAG CTAGGAGAGG GGAGAAGCCG GGGGCTGCAG CTGGGCAAGG GGGAGGAAAG    10080
10081    TGCGTGTGCG TGCACGCCTG TGTGCAGGGC AGAGAGTGCG GGGGGCGACA GTCTCGGCTT    10140
10141    AGGGCGGAGG AGAGGGCAGG GGAACGGCGG TGCAGCTCCC CCGCTGTCCC CGAGGATTTC    10200
10201    CCGCGGCAGC CCCGGGCTCC CCAGTGCCCC TCACCATGGA CTTGCGCGGA GTTGGGACGG    10260
10261    GCCTCGGCAG CAGCAAGCGG CTGGCTGCCG GGCCCTGGGG GAGCGCGGGC GCGCGCGCGG    10320
10321    GGATGGCGAG GTAGGATGGC CACCCAGCGC GACCCCCGCC GCCCCAACCC AGCGGCCCCT    10380
10381    GGGCGGTGCC GCTGACTCGC CGGAGCGCAC AGGGGTGTGG GCGGAGGCGG CCTCGCCGCG    10440
10441    CCCGCGCCTT CGGGAGTCGC CTCGCCTCTT CCACCCACTT GCACCTGCCA CCCCGCGGAT    10500
10501    ACCATGTCGA AGGCGGCCGG AGGCGCGGCG GCGGCTGCGG CGGCGGCGGA AAGTTGTTCC    10560
10561    CCAGCCCCGG CCGGCTCGTC CGCGGCCCCG CCCGCGCCGG TGGAGGACCT GTCCAAAGTG    10620
10621    TCGGACGAGG AGCTGCTGCA GTGGAGCAAG GAGGAGCTGA TCCGCAGCCT GCGGCGCGCC    10680
10681    GAGGCGGAGA AGGTGAGCGC GATGCTGGAC CACAGCAACC TCATCCGCGA GGTGAACCGC    10740
10741    CGCCTGCAGC TGCACCTCGG CGAGATCCGC GGCCTCAAgg tgagcgcggg ccaggtgggg    10800
10801    aggcgcggcg cggctgggag cggggtgccc cgaggaggag gcggggccag gcaaactttc    10860
10861    cctccctccc tcaacaggtg accctcccct tctcccggtc ggcaccccct acccccagtc    10920
10921    cccagcccct gtgtaacttt tccaaacttc ggaggcgtct gctcccctcc tctccccaac    10980
10981    acggggcgct ccactgtctg gctgttcggg gaggcgctga ggacgctgga aagcagggag    11040
11041    ggaggtgaag ggcacgcgaa cctttcattt cttagggagg ctggaaaatc tgtgcctggg    11100
11101    gagccgggtt tcagtcagtt aggcggaaag gccagtgagg gggtgaatcc aggggatctt    11160
11161    cgccttggag ggtcgggaat gcggctgctc tgggccagca gctcttgggc gggcagaggg    11220
11221    cgaggaaagg gcgccactgc cagggagagc ggctggcggg gcgcccggga gaagcagcgg    11280
11281    gcgccaccct cagagcagtc ttgtgtcacc gggtacatag gagttcaagc tctgccttca    11340
11341    cgtcttctcc caattcctgt gctttccctc tcccggagtt tggaaggcat cccctggagt    11400
11401    tgccttactc cccttcccac ttaaccccag gttgactggg ggaaagagga ggagcaaaga    11460
11461    gactcagtat ggaaggagca gcattttgac agagtacccc aagtgttggt cagtgatggt    11520
11521    ttctttctga gccagccccc ctgccaccct cttctaggaa aagaagggaa acgtacccca    11580
11581    agcccactaa ctttcttttc tccttggaga gcgccgggtc tgcgaggagt gtgcctgccc    11640
11641    agctgcagta cactagtggc cgggaaccgc cctgctggcg agcaccacaa acttcctctc    11700
11701    cttccagcta gcgctggtgc ctcctggtat tccttcctct cattgttctg ctttgtttgt    11760
11761    aggaagccag acacaaacga aatcactgca gggacttcag ggagcaaatt cccgaaggca    11820
11821    caagctgttc ttttcccctt tccactccta tccccacata tcagacagta gatgctgttc    11880
11881    cggaattgcc tcagtgctcc agctctggga ttctggggca agaaagagtg ggaagagtgg    11940
11941    aatgctcaag gctcacctat gtgctgggcc cagttcaggt ggagatggcc gtctcccgag    12000
12001    gccgaaagtc attgtcatat agtccctaga gtgggtgcag gtaggaagat tcctccagtc    12060
12061    agaaaaatgc caaggcttac tctctcctgt ggttgaattc attactaaca gagtgtttat    12120
12121    taagtgccag tctctttggg gaatagaggc aggctagtgt agtaggaaga tgatctcaga    12180
12181    ggtgggtttg aattctagaa acctcatttg ccaggagggt gagcttgggt aattactttc    12240
12241    tcagatcctc cttttattca ccaatacaat gcaatgataa taactttctg agggtgttat    12300
12301    ggcaataagt tatgattatg taggggaagg tttaatactt gactataaaa tggtagttac    12360
12361    tgtcatcagg aaaggactta caaatctatg gctgtgtgtc cccaagattt tggtttctta    12420
12421    ggcagagctg gacaaggggg cattagtttg tcatcctcta atttgagttt cttccatggt    12480
12481    ctgaacaata gtgtgattta gaagagttgg aagagttatt attaaatgtt ttaatagtat    12540
12541    ggagcatcaa aataatagct cagaaacact tgaaagttcc tttaggttat gtggattgac    12600
12601    tgtgtgtgat gtctgtgtgt gggtagggga ggggaatggt agagtgggtt ggtagagtgc    12660
12661    ctgggcttca ttccagtagc ttcatgtaga gaagtagcta ttaggtcagc taaaggcccg    12720
12721    tacacccaag taagaaagtc tccttgtgat ctagattcat gacctggcat taaaagactt    12780
12781    gccagtctac ttccttatca agttcagaaa tgatgggggc aggttgcttt ctgatgcagc    12840
12841    ttctactctt ctcatgtcat ccctgggctg ctgcaaggag cggactccca ggcttctggc    12900
12901    ccaccctggg tgtgctgtgg ttttactctt tggagaggcc agccttctcc cttctctttt    12960
12961    ttattttggc tcagagcttc cttggacacc atagtaatcc ataaatgtgg ttgattgaat    13020
13021    aaatgatggg tacatatatt tattttggct taactggaag aaaagaagta tttttttttg    13080
13081    ttaagggcgt gggggagcgt ctgagggctt ggcattctca gttgagaact ataaatgtag    13140
13141    gggaattaag accataatac attttctttt ttatgcctct ttctatgagc tgactttgaa    13200
13201    attgcatcta aatatttgta aggctaccag gtgttattgt agctgtggac acaggagatg    13260
13261    gcagcatcag ttctttactt ttcaggggcc tgtggccggg tcctagcact gattgacttg    13320
13321    tttgtgttta gatatttggg aggcagggca gtgcaggggc cctgagaagt ggaaagataa    13380
13381    agaatttgga ttctgataat ttgggcagct ttggccaatt gttaaactct ctgtctctcg    13440
13441    gttttctcat ctgctcatgg ggattttaat tccacatgag gttttatgag gatgaaatat    13500
13501    accatagatg aagaaacccc agtgaagtta gatagttttc tcaaggtcac acagacataa    13560
13561    agtgttcaaa atcggcctgc tttccttttc ttttggctag ttgacattct ttgcttagaa    13620
13621    tgtgtggtcc tggaaggggt ggatgaggga gattctagtt agggttatgt tgtaaggaac    13680
13681    tggattcctg agaaccatgt ctttggactg ctgagcatat accaacactt caggctgctc    13740
13741    tgacccagta tcccagttgg gggctgattc gggatgaatc tctgtagatt tgttttcttc    13800
13801    attgcattaa tttccctcct tggttcctaa cccaaccacc gacccgccca ccaccctgct    13860
13861    ctgcagtgaa gcaaaataac aaattaaaac aattatttaa ctgtagatac agtacttgat    13920
13921    agtcttcagg cataagattg aaattttggt tggtgtgcta cgaagtggac ttaacctttt    13980
13981    aaaagtccac ttagacactt ggataatttc tggtggccgg tggcaatgtt aaaaggacac    14040
14041    ctagtgtttt gcaaaagaaa gcccaagtct tagtgaggca gatttgaaga agctggatca    14100
14101    caaggttatt atcaagctgg ctgcttagct gttcatcaga aggcaaagga aatagctcag    14160
14161    aactgaatag taaataatat tctcaagaaa actaataata gaaagaggga actgtgatat    14220
14221    agaaatggga gtgggccaat actcactcct atctactcca tctggagtgc tgagaagtgt    14280
14281    atgtttcact ccttttggaa aaggcattag ctccgtgaag ccgagggtag caccagtcct    14340
14341    gtttactttc cagctctaga gaaatcagaa gtagctgtag catagtcaaa gggaagtatt    14400
14401    ttcctatgaa aatttgttta gatgaaagag aacatgactt gagctttcta tcaaatgcca    14460
14461    ggattaaact aaatgttgaa taatttttgg agcttagaaa gattaatttt ctttgttatt    14520
14521    gttttctcca aatatccaca gcttctgatt tcctgtaaag catcagtatc aagggatagt    14580
14581    ttattttctt actactgtag gctctgacat agctagtgct tgctgaaaac aataagaaat    14640
14641    tcttctcagt agctatagct gtagcctgtt ttggccagag gcctggagct ttatatggtt    14700
14701    gatcagtcca taaacacata ttgagtgtcc actgtatgca aggcaccatg ccagatatgt    14760
14761    tgcatattca aagaaagact tttggaatag accctgctct ccagaagcta agatgtccac    14820
14821    attagaaagg agaaaaaatt gatgtctagt gattgttcta gctagagtgt gatacaggcc    14880
14881    ttaaacagtg agtgggaaag ttacttcatt cattcattca tgggtacttt tctgtgccgg    14940
14941    gggaaacttc tcagaggaat ctctcctctt aggttcatat ggggtagaag atgatatttt    15000
15001    ctagttggaa tgcacagacg taatcatagc tcataattag ctggcaacta aaggtggaaa    15060
15061    ggcaagggac agcctttcag gcctggctga gggtcttatt cattttccct ggcaaaggaa    15120
15121    aggtgatggg gattgataaa caggagaggc aaaacatgca cggggtattt ttggtgtttt    15180
15181    tttttttttt tgagacaagg tctcactctg ttgcccaggc tgtagtgtat cgtgatcttg    15240
15241    gctcactgca gcctcctcct ccctggttca agcaattctc ctgcctcagg ttcctgggta    15300
15301    cctgggatta caggcacgtg tcaccatgct tggctaattt ttgtattttt agtagagaca    15360
15361    ggtttcacca cgttggccag actggtcttg aactcctgac ctcaagtgat ctgcccacct    15420
15421    cggcctccca aagtgttggg attacagata tgagccattg aacccaggtg ttgttgtttt    15480
15481    ttgtttattt taaatttcaa cttttatttt agattcggag agtacactgt gtgatgctga    15540
15541    ggttttgggt atgattaatc ccatcttcca ggtactgagc atagtatccg atagtttttt    15600
15601    aacccttacc tcccttccta ccccactaag agcccccagt ttctgttgtt gccatcttta    15660
15661    tgtcatgaat agcagggagt atttttgaag gtctgattga ggagtgcttg tgttctagtg    15720
15721    ggtgagggga aggagtggat ggtgcaaaca aaggcaggga ggctgcctgg gaggctgttg    15780
15781    gcaaaggtca ggcctgaaaa cagaaagtgg caacgagaag caaaaaggag aggtgggaat    15840
15841    tagaagcaaa ggaacagagt tgttggtgat gccaagaatt agaactggag ttagaaacta    15900
15901    agctgcataa gcttcttcct aatacccaca aattcactcc catgacttta ggaagtggag    15960
15961    gatgtggttg acaggtgttt tataatttgt tttttagtct atgttaaggg cagtgttgaa    16020
16021    atcagcctga gtgtaagtga attcagcccc ctttctgagt acctctagtt ctggatcggt    16080
16081    tcgcaagacc aaagattttt caggcttttt gaagcagtga aatcttaggt agcagccctg    16140
16141    tagctgcccc tgtttcatcc ttaccaaact acagtgcctc aaggaactgc tggctccttg    16200
16201    actgtatgca taaatggaga ataggtggga actctactag tcatcttaaa aattccttgg    16260
16261    cttcaggtat ttgcgcaggg agtgctgtgt tctccataca cagaagtaca tagatgaggt    16320
16321    ctctgttctt gtgactctag agaagatgta gtctagaatg aatggtcata ctcacacatt    16380
16381    tcttcttaca aattgcagta agtctgaggg atgatggtag accatagatt gggggtggac    16440
16441    cttctataga atggtgtcta tggggaagtg acttataaaa tgagacctga tggttgtcta    16500
16501    gaaggctggg gagagcattc caggtgagag ggaaaggcct tgccctttga ggacctgaaa    16560
16561    cacagcctca gtgtgtgatg aggaggggtg ttcccacctt ctccactgct accacacgtc    16620
16621    caagccacca tcatctccct ctacctggac cagcccagga gcctacttgt taatcttgca    16680
16681    gcttccactt tatcctgacc ctcccttctt tcctccccta ccccagtcag tctgttttcc    16740
16741    acacaactat ggagattctt tgcaaaagga atcatgtaat gtcactcctc tatcctcagc    16800
16801    tccctaacaa cccaaagcct ttcccgtcgc tgaccatgcc atgcatattc taggccctga    16860
16861    tgcctctcag accccctttc ccatgtccgt tgacttgctc tctgttcttt agacatgctc    16920
16921    acctcgctgt acttgagctc ttgctctcat gctggtctta gggcttttta cttgccctct    16980
16981    ccctgcctgg gatcatcttc actcaaatgt tggctccttc attccaccca ggtgcctgct    17040
17041    caaatgtttc ccttctctgt agcggtatct tctcttgaaa aagagtattc tttaacctgc    17100
17101    ttcaattttc cttccagaac ttctcactgc atgacgttat gctctatacg tgttttttgc    17160
17161    cagtctttcc caccacaata aaagctgtac catgtcaggg tctttgctgt gtccactgat    17220
17221    atatccctac cacctggact ggtacctggt acagtaatag atgtttactg agtatttgtg    17280
17281    aacaagcaag tgaatcatca ctcatgcagg agaagtaggc agaatcaatg tacctggagc    17340
17341    cttgtgtgac ttaaaggatt ttgcattgta tcctaagggc catgagatta aaggatttca    17400
17401    aacatgggaa tgacaagatg agctaaattt tggaagtaga gctccaaagc cttgtttggt    17460
17461    tttgaaatgg aaggttgaag gagaaggaga tgccagggat gaccccaggt tcatataaag    17520
17521    aacagtggaa cagaaagagg gggcatttgc tgagaggtgc agtttgggga gagaggtctc    17580
17581    ttaatttaag gctcaggttg cttgagataa gtgagagatg cctgggagat gttcaggtgg    17640
17641    gtgtggcaag taggggttgg atgtgcaggg ctgaaatgcc actagagggc aattgtgcct    17700
17701    ttccctacca ggggaattgg ggctgcatat tccatgtcag ggctgaagat ctaagcagtg    17760
17761    cttgctgttt actctgttga aaggtctgtt gtctcagggc ttttaagcat ttcacaggtc    17820
17821    acaagcagtt atttttcttt cttgagggtg aggcagggga gccttgtttt tatctagtga    17880
17881    ctgatttctt gataatgaac tggttgctcc ctaactactg accagatgaa cttggacaag    17940
17941    tgaagctttg tgaggtccga tttcctcttc tgtataagag ccataataat tattatcccc    18000
18001    taaatgtttg ggtaaaaatt ggatgacata atgcaagtaa agtattgtgc agggatagaa    18060
18061    ctgatactta agttagttta atttttatgg ccatactaat tattatcccc taaatgtttg    18120
18121    ggtaaaaatt agatgacata atgcaagtaa agtattgtgc agggatagaa ctgatactta    18180
18181    agttagttta atttttatgg acagctacaa atcttcagct tcctcctact ccctcacctc    18240
18241    ctcccctaac ctcacaggta attcaccagt tacaggctct ccctttccag gaagtctgag    18300
18301    cctgctgaca cctcagatgt gtacttccct tgaatggttg tgtctctctt ttcaGGATAT    18360
18361    CAACCAGAAA CTCCAGGAAG ACAACCAGGA ACTGAGGGAC CTCTGCTGTT TCCTGGATGA    18420
18421    TGACCGGCAG AAAGGCAAGA GGGTGTCTCG GGAGTGGCAG AGACTGGGTC GCTACACTGC    18480
18481    CGGGGTGATG CACAAGGAAG TGGCCTTATA CCTGCAGAAG CTGAAAGACC TGGAGGTGAA    18540
18541    GCAGGAGGAA GTGGTGAAGG AGAACATGGA GCTCAAGGAG CTCTGTGTGC TACTAGATGA    18600
18601    GGAGAAGGGT GCAGGCTGCG CAGGCAGCCG CTGCTCCATC GACAGCCAGG CCAGCCTGTG    18660
18661    CCAACTCACA GCCTCCACCG CACCCTACGT GCGGGATGTG GGTGACGGCA GCAGCACCTC    18720
18721    CAGCACTGGC AGCACTGACA GCCCGGACCA CCACAAGCAC CACGCGAGCA GTGGCAGCCC    18780
18781    GGAGCACCTG CAGAAGCCCC GGAGCGAGGG CAGCCCGGAG CACTCCAAGC ACAGGAGCGC    18840
18841    CAGCCCCGAG CATCCACAGA AACCCAGAGC CTGTGGAACC CCAGATCGCC CCAAAGCACT    18900
18901    CAAAGGACCT AGCCCGGAGC ACCACAAACC CTTGTGCAAG GGCAGCCCCG AACAGCAAAG    18960
18961    GCACCCGCAT CCAGGGAGCA GCCCCGAAAC GCTGCCCAAG CACGTGCTGA GTGGGAGCCC    19020
19021    GGAACACTTC CAGAAGCACC GGTCAGGGAG CAGCCCTGAA CACGCCAGGC ACAGTGGAGG    19080
19081    GAGCCCGGAG CATCTTCAGA AACACGCTCT TGGGGGGAGC CTAGAGCATC TCCCCAGAGC    19140
19141    CAGGGGCACC AGCCCGGAGC ACCTCAAACA ACATTATGGA GGGAGCCCTG ATCACAAACA    19200
19201    CGGAGGAGGC AGTGGAGGAA GTGGAGGCAG CGGCGGAGGC AGCAGGGAGG GCACCCTCAG    19260
19261    ACGGCAGGCA CAGGAGGACG GGTCACCCCA TCACCGGAAT GTCTACAGTG GCATGAacgg    19320
19321    tgggtcagta tgtgctgggg tgctgcttgg gctggggaac tcagtagaga gttacgaatg    19380
19381    atgatggact ttccagccat gtaagaaagt gcaggcgcta gctagggagt gggtttgggg    19440
19441    aaggagcaaa tgttggaccc aaaatcatga tatggggttc ttctcctcca tctgttttta    19500
19501    ttctaaacag ttatcagtca gtgtgaagaa gtttggggat gagggtttat gggagggaga    19560
19561    ggaacagtaa ttccttagga ccttgagttg tcaaagggaa atctttgggt attggtgata    19620
19621    aaaaatagaa ccattctaag agtctttcat cttaaacctg agcattttct tagtggtgtg    19680
19681    tgctgtttcc taccagagct tgtttgtgga atggttgcca aaaggatttt gaatccagtt    19740
19741    aataggttat atacaagaag atatgaatat ttctatgaaa aaccaataac attaaaaaag    19800
19801    aagtatgatg ttcctaaaca ggcttgatgc tggtctgccc aaatggctat aaatatgcct    19860
19861    gactttacct taaggatttt ttttccattg tgttggaggc ctgaatctgt gacatttctt    19920
19921    tgcatctaaa acgcatcagc tgattccctt tctactcact caaaatccac caacactgtc    19980
19981    atcaaactcc cttatacata ttccaaataa tatgctgtct tacactgcaa gagacatctt    20040
20041    tcctggttgt ttgaaagtac ctttttaaaa tgtacagatg tgtttggaca ctcttttggt    20100
20101    ttctaaagca taacgtccac tacatttgct gaggcagtgc taaacctgag cttttaaacc    20160
20161    ttttcgaaga ggtttaattt tctgcatctt ggatctgaaa ccactttgca cttgagagag    20220
20221    aaaaaatcat ttcttaaaga ataaaaaaca aaaaaactcc acaatccttt tatgttacct    20280
20281    atggttgagt tggatctaaa acgattgatt ttatatactg tggggttttg ttttcattga    20340
20341    aaatatctga gggtttttgc tttatttgga aggtgctctg gagtctgcag ccagctccaa    20400
20401    gcagtagtgg aggaggctgc cagttttagc agtgacaaga aggggtaaat ttcaatattg    20460
20461    tatttgggga tttacctgtt ggattccatt ttatcctaat ccttttctca tagtgctgaa    20520
20521    aattgcctcc agaaacttga cttcaaatgc atgcaatgtt cttttaagca caagtggaaa    20580
20581    taaaaaggtt gggaaagatg agaggctact gctttctctg tcgttgggag gtggaggccc    20640
20641    agagaagcca gtttacctgt tgtcttgagg cgtcctggct ggtgcctttc caaggttgaa    20700
20701    ccttcactca ctcttcccaa gagccgtgga gatgctgccc ccacccccac cccattgctg    20760
20761    tgggcagtct tggctgccca attctgtaca agagatgcaa gtcatttaaa aagaaagttt    20820
20821    ggttgtgtta ctatcatgag attggtcatt ggacatgaag cttgtctttg aagaggggat    20880
20881    agtggagtaa tgggaaggta aagttaatga tttttccatt tcttgattac tttttaatga    20940
20941    gcttgagaag taaatatgtg caccattaaa aggaaacttt gtctctgaaa ctaaaagaaa    21000
21001    atattaggga caagtggatc acttaaaaaa cactttctct ttacaaaagg gcttctttat    21060
21061    ataaagaact ctagtttaat cactgtatga tttgacttct aagaaaagtt tttagatgca    21120
21121    gcttttaaac aatgccttgc attgtaggta aggtgcatct cctagtaaag atgacattac    21180
21181    ctcatagctt attgcctgga tacagagaaa cttagtgggg caggtaaatg tttcttaaaa    21240
21241    tttaacacta taatttagtt aaaactgatg taatagaatg atagtgaagt tcaaatctta    21300
21301    tgtctacttc aagttttctc attcttaagt gaccaatctt atgctgagag ttgatatcct    21360
21361    cagagtatat ttgcagtgca tttgcattgt attttaattt cagtaattaa ttggaaaatg    21420
21421    aagtggcaca atgagatgtt tatggatcat cagcctataa acatgggcat tggtaacttg    21480
21481    tatttatcct gctgttacaa attaactttt gatatggatg gtaagacatg ctttttcata    21540
21541    tttttaaatc ctcacacaat ttgtttgaat catttgtgtg taaatagata ggaagcagta    21600
21601    tcaaggttaa ttcagaattg cagatttgct gactcatttc cagagtcatt ctgcttgggg    21660
21661    ttggtgtgaa atatgagtgt tttggatgag cacttgcatg tttttatgtg aacaaaaagc    21720
21721    atgtgaaaac aaatgggaag tgtgtgtgca ttatggcaga ctgaaacaga aatgaaatat    21780
21781    acattggcag gatattgtcc tacctgtaaa gatatgcatt ccctcccaaa acacacacat    21840
21841    atgcacactg agaggacatc agtgaaaaag atgactgttt tcgttgactg tgccttgagc    21900
21901    atttataaat cttcttgtgc ttataattac aaactcagtg gatgaaatat tgaactcatt    21960
21961    caagagtttc ttttgggaat gcaaagataa attttagcta ttttttctct cttaaaaaca    22020
22021    tcttaagtct ctataataat ttcttaatta gtaggtgttt agaaaacaac aaaagcaaaa    22080
22081    gcaaaagaaa tatttaaaca aatctccaaa ctaaacaaaa ttctcaaaaa tgcatttaac    22140
22141    tctttagaag ttactgttca atgatttctt tctagtttgt gtagagttcc gttttcaaat    22200
22201    aggaagtaga ttcaacactt accacatcta ggcattcagg catttgtcca ttcattcaaa    22260
22261    ttgcttgctt atttcatatt tgtaaattaa gtaattgaat aaccattgtc atttataaat    22320
22321    gttcataaag tgacagcctc aactattgag aatgggggtt tcacttactt gattccattg    22380
22381    acatccaagg ttgaatggaa ttttcttagg caaaaatgtt tccttccaca acaaaatgaa    22440
22441    agagttgtgc ttccagatac tagctggcag gcctttgctt ttaaacaggt aactatttag    22500
22501    ctcaggtcat ggatgtcttg gatgatttag gctcttctag caatagctgt atttgttatt    22560
22561    ggccttcaag acaaagaaga ttctgatgat cacagatcct tacaagtagc tcacccactg    22620
22621    gacataatga atgcagaaga aaaaatagta aaaatagttt gatattaatt ctagaagcac    22680
22681    atattgctgg tgactggcaa atgagaagga ataaatagac gaagaaatgg tactcttcat    22740
22741    tatcttcttt cttcttcgtc ttcaaaaaaa aaaaaaaaaa aggaattgtt taattatcct    22800
22801    ggtgggtctg attccctttg ccttgttaga gcaagtttca gtgagcagta acattgtgct    22860
22861    ctccttaaac atcactccag ccaatgagag caagcatgag gaaatcattc acctgcatta    22920
22921    aacaaggtcc atttagaact actttggtct tgctgaatgg agtgtcaggg ttgtaagtct    22980
22981    tcctcctgaa agcttcctat tgattctttt cttgttttgt gagggtatct ctcgagatgg    23040
23041    aaagagcagg ctgtttctcc caatgaactc ttctagttca cggtttcttt acagctacac    23100
23101    tgttattatt ttggaccaga taattctttg ttgtgagatg ctgccttatg catttaagga    23160
23161    ggttcagtag catccctggg ctttacctct gagcatcccc ctagttgtgg taataaaaaa    23220
23221    tgtctctaga cactgccaga cgttccaggg ttgcgggggg ttgtagggaa aattgcccct    23280
23281    ggttcaaaac cattgcttta gagcagtggt tttcaatcta gctgcagatt aaaatcacta    23340
23341    tgatagcttt gaaaaaatac tggtggctga gccttacact gcactctgag atgcaaattg    23400
23401    aattgatctg gcactggact tgggcacttt gcaaaaagag ctctcaggtg attctaatga    23460
23461    gtggaccagt tggaaaccat tgccctcagt gagtcatttt gcttaagatg ggttggtgtg    23520
23521    agtgaaggtt tcaaacactc aggcttcctg ggaagaagaa aacttctcct tttcctttgc    23580
23581    ttaactccag gactgggaag gactgatccc agctgttacc gtaaaacttc actccattct    23640
23641    agactaaagt tgtctaataa catactatct ggggatatgg gttgaaaatt tgtgtttttg    23700
23701    atgggtggaa ttgttaggct aatttgaagg caactctgac atatgagtag gctcatgact    23760
23761    gctttacttt ttaaagcctt tacatccaga tagaaaaaga agcacatgag tttctaacct    23820
23821    atttacggcg gatgtcggtg acgcctgcac tgccggcaat gctaatgggt atttcccaca    23880
23881    agagaatatt gcatttcaaa tctcccactt tgtggtttca cccagagttt taagactgct    23940
23941    ccttattctc tgttgaggtt attaatgagt aaacgaaaaa tgttgataac acaaagtggc    24000
24001    cttgtctatg aggggtcaga taacctgtat gtggaagacc ccagcagtgt ttctctgaag    24060
24061    cgggattgtc tgtgaattaa gtagtgtgca ctatagcatg aataattact ctcataaatc    24120
24121    tttcattttg tttaaaaaag tcagcacatc acttgtgaat gaatttggac aatagaaatt    24180
24181    gaatgtctcc tgggagaaaa attttaacag ttacagttat ggaacaccag aactgatttt    24240
24241    aattcaggcc ctctgtgtgt atttctgttg tgtgaactga cagatggtta aagaaataat    24300
24301    aatggttttt gttcttcaaa cttcaatact gtaatttggt aaccttatgc acactttgat    24360
24361    aagacatcaa cttaagtttt tgataaaatt gatttattgt accatacttg tatatgcaaa    24420
24421    gcatattaca tttatcataa ggatacattt tgacttaatg acatagaaag cttaatattg    24480
24481    aaaatatagt ttgtttaaga aaattgcaat atatatcaga ggaaaactat tggaaaacct    24540
24541    agatggctta gaaaggtatt ttctagtaca gtgtaaggtt ttcaactcca ctgacaatga    24600
24601    tagcacaatg ctataaatgt aatttaaatc tggagggtca ttttcatctt tttcctatgg    24660
24661    agattgccta tcaactttgt atatatatgt gtatacatat gtttatatac atttcagtga    24720
24721    ctttaatatt gcgtctgcac aatgccaaac attcaactgt tttctagttg gtcaagctaa    24780
24781    tgttcaaatg tgtctggcat cctgtcacat aagctagttg ctgccataaa gtaaaccaag    24840
24841    aatctctttc aactgattat aatcctgtcc tttagactca gttgaaacca gtgaaatgtt    24900
24901    tatatcttct ggcttgttgc aacttttcag aagatatgat agaaaaaaaa tgtgaccatt    24960
24961    gaattagtga tgcatgtatc atttcatttt acctgaaatt ggttagaaca aaggttgggg    25020
25021    aagtgaaaag ctatggtgag ttattccatt tcatcaggtc acagcttttc acaagggtca    25080
25081    aatgaatcag acacgtgaat acaaatgcat aagtacatga ataaatgaat gcaatacaaa    25140
25141    tacagaatgt gtagggctat acagttaagt tgtagtaatg atagattatt ctggaggcag    25200
25201    ggatgtaggg atgttagtcg atctccactt tacactcaga aataagagtg taaagtcaaa    25260
25261    gtttgccaaa gctttaagaa aataaataat tataatgttt tacttgtgta gcaactttgg    25320
25321    gccagtgtat ctgtgattgg agtaagtttt ccaggctgaa atttatcacc ttaggctcta    25380
25381    cgacttactt ttgatggtta gagatagaac tgtggattcc ttcattaaat ggccctgtat    25440
25441    gagtattctt ttttttttaa tctcctaaaa atagatttcc aatcacttct agtactgcca    25500
25501    tgatgtcagc tgcactcctt gctgacctca gcaggcctga ctttaactca ttttctcatt    25560
25561    gtttctaaat tcttttctgc tgttcccaat ggctggtcat agcttgggaa tgcagataac    25620
25621    tgccctgctt agaaatgtgt ttaaaataaa taaccatgag gtgtccttct aagagtaaac    25680
25681    tgcatgagct tcagtgcata gtccatatgc cataagtatt ttagcttttc aaggttcagt    25740
25741    tttgcttttt atttttattt ttatttgaga tggagtctcg ctctgttgcc aggctgcagt    25800
25801    gcggtggcgc agtcttggct cactgcaacc tccgactccc tggttcaaac gattctcctg    25860
25861    cctcagcttc ctgagtagct gggattacag gcgcacacca ccacgcctag ctaatttttg    25920
25921    tacttttagt agagatggag tttcaccatg ttagccagga tggtctccat ctccggacct    25980
25981    gctgatctac ctgcctctgc ctcccaaagt gctggaatta caggcgtgag ccaacacacc    26040
26041    cagcccgttt ttgcttgttg gctgagtctt gactacagat aagtgaggca ctatgtttct    26100
26101    ataatattat caactcaaat atttgcttct tggatacttt ggtataacca agttgccctt    26160
26161    gatagtactt taatacataa tatttatggt gagcattgag catatttgga aaatatattt    26220
26221    attttgaatt tgattttggg acctattaag aatcgttcca tgttctgaaa tgggctgatt    26280
26281    tgcaagagag ctgggaaatt tgagattcga tatcaagagt agactacggg acacttgagg    26340
26341    atacagacat aaagtctcag ctctaattta taagtctcta atctgcaaaa gagtgaggtt    26400
26401    caagttactg ctgctcctga cataaattgc tttctcttta gagtgccgtt caagtgtttc    26460
26461    caatagaaag aacctctgct ctttcttaga tagaggatcc tttagcagca gagaggcagg    26520
26521    agaggtgttt ttgaaaaggg aaaatggcag aggagtagca ggttacattg tcattcttat    26580
26581    aaaggcaata ctggtttgtt gttccaaaga taaaagacaa taactgggtt attcacagat    26640
26641    ggctgttcat ttaccatttt tacatagtaa aatttatgtg tattatggaa tttttgtctc    26700
26701    aaatcattat ggaagaatac aagaagtctt gggacttcat cctggctcct gatcaaaatt    26760
26761    aggcacatat tcaattaccg gataaatgaa acttcaggaa ttatatccaa tagttttttt    26820
26821    ttttatttaa aaatttatca gaatcttagt tatttaggcc ttctgtaggc ttttccatga    26880
26881    gacaggagat atctaaggga aaaagagtgg atttggtaat tgctcaaaaa ctatttcaat    26940
26941    tatttcatct ctctccacac acacacacac acacacacac acacacacac acacacacac    27000
27001    acacgtacat acacacagca tttagtgttc ttgtatgtat atttaaaaat gttaaatgca    27060
27061    ttacgtttaa agatattgaa tggttttttt tatacctcct tcaccttcat tttcagccgt    27120
27121    atgaaggaaa gtaagtcctt taaaaatttt aaaacctggc aaacaaaata tttttagcac    27180
27181    cagttttgcc tgctggtatg gttgagggat agaacgttta gattaacttt ggaagactag    27240
27241    gcatttgaaa gtggtctctg atactccctg gtgagttggc ttttctagtg agatctagtt    27300
27301    acatatagtc gttgttgcat taaactcaga attttgcctt ctggtcttga ttataaagaa    27360
27361    aagtgaaaag tcttctcatc tttctcctaa ttattgaggg actttttggc ttttagggaa    27420
27421    acccctgatc taggctgtat gtagctataa cttcctaagt gtccataatt gctagttctt    27480
27481    aaaaaatgtt aaaaagcatg aattgctttt gggggcatgg tttgtgtttt cttaccagta    27540
27541    agaaagaaac ccaattggta gtgaatatgt acatgcatat ttatatatgc atatattgat    27600
27601    gcatatagtt tttaattcag ttaaatgaga atagatgtat atattaatgc taaagaatag    27660
27661    gaagaaatga gggcaatata gctgtattta gtttagaaca tcatagaatc atagaactta    27720
27721    aagccataaa gtatacttta tgttagagct gtgacgtact caacccgccc atgttctgaa    27780
27781    tgaaatgatt gacttccaaa gaaggttagt gaattgtcca aggccagatg tcagctagta    27840
27841    gaggactaga aagaatcaag ctgactccca gggcacaggg tcagtgtcta aagaagacat    27900
27901    ttattcttct agacatagag gccacttgag gtagaggtaa tgttaatgat aaagacccta    27960
27961    aatggaataa ggaaccagtt tttctcaatt cttattggaa atcccagaaa attagacaca    28020
28021    tgcagtgatg agagtgtgag ataagataag tatcactagc ctctggctta gaaaagtatc    28080
28081    agagaagacc tggtgatcta tttattaggt gagctcagag ctattgcctg gaaacctgtg    28140
28141    attcagccag atgggacaca cagttcacag ctggatggac aactaccaaa atgcattttt    28200
28201    aatagaagga gtattcctat tcctaacctg ggagttcaac aaccttagta tcctttttcc    28260
28261    tcccacacag actctcctta ccccaaggcc atattccttc cagataaaca ttcttgagaa    28320
28321    gatggtctga ccttagtctg gtccttacat agccacttgc attcacagcc aaagtgctgt    28380
28381    gtccagggaa gtgttggttt ctggaatgca agaaacagaa gggaaagaga ccaggagcaa    28440
28441    aaggatgggc cagatggcaa caccaaatgc tctcaaggag ttgcgttttt taataactca    28500
28501    gctaactgca aacaaaacta attaagccag ttattctgat ttatgctact ataggcagaa    28560
28561    gtaaagtaca cttacattcc tcttttgatg acatttaaaa ggtcagaata cctgagttgc    28620
28621    agatttttgt tcatagcagc ctgggctgtt gaaccactct tgagaattca aattaaccaa    28680
28681    gctcattaat tcagcatctc ttctgtttcc ctagacagca aatgccaatt cacccatcca    28740
28741    cccaaacaga ataataagac cctgaaaggc aagtcattag tcatatctgc ggatgatgga    28800
28801    ttagatgtga tttaacagga aagtgaggta agagtcaact tatagtaagg aagagagagt    28860
28861    gaaaataaca gacgaaggca attgtgagac atcagttttt gagggggatg ctgtgaagaa    28920
28921    tttaaaggaa tctgtttggt tgtgtgtgtt gttaatggtc ttatgttgat tggcagggca    28980
28981    gtcctcttca ctgttacaaa agctgaccag aattgctctg gttatggagt catgggagaa    29040
29041    agtggctgaa tttagctgct tattttacat atgaggacac ttatgaagag agtacattta    29100
29101    taattatgat caatttgagg tctaggaata aacgttatcc aggtggtttg ccatgaatag    29160
29161    ctcccccagt atagtgactt tcatgagaaa cagtttggaa tcaagctttt caaaatctgt    29220
29221    ggaagaacag gcttgaaaat tgtgtttttt ttttttctgt atctctttag cacttaaatg    29280
29281    gacatcaagt tcaagtcttc agtcccttat tctaaaacta tatgccatgt ggttttcatc    29340
29341    tttaatttct ttggcttttt tcctgttgca gtctcaaaat tgcccacttt ggggcttatt    29400
29401    ggcctagcac ataaatctat cttcagtgga accatttttg ccagagtctg cacagccagg    29460
29461    tatacaaaag acattgattt gaaaaaggga gctaagctgg tttgattatt tctattcgca    29520
29521    aggcatatgt agttattttt acatttcgag tatccctgtg gactttcacc catatgttaa    29580
29581    ggtaatatgt ggttacctta aactgacatg tggcatctaa gctttattta cagctttacg    29640
29641    gcaatgaaaa acaattttat aaaccccctt tagataaatt ctattttaat tatgaataaa    29700
29701    aatgacattt atttaaaatg tgtttaaaac actttaaaat aattgactta aattcccatg    29760
29761    gagtttaaaa agagtgatgt gatacaccaa cttcctaaag ggctggataa cggcatgcct    29820
29821    acccagctgg agtagattcg ggactggctt tgccactttc ttgctgtgta gcctttagta    29880
29881    caccatcaac ctctgtgggc aaaataattt atccatcaag caaggggctt agaatagaaa    29940
29941    tttttctgag tcagtagtac cagaatttag atttcacagg taaataaaac ctgagagtaa    30000
30001    acctggaatt gccaactttt tacttcatta ggtgtagatg gtaaaataat catctgttaa    30060
30061    catcataatt tcatagaaga agatccttta aacacagtga aaaattacat acatttacta    30120
30121    aagggcaatc tttttctcca aagacatacc gataacattg tattcttaaa tgtctattca    30180
30181    ctgttttgga ataataacga catataatga agtgttcaga ttcaacaatg caacaaagtt    30240
30241    catttatagt gctgaacatg ttttaagacc ttatttttta aatctcatcc atcatagaaa    30300
30301    gtctgatttc acacaggttt gtatgttgat aaacataaaa gccacagtgt taactcagtt    30360
30361    ttatttaggc aggttttggg tgaggaagcc ggaaaccaca gtccatgctg cctccagctt    30420
30421    cttgcccttc ctcttccaag gaaaggaaga aaggagatta atctacctgt atgtctaatt    30480
30481    ggcttggact ggcagctttt ctccctacct gccactcacc tgacttcctc caggagttgt    30540
30541    gcatctgggc ctggacttct gacatggagc aatgaggata tgtttgttcg gacaggaatt    30600
30601    ctgtgtgtag gtggaaagtt caccatgcat ggcatgacct ataaagaacc attgttctac    30660
30661    cttctctctg cactcctgtg cctggtcaga agcctgtcag gattgcagca attcatctag    30720
30721    caatatcaga ataaaccaca tcctctttga agcaccacag tgatgagtct gaacacctct    30780
30781    cggcaaacgg ggagctaaac aggctatagt agaggtgact tgggatttgt aatttgtata    30840
30841    cttccaaaat ctgtggatag tagctttctt ttgcttggtc aggtctcaga tggcagacaa    30900
30901    caaatggact ggccatgtgt atagcatgtg cattctatgt ctagtctctt acatagttct    30960
30961    ccacgttgct tagtaagatg gtgctctgga aaagagagaa ggatttccct ttccactcca    31020
31021    ttgtagatct gattttctca ggcctcttta ctgtctttgt actagatggg agagtgtggc    31080
31081    ttatcaacta aagtttggaa gagagtaatc taatgatgaa acagtggcac caggctcttc    31140
31141    gtatgtttta gttatgtccc atttaaatgg gttttgatga ttttttcctg gaaaagacca    31200
31201    gacattttct cctttctttg gcactttact tctattactt tacagctgac atttgaacta    31260
31261    gtttggagta aggctcttca gagaaatgga gaaggtagca ttaactgaag ggaagggcaa    31320
31321    aatctatggc aatttcatta taaatcattg ccttgactaa ttaggaagcc atgcatgcta    31380
31381    aataatgtca gggataatag agatttatta caacaaatta aaggctagtc agagtgtgtc    31440
31441    ctgagataaa caacatggta aaagaaacat aaatggcagt aaggggaagc atgaactgat    31500
31501    aagactcatg gatgtgagta gtagtaggaa accaaattat gttcgtattt catttgcttt    31560
31561    gtataaatct ctgcactgtt ccatgtgtgg atgagagatt gagaataaac acatactcat    31620
31621    ttattcaaca aatatttatt gtgtattcca tgtgggtaca gcatggtagt aggtattatg    31680
31681    tgaggtgttc atggtctgac atgtccatgg aaggaggtaa gtaacaataa agatgtatgg    31740
31741    ttaagcaaga aaatggaaag aattagcaat tggtgctgtg agcctgggag atgggtcatt    31800
31801    ggctgccgtt gtcagggatg gcttctcaaa ggttggttgt gaggttgatt gttaaggaat    31860
31861    ggttgaattt agataggctg gcaggagggg tgaggaagtc tgagagagaa agtgtagagg    31920
31921    tggaaatgag aaaattatgt taaaggaaca gtgaggagat gagtaggtct atgcttaggt    31980
31981    atttgttagg tggtggcaga taattttgga aagtgagtca aggccagatt acctagggaa    32040
32041    tgaaatacaa tccaagaatg ttttctaata gcaacattag tttctcacac acataggaat    32100
32101    ataaaatgtt catcattctt taaaccttgt gattaagtgg acaaggaagg ctattagcat    32160
32161    taaaaaaatc ttgttgggat tttaaattga actccaagtt gaatagtttg tttttatttt    32220
32221    aaaatttctt ttcaatgtgt tagttcattt tgtgttgcta ttccagaata ccacagactg    32280
32281    gataattaat aatgaacaga cgtttatttg gctcatgatt ctggaggctg gtaagtccat    32340
32341    gagcatgaca tctatccagg gcctttgtgc tgcatcatcc catggtggga ggcaagaggg    32400
32401    caagagggca caagacagca agcaagcaag agggggccaa acttgctttt ataacaggcc    32460
32461    cactatcttg ataactaacc cactcccatg ataacaatat taatccattc atgaaggcag    32520
32521    aaccctcatg acctaatcat ctcttattag gcctcatctc ccaacactgc tgcattgagg    32580
32581    attacgtttc taatatgtaa actttgggga acacattcaa accacagcat taagggttcc    32640
32641    tgaacaaaga ggttttacaa tgatcagtgc ttgagggctt tatataccca ggtttgtacc    32700
32701    gtgatttaat cccttttcac ttattttatt tttcttgtaa aggttatgct gaattactgg    32760
32761    agagtttttg caatgaagga gtcatcagtt aagaaaatct atcttctgac taatatcttc    32820
32821    tgagtcaatg atgaaggtgt actgtttttt tggggaaaat aggacctagt tgcctgggag    32880
32881    gcagaaatat tctaaatatt ctgctaagtg aaaatcaata aactaattct gtttaaacaa    32940
32941    taaaggtaga caaataatct tgcaaccttg tggacccttt ggcttgtcta gtgcagtaaa    33000
33001    attaatttag cttttacatt tcacttactt tgatgttttt ccactttagt attttgacct    33060
33061    cattttagct tgttatgttc tatctaaatc tcagattgtt ttcaaactgt gctcctttga    33120
33121    gccctggaag gtctgtggag cctccctggg gctgttagga gtgcataggg aagagtaggc    33180
33181    aggctctgcc accccattta tccctagcac agctccagct tcaactggag catactctac    33240
33241    atttgactgg tttgtttgtt cccatttctg cttaagctct taattgaaca aagctgactt    33300
33301    tacaaagctg acttgaaaac ctctagtgtt acccagtgac accaaaagaa gcaaacattt    33360
33361    tggacacatc aggcatattt ctagtccagt aaatggatgg tcccacataa cattattttt    33420
33421    tgattctcct tttcacctga tttcagctgc aattataggt gtgttgtgaa aaacatacag    33480
33481    tcaagttaat ttacaggcat agggcttttg tttttcagag acagatacgt aaattggtgt    33540
33541    atctttgaaa actttcacct tcagtttctc ctccttcatg tccaccatct gttctttatt    33600
33601    tcatcatgcc ttatgggact gtaaaggaaa caaaatataa attctttaaa ggaaaccaag    33660
33661    cttttgctgt tttctactta tagctgctga ggtgctgata atattgaatg atcactataa    33720
33721    gaaacaataa acttttacta agaaacataa tatttatatt tgaatccacc aactcagcct    33780
33781    tttcctccat tattcactct ggaactcttt ggacataatt catgttttat tggcttaatt    33840
33841    agataaaggt gactttaatt gtgacatcag tagattgcca ttcaaaaacg gtgagttcaa    33900
33901    gtttaggttt cttagtcaca tgtctgcttt caattctgag ttcttataaa aatatgttat    33960
33961    attgtttctt aaggattgat ttttacagta ttcaagatac caaatttcat tagcccagaa    34020
34021    gaaactaaac taaatttcta attttatcca tacaatgagg tcacatgtct gctttcaatt    34080
34081    ctgagttctt ataagaatat gttatattgt ttcttaagga ctggttttta cagtattcag    34140
34141    gataccaaat ttcattagcc cagaagaaac taaactaaat ttctaatttt atccatacaa    34200
34201    tgaagtttta tccatacaat gaagcacaat ctcccactat taccccattg cacacacatc    34260
34261    cagatataca catcaaccga cattgacttt ggtaactcac tgaagatata gttccactgc    34320
34321    agcagagtat tttgaagtag tggtataggt tacaacacat attttattcc ctgtagtctc    34380
34381    atctcctgga atcctgtgtt gatgtaaatc aagaagtgcc tggtttggtg agcaggatct    34440
34441    tgggataatt tattgggcac atggtgaacc acttgcctgc catagggtca agaaatgtct    34500
34501    taaacccagg ttgattcaga gagagaagct ttcacagtga ttttataggc ttcaggctaa    34560
34561    tgtttttcaa gctttccctt ccttttcctc ctctaggctc acccaacaca tatgataaag    34620
34621    ggcaggcaca gcaaaaggaa cattattaga agagctggca gcctgggatt tgtctcagga    34680
34681    tgtttcatct catcttcttg taaattctta acatatcatg gtctttagca ttcatttata    34740
34741    aataccatat aaaacaaaat ttccttggta ccccacagca gacctcaaaa actcttcatt    34800
34801    tataatccag ctaaggggaa gcagacaatc ttcatctttc tcaaggatat cttcatgtat    34860
34861    actggcccag ggtctggtct aactcaagca gcccaaaagg aaaggaagaa atcttttggt    34920
34921    catggtgtca aatctggcca ttgtgagcca ccctgctctg aaggcctggt ggtagatttg    34980
34981    aatttgctgc ctgagtacgt atccaagtct tttttaatat tcagtctcga tatgataatt    35040
35041    tgtatcatag ctcactagta cagatggcta tggtacagtg atttcacaga aagtaaatag    35100
35101    aatgctaatt tgttgaacgc gacctatttg aaagtaaaca ctcttcccga gtctcatgtg    35160
35161    acttcttttc tgtgctcctt ataaagaaaa ttaaaacaaa cagacaaaca aatagaaccc    35220
35221    tagtcactta caagaagatt aatttaggcc tggatgatat ttggggaaaa ttgcagacat    35280
35281    gcaaatagaa gtctgttcct tttttttttt ttttctcctt tttcttttag cactaaatgt    35340
35341    tgacttgtat gcaaaacttc tgctgaatta ttgacagaga atggcctttt ttgttgattg    35400
35401    tttaatactt tggggcaaag gttttaatct atagtggact ataatgagct agttgtatgg    35460
35461    ataggtctgc attggtagta ggaacttctg agaatttgta atttctgttt tacagagtta    35520
35521    aaaatttcca ttagtttaag actgaagggg acctaagtta ggttgcgatt ttgactttgt    35580
35581    ggaggtgcca aaatacagtg taagggaagg taagatcaat catttgttga gatggttatt    35640
35641    tcttcattca tttatttata tatttatatt ttgttgagtt attgttatgt atgaggttca    35700
35701    ctttttattc aacagtggaa ttcctgcttt ataggtcata gattccaggc atgccacttg    35760
35761    agcttatatg tatgacttcc aaacttactg gcccttgatg tctgttgcca tcgtcatgac    35820
35821    tttaaggtgt tagcaaatgg accttaaaac ccattagaga tacagaacta gagcacatcc    35880
35881    tggaatgttt ttggagatat ctcagtcctc actagagatg attcttgcct gacattatct    35940
35941    aaagaaaaac aacaacaaaa gcctgtgtgg tgcagagtag taatggctag gtggtctgaa    36000
36001    ccactgactg tatgctcgtt ggaagtagct gtctgtgaag gcacatatct gcctccatgt    36060
36061    aatctatgta ctacatgagg agttgcagct gtggtccaag ggccaaatac cgtcacagtc    36120
36121    atgttttatt tgtcccaaat ggtgttttga caattggaaa attcatatac aaatctaagt    36180
36181    gtctgttttc tcttggtaaa ctggaaggtc acctaacact gactgcacat tgccacatga    36240
36241    ctgcagtcag tggaaacagt acagtggctg cctctttagt ggaggtgttc tggttttcta    36300
36301    ttgccatgtg acaaaccacc tcaacactta gtgttgtgaa acatcagcct ttcattatgt    36360
36361    tcatagatta ggtggctcag gaatttggac aaggcatagt agggatggtt tgtttctact    36420
36421    ccacaatgtc tggggcttct gctgaggaga cttacattct gaaggctggg accatctgga    36480
36481    ggtaacttta ctcacgtatc atatgcctgg gctgggatgg cttggagttc cttgagcatc    36540
36541    ccccgaattt cggtgcagat tccagaattt ccatgtgttc ttttcatgtg tcttctgcaa    36600
36601    catggtgcct caggatagtc agggctccta cagtgtggct cggtgatcca agggcaagtg    36660
36661    tcctagcaga acaaggcaaa agccacctgg cattttgtga cctagtctta gaagtcatac    36720
36721    tgtgctactg tcttgtactg tattggttga agtagtcata agccgatcaa gatgcaagca    36780
36781    gagtggtcac agaaacctct tcttgatgag ctaagtgaca aggagttgca actatgtttt    36840
36841    aaaaccactg acatagggga caagcatgtt ttcatttgct gtagtcttca ccactcccta    36900
36901    ttacattgca tccaggctgc tttaccaact tatgttatct gaccattgtc aagagcattt    36960
36961    gagttagaga tcactgttct tccttggttc ttccaaattt agataaactc taaattctag    37020
37021    ttagggtttg tttttgtcag tgttcatagg agggtaaatc tgaatgttcc ctttggggaa    37080
37081    aagagtggga ggcagcatgg acttacagtg caaacttcct gtaggaaact gaatatgatt    37140
37141    tttggctgaa gaaggtagat ccactgaagt atgagtcatg ctcattttgg tcctttcttg    37200
37201    tatttgcact tgcagaaata tattctccta ttcatatatt tatttcttta tttcttattc    37260
37261    ttggttatgt gcatttcctc ctgcattttt ttattctggg gagtatgggc aaagccattt    37320
37321    gcttgctatt atttttaaaa catcctgtgg gtgttatcac tatcattgta actaatggaa    37380
37381    tcttatttag tagtgctata ctactaggaa tgttagaaat aaagcaatca gagttttttt    37440
37441    ttaattaagg aaaaataact aaaactaaag atattccttt tcctttttac caaactctgt    37500
37501    tctttgggag aaggcatcac aatttccctg gttggaatac tgcatgctat cccagactct    37560
37561    tccttatcca tcatcctaga atgtcaacaa atttgggcaa cttattttcc aaaatactcc    37620
37621    ttctatgtgt cccctatccc ctgttactca gacgcacaca attagcctag acccacataa    37680
37681    tttttcactt gggacttcca gtattagggc atctaccttg atgttctcct catctctaat    37740
37741    atctcccata ttccaaacgg ttctctgttt tagagcaacc ttcctaaaac ctcccagttc    37800
37801    atgctaattc tctggtaaca agccagcagt gccatctctg tgcctctgca taaaactcat    37860
37861    tgtctttttg tacattacac aggagggcct gtaatatctg gactcagctc agctcataga    37920
37921    ccttatatcc aaattactcc catatcctct aacacactca caccccaagt tggtctggtc    37980
37981    ataactggct gcttgcttct gagtacttgc cagctatgct tggccaaatt ctgcactgga    38040
38041    agcctctgct ggtattccgt cattttcatt gtgtggtaaa gtcctcatct ttgagttttt    38100
38101    gtggcattcc atagtattta tcccagtata atagtttgtt tactgtgtat cttcccaatt    38160
38161    ctaattcaga ttttttgaga gtagaagcca tcttttgtct acatatccca atgcttggct    38220
38221    tggcataagt agggctcttg gtaaatgttt atggaatggc caactgattg aagcccatga    38280
38281    acccattcca aaattactgt tgtcgaatgg cagtgttcag agtattcata atgggagaga    38340
38341    ggaccctttg gctttgtagt tgacagggag aatgcatcac ttcctgtgct ttccacactg    38400
38401    aaagagaaaa cataaataca tatttgggag gaaaactatg aaagagcttt atctaaaatt    38460
38461    tatgtatctt gattatatat ttgtgtgtat ttcaaaagta gaaagtctta aatacaatcc    38520
38521    tcattggtat atgtcaagaa aaaccttcct ttgtgtgtac ccgcactggt gacacatttc    38580
38581    ttagtgccct cagtgtgcag gcagaatttt cacaaaaatc ctatcagaaa tcacctggta    38640
38641    tagtgagaga gacatgagct ttggagccac gcacaccctg tacagatctt gcttccagtt    38700
38701    tcttcctaag cttcatgtca ctggggacaa catatgtcac ttctcaaagc ctcaccttat    38760
38761    ttataaagtg taggtagcag ttaatagtgg ctgttgataa gtgttaggtc ccttactccc    38820
38821    tccaaagagg aaataatagt ctgcctaatt tatatttgtt tgacaattag atagccatct    38880
38881    catttatctc ttggctccct atttttgcac tgaaatctca gcaacttaga agtgaataaa    38940
38941    gctcatatgc aaggtaatta ttattaacta tgtgtagagg agatataata tcccagaatc    39000
39001    aaagaaacga gaagtgaaga gctctcaact gactctagtc ttggttaggg ctccatactt    39060
39061    ttgtgtcagc tctgacagct ttcaaatgga tcaccttggt cactattatt tataaaagaa    39120
39121    gaaatatgca cttaaacaag ctttcagtgt gtccagaatt ttacaatttc aagctcactt    39180
39181    agtccttgga ccccttttgc ctgctattag agtgttaggt caatacctca aattaatctg    39240
39241    tattatctca caccttataa atacaggttc agaatggttt gggtggcaag gtggtactgc    39300
39301    agctattgtg atccacaatc ttgttttacg aagagttcag atttgtgtgt aacttggagc    39360
39361    aggttcttta ccaagtcaaa gataaaatta cctatgtttc aaacaaaaac agttgttcta    39420
39421    agaggttgtt ctgcatcttt ctaggaggtt aggggaaaag gggagataaa tgacttttgc    39480
39481    ttgaatcccc gggctctagg atctaggcca aacagagatt gaactgcctc ttaaaatttt    39540
39541    tattattatg cactctagga acccctcgaa cagagactaa tgaactttta atgactggat    39600
39601    attaaagaat atttatttca agtataaaaa tttgctgttt aagtgatttt cttttctccc    39660
39661    ttgcctcaac tcaggcatag aaggagcaaa gtctaataac tgaaaataga acaaccaaaa    39720
39721    atacccgcct ctcataaata tgacatgatt ataggtggca cagttttgat aggataaccc    39780
39781    tgtatagtga attgtaattt ggggaaggaa ggtatacagt caacagcacg atatgacagg    39840
39841    tgagtagagg gccaagatat ggcagcagac gtgttcagtg aggctggaga gacattgggg    39900
39901    accaggtttg gctgatagta ggtggtgatc ttgaacattt tactgagaca agactacacg    39960
39961    gataagtaca gccttctaag gaaaaagatg acattagtat atataatatg ttaagagtat    40020
40021    gagatctggg gccagacaag gtttgaatcc tagcttatcc acttgctact gtatgacatt    40080
40081    ggacaagtta tataacctct ttgggcctca tttctctcat ttgtaagaag aggatggtaa    40140
40141    taattcctac ctcataggga tattaagtga gtatgaagag agtcaatagt caatgtgtgt    40200
40201    aaagcattta gattgatacc tgtgcacagt aagtgctgca taaaaaatgt ctactttgag    40260
40261    ttatcaggat tttccattga ttaccccacc acttggacac tgtagatgaa gatcagtggt    40320
40321    cacgtatttg aaagactttg ccaggatgct aataatctag tgagtgattt tgcagtgtac    40380
40381    gtttaggtat ctcattaatt tcttgagtta atttttgtaa aagatataag gtcagtatct    40440
40441    acaataattg tgtgtttttt ttggaggggg gagcggtaca gatgggcatc caattatccc    40500
40501    agtaccattt gttgaaagga ctttattgaa ttgactttac ttctttgtta aagatcaatg    40560
40561    gactgtattt gtgtgggtct gtttctgagc tctgtgtcct atttcactga catatgtgtt    40620
40621    tgttctttca ctaattccac actgtcttga ttactgtagt ttgaagtaat tacagaaatt    40680
40681    gggttgtgtg atttctccaa atttgttctt ctgtattgtg ttggctattc tggatctttc    40740
40741    atcttcctac ttaaacttta gaatcagttt gttgatatct ataaaacagt ttgctgggat    40800
40801    tttggttgga attccattga acctacagat caagttggga agaattgata ctttaacagt    40860
40861    attgagtctt ccaatccatg aacacagaat gtctcatctc tgtttattta ggtcatcttt    40920
40921    gatttctttc atcagagttt tgtagtttag cacatataga ccaattttat tgggtttata    40980
40981    cctaagtatt ttatggcttc tttggtgcta tcataaatga tactttttct tacatttcaa    41040
41041    attccagttg tttgttgctg gtatatagga aggcaataga cttgtgtgtt aaccttgtat    41100
41101    cctctgacct atacttgctt actagtttca gttccaaaag gttttcttgt tgttggcggc    41160
41161    ttgttttttg tcatttcttt gagattttct acataggtag tcacagcatc tgccagtaaa    41220
41221    gatagtgtta tttcttgctt tccagtttca tactatttat ttgctttttt agtcttcttg    41280
41281    tactagtaag actttaaata cgggattgaa aaggaatggt gggagaggac atttttgtct    41340
41341    tgttctgaat gttaggggga aggcatccag tttttcactg ttaaatgtga tgttaactgt    41400
41401    agatttttaa aaaatcaagt tgaggaagtt cccttctatt cctagtttgc tgatagtttt    41460
41461    tttttttttt tttaaatcaa actggatgtg gattttgtta aatgcttttt ctatgtcagt    41520
41521    tgatatcatg gtttttcttc tttagactat attctctttg aacttcatca ctttttaaaa    41580
41581    taacccaatc ttgtgtttga aggtacatta atcttgagca gatagttgtg ctttgtatat    41640
41641    ttttgtattg ctttatagct tgggtcggta aattatggcc agtaggccac atttagcctg    41700
41701    ttgcctgttt ttacatgact tgtaagctga gaatggtttt tacattttta agtggttgga    41760
41761    aaagatctaa agaaaaataa tattttatga caagaaaatt atgacattta aacttcattg    41820
41821    tccataaata aagtgtaatt ggaacacagc catgtgcatt gatttattta ttcactgttg    41880
41881    ctacatttgc actacagtgg cagagttgaa tatttgcaac agagatcaca gactttcaaa    41940
41941    gcctaaaata cttatttact gtctggctct ttatggcaaa aatttgctga cctctgctat    42000
42001    atagtatccc attggatgaa tattccacaa aatgtgtagt tttggcaatt gcgaacaaag    42060
42061    ctatcataag attttcctat gtgcatactt gtgcatctaa gcatgtatac cttgaagtgg    42120
42121    cattgcaggg tcatagcaat gtgtccatct tcagctttac tagataatgc cacatgttcc    42180
42181    ggagtggata ttccagatta cattctcact agctgtggct gaagctcctt attgttctat    42240
42241    gtccttacca acaacgacta tatatattaa gtagactatc gtactactta aaattttttg    42300
42301    ccagtatgat gggtgtaatc tagtatttca tttaagtttt aatttgttcc ttcctgactg    42360
42361    ccaatgaagc cttttatata tttgaatgtt tatcgacatt aattcttttt cttctaaaat    42420
42421    accgattatc tatgtttgtt gtcttttttt ccttaacctc ccatattgat gactgtatcc    42480
42481    tgtctacctt gtttttgatt ttgagttcag ttgtattcat ttcatttatt tctccttcta    42540
42541    atatgttttt catttcagta atattttcat ttttctattt tattttttat ttgaactttg    42600
42601    ccacattatt tttatctttt tttttttttg agacttattt ctccttttat gagctcttct    42660
42661    agctaaaatt tatctgtggt catggagaac tatttgcctg aaattttttc ctgtttcatt    42720
42721    gtgtttttct ttttgctatg ttcttcatct tttgctcatg gggccaaggg aatgtgaact    42780
42781    tgggcaatct gaagtttcag ttttgacttt agttcaaggc aaccaaatcg ttgcattttc    42840
42841    tttgccctgt gggtttgtgt tgccttagca tttagccttt aacagttgat gtcatgcaca    42900
42901    gcaaagttgc caatgtcaaa ggctgacttt gtaatctcat ggtcttgctg cttttcctct    42960
42961    gtcagactca cctctcaaag gttaggttag aggtaataca aatgaggatg taaaaaaagg    43020
43021    tttaagtttt atctatctct cccatgatat tctgtgactt tttctgtgtc tttttattgc    43080
43081    taccaaatga tcacagtccc tgtgattatc acctagtcct cttgtcccca gatatacacc    43140
43141    tcttcgtctc cctaatcatt gagtgggcct ccccctggag gcctaatctg tgttgagctt    43200
43201    ttaggaacag ctatttcctc tgatgttgga ggaggagcac cttgcattgt ttaggtgtgc    43260
43261    ttcacagttt gcattttgtg gttgtcactg tgtaagtttc ttctatcttt aattttttgg    43320
43321    tttatttttt attggttttg aaggagggga ggaattcctt tgtatagcca tttttaactg    43380
43381    gaagtcatga catacttttt ttggtgcttt aaaatgaatg ttgtgttagg aagacaaaat    43440
43441    aagtagacaa ttgttttatt tcactttttt atccatatat gttgatgtca tgtaaaaaga    43500
43501    gccagcattg gtaaggtgct tttttttcta aaggcataaa tatctggaat ggaagggaaa    43560
43561    ttctttttct atatgcaata aaagcaaagt gcccaaaatg ttgattttcc ttctaaaagc    43620
43621    ttgatgtagt gtgtcttaat tatgtaggaa ttaaagcata tgatgtagtt attatattaa    43680
43681    ttgtacatga aaatcatggc aaacattcaa atatacatct ctgaatgtga tttgccagct    43740
43741    tttttgttag tcataattat ctctttctta attaggtttg cctgattatt ggtttcttaa    43800
43801    aatatgtgca tattttaatg atcataggga agtcagttta tggaaaagca tcattgaatt    43860
43861    ggttttacag actctgagtt gctcctgctg aggtttggcg acatatggta ccttgtctga    43920
43921    tacaacatct tgtgtgaaaa atcatgctca gaaaccaaaa caaaaacaac aggaaataag    43980
43981    aataaactac agcaacataa aattttcctc agtgaaaatg ctcttaagta atttcagcaa    44040
44041    atctatcata ccttgtgact gcagataaac agtgctaaat atcctctttt tatttatgag    44100
44101    aaagaagagt ttaaaagaaa ctggacactg taatctccaa tattttaaag cagaactata    44160
44161    tatgtaaaag aaagaataag ttttgtagtt ctctaatttt tttaaataaa aaataacctt    44220
44221    ttaattttgc caatagtaat aggtatacat tgtagcaaat tagaaaaaac gcttaaaatt    44280
44281    caagaagatg aaaacaccat cttccagcca cacaaacata accattgtta gtagcctatt    44340
44341    gtacattttt catattcatt tctatataca tatgttttat aaaccaaagt aaaatgatac    44400
44401    tcaacatgct gttttgtagt ctacttttaa ggtaataatc accaacttta taatatcacc    44460
44461    accatgtcaa taaatttaca tcttacttat tacctggtcc atatttaaaa tttaacattt    44520
44521    gtcccccaaa tatcctttag agcttgtttg accagtcagg attctatccc agactaccct    44580
44581    atcatcatct agtgatgatg tccccgaaat ttctttcatc tggtacaatt cctacatttt    44640
44641    tccctatggc accaacttgt tgaagaggct gggcaaggag agattgggca aaatttacag    44700
44701    atttttgaca ttaaattttt ctaaggtagt atttaacctc ttgggcaatg aaagactcac    44760
44761    atcttaaaag gtttagacat aaaatatatt actgaaatga gaaaatcatt ttattcatct    44820
44821    ataaagatat gctaattatt cattacttac gtgtttagtc tatgagatgt cttacaaact    44880
44881    gtgaagctct gaattctcca agctcttcct ctattttttt tgaatgaact gaaatgatca    44940
44941    tgggtattag agattggttg ttgaattttg tatatactat tttttgtctt cacactgaca    45000
45001    tgcatccatg catgcacaca cacacttcct tttcctgggc gccttaagcc cactaccaaa    45060
45061    agtagtagta tagagtgcct gcagtgtgct atgtgttgca ttagatgcca tacgagatgc    45120
45121    gaagatgaat aatacagtat tttccttcag gaacccctgc agtataatca tggagaaaca    45180
45181    gtctaccaga aatatgaaga aataaatgcc aacttagagg acgttcttcg aacaataaac    45240
45241    aagacagcat taaaaatagt ccatgatctt gcattttaaa gtcagttgta ttgagttacc    45300
45301    gttgacatat aatgaaaatt gcaaccattt taagtgtcta ggctcatttt gaacccctat    45360
45361    tctgctgcaa tgacaaactg cttgtaaagt ttcctacaaa tcccatcttt cctttgcgtt    45420
45421    ccaactattc aatatattat gtgcttgcct atttcctctg tctagaatgc cctccttccc    45480
45481    acttgctttg caagtttcac ccctggatgc ttaccctccc ccatgctttt agagatctat    45540
45541    gtgtataata ccttttacca aagaaagtga gtgtacaatg ttcttccact tcacttgaat    45600
45601    aatatcttaa cttcactttg tcccctatta ccaaacattt tcatttttct ttttctattt    45660
45661    catccatttt ataatatggt tttccattga ccattatata tcaggcttgc tgccagaccc    45720
45721    tggagcagat aaaacttaga ccttgtcctt gctttcatga cactaaaata tagtagaaac    45780
45781    gacagagcca gaaacaatga caatacaatg tggtaaatgt aatagagata agtgcagtga    45840
45841    tctatgggaa caaagagtag gaggtgacca accatatggg gaagagggag agcttcacta    45900
45901    aggtgacaac tgagttaaat ctagagacaa atgtgatttg ccaggtagag aagacaaggt    45960
45961    cattggtgta gagggaacag tatgcatgca tggtggtcag aagtcaagct ctatttcggg    46020
46021    aattctgaga tgttagtgtt cttggaacat cctttcgtgc atatatttgt cagtacaggc    46080
46081    acaaatactc ccttccataa tcccttttga ttttactttc tacttaatct taaactcctt    46140
46141    cactccagtg cactattata ttctttcttt aaaaggctgt taaatcaggt atactacaca    46200
46201    tgctgaatag atattttagg atttttttta aatgaagtca tgcttgtgtt atataaggat    46260
46261    aaaatactaa actattaaca tcagagaaca agatgtgatt atttatagaa attcagtaag    46320
46321    ctgtcattaa ggttttgaaa acagtttacc tttataataa tgattctgaa gaaagacaat    46380
46381    tgtactttca acgaatgagg gcagaaaacc acagacaggg agtggttctt tgttctccag    46440
46441    aaactttatc actcagtatt ccgtaaattg cagacagttt agcaggtcag acatttctga    46500
46501    gaaaggaagc tttgtacttc attatttctt ctcagtagtg aaatgacgtt ccggaagatc    46560
46561    agacatcaga aatgtcagtg tgcttaatga caggacaaag ccacaaatgc attgtctaaa    46620
46621    agctaagtaa ggtcggctta acctacaaaa tactgataaa agttaatctc cattgatatc    46680
46681    ccctttgata cattctcttt tgtctcctca ttaccaagaa tagcacgcaa taaaatgttc    46740
46741    cataaatcta gaggaaaaag tatgcaggtg gtcaaggatg tagggtctct tgattggctc    46800
46801    ttaaatggtc tctccatttg catgaaattc ccagagcctc cagccctgct ccccgtcagt    46860
46861    accacatttg gcccactgga ttggacaaca tgcttttttt gaaacaaatt ccaattttgt    46920
46921    aaaaaagtct gtgttgaagg tcctaatttt cttggtgttt tctgatttca tttcctagta    46980
46981    taccaatggc aaacactagc ttatgaataa gagattagcc acgtagaact gtcttaagtg    47040
47041    ggtttgggtt catagatggc tactcaagaa tagaatcagc ctgtgtacaa ggttctcttg    47100
47101    gaatttaaaa tcatcaactg ccaatgcatt ttggtctcat catgaagttt tataccatat    47160
47161    atacacttac tatgtagtag atgtgcactt aaccaggttc catttaaccg acttaacaga    47220
47221    ttaactgaga ttaactgata ctttctattt ttttttttct gtaaaacata ctgactgatg    47280
47281    cccatagaac tcataatact tgcagctaga aggagatact ctctgttatg tttgcacact    47340
47341    tgtctcctga gttgaatttt gcttactaag agttaactgt atgtattccc aaacctattt    47400
47401    atatcagttg cagttgttat tgtaattttg taatataatg aaataataca tagctgatga    47460
47461    actataattg taacacaaga gttatttttc tgtgaaaagt aaatcaaatg ctaaggaaag    47520
47521    attcagtaaa ggtaattcat ttcatgataa ttgctatcaa attagagata tgaaagaaaa    47580
47581    tagtaaaata tttgaaaaca gaatcataaa aatctagaat gaatttgtta ggttataaat    47640
47641    ttctcacccc acatttaaat ttttaagtgt ttttaatttc ttactacatg tgttatcttg    47700
47701    ttttctgctg ctataataga ataccacaac aaaaatttat ttcttacact tctggaggct    47760
47761    gggaagtcca agagcgtggc actggtatct ggcaagggtc attccatggt ataaggatag    47820
47821    aagggtggaa agtggaagca agtgcacaag acagaggaaa ttgggccaaa ctgcctcctt    47880
47881    ttataattaa cccactctcg tgataatatt cttaatccat tcatgaggac agtgccctca    47940
47941    aaaatctaac catctcttaa aagccccatc tctttacact gttgcttcgg gggttaagtt    48000
48001    cccaacacat gaactatggg ggacatattc taaccatatc actatgcttt aaagaataaa    48060
48061    gcaaaactag aaaatctagg tgatgcattt tgcattggtt tatgtgagta ttacagtgta    48120
48121    gacactgaga aaaagtgttt gcttttatat atcatttaaa aaatgattcc caatttaaaa    48180
48181    atttttaatt gacattgtac atatttaagg tatatagcat aatgttttga tatacattaa    48240
48241    aaatgacttc caacttttaa aattaatgga gtaacccatt atgccatatc ttagaccaaa    48300
48301    gacgtggaat gcatctgaaa tacaaaagct tcctattttt atgtgcagtc atgcaaagag    48360
48361    gaatattccc tgttagaccc actgggctgg aatttttcac ttttatagaa gaatgaattt    48420
48421    ctggacctag tcagagaagg agatgtacag gccctccagc tattagggaa cccatcatgg    48480
48481    gtaatcgagc catggagagt taatgtcttt gtaaatctgt tttcttggca cagaatattc    48540
48541    atgggcatat cagacacgtt ttcccacccg ttgataacaa atatgttcta agtctccaat    48600
48601    atgagatgtg actgggaagt aaagagacag atgtaaccaa tattccagaa tttatatatc    48660
48661    caaatgaact ttctttttca aaataatgac agtaggaggt tcagtaatta ttccaaagat    48720
48721    gctatctcta ctcaaaatca tttttggaac tcatttgaaa ttgctttcaa aaacaatttg    48780
48781    catgcttcat gggaaagcca gctgaattgc ttcagataca ttcctgattt taaaccaatg    48840
48841    atagttttac ctatcttgat ttatcatgtt gattccaaat aactacctac ctacgcgtaa    48900
48901    gtgccaaggt tttctattgg taggatatga aaaagcatgt atttaagacc ttaaagacag    48960
48961    tagtccacaa agggaatttc agacaagcct tgagcaatgg cagcatcact gaaataaata    49020
49021    taaactattt aatgaggtga atgctttgaa gagaagagtt ttcatttgga tgcataaatt    49080
49081    tttatttgtt aaaaagctga atcagtcata tttttctaga gagaggggtt agcaaacatt    49140
49141    ttctgtaaag ggccggatag ttaatatttt agactttctg tgctgtgtat gtctctgtca    49200
49201    caactcttca actctgcaca caagagcaga tatagatagt acataaatga atgtgcatta    49260
49261    cttgttccaa taaaacttca tttacaaaca cagccaccag gttgaatttg gcctctatgg    49320
49321    agcattgttt gtcaactatt gctctacaaa atggagtcct gaaaaacaaa tgatcctcaa    49380
49381    taattctatc tcactttcat ccactaaaaa tatagattcg aatcattgct ttcatgtttg    49440
49441    atacaataat caccatttta caggtcagtt acttgtgtca aagaagacaa acatttcctg    49500
49501    accaaactaa catataactg caacctgata tgcttagcct gtagcctaaa gcgtaataag    49560
49561    tctaaaggag aatttacttc tgtatttaat cagcgaaaaa tgctcactat ctctatatta    49620
49621    ttctgaccat caatgttttt gccccaaagc ctggccatac aaatacctgg aatggctaca    49680
49681    ttggagattt gaaaagatat gagggatcag ttctttccat ttccctaaat aacgctctgt    49740
49741    gatccacttc aactctctga tggcaccttt aggctgctaa ctggctttcc ctacttctct    49800
49801    ctttccttct cctcttcctt cacttaatat ctttgttaag atacagttca catatcataa    49860
49861    aatctactaa agtgtacagt ccaatggctt ttagtgtata ttcagagttg tacaactatc    49920
49921    accacaagtg actttagaac atttttatct ccccaaaata tcatttgcat ttaaccccat    49980
49981    acccattagt agttatttcc aatcttccct cacaatctca aagaaacaac tagtctactt    50040
50041    tctgtctcta tcaatttttc tgttatggac atttcatata agtgggataa gatgctagat    50100
50101    ggtcttttgt gactatcttc actcatttaa tatgttgttt tcaaggttta ttcatcttta    50160
50161    gcatgcatca gtacctcatt tcttttcact ggggactaat atattgtatg catataccgc    50220
50221    atttgaaaaa atccattcat tgatgatgaa cattcaggtt gctttcactt ttggctgtta    50280
50281    tgaatattgc tattacacat atgaacactt atatacaaat gttttcatat ttcttagata    50340
50341    aatacctagg agtggaatgt caacatgtgg cagccacatg atctatgtgt aacattttga    50400
50401    gaacctgcca gttgttttcc aaagtggctg taccatttta cattcccatc agcagtgtat    50460
50461    gagggttcca cttcctccac atccttgcca atagttgcta ttgtttgcct ttttattata    50520
50521    accttcatag tggatatgaa gtggtatcta attgtggttt tgattcatat ttccttgatt    50580
50581    aatgatgttg agcatccttt catgtgttat tgattgtata ttctttggag aaatgtctat    50640
50641    tcaagtcttt tcccattttt aattggtttg tctttttatt attgagttat aaatgttctt    50700
50701    tatgtatgtt ttagatctaa gtcccttatc agatatatga tgtacaaata gttgtttctc    50760
50761    attctgtggg ttgtgttttc attttcttac aagcagaaaa gcttttaatt ttgatgaagt    50820
50821    ctgttttttc ttttattgcc atgcttttaa agtcatagct aagaaaccat tgcttcacct    50880
50881    aagtttatga agatatatac ctattatttc ttctaagata tttatagttt tagttattat    50940
50941    agttgggtct acaatccatt tttgttcatt tttttttttc atgaagtgca aattcatttg    51000
51001    tttgtgtgtg gatatccagt tgtcccagca ccatttgttg aaaatactat ttactcctga    51060
51061    ttgaatgttg aggtgggcag atcacgaggt caggagttcg agatcagcct ggccaatatg    51120
51121    gtgaaacccc atctctacta aaattatata aacaactagc ttggcgtggt ggtgcatgcc    51180
51181    tgtaatccca gctacttggg aggctgaggc aggagaatca cttgaacaca ggaggtggag    51240
51241    cttgcagtga gccgagactg cgccactgca ttccatcctg tgcaatagaa ggagagtgcg    51300
51301    tctcaaaaaa aaaattatta accataaatg tcggggttta tttctgactc tttattccat    51360
51361    ttcattgacc tatatgcctc tccttatgcc agtaccagag tgtctttatt actgtacctg    51420
51421    tgtagtaagt tttgaaatca ggaaatatga gtcttttaac tgtttacccc acaccaaggt    51480
51481    tactttggtt attctggttc ttttgaattt ccatatgtct tttagtgtag gcttgtcatt    51540
51541    atctgcaaaa atggcaattg ggattttgaa agggattgca ttgaatctgt agatgaattt    51600
51601    gaagactatt gccatcctaa caatattaaa tcttctggct tgttaacatg ggatgtccat    51660
51661    cttgctactt gcttccccct ctgcattatt ttctctcctt gatcctgctc ttgtctcaag    51720
51721    gcttcatagc gtaaatctcc tgctttttgt gtgtaaaaat ccttctgtta tataaagatg    51780
51781    cttattatat ttccagctaa ctcttctctt ctggttaaac aacgagaaga attgatatat    51840
51841    tttccagata tttcattttc ctgctcaaca cattggaata tatggagagg acctcagtgc    51900
51901    ctctcttaaa atgtgttgca tagaactgaa cacagttttc caagtgtggt atcattgcaa    51960
51961    gctgcaatgg gattatcacc tcttgcattc agggcatgtg taatgaactg tggttaagac    52020
52021    tccaagcttt gtagtcaaat ggacttgagt taaaattcct agccagccat ttacttgctc    52080
52081    tgagagaaat ttacttgaca tgccttaatt tcctcatcca taaaataaat ataataaacc    52140
52141    ttggagcatc actcaataat agatgttatg agggcaagga ctgtatctgt tttgctttgc    52200
52201    ttaccattgg ttacccagtt cttagtacag tgcctggatc atagtagata ctcactgaat    52260
52261    atattttgaa tggatgagag ggtggatacc tgtcccagat aactaagact gaaagcactt    52320
52321    accacaatgt ccagcactta gtaagcattt agtcactttc taaaaggctt ttttagcaac    52380
52381    tatgtcatat tttttttttc cttttaaacc tcctttcaac taaaactgca tgattctttg    52440
52441    caaatgaact tttaaattgt attttcccaa ttcctgcgtt ttagcttcat tacatttggt    52500
52501    gttgtgaacc ttggtattat gaatttcatc tcttccttgt gttttgttac atcttcatct    52560
52561    ttaggtctcc caaatgtagt aatggcaacc attccccagc cctcctactc ttcccatccg    52620
52621    cttcatagga ttaaggaatt taatggccat gctagtcaca cctttaaaat atctcttaca    52680
52681    tttctgccac agtttggaaa tctgagttcc tagcacaagc agaaggctct tgggatggac    52740
52741    tagatctgca gctttggaat tttgtaactg agtattggtg gctttttctt tattctagaa    52800
52801    atactgagag gggatgcatc ctgagtaatt tcaataggca aattttagca ccttttattc    52860
52861    tgagaaaggg gtaaaagcta atgaaaacca ttcaataact aaaaatttta gctaatgtgg    52920
52921    aaagagtgac attgttttat ttttatgtct ttagtaactt gagtagctgc atagaatcct    52980
52981    cttttattat tagtcaggct tctgaaatcc gagaaccaat ggcttgttgt ttctagtgta    53040
53041    aaaacccact gatttgatat gagttctatt tctttacatt cttttttctt ccatttattt    53100
53101    gtttttaaaa gtctcattct gtaatcaaga tatcctgttt ctataccctt tctatacaac    53160
53161    tgagaatgtt aatcaaggtc tcagatcata ttgtagctga agtgtgttgc ttggcaacag    53220
53221    acggaaggat acatgttttc agattttaaa aataattcaa ggttttatgc ttttttatta    53280
53281    aatgatttta ttagttgtgg aaaaatagcc tggaggggaa gagaaatgga ccatggcagc    53340
53341    aatatctttc ttatgtttgt cttttaacaa gtgttccaag cgggaattgg tttttgtcct    53400
53401    ttcgggctac gtagatggca tgtctggatc tcaggtttat tctctgaaga cttgtccagt    53460
53461    ctacctgtgt gtgtggagca atattctttt acttttcact gttctcttct gaaatattat    53520
53521    agcccacaaa ccctgtttct ccaggaagcc ttcctggaat tattcatagc cattgtttga    53580
53581    cacatggaac cacccccatt tttttttttg gtgtatttta atagctgtct gtttatggtg    53640
53641    attatctgtt ggtccagtct ctctttcctg ccagagttca cagcctctga ggccagtttc    53700
53701    acaaggccct atgggtttgt taatggtctg attgcccttg tccagtgatg ctcacctaga    53760
53761    tttcaagagt tatgaaagat tctgtaattt ggaaaccagt gctctctgca tagtacttat    53820
53821    cactctgttg tgagcctata ctgtgactta taagacagat cagtcctgtt tcacaatcgc    53880
53881    agaaatgact gagttgttga aagattgaaa tactttttcc aaggccatag cacagagtag    53940
53941    agctgaagac taacattccc tcattgggca tcagagaata actcttaact gagaacttcc    54000
54001    tttgtgaagt cagccagtcc agcattattt tctggccatg tcacctacaa gctctgtgat    54060
54061    atgggcaagt ctcttaactt cactgtgccc taatttcctt atctgtaaat tgacgagttg    54120
54121    atgggtgcag cacaccaaca tggcacatgt atacatatgt aacaaacctg cacgttgtgc    54180
54181    acgtgtcccc taaaacttaa agtataataa taataataat aataaaattg aggataataa    54240
54241    tagtacccat cttacaaggt tgttatcagg attaaatgag acaatactag ttggcacata    54300
54301    gcaagtgtac aataaatatt tacttttatt attgctagta ttagtatttt catgcaataa    54360
54361    aagtctacac gttgtctttc ttcctcctct ttctcccctt tattttttat ttttttattt    54420
54421    attttttttg agacagagtt tcgctctgtc ccccaggctg gagtgcagtg gcacgatctt    54480
54481    ggctcactgc aagctctgcc tcccaggttc acatcattct cctgcctcag cctcccgagt    54540
54541    agctgggact acaggggccc acccccatgc ctggctaatt tttttgtgtt tttagtagag    54600
54601    acacggtttc actgtgttag ccaggatgct ctcaatctcc tgacctagtg atccgcccgc    54660
54661    ctcggcctcc caaagtgctg ggattacagg catgagtcac cacaccaggc cctttctccc    54720
54721    gtttatttcc tctatacctg accatattaa atttcaaagt caagttgaga tatgttttta    54780
54781    actaccttct aaacttccat ttattggaca ataatacatt taaataacaa gccttctcat    54840
54841    taaggttttc caaatacaca gttgaaatac aggaactgga tacctgtgat tgcaaagtct    54900
54901    tctgaagatc ctttgaactt ctgctggctt ttgagtctct tctttatgaa aaaccaagcc    54960
54961    accaatagga tttttctacc acagtctatg attgctgtga catgggtact tttaccagca    55020
55021    aagtttagga cctagtccct ttggcaattt tgttttcctt ggatgggtat atccaaagct    55080
55081    tcatttgtca ttttatttcc agtgtttttc ccctttacca tattagctta tgaggagctt    55140
55141    aattatacgt gattaagacg tagacttatg tctgtaaatt tgtactattg tgcattttat    55200
55201    tttttccttt gattggctga gttttttgga catgtgtgat gttttcttta gtttttataa    55260
55261    aggactttaa agaagtattt ttaaggcgag actagtaaca ttgttgcttg taattatgga    55320
55321    aaaagctgtg ggtcagtgat tgcccaccat tttagacctt agttcttcaa gcttttctaa    55380
55381    gactttggta ctggtagcaa gcctggccta taggaagaag agagaaaaag ataactgaaa    55440
55441    acgaaaggag agaaagaaaa acagaaaaag gagaggcatg cttggtggta tcgtggacct    55500
55501    ctggtttctg ctgtaggtgg ccataatttt tttttgtttg gtctatttgt ctttaaagat    55560
55561    aatagaacca tattgaagca tagtcaaaac agccggatct atatgtctag atgttttttt    55620
55621    ctgaatgaat catgaaaaat gatcaatttt tcaaaacaat atagagtaca aattagtcag    55680
55681    aaagagccta ccccgtgttt tgtctgaggc aaagatgaat cagctccaac aaatcggttt    55740
55741    tcaccaggga attaatatga ctttcacctt gagctaattt tgctttagca taagcaggat    55800
55801    atagatgaat tttgcctgta acatttcact gggaaaattt gtttctttat gcagttgcca    55860
55861    gagaatctta gtgaggttga tgcaaatatt aatgatgtca gtaaaattat gcttgagtaa    55920
55921    gtattgctgg gccaattttg ggcagggggc aactcattgt cagattcagc agtgaaaggt    55980
55981    atttggcaac atcaagccca gcatattcag tagtctttgt atctcatgtt ttacttgcgt    56040
56041    tttctgtgtt ttgaacattt tcttgaggct ggatgaaact tgcacaatta cttacactaa    56100
56101    ttgaactaaa cccttctttg cttatgatat tggtaactga tgactgataa tttaggaaca    56160
56161    tacacttact ctagggacag ataccttggg cagatgatgt aattcctgaa cacaggcagt    56220
56221    aaaagtacaa gcagttatat ttttgtgttc cctactctct taattagtca ttgaaaacat    56280
56281    cgtaaaagag ataatgactc attccctttt ataggcaatc ccaggagttc atatttattt    56340
56341    tcctgctatt agaaatattg ctgctaaact acagaggcca ggttattttc cagtggtttg    56400
56401    aagctctatg ttggaaatgt gcttttaaaa atgtaaattg aatgctcttc ctcacgtctg    56460
56461    cccatggctg atcctccttg tcactgaggt ctcagctcac atgttacctc ctctgagagt    56520
56521    cctcttgtga tcatccattt aaaaaaattc tctgtgttct gacccttgtt tgattattct    56580
56581    ttttcaaaat aacaaaatgt ctcatttgaa aatttatttc gttttttaac tttgacttgt    56640
56641    ttatcatctg agcccctgtg agtgcaggta cggtgtctgt ctttcgtctc ttgaccttgg    56700
56701    ctctggcacc ggccctctgg aagggtctag taggtgaatg ctggaggaaa ttagaagaat    56760
56761    gaattatttc aggttcagag tctacttttg tcttattctt ttgctactga gggtctgctt    56820
56821    gggtgcttaa atgagctgca aagtatgatc cacatatgct gtgcttgtat gtttcttaca    56880
56881    tcttagtatt gcttagtctg gaatatttcc cttatactaa aaggcataag atttaggagc    56940
56941    aagctggaag cataaaaaat tagttcctcg aatactactt tgtctttatg aaattctgac    57000
57001    tctgtaggat ctgatgatat gatattcggc tgctcattca actagcatga cattctctca    57060
57061    tggaagaatt tggaagaata aaatcatatt aattgctttc atggtaaaac agcttatgct    57120
57121    aatcatagtg tccctagcct gagacggaaa gaaaagcaag ttggtagcag gataaggtgc    57180
57181    tgcggccttt tatagaaagt ctctcaggag cctggctctt gcacagcctc ttcagtctaa    57240
57241    cagtgtccct tatagaaatc agtgaaacag ctggagttaa gcagactcaa ctcaccgtaa    57300
57301    ttaagtctat gggttctgaa tccaggtaat tgcgtttggt ggaaaagaga cacattctta    57360
57361    aaggaaggaa cttcttaggc aatacaggag gccttataaa atattggaat tgtctataga    57420
57421    ctcatgactc ttggcttcaa tctaagaatg agtcagttgg gtaaaagaac ttagccttgg    57480
57481    cagtattttt ttttttaact gtagaccaag gttttttaat ggggtgccta aaaccttaga    57540
57541    gagttcatgg ctttagacgg gtctctctat aatgttatca accctaatat ttgatgctgc    57600
57601    atgtgttagt gtacattatt attgtaggaa aaagatcctg aactttatca gggatgtttg    57660
57661    tagttactgt tttcacttct cactacctgt tcttgtctca tcctactcca gtagctcttc    57720
57721    agttccccct actttactga gacagctcca tgatgatcca gagggtacaa ctctcctatt    57780
57781    caaccaccca cagcattgga cagggatggc cattctgtcc ctgtaacact tcatctcttg    57840
57841    gtgatcatga tgtcatgctt catttgccta cttctctggt tgtttggtgt tactcctctg    57900
57901    cttgacttct caatgttgga aggtcccagg gctaccttat ttgcatcttt cttttcttcc    57960
57961    tgcattttac ataatttctt ctggtcccat ggctttaaat tctaacttaa tacagatgac    58020
58021    ttccaaatct gtacctatag ccatgacttt tgcataagac tttgagtgaa cacctgatac    58080
58081    ctattcagca tcactactag gatacctaat tggcatctga aatgtaacat gcccaaaacc    58140
58141    agactctgga tttcttcccc ttagctattt cccccctgag actgctgata ttagaaaatg    58200
58201    gtaccgctca attgttcaaa ccaaatatct cctagttgcc tttgattcct tgcattttga    58260
58261    tatggtttgg ctctgtgtcc ccacacaaat ctcaccttga attgtaataa ttcccaagta    58320
58321    tcaagggcag gaccaggtgg aggtaattaa atcacagggg cagtttcctc tgtgctgttc    58380
58381    ttgtgatagt gagcctcacc agatctgatg gttttataag cctctggcat ttcccctgct    58440
58441    ggccctcatt ctctctcctt ccaccctgtg aagaggtgcc ttccactatg attgtaagtt    58500
58501    tcctgaggcc tctagccaca cagaactgtg agtcaattaa acctcttttt ataaattacc    58560
58561    cagtctctgg tattttttca tatcagcatg agaatgatct aatacacatc ccctcaccac    58620
58621    tccacatcca ggtcattccc atatttctcc atctttatta taactaccct ggtccaagac    58680
58681    atcaccattg ttcttgcctg cacaatttca tttagtttct agtctcccag ctgcccctct    58740
58741    tttgtcttta tataacgggt cacattggat cactcactac cctgattaaa acttaatggg    58800
58801    gtgacataat aataccacaa tttgcttacc ttcctctaga gggttctgcc ttgcctgcag    58860
58861    tgctccagcc cacattgtcc ccatttcttt ttcccaaacc cactgagcct tctccctgta    58920
58921    aggcctgtct gcgttaggta gtgcctctgc ctgggaacct ctttgttcac ctctgcagga    58980
58981    ctgtctctta ttgtcattca gatctaagct taactctcac ttcttcagaa agcaccagcc    59040
59041    tctccagctc ctggtagacc tgggctactg attggttggt gcacattgat agtactttcc    59100
59101    cggataggca aggaaattga gactgacagg gttaagtcaa attacataac aggggactga    59160
59161    ggggccagga ctggaacact gtctttctta ctccagagct tgttccataa tgatgagact    59220
59221    acataccttc cttgtctcat cctttgaaga atagcagagg gaatacatgc taaacatttg    59280
59281    tgttgaagaa tcatggcatg ctcaaattag acagtaaata ttaggctggc tttgcagggc    59340
59341    ccaaaggtct ccattgtaac tacccaactc cattattata gtgaaaataa actgtagcca    59400
59401    atatgtaaat gaatgggtat gactgtcttc caataaaatt tatgtatact gaaattggaa    59460
59461    ttttacatat tttacatcat aaaatactaa aaaaaaatta accattctta gcctgtgggc    59520
59521    tgtacaaaaa caagcaacag gttggattta gcccaagggc tgttgtttgg tgactcccgc    59580
59581    tttaaaagat tttgtagtag tactctcatg ttatattagt aaatctgaga atggcctctg    59640
59641    taaccaatcc ctgaattgca gcttctgaaa gctccttgag gaaagggcct tgtatttctc    59700
59701    ttccctttct ttcactgata cttacttgaa ttgattccat tttgttgagt cctgttttgc    59760
59761    agtctgggtg gataaaagat gttccctaat ttctgtcaga aaggggaaaa gttggctgat    59820
59821    gcataatcaa attggaaatg caagggctgg gttgtttctc aagcataatt ttcaaacttt    59880
59881    ttgaaggata aaatttttct aaaagctcgg ttatgaggac acctgaaaag taccctctac    59940
59941    cctaaaaggc tagctagaac atcttttatt tcttggtatt attcctcagt atttaaaata    60000
60001    gaggatatct gtccatgtag ttaacatcca gtgctgcatc actgctttca ttagggagtg    60060
60061    aaaccatgag cccatagact ttcactttct tctcctcatg atctctggct gcttctcttt    60120
60121    tgacaggcat cttgatcatg ccatgtatca tgggtgcagt gctaactttg tttttgtctt    60180
60181    ttcactgggc ttttggagag cagggtctct ttggagggca ggatctgctc agcagctctt    60240
60241    agcatggtgc cttgtcctga gcagaaactc agtgaatagc ccttgaattg aactggctcc    60300
60301    tctcgagctt gcctagcttt tcatttctca gcagctgctc ttgtcacttc aaaatgtctt    60360
60361    ggctgcaatt atctttatga ttaaaaaaaa ttaaaccacc acatattttc attgtctctt    60420
60421    gtatttcatt cttattccca tatcgattca tcttgcaact cctcagtctt tttctcaaat    60480
60481    gtacctattt cacctcagtc actaattatt tatcctacct ttttttttct tctctggatt    60540
60541    tcatttccct ttcaaatgtg catgttctcc agagccccct tagatcttcg ctaaagatat    60600
60601    tcagaatcga tttagttgtc cttactcctt gattatgtat tcatcttcct ttacctgagt    60660
60661    gtttacacat tcttttcttg tcctgcctgt ttgctgattt tagggaagac actatgtttt    60720
60721    aattatttgt tgaataataa ttaccacatt atgaaaggtt gaatagcttt tatcatcttt    60780
60781    tctgatggag atagcttctt agtagatgtt ccatgtagct ataagcctgc gtataaatga    60840
60841    gttcatctca ggttgtgaaa aacagtttac taaaatcaga atctaatcaa aacagatgta    60900
60901    agcttttagg gtcattaatt tccattaaat ttccatggag acctatgtaa aagctaaaaa    60960
60961    taccatcagt gaattacatg aaatgccttc ttcagtgatg tgcaatgtgg taagagaaaa    61020
61021    ctatgaagct aaatacttat ccctaatctg caagcttgtc taaatgaaaa agtggataat    61080
61081    ctcattagtt ggaattgtta acaaaggcat aggtggtttt ctcccatcca agtactaagc    61140
61141    aggcctgacc ctgcttagct tccaagatca gaggagatct ggtgcattca gggtggtgtg    61200
61201    accgcagaca gcataggtag ttttatatac acttcctgta gaaccaacca gagccgtgat    61260
61261    taaatagcaa ccgttagatg tactttgaaa aataattgaa tactgtagga ggcttacctt    61320
61321    gatactggtt tttgagcatg aatgaaaaag gtaaattagg gaaaagacta aaaaaaaaaa    61380
61381    tcaatgagag aagcagaatg tataagacac tgaaaataga gactaaattt tcttttcaaa    61440
61441    cttggtgtcc atccgtaaga cattcctgca gcagatgtgt attgtgcacc taatgctgag    61500
61501    cacaggcatc agtgtcataa tattcagtct cctgaaaatg ggccacctag cagaggaaaa    61560
61561    agacatgcac aaaattcaat gtaagtccca tacaaatggt acaaatgaga tcttaaataa    61620
61621    ttaagagagg atgtttaaag tttgaaagga atgtgtaaaa tgtgggtgga gagttaataa    61680
61681    aaaataaaaa taaattctca taaaagatca agaagtgtga ggtcttttct ggctaaggaa    61740
61741    agctggacaa gacagattct cttctctttc aggctaagag aattcctggt agaggatatg    61800
61801    tgtttgagat cagcttcaaa aagggggtac attcctgctg gagggaaagc caccaactag    61860
61861    caagggatca aaggaaaaga aatacaaagt atgaataaaa aagagtgaga tgttcagttt    61920
61921    ggttggggtt caacgagtga tgctagaaaa aaggctgaaa atacagatgt gaccaaatat    61980
61981    agtgtttgaa taatattaag agtaataata caataacaga attgtaacag cttacttcca    62040
62041    gtgtcattgt aagcattggg aaaaatgaag gaaaggcccc tatgcagtac ctggtaccta    62100
62101    gtgagcactc tagtgtcata ctataactgg tatgaggaag gcagtaggaa gctgctccct    62160
62161    gtgtttgagc agagaagcaa cacaatcatg gccattgaaa aaggttaggg aatgtgcctg    62220
62221    acagatcaga atgttgagag agttgaggca gccgggagaa tgggacagat gacaaggcat    62280
62281    gatctgtgtc tgacttctat aatccttttc tgacttggcc ttcttcataa ggtggaattt    62340
62341    aggtacagct aataatgaaa gaggagatga gaggatttgc tgcacaggga agaggaagag    62400
62401    caactaatga agggtagagg aggcgtgaga cctcacactt cttgaccttt tatgagaatc    62460
62461    catttttatt ttttattaac tctccaccca catatttcac atttcctttc aaaatttaaa    62520
62521    agtgtcctgc agagtatcaa ggggtgataa ctcaggacag acaagattaa ataagcatta    62580
62581    gacttaccta gtggaggcat gacgagaatc cagatctcct gcatggtcct tttttctttg    62640
62641    tgaatggctt cttcatcatt ttggcctcac atttgcacaa atttctcagg tctcttatgt    62700
62701    ccccattatc cttattcctg ttcttatgcc tgaataccca aatgatgctg agttaccaaa    62760
62761    aaggtattag attgtctttc agggaagtaa caaggtaggg ccccttccct gtaagaatga    62820
62821    tgattctgtt gtattatttt ctgtctcgtc cagcttttct atgaatttct tttttacgag    62880
62881    gctcatcaaa atgtatttca gttggttaac taatctgtga aaaatgctga tttgatgcga    62940
62941    aagggcattt cttaatgatg cttatttagg catttttctt atgttgggat tctctctgag    63000
63001    gatagactca gaatctgatg gcttcaccaa gacggctaac tgcaaagctt gctcagtgtg    63060
63061    aagagtcact cactcagata tagctcattc acttccacca aagtcagata tcctctttag    63120
63121    attactggcg tgtcttagag agcagaggta atctactagt aattcaccaa gattatcctt    63180
63181    attacaatta taattacata acaggcaggc ccagctcatt tggttgggaa agttgtgtac    63240
63241    aggaggcaga aagcaggtgt cagtatctgt cttgatgttg ctttcacata acatcataga    63300
63301    gattcagaag atttatacat gaatacagaa gaaaaaaaat ttgttaacaa tcttgctaag    63360
63361    taataacaat aatcgccagt gtatggcaag ccctttgtta agcagcttac gtgaatgtct    63420
63421    tatttaaacc ccataacaac ccgttaaaag aagtacttta tcgtccctat tttaaagtca    63480
63481    aggaaactga acttgagagg ttaagaaatt tagtctaaat ccactgagca gtatgcagta    63540
63541    gagctaggat tcaaactcag atctcaccat ctttttgctg gagctcttaa ctgtgatgct    63600
63601    gtactaaccc taaccattaa tttttttttt ttttttaaga gagagagaac aaagtttgct    63660
63661    atgattgaat gctgaatata gtgtcatttc ttttgtcaat gaagagaaag atatttatgg    63720
63721    gatgcctatt cggaatggtc taatagggat tggtggcttg gtgtagtgcc atgtgctgtg    63780
63781    ttatgcatga aatgtttctc ttattgtatc ctcatggtaa ctttgaaagg tagacagtat    63840
63841    cttcacatta cagagttgaa agctcagggt tgaagctttc ccagtgactt tcccaaattc    63900
63901    atacacagtt agttcatgaa aactctagac ttgaatccct ggtccgcctg actgtattat    63960
63961    tcatctctgc tttttccact atgcatactg ccagacggta gcaggatagt ataaaagtgt    64020
64021    gcagtggctc acacctgtaa tcccagcact ttgggaggcc gaggtgggcg gatcacctga    64080
64081    ggtcaggagc ttgagaccag cctggccaac atggcaaaac cccgtctcta ctaaaaatac    64140
64141    aaaaaattag ctaggcatgg tggtgggcgc ctgtaatccc agctattcag gagcctgagg    64200
64201    caggagaatc acttgaaccc ggcaggcaga ggttgcagtg atccaagatt gcagcactgc    64260
64261    cctccagcct aggtgacaga gtaacattct gtctaaaaaa aaaaaaaaaa agtggcactc    64320
64321    agcgttcatt tttttaaatt aaaaaacaac atatttatgt ttaatattct attaaaaagg    64380
64381    tttattatct atgacttatt cctgtcacag cctgtgtagc ccatattttc atttgttgga    64440
64441    cattgtacag atcaaacatt tagaatataa aaaccatctt gaaagttatt tggaagcttt    64500
64501    gtctttatga ggatgctagg ttaattggag tgactaaatt gtaaaattta aatttgttcc    64560
64561    catggtcact gagattcttt cttgccaagg aattgatcat ttttctacta taagaccact    64620
64621    atataagagt aaaaaactca tactgctttt gaaacatggg cccagtctac ataaaaccag    64680
64681    tcttatgtat gtatgtgttt atttattttt acagagcatt gagccatttg ataggtgtca    64740
64741    tgtataacct tagttatatg ggtctgcgat ggactttgct gaagattatt taactccttt    64800
64801    atatctcttt aaaattgtat gttatcctta tgagatggag catcatactg atatgctcac    64860
64861    tacttatcca agaatataaa ggattgttat aattaagaat ttctttggca gctgaaaata    64920
64921    aatgcaaaga agcttgaaaa gagaagacag gtttcctctc ccaagtgcac tgaaatttaa    64980
64981    aatgttgaag agagaggagt atactttttg aggttcccta agcagacatt tcagtgtcat    65040
65041    tttaatcagc cagatgtgag ggtcgttata tgactgcaga gtttgcacag tcagcttgtt    65100
65101    tgggtcagaa aaagaaataa ttaaatgtcc tatgctcaag gtacatgtca tactattgtt    65160
65161    tgtttaaaag tggtgggcag gaaagagaca cctctggatg atgaagcccc aaggagagat    65220
65221    ggcataaagt ggtatgctta tgaaacctgg cggactaaag ccttgtgttt gctaacaaat    65280
65281    tactctgtag ggttaatctg gcctgttcct attccctctt taaaataaca ttgtagcaaa    65340
65341    ctacatgttg ctgggaggta gccaagtgca tttcagtttg aatcacttag gttaagatct    65400
65401    ggagccttgt aaaacagctc tgtcctacac agaggcacac tatttacttg ggaaatgaat    65460
65461    tggcagtatt cattttatga tgatgattca ttgaacagtg tttctgaggg tgagttttgc    65520
65521    tttgctaagg gggttcatca acggttattg agcttgattt ttcagaccaa agtaaagttt    65580
65581    atttctggga attagagttt gaaaaaggca tgttctgccc tcattcagtg aggatatttt    65640
65641    ccagatcctt ccagtggcag ttactggaga gatgatgtga taattttgtt ggagagttcc    65700
65701    cttgaaaggc ttctgaaatc atagttttag ggctcattat aactcgagat cttttttcaa    65760
65761    cttgtcattt tatatattta tatctgtttt atggtaagtt tataatggaa ttgcttgagt    65820
65821    tttaccaaga tttacatact ttaaagatct gtgtacctcc caagtttgaa ttttttttca    65880
65881    aacttggggt ataattggga tgtaatgcat atatcctaaa attcaccctt ttacaattaa    65940
65941    gtggttttaa gtatattcac agagttgtac aatgatcatc actatttaat ttcagtacat    66000
66001    tttcatcatc ccaaaaagag acatcatacc tattagtagt tgctccccgt ttccccttcc    66060
66061    ttcagttccc agcaacccac ttgcctactt tgaagtcttc gtttgcatag ggtataactt    66120
66121    tgtaacttca cttcagcctc tgattcagcc tcctgtgatc aatcagattg gccgctggct    66180
66181    gagtcttcat ttacataggg tataaccgag taactaatgg gaaacctcta gagggtattt    66240
66241    aaaccccaga aaattctgta accagcactc tcgagccacc tgcttgagcc tgctctcact    66300
66301    ctgtggagtg tacttttgtt tcagtaaata agtgctttca ttatttcatt tttcgcttca    66360
66361    ttcttcattc attcatcatt ctttgtgtgt tttgtccaat tctttgttca aaatgccaag    66420
66421    agcctggatg acttgtagtc aataccctcc accagtaaca ctttctgtct ctatggattt    66480
66481    gcctattctg gacatatcat acaaatggac tcgtgcaata ttatgtgggc cttttgtgcc    66540
66541    tgcaactcct tcttagcata cttagcatga tgtttttaag gttcactgat gtcgctgtca    66600
66601    gtattttatt tttagggcta aataataggc caatgcatgg ataatatacc attcatcaat    66660
66661    tgatgaaaat tttagttctt tccatttttt ttcttttgct attatgagta aggccactat    66720
66721    aaacattgtg tataagtgtt tgtgtgaact gttgttttaa attctcctgg gagtggaatt    66780
66781    gctgcatcat gcagtgactc tatatttaac tttttgaaga actgacaagc ttttccaaat    66840
66841    tggatgcacc attttacatt cctaccaata atatatgagg gtttcaattt ctccatatta    66900
66901    ttgccagcat ttgctattgt ctgtctggat cataggtggt acctcattgt ggttttgatt    66960
66961    tgaatttctc taataactaa gaaacatttt attatgtctt attgaccatt tgcatatgtt    67020
67021    gtttggagaa atgtctattc aaaccctttg gccattttta atttttattt tgtgggagat    67080
67081    atatatatac atatggcata tgagatattt tgatacagac atacaatttg taataatcac    67140
67141    atgatcacat cagggtagat ggagtaccca tcacttcaag catttatcgt ttgtgttaca    67200
67201    aacaatccag ttatactctt ttaggttttt ttaaaatgta caattaaatt attattgact    67260
67261    gtagttgccg cgttgtgcta tcaaatacca gatcttagtc attctttcta ttttcttgtg    67320
67321    cccattaacc atccccaatt ccccctcccc accacatccc ccattatctt tctgggcctc    67380
67381    tgatacccat tgttctattc tgtgtctcca tgatttcaat tgttttgatt tttagctccc    67440
67441    acaaataagt gagaatgtgc agtttgtctt tctgtgcctg gcttatttta cttagcatag    67500
67501    tgacctccaa ttccatctgt gttcttgcaa atgacaagat ctcattcttt atgatggctg    67560
67561    aatagtactc catggtatat accacatttt cttcttccat ttatctgttg gtggacactt    67620
67621    aggttgtttc aaaatcttgg ctagtgtgaa tagtactgca ttaaacatgg gagtgcagat    67680
67681    atctctttga tatactgatt tccttttttt gggtatatgc ctaacagtgg aattgctgga    67740
67741    tcataaggta gctctatttt tagttatttt gaggaacctc caaattgttc ttcatagtgt    67800
67801    ttgaactaat ttacattccc accaatagta tacaagtgtt cctttttctc cacatacttg    67860
67861    ccagcctttg ttattgcctg tcttttggat aaaagccatt ttaaatagag tgagatggtc    67920
67921    tctcattgca gttttgattt gcatttctct gatgattagt gatgttgagc accttttcat    67980
67981    atgcctattt tccaattgta tgttttcttt tgtgaaatgt ctattcagat cttttgtcag    68040
68041    tttttatctg gattattaca ttttttccct atagagttgt ttgagctcct tatatagtct    68100
68101    tgtttttaat cccttgttca gatagtgtat taggccattc ttgcattgct ataaatacct    68160
68161    gagactgggt aatttataaa aaagagaggt ttaattggct catggttctg caggctttac    68220
68221    aggaagcatt gtgcttgcat ctgcttggtt tcctcagagg cctcaggaag cttacaatca    68280
68281    tggcagaagg caaaggggga gtaggcacat cacatggtga gaatggagca agaaagagag    68340
68341    aaagttgatg ggggagatgc tccacacttt tacacaacca gatctcatgt gaaatcagaa    68400
68401    tgagatttca cttttcacta agggaatggc ctaagcaatt catgagggat ctgccccatg    68460
68461    agccaaacac ctcccaccaa gtccccacct ccaacactgg taattacaat tcaacataaa    68520
68521    atttgagtgg ggacaaatat ccaaactata tcgggtaggt agtttgcaaa tattttctcc    68580
68581    cattctacag attgtctttt cattttgttg attgtttcac tcactgtgca gaaacttttt    68640
68641    aacttgaggt gatctgattt gtccattttt gctttgggta cctctgcttg tggggtattt    68700
68701    gtcaagaaat ttttgccagt ccagtggcct ggagaattcc ttcaatgtct tctgttagta    68760
68761    atttatagtt tgaggtatta gacttaagtc tttattttga tttgattttt gaaaatggtg    68820
68821    aaagattgaa gtctagtttt attcttctgc aagtggatat ccaggtttcc cagcacaatt    68880
68881    tattgaaaag actgtccttt ctgtgttgtt tttttttctc ttgatgtttt taggatcttt    68940
68941    tcttcatatg tgatctttgg gtatttagtt attaaatgcc ttgaagtaat cttctttggg    69000
69001    ttaaatctgc ttggtattct ataaccttct tgtacttgaa tattgatatc tttgtctatg    69060
69061    tttgagaagt tctctgttat taaccctttg aataaacttt ctacccctgt ttctttctgt    69120
69121    acctcctctt taaagccaat aactcttagg tttgcccttt tgaagctatt ttccagatgt    69180
69181    tgtaggagtg cttcattttt tttctttttt tcttttttct cttccgtgtg ttttcaaata    69240
69241    gcctgtcttc cagcttgcta gttctttcca ctccttgatc aattctgcta ttaagacact    69300
69301    ctgatgcgtt cttcagtatg tcagttgcat ttttcaattc cagaatttct gcttgattct    69360
69361    ttttatttat ttcaatttct ttgttaaatt tatctgatag aattttgaat tacctttctg    69420
69421    tgttatcttg aatttttttg agttttctga aaacagctat tttgaattct gtgtctgaaa    69480
69481    ggtcacatat ctttatctct ccaggcttgg cccctggttc cttatttagt ttgttcagtg    69540
69541    aggtcatgtt ttcctgcagg atcttgatgt ttgtagatgt tcgacatctg ggcattgaag    69600
69601    agaagatatt tactgtagtc ttcacagtct ggacttgttt gtacctatcc ttcttaggaa    69660
69661    ggctttccag gtatttgaag ggaccttggt attttgattt tggtcactgc agctgtgtct    69720
69721    gcattagggg acaccccaag cccagtgata ccatagttct tgcagactca tagaggtatt    69780
69781    gccttggtgg tcttggataa gttctagaat aattctctgg attaccaggc aagatctttg    69840
69841    ttctcctgcc ttactttgtc tccaacaaat agagtctctc tctctttctt tctttactaa    69900
69901    agccagcaca gtactgggtc ttgcctaagg cccactataa ccactacctg tctactgcct    69960
69961    atgttcactc aagacactag ggctctacaa tcagcaggtg gtaaatccag ctactcttgt    70020
70021    gtctttccct ttagggcaga aaattccctt gggctctagg caggttcaga gatgtctggg    70080
70081    agtcagggcc tggagttgga aaccatagaa atctacctgg tgctctattc tgcagctaaa    70140
70141    ctggccctga aaccacaaga caaagtttct gccactcttc cctccccttg cgccagcaga    70200
70201    ggaatcactg cctatgccta ccaccactgc aggcccgtgg gaagtactgc cagggtacca    70260
70261    ctgacaattc acttaaggta caagtgcctt tcagtcaact tgtgctgaat gcttctaggc    70320
70321    ctgggactct cctttcaggg acttaggctc ccttctgacc cagcgtaggt acagaagtgc    70380
70381    catccaaaag ccaaagcctg gaaccaggga ccctaagaga ctgcaggatc ctctccccta    70440
70441    ctgtggataa gctggtacct aggctgtaag acacagtctc ctctgttttt ccctttcctt    70500
70501    tctcaagcag aaggaggctc tctgcagtct gaatatgctg tgaatatgct gggtcacatt    70560
70561    ggaagccagc acatctgagt ctcacccaag gcccacagtg tgtattactt ggttactgct    70620
70621    gctaattatt cagggctcaa gggcttcttt agtcagcaag tgatgaatcc tgccaggatt    70680
70681    gagtctttcc tttgaagcag tgggttccct tctggccaag ggtgtttcta gaaatgttat    70740
70741    ctgaaagcta gggcctggaa tgggggcctc acaactctgc cggattccct gttctactgt    70800
70801    ggctgagctg gtatccaact ttcagaacaa agtcctgttt actcttcctt ctcctctcct    70860
70861    caagcagaag gaagcggtct cttttggagc tgcaagctgt gctgcctgtg cttgtagagg    70920
70921    ggtgacagaa gcactccctt agccaccctg actggtgtct cactaggtca tgtgccccac    70980
70981    aagtccactg gctgtgagcc cagcacagca ctaggacatg cccaggagtt gcagtccttg    71040
71041    tggtttagac agcctttcaa gtttatttag aatcccacag tactttagcc tgcagtggtg    71100
71101    aggcttgctg aaactcaagt tccaccagct gggatgggtg attcccttct ttccagggct    71160
71161    ggtctaaatg ctccctctat gagcaccagc tgaattctgc ccagtgttgg cagcactgaa    71220
71221    ttccaaaatc ctgcagttgc ctgctctacc tcccacaagc ccacagattc cctcctcatg    71280
71281    ccacatggcc tctgccaggg gatggaggag ggggtggcct cagcaattca agactatctt    71340
71341    tcctatcttc ttcagtgcct ctttcagtga tattaagtta aaaccagcta ctgtgattgc    71400
71401    ttccctgatt tttggttctt atgaagttgc ttttttgcat agatagttgt cacatttggt    71460
71461    gttctgcaag ggggaccact ggtggaggct tctatttggc catttactct gcctttctct    71520
71521    tcctgcccat ttttaaattg ggttgtgctg tggtttgaat atgcccttcc caaaattcaa    71580
71581    gtgttgccaa tgtgatggta ttaggaggtg gggtctctaa gaggtgagac ctcttaatag    71640
71641    ccatgaggct attaaggccc ttataaaaga ggcttcatat agcatttggg cagcttgccc    71700
71701    ttctgccatg tgtggatgta tcaagaaggc cttcaccaga ccaaatgcca tctccttgat    71760
71761    cttgaacttc ccagtttcca gaactgggag aaataaattt ttattctgta taaattaccg    71820
71821    agtctcaggt attctgttat agcagctgaa aacgtactaa gacaagttat ttggctcgct    71880
71881    gcaacctcca cctcctgggt tcaagtgatt ctcctgcctc agcctcccaa gtagctggga    71940
71941    ttacaggcat gtgccaccat ccctggctaa ttttttgtat ttagtggaga cagggtttca    72000
72001    ccatgttggt caggcaggtc ttgaactcct gacctcaggt gatccacctg cctcagcctc    72060
72061    ccaaagtgct gggattatag gagtgagcca ccacgcccgg cccaagttat ttgtctctaa    72120
72121    tgtttgagtt atagaagttc ttaatataat ctagatacaa gttgcttatc aaatatgact    72180
72181    tgcaagtaca ttttatcatt ctgtggattg tcttattaca ttcctgataa tgtcctttga    72240
72241    agcataaaaa cattttttgg tgaaatccag tttttatttg cttatgcttt tggtgtcata    72300
72301    tctaaaaaaa aaaccccaca taatcaaaag tcatgaagat ttatgcctat gttttcttct    72360
72361    aaaagtttta tagttttacc tgttactttt aagatctttg gtccattttg agttaacttt    72420
72421    tgtatatggt atgaggtaga gttccaactt gattcttttt ttgtggatat ccagttgttc    72480
72481    tggcaccatt tgttgaaaag actgtccttt ctccattgaa ttgccttgac actgtttttg    72540
72541    aaaatcatat gaccataaat gagaggtttt atttctgact caattatatt tagttgacct    72600
72601    gtatgtttat aattagctta ggtttgaaca tcttattttc caatgcacag atttctttta    72660
72661    ttgatctttt ctttaaaata aaataaagag ctaaaatttc acttgttgga taggtttcta    72720
72721    ccctgtttca gaggttgatg gtttcaggac tttttacttc tggcttcatg gtttgaaaat    72780
72781    atatttattt tgagaaagga cagttcattc caatcatcct tacaatccaa gtatgtgtga    72840
72841    agttcttgaa ggagttgtga ttattataat tttcaacatt tttctatgaa aattcataag    72900
72901    attttcactc aatgatattt ttattatgaa gattcagatg ttttgcactc taaatcatgt    72960
72961    cccctcaaaa tgtggttatg ctatagtgca ggttctgccc aggaaccaag actgtcctgg    73020
73021    atatgtgtaa agaaagtgat tgccctacgt tagtagtgta atttgaaggt aaccagaaca    73080
73081    cagtggtcac tagggctctc ttgatattgg gttgcaatga aaatatgttg cttgagaaga    73140
73141    gtaatagtaa ccctctcata tccagtgata gtgaatgaag agaaatttaa agtttatttt    73200
73201    aatacttatc tagattgcag acatgggtct ttttttttat tcctggggga aagaagaaac    73260
73261    acacttgaaa gatatatttt ccttctgcaa tttttcccct gtatacatca tgcaactggc    73320
73321    acttttcata ggaggttgtt ctgcaatctt aaagtaactg gagtgttttc ctctagctca    73380
73381    ttgagaccat ttaggctttt aatgcaatag gagctcacag agcaaaatgg ggtccttgaa    73440
73441    gccaccttgt ttaaagttga agtgtttcat ttgagtgttt ccaaactatg tcttattttg    73500
73501    aaggcaactg ataaaagtgg ctcctttgtg ctttgataaa aatgtgaaat ggaaaagact    73560
73561    aggccatgaa aaaacataaa cctgtaaaaa gatatcataa gggatatgag ggacacagaa    73620
73621    gatagatgat atatttttcc ttctaataca attttataaa atactgcctt gtttaattct    73680
73681    ctcctttaga tcacaggaca aagaaaagaa tacattgatt caaataaaca agtggaaaat    73740
73741    ttgaggatat tggaattggg gccaatcttt tgctggtact ataagctatt tagagaggcc    73800
73801    caagccattc agagagaaaa gatagagtgc tatcaaaatg ctccagtgta caatggggag    73860
73861    cagggagact tgtcaggggc cccatgcttt acctgctctg ctcagagtca cagaacttta    73920
73921    tctttctctc tcactggatc atttcagaaa gtgacagggg atataagtga tattacccgg    73980
73981    atggctattt ctagatgtct caatttctgg aagttaggat atgtcattgt gataaatgct    74040
74041    tctgctctct gaatattcca tagaaacatt ggcgctagag aaagaatatt ctgccagcca    74100
74101    tcaggaagga tgatagattt aggatggaag atgtattctg gggttggctg gctctggaac    74160
74161    ggtctccctt ggttgggtct ccagccttgc ttacttctgt tatggggaag ccctggcatc    74220
74221    gtaaccaggg gccaagtgga gcggtgtact cagatgctcc ttgtaccagt atggcctgcc    74280
74281    ctcacagaga cagggaagca gacaggccct tggtgtctac ccacctccct tcctgtgctg    74340
74341    tcttctctgc cttgtggctg gcctatctcc ggaggcctca gtttccactc aaagtccctg    74400
74401    gcatcctagg gctcccactg tggcaattga ctcagtcctg cctggggtgc ttctgtttta    74460
74461    acaagtggct tccgacaagg cagaggctca acacaaacgt agcaatttca ggcaatagtg    74520
74521    gaagtcagag tgaggagtta gggcatggta attgtaaata acagtggaga caatagtaag    74580
74581    ttcattttta tcaagcactt tacgtggcag ggctgagctg agtgccacct acatgatttc    74640
74641    agtgtcagga cactggtctg aactgggttt cattagaatc ctcatggtga ggaagcctga    74700
74701    agagggaagg tcactggcca aggtcatatg gatattgatt agaaaaaatg agaattcatg    74760
74761    tcagatagta tgatgccaaa atccataccc ttagctacca tagttgtcct aaagagcata    74820
74821    tcagggaagt gcctgtattg gcaagaacag atggggttct agaaaaggtt agggcgggac    74880
74881    tgtgaccttc agtcaaggaa tgaatgcagc ccaagatgac aatggaggga ggaagtccag    74940
74941    gaataaatag caggaccttc tctcttcttc tgtctaatat cctgcagatg cttgccagtg    75000
75001    actgagccca gtgggaagct agcggtctgg acaatccatt gctgtaactc atatagatca    75060
75061    gagctgctgg aacaagggga ggaagtggct gtcactatag gagcagggcc gccagacatg    75120
75121    agctctgcct taggcagagg gatgtaccaa tgccagacca cagactgcat ttgggaaaga    75180
75181    ggaggaaact ccctttactt tctgtctttc tttgctccca tcccttgcca gggacactta    75240
75241    ttggccatgc ccagtgagat gctagaaggc agggaagctg gtttgatgca gcctcctgga    75300
75301    gtacagagca ggagggtaga gtgaatctga agaagcacat gaaaacaatc ccatacaggg    75360
75361    cctatatgtg aatctgtccc tgaagaacag cctcagaaga cacactgtgg aagctttgag    75420
75421    gtcactgggt cattggtcag cagctttatt tagatcagct gcctttgcgt atgcagcatc    75480
75481    tttcattgac acagaaactt gaccttgtta catatcagtt ttctctgagc cttcacgaag    75540
75541    tagcttttat caattttctt tgccttctaa gtaaaagcca gcaaatttgc agaggggctg    75600
75601    gtctccccac atctggttat ctgtatattt tgcaaattct tgaccttgag tggtcctggc    75660
75661    atgtagttat tcctctgtgt ctacacctgg gccctggggc atttgtgtcc ttcagatgcc    75720
75721    ccttcctctg ataaactttc tgaaggttca gcattttctg tgtcccatta aaatttaatt    75780
75781    tgctgtaaca ttgccaggcc ctgccatagc tatatttaaa tggcttcatt gcctcattct    75840
75841    ttgcattgcc tctgcttttg aggatcttga aatggtaaat gtcttcagtt gtgccagcag    75900
75901    ccatgaaggg caggcagggg ctttgtagat gatatctgtg tacttatagg ttttgctcct    75960
75961    ctaaaacgtg taagcaagga ctgtgaggtt attgtgagag tgaagggcat gggaggagca    76020
76021    tttgggtaca gcaggaagca tttgaaaaca aatgttaatt catttaagag tttggtgcct    76080
76081    gtttaatttt tggtaagccc acttaaaata tagtaagatt ttaagttgga gtgcttttcc    76140
76141    aagcatgagc aataaaaatg tgccctggac cctatgctgt aattggcaca gagactgtag    76200
76201    tggagtttta ccctttgtac ccaagcctgt gtctctgcaa cctttggaaa atattcttag    76260
76261    tttgaagtta gaaaacaaag taaactgtct gcttgaacat tgttgaaaaa gttattgtac    76320
76321    tagcctatca aggataagat gatacaaacc aggtcagggg aaagaagtta ggaaatgcct    76380
76381    agtgacatct gtatggtagt cggcttacct agggtagaag ctcagtgaga gagagagtcg    76440
76441    ggagaatagg aggagacaag ggcaggacat tttgggtttc ctgagaagca gtggttggca    76500
76501    atttctctcc tgagtttcca gaaatgacat attataggaa gggttgcaat gtgattcaaa    76560
76561    ttgctaatgt gtgcttcttg aaaaaatatc aaaccactcc cccaaattga ggtatttggt    76620
76621    taataaacaa tcaagtctct gttcattgag ttatcatttg tcattgctag agttgatcta    76680
76681    ttgaactaga gcaaattggg gaatattaga agtacatttg aaagactttg gatacagttg    76740
76741    tctcttactg taaatgtcat cttttttttc tttctgtcat attcccagta cccctctctg    76800
76801    acctctcttc tttgctattt tgtctttcat tcgagtccct ttctatttac tctttttcct    76860
76861    tccattttag tttagttctg tcttttgtgt gtctgtgttt tccattcatt ttatacgttt    76920
76921    ctggtctgac actttattac ctagtgttgt ctgtgctgta tgtttcatca gttctttcct    76980
76981    cccccagagg tatctcctgg gatctataaa tagtactgca acaatgtgtt ggtgaacttt    77040
77041    gggtgaacaa agggtatggg tcgctttaga cctttcttaa ggcagccctg tgttgagggc    77100
77101    tctgttttct cctgtaggca gcaaatcctt tgtgagccca agtttgccca gtgcctggta    77160
77161    tatattaggt gcttagtgaa tatttgttga acacatggat gtattatctg aaaatgttgg    77220
77221    gcccatatga gtggaaaata agggttgctg tttgggaaaa agttgacgag tttcatgtga    77280
77281    gttttcctct gggaatagtg gccttgccag tttggttgct gtttagtctt gacactttct    77340
77341    tctacaaatg cttattttct gtgggttctg ctgtttcttt ttccttctct attaataaat    77400
77401    attgtttgta tcatgttgca acctcctctt tggcttaacc tcccttggtc tgtgttggtg    77460
77461    gtggcagggt ctgtttgctc cttccttcat tgctgtctca gtggcagctc ctttcttctt    77520
77521    ctttacctgc tctgcctctt cttgctgttc ctgttcttat tattgggact ccttgtctac    77580
77581    tctcccttct ttggtccttt tactgatttt ttttttgcct tcttgagcat catggggctt    77640
77641    ggtcttttta ggataaggac caggaagctc tgctgcacta ctccaggatg ggcactggaa    77700
77701    gtgaaaagaa ccctgaacaa gtggaatgcc cgtagcagga gagaaggtgg ctgatttctt    77760
77761    ttttttcctt tgtgtttatt ttattttatt attattatac tttaagtttt agggtacatg    77820
77821    tgcacaacgt gcaggtttgt cggatagtct gtgctattca gtttgaccta gtcttttatg    77880
77881    tctctgtggg cttcatcccc tcatagtttc cctggctgta tcatcaacta tttttttttt    77940
77941    tttttgaaat ggactcacac tgtccccggg gttggagtgc aatggctcaa tcttggctca    78000
78001    ctgcatcctc tgcctcccag gttcaagcga ttctcctgcc tcagcctccc gagtagctgg    78060
78061    aattacaggt gcctgccacc atgcccagct aattttttgt atttttagta gagacagggt    78120
78121    ttccctgtgt tggccaggct ggtatcgaat acctgacctt gtgatccacc tgcctcggcc    78180
78181    tctcaaagtg ctgggattat aggcgtgagc cactgcgcct gacctcatca actatttttt    78240
78241    aagtacttaa ctaggccagg tattgtaggg tcaatgacag ggaaactcag cctgcttctg    78300
78301    tggagcttag gctctcatgg gggtgtgtca gatgttaatc aaataacgta aaattgcagc    78360
78361    tgtgaaaatg catagtacgt aaaaggagaa ttgcactatg atcaggctgc tctgggtatt    78420
78421    ttttttttag gtttattata ctttaagttc tgggatacgt gtgcagaatg tgcaggtttg    78480
78481    ttacataggt atacacgtgc catggtggtt tgctgcaccc atcaacccgt catctacatt    78540
78541    aggtatttct cctaatgtta tccctcctcg ggcccccccg cccaaccgac aggccccagt    78600
78601    gtgtgatgtt cccctccctg tgtccatgtg ttctcgttgc tcaactccca cctatgagtg    78660
78661    agaacatgtg gtgtttggtt ttctgttctt gtgttagttt gctgagaatg atggtttcca    78720
78721    gcttcatcca tgtccctgca aaggacatga attcatccct cggtattttt aaaagccttt    78780
78781    tatactactc gggaggctga ggcaggagaa tcacttgaac tggggaggcg gaggttgcag    78840
78841    taagccaaga tcgcgccact gcactccagt ctgggtgaca aagcaagact ccatctcaaa    78900
78901    ataaataaat aaataaataa ataacaaaaa aagtaaaata tacagacaga agaagactgt    78960
78961    tcttattata ggtgtatagc tcagcaaact tgcacaaact caacactcct gtgtagcttt    79020
79021    cactcacatt aagaaacaga attttaccag cacccagaag ccccctcttg ttttcttcaa    79080
79081    gtccctacgc ccatcaagga taaactgtga ttgaaacttc taacaccata agctgcttta    79140
79141    gagatttttg tctagagcaa gagactagaa aagattcttg aggaaagtat tgcctgagct    79200
79201    gagagctgaa gaatgagtag gacaggagct agggtgaaga tcaagggaag agtttccagg    79260
79261    caagagatct catgggaggg agcaggaagc atgtaaagaa caagaagacc agagcgggtt    79320
79321    ggaaagagaa gggctcctag tacagtatgt ggtagggtct cctgagccat agtacaggtt    79380
79381    tcatctcatc ctaaaagcag ctgagttagg gaggggagaa ttaaatttga atttgaaaga    79440
79441    gatcactcag agaggagaat ggattgaata ggggtcaggg tgaataagag aagactagtt    79500
79501    aaaaaagtta ttgcaatatt ctaagctgga gaggaggtgg cctagtcaag gctgatggta    79560
79561    gcaatgcata gaagagagtg gattcaagag atgtttcgga gcaaagattg ataggactta    79620
79621    ttgatggatt agccatagag accaacagga agaagtgtca gggatgattt ctaagtttct    79680
79681    gcttgaaaac atgcaagaat ggggatgcca gttgctgaga ttgtgtgcta gcttaaataa    79740
79741    aatgtttcct cacaatgtag atttgggaca aaggacaggt gtgattggtt ttgtgcccat    79800
79801    ctgagtggac attggctttg atggctatga gtcatgactg gcacatatgg gtattaaatg    79860
79861    aaagtgccat atttacttgt gtatctcctt gcttatttcc ctcaactcta gtcttaagga    79920
79921    agatacatgt gcatgcacac acatatacac atatacatat atgtgcacat acacatatat    79980
79981    atgtgtttca atgcatggtt tacatacatt ttccctctta gcaggcaggg ttagctggag    80040
80041    taattgttca ggtatttgaa gaaatgagaa aggctgttaa atttgatgaa tgtgaaaaaa    80100
80101    ttaataccta cctcctgttc atagttcata aagttgtctt aacattctcg gagggttccc    80160
80161    agcagtttct ctggtgatgc tgtgtcggtg ttattgatgc tgtctctttg ttcttggggt    80220
80221    ggtggtggta gcagtggtat caaggataaa aatgtggacc ccatcctgaa acaattaaat    80280
80281    agagatacga catttattcc tatatcagtc atgtatgata atgccatatt gattaattaa    80340
80341    ttcatgtgaa aaaccaagtg tttcaccaag cactgtgtta gacatggcag aaacaaaaaa    80400
80401    tgagcaacac tgtctcagtt cacaagtgtt tattcatttc ttactttccg ctgttctaga    80460
80461    ctgggtttta atggtgaact aaaatacgca tggtgtccct gatctcatgg agcccatggc    80520
80521    tagaagagga gatggacatt aatcaaataa ccaacaaata aataacactg atgtgtacta    80580
80581    taagggaaaa atataggtgt catgacagca tataagtagg ggactggatc tagccaggga    80640
80641    catcagcaga ggcttccctg aagaagtgat gattaagttg aaagaagaat agtatcactt    80700
80701    gggcaagaga ggatggagag aagagcattt tgtctgatgg ggtagtttga tgaggcagga    80760
80761    gtgaaagcag gctaggttat atgtgaagaa cacatgaacc ccttgattcc agggacttag    80820
80821    catcacaaag gtttgcttct tcctctcact acatgaatga tgtagcttgg tgaggaggtt    80880
80881    ctgttcttta taggtattct gggacaccgc tgatgaaggc ttccctctct gagcattgct    80940
80941    gttggtgtgg cagaggagaa aacatggact tatcacacct tgctcttctc tgttcccacc    81000
81001    tggaagtgac ccatattact tctgcccatg gtccattggc cagactgacc acatggcccc    81060
81061    acttcacggc aaggaactgg gtggtatagt tttctgtaag aggttataat agcatttact    81120
81121    gaagtgatgc ttatggctat gtggaagaaa taaagcatat cagtgactat gcaaataatg    81180
81181    tcccagagtg atttgttggc tgctaaaatg tgggtggtga agaaggagag ggagtcaaaa    81240
81241    agggggaggt agcctttagc tcctaggtaa gtggtagaat taaggaacca ttcacaaggt    81300
81301    tgaggaaggg atagacaggg tgataagtaa aagatggtaa gaactgtacc ttggggaaca    81360
81361    caaagatata gctggcacca ggagaaaaaa gagtcatcag aggagacaga agaggagcaa    81420
81421    aggatagtga ttgggagttt tcacagccag gataaggggc ctttcagaag gaaggagggc    81480
81481    ccagctgtgt caaatgccct acacgttaaa gaagatggag aataagacca ggtcattggg    81540
81541    ctgggaatgg aggaggtcat tgatgatctt ctaggaagga gaaagaaatg atggaatcat    81600
81601    gtgagactct taaagtcatg ggttggggtt tttgttgttg ttgttgttgt tttgttttat    81660
81661    gagggataga ggagaataaa tcctgaacat ggtgataggt acagaatgaa agagagaatg    81720
81721    aacacaggaa aaataagatt tagaagagac aagagtggaa gaaatacagg gttaacattg    81780
81781    gtaacaagga gtcacatttc cttcttagag gtaagagcaa tagatgggag gagagtttgg    81840
81841    aaaaacaaat atttgagata atgaatggct tgataggaga gatgaacaga tgtacatatc    81900
81901    ctatgtagaa ttcaagatcc ttagaagtta actgctcata atcctgaaat atacaataaa    81960
81961    ttgcatggca ggactgcaaa ttcaagttag ctcaaaaaag gctcagaatt cagatatgct    82020
82021    ttgattacag gtcaaaatgc agaggaccct atgaaagggc tattgttgga aaattaaaaa    82080
82081    caatagtaaa tgttgcattt tctggaattg tgcattggct attatattat ttctatggga    82140
82141    atatagaatg aacctcctgg ttggaattga ctacacatct ttttaagcag agtcaaggca    82200
82201    ccttttagga tggtgtatga gaattaatta atgggaatat ctttcagatg tcagaaatct    82260
82261    gcttattatt actatttatt aagtgggcac aatgtgtcct tggtggccta ttgatcagtg    82320
82321    ttatcatttt aaaacctgtc agtctagctg tgaattacct aaagaaaatt caattataaa    82380
82381    gtagttcact aaaatagctc atgcataagg agggaatgaa ttgtaccgat tggaattaat    82440
82441    tcgcaactca gatattttct aggggatagg tcttctttgt tcgctgtaaa aattcaaagt    82500
82501    agggcaggcc ctttttatcc tcatttagga gccctgcagt tgacttaggt attgtttcat    82560
82561    tggatttgac tcccttgccc aggcagataa atataacctt cctggcctaa tgtctgagtg    82620
82621    gcatgaatga ctgccactta catttggtaa attccctgtg acttcagaag ttgtgaaaag    82680
82681    tctgaacagc cctgcagact cgtctgaaaa gattaaaaag taaatcaggt tccagttgta    82740
82741    aagtgttgct gaatgagggc catttatttt tcattttgtg cttgaaggtt ttaaaaataa    82800
82801    ctggtagtaa tttcaaacag attcaaattg tcaaacatgt ttgagaggga aagggaaaga    82860
82861    gcttgtttat agggggaaca ttcaactgaa gtccatatag tactgccctt ctgataccat    82920
82921    gaatgtcaat aaactcactc tccatggctc agtgtatgat agacctcagt ttgcttttat    82980
82981    tcagtttgta aaacatttag tgaatacctt ctgtgtgcga gatgctatgg tgtgaacatt    83040
83041    ctgaaagcaa aaacttaagt acgtttcagt ccctgacata aggtatcttc gagtaccact    83100
83101    gtgttgggga gatggtggca aggcattagt taattataat gcagtccaga atgtgatggc    83160
83161    tgtcacaatg gggcccaacg tactgtagga gttcaaagaa tgaaggcaat attttcaatt    83220
83221    aaaggattag gaaaactttc atgaacaaga tagtatttga agtgagacct aaattaagag    83280
83281    gtgaagccat gttatggtgg gatagtgaaa gaggaaaata aacagctagg ggcaagcata    83340
83341    cgacgagggg ccaaaaacaa tggaggaaaa catgagaggt gggagaagtt agggttgtgg    83400
83401    agtcaagcag tcaagcaagt ctagtgggga ggaagttaca tgaaaaacat ctgggaggaa    83460
83461    ggtaggtttg ggcatattgt ggaggtctta ggtgattgtg taaggaattt tgacactctt    83520
83521    ttgagtggag gagtgggata ataaaacatt taaaagaaac tcaatcaggt gttttttcag    83580
83581    gtatctacaa ggcgaattag agaacagata ctgaaggcag ggagatgagt taggaagcta    83640
83641    ttgtgatgtt atacatgaga aatgatgagg atctgaacaa ggagaggccc tctctgaacc    83700
83701    tgacatggag gagaagatat aaaagatgtt gtagatgcca aatctttgaa tattagcaac    83760
83761    tgatggaggg ggagagaaag gtaatgaaga tggtggtaag atgttgacat cattttcacc    83820
83821    aacagaaata aaaaatcatc agtaagggct gttctttaat cagctattat aatgggtttg    83880
83881    gatttatact ttcttaaatc atagccatgt taggatttat cagagatgtt ctcctttgag    83940
83941    gtgttgactt ggtaactgta catgatattg aaggagtgaa ttggcttccg agtagggagt    84000
84001    gtgagaatgc aggggatgga gaacagggtc ccacagcaaa cctgcaggta agaggtgggg    84060
84061    gaggccatgg aagcatggct gtgggagaag atgaagaaga atgaagctgg tgctgtggta    84120
84121    cagaagccaa tggaacaaag agtttggaaa aggagggtac tggaaagaac atagaatgag    84180
84181    aaaatgtctg ttgatttatt aatttaaatc tcacttaaaa ccagggtgta agaagttatg    84240
84241    gggtgagagg gtggtataaa aggaaagaca gtgtgttttt ccatgtcagc agataggcca    84300
84301    cactctccct gccatacctc accacccctc gtcagacttc attatccgat atggcctgag    84360
84361    cttggcctga gtccttctcc acagagagtt atggagagag tctaccagac ttggcctggg    84420
84421    atgagactgt ttggcatccc agtttagact ctctcatgca gaattttggt agaatgggat    84480
84481    agatagcaaa atctaggaca ggagagaccg gaatatatct gtggcaggga taaagtttgc    84540
84541    agacaaaatt taaattgaac tgtaagagaa agtagttacc tcataaagtt agatctttgc    84600
84601    aaaggcaaga gggaaagaga tcaggtctgg gtttggcttg atgaggagag gggccatttc    84660
84661    ttcttgagaa atgaggaaga aactgaagta cggagatttt gaagcagaat gaaaggaaat    84720
84721    atggaggact tccagttgga tttcttcaat cttctctgta aaatatggaa tgaagtcctc    84780
84781    tgctgagagt gagtaggtgg gtaagatgtg gagctaaggc ttttgagaaa gtttaggata    84840
84841    attgctgaag gtcgggtgac ttagggccaa cactaaatga ataaaataat ggttggacca    84900
84901    ccttgaaggc acaggtgagg ttggatgtca tatggttata atgacctagg ttatgacttt    84960
84961    ttcctgcagc gattgctaac tgaggagccg tgctgtgctg accagttggg gttatcatgt    85020
85021    actaaggatg gaaagagcaa ggaacttgac agaaacagga agcctagaat ggtggggagt    85080
85081    acatttttga cactgttttt gggtaaggct tgttttttta tggatgggat catatgcatt    85140
85141    gattgcctca ccatccatat tcctagaggc tggcctattg gaagtaagtc cttcagatgg    85200
85201    caaagagcag aggagacatg agagaaagct gtgaccaagg agccaatggg ccctggcttc    85260
85261    cccggcacca tatcccagcc tattgctcca gtgcctccct cgctgggctc aggcctctcc    85320
85321    aatccctggc catactgagt aggacaagga atgtgcccac tgggagcttc cagtccatgg    85380
85381    tgggtgaagg tagaattagt tatgcttctg tactcctggg tctggtcctt ggatgcccat    85440
85441    aaagttgtag ctttcacctg atcctcctgg cattttcaga aggcacatgc tttaacttca    85500
85501    gctagtgttt ctctttgagt ctgggaccat tcaaaactct gcctgcctgg ctggagctgt    85560
85561    gtcaccttcc tagatcttcc cagagcctat tctccaagga ctagaaattt caccattagc    85620
85621    caaagttctg cccttaatgg acttaaaacc aggaagcttc tttgtctttc ttgccaaatt    85680
85681    gggcctcttc agtactgatg atgacacatg tcagacttga tttctccttg cctttctgga    85740
85741    cacagaatgc taaacttctc attactcatc ttaagggcca ggttgatagc tggatcatct    85800
85801    tcaccaaact caagtggggc cttttcctta tgaatctatg ttgcggggac ttcattggct    85860
85861    atcctgctaa agtgttgtca tatttgaata gggggattta atcaaggtac tcatggtagt    85920
85921    gagtttagca cccaaactag catttaagac aataaaagag aagtaggatc tgaagggaac    85980
85981    cagatggtca aagagcaggg aagactgatg ggaaccagaa aaataccaat gtgaaaatca    86040
86041    gtgtgcatct tggaggctgc acagatagtg tgggaccaca ataatatggg aaaatggacc    86100
86101    aaaaaataga caaactcatg ctgtccctga aacaccattg gtctcctgct ggagtagtga    86160
86161    ttttgttgag cttggttttc ccagggatct cagctagaac tggagtgagg gtgggagtaa    86220
86221    aaagaatctg acagggaacc acaagaatct ttcctttgat cagtgttctt ttcaagaaga    86280
86281    tgtttgccac tgtccataat ataagtcatg cttgaaataa aactttagtg gagcaaattt    86340
86341    attcaagtct gggcttacac aaacatgata aatttgtcca atcttttttt agctgctcta    86400
86401    atgtcatggt agcttttttg cctgcaggag tagcaatgtg atctggctcc atagttcagc    86460
86461    ctgttgagca gggcagggct gtattagtag tcacattaca ttcatgacct tcactaggca    86520
86521    ttgctgccag gaagcatcat ttgaaggtga cgttgcctgg agttggcata aacctcactg    86580
86581    gctgtggaat gtatatgtgt atggtacata catgttcaga caaccttgtt caggttatta    86640
86641    ctttagtaaa ggaaaaggtc atttagacat ataaaagagt gtcctctttt agaataatga    86700
86701    ttctatttgt tggctaactg tcttatttag ccagaattgt ctctctattg cttgagggag    86760
86761    tttaaccttt gattattaga actcctattt cttatagaac ttgccttcac aaaaaataat    86820
86821    aattttcaaa atacacattg gcattacaaa agcatcttgt gcaaatttag tgggttcttt    86880
86881    taaagacatg aaaactgtct gatttagtaa tgaagttgac atagtactga acaggcatca    86940
86941    ggacccctgg gtttgcatcc taggtcactt ttccccaggt gatcttggga aatttacaaa    87000
87001    gcctcttgga gaagcaactt tctcatctct taagtgggga taatgaaacc tccttcatca    87060
87061    gggagaatgt gaaagaaact gcggtagcac tttaaaaacc ataatgccat tcttatagag    87120
87121    agactatacc ttatagagag aaacagcact ataaaatagg tagtttataa gcccaggtgt    87180
87181    tctctctctt ttccctttat tggtgctgtg tgcacatcac caatgcattt gaatgtattt    87240
87241    tacatccaaa gtgactctgg cacagccctg ctgccatttt aaacactcaa acgtttatca    87300
87301    gttaaccaaa ttcatatgct aagattgttc tcatttaagc cagtctgaaa ttcagcatac    87360
87361    attgcaccct ggtagtatca ctttggttgt attcccacaa tgtgtgcttc atcttactta    87420
87421    cttccattta cctgacattt actgagtgaa catccaatat atgcaaaata tggtgttgga    87480
87481    tggtaacata cgcatgtcat ggtccctgtc ctcagggact taccatctga tgaaatgaaa    87540
87541    ataagctagc agtacatttg ctgtttggaa agaagaaaca atgctagtga cttgaagatg    87600
87601    catcacctgg atgctgagga gggtgaggca ccatgggcac agcgagaact gacctgtagg    87660
87661    ctggttggag ggtgcaaatt gtgttgtagg tgaagtggat gttggagcac tcttcacaca    87720
87721    ccctttcatg atatccttca ctcatgcact ttagctctca actgcccaga ggcccagcct    87780
87781    aagccaggtt ctggcccctc ttcctcaacc accttcttag gatccagtgt ccaggtgggc    87840
87841    cgcagtgaaa gagctaatga aaggcatgat tcattcattc attcattcat ccaataagta    87900
87901    gtgaacatct gccataggat gtgttatagg gctttggagt attttcagtt aagaaaatac    87960
87961    tctaatttca gcccaatttc aggtggtgag atttttagga ttgttgagga aatttgagag    88020
88021    gtcagtggga agattcagtc tcctgtggct gtgcaattac ccctcctaaa ggttaagctg    88080
88081    attttttcta cttaagcctt aattgaggtg tagataatgg aggggtaatt attctgaatt    88140
88141    tattattggt ttcaaatttt ctcattgtta ttttagtatg aataggagtg catcagatgt    88200
88201    tctgggaatt tactgcaaac agaataataa ggttcatgca taaagactca gtttttctgt    88260
88261    aactaattgc cagaaatgtt tctttttctc ggtctaatac aaatggactt ctgcccagat    88320
88321    ttccttggct tctaagggtt ttctcatgag aagccctgga ttgtgagagt agatgcttct    88380
88381    ggataagttg gtgtgactca agtgtcccca ggtaatcaag aggtgtcttc acctcactgg    88440
88441    gagatgctca tgaccagtgg tagccatcag taaaccattc acacattgct aggtttcatt    88500
88501    aaattctctg tggtatgtca tagcaagtgg caattgtatt tgttagatac tacagcagga    88560
88561    tcagatctca tgctcgaagt cagtttaagg cagagtattg ctatctcttg catctcaaga    88620
88621    ttctgctttc tgatagagcc atcacaggga agttctttgg aatagagaat gttcatatga    88680
88681    tgccagcaca gcagttcaca tatagaaaat acaagtattc agccacatat atgtaaccag    88740
88741    ggcatttggt ttgcccactt ctcttcccac tggattactc cattagtttg gcaaaatata    88800
88801    actacagctt caattccatt gcttcaaaaa taagaggtgc cacagagaac attttttttt    88860
88861    tcaagaccac ttaaagcatt gattaacaaa gagactagtg gggactaaat gaatacttag    88920
88921    gtaagaaaag cactagaaat actgcaaaca gcacaaagca agtgaaaata cttaagtaga    88980
88981    gtgtgtaaaa cgtgaccttt cttgggcact gtgacatcct atagaaatac agtataatcc    89040
89041    taaagacaga gttcctgaaa agagcccagc acccttagga ttgctgtagc cctgatgcat    89100
89101    aaggggagaa gatgccatgg aattctttgt cttgcactgc ccaaacacat tcaaagagat    89160
89161    cttctagata gtgttcataa gtaataaaac ttgattaaga aatccattct tctttaaaac    89220
89221    ttgaatgaat gcttggagac aggtagaata atttactttt tgccttgtgc tccctttggg    89280
89281    aagacattct gtgtaattga aatgaaacag agcctcaaac ttccagagtg agtttccatt    89340
89341    ccatgcccct tctctgcctg tctgctcaga gccctggcca ggatatttcc aagaatggcc    89400
89401    tcctcagttt gcactctagc tgtatattgg gctggtcttg tggatgtgca agctgggtgt    89460
89461    gagggggtgt gtatgagtgt gtgttcttga gagtctgtgt ctgtatatat aagaatatat    89520
89521    gctagactga aagatgagtg ggatgacgta gacacttgag cagccttctt cctatagtag    89580
89581    agagcatggc tcttaggaac tgcaagttga ttcattctcc ttttacactg gggcaaatag    89640
89641    gataatttat gcaggattcc ttcccagact tctttgctta tttcctttta tctcctccag    89700
89701    cttacacact ataacactgg gttacctggg gttttagtcc ttggccttct tccttgttct    89760
89761    atcttccttc attccctagg tcaggggtgt ccagtctttt ggcttccctg ggccacactg    89820
89821    gaagaagaag aattgtcttg ggccacactt aaaatacgct aacactaatg atagctgatg    89880
89881    agctaaaaaa caaaatcaca aaaaaatttc acaatgtctt aaggaagttt acgaatttgt    89940
89941    gttgagtcac atgcaaagct gttcagggct gcatgtggcc ctcaggctgt gggttgaaca    90000
90001    gacttgcctt aggtgatttc atccagtctc atgccatgca tctaatcttt atattatctc    90060
90061    tatgctatcc actcttaaat tttatctcca gcttgaactt tccttcagaa ctccagattc    90120
90121    ttatatctaa ctgcctattt gatatttctc cttgaatatc cagcaggttt tcacacctaa    90180
90181    catgtctaaa atcaagcttc taatattccc atcttcccca aaactgctcc cctggctgcc    90240
90241    tgccctgtct taactaaatg gcaacaccat cttttctact tctaagacca ggatcctagg    90300
90301    agtcaccttt gactctcaca tcttgtctat ttcataccca aaccacctgc aaatcctttc    90360
90361    agctctattt tcaaaacata tccagaatcc attcatttgt tctacctata ctgccaacac    90420
90421    cctggtctaa gccaccatca tttgtctcct gcattattac agtagccttt gaactggtct    90480
90481    ccatgcttca ccctagcttt ctagtgtcta gtctgcatac aaccaccaga gtcatcctgt    90540
90541    cattatgtca ctcttctatt tacagccctt ccaattgact tcaccttctt acagtctaaa    90600
90601    tgcagaattt cttgtaggac ttaaaagaca ggccctctgt gatcaggcct ctgccttctt    90660
90661    tctgcctcac ctcccagcat gctccacctc actcattcct ctccaggcca tctttgcatt    90720
90721    tctcttcttt agtcacacga agtaggccct tgcatgtgct tttccttctg ccttttgcct    90780
90781    gcaggtactt gcatgattca ggactttatg taattcaggt ctctggcaaa atgtcacact    90840
90841    tttaaggaga cctacttgga cttgcctgtg taaaataaca cagtaacaac agcccccacc    90900
90901    cctccaggtt acctctgccc cttaccttcc tttatttttc tccatagcac ttgccactat    90960
90961    gtgacttcat gacctgtgat gctagacttt gctcatggat gctcctggca ttcccaagcc    91020
91021    tgagacaagg aataggaaga gggaaaaatg aaaaggcatt gaaaggggaa ggacaagcca    91080
91081    gagaaaagaa gaaaagctat ccttcagatg cccctttgcc agatgtgtca aagttgccta    91140
91141    tagttgaaca aactaactag agtaatctct tctatggaga gttctgcctg tgttcttaac    91200
91201    acagctacct gttaagatta actgtgctta tgtttaaaat atataaggaa ctaaatctac    91260
91261    ttcataacaa gaaaacaaat aaccctattt taaaaagggc aaaggacctg agtagatact    91320
91321    tcataacaag aaaacaaata accctatttt aaaaagggca aaggacctga gtagatattt    91380
91381    ctcaaaagaa gatatacaga tggccaacag gtatatgaaa aaatgctatt tatctcttat    91440
91441    catcagagaa atgcaaatta aaaccacagt gagatatcac ctcatacctg ttatattggc    91500
91501    tattatcgaa aagatgaaaa ataaaagtgt tggtgaggat gtggagaaaa gaaagccttg    91560
91561    cacacggttg gtggtattgt aaattagtac agacattatg gaaaacagtg tggaggtgcc    91620
91621    tcaaaaaact aaaaatggaa tcaccctttg atccagcagt ctcactactg ggtatatatc    91680
91681    caaagaaaag taaaccagat tttgaagata tatctgcact cccatattta ttatagcact    91740
91741    attcatagta gctaaaatat ggaatcaatc taagtgtcca acagtagatg agttaatttt    91800
91801    aaaaatgtag aatatataca caatggcata ctattcagtc tttaaaaggt aggaaattct    91860
91861    gtcatttgcc acatcgtgaa tgaacctaga ggacattatg ctaagtgaaa taagccagac    91920
91921    acggaaagac aaatattgca tgatgtcact tacatgtgaa aaagtagata tcatagacat    91980
91981    agagagtaga atggtggtta ccaaaggcta ggggagtgag agttgcagga tatgggtggg    92040
92041    gaaaggggaa atgtcagtca aagagtacaa agtttcactt aggataaata ggttatagtg    92100
92101    ctctattata tagcatggtg actatgatta ataataatgt attgtgtatt tcaaactagc    92160
92161    tgaaagaatg tggtgtgctg gtatgcccct atagtcccaa ctactcagaa ggctgagatg    92220
92221    ggaggattgc tttagcccag gggtttgaat ccagcctggg caacatagca agaccctgtt    92280
92281    tctaataaaa gcaaaccaaa tagctaaaac agtggattct caggacaaag aaacgataag    92340
92341    tatcagaggt gattgatata ttattagcct gatttgatta ttccacaatg tatagatgta    92400
92401    tcaaaacatc acattatgcc caataaatat atataattgt caattaacaa taacgcgccc    92460
92461    ccccccccca taatcttctt cctccaaaaa agatccattg tgatttatgt gaaatgaatt    92520
92521    gaagaaagcc ttgggttttg cagatttctg gtttatggtt ttaattttca ctgagagtct    92580
92581    tacatgggat gtcagcttcc ggattactgt tgttatttga gtttctctgt ccctttgcct    92640
92641    ccctgtggcg tctattgttg cctacttata gatctgaccc ttagttatgt cctctttatt    92700
92701    ggaaaggaat agtatcaagt tgttcaaatg aaaatcttta aaatacgtta gcagtaaatt    92760
92761    aaggctgaaa ctattaacat tcaagtgagt ggtgtggttt gttttggaga aaaagtgagt    92820
92821    agctgccaga cccattccct actgagagca agatatttgt ggtttttcta tttgtgagtg    92880
92881    tccatgtgct taggcaaatg aagacagctt tagctttttt ttttctaata tacaatgtag    92940
92941    ggatagtgtt gtatgtaatt atggacaatg aaatatgttc ttgggcttgg tttgtgatat    93000
93001    ttccaactga gaagtagatg ctgttctaaa atggaacaat tttcactggc cctaaaaata    93060
93061    gcaattaact cctcctcttc caccccccag accccacgct cttgccagtt ctccagttct    93120
93121    caccatccct agcgaaggct gcagaatata tttcaagcca gctccctggg cagatctctt    93180
93181    taacaaccag tactgctatt tctgatcctt ttttttccca acacgactag gatctatgaa    93240
93241    aagattgatt aaatatgttg ggaatgatag tggtttcaag tgctcattac ctttttacat    93300
93301    atggcgcaca cttaaatcat ttcaactatg tttttatcca tgtttttaaa aactcctatt    93360
93361    taaaaagata tttggtatat tcaacatagt acacaggccc ttgagttcat tctgactggg    93420
93421    accagatggg atgactgtgg ggcgccaaca tagctcgagc atgctggcat ccacagtgag    93480
93481    ccctggaggc ttttgagaag gtttactgag tacacatggc cctcatgcag catgaaactg    93540
93541    gctatatttt aaaaagttaa cctcagagga gtgccaaata gacccatatt tcattgggaa    93600
93601    cactggagag tggaattcag tgtaattcaa ggctattttg aacttctgaa tagaattaca    93660
93661    cttacaataa aaactagcta aaatctaact atcaggattt agatacatct gaaatttctc    93720
93721    cttgaaccca gttcagagaa acaggtgaaa tgggtagtgg tgttagacct cattatgttt    93780
93781    ggtgtgaagt ttggtaggct cagaaaagct gtatcaacaa tttttcctaa aaagctattt    93840
93841    caaggacaaa tctcatagac tttctatgtt catattcttt tgggtgatgg ttaagtgatg    93900
93901    cccctaaagc tttatacata aatgaaagaa aatcttagat cagattatcc tttttaatac    93960
93961    ttctcaggtt aatgtattct atatttttgg aagatttaca tgaggtgttc agttaacatt    94020
94021    aagtaagatc aagtttctaa gtttttaagg ctttcacata tatatcagga ataagaatca    94080
94081    attatcttat ggaacattga agacaagaat ctataaggat ctgcagagac agattcaggt    94140
94141    ttcatggggc ttgaaacaaa gttttgaagg acctttcaaa gaaaaaaaat gacaggccgg    94200
94201    gcacagtggc tcacacctgt aatcccagca ctttgggagg ccagcacttt gggctgacgt    94260
94261    caggagatcg agaccattgt ggctaacacg gctgaaaccc tgtctctact aaaaatacaa    94320
94321    aaaattagcc aagagtggtg gcggacgcct gtagtcccag ctacttggga ggctgaggca    94380
94381    ggagaatcgc ttgaacctgg gaggcggagg ttgcagtgag ccgagattgc accactgcat    94440
94441    tccagcctga gcaacagagc aagattccgt ctcaaaaaaa aaaaaaaaga aaagaaaaga    94500
94501    aaagaagaaa aaaatgacaa agttacaagt aaatcagaaa agaaatcaca agaaattaca    94560
94561    gattttcaaa aacctgacat cattatcaca aaatatttag gaagattgta taatgtttta    94620
94621    aataacctct attgtccttt attaaaaaaa catttttggc tccatactct gatcatttca    94680
94681    tacaataaca atttttctaa tatattctat agagagaata gaaagataat acagtcttcc    94740
94741    ctttgacaat ttgagctttt tttgttattg ttagtttaga aaattttagc ttttattcat    94800
94801    aatgctgcgt acatttttag gattgctgtc aaatttggaa aattatcaag tttctttcac    94860
94861    tgtaagtatc tttctgtaag acttggaaca cttttccata gactagtttt tggctctgaa    94920
94921    tacttatttc aggacttgtt ttctcctttc ttacctcatc ccttcttggt gctgaataac    94980
94981    gtaggccaca tttattttac attctctggc tctgcatctt tgggccacaa cacaagggta    95040
95041    attgggacag taaatggtag gagcatcctc cactaggacc catagcaata acttacctta    95100
95101    cctgggacac ataaacatat cccagtcatt cccaattaaa tgtactccca gctctactgc    95160
95161    tctttagctg gctcccaaaa tgcccatgca cactaccata ctccttggca agggtgtgtg    95220
95221    tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tttgaaggag gaaaagttgg agtggaagga agcaatctta    95280
95281    atggttgtgg taatagattt cattttctca ggatttagaa aaacataagt ctatgtgaaa    95340
95341    acattgctag ggctcctcct atgttcttgg aagaggccct tacaagtgtg ggtcccaagg    95400
95401    cttaagcttc attatcttta cagtaaattt gtctttgcta acacgtattg aggattcatc    95460
95461    aaattctcca gagaaagggt atggcacttt ccctcaccaa caactccatc tctcaggctc    95520
95521    acattcagtt gtcgtaagtc aagcatatgc tttaaaatcc tctgttttta attggtgctg    95580
95581    tcttaattct cccattagca ccatcatccc cctcactaca aaagcctttc atttttttta    95640
95641    agtgagcatt tgcaaatatt aggctgactc tggacataaa gtagagttaa catccatttc    95700
95701    ctctcttgcg ttatttcaga tgatccattt cgaaaaatag cgctattata ttttctatcc    95760
95761    acattagctt tgctggtgag ttttatttta tactcaacac agagcataca tagctgtcgg    95820
95821    ttgttctgct attaccagtc ctgtctgcta aatgctttct cacagtagtg gcattgccaa    95880
95881    gctgagtgag tgtcagattc attttgtgta gaaatagcct gtcaaataca ccctacctgt    95940
95941    tttcgtttca ttgcataaat tattaagatt ttggtgggtg aacatatata tgtgtttatg    96000
96001    tcagtctgga ttgttgattt gctcctttcc tttagactaa tgagtggtag actccagaga    96060
96061    gttttgatga tttatcttag caaatggaaa ttggcaaaat ttcaggaatt atggaaaaat    96120
96121    tagcattaat ttaaaaaatg ttatttatgt aatttcatac tttgatagca aagaaggata    96180
96181    cctaaaaaga aaaaaatatg ctagatatct ttgaaagctg attttttaaa tgaagaatcc    96240
96241    tggatagtca gtcatgtaga atgttgccac tagccagatt ttcaaagaaa atgtgatcat    96300
96301    aatatgccaa agaaaagctt tgagttaaat agtatcttca cattttcatt taaacaccct    96360
96361    ggatgaaaag taatagatac tttgtaggta tctgctatat tatgtaaatt actgcgtacc    96420
96421    cctgagcgta gctgcttttt ctatttaagt caagaactgg tggacctaga ggagtcattt    96480
96481    ttgtagttat ttttacaatt tcaaattaat tttaatgaac tctcgtttta gttttttaac    96540
96541    tttattttta aggtccattg gatattgcaa tggctctcaa agtttggctt tgcgtgtgca    96600
96601    gttgaaggct gactgattta gaagtgtcca gaaatcagca ataaagacaa aggtgtttaa    96660
96661    tgtaggaact caaggcagac agggtccatg tgatgcttcg taggcagttt atgcagtcca    96720
96721    ccatgggaaa gccactaaat ttattaccag ttcaagtcag cttcgatggg aggggctaat    96780
96781    acataatcaa gtgccttttc tgtttcatgc attgtgttag ttactagttg ctgtattatt    96840
96841    tcatcaaatc ctaacaactt ttgaattagg atttatatta tctccatttt ctagatcagg    96900
96901    gaaatagact caaagaaatg cagtggcttg cccagtgtcc cacagcttgt aagtggcaga    96960
96961    actgcaactg aacccagatc agtctggcca cagcatgtaa tgtgttacta gtacactatg    97020
97021    tcacttctcc tgtaggattt actaaacaga agttatgagg caggcgtcaa atgtgggtca    97080
97081    gttatgtagg gctatagagt ttggtcttca gtagggatca gaataatttg agtaatgaat    97140
97141    tgccagcgaa cagagcacag gggcagggtt ggtatatagc atgcgtgttt aggtgagtgt    97200
97201    ggaattggat ccaggaagct aagctatagt gaagaggggc aaacaactat cactggctag    97260
97261    attggctgga ctcagagtcc aggaagcagg agaactaact ggaggtgggg gacattgtgt    97320
97321    gtgagccaga gctgctccct gtcttgtgtt atgcaagctg cttgctttgg gttcacaggc    97380
97381    cctacacagc aggtgtcagt ggtatacggg tgagttttag gacagagatg ctggggttgc    97440
97441    ctcataaact gacaggctaa tacattaggt cattttggct ttttttcttt cctgtcaagc    97500
97501    ttctcctgat ccatcattat atcccaaagg tttggcccaa ttaggaggtc tccgttgctg    97560
97561    aacaactgtc catgcctgat gggaggtaag gcacagacaa gggcaatcat ttcctctgtt    97620
97621    tttgagcagg agagaagcac caggtcagga agctaagtca agtactggct gcttagagta    97680
97681    agctcagagg cagaaatata tcagaacttg gctagtcgta tcagtagctt tctgtccctg    97740
97741    tctttggcaa attatgacat tgatgaggta aaggatagag gctagagtcc tgtaccattt    97800
97801    ggatgtgtga gcttccttcc agtcttttaa tttctgccta aagatggaac accctgattg    97860
97861    ggagctaaag gaggtgggta gtgaggagtg ttcatttcca aatatgtttg ctcagctctg    97920
97921    attgtgagac taagaagatg gtaaaggaca tagtataatg tcacaaattt acttcttgtt    97980
97981    tttaactcct ttccctctcc acctaaatac tagcagacaa gagtaaagtt atgtgttaat    98040
98041    aataagtatt aatccctaag gttaaagaat atgggatagg tggtgtcagt gagtagtaga    98100
98101    tgttaataaa gtttaacaag gtaaaaagca gaaagaggag tggtaaccaa cttaaaaaaa    98160
98161    aaacagcaga aagtattacc taccatccca cagaggggga tataagccag aagcaagtag    98220
98221    attaatattt tagaactcct aacggtctta taagtagtgt gttttacaga aacagcaggc    98280
98281    aagtctgaac actccccaaa tgcatttatt cagaagggtc ataggagcag tgagttttgg    98340
98341    gatccttgga cctcctccac ctaacatggt catgtgatat tctccccatc acctcccatt    98400
98401    cttttcttat agaataactg aagtttgttc tttggagaaa ttaactggga agctccacac    98460
98461    ccagggacat catatatagc agagagtaaa agtaaattac agagctgaaa accagaagat    98520
98521    tcagtaaatc tacacagaag gttcagcaca ggcaggagag cagaatatta gcaccttgag    98580
98581    aaagaaagat tcttggataa aaagttttcc aaatccttac atatgagagt ctcaataaaa    98640
98641    ggcctttttc tgactgactg cttttcagtg aagtctccaa ggcaacttgc tcagcctatt    98700
98701    ccaacctttc aaggataatt tcagtgcctc aacttgtaaa tgtgaatagg caggccaata    98760
98761    ttacaaggta tttgaagaaa gctttcaaca tgaaagacag actaacatga caaattggaa    98820
98821    aaagaaaaag agagaggaag tgaagccaag aataagttaa gataaccata ctgaatgact    98880
98881    tacatttagg atgatgttac atttgtggaa taagaacagg atgttacaat aaaagagtta    98940
98941    ttaagtaaca gttaagaggt cttctaaata aaacagtata tagccaaaaa aaattcaaag    99000
99001    gaaagtttgg aagacagtac tcttagtaaa ctaaaagcaa agatgtagaa aatatggtat    99060
99061    aaaagataag aaaactagga gatcagtctg tgagtttcgg atctaatatg aattctagaa    99120
99121    agaggccaca aggatggggg acaggaaatt aacatagaaa taatatttta aaattctcaa    99180
99181    aactgaaaga cgtgtttcta aagggtgcag tgagcacctc agtatatggg aggggaaagc    99240
99241    ctagctcaag gaaaaccatt gcagtattcc aatgatggga aaaaagaaag acataaacag    99300
99301    aaaaaattgg agttagactt tataataata acactggatt atagaaaaca aagggacaat    99360
99361    gcctttaaaa ctgaggaaga attgctttca acttaatatt tcatacccat gaaaatgatc    99420
99421    aatcaagtat gagattaatt atattttcag aaataaaaat attttaaaat gtgtctttca    99480
99481    tataaccttc ttggaaggtt actggaggat gtaacccagc aaaatgaatg agtgaaccaa    99540
99541    gaaaaaagga gaacatgggt ttcagaatat atatatatat atatatatca cactagagaa    99600
99601    aggaaaaggg aagtcccagg acaacagctg tatagcagaa ctggggttgg aagtaggagg    99660
99661    acatggggta actgtgagga gggagtctag aaaaaaatgg agtttataga atatctgatg    99720
99721    tttgttcatt atgaagaaaa atcgtttgtt aggcataagg catatctgat ggcaaagatt    99780
99781    aataaaaaat gaattacaaa ctatgctagt gagaaaactg ggcaattgtt atctctatgg    99840
99841    aaagccctaa aatgatatat aaaaactaaa catgatcaaa gtagacaata ctaaatgttt    99900
99901    taatttaact gtatctggag gatgggagag gtactaaatc agttgataag tataaaatag    99960
99961    ctatgctgta ctagtgaact ctgtaaaact acccaaccct tgtagatcat tcatgaaata   100020
100021   tctatgtatt gttttcttta cccctgcccc taccattggt cccagtcact gtctatccca   100080
100081   tgtttctttt atactgttct gcttaacctg tgtattaggg ttctacagag aagtagaacc   100140
100141   aaaagtatgt gtgtgtatat atgtgtgtat gtaagtgtgt gtattatata tatagtgaga   100200
100201   gagttttgat tttaagaaat gattgtgggg gctgacaagt ttgaaatttt tagggctggc   100260
100261   tggcaggcca tacatttaag caacagttaa tgttttaagt tcaaaatcca cagggcagga   100320
100321   caacaggctg gaggctcagg tagggtttct gtgttgcagt cttgagggag aattgcttcc   100380
100381   ttttcaggaa acctcagtct ttgctcttag ggctttcaac cgattggata aagcccaccc   100440
100441   acattgtgga gggcaatctg cttcacttaa aatctatgga ttgtcagtgt taattacatt   100500
100501   cacaatacct tcacagcagc atctagagta gtgtttcacc aaatgaccgg gcaccgtagt   100560
100561   ctagccaagt tgacacatga agttagccat cataatctat taagcgtaag ctatgtctta   100620
100621   gtctgctctg gttgccataa caaaataccc taagactgtg ggggttaaat aacaagaatt   100680
100681   tattcatcac aattccagag cctggaagtc caagatcaag actgctagca aggtcagtgt   100740
100741   ctagtgaggg ttttctctgt ggattacaga tggtaccttc ttgctatgtc ctcacatggc   100800
100801   cttctggcct tcttggtgtg tgtgggttaa gagagagaaa ccaagctctc tggtgtctgt   100860
100861   tcttataagg acactaattt catcatgagg gcatcatcct cacgacctca tccaaatctg   100920
100921   attacctccc aaaggcttca tctctaaata ccaccatatc gggagcttgg gtttcaaccg   100980
100981   atgacttttt gttgttgtta gtgggggtcg ggggggaatt attcagttca cagaaacctg   101040
101041   ctttgaaccc accatgaatc tgttatatta atataagccc tcagtcttta tattaggcct   101100
101101   gctggccttg aatgaatgta tccccagcta catggcagca tgaatacagc aacctgtatt   101160
101161   cattttttaa cattttttaa catcttttaa cttttatttg tagtcctttg tagagtgcct   101220
101221   ctcttggtaa atggagtaca gtagctcagt atagctagaa gttaaagtta gaattgtttc   101280
101281   actatgaaat agatcatcac tgctataggt gccatttaaa gagaatcagt tacaccagct   101340
101341   atttaacatc atatagacct tacaccagct atttaacatc atatagacca ctcattttat   101400
101401   ttaataaatt ttcacttttt cgctgtttgt ccacattctg tatttacatc acgtggcaaa   101460
101461   gagtgaaaaa tggaaattag gacagagctt tctactattg accaatactg agcctgaata   101520
101521   cagggaccca tgtaatgttc tagttttaat ccggctttag agtgctgact gtctgatgta   101580
101581   atattttgta aacatataca tccctgtata ctcttggtat tatttatctt catcatgacc   101640
101641   tttataacta gattgatctg tgataagtta gagcttgttc tgttattttt acccataagc   101700
101701   aaaagccaaa tcctttctca cttctgagaa tcaggaggca aaagttcatc acgaatcttc   101760
101761   tgagtaaatc tgaccttttg ttttggtatt tttgtaggtc cctttttgct aattaggaga   101820
101821   aaagactgag tcagagcatg aagatcctat gggctagcct catgatgttt cctcaccctc   101880
101881   tataagtatc ctgtttaaat ttggctcaag aaagaaggat ttcacagtta atcaatttac   101940
101941   tcagattggt agctttgagg gaattttaca tcacatgaaa tagatttggg gcgtctcccc   102000
102001   tccttatatt cctattaggt aaatttagaa actcattaat ttttttctta ctggaacttc   102060
102061   tgagtataga tataaaatta ttcccaggaa tatggcaatt tcaggattgg ctaacaaggt   102120
102121   tatggaccta gaaacatatt tttgagtgct ttttattttg cttactggct ttttattttg   102180
102181   cttactggct ttactttctg aagatgactg gctagagggg cccagggtgg tttttatgct   102240
102241   ttggtgagtg attcggtttg actgtatccc cacccaaatc tcatcttgaa ttgtaactcc   102300
102301   tgaaattccc acgtgtcgta ggaggaactg gtgggaggtg attgaattat gggggcaagt   102360
102361   ctttcctgtg ctaatctcat ggtagtgaat gagtctcacg agatctgatg gtttcatgag   102420
102421   gggaaaccca tttagcttgg ctctcattct ctctcttgcc gctgccacgt gagatgtgcc   102480
102481   tttcaccttc caccatgatt gtgaggcctc cccagccact tggaactgta agtccaataa   102540
102541   acctctttgt tttgtaaatt gcccagtctc tgatatgtct ttgtcagcag cgtgaaaatg   102600
102601   gactaataca gtgagtgtat tttttttaac ttttatttta agtttggggt acaagtgcag   102660
102661   gtttgttatg tacgtaaact tgtgtcatgg ggtttattgt attttaactt gaaggttgat   102720
102721   gtacatctgg attgcaaatg caaaccagtg agtgatggct tagccaggca tcgtctgttc   102780
102781   cagcagtgaa cttcgttttc agcatctagc cagtgctaac taaggacact agggtcttag   102840
102841   aattactaca cagcctgagg agcagagaag atagtctccc aatcctccaa gaacaggcca   102900
102901   gctctaaact gctttgagct gctgggactc tctgaggccg cagagtcctc tctttctgat   102960
102961   tattcttttt ttgctttgat gacttttttc attctttcac aatagctcag cagcttaaat   103020
103021   gaggaagctg gatcctgggt accaagttgc caacttcctt gatgggaagt ttctacctat   103080
103081   gccttttatg tctgttttct aataattagg aagtgggaaa ggaggtaaaa tttaagaatc   103140
103141   atctttcatg acctatcatc ttgcagacat gattaagcca ttcagaacag attgttggtt   103200
103201   gtttttctcc tgaaaactct ttgggaacag aaaacccaaa acgtccttca ttttcttctc   103260
103261   ttcttcttta agttaagccc ctttccacag agatcctgca tggacacatt aaacatagaa   103320
103321   ttttagagct gaaaaaaaac ctttagagat tcttttttct ttccatttga cactggagac   103380
103381   atggaagcat taaaaaacca catgacttgt ttaaagttat aggtcagtac cctaactttg   103440
103441   acttgctatg tgataattgc ttcagacatt acatttcata attttctgaa accctcgata   103500
103501   gacttcatat cttcattggt aaattcactt attccttcct ctaacatttc ctaagcaccc   103560
103561   tctgtataag gcactctgcc cagcataggg aatgctaaca tgagtaagac gagactgtag   103620
103621   cccttaggcg cagagtctcc taaggagctg ccccttaatg ttttcttctt ggaaaatgcc   103680
103681   ataatgtagt gaaagtagca cttacctccc ctaggttcta caagatggtg acccttgtgc   103740
103741   tgagtttggg aagataagct ggagtaactc aaagacatta ggaagggacg tattggacca   103800
103801   acagagcagc atgcatggaa agcaacagag gccacaggtt ccagacagct tggcatgggt   103860
103861   gggattaggt gagcatgtgt gaacatgggg gagatgaggc tggggaggcc ataccttcaa   103920
103921   agaccttgcc attggatatg ctggcctaga gctcaggaca ttagtactgg ctagagatgc   103980
103981   aagtaggtgg ctgtcggtat agaagtgtca ttagaacctg tgtgtcttta gtgtctttcc   104040
104041   cccatgccag agtgtctgga tcctctatat tggtttgagt agtgtcttca ctctcctccc   104100
104101   ctttttaatg aataaaatca agaaaatgat ttcctcataa atgaactgga cttttttttt   104160
104161   tcttttaagt ctgaatgggt ctgggtacat aacataaaat ggttttattt attcttcatt   104220
104221   atatccttca actgtgctgt gttgaattgc tttttgatgt gttttaatga tatctcatgc   104280
104281   atgtcccaga gctttctggt cacttttaga cgcatagcaa agtccaattc tgtcttttcc   104340
104341   agctgaatac ttcaatctga tatctggttc aaggatcatc ttatcatttt gtccttctca   104400
104401   actcagtctg agggattagg catgggagta gcctggtcta tttttatttt ttattattat   104460
104461   tatttttttg gagatggagt ctctctctgt tgcccaggct ggaatgcagt ggcacaatct   104520
104521   cggctcactg caacctctgc ctcctgggtt caagcgattc tcctgcctta gcctcccaag   104580
104581   tagctgggat tacaggtggc caccaccacg cccggctaat ttctgtgttt ttagtagatc   104640
104641   caggtttcac catgttggcc aggctggtca caaactcctg acttcaagtg aacagcccac   104700
104701   ctcggccttc caaagtgctg ggattacagg catgagcctc cgcgccagac actggtctgc   104760
104761   tttcttattt ttctcatttc ttccaggtta ctttctcctt tagtgtgtgt gttagggatc   104820
104821   aacaggaggc acgaggggga aggaacaaac catctccttc ttaactgatg aaactactgc   104880
104881   caaggatcaa cattcttgag gtggcccaag gccagctgtg atttgccagg gggcctttgg   104940
104941   aggctctgtg ctccacagtc ccctctcttc tggtctgtgt ctgtatcctt gttagcatga   105000
105001   agcttaatgg actgtgaact agaaagttga ccttccagca gactcagttt aggtgtgtgg   105060
105061   ctagtattat cttctcaagg tctttgggaa tttgcattgc atttccaaag ccctggacag   105120
105121   gctttttaaa aaaaatttta tggagttata attcacatat gcagttcacc cacttaaaaa   105180
105181   tatataatcc aatggttttc agtttgttca cagagttgta caaccaccac acaattttaa   105240
105241   aacatattca taacccccca aagaacctcc ataaccatta atagtcattc cttatttctc   105300
105301   cccctcccac cacctatttc tccccttcac ccctggctcc aggcaatcgc ttctctactt   105360
105361   tctgtctcta taaacttgcc tattctgcaa tgtaaaaaat atttctacta ttttaactgt   105420
105421   aattatatat cctttgatca acatctcctt cctctgctct aaccacccaa gcttttggta   105480
105481   accatcattt gtattgtgtt cttctatgag atcaactttt ttagactcca catatgagtg   105540
105541   agattatgtg gtatttattt ttctgtgcct gggttatttc acttactata ttgtcctcta   105600
105601   gattcattcc tgttgctgca aatacaggaa taaaatgaaa taaaaagaat gaaatctttt   105660
105661   taatgactga gcaatattcc attgggtata tatacctgtt ttctttattc attcactgat   105720
105721   agaaatgtag gttaatttca tatcttggat attgtgaaaa gtgctggaat aaacatgtga   105780
105781   atgcagactt ctctttgata cactgatttt aacaaagttg gtgctgttaa tacaggttat   105840
105841   ttcccatgga gcaaaattgc ctaatcctta aatctaaaac ctgaaagaat aagaaattca   105900
105901   aaaggaatat ggcattttaa aattcctcgt gaactacata ctatcctcac ccccccacct   105960
105961   ctaaacacaa ggcatgaatt cacttaacgt attgtgtctc tctctcttag aaccttttca   106020
106021   ctccctctag cacttttgag tttcatagaa tttgatggtt catgcacttg tgctggccta   106080
106081   gcatctagag ttggctctct gtgggccagc tgggcaaagg cccttccttc tttacttcaa   106140
106141   ggttttgcag ctcagctaga gtcattaccc tttttgaacc ttggcttttt aatccattat   106200
106201   aagagcaatt tagatcttat ttaaagacgt ctcaagttca gtttacttgt gtttgaaaat   106260
106261   gcatcatagc tttaggtgag ccatttctta gtcaatgaga gtgagatgct taaagaccca   106320
106321   agtattaagt tataagtaat tatagtacta taattgcttg accgtccata gtacatgccg   106380
106381   aaccaaactt cacgttaatt cctcctcacc atgcttacaa gcaagaactg aaatacctta   106440
106441   attaactata acacatcaaa tccaacactc caaagacaat cccctccccc aagcatacca   106500
106501   actaatacga caaatcctta agagttagga tccagctact gagagaatca cttgttattt   106560
106561   agtgttagag agagtgttaa aaaacaatga ggtggaggtg ggaggcaatg atgttagcac   106620
106621   atacatctaa cagaaaagtt atttctggcc cattctctct ctctccctca caaacttttg   106680
106681   gtgaggaagt agtactacat gttaataaag ttatattatt gactagtttc actcataaag   106740
106741   taaacttcag attatccttt gacattagaa attaatattt ataggatgtt ggagccacca   106800
106801   gaaatcctag attcttactt tttttaggtg aaattttaaa caaagtgaaa tacatatatt   106860
106861   gtgagtatat aatttgatga gttttggcca agagtatgtc cacgtaacca atacttaaat   106920
106921   aaagatttag aacatttcca tcacccccaa aagttacctt ttaccctctt acagtgaatc   106980
106981   tctaaaccat ttaggtggcc actattctta tttatatcac atacattagt tttacctgtt   107040
107041   cttgagctta aagtaaacag aaccatacag tatttacttg tgtatctgga ttctttcact   107100
107101   gaacataatg gttttgagat taagccatgt tgttgcatgt attatctgtt cattttttaa   107160
107161   aaaatatttt ttctattcaa atgtgtacca atttgtttat atacggtttt gttgatggga   107220
107221   cttgggttct ttctagtttt tggctgttct gaataaagtc atggacatac aagtcttttt   107280
107281   gtggatattg tattttcatt tcttctggat gagtacctag gaatagaatt gcaagtcata   107340
107341   gggtaggtgt gtattgaact ttataaaaaa ctgccaaata gcttctgaaa gtggttatat   107400
107401   catcttacac tcccatcata agtgtttgaa aattccagtt gttccacatc cctcatacac   107460
107461   atttggtatg gtaaggcttt tttattttag ccattctagt gggtatataa cagtgtccta   107520
107521   aagattttgt ttgcatttct ctgatgaata atgaagttgc atatcagcca tttgtggtct   107580
107581   tttttagtga agtgtctgtt catggatttt gccttttttg attagctgtt tatctttttc   107640
107641   atgaattttt agagttcttt atatattctg taatcaagta ttttttcaaa gctatataca   107700
107701   tatttgtcag atatatgtaa ataatagtga ataagaatgt tttctctcaa tctgtagctt   107760
107761   gacctgtcat tttcttagtg gtgtttagat gaagaagaat ccttaatttt gatgaagttc   107820
107821   agtatatcca tttaaaaatt ttgtggtctg tacttgtatc ctaagaaatc tttgcatact   107880
107881   ctaagattgc aaatgttatt ccctatgttt ttaactacaa ctttaattat tttagatttc   107940
107941   atctttaggt ctgtgatcca ttttgttatt attattagtt cctaacatgt gaggaaaatt   108000
108001   ttgagagttt tttttttatg gatatcgagg tacaatttgt tgaaaagact gttctttcct   108060
108061   ccattgaatt accttggcac ccttgtcaaa gatcaattgg ccatatatgt gtggatcttt   108120
108121   ttttagattc tgttgttatg tttgtctgtc cttacattaa tacaacactg tcttgataac   108180
108181   tgtagctttg tagtaagtcc tgaaatcaaa tagtgtgagt cctctacatt tttgttgttg   108240
108241   ttgattaaga ttatttcaac aatttgaggt caagtatata ttaaagtaat tgtatcaatt   108300
108301   tctacaaaga aagactgatg ttttgatttg gattgtgttg tgtctatata ttttaataat   108360
108361   atgaaatctt ctcattgact tttcatttat ttatttattt attttgagat ggagtctagc   108420
108421   tgttgttgcc gaggttggag tgcaatggcg cgatctcggc tcaccgcaac ctccgcctcc   108480
108481   caggctcaag ctattctcct gcctcagcct cccaggtagc tgggattaca ggcatgcggc   108540
108541   accatgctta gctaattttt gtatttttag tagagacggg gtttcaccat gttggccagg   108600
108601   ctggtctcga actcctgacc tcatgtgatc ctctcgcctc ggcctcccag agtgctggga   108660
108661   ttacaggcgt gagccaccat tcccggccat acttttcatt tatttggact gctttaattt   108720
108721   ctcttagcag tgttttgtac tttatagaat agtagcactg cacatctttt gttaaattca   108780
108781   ttcctaatga cttaattttt atagtattgt taatggtact aaaatgtttt ctttttttct   108840
108841   tctagtatat agaaatacac agttgatttt tatatattga ccttgtatcc tacgacaata   108900
108901   ttaaattctt ttattctagt agatatttag taaaatattt aggattttta tgtaaacaat   108960
108961   catgtatctg caaataaaga cagttttact tcttactttc caatatgtgt agtttattta   109020
109021   tttttattgt gttgatgtac atactcagaa ctcaaatgct atactcggta gaagtactct   109080
109081   actcatctac tgatcttaga ggaaaagcat tcagtatttc acagtgttac ttgtcacttt   109140
109141   ttgtagatat tcttcataat gttcttcctt ctattccagt ctcttgggag tttttcttaa   109200
109201   aatcatgaat aggtgttaat tttgtcaaat tttttggtga ctgtggtgac aatatggctt   109260
109261   ttcttcttta ttacactaaa atgtgttaca ctgattcact ttgactgttc aaacttattt   109320
109321   tttgaataaa ttccacttgg ttatgaaagt ttcttttcta acatttgctg gttttggatt   109380
109381   tactattact ttcaccagat ttgctttttg attcttttgg tctattttta tgatgaattc   109440
109441   tgatatgtaa cttttaaaca taaaatggtt ctttggttgg tttttggcat tagagttatg   109500
109501   ctgattcttc ttgaatcaat gttggtaact tgtatttttc aaggaaatct atttcattta   109560
109561   cattagtaaa attactggta tgagttgtga tatctgtagg atctgtaatg acatatcttt   109620
109621   ctgacatttc caatttgtat tattttctta ttttgatctg tattgatagt agtttgtcaa   109680
109681   tttcactgat ctttccaatg aacaaacttt agctttgtta gttttgtcta ttgtttgtgc   109740
109741   gttttctact taagttaatt tgtattacct atatcatttt cttctattta ctctgggtct   109800
109801   aattttcttg tctttttcca tagcttctta aaaaggaaac ttaaatcact gattttaaac   109860
109861   cttttatctt ttctaagtat ttaaaactct acatttccct ctaagcattg ctttatttac   109920
109921   atctcataaa ttttgatata ctgtattttt gtcattcatt actttctatt tccctgtgat   109980
109981   ttttttcttt gataaatagg ttatttacaa atgtgttgtt taatttttaa atacttgggc   110040
110041   attgctagat atccttattg atttctagtt tatttctatt gttttcccat attatgatct   110100
110101   ataatatttc aacatttttg aaatttatta tgtcttttat tgctctttct tgattgatat   110160
110161   tctgtttgca cttgacagaa tctgaattct acatttctga atatagtgat ttctaaatgt   110220
110221   tcttcaagtc atattgattg ataacgttca aatcttctta ttttttttga gacggagttt   110280
110281   cactcttgtt gcccaggttg gagtgcagtg gcgtgatcta ggctcactgc aacctcagcc   110340
110341   ttccagattc aagtgatttt cctgcctcag cctcctgagt agctgggatt acaggtgtgc   110400
110401   accaccaggc ccagctaatt tttctatttt tagtagagat ggagtttcac catgttggcc   110460
110461   aggctggtct tgaactcctg accttaagtg atccacctgc cttggcctcc caaactgcca   110520
110521   ggattacagg cgtgagccac catgcccagc ccaaatcttc taaatcctta ctaatgtttg   110580
110581   gtttgctctt gtgtgtttgt ctctctgcct ttagttctat cagcttcttt tattttgaag   110640
110641   ttcttttctt atgcacataa gtatttataa ctgataagta tttacaactt atcttccaaa   110700
110701   aaagttgacc ttttaatcat tatgaattgt ctttcattat ctacaataat aatccttgtc   110760
110761   ttaaagacta ttttttgtta ttaacataac cacaccagct ttcttatgca gattatttgc   110820
110821   atggtatata ttcttcatcc ttttactttg accccatata tatggcttta cattttatat   110880
110881   tagtctcttt aagacagcaa aatgttggat tttgtgtttt catccagtct ggcagtgtct   110940
110941   gctttttgaa tagagttttg acttaccttt cttttctttc tttttttttt ttctctttta   111000
111001   catggagtct cactctgtcg cccaggctgg agtgcagtgg cacaatctca gctcactgca   111060
111061   gtctccacgt cccaggttca agcaattcac ctgcctcggc ctcccaagta gctgggatta   111120
111121   caggcgcatg ccaccatgcc cagctaattt ttttgtgttt ttcatagaga tggggtttca   111180
111181   ccatgttggc cagactgatc ttgaactcct gacgttaagt gatccaccta ccttggcctc   111240
111241   ccagagtgct gggattatag gcgtgagcca acacacctgg ccgagtacat tttatttaat   111300
111301   gttcttatcg attaattata ttaataatat aattaattat attattaatt atattatatt   111360
111361   aatattacat taataatatt attatagtat attatattaa taatgtaatt atattattta   111420
111421   tatataatat aacataatat ataatataat ataattaata atataattaa taatattctt   111480
111481   atctacactt catgtttaag aattttttat tatataatta cattttactc ccctggcttt   111540
111541   tgtgttatgt catatatttt acttctatat gcattataaa ccctatacta tatgcattat   111600
111601   gaaccctata ctatatgcct ttaaatagtt ttcttttaat gaagttaaga gaaaaagggt   111660
111661   tgctttttat atttgcccac atatgcacta tttccagtgt tgttctttgc ttcctatgtg   111720
111721   tgttcggctg gtatcatttg cctttagcct gaagaaattt ctttttgtag tacaggtctg   111780
111781   ttggatataa atcttcttag gctgtgttat ctctgcaaat ggtttttttc aacctcagat   111840
111841   ttgaaggata tatttattgg gtatagaatt ttgggttgac agtccccccc accccgaccc   111900
111901   ccaacaatat aaagatgttt tattgttgtt tgggtccatt atttctgatg agaagccagt   111960
111961   tgtaatttga ataattattt ctctgtcatt aatgtacgca tctttctcag gctgcttgta   112020
112021   tgattttttt ctgtatcttt gatttttagc agtttgacat tatgtgccta gttgtaattt   112080
112081   gttttgtatt tctgtattta tggttcactg agcttttttg gatctatagg tagatgtttt   112140
112141   tcatcatatt ggaaaatatt cagctagtat ttcttcaaat atttttctgt tccattgtct   112200
112201   cttttctttt tctgtcagct aacaattgca cgttagacca cttagtatta ttgaagctgt   112260
112261   cttcactgag gctgttttta aaaaattttt ttaaaatgct ttcatctatg ttcttcaaat   112320
112321   tggataattt ctattgattt gtcttccaac tcattgatcc tctatgctgt agtcttcaat   112380
112381   ctgctactaa gactacttgc taaatttttc atattacttt ttactactag aattggcttt   112440
112441   cttttatata tttcatatct ctgctaagat ttctccatat gttcatttat atgtccatat   112500
112501   tttcctttaa gcccttgaac atatttataa taactatgtt aaaatcccat ctactcattt   112560
112561   ttacatctgg gtcatctctt ggtctctgta ttggctgctt atttttcttt attatgagtc   112620
112621   atgtatttct acttttgtat gacttgttca ttttttattg taaattggac atcaaggata   112680
112681   attcctggta gggaatctgg ggtatgttgt gttctttgaa aggaaattga attttcttct   112740
112741   ggaaagcagt taaattactg gtgggttttc ttgatcctgt tggacttggt tttattcccc   112800
112801   tttaggttgg ctctatttta ggttttatcc ttatacctac agacacgacc tttactttag   112860
112861   ggagtggtgt tttctccaag gggtgccctt tctgtggttt taactgaatg ctgaggtgtt   112920
112921   tgacatcttt ccactctgac tgaaccaggg ctccaatgtc tctcagcata gttatgacat   112980
112981   ctggtgtttt tgttcatctc ccaggcttgc agtagttact ttctgctagg gctgacagag   113040
113041   tttcactctt cacttttgta acccagactt ttgtcaagga ctcatgggag accttcaagc   113100
113101   taacttctaa gtgccctgtt tcctcctgtg gaattgtctt atttccagta ctctgcccta   113160
113161   cacattctgg ttgcttcagt ggctgcgagc ttcaatttgc atctcctcag ttcagggaca   113220
113221   tagttctcta cttgggcttc actttccttt gccacagtct ggaaagtgtc ctcaggcaga   113280
113281   aaaccagggc aaacatgatt tcatcttgac agtttctctt ctctcaacaa ttactatctt   113340
113341   ccattgccta ttgtccaatg tctgaaaaca ggccagtatt ccaccaactt tctagttgtt   113400
113401   tatggcagga ggacagacag acccagttcc aataactctg tcatgatctg aagttgaagt   113460
113461   cacattcttt gtggaatgca tattagagtt gtatggttga ttctgtgtca tttcacattc   113520
113521   tttttctgtc agatctacac caaactcacc ctttcagaga cagtgtttac aggcctcttc   113580
113581   tttcttggct ctaagccaat tctttctcct ttattttctc actttaccat tttcaaattc   113640
113641   ttcctctttt cacagtttgc ctgattttaa gaaatgggac attgtagcac ccagcataca   113700
113701   acattctgtg catataaatg tggactactt ttgggagtgt gaaatttttc tcctatttag   113760
113761   agcaggactg taggcctttt aagtttcttt cctgttgtct ttgagttttt cgtcttccac   113820
113821   agagagctgc catagggtgt tttaaatcat agcagaggcc ctctggggaa gctttggggt   113880
113881   ctctttccat ccagtccttc tcagaggctc ctttacagag cctggcgtca gcttcacccc   113940
113941   tgaacccata tcttgggatg attgacagtt tactccccac agctgagtag gagcactaat   114000
114001   gccatggtaa ttattcatta cagagggatg gagtagacag aggtcttcag atttgtgtga   114060
114061   tgaatagttt tctacctggt cacagtccca gcatttttat ttgtggcaaa ttcatcatga   114120
114121   ctcacaaagc tttatcttca cttcccacca ctccttactt aaaatttcct ttggttcttt   114180
114181   tttttttttt ccttttagca tcaagataaa aaggaacaga cacttgtgta tttcccaaag   114240
114241   cagaaaaccg ggaatgaatt acaatggaaa tcactgtcag tttttaagat cttcttataa   114300
114301   atacaaacta gtttaatgtt tttgattgat acttcataaa taatgaagtt attatgaagt   114360
114361   aagttaaaat tagttatgtc tgcatgcata ttttagcctc aaagagtgtg tctaattagg   114420
114421   tacttttgat gtgtgagaca taattatgtt tacctttaat ttggcatgaa aatgacattt   114480
114481   ccagaaccga gtttagtggt gtattttcca acacaccgat agagaaatgc atttcatctc   114540
114541   ctggggccct gttgcttctt cccaccatgc cccccccacc ccaaaaatca tcattaaagt   114600
114601   taaatcaata ttttttaaaa aacaaatctg tttgtgccta aattatacat cctaagacca   114660
114661   gagcaccaaa attaacacca ttttcctagt cagtgaacct tgaaaatgtg taatttggtg   114720
114721   tctacattaa tggttcacat gacttgtgtt gcggggagaa atcacatctg ctctctgcag   114780
114781   tgaagtgata attatttcta aaggtctgtg tacagagagc cttatgaccc tttagttgct   114840
114841   gatagtttca ctaacatggc agtaagagtt tcaataatgt aagcagaggt ggcctaagta   114900
114901   gcactagaat gagataagga cctggagtgc tgacccgggt tccagggtac aggcagaact   114960
114961   gcccaagctg tagttagcat gccaaatgaa agtattcagg ttcataagtc agtaggcaac   115020
115021   acaggaccca tgatttctta ttatcagctg acttcagatt cagattacca ctcttttttt   115080
115081   ctctctgttc tttgcatatg gattttttta atgtatttat ttattctacc tatgcttatt   115140
115141   ggttattgtt tactattcag tatgacagac atggggatat aggcctggca aataagttgt   115200
115201   caagaaaata gatcatccaa catagtgtaa gtattctgat aggactgtat gaacactagg   115260
115261   ggatgcagtt accccaggtt gggttgaaga ggagctcatg aaaggcatct gagccaagtc   115320
115321   ttgaaagttg agtaggattt cattgggcaa agggggtgat atgggtggta gaaggacatt   115380
115381   ataaccagag ggagcagcat gagagagggt ggcacacttg ggagtctatg tagtttagta   115440
115441   tgcttggagc acagggtaca acagtggtag aggtggcatg ggagattgtg agaggtgagg   115500
115501   cggagatgta ggcatggacc agatcttgaa aagatctcag tggtcatccc taccatcttc   115560
115561   tttccactat tcatctgctt tccatctact ttttacagag tatgtaaacc tcatctctgt   115620
115621   tgtccgaatt gtcatgagtt ttcaattaat gaagcttaat ttaatggttt tattattttt   115680
115681   ggagggggta tagttaaagt ccaccaggac attctggtct tataagaaca cgctggcagt   115740
115741   aaagtatgat atctttgtca gatggtttct attttaatac ttaatatttt atatttcaac   115800
115801   tgcagatcaa actgaagaac ttgtctctgg tactaggcta tgggtcaaac cttatcccag   115860
115861   aggggtcgag gtggtgattg tcctggttca agccagaccc tcatttcctg ctattgtctg   115920
115921   gttctgagtt attctacagt ctgctgctct gctctgccct attctggcca catccttcta   115980
115981   taattctctt cttttattct tgcatcagtg ctgacatttc aattgtagtg agtcctcaag   116040
116041   ctctatgtct gtaatcactc aaagatcagt cttagattta agccattatc tttctgtcat   116100
116101   cctagctagt taattattaa ctatataatc catgtaaatg atagaggtgt aacatttttg   116160
116161   ctaatactaa catggaatct ctattttttt cagtctgctt tttttttctg gttttggttg   116220
116221   gaggggccct atgaatatct gtcatttata gctgtggggg tgggaaagag aacaggcttt   116280
116281   ttttgccatt tcctgtgttt acaggtgatc aaatatgcct gattctgtgc ccctctacta   116340
116341   tggcaaatga attatatttg tgtccatggt gaaattttgc tgtttcactg tttcaaactt   116400
116401   agctgtttgt tgaatccata gttaataaca tcactagtgg tgatcattta actatctaga   116460
116461   agacaggcag aagaagcaaa tagtgtagat aattctgaaa ttatgtaatc aaaacccctg   116520
116521   gtctatagat aattgatttt taattatcat tgttaatgtt tcaaatttta tcaccagctt   116580
116581   ctttactgtg aaccaaaagg acatctctca agaaaactac atttggcact ttcctctata   116640
116641   cagttatcta gaaaattgtt tccaaattct attttgaggt atactagttt gtagggatgt   116700
116701   taattggcat tagtagaaaa attggctctt ttgccacgag cttggaaaat cttgggttaa   116760
116761   aacaaagtca ggtttcctta ctgtaattct tttggtgtct ttaatatgct aaaacacact   116820
116821   gtgggtttcc aagccaaaac cagaaaaaga aaaaaaatgt gtagtgtttt gcagattcat   116880
116881   ttgaccatgt aactcttttg ggggattatt tgaagaactt atgttgcggg ttatatggca   116940
116941   gttgctattg gcacaactga tgatgaattg tgaaacttcg gtttttgtaa aatgtaaatg   117000
117001   tattcctttc tcatatagag gcaaattttg aggagtacac gtagaataat gagagaacta   117060
117061   agaaaaactt gatgtcttaa tctttgagta gaggctcagt gacaaaaaga tgcatagatg   117120
117121   gatctaacca tattgtgggt tctcatttat tcatctatta gtcaatcagc aagtactgat   117180
117181   ggagacctcc attaggagac aggcactgtg ctgggcactg gggtgaacaa gacagcatta   117240
117241   gagagtgaga taaaggcata atggactgaa catatcatta gttagtgaaa agagctggtg   117300
117301   gtaagtgctg taaagtaagt gacagtggct gcagagaaaa tagcagtgtg ggggctacta   117360
117361   tggctaaggc gattggaaaa ggcctccctg agtagatgat atttaagctg tagatttaaa   117420
117421   gggtagaaag atactgttcc cttgaaaatt tgggagaaga tcagagagat cagtaagtac   117480
117481   aaagacccta aagtgggaaa gaatgtttgg tgggctatca gagcctgatg tgttgggaac   117540
117541   tttgtagaca aagggacaca tagcatgaaa ggttggaaat gtagatagaa cacgtaaggc   117600
117601   cctgtaggct gaattacatg tttggttttt actcaaagaa aaatgggaag gctttttttt   117660
117661   tttttttttt tagactttta gggagaggga ggatgtaacc tgatttacct gtgagaacgt   117720
117721   tcacgctgac tcctgaaggg agaattgtag ccaggatgag tggaagtaga gagcccagtg   117780
117781   ggaggctggt gcaggcccag gtgagagatg gcaaaggcta gcttgcacta cagtggtatt   117840
117841   taaagagaca gatggagggg attaggcata tttgagacat gtgtctcagt aaaacaaatg   117900
117901   cctgagttaa aaacatttat tattgcatca caggcacatt ctgagatgca gtataatttt   117960
117961   cttttcgttt tttctttttg agacggagtc ttgctctgtc gcccaggctg gagtgcagtg   118020
118021   gcgccatctc agctcactgt aagctccacc tcctgggttc atgccattct ccagcctcag   118080
118081   cctcccgagt agctgggact acaggcaacc actaccacac ctggctaatt tttttgtatt   118140
118141   tttagtagag acggggtttc accgtgttag ccaggatggt ctcaatctcc tgacctcgtg   118200
118201   atccacccgc ctcggcctcc caaagtgctg ctattacagg agtgagccac cacatccggc   118260
118261   ctgagttgca gtataatttt caacttgata aaggatacac attttctcct atttcctttt   118320
118321   ggtccagacc ttttagtttt ggtcttcaca gggacctata gacccctctg ccttccacaa   118380
118381   ccctctctca gtctcctgaa aagaggagaa tgatgtgatt atttagttag atttaagtag   118440
118441   gatggggaaa ataaattagt tttgcctgct tttagtgttg taggcctctc gtacctgcct   118500
118501   ctcacctagg caataaataa atacataagg aaataaataa ctctatatga ttcattctgg   118560
118561   cttacactgg gacatgagac ccctggatat atcatttgta catacttctt ctcagaggcc   118620
118621   atgaagacac tgtggctgtc atagggaagg atttttgttt ctggctgagt atcattctat   118680
118681   tccattatgg cccatcattg acatttatga tattgcttat aaaaagaagc tgaacatgag   118740
118741   atagtgtgca aacctatatt ggcatcactt tccttagatt ttaaaataga gcagataatc   118800
118801   ttctaaaccc aattgatagt caagttggca gaaatcaagg gggtttagag caccattcca   118860
118861   gcttttccat gtcatggcac acatagaaat gagagcaggt ttacagtgca gggcaatgag   118920
118921   tggaccaggc tacccccagc tggagaagac cagagtcaga gctcatgccc cctgggtact   118980
118981   ggctggcagc tttgatagaa ggggagttaa catctgtggc atgtattagg tcccgttagc   119040
119041   tgtctaccag atgtacttgt tacaacattc taggctggag gattccatgt ggagaaaagc   119100
119101   caaagttata ccagagatag gcctgtaaaa tcagttttcc actggctagc catatgcaga   119160
119161   aaattgaaac tggacgcctt ccttacacca tatacaaaaa ttaactcaag atggattaaa   119220
119221   gacttaaatg taaagtccga aactataaaa accctagagg aaaatctagg cagtaccatt   119280
119281   caggacatag gcagaggcaa agatttcata gcaaaaacat caaaagcaat tgtaacaaaa   119340
119341   gcaaaaattg acaaatggga tctaattaaa ctaaagagct tctgcacagc gaaagaaact   119400
119401   atcatcagag tgaacaggca acctacagaa tgggagaaaa cgtctgacaa aggtctaata   119460
119461   ttcagatcta caaggaactt aaatttacaa gaaaaaaaca actccatcaa aaagtgggca   119520
119521   caggacatga acagacactt ctcaaaagaa gacatatatg caaccaacaa acacatgaaa   119580
119581   aaaagctcaa catcactgat cattagagaa attcaaatca aaaccacaat gagataccat   119640
119641   ctcacaccag ttggaatggc aattattaaa aagtcaaaaa acaacagatg ctggtgaggc   119700
119701   tgtggagaaa taggaatgct tttatactgt tggtgggaat gtaaattagt tcaaccattg   119760
119761   tggaagagag tgtggcaatt cctcaaagat ttggaaccag aaataccatt tgacccagca   119820
119821   atcccattac tgggtataca cccaaaggaa tataaatcat tctgctataa agatacatat   119880
119881   acacttatgt ttattgcagc actatttaca atagcaaaga catggaatca acccaaatgc   119940
119941   ccatcaatga tagagtgggt aaagaaaatg gaatattgtg caaccataaa atggaatgag   120000
120001   atcatgtcca ttgcagggac atggatggac ctggaagcca ttatcctcag caaagtaacg   120060
120061   caggaacaga aaatcaaaca ccgaatgttc tcacttataa gtgggagctg aacaatgaga   120120
120121   acacatggac acaaggagga gaacaataca cactggggcc ttttgggggg tggcagggga   120180
120181   aggagagcat caagataagt agctattaca cgctgggctt aatacctagg tggtgggttg   120240
120241   atagatgtgg caaaccacca tggcacacat ttacctatgt aacaaacctg cgcgtcctgc   120300
120301   acatgtatac cataacttaa ataaaatttt taaaaaatca gatttccaag tcatggcatt   120360
120361   tttattcatt ctgtaggaat ggttaaggcc agtgttatgc actcactgac cttgatctag   120420
120421   gaatggcttc ttggaattag tttatttcct tgtccatctc aagcgtataa ctctattcag   120480
120481   agttgacaat ttgattcaca tcttttatca gtcatttcct ctatgattat gtagggactg   120540
120541   actgacaatg acagataaaa cactttgcct aaacagcatc agaacttaga gatttatgta   120600
120601   tgaaaaagtg ataatgtttc tgggttgctg gattgcagag gagaactgcc agaaaatatc   120660
120661   acatttaaaa ctcttaagtc actataagtc ttggtgcttt gaagagggct ttgggtgcaa   120720
120721   agtagtacat ggtaactact aaggccggta cctctaatag ctagctccct gaaataccca   120780
120781   ggatgggttg gtggtattag taagtagtaa taattatgac agtgattttg gcaattctga   120840
120841   ggactaaata catgatagca tgaactaaag tcattgaatt gtctgcatta tctggtataa   120900
120901   gaatcaaaac attgtgttta tggcatccag attgctgaag aagtttgtca gattttagtt   120960
120961   gctatgtatt tctgtgctta gattttcact gaatggacca gttgttttgg attttttttt   121020
121021   aattttaatg aatcagacac ctccctaaat gccccatccc cacttcccaa taaatcttgt   121080
121081   ctcagagctt caaagaaaga ggtcaattca accagtgtat ttattggacc ttcaagtatt   121140
121141   tactttttgc tcacagtttt taagatcaat gtttttgaat tttatagcag ggtttttatt   121200
121201   cttttttgta gtgggactta aatcaaggtt tccattgact aagccatgat cttccatggt   121260
121261   gagttgactt cttcacaaat gggcagattt tgcctatggc ataaatataa ttgattaata   121320
121321   atatgctgat agctttacac tgttgtgatg tagcaaatca gcttccgcat ggctagtgga   121380
121381   aagaaggttg atctctttgt gaaaggatgc cactggagtt caccaccagg gccctcagag   121440
121441   agctgagaat aggtgtgggg tgtgcgtggc aagtgcttgg ctcctacaaa aagaaatggc   121500
121501   ccctctgtct aggagtgtga gtttctgcca ctcactatca ttccagatca tttctctgca   121560
121561   aattaagaag gtggtatctg tttagtgact tcttctcttg agtgttagca tcattatcta   121620
121621   gtgtcaggaa accccttaga ggatagactg aaaaggaagt gcctggagga atctccctcc   121680
121681   ctcccctatc ataacagctt ctggcttcag gcaaaggcca ggtgagaagg tgagttgcag   121740
121741   agccaccagt atcactgccc aggtgctgcg tgcctgagga cttctgtgtc aggattctgc   121800
121801   aaatctagct gacaggtttt tctacgactt tctaattaag tctgtaagtg ttgacatctt   121860
121861   tcttacatat gcgataaaga gaaaggaggc aggcagccct gaaaatgaaa aaagaagtca   121920
121921   gttttaaaaa tgtggaatct acaggcagca attttccttt cctctatgtg aaaatgacat   121980
121981   caggaacttt agcacactgg caggatctca tgggtatagc tttcattgcc tctttttatt   122040
122041   ctcttcctca atatttccca cttatagaag cttctaaata tgtgtttgat ggcctgggta   122100
122101   cccttttttg ctattttaac agcacctgtg gtaaaggtgt atcccaaagc gtcactaatg   122160
122161   gttcagaagg gtttcttttt gccctactgt gccaggatgt tatgaaataa cttaaaaact   122220
122221   atttataaca tacctactga aaagtttctg gaatgtggta gttttcttct ttcccttttc   122280
122281   cataaacagc aagtgaaatg agaagaggac cttttgaagc ctatgtaagc ctgcagaagg   122340
122341   agcaggcagc tgaaccgtca ccaggcgccc tattattttt tacttacatg gaggtgatcc   122400
122401   ctaaccagtg tgtttttcct ttctagagta gggaaaggaa ttttggcggc ttttgatgtt   122460
122461   tgatgcacct taagcaggca ttattcagaa aggcttttgt caggattctg gcctgtttta   122520
122521   caaaagagac ataggacaga acacctgggt tgtacatctg gggcatgagg gaaggaacag   122580
122581   tttactttga aagggaattt tccattttcc ttgggaagaa gtgaactgcc tataataatg   122640
122641   gaaagaagaa agagttagca atttaaacaa tttacatagc aaattaatag cataataatt   122700
122701   atctatttgc ttatttaaaa taggccagaa atgcctactt ttttcatgga agattatttc   122760
122761   attccatgta ctaaaataga ataacaccat atagaaaagc agtaaaaatg aaataagact   122820
122821   tttgaaaaca tattaatata tgaaatattt attatacagg ctcagtagtg tttgcattta   122880
122881   atcattttta ttgtatatcg gggttagtca tttcattctg agttctgaaa aatgaacatg   122940
122941   agatgttttg caagcactgc ttttttctgg agtgtgctct cagtgggatt tactgaggaa   123000
123001   atacttattc gttgagaggt gggggcatgt gtctgtaagt gcattacaaa tgcttcccat   123060
123061   agtggcacta aaatgattag aggaaatgag agggaagcca agagcaaggt tgcttctgtg   123120
123121   aaatggattc ttactggtat gctaagagga ctgtggatga gttggggaaa cttactcaaa   123180
123181   atatcaggga ggcagtacct cttttctagc tctgtgcttt gaagaccaca tctttctctt   123240
123241   aggatctttg gatactagtc tttgtacgag cctttttttt tttttttaat tgtgtgacct   123300
123301   ttgtgtgaaa taactatata ttttttctgt ttccagagca tgtttatatg attttccaag   123360
123361   gattagggct aagagttgga acatttgtga tttagctatt cagtaggcaa gagttaactg   123420
123421   actgaatgat gctgtatttc aagtggaatc acagtgcagg gccatggaaa gcggcccctc   123480
123481   attggtagat tttctgtgtt aaattgtgag ttctgttgca ggggaaagcc ttttcctcag   123540
123541   taaggtcagt aaagtttaat aacaaagggc agtggacaaa gtatttggtc actaaatcca   123600
123601   ggtgagtgtc agagcttgcc gtgtgaggtg atgtcgggga cttggatatt ggtgtggaac   123660
123661   tgggtatagg acttcattct ttttcaggcc atttggccaa agtgggtggc atttggcaga   123720
123721   tggttagctg gagcttggca ccaaccactt ggcagtgtgt aggggtgtaa ccagggttgt   123780
123781   gaaatggtag tatcttccaa ccagttccat gtttgagaca ccatgatctg ccatcaacaa   123840
123841   catattcgtc tctggaaatg gttacagcta tgattcctgg cagtgccatc ccacacagac   123900
123901   tgcagaagag atttataagg tcatgcccca ggcatcagaa ccatcttgca tagccagtga   123960
123961   acctcctggg gttgatgtta tgtggaaaaa tgattccatt ttagtgtatg cactggctga   124020
124021   atggcagttt gtgccaagga ggttttttca ggtcatttga agctgataga atagcactgg   124080
124081   ttgagaaatg gcagcaggag agggaatgcg cgggactgaa atgatgccca atactctgag   124140
124141   tttgatagaa ggtaattaca gaagtgaggg ttctggtgtg tgaataaatg ctagacagac   124200
124201   ccctgcattg cctaggaagc aacatggaat ttcatattgg aaaggaattt aaatgaagga   124260
124261   gagccctcat ttcaatcaaa ttataggctg cgtttggaaa aaaagtgatc ttgatctgcc   124320
124321   attggttaaa gaaacatttt aacactttca atgagtattt aggtcctaaa ttctgtttca   124380
124381   gggctcagct aaatttgagt caagaaattc ttaagaaaaa actttctgtt gtatatggta   124440
124441   tcatgcattt cctgaggatt tgatgaattt agggaatctt ttaagcttac tatccctttt   124500
124501   ctagtttcga tttttaaaaa ctttttctag gataactgga atccaggaga tcacttaaaa   124560
124561   tggtttgtga tgacatcact aatctagaga tcggagaata ggtgggaatt aggagaggca   124620
124621   gtgataggag gtttgaaatt tgggctgtta actaaataga atgtatttaa ccatgcatac   124680
124681   cacttctgtt tacttttgtg gcctttgaaa tgctgtgatt ttattagcta gccaaatttc   124740
124741   aagagtctgg aggggagagg cctgggagga ggctgagaca catagtgggc aagaacagct   124800
124801   ggagagaggc taaggacagg atcaaaggta caagtttctt cttcaaccct gtcattctca   124860
124861   ttaccatttg ggacacacag ggtagcaaat ctagtcacct tgtagcaaat gcagggttta   124920
124921   ggcatacaac agtgtggaag gcctgaataa agctttcccc acctgtagtt ctcatgcatt   124980
124981   atttatttct gatacctccg ctgtttctcc tcttacagct gcactcagtc tggaagagta   125040
125041   aaggctacac aggaaatcct cagctcctgg cctagtgcac ttagagaata ttgcctgcca   125100
125101   atttggtaac tacgataact gcagcaatat tcttgggtag cttgttttca ggacatcttt   125160
125161   aatgagagaa gaggatttga ggaggctatt agccttggct gtactaagtt tagagtgctg   125220
125221   tcagtgatct actgcatgga tgccccctgc tgatttcttc cttgattagt cttttctaat   125280
125281   gttcttgcct ggatgcatct gtgctgcaat aagagaatta aaattcataa tctctgcttg   125340
125341   ggatcctgag gctgcactct gttctggagc ccagacgtct tttgtttcct agctttgcca   125400
125401   ctgaaaacag atttcctggc acgttggctg atagttggat gagcagcatt gaacatgaga   125460
125461   aagaaaatgc tgggaatgga ggatggtcag ttacagtctg tctgactcag aaaagggcat   125520
125521   tccagctgct ggaattacat tagaaagggc tgtcatcagt gaatacccat actgaatcaa   125580
125581   gaaaatcaag aaaccgggta aagtaaggga taggtcattt taagcaaaaa gacgattaaa   125640
125641   taaaatccta aagtaatatt acccatgatt ccctgccact gtcctcagga aatcagctgg   125700
125701   tgcttacctt cccctccatt catttctttt tacaactgta tgaaaaagtc tgacatgggg   125760
125761   ctgaagagtg agtttttacc aagtaaaact ataagaagtg agcagctgtg caggtaacat   125820
125821   gagctttgcc atgtgtagta ggccctgttc tagaaaaagg agaaagaatt gtgggaggtg   125880
125881   aacaagaggc atctgggtga caaaacggtg tatgctagca gtggcctgag aggcagccag   125940
125941   cattcagaaa cagagagtac acatagatct aggcaaacta ggcccttcca aagcaactga   126000
126001   gattcccaaa cctagaggag ctggcctgtt aggttatcaa tgcaccttag acactggggg   126060
126061   agtaagatag ggacacagcc ctcctatggg gaaggaatgg atagagttgg actttagtat   126120
126121   ctagaccata agatgatcct taagggtaaa taccatgtat catgcaaagt aggtctaaat   126180
126181   taatatttgt tgaataagta aatgaacatg gaaaattatt tcttgctgct aagaatagat   126240
126241   ttcagatata ggctgttagc aaaggcaatt taatgctgat ttgttggtaa gttgacttag   126300
126301   atatgttggt gagttgacaa tcctctctcc acttctttcc caataggggc agttttagtc   126360
126361   atgtaggggt gatgctgaac ctggtctgtg tagaagaagc ttactctaga atctgatcca   126420
126421   gtgacactag ttagatgcaa gaaaaacata ggagcagaaa acatgaatgc ccttgtatgc   126480
126481   ttaggcatgc tgctgcctga ctttcaagaa gggaatacct tggagtttgt gaactcagtg   126540
126541   aatttatacc cttcctttat ttttctccag aggatttaag gaagctatcc aaagtgtata   126600
126601   caacataacc ccacatgata aaaacaggta gcagtcttgg gcatgacagc cagtatgaaa   126660
126661   gactggccca cttttataat ctcccatgtg ggaacagtgc ttttactgaa catgattgcc   126720
126721   tttgtgatgt ttgccttgca aggtcgatga atcttgcttt acaaacctgg tttgagtcac   126780
126781   atttaatcat atttattttt cctacaaaca caaactccga agtttagtct taagtatcat   126840
126841   ctaagtaatc tggattttga aaccctggtt ctattatata agcagtgatg aatggaaaga   126900
126901   gtgatattac acttcctttt tgcaatcttt ccaagctgca aataaaataa atttgcacct   126960
126961   gaaatattta tttagaaaaa agtcaaattc taggttttgg atgctttttt tcttgaaata   127020
127021   ataagaattt ttccctaaaa tcttttctta atcacaatat ttctgttgta tgaagtattt   127080
127081   atggagcaaa tcaaatcact cagtggtcac taaatatgtt gtgtttgtct gtgtgtaaat   127140
127141   gtgtggtgtg tgtcttctat gtgcccttta acatgtgagt gttcagagtc ctgtcataag   127200
127201   atggatttgt ggtaaggcaa tgtttcttaa agtatgacct tcttaccacc tgtgacagaa   127260
127261   tcacctgggt gctggttaaa atgtgactat tttggccact tgttctcaat cgtaattttt   127320
127321   tgaggctaaa atctgggaat ctatatttta tataagtgcc cctccagtga ttctgataca   127380
127381   gaggtatata agaatgaata attatttttt tgataacatg attaatacca agtgaatagg   127440
127441   aagtaagaag ggaaaggtca tactgtttaa gatattggag aaaaacttta cagagaatgc   127500
127501   agaatctgaa attttctagg tgctaaggca ggaagcagac attttatgca taaggaatgg   127560
127561   ctcaacaaaa ggtggagttt aaaagatcag aaaaccaaac actgcatgtt ctcactcata   127620
127621   agtgggaggt gaacaatgag aacacatgga cacagggagg gaaacatcac atgccaaagc   127680
127681   ctgttggggg tgggagcaag gggagggaga gcattaggac aaatacctaa tacgtgcagg   127740
127741   gcttaaaacc tggatggcaa accaccatgg cacatgcata cctatgtaac aaacctgcac   127800
127801   attctgcaca tgtatttcag aacttaaagt gtaattaaaa aaatcataaa taggccgggc   127860
127861   gtagtggctc acgcctgtaa tcccagctct ttgggaggcc gaggcaggtg tatcacttga   127920
127921   ggtcaggagt tggagaccag cctggccaac aaggtgaaat cccatctcta ctaaaaatac   127980
127981   aaaaattacc cgggcctggt ggtgggcgcc tgtaatccca gctaatcggg aggctgaggc   128040
128041   aggagaatta cttgaacctg ggaggcagag gttgcagtga gctgagatca tgccattgca   128100
128101   ctgcagccta gatgacagag tgagactcca tcttcaaaaa ataagaataa taaataaata   128160
128161   aaaaaaataa gatcataaat agatctgcct cattaaagtg aaagatttgt ttcgcctagg   128220
128221   gtagtagaag gagatatttg tatgggtaag atgaatcaag ctgtaatgag gggcttctga   128280
128281   gagataaatt tactggaatt gagctcaagg ggaaagccac tgaaggtaac atgtaatatt   128340
128341   aggcccacat gaattatttt tctgtcacct gacaaagaca gaaatgggca tgatctctag   128400
128401   aattttggaa cagaaaaatg aacccacgtg attataggag gaaaaccatt tgggaaaaat   128460
128461   gtatttggtt ttatactatt tgtttagcac aagagatatg gatagaaatt agtctgtcca   128520
128521   gacaccatct ttacaataca aagtcacctt tctttatctt agtctcatgt tgtgatttca   128580
128581   acataaagct catttttaca aatatctaag tcagagtcac tgtgtgtatg tgttccattt   128640
128641   atttgtatat gttacataag gtctttttca cctttctttt atttccgtct ctgtagccag   128700
128701   tctagtgtaa gaattgagaa tgggtcctta gtaaatcaca atttcttctt tttcatctca   128760
128761   tttgatgtac atactaaccc tgtgagacaa atcaacaggc ttcattaggg cattttagct   128820
128821   gtgaaaacca agtgggggga agttaagtcc tgtggtgtgc tcagtgtcat gcctggctcc   128880
128881   atgaagcagg tcgagccagg tttctggatc cccaagccag tgcttcttct ctttatacac   128940
128941   tgtggcttct ttgaatggac ttgctgattt ctccgacctc atcctcatcc cagagagaat   129000
129001   cttgtacaaa cccatctcgc tgcattgcaa ttcttcgttg acttttttgt ctatgtgctg   129060
129061   tacttgattc ggagtgcgct ttttgaggcc tggggttatg tctctttcct ctgtatctcc   129120
129121   ccagtcatgg cacgtagtaa atagttatgt tgtaatatta aatgaaagag tgtgtataat   129180
129181   tttgtggtta aaactaaaaa tagtcaaaaa gacataatac tggacgatga gaacccaggg   129240
129241   ggcatcagtt gttatttttc tctctcttgt attctcaatt cctggcacag tacagcacag   129300
129301   agtaagtgct taatcagtat ttattgcatg aagaaataga ggaagatgag caaggactgt   129360
129361   cacaggtaga aaagaacttg atttgaaccc tgaacctggt agaataagta ggcatttcct   129420
129421   aaagggcacc aagcaggaaa gggattctaa ggatagtaat tgctgtgagt ggaagacttg   129480
129481   ggagaatgaa tgaggaattg gtccttatga gaactaaata attattattt tttctctctg   129540
129541   aatggttgct gtgtgtatag tgcagatgag aaactaccag atactttttt ttaaattgag   129600
129601   agtagaaaat taccatatcc ttaaaggttt tgaaatgtcc ttggtgaatg caaggatcaa   129660
129661   ttttttgaca agtgtaaggg gtgctttaga ctgttatgtt ctggcatcgt taatggacaa   129720
129721   gcaatatgtt ggttgatgtg agtgtctcct aatggagatt ggttaggagc taacggtctg   129780
129781   catgagcatt ttgggaaact gacactaaaa gctgatgaag ttcgtcatct caggtaaagc   129840
129841   cagaaggatc tgtgaaagag ataaggattg gaacaaaatg atggaagagt ggatgttgga   129900
129901   tctctatgtc ctagtgattt tcatcaaatg aaagtagtta cataagttat ttcagttagg   129960
129961   tggcaactgt gattgttcct tgcatttcta tgaatgaggc tgttgtaagt gcattcttat   130020
130021   taggaaatat ggcatgttaa ctaaaatcca aagccatttc atgactaatg ccacttacca   130080
130081   taaagctgac ctttgactgt gtagttttaa ttggatatag cacctgttat ttgggctttc   130140
130141   ttgacttaat ggagaattca tagaactggc atttcaaaca aataatgttt ctgaaacgct   130200
130201   ctcatactga aaaatggcac tgaaaatgta ttctgagtag aattttaaat ctgaggaata   130260
130261   tgatatgcat aaaaatttga cttttgtgca gtggcatcaa aaattttctc taggactggt   130320
130321   gtatttatgt gagagttcac cgggccaagt agacttaatt atgagactaa gtgactttat   130380
130381   ttgcatctgt gctggtggca gaataggaaa ttctaattgt gagaagaact gtgggacggg   130440
130441   accacccaca gtaacattgt gatgaaagta aaactgagaa atattgaaat agtaaatgta   130500
130501   caaaaaatag ggttcaccta ctgctcactc tctaaacttt tatccatggg ggaatctggg   130560
130561   agatagattc tcaaatattt taaagaaaat atctgacctc agtatactcc ttttaatatg   130620
130621   cttacaataa aactgtatgg gataaggctg ggcgcagcgg ctcacacctg caatcccagc   130680
130681   actttggggg gccagggcgg gcggatcacc tgaggtcagg agtttgagac cagcctggcc   130740
130741   aacatggcaa aaccccatct ctactaaata taactaaaaa aaacaaaaaa caaaaaacaa   130800
130801   acaaacaaac aaacaaaaaa acaaaaaaaa aaaaacctgg gcgtggtggt gtgcactttt   130860
130861   agtcccagct attcaggagg ctgagagaag agaatcgctt gaacccagga ggcagaggtt   130920
130921   gcagtgagcc tagattgtac cactgcactc cagcctgggc gacagagcaa gactctgcct   130980
130981   caaaaaaaaa aaaatatagg atattatcct caggatagtt aggaaaataa aaaaaagtat   131040
131041   aatggtggtc atgattatat ttaggacatt atactactgg tacatgatca ttttaaggaa   131100
131101   tggagatgaa tacatatgtt tactagtaat ggctagtgtt tactgaacag ttagtttagc   131160
131161   aaatacagaa taaacttatt tgatcttcca acaagcatgt gaggtaagta ttatttatta   131220
131221   tccccatttt actgatgagt acaatgaagc acagagaggt taagtaacct gccccaggtc   131280
131281   aaacagctag taagacataa agtggagatt tgaacttggg cagtctttgg ttcctgtgct   131340
131341   gttaaacgct gtaatccctc tgtgtttata gaattggaag ttggaagagt actctgtagt   131400
131401   atgcaacgtc tactgccaga gttattcaga aggcaagggc acagcccata gataataatg   131460
131461   ttttcaagag attctataat ttgtatattt gcctcacagg cagcaggatt aggtttcaac   131520
131521   aatgacacaa gtttcattac aggcagaatc cagcaaattg tatctcagca ttcactgatt   131580
131581   aaagtcatgg tcttgggttt aattgattgg ctggtttata tgcttaaaat tcaatattga   131640
131641   tatttacaag tggacacatt ggctttgatt aattgccgaa tttatttcag tacagcttac   131700
131701   ttctgattgt gtaatcagca ttgctgattt aataatcaag ttctcctgct tcccagataa   131760
131761   tgacattagg tacccaaagt gacaatgtga agattgacac atttcttttt aattgaacta   131820
131821   taaattcact ccaagaagtg attctcttgt ctcttgctct cttccttctt tcattgcctt   131880
131881   gacaaacatc atattaagtc ttgctaagtg ccagaactat gctaagtgta atggctacag   131940
131941   tgatgaatat aacaggaagg ctgtgcctgt ctctcctttt actgtaagtt ttgcgaaact   132000
132001   tccagtgtat gagatccttt tttttgagat ggagtctcac tcttgtcgcc caggctggag   132060
132061   tgcaatggtg caatctcagc tcagtacaac ctccgcctcc cgggttcaag cgattctcct   132120
132121   gcctcaacct cccaagtagc tgcgattaca agtgcctgcc accacaccca gctaattttt   132180
132181   gtatttttaa gagactgggt ttcaccatgt tggccaggct ggtcttgaac tcctgacctc   132240
132241   aggtggtcca cctgcgttgg cctcccaaag tgctgagatt acaggtgtaa gccgctgtgc   132300
132301   ctggcccaga tctttttaaa caacagttat ttttgagttg gcttgaaaat gcttgataga   132360
132361   aatattcaaa ttttaactca cattatataa ctacttatac aaccttacat ccaaatgtca   132420
132421   gaaaaaaatg ggtttctcaa ttaatgacat ttggatgtat ggttgtataa gcagttatgt   132480
132481   catatgagta taaattataa atgctttatt actgtataca gtagcctcat gcaattaacg   132540
132541   acccatacta tttgcaactg gagatcttct aggtatacta aaatttcaag taatttttct   132600
132601   atcacttggc tgggcaatag ctgtttgttg aacccctact atgtgccaga cctaagctag   132660
132661   atgttgagtt acagcagtga gaaagatgca gtgccttatc ctgtcagacg agacaatcta   132720
132721   gtaggatact gccagacttg atgaggttat tgtctgatat gagttaattt tttttttcta   132780
132781   gctgttacca tgttaggaag acattttttc tagttcagga aattttagcc cattttggaa   132840
132841   tgattgattg aaaatttagt atagtggttt tgcttcatcc aaaatttatg tgaccctcta   132900
132901   ctaattttag atagagagag gattaagcat tttataaaaa ttcaggaact acagcccaaa   132960
132961   tcagaaaaat ctaggggatt atctttataa tttagttcct atgctttgaa tagaaacaag   133020
133021   cctttatata gaaattgttt cttataaata aactgctttc aaactcattt gtcattttat   133080
133081   tgcacgatac agtcttatca gttaggggga ttatctactt ttaagtatgc aaagcaagaa   133140
133141   aaaaatgata gataaagttt gtcatgatga aatatattaa ttctagagtg cagaaattat   133200
133201   catatatgct ttttttaaaa aaaaactgtg ttcaagtccc agtacaatca ggtcgttgta   133260
133261   atcaggctcc ttgcagtctc cctacattgg caggagtaac actagtgcct aacccagtga   133320
133321   taggaggtag tgtagaaatt taatgaacta ataagtttgt gttgagtaaa tggttctttt   133380
133381   ttgcatattg agtgacactg acacatgaaa acggggtttg ctcttcttta ttgatgtcat   133440
133441   aattagcata tcattaattg aatgtttatt ttgtggcagt tatttaattt ggttatttct   133500
133501   tatccttata gtaattccac aaagtattct tatctttatt ttacaggtga ggaaactgag   133560
133561   gctcagggag attaaagact gcccaaagta atgtacctga aaattgaaaa caccaggatt   133620
133621   aaaacgcatg tctccatggc tttaaaattc gtgtcttttt ctcatgctat gtcattttac   133680
133681   ttagcaaggc aagatggtgg gtatggacaa gtggatgtaa ctcatagata ggactgagtg   133740
133741   cttcgagcag tgtcttttgc catttaaagt gagctaggct atgcatgaga atgcagaaaa   133800
133801   gaaaagcctt tctgaacaca gctatgatga catattttca acagtaaaca cttaagtgtc   133860
133861   tttaggaagt gtgttttaca tgtgtcactc taattctgaa gtttacccca atagcttcct   133920
133921   atttctactc tcatagcatg agtcgacctt taaggagaat atctggagac ttggtggttt   133980
133981   gacagtacca aatcatttca ggcaactctt gacacttcct caaactagtt gtgagaagcc   134040
134041   agtatagttc accattttca gacattttgt caaacaagac atttcatatt tatcaaaata   134100
134101   tttctgttct gaaacccaat ctttgagctg tctgtccctc tatagagaca actcctccct   134160
134161   tcctcccact caaactatct gggactaaaa tggaagacag tgttggggga acgttcatca   134220
134221   acaaatttat ccaagaggtc tggacccatt cagtgtacat ttgagggagt gggttttatt   134280
134281   tcggaagctg ctgaacttag aagatcaact taatgttgga ggtggcaaga tgagctttct   134340
134341   tttggattca gaaaagctga agttcaaaat ctggctctgt tgccttctag gtaggcagac   134400
134401   atggaaaaca acaacaacaa caacaacaca atttctatga actttggttt tcctcaactg   134460
134461   aaaaatagga cctaataata cctaccttga atatttgttg gaaggttctg tttctacttg   134520
134521   atactgacat tccctgaaat ttaagaggaa acttcatccc aaatggcatt tgtttatgag   134580
134581   gaggaagaaa gagaactcat atgtattgaa agtccacctg gcccgacttg tttggcaaat   134640
134641   ctgctgcata cactttctca ttgaccgctg cgctgtagta gagacagtgt gactggcttt   134700
134701   ggagtcacat agacttagga ttgaatcctg gccgtgtaaa ttccaggctg ttggatgaag   134760
134761   agaagagaag gtggtgacag ttgcaccttt tgtcaagagt gagctgggaa aagtgagggg   134820
134821   cagctcttct agaagccaga actctgtttt ggaggaaggg agatctgtgg gttcctcagc   134880
134881   tttcaaaatt ctccaactgg gacttgggat tgtgctctct atagaaataa taggaaagta   134940
134941   ccattattaa tacgatagtt ctgctgtact gagagttaaa tatgatatgg gaacatgggc   135000
135001   attatttcta tgtaaaagaa ttaaactttt tataagaagg atagccatct atagagtaaa   135060
135061   atttcagagt tgtatttctt gttcaaggag aaaataatca atttatgata tgagaccttt   135120
135121   ctgtgatggt tcaaattaga tttcttgaca tcagacctag ctcttaaatc taataagcag   135180
135181   ctacacagat cgtagcagtt ttgcagatgt gttttatgga cttcagcttg cagcacatta   135240
135241   aacgacactg ccagcttaat tataataaaa gcttcacaga ccctagttgg cattacagac   135300
135301   taggtttcta aaatatttta tggtatagtg atagtttatt taatgtcaca atgtaagata   135360
135361   ttgctcagaa aataatggtg atcctaagtg agatgtgaca agattgtgta tagtgtttgg   135420
135421   tgaacagtaa aagtgatttt acaaataaag tttggggcag ttggatgaac taggacagat   135480
135481   aagtaaactg gggaagagga atctccttgg taatggttca tctttggaca gtcacattta   135540
135541   gaaaacagtt ttaggaaggt ttttgaacaa attaaagaag ctactgtgta tcccaatgta   135600
135601   aaaggttgtc attgactttg actattgtgc tgaggaccta aaaggatgcg tgctgaacat   135660
135661   ttgaatgctt ctgagaatgc tctggggttt tggcagcggg gtttgaggct ggctgcatca   135720
135721   cagcatggtt ggctgaatgt cagcttcatg tacagacttt ttatggctgc atcttaagtg   135780
135781   attataatat aatgtgcact ttgcccgaga gagaaaaata ttatttttcc ttgtccttca   135840
135841   gttctttgcc ctttatatat ttgcacaagg ccctggagga gtcacactat tcacaccatc   135900
135901   accttttacc tgtttgtttc atatgagatg tgaggaacta aagacctaaa taaattactt   135960
135961   tctccaggtc tcgtccaact tgtgacagga gtagagccat tttctgtctc catttttaac   136020
136021   cactgtttaa cctacactta gagtttacag tgagacaggg acatacctcg ggtaaaatgt   136080
136081   catgaccgtg ttgactgatg caactgattg ctgagtggat gctggcttat tttgacaagg   136140
136141   gagaagtcta ggtaggagag ctgtacccta atacaggaca cagtttttga ctgacaggac   136200
136201   cagcttagga tactgaggag gttagctcat attcttgcag gaatttagtt ttctggtact   136260
136261   cagtcctgtc aattgcagct accagaagca acgagaaatc ccagtgttta tcttggatgt   136320
136321   gaaagacatc tcaaaataat tctttttaga caaaatggct ttcctttatt ccaacttata   136380
136381   acgtggccta agcaagtttg gaccacagtg atgattatat attaggaacc aagtcagtcc   136440
136441   agaccagacc agtcaagcaa atgacaacaa aaaatttgat ctacttcagc atttgagaat   136500
136501   gcccatttaa agatgtgccc cacagatgac aaaagaaaaa tgggatttct gttatcagag   136560
136561   ctgttcccct gacatctaac tataaggtct acagaactgt gtattgctaa gaaaaaaaag   136620
136621   cacccagaat ttttccagga tgctagatgg aagcaaggtt atatggacaa ctgcacgtgc   136680
136681   ttttcagaaa gtgaggatta gttccatcta ttttccactt cagtttggta gatgtgaatt   136740
136741   gacagaaacc atgaagactg gctaaagtcc tgtttttccc agagcttgag ccatttgtct   136800
136801   ctcttgaatt cagatcgtca aggaactctt agtccttgca atgctggtga cttttgggga   136860
136861   gaaaatatat aacgggactt ttgatattca catttcccct aagttcaacg acagtgtcct   136920
136921   tagacctttc catggatata ttatttctac atgctggtgt tttgacttat gacataagct   136980
136981   agaaataatg attttgattc ctattttgtt ccagttttaa aaattcttta gaattcttgg   137040
137041   ttccctggtg ataaggctga cagagaggga aatacacaca ctttcatgtc tcaaattcta   137100
137101   tagtcaatta tttggagcag ccttcctctt ccactgcttc ctatttcact cctgccctca   137160
137161   ttaacattgc ataattcatg acattcctca ggtctcaatg cctcaacctg tttatttgac   137220
137221   agtttccatc aatgctcaaa cataggattt tggcttttgc tgttttttag ctattctggt   137280
137281   gagagttgtt ttgagactgc ttttaaaagc ttaagctaat gatctgttca tcgttgtttt   137340
137341   tttttttaat tttattatta ttatacttta agttttaggg tacatgtgca caatgtgcag   137400
137401   gtttgttaca tatgtataca tgtgccatgt tggtgtgctg cacccattaa ctcatcattt   137460
137461   agcattaggt atatctccta atgctatatg actttgcagt ggagagaaag taactaacat   137520
137521   ttggtgagaa tctaaccgca tgttcaggca ctgtgctaag agctttccta tgagtttaat   137580
137581   ttatctttat aataattctc ccaaatgtag caatataatt tcccttttgc agatgtaaaa   137640
137641   cctgctctaa aggctgtgta acttgctcaa ggtctcacca tcggtgcagg gattcagggt   137700
137701   ttcatagcgc tctatttctg ctcctcaaag ggttgtccat ggaaaagcag cagcaggagt   137760
137761   tacatcccag cacaaacctc ctgaaccagc atcacatttt aacaagatcc acaggtgatt   137820
137821   tgagtgcata ttaaagtttg agaagcccag ctgtccttgg aagctcagat aaactggagg   137880
137881   ctacagtaga taaggacggt cggggcactt gcttctgagt ggcactgttt ggctgtgata   137940
137941   ttgggcatct gcttttctat ctttgaatga agcgaaggat aagaaaaaat gattaagaga   138000
138001   agcactgagt gaatggtaac ttgcagacta atttttgagg tgtaggaacg tgactgtcac   138060
138061   tatgattaat tatagcaaac atctatcaag caccctgagg gcagctctca gtttatggaa   138120
138121   tgatttagag tgcctgtttg cactctaaat ttatgaggag aaaatgtgac ctaaattaga   138180
138181   atttcgtgga ctgtgttgga acgcctggag acagtgctaa aaatgcaaga aatcattaat   138240
138241   aattaaatgt ttaatgttta ttatagtgac tccagaagtt taggtttgaa tgtataatgt   138300
138301   aataaagttg tattttgtga tgtagttaca atttatgatg cattagggcc ctttgtataa   138360
138361   tcagtatgta ccatgtatgc tgcccataat acaggttttg aagaataact ttactatttt   138420
138421   acatgattat aaagatttat gatgatttta tttttgcttt tatgacatta tagaccatat   138480
138481   ctgtgatacc tataatacca aatccttggt cagaaacaaa cacccaatta cagtacagtc   138540
138541   ccagtaggaa gacatgattg gtttttgaac atctacttta taaaatgatt tttaaggatt   138600
138601   ttaacttggc aaaaaggaaa tactttctgt gcagcacttt cattttaaca ttcgtttatt   138660
138661   tggtagttat tcagcaccta ttatgtacta agtaaattga tctctaattt tgcaaatctg   138720
138721   actatttata agtcttaaaa ctgatttgat atatttgtag ttttatatat caaggataga   138780
138781   cttgttagtc tgtaatcctg acatacaaaa gcaggataac taagtttgta gagagcactt   138840
138841   tatgctttta aaaatgcttc tatatgcatt gtcttattta attctcacat tggttaggtc   138900
138901   ttaacatgct cattttatgg aaggatagat gatgcattag atgaacttgt tgccatttgc   138960
138961   atcctgaaag tcttttatta tgtttataga tgaggaatta tattgtcctg aacattcatg   139020
139021   gctgttactc tttgtacaat ccagttggcg actagtcatg ttcttttttg ttgtaactct   139080
139081   gtcttctatt tttatcttaa cagtctttat gtaagacttt aagtaatatt tatattttta   139140
139141   tacatttcag ttttattttc ccaactagcc tgcaaatctc atgtgtgcta tatctcttca   139200
139201   taattataaa gcagtattaa ctatttttta tagtccttat agtacctggc acattgtagg   139260
139261   ccttcagtaa aggtaattga atctgaagtg ggaataagga gaactgatac cttgatttgc   139320
139321   atcctacctt catttgtttc attctctggg cagtattttt gattttaggc cagtcaagct   139380
139381   tggggcttcc ctctcttttt ccaggctctt gctttaagcc atgtcattgc acagcagacc   139440
139441   atggtgcaac aaagaggatt tggagccctg tatactcagt tttgccaaac gtttactgct   139500
139501   ctaataaatc atctattggc taagctaact ttggggaatt gcctatggac tttacttcta   139560
139561   tttgccagcc ccatctggtt gccatggata cttgctgtgg cagaaggttg tcctacaggc   139620
139621   actggaacat gatgttgcct gtggcaacaa atagctcagt gggcagcaga aggaacaggg   139680
139681   gtgggacagg agtaccaggt actcacaggg agggcaggga ctttggttgg actcagcaga   139740
139741   agctataaga ggcattctag tcagatagtc agggctgggc ctggcctgtt cagggagcat   139800
139801   gtgataccag gagatagtgt tgttgtaagc aggtaataag cattgaggag gtccattaag   139860
139861   ggcaacaggt gaagttttgg ctggtgatca gccatgttgt cagggggatt ctggaagcag   139920
139921   gtaatctgca gagatcaggt gagctaggag ttgagattgg atctagtatg aagcagaaaa   139980
139981   gaccagggac gggaatcaag ggcagtcttg aatgagctcg ggcacttagc catagtggga   140040
140041   gggtggaagc agagcctcag gattgtcagg agagaaggca gggctaaggc atagctgccg   140100
140101   agcagaattg aacctgtggt cagagctggg gtcagatgtg tgatggtata gaagagatag   140160
140161   tactgaccta gagtagaaaa ttttgacttc tgatccctgc tcttccacat actaagcctg   140220
140221   caatctttag gaagtttttt tttctttttg cttctctagg cctcagtttc ctcatctgtg   140280
140281   gaatgagaag ggtgggttga tgtgtatttt gcaacgtatg acttgtgtag agttttcctt   140340
140341   tccaaaaagc attttgtgtt aaaatagttt tggaagtgct gcatagtgta tgttccccca   140400
140401   tcattgccaa gatttataat gctcattatt atcttaaaat agccagtgat gcactatgat   140460
140461   tttatttagt ctagcaattc tgaaactgat tgaccatgga atatttcttc ccccagtttg   140520
140521   ttgatttggt gagggattct ggaattggaa gggatatagc ttggaaaaga ctggactcac   140580
140581   tgatttctca gatgcctgcc atttgagcat acccatgcat ttatgaggct gtccagttgg   140640
140641   gtggccacag aaggttcctt cccttcccac aactttaact tggtatttcc ttctcctttt   140700
140701   cctcttgaga gttatagtat agacgctact gctgtttgga gtttcctgtc tcccagcact   140760
140761   ggagcacttg gtccctggtt cccagatcat cacttagagg aaagggtgtg gatagagact   140820
140821   gtaattgttc ctccttccct tcccagagcc tggtgttggt cttaaagtca gcctccccac   140880
140881   atctgcttct attgccttac tagaagaact tctctttctc ccatccccct ttgcttcatc   140940
140941   tgtcacaggc ttctggaaaa ctaacctcca cacagagcat tattttcgcc actgggaatg   141000
141001   tgttttcctc tttcaaaaca actcatttac aaataaactt ttggaattct gcccatccca   141060
141061   ttccacctcc catgagattg actgaggtaa ttccttacat acaatctgtt taaacatttt   141120
141121   gttatcaaga gtaggaaaaa atactaattg ttttgccagc ctgcattttg gataaataac   141180
141181   taaagaacag ctcacttttt ctccccctcc cagcggcctt ttgggaatgg gaagatttta   141240
141241   taaaataaac ttggtgcaaa taaaagtgac ttttttagtg gttgaatcaa gttatggtaa   141300
141301   taattttgag actgaaaata tttactcata tagcaaatac ttatgcagtt tttaccatga   141360
141361   gagtaatatt gtgccagaca ctgtgggata tcaaccaaat gccctcaagt aatgcatgta   141420
141421   actgagtagg taagaccacc atatggaatc aattagaatg ggattcagtg ttaatctgta   141480
141481   tgctattcca ttgagttaag ggaaagtatg gtatgaattc agagatggga ctgaccctta   141540
141541   caggctgatt tagtcagtgg gggctctgcc aaaatagaag gctataaggg ccagctcttg   141600
141601   aaagataggt gggatttgta aattttgcaa aggggtagtg tttagatgga tgaatgcaca   141660
141661   caagcaactc aaaccttctc aaataaaata tatttgagac tctgctgtgt gctaggcagt   141720
141721   gtatttcata ttatggataa cagtgagaat tccctctttg aggcaggcag taggtgtata   141780
141781   ggacctgtga gaatgaatgt atgtaactag aataactgag ggagcaacta atcccaactt   141840
141841   ccctccttag tttgaagtca gaattttccc agcttggtga aattctgtag gccagctaca   141900
141901   ctagggggtc agcttggtgt tgggacacct ggattcagac ggaatgttgg caaggaacat   141960
141961   agtgtcaagg ttatccctga gacatatttg tcaaaataac ttaagagatt tgggttagtt   142020
142021   aacagctgag attatacatt tcaaatacag tgttggcagt tttcatgtgg aatcatccta   142080
142081   agaactgctc cagcgtcaaa tttggtttgg acagctttta accattaatc tctggcagga   142140
142141   cacagttggc ttatataatt ctcctataag ctattcttgc atattagtgg aaaactgatt   142200
142201   tatatctttt ttggattttt tttctcgtat atatttagac aaaacctcag aatgttctgt   142260
142261   tttatactgg gtctgaggac ccacacaaag gaactttgtt tctgttgagt gcataggaag   142320
142321   atcagcccag tgacttacct gaattttatt tttaactttg ttatttacaa aattgacagg   142380
142381   ttatttttga agctcagtgg tcaattcttt tgaagccatt gaagtggttt actggtgtag   142440
142441   atatgatctt agtactcgaa aaaactcact tcacttagct agatcccatc tgccctatca   142500
142501   gttgaataga gacaataact attgtaagga taaagcaaaa agtgttgaga aattttttag   142560
142561   taaggggatg ttctgtgaag tatactctta aggattttta tttttgtaca gacacatagt   142620
142621   tgactgccca taaatgtttg ctgaataaat gtgtgactga agattcccac ttctgtttca   142680
142681   ggcagttatt cacaaaatgg caaaatgtca cttttttatg gtaagcaggc atcattgaca   142740
142741   tttattaaat tgaaagtatt aacaatagtt gccacagaga tttttaaaaa atgtcttttt   142800
142801   ctttttgtat gtcttatcgt acatggctag aaaaacatcc ctaaaccaga gttacgattt   142860
142861   ttcttctatt ttctgttaaa gtggactttc tattcagacg gcaaatttta gcttcaaata   142920
142921   ttgggaaatt aactaaggtt atctcatgtt ataagagatg tacctgtaaa tggaagatgg   142980
142981   caaagtggaa gatttttctt atcattaaat gcctgtattt ctcatagcca agtcaattca   143040
143041   gctaagactt gaaggcacca attatttcag atttttcttt caagcagcaa actttaatga   143100
143101   aaatatgtag ttactctgat ttccttccta tcaatttaag caatttatct gtaaatatat   143160
143161   tttccacaaa ataaattcca agttaattgg agatttactt tccatattaa ggaacacgct   143220
143221   cacccttgta tggagtgatc caaaagtcta cactggcatt gccagtatag catttctctg   143280
143281   agatcttctc tccaaatgaa acattatgcc atttttcata aatattaatg tatgaactaa   143340
143341   ggctgtctct cctgtcttgc aaagctaagt ggaaaattaa acacttaacc aggcaactca   143400
143401   gttcatctgt ccccagactc ttctttttcc tcattaagag gaaatttcac gtgaaatatt   143460
143461   ggaattgtat tcataattgg aaattagttt ttcaggaagg actgaaaaag ggtgcttatt   143520
143521   tcaaagctcc cctgcagatt attttgattg atgcccttga acaattcttt ggagtttaaa   143580
143581   cttttagaag tctccatttt ggtttggaaa aaggaatgaa aatgattttt taaactctaa   143640
143641   gttgttcaca gatctgcttg cctgtagcta tgtaatctcc agttcccatt ttctctatcc   143700
143701   acaccacctc cattctcaag taggagcctt tatgtatgaa gttgggggat tacctatgat   143760
143761   cgcttcactc tctccttgac taaccagatt accacagagt atccaaaatc caatccatct   143820
143821   tctttattct tgtagtaaag gctgatgtct gctatgcatt tcatctactc aaacaccttc   143880
143881   ttttagcatt tttgtgtagt cagtccaaga tgttaaagcc aatataattt gtcttatctg   143940
143941   tgcctatcaa tacatcactt cctacagaga cttaatagaa ttttagagcg agaaggaatc   144000
144001   acatgacctt gatcactcag ctggtttgag acatatataa gacttaatgc ttaatattct   144060
144061   tctttcttat tgtgttctct atttaaaaaa tactttgctg tccttccatc gatggcctgt   144120
144121   gacactctgc gtgacttttc tctgcttgtt tcataggcta gaccctaatg aggaaggctg   144180
144181   tttttcagtt ccttcatcgt gctaagctca tccacactgc agggactgtg catgagctgt   144240
144241   tgcttcagtg tagaatgctc atcctctaac cacgactggc tttcattcat tcattggtta   144300
144301   acaacttaaa ttgtcatttc tcagagaggc ctagtctgat catccagtca ttccttcagt   144360
144361   gcacttaaca catttaaaga tatttttgtt tattttcttg tttcttatct attattacct   144420
144421   gtttatttat tcttcattat atttcagcat ctggaacatt caaatattta ttgcataaat   144480
144481   atactgttta ttgatgaaat tttttggccc aatttaaatg tttattaaca gctagagtgt   144540
144541   aattagtcag tttactaaca ctaattgaac aaattttgtg tgcacagtaa tttattcaat   144600
144601   ggtactccaa aacataaggc attcacttcc ctttgaatct ttgtattcat ttgtatttat   144660
144661   ctggttttca ctcctatttc agattcccaa tgcttatgtt tagtgctcca tgcagtagtc   144720
144721   agtgcactca atgaaaactg ctctttcttg ctggtgttaa gtatagatgg ctgagtgaca   144780
144781   cagcagccca tgaaagccaa ggacaggaag ctagtctgaa gactctgtgg gctgctatag   144840
144841   gtagaagatt gtgcaccaat gatgattgta gtcctagatc tgccgtcatg atgctggagc   144900
144901   aggagcagag taaagcaagc aaccatctct gctggagaga gccagaaatg gggaggtgag   144960
144961   gcgtgggtgg tgatatcaaa actgtagtta gcactagaat ggaagcaggt aataataaat   145020
145021   agctagaagg agctaaatac caggcagtgt ctttggtgat ttacacatag caactcaatc   145080
145081   tgtacaacaa ccttgtggtg taggtactgt tattaaccca tttttcaaat gggaaaactg   145140
145141   agacacagga gtttaataat gtgcccaagt ccacagagta catactggag ccaggattca   145200
145201   aacccaggca gtctagctct cacatcaatg cttgtaactg ctagtccaca acacgttcca   145260
145261   gatgatgttt tcagggagct ggttcttaaa gaagcataaa gggaatattg gcaaaagcag   145320
145321   ggtaactctt aagcaccaga acaaatttca aaaagaactc actaactcct ggtaaatgct   145380
145381   gttttgcagt aaataaatgt ttcgcactct ttttcgatgc tgataaaagt aaaatataac   145440
145441   atatggaaaa gacaatagaa taaataaaca atgaatatag ctgacaccac aatgatgctg   145500
145501   aatgtatgag gaattgatac caagtaaatc tgcattttat gcatgtacca gcgatcatct   145560
145561   caagagagac ctctgatttt tcacagtttc agcagttgaa gtcaagtaaa agacccaagc   145620
145621   ttcacagacc aggaccctgt gtaatgtctt ggaaattgac tggggaattc attgggcacc   145680
145681   acacacaaag tgactaggca gtcagcttag aactcaagtg cagagaccac atcacactta   145740
145741   ttccaaaatt gaccacatag ttggaagtaa agcactcctc tgcaaatgta aaagaacaga   145800
145801   aattatagca aactgtctct cagaccacag ggcaatcaaa ctagaactca ggattaagaa   145860
145861   actcgctcaa aaccgctcaa ctacatggaa actgggcaac ctgctcctga atgactactg   145920
145921   ggtacataac aaaatgaagg cagaaataaa gatgttattt gaaaccaatg agaacaaaga   145980
145981   cacaacatac cagaatctct gggacacatt taaagcagtg tgtagaggga aatttatagc   146040
146041   actaaatgcc cacaagagaa aggaggagag atctaaaatt gacaccctaa catcgcaatt   146100
146101   aaaagaacta gagaagcaag agcaaacaca ttcaaaagct agcagaaggc aagacataac   146160
146161   taagatcaga gcagaactga aggagataga gacacaaaaa acccttcaaa aaaatcaatg   146220
146221   aatccaggag ctggtttttt gaaaagatca tcaaaattga tagaccacta gcaagactaa   146280
146281   taaagaagaa aagagagaag aatcaaatag atgcaataaa aaatgataaa ggggatatca   146340
146341   ccaccgatcc cacagaaata caaactacca tcagagaata ctataaacac ctctacacaa   146400
146401   ataaactagg aaatctagaa gaaatggatc aattcctgga aacatacacc ctcccaagac   146460
146461   taaaccagga agaagttgaa tccctgaaga gaccaataac aggctctgaa attgaggcaa   146520
146521   taattaatag cctaccaacc aaaaaaagtc caggaccaga tggattcaca gctgaattct   146580
146581   accagaggta cgaggaggag ctggttccat tccttctgaa actattccaa tcaatagaaa   146640
146641   aagagggaat cctccctaat tcattttatg aggccaacat catcctgata tcaaaggctg   146700
146701   gcagagacac aataaaaaaa gagaatttta gaccaatatc cctgatgaac atcaatgcaa   146760
146761   aaatcctcaa taaaatactg gcaaaccgaa tccagcagca catcaaaaag cttatccacc   146820
146821   acgatcaagt gggctgcatc cctgggatgc aaggctggtt caacatatgc aaatcaataa   146880
146881   acgtaatcca tcatataaac agaaccaaag acaaaaacca catgattatc tcaacagatg   146940
146941   cagaaaaggc ctctgacaaa attcaacaac ccttcatgct aaaacctctc aataaattag   147000
147001   gtattgatgg gatgtatctc aaaataagaa gagctattta tgacaaaccc acagccaata   147060
147061   tcatactgaa tgggcaaaaa ctggaagcat tccctttgaa aactggcaca agacagggat   147120
147121   gccctctctc accactccta ttcaacatag tgttggaagt tctggtcagg gcaatcaggc   147180
147181   aggagaaggt aataaagggt attcagttag gaaaagagaa agtcaaattg tccctgtttg   147240
147241   cagatgacgt gattgtatat atttagaaaa ccccatcatt cagctcaaaa tctccttaag   147300
147301   ctgataagca actttagcaa agtctcagga tacaaaatca gtgtgcaaaa atcacacgca   147360
147361   ttcctatgca ctaataacag acaaacagag agccaaatca tgagggaact cccattcaca   147420
147421   attgcttcaa agagaataca atacctagga atccaactta caagggatat gaaggacgtt   147480
147481   ttcaaggaga actacaaacc actgtgcagt gaaatgaaag aggacacaaa caaattgaag   147540
147541   aacgttccat gctcgtggat acgaagaacc aatattgtga aaatggccat atggcccaag   147600
147601   gtaatttcta gattcaattc catccccatc atgctaccaa tgactttctt cacagaatag   147660
147661   gataaaacta ctttaaagtt catatggaac caaaaaagag cccgcattgc caagataatc   147720
147721   ctaagccaaa agaacaaagc tggaggcatc aagctacctg acttcaaact atactacaag   147780
147781   gctacagtaa ccaaaacagc gtggtactgg taccaaaaca gagatataga ccaatggaac   147840
147841   agaatagagc cctcagaaat aataccacac atctacaacc atctggtctt tgacaaacct   147900
147901   gacaaaaaca agaaatgggg aaaggattcc ctatttaata aatgttgctg ggaaaactgg   147960
147961   ctagccatac gtagaaagct gaaactggat cccttcctta caccttatac aaaaatcaat   148020
148021   tcaagatgga ttaaagactt aaatgttaga cctaaagcca taaaaactct agaagaaaac   148080
148081   ctaggcaaaa ccattcaggc cataggcatg ggcaagggct tcatgtctaa aacaccaaaa   148140
148141   gcaatggcag caaaagccca aattgacaaa tgggttctaa ttaaactaaa gagcttcttc   148200
148201   acagcaaaag aaaccaccat cagagtgaac aggcaaccta cagaatggga gaaaattttt   148260
148261   gcaatctact catctgacaa agggctagta tccagaatct acaaaaaact caaacagatt   148320
148321   tacaagaaaa aatcaaacaa ccccattaaa aagtgggtga tggatatgaa cagacaattc   148380
148381   tcaaaagaag atgtttatgc agccaacaga cacatgaaaa aatgctcatc atcacgggcc   148440
148441   atcagagaaa tgcaaaccaa aaccacaatg agataccatc tcacaccagt tagaatggcg   148500
148501   atcattaaaa agtcaggaga caacaggtgc tggagaggat gtggagaaat aggaacactt   148560
148561   ttacagtgtt ggtgggactg taaactagtt caaccattgt gcaagacagt gtggtgattc   148620
148621   ctcaaggatc tagaactaga aataccatat gacccagcca tcccattact gggcatatac   148680
148681   ccaaaggatt ataaatcatg ctgctataaa gacatatgca catgtgtgtt tattatggca   148740
148741   ctattcacaa tagcatagac ttggaaccaa cccaaatgtc catcaatgat agactggatt   148800
148801   aaggaaatgt ggcacatata caccatggaa tactatgcag ccataaaaaa ggatgagttc   148860
148861   atgtccttta tacggatatg gatgaaactg gaaaccatca ttatgagcaa actgttgcaa   148920
148921   ggacagaaaa ccaaataccg catgttctca ctcataggtg ggaatcgaac aatgagaaca   148980
148981   catggacaca gggtggggaa catcacacac cagggcctgt tgtggggtgg gtgaagcggg   149040
149041   gagggatagc attaggagat atacctaatg taaatgatga gttaatgggt gcagcacacc   149100
149101   aacatggcgc atgtatacat atgtaacaaa cctgcacttt gtgcacatgt gctctagaac   149160
149161   ttaaagtaaa ataaaaaata aaaaaagaac tcagttgcag agatattgaa tagcaagaca   149220
149221   gaatttagct tctgaaggta taggaaatgg gggtgaatct caccactgcg agagtgaatg   149280
149281   ggttagggct ccagggaggt tttattttca agataacttt ggtgctactc tatcatctgc   149340
149341   ttgctattta ggttcgagtg aacagaagat aatgacagaa agtttctgac cctgtgggtt   149400
149401   tgagaaagtt ccaaatgccc cccttgttga tgctccttcc tggggaagaa ccttctctaa   149460
149461   gcttatgtgg attatttggc tgagcttctg aaacctccct gtaaatttat caaatacaca   149520
149521   atcatgttgg ttatcacaaa gcaagtagtt ttctaaacct ctatacaaaa ggctgattga   149580
149581   ctgttactag aacaggattg aggagctgta gcttcagact tattatgtgt accccttcca   149640
149641   agcaattcat ttttcaccat atgtattagg aactaaattc ttagcttgat agcaatgata   149700
149701   ggatatgaaa agttggtgtc tcttgatgat aaattgactt ctcagtcacc cccacataga   149760
149761   gaacaaatag aatacatttc aagtgaattg ttatttaggg tacgaagttt catctcttta   149820
149821   tagatcagtt cattaaaatg gtcgtttatg gaaagatata tacgtttata aattgtagga   149880
149881   ggtgtccatc atttttcatg gatttgaatt tacaggggcc atgggcctat tgctttgttc   149940
149941   catcttaatg ttcttgggta cttcttaagg acaaactgca aattaaaaac aattcatctt   150000
150001   gtcctattcc tgtgtataac atgttgattt aagaagcctt tctcagtaaa tctgctaagc   150060
150061   cagtagcctc aaaaagaagc cccagttggg tcattggtgc taatgacaga aagctgagct   150120
150121   gccaacagag gggagaaggg tgtatttatg gacatttctg ttagcagacc ctccatttct   150180
150181   tgcattgttt aaaatcttgc atgactttgt cttctgtcaa gggggaaata gattcataat   150240
150241   tctttttata cagtggtgat gctccctata gctatgtact ccctgaggag acaggataga   150300
150301   ataatgttaa ttattaatta aagaaataca agcagagaca ctcctctggc cagtctccct   150360
150361   ccacctagca tgccctgaga tatcttatta gaatggaatt ttcccaagtg tattaaaaca   150420
150421   tcatttaatt attattattt ttaattagaa tgtctcactc aaaccatgtg ggaccaggta   150480
150481   gactttttaa aaataatttt aatgtgttct aaaggggaat gtttttgttg ttatttgcac   150540
150541   ttctacatta ttcacaattg tgtttattcc ataaagtcaa ctgcttgtat tttcttttag   150600
150601   ctctcctagt cttgaatttt acagagatat ttttaactct ttaaatactc caaggtagta   150660
150661   tttttatgtc caagaggcat gtaccttagt ttagggactc tttggggtta aaatattggt   150720
150721   gtcagacttg ggcttacaaa catgaataaa tcacagttcc ttccccatgg gacatggatt   150780
150781   taatagtcta ttcatttctt cactttttat tgttattttt ctttttcatt tataatttaa   150840
150841   agtttcctct aaacagttga aatgaccatg cactgaaaag agataactaa catgaaaact   150900
150901   taaagatttt caattttatc ttctttgaaa gttaaagaag cactcttgaa ttttgtgagg   150960
150961   gtgaataaaa attattgatt taataatgcg attttataat acagcacata atatttctgt   151020
151021   gataatataa aattaatctg aaaattagtg taagcagaat aaaatttaag attcatttat   151080
151081   ggccagcatg aatttaaaat ttccttttgg tcattatatg tataattata ggctatatgg   151140
151141   agatgtagtt agcctaagaa accatcattt gaagataata gttactttag gtgtagagaa   151200
151201   gtttattgta tttaccctgg tttctcagga agcataaata ttgatatata ttctcagagc   151260
151261   ccataagatt ttgtgaacaa tgatggatta ctttaaaatt agtgcattga gatatttgat   151320
151321   ttgtggggaa taagcaattt ctgttctaat gtctgtgatg acttctgtag gtgacataca   151380
151381   tcaaattatc ttttgttatc caccaaaaat aatgttaaca gtattgatag tcatgacttt   151440
151441   aaattgaaca gagtgaacat ttccttggat tcctcagttt tccagaagag agagaatcca   151500
151501   ggagagattc aggaaagcag ctcatttgaa aactaaaatt ggacatttac aagccagaag   151560
151561   aaactgcact ttgcctgtgt gtgtgtcatt gtcttctgtc tacctctgag agttgggttg   151620
151621   taagaagctt gtgaaatttt ttgcacactg cattgtgagt ggcatctgta tttcttaagc   151680
151681   ccactaatga cttagcagat tcaagcactt tgctttggat ggcttggttg ttgactgaaa   151740
151741   ctggccattt tcactttggc tgactcttgt ttatttaaag gcaccactga actgattaag   151800
151801   gagataatgc agttattgtg tcttaggcaa aatacggttt tcattccttc aacaaatgca   151860
151861   tcaactaagg gatagtgttg cattcaagta taatgataag gaagagggtt taaatcaagc   151920
151921   agacttggtg ccgatcaaat tctttgaaac ttgcttaatt tggcctttac tttgtctctc   151980
151981   tgcagcatct atgttctcca gcagtgagga ctatttataa tgctgcagaa atgggctttg   152040
152041   ctgggcacac ctcaggttaa gtccagaaat tgcagcctac gtgactttga ggaattactt   152100
152101   aacatctcta agctgtcaat cttttatctg taagataggg ataagaatat ttgcctctta   152160
152161   gttttgcagt gaagattaaa tacatgtaaa aaatgcatgt gcttttaggc aaagtgcttg   152220
152221   atacataata aatcaaataa atgtcattag cattattttg tgtcatctga tttgcttgct   152280
152281   tgaccaaatt gactagtctg ttgttgccta gtaagtattt agtgaagaaa aaatgataga   152340
152341   atccttgtga aactagaagg gcccaaatga acttcaaggt cagcaggaat tttcctgacc   152400
152401   agaactttcc ctccgtacta cactattgtg aagtgtttct aaaattaaaa ggcataaaga   152460
152461   actgggtgaa cacatttagg ttgccctgtg ttggctggat ttaagaggac tcttgagatt   152520
152521   tatttcttat ttcaatttta ctaccaaaag ttaaaaaaaa ccctgacaca ttgtttagtt   152580
152581   agaatagttt tatcaaataa aatgcttaca gtatgtcatt ctttcataac tttttgactg   152640
152641   tttttctgca agcattcaat aatttgttct tactggcatc aagtaatatt cctttacact   152700
152701   aggattaagg tgaagtattt ttttttttct taatcaggta attttttcag tgcaaagagt   152760
152761   ttttaagcat acagagttta ggacagaaat ctttaaggaa gtacttttaa agaagagtgt   152820
152821   tttgaagtgt aaacaagcct cagctaagga tatttaacta ccataatcag aactggtatg   152880
152881   catctatcac atggatgtgc tttattcttt ttctcagaac attgtaacat tgtcttaaat   152940
152941   attttctgct ttcccaaggc cttatattat acatggtaga tattccacaa atgtttgtgt   153000
153001   aatgaagaaa tgaaagaatt gcaacgtaat atacatatgc ctttagaaag actatcttag   153060
153061   ctgcctttag cagttaaacc actaataagg tttattgtaa aatgcatggc aattgtaacc   153120
153121   caggaattgt gggtgttaaa gagtctgaaa gatcatctac ctcagtattc atgtttgatt   153180
153181   actgaaaatt aaaacccaat gatgctaata tgcctggaca gtcacagagt ttgaattaaa   153240
153241   agggaacact tccaacctag agctgtttga actggtaaaa tcccttcctg tggtgagtat   153300
153301   gcatttggcc tttggtccct taaaatgccc caataaaata acttcttctt tccttgtgta   153360
153361   tatgttcagt tatttagaat cactcctaaa gatttgtcat attcgccttt tatgctaaat   153420
153421   cagtatggtt gttacattta aaacattttt aagctgtgac aaatgatatc ccagcctacg   153480
153481   gtgtcttagt agtatagtta ttctaatttt agtggacata atattcagca tggtatagtt   153540
153541   cacccactta gtatgcccca gttccttaac atagagatct gtaggaatac atggaataaa   153600
153601   atgtctgtat gcttgaaaag agttttgtct ctccttgata taaatcagga aaggcaagga   153660
153661   ccaagtactg agaaatattc agtaattact ggggatgagt agagtaaggc aaaaaaaaaa   153720
153721   aaaaaaaaaa agattttaag cattgcccgg ctctcacttt gactgcttag aaatatttac   153780
153781   tgaatgcctg ctctgtgcta gtccttgctt taagaacttt tcattattaa ttcacttgat   153840
153841   tttcacaaca atctaataag gaagatactg taattatctg ctttatccga tgaggaaact   153900
153901   gaggttaaaa cactggctaa aagttacaaa ctggcagaat tagagctgtc atctgaatcc   153960
153961   aggaagtcta acagaaccca cactctgtca ctgtgcataa ttcactcttt ccaaaatctc   154020
154021   ccttgaagag caaggggtcc cagatgaaga agaatgagaa aagcatgcta aaaggaagca   154080
154081   gcaggagata agcaagacaa cgagagggtt ggatttagga atagaacaga ggtaagagtg   154140
154141   aaggatagag agaactcgct gaaatgcacc caagaggaag acataggaga tttgtgtctt   154200
154201   tgtctattga gggaggctgg atacttgctc agctttctaa ggttcaaggc tggggacaag   154260
154261   gggataaagt gaactgggga agggtttctg ctttgtagct ctgcctcttc cacctgactt   154320
154321   ctgtcgtcag acccttctcc atcctcatac tttctttcaa cagctcttcg ctgtggactt   154380
154381   cacatttaaa ccaagactgc cggtctcttc tctgagctcc agacccacct atgtaactgc   154440
154441   ttattctgca tcttcccttc ctcgtctggt ggaaatgtta agcctaacat gaacaaaata   154500
154501   gaacttttgg tttcaaaccc cagttgtgct ccttctccaa gccattgcat gatattcgtt   154560
154561   catgccaaaa atatagcgat gatctttgat ttcttttttt cccttaatac gtcacatcta   154620
154621   cactatatgt atgttttgtt ggctgtacct cctggagacg tattgaatct ggctgctttc   154680
154681   tgcgccactg ccctggctca tgcacaaccc acagtcatct ctcagtccag tcccatagca   154740
154741   gctccctcag tggtcaccct ctctcattct tgtttctttt ctctctgggt gccataaggc   154800
154801   agccagaatg atcattttaa aatacaaatc agattatgtt gccacagtac accacatccg   154860
154861   cccttcctca gtgggctcct cctgcaagca gtacacaatc caagcttctt atgttagttt   154920
154921   actgatgccc tgggacttgt ctcctttcca ggagacaact gcatcctccc tgtcttctcc   154980
154981   cttcccccct catttccttc acttcacttt gagcatttca gccactactc ttctctgaat   155040
155041   ctctcaggct cattgccatc ttagggactt ctcaagttct attcttgccg cttggaaagc   155100
155101   tcattcccaa atgtttgtat ttacgtctca acttggatac ttcagatcct ctctgatgat   155160
155161   gtagatctaa gctaaagtgg tgtggtggga catacagggc agtggtgtgc ttatttatgt   155220
155221   acctgttttc cctactagaa tgttcctgga gaggaggagt cttgtttgct tatttttcaa   155280
155281   tggagtaccc ctagcacata gttagtactt aataaatata tgttaacaga gtaattatga   155340
155341   agtatttgtt gacaaatata tgaaaaattc caacgtacaa aaaagttcaa agtatgtgct   155400
155401   aatttagatt atctaaacta actggattta tttgaaataa tcactttctg tacagataga   155460
155461   taatgctaag taaaatgtga gaatgtcgct tttcttatat aaaggaacat ttctcgattg   155520
155521   ttacattgtg tatgagtttg ttttgccatc tgttgtttca tagccagtac agagtatatg   155580
155581   ctggctaaat tcaatgaatt tatttatgaa ttcccaattg attaagttca aattaatgat   155640
155641   gctttgctgt ataatttgat aaaaattatt tttgtttttc tgaagagtat aactaaaaag   155700
155701   ccaaccatac atgggctttt aaaagcattt aaatatgcat aaaaaggcac gctaattgtc   155760
155761   ctaagagaaa ataacatatt tataggttta ctttcttgaa aatttgtttt ttacagattt   155820
155821   cctgtttttt tttttttttt tttttttttt tttttttttt accaatttcc ttttttgtgc   155880
155881   attcattgac aataccgact agatgcactt aaagagggcc acatacatta aagaaagttg   155940
155941   ttacatttat taaaatggca tccactttta tcctctggca ttaggaaaag gcagttattt   156000
156001   tctctgggaa atgacaataa cagcagcaac ataacagtgg aaagtaagac acattttaac   156060
156061   cctgaatagc tgttataatg gtgttcatgc taaatagctc ttcagagatt gaaatatttt   156120
156121   ccgtatagtc cccagttctg tcgcccaatt tattgccacc ttcctggtac ctcctttgtg   156180
156181   gggctgatgc tttcaaaggg aagagtaaaa gtgaaggcaa ttttagggca taaagaagtt   156240
156241   cctctgagcc agacttctgt ttagattgct tgtattgtgt gttttatagg tagaaattta   156300
156301   actgcatctt gaataattgc ttcaaactgt cctgggagca cagaactttc agtagcatct   156360
156361   gggaacagaa tgatgagggc cttcctccct ccctccctct ttcctttctt ccattattca   156420
156421   gcatgtagta gcacatagca ctgtgctagt catagggcag cttggaaaca aactgtaagg   156480
156481   caaagtttca ccatatggag ccccacatat agagagatgt ggaagctgaa accaccaggt   156540
156541   accaattccc aaggaacaag taaataggtg aataacggca catatgtgac aaaatgccat   156600
156601   ttcccccatt tgaaaaactc tttcctttgg gaacacttat gtactgttcg tgggaatgta   156660
156661   aataagtaca acttttatgg aaagttgtat agaaatttcc cagagaacta aaaatagaac   156720
156721   taccatttga tctagtactc ccactacttg gtatctcccc aaaggaaaag tgatcatcat   156780
156781   atcaaaaagg tacctgcact tgtatattta tagtagcaca tttcacaata gcatagatat   156840
156841   ggaatcaacc taagtgtcta tcagtggatg attgaataaa ggaaatgtgg tatatgtata   156900
156901   gacacaatag aatactgttc agccttaaaa aaagaatgaa atcatgtctt ttgcagcaac   156960
156961   atggatggaa ctggaggcca ttatcttgat gaaataactc agaaacagaa agggaaatac   157020
157021   tacatgttcc cacttagaag tgggagctaa gtaatgtgta cacatggaca gagtgtggaa   157080
157081   taataataaa cattggagac tggggaggat aggagggtgg gagaggggat gagtgataag   157140
157141   aagttactta atgggaatac ctaatgcatg caaggcttaa atcctgtatg atgggttgat   157200
157201   aggtgcagca aaccaccatg gcacctgtat acctatataa gctccacgtt ctgcacatgt   157260
157261   atcccagaat taaaataaaa ttaaattaaa aacaaattac ttaatgggta caatgtacat   157320
157321   tatttgggtg ttgtttacac taaaagctca gactttagca ctctgcaata tatccatgta   157380
157381   acaaaactgc acttgtacct tttaaattca tacaaaaaaa cccaaaaaac tatttgcttt   157440
157441   gggaagattg gggggttgaa cacgtttatg gtgattatct tctggtacaa tagaccctaa   157500
157501   taattttttt ctggtttcta aattgattta tatgcaaacc atcagtttta gatgttcatt   157560
157561   tatttattct tttatagaaa atactaaatg aaacaaaaat cactgctgtt tcagaaaaca   157620
157621   cagcacttgc atggcagtaa aagaacagca ctcgtgattt tttcatcaaa cccttcctgg   157680
157681   aaaatgattc agtattttca gccttcgtta taattataca gggcaacaca tagctttgct   157740
157741   tttcccttcc tttgaaaatt ttagattttt ctcttcacaa aaaaatgccc ttttgatatg   157800
157801   gactgctgcc ccctgccccc tccccgcccc ccaggctgct ctctggcggt gcagagcctc   157860
157861   tcattcagtg tcggacacct gccccgccgt gcattgcaca cagctgtgcc tgctcctgct   157920
157921   ccgtcagtac ccctccactg gggtgggatg ggaggtgggg tggggtgaaa tgttcaggtg   157980
157981   aagtttaact tccttccagt gggcatatgt aaccaaaaga gaaccttatt aagcagattt   158040
158041   ctagctgagg ggcatttaga ttgtattcta agactttagt ggtagaaata gtccatattg   158100
158101   tgtagacccc cccacaccta attctgtgtc tccctctctt cttgccaccc cttcatagtc   158160
158161   cttttgggct gatacaacag aataccttag gttgggtaat ttataaacaa cagaaattta   158220
158221   ttgctcacag ttttgaaggt tggaaagtcc aagacgcagg cacccataga tttggtgtct   158280
158281   ggtggaagcc cataggcagt gcctgccatg aaggggaaag ggatctttca agactctttt   158340
158341   ataaaggtgt taatcctatt ctctcatgag ttagccatct cttaagggct ccgtctctta   158400
158401   ataccctcac cttggaggtt aggtttcaac atacttattt tggagggaca caacactcag   158460
158461   gccatagcac tccccaacag gtgctctttc tccctttttc tgtctctcac tgtctgtctc   158520
158521   tgtctctcta tctctctctc cccctctctc actgcccccc cttttccccc ctctctccct   158580
158581   cttctctccc tgctctacct ttttgagcct ggtgaacact taagactttt tattgaaatt   158640
158641   acccaccact ggttgaatct gacatcattt gagaacctgt ccaaagtttc catccaaagt   158700
158701   ttaatgttcc atagagtgac tttcaaacgt cattacagaa ttggaattag gccctattta   158760
158761   aatacaaatc ctgttttggc tgaaataatg gaaaagtata ggtctgtata atgaaataat   158820
158821   ttccttaagg ggaacttcta cattactggt tgattccttc aatagaattt tattgtgcca   158880
158881   aacactattc taggcactca actatgtcag ttaacatgat agacaatgtg gagtttacat   158940
158941   tttggtaggg agaaacaggc cttatataat acacataata tatgaacaag ctaatgtata   159000
159001   tggtagaagg tgttgaagtc ttttgatgaa aataaagttg gtacagtaat acagcaggat   159060
159061   aaagcagatc aggagtgtgg gttggaggtg tggcaggtgg caggatcaaa tgagaggact   159120
159121   gggcacgtct caatgagaag ttgtgatttg gacagagact tgtaagaggt gaggaagtta   159180
159181   gccaaacatt tgactgggga cagagcattc caggaagagg gtacaactaa ggcaaagttc   159240
159241   atgaggcaag aagacatcta tggtgttcag gaacagaaag gaggcccttt ggctggtgca   159300
159301   gagtgaatga gggcatgaag tcagagagaa aacagtcaga tcacacaggg ccctgatgga   159360
159361   ctttttaaga actttggcct taatttggag caaaatggtg aggctactgc aggggttgga   159420
159421   ataaagaatg atgtgatcag agttagcgtt ttagaaagaa aaccctggct gccatgggtt   159480
159481   tggaatagac tgtgggtgaa aatagcactg ggggaggagg aggcaagaat agaagcaggt   159540
159541   actttgtaag caactattgt gaggttggat tctcaagata ttttggaggt agggtcaaaa   159600
159601   aaaatttccc aatggaaggg aagtggggtg tgagagagag gaaccacgca taattctaaa   159660
159661   atttttgtta aaaggaaagc ataatacttg aagagtctaa aactaggtct aaatataaac   159720
159721   agccaaaaag agcacaaggc tttaaaaatt taagcagtgg aggaaggtga caagacaaac   159780
159781   agattcctgt ctcaagctgc tgtcacttcc ctctccatga ctagattcca gaatatgggt   159840
159841   cttcccagcc agtgcttctg agcaccacct ttctttctgc ctaaaaccct cttctccaag   159900
159901   atctttgcat agttggcttt ttcacatgca gatcttagtt ctctgagagc tcttccctga   159960
159961   cactgcttcc tgaagtagct gtcttcccca aatctctcta tcctagtatt ctggtttgtt   160020
160021   ttgttgcctt tgttgtacaa atcaccttca taaaatattg tatttggttt ttactgcctg   160080
160081   tcttcaccgc tggaatgtgg gctccataaa cacccagatc ttatcattcc tggctgctac   160140
160141   tgtatccccg ggacctagaa caatacctgg cacatagcag ataataacta ttgggtgagg   160200
160201   aagtgttgta atattaaagt aaattaccaa atattcatta aactcctgca gggaacacaa   160260
160261   ctagtcagtg tttgagggtt agtgaaatat tttcatatag catttttggg caaaaattga   160320
160321   aaacaacact atgagaaata ggtagagaaa tcacaagaca ttcaatatgt gattcactga   160380
160381   cagatgagtt gaggaaaagg aaaattgaaa gagacttgca gaatgggaaa atttgatatt   160440
160441   gtagaattat tggccttcag aattaaaggg atcagcctaa caatatacac aggtagagag   160500
160501   ctttgcaata tctcattgag ctttctctga atacctccaa caacaagagc acattatggt   160560
160561   acaaagcagt atattccaat ctttggcatt tctgattatt ggaaagctat ttttcattcc   160620
160621   atgaaaggaa gaatagggag tatttgacta ggcagagaag aatgaggaaa gtactgctgg   160680
160681   ctaggggaat gtgtgggcag agacacagag ctaagagagc tctgggccaa agacaaactg   160740
160741   aaaggatttc tgcatgggag gaggggaaga ggaactaact gtcatctctt ttgggtaggc   160800
160801   agagagaaaa aggtctgaga agagtagaat ttgcttcata aatagtggac tagggcaaaa   160860
160861   tctgatatca attttagatt atttagggca attaaagccc cattaaaaat tctatttctg   160920
160921   ttaataaggc agtatgaatt aaatatccag gcaaatctga aagtgctggt tccaacaaat   160980
160981   tttttttaaa ataagaaaag cgtcaaattt tagtgagaaa tataatcact tatacttgtg   161040
161041   gagttaatat ggattctaag taggaggctg acctttgctt gcctgaagaa gaaaaacact   161100
161101   ttgttcagaa cagtaataat ttttaaaata cacagttctg acgtaatttc cttagggatg   161160
161161   tgaaaaagcc tgtggatagt gggattcata tggaatgagt gcaagccatg cctttagcgc   161220
161221   ttggggttta ttgaaaagtt tgtctgtgaa ttggaaagca tgtggctatt ggcctctttt   161280
161281   gctgagagag actatcttag tccacttttt gctactataa cagaatacca cagactgggt   161340
161341   gatttatagt gaacagaaat ttattagctc acagttctag agactgagga atccaagatc   161400
161401   aaggggttag tattcagtaa gggccttctt ggtacatcat gtcatggctg aaggtaagac   161460
161461   agcaagaggg ggccaaactc atcttttttt ttttttttga gaagtagtct tgccctgtca   161520
161521   ctcaggctgg agtgcagtgg cacaatctgg gcccactgca accactgcct cccaggatca   161580
161581   atcaattctc ctgcctcagc ctcctgagta gctgggatta caggtgcctg ccaccacgcc   161640
161641   aggctaattt ttgtatcttt agtagagacg ggatttcacc atgttggcca ggctagcctc   161700
161701   aaactcctga cctcgtggtc cgcctgcctc agcctgctaa agtgctggga ttacaggcgt   161760
161761   gagccactgc gcctgaccca aactcatctt tttataagag caccaatccc acccatgagg   161820
161821   gtggagccct catggcctag tcacctctta aaggtcccac ctcttaatac tgttacaatg   161880
161881   acaattaaat ttcagcatga tttttgaaag ggataaacag tcaagccaac acagagacta   161940
161941   attcttagag agccacataa aagctaacat ctataaactc atggccacta tagtcttcca   162000
162001   gataattttc ctcatataca ctctttattt atttatttat ttattttttc agatggagtt   162060
162061   tcactcttgt ccccccaggc tggagtgcaa tgacactgtc tcagctcact gcaacctcca   162120
162121   cctcccaggt tcaagcaatt ctcctgcctc agcctctcga gtagcgggag tacaggcatg   162180
162181   caccaccaca cctggctaat ttttgtattt ttagtagata cggggtttca ccatattgtc   162240
162241   aaggctgatc tcgaactcct gacctcaggt gatctgcctg ccttggcctc ccaaagtgct   162300
162301   aggactgtag gtgcaagcca gtgtgcccag cctcctctta tacactctta aaaatgctgt   162360
162361   agtttgtgtc agaatggacc attaccagat tttattttct gccctgagat tttggagaga   162420
162421   tgacatcact tcatctaatc aaaaccactc agaggtgtga caaaccttag acagttgcaa   162480
162481   ataccaataa taaacctttt atatacaatc atcagtgtaa tttgtgggtg atttcaagga   162540
162541   taggtgttct gtagggtaac actgccttag aaacaaaagg gaagtaaaga gggtttcata   162600
162601   tttttatcag agtgttttca aactaacaga gaaaacgaac agagctcctt tatacaattg   162660
162661   aatgcattgc aggttagctg aagtgaaatc aagtcaagaa tattgtctga ggaaatatca   162720
162721   agttactgta aaggtaaatc catcaagaat atctaaagtc agggaggaaa aaaaaagaat   162780
162781   ttagtattta tctatgtatg ttacttcatg attagtagat ccaatatgag aattaatgtg   162840
162841   gtgctcgagt aatgaaacac aattgtttga atatatttga ctagtcccca ttgttagcaa   162900
162901   ccaagttcat cgcactctga gctttagttc tcttatttgc aaaacaagtc agaggattgt   162960
162961   ggcagaagtt gaattagaaa agctctaagg tacgtagtac cagtaaaatt tgaatttaga   163020
163021   agatgcggaa tttaatggaa tttttatgca tgtttcttaa tttgtttttc ttgcaacaga   163080
163081   tgctgtgaac ttttacacat aggttcaaag aatagttcct gctttgaaaa tgggcctgag   163140
163141   attcacccaa agaacatctt gaggatgtca ttggattttc acatcaatat cgtttgcttc   163200
163201   accttacttt tctaatgtct agatgcccat aggtttccca gggtggaaag agaaataaaa   163260
163261   taacttttgg gagctttaaa gcaaattgcc actggattat cgtgatttga tatttgcttt   163320
163321   tccagatagg tgactgtggg aaataatctg gcctctcctc ctgtacctgc atgtcccttt   163380
163381   cttttccgtc atgtgattcc tttctttctg tgtttacaat aggatcattt ttggcttctg   163440
163441   gcccaggtcc atctgtggct ccactcatat ctctctggcc tatcaaaatt ctattgatgc   163500
163501   attttaagct tcagtttctc cttcgtaaga actactgcca atgttgattt ttttctttgc   163560
163561   tcccctttca caggatttag tactaaattt caaattacct tattgttttt tcccttttat   163620
163621   tttctcccaa ctgcttataa gtttcttgaa tataggctcc tttttttttt cttttttttt   163680
163681   tgagacagag tatggctctg tcacccaagc tggagtgcag tggcacgatc tccgctcact   163740
163741   gcaacctccg cctcccgggt tcaagcgatt ctcctgcctc agcctcccga gtagctggga   163800
163801   ttacaggcag ctgccaccat gcccggctaa tttttgtatt tttagtggag acagggtttc   163860
163861   accatgttgg ccaggatgat ctcgacctct tgacctcgtg atccgcctgc ctcagcctcc   163920
163921   caaagtgctg ggattacagg cttgagccac ctagccagct ccttttttaa tgcattatat   163980
163981   atttatgtac tttgtagctg agaatttggc tgttttttga tgctcttttg gagcctcatt   164040
164041   ctcagagttc taaaagccaa aaatggcatt ctgaaatctc agttttatga agctgtcagc   164100
164101   cagtggtata aaatgtaatg gtcaatttaa attatggtac attcaaatgc agctttctat   164160
164161   taatgacttt atgataaaat gaatgccagt tttagacact tcccttaggt acagctatcc   164220
164221   atcatgttcc ctgagtgtac cgggagatca ccttatatta tagttgacac ccttgaaaaa   164280
164281   ggacaaaaaa gggaaatagc agcatgggga agggggttgc agcggatgtg gtcaatgtgt   164340
164341   tccagtaccc aaaaggcttc tttcttctct tcctctcacc atgagaagtt tctatcaatt   164400
164401   tttcctaatg attagctatg actgagatgt ggatttggat gtgacttttt ttaagaaagt   164460
164461   gttgagtttc ttatacttta ttttattcta ttttatttaa aatatagctt acattttaaa   164520
164521   aaatttaatt attggttatg cactactagt caggctcagc tgacctatgg taagtaacaa   164580
164581   acctcaaaat cccaagggtt taacgaaaca aatatttctt ctttttttct catgtcacag   164640
164641   ttgggagatt ggattttttt tttaatggct tttcctatag gggcttgggg acccagtgct   164700
164701   gatctcacag tatattccag aaaaatattt ttctactcca ctcccattaa aggatggtgt   164760
164761   aatcagtttc tttctgaatg aaacaaaaca gcctgagtac tcttatttat acatgtagat   164820
164821   cagatattct tcctgtgttt tacccccagg aagagtgtat ttttgtttga gtatccatta   164880
164881   attgttaagt aataattgca acaggggcta agaacctgga acaattaaca ggaccttctg   164940
164941   gaatgcctgt aatctaatag ggaatgtgtg ttctgagaaa gttattaagg tttgcaataa   165000
165001   ctggctttat cttcatccta accctagaac agtgcctgac acaaatcagt gacacaataa   165060
165061   atatttgttg aatgaatgaa cttaaaatgt ttttgccttt gccttcactg taaagccatt   165120
165121   ttttttcatt atttcacctg tttaaaacta tgctctgtct cttcctgtcc cagcccatat   165180
165181   ttgcagtgaa tgctttagaa aaaagatgtg gacatgatct attgtaattc aacattaaaa   165240
165241   acgagagagg atattttcca aactcaggaa tttacccctt ttttcctgaa ctgacataat   165300
165301   actttcataa tataaataga gacttggtga aaacatcaga tatataaact gcaaagattt   165360
165361   tgaaaagaga aatagatgaa gggattgaag acagtcactg aattaaaaca aattccgttc   165420
165421   aatagcattt ttcaaatttc acctgactca atctgtgtag tcttttcagc tgctttaagt   165480
165481   atcacagcct tatagatagt gcagcatagg ggcaataaag ataaggtgta aattgtgaac   165540
165541   aaaaaagaaa ataactttat ttttgtgtgg tttaaataga atattgctga tgaacttttc   165600
165601   acttggatgg ccttatcaag tggttttttt tttccagagg aaagagcagg gcttgcaaaa   165660
165661   cagtgtaaat caggcaatct acattcacat cttgatgatc tgcaaatcac tgaattcatt   165720
165721   tgcaagagta aagcagactc atgaaatcaa taactttgct attcatttat gctgcatact   165780
165781   tttcccctct ttggaagagt ccataaagca gagttttaag attttattaa gctaaaaaaa   165840
165841   tgagaggata tctttagcaa atatcttcag ttttctttac ctgtgtttct attttcttat   165900
165901   ttgagaaatg ctcaaagcta attgtctcca atggtgtgag gtctgtgggt catcatgtta   165960
165961   atgtcagtga tgggggcttt ctgcacacta ttttggaaaa caggcctgct ctaagctagt   166020
166021   cagagatgag cttaattgtt gtatttgtga attaaggact gatgcttatg tattttagaa   166080
166081   aataaagtgt tagctcattg ctttagaggt cataaaaata gaattgggtt catataaact   166140
166141   atttccacat aaaataattg tgtttccatg atgaaattca gatcagggca tcaatatcca   166200
166201   tcctaactgt ggatccttag gggctccaaa cacttaggtg cactaccgta ttgcctcttg   166260
166261   ccctttttgt gtgtctgagg ctgaagaaca tgaacactga ggaggttgtt ctgcttcaat   166320
166321   attaactatg gaagtgttac cagtagcgaa accatatgag tctgcagcag ccccagttct   166380
166381   tgcccctaat tcgactgagg ggcataaagc agaagaagaa gccgaggcaa gttttagagc   166440
166441   agtagtgaaa gtttattaaa aagctttaga atggctgtgc gtggtagctc atgcctgtaa   166500
166501   tcccagcact ttgggaggcc gaggcgggag gatcttttga ggtcgggagt tcgagaccag   166560
166561   cctgaccaac atggagaaac cctgtctcta ctaaaaatac aaaaaatagc caggcgtggt   166620
166621   ggcacatgcc tgtaatccca actgctaggg aggctgaggc aggagaatcg cttgaacctg   166680
166681   ggaggcggag gttgtggtga gccgagatcg cgccactgca ctccagcctg ggcaacaaca   166740
166741   gtgaaactcc atctcaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaagct ttagagcagg aatgaaagga   166800
166801   agtaaagtac atttggaaga gagtcagggt caggtgggtg acttgagaga tcaagtgcac   166860
166861   tgtttgacct tttgacttgg gttttataca ttggcgtact tctggggttt catgtccctt   166920
166921   ctacactgat tcttcccttg agatgaactg tccacatgtg cagtggcctg ctagctcttg   166980
166981   ggaggggagc atgtgcagtg tgtttactga agatgtatgc acgctcactt gaggcattct   167040
167041   tcccttagcc gtctcgcatt tccagaggaa gatcatatac caattaaact gctatttttc   167100
167101   ctcttagtac acacgcttga gaccactcgc ccaactccag agatcttact ggggaagtgg   167160
167161   taatcaacag taccaggttt tttctatcta ttgggttgac tgcaactaat tattatttta   167220
167221   gagagacagt taacaaccac ctgactatcc cgtgatggtt gcctgacatt cttggtgggt   167280
167281   gggcttgcgg ggagccctct cctgccttgc tcatgtttga ctagctacct aatgtaacag   167340
167341   aagtgtgctc tggagaaagt ctattgctgt gtacctttca ctgcacctga aatattttgt   167400
167401   tgttgtgtga tgaatgaatt gctactatgt gatgatcttg aatattttca ctttaatgaa   167460
167461   gaagagttac tatcagattg ttcccagaaa taaaatttta cttttcttca cctgtgaccc   167520
167521   cttttcctga cataaagcca taaactttag agttcagtat ggaacagaag ctaagcatga   167580
167581   taatgattct gagctttcag ctcatgcctg agcttgtgaa gaaatgaaaa aaatagtcaa   167640
167641   tttcaggtct gctcctggtt tacctaaaga tgtgtgaaaa acttgggtct ctgtcacagt   167700
167701   cagccaaaat cagtcaaaat tcattctaac tctaaatagc tctttcatgt tttttctgtc   167760
167761   aatgtctgta agtttgtgaa aagaacaaat atttttctta agtcttgaaa tttttattgg   167820
167821   gagaaataaa gagaactgga tgtttgaaaa attttgtttt attttctgtt ttttttttta   167880
167881   atgtagcttt gtagtttatt ttggttatag ttaacattac aaaatagtct tgtatatgta   167940
167941   gaacaactca ttgacaactc aaaatgtaca aaatcagaag aaaagagtat aattgtcttc   168000
168001   aagatgccta ttattctgag gctggttggt gtgcaaaaag cctgcagtct caccacctat   168060
168061   aattttctct aatacttttt tttttttaaa ttgacctcaa tacactttat tgcagaacag   168120
168121   gaaatactaa acatttaaga aagatttgtg gaaaacgatt tgacttcaga aaaatatttg   168180
168181   ttccatctta agaggatcaa acttcagaaa tatttttaaa agtcttcctc tgaaatgtct   168240
168241   caattcttag tgattaaaaa tagctaaaag ggcttagagt agtggagaga ctggatttcg   168300
168301   gtattagatt caggtttgag ttctggtttt gccctgttct aagtgtgcgt gattttacta   168360
168361   attaataatg atgttggact gcttctctta ggtttatttg tctagtgtgt ttccacttct   168420
168421   gacaaatatt ttccatacct ttacttgtgt tttcttattg gtttgtaaga gttctgtata   168480
168481   gaatcttaat actaatcgtc aattgtgtgt actaccacct gtaaatatgc cagtctgtgt   168540
168541   cttatctaat atttcttaac gttgtaaaat tgttcaaaac tgtttttagt ttcagtggct   168600
168601   tctgttctta tttttctggg agatattttt ttttctcatt ttaaataaca gactaaatag   168660
168661   tcactgtctg atttgaataa atcaagccag aaatatcctg acagtacacc aaacaagacc   168720
168721   tgtgtgtata atgtgagttc tttcttttta atttTAGAAT CAACCTTGTC CTATGTTAGG   168780
168781   CAGCTGGAGG CAAGAGTAAG ACAGCTGGAG GAAGAAAATC GCATGCTGCc ccaggtgggt   168840
168841   gacttccaga agctcatagc tagtcagtgc catttaagtt gtagtatttt atttggaatt   168900
168901   taaaagctca atgacgtttt gtcttttaaa tgatagaaat cattttgtaa atagccattc   168960
168961   atcaatgtag agtgtgatta tgttccatga tggccatcat cttatccaga tttctaagtg   169020
169021   ttatactaaa gggtgcagat atctgaaatg agaatgtgaa ataattttga aaggaagaac   169080
169081   aaaggagaag gataaaataa tgagaagtag aaaataaaga catgtcgata gtactactca   169140
169141   tatacaccat gcatgtggtt ggtggatata gggaaggtaa tcttatttaa atagaaaact   169200
169201   tgctaatttc tgaactaggc aaagctatag gtagttggaa ggtttcgcat tataattaaa   169260
169261   ttagtacatt ctaaaattct ttgtggtata attgaactct ttcagtgcaa caaagtgatg   169320
169321   acagcaattg acagtttttg ctttgggact tcatttcttt ccccttaatt aaagtaaagt   169380
169381   ggcacttttt ccaggatgtt taatgtcttc ccatacgttt cacttataaa attctttcca   169440
169441   tgggctgtta acttgatgag aatgatgctg gtcttttgag gaggtggttt tcagaaaatg   169500
169501   ttttgttgag gagttgaaca aatatgattc taggttggtt tccttttcaa gcatgtggac   169560
169561   aataatatat tttaatgttt tataacaaga agttttccaa gaaattagtc actagggttc   169620
169621   tttctacatt ctggtaatta tttctgtttc ataaatgact aaggcaaaat tatacctcaa   169680
169681   acaactagta agcagtagtt taaataaaag gtcaaagact aaccaatctt caggttggta   169740
169741   tttcaggaga agaaatttga acattaatgc aaagaccctt tagaaagaca ttttaggtct   169800
169801   ttttaatctt gttttgtttt tgaactactt ttgctcatta gtgatgattt gggctatcag   169860
169861   gtactgcaca taagaatcct tttttctttc ttccattggc taacagtctg cccagaaatc   169920
169921   atgagattaa gtgaaataaa cctacagtag ttgtccccct tttcaagggg aatacattcc   169980
169981   aagaccccaa gtggatgcct gaaaccacgg atagtaccaa accctacaat actatgtttt   170040
170041   cttctataca taaatatata tgataaagtt taattcatga attagacaca gtaagagatt   170100
170101   aacaacacta ataacaaagt tattattagt aaagtactat taaatacaat aagggttact   170160
170161   tgaacgcaag cactgagatg ctgtgaccat tggtctgatc atcgagatgg ccattaagtg   170220
170221   actaacaggc aggaagtgta gacagcatgg attcatccca ggtgggatgg agcaggacag   170280
170281   catgagattt cctcacacta ctcaaaacgg cccacaattt aaaacttgtt tatttctgga   170340
170341   attttccatt taatattttt gggccctgat tgactacaag taacagaaac tgaggctaag   170400
170401   ggtggaattc tgtacttcta tctcttctca aactgtacat gtgttaaaat tcatgatgac   170460
170461   agaagagatt gtgtcatgaa ataaaatact actggtgggt ttgttttctc tttgctcttc   170520
170521   attgttttcc ttttaaaatt tttttgtgtt cctttttgcc ttttatgtta aattcacagt   170580
170581   atgactgtcc taaggccctt gactgaaaac atctaacttc ttacttgtta caaagaaacc   170640
170641   tacaaaatct agttagttta ttatacatgg ttgtgccatc tctcaggcga ctgggaatgt   170700
170701   aaaagaaata gaaaaaaaat ccaagtgatt tttgttctta gtttccttct gagaaggaat   170760
170761   tgaggctgac atcaaacagc aaactaatag catgtatgcc atcttatcaa aaaaaaaaag   170820
170821   aggcacaaca aatgtgaaaa tgatgacaag gctgattctt aaaaacctgt gaaagtgagt   170880
170881   gttagaagtc ttgaaggaaa atcagaagag tccttaacta tacttgatgt gtctatgtgt   170940
170941   attggaatac atagtacttg catagttaag actaagcaag attaaacaac tactcaattt   171000
171001   aaagtgttca gttatatcct ttgaaataca ttactatttt gctaccaagg aaggtttttt   171060
171061   ggttcatttt gttttgtttc atttttttct ctctaagaaa tggctaggaa agatcatgtt   171120
171121   ttattgatgc taagatgtta ttgatgtggg atgcaccatc atgatatgta gcattacaaa   171180
171181   agaaaaatgg tatcggttat accatgccag attcttgcag atttcagcga tgttacaaat   171240
171241   gggaaaacaa tgttttagtt ttagttattt atttgtcaaa gtaatttagt tatttacttg   171300
171301   tcaaagtaat ttaatacaaa gagaacccat tgtttgaaat atgctgttgg acatatgcaa   171360
171361   agaatgcagt agatctgtca attcaaaaac aggatttctg ttaaatttct atatcagaga   171420
171421   gtggtgcctt catttactac taagatataa tagaggtacc agttgcagct actcctataa   171480
171481   atacaaacta acatgaatac agacagtagg taagacccta ggatggaaca caataaatgg   171540
171541   atgtcagaac agtgagcatc atgtagagaa ttctcatggg agactgagac ttcagctgga   171600
171601   ttacacaaag gcatttacct gtacaactta ctcttagatg ttactgatac tattacaaat   171660
171661   aatgtgtcat gagatttccc tgcagaaact gtttctaact atgatgttag ctgatttgca   171720
171721   aggtcaattc aatgagaaaa gctgacatcc tagcctaagt taatctcaat attagaacac   171780
171781   ttgattttca gttataagaa tttgtttgct atgccttgat cagaaggtat tccttttcac   171840
171841   tcccaaattt attaaagcgt gtccatttgt ctttgaataa acagaagtaa gaatgtagct   171900
171901   ggcagctgga atcccaagta tgtaaaacac ctttgcagct gtagccagaa tttttgcttt   171960
171961   tagtttagag ttcagactaa ttatgtaaag cactgtcctg gaggaagaaa tcttcctcaa   172020
172021   tgctcctttt tattctttat ataaaattgt atataatgaa cagaaagtca caactttgcc   172080
172081   ctagcaatat aaatatttaa aaataaacac aatgaatata ataaatgctt gtggatttct   172140
172141   ccctggttag atgcaaagac cttaattttt tcatttgtaa atgaaggggt tcttctcagc   172200
172201   tcttacattt tgtgggctca ggggtaaata aaggcttggg cccatgtttt atacatatac   172260
172261   aaaatgttca agtcccagaa tgaaggactc tttcacagat aaaggcagtg aagattaagt   172320
172321   tagttttatc cagtggtgaa gaggagccca caggaagtgc tgatggagcc tctgtacagc   172380
172381   caccgtggca agtcatcccc agtgaatgta gagctccttg atctgccatg gtgtgtactg   172440
172441   tgtcctgcaa gaatcactga gcagtatttt aaacccagtt tgtgaacaca acatttcaaa   172500
172501   ggtatcctaa ggtaagagcc agtcttatta tttttagaaa atgctgcatt atgtgctagt   172560
172561   tattattatt gagaagaaaa tgcctcttca aagttagtac aaatggtagt taaaggtcac   172620
172621   ctggacttta ggatattctt ccgagcacat gaacaaatgg gaacattttt tacagatcac   172680
172681   agttaaatct ttttcaaaga attgcatata atctcttaca gtacacataa tacacataat   172740
172741   gctaagctgc tcacattggc tgtcagttcc actgcatgga tatgtgatgt gatgtgaacc   172800
172801   tcaaacaaaa atcgtgctta aataaattta tttaaataaa tatagctgct gtctatgaga   172860
172861   tttcattaac ttttgaatcc agtgagatgg agtcactctg aataatgtaa gtagacattt   172920
172921   gtaaataatg acatagtagg gtgtaaagta gttttaagga gttttgtatc aaaataaaaa   172980
172981   ggaacacacc tatcttctat acatacttac aaataaatac aggttttctc tatacaaaga   173040
173041   atcatcaatt tccagagctg gatagaacct tatgtgtcac ataggacaac cccccttttc   173100
173101   agtcaaggtg tattgggttc acagaggtta ggagcgtcct cctgtcaggc agccagtgaa   173160
173161   ggccgggctt cataaaatgt aggcctattc agtgttcttt ctagcatgtg cacagtggct   173220
173221   cccttaatcc gttcatacca ttaatatgat tcagtgtaat taagctacta aacctatttt   173280
173281   tatcttattg acaaattcat tttttccaac atttatctta aaaactaaca ttggatctgc   173340
173341   ttagccatct gagatttgtt agatgtttat tgcattcctg ctttaaaata aatgttcagt   173400
173401   ttttcttaac gccatggtat acaacataaa taaaacaaaa agtgcatttt acagggtctt   173460
173461   ctccctgaca catttccata gtacttgaaa accataaagg tttattatat acacacaaat   173520
173521   tcccacccct gcatggaaaa tttatgctta acagaatgtg gtaagagagg gccttttggt   173580
173581   tcagagtgaa ctggaggagg gtggataggg ggaactgata gttacagtca tggttttaaa   173640
173641   actgaaattt taaaattgaa atttgatttt tagcccaaat tcaaaaacct tgcttagctc   173700
173701   tttctactcc attcattatc cttttcttga tggtcacaaa gattttttaa tccagacata   173760
173761   gtcgatatgt ttatatgctg catgtgcagt gaggcctatt caactagaaa atatctttaa   173820
173821   atggatgata tagaatacct acctgatgag tttattataa agtaaatagt actacccttt   173880
173881   aagacatcag ttactattca catgtaatgc tgaggtaaaa gttattatta aactattctc   173940
173941   acctattttg tgctgacttg ggattttgca tcacaaagag actcgactag agacatgaac   174000
174001   aagcagtttg ctgtagctcc taagtcaatt aaatacattt gttaaaagtc ctattaggaa   174060
174061   atttgttctt tttgatcaaa tgctctggcg cccacatctg cttggaaagc agtatatatt   174120
174121   cgttgtgctc agagaccctc cccagaacaa accatccacc tcttgaagcc aacatttgca   174180
174181   agccagtttc tgaatccata gaggcacccg gaactgcctg ctgtcatata cctgcacatg   174240
174241   ggctgtgggt ccacatacct gtttgaaagg catggtaact cagatcaccc ctgagtgagc   174300
174301   cccttccagc aagtgtttct atttctctag tgctagcaca cacagaagag tctaatttta   174360
174361   gaaatggaaa tgaaaagtct ccctctcaag taatttgctt acaatgtggc cttgcaatgc   174420
174421   agtctttcag tgccttggca agaggcaagg tggttgccag agcagtctct gaacaaagga   174480
174481   aaagaacctg tcactgttgc cacaagtgct gagaagggta cgtaggagct aaagaaatca   174540
174541   agctctcact tccatggcaa cacagtgcag gtccagcatc acatctctga agtcctccct   174600
174601   cacctcacca cggtgcttat gcagaattac tagcatgggg gcagagaagg gaggcttctc   174660
174661   tcagactcat tattcccctt atgtgcgttt ccttgtttgc tgtggcgata gatatgtatc   174720
174721   gttttgcctc tttatccttt tcacattttc tgactgtgct ttgccttttg tttgttttag   174780
174781   tctcataggg ccatagattt atggctcttt tagagttgga attgctctga aaaatgaaaa   174840
174841   tctgtaactg ttgtacaaaa actgtcacag agtaaggctt tccaggatcc ttaaagcaag   174900
174901   tgatggtatt cctcaactgt tatttgcata gaaattacca ttctggcact cctgaagaga   174960
174961   aacttgtgca gaattatact tttttttctc atgaagagcg accctaatta tgttgcacaa   175020
175021   cctgtgtaga atctggatgt tactgattgg aaaaattagt taaatccatt aaggattgtt   175080
175081   tgctgctgga gtcatacttg ggaaaaaatg gactctacca aatgaatagt gcttatatgg   175140
175141   aacaacgttt tctctaaatt gacataattt atataattaa aggaaaaagg gttttatgtg   175200
175201   tagttcaata gagctttcag gggacagatg ggagcagcac gagtggtgtg ggtgtgttgg   175260
175261   aataaaagag ataattagat atgaaaagta aatttatgga gaaaaaatca tgctagaaaa   175320
175321   cctaaataaa tggaaactgg attaagggaa aagctaaaat ttgtcagaga aaatgtcaga   175380
175381   gagtataatt cacaggaaaa atgtgtaagg caacatggag gccctcaaaa tgaggggatt   175440
175441   cataacattc ttcagagatt tcctcatatt tgagggttct tatttgagaa cttctgatac   175500
175501   atgatgataa atcttcgttc taatgagaga atataggtga aagggaaatg aaagtaaaat   175560
175561   atggccacgc tgctgattaa acatattagt agaattattt aataggtact aaactatttg   175620
175621   ggactgtgtt atcaataatt catatttaat agtgttgcct ttttatatct acactggtat   175680
175681   attaataatt ctatctttga atgaaggtac attcaaaact ttttttattt gtaatagcca   175740
175741   taaaaatgta gcattattgt tacctgtcct tggcagaatt ttttgcaaaa aattatggga   175800
175801   ccctatcagt cttaggtttg gctatatagt aatatcaact agaaatgtag atacttatga   175860
175861   gaagcaatac taaggaatat ttggaaaaaa aatggaaagg gaattataag agaagctaat   175920
175921   gttgccttga acttatagaa atgcttttct gttcttcttt tgcttaaaaa aaaaaaagcc   175980
175981   aaaaacaaga agttaaaagt taaagatgaa acagtcttct gttttctttt cctttttttt   176040
176041   ttcttctctt attttttttt tttgagacag agtctcgctc tgtcacccag gctggagtgc   176100
176101   agtggcacta ccttggctca ctgcaacctc cacctcctgg gttttaagca attctcctgc   176160
176161   ctcagcctcc cgggtgcagt ggctcacgcc tataatccca gcactttggg aggccgaggt   176220
176221   gggcggatca cttgaggtta ggagttcaag accagcctgg ccaacatggt gaaaccccat   176280
176281   ctctactaaa aatacaaaaa ttagcagggt atggtggcaa atgcctgtaa tccagtcttc   176340
176341   tgttttctaa taaagtaagg taacaggctc atagaaagtg ggaaacattg tatagtgtta   176400
176401   gattttggaa tatagttaat taaatgtaaa taccattgaa atgtggatat caaaaaagca   176460
176461   gtaaattatg aaatcttggc ctctgggaag cttgtaaaga tgctgtgatt tccagtagag   176520
176521   cagtcttact ttgatctcca tttcctgctg gaggttacta catctctgac taatggaaaa   176580
176581   taagcattta aactaagctg tcctcctcct ctgtggttca gagacctttc cttttttttt   176640
176641   ttttttctat tgcatggaca tagcataatt tatttagtca gccatcctat tgatagatat   176700
176701   tttttttcag tttctttttt atttatttat ttattttatt attattatac tttaagtttt   176760
176761   agggtacatg tgcacaatgt gcaggttagt tacatatgta tacatgtgcc atgctggtgt   176820
176821   gctgcaccca ttaactcgtc atttagcatt aggtatatct cctaaagcta tccctccccc   176880
176881   ctccccccac cccacaacag tccccagagt gtgatgttcc ccttcctgtg tccatgtgtt   176940
176941   ctcattgttc aattcccacc tatgagtgag aatatgcggt gtttggtttt ttgttcttgc   177000
177001   gatagtttac tgagaatgat gatttccaat ttcatccatg tccctacaaa ggacatgaac   177060
177061   tcatcatttt ttatggctgc atagtattcc acagtgtata tatgccacat tttcttaatc   177120
177121   cagtctatta ttgttggaca tttgggttag ttcaagtctt tgctattgtg aatagtgccg   177180
177181   caataaacat acgtgtgcat gtgtctttat agcagcatga tttatagtcc tttgggtata   177240
177241   tacccagtaa tgggatggct gggtcaaatg gtatttccag ttctagatcc ctgaggaatc   177300
177301   gccacactga cttccacaat ggttgaacta gtttacagtc ccaccaacag tgtaaaagtg   177360
177361   ttcctatttc tccacatcct ctccagcact tgttgtctcc tgacttttta atgatcgcca   177420
177421   ttctaactgg tgtgagatgg tatctcattg tggttttgat ttgcatttct ctgatggcca   177480
177481   gtgatggtga gcattttttc atgtgttttt tggctgcata aatgtcttct tttgagaagt   177540
177541   gtctgttcat gtcctttgcc cactttttga tggggttgtt tgtttttttc ttgtcaattt   177600
177601   gtttgagttc attgtagatt ctggatatta gccctttgtc agatgagtag gttgcgaaaa   177660
177661   ttttctccca ttttgtaggt tgcctgttca ctccaatggt agtttctttt tctgtgcaga   177720
177721   agctctttag tttaattcga tcccatttgt caattttggc ttttgttgcc attgcttttg   177780
177781   gtgttttaga catgaagtcc ttgcctatgc ctatgtcctg aatggtaatg cctaggtttt   177840
177841   cttctagggt ttttatggtt ttaggtctaa ggtttaagtc tttaatccat cttgaattaa   177900
177901   tttttgtata aggtgtaagg aagggatcca gttcctacaa ggagatttag gcacttttca   177960
177961   tttaaaagtt ttctactttt cattttttgt tttctttcct gtagcctgag gaaagtgaac   178020
178021   atgcttataa atataacgca ttagtaattt aagttggtgc cttctgtatc ctttacatat   178080
178081   aaagtagaca aatataaatg taatatatgc aatatctata ttgcctaaat ataaacataa   178140
178141   tatagatccg aaatgtcata tacataaaga tctatattct ttgacaatat aagacagttt   178200
178201   aagtgaatac atttttaagt gatttgagtc tttctttttc ttttttcgag acaggcactc   178260
178261   gctctacagg ctggagtgta gtggtgtgat cgcggctcac tgcaatctcc gcctccctgg   178320
178321   ttcgagtgat tctcctgcct cagcctcctg agtagctggg attacaggca cgcgccacca   178380
178381   cgcccagcta atttttgcat ttttaataga gacggggtcc caccatgttg gccagggtgg   178440
178441   tctcaaactc ctggcctcaa gtgatcctcc tcccttggcc tcccaaagtg ctgggattac   178500
178501   aggtgtgagc cactgcccct ggcaagactt tcttaaatta catttgaaaa gctgtcattg   178560
178561   tatgaaaaat aagcaaaaca taactgagcc atgtttagga agctgagaca tagcagtgac   178620
178621   tttggactct gatagtaatt cggagaggca ctgtgaattg ctagaaataa caccaaatag   178680
178681   gggtttcaag aactagttct ttgcctggct ctgtctttaa tcagttttta gaccaggagg   178740
178741   acacccttaa cctctctaag ccttatatag cttgtctata aaagaaaatt gtcacaggtg   178800
178801   atatggaaag agctactcag ctctgcaaat ttatgactct ttatccagag agtttgtgtt   178860
178861   tatgtataat taatatacaa aacaggtgtg ttctttttat tttgatactc agattcctta   178920
178921   aaaccacaac tttacactat attgggtctt taatttacaa atgcctactt acatcgtggg   178980
178981   gggttactct acctcactgg attctaaagc taataaagtt tcattagata gctattaaat   179040
179041   ctatttaaat aacatacagt catggacatg tatgtttaag actcagacca tatcagatat   179100
179101   acagatagtg tgctcacacg ctagtctaat cagtgttggt tttatgtgta tttggagaga   179160
179161   taacatgcag tccccttaat gtttctttct attctttata taaaatcatg tataatgaac   179220
179221   ataaaagttc tagttttccc taacaatata catatttaaa aataaaatga gtgtgataaa   179280
179281   ggcttgtgga tttctctctg gttagatcca aagagctaac tccttcattt ctaagtgtgg   179340
179341   ttcctttcag ctctgaacat tctgagacca ggtgtaaata aaagcttggg ctcatgcctt   179400
179401   atacatttgc aaagctaaca agtgtcagga tgaagggcta tttattcaag aacagataga   179460
179461   gagaagcagt gaagattgaa ttggttgtat ctagttggtg gagaggaacc cacaggaagt   179520
179521   gctgatggaa tgctggtaca gccaccatgg caggtcatcg cccagtgaat gcagagctct   179580
179581   ttgcactgcc atgttctcta tgatacccga tgaagatcac taagctgtcc tttaaatcca   179640
179641   gtgcaacatt ttgaagagag ccaaaaacta ggaacagtct tattatttgg gggagttgca   179700
179701   atgttattta ttaggcatta tttaagaaga aaatgccttg tgaagggtgg tatatacagc   179760
179761   ccagccacaa ctgtgagcat agcgttactg agtagactgt gtttcctcag gccacaccag   179820
179821   cccaggtaaa gatcacctga agttaggata ttctcacctg agttcatgaa ctaatgtgaa   179880
179881   aattttaaaa atatcacact tgaacatatt ttaaagggac cacatgttat ctcatattgc   179940
179941   atgtaataaa agaagccatg acatttctca tactgcctac aataaaagga ggcatgacat   180000
180001   ttcacagagg gaatttaaat aattatgacg aaagagaatg ctaacataga aaatgctaaa   180060
180061   aagttaactt ttatctaagt gtaatttata cccaacaata ggtattcttt attttaaaat   180120
180121   gtagcatact tttcagaaat tcagttctga gactggccaa aataaattgt tatgacaaag   180180
180181   agacgacaaa gacatgaggt atcacacatt agttttttca gtgaagctac atagaggaga   180240
180241   ataatgaaag agaagctgca tataaatcaa agtcatctgt gcttgtgata cacataaaga   180300
180301   ataatacaaa gaggaagaaa acgttttttc aaaggatacc tgatttaccg gattcattct   180360
180361   gcagactaaa gcatctgaaa tagccactaa gaagtggatg aggcctttct ttagattttc   180420
180421   tggttgacat catgaaagaa ttgtaggagg cacacagtga gatggtaatg agtgtagctt   180480
180481   ttactgttta gaagaagctc ttgtacatga tcttttaggt tgagtgcctc tgagcctgtc   180540
180541   taacctggta gcatgttaac acatgacact aattaaagca tgttggagaa gcaggatgaa   180600
180601   gaaagagcat attaaataaa ttataggtgt tagcttaatt gtttcactac ttaggggcct   180660
180661   tcaatggctt ggtaagtctt actagaagac gatttagggt ttattttaga attaaaaatt   180720
180721   atacaaagta ttctaacatc aataatcaat ggagtctttt gaaaaacagc ccagccacaa   180780
180781   ttgtaaacat agcgttactg agtagattgt gtttcctcag gccacaccag cccaaattgg   180840
180841   gatcacagaa atgataacag tgttctccat gggcccagcc cgctatgagt ctgcttttgg   180900
180901   gagctgttcc cccatcaggt atacaagcct tcacctactg tcttaagtct agtcctgtgg   180960
180961   gtttccacac ttcacccttc ctgagcctga gtttggctgt tgactggctg ccagagtctg   181020
181021   gccattcccc acggctccta ggattggagc tcccgagttt tccaatattc tctgggctga   181080
181081   gaaaattccc ccacccttac ttgggttcta ccctattcca ggctccaaac gcataggaaa   181140
181141   agtagctcct tccccagggt ctactgttaa ggccaggaaa tggaggtggg aaggaatact   181200
181201   cactgttggt caagagacag tctgttcaga attttttttt ccctttgaaa gcactgtatt   181260
181261   cttcttaatt cacgtgtgtc tatagtctat ttcttacctt tgggagaact ctttgtcctc   181320
181321   aaacttcata gtatctcaca aaaatttact cacctcagat atttgtgatt tcagaaatgc   181380
181381   ttaattgaga ccaaaataat gaagccctct ttcagaattt tttttctctt tacgattttt   181440
181441   gtaactcata taggttagtg atatagaagc aacctttgaa ttattgttcg taaaaaagag   181500
181501   aaaaataaaa taagacagct cacctcttca cttaaaccct tggattacat tttttgttag   181560
181561   ttttattaat ttgactattg ttcttagcaa ttatattagg aaaaagattg gattgagaaa   181620
181621   tgtacggatt acagaggaag tgtcaatctg acttaaatgt agtatagcaa gtaaaggaat   181680
181681   tgggtattgt cttttcatga cctaaaatgc ctctcacttg ctacagaaca acttgcaagg   181740
181741   caggagttct aatatttgac agataacaaa taaccaataa acccaggacc agatgggagc   181800
181801   cattctggac ttacataaaa gctggctcta agaagggagg ctttttaata gccaagctct   181860
181861   atcaattgtt tgtgacaacc aaggcaggtg tgtcttaatg tcaaaggggg ataatttttt   181920
181921   taatttaagc attttcatat gtgatgaaat ttaatatcta taactacaga aatctcataa   181980
181981   gaggaaaaga taaaatgcac actcagaaat aaatctaacc agtaaatttg atcacaacta   182040
182041   aattgtgtgg gaatgattgg tcgttatgct tttgggtgcc tagcaagtat tgagtgccaa   182100
182101   aagttaacag aagctacagt taaaatttgg atgaaatatt tctcacaaag agttttaagc   182160
182161   aaaggggcct ttatcaactt tgtattttgc aatttttgtt tggaacaagc cccgttcact   182220
182221   ttctactcct gtttctacca cactcccatt ttaatacatg attctttaac cagtgaaact   182280
182281   cacatgcttt tgttagtaag ttctctaaat ggtcagatag ttggtgatgg cagcttaggt   182340
182341   tctttgccaa ttgaaaaaga ctttggctgt gataggctga gccaggtgga tcacctaagg   182400
182401   tcagggattc aagaccagcc tagccaacat ggtgaaaccc catctctact aaaaatacaa   182460
182461   aaattagcca ggcatggtgg cagacacctg taatctcagc tactgaggca ggagaatcac   182520
182521   ttgaaactgg gatgcagagg ttgcagtgag ctgagatcat gccactgcac ttcagcctgg   182580
182581   ccgacagaac tttttttttc catctcaagg aaaaaaaaaa aaaaaagaaa aggacttcgg   182640
182641   agaggtcatt ttaagattga gccctaggcc gggcacgatg gctcatgcct gtaatcccag   182700
182701   cgctttggga ggccgaggct tgtggatcac gaggtcagga gatcaagacc atcctggcta   182760
182761   acatggtgaa accccatctc tactaaaaaa accaaaaaaa caaaaaagta ggccaggcgt   182820
182821   ggtggtgggc acctgtagtc ccagctattc gggaggttga ggcaggataa tgacgtgaac   182880
182881   ctgggaggcg gagcttgcag tgagctgaga tcacaccact gccctcaaac ctgggcagca   182940
182941   gagtgagact ccatctcaaa aaaaaaaaaa aaagattgag ccctaaatag ccacttgtga   183000
183001   agaaggtgtc tcatgcagtc ttctgagcat tgattcattg attttattgt agaggattct   183060
183061   cttggttagg gaaaccagtc atactgagct gttgtcactt gaagaagaga tcaagatagg   183120
183121   catgagagaa ggtggggaca gctgcccctc aaatgttcac ttaagtaccc actatgctca   183180
183181   ggatcttaat attaataaaa ttcatcagaa tcagtcatga gagtgtgata agacatcttt   183240
183241   caattctaga tagaagtatt ttggggtgat ttcttgtggc tacagttgat gccataattt   183300
183301   attgttaata attggtcttt aaaccatttg aaaatattca gtgtttttat cactttgatt   183360
183361   ttaagtactt ttattgcctt attaaactat gctttttatt ttagatgtat cttttgtgtt   183420
183421   aatgtttttt gaaggcatga gtcctactgg gttttcagtg tgtgttcagt atcttaagtc   183480
183481   tttagggccc aagaagggac attgtaggtc atggaaggga tagtgtccat ttcctttttt   183540
183541   tttttttttt gctatgttct tttctcttaa atgatgaggt tgcagcctga aatggacctt   183600
183601   tctttctgtg agaaacagag cttatgccag agcagggtgg atatttacaa gcatctgtaa   183660
183661   cccttacagt tggatctgac tcaggttaca gacagggcac aatacaatat ggagacccag   183720
183721   tgtgtcatca gttccaacct ggtgctttgt ttctgtctca agcactaacc acatcctgag   183780
183781   tatcagctgg agtcctggat actggcccag cattgaatcc atcttgatga tgattcccat   183840
183841   tctgaccctg gccccccatg gttattctat tttgcaggtg agagaatgtc acctattaat   183900
183901   ggacagggca aggtttgtgt ccagattttc tgttacctct ggtttagtat ttctattttg   183960
183961   ctcagacttg tcacgtgaca cttttgcatc tcttgaagca agataatctg tgaaaatgac   184020
184021   actatcacca ctacctccac caccatcagc caaaacaaac ctctgcgtag tattggggtc   184080
184081   tgaatacgac agatcccagg aaacctgggc tttagtttct agtccatctg ttttgatatt   184140
184141   tactatgaga gttcatttct ttaataatgt tttatccagt tgggaaggtc ttgtcctttt   184200
184201   agaactctta agaaatttca agcctccaat aaacagttac tcagcaaagg acatttgtct   184260
184261   atttatcact tattttctgg ttcatttact gcttccgttt aagcacctag cctccttctc   184320
184321   cagaaatgtc ccagactatt ccaatctgca gtgacttctt tattatctat accagggttg   184380
184381   gcaaactttt ttagcaaaga gccaggtagt aaatattttc aaatttatgg gccatatgtt   184440
184441   ctgcttcagc tactcacatc ctgccattgt agtgtgagaa gagcagaaaa cagccacaga   184500
184501   gaacatgtaa atgaacaagt gtggctgtat tagaataaaa cttacttaca aaatagacag   184560
184561   tggcctggat ttaactctgg cagtagtttg ctgatccctg ctttacacta aaataattta   184620
184621   ttcatccatg actctgggtt atctcttata tttttgtctt tttttctttc tttttttttt   184680
184681   gacatggagt ttcactcttg ttacccaggt tggagtacag tggcacgatc ttggctcact   184740
184741   gcaacctcca cctcccaggt tcaagcgctt cttctgcctc agcctcccat gtagctggga   184800
184801   ttacaggctt ctgccaccat gcccggctaa tttttttgta tttttttttt tttttttttt   184860
184861   ttagtagaga tggggtttca ctgtgttggc caggctggtc ttgaactcct gacctcaggc   184920
184921   gatccaccca ccttagcctc ccaaagtgct gggattacag gcatgagtat gttttcattt   184980
184981   gtacataaag actttataca aatgctcttc ctaatatttg ctacttattt ttgcattagt   185040
185041   tcaaattctt tgtcctgtca tcccaaaacc tgctctgagt tatcagtact gggatttgaa   185100
185101   gtgtgctgtg atttaaccag tggtagttga gcaagaggca aggtattttt ttctaattaa   185160
185161   tctcttagct ttaggctgag aactttttgg agaccaggat gcttgcattt gacttgaaaa   185220
185221   gggaagatcc tcccatatag aagggacaat tgttgtgata tcgtcgaata ggaaatttgt   185280
185281   acttttttga aacatatgtc tatggtgact gtaggtaccc tttagtgagt gattgattat   185340
185341   attacttttg tttcctggcg atctcttcca tgtcttagag agattggtaa gaaactaaaa   185400
185401   tggcacaggc ttatctttaa aatagatacc acataggcag cagcttggaa agaacatgaa   185460
185461   tttctgtata caccttcaca gacaagtgaa atgctaaatc tatgtttatc gatggatgaa   185520
185521   gaaaaccatt tctggctaag gaggagtcag aaatcaatct cccttttctc aagtgagggc   185580
185581   atttcctgaa aaaaggagaa acttgcagaa aaaagtacga agtaggtgaa ttctgcattt   185640
185641   ttcaggttct tcatattaat attcttcctt cacatgatct ttgtcatata tgtgggtttt   185700
185701   agtcattatg tatgtgttct tgtaaaggaa aggtgaaggt gttttagttg gttgtttctg   185760
185761   cagcatctgt tcattgggaa tctgcaaggt gctttcggaa ggacagagga gaacaaaggc   185820
185821   tagttcacat cttcagcatg ttttctgtgg gtcaggacaa gacttagagg aaagtgagaa   185880
185881   gaatcctcac ttacttgtct ttgtcaccag gactgattga catcagaaga gccaaatggt   185940
185941   ggaagagagc ttaaaaagat tagccagtgt gatgttcacg ttgtatgcta taaatacatg   186000
186001   tatttactat tggtcaatta aaaataaaat aaactttttt taaaaaagat taaccaaatg   186060
186061   cattcacaat gcttggtcag tgactaatgt caacctagca attttcaagc ctctctgtag   186120
186121   cacttaatgt tttcagaatg ctttgcaatc aggcttatta gtctctcttc acagctacca   186180
186181   cgtgaagcta attgataggc ctctccattt tagcgttgag gacaagtgac ttgctgaggg   186240
186241   tcaggcagtg agtgattaat ggagctcatt agtctttggg ttatttctct cttgagttag   186300
186301   caaaaatgct tttcattttt tttttaaaaa gacatctcta accagcctcg gggaacttac   186360
186361   tactggttaa ccagattgtt tttcaggata atgctattgc aaaaattcta gtttttaagt   186420
186421   ttcttttaaa attttgcctt tcctaaagct ttagtgtcac ttttcagaaa gttttggctg   186480
186481   tacgtgttaa gggctacctt tacctgtgta attccctcaa aattttggcc attttcttcc   186540
186541   tatcacacag agactttaga aaaaataaac tgtgttaagc aagaagcttt agtttgtgac   186600
186601   agtagttgtg gtcaaagttt gtatggagag atgagatgaa accatgtttt attccagtta   186660
186661   cctctgctat cttttatccc cagaatctca tataggctaa acagaagcag tgacctcact   186720
186721   atttggaatg agaaaggtta acatttattg ttggtttggt acaggaatat ttattcagtg   186780
186781   atagataatt agtgggcttc cactgctttt cttagcacaa gcaaaacatc ccttaaaaat   186840
186841   agggagtaga ggccaggcgt ggtggctcac gcctgtaatc ccagcacttt gggaagccaa   186900
186901   ggcgggcaga tcacaaggtc aggagatcga gaccatcctg gctaacatgt tgaaacccca   186960
186961   tctctactaa aaatgcaaaa accttagccg ggcgtggtgg cgggtgcctg tagtcccagc   187020
187021   tactcgggag gctgaggcag gagaatggcg cgaacccagg aggcggagct tgcagtgagc   187080
187081   ggagatcgcg ccactgcact ccagtctggt tgacagagca agactccgtc tcaaaaagaa   187140
187141   aaaaaaaaat agggaataga atttctgtag gtcatggaag gctgatggct agcattggcc   187200
187201   attcatttaa tcttttaccc cttgaatctt ttttgagcat ctcttatgta cagatactgt   187260
187261   ttgagaatac agtcttaaat aagagagtta aggcctctgt ctcatgcagc ttacatttta   187320
187321   gtagctagat tattattttt aaaaccataa atatgtaata cattacccaa aagaggtaat   187380
187381   cactatgaag aaaataaaag cagggcatag aataagagaa tgactagagt acgataatat   187440
187441   ttagaaaaga cctctcatct gaggagactt gaataaagga agtatggaaa agagtattcc   187500
187501   tggaagtggg aacagcaagg atatttcaga aagaggaaca atgccaatgt ggctggaaca   187560
187561   gagtgggtaa aatggagaat aaaatgagat gaagttggag aaacaggaag accctatgtg   187620
187621   ctctgttgac caagctcaag catgtggatt tggatatgag tcgatggaat gctattggag   187680
187681   gatttgggca gggatgtgat atcattaatt cacatttttg aaggatcagt ctccatgttg   187740
187741   ggtaaacacg agactgaaga aggtagagac agggagaggg gacattggta cactcattag   187800
187801   ggagctagct tggtagtcta agagagctga gagtggcttg aactaagtgg tagggtggag   187860
187861   atggtgagga ggggttagac tcacagtgtg ttttcaagta gagctaaggg tgcttaatga   187920
187921   tagatggaat gtggactgta aaggaaaggg actgcatacg gcttcatagg ttgggcactg   187980
187981   acagccccag aaggaactac tcacagagac tatgcagtga atggcagccc agggatggta   188040
188041   cagagtgtca accctgggaa gaattgagga tgacttcttg gattttgatc tcagcaatca   188100
188101   tatgattggt ggtgctgttt actgagatag gcaagactgt gaggaacagg ttaggaggtg   188160
188161   caggggaatc aagttctatt ttggacatag tcaatttgag gtgttggaca tcaacaagga   188220
188221   gatgtcacat agtgttggat gtgtacatgt caaactcagg tgagatatca gagctggaga   188280
188281   caaaaaattg ggaagaatga aatatatata tatattttaa ctatgggact gaatgggaac   188340
188341   ttctcatcaa tgaatgctga gggaaaaaaa agaagagctt tgtggactgt atcctggata   188400
188401   ccccaagatt taaagatgga gaaggagaga ggagccaagt gtagactgca aagagagacc   188460
188461   caattagctt ttttttttct ttttttcttt ttaagatgaa gtctcgctct gttgcccagt   188520
188521   gaagtctcgc tctgtcaccc aggctggagt gcagtggtgt gatctcagct cattgcaacc   188580
188581   tctgcaacct gggttcaagt gattctcctt cctcagcctc ctgagtagct gggattacag   188640
188641   gcatgtgcca ccacacccgg ctaatttttt gtattttttt ttagtggaga ctgggttttg   188700
188701   ccatgttggc caggctggtc tcaaactcct gacctcaggt gatctgtccc cttgacctcc   188760
188761   caaagtgctg ggattacagg tgtgagccat tgctcccggc cccatttagc ttttttagtc   188820
188821   tcccagaggt atggatgatt ttgggactta cttcaatgga ctgactttgc aaagatgttt   188880
188881   tatattttgt tttaactctc tgtgccctag acttatcctt ttgaatatga ttcagttaaa   188940
188941   tgagtgtata tatagtttga ataaaaaaat cttgttttcc atcgtatttt ttttataaga   189000
189001   aggtagggca cagataaaca tatttttaaa atctctttgt tttcttcctt tccagtaaga   189060
189061   gctgtttgtg acaataagag ctcatgcttc catgatgctt ccttttgtgc tttgatgatg   189120
189121   gtctcgctga tggtggattt catttttccc tgccagagat attactacta ccaattatgc   189180
189181   aaaggctaca ctgcctggat tctggattca ttttggctac tctcgtttct gtaaacattt   189240
189241   aagcataaga tcattgctaa cgctccatga tagatctttc agcaggtggc atgggtagac   189300
189301   ctacagccta actggtagct gtgtttgttt gtattattgt atgtatccta gataggtagc   189360
189361   tgtaaggata catacaagaa gctgactctt cttgcttctc tattgacctc tctcttgtct   189420
189421   tgactttccc attttgcatg ggagcttcat atactagaag attcatcaaa gaacctaaga   189480
189481   cccttctttt tgccaaagct agggcagcaa acaccacctc acagtggaat atttcttagt   189540
189541   caattcagca aatatttatt ttaagtcact gtttagttcc tggggctcta gttctgtgca   189600
189601   tgtgttcccc tgggccctga tagcatgctg aggtgtttaa cacaattatt aatcggctct   189660
189661   ggtctgcaag tcagatgcaa tgttaattag cattacttct ttgccattgc atccatactg   189720
189721   gcaattcagc tccatgccct tacgctccgt gtcctacttg tgctttcctt ttctcccttt   189780
189781   taaaaaataa gcccaaaacc tgaaagtatt cagatatgtt ctcagcaaca atgccataac   189840
189841   cttttactat ttaataccag cctgattgaa aagcaattta gaagtatcag tctttttctg   189900
189901   taggaatttc agtgtttctc actgggagtt ctatagttaa taaaagtcaa gtattaagca   189960
189961   tatagactca ttgcctagaa gtagttgcct atgtttccta ggtattgttt aacagcctct   190020
190021   ttttcttttt ttcaaccagg ccttcaatgt tattctttat ctgccgtcac tctggctaca   190080
190081   gagacactgg gtgttttctg tcttagccct ttcaaaagat attaattctt ttcttcctgg   190140
190141   ggtttgccct ttgtaatttt tgtaaaaagg catcctgcta accttctgta attattactt   190200
190201   ttatttcgtt ttattttttc tgggaactat atttctgtat ctgtaagttt cacctggagg   190260
190261   aacaggtatt tcaaaattac tttcttttcc ttccaataac attttattgt ttgcagagat   190320
190321   attttcatca gtgatacagt gagcactgca tgaagttaat atcattttaa atttaaatgt   190380
190381   tttgcaaact ctcttatttc acatgtcagg agaaaacctt ttggagggta ttcgtgacaa   190440
190441   agaatgcttg agggctttgc attattaatc acttctttga tcttgatttt aaaaatctga   190500
190501   tgaaagagtt agatctatta cttcccccgg tattttctat gctggttaat agcatgacca   190560
190561   tttagcgagt acctaaccag aaagttgata gtcatcctgg ataactcctt caacctcact   190620
190621   gcctacattc aaatagacat taaagttcat agggtcttgc cctctaatcc atcaatattg   190680
190681   tccttttaat ttcttctgct attttccagt gtaggcaata agtaatactt tttttccctt   190740
190741   caaattcttt gttgatctcc taattggaac ttcatcccag gtagtctggc ctcacccaaa   190800
190801   tcattctcca cactattacc agatcaatct gtccaccacc aatcagtttc tgttacatct   190860
190861   gtggctccac atagaataaa tttcaaatcc ttcttacggc atgggagatt tcccatgcaa   190920
190921   ctcctgcatg tcatgttgga ctcagctttt gctactctgg gcctcatatc ctgtgctcac   190980
190981   atccttctac tacaggaaga tagaactaat tttattttcc tgaacatgtc agcagcctaa   191040
191041   gatttttggt tctctgaatt gaagctgctt actacgtcca ctgtgactcc acagacatca   191100
191101   atctcagcca ttatttggca taataaatga ggggtgtgtg aattaatatt actttcattt   191160
191161   gtttattagg atagatacac attttatgta atggttgcag ccacagttat gtgcctggag   191220
191221   tggagaaggt caaatgagca cagagctgat gttaatctgg tgtgtagcag ttcatctgta   191280
191281   tcagttattc atattaacat gcttctaatc cagttccttc gaaggctgct gagctattcc   191340
191341   aaccaatctg accctcccta ggatcatctg gatctctctg taacccagga gccaaagaat   191400
191401   gagtgcatag actagaagga gacttctggg acccaaagaa ggaaaaatca ctctggggta   191460
191461   taaattactg aaaacattac caggcccaca gttagtatct ttaaaaaaac tttttttaca   191520
191521   tttatagata aaattacatc tttactgtgt acaacatgat gttttaaagt attagacatc   191580
191581   gtggaatgac ttaatacagc taattaacat atacatcagt tcgcatagtt atcatttttg   191640
191641   ggtgagaaca ctttacatcc actttcttag tatttttcaa gaatgcaata aattattgac   191700
191701   tatagtcacc atgctgtaca gtagatcact tgaaattatt cctcctgtct aactgaaatt   191760
191761   ttgtatcctt tgacagacat ttccttctcc ttcccaatcc cctcaactcc tggtaaccac   191820
191821   ctttctcctc tctaagtaga aataaacttt ttttttaaga tttcatatat gagtacgatc   191880
191881   atgcagtatt tatctttctg tgcctgactt atttcattta gtgtaatgtc ctccaggttc   191940
191941   atccacgttg tgacaagtga caggatttcc ttcgttttta aggctgaata gtattctgtt   192000
192001   gtatatatag atagcacatt ttctttattc atccattcat ggacacttag gttgtttcca   192060
192061   tatcttggct attatgacta atgctgcagt taacatggga gtgcagatat ctctttgaca   192120
192121   tactgatttt gtttaatttt aatgtatacc cagtagtggg attgctgaat catatgtagt   192180
192181   cctacttgta attttttgaa ggaacttcat actgttttcc ataatagcta tacttatttg   192240
192241   cattcccacc agcagtgtgc aagggttccc atctctccat attcttgcca acacatcttt   192300
192301   tgtctttttg ataatagtca ttttaaaagg catgaggtga tctcattgtg gttttaattt   192360
192361   gtatttttct cttgattaga actgttcagc atttttgcat aaatcctttg ctatttgtat   192420
192421   gtcttctttt taagaaatgt ctattcaggt cctttgctca tttttcaatt gggttgtttc   192480
192481   cttgctattg agatgtttga gttatttcta tattttggat attcacccag cattttagga   192540
192541   actcacatta gccagtttta ttaatctttt aatggacagc acttagggta gtgctaacgt   192600
192601   ggtaggagct tagtgattga gagctgttat gtcaaaaaca ggccctcaag aagtcctctg   192660
192661   cctgccgagg agtctgtaca taggctacaa tccttcacca catgtgacgc agagagtagt   192720
192721   cgcctcctgg tccagatttc tccttcttat ttctttcatc ttttatgatt taatctctct   192780
192781   tttatctttt tatctattta atcttttgcc attatcttat aatgctttca ttagcactga   192840
192841   gatgtgtttc atgtgtcagg gcccccactt ctatttgctg gcaattttat tctttcctaa   192900
192901   tgtgactgct tcaagttaag tgcagaatct ttgcccagca aattgttaag taagctttat   192960
192961   gatcttccat aatttccaca gagccccttc tgccaattgt attctctatg tgggactggt   193020
193021   gtcacgattt tctaggtact gtagcatact atatgtctct atctcaagaa ctctttcctt   193080
193081   tggaccactg ccctgtgcct gcccacagcg tattctcttt ctgctagtgt tgttacagta   193140
193141   ggatgatatg ggtattttca attctgtttc ttttattgga gtaatttctt atttgggggt   193200
193201   ggaaatgtgg ctgcctttat acttagacca tttgagggct gaagcttaag gagtttcctt   193260
193261   ctaaatcctt tcaagctcca aatcctgtgg gcaacatgtc ctcatatgca aaatctgcta   193320
193321   tagagctgtc accagaaatt ttgctttgta gtttcccaac atagttctct ttctctaaat   193380
193381   cagggtttct caacttcagc tatagcgaca ttttgggcta gataatcctt tctttgtgag   193440
193441   gggtctgtcc agtgcatttt aagatatttg gcaacatcct tggcctctac ccactaaatg   193500
193501   ccagtagaaa ctgcatagtt ttgacaagta aaaatgtctg caggcatttt tgccaaatgt   193560
193561   tttctcttgg gggccaaatc acccccgccc ccaatgagaa ctgacactct caataataaa   193620
193621   cattcggaca taaattgaca agttataaaa tatgttgaca agcaaagcaa aaacattcat   193680
193681   gataaggaca gcaaatgctt atagagcact tatgtgggcc agacactgtt ttaaaagctc   193740
193741   tttccatgta agtttccaag cccatagagt gaccgtacca ttttaccatt attatttaca   193800
193801   ctgtatagat gaggaaacta aggcacagaa aggccatata gcttgtccaa agtcatgcag   193860
193861   ctcataagtg tcagatcaag aatttaaact ccggcactgc gaccctggag tctgtgattt   193920
193921   gaactcactg tgtttctctt tcaacaaaaa ttcgttggaa taggtatcta tatggcattg   193980
193981   catgcaatat cacgtctgat agttactaaa ttaatgtttg ttaagtgaat aaatgaatga   194040
194041   ctatacatcc aggaaattac ttattatttt acatcagcat tgaatagatt ctttagttaa   194100
194101   tttaaatgaa aaatgcactt ttctttggat ataaccgact aaatattaac attagagtaa   194160
194161   ggcaagaggg tcttagcatt tctaagccta tgcacaagaa tctcttggag agggtttgcc   194220
194221   aaggtgacct ttaaaatctc ttctaatcag agcttttatt tatttgctag gacagtttta   194280
194281   caatatgtca gaatgaagat tggccaaact gaacaaaata ttatttccct gatgagatta   194340
194341   agcaaagtat ctgccttgcc ctgtaataag ggaaaactga atttatcctc ccccttaaac   194400
194401   taggcataca ctctgatgag gtattaaata ttatatgata gtttaaccaa gttcaggaat   194460
194461   tataaaaaat taagcatctt taagtaacag gaaaccactt tagctgatca atcttcaggc   194520
194521   ttccgtagtt ggccttctat agtgaatgag agggctgggg tctcaaattt gttataagtg   194580
194581   cattacatct gatttatatc aaagtgagaa actattttat gtaacactac agtattactc   194640
194641   tattgaatgt gagttttagt caattggaaa tatttatata gtacatatat atttttatat   194700
194701   atacacatac atatgtacat atatgtatat gtatatattc aataagaaac tcagtatatt   194760
194761   tgttttccat ttttctggcg tgcaaacaaa acttttttta ggaagaattt tcattaaatt   194820
194821   aaaaaatttc cttgacttca ttactaatta aaacattata aaggattttt ctaggagctt   194880
194881   tattttttag gtaattttcc ctactgcaga gatcacacat caaattctga gtgatcatcg   194940
194941   ttttgtgatt catgtatttt agataacata taatattgga catttcttag tgtttttcat   195000
195001   tatttctatg aggaacagta acacttaatt cacgcaaatt tgagaaaaga aacacgacag   195060
195061   tgtaaaaaag ttaaatggtc tatttttttg caaaattggt ttttattccc ttcatttaca   195120
195121   tatatagctc attgtgagca ataagggaaa gataaactat aatgtcttag agaatgttgt   195180
195181   acgtctttaa ataaatagat gagaactatt tattattaga atggtcgtag tttgaagaga   195240
195241   aaatgttgca gatgtagttg ttcaaaactt catgttgatt tcatgtttaa gtacagagaa   195300
195301   ttttataccc tgttgaagtt tgaagaacta accagaatct gaccccgaaa gtcctgagga   195360
195361   ctaaaggcta tgactcatgc taaacccatg caaatgtcca tatgtgaatt catttgccca   195420
195421   tctttatgcc tttcaaagtc agcaaggtaa aagtcttcaa gtcaggctga cttattcttc   195480
195481   ttagcttaaa acataggtca cttcatactt tattactgag gtttccaaca aatagttctt   195540
195541   ggggactttt tctgttcatc attcaagagg aacctttatg tgtgtctgaa gttcgctgag   195600
195601   atgcctggtg agtgagaagt acagttcgga tttcccattt cccccttttt cttcttttca   195660
195661   gtacttgatt ttcactcttc tttcctcctc acaaattttt gaaatacttc gttttctgaa   195720
195721   aaaccctaca ctattacctc tatagaagtt tccagagttt tcaaggaata aaaactattg   195780
195781   actagtacag ttatagcgaa acttaaagag actcagtgat tcatacttct tcatattctt   195840
195841   ttatgatttc tgtgagtact taccacagag taagtaatct ataatttact tctcacacaa   195900
195901   tgggagtgtt agggtcattc agggattctt tttcacaaac ttggaatttt agaaaactac   195960
195961   agaaaacaaa actaagtgaa acagaattcc tcagaaaata ggaagtgacg atcttaagac   196020
196021   tgtttggaat tgttctccca attagtgacc agaatctgag ttccaccatt ttgagccccc   196080
196081   aagttgccag aaacaagttt aacgactgaa ttactgaagg cttcttacgt tttatgaaac   196140
196141   tgtcttcagc aaacactgta attggtgatt gtaggccctg cgaaacacta agccttcatt   196200
196201   agtgtataaa taccattttg atgtagttta tttgaaagtt aatgatgatg gctggcccag   196260
196261   aacacacttt tctatatacc tagattaaaa aaatatatat gctgacatgg ggagaaaatt   196320
196321   aattaatcct ggttctaaaa gagtgccttt tcctttaaaa tggttatatc atcagtttat   196380
196381   tcttccacaa agatctggcc cctgtttatt gttccccctt atgagattaa taatactata   196440
196441   aaatacatat ttaatatatt ttaaaggaac attttataat acttaaagta tagctattgt   196500
196501   tttatgtagt atctactttc tgaaagttgg aaattattgt gagttctcta catagtagct   196560
196561   aaatggcgct catgccagct ggcttctaag ttggcataga tcctacctta gatttcatgg   196620
196621   gtatgatgat aagctttgtt acaatggaga ggaattggga tttagccttg ctacacatta   196680
196681   agaaagaatg aaagtagaat gcctatatgt tttactcagt tgttaaatcc aaaaaggata   196740
196741   agatctgaga ggtgcatgtt atggaaataa tcaaattcag atactagatc tccttatttg   196800
196801   taaaaataat tataaaattt gcattactca ttaatgatca tctcagaaat agaattatgc   196860
196861   agattggggt gggaggtgag tattaagctg tgaatcatgt tataaatttt tggagataat   196920
196921   tcttttgatg atggaaacaa attagacact acacatggac taattatcaa aagagcaatg   196980
196981   ttcaaattaa tgttgctatg atgaaattat cattatgacc caagtgcaaa tatataattg   197040
197041   cctctgttat acgtgagaag tagagtatgt gtgacttatt tttataggtc actggtgcca   197100
197101   atttaatagg ttcagaaaag agttttgtga gtaccaacta ctggtcatta tttcttctct   197160
197161   ttcttacttc acttaagacc atggtgcatt ttcttttttc aacctccaaa agttagagaa   197220
197221   gagtgaaaat tggaccagta ctattcagat ataggccgct aacttcaaaa aaaatgaatt   197280
197281   gatgagaatt aaaattttat gttcttattt tcagtcttct aaagtcaacc tcaacattta   197340
197341   gacactagaa ttttgggacc attttgcgta ttttccataa ttaaaattat taaattatta   197400
197401   aaattatttt cttattcctt gggacattat attcttagtt ataggtctct gtgaaagttg   197460
197461   gcaggagagg aaatcatgtt ctaataagtt cattttgttt ctgatcattt taataggatt   197520
197521   atacagtttg gtgatggaaa aagctaaaat taaggacttt tttcttttca attatgtgat   197580
197581   gcctctagtt ctaataaata cataaaaatt tagttaactt atgaatacaa agtttgatga   197640
197641   ttatgtagat ttttctatgt aaaatattta ttttaatgca gtgatgacct tttagctcat   197700
197701   tacattctct tcaacatgca gaaattttgt taaaaatttg atgcagtttt aattttctca   197760
197761   gtattattga atatgtatac ccaaatttca cttcttaaca aaagggcata gtgctcccaa   197820
197821   ttgtatttca aataactttt gttaagttct gaagttatgt agtttatttc tgtataatat   197880
197881   ccaggtaaag catattatta ttttatgctg gtaaaaccca taaaataaag ttgtttaaat   197940
197941   accttcaagt tttttctgta attttgactt tatcgtctac tttttgatag aatttataat   198000
198001   gtagttatat gtttaccaga aacttaaatc aggattaggt ctaatatgta ggacttcaga   198060
198061   ttgtttttat ttttattttt tccctagcta caggtgcatg ttacagcttg ccattgtggt   198120
198121   cattgtggtt catctcatta agcttcatgt tctatctgct ttcttgagac ttgggaaaca   198180
198181   gtatttttct gagtgattgt accatattgt tccaaatATA AGGCCAGCCA GAATAGAAGG   198240
198241   CAACCTCCAA CTAGAAACAG CTCAAATATG GAGAAAGGCT GGGGGTCCAG AGCCCGGCGG   198300
198301   GTCTTGCAGT GGTGGCAAGG GTGCCGAGGA ATAGGACGAT GCCTGCCTAC tctcccggtg   198360
198361   agtgaagatg agtcagctgg atgcatttgc ttgtgcataa ccagatgact tctgttgcta   198420
198421   gagaaaaagt tatactgggg ggtagaaaac aagttcatac acatgaaaga aagttgtatg   198480
198481   tctaagtctg gggagggagg atgggagtag aatttttcac ctcctaaaca gttttcttgt   198540
198541   ttttttcccc cacatctggg ggtgaaagtt gagcaaccgc atgcaggaga gaagaacaaa   198600
198601   agtaccctgg acatttcatg ataaaaggag tttaggtcag tggtcttgaa aatcatgtct   198660
198661   ctagacaagc tcagaaaagt actcctttgc cctttaaaat tgtctactga ctgagaggtg   198720
198721   atgcatgcac tgtgtgatca tgtgtagctt gaaaacaagc cacttaatct ggaaatcaca   198780
198781   tttccagttt tagtaagatt tttctctttt taaattccct gtttggctca gtagcatatt   198840
198841   tttttaaata gttcagtgaa aatgtattag tcgactgaga gtatatgtaa attgaaccct   198900
198901   cataattctc caaatattgg tctgattctg ctaagcgcat agaaaactaa ccttttattt   198960
198961   tatagtacta aatgagatat agtagaatga ggtgcttcat tctgttattg cagtctagaa   199020
199021   aaattattta acatctgttg gaagtaaact tcaccaggca cttggttacc tttgtggctt   199080
199081   cacaaaaaca aaataaaata taagccttga tctttctggt tgatttgtag tccatggctc   199140
199141   ccaaagctag tttgaagtat aacattcatc cctaaatgat gaatttcccc ccactgtata   199200
199201   ctccaggcaa aatactattg tagcccccat cccatttttt aaagaaaact actttcataa   199260
199261   aaaaaaaaaa agtgtgtttt ttaatagata tggccagaac aggactttgt ttacatttaa   199320
199321   acaatggaaa atggctcaga tgatttggtt taaggatgtt gtttacattg atttttagaa   199380
199381   gttctctgaa accaaaatgc cctgaacgat agaggcccat gcccaagcaa aaggatggta   199440
199441   ttattgatac gcttatcttt ttaccaggtc tggaaagaga acatttgaag cagaaaggct   199500
199501   gggcagaaaa ggatttgaaa gtaaaaacag gaaggaagta gctcagagtg ggaaggttta   199560
199561   ttgccttcta aattagagga aatatgactt ctaagtcaga ggaaatatgg cactgcaatg   199620
199621   gtgggtccta aacaagagtt tgaagcgaat tctgtataac ctgagaaatc ttttgaaaag   199680
199681   cattcataag agtggtacca ggaggaaaag agaagagtag aggaccaggg ttactcagga   199740
199741   aagaggagct tccttttata actccttaat tttggaacca tttgattcca aaggatccaa   199800
199801   agtatagagg aagaagatgt ccaaaatatg agggtgggtg aagggtgtgt cccttaacca   199860
199861   tcttttaact tcagataatt tcccttccat tagatgtatt aggcattatt gtttctgatt   199920
199921   tgatctggtt tataaataca ggaaaacaaa tgttttaatt tcctttccca caggggattg   199980
199981   ggtctgttct aattgacaat cctgtttcat cacctgctgt acattttagt tttagtagca   200040
200041   atggaggaca gaaactgagg aagccacgta catgccatat tctactgctt cctctccttg   200100
200101   ttggccagtg aggctgggtg caggacctga ctggattata gaactctttg agcagggaaa   200160
200161   agaatgtggc ctcagtaggc tagtgaggtg gcagggggag cctttgagga cataggagaa   200220
200221   atgacagcaa gaaagaaagg gagaaaatct tccaaattgc aaaaataata atctgcaata   200280
200281   ataacattaa gttaataata ataaactttc cttataaagc atggtttaca tgtaatccat   200340
200341   acctataatt gctgggtgca gttttctctt cttatctcta aaatgtacag cataaaaatt   200400
200401   ctcttggctg agcaggattg ctcatgcctg taatcctagc actttgggag gctgaggcag   200460
200461   gaggatcact tgaggccagg agttcaagac caacctgggc aacatagcaa gactctgtct   200520
200521   ctgtgaaaaa gataaaatgt cactaggcat aatggcacat gcctgtagtc ccagatactc   200580
200581   aggaggctga ggtgggagga ttgcttaagc cccggagttg aaggctgcag tgaacaatga   200640
200641   tcgtgccact gcactccagc ctgggcgatg gagagagtct gcaagttaat attccaaact   200700
200701   accgttgttt ctctctttat gaattctcat gatacacctt cagtgactcc tcttcggggt   200760
200761   gttagattga tagaatcaac ttgaatggag caattactaa tcaattagac atgaaaaatt   200820
200821   ctgtaaatag gttgataggc agaaattaaa atttcaggtt ctctaatagt gtaatgatct   200880
200881   acataaaaat agatttggaa aattcccatg tgactgcttt ttctaggaga gtagataact   200940
200941   gatactctct ttttctttac tgatccatta gtcttccccc aagcaccctt tagaaaaagt   201000
201001   acagatcctt aggggaaatt tccagtgctt gtacagaaga atgtggcctg cacatgtcaa   201060
201061   attaatcatg tacaggttct agtttctcac caattaagtt gaagaaccac taaactaaaa   201120
201121   atatgtagtt tatatctatt ctgtttttca tctttaaaaa gagcagaaaa gatcaatttt   201180
201181   cagtttttaa agaaaacgtt gaatttggat aaatcttttt tgaaaatgct ttattatagg   201240
201241   tctttccctc aaagaagggt tttataagag acacagtttc tccaacacaa gaatgtgatg   201300
201301   tgtctgcata ttctgagaca tatggaatat ggcatttggc ttgctgagtg agcatgttta   201360
201361   actcagctat ggagtaactc atgaatttcc tactcttaag tatctttgag tttcaaaaat   201420
201421   cattcttgaa atgtgtttaa gggccattcc ttgggggtgg ggcatttcag agatggcatc   201480
201481   tgacaatgta ttgaagtggc tcttctttat gttttcttgc tggtcaagca gcaagtgtgt   201540
201541   tccaatgaac agattgatag cattgtagac taggttagga aaaagtaaca aaatggctaa   201600
201601   ttctcatttg gtagtgaaat tgaatattga atgacatctt tgtagttata aacgactttt   201660
201661   gttttaataa caaagttgtt gattttcTAC TAAGGGTTCT TTTAGGTTGT CATCAGGGGC   201720
201721   TGATGGGAGT AACAGTTCAC CCAACTCTGC AGCTAGCTTC AGTGGACATG CCACACCTTC   201780
201781   CCAGCAGCCT GAACCTGTGG TACATtctct taaggtaacc aatcgtgtgc aaccatttat   201840
201841   ccagagcttc agttgtgtcg tcgcttgttc gctgtagtct agtagtcctc acagtcttgc   201900
201901   ttgaaccata gatattttat tttttgactc cttatggtgt aactttttaa atcttaattt   201960
201961   ttgaagtatg atttttattg ttctaaactg acaatgagtt tgagtactta tggttgaatc   202020
202021   tctagtttta tcgttttgtt ttgagaatgt gattcatatc tatcggcatc gaagttacag   202080
202081   tctgtgcatg tatatccata tttgtaaaaa attgtgatag gtattttatg tgcaatgttt   202140
202141   gtagcgtgga tgtcttcaaa tataggaagt taatagttgg tcataatatg gaaggatacc   202200
202201   acagtattct ttcttgatgc aattgaagta cattatgcaa cttaaataaa atattgaaat   202260
202261   aaataaaaac ctactctttc ctcttctaag tagaaattgg gttctcaaac tccagttaat   202320
202321   gccccgttat agaataatag aaaacagata tatggtgtta tacataaagc tactttactt   202380
202381   ttgtgtcttc cttcacattt tgcagtgatt tcacaaaaaa ttgcctaaaa tttgtcatct   202440
202441   attttcttta ccaataatga gctttccaat aagtaaaact aatgaaaaat caggactata   202500
202501   ggtacaatta ataataaata aacaatataa atatttactt atctcaaaga agaaactaac   202560
202561   acaggtgata aaaatcatct tacaaattga gatggtttct tgaaatttta tcagtttcaa   202620
202621   tgtatgaagc actgtctaac aaatctatct ataatttcta acatgtagct ttgatcaaac   202680
202681   ctttctgacc cataaaacag gtagagtgct tccgatctgc ttttaccatg tgagtttcac   202740
202741   aactcttctt aaaattgttt caatttcaaa atgatttatc atcagcctgg agatgcactc   202800
202801   ctcttttgga gtgggccaca ctttctgtgg catgcacaaa acaaatacat agatgagaac   202860
202861   ttcaaaatgt ttatttcact ttgagatgat gaagttttag cagaagattt tgctccctca   202920
202921   ggatattttg ctttagctta tacaaaatga atttgctttt cctaaacata tactgattat   202980
202981   tgatgaggga aggcagggca accatgctag tggccactga cagtgcactt ggcattttct   203040
203041   gtctttgttg gaataattca caaagtgagc aactgagagg aattcctggg aaggcacagc   203100
203101   cagtgtgagg gggcactgct ttgcctctag tgggtgttgg tttatggact gttgaatatc   203160
203161   ttgttctctg tggcagcact tggatgaact ttagcatgaa tcaggcacta gctatctgaa   203220
203221   aagcatttta aaagtagaaa atggaccaga gattggcttc aatcttgtag tattatagca   203280
203281   tctgcacaca ctccaacagc agcaacttgt cctcctattc aaactgtttg aaagccattt   203340
203341   cagcctgttg ccttattaaa tggcaattgc tatttgaatc agatcagcat agtgagtcac   203400
203401   actgaaatat tttccagatt tctcaaagca gctgttagtg tggcctaaaa ggaaggggag   203460
203461   ggcaaggaag agctcctcaa ttttctctga atttagttct aattttcata caaaatttta   203520
203521   tctctgggag gccaaggtag gcggatcatg aggtcaggag tttgagacca gcctggccaa   203580
203581   catagtgaaa ccctgtctct actaaaaata caaaaattca gcagggtgtg gtggcaggca   203640
203641   cctgtaatcc cagctacttg ggaggctgag gcaggagaat tgcttgaatc cgggaggcag   203700
203701   aggttgcagt gagccgagat cgtgccattg cactccagcc tgggtgacag tgtgaaactc   203760
203761   cgtctcaaaa aaaaaaaaaa aagatatata tgtttcaaga gagggagatt ttatgttata   203820
203821   ttcagtacac ataagtgtcc ttggttggca gatgagtgat actgagcaag tgaaacatct   203880
203881   ttattagaaa actggggacc cttgaatatc aaatgttttt acttccatga gttaactgtg   203940
203941   ttaggacaca gaaatatgta caaacatcag ttttgggaaa tacatcttaa aaagatttca   204000
204001   ttataagaaa aagaaattat ggccacttga catgttttgt ttttgagagc cagctgtcta   204060
204061   gagctgattt atatcatgag atatgtctat tgtgaaaaga ataattagta cagtggctca   204120
204121   gtttctcact ttctgataga ttttatagaa aacgctaggc tttataaaat ctgtggtcat   204180
204181   ggtttgtggg aaatgtaaag cactgtaaga aattagtaca tttgtgatga cactatattc   204240
204241   ttcttgtttt aaaatttatg ataactatta attggagctt tacttcattt agtaaaaatt   204300
204301   aactgatttg aagtacactt ctctgaggtg cattacaaat caaatttgta ggtaaatgag   204360
204361   cttgctcaag gaaggagctc tttatgtttt ctatgaatat tcaccaagca cagtcagtga   204420
204421   ttttctctaa atatgtaaag aaggtaaatt aactgtaatc tgaggtgagt atcagggctc   204480
204481   agaagtggca tttttataat aataatggct agacgtttca aattaatgag tgtagtttgt   204540
204541   gatcagatta tttattacag gatcgaactc tagttagatt cagatagtgt ccatgaactt   204600
204601   gacctgaagg tcccacttca tgcttaagtc atttagtttg gctcaattgg tgtaaattca   204660
204661   caggtagcag atgtgaacat cagcattgtc cgtgatgaca gtagaatcaa gtagcttagc   204720
204721   agtgttgcag ttggtgtgga ttctatagga acttctaggg agagcattag ttttttgtat   204780
204781   tacttcaaca ctttgattta taaactgata tagataaaaa caacaaacag cacagaaagc   204840
204841   caaagttatt ttctcctttt gtagtataaa aaggtaccca caataaaact ttagacattt   204900
204901   ttaaaggaat attattttca acgtgtttag ggctaattta gagaagtgga aacataggcc   204960
204961   tctaaaattg tttaaaaggc attttattcc aagacatttt gctttcatga aaaatattta   205020
205021   aagtgttgtt caaatatttt cactataagg agccagtgct tctctttgat actatcaaag   205080
205081   agccacctcc acatgccttt tcttaggcac tgggaacatg tccaggcaag aactgcgagg   205140
205141   tcagtagttc ttacgtgcat attcctgggt tttgaccagt ttcacctgtc actatcatct   205200
205201   tttttagtca tcttttatgc aggccatgtc tacatatcat ttggaccatt tggcacatag   205260
205261   ttaattatat tggtcatcat tacagtggag caagagttat tgactatatc caaattgttg   205320
205321   atacagtgag attatcttaa tgaccaaagt aaatgcatat acttatttta gacactaatg   205380
205381   aattccattg attattagtg atgcaatgga ttgcttttaa tggccatttg aaaatcaaat   205440
205441   agaatcattc caaatagatt tcagaacaat cagctattta aaaaatatgt ttccatatgc   205500
205501   taatccactc tgatatgcag acatggagaa aactaaaggt tttacaaagt ggagctcctt   205560
205561   gatggtttta tcataactaa caagcttttt tccatgtgaa atttgctttt ctttttcaac   205620
205621   aaatccaggt cttggatgtt caggaaacta tagatcgtca acagggtaaa gagtatgaac   205680
205681   atgaccttag tgagacagaa aaagctatag tcagagaaat gtgcaatgta agtttaatgt   205740
205741   gctttattgt gtattctgtg ttgaaagcca catcgtagct tagctattgt tttatgaata   205800
205801   tttttaaaat gctgaccaaa tgcctttatg tttttatatg aaaataaaac caatttccct   205860
205861   tgtttttatt ttcagtatat tttattgtag ttttattaat acaatcatgt tacagaatat   205920
205921   tcaatttaga gatgatcagc caattctgta ttccagaaga ctctacaaac atttgctaat   205980
205981   actgaattta ctgtctaaaa tatgtttcta atttcgataa aataaatggg tttctatttt   206040
206041   atacttctaa gaagtttgtt aaagatcagt gtttaaaaac ctatgataaa gaaaatacag   206100
206101   ccacctttag atttacttgt aactattctt ggaaaaaatc gccaccttac taggtaattt   206160
206161   tgcttagttc ttcatatgtc atatatgtgt gcttcatgtc atgcgaagta ttatctttag   206220
206221   ctttcagttg ttgacccaaa ctcagaatat agtaaggtaa gaaagacaga taagaaccta   206280
206281   aaagatagtt aggccaggca cagtagcaca cacctatagt cccagcactt tgggaggctg   206340
206341   aagagggaaa attgctttag cccaggagtt tgaggctgca gtgagctatg atcataccac   206400
206401   tccactccag cctgggcaac agaatgagac cctgtctcaa aaaaaaaaac aacaacaaca   206460
206461   ggatagacaa atagaaatct attcatgaag tcagagacca cagtaaaaaa ataaataaat   206520
206521   aaataaataa agatatgtta ttttcacgtg catattcaac gcaatcatta atatggcttg   206580
206581   gatttttact attaatccct gactaaattt taatattttg agtaatatac atgggatgta   206640
206641   tcatttagtc aataatataa attgtgaggc tttaaatagc taaatggaat attatagagg   206700
206701   aagccattgt taaatgcaag aaatcatggt taagcactgg tcatgttaaa cactgatttt   206760
206761   aattggcttt acattatgct ttatcctcat attcttttct ctatcctatc aggatgtgaa   206820
206821   aattgcttag aaataccctt tagctttaga tctattagga ccagatattc tcagacactt   206880
206881   acgcatcaac ctcctcgagg tgtttctgga atccagtaaa tgttacataa gtcccctggg   206940
206941   cattttttat gtgctggaat gagacttgta gtctcttgct tgcctgtgtt gtggctgatt   207000
207001   tttctcttcc cacccttcct aagttatttg tttttctttc ctgcatatct gttgtctgtt   207060
207061   ttcaaaagga catctagttc tagatgtcat ctttcctaaa tgcaccacca ttcactttct   207120
207121   gtagcttttc aacctgtgct taagattttc aatttgaata tttccctcag ataaatttta   207180
207181   aaaagtgagc cacataccta ggaatgcctg ttgcttctca tctattgact atggaatgag   207240
207241   agagaaagtt cagacaatag gaactgttgg actagaagga gccatagagg tcattctcca   207300
207301   gtgtttgtcc aaagaatagt atgtggacct ccttcataat tcggatctct gagtttacca   207360
207361   tcagacctca ggcaattcag atatgaaccc ctgggtaaga acccgaacac tctaattcta   207420
207421   tatttgaaga aattaagacc cagaaattaa gttacttgct cgaactattt tctaatgaat   207480
207481   agtgaagtca ggagtacacc aagatttcct ttgaggacct ttcctgagga acaaaaagtg   207540
207541   aaaagcaccc tatcttacag agggggccat ctccatggtt cttaatgcca gaatttctgt   207600
207601   aaaaaattcc aggattgttt ctttcccttt tcctttgctt tccttccttt caatttctgg   207660
207661   acattagaaa attcatatct tagtctcaat agagacccat tactggattg gattttgatt   207720
207721   agttttatgt tgatcttttt gtttgcctgc actttcaaaa ataaattgaa aggcaccata   207780
207781   cagtattatt tttatttttt agtgtataag atactttcag aaagccaaaa gcttgccccc   207840
207841   cttgtttacc tttaaaagtt ctctaggagt atgttttctg tctccttttg tctttgatcc   207900
207901   ccagaatttg aggaaaaaat gcaaacaaac ccaaatctga ttcttaagca attttatata   207960
207961   tttggaaaca atttaaaaat gttattgtca ccattattaa ttatatgatc aaaaacacat   208020
208021   agtcaatgcc acagaatagg gaaaaatgca gattgtaaag caatttcata gataagttgt   208080
208081   gaaactagca aagattatga aggcttggct tctagtagag aaattatatg cctttataat   208140
208141   aatgtcacag aaaaataaag ttttcccata atatgagatg ggttataaga ctcagataga   208200
208201   acttgggacc acagaagttt tgctgtcatt tctagtattg ctcctagaga ttagatgttg   208260
208261   ttgacatcta cacagcgaaa aggttattat tcatattacc atcatgtggg ttagtatgta   208320
208321   gttagctatt ctcttcccaa acagtgctac agaaataaat gtactgcccc ctaagaaata   208380
208381   gtaaatctgc ctttttgtag tagttgtttt attttaggtt tgtctgtttg gctcttgtaa   208440
208441   attccctgag gacagttgaa atacctgatt ggtcatctca gtcacagtct caaacacaca   208500
208501   cctgttatgc ctttttagtt aataagtcac tactcctgtg tcaacctttg tattgttggt   208560
208561   ttattgcaaa gttctgcctt ctttaagagt ttcctttcac cacatagtta catctgggtt   208620
208621   aagctcattg tgttccacat ttcaatattt gaagaggagt tgcacttttg agttgtaacc   208680
208681   agctagtgct ggtgtctgtt atccgtgtaa ggtccttaag tctaccctct gcttctaaac   208740
208741   cacacattca aagcattctg gatagatgta attgtattta agggctagaa aaggaaagtc   208800
208801   catagcatcc tttggctcct tgattcagtg tttgtgtctt gtcaatttat taagaaatga   208860
208861   gactttccta agtctcttgt gtatagcttg agccatccat tgctatatat taataattcc   208920
208921   tttccagata tttaagaacc ctaacttcaa ctccttttga gtacaatggg atatttatgc   208980
208981   catgtattgg tatatgctga ggcattgaga ttaacagttt ctttggctta gaaatgaagg   209040
209041   taaacagagc cctatattgt gtattactat gaaggatatt gggtttccct gtagtatcca   209100
209101   cttctattta aaagcaaaac caaaccaaac aaaagaaaca gtttatgaat aattaatgaa   209160
209161   caaactagtt ttgtgttcac gtcagagtgt tgtaaagttt tgcacaatca atcaatctga   209220
209221   tcataatcct tagcgtgaaa tagtctggga gggtatggct gttattgtgc atgtgcacat   209280
209281   acatgcatgt gcatgtgtgt gtattccaat caatgttagt gtattgatgt attattggtg   209340
209341   aattcggtag ttttacgttt atgcttacat tattcttgat tgcacctttt gtccctctat   209400
209401   gtggcccagc ttctaacata ttgtaattgt atctctttca gtgattcttg aatttattct   209460
209461   tatcatctgc ctacatttgg atgctttgtg ttttggaaat ccaagacatc atattgcttg   209520
209521   gtagctaaga tttgtgacaa ctgatgaccc cactctgtag aaaaagccag agaaatttac   209580
209581   tagtggccct aagactacca cctcaggact taaatagctc aataacaaaa gctccttcat   209640
209641   tttcctcagc acattaaaca ctgatatcct ttgttatgga tgtataatat aggaaccagg   209700
209701   atgatcttgc caaggtgttc ttaattctgg ctacacatta gaattacttt tagagctttt   209760
209761   tttaaaaatg cagttgtcca tgcctcactt ctcccagtga aatcagaatc ttcaaggatg   209820
209821   gggattactg tttaagagtt cctcaagtgc ttagtgtgca gtcagagttg gggaccactt   209880
209881   acgtaactac agtaagttaa tacatcattt taaaattttg accctggtta ctaacaaggt   209940
209941   ttagtagtcc ctactactaa gtagttcttg tgttttagga agcttgtcat cacattttat   210000
210001   tttgtatttg aactcattca tgtggatatt ttgtctcttg tctttacttc atcttcgctc   210060
210061   ctctcttaat ttacccttaa gaaatgcaaa tctccttgtg aaagaggaaa agtaagatac   210120
210121   tcactccttc tttttTTTTT TAAGGTTGTG TGGAGGAAAC TTGGAGATGC TGCAGGTTCG   210180
210181   TGTCCTGGAA TTAGGCAACA TTTGTCAGGA AACCAGTACA AAGGACCAAT GTGAGATGCA   210240
210241   CTCTTTTTCA AACAGGAGAT CACCACTGCC AGAAAGTGAT AGAAGACAAG AAGAAAAAGG   210300
210301   AAAGAGTGGG TTTCCACAAA CCTGGACTCA TGGAATAACA TGGAGTGATT GTACATTGCA   210360
210361   CATATCTCCC CTCTAAAACC TGTAGTACAA CTTCTCCCCT CAAGCTGATA TTCTGTGTCT   210420
210421   CTCACCTCAA TGTCCACAAC AGTCAATCTC AAACAAGGTA GCTTTGAACA TCTCAAACAG   210480
210481   AGTAGCTTTG AAAATCAACA TTTTGGTACC AGTGTTTTCA TTAGAAATAA GTGTTTTTAA   210540
210541   CTCCCCAGAT ATAATATTGT AATTGGGAAA CCTGAATAGT TTTAAGAGTC CAGTGGAGCC   210600
210601   TCAGTGTTTT GAATAGAGAT GACTCATTAC ACATAATGGT AGGAGTTTTC TACCATATCA   210660
210661   TATTGAAGAT ATGAAGAGGT ATTTTCCAGC TTCCCAAGTT TGAGAGTTGG GCATTTACCT   210720
210721   CTTACACTTC AGTCAACAAA CAAACTAGTA ATTCCTAATG CATAATTAAT TTGGATGCAA   210780
210781   GATAAGATTA AGTTTCTGGA GTTTTGTTTT GACTTCTGAG GTGCTAAAAA ATACCATGTA   210840
210841   AATTCTCCCT ACCAGCTAGA AGGGTAGCAA GACGTTGTAG AGTGCTTATC AGAGAGTACC   210900
210901   ATTTACTTCA ATTGATCAAT ATAAATATAT CTTTTTTTTT CATCTTAATG AGTTTCTCAT   210960
210961   AAAGACACAT CTTGGGGCAT ACCAACCTTC ATATTCATTC AGTGTATCCA TTGGTGTTAA   211020
211021   TATTAACAAT TTCAACTAAA AACAACAAAC ATAATTTTTC TAAGTGTTTC GAGCTGTGAG   211080
211081   ATGTCAATTT CTACAATTTA GTTTCTAGAC ATGCTGTATA TTTAATAAAC TTTATGTAAA   211140
211141   CTTTAAAATA TTGCACTGCA TTTATGAAAA AAGCTTTCTT TGCCTACTGC AGCTATCTAA   211200
211201   CATTTTATGA AACTGACGCA TGTCCTTCAT TATTGAGGCT AAAAGCTCTT GTTCAGATTG   211260
211261   CTTGAGGTTT GAAAAAGAGG TGTGCTAGCT TTGCTTAGTT TATTTCTTAT TTTTGGTATA   211320
211321   CATATACATA TATATAACAT TAGAATGTGT GTACTGGAAA TGCTATGATA GGTATTTTGT   211380
211381   GTTAATCCAA ATGCAATGAT AGTTTCTTGT ATGAATGTGC AAGAGGCCTG TGACCGAATG   211440
211441   CTACGTTTTT ATGGTAGTTT AAGATTATAA AAGTAGAAAT GCAACAATTC CCAGTTTTTG   211500
211501   GATAGGTTCT AAATTTCTGA GATTTGATTC ATGGCAGATA TTCTCTGTTG TTGTTGTTTT   211560
211561   AGATGGGCTC ATTACATAAC GAGTTAATTG TCACTAGTAG GAGACTGTGA AGGAATTTTG   211620
211621   TTATACTTTC AAAAATGTTA CTGTGATGAA AAATCATCTA TTTTCAGAAA ATATTTATGA   211680
211681   ATTAATTTAC TATAGAATTA TCTCTCTAAT TATCATAATT GGGTTACAAT TTAAGCTCCC   211740
211741   CTTTTAAATG TTATATTTTA AAATGTTATT ACTCTATAAA AGAAAATTGC TTGCTATATT   211800
211801   TACACCTTCT TTCCTAGGAA AGCTTTCATC CTTAAATTGT TGTATTCCTA CCCTCTGAAG   211860
211861   ACATTTAAAA TAAGCTTTTG TGCCTGCAGC AGAGCCTGCA GAAGCTAATA CAAGGGACAC   211920
211921   TGGTCTTTTG ACAAAATAAA CTTGTGTAAA TTTTGATACT GTATTAAAAC TATTTTTTTA   211980
211981   AAGTTCTGCA TAAAATTGAG TATTAAGTAT ATGTGTTCAT CTTAGCAATG GTAATAAATT   212040
212041   ATttaatctc acagtgtctt tgtcttcttc aaaatgtctt tcctaaattg agtccatttg   212100
212101   taatagtcat gacgtgtcct aatgctccta tgtgatggta gtaataatag taatacagat   212160
212161   gattcattat cttaaacata aaccaaaggc atgttttaaa atgtgctcat aatgagggat   212220
212221   taaatattta gatattcctc aacttgcacc attctgtatt ataatggaat taaagctttc   212280
212281   aaatgatatt taaaatattt aaaaatgttt ctgttataaa atcctcttag tcttttaatt   212340
212341   tatatagatt aaaattaaac ttaattatta tctacttatt tttaaaacag tcatcagaag   212400
212401   gaaatatttt ggagaggaaa taccaaataa atgaaaaact tggcctcttt aagggactta   212460
212461   tacgttattc agaaaggcgt aatatataca tgtgactaag agatcaatag gaaaagacac   212520
212521   acacaaatgt gctcagagaa cacatacttc ttggatgtca ctaataagat tgtggaataa   212580
212581   ggccttctac acttagtatt agcctcaact ttaaatgaca gagaagatgg acaaataagt   212640
212641   gcctgaatct tgctattgcc taataccttt atcaatcaaa atgagtggca ccattcactt   212700
212701   gtgtgaccag gttattagtt tatgatctta tcttccctgg gacaaaggtt aatgtatcta   212760
212761   tcttggcaga atatttttac cagccttgaa gctgatagac tgacaaccag aatctgagct   212820
212821   tttaaatgaa tgcctttcaa gcttcaaaca catgcttaag gcactatagg aaattcagat   212880
212881   catcttatgt aatttccagt aaagtagcga cagtctaatt gggatgattg ttccttaggt   212940
212941   caatgaatat ttaatgaatg cctatcactg ccatgtgagt aaacacagca ttggttcctg   213000
213001   acttatagtg tggactgctc tcaagaatta catttaagag tagtatctgg gatgctagct   213060
213061   ggatcttttt gatccttgag atcgtgatag ggttacctca aacatccagt ttcttgatct   213120
213121   gagtaagcag tatccaaatg atttccacta atttccagag ttcacattct ttagtaagct   213180
213181   tcttgttgcc tcattccacc tctacatcag gggcaaactg atttctccag tagaaacctt   213240
213241   ggttgcaatc tattcctgga aaggatctgc ctacctcaag ctggcttatc aaggtagatg   213300
213301   cccaaaaaag ctcaaggcac cactatgagg aattcatata ctaatataca tttttaattc   213360
213361   ttttccttct aaagaataaa aattatccac cctgttacac aattacaaac agtatattaa   213420
213421   gttgaaccat aggaaattgc caatatatga ccacttttgg attattaaaa cagtaatttc   213480
213481   atacggtcca acctctcaag atgaagatat tttttggttg gaattataga gtgaatacag   213540
213541   tagaagttat agaagagtca tcacattggg ctggagctat cttaaagtat gctgtattaa   213600
213601   gtgcagcatt gaataaatag catttgactt tagagaggca gaatttgggc ctgcaagttc   213660
213661   agtatttgac tttataatta gctttctgag tttgaccaat ttaacttcac tgagactgtt   213720
213721   tccttacgtg ctgtatggag ataaaatcta tattgctgag ttgttgtaag gcttttattg   213780
213781   ctgccttaat tttaaagttc agtggtcttg acagcgaatg aggaataata gcaagtcttt   213840
213841   aaagacaaag gatcccagac cccgtggtct gttgcaattt atactattag actagaagag   213900
213901   aaaaatcaca ttaagtgctg aagggtctgt cactactaga taaagtaatt ctagctgcac   213960
213961   agttaaatac tatgaagtcc tgcccttttt acatcatcca gcctaccaca ggctctttca   214020
214021   tggccaatca cagatggtga ttgtgtgggt ggaggggaaa aaaaggacat tggtcttata   214080
214081   ttcacgtatg aacagtaggt tttacaaaca aaatccctac aactatttaa ttcggtattt   214140
214141   gtttttcatc tcactgagaa aacaagaaaa aactttgatt tcaaaatggc aggatgagta   214200
214201   cctgctgcag cttcctcttc ttgcctcaaa ccttaaaaat gatgtaaaca gtatttcgat   214260
214261   aaataaatcc ataaccccac tagatcataa gaaataatgt gctccatggg ccagcagtta   214320
214321   tgatgaattt tggaaagaag ggagacaaac agtatctgaa tgaagaacga atcaattcaa   214380
214381   agcacatgac gaaggatatt gttgaaaaag gaagatggct acaagggtgc tccgaacaaa   214440
214441   gaggaatttg acgcatgcat tgtatggtat cctggggtaa ctgacaatag ctaggcatca   214500
214501   aaactcctgc atataactgc tctctccttg actcaggaag agaacaataa aaatagattc   214560
214561   attttgctag aattcagcgg aagatttttt taaagtctga aaatgaaggg aaatagagtc   214620
214621   tgcatttgta agtttccaca gtgctttctc tcactctcta ctctctctca ctctctactc   214680
214681   tcttcatcct tctctgcttt tatttcctag ttgattttta attgacctat tttatttatt   214740
214741   tatttcttta tttcaatagc tattggggaa caggtggtgt tcgattacat gactaagttc   214800
214801   tataggtgtg atttctgaga tttgggtgca cccatcaccc gagcgtacac cgagtgtaca   214860
214861   ctgtacccaa tgtgtaatat tttatccctc atccccttct cccactttct ccccaaaccc   214920
214921   ccaaagtcca ttatatcatt cttatgcctt tgcattcctc aaagtttagc tcccacttgt   214980
214981   aagtgagaac atagagtgtt tggttttcca ttcctgagtt acttcactta gaattacggt   215040
215041   ctccaactcc atccaggttg ctgcaaatgc cattatttca ttcttttatg gctaagtagt   215100
215101   attccatggt gtgtgcgtgt atacatgggt cattgggtat acatggtgta tacatgggtc   215160
215161   attgggtcat tgccttggaa agaggcggtg actctcgggt gttgccatgg caatgataaa   215220
215221   ttgacatggc agactggtgg gcatgtctga ttggaaagct gcttctgcct tccccccttt   215280
215281   gtgtatacac acacaccgtg gagtactact tagccataaa aaggaatgaa ataatggctt   215340
215341   ttgcagcaac ctggatggag ttggagacca taattctaag tgaagtaact caggaaatat   215400
215401   atatatatat atatatatat atatatatat atatatatat atgattcaag ggcaagccag   215460
215461   aggtagaaga aaacagcttt atggaagagg cagtgttaca gctccctgac tgctcctaca   215520
215521   gagcagggct accccatagg caaaaagtgg cagctcagga cagttttgga gtcatattta   215580
215581   tacccacttt taattgcatg cagattaaga ggtggtttct gcagaaattt ctagggaagt   215640
215641   actccttccc tatgacaaaa gcacccagtc cctctactta tgtaactttt gggtcatcgg   215700
215701   gtcattgcca tggaaagagg tggtaactct caggtgttgc catggcaatg ataaattgac   215760
215761   atggtagact ggtgggcatg tctgattgga aagctgcttc tgccctcccc tctgttttag   215820
215821   ctagtgctca gtctggttgc ttgtctgagc cctgcatctg gagttgagtc ccgtctccta   215880
215881   cctcagtgtc atgtagtagt aggagctgtg atcacaggtc ccgttatata ttcattaacc   215940
215941   tttaaaaagt tctgctaagc caaaaccact ttttgccatg taaggttgtc aacctttata   216000
216001   gcttattaaa gttttgggtc agagctgaaa tttttctcct tacaaaatta tcggctttgc   216060
216061   taacaaatcc ccatccaaag gagaattata aattgttcat caactgttac aagagaagat   216120
216121   ccatttatcc acctgctcat ttggtgtaca aaacatttgg agattacttt aatgcacagt   216180
216181   cagtatagaa atgtgtgttt caatcactgg tcagaaagta tgatctaatt tttctatcgt   216240
216241   ccacctcttt acaaaagccc gactgagaaa agtttcattt agggaaaata aggtacccac   216300
216301   tacttttgat aatttaaaac tgtaattaaa acatattaga taccagagtt taacatataa   216360
216361   acttggctta tggaatcacc ttcactcaat tgcactaaat atttaatcaa taccatttta   216420
216421   tgaaatgacc atgtgtttgc tacaaaaatg ttgccaagcc taatgttcac tgatgaaaaa   216480
216481   ggtctcttag ctacaatccc aaacaaaaaa ttcagtatat aatttataat tggaaaatgg   216540
216541   ttgtttcata tgaggtggtt tcatagtgag gtttttttcc ctcttctttc atttggtatg   216600
216601   tttagactta ccagcctttt gtctagctgt caggaagtcg agggccaagt tagaagttca   216660
216661   gtcacagaaa caggattgac tcccatggtt ggtatctgaa ttcctatctt tttcttagtc   216720
216721   tctatttcct tctctaattt actaatctct attagccatg acatcatttg tttttgtaag   216780
216781   cttcctaaat atttttgaaa aagctgtggt atcaatacat tcagtagtta aaaatgacgg   216840
216841   tcatgccaca gaaggagaag taaggaaata ctaagccatc tgcaataaaa acaaaacaaa   216900
216901   acaaaaataa aaacaactct gcttcttttc cccctttttt tgcatttgct gttgtgaata   216960
216961   aacttttcat ctaaagtttg gaaaaaatac gtcatatata tgtatgtgcg tgtgtgtgtg   217020
217021   tacgtgtata tatatatgtg tgtgtatata tacacataca tattttttaa gaatttgcat   217080
217081   ttatagttaa acagatttag taattgagtt aaaaatatcc aaataatata tttctatagt   217140
217141   ggataaagtg aaacatagtc ctcgttcttt tctaagatgg cataacaacc tctaaaattt   217200
217201   tagcatgagg cttttataca gatacctcta cacacaatgc acattcactt tttcctcacc   217260
217261   aggaccctct ccaacttata gcagggggcc caatttattt tatcttaagc aaagtttctt   217320
217321   ttgctcccaa agggaagatg gtacaagtgg ggccaaggta tcatgattaa tgcacatgtc   217380
217381   tttttccgtg ttacaaccta aaattggcat ttatattggg tgacgtgtat tcagctcaca   217440
217441   gaggaagaag aagacttgag gaaagatttt aaaacaaaga attcaaattg gttcagtttg   217500
217501   gtagttagaa ttccaggcat gctaacatag aaaactactc tgattttttt catttgttca   217560
217561   tctcttctgt atctttgcct taacattatt ctgaaactct acttgtagca atttggtgtc   217620
217621   attaagtgac tgagagcact caccagtcag ttccttcttc aatgaagagc tcccagtgtg   217680
217681   tggattaatg tacacatttt ctttcctata tttacctctc taatgacttg aacaatttgt   217740
217741   taaggccctg cttagcagat gtgaacagca actgtggtga ttttgggttc acatcatgtg   217800
217801   ttgtgccctg ctgatgttgt tcaaataatc agatattctg aacatcatag aattcactgt   217860
217861   aactttaagg atggaaccca cggagaagta tgcccaggat aactttggta atgggtgcaa   217920
217921   ttagtaccga ctttgcttct gttgtgagtc tgtcttgtct ttcaaaaaga gtaatcaaac   217980
217981   tagaaaatat agaacaaacc aataacagtt acagaaaggt gcccagaggg gttgaaaaat   218040
218041   cataagtgaa ttcctaagga cttctatttt tagtactggt gtttgcttat ctatcctagg   218100
218101   tcaatgcact aaatccactt aaaagcaata aagcattttt atgtataaaa gcctttttat   218160
218161   gtaaaaagaa acaatgtttc tttttaaaac atcacaaaca tatcgccaat tcactaatta   218220
218221   attgtgatac tcttggtttg ttttcattca tatatcatac aacatgtctt tgaatctatg   218280
218281   tgccacaaag tagtttagac actagggatg acaaaagtgc ccagtccctc tacttatgta   218340
218341   ctttacacac tagcagggaa cttaggcttt gaactaatca ttgcccatga gttgagtaat   218400
218401   atgaagtaga aatataaggt gttgtggagg tttataacaa aatattttag gttgggtgtc   218460
218461   ccagtaccag actctcctct tgtgcatgga aagtgctctc cagagacacc agaaaggaaa   218520
218521   tgggggaagt aggaaaggaa aggaaataat ctaacaagag taaaattttt ggaaggtagc   218580
218581   ttcagcctga tgctgtaagg aaacaatgga gtgtaaattg cacctcagag tttgtcctga   218640
218641   gcaagtaaaa tgggcttcat tctgccatgc tatctctcaa gtgtaaagga ccaaatgaag   218700
218701   agaaagagtg taggcatggg gttgtgagaa tgtaaggtcc agacacttct agctctctgc   218760
218761   acaagtggct ctggtaacct gagggcagta ggcaaagaag agtagcaggt gtagcccatc   218820
218821   agtggcaaaa atgtatagaa actgggatta gggaaaacag aaacgataaa atgatctcag   218880
218881   gggatctgtg cacaacagga gcattttcca ttagtgtccc tcctcttgca ttgctctgat   218940
218941   agtttgcatc tcacattaag tttactctac cctgccacag cttaattcat caaagtttct   219000
219001   tggaaaattt tacaagcatt actgggaaga gctacaactc ttgttgctgc tgttgatccc   219060
219061   aaggccataa atgattttta taatcctttt cctctcacct gtattaaatt ttttagcttt   219120
219121   ctctttttta gctagcactt gtgttgattc aggtggcttg gttggtgggg gcaacctaga   219180
219181   ctttcattca tgacaatcat cttgtggtca tcatgccctt atcaggctct ggttgctata   219240
219241   attgcccagt cacagttcaa actaggtgta ggagtaccaa gatcctagtt ggtggagttt   219300
219301   tttaaatcgc taacaggtat tgaattttgc caaacgtttg catctacttt gttgatcatc   219360
219361   tgatttttct cttttatttg gttattgtgg tgaattgtat gtattaattt ttatatgttg   219420
219421   agtcaacctt gctgtctcag attgagctct ccagcagcca atgctgacat ggattttggg   219480
219481   atgaaaattt ttttttagcg accaacaccc acgtaagtaa gagaaaagaa gctatatctt   219540
219541   tctgaggaat tgctcattta ttattatgaa atgtctctag atttataaca tttttttccc   219600
219601   tgaattccac taaatttgat ataaatttta gccacaccag ctttctaaat cttgttggtt   219660
219661   tgcatagtgt cttttttaat ctttgtactc tcaacttatt tttgtgcttc tatttaaagt   219720
219721   gcatcaccta taaacagcat atatttgggc ctgcttttta aaaatctagt aaaacaatct   219780
219781   ctacttttcc tgaaaaagat tttctttaga attaccaatt tctttagttt tttaagttag   219840
219841   tgaactaatt tttagggtaa ttttaggctt agagaaaatt tgagtagaaa atatagagtt   219900
219901   tcaatacctc tatttccaca tgggtacaac ctctcactaa tgacatccca catcgcagtg   219960
219961   gcacaatagt tacaatcaat gaatgattgg tacattacca ctcgaagtcc acagtttaca   220020
220021   ttagggttca ttctaagtat tgtacattct atgggctttg acaaatgtat aatgacatgt   220080
220081   attcaccatt atagaatcat acagagtagt ttcactgccc taaaagtcct ctgtgctctg   220140
220141   cctgttcatc cttccctcct aaacaacacc tggcaaccat tgatcttttt actatcttca   220200
220201   taattttgcc tttttcagag tgtcagatag ttggaatcat gtgacatata gctttgtcaa   220260
220261   attggcttct ttcacttagt aatatgcatt taaggtctct ccattttttt atggcttgat   220320
220321   agctcattta tttttagtac tgaataaaat tcaattgttt ggatgtatca caatttatcc   220380
220381   attcaccaac agcaagacac attgattgct tccaagtttg gcagttatga ataaaagctg   220440
220441   ctataaaaat ctacatgcag gtttttgtgt agacacaaat cttcaattca tttgaataaa   220500
220501   cacaaaggag tgggattgct ggattgtatg ggaagagtat gtttgtttag ttttgtaaga   220560
220561   aactgccaaa ctgtctttca aagtagctgt accattatgc attcccacta ataatgaatg   220620
220621   agagttcctg ttgctccaca tcctctataa catttagtgt catcagtgtt tggattttga   220680
220681   ccattctctt aggtgtgtag tggaatctca ttgttgtttt aattttcaat cccctagcaa   220740
220741   tttacaacat tggacatatt ttcatatact tacttgccat ctgtatatct tttttgatga   220800
220801   ggtatctttt gcccattttt aaattgtatt gttgcttttc ttattgttaa gtttgagggg   220860
220861   tttttttttg tatattttgg ataacagtcc ctcttcagat gtagcttttg aaaatatttt   220920
220921   ctatcagtct gttgcttgtt ttcttattct cgtgacattg tttttatgtt tttaatttta   220980
220981   attaaactta tcaacttttt aataaatcat gactttgata ttgtatctag aaagtcactg   221040
221041   acaatcccca tggccattta ggttttctct actgtaatct tctaggagtt gtagagtttt   221100
221101   gaactttaca tttaggttta taatttattt tgagttaatt tttgtaaagg gtgttaagtt   221160
221161   acatgtctag attctttttt ttttgcatgt gaatgtccag ttgccccatt accatttgtc   221220
221221   aaaaagactc tttagtccat tgaattgtct ttgatccttt gtctaagatt atttgactgt   221280
221281   atttgcatgg gtctgtttct tggctctcta ttctattcca ttgatctgtt tgttcttatg   221340
221341   ccagtaccac attgtcttga ttactatagc tttttactaa gtcttcaagt tgagtaatgc   221400
221401   tggtcctctc actttgttct tcttcaatat tgtgttgact agtccaggcc ttttgcctct   221460
221461   ccacatgaac tttataatca gtttgtcaat atttcacaaa ataacttgct ggattttgat   221520
221521   tgggatcaag ttaggaagaa ctgatttggt aacaatattg attgttccta tctatgaaca   221580
221581   taggattgtt ttttattgat ttagttcttt gtgtttgtag tttttcttat atagacttat   221640
221641   acatatcttg ttggatttat atctaagtag tttattgctt gggatgctaa tgtcagtagt   221700
221701   attgtgtttt aaattttaaa tcccacttgt tcattgataa catataggaa agcaatcaat   221760
221761   tcctgcatgt tgactgtgta tccttcaagc tgtaattgct tatttgctgt ggaagttttt   221820
221821   gtttgtttct tttggatttt ctacaaagat aattatgtca tctgtgaaca aagacagtgt   221880
221881   tacttatttc ttatcaactt gtatatattt tatttcctgt tcttaacttg ttgtattatc   221940
221941   tagaactctg agtatgacat taaaaggaat ggtgagagga gacaactttg ctttgtatcc   222000
222001   aatcttagtg ggaaagtttc tagttcctca cctttaagta ctatgtagct gc           222052